Page 1

Ondernemend

Hoofddorp Nummer 2 • juni 2020 • Jaargang 26 • Een uitgave van Ondernemend Hoofddorp

Haarlemmermeer heeft een rijke geschiedenis. Haarlemmermeermuseum De Cruquius nam het initiatief voor een ‘buitenmuseum’ en zo ontstonden er verhalenpalen op 20 locaties door Haarlemmermeer. De palen beschrijven de geschiedenis van de locatie. Aanrader voor een zomerse fietstocht.

Foto: Maaike Verstraten


Wil je ook zakelijk bijdragen aan een beter milieu? Word pionier in zakelijk plastic scheiden!

Wordt jouw bedrijf of vereniging de eerste? Jaarlijks belanden miljoenen tonnen plastic in onze oceanen. Plastic verteert niet, waardoor het een groot probleem is voor het milieu. En dus voor mens en dier. Gelukkig scheiden we thuis al steeds meer plastic. Op de zaak kon dat nog niet. Tot nu! Meerlanden Bedrijfsafval gaat nu ook in het bedrijfsleven plastic gescheiden inzamelen ĂŠn recyclen. Des te meer plastic we inzamelen, des te meer nieuwe grondstoffen we kunnen produceren. We zijn hiermee een van de eersten in Nederland. Je wordt dus pionier in zakelijk plastic scheiden!

Meld je aan en doe mee met deze unieke proef Bel 0297-381 781, mail naar plasticscheiden@meerlanden.nl of kijk op www.meerlandenbedrijfsafval.nl

PLASTIC


Colofon

In dit nummer:

8-9 Ondernemend Hoofddorp is een eigen magazine van de ondernemersvereniging Ondernemend Hoofddorp. Het blad verschijnt vier keer per jaar.

Ook al is hij sinds 5 maart wethouder, een nadere kennismaking met Johan Rip was natuurlijk wel even op z’n plaats. Een geboren en getogen Hoofddorper. Een mensenmens.

18-21 Zuchten onder het coronajuk? Maaike en Ton Verstraten van De Eersteling hebben wel moeten zuchten, maar gingen ook leuke dingen doen. En in het tuincentrum van Remco Suidgeest zijn de planten niet aan te slepen.

REDACTIEADRES Postbus 490 2130 AL Hoofddorp 06 – 1877 1902 info@ondernemendhoofddorp.nl MET DANK AAN: Ton Hofstra Fotografie Anja Maas VORMGEVING BizzieBee Creative Communications DRUKWERK InteGrafica / de Huisdrukker ADVERTENTIEVERKOOP ProScript Services Bertine Schröder 06 – 53 21 33 09 pss@kpnplanet.nl

10-13 Een gesprek met Just Zandhuis van Meerlanden. Door het vele thuiswerken werd Meerlanden geconfronteerd met een toename van het huishoudelijk afval én meer auto’s in de straat.

26-28 Vakantie in eigen land? Wat dacht u van vakantie in Haarlemmermeer? Een prachtig artikel over de vele watersportmogelijkheden in en rond onze eigen gemeente.

29 Koop om de hoek. Het is iets anders dan ‘koop lokaal’ met een nagenoeg gelijke achterliggende gedachte. Alleen is ‘Koop om de hoek’ een initiatief van Multicopy The Communication Company.

EN VERDER... Een blog van de burgemeester, een column van Lex Vonk, de boekrecensie van Lisa van boekhandel Stevens, de column van Hugo Heerebout, een artikel over ‘koop lokaal’, de column van Andor Valkenburg van PKF Wallast, een artikel van Meermakers en nog veel meer. 3


Begin vandaag nog met sociaal ondernemen. De coronacrisis treft ons allemaal. Vooral de lokale ondernemers hebben het zwaar. Koop om de hoek is een landelijk initiatief van Multicopy The Communication Company. Het is onze missie om MKB’ers de grootsheid te geven die ze verdienen. Ook in deze spannende en onvoorspelbare tijd. Met alle denkbare communicatiemiddelen waarmee u opvalt. Daarom hebben wij een actiepakket ingezet voor de lokale ondernemers. U kunt gratis actiemateriaal bestellen voor uw onderneming, zoals een poster, flyer etc.

Ga voor meer informatie naar multicopy.nl/koopomdehoek

Multicopy The Communication Company ♼ voor jouw buurt Haarlem | Hoofddorp

www.multicopy.nl/hoofddorp

Heeft u vacatures?

Denk ook eens aan mensen met een arbeidsbeperking, velen zitten nu werkloos op de bank. Samen kunnen we daar verandering in brengen! In de regio Amstelland en Meerlanden zorgen wij al jarenlang voor succesvolle plaatsingen, jobcoaching en advies over subsidies. Neem contact op met AM matchwerkcoach Bjarne van Wijk: ammatch.nl 06 - 4336 9778


Voorwoord

Herpakken! In het vorige nummer schreef ik op deze plek over inspiratie en nieuwe ideeën. En net toen het blad gedrukt was, veranderde de coronacrisis de wereld en moest de inspiratie opeens heel ergens anders gezocht worden. Met een inlegvel, onder andere met de teksten ‘Zorg goed voor elkaar’ en ‘Blijf positief en sterk’, hebben wij onze leden en de overige lezers van dit magazine een hart onder de riem willen steken. Wat is er veel gebeurd sinds begin maart 2020! Groeiende paniek over een pandemie, volledige lockdown, kinderen van school, opa’s en oma’s geïsoleerd, volop thuiswerken, overvolle ziekenhuizen en ic-afdelingen…. En dat alles nog eens verbonden met ondernemerszorgen over mogelijke faillissementen. Een vervreemende situatie voor een ieder. Wat kun je als ondernemersvereniging dan doen? Wij merkten dat veel bedrijven zich terugtrokken in hun eigen wereld om zo de problemen de baas te worden. Je deelt je sores tenslotte niet graag met anderen. Het minste wat wij konden doen leek ons

gestructureerd informatie verstrekken. Via een wekelijkse uitgebreide nieuwsflits aan onze leden hebben wij dat gedaan. Van de eerste Hoe gaat het?, via Het nieuwe normaal, Weer wat lucht, Blijf verstandig en verantwoordelijk, Nadeel kan ook een voordeel zijn, Gezelligheid lonkt naar En genoten? In de opeenvolgende titels zag je hoe de coronacrisis zich ontwikkelde van grote onzekerheid naar terugkeer van het ondernemersvertrouwen. We knokken ons weer omhoog. Een typische ondernemers eigenschap: we herpakken. Als voorzitter van het HOP, het Haarlemmermeers Ondernemers Platform, heb ik een wekelijks digitaal overleg opgezet met de collega-voorzitters van de andere verenigingen in Haarlemmermeer. Wij ‘ontmoetten’ daar elkaar én de economisch verantwoordelijke wethouders Marja Ruigrok en Johan Rip, samen met hun ambtelijke ondersteuners. Ook burgemeester Marianne Schuurmans heeft een keer deelgenomen aan dit overleg. De informatie die wij daar gedeeld hebben is gecommuniceerd in de nieuwsflitsen of

heeft tot aanpassingen van het gemeentelijk beleid gezorgd. Vanaf deze plek wil ik de gemeente danken voor de inzet die zij voor de ondernemers heeft getoond. Ook zij wilde soms meer dan al kon, maar er is goed gezocht naar waar al wel wat mogelijk was. Wij zijn echter nog lang niet klaar met de 1,5 meter economie en er is ook nog geen vaccin. Wat we al wel weten: er zullen bij veel bedrijven grote tekorten zijn in de jaaromzetten. En dat vraagt om te overleven nog veel creativiteit van de ondernemers. In een telefonische rondgang door de bestuursleden hebben wij daar het nodige over gehoord. In dit nummer staan enkele quotes. Ik wens al onze leden, mede namens mijn bestuur, de komende maanden veel sterkte toe bij het herpakken. Voor vragen, ondersteuning en ideeën zijn wij altijd beschikbaar.

Dick Hulsebosch

5


STEUN

DE LOKALE ONDERNEMER

KOOP, EET EN DENK HOOFDDORP LOKAAL WINKELSTAD


Het coronavirus domineert Alweer een jaar geleden ben ik benoemd tot burgemeester van Haarlemmermeer, een ambt dat ik met veel plezier uitvoer. Het kan niet anders, dan dat een gemeente met zoveel kernen in veel opzichten een gevarieerde gemeente is. En het kan ook bijna niet anders, dan dat een gemeente waarvan een groot deel bijna letterlijk uit de klei is getrokken, een ondernemende gemeente is. De afgelopen drie en een halve maand heeft u mij niet alleen als burgemeester van Haarlemmermeer kunnen zien, maar ook – en misschien zelfs wel vooral - als voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland. Normaal gesproken komt u de Veiligheidsregio, bestaande uit de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort, tegen bij brand, ongelukken of een grootschalig incident of ramp. De Veiligheidsregio coördineert dan de inzet van brandweer, ambulance, politie, de betrokken gemeente en andere betrokkenen. Maar nu domineert het coronavirus het wereldbeeld. In maart ging Nederland in de zogeheten intelligente lockdown en werd er opgeschaald naar grip4. De afkorting staat voor ‘gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure’, het cijfer 4 betekent dat we te maken hebben met een incident of ramp die de grenzen van de regio overstijgt. De voorzitter van de Veiligheidsregio krijgt in zo’n situatie de leiding en is bevoegd om in de betrokken gemeenten de benodigde maatregelen te nemen. En in deze specifieke grip4situatie gaat het dan vooral om maatregelen die voortvloeien uit de noodverordeningen, die het Rijk iedere keer bij een verandering opstelt en waar alle veiligheidsregio’s zich moeten houden.

Als ondernemer bent ook u de afgelopen periode geconfronteerd met maatregelen die nodig waren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ik ben me er als geen ander van bewust, dat dit veel ondernemers enorm veel pijn heeft gedaan. Het aantal besmettingen, ic-opnames en overlijdens loopt nog steeds terug. Met u kijk ik iedere week weer reikhalzend uit naar nieuwe versoepelingen. Soms gaat het sneller dan verwacht: door het steeds geringere aantal besmettingen, doordat er nu massaal getest kan worden en door nieuwe inzichten. Zo mogen de sportscholen twee maanden eerder open. Daar ben ik oprecht blij om. Maar we zijn er helaas nog niet. We moeten deze tijd gebruiken om op een verstandige manier onze weg in deze nieuwe realiteit te vinden. Want het virus is nog niet weg en we moeten voorbereid zijn op een tweede piek. Afstand houden, een goede en strikte hygiëne en het vermijden van drukte zijn daarbij belangrijke, zo niet de belangrijkste factoren. Samen met de wethouders waardeer ik het enorm hoe u de afgelopen periode heeft meegewerkt om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. En ik hoop, dat we er ook de komende periode samen voor kunnen zorgen dat een tweede piek uitblijft.

Burgemeester Marianne Schuurmans, voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

7


Wethouder Johan Rip

Hij is, zoals hij dat zelf zegt, een uit de klei getrokken jongen uit de polder. Een echte Haarlemmermeerder. Geboren en getogen in Hoofddorp als oudste in een boerengezin met 6 kinderen. Na verschillende banen in de techniek ging hij aan de slag op Schiphol. En nu sinds een paar weken is hij wethouder Werk & Inkomen, Economie & Ondernemerschap en Arbeidsmarktbeleid.

‘Investeren in de mens’

Johan Rip, sinds 5 maart wethouder (foto: Margo Oosterveen)

8

Medio december gaf HAP-wethouder Ap Reinders te kennen dat hij burgemeester ging worden in de gemeente Stichtse Vecht. “Dat was best lastig voor de partij”, begint Johan te vertellen. “We zaten vlak voor het kerstreces én we zijn halverwege onze periode tot de volgende verkiezingen. Toen mij gevraagd werd om Ap op te volgen moest ik echt even nadenken. Ik ben sinds 1997 politiek actief in Haarlemmermeer. Vanaf 2014 zit ik voor de HAP in de gemeenteraad en de laatste vijf jaar als fractievoorzitter. Ik voelde me wel vereerd, maar uiteindelijk moest ik wat in gang zetten en dat heet dan Schiphol. Ik heb er 38 jaar gewerkt. Met heel veel plezier. Toch heb ik de stap gezet en mijn langdurige carrière bij het mooiste bedrijf van Nederland beëindigd. Wat daarna volgde is te bizar voor woorden. Ik liet Schiphol achter als de motor van onze economie en twee weken later is het er doodstil en staan de vliegtuigen geparkeerd op de start- en landingsbanen. Dat heeft mij emotioneel wel geraakt. Op 5 maart werd ik geïnstalleerd als wethouder en ik kon nagenoeg gelijk in quarantaine. En nu zit ik dan al zo’n 11 weken op mijn zolderkamertje met twee laptops, twee telefoons en een tablet. In mijn portefeuille is behoefte aan rust en


stabiliteit, het raakt vaak de kwetsbaren in de samenleving. Lokaal, sociaal, betrokken, het zit in mijn bloed en dat is precies waarom ik goed op mijn plek zit met deze portefeuilles. Ik heb er een goede baan voor opgegeven, maar daar iets moois voor teruggekregen.”

Mensenmens “Op Schiphol ben ik destijds begonnen als elektrotechnisch monteur bij de storingsdienst”, vervolgt Johan, “een zeer leerzame periode waarin ik o.a. verantwoordelijk was voor de continuïteit van baanverlichting tot en met de liften in de terminals en alles wat ertussen zit aan techniek. Daarna heb ik ruim 20 jaar bij de beroepsbrandweer op Schiphol gewerkt. Brandweer is fysiek en mentaal een zwaar beroep. Ik ben daarnaast cursussen gaan doen om mezelf verder te ontwikkelen. Vervolgens ben ik paar jaar arbocoördinator geweest, ik hield mij bezig met risico-inventarisaties en was lid van het veiligheidsonderzoeksteam Schiphol. Later werd ik safety adviseur in de terminal. Daar kreeg ik te maken met crowd management. Een interessant en boeiend proces, want de terminals op Schiphol horen bij de drukste ter wereld per m2. Het was een fantastische periode. Toen ik begon aan het wethouderschap moest ik echt even wennen aan mijn nieuwe rol. Ik heb altijd in teams gewerkt. Samenwerking en solidariteit zijn mijn sleutelwoorden. Ik wil altijd naar mensen toe om te horen wat er speelt. Maar dat is in deze tijd een beetje lastig.”

weten wat er speelt bij de ondernemers. En dan waar mogelijk kijken of we kunnen helpen waar nodig. We bellen ook met grote internationale bedrijven om te horen hoe de situatie daar is. Zo’n telefoontje wordt enorm gewaardeerd en leidt vaak tot ontzettend leuke gesprekken waar we ook wat mee kunnen. Ik vraag vaak ‘en hoe gaat het bij de buren’? Die zitten immers in dezelfde crisis. ‘Dat weten we niet’, was telkens het antwoord. Dat vind ik heel bijzonder, maar het gaf wel stof tot nadenken. Het omdenken is hard nodig. Want juist in een tijd als deze is omkijken naar elkaar broodnodig. Daardoor word je ook een groter en sterker blok. Zeker het mkb heeft dat heel hard nodig. Want ik maak me wel zorgen. Je moet naar elkaar omkijken en het beste in elkaar naar boven halen. Binnen de brandweercultuur was dat vanzelfsprekend: lief en leed deel je samen. Je moet toch willen weten hoe het met de ander gaat? Want een crisis moet je samen bestrijden.”

Koop lokaal “Een ding is duidelijk: onoverwinnelijk is niemand. Een paar jaar geleden hadden weinig mensen een pandemie voor mogelijk gehouden. Maar nu is het realiteit en we zullen er ook in de toekomst beducht op moeten zijn dat niets onmogelijk is om een crisis te veroorzaken”, besluit Johan. “Er komt een day after corona, daar ben ik van overtuigd, en ik hoop dat wij als gemeente daarin iets in kunnen betekenen.

De oplossing hebben wij deels zelf in de hand. We zijn nu bijvoorbeeld bezig de campagne ‘Koop lokaal’ uit te rollen. Als we met onze 155.000 inwoners een jaar lang aardappelen kopen bij de boer en de kaas en worst bij de kleine winkeliers om de hoek halen, dan kunnen we onszelf uit de crisis halen. We moeten onszelf ook meer promoten. Ik hoop dat we gezamenlijk in staat zijn om na te denken over een toekomst na corona. We zijn er als gemeente van overtuigd dat we moeten blijven investeren. In woningen, in mobiliteit, in maatschappelijke voorzieningen maar vooral in mensen. De maatschappelijke problemen worden groter. De mens heeft daarin een hele belangrijke rol. Dáár moeten we in investeren. Want ondanks het feit dat Haarlemmermeer het in de lijstjes erg goed doet met een lage werkloosheid en sterke economie, zijn er in mijn ogen te veel inwoners die moeten aankloppen bij de voedselbank. Er zijn te veel mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En dat zijn zaken die me aan het hart gaan. Want ik ben een voorstander van een eerlijke en welvarende samenleving voor iedereen. Waarin mensen meer naar elkaar omkijken. Het is een enorme eer om wethouder in de mooiste gemeente van Nederland te mogen zijn. En ik ben er klaar voor om de mouwen flink op te stropen om deze gemeente nog mooier te maken voor alle inwoners en ondernemers.”

Contact met ondernemers “We vergaderen nu wekelijks online met het Haarlemmermeers Ondernemers Platform, waarvan Dick Hulsebosch voorzitter is. Ik ben de eerste paar keer even op mijn handen gaan zitten en heb bescheiden geluisterd naar wat er speelt. Ik was nog een beetje met een zoektocht bezig, maar tijdens het verloop van de coronacrisis zie je zaken passeren waardoor je met een andere blik naar de ontwikkelingen gaat kijken. Maar dit is wel mijn stijl. Ik wil

Met de actieposter bij de lokale slager

9


Meerlanden al vroeg

10


Het coronavirus heeft voor elk bedrijf een andere impact. Ook voor Meerlanden, dat door het ‘thuiswerken’ werd geconfronteerd met een toename van het huishoudelijk afval én meer auto’s in de straat. “Maar we waren goed voorbereid” zegt Just Zandhuis, directeur klant en operatie. “Voor ons was het niet de vraag óf, maar wanneer het virus Nederland zou bereiken.”

Just Zandhuis, directeur klant en operatie

Meerlanden heeft er hard aan gewerkt om al zijn dienstverlening op een verantwoorde wijze te blijven uitvoeren aangezien deze tot de cruciale en vitale sectoren behoort, die onverhinderd doorgaan bij de uitbraak van het coronavirus. “We hebben de afgelopen weken veel meegemaakt en zeker niet louter negatief”, vervolgt Just. “Toen het virus in Italië uitbrak zijn wij al om de tafel gaan zitten. Voor ons was duidelijk dat ook Nederland er niet aan zou ontkomen, we wisten alleen niet hoe lang het zou duren. We hadden zo’n drie weken voorsprong en dat heeft enorm geholpen. We hebben eerst intern gekeken, wat er nog aan protocollen was. Die bleken van de Mexicaanse griep te zijn die in 2009 een pandemie veroorzaakte. Vervolgens hebben we een coördinatieteam ingesteld. Dat is bezig geweest met ‘wat houdt het in voor ons en voor Nederland’. Twee weken voor de corona-uitbraak zijn we daarmee gestart. We hadden toen nog minimale kaders vanuit de overheid en hebben zelf preventieve maatregelen ingesteld om het zo goed mogelijk te doen. Nog voor het verbod op handen schudden hadden wij al een verbod op fysiek contact. En dat was best lastig. Voor een deel van de collega’s kwam dit als een verrassing en zij reageerden verbaasd aangezien er nog veel onduidelijk was rond het virus. Het personeel reageerde in eerste instantie ook verbaasd en vond het overdreven. Ze zijn nu eenmaal gewend om met elkaar een geintje te maken, een duwtje hier, een klap op de schouder daar…. Het mocht niet meer. We hebben ingezet op preventie en persoonlijke hygiëne. ‘Probeer fysiek contact onderling en met bewoners te vermijden’ was de boodschap. Toen eenmaal duidelijk werd

11


dat het echt serieus was, begreep iedereen de maatregelen en kregen we het vertrouwen van de medewerkers. Ons protocol was klaar toen het virus ook Nederland te pakken kreeg. We hebben dat niet alleen ingezet maar ook direct gedeeld met de branche.” Aan medewerkers die verkouden waren of andere milde klachten hadden, werd al gevraagd thuis te blijven. Later werd dat aangescherpt. Just: “Als iemand in het gezin koorts of klachten heeft, dan moet de medewerker, ook als hij/zij klachtenvrij is, thuisblijven. Op het hoogtepunt waren er ruim 40 van de 500 medewerkers thuis. Na twee weken waren het er nog maar 10 en sindsdien is het aantal niet hoger geweest dan 6. Er zijn meerdere collega’s flink ziek geweest, maar er is nooit middels een test vastgesteld dat zij daadwerkelijk corona hebben gehad. Alle collega’s waren al preventief thuis toen zij ziek werden. De meeste medewerkers willen zo snel mogelijk weer aan het werk, maar dat bepaalt het coördinatieteam, waar ik ook in zit. Zij hanteren minimaal de RIVM richtlijnen en zijn op onderdelen strenger. Maar dat móet ook. Niet alleen voor de veiligheid van onze eigen medewerkers, het gaat óók om de mensen met wie zij in contact komen.”

Vloggen “Wij hadden gelukkig de protocollen al klaar liggen, ook dat de staf thuis zou gaan werken. Dat zorgde direct voor voldoende

12

werkplekken om de collega’s die nodig zijn om de operatie aan te sturen ruimer te huisvesten. De directie heeft een ‘om en om’ schema, maar bij de operationele staf kan dat natuurlijk niet. De 1,5 meter heeft ook weer consequenties voor met name de medewerkers op de vrachtwagens. Met drie in de cabine kan niet meer. Dus ook daar hebben we een oplossing voor gezocht. En

als het echt niet anders kan, dan dragen ze een mondkapje. We weten dat interne communicatie een aandachtspunt is. Bij ons werken laaggeletterden en allochtonen, maar ook mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt, die niet altijd de Nederlandse taal machtig zijn. We hebben een mooi intranet via een app, maar niet iedereen

heeft een smartphone. Daarom ben ik gaan vloggen. Korte filmpjes met tekst en uitleg, via Whatsapp en intranet. Twee keer per week. En dat sloeg aan. Daarna nog één keer per week en nu alleen maar als het nodig is. Je kunt met simpele oplossingen best veel bereiken. De dagstart hebben we enorm aangepast. Er wordt gestart in blokken van 15 minuten. De teamleider zorgt ervoor dat iedereen individueel zijn spullen krijgt en meteen aan de slag kan. En wat bleek al snel? Elke ochtend contact met de eigen leidinggevende werkt perfect en de registratie loopt ook beter. Vanuit de directie proberen wij frequent in de ochtend bij de start op een andere locatie aanwezig te zijn, zodat men vragen kan stellen en ziet dat we er samen voor staan! Nu was onze ict niet ingericht op thuis werken, maar dat was binnen twee weken geregeld. Het was even wennen, maar het werkt wel. Ook vergaderen gaat uiteraard digitaal. Ik moest van tijd tot tijd voor een vergadering naar Den Bosch, maar nu vergaderen wij via

de computer. Het is veel efficiënter en het scheelt mij veel reistijd. Er zitten aan al deze maatregelen ook echt wel voordelen.”

Massaal opruimen Just had het al aangegeven, doordat veel mensen thuis werken ontstaat er ook meer huishoudelijk afval. En er staan meer auto’s in de straat. “Dat had voor ons best wel


gevolgen”, gaat Just verder. “De container is sneller vol en daardoor moeten de inzamelvoertuigen vaker terug om te legen, maar er wordt soms zo vreemd geparkeerd, dat wij af en toe met grote voertuigen de straat niet meer in kunnen. En over het algemeen is het nu rustig op straat, dus spelen er kinderen…. Het aantal inzamelingen hebben we wel opgeschaald en er wordt voor bepaalde activiteiten op maximale capaciteit gereden. En er worden structureel meer voertuigen en mensen ingezet om dit te realiseren. Bij de inzameling van bedrijfsafval is er stevige terugval van het aanbod. Daar is minder werk. Het thuis werken had ook tot gevolg dat Nederland massaal ging opruimen. We zien illegale stort bij de brengparkjes en een run op de milieustraat. Dat bleek voor veel mensen een uitje. Soms werd er alleen een enkel stuk gebracht, een broodrooster. Maar de wachttijden liepen behoorlijk op. Er waren zelfs verkeersregelaars nodig. In Heemstede moest men op een gegeven moment twee en een half uur wachten. In Rijsenhout anderhalf uur. Dat werd mede veroorzaakt doordat wij de milieustraat anders hebben ingericht en het aantal auto’s dat het terrein op mag gereduceerd om zo de anderhalve meter afstand tussen de bezoekers onderling en onze medewerkers te kunnen borgen.

De gft-verwerking heeft zelfs in ploegendienst gewerkt. Dat was veiliger en we hadden een maximale productie.

Meerlanden 1.5 “Bedrijfsmatig heeft dit alles voor Meerlanden wel een grote impact. We zijn voorlopig even gestopt met de kringloop, want wij vonden deze activiteit doorzetten tegenstrijdig met het advies vanuit het kabinet: blijf zoveel mogelijk thuis. Bij een aantal grote klanten ligt het bedrijf stil, zoals KLM Catering en Gate Gourmet. Dat is voor deze instanties heel vervelend, maar ook voor ons. Wat het andere bedrijfsafval

betreft hebben we contact met de grootste klanten. Van de kleinere klanten was er een groep die zelf belde en toen hebben we actief meegekeken en oplossingen gezocht. De debiteuren liepen op. Die zijn we gaan bellen met de vraag ‘wat wilt u’. Tijdelijk stoppen of de frequentie verlagen? Zo proberen we aan alle kanten mee te denken en mee te werken. De impact op onze eigen productiviteit is even lastig in te schatten, omdat de activiteiten zijn verschoven. Maar we zien wel dat het nu allemaal een beetje normaliseert. We zijn nu aangekomen in de volgende fase. We gaan langzaam maar zeker het coördinatieteam afbouwen, maar bepaalde maatregelen gaan we zeker continueren. De dagstart is nu veel efficiënter, daar gaan we onderdelen van vasthouden. De hygiëne, handen wassen, desinfecterende middelen…. Het blijft. Ook het thuiswerken bevalt, gedeeltelijk kan het ook gewoon digitaal. Maar we merken wel dat veel medewerkers het sociale aspect missen. Daarom gaan we vanaf de maanden juni tot september zorgen dat elk team als team kan gaan lunchen. Buiten. Of bij slecht weer in een loods met de deuren open. En zo bedenk je steeds weer nieuwe dingen. En hoe ontzettend ingrijpend en ellendig voor veel mensen individueel ook de afgelopen tijd is geweest, we hebben er ook veel van geleerd.”

13


Koop lokaal, Eet lokaal & Denk lokaal De oude fruitbomen doen het goed in het centrum

Met het prachtige lenteweer van de laatste weken kroop je als ondernemer toch het liefst onder je dekbed en kwam je er voorlopig niet meer onder vandaan. Al die zonovergoten gezellige kopjes koffie, ijsjes, lunches en lente-aankopen die je allemaal mist! Maar onze Hoofddorpse ondernemers zitten niet bij de pakken neer!

Zowel in de straten als in de winkels wordt netjes afstand in acht genomen door gebruik van vloerstickers en bewegwijzering.

Weekmarkt op drie pleinen

De knop werd bizar snel omgezet. Van “ik-hou-m’n-adem-in” naar “ik-heb-een-plan-dat–we-uitvoeren”. The Beertenders gingen bier bezorgen, restaurants hebben zich op bezorgen en afhalen gestort, winkels deden dat ook en boden de mogelijkheid tot private shopping of videoshopping. Langzaamaan wordt het weer drukker en als iedereen zich aan de aangegeven maatregelen houdt, kunnen we wennen aan “het nieuwe normaal”.

De Hoofddorpse Weekmarkt bleef gewoon open, om iedereen in de frisse buitenlucht te voorzien van verse producten. De markt werd en is nog steeds opgedeeld over de drie pleinen die wij rijk zijn. Wat een geluk hebben wij met de mooie ruimtes in Hoofddorp. Ondernemers in Hoofddorp zorgen er door het neerhangen van vrolijk gekleurde hanging baskets en het plaatsen van oude fruitbomen voor, dat iedereen die in de winkelstraten komt een goed gevoel krijgt. Nog heel even en de zomerse kleuren komen je tegemoet! Alles wordt eraan gedaan om gasten en klanten zich welkom te laten voelen.

Er werd wat af geklust

Steun jouw lokale ondernemer

Minder klanten en werk betekende niet dat iedereen thuis ging zitten. Welnee, onze ondernemers klusten zich suf. Terrassen, meubels en vloeren, alles werd aangepakt, vernieuwd, verbouwd, geschilderd en opgeruimd. Toen ze weer aan de bak mochten, zag alles er piekfijn uit. Via social media gaan alle registers open. Er wordt wat af ge-dm’t, pb’t en gewhatsappt om iedereen te voorzien van de gewenste items. Beautyadviezen worden online gedaan, zodat de beste producten kunnen worden aangeschaft. Onze ondernemers zijn ook zuinig op hun personeel en klanten. Er worden barrières gebouwd van tafels en linten. Pinautomaten en winkelwagentjes worden ontsmet en er worden schermen geplaatst.

Ondernemers doen er alles aan om het beste te maken van de omstandigheden zoals die zijn, blijven trots en roeien met de riemen die ze hebben! Ondernemen is een werkwoord geworden, met een diepere lading dan dat we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Laten we altijd proberen te denken aan die ondernemer om de hoek, de lokale man of vrouw die je overal tegenkomt, de ondernemer die we alles gunnen. Juist omdat we in Haarlemmermeer bekend staan om vele samenwerkingen en de grote sociale verbondenheid. Samen zorgen wij voor verbondenheid en een goede economische omgeving, waar we kunnen ondernemen zoals nooit tevoren!

14

Tekst en fotografie Birgit Cramer van den Boogaart – MeerMetContent


Boekrecensie De gelukkige piekeraar

Iedereen ligt wel eens een nachtje naar het plafond te staren. Ondernemers zullen wellicht daarbij aan kop gaan, qua hoeveelheid nachten. Hoe moet het met de huur? Wat ga ik doen om mijn onderneming coronaproof te maken? Waar zie ik kansen die ik nu echt moet gaan pakken? Hoe houd ik mijn hoofd boven water? Wat doe ik met een medewerker die ziek is, of tegenwerkt? Zowel overdag als ’s nachts kun je hier oneindig over malen. Soms krijg je het idee dat je hoofd NOOIT ‘uit’ staat. Heel vermoeiend. Maar laat het dan tenminste nuttig zijn! Bart Verkuil is universitair hoofddocent van de sectie Klinische Psychologie van de Universiteit Leiden, waar hij zich verdiept in chronisch piekeren. In zijn boek De gelukkige piekeraar lees je een biografie van de piekeraar en een praktische gids ineen. Want hoe irritant een nachtje piekeren ook kan zijn, een piekerbui kan bij tijd en wijle óók best nuttig zijn. Piekeren leert je in te zien waar je prioriteiten liggen en welke waarden belangrijk voor je zijn. In het boek lees je achtereenvolgens wanneer we van piekeren spreken, hoe dit gedrag zich evolutionair ontwikkelt, wat de gevaren zijn en tot slot hoe je een gelukkige piekeraar kunt zijn. Zelfs voor onoplosbare problemen heeft Verkuil een methode, en laat dat nou nèt zijn waar het piekeren het meest onnodig voelt. Lees dit boek. En treed met hernieuwde ‘energie & moed’ de nieuwe werkdag tegemoet! De gelukkige piekeraar - Bart Verkuil - 230 pagina’s - € 18,99

Boem Paukeslag … daar ligt alles plat De laatste tijd komt dit gedicht van Paul van Ostaijen vaak in mijn hoofd. De tekst stond op een grote poster die hing in het lokaal Nederlands op mijn middelbare school. En hoewel dit gedicht een heel andere ontstaansgeschiedenis heeft, is het voor mij heel passend in deze tijd. Want met één paukenslag is ons land economisch tot stilstand gekomen.

Het wordt weer dringen op de arbeidsmarkt. Er zijn meer gegadigden voor de beschikbare banen. En waar ik me zorgen over maak is: wat betekent dit voor de mensen met een arbeidsbeperking. De kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Krijgen zij nog wel voldoende kansen en mogelijkheden? Het kan geen kwaad nog eens te benadrukken dat hiervoor faciliteiten beschikbaar zijn.

Voor velen heeft dit al consequenties, maar met name ondernemers, zzp’ers en flexwerkers bezorgt deze situatie de nodige hoofdbrekens. Anderen merken er nog weinig van, het salaris komt gewoon op tijd binnen. Dat dit alleen mogelijk is door een ongekend steunpakket is voor velen onzichtbaar. Een steunpakket dat ongewild de suggestie wekt, dat we binnenkort gewoon de draad weer kunnen oppakken. Maar dat zal niet het geval zijn.

Zo komt een lagere arbeidsproductiviteit tot uiting in een compenserende loonkostensubsidie. Medewerkers en werkgevers worden zonder kosten gecoacht door een professional. Bent u nog niet toe aan een loondienstverband? Er zijn ook detacheringsmogelijkheden. En tenslotte, het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking maakt uw medewerkers trots op u als werkgever.

De economische indicatoren laten zien wat onze toekomst is: een diepe recessie met veel werkloosheid. Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat het aantal vacatures in het eerste kwartaal is gekelderd. Aan het einde van het eerste kwartaal waren er 60.000 vacatures minder, een afname van ruim 20%. De sterkste afname ooit gemeten. Zo zijn we in een totaal ander landschap terecht gekomen.

Dus daarom doe ik een oproep: blijf bij uw vacatures oog houden voor de kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Laat hen niet de dupe worden van deze situatie. Geef hen een kans, ook in een arbeidsmarkt met een ruime keuze. Neem contact op met AM match, neem contact op met mij. Dan gaan we samen aan de slag en maken we er een succes van! Dank alvast. Lex Vonk 06 5178 6139

Lisa van Leeuwen, boekhandel Stevens 15


Pulsum accountants & adviseurs zoekt een

Assistent Accountant met ambitie

met communicatieve vaardigheden, een bovenmatige interesse voor het vak accountancy en de wens om door te groeien tot een zelfstandig opererend accountant. ● Jij hebt ruime ervaring in het samenstellen van jaarrekeningen ● Jij weet wetgeving in begrijpelijke taal te brengen en je wilt je verstevigen als adviseur ● Jij ambieert een positie waarin jij je kunt ontwikkelen tot een senior accountant Sluit dit aan bij de volgende stap die jij moet maken? Neem contact met ons op en laten we kennis maken. Voor vragen kun je terecht bij Rens. Bel dan 023 525 26 06. Stuur je motivatie en cv naar rens@pulsum.nl. Kijk voor meer informatie over de vacature op www.pulsum.nl

DRIVE TOGETHER

M A Z D A M X- 3 0

D E S PA N N I N G W O R D T O P G E V O E R D.

VA N A F SEP TE M B ER IN ONZE SHOWROOM

Onze eerste 100% elektrische crossover

. Imposant van buiten, ruim van binnen . Royaal in materiaalkeuze

200108 MAZ Creatives Maart Hartgerink en klomp 185x132mm [opmaak01].indd 1

HARTGERINK EN KLOMP Opaallaan 22-26 | 2132 XT Hoofddorp | 023 - 5543838 www.h-klomp.nl | /HartgerinkenKlomp

09-03-2020 09:09


Hugo Heerebout Ondernemen is vooruitzien. Veel mensen vragen me of ze nu wel of niet mensen mogen ontslaan en hoe het nu zit met het nakomen van contracten. Is er nu geen overmachtssituatie? Als u geen loonsomsubsidie krijgt, dan kunt u gewoon mensen ontslaan onder de bestaande voorwaarden. Zijn er bedrijfseconomische redenen, dan dient u een verzoek in bij het UWV, dat u dan na toetsing een opzegvergunning verstrekt. Bij het indienen van die aanvraag moet u de financiële redenen goed met cijfers onderbouwen. Bovendien moet u rekening houden met de afspiegeling van leeftijd en duur van het dienstverband. U mag dus niet naar willekeur mensen voordragen voor ontslag. Gaat het om ontslag om overige redenen (bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie), dan moet u naar de kantonrechter. Daarbij komt, dat er tegenwoordig een extra grondslag mogelijk is: de combinatiegrondslag. Dus: een beetje disfunctioneren plus een beetje verstoorde relatie bij elkaar opgeteld. Wel kan de kantonrechter de transitievergoeding dan hoger vaststellen tot maximaal 50% er bij. Ontvangt u wel loonsomsubsidie, dan mag u die werknemers natuurlijk niet ontslaan op economische gronden (maar wel op andere gronden!). Voorziet u dat schuldeisers uw bedrijfsvoering kunnen ondermijnen? Op dit moment is er bijna een wet volledig aangenomen die de mogelijkheid biedt van een zogenaamd “dwangakkoord”. Dat wil zeggen dat u afbetalingsregelingen voorstelt aan crediteuren en deze dwingend aan iedereen oplegt. Dat kan alleen via een advocaat die een verzoek hiertoe indient bij de rechtbank. Deze regeling biedt dus in feite een doorstart voor ondernemingen zonder een surseance van betaling of een faillissement. Soms doen anderen een beroep op “overmacht in verband met de crisis”. Zij willen dan hun verplichtingen jegens u niet nakomen. De jurisprudentie geeft nu al aan, dat het niet zo gemakkelijk is om van verplichtingen af te komen met een beroep op de huidige crisissituatie.

Vooruit

denken

Voorziet u zelf problemen in de nakoming van uw verplichtingen jegens anderen, laat die situaties dan juridisch goed nakijken. Voor vragen over arbeidsrecht of contractuele verplichtingen neemt u beter op tijd contact op! Hugo Heerebout Heerebout Advocatuur St Anthoniusstraat 1 F 2153 BA Nieuw Vennep info@heerebout-advocatuur.nl 0252- 620557

17


Zuchten onder het juk van de coronacrisis 18


Ze hadden zich het 40-jarig bestaan van Café De Eersteling toch heel anders voorgesteld. Ton en Maaike Verstraten zijn al 17 jaar eigenaar van het gezellige buurtcafé. De lockdown hakte er behoorlijk in, maar ze blijven ongelooflijk positief. “Het jaar 2020 vergeet ik nooit meer”, stelt Ton. “Het café 40 jaar, onze zoon Daan 21, zoon Sam18 en ik 50 en dan 11 weken dicht. Toen we op 15 maart het bericht kregen dat alle horeca ’s middags om 18.00 uur dicht moest was het natuurlijk schrikken. In eerste instantie tot 6 april, daarna kunnen we gewoon weer door. Dachten we. Helaas. We hebben deze periode gebruikt om de zaak op te knappen. We hebben schoongemaakt en het rookgedeelte afgebroken, want dat mag niet meer in de zaak staan. De situatie is voor heel veel mensen triest, vervelend en dramatisch. Je kan erin blijven hangen of proberen er iets van te maken. En dat laatste hebben Maaike en ik gedaan. Ik weiger op alle fronten dit als het ‘nieuwe normaal’ te zien. Ik vertik het. Ik ben het volledig eens met onze koning die zei dat we ‘niet normaal moeten gaan maken wat niet normaal is’. Ik houd van de saamhorigheid in ons café, de warmte van de gasten. Maar als dit de norm wordt, dan stop ik ermee.”

Aangebrande tosti’s “Het is zoals het is”, meent ook Maaike. “We hebben best veel gedaan. In eerste instantie hebben we een schoonmaakplan gemaakt. Alles wat we wilden doen hadden we op Post-it velletjes geschreven. En elke keer als er een klus klaar was, kon er weer een velletje weg. Je moet ook het voordeel ervan zien. De spinnenwebben van 40 jaar zijn nu echt wel weg. En we hebben echt de hele zaak tegen het licht gehouden, de verzekeringen doorgelopen, gewoon nuttige dingen waar je anders geen tijd voor hebt of tijd voor maakt. Het is waar wat Ton zegt. Met de hele dag Netflixen en sip doen kom je er niet. Ik kreeg ook echt lol in het schoonmaken. Het tosti-apparaat bijvoorbeeld. Staat er weer prachtig bij. Alleen branden nu de tosti’s aan, want duurde het vroeger 5 minuten, nu zijn ze in 3 minuten klaar….. Maar we zijn er nog niet. Aan de 1,5 meter komt voorlopig geen eind.”

“Laten we, zoals de koning zei, niet normaal maken wat niet normaal is” Leuke dingen doen “Voor ons is het nu geen hoogseizoen”, vertelt Ton verder. “De maanden december, januari en februari zijn voor ons het belangrijkste. Maar 11 weken niets verdienen is toch ook wel even een punt van aandacht. Natuurlijk, we hebben gebruik gemaakt van de regelingen van het Rijk, maar daar kom je er niet mee. En hoe is de situatie over een half jaar? Niemand die het weet. Ik ben er wel van overtuigd dat er collega’s gaan omvallen. De financiële klap moet nog komen. Gelukkig hebben wij wel wat spek op de botten, maar ik ben nu wel een stuk van mijn pensioen aan het opeten. Maar doordat verder alles dicht is, geef je ook niets uit. We zijn leuke dingen gaan

doen en hebben het op Facebook gezet. Op die manier konden we nog een beetje het contact met de klanten vasthouden.” Maaike: “Normaal gesproken zijn we nooit meer dan één avond per week samen thuis. Nu dus elke dag. We hebben nog nooit zo veel gebarbecued! Want het was natuurlijk al die tijd ook prachtig weer. We zijn met de scooter op pad gegaan. Koelbox mee en gaan. Weet je wel hoe mooi en hoe leuk Haarlemmermeer is? We zijn de 15 verhaalpalen langs gegaan, we hebben het Iepen-pad gelopen en samen in het Haarlemmermeerse bos naar de zonsopkomst gekeken. We hebben echt het aangename met het onaangename verenigd.”

En hoe verder? Ton: “De 1,5 meter is hier kansloos. De maandag dat we weer open mochten was het hier stampvol. En dat is wel een negatief scenario, want dat mag niet. Van al onze gasten kent 98 procent elkaar. Hier zijn relaties ontstaan en ook weer verbroken. Er is een enorme vriendenkring die elkaar ook buiten het café ziet. Hier draait het om aandacht voor elkaar. En bij dát café ligt onze passie. Ik heb werkelijk geen idee hoe het verder moet. In een café kunnen mensen nu eenmaal niet stilzitten. Maar we hebben geen alternatief. We zijn een echt dorpscafé en dat is ook wat we willen zijn.”

19


Zuchten onder het juk van de coronacrisis.

Of juist niet? Remco Suidgeest

20


Dat het coronavirus financiële consequenties heeft voor alle ondernemers moge duidelijk zijn. Dat geldt zowel in positieve als in negatieve zin. De horeca zat met de handen in het haar, terwijl er lange rijen stonden bij supermarkten en bouwmarkten. En er werden extreem veel fietsen verkocht. Maar ook de tuin bloeide letterlijk en figuurlijk volop. “Dit zijn de meest bizarre weken die ik ooit heb meegemaakt”, vertelt Remco Suidgeest van het gelijknamige tuincentrum in NieuwVennep. “In je stoutste dromen komt dit niet voor. Wij zijn een seizoenbedrijf en altijd op 1 maart klaar voor het voorjaar en de zomer. De tent staat vol, maar het geld is op. Na de persconferentie van Mark Rutte bleek gelukkig dat wij, net als de bouwmarkten, open mochten blijven. We zijn dus niet dicht geweest, al waren we er wel heel erg bang voor. In die periode hebben we er gelijk voor gezorgd dat er voldoende geld op de bank stond om toch een eventuele tijdelijke sluiting te kunnen overleven. Gelijktijdig met het virus kwam het mooie weer en werd het bij ons een gekkenhuis. Tot nu toe hebben we alleen maar mooi weer gehad. De kwekers hadden en hebben het ook meer dan druk. De vraag was soms groter dan het aanbod, maar wij hebben nog steeds prachtige planten staan. En er komen bijna dagelijks weer nieuwe voorraden bij.”

Snel schakelen “Toen na de eerste week het nieuws kwam dat wij toch open mochten, moesten we enorm snel schakelen om de winkel volgens de 1,5 meter richtlijnen in te richten. In eerste instantie hebben we een protocol gemaakt, zodat iedereen wist waar hij of zij

aan toe was. We hebben kassa’s afgesloten waardoor er meer ruimte overbleef, maar de klanten wel langer moesten wachten. Wagentjes werden continu ontsmet en de medewerkers wisten precies wat zij moesten doen. In het begin waren er een paar die zeiden zich toch niet veilig te voelen, maar gelukkig is er niemand ziek geworden en zijn ze allemaal gebleven. Onze winkel is groot, dus zelfs op de drukste momenten was het afstand houden geen enkel probleem. Maar het is onvoorstelbaar: de Weber BBQ’s zijn niet meer verkrijgbaar, Pokon werd drie keer overvraagd. Normaal gesproken hebben wij onze bestelling de volgende dag binnen, nu duurt het drie weken. Wat extra druk opleverde was de telefoon. Mensen belden voor van alles. En er waren er ook veel die niet naar de winkel durfden te komen. Die mochten dan na sluitingstijd komen, maar ze durfden vaak ook niets aan te pakken. Maar ze liepen te genieten, sommigen waren al twee maanden de deur niet uit geweest. Een ook al loop je dan zelf op je tandvlees, zoiets doet je toch enorm goed.”

Lokaal kopen

te kopen. Je kunt toch van alles via internet bestellen, maar men kiest voor de lokale ondernemers. De BBQ’s, de tuinmeubelen en de parasols, ze zijn niet aan te slepen. De grenzen waren dicht, dus geen klanten uit het buitenland en dat had als voordeel dat de perkplanten volop verkrijgbaar waren. Bij ons draaide de branche als nooit tevoren, terwijl onze Belgische collega’s verplicht gesloten waren. Dat is vreselijk, want wat wij verkopen is en blijft een seizoengebonden product. We hebben gebeld of we konden helpen. Maar tweede week mei mochten ook zij weer open en daar was het een nog groter gekkenhuis dan bij ons. In één week tijd hadden ze alweer 80 procent van hun gemiste omzet terug. Iedereen staat al weken in de hoogste versnelling. Een dergelijke crisis hebben we nog nooit meegemaakt, maar ook niet dat het én in april én in mei prachtig mooi weer was. Meestal is het of in april of in mei mooi, maar niet twee maanden achter elkaar…. Het weer is echt uitzonderlijk. Ik ben best wel huiverig voor de terugval. Vervelen doen we ons in ieder geval niet. We zijn nu alweer bezig met de kerst, de echte kerstbomen heb ik al besteld. In augustus gaat de inrichting van de winkel weer veranderen, maar we zijn nu ook bezig met de tuinmeubelen voor 2021. Dat is het mooie van mijn werk. Geen dag is hetzelfde.”

“Waar wij echt verschrikkelijk blij mee zijn, is het feit dat mensen bereid zijn om lokaal

21


Bij voorspoed en bij ontslag

HEEREBOUT Advocatuur

St. Anthoniusstraat 1F 2153 BA Nieuw-Vennep tel 0252 620 557 info@heerebout-advocatuur.nl heerebout-advocatuur.nl

Een werkrelatie is een beetje als een huwelijk. Je stapt er beiden vol overtuiging in en je hoopt alle twee op een lang en gelukkig werkleven. Toch kan een van beiden na een tijdje willen stoppen. Bijvoorbeeld omdat de ander niet aan de verwachtingen voldoet. Om een vechtscheiding te voorkomen is het daarom van belang vooraf goede afspraken te maken. Dat pleit voor Heerebout Advocatuur. Daar werken advocaten die contracten opstellen die ondernemers veel verdriet besparen. Maar ook als er geen afspraken zijn gemaakt is Heerebout het juiste adres. Want bij Heerebout Advocatuur kunnen ze niet tegen hun verlies. x-ray.nl

IS UW BEDRIJF GOED BEVEILIGD? Uw partner in Beveiliging & Telecommunicatie

· Inbraaksignalering · Branddetectie/ontruiming · Toegangscontrole

www.van-limpt.nl

· Telefonie · Intercom · Camerabewaking


Andor Valkenburg Dat klinkt mooi niet waar? Het is de titel van een lijvig rapport dat het ministerie van Financiën recentelijk naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. U moet dan denken aan een pagina of 1000, met daarin 169 uitgewerkte beleidsopties, de zogenaamde bouwstenen. Het gaat hier niet om voorstellen, maar om een ambtelijk rapport waarbij de inzichten (de bouwstenen) gebruikt kunnen worden door kabinet en parlement om te komen tot een beter belastingstelsel. Het rapport signaleert 7 knelpunten: 1. Steeds hogere lastendruk op arbeid voor werkenden 2. Het stelsel raakt uitgewerkt 3. De opkomst van flex- en platformeconomie vraagt om aanpassing van wet en uitvoering 4. Ongelijke belasting van vermogen leidt tot arbitrage en uitstel 5. Het belasten van winst wordt (nationaal) steeds lastiger 6. Schade aan klimaat en gezondheid wordt onvoldoende beprijsd 7. Effectiviteit van nationale belastingheffing neemt af Gesignaleerd wordt, dat in Nederland onder andere de lasten op arbeid zijn gestegen. Het stelsel van belastingen en toeslagen is door de jaren heen steeds ingewikkelder geworden. Nederland heft ten opzichte van andere landen relatief weinig belasting op vermogen. Sommige vormen van vermogen worden minder belast dan andere, zoals de eigen woning. Het vermogen van aanmerkelijk belanghouders in box 2 wordt minder belast, terwijl het totale vermogen van deze belastingplichtigen 400 miljard euro bedraagt. Dit is een verdubbeling van wat tot nog toe uit de statistieken bleek en dat is ook wel intrigerend.

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

Zonder uitputtend te zijn bevat het rapport een aantal bouwstenen die, ondanks het feit dat het geen voorstellen zijn, nu al aandacht vragen. Ze zouden zomaar eens werkelijkheid kunnen worden. Denk hierbij aan: •B  eperking van de BOR en de doorschuifregeling door het uitsluiten van verhuur van vastgoed •A  fschaffing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor de schenk- en erfbelasting • Afschaffen lage tarief Vpb • Verhoging box 2-tarief naar 30% (of 35%) •V  ersobering uitzondering van eigenwoningschulden in het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap •V  erlagen van de schuldengrens in het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap naar € 17.500 •N  ieuwe eigenwoningschulden vallen ook onder wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap • I nvoering forfaitair rendement box 2 Daar waar het speelt kan het raadzaam zijn hier nu al aandacht voor te hebben en er eventueel op te anticiperen. Andor Valkenburg PKF Wallast

Fotograaf: Martine Krekelaar

23


Meermaker:

‘Een nieuwe insteek vraagt vaak om nieuwe partners’

Een duurzaam project: een algenkwekerij

Vanaf half maart is een deel van de Nederlandse economie met piepende remmen tot stilstand gekomen. De COVID-19 pandemie heeft invloed op veel sectoren.

nodig. In de media zie je voorbeelden van nieuwe bezorgdiensten, online samenwerking, intensiever gebruik van huis en tuin, voedsel dat geen afzetmarkt bereikt. Welke kansen liggen er voor jou?

Sommige ondernemers kunnen niet wachten tot ze weer op de oude voet door kunnen gaan. Anderen hebben in de afgelopen tijd gezien dat het anders kan. Misschien zijn er (juist nu) niches ontstaan, wil je meer risicospreiding in je bedrijfsvoering of zie je kansen voor samenwerking die er voorheen niet waren. Misschien heeft deze tijd van stilstand je bewust gemaakt dat je ook als bedrijf duurzame impact kan maken. Denk aan een ander gebruik, of het terugwinnen van grondstoffen in je producten, zodat je duurzamer kunt produceren en ook op lange termijn zeker bent van voldoende grondstoffen. Of door het bedienen van een nieuwe doelgroep, zoals de groothandel die nu ook aan de consumentenmarkt levert. Dan heb je wellicht een “last mile” oplossing

Een nieuwe insteek vraagt vaak om nieuwe partners, andere toepassingen en misschien ook andere financiering dan je gewend bent. Kortom, als je een nieuwe innovatieve weg inslaat met je bedrijf kun je wel wat hulp gebruiken. Wij hebben een paar tips:

24

• Je kunt veel voorbeelden en toepassingen vinden bij het Versnellingshuis Circulaire Economie • Bij PIM NH kun je oa (online) trainingen volgen en maak je contact met andere ondernemers. • In de landelijk georganiseerde Circo Tracks leer je hoe je jouw business kan transformeren tot een circulair businessmodel. In 3 dagen maak je echt stappen van plan tot praktijk met ondernemers uit jouw branche.

Meermaker kan je ook helpen. Meermaker financiert innovatieve, duurzame en circulaire projecten in Haarlemmermeer. Een lening met flexibele looptijd en een aantrekkelijke rente. Meermaker legt verbindingen die je bedrijf en je businesscase vooruithelpen. Zo waren we betrokken bij de realisatie van duurzame mobiliteit, de buurtbatterij en financieren we een algenkwekerij. En we draaien ook mee om Mysteryland energieneutraal te maken mét lokale stroom (van Jos). We hebben een breed netwerk van ondernemers, financiers en overheden. Wil je sparren? Zoek ons op en deel je plannen. Wij helpen je graag verder. Meermaker is een sociale onderneming zonder winstoogmerk, opgericht door de twee gemeenten. Lees hoe wij in deze gemeenten samenwerken aan een duurzame samenleving. https://versnellingshuisce.nl www.circo.nl www.meermaker.nl


De achterkant van het gelijk

1,5 meter? Nee, luchtventilatie! De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest…. een bekend gezegde en in deze coronacrisis actueler dan ooit. Nu de mainstream media de kans grijpt om eigen relevantie en bestaansrecht op te eisen, worden we overspoeld met berichtgeving die hel en verdoemenis over ons uitstort. Alle grenzen van fatsoen en journalistieke context worden overboord gezet, enkele uitzonderingen daar gelaten, maar we consumeren de info massaal. In onze maatschappij, waarin de leefregels van religie voor velen niet meer leidend zijn, vinden we in onze zoektocht naar houvast nieuwe helden in experts en wetenschappers. Aan deze nieuwe helden geven wij gewillig de regie over ons leven uit handen, zodat zij ons kunnen begeleiden langs de door hen gewenste weg voorwaarts.

Rode lijn Toen wij begin dit jaar allemaal, inclusief het kabinet Rutte, werden overvallen door het razend snel om zich heen grijpende coronavirus, was de rode lijn in de grafieken van de WHO voor het RIVM de enige houvast van waaruit beleid kon worden gemaakt. Deze rode lijn, samen met de venijnige symptomen van het virus, rechtvaardigde drastische maatregelen om een ramp te voorkomen. Nu die rode lijn steeds vaker in twijfel wordt getrokken

komen er meer vragen over de keuzes en maatregelen die zijn genomen en de gevolgen die ze hebben voor ons allen. Hoewel de overheid behoudend reageert en voor alsnog lijkt vast te houden aan de 1,5 meter-strategie, kunnen wij ook open staan voor andere geluiden. Om als onderneming te overleven moeten we in staat zijn om zelf stappen vooruit te denken en te anticiperen op de toekomst die voor ons ligt. Met de dag komt meer naar voren dat het zwaartepunt van coronabesmetting in combinatie met de heftigste ziekteklachten niet binnen de 1,5 meter-sfeer ligt. En vrijwel niet in de buitenlucht. De onderzoeken wijzen over het algemeen op situaties waarin een lage luchtvochtigheid en temperatuur, in combinatie met gebrekkige ventilatie in afgesloten ruimtes, een problematische cocktail kunnen zijn. Hierdoor kan het virus vrij spel krijgen. Wie een bepaalde tijd in zo’n ruimte ‘slechte lucht’ inademt, geeft de virusdeeltjes de mogelijkheid zich diep in de longen te nestelen. En dat veroorzaakt grote gezondheidsproblemen. Dit klinkt logisch maar kunnen wij hier iets mee?

Recirculeren en ventileren

en gaan hierover in gesprek met vastgoedeigenaren, beheerders, huurders en leveranciers: de problematiek bespreekbaar maken, vragen zich er in te verdiepen, meedenken in oplossingen en waar mogelijk maatregelen te nemen voor het nieuwe griepseizoen. Wij hebben een gezamenlijk doel: ook wij kunnen een steentje bijdragen in het tegen gaan van een herhaling van de problemen waar we nu allen mee moeten dealen. Gezond verstand en een open blik hebben ons al ver gebracht. Hoe houdt u het werkklimaat gezond om economisch te kunnen blijven functioneren? Heeft u al gekeken of het recirculeren van afgezogen lucht in uw pand op een verantwoorde manier gebeurt? En als er extra stookkosten gemaakt moeten worden, bespreek dit dan vooraf met de gebruikers. Ook airco’s en luchtbevochtigers vragen deze extra aandacht. Als we deze zaken op tijd op orde brengen, kunnen wij een herhaling van de problemen waar we nu mee dealen hopelijk voorkomen! Marcel van Dam Interglobe Advies en Consultancy

Vanuit onze professie als vastgoedbeheerder kijken wij dus met een open blik naar diverse berichtgeving

25


Haarlemmermeer als een waterparadijs

26


Langs de oevers van de Ringvaart ontdek je Haarlemmermeer pas echt. Of het nu de monumenten zijn, dijkhuisjes of de vele restaurants, varen op de Ringvaart is in één woord ‘genieten’. Maar de ruim 60 kilometer lange Ringvaart is ook de verbinding naar de Hollandse Plassen. Een watersport en recreatiegebied pur sang! Er zijn maar liefst acht grote watersportgebieden in het midden van de Randstad. Veel mensen kennen de Westeinderplassen, de Kagerplassen, het Braasemermeer, de meren in Vlietland, de Vinkeveense Plassen, de Nieuwkoopse Plassen en de Reeuwijkse Plassen afzonderlijk, maar minder goed als aaneengesloten vaargebied. Anders dan de Friese meren en de Zeeuwse wateren zijn de Hollandse Plassen voor mensen die in de Randstad wonen makkelijk en snel bereikbaar Daarnaast biedt dit watergebied verrassend veel natuurschoon en een grote diversiteit aan recreatiemogelijkheden. De eeuwenoude dorpen, steden en landschappen langs de Hollandse Plassen en verbindende waterwegen herbergen een schat aan historie en cultuur, alsook vele gezellige winkelstraten en terrasjes. Door de verscheidenheid aan grote en kleine plassen, met een wateroppervlakte van totaal ruim 90 vierkante kilometer, is er op elk gebied van de Hollandse Plassen iets anders te beleven. Of je nu wilt zeilen, waterskiën of zwemmen, wakeboarden, dobberen of surfen, het kan er allemaal.

Westeinderplassen Een eldorado voor de watersporter zijn zeker de Westeinderplassen. Met een heerlijk achterland dat bol staat van de gezelligheid. Je kunt hier tot rust komen, of juist stoom afblazen. Met een oppervlakte van ruim 10 vierkante kilometer is dit het grootste wateroppervlak van de Hollandse Plassen. De Bovenlanden is een prachtig gebied in de Westeinderplassen, met kleine, door sloten verbonden eilanden waar van oudsher onder andere de seringenteelt plaatsvond. Er is een aantal eilanden openbaar, die bedoeld zijn voor dagrecreatie.

Plaatsen in het achterland: Rijsenhout, Burgerveen, Leimuiden, Kudelstaart en Aalsmeer

Kagerplassen De Kagerplassen zijn een belevenis op zich. Het landschap met prachtige Hollandse luchten is net een schilderij. Het netwerk van kleine rietsloten, vaarten, eilanden en polders maakt dit watersport- en natuurgebied uniek in zijn soort. Elk eiland heeft zijn eigen molen om het te bemalen. De Kagerplassen liggen samen met het Braasemermeer namelijk in het gebied met de meeste molens van Nederland. Sommige dorpjes stammen nog uit de Romeinse tijd, herkenbaar aan de nog aanwezige forten. Varen door dit gebied is als varen door een schilderij van oude meesters. Bijzonder is ook Kaageiland, het veerpontje brengt je naar een wereld op zich. Met jachtbouwer Royal van Lent (Feadship), maar ook de fraai gerestaureerde pittoreske bebouwing neemt het eiland tussen de vele landschappen in dit gebied een karakteristieke plaats in. Plaatsen in het achterland: Kaageiland, Buitenkaag, Huigsloot, Warmond, Sassenheim, Rijpwetering en Leiden

Culinaire tochten Een culinaire tocht langs de oevers van de Ringvaart is werkelijk een unieke ervaring. Van verse paling tot high tea en van borrelvaart tot historische rondvaart. Van zacht gegaard kalfsvlees tot twee kroketten op brood. Door het organiseren van bijzondere en leuke tochten over het water kan direct de aan de Ringvaart grenzende horeca betrokken worden. Restaurants, kroegjes en hotels langs de Ringvaart worden met het water verbonden door een moderne

aanlegsteiger, zodat alle gasten uit binnen- en buitenland met alle egards worden ontvangen. Op pagina 28 staat de plattegrond Horeca in Haarlemmermeer langs de oevers van de Ringvaart A. Lowietje aan de Kaag B. Café IJS de Jong C. Café Ruimzicht D. Grand Café De Parel E. Palingrokerij Eveleens F. Geoff ’s Bar-Restaurant G. Café-Restaurant Wink H. Bar Petit Restaurant De Pelikaan I. The Lake Hotel J. Later aan ’t water K. Bij Qunis L. De Gastronoom M. Restaurant De Oude Meerpaal N. B&B Slapen op de dijk O. Theehuis Cruquius P. Nick’s Tuincafé Q. Proeflokaal Bregje Beinsdorp R. Restaurant Het Oude Dykhuys S. Brasserie Matts Aan de Hoofdvaart - De Rustende Jager | Nieuw-Vennep - Hotel Restaurant De Beurs | Hoofddorp - Restaurant Vis aan de Linie | Hoofddorp - Van Reeuwijk Fruit & Flowers | Abbenes

Met dank aan Leo van der Kolk – vormbrkr, uitgever van het recent uitgekomen magazine ‘Varen langs de oevers van de Ringvaart’ en vormgever/fotograaf van het blad ‘Hollandse Plassen’ en Birgit Cramer van den Bogaart – MeerMetContent, zij schreef de teksten voor beide magazines.

27


Varen langs de oevers van de Ringvaart

Spaarndam Spaarnwoude

Mooie Nel

Penningsveer Fort Bij Penningsveer

Halfweg

Haarlemmerliede

nStoomgemaal Halfweg

Liebruggen H11

Zwanenburg L

Haarlem

F

Nieuwebrug Sloterplas Vijfhuizen

Meerwijkplas

Spaarne

Molenplas

We

Lijnden Gemaal De Lyndenn

M N

Inm

K

Fort bij Vijfhuizen

G

he Sloterbrug H8.5

>>

Nieuwe Meersluis

Gemaal De Cruquiusn O

Genied

Cruquius

J

rt

Nieuwe Meer

Ho o

fd va a

nBatterij aan de IJweg

Bennebroekerbrug H10

Zwaanshoek P

Oude Raadhuisn

Hoofddorp

bin

tie

De Poel

rt nCalatravabrug De Citer

Ho

of

dv aa

Beinsdorp

Batterij aan de Sloterweg Gn en ie di jK

Oude Meer

G

aan

All

ku

Aalsmeerderbrug

nCalatravabrug De Harp

vu

Sluizencomplex Stelling van Amsterdamn F Fort bij Aalsmeer

• Nieuw-Vennep

Lisserbroek

De Rustende Jager

E

Kleine Poel

R

Lisserbrug H10

dv aa

rt

Rijsenhout

of Ho

Buitenkaag

De Zwet Bovenlanden Grote Poel

• Abbenes

A

On

nCalatravabrug De Luit Q

Keukenhof

B

sen

zor

nPolderhuis

Toolerburger Plas

Gemaal De Leeghwater n S

I

H

Fort bij Hoofddorp Korenmolen De Eerstelingn

Hillegommerbrug H8.5

Nieuwe Meer

we

te

ijK

Haarlemmermeerse Bos

Oude Beek

>>

Badhoevedorp

De Kleine Molen (de Hommel)n

Burgerveen Leimuiderbrug D

Weteringbrug

E

Ho

Westeinderplassen

A B

C

C B

D

A

E

D C

Kagerplassen

F G

Braassemermeer

H

Langeraarse Plassen

I J

Leiden HLMRMEER_Plattegrond 2

28

WATER - DE DRIJVENDE KRACHT VAN ONZE POLDER | 18 | WATERSPORT EN RECREATIE IN HAARLEMMERMEER © vormbrkr_2020

08-06-20 14:05


Actie voor lokale ondernemers:

Koop om de hoek De coronacrisis treft ons allemaal. Vooral de lokale ondernemers hebben het zwaar. Restaurants moesten hun deuren sluiten en winkeliers zagen hun omzet dalen. Multicopy The Communication Company steekt lokale ondernemers in Haarlem en Hoofddorp daarom een helpende hand toe met de campagne ‘Koop om de hoek’. Gert Brinkhuis, ondernemer van Multicopy The Communication Company | Haarlem en Hoofddorp: “Heel veel mkb-bedrijven worden op dit moment hard getroffen. En dat terwijl zij ontzettend belangrijk zijn voor onze economie. Als nationale banenmotor zorgen zij samen voor maar liefst 70% van de werkgelegenheid. Zij hebben de steun van iedereen hard nodig. Daarom voeren wij voor alle lokale ondernemers actie met onze campagne ‘Koop om de

hoek’. Met ‘Koop om de hoek’ roepen we iedereen op om lokale ondernemers te ondersteunen. We hopen dat zij hierdoor hun geld niet besteden bij de grote (internationale) webshops, maar hun aankopen doen bij de bakker, slager of kledingwinkel in de buurt. Zo kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen om lokale ondernemers overeind te houden in deze moeilijke tijd.”

Gratis actiemateriaal Daniëlle Brinkhuis-Wijnands vult aan: “Om deze campagne kracht bij te zetten, verstrekken wij alle ondernemers gratis communicatiematerialen. Denk aan gratis posters, raamstickers en flyers waarmee zij iedereen kunnen oproepen om vooral bij lokale ondernemers te kopen. De posters en social mediaafbeeldingen kunnen ze ook met hun eigen foto bestellen. Daarmee wordt

de communicatie nog krachtiger en effectiever want dan wordt het gezicht van de mensen achter deze bedrijven heel zichtbaar. Mensen van vlees en bloed die hard hebben gewerkt om hun bedrijf op te bouwen en te knokken voor hun toekomst.” Dat Multicopy The Communication Company deze actie nu voert, past helemaal bij de strategie die het bedrijf een paar jaar geleden heeft ingezet. Gert: “We willen ondernemingen in het mkb de grootsheid geven die ze verdienen met effectieve communicatiemiddelen. Niet alleen in goede tijden, maar ook nu, in deze spannende en onvoorspelbare tijd.” De materialen kunnen kosteloos besteld worden via een speciale bestelsite: www.multicopy.nl/koopomdehoek.

29


Hoe gaat het Die vraag is door de bestuursleden aan verschillende leden gesteld. Misschien een schot voor open doel, want bij heel veel van onze leden gaat het gewoon niet goed. Maar bij sommige ook weer wel. Opvallend was dat eigenlijk niemand in paniek was. Opvallend is ook de creativiteit die opeens boven komt….

Astrid Blaauw

Floris Licht Novotel Amsterdam Schiphol Airport Privé gaat alles goed, er is zelfs meer tijd voor privé, hetgeen na twee drukke jaren met een combinatie van studie en werk erg fijn is. Zakelijk zijn het zware tijden met een hotelbezetting van onder de 10 procent. Normaliter zou die boven de 90 procent liggen. Floris verwacht dat het wel eens een jaar kan duren voordat een en ander enigszins is

Astrid Blaauw Weddings & Events

genormaliseerd. Recreatieboekingen in eigen land komen langzaamaan

Ook bij Astrid is de omzet weggevallen, net zoals in de reisbranche, en

weer op gang, maar Novotel draait vooral op internationaal zaken- en

zij is heel erg druk met het verplaatsen van alle huwelijken naar 2021.

leisureverkeer. Verder verwacht Floris dat het zakelijke reizen door

De bruidsparen willen hun dag, waar alles draait om de liefde, dicht bij

intensiever gebruik van Zoom en Teams in de toekomst sowieso wat af

elkaar zijn en het kunnen knuffelen en zoenen, niet met de 1,5 meter-

zal gaan nemen. Zijn inschatting is, dat het zo maar twee tot drie jaar

regel laten plaatsvinden. Vervolgens krijgt zij momenteel ook geen

kan duren voor het volledig herstel voor de hotelindustrie is ingetreden.

nieuwe aanvragen meer en is de agenda voor de rest van het jaar leeg en zijn alle inkomsten voor dit jaar weggevallen. Haar man Vincent werkt nu ook thuis en dat zorgt ervoor dat je er in

Lennart Akkerman

ieder geval veel over kan praten. Je luncht met elkaar, wandelt veel en

Zien!

daarnaast werkt Astrid haar “to do list” af, waar ze door haar reguliere

Privé gezond en wel, zakelijk in een diep dal gezeten. Gelukkig is er

werkzaamheden bijna nooit aan toe kwam. Praten is belangrijk,

momenteel weer genoeg aanloop en hopelijk loopt dit goed door.

dat merkte Astrid ook toen ze haar klanten ging bellen. Ze hebben

Klanten hebben de ondernemer gesteund door onder andere, cadeau

aandacht nodig. De quote die dan ook als eerste in haar opkomt is: “de

bonnen te kopen om deze later te komen verzilveren. Lennart heeft

bruidsparen zijn heel verdrietig, want zij hebben een jaar uitgekeken

tevens zijn hobby weer opgepakt namelijk bakken van cake en

naar hun trouwdag en moeten nu veelal weer een jaar wachten. Maar zij

taarten. En met succes! De vraag is overweldigend en de recensies zijn

geven daarnaast wel aan dat voor hen gezondheid en het terugdringen

lovend. Niet geheel onverwacht natuurlijk, heeft hij ook carrotcake

van het virus voorop staat.”

(Worteltaart!!!) in het assortiment. Dit niet alleen omdat wortels goed zijn voor je ogen, het is ook gewoon een hele lekkere taart!

Rik Balder

De taarten zijn stuk voor stuk verrukkelijk en op aanvraag te koop, via Instagram @lennsbakery of via lennsbakery@gmail.com

BoekUwZending.com Rik is van nature positief, maar corona geeft hem nog meer energie. Niet dat hij het een leuke tijd vindt, want het is natuurlijk heel vervelend allemaal en 1,5 meter is niet altijd echt werkbaar. Even niet even je familie kunnen knuffelen, dat is vreselijk, maar je brengt veel tijd door met je gezin, kunt veel lezen, cursussen volgen en vooral veel nadenken. Nadenken over strategie, visie en kwaliteit, maar ook over de vraag: zijn al die business club meetings en klantbezoeken nog wel van deze tijd of kan ik op een andere manier mijn contacten onderhouden. Het aantal klanten is toegenomen en de pakketservice draait overuren. Als iedereen thuis moet zitten, dan gaan ze online bestellen. De grote transporten zijn een stuk minder, maar de pakketten compenseren dat verlies. We hebben een gelijke omzet, maar helaas wat minder marge. Ik hoop dat de grotere klantenkring voor meer omzet gaat zorgen de komende maanden. Boekuwzending is er in ieder geval klaar voor om verder door te groeien.

30

Oh ja, Lennart verzorgt ook toetjesbuffetten…


met je? Anton Drogtrop Hobeka Anton baalt natuurlijk dat ze afgelopen maanden niet bij horeca en instellingen naar binnen mochten. Ook de grootkeukenbranche is geraakt en Anton heeft daarom ook de NOW-regeling aangevraagd. Gelukkig komt er alweer wat versoepeling en hoopt hij natuurlijk dat er geen tweede coronagolf aankomt. Nog even terloops merkte Anton op, dat hij wel blij is met de BIZ die is opgericht voor Graan voor Visch. En hij hoopt echt dat de parkeerproblemen voor zijn pand en het zwerfvuil aangepakt kunnen worden…… Als quote in deze tijd, geeft hij aan: “We maken er het beste van”

René Klomp Hartgerink en Klomp Allereerst moet ik meegeven dat er grote verschillen zijn: of je kunt gewoon in je ritme blijven, dus op tijd opstaan, naar je werk gaan en ’s middags voor het avondeten weer naar huis, of je moet thuis werken, met 3 dartelende kleine kinderen om je laptop heen. Deze grote verschillen zijn er ook in het bedrijfsleven: word je hard geraakt of een beetje. In de autobranche wordt vooral de nieuwe verkoop geraakt, maar daartegenover staan een run op occasions en een volle werkplaats.

Remco van Groenigen

Nu veel Nederlanders in hun eigen land op vakantie gaan, moet of

Pre Press Copy Partners

de auto technisch extra goed zijn, of ze schaffen een andere aan. Ook

Remco vertelt dat zij een terugval hebben tussen de 50-70%. Het was

de vraag naar cabrio’s is toegenomen, want het leukste is om door

aanvankelijk 70%, maar omdat ze ondertussen veel dingen zijn gaan

Nederland te toeren in een open auto. Mijn gevoel is dat deze tijd ook

bedenken, bijvoorbeeld bedrukte mondkapjes, is de omzet iets gestegen.

iets goeds teweeg heeft gebracht: “Het is even een reset voor mens, dier

Ook leveren ze spandoeken voor scholen die de leerlingen weer welkom

en de planeet aarde”.

heten en instructiematerialen ivm corona. Ook worden eerder uitbestede werkzaam-heden nu zelf uitgevoerd.

Ronald Knuit

Daarmee is de terugval beperkt maar het verdienmodel zeker niet gerepareerd.

24 People Ronald vertelt, dat contracten van gedetacheerde mensen worden opgezegd, er is bij veel klanten een stop op aannemen van mensen. Zelfs

Onno Kinkel

van vrachtwagenmonteurs, waar grote tekorten aan zijn, worden nu

StukArt Tuinen

(tijdelijke) contracten niet verlengd.

Privé zowel als zakelijk gaat het erg goed. Zakelijk omdat er niemand

Een voordeel is, dat hij deze mensen nu bij nieuwe klanten kan

corona heeft en er veel aanvragen binnenkomen. Blijkbaar heeft

aanbieden waar ze wel geplaatst kunnen worden. Echter, deze plus kan

door het vele thuiswerken de tuin meer aandacht gekregen van het

de grote min niet compenseren.

gemiddelde huishouden. Kijk maar naar de drukte bij de bouwmarkten en tuincentra.

31


Hoe gaat het met je? Dennis Been

Mieke Millenaar

BLS Reclame

Millenaar assurantiën

Dennis en zijn team hebben het nu heel druk; zij maken perspex

Op dit moment nog geen problemen. Goed eerste kwartaal. Verwacht

schermen voor de balies. Opeens een hele nieuw markt. Ging direct na

wel veel problemen aan het einde van dit jaar. Veel bedrijven moeten

begin maart wel veel slechter door uitstel of afstel van opdrachten, maar

vanwege de omzetderving kosten gaan besparen. Dat betekent

het trekt nu weer licht aan. Heeft gebruik gemaakt van de verschillende

ontslag van mensen, maar ook heroverweging van bijvoorbeeld de

regelingen en dat is vlot verlopen. Is toch wel licht optimistisch.

assurantieportefeuille. Dan wordt het spannend. Veel van het eigen personeel werkt nu zeker tot 1 september thuis. Maar daarna zal er ook

Paul van den Brink

meer gebruik gemaakt gaan worden van thuiswerken. Dat is een goed alternatief gebleken.

Master Totaalinrichting Hij en zijn medewerkers zijn allen gezond! Het bedrijf gaat ook goed door. Er zijn door enkele klanten nieuwbouwprojecten stopgezet, maar

Martine Goulmy

daar zijn renovatie en onderhoudszaken versneld voor teruggekomen.

Eerste acht weken na de aankondiging dramatisch. Van heel druk naar

De agenda staat weer goed gevuld voor de komende tijd en gelukkig

helemaal niets. Dit kan zij niet. Daarom heeft zij dit opgevangen door

mogen we ook weer naar het buitenland vanaf deze week! Een positieve

het project van mensen achter het glas fotograferen. Maar nu weer volop

ontwikkeling van deze periode is -denkt Paul- dat we het thuis

aan het werk. Het trekt in haar wereld gelukkig weer aan. Weet niet wat

werken sneller geaccepteerd hebben en dat veel overleg ook digitaal

de toekomst brengt, maar voor nu weer tevreden.

kan, waardoor er veel tijd en kilometers bespaard blijven. We zien de toekomst zonnig tegemoet!

Bernd Groen

Frank Griekspoor Griekspoor Omdat het werk van Griekspoor voor ca 95 % bij de overheid ligt

Drukkerij Groen

hebben zij nog geen problemen. Het werk gaat gewoon door. Wel

De drukkerij heeft het niet makkelijk, maar er zijn gelukkig geen zieke

met extra maatregelen zoals schermen in de auto tussen chauffeur en

medewerkers. Er is NOW aangevraagd en hier moet helaas ook echt

bijrijder. Het is nog niet het geval, maar er zou een dip kunnen komen

gebruik van gemaakt worden. De omzet is gedaald naar circa 40% van

als de werkvoorbereiders bij de gemeenten nog niet op kantoor kunnen/

normaal. Bernd denkt er wel goed uit te komen. De drukkerij is een

mogen werken. Dan kunnen zij geen tekeningen en dergelijke maken.

gezond bedrijf en heeft de zaak ‘in control’.

Frank Griekspoor snapt ook nog niet waarom er niet meer ambtenaren al aan het werk zijn in het stadskantoor.

Arco Koot HappyKids Happykids Kinderopvang, Kinderspeelparadijs & Pannenkoekenrestaurant Het Speelkasteel, zwemschool Haarlemmermeer en Jump-XL, ze hebben allemaal behoorlijk last van de crisis. Drie bedrijven zijn volledig gesloten en HappyKids Kinderopvang verzorgt uitsluitend opvang voor de cruciale beroepen. De kosten lopen door. Arco kan een gedeelte van de personeelskosten claimen via de NOW- regeling vanuit het Rijk, maar de vaste kosten van de grote accommodaties tikken behoorlijk aan en zijn daardoor

Jeroen Peters

relatief zwaar. Arco blijft altijd positief én creatief. Hij leert van elke crisis

De Wijnzaak

en houdt er ook positieve zaken aan over, zoals bijvoorbeeld efficiënt

Omdat de mensen gedwongen thuis moesten eten hebben zij heel

vergaderen door gebruik van Zoom. Inmiddels is een aantal zaken weer

goed gedraaid op de consumenten markt, vertelde Jeroen Peters. Een

heropend en draait HappyKids weer op volle toeren.

beter kwartaal dan het jaar daarvoor. Het zakelijk deel, zoals bedrukte fles is helemaal weggevallen. Maar dat wordt gecompenseerd door de consumenten. Kortom zij hebben een licht voordeel aan de crisis.

32


Coronaproof

met vakantie, maar waarheen? Esther van der Linden: “Beter dit jaar in eigen land blijven”

“Rutte voorzichtig positief over vakantie in buitenland.” Rutte: “Vakantie? Als het kan stel het uit.” Rutte: “Zoek het in eigen land.” Het zijn zomaar wat krantenkoppen die aangeven dat Nederland dit jaar niet even achteloos een vakantiereisje boekt. Maar reizen zit in ons bloed, dus wij laten ons niet stoppen. “Wat kan er wel? Esther van der Linden helpt bij het vinden van een antwoord. Zij is al vele jaren actief in de reisbranche en sinds 2016 met haar eigen bedrijf aangesloten bij franchiseformule Personal Touch Travel. Zij en haar collega’s behoren tot de groep ondernemers die ook zwaar door de corona-ellende zijn getroffen. “Ik ga geen klaagverhaal houden, maar geloof me, als van het ene op het andere moment alle opdrachten wegvallen zit je in de problemen. Zeker als reisadviseur, omdat je pas incasseert als de klant daadwerkelijk aan zijn reis is begonnen. Die klant vertrekt nu niet, maar je hebt wel werk aan alle omboekingen en annuleringen. En die leveren je niets op. Maar ja, afwachten helpt niet. Je moet inzetten op dingen die wel kunnen. Zo ben ik nu bezig met focussen op speciale opties binnen Nederland, of net over de grens. Tenslotte is mijn core business een vakantie samenstellen volgens iemands persoonlijke wensen. Ook dichtbij huis kan dat goed lukken.”

Daarmee speelt ze in op de oproep van onze minister-president: zoek het in eigen land. “Ik heb al vragen gehad naar originele binnenlandse bestemmingen. Accommodaties met mogelijkheden die je zelf niet snel vindt. Met extra luxe. In een rustige omgeving, maar waar in de buurt toch iets te doen is.” Als voorbeeld noemt zij een villa, die goed past in het plaatje Oer-Hollands. “Het huis is alleen via het water bereikbaar, dus je moet wel ervaring hebben met een boot. Als dat geen punt is, dan heb je iets. Superluxe uitgerust en met een sauna. Je springt zo vanaf de steiger het water in voor een frisse duik. En dan ’s avonds op je terras lekker ontspannen en van de avondzon genieten.” Voor dat laatste moet je dan wel kunnen rekenen op een mooie, warme zomer. Wie durft dat in Nederland te garanderen? De landen die zongarantie kunnen bieden zitten nu nog stevig op slot, maar hebben wel aangekondigd hun grenzen weer voor toeristen te willen openen. Ze hebben er zelfs een datum aangehangen, maar of dat dan ook werkelijk gaat gebeuren? Corona is nu eenmaal onvoorspelbaar. Gaat het sein voor een buitenlandse vakantie op groen, dan is de reiswereld er klaar voor.

Esther: “Als Portugal opengaat kan ik een paar mooie maatwerkopties aanbieden. Dat geldt natuurlijk voor meer Zuid-Europese landen. Dichterbij kan ik, onder andere in Duitsland en Oostenrijk, een prima verblijf regelen. Goed passend bij de optie: kleinschalig, goed toegerust, rust en ruimte. En die landen zijn goed per auto te bereiken. Al moet je er wel rekening mee houden dat je in je auto alleen mag reizen met leden van één huishouden. Dus oma en opa, of vrienden, kunnen niet in dezelfde auto meereizen. En naar een zonzekere bestemming zul je moeten vliegen.” De luchtvaartmaatschappijen hebben aangekondigd klaar te zijn om de lucht in te gaan. Maar willen toeristen zo graag naar de zon, dat ze alle risico’s op corona voor lief nemen? Volgens recente info wordt er gevlogen met volledige stoelbezetting. Aan boord dus geen 1,5 meterregel. En hoe zit het met de airco, nu luchtverversingssystemen besmettingen lijken te veroorzaken? De vliegwereld stelt dat het filtersysteem zo goed werkt, dat de besmettingskans minimaal is. Veiligheid voor alles: aan boord, maar ook op het vakantieadres. Misschien wordt het door alle maatregelen een tikje andere vakantie, maar zonzekere bestemmingen horen er zeker weer bij. Misschien dat er soms sprake kan zijn van een puzzel, maar die lossen Esther en haar collega’s graag op.

33


Vraagbaak voor bedrijfsmatig onroerend goed

ntergl be

Innovation that excites

HOEKE HOOFDDORP

PERSOONLIJK EN BETROKKEN

vastgoedmanagement

www.interglobe.nl

NISSAN DEALER VOOR DE HAARLEMMERMEER, AALSMEER, UITHOORN E.O. Een familiebedrijf met meer dan 30 jaar Nissan ervaring, een grote lokale betrokkenheid en de persoonlijke service die vroeger zo gewoon was. Uw partner voor personen- en bedrijfswagens. www.hoekehoofddorp.nl

Robijnlaan 2, 2132 WX Hoofddorp

info@interglobe.nl 020 - 653 68 45

Beechavenue 2 1119 PT Schiphol-Rijk

HOOFDDORP

Tel. (023) 554 4055 Hoekehoofddorp.nl

Event Center Fokker

StukArt t u i n e n

Boek nú uw event en krijg de BUBBELS GRATIS! Boeken? Bel 023 561 78 58 of mail info@eventcenterfokker.nl

www.eventcenterfokker.nl

2014-005-021 WT_EC-FOKKER_Adv_2_Mag_90x66mm_Bubbels.indd 1

20-11-14 15:40

de Hooifabriek


Doeltreffende communicatie

Hoge Kwaliteit

Ontwerp & Drukwerk

Advies op

maat

Servicegericht persoonlijk contact

Jouw boodschap op de juiste manier vertalen en vertellen... daar zijn we goed in!

Planetenweg 5, 2132 HN Hoofddorp - 023 557 55 88 - creatie@bizziebee.nl - www.bizziebee.nl ontwerp | dtp | drukwerk | websites | van idee tot en met realisatie


ve oo B rn k e ie ee kij uw n k de s o w nze eb si te !

Profile for Anneke Copier

Ondernemend Hoofddorp magazine nummer 2 - 2020  

Het Ondernemend Hoofddorp Magazine. Boordevol ondernemersnieuws, tips en interessante interviews.

Ondernemend Hoofddorp magazine nummer 2 - 2020  

Het Ondernemend Hoofddorp Magazine. Boordevol ondernemersnieuws, tips en interessante interviews.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded