Ondernemend Friesland editie 7 2021

Page 39

Afvalwater? Lozen en niet meer naar omkijken, toch? Niet volgens WSP. Want niets zegt meer over een productieproces dan het afvalwater. Het advies- en ingenieursbureau is hierin gespecialiseerd en helpt ondernemers om te verduurzamen en te besparen op grondstoffen. Grietje Zijlstra (teamleider en senior adviseur afvalwater) en Abe Witteveen (consultant procesoptimalisatie) vertellen over het goed samenwerken met klanten.

"In Leeuwarden hebben we een lange historie in de zuivelindustrie", legt Abe Witteveen uit. "Maar sinds januari 2021 heten we WSP en zijn we onderdeel van een wereldwijd advies- en ingenieursbureau op gebied van bouw, infra, milieu, water en energie. Versterkt door de kennis en kunde van 55.000 internationale collega's beschikken wij over een bredere expertise om nog meer voor onze klanten en hun projecten te kunnen betekenen. Enerzijds bieden wij de persoonlijke service van een bedrijf met lokale expertise, anderzijds benutten wij onze wereldwijde expertise om de meest complexe projecten uit te voeren. Door de lokale betrokkenheid kan WSP complexe problemen vanuit verschillende invalshoeken bekijken en oplossingen leveren die bestaande kaders doorbreken. Ons duurzaamheids- en innovatieprogramma Future Ready speelt daarbij een belangrijke rol". "In Leeuwarden houden we ons voornamelijk bezig met vraagstukken omtrent afvalwaterlozing en geven advies over het optimaliseren van dit proces, zodat klanten onder meer op grondstoffen - en dus kosten - kunnen besparen. Ook voeren we bodem- en asbestmetingen uit. Op gebied van afvalwaterlozing werken we nauw samen met onze klanten", geef Grietje Zijlstra aan. “Wij toetsen – als onafhankelijk bureau – de lozingen en geven advies over

het optimaliseren van dit proces. Hoe kun je als ondernemer minder lozen en besparen op grondstoffen? Wij helpen bedrijven graag bij dit soort vraagstukken.” Duurzaam ondernemen is een veel gehoorde kreet, maar blijkt in de praktijk best lastig. Abe: ‘’Klanten willen dat echt graag, daarom kijken wij mee met hun productieproces. Ze hebben vaak een mooi eindproduct, maar het onderdeel afvalwater staat niet of nauwelijks op hun agenda. Toch is dat een belangrijk aspect dat veel aandacht verdient. Het gaat namelijk hand in hand met verlaging van kosten”, aldus Grietje. ‘’En dat willen ondernemers natuurlijk graag! Ze zijn daarom blij met ons. Wij zijn brengers van de goede boodschap. Deze goede boodschap past helemaal in WSP’s Future Ready-visie. Vanuit Leeuwarden geven wij handen en voeten aan deze visie. We moeten namelijk echt wat doen met zijn allen. Maar dat moet wel met realistische stappen gaan. Een mooi voorbeeld hiervan is het ondersteunen van bedrijven met sensoren. Via een schermpje kijken wij in real time mee wat er gebeurt met het afvalwater. Is het patroon van lozing normaal of niet normaal? Door deze monitoring wordt de klant zich hier meer bewust van.”

maar 80 procent is toch mensenwerk. We hebben contact met allerlei bedrijven, van klein tot groot en zelfs multinationals. Binnen deze bedrijven hebben we bovendien contacten op alle niveaus: van operators tot het management. Het interactief bezig zijn geeft mij veel energie! Het geeft een kick als ik een klant kan helpen”, vertelt Grietje enthousiast. “Daarnaast vind ik het werken met collega’s ook heel fijn. Binnen WSP hebben we een mooie mix van jonge en ervaren mensen. Intern leidt WSP graag mensen op, het voordeel van zo’n groot bedrijf is dat er enorm veel mogelijkheden zijn. We willen in de toekomst graag onze adviseurs- en meetdiensten naar heel Nederland uitbreiden, net als een personele groei.” “Daarnaast zijn we op dit moment ook al bezig met profit sharing”, vult Abe aan. “Dit betekent dat wij investeren in een bedrijf dat kostenbesparend werkt voor onze klanten. Op die manier hoeven zij zelf geen grote investeringen te doen, bijvoorbeeld de aanschaf van bepaalde apparatuur. Wij als WSP helpen hen daarbij en wij profiteren er tegelijk ook van. Het maakt onze diensten voor klanten laagdrempeliger. Profit sharing geeft onze klanten vertrouwen.”

Het hebben van klantencontact is het mooiste van hun vak, aldus Abe en Grietje. ‘’Het lijkt alsof ons vak heel technisch is”, zegt Abe. “Natuurlijk werken we veel met dataplatforms,

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

39

OF 2021-07