Ondernemend Friesland editie 7 2021

Page 36

Kavels op nieuw bedrijventerrein De Hemmen 3

Toekomstbestendig ondernemen in Sneek Als zelfs op een beurs in Amsterdam belangstelling wordt getoond voor een nieuw bedrijventerrein in Sneek, dan mag je als gemeente trots zijn. De verkoop van kavels op het nieuwe bedrijventerrein De Hemmen 3 is gaande. Wethouder Bauke Dam van Súdwest-Fryslân vermeldt trots dat er al de nodige belangstelling is. “Wij zijn momenteel de enige regio in de provincie die ruim grond beschikbaar heeft voor bedrijfskavels: in totaal 25 hectare aan de westkant van de A7.”

36

OF 2021-07