__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ondernemend

Hoofddorp Nummer 1 • maart 2021 • Jaargang 27 • Een uitgave van Ondernemend Hoofddorp

Dit is een bijzonder jubileumnummer. Met heel veel dank aan Ton van Soest, vrijwilliger Fotocollectie / Redactie Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Ton heeft voor ons uren foto’s zitten zoeken in het fotoarchief van de Hoofddorpse Courant, dat is ondergebracht bij Meer-Historie.


Colofon

In dit nummer:

6-7

19-21

Ondernemend Hoofddorp bestaat in

De bouw van het nieuwe pand van

Ondernemend Hoofddorp is

oktober 45 jaar! In dit nummer kijken

Nippon Express op Schiphol Trade Park

een eigen magazine van de

we terug op die tijd. Onder andere met

gaat voorspoedig. Het hoogste punt is

ondernemersvereniging

wethouder Johan Rip.

inmiddels bereikt.

Ondernemend Hoofddorp. Het blad verschijnt vier keer per jaar.

REDACTIEADRES Postbus 490 2130 AL Hoofddorp 06 – 1877 1902 info@ondernemendhoofddorp.nl

MET DANK AAN: Ton Hofstra Fotografie Anja Maas

VORMGEVING BizzieBee Creative

25 Nieuwe vertegenwoordigers op Noord! Michel Nijland (L), FIN Advocaten & Fiscalisten, en Dennis Nieuwenhuys (R), E=MC2 totale projectinrichting, gaan contact houden met de collega-ondernemers en eventuele knelpunten of problemen melden aan het bestuur.

Communications

DRUKWERK InteGrafica / de Huisdrukker

ADVERTENTIEVERKOOP ProScript Services Bertine Schröder 06 – 53 21 33 09 pss@kpnplanet.nl

10-11 De horeca is een van de sectoren die het zwaarst is getroffen door de coronacrisis. Staatssecretaris Mona Keizer kwam zelf bij IJzerBar polshoogte nemen.

30-34 Wij stellen weer een aantal nieuwe leden aan u voor. Sommigen zijn al bekend, andere nog helemaal niet. ‘Welkom bij de club’.

EN VERDER... Informatie over Airport Business Park De Hoek en Businesspark RichPort. Natuurlijk is er weer een boekrecensie van Lisa, een column van Hugo Heerebout en Andor Valkenburg van PKF Wallast. En nog veel meer.

3


Een groene weelde uit de onverwachte ‘Hoek’

Wat een beetje groen al niet kan doen. Dit voorjaar belooft veel moois voor Airport Business Park De Hoek. Als onderdeel van een uitgebreide transformatie is het park voorzien van nieuw groen wat mooi aansluit op de vlindertuin. Lees elders in deze uitgave alles over de plannen.

www.abpdehoek.nl


Voorwoord

Perspectief Wat is het woord perspectief veel in de

genoemd kan worden. Als er op

diverse uitgaanspleinen en meer

mond genomen de laatste weken. En

de genoemde datum dan nog niets

m2 detailhandel en horeca, om zo

daarbij valt dan onderscheid te maken

mogelijk is omdat het risico nog te

Hoofddorp uit te laten groeien tot een

tussen de vragers en de aanbieders van

groot is, zijn de poppen immers aan het

concurrerend stadcentrum.

dat perspectief.

dansen.

Ambities zijn goed, maar zij moeten

Daarom moet voor ondernemend

wel passen in de tijd. Uitbreiding van

Voor de vragers is het helder: geef

Nederland continu gezocht worden

het winkel- en horeca-areaal, gevoegd

zo exact mogelijk aan wanneer de

welke (desnoods kleine) stappen wél

bij het toevoegen van veel woningen,

pandemie met zijn nare gevolgen

gezet kunnen worden om een kaalslag

strookt niet met de beperking van de

voorbij is. Die concrete wens geldt voor

in die branches te voorkomen.

parkeercapaciteit voor auto’s. En laat de

de getroffen ondernemers in onder

Het schrijnende daarbij is, dat enkele

huidige detailhandelsmarkt, waar het

andere de horeca (al heel lang), de

branches bovenmatig goed scoren.

aantal fysieke winkels o.a. door internet

evenementenbranche en nu ook de

De één zijn brood is de ander zijn

onder druk staat, wel uitbreiding met

detailhandel.

dood is een oud gezegde. Dat kan

meer m2 winkels toe?

Maar dat geldt feitelijk ook voor

in een ontwikkelende economie,

Hier geldt weer een ander dilemma met

bijvoorbeeld de ic-verpleegkundigen,

maar niet als dat buiten de macht

perspectieven. Is dit wel realistisch en

die al een jaar op hun tandvlees lopen

van de ondernemers is, zoals bij dit

komt het de betrokken partijen zoals

en snakken naar normale werktijden.

virus. Kortom vraag en aanbod van

de huidige detaillisten en horeca ten

Voor diegenen, waarvan verwacht

perspectief komen helaas niet altijd

goede?

wordt dat zij dat gewenste exacte

overeen. Het perspectief dat ik een ieder gun is

perspectief geven, is het veel minder helder. Zij zijn afhankelijk van een

Een perspectief van heel andere orde is

een volledig gevaccineerd land voor

relatief onbekend en muterend

het streven van het gemeentebestuur

de zomer. Laten wij hopen dat dit

virus en niet altijd betrouwbare

om een stadscentrum Hoofddorp te

perspectief wel op tijd gerealiseerd

vaccinleveranciers.

creëren. Voor het gebied van het NS-

wordt.

station Hoofddorp tot de Hoofdvaart De maatschappij, en ook de meeste

worden grote ambities gepresenteerd:

Dick Hulsebosch,

ondernemers, snappen diep in hun

toevoeging van 5000 woningen in

voorzitter

hart ook wel dat er geen exacte datum

hoge dichtheden, ontwikkeling van

5


1976. Het oprichtingsjaar van Ondernemend Hoofddorp. Als winkeliersvereniging, maar dat veranderde vrij snel in ondernemers vereniging. Onze wethouder Economie & Ondernemerschap , Johan Rip, was toen 17 en vertelt over zijn jeugd in die tijd.

“De Kruisweg was onze P.C. Hooftstraat” “Het was de Flower Power tijd”, begint

omdat we geen ijsvrij kregen...

in het centrum stond nog steeds de

Johan te vertellen. “Cor van Stam was

De jeugd ontmoette elkaar in de

eerste korenmolen van Hoofddorp:

burgemeester en Nederland had de

Boerderij aan de Hoofdweg, maar

De Eersteling. Deze molen dateert

organisatie van het Songfestival. De

ook in ’t Schuytegat, het Karrewiel

uit 1856. De romp werd in 1977

aanhoudende droogte leidde in 1976

en de Arnoldushoeve. Naast de

in zijn geheel op een grote trailer

tot een neerslagtekort van 361 mm.

Joannes de Doperkerk was Iliade,

verplaatst naar wat destijds de rand

Een ramp voor de boeren. Maar er

een jongerencafé. Dat was echt ‘the

van het centrum was: de Geniedijk

was ook het Europees kampioenschap

place to be’. Van 1978 tot 1984 ben

bij de huidige woonwijk Pax. De

voetbal. In een kwalificatiewedstrijd

ik daar jeugdcoördinator geweest.

verplaatsing was toentertijd een

won Nederland met 5-0 van België. En

We verkochten in een weekend meer

huzarenstukje en trok veel bekijks.”

ik had een bos lang haar!

bier dan alle kroegen uit Hoofddorp

Zwemmen deden wij hier in

samen.

Hoofddorp in het Dr. Nanningabad.

Haarlemmermeer, en met name

Ik heb er zelfs mijn diploma gehaald.

Hoofddorp, was een groeigemeente.

Maar rond 1976 werd het niet meer

Als je geen werk had, dan was dat

acceptabel geacht om tussen ratten en

wel heel bijzonder en was er wel iets

snoeken te zwemmen.”

aan de hand. De woningen in Graan

Groeigemeente

voor Visch waren er al, die dateren uit 1973, maar er werd wel al gebouwd

“Ons leven in die tijd bestond uit

aan de wijk Pax. Bornholm kwam

veel samen zijn”, vervolgt Johan. “De

later. Opmerkelijk is het, dat men

scholen waren goed en iedereen ging

toen melding maakte van de snelle

prima met elkaar om. We hebben

ontwikkelingen die gaande waren

zelfs een keer op school gestaakt,

in de Haarlemmermeer. Maar pal

6

Verplaatsing van de molen


En verder was daar natuurlijk Dunweg. Dé uitvaartondernemer in Haarlemmermeer. Wim van der Pijl had een jaar eerder het bedrijf overgenomen. Bouwbedrijf Groen bouwde veel. Hotel de Beurs was een belangrijke ontmoetingsplaats. Elsenga Elektrotechniek deed goede zaken. Vanaf het begin een echt familiebedrijf. Elsenga groeide mee met de groei van Haarlemmermeer en Schiphol. En ik had er mijn eerste baan! Wij hebben destijds nog pijpen gelegd in het raadhuis dat toen in aanbouw was. En je had natuurlijk Bij Elsenga had Johan zijn eerste baan

toen ook al de HEMA van de familie

Belangrijke ondernemers Midden in het dorp stond destijds ook de Machinefabriek Spaans. Een gerenommeerde fabriek die zich door de jaren heen had gespecialiseerd in het maken van vijzels. Op de plek waar de fabriek tot 1993 stond, zijn onder meer een deel van winkelcentrum Vier Meren en de Verzetsheldenbuurt verrezen. En het Burgemeester Van Stamplein. Mees Spaans was een belangrijke man, hij had veel gezag. Maar dat had natuurlijk ook bijvoorbeeld Rinus van Kalmthout. Dan had je ook Gerard

Hoogma, Juwelier De Haas en Drogisterij Van den Top

van de Top, de drogist. Hij overleed op jonge leeftijd en dat had toch wel een

Van der Weijden. De firma Nijhof, de

enorme impact op het dorp.

firma Blom. Het waren allemaal prachtige bedrijven en winkels. De meeste gevestigd aan de Kruisweg. Voor ons was dat toen echt de P.C. Hooftstraat van Hoofddorp. Politiek gezien speelde er niet zo veel in die tijd. De groei was het belangrijkste. Niet alleen van Hoofddorp en Nieuw-Vennep, maar ook van Schiphol. Alles liep eigenlijk gestaag door. Geen reden voor politieke geschillen.”

HEMA, de firma Nijhof en firma Blom

7


Alexander van der Pijl:

Dunweg, samen over leven Arthur van Dijk (L) en Alexander van der Pijl bij de opening van de eerste natuurbegraafplaats in Noord-Holland.

Sinds mensenheugenis is Dunweg al lid van de ondernemersvereniging.

Fantastisch dat deze officieel werd

Wij vinden het belangrijk om lokaal contacten te onderhouden met het

geopend, op 1,5 meter afstand,

bedrijfsleven. Het kennen van de slager of bakker op de hoek is heel

door de commissaris van de

waardevol. Wie zijn deze mensen in onze regionale samenleving en hoe

Koning en voormalig wethouder

kunnen wij samen deze boeiende regio een stukje aangenamer maken?

in Haarlemmermeer, Arthur van Dijk. Wij streven ernaar om een

In de afgelopen jaren hebben wij

Haarlemmermeer hebben gewonnen.

dergelijk initiatief ook in de regio

veel lezingen gehouden voor de

Dit gebeurde in een kroonjaar van

Haarlemmermeer te realiseren.

ondernemers. Die hadden tot doel

Dunweg. We bestonden in 2011

Natuurbegraven is echt iets van deze

om elkaar beter te leren kennen

namelijk precies 100 jaar. Dan ben

tijd, waarin duurzaamheid, groen en

door onze dienstverlening onder

je als organisatie wel op leeftijd

het waarderen en behouden van de

de aandacht te brengen. Niet alleen

in een wat stoffige branche, maar

natuur van wezenlijk belang is.

als uitvaartondernemer naar de

wij werden gewaardeerd om onze

particulier toe, maar ook naar de

eigentijdse aanpak. En dat gebeurt na

Wij hopen de leden van

ondernemer. Dus niet alleen wat een

110 jaar nog steeds. Wij willen andere

Ondernemend Hoofddorp binnenkort

overlijden voor jouw gezin betekent,

ondernemers inspireren om een stap

weer persoonlijk te ontmoeten en

maar ook wat voor gevolgen dat

vooruit te blijven zetten en binnen

samen herinneringen te kunnen

heeft voor de continuïteit van de

zijn of haar branche onderscheidend

maken. Mooie herinneringen,

onderneming. Wat gebeurt er met

te zijn en ook te blijven. Ondernemend

waarvan we met trots kunnen zeggen

het bedrijf als de ondernemer ziek

Hoofddorp heeft ons geholpen om de

dat het de juiste stappen zijn geweest

wordt en wellicht komt te overlijden?

drempel naar onze dienstverlening te

om Haarlemmermeer weer een stukje

Heb jij jouw onderneming hierop

verlagen. De dood en dus ook Dunweg

leefbaarder en mooier te maken.

voorbereid?

horen bij het leven.

Wij zijn trots op het feit dat wij,

Nu in 2021 kijkt Dunweg terug op de

van een bekende lokale ondernemer:

inmiddels alweer 10 jaar geleden,

opening van een natuurbegraafplaats.

“Dunweg is mijn allerbeste vriend. Hij

de ondernemersprijs van de

De eerste in Noord-Holland!

is de laatste die mij laat zakken...”

En dan sluiten we af met de woorden

8


Dennis Nieuwenhuys en Michel Nijland: nieuwe vertegenwoordigers sectie Noord Na het vertrek van Albert Slootweg medio vorig jaar was er geen vertegenwoordiging meer van bedrijventerrein Noord in ons bestuur. Daar is op 10 maart jl. verandering in gekomen. Op zijn verjaardag zei Dennis Nieuwenhuys (53) ‘ja’ tegen de club en ook Michel Nijland (40) was enthousiast. Uiteraard nog wel onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene ledenvergadering. Welkom heren! De bedrijven van beide heren zijn gevestigd op Noord. Dennis is de man van E=MC2 totale projectinrichting, gevestigd aan de Wijkermeerstraat 25. De bedrijfsnaam is gelijk aan de formule van de relativiteitstheorie van Albert Einstein. Maar Dennis heeft er een aangepaste verklaring voor. “De E in de formule”, zo legt hij uit ,“staat voor Energie (de

Vlnr Michel Nijland, Albert Einstein en Dennis Nieuwenhuys

energie waarmee iedereen binnen het bedrijf aan het werk is). De m is

fusie, overname en bedrijfsopvolging.

Noord en eventuele knelpunten of

Massa, hetgeen verwijst naar de vele

Eigenschappen die daarbij goed

problemen melden aan het bestuur.

producten die geleverd worden c.q.

van pas komen zijn gedegen

Een eerste knelpunt werd direct al

de totaalinrichting. De c representeert

communicatieve vaardigheden en

bij de nadere kennismaking op tafel

de Lichtsnelheid. En dat staat voor

een goede planning. Dit maakt Michel

gelegd: de Wijkermeerstraat. Soms is

de snelheid waarmee de projecten

een goede coördinator van fiscale

er geen doorkomen aan vanwege de

worden uitgevoerd.”

processen en (her)structureringen,

vele vrachtwagens die er rijden. Een

Het zal duidelijk zijn dat Dennis

waarbij vaak overleg nodig is met de

aparte weg voor vrachtwagens zou

zelf ook een geweldige hoeveelheid

klant, de belastingdienst, notarissen

een welkome oplossing zijn. Maar de

energie herbergt.

en accountants. Daarnaast zijn aan het

laatste tijd wordt er ook vreselijk hard

kantoor diverse advocaten verbonden,

gereden, met name door motorrijders.

Michel Nijland is als fiscalist

zodat er ook voor andere juridische

Voorzitter Dick Hulsebosch heeft

verbonden aan FIN Advocaten &

vraagstukken contact kan worden

toegezegd dat hij dit zal bespreken in

Fiscalisten, zijn kantoor is gevestigd

opgenomen met FIN Advocaten &

het overleg met de wethouders.

aan de Debbemeerstraat 14. Hij houdt

Fiscalisten.

zich met name bezig met advisering

Voor de ondernemers op Noord:

aan de directeur grootaandeelhouder

Zowel Michel als Dennis hebben

Dennis is bereikbaar op 023-5578772

en meer specifiek met aanpassingen

er zin in om voor Ondernemend

en Michel op 06 – 22 95 43 73

in de ondernemingsstructuur.

Hoofddorp aan de slag te gaan. Het is

Hierbij valt te denken aan zaken als

de bedoeling dat zij contact houden

omzetting eenmanszaak naar bv,

met de collega-ondernemers op

9


Hoofddorp, 1976 Tot 1970 was Haarlemmermeer voornamelijk boerenland.

dat het voormalige plattelandsdorp Hoofddorp figuurlijk

Een buitengewest, de grote stad was ver weg. De

vast kwam te zitten aan de luchthaven. De aanleg

verstedelijking van de polder begon in de jaren zeventig

van buitenwijken aan de rand van het dorp deed het

van de vorige eeuw. De luchthaven Amsterdam Schiphol

inwonersaantal vertienvoudigen. Er ontstond een nieuw

Airport groeide, net als de economische activiteiten

landschap. Het centrum van het dorp was het slagveld

daaromheen. Opslag, distributie en kantoren, het goedkope

tussen oud en nieuw. Oud verloor.

alternatief voor de dure stad. Deze groei zorgde ervoor

Bron: Theo Baart – Bouwlust, The urbanization of a polder

Jan Millenaar begon in 1946 samen met zijn vrouw Ank zijn eigen Gelukkig hebben we de foto’s nog. Op deze foto is de bouw van

assurantie- en makelaarskantoor. Jan Millenaar was een pionier in hart en

winkelcentrum De Markthof in 1976 te zien. De opening werd groots

nieren en wist dat actief deelnemen aan verenigingen en organisaties een

gevierd met onder meer een fanfare op de fiets. Veertien jaar later wordt

goede manier was om nieuwe contacten te leggen. ‘Netwerken’ noemen

het centrum gerenoveerd, maar in oktober 2008 wordt begonnen met de

we dat tegenwoordig. Hij bekleedde diverse bestuursfuncties en was mede-

sloop van het centrum.

oprichter van de Ondernemers Vereniging Hoofddorp.

Hoezo een BIZ voor de feestverlichting in het centrum? Toegegeven, zo’n 45 jaar geleden deden de winkeliers het ook samen, alleen wel echt samen! En samen met Elsenga Elektro. Er werd een fantastisch lichtsnoer

Op het brede trottoir voor de HEMA werden kerstbomen verkocht.

gemaakt. Hiervoor werd een elektriciteitkabel gebruikt waarop de

Maar wil je dan een beetje fatsoenlijke kerstboom hebben in het centrum,

lampfittingen werden geprikt en dan met de voet weer vastgemaakt.

dan heb je waarschijnlijk toch wel de BIZ weer nodig. Want deze uit 1976 is toch wel een beetje zielig.

10


Energie tip! Zet je cv-ketel op 60 graden en bespaar! Een cv-ketel staat vanuit de fabriek standaard afgesteld op 85 graden, veel heter dan voor de meeste huizen en kantoren nodig is. Met een simpele handeling is de temperatuur van

Dag Sven, dank je wel. En veel succes!

het verwarmingswater (dus niet het warme tapwater!) makkelijk naar 60 graden te brengen. Je ketel werkt efficiënter zonder verlies van comfort. Zo bespaar je veel gas en daarmee energie, geld en CO2-uitstoot.

Hij stond in 2017 op de kieslijst en

Hoofddorp-leden zich zeker het

werd gekozen: Sven Koopmans uit

unieke ‘schoolreisje’ naar Den Haag

Haarlemmermeer. En zo kwam een

herinneren, waar ze dankzij hem en

Instructiefilmpjes voor iedereen

jonge VVD’er met wortels in onze

zijn team zelfs even plaats mochten

Op zetmop60.nl/energiebank

polderklei in de Tweede Kamer.

nemen in de regeringsbankjes!

staan gratis korte en simpele

Een man uit onze regio op het

Helaas kon er bij de verkiezingen

instructiefilmpjes voor alle gangbare

pluche is altijd een pré. Iemand

van 2021 niet op Sven Koopmans

cv-ketels. Meestal is het niet meer

die weet wat er bij de mensen die

gestemd worden, want zijn naam

dan een simpele draai aan de

hij vertegenwoordigt echt speelt,

ontbrak op de kieslijst. Hij had

knop. Je woning of bedrijf wordt

biedt zijn kiezers een meerwaarde.

namelijk aangegeven niet meer

energiezuiniger, terwijl je comfort

Koopmans was in de afgelopen

verkiesbaar te willen zijn als kamerlid

en warmte gelijk blijven. Een kleine

regeerperiode eerst juridisch en

vanwege ‘nieuwe professionele

moeite om iets goeds te doen voor het

daarna buitenlandwoordvoerder

vooruitzichten en nieuwe persoonlijke

klimaat!

van zijn partij, en uiteindelijk ook

omstandigheden’. Hij keert terug

De campagne Zet ‘m op 60! is opgezet

woordvoerder militaire uitzendingen.

naar zijn oude passie en vervolgt zijn

door Urgenda die in het kader van

Tevens was hij voorzitter van de

carrière in de multilaterale diplomatie.

de uitvoering van de klimaatzaak

commissie voor Verzoekschriften en

Ondernemend Hoofddorp neemt

verschillende projecten uitvoert. De

Burgerinitiatieven. Met zijn kennis

afscheid van een betrokken politicus.

Haarlemmermeerse organisaties

van de wensen in ondernemersland

“Dag Sven. We zijn dankbaar voor het

Energiebank, Energieloket en

zette hij zich in op een breed vlak,

goede contact dat we met je hadden en

Tegenstroom promoten de actie

en met aandacht voor interessante

je inzet voor ons ondernemersbelang.

in de polder. De actie draagt bij

extra’s. Zo zullen Ondernemend

Veel succes in je verdere loopbaan!”

aan het terugbrengen van de CO2uitstoot en zorgt ook voor een lagere

Contributies 2021 In het bestuur is nagedacht over de contributie voor 2021. Daarbij is

energierekening. De campagne wordt onderschreven door vrijwel alle fabrikanten van cv-ketels. zetmop60.nl/energiebank

geconstateerd dat sommige leden het heel zwaar hebben, andere leden juist veel meer omzet en winst gedraaid hebben en dat veel leden ongeveer gelijk zijn gebleven. Uit het oogpunt van solidariteit hebben wij een paar besluiten genomen. Ten eerste zullen de nota’s pas in april verstuurd worden. Ten tweede krijgen de zwaar getroffen sectoren (horeca en evenementen) vrijstelling van contributie voor 2021. Als ondernemers uit andere sectoren zwaar getroffen zijn kunnen zij een (kort) gemotiveerd verzoek om contributieaanpassing doen aan het bestuur via ons emailadres info@ondernemendhoofddorp.nl.

11


More THAN A

BUSINESS PARK Wat maakt een business park succesvol? Dat begint bij de basis; de ligging, het vastgoed, de infrastructuur en het onderhoud. Park Rijk heeft sinds haar opening de basis meer dan goed op orde. Nu is het tijd voor de volgende stap. Het creëren van een hechte en actieve community, die niet alleen de interactie tussen de bedrijven verhoogt, maar ook de aantrekkingskracht tussen vastgoed en (potentiële) huurders. Om dit te bereiken zien we Park Rijk niet als een business park of bedrijventerrein, maar als een dorp met een cultuur, inwoners, een vlag en een rijkdom aan faciliteiten. Dit dorp noemen we: RichPort.

website

www.richport.nl

e-mail

info@richport.nl

facebook

facebook.com/RichPortCommunity

Advertentie_A5.indd 1

12-03-2021 09:56

Bij overnames halen wij de lijken uit de kast HEEREBOUT Advocatuur

Boslaan 4 2132 DX Hoofddorp tel 0252 620 557 info@heerebout-advocatuur.nl heerebout-advocatuur.nl

Bij overnames rollen er later zo vaak lijken uit de kast. En ook bij arbeidsen huurcontracten kunnen verborgen zaken achteraf zorgen voor een heel nare geur. Zijn die teleurstellingen te voorkomen? Ja, door goed voorwerk, duidelijke afspraken, sluitende contracten en beschermende clausules. Dat pleit ervoor om contact te zoeken met Heerebout Advocatuur. Een juridisch specialist op het gebied van fusies, overnames en arbeids- en huurcontracten én met een neusje voor het ontdekken en opruimen van allerlei verborgen lijken. Daarna kunt u weer met een opgeruimd humeur verder werken. x-ray.nl


Andor Valkenburg

Het mag weer: aangifte doen In een tijd dat er van alles niet mag, we nog steeds in een lockdown zitten en de avondklok er ook nog wel even is, is het toch mooi om te zien dat in ieder geval een ding niet verandert: het doen van de aangifte inkomstenbelasting! Zoals een gezegde zo mooi zegt: er zijn twee dingen zeker in het leven, de dood en de belastingen. Toch mooi dat die laatste ons niet in de steek laten en ons iets te doen geven op die donkere avonden dat je vanaf 21.00u het huis niet meer uit mag, tenzij je een hond hebt. Het ging met wat strubbelingen gepaard, die eerste paar dagen. De systemen van de Belastingdienst hadden een hick-up, waardoor niet iedereen meteen in het programma kon. Toch ook wel weer mooi, dat er blijkbaar nog best veel mensen zijn die niet kunnen wachten om meteen de eerste dagen van maart hun aangifte in te dienen. Volgens opgaaf van de Belastingdienst hebben tussen 1 maart 2021 en 5 maart 2021 circa 800.000 belastingplichtigen hun aangifte al ingediend. De dagen erna ging het met 10.000 belastingplichtigen per uur. Dat zijn dan toch eigenlijk wel mooie getallen. Getallen, die je ook aan het denken zetten. Zouden we toch niet meer vertrouwen in de burger moeten hebben in plaats van te denken dat-ie niet te vertrouwen is en overal misbruikt van maakt? ’Tuurlijk gebeurt dat laatste, maar is dat niet vaak de kleinere groep, die met een beetje goede wil vaak ook al behoorlijk in kaart te brengen is? En is het dan niet beter daar de aandacht op te richten, in plaats van op “iedereen”? Enfin, voor degene die nog moeten, eerst maar eens door het aangifteprogramma zien te komen. Aan de ene kant word je enorm geholpen door de vooraf ingevulde aangifte, maar wel even goed kijken of alles klopt en goed staat. Aan de andere kant moet je je nog wel even door de vragen heen worstelen, die duidelijk lijken, maar dat niet voor iedereen altijd ook direct zullen zijn. Na invullen even de tijd nemen, en zoals je wiskunde- en rekenleraar vroeger zei, dan is de uitkomst een beetje logisch. Zo heb je toch wat te doen ’s avonds na ingang van de avondklok. Have fun!

13


Transformatie Airport Business Park De Hoek

Medewerkers van Le Gardinier aan het werk met de renovatie van het groenplan

De Hoek was ooit een buurtschap in Haarlemmermeer met kleine

plezierig om tussen de middag een

arbeidershuisjes en kleine bedrijven. De oorspronkelijke bebouwing vormde

wandeling te maken. Hoe anders is

een lintdorp langs de noordoostzijde van de Kruisweg. Eind jaren tachtig

het nu!

kreeg de gemeente grootse plannen met het buurtschap. Het moest het visitekaartje van Hoofddorp worden!

In 2016 werd een parkmanagementvereniging opgericht met het doel

Er werden inderdaad prachtige

ondernemersvereniging was ten einde

de kwaliteit van bedrijventerrein

gebouwen neergezet en later weer

raad. Er waren bijvoorbeeld geen

De Hoek in Hoofddorp te verhogen.

afgebroken. Het ‘visitekaartje’

trottoirs. Daardoor was het voor de

Een jaar eerder was al de Wet

verpauperde. De toenmalige

medewerkers van de bedrijven niet

op de Bedrijveninvesteringszone

14


(BIZ) in werking getreden. Het is een effectief middel gebleken,

Bestuur Airport Business Park De Hoek

waarmee ondernemers en vastgoedeigenaren in staat zijn te

Het bestuur bestaat uit Dick Dam – vertegenwoordiger van Fokker

investeren in het publieke domein in

Services, secretaris, Remko Petillon - vertegenwoordiger van Falcon

hun eigen omgeving. Voornaamste

Logistics, penningmeester en Marco Freriks – vertegenwoordiger van

doelstellingen voor de BIZ op De Hoek

SEGRO, voorzitter. Mike Steggerda was jarenlang voorzitter, maar heeft

waren: imagoverbetering en het

de hamer overgedragen aan Marco. Mike zal, zolang zijn agenda het

optimaliseren van de veiligheid. En

toelaat, adviseur blijven. Zijn kennis en ervaring is van grote waarde.

dat is gelukt. Maar een BIZ geldt voor

Het parkmanagement wordt uitgevoerd door Interglobe

5 jaar.

Vastgoedmanagement. Parkmanager is Tiffany Graf.

Verlenging BIZ

www.abpdehoek.nl

“De afgelopen BIZ-periode zijn

tiffany@interglobe.nl

collectief een aantal zaken opgepakt voor een upgrade van het bedrijventerrein”, vertelt Marco Freriks, Associate Director Asset

Prachtig groen

renovatie. De resultaten zijn inmiddels

Management bij SEGRO, belegger

“In 2020 zijn wij van start gegaan

duidelijk zichtbaar op de Hoeksteen,

en ontwikkelaar van logistiek en

met het renoveren van het groen

Rijnlanderweg, rondom de Vlindertuin

industrieel vastgoed en gevestigd

op Airport Business Park De Hoek”,

(oude klinkerweg) en onder de

op De Hoek. “Bijvoorbeeld het

vervolgt Marco Freriks. “Het nieuwe

busbaan. Er zijn diverse plantvakken

groen en de signing. Het resultaat is

groenplan kon door middel van een

aangelegd en verbeterd. Wat zal het

inmiddels goed te zien. Echter, er zijn

succesvolle subsidieaanvraag bij de

er mooi bij staan als men straks in het

meer zaken die de nodige aandacht

Provincie in gang worden gezet en

voorjaar een wandeling door het park

verdienen. Daarom gaan wij voor

de eerste fase is inmiddels afgerond.

maakt.”

een verlenging van de BIZ-periode.

In oktober 2020 is Le Gardinier

De voorbereidingen zijn in volle

gestart met de tweede fase van de

gang. Er is al een aantal gesprekken gevoerd met een representatieve selectie van ondernemers, zowel met pandeigenaren als gebruikers op de Hoek. In die gesprekken is teruggekeken op de bijna afgeronde BIZ-termijn en input ontvangen voor het nieuwe BIZ-plan. Het draagvlak daarvoor is goed. Er heerst tevredenheid over hetgeen in deze periode is bereikt, er zijn goede ideeën voor de komende periode en er is gevoel voor de noodzaak om juist in deze periode samen te werken aan een toekomstbestendig bedrijventerrein. Momenteel wordt voor de komende vijf jaren, de periode 2022 tot 2026, een plan van aanpak opgesteld. Op korte termijn zal ook de draagvlakmeting gaan plaats vinden. Ik heb er alle vertrouwen in.”

15


DRIVE TOGETHER

M A Z D A M X- 3 0

D E S PA N N I N G W O R D T O P G E V O E R D.

NU VOORRAAD VA N AUIT F SEP TE M B ER IN ONZE SHOWRO OM LEVERBAAR.

Onze eerste 100% elektrische crossover

. Imposant van buiten, ruim van binnen . Royaal in materiaalkeuze

200108 MAZ Creatives Maart Hartgerink en klomp 185x132mm [opmaak01].indd 1

HARTGERINK EN KLOMP Opaallaan 22-26 | 2132 XT Hoofddorp | 023 - 5543838 www.h-klomp.nl | /HartgerinkenKlomp

09-03-2020 09:09


Onvoorziene omstandigheden Jarenlang zie je geen politie op straat.

uitgevoerd. “Overmacht” zou ook

De onvoorziene omstandigheden

In plaats daarvan wel matrixborden

een verweer kunnen zijn.

worden door de rechtbank erkend en

om te waarschuwen tegen rovende

In Nederland is de rechter

de pijn moet 50/50 worden gedeeld.

buitenlandse bendes. De afschaling

terughoudend in het aanvaarden

Of deze uitspraak gebruikt kan

van de zorgcapaciteit valt niemand

van “overmacht” of “onvoorziene

worden in andere contractzaken?

op. We praten, doen ons dingetje,

omstandigheden”. Dat is immers

Ik denk het wel. Ook een beroep op

drinken wijn en eten nog in

ondernemersrisico. Maar de

de redelijkheid en billijkheid zou

restaurants.

pandemische maatregelen vallen

uitkomst kunnen bieden, maar dat

naar mijn idee buiten het normale

beroep is alleen mogelijk als de wet

ondernemersrisico.

de situatie niet (volledig) regelt en

Een jaar later: overal politie, overal boa’s, angst en eenzaamheid. En we

dan moet de uitkomst ook nog eens

worden met de neus op de feiten

In een uitspraak over huurbetalingen

“onaanvaardbaar” zijn. Ook een

gedrukt dat van bovenaf allerlei

bepaalde de rechtbank Den Haag

lastige, maar wel mogelijk.

wetten en regels worden opgelegd

recent, dat de huur met 50%

door een overheid die plotseling wel

verminderd moest worden.

Hoe dan ook, de uitspraak van de

(negatieve) aandacht heeft voor de

rechtbank Den Haag is in huurzaken

burger. Totaal niet te voorzien, toch?

gevolgd door een vergelijkbare

Een IT-bedrijf uit Florida meldt zich

uitspraak van de rechtbank

bij me. Ze hebben een getekend

Amsterdam. Het contracteren in de

contract met een Nederlands bedrijf

huidige situatie vraagt dus meer

dat hen zou ondersteunen. Het draait

aandacht in de contracten. Want

om miljoenen. Het bedrijf uit Florida

nu is immers de situatie niet meer

doet cyber security en artificial

“onvoorzien”. Contracten zouden

intelligence voor o.a. de NATO. De

aangevuld kunnen worden met extra

politieke maatregelen gooien roet in

zekerheden.

het eten en de Amerikanen kunnen niet meer reizen. In feite kunnen ze het contract niet meer nakomen.

Specialist in onvoorziene

Maar het Nederlandse bedrijf vraagt

omstandigheden:

nu schadevergoeding vanwege contractbreuk.

Hugo Heerebout Heerebout Advocatuur

Een beroep op “onvoorziene

Boslaan 4

omstandigheden” ligt voor de hand.

2132 DX HOOFDDORP

Niemand kon er immers wat aan

info@heerebout-advocatuur.nl

doen, dat het contract niet wordt

0252- 620557

Hugo Heerebout 17


Boekrecensie

Jeanet van Antwerpen vertrekt naar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling van onze business parken. Mooie

Een tijd geleden kreeg ik via Twitter een

bedrijven hebben zich er gevestigd.

aardig berichtje van Sebastiaan Hooft.

Bedrijven die niet alleen bijdragen

Hij vond ons origineel en verfrissend

aan de economische ontwikkeling van

als ondernemer. Altijd een lekker

onze regio, maar samen met ons ook

gevoel, zo´n compliment. Redelijk rap

willen bijdragen aan de leefkwaliteit.

erachteraan bedacht hij een plannetje

De rol van SADC als verbinder vanuit

dat minstens zo origineel en verfrissend

visie tussen publiek en privaat is meer

is! Bij aankoop van zijn boek ´APK voor

dan ooit relevant.”

ondernemers´ mogen wij een lokale wandeling met de auteur aanbieden!

Schiphol Area Development

Tijdens die wandeling gaat Sebastiaan

Per 1 mei zal directeur Jeanet van

Company (SADC) is regionaal

met in je in gesprek over jouw

Antwerpen, na een periode van zes

gebiedsontwikkelaar van

ondernemerschap en zijn methode.

jaar, SADC verlaten. Haar nieuwe

toekomstbestendige, goed bereikbare,

Sebastiaan Hooft was één van de

rol is die van directeur regio Noord-

(inter)nationaal concurrerende

succesvolste ondernemers van

Oost en Midden bij BPD | Bouwfonds

businessparks in de Metropoolregio

Nederland, tot hij volledig crashte en

Gebiedsontwikkeling. Van Antwerpen:

Amsterdam, die ook aan bijdragen aan

bijna alles kwijtraakte. Hij raapte de

“Samen met mijn collega’s heb ik

de leefkwaliteit. In haar portefeuille

brokstukken op en hervond zichzelf

met veel energie en passie gewerkt

zitten De President en Schiphol

door te breken met zijn oude gewoontes.

aan de doelen van SADC. Het is een

Trade Park (beide in Hoofddorp),

Hij nam zich voor om nooit meer in

professioneel bedrijf met uitstekende

Schiphol Logistics Park (Rozenburg),

diezelfde val te trappen.

mensen. We hebben flinke stappen

PolanenPark (Halfweg) en Business

Gebaseerd op gesprekken met meer

gezet in het circulair ontwikkelen

Park Amsterdam Osdorp.

dan vijfhonderd ondernemers van over de hele wereld en de analyse van zijn eigen crash kwam hij tot een simpel systeem om een succesvol bedrijf op te bouwen, zonder er zelf aan onderdoor te gaan. Sterker nog, met de Vijf Pijlers van Duurzaam Ondernemerschap leer

Blij met nieuwe internationale bedrijven

je hoe je je carrière kunt versnellen of

Haarlemmermeer heeft als

toen 15 bedrijven zich hier vestigden.

een burn-out kunt vermijden, maar ook

vestigingsplaats een streepje voor

Uiteraard is het mogelijk, en dat wordt

hoe je kunt leven als een leeuw (goed

op veel andere gemeenten omdat

ook verwacht, dat deze bedrijven in de

eten en rusten op het juiste moment) en

de nationale luchthaven Schiphol

komende jaren verder groeien. Gelet

waarom idee en team cruciaal zijn voor

zich binnen de gemeentegrenzen

op de coronacrisis is de afname zeer

duurzaam succes. Ware verhalen en

bevindt. Hierdoor is internationale

beperkt. De wethouders Economische

praktische adviezen die grote impact op

bereikbaarheid gewaarborgd en

Zaken Marja Ruigrok en Johan Rip zijn

je leven zullen hebben.

dat is voor veel bedrijven een

dan ook blij met dit resultaat.

Dat kan nu extra handig zijn, want of

belangrijke reden om hier hun

Om minder afhankelijk van Schiphol

je nu starter bent of doorgewinterde

locatie te kiezen.

te worden en de bedrijvigheid in Haarlemmermeer diverser te maken,

ondernemer, druk voelen we allemaal. Heb je interesse? Bestel bij ons het boek,

Vorig jaar openden 101 internationale

zet het gemeentebestuur onder andere

dan regelen wij de rest.

bedrijven een nieuwe vestiging in de

in op het aantrekken van bedrijven uit

Metropoolregio Amsterdam, waarvan

andere sectoren. Van de 13 bedrijven

Lisa van Leeuwen - Snijders

13 in Haarlemmermeer. Dit blijkt

die zich in Haarlemmermeer hebben

www.boekhandelstevens.nl - APK voor

uit de resultaten die Amsterdam In

gevestigd zijn 8 niet luchthaven

ondernemers – Sebastiaan Hooft –

Business onlangs bekend maakte. Een

gebonden.

15 euro – uitgeverij Business contact

daling van 2 ten opzichte van 2019,

18


Hoogste punt voor Nippon Express 19


De nieuwbouw van Nippon Express op Schiphol Trade Park gaat voorspoedig. Het hoogste punt is inmiddels bereikt. Schenk Makelaars, samen met VB Facility services, begeleidt het totale traject.

Op een zomerse dag werd vorig

en we beschikken over in het oog

De onderneming heeft wereldwijd

jaar de eerste paal geslagen voor de

springende, ultramoderne faciliteiten,

partijen, bedrijven en regio’s succesvol

nieuwbouw van Nippon Express.

die ons in staat stellen kwaliteit

met elkaar kunnen verbinden. In

Masahiro Murakami (President) en

en betrouwbaarheid voor al onze

het totale bouwproces - van ontwerp

Ruud Drijsen (Vice President) hadden

processen en diensten te waarborgen”,

tot uitvoering - zijn Corporate Social

tijdens een feestelijke bijeenkomst de

aldus Ruud Drijsen.

Responsibility, Quality, Security

eer om samen met wethouder Marja

en Environment daadwerkelijk

Ruigrok (Economie & Innovatie) de

Duurzaam

officiële handelingen te verrichten.

Binnen het programma van eisen lag

regelgeving van het BREEAM

Omdat er amper sprake is geweest

de focus op ‘pharma’. Daarvoor is,

Excellent duurzaamheidscertificaat.

van een echte winter, ziet het

gebruikmakend van de modernste

Andere duurzaamheidspunten:

ernaar uit dat het gebouw conform

technieken, veel aandacht geweest.

grote glasoppervlakken, zodat er

planning in juni wordt opgeleverd.

Immers, Nippon Express voert het

veel daglicht binnenkomt, een goede

Nippon Express (Nederland) B.V. is

sociale aspect hoog in het vaandel.

klimaatregeling voor veel thermisch

dan gevestigd op Maraboeweg 1 op Schiphol-Zuid, in een modern logistiek bedrijfs- en kantorencomplex op een zichtlocatie langs Rijksweg A4 (Amsterdam-Den Haag). Het team van Schenk Makelaars, dat inmiddels bestaat uit meer dan 20 medewerkers, begeleidt het traject van de allereerste ideeën tot en met de oplevering. Nippon Express, een van de grootste logistieke dienstverleners in de sector ‘wereldwijd’, is trots op deze nieuwbouw, die niet op zichzelf staat. Het bedrijf laat hiermee zien klaar te zijn voor de toekomst. Het is een uitbreiding van de activiteiten, ook in Nederland. “Ons wereldwijde netwerk kent vele routes

20

meegenomen. Leidraad was de


binnencomfort in zomer en winter en hoogwaardige ledverlichting en verlichtingswaarden binnen en buiten

Nippon Express new development

het gebouw.

Ontwerp en begeleiding: voorbeeld van lokale samenwerking

The start of Nippon Express’s new development at Schiphol Trade Park. The official ceremony was conducted by Mr. Masahiro Murakami (President) and Ruud Drijsen (Vice President), together with councilor Marja Ruigrok (Economy & Innovation).

Het nieuwe logistieke complex wordt gebouwd op het Schiphol Trade Park,

Nippon Express (Nederland) B.V. is building a modern logistics business

vlakbij Amsterdam Schiphol Airport.

and office complex. The Schiphol Trade Park offers a high-profile location,

De totale oppervlakte is ruim 12.500

visible from highway A4 (Amsterdam-TheHague). Schenk Makelaars

m2 en omvat een bedrijfshal met 17

supervises the entire construction process: from the very first ideas on the

docks en een kantoor van ruim 2.500

drawing boards until the delivery in June.

m2. Het ontwerp is van M-Architects.

Nippon Express, one of the largest logistics service providers in the

Er komen een parkeergarage met 4

sector worldwide, is proud of its new development. This expansion in

lagen voor meer dan 160 auto’s en

the Netherlands is by no means self -contained. It clearly shows that the

diverse fietsenstallingen. VB Vastgoed

company is ready for the future, also in the Netherlands. “Our global

management, onderdeel van Schenk

network, consisting of multiple routes boasting ultramodern facilities,

Makelaars & Partners, is samen

enables us to guarantee quality and reliability throughout our processes

met SVGM verantwoordelijk voor

and services.”

het bouwmanagement. Hercuton uit Nieuwkuijk zorgt voor turn-key

The new development, designed by M-Architects, consists of an industrial

oplevering.

hall and an office. VB Vastgoedmanagement, part of Schenk Brokers & Partners, and SVGM are taking care of the construction management.

Wij wensen Nippon Express op dit

Hercuton from Nieuwkuijk has been commissioned for turn-key delivery.

uiterst moderne bedrijventerrein

Construction is expected to be complete and the new premises to be

goede zaken!

delivered in June 2021.

Met dank aan Rob de Wit en Jeanet van Antwerpen van SADC.

We wish Nippon Express at this ultra-modern business industrial site every success.

21


Bezoek het vernieuwde Cruquius Museum! Het Cruquius Museum is geheel vernieuwd en vertelt nu het verhaal over de droogmaking van het Haarlemmermeer. Bezoek ons en verwonder je over de kracht van 19de-eeuwse stoomtechnieken en de eeuwenlange strijd tegen het water. 170 jaar geleden pompte het Cruquiusgemaal, samen met twee andere gemalen, het grote en gevaarlijke Haarlemmermeer leeg. Koning Willem I speelde een hoofdrol in deze geschiedenis. Hij nam het moedige besluit de enorme binnenzee droog te maken met behulp van de nieuwe stoomtechniek.

De nieuwe inrichting combineert oude stoommachines met moderne films en interactieve audiovisuele middelen. Het resultaat is een samenhangend verhaal over de watergeschiedenis, de ontwikkeling van stoomtechniek en de mens achter de grootste Cornish-stoommachine ter wereld. Voor iedere bezoeker laten we de machine bewegen en voor geïnteresseerden – jong en oud! - is er op gezette momenten een Stoompracticum. Daar kan je spelen met water, vuur en stoom en zien hoe de grote machine vroeger werkte. De transformatie van het Cruquiusgemaal is de eerste fase van het grote nieuwbouwplan van Haarlemmermeermuseum De Cruquius. In 2021 wordt in de museumtuin, naast het gemaal en het Theehuis, een nieuw paviljoen gezet met de collectie van Historisch Museum Haarlemmermeer.

22


Gratis toegangskaart? Meld je voor 1 mei aan voor onze nieuwsbrief onder vermelding van je naam met de actiecode ONDERNEMEN en maak kans op een van de 10 gratis toegangskaarten.

Praktische informatie Cruquius Museum aan de Cruquiusdijk 27 te Cruquius is geopend van maandag t/m zondag en ontvangt jullie graag volgens de RIVM-richtlijnen. Kijk voor meer informatie over prijzen, stoompracticum, route en parkeren op onze website www.haarlemmermeermuseum.nl en bestel via deze website ook vooraf de toegangskaarten.

23


Robert van Leeuwen in gesprek met wethouder Marja Ruigrok en staatssecretaris Mona Keizer

Ook Haarlemmermeerse horeca wankelt

Hoe lang houden zij het nog vol? Iedereen weet het. De horeca is één van de sectoren die het zwaarst is

mochten er niet bij zijn vanwege de

getroffen door de coronacrisis. En de groep startende horecaondernemers

coronaregels. “Het was een gesprek

wordt nog eens extra hard geraakt, omdat ze geen aanspraak kunnen maken

van drie kwartier. Ik heb ons verhaal

op een regeling van het Rijk. Nog steeds niet.

kunnen doen en ik voel me gehoord”, vertelt Robert over het bezoek van

Wie voor een steunpakket in

In die brief deed zij een dringende

Mona Keijzer aan zijn IJzerBar aan de

aanmerking wil komen, moet

oproep aan de staatsecretaris voor

Kruisweg. “Het was een fijn gesprek.

immers omzetverlies kunnen

inkomensondersteuning voor

Mona Keijzer was heel open. Het is

aantonen. En dat kan een startende

startende horecabedrijven. “Die steun

een pittige tante. Echt heel fijn. Zij

ondernemer nu eenmaal niet. Een

hebben zij op korte termijn heel

zag ook echt de nood bij ons en onze

aantal horecaondernemers had in

hard nodig”, zegt Marja Ruigrok. “Ze

collega’s. In december trokken we bij

januari een gesprek met wethouder

hebben veel investeringen moeten

de gemeente Haarlemmermeer aan de

Marja Ruigrok. Ton Verstraten (De

doen en nog nauwelijks een euro

bel en daar werden we gehoord. Nu is

Eersteling), Jeroen Kerkhof (La Floria)

verdiend. Met kredieten overleven

ook de staatssecretaris hier op bezoek

en Robert van Leeuwen (IJzerBar)

deze starters het niet, ze hebben

geweest in een ontmoeting waaruit

vertelden de wethouder hoe slecht de

toekomstperspectief nodig,” aldus de

gevoel spreekt. En met resultaat, want

zaken er voor staan. Maar hoe graag

wethouder.

nu komt er een compensatieregeling

de gemeente de ondernemers ook

voor startende ondernemers. Dan

zou willen helpen, zij ontvangt hier

Pittige tante

geen middelen voor en krijgt ook geen

De brief had resultaat: de

creatief zijn en gaan ondernemen. Het

compensatie van het Rijk. Daarom

staatssecretaris kwam naar Hoofddorp

is alleen een beetje jammer dat we pas

schreef wethouder Marja Ruigrok

om zelf met initiatiefnemer Robert

in mei kunnen inschrijven voor deze

een brief aan de staatsecretaris van

van Leeuwen van de IJzerBar te

speciale regeling.”

Economische Zaken, Mona Keijzer.

praten. De andere horecaondernemers

24

kunnen we misschien eindelijk weer


Bijzonder coulant Eind februari spreken we Robert van Leeuwen opnieuw. “Ik ben positiever dan een maand geleden”, stelt hij. “Maar er moet nu wel wat gaan gebeuren, want ik zit inmiddels financieel volledig aan de grond. En ik ben de enige niet. Gelukkig zijn onze verhuurders, de broers Chris en André van de Poppe, heel erg coulant. Zij zijn ons volledig tegemoet gekomen. Als zij dat niet hadden gedaan, dan waren wij er niet meer geweest. Echt blij ben ik ook met onze bierbrouwer, Royal Swinkels Family Brewers. Ook zij hebben onze betalingsverplichting opgeschort. Maar uitstel is geen afstel en de schuldopbouw wordt steeds groter.”

Uit eten in de auto

Vlnr Bar Bistro Joseph, IJzerBar, Rio, The Market Club, chef van IJzer en l’Hirondelle

De actie van restaurant De Parel in

uitzetten. Het onrecht stapelde zich

kunnen brengen. Want het kan

Leimuiderbrug is ook overgewaaid

weer op. Samen met onze gasten en

natuurlijk niet zo zijn dat de horeca na

naar Hoofddorp. Robert: “Wij zijn dit

team hebben wij snel geschakeld en

een heropening opnieuw de deuren

weekend ook gestart met een ‘drive-

onze muziek naar binnen gebracht.

moet sluiten. En dan is wachten het

in-diner’. Oftewel uit eten in de auto.

Vanuit De IJzerbar hebben onze dj’s

enige alternatief.

En het werd een succes. Wat hebben

een livestream opgezet met de daarbij

wij weer genoten van de gezelligheid

behorende muziek, die de gasten dus

Later in de week reageert

die wij uit het werken halen. Mensen

vanuit de auto konden volgen. Wij als

burgemeester Marianne Schuurmans

serveren in de auto met een heerlijk

ondernemers en organisatoren staan

tegen Bart Boele van het Haarlems

muziekje op de achtergrond en een

voor innovatie en creativiteit, iets

Dagblad op de noodkreet van Robert

stralend zonnetje. Het leek weer even

waar in deze Corona-periode meer

van Leeuwen op social media.

‘normaal’, hoe raar het ook klinkt.

dan ooit beroep op wordt gedaan.”

“We doen als gemeente alles om

Volledig op afstand, met mondkapjes

ondernemers te helpen. We zoeken de

op, handschoenen aan, werkend met

Volhouden

reserveringen en volgens de huidige

Na het weekend bleek dat het in

op”, stelt zij. “Er mogen bij IJzerBar

andere maatregelen. Alleen drive-in,

heel Haarlemmermeer verboden is

wel met de auto maaltijden worden

dus alleen zittend in de auto mochten

om muziek op straat te laten horen.

afgehaald, maar een gezellig muziekje

onze gasten weer langskomen. Wat

Die mededeling kwam tijdens het

op het terras mag niet. Muziek buiten

hebben wij samen genoten! Helaas

horeca-overleg op maandagochtend

wordt gezien als een evenement en

kwam 10 minuten na de opening op

1 maart met burgemeester Marianne

evenementen zijn verboden”, aldus

vrijdag al de eerste ronde Handhaving

Schuurmans. Tijdens het overleg

Schuurmans. “We zijn in voor alle

om te klagen over de ‘sfeerinrichting’.

vertelde de burgemeester tevens dat

creatieve plannen van ondernemers.

Maar hier kwamen we gelukkig uit

de besmettingscijfers er nog steeds

Bijvoorbeeld op zondag een drive-in

en we mochten de dag vlekkeloos

niet goed uitzien. En opnieuw werd

restaurant openen. We kijken naar

doorbrengen. Dag twee was helaas

een sprankje hoop van deze jonge

ieder idee of het kan. Uit eten in je

niet zo’n succes in de onderhandeling

ondernemers de grond in geboord.

eigen auto is op het randje van de

met onze handhavers. Wij waren

Het is echt de vraag hoe lang ze dit

regels, maar als het veilig kan dan mag

volgens hen een evenement aan

nog volhouden. Maar de komende

het. Ik heb er zelf gegeten en het geeft

het organiseren, hetgeen verboden

twee weken zijn bepalend. Te vroeg

je echt een beetje een vakantiegevoel.”

is. We moesten de muziek dan ook

opengaan zou een jojo-effect teweeg

grenzen van de coronabeperkingen

25


Eerste 100% circulaire asfaltmengsel kers op de taart 26


Haarlemmermeer gaat als eerste gemeente het nieuwe 100% circulaire asfaltmengsel van Dura Vermeer in de praktijk toepassen. In onderling overleg is een proefvak aangewezen in de straat Seevank in Zwanenburg. Dura Vermeer en hoofdaannemer

bitumen van oude dakbedekking

Fronik Infra werken aan de

verbeteren de kwaliteit van het asfalt.

reconstructie van de weg en

Dat maakt dit mengsel constructief en

asfaltverharding. Het proefvak,

in levensduur minimaal gelijkwaardig

met een lengte van ongeveer 200

aan bestaande mengsels. Maar wel

meter, wordt gedurende 72 maanden

100% circulair met een zeer lage

gemonitord op constructieve

milieu-impact.”

eigenschappen. Deze pilot is vorig jaar op 10 december gestart.

Upcycling Jeroen Turenhout, bedrijfsleider bij

Dura Vermeer heeft het circulaire

Dura Vermeer, is blij met de kans

asfaltmengsel ontwikkeld in

het nieuwe mengsel in de praktijk te

samenwerking met Roof2Road,

testen. “We hergebruiken waardevolle

specialist in het recyclen van bitumen

bitumen van oude daken in plaats

daken. Arjan Mooijekind, hoofd

van te verbranden. Dat betekent

Asfaltontwikkeling bij Dura Vermeer:

een upcycling van asfaltwegen en

“Dit mengsel bestaat volledig uit

een hogere trede op de ladder van

secundaire bouwstoffen. Er worden

circulariteit. Een betere kwaliteit asfalt

geen nieuwe ‘virgin’ bouwstoffen

tegen dezelfde kosten als de reguliere

toegevoegd. Daarom kunnen we als

niet-circulaire mengsels. De komende

eerste in de markt dit mengsel echt

maanden en jaren gaan we in de

100% circulair noemen. Het bevat

praktijk testen en monitoren.”

ecozand en ecogranulaat dat vrijkomt

Jos Ruigrok, adviseur Duurzaamheid

bij de thermische reiniging van

bij de gemeente Haarlemmermeer,

teerhoudend asfalt, asfaltgranulaat

werkt graag mee. “We zijn als

en bitumen houdende dakbedekking

gemeente aangesloten bij ketenoverleg

afkomstig van sloopdaken. De kwaliteit

met opdrachtnemers en leveranciers

van het mengsel is hoog, omdat we de

om daarmee een bijdrage te leveren

samenstelling bij de productie kunnen

aan nieuwe duurzame oplossingen.

beïnvloeden. Dit in tegenstelling tot

Zo zijn we ook actief betrokken bij

een 100% Partiële Recycling (PR),

de ‘betonketen regio Amsterdam’ en

waarbij de kwaliteit afhangt van het

de ‘asfaltketen Noord-Nederland’.

vrijgekomen gefreesde materiaal

Als eigenaar van de openbare

van de oude weg. De hoogwaardige

ruimte geven we partijen graag

eigenschappen van het gemodificeerde

de ruimte om innovaties in de praktijk te testen. Zoals dit nieuwe asfaltmengsel. Het project KinheimSeevank is momenteel in uitvoering en past qua tijd en omvang perfect in ons “straatje”. Fronik Infra heeft dit project mede door zijn duurzaamheidsmaatregelen in de uitvoering binnengehaald. Zo wordt ook de openbare ruimte klimaatadaptief ingericht. Het nieuwe asfaltmengsel van Dura Vermeer is wat ons betreft de kers op de taart.”

27


regelt elke MKB financiering Bel voor een vrijblijvende afspraak!

Begin vandaag nog met sociaal ondernemen.

Zakelijk financieren is keuzes maken. Wij helpen je persoonlijk met de juiste.

Heeft u vacatures?

Denk ook eens aan mensen met een arbeidsbeperking, velen zitten nu werkloos op de bank. Samen kunnen we daar verandering in brengen! In de regio Amstelland en Meerlanden zorgen wij al jarenlang voor succesvolle plaatsingen, jobcoaching en advies over subsidies.

Corné Maljaars (06) 18 08 71 52

Neem contact op met AM matchwerkcoach Bjarne van Wijk: 06 - 4336 9778 ammatch.nl

200525_AM_advertentie_90x132_DEF.indd 1

Financieringsgilde Haarlemmermeer

25-05-2020 11:00

KANTOORBINGO BRIEFPAPIER & ENVELOPPEN

DUIDELIJKE SIGNING MET DE CORONA-REGELS OP KANTOOR

VISITEKAARTJES VOOR ALLE MEDEWERKERS

GENOEG KLADBLOKKEN EN PENNEN

‘WELKOM TERUG’ PRESENTJE VOOR DE WERKNEMERS

GEPERSONALISEERDE MONDKAPJES EN VOLDOENDE DESINFECTIE MIDDELEN

Heeft u alles klaar voor een goede start op kantoor wanneer dat weer mogelijk is? Nog geen bingo? Laat ons helpen ervoor te zorgen dat uw bingo-kaart compleet wordt! haarlem@multicopy.nl | 023 535 85 11 hoofddorp@multicopy.nl | 023 557 08 35


RichPort. Pionier in Park Community Management Tiffany Graf, RichPort Parkmanager

De zuidelijke helft van Schiphol-Rijk staat bekend als Park Rijk. Een business

De naam ‘RichPort’ was geboren. Een

park dat ooit is ontworpen met een duidelijke visie. Een overdaad aan

park ‘Rijk’ aan faciliteiten, activiteiten,

natuur (57% bestaat uit park) en de auto’s zoveel mogelijk verscholen onder

succesvolle bedrijven, groen en

het maaiveld.

mogelijkheden. Uiteraard moesten de plannen iets worden bijgesteld met

De nabijheid van Schiphol, de A4

park is er naar lichtend voorbeeld van

de komst van corona. Evenementen

en Amsterdam, de supersnelle

Chiswick Park (Londen) gestart met

werden waar mogelijk online

glasvezelinfrastructuur én de

Community Programming. Hierbij

georganiseerd, of in aangepaste vorm.

aanwezigheid van toonaangevende

hoort een internationale, krachtige

“Aardig om te vermelden”, zegt Tiffany

hotels in het park maken het

naam, nieuwe branding en een

Graf, “is dat het in RichPort gelukt

aantrekkelijk voor bedrijven met

toegewijde Community Manager. Wat

is om tijdens de pandemie toch veel

een internationale achtergrond.

levert dit op? Tevreden huurders, een

nieuwe huurders aan te trekken.

Momenteel wordt er gewerkt aan

positief imago en waardeverhoging

Zodra we weer terugkeren naar

een hogesnelheid-ov-verbinding met

van het vastgoed.

het kantoor gaat het dak eraf

Schiphol en Hoofddorp CS, waardoor

in RichPort en zullen er ook

het park nóg aantrekkelijker wordt als

Tiffany Graf, RichPort Parkmanager:

grootschalige in- en outdoor events

vestigingsgebied nabij Schiphol en de

“De afgelopen jaren zijn er

plaatsvinden. De plannen zijn groots

grote steden.

meerdere initiatieven geweest om

en het enthousiasme bij huurders is

de huurders te verbinden. Van

aanstekelijk. Wij bieden de huurders

Een businesspark met veel groen

bootcamps tot BBQ’s. Nu gaan we dat

meer dan alleen kantoorruimte en een

en stijlvol vastgoed is een prachtige

gestructureerder aanpakken om nog

mooie omgeving. Community vorming

basis, maar de belanghebbenden

meer betrokkenheid en continuïteit te

en gedeelde faciliteiten hebben de

achter het park wilden meer. Zo

realiseren.”

toekomst en wij sorteren vast voor!”,

werd onder andere Vision Plaza West

aldus Tiffany Graf.

volledig getransformeerd met een

Een facilitair partner werd

vooruitstrevende lounge, restaurant,

aangetrokken. Zij hebben Park Rijk

Lees alles over RichPort op

event-ruimte en secret garden. Om de

geholpen aan de nieuwe naam,

www.richport.nl

huurders actief te betrekken bij het

branding en een Community Manager.

29


Vital Water werd zo geraakt door de impact ervan op mezelf en anderen, dat ik mij in drinkwater ben gaan verdiepen. Al vrij snel besloot ik te stoppen met mijn werk als webdesigner en ben nu zelfstandig distributeur van medische gecertificeerde waterionisatieapparaten uit Japan geworden. Met mijn bedrijf Vital Water heb ik inmiddels tientallen mensen aan een betere gezondheid geholpen. Ik richt mij op particulieren en bedrijven die gezondheid en duurzaamheid belangrijk vinden. Zij kunnen met mij afspreken in het Pharos gebouw bij station Hoofddorp. Dit moderne bedrijfsverzamelgebouw heeft de ambitie om het gezondste en duurzaamste gebouw van Europa te worden. In opdracht heb ik daar twee watertappunten gerealiseerd. Ook het restaurant in het gebouw - The Farm Kitchen - maakt gebruik van dit water bij de bereiding van maaltijden. Op de 19e etage geef ik presentaties over het belang van gezond drinkwater. Zodra het weer mogelijk is, is iedereen van Ondernemend Hoofddorp van harte welkom in het mooie Pharos gebouw. Voor meer informatie: www.vitalwater.nl

Mijn naam is Marjanne Bulk. Ik

webdesigner. Dit heb ik gedaan

ben een boerendochter, geboren en

totdat ik een aantal jaar geleden via

getogen in Haarlemmermeer. Na

een vriend per toeval in aanraking

mijn studie Communicatie heb ik

kwam met geïoniseerd drinkwater,

eerst meerdere lange reizen gemaakt

dat de juiste eigenschappen voor

en tussendoor wat baantjes in de

ons lichaam bezit. Ik ben ontzettend

Marketing gehad. Vervolgens ben

dankbaar dat dit heerlijke en gezonde

ik in 2010, op ZZP basis, gestart als

water op mijn pad is gekomen. Ik

30


Tegenstroom Haarlemmermeer Bij Tegenstroom werken twee mensen: Pia van Hijfte en Andrea van de Graaf. Vragen? Mail of bel en één van ons neemt de telefoon op. Zonder langdradig belmenu. We zijn een sociale onderneming zonder financieel winstoogmerk. Ons doel is lokale en schone energievoorziening in Haarlemmermeer. Dat kunnen we alleen bereiken samen met bewoners én ondernemers. Samen houden we de energie én de geldstromen binnen Haarlemmermeer! Met ruim 50 andere lokale energieinitiatieven zijn we verenigd in om|nieuwe energie. Door onze krachten te bundelen kunnen we als collectief 100% duurzame en lokale energie leveren in onze eigen regio. Dat maakt dat we door onder andere de consumentenbond al 6 keer zijn uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier van Nederland. Tegenstroom is Haarlemmeermeers

dan over naar Tegenstroom. Een

eigen lokale energiebedrijf voor

makkelijkere bijdrage aan versnelling

Wil jij ook bijdragen aan een

stroom en gas. Onze stroom is 100%

van de energietransitie is er niet!

duurzaam Haarlemmermeer? Sluit je

lokaal opgewekte zonnestroom, die

aan bij Tegenstroom!

onze klanten thuis ontvangen vanaf

Op de grote bedrijfsdaken in

vijf lokale productielocaties: Hoeve

Haarlemmermeer komen er steeds

Meer informatie over zonnepanelen

Voorzorg (Zwanenburg), Solar Green

meer zonnepanelen bij. Niet gek,

op je dak of een zakelijke offerte voor

Point (Rijsenhout), Jos Koeckhoven

want naast een gezonde businesscase

levering van stroom en gas? Bel of

(Hoofddorp), zomerbloemenkwekerij

voor je bedrijf, zorg je ook nog eens

mail Andrea: 06 2424 2941, andrea@

Steenwijk (Abbenes) en StukArt

voor een betere samenleving. Heeft

tegenstroom.nl.

Tuinen (Nieuw Vennep).

jouw bedrijf ook een groot dak en wil je zo’n gezonde businesscase met

Thuis graag lokale energie gebruiken?

De Haarlemmermeerse ondernemers

zonnepanelen? We komen graag langs

Overstappen kan makkelijk en snel via

wekken meer stroom op dan ze zelf

om je te helpen!

tegenstroom.nl

nodig hebben. Wat ze over hebben, leveren ze aan Tegenstroom en wij leveren dat aan onze klanten, particulier en zakelijk. Dus, wil je met je bedrijf qua energievoorziening iets doen voor de maatschappij, stap

tegenstroom energie voor Haarlemmermeer 31


Financieringsgilde Haarlemmermeer

Ik ben Corné Maljaars en per

mooi. Maar nog mooier vind ik het

tegelijkertijd een adviseur met kennis

1 februari zelfstandig zakelijk-

dat je tevreden bent over mijn manier

van de lokale situatie.

financieel adviseur in de gemeente

van werken en de oplossing die ik heb

In deze ondernemende regio wil ik je

Haarlemmermeer. Ik beschik over

aangeboden.

graag leren kennen om te horen wat

een zeer ruime ervaring in de

Daarom ook mijn keuze om me

je bezighoudt. Zoek je een klankbord

bankenwereld en zet nu, onder de

met mijn bedrijf aan te sluiten bij

om te sparren over je financiële

vlag van Financieringsgilde, al mijn

Financieringsgilde, een samenwerking

mogelijkheden? Een vrijblijvend

kennis in voor de mkb-ondernemers

van franchiseondernemers die

gesprek is altijd mogelijk. Ik kijk

in deze regio.

mkb-ondernemers onafhankelijk

ernaar uit!

De gesprekken met klanten leveren

adviseren bij hun financiering.

mij altijd enorm veel energie op. Ik

Ook Financieringsgilde geeft

Financieringsgilde Haarlemmermeer

vind het erg leuk om te horen wat

klanttevredenheid de hoogste

Corné Maljaars

je als ondernemer motiveert, wat

prioriteit. Bovendien profiteer je als

Wapserveld 16

je wil bereiken en hoe ik je daarbij

klant van een Financieringsgilde-

2151 JP Nieuw-Vennep

kan helpen. Daarbij staat voor mij

kantoor van collectieve

06 – 1808 7152

klanttevredenheid voorop. Als het lukt

inkoopvoordelen, heb je toegang tot

www.financieringsgilde.nl

om een financiering te regelen, is dat

ruim 100 geldverstrekkers en krijg je

32


Zatthu Jewelry een site gevonden waar zij haar edelstenen en ander materiaal kon kopen. “Ik heb daar toen wat besteld”, vertelt Maureen verder. “Je begint met niets en dat was toch wel spannend. De combinatie van Huysstyl Branding & Design en Zatthu Jewelry is ontzettend leuk. Het zijn twee totaal verschillende werelden, maar je moet wel creatief zijn. Voor het ontwerpen van sieraden, maar zeker ook voor het bouwen van websites.” Vanzelfsprekend heeft Maureen ook haar eigen website, www.zatthu.nl, want ze verkoopt uitsluitend online. Het assortiment is breed. Maar toch niet gevonden wat je zocht? Neem dan contact met haar op, zij zoekt graag met je mee! Als je praat over een carrière-

voor een Amerikaans bedrijf. Dat was

Op haar site geeft ze ook tips en

switch, dan weet Maureen Hemstede

eerst gevestigd in Naarden en later in

advies over het dragen van sieraden.

van Zatthu Jewelry daar alles van.

Amsterdam- Zuid -Oost. Ik heb daar

“Sommige vrouwen vinden het best

Jarenlang was zij werkzaam in de

bijna 10 jaar gewerkt als Customer

lastig om de juiste sieraden bij hun

ICT en Telecom, maar zeven jaar

Support Manager met een groot

outfit te zoeken”, besluit Maureen.

geleden gooide zij drastisch het

portfolio. Dat waren pittige jaren: een

“Want hoe combineer je sieraden?

roer om en volgde haar hart. Nu

stressvolle baan en als alleenstaande

Welke ketting past bij welke jurk

ontwerpt zij niet alleen haar eigen

moeder de zorg voor 2 kinderen.

of trui? En met welke oorbellen

sieraden, ze maakt ze ook nog eens

Opeens was de koek op en liet mijn

combineer je een kralen ketting? Op de

zelf.

gezondheid mij geen andere keus dan

website staan suggesties, gewoon ter

het roer om te gooien en ben ik voor

inspiratie. Niets moet.”

Maureen werkte een aantal jaar voor

mijzelf begonnen. In die tijd heb ik

T-Systems, net als T-Mobile onderdeel

mijn huidige partner Dennis ontmoet.

Zatthu Jewelry heeft als introductie

van Deutsche Telekom. “Het bedrijf

Voor hem heb ik met mijn ene bedrijf

voor de leden van Ondernemend

was destijds gevestigd op Schiphol-

Huysstyl Branding & Design de website

Hoofddorp een leuke actie: 20% korting

Rijk”, begint Maureen te vertellen. “Ik

gebouwd en ik kreeg al snel meer

op de eerste aankoop. De kortingscode

had het daar zo naar mijn zin, ik heb

klanten. Maar mijn passie is toch het

is Hallo20.

op bijna alle afdelingen gewerkt. Steeds

ontwerpen en maken van sieraden.

kwam er weer iets nieuws. Zo leuk.

En dat ik doe met mijn andere zaak:

De betekenis van Zatthu (zattoe) vindt

Op een gegeven moment verhuisde

Zatthu Jewelry.”

zijn oorsprong in oude geschriften

het bedrijf naar Vianen en ik ben mee

en staat voor zowel sieraad als

verhuisd. Ik heb daar 9 jaar gewerkt en

Zatthu

er ontzettend veel ervaring opgedaan.

Maureen is van jongs af aan al bezig

van Zatthu geworden: “Elke vrouw

Daar heb ik nu ook nog steeds profijt

met kralen en het ontwerpen van

moet zich mooi voelen wanneer zij een

van. Vervolgens ben ik gaan werken

sieraden. Ze had al vroeg op internet

sieraad van Zatthu draagt!”

schoonheid! Dit is tevens de filosofie

33


Druivenstok

Even voorstellen: mijn naam is

Uiteraard ben ik aan het eind van

je graag 10% kennismakingskorting.

Maureen Duin en ik heb een online

het jaar ook hét adres voor mooie

Gebruik de kortingscode

wijnwinkel, genaamd Druivenstok.

kerstgeschenken.

Ondernemendhoofddorp2021. Proost!

de vinologenopleiding gedaan.

Sinds 1998 woon ik al in

Met bruisende groeten,

Sinds die tijd geef ik heel graag

Haarlemmermeer. Door lid te worden

wijncursussen, wijn & spijs-

van Ondernemend Hoofddorp hoop

Maureen Duin

workshops en wijnparty’s. Behalve

ik meer binding te krijgen met de

Druivenstok

voor de verkoop van heerlijke wijnen,

ondernemers binnen de gemeente,

die ik in Haarlemmermeer persoonlijk

zodat we elkaar kunnen versterken

www.druivenstok.com

bezorg, kun je bij mij terecht voor een

en mooie samenwerkingsverbanden

https://www.facebook.com/

basis-wijncursus, een wijncursus-plus

kunnen aangaan.

Druivenstok

In 2013 heb ik aan de Wijnacademie

en online wijnproeverijen. Dat is heel

https://www.instagram.com/

erg leuk om te doen. Verder verzorg

Als nieuw lid wil ik jullie uiteraard

ik graag relatiegeschenken, die het

graag kennis laten maken met de

hele jaar door met een persoonlijke

heerlijke wijnen van Druivenstok.

boodschap verstuurd kunnen worden.

Plaats je een bestelling, dan geef ik

34

Druivenstok


Prachtige cheque van Martine voor Adamas

Plug & Play met Streaming Studio

Zijn wij ondernemers niet allemaal creatief? Dat is de titel van het

Events zoals in het oude normaal

fotoboek waaraan Ondernemend Hoofddorp-lid Martine Goulmy in 2019

mogen voorlopig nog niet. Mogen ze

met hartstocht en plezier heeft gewerkt. Heel veel ondernemers kochten

wel online? Ja, onder voorwaarden.

het boek. Maar ze zijn nog niet uitverkocht!

Gevolg: een stijgende vraag naar de beste stream-faciliteiten. En dan natuurlijk met de mogelijkheid een beroep te kunnen doen op deskundige ondersteuning, want dat is minstens zo belangrijk. Streaming Studio Haarlemmermeer, sinds kort gevestigd in Nieuw-Vennep, is een van de ondernemingen die beide kan bieden. Het bedrijf beschikt over een professionele studio met een oppervlakte van 144 vierkante meter, die flexibel is ingericht en simpel kan worden aangepast aan de wisselende vereisten van de meest uiteenlopende online of hybride events. De standaardinrichting bestaat uit drie remote camera’s, een achterwand met LED tv schermen (14) en een geavanceerd geluid- en

“Vorig jaar besloot ik om een groot

We stoppen niet. Nog steeds gaat 20

televisiewaardig lichtsysteem. Voor de

deel van de opbrengst van mijn

euro van elk verkocht boek naar deze

streaming kan zowel een algemeen

boek ‘Ondernemen en Creativiteit’ te

organisaties. Ook voor ondernemende

als een eigen interactief platform

doneren aan Adamas-inloophuis en

studenten is mijn boek leerzaam

worden gekozen. Streaming Studio

Pink Ribbon”, vertelt Martine. “Tot

en inspirerend. ‘Ondernemen en

Haarlemmermeer is een initiatief

dat besluit kwam ik, omdat op 2 juli

creativiteit’ is dus ook leuk om weg te

van Van Rossum Facilities (VRF), dat

2020 bleek dat ik borstkanker had.

geven.”

verantwoordelijk is voor de inrichting

Inmiddels heb ik met goed resultaat de

en technische voorzieningen. Ook

chemo en operatie achter me liggen en

Doe mee!

kan ik voorzichtig weer vooruit kijken.

Ga naar https://goulmydesign.nl/boek-

technische medewerkers. In

Daar ben ik dankbaar voor.”

ondernemen

nauwe samenwerking met

Mooie donatie

levert het bedrijf de gespecialiseerde

evenementenspecialist Eventerim, Special Events wordt er ook

“Dankbaar ben ik ook voor de mooie

ondersteuning aangeboden op het

donatie die ik heb kunnen doen aan

gebied van contentmanagement,

Adamas-inloophuis en Pink Ribbon”,

redactie en/of productie.

vertelt Martine verder. “In december

Vanzelfsprekend voldoen de studio,

heb ik in totaal een bedrag van

de procedures en handelswijzen ter

6.000 euro kunnen overmaken naar

plaatse volledig aan het geldende

deze twee fantastische organisaties.

COVID-19 protocol van de audiovisuele

Geld dat ze goed kunnen gebruiken,

sector

omdat door de coronacrisis bijna alle fondsenwerving onmogelijk werd.

35


GEZONDE LUNCHBIJEENKOMSTEN

Heerlijk om elkaar weer even Met de gedachte ‘we moeten toch wat doen voor onze leden’ zijn we medio februari gestart met lunchwandelingen. De eerste keer in de winterweek, dus heerlijk gewandeld door een wit Haarlemmermeers Bos met een dik pak sneeuw. Koffie / warme chocola en een broodje bij La Floria, en wandelen maar. Onderweg was er voldoende tijd om elkaar even te vertellen hoe het gaat. Corné Maljaars, die twee dagen eerder lid was geworden, kon zich ook gelijk even voorstellen. Na de wandeling nog een broodje en koffie, en klaar. Het was een succes en voor herhaling vatbaar. De herhaling van de lunchwandeling kwam al twee weken later toen we een vroeg voorjaar hadden. Dit keer een wandeling rond de Toolenburger Plas. En de staande lunch bij restaurant Lieveling. Zelfde recept: koffie / warme chocola en een broodje, en wandelen. Ook hier na de wandeling nog even een drankje en een ‘gezond’ broodje kroket. We waren toch calorieën kwijt door het lopen, dus het mocht.... Zo lang er binnen geen bijeenkomsten mogelijk zijn om bij elkaar te komen, gaan we door met de wandelingen. De volgende gaat waarschijnlijk door Hoofddorp-Centrum met wethouder Johan Rip die tekst en uitleg kan geven over wat er daar allemaal gebeurt.

36


te zien en te spreken....

37


Ondernemers helpen ondernemers:

‘Hartelijk Haarlemmermeer’ Samenwerken in deze tijd is meer dan nodig. Schenk Makelaars is actief als lokale en regionale makelaar en komt bij veel bedrijven over de vloer. Bij de één worden door corona extra uren en omzet gemaakt, maar helaas zijn er ook schrijnende gevallen. Waar mogelijk heeft Schenk Makelaars reeds geholpen op vastgoed gebied, maar dat is soms niet voldoende. Onlangs is samen met een aantal andere ondernemers het idee ontstaan om zowel ondernemers als de horeca in Haarlemmermeer te steunen, onder andere door lokaal inkopen te doen, of door de Voedselbank te voorzien van producten. Maar er valt meer te doen. Voorbeelden? Je kunt het zorgpersoneel verrassen met een mooie bos bloemen. Of een cadeau kopen voor een jarig kind waarvan de ouders dat even niet kunnen betalen. Meerdere bedrijven hebben inmiddels aangegeven te willen helpen en/of een

WIJ DOEN MEE!

financiële bijdrage te geven. Waarschijnlijk zijn er lezers van ons magazine of leden van

INFOREGIO INF REGIO

Ondernemend Hoofddorp die dit

Henk Werner Groen Management BV

Hartelijk Haarlemmermeer-initiatief willen steunen. Wil je meedoen, omdat SAMEN nu eenmaal veel meer mogelijk maakt? Stuur dan voor meer info een berichtje naar laurens@ schenkmakelaars.nl

38

FIENDesign

HAARLEMMERMEER

DESIGNMASTERS COMMUNICATIE & VORMGEVING


Doeltreffende communicatie

Hoge Kwaliteit

Ontwerp & Drukwerk

Advies op

maat

Servicegericht persoonlijk contact

Jouw boodschap op de juiste manier vertalen en vertellen... daar zijn we goed in!

Planetenweg 5, 2132 HN Hoofddorp - 023 557 55 88 - creatie@bizziebee.nl - www.bizziebee.nl ontwerp | dtp | drukwerk | websites | van idee tot en met realisatie


BLS SIGN

& PRINT B

.V. | LUZER

GM NIEU 5 | 2153 7 T A A R T NES

W-VENNEP

| 0252

| INFO@BLS 62 94 40

W.BLS .NL | WW

.NL

Profile for Anneke Copier

Ondernemend Hoofddorp Magazine 1 / Maart 2021  

In Haarlemmermeer ben je lid van Ondernemend Hoofddorp Ondernemersvereniging Ondernemend Hoofddorp is de grootste en meest actieve ondernem...

Ondernemend Hoofddorp Magazine 1 / Maart 2021  

In Haarlemmermeer ben je lid van Ondernemend Hoofddorp Ondernemersvereniging Ondernemend Hoofddorp is de grootste en meest actieve ondernem...

Advertisement