Výroční zpráva / RAMUS 2019

Page 1

RAMUS.JE

2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA

RAMUS


BŘEZNOVÁ RAPOVÁ VÍKENDOVKA VE STRAKONICÍCH


SLOVO ŘEDITELKY 5 LIDÉ RAMUSU 7 10 LET 9 TÁBORY 11 VÍKENDOVKY 13 ROADTRIP 15 HUMR 17 DÍLNA 19 DODY 21 FUNDRAISING 23 ROZVAHA + VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 25 DÍKY! 27

OBSAH


ŘEDITELKA RAMUSU MARTA S DCEROU ELZOU


5 Rok 2019 byl velkolepým završením desetiletého fungování organizace, akce byly ten rok zvláště povedené. Na oslavu 10 let přijeli i všichni tři otcové zakladatelé a popřáli Ramusu vše dobré. Zavěrečný vánoční večírek praskal ve švech a tak se nabízí otázka: Kam ještě porosteme?

SLOVO ŘEDITELKY


PROVOZNÍ SKUPINKA V ROCE 2019


Provozní skupinka Ramusu je parta lidí, která se pravidelně schází na poradách a řeší aktivity Ramusu. Provozní skupinku tvořili v roce 2019 tito lidé: ředitelka: Marta Píchová byrokratka: Zuzana Říšská PR: Hynek Trojánek -> Jakub Štefek FR: Jakub Antoš kordinátorka asistentstva: Tereza Stopková ->Alžběta Remešová koordinátorka klientů: Barbora Aunická legendární akce: Katka Kozáková drsné akce: Karolina Jeřábková humr: Matěj Goláň dílna: Matěj Polák

LIDÉ RAMUSU

7


OSLAVA 10 LET RAMUSU


9 V říjnu roku 2019 oslavil Ramus 10 let existence! Co jsme těch 10 let dělali, by vydalo na samostatnou knihu, a co budeme dělat dalších 10, by vydalo na další! Na oslavě, která byla báječná, se sešli přátelé Ramusu, zakladatelé i Ramusáci všeho druhu. Společně jsme procházkou došli do zahradního baru U Emy ve Svinařích, kde na nás čekalo občerstvení a kapely (díky všem!).

10 LET11 Ramus pořádá již tradičně dva velké tábory a tábůrek. Tábory dělíme na legendový, což je klasický tábors táborovou hrou, v roce 2019 pod názvem TVL (TV Louka), a tábor drsný, který je určený spíše pro starší a zkušenější účastníky ramusích akcí. Tábory se již tradičně pořádají na nádherné loučce v lesích poblíž Borové u Poličky (za propůjčení děkujeme panu Píchovi). Tábůrek, kratší tábor pořádaný pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit táborů klasických, byl v roce 2019 na téma Wellness, takže bazén a pohody!

TÁBORY


DRSŇÁCI NA LYŽÍCH


13 Ramus v roce 2019 uspořádal 11 rozmanitých víkendovek, klasicky jsme měli víkendovky drsné a legendové. Drsňáci jeli třeba na vodu a na lyže, pročež obě akce začínají být už tradiční. Ze zajímavých akcí, na které vyrazili legenďáci, můžeme vypíchnout třeba víkendovku ve Strakonicích, na které se natočila repová deska s názvem Strakonice EP, kterou si můžete pustit na Bandcampu!

VÍKENDOVKYV pořadí již sedmý roadtrip! Během roadtripu do Kazachstánu se nám povedlo: Doletět přes Istanbul do Almaty, kytarou a Jabkami rozeznít mrtvou letištní halu, lanovkou vystoupat do zasněžených hor Ťan-šan, metrem s ofenzivně nápomocnou obsluhou vandrovat po Almatě, zlepšit rodinný rozpočet několika dopravním policistům, na hřbetech asistentů sestoupit do Šarynského kaňonu, v polopoušti s barevnýma horama skoro rozbít vozíky, získat recept na tradiční kazašské “koblihy” Bursa, pochutnávat si na domácí kazašské stravě, navzdory písku v očích zdolat písečnou dunu, v SUVéčkách zdolat tísíce kilometrů kazašských rozbitých cest, v papírových oblečcích odolávat radiaci atomových bomb, značně nepatřičně zapadnout do astanských luxusních restaurací, za hodinu přeběhnout budoucí největší letiště na světě, plni zážitků a značně unavení se letadlem vrátit zpět.

ROADTRIP

15


NA MASOPUSTU V MOKROPSECH


17 Za názvem Humr se i v roce 2019 skrývala setkání v menším počtu lidí, zpravidla na pár hodin. Humr je nejlepší příležitostí, jak se zapojit do dění v Ramusu. Stačí jen přijít a seznámit se! Humrů jsme v roce 2019 uspořádali několik: hráli jsme hry, pletli pomlázky, šli jen tak na procházku, volali z telefonních budek a nezapomněli jsme ani na tradiční masopust v Mokropsech.

HUMR19 Matěj Polák (vedoucí dílny) říká: “V roce 2019 nás nebylo mnoho, kdo v dílně pracovali - přibližně nás bylo 4-6 asistentů, kteří se hodně točili, plus 3 klienti. No a celý rok jsme dělali Štokrlata. Děkujeme paní Richterové, u které to bylo super, a děkujeme moc klukům ze Štokrlat, že jsme měli co dělat. Do budoucna plánujeme rozšířit dílenskou činnost na jinou, než truhlářskou, a to šití, šití knih, sítotisk a vůbec.”

DÍLNA


DODY NA TÁBOŘE


21 V roce 2019 jsme si koupili naší nejkrásnější dodynu, díky které můžeme jezdit na akce o mnoho pohodlněji. Nemusíme už všechno tahat vlakama, autobusama, nebo osobákama. Mohli jsme si ji koupit hlavně proto, že máme velkou základnu podporovatelů a podporovatelek, tak moc děkujeme!

DODY


FOTKA Z LEGENDOVÉ VÍKENDOVKY NA TÉMA: FINANČNÍ GRAMOTNOST


Pro Ramus je důležité fungovat bez grantů a dotací, proto je pro nás fundraising zcela zásadní! A co se u nás z hlediska FR dělo v roce 2019?

23

BAZÁRKY V LUŽENIČKÁCH : Bazárky s oblečením, které pořádá v Luženičkách již několik let Michaela Grimm a její tým. Díky bazárkům jsme v roce 2019 získali 130 000 Kč. Moc si toho vážíme! SHOĎKILO: Na stránkách www.shodkilo.cz nabízíme lidem možnost shodit kilo, jinými slovy stát se našimi občasnými či pravidelnými dárci. Za rok 2019 jsme takto získali 55 550 Kč RAMATON: Benefiční běh pro Ramus v roce 2019 zase trochu vyrostl. Do ramusí kasy přinesl 89 165 Kč. Díky všem! TICHÁ AUKCE : Třetí ročník tiché aukce, při které se draží fotky Ramusu a jeho přátel. Aukce měla dvě části, a to internetovou a “normální”. Dohromady přinesla Ramusu 22 842 Kč!

FUNDRAISING


podle č. Prodané 2 zboží A. I. Přílohy 2. vyhlášky č. 504/2002 Sb Účetní jednotka doručí:a udržování Opravy A. I. 3.

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

1Označení x příslušnému finančnímu orgánu Náklady na cestovné A. I. 4.

TEXT

4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 5 IČOrozsahu Číslo v plném řádku

22830065 ke dni 31.12.2019

A. I. 5.

Náklady Náklady na reprezentaci

A. I. 6.

Spotřebované Ostatní služby nákupy a nakupované služby

( v celých tisících Kč ) Součet A.I.1. až A.I.6.

Účetní jednotkaSpotřeba doručí:stavu Změny zásobenergie vlastníačinnosti aktivace Součet A.II.7. až A.II.9. A. I.II.1. materiálu, ostatnícha neskladovaných dodávek

IČO

Označení

TEXT

A. 3. A. I. II. 8. A. VIII. A. I. II.4. 9. A. VIII. 29. 1. A. I. 5. III. Označení

Náklady Opravy amateriálu, udržovánízboží a vnitroorganizačních služeb Aktivace Daň z příjmů Hodnota A.VIII.29. Součet A.I.1. až A.I.6. Spotřebované nákupy majetku a nakupované služby Náklady cestovné Aktivace na dlouhodobého Daň z příjmů Spotřeba materiálu, energie a ostatních dodávekaž A.III.14. Náklady na reprezentaci Osobní náklady Součet A.III.10. TEXTneskladovaných Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. Prodanéslužby zboží Ostatní Mzdové náklady Výnosy Náklady Opravy udržování Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9. Zákonnéa sociální pojištění Provozní dotace Hodnota B.I.1. Náklady na cestovné Součet A.I.1. až A.I.6. Spotřebované nákupy a nakupované služby Změna zásob vlastní činnosti Ostatní stavu sociální pojištění Provozní dotace Náklady reprezentaci Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb dodávek Zákonnéna sociální náklady Součet B.II.2. až B.II.4. Přijaté příspěvky Ostatní Prodané zboží náklady majetku Aktivaceslužby dlouhodobého sociální Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceSoučet Součet A.II.7. A.II.9. Opravy udržování Osobní náklady A.III.10. ažaž A.III.14. Daně a a poplatky Hodnota A.IV.15. Přijaté příspěvky (dary) Změna zásob vlastní činnosti Náklady na cestovné Mzdové náklady Daně a stavu poplatky Přijaté členské příspěvky Aktivacenáklady materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb Náklady na reprezentaci Zákonné sociální pojištění Ostatní Součet A.V.16. až A.V.22. Tržby za vlastní výkony a za zboží Aktivace dlouhodobého Ostatní služby Smluvnísociální pokuty,pojištění úroky z majetku prodlení, ostatní pokuty a penále Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až B.IV.10. TEXT Osobní náklady A.III.10. ažaž A.III.14. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceSoučet Součet A.II.7. A.II.9. Zákonné sociální náklady Odpis nedobytné pohledávky Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní TEXT pokuty a penále Mzdové náklady Změna stavu zásob vlastní činnosti Ostatní sociální náklady Nákladové úroky Daň z příjmů Hodnota A.VIII.29. Platby za odepsané pohledávky TEXT Zákonné sociální pojištění Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb Hodnota Daně apříjmů poplatky HodnotaA.VIII.29. A.IV.15. Kursové ztráty Daň z Daň z příjmů Výnosové úroky Ostatní sociální pojištění Aktivace dlouhodobého majetku Daně a poplatky Dary příjmů Hodnota Daň z příjmů Náklady celkem Součet A.I. A.VIII.29. až A.VIII. Kursové zisky Zákonné sociální náklady Osobní Součet A.III.10. až A.III.14. Ostatní Součet A.V.16. až Manka anáklady škody Daň z příjmů Náklady celkem Součet A.I. ažA.V.22. A.VIII. Výnosy Zúčtování fondů TEXT Ostatní sociální náklady Mzdové náklady Jiné ostatní náklady Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále Náklady celkem SoučetHodnota A.I. až A.VIII. Výnosy Provozní dotace B.I.1. Jiné ostatní výnosy Daně a poplatky Hodnota A.IV.15. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a Zákonné sociální pojištění Odpis pohledávky Daň z nedobytné příjmů Hodnota A.VIII.29. Výnosy Provozní dotace Hodnota B.I.1. Tržby z prodeje majetku Součet B.V.11. až B.V.15. Provozní dotace Součet A.VI.23. až A.VI.27. opravných položek Daně a sociální poplatky Ostatní Nákladové úrokypojištění Daň z zpříjmů Provozní dotace Hodnota B.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku nehmotného a hmotného Provozní dotace Součet B.II.2. až B.II.4. Přijaté příspěvky Tržby prodeje dlouhodobého majetku Ostatní Součet A.V.16. až A.V.22. Zákonnénáklady sociální náklady Kursové ztráty Náklady celkem Součet A.I. až B.II.4. A.VIII. Prodaný dlouhodobý majetek Provozní dotacecenných Součet B.II.2. Přijaté příspěvky Tržby zpříspěvky prodeje papírů podílů Přijaté zúčtované mezia organizačními složkami Ostatní sociální Smluvní pokuty,náklady úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále Dary Prodané cenné papíry Výnosy Přijaté příspěvky Součet B.II.2. až B.II.4. Přijaté zúčtované mezi organizačními složkami Tržby zpříspěvky prodeje materiálu (dary)a podíly Daně anedobytné poplatky Hodnota A.IV.15. Odpis pohledávky Manka a škody Prodaný Provozní dotace Hodnota B.I.1. zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Výnosy zmateriál krátkodobého finančního majetku členské příspěvky Nákladové úroky Daně a poplatky Jiné ostatní náklady Tvorbaza az dotace použití rezerv afinančního opravných položek příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Provozní Výnosy dlouhodobého Tržby vlastní výkony a za zbožímajetku Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a Kursové náklady ztráty Ostatní Součet A.V.16. ažA.VII.28. A.V.22. Poskytnuté příspěvky Hodnota Přijaté členské příspěvky Tržby za vlastní výkony a za zboží Součet B.II.2. B.II.4. Přijaté příspěvky Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. Součet A.VI.23. ažaž A.VI.27. Ostatní výnosy Součet B.IV.5. B.IV.10. opravných položek Dary Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi Odpisy dlouhodobého majetku Tržby vlastní výkony a za zboží Ostatní výnosy B.IV.5. B.IV.10. Přijaté za příspěvky zúčtované mezi organizačními Výsledek hospodaření před zdaněním 61 - (ř.až39 - ř.37) Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty složkami a Součet penále ř. organizačními Mankanedobytné a škodysložkami Odpis pohledávky Prodaný dlouhodobý majetek Ostatní výnosy až62 B.IV.10. Přijaté příspěvky (dary) Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a Součet penále B.IV.5. ř. - ř. 37 Výsledek hospodaření po zdanění Platby za odepsané pohledávky Jiné ostatní náklady Nákladové úroky Prodané cenné papíry podíly ostatní pokuty a penále Přijaté za členské Smluvní pokuty, úroky za prodlení, Platby odepsané pohledávky Výnosové úrokypříspěvky Odpisy, majetek, tvorba a použití rezerv a Kursové prodaný ztráty Prodaný materiál Tržby zazisky vlastní výkony a za zboží Platby odepsané pohledávky Výnosové úroky Součet A.VI.23. až A.VI.27. opravných položek Kursové Dary Odpisy Tvorba dlouhodobého avýnosy použití a opravných položek Výnosové úroky rezervmajetku Kursové zisky Ostatní Součet B.IV.5. až B.IV.10. Zúčtování fondů Manka a dlouhodobý škody Prodaný Poskytnuté příspěvky Kursové zisky Zúčtování fondů Smluvní pokuty, úrokymajetek z prodlení, ostatní pokuty a penále Hodnota A.VII.28. Jiné ostatní výnosy Jiné ostatní náklady Prodané cenné papíry a podílya příspěvky zúčtované mezi Poskytnuté členské příspěvky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Platby odepsané pohledávky Tržby zzaprodeje majetku Součet B.V.11. až B.V.15. organizačními složkami Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a Prodaný materiál Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku SoučetA.VI.23. B.V.11.až ažA.VI.27. B.V.15. Výnosové úroky Součet Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku opravných položek Tvorbazzdlouhodobého aprodeje použitídlouhodobého rezerv a opravných položeka hmotného Odpisy majetku Tržby prodeje majetku Součetmajetku B.V.11. až B.V.15. Tržby nehmotného Kursové zisky

1Označení x příslušnému finančnímu orgánu TEXT Prodané zbožízásob vlastní činnosti A. I. II.2. 7. Změna stavu

2.10. A. I. III.6. B. A. II.3.11. A. I. III. B. I. A. I. II. 7. III.4. 12. B. I. 1. A. I. 1. II. 8. III.5. 13. B. II. A. I. 2. II. 9. III.6. 14. B. II. 2. A. I.II. III. IV.3. B. II. 3. II.4. 7. I. A. III. 10. IV. 15. B. II. 4. II. 8. A. III. 11. A. I. V.5. B. III. II. 9. A. III.6. 12. A. I. V. 16. B. IV. Označení A. II. III. 13. A. V. 17. B. IV. 5. Označení III. 10. A. II. 7. 14. V. 18. A. VIII.6. B. IV. Označení A. III. 11. II. 8. IV. V. 19. A. VIII.7.29. A. B. VIII. IV. A. III. 12. II. IV. 15. V. 9. 20. A. VIII. B. IV. 8.29. A. III. 13. V. 21. A. VIII. B. IV. 9.29. Označení III. 16. 14. 10. 22. A. V. B. B. I. 10. IV. IV. III. 11. A. V. 17. VI. A. I.I. VIII. B. V. B. 1. IV. 15. III. 18. 12. A. V. A. I. VIII. 29. B. VI. 23. B. II.1.11. V. III. 19. 13. A. V. A. I. VI. 24. B. II.1. V. 12. B. II. 2. III. 20. 14. 16. A. VI. V. A. 25. B. II. 3. 2. V. 13. B. II. IV.21. 17. A. V. A. II. VI. 26. I. 2. B. 3. V. 14. B. II. 4. 18. IV.22. 15. A. VI. V. A. 27. 3. B. II. 4. I. V. 15. B. III.1. 19. A. V. VI. A. VII. B. II. III.4. B. IV. 20. A. VI. V. 16. A. 23. III. B. IV. II. A. IV. VII.2.5. 28. C. B. 21. A. VI. V. 17. A. 24. B. IV.3.6. II. 5. D. IV. B. A. V. 22. 18. A. IV. VI.4. 25. II. B. IV. 5. 6. B. 7. A. VI. V. VI.19. A. 26. III. 8. B. IV. IV. 6. 7. B. A. VI. V. 20. A. 23. 27. B. IV. 7. 8. B. IV. 9. A. VI. V. 21. A. 24. VII. B. IV. 8. 9. 5. B. IV. 10. A. V. 22. A. VI. 25. A. IV. VII.9. 28. B. 10. 6. B. V. A. VI. VI. 26. A. IV. 10. B. V. 7. B. V. 11. 27. A. V. VI.11. 23. B. IV. 8.

22830065

6

1 7 2 8

Číslo 9 3 Číslo řádku řádku 4 10 1 5 11 37 2 6 12 38 Číslo 3 7 13 39 řádku 4 8 14 40 1 5 9 15 41 6 2 10 16 42 7 3 11 17 43 8 4 12 18 44 9 5 13 19 45 10 6 14 20 46 11 7 15 21 47 12 8 16 22 Číslo 48 řádku 13 9 17 23 Číslo 49 řádku 14 10 18 24 Číslo 37 50 řádku 15 11 19 25 37 38 51 16 12 20 26 37 38 39 52 17 13 21 27 Číslo 38 39 40 53 řádku 18 14 28 22 39 40 41 54 19 15 23 29 37 40 41 55 42 20 16 24 38 41 30 42 43 56 21 17 25 39 31 42 43 57 44 18 22 26 32 40 43 44 58 45 19 23 27 33 41 44 45 59 46 24 20 28 34 45 46 42 60 47 25 21 29 35 46 47 43 61 48 26 22 30 47 48 44 36 62 49 27 23 31 48 45 49 63 50 28 24 32 46 49 50 51 25 29 33 47 50 51 52 26 30 34 51 52 48 53 27 31 35 52 53 49 54 28 32 36 53 54 50 55 29 33 54 55 51 56 34 30 55 56 52

Ramus, z.s. 13 13 Činnosti Ryzlinková 2243/8 8 Hlavní 14Praha Hospodářská Celkem 14 182 00 38Název a sídlo 38 5 6 7 účetní jednotky 2

2

Ramus, z.s. 58 392 27 130 Činnosti Ryzlinková 2243/8 Činnosti 177 18 8 Hlavní Praha Hospodářská Celkem195 Hlavní 182Hospodářská Celkem 00 6 13 5 7 13 334 103

5

14

6

7

14

334 38

Činnosti 58

392 38

177 2 132 Hlavní512 103 5 132

18 57 Hospodářská 116 13 27 6 57

195 2 189 Celkem628 13 130 7 189

38 334

58

38 392

2 177 295 103

18

2 195 295 130 13

14 132 2 295 38 132 2

57

2 13 228 103 Hlavní 132 Hlavní 5 132 5 Hlavní 2 5 2 512 132 13 512 Hlavní 132 13 5 512 2 31

1 161 Činnosti 27 Činnosti Hospodářská 57 Činnosti Hospodářská 6 57 6 Hospodářská

14

2 31 295 13 512 295 295 295 2 295 2 13 295 228 13 31 228 295 523 31 228 11

14

27 13 57

6 116 Činnosti 57 1 116 Hospodářská 57 1 6 116

1 116

14 189 2 295 38 189 2 2 14 389 130 Celkem 189 Celkem 7 189 7 Celkem 2 7 2 628 189 14 628 Celkem 189 14 7 628 2 31 2 31 295 14 628 295

161 45

295 295 2 295 2 14 295 389 14 31 389 295 684 31 389 56

295 11 13

45 1

295 56 14

31 228 31

161

31 389 31

13

1

1 161 1 161

Ve zkráceném rozsahu, ke dni 31.12.2019, v celých tisících Kč 14

31

31

31

31


B. I. 1. A. II. 3. A. II. B. II. B. A. II. 1. B. II. 1. B. I. A. II. 2. Označení B. II. 2. B. I. 1. A. II. 3. B. II. 3. B. II. a B. Označení B. II. 4. B. II. 1. A. B. I. B. II. 5. B. II. 2. A. I. a B. I. 1. B. II. 6. B. II. 3. A. I. 1. B. II. A. B. II. 7. B. II. 4. A. I. 2. B. II. 1. A. I. B. III. B. II. 5. A. I. 3. B. II. 2. A. I. 1. B. III. 1. B. II. 6. A. II. B. II. 3. A. I. 2. B. III. 2. B. II. 7. A. II. 1. B. II. 4. A. I. 3. B. III. 3. B. III. A. II. 2. B. II. 5. A. II. B. III. 4. B. III. 1. A. II. 3. B. II. 6. A. II. 1. B. III. 5. B. III. 2. B. B. II. 7. A. II. 2. B. III. 6. B. III. 3. B. I. B. III. A. II. 3. Označení B. III. 7. B. III. 4. B. I. 1. B. III. 1. B. Označení B. III. 8. B. III. 5. B. II. B. III. 2. B. I. a

a B. III. 9. B. III. 6. B. IV. B. II. 1. B. III. 3. B. I. 1. B. IV. B. III. 10. B. III. 7. B. IV. 1. B. II. 2. B. III. 4. B. II. B. IV. 1. B. III. 11. B. III. 8. B. IV. 2. B. II. 3. B. III. 5. B. II. 1. B. IV. 2. B. III. 12. B. III. 9. B. II. 4. B. III. 6. B. II. 2. B. III. 13. B. III. 10. B. II. 5. B. III. 7. B. II. 3. B. III. 14. B. III. 11. B. II. 6. B. III. 8. B. II. 4. B. III. 15. B. III. 12. B. II. 7. B. III. 9. B. II. 5.

Rezervy (941) 96 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 -10 175 Výsledek hospodaření celkem Součet A.II.1 až A.II.3. 94 175 231 b A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek B. I. a Zásoby celkem Součet B.I.1. až B.I.9. B. celkem Součet B.I. až (018) B.IV. Dlouhodobé závazky celkem Součet B.II.1. až B.II.7. 105 Cizí zdroje celkem Součet Krátkodobý B.I. až (963) B.IV. majetek 95 534x 652 Účet výsledku hospodaření 91 56 A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až (019) A.IV. B. I. 1. Materiál na skladě (112) B. I. Zásoby celkem Součet B.I.1. až B.I.9. Rozvaha podle Přílohy č. 1 Dlouhodobé úvěry (951) 98 Rezervy celkem Hodnota B.I.1. 97 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) číslo 92 Stav k posled. dni Stav k prvnímu dni 185 x Označení AKTIVA vyhlášky č. 504/2002 Sb. PASIVA A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet A.I.1. až A.I.7. B. I. 2. Materiál na cestě (119) B. I. 1. Materiál na skladě (112) ROZVAHA účetního období účetního období Vydané dluhopisy (953) 99 Rezervy (941) 96 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Označení (932) řádku 93 AKTIVA -10 175 A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) A. I. 1.a Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje b (012) B. I. 3. Nedokončená výroba (121) B. I. 2. Materiál na cestě (119) v plném Závazky z pronájmu 100 Dlouhodobé závazky celkem Součet B.II.1. až B.II.7. 105 b c 3 534 4 rozsahu Cizí zdroje celkem Součet B.I. až (954) B.IV. číslo 95 652 Stav k posled. dni Stav k prvnímu dni PASIVA A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet A.II.1. až A.II.10. A. I. 2. Software (013) a b B. I. 4. Polotovary vlastní výroby B. I. 3. Nedokončená výroba (121) B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až (122) B.IV. řádku účetního období účetního období Rozvaha podle Přílohy č. 1 Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101 Dlouhodobé úvěry (951) 98 Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 Rezervy celkem Hodnota B.I.1. 97 ke dni 31.12.2019 175 429 vyhlášky č. 504/2002 Sb. A. II. 1. Pozemky (031) A. I. 3. Ocenitelná práva (014) B. I. 5. Výrobky B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až (123) B.IV. B. I. 4. Polotovary vlastní výroby (122) B. I. Zásoby celkem Součet B.I.1. až B.I.9. ROZVAHA Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Vydané dluhopisy (953) 99 ( v celých tisících Kč ) Jmění celkem Součet A.I.1. až A.I.3. 90 Rezervy (941) 102 96 b c 3 4 198 A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) B. I. 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) B. I. Zásoby celkem Součet B.I.1. až B.I.9. B. I. 5. Výrobky (123) B. I. 1. Materiál na skladě (112) v plném rozsahu Dohadné účty pasivní Závazky z pronájmu (954) 100 Vlastní jmění (901) 87 Dlouhodobé závazky celkem Součet B.II.1. až B.II.7. 105 Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až(389) A.II. 103 86 198 175 429 A. II. 3. Stavby (021) A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) B. I. 1. Materiál na skladě (112) B. I. 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) B. I. 2. Materiál na cestě (119) Účetní jednotka doručí: Ostatní dlouhodobé závazky (959) Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101 IČO Fondy (911) 104 88 Dlouhodobé úvěry (951) 98 Jmění celkem Součet A.I.1. až A.I.3. 90 ke dni 31.12.2019 198 1 x příslušnému fin. orgánu A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) B. I. 8. Zboží na cestě (139) B. I. 2. Materiál na cestě (119) B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) B. I. 3. Nedokončená výroba (121) Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102 23 21 ( v celých tisících Kč ) Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89 Vydané dluhopisy (953) 99 Vlastní jmění (901) 129 87 198 22830065 A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) B. I. 3. Nedokončená výroba (121) B. I. 8. Zboží na cestě (139) B. I. 4. Polotovary vlastní výroby (122) Dodavatelé (321) 106 Dohadné účty pasivní (389) 4 8 Výsledek hospodaření celkem Součet A.II.1 až A.II.3. 94 Závazky z pronájmu (954) 100 Fondy (911) 103 88 175 231 A. II. 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet A.II.1. až A.II.10. B. II. Pohledávky celkem Součet B.II.1. až B.II.19. B. I. 4. Polotovary vlastní výroby (122) B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) B. I. 5. Výrobky (123) Účetní jednotka doručí: Směnky k úhradě (322) 107 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104 IČO Účet výsledku hospodaření (963) 101 91 Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89 x 56 A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) A. II. 1. Pozemky (031) 1 x příslušnému fin. orgánu B. II. 1. Odběratelé (311) B. I. 5. Výrobky (123) B. II. Pohledávky celkem Součet B.II.1. až B.II.19. B. I. 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) Přijaté zálohy (324) 108 Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23. Označení AKTIVA 23 21x Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 129 92 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102 Výsledek hospodaření celkem Součet A.II.1 až A.II.3. 94 185 175 231 22830065 A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) B. II. 2. Směnky k inkasu (312) B. I. 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) B. II. 1. Odběratelé (311) B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) Rozvaha podle Přílohy č. 1 Ostatní závazky (325) 109 Dodavatelé (321) 106 4x 8 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 Dohadné účty pasivní (389) Účet výsledku hospodaření (963) 103 91 -10 175 56 vyhlášky č. 504/2002 Sb. b A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) A. II. 3. Stavby (021) B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) B. I. 7.a Zboží na skladě a v prodejnách (132) B. II. 2. Směnky k inkasu (312) B. I. 8. Zboží na cestě (139) ROZVAHA Zaměstnanci (331) 110 Směnky k úhradě (322) 107 18 12 Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 Ostatní dlouhodobé závazky (959) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 104 92 534 652x 185 A. Dlouhodobý majetek celkem A.I. až (052) A.IV. A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) B. I. 8. Zboží na cestě (139) B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) vStav k posled. dni plnémSoučet rozsahu Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111 Přijaté zálohy (324) 108 Stav k prvnímu dni Označení AKTIVA Rezervy celkem Hodnota B.I.1. 97 Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23. 129 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) číslo 93 23 21 -10 175 PASIVA A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet A.I.1. až A.I.7. A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet A.III.1. až A.III.6. A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) B. II. 5. Ostatní pohledávky (315) B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) řádku účetního období účetního období B. II. Pohledávky celkem Součet B.II.1. až B.II.19. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 Ostatní závazky (325) 109 Stav k posled. dni Stav k prvnímu dni Rezervy 96 Dodavatelé (321) 106 Cizí zdroje celkem Součet B.I. až (941) B.IV. číslo 95 4 8 ke dni 31.12.2019 534 652 PASIVA A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) b A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) A. II. 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) B. II. Pohledávky celkem Součet B.II.1. až B.II.19. účetního období účetního období B. II. 5. Ostatní pohledávky (315) B. II. 1.a Odběratelé (311) b c 3 4 Daň z příjmů (341) 113 Zaměstnanci (331) řádku 110 18 12 ( v celých tisících Kč ) Dlouhodobé závazky celkem Součet B.II.1. až B.II.7. 105 Směnky k úhradě (322) 107 Rezervy celkem Hodnota B.I.1. 97 A. I. 2. Software (013) A. III. 2. Podíly - podstatný vliv A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až (062) A.IV. B. II. 7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) B. II. 1. Odběratelé (311) B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) B. II. 2. Směnky k inkasu (312) c 3 511 4 631 Ostatní přímé daně (342) 114 Ostatní závazky vůči zaměstnancům b (333) 108 111 Jiná pasiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. 133 1 1 Dlouhodobé úvěry (951) 98 Přijaté zálohy (324) Rezervy (941) 96 A. I. 3. Ocenitelná práva (014) A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet A.I.1. až A.I.7. B. II. 8. Daň z příjmů (341) B. II. 2. Směnky k inkasu (312) B. II. 7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Účetní jednotka doručí: Jiná pasiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. 133 Daň z přidané hodnoty (343) 115 Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 Výdaje příštích období (383) 130 511 IČO 631 Vydané dluhopisy (953) 109 99 Ostatní závazky (325) Dlouhodobé závazky celkem Součet B.II.1. až B.II.7. 105 A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) A. III. 4. Zápůjčky organizačním složkám (066) A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 1 x příslušnému fin. orgánu A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) B. II. 9. Ostatní přímé daně (342) B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) B. II. 8. Daň z příjmů (341) B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) Výdaje příštích období (383) 100 130 Ostatní daně a poplatky (345) 116 Daň z příjmů (341) 113 Výnosy příštích období (384) 131 511 631 Závazky z pronájmu (954) Zaměstnanci (331) 110 Dlouhodobé úvěry (951) 98 18 12 22830065 A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) A. III. 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) A. I. 2. Software (013) B. II. 10. Daň z přidané hodnoty (343) B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) B. II. 9. Ostatní přímé daně (342) B. II. 5. Ostatní pohledávky (315) Výnosy příštích období (384) 131 Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 Ostatní přímé daně (342) 114 Pasiva celkem B. 101 134 511 631 1 1 709 1 081 Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111 Vydané dluhopisy (953) 99 OznačeníSoučet A. až AKTIVA A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet A.III.1. až A.III.6. A. I. 3. Ocenitelná práva (014) B. II. 11. Ostatní daně a poplatky (345) B. II. 5. Ostatní pohledávky (315) B. II. 10. Daň z přidané hodnoty (343) B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) Pasiva celkem Součet A. až B. 102 134 Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118 Daň z přidané hodnoty (343) 115 709 1 081 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 Závazky z pronájmu (954) 100 A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet A.IV.1. až A.IV.11. A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) B. II. 11. Ostatní daně a poplatky (345) a b B. II. 7. (336) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 103 119 Ostatní daně a poplatky (345) 116 Označení Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění AKTIVA Dohadné účty pasivní (389) Daň z příjmů (341) 113 Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101 Označení AKTIVA A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet A.II.1. až A.II.10. A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) A. III. 2. Podíly - podstatný vliv (062) A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků B. II. 7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) B. Krátkodobý celkem Součet B.I. až (348) B.IV. B. II. 8. Daň z příjmů (341) Závazky ke společníkům sdruženým ve společnostiB. II. 12. (368) majetek 120 Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104 Ostatní přímé daně (342) 114 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102 1 1 A. II. 1. Pozemky (031) a b A. IV. 2. Oprávky k softwaru (073) A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) B. II. 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) B. II. 8. Daň z příjmů (341) b B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) B. I. a Zásoby celkem Součet B.I.1. až B.I.9. B. II. 9. Ostatní přímé daně (342) Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121 Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118 Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23. Daň z přidané hodnoty (343) 129 115 Dohadné účty pasivní (389) 103 23 21 A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům (074) A. Dlouhodobýmajetek majetekcelkem celkem Součet B.I. A.I. až až (373) A.IV. A. III. 4. Zápůjčky organizačním složkám (066) A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) B. II. 15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí B. II. 9. Ostatní přímé daně (342) B. II. 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) B. Krátkodobý Součet B.IV. B. I. 1. Materiál na skladě (112) B. II. 10. Daň z přidané hodnoty (343) Jiné závazky (379) 122 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119 Dodavatelé (321) 104 106 Ostatní daně a poplatky (345) 116 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 4 8 A. II. 3. Stavby (021) A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet A.I.1. až A.I.7. A. III. 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet A.II.1. až A.II.10. B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) B. II. 10. Daň z přidané hodnoty (343) B. II. 15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) B. I. Zásoby celkem Součet B.I.1. až B.I.9. B. I. 2. Materiál na cestě (119) B. II. 11. Ostatní daně a poplatky (345) Krátkodobé úvěry (231) 123 Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120 Směnky k úhradě (322) 129 107 Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23. 23 21 A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) A. II. 1. Pozemky (031) B. II. 17. Jiné pohledávky (378) B. II. 11. Ostatní daně a poplatky (345) B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) B. I. 1. Materiál na skladě (112) B. I. 3. Nedokončená výroba (121) B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) Eskontní úvěry (232) Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121 Přijaté zálohy (324) 108 Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118 Dodavatelé (321) 124 106 4 8 Označení AKTIVA A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) A. IV. 6. Oprávky ke stavbám (081) A. I. 2. Software (013) A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet A.IV.1. až A.IV.11. A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) B. II. 18. Dohadné účty aktivní (388) B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) B. II. 17. Jiné pohledávky (378) B. I. 2. Materiál na cestě (119) B. I. 4. Polotovary vlastní výroby (122) B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) Vydané krátkodobé dluhopisy (241) Jiné závazky (379) 122 Ostatní závazky (325) 109 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119 Směnky k úhradě (322) 125 107 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem A. IV. 7. A. II. 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) A. I. 3.a Ocenitelná práva (014) A. II. 3. Stavby (021) B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám (391) B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) B. II. 18. Dohadné účty aktivní (388) B. I. 3. Nedokončená výroba (121) B. I. 5. Výrobky (123) B. II. 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) b18 Vlastní dluhopisy (255) Krátkodobé úvěry (231) 123 Zaměstnanci (331) 110 Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 126 120 Přijaté zálohy (324) 108 12 (082) a souborům hmotných movitých věcí A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) A. IV. 2. Oprávky k softwaru (073) A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet B.III.1. až B.III.7. B. II. 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám (391) B. I. 4. Polotovary vlastní výroby (122) B. I. 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) B. II. 15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. Dohadné účty pasivní (389) 127 Eskontní úvěry (232) 124 A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 109 111 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121 Ostatní závazky (325) A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům (074) A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně (211) B. II. 15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet B.III.1. až B.III.7. B. I. 5. Výrobky (123) B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) B. I. Zásoby celkem Součet B.I.1. až B.I.9. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125 A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 128 112 Jiné závazky (379) 122 Zaměstnanci (331) 110 18 12 A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) A. II. 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) B. III. 2. Ceniny (213) B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně (211) B. I. 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) B. I. 8. Zboží na cestě (139) B. II. 17. Jiné pohledávky (378) B. I. 1. Materiál na skladě (112) Vlastní dluhopisy (255) A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Daň z příjmů (341) 113 Krátkodobé úvěry (231) 123 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 126 111 A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech (221) B. II. 17. Jiné pohledávky (378) B. III. 2. Ceniny (213) B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) B. II. 18. Dohadné účty aktivní (388) B. I. 2. Materiál na cestě (119) Dohadné účty pasivní (389) 127 A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) Ostatní přímé daně (342) 114 Eskontní úvěry (232) Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 124 112 1 1 A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet A.III.1. až A.III.6. A. IV. 6. Oprávky ke stavbám (081) A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet A.II.1. až A.II.10. A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) B. II. 18. Dohadné účty aktivní (388) B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech (221) B. I. 8. Zboží na cestě (139) B. II. Pohledávky celkem Součet B.II.1. až B.II.19. B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám (391) B. I. 3. Nedokončená výroba (121) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) Daň z přidané hodnoty (343) 115 Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125 Daň z příjmů (341) 128 113 A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem A. IV. 7. A. II. 1. Pozemky (031) A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám (391) B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) B. II. 1. Odběratelé (311) B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet B.III.1. až B.III.7. B. I. 4. Polotovary vlastní výroby (122) Ostatní daně a poplatky (345) 116 Vlastní dluhopisy (255) Ostatní přímé daně (342) 126 114 (082) a souborům hmotných movitých věcí 1 1 A. III. 2. Podíly - podstatný vliv (062) A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) B. III. 6. Ostatní cenné papíry (256) B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet B.III.1. až B.III.7. B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) B. II. Pohledávky celkem Součet B.II.1. až B.II.19. B. II. 2. Směnky k inkasu (312) B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně (211) B. I. 5. Výrobky (123) A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 Dohadné účty pasivní (389) Daň z přidané hodnoty (343) 127 115 A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) A. II. 3. Stavby (021) A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet A.III.1. až A.III.6. B. III. 7. Peníze na cestě (261) B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně (211) B. III. 6. Ostatní cenné papíry (256) B. II. 1. Odběratelé (311) B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) B. III. 2. Ceniny (213) B. I. 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) Ostatní daně a poplatky (345) 128 116 A. III. 4. Zápůjčky organizačním složkám (066) A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) B. IV. Jiná aktiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. B. III. 2. Ceniny (213) B. III. 7. Peníze na cestě (261) B. II. 2. Směnky k inkasu (312) B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech (221) B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 119 117 A. III. 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) A. III. 2. Podíly - podstatný vliv (062) B. IV. 1. Náklady příštích období (381) B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech (221) B. IV. Jiná aktiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) B. II. 5. Ostatní pohledávky (315) B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) B. I. 8. Zboží na cestě (139) A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 120 118 A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) A. II. 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) B. IV. 2. Příjmy příštích období (385) B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) B. IV. 1. Náklady příštích období (381) B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 121 119 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet A.IV.1. až A.IV.11. A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) A. III. 4. Zápůjčky organizačním složkám (066) Aktiva celkem Součet A. až B. B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) B. IV. 2. Příjmy příštích období (385) B. II. 5. Ostatní pohledávky (315) B. II. 7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) B. III. 6. Ostatní cenné papíry (256) Pohledávky celkem Součet B.II.1. až B.II.19. Jiné závazky (379) Závazky ke společníkům sdruženým ve společnostiB. II. (368) 122 120 A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) A. III. 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) B. III. 6. Ostatní cenné papíry (256) Aktiva celkem Součet A. až B. B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) B. II. 8. Daň z příjmů (341) B. III. 7. Peníze na cestě (261) B. II. 1. Odběratelé (311) Krátkodobé úvěry (231) Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 123 121 A. IV. 2. Oprávky k softwaru (073) A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) B. III. 7. Peníze na cestě (261) B. II. 7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) B. II. 9. Ostatní přímé daně (342) B. IV. Jiná aktiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. B. II. 2. Směnky k inkasu (312) Eskontní úvěry (232) Jiné závazky (379) 124 122 A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům (074) A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Součet A.IV.1. až A.IV.11. (052) A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem B. IV. Jiná aktiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. B. II. 8. Daň z příjmů (341) B. II. 10. Daň z přidané hodnoty (343) B. IV. 1. Náklady příštích období (381) B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)

ROZ VA HA! B. III. 16. B. III. 13. B. III. B. III. 10. B. II. 6. B. III. 17. B. III. 14. B. III. 1. B. III. 11. B. II. 7. B. III. 18. B. III. 15. B. III. 2. B. III. 12. B. III. B. III. 19. B. III. 16. B. III. 3. B. III. 13. B. III. 1. B. III. 20. B. III. 17. B. III. 4. B. III. 14. B. III. 2. B. III. 21. B. III. 18. B. III. 5. B. III. 15. B. III. 3.

B. III. 22. B. III. 19. B. III. 6. B. III. 16. B. III. 4.

B. III. 23. B. III. 20. B. III. 7. B. III. 17. B. III. 5. B. III. 21. B. III. 8. B. III. 18. B. III. 6.

B. III. 22. B. III. 9. B. III. 19. B. III. 7. B. III. 23. B. III. 10. B. III. 20. B. III. 8. B. III. 11. B. III. 21. B. III. 9.

B. III. 12. B. III. 22. B. III. 10.

B. III. 13. B. III. 23. B. III. 11. B. III. 14. B. III. 12.

B. III. 15. B. III. 13.

B. III. 16. B. III. 14.

B. III. 17. B. III. 15.

B. III. 18. B. III. 16.

B. III. 19. B. III. 17.

c5 1 709 2 882 51 41 8 10 6 1 42 199 51 8 10 číslo Stav k posled. dni Stav k prvnímu dni Název, sídlo a právní forma řádku účetního období účetního období 7 9 43 42 číslo Stav k posled. dni Stav k prvnímu dni 8 účetní jednotky řádku účetního období účetního období Ramus, z.s. 44 43 c82 1 2 Ryzlinková 2243/8 20 3 c 1 2 229 45 44 41 709 882 10 4 46 41 45 51 11 5 47 51 46 42

12 6 48 42 47 43 13 7 49 43 48 44 14 8 50 44 49 45 15 20 71 45 50 46

25

Název, sídlo a právní forma Praha 8 709 182 00 8 účetní jednotky 882 10 Ramus, z.s. 8 10 Ryzlinková 2243/8 10 8 Praha 8 229 10 182 00

229 43 18 16 10 číslo Stav k posled. dni Stav k prvnímu dni 52 46 71 47 43 18 řádku účetního období účetního období 17 11 53 47 52 48 43 18 10 Název, sídlo a právní forma c 1 2 18 12 účetní jednotky 54 48 53 10 49 Ramus, z.s. Stav k posled. dni 1 19 13 199 55 49 229 číslo Stav k prvnímu dni 54 50 Ryzlinková 2243/8 řádku účetního období účetního období 9 28 14 56 50 55 71 43 18 Praha 8 2 c 1 2 21 15 57 71 56 18 52 182 0043 3 22 16 1 58 52 199 57 43 18 53 4 23 17 9 59 53 58 54 5 24 18 2 60 54 59 55 6 25 19 3 61 55 60 56 číslo

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k posled. dni účetního období

40 21 63 57 číslo Stav k prvnímu dni 62 c85 1 58 číslo Stav k prvnímu dni řádku účetního období řádku účetního období 20 29 22 6 64 58 63 41 59 709 10 1 30 23 65 59 c7c 1 64 51 60 8

Stav k posled. dni 2 -30 Stav k posled. dni účetního období účetního období 229 882 2 2 10

řádku 7 26 28 4 62 56 61 57

11 31 1 24 8 66 60 65 41 42 61 12 32 9 25 20 67 61 66 51 43 62 13 33 2 26 10 68 62 67 42 44 63

709 8 8

8 číslo Stav k prvnímu dni 14 34 3 40 11 69 63 řádku účetního období 68 43 45 64 15 29 12 70 64 69 44 46 65 35 c4 16 30 5 13 80 65 70 45 47 66 41 36 17 31 6 14 72 66 80 46 48 67 51 37 18 32 7 15 73 67 72 47 49 68 42 38 19 33 8 16 74 68 73 48 50 69 43 39 28 34 20 17 75 69 74 49 71 70 44 21 10 18 76 70 75 50 52 80 35 45 22 11 19 77 80 76 71 53 72 46 36 23 12 28 79 72 77 52 54 73 47 37 24 13 21 84 73 79 53 55 74 48 38 25 14 22 81 74 84 54 56 75 49 39 26 15 23 82 75 81 55 57 76 50 40 16 24 85 76 82 56 58 77 71 29 17 25 77 85 57 59 79 52 30 18 26 79 58 60 84 53 31 19 40 84 59 61 81 54

1

658 709 99 658 8 99 8 559

199 882 229 10 229 Stav k posled. dni -30 účetního období 2

-30 229 853 882 68 853 10 10

559 43

68 785 10 229 785 18

43 658 658 43 99

18 853 -30 853 18 68

99 43 559 559

68 18 229 1 785 10 785 1

709 43 709 43

1 -30 1 081 18 1 081 18

1 Ve zkráceném rozsahu, ke dni 31.12.2019, v celých tisících Kč -30 1


Sponzoři a dárci 2019 Firmy a organizace

› FS CČE Domažlice / tradičně podpořil Ramus z výtěžku charitativního bazaru › V-SPIN, s.r.o. / hlavní donor benefičního běhu Ramaton › Fakulta mezinárodních vztahů VŠE / pravidelný sponzor Ramatonu › G + s.r.o. / pravidelný sponzor Ramatonu › VŠCHT v Praze / finanční dar › Hydrotechnik Praha spol s.r.o. / finanční dar › e.vox / nám dlouhodobě platí doménu a hosting › Českobratrská církev / finanční dar › sbírka zaměstnanců UniCredit Bank pod vedením Lenky Markvartové / finanční dar

Významní individuální přispěvatelé

Jana Straková, Radka Turková, Anna Vácová

Individuální přispěvatelé

Jana Lopuchovská, Anna Labiková, Jana Goláňová, Helena Kostohryzová, Ivo a Markéta Pospíchalovi, Tadeáš Polák, Anna Dvořáková, Kryštof Kříž, Jarmil Brambor, Tomáš Meravý, Šárka Palečková, Monika Elfmarková, Luděk Šulc, Radek Pinkava, Iva Moravcová, Štěpán Lohr, Jaromíra a Zdeněk Antošovi, Gabriela a Petr Antošovi, Lukáš Kubinec, Jiří Focke, Roman Kropáč, Lucie a Alice Řežníčková, Kristýna Lojková Patočková, Jan Oliva, Jan Krofta, Markéta Papoušková, Martin Adamus, Josef Šrejma, Petra Jelínková, Blanka Francová, Vojtěch Ontl, Tomás Luczków, Lenka Marvartová, Marin Červenka, Tomáš Zach, Martin Pišťák, Tereza Šturmová,Lucie Shomaliová, Kateřina Fišerová, Sabina Štrumová, Michal Horáček, Adéla Kándlová, Sabina Pařízková, Marek Čaněk, Lucka, Ondra a Augustin Michálkovi, Dana Kuchařová, Vratislav Pecka, František Pešek, Věra Esterková, Andrea Forejtová, Jakub Haláček, Tereza Šturmová, Ivana Svobodová,Zuzana Bognerová, Magdalena Janic, Pavla Klokočníková, Jaroslav Shejbal a zaměstnanci ČEPS Investu z oddělení Projektování vedení všem, kteří nám přispěli do sbírkové kasičky, běželi Ramaton a dražili fotografie v rámci Tiché aukce fotek


Nefinanční podpora › Marie Sovina / nám významně pomáhá s účetnictvím › Ateliér ZTI / s námi sdílí společné prostory › Studio STKI s.r.o. / tisk fotografií › pan Pícha / poskytl louku na naše letní tábory › Kristýna Lojková / opět pomohla s benefičním během Ramaton › Země lidí o.p.s. / půjčují nám monoski na zimní radovánky › Luboš Váňa / fotografie z Ramatonu › Vratislav Podroužek a bar Zázemí / hostil nejednu aktivitu

27

› Martin Rak, Jan Krofta, Jan Pavel, Jiří Hovorka, Tomáš Meravý, Kateřina Kropáčová, Majda Poláková, Štěpán Lohr, Jiří Vyskočil / fotografie na tiché aukci › Kapitáni průmyslu, Kohoutí stopa, DJ IA & Selektor Czenda, Acoustic Radiance, Bullerbyn, Moira a Larisa, DJ Langoš, Martin Žárský, Severní nástupiště, Gondor flames, Žížaly / kapely, které hrály na našich benefičních akcích › Malý Eden / kavárna, kterou založil náš kamarád a kde se odehrávala již řada našich aktivit › Petr Kudláček / dělal nám plakát na Ramaton › Hynek Reich Štětka / vyrobil pozvánku na oslavu 10 let naší existence › Andrea Hrochová s partnerem / vánoční dárek v podobě nožů do kuchyně

A děkujeme samozřemě našim dobrovolníkům a dobrovolnicím,

bez nich by nebyl Ramus!

DÍKY!


RAMUS.JE

Ryzlinková 2243/8, Praha 8, 182 00 Kancl: Pod Sokolovnou 9/693, Praha 4 IČO: 22830065 DIČ: CZ22830065 Číslo účtu: 2300563154/2010 Číslo sbírkového účtu: 2400279900/2010 WEB: www.ramus.je FB:Ramus


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.