Ondernemend Noordoost Fryslân oktober 2018

Page 1

Ondernemend

NOORDOOST FRYSLÂN JUNI 2018 NUMMER 27

‘Wij kicken op een goed eindresultaat’ n TYTSJERKSTERADIEL Wethouder Gelbrig Hoekstra wil duurzaam samenwerken

n DANTUMADIEL Speel- en dierenpark Sanjesfertier in Feanwâlden, parel van Dantumadiel

n DDFK Nieuw logo gemeente NoardeastFryslân onthuld

n ACHTKARSPELEN “leefbaarheid is en blijft cruciaal”

n KOLLUMERLAND c.a. Lauwersmeer bestrijdt grote berenklauw en Japanse duizendknoop

n ALGEMEEN Denken in mogelijkheden als pijler voor succes

n FERWERDERADIEL

n REGIONIEUWS Inspiratiedag Kiezen voor Kansen!

n DONGERADEEL Maatschappelijke betrokkenheid ondernemers onmisbaar

NOF 0318_2.indd 1

Verzilting bedreiging voor akkerbouw

20-09-18 10:09