Røde Kors Avisa 1- 2014

Page 1

avisa Røde Kors

ØSTFOLD Nr. 1 - 2014 Mai

Populær aktivitet Suksess med bruktbutikk Sarpsborg Røde Kors har startet en bruktbutikk. Les mer på side 4

Rekord i antall påmeldte til kurshelgen Opplæringsutvalget i Østfold Røde Kors er meget fornøyde med årets kurshelg. Les mer på side 5 Foto: Birgitte Thoresen

Aktiviteten Besøksvenn med hund er godt i gang i Østfold. Les mer på side 3.

Mitt liv er Røde Kors! Jorunn Lilleng, primus motor i Skiptvet Røde Kors. Les mer på side 6

www.rodekors.no/ostfold Facebook: Østfold Røde Kors


RØDE KORS avisa ØSTFOLD

info

leder

2

Et varmere Østfold Med denne overskriften tenker jeg ikke på at klimaet blir varmere men at vi som mennesker skal vise mer varme i forhold til våre omgivelser. Vise at vi i Østfold ønsker å bry oss og være sosiale.

Røde Kors vil denne våren jobbe med at vi skal bry oss om noen på en positiv måte. I denne anledning bruker vi arbeidstittelen ” I virkeligheten også” . Vi har så lett for å vise at vi bryr oss om hverandre på Facebook og andre digitale medier, men budskapet er at vi skal se hverandre i hverdagen. Undersøkelser viser at selv om man har 500 venner på sosiale nettsteder så kan man være ensom. Ingenting kan erstatte det å treffes og snakke sammen. Vi må rett og slett være mer oppmerksomme på våre omgivelser i hverdagen. Ta en telefon isteden for å sende en melding, ringe på hos

noen i vårt nærområde og slå av en prat. Invitere til en kopp kaffe - noen du ikke har sett på en stund. Ikke alltid haste forbi når vi treffes på gaten eller i butikken. Også en varm takk Samtidig vil jeg benytte anledningen til å si takk til deg som er medlem hos oss og fortsetter år etter år å betale medlemskontigenten og dermed viser oss at du vil delta for å gi Røde Kors mulighet til å bidra der hvor det er behov. Dette gir oss mulighet til å være med på leteaksjoner, besøke ensomme, bidra til at noen som er på sykehjem kan få en hyggelig opplevelse, besøke noen som sitter i fengsel, gjøre hverdagen noe lettere for noen av våre nye landsmenn, bidra til aktiviteter for både barn, unge og eldre slik at dagene blir mer meningsfylte. Etter det jeg kan se er behovene ”uendelige” og det ser ut til at det blir mer aktuelt å

hjelpe til tross for at Norge er et ”rikt” land. Kanskje vi har blitt litt ”fattigere” på å være sammen? Takk til deg som engasjerer deg. Vi trenger mange, mange som gjør det. Føler du at du vil gjøre mer enn å betale medlemskontigenten så vil vi være svært takknemlige for det. Ta kontakt med oss. Vi har mange typer aktiviteter som frivillig og det er engasjerende , det gir også merverdi for deg. Med vennlig hilsen Rudolf Ervik Distriktsleder

Aksjoner Østfold Røde Kors Hjelpekorps 02. september: Trøgstad, bistand ambulansetjenesten med ATV. 16. september: Bistand til Akershus, søk etter savnet person Sørum. 28. september: Bistand til Akershus, søk etter savnet person Nes. 29. september: Søk etter savnet person Moss 15. november: Søk etter savnet person, Båstad i Trøgstad 03. desember: Søk etter savnet person Halden 31. desember: Bistand til Buskerud 25. januar 2014: Søk etter savnet mann Hankø. 28. januar 2014: Søk etter savnet mann Fredrikstad 03. februar 2014: Søk etter savnet mann i Mysen, forhåndsalarm. Funnet i god behold.

ANSVARLIG UTGIVER: Østfold Røde Kors POST- OG BESØKSADRESSE: Vesterheimveien 2, 1712 Grålum TLF 05003 FAX 69 12 88 21 WEBSIDE: www.rodekors.no/ostfold E-MAIL: post.ostfold@redcross.no

«AVISA’S» OPPLAG: 87 400

TRYKKING: Nr 1 Trykk AS - 63 80 50 80

REDAKTØRANSVAR: Øyvind Bruflat

ANNONSER OG LAYOUT Media Direct Norge AS Postboks 2385, 3003 Drammen Tel.: 32 20 56 00

REDAKSJONSUTVALG: Glenn Thomas Nilsen Jan Kristian Mathisen


RØDE KORS avisa ØSTFOLD

Populær aktivitet

Foto: Pernille Backer Lemming

Aktiviteten Besøksvenn med hund er godt i gang i Østfold. Det er nå etablert samarbeid med ti institusjoner. Av: Glenn Thomas Nilsen

I skrivende stund i april-måned er det 22 ekvipasjer i aktivitet i Østfold. Hundene er allerede ute i aktivitet i Hobøl, Sarpsborg, Våler, Spydeberg, Halden, Trøgstad, Fredrikstad, Marker og Moss.

Veterinær Kathrine Handal og hundeinstruktør Maria Myrland har stått for opplæringen og kursingen av både de tobente og firbente.

Kursdagene var lagt opp med –Det er etablert samarbeid med både teori og praktiske øvelser 10 institusjoner i tillegg til noe en med hundene. De firbeinte får til en aktivitet, forteller omsorgs- øve seg på og hilse pent, sitte koordinator Birgitte Thoresen i stille og bli klappet og kost med, Østfold Røde Kors. ta pent i mot godbit og gå pent i bånd. Det finnes ulike besøksvenner rundt om kring. Her i Røde Kors De får også prøvd seg på å forholhar vi blant annet personer som de seg til mennesker i seng, rulletar med seg hunden sin og be- stol, rullator og på krykker. Dette søker beboere på institusjon, for kan være litt uvant og skummelt eksempel syke/ aldershjem eller for mange hunder. brukere som bor hjemme. Men før man kan bli besøksvenn med hund må kursing gjennomføres. De første kursene i 2014 var fjerde helgen i januar og første helgen i mars. I mai går det femte kurset av stabelen, og flere kurs er planlagt etter sommeren.

Fakta Aktiviteten er en utvidelse av Røde Kors sin eksisterende besøkstjeneste hvor Røde Kors rekrutterer frivillige. Røde Kors rekrutterer frivillige som er interessert i å ta med hunden sin og besøke beboere på institusjon eller brukere som bor hjemme. Disse besøksvennene får spesiell opplæring for besøkshunder, i tillegg til den tradisjonelle opplæringen Røde Kors krever av alle sine frivillige besøksvenner. Røde Kors samarbeider med bl.a. sykehjem som ønsker denne aktiviteten for sine beboere velkommen. Eieren har ansvar for hunden.

Besøksvenn med hund har blitt en populær aktivitet. Fra venstre Tove Ruggli, hunden Pia og Aslaug Olafsen fra Besøkstjenesten i Halden Røde Kors. Foto: Birgitte Thoresen

Følg gjerne Østfold Røde Kors på Facebook!

3

Forskning viser at nærkontakt med dyr har en helsemessig positiv effekt på mennesker, både fysisk og psykisk. I tillegg til å redusere stress, senke blodtrykk og motvirke depresjon, kan nærkontakt med dyr dekke enkeltpersoners behov for varme, kos og omsorg. Det kan bedre humøret og gi glede i hverdagen til mennesker som trenger det. Dyr kan også virke kontaktskapende og fremme et godt miljø.


4

RØDE KORS avisa ØSTFOLD

Suksess med bruktbutikk

Noen av de frivillige i bruktbutikken.

Sarpsborg Røde Kors startet 30. november i fjor bruktbutikk på Grålum. Fra første dag har det strømmet inn med varer. Tekst og foto: Jan Kristian Mathisen

Ideen hadde vært i organisasjonen en del år, da Østfold Røde Kors har et nordisk samarbeid med Sverige og Danmark. I disse landene er det mange bruktbutikker i Røde Kors regi. Her ble den første spiren lagt og etter en god del planlegging og vedtak i styrende organer i Sarpsborg Røde Kors ble bruktbutikkplanene satt ut i livet. Gruppa som driver butikken er Gerd Dahlstrøm, Inger Heggen Mathisen, Rudolf Ervik og Arne Hansen. For å drive butikk trenger man et lokale, medarbeidere og varer. Lokalet ble i en den tidligere tippekiosken Nordtug på Grålum og etter noe oppussing og profilering var dette i gang. Ulønnet arbeid Medarbeidere er noen Røde Kors medlemmer som ikke var engasjert noe annet sted i det lokale arbeidet. I

tillegg har flere nye meldt sin interesse for arbeidet. Alle medarbeiderne er frivillige i Røde Kors og er ikke lønnet for den jobben de gjør. Uten at det ble annonsert i lokalaviser om at Røde Kors skulle starte opp en bruktbutikk så har det fra dag en strømmet inn med varer. Det ble bestemt tidlig at det ikke skulle ta i mot møbler da dette ikke ville få plass i lokalene. Profilen skulle være klær til barn og voksne, i tillegg til ting og tang. Innredningen i forretningen ble gitt av forretninger som var lagt ned eller ble ombygd. Mye varer Tilstrømningen av varer har vist seg å være langt større enn det man hadde håpet på. Det har medført at nye innredninger har kommet til og nå rett før påske ble lageret tatt med som en ny del av butikken for å kunne presentere flere varer.

Butikken har åpent tirsdag, torsdag og lørdag. Ved siden av å drive butikk har stedet blitt et samlingspunkt for folk. Det blir servert kaffe og vafler og har blitt en humanitær møteplass.

anledning har Halden Røde Kors transporter dit med klær som er samlet inn. Her har vi også gitt gode bidrag, avslutter Gerd Dahlstrøm.

Gerd Dahlstrøm er butikksjef og på spørsmål om resultatet så langt har svart til forventningene så kan hun bekrefte det. – Når prisene på varene er fra kr. 5,og oppover så skal det mange slag på kassa før de store inntektene kommer. Vi er imidlertid meget godt fornøyd med det vi har fått til så langt. Dette vil være et godt bidrag til det humanitære arbeidet vi driver med i Sarpsborg Røde Kors. I tillegg så gir vi av overskuddsvarene våre til blant andre Varmestua i Sarpsborg. I vinter hadde vi mye tøy som ble sendt dit, forteller Dahlstrøm –Østfold Røde Kors har samarbeidsprosjekt med Latvia Røde Kors. I den

Foto: Gerd Dahlstrøm


RØDE KORS avisa ØSTFOLD

5

Rekord i antall påmeldte til kurshelgen

Foto: Tore Trollbu og Glenn Thomas Nilsen

Opplæringsutvalget i Østfold Røde Kors er meget fornøyde med årets kurshelg. Av: Glenn Thomas Nilsen

Hele 180 personer var i år påmeldte til årets kurshelg på Hankø, som gikk av stabelen 28.-30. mars. Dette er rekord, riktignok var det mange i fjor også, da hadde 130 personer meldt seg på. Kurshelgen, som inneholdt 19 forskjellige kurs, startet fredag ettermiddag og varte til søndag formiddag. Lørdag ble det også avholdt årsmøte i Østfold Røde Kors. På forhånd av kurshelgen kunne man velge mellom kurs som Psykososial, Grunnkurs Beredskap, Introduksjonskurs, Hjelpekorpsseminar, Korsveien/ Diba, Grunnkurs Organisasjon, Før-

stehjelpskurs, Ettersamtale, Temakurs Oppvekstaktiviteter, Ungdomsaktiviteter, Nødnett, Besøkstjenesten, «Hvordan bli flere og bedre?», Dialog/ Konflikthåndtering, Ressurssystemet. Dialog/ Konflikthåndtering ble også satt opp som et ekstrakurs. I tillegg til alle kursene, fikk vi besøk av president Sven Mollekleiv, som holdt inspirasjonsforedrag lørdag. Han gikk rundt og håndhilste på alle. –Det er viktig for meg personlig og få lov til å si tusen takk til hver enkelt av dere. Jeg er så glad og stolt over at

Her er det nye distriktsstyret som ble valgt på Hankø i slutten av mars. Bak fra venstre nestleder Anders Lervold, Erik Brubak, Wendla Dehli-Evensen, leder Rudolf Ervik og Bernhard Kilde. Foran fra venstre hjelpekorpsleder Jonny Mortensen og omsorgsleder Pernille Lemming. Siri Aas-Hanssen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Øyvind Bruflat

vi og dere er med på å gjøre Østfold til et bedre sted å være for veldig mange, som ellers ville hatt det veldig vanskelig, sa Mollekleiv til forsamlingen. Under festmiddagen på kvelden fikk vi besøk av påskeharen som dukket opp noen uker for tidlig. Haren var der for å sette pris på et fåtall av mange hundre mulige frivillige. Det er viktig å nevne at alle de frivillige i Røde Kors er gull verdt!

Røde Kors president Sven Mollekleiv


6

RØDE KORS avisa ØSTFOLD

Mitt liv er Røde Kors! Vi har tatt en prat med Jorunn Lilleng, primus motor i Skiptvet Røde Kors. Tekst og foto: Jan Kristian Mathisen

Jorunn Lilleng (77) er Skiptvet-jente og oppvokst på Sølvberg gård. Hun var med i Skiptvet pikekor mens hun gikk på skolen. Speideraktiviteter var også noe som opptok henne i ungdomsårene. Hun utdannet seg som hjelpepleier. Hennes yrkesliv viser at hun vil ta vare på og ha omsorg for medmennesker. I 26 år av sitt yrkesliv har hun jobbet og ledet Blindemisjonen IL i Oslo. De drev et privat aldershjem. I 1980 fikk hun en forespørsel om hun kunne komme på årsmøtet i Skiptvet Røde Kors. Det endte med at hun forlot årsmøtet med verv som leder og siden har hun hatt det. I politikken har hun hatt mange perioder bak seg som kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Skiptvet samt medlem av fylkestinget i Østfold. Som politiker er Jorunn kjent for å stå for sine meninger. Hun er også med i styret for Seniorakademiet. Sitt engasjement for synshemmede har ført til at hun nå er leder for Landsforbundet for synshemmede og styrenestleder for Østlandske forbund for syns-

hemmede. Disse forbundene forestår samlinger og aktiviteter for sine medlemmer. Positive år Jorunn Lilleng gir uttrykk for at hennes liv i Røde Kors har gitt mange positive år. Hun har deltatt på alle landsmøtene etter at hun kom med i organisasjonen. –Røde Kors har hatt en stor utvikling fra jeg kom med, både ute og hjemme. Røde Kors er en organisasjon blant de beste i landet, noe som kommer til uttrykk når folk blir spurt om hva Røde Kors står for. Vi hjelper alle der humanitet og medmenneskelighet trengs. Bevegelsen er basert på frivillig arbeid og er en ikke-statlig organisasjon. Formålet er å oppdage, hindre og lindre menneskelig lidelse og nød og arbeide for respekt for mennesket uten å diskriminere på grunn av nasjonalitet, rase, religion, sosial klasse eller politisk overbevisning, sier Lilleng. Hvilke ønsker har du for Røde Kors i framtida? –Jeg vil at vi skal ta vare på det som er bra. Jeg tenker mest på det som foregår i lokale ledd. Det er her vi kan se resultatene. Det sitter mange på sykehjem og i private boliger som ikke kommer seg ut

Jorunn Lilleng har i mange år vært leder i Skiptvet Røde Kors, noe som hun fortsatt er den dag i dag. for å delta i samfunnet. Her har vi gjort et stort og godt stykke arbeid. Hun siterer Jens Meinich ”Den beste medisin for et menneske er et annet menneske”. Dette er fremdeles grunnlaget for alt vi gjør i bl.a. omsorgstjenesten. Vi skal ha omsorg for andre. –Imidlertid er det en begrensning og det er få personer til å gjøre dette. Skiptvet er en liten kommune og vår forening Skiptvet Røde Kors med sine medlemmer forsøker å nå over stadig flere oppgaver. Vi trenger flere som ønsker å være med å ta i et tak for sine sambygdinger og innsats for Røde Kors ellers. Vi har også et bredskapsutvalg som kan trå til om noe skulle være nødvendig for vår kommune eller annet sted i fylket.

Din innsats for Røde Kors har resultert i medalje. –Ja jeg har blitt tildelt Fortjenestemedaljen for mitt engasjement i Røde Kors. Da ble jeg tatt helt på senga. Det var mens Thorvald Stoltenberg var president og på et årsmøte i Østfold ble jeg tildelt fortjenestemedaljen. Det var veldig overraskende og det har jeg satt meget stor pris på. Du er 77 år og ditt engasjement i Skiptvet Røde Kors er fortsatt like stort? –På årsmøtet i år ga jeg uttrykk for at jeg ønsket å få avløsning, men du vet det er ikke så mange som vil ta et slikt verv og så lot jeg meg overtale til å ta 2 nye år. Jeg håper jeg fortsatt kan gjøre en god innsats i Skiptvet Røde Kors.

Røde Kors i ditt distrikt: Askim Røde Kors Mail: askim@ostfoldrk.no

Hvaler Røde Kors Mail: kari@jorgens1.com

Rygge Røde Kors Leder Harald Fredriksen, tlf: 692 68 475

Trøgstad Røde Kors Mail: trogstad@ostfoldrk.no

Fredrikstad Røde Kors Mail: leifaje@online.no

Marker Røde Kors Mail: marker@ostfoldrk.no

Råde Røde Kors Mail: anders.lervold@via.no

Våler Røde Kors Mail: vaaler@ostfoldrk.no

Gressvik Røde Kors Mail: post@gressvikrodekors.no

Moss Røde Kors Mail: moss@ostfoldrk.no

Sarpsborg Røde Kors Mail: post@rksarpsborg.no

www.rodekors.no/distriktsider

Halden Røde Kors Mail: bernkil@online.no

Mysen og Omegn Røde Kors Mail: mysen@ostfoldrk.no

Skiptvet Røde Kors Mail: j-lillen@online.no

Hobøl Røde Kors Mail: hobol@ostfoldrk.no

Rakkestad Røde Kors Mail: rakkestad@ostfoldrk.no

Spydeberg Røde Kors spydeberg@ostfoldrk.no

Møt hverandre Vi kan ha 400 venner på Facebook, men likevel mangle noen å snakke med. En av fire nordmenn er plaget av ensomhet. Også noen du kjenner. Kanskje vi bør «like» hverandre mer i virkeligheten? Treffes oftere under fire øyne og sjekke hvordan statusen egentlig er?

Ta kontakt med noen du ikke har sett på lenge, og hjelp oss å skape et varmere samfunn! Tusenvis av frivillige i Røde Kors jobber hver dag for at mennesker skal møte mennesker i virkeligheten også. rodekors.no


RØDE KORS avisa ØSTFOLD

Aktiviteter i Østfold Les mer om våre aktiviteter på www.rodekors.no/ostfold

Barnas Røde Kors

Gatemegling

Røde Kors Ungdom

Besøkstjeneste

Hjelpekorps

Visitor

Besøksvenn med hund

Leksehjelp

Vitnestøtte

Ferie for alle

Nettverk

Følg gjerne Østfold Røde Kors på Facebook!

Flerkultur og migrasjon

Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp

7


8

RØDE KORS avisa ØSTFOLD

FREDRIKSTAD KOMMUNE STØTTER RØDE KORS

ASKIM

___________________________ Dahl & Johnsen ANS Østfold Næringspark, 1814 Askim Tlf. 69 81 75 15 ___________________________ J Finstad & Ø Teig ANS 1813 Askim Tlf. 69 88 08 18 ___________________________

TØMRER- MURER OG BETONGARBEID

Askim Frukt- og Bærpresseri 1815 Askim Tlf. 69 81 98 00 ___________________________

Tlf 69 35 70 80 www.backeostfold.no

FREDRIKSTAD

-Et selskap i BackeGruppen

___________________________ Comfort Rørlegger Arne Nilsen AS Gelertsens gt. 7, 1618 Fredrikstad Tlf. 69 31 02 03 ___________________________ Johansen Juel Bilruter ANS Rådalsv. 16, 1663 Rolvsøy Tlf. 69 33 51 39 ___________________________

HALDEN

___________________________

Hafsil AS Navestadveien 20, 1722 Sarpsborg Tlf. 69 14 55 75

www.hafsil.com

Mek & Welding J R Knudsen Flatebyveien 3, 1792 Tistedal Tlf. 900 43 692 ___________________________ Halden Auto AS Svinesundsv. 345, 1789 Berg i Østfold Tlf. 69 19 53 66 ___________________________ Byggmester Jan Los Marmorveien 52, 1784 Halden

STEINERSKOLEN

Tlf. 928 25 882 - www.byggmesterjanlos.com

___________________________ Giraffen Flode Walkersgt. 4, 1771 Halden Tlf. 69 18 58 00 ___________________________ Mesterbygg Halden AS 1784 Halden Tlf. 47 85 94 00 ___________________________

rubrikk

HOBØL

___________________________

Ørav. 2, 1630 Gamle Fredrikstad Teging: Jasmin, 6. klasse

Tlf. 69 39 50 00 • Fax. 69 39 50 01

Gundersen Galvano AS avd. Fredrikstad AS

Lilleborggt., 1630 Gml. Fredrikstad

Tlf. 69 35 89 30 Helgebyvn.33,

1734 Hafslundsøy

Tlf. 69 13 05 09 Fax. 69 14 99 33 Støtter Røde Kors

Lurer du på om Steinerskolen kan være et alternativ for ditt barn? Se vår hjemmeside for informasjon: fredrikstad.steinerskolen.no

Hobøl Asvo AS Hagen, 1827 Hobøl Tlf. 69 92 43 50 - www.hobol-vta.no ___________________________ Blikkenslager Nagel AS 1825 Tomter, Tlf. 917 96 805 geir.nagel@hotmail.com - www.nagel.no

___________________________

HVALER

___________________________ Kristiansen Murservice 1680 Skjærhallen Tlf. 91 39 06 11 ___________________________

MARKER

___________________________

Kiwi SaltneS

forretning Grendehusveien 10 x 30 1, 1642 Saltnes • Tlf 69 28 25 30

Gunbjørgsv.1 1664 Rolvsøy Tel: 69 36 72 00 fredrikstad@steinerskolen.no fredrikstad.steinerskolen.no

“Hva vi ønsker å se, er barnet på jakt etter kunnskap, og ikke kunnskapen på jakt etter barnet.”

Pestalozzi

Anonym støtte ___________________________

MOSS

___________________________ Råd & Bokføring Dronningens gt. 13, 1530 Moss Tlf. 69 24 96 70 - www.rad-bokforing.no

___________________________

avd. Fredrikstad AS

Nomar AS Rygge Storsenter Tlf. 69 26 70 20 ___________________________

Lilleborggt., 1630 Gml. Fredrikstad Tlf. 69 35 89 30

Micronova AS 1503 Moss Tlf. 69 24 12 30 ___________________________ Varna Regnskapskontor BA 1530 Moss Tlf. 69 20 85 00 ___________________________

www.gsb.no

Veumvn. 51

69 31 30 62

Bro VarmeX AS Larkollveien 37, 1570 Dilling Tlf. 69 26 41 80 - www.brovarmex.no ___________________________

hele døgnet

Bryllup – Konfirmasjon – Private arrangementer Kurs & konferanse – Spaopphold – Arrangement med aktiviteter * Et av Norges største Spa * Svømmebasseng & relaxområde * * Tennisbaner * Fotballbane * sommeråpen Seilerkro * Idrettshall *

St. Mariegt. 47,1706 Sarpsborg

Tlf. 69 13 04 10 www.sarpsborg.aof.no

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud:  69 38 28 50  booking@hankohotell.no www.hankohotell.no

Multi Ship Consulting AS 1516 Moss Tlf. 69 27 29 09 ___________________________ Bassengspesialisten Osloveien 234, 1538 Moss Tlf. 69 27 74 44 - www.pools.no ___________________________


RØDE KORS avisa ØSTFOLD

DAF Norge A/S Tlf. 69 28 04 20

Faks 69 28 04 21 www.dafnorge.no Støtter Råde Røde Kors

Vi garanterer topp kvalitet på våre snitter, koldtbord, kaker og varmretter / middag. Haugetun Folkehøyskole er også et glimrende sted å ha selskaper og lignende.

Tlf. 69 36 27 50 Fax. 69 33 70 07 Vi bringer

Haugetunv. 3, 1667 Rolvsøy • www.haugetuncatering.no

• Plantejord 3x50 l. kr.100.• Rhododendronjord, kugjødsel, tackbark og barkmull, 50 l. sekker. kr. 50.- pr. sekk og 3 for kr. 120.- mix gjerne mellom disse.

• Surfina, verbena, lobelia, carillion, femtunge, bacopa, m/fler, 1 stk. kr. 50.- og 3 stk. kr. 120.- mix gjerne mellom alle typene. fredrikstad@maxbo.no

FREDRIKSTAD

Onsøyvn. 22, 1613 Fredrikstad Tlf. 69 36 84 00 Fax. 69 36 84 01

Pancoveien 9, 1624 Gressvik • Tlf 69 38 21 00 • Man-fre 7-18 lør 9-16 Husebyveien 140, 1626 Manstad • Tlf 69 38 21 00 • Man-fre 7-16

Du finner oss i Mysen og i Sarpsborg!

Karlshusbund, 1640 Råde

www.esbank.no • post@esbank.no 69 89 91 00

Tlf. 69 29 42 00 • Fax. 69 29 42 01 www,karlshusgarasjene.no

Industrifeltet i Karlshus,1640 Råde

Utleie av store og små hengere bilhenger - båthenger

Ønsker du en sikker medspiller Ønsker du en sikker medspiller i byggeprosessen? i byggeprosessen?

Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg www.ove-skaar.no www.ove-skaar.no

Plan, teknikk & design www.ramboll.no

Belegningsstein Tlf. 97 77 00 14 bjorn@biro.no

Økonomibistand Halden AS Busterudgata 11 1776 Halden --------------------Telefon: 69 21 17 50

VÅLER

___________________________ Holm Sag & Høvleri 1592 Våler i Østfold Tlf. 69 28 73 80 ___________________________ Våler Graveservice AS 1593 Svinndal Tlf. 69 28 98 41

Send Syria til 2272 og støtt Røde Kors sitt arbeid i Syria med 200 kroner

Send bry deg til 2272 og bli medlem av Røde Kors for 300 kroner i året.

9


RØDE KORS avisa ØSTFOLD

10

RAKKESTAD

___________________________ Norrønafly Rakkestad AS Flyplassen, 1890 Rakkestad Tlf: 69 22 60 00 - www.norronafly.net ___________________________

• Rør- og elektrikerservice

Murer Ragnar Haugen Industriveien 11, 1890 Rakkestad Tlf. 69 22 22 38 ___________________________

• Datanettverk • Sikkerhet, overvåkning og alarm • Nyanlegg og utbedring av gamle anlegg • Spesialister på restaurering av bad

Vil du stå først i boligkøen? Som medlem har du førsteretten til brukte og nye boliger tilknyttet BORI. Vi har mange spennende prosjekter på gang!

Mjørud AS Svaleveien 5, 1890 Rakkestad Tlf. 69 22 88 00 ___________________________ Rakkestad Containerservice 1890 Rakkestad Tlf. 69 22 17 54 ___________________________ Stensrud Transport 1892 Degernes Tlf. 90 65 61 57 ___________________________

Moss - Tlf. 69 26 26 00 Tlf: 63 89 02 00

www.bori.no

Den komplette energirådgiver Norsk Enøk og Energi AS er et frittstående og nøytralt rådgiverselskap innen effektiv energibruk. Vi har spesialkompetanse for komplette og energieffektive løsninger innen VVS og elektroanlegg med topp fokus på ENØK. ”Vi er et inkasso byrå for folk flest – ingen sak er for liten eller for ”Viproblemer er et inkasso flest – ingen sak oss!” er for liten eller for stor. Har du medbyrå å få for inn folk utestående, kontakt stor. Har du problemer med å få inn utestående, kontakt oss!” Adr. Pancoveien 28, 1624 Gressvik Adr. Pancoveien 28, 1624 Gressvik Tlf.: 69 34 34 34 | Faksnr: 69 36 25 09 | Tlf.: 69 34 34 34 | Faksnr: 69 36 25 09 | e-post: post@ostfoldinkasso.no e-post: post@ostfoldinkasso.no www.ostfoldinkasso.no www.ostfoldinkasso.no

Kontakt oss for optimale løsninger nå!

NORSK ENØK OG ENERGI AS Drammen - Fredrikstad - Tønsberg - Grenland ved Terje Helgesen, mob. 970 38 913 www.nee.no - th@nee.no

RYGGE

___________________________ Holmens Auto AS 1580 Rygge Tlf. 69 26 03 60 ___________________________

RÅDE

___________________________ Engebreth Tofteberg mask.hold gbr. Vestre Tofteberggata 3, 1640 Råde Tlf. 69 28 48 87 ___________________________ Råde Vertshus 1640 Råde Tlf. 69 28 57 25 ___________________________ Peder Eiendom AS 1640 Råde, Tlf. 69 28 53 64 www.pedereiendom.no ___________________________

SARPSBORG

___________________________ Info-Tjenester AS Postboks 1113, 1705 Sarpsborg Tlf. 69 97 17 00 __________________________ Svein Strand 1712 Grålum Tlf. 951 27 333 ___________________________ Aaserud Møbler AS 1738 Borgenhaugen Tlf. 69 16 66 60 __________________________

SKIPTVET

___________________________ Karlsrud Betongpumping AS Thonsveien 68, 1816 Skiptvet Tlf. 69 80 91 30 - www.karlsrud.as ___________________________ Skiptvet Blikk AS 1816 Skiptvet Tlf. 69 80 82 44 ___________________________

SKJEBERG

___________________________ Høk Kro og Motell 1747 Skjeberg Tlf. 69 16 80 00 ___________________________

SPYDEBERG

___________________________

Historiske Refsnes Gods - anno 1767, har i dag 61 moderne og komfortable rom, samt selskaps- og konferansefasiliteter for inntil 90 gjester.

Velkommen som gjest hos Refsnes Gods! Tlf. 69 27 83 00 E-post: post@refsnesgods.no www.refsnesgods.no

Jørgenrud Bil & Deler AS ___________________________ Malerfirma Sigmund Thygesen Lyserenveien 344, 1820 Spydeberg Tlf. 902 09 432 - post@sthygesen.no ___________________________ Askim Entreprenør AS Østbuen 2, 1820 Spydeberg Tlf. 69 88 02 60 - www.askimentreprenor.no ______________________________ Landsbylegene Nordmyrveien 3, 1820 Spydeberg Tlf. 69 83 80 91 Fax: 69 83 81 55 ___________________________ Forenede Plast AS Håndverkveien 6, 1820 Spydeberg Tlf. 69 01 27 77 - www.forenedeplast.no ___________________________

TRØGSTAD

___________________________ Trøgstad Elverk AS Skoleveien 6, 1860 Trøgstad Tlf. 69 82 49 50 - www.trogstad-elverk.no


RØDE KORS avisa ØSTFOLD

EIDSBERG

FREDRIKSTAD HP Hovelsen Bygg Entreprenør AS

Fossen Eftf. AS

jøkken

Huset

Ordfører Voldensv. 1850 Mysen Tlf. 69 89 72 20 www.kjokken-huset.no

Anonym giver støtter Røde Kors UNIVERSAL REGNSKAP AS Dikev. 3, 1661 Rolvsøy Tlf: 69 38 25 00 Fax: 69 39 90 49

Brennmoen Grustak 1850 Mysen Tlf. 69 89 44 10 Støtter Mysen og Omegn Røde Kors!

Gamle Beddingvei 21 1671 Kråkerøy Tlf. 69 31 47 11 Fax. 69 31 50 62

Skade og Lakk AS Multiconsult AS Pb. 1424, 1602 Fredrikstad Tlf. 69 38 39 00 www.multiconsult.no

Tolmer AS

Løenv. 4, 1653 Sellebakk Tlf. 69 36 08 90 Fax. 69 36 08 95

Tønne Huitfeldtspl. 2, 1767 Halden

Tlf. 69 17 82 00 Fax. 69 18 75 10

Takker Besøktjenesten for fint samarbeid!

Tlf. 69 31 12 30 Fax. 69 31 12 31

Fax. 69 35 10 72

Sivløkka 6, 1664 Rolvsøy

KJ Revisjon

Farmannsgt. 16 1607 Fredrikstad Tlf. 69 38 38 10 Fax. 69 38 38 19 www.kjrevisjon.no

Tlf. 69 35 10 70

FREDRIKSTAD

Tlf. 69 39 64 40 Tlf. 69 50 00 00 Fax. 69 50 00 01 www.skadeoglakk.no FREDRIKSTAD

Kjærre Bygg AS Koretv. 13C, 1626 Manstad Tlf./Fax.: 69 33 08 78 (kontor) Mobil.: 95 08 83 45 vvidarjo@start.no

Trosvikstranda 46/48 1618 Fredrikstad Tlf. 69 38 30 00 Fax. 69 38 30 30 INGENIØR & TAKSTFORRETNING

ERIK BJAR Ulvedalen 17, 1672 Kråkerøy Tlf. 69 34 30 46 Fax. 69 34 30 71

Spinnerivn. 3, 1632 Gml. Fredrikstad Tlf. 69 32 47 50 firmapost@hovelsen.no www.hovelsen.no

Dikev. 32, 1661 Rolvsøy Tlf. 69 36 03 80 Fax. 69 36 03 81

Borge 2, Begravelsesbyrå Lerkeveien 1624 Gressvik v/Ellen Margareth Bye Biv. 21, 1658 Torp Tlf. 69 34 53 35 Mob. 94 32 58 51

Tlf: 69360040

www.stormelektro.no HALDEN

BYGGMESTER

TOM LEIERDAL HANSEN Pilv. 6, 1672 Kråkerøy

Tlf. 69 34 12 52 Fax. 69 35 36 94

Iseb

Tlf ww

Isebakkevn. 47, 1788 Berg i Østfold Stø

Tlf. 69 21 17 00 www.emco.no

Støtter Halden Røde Kors

MOSS

R AKKESTAD

Paul Messa AS Bank ASA

Dronningensgt. 19 1530 Moss Tlf. 03000

69 20 45 00 / moss@bdo.no www.bdo.no

Tlf. 69 27 85 00 Fax. 69 27 85 10 E-mail: advokatene@apj.no

www.moss-bilsenter.no

Årvollskogen 41, 1529 Moss Tlf. 69 26 28 50 Fax. 69 26 28 60

SPYDEBERG

M. Malerservice Sarpsborg Alt innen maling kommune Spydeberg kommune og rehabilitering Ronny Marcussen Tlf: 415 20 534 Dalvn. 137, 1718 Greåker

Mjørudgata 25, 1890 Rakkestad Tlf. 901 63 217

Cort Adelersgt. 8, 1515 Moss

SARPSBORG

Sarpsborg kommune

Glemmengt. 55, 1608 Fredrikstad

Mossev. 102, 1624 Gressvik

Stabburveien 1, 1617 Fredrikstad

HALDEN

Cato Ringstad AS

11

Stasjonsgt. 35, - Helse og sosial 1820 Spydeberg Takker Besøktjenesten Tlf. 69 83 35 00 for fint samarbeid! www.spydeberg.kommune.no

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

”Jeg er medlem i Røde Kors fordi jeg er opptatt av barns oppvekstvilkår, og har et stort hjerte og engasjement for at barn skal få hjelp og støtte når hverdagen oppleves som utrygg og vanskelig.” Hilde Strømer Gundersen, 42. Grafisk designer

Bry deg du også, bli medlem! l 227i år2et. SeneddlembavryRødedKoersgforti 300 kroner og bli m

Lie Handelsgartneri

Trøgstadheimen Boog Servicesenter takker Besøkstjenesten for fint samarbeid

1530 Moss Tlf. 69 24 39 90 www.mossfinbakeri.no

Lie Nordre, 1781 Halden

Tlf. 69 92 40 20 www.vemaprodukter.no

Tlf. 69 18 00 20 Støtter Røde Kors

BYGGMESTER

Våler Sykehjem takker Besøkstjenesten for fint samarbeid

Vestbyveien 20, 1734 Hafslundøy Tlf. 69 14 92 37 Fax. 69 14 61 33 www.vestby-planteskole.no

Jan Vidar Nes MIDT I KARLSHUS

Tlf. 69 28 43 64 www.radeblomster.no

Brødrene Skogen Sleipner Motor AS Arne Svendsensgt. 6 Fiskehandel AS Engelsvikvn. 6, 1628 Engelsviken Tlf. 69 33 31 76 Fax. 69 33 04 18

H. Jenseg Bakeri Kirkegt. 33, 1721 Sarpsborg Tlf. 69 15 45 51

Soleng, 1860 Trøgstad Tlf. 69 82 64 15 952 23 085

1612 Fredrikstad

Tlf. 69 30 00 60 Fax. 69 30 00 70

Medvin Ultralyd v/ Arnt Edvin Andersen Spesialist i radiologi Dyrendal Medisinske Senter v/ Mogens Wiig Felles tlf. 69 18 38 90

www.sgarkitekter.no Edwind Ruuds Omsorgssenter 1850 Mysen Takker Besøkstjenesten for fint samarbeid KGH Accountancy & VAT Services AS

Aut. Regnskapsførerselskap Aspelundv. 4, 1624 Gressvik

Tlf. 69 70 78 00

www.exakt-regnskap.no

Toyota Ramstad Bil AS - et bilfirma du kan stole på!

TLF: 69 89 85 85 post@ramstadlastebil.no

Tvillinggata 9 •1870 ØRJE • Norway Tlf. 69 81 01 00

ØSTFOLD HØYTRYKK AS DØGNSERVICE Telefon 69 35 59 59 Strykerv. 20, 1658 Torp www.ostfoldhoytrykk.no

www.momarken.no

Kjellerødv. 30, 1580 Rygge Tlf. 62 26 21 10 www.movar.no

Svinndalsv. 7, 1593 Svinndal

Tlf. 69 28 60 32 www.hunstad.no

Tlf. 69 84 44 00 www.ramstadbil.no

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!


B

RETURADRESSE: Postboks 2385 3003 Drammen

BLAD

ET TRYGT VALG FOR GRANITT

DIN LOKALE FAGHANDEL

VI HJELPER DEG!

Beer Sten er en av få spesialister innen levering av granittprodukter i Norge. Vi har over 130 års erfaring fra egenproduksjon, eksport og import av granitt. Kontakt våre fagfolk på telefon 69 38 41 10 eller firmapost@beersten.no www.beersten.no

anders beer

KORN: Transport, lagring og tørking: • • • • • • • • • •

Varmluftstørker Kaldluftstørker Lagring av korn Tippesjakter Olje og gassovner Utlastningssiloer Transportutstyr korn Komplette tørkehus Isolerte stålpiper Fuktighetsmålere

Wile futighetsmålere for korn, frø, høy, halm, surfor, flis og trepellets.

www .bye

.no

Biovarme:

TORP Kjølberg industriområde, Strykerveien 5, Torp Tlf. 69 35 56 60 Fax. 69 35 56 79

FJELDBERG ISE KNATTERUDFJELLET Fjeldberg, Onsøyveien 20 Tlf. 69 16 18 20 Tlf. 69 36 77 80 Fax. 69 13 23 08 Fax. 69 36 77 99

SPYDEBERG Tronstadveien 4 1820 Spydeberg Tlf. 69 83 32 80 Fax. 69 83 60 96

SLITU Morstongveien 54, Mysen Tlf. 69 84 64 00 Fax. 69 84 64 19

• • • • • • •

MOSS Rabekkgata 9 1523 Moss Tlf. 69 24 19 00

Førerstoler: • Elektro • Rør • Ventilasjon • Telematikk • Sikkerhet

Ole Chr. Bye AS kan dette med førerstoler og et godt førermiljø. Spør oss om en god løsning som passer ditt behov.

Flisfyringsanlegg Vedfyringsanlegg Vedovner med vannkappe Isolerte stålpiper Solfangere Komplette tankpakker Komplett fyringssentral

Vi prosjekterer ditt vedfyrte fyringsanlegg for vannbåren varme

Vi utfører service og nyinstallasjoner Ring din lokale samarbeidspartner Bravida på telefon 69 35 94 00 Bravida Norge AS Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

VI GIR BYGNINGER LIV

Ole Chr. Bye AS, Bedriftsveien 5, 1890 Rakkestad, Telefon: 69 22 53 00 - www.bye.no

Send bry deg til 2272 og bli medlem av Røde Kors for 300 kroner i året.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.