Ondernemend Hoofddorp Magazine / december 2021

Page 1

Ondernemend

Hoofddorp Nummer 4 • december 2021 • Jaargang 27 • Een uitgave van Ondernemend HoofddorpColofon

In dit nummer:

6-7

10-11

Absoluut een mooie mijlpaal vindt Peter

Huisvesting van onderwijs heeft een

Ondernemend Hoofddorp is

Gorthuis het 100-jarig bestaan. Sinds

wereld te winnen. Dat blijkt uit een

een eigen magazine van de

1926 is de bakkerij-winkel gevestigd

gesprek met Florus Roelofsen, voorzitter

ondernemersvereniging

aan de Kruisweg 953 in Hoofddorp.

college van bestuur, van het Nova

Ondernemend Hoofddorp.

En Peter wil graag het congres terug!

College. Hij ziet het graag anders.

Het blad verschijnt vier keer per jaar.

REDACTIEADRES Postbus 490 2130 AL Hoofddorp 06 – 1877 1902 info@ondernemendhoofddorp.nl

MET DANK AAN: Ton Hofstra Fotografie Anja Maas

VORMGEVING BizzieBee Creative

18-22 Een gesprek met de organisatoren van grote evenementen in Haarlemmermeer. Kunnen zij volgend jaar hun evenement weer organiseren? Iedereen heeft er zin in om weer wat moois neer te zetten.

Communications

DRUKWERK InteGrafica / de Huisdrukker

ADVERTENTIEVERKOOP ProScript Services Bertine Schröder 06 – 53 21 33 09 pss@kpnplanet.nl

14-15

30-31

Frank Griekspoor vertelt over het

Energie besparen en verduurzamen?

reilen en zeilen van het bedrijf, over

Menig ondernemer krijgt er de

de derde generatie, maar ook over zijn

kriebels van, want je moet investeren

grootste hobby: motorcrossen.

en dat kost geld. Maar niet altijd.....

EN VERDER... Dunweg Uitvaartzorg nam met een aantal politici een kijkje op de natuurbegraafplaats in Koedijk. Zou dit ook kunnen in Haarlemmermeer? Foto voorpagina:

Natuurlijk waren wij ook in Fort Noxx en spraken met de nieuwe exploitanten,

Het Fort van Hoofddorp heet

ook weer de collumns van Andor Valkenburg en Hugo Heerebout, het

sinds 1 december Fort Noxx

bedrijfsbezoek aan Van Driel Automotive en nog veel meer....

3


Beste leden van Ondernemend Hoofddorp Kerstmis: sfeer, warmte, elkaar ontmoeten, vol optimisme uitkijken naar mooie feestdagen… wat zouden wij toch graag met jullie een grote(re) bijeenkomst willen organiseren. De datum stond al vast, onze Kerstborrel hadden we gepland op 21-12-21. Helaas, moesten we daar een streep doorzetten.Corona is nog steeds de baas. Toch willen wij samen met jullie ons jubileumjaar met iets extra’s afsluiten en volgens de lijn van 2020, toen het ook niet mogelijk was om in grote groepen bijeen te komen, doen wij dat met een dubbel doel. Bij onze horecaleden, die het opnieuw weer zwaar hebben, mogen jullie als lid € 50 besteden bij een zelfgekozen restaurant: een feestelijke attentie voor jullie, een kleine booster voor onze horeca. Over hoe dat precies in zijn werk gaat hebben de leden al bericht gehad. De bon is tot 1 maart te verzilveren bij het horeca lid naar keuze. Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een mooi en gezond 2022! Bestuur Ondernemend Hoofddorp


Voorwoord

Toekomst Wat gaat de (nabije) toekomst ons brengen? Voor hopelijk korte termijn is er

wordt steeds somberder. Dit overigens

de OVHZ heb ik meegedaan aan een

in tegenstelling tot aannemers en

brianstormsessie van uitzendbureau

klusbedrijven, die het werk niet aan

PDZ en het Nova College over het

kunnen.

betrekken van de jeugd bij het

weer een lockdown afgekondigd, nu

bedrijfsleven. Hoe krijgen wij jongeren

met de mooie titel avondlockdown.

Voor de langere termijn hebben wij in

enthousiast voor banen die nu minder

Veel bijeenkomsten en gezellige

Glasgow een poging gezien om met alle

populair zijn, maar wel heel essentieel.

samenkomsten moeten afgezegd

landen in de wereld het leefmilieu voor

Niet iedereen kan filmster worden.

worden. Onze traditionele Kerstborrel,

de jongere generaties en de generaties

Er zijn ook loodgieters, timmerlieden

maar ook het Kerstgala met de

die nog geboren moeten worden,

en zorgmedewerkers nodig. Die kloof

bekendmaking van de Ondernemer van

acceptabel te houden. Dit vraagt veel

tussen wensen van het bedrijfsleven

het jaar van Haarlemmermeer, gaan

aanpassingen die niet vanzelf gaan.

en de keuzes van leerlingen bestaat al

bijvoorbeeld niet door.

En die, eerlijk gezegd, op korte termijn

heel lang. Toch moeten bedrijfsleven

Onduidelijk voor iedereen is het

ook veel consequenties hebben voor

en onderwijs nog meer met elkaar

vervolg gedurende de winterperiode.

het bedrijfsleven. Er wordt vooral naar

samenwerken om de arbeidsmarkt

Krijgt Nederland het virus onderdrukt

ondernemers gekeken om geforceerd

van de toekomst gezond te houden.

of moeten wij voorlopig met allerlei

meer te doen dan waar zij nu toe in

Ondernemend Hoofddorp wil daarbij

beperkingen leven? Wil ook de laatste

staat te zijn. Een lastig dilemma, maar

graag een intermediaire rol vervullen.

16 procent zich laten vaccineren,

wij zijn het toch wel verplicht aan onze

waardoor zij zelf, maar ook anderen

jeugd.

Mooie feestdagen.

weer vrijer kunnen leven? Dat brengt mij op het derde punt waar

Dick Hulsebosch,

Helaas zijn een paar branches weer

ik aandacht voor wil vragen bij een

voorzitter

de klos, zoals de horeca, de cultuur

beschouwing over de toekomst. Met

en de evenementen. Hun toekomst

collega-voorzitter Ben Perdaan van

5


Bakkerij Gorthuis viert 100-jarig bestaan

Peter Gorthuis

6


Absoluut een mooie mijlpaal vindt Peter Gorthuis het 100-jarig bestaan. “Mijn

de maatschappij, iets wat onlangs

overgrootvader – Adrianus Gorthuis – vestigde zich in 1921 in Hoofddorp als

nog eens werd benadrukt door

zelfstandig bakker. Hij ging van start in een pand aan de Hoofdweg, maar

burgemeester Schuurmans. Zij kwam

kwam in 1926 naar onze huidige winkel aan de Kruisweg. Een eigen pand, dat

het echtpaar niet alleen feliciteren,

speciaal voor deze bakkerij-met-winkel is gebouwd.

maar bracht ook de eremedaille van de gemeente mee. “Juist vanwege onze sociale betrokkenheid. Totaal onverwacht, maar erg leuk.” Oog hebben voor de maatschappij, vertelt hij, betekent lid zijn van Ondernemend Hoofddorp. “Sinds jaar en dag, mag ik wel zeggen. Je leert collega-ondernemers kennen en hoort wat er speelt. En als er problemen moeten worden aangepakt, bereik je samen meer dan alleen.” Successen op dit gebied? “Ja, de kort-parkeersituatie op ons deel van de Kruisweg. Het

Het karakteristieke Gorthuispand aan de Kruisweg

heeft even geduurd, we zijn er zo’n 15 jaar mee bezig geweest, maar wie

Na de oorlog kwam zijn zoon Piet, de

Mensen kunnen dan altijd voor

hier voor een boodschap maar even

grootvader van Peter, in het bedrijf

brood terecht.” Samen met Aria – “zij

hoeft te zijn, kan een halfuur staan

en hij gaf de zaak door aan zijn zoon

heeft de creatieve ideeën” – probeert

voor 10 eurocent. Dat heeft veel chaos

Dick. “Dat was mijn vader”, gaat

hij regelmatig te zorgen voor iets

opgelost.”

Peter verder. “En dat was in 1967.

nieuws. Meest recent is Peter’s Puur,

Sinds1999 sta ik, samen met mijn

een nieuwe broodsoort, die hij zelf

Over de activiteiten en social events

vrouw Aria, aan het roer. We zijn

heeft bedacht en ontwikkeld. “Een

van Ondernemend Hoofddorp is hij

de vierde generatie Gorthuis.” Ooit

volkoren(meergranen)brood met een

enthousiast. “Ik kan er alleen niet

aan een ander beroep gedacht? “Nee

speciale mix van granen. Het draagt

vaak naartoe. Als bakker moet je heel

hoor, bij ons zit het bakkersdeeg

door deze samenstelling bij aan een

vroeg op, dan zit er voor ’s avonds niet

in de genen. Vanaf mijn 12e liep ik

gezond leefpatroon en is geschikt voor

zoveel meer in. Maar het programma

hier al rond en wist meteen: dit wil

diabetici.”

ziet er leuk uit. En als ik nog iets mag

ik. Een uitdagend vak: mensen met smaak laten eten, daar doe je het voor.

Wens: congres terug

Met gebak en taart kun je je creatief

Bakkerij Gorthuis staat volop in

wensen, breng, zodra het kan, het congres terug. Lijkt me goed, als dat zou lukken.”

uitleven.”

Brood en veel meer Zes jaar geleden gaven Peter en Aria hun pand een metamorfose en breidden het assortiment uit. “Mensen zijn druk, hebben steeds minder tijd. We kregen vragen om meer dan brood en gebak, zoals kant- en-klaar belegde broodjes. Het bracht ons op het idee om ook kaas en vleeswaren te gaan verkopen. Dat bleek een voltreffer.” Ook helemaal bij deze tijd past het 7 dagen per week beschikbaar zijn. “Dat lukt prima door onze automaten.

Peter en Aria Gorthuis

7


DRIVE TOGETHER

M A Z D A M X- 3 0

D E S PA N N I N G W O R D T O P G E V O E R D.

NU VOORRAAD VA N AUIT F SEP TE M B ER IN ONZE SHOWROOM LEVERBAAR.

Onze eerste 100% elektrische crossover

. Imposant van buiten, ruim van binnen . Royaal in materiaalkeuze

HARTGERINK EN KLOMP Opaallaan 22-26 | 2132 XT Hoofddorp | 023 - 5543838 www.h-klomp.nl | /HartgerinkenKlomp

200108 MAZ Creatives Maart Hartgerink en klomp 185x132mm [opmaak01].indd 1

09-03-2020 09:09

Advocaat in schaapskleren HEEREBOUT

De ene advocaat is de andere niet. Heeft u een juridisch geschil kies dan een

Advocatuur

advocaat die bij u past. Iemand waar u goed mee kunt praten en die verstand van zaken heeft. Die de wet kent en weet te interpreteren. Dat pleit ervoor om contact op te nemen met Heerebout Advocatuur. Advocaten die bekend staan om hun

Boslaan 4 2132 DX Hoofddorp tel 0252 620 557

info@heerebout-advocatuur.nl heerebout-advocatuur.nl

inlevingsvermogen, kennis en schat aan ervaring maar ook omdat zij nooit opgeven. Want achter die rustige verschijning en aimabele presentatie schuilt een advocaat in schaapskleren. Meestal tot grote verrassing van de verliezers.


Andor Valkenburg

Belastingen en fair share Nog een paar weken en het jaar 2021

Los van de discussie of je nu belasting

is ook weer geschiedenis. In Duitsland

moet betalen volgens een (strikte)

zijn ze in staat om in twee maanden

uitleg van de belastingwetgeving of

een nieuw kabinet te formeren. Wij

dat je toch ook rekening moet houden

in Nederland zijn er ietsje langer mee

met de geest en de achterliggende

bezig. Het gaat de langste formatie

gedachten van wetgeving, weet

tot nu toe worden. Een record is een

(nagenoeg) iedereen eigenlijk wel wat

record, zullen we maar zeggen.

zo ongeveer een fair share is. Zoals nagenoeg iedereen ook wel een idee

Wat ook lang gaat duren is Covid-19.

heeft van wat goed en fout is, wat

Het ziet ernaar uit dat Covid-19

nog kan en niet kan, zonder dat daar

wel een blijvertje gaat worden en

nu een regeltjesboek op nageslagen

ook, veel langer dan verwacht,

behoeft te worden.

ons leven nog wel een tijdje zal

Hij die profiteert van allerhande

blijven beheersen, zo niet bepalen.

overheids- en algemene

Hoe hiermee om te gaan? Is het de

voorzieningen, voelt ook wel aan

overheid die dat moet zeggen, of

dat hij daar een bijdrage aan moet

hebben we zelf ook wel een idee

leveren. Kijkt men dan voor de

hoe we bij kunnen dragen aan de

vraag of een belastingplichtige

beheersing van Covid-19?

zijn fair share bijdraagt naar één belastingmiddel of dienen alle

Wat ook niet weggaat zijn de

belastingmiddelen hierbij betrokken

belastingen. Er wordt wel eens

te worden?

gezegd dat er twee zekerheden

Voor de belastingheffer, de overheid,

in het leven zijn: de dood en de

is het zaak om de belastingwetgeving

belastingen. Nu is het bij de tweede

zodanig in te kleden dat de

zekerheid des levens niet allemaal

dat een ieder zijn fair share moet

belastingbetaler deze snapt en de

kommer en kwel. Belastingen zijn

bijdragen. Wat een fair share dan

belastingmoraal ondersteunt en niet

nodig om onze maatschappij goed in

precies is, is tijdsafhankelijk en

aantast. De belastingbetaler mag

te richten en ja, de gedachte is soms

voor discussies vatbaar. Bedacht

van de belastingheffer/de overheid

dat we flink wat moeten betalen,

dient hierbij te worden dat er niet

de gerechtvaardigde verwachting

maar we krijgen er ook het nodige

één soort belasting is, bijvoorbeeld

hebben dat deze een (her)kenbaar

voor terug. Bijvoorbeeld de corona-

de vennootschapsbelasting,

en geloofwaardig belastingstelsel

steunmaatregelen. Vergelijk het met

maar dat er nog vele andere

bouwt en dat wordt ingespeeld op

een hoop andere landen in de wereld

zijn. Directe belastingen, zoals

het maatschappelijke rechtsgevoel.

en je komt toch snel tot de conclusie

de inkomstenbelasting en

Dit zal ertoe bijdragen dat een

dat het nog niet zo slecht is om in

vennootschapsbelasting, maar ook

belastingplichtige genegen is zijn fair

Nederland geboren te zijn.

indirecte. Hebt u bijvoorbeeld op

share bij te dragen. Een overheid doet

het netvlies hoeveel u bijdraagt

er verstandig aan hier rekening mee

Belastingen, het is iets wat de

via indirecte heffingen, zoals

te houden, anders gaat het mis.

gemoederen wel altijd bezig zal

bijvoorbeeld de btw?

Het is nog een hele uitdaging, zullen

houden. Een leidende gedachte is

we maar zeggen.

9


Huisvesting onderwijs heeft wereld te winnen

Florus Roelofsen

10


Het Nova College is een regionaal opleidingscentrum voor beroepsonderwijs met vestigingen in Haarlemmermeer, Haarlem, de regio IJmond en Amstelveen. Een gesprek met Florus Roelofsen, voorzitter college van bestuur, over huisvesting van het onderwijs. Hij ziet het graag anders. “De opleidingen van het Nova College

mening dat de ontwikkeling van

kunnen we nog veel meer betekenen

zijn verdeeld over drie campussen, in

onderwijshuisvesting achter de feiten

als we elkaar in de samenwerking

Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp”

aan loopt. Onze studenten zijn liever

weten te vinden. De energietransitie,

begint de heer Roelofsen te vertellen.

in een actuelere omgeving dan in een

ook daar kunnen we van alles mee.

“Daarnaast is er nog een aantal kleinere

saai oud schoolgebouw. Dat zou kunnen

Daar zit ook een enorm potentieel aan

vestigingen: het CIOS Haarlem en

betekenen dat je moet gaan denken aan

opleidingsvragen aan vast. Wij kunnen

Hoofddorp, de Scheepvaartopleiding

pop-uplocaties. De Jadelaan hebben wij

de jeugd als onderwijs en bedrijven in

in IJmuiden en Harlingen, MyTalent

vooralsnog dan ook maar voor vier jaar

gezamenlijkheid een opleidingsaanbod

(Entreeopleiding en Niveau2Breed) en

gehuurd.”

doen waarmee zij in een interessante

het Vavo. Ik ben sinds een jaar betrokken

en goedbetaalde baan een bijdrage

bij het Nova College, maar er liggen

Wereld te winnen

veel van mijn voetstappen in het mbo.

“In de afstemming is een wereld in te

duurzamere wereld. De Noord-Zuidlijn

Het beroepsonderwijs is de laatste tijd

winnen. Zeker in Haarlemmermeer.

komt naar Schiphol en Hoofddorp. Als je

flink in beweging, de laatste twee jaar

Door je lokalen in andere panden onder

daar in de buurt een school hebt, is dat

hebben een gunstige uitwerking gehad

te brengen heb je een lage investering.

natuurlijk geweldig.

op het mbo. We leven weliswaar in een

Daarna kun je weer op zoek naar iets

kenniseconomie, maar er is een veel

nieuws. Elke 5 jaar verhuizen? Het

Ik kom graag in gesprek met

positiever beeld over het mbo ontstaan.

kan. Alleen is men het niet gewend.

ondernemersverenigingen, stakeholders,

Terecht, want wij bieden fantastische

Wij leiden veel mensen op voor de

de omgevingsdienst, in ieder geval

opleidingen en de gemiddelde

retail, het mkb. Die hebben ook niet 10

partijen die ons voeden. Partijen die

Nederlander heeft nu eenmaal vaker

jaar achter elkaar hetzelfde interieur.

mee willen denken in de keuzes die

slimme handen aan een bed, een

Stel, je hebt een kantoorpand dat moet

we te maken hebben en zich daar

loodgieter of timmerman nodig dan een

worden omgebouwd naar woningen.

vervolgens aan committeren. Dat zou

advocaat.”

Als wij in dat pand lokalen hebben voor

ik echt fantastisch vinden. Makelaars

onze bouw-studenten, dan wordt dat

zoals Schenk, die de vastgoedwereld

Complexe zoektocht

kunnen leveren aan het creëren van een

ontzettend leuk. Want hun school is in

kennen en hun eigen verdienmodel

“Voor het Nova College in Hoofddorp

het pand waar zij ook relevante ervaring

niet het belangrijkste vinden. Begrip

waren wij dit jaar genoodzaakt op zoek

op kunnen doen. Zo zijn er veel meer

hebben voor elkaar. Er kan heel veel

te gaan naar aanvullende huisvesting. En

mogelijkheden te bedenken. Ik begrijp

meer als we elkaar opzoeken vanuit

dan moet ik meteen zeggen: ‘Hoofddorp

ook dat dit van het onderwijs meer

gemeenschappelijke ambitie, de wil

is dan een complexe wereld’. Door de

flexibiliteit vergt.”

elkaar te begrijpen en de intentie de klus

nabijheid van de luchthaven Schiphol

Hoe leuk zou het zijn als een onder-

hoe dan ook samen te klaren.

gelden er strengere regels op het gebied

nemer of een projectontwikkelaar komt

In het verleden heb ik in samenwerking

van veiligheid en luchtkwaliteit. Dat

binnenlopen en zegt: ‘ik heb een pand’.

met bedrijven een coöperatie opgericht

is lastig, zeker voor het onderwijs.

Een bedrijf dat leeg staat en waarvan

die gezamenlijk verantwoording draagt

Wij hebben toen Schenk Makelaars

de eigenaar op zoek is naar business.

voor de exploitatie en het gebruik

gevraagd ons hierbij te assisteren. Onze

Dat pand moet dan natuurlijk wel aan

van een onderwijsverzamelgebouw.

vraagstelling zat in beton gegoten,

bepaalde voorwaarden voldoen. Dichtbij

Verschillende werelden bij elkaar,

maar het werd desondanks toch een

het openbaar vervoer, niet op een al te

soms met alle gevolgen van dien.

gecompliceerde zoektocht. Toch zijn de

afgelegen locatie. Grote bedrijven mogen

Maar je moet er ontspannen naar

heren makelaars, Stephan Spillenaar

altijd bij ons aankloppen. En wij moeten

kunnen kijken, met humor, plezier en

en Michel Bijl, er bijzonder goed in

als Nova College anders leren denken.”

relativeringsvermogen. Begrip hebben

geslaagd voor ons aan de Jadelaan in

voor elkaar. Elk onderdeel heeft zijn

Hoofddorp een prima locatie te vinden.

Plezier

Tevens hebben zij ons ondersteund

“Kijk eens naar het duurzaamheids-

is nu eenmaal niet onze core business.

in het hele vergunningentraject. Dat

vraagstuk. Daarin werken we al goed

Wij beleven ons plezier aan het opleiden

was bijzonder plezierig. Ik ben van

samen met Vattenvall, maar daarin

van studenten.”

eigen spelregels, dat is duidelijk. Vastgoed

11


NIEUW Laat je verrassen door de nieuwe mogelijkheden van onze exclusieve druk-, print- en afwerkingstechnieken

Print- en drukwerk in elke gewenste maat of vorm Luxe doosjes, kaarten, etiketten, flessenhangers, POS materiaal, deurbordjes, displays, etc. Vanaf 1 stuk mogelijk Multicopy The Communication Company | Hoofddorp 023 557 08 35 | multicopy.nl/hoofddorp Multicopy The Communication Company | Haarlem 023 535 85 11 | multicopy.nl/haarlem www.multicopy.nl/hoofddorp

KEEP MOVING FORWARD Stilzitten is er niet bij in Business Park RichPort. Wanneer je een rondje door het park loopt wordt dat snel duidelijk. Een gloednieuwe hub voor het openbaar vervoer brengt medewerkers in hoge frequentie af en aan. Bootcamps op de velden brengt de huurders bij elkaar en houdt ze in vorm. Foodtrucks op verschillende plekken in het park voeden, verwennen en verrassen ons niet alleen, maar brengen ons ook in de frisse buitenlucht. Beweging is gezond. Voor de mens, maar ook voor de business. Vraag het aan de RichPorters. Die kunnen het weten!

website

www.richport.nl

e-mail

info@richport.nl

facebook

facebook.com/RichPortCommunity


Kleine maatregelen om energie te besparen

Boekrecensie

De energieprijzen zijn nog steeds veel

kend met de oude prijzen, reken maar

Er gaat iets mis in Nederland. Jongeren

hoger dan normaal. Analisten ver-

dat dat nu korter is!

kunnen het huis niet meer uit, huizen

wachten dat de prijzen voor stroom en

Wat staat er zoal op de lijst? Dat hangt

zijn onbetaalbaar en worden elk jaar

gas wel iets zullen zakken, maar niet

af van je branche. Een paar voor de

duurder, op spaargeld krijg je geen rente

meer tot het niveau van de afgelopen

hand liggende algemene maatregelen

meer en een loopbaan begin je met een

jaren. Dat betekent dat je als onder-

zijn: verbeteren isolatie, energiezuinige

fikse studieschuld.

nemer rekening moet houden met

verlichting, goed afstellen van instal-

In China worden privileges afgenomen

hogere energielasten. Misschien kun

laties voor verwarming of koeling,

als je bestedingen ongewenste patronen

je – een deel van – die extra kosten

tijdschakelaars voor verlichting,

vertonen. In Venezuela is er sprake van

wel voorkomen door het nemen van

isoleren van (tapwater)leidingen, HR++

hyperinflatie en werd het geld in 2018

energiebesparende maatregelen. Mooi

glas, een slimme meter met energiever-

wekelijks 20 procent minder waard.

moment om je gebouw onder de loep

bruiksmanager, powermanagement

In Wit-Rusland, Nigeria en Hongkong

te nemen? Dat is niet alleen goed om

op servers en lichten uit ’s nachts, óók

werden de bankrekeningen gesloten

je energielasten te beheersen.

tegen lichtvervuiling!

van demonstranten en activisten

Heb je een winkel? Je winkeldeur

tegen het huidige regime. Voor deze

Vanuit het Energieakkoord zijn voor

gesloten houden bespaart maar liefst

mensen is Bitcoin nu al een revolutie.

19 bedrijfstakken erkende maatrege-

40% op de stookkosten. Uit onderzoek

Niemand heeft in zijn eentje de macht,

len voor energiebesparing opgesteld.

blijkt dat de omzet niet daalt, klanten

iedereen mag meedoen en niemand kan

Dit zijn maatregelen die binnen vijf

reageren zelfs positief. En het heeft an-

censureren.

jaar zijn terugverdiend. Alle bedrijven

dere voordelen: minder tocht, minder

met een gasverbruik dat groter is dan

ziekteverzuim en minder diefstal, want

Peter en Bert Slagter bestuderen

25.000 m³ en een elektriciteitsverbruik

een dichte deur schrikt dieven af.

en analyseren al jaren het snijvlak

groter dan 50.000 kWh zijn volgens

Kijk voor meer informatie over erken-

tussen economie en technologie. In

de Wet milieubeheer verplicht deze

de maatregelen en subsidies op https://

Bitcoin komt hun enthousiasme voor

maatregelen te nemen. Deze verplich-

energielokethaarlemmermeer.nl/

technologie, informatica, wiskunde,

ting heet de Energiebesparingsplicht.

ondernemersloket

financiële markten en economie

Maar ook als je minder gebruikt, kan

Andrea van de Graaf, Tegenstroom:

bij elkaar. Hun vermogen om deze

het geen kwaad de maatregelen eens

andrea@tegenstroom.nl

complexe materie begrijpelijk uit te

onder de loep te nemen. De terugver-

of 023 20 40 400.

leggen maakt het een fijn leesbaar boek.

dientijd van maximaal 5 jaar is bereZij garanderen niet dat Bitcoin een succes wordt. Sterker nog, ze zien allerlei manieren waarop het kan mislukken. Maar ze zien ook manieren waarop het kan slagen en de wereld ingrijpend kan veranderen. Vergelijkbaar met de personal computer, het internet en de smartphone. En weet je, dat vonden we ooit ook allemaal maar onzin. Lisa van Leeuwen - Snijders www.boekhandelstevens.nl Ons geld is stuk - Peter en Bert Slagter € 22,99 Energiezuinige LED-verlichting bij familiebedrijf Griekspoor. Fijner en rustiger om bij te werken.

13


Over Griekspoor, de jeugd Griekspoor is, zoals haast iedereen wel weet, een multifunctioneel familiebe-

“Mijn jongste zoon Jens is een echte

drijf in de civiele techniek. Zij voeren opdrachten uit voor publieke opdracht-

machineman”, vervolgt Frank. “Mijn

gevers en private partijen. Het gesprek met Frank Griekspoor over het reilen

andere zoon Lars doet momenteel

en zeilen van het bedrijf krijgt echter een bijzondere wending...

marketing bij een andere organisatie en heeft het motorcrossen van mij

De coronatijd zijn ze goed

Amsterdamse Bos zijn wij momenteel

geërfd. Mijn broer heeft drie zonen

doorgekomen, iedereen heeft gewoon

bezig de monumentale bruggen

waarvan er twee, Kevin en Scott, het

doorgewerkt. In het nieuwe kantoor,

op te knappen. En we doen grote

bedrijf wel zien zitten. Zij willen

in drie maanden tijd gebouwd op de

beschoeiingsklussen. Dus we vervelen

met z’n vieren uiteindelijk het stokje

plek van de verouderde portocabins,

ons niet. Het laatste jaar hebben we

wel overnemen. En dan is er nog

is genoeg ruimte om afstand te

een recordomzet gehad. Dat is bepaald

mijn neefje Tallon, een van de beste

houden en er is voldoende ventilatie.

geen reden om te mopperen, alleen

tennissers van Nederland. Hij heeft

“Thuis werken kan bij ons nu eenmaal

komen er wel steeds meer regels. Het

dit jaar als eerste tennisser acht

niet”, begint Frank te vertellen. “We

wordt er daardoor niet simpeler op.

challengertoernooien in één jaar

hebben het in het afgelopen jaar

Maar mijn stelling is: je mag soms niet

gewonnen. Hij zorgt dus goed voor

behoorlijk druk gehad met tal van

tevreden zijn, maar niet óntevreden.”

onze naamsbekendheid....

projecten. Ons werkgebied loopt

Het bedrijf van ons overnemen is

van Den Helder tot het Gooi. Over

Derde generatie

het algemeen werken wij voor de

Frank en zijn broer Ron zijn de

traject van een jaar of tien. Allereerst

overheid. Van Haarlemmermeer

tweede generatie Griekspoor. Hun

moeten de ‘mannen’ de werkvloer

kregen wij middels een aanbesteding

vader begon het bedrijf in 1968.

leren kennen en de taal van iedereen

de opdracht de brug over de Ringvaart

Inmiddels is ook de derde generatie

kunnen spreken. Eerst meelopen en

in Vijfhuizen te renoveren. In het

zo ver om bij het bedrijf te komen.

ervaring opdoen. Want het is simpel:

14

nog niet aan de orde. Dat is wel een


en motorcrossen als het regent en je werkt in de

vlnr: Jordy van Dijk, Gerard Jimmink, Stefan Jimmink, Frank Griekspoor, Lars Griekspoor,

buitendienst, moet je -als het werk het

Toine van Dijk en Kees van der Ven

toelaat- gewoon doorwerken. Dan trek je een regenpak aan. De financiële

medewerkers, de meesten hier uit

al het corona- en ander leed, vertelt

kant van de overname is niet zo

de buurt, en prijzen ons bijzonder

Frank dat hij onlangs in een klein

moeilijk, maar het gaat om de ‘zachte’

gelukkig met weinig verloop en een

dorp in Portugal was. “Een plek waar

kant. We hebben er overigens wel

laag ziekteverzuim. Wij zijn een

de tijd stil heeft gestaan. Een dorpje,

externe hulp voor ingeschakeld, want

familiebedrijf en zij hebben echt het

midden in de bergen, met verlaten

kinderen zeggen niet alles en hun

gevoel erbij te horen. Maar wij zijn

huizen. Je komt er niemand tegen.

ouders willen alleen maar het beste

ook betrokken bij onze medewerkers.

Voor ons is dat een mooie plek om te

voor hun kind. Het is in ieder geval

Wij zijn onlangs een vitaliteitsproject

motorcrossen. Off road rijden. Daar

een leuke uitdaging.”

gestart met de focus op gezondere

kan en mag het nog. Dit keer waren

voeding. Ook bieden we diverse

wij met drie vaders en drie zonen. In

Toekomstbestendig

sportactiviteiten aan, zoals een rondje

dat gebied heb ik ooit een wedstrijd

Opvolging is niet het enige wat er voor

mountainbiken en bootcampen. Het

gereden: de enduro off-road. Dan rijd

de toekomst speelt. Frank: “Is onze

is leuk en we werken op deze manier

je 300 kilometer per dag en zit je acht

locatie wel toekomstbestendig? Dat is

allemaal aan onze gezondheid. En

uur op de motor. Aan het einde ben

nog maar de vraag wanneer er overal

werken bij Griekspoor, dat weet

je compleet gesloopt. Nu hebben we

om ons heen huizen gebouwd gaan

iedereen, is topsport.”

die route nog een keer gereden, maar

worden. Wij staan weliswaar open

dan in een normaler tempo. Het was

voor een andere locatie, maar wij

Uitstapje

willen graag hier in Haarlemmermeer

Soms krijgt een interview een

om te genieten en voor een hapje,

blijven. Wij hebben ruim 100

bijzondere wending. Pratende over

drankje en stoere, sterke verhalen.”

geweldig. Er was nu namelijk ook tijd

15


Je moet een beetje lef hebben

Het gebeurt niet zo vaak dat in een lastige en onvoorspelbare tijd ondernemers een bedrijf overnemen. En zeker geen horeca! Toch waagden Rob Leemker en Rick van Driel die stap. Zij werden onlangs samen eigenaar van The Market Club. Rob is een horecaman in hart en nieren, Rick verkoopt hele dure -en ook minder dure- bolides. Een bijzondere combinatie om samen een restaurant over te nemen. “Ik ken Rick al lang”, begint Rob te vertellen, “Rick is een rasondernemer met een eigen bedrijf: Van Driel Automotive. Hij kan heel goed auto’s verkopen, heel informeel, heel relaxed. Ik werk vanaf mijn 14e in de horeca, dus daar weet ik dan weer meer van af. We hebben dezelfde ideeën en hetzelfde doel. En het is superleuk om samen naar de toekomst te kijken. Rick heeft de nodige ervaring als ondernemer en we zijn allebei Hoofddorpers.”

Nieuw concept De trouwe horecabezoeker in Hoofddorp kent Rob nog uit de tijd dat hij bij de Jopenkerk aan de Hoofdweg werkte. “Ik vond het een prachtige locatie”, vertelt Rob verder. “Toen ben ik ook bezig geweest om de kerk over te nemen, maar ik was 26 en had weinig liquiditeit. Ik moest op zoek naar iemand die het met mij samen wilde doen en dat was Rick. Uiteindelijk hebben we het laten schieten, want het was gewoon te duur. Achteraf gezien misschien maar goed ook, want de Jopenkerk lag toch niet bepaald op een ideale locatie. In 2019 ben ik hier gaan werken, het restaurant heette toen Pizza Works. Ik kwam er al snel achter, dat je met pizza’s massa moet maken om wat te verdienen en we hebben een aantal pizzeria’s in de buurt. Dus behoorlijk veel concurrentie. Ik heb toen een Rob Leemker

16

nieuw concept bedacht: de zaak meer


geen zin om tot 17 uur open te zijn. Op zaterdag en zondag lanceren wij een nieuw en hip concept: ‘DUNCH’ (dinner for lunch). Hier zullen wij onze heerlijke streetfood bites en cocktails serveren onder genot van muziek van de dj. Daarnaast lanceren we een nieuwe serie dinnerboxen. Hiermee proberen wij tóch het Market Club gevoel bij de gast thuis te creëren. Dat was de vorige keer ook een succes. We maken drie verschillende boxen: vegetarisch, vlees en vis. De boxen zijn verkrijgbaar van woensdag t/m zondag.” body geven en een nieuwe naam: The

vinden de gasten dat ook? Gelukkig

En dan met een beetje verdriet in

Market Club. En we hebben toen ook

wel. We zagen al snel een stijging

zijn stem: “Vandaag, de dag van het

een nieuwe chef-kok aangenomen:

van de bezoekersaantallen. En

interview, is het 30 november. We

Mathijs Lamers. Er stonden bij Pizza

vervolgens kwam er een paar weken

hadden een groot openingsfeest

Works drie Italianen in de keuken,

later corona. De gevolgen daarvan

gepland....”

superaardig, maar wel met een andere

zijn bekend. Ik heb in de tweede

instelling. Dat liep dus niet helemaal

lockdown afscheid moeten nemen

Ondanks alle tegenslagen blijft Rob

lekker. Maar dat is allemaal goed

van mijn hele team. Vreselijk. Mathijs

positief. Net als veel van zijn collega’s.

gekomen met een nieuw topteam.”

is gebleven en we hebben nog een

Er wordt alweer nagedacht over

Italiaanse pizzabakker. We begonnen

volgend jaar. “Het zou superfijn zijn

met bezorgen, dat deed ik zelf. Met z’n

als we weer het terras neer mogen

“Toen ik bezig was met het nieuwe

drieën hebben we de boel draaiende

zetten. Het liefst zou ik het nog

concept, dacht ik ‘wat vind ik zelf leuk

gehouden. We waren in totaal zes en

uitbreiden en met z’n allen van de

als ik uit eten’ ga. Je ziet regelmatig dat

een halve maand dicht. Natuurlijk

Kruisweg een soort horecapromenade

mensen gezellig zitten te praten, maar

wij niet alleen, want alle horeca zat

maken. Want weet je waar in

dan komt het hoofdgerecht en gaat de

met hetzelfde probleem. Vorig jaar

Hoofddorp de meeste horeca zit?

focus naar het bord en niet meer naar

december vroeg ik mijzelf serieus af

Juist: aan de Kruisweg.”

elkaar. Dus dacht ik, dat het leuker is

wat ik aan het doen was. In januari

om per persoon drie kleine hapjes te

ben ik naar Rick gegaan. Het werd

nemen, geen amuses maar iets groter,

de hoogste tijd om stappen te zetten.

dan kun je van elkaar proeven en

De toenmalige eigenaren wilden mij

ontstaat er veel meer interactie. We

er wel graag bij hebben en zagen het

hebben niet zo’n uitgebreide kaart,

eerst niet zo zitten om de zaak over te

maar we wisselen regelmatig. Verder

dragen. Uiteindelijk zijn ze overstag

vind ik het fijn, als ik ergens ga eten,

gegaan. De onderhandelingen hebben

dat de muziek niet keihard staat. Je

lang geduurd, maar we zijn eruit

wilt toch met elkaar kunnen praten.

gekomen. Op 1 oktober jl. was de

Dus dat hebben wij hier ook. Alleen

overdracht en zijn Rick en ik ieder

op vrijdagavond dan komt er een

voor de helft eigenaar van The Market

dj en hebben we een gezellige bar.

Club. En nu zitten we in de derde

Op 30 november ging de Jopenkerk

lockdown....”

Gezellige bar

definitief dicht en op 30 november zijn wij gestart met de nieuwe naam.

Lekkere box

Het was best spannend, want ik kan

Hoe nu verder? Rob: “We gaan door

het allemaal wel leuk vinden, maar

de week dicht. Voor ons heeft het

De lekkere box

17


Vlnr: Loet van der Lee (Meer Jazz), Michiel Smilde (Convention Bureau Event Park Amsterdam), Dick Winters (Concours Hippique Haarlemmermeer), Jos Koeckhoven (Kortebaandraverij Hoofddorp), Martin Langeveld (Meerlive), Nancy Hogerheijde (Stadsterras Hoofddorp), Bertine Schröder en Dick Winters (Ondernemend Hoofddorp)

Over mooie evenementen, tegenslagen en volop enthousiasme... 18


Met elkaar van gedachten wisselen en een broodje eten. Altijd een goede combinatie. Wij doen dit bij wijze van afscheid in Café De Eersteling, dat op 12 december voorgoed de deuren sluit. Voor Ton en Maaike Verstraten is er gelukkig een nieuwe uitdaging. Aan tafel zitten Dick Winters (Concours Hippique Haarlemmermeer), Jos Koeckhoven (Kortebaandraverij Hoofddorp), Martin Langeveld (Meerlive en Haarlemmermeer Culinair), Loet van der Lee (Meer Jazz), Michiel Smilde (Convention Bureau Event Park Amsterdam) en -gelukkig ook nog een dame in ons midden- Nancy Hogerheijde (Stadsterras Hoofddorp). Dick Hulsebosch leidt de conversatie. Alvorens het gesprek goed en wel begonnen is, ontstaan er meteen al leuke afspraken. Martin vertelt

Een gesprek met de organisatoren van grote evenementen in Haarlemmermeer. Hoe hebben zij de afgelopen twee jaar doorstaan? Maar nog belangrijker: wat gaat er

in het kort over hun Fort Noxx (zie artikel elders in het blad) en het openluchttheater. Loet reageert enthousiast, hij had daar ook al afspraken gemaakt voor een tweetal zomerconcerten op zondagmiddagen.

Concours Hippique Haarlemmermeer Dick Hulsebosch heet iedereen welkom en informeert naar de actuele stand van zaken. Hij wil het ook graag hebben over het evenementenbeleid van de gemeente. Hoe staan

in 2022 gebeuren? Kunnen zij hun evenement weer organiseren? Duidelijk is wel dat iedereen er klaar voor is en zin heeft om na deze veelbewogen periode weer wat moois neer te zetten. Dick Winters, Concours Hippique Haarlemmermeer

19


de organisatoren daar tegenover? Kan Ondernemend

de valreep wel doorgaan. Een hele grote groep is ons in

Hoofddorp / het HOP misschien helpen? Dick Winters

deze lastige periode gelukkig wel blijven steunen, er is veel

vertelt dat het concours voorzichtig aan het opstarten is.

welwillendheid. Het festival staat nu voor volgend jaar

“We hebben de laatste twee jaar niets kunnen doen. Een

gepland voor 3, 4 en 5 juni en het Big Band Concours voor

paardenwedstrijd kan iedereen organiseren, maar wij

20 november.”

willen meer. Het moet een gezellig en mooi evenement zijn voor de sport, de bezoekers en het bedrijfsleven. Het

Kortebaandraverij Hoofddorp

concours draait volledig op vrijwilligers. We zijn nu aan

Jos Koeckhoven vindt het gesprek een fijn initiatief. En een

het brainstormen voor komend jaar en hebben overleg

goed moment om met elkaar van gedachten te wisselen.

met onze hoofdsponsors. Van de gemeente hebben wij

“Vorig jaar moesten wij de Kortebaan ook cancelen, maar

al sponsorgeld toegezegd gekregen. Begin volgend jaar

dit jaar waren wij tot op het laatste moment in de race.

moet het allemaal financieel rond zijn en dan kunnen

Wij hebben natuurlijk een hele andere begroting dan de

we verder. Wij verwachten in het 3e weekend van juni,

anderen hier aan tafel, ons evenement duurt maar een paar

dat is nu eenmaal traditie, weer het Concours Hippique

uur. Maar wij hadden wel het Nederlands Kampioenschap

Haarlemmermeer te kunnen organiseren.”

toegezegd gekregen. Voor vorig jaar.

Meer Jazz Loet van der Lee vertelt over Meer Jazz en het eerste jaar van de coronacrisis. Alles voor het festival was geregeld, het drukwerk was klaar, iedereen stond in de startblokken en toen ging het mis: de 27ste editie van het Meer Jazz Festival werd afgelast. Loet: “Het zou ons eerste festival in Nieuw-Vennep zijn met, voor het eerst, het Big Band Concours los van het festival. Dat zou nu plaatsvinden in november in Schouwburg de Meerse. Dat het niet door mocht gaan kwam voor iedereen als een onaangename verrassing, maar regels zijn regels. En toen kwam dit jaar. Na de afgelasting van het geplande festival begin juni hadden we nu alles piekfijn voor elkaar. Als alternatief waren er immers de Meer Jazz Festival

Jos Koeckhoven, Kortebaandraverij Hoofddorp

Weken: speciaal vanwege de coronaproblematiek op vijf verschillende locaties en een nationaal Big Band Concours

Gelukkig mochten wij het dit jaar alsnog organiseren. Dat

in plaats van internationaal. Maar we kregen weer de

was best een eer voor een draverij die na lange tijd weer

deksel op onze neus, we waren vijf keer de sigaar. Maar

opgestart is en eigenlijk pas 10 jaar bestaat. Dus daar waren

gelukkig waren we nu enigszins voorbereid toen we bijna

wij uiteraard blij mee. En dan kom je voor een dilemma te

alles moesten cancelen. Alleen de concerten in het Oude

staan. De draverij is op zaterdag, de Kruisweg wordt voor

Raadhuis en het Nationaal Big Band Concours konden op

één dag afgesloten en er staan veel hekken. De winkeliers in het dorp hadden het al zwaar, dus dat wilden wij niet. Maar we moesten wel het NK organiseren, anders waren we het voor 10 jaar kwijt. We hebben toen besloten om naar de renbaan Duindigt in Wassenaar te gaan. Dat werd door de Kortebaan gewaardeerd, maar wij misten wel heel erg het dorp. Een aantal sponsors haakten af. Daar is niets aan te doen. Tot ons grote plezier is de Kortebaandraverij Hoofddorp bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat is mooi, want juist tradities en verhalen zijn het waard om bewaard te blijven. Ik ben dan ook echt supertrots op ons bestuur, de sponsors en de vrijwilligers. Voor volgend jaar staat de kortebaan gepland op de zaterdag van het tweede weekend in juli. En op de

Loet van der Lee, Meer Jazz

20

Kruisweg. De eerste vergunningsaanvraag is al ingediend.”


Meerlive en Culinair Martin Langeveld heeft dezelfde ervaring als de organisatoren van het Concours, de Kortebaan en Meer Jazz. “Bij ons hetzelfde verhaal. Het eerste jaar hebben we veel gezeur gehad met de artiesten over getekende contracten. Met name de grote namen. Uiteindelijk is het allemaal opgelost, we hebben niets betaald, maar wel veel geleerd. Maar met die kennis in je achterhoofd ga je een volgend evenement anders aanvliegen.

Nancy Hogerheijde, Stadsterras Hoofddorp

werd echt een aantrekkelijke uitgaansbestemming. We hadden niet alleen bezoekers uit Haarlemmermeer, maar ook uit Haarlem en Amsterdam. Het was allemaal buiten. Werd het koud, dan gingen de kachels aan, werd het te warm, dan konden de parasols open. Er traden artiesten op, het was altijd gezellig druk. In de coronaperiode konden we gewoon open blijven ómdat alles buiten was en iedereen kon zitten. Dat was prima. Veel blije gezichten. Martin Langeveld, Meerlive en Culinair

Het was in principe voor één jaar, maar we kregen vele verzoeken om het dit jaar ook weer te doen.”

Het is een massaal evenement en een dure productie. Leveranciers en artiesten zitten in hetzelfde schuitje. We

Martin vervolgt: “Met de Omgevingsdienst hadden we

mochten op een gegeven moment dit jaar wel doorgaan,

alles rond, maar toen bleek dat we geen horecavergunning

maar met maximaal 750 personen. Die hebben wij alleen

zouden krijgen. Dan zakt je broek af. Dat is ongeveer

al in de viptent. Wie ga je dan binnenlaten? Dat is een

hetzelfde als een concours organiseren zonder paarden.

verschrikkelijke keuze. Je kunt niet alleen de vips toelaten

Vervolgens ga je bellen. Het kost veel tijd en ergernis. In

en de rest laten vallen. Dat kan niet. We hebben toen

verband met de sloop en nieuwbouw van het Raadhuis

medewerking gevraagd van de gemeente, maar niemand

komt er volgend jaar in het centrum geen Stadsterras.”

wil het voortouw nemen. Dus weer geen Meerlive en anderen in de evenementenbranche, door de overheid

Convention Bureau Event Park Amsterdam

deels gecompenseerd. Daar waren we serieus blij mee. Er

Michiel Smilde: “De partners van ons zakelijk toeristisch

moet geld bij, maar we zijn niet omgevallen. Hulde!

platvorm, allemaal in Haarlemmermeer gevestigde hotels,

Maar corona of niet, je moet voor alles bij de gemeente

evenementenlocaties en toeleveranciers, hebben het

een vergunning aanvragen. Ik heb destijds contact gehad

behoorlijk voor hun kiezen gehad. Door alle maatregelen

met ID&T, de organisatie achter Mysteryland. Zij waren

is iedereen aan handen en voeten gebonden. Voor 2022

covidplannen aan het maken, maar zelfs de 20 fulltime

liggen er gelukkig al wel weer kleine en grote aanvragen,

medewerkers hadden moeite om hieruit te komen.”

tot hele grote evenementen met 5.000 of meer personen.

geen Haarlemmermeer Culinair. Gelukkig zijn wij, net als

Stadsterras

Iedereen is nu druk bezig overeind te blijven, voor volgend jaar heeft men er wel weer vertrouwen in. Wij

In tegenstelling tot de anderen konden Nancy en Martin

hebben in Haarlemmermeer fantastische voorzieningen

wel aan de slag met het Stadsterras, ook al verliep dat niet

om meetings en events te faciliteren. Onze grootste

geheel vlekkeloos. Nancy: “Het Stadsterras werd in 2020

locatie (EXPO Haarlemmermeer) beschikt over ruim

voor het eerst mogelijk gemaakt. Het Raadhuisplein in

24.000 m2 vrij beschikbaar oppervlak en een prachtig

Hoofddorp werd begin juli dat jaar omgetoverd tot één

nieuw conferentiecentrum. Daarnaast zijn er ruim 35

groot terras met 250 zitplaatsen. De horecaondernemers

hotels met een capaciteit van over de 8.500 bedden in

van De Beren, Plein14 en Woodstone deden mee en het

Haarlemmermeer gevestigd. Om na corona alles weer

21


minimaal op het oude niveau terug te brengen zullen wij

Concours weer nieuw leven in te blazen. Onno Hoes was

alle zeilen moeten bijzetten. Gelukkig hebben wij daarbij

als paardenliefhebber heel betrokken bij het Concours.

veel steun van de gemeente.”

Het commitment van onze huidige burgemeester bij ons evenement is nog niet erg zichtbaar.” Martin: “Wij hadden graag jonge mensen aan tafel gehad, maar als je dan gaat uitleggen wat ze moeten doen om een vergunning te krijgen, hollen ze gillend weg. Elke keer weer de aanvraag voor het vergunningentraject, dan denk ik ‘daar gaan we weer’. Michiel: “Ik denk dat de gemeente er goed aan doet om een soort ‘evenementenloket’ te openen, één plek waar alle evenementengerelateerde zaken, kennis en kunde samen komen. Nu lopen evenementenorganisatoren er vaak tegenaan dat iedereen binnen de gemeente wel iets weet,

Michiel Smilde, Convention Bureau Event Park Amsterdam

Evenementenbeleid

maar niet alle kennis en informatie is gecentraliseerd. Om écht stappen te kunnen zetten is het zaak dat wij in Haarlemmermeer gaan beseffen dat onze gemeente heel

Jos: “Wij proberen met z’n allen kleur te geven aan de

veel mooie kansen, mogelijkheden en voorzieningen voor

gemeente. Twee jaar geleden zijn we door de gemeente bij

de meest uiteenlopende meetings en events te bieden

elkaar geroepen. ‘Kunnen wij helpen’ was de vraag. Maar

heeft, waarmee wij voor zowel ondernemers als inwoners

daar bleef het bij. Onze tijdelijke burgemeester Onno Hoes

onze regio positief op de (wereld)kaart kunnen zetten.

was heel anders, hij dacht tenminste oplossingsgericht.

We moeten daarbij verder kijken dan alleen onze eigen

Bijvoorbeeld: Griekspoor heeft een heel verkeersplan

achtertuin.”

liggen, dat kunnen we allemaal gebruiken. Maar de gemeente heeft daar niets mee gedaan. We hebben toch

Tot slot

echt een duidelijk signaal afgegeven, maar helaas geen

Het was een boeiend gesprek, met diverse verbeterwensen.

resultaat. Wethouder Marja Ruigrok doet wel vreselijk haar

Met dank aan allen voor hun openheid en inbreng.

best, is ook enthousiast, maar zij kan ook geen ijzer met

Ondernemend Hoofddorp zal de bedenkingen van

handen breken. Ieder jaar komen er per 1 januari nieuwe

de deelnemers aankaarten bij de gemeente. Maar de

regels. Geef die dan door! Maar dat gebeurt niet. Wij missen

belangrijkste conclusie van het gesprek is niet zo moeilijk:

bij de gemeente een goed en vast aanspreekpunt. Iemand

iedereen staat in de startblokken om weer allemaal mooie

‘met ballen’. Eerder hadden we Cor Spreeuw én Noemie Smit.

evenementen te gaan organiseren. En iedereen verheugt

Nu is er alleen Cor nog over. Resultaat? Iedereen belt Cor.

zich er enorm op. Helaas weet nog niemand wat ons het

Maar het heeft ook te maken met de wethouders. De 3

komende jaar te wachten staat.

musketiers van vroeger waren enorm benaderbaar. Maar degenen die er nu zitten komen niet aan tafel. Marja

Met dank aan Ton en Maaike Verstraten voor de ontvangst

Ruigrok is de enige uitzondering.”

en de heerlijke broodjes.

Loet: “Corona gaat misschien voorbij, maar wat het heeft

Fotografie: Ton Hofstra

aangericht waarschijnlijk niet. De relatieontvangst die wij onlangs gepland hadden -en die niet door ging- hebben we uit onze laatste reserves betaald. En met alle plannen die we nu hebben voor volgend jaar moet je oppassen, want er bestaat nu altijd een kans dat het plotseling toch niet door kan gaan. ” Dick: “Traditiegetrouw is de burgemeester van Haarlemmermeer erevoorzitter van het Concours. Theo Weterings heeft het initiatief ondersteund om het

22


Eén geworden met de natuur

Komt er ook een natuurbegraafplaats in Haarlemmermeer? De eerste en enige natuurbegraafplaats van Noord-Holland, is sinds juli

voor kinderen”, vertelt Alexander.

2020 open. In relatief korte tijd is deze prachtige plek voor veel mensen iets

“Het loopt daar heel mooi in elkaar

bijzonders gaan betekenen. Dat bleek onlangs toen Geestmerloo in Koedijk de

over. Je kunt er ook fijn wandelen.

Publieksprijs van de NHN Business Awards won. Dunweg Uitvaart zorg is één

Het is wel bijzonder. Een begraaf-

van de initiatiefnemers.

plaats zonder hek er omheen, geen grafstenen, familie die het graf niet

Natuurbegraven, overgewaaid uit

terrein. Op deze manier ontstaat ook

meer hoeft te onderhouden en er ook

Engeland, is in Nederland in opkomst.

een bijzondere biodiversiteit.

niet voor hoeft te betalen. Je betaalt

In ons land bestaan enkele natuur-

Op Geestermeloo zijn al mensen

eenmalig voor het graf als je de plek

begraafplaatsen, maar de afgelopen

begraven uit Nieuw-Vennep en

reserveert. En je kunt van tevoren

jaren heeft het begraven in de natuur

Hoofddorp. Hoe mooi zou het zijn

aangeven waar je graag begraven wilt

een enorme vlucht genomen. Natuur-

als ook Haarlemmermeer een eigen

worden. De opbrengst van de natuur-

begraven is niets anders dan begraven

natuurbegraafplaats heeft? “Fantas-

begraafplaats komt direct ten goede

in de natuur. Op een natuurbegraaf-

tisch natuurlijk”, stelt Alexander van

aan het onderhoud van de natuur

plaats geldt eeuwigdurende grafrust,

der Pijl van Dunweg Uitvaartzorg. “Er

en een deel wordt gereserveerd voor

zonder grafsteen, op een plek naar

is veel vraag naar natuurbegraven en

toekomstig natuurbeheer. De gemeen-

keuze, die na het begraven weer

Haarlemmermeer is groot genoeg. Het

te Alkmaar, waar Koedijk onder valt,

onderdeel wordt van de natuur. In

zou hier heel goed passen. Op begraaf-

is er dan ook bijzonder blij mee. Zij

die zin draagt natuurbegraven bij

plaats Meerterpen in Zwaanshoek is

hebben er een nieuw recreatiegebied

aan ontwikkeling en behoud van

een ecologisch grafveld. Maar dat is

en een mooie natuurbegraafplaats bij,

natuur. De beheerder zorgt ervoor dat

toch iets anders dan een natuurbe-

waar zij zelf geen kosten aan hebben.

een natuurbegraafplaats voor altijd

graafplaats van een aantal hectare.”

En dankzij de eeuwigdurende grafrust

weten we ook zeker dat de natuur

natuurgebied blijft. Zo ook op Geestermerloo. Een kudde schapen zorgt

Natuur blijft natuur

ervoor dat het gras ‘gemaaid’ wordt

“De natuurbegraafplaats Geestmerloo

zeker voor open om ook een ‘Geest-

en uitsluitend waar nodig komt er een

is niet alleen een begraafplaats, er zijn

merloo’ in Haarlemmermeer aan te

mechanische grasmaaier aan te pas.

ook volop recreatiemogelijkheden,

leggen. Het lijkt mij geweldig.”

Verder zorgt de natuur zelf voor het

waaronder een natuurlijke speeltuin

voor altijd natuur blijft. Wij staan er

23


Fotografie: Ton Hofstra

Fort Noxx: geen goudopslag, maar een unieke locatie voor eten, drinken en evenementen

Vlnr: Martin Langeveld, Maaike en Ton Verstraten en Nancy Hogerheijde

24


Het kwam onverwacht op hun pad, maar wat zijn ze er blij mee, Martin

maar we gaan niet zelf koken. We

Langeveld, Nancy Hogerheijde en Maaike en Ton Verstraten. Dit illustere

zijn naarstig op zoek naar een kok

kwartet kreeg 1 december jl. de sleutel van het Fort van Hoofddorp.

die bij het pand en bij ons past. Op

In samenwerking met de stichting die het Fort beheert gaan zij deze

de begane grond is ruimte voor

unieke ontmoetingsplek exploiteren onder de naam Fort Noxx.

een bier- en wijnbar. Dat is zo leuk van het Fort, het is zo groot en er kan zo veel. Het bestaat uit een rijk labyrint aan ruimten, zoals geschutruimten, lokalen, gangen en nissen. En een vleermuizenhotel. Muren en gewelven van meters dik beton moesten het fort beschermen tegen het vijandelijk geschut. Nu lenen deze ruimtes zich prima voor exposities. En zeker niet onbelangrijk: het hele pand is voorzien van een vloerverwarmingssysteem en het luchtbehandelingssysteem met warmteterugwinning maakt gebruik van de historische, ingebouwde luchtkanalen. Er is hier dus een aangenaam en energiezuinig leefklimaat.”

Fort Noxx ligt niet alleen op een

maatschappelijke functie gehad. De

unieke locatie, het ís een unieke

sociale controle was bijzonder groot.

Samenwerken

locatie: gelegen op een eiland

Het is triest voor onze vaste gasten,

Martin, Nancy, Maaike en Ton gaan

van 9.000 vierkante meter, met

zij moeten nu elders een plek vinden

in Fort Noxx zelf alles regelen. De

1.000 vierkante meter horeca en

om elkaar te spreken en een biertje

beide dames hebben hun vaste baan

uitzicht op molen De Eersteling.

te drinken. Natuurlijk zijn zij hier

opgezegd. Maaike is fysiotherapeut en

Een restaurant, een feestzaal en

welkom, maar Fort Noxx wordt geen

deed coördinatie- en coachingstaken

de mooiste vergaderruimte van

café De Eersteling.”

Haarlemmermeer. En een groot terras, een openluchttheater en aan de

Zo veel mogelijkheden

Bij de architectuurprijs ‘Beste

achterkant nog eens twee terrassen....

“Nancy en ik zijn er ook superblij

Gebouw van het Jaar’ heeft

Vier horecaharten gingen sneller

mee”, stelt Martin Langeveld. “Er kan

architect Serge Schoemaker met het

kloppen toen zij hiermee aan de slag

hier zo veel. Het is hier zo mooi. Het

restauratieproject van het Fort van

konden.

Fort ademt en is zo karakteristiek.

Hoofddorp een Eervolle Vermelding

We gaan het ruim aanvliegen.

in de wacht gesleept. De vakjury

“Het is meer dan geweldig”, stelt

Fort van Hoofddorp is één van de

onder leiding van Alexander

Ton Verstraten. “Wij moesten

weinige forten binnen de Stelling

Pechtold vindt het ‘een ontwerp

noodgedwongen ons café De

met twee verdiepingen. Op de eerste

dat uitblinkt in bescheidenheid,

Eersteling sluiten vanwege de

verdieping zijn een restaurant én een

waarmee een prachtige plek is

verbouwing van de Vomar. Ik was

grote feestzaal. Daartussenin ligt de

gecreëerd om rond te dwalen,

er graag tot mijn pensioen gebleven,

absoluut mooiste vergaderzaal van

samen te tuinieren en tot rust

maar op 12 december hebben wij

Haarlemmermeer. Van het restaurant

te komen.’ Ook de gemeente

definitief de deur achter ons dicht

gaan we een brasserie maken, met

Haarlemmermeer krijgt een

getrokken. Een bizar moment. Mijn

mooie gerechtjes. Voor de feestzaal,

spreekwoordelijke veer:

moeder begon het café 42 jaar

die wel een beetje aangepast en

‘goed dat die het belang zag van

geleden. In 2003 zijn wij eigenaar

verbouwd moet worden, zoeken

wat de betekenis voor de lokale

geworden. Al die tijd is het café

we nog een mooie naam. Er is een

bevolking is.’

van ons geweest en heeft het een

schitterende en complete keuken,

25


Hoofddorp was nog een plattelandsdorp toen het fort rond 1904 op steenworp afstand van de dorpskern werd gebouwd. Fort bij Hoofddorp, zoals de officiële naam luidde, is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en middels de Geniedijk verbonden met Fort bij Aalsmeer en Kunstfort bij Vijfhuizen. Door de schaalvergroting van Hoofddorp kwam het forteiland in de tweede helft van de twintigste eeuw midden in het stadscentrum te liggen. Ondanks de centrale ligging was het eiland nooit structureel toegankelijk voor publiek. Het Provinciaal monument bij Nieuw Groenendaal in Heemstede.

en schoolvoorstellingen. Dat kan

kwam in 1996 op de Lijst van

Nancy is van de cijfertjes, zij werkte

nu allemaal door ons worden

Werelderfgoed.

jarenlang als boekhoudster. De twee

gefaciliteerd.”

Fort van Hoofddorp is in 2015

mannen hebben natuurlijk een enorme horecaervaring.

door Serge Schoemaker Architects Martin: “Wij willen ook graag gaan

gerenoveerd, verduurzaamd

samenwerken met Poppodium

en getransformeerd tot een

Martin: “Dat is het leuke van ons

Duycker en het Cultuurgebouw. Het

unieke ontmoetingsplek met

vieren, we kunnen elkaar prima

Fort is van ons, van Hoofddorp. Fort

ruimte voor horeca, culturele

aanvullen. Het is een verlengstuk van

Noxx gaat ook samenwerken met

en educatieve activiteiten. Er

wat we deden, maar dan anders. Wel

Jeroen Passchier van Hertog Jan, een

is bij deze herbestemming een

fijn, want wij zijn ook geen 20 meer.”

bierbrouwer waarmee wij al heel lang

nieuwe tijdslaag toegevoegd aan

De afgelopen twee jaar was voor de

zakelijk contact hebben. Het valt nu

een markant en uitzonderlijk

evenementenbranche en horeca meer

allemaal op z’n plek. We zullen heus

fortgebouw. Het ontwerp creëerde

dan verschrikkelijk. Ton: “Natuurlijk

nog wel foutjes maken en hulp vragen

een nieuw verband tussen

zijn wij nu ook aan de coronaregels

aan onze collega’s, maar dat is niet erg.

geschiedenis en heden.

gebonden, maar in en bij Fort Noxx

Het is nu aan ons om het forteiland

Aan het buitenterrein is een

kan veel meer. Het is heerlijk wat

aan alle kanten goed op de kaart te

wandelpad toegevoegd, het

we hier kunnen doen en dat we

zetten. En wij weten zeker dat het gaat

‘fortpad’, waarover bezoekers

alle vier ons ei erin kwijt kunnen.

lukken.”

vanaf het voorplein, omhoog

Uiteraard gaan wij samenwerken met

kunnen lopen naar het hoger

de stichting Fort van Hoofddorp. Zij

Fort Noxx is geopend van woensdag

gelegen terrein: het terreplein.

noemen het Fort ‘een verborgen schat

t/m zondag van 11.00 – 23.00 uur.

Hier heeft men uitzicht over de

in het hart van Haarlemmermeer’.

Vanwege de coronamaatregelen

fortgracht en de Geniedijk.

Daar zijn wij het volledig mee eens.

gelden andere openingstijden.

Meer informatie:

Er zijn elk weekend rondleidingen en zij organiseren teambuildingsessies

26

www.fortvanhoofddorp.nl www.fortnoxx.nl


Het ubo-register De letters ubo staan voor “ultimate beneficial owner”, dat wil zeggen: de uiteindelijke belanghebbende van een onderneming die meer dan 25% van de aandelen bezit, of meer dan 25% stemrecht heeft of die de feitelijk leidinggevende is. Sinds 27 september 2020 is er de verplichting om deze eigenlijke belanghebbende van bedrijven in het register van de Kamer van Koophandel in te schrijven. Deze verplichting moet voor 27 maart 2022 op orde zijn, anders kunt u een boete krijgen. De verplichting geldt o.a. voor bv’s, stichtingen en personenvennootschappen zoals de vof en de cv. Deze nieuwe verplichting voor ondernemingen is door de EU bedacht en moest door Nederland worden uitgevoerd. Bedoeling zou zijn om witwassen en terrorisme tegen te gaan. Hier kunnen natuurlijk vraagtekens bij worden geplaatst. Want waarom dan geen afgesloten register dat alleen voor opsporingsinstanties toegankelijk is? Bovendien werken criminelen en terroristen gemakkelijk met stromannen. Ook is er kritiek op deze wetgeving vanuit grondrechtelijk oogpunt en vanuit de privacywetgeving. Met de kritiek van de Europese privacywaakhond, de EDPS is niets gedaan. De namen van leden van – bijvoorbeeld- rijke families worden zo openbaar gemaakt. Hoe zit het met hun veiligheid? De Quote 500 lijst is al eerder door criminelen gebruikt om hun slachtoffers thuis op te zoeken. Met andere woorden: deze wet heeft een wankele juridische en morele basis.

Hugo Heerebout

Hier wreekt zich opnieuw dat bij de wetgever onvoldoende ervaring bestaat met ondernemen en onvoldoende inlevingsvermogen met ondernemers. Wilt u voorkomen dat uw naam openbaar wordt, dan

Hugo Heerebout

zijn er wel misschien verzoeken mogelijk op grond

Heerebout Advocatuur

waarvan besloten kan worden dat de gegevens worden

Boslaan 4

afgeschermd. Neem dan even contact met mij op.

2132 DX HOOFDDORP info@heerebout-advocatuur.nl

Fijne kerst en jaarwisseling.

0252- 620557

27


Mike Luijer, energy creator en smartlappenzanger 28


Van jongs af aan wist Mike dat hij een eigen bedrijf zou starten. Hij had affiniteit met de bouw, werkte toen hij 16 was bij Ton van Dam Open Haarden, ging naar Polen om een broodfabriek te helpen automatiseren, kon zijn draai niet vinden en begon uiteindelijk zijn eigen bedrijf in zonnepanelen: DeZonMonteur.nl. En hij ging zingen. “Als je het allemaal zo achter elkaar

worden hun maandlasten aanzienlijk

op papier ziet, dan heb ik best al veel

lager. Maar wij plaatsen niet alleen

gedaan”, lacht Mike. “En dan heb

zonnepanelen, wij doen ook het

ik ook nog een tijdje in het casino

onderhoud. Onze monteurs krijgen

gewerkt. Maar van Ton van Dam heb

regelmatig vragen of bijvoorbeeld

ik echt veel geleerd. Niet alleen het

een glazenwasser zonnepanelen kan

bouwen van open haarden, maar ook

reinigen. Of: ik wist niet dat ik direct

hoe een huis in elkaar zit. Ton was

een monteur moet laten komen na

een echte ondernemer. Hard werken,

stormschade. Het onderhoud van

maar wel zelf alles kunnen bepalen.

zonnepanelen vraagt om expertise en

Dat trok mij enorm aan. Nadat ik een

een professionele benadering. Ook

tijd in Amsterdam had gewerkt, was

voor het schoonmaken. Zonnepanelen

ik het zat. Ik dacht ‘nu is het klaar’.

zijn een uitkomst, maar kunnen in

Na 14 jaar startte ik een eigen bedrijf

bepaalde situaties ook zorgen voor

en ben ik als ‘energy creator’ gaan

een onveilige situatie. Panelen die

samenwerken met de zon. Ze noemen

niet goed aangesloten zijn kunnen

mij ook vaak het zonnetje in huis.”

brand veroorzaken. En als dat

Fan van de zon Alhoewel DeZonMonteur hoofdzakelijk actief is op de

gebeurt, worden wij gevraagd om te controleren of er aan de installatieeisen is voldaan.”

particuliere markt werkt Mike

Smartlappen

uiteraard ook voor bedrijven. Hij komt

Als Mike niet druk is met zijn

graag langs om te kijken wat een dak

zonnepanelen of zijn gezin - hij is

ondernemers kan besparen.

niet zo lang geleden vader geworden

“De energieprijzen schieten de lucht

van een prachtige zoon - dan is hij

in”, vervolgt Mike. “Hoe hoog de

aan het zingen. Nederlandstalig.

gasprijs is weet inmiddels iedereen,

Smartlappen. Dat doet hij zeker niet

maar ook de kosten van elektra zijn

onverdienstelijk. Zijn artiestennaam

verdubbeld. Dat betekent toch echt

is Mike Vlog. De meeste mensen in

dat we iets moeten gaan doen, maar

Hoofddorp kennen hem ook meer

we zijn nog niet goed voorbereid op

als zanger dan als eigenaar van

de energietransitie. Het kan mij niet

DeZonMonteur.

snel genoeg gaan. De energietransitie

Mike heeft nog wel een grote

is een gemeenschappelijke uitdaging.

uitdaging. Hij zou graag willen

We moeten met z’n allen echt iets

dat zonnepanelen voor iedereen

gaan doen om de opwarming van de

bereikbaar worden. “Ook voor

aarde tegen te gaan. En wat is er dan

mensen men een laag inkomen”,

mooier dan samenwerken met de

besluit hij. “Want één ding is zeker,

zon? Ik ben fan van de zon. De zon

de energieprijs blijft stijgen.”

is een oneindige motor. Daar moet je gebruik van maken. Momenteel

www.dezonmonteur.nl

plaats ik zo’n 200 panelen per week, bijna allemaal bij particulieren. Die mensen zijn nu blij, want hierdoor

29


Verduurzamen is niet zo ingewikkeld Sandra Heuer

30


Energie besparen en meer verduurzamen? Menig ondernemer krijgt er

zachtst gezegd best wel wenselijk.

de kriebels van, want je moet investeren en dat kost dus geld. “Voor veel

Elke euro die je besteedt aan led is

ondernemers is verduurzamen best ondoorzichtig”, beaamt Sandra Heuer.

slim besteed. Kijk naar de gasprijzen.

“Maar de speciale Subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM) kan helpen.

Ze rijzen de pan uit. Je moet als

Met deze subsidie kan een gespecialiseerde adviseur worden ingehuurd voor

ondernemer gewoon aan de slag.

energieadvies op maat.”

Maar er zijn meer simpele oplossingen. Je kunt kiezen voor

Sandra, al jaren lid van Ondernemend

energiehuishouding van het gebouw

duurzaam papier, toners en cartridges.

Hoofddorp, kennen we van Vital

ook het productieproces en het

Print dubbelzijdig. Ben je toe aan

Places, het bedrijf dat zij samen had

wagenpark meegenomen. Verder help

een nieuwe inrichting? Kijk dan eens

met haar zakenpartner Joost Valk.

ik bij het vinden van een geschikte

naar gerecycled meubilair. En je kunt

Hun onderneming ontwikkelde

lening of subsidieaanvraag. En de SVM

tegenwoordig ook kantoormeubelen

omgevingen die verder gaan dan

subsidie is er ook voor het uitvoeren

leasen. Laat nergens onnodig licht

duurzaamheid. Ze werden ontworpen

van een of meer maatregelen uit dat

branden, bijvoorbeeld in ruimtes

vanuit een menselijk perspectief en

advies. De overheid wil mkb’ers met

die niet worden gebruikt. En vergeet

brachten vitaliteit terug in vele levens.

deze subsidie ondersteunen om te

vooral niet om alle lichten uit te doen

“Joost is helaas twee jaar geleden

verduurzamen vanwege het Urgenda-

na werktijd. Dat geldt ook voor de

overleden”, gaat Sandra verder.

vonnis en het Klimaatakkoord, want

computers. Een pc die de hele nacht

“Uiteindelijk ben ik niet meer actief

dat heeft gevolgen voor het mkb. De

stand-by staat, verbruikt net zoveel

met Vital Places, omdat het zonder

regeling loopt tot en met 30 september

energie als het maken van 30 kopjes

Joost simpelweg niet meer zo leuk

2022.”

koffie… Dat is best veel op jaarbasis.

Tegenwoordig werkt Sandra bij de

Simpele oplossingen

Maar het belangrijkste is dat je je goed

Versluisgroep in Sassenheim, als

“Kansen voor verduurzaming zijn

laat adviseren en weet dat er veel

adviseur duurzame oplossingen.

er genoeg, ook in oudere gebouwen.

meer mogelijk is dan je denkt. En de

“Het is een superfijne job. Ik

Overstappen naar ledverlichting

tijd begint te dringen. Want laten we

begeleid bedrijven met een

levert direct resultaat. De investering

eerlijk zijn, duurzaamheid is geen luxe

verduurzamingswens”.

betaalt zich direct terug, want de

meer, maar pure noodzaak.”

De termen CO2 footprint, ecologische

energiekosten gaan omlaag en dat is

Meer weten? Sandra is bereikbaar op

voetafdruk en CO2-uitstoot vliegen

met de huidige energieprijzen op z’n

06-46 33 11 21

was.”

je tegenwoordig om de oren... Sandra lacht: “Je moet er wel de humor van in blijven zien. Met een CO2 footprint bereken je de uitstoot van het bedrijf en krijg je inzicht in wat de impact is van jouw bedrijf op het milieu. Je ziet waar de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt en wat de grootste vervuilers zijn binnen de onderneming. Dit nulpunt kan ook een goede basis zijn voor een energieadvies. Dit adviesrapport geeft een overzicht van de maatregelen die mogelijk zijn, inclusief de besparing, maar ook van de kosten om de maatregelen uit voeren, de terugverdientijd per maatregel, en de CO2 reductie. Met dit duurzaamheidsplan kun je gericht aan de slag in je eigen tempo.

Op 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw >100m2 minimaal energielabel C hebben.

In het energieadvies wordt naast de

Hoe dat moet? Sandra weet er alles van.

31


Alles staat op Groen op ‘De Hoek’

Dit beschrijft in één zin, zowel letterlijk als figuurlijk, de situatie op Airport Business Park De Hoek. Wanneer je nu een rondje over het park loopt, zal direct opvallen dat het nieuw aangeplante groen prachtig in bloei staat. Wat ook op groen staat is het ‘licht’ dat de gebruikers weer verwelkomt op het park. Een warm welkom terug aan alle medewerkers van Fokker, Securitas, Ziegler, Hyatt Place, NH Hotels en de vele anderen...

www.abpdehoek.nl


TopsUPport lift mee met het interessante proces richting de top Haarlemmermeer barst van het sporttalent. Talent dat wel een financieel steuntje kan gebruiken tijdens de kostbare weg naar de top. Maar tot drie jaar geleden ontbrak deze ondersteuning. Daarom richtte Lisanne de Roever, topsportcoördinator Haarlemmermeer, in samenwerking met vijf ondernemers met een sporthart TopsUPport Haarlemmermeer op. Op 8 november vierden ze het driejarig bestaan! Lisanne: “Haarlemmermeer kent veel talenten en topsporters. Ik

Noortje en Bregje de Brouwer vertellen over synchroonzwemmen tijdens het Olympisch event

kreeg vaak vragen over financiële

van TopsUPport

ondersteuning, die ik tot dan toe niet kon beantwoorden. Via netwerkevents

TopsUPport meteen twintig bedrijven

4 sporters, die deelnamen aan

en mijn eigen netwerk ontmoette

verwelkomen als lid. “Ook kwam ik

de Olympische Spelen in Tokio.

ik Lex Vonk, Frank Griekspoor, Rik

in contact met CTS GROUP European

Lisanne: “Van polsstok, een surfzeil,

Balder, Ruud van Hecke en Erik Klein

distributions and logistics. Zij wilden

ondersteuning voor buitenlandse

Nagelvoort. Samen waren we het er

meer betekenen voor onze talenten

wedstrijden, tot zelfs een auto van

al snel over eens: er zijn vast genoeg

en hieruit is CTS GROUP Young Talents

TopsUPport. Het is prachtig om bij te

bedrijven die onze topsporters en

ontstaan. Een initiatief voor acht

dragen aan het interessante proces

talenten willen helpen op weg naar

talentvolle sporters die in hun sport al

richting de top.”

de top!”

aan de top staan, ” aldus Lisanne.

En dit was zeker waar, want

Nu, 3 jaar later, heeft TopsUPport

Groeien naar 100 leden

na de eerste bijeenkomst kon

ruim 25 talenten geholpen. Er waren

TopsUPport heeft nu bijna 50 leden. Lisanne: “Dat is hard nodig, want we worden steeds meer gevonden door ouders en sporters. Ons grote doel is daarom te groeien naar 100 leden.” Heeft u interesse? Ga dan naar www.topsporthaarlemmermeer. nl of mail Lisanne via lderoever@ topsporthaarlemmermeer.nl. Lidmaatschap levert u zeker ook iets op. “Jaarlijks organiseren we meerdere events zoals een clinic van een sporter die we steunen of een inspirerende topsporter die zijn

Sophie van den Broek krijgt een financiële bijdrage vanuit TopsUPport uit handen van

verhaal met ons deelt.”

voormalig wethouder Mieke Booij.

33


Prijs per box: € 64,95 De gerechten worden koud geleverd. Met de meegeleverde instructies heb je alles in huis om er een culinair en onvergetelijk moment van te maken! Dieet- of allergieaanpassingen zijn helaas niet mogelijk. Bestellen (woensdag t/m zondag) voor 17.00 uur! Dan kunt u de box de volgende dag laten bezorgen of zelf afhalen. www.themarketclub.nl/ dinnerbox


Wandeling door het centrum Onze lunchwandelingen worden zeer gewaardeerd. Met een klein gezelschap wandelen met onderweg een broodje eten bevalt prima. Of er nu gewandeld wordt in het Haarlemmermeerse Bos in de sneeuw, langs de andere kant van het bos, door de Venneper Hout, over bedrijventerrein Noord of Graan voor Visch-Zuid, het is altijd fijn elkaar weer even te zien en te spreken. En het is gezellig. Op 3 november ging de wandeling door een deel van HoofddorpCentrum. Daar zijn veel plannen voor woningbouw en nieuwe winkels. Onze voorzitter Dick Hulsebosch is daar nauw bij betrokken en kan er dus ook veel over vertellen. Verzamelpunt was dit keer Hotel De Beurs. Eerst even koffie en alvast wat uitleg van Dick, daarna op stap met dankzij De Beurs een goed gevulde tas met lekkere broodjes, een krentenbol en water. Er was onderweg zo veel te vertellen, dat er maar door een deel van het centrum is gewandeld. In het nieuwe jaar gaat er zeker een vervolg komen. Voor 18 januari ’22 staat een wandeling en bedrijfsbezoek gepland aan Be Ink van Michael Velgersdijk. Meer info en aanmelden op de website.

35


Bedrijfsbezoek Van Driel Automotive Jong, dynamisch en ondernemend. Dat zit in het dna van

goed onderhoud te waarborgen. Daarnaast gaat het bij ons

Van Driel Automotive. Dat werd extra duidelijk duidelijk

zover dat wij het onderhoud bij de fabrikant registreren en

tijdens het bedrijfsbezoek op 21 oktober. De mannen achter

software updates uitvoeren. In de showroom beneden staan

Van Driel Automotive én dochteronderneming Auto Jip

de wat duurdere auto’s. Op de eerste verdieping staan de wat

waren onze gastheren. Het werd een gezellige borrel, met

kleinere occassions.

hapjes die verzorgd werden door The Market Club. Daar

En je kunt bij ons een zoekopdracht plaatsen om je

vertelde Rob Leemker, dat hij samen met Rick van Driel dit

droomauto te vinden.”

restaurant heeft overgenomen (lees het artikel elders in het blad).

Van de uitnodiging om eens rustig door de showroom te wandelen werd gretig gebruik gemaakt. Er stonden dan ook

Rick vertelde in het kort over de bedrijven en dat het

meer dan prachtige bolides, die het bekijken zeker waard

wel eens tijd werd voor een nadere kennismaking. “We

waren. In de tussentijd vonden er onder het genot van een

timmeren alweer een poosje aan de weg”, vertelt Rick. “In

drankje en hapje geanimeerde gesprekken plaats tussen de

juli 2012 ben ik met dit mooie bedrijf begonnen. Wel een

aanwezige leden van Ondernemend Hoofddorp. Het was een

stukje kleiner, want door de jaren heen zijn we wel gegroeid.

mooi bedrijfsbezoek!

Ik ben zelf ooit gestart bij Auto 2000 als leerling monteur in Hoofddorp. Tijdens mijn opleiding ben ik geschoold tot 1e autotechnicus en diagnose specialist. Mijn opleiding gaf ook de mogelijkheid om de commerciele kant van het autobedrijf te bekijken en na een jaar stage te hebben gelopen bij Het Motorhuis ben ik uiteindelijk bij Lexpoint beland. Daar moest ik in een pak lopen en nieuwe Audi`s aan de man brengen. Al snel kwam ik erachter dat mijn passie meer bij de gebruikte en voornamelijk import Audi`s lag omdat die net even wat voller zijn dan de Nederlandse lease uitvoeringen. De in en verkoop van niet alleen Audi’s, maar een heleboel andere mooie merken doe ik dan nu met Van Driel Automotive. Wij importeren de auto’s zelf en wij zijn door het RDW goedgekeurd, dus wij mogen de auto’s ook op een Nederlands kenteken zetten. Dat is wel zo handig. We verkopen niet alleen droomauto’s en andere occassions, we hebben ook een grote werkplaats. De werkplaats is voor ons de keuken van ons bedrijf. Net zoals in een goede horecazaak, je kan nog zo`n mooie tent hebben maar als de kwaliteit van het het eten slecht is, komen de mensen niet terug. Onze klanten krijgen een eerlijk advies en wij verzorgen graag het onderhoud. Onze werkplaats is zo ingericht dat men met alle merken en types auto’s bij ons terecht kan, zelfs met Tesla`s. Of het nu gaat om een apk, onderhoudsbeurt, bandenwissel of complexen storing: bij ons wordt er altijd op een professionele en zorgvuldige manier gewerkt. Onmisbaar hierbij is natuurlijk goed en gemotiveerd personeel. Wij hebben goed opgeleide, gekwalificeerde monteurs in dienst en alle diagnose- en afstelapparatuur die nodig is om kwalitatief

36

Foto’s Ton Hofstra.


37


Presentatie magazine bij La Floria Het kersverse nummer van ons magazine werd op 30 september uitgereikt aan Karin Klein van Focus 2 Be. Zij had voor deze middag de borrel en de spreekster geregeld: Sanna Langereis. Een leuk, sprankelend mens dat ons in 10 minuten tijd een paar tips gaf over hoe je jezelf het beste kan presenteren. Het was onze laatste bijeenkomst in La Floria, omdat de eigenaren, Jerome Könst en Jeroen Kerkhof, een vergunning hadden voor twee jaar. “In november zijn we weg,” zei Jerome. “Dat wisten we van tevoren, maar het is wel jammer. Want dit is een gouden plek.” En inderdaad, sinds de eerste week van november is La Floria verdwenen. Het werd in ieder geval weer een prima bijeenkomst met heerlijke hapjes en drankjes.

38


Doeltreffende communicatie

Ontwerp & Drukwerk

Advies op

maat

Hoge Kwaliteit

Servicegericht persoonlijk contact

reclamedoeners.

HOOFDWEG 594, 2132 MJ HOOFDDORP • 06 122 37 255 • CREATIE@BIZZIEBEE.NL • WWW.BIZZIEBEE.NLMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.