Ondernemend Friesland editie 1 februari 2017

Page 1

DRACHTEN GAAT WEER BRUISEN ‘WIJ WILLEN EEN BAKEN ZIJN VOOR HET MKB’ ‘ALS COÖPERATIE STA JE ALTIJD KLAAR OM TE DELEN’ DataDiensten Fryslân bouwt, beheert en beschermt al vijftien jaar computernetwerken

“Aanval op netwerk is vaak puur treiteren” OF 2017 | www.of.nl | 01