Výroční zpráva / RAMUS 2016

Page 1

RAMUS 2016


ÚVODEM

Mnoho a přemnoho událo se toho v Ramusu v roce 2016.

Koupili jsme si druhou dodávku do naší slibně se rozjíždějící půjčovny dodávek. Z provozní skupiny odešel Jirka Richter, byrokrat, který dělal všechno to, čemu nikdo jiný nerozuměl. Zavládlo zoufalství. Ale pak Jirku nahradila Míša Hrubínová a bylo zase dobře. Více jsme se zaobírali fundraisingem, až jsme udělali úspěšnou kampaň Shoďkilo. Udělali jsme super trička. Začali jsme plánovat a na konci roku i realizovat projekt Gigabyt, v rámci kterého by spolu měli bydlet lidé s postižením i bez něj. Prostě jen tak.

Zas byl týmbilding, zas byly akce. Že náš mini tábůrek již nebyl ve Ville Vallile, to by nebylo až tak zajímavý. Co je však zcela zásadní a revoluční, že naše letní tábory byly jinde než v Novohradských horách! Zbořili jsme naši starou milovanou vlastnoručně postavenou kuchyň a posunuli se o dům dál. Kam? Dočtete se dále!


Spolek Ramus vznikl v roce 2009, kdy navázal na tradici pořádání letních táborů v Novohradských horách. Od té doby jsme rozšířili aktivity o pravidelné víkendové akce, roadtripy, HUMR a další (viz dále). Vytváříme prostor, kde se mohou setkávat lidé s postižením i bez něj. Vstupovat do něj a odcházet proměněni. Někdy se zdá, že to není moc. Ale mnohem častěji se zdá, že to není málo... Veškerá činnost Ramusu stojí na široké zákadně dobrovolnictva, mladých asistentek a asistentů, bez kterých by se žádná z našich aktivit nemohla uskutečnit. O chod Ramusu se stará provozní skupina, lidé, kteří jsou za práci v rámci své pozice �inančně ohodnoceni. Snažíme se být co nejméně závislí na grantových a dotačních systémech. V roce 2016 tvořili provozní skupinu tito lidé: Jan Rudolf / ředitel Jiří Richter, Míša Hrubínová / byrokrat/ka Marie Palečková / koordinátorka asistentstva Bára Aunická / koordinátorka lidí s postižením Jitka Svobodová, Marta Píchová / koordinátorka akcí Štěpán Lopuchovský / drsné akce Jiří Hovorka / fundraising Hynek Trojánek / PRopaganda

CO JE RAMUS?


GIGA BYT

Gigantický byt v centru Prahu, ve kterém spolu od listopadu 2016 žije šest lidí s postižením i bez něj.

Gigabyt měl být levný velký byt či dům v širším centru Prahy, kde bychom společně bydleli my, co se kamarádíme v Ramusu. A tak jest. Levný není, ale velký jo. Cesta byla trnitá. Zkoušeli jsme oslovit městské části, developery a majitele prázdných domů s prosbou o levný pronájem. Až na pár výjimek odezva žádná. Na poslední chvíli před prodlouženým deadlinem se objevil v nabídce trhu s realitami obří 5+1 na Míráku. Od 1. listopadu si tu spolu bydlíme, spolubydlíme. Je to punk, žádný formálnosti. Přátelská výpomoc. Máme tady pokoj, ve kterém můžeme uvítat 1-2 Ramusáky s postižením. Můžou přijet na různou dobu, různě pravidelně či nepravidelně. Bydlí nás tu celkem 5, co večer, ráno nebo o víkendech našim hostům poasistujem. A pak tady taky bydlí J., která si tu sviští na električáku a k asistování nás nepotřebuje. Ramus nás spojuje, pomáhá nám to tady koordinovat, ale jinak je Gigabyt samostatná jednotka. Zatím jsme si řekli, že do toho půjdem na rok. Smysl tohohle úletu se stále tvaruje, zatím se nad ním můžete zamyslet sami...


2 ROAD TRIPY

Rok 2016 bohatý byl na roadtripy: výpravy, při kterých devět lidí v dodávce, s postižením i bez, vyráží do světa poznatnepoznané. Uskutečnily se hned dva: 19.—27. 6. 2016 Praha-Krakov-Osvětim-Varšava-Vilnius-Klaipeda-Lodž 28. 9. — 2. 10. 2016 Praha-Jeseník-Polsko

Jak to na takovém roadtripu může vypadat, napoví následujícíh pár řádků z Filipova deníku. Z druhéhoroadtripu také vznikl �ilm, najdete ho na našem webu! Turistické epicentrum Prahy mezi Celetnou a Hradem je oproti Varšavě kýč a hrůza. Velkým plusem Prahy je, že se tam toleruje jízda s vozíkem na jezdících schodech; tady nás z nich se slovy no way biřic vyhnal a strávili jsme asi deset minut ve výtahu, kde se Petr zaseknul a nemohl ven...


2 TÁ BO RY

Jak již v úvodu nastíněno bylo, přestěhovali jsme se letos na nové tábořiště, kde se následně uskutečnily naše dva letní tábory: tábor legendární s hrou a tábor drsný pro starší a zkušenější. Jak se takové tábořiště shání?

Vybrat táborovou louku znamená strávit třináct hodin v autě a tři hodiny v holinkách, a to jsme objížděli jen ta nejpříhodnější místa. Louky jsou po zimě takové blátivé a bezútěšné a popravdě tábor se nám nechtělo pořádat ani na jedné z nich. Nakonec jsme vybrali místo u vesnice Mirkovice, protože nás okouzlilo a pan starosta nám byl sympatický. Domluvili jsme se A jeden s holkama ze skautského oddílu Pětka, že nám místo zapůjčí, tábůrek! a v létě jsme jim za to pak pomáhali se stavbou. Místo to bylo opravdu krásné, tábor se povedl, ale to bahno nás stejně dohnalo. Vozíčkáři, asistenti i naše dodávka s ním bojovali kdykoliv se snažili louku opustit. Přestože si to mnozí nepřipouštěli, někteří z nás už měli tušení, že za rok nás čeká shánění louky nanovo...


VÍKEN DOVKY

V roce 2016 jsme uspořádali 6 legendárních víkendovek a 4 drsný víkendovky. Sjížděli jsme Ještěd, byli jsme v Lidicích, na hájence bez vody a elektřiny, v hliněném domku, absolvovali jsme plavbu, putování za malým mnichem, navštívili jsme Olomouc i Brno a jednou jsme se málem svezli i na konících!


HUMR Pod tajuplným názvem Humr se i v roce 2016 schovávaly zpravidla několikahodinové události po Praze, které se uskutečnily v počtu tři až čtyři za měsíc. Namátkou jsme zažili: paření deskových her, hromadnou návštěvu kamaráda v nemocnici, návštěvu kina, zkoušku kapely, oslavu narozenin, procházky tam a zase zpátky...


RAMBAR V roce 2016 pokračoval i projekt našeho pojízdného baru Rambar. Objevili jsme se na akci Třetí lékařské fakulty, na Studentském Majálesu, na Ramatonu i libeňském Mapafestu.


SHOĎ KILO

Kterak vznikla naše fundraisingová kampaň Shoďkilo.cz? Poví nám fundraiser Jiří Hovorka!

Na začátku roku 2016 mě napadlo, jak obelstít lidi a vyvařit z toho prachy pro Ramus. To byla tou dobou totiž moje nová práce – vařit prachy pro Ramus. A tak jsem za pomoci všech z provozní skupiny ukul kampaň Shoďkilo, která se záhy vypustila se do světa. Finta se podařila, Shoďkilo začlo sypat. Děkuju všem, kteří se zapojili do našeho �itness programu a zacvičili se svým kontem v náš prospěch! Díky kampani Shoďkilo přibylo Ramusu 19 pravidelných a 48 jednorázových dárců, kteří dohromady darovali 51 950,- Kč.


RAMATON

Již počtvrté jsme v roce 2016 pořádali náš bene�iční běh Ramaton. Tentokrát jsme opět zvolili změnu místa a běželi jsme v Hostivaři. Přestože na den běhu připadl zároveň údajně nějaký důležitý zápas v nějakém údajném sportu nějakého údajného českého národního týmu, lidé přišli a následně běželi, čímž naplnili bene�iční záměr akce, která tak vydělala 19 723,- Kč. Díky!


DODÁVKY

Dlouhodobě se Ramus snaží mít co nejvíce zdrojů �inancování, aby nebyl závislý jen na několika málo. Když jsme koupili první dodávku, abychom měli zajištěné zásobování na tábory a mohli dělat roadtripy, přišlo nám líto ji nechat stát většinu času v Praze. Jestli nám k tomu vydělá pár peněz, skvěle, bude na opravy. Rozhodli jsme se ji půjčovat.

Dodávka nebyla nejnovější, dnes víme, že ani nejspolehlivější, ale byla to a stále je jedna z nejlevnějších dodávek k půjčení. Obecně Ramus najede z celkového počtu najetých kilometrů zhruba dvě třetiny. Zbytek najezdí lidé, co si ji půjčí a zaplatí nám její provoz. Hodně jsme počítali a vážně se nám vyplatí, nebo alespoň vyplatila... Začala nám nějak stárnout a rozbíjet se víc, než jsme čekali. Zároveň většina lidí ji využívá na stěhování a neocení, tak jako my, že pojme 9 lidí. Vzhledem k tomu, že prodloužené verze 9místných dodávek jsou v Čechách vcelku raritní, rozhodli jsme se ji trochu šetřit, a tak jsme objevili naši druhou dodávku: Skříňáka! Objevit ho můžete i vy, až budete potřebovat stěhovat - moc nám tím pomůžete!


DÍKY!

CharityGums nás podpořily prodejem žvejkaček. Farní sbor ČCE Domažlice podpořil Ramus výtěžkem z bazárku. Firma Circon Circle Consulting poskytla �inanční dar. Firma Elektrotrans se podílela na opravě naší dodávky. Jana Vitáková nám poskytla �inanční dar. Jana Straková nám poskytla �inanční dar. Firma e.vox nám platí doménu a hosting. Ateliér ZTI s námi sdílí společné prostory. Pravidelné �inanční příspěvky nám zasílali: Jan Bierhanzl, Magdaléna Trusinová, Tereza Ehrenbergerová, Martin Pišťák, Matěj Jungwirth, Marianna Slováková, Karina Fraňková, Matouš Glanc, Monika Houdová, Šárka Palečková, Barbora Matysová, Monika Elfmarková, Barbora Bokšte�lová, Vojtěch Ontl, Kateřina Šafaříková, Tadeáš Polák, Kateřina Pavlová, Jana Rejžková, Jarmil Brambor, Jakub Haláček, Dana Kuchařová, Věra Esterková, Ivana Svobodová, Vratislav Pecka, Petr Doležal, Daniel Světlík Jednorázový �inanční příspěvek nám zaslali: Adéla Kándlová, Lubor Goláň, Jan Marek, Jana Cieslarová, Eliška Svobodová, Tadeáš Trusina, Alena Fellerová, Ivan Foletti, Zuzana Bognerová, Ludmila Tydlitátová, Ondřej Šafránek, Anna Jirsová, Tereza Vlčková, Petr Doležal, Kateřina Broučková, Karel Neuschl, Kateřina Novotná, Katerina Vacková, Olga Lukaskova, Mirka Sedláčková, Lucie Bláhová, Alena Kadlčková, Anna Remešová, Deb Záleš, Jan Kovanda, Jáchym Šolar, Marianna Placáková, David Kopecký, Filip Brenner, Dana Konradova, Zuzana Traugottová, Tereza Mašková, Erik Čipera, Radek Pinkava, Jiřina Ohrazdová, Klára Nettlová, Ondřej Krátký, Jindřich Traugott, Karolina Spurná, Dagmar Kočandrlová, Klára Adámková, Michal Prokšík, David Brenner, Tereza Rundová, Kateřina Pavlová, Jan Havlíček, Tereza Pisingerová, Lea Jirovská, Jan Kubant, Veronika Kasalová, Eva Peřinová, zaměstnanci UniCredit Bank Jinak než �inančně nám výrazně vypomohli: Edita Metličková, Kristýna Lojková, Karel Machatka, manželé Antošovi, Zkušebny Praha, kavárna V. kolona, Studio Dobeška, skautský oddíl Pětka


270 000 114 000 - 59 000 205 000 10 000

AKTIVA Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Bankovní účet Náklady příštích období

270 000 154 000 15 000 7 000 10 000 32 000 6 000 2 000 44 000

PASIVA Vlastní jmění Výsledek hospodaření Nerozdělený zisk minulých let Dodavatelé Zaměstnanci Ostatní přímé daně Ostatní daně a poplatky Ostatní krátkodobé �inanční výpomoci

ROZ VAHA

k 31. 12. 2016


VÝSLE DOVKA k 31. 12. 2016

672 000 238 000 83 000 1 000 202 000 92 000 7 000 6 000 36 000 7 000

NÁKLADY Spotřeba materiálu Opravy a údržba Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy Poskytnuté příspěvky

687 000 228 000 93 000 366 000

VÝNOSY Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Tržby za vlastní výkony a zboží

15 000

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ


Ramus, z. s. sídlo kancl IČO / DIČ číslo sbírkového účtu internety

Volyňská 1, Praha 10 Pod Sokolovnou 9/693, Praha 4 22830065 / CZ 22830065 2400279900/2010 www.ramus.je facebook.com/OSRamus vimeo.com/ramus twitter.com/OSRamus


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.