Ondernemend Netwerk Noordoost 3-2022

Page 1

ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST SEPTEMBER 2022 NUMMER 43 n ACHTKARSPELEN ,, DIT COLLEGE WIL AMBITIES REALISEREN’’ n NOARD EAST FRYSLÂN ‘WE ONDERNEMERSMOETEN DE RUIMTE GEVEN’ n DANTUMADIEL ALSFEANWÂLDENSTATIONSGEBIEDNIEUWEWERKTEENTREIN n TYTSJERKSTERADIEL ,,EERVOL EN EEN PRACHTIGE UITDAGING’’ Trivec: ‘Ynbusiness helpt ons ambities waar te maken’
08 Wurkstart; “Een leven lang ontwikkelen” 11 Een nieuw te ontdekken parel in de regio - De Nije SilenWWW.DANTUMADIEL.EUWWW.NOARDEASTFRYSLAN.NL REGIONIEUWS NOARDEAST FRYSLÂN 30 Collegebezoek Melkveebedrijf Wienia Oostrum 32 Nieuw in de gemeente Noardeast Fryslân 06 26 39 Wethouders Dantumadiel bezoeken camping Botniahiem in Damwâld 41 Wethouders gemeente Dantumadiel op bezoek bij Carfix Heidstra in Damwâld DANTUMADIEL 36 42TYTSJERKSTERADIEL ,,Eervol en een prachtige uitdaging’’ 47 Onthulling bord Zonnecentrale Trynergie door wethouder Van Zandbergen 45 51ACHTKARSPELEN OPNIEUW! Uit Buitenpost ontvangt MVO vignet 53 Verloting laatste kavels De Oostkern in Kootstertille 20ALGEMEEN‘Zendingswerk’ brengt historie terug in binnensteden 57 Heb je ook iets als een back-up? 48 34 2 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST2 | INHOUD ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Heeft u dat ook? Iedere keer als ik de nieuwste uitgave van dit magazine bekijk, dan valt op hoeveel bedrijven er zijn die net zijn begonnen, of al jarenlang aan de weg timmeren. Die op de foto breed lachend hun tevredenheid en hun ambitie, maar ook de uitdagingen, met ons delen. En dat is goed. Het magazine Ondernemend Netwerk Noordoost is geen advertentieblad, laat staan een mededelingenblad van de Kamer van Koophandel. Nee, in dit magazine laten we zien wie we in Noordoost zijn en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het tweede deel van de naam, Netwerk, is daarbij een constatering, maar ook een oproep. Zorg dat we elkaar ook vinden!

Maar het zijn wel lastige tijden. Een pandemie die iedereen raakte, lijken we achter de rug te hebben. Sinds begin dit jaar staat de wereld op een andere manier op zijn kop. En dan doel ik niet op de vlaggen. Ik heb het uiteraard over de wandaad van de Russen, de door hen begonnen oorlog in Oekraïne met mensonterende gevolgen. En ook, dichter bij huis, wat dat betekent voor ons. Gasprijzen en grondstoftekorten lijken ondergeschikte items als je het afzet naast de verschrikkingen daar, maar u heeft er als ondernemer wel mee te

Afgelopenmaken.

zomer heb ik in mijn gemeente ruim twee weken lang “vakantiebaantjes” gedaan en daarbij ook gesproken met vele ondernemers. Een boer, fietsenmaker, bouwondernemer en zorgverlener. Bij de koffie hoorde ik de verhalen van bezorgdheid en ook van onzekerheid.

Maar ook: ‘dit lossen we op, hier komen we doorheen!’ En precies die instelling tekent de ondernemer in Noordoost. En als dat bedoeld wordt met topregio, dan sluit ik mij graag bij die term aan.

Begin september hebben we datzelfde ervaren tijdens de Anno-bijeenkomst in Dokkum. Hierbij waren ook een groot aantal bedrijven aanwezig. Inspirerende sprekers hielden ons een spiegel voor: wees trots op je regio, kijk vooruit richting waar je naar toe wilt. De finale willen halen is niet genoeg, de ambitie moet zijn om goud te veroveren. En, in de woorden van onze skûtsje-skippers Harmen en Sytse Brouwer: ‘soargje derfoar dasto in goed ynspile en fertroud teams hast, dat kinst alles oan’. En sa is it mar krekt.

Ik hoopje dat jo fan dizze útjefte wat opstekke.

© Copyright 2022. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of be slissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

Oebele BoargemasterBrouwerAchtkarspelen WWW.ACHTKARSPELEN.NLWWW.T-DIEL.NL trotsWees Colofon Uitgeverij OF BV gemeenteni.s.m. in Ondernemend Netwerk Noordoost Bladmanagement OF MirjamBV Brouwer Tel. 06-57218102 Advertentie-exploitatie en administratie OF TussendiepenBV 21, 9206 AA Drachten Tel. MirjamContactpersoon:0512-366326Brouwer Contactpersoon: Petra vd coördinatorVeen,Netwerk Noordoost Redactie Tine van Knijff Klasina van der Werf Johanna Kommerie Yke AlfredBremerLehmann Fotografie Siem Akkerman Ynte FotografieRubenMaritKosterAnkervanVlietAchtkarspelen en regio: Binne-Louw Katsma Vormgeving VDS Crossmedia, Emmen Druk Scholma druk Bedum ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 3ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST VOORWOORD |

Trivec: ‘Ynbusiness helpt ons ambities waar te maken’

Wie wil kan een mooie internationale carrière opbouwen in dienst bij een Fries mkb-bedrijf. Klinkt gek? Nee hoor! Ynbusiness helpt Friese ondernemers (internationaal) groeien en komt ook in onze regio bij bedrijven over de vloer die een wereldwijde markt bedienen. Zo zitten we vandaag aan tafel bij Trivec, een maakbedrijf onder de rook van Burgum dat in allerlei landen klanten voorziet van standaard- en maatwerkmachines voor de applicatie van coatings op allerlei materialen.

De ambities van directeur/eigenaar Branko Westra en de drive van werknemers zoals exportmanager in opleiding Yoran Braam leiden tot bijzondere opdrachten, ook internationaal. Trivec verdient dan ook meer bekendheid, vindt Ynbusiness. Ynbusiness is een onafhankelijke organisatie van multidiscipli naire specialisten die, op initiatief van de provincie en het Friese bedrijfsleven, eerstelijnshulp biedt aan ondernemers. Aan tafel zitten naast Branco en Yoran ook Wessel de Vries, themaspecialist interna tionaal ondernemen bij Ynbusiness, en collega Tabe Bruinsma, sectorspecialist agri en industrie.

Groeimarkt

Branko: “Samen met een oom nam ik in 2004 Trivec over. Toen was het nog voornamelijk gericht op Nederland en België. Dankzij onder andere product ontwikkeling en het bezoeken van internationale beurzen werden de aanvragen steeds internationa ler. We kwamen in contact met lakfabrikanten en de parketindustrie bleek een echte groeimarkt. We werken veel in Groot-Brittannië en Amerika, maar ook in bijvoorbeeld IJsland, Mexico, Peru, China, Aus tralië en Nieuw-Zeeland. Driekwart van onze omzet komt nu uit het buitenland. Maar we merkten dat

4 | REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

we wel kennis misten over succesvol (internationaal) ondernemen.” Yoran: “Ik werk sinds 2019 bij Trivec en trof Wessel bij een bijeenkomst van NHL Stenden. Studenten International Business doen onderzoek voor ondernemers, daar maken wij ook gebruik van.” Wessel: “Ynbusiness is een onafhankelijke partij, onze dienstverlening is kosteloos. Ik ben bij Trivec langs gegaan om kennis te maken en van het een kwam het ander.”

Smart Industry Assessment

Tabe: “Samen met een collega heb ik bij Trivec het Smart Industry Assessment uitgevoerd. Digitalisering en automatisering zijn belangrijk voor ondernemers die internationaal onderscheidend willen zijn en blijven. Ynbusiness heeft een dynamisch team en veel disciplines in huis. We zetten onze eigen kennis in, maar geven de ondernemer ook toegang tot ons brede netwerk. We kijken kritisch naar het bedrijf en geven constructief advies. We onderzoeken waar behoefte aan is en bieden kosteloze workshops en masterclasses aan. Het doel is het verstevigen van de (internationale) concurrentiepositie van Friese

Branko:bedrijven.”“Als

ondernemer moet je vooruitkijken, het assessment heeft ons daarbij geholpen. We hebben veel geïnvesteerd in nieuwe systemen, zodat we efficiënter en effectiever werken. Ook hebben we strategische doelen opgesteld voor de komende vijf jaar. Door Ynbusiness weten we hoe belangrijk dat is.” Yoran: “We hebben het hier snel opgepakt en concreet gemaakt.” Wessel: “We komen zelf uit

het bedrijfsleven en kijken allemaal vanuit ons eigen perspectief. Dat levert de ondernemer verrassende inzichten op.”

Goede basis en leerschool Tabe: “Als je basis goed staat kun je gemakkelijker verder groeien. Branko maakt volop gebruik van de mogelijkheden van de organisatie en de werkne mers.” Wessel: “Vertrouwen geven aan werknemers is belangrijk, dan biedt je ook een goede leerschool voor jonge mensen. Zo kun je hier in Friesland een fantastische internationale carrière hebben!” Hij besluit: “Een succesvol bedrijf is afhankelijk van meerdere schakels. Schakels waar ondernemers graag met Ynbusiness over sparren. Heeft u ook zo’n vraagstuk met een uitdaging? Of loopt u rond met een andere situatie waar u eens met een onafhanke lijk iemand over wil sparren? Neem dan contact op met één van de specialisten van Ynbusiness voor een vrijblijvend gesprek.”

Financieringsmogelijkheden

Wessel: “Er zijn allerhande (provinciale) subsidies te krijgen voor bij voorbeeld werknemers die zich bezighouden met export, maar ook voor technische innovaties.” Arjen Schol, Themaspecialist Financiering bij Ynbusiness, is het aanspreekpunt voor Trivec voor financiering en subsidieregelingen. Branko: “We willen bouwen én we willen meer doen aan verduurzaming, productontwikkeling en innovatie in ons Experience Centre. Van Ynbusiness leren we wat mogelijk is.”

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 5

Techniek voor‘prachtigeTastbaarontdekkingsreisdekids’

Het evenement Techniek Tastbaar in Dokkum afgelopen juni is een daverend succes geworden. Ruim 1500 scholieren in de leeftijd van tien tot zestien jaar kwamen naar het doe- en beleefevent om kennis te maken met techniek. Dat deden velen vol enthousiasme. ,,Het lijkt wel een pretpark met zóveel leuke dingen”, was een van de reacties.

Een andere leerling maakte glunderend een vergelijking met een snoepwinkel. ,,Het is he-le-maal te gek. Het is echt fantastisch.”Ondernemers

uit de regio Die ‘snoepwinkel’ werd in en rond de VAKschool van het Dockinga College gevormd door een veertigtal bedrijven uit de diverse branches. De ondernemingen lieten zien wat ze allemaal in huis hebben en zorgden met doe- en beleefactiviteiten voor aller hande vermaak voor de leerlingen. Mede door het evenementgeorganiseerd door Kennislab Noordoost Fryslân en Sterk Technie konderwijs in Noordoost-Friesland (STO-NOF) – raken leerlingen geïnteresseerd in een opleiding in de techniek. De bedrijven zitten, ook in de regio Noordoost-Friesland, te springen om personeel en zien de ‘medewerkers van morgen’ het liefst zo snel mogelijk komen. ,,We juichen dit evenement toe”, zo vertelde één van de ondernemers. ,,Het is een probleem om mensen te krijgen.”

Met een happening als Techniek Tastbaar krijgen de scholieren goed inzicht wat er allemaal is en waar een bedrijf zich precies mee bezighoudt, aldus de ondernemer. ,,De leerlingen zien wel eens een busje rijden en daar staat een naam op. Nu krijgen ze er

6 | REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

een gevoel bij. En het beeld van vroeger dat je van techni sche beroepen vieze handen krijgt, is niet meer het geval.

OokIntegendeel.”(groot)ouders

die met de leerlingen mee naar het evenement kwamen, waren zeer te spreken over Techniek Tastbaar. ,,Het is een heel leuk inkijkje. Even laagdrempelig kennismaken met wat er allemaal is”, aldus een moeder. Zij was zelf (ook) verrast over de diversiteit. ,,Er is nu zoveel meer techniek dan voorheen. Het is geweldig, al die opties om er mee aan de slag te kunnen.” Een andere ouder omschreef het event als ‘een prachtige ontdekkingsreis voor de kids’. ,,Kijk ze stralen en bezig zijn. Dit is supervet.”

Technici van de toekomst De mogelijkheden binnen de techniek zijn ook legio, aldus medeorganisator Ben Jansen. ,,Techniek zit overal en dat gaat

alleen maar toenemen. Het is mooi dat leerlingen op deze manier aan techniek kunnen proeven.” Het is geweldig dat bedrijven zo uitpakken en van alles laten zien aan de technici van de toekomst, vindt Jansen. ,,De leerlingen kunnen zo ervaren wat bij hen past. En als techniek het niet is, dan is dat ook een conclusie.”

Het was alweer de 26ste editie van Techniek Tastbaar. Pro jectleider John van Mierlo begon in 2015 in de regio MeppelSteenwijk met het concept om bedrijven naar buiten toe te laten treden. ,,Het leuke op zo’n dag is dat er ook heel verbin dingen ontstaan”, aldus Van Mierlo. ,,Naast de oriëntatiemo gelijkheden voor de leerlingen is dat ook winst; het bij elkaar brengen van mensen en partijen.” Als het aan Van Mierlo ligt, wordt het evenement Techniek Tastbaar voortaan elk jaar in Dokkum gehouden. ,,Het is de bedoeling om het structureel te maken. Dit is een mooi podium en techniek blijft altijd.”

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 7

Wurkstart; “Een leven lang ontwikkelen”

Hoe zorg je als werkgever voor de juiste scholing en ontwikkeling van je personeel? Hoe zorg je als werknemer dat je voldoende bent toegerust op een veranderende arbeidsmarkt? Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het van belang dat je je als werkgever, maar ook als werknemer constant blijft ontwikkelen. Ook vanuit de overheid wordt de relatie tussen een sterke economie en “een leven lang ontwikkelen” steeds meer gezien. Daarom biedt de overheid diverse (gratis) regelingen, opleidingen en trajecten aan.

Wat kan Wurkstart voor jou betekenen?

Wurkstart adviseert werkgevers en werknemers over regelingen, opleidings- en scholingstrajecten die het beste aansluiten bij hun wensen en ambities. Ook voor een vraag rondom personeel helpt Wurkstart werkgevers en HR-adviseurs graag verder. We geven ad vies over de mogelijkheden van sociaal en inclusief ondernemen en zorgen dat de juiste partners worden aangehaakt. We zoeken mee naar geschikte kandidaten en zorgen voor passende oplei dingen en praktische begeleiding op de werkvloer. Een afspraak hierover is altijd gratis en vrijblijvend!

Werkgevers kunnen bij Wurkstart terecht voor:

• Financiële regelingen en opleidingstrajecten vanuit de overheid

• Open Hiring

• Een erkend leerbedrijf worden

• Inclusief en sociaal ondernemen

• Skillsgericht werven en selecteren

Wurkstart is een onafhankelijk buro in de regio NoordoostFriesland. Wij helpen werkgevers met vragen over personeel en scholing en we geven advies aan mensen die zich oriën teren op de arbeidsmarkt of op zoek zijn naar een nieuwe opleiding of baan. Onze kracht? Dat is onze persoonlijke aanpak. Wurkstart is een samenwerking van het UWV, Fryslân Werkt, Leerwerkloket Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Dokwurk, de Friese ROC’s en het Rijk. Door deze brede samenwerking putten we uit een scala aan opleidingen, trajecten en rege lingen. Dat, gecombineerd met onze kennis van de regionale arbeidsmarkt, zorgt dat we écht maatwerk kunnen leveren. We zijn er voor werkgevers, werknemers, werkzoekenden en jongeren. Voor iedereen die zich wil ontwikkelen. Meer weten over een Wurkstart of een afspraak maken? Kijk dan op www.wurkstart.nl

8 | REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Er op uit in Noordoost Fryslân

Ondernemend Netwerk Noordoost staat altijd vol zakelijke inspiratie met mooie kijkjes in de keuken. Vanuit de toeristische sector laten wij ons ook graag in de keuken kijken. Voor de ontwikkelingen in de sector en voor jouw strategische sessies, denkwerk en bedrijfsuitjes.

We nemen je graag mee in die andere inspiratie: een enorm aanbod van activiteiten, routes en meer. Zie hiervoor ook onze site www.eropuitinfriesland. nl. Een aantal tips hebben we voor je uitgelicht, die je zowel in je vrije tijd kunt doen als samen met je collega’s of netwerk. Veel plezier!

Met of zonder gids op pad Ken je IZI travel? Daar vind je een route en rondlei ding ineen. Verschillende audiotours wijzen je de weg en vertellen over de geschiedenis en laten je stil staan bij diverse bezienswaardigheden. De ene keer kom je langs een theetuin of leuk restaurantje, andere routes zijn meer picknickavon turen met soms een stalletje waar je streekproducten kunt kopen. Via de QR code kom je bij de routes en lees je hoe je de app download.

Het verhaal van Nederland gezien? Deze indrukwek kende NPO serie heeft ook een wandeling vanuit Aalsum in de app staan. Laat je voor de verandering leiden door Daan Schuurmans en beleef de strijd van de Friezen. Je vindt de app in de appstore, zoeken op Het verhaal van Nederland.

Dark Sky – nachtbraken

Er zijn 44 officiele Dark Skyparken in de wereld en een daarvan is in Nationaal Park Lauwersmeer. Ster ren kijken dus! Je kunt nachtwandelen of neerstrij ken op de hangbanken bij Ezumakeeg of een van de hemelplatformen. En is het een beetje frisser, dan neem je toch lekker een kleedje mee!? Je kunt overdag eerst een bezoek brengen aan bezoekerscentrum het Lau wersnest waar je onder andere een nachtkaart kunt ophalen.

Evenementenoverzicht

Op www.eropuitinfriesland.nl vind je een mooi over zicht van evenementen. En organiseer je zelf iets, dan kun je je evenement ook hier publiceren. Ga naar www.eropuitinfriesland.nl/ondernemers en profiteer van een vermelding op meerdere Friese toeristische websites.

De smaak te pakken?

Bij de Toeristische informatiepunten en bij veel toe ristische bedrijven kun je gratis het Land in Friesland magazine en diverse orientatiekaarten ophalen. Nog meer inspiratie vind je op www.eropuitinfries

land.nlStichting

Regiomarketing Toerisme Noordoost Friesland (RMT) is het plat form dat met verschillende verbanden van toeristische ondernemers de pro motie verzorgt voor de regio Noordoost Friesland. Daarnaast zorgt zij voor gastheerschapproducten zoals website en gedrukte informatie en verbindt zij het netwerk. www.eropuitinfriesland.nl

Meer weten over de stichting, contact of inschrijven voor de nieuwsbrief? www.rmtnof.nl

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 9
UW ENHOOGWERKERSHURENVOORPARTNERHETVANKRANEN info@dokkranen.nlHoogwerker-DokkumerenkraanverhuurT0654352406www.dokkranen.nl Dak & Zinkw erken Bitumineuze dakbedekking Kunststof dakbedekking RenovatieZinkwerk & nieuwbouw Reparaties & onderhoud Hovinga E-mail:wwwT9231GrenswegBV12HVSurhuisterveenel.:0512-363400.hovingadak.nldak@hovinga.nl • Belastingzaken voor ondernemer en particulier • Samenstellen jaarstukken • Salarisadministraties • Bedrijfsadvisering Ds. Feitsmawei 1a • 9108 NE Broeksterwâld Tel (0511) info@rosieradministraties.nlwww.rosieradministraties.nl421297

Een nieuw te ontdekken parel in de regio - De Nije Silen -

Je bent er vast wel eens langs gereden of hebt erover gehoord, de sluizen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen. De historische zeesluizen verloren hun functie na de afsluiting van de Lauwerszee in 1969. Toch heeft de oude sluis nog wel degelijk een belangrijke functie in het waterbeheer: 150 meter verderop werd de in 1969 de vernoemde Willem Lorésluis aangelegd voor de afvoer van overtollig water uit de Provincie Fryslân. De opnieuw te ontdekken parels zijn niet alleen de oude zeesluizen, die toegang geeft tot het nationaal park Lauwersmeer en de vaarroute richting Dokkum, maar ook de prachtige fiets- en wandelomgeving.

Vanuit de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân heeft Stichting Farrend Erfskip ‘De Nije Silen’ een subsidie ontvangen voor het project ‘De Nije Silen’. De begeleiding vanuit Qop heeft ervoor gezorgd dat het een concreet plan is geworden en de subsidie aanvraag is toegekend. “Dit project is nog maar de opstart tot een veel groter geheel” – vertelt Barbara Holierhoek, voorzitter van de Stichting. “De ondernemers uit de regio zijn enthousiast en bereid mee te helpen waar ze kunnen. Het gebied is niet alleen rijk aan historie, maar ook prachtig! Het is een uniek wandel- en fietsknooppunt en er is voldoende ruimte om gratis te parkeren –waar zie je dit nog”.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de nieuwe website en de audiotour door het gebied. Bezoekers kunnen nu al over de rijke historie en bijzondere verhalen lezen op de geplaatste bor den. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de website die waarschijnlijk in oktober live gaat. Er wordt een permanent infor matiecentrum gerealiseerd, dat ook een ontmoetingsplaats wordt

voor de buurtbewoners. Met de betrokkenheid van bewoners en ondernemers uit het gebied zal deze loods worden ingericht met een expositie over de geschiedenis en andere verhalen uit de omgeving. “Uit de gesprekken met de buurtbewoners zijn nu al zoveel bijzondere verhalen naar boven gekomen dat we in de aankomende jaren deze historie verder gaan uitwerken. De subsidie vanuit de Versnellingsagenda brengt ons project écht in de DokkumerVersnelling”.Nieuwe

Zijlen heeft veel meer te bieden. Met de wandelroutes over de sluizen, de fietsroute rondom het Lau wersmeer met de metershoge kunstwerken, de jachthaven en de horecagelegenheden heeft deze parel al een goede basis. In de nabije toekomst kunnen er fietsen en bootjes worden gehuurd en is Dokkumer Nieuwe Zijlen een niet te missen trekpleister voor de toeristen in Friesland.

De subsidieregeling Versnellingsagenda biedt kansen voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Door samen te werken, inves teren en aan de slag te gaan in de regio. Subsidieaanvragen tot 25.000 euro kunnen het volledige jaar worden aangevraagd. Aanvragen boven dit bedrag kunnen drie keer per jaar worden aangevraagd tijdens de zogenoemde tenderopenstelling. De derde en laatste van 2022 is vanaf 20 september tot en met 31 oktober. De adviseurs van Qop ondersteunen de aanvragers vanaf een projectidee. Heb je een goed idee of wil je sparren over de mogelijkheden? Neem dan contact op met het team van Qop via info@qop.nl of bel 0511 760 009

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 11

HART VOOR DE LEEROMGEVING

Wij geloven dat kinderen beter leren als ze meer alleen schooltijd, maar ook tijdens les! Maak kennis onze oplossingen.

bewegen. Niet
na
de
nu
met
ergonomische
health2work.nl Drukwerk? Ons werk.

De Versnellingsagenda zorgt voor een daadwerkelijke versnelling in de regio

Subsidieregeling

Inmiddels is het twee jaar geleden dat de subsidieregeling Versnellingsagenda in werking is getreden. Projecten kunnen een bijdrage uit de Versnellingsagenda aanvragen van maximaal 65% van de totale kosten van het volledige project. Dit project moet passen bij één van de acht programma’s van de subsidieregeling. Inmiddels zijn veel ondernemers, onderwijsinstellingen en overhe den samen aan de slag gegaan.

Samen aan de slag

Door samen te werken, te investeren en aan de slag te gaan in de regio zorgen we voor blijvende impact in de regio. Zo werken het WTC, NHL Stenden, Rabobank en Bowinn gezamenlijk aan een project om de exportambitie van de bedrijven in de regio in kaart te brengen. Export zorgt in Nederland voor een derde aan werk gelegenheid. In de ANNO gemeenten ligt het exportaandeel ver onder dit gemiddelde. Door het herkennen van de exportambi ties en wat bedrijven nodig hebben om internationaal te groeien kunnen de gemeente gericht ondersteuning gaan bieden. Vanuit deze inventarisatie worden exportwerkgroepen opgestart waar het leren van elkaar centraal staat.

Een ander project, ‘Gouden Gidsen Gilde’ gaat gidsen opleiden om de echte verhalen te vertellen aan de inwoners en bezoekers van

de regio Noordoost-Fryslân. De Friese Waddenkust is een unieke regio met prachtige authentieke verhalen. Met de bijdrage vanuit de Versnellingsagenda wordt de gidsenopleiding opgezet en een online boekingssysteem gemaakt. De verwachting is dat er vanaf media 2023 jaarlijks 75 deelnemers worden opgeleid over de ge schiedenis, natuur, economie en de parels van de Waddenkust.

Een blijvende impact

De eenmalige subsidie maakt het in veel gevallen mogelijk om een project goed voor te bereiden, op te starten en daarmee een basis te leggen voor de toekomst van het project. Hierdoor kun nen de projecten, bedrijven en organisaties een blijvende impact maken in de regio. Wil je een idee bespreken voordat je het verder uitwerkt of zoek je een bedrijf of organisatie die kan aanhaken bij het projectplan? Neem dan contact op met de adviseurs van Qop. Wij staan te popelen om met jou in gesprek te gaan over je plannen. Brengen je in contact met partijen die het idee verder kunnen brengen en ondersteunen je vanaf het projectidee.

Projecten vanaf 25.000 euro kunnen drie keer per jaar worden ingediend tijdens de openstelling van de tender. De laatste open stelling van 2022 is vanaf 20 september tot 31 oktober. Subsidies tot 25.000 euro kunnen het hele jaar worden aangevraagd. & Marketing. Projecten die bijdragen aan één van deze thema’s kunnen een aanvraag indienen. Qop is de aanjager van de Versnellingsagenda en helpt initiatiefnemers het idee verder te brengen. Wij koppelen, faciliteren en zijn samenwerkingspartner van initiatiefnemers. Mei-inoar meitsje wy der in sterke regio fan!

De Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân zet in op de versterking van drie thema’s in de regio: Onderwijs & Arbeidsmarkt, Inno vatie & Ondernemerschap en Regionale samenwerkingen
LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 13

Brommels! zorgt voor bewustwording

Ieder vierde weekend van augustus vindt in de Noardlike Fryske Wâlden het bramenfestijn Brommels! plaats. Een festival dat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden in de schijnwerpers zet, met bramen - of ‘toarnbeien’ als rode draad door het weekend. Zo kunnen bezoekers bij veel boeren die aangesloten zijn bij vereniging Noardlike Fryske Wâlden het weiland in om bramen te plukken. Het is een festijn dat van ‘onderop’ wordt georganiseerd, waarbij het programma bepaald wordt door ondernemers en organisaties die het festival dragen. De elfde editie is - mede dankzij het fijne weer én de inzet van veel vrijwilligers - een groot succes geworden.

De eerste bramen

Traditioneel wordt door de organisatie van het fes tijn voorafgaand aan Brommels! een eerste emmer tje bramen overhandigd aan iemand die op een bij zondere manier betekenis geeft aan het thema van het weekend. Het thema van dit en volgend jaar, ‘De Smaak fan de Wâlden’, bracht de organisatoren van Brommels! bij Gerk Biesma, slager in Opeinde. Henk Pilat, voorzitter van de commissie Brommels!: ,,In het slagersvak is Gerk altijd vernieuwend bezig, en wat daarbij opvalt is hoe hij gebruikt maakt van lokaal vlees en overige streekproducten. De Wâldfeintsjes zijn daar een goed voorbeeld van. Dit is een worst die voor 30% bestaat uit woudboon tjes. Een heel innovatief product. Wij zien Gerk als een voorbeeld en daarom waren de eerste bramen voor hem.”

Bramen verwerken in een vleesproduct? Biesma was zeer verrast dat de eer van de eerste bramen hem toebedeeld werd. ,,Het was een hele verrassing. Vlees staat nog wel eens wat negatief te boek, en daardoor had ik dit echt niet verwacht. Het is fijn dat gezien wordt hoe wij hier te werk gaan. We werken met het diepste respect voor de producten die we maken en we zijn ons heel bewust van de na tuur. Daar hoort ook bij: respecteren als iets op is. Als er geen woudboontjes te krijgen zijn dan hebben wij geen Wâldfeintsjes.” Biesma denkt ondertussen na over een product waar hij bramen in kan verwerken. ,,Dat is nogal een uitdaging, omdat er een vrij harde pit in zit en het een hele bepalende kleur heeft. In worst kun je bramen dus bijvoorbeeld al niet kwijt. We denken nu aan een paté. Maar dat staat nog geheel in de kinderschoenen.”

14 | REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Kennismaken met het landschap en boerenleven Zorgboerderij De Witrik was één van de deelnemers aan het Brommels!-weekend. Albert van der ploeg deelde namens de vereniging Noardlike Fryske Wâlden - vanwege het twintigjarig bestaan - cake uit aan kinderen. Pytsje van der Veen kijkt met een goed gevoel terug op het weekend, dat ze ook aangreep om als open dag voor de boerderij te gebruiken. ,,Ik vind Brommels! een heel mooi initiatief, waarbij bezoekers kennis kunnen maken met het boerenbe staan, het bijzondere landschap dat we hier hebben en onze Fries Hollandse witrikken, een zeldzaam ras. Het zorgt voor een stukje bewustwording, en dat is hard nodig. Voor ons - we werken bij onze dagbe steding met een bijzondere doelgroep, volwassenen en ouderen met een zorgvraag - was het ook een mooie gelegenheid om bezoekers daar kennis mee te laten maken. Persoonlijk vond ik het erg leuk om

te zien hoe kinderen hier het weiland in gingen met hun emmertjes om bramen te plukken. Voor ons is dat heel vanzelfsprekend, maar voor veel kinderen is dat helemaal niet vanzelfsprekend.”

Hét festival van de Wâlden Henk Pilat kijkt met een uiterst tevreden gevoel terug op het weekend. ,,We hebben alleen maar positieve reacties gehad.” Brommels! groeit na elf jaar nog steeds. De organisatie verzint daarbij iedere keer weer acties om onder de aandacht te blijven, zoals dit jaar de herdruk van het boek ‘Bij de bramen langs’ en de introductie van mascotte Wupke Wâldpyk. ,,Het wordt voor veel bezoekers een vaste waarde in de agenda. Het is inmiddels hét festival van de Wâlden.”

Tekst: Johanna Kommerie
www.skriuw.nl LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 15

De regio Noordoost-Fryslân wil in 2040 topregio zijn in Noord-Nederland als het gaat om wonen, werken en recreëren. Maar hoe doe je dat? ,,We moeten het samen doen’’, dat was de belangrijkste conclusie van het ANNO-congres dat op vrijdagmiddag tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum werd gehouden.

In totaal waren 160 bestuurders, ambtenaren, on dernemers en mensen uit het onderwijs aanwezig bij het ANNO-congres dat door Bram Nauta werd geleid. Burgemeesters Klaas Agricola (Dantumadiel), Oebele Brouwer (Achtkarspelen), Jeroen Gebben (Tytsjerksteradiel) en Johannes Kramer (NoardeastFryslân) spraken bij de aftrap hun ambitie uit om top regio te worden. Met Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân werken deze gemeenten al voor de derde periode samen in ANNO-verband.

‘We hebben elkaar nodig’ Volgens projectcoördinator Ronald Zoodsma van ANNO is zelfs Den Haag enthousiast over het samen werkingsverband. Hij vertelde deze middag over de weg naar de top die hij zelf aflegde als Olympisch medaillewinnaar in het Nederlands heren volleybal team. ,,De weg naar de top is hard en we hebben elkaar nodig om de top te bereiken’’, zo stelde Ro nald Zoodsma. ,,Dat lukt alleen als je het met z’n allen doet, als team. We moeten ook in ANNO-verband

NOORDOOST-FRYSLÂN WIL TOPREGIO WORDEN
‘Vergeet nooit dat jullie vanuit je hart hier een fantastische regio van willen maken’
16 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOSTREGIONIEUWS ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

met elkaar samenwerken en verder kijken dan ons eigen bureau, of de gemeentegrens. Soms gaat het met diepe dalen, maar uiteindelijk gaat het om de weg ernaar toe.’’

‘Kijk naar de kracht van je gebied’

Verhelderend was het deze middag dat de Deense geograaf Martin Boison met een blik van buiten naar de kwaliteiten van de regio Noordoost-Fryslân keek en advies gaf over hoe we deze verder kunnen benutten. Kijk vooral naar wat de kracht is van je gebied en koester dat’’, stelt Boison. Hij waarschuwt om niet in de vele valkuilen te stappen die op de loer liggen. ,,Pas bijvoor beeld op voor het dilemma van Groningen. Daar wordt vooral benadrukt wat níet goed gaat als gevolg van de gaswinning in plaats van dat er aandacht wordt gevraagd voor oplossingen. Noordoost-Friesland is daarentegen verlost van het negatieve stempel ‘krimpregio’, zo stond onlangs in de krant. Daardoor zal sneller geïnvesteerd worden in dit gebied.’’

‘Stel jezelf kwetsbaar op’

Misschien wel de belangrijkste boodschap van de hele mid dag kwam van de tweelingbroers Sytze en Harmen Brouwer, respectievelijk schippers van de SKS-skûtsjes van Heerenveen en Langweer. ,,Creëer een team om je heen waar je energie van krijgt en stel jezelf kwetsbaar op’’, was het advies van Sytze. Harmen voegde er aan toe: ,,Je doet het met z’n allen.’’

Het is volgens de schippers van belang om de bemanning belangrijk te maken, mee te denken met de ‘jongens’ en ook je geschiedenis te kennen. ,,Vergeet nooit waar je het voor doet, weet waar we vandaan komen en hoe onze voorouders op dit skûtsje begonnen zijn. Dat geldt ook voor jullie als regio. Jullie gaan samen dit avontuur aan en vergeet nooit dat jullie vanuit je hart hier een fantastische regio van willen maken.’’

‘Wij zijn doeners’

Al fietsend door Dokkum konden deelnemers vervolgens work shops volgen waarbij verschillende thema’s werden uitgelicht.

Directeur Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma sprak over hoe hij de energietransitie, circulariteit en de woningcrisis als grote kans ziet voor de regio. Met Dijkstra Draisma innoveert hij al jaren op het gebied van duurzaamheid. De teelt van lisdodde, dat als circulair isolatiemateriaal wordt gebruikt, is hier een goed voorbeeld van. ,,Noordoost-Friesland is een parel, maar veel men sen herkennen dat nog niet. Want wij zijn geen verkopers, maar doeners. Daar liggen nog kansen.’’

‘Groter denken dan de regio’

Hans Paul van der Snee discussieerde over hoe de ambities van Noordoost-Fryslân waargemaakt kunnen worden. ,,We zien allemaal kansen voor onze regio. Maar als we de ambities waar willen maken moeten we groter denken dan de regio alleen. Van der Snee concludeerde aan het eind van de workshop dat er vooral als team(s) met concrete ambities aan de slag gegaan moet worden. ,,Geef elkaar de ruimte. En stel regelmatig aan elkaar de vraag: zijn we nog een team? Niet alleen vooraf of na een project, maar ook als je onderweg bent om het streven waar te maken.’’

‘Koppelen van initiatieven’

Vanuit de werkgroep Grienblau sprak Ingrid van Huizen over de doelen die deze werkgroep heeft op het gebied van biodiversi teit als drager voor de Noordoost Friese economie. Over hoe de overheden meer kunnen participeren bij bestaande initiatieven, kunnen zoeken naar meer samenhang en uiteindelijk toewerken naar concrete uitvoering van gebiedsafspraken.

‘We moeten íets doen’ In molen Zeldenrust vertelde Rob Tax dat de ambitie in het ANNO-gebied in de komende acht jaar is dat er drieduizend woningen worden bijgebouwd. ,,Wat zou het mooi zijn als deze opgave gepaard gaat met het verduurzamen van woningen’’, stelt Tax. Joris Hoeksema van WoonFriesland voegde eraan toe dat het op die manier ook betaalbaar wordt. Hij bevestigde dan ook de opmerking van burgemeester Oebele Brouwer dat de energie crisis een ‘zegen’ is in deze ontwikkeling. ,,Het verduurzamen van woningen komt nu in een stroomversnelling. We móeten iets doen.’’

‘Weten wat de mienskip wil’ Duurzaamheidscoördinator Jaap Melessen kreeg tijdens zijn workshop steun van Fokke Alma die vanuit de praktijk vertelde over zijn ervaringen met Enerzjyk Skûlenboarch, een gebiedsco operatie die in Jistrum, Kootstertille, Eastermar en Drogeham aan de slag gaat met het verduurzamen van de dorpen. Melessen: ,,Het opwekken en distribueren van duurzame energie vormt de komende decennia een steeds grotere uitdaging. Het is goed om te weten wat de ‘mienskip’ wil, mensen zoals Fokke. We moeten dit samen oppakken.’’

Bronvermelding foto’s: Anja Brouwer Fotografie

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 17

Wij staan naast de ondernemer, waar dit ons ook brengt. Graag praten wij met onze klanten over hun ambities en ideëen en geven we passend advies. Samen zetten we stappen vooruit. Maak ook een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek. www.vanwieren-vellinga.nl

Samen stappen ondernemen qualitysolutionsSuperiorbypeople www.stertil.nl
Wil je ook €1000 gratis traden?

HALVE brengt historie terug in binnensteden

Op de bovenverdieping van het binnenstadspand van Adema Architecten in Dokkum wordt verbouwd. Het is even zoeken om directeur/architect Silvester Adema te vinden. “Corona zorgde voor een nieuwe manier van werken, daarom delen we nu ruimtes anders in”, verklaart Adema zodra we zitten.

EEUW ADEMA ARCHITECTEN ‘Zendingswerk’
20 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

De coronacrisis zorgde ervoor dat online werken gewoon werd. Handig voor het architectenbureau dat niet alleen in Friesland, maar steeds meer in het hele Noorden én de rest van Nederland werkzaam is. “Terwijl het allemaal begonnen is met een lokale focus, die van mijn grootvader. Hij was directeur gemeentewer ken in Dokkum, in een tijd dat de hele binnenstad verkrot was. Daar moest iets aan gedaan worden. Later heeft mijn vader Broor Adema dit architectenbureau in Dokkum opgericht. In hun tijd lag de focus op de utilitaire kant: zorgen dat panden weer bewoon baar werden. Wij kijken met een architectonische blik, in samen hang met de historische en maatschappelijke context.”

Werelden van verschil

Adema Architecten heeft de restauratiespecialisatie verder uitgebouwd, maar ontwerpt ook veel woningbouw, appartemen tencomplexen, supermarkten, scholen en fabrieken. “Met ons team van 55 medewerkers doen we alles zelf: van inventarisatie tot oplevering. Sommigen werken hier al veertig jaar, daarnaast trekken we veel jong talent aan. We krijgen tot in Amsterdam complimenten over hoe ‘wij Friezen’ werken.”

Sinds twee jaar doet het bureau ook zelf onderzoek naar bouwen cultuurhistorie. “Jodi Sturge, onze Canadese collega, is recent gepromoveerd op de invloed die architectuur en de inrichting van publieke ruimten heeft op (geestelijke) gezondheid, onder andere op mensen met dementie. Dankzij de kennis van Jodi hebben we onder andere opdracht gekregen voor het ontwer pen van een nieuwe GGZ-locatie in Leeuwarden.”

Zendingswerk

Projectleider Wouter Stoter schuift aan. Samen vertellen de heren over de maatschappelijke kant en de binnensteden waarover zijn hun deskundige oordeel geven. “We zijn trots op Dokkum en de regio. Met deze Noord-Friese pet kijken we ook naar andere steden, bijvoorbeeld in Noord-Groningen. Soms is het bijna zendingswerk: mensen laten zien dat ze trots mogen zijn op hun

erfgoed.” Stoter en Adema zijn eveneens trots op hun opdracht gevers. “Wij hebben een bepaald kwaliteitsniveau en kijken net wat anders. Wie voor ons kiest doet dat bewust. We hebben geluk dat we steeds leuke mensen treffen en hebben daardoor echt het mooiste werk van de wereld.”

Veel werk ook: bij Adema Architecten wordt aan tientallen projec ten tegelijk gewerkt. “Als we in een dorp of stad bezig zijn en men ziet wat er gebouwd wordt, komen er vanzelf meer aanvragen. Soms zetten we uiteindelijk zo’n centrum helemaal op z’n kop omdat we op een gegeven moment op veel plekken tegelijk be zig zijn. Dan kun je het wel in één keer goed doen.” Het oog van de architect, in dit geval van Adema zelf, leidt bovendien regel matig tot een proactieve aanpak. “Ik vraag soms op eigen initiatief aan eigenaren of ze openstaan voor verandering. De uitdaging zit voor mij in samenhang creëren, verbinding tot stand brengen.”

Zes jaar geleden was het werkgebied van Adema Architecten grotendeels Friesland. Inmiddels is de balans: 40% procent Friese projecten, 30% Groninger werk en ook 30% in de rest van Neder land. “In Groningen wonnen we in 2011 tweemaal een uitvraag. Daarna ging het daar ineens hard. Als je werkt met mensen die een binding hebben met de locatie, kun je samen veel bereiken. Die zien óók de maatschappelijke context en de cultuurhistori sche waarde. Met goede mensen valt en staat alles.”

Jubileum

In 1972 richtte Broor Adema, de vader van de huidige directeur Silvester Adema, het architectenbureau op. Inmiddels zijn er, naast hoofd vestiging Dokkum, ook vestigingen in Groningen en Kampen. Silvester, zelf ook architect, werkt er sinds 1995. Al ruim 27 jaar zet hij vanuit de gedachte van zijn vader het bureau voort. Op vrijdag 23 september werd het vijftigjarig bestaan gevierd met een groot jubileumfestival.

‘Mensen die een binding hebben met de locatie zien óók de maatschappelijke context en de cultuurhistorische waarde’
LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 21
Woudweg 19, 9257 RM Noar dbur gum T (0511) 47 33 45 E wwinfo@vanderwalhout.nlw.vanderwalhout.nl• Tuinhout • Bouwmaterialen • Haardhout • Houtsnippers • Speeltoestellen • IJzerwaren • Tuingereedschap • Handgereedschap • Lariks €Douglas Woudweg 19, 9257 RM Noar dbur gum T (0511) 47 33 45 E wwinfo@vanderwalhout.nlw.vanderwalhout.nl 47 33 45 info@vanderwal-boom ooierij.nl .vande wal-boomrooierij.nl • Tuinhout • Bouwmaterialen • Haardhout • Houtsnippers • Speeltoestellen • IJzerwaren • Tuingereedschap • Handgereedschap • Lariks €Douglas en • Klepelwerkzaamheden Westersingel 49A, 9251 HG Burgum 0511-200200 | okepc.nl | info@okepc.nl Uw ICT-specialist!Uw ICT-specialist! ICT-diensten | computersdevelopmentnetwerkbeheer|beveiliging|reparatie|telecom Doorvaart 18A, 9101 RE Dokkum | 0519 - 22 14 05 | info@allprint.nl Groots bedrukkingen!specialistischein De Wygeast 23 9294KP NetherlandsOudwoude E-mail: Website:info@promass.nlwww.promass.nl

Het creëren van schone lucht in uw bedrijf is een specialisme dat enorm veel vakkennis vereist. Want je krijgt te maken met tal van processen, problemen en voorschriften. Al die vakkennis kan niet in drie weken worden opgedaan. Wij van Holtrop & Jansma zijn er al langer dan een halve eeuw mee bezig.

Daarom durven we ons de grootste specialist op het gebied van luchtzuivering te noemen. Of het nu gaat om grove reststoffen, fijn stof of dampen: in alle gevallen zorgen wij voor een perfecte oplossing.

Dankzij onze unieke knowhow (60 jaar praktijkervaring!) zijn we nu dé innovator van afzuiginstallaties en filtertechnieken. In feite zijn we specialist in klanttevredenheid. Postbus 9100 Telefoon 32 91 00 Fax (0519) 32 91 10

filtertechniek • dampafzuiging • mechanisch transport geluidsbeheersing • recycling Rondweg 43,
56 -
AB Dokkum -
(0519)
-
info@holtrop-jansma.com - www.holtrop-jansma.com De grootste specialist op het gebied van luchtzuivering.

WETHOUDER PIETER BRAAKSMA: ondernemersmoeten de ruimte geven’

Als mensen écht iets willen bereiken, is bijna alles mogelijk. Zo denkt wethouder Pieter Braaksma (67) van de gemeente Noardeast-Fryslân erover. De wethouder economische zaken, zelf ook jarenlang ondernemer, heeft ‘diep respect’ voor actieve ondernemers die lef tonen. Hij was bovendien al eens eerder wethouder: van 2015-2018.

‘We
24 | NOARDEAST-FRYSL Â N ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

“Toen ben ik ‘ingestroomd’ ter vervanging. Een mooie tijd, ik kwam in een warm nest terecht. Maar één periode is niet genoeg om echt wat voor elkaar te krijgen. Het nieuwe college van b en w is anders dan toen, maar we hebben elkaar goed in de ogen gekeken en we gaan ervoor. Bovendien ben ik altijd heel duidelijk: na een paar minuten weten mensen wat ze aan mij hebben en andersom ook.”

De gemeente is wel vele malen groter dan een aantal jaren geleden. “We willen als gemeente een betrouwbare partner zijn, daarom is het belang rijk om zichtbaar te zijn en nog steeds dichtbij de mensen te staan. Destijds ging ik vaak met bedrij vencontactfunctionaris Wim Woudstra op pad, men noemde ons de ‘cowboys’. We hebben samen veel voor elkaar gekregen, daarvoor is ook een goede klik met de ambtenaren nodig. Samen kun je tot ongekende hoogtes komen en ondernemers echt de ruimte geven.”

Bedrijventerreinen

Ondernemers hebben ook letterlijk ruimte nodig: wie zijn bedrijf wil laten groeien klopt bij de gemeen te aan. “Komend jaar geven we alleen al in Dokkum tien hectare uit, maar dat is al zo’n beetje ingepland. We moeten dus weer aan de slag: druk zetten op de provincie. In de grote kernen moet je ruimte op voor raad hebben. We zitten in dit gemeentehuis om wat te presteren, niet om af te wachten.” De overheid is er om bedrijvigheid te stimuleren en faciliteren, zodat de economie kan groeien, aldus Braaksma. “Dat is de basis. Bedrijventerreinen laten groeien, maar die moeten we ook goed ontsluiten. We moeten uitbreiden naar de aard en schaal van de stad en dorpen. Ruimte geven aan wonen en werken: versneld bouwen. De gemeente moet groeien van 45.000 naar 50.000 inwoners, Dokkum moet van 12.500 naar 15.000 inwoners. Dit groeimo del is de enige mogelijkheid om kernen als Dokkum, Damwâld en Kollum leefbaar te houden.” Braaksma vervolgt: “We hebben hier parels van ondernemers. Die zijn hier gevestigd omdat ze vaak een emotio nele binding hebben met de locatie. Het is onze taak de gemeente aantrekkelijk te houden voor onderne mers en inwoners.”

Energiehub in Hallum

Een overheid zijn die meedenkt betekent ook een actieve rol innemen in de energietransitie. “We zijn op het industrieterrein in Hallum bezig met een unie ke pilot, die alleen nog op Schiphol heeft gedraaid. We brengen precies in kaart hoeveel energie de be drijven hier nodig hebben en in dat gebied opwek ken. Het plan is om een energiehub neer te zetten, waardoor het ene bedrijf de opgewekte stroom van de ander kan gebruiken. Het elektriciteitsnet is hier overbelast, maar de ondernemers moeten kunnen blijven produceren én groeien. Daarom investeert de gemeente, samen met de provincie, tijd en geld in dit project.”

Verdienmodellen

Volgens Braaksma moet je nooit bang zijn om te zeggen wat je wilt bereiken, zodat er oplossingen kunnen komen. Boeren moeten bijvoorbeeld cre atiever worden. “We hebben een grote agrarische gemeente, net als onze buren van het Hogeland. We hebben al overlegd: hoe kunnen we boeren in onze gemeenten helpen met nieuwe verdienmodellen?

Denk aan overnachten bij de boer, zodat men de kans krijgt om uit te leggen hoe een boerderij werkt of wat het inhoudt, maar ook landbouwproducten rechtstreeks aan de man brengen.”

De wethouder klinkt gedreven. “Ik vind dit prachtig mooi werk. Ik vind het heerlijk om het druk te heb ben, daar geniet ik van. Als het even rustig is pak ik de auto en rijd ik ergens naartoe. Ik tref altijd wel iemand om even koffie te drinken. Elkaar in de ogen kijken, daar kom je verder mee!”

‘We hebben hier parels van ondernemers. Het is onze taak de gemeente aantrekkelijk te houden voor ondernemers en inwoners’
LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSL Â N | 25

Zee van Tijd brengt heel wat teweeg in Holwerd

HOLWERD - Zee van Tijd in Holwerd is veel meer dan alleen een hotel en restaurant. Dankzij verschillende samenwerkingen is het een ontmoetingsplek geworden voor toeristen, zakenlui en dorpsbewoners. ,,Ik merk dat het netwerk zich steeds verder uitbreidt’’, zegt initiatiefnemer Sytze de Haan.

26 | NOARDEAST-FRYSL Â N ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

De 33-jarige Sytze de Haan is geboren en getogen in Holwerd. Op zijn achttiende verliet hij het dorp voor een studie in Breda waar hij werd opgeleid tot reisleider. Uiteindelijk kwam hij bij Zee van Tijd op Ameland terecht. ,,Dat is qua sfeer en omvang vergelijkbaar met dit hotel-restaurant’’, vertelt Sytze terwijl hij achter de hippe bar in Holwerd een heer lijke cappuccino maakt. Samen met de eigenaren Rob Fox en Nicole van Barneveld durfde hij de stap te zetten om dit pand aan te kopen, waar voorheen hotel de Gouden Klok in was gevestigd. Dat was in januari 2020, net voor corona. Het was een hele klus om de voormalige Gouden Klok om te toveren tot een stijlvol restaurant met zeven hotelkamers van hoogwaardige kwaliteit. ,,Het is helemaal gestript.’’

Meerwaarde voor de regio Van LEADER-subsidie had de nieuwe medeeigenaar nog nooit gehoord. Totdat Anke Bijlsma van Theaterkerk Nes hem erop wees. Sytze twijfelde geen moment en deed een aanvraag met behulp van Streekwurk. ,,Die eerste aanvraag werd afgewe zen. Achteraf is dat goed geweest, want daardoor ben ik beter gaan nadenken hoe ik met dit project iets op poten kan zetten dat meerwaarde voor de regio heeft.’’ Berber Dedden die in de adviescommis sie van Streekwurk zit, motiveerde hem om een plan te bedenken dat breed gedragen wordt vanuit de samenleving. Sytze zocht verbinding met dorpsbe woners en lokale ondernemers en kwam op het idee om in het hotel een ontmoetingsruimte te creëren die gebruikt kan worden voor vergaderingen en tevens dienst doet als Toeristisch Informatie Punt. ,,In tegenstelling tot bij de eerste aanvraag, geloofde ik er dit keer écht in’’, zegt Sytze.

Aardappelen van de boer Nu, een jaar na de opening van Zee van Tijd in Holwerd, kan Sytze zeggen dat het in de praktijk ook echt zo is gelopen zoals hij het in zijn projectplan had beschreven. Vergaderingen van onder andere Dorpsbelang vinden bij hem in de ontmoetingsruim te plaats, de patat wordt gemaakt van de aardap pelen van de boer even verderop en voor het huren van een fiets stuurt Sytze zijn gasten naar Fietsver huur Holwerd. ,,Ik raad mensen aan in ons dorp al een fiets te huren en dan op de fiets naar de boot te gaan. Dat scheelt lange rijen, zowel met de auto voor de boot als bij de fietsverhuur op Ameland. Fietsverhuur Holwerd begon met tien huurfietsen, nu hebben ze er al honderdvijftig’’, lacht Sytze. Ook werkt hij met een dorpsbewoner aan een wandel route naar de zeedijk en onlangs heeft hij zelfs een Holwerter kruidenbitter geïntroduceerd, met dank aan wadloper Dirk van Dijk.

Dit is volgens Berber Dedden precies het effect dat ze bij Streekwurk voor ogen hebben met het verlenen van steun aan projecten als deze. ,,Het brengt zelfs nog meer teweeg in Holwerd dan ik in eerste instan tie had gedacht. Dit project komt de leefbaarheid op het platteland in Noordoost-Friesland ten goede en dat is precies waar LEADER voor is bedoeld.’’

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSL Â N | 27

‘We willen van een 7,5 naar een 9’

Toeristen hebben deze zomer hun ogen weer uitgekeken in Dokkum. Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen zijn kritischer: het kan altijd mooier en beter. Daarom is eind vorig jaar de Werkgroep Binnenstad Dokkum opgericht. Hierin zitten vertegenwoordigers van bewoners, winkeliers, horeca, vastgoed, cultuur, architectuur en historische verenigingen. Waar houdt deze nieuwe werkgroep zich mee bezig?

We vroegen het aan contactwethouder binnenstad Aant Jelle Soepboer, ondernemer Bert Reinders en bewoner Johan Wijnsma. Reinders is voorzitter van de Ondernemersvereniging Dokkum (OVD), Wijnsma is vertegenwoordiger van de 1200 binnenstadbe woners en voorzitter van de wijkraad binnenstad.

Toekomstbestendig

Wijnsma: “Nu de werkgroep er is kunnen we samen weloverwo gen stappen maken. We doen de oogkleppen af, brengen focus aan en houden rekening met elkaars belangen.” Soepboer: “We hebben een ongelooflijk mooie binnenstad, het is belangrijk om een goede balans te hebben en houden tussen wonen, onder nemen en recreëren.” Reinders: “We zorgen samen voor een toekomstbestendige binnenstad, die we met trots aan volgende generaties doorgeven. We willen van een rapportcijfer 7 naar een 9 en zitten misschien wel al op een 7,5. Er moeten plannen klaarliggen voor locaties waar ruimte vrijkomt, zoals het Hard draverspark, de voormalige Groen van Prinstererschool en de gemeentewerf. Je moet erbij zijn op het moment dat je iets kunt veranderen. De binnenstad zelf verandert van winkelgebied naar een verblijfsgebied met bewoners, dagjesmensen, toeristen en natuurlijk nog steeds winkelend publiek. Horeca is steeds sterker

vertegenwoordigd, we hebben minder grote en meer kleine win kels en steeds meer pandeigenaren met hart voor de binnenstad. Ook vereist het aanpassingen van openbare ruimtes, zoals groen voorzieningen, bestrating, verlichting, straatmeubilair, etc. Van onderop is een beweging actief van mensen die wat willen met de binnenstad en het fijn vinden dat de gemeente en bewoners daaraan bijdragen.”

Evenwicht

Wijnsma: “Op dinsdag 8 november organiseren we een avond met binnenstadbewoners, om te vragen wat zij belangrijk vin den. We vinden het als bewoners belangrijk dat onze belangen

‘We zorgen samen voor een toekomstbestendige binnenstad, die we met trots aan volgende generaties doorgeven’
28 | NOARDEAST-FRYSL Â N ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST WERKGROEP BINNENSTAD DOKKUM

worden gehoord én zijn intrinsiek gemotiveerd om iets moois te maken van Dokkum. Het mooie van de werkgroep is dan ook dat alle belangengroeperingen erin zitten, ook ambtenaren die wel willend zijn en reflecteren op wat er speelt. Zo is er een onderzoek geweest naar de druk op parkeerruimte in de binnenstad. We wil len van de Harddraver een mooi park maken, maar óók parkeer ruimte houden. Met de werkgroep kunnen we erover praten hoe we dit in evenwicht houden.”

Soepboer: “Het is belangrijk dat we allemaal aan tafel zitten om belangen af te wegen. Wij willen als gemeente een betrouwbare overheid zijn. We denken na over hoe wij ons verhouden tot de stad en de hele gemeente. Daarbinnen valt de binnenstad. Er is ambitie; dankzij de werkgroep komt er meer schwung in de zaak. We hopen dat er ook begrip is voor ons ambtenarenapparaat en dat we elkaar vertrouwen in wat wel en niet kan.” Wijnsma: “De ambtenaren in de werkgroep denken absoluut mee. Bovendien weten zij ook veel van bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden.”

Reinders: “De stad wordt al steeds mooier: gevels worden aange pakt en er is veel meer groen. Ook de geveltuintjes - een initiatief van onderop - zijn fantastisch. Iedereen steekt elkaar daarmee aan. Als ik mensen Dokkum laat zien zijn ze verbaasd en verrukt:

het was het best bewaarde geheim van Nederland, dat nu steeds bekender wordt.” Soepboer: “De Stads Ontwikkelings Maatschap pij (SOM) stond aan de basis van al die mooie geveltjes. Ook al zo’n prachtige samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en bewoners. Andere gemeenten zijn al jaloers en nemen dit ini tiatief over. Het is duidelijk: wij slijpen hier aan een al schitterende diamant.” Wijnsma: “We doen dat allemaal vanuit een intrinsieke motivatie om de stad nog beter te maken. We zijn trots op ‘ôns stadsje’.”

Contactwethouder

Soepboer is contactwethouder voor de binnenstad. Alle wethouders van Noardeast-Fryslân zijn naast hun portefeuille contactwethouder voor een bepaald gebied. Soepboer: “We hebben korte lijntjes met de dorpen- en wijkcoördina toren en voelen ons extra verantwoordelijk voor het gebied waarvoor we contactwethouder zijn.” Wijnsma: “Daardoor ben je goed op de hoogte en begrijp je de context van wat bewoners en ondernemers inbrengen.”

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSL Â N | 29
30 | NOARDEAST-FRYSL Â N ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST IS ER PERSPECTIEF VOOR AGRARISCHE ONDERNEMERS IN NOARDEAST FRYSLÂN? WieniaMelkveebedrijfCollegebezoekOostrum

Na het zomerreces is het college van B&W weer gestart met de maandelijkse bedrijfsbezoeken. Op deze manier horen de bestuurders uit eerste hand wat er speelt bij bedrijven en in verschillende branches. Op 16 augustus jl. bezocht het college Maatschap Wienia in Oostrum, een van de grotere melkveebedrijven in onze gemeente. Zowel binnen het bedrijf als in de gehele agrarische sector is er veel dynamiek dus er was genoeg te bespreken. Tijdens de gastvrije ontvangst en een uitgebreide rondleiding kwamen alle facetten van de bedrijfsvoering voorbij.

Anne Pieter Wienia nam het bedrijf 30 jaar geleden samen met zijn broer Meine over van zijn ouders. Daarmee kwam de 2e generatie aan het roer in Oostrum. In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de gebouwen, asbestverwijdering en energie-op wekking waarmee het bedrijf up-to-date en toekomstbestendig is gemaakt. Als grootbedrijf probeert Maatschap Wienia zo veel mogelijk in een kringloop te denken en te werken. De maatschap heeft 2 vaste personeelsleden in dienst, hiernaast wordt er naar behoefte gebruik gemaakt van flexibele krachten.

Begin dit jaar trad Broer Meine uit de maatschap en sinds 1 mei runnen Anne Pieter en zijn echtgenote Lysbeth het bedrijf samen met beide enthousiaste kinderen, twee vaste medewerkers en twee flexibele hulpen. Zoon Auke Sybren werkt deels op het bedrijf en bij loonbedrijf De Graaf, dochter Anna Tjitske studeert diergeneeskunde en assisteert wanneer zij kan. Na het afronden van haar studie in Utrecht wil zij terugkeren naar Fryslân en ook deels op het bedrijf blijven werken.

Ondanks de veranderende en behoorlijk uitdagende wet- en regelgeving blijven deze ondernemers positief en richten ze zich op kansen en mogelijkheden. Ze hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd in hun stallen met als doel het bedrijf duurzamer te maken en het dierenwelzijn verder te vergoten. De koeien gaan hiernaast nog steeds zo veel mogelijk naar buiten (minimaal 120 dagen per jaar 6 uren per dag).

Het bedrijf wekt eigen energie op middels maar liefst 1700 zon nepanelen die op het dak van de nieuwste stal liggen. Naast het ‘boeren’ zien zij kansen in regionale samenwerking en het opwekken van duurzame (wind)energie en biogas. Zo werken zij op verschillende terreinen samen met onder andere regio nale akkerbouwers. Maatschap Wienia is een mooi, solide en toekomstbestendig bedrijf dat zeker perspectief heeft en een visitekaartje is voor onze gemeente.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSL Â N | 31

Nieuw in de gemeente

We mogen wederom een aantal mooie nieuwe winkels en ondernemers in de gemeente verwelkomen. Deze keer zetten we een drietal in het zonnetje! Heeft u tips voor deze rubriek? Meld het bij i.vellinga@noardeast-fryslan.nl

Dreadhouse

HOOGSTRAAT 32 DOKKUM

Sinds 15 augustus is alles wat met dreadlocks te maken heeft in de Hoogstraat te vinden: Amarens de Vries is daar gestart met een speciale dreadlock-shop. In de winkel verkoopt ze zelfgemaakte dreads maar ook alles omtrent de verzorging, accessoires en tools. Ook kan je er op afspraak terecht voor het bijwerken en zetten van dreads.

Amarens raakt als dochter van een kapster al op jonge leeftijd gefascineerd door bijzondere kapsels en de dreads van een klant van haar moeder. Toen ze vervolgens eens een dread salon bezocht raakte ze er door gepassioneerd. Ze volgt verschillende cursussen en stukje bij beetje begint ze met haar eigen dreadhouse binnen de kapsalon van haar moeder. Toen ze in de binnenstad van Dokkum ging wonen, groeide ook de wens voor een eigen salon/winkel daar en dat is nu werkelijkheid geworden.

De ene helft van de dag is Amarens bezig met klanten in haar salon en de andere helft van de dag is ze druk met opdrachten. Klanten en aanvragen komen vanuit heel Nederland en ook regelmatig vanuit het buitenland. Meer informatie over Amarens en haar winkel lees je op: www.amysdreadhouse.nl en op haar instagram- en Facebook-pagina.

HiP Asian Food and More

HELLINGPAD 8 DOKKUM

Sinds begin juni is Dokkum een Aziatisch en sushi-restaurant rijker; Hip Asian Food and More. Het restaurant is eigendom van Pascal Kooistra en Ilse Terpstra en is gevestigd op een bijzondere plek, namelijk het voormalige pannenkoekschip dat ligt aan De Helling net buiten de oude binnenstad van Dokkum. Tijdens het eten kun je dus genieten van het mooie zicht over de Dokkumer Ee en de Molen Zeldenrust. De naam HiP is een samenvoeging van de voorletters van Hester, Ilse en Pascal die dit concept met zijn drieën bedachten. Zij misten dit in en om Dokkum en er was nog nergens goede sushi te verkrijgen.Pascal is een ervaren kok en Ilse en Hester zijn actief in de bediening.

Bij het restaurant staan versheid en eenvoud centraal. HIP werkt daarom zoveel mogelijk samen met kleinere leveranciers uit de regio. Op de menukaart staan starters, sharing plates, pokebowls en losse sushi. Ook lunches en borrels kunnen worden verzorgd. Meer informatie staat op:

Foto: Em it's Em Photography Foto's: MarcelR Fotografie Foto: in-dokkum.nl
www.hipasianfoodandmore.nlAmy’s
32 | NOARDEAST-FRYSL Â N ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Noardeast Fryslân

CADEAUWINKEL EN ATELIER

OP ‘E KLAAI

LANGEBUORREN 41 HALLUM

Haar jarenlange ervaring als jeugdzorgwerker op de groep was voor Pauline Scheeringa de aanleiding voor het openen van een mooie cadeauwinkel met dagbesteding aan de Langebuorren in Hallum. Ze zag hoe belangrijk het is voor mensen om deel uit te maken van de samenleving en zich te kunnen blijven ontwikkelen. Binnen een vertrouwde en veilige werkomgeving werken deelnemers van de dagbesteding aan hun talenten en persoonlijke

Cadeauwinkelgroei.

Op ‘e Klaai verkoopt antieke meubels en woonaccessoires, duurza me huis-, tuin-, en keukenaccessoires en natuurlijke verzorgingsproducten. Met de duurzame lijn wil Pauline inspireren: door simpele kleine keuzes te maken, kunnen we al samenwerken met de aarde en haar beschermen. Later dit jaar start ze een kunstatelier waar diverse activiteiten en workshops kunnen worden gevolgd. Het assortiment wordt dan uitgebreid met producten en werken uit het atelier.

De duurzame producten vindt u ook in de webshop. Leuk als cadeautje voor een ander of voor uzelf! Meer informatie op www.opeklaai.nl

De Ondernemersschool Noord Oost Friesland

Denk je ook wel eens aan het starten van een eigen winkel, res taurant of bedrijf? En kun je wel wat hulp in de voorbereiding of een duwtje in de rug gebruiken? Denk dan eens aan het volgen van onze Ondernemersschool. We starten weer een groep op 3 oktober a.s. in De Molkfabryk in Burgum.

Meer informatie over het programma en de data is te vinden: www.qredits.nl/academy/ondernemersschool en op onze

website: www.noardeast-fryslan.nl/startende-ondernemers De kostprijs voor de school bedraagt normaliter EUR 332,75. Ben je inwoner van een van de 4 Noordoost Friese gemeenten; dan kun je de school met korting volgen en betaal je EUR 100,- .

Meer informatie over de inhoud van de startersavonden of alvast aanmelden? Mail dan naar Ingrid Vellinga op i.vellinga@ noardeast-fryslan.nl

Foto's: Bram Buruma
LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSL Â N | 33

Eelke Zwart helpt mensen weer op wolkjes lopen

Schoenmakers die zich louter bezighouden met reparaties; die kunnen het nog wel eens moeilijk krijgen, meent Eelke Zwart. De ontwikkelingen binnen de schoenenbranche staan nooit stil, en daar heeft de Meesterschoenmaker uit Dokkum dan ook altijd op geanticipeerd. ,,Ons bedrijf is door mijn overgrootvader begonnen in Buitenpost in 1887. Mijn opa verhuisde het bedrijf naar Dokkum, waar mijn vader het weer van hem overnam. Op mijn 18e ben ik na de HAVO in de zaak gekomen. Inmiddels ben ik al weer meer dan veertig jaar ook voetspecialist. In die veertig jaar is het vak enorm veranderd. We hebben bijvoorbeeld tien jaar lang een schoenen winkel gehad, maar op een gegeven moment waren we zo'n acht maanden in het jaar aan het uitverkopen. Dat was gewoon niet leuk meer." Zwart sloot de deuren van de schoenwinkel, om vervolgens op de Koornmarkt door te gaan als schoenmaker die zich richt op

drie pijlers: reparatie, verkoop en voetzorg. Vooral die laatste pijler maakt dat het bedrijf een groeispurt maakt..

Kijken naar de oorzaak van een probleem ,,Er komt steeds meer aandacht voor preventie. Veel mensen lopen met klachten rond, die eenvoudig te verhelpen zijn door goede schoenen te dragen met daarin persoonlijk op maat gemaakte voet bedden. Als iemand rugklachten heeft, kan dat bijvoorbeeld komen doordat iemand beenlengteverschil heeft en dat al lopende altijd corrigeert. Wij horen regelmatig mensen zeggen dat ze drie keer per jaar naar de kraker moeten. Dat is echter vaak geen oplossing, maar slechts bestrijding van de klachten. Wat wij doen is op zoek gaan naar de oorzaak van het probleem en dát oplossen door het aanme ten van een persoonlijk voetbed, ook wel steunzolen genoemd."

34 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Vitale werknemers dankzij persoonlijke voetbedden Zwart ziet dat steeds meer mensen door de huisarts of fysiothera peut naar hem doorgestuurd worden. Ook bedrijven, die het welzijn van hun medewerkers voorop hebben staan én ziekteverzuim willen voorkomen, sturen hun medewerkers door voor voetzorg. ,,Er zijn veel branches waarin medewerkers te maken hebben met voetpro blemen, bijvoorbeeld omdat zij lichamelijk zwaar werk doen of veel op de benen moeten staan. In de zorg, horeca, winkels, bouwbedrij ven, noem maar op. Gemiddeld zet een mens tussen de vijf- en tien duizend stappen per dag en in die branches vaak nog veel meer. Als al die stappen, door doorzakken van de voet, gecorrigeerd moeten worden, levert dat op termijn gegarandeerd klachten op. Terwijl het relatief gemakkelijk te voorkomen is.

Vraag naar voetbedden gegroeid

In coronatijd is de vraag naar persoonlijke voetbedden enorm ge groeid, en het einde van die groei is volgens Zwart nog niet in zicht. ,,Dat komt onder andere omdat veel meer mensen zijn gaan wande len in coronatijd. Ook is er meer aandacht gekomen voor gezond

heid en wordt langzaamaan het beeld dat 'steunzolen voor oude mensen zijn' doorbroken." Het doet Zwart goed om ook steeds meer jongere mensen in zijn zaak te zien die komen voor het aanmeten van een persoonlijk voetbed. ,,Iedere voet zakt namelijk vroeg of laat door. Dat levert niet altijd direct klachten op, maar wel op termijn. Gelukkig is daar altijd wat aan te doen om dat te voorkomen."

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 35

Nieuwe stationsgebied Feanwâlden werkt als een trein

Dat het bus- en treinstation in Feanwâlden de afgelopen tijd een boost heeft gekregen mag duidelijk zijn. Na de aanleg van de Centrale As is het station opnieuw ingericht en is het ruimer, veiliger en overzichtelijker geworden voor de reizigers. Wethouder Kees Wielstra van de gemeente Dantumadiel en vervoerkundige Peter Dijk van Arriva Nederland zijn allebei onder de indruk. ,,En als kers op de taart zitten we hier ook nog in de leukste koffiezaak van Fryslân’’, zegt Peter Dijk.

De eigenaren van koffie-lunchroom De Ferbining hebben net te horen gekregen dat ze zijn uitgeroepen tot de leukste koffiezaak van Fryslân, dus de vlagjes hangen buiten. ,,Feanwâlden heeft een hubfunctie en dit stationsgebouw speelt daar een belangrijke rol in’’, stelt Kees Wielstra. Peter Dijk weet uit ervaring dat je lang niet overal zo’n koffiezaak hebt waar je op een prettige manier kunt wachten. ,,Dat werkt als een trein’’, lacht hij. Dat er nu in Fean wâlden – in tegenstelling tot Buitenpost – twee keer per uur een sneltrein (Groningen-Leeuwarden) stopt heeft volgens de ver voerkundige vooral te maken met de ligging van Feanwâlden aan de Centrale As. ,,De bussen hebben hier een perfecte aansluiting op Dokkum en Burgum’’, legt Peter uit.

36 | DANTUMADIEL ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Verdwenen bushaltes

Toch maakt de wethouder zich ook zorgen over de recente ont wikkelingen op vervoersgebied. ,,In Dantumadiel zijn een aantal bushaltes verdwenen, zoals die bij het station van De Westereen. Dat heeft impact op inwoners die minder mobiel zijn.’’ Volgens Peter Dijk probeert de vervoerder de hoofdstructuur zo goed mogelijk in stand te houden. Maar als er te weinig gebruik wordt gemaakt van een bepaalde bushalte of buslijn dan moeten ze individuen soms teleurstellen. ,,In dat soort gevallen proberen we vervolgens wel in oplossingen te denken en maatwerk te leveren. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld de Opstapper bellen.’’ Wielstra voegt er aan toe dat de gemeente er ook aan zit te denken om het doelgroepenvervoer, zoals Jobinder, te koppelen aan het openbaar vervoer. ,,Dat zou verder doorontwikkeld kunnen worden. Als gemeente kijken we al een hele poos naar nieuwe vormen van vervoer. We werken bijvoorbeeld ook aan een plan om een pilot te draaien met vervoer door vrijwilligers voor korte ritjes. En er wordt gekeken naar veilige fietsroutes voor elektrische en gewone fietsen.’’

Betalen met bankpas Peter Dijk stelt dat hij als vervoerkundige ook altijd aan het vooruitkijken is. ,,Wij proberen het gebied zo goed mogelijk te ontsluiten, maar het gedrag van de mens daarachter blijft veranderen. Vijftig jaar geleden waren er nog minder auto’s en nu staat duurzaamheid weer hoog op de agenda. Daar moeten wij als vervoersmaatschappij op inspelen.’’ Ook probeert Arriva met campagnes meer mensen enthousiast te maken voor het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld de uitstapjescampagne waar we een voordelig samenreisticket aanbieden om met het hele gezin een uitstapje in Fryslân te maken. In de toekomst kunnen reizigers gewoon met hun betaalpas in- en uitchecken, waardoor het laagdrempeliger wordt om te reizen. ,,Hoe meer reizigers van de bussen en de treinen gebruik maken, hoe beter wij de dienstrege ling daar op kunnen aanpassen’’, stelt Dijk. Kees Wielstra: ,,Mensen moeten misschien weer ervaren hoe mooi en gemakkelijk het is om met de bus of de trein te reizen. Vooral hier in Feanwâlden hebben we echt een unieke locatie.’’

Kees Wielstra en Peter Dijk bij het vernieuwde station in Feanwâlden waar het een komen en gaan van reizigers is.
LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST DANTUMADIEL | 37
0511 - 472025 Rijksstraatweg 139, Hurdegaryp info@bosgra.nl www.bosgra.nlGroots in buiten Joh. Bosgra BV in Hurdegaryp is voor professionals en particulieren het adres voor alle tuin- en parkmachines, gereedschappen, werkkleding, aanhangwagens en nog veel meer. Als familiebedrijf met ervaren en gedreven medewerkers adviseren wij u graag over de juiste materialen voor uw bedrijf. In onze moderne werkplaats kunnen alle verkochte machines worden onderhouden, gerepareerd en gekeurd door ervaren monteurs. Joh. Bosgra BV Hurdegaryp Persoonlijk advies nodig? Kom langs of bel ons op 0511 – 472025. Voor gehele assortiment zie www.bosgra.nl Uw partner tuinmachines,voorgereedschapennogveelmeer ARCHITECTUUR MET IDENTITEIT, FUNCTIONALITEIT EN BETROKKENHEID VLEESMARKT 7 9101 MH DOKKUM OOSTERKADE 1 9711 RS GRONINGEN IJSSELKADE 60 8261 AH KAMPEN WWW.ADEMA ARCHITECTEN.NL

Wethouders Dantumadiel bezoeken camping Botniahiem in Damwâld

Onlangs brachten de wethouders van het college van Dantumadiel een bezoek aan camping Botnia hiem in Damwâld. Begin vorig jaar werd de camping overgenomen door Johannes en Anouk Rosier. De camping stond al een tijdje te koop en vooral Johan nes was zeer geïnteresseerd. Zijn vrouw was eerst iets minder gecharmeerd van het idee maar toen vrienden aangaven dat ze niemand anders wisten die zó geschikt waren voor het runnen van een camping begon het ook bij haar te kriebelen. Er werd een bezichtiging aangevraagd en na een rondleiding waren ze verkocht, met name door de unieke locatie in de Fryske Wâlden. ‘At we wat wolle, moat it no, we binne no noch jong’ zegt Johannes.

Andere tak van sport

De nieuwbakken ondernemers komen beide uit geheel andere vakgebieden; Johannes was agrarisch dienstverlener en deed veel hovenierswerk en be

stratingswerkzaamheden. Anouk werkt (ook nu nog) in de zorg in Drachten maar haar ouders hadden ook een camping en daardoor maakte ze al jong kennis met deze branche. Vooral het contact met de diverse groepen mensen sprak beide erg aan.

In een nieuw jasje Momenteel is Johannes druk bezig met het opknap pen van de diverse gebouwen; de grote zaal is opgeknapt en het sanitair-gebouw is gerenoveerd. Ook zijn er ondertussen mooie glamping tenten ge plaatst die volop worden verhuurd. Het stel wil stap voor stap alles moderniseren. De doelgroep is in de vakantieperioden gezinnen en na de vakanties meer gericht op ouderen. Vooral de camperplaatsen zijn bij die laatste doelgroep erg in trek. De van oudsher mooie samenwerking met het naastgelegen open luchtmuseum de Sûkerei is nog steeds intact. Voor meer informatie zie ook www.botniahiem.nl

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST DANTUMADIEL | 39

denken | bouwen | leven

Wat wij doen is meer dan bouwen alleen. We denken mee en creëren samen met onze opdrachtgevers creatieve oplossingen. Of het nu gaat om seriematige bouw of bouwen onder architectuur: wij stellen ons exibel op. (Be)denken, (be)bouwen, (be)leven. Voor nieuwbouw, verbouw, service en onderhoud.

Zoom 13 · 9231 DX · Surhuisterveen 0512 - 36 80 70 info@bouwbedrijf-vandijk.nl bouwbedrijf-vandijk.nl
Wilt u bouwers van Van Dijk? Dan krijgt u bouwers van Van Dijk! Vast team, vaste kwaliteit.

opDantumadielWethoudersgemeentebezoekbij

Carfix Heidstra in Damwâld

De wethouders van gemeente Dantumadiel gaan regelmatig bij bedrijven op bezoek. Zo brachten ze onlangs een bezoek aan Carfix Heidstra autoschade. Bijna 25 jaar geleden begon Jan Jaap Heidstra met zijn allround autoschadebedrijf op bedrijventerrein de Moarren in Damwâld. Er is een samenwerking met alle verzekeraars en Carfix is een Univé erkend autoschadehersteller. Het professionele team herstelt snel, veilig én goed en voor alle merken en type auto’s. Jan Jaap: “een beschadiging aan je auto is altijd vervelend, of het nou gaat om een kras of een kromme velg. Schade komt ook altijd op een ongelegen tijdstip. Bij Carfix vinden we dat het her stelproces zo soepel mogelijk moet verlopen. Hier ondersteunen wij dan ook graag bij”.

Groot aanbod Gedurende de jaren breidde het aanbod behoorlijk uit met een straalafdeling en compleet velgenherstel maar er worden ook de meest bijzondere Oldtimers geheel gerestaureerd. Het ‘alles onder 1 dak’ concept werkt zeer goed maar zorgde tevens voor ruimte gebrek. De afgelopen periode werd er daarom een grote aanpandige loods gebouwd en hierdoor heb ben Jan Jaap en zijn vrouw Wieke voorlopig weer extra ruimte voor hun nieuwe ideeën en plannen. Bij Carfix staat de klant centraal en kwaliteit voorop. Voor meer info over alle bedrijfsonderdelen kijkt u op

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMENDwww.carfix-heidstra.nlNETWERK NOORDOOST DANTUMADIEL | 41
42 | TYTSJERKSTERADIEL ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

,,Eervol en een prachtige uitdaging’’

Van de Schotse Hooglanden naar het Friese platteland. Torenhoge bergen, schitterende lochs, bossen en het Gaelisch maken plaats voor uitgestrekte weilanden, meren, de Waddenzee en de Fryske taal. Thuis komen na een vakantie is voor Caroline de Pee geen probleem. Al is het dit keer extra wennen. Immers, thuis is voor haar niet alleen Franeker. Sinds kort is het ook Tytsjerksteradiel, de gemeente waar ze de komende vier jaar als wethouder aan de slag gaat. ‘Eervol en een prachtige uitdaging’, zo twittert de politica, die daarvoor in Waadhoeke actief was.

Eervol en een prachtige uitdaging. Mooi gezegd. Politiek correct. De Pee lacht. ,,Ja, dat klopt. Maar het is ook zo. Natuurlijk had ik als wethouder in Waadhoeke graag doorgegaan. Ik had verwacht dat het CDA in elke combinatie wel nodig zou zijn, maar dat was niet het geval. Dat was een tegenvaller. Na 8 jaar wethouder, eerst in Franekeradeel en daarna in Waadhoeke, hield het op. Gelukkig was daar Tytsjerksteradiel. Het CDA in die gemeente zag in mij de juiste kandidaat om wethouder Gelbrig Hoekstra op te volgen. Ik ben trots dat ik gevraagd ben, ik vind het bijzonder dat ik weer voor de overheid mag werken. Ook in Tytsjerksteradiel wachten mij genoeg uitdagingen. Die schuw ik niet. Ik ben een winnaar en leg de lat hoog. Ik kan er verschrikkelijk van balen als dingen minder goed gaan.’’

In Tytsjerksteradiel zijn alle drie de wethouders vrouw. Tytsy Wil lemsma (FNP), Berber van Zandbergen (GL/PvdA) en Caroline de Pee (CDA). Een bijzonderheid want gemeenten waar enkel vrou welijke wethouders aan het roer staan, zijn op één hand te tellen. De Pee: ,,Man of vrouw, dat maakt niet uit. Je wordt beoordeeld op wat je doet. Daar zijn we in Fryslân ook heel nuchter in. Ik heb een goed gevoel bij de samenwerking. De nieuwe wethouders gaan voor succes en halen alles uit de kast om er vier mooie jaren van te maken. Daar heb ik alle vertrouwen in.’’

Gedreven, ambitieus, dat is Caroline de Pee (45). Dat was ze als basketbalster al. De Friezin, geboren in Kollum, speelde in de landelijke eredivisie en maakte zelfs deel uit van het Nederlands team. De Pee weet wat scoren is en is een echte teamspeelster.

,,Politiek is ook samenwerking. We kunnen alleen iets bereiken door met alle partijen samen te werken. Door een breed draag vlak te creëren. Door beleid te maken dat werkt voor mensen, voor de ‘mienskip’. Daar gaan we voor.’’

,,Natuurlijk denken we niet over alles hetzelfde, maar uitein delijk willen we maar één ding, namelijk dat Tytsjerksteradiel bloeit. Door de coalitiepartijen is daar ook een coalitieakkoord voor opgesteld. Dat akkoord moeten we verder uitwerken, daar gaan we de komende vier jaar mee aan de slag. Wat kunnen we uitvoeren, waar liggen de prioriteiten? Er komt veel op ons pad. In mijn portefeuille zitten de volgende zaken: Economische Zaken, Onderwijs, Sport en Sociaal Domein. Ik hoef me zeker niet te vervelen. Bezuinigingen in de zorg, de oplopende armoede, de economische gevolgen van de oorlog in de Oekraïne… Er speelt van alles.’’

De komende tijd wil Caroline de Pee graag kennismaken met on dernemers en de besturen van de ondernemersverenigingen in de gemeente. ,,Het is belangrijk om uit eerste hand te weten wat er bij de ondernemers speelt. Denk alleen maar aan de stikstof problematiek, het tekort aan werknemers of de knelpunten rond de energievoorziening. In het nieuwe coalitieakkoord hebben wij een aantal specifieke speerpunten benoemd. Eentje daarvan is het versterken van de relatie arbeidsmarkt, onderwijs en econo mie. Een andere is meer aandacht voor innovatieve ontwikkelin gen. Vanuit mijn portefeuille ga ik daarmee aan de slag. Samen de schouders eronder zetten, ik heb er zin in.’’

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN CAROLINE DE PEE NIEUWE WETHOUDER IN TYTSJERKSTERADIEL
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL | 43
MJ transportBorger bv - Voor al uw containertransport - Verhuur van containers voor afval van 10 t/m 40 kuub - GMP gecertificeert voor agrarische produkten MJ Borger transport bv | Tibsterwei 4d | 9131 EG Ee info@mjborgertransport.nl /www.mjborgertransport.nl | tel 0654780643

Portefeuilleverdeling nieuw college Tytsjerksteradiel

Dinsdagavond 12 juli zijn tijdens een extra raadsvergadering drie nieuwe wethouders benoemd en geïnstalleerd. Caroline de Pee uit Franeker (CDA), Berber van Zandbergen uit Mûnein (partijcombi natie PvdA/GL) en Tytsy Willemsma uit Bornwird (FNP) vormen het nieuwe college van wethouders voor Tytsjerksteradiel. Het college heeft in de eerste vergadering op 13 juli de portefeuilles verdeeld:

Burgemeester Jeroen Gebben

• Algemeen bestuurlijke zaken

• Openbare orde en veiligheid

• Politie

• Brandweer

• Coördinerend portefeuillehouder overheidsparticipatie

• Burgerzaken en verkiezingen

• Communicatie en dienstverlening

• Lid klankbordgroep raadsprogramma (proces)

Wethouder Tytsy Willemsma: 1e loco-burgemeester

• Financiën en belastingen

• Organisatie en Ontwikkeling

• Beheer openbare ruimte

• Afvalinzameling

• Verkeer en vervoer

• Recreatie en toerisme

• Kultuer & Frysk

• Europa en internationalisering

Wethouder Caroline de Pee: 2e loco-burgemeester

• Sociaal Domein

• Sport en sûnens

• Onderwijs

• Economische zaken

Wethouder Berber van Zandbergen: 3e loco-burgemeester

• Ruimte

• Duurzaamheid en transitievisie warmte

• Milieu

De gemeenteraad heeft voor deze bestuursperiode een raadspro gramma ‘Samen in actie voor Tytsjerksteradiel’ opgesteld. In het raadsprogramma zijn onderwerpen opgenomen waarover over eenstemming is bereikt, het verbindt daarmee de fracties. Op deze onderwerpen vindt de gemeenteraad het van belang om vooraf richting te geven. De gemeenteraad wil op deze manier vormge ven aan een andere manier van samenwerking in de raad én tussen de gemeenteraad en het college.

Aanvullend op het raadsprogramma is door de coalitiepartijen FNP, CDA en PvdA/GL een coalitieakkoord opgesteld. Hierin staan de speerpunten van de coalitie voor de komende vier jaar. Onder de titel 'Tytsjerksteradiel Bloeit' hanteren de coalitiepartijen ‘mens cen traal’ en ‘behoud van het landschap’ als centrale uitgangspunten. Na de zomer werkt het nieuwe college het raadsprogramma en het coalitieakkoord verder uit in een college-uitvoeringsprogramma.

Op de foto vlnr: Maaike van Gils (gemeentesecretaris), Tytsy Willemsma, Caroline de Pee, Jeroen Gebben (burgemeester) en Berber van Zandbergen.
LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL | 45

pigment is en er met een speciale techniek gepigmenteerd wordt ontstaat er minder trauma aan de huid. Wenkbrauwen hairstroke, powder, ombre, ingeschaduwd of combi hairstroke/powder. Eyeliner op diverse manieren te zetten en ook uw lippen kunnen worden behandeld in diverse kleuren of om uw eigen kleur beter uit te laten komen en een mooie strakke cupidoboog te vormen.

meer, een subtiele eyeliner en mooie strakke lippen zonder er ook maar een moment mee bezig te hoeven zijn. Het kan allemaal. Lijkt dit u ook heerlijk en wilt u meer weten over wat ik voor u kan doen, neem een kijkje op de website of bel of mail vrijblijvend. voor elk deel

Bela Bela Permanente make-up Zwannie van der Wal MC de BirdaarderstraatwegSionsberg, 70 9101DC Dokkum, 1e etage T. 06 www.belabela.nlEmail51293615info@belabela.nl

Houthandel Barkmeijer

Houtbewerking

Houthandel Barkmeijer is dé groothandel voor hout, plaatmateriaal, deuren en isolatie voor de professionele verwerker. Naast de handel in deze producten, bewerken wij veel hout in onze machinale afdeling. & Zn. B.V. Riddersmaweg 2 9291 NC Kollum T 0511 45 25 25 F 0511 45 34 07 verkoop@barkmeijerbv.nl I www.barkmeijerbv.nl

Dé houthandel van HoutenNoardeast-Fryslân.gevelbekledingDeuren
J.HouthandelBarkmeijer
E
Bijhetinleverenvandezeadvertentiekrijgtu10%kortingopeenbehandeling!energie
van je +31onderneming(0)512342418 www.hosoil.nl

Onthulling bord Zonnecentrale Trynergie door wethouder Van

Op woensdag 24 augustus heeft wethouder Van Zandbergen het informatiebord van de zonnecentrale in Gytsjerk van energiecoöperatie Trynergie onthuld.

Hiermee markeert de energiecoöperatie haar grootste opwekproject tot nu toe. De zonnecentrale is onder leiding van vrijwilligers van Trynergie in 2020 aangelegd op het dak van de loods van Grondbedrijf Jelle Bijlsma B.V. door ASN installaties uit Dokkum. Het was in dat jaar het grootste collectieve opwekproject van Nederland. Met 3.500 zonnepanelen wekt de coöperatie gedurende zestien jaar duurzame energie op voor ruim 300 gezin

nen waarbij de winst naar de Mienskip gaat. Door de coronamaatregelen in 2020 was het niet mogelijk de zonnecentrale feestelijk te openen. Met de feestelijke onthulling van het informatiebord markeren we de start van dit project alsnog. Het bord is geplaatst naast de inrit van het Grondbedrijf Jelle Bijlsma B.V. op wiens dak de zonnecentrale is aangelegd.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMENDZandbergenNETWERKNOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL | 47

,,Dit college wil ambities realiseren’’

48 | ACHTKARSPELEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Het handboek voor de wethouder laat er geen twijfel over bestaan. Wethouder zijn is de mooiste hondenbaan die er is. Jouke Spoelstra (32), woonachtig in Drogeham en al vanaf 2016 wethouder in de gemeente Achtkarspelen, ziet het toch wat genuanceerder.

,,Een hondenbaan is het niet. Dat gaat mij te ver. Anders was ik allang uit de politiek gestapt’’, lacht hij. ,,Natuurlijk zitten er mooie en minder mooie kanten aan mijn werk. Je maakt lange dagen, het is een veeleisende baan en soms ben je de kop van Jut. Dat weet je. Aan de andere kant kun je als wethouder veel betekenen voor de ‘mienskip’. Je volledig inzetten voor de gemeente en haar inwoners, beleid maken, zaken voor elkaar krijgen… De balans is goed, de weegschaal slaat voor mij door naar de positieve kant. Ik vind het een prachtbaan.’’

Spoelstra (CDA) was al wethouder in Achtkarspelen en maakt ook de komende vier jaar onderdeel uit van het nieuwe college van B&W. De andere wethouders zijn Lea van der Tuin-Kuipers (CDA), Sierd Vegelin (GBA) en Tjibbe Brinkman (FNP). Oebele Brouwer is sinds 2019 burgemeester.

Spoelstra is een echte ‘wâldpyk’ en weet als geen ander wat er in zijn gemeente speelt. Natuurlijk is hij wethouder, maar dat betekent niet dat hij aan z’n bureau vastgeplakt zit en af en toe een lintje doorknipt. Spoelstra staat midden in de samenleving, is aanvoerder van het eerste elftal van voetbalvereniging Droge ham, is super actief op sociale media en goed benaderbaar. In zijn portefeuille zitten sport, recreatie en toerisme, financiën en eco nomie. Zeker op het financiële vlak liggen de nodige uitdagingen, aldus Spoelstra.

,,Voor de uitvoering van taken zijn gemeenten sterk afhankelijk van rijksbijdragen. Die bijdragen zijn lang niet altijd voldoende. Dat is echt een groot probleem. Toch willen we als college onze ambities realiseren. Omdat de sociale basis belangrijk is, moeten bestaande voorzieningen blijven bestaan. We zetten in op wonen, participatie en sport. Daarnaast speelt de economische ontwik keling een belangrijke rol. Goed werkgeverschap en arbeidsmarkt zijn Achtkarspelenspeerpunten.’’staat

bekend om de vele bedrijven in de agrari sche sector en niet te vergeten: de ‘bouwwereld’. Spoelstra ziet ze graag. ,,Er zijn hier veel zzp’ers actief, maar we hebben ook

wereldspelers, grote bedrijven als Stertil, Biddle, Enitor Primo, Avek en Haitsma Beton. Al die bedrijven koesteren we en willen we hier houden. Niet alleen de grote, die voor een gemeente het meest ‘sexy’ zijn. Nee, we willen voor alle bedrijven faciliteren, de dienst verlening op peil houden en waar mogelijk verbeteren. Vandaar dat we veel waarde hechten aan goed contact. Regelmatig overleg met ondernemersverenigingen, bedrijfsbezoeken… Als gemeente moet je goed bereikbaar zijn, dat vinden we belang rijk. Maar omgekeerd verwachten we ook initiatieven vanuit de dorpen en de bedrijventerreinen. Nogmaals, we gaan graag bij bedrijven op bezoek. Bij deze een oproep voor ondernemers om zich aan te melden.’’

,,Ons doel is het ondernemersklimaat versterken’’, vervolgt Spoel stra. ,,Upgraden van de centrumgebieden bijvoorbeeld, denk aan het nieuwe centrum van Surhuisterveen en straks Buitenpost. Maar ook kijken naar de mogelijkheden om bedrijventerreinen uit te breiden. Waar kansen liggen, benutten we die. De Swadde Bui tenpost en Quakkenburg Harkema staan als eerste gepland om uit te breiden. Lauwerskwartier is in een volgende fase gepland.’’ Ook de realisatie van een goed glasvezelnetwerk is belangrijk. ,,Dat gaat verder dan thuis Netflix kijken’’, glimlacht Spoelstra. ,,Economisch heeft zo’n snel netwerk veel voordelen. Niet alleen voor bedrijven wat betreft hun automatisering en IT-systemen, maar ook voor beroepen aan huis, thuiswerkers en scholieren.’’

Ook recreatie en toerisme is een kansrijke sector voor Achtkar spelen, laat Spoelstra weten. ,,Recreatie en toerisme zorgen voor investeringen en werkgelegenheid. Wij hebben de ambitie om die sector flink te laten groeien. Met als resultaat een stimule ring van de lokale economie, meer omzet, meer banen en als mooie bijkomstigheid: een betere leefomgeving voor onze eigen inwoners. Horeca, dagrecreatie, verblijf, nog meer goede fiets- en wandelroutes… Achtkarspelen heeft zeker potentie. Neem nu Theeschenkerij 't Landschap in Boelenslaan. Wat begon als een theeschenkerij met B&B is nu uitgebreid met luxe domes. Glam ping in de Friese Wouden. Dat is een mooi voorbeeld van goed ondernemerschap, van kansen benutten. Daar word ik vrolijk van.’’

ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN | 49
Auto Oostra Zoom 17 9231 DX Surhuisterveen info@auto-oostra.nlwww.auto-oostra.nl Tel: Mobiel:0512-36081806-30470770 Rp_Visitekaartje_V1.indd 1 01-09-17 19:00 HAAL ONS MAGAZINEKEUKEN-OP! Op zoek naar keukeninspiratie? Wilt u meer weten over de nieuwste trends en mogelijkheden op keukengebied? Lees dan ons gratis Keukenmagazine boordevol fraaie keukens, innovatieve oplossingen en creatieve ideeën. Het Keuken magazine is gratis af te halen in onze showroom. BADKAMERSKEUKENS, & MeerTEGELSdan1.000m2nemenCor Bruining Verkoopadviseur RP Keukens & Sanitair Zuiderschans 6C 9101 PZ Dokkum 0519 - 235 www.rpkeukensensanitair.nlinfo@rpkeukensensanitair.nl035 Rp_Visitekaartje_V1.indd 1 01-09-17 19:00 € 7.695,excl. montage en installatie RP Keukens & Sanitair Zuiderschans 6C 9101 PZ Dokkum 0519 - 235 www.rpkeukensensanitair.nl035 Openingstijden: Ma 13:00 tot 18:00 Di t/m Do 09:00 tot 18:00 Vr 09:00 tot 21:00 Za 10:00 tot 17:00 HAAL ONS KEUKENMAGAZINE OP! Op zoek naar keukeninspiratie? Wilt u meer weten over de nieuwste trends en mogelijkheden op keukengebied? Lees dan ons gratis Keukenmagazine boordevol fraaie keukens, innovatieve oplossingen en creatieve ideeën. Het KeukenonzeBezoekshow-room! € 4.950,excl. montage en installatie Meer BADKAMERSKEUKENS,inspiratie!1.000danm2&TEGELS showroom!Bezoekonze www.rpkeukensensanitair.nl KEUKENS, BADKAMERS & TEGELS Meer dan 1.000 m2 inspiratie! Zuiderschans 6C 9101 PZ Dokkum 0519 - 235 035 JUBILEUMACTIE Vanwege ons 15-jarig bestaan geven wij de héle maand juni maar liefst 15% korting op ons hele assortiment! 15%KORTING

OPNIEUW! Uit Buitenpost ontvangt MVO vignet

Donderdag 8 september ontvingen directeuren Rick Bremer, Ale Simon Meinderstma en Kees Noordmans van OPNIEUW! uit handen van wethouder Lea van der Tuin het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vignet Achtkarspelen. “De gemeente is trots op OPNIEUW! die als bedrijf maatschappelijk bijdraagt aan de Mienskip. Naast OPNIEUW! zijn er nog een aantal sociale ondernemers binnen de gemeente en we hopen dat dit aantal blijft groeien”, aldus de wethouder. De gemeente wil met het vignet werkgevers, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven, zichtbaarheid en erkenning geven voor hun bijdrage.

Sociale ondernemer

OPNIEUW! vindt het waardevol om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Dit doen ze o.a. door werkplekken te creëren die kunnen dienen als ervaringsplaats of re-integratie plaats. Maar ook oudere medewerkers die lange tijd zonder werk thuis zitten krijgen opnieuw een kans. Zo’n 40% van hun personeel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. “Het succes van het bieden

van een werkplek binnen ons bedrijf, valt of staat met de juiste bege leiding. Een aantal medewerkers zijn gecertificeerd voor het begelei den van deze doelgroep op de werkvloer. De werkzaamheden zijn duidelijk, er is directe begeleiding en het werk vindt plaats op een vaste locatie. We vinden het belangrijk dat iemand die gemotiveerd is om te werken, ook een kans krijgt”, aldus de directie van OPNIEUW!

Werkbezoek college?

Wat is het?

Burgemeester en wethouders bezoeken regelmatig bedrijven en in stellingen in de gemeente Achtkarspelen. U kunt uw bedrijf hiervoor aanmelden.

Hoe werkt het?

Het college vindt het belangrijk om te weten wat er speelt. Wat zijn uw ervaringen met de gemeente, welke plannen heeft u en wat kunnen ondernemers en gemeente voor elkaar betekenen? Deze en andere onderwerpen kunnen aan bod komen tijdens het bedrijfs bezoek. Ook vindt het college het leuk om een rondleiding door uw bedrijf te krijgen.

Wat moet ik doen?

Wilt u uw bedrijf laten zien aan de burgemeester en wethouders, laat dit dan weten aan Jeldrik Doevendans. Als accountmanager Bedrijven is hij de contactpersoon voor alle bedrijvigheid in Achtkarspelen en hij bespreekt graag de mogelijkheden voor een werkbezoek. Jeldrik Doevendans is te bereiken via j.doevendans@achtkarspelen.nl.

Elk bedrijf is interessant! Het bedrijfsbezoek hangt niet af van de grootte van uw bedrijf of van de branche waarin u werkzaam bent. Elk bedrijf is interessant!

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN | 51

Vanaf komend voorjaar loopt er een toeristisch fietspad langs de Drogehamstermieden

De Drogehamstermieden krijgt een nieuw fietspad over de Hege Bult, langs de randen van het natuurgebied naar de Kromelle. In het najaar start de gemeente Achtkarspelen met de werkzaam heden aan het recreatief pad. Het fietspad is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Drogehamstermieden. In dit gebied wordt gewerkt aan de inrichting van de natuurgebieden in combinatie met de verbetering van de recreatie door de gebiedscommissie Achtkarspelen Zuid.

Aanleg in fasen De aanleg van het fietspad wordt in fasen uitgevoerd. In het najaar wordt gestart met fase 1, die naar verwachting voor 1 maart klaar is. Het eerste deel van het fietspad loopt van parkeerplaats Tillewei langs het Prinses Margrietkanaal naar een nieuwe uitkijktoren op de Hege Bult. Zodra de gebiedscommissie Achtkarspelen Zuid de benodigde grond heeft verworven, kan ook de tweede fase van het fietspad, vanaf de Hege Bult naar De Kromelle gerealiseerd worden.

Verloting laatste kavels De Oostkern in Kootstertille

Onder toeziend oog van notaris Fransisca Spa van Sekuer Notarissen en wethouder Jouke Spoelstra vond maandag 12 september in het gemeentehuis in Buitenpost de verloting plaats van de laatste vier vrijgekomen kavels op het bedrijventerrein de Oostkern in Kootstertille. Er waren elf gegadigden die zich hadden ingeschreven voor de Oostkern. ‘Fijn dat er zoveel ondernemers zijn die de toekomst omarmen en die het lef hebben om te investeren in hun ambities’, aldus wethouder Spoelstra.

De vier ondernemers die zijn ingeloot en een reservering hebben gekregen op een kavel zijn Veenboer dienstverlening, S. Kloosterman grondwerken, HDH Handels onderneming Hollema en Terp Auto’s. Zij zijn blij met de mogelijkheden om te kun nen ondernemen in Kootstertille.

Bedrijventerreinen Achtkarspelen

Gezien het feit dat de bedrijventerreinen in Achtkarspelen bijna volledig zijn uitverkocht, wordt er gekeken naar uitbreidingsmogelijk

heden van de bedrijventerreinen in de ge meente. Wethouder Spoelstra: “Wij zien dat er veel belangstelling is voor onze bedrij venterreinen. Voor ondernemers is het fijn dat ze de kans krijgen om te ondernemen of uit te breiden in hun eigen omgeving. Daarnaast is het goed voor de werkgelegen heid in de regio. Wij hebben daarom een nieuw convenant met de Provincie Fryslân afgesloten, zodat uitbreiding van een aantal bedrijventerreinen in Achtkarspelen in de nabije toekomst mogelijk wordt

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMENDgemaakt. NETWERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN | 53

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat de komende jaren de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) van het vmbo samenvoegen tot één nieuwe leerweg. Belangrijk onderdeel is een praktijkgericht programma. Vanaf het derde leerjaar gaan leerlingen aan de slag met echte opdrachten van bedrijven, instellingen en overheden uit de regio. De scholen CSG Liudger en Singelland, beide uit Burgum, hebben de handen ineen geslagen. Zij gaan samenwerken om de nieuwe leerweg vorm en inhoud te geven.

,,We zijn super blij met de onderwijsvernieuwing. Het is een win-winsituatie. Voor onze scholen, bedrijven, instellingen maar ook voor overheden. Denk bijvoor beeld aan de gemeente. Met de nieuwe leerweg slaan we een prachtige brug tussen het onderwijs en de Hetarbeidsmarkt.’’isduidelijk.Bij

het Liudger en Singelland zijn ze super enthousiast. ,,We staan te trappelen om te beginnen’’, zegt Jannechien van der Kooi, teamlei der van CSG Liudger. ,,De nieuwe leerweg bereidt leerlingen beter voor op een doorstroom naar mbo en havo. Het is minder abstract. Leren door doen, in echte situaties, is een plus. Dat motiveert enorm. Leerlingen gaan in gesprek met bedrijven en instel

lingen, doen onderzoek en bedenken creatieve oplossingen. Organiseren, samenwerken, plannen en presenteren, het is een groepsproces waar je als individuele leerling veel van leert. De praktische op drachten komen niet uit een lesmethode, maar van bedrijven en instellingen hier in de omgeving. Echte vragen die echte antwoorden nodig hebben. Daar moeten onze leerlingen mee aan de slag.’’

,,Leerlingen ontdekken wat ze echt leuk vinden en waar ze goed in zijn’’, vult Piet Swart aan, teamleider van Singelland. ,,Ze ervaren hoe het reilt en zeilt binnen een bedrijf of instelling en ontdekken of zo’n ervaring aansluit bij hun interesses. Daar zijn de ondernemers ook bij gebaat. Zeker nu de arbeids

,,Win-winsituatievoorscholen,bedrijveneninstellingen’’NIEUWELEERWEGSLAATBRUGTUSSENONDERWIJSENARBEIDSMARKT
54 | 8KTD ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

markt schreeuwt om personeel. De nieuwe leerweg is een mooie manier om in contact te komen met jongeren, misschien wel toekomstige werknemers. Het mes snijdt aan twee kanten.’’

CSG Liudger werkt met de praktijkgerichte programma’s Zorg en Welzijn en Dienstverlening en Producten. Singelland met het laatstgenoemde programma. Swart: ,,Binnen de programma’s bevinden zich meerdere werkvelden. Leerlingen kunnen alle kanten op en tal van opdrachten uitvoeren. Bedenk activiteiten voor ouderen of voor een buitenschoolse opvang, help met het organiseren van een markt, analyseer de beeldvorming van een bedrijf, maak een bedrijfsvlog, denk mee over de organisatie van Koningsspelen of een sportdag voor een basisschool, zet je in als spelbegeleider… Er is van alles mogelijk. De vraag vanuit het be drijfsleven is leidend. Voor elke opdracht zijn 10 weken ingepland, het wordt dus serieus aangepakt, een bedrijf heeft daadwerkelijk iets aan de samenwerking.’’ Van der Kooi: ,,De leerlingen werken op procesmatige wijze aan de opdrachten, die tellen mee voor het schoolexamen.’’

De eerste contacten met de gemeente Tytsjerksteradiel zijn gelegd, wat volgt zijn informatiebijeenkomsten voor bedrijven en instanties. ,,We willen graag structureel met het bedrijfsleven sa

menwerken’’, zegt Jannechien van der Kooi. ,,Vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en koppelen aan praktijkop drachten. Vanuit de school gaan we opdrachtgevers benaderen, andersom rekenen we ook op initiatieven van ondernemersclubs, bedrijven en instellingen. We hebben al gemerkt dat er veel ‘goodwill’ is. Dat is mooi, maar concrete aanmeldingen zijn beter’’, lacht Jannechien. ,,Opdrachtgevers kunnen altijd contact met ons opnemen ( j.kooi@csgliudger.nl/p.swart@singelland.nl). Voor hen is dit een mooie kans, een investering in de toekomst.’’

Piet Swart: ,,Ook ouders kunnen een belangrijke rol vervullen. Veel ouders zijn werkzaam bij bedrijven in de buurt. We denken dan ook aan het ontwikkelen van een informatiefolder en willen onze leerlingen een presentatie laten maken, bijvoorbeeld voor een ouderavond. Ook het opzetten van een database en een speciale website, platform O3, waar toekomstige opdrachtgevers hun vraag kunnen lanceren, ligt in het verschiet. We hebben de eerste praktijkopdrachten binnen maar kunnen er nog meer gebruiken. We rekenen op bedrijven en instanties hier uit de regio. Samen maken we van de nieuwe leerweg een groot succes. Voor alle betrokken partijen. Dat kan niet missen. Laat de bedrijven maar komen.’’

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST 8KTD | 55
Grote Hornstweg 19-D, 9261 VW Eastermar telefoon: 0512 - 47 13 swart@bouwbedrijfswart.www.bouwbedrijfswart.nl00 nl Al ruim 100 jaar de veelzijdige aannemer uit Eastermar... WWW.BARKMEIJER.COM | WWW. TBSHIPYARDS.CO M Proven Past - Future F ocus

Heb je ook iets als een back-up?

Elke dag nam ze trouw één van de schijfjes in haar tas mee naar huis, vertelde office manager Sylvia mij met gepaste trots. Al vele jaren! Het bouwbedrijf had mij gevraagd de staat van de ICT door te lichten. In de kast met de stofzuiger en schoonmaakspullen stond een server te zoemen die natuurlijk wel geback-upt moest worden.

De deceptie was groot toen ik moest mededelen dat op beide schijfjes zich geen enkel spoor van data bevond. Een geluk was dat voor het bedrijf geen data verloren was gegaan en dat er nog tijd was om dit goed in te richten.

Back-ups maken Waarom back-ups nodig zijn is evident: Ieders waardevolle data kan verloren gaan door crashes, hacks, ransomware, menselijke fouten, brand- en waterschade, blikseminslag, bitrot, sabotage, diefstal en ga zo maar door.

Het fysiek transporteren van back-upschijfjes klinkt weliswaar geda teerd, opgeslagen.elderskomtmaarvandaagdedagnogsteedsvoor.Eenonlineback-upisergpopulair,omdatdedataautomatischwordtVooreencomplete

back-upstrategie ook versiebeheer en een offline back-up noodzakelijk.

Alles in de cloud, toch? Ondernemers die ik over dit onderwerp spreek werpen wel eens terug dat het onderwerp niet meer relevant is, omdat ze alles in de cloud hebben staan. Soms klopt dat ook, wan neer er een heldere overeenkomst is met de aanbieder, deze expliciet back-ups maakt en daarvoor de verantwoordelijkheid Vaakaccepteert.isdatniet

het geval, zoals bij Microsoft 365. Dit uitermate populaire platform voor zakelijk samenwerken, e-mail en bestandsopslag maakt een exponentiële groei door. Het geeft de indruk dat alle data die er in staat opgeslagen altijd veilig is door de verschillende retentiemogelijkheden.

Geen garantie

Microsoft geeft echter geen garantie op beschikbaarheid van de data in Microsoft 365, in de licentie-overeenkomst staat zelfs expliciet dat zij niet verantwoordelijk zijn voor uw gegevens. Er is wel retentie, verwijderde of overschreven bestanden en e-mails kunnen tot zo’n 90 dagen worden hersteld. Als klant moet je er dan wel op tijd achter komen dat dit gebeurd is. Ook kan je niet hele mappen of mailboxen terugzetten naar een punt in de tijd.

Klanten met Microsoft 365, zo ook het eerder genoemde bouwbedrijf, adviseren wij een passende back-upstrategie, bij voorbeeld online. Dit kan volautomatisch en versleuteld. Door deze back-ups in een ander datacenter op te slaan, zijn ze ook beschikbaar wanneer Microsoft eens niet thuis zou geven.

Door controle en monitoring komt Sylvia nooit weer met lege handen te staan.

Ronald
LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMENDOké-PCZijlstraITronald@okepc.nlNETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 57

een energiezuinige manier om je woning te verwarmen. Een warmtepomp

Gastvrije gewoontes

Wat is jouw meest gastvrije gewoonte?

De deur voor voorhandig.routines.vallenenige.gevalgeenMisschienbijopneemt?alsvoornaamopenhouden?klantenJezeggenjedetelefoonEensnoepjederekeningdoen?hebjeeigenlijkidee?Indatlaatstebenjenietde95%vandetijdweterugopHartstikkeWantsteljedatelkedagopnieuw

moest uitvogelen hoe je je moet aankleden. Of hoe je moet autorijden. Dan kwam er weinig uit je handen. Maar je echt bewust zijn van wat je doet? Dat lukt op de automatische piloot niet.

Ook bij gastvrijheid zijn automatismen ons natuurlijk niet vreemd. Door je meer bewust te zijn van je (on)gastvrije gewoontes kun je een groot verschil maken. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Gastvrijheid bestaat vaak juist uit kleine gebaren. Uit signalen die je klant het gevoel geven welkom te zijn. Bedenk voor jezelf of samen met je team een gastvrije routine. Hoe willen wij dat onze klanten bij ons gastvrijheid ervaren?

Ik doel alvast een paar suggesties:

• Sta op als er een klant binnenkomt.

• Groet altijd met een glimlach, óók aan de telefoon.

• Loop als het even kan met je gast mee naar de uitgang.

Eén•

van mijn gewoontes is om als ik de telefoon oppak dit met een glimlach te doen. Degene aan de andere kant voelt en hoort dit. Niet dat ik chagarijnig bent, maar je wordt toch even gestoord in je werk, middagslaapje of gesprek. Glimlachen, een gewoonte waar ik elke dag op kan oefenen.

COLUMN
Drs. Geesje Duursma Ondernemer en www.geesjeduursma.nlgastvrijheidseconoom Klaar voor de toekomst! Met een warmtepomp van Bijlstra Installaties Hogedijken 22 9101WV EenTel:www.bijlstra.nlDokkum0519221790warmtepompis
komt in plaats van, of naast, een CV ketel. In plaats van gas te gebruiken, onttrekt een warmtepomp de warmte uit lucht of (grond)water voor de Bijlstraverwarming.Installaties adviseert en installeert de warmtepomp die het beste bij u past. service.enhoogstegaranderenDaarbijwekwaliteitdebeste Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie! Havinga metaal maatwerk in metaalHavinga metaal Maatwerk in metaal Hier met het monteren van het dak voor een grote opslaghal in Surhuisterveen. Voor andere projecten in de MKB en industrie, kijk op: www.havingametaal.nl www.havingametaal.nl I Surhuisterveen 0512-362 427 58 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST
Dokkum www.raadsma.nl IJZERSTERK VOOR UW BEDRIJF KENNIS IS KUNNEN BEVESTIGINGEN VEILIGHEID GROENVOORZIENINGPOSTBOXENGEREEDSCHAPPEN . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . Emmeloord . t. (0519) 29 23 25 .

Articles inside

Gastvrije gewoontes article cover image

Gastvrije gewoontes

2min
page 58
Heb je ook iets als een back-up? article cover image

Heb je ook iets als een back-up?

3min
page 57
NIEUWE LEERWEG SLAAT BRUG TUSSEN ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT: ,,Winwinsituatie voor scholen, bedrijven en instellingen’’  article cover image

NIEUWE LEERWEG SLAAT BRUG TUSSEN ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT: ,,Winwinsituatie voor scholen, bedrijven en instellingen’’

4min
pages 54-55
Vanaf komend voorjaar loopt er een toeristisch fietspad langs de Drogehamstermieden article cover image

Vanaf komend voorjaar loopt er een toeristisch fietspad langs de Drogehamstermieden

2min
page 53
OPNIEUW! Uit Buitenpost ontvangt MVO vignet article cover image

OPNIEUW! Uit Buitenpost ontvangt MVO vignet

2min
page 51
WETHOUDER JOUKE SPOELSTRA KNIPT NIET ALLEEN LINTJES DOOR: ,, Dit college wil ambities realiseren’’ article cover image

WETHOUDER JOUKE SPOELSTRA KNIPT NIET ALLEEN LINTJES DOOR: ,, Dit college wil ambities realiseren’’

4min
pages 48-49
Onthulling bord Zonnecentrale Trynergie door wethouder Van Zandbergen article cover image

Onthulling bord Zonnecentrale Trynergie door wethouder Van Zandbergen

1min
page 47
Portefeuilleverdeling nieuw college Tytsjerksteradiel article cover image

Portefeuilleverdeling nieuw college Tytsjerksteradiel

2min
page 45
CAROLINE DE PEE NIEUWE WETHOUDER IN TYTSJERKSTERADIEL: ,,Eervol en een prachtige uitdaging’’  article cover image

CAROLINE DE PEE NIEUWE WETHOUDER IN TYTSJERKSTERADIEL: ,,Eervol en een prachtige uitdaging’’

4min
pages 42-43
Wethouders gemeente Dantumadiel op bezoek bij: Carfix Heidstra in Damwâld article cover image

Wethouders gemeente Dantumadiel op bezoek bij: Carfix Heidstra in Damwâld

2min
page 41
Wethouders Dantumadiel bezoeken camping Botniahiem in Damwâld article cover image

Wethouders Dantumadiel bezoeken camping Botniahiem in Damwâld

2min
page 39
Nieuwe stationsgebied Feanwâlden werkt als een trein article cover image

Nieuwe stationsgebied Feanwâlden werkt als een trein

3min
pages 36-37
Eelke Zwart helpt mensen weer op wolkjes lopen article cover image

Eelke Zwart helpt mensen weer op wolkjes lopen

3min
pages 34-35
Nieuw in de gemeente article cover image

Nieuw in de gemeente

4min
pages 32-33
Collegebezoek Melkveebedrijf Wienia Oostrum: is er perspectief voor grarische ondernemers in Noardeast Fryslân?  article cover image

Collegebezoek Melkveebedrijf Wienia Oostrum: is er perspectief voor grarische ondernemers in Noardeast Fryslân?

2min
pages 30-31
Werkgroep Binnenstad Dokkum: ‘We willen van een 7,5 naar een 9’ article cover image

Werkgroep Binnenstad Dokkum: ‘We willen van een 7,5 naar een 9’

4min
pages 28-29
Zee van Tijd brengt heel wat teweeg in Holwerd article cover image

Zee van Tijd brengt heel wat teweeg in Holwerd

3min
pages 26-27
WETHOUDER PIETER BRAAKSMA: ‘We moeten ondernemers de ruimte geven’  article cover image

WETHOUDER PIETER BRAAKSMA: ‘We moeten ondernemers de ruimte geven’

4min
pages 24-25
HALVE EEUW ADEMA ARCHITECTEN: 'zendingswerk' brengthistorie terug in binnensteden  article cover image

HALVE EEUW ADEMA ARCHITECTEN: 'zendingswerk' brengthistorie terug in binnensteden

4min
pages 20-21
Noordoost-Fryslân wil topregio worden: 'Vergeet nooit dat jullie vanuit je hart hier een fantastische regio van willen maken' article cover image

Noordoost-Fryslân wil topregio worden: 'Vergeet nooit dat jullie vanuit je hart hier een fantastische regio van willen maken'

5min
pages 16-17
Brommels! zorgt voor bewustwording article cover image

Brommels! zorgt voor bewustwording

4min
pages 14-15
Een nieuw te ontdekken parelin de regio - De Nije Silen  article cover image

Een nieuw te ontdekken parelin de regio - De Nije Silen

3min
page 11
Er op uit in Noordoost Fryslân article cover image

Er op uit in Noordoost Fryslân

3min
page 9
Wurkstart: “Een leven lang ontwikkelen” article cover image

Wurkstart: “Een leven lang ontwikkelen”

2min
page 8
Techniek Tastbaar ‘prachtige ontdekkings reis voor de kids’ article cover image

Techniek Tastbaar ‘prachtige ontdekkings reis voor de kids’

3min
pages 6-7
Trivec: ‘Ynbusiness helpt ons ambities waar te maken’ article cover image

Trivec: ‘Ynbusiness helpt ons ambities waar te maken’

4min
pages 4-5