Výroční zpráva / RAMUS 2020

Page 1

AHOJ 2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA RAMUS

OBSAH SLOVO ŘEDITELKY 4 LIDÉ V RAMUSU 6 TÁBORY 8 JEDNODEŇKY 10 GRAFFITI JAM 12 FUNDRAISING 14 ROZVAHA 16 ZISKY A ZTRÁTY 18 DÍK! 20

Tento rok pro nás byl extrémně náročný. Přeci jen jsme platforma pro setkávání lidí, a právě to setkávání se ten rok vůbec nenosilo. V březnu začal lock-down a volnočasové aktivity byly zařazeny do kategorie zbytné. Tak jsme měli porady online a vždycky jakmile se opatření trochu uvolnila, uspořádali jsme takovou akci, která byla v souladu s platnými nařízeními. Pečlivě jsme sledovali vyhlášky, nakoupili testy a dezinfekce a sepsali jsme hygienické manuály. Zejména letní tábory, které pořádáme v srdci panenské přírody, pro nás byly oříšek: Jak zachovat táborové kouzlo a zároveň

zajistit dostatečná hygienická opatření? Díky spolupráci nás všech se to podařilo. Manifestací toho zázraku je chleba, který spadl namazanou stranou nahoru!

4 SLOVO ŘEDITELKY

Provozní skupina Ramusu je parta lidí, která se pravidelně schází na poradách a řeší aktivity Ramusu. Vlivem pandemických opatření se v roce

2020 scházela především online. Provozní skupinku tvořili tito lidé:

ředitelka: Marta Píchová

byrokratka: Zuzana Říšská

PR: Jakub Štefek

koordinátorka klientů: Anna Šrubařová

koordinátorka asistentů: Alžběta Remešová

drsné akce: Kája Jeřábková -> Petra Dobešová a Jakub Kácha

fundraising: Jakub Antoš -> Lenka Markvartová

Pozice organizátora jemných akcí a HUMRů (menších jednodenních akcí v Praze) bohužel tento rok nebyly obsazeny a tyto akce tak probíhaly nárazově pod vedením různých dobrovolníků.

LIDÉ V RAMUSU

6

Ač jsme sezónu akcí v roce 2020 odstartovali vydařenou únorovou drsnou víkendovkou na horách, pandemie covidu nám zmařila plány na další dlouho očekávanou legendovou rapovou víkendovku. Místo toho vznikl nový, komornější formát akcí, jednodenní výlety do přírody. Proběhl jarní výlet na Křivoklátsko a dvě jednodeňky podzimní, drsná v Srbsku a mikulášská na Kladně. Tohle o ní napala naše asistentka Teja:

Na náš první legendový výlet po druhé vlně korony jsme se vydali na Kladno.

Proč? Protože byl zrovna Mikuláš a Mikuláš s čertem nosí uhlí a uhlí patří pod zem a to například pod tu kladenskou. Bylo nás jak psů a ještě jsme s sebou několik psů měli. Dělali jsme to, co vždycky: sešli se na nádraží, jeli vláčkem, šli, hráli hry, baštili (každej sám), pili čaj z termosky a kámošili se. No a k tomu jsme si povídali něco o uhlí a koukali na komíny kolem nás. Po cestě jsme vymysleli několik pokřiků a nakreslili několik obrázků, za které by se nemuselo stydět ani hnutí Duha s Greenpeace dohromady. Některé byly naopak spíš jako z dílny Svazu průmyslu a dopravy, ale tak to v životě někdy je. Snad příští rok skončí karanténa i uhlí.

JEDNODEŇKY

8

Protipandemická opatření se přes léto rozvolnila, a tak jsme mohli uspořádat největší ramusí události roku - tábory. Klasicky jsme léto odstartovali tábůrkem, kratším pobytem pro ty, kteří se z různých důvodů nemohli

účastnit táborů velkých, tentokrát na faře v Zásmukách.

Tábory se letos opět konaly na louce v lesích poblíž Borové u Poličky, za jejiž zapůjčení děkujeme panu Píchovi. Drsný tábor, určený pro starší a ostřílenější klienty, proběhl poprvé a úspěně pod vedením Ratlíka a Péti, nových organizátorů drsných akcí.

Legenda jemného tábora se letos točila kolem sirek a jejich údajného mystického vynálezce, Olekulehina Adeleke Adedoina. Vedení se už tradičně ujali Vojta s Káčou.

TÁBORY

10

Ačkoliv jsme letos nemohli uskutečnit tradiční benefiční běh Stromovkou Ramaton, další z našich akcí - GRAFFITI JAM, se úspěšně udála. Druhý ročník

opět nalákal lidi z Ramusu i odjinud přijít poslouchat a koukat, asistovat a sprejovat, tančit nebo ležet na betonu a pít limo.

GRAFFITI JAM

12

Pro Ramus je důležité fungovat bez grantů a dotací, a proto je pro nás fundraising zcela zásadní. Všem dárcům moc děkujeme! A co se u nás dělo z

hlediska FR v roce 2020?

COVID: Nejen některé akce pro klienty, ale i benefiční akce měly stop stav kvůli pandemii. Nekonal se tradiční Bazárek s oblečením v Luženičkách, díky

němuž jsme dlouhá léta dostávali štědré dary (v roce 2019 celkem 130 tis.

Kč!). Tento rok navíc neproběhl benefiční běh Ramaton, který v roce 2019

přinesl 89 tisíc, což znamenalo další výpadek v rozpočtu.

TICHÁ AUKCE: Čtvrtý ročník aukce fotek se úspěšně přesunul do online prostoru a čistý výnos opět meziročně vzrostl, a to na 28 tis. Kč.

GIFT MATCHING: V rámci projektu na podporu neziskovek přispěla UniCredit Bank již potřetí a tentokrát rekordních 114 tis. Kč, a to díky darům jejích 38

zaměstnanců, jejichž příspěvky z předchozího roku tímto navýšila. V roce

2020 přispěli sami zaměstnanci celkem 49 tis. Kč.

SHOĎKILO: Naštěstí jsme se mohli opět opřít o další individuální dárce, kteří

Ramusu poslali celkem 116 tis. Kč, z toho 79 tis. Kč skrze kampaň Shoďkilo na stránkách www.shodkilo.cz.

FUNDRAISING

14

Účetní

1 x příslušnému fin. orgánu

Stav k posled. dni

Sestaveno dne: 26.03.2021

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

zkráceném rozsahu, ke dni 31. 12. 2020, v celých tisících Kč
ROZVAHA 16 Ve
jednotka doručí: 22830065 IČO
b
2
1 c číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období AKTIVA Označení a A. Součet A.I. až A.IV. Dlouhodobý majetek celkem 1 153 199 2 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A. I. 3 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 229 229 A. II. 4 Dlouhodobý finanční majetek celkem A. III. 5 Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -30 -76 A. IV. B. Součet B.I. až B.IV. Krátkodobý majetek celkem 6 963 882 7 Zásoby celkem 10 16 B. I. 8 Pohledávky celkem 18 B. II. 9 Krátkodobý finanční majetek celkem 853 947 B. III. 10 Jiná aktiva celkem 1 B. IV. Součet A. až B. Aktiva celkem 11 1 116 1 081 a Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního období číslo řádku c 3 Stav k posled. dni účetního období b 4 A. Součet A.I. až A.II. Vlastní zdroje celkem 12 379 429 13 Jmění celkem 198 153 A. I. 14 Výsledek hospodaření celkem 231 226 A. II. B. Součet B.I. až B.IV. Cizí zdroje celkem 15 737 652 16 Rezervy celkem B. I. 17 Dlouhodobé závazky celkem B. II. 18 Krátkodobé závazky celkem 21 49 B. III. 19 Jiná pasiva celkem 631 688 B. IV. Součet A. až B. Pasiva celkem 20 1 116 1 081 Sestaveno dne: 26.03.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 1 x příslušnému fin. orgánu 22830065 2 b Stav k posled. dni účetního období 1 c číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období AKTIVA Označení a A. Součet A.I. až A.IV. Dlouhodobý majetek celkem 1 153 199 2 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A. I. 3 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 229 229 A. II. 4 Dlouhodobý finanční majetek celkem A. III. 5 Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -30 -76 A. IV. B. Součet B.I. až B.IV. Krátkodobý majetek celkem 6 963 882 7 Zásoby celkem 10 16 B. I. 8 Pohledávky celkem 18 B. II. 9 Krátkodobý finanční majetek celkem 853 947 B. III. 10 Jiná aktiva celkem 1 B. IV. Součet A. až B. Aktiva celkem 11 1 116 1 081 a Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního období číslo řádku c 3 Stav k posled. dni účetního období b 4 A. Součet A.I. až A.II. Vlastní zdroje celkem 12 379 429 13 Jmění celkem 198 153 A. I. 14 Výsledek hospodaření celkem 231 226 A. II. B. Součet B.I. až B.IV. Cizí zdroje celkem 15 737 652 16 Rezervy celkem B. I. 17 Dlouhodobé závazky celkem B. II. 18 Krátkodobé závazky celkem 21 49 B. III. 19 Jiná pasiva celkem 631 688 B. IV. Součet A. až B. Pasiva celkem 20 1 116 1 081
účetního období

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

18 Ve zkráceném rozsahu, ke dni 31. 12. 2020, v celých tisících Kč

Firmy a organizace

› UniCredit Bank a 34 zaměstnanců / finanční dar

› E.vox / nám dlouhodobě platí doménu a hosting

› Českobratrská církev / finanční dar

Významní individuální přispěvatelé

Pavel Cyrner, Miroslav Kácha, Martin Pišťák, Filip Fremund

Individuální přispěvatelé

Jana Keřkovská, Jan Vinkler, Petr Aunický, Vratislav Pecka, Tereza Šturmová, Andrea Forejtová, Ivana Svobodová, František Pešek, Jakub Haláček, Věra

Esterková, Michal Husťák, Dana Kuchařová, Vašek Hubert, Vojtěch Ontl, Monika Elfmarková, Šárka Palečková, Jarmil Brambor, Tomáš Meravý, Anna

Dvořáková, Ivo a Markéta Pospíchalovi, Lucie Shomaliová, Helena Kostohryzová, Luděk Šulc, Anna Labiková, Tomáš Luczków, Jana Lopuchovská, Tereza Šturmová, Zuzana Bognerová, Jindřich Traugott, Gabriela Čemanová, Pavla Klokočníková, Ondřej Sitka, Matěj Satranský, Hynek Walner, Pavla

Stopková, Anna Boučková (a studenti NYU Prague), Majda Brátová, Pavlína

Kroužková, Marek Přibyl

› díky i všem, kteří nám přispěli do sbírkové kasičky nebo dražili fotografie

v rámci online Tiché aukce fotek

Nefinanční podpora

› Marie Sovina / nám významně pomáhá s účetnictvím

› Ateliér ZTI / s námi sdílí společné prostory

› Studio STKI s.r.o. / tisk fotografií pro online Tichou aukci

› pan Pícha / nám poskytuje louku na naše letní tábory

› Fotografové, kteří nám věnovali fotografie do Tiché aukce

› Dobrovolníci / bez nich by nebyl Ramus

DÍKY!

20

Sídlo: Ryzlinková 2243/8, Praha 8, 182 00

Kancl: Pod Sokolovnou 9/693, Praha 4

IČO: 22830065

DIČ: CZ22830065

Číslo účtu: 2300563154/2010

Číslo sbírkového účtu: 2400279900/2010

www.ramus.je

www.facebook.cz/ramus.je

RAMUS.JE

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.