Ondernemend Friesland editie 4-2022

Page 31

De urgentie om met zo’n indrukwekkend samenwerkingsverband aan de slag te gaan is dan ook groot, aldus Van der Meij. “Als gevolg van klimaatverandering, een toenemende watervraag en vervuiling is er steeds vaker sprake van watertekorten. Voor industriële bedrijven dreigen tekorten aan (koel)water, agrariërs hebben te maken met verdroging van de bodem of verzilting van het grondwater. Ook de natuur heeft steeds meer te lijden onder het dalende waterpeil.”

legt uit dat juist die overkoepelende aanpak van belang is. “Water is van levensbelang, voor iedereen. Een tekort eraan grijpt in op alle sectoren. Het is daarom fantastisch dat dit nu zo overkoepelend wordt bekeken. Niet alleen om het probleem sneller op te lossen, maar ook om sterker te staan bij het internationaal vermarkten van alle kennis en kunde die we hebben met onze kennisinstellingen en bedrijven.”

Van kennis naar kassa Het Groeiplan Watertechnologie bevat voor al die problemen zowel grote als kleinschalige oplossingen. Denk hierbij aan efficiënt gebruik van water bij productieprocessen, aan het vroegtijdig opsporen van lekkage in pijpleidingen, of terugwinning van reststoffen, energie en water. Belangrijk is ook de relevantie voor en goede afstemming met andere sectoren, zoals de land- en tuinbouw-, voedsel-, gezondheids- en energiesector. Hein Molenkamp, directeur Water Alliance,

Er lonken dus exportmogelijkheden, zo stelt Molenkamp. Dat onderschrijft ook Van der Meij: “Overheid, kennisinstellingen én bedrijfsleven hebben goud in handen wanneer ze structureel blijven samenwerken. De WaterCampus Leeuwarden is daar een goed voorbeeld van. Dit ambitieuze Groeiplan Watertechnologie gaat ook oplossingen creëren voor uitdagingen waar andere landen mee worstelen. Daarmee is het een belangrijke stimulans voor

de economische groei en exportkansen van Nederland. Het creëert extra werkgelegenheid, stelt het vestigingsklimaat voor bedrijven veilig en biedt kansen aan de exportgerichte Nederlandse watertechnologiesector. De betrokkenheid van marktpartijen in de brede coalitie borgt de doorstroming van kennis naar kunde naar kassa.” Molenkamp: “Kijk, en dat is weer goed voor het Noorden en voor Friesland in het bijzonder. Omdat hier met de WaterCampus al een prachtige infrastructuur ligt zal internationale expansie van kennis ook tot groeiende economische dynamiek voor deze regio leiden. De regio kent ook vele toeleverende bedrijven die meeprofiteren van deze groei”

European Water Technology Week 2022 Voor wie nader wil kennismaken met watertechnologie: tijdens de tweede European Water Technology Week (EWTW 2022), die van 19 tot en met 22 september in Leeuwarden wordt gehouden, kun je onder andere vertegenwoordigers van het zakenleven, universiteiten en de overheid ontmoeten in de Friese hoofdstad. EWTW 2022 omvat de bijeenkomst van de Global Water Tech Hub Alliance, het Wetsus Congres 2022, een internationaal businessprogramma geïnitieerd door Water Alliance, met ook een beursvloer om te netwerken. Kijk op: www.ewtw2022.eu/

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

31

OF 2022-04