Røde Kors Avisa 2-2015

Page 1

avisa

Østfold 2. utgave 2015 | Oktober

Østfold hjelper flyktningene

|Flyktningesituasjonen i Europa | Røde Kors 150 år | Takk for innsatsen


Nordisk seminar i Danmark I august deltok 8 østfoldinger på nordisk seminar i Hjallerup på Jylland i Danmark. Foto:Tore Trollbu

Her delte man erfaringer om Røde Kors aktiviteter og frivillighet. Bruktbutikker, sosiale aktiviteter og spesielt flyktningsituasjonen i Europa var aktuelle temaer. Presidenten i Dansk Røde Kors kom på besøk for å fortelle om suksessen med fornyelse av Røde Kors.

Disse samlingene arrangeres hvert år, og neste år skal Østfold være vertskap for Nord Jylland og Västra Götaland. I Østfold har vi fått flere gode tips og råd gjennom disse samlingene, blant annet er bruktbutikken i Sarpsborg og Mysen et direkte resultat av nordisk inspirasjon.

Røde Kors mottok penger

// - Beløpet kr. 10.000,- blir brukt uavkortet til formålet.

En gang i året gir Sykehuset Østfold (SØ) bort penger fra salg av uavhentet hittegods til en organisasjon. « I år velger vi å donere til Røde Kors. Vi ønsker at pengene øremerkes til arbeid for barn fra vanskeligstilte familier, står det i et skriv fra Sykehuset Østfold» Røde Kors arrangerer «Ferie for alle» i alle skoleferier, og søknadene må sendes Røde Kors gjennom offentlig hjelpeapparat/helsesøster. Røde Kors frivillige er med på alle oppholdene, og i tillegg til selve ferien arrangeres det masse ulike aktiviteter for barna.

Oppholdene arrangeres ulike steder på Østlandet eller langs svenskekysten og er gratis for deltagerne. Søkere må ha minst ett barn i alderen 6-13 år. – Vi retter en stor takk til Sykehuset Østfold for denne gaven som kommer svært godt med for å arranger ferieopphold for vanskeligstilte familier, sier daglig leder Øyvind Bruflat i Østfold Røde Kors. Beløpet kr. 10.000,- blir brukt uavkortet til formålet.

Tekst og foto: Glenn Thomas Nilsen, Østfold Røde Kors

Aksjoner Østfold Røde Kors Hjelpekorps 2015: 15. april: Søk etter savnet person Marker/ Rømskog. 1. mai: Søk etter savnet person i Marker. 5. mai: Søk etter savnet person i Spydeberg. 6. mai: Søk etter savnet person i Spydeberg. 20. mai: Søk etter savnet person i Moss.

info

ANSVARLIG Utgiver: Østfold Røde Kors Post- og besøksadresse: Vesterheimveien 2, 1712 Grålum Tlf 05003 fax 69 12 88 21 Webside: www.rodekors.no/ostfold E-MAIL: post.ostfold@redcross.no 2

Røde Kors

avisa

Østfold

17. -19. juni: Søk etter savnet person i Marker. 24. juli: Søk etter savnet person i Moss. 28. juli: Søk etter savnet person i Aremark. 8. august: Søk etter savnet person i Drøbak. 13. august: Søk etter savnet person på Hvaler.

«Avisa’s» opplag: 86 600

Trykking: Amedia Trykk og Distribusjon AS - 63 80 50 80

Redaktøransvar: Øyvind Bruflat

Annonser OG LAYOUT Bell Media AS Postboks 2385, 3003 Drammen Tel.: 32 20 56 00

Redaksjonsutvalg: Glenn Thomas Nilsen

FORSIDEBILDE: Pernille Backer Lemming


Flyktningsituasjonen i Europa er ikke over Mennesker risikerer livet ved å ta seg over Middelhavet i synkeferdige farkoster. De flykter fra krig, konflikt og vold i sine hjemland. Røde Kors jobber på spreng for å bistå med praktisk assistanse og støtte både her i Norge og i Europa. I Østfold har vi forhåndsmottak på Ørmen samt en venteplass i Sarpsborg for flyktninger som skal registreres hos politiet. Syriske flyktninger og unge mindreårige asylsøkere i Norge er i en spesiell sårbar situasjon. Røde Kors har frivillige rundt om i landet som stiller opp for å gjøre deres nye tilværelse så trygg som mulig. Vi kan alle sørge for at de som kommer til vårt nabolag får en god velkomst til Norge. Røde Kors oppfordrer alle til å følge med i lokalmiljøet: Hva kan dere bidra med i egen kommune for de som er på flukt? Så må vi aldri glemme at det fortsatt er mer enn åtte millioner flyktninger internt i Syria. Røde Kors og Røde Halvmåne er til stede i alle fjorten regioner inne i Syria

og opplever et desperat behov for mer hjelp. Vi må nå mobilisere for å hjelpe flere både der og her hjemme. Det kan du gjøre både i Røde Kors eller gjennom andre lag og foreninger. Viktigst av alt er din rolle som medmenneske.

// - Røde Kors oppfordrer alle til å følge med i lokalmiljøet

Giverglede Det har vært både innsamling av klær og penger her i Østfold, og vi sitter igjen med et godt inntrykk av befolkningen i Østfold. Vi har fått inn klær, leker, toalettsaker og mye mer. Alt av utstyret ble sortert og fraktet til Ørmen hvor Røde

Kors er i akuttberedskap. På venteplassen i Sarpsborg har det også kommet inn masse klær og utstyr. Tusen hjertelig takk til alle som har bidratt! Vi er meget takknemlige. Og status pr. 18. september så har vi i Østfold samlet inn over 100.000 kroner. Øyvind Bruflat Daglig leder, Østfold Røde Kors Anders Lervold Distriktsleder, Østfold Røde Kors Foto: Østfold Røde Kors (Hovedbilde) Foto: Sarpsborg Røde Kors (Bildet til høyre)

Røde Kors

avisa

Østfold

3


Aktiviteter i Østfold Les mer om våre aktiviteter på www.rodekors.no/ostfold

Barnas Røde Kors

Gatemegling

Røde Kors Ungdom

Besøkstjeneste

Hjelpekorps

Visitor

Besøksvenn med hund

Bruktbutikk Mysen

Vitnestøtte

Ferie for alle

Nettverk

Nettverk etter soning

Flerkultur og migrasjon

Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp

Bruktbutikk Sarpsborg

4

Røde Kors

avisa

Østfold


Takk for innsatsen!

// - Det har ikke gått

en uke uten at bøker har blitt utlånt.

Hver tirdag i 35 år har pasientvennene fra Røde Kors ruslet rundt i sykehuset i Fredrikstad med boktrallene sine. Tekst og foto: Sykehuset Østfold

Krimbøker, skjønnlitteratur og oppslagsbøker til utlån, har gjort timene litt kortere for mange pasienter gjennom årene. Nå er boktrallene parkert for godt. I tillegg til utallige bokutlån gjennom flere tiår, har mange pasienter også satt pris på en prat og kanskje en tjeneste. - Det har hendt at vi har stukket ned i kiosken og kjøpt aviser som pasientene har ønsket seg, ja, sier Karin Borgersen. Park & Anlegg har viktige Årets bedrift samfunnsoppdrag for Statens vegvesen, Jernbaneverket, kommuner, offentlige og private virksomheter. Vi er 200 dyktige medarbeidere Tildeles som sammen omsetter for ca. 600 mill kr. Vår vekst og posisjon kan vi takke våre Årets bedrift flinke kompetente medarbeidere for, som står på hver dag for å skape en god og trygg arbeidsplass med fokus på fornøyde kunder.

2015

Stine Nygaard

Marit Bjørnland

Sammen med Reidun Thorkildsen har hun vært med helt fra oppstarten, og mye har endret seg i løpet av årene.

med seg både mobiler og nettbrett, har pasientvennene med boktrallene vært populære.

Boksalg i vestibylen har gitt en pen liten fortjeneste, og denne gaven går til kreftavdelingen i sykehuset.

- Blant annet ble jo pasientene liggende her mye lenger i 1980, så behovet for lesestoff var større enn i dag. Og det var flere ganger vi var nede i sentrum for å skaffe lesebriller til pasienter som ble her lenge, forteller Borgersen.

- Det har ikke gått en uke uten at bøker har blitt utlånt. Og i tillegg har vi hatt mange hyggelige samtaler når vi har vært innom de ulike avdelingene, sier Borgersen.

- Det har vært fine år i sykehuset. Vi har alltid blitt tatt veldig godt imot av både pasienter og ansatte, og samarbeidet med Fagbiblioteket har vært veldig godt, sier Borgersen.

Damene fra Røde Kors syns det er litt vemodig å gi seg, men de har fornøyde med måten de avslutter på.

- Dere har gjort en kjempeinnsats for pasientene. Tusen takk, sier Stein Bruland, direktør fag og pasientsikkerhet.

Men selv om pasientene i dag blir færre dager på sykehus, og mange har

Park & Anlegg AS støtter det viktige arbeidet Røde Kors gjør

Trygg - Stolt - Nytenkende

Sindre Martinsen Evje

2015

Vi dekker følgende markedssegmenter: Kommunaltekniske anlegg Grunnarbeid Vei Eiendom Jernbane Utemiljø Bruer og konstruksjoner Vedlikehold Ytre miljø.

RV110 Ørebekk-Simo i gang

Park & Anlegg er i gang med det store vei- samferdselsprosjektet i Fredrikstad som startet opp sept 2015.

PNØ Kalnes Sykehus overleveres

Park & Anlegg AS overleverer i disse dager utomhusarbeidene på PNØ Kalnes – nytt Østfoldsykehus.

Vil du ha markedets beste løsninger for din gårdsplass?

Ta kontakt med oss for løsningsforslag og tilbud

Kontakt oss: post@park-anlegg.no - www.park-anlegg.no Røde Kors

avisa

Østfold

5


Flotte markeringer i Østfold I 2015 har Røde Kors vært til stede for de sårbare i Norge i 150 år. Jubileet ble markert med aktiviteter i hele landet, blant annet med en Norgesturné. 2. september kom den til Østfold og første stopp var Moss. Deretter var det Sarpsborg, Fredrikstad, Halden og Askim sin tur. Foto: Glenn Thomas Nilsen, Østfold Røde Kors. Foto fra Halden: Tore Trollbu

Ordførerne på de forskjellige stedene har vært tilstede og sagt noen ord. I tillegg har førstehjelpsdukken «Henry» vært med rundt i Østfold. På forhånd hadde også lokalforeningene invitert barnehager til å komme på besøk. Ellers har det også vært flere innslag i form av blant annet musikk. Se flere bilder og video på Østfold Røde Kors sin hjemmeside og Facebook-side.

Moss

Sarpsborg

Fredrikstad

Halden

Askim

6

Røde Kors

avisa

Østfold


E I D S BE R G

F R ED R I K S T A D

Fossen Eftf. AS Brennmoen Grustak 1850 Mysen Tlf. 69 89 44 10 Støtter Mysen og Omegn Røde Kors!

Mossev. 102, 1624 Gressvik

Bunnpris Mysen

Tlf. 69 35 10 70 Fax. 69 35 10 72

F R ED R I K S T A D

Sleipner Motor AS Arne Svendsensgt. 6 Fredrikstad

Tlf. 69 30 00 60 Fax. 69 30 00 70

Gundersen Sportscar AS Mosseveien 83, 1580 Rygge

Cato Ringstad AS

Produksjonsveien 16 1618 Fredrikstad Tlf. 69 31 12 30 Fax. 69 31 12 31

MOSS Cort Adelersgt. 8, 1515 Moss

Tlf. 934 06 900 www.mtf.no

Tlf. 69 27 85 00 Fax. 69 27 85 10 E-mail: advokatene@apj.no

Tlf. 69 17 82 00 Fax. 69 18 75 10

S A R P S BO R G

R Å DE

Distribusjon varebil/lastebil Express leveringer Industriveien 3 1640 Råde

69 28 05 62

ERIK BJAR Ulvedalen 17, 1672 Kråkerøy Tlf. 69 34 30 46 Fax. 69 34 30 71

M A R KE R

Tønne Huitfeldtspl. 2, 1767 Halden

Telefon 69 35 59 59 Strykerv. 20, 1658 Torp www.ostfoldhoytrykk.no

Telefon:

Skjebergv. 169D, 1743 Klavestadhaugen Tlf. 69 13 61 00 Fax. 69 13 61 09

Profesjonell Mekanikk AS

Ringsrød Transport AS Haraholveien 8 1715 Yven Tlf 901 24 000

Surfellingen 2 1739 Borgenhaugen www.svendsenco.no

Trelast og Bygningsartikler

Ringtunveien 6, 1712 Grålum Telefon 69 13 92 90

S A R P S BO R G

TRØGSTAD

Team Tjenester AS Borg Systemvask AS

Steen & Olsen AS Oskarsgate 47 1706 Sarpsborg Tlf. 90 88 10 66

Ludvig Enges vei 21 1722 Sarpsborg Tlf. 69 11 32 70

J Finstad & Ø Teig ANS 1813 Askim Tlf. 69 88 08 18 ___________________________

HALDEN

Telefon 994 00 050

MOSS

RAKKESTAD

___________________________

___________________________

Mona Sand og Singel AS 1850 Mysen Tlf. 69 89 39 90 ___________________________

Pam Refrigeration AS 1753 Halden Tlf. 69 19 05 55 ___________________________

Varna Regnskapskontor BA 1530 Moss Tlf. 69 20 85 00 ___________________________

Wide Industrier AS 1890 Rakkestad Tlf. 69 22 78 00 ___________________________

Sundby Advokatfirma ANS 1850 Mysen Tlf. 69 89 09 60 ___________________________

Dataservice AS 1767 Halden Tlf. 69 21 35 30 ___________________________

Nomar AS Rygge Storsenter Tlf. 69 26 70 20 ___________________________

Norrønafly Rakkestad AS Flyplassen, 1890 Rakkestad Tlf: 69 22 60 00 - www.norronafly.net ___________________________

Bro Varmex AS Larkollveien 37, 1570 Dilling Tlf. 69 26 41 80 - www.brovarmex.no ___________________________

Grunnkompaniet AS Graarudveien 137, 1890 Rakkestad Tlf. 950 83 578/69 22 11 28 ___________________________

Anonym Annonsør Ref. 8464 ___________________________

Trehus Export AS 1890 Rakkestad Tlf. 906 16 382 ___________________________

HOBØL

___________________________

___________________________

AF Gruppen ASA 0603 Oslo Tlf. 22 89 11 00 ___________________________

Ringvoll Elektro Sevice AS 1827 Hobøl Tlf. 69 92 26 65 ___________________________

Byggmester Jan Los Marmorveien 52, 1784 Halden Tlf. 928 25 882 - www.byggmesterjanlos.com ___________________________

Høyendal Bensin 1811 Askim Tlf. 69 88 34 20 ___________________________

www.enovabs.no

___________________________

Mesterbygg Halden AS 1784 Halden Tlf. 47 85 94 00 ___________________________

ASKIM

TLF.: 918 99 900 - www.lynelektro.no

___________________________

HALDEN

___________________________

Klokkergårdveien 1, 1711 Sarpsborg

Regnskap og rådgivning 

Holmegil 2 1739 Borgenhaugen Tlf: 69 13 69 30 www.flexi.no

EIDSBERG

HVALER

___________________________

Skoland AS 1523 Moss Tlf. 69 26 74 62 ___________________________

Kristiansen Murerservice 1680 Skjærhallen Tlf. 91 39 06 11 ___________________________

RAKKESTAD ___________________________

MARKER

___________________________

Murer Ragnar Haugen Industriveien 11, 1890 Rakkestad Tlf. 69 22 22 38 ___________________________

Praktikertjenesten AS 1767 Halden Tlf. 69 17 97 00 ___________________________

Nils Bjørknes 1870 Ørje Tlf. 90 01 25 55 ___________________________

Kiwi Risum 1769 Halden Tlf. 69 18 57 93 ___________________________

MOSS ___________________________

Giraffen Flode Walkers gate 4, 1771 Halden Tlf. 69 18 58 00

Tlf. 69 24 96 70 - www.rad-bokforing.no

Aut. Regnskapsførerselskap Aspelundv. 4, 1624 Gressvik

H. Jenseg Bakeri

www.exakt-regnskap.no

Kirkegt. 33, 1721 Sarpsborg Tlf. 69 15 45 51

Tlf. 69 70 78 00

Råd & Bokføring Dronningens gt. 13, 1530 Moss ___________________________

Edwind Ruuds Omsorgssenter 1850 Mysen Takker Besøkstjenesten for fint samarbeid Trivsel og velvære hver dag i

Tlf. 69 84 44 00 www.ramstadbil.no

Svinndalsv. 7, 1593

• Universell utforming • Tilrettelagte garderober Svinndal • To basseng med +34oC • Div. heiser • Stor kafe • Variert meny

Tlf. 69 28 60 32 www.hunstad.no

Tlf. 69 81 99 00 www.ostfoldbadet.no www.ostfoldbadet.no P.M. Røwdesgt. 8, 1811 Askim, tlf 69 81 99 00

RÅDE

___________________________ Peder Eiendom AS 1640 Råde Tlf. 69 28 53 64 www.pedereiendom.no ___________________________ Gummiservice Produksjon AS 1640 Råde Tlf. 69 28 15 80 ___________________________

Mjørud AS Svaleveien 5, 1890 Rakkestad Tlf. 69 22 88 00 ___________________________

___________________________

Holmsen’s Brente Mandler 1890 Rakkestad Tlf. 69 22 33 85 ___________________________

Info-Tjenester AS Postboks 1113, 1705 Sarpsborg Tlf. 69 97 17 00 ___________________________

SARPSBORG

Kristiansen Kran & transport AS Vadbakken 4, 1592 Våler i Østfold Tlf. 69 28 77 50 www.steinmiljo.no

ark ama

arkitekter arkitekter

Juel Johansen Bilruter ANS

Brukervennlig

Stasjonsgata 35 1820 Spydeberg Tlf. 69 68 20 00 www.spydeberg.kommune.no

www.skadeoglakk.no Tlf. 69 39 64 40

H A L DE N

ØSTFOLD HØYTRYKK AS DØGNSERVICE

RYGGE

Skade og Lakk AS

Multiconsult AS Pb. 1424, 1602 Fredrikstad Tlf. 69 38 39 00 www.multiconsult.no

INGENIØR & TAKSTFORRETNING

Elgveien 11, 1534 Moss Telefon 911 47 580

Vestbyveien 20, 1734 Hafslundøy Tlf. 69 14 92 37 Fax. 69 14 61 33

Øvre Østfold Regnskapskontor AS 1825 Tomter Tlf. 69 92 22 52

www.vestby-planteskole.no Våler Sykehjem

1663 Rolvsøy Tlf. 69 33 51 39 Fax. 69 33 29 55 info@jueljohansen.no

MS Asfalt AS

Pb. 16, 1866 Båstad Tlf. 906 02 161 www.msasfalt.no

www.momarken.no

takker Besøkstjenesten for fint samarbeid

Vestre Huggenesvei 57 Postadr: Ryggerådet 55 Tlf. 90126192 - 69 23 46 00 www.plastmottak.no

Gasspesialisten AS Strandgata 3, 1724 Sarpsborg Telefon 69 14 84 25 www.all-regnskap.no

Mosseveien 63 1640 Råde Tlf. 69 15 51 17 www.gasspesialisten.no



02137 Vi dekker ditt transportbehov i Indre Østfold



1530 Moss Tlf. 69 24 39 90 www.mossfinbakeri.no

Røde Kors

Valhall 1, 1782 Halden

avisa

Østfold

7


høy kompetanse (og lokal tilstedeværelse) Rambøll har over 1300 medarbeidere i Norge lokalisert på kontorer over hele landet. Vi jobber i et flerfaglig miljø og tilbyr tjenester innen planlegging, utredning og prosjektering.

fredrikstad@maxbo.no

WWW.RAMBOLL.NO

FREDRIKSTAD STORMARKED Pancoveien 9, 1624 Gressvik • Tlf 69 38 21 00 • Man-fre 7-18 lør 9-16 Pancoveien 9,140, 16241626 Gressvik - Tlf. 06292 lør 9-17 Husebyveien Manstad • Tlf 69- Man-Fre 38 21 006.30-19 • Man-fre 7-16

Vi garanterer topp kvalitet på våre snitter, koldtbord, kaker og varmretter / middag. Haugetun Folkehøyskole er også et glimrende sted å ha selskaper og lignende.

ALT I TRANSPORT

Tlf. 69 36 27 50 Fax. 69 33 70 07 Vi bringer

UTLEIE AV AVFALLSCONTAINERE

Haugetunv. 3, 1667 Rolvsøy • www.haugetuncatering.no

Ring 69 25 11 15 - hele døgnet www.bentzengravferd.no Solgaard Skog 4, 1599 Moss

Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER

Bentzenannonse_70x70.indd 1

03-03-05 09:43:48

•Fargerike Jeløy Helgerødgaten 11 post@jeloy-interior.no Telefon: 69279420 •Fargerike Bretun Kongens Gate 38 post@bretun.no Telefon: 69255108

Smaksopplevelser for liten og stor!

www.brynildgruppen.no

Blomster og ved Alt innen binderi Ferskvann reklamebyrå, Foto: Jens Haugen Studios

post@ts-mysen.no www.ts-mysen.no

Avd Mysen: Tlf. 92 88 50 78, Storgata 42 1850 Mysen

Klostergata 13 1532 Moss

Avd Ørje: Tlf. 45 06 17 90, Storgata 43 1870 Ørje

Tlf. 952 05 658

Oldtidsveien 287

sjon - Vinduer - dører - listverk - gulv - isola - garderobe ken kjøk l pane r plate vegg - terrasse - verktøy - maling osv.

Meld deg som blodgiver her:

TID, HVIS DU IKKE VIL, KAN ELLER HAR JOBBEN FOR DEG HAR VI HÅNDVERKERE SOM TAR HELE For produktinformasjon eller bestilling av varer:

FREDRIKSTAD ØST

FREDRIKSTAD VEST

ISE

SPYDEBERG

SLITU

MOSS

Kjølberg industriområde, Strykerveien 5, 1658 Torp Tlf 69 35 56 60, fax 69 35 56 79 Man-fre 7-17, lør 9-14

Fjeldberg Onsøyveien 20 1614 Fredrikstad Tlf 69 36 77 80 Man-fre 7-18, lør 9-14

Knatterudfjellet 1730 Ise Tlf 69 16 18 20 Fax 69 13 23 08 Man-fre 7-17 lør 9-14

Tronstadveien 4, 1820 Spydeberg Tlf 69 83 32 80 Fax 69 83 60 96 Man-fre 7-18 lør 9-14

Morstongveien 54 1859 Slitu Tlf 69 84 64 00 Fax 69 84 64 19 Man-fre 7-16 lør 9-14

Rabekkgata 9 1523 Moss Tlf 69 24 19 00 Man-fre 7-18 lør 9-14

Røde Kors

avisa

Østfold

Gamle Beddingvei 28 1671 Kråkerøy Tlf. 69 31 01 01

Nico Trans AS

iser Stort utvalg - lave pr - tak

8

Hammerstad Maskin AS

xl-bygg.no

Sykehuset Østfold - Askim Sykehuset Østfold - Fredrikstad Sykehuset Østfold - Halden Sykehuset Østfold - Moss Sykehuset Østfold - Sarpsborg

tlf. 69 86 51 55 tlf. 69 86 06 90 tlf. 69 86 50 35 tlf. 69 86 66 38 tlf. 69 86 53 00

Støtter Røde Kors sitt Blodprogram www.giblod.no

1747 Skjeberg www.hagemaskiner-as.no Tlf.: 69 16 82 88 Røde Kors Østfold takker alle annonsørene for den flotte støtten!


Hafsil AS

Du finner oss i Mysen og i Sarpsborg!

Navestadveien 20, 1722 Sarpsborg Tlf. 69 14 55 75

Velkommen til Skammelsrud Sag og Utsalg Trelast, grove dimensjoner, lange dimensjoner, samt villmarkspanel og materialer finner du hos Skammelsrud Sag.

www.hafsil.com

www.esbank.no • post@esbank.no 69 89 91 00

Ørav. 2, 1630 Gamle Fredrikstad

Tlf. 69 39 50 00 • Fax. 69 39 50 01

Støtter Rakkestad Røde Kors

SARPSBORG TRELAST AS

Noe for enhver. STRAI KJØKKEN SARPSBORG AS TUNEVEIEN 62. 1712 GRÅLUM TLF. 47 48 80 70 SARPSBORG@STRAI.NO

1892 Degernes Tlf: 90654395 www.skammelsrud.com

En trygg og enkel faghandel STRAI.NO

SKJEBERG RØR & INTERIØR AS

1739 Borgenhaugen - Tlf. 69 10 44 44 Greåker Graving og Transport AS Klevaveien 31 1719 Greåker Tlf: 69142985

Vi har traktordeler du sparer penger på! Telefon: 69 10 23 00 - www.okonomi-deler.no Butikk: Ringtunveien 3, 1712 Grålum

www.greakergt.no

Gravstener  Lokalprodusert, gjerne etter dine ønsker  Gjenbrukssten fra 8000, Oppussing av gamle stener  Inskripsjoner  Bedrammer  Gravlykter / lys

Andre produkter

 Trapper, benker, bord, vasker, fat m.m  Utsmykninger/skulpturer  Alt lokalprodusert

Skjebergveien 206, 1743 Klavestadhaugen Telefon: 69 16 36 33 www.johansenmonument.no

Dekk og felg, snakk med oss på Greåker. Tlf. 69 13 61 30

Iseveien

www.vigresbyraa.no - Tlf. 69 97 19 30

Pol Betong AS

TØMRER- MURER OG BETONGARBEID Tlf 69 35 70 80 www.backeostfold.no

-Et selskap i BackeGruppen

Stubberudveien 8 1712 Grålum Mobiltlf. 94 82 75 97

Kjærnesveien 67, 1407 Vinterbro - Tlf. 64 96 39 96 www.wroldsen.as

Røde Kors Østfold takker alle annonsørene for den flotte støtten! Røde Kors

avisa

Østfold

9


Fredrikstad kommune støtter R øde K ors

Varnaveien 22, 1524 Moss Tlf: 69 21 08 20 Mail: post@stormvvs.no

Mob. 41 44 93 72 ronny@rocoregnskap.no

www.slgruppen.no

Gundersen Galvano AS Helgebyvn.33, 1734 Hafslundsøy

Tlf. 69 13 05 09 Fax. 69 14 99 33 Støtter Røde Kors ALLTID HER FOR

www.enokvvs.no

Ønsker du en sikker medspiller Ønsker du en sikker medspiller i byggeprosessen? i byggeprosessen?

Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg www.ove-skaar.no www.ove-skaar.no

Bertel O. Steen Østfold AS (avd. Råbekken)

Dikeveien1, 1616 Fredrikstad

Tlf. 69 36 39 00 www.bos.no

Chemicals AS Øraveien 14, 1630 Gamle Fredrikstad Tlf. 69 35 85 85 - www.kemira.com 10

Røde Kors

avisa

Østfold

Tlf. 69 34 53 35

TELEFON HELE DØGNET: 69 31 30 62

ADR: Veumveien 51, 1613 Fredrikstad

E-POST: post@fredrikstadbeg.no

WWW.fredrikstadbeg.no

Rema 1000 Sellebakk Løentorget 2, 1653 Sellebakk Tlf. 69 34 78 60

Adresse : Lundsvei 17, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 26 29 30 - Mobil: 95 79 09 46

Narntegata 25 1636 Gamle Fredrikstad Tlf. 69 70 82 00


Byen har mange ting som er verdt å få med seg. imens tar vi oss av båten din.

Ragnar Ringstad as

telefon 69 31 40 99 • post@ragnarringstad.no • www.ragnarringstad.no

Foto: Marion Haslien

• Elektro • Rør • Ventilasjon • Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service og nyinstallasjoner

Vi tar det elektriske

Ring din lokale samarbeidspartner Bravida på telefon 69 35 94 00 Bravida Norge AS Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

Tlf: 977 61 500 www.norgeseliten.no

VI GIR BYGNINGER LIV

VELKOMMEN TIL KALNES Fra 2.november blir Sykehuset Østfold Kalnes ditt nye akuttsykehus. Men vi har fortsatt flere enheter rundt i fylket. Husk å lese nøye på innkallingsbrevet hvor du skal møte opp.

SARPSBORG

SKJEBERG

SKIPTVET

SPYDEBERG

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

RG Regnskap 1711 Sarpsborg Tlf. 69 13 98 88 ___________________________

Høk Kro og Motell 1747 Skjeberg Tlf. 69 16 80 00 ___________________________

Skiptvet Blikk AS 1816 Skiptvet Tlf. 69 80 82 44 ___________________________

Askim Entreprenør AS Østbuen 2, 1820 Spydeberg Tlf. 69 88 02 60 - www.askimentreprenor.no ___________________________

SKIPTVET ___________________________

SPYDEBERG ___________________________

Anonym Støtte ___________________________

Jørgenrud Bil & Deler AS ___________________________

TRØGSTAD ___________________________

Svein Strand 1712 Grålum Tlf. 951 27 333 ___________________________

Karlsrud Betongpumping AS Thonsveien 68, 1816 Skiptvet Tlf. 69 80 91 30 - www.karlsrud.as

Trøgstad Elverk AS Skoleveien 6, 1860 Trøgstad Tlf. 69 82 49 50 www.trogstad-elverk.no ___________________________

VÅLER

___________________________ Våler Graveservice AS 1593 Svinndal Tlf. 69 28 98 41

Danfo AS er generalimportør av Eurowagon i Norge. Vi har bred erfaring med utforming og innredning av kommandovogner. Ta kontakt for mer informasjon. Danfo AS | Tlf: +47 6997 1850 | post@danfo.no | www.danfo.com

Røde Kors

avisa

Østfold

11


B 352015 -T H E P I TC H

-Blad

12

RETURADRESSE: Postboks 2385 3003 Drammen

SJEKK TILBUDET I DIN KOMMUNE Frihet til å reise

Røde Kors

avisa

Østfold


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.