Výroční zpráva / RAMUS 2015

Page 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015


2015 V roce 2015 jsme se rozloučili s dosud tradičním dějištěm našich letních táborů, loukou v Novohradských horách. Uspořádali jsme benefiční koncert, který prodělal. Zorganizovali jsme otevřenou panelovou diskuzi o fundraisingu. Rozjeli jsme taneční kurzy. Přespali jsme na autonomním sociálním centru Klinika. Spustili jsme vysoce profesionální transparentní účetnictví, kde můžete mít dokonalý přehled o tom, jak hospodaříme. Jo a hlavně! Pod stromeček jsme si nadělili vlastnoručně svázanou knihu Hranice Ramusu, kterou tvoří deníkové záznamy z našich letních akcí. Zde úryvek: Srbské hranice jsme povětšinou překročili ve vlhkých pyžamech, jen pár šťastlivců ve zbytcích suchého oblečení, které jim zázračně nesmáčel déšť. Na z*****ý Maďarsko jsme všichni chtěli rychle zapomenout.

V tomto ohledu nás liják nemohl stmelit líp. Když jsme přejeli čáru (jak jsme důvěrně říkali státním hranicím), udělalo se díky bohu hezky. U jakéhosi polozapomenutého vepřína jsme vyskákali z auta, abychom usušili věci a prohřáli si kosti. Jako nejvhodnější místo pro rozprostření plachty jsme sofistikovaně zvolili vjezd do vepřína. Opodál schly spacáky a karimatky. Naše mokré svršky se válely všude kolem. Uprostřed toho všeho kdosi začal na plynovém dvouvařiči (bacha na krabici!) vařit špagety. Žádný div, že se najednou z nízkých budov vepřína vyšoural jeho zaměstnanec a nervózně se dotazoval, jak dlouho zde míníme zůstat. Viditelně se mu ulevilo, když dostal odpověď, že jenom hodinu. Po důkladném odpočinku (například Majda si tu chvíli stylově vybrala k dočítání knihy o táboře v Letech) jsme se začali soukat zpátky do auta. Jenže to už se z vepřína stáhla do dodávky oblaka much. Bylo jich tolik, že nakonec zadní řady nemohly jinak než za jízdy po vesnicích otevírat postranní dveře. Ale i tak jsme jich dobrou polovinu dovezli do Bělehradu a poslední kusy hmyzu patrně opustily prostor až někde před Splitem... z knihy Hranice Ramusu, část první: Hranice Balkánu (knihu objednávejte na ramus.je/merch)


RAMUS Spolek Ramus vznikl v roce 2009, kdy navázal na tradici pořádání letních táborů v Novohradských horách. Od té doby jsme rozšířili aktivitu o pravidelné víkendové akce, roadtripy, pojízdnou kavárnu a další (viz dále). Vytváříme prostor, kde se mohou bezpečně setkávat lidé s postižením i bez něj. Vstupovat do něj a odcházet proměněni. Někdy se zdá, že to není moc. Ale mnohem častěji se zdá, že to není málo... Veškerá činnost Ramusu stojí na široké zákadně dobrovolnictva, mladých asistentek a asistentů, bez kterých by se žádná z našich aktivit nemohla uskutečnit. O chod Ramusu se stará provozní skupina, lidé, kteří jsou za práci v rámci své pozice finančně ohodnoceni. Snažíme se být co nejméně závislí na grantových a dotačních systémech (jukni na transparentni.ramus.je).


TÁBORY I v roce 2015 jsme pokračovali v rozdělení táborů na legendární a drsný — zatímco na legendárním táboře, na němž se setká až padesátka lidí, se v rámci táborové hry překračovala hranice, na komornějším táboře drsném, určeném pro starší a zkušenější, se sváděl boj s tropickým vedrem. O průběhu obou táborů se můžete dočíst v již zmíněné knize Hranice Ramusu, kterou jsme vydali na konci roku.

Co měly oba tábory společné, bylo loučení s loukou v Novohradských horách, na kterou jsme jezdili od začátku Ramusu (a ještě před ním — někteří z nás zde byli již podesáté a strávili zde tedy dohromady téměř půl roku!). Na tomto místě tedy moc děkujeme panu Něničkovi a jeho rodině z blízké farmy Janova Ves — pan Něnička nám louku po celá ta dlouhá léta půjčoval a umožnil tak realizaci našich táborů. Díky!


VíKENDOVKY V roce 2015 jsme uspořádali 5 víkendovek legendárních, 3 víkendovky drsné a jednou megavíkendovku společnou. Zbrázdili jsme celou Českou republiku, spali jsme ve mlýně, na Klinice, jezdli na handbicích. Jaký charakter mohou mít naše víkendovky vám napoví zápis od Štěpánky, která takto popsala legendární víkendovku s názvem Otevírání studánek: V sobotu ráno jsme se sešli v půl deváté ve společenské místnosti, kde jsme měli k snídani Ovesnou kaši. Po snídani do společenské místnosti vběhnul chlap a držel v ruce sekeru. Chlap nám vyprávěl o tom, že mu někdo otrávil studánku. Tak jsme se vydali všichni na průzkum po České třebové.

Když jsme dorazili ke studánce, tak se někdo od nás ze skupinky chtěl napít, ale musel pít opatrně, protože ta voda měla mít špatné účinky, na štěstí se nic nestalo. Po cestě zpět do chaty jsme potkali marťana, který se neměl jak dostat do vesmíru. Tak jsme mu v lese postavili domeček z roury, který se mu velice líbil. Když jsme se vrátili, tak jsme si dali k večeři zeleninu s rýží, která byla modrá...


ROADTRIP Jedna dodávka, devět lidí s postižením i bez něj a několikadenní odpálení se mimo veškerou realitu. Výlet na Balkán v roce 2015 byl sice teprve druhým roadtripem v dějinách Ramusu, ale povedl se nadmíru! Přidáváme další úryvek: Někdy během přejezdu z Maďarska na Bělehrad se Vašek zeptal, kdy že dorazíme do toho Mostu. „Až pojedem do severních Čech, ty vole,“ prozradil mu Lopuch. Pan Vajíčko zamrkal očkama. Byl si téměř jistý, že severní Čechy nejsou na programu. Vašek nakonec geografický rozdíl mezi Mostarem, v němž jsme se chtěli po cestě ze Sarajeva do Splitu na pár hodin stavit, a ústeckým Mostem celkem rychle pobral. Když se dozvěděl, že je v Mostaru most a ten most že se stal – potom co ho Chorvati v průběhu bosenské války zničili – jedním ze symbolů balkánského kon-

fliktu, toužil se na něj podívat. (Zbořený most znovu postavili a otevřeli v roce 2004.) Stejně tak měl o most velký zájem Lopuch a tuším, že i Deak. Jakmile jsme přijeli do Mostaru, mohli jsme se proto vydat pouze jedním směrem, k mostu s velkým M. A tak se Ramus zase jednou odvážně pustil tam, kam se dosud žádný kvadruplegik nevydal. Tereza sice moudře navrhovala, že legendární most líp než z něho samého uvidíme z mostu vedlejšího. Byla však umlčena. Bohužel. Na místě původního mostu z 16. století totiž stojí jeho přesná replika. To znamená, že k němu vedou tytéž křivolaké uličky dlážděné velkými oblázky, jako vedly kdysi – ačkoli jsou, pravda, momentálně plné turistů. Mezery mezi oblázky jsou přesně tak široké, aby do nich zapadala kola vozíků...


HUMR Humr je tajuplný název pro několikahodinové akce odehrávající se především na území Prahy. Jedná se o setkávání v menším počtu lidí, během kterých tužíme kolektiv. V roce 2015 probíhaly Humry zhruba čtyřikrát do měsíce. Vyráželi jsme na krátké procházky, konzumovali kulturu, oblíbeným se stal Humr naslepo, během kterého jsme se vždy nakvartýrovali k někomu domů, kde nám dotyčný pustil film dle vlastního výběru (a my jsme mu na oplátku vyjedli lednici, haha). Za zmínku též stojí Humr, který jsme uspořádali v rámci festivalu Případ pro sociálku — v divadle Venuše ve Švehlovce jsme se telefonicky spojili s částí Ramusu, která byla právě na drsné víkendovce a nabídli přítomnému publiku možnost se do hovoru zapojit a vyptat se.


HUMR TAnčí Jako z čistého nebe objevil se nápad uspořádat taneční kurzy pro mladé lidi s postižením i bez něj — a tak jsme si řekli, proč vlastně ne? Pod vedením Báry, They, Jany a Kamila (díky!) jsme se ve studiu Itaka (díky!) učili standardní tance i latinu. Okusili jsme ale i břišní tance, country či salsu...

Seznamovali jsme se se základy etikety dle Ladislava Špačka — který bohužel z důvodu časového vytížení naše pozvání odmítl, pročež jsme si ho pouštěli alespoň na videích. Celý cyklus lekcí jsme zakončili stylově za účasti rodičů na velkolepém Rambálu!


rambar Vize pojízdného Rambaru, ve kterém lidé s postižením i bez něj připravují limonády a kávu, žila i v roce 2015. Navštívili jsme festival ČelArt, PsáryFest, tradičně jsme zpříjemnili nákup na jarním i podzimním benefičním bazárku v Luženičkách, napájeli jsme běžce a běžkyně na našem Ramatonu, speciálním vydáním pak byl Rambar na svatbě jednoho ze zakladatelů Ramusu, Matouše Glance.


ramaton Třetí ročník benefičního běhu Ramaton jsme uspořádali opět v Divoké Šárce. Celý den bohužel panoval silný pofuk slibující déšť, což patrně odradilo dost lidí — i tak však dorazila stovka statečných běžců a běžkyň, díky kterým se po započteční sponzorských darů vyšplhal výtěžek Ramatonu 2015 na krásných 22 753 Kč.

Moc děkujeme Kristýně a Karlovi za organizaci! Na Ramaton 2015 také zavítala televize Nova, která o celé akci zplodila krátkou, však údernou reportáž (k vidění na našem kanále vimeo.com/ramus.)


co naplat Namotivováni gigantickýcm úspěchem benefičního koncertu v roce 2012, díky kterému jsme si pořídili dodávku, pustili jsme se do megalomanských příprav benefičního koncertu i v roce 2015. Jelikož výtěžek koncertu jsme chtěli využít otevřeně na platy pro provozní skupinu, rozhodli jsme se koncert spojit s panelovou diskuzí o etickém fundraisingu a celou akci nazvali Co naplat. Bylo by zbytečné zde zmiňovat všechny chyby, kterých jsme se dopustili, faktem je, že celá akce ve výsledku prodělala necelých 20 000 Kč. Na diskuzi se mimo jiné mluvilo o tom, co vše lze vykouzlit s čísly, když je člověk šikovný. My nic kouzlit nebudeme. Nemáme tu potřebu. Jsme si totiž moc dobře vědomi toho, co jsme si za těch dvacet tisíc koupili:

— díky diskuzi se pro nás otevřely obzory, ke kterým bychom se jinak pracně dopracovávali metodou pokus-omyl dost možná několik let, načerpali jsme cenné informace a co víc: prostřednictvím záznamu z diskuze jsme je poslali dál (záznam na vimeo.com/ramus) — s akcí byla spojena poměrně výrazná kampaň, získali jsme desítky kontaktů a navázali řadu spoluprací — a hlavně co naplat: bylo to skvělý, na diskuzi i koncert máme samé pozitivní ohlasy!


DíKY CELOROČNÍ PODPORA Michaela Grimm a benefiční bazárek v Luženičkách, pan Něnička nám půjčil louku na tábor, e.vox nám platil doménu a hosting, Ateliér ZTI s námi sdílel společné prostory PRAVIDELNÉ PŘÍSPĚVKY NÁM ZASÍLALI Jakub Haláček, Dana Kuchařová SPOLUPRACOVALI S NÁMI Itaka, ASC Klinika, Přístav 18600, Statek Vlčkovice, Venuše ve Švehlovce, Villa Vallila KNIHA HRANICE RAMUSU vznik knihy podpořila firma DMA Praha, knihu nasázel Hynek Reich Štětka, vytiskl KudlaPress, křest v povalečské Klubovně, zahráli R(a)dost, Martin Chik, DJ Nahanbě

CO NAPLAT partneři Amos, a2larm, radio1, protisedi.cz, Nový Prostor, Divadlo Archa diskuze Jan Kroupa, Erik Čipera, Jitka Nesrstová, Robert Basch, Jan Kostečka, Matěj Lejsal kapely Prodavač, Kieslowski, All Star Refjúdží Band, Bohdan Bláhovec propagace Jakub Hrab, Vladimír Turner, Tereza Reichová, Madla Trusinová RAMATON 2015 Kristýna Lojková, Karel Machatka, ČVUT v Praze Fakluta elektrotechnická, Česká spořitelna, Non-stopdogwear.cz


lIDÉ V ROCE 2015 TVOŘILI PROVOZNÍ SKUPINU RAMUSU: Jan Rudolf — ředitel Jiří Richter — byrokrat Marie Palečková — koordinátorka asistenstva Bára Aunická — koordinátorka lidí s postižením Jitka Svobodová / Marta Píchová — koordinátorka akcí Hynek Trojánek — PRopaganda, Rambar Anna Šrubařová / Jiří Hovorka — fundraising Anna Šrubařová / Štěpán Lopuchovský — drsné akce Theodora Voráčková / Michaela Hrubínová — humr Jan Hána — správce dodávky Děkujeme všem asistentkám a asistentům, kteří jezdili na akce a zapojovali se do dění Ramusu, a bez kterých by nebylo nic!


výkaZ

ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2015 HOSP. ČINNOST

NÁKLADY Spotřeba materiálu Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Daň silniční Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady

HLAVNÍ ČINNOST 480 000 159 000 11 000 247 000 55 000 3 000 2 000 3 000

CELKEM 480 000 159 000 11 000 247 000 55 000 3 000 2 000 3 000

VÝNOSY Tržby z prodeje služeb Přijaté příspěvky (dary)

439 000 297 000 142 000

5 000 5 000

444 000 302 000 142 000

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-41 000

5 000

-36 000


rozvaha

K 31. 12. 2015 210 000 114 000 -23 000 3 000 1 000 115 000

AKTIVA Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Odběratelé Pokladna Bankovní účet

210 000 154 000 -36 000 43 000 4 000 7 000 38 000

PASIVA Vlastní jmění Výsledek hospodaření Nerozdělený zisk minulých let Zaměstnanci Ostatní přímé daně Ostatní krátkodobé finanční výpomoci


RAMUS, Z. S. sídlo kancl, půjčovna dodávky IČO / DIČ číslo sbírkového účtu internety

Volyňská 1, Praha 10 Pod Sokolovnou 9/693, Praha 4 22830065 / CZ 22830065 2400279900/2010 www.ramus.je facebook.com/OSRamus vimeo.com/ramus twitter.com/OSRamus


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.