Magazine Ondernemend Hoofddorp / December 2019

Page 1

Ondernemend

Hoofddorp Nummer 4 • december 2019 • Jaargang 25 • Een uitgave van Ondernemend Hoofddorp

Welke uitdagingen staan ons in 2020 te wachten?


De nieuwe Mazda MX30 is in Nederland leverbaar vanaf september 2020. Genoemde prijs voor de Mazda MX30 First Edition is inclusief BTW en kosten rijklaar maken, excl. metallic 3-tone lak. Bijtelling op basis van belastingschaal 37,35% en 8% bijtelling in 2020. De MX30 is tijdelijk als First Edition verkrijgbaar in gelimiteerde oplage en te bestellen zolang productieplaatsen beschikbaar zijn. Verbruikscijfers en waardes zijn nog niet beschikbaar. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor de meest recente informatie en voorwaarden: www.mazda.nl.

28


Colofon

In dit nummer:

7 Ondernemend Hoofddorp is een eigen magazine van de ondernemersvereniging Ondernemend Hoofddorp. Het blad verschijnt vier keer per jaar.

Onlangs presenteerde wethouder Marja Ruigrok, na een participatietraject van zo’n 10 maanden, de nieuwe nota commerciële voorzieningen. Die verdient zeker onze aandacht.

8-9 Zien verhuisde van de Concourslaan 5A naar een nieuw pand op nummer 21. Nog geen 100 meter verderop. Prachtige winkel, nog mooiere monturen en de lekkerste cappuccino van Hoofddorp!

REDACTIEADRES Postbus 490 2130 AL Hoofddorp 06 – 1877 1902 info@ondernemendhoofddorp.nl MET DANK AAN: Ton Hofstra Fotografie Just Justa Tanja van Rooden Take a picture Fotografie en Anja Maas VORMGEVING BizzieBee Creative Communications DRUKWERK InteGrafica / de Huisdrukker ADVERTENTIEVERKOOP ProScript Services Bertine Schröder 06 – 53 21 33 09 pss@kpnplanet.nl

20-23 Bedrijvenpark De President wil maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Onlangs is in samenwerking met het Projectbureau Herstructuering Bedrijventerreinen (PHB) een duurzaamheidstraject gestart waarmee bedrijven op De President worden ondersteund in de verduurzaming van hun pand.

14-15 Hoofddorp-Centrum staat aan de vooravond van een metamorfose. Het moet een stadscentrum worden waar je gezellig kunt eten en stappen, goed kunt winkelen én leuk kunt wonen.

6 Een beroep kiezen is een zoekproces. Waar ben je goed in, waar word je blij van en welk beroep hoort daar bij? Op 3 maart is er een ‘Beroepenfeest’. Doet u ook mee?

EN VERDER... Hebben we natuurlijk weer de columns van Hugo Heerebout en Erik Verstraten. De boekrecensie van Lisa van boekhandel Stevens en een terugblik op het congres. Ook een artikel over Kinepolis, waar wij volgend jaar onze jaarvergadering zullen houden. Inclusief een film… 3


NIEUW IN FLORIANDE BIJ SPORTCOMPLEX WILLEM ALEXANDER

HappyKids Floriande

NIEUW! Geen ve rvoers

kosten en alle studied agen inclusie f!

Waarom HappyKids? • geheel nieuwe vestiging • ruime aangrenzende sportieve buitenruimte GEZELLIGE BSO GROEPSRUIMTEN

BINNEN SPORTRUIMTE

• zowel kinderdagverblijf als buitenschoolse opvang • meer dan 20 jaar ervaring • maatschappelijk betrokken • uitgebreidste sportaanbod van Haarlemmermeer

DIVERSE “EIGEN” HOEKJES

AANGRENZENDE SPEELPLAATS

• combinaties met JumpXL en ‘t Speelkasteel • combinatie met zwemles Contact informatie:

HappyKids Kinderopvang E-mail: floriande@happykids.nl Telefoon: 085 - 011 00 73

UITDAGENDE BUITENRUIMTE

EIGEN SPORTVELD

Adres:

HappyKids Floriande Bennebroekerweg 802 2134 AB Hoofddorp

INGERICHT VOLGENS NIEUWSTE VOORSCHRIFTEN

GROEPSRUIMTEN MET VEEL DAGLICHT


Voorwoord

Communicatie Dit woord komt in vele beschouwingen naar boven als het ultieme toverwoord. Als je goed met elkaar communiceert komt alles prima in orde, vertellen de managementgoeroes (of die daarvoor door willen gaan). En in principe hebben zij gelijk.

vooringenomen gaat lezen en dan datgene eruit haalt wat hij eruit wil halen. Waar de een bijvoorbeeld leest dat de afzender zegt iets te overwegen, gaat een ander ervan uit dat het al een feit is. Dan gaat een bericht een heel eigen leven leiden, waar de ontvanger vaak geen grip meer op heeft.

Maar hoe moeilijk blijkt dat in de praktijk. En dan maakt het medium (brief, gesproken tekst, e-mail, twitterbericht of telefoontje) niet uit. Vaak is er sprake van miscommunicatie. De afzender denkt een heldere boodschap over te brengen, maar constateert dan dat de ontvangers verschillend reageren. Vooral met e-mails is dat de laatste tijd het geval. Je staat er soms verbaasd van als je merkt wat mensen uit jouw teksten (willen) lezen. Het is blijkbaar enorm lastig om een voor iedereen heldere boodschap over te brengen.

Ik heb dit recent weer gemerkt bij de participatie rondom de nieuwe nota CommerciĂŤle Voorzieningen, waar elders in dit nummer aandacht aan gegeven wordt. Ondanks de vele communicatie-momenten heeft een aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de detailhandel en de horeca het gevoel dat er onvoldoende naar hen geluisterd is. De gemeentelijke vertegenwoordigers daarentegen zijn van mening dat zij volop gecommuniceerd hebben.

De miscommunicatie bij de ontvanger ontstaat omdat die het bericht soms

Hier doet zich het probleem voor, dat er verwarring is over de eindbeslissing over een tekst. En dat zie ik wel vaker

bij een participatieproces. De opsteller is eindverantwoordelijk voor de teksten. Het is mij als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven wel duidelijk dat dan (helaas) niet al onze wensen worden ingewilligd. Dat moet je accepteren, maar dat moet je dan ook wel horen. Dan staan er voor het bedrijfsleven nog andere wegen open, zoals inspreken bij de gemeenteraad, om de wensen kenbaar te maken. De kern van dit korte betoog is een appèl om te zorgen voor een heldere communicatie, waarbij het slim is om af en toe te checken of je elkaar echt snapt. Ik wens u daar veel succes bij in het komende nieuwe jaar. Mede namens het bestuur wens ik u, uw dierbaren en al uw medewerkers mooie kerstdagen en een goed en gezond 2020 toe. Dick Hulsebosch

5


Eerste editie

DOEL

Een beroep kiezen is een zoekproces. Waar ben je goed in, waar word je blij van en welk beroep hoort daar bij? Zo’n 850 vmbo-leerlingen die meedoen aan de allereerste editie van Haarlemmermeer On Stage staan voor de keuze: welke sector en vervolgopleiding ga ik kiezen? Doen en beleven in de praktijk helpt hen enorm bij het maken van een keuze. Wilt u ze een inkijkje geven in de praktijk van uw beroep? Werk dan mee aan het Vmbo- beroepenfeest en de Doe Dag. Een initiatief vóór Haarlemmermeer dóór Haarlemmermeer!!

Wat houdt meedoen in? Tijdens het Beroepenfeest op 3 maart 2020 in de Van Zantenhal in Nieuw-Vennep houdt u korte gesprekken met leerlingen die geïnteresseerd zijn in uw beroep. Op de Doe Dag op 19 maart 2020 ontvangt u de leerlingen die er meer over willen weten op uw werkplek. U laat hen daar zien wat uw werk concreet inhoudt. Het aantal leerlingen en het tijdstip bepaalt u zelf. Wat krijgt u daarvoor terug? • U maakt kennis met geïnteresseerde leerlingen met een frisse blik op uw praktijk. • Tijdens de borrel na afloop van het Beroepenfeest legt u nieuwe contacten voor uw netwerk

6

• U krijgt een vermelding op www.haarlemmermeeronstage.nl. Dit is een website, die 850 jongeren en hun ouders bezoeken als voorbereiding op het Beroepenfeest.

Neemt u de uitnodiging aan? U kunt zich opgeven via: http://www.haarlemmermeeronstage.nl De organisatoren houden u per mail op de hoogte van het vervolg. Voor meer informatie: Projectleider: Marlies de Back mail@haarlemmermeeronstage.nl

-E en rode loper met applaus voor vmbo leerlingen #vmbodoetertoe - Het delen van toekomstdromen, twijfels en ambities - Toegang tot een nieuw, lokaal (beroeps)netwerk voor vmbo leerlingen - Vakmanschap en ambacht in de spotlights - Hulp bij beroepskeuze door echte beroepsbeoefenaren - Verbeteren van beroepsbeelden door ervaren van de werkdag - Niet over gelijke kansen praten, maar ze geven - Profileren van onbekende (en onbeminde) beroepen - Van verzorgende & monteur tot arts & ingenieur want: Dromen mag!

OMDAT - de meerderheid van de 12-jarigen naar het vmbo gaat - de meerderheid van de beroepsbevolking afkomstig is van het (v)mbo - een helpend netwerk net zo belangrijk kan zijn als een diploma - kiezen op je 15e hogere levenskunde is - vakfocus tot toekomstperspectief leidt - echt netwerken géén speeddaten is - preventie van uitval leuker en goedkoper is dan repareren - toekomstdromen van jongeren een zaak is van ons allemaal


Nieuwe nota commerciële voorzieningen: mooi beginpunt

Onlangs presenteerde wethouder Marja Ruigrok, na een participatietraject van zo’n 10 maanden, de nieuwe nota commerciële voorzieningen. Die verdient zeker onze aandacht. Marja Ruigrok is niet pessimistisch. “Toegeven, winkelpanden kampen met leegstand, maar de lege plekken zullen zich zeker weer vullen”. Haar optimisme wordt niet door iedereen gedeeld. Tijdens de laatste vergadering van gemeente en Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP) – misschien ten overvloede: uw voorzitter is ook HOP-voorzitter – klonken er naast instemmende woorden over de hoofdlijn de nodige waarschuwende reacties. Allereerst hier de visie van de gemeente. “Met dit nieuwe beleid wil de gemeente meer ruimte geven voor ondernemerschap in centra en inspelen op trends en ontwikkelingen. De belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe beleid zijn concentratie: de gemeente streeft naar compacte centra en maatwerk. Kwaliteit en diversiteit, waarbij functiemenging, zoals bijvoorbeeld de vestiging van een fysiotherapeut aan de rand van een winkelcentrum (zorg en winkelen), gemak, ontmoeting en beleving vooropstaan. Daarnaast moet de basis in alle winkelcentra op orde zijn. Denk aan de samenwerking met ondernemers, goede bereikbaarheid, logische routing en een schone en veilige omgeving.” Uiteraard is er voor deze visie steun. Wie wil nu geen sterk winkelhart met faciliteiten om comfortabel te shoppen? Maar hoe reëel is

dit uitgangspunt? Ik geef een samenvatting van de reacties tijdens de vergadering Punt 1. Te veel optimisme over de toekomst van de fysieke detailhandel. Dit staat haaks op de recente ontwikkelingen: de verdwijning –helaas- van steeds meer winkels, vooral van zelfstandige ondernemers. En niet alleen in Hoofddorp-Centrum. Ook de Kruisweg en een aantal aanloopstraten laten geen fraai beeld zien. Het winkelgebied zou compacter moeten worden. Dit vraagt om een faciliterende rol van de overheid. Punt 2. Net zoals Koninklijke Horeca zet uw voorzitter vraagtekens bij het toelatingsbeleid horeca. Het aantal inwoners van Hoofddorp groeit en daarbij past meer horeca. Maar nu worden wel heel veel plekken tegelijk als kansrijke ondernemerslocatie beschouwd.

Punt 3. Sugar City. Het effect van dit nieuwe outletcentrum is nog niet in te schatten. Er zouden (nadelige) consequenties voor de koopkracht van Hoofddorp-Centrum kunnen optreden. Immers, daar zijn veel modewinkels gevestigd. Een aantal jaren na de opening van Sugar City moet de toekomst van het Hoofddorpse winkelgebied zeker onder de loep worden genomen. Op dit moment lijkt het niet verstandig vierkante meters winkeloppervlakte toe te voegen. Punt 4. Veel kleinere buurtcentra hebben het moeilijk. Er is vaak nog alleen bestaansrecht voor de supermarkt. Voor winkeliers met een ander aanbod wordt overleven helaas steeds moeilijker. Met hen moeten we het gesprek aangaan over eventuele verplaatsing of transformatie. De nota biedt zeker handvaten voor de toekomst, maar het is wel zaak om alert te blijven. Als de raad de nota officieel vaststelt, wordt de volgende opgave de concrete uitvoeringsprogramma’s voor de diverse deelgebieden. Een proces dat wij ondersteunen maar wel met de waarschuwing: niet te veel aannames, werk vanuit de realiteit!

7


de gezelligste opticien van Hoofddorp

8


Eerder dit jaar verhuisden Lennart en Chantal Akkerman met hun brillenwinkel van de Concourslaan 5A naar een nieuw pand op nummer 21. Nog geen 100 meter verderop. De eerste reactie bij binnenkomst is ‘wat groot’! Niets is minder waar. De winkel is zelfs iets kleiner maar wel breder, en hoog, met veel glas. En met heel veel bijzondere brillen. De inrichting is stoer, een tikkeltje industrieel en met een eigen brillenbar. Volgend jaar zitten ze alweer 30 jaar in het vak. “Ik ben begonnen bij een grote organisatie die op strategische plekken een vestiging opende”, begint Lennart te vertellen. “Wij woonden in Haarlem en toen ik het aanbod kreeg om in Hoofddorp aan de Concourslaan te gaan werken, vonden wij dat een prachtplan. In 2005 wilde de organisatie weer van de vestiging af. Toen hebben Chantal en ik de zaak overgenomen en zijn we zelfstandig verder gegaan. Een prima besluit, waar we nog nooit spijt van hebben gehad.”

Het echte ambacht “Het oude pand verderop was wel erg klein”, vervolgt Lennart. “We hebben het daar altijd goed naar onze zin gehad, maar toen de mogelijkheid van een verhuizing naar dit pand in beeld kwam, hoefden we niet lang na te denken. De Concourslaan is geen echte detailhandelsstraat. Halverwege zit er een of andere rem. Wij hebben nu veel meer aanloop en zien ook veel nieuwe gezichten. Het fijne van deze winkel is dat we die helemaal naar ons eigen idee hebben kunnen inrichten. Er zijn nu twee oogmeetruimtes en ook technisch gezien hebben we behoorlijke investeringen gedaan. Een van de oogmeetruimtes is naast de modernste meetapparatuur voorzien van een verrijdbare oogmeetstoel. Dit creëert de mogelijkheid om ook bij rolstoelgebruikers te meten. Normaal gesproken is deze groep aangewezen op een oogmeting bij de oogarts. En met het oog op onze specialiteit “De Kinderbril”, willen wij in de nabije toekomst een orthoptist (kinderoogmeter) inhuren om zo ook de jongste doelgroep te kunnen meten. Zodat je als ouder niet weken of soms zelfs maanden op een afspraak hoeft te wachten! We hebben ook een bijzonder grote collectie kinderbrillen. En wij zijn er dan ook trots op dat wij de grootste kinderbrillenleverancier zijn in Haarlemmermeer en omstreken. Alles doen we zelf, zoals het slijpen van de glazen. Dat is het echte ambacht. Voor ons leuk om te doen en voor de klant het voordeel dat we een relatief korte levertijd hebben.”

Meetingpoint Lennart gaat verder: “Het brillenvak is breed. Enerzijds semi-medisch, anderzijds is er een modieuze en technische kant. En vergeet de sociale interactie met de

Chantal en Lennart Akkerman

klant niet. Waar liggen de wensen? Wat is er mogelijk? Dat briladvies geven is belangrijk, maar ook leuk, soms moet je mensen echt uit hun comfortzone halen. Het is iets heel anders en vaak belangrijker dan een nieuwe jas of een paar schoenen. Onze brillen zijn echt anders dan die van de grote ketens. Ze worden gemaakt in kleine ateliers. Er zijn bijvoorbeeld brillen met steen, leer of hout. Daardoor hebben wij ook een andere prijsstelling. Je moet niet altijd alleen naar de prijs kijken, ga op z’n minst vergelijken. Met een bril kun je je echt onderscheiden.” Bij “Zien Brillenbar” drink je zo ongeveer de lekkerste cappuccino van Hoofddorp! “We willen de winkel ook meer inzetten als meetingpoint. Natuurlijk verkopen we brillen, maar als je eens in een andere omgeving, met een klein gezelschap wilt vergaderen of een presentatie houden, kan je ook van onze prachtige winkel gebruik maken. Dat noemen wij nog eens ”net even anders”. Zien Concourslaan 21, Hoofddorp www.zienoptiek.nl

9


TE HUUR

Crommelinbaan 55-59 Cruquius

> moderne bedrijfsunits vanaf 225 m2 > 150 m2 bedrijfsruimte en 75 m2 kantoor > inclusief parkeergelegenheid

Pascal Molenaar

020 540 55 20

V

HTE O ERWAC

PLEVE

0

Q1 202

RING


Op Hoofddorp Noord staat Drukkerij Groen prachtig in het blauw….

Hoofddorp-Noord en Graan voor Visch-Zuid op weg naar BIZ De ondernemers op Hoofddorp-Noord en Graan voor Visch-Zuid zijn trots op hun bedrijf. En natuurlijk willen ze dat ook zijn op hun bedrijfslocatie! Maar voordat ze kunnen zeggen: “ook onze bedrijfsomgeving is top” is een gezamenlijke ondernemers-inzet vereist. Het behoud van een prettige werkomgeving gaat niet vanzelf en kost geld. Zowel Hoofddorp-Noord als Graan voor Visch-Zuid vallen niet in de categorie ‘nieuwe bedrijventerreinen’. Een verplichte parkmanagementbijdrage is voor de ondernemers dus niet van toepassing en zo ontstond het initiatief voor het oprichten van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Dit wordt ondersteund door de gemeente Haarlemmermeer en Provincie Noord-Holland. De ondernemers op Noord, waar de BIZ-voorbereidingen het verst zijn gevorderd, willen het volgende bereiken: een veilig bedrijventerrein en verbetering van zowel de beeldkwaliteit als van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De ondernemers op Graan

voor Visch-Zuid formuleerden dezelfde doelstellingen, maar willen ook een oplossing voor de rioolproblematiek. Op Noord werd op 7 november in De Wijnzaak een informatiebijeenkomst gehouden, waar de werkgroep Veiligheid het zogenaamde KVO-certificaat ontving (Keurmerk Veilig Ondernemen). Een feestelijk moment, waarbij zo’n 60 ondernemers aanwezig waren Op Graan voor Visch-Zuid is het nog niet zover. Wel is inmiddels – zie ook de info in onze vorige magazines – de stichting opgericht die noodzakelijk is om een BIZ te kunnen inrichten. Stichtingsvoorzitter Theo Hoeke kon bevestigen, dat de gemeente nu bezig is met de zogenaamde draagvlakmeting. “Op 10 december weten we meer”. Dan is er namelijk door de stemgerechtigde ondernemers op beide bedrijventerrein gestemd. En afhankelijk van deze resultaten geldt voor beide trajecten: wordt vervolgd

11


IS UW BEDRIJF GOED BEVEILIGD? Uw partner in Beveiliging & Telecommunicatie

· Inbraaksignalering · Branddetectie/ontruiming · Toegangscontrole

www.van-limpt.nl

· Telefonie · Intercom · Camerabewaking


Tegenstroom: al 5 jaar op rij de groenste Tegenstroom, het Haarlemmermeerse energiebedrijf, is voor het 5e jaar op rij uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland. De stroom die zij opwekken, krijgt het rapportcijfer 10 van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE. De onderzoekers hebben de investeringen, inkoop en levering van stroomleveranciers onder de loep genomen. Tegenstroom levert aan haar klanten 100% Nederlandse groene stroom (zon en wind) waarvan 30% stroom daadwerkelijk ín de polder is opgewekt. En dat percentage stijgt elk jaar. De ambitie is om in 2021 álle stroom in Haarlemmermeer op te wekken. Tegenstroom werkt samen met 40 andere lokale energiecoöperaties en is aangesloten bij het energiecollectief ‘om | nieuwe energie’, de partij die is vermeld in de lijst van de stroomranking. “We zijn ruim 5 jaar geleden

gestart met het leveren van lokaal opgewekte energie aan particulieren en bedrijven”, vertelt Andrea van de Graaf, directeur van Tegenstroom. “En het is elk jaar weer gelukt om die 10 te scoren. Over een paar jaar wekken we 100% van de stroom hier in de polder op. We hebben geen winstoogmerk en we zorgen ervoor dat de inkomsten in de polder blijven. Sluit je aan en samen dragen we bij aan het versnellen van de energietransitie”. In het onderzoek worden investeringen, inkoop en levering van alle bekende energieleveranciers in Nederland

Pia van Hijfte (L) en Andrea van de Graaf, de motortjes achter Tegenstroom

vergeleken met als doel meer transparantie op de Nederlandse stroommarkt. De vier organisaties willen leveranciers ook stimuleren om duurzame keuzes te maken en een steeds grotere bijdrage te leveren aan de omslag naar schone stroomvoorziening. Teleurstellend vinden de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise het dan ook dat wederom de grote commerciële partijen ver achterblijven. Grote namen als Nuon, Essent en NLE scoren nog steeds erg mager en dragen weinig bij aan de verduurzaming van Nederland. Dat juist bij dit soort partijen het gros van de klanten is te vinden, zorgt voor een vertraging van de energietransitie.

13


Raadhuisplein straks een echt gezellig stadsplein!

Hoofddorp-Centrum staat aan de vooravond van een complete metamorfose. Het moet een stadscentrum worden waar je gezellig kunt eten en stappen, goed kunt winkelen én leuk kunt wonen. Met een eenduidige uitstraling, van de fontein bij hotel De Beurs tot aan het station. En met een echt gezellig plein. Een gesprek met de twee wethouders die zich hiermee bezighouden en hier ook zijn geboren en getogen: Ap Reinders en Jurgen Nobel. Het is een leuk gesprek met de twee heren die hier hun jeugd hebben doorgebracht. “Bij de Fruittuinen waren nog nauwelijks woningen, maar wel een groot sportveld met tribune, waar ik met mijn lagere school de jaarlijkse sportdag had”, herinnert Ap Reinders zich. “Voor het Polderhuis was een groot busstation en even verderop de vestiging van Forddealer Van Kalmthout & Van Niel.” In Haarlemmermeer woonden toen ook nog niet zo veel mensen. Tien jaar geleden was het hier relatief rustig, maar anno nu telt alleen Hoofddorp al 75.000 inwoners. Het denken over Hoofddorp is door de

14

jaren heen ook enorm veranderd. “We missen een gezellig en levendig plein” stelt Jurgen Nobel. “Al jaren. Ik heb dat in mijn jeugd ook echt gemist. In Hoofddorp kon je niet echt ‘uitgaan’. Dat gaat nu veranderen, maar om dat goed voor elkaar te krijgen, hebben we wel de ondernemers nodig.” Ap Reinders is het met hem eens. “De regiofunctie is enorm toegenomen, het aanbod is verbreed en met winkelcentrum De Vier Meren zijn we ook aantrekkelijk voor inwoners van andere gemeenten. Twee keer per jaar

zitten we met de ondernemers uit het centrum aan tafel om informatie op te halen. Want participatie is op dit punt belangrijk.”

Lessen uit het verleden Het verbouwen en vernieuwen van het centrum van Hoofddorp, dat straks ook het stadscentrum gaat heten, is natuurlijk niet niks. “We kunnen het maar één keer goed doen”, stelt Ap. “Met kwaliteit en een eenduidige uitstraling. De kerstverlichting hangt alweer een tijdje, daar ben ik echt blij mee. Die verlichting hangt ook op de Kruisweg, waar echt wel het nodige moet gaan gebeuren. We gaan in overleg met de eigenaren om te bespreken wat we daaraan kunnen doen, maar we kunnen ze niet dwingen. Leegstand in het centrum heeft vanzelfsprekend ook onze aandacht.”


Jurgen: “We hebben wel het gevoel dat er bij iedereen een positieve sfeer hangt. Alleen moeten we het wel samen doen. We hebben onze lessen uit het verleden geleerd. En we zijn ook gaan kijken bij andere gemeenten. Zaandam heeft een modern centrum gekregen met nieuwe winkels, woningen, horeca- en uitgaansgelegenheden en met spraakmakende architectuur en een opgeknapte openbare ruimte. Ook in Zoetermeer is men volop bezig. Binnenkort ga ik nog een kijkje nemen in Almere. Daar praten we met ondernemers, stadsarchitecten en politici over wat er goed en wat er fout kan gaan met een stadshart. Die kennis kunnen we hier goed gebruiken.”

werkzaamheden gecombineerd kunnen worden. In feite raakt het stadscentrum de portefeuilles van alle wethouders.”

Ontzettend gaaf Het Raadhuisplein markeert nu nog de rand van het stadscentrum. Maar met de ontwikkelingen van het voormalige Aprisco-terrein en de ontwikkelingen aan de zuidkant van het raadhuis, komt het Raadhuisplein veel centraler te liggen. “De inrichting van dit plein zal echt heel zorgvuldig moeten gebeuren”, stelt Ap, “waarbij rekening moet worden gehouden met de functie die het in de toekomst vervult als centraal plein voor

horeca, cultuur en bestuur. We willen het een goede en duurzame inrichting geven waardoor het een plein wordt waar mensen graag samenkomen voor horecabezoek en cultuur. De ontwikkeling van het Raadhuisplein heeft een flinke tijd op zich laten wachten. Maar het is een belangrijke mijlpaal geworden. Wij zijn echt blij dat op het Aprisco-terrein een ontwikkeling gaat plaatsvinden. Er komen appartementen, daaronder commerciële voorzieningen en voldoende parkeerplaatsen.” Jurgen voegt daaraan toe: “Ik ben blij dat we nu een eerste belangrijke stap zetten naar een mooi en bruisend centrum. Toen ik jong was, gebeurde hier nooit wat. We moesten naar Amsterdam of Haarlem voor wat vertier. Nu wordt het een echte stad. En bedenk even wat er gebeurt als die Noord-Zuidlijn straks hier stopt. Ik vind het ontzettend gaaf dat ik hieraan mee mag werken.” Voor meer informatie: • Het Ondernemersplein in het gemeentehuis • https://haarlemmermeergemeente.nl/ stadscentrum-hoofddorp • Facebook en Twitter En verder staat de deur van de wethouders altijd open.

Alles in één keer kan niet Dat het met alle plannen die er liggen op z’n zachtst gezegd de komende jaren wel rommelig zal worden in het centrum, zal duidelijk zijn. Jurgen: “Het wordt zeker spannend. We gaan gefaseerd te werk. In één keer kan niet. En dat betekent dat er tijdelijke oplossingen zullen komen, ook wat de fietspaden betreft. Het parkeren is en blijft natuurlijk een belangrijk onderwerp. We zijn hierover ook met de ondernemers in gesprek, want hun winkel of bedrijf moet natuurlijk wel bereikbaar blijven en bezoekers moeten er kunnen parkeren. We kijken of er

15


Klanten vragen

16


Dat Hulst Business&Casuals volgend jaar de deuren voorgoed gaat sluiten, is zo langzamerhand wel bij iedereen bekend. De klanten reageerden de eerste weken massaal. “Het was overweldigend”, erkennen Michiel en Monique Hulst. “Mailtjes, brieven, bloemen, wijn…. Al deze reacties zijn wel de kroon op ons werk.” Maar het was ook wel een beetje verwarrend. Monique: “We hadden alle twee toch opeens het idee ‘gaan we het echt doen’? Ja dus. Het is nu wel echt echt. Zelfs toen onze zoon van 12 zei: “‘Waar moet ik dan straks mijn trouwpak kopen?” Maar we zijn minstens nog tot mei open. En we stoppen niet met werken. We gaan ons leven een beetje anders inrichten. De laatste jaren hebben wij wel als zwaar ervaren. Zes dagen per week open, en net als zoveel andere ondernemers hebben wij ook gebrek aan voldoende personeel. Dan is het leven opeens veel minder leuk. We zijn al zo vaak niet samen op vakantie geweest. En daar kregen we een beetje genoeg van. Het was echt topsport. Nu stonden we voor de keuze: gaan we verbouwen, gaan we verhuizen of stoppen we ermee. En we hebben met volle overtuiging voor dat laatste gekozen.”

Troep verkopen doen we niet Aan de etalageruit zie je duidelijk dat er uitverkoop is. Michiel: “Ook de opheffingsuitverkoop doen we op onze manier. Dat betekent een hoogwaardig aanbod tot het allerlaatste moment: Denham, Paul&Shark, Lacoste….. Troep verkopen hebben we nog nooit gedaan en dat doen we nu ook niet. In de modebranche is het al een tijdje kommer en kwel, maar niet bij ons. Wij hebben destijds bewust gekozen voor een assortiment en merkenpakket dat niet hoeft te concurreren met internet. En dat heeft zich terug betaald. Er is echt wel bestaansrecht voor een winkel zoals de onze, alleen doen wij vanaf volgend jaar niet meer mee. Maar het is wel verschrikkelijk leuk dat klanten in de winkel komen en dan vragen: “En wat moet ik nu? Waar moet ik dan nu naartoe?’ Dat is best lastig, maar voorlopig kunnen ze nog gewoon bij ons terecht. Je voelt dat je gemist gaat worden en dat is best fijn. Er zijn best vergelijkbare winkels, maar wel allemaal met hun eigen merkenpakket. Bij ons 45-jarig bestaan heb ik het al gezegd. Er komt een moment dat het genoeg is geweest. En dat is nu. Dat wil niet zeggen dat we gaan stoppen met werken, maar wel dat we iets anders gaan doen.”

Hoe nu verder? Michiel vervolgt: “We zijn bij onszelf te rade gegaan. Wat kun je, wat wil je niet, wat zijn je sterke punten? Ik ga in ieder geval niet fulltime bij een collega werken. Wel tijdelijk, als interim. Regelwerk past mij goed, bijvoorbeeld bij een reorganisatie of verbouwingen. In ieder geval alleen projectmatig. En dat hoeft zeker niet alleen in de modebranche te zijn.” Monique: “Ik ben van het organiseren en communiceren. Misschien begin ik met een nieuw eigen bedrijfje. Iets met hospitality. Maar daar heb ik straks de hele zomer voor om daar over na te denken. Daarnaast sta ik open voor leuke dingen; als het mooi en sfeervol moet zijn, moet je bij mij zijn. Er komt vast wel iets op ons pad. Maar voorlopig zijn we er nog. Met mooie kortingen op een groot deel van de huidige wintercollectie. Een goed moment om de garderobe voordelig aan te vullen. Al met al hopen we dat de klanten begrijpen waarom we afscheid nemen. Met een lach én een traan. We hebben heel veel mooie momenten om op terug te kijken, maar ook nog zoveel moois om naar uit te kijken…..” Foto: Tanja van Rooden

17


GEEN BRUG TE VER HOE COMPLEX UW ADMINISTRATIE OOK IS

verstratenpartners.nl

enter-winters.nl


Boekrecensie Welcome aboard! Een eeuw KLM Een van de mooiste merken van Nederland is KLM, de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Als totale buitenstaander van het bedrijf en gewoon als Nederlander ben ik er zelfs echt trots op en voelt het ook een beetje als ‘ons KLM’. Hoe doen ze dat? Op social media zijn ze briljant. Van het boeken van je vlucht tot het moment van applaus voor de piloot, alles is op en top KLM. Maar wat is dát dan precies, typisch KLM? Is het de moederlijke zorgzaamheid van de steward(essen) of de uitmuntende klantvriendelijk van de gehele staf?

Een taart van Esther, één van de beste zra’s

05-11-18 11:30

Ruim 30.000 mensen werken er, de maatschappij vervoert ruim 30 miljoen passagiers per jaar. En in 2019 bestaat KLM honderd jaar. Een uniek jubileum in de luchtvaart. Hoe heeft de nationale trots van Nederland tien decennia vol kunnen maken? In vijf thematische hoofdstukken maakt de lezer in tekst en beeld een reis door honderd jaar Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. Iets wat begon met een enkele route, groeide uit tot een wereldwijd netwerk. Maar hoe wordt dat opgebouwd? Hoe blijft een bedrijf in onvoorspelbare economische omstandigheden de concurrentie de baas? Hoe verleid je passagiers om met KLM te vliegen? De luchtvaartmaatschappij ontwikkelde zich in een eeuw tot een dynamische multinational. Een grote speler op het toneel van de wereldwijde luchtvaart. Het boek biedt een analyse van het wel en wee van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. Natuurlijk is er veel ruimte gemaakt voor foto’s, typische luchtvaartgerelateerde zaken en voorwerpen met een verhaal. Welcome aboard!. De officiële jubileumuitgave voor de luchtvaartliefhebber en iedereen die KLM een warm hart toedraagt.

Esther van der Linden is zelfstandig reisadviseur (zra) en aangesloten bij de franchiseformule van Personal Touch Travel. Als zra, of anders gezegd als jouw personal travel planner, is zij de aangewezen persoon om je volledig te ontzorgen bij het regelen van je vakantie. In een persoonlijk gesprek maak je alle wensen kenbaar, waarna zij een compleet reisvoorstel-op-maat voor je samenstelt. Esther nam onlangs deel aan de jaarlijkse ‘zra-verkiezing’. Alle zelfstandig reisagenten uit Nederland kunnen zich hiervoor als deelnemer aanmelden en een professionele vakjury kiest per provincie een winnaar. De deelnemers krijgen diverse opdrachten, waarin niet alleen de inhoudelijke vakkennis getest wordt, maar ook de manier waarop de onderneming gerund wordt. Het traject is nog in volle gang, maar inmiddels is al wel bekend dat Esther tot de beste drie zra’s van Noord-Holland behoort! Voordat duidelijk wordt wie er in de finale komen te staan, volgen nog een paar uitdagende opdrachten, zoals het opnemen van een film/vlog. Daarna zullen de finalisten zich presenteren aan de jury, die de uiteindelijke winnaars op 15 januari 2020 op de Vakantiebeurs in Utrecht bekend zal maken. Op 1 oktober 2019 heeft Esther haar derde jaar als ondernemer afgesloten en dat is natuurlijk gevierd. Iedere klant die in oktober een reis geboekt heeft, kreeg een personal touch travel-taart aangeboden.

Lisa van Leeuwen, Boekhandel Stevens Hardcover - € 29,95 - uitgeverij Wbooks - 288 pagina’s

Wat leuk dat een van de beste reisagenten van Noord-Holland bij Ondernemend Hoofddorp is aangesloten!

19


Auto TopsUPport! Dankzij het lidmaatschap van een aantal bedrijven heeft TopsUPport het afgelopen jaar al 14 topsporters en talenten kunnen ondersteunen! “En nog leuker is het om te kunnen melden dat TopsUPport voor Bregje en Noortje de Brouwer, de dames van het Nationaal Duet synchroonzwemmen, een auto gaat leasen om ze richting Tokyo te rijden”, vertelt Lisanne de Roever, topsportcoördinator Haarlemmermeer. “Mede dankzij René Klomp van Hartgerink en Klomp wordt dit mogelijk. Voorlopig is het plan deze auto te laten rijden tot en met de Olympische Spelen in augustus 2020.” Alle sponsors werden uitgenodigd voor een gering bedrag hun logo op deze auto te plakken. Met een bijzonder fraai resultaat!

40 jaar Café De Eersteling Ton en Maaike Verstraten 1 Januari 2020, dat is de dag dat Café De Eersteling van Ton en Maaike Verstraten 40 jaar bestaat. Door Tons moeder Map werd in 1980 de basis gelegd voor wat De Eersteling vandaag de dag nog steeds is: een gezellig bruin buurtcafé, waar het belangrijk is dat je je thuis voelt, gezelligheid ervaart, lacht en ontspant. Voor velen inmiddels een vast onderdeel van het dagelijks ritueel: na het werk even een paar biertjes halen in ‘ons’ Dorpscafé. Vanaf 2003 zijn Ton en Maaike eigenaar van het café. En ook hun doel is nog steeds om voor hun gasten een thuisgevoel te creëren. Ton: “We hebben een periode gekend dat dat gevoel er niet helemaal meer was. Een feestcafé met portiers aan de deur. Toen kwam het rookbeleid, dat was hét moment om eens goed te kijken wat we nu echt wilden. Het roer ging om, het moest weer buurtcafé worden, ‘ons’ dorpscafé. Bij dit bruine café ligt mijn passie. Elke dag met plezier naar het werk. Elke dag probeer ik dat biertje nóg beter te tappen, de gastvrijheid te waarborgen en er een feestje van te maken. Dit is wat het is, hier houd ik van!” Vrijdag 20-12 is de Reünie en vanaf deze dag feesten we door tot 1 Januari 2020. Voor meer info over onze feestweek: www.cafedeeersteling.nl of www.facebook.com/cafedeeersteling/ Café De Eersteling Bernadottestraat 163, 2131 SV Hoofddorp

20


Bedrijvenpark De President verduurzaamt

“ Wij willen maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen” Sinds de start van de ontwikkeling in 2008 hebben zich op Bedrijvenpark De President in Hoofddorp zo’n zeventig grotere en kleinere bedrijven gevestigd. Onlangs is in samenwerking met het Projectbureau Herstructuering Bedrijventerreinen (PHB) een duurzaamheidstraject gestart waarmee bedrijven op De President worden ondersteund in de verduurzaming van hun pand. Met subsidie én gratis, neutraal advies en ondersteuning door PHB bijna kinderlijk eenvoudig.

21


Het businesspark ten noorden van de Johan Enschedelaan heeft een hoogwaardige, representatieve uitstraling en een actieve parkmanagementvereniging. “Een van onze bestuursleden, Hans van Limpt, kwam medio vorig jaar in contact met PHB om te kijken hoe de bedrijven op De President die nog niet direct duurzaam bezig waren, gemotiveerd konden worden”, begint Rob ten Bok van de Parkmanagementvereniging De President te vertellen. “Dat is gelukt. Via PHB werd er contact gelegd met TNO. Die heeft van het hele bedrijvenpark een Energie Potentieel Scan gemaakt om te beoordelen waar er op het terrein bezuinigd kan worden. De resultaten hiervan gaven een eerste indruk van het potentieel en hebben geholpen de ondernemers op De President enthousiast te krijgen voor dit verduurzamingstraject. De volgende vraag was ‘wat is er werkelijk te behalen?’ Een dergelijk traject moet gestructureerd worden aangepakt. Met hulp van PHB hebben we als parkmanagementvereniging bij de provincie Noord-Holland OTW-subsidie (Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties) aangevraagd. De subsidie werd toegekend en na de zomer is gestart met verdiepende scans bij twee bedrijven: Master Totaalinrichting en Schwalbe. Zo wordt duidelijk wat er daadwerkelijk moet gebeuren, zoals van het gas af, elektriciteit opwekken door middel van zonnepanelen, en LED-verlichting toepassen zodat je minder verbruik hebt. We hebben er

22

bewust voor gekozen niet alle bedrijven tegelijk te doen, maar de eerste resultaten als voorbeeld voor de andere bedrijven te gebruiken. En met een mooi resultaat.”

Toekomstbestendig en waardebehoud “Je moet ergens beginnen”, stelt Rosemarijn Verdoorn van PHB/SADC. PHB is actief op het gebied van de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam. Zij ondersteunt, in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam, initiatieven met gratis advies en begeleiding, om bedrijventerreinen goed te laten functioneren en waar mogelijk te versterken. Dat wil zeggen schoon, heel, veilig, verbeteren van de organisatie en duurzaamheid. “Er is veel te winnen op bedrijventerreinen: niet alleen qua oppervlakte voor bijvoorbeeld zonnepanelen en potentieel voor samenwerken, maar ook in de vorm van nieuwe businessmodellen voor ondernemers. Op De President is men destijds direct begonnen met een goed functionerende parkmanagementvereniging. Er werden toen al de eerste maatregelen genomen voor een ‘heel, schoon en veilig’ bedrijvenpark. Dat loopt al een aantal jaren goed en daarom is De President klaar voor de volgende stap: op een slimme manier investeren om het park toekomstbestendig te maken. Het is nu ook echt de tijd voor

verduurzaming, mede door de wettelijke informatieplicht Energiebesparing. En vergeet niet, dat door deze maatregelen het pand bovendien waarde behoudt of zelfs wint”, aldus Rosemarijn. PHB is op meerdere bedrijventerreinen actief op het gebied van verduurzamen. “Met Airport Business Park Lijnden bijvoorbeeld wordt goed contact onderhouden en zoveel mogelijk samen opgetrokken. Ook hier hebben al dertig bedrijven aangegeven mee te willen doen aan de validerende scan en het vervolg.”

De moeite waard De eerste scans zijn recent uitgevoerd bij Master Totaalinrichting en Schwalbe. “Ik moet zeggen, het was allemaal bijzonder professioneel”, begint Walter van den Hoven, directeur Schwalbe te vertellen. “We hebben van WM3 een prachtig rapport ontvangen, met alle aanbevelingen, welke goed zijn onderbouwd. We zijn ons ervan bewust dat we straks aan zonnepanelen, ledverlichting en een andere warmtebron moeten. Maar hoe pakt dat dan uit en wat zijn de kosten? Dit rapport heeft dit voor ons inzichtelijk gemaakt. Voor ons is er een significante investering nodig, maar wel met een terugverdienmodel van zo’n zeven jaar. Maar zeven jaar! Dan is zoiets toch echt de moeite waard.” Paul van den Brink, directeur Master Totaalinrichting, is het volledig met Walter eens. “Toen wij hier in 2008 ons nieuwe pand bouwden, had geen mens het over duurzaamheid. We hebben destijds wel gekozen voor vloerverwarming en dat pakt nu gunstig uit. Op ons dak kunnen 412 zonnepanelen worden geplaatst. Maar is ons dak wel geschikt? Wat kan het voor gewicht dragen? We kennen wel de sneeuwbelasting, maar ja, dit is toch anders. Dat zal dus opnieuw doorgerekend moeten worden. Maar als het wel kan, is het natuurlijk mooi. Je investeert in verduurzaming en dat is echt een win-win situatie. En er is ook subsidie voor, namelijk de SDE+ subsidie ( Stimulering Duurzame Energieproductie). Dat is een belangrijk


onderdeel van de business case en de terugverdientijd wordt aanzienlijk verkort.”

Verdienmodel “We hebben een voorbeeldfunctie en willen daarom graag maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen op De President. Bij Schwalbe zijn we met onze bedrijfsactiviteiten al bijzonder duurzaam”, glimlacht Walter. Schwalbe is leverancier van fietsbanden en toebehoren. “Fietsen is erg ‘groen’, daarom hebben wij ook een groene rand langs de kantoorgevel. Dat was destijds ook de opdracht aan de architect, het gebouw moet wel op de toekomst gericht zijn. Ons nieuw aangebouwde hoofdkantoor in Duitsland is energieneutraal, een Hybrid Building. Op korte termijn kost duurzaam ondernemen misschien geld, maar op de lange termijn kun je er gewoon aan verdienen. Onze heftrucks zijn allemaal elektrisch en die verbruiken best veel. Als wij straks met de zonnepanelen onze eigen elektra op kunnen wekken, is dat niet alleen handig. Ook het transporttarief van Liander wordt voordeliger. Maar wij gaan verder. Zo is onze luchtbehandelingsinstallatie na vijftien jaar aan vervanging toe. Door de techniek van vandaag kunnen we een veel slimmer en zuiniger apparaat aanschaffen. Ook willen we investeren in een andere warmtebron dan gas.”

Geen kosten voor scans “Wij waren heel blij met PHB”, besluit Paul. “Alles was in één hand en via een duidelijk aanspreekpunt. Dat hebben wij wel heel erg gewaardeerd. En wij gaan er uiteraard ook mee verder. We hopen dat iedereen op De President mee gaat doen, want dan hebben we een collectief en kunnen we eventueel andere bedrijven laten delen in de zonnepanelen. Volgend jaar maart moeten alle scans klaar zijn, daarna volgt de uitvoeringsfase. Die start, denk ik, op z’n vroegst in de tweede helft van 2020. Er zijn geen kosten aan deze scans verbonden, dat maakt het voor elke ondernemer mogelijk om mee te doen. Het is gewoon goed om inzicht te hebben en aanbevelingen te krijgen.”

Rosemarijn voegt toe: “Nu gaat het nog om individuele maatregelen, maar als alles inzichtelijk is, kan er worden gedeeld en kunnen er collectieve maatregelen getroffen worden. Niet alleen het delen van energie, maar bijvoorbeeld ook gezamenlijk inkopen en het uitwisselen van stromen. Dit is nu nog niet zover op De President, maar zodra ondernemers elkaar goed weten te vinden, zien we dat samenwerkingen steeds verder gaan.”

Kortere terugverdientijd door subsidie Paul: “De subsidie is echter wel belangrijk, dat is echt een enorme stimulans. Anders wordt de terugverdientijd veel langer. Verder dalen ook de prijzen van de zonnepanelen. Meedoen is dus interessant. Maar het is wel belangrijk dat je vooraf kennis vergaart en je erin verdiept. Wij hebben die kennis bij PHB gevonden. Zij hebben veel ervaring met andere projecten en kennen alle subsidiemogelijkheden. We zijn door hen heel goed begeleid en dat werkte gewoon erg gemakkelijk en snel. Natuurlijk was het niet allemaal rozengeur en maneschijn. We hebben ook de nodige hobbels moeten nemen. Bijvoorbeeld met het verzamelen van data. Dus als ik een tip mag meegeven, sla tekeningen en dergelijke digitaal op. Dan heb je alles beschikbaar als je aan de slag gaat. Dat scheelt veel tijd, en verschaft bovendien al veel inzicht.”

Momenteel zijn er op bedrijvenpark De President twee scans uitgevoerd. Er staan er elf in de planning. Daarnaast is er voor drie bedrijven SDE+-subsidie in voorbereiding.

PHB: kosteloos en neutraal advies en ondersteuning PHB (Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen) wordt in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam door SADC (Schiphol Area Development Company) uitgevoerd. Hierdoor kan PHB gemeentes en ondernemers(verenigingen) kosteloos en neutraal bijstaan. PHB adviseert op het gebied van herstructurering, duurzaamheid en georganiseerd beheer, en kan ondersteunen bij het schrijven van een plan van aanpak en/ of aanvragen van subsidie. Omdat PHB voor de gehele Metropoolregio Amsterdam werkt, heeft zij veel voorbeelden en kennis in huis om een project op gang te helpen. Meer informatie op www.projectbureauherstructurering.nl.

23


Doeltreffende communicatie

Hoge Kwaliteit

Ontwerp & Drukwerk

Advies op

maat

Servicegericht persoonlijk contact

Jouw boodschap op de juiste manier vertalen en vertellen... daar zijn we goed in!

Planetenweg 5, 2132 HN Hoofddorp - 023 557 55 88 - creatie@bizziebee.nl - www.bizziebee.nl ontwerp | dtp | drukwerk | websites | van idee tot en met realisatie


Hugo Heerebout In mijn laatste column eindigde ik met “minder regels en minder overheid leidt tot meer welvaart”. Ik had niet gedacht dat mijn mening zo bewezen zou worden door de krantenberichten van de laatste tijd. Want ineens belanden we van de ene “crisis” in de andere. Een drama dat door de overheid zelf is gegenereerd. Doordat politici niets snappen van scheikunde en ze wel regels willen toepassen, is de economie bijna tot stilstand gekomen. Regels ten aanzien van IS-mevrouwen worden gelukkig wel soepel toegepast. Dat is fijn. Nieuwe drama’s zijn al in de maak. Dan nu: het is bijna het einde van het jaar. Symbool voor het winterseizoen waarin alles afsterft is de Dood. Na de Dood komt er weer Licht in de lente en zo gaat de cyclus van het leven door. Maar stel dat er een mensenleven wordt beëindigd en de nazaten ruziën om de nalatenschap? Echt gebeurd: Johan en Marja woonden al jaren samen. Op een gegeven moment trouwen ze. Hun vermogens vloeien in elkaar. Marja en Johan gaan op huwelijksreis naar een tropisch eiland, maar al snel gaat het mis. Eerst overlijdt Marja door een voedselvergiftiging. Johan is dan haar erfgenaam en erft alles van haar. Maar dan overlijdt een paar uur later ook Johan. Aangezien ze geen kinderen hebben, zijn de ouders van Johan dan erfgenaam van Johan, inclusief het vermogen van Marja. Zij erven dus alles. De ouders vragen aan de ouders van Marja naar een overzicht van haar vermogen, maar dat vinden de ouders van Marja niet redelijk. Een rechtzaak volgt. De rechtbank Rotterdam volgt niet de letter van de wet maar stelt dat het “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is” als de ene familie alles erft en de ander niets. Dat heet de aanvullende werking van de redelijkheid. Maar die maatstaf is zwaar. Het vermogen wordt door de rechtbank gedeeld voor beide families. De ouders van Johan gaan in hoger beroep en dat loopt nog. Hieraan zitten twee aspecten: een moreel en menselijk drama én een juridisch probleem. Om dit op te lossen moet je een advocaat in de hand nemen met gedegen kennis van erfrecht. Dat zijn er niet veel. Ik werk gelukkig samen met een universitair topdocent. Daarnaast is er het menselijke aspect: de kennis van psychologie en de kracht van onderhandelen moet je beheersen. Daarom is het vaak beter zaken onderling te regelen, want geld wordt vaak betaald met emoties. Erfenissen vereisen specifieke deskundigheid, zodat de betrokkenen verder kunnen met hun leven.

DRAMA

Voor vragen over erfrecht: Hugo Heerebout Heerebout Advocatuur St Anthoniusstraat 1 F 2153 BA Nieuw Vennep info@heerebout-advocatuur.nl 0252- 620557

25


Kinepolis, de leukste bioscoop met meer dan film alleen

Sinds drie maanden heeft Kinepolis Hoofddorp een nieuwe theatermanager: Alexander Djeranian. Hij wil graag de al goedlopende bioscoop nog breder bekend maken, onder andere bij de ondernemers. Want bij Kinepolis hoef je in een zaal niet alleen naar een film te kijken, je kan er ook vergaderen of bedrijfspresentaties geven. Alexander (33) begon zijn carrière bij de VPRO als assistent-producer van diverse televisieprogramma’s, waaronder Zomergasten, Vrije Geluiden en Tegenlicht. “Daarna heb ik gewerkt als productie-coördinator bij Endemol

26

Nederland”, gaat Alexander verder. “Ik heb de productie-opleiding aan de Nederlandse Film en Televisie Academie gedaan. Van medio 2009 tot februari 2012 heb ik als gedelegeerd producent gewerkt bij Waterland Film. Ook ben

ik betrokken geweest bij de productie van onder andere de Belgische film Rundskop, die een oscarnominatie kreeg voor Beste Buitenlandse Film, en bij de Nederlandse jeugdfilm Kauwboy. Deze film beleefde zijn wereldpremière op het Filmfestival van Berlijn van 2012 en won daar de Glazen Beer voor beste jeugdfilm. Een jaar later werd de film uitgeroepen tot beste Europese jeugdfilm van 2012. Dat zijn wel hele mooie dingen om mee te maken. Maar daar stopte


toen mijn carrière om films te maken. Ik ben les gaan geven op de Filmacademie en vandaaruit de hotellerie ingegaan. Ik heb onder andere gewerkt in het Crowne Plaza hotel hier in Hoofddorp. Vervolgens ben ik betrokken geweest bij de bouw van het nieuwe Van der Valk hotel in Amsterdam, maar toen kwam er een recruiter op mijn pad. Zij zocht iemand met een film- en horeca achtergrond. En zo ben ik drie maanden geleden bij Kinepolis terecht gekomen. Ik ben van A tot Z verantwoordelijk om er hier een succes van te maken. Kinepolis timmert hard aan de weg. Pathé is in Nederland absoluut de grootste, maar hier in Hoofddorp gaan wij meer voor kwaliteit.”

Behoud van eigen charmes Het uiteindelijke doel is om gastvrij en innovatief bezig te zijn en goede films te vertonen”, gaat Alexander verder. “In het begin kwamen er wel signalen van de trouwe bioscoop- bezoekers. Ze waren de oude NH Cinemeerse gewend en waren bang dat het allemaal zou veranderen. Gelukkig kan ik ze geruststellen. Er zijn door Kinepolis veel overnames gedaan en dan ligt het wel voor de hand dat wij daar onze eigen identiteit aan gaan geven. Maar wel met behoud van de charmes van de bestaande bioscoop. We gaan in Hoofddorp innoveren en investeren. In 2020 komen er vernieuwde stoelen, nieuw tapijt en -het belangrijkste - betere techniek. We gaan dan werken met de nieuwste technologieën op het gebied van projectie en met een nieuw spectaculair geluidssysteem, waarover binnenkort meer nieuws zal volgen.”

Iedereen geniet “Wij hebben nog steeds een publieke functie”, vertelt Alexander verder. “Films voor iedereen. Cinemeerse had al ‘seniorenfilms’, dat hebben wij overgenomen. Gewoon overdag lekker naar de film, met een gratis kopje koffie en een koek. Dat is een succes en inmiddels ook niet meer alleen voor

senioren, er worden 4 verschillende films gedraaid. Daarnaast hebben we een Ladies Night, een Kleuterweekend, een Meidenavond én een Mannenavond, compleet met bier en buffet. De Ladies Night en Meidenavond zijn altijd uitverkocht. En dat is het mooie van een bioscoop. Iedereen geniet.”

Ook voor ondernemers Alexander gaat verder: “Veel mensen zijn jaloers op mijn baan, zij denken dat ik de hele dag films zit te kijken…. Dat is natuurlijk niet het geval. Ik houd mij bezig met personeelszaken, begrotingen en groei en ik ben ook nog huisbaas van het gehele complex. En mijn baan houdt ook in dat ik veranderingen moet doorvoeren met behoud van het concept. Soms is dat best lastig. Popcorn, bier en cola is er natuurlijk altijd! Maar je moet toch een balans zien te vinden tussen de commercie en de bar, die best wel kosten met zich meebrengt. En dat brengt je dan weer bij de verschillende zalen die overdag leeg staan. Dat zie ik als een kans. Iedere zaal heeft een prachtig uitgelicht podium en daardoor zijn zij ook uitstekend geschikt voor vergaderingen

of bedrijfspresentaties. Maar de bioscoop leent zich ook prima voor marketing en dat kan op verschillende manieren. Het is een kwestie van creatief denken. Wij hebben de plek waar dat kan en denken graag mee met onze business partners en klanten.”

Welkom In het voorjaar zal Ondernemend Hoofddorp haar jaarvergadering houden in de bioscoop. Alexander: “Dat vind ik echt ontzettend leuk. De invulling van de bijeenkomst moeten we nog verder uitwerken, maar in ieder geval zullen we na de presentatie van de jaarcijfers speciaal voor de leden van Ondernemend Hoofddorp een ‘ondernemersfilm’ vertonen. Uiteraard met popcorn en een drankje. Ik verheug me er nu al op. Verder draaien wij altijd mooie films. Dus Welkom bij Kinepolis!”

27


€ 795,- p.m.

€ 71.900,-

StukArt t u i n e n

de Hooifabriek


Bedrijfsevent, (historisch) feestje?

Kom eens ‘op stoom’ in Halfweg! Je hoort het zo vaak: er is binnen de Ringvaart zo weinig lokale historie te proeven. Vrijwel iedereen kent wel museum Cruquius, waar het verhaal wordt verteld over Haarlemmermeer en pompen of verzuipen. Maar dat een klein stukje verderop in Halfweg het enige nog werkende stoom aangedreven schepradgemaal ter wereld staat, is nauwelijks bekend. En dat je daar nog steeds kunt zien hoe met stoom water uit de Ringvaart wordt gepompt, al helemaal niet. “Dat is jammer”, stelt Paul te Beest. “Deze regio staat bekend om zijn booming business. Maar er kan hier alleen gewoond en gewerkt worden dankzij een optimale waterhuishouding. Dan verdient het gemaal in Halfweg meer bekendheid. Het is sinds 1978 een museum, want toen werd de functie overgenomen door een modern gemaal, dat verderop werd gebouwd.”

Te Beest trad 5 jaar geleden aan als voorzitter van de Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg. “Niet helemaal onbekend terrein. Ik kom uit de wereld van de wegenbouw. Frank IJsselmuiden, de vorige voorzitter, had mij gevraagd hem op te volgen. Hij was ziek en moest stoppen. Men was op zoek naar iemand met technische interesse en een frisse blik. Het unieke van het gemaal sprak me aan. Ik zei dus ja.” Waarop hij precies ‘ja’ had gezegd, wist hij toen nog niet. “De inrichting was gedateerd en er was achterstallig onderhoud. En in 2017 ging er een bommetje af: als jullie willen doorgaan met stoom moet er een nieuwe ketel komen. De bestaande werd afgekeurd. Geen ketel betekende het einde van de stoomdagen en de historische betekenis daarvan. Een grote uitdaging dus. Want welk bedrijf maakt nog zoiets en hoe gaan we dat betalen? We hebben alles uit de

kast moeten trekken, maar het is gelukt. Vol trots kunnen we zeggen: het stoomgemaal mag blijven. Dan volgt direct: hoe gaan we verder? Want museumbezoekers van nu willen wel enig comfort. Het stichtingsbestuur heeft dat opgepakt en een werkgroep heeft een mooi rapport samengesteld: Stoomgemaal Halfweg 2.0 op weg naar de toekomst. Daarin wordt onder andere gekeken naar upgrading van het interieur en faciliteiten voor het bedrijfsleven. Ook voor vergaderingen, recepties en feestjes is het stoomgemaal een historisch interessante en zeker ook originele locatie. Alle cateringwensen kunnen vervuld worden. Misschien een idee, als de locatie-agenda voor 2020 moet worden vastgesteld?” Verdere info: www.stoomgemaalhalfweg. nl, open vanaf 1 april

29


Innovatie

e i t a c uni

Groei

e l

it

te

vi

G

ti

HOOFDDORP

k

O GE Z

ea

Robijnlaan 2, 2132 WX Hoofddorp

u

D

Cr Maatschappelijk betrokken sponsor van diverse lokale en regionale organisaties. www.hoekehoofddorp.nl

de

Nieuw jaar, Nieuwe kansen!

ef

PASSIE VOOR NISSAN PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS

EI H D N

MEER DAN 30 JAAR

Li

m m o C

Innovation that excites

Inspiratie

Gelukkig nieuwjaar!

Multicopy The Communication Company | Hoofddorp 023 557 08 35 | multicopy.nl/hoofddorp Multicopy The Communication Company | Haarlem 023 535 85 11 | multicopy.nl/haarlem

Tel. (023) 554 4055 Hoekehoofddorp.nl

WIJ ZIJN WAR CHILD BUSINESS FRIEND 2019

www.multicopy.nl/hoofddorp

DÉ SLUITENDE OPLOSSING VOOR UW BEDRIJF

BSS. BEVEI LIGI NG, SLOTENSERVIC E EN DEU R EN.

Alle disciplines onder één dak: • utiliteitsbouw • woningbouw • renovatie

Wij zijn een erkend bedrijf Politie keurmerk ‘Veilig Wonen’

Tel. 023 567 20 50 Boslaan 31, 2132 RJ Hoofddorp info@bss-hoofddorp.nl

BE VE ILIGIN G

SLOTE N SE RVICE

DE URE N

www.bss-hoofddorp.nl

Tel: 020-2105960 Regiobouw Haarlemmermeer Haarlemmermeer Aalsmeerderweg 600 Aalsmeerderdijk 600 1437 EJ Schiphol Rijk 1437 EJ Schiphol-Rijk


Erik Verstraten

In deze maand, waarin we allemaal bezig zijn met terug en vooruit kijken, kijk ik vooral even terug. Een jaar geleden schreef ik in dit magazine over duurzame werklocaties, met een knipoog naar de nominatie van ons bedrijf voor de Ondernemersprijs van 2018. Strekking was dat groen zowel leuk kon zijn als financieel voordeel opleveren. Groen bleek vorig jaar inderdaad de winnaar. Letterlijk, want wij mochten Drukkerij Groen feliciteren met hun titel. Trots zijn wij nog steeds op onze tweede plaats. Zuur was het maar even, al snel ging de knop om. Mede dankzij alle geweldige reacties voelden wij ons geen moment een verliezer. Qua duurzaamheid hebben wij doorgepakt. De milieustraat is er gekomen, de SDE subsidie voor de plaatsing van zonnepanelen is uiteindelijk toegekend en momenteel zijn we bezig met de voorbereiding tot plaatsing. Met ons kantoor hebben we opnieuw grote slagen kunnen maken qua automatisering. Bijzonder is, dat onze klanten meer dan ooit gebruik maken van alle nieuwe mogelijkheden en het einde is nog niet in zicht. Ook volgend jaar verwachten wij oplossingen die het ondernemers makkelijker maken als het gaat om hun administraties en fiscale zaken.

Ondernemersprijs, the year after….

Tegen de jury konden wij vorig jaar nog niets vertellen over onze samenwerking met Enter & Winters Accountants. We wilden het heel graag, maar soms is het beter om een beetje geduld te bewaren. Toen alles eenmaal rond was, ging het echter snel. Vanaf 1 juni zitten wij met twee kantoren onder één dak. De samenwerking verloopt bijzonder positief. Met betrekking tot digitalisering hadden we bepaalde doelstellingen geformuleerd en we kunnen nu al vaststellen dat onze inspanningen geslaagd zijn. Samenwerking met (nieuwe) collega’s is van tevoren nooit te voorspellen. Maar: wat hebben wij een geweldige groep mensen en wat is het mooi om te zien hoe beide teams elkaar al binnen een half jaar versterken! Waar Bas Bergkamp en ik geen rekening mee hadden gehouden was de kans die Jozef Braam kreeg om zich bij de Belastingdienst nog meer te kunnen verdiepen in de fiscale wetgeving. Als fiscalist pur sang koos Jozef voor die uitdaging en verliet na 10 jaar ons kantoor. Het gevoel daarbij? De vergelijking met de tweede plaats bij de Ondernemersprijs 2018 is snel gemaakt. Wij waren een goed trio, dus was het even zuur. Maar ook hier ging de knop om. En zo zij werden wij in “the year after” Verstraten & Bergkamp. Met heel veel positieve reacties, net zoals na afloop van de uitreiking van de Ondernemersprijs. Dus opnieuw allemaal winnaars! www.verstratenbergkamp.nl

31


Marc Kol “Als je kijkt naar de keuzes in mijn leven ben ik een Hoofddorper, ik ben er al drie keer naar toe verhuisd. De laatste keer vanuit Wenen, waar ik een aantal jaren woonde en werkte. Al mijn ervaring in B2B persoonlijke verkoop, management, consulting en salestraining/coaching heb ik na mijn laatste verhuizing gemengd tot één krachtige en zelfstandige bundel: arckus. Vanuit een persoonlijk betrokken samenwerking met mijn klanten voer ik opdrachten uit om commerciële groei te realiseren, op maat met meetbaar rendement. Met praktische werkwijzes richt ik mij op de drie belangrijkste commerciële uitdagingen voor mkb-bedrijven: succesvolle marktintroducties, marge-verbetering en persoonlijke groei.

Marlies de Back “Ik stel me even aan jullie voor: Marlies de Back, manager bij PDZ Uitzendbureau. Ik werk met ontzettend veel plezier alweer ruim 4 jaar in Hoofddorp, het is het allerleukste gebied om te werken! Ik ervaar deze regio als zeer actief en betrokken. Wij vinden persoonlijk contact belangrijk daarom zijn wij gevestigd in het centrum van Hoofddorp. Iedereen die op zoek is naar een baan kan bij ons binnenlopen zonder afspraak. Samen kijken wij wat de mogelijkheden zijn, zowel op de korte als lange termijn. Wij proberen onze uitzendkrachten zoveel mogelijk op te leiden zodat ze ‘arbeidsfit’ blijven. Dat is in deze veranderende markt essentieel. Wij vinden het belangrijk om niet alleen samenwerking te zoeken met onze opdrachtgevers, maar ook met het onderwijs en de gemeente. Wat speelt er in de markt en hoe kunnen wij met onze kennis een bijdrage leveren om de lokale arbeidsmarkt verder te ontwikkelen zijn dan centrale vragen. Onze missie is “Beter worden van elkaar” en daarom zijn wij aankomend

32

jaar hoofdsponsor en projectleider van Haarlemmermeer On Stage: beroepsoriëntatie voor vmbo-leerlingen. Doel ervan is deze leerlingen kennis te laten maken met alle mooie beroepen in Haarlemmermeer en aan de ondernemers de arbeidsmarkt van de toekomst te presenteren. Een mooi project voor Haarlemmermeer door Haarlemmermeer! PDZ richt zich op kandidaten die qua opleiding variëren van ‘ongeschoold’ tot niveau mbo+. Vakgebieden: van logistiek tot de administratieve sector. We werken met een zeer ervaren team dat de regio goed kent. Wat ons kenmerkt is duidelijkheid. Een opdrachtgever die op zoek is naar personeel geven wij binnen een week uitsluitsel of wij een geschikte kandidaat hebben of niet. Geen valse verwachtingen, maar helderheid en korte lijnen, daar staan wij voor! PDZ Uitzendbureau Concourslaan 32 2132 DK Hoofddorp M: 06 463 47 301 www.pdz.nl/hoofddorp

Mijn klanten zijn nu gevestigd op 150 – 250 kilometer van Hoofddorp. Voor de komende jaren lijkt het mij heel leuk om ook dichter bij huis klanten te bedienen. Daarom ben ik lid geworden.” www.arckus.nl T +31-618 761 683 E marc.kol@arckus.nl Kobbeduinen 36 2134 ZM Hoofddorp


Klein vraaggesprek met René Moos

groot succes Tijdens het Ondernemerscafé eind november bij Masami, het nieuwe Aziatische restaurant op Beukenhorst, was er ook even tijd voor een kort vraaggesprek met René Moos. Zijn vrouw Susanne bestiert het restaurant. René vertelde hoe het hem is vergaan vanaf het moment dat hij tennisleraar was op Hoofddorp-Noord. “Het was hard werken en weinig verdienen”, vertelt René “en ik speelde net niet goed genoeg om prof te worden. Vanaf het moment dat ik fitness in het vizier kreeg, ging het lopen.”

Eric van Limpt Goudsmid. Al vele jaren is Eric vanuit zijn eigen atelier bezig met mooie dingen maken. Natuurlijk was hij al goed bekend, maar opeens werd hij een zéér Bekende Haarlemmermeerder door het ontwerpen en maken van de nieuwe ambtsketen voor de burgemeester. Onno Hoes was een trotse burgemeester toen hij hem als eerste mocht dragen. Vorig jaar won Eric als deelnemer aan de A’ Design Award and Competition, als eerste Nederlander, een prijs in de categorie sieraden. Hij ontwierp een fantastische ring met een diamant met een unieke slijpvorm. Met zijn ring ‘The Reflection of love’ won hij afgelopen maand de ‘Gold Award’ bij de MUSE Design wedstrijd. Hij is er stiekem best een beetje trots op. En terecht. “Het winnen van een prijs geeft echt een heel goed gevoel”, vertelt Eric, “want het is niet zomaar een wedstrijdje. Er doen heel veel ontwerpers en kunstenaars aan mee.” Eric ziet zichzelf niet direct als kunstenaar. “Maar ik ben inmiddels tot de conclusie gekomen dat niet iedereen iets kan ontwerpen en maken van goud, zilver en platina. Het is leuk om daar dan wel goed in te zijn. Ik vind het geweldig om sieraden te maken die perfect bij de opdrachtgever –of degene die het gaat dragenpassen. Emotie vertalen naar een tastbaar sieraad. Daar gaat het om. Iets mooiers bestaat er voor mij niet en ik geloof niet dat ik ooit nog iets anders ga doen. “

Met een strakke formule van lage kosten, weinig personeel en een sober interieur veroverde Basic-Fit Nederland, België, Frankrijk en Spanje. In 2016 bracht René Basic Fit naar de beurs van Amsterdam en is het inmiddels een populair aandeel. Toekomstplannen zijn er zeker ook nog: een verdubbeling van het aantal Basic-Fit filialen. Het was een gezellige bijeenkomst en een heerlijke kennismaking met de keuken van Masami.

Eric van Limpt, Ontwerper Goudsmid info@ericvanlimpt.nl - 023 – 56 324 80

33


Jeannette Oosterbeek “Hoi, ik ben Jeannette Oosterbeek en ik werk als senior manager/externe accountant bij RSM Netherlands Accountants N.V. Wij hebben vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam, Schiphol, Haarlem, Utrecht, Eindhoven, Heerlen, Maastricht, Roermond en Venlo. Naast accountants werken er bij ons diverse gespecialiseerde adviseurs. Onze dienstverlening is erop gericht om op een professionele, betrouwbare, duurzame en persoonlijke wijze het bedrijfsresultaat voor onze cliënten steeds te verbeteren. Kijk gerust eens rond op onze website. Naast mijn werk ben ik ook te vinden op het korfbalveld in Badhoevedorp en ben ik gek op skiën. Ik heb een dochtertje van drie en ben woonachtig in Leiden. Wil je nog meer van mij weten? Spreek mij dan even aan bij een volgende bijeenkomst.” RSM Netherlands Accountants N.V. Breguetlaan 36, 1438 BC Oude Meer

Sandra Heuer “Mijn naam is Sandra Heuer, eigenaardirecteur van Vital Places, dat werd opgericht door mijn dierbare compagnon Joost Valk. Opzet was voor de werkende mens een omgeving te creëren waarin hij zich prettig voelt: healthy buildings, happy people. Immers, we brengen 80/90% van onze tijd binnen door. Dan levert een goed binnenklimaat een enorme bijdrage aan onze productiviteit. Joost is onlangs overleden en ik zet Vital Places, waaraan ik al verbonden was als partner, zelfstandig voort. Het wegvallen van Joost heeft geleid tot een verschuiving van onze focus. We richten ons nu vrijwel volledig op het adviseren, leveren en plaatsen van ‘gezond licht’, waar je energie van krijgt in plaats dat het je energie kost, en waarmee je veel kosten kunt besparen. We bieden werkplekverlichting, al dan niet aangevuld met warmere sfeerverlichting (voor binnen en buiten), voor kantoor-, zorg, retail-, schoolomgevingen, bedrijfshallen én particulieren.

34

Uiterlijk per juli 2020 zijn bedrijven verplicht enkel ledverlichting te gebruiken en per september 2021 wordt tl-verlichting uitgefaseerd. We zien dat steeds meer partijen daarop focussen, maar dat betekent nog niet dat het ene led te vergelijken is met het ander. Daarin maakt Vital Places het verschil. Wij meten alle armaturen licht- en elektrotechnisch door en bieden oplossingen die zo lang mogelijk mee gaan en die de medewerkers een goed gevoel geven. Om dat laatste te testen doen we vrijblijvend proefplaatsingen. Nog even persoonlijk: sinds 2002 werk ik als zelfstandig ondernemer en ik heb inmiddels een fijn netwerk opgebouwd. Ik ben Bollenstreker, maar al jaren met ons kantoor gevestigd in Haarlemmermeer. Dat bevalt erg goed, reden te meer om me aan te sluiten bij Ondernemend Hoofddorp. Meer weten? Ik ben te bereiken via 0252-687850, sheuer@vitalplaces.eu of vitalplaces.eu


Rinus van Kalmthout met Ed Carpenter Racing naar NTT IndyCar Series

Rinus van Kalmthout, jazeker, de zoon van Marijn, maakt volgend seizoen als jongste Nederlander in de geschiedenis zijn wedstrijddebuut in de Amerikaanse NTT IndyCar Series. De 19-jarige Hoofddorper heeft een contract getekend bij Ed Carpenter Racing en zal in 2020 een volledig seizoen uitkomen in deze Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1. Rinus staat daarmee eind mei ook aan de start van de wereldberoemde Indy 500. “Een droom die uitkomt, maar ook iets waar we de afgelopen jaren hard ons best voor hebben gedaan. Ik ben Ed Carpenter en zijn partners ontzettend dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen”, aldus een overgelukkige Rinus. Hij is uiteraard dolblij met deze unieke kans. “Ik ben superblij. Het is een droom die uitkomt en iets waar we de afgelopen jaren hard voor hebben gewerkt. Om in drie jaar vanuit de USF2000 naar de NTT IndyCar Series te komen is heel speciaal. Ik ben Ed Carpenter en zijn partners ontzettend dankbaar dat ze mij deze kans geven. Het aantal stoeltjes in de NTT IndyCar Series is beperkt, dus

als ze dan voor jou kiezen is dat een hele eer. Ik wil daarnaast Jumbo, La Place, KNAF TeamNL, mijn nieuwe partner Basic-Fit en iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, maar bovenal natuurlijk mijn familie en niet te vergeten mijn personal trainer Raun Grobben en mijn Amerikaanse manager Charles Crews, ontzettend bedanken. Ik kijk nu al uit naar de start van het seizoen.”

Jongste Nederlander ooit Het wedstrijdschema van de NTT IndyCar Series omvat in 2020 zeventien wedstrijden op zestien verschillende banen, variërend van stratencircuits en traditionele omlopen tot ovals. Hoogtepunt van het NTT IndyCar Series seizoen is de eind mei te verrijden

wereldberoemde Indy 500 op de grote oval van Indianapolis Motor Speedway. Het Indy 500-debuut van Rinus van Kalmthout valt daarmee precies dertig jaar na de eerste Indy 500-overwinning van Luyendyk. De openingsronde van het seizoen staat gepland voor 15 maart op het stratencircuit van St. Petersburg, Florida. Met zijn 19 jaar is VeeKay, de naam waaronder Rinus in Amerika bekend staat, met afstand de jongste Nederlander in de geschiedenis die zijn wedstrijddebuut gaat maken in de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1. Rinus van Kalmthout wordt in 2020 gesteund door Ed Carpenter Racing en partners, Jumbo, La Place, Basic-Fit, KNAF TeamNL, Holmatro, Oger en The Challenge Sports & Health Club Curaçao.

35


Congres geeft stof tot nadenken Er zijn natuurlijk plussen, maar je moet ook dealen met de minnen. Maar durf die stap te maken: volg je droom, je passie, neem die Andere Weg…… Deze boodschap krijgen de deelnemers aan het ondernemerscongres, dat voor de 8e achtereenvolgende keer werd georganiseerd. Datum: 16 oktober. Locatie het Courtyard by Marriott Amsterdam Airport. Thema: Een Andere Weg. In het prachtig versierde auditorium – dank aan Tuincentrum Suidgeest – opent Ondernemend Hoofddorp-voorzitter Dick Hulsebosch het congres. Hij houdt het kort. “Ik geef graag voldoende tijd aan onze dagvoorzitters Rob en Emiel. Twee theatermannen, die ons programma op hun eigen wijze zullen begeleiden.” Hij belooft niet te veel. Rob en Emiel presenteren zich met kennis van zaken over ondernemersland, maar brengen tegelijkertijd hun core business: wervelend entertainment. Met indrukwekkende staaltjes magie en mindreading zorgen ze voor een prachtige combinatie van show en de sprekersverhalen. De reacties zijn unaniem enthousiast: “Eens iets heel anders. Origineel. Verrassend. Gewoon erg leuk.” De sprekers van deze middag zijn, wat het congresthema betreft, ervaringsdeskundigen: zij kozen voor omdenken en maakten een drastische carrièreswitch. Dat betekent dat zij hun toehoorders iets te melden hebben. Zo droomde Alexander Claus van een surfhotel, maar zet hij nu het familiebedrijf voort. Lex Vonk is geen bankier meer, maar leidt AM Match. Richard Biesma, eerder in dienst bij de marechaussee en Holland Casino, exploiteert nu samen met zijn vrouw het Hoofddorpsch Friethuys. Marja Ruigrok verkocht haar eigen marketingbedrijf en is nu wethouder in Haarlemmermeer. Arthur van Dijk doorliep een zeer gevarieerde loopbaan voordat hij werd benoemd tot commissaris van de Koning. En Britta en Birgit vertellen waarom zij nu ‘even niets doen met hun studies’ en focussen op B & B Broodjes bij het NS-station in Nieuw-Vennep. Eerlijke verhalen-met-inhoud. En met een boodschap: als je inderdaad die Andere Weg gaat kiezen, hou focus, vertrouw op jezelf, geniet van de plussen, maar accepteer ook de minnen. “En” aldus Rob tijdens zijn afsluitende praatje, “wat we gehoord hebben geeft in ieder geval stof tot nadenken.” Uiteraard is er volop gelegenheid om na te praten en te netwerken. Dat kan tijdens de borrel, met als locatie ‘buurman’ het Haarlemmermeers Historisch Museum. Daarna blijkt tijdens het walking dinner bij Claus: business (pep)talk en eten, ze zijn onafscheidelijk!

36


37


Het congres werd mede mogelijk gemaakt door:

HO P

Haarlemmermeers Ondernemers Platform

Zonder al deze enthousiaste sponsors was het congres niet mogelijk geweest! 38


Wil je ook zakelijk bijdragen aan een beter milieu? Word pionier in zakelijk plastic scheiden!

Wordt jouw bedrijf of vereniging de eerste? Jaarlijks belanden miljoenen tonnen plastic in onze oceanen. Plastic verteert niet, waardoor het een groot probleem is voor het milieu. En dus voor mens en dier. Gelukkig scheiden we thuis al steeds meer plastic. Op de zaak kon dat nog niet. Tot nu! Meerlanden Bedrijfsafval gaat nu ook in het bedrijfsleven plastic gescheiden inzamelen ĂŠn recyclen. Des te meer plastic we inzamelen, des te meer nieuwe grondstoffen we kunnen produceren. We zijn hiermee een van de eersten in Nederland. Je wordt dus pionier in zakelijk plastic scheiden!

Meld je aan en doe mee met deze unieke proef Bel 0297-381 781, mail naar plasticscheiden@meerlanden.nl of kijk op www.meerlandenbedrijfsafval.nl

PLASTICIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.