Page 1

Nummer 3 • september 2017 • Jaargang 23

Haarlemmermeers Ondernemerscongres 17 oktober 2017


Met uw gegevens de cloud, of de mist in?

De vraag is niet of het u overkomt, maar wanneer het u overkomt. Ruim 60% van ondernemend Nederland heeft te maken met Cybercrime. Totale schade op jaarbasis in Nederland is 10 miljard.

Kwaadwillenden tasten uw automatiseringsnetwerk voortdurend af op zoek naar waardevolle vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens. Digitale inbraken en andere cyberincidenten hebben vaak een grote impact op uw onderneming.

Meldplicht Sinds januari 2016 is er de Meldplicht datalekken. In Nederland kun je een maximale bestuurlijke boete van € 820.000,= krijgen per overtreding. Het lekken van de data zelf is niet strafbaar. Wel het nalaten om de juiste instanties op de hoogte te stellen.

Wat zijn mijn risico’s? 100% beveiliging is door de snelle technologische ontwikkelingen niet te realiseren. Belangrijker is de cyberrisico’s als bedrijf beheersbaar te maken. Na inventarisatie van de risico’s kunt u preventieve maatregelen nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verhoogd beveiligingsbewustzijn, verbeterde procedures en een crisisplan, maar ook een solide toegangsbeveiliging en het monitoren van uw bedrijfsnetwerk. Als zich ondanks alle voorzorgen toch een schade voordoet dan vormt de cyberpolis uw vangnet. Hiermee verzekert u zich van vergoeding in de kosten en bijstand in het adequaat oplossen van de gevolgen. Wij helpen u graag om de risico’s in kaart te brengen en te bepalen welke risico’s een bedreiging vormen voor de continuïteit. Wilt u vrijblijvend meer informatie of toch direct advies neem dan contact met ons op: tel. 023-5560000 en vraag naar Mieke Millenaar.

WWW.MILLENAAR.NL

Een “cyberpolis” als vangnet voor o.a.: Cyber bedrijfsschade Privacybescherming Schade door hackers Cyberafpersing Cyberaansprakelijkheid


Colofon Ondernemend Hoofddorp is het magazine van Ondernemend Hoofddorp. Het blad verschijnt vier keer per jaar. REDACTIEADRES Postbus 490 2130 AL Hoofddorp

In dit nummer:

6 Nieuws van de secties. Over actuele zaken op de bedrijventerreinen Hoofddorp-Noord, Graan voor Visch, De President en Hoofddorp-centrum.

12 Leden voor leden: Boek- en filmrecensies, de nieuwe Nissan Qashqai, Wendy’s blog, maar ook Bob & Frank, de ijsbaan en nog veel meer.

REDACTIE COMMISSIE Eric van den Brink Bruno Gorgoni Hans de Jong Judy Sakes Michel Sakes Bertine Schröder FOTOGRAFIE Ton Hofstra Fotografie VORMGEVING BizzieBee Creative Communications

17 Het Haarlemmermeers Ondernemerscongres, het programma, de sprekers en de eregalerij van de eerste 5 jaar.

DRUKWERK InteGrafica / de Huisdrukker ADVERTENTIEVERKOOP ProScript Services Bertine Schröder T 06 – 53 21 33 09 M pss@kpnplanet.nl

28 Reisverslag Marjon en Hanjo Hansen. Over niet alleen maar plannen maken, maar ze ook uitvoeren. Ook als het even tegen zit.

Lokaal partner van

32 Datacenters in Haarlemmermeer, het hoe, wat en waarom…

EN VERDER... 5 Cultureel ondernemerschap | 11 Column Erik Verstraten van Verstraten & Partners | 27 Column Jacob-Jan Dijkman SWDV Advocaten 35 Bouwmaat viert 5-jarig bestaan | 36 ‘Zo leuk was het’, een terugblik op vier grote evenementen in Hoofddorp

3


Jan Peter Koolhaas Chauffeur Meerlanden Bedrijfsafval

“Rijden en zorgen voor onze klanten zit in mijn bloed” “Ik werk al 25 jaar met veel plezier als vrachtwagenchauffeur

Ik zie ook dat steeds meer ondernemers hun afval gescheiden

bij Meerlanden. Rijden zit in mijn bloed. Net als het zo goed

aanleveren. En eigenlijk hoop ik dat ze dat in de toekomst

mogelijk meedenken met onze klanten. Als na mijn werkdag

allemaal doen. Zo kunnen wij dit weer makkelijker en beter

alles volgens planning is gegaan, geen panne heb gehad en zij

recyclen tot nieuwe grondstoffen.

weer tevreden zijn, dan ga ik met een goed gevoel naar huis. Ook al is dat niet altijd even eenvoudig voor de logistiek Omdat ik al heel wat jaren een groot aantal vaste bedrijven

binnen Meerlanden. Maar dat is iets waar we als team aan

aandoe, ben ik inmiddels voor velen een bekend gezicht. Dat

blijven werken. Problemen van onze klanten oplossen staat

schept een band en zo kunnen we samen het aanbieden van

namelijk voorop!”

afvalstromen en de inzameling daarvan zo goed mogelijk regelen.


Voorwoord

Van de voorzitter ooit alleen op de wereld, het thema van het 6e Haarlemmermeers Ondernemerscongres past uitstekend in de huidige economische tijd. De nationale economie trekt weer aan. Bedrijven, die met hun tijd zijn mee gegaan door in te spelen op de altijd veranderende consumentenwensen, laten weer groei zien. Dat is goed nieuws, maar er zit ook een keerzijde aan. Groei kun je niet alleen realiseren. Daarvoor heb je meer mensen nodig. In dit deel van Nederland - en dus ook in Hoofddorp- is het vinden van goed personeel een steeds grotere uitdaging. Dat lukt niet altijd. In het bijzonder geldt dit voor medewerkers op uitvoerend niveau. Goede ideeën om hiervoor een oplossing te vinden zijn altijd welkom.

N

Het gevolg van te veel vacatures is dat de ondernemers zelf weer meer uren gaan maken in hun bedrijf. De verenigingen merken dat aan de animo van de leden om aan bijeenkomsten mee te doen. Men wil wel, maar vindt het niet verantwoord om daar veel tijd voor vrij te maken. En dat is net zo jammer voor de bestuursleden die zich inzetten om zinvolle bijeenkomsten of leuke evenementen te bedenken. Maar werk gaat altijd voor. Een tweede invalshoek bij dit thema is het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In onze maatschappij zijn er ook mensen die buiten hun schuld minder makkelijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Met een steuntje in de rug kunnen zij echter heel waardevol voor onze bedrijven zijn. Denk ook eens aan deze doelgroep bij uw zoektocht naar nieuwe collega’s. Dan geldt ook voor hen ‘Nooit alleen op de wereld’. De gemeentelijke website en die van AM Match helpen u verder. Tijdens het aankomende ondernemerscongres kunt u zich ook laten informeren. Ik zie u graag allen bij het ondernemerscongres, dit keer in het Witte Kerkje in Nieuw Vennep. Er is weer een mooie groep van sprekers bereid gevonden om u te inspireren. U gaat gegarandeerd weer weg met het gevoel dat je verder komt als je het samen doet. Dick Hulsebosch

Voor iedere ondernemer geldt: je bent nooit alleen op de wereld

5


Elk bedrijventerrein in Hoofddorp heeft een vertegenwoordiger in het bestuur. Zij houden in de gaten wat er op het terrein gebeurt en zijn het aanspreekpunt voor onze leden.

Hoofddorp Centrum Vertegenwoordiger Jan-Leo Oostman – Oostman Optiek

Goed nieuws uit het centrum, maar er zijn ook zorgen Jan-Leo Oostman vertegenwoordigt niet alleen het centrum binnen Ondernemend Hoofddorp, hij is ook bestuurslid van de BIZ Hoofddorp-centrum. Samen met centrummanager Sonja Olthuis gaat het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Hoofddorp Centrum (SOHC ) de komende periode gebruiken om samen met de andere stakeholders (lokale overheid en vastgoedeigenaren) het centrum in alle opzichten toekomstbestendig maken. “Hoewel ik geen doemdenker ben, zal een deel van onze inspanningen er de komende tijd op gericht zijn om de lokale overheid ervan te doordringen dat het goed draaiende winkelgebied in het centrum van Hoofddorp toch relatief kwetsbaar is. Met de toenemende internetverkopen en de komst van Sugar City in Halfweg, zal winkelen in Hoofddorpcentrum steeds minder een noodzaak en steeds vaker een vorm van tijdverdrijf zijn. Aan ons de taak om er een aangenaam tijdverdrijf van te maken.

De kracht en tegelijkertijd de kwetsbaarheid van Hoofddorpcentrum is, dat er in het pure winkelgebied een drietal grote en een grote hoeveelheid kleinere vastgoedeigenaren gevestigd zijn. Dat geeft een bepaalde charme en eigenheid, maar maakt tegelijkertijd het ontwikkelen en uitwerken van een overkoepelend plan voor Hoofddorp-centrum lastig. Vergroening zal wat ons betreft de pijler zijn van het “nieuwe” centrum. We bezitten nu eenmaal geen historisch stadshart en op de lange termijn is een goede verzameling winkels in combinatie met lage parkeertarieven niet voldoende om bezoekers te laten blijven komen. De samenwerking met NMCX (centrum voor duurzaamheid) is één van de manieren om in het centrum vergroening en verduurzaming te realiseren. Het Groene Loperfestival - deze zomer alweer voor de 5e de keer gehouden - is een mooi voorbeeld van deze samenwerking. Ook de 120 fruitbomen, de bloembakken door het centrum en de aankleding van het Polderplein buiten zijn onderdeel van het vergroeningsplan van de SOHC. Aansluitend is de nieuw te ontwikkelen groene corridor tussen het centrum en het NS- station onder de naam Hoofddorpcentraal een initiatief dat wij, waar mogelijk, ondersteunen. Gelukkig ziet ook de gemeente ons bij dit plan als waardevolle gesprekspartner. Goed om te weten dat we hierin met Ondernemend Hoofddorp samen optrekken. In november van dit jaar hopen we de nieuwe verlichting in het centrum te ontsteken. Opdracht aan de leverancier is om het winkelcentrum een sfeervolle, warme uitstraling te geven. Met de leegstand is het relatief gunstig gesteld. Een viertal plekken vragen wel om extra aandacht. Dat zijn de panden aan de Kruisweg naast ABN Amro, het oude V&D pand, waar het al een tijdje angstig stil is rond de komst van Topshelf; het oude postkantoor en de kop van de Concourslaan nabij de Polderplein-ingang van het centrum. Hier zie je duidelijk het nadeel van verschillende eigenaren. Er is geen visie, geen regie en al helemaal geen stok achter de deur om eigenaren te dwingen te gaan ontwikkelen. Ook hier proberen we met het gemeente-bestuur toch zaken in beweging te krijgen. In ieder geval door constant ideeën voor nieuwe ontwikkeling en potentiële huurders aan te dragen.

6


Zoals gezegd is samenwerking geboden. De gemeente is van goede wil. Een aantal vastgoedeigenaren geeft nog niet thuis. Onlangs is met Ondernemend Hoofddorp afgesproken om daar waar mogelijk samen op te trekken. En zeker daar waar het nuttig kan zijn ook het HOP in te schakelen om het centrum vooruit te stuwen. Parkeertarieven, bereikbaarheid en bestemmingsplannen zijn zaken die op de gezamenlijke agenda moeten staan.

heeft de gemeente aangegeven dat dit de beoogde locatie is voor het plaatsen van 250 woningen voor spoedzoekers en statushouders. Parkmanagement blijft in contact met de gemeente, zodat zij de bedrijven kan informeren over de laatste ontwikkelingen.

Onlangs is bekend gemaakt dat Hoofddorp-centrum genomineerd is voor Beste Binnenstad 2017-2019. Hoewel wij deze nominatie nog wat prematuur vinden, is het natuurlijk altijd leuk om te horen dat we op de goede weg zijn. Wellicht dat hiermee nog wat subsidiedeuren opengaan. Op 23 november worden de winnaars in de verschillende categorieën bekend gemaakt.”

Bedrijventerrein De President Vertegenwoordiger: Ton van der Horst – Lexpoint

Geen tijdelijke, maar permanente woningen op De President

Recent heeft het college van burgemeester en wethouders over deze plannen gesproken. Het college heeft nu besloten dat het geen tijdelijke woningen worden, maar permanente. Meerdere bewoners en ook de vertegenwoordigers van ondernemers op De President hebben aangegeven dat zij daar een voorkeur voor hebben vanwege de kwaliteit en uitstraling van permanente woningen. Ook is besloten dat de woningen niet op de locatie van het voormalige theater De Meerse worden gebouwd, maar in de noordoostelijke hoek van Lincolnpark, tussen de twee toekomstige waterlopen in het gebied.

Tijdens de ALV in mei heeft de gemeente Haarlemmermeer uitleg gegeven over tijdelijke woningbouw op het Lincolnpark, het gebied waar voorheen de tijdelijke Schouwburg de Meerse stond. Ondanks kritiek van de omliggende bedrijven

Met vertegenwoordigers van ondernemers van De President is gesproken over de ideeën voor een groenstrook tussen De President en de kavel waar de woningen komen. Het is de bedoeling dat hier een ruim beplant talud komt. De huizen worden gerealiseerd door Eigen Haard. Het bureau Loos van Vliet heeft inmiddels de opdracht van de gemeente gekregen om hier een ontwerp voor te maken.

7


Graan voor Visch Zuid Vertegenwoordiger: René Klomp – Autobedrijf Hartgerink en Klomp

Keurmerk veilig ondernemen (KVO) op Graan voor Visch? Afgelopen weken is er regelmatig overleg geweest met de gemeente over de mogelijkheden om een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)-traject te starten op bedrijventerrein Graan voor Visch. Initiatiefnemers René Klomp (Hartgerink en Klomp, partner in mobiliteit) en Matthijs Bentley (FlashpointSecurity bv) zijn van mening dat de veiligheid en beveiliging op het bedrijventerrein beter kan.

Binnenkort zullen we een bijeenkomst organiseren waar wij onze plannen presenteren en dan is het afwachten wat de reacties zijn. Bij deze bijeenkomst is in ieder geval een vertegenwoordiger van MKB- Nederland aanwezig, evenals van de gemeente en de politie. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.” Zodra er een datum bekend is, zullen we dat laten weten. Voor meer informatie: René Klomp directie@h-klomp.nl (023) 554 38 38

Bedrijventerrein Noord Vertegenwoordiger: Albert Slootweg – Slootweg Machinefabriek

“Er is veel overlast op het terrein. We hebben last van hangjeugd, vandalisme en zwerfvuil. Bovendien zijn er onveilige situaties, zoals defecten aan straatverlichting, openbare wegen en trottoirs”, vertelt René. “Daarom is Matthijs in gesprek met de gemeente, politie en MKB-Nederland om te zorgen dat er een KVO-erkenning kan komen. Dit trekt dan mogelijk meer bezoekers naar het bedrijventerrein en wellicht ook nieuwe ondernemers. Maar het belangrijkste is natuurlijk een schoon en veilig werkgebied. Alleen, om dit te realiseren is er draagvlak nodig. De gemeente weet niet exact wie er allemaal gevestigd zijn en dat gaan wij inventariseren.

8

Noorderkwartier en Bidfood Blikvanger op Noord is op dit moment woningbouwproject Noorderkwartier. De voortgang hiervan is weliswaar enigszins vertraagd, maar verwacht wordt dat de nieuwe huizen tegen het einde van het jaar kunnen worden opgeleverd. In 2018 zal Noorderkwartier dus volledig bewoond zijn en dat betekent dat deze wijk wordt geconfronteerd met een fikse verkeerproblematiek. Voor degenen die regelmatig op Noord komen of daar met hun bedrijf zijn gevestigd


een bron van grote zorg, maar deze zorg wordt door de gemeente absoluut niet gedeeld. Die verwijst hiervoor naar het transformatieplan voor gebied Noord, waarin is vastgesteld dat de verkeerssituatie, steeds als er sprake is van een nieuw plan of een andere wijziging, opnieuw onder loep zal worden genomen

er gaan heel veel vrachtwagenbewegingen ontstaan. Voor het Hoofddorps bedrijfsleven is dat geen enkel probleem, maar voor de woonomgeving zal dat waarschijnlijk heel anders zijn. EÊn ontsluitingsweg voor werkend Noord zal onvoldoende zijn om de vele verkeersbewegingen op te vangen. Natuurlijk is het uitstekend om het bedrijventerrein nieuwe werk- en woonimpulsen te geven. Maar dat betekent meer activiteit, meer bedrijvigheid en automatisch ook meer verkeersbewegingen. En er ligt geen plan klaar om de onvermijdelijke toename van dit verkeer op te vangen. Een goed gesprek tussen Ondernemend Hoofddorp en de gemeente is aanstaande‌ En dat lijkt geen overbodige luxe.

Naast de locatie Noorderkwartier ligt aan de Hoofdweg het terrein waar de vroeger de AM groep was gevestigd. Er zijn vergevorderde plannen om van deze grond ook een woon/ werk- omgeving te maken. Schenk Makerlaars heeft het voormalige AM pand verkocht aan een projectontwikkelaar, die op deze locatie op termijn woningen wil gaan bouwen. Tot die tijd verhuurt Schenk het als bedrijfspand. Bidfood (voorheen Deli XL) is op het ogenblik actief met de bouw van een nieuw distributiecentrum. Een aanwinst voor Noord. Tegen het eind van dit jaar zal dit mooie, goed opgezette pand volledig operationeel zijn. Ook hier vraagt een nieuwe verkeerssituatie dan de nodige aandacht. Immers,

9


DE HELE MAAND SEPTEMBER

DUIZENDEN EURO’S VOORDEEL

Innovation that excites

OOK OP DE NIEUWE NISSAN QASHQAI EN X-TRAIL

NISSAN QASHQAI Korting € 1.000,-

NISSAN X-TRAIL Korting € 1.000,-

€ 1.000,-

€ 1.000,-

Extra inruilpremie

HOOFDDORP

Extra inruilpremie

NISSAN ONTDEKKINGSDAGEN Kom langs tijdens de Nissan Ontdekkingsdagen en profiteer van duizenden Euro’s voordeel op alle Nissan modellen. Maak in september kans om het bedrag van uw aankoopbedrag terug te winnen!

Robijnlaan 2 2132 WX Hoofddorp Tel. (023) 554 4055 www.hoekehoofddorp.nl

Prijzen zijn inclusief kosten rijklaarmaken en leges.. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Overeenkomstig 715/2007 EG. Min./max. verbruik Nissan-gamma gecombineerd: 5,1-6,6 l/100km, respectievelijk 19,6-15,2 km/l. CO2-uitstoot 129 g/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Vrije kavels

2.000 m

één stap naar rust en ruimte

bouw je droomwoning op

boseilanden.nl

2


Erik Verstraten

Winstoptimalisatie! e economie, die een aantal jaren heeft tegengezeten, maakte het voor veel ondernemers wellicht onmogelijk om na te denken over winstoptimalisatie. Nu aan alle kanten de berichten voorbij komen dat de Nederlandse economie weer ontzettend aan het groeien is, zal dit ook zijn invloed hebben op de lokale ondernemers in Haarlemmermeer.

D

Wanneer ondernemers ons aangeven dat zij teveel belasting betalen, is onze eerste reactie dat dit in beginsel positief is, omdat de ondernemer met zijn bedrijf dan ook goede resultaten heeft behaald. Vervolgens is het uiteraard een uitdaging om te bekijken hoe de winst van de onderneming geoptimaliseerd kan worden om daarmee de belastingdruk zoveel mogelijk te beperken. Die mogelijkheden zijn echter nagenoeg verdwenen als daarmee wordt gewacht tot na het einde van het jaar. Wordt in januari 2018 vastgesteld wat de winst over 2017 is geweest zonder dat hier in de loop van het jaar 2017 al inzicht in is verkregen, dan zijn de mogelijkheden om een fiscaal optimaal resultaat te behalen nagenoeg nihil. Advies aan ondernemers is dan ook, om zich nu al af te vragen waar zij staan. Ondernemers die hun winst afrekenen in de inkomstenbelasting (degene met een eenmanszaak of een aandeel in een vennootschap onder firma) kunnen denken aan het vervroegen van investeringen om zo van investeringsaftrek te profiteren, of aan het storten van een bedrag in een pensioenvoorziening. Ondernemers met een eigen bv doen er daarnaast goed aan om te bekijken of het resultaat geoptimaliseerd kan worden door de beloning naar de persoonlijke holding tijdig te beoordelen en tegelijkertijd te kijken naar het salaris als DGA in combinatie met de fiscale aftrekposten in de privĂŠsfeer. Nu is er tot het einde van het jaar nog voldoende tijd om dit te beoordelen en om tot een optimale verhouding tussen winst- en belastingdruk te komen! Erik Verstraten is eigenaar van Verstraten & Partners

Advies aan ondernemers is dan ook om zich nu al af te vragen waar zij staan. 11


Boekrecensie Ja maar...

In de praktijk werkt het niet...het is ouwe wijn in nieuwe zakken....er is geen draagvlak...het is maandag...het is zo lekker....dat zou jij toch doen....ik spreek uit ervaring...zo ben ik nou eenmaal...bij ons werkt dat niet....de tomtom zei linksaf....ik ben Gekke Henkie niet...dat staat dus niet in mijn taak- en functieomschrijving... Pardoes ontglipt het ons allemaal wel eens: ‘ja maar’. Sterker nog, soms lijken we op bepaalde vlakken ‘ja maar’ als algehele levenshouding te omarmen. Getverderrie, dat kan eigenlijk best een stuk leuker. Goed nieuws dus, dat gaan we leren omdenken! Een heerlijke manier van denken, van leven. Problemen blijken helemaal niet te bestaan, gedoe is eigenlijk zelfs handig. Enige jaren geleden zag ik bij De Meerse de omdenkshow van Berthold Gunster. Ik zat daar voor spek & bonen in de zaal, want verkocht na afloop op aanvraag zijn boeken. Als we in een tekenfilm leefden hadden jullie me de hele tijd met een gloeilampje boven mijn hoofd zien zitten. Dit was briljant! Eenvoudig uitgelegd: de optimist noemt het glas halfvol, de pessimist noemt het halfleeg en de omdenker vraagt zich af: waar is de kraan? Berthold heeft er meerdere boeken over geschreven, met ‘JA’ als mijn favoriet. Een grappig, toegankelijk boek met heel veel leuke anekdotes en voorbeelden waar je écht wat aan hebt. Als mens, als ondernemer: het leven wordt gewoon een stukje leuker. Verbeter de wereld, lees ‘JA’! Cadeau doen is natuurlijk ook toegestaan. Een moedig mens is niet hij die niet bang is. Een moedig mens is hij die bang is en tóch doet. Ja – Berthold Gunster – € 19,99 Lisa Snijders – Boekhandel Stevens Hoofddorp

12

CROP samen met AAGORA Accountants & Adviseurs De samenwerking van AAGORA Accountants & Adviseurs met accountanten (belasting)adviesorganisatie CROP is beklonken. Per 1 oktober 2017 zijn de medewerkers van AAGORA Amstelveen al gehuisvest in het pand van CROP Hoofddorp, per 1 januari 2018 gaan de lokale vestigingen officieel samen verder onder de vlag van CROP. De samenwerking is in lijn met de ambities van CROP om autonoom te groeien met eigen, lokale vestigingen in lokale Nederlandse markten. De organisatie wil zich bovendien verder specialiseren en toegroeien naar verschillende vormen van dienstverlening. CROP incorporeert de vestiging AAGORA Amstelveen en voegt die toe aan CROP Registeraccountants en Belastingadviseurs op de locatie Hoofddorp. Hierdoor wordt het lokale CROP team uitgebreid van 13 tot 40 medewerkers. CROP telt circa 250 medewerkers binnen de gehele organisatie. Ton van Deijl, fiscale partner CROP: “Hoogstaande kwalitatieve dienstverlening op lokaal niveau heeft onze prioriteit. Onze mensen weten wat er speelt in de regio en kennen de ondernemers van haver tot gort. Zo zijn we in staat om ondernemers vanuit hun persoonlijke situatie te helpen en adviseren. Onze nieuwe collega’s van AAGORA hebben diezelfde ambities.” De vestigingen AAGORA Hoofddorp en Wormerveer blijven zelfstandig voortbestaan. Beide kantoren zullen in de toekomst echter nauw bij elkaar betrokken blijven. Na de officiële samenvoeging wordt Robert Engels, momenteel vennoot van AAGORA Amstelveen, partner bij CROP. Robert Engels: “Dankzij deze samenwerking profiteren we nu van de slagkracht zonder dat we onze identiteit als lokale partij verliezen. Als relatief kleinere speler op de markt zijn we niet immuun voor ontwikkelingen in de sector. Door onze krachten met CROP te bundelen kunnen we bijvoorbeeld de toenemende kwaliteitseisen beter waarborgen. Ik en meerdere collega’s kennen CROP en weten dat het bedrijf zowel qua cultuur als professionaliteit de uitgelezen partner is om deze slag te maken.”


Eugenie Schaefers boekt films in het Oude Raadhuis (foto: Jaap Reedijk)

Films in Het Oude Raadhuis

Films moet je niet alleen kijken, maar ook beleven! In het Oude Raadhuis, met haar prachtige ambiance en geschiedenis, bevindt zich een klein theater waar op zondagavonden films worden vertoond. Een knusse zaal met 100 stoelen, goede films en een gezellig café waar je na afloop kunt genieten van een drankje en in plaats van popcorn wordt er een bittergarnituurtje aangeboden. Eugenie Schaefers, Coördinator Marketing & Publiciteit en Filmprogrammeur bij Schouwburg De Meerse, is verantwoordelijk voor het programma in het filmhuis van Het Oude Raadhuis. “Recente films programmeren die in de commerciële bioscopen niet voldoende aandacht krijgen en kwalitatief écht goed zijn, blijft iedere maand weer een uitdaging”, vertelt Eugenie. “Welke kies ik wel en welke vallen af? Er worden allerlei afwegingen gemaakt bij het samenstellen van de filmprogrammering. Ziet u een film in onze programmering, waar u nog nooit van heeft gehoord dan kunt u gerust de gok wagen. De keuze varieert: van Oscar genomineerde (historische) drama’s en speelfilms tot documentaires en artistieke films. Ook films speciaal voor ondernemers. En ik ben ervan overtuigd: wie eenmaal bij ons geweest is, komt vast en zeker terug.” zondag 8 oktober – 20.00 uur Film: Hampstead *** Hampstead is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en laat op charmante en grappige wijze zien dat liefde kan ontstaan op de meest onverwachte plekken. Het bewijst voor eens en altijd dat leeftijd geen barrière hoeft te zijn voor een tweede kans! zondag 15 oktober – 20.00 uur Film: The Only Living Boy in New York **** Een innemende coming-of-age-film die doet denken aan het werk van Woody Allen en Noah Baumbach. De film heeft veel gemeen met ‘The Graduate’, de film die dit jaar zijn vijftigjarig jubileum viert. Net als bij ‘The Graduate’ voert de muziek van Simon & Garfunkel de boventoon.

Beursvloer Haarlemmermeer Op 3 november 2017 vindt vanaf 15.30 uur de 13e editie van de Beursvloer Haarlemmermeer plaats. Een jaarlijks terugkerend event van de Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer, waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar vinden. In een tijdsbestek van twee uur worden (hulp)vragen vanuit verenigingen en maatschappelijke organisaties ingevuld door aanbiedingen vanuit het bedrijfsleven. Bij deze ‘matches’ wordt mankracht, materialen en kennis aangeboden. De ontvangende partij zet hier een interessante tegenprestatie tegenover. Zo ontstaat er voor beide partijen een win-win situatie. Locatie: Raadhuis Hoofddorp Raadhuisplein 1 2132 TZ Hoofddorp Organisatie: Vrijwilligers Centrale Haarlemmermeer Contactpersoon: Wilfred de Bats-Bosma Telefoon: 023-5698871 E-mail: wilfred.debatsbosma@ meerwaarde.nl www.vchaarlemmermeer.nl/ beursvloer/

zondag 22 oktober – 20.00 uur Film: The Beguiled ***** Regisseur Sofia Coppola maakte een remake van de gelijknamige film uit 1971. In het origineel vielen alle vrouwen als een blok voor Clint Eastwood. In de nieuwe versie wordt het verhaal vanuit de vrouw bekeken en zien we Nicole Kidman, Kirsten Dunst en Elle Fanning als mannenverslinders.

13


Boslaan 7 2132 RJ Hoofddorp tel. 023 - 562 46 28 fax. 023 - 562 26 08 Keuken geopend: Lunch ma t/m vrij 11.00-15.00 uur Diner 7 avonden 17.00-22.00 uur

De mooiste locatie van Hoofddorp

www.lhirondelle.nl

MAESTRO OP DE WEG HARTGERINK EN KLOMP

Opaallaan 22-26 | 2132 XT Hoofddorp | 023 - 5543838 | www.h-klomp.nl | 170281 Hartegrink & Klomp_CX-3_190x125mm.indd 1

13-03-17 15:56


Natuurlijk wonen aan de rand van Hoofddorp?

Welkom op de Boseilanden!

Het waterkavel in Boseilanden

Boseilanden is een natuur- en recreatiegebied in Zwaanshoek, aan de rand van Hoofddorp. In dit gebied van 87 hectare is slechts veertien hectare gereserveerd voor woningbouw. Een unieke kans om in alle rust en ruimte midden in de Randstad te wonen. Verschillende kavels zijn inmiddels verkocht en bebouwd. De gemeente biedt op dit moment de laatste kavels aan en in het deelproject Elzenhove zijn zeventien karakteristieke villa’s te koop. De familie Fambach is druk met het ontwerp van hun woning op een van de kavels. Hun architect Jasper van Rijn van ENZO architectuur & interieur® vertelt enthousiast. “Boseilanden wordt als woongebied steeds interessanter . Het natuurgebied groeit en veel woningen zijn inmiddels opgeleverd. De gemêleerdheid van architectuur, van modern tot klassiek, zorgt op deze plek voor een bijzondere stedenbouwkundige kwaliteit. Door de ruime kavelmaten, die ik eigenlijk niet ken in deze regio, is er alle ruimte om het ontwerp van de woning goed uit te laten komen. Voor de familie Fambach ontwerpen wij een eigentijdse, moderne villa. Twee lagen met plat dak en een souterrain. In het midden een patio met een olijfboom waaromheen de hele woning is gesitueerd. Vanaf iedere verdieping zie je het licht en groen. Het wordt een mooi, duurzaam gebouw. Met fraaie en stoere materialen, houten geveldelen, glas, steen en stucwerk. Het huis

wordt opgetrokken uit massief houten elementen waardoor een aantrekkelijk binnenklimaat ontstaat. Deze ademende constructie zorgt ervoor, dat het vocht niet wordt weggenomen uit de ruimte en vermindert warmteafgifte. Bovendien gaan we voor off the grid: geen gas, geen elektra maar wel een dak vol PV-panelen. En door de oriëntatie van de woning maken we volop gebruik van daglicht. We merken dat dergelijke duurzame ontwerpen de toekomst hebben. Dit project geeft ons de gelegenheid om ons hier meer en meer in te verdiepen en we hopen een inspiratiebron voor anderen te worden. Het voorgesprek met de welstand verliep in ieder geval goed. Zij zijn enthousiast over de opzet en de manier waarop het onderscheidende karakter van het huis aansluit bij dat van de buren.” Meer informatie: www.boseilanden.nl

Smeuïge borrelnootjeskipnuggets met sambal-yoghurtsaus Sommige dagen hebben een gouden randje. Echt, ze zitten er tussen. Van die dagen dat je zegevierend door het leven danst en met zevenmijlslaarzen torenhoog boven jezelf uitstijgt, alsof je eindelijk het knopje van de schietstoel hebt gevonden. Dat alles wat je oppakt een fluwelen aanraking heeft, als katjes aan een bloeiende wilgenboom. Dit is zo’n dag, lieve mensen! Ik probeer hem in de tijdmachine te proppen, te kopiëren en te transporteren naar morgen en, het liefst, naar de rest van mijn leven, maar kennelijk werkt dat niet zo. Of de handleiding van de tijdmachine klopt niet, dat is ook een voor de hand liggend iets. Dus braad ik de boter uit en verrek een spier in mijn nek om maar te kunnen zien hoe de rest van deze verrukkelijke dag gaat lopen. En ik denk aan sappige, knapperige kipnuggets die met een heerlijke bite in mijn mond uiteenspatten. Zomaar zin in. Omdat toeval niet bestaat en het universum het wil: een nugget is een goudklomp, lees ik. Het is nog wel meer, maar de goudklomp spreekt me op de dag met het gouden randje natuurlijk het meeste aan. Kip in goud veranderen, dat moet niet al te moeilijk zijn, hoewel een aantal van onze medemensen het met wat schraapvlees gelukt is er een behoorlijk potje oudijzer van te frituren. (Ik noem geen namen, verder.) Daar meten wij ons niet mee, ben je belazerd, wij scharen ons niet bij die lelijke club. Wij gaan voor het ultieme, meest malse stukje kippenvlees met de meest krokante crunch: euforie in je donder en bliksemschichten in je hersenpan! Zo, meer dan gelukt, met een verrassend lage moeilijkheidsgraad. Kan ook niet anders, op een dag als deze.. Zelluf doen? Kijk op: http://www.wendysfood.nl/wordpress/2017/07/04/ smeuige-borrelnootjes-kipnuggets-met-sambal-yoghurtsaus/ Wendy Dekker Foodblogger| www.wendysfood.nl

Carlo Abdul (L) en Jasper van Rijn

WENDY’S FOOD 15


In winterse sferen… De traditionele en oer-Hollandse ijsbaan in het centrum van Hoofddorp is niet meer weg te denken en hoort bij de winter. Vanaf dit jaar zal de ijsbaan worden verzorgd door Winter Village. Van 18 november t/m 14 januari bieden zij een uniek winters evenement, dat vooral bekend staat om haar intense gezelligheid, veelzijdige faciliteiten en uitstekende horecavoorzieningen. Winter Village Hoofddorp biedt bezoekers de mogelijkheid om elkaar op een bijzondere plek te ontmoeten in mooie en bovenal gezellige winterse sferen. Het gevoel van samenhorigheid staat centraal.

Gloednieuwe Nissan Qashqai in de showroom Het is feest bij Nissan-dealer Hoeke in Hoofddorp. De gloednieuwe Nissan Qashqai staat in de showroom en ook de nieuwe X-Trail maakt zijn debuut. “De Qashqai is al meer dan tien jaar het toppunt van succes”, volgens Patrick Hoeke van Autobedrijf Hoeke uit Hoofddorp. “De auto is op talloze punten vernieuwd en verbeterd. Wij nodigen u graag uit om de auto in onze showroom te komen bewonderen.”

Kinderen en volwassenen schaatsen in het rond, met rode neuzen en wangen van de kou. Mutsen op, sjaals om en handschoenen aan. Veel volwassenen schaatsen het ene na het andere rondje, terwijl de kleinsten voor het eerst kennis maken met het ijs. Bezoekers van het pop-up restaurant kunnen genieten van een winterse kost zoals een Hollandse stamppot of kaasfondue. Maar men kan daar of in de gezellige buitenbar ook terecht voor een lekkere kop warme chocolademelk, een glas glühwein of een heerlijke borrel. Speciaal voor grotere groepen en bedrijven zijn er aantrekkelijke arrangementen samengesteld. U bent van harte welkom voor uw kerstborrel, kerstdiner of nieuwjaarsreceptie! Check www.wintervillage.nl, volg ons op Facebook of neem contact op met Michiel Smilde (06-24 34 88 50)

16

De nieuwe Nissan Qashqai is op vier fronten verbeterd. Het aangescherpte design is tijdloos sportief en elegant en in het interieur komen verfijning en kwaliteit duidelijker dan ooit naar voren. Op basis van feedback van Qashqai-rijders zijn ook de prestaties verbeterd. Het model stuurt nog scherper en verfijnder. Innovatieve technologieën zijn toegevoegd en de veiligheid is naar een hoger niveau getild. Vanaf 2018 is de nieuwe Qashqai ook leverbaar met ProPilot functies voor autonoom rijden. Verder is er een extra luxe Tekna-uitvoering. De nieuwe Qashqai is leverbaar met keuze uit twee benzine- en twee dieselmotoren, handgeschakelde zesbak of automatische X-tronic CVT transmissie en twee- of vierwielaandrijving. De prijzen beginnen bij 26.690 euro. Als verrassing staat ook de vernieuwde X-Trail vanaf nu in de showroom. De X-Trail is de grotere broer van de Qashqai. Het vernieuwde design van de Qashqai is ook doorgetrokken bij de X-Trail. Hij heeft een krachtigere uitstraling gekregen, verfijndere materialen en nieuwe technieken, waaronder eveneens het ProPilot systeem. Met maximaal 7 zitplaatsen en grote kofferruimte is de X-Trail een veelzijdige auto. De X-Trail is er vanaf € 31.290,-.


Haarlemmermeers Ondernemerscongres dinsdag 17 oktober Alweer voor de zesde keer wordt het Haarlemmermeers Ondernemerscongres georganiseerd. Het thema dit jaar is ‘Nooit alleen op de wereld’. Het congres wordt gehouden in het prachtige Witte Kerkje aan de Hoofdweg 1320 in Nieuw-Vennep. De ontvangst is om de hoek, bij De Rustende Jager. Hier is na afloop van het congres ook de netwerk borrel en een hemels diner. Onder voorzitterschap van Ruud van Hecke krijgen 7 sprekers het podium. Zoals gebruikelijk komen zij uit ons eigen ledenbestand. Maar wie zijn dan die sprekers? We stellen ze op de volgende pagina’s aan u voor. Dat zij garant staan voor schitterende verhalen die inspiratie geven zal duidelijk zijn. Het congres belooft ook dit jaar weer bijzonder boeiend te worden. ‘Nooit alleen op de wereld’ gaat over alleen zijn, samenwerken, netwerken… En hoe ga je als ondernemer daar mee om? Het programma wordt becommentarieerd door Armand, onze Belgische poppenspeler. Uiteraard is er ook volop gelegenheid om te netwerken met ondernemers uit Haarlemmermeer en de regio. Kortom, het is een evenement dat u niet mag missen !!! Programma: 15.00 uur 16.00 uur 18.15 uur 22.00 uur

ontvangst en registratie aanvang congres aanvang netwerkborrel aansluitend diner einde congres 2017

17


Angela van Wijk, Doelen Coach Services:

“Gewoon jezelf blijven” Ruud van Hecke (Dagvoorzitter)

Het begon allemaal in 1925 met het taxibedrijf Doelen Garage in Amsterdam, vernoemd naar de straat waar de garage gevestigd was. Ruim 50 jaar later, in 1979, neemt Evert van Wijk het bedrijf over. Hij voegt het samen met Shiptax, een bedrijf dat hij korte tijd later verwerft en dat gespecialiseerd is in havendiensten. “Mijn vader was een ondernemende man”, begint Angela te vertellen. “Want in 1983 nam hij ook nog een touringcarbedrijf over. Door de combinatie van luxe auto’s, busjes en touringcars zijn wij een zeer flexibel personenvervoersbedrijf geworden. Van de Doelenstraat zijn we naar Amsterdam–West verhuisd en in 1992 gingen we naar onze huidige locatie. Onze garage en ons kantoor kijken uit over Schiphol. Ik ben hier in mei 2000 begonnen. Ik had jarenlang bij de Rabobank gewerkt en wilde iets anders. De eerste drie maanden heb ik besteed aan een wereldreis en toen ben ik hier aan de slag gegaan. Mijn twee broers, Ad en Evert, werken hier al 30 jaar, mijn zus Corine sinds 1,5 jaar. Zij heeft haar taxipas gehaald en dat is ideaal, want zij spreekt haar talen en haalt dus diverse buitenlandse klanten op. Ad doet de limousineservice, Evert de technische dienst en rijdt ook regelmatig. Ik ben meer van de cijfertjes, maar vond van begin af aan het bedrijf heel leuk met al die toeristen

Ik ben geboren in een ondernemersgezin, maar zelf altijd als bankier werkzaam geweest. De laatste 5 jaar met veel plezier als rayondirecteur bij Rabobank Regio Schiphol. Het thema ‘Nooit alleen op de wereld’ klopt als een bus. De dynamiek en bedrijvigheid in Haarlemmermeer, de Luchthaven Schiphol en het samenwerken met zoveel inspirerende mensen zorgt daar wel voor. Op dit moment ben ik bezig mijn toekomst vorm te geven. Ik kijk naar managementfuncties in het bedrijfsleven waarbij ‘ondernemerschap en verbinding met de samenleving’ voorop staan. Dit gaat overigens gelijk op met mijn belangstelling voor de lokale politiek. Maar het zelfstandig ondernemerschap als interim, trainer/ coach en dagvoorzitter lonkt. Dit jaar mag ik wederom het Haarlemmermeers Ondernemerscongres begeleiden. Vorig jaar in Hoofddorp en nu in het Vennepse. Ik vind het echt een voorrecht om dit te mogen doen! De kracht is dat het dóór ondernemers – vóór ondernemers wordt gemaakt! Het wordt beslist weer een memorabele editie.

18

en wilde eigenlijk alles weten. In 2008 werd mijn vader ziek, we rolden de crisis in en het luxe zakelijke vervoer zakte enorm in. Om alles financieel rond te breien was best wel zwaar en een uitdaging, maar ik heb daardoor wel geleerd hoe je een bedrijf moet runnen. Ik spring ook op de bus als het nodig is of als er een specifieke rit is. Ik vind netwerken beslist niet vervelend en zo zijn alle taken bij ons goed verdeeld. In 2013 is ons bedrijf uitgebreid door de overname van Verkuijl Vervoersdiensten. Deze firma is gespecialiseerd in het taxivervoer. Vandaag de dag hebben wij 120 medewerkers, 22 comfort touringcars en 20 limousines. Wij zijn echt een familiebedrijf, 24 uur per dag bereikbaar en we hebben geen antwoordapparaat…..


Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden:

“Soms moet je iets laten of delen om iets te krijgen” Angeline Kierkels is sinds 1 november 2015 algemeen directeur van Meerlanden Holding NV. “Ik vind het een voorrecht om algemeen directeur van Meerlanden te zijn”, begint Angeline te vertellen. “Dit biedt mij de mogelijkheid om wezenlijk een verschil te kunnen maken. Meerlanden, met ruim 500 medewerkers, heeft 9 aandeelhoudende gemeenten, is actief in ruim 20 gemeenten en werkt voor 4000 bedrijven. Activiteiten zijn onder andere afvalinzameling en verwerking, beheer van de openbare ruimte, het opwekken van bio-energie en het adviseren op deze beleidsterreinen. Ik geloof in een circulaire samenleving. Een samenleving zonder afval, maar mét grondstoffen die na hergebruik en recycling als nieuwe producten worden teruggebracht in de kringloop. Een samenleving waarbij de openbare ruimte ook leverancier is van grondstoffen. En een samenleving waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen.” ‘Nooit alleen op de wereld’ is dan ook zeker op Angeline van toepassing. Samen met haar medewerkers, gemeenten, bewoners, scholen, bedrijven en kenniscentra wil zij de regionale samenleving circulair maken én de werkgelegenheid regionaal versterken en bevorderen. ‘Lokaal en regionaal zaken voor elkaar

krijgen en samen sneller circulair!’ is haar missie. Angeline: “Winst voor iedereen en werkgelegenheid voor de regio. Van onze 500 medewerkers zijn er 120 met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat werkt perfect. Een baan geeft mensen waarde, richting en het gevoel om ergens bij te horen. Ik ben er echt van overtuigd dat wij het verschil kunnen maken. We hebben vorig jaar een sorteercentrum van textiel opgestart in Nieuw Vennep met een samenwerkingspartij en binnenkort openen we een regionaal sorteercentrum (RSC Schiphol) voor elektronisch afval. Tevens staat het openen van een winkel in Hoofddorp van gebruikte merkkleding in de planning. We willen aantonen dat afval het begin van iets moois is, en dat we zoveel mogelijk kunnen hergebruiken of recyclen. Maar er is meer. De openbare ruimte is ook een goede leverancier van grondstoffen. We zijn samen met andere partijen aan het onderzoeken welke producten je kunt maken uit bijvoorbeeld bermgras. Echt waar, er kan meer dan men denkt. Wij willen actief meewerken aan een systeem dat uitgaat van een gesloten kringloop, een circulaire maatschappij die gebaseerd is op hernieuwbaarheid en hergebruik. Ik wil hier graag richting en sturing aan geven.”

19


Eric van Limpt, Icaelo Jewellery:

“Van kijken leer je het meeste” Goudsmid. Dat is toch een heel ander beroep dan waar de meeste kleine jongens van dromen. Die willen piloot worden. Of brandweerman…. “Ik ben er ook wel een beetje ingerold”, geeft Eric toe. “Ik heb MTS werktuigbouwkunde gedaan. Daarna ben ik naar Schoonhoven gegaan om het goudsmeden te leren. Maar tijdens mijn MTS-periode had ik nog totaal geen plan, ik wist alleen wel dat ik iets met techniek wilde gaan doen. Ik heb het altijd al leuk gevonden om iets met mijn handen te maken. Dat heb ik waarschijnlijk van mijn vader, hij heeft altijd in de bouw gewerkt met hout en staalconstructies. Tijdens mijn stageperiode kwam ik in contact met het maken van sieraden. Alle andere leerlingen hadden een papier gekregen waar de bedrijven op stonden waar ze naar toe konden gaan voor hun stage, maar ik niet. “Voor jou heb ik iets anders”, zei mijn stagebegeleider. Aan goudsmeden of het werken met sieraden had ik nooit gedacht. Maar het was een schot in de roos. Ik ben bij dat stagebedrijf ook lang gebleven. Later ook in een betaalde functie. Op enig moment werd ik gevraagd om in de directie te komen. Daarvoor

20

heb ik het hele bedrijf doorlopen, overal gekeken, geluisterd en gewerkt. Tot ik bij de goudsmid kwam. Van hem mocht ik de eerste drie maanden alleen maar kijken. Natuurlijk vond ik dat in het begin vreselijk, maar daar heb ik wel geleerd wat ik moet zien.” Toch vond Eric op een gegeven moment dat het tijd werd om op eigen benen te staan en begon 24 jaar geleden in zijn eigen huis een goudsmidatelier. Vorig jaar heeft hij zijn eigen sieradenlijn gelanceerd. Onder de merknaam Icaelo presenteert hij een unieke, zelf ontworpen collectie, waar maximaal 25 genummerde exemplaren van worden vervaardigd. Eric: “Icaelo komt oorspronkelijk van Icelos, de ‘God van de Droom’. Dat vond ik wel mooi. Mijn sieradenlijn kent acht verschillende items. Ik vind het geweldig om sieraden te maken die perfect bij de opdrachtgever –of degene die ze gaat dragen- passen. Emotie vertalen in een tastbaar sieraad. Daar gaat het om. Iets mooiers bestaat er voor mij niet en ik geloof niet dat ik ooit nog iets anders ga doen. “


John Stassen , Siekman & Stassen Advocaten en Belastingadviseurs:

“Alleen met elkaar” “Het thema spreekt mij aan”, begint John te vertellen. “Nooit alleen op de wereld. Eigenlijk ben ik nooit alleen. Mijn sterrenbeeld is Tweeling en ik héb ook een tweeling, Timothy en Tamara Stassen. Maar samenwerken is een groot goed. En dan niet alleen op het zakelijke vlak.”

al die gebouwen niet meer…. In 1986 – ik had het ministerie van Financiën net aan een nieuw kwijtscheldingsbeleid voor ondernemers geholpen – ben ik overgestapt naar de advieswereld. Het leuke is, dat klanten uit die beginperiode nog steeds klant zijn.

John werd in 1955 geboren in het Limburgse Susteren, maar is opgegroeid.in Amsterdam Lange tijd woonde hij in Nieuw-Vennep. Inmiddels heeft hij de polder verlaten en woont hij in Voorhout. Eigenlijk wilde de jonge John medicijnen studeren. Toen hij werd uitgeloot koos hij voor de studie bedrijfseconomie. Hoewel hij ’voorsorteerde’ om registeraccountant te worden liet hij zich na het afstuderen lokken door de Belastingdienst. Nadien studeerde hij belastingrecht, kortom, ook een tweede universitaire studie afgerond.

In 1992 ben ik samen gegaan met Peter Siekman en zo ontstond Siekman & Stassen Advocaten en Belastingadviseurs, naar buiten toe een tweemanschap. Peter was advocaat en was de baas bij de FIOD. We vulden elkaar dan ook perfect aan. Zeker als praten niet meer helpt en je moet gaan procederen. Helaas is Peter in december 2015 overleden. Nu ben ik aan het kijken hoe en waar Siekman & Stassen verder wil. Ik ben pas 62, dus ik doe graag nog even mee.”

“In 1981 werd ik adjunct-inspecteur en bezocht de Inspecties Amstelveen, Hoofddorp en Zaandam”, vervolgt John. “Daarna kwam de Directie van ’s-Rijksbelastingen. Mijn nevenactiviteit was lesgeven, o.a. de vormingscursus Deurwaarders en de middenstandsopleiding. Verder heb ik ook nog een tijdje in Haarlem gewerkt. Overigens bestaan

In zijn vrije tijd is John voorzitter van Oranjevereniging ‘Beatrix’, gevestigd in NieuwVennep. In januari van dit jaar kreeg hij voor zijn maatschappelijke betrokkenheid de gemeentelijke erespeld. In 2010 won hij de Respect Award van de OVHZ en hij is al sinds jaar en dag lid van het geheim genootschap Groothertogdom NieuwVennep…

21


Jeroen Peters en Ron Pointl, De Wijnzaak:

“Het begon op het parkeerterrein van ING in Ede”

“Hoe wij elkaar hebben ontmoet? Het was op een koude herfstavond….. . Nee hoor, grapje”, lacht Ron. “Wij kennen elkaar van ING/Nationale Nederlanden, we zaten samen in het commerciële managementteam. En zoals het de laatste jaren bij veel grote bedrijven gaat, kwam bij Nationale Nederlanden ook de ene na de andere reorganisatie. En na vier reorganisaties kozen wij zelf eind 2011 voor een nieuwe carrière. We kenden elkaar goed en deelden ook dezelfde passie: wijn. Mijn vrouw Maaike is registervinoloog en ik moest natuurlijk altijd met haar mee. Dan word je automatisch besmet…. De vrouw van Jeroen, Patricia, heeft een enorme liefde voor koken en wijn. Wij namen voor Jeroen ook wel eens wijn mee en deden daar dan altijd een verhaaltje bij over waar de wijn vandaan kwam, waarom we deze hadden gekozen, dat soort zaken. Beleving, daar gaat het om. Niet alleen een mooie wijn, maar ook het verhaal erbij.” “In 2012 kwam ik Ron weer tegen en we raakten aan de praat over onze toekomst”, vertelt Jeroen verder. “We deelden de passie voor wijn en kwamen voorzichtig op het idee van een eigen wijnbedrijf. In maart van dat jaar hebben we marktverkenning gedaan en een maand later hadden we ons concept gereed. We wilden vooral onderscheidend zijn. Geen

22

wijnwinkel in een winkelstraat, maar veel meer toegespitst op de zakelijke markt. Vervolgens zijn we in de auto gesprongen en naar de Bourgogne gereden. Daar hebben we na een mooie rondreis en intense dagen samen, besloten het plan tot uitvoering te brengen. Als we dat zouden volhouden, dan konden we ook zakelijke partners worden. Toen begon ook de geografische zoektocht. Haarlemmermeer leek het beloofde land. De polder ligt tussen onze woongebieden. Mede door de hulp van het Ondernemersloket van de gemeente voelde het ook perfect. We hebben een maand lang heel veel locaties bezocht tussen Haarlem en Amsterdam. Uiteindelijk vonden wij een geschikte ruimte van 90 vierkante meter in Hoofddorp-Noord en zijn daar begonnen. Weliswaar met de handrem erop, want we zaten toen nog midden in de recessie.” Het was een schot in de roos. “Maar de laatste verf was net droog en we groeiden al uit ons jasje”, gaat Ron verder. Een jaar na de start zijn we naar de overkant verhuisd, naar de Wijkermeerstraat 27. Inmiddels zijn we nog meer aan het uitbreiden. Waar het succes vandaan komt? Liefde voor het product, het ambacht van de wijnmaker en oprechte interesse in de klant. En we zijn snel en accuraat.”


Martin Langeveld , Meerlive:

“Niet lullen, maar poetsen” “Ik ben begonnen op de markt”, begint Martin zijn verhaal, terwijl hij een elektronische sigaret rookt. “Het nieuwste van het nieuwste. Niet schadelijk, maar wel met smaak. Ik moet toch eens van het roken afkomen….” Terug naar de markt. “Mijn vader verhuurde marktkramen”, gaat Martin verder. “Ik zat op school: het Ondernemerscollege en volgde de richting marketing, reclame en textiel. Toen werd mijn vader ziek. Ik ben gestopt met school en gaan werken, iets wat toen overigens heel normaal was. Ik moest dus op jonge leeftijd ondernemertje spelen tussen allemaal marktlieden met een hele grote mond. Ik ben daar ook heel mondig geworden. Een betere leerschool was er niet. Het was hard werken, maar ook goed verdienen. Van ‘s ochtends 5 uur tot ‘s avonds 9 uur…. En dat 6 dagen per week. Ik had alle markten in de polder, in de Bollenstreek en in Almere. Opbouwen, afbreken…. ook met -15 en in de stromende regen. Om 4 uur ging gewoon het wekkertje.”

Langzaam maar zeker begon Martin ook andere zaken te verhuren, zoals statafels, stoelen, een tent. Martin: “Eigenlijk vond ik dat veel leuker. Het bedrijf groeide, ik had op een gegeven moment 48 man in dienst en alles in huis om een evenement tot 20.000 mensen neer te zetten. Ik begon toen ook zelf van alles te organiseren en dat werd een beetje veel. Ik was 8 dagen in de week aan het werk…. Vervolgens heb ik de markten verkocht en ben ik verder gegaan in de evenementenverhuur. Ook dat bedrijf heb ik weer verkocht om mij volledig te gaan richten op het organiseren van feesten, concerten en festivals, waaronder MeerLive. Dit jaar was de 18e editie. Verder bemoei ik mij behoorlijk met Haarlemmermeer Culinair en ik doe de exploitatie van het honkbalcomplex. MeerLive is echt een geweldig muziekfestival. Dat overigens alleen maar gehouden kan worden dankzij de steun van de 170 sponsors…. En waar ik het over ga hebben tijdens het congres? Over MeerLive onder andere, aangevuld met anekdotes over mensen en artiesten met wie wij samen werken...”

23


Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

HO P

Haarlemmermeers Ondernemers Platform

jaccs .websites .cursussen

24


Monika van der Ent Samenloop voor Hoop

Pier K is creatief ondernemen aak vragen mensen mij: Pier K, wat betekent die naam? Waarom wordt het kunstencentrum zo genoemd? De naam Pier K is geïnspireerd door de pieren van het nabij gelegen Schiphol, de K staat voor kunst. Onze volledige naam is dan ook Pier K, vertrekpunt voor kunst en cultuur.En een vertrekpunt is het. Reis vanaf onze Pier naar bestemmingen als keramiekcursus, fotografieworkshop, musicalproductiegroep, flamenco-les of accordeonensemble. Boek een trip naar exotische oorden als theater speciaal, aquarelleren of het oer-Hollandse schrijven naar een kort verhaal.

V

Let ook op de speciale kinderen- en jongerenbestemmingen als CultuurMagneetScholen, Muziekmakers, Dé JeugdTheaterSchool Haarlemmermeer, de KinderKunstAcademie, Kleine Pier en de KinderKunstDagen. Gezellige, veilige plekken waar kinderen en jongeren samen met gepassioneerde kunstenaars ontdekken hoe kunst helpt om je met zelfvertrouwen te uiten en soms tot grote hoogte te stijgen in allerlei talentgroepen. Samen met partners verzorgt Pier K graag all-inclusive bestemmingen op maat. Eigenlijk is alles mogelijk, van een kinderverjaardagsfeest met taart tot een volledig verzorgde inspiratiedag met workshops en voorstellingen voor medewerkers van bedrijven of scholen. Van dagbesteding voor mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid tot een summerschool voor en door jonge vluchtelingen. En misschien nog meer dan een vertrekpunt is Pier K een prachtige aankomsthal, waar het dagelijks bruist van allerlei activiteiten. Waar altijd muziek te horen en verf te ruiken is. Waar inspanning en ontspanning hand in hand gaan, waar de dagelijkse werkelijkheid even helemaal op de achtergrond verdwijnt en waar je volledig opgaat in waar je mee bezig bent.

De naam Pier K is

Monika van der Ent, directeur

geïnspireerd door de pieren van het nabij gelegen Schiphol, de K staat voor kunst. 25


De feestdagen komen er weer aan! Bestel tijdig uw kerstkaarten of geschenken. Nu nog volop leverbaar.

Robijnlaan 5 | 2132 WX Hoofddorp | 023-557 08 35 | www.multicopy.nl/hoofddorp www.multicopy.nl/hoofddorp

Event Center Fokker Kansen benutten

lokaal en internationaal

Boek nú uw event en krijg de BUBBELS GRATIS! Boeken? Bel 023 561 78 58 of mail info@eventcenterfokker.nl

www.eventcenterfokker.nl

2014-005-021 WT_EC-FOKKER_Adv_2_Mag_90x66mm_Bubbels.indd 1

Container Huren

Afval scheiden bij de bron Beechavenue 78-80 | 1119 PW Schiphol-Rijk Postbus 74681 | 1070 BR Amsterdam T. (020) 653 18 12 | F. (020) 653 18 47 amsterdam@pkfwallast.nl | www.pkfwallast.nl

Hoogwaardig Recyclen Bespaar op uw afvalkosten

20-11-14 15:40


Jacob-Jan Dijkman

Uitsluiten van aansprakelijkheid, oftewel exoneratie

I

n vrijwel iedere set algemene voorwaarden is een bepaling opgenomen waarin de aansprakelijkheid wordt uitgesloten of beperkt; het exoneratiebeding. Doel van dit beding: als de andere partij schade lijdt, kan hij deze schade niet (deels) op u verhalen.

Alle aansprakelijkheid voor schade uitsluiten Hoe ver kunt u gaan met het uitsluiten van aansprakelijkheid? In principe kunt u alle aansprakelijkheid voor alle schade uitsluiten, mits het beding correct is opgesteld. Maar u kunt niet altijd een beroep op het exoneratiebeding doen. Uitzonderingen (redelijkheid en de grijze lijst voor consumenten) Als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van u of van een van uw bedrijfsleiders, is een beroep op een exoneratiebeding over het algemeen ontoelaatbaar. De rechter kijkt daarnaast naar “de omstandigheden van het geval”. De vraag of het redelijk is dat er een beroep wordt gedaan op een exoneratiebeding kan bijvoorbeeld afhangen van: • de vraag of het exoneratiebeding deel uitmaakt van een contract waarover partijen hebben onderhandeld, of dat het beding enkel onderdeel is van de (standaard) algemene voorwaarden; • de mate waarin de aansprakelijkheid is beperkt; • de mate waarin de eiser zich van het exoneratiebeding bewust is geweest; • de aanwezigheid van een verzekering voor eventuele schade; Bij overeenkomsten met consumenten (en kleine ondernemers) geldt overigens, dat het hanteren van een exoneratiebeding maar zeer beperkt is geoorloofd. Het exoneratiebeding staat namelijk op de grijze lijst*: bedingen op deze lijst worden op voorhand onredelijk bezwarend geacht.

Alle aansprakelijkheid voor alle schade uitsluiten? Dat kan!

Uitgangspunt: het kan wel, maar pas op! Een exoneratiebeding kan dus geheel of in vergaande mate uw aansprakelijkheid beperken, als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en een beroep op het beding niet in strijd is met de redelijkheid. Is dit laatste wel het geval, dan bent u alsnog aansprakelijk voor zaken die u wel had kunnen uitsluiten. Stelt u een contractspartij aansprakelijk en doet deze een beroep op een exoneratiebeding? Bekijk dan goed of er aan alle (wettelijke) vereisten is voldaan en of een beroep op het exoneratiebeding in de gegeven omstandigheden wel aanvaardbaar is.

27


Passion, de boot van Marjon en Hanjo

Marjon en Hanjo Hansen:

Niet alleen plannen, maar doen! Jarenlang hadden we het plan om met onze eigen boot ooit een lange reis naar de Middellandse Zee te maken, maar het was er niet van gekomen. Wij als ondernemers hebben nooit de stap gemaakt om onze droom waar te maken. Er waren altijd wel excuses om het niet te doen. Na de uitspraak van het faillissement van het bedrijf van Hanjo in augustus vorig jaar, besloten wij onze droom te realiseren. We hebben ruim een half jaar besteed om aanpassingen in onze boot “Passion” aan te brengen, zoals een watermaker, die van zoutwater drinkwater maakt en om de elektriciteit aan boord te kunnen waarborgen heeft Hanjo een generator en zonnepanelen geïnstalleerd. Klaar voor onze reis van 4 maanden. Begin mei vertrok hij al varend met een stel vrienden naar Noord Spanje. Ze waren daar in een week. Daarna kwam ik aan boord. Wij begonnen bij de Rías (fjorden) die niet bekend zijn bij toeristen. Je kunt daar heerlijk genieten van de mooie natuur. De laatste plaats waar we waren in de Spaanse Rías was Baiona waar Columbus 525 jaar geleden na zijn ontdekking van Amerika binnenkwam. Onderweg op zee werden we regelmatig verrast door hele groepen dolfijnen, die ons de mooiste sprongen lieten zien en met de boot leken te spelen door er steeds onder door te zwemmen. Een zwaardvis heeft ons net na het verlaten

28

van een haven verrast door vijf keer voor de boot uit het water te springen. Heel bijzonder was een walvis die zich

De dolfijnen leken met de boot te willen spelen

vlakbij de boot liet zien. Dat zijn de mooie momenten die het verblijf op zee zo bijzonder maken. Er zijn ook andere kanten aan het varen op zee. Regelmatig krijgen we via de marifoon een oproep van de kustwacht om uit te kijken naar rubberboten met 65 vluchtelingen aan boord. Als zeevarende moet je goed opletten of je deze boten kunt zien en dan de positie van de boot doorgeven. De kustwacht of soms ook de marine en zelfs NATO fregatten handelen het verder af.


alle aanwezigen geapplaudisseerd. De drummers gaan nog even door tot het donker is. Adembenemend en verrassend om mee te maken!

Ankerplaats bij Lissabon

We gaan nog naar Mallorca en Menorca. Daarna varen we naar het vaste land waar onze boot gedurende de winter zal blijven. Het plan is om volgend jaar richting Italië te varen en ons ook weer te laten verrassen door bijzondere locaties en belevenissen.

Het faillissement was voor ons de aanleiding om op een andere manier naar de toekomst te kijken. Nu een jaar later zijn we zo blij dat we onszelf een dergelijke reis hebben gegund. Vandaag zeiden we nog tegen elkaar dat we vorig jaar nog volop in alle perikelen die bij een faillissement horen zaten. En nu na ruim 3 maanden reizen zo anders tegen dingen aankijken. Nog een maand genieten en dan zien we wel wat we gaan doen. Stil zitten is er

Daarnaast hebben we tijdens onze reis genoten van de grotere steden als Porto, Lissabon en Valencia, maar ook van de charme van de kleine vissershavens, waar vissers elke dag na de vangst de netten controleren en repareren om de volgende dag weer te kunnen vissen. Bij veel havens aan zee heb je een visafslag

De Rots van Gibraltar is een rotsformatie van kalksteen in Gibraltar, een schiereiland op het zuidwestelijke puntje van het Iberisch Schiereiland.

bij ons namelijk niet bij. Misschien zijn er ondernemers onder de lezers die wij ook op een dergelijk idee brengen. Wij gaan het volgend jaar zeker weer doen er is nog genoeg te beleven op de Middellandse Zee.

De Torre de Belém is een verdedigingstoren aan de oever van de rivier de Taag in Belém, een voorstad van Lissabon Kleurrijk vissersbootje, zoals er zo veel bij

die je kunt bezoeken. Daar brengen de vissers hun vangst van de dag, die dan wordt verkocht aan restaurants en supermarktketens. We verblijven niet alleen in havens maar ankeren vaak in prachtige baaien waar we regelmatig als enige boot hebben gelegen. Bijzonder was de baai Cala Binirrás op Ibiza met een klein strandje waar elke avond rondom zonsondergang honderden mensen bijeenkomen. Er wordt gedrumd om alvast in de stemming te komen en als de zon onder gaat wordt er door

Voor meer verhalen en foto’s van Hanjo en Marjon www.yachtpassion.nl

Lissabon voor anker liggen

Ankerplaats bij Ibiza

29


Als ondernemer moet u vaak snel beslissen, maar u wilt ook zeker zijn van uw zaak. U wilt een korte lijn naar een goed advies van iemand die uw onderneming, branche en regio kent. Uw contactpersoon bij SWDV zorgt daarvoor. SWDV Advocaten: • sparringpartner • full-service • tarief op maat Omdat u gewoon wilt ondernemen. Bel voor een afspraak 023-517 51 00 of kijk op www.swdv.nl

1534721_SWDV-ONDERNEMENDHOOFDDORP(185x132)_DEF.indd 1

26-02-15 16:05

De laatste GTE modellen met 15% bijtelling.

OP = OP

Wie wil daar nou niet in zitten?

Alle disciplines onder één dak: • utiliteitsbouw • woningbouw • renovatie

Tel: 020-2105960 Regiobouw Haarlemmermeer Aalsmeerderdijk 600 1437 EJ Schiphol-Rijk

Lease nu een Passat GTE of Golf GTE uit voorraad en profiteer ook in 2017 nog van 15% bijtelling. Het zijn de laatste modellen, dus wees er snel bij! Om u optimaal te laten profiteren van deze laatste kans hebben wij de Golf GTE en Passat GTE nu extra scherp geprijsd en extra rijk uitgerust. De Volkswagen GTE is dus niet alleen zuinig voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Wij nodigen u graag uit in de showroom! Brandstofverbruik gemiddeld tussen 1,5 en 1,7 L/100 km, CO2-uitstoot gemiddeld tussen 35 en 39 g/km. Kijk op www.lexpoint.nl voor meer informatie.

Lexpoint B.V. Jacobus Spijkerdreef 4, 2132 PZ Hoofddorp Tel. 023 - 554 14 55 www.lexpoint.nl/info@lexpoint.nl Bijtellingsvoordeel berekend o.b.v. 60 maanden 52% inkomstenbelasting en kentekenregistratie in 2016. Het maximale voordeel is opgebouwd uit een Connected Series pakketvoordeel. Voor meeruitvoeringen gelden de prijzen uit de daarbij behorende prijslijsten.


Bob & Frank hebben er zin in

De één heeft zijn Master in Business Administration op zak, de ander heeft zijn sporen in de IT verdiend. Ze hebben een gezamenlijke liefde: voor de één is het zijn vriendin, voor de ander z’n dochter. En ze hebben nog iets gemeen: hun passie voor cocktails! Maar de grote vraag is, wie zijn dan Bob en Frank? Het antwoord: Robert van Leeuwen en zijn schoonvader Nick den Boer. In eerste instantie wilden zij, bij gebrek aan een avondwinkel in de polder, een drank-bezorgservice beginnen.

Bier op, bel Bob, geen drank, bel Frank… Helaas is dat niet mogelijk zonder een fysieke slijterij. Dus dat plan is even ‘in de ijskast gezet’. Maar de naam bleef wel…. Ze vinden het ook niet zo heel erg jammer, want eigenlijk wilden ze liever toch iets exclusiever zijn. Daarom werd het andere idee gerealiseerd: een mobiele cocktailbar. En ze hebben er zin in. Robert, die 10 jaar in de horeca heeft gewerkt en dit jaar medeverantwoordelijk was voor Haarlemmermeer Culinair, heeft een groot netwerk. Hij werkte een jaar op Aruba en leerde daar de beginselen van het maken van cocktails. Daarna is hij gaan experimenteren en gaan

lezen. Vervolgens ging hij aan het werk bij Josphines, ging samen met Jos Bölte naar de Bar Convent, de grootse horecabeurs in Berlijn, en kwam met nog meer ideeën terug. Robert en Nick bedankten hun werkgevers en gingen aan de slag met hun cocktailbar. Persoonlijk “Een cocktail roept bij veel mensen het idee op van heel exclusief en redelijk aan de prijs”, begint Robert te vertellen. “Of je wordt er verschrikkelijk dronken van. Dat is absoluut niet zo. En het leuke is, je kunt voor iedereen een persoonlijke cocktail maken. Oók alcoholvrij. Of met 2% alcohol; dan mag je er 5 drinken. En elke smaak is mogelijk. De siropen voor de cocktails maak ik zelf. Voor een sinaasappelsmaak gebruik ik geen jus d’orange, maar ik kook de alcohol uit de Cointreau. Ik werk ook veel met jenevers, een absoluut onderschat product. En zo lekker.”

Nick hoort het allemaal aan en glimlacht. “Ik heb altijd interesse gehad in het maken van cocktails. En ik houd van feestjes en gezelligheid. Dit is leuk. Robert is meer de bartender, ik draai meer op de achtergrond mee als sidekick. We vullen elkaar enorm goed aan. De kracht zit in ons verschil. Wij zijn er klaar voor, de mobiele bar is er klaar voor, dus we kunnen overal naartoe. We hebben vorige maand bij MeerLive in de Business Corner gestaan, mede mogelijk gemaakt door sponsor Koninklijke De Kuyper, ‘s werelds grootste cocktaillikeurenmerk. En we zijn ontzettend trots dat wij als startend bedrijf gelijk al tijdens ons eerste grote evenement het vertrouwen van zo’n organisatie heeft weten te winnen. Het was een enorm groot succes, iedereen was laaiend enthousiast.” Spin in het web De opstartfase is prima verlopen en inmiddels is de mobiele bar, inclusief bartender, beschikbaar voor recepties, verjaardagsfeesten, bruiloften, ‘open dagen’ en vele andere evenementen waar men de nieuwste trends op gebied van cocktails kan ervaren! Maar er worden ook workshops gegeven. “En dan hebben we nog onze partyservice”, besluit Robert. “Door ons netwerk hebben we de mogelijkheid om een complete catering te organiseren. Een ‘feest-op-maat’, waarbij wij alle werkzaamheden op ons nemen. Wij zijn de spin in het web en regelen alles. Maar wel laagdrempelig en no-nonsense. Zeg maar Cocktails and more. Kwaliteit is bij ons vanzelfsprekend. Bob & Frank staat garant voor een mooie bijeenkomst.” Meer informatie staat op: www.bobenfrank.nl


Olav Steffers , directeur Buitenlandse Investeringen voor Amsterdam Airport Area en SADC

Datacenters: we kunnen niet meer zonder Datacenters schieten in Haarlemmermeer als paddenstoelen uit de grond. Grote, blokkendozen met een hek er omheen… een anoniem uitziend gebouw. Maar wat gebeurt er toch daar binnen? “Datacenters zijn gebouwen waar bedrijven hun ICT onderbrengen”, vertelt Olav Steffers , directeur Buitenlandse Investeringen voor Amsterdam Airport Area en SADC. “Alles wat online gebeurt vindt zijn herkomst in een datacenter. Zij vormen het hart van de digitale infrastructuur en zijn het fundament. Het is een tak van sport, waar de directe werkgelegenheid relatief beperkt is. En natuurlijk komt dan de vraag ‘zitten we er wel op te wachten’? Het antwoord is ‘ja’. Onze huidige manier van leven zou tot stilstand komen zonder datacenters. De vraag naar dataopslag en dus datacenters is sinds 2010 enorm gestegen en is vooral gericht op 100 procent continuïteit en veiligheid. Steeds meer partijen –overheid en bedrijfsleven- laten extern hun data opslaan. Maar er komt ook steeds meer data bij. Neem bijvoorbeeld de iPhone 7. Heeft een prachtige camerafunctie, maar wel één die twee keer zoveel opslag nodig heeft dan de iphone 6. Er komen ook steeds meer online software programma’s. Die moeten ergens opgeslagen worden. En uiteindelijk landt een ‘cloud’ ook gewoon in een datacenter. Je ziet dat de aandacht voor de architectuur van datacenters ook toeneemt. Kijk maar naar het nieuwe datacenter van 70 meter hoog van Equinix op Science park Amsterdam wat is ontworpen door

32

architectenbureau Benthem en Crouwel Ons dataverbruik groeit exponentieel. Alleen al het internetverbruik is afgelopen jaar met 27 procent gestegen.” Amsterdam Internet Exchange In l korte tijd is een compleet nieuwe sector ontstaan. Vooral dankzij de Amsterdam Internet Exchange (AMS_IX) : een netwerk van datacenters, die allemaal met elkaar verbonden zijn. Dat verhoogt de connectiviteit. Van de ruim 200 datacenters in Nederland staat 65 procent in de Amsterdamse regio. Olav: “Wij waren ooit het eerste land in Europa die via een kabel over de zeebodem verbinding had het met de Verenigde Staten. Deze trans-Atlantische verbinding komt op 15 plaatsen aan de kust ons land binnen: 11 van deze verbindingen liggen hier in de regio. Door die hoge connectiviteit trek je datacenters aan voor derden. Je kunt grofweg drie verschillende soorten onderscheiden: • de co-location datacenters ; data centers die data voor derden opslaan • de Corporate datacenters; specifiek voor ondernemingen die zelf data opslaan • de Hyperscales; voor IT bedrijven, zoals Google in Eemshaven en Microsoft in Noord-Holland. Deze laatste organiseren hun eigen connectiviteit en zijn hierdoor minder afhankelijk van de Amsterdam Internet Exchange.”


ontwikkeling van datacenters. Daar vandaan kun je ook uitstekend een verbinding leggen naar de Amsterdam Internet Exchange. De bestemmingsplan procedure loopt nu bij de gemeente Haarlemmermeer. Het ziet er positief uit. Dat er maar een paar mensen werken in zo’n groot gebouw hoeft geen probleem te zijn. In een bedrijfshal is dat ook het geval. Alleen poppetjes tellen in een Datacenter geeft een verkeerd beeld. Deloitte heeft onlangs een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de indirecte werkgelegenheid van datacenters op 140.000 werknemers uitkomt. Op dit moment groeit de IT-sector enorm, met dank aan de digitale infrastructuur die de data centers vormen.

Het enorme Datacenter op Schiphol Logistic Park

Derde Mainport “Net zoals de haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol, is de Amsterdam Internet Exchange de toegangspoort naar Europa. Bedrijven uit de hele wereld gebruiken Nederland als distributiepunt voor data en als belangrijke vestigingsplaats voor hun datacenters, cloud applicaties of hun hoofdkantoren. Het is in korte tijd door de groei van de hoeveelheid data die de interneteconomie met zich meebrengt sinds vorig jaar de derde Mainport van Nederland geworden. Waar Schiphol jaarlijks met 2 procent groeit en de Rotterdamse Haven met 1 procent per jaar, groeit de internet economie jaarlijks met 9%. En dat gaat voorlopig ook nog wel even door. Het levert echter ook wel een probleem op. Namelijk: waar kunnen we al die datacenters plaatsen? Het Science Park, een van de clusters van data centers in Amsterdam zit vol en daar bouwt men nu alleen nog omhoog, Amsterdam-West en Zuidoost hebben beperkingen o.a. door woningbouw. Verdere uitbreiding wordt uitdagend. Grondspeculanten en vastgoedontwikkelaars hebben inmiddels ook de datacentra ontdekt en we merken al dat het moeilijker wordt om aan locaties te komen.” Schiphol Trade Park “Als gebiedsontwikkelaar hebben wij de taak om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. In Haarlemmermeer staat al een aantal datacenters, bijvoorbeeld op Schiphol Logistic Park en op bedrijventerrein De President. Maar er is meer nodig. We hebben samen met regiopartners uit Amsterdam, Almere en Lelystad onderzoek gedaan naar de veiligheid en mogelijkheden van datacenters in de polder. We zitten hier immers beneden de zeespiegel wat soms niet wordt gewaardeerd door investeerders uit het buitenland. En levert Schiphol mogelijk een extra risico op? Nee, beslist niet. Haarlemmermeer is een prima plek. Zeker het in ontwikkeling zijnde Schiphol Trade Park langs de A4, buiten aanvlieg- en landingsroutes leent zich uitstekend voor verdere

Duurzaam “We kijken ook heel goed naar de toekomst, er moet een mogelijkheid zijn om het energieverbruik te verminderen en meer te werken met duurzame energie. Samen met Green It Amsterdam hebben wij een plan ontwikkeld voor een Green Data Center Campus op Schiphol Trade Park. Datacenters hebben behoefte aan een goede stroominfrastructuur. Vandaar dat we ook met Liander in overleg zijn over de komst van het nieuwe transformatorstation. Datacenters zijn eigenlijk powerhouses / energieproducenten; de stroom die ze gebruiken wordt in warmte omgezet. De restwarmte zou bijvoorbeeld heel goed naar Primaviera kunnen worden gebracht of naar woningbouwontwikkelingen. We willen dat de datacenters uiteindelijk voor 100% draaien op hernieuwbare energie, zoals windenergie en zonnepanelen. Zo willen we de stroom van het SADC Solar Park gaan leveren aan de campus. Het wordt in de toekomst voor bedrijven dan ook nog efficiënter om hun data onder te brengen in een datacenter dan elders individueel.” Alle smaken “In 1992 waren er op de hele wereld 1 miljoen computers met elkaar verbonden. Inmiddels zijn dat 23 miljard devices en dat aantal wordt binnen een paar jaar verdubbeld. Onlangs was ik in Toronto. Daar staan 5.000 datacenters in de regio. En tot mijn verbazing krijg je dan te horen ‘maar het is qua connectiviteit geen Amsterdam’. Het is een hele bijzondere wereld. In Haarlemmermeer zijn veel logistieke dienstverleners gevestigd. Veel reserve onderdelen van datacenters, zoals die van Google, liggen hier.. De regiopropositie van de metropool Amsterdam is goed gedifferentieerd. . Schiphol is vooral een co-location markt, In Almere wordt in de data centers vooral big-data gefaciliteerd en langs de Flevokust bij Lelystad is ruimte en voldoende energie voor de Hyperscales. In de metropool regio Amsterdam bieden we dus alle smaken. En dat is best iets om trots op te zijn.”

33


StukArt t u i n e n

specialisten in bedrijfsonroerend goed

Crown Business Center Schiphol, Hoofddorp • Receptiediensten (o.a. postverzorging, telefoonbeantwoording bij afwezigheid)

• Vergaderfaciliteiten • Ondernemersrestaurant

v.a. € 350,- p.m. ALL-IN*

• Eigen parkeergarage • 24-uurs toegang • Flexibele huurcontracten Nog beschikbaar! Business units geschikt voor minimaal 2 personen

v.a. € 350,- p.m. excl. BTW ALL-IN* * vraag naar de voorwaarden

Sandtlaan 38, Katwijk 071-4051500

info@deraadmakelaars.nl www.deraadmakelaars.nl


Karel de Kriek:

‘Ga lekker klussen, de rest doen wij...’ Bouwmaat, de zelfbedieningsgroothandel voor bouwmaterialen voor professionals, op Bedrijvenpark De President bestaat 5 jaar. Dat wordt de eerste week van oktober gevierd met een jubileumweek. “Tijdens de bouw van het pand zijn alle duurzaamheidstechnieken die toen mogelijk waren toegepast. En het is nog steeds een geweldig gebouw”, stelt Karel de Kriek, manager verkoop & vestiging, tevreden vast. “Het gaat natuurlijk niet om het pand, maar om de winkel. We kennen 100% voorraad garantie en dat is best bijzonder met een voorraad van meer dan 12.500 artikelen. Daar zijn we dus best goed in. Maar we willen en kunnen meer. Het ‘ontlasten’ van de klant heeft bij ons een hoge prioriteit. Steeds vaker gaan we even op het werk kijken. We zijn nieuwsgierig waar hij mee bezig is en of we nog kunnen helpen. Inmiddels leveren we ook complete kunststofen hardhouten kozijnen op maat. Maar ook bouwstaal. Daarvoor hebben we samenwerking gezocht met RS metaal, ook lid van Ondernemend Hoofddorp en gevestigd op Noord. Wij geven de maten door, zij doen de rest en de klant houdt één aanspreekpunt. Onze service wordt meer en meer uitgebreid, we gaan over op digitale facturering en er is een nieuw kassasysteem in aantocht. Alles bedoeld om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken. Want daar zit zijn winst: sneller en efficiënter werken, meer tijd kunnen besteden aan klussen dan aan administratieve rompslomp.”

Het team maakt het verschil Bouwmaat Hoofddorp heeft een oppervlakte van 3.400 vierkante meter. De medewerkers maken dan ook heel wat kilometers op een dag! Karel: “Alles wat we doen staat in het teken van slimmer werken. Ons assortiment, de services, het inkoopbeleid, de speciale acties, tot en met de openingstijden van de vestiging. We zijn bijna 66 uur per week open, van ’s ochtends 06.30 tot 18.00 uur. En op zaterdag van 8.00 tot 15.00 uur. Alles moet ertoe bijdragen dat de klant zo efficiënt mogelijk zijn werk kan doen. Een maximaal resultaat tegen een minimum aan kosten. Het assortiment van alle 46 vestigingen in Nederland is nagenoeg gelijk en de klant kan desgewenst van meerdere Bouwmaten gebruik maken. Maar het team maakt het verschil. ‘Help de klant’ is ons motto. Eigenlijk is het heel simpel. ‘Nee’ kennen wij niet.” Bouwmaat heeft ook een webshop. Karel: “Voor 12 uur besteld, dan is het er de volgende dag. We bezorgen ook binnen de polder en boven de 450 euro is het gratis. Maar waar onze klanten echt gelukkig van gaan worden is het nieuwe logistieke centrum. We kunnen daardoor veel sneller schakelen en wij zijn af van de verschillende koeriers die de hele dag door langs komen. De eerste 5 jaar zijn omgevlogen. Het is een fantastische winkel op een prachtige plek, met ontzettend leuke klanten.”

35


Haarlemmermeer Culinair: TOP! Na een jaar ongewilde afwezigheid was het culinaire feest in het hart van Hoofddorp in juli terug. Het Raadhuisplein werd omgetoverd in een sfeervol plein, waar lokale horecabedrijven lieten zien en proeven wat zij te bieden hebben. En dat was veel!

Succesvol Concours Hippique Haarlemmermeer Tijdens het derde weekend van juni stond het Haarlemmermeerse Bos als vanouds volledig in het teken van de paardensport. Dressuur en springen, mooie shows. En naast de paardensport waren er onder andere een Foodtruckfestival, een Strodorp en voor de kinderen een Indianendorp. “Er waren ruim 20.000 bezoekers”, vertelt bestuurslid Paul Israel, “heel mooi. Maar natuurlijk hebben we de intentie om het Concours in 2018 net zo mooi of nog mooier te laten worden als dit jaar. We denken dat het evenement dan nog meer bezoekers zal trekken.”

Het werd ‘een gezellig gekkenhuis’ zoals de organisatoren Martin Langeveld, Eric van den Brink, Thom van Riel en Robert van Leeuwen na afloop meldden.

Volgend jaar staat het concours ook weer in het derde weekend van juni op de agenda: 15, 16 en 17 juni om precies te zijn. Noteer de data alvast!

Het was dan ook werkelijk een super geslaagd evenement in een prachtige sfeer onder the perfect sky!

36


Ook de tweede Mosselparty weer voor herhaling vatbaar Er lijkt een nieuwe traditie te zijn ontstaan in de polder: een mosseltraditie. De Intertraining Netwerk- en Mosselparty vond weer plaats in de tuin van Bar-Steakhouse d’Oude Molen. Dit jaar geen 30 graden, maar in ieder geval droog.

Een spetterend MEERLIVE 2017 Al 18 jaar is Meerlive één van de grootste gratis meerdaagse muziekfestivals in Nederland. Ook dit jaar werd het Haarlemmermeerse evenement in Hoofddorp uitstekend bezocht. Van 7 t/m 10 september lieten de vele duizenden bezoekers zich door de regen niet weerhouden om naar de vele veelal Nederlandse artiesten en groepen te luisteren, ze te zien en te genieten. Nieuw voor Meerlive was dit jaar een enorme overkapping: de “Perfect Sky”, die de bezoekers tijdens tropische buien van donderdag en vrijdag grotendeels droog heeft gehouden. Honderden lokale en regionale ondernemers voelden zich ook dit jaar sterk bij Meerlive betrokken en maakten door hun steun Meerlive opnieuw mede mogelijk. Traditioneel werd Meerlive afgesloten met een bijzonder sfeervol optreden van Wolter Kroes.

Maar ook op regen was de familie De Jong voorbereid: overal stonden prachtige witte pagodetenten inclusief warmtestralers en grote parasols. Als het al zou gaan regenen, moest je wel heel erg je best doen om nat te worden…. Wel een fris windje, maar dat was niet erg want op een gegeven moment ging het zonnetje ook nog schijnen. Zoals gezegd: voor herhaling vatbaar.

37


ONTDEK HAARLEMMERMEER

Stoomkracht Het stoomgemaal De Cruquius speelde een belangrijke rol bij de inpoldering van Haarlemmermeer. Het is zelfs de grootste stoommachine ter wereld, gebouwd in de jaren 1846 - 1849. Een industrieel monument, waarbij techniek en architectuur op bijzondere wijze met elkaar verbonden zijn. Kom de kracht van stoom beleven met de stoommachine in actie en leuke stoompractica!

haarlemmermeer.nl haarlemmermeer.nl


Doeltreffende communicatie

Hoge Kwaliteit

Ontwerp & Drukwerk

Advies op

maat

Servicegericht persoonlijk contact

Jouw boodschap op de juiste manier vertalen en vertellen... daar zijn we goed in!

Planetenweg 5, 2132 HN Hoofddorp - 023 557 55 88 - creatie@bizziebee.nl - www.bizziebee.nl ontwerp | dtp | drukwerk | websites | van idee tot en met realisatie


Onze adviezen en visie houden uw onderneming gezond

• Zorgvuldig in administratie

• Vakkundigheid met toekomstvisie

• Advies vraagt deskundigheid

• Accountancy is meedenken

• Accurate salarisadministratie

• Vertrouwen Belastingdienst

www.verstratenpartners.nl

www.acfiro.nl

023 544 58 50 De Fruittuinen 2 2132 NZ Hoofddorp

023 544 58 46 De Fruittuinen 4 2132 NZ Hoofddorp

Lid van

Ondernemend Hoofddorp magazine editie 3 2017  

Het magazine van de grootste ondernemersvereniging van Haarlemmermeer! Dit is het 3e nummer van 2017 en verschijnt vier keer per jaar.

Advertisement