Kijk op Groot Amsterdam 2-2022

Page 63

COLUMN

REKENING-COURANTSCHULD ONDERNEMER BIJ ECHTSCHEIDING Het komt regelmatig voor dat de directeur-grootaandeelhouder (dga) van een besloten vennootschap tijdens het huwelijk, naast zijn salaris, extra gelden opneemt uit zijn onderneming om de kosten huishouding te betalen. Soms kent de dga zichzelf een te laag salaris toe, waardoor er privé structureel onvoldoende geld is om de kosten huishouding te betalen. In dat geval ontstaat de gewoonte om de tekorten te dekken met extra opnamen uit de onderneming. Het gaat dan om netto opnamen die eigenlijk extra salaris zijn, maar waarover de ondernemer geen, of één keer per jaar, loonbelasting of dividendbelasting betaalt. Als de ondernemer dat niet doet, bijvoorbeeld omdat de vennootschap onvoldoende liquide middelen tot zijn beschikking heeft, kan de rekening-courant schuld behoorlijk oplopen.

Vaststelling partneralimentatie Als de ondernemer gaat scheiden kan de rekening-courantschuld tot discussie leiden bij het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie. De partner van de ondernemer is door de extra opnamen aan een aanzienlijke levensstandaard gewend geraakt en zal verwachten dat deze levensstandaard ook na scheiding kan worden voortgezet, in de vorm van een hoge partneralimentatie. Dat is echter in veel gevallen niet mogelijk. Als de ondernemer op grote voet heeft geleefd en tegenover de schulden die hij bij de onderneming heeft, een substantieel lagere waarde aan bezittingen staat, zal de rechter het verder laten oplopen van de rekening-courantschuld onverantwoord vinden. De voortzetting van de onderneming kan dan in gevaar komen, ook vanwege mogelijke fiscale gevolgen.

Afwikkeling vermogen Ook bij de afwikkeling van het vermogen bij scheiding kan de rekening-courantschuld tot een twistpunt leiden. Als de ondernemer in gemeenschap van goederen is gehuwd, dan valt de schuld in de gemeenschap. Zijn de ondernemer en zijn vrouw gehuwd onder huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding, dan is voor de draagplicht van de schuld beslissend wat de (ex)echtgenoten over de kosten van de huishouding zijn overeengekomen in de huwelijkse voorwaarden. Als de bepaling over de kosten huishouding geen oplossing biedt, zal de rechter terugvallen op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid en kan de ex-partner op basis hiervan mede-draagplichtig worden geacht voor (een deel van) de rekening-courantschuld.

Tip voor ondernemers Zorg voor een goede specificatie van de rekening-courantschuld, zodat bij echtscheiding op eenvoudige manier kan worden vastgesteld welke opnamen zijn besteed aan de kosten huishouding.. <

Mirjam Schoots is echtscheidingsadvocaat, mediator en collaborative lawyer. Met Martine Gunter richtte ze in 2020 SchootsGunter advocaten | mediators op. Beiden hebben jarenlange ervaring in het familierecht en dan met name in de begeleiding van scheidingen van ondernemers en vermogende particulieren. Denk daarbij aan dga’s, mkb’ers, vrije beroepsbeoefenaren en andere professionals en hun partners. www.schootsgunter.nl

KIJK OP GROOT AMSTERDAM | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

63


Articles inside

Vrouwen in de advocatuur anno 2022 article cover image

Vrouwen in de advocatuur anno 2022

14min
pages 83, 85, 87, 89-90
De Talentenvijver biedt ongekende kansen article cover image

De Talentenvijver biedt ongekende kansen

4min
pages 80-81
Horecamakelaar Hans Festen van Hevesta:  ‘Het is nooit te vroeg om advies in te winnen’  article cover image

Horecamakelaar Hans Festen van Hevesta: ‘Het is nooit te vroeg om advies in te winnen’

4min
pages 78-79
Milieubewust afval verwerken  met de Biodigesters van Power Knot article cover image

Milieubewust afval verwerken met de Biodigesters van Power Knot

3min
pages 76-77
Krachten bundelen blijkt succesformule article cover image

Krachten bundelen blijkt succesformule

3min
pages 74-75
Voorkom dubbele (erf)belasting article cover image

Voorkom dubbele (erf)belasting

2min
page 73
De wereld is klaar voor windmolens op zee: De mensen van iPS maken het waar article cover image

De wereld is klaar voor windmolens op zee: De mensen van iPS maken het waar

6min
pages 68-71
De Betonhoeve, gespecialiseerd in funderingsherstel: ‘Wij kunnen iedere klus aan’ article cover image

De Betonhoeve, gespecialiseerd in funderingsherstel: ‘Wij kunnen iedere klus aan’

3min
pages 64-65
Rekening-courantschuld ondernemer bij echtscheiding article cover image

Rekening-courantschuld ondernemer bij echtscheiding

3min
page 63
Restaurant India Port is er klaar voor: ‘We hebben zin in een mooie zomer!’ article cover image

Restaurant India Port is er klaar voor: ‘We hebben zin in een mooie zomer!’

3min
pages 60-61
Help, de potentiële koper loopt weg!  article cover image

Help, de potentiële koper loopt weg!

2min
page 59
Familie (in) banden article cover image

Familie (in) banden

3min
pages 56-57
‘Water vindt altijd zijn weg - maar wij gelukkig ook’  article cover image

‘Water vindt altijd zijn weg - maar wij gelukkig ook’

3min
pages 54-55
Van Gool Hef- & Hijstechniek: ‘De variatie in ons werk maakt het extra leuk’ article cover image

Van Gool Hef- & Hijstechniek: ‘De variatie in ons werk maakt het extra leuk’

3min
pages 48-49
De bouw in vogelvlucht article cover image

De bouw in vogelvlucht

4min
pages 46-47
Blijmoedig Donut Day in article cover image

Blijmoedig Donut Day in

3min
page 45
Hoots Netwerk: Flexibel en snel inzetbaar article cover image

Hoots Netwerk: Flexibel en snel inzetbaar

3min
pages 42-43
Doel Netwerk Circulair: Circulaire economie versneld opschalen article cover image

Doel Netwerk Circulair: Circulaire economie versneld opschalen

3min
pages 40-41
GBA Westelijk Havengebied: Beperkt schade en zorgt voor continuïteit bedrijfsvoering  article cover image

GBA Westelijk Havengebied: Beperkt schade en zorgt voor continuïteit bedrijfsvoering

4min
pages 38-39
Een eigen terminal voor het reinigen van zeegaande en binnenvaartschepen article cover image

Een eigen terminal voor het reinigen van zeegaande en binnenvaartschepen

5min
pages 32-35
Amsterdamse haven krijgt aandacht die het verdient tijdens Zeehavendagen article cover image

Amsterdamse haven krijgt aandacht die het verdient tijdens Zeehavendagen

4min
pages 30-31
Roon van Maanen van Port of Amsterdam: ''Tijd voor opschaling in de circulaire industrie'' article cover image

Roon van Maanen van Port of Amsterdam: ''Tijd voor opschaling in de circulaire industrie''

8min
pages 26-28
Watercampus Leeuwarden als uniek innovatie-systeem: Nederlandse oplossingen voor mondiale wateruitdagingen article cover image

Watercampus Leeuwarden als uniek innovatie-systeem: Nederlandse oplossingen voor mondiale wateruitdagingen

4min
pages 22-25
GOLFCENTRUM DE HOGE DIJK IN AMSTERDAM: Al het mooie van golf op één plek article cover image

GOLFCENTRUM DE HOGE DIJK IN AMSTERDAM: Al het mooie van golf op één plek

5min
pages 18-21
Paro Amsterdam: Circulaire partner in de haven  article cover image

Paro Amsterdam: Circulaire partner in de haven

10min
pages 14-17