Page 22

GMO i økologisk perspektiv

gmo og fødevareskandalerne i us De fleste lande med en stor import eller eksport af landbrugsvarer har lovgivet om GMO-afgrøder. Produktion af GMO har på trods af regulering og kontrol forårsaget den ene fødevareskandale efter den anden over de seneste 17 år. Det har vist sig at være vanskeligt at styre, hvor de gensplejsede afgrøder forvilder sig hen med eller uden menneskers hjælp under fremavl til såsæd, under lagring eller ved transport og eksport. GMO-hør forurener Canadas eksport af hørfrø I juli 2009 opdagede en tysk virksomhed de første tegn på GMO-forurening i canadisk hørfrø, og i september 2009 meddelte EU, at forureningen skyldtes GMOhør FP967 ”Triffid”. Triffid var gensplejset til at være resistent over for sprøjtegiften sulfonylurea og blev i 1996 registreret til dyrkning i Canada. På grund af risikoen for, at GMO-hør skulle forurene konventionel hør til eksport, blev Triffid afregistreret 1. april 2001 efter 5 år på markedet. En undersøgelse fra 2012 viser, at forureningen fortsat findes på ekstremt lavt niveau i canadisk hør, som nu kun sælges til industriformål. Canadiske landmænds og handelsleddets tab på grund af forureningen er anslået til ca. 30 mio Ca$. Forureningen har kostet den europæiske fødevareindustri anslået ca. 50 mio. Euro primært i form af tilbagekaldelser af fødevarer. I Danmark blev blandt andet virksomhederne Kohberg og 22

Profile for Økologisk Landsforening

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

Profile for okologidk