RKavisa_Østfold_2-2018

Page 1

ma g a s i net 2. utgave 2018 | Oktober

Østfold

Ungdomsleir på Bøkevangen Side 4

Vellykket NM i Bergen Side 5

GOD INNSATS AV ØSTFOLD NM i hjelpekorps er en årlig konkurranse, som i år ble arrangert i Hordaland. Kunnskap er en forutsetning for å redde liv. Det årlige arrangementet sørger for at vi sikrer kvaliteten på tjenesten vi kan tilby i samfunnet.


Lokalforeninger i Østfold Askim Røde Kors Leder: Kim Anthony askim@ostfoldrk.no Marker Røde Kors Leder: Mette Therkelsen marker@ostfoldrk.no

Halden Røde Kors Leder: Bernard Kilde leder@haldenredcross.no Hobøl Røde Kors Nestleder: Heidi Skullerud hobol@ostfoldrk.no

Fredrikstad Røde Kors Medlemskontakt: Eilen Dyrdahl fredrikstad@ostfoldrk.no

Hvaler Røde Kors Leder: Kari Jørgensen hvaler@ostfoldrk.no

Gressvik Røde Kors Leder: Mette Koldre Martinsen post@gressvikrodekors.no

Moss Røde Kors Leder: Geir Østborg moss@ostfoldrk.no

Aksjoner Østfold Røde Kors Hjelpekorps 18.04.2018: Søk etter savnet person i Sarpsborg 29.04.2018: Søk etter savnet person i Fredrikstad 27.05.2018: Søk etter savnet person i Akershus 31.05.2018: Søk etter savnet person i Sarpsborg 01.06.2018: Søk etter savnet person i Akershus 08.06.2018: Søk etter savnet person i Akershus 14.06.2018: Søk etter savnet person i Akershus 28.06.2018: Søk etter savnet person i Akershus 04.07.2018: Søk etter savnet person i Akershus

Mysen og Omegn Røde Kors Leder: Gro Anita Sætherbakken mysen@ostfoldrk.no Rakkestad Røde Kors Leder: Nina Ødegård rakkestad@ostfoldrk.no Rygge og Råde Røde Kors Leder: Anders Lervold anders.lervold@gtravel.no Skiptvet Røde Kors Leder: Jorunn Lilleng skiptvet@ostfoldrk.no

Spydeberg Røde Kors Leder: Renate Olsen spydeberg@ostfoldrk.no Sarpsborg Røde Kors Leder: Christian Eilertsen post@rksarpsborg.no Våler Røde Kors Leder: May Olsen vaaler@ostfoldrk.no

Her er personene som leder Østfold Røde Kors Østfold Røde Kors gjennomførte i april sitt årsmøte i Halden med over 60 personer til stede. Her bestemte vi retningen for Røde Kors fra 2018 til 2020. Røde Kors har store ambisjoner for de neste tre år, og vi ønsker spesielt å fokusere på lederutvikling og drift av stabile og bærekraftige aktiviteter. De største satsninger er barn og unge som faller utenfor, sosial inkludering for både unge og eldre, samt beredskap og sikkerhet for alle i Østfold. Nytt distriktsstyre er:

• • • • • •

Anders Lervold, distriktsleder Yvonne Kværner, nestleder Geir Østborg, styremedlem Christian Haslie Eilertsen Jens Gunneng, styremedlem Odd Falmyr, distriktsråd for omsorg

• Knut M. Olsen, distriktsråd for hjelpekorps

• Robert Flobergseter, distriktsråd for ungdom

I tillegg kommer varamedlemmer. Vi har også et distriktskontor med ansatte støttespillere.

12.07.2018: Bisto Indre Østfold Brann og Redning på skogbrann på Ørje 17.07.2018: Bisto Indre Østfold Brann og Redning på skogbrann i Trøgstad

En hyggelig tilbakemelding å få

18.07.2018: Bisto Indre Østfold Brann og Redning på skogbrann i Trøgstad

Østfold Røde Kors Hjelpekorps har fått e-post fra en syklist på Grenserittet i år som er veldig fornøyd.

19.07.2018: Søk etter savnet person i Oslo

Vedkommende skrev: Jeg hadde et uhell i år allerede kort tid etter start. Sykkelen knakk sammen, plutselig i en sving ut fra terreng til veg. Havnet i grøfta med endel skrubb- og kuttskader. Noen vakter så det og meldte fra til Røde Kors. Kort tid etter kom Røde Kors ambulanse. Jeg fikk skikkelig behandling. De måtte etter hvert i nytt oppdrag, men rekvirerte straks privat RK-bil som kjørte meg til mål i RK-teltet. Jeg gikk og dusjet først før ny behandling hos RK. Jeg var selvfølgelig førstemann i dusjen. Sykkelen kom også tidlig til depoet. Jeg synes dette virket veldig proft og måtte skrive om det. Videresend gjerne en takk til Røde Kors.

28.07.2018: Søk etter savnet person i Sarpsborg 26.08.2018: Søk etter savnet person i Akershus 27.08.2018: Søk etter savnet person i Moss 09.-10.09.2018: Søk etter savnet person i Fredrikstad

ANSVARLIG UTGIVER: Østfold Røde Kors Vesterheimveien 2, 1712 Grålum KONTAKT: Tlf: 22 05 40 00 Fax: 912 88 21

2

Røde Kors

MAGASINET Østfold

Epost: post.ostfold@redcross.no Web: www.rodekors.no/ostfold ANSVARLIG REDAKTØR: Øyvind Bruflat REDAKSJONSUTVALG: Glenn Thomas Nilsen

LAY-OUT OG ANNONSER: Bell Media AS, Tollbugt. 115, 3041 Drammen Telefon 941 33 635

OPPLAG: 76.600

TRYKK: Amedia Trykk AS, telefon 63 80 50 80.

FORSIDEBILDE: Glenn Thomas Nilsen


SPAREBANKSTIFTELSEN DNB STØTTER ØSTFOLD RØDE KORS

Østfold

Milliongave til Røde Kors-prosjekt Sparebankstiftelsen DNB falt for Nettverk etter soning (Østfold Røde Kors) sin søknad og donerer én million kroner til prosjekt «Røverkaffe». Til stor glede for de innsatte som ønsker å snu livet, valgte de å støtte prosjektet. Prosjektet planlegges å bli gjennomført i Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg og Halden fengsel. Foto: Malin Lystad / Sarpsborg Arbeiderblad

– Prosjektet med «Røverkaffe» har oppstått som ide på grunn av massiv arbeidsledighet hos de som løslates fra fengsel. Seks av ti mennesker mangler jobb, sier Pål Breivik, koordinator i Østfold Røde Kors til Sarpsborg Arbeiderblad.

Røverkaffen skal leveres personlig helt ut til bedrifter og steder hvor ærlig kaffe nytes. Vi skal ansvarliggjøre oss selv i hele verdikjeden, fra import og mottak, til den siste dialogen med kunden over en kopp kaffe og en prat.

1,7 millioner kroner til Fellesverket I 2016 startet Røde Kors en nasjonal satsing på ungdomsarenaer. Satsingen fikk navnet Fellesverket og består av ungdomshus i flere byer i Norge, med gratis aktivitetstilbud for alle i alderen 13–25 år. Tekst: Glenn Thomas Nilsen

Her i Østfold er vi godt i gang med planleggingen, og vi har nå fått 1,7 millioner kroner fra Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir) til oppstart av Fellesverket i Sarpsborg. Målet er å åpne Fellesverket i løpet av året, og vi er på leting etter egnede lokaler sentralt i byen. Vi har sett på flere

egnende lokaler som vi vurderer. Vi vi må være helt sikre om at investeringen og arbeidet som legges til grunn, blir bærekraftig og langsiktig. Vi håper også at vi kan rekruttere mange nye, engasjerte frivillige og ungdommer, som kan sette sitt preg på møteplassen.

Røde Kors

MAGASINET Østfold

3


UNGDOMSLEIR PÅ BØKEVANGEN

Østfold

Følg gjerne Young And Prepared på Facebook

Young And Prepared (YAP) på Bøkevangen Så var det over denne gangen for de 16 latviske og 11 norske ungdommene mellom 13 og 17 år. De møtte hverandre for å gjennomføre gruppeutvekslingen på Bøkevangen gjeste- og aktivitetsgård i Halden. Dette var i regi av Østfold Røde Kors under navnet Young And Prepared. I år som i fjor ble det svært vellykket med 14 frivillige og 1 ansatt fra Røde Kors som stod ansvarlige for gjennomføringen av leiren. Vårt mål var å være til stede som et medmenneske. Tekst og foto: Aurora Emilie Sundvold

Ungdommen sier at de setter pris på å få være med på turer som dette. Det gir ikke bare opplevelser, men det er lærerikt, sosialt, gøy og minnerikt. En av guttene på leiren sier han gjerne vil komme tilbake. Om han ikke kommer som deltaker så vil han komme som frivillig.

// Å få være med gir kunnskap i livets realiteter av kulturer, og språk. I år fikk vi økonomisk støtte fra Aktiv Ungdom og Erasmus for å gjennomføre oppholdet som var i uke 30. Det har vært et godt utvalg av aktiviteter under oppholdet. Deriblant tur til klatrepark, kjøring med båten RIB, Bowl, kano, fisking med fiskeforeningen, tur til 4

Røde Kors

MAGASINET Østfold

Fredriksten Festning, undervisning i førstehjelp, og øvelse på vannredning. Etter å ha fått evalueringsskjemaene tilbake fra deltakerne var det svømming og fotball som ble best likt. Men aller mest det å bli kjent med nye mennesker og få vennskap for livet. Som frivillig oppplever jeg, Aurora Emilie Sundvold (18), at det å få delta og få være med er utrolig givende. Det å delta som frivillig og møte mennesker med en annen bakgrunn det inspirerer meg til å fortsette, og det gjør meg nysgjerrig på livet. Jeg får være til stede og oppleve noe nytt som er gøy. Det betyr noe, ikke bare for meg, men også de jeg er sammen med. I evalueringsskjemaene spør vi ungdommen hvordan det er å møte mennesker med en annen bakgrunn og kultur. Noen av svarene vi fikk var at det er gøy å bli kjent med andre som er annerledes enn en selv. Man trenger ikke alltid ord for å snakke med

hverandre, vi kan også snakke med hverandre gjennom kroppsspråk. Det å få være med er en god følelse, det er interessant, hyggelig, og det er kult. Å få være med gir kunnskap i livets realiteter av kulturer, og språk. Man lærer førstehjelp når ambulansen kommer på besøk og får titte i den og får en introduksjon i hvordan utstyret fungerer. Vi har trent hjerte-lunge-redning, heimlich, og vannredning. De lærer sikring ved klatring, båt og vann. Før ungdommene drar har vi en avslutningsfest. Vi firer ned Røde Kors-flagget som hadde hengt oppe hele uken, og går tilbake for å rydde opp etter oss. Tale var blitt holdt, gaver var blitt gitt, dans, sang og godteri hadde det vært. Vi ga hverandre en klem. Nå er var det over.

bare mennesker med tanker og følelser.

Ungdommen lærer å omgås og akseptere andre som er ulik enn en selv ved å bare være med hverandre, og etter kort tid ser de at de er ganske like likevel. Vi er

Til Erasmus og Aktiv Ungdom som støttet oss økonomisk for å gjennomføre denne turen. Vi frivillige og ungdommen vil si tusen takk.


NM FOR HJELPEKORPS

Østfold

Østfold på niende plass i Bergen Tekst: Glenn Thomas Nilsen | Foto: Knut Morten Olsen og Glenn Thomas Nilsen

Hvert år er det NM for hjelpekorps i Røde Kors, og årets utgave gikk av stabelen i byen mellom de syv fjell. Østfold stilte med seks personer fra henholdsvis hjelpekorpset i Fredrikstad, Mysen og Sarpsborg. I 2007 ble dette arrangert i Fredrikstad. Sist vi deltok var i Førde i 2011. Lagene konkurrerte blant annet i hjelpekorps- og førstehjelpsoppgaver i realistiske krisesituasjoner. Konkurransen er utviklet for å trene på å trå til når det virkelig gjelder. Mesterskapet startet med orienteringsløp den første

kvelden og natta. Her var det 10 poster og det var kun lov til å bruke kart og kompass til dette løpet. Lørdag fortsatte konkurransen med ei ringløype med 10 poster, hvor seks av postene har førstehjelp som tema, mens fire poster hadde ulike hjelpekorpsfaglige temaer som samband, søk og redning, snøskred og friluftsliv.

Østfold kom på niende plass med 727 poeng. Dette er vi godt fornøyde med! Neste år er det NM for hjelpekorps i Kristiansand, og vi satser på at Østfold stiller da også.

Røde Kors

MAGASINET Østfold

5


STOLTE ØYEBLIKK

Østfold

Et av mine stolteste øyeblikk Vil du bidra med en historie? Send tekst og bilde til glenn.nilsen@redcross.no

Jeg tenker ofte på høsten 2015 i Røde Kors. Da kom det mange flyktninger innover Norges grenser. Røde Kors ble kontaktet av myndighetene for å hjelpe til.

Ingen viste hvor de skulle sove neste dag. Men de kjente igjen en av verdens mest kjente symbol, det røde korset på vestene vi hadde. Da forsto flyktningene at her kunne de sove trygt.

Jeg glemmer aldri når vi registrerte flyktninger på Ørmen akutt-asylmottak i Fredrikstad.

På få dager hadde Røde Kors over hundre flyktninger i full forpleining på Ørmen.

Foran meg sto det en kø av alvorlige flyktninger som skulle sjekkes av på lister fra UDI. Det var mennesker som hadde forlatt hjemland og alt de eide.

Tore Trollbu - frivillig i Halden Røde Kors

Når mange flinke folk i Røde Kors dro i samme retning så ble innsatsen her formidabel. Jeg er stolt over at jeg kunne bidra med min beskjedene innsats.

En litt spesiell episode skjedde meg på Ski Storsenter.

Det er mange stolte øyeblikk, men jeg vil trekke frem et:

To unge utenlandske jenter snakket til meg. De lurte på om jeg kunne hjelpe de med litt info om ting de lurte på. De var flyktninger fra Somalia. Ukjente med mangt og mye. De turte å henvende seg til meg fordi de så Røde Kors nålen på jakken min.

Og det var den gangen vi lanserte “den røde samtalebenken” på Sarpsborg torg. Vi hadde med oss ordfører Sindre Martinsen-Evje og flere Røde-Korsere.

Det sier litt om hva Røde Kors står for, TRYGGHET og TILLITT. Det endte med at vi gikk på kafé og hadde en hyggelig pratestund sammen der. Renate Olsen, - frivillig i Spydeberg Røde Kors

En minnerik opplevelse som maner til ettertanke om medmenneskelighet og integrering.

Å snakke om Røde Kors sitt engasjement i forhold til ensomhet var veldig flott. Rudolf Ervik, - frivillig i Sarpsborg Røde Kors

Mine stolteste øyeblikk er når jeg føler jeg kan bidra til å gjøre en forskjell for sårbare mennesker eller andre som trenger en fortrolig støttespiller, og som så tydelig verdsetter det – enten det er i tidligere akuttmottak for flyktninger, på det nå nasjonale ankomstsenteret for flyktninger i Råde, eller i høysikkerhetsfengsel. En innsatt som ønsket å gi en vakker håndtegning med Kriminalomsorgens velsignelse etter noen måneder med gode samtaler, før ferden gikk videre. Odd Falmyr, - leder av distriktsråd Omsorg i Østfold Røde Kors

6

Røde Kors

MAGASINET Østfold

Det er vel en god bekreftelse? Og kanskje har vi lykkes med at

Mange deltok og vi fikk en fin start på samtalebenken.

den innsatte ser litt mer positivt på fremtiden. Eller en god klem og smil fra ei lita jente når vi forlater Ankomstsenteret etter noen timers vakt, og hun reiser videre etter 48 timers opphold. Det varmer også.

Da har du en følelse av at du som medlem av Røde Kors-familien har bidratt til å gjøre ankomsten til Norge så bra som mulig. Jo da det nytter. Og det er grunn til å være stolt.


Østfold

STORT OG SMÅTT

Ta godt imot våre feltselgere! Foto: Karianne Østergaard/ Røde Kors

Feltselgerne jobber med å rekruttere givere, og er tilstede over hele landet. De oppsøker folk i det offentlige rom, og går også fra dør til dør. Feltselgerne er ansatte i Røde Kors. Slik ser feltselgerne ut: Med Røde Kors-vest, ID-kort og Ipad eller verveblokk.

En typisk verver for Røde Kors er mellom 18 og 30 år og snakker godt

norsk. De er iført hvit og rød Røde Kors-vest og skal alltid ha Røde Kors’ ID-kort. Ververne spør om kontonummer til nye givere og medlemmer for å kunne sette opp trekk med Avtalegiro dersom dette er ønskelig.

God start for Røde Kors Ungdom i Spydeberg Torsdag 8. mars 2018 gikk startskuddet for Spydeberg Røde Kors Ungdom med taco og planlegging av vinter- og vårsemesteret. Tekst og foto: Yvonne Kværner, aktivitetsansvarlig i Spydeberg Røde Kors Ungdom

Med super støtte fra Spydeberg kommune får ungdommen i Spydeberg bruke lokalene til Ungdomsklubben Huset i Stasjonsgata. Her har ungdommen tilgang til kjøkken, biljard, bordtennis, disko og et sted de kan henge med venner. I løpet av vinteren og våren hadde vi seks kvelder med blant annet påskeparty, hatteparty og kosekveld.

startet vi med Nattdisko den 18. august. Vi fortsetter annenhver torsdag og noe av det som står på semesterplanen nå er spillekveld, Halloween party og andre spennende temaer.

Det er fra 11 til 22 ungdommer innom i løpet av kveldene og vi må si at for oss har dette vært en god start. Målet videre er jo enda flere ungdom innom og flere medlemmer. I høst- og vintersemesteret

Søk gjerne opp Facebook-gruppen Spydeberg Røde Kors Ungdom for å følge med på hva vi driver med.

Savner du et sted og gå, eller å henge med venner, slå av en prat eller se hva vi driver med.

Røde Kors

MAGASINET Østfold

7


NOEN AV VÅRE AKTIVITETER I ØSTFOLD

Østfold

"Den beste medisin for et menneske er et annet menneske" Jens Meinich

Besøksvenn Mange mennesker har vanskeligheter med å ha meningsfulle sosiale relasjoner med ensomhet og isolasjon som konsekvens. Besøksvenn er et tilbud for mennesker, som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. Røde Kors Besøksvenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre. Mange mennesker i Norge savner en fortrolig venn. Ensomheten kjenner ingen alder,

og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre. Frivillige besøksvenner besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. Besøksvenner som besøker en fast person bestemmer sammen den sosiale aktiviteten. Som besøksvenn kan du også være sammen flere i en gruppe som lager felles sosiale møteplasser.

Foto: Olav A. Saltbones/ Røde Kors

Hva forventer vi: Som frivillig må du ha tid til regelmessig besøk 2-4 ganger pr måned. Hvert møte har en varighet på 1-2 timer. Krav: Som frivillig må du være over 18 år og underskrive etikk- og taushetserklæring. Minimums opplæring: Introduksjon til Røde Kors, grunnkurs førstehjelp, grunnkurs psykososial førstehjelp og temakurs besøkstjeneste. Hvor finner du oss: Alle våre lokalforeninger har denne aktiviteten.

8

Røde Kors

MAGASINET Østfold


NOEN AV VÅRE AKTIVITETER I ØSTFOLD

Østfold

Hjelpekorps: søk og redning Hjelpekorpset blir kalt ut av politiet for bistand i søk etter savnet, ved større ulykker, kriser og naturkatastrofer. Hjelpekorpset rykker ut med personell, førstehjelpsutstyr og redningsmateriell. Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen redningstjenesten i Norge.

Korpsene har et stort spenn av utstyr fra biler, båter og ATV til annet utstyr for beredskap både til bruk i Hjelpekorpset og utlån for redningstjenesten. Opplæring i bruk av materiell og spesialkompetanse som ambulansepersonell kan du tilegne deg som aktivt operativt medlem i Hjelpekorpset.

For å holde førstehjelpskunnskap vedlike har hjelpekorpsene førstehjelpsvakt ved større idrettsarrangement, festivaler, konserter og lignende. Hjelpekorpsene i Østfold har avtale med Sykehuset Østfold HF om supplering til ambulansetjenesten og utfører enkeltoppdrag både i og utenfor distriktet. Hva vi forventer: Normalt god fysikk, særlig i søk- og redningsoppdrag. Forplikte deg til det frivillige arbeidet du ønsker å utføre (melder deg til). Krav: Du kan bli aspirant i hjelpekorpset fra fylte 16 år. For å bli medlem må du være fylt 17 år. Du må være 18

år for å kunne delta i søk- og redningsaksjoner. Underskrive etikk- og taushetserklæring. Minimum opplæring: Dette er Røde Kors Hjelpekorps, kvalifisert førstehjelp, kvalifisert samband og grunnleggende søk og redning.

Hvor finner du oss: Fredrikstad Røde Kors Hjelpekorps - fredrikstadrkh@ostfoldrk.no Halden Røde Kors Hjelpekorps - haldenrkh@ostfoldrk.no Moss Røde Kors Hjelpekorps - mossrkh@ostfoldrk.no

Mysen og Omegn Røde Kors Hjelpekorps

- mysenrkh@ostfoldrk.no

Sarpsborg Røde Kors Hjelpekorps - hjelpekorps@rksarpsborg.no Foto: Tore Trollbu og Østfold Røde Kors

Røde Kors

MAGASINET Østfold

9