__MAIN_TEXT__

Page 1

NUMMER 02 | JAARGANG 1 | 2019

MIREILLE KAPTEIN

AQUALECTRA

ZAKENVROUWEN

GEWOON HARD WERKEN LOONT ALTIJD

TECHNIEK KLOPPEND HART ECONOMIE

GLAZEN PLAFOND? ZELF KANSEN CREËREN

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


EBC levert al veertig jaar technische veiligheidsinstallaties. Wij voelen ons nauw betrokken en zijn discreet bij al onze klanten en willen duurzame relaties aangaan. Wij begrijpen dat zij gehoord willen worden en de beste expertise willen krijgen op beveiligingsgebied, van advisering tot installatie en administratieve afwikkeling. Vanzelfsprekend vloeit hieruit voort dat wij de verplichting voelen onze kwaliteit te allen tijde te continueren en zeer kritisch zijn op ontwikkelingen in de branche. Inkoop van materialen en het ontwikkelen van diensten ontstaan altijd vanuit klantgericht denken. Daarom zijn alle medewerkers zich bewust van hun rol in ons veelzijdige bedrijf. YVET T E O UT

EBC: Effectief - Bevlogen - Compleet Berenkoog 26, 1822 BJ Alkmaar Postbus 278, 1800 AG Alkmaar

Telefoon 072-511 22 33 / 561 12 14 Email: info@ebc-alkmaar.nl Erkend BORG technisch beveiligingsbedrijf

electronisch beveiligings centrum bv

Geef ‘m geen kans!


VOORWOORD

Adviseurs Piet Wiersma en Arnold Stins (r)

Werken aan verbinding In deze tweede editie van ons magazine besteden we onder andere heel uitgebreid aandacht aan zakenvrouwen in Noord-Holland Noord. Dat doen we naar aanleiding van een uitspraak van Zakenvrouw van het Jaar Mireille Kaptein, over het glazen plafond. Is dat er nou wel of niet, vroegen wij ons af. Zijzelf en een tiental andere vrouwelijke ondernemers geven daar eerlijk en uitgebreid antwoord op. Zowel mannelijke als vrouwelijke ondernemers in Noord-Holland steken hun ‘kop boven het maaiveld uit’, blijkt ook weer in deze editie. Zo werkt de Bedrijfskring Heerhugowaard aan een uniek project, waarin samen met onderwijs en overheid gebouwd wordt aan de verbinding tussen afstudeerders en ondernemers: talent behouden voor de eigen regio, zodat jonge mensen kunnen werken en blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Het Economisch Forum Holland boven Amsterdam werkt eveneens aan verbinding. Door zich samen met de achterban te concentreren op een aantal centrale vraagstukken, wil het Forum één stem en één geluid kunnen brengen richting provincie en ‘Den Haag’. Wat ons in de gesprekken met ondernemers steeds weer opvalt: Noord-Holland bruist van de energie en ideeën. Een regio van dromers, denkers maar vooral ook doeners. De schouders eronder zetten en van onze toch al prachtige regio iets nóg beters maken, op bijvoorbeeld het gebied van infrastructuur, (digitale) bereikbaarheid, duurzaamheid en de energietransitie, en recreatie en toerisme. Wij zijn blij daaraan met Kijk op Noord-Holland Noord, hét zakelijk platform voor ondernemers in Noord-Holland, een bijdrage te kunnen leveren. Ook wij werken – samen met u - aan verbinding. Op onze website en social mediakanalen publiceren we relevant nieuws voor en over ondernemers. Viermaal per jaar brengen we een magazine uit vol inspirerende interviews, boeiende achtergrondverhalen, informatieve columns en zakelijk nieuws uit de hele provincie. Kijk op Noord-Holland Noord signaleert en analyseert relevante zakelijke, economische en culturele trends en ontwikkelingen. Samen met u als ondernemers in de mooie provincie Noord-Holland bouwen we aan een offline én online platform waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. < Adviseurs Arnold Stins en Piet Wiersma Wilt u als ondernemer in the picture staan? Neem contact op met één van ons en wees verzekerd van exposure van kwaliteit.

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

1


PAGINA 24 TECHNIEK IS KLOPPEND HART VAN ECONOMIE Dat er geen plaats zou zijn voor de maakindustrie in Nederland is totale nonsens,

‘BOTTLENECKS VERDUURZAMING TACKELEN WE SAMEN’

vinden ze bij Aqualectra. Daar zijn ze zelf

De synergie die het themagesprek over

bovendien het levende bewijs van.

duurzaamheid bij Breedweer in Uitgeest

“Productiebedrijven in de techniek zijn niet

oplevert, blijkt zo vruchtbaar dat ter plekke

alleen waardevol voor de Nederlandse

afspraken werden gemaakt voor intensiever

economie - ze zijn zelfs van groot belang om

contact. En wellicht samenwerking. Want de

die optimaal draaiende te houden.” <

tafelgenoten zijn eensgezind over de stelling dat voor ondernemers die willen verduurzamen, samenwerking met andere

‘GLAZEN PLAFOND? KANSEN CREËER JE ZELF!’

ondernemers onontbeerlijk is. Dat wordt aan tafel meteen in praktijk gebracht. <

Mireille Kaptein van de Kaptein Groep in Heiloo is kortgeleden uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar 2019. Haar advies aan alle ondernemende vrouwen in Nederland is: ‘Laat je niet weerhouden door een plafond, of die

PAGINA 14

je ambities en je bedrijf.’ <

PAGINA 30

EN VERDER O.A.:

‘Goed overdragen is vooruitzien’������������������������36

Forfaitaire rendementsheffing box 3����������������57

Eén regio, één stem������������������������������������������������10

Op de apenrots��������������������������������������������������������39

Kringloopwinkel boekt driedubbele winst�������58

‘Deze onderscheiding opent nieuwe deuren’�����12

Kunnen we ze straks wel allemaal kwijt?����������49

Wilde ideeën worden werkelijkheid�������������������28

‘Wij bewaren de rust en bewaken de sfeer’�����50

Maria Austria Instituut viert 100 jaar KLM in Stadsarchief�������������������������������������������������60

Duurzame energie voor MKB

DB Incasso: ‘Elke invordering de moeite waard dankzij prepaidsysteem’������������53

in Noord-Holland�����������������������������������������������������34

2

nou van glas is of van beton, maar sta pal voor

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


INHOUD

KIJK OP INHOUD ‘ONDERNEMERSCHAP WORDT IN AMERIKA ZEER GEWAARDEERD EN AANGEMOEDIGD’ In onze nieuwe serie ‘Noord-Hollanders in den vreemde’ besteden wij aandacht aan ondernemers uit Noord-Holland die ‘in den vreemde’ reizen, wonen en werken. Zij vertellen over hun ervaringen over de grens. Sandra Somford-Pannekeet is president van JASA Packaging Solutions Inc. Zij verhuisde met haar gezin van Heerhugowaard naar Amerika. Het hele gezin dompelde zich onder in de Amerikaanse cultuur. <

PAGINA 40 ÉCHT KIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Dat het zinvol is om je energiegebruik terug te dringen, daar is iedereen het wel over eens. Over hoe je dat doet, verschillen de meningen. “Technisch gezien kan ‘alles’, maar het rendement verschilt per oplossing. Wat slim is, hangt ook af van een veelvoud van factoren. Alleen helder inzicht in alle aspecten maakt dat je goed kunt kiezen.” <

PAGINA 44 ‘HEERHUGOWAARD MAAKT WERK DOOR VERBINDING’ Bedrijfskring Heerhugowaard is één van de grootste bedrijfsverenigingen in de regio, bestaat al ruim 35 jaar en heeft maar liefst 250 leden. De vereniging kenmerkt zich door zijn vooruitstrevendheid. Eén van de meest recente voorbeelden is het project ‘Heerhugowaard maakt werk door verbinding’, een initiatief van Bedrijfskring Heerhugowaard, Horizon College en de gemeente Heerhugowaard. <

PAGINA 54

Kijk op Noord-Holland Noord is een uitgave van: Kijk op uitgevers BV, Het Voert 3B, 1613 KL Grootebroek, www.kijkopnoord-holland.nl Hoofdredacteur: Tine van Knijff Redactie: Tine van Knijff, Isabelle Brus Aanleveren nieuwsberichten: nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl Bladmanagement: Ed Klijnman Fotografie: Ed Klijnman, Marcel Rob en anderen Advertentie-exploitatie en planning bedrijfsreportages: Piet Wiersma +31 6 53 42 42 78 pietwiersma@kijkopuitgevers.nl, Arnold Stins +31 6 40 51 00 46 arnoldstins@kijkopuitgevers.nl Vormgeving: VDS Crossmedia, Emmen Druk en afwerking: Veldhuis Media, Raalte Aan de inhoud van de artikelen is veel aandacht besteed. De redactie en de uitgever aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de tekst. Overname van artikelen uit deze uitgave is uitsluitend toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever.

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

3


SLIMONDERWEG.NL: ONLINE COMMUNITY OVER SLIMME MOBILITEIT De provincie Noord-Holland heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de ANWB, de RAI vereniging en het CBR een online community opgezet over slimme mobiliteit. Op slimonderweg.nl informeren weggebruikers elkaar en wordt informatie gedeeld over de kansen en risico’s van slimme mobiliteit. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, auto’s nemen bestuurderstaken uit handen,

INTRODUCTIE MOVEMOVELAADSLEUTEL IMPULS VOOR ZAKELIJK ELEKTRISCH RIJDEN

verkeerslichten kunnen communiceren met het verkeer en

Met de introductie van een eigen laadsleutel voor zakelijke elektrische rijders, brengt

rijbewijs’ laat in enkele verkeerssituaties zien welke technische

MoveMove (van MultiTankcard) een verschuiving teweeg in de Nederlandse

hulpmiddelen tegenwoordig beschikbaar zijn om de

mobiliteitsmarkt. Dankzij een geavanceerde app en een transparant prijsmodel heeft

verkeersveiligheid te verhogen. Maar heeft een automobilist

de oplossing alles in zich om zakelijk elektrisch laden de komende jaren tot norm te

ze wel geactiveerd of weet hij überhaupt wel dat zijn auto

verheffen. “Voor ondernemers wordt de overstap van tanken naar elektrisch laden een

deze systemen heeft? Wie aantoont de materie te beheersen

stuk gemakkelijker.”

ontvangt het slimme rijbewijs.

Veel zakelijke rijders hikken aan tegen een elektrische auto vanwege onzekerheid over

ADAS Convenant

de beperkte actieradius, oplaadlocaties en prijzen. Het aantal laadpalen voor

Tijdens de opening van ITS Europe 2019 in Eindhoven, de

elektrische auto’s mag de afgelopen drie jaar dan gestegen zijn van 26.000 tot 38.000,

grootste Europese beurs over Smart Mobility, benadrukten

duidelijker is de markt er niet op geworden, vertelt Patrick Roozeman, directeur van

minister Cora van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Joke

MultiTankcard. “Er is een wildgroei aan laadpalen en aanbieders, en over de tarieven

Geldhof het belang van het veilige gebruik van al bestaande

voor elektrisch laden bestaat veel onduidelijkheid. Als ondernemer heb je daarnaast

slimme diensten. Samen met 42 private en publieke partijen

ook te maken met allemaal verschillende apps, pasjes en facturen voor zakelijke

ondertekenden zij de afspraak om te komen tot 20% meer

reiskosten, helemaal als je ook regelmatig gebruik maakt van parkeren, de wasstraat en

veilig gebruik van rijtaakondersteuning in auto’s in 2022, het

openbaar vervoer.”

zogenaamde ADAS convenant. De lancering van de online

mobiliteitsapps bieden meer en up-to-date reisinformatie.

Slim rijbewijs Weggebruikers kunnen op het platform hun kennis testen op het gebied van Smart Mobility. Het online spel ‘Haal je slimme

community is daarvan de eerste concrete stap in de uitvoering

Duidelijke kosten voor elektrisch laden

van het convenant.

De oplossing van MoveMove stelt elektrische rijders in staat om bij elke openbare laadpaal in Nederland de auto te laden. In de app zijn de dichtstbijzijnde laadpalen én

ADAS

hun actuele beschikbaarheid te vinden. De gebruikers krijgen alle gemaakte kosten in

Steeds meer auto’s zijn uitgerust met slimme

één overzicht en op één factuur, ongeacht bij welke aanbieder ze hebben geladen.

rijtaakondersteunende systemen. Denk aan Lane Keep Assist,

Daar komt bovenop dat MoveMove per kWh géén extra kosten berekent. Roozeman:

Forward Collision Warning, Adaptieve Cruise Control,

“De meeste aanbieders van laadsleutels berekenen voor het laden bij andere

automatisch inparkeren, vermoeidheidsherkenning,

laadpaalaanbieders extra roamingkosten per kWh. Wij gaan voor maximale

dodehoekdetectie en Autonomous Emergency Braking. Deze

transparantie, dus geen verborgen kosten. Je betaalt dus de tarieven van de

ondersteunende systemen heten ADAS (Advanced Driver

laadpaalaanbieder, net zoals je met onze tankpas de pompprijs betaalt.”

Assistance Systems). Zij kunnen gevaarlijke situaties herkennen, de bestuurder waarschuwen en waar nodig

4

Oplossing voor alle mobiliteit

zelfstandig ingrijpen. Daarnaast vormen ze de opmaat naar

Gebruikers ontvangen naast de MoveMove-laadsleutel ook een autopas voor tanken,

geautomatiseerd rijden en kunnen nu al (deels) taken van de

autovloeistoffen, parkeergarages en de wasstraat. “Soms heb je vervangend vervoer

bestuurder overnemen. ADAS leveren daarmee een

nodig, of je rijdt hybride. Dan wil je ook kunnen tanken”, legt Roozeman uit. “Met deze

belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid, de

oplossing wordt de zakelijke reiziger op alle gebieden ontzorgd.”

doorstroming en het milieu.

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


DIGITAL-FIRST OPLOSSINGEN VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE BETALINGEN

AZEB-METHODE MAAKT BETAALBAAR ENERGIENEUTRAAL BOUWEN REALITEIT

NIEUWS

KIJK OP NIEUWS

Op dit moment vergt energieneutraal bouwen een relatief hoge investering. De drempel verlaagt als het betaalbaarder wordt voor ontwikkelaars, bouwers en bewoners. Dat zal leiden tot versnelling van de energietransitie én implementatie van de Europese richtlijnen. Het stappenplan van AZEB is de routekaart

Visa en Currencycloud gaan samenwerken om grensoverschrijdende

voor alle bij de bouw betrokken stakeholders om

betalingen te stimuleren. De samenwerking zal Visa’s klanten en partners

hoogwaardige betaalbare energieneutrale gebouwen te

in staat stellen om innovatieve, digital-first oplossingen aan te bieden

ontwikkelen. Er is niets nieuws ontwikkeld, AZEB is

voor grensoverschrijdende- en reisbetalingen.

gebaseerd op bestaande kennis. Het EU-project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) wordt in Nederland

Visa Inc. en Currencycloud, een hoogwaardig betalingsplatform, hebben

uitgevoerd door vereniging DNA in de bouw, er doen 8

dit samenwerkingsverband aangekondigd om innovatie op het gebied

partners uit 6 EU-landen aan mee. De AZEB-methode

van grensoverschrijdende- en reisbetalingen te stimuleren. De overeenkomst sluit aan bij de bredere missie van Visa om consumenten

organiseert de soms overweldigende hoeveelheid bestaande oplossingen voor betaalbare bijna-

en bedrijven te helpen veilige en naadloze digitale betalingen te doen,

energieneutrale gebouwen (BENG) en faciliteert zowel

zowel thuis als op reis.

beleidsmakers als experts. Elk van de 27 stappen staat voor een reeks belangrijke activiteiten en/of beslissingen

Niet alleen klanten en FinTech-partners van Visa, maar ook banken

om een betaalbare BENG te ontwikkelen. Ze zijn

kunnen nu gebruikmaken van het betalingsplatform van Currencycloud.

georganiseerd in de vier belangrijkste projectfasen:

Hiermee kunnen zij diensten op aanvraag aanbieden. Voorbeelden van

initiatief, ontwerp, constructie en gebruik & onderhoud. De

deze diensten zijn multi-currency wallets en real-time inzicht in

meeste stappen zijn onderling gerelateerd en afhankelijk

valutatransacties. Hierdoor kunnen Visa-rekeninghouders hun geld op

van elkaar. De aangeboden oplossingen zijn technisch,

reis beter beheren en controleren.

maar ook afkomstig van andere kennisgebieden, zoals financiën, contractering en procesmanagement.

Samen de klantreis maken De kern van de AZEB-aanpak is: betrek de benodigde professionals uit alle projectfasen vanaf de initiatief- en ontwerpfase, dan ontstaat een geïntegreerd ontwikkelproces met een multidisciplinair team. Alleen door samen de klantreis te maken wordt een betaalbare BENG realiteit. De ins en outs van elke stap, inclusief suggesties voor hulpmiddelen en methoden om toe te passen, zijn binnenkort te vinden op de AZEB-website. De eerste versie is nu beschikbaar in het Engels.

Bestaande kennis, nieuwe methode Vanaf 2020 is de uitdaging voor de hele EU om betaalbaar te bouwen met hoge energienormen. Met dit perspectief ontwikkelde AZEB de methode om nieuwbouw BENG’s te realiseren met meer waarde voor minder geld. Het stappenplan is ook voor renovatie bruikbaar. AZEB heeft de bestaande (technische en niet-technische) kennis in Europa geïnventariseerd en samengebracht in deze nieuwe methodologie. Er is geen nieuwe kennis ontwikkeld. AZEB is bruikbaar in de verschillende Europese culturen en klimaatzones.

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

5


INFORMEER NAAR ONS UNIEKE PREPAID INCASSO SYSTEEM INFORMEER INFORMEER NAAR ONSNAAR UNIEKE ONS PREPAID UNIEKE INCASSO PREPAID SYSTEEM INCASSO SYS uw adviesbureau o.a: Alsvoor opdrachtgever

u direct wat de incassoprocedure u gaatu gaat Als opdrachtgever Als weet opdrachtgever weet u direct weet wat u direct de incassoprocedure wat de incassoprocedu kosten. Geen Geen verrassingen achteraf ! kosten. kosten. verrassingen Geen verrassingen achteraf ! achteraf !

bouwkundig advies - omgevingsvergunningen (WABO) - bouwbegeleiding bouwtoezicht - opleveringen - bouwkostenmagement

W: www.donkbot.nl W: www.donkbot.nl W: www.donkbot.nl industrieweg 16, 1521 NC Wormerveer 075 621 98 65 - info@beijaard.nl - www.beijaard.nl

E: info@donkbot.nl E: info@donkbot.nl E: info@donkbot.nl T: 0725746666 T: 0725746666 T: 0725746666

INFORMEER NAAR ONS UNIEKE PREPAID INCASSO SYSTEEM INFORMEER NAAR ONS UNIEKE PREPAID INCASSO SYSTEEM

Als opdrachtgever weet u direct wat de incassoprocedure u gaat kosten. Als Geen verrassingen achteraf opdrachtgever weet u direct wat de! incassoprocedure u gaat kosten. Geen verrassingen achteraf !

W: www.donkbot.nl W: www.donkbot.nl W: www.donkbot.nl

E: info@donkbot.nl T: 072-5746666 W: www.donkbot.nl W: www.donkbot.nl E: info@donkbot.nl E: info@donkbot.nl T: 072-5746666 T: 072-574666

E: info@donkbot.nl E: info@donkbot.nl T: 0725746666

T: 0725746666


NIEUWS

KIJK OP NIEUWS BOUWKUNDIG ONTWERP- EN TEKENBURO JONKMAN: STERK IN TEKENWERK Bouwkundig Ontwerp- en Tekenburo Jonkman in Heerhugowaard is een dynamisch bureau waar de klant centraal staat. Al vele jaren verzorgt dit Buro alle tekenwerkzaamheden, ontwerpen, aanvragen

Bobby Schuitemaker, sectorexpert Graydon

van vergunningen en begeleiding met betrekking tot de woning- en utiliteitsbouw. Tevens kunnen de medewerkers klanten bijstaan bij vergunningsvrije bouwwerken. Wie nieuw- of verbouwplannen heeft voor bijvoorbeeld woningen of utiliteitsgebouwen en hierin geadviseerd wil worden, kan op kantoor

GROEI GROOTHANDELBRANCHE GECONCENTREERD BIJ EENMANSZAKEN

of op locatie een afspraak maken om de plannen te bespreken. Naar aanleiding van het vrijblijvende gesprek kan een offerte

Het gaat goed met de Nederlandse groothandels, geeft

worden opgesteld waarin alle werkzaamheden worden benoemd.

bedrijfsinformatiespecialist Graydon aan. Toch is het aantal bedrijven dat groeit in deze branche lager dan gemiddeld in het bedrijfsleven. De

“We kunnen het project begeleiden vanaf het ontwerp tot en met de

groei concentreert zich vooral bij de eenmanszaken, blijkt uit de jongste

oplevering, maar bijvoorbeeld ook alleen de aanvraag

‘Graydon Insights’-sectoranalyse over de groothandelbranche.

omgevingsvergunning verzorgen. Onze intentie is de wensen van de opdrachtgever te verwezenlijken in het ontwerp, waarbij we onder

Aan de hand van infographics met data, inzichten en analyses maakt

andere rekening houden met de budgettering, en landelijke en

Graydon de belangrijkste ontwikkelingen voor deze sector (visueel)

gemeentelijke regelgeving: bijvoorbeeld de wet algemeen

inzichtelijk. “De groothandelbranche is volop in beweging”, zegt Bobby

bestuursrecht omgevingsvergunning (WABO), bestemmingsplannen,

Schuitemaker, sectorexpert bij Graydon. “De huidige groei is echter

bouwbesluit et cetera.”

vooral te danken aan de sterke opkomst van het aantal webshops dat zich als eenmanszaak inschrijft. De verwachte groei van eenmanszaken

Het is voor Jonkman belangrijk de prijs-kwaliteitverhouding scherp

in deze branche is 6%, in contrast tot 2,6% bij de BV’s.” De groei van de

te houden. Het tekenwerk is standaard goed verzorgd. ,,Ons motto

gehele sector blijft achter bij het gemiddelde in het Nederlandse

is dan ook ‘sterk in tekenwerk’: wij gaan voor kwaliteit. Tevens staan

bedrijfsleven; in deze uiterst competitieve markt is het overeind houden

we de opdrachtgever terzijde met onze expertise.” Wie meer wil

van je verdienmodel een groeiende uitdaging. Schuitemaker: “Voorheen

weten kan een kijkje nemen op de website www.erwinjonkman.nl, of

lag de focus op automatisering en efficiency, maar tegenwoordig is het

langskomen aan de Middenweg 138 in Heerhugowaard voor een

realiseren van groei voor veel groothandels de belangrijkste doelstelling.

vrijblijvend gesprek.

Inzicht in de markt en in je eigen positie is daarbij essentieel.”

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

7


W.M. DUDOKWEG 4

06-2 139 3230

1703 DB HEERHUGOWAARD

INFO@KEMASOL.NL

072- 737 0216

WWW.KEMASOL.NL


NIEUWS

KIJK OP NIEUWS BOEK: ONGEKEND TALENT EINDELIJK IEDEREEN WERK Ondernemer Bartel Geleijnse is er van overtuigd dat (bijna) iedereen zinvol aan het werk kan als de hoofdrolspelers overheid en bedrijven anders kijken, denken en handelen. In het boek ‘Ongekend talent – Eindelijk iedereen werk’ deelt hij de lessen die hij de afgelopen tien jaar leerde en geeft zijn innovatieve visie op een inclusief Nederland waarin iedereen een realistisch perspectief heeft op werk. Geleijnse: “De gemeenten in Nederland hebben in 2015 de verantwoordelijkheid gekregen om 1,1 miljoen mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ aan zinvol werk te helpen. Het is inmiddels geen geheim dat de overheid en het bedrijfsleven er in het huidige systeem niet in slagen om deze opdracht effectief te tackelen.” Bartel Geleijnse was tien jaar lang een van de drijvende krachten achter The Colour Kitchen en weet dat inclusie pas gaat werken als gemeenten de regie aan de bedrijven toevertrouwt. In het boek introduceert hij de enige, werkende en schaalbare methode: de ParticipatieCarrousel©. Daarnaast interviewde medeauteur Job Franken een groot aantal koplopers in de betekeniseconomie, zoals thougth leader Kees Klomp en Etienne Friederichs die een inclusief zelfstandig bedrijfsonderdeel is gestart binnen de Facilicom Group.

Over de auteurs Bartel Geleijnse (links op de foto) heeft jarenlange ervaring in sociaal ondernemen en is medeoprichter van The Colour Kitchen. Inmiddels heeft Bartel samen met Kees Klomp Purpose People Practice opgericht. Samen adviseren en ondersteunen zij bedrijven en instellingen in Nederland om meer betekenis aan hun organisatie toe te voegen, op een bij hen passende wijze. Job Franken heeft diverse boeken gepubliceerd over ondernemerschap en innovatie, schreef voor Emerce en heeft gepubliceerd in onder meer Nieuwe Leiders en op het Nederlands Medianetwerk. Hij schreef over media & marketing, duurzaamheid, verbinding en verantwoordelijkheid. Daarnaast is hij coauteur van Lekker Hollands.

KEMASOL CV & INSTALLATIEMATERIALEN Al sinds augustus 2015 is Kemasol cv & installatiematerialen te vinden in Heerhugowaard, al is het bedrijf pas in 2017 overgegaan op de naam Kemasol. Eigenaar Jeroen Wang komt uit de installatiebranche en heeft al meer dan twintig jaar ervaring in dit vakgebied. Hij vertelt: “Wij zijn een jong bedrijf met de ambitie om te groeien en ons te onderscheiden van de rest. Dat doen we door het bieden van goed advies en een goede persoonlijke service. Voor installateurs, doe-hetzelvers, aannemers, vloerenspecialisten en bedrijven bieden wij een breed advies en goede service op het gebied van installatietechniek met een specialisme in vloerverwarming.” Installateurs en particulieren zijn ook van harte welkom in de winkel, voor A-merk cv- en installatiematerialen tegen bodemprijzen. Wang: “In ons magazijn, dat goed zichtbaar is vanaf de balie, liggen alle installatiematerialen klaar die nodig zijn om de klus te klaren. Wij bieden deze materialen aan tegen concurrerende prijzen. Of het nu gaat om leidingen, lijmen, kitten of fittingen: bij Kemasol Heerhugowaard helpen we u graag!” Ook is er speciaal gereedschap te huur om de verschillende persfittingen te kunnen verwerken. Kemasol is zes dagen per week geopend en bezoekers kunnen er gratis parkeren. Kijk voor meer informatie op de website www.kemasol.nl.

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

9


ECONOMISCH FORUM

Eén regio, één stem “Het is noodzakelijk dat we elkaar vinden, onze krachten bundelen en naar de provincie en Den Haag één gezamenlijk geluid brengen.” In een notendop vat Hans Huibers de missie van het Economisch Forum samen. Aan tafel zitten ook Bob Haitsma, Ton van der Scheer en Rona Uitentuis, tevens onze gastvrouw hier bij de molen van familiebedrijf Beemster Beleving in Middenbeemster.

brancheorganisatie De Metaalunie. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is bovendien als adviseur betrokken. “We moeten elkaar vinden in de kracht van die diversiteit. We hebben een groot aantal gemeenschappelijke belangen, die we naar de provinciale agenda moeten zien te brengen. Daarvoor moeten we

De belangen van zo’n Beemster bedrijf zijn heel

Bedrijvengroep, Ton van der Scheer is voorzitter

onze eigen agenda’s koppelen: bruggen slaan

anders dan die van bijvoorbeeld de achterban

van de Ondernemersvereniging IJmond en

om verbinding tot stand te brengen.”

van Bob Haitsma, voorzitter van Haven en

Rona Uitentuis is voorzitter van LTO Noord

Scheepvaart Vereniging Den Helder. Haitsma is

- Noord-Holland.

Puzzelstukjes benutten Vanuit de eigen sectoren zijn de bestuursleden

lid van het bestuur van het Economisch Forum namens het bestuur van De Kop Onderneemt,

Alle vier zijn ze zich ten volle bewust van de

voortdurend in gesprek met belanghebbenden

een samenwerking van ondernemerskoepels

diversiteit – en daarmee de uitdagingen - die de

en betrokkenen. Haitsma: “Het is bijna

uit Texel, Hollands Kroon, Den Helder en

regio biedt. Het Forum telt een ledenbestand

zendelingswerk, wat wij doen. We moeten met

Schagen. Ook de andere drie zijn vanuit

bestaande uit allerhande organisaties en

elkaar één boodschap samenstellen: wat wil

bestuursfuncties aangesloten bij het bestuur.

ondernemerskoepels, waaronder

Noord-Holland uitstralen? Welke kant willen we

Hans Huibers is voorzitter van de West-Friese

werkgeversorganisatie VNO-NCW West en

op, op de lange termijn?” Niet gemakkelijk, voor een regio waarin onder andere havens,

‘We hebben lokale input hard nodig’ 10

bloembollentelers, toeristische ondernemers en de hoogwaardige industrie allen vechten voor hun eigen belangen. “Al die puzzelstukjes kun je ook benutten en goed etaleren. Als we het met elkaar eens zijn over één lijn en niet langer elke regio voor zichzelf pleit, zijn we sterker als geheel.”

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


HANS HUIBERS Functie: Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep Woonplaats: Nibbixwoud Burgerlijke staat: Gehuwd, twee dochters (19 en 21) Lijfspreuk/motto: Denk altijd in oplossingen

BOB HAITSMA Functie: Bestuur De Kop Onderneemt, voorzitter Haven en Scheepvaartvereniging Den Helder Woonplaats: Julianadorp Burgerlijke staat: Gehuwd, 2 volwassen kinderen, 5 kleinkinderen Lijfspreuk/motto: Samenwerking geeft alleen resultaat als je er zelf voor open staat

TON VAN DER SCHEER

‘We zijn sterker als geheel’

Halsema van Amsterdam. De strekking was:

Functie: voorzitter OV IJmond /

Wij kunnen u helpen.

secretaris Economisch Forum Holland boven Amsterdam

Krachtige propositie

Woonplaats: Driehuis /Velsen

De opdracht voor de komende tijd is vooral:

Burgerlijke staat: Gehuwd

concreter worden en eendrachtig

Motto: Verbinden, behartigen,

maatschappelijke wensen kenbaar maken.

netwerken en kennis delen

“Alle ondernemers in deze regio tezamen vormen onze achterban. Wij hebben hun lokale input hard nodig om de vertaalslag naar het

RONA UITENTUIS

grotere geheel te maken.” Eén regio, één stem, De bestuursleden spreken over het

zo vat Huibers het mooi samen. “Als we met een

Functie: vz LTO NH, lid Regiobestuur

woonprogramma, de arbeidsmarkt en

krachtige propositie komen en op basis daarvan

West, vennoot BeemsterBeleving

technische hogere opleidingen. “Duurzame

groen licht krijgen om te investeren in de regio,

Woonplaats: Beemster

economische verdienmodellen creëren en er

kunnen we daarna met elkaar bekijken hoe we

Burgerlijke staat: Gehuwd, een zoon

daardoor met elkaar voor zorgen dat we de

dat verdelen.”

van 2 jaar en in verwachting

energietransitie te lijf kunnen én

van de tweede

internationaal gelding krijgen, náást

De vier bestuursleden zitten er ontspannen en

Lijfspreuk/motto: ‘As je doet wat je

Amsterdam.” Hier is geen sprake van een

energiek bij in Middenbeemster: ze hebben de

deed, dan krijg je wat je kreeg’

Calimero-effect: Noord-Holland en

tijdsgeest mee. “Nu we weer aan het bouwen zijn

Amsterdam zijn niet los van elkaar te zien, het

en de crisis voorbij, merken wij overal dat er een

Economisch Forum ziet voor zichzelf juist een

enorme behoefte is aan visie en een stip op de

rol in het ontlasten van de metropool. “Op het

horizon. Ondernemers zitten vol expansiedrift

gebied van woningbouw, toerisme en

en investeringsdrang: er heerst een enorme

bereikbaarheid zeker.” Daartoe werd al een

positieve energie. Wat dat betreft is het echt een genot om dit in deze tijd te mogen doen.” <

filmpje gestuurd naar burgemeester Femke

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

11


MIREILLE KAPTEIN IS GEKOZEN TOT ZAKENVROUW VAN HET JAAR 2019

‘Deze onderscheiding opent nieuwe deuren’ Als je Mireille Kaptein ergens niet op zult betrappen, dan is het op negativisme. “Ik houd het gewoon graag positief. Zo werk ik het liefst en dat houd ik mijn mensen ook altijd voor: sla je slag, grijp je kans, ga ervoor! Kniezen over tegenslagen - dat zit niet zo in me.”

Als kersverse Zakenvrouw van het Jaar begint

vooral ook hoe ze dat wilde doen. Bewust heeft

Business Woman Award, zoals de verkiezing tot

Mireille Kaptein langzaam maar zeker te

ze dan ook zes jaar bij de Parijse vestiging van

Zakenvrouw van het Jaar echt heet. “Ik ben

wennen aan haar nieuwe rol. “In het begin

Kaptein gewerkt. “Daar was er letterlijk en

ervan overtuigd dat we door goed samen te

komt er zoveel op je af. Kranten, radio - dat was

figuurlijk meer afstand tussen mij en mijn vader

werken heel ver kunnen komen. Mensen

echt even omschakelen. Ik ben al tien jaar

die toen nog aan het roer stond. Dat werkte

werken in teams, halen bij elkaar het beste

algemeen directeur van Kaptein, maar nooit zo

prettig: ik opereerde zelfstandig, kon goed laten

naar boven. Uiteindelijk is het succes van een

nadrukkelijk in beeld geweest als nu.” De prijs

zien wat ik in mijn mars had en hoe ik het aan

opent nieuwe deuren, en biedt weer nieuwe

wilde pakken.”

bedrijf een prestatie van het hele team. Dat wil ik uitdragen.” <

kansen. “Als rolmodel zou ik anderen kunnen coachen - bijvoorbeeld door mijn ervaringen

Laat je droom zien

als derde generatie in een familiebedrijf te

Die vrijheid om je droom na te jagen - dat is

delen, over opvolging, over een nieuwe koers

misschien wel Kapteins belangrijkste tip voor

varen.”

anderen. “Pak je kans! Laat je niet weerhouden door een glazen plafond. Heb je ambitie? Zet

Stille valkuil

dan door. Niemand krijgt succes écht in de

In 2009 volgde Kaptein haar vader op - ze is de

schoot geworpen.” Wat dat betreft is Kaptein

derde generatie die aan het roer staat van het

een rasechte, nuchtere Noord-Hollandse.

bedrijf dat is opgericht door haar opa in 1936.

“Gewoon hard werken loont. Altijd. Ongeacht je

Opvolgers in familiebedrijven moeten net zo

geslacht, leeftijd of culturele achtergrond. Toon

hard knokken als ‘gewone’ medewerkers met

wat je waard bent. Sta pal voor je idealen. Dat

Functie: algemeen directeur Kaptein

leidinggevende ambities, is Kapteins ervaring.

zien mensen.”

Burgerlijke staat: getrouwd, twee zoons Woonplaats: Akersloot

“Je krijgt het niet cadeau. Valkuil is dat kinderen

12

MIREILLE KAPTEIN

hun ambities en verwachtingen niet duidelijk

Teamwork

Hobby’s: yoga, golfen

uitspreken. Privé en zakelijk lopen door elkaar

Dat geldt in elk geval voor Mireille Kaptein: de

Motto: ‘Het is niet de sterkste die overwint,

en dat kan remmend werken.” Zelf is ze altijd

bedrijfsvoering en het personeelsbeleid vielen

maar de meest flexibele.’

heel duidelijk geweest over wat ze wilde en

positief op bij de jury van de Veuve Clicquot

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

13


10 ZAKENVROUWEN OVER ONDERNEMEN IN NOORD-HOLLAND

‘Glazen plafond? Kansen creëer je zelf!’ 14

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


Mireille Kaptein van de Kaptein Groep in Heiloo is kortgeleden uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar 2019. Haar advies aan alle ondernemende vrouwen in Nederland is: ‘Laat je niet weerhouden door een plafond, of die nou van glas is of van beton, maar sta pal voor je ambities en je bedrijf.’ Wij interviewden tien zakenvrouwen over het ondernemersklimaat in Noord-Holland Noord en dat ‘glazen plafond’: ervaren zakenvrouwen dat daadwerkelijk? We legden hen een zestal vragen voor.

Jij staat aan het roer van je eigen onderneming. Kun je iets vertellen over de belangrijkste diensten of producten die jouw onderneming levert?

strategische en beleidsmatige kant van het

Kroon en ook daarbuiten. Op die manier kan ik

communicatievak. Tekstschrijven, het verzorgen

een beetje met geluk strooien. Mijn boek ‘Over

van trainingen, communicatieplannen schrijven,

geluk gesproken…’ komt uit in november 2019.”

Matty van den Berg: “Talentium Careerportals is

en bijhouden zijn enkele specialisaties. Samen

Elke Klaver is mede-eigenaar van Klaver

een Arbeidsmarkt Adviesbureau. Met

met een team van professionele freelancers

Autogroep in Alkmaar, dat bestaat uit Auto

verschillende websites zorgen wij ervoor dat

weten wij bedrijven op de kaart te zetten. Onze

Klaver, Autoschade Roos en Klaver Lease: “Ons

werkgevers zichtbaar en vindbaar zijn voor

kennis en ons netwerk is onze kracht en die

bedrijf is in 1937 opgericht door mijn opa, en na

mensen die op zoek zijn naar een (andere) baan.

delen we graag. Pand Raak is het pand waar

zijn dood is het bedrijf dankzij mijn vader en

Met Watertalent.nl richten wij ons op de Haven

wordt gewerkt, gedeeld en geleerd. Een pand

ooms verder gegroeid. In 2008 heb ik samen

en Industrie en met Luchttalent op de

dat inspireert en waar werkplekken en

met mijn broer en twee compagnons het bedrijf

luchthavenregio in Noord-Holland. Aanvullende

vergaderlocaties te huur zijn voor ZZP’ers,

overgenomen. Ikzelf run gezamenlijk het

diensten zijn filmproducties, social media

startups, MKB en flexwerkers. Reuring is er elke

autobedrijf - waar we dealer zijn van Citroën - en

campagnes en het organiseren van events om in

dag bij Raak. Er worden trainingen gegeven, er

de universele garage voor alle merken en

contact te komen met starters en professionals.”

vinden bijeenkomsten plaats, er wordt

modellen. Twee jaar geleden hebben we onze

vergaderd. De twee bedrijven verschillen in de

eigen leasemaatschappij opgericht, wat de

Anita Harte van Warmtebelang BV: “Ons bedrijft

basis van elkaar, maar zijn eigenlijk

laatste schakel was in het complete pakket dat

adviseert over, ontwerpt en installeert

complementair. Ze versterken elkaar in vele

wij hebben voor de automobilist.”

grondgebonden duurzame energiesystemen.

opzichten. “

uitwerken en uitvoeren, social media opzetten

We zijn in Nederland in hoge mate afhankelijk

Yvette Out: “Ik ben directeur van EBC

van energie. Alle inwoners krijgen de komende

Beveiligingen in Alkmaar. Mijn vader Hans Out

jaren met de transitie naar duurzame energie te maken: ons huis wordt in de toekomst op een andere manier verwarmd. Een warmtepompinstallatie is een alternatieve, milieuvriendelijke en erg rendabele manier om zowel nieuwbouw als bestaande woningen te verwarmen en warm water te produceren. Daarnaast zorgt de warmtepomp in de zomer voor koeling.” Fabiola Koopmans: “De belangrijkste dienst die ik aanbied is coaching. In Ander Buro voor Coaching heeft dat als ingang mensen die sores op het werk ervaren. Dat kan van een gevoel van een steentje in de schoen gaan tot een rotsblok wat op je ligt. In de producten kun je instappen om van het steentje af te raken, maar ook om

‘Succes vermenigvuldig je door het te delen’

heeft in 1972 het ‘Electronisch Beveiliging Centrum’ opgericht, hij was een pionier in de beveiligingsbranche. Ik ben in 1995 begonnen bij EBC en heb het bedrijf in 2008 overgenomen. Wij installeren inbraakalarm-, camera-, brand-, en toegangscontrolesystemen. Kluizen, rolluiken, mistmachines en diensten als meldkamerfaciliteit en alarmafhandeling horen ook bij ons aanbod.” Anita Veenendaal van KeyKeg: “Wij produceren en vermarkten een recyclebaar en circulair fust ten behoeve van de drankenindustrie en bieden daarmee een duurzaam alternatief voor de stalen fusten markt, alsmede de glazen flessen. Onze klanten zijn vooral bierbrouwers, wijnhuizen, ciderproducenten,

het rotsblok op te tillen. Het zijn een aantal producten die van onderzoek gaan, tot een

Gerda Venema: “Ik zet mensen in hun kracht en

mixdrinkleveranciers (ten behoeve van

proces van intensieve coaching en verandering.

vergroot hun zelfvertrouwen en zichtbaarheid

bijvoorbeeld de festivalmarkt). Uiteindelijk komt

Er is altijd maatwerk in verwerkt. Ook bij de

door mijn trainingen, coaching en fotografie

onze verpakking via de distributieketen terecht

groepsaanbieding is er tijd om de individuele

vanuit mijn onderneming Trans4mate. Door

bij de eindgebruiker, zoals bars, restaurants,

situatie goed in beeld te brengen. Mijn dienst is

mijn unieke manier van spiegelcoaching met

cruiseschepen, all-inclusive resorts, festivals et

dus eigenlijk persoonlijke groei en versterking.”

mijn camera in de hand, ga je naar een innerlijke

cetera. Daarnaast bouwen wij aan een

en uiterlijke verandering. Na een Powershoot

wereldwijde community waarbij wij onze fusten

De zussen Lonneke en Marjolein Deutekom

voel je je zekerder voor een fotocamera of op

recyclen en circulair kunnen inzetten. Samen

runnen samen twee bedrijven: “De kracht van

een podium. Zelf pak ik regelmatig het podium

met ons initiatief OneCircle.world en de

communicatiebureau She Knows How is de

als dagvoorzitter en spreker tijdens (netwerk)

community halen we nu al de doelstelling van

veertig jaar ervaring die we beiden in de tas

evenementen. Als trouwambtenaar (BABS)

100% recyclebaar. En is iedere KeyKeg die

hebben. Zowel aan de eventkant, als aan de

begeleid ik paren binnen de gemeente Hollands

retour komt, 81% circulair in te zetten.”

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

15


■ FINANCIËLE ADMINISTRATIES ■ SALARISADMINISTRATIES ■ JAARREKENINGEN ■ BELASTINGAANGIFTEN ■ FISCALE ADVIEZEN

Postbus 72 -1749 ZH Warmenhuizen

Fabiola Koopmans 0622266757 contact@anderburovoorcoaching.nl www.anderburovoorcoaching.nl

Burgemeester Burgerstraat 2a 1749 EB Warmenhuizen Telefoon 0226 - 391307 Telefax 0226 - 394835 info@latenstein.nl www.latenstein.nl

L I D VA N D E N E D E R L A N D S E O R D E VA N A D M I N I S T R AT I E - E N B E L A S T ING D L I D VA N D E N E D E R L A N D S E O R D E VA N A D M I N I S T R AT I E - E N B E L A S T ING D E S K U ND I G E N

MEET THE FAMILY

SEVERAL FITTINGS AVAILABLE • SUSTAINABLE FRESH PRODUCTS • DOUBLE WALL SAFETY BRANDED SLEEVE • DELICATE PRODUCTS PRE-PURGED • NO MORE CLEANING ACCEPTED WORLDWIDE • NO OXIDATION CIRCULAR ECONOMY PROOF LAMINATED INNER BAG • EASY LOGISTICS

www.keykeg.com

www.unikeg.com


zo gevoeld. Ik was gewoon op avontuur en ik

ingezet en voor het huidige succes hebben we

kon altijd weer wat anders doen als dit toch niet

zeker gevochten. We blijven ons inzetten voor

leuk zou blijken te zijn. In dit proces heb ik

een betere wereld waarbij goed wordt

mezelf ook uitgevonden, in hoe ik op mijn

omgegaan met plastics na gebruik.”

manier een hele goede coach kan zijn. Er zijn ook spannende momenten geweest maar ik

Elke: “Ik kreeg dit vak met de paplepel ingegoten,

heb nooit getwijfeld aan wat ik wil doen.”

maar de laatste drie jaar profileer ik mij pas echt als directeur: ik heb nu het zelfvertrouwen, de

MATTY VAN DEN BERG

Lonneke en Marjolein: “Een vanzelfsprekendheid

kennis en de ervaring. Het heeft tijd gekost om

was het niet, maar ondernemerschap zit wel in

me het bedrijf eigen te maken. Nu we zijn

het bloed. Onze vader was ondernemer, hij

verhuisd en hebben verbouwd, voelt het als

stierf op 42-jarige leeftijd. Wij zetten zijn

eigen. Ik zeg nu met trots: dit is míjn bedrijf. Het

gedachtengoed graag voort, daar ligt de

proces om daartoe te komen heeft een paar jaar

Functie: Eigenaar Talentium

oorsprong. Hard werken hoort erbij, net als

geduurd. Toen we het bedrijf overnamen was ik

Careerportals

bloed, zweet en de nodige tranen horen hier

27, nu ben ik 38. Ik weet nu echt wat ik doe.”

Burgerlijke staat: Getrouwd, vier

ook bij. Net als af en toe een slapeloze nacht.

kinderen

Maar de successen vieren we en dat is onze

Nanneke: “Ik heb eerst tien jaar voor de klas

Balans werk-privé: Fulltime, verdeeld

beloning. Dat is waar we het voor doen. Wij

gestaan op de lagere school, voordat ik besloot

over dag en/of avond, maar net hoe

houden van de uitdaging, de spanning en van

– eerst als hobby - verder te willen studeren. In

het uitkomt.

het leren. Jezelf, je team en je bedrijf blijven

de avonduren volgde ik de opleiding

triggeren en ontwikkelen. Dat maakt

Nederlands recht, maar toen bleek dat ik de

ondernemen leuk.”

notariële vakken wel heel leuk vond, heb ik besloten in de zomervakantie zes weken stage

Nanneke Wijnbeld: “Ik ben sinds zestien jaar

Gerda: “In 2006 startte ik mijn bedrijf

te gaan lopen op een notariskantoor. Na mijn

eigenaar van Notariskantoor Wijnbeld, in

Trans4mate, na diverse functies binnen het

opleiding heb ik als kandidaat-notaris op zowel

Warmenhuizen. Ik ben de enige notaris op het

bedrijfsleven. Voor mij voelde het als een

kleine als grotere kantoren gewerkt, tot ik de

kantoor, maar ik heb een team om mij heen

vanzelfsprekendheid om zelfstandig

kans kreeg het kantoor van notaris Eikelhof

van ongeveer tien mensen. Onze kantoor

ondernemer te worden. Ik begon een paar jaar

over te nemen. Ik ben er dus in gerold, maar ik

behandelt zaken op het gebied van

voor de eerste crisis en maakte een vliegende

heb er nooit spijt van gehad. Ik heb nu een

ondernemingsrecht, familierecht en

start als interim organisatieadviseur. En ja, door

bloeiende, drukke praktijk en ben naast notaris

onroerend goed. Het is een druk bezette

de economische tegenwind heb ik ook tijden

ook ondernemer geworden.”

praktijk; als ik niet bezig ben met passeren –

gekend die financieel minder positief waren en

het doornemen van aktes – voer ik gesprekken

heb ik regelmatig koerswijzigingen in mijn bedrijf

Matty: “Van huis uit heb ik het niet

over wat mensen willen regelen en vastleggen.

moeten doorvoeren.”

meegekregen, mijn vader is altijd

Daarnaast komt bij een eigen praktijk ook het

rijksambtenaar geweest. Ook in mijn omgeving

ondernemerschap kijken, onder andere

Yvette: “Het was zeker niet vanzelfsprekend. Ik

personeelszaken.”

heb in de bloementeelt en met kunstbloemen

Hoe ben je ondernemer geworden? Was dat een vanzelfsprekendheid?

heb ik geen voorbeelden. Zelf heb ik het wel

gewerkt, en zelfs in een kibboets. Maar uiteindelijk kwam ik toch in het familiebedrijf terecht: mijn vader zag commerciële kwaliteiten

Anita Harte: “Ik kom uit een ondernemersgezin:

in mij. Ik heb me laten omscholen en heb de

het ondernemen is me met de paplepel

opleiding voor technisch beheerder gedaan. Mijn

ingegoten. Ik ervaar het runnen van een eigen

vader gaf zelf de monteurscursus, die heb ik ook

onderneming als een stukje verworven ‘vrijheid’

gedaan. Mijn zus had hbo gedaan en had de

dat ik niet gauw op zal geven. Eén van de grote

betere papieren om het bedrijf over te nemen,

voordelen is het indelen van mijn eigen tijd,

maar zij verhuisde naar Friesland. Ik zag mijn

waardoor bedrijf en gezin goed te combineren

kans en nam het bedrijf over, ik heb er écht voor

is. Na jarenlang actief te zijn geweest in het

moeten knokken.”

reguliere installatiewerk zijn mijn echtgenoot en

YVETTE OUT

ik zeventien jaar geleden begonnen ons te

Anita Veenendaal: “Ik ben geboren in een

specialiseren in duurzame energie. We zijn

ondernemersgezin. Ik ben positief belast met

uitgegroeid tot een begrip in ‘Warmtepompland’

ondernemersbloed en ondernemers-

Functie: Directeur/eigenaar EBC

en onze orderportefeuille is goed gevuld.”

eigenschappen. Het ondernemersbloed stroomt

Beveiligingen

dus altijd. Na mijn master in Financial Planning

Burgerlijke staat: Getrouwd, twee

Fabiola: “Het ging bij mij als vanzelfsprekend. Ik

werkte ik onder meer bij CenE Bankiers, dat in

kinderen van 14 en 16 jaar.

geloof niet in alleen hard werken voor resultaat.

2017 is overgenomen door Van Lanschot.

Balans werk-privé: ‘Ik werk fulltime, dat

Dan zou ik ook geen goede coach zijn. Ik zie wel

Tegenwoordig ben ik CEO van ons familiebedrijf.

kan nu de kinderen wat ouder zijn.’

dat ik ‘hard’ heb gewerkt, maar dat heeft nooit

Als familie hebben wij ons met heel ons hart

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

17


Hoe sterk is jouw merk?

meer weten ? vraag maar raak !

• Trainer • Coach • Fotograaf

coaching

Coacht op zelfvertrouwen, zelfbeeld en zichtbaarheid. Oostwal 2 | 1747 EZ Tuitjenhorn | www.trans4mate.nl


als vanzelfsprekend ervaren om ondernemer

probeer nooit ‘one of the guys’ te worden.

te worden. Je haalt er zoveel energie uit om

Daar zitten ‘the guys’ helemaal niet op te

zelf je doelgroepen en diensten te

wachten.”

ontwikkelen. Ik ben op mijn 26e gestart met

Elke: “Het is maar net hoe je er zelf in staat en

een eigen trainingsbureau, tien jaar later ben

hoe je je opstelt. In onze branche is het nog

ik met twee andere partners gestart met het

steeds uniek om als vrouwelijke directeur

platform voor de haven en industrie. Dit

tussen de mannen te staan. Ook wordt nog

bouwen wij uit naar ook andere niches.”

steeds wel eens aan mij gevraagd of ‘meneer Klaver aanwezig is’, als ze eigenlijk mij moeten

Hoe ervaar je het ondernemersklimaat voor vrouwelijke ondernemers in Noord-Holland Noord?

hebben. Maar dat zijn vooroordelen waar

Fabiola: “Eigenlijk heb ik me daar nooit mee

‘Meneer Klaver, die hebben we hier niet. Maar

beziggehouden. Ik ben gewoon op weg

mevrouw Klaver staat hier recht voor je!’ Ik

Functie: Eigenaar ABC Ander Buro voor

gegaan om te doen wat ik wil doen. Ik was wel

krijg ook heel veel positieve reacties: ‘Hee, wat

Coaching

onder de indruk van mannen in pakken die

leuk: een vrouw aan het roer!”

Burgerlijke staat: Happy single

mensen zich volgens mij niet eens echt van bewust zijn. Ik zeg dan ook altijd vrolijk:

FABIOLA KOOPMANS

Balans werk-privé: Uitstekend!

het allemaal heel goed weten en succesvol zijn, maar dat heb ik ook bij vrouwen die dat

Yvette: “De beveiliging is wel een

uitstralen. Gelijkwaardigheid zit in jezelf. Ik

mannenwereld. Ik ben weleens onder druk

merk het aan mezelf als ik een ander op een

gezet door een mannelijke ondernemer, een

sokkel ga zetten, soms kan ik daarmee

concurrent. Ik sprak hem telefonisch terwijl ik

ondernemers in Noord-Holland Noord. Ik ben

stoppen en soms niet. Daarna laat ik dat los,

in de auto zat. Op basis van dat gesprek ben

lid van verschillende netwerken, ook die met

omdat ik er me bewust van ben en weet waar

ik meteen naar zijn kantoor gereden en heb ik

mannelijke en vrouwelijke leden.”

het vandaan komt.”

hem geconfronteerd met zijn uitspraken. We komen elkaar nog wel eens tegen, maar echt

Nanneke: “Ik kom zelf oorspronkelijk uit

Lonneke en Marjolein: “In eerste instantie ben

van harte gaat dat niet. Meestal leg ik zulke

Noord-Brabant en het enige verschil dat ik

je gewoon ondernemer. Je bent een speler op

akkefietjes naast me neer, maar soms moet je

merk is dat de mensen hier wat harder en

de markt. Gelijk aan elke andere speler, of dit

nu eenmaal krachtig reageren.”

directer zijn. Maar dat betreft geen verschil

nu een man of een vrouw is. Maar de oudere

tussen mannen en vrouwen. Ondernemen is

generatie, zo ervaren wij, vindt het soms lastig

Anita Veenendaal: “Tja, of dat aan het klimaat

‘het zelf doen’ en zelf ergens voor staan, of je

om het bolwerk te openen voor vrouwen.

- waar dan ook – ligt, dat weet ik niet. Er zijn

nu man of vrouw bent. Ik ben wel lid van de

Hier lopen wij af en toe tegenaan. Maar dat

nou eenmaal in de zakenwereld mannen die

VVAO, de vereniging van vrouwen met een

maakt de uitdaging om ons doel te bereiken

niet gewend zijn een vrouw te treffen in

hogere opleiding, ook om mijn eigen inbreng

alleen maar leuker en groter. Een frustratie is

bepaalde branches. Zo is dat omgekeerd ook:

te kunnen hebben en verhalen van anderen

het (bijna) nooit. Een tip voor andere

daar zijn we in bepaalde branches ook niet

mee te krijgen. De bedrijfsvereniging waar ik

vrouwen: blijf bij jezelf, bij je vrouwelijkheid,

gewend als vrouw om een man aan te treffen.

lid van ben, heeft zowel mannelijke als

Dat maakt het spel van ondernemen ook

vrouwelijke leden. Ik vind dat je jezelf open

gewoon leuk; het blijft dynamisch. Ik ervaar

moet stellen voor de mensen om je heen.”

zeker wel gelijkwaardigheid, al pleit ik wel voor

Matty: “Onze regio is breder dan Noord-

meer zichtbare vrouwen. We zijn vaak te

Holland Noord, namelijk de Amsterdam-

bescheiden denk ik. Daardoor vallen we niet

IJmondregio en de Schipholregio. Zelf geloof

op bij bepaalde vaktechnische clubs en staan

ik dat er drie belangrijke aspecten bepalen

er in bepaalde magazines altijd – ja, ik gebruik

hoe je zelf het ondernemersklimaat kan

het woord altijd - alleen maar mannen in het

beïnvloeden: ‘enthousiasme’, ‘geloof in de

blad. Ik zal geen specifieke namen noemen

meerwaarde van je eigen diensten’ en ‘leveren

van het blad, maar het zit in de CFO branche.

wat je belooft’. Ook gelijkwaardigheid creëer je

Dat vind ik nog wel steeds wat sneu.”

voor een belangrijk deel zelf. Afhankelijk van je eigen opstelling word je ook serieus

NANNEKE WIJNBELD

Gerda: “In 2009 richtte ik de stichting

genomen.”

Fem2Business op, een netwerk voor vrouwelijke ondernemers in Noord-Holland

Anita Harte: “Er is de laatste jaren veel positief

Functie: Notariskantoor Wijnbeld

Noord. Juist omdat veel vrouwelijke

veranderd voor de vrouwelijke ondernemer.

Burgerlijke staat: Gehuwd, kinderen

ondernemers hun weg niet konden vinden in

Social media en netwerken heeft hiertoe

Balans werk-privé: ‘Toen ik ondernemer

die ‘mannenbolwerken’. Ik vind dat ik mijn weg

bijgedragen. In mijn branche zitten niet veel

werd, is mijn man huisman geworden.

heb gevonden en mijn naam als ondernemer

vrouwelijke ondernemers, maar vanuit

Dat is een bewuste keuze geweest,

heb gevestigd. In ieder geval voel ik me als

bijvoorbeeld Noord-Hollandse Zaken

waar we altijd achter hebben gestaan.’

vrouw en ondernemer gelijkwaardig aan al

Vrouwen en NIVO heb ik een heel aantal

mijn vrouwelijke en mannelijke collega-

sterke vrouwen leren kennen met prachtige

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

19


doelen. Door de jaren heen is onze regio

familiebedrijf is het soms wel wat lastiger omdat

veranderd, mede door de komst van grote

je toch makkelijk de stempel: dochter van de

bedrijven en verbeterde infrastructuren,

baas krijgt. Daar heb je toch meer te bewijzen

waardoor vrouwen zich ook op de regionale

over je toegevoegde waarde dan externen, en

arbeidsmarkt beter kunnen ontplooien.”

dat geeft niet. Dat houdt je scherp en alert en daar komt dan toch die familiekernwaarde weer

Heb je ervaring met de aanwezigheid van een glazen plafond?

naar boven: We geven nooit op.”

Lonneke: “Ooit hoorde ik een uitspraak van

Nanneke: “Nee, zelfs op een kantoor waar ik de

een dame die hoog in de boom zat van een

eerste en enige vrouw was niet. Misschien heeft

multinational: dat mannen zakendoen op de

dat ook met het vak te maken: mensen hebben

golfbaan en vrouwen achter hun bureau. Een

nu eenmaal respect voor een notaris. Je brengt

wijze les. Vrouwen hebben vaak het gevoel

kennis en ervaring met je mee en daarvoor wordt

dat we het hardste moeten werken om

je gerespecteerd, of je nu man of vrouw bent.”

LONNEKE DEUTEKOM Functie: Mede-eigenaar communicatiebureau She Knows How

onszelf te bewijzen. De vraag: ‘Hoe regel je het met de kinderen?’, wordt nog steeds met

Matty: “Ik denk dat daar eerder sprake van kan

en Pand Raak

regelmaat aan ons gesteld. Zowel door

zijn als je in loondienst bent. Als ondernemer sta

Burgerlijke staat: Gehuwd, drie

mannen als door vrouwen. Maar deze vraag

je hoe dan ook zelf aan het roer. Je bent

prachtige kinderen

stelt niemand ooit aan onze (tevens

verantwoordelijk voor je successen maar ook

Balans werk-privé: ‘Fulltime, maar met

ondernemende) partners.”

voor de missers die je maakt.”

een geweldige achterban in de vorm

Gerda: “Ik zou bijna zeggen ‘natuurlijk’. Helaas

Yvette: “Dat glazen plafond, dat bepaal je zelf. ik

huishouding en familie die waar nodig

heb ik daar weleens mee te maken gehad,

denk meer dat mijn eigen tekortkomingen en

helpt.’

maar dat was voornamelijk toen ik nog in

strubbelingen mij hebben tegengehouden.

loondienst werkte. Als ondernemer heb ik er

Mannen bluffen meer, vrouwen zijn

geen last van.”

vaak (te) bescheiden. Ik moet heel eerlijk zeggen

van oppas, de beste hulp in de

‘Gelijkwaardigheid zit in jezelf’

dat toen ik een keuken kocht,

Anita Harte: Het kan nog altijd beter!

ik ook even opkeek toen een verkoper een vrouw

Ik las laatst: ‘het glazen plafond is gebarsten

bleek te zijn. Dat zit blijkbaar toch ingebakken. Ik

maar niet gebroken’. Onze branche is

heb me laten verrassen door haar kennis en ik

nog een mannenwereld en daar loop ik

hoop dat mensen dat ook bij mij doen.”

regelmatig tegenaan. Je wordt vaak gepasseerd, men vraagt automatisch naar mijn echtgenoot en het lijkt of je je meer moet bewijzen. Ik leg me daar tot op zekere hoogte bij neer. Grappig om te zien is dat juist de contacten met de uiteindelijke opdrachtgever (de woningeigenaar) heel goed zijn.” Fabiola: “Jazeker. Ik heb me eerst gericht op het coachen van vrouwen die door deze onzekerheden hun ambitie op een laag pitje

Elke: “Ik ervaar dat helemaal niet zo, dat er een

zetten. Daarvoor heb ik ook mannen

glazen plafond zou zijn. We leggen dat onszelf

geïnterviewd: hoe zij nou naar die vrouwen

op als vrouwen, denk ik. Wij zijn van nature

met ambitie kijken. Opvallend was dat dit bij

meer bescheiden. Ik denk dat we onszelf vooral erg in de weg kunnen zitten, ik heb bijvoorbeeld

mannen ook heel vaak voorkomt, die

ANITA HARTE

onzekerheid. Het is uiteindelijk allemaal

echt zelfvertrouwen moeten opbouwen. Ik ben

projectie. Dat kan ik mensen in die werksores

inmiddels niet meer bang voor wat mensen van

Functie: Mede-eigenaar \

goed laten zien. Het kan een negatief effect

mij denken of vinden. Wat helpt is steeds meer

Warmtebelang BV

hebben waardoor je nog meer in je schulp

waardering krijgen van de klanten en zelf stevig

Burgerlijke staat: Gehuwd

kruipt, maar het kan ook positief

in je schoenen staan. En met humor bereik je

Balans werk-privé: ‘Met een kantoor

worden opgepakt.”

ook veel.”

aan huis werk je eigenlijk zeven dagen

Anita Veenendaal: “Tijdens mijn loopbaan heb ik

geworden en als ik nu denk: ‘ik ga

ook bij een grote financiële instelling gewerkt en

lekker naar mijn kleinkind’, dan doe ik

Welke eigenschappen heb je nodig om als vrouw succesvol te kunnen ondernemen?

ik kan uit ervaring spreken dat ik geen glazen

dat gewoon.’

Gerda: “Word en blijf zichtbaar. Geloof in je

per week. Maar ik ben net oma

plafond ben tegen gekomen. Binnen het

20

eigen kracht en vertrouw op jezelf. Zorg dat je

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


een missie en visie hebt en wees niet bang om

erg? Nee, integendeel. Je hebt het wel

te veranderen.”

geprobeerd. Je hebt durf en lef getoond. En daar mag je trots op zijn.”

Nanneke: “Doorzetten en volhouden. En:

dat heeft ook met karakter te maken. Je moet

Wat zou je andere vrouwelijke ondernemers willen aanraden, om hun bedrijf succesvol te kunnen laten worden?

leren delegeren.”

Elke: “Wees niet bang om hulp in te

mannen lopen echt tegen dezelfde zaken aan als vrouwen. Teveel hooi op de vork nemen is bijvoorbeeld van alle tijden en beide seksen,

schakelen. Wat mij, en ons als bedrijf enorm Elke: “Eigenschappen die je als vrouwelijke

heeft geholpen, was het inschakelen van een

ondernemer nodig hebt zijn wat mij betreft:

coach. Wij runnen onze bedrijven met z’n

kennis en ervaring. Je wordt in de

vieren en zijn vier totaal verschillende

autobranche, echt een mannenwereld, getest op je (technische) kennis. Ik heb geleerd dat ik

ANITA VEENENDAAL

personen. Zij heeft ons laten inzien dat we onze verschillen juist kunnen inzetten als kracht. Ook hebben we soms hulp bij het

niet alles uit mijn hoofd hoef te weten, dat weten de mannen namelijk ook niet. Maar ik

Functie: CEO Lightweight Containers /

maken van strategische keuzes. We richten

weet waar ik het over heb, en dat straal ik uit.”

KeyKeg

ons nu alle vier op de dingen waar we goed in zijn en bundelen onze krachten. Mijn advies

Yvette: “Als vrouw in een technisch vak heb je

is: schaam je niet om een coach in te

opleiding, kennis en ervaring nodig. En

schakelen. Wees niet bang voor nieuwe

zelfvertrouwen: ik weet heel goed wat ik doe

eigenschappen zou moeten beschikken:

en dat straal ik ook uit. Verder: laat je niet van

authenticiteit en doorzettingsvermogen.

de wijs brengen, bepaal je eigen strategie en

Geloof in wat je aan het doen bent en bijt je

volg je eigen plan. Ik weet waar ik naartoe wil

erin vast!”

inzichten.”

met het bedrijf, ik overleg daar ook over met collega’s, maar ik maak uiteindelijk zelf de

Matty: “De belangrijkste eigenschappen

beslissingen.”

zijn doorzettingsvermogen en creativiteit. Wij zijn elf jaar geleden gestart, net voor de

Anita Veenendaal: “Tja, ik weet niet of dat

recessie. Na een succesvolle start hebben wij

specifiek voor een vrouw geldt, maar ik ben

zes jaar echt hard moeten knokken. Daar

van mening dat iedere ondernemer over deze

word je sterker van, maar vooral ook veel creatiever. Nu worden wij in de Mainport Rotterdam als toonaangevend platform ervaren en bedienen wij met Talentium ruim 130 bedrijven.” Anita Harte: “In een tijd waarin persoonlijk contact steeds belangrijker wordt in de harde zakenwereld, denk ik dat vrouwen een

MARJOLEIN DEUTEKOM

voorsprong kunnen hebben. Ik denk dat wij

ELKE KLAVER Functie: Mede-eigenaar Klaver

meer de neiging hebben om de wereld te

Functie: Mede-eigenaar

willen verbeteren, goed te zorgen voor de

communicatiebureau She Knows How

mensen om ons heen en iedereen met

en Pand Raak

respect te behandelen. Daarnaast moet je

Burgerlijke staat: samenwonend en

eerlijk en creatief zijn. Als laatste belangrijke

trotse moeder van twee kinderen.

eigenschap: flexibel zijn. Vind de juiste balans

Balans werk-privé: ‘Fulltime en mijn

tussen zakelijk en privé en vergeet nooit:

man ook. Hij is ook zelfstandig

family comes first!”

ondernemer en dat maakt dat we

Autogroep

beiden flexibel zijn en op de

Burgerlijke staat: samenwonend, twee

Fabiola: “De eigenschappen die bij jou horen

momenten dat het nodig is er altijd

dochters van 4 en 10 jaar oud

en die jou echt maken.”

kunnen zijn voor onze nog kleine

Balans werk-privé: ‘Ik werk vier dagen

Marjolein: “Doorzettingsvermogen. Ga ervoor!

kinderen. Uiteraard kunnen we niet

per week: ik heb een ‘mama’dag. Mijn

Mislukken is nooit leuk, een afwijzing ook niet,

zonder de hulp van onze families en

vriend is ook zelfstandig ondernemer

maar het hoort erbij. Het sterkt je. Je leert

vrienden die allemaal gelukkig in de

en deelt zijn tijd zo in dat het thuis

ervan. Bedenk altijd wat het ergste is dat je

buurt wonen en ook flexibel zijn. Hier

goed draait.’

kan overkomen. Dat je er mee moet stoppen

zijn we ongelooflijk dankbaar voor.’

en je weer een baan moet zoeken? En is dat

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

21


‘Belangrijkste eigenschap? Doorzettingsvermogen!’ Yvette: “Doe wat bij je past. En: zeg wat je doet,

Matty: “Vraag om advies, vraag om meningen en

en doe wat je zegt. Wees ook niet bang om met

vraag of jij anderen ergens mee kan helpen. Als

andere ondernemers te sparren: hoe doe jij dat

je jezelf openstelt is dat geen kwetsbaarheid. Dat

nou? Dat levert leuke gesprekken op!”

is een basis om te leren en te verbeteren. Daarnaast vinden de meeste mensen het leuk

Nanneke: “Zorg goed voor de mensen om je

om met je mee te denken. Als je deze mensen

heen, bouw aan een goed team. Maak ze niet

niet vergeet en hen ook helpt of ondersteunt bij

afhankelijk van jou, maar durf open te staan

vragen, dan kan je snel groeien. Het is een cliché,

voor wat zij zelf aandragen. Ik ben zelf een

maar succes vermenigvuldig je door het te

periode ziek geweest en kon met een gerust

delen.”

hart het werk aan mijn waarnemer en mijn team overdragen: ik vind het nog steeds

Lonneke en Marjolein: “Wees overtuigd van je

ontzettend knap van mijn mensen dat ze het

ambities, je bedrijf (noem dit nóóit ‘bedrijfje’) en

werk gewoon door hebben kunnen laten

grijp alle kansen die je krijgt. Ook al brengen die

gaan. Daar ben ik gewoon heel trots op.”

kansen je soms in spagaat. Een dikke huid heb je nodig en geen last van schuldgevoel. Draai het

Anita Veenendaal: “Laat niet los en hou vol!

om. Je bent juist een voorbeeld voor de volgende

Vind een weg en stel jezelf en anderen bij

generatie. Ontwikkel jezelf, blijf leren, blijf delen

alles de vraag: ‘hoe dan wél?’ Dat is dan ook

en behoud je onafhankelijkheid. Altijd. En kom

wat ik andere (vrouwelijke) ondernemers zou

eens een kop koffie drinken bij Pand Raak!”

willen aanraden.” Anita Harte: “Als je een droom hebt, ga ervoor. Als je gepassioneerd bent en je hebt plezier in wat je doet, gaat het je lukken. Je zult er keihard voor moeten werken en er zullen ook minder leuke klussen bij zitten. Maar geef niet op. Als je een doel bereikt hebt leg je een nieuwe lat. Zo blijf je leren, groeien en innoveren. Dat is het belangrijkste ingrediënt om je bedrijf op te starten en verder te laten groeien.” Fabiola: “Word je bewust van wat er gebeurt. Van

GERDA VENEMA

je eigen patronen, angsten, twijfels. Maar ook van je sterke kanten en waar ligt je plezier. Ben je iets aan het bewijzen of heb je lol met wat je

Functie: Eigenaar Trans4mate

doet? Dan mag het namelijk ook wel eens

Burgerlijke staat: Vrijgezel

tegenzitten, zonder dat het afbreuk doet aan wie

Balans werk-privé: ‘Ik ben economisch

je bent en wat je doet. Durf je zichtbaar te zijn?

zelfstandig en financieel onafhankelijk

En welke manier past hierin bij je? Doe het op je

en ik werk wanneer, waar en voor wie

eigen manier en kijk goed van wie je wat kan

ik wil. Mijn advies aan alle vrouwen:

leren.”

zorg dat je financieel en economisch onafhankelijk bent!’

Gerda: “Durf te bluffen en steek je kop met verve boven het maaiveld uit.” <

22

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

23


TOM STRINGER Functie: directeur-eigenaar Woonplaats: Driehuis Burgerlijke staat: Gehuwd Hobby: Techniek Beste boek: Paneelbouw is een vak Beste film: Unbroken Motto: Je moet leren delen voor je kunt vermenigvuldigen.

Techniek is kloppend hart van economie Dat er geen plaats zou zijn voor de maakindustrie in Nederland is totale nonsens, vinden ze bij Aqualectra. Daar zijn ze zelf bovendien het levende bewijs van. â&#x20AC;&#x153;Productiebedrijven in de techniek zijn niet alleen waardevol voor de Nederlandse economie - ze zijn zelfs van groot belang om die optimaal draaiende te houden.â&#x20AC;?

24

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


RENATE VAN DIJK Functie: systeem- en procesmanager Woonplaats: Heerhugowaard Burgerlijke staat: Ongehuwd Hobby: Sofrologie Beste boek: De wereld van Sofie van Jostein Gaarder Motto: Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Tom Stringer staat sinds 2005 aan het roer van

Op maat en in serie

het inmiddels veertigjarige Aqualectra. Ooit

Aqualectra produceert seriematig maar levert

begonnen met een handjevol enthousiaste

ook volop maatwerk. Met name dat laatste is

techneuten werken er nu 130 mensen bij het

een belangrijk argument ten gunste van de

Heerhugowaardse bedrijf. En dat zijn bijna

Nederlandse maakindustrie. “Bij maatwerk

allemaal middelbaar en hoger opgeleide

komt altijd meer kennis en expertise kijken.

technici: monteurs, programmeurs, engineers...

Dan tellen inzicht, ervaring en creativiteit

“In het kort komt het erop neer dat wij

maximaal. Maar ook onze productielijnen voor

schakel- en besturingspanelen, verdeelsystemen, software en elektronicaproducten voor

seriekasten profiteren mee van die kennis: we

laag- en middenspanning ontwerpen, produce-

te doen”, zegt Renate van Dijk, systeem- en

ren en plaatsen. Dat doen we voor grote

procesmanager bij Aqualectra. “We werken

organisaties zoals ziekenhuizen, fabrieken en

volgens de principes van Quick Response

bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, maar ook voor

Manufacturing, kortweg QRM, gecombineerd

bedrijven uit het mkb. In uitvoering en omvang

met de Lean methodiek. Doel daarvan is om de

van het werk zijn de verschillen groot, in

theorie en de praktijk optimaal te laten

essentie doen we hetzelfde: zekerheid bieden

matchen.” Concreet komt het er dan op neer

in de continuïteit van de stroomvoorziening en

dat eventuele knelpunten zoveel mogelijk

het snel verhelpen van storingen in de

vooraf worden getackeld, door bijvoorbeeld bij

elektrische-besturingsinstallaties.”

een verwachte lange levertijd van bepaalde

proberen het eigenlijk elke dag weer iets beter

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

25


Een busje huren? BEL 072 20 29 056

 Gespecialiseerd in MKB en ZZP  Hoog serviceniveau  Online inzicht in beschikbaarheid  Ruimte voor eigen reclame  Prijs per kilometer of onbeperkt  Gemak

www.mulderautoverhuur.nl Schagen - Heerhugowaard - Alkmaar


onderdelen een grotere voorraad aan te

Stringer: “We werken merkonafhankelijk - alleen

Niet te groot voor kleine vraag

houden.

zo kunnen we voor klanten de meest optimale

Hoewel de medewerkers van Aqualectra

oplossing realiseren en kunnen we instaan voor

behoorlijk gespecialiseerd werk doen, zijn ze

Meestal werkt Aqualectra in opdracht van een

de kwaliteit van onze dienstverlening en de

toch multi-inzetbaar. “Doordat we bijna al onze

hoofdaannemer. “Aan een abstract en

continuïteit van hun processen.”

processen hebben opgesplitst in afzonderlijke

tweedimensionaal stroomschema geven wij

stappen, kunnen we vrij makkelijk omschakelen

dan een praktische en driedimensionale

Bij een aantal grotere opdrachtgevers is

als dat nodig is. De betrokkenheid van onze

invulling. Dat wil zeggen dat we niet alleen de

Aqualectra preferred supplier - een kwalificatie

mensen is groot. Of het nou monteurs,

kasten leveren, maar ook de nodige software

die ze met trots voeren. “We kijken in alles wat

verkopers of projectleiders zijn: ze beschikken

voor de besturing, dat we nadenken over

we doen naar de lange termijn. Met onze

stuk voor stuk over veel kennis en delen die

beveiliging en noodprocedures en dat we waar

producten, onze dienstverlening, onze

kennis ook graag met collega’s. Dat kan

nodig meedenken en oplossingen bieden bij

samenwerkingen en ook met onze mensen.

eenvoudig: we hanteren hier hele korte lijnen”,

zeer complexe elektrotechnische vraagstukken”,

Hun duurzame inzetbaarheid is een van de

legt Van Dijk uit. Die mentaliteit maakt ook dat

vertelt Stringer.

belangrijkste pijlers van ons bedrijf. En dus

ze zich bij Aqualectra net zo hard inspannen

stimuleren we dat ze zich bijscholen, dat ze

voor een grote en complexe klus zoals een

Ongoing story

cursussen volgen, dat ze kennis delen. Dat kan

tunnel van een snelweg of een academisch

Aqualectra wordt benaderd om storingen op te

ook niet anders in onze tak van sport: techniek

ziekenhuis, als voor een enkele schakelkast in

lossen, om bestaande systemen uit te breiden

is een ongoing story. Noviteiten, nieuwe

een kantoorgebouw. “Sterker nog: we moeten

of om compleet nieuwe installaties te ontwer-

normeringen, gewijzigde regelgeving en nieuwe

onze engineers soms afremmen, omdat ze

pen en te bouwen. Daarbij werken ze vaak

technologische ontwikkelingen zijn aan de orde

graag meer doen dan er eigenlijk wordt

samen met vaste installateurs en leveranciers.

van de dag. Je móet wel bijblijven”, zegt Stringer.

gevraagd.” <

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

27


Wilde ideeën worden werkelijkheid Noord-Holland barst van de energie. Op de Noordzee staan honderden olie- en gasplatforms met Den Helder als logistieke hub. Maar olie en gas, dat is toch einde verhaal? Helemaal waar. “Gelukkig waait het in Noord-Holland ook heel veel en schijnt de zon hier bovengemiddeld vaak. Een ideale broedplaats voor wilde ideeën”, aldus Thijs Pennink, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

waterstof in plaats van gas transporteren en biedt het Wind op Zee project in Den Helder praktische kansen voor de uitrol van de waterstofeconomie.” Thijs Pennink schudt allerlei lopende initiatieven en nieuwe plannen zo uit zijn mouw.

Waterstof – het kán al

28

Behalve over veel energie beschikken

frastructuur met ECN/TNO in Petten en

Innovatie is in zijn energieverhaal het sleutel-

Noord-Hollanders namelijk ook over veel

Hogeschool Inholland met diverse studies op

woord. “Zeker als het om waterstof gaat. Dat is

innovatiedrang. Absoluut een uitkomst nu

gebied van duurzame energie en innovatie, er

geen toekomstmuziek meer. Feitelijk staan we

bedrijven, overheden en inwoners de nodige

zijn ook sterke assets waarmee we die transitie

er al met één been in, want waterstof ís er al.

stappen moeten zetten om de transitie naar

kunnen concretiseren. Zo komt er een

Het is zaak om overheden en bedrijven aan te

duurzame energie te realiseren. “We hebben in onze provincie niet alleen een goede kennisin-

waterstoftankstation bij GP Groot in Alkmaar,

sporen het ook echt te benutten. Nieuwe

kunnen de pijpleidingen in de Noordzee straks

vuilniswagens nodig? Schaf er dan een aan die

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


THIJS PENNINK op waterstof rijdt.” Thijs Pennink ziet ook dat

Studenten en bedrijven

allerlei plannen voor groen gas van een paar

Terug naar het onderwijs. “Echte innovatie kan

Functie: directeur Ontwikkelingsbedrijf

jaar terug nu werkelijkheid worden. “In juni

niet zonder het onderwijs. TerraTechnica is het

NHN

verwachten we een positief besluit voor een

platform van Inholland dat studenten koppelt

Woonplaats: Castricum

biovergassingsinstallatie in de Boekelermeer in

aan bedrijven om specifieke technologische

Burgerlijke staat: gehuwd, drie kinderen

Alkmaar. En dat is de start voor een cluster met

vraagstukken op te lossen. Er is een testlab

Hobby’s: literatuur, sport én werk

meerdere bedrijven die in Investa samenwerken. In de Boekelermeer gebeurt trouwens

waarvoor bedrijven apparatuur aanleveren waarmee de studenten aan de slag kunnen. Ook

Motto: Altijd kansen zien.

meer: een groep ondernemers legt daar op de

wordt er structureel samengewerkt met TU Delft,

daken van hun bedrijven 12.000 zonnepanelen.

met name op het vlak van kennisuitwisseling.”

Energie voor eigen gebruik, maar zeker ook

kansen. Economische kansen, maar ook als het

voor levering bij een overschot. “Daarin zit de

De transitie naar duurzame energie realiseren,

om sociale impact gaat. Wonen, werken,

toekomst: dat bedrijven verder kijken dan hun

dat is één. Een echte hotspot worden, dat is nog

recreëren: alles wordt hier aantrekkelijker.

eigen business en nieuwe initiatieven ontplooien, en daarbij een smart grid ontwikkelen.”

veel belangrijker, vindt Thijs Pennink. “Door in te

Energie is ons fundament. Daarop bouwen wij in Noord-Holland nu een dijk van een toekomst.” <

zetten op energie kiezen we hier echt voor

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

29


THEMAGESPREK LEVERT NIEUWE INZICHTEN OP

‘Bottlenecks verduurzaming tackelen we samen’ De synergie die het themagesprek over duurzaamheid bij Breedweer in Uitgeest oplevert, blijkt zo vruchtbaar dat ter plekke afspraken werden gemaakt voor intensiever contact. En wellicht samenwerking. Want de tafelgenoten zijn eensgezind over de stelling dat voor ondernemers die willen verduurzamen, samenwerking met andere ondernemers onontbeerlijk is. Dat wordt aan tafel meteen in praktijk gebracht.

30

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


Directeur en gastheer Jack Stuifbergen van

Onder andere door grondstofmanager

Breedweer – “Wij leveren facilitaire

Arend-Jan Geerds van Continutritia, een

dienstverlening met maatschappelijke impact”

bedrijf dat gespecialiseerd is in het

– zet meteen de innovatieve toon door te

opwaarderen van afvalstromen tot

melden dat Breedweer de focus op rendement

grondstoffen voor een nieuw

helemaal heeft losgelaten. “Onze primaire

verwerkingsproces. “Dit is een mooi voorbeeld

doelstelling is om impact te maken, zowel

en laat ook weer zien hoe groot de

maatschappelijk als duurzaam. Wij hebben

mogelijkheden zijn. Het probleem is vaak de

geen schoonmakers in dienst, maar

businesscase rond te krijgen, vanwege de

impactmakers die niet alleen poetsen, maar

kosten van het ontwikkelen van de techniek

ook bijvoorbeeld koffie rondbrengen. Het

en de logistieke organisatie.” Geerds spreekt

Functie: directeur Breedweer

schoonmaken zelf gebeurt met een

over de efficiëntie van transporten en

Woonplaats: Heemskerk

schoonmaakmiddel in poedervorm, gemaakt

volumeverkleining door het samenpersen en

Burgerlijke staat: Getrouwd

van afvalstromen. Dit poeder zit in een klein

indrogen van sapstromen. “In sapstromen

Laatst gelezen boek: ‘Zaken die je

vierkant pakketje waar onze impactmakers een

zitten zouten waar je strooizout van kunt

Raken’ van Willemijn Verloop, Mark

maand mee kunnen werken. Het past in een

maken. Van de vezels kun je balen maken, als

Hillen en Kaat Peeters

envelop, dat scheelt ook vervoer.” Aan tafel

strovervanging. De massa die overblijft van

Lijfspreuk/motto: Als je niet bereid

worden de zakjes schoonmaakmiddel en

sapstromen heeft de consistentie van

bent om te delen kan je nooit

flessen zeep – ook gemaakt vanuit afvalstoffen

schenkstroop, daar kun je heel veel biogas

vermenigvuldigen

– met belangstelling bekeken.

van maken.”

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

JACK STUIFBERGEN

31


‘Waterstof wordt een onderdeel van de energiehuishouding’ AREND-JAN GEERDS Functie: grondstofmanager Geerds kan talloze mogelijkheden opnoemen,

elektrisch rijden. Niet alleen voor vervoer, maar

Continutritia

al is het milieuvriendelijke strooizout in het

ook voor gebruik op bijvoorbeeld

Woonplaats: Zwaag

meest vergevorderde stadium. “We zijn nog

bedrijventerreinen: ik wil bewerkstelligen dat

Burgerlijke staat: niet getrouwd

maar een kleine stap verwijderd van strooizout

bedrijven hun elektrische auto’s ook op die

Laatst gelezen boek: Zandhappen van

dat preventief werkt, in plaats van reactief.”

locaties kunnen opladen. Bovendien voeren we

Mart de Cruijff

Geerds is met deze ideeën - en nog veel meer

met twee wijkraden een proef uit met het

Lijfspreuk/motto: Durf te doen!

- continu ‘de boer op’. “Ik knoop bedrijven en

gezamenlijk gebruik van twintig elektrische

ketens aan elkaar. Een goed idee binnen een

auto’s, zodat de wijkbewoners geen eigen

werkende keten levert afnamezekerheid op.”

auto’s meer nodig hebben en van bezit naar ogen van buiten die onverwachte vragen

gebruik gaan.” Frank Anthonissen is Accountmanager

stellen en mensen aan het denken zetten. En

corporate sales bij Nissandealer Auto Brockhoff

Stuifbergen: “In het verlengde van ‘van bezit

vervolgens helpen we ze om samen tot een

en luistert geïnteresseerd mee waar het

naar gebruik’ roepen wij naar leveranciers: rot

betere situatie te komen dan de huidige.”

vervoer van de producten betreft. “Nissan doet

op met je troep! Wij vinden: we betalen voor

Stuifbergen: “Mooi dat jullie je kennis delen

in klein transport, wij zijn één van de eersten

het gebruik van een product, maar zodra dat

met ondernemers, want als je praat over

met middelgrote bestelwagens. We zijn

stuk gaat spreken we de leverancier aan op zijn

duurzaamheid, praat je altijd over delen. Je

gevestigd in Amsterdam-Noord, waar de

verantwoordelijkheid het product terug te

moet met beide poten in de nieuwe economie

gemeente vooruitstrevend bezig is met het

nemen en opnieuw te verwerken.”

staan en alle patenten loslaten. Wij delen alle

terugdringen van de CO2-uitstoot. Ik leg contact met bedrijven die geïnteresseerd zijn in

van afvalstromen. Hij is interim

Magchiel van Os is manager business

businessmanager voor Meerlanden

development energietransitie bij BAM Infra

Bedrijfsafval, in Rijsenhout. “Meerlanden is een

Nederland. Hij vertelt: “De bouw stopt veel

lokale speler in waste- en

energie in het zoeken naar duurzame

grondstoffenmanagement, heeft

oplossingen. En dit kun je niet alleen. Wij zijn

gemeentelijke aandeelhouders en verzorgt de

steeds op zoek naar duurzame partners. En

huis-aan-huisinzameling van onder andere

ook onze opdrachtgevers worden duurzame

restafval, papier, karton en glas.” Meerlanden

partners die met nieuwe partijen willen

Bedrijfsafval adviseert en verzorgt de

schakelen. Wij merken dat aanbestedingen

afvalinzameling en verwerking van 4000

ook steeds meer een duurzaam karakter

zakelijke klanten. Meerlanden wil graag

krijgen: vaak wordt er een duurzaamheidsplan

circulair worden en is daarmee goed op weg,

gevraagd en kunnen partijen daarmee

vertelt Terluin. “Het gft-afval vergisten we

kwaliteitspunten scoren. ‘De laagste inschrijver

onder andere tot groen gas, waar we zelf op

wint’, gaat daarmee niet meer op. Dat vergt

rijden. Ook leveren we aan het aardgasnet.”

een andere manier van denken.

Functie: interim businessmanager bij

Meerlanden Bedrijfsafval gaat steeds verder in

Opdrachtgevers staan steeds meer open voor

Meerlanden

de advisering van haar klanten. “Van

nieuwe duurzame materialen of

Woonplaats: Uithoorn

bedrijfsproces tot aan de keuze grondstoffen

componenten als cementvervangers,

Burgerlijke staat: Gehuwd

aan toe; met ‘groene’ en kostenbesparende

olifantsgras, maar ook nieuwe oplossingen

Laatst gelezen boek: Ja-maar…

resultaten voor onze klanten”. Terluin: “Ik

voor de energietransitie zoals warmtenetten

Omdenken

draag mijn kennis over aan het salesteam,

en bijvoorbeeld waterstof voor de warmte in

Lijfspreuk/motto: ‘Laat je niet gek

zodat zij antwoord kunnen geven op de

woonwijken. Ook stimuleren we de

maken… maak ze gek!’

ondernemersvraag: hoe verminder en

langverwachte uitrol van extra

voorkom ik afvalstoffen? Wij zijn de vreemde

waterstofstations, die volgens ons naast

FREDERIK TERLUIN

32

kennis die we hebben op circulair gebied.” Frederik Terluin weet alles van het verwerken

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


elektrisch vervoer zal bestaan. Zeker voor

Aan tafel barst een waterstofdiscussie los: is

De vertegenwoordiger van Continutritia voegt

bedrijfswagens en zwaar materieel. Ondanks

dat niet ontzettend brandbaar en gevaarlijk bij

de daad bij het woord: “Terluin, jij adviseert

dat de ontwikkelingen erg snel gaan, zijn veel

gebruik in woonwijken en auto’s? Moet je ook

over afvalstromen. Sta je open voor een

oplossingen nog te duur.” Van Os vindt echter:

parkeergarages aanpassen? Hoe zit het met

gesprek over een continue stroom van afval?”

“Nederland kan daar niet op wachten. Ook al

ventilatie? Maar algauw zijn de heren het

Terluin gaat op de uitnodiging in en richt zich

zijn ze nu nog niet rendabel, we kunnen het

erover eens dat je niet om waterstof heen kunt.

ook meteen tot Stuifbergen: “Ik vind die zeep

ons niet veroorloven er nu helemaal géén tijd,

Het is een energiedrager die geen afvalstoffen

van jou interessant, omdat je die maakt van

geld en energie in te steken. We moeten

achterlaat. Je kunt het als brandstof gebruiken

een afvalstroom die wij ook verwerken.”

ergens beginnen om die innovatiedrempel

en als opslagmiddel, die energie kun je

over te komen.”

verplaatsen én bewaren. Van Os: “Ik krijg veel

Adviseur Arnold Stins ziet en hoort de ideeën

energie van partijen die hun nek uitsteken en

over tafel gaan en is verguld. “Mooi dat dit

kennis willen delen. Jullie steken allemaal je

gesprek een vertrekpunt kan zijn voor nieuwe

handen in het vuur met circulaire projecten.

samenwerkingen. Dat is precies het doel van

We hebben het over een gigantische

ons zakelijk platform. Wij merken dat er

hoeveelheid lef. Op een gegeven moment

ontzettend veel kennis is in de regio, maar dat

bereiken we met z’n allen een kantelpunt en

die vaak niet buiten de poort komt. Kennis

over tachtig jaar vinden we een samenleving

delen kan ondernemers met elkaar verbinden,

zonder fossiel en met onder andere waterstof

dat zien we vandaag gebeuren.” Regionale

geen hype maar hypernormaal.”

samenwerking levert bovendien nog een voordeel op, wordt aan tafel gezegd: “Misschien

MAGCHIEL VAN OS

Geerds: “Je moet verder kijken dan alleen

zit vijf kilometer verderop wel een bedrijf dat

je eigen aandeel. Je moet het lef tonen om

een product of dienst levert waarvoor je

alle puzzelstukjes in elkaar te willen laten

voorheen de provincie uitging. Wat is nu

vallen, óók die van je buurman.”

duurzamer dan het dichtbij huis opzoeken?” <

Functie: manager business development energietransitie bij BAM Infra Nederland Woonplaats: Delft Burgerlijke staat: Gelukkig getrouwd met Yvonne en drie prachtige kinderen (en hond) Laatst gelezen boek: Otherland van Tad Williams Lijfspreuk/motto: Integrale oplossingen maak je gezamenlijk

‘Je moet met beide poten in de nieuwe economie staan’

FRANK ANTHONISSEN Functie: accountmanager corporate sales bij Auto Brockhoff Woonplaats: Bovenkarspel Burgerlijke staat: Gehuwd Lijfspreuk/motto: Leef nu

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

33


ENERGIEPLATFORM NH REGELT COLLECTIEVE INKOOP VOOR BEDRIJVEN

Duurzame energie voor MKB in Noord-Holland Alle MKB-bedrijven in Noord-Holland Noord actief helpen om hun energiegebruik te verduurzamen. Dat is de doelstelling van het onafhankelijke Energie Platform Noord-Holland. “Wij adviseren zo concreet dat bedrijven eigenlijk alleen maar ja hoeven te zeggen.”

Het Energie Platform Noord-Holland, kortweg

meer besparingen voor het MKB”, vertelt

specifieke installateur. Integendeel.

EPNH, is een krachtenbundeling van het

directeur Gerard Fit.

Onze focus ligt voor honderd procent bij

Energie Platform Alkmaar en de Energie

34

de bedrijven: díe moeten maximaal

Combinatie West-Friesland (ECWF). “Beide

Onafhankelijk

kunnen profiteren.” En dus kijkt EPNH

organisaties zijn al een aantal jaar los van

Belangrijkste troef van EPNH is zijn

kritisch en onafhankelijk naar prijs-

elkaar actief. Door nog meer samenwerking

onafhankelijkheid. “We zijn niet gebonden

kwaliteitverhouding, het aanbod en de

en gezamenlijke inkoop realiseren we nog

aan een bepaalde leverancier of aan een

kwaliteit van de installatie. Probleem was tot

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


GERARD FIT nu toe dat er bij de ondernemers wel

op zich, van advies tot installatie, en regelt

belangstelling was voor het adviestraject,

ook de financiële afwikkeling. Voor de

Functie: directeur Energie Platform

maar dat de vervolgstappen vervolgens

ondernemer wel zo makkelijk: die hoeft

Noord-Holland

uitbleven. Gebrek aan kennis, gebrek aan

alleen met ons om tafel, al het andere

Woonplaats: Hoorn

geld en andere prioriteiten waren daarvoor

wordt geregeld.”

Burgerlijke staat: getrouwd (2 kinderen, 3 klein- en 2 achterkleinkinderen)

de belangrijkste redenen.

Collectief

Hobby’s: golfen en Game of Thrones

Zonde, omdat bedrijven geld laten liggen,

EPNH bundelt de energiebehoefte van

Motto/lijfspreuk: ‘Er is altijd morgen’

vindt Gerard Fit. En dus gaat het EPNH nu

individuele bedrijven om zo collectief in te

een stap verder. “We adviseren niet alleen,

kunnen kopen. “Dat pakt voor de bedrijven

we nemen het complete traject over. Met

logischerwijs gunstiger uit. Zeker voor de

andere woorden: we becijferen voor een

kleinere bedrijven is het voordeel dan

ondernemer wat in zijn geval de slimste

enorm. Al kunnen we zonder meer stellen

Boekelermeer”, benadrukt Gerard Fit.

oplossing is, en zetten daarna alle

dat overstappen op een duurzame

De aanbiedingen zijn gebaseerd op

vervolgstappen om die oplossing ook te

energiebron voor alle bedrijven, klein en

collectieve inkoopacties, maar om daarvan

implementeren”, legt hij uit. Ontzorgen dus.

groot, altijd gunstig uitpakt”, zegt Gerard Fit.

gebruik te kunnen maken hoef je niet per se

Dat blijkt een meesterlijke zet: inmiddels

Het aanbod van EPNH beperkt zich niet tot

buren van elkaar te zijn. “Wat collectiviteit hier

lopen er continu collectieve inkooptrajecten.

een product, maar beslaat alles van

wel betekent: een 20 tot 30 procent lagere

Na bedrijventerrein Boekelermeer in

aardwarmte tot wind en zon. “Bovendien

Alkmaar en op Hoorn 80 in Hoorn volgen nu

kunnen alle bedrijven in Noord-Holland

investering voor elke ondernemer. Dat is een boodschap die aanslaat.” <

steeds meer terreinen en gemeenten die

Noord meedoen, niet alleen die op de

meedoen. “EPNH neemt dan het hele traject

bedrijventerreinen Hoorn 80 of in de

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

Meer informatie: www.epnh.nl

35


DE OVERDRACHTADVISEUR: OOK VOOR BEDRIJFSOPVOLGING

‘Goed overdragen is vooruitzien’ Een bedrijfsopvolging waarbij emoties géén rol speelden, dat hebben Piet-Wim Klaver en Adriaan Jongejan nog nooit meegemaakt. “Natuurlijk mogen er emoties zijn. Aan ons is het juist de taak om objectief te blijven en de ondernemer van gedegen advies te voorzien.” deOverdrachtAdviseur staat voor een goede overdracht, zowel voor degene die het bedrijf van de hand doet als voor de opvolger.

36

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


deOverdrachtAdviseur is een

raden aan om – als het mogelijk is - zo’n vijf

gezonde bedrijfsvoortzetting zoveel mogelijk te

tweemansbedrijf, waarin Klaver en Jongejan

jaar voor de overdracht, te beginnen met de

kunnen garanderen, is dat wél nodig.”

ondernemers van advies voorzien op het

voorbereiding. Dat is van groot belang

gebied van de verkoop van hun bedrijf, de

vanwege de financiële en juridische gevolgen,

Jongejan voegt toe: “Bedrijfsopvolging kan in

aankoop van een bedrijf, bedrijfswaardering

maar ook omdat de opvolger operationeel

één keer plaatsvinden, maar ook gefaseerd. In

én bedrijfsopvolging. “Die laatste tak van sport

volledig bij de onderneming betrokken moet

sommige gevallen kan het goed zijn geleidelijk

is zonder meer degene waarbij het meeste

worden.”

de onderneming te verkopen. Wij hebben

gevoel komt kijken. Regelmatig is de opvolger

ervaring met vele vormen van eigendom en

een familielid, maar het kan ook een trouwe

Klaver: “Soms heeft de beoogde opvolger

inspraak en adviseren de ondernemer die ons

medewerker zijn. De band tussen verkoper en

weinig tot geen ervaring met het runnen van

om raad heeft gevraagd, daar objectief over.”

opvolger is vaak een jarenlange relatie, maar

een onderneming, bijvoorbeeld als het een

dat betekent niet automatisch dat de opvolger

zoon of dochter betreft die tot nu alleen op de

Klaver en Jongejan zijn specialisten in

al geschikt is om het bedrijf te leiden.”

administratie of in de werkplaats heeft

bedrijfsopvolging en hebben jarenlange

gewerkt. En een trouwe medewerker kent

ervaring met het stroomlijnen van dergelijke

Klaver en Jongejan adviseren dan ook om

misschien wel alle ins-and-outs van de

processen: “Verantwoorde opvolging binnen

vroegtijdig met het proces van

onderneming, maar heeft mogelijk nog geen

mkb-ondernemingen is altijd maatwerk. Wij

bedrijfsopvolging aan de slag te gaan. “Wij

‘helikopterview’ over het geheel. Om een

raden verkopers aan hun eigen belang niet weg te cijferen: kies voor uzelf, maak uw wensen kenbaar. En opvolgers kunnen wij desgewenst nog een tijd na de overname blijven begeleiden.” Wie rondloopt met plannen omtrent opvolging of overname, kan vrijblijvend een gesprek aanvragen bij deOverdrachtAdviseur. “Of je nu voor ons kiest of niet, onze belangrijkste advies om je áltijd te laten begeleiden bij bedrijfsopvolging.” <

VEELGESTELDE VRAGEN Zijn mijn opvolgers geschikt? Wat is mijn onderneming eigenlijk waard? Mag ik zelf de verkoopprijs vaststellen? Is mijn pensioen veilig, heb ik daar genoeg geld voor? Kan ik mijn bedrijf ook geleidelijk verkopen? Wie nadenkt over bedrijfsopvolging stelt zichzelf vaak vragen van deze strekking, is de ervaring van Klaver en Jongejan. Juist met deze vraagstukken – en nog veel meer - kan deOverdrachtAdviseur ondernemers van dienst zijn.

deOverdrachtAdviseur, Groteweg 9 (kantoor 46), 1756 CK ’t Zand Adriaan Jongejan, 06-15022000 Piet-Wim Klaver, 06-24147415 www.deoverdrachtadviseur.nl

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

37


ALTIJD DIVERSE MODELLEN OP VOORRAAD VOORRAADKORTINGEN oplopend tot

2800 euro

Klaver Lease: Private Lease en Zakelijk lease

AUTOSCHADE, WAT NU?

CITROÃ&#x2039;N BEDRIJFSWAGENS

20%

korting

KWALITEIT IS EEN KEUZE

Zakelijk Lease

Berenkoog 2, Alkmaar Tel: 072 520 88 98 klaverautogroep.nl

ONDERDEEL VAN KLAVER AUTOGROEP

Robbenkoog 23, Alkmaar Tel: 072 562 22 10 autoschaderoos.nl


COLUMN

KIJK OP SERVICE OP DE APENROTS Maar liefst tien zakenvrouwen werkten mee aan ons uitgebreide artikel over ondernemen als vrouw in NoordHolland-Noord. In de gesprekken met deze vrouwelijke ondernemers raakte ik onder de indruk van hun energie, doorzettingsvermogen en passie voor hun vak. Maar ik kon me toch ook niet aan de indruk onttrekken dat, als ik een artikel over mannelijke ondernemers zou hebben geschreven, ik ook deze ‘ondernemerseigenschappen’ tegengekomen zou zijn. Dat lieten een aantal van de dames mij dan ook weten: onzekerheid, tegenslagen en ‘knokken voor je plekje’ is niet louter voorbehouden aan vrouwelijke ondernemers. Het is een universeel gegeven dat wie iets voor zichzelf wil opbouwen daar hard voor zal moeten werken en er tegelijkertijd zoveel plezier in moet hebben, dat alles dat tegenzit overkomelijk lijkt te zijn. Ergens ‘overheen kunnen stappen’, dóórgaan, altijd het glas halfvol zien in plaats van halfleeg: ondernemers zijn gewoon hele bijzondere mensen. Soms zijn de meest ondernemende mensen trouwens niet eens ondernemer: ik heb bij bedrijven gewerkt waar werknemers meer visie toonden dan hun werkgever. De kunst was dan om die visie en goede ideeën, op wat manier dan ook, in de organisatie ingebed te krijgen. En dan zie je tóch een verschil tussen mannen en vrouwen: waar mannen bluffen en de zaken soms ook gewoon op zaterdag op het voetbalveld lijken te regelen, gaan vrouwen anders te werk. Ik ken vrouwen die ‘de mannen’ om hun vinger winden, ik ken er ook die vreselijk serieus via de juiste route het pad richting directie bewandelden. Beide ‘methodes’ leverden de ene keer wel, de andere keer geen resultaat op. ‘Onze’ zakenvrouwen in dit magazine weten gelukkig beter: gewoon lekker jezelf blijven. Sluit ik me bij aan: ik hoef niet zo nodig boven op de apenrots. Ik denk dat als je het ‘knokken’ loslaat en je uitgaat van je eigen kracht en kwaliteiten, je een heel eind komt. Dan blijft het glas halfvol en kun je met energie en passie je werk blijven doen. Of je nu ondernemer bent of niet. Tine van Knijff Hoofdredacteur Kijk op Noord-Holland

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

39


SANDRA SOMFORDPANNEKEET Bedrijf & functie: President van JASA Packaging Solutions Inc. Geboorteplaats en -datum: Alkmaar, 28-03-1984 Burgerlijke staat: Gehuwd, twee zoons van 2 en 4 jaar Hobby’s: Zwemmen, wakeboarden, wintersport en reizen Lijfspreuk/motto: Go big or go home

In onze nieuwe serie ‘NoordHollanders in den vreemde’ besteden wij aandacht aan ondernemers uit Noord-Holland die ‘in den vreemde’ reizen, wonen en werken. Zij vertellen over hun ervaringen over de grens. Sandra Somford-Pannekeet is president van JASA Packaging Solutions Inc. Zij verhuisde met haar gezin van Heerhugowaard naar Amerika. Het hele gezin dompelde zich onder in de Amerikaanse cultuur.

NOORD-HOLLANDERS IN DEN VREEMDE: SANDRA SOMFORD-PANNEKEET

‘Ondernemerschap wordt in Amerika zeer gewaardeerd en aangemoedigd’ 40

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


In welk jaar ben je uit Nederland vertrokken en waar ben je naartoe gegaan?

en internationalisatie. Na grondig onderzoek

maken met onze innovatieve verpakkingslijnen

bleek het openen van een eigen verkoop- en

en de verkoop en installatie hiervan. Met

servicekantoor in de Verenigde Staten een

daarnaast alle onderdelen die horen bij het

In oktober 2018 zijn we met ons gezin - mijn

belangrijk deel van onze

opstarten van een nieuwe organisatie.

man en onze twee zoons van 2 en 4 jaar oud

internationalisatiestrategie. Bij een markt van

- verhuisd van Heerhugowaard naar Richmond,

327 miljoen inwoners met een sterk groeiende

Virginia in de Verenigde Staten.

vraag naar gezond convenience voedsel zijn er

Met welke reden ging je destijds naar het buitenland?

verpakkingslijnen. We hebben niet lang hoeven

Hoe was de weg daar naartoe? Heb je bijvoorbeeld te maken gehad met cultuurverschillen, moest je erg wennen?

nadenken over wie de Amerikaanse vestiging

Eind 2017 hebben we door het winnen van een

Circa drie jaar geleden hebben we een groeiplan

zou gaan opzetten en uitbouwen. Het leek mij

deelname aan het â&#x20AC;&#x2DC;XPlore USâ&#x20AC;&#x2122; programma in

opgesteld om ons bedrijf JASA Packaging

samen met mijn man een uitgelezen kans om

Boston goed onderzoek kunnen doen naar de

Solutions naar een volgend level te tillen. Ik ben

op te pakken.

Amerikaanse markt. Niet lang daarna hebben

zeer veel kansen voor onze weeg- en

de tweede generatie in het familiebedrijf en

we de knoop doorgehakt om een eigen vestiging te openen. Via lokale distributeurs

potentie van de organisatie en onze producten

Welke functie oefen je inmiddels uit in het land waar je woont en werkt?

in combinatie met een groeiende markt. Om

Mijn formele functie is president van JASA

machines verkocht, maar we wilden meer grip

onze groeidoelen te bereiken zijn we gaan

Packaging Solutions Inc. De focus ligt

hebben en daarnaast een complete nieuwe

werken aan de drie pijlers: innovatie, organisatie

momenteel vooral op de markt kennis laten

markt betreden dan waar onze distributeurs

samen met mijn compagnons zagen we de

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

hebben we in de afgelopen jaren al tientallen

41


actief zijn. Na het doorhakken van de knoop

buren belangeloos voor je klaar. Zo waren we

onszelf en dat wordt ook gewaardeerd.

hebben we de visumprocedure opgestart, die al

laatst verlegen om een aanhanger. Binnen een

Daarnaast raken we ondertussen aardig bekend

met al ruim een half jaar in beslag heeft

uur na een kleine oproep stond een buurman

met het schoolsysteem. Virginia heeft veel

genomen. Tegelijkertijd hebben we ons

voor ons klaar en hij heeft de hele rit voor ons

goede openbare scholen, en als je in de juiste

georiënteerd naar de juiste vestigingsplaats en

gereden. We hadden de beste man nog niet

wijk woont dan zal je kind naar een goede

waren er andere zaken te regelen, zoals het

eerder ontmoet, maar hij wilde ons als nieuwe

openbare school gaan. Met vijf jaar gaan de

overdragen van mijn taken in Nederland en de

bewoners van de wijk graag een dienst bewijzen.

kinderen naar de basisschool. Onze oudste

verkoop van ons huis.

Dit hadden we in Nederland nog niet eerder

zoon heeft al een toelatingstest gehad voor zijn

meegemaakt.

start in september. Dit was onze eerste

Wat is het meest opvallend aan het land waar je nu woont en werkt?

42

kennismaking met het systeem waarin alles wordt gemeten. Presteren is dan ook onderdeel

Veel van de clichés die we kennen over Amerika

Wat is een opmerkelijk voorbeeld van het leven, het zakendoen, of de ethiek?

zijn waar, en als je daar de positieve aspecten uit

Nee zeggen en direct zijn is toch iets waar we als

worden door hun ouders nog een jaar thuis

haalt is het een zeer prettig land om in te leven

Nederlanders erg aan gewend zijn. Daar hebben

gehouden, zodat de kans groter is dat ze een

en werken. Ondernemerschap wordt zeer

we ons in de eerste maanden nog wel eens in

jaar later de grootste, sterkste en slimste van de

gewaardeerd en aangemoedigd. Dit geeft veel

vergist. Als er geen duidelijk antwoord op je

klas kunnen zijn. Met alle kansen op hogere

energie. Ook is de netwerkcultuur erg prettig, is

vraag komt, kun je dat maar beter als een ‘nee’

cijfers, een beter CV en uiteindelijk het beste

het makkelijk contact maken en staan je nieuwe

beschouwen. Verder zijn we vooral gewoon

scholarship voor college of de universiteit.

van de cultuur. Sommige kinderen van vijf jaar

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


Credits: Michael Ivey-Greater Richmond Partnership

Zijn er ook zaken tegengevallen? Van welke ervaringen heb je geleerd?

kwijt geweest en de illusie om direct al volop

vervelend om vrienden en familie achter te

met klanten bezig te zijn hebben we toen ook

laten. Aan de andere kant kun je een mooi

Achteraf gezien heeft het opstarten meer tijd

laten varen.

vakantieadres creëren voor je familie en

gekost dan vooraf gehoopt. We zijn niet tegen

vrienden.

me de eerste weken na aankomst nog erg goed.

Welke lessen heb je geleerd van het ‘ondernemen in het buitenland’?

We wilden auto’s kopen, kantoor- en

Door letterlijk afstand te nemen en jezelf in een

opslagruimte regelen, pre-school (een schoolse

nieuwe cultuur onder te dompelen verandert je

Waarvan geniet je het meest als ondernemer ‘in den vreemde’, ten opzichte van ondernemen in Nederland?

versie van kinderopvang) voor de kinderen

referentiekader. Je blik verruimt en daardoor sta

Het is erg gaaf om voort te borduren op de

regelen en een huis kopen. Los van de keuzes

je nog meer open voor alle kansen die op je pad

business van mijn opa in de jaren ’50. Hij was

die we op korte termijn maakten moest alle

komen.

destijds eigenaar van een groentensnijderij.

grote vertragingen aangelopen, maar ik herinner

Mijn vader had als techneut meer interesse in

documentatie ook op orde zijn. Dus

machines en automatisering en is JASA

met nieuwe vaccinaties voor de kinderen en nog

Wat zou je ondernemers die in het buitenland willen wonen en werken, willen aanraden?

heel veel acties hiertussen die ons regelmatig

Als je het graag wilt en er is een kans: pak of

vele mogelijkheden, is een onwijs gave

van het kastje naar de muur hebben gebracht.

creëer hem! Uiteraard moeten de zaken in

uitdaging waar ik me met heel veel plezier

De eerste weken zijn we hier heel veel tijd aan

Nederland goed geregeld zijn en blijft het

keihard voor inzet. <

verzekeringen voor het bedrijf, een bankrekening openen, een complete check-up

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

gestart. Om nu vervolgens dit bedrijf de oceaan over te brengen naar het land van de

43


Dat het zinvol is om je energiegebruik terug te dringen, daar is iedereen het wel over eens. Over hoe je dat doet, verschillen de meningen. “Technisch gezien kan ‘alles’, maar het rendement verschilt per oplossing. Wat slim is, hangt ook af van een veelvoud van factoren. Alleen helder inzicht in alle aspecten maakt dat je goed kunt kiezen.”

Écht kiezen voor energiebesparing 44

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


NIELS SIJPHEER Functie: productmanager Energeyes Woonplaats: Alkmaar Burgerlijke staat: gehuwd, twee kinderen Beste boek: Endurance, De ongelofelijke reis van Shackleton Motto: ‘Altijd één keer meer opstaan dan je omvalt’

MARCEL ELSWIJK Functie: directeur EnergyGO Woonplaats: Alkmaar Burgerlijke staat: ongehuwd, twee kinderen Beste boek: Sapiens Motto: ‘Alles waar je energie in steekt, groeit’

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

45


Onze zorg Van asfalt tot straatwerk en van riolering tot drainage en markering.

Asfaltofferte helpt u een passende oplossing voor de inrichting van uw terrein te vinden.

Wij zijn onderdeel van KWS


ENERGEYES MET KORTING

theorie van de energietransitie aan de

uit Energeyes volgt af te zetten tegen

praktijk”, legt directeur Marcel Elswijk van

bestaande lokale, nationale en Europese

EnergyGO uit. “Daarbij kijkt onze software

wet- en regelgeving.

bovendien verder dan wat vereist is volgens Wil je met onze tool ook meerwaarde

wet- en regelgeving. Sterker nog: Energeyes

Over de grens

bieden aan je klanten? Probeer

helpt je in duurzaam opzicht zo goed mogelijk

Dat er veel behoefte is aan software als

Energeyes nu met korting. Vul bij je

te bouwen mét een zo hoog mogelijk

Energeyes bewijst de internationale

aanvraag de kortingscode KONH2019 in

rendement en de meeste energiewinst, terwijl

belangstelling. “Architecten, bouwers,

en gebruik Energeyes een extra maand

de gangbare methodes die de wettelijke

ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en

gratis bij een halfjaarabonnement of

normeringen als uitgangspunt nemen feitelijk

installateurs uit heel Nederland nemen

twee maanden extra bij een

een advies geven met als ondergrens wat

inmiddels abonnementen af. En ook vanuit

jaarabonnement. De actie loopt tot en

wettelijk is toegestaan. Energeyes helpt je te

Denemarken en Amerika is er interesse”,

met 1 september 2019.

bouwen ‘zo goed als kan’ terwijl veel andere

vertelt Elswijk. Omdat Energeyes geen

methoden leiden tot bouwen ‘zo slecht

rekening houdt met wet- en regelgeving maar

als mag’!”

alleen met een technische blik kijkt naar de effecten van duurzaamheidsmaatregelen, is

Energeyes is online software die -

Vliegende start

het programma breed en internationaal

onafhankelijk van leveranciers, aannemers,

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface is

inzetbaar. “Achteraf houd je het advies tegen

installateurs en producenten - voor

Energeyes een tool die elke installateur,

de juridische maatstaf die in jouw regio of land

gebouwen, woonblokken en binnenkort zelfs

aannemer, ontwikkelaar of architect kan

geldt. Dat gebeurt nu feitelijk andersom. Dat

complete wijken laat zien wat de effecten op

inzetten. “Voor een vliegende start kun je ook

heeft als nadeel dat het heel veel tijd kost: je

het energiegebruik en prestaties zijn van de

een training volgen. Daar krijg je alle ins en

moet je per casus steeds een weg door een

verschillende oplossingen. Door diverse

outs goed uitgelegd en leer je snel hoe je

waar juridisch woud banen. Dan doe je niet

technische, bouwkundige, verbruiks- en

Energeyes optimaal inzet voor je klanten”, zegt

meer dan minimaal vereist is”, legt Sijpheer uit.

omgevingsgegevens in te vullen over een

Sijpheer. Energeyes is in februari officieel

Energeyes wordt continu doorontwikkeld.

woning of woongebouw, berekent de software

gelanceerd, daarvoor is de tool al uitgebreid

“Met een professional abonnement krijg je

welk effect een ingreep of complete renovatie

getest bij mogelijke gebruikers.

toegang tot alle functionaliteit, updates en de

heeft. “Dat objectieve inzicht is echt cruciaal

“Vastgoedbeheerders zoals woningcorporaties

technische helpdesk. Tussendoor stoppen?

om vooraf verstandige keuzes te kunnen

kunnen er ook prima mee uit de voeten. Het

Dat kan. Ingevoerde gegevens en projecten

maken. Dat vindt niet alleen de eindgebruiker,

stelt zulke organisaties in staat om bij

blijven altijd behouden, dus weer opnieuw

dat vinden installateurs, bouwers, architecten,

renovaties een gedegen keuze te kunnen

aanhaken is een kwestie van één druk op de

ontwikkelaars en adviseurs ook. De software

maken uit de aanbiedingen van installateurs.

knop en je kunt weer aan de slag”, zegt Elswijk.

berekent aan de hand van de ingevoerde data

Juist omdat Energeyes volledig onafhankelijk is,

bijvoorbeeld de CO2-reductie, het gas-,

ben je ook zonder technische knowhow zeker

warmte- en elektriciteitsgebruik en de

van je zaak.” Laatste stap is om het inzicht dat

In het septembernummer vertellen we meer over de doorontwikkelde software. <

energiekosten”, vertelt Niels Sijpheer, productmanager bij EnergyGO, het bedrijf dat Energeyes bedacht en ontwikkelde.

WERKEN BIJ…

TRAINING

architect of ontwikkelaar zijn particuliere of

Wil jij het verschil maken in de

Op 10 juli organiseert EnergyGO weer

zakelijke klanten veel beter adviseren. “Die

energietransitie? EnergyGO zoekt een

een training waarin deelnemers

klant kan bovendien gewoon meekijken: de

junior consultant met ambitie. Kijk op

onder andere leren werken met

resultaten worden visueel weergegeven in

https://www.energygo.nl/nl-NL/About/

Energeyes. Interesse? Kijk op:

grafieken, of gewoon cijfermatig. Het maakt de

Vacancies en solliciteer vandaag nog!

https://academy.energygo.nl/

Zo goed als kan Met Energeyes kan de aannemer, installateur,

investering inzichtelijk. Energeyes koppelt de

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

47


AMSTERDAM - AMSTERDAM WESTPOORT - HEERHUGOWAARD

AUTOVERHUUR

www.amcar.nl Jacob Obrechtplein 13-15 Amsterdam Tel. 020 - 662 42 14 Isolatorweg 37 Amsterdam Westpoort Tel. 020 - 681 23 44

Schade herstel

Of bel om een afspraak te maken!!!

AUTOSCHADEHERSTEL

www.amcarautoherstel.nl

Autoruitschade

Isolatorweg 37 Amsterdam Westpoort Tel. 020 - 682 96 05

STERK IN TEKENWERK Bouwkundig Ontwerp- en Tekenburo Jonkman Middenweg 138 | 1702 HD Heerhugowaard T. 072-5712886 www.erwinjonkman.nl


COLUMN

KIJK OP ONTWIKKELING KUNNEN WE ZE STRAKS WEL ALLEMAAL KWIJT? Een prachtig Paasweekend, de bollenvelden in volle bloei en de activiteiten rond de Gouden eeuw van start. De regio Holland boven Amsterdam werd goed bezocht. Gouden Eeuw tentoonstellingen en in bloei staande bollenvelden als grote trekkers. De regio heeft de destinatiemarketing georganiseerd en dat begint op te vallen. De dagen voor Pasen steeg het aantal bezoekers op de website van Holland boven Amsterdam met pieken van drie maal het aantal bezoekers ten opzichte van vorig jaar. Ook het samenwerkingsverband ‘Tulpen boven Amsterdam’ kende succes en zag een verdubbeling van het aantal geïnteresseerden in de website ‘Tulpen in de Kop’. De diverse marketingactiviteiten, on- en offline samenwerkingen met partners als 100% NL en het Algemeen Dagblad, leveren ook resultaat op. Het resultaat was een gezellig drukke regio, waar het uitstekend toeven was. De verblijfsaccommodaties aan de kust waren volledig uitverkocht, met als gevolg dat verschillende bezoekers aan de regio werden doorverwezen naar locaties met een grotere afstand tot de kust. De marketing werkt. En dit blijkt ook uit de grote interesse van de media voor de regio. Er staat een groeiend aantal persreizen op de planning om zo ook de buitenlandse toeristen kennis te laten maken met de toeristische voorzieningen in Holland boven Amsterdam. Al met al goed nieuws en succes voor de regionale samenwerking op het terrein van destinatiemarketing. Toch heeft het succes een keerzijde. Het aantal accommodaties waar we toeristen in kunnen onderbrengen is zowel in kwantitatieve zin als in kwalitatieve zin beperkt. Nu al moet het bordje uitverkocht regelmatig worden opgehangen. De grotere toeloop van toeristen is hieraan debet, maar ook omdat de accommodaties op dit moment oneigenlijk in gebruik zijn. De regio heeft het huisvestingsvraagstuk van buitenlandse medewerkers niet goed geregeld. Dat is de reden dat deze medewerkers regelmatig toeristische bedden bezetten. Voeg daar aan toe dat een aantal accommodaties eigenlijk niet meer voldoet aan de eisen die de toerist stelt en je hebt een uitdagende situatie. Eigenlijk moet tegelijk op verschillende borden worden geschaakt, namelijk werken aan verbetering van verblijfsaccommodaties, zorgen voor goede en menswaardige huisvesting van buitenlandse medewerkers en uiteraard door blijven gaan met onze fraaie regio onder de aandacht van bezoekers brengen. < Thijs Pennink Directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

49


WEST-FRIESLAND BEVEILIGING IS ER VOOR ONDERNEMERS

‘Wij bewaren de rust en bewaken de sfeer’ West-Friesland Beveiliging is het antwoord op de vraag van een aantal ondernemers in de regio. “Veel bedrijven hebben beveiligingsvraagstukken die door geen enkele partij adequaat kunnen worden beantwoord. Wij springen in dat gat”, vertelt Co Schouten.

We sturen onze beveiligers erop af als er

Beveiliging is een 24-uurs bedrijf dat snel kan

onraad is en kijken de beelden terug als dat

schakelen. “Als er een alarm afgaat bij

nodig is”, vertelt Schouten. West-Friesland

bijvoorbeeld een sporthal in de buurt, zijn wij

West-Friesland heeft veel agrarische bedrijven - onder andere bollenbedrijven met grote groepen werknemers uit OostEuropa. “Deze mensen hebben vaak woongelegenheid in de buurt van hun werkplek. Wij voeren controles uit rondom en in deze woonlocaties, daarmee zorgen we ervoor dat de rust en orde bewaakt wordt. Onze beveiligers spreken ook de taal van deze werknemers. Soms loopt de spanning op bij werknemers die langere tijd met een aantal mensen op een kleine locatie verblijven. Wij praten met ze en zorgen ervoor dat de sfeer goed blijft. Onze opdrachtgevers, onder andere grote uitzendbureaus, zijn daar blij mee. Maar óók de werknemers zelf: soms moeten ze gewoon even hun frustraties kwijt. Dat kunnen ze beter in een gesprek met één van onze mensen doen, dan dat ze zich fysiek afreageren. Soms zijn we net sociaal werkers.” Ook tijdens bedrijfsfeesten houden de beveiligers een oogje in het zeil. “Met precies hetzelfde doel: de rust bewaren en de goede sfeer bewaken.” Daarnaast biedt West-Friesland Beveiliging videocontrole via monitors. In samenwerking met een gespecialiseerde installateur worden camera’s bij bedrijven geïnstalleerd. “We hebben n deze regio vrij veel solitair gelegen bedrijventerreinen en distributiecentra. Ondernemers vinden het een prettig idee dat wij tijdens en buiten openingstijden hun bedrijf en omliggend terrein in de gaten houden.

50

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


snel ter plaatse. Als er twee alarmzones afgaan,

niets gebeurt. We zorgen voor een veilig gevoel

documenten, is het verzekeringstechnisch

weten we dat er iemand inpandig is.” Schouten

bij ondernemers én het winkelend publiek.” Co

noodzakelijk dat er beveiligers meerijden of er

weet dat bij zo’n situatie de politie niet zonder

Schouten is daarnaast met de

achteraan rijden”, weet Schouten. “Ook dat

beveiligers het pand binnengaat. “Wij

veiligheidsdiensten in gesprek over het

kunnen wij verzorgen.”

onderhouden nauw contact met de

beveiligen van locaties waar een ongeval heeft

veiligheidsdiensten: politie en brandweer. We

plaatsgevonden. “Wij hebben ruime ervaring

Op gedreven wijze vertelt Schouten over

bewaren bovendien onze videobeelden, zodat

met crowdmanagement en verkeersregeling.

alle mogelijkheden. Dat is niet alleen

de politie en eventueel gemeente daar verdere

Als de weg afgezet moet worden voor de

kenmerkend voor hemzelf, maar ook voor zijn

actie op kan ondernemen.”

hulpdiensten, kunnen wij dat razendsnel

werknemers. “Wij zijn beveiligers in hart en

verzorgen. Eén telefoontje en wij zijn

nieren, wij staan er metéén. Wij horen van

Ook winkelcentra in de regio zijn welkom als

onderweg.” Datzelfde geldt voor

ondernemers dat ze juist dat zoeken: betere

klant bij West-Friesland Beveiliging. “Wij doen

transportbeveiliging. “Bij waardevolle

beveiligers, goeie mensen waar ze op kunnen

rondes door de winkelstraten, waarbij soms

transporten, zoals een vrachtwagen vol nieuwe

rekenen. En dat is precies waar West-Friesland

onze aanwezigheid alleen al ervoor zorgt dat er

laptops of een transport van bepaalde

Beveiliging voor staat.” <

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

51


52

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


ZES DECENNIA ERVARING MET PERSOONLIJKE BENADERING

DB Incasso: ‘Elke invordering de moeite waard dankzij prepaidsysteem’ De persoonlijke benadering en jarenlange ervaring binnen familiebedrijf DB Incasso in Heerhugowaard maakt dat dit incassobedrijf het nét even iets anders doet dan collega’s in dezelfde branche. Eric van de Donk is de derde generatie en leerde de fijne kneepjes van het vak van zijn vader en grootvader. “Dankzij de langdurige relaties die wij hebben opgebouwd met onze klanten, weten wij precies wat zij van ons verwachten richting hun klanten”, aldus Van de Donk.

goed idee om rekeningen, herinneringen en aanmaningen ongeopend in een la te leggen.” Als dat tóch gebeurt en er wordt ondanks alle moeite van DB Incasso niet betaalt, dan wordt de deurwaarder ingeschakeld. “Ook daarin kiezen wij ervoor met deurwaarders te werken van wie wij weten dat zij op een nette en

Een incassobedrijf komt in actie als een klant

klanten toch interessant om ons in te

passende manier bij de mensen aanbellen. Wij

van een opdrachtgever de rekening aan het

schakelen.” Veel vaste klanten van DB Incasso

weten ook heel goed van onze klanten hoe zij

betreffende bedrijf niet heeft betaald. “Dat is

geven de afhandeling van al hun openstaande

graag zien dat wanbetalers worden benaderd.

natuurlijk altijd vervelend. Het is onze taak om

facturen dan ook uit handen aan Van de Donk

Overigens kunnen wij het in zo’n tachtig

ervoor te zorgen dat die rekening wél wordt

en zijn medewerkers. “Zij hebben er dan geen

procent van de gevallen gewoon zelf af: wij

betaald. Maar dat kun je op verschillende

omkijken meer naar, omdat ze weten dat wij

incasseren tenslotte al zestig jaar openstaande

manieren aanpakken. Wij kiezen voor een

ervoor zorgen dat deze facturen betaald

vorderingen, wij weten heel goed wat we

nette benadering, persoonlijk contact én

worden. Of dat er anderszins een oplossing

doen.”

constructief overleg.”

wordt gevonden.” Vanuit het kantoor in Heerhugowaard werken

DB Incasso werkt bovendien met prepaid

Eric van de Donk voegt daaraan toe dat zijn

Van de Donk en zijn medewerkers naar volle

incasso, waarbij de klant een vast laag bedrag

jarenlange ervaring ervoor zorgt dat hij een

tevredenheid. “Wij hebben niet de ambitie om

per opdracht betaalt. “Ongeacht de grootte

feilloos gevoel heeft gekregen voor wie écht

verder uit te breiden. Onze klanten waarderen

van de opdracht”, benadrukt Van de Donk.

niet kan betalen en wie er eigenlijk voor weg

het persoonlijke contact en de korte lijntjes. Wij

“Dus of een betaling nu vlot tot stand komt, of

probeert te draaien. “Natuurlijk raden wij

trekken als familiebedrijf ook andere familiebe-

veel meer inspanning kost van onze kant: onze

mensen altijd aan om contact met ons op te

drijven aan als klant. Wij onderscheiden ons

klant weet waar hij aan toe is. Door dit vaste

nemen, als ze het idee hebben dat ze niet

van collegabedrijven juist dankzij die ‘ambach-

bedrag te hanteren, wordt het ook voor het

kunnen betalen. Dan proberen we een

incasseren van lage bedragen voor onze

betalingsregeling te treffen. Het is nóóit een

telijkheid’ en kwaliteit en op die manier blijven wij werken.” <

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

53


UNIEK PROJECT BEDRIJFSKRING HEERHUGOWAARD

‘Heerhugowaard maakt werk door verbinding’ Bedrijfskring Heerhugowaard is één van de grootste bedrijfsverenigingen in de regio, bestaat al ruim 35 jaar en heeft maar liefst 250 leden. De vereniging kenmerkt zich door zijn vooruitstrevendheid. Eén van de meest recente voorbeelden is het project ‘Heerhugowaard maakt werk door verbinding’, een initiatief van Bedrijfskring Heerhugowaard, Horizon College en de gemeente Heerhugowaard.

“Waar zijn de afstudeerders? Dat vragen

Heerhugowaard werk vinden en hier ook

bedrijfsbezoeken, zien ze het met eigen ogen.

ondernemers in Heerhugowaard zich af”,

blijven wonen.”

Op basis daarvan maken ze betere keuzes: is

weet Joost Baljé, bestuurslid van Bedrijfskring

54

dit echt iets voor mij?”

Heerhugowaard en zelf ondernemer: Baljé is

Het Horizon College biedt mbo-opleidingen

eigenaar van H2X communicatiemakers.

op vier locaties, onder andere in

Online platform

“Waar blijven de werknemers die wij zo

Heerhugowaard. “Juist voor deze jongeren is

Met een Banenfestival – dat in mei werd

broodnodig hebben, dat jonge talent?

het goed om al in contact te komen met het

gehouden – en een online platform is

Intussen zegt het Horizon College: ‘Wij

lokale bedrijfsleven.” Baljé legt uit: “Vaak

‘Heerhugowaard maakt werkt door

hebben honderden afstudeerders die hier

hebben zij wel een idee wat ze ‘later’ willen

verbinding’ zichtbaar. “Ondernemers melden

geen werk kunnen vinden’. Wij springen als

gaan doen, maar weten ze niet wat hun

zich aan op het platform, vertellen wat hun

Bedrijfskring in dat gat: wat hebben onze

gewenste beroep precies inhoudt. Door

bedrijf doet, welke vacatures en stageplekken

ondernemers nodig en wat willen en kunnen

beroependagen te houden, ondernemers

ze hebben, en of ze gastlessen willen geven

jonge mensen hier gaan doen. Ook de

gastlessen te laten geven op school en

op school. Zo komen ze direct in contact met

gemeente ziet graag dat afstudeerders in

leerlingen uit te nodigen voor

de leerlingen.”

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


doen er alles aan om dat zo te houden. Dit is een mooi voorbeeld van een project waar wij onze handen voor in het vuur steken. Het idee is ontstaan door goed te luisteren naar wat de scholen in Heerhugowaard aangeven. Dit onder aanvoering van het Horizon College. Onze leden zijn enthousiast over het project en velen hebben zich al ingeschreven op het platform.”

De diepte in Bedrijfskring Heerhugowaard kiest er bewust voor meer te zijn dan een actieve bedrijfsvereniging die leuke bijeenkomsten organiseert. “Wij gaan de diepte in. Zo zijn we met Horizon in gesprek over hun brede opleidingsaanbod, op basis van wat onze leden ons vertellen. Zo zou een techniekopleiding beter aan kunnen sluiten op de arbeidsmarkt. We zitten minimaal eenmaal per maand samen om tafel: de lijnen zijn heel kort. Ook met de gemeente, bedrijfsverenigingen in de regio én de provincie zijn wij voortdurend in gesprek over deze en andere onderwerpen. Wij willen écht wat betekenen voor Heerhugowaard en de regio.”

Meerwaarde De intentie van de Bedrijfskring is ook het werven van meer leden. “Door het organiseren van evenementen en bedrijfsbezoeken ontmoeten ondernemers elkaar en wisselen ze informatie uit. Sommige ondernemers wisten niet eens van elkaars bestaan. Niet alleen het netwerken is dan van belang: wie weet vind je De ondernemer gaat in elk geval een gesprek

het concept volgend jaar aan te bieden aan de

elkaar zelfs in samenwerking. Wij willen echt

met een leerling aan over een stage. “Daarmee

hele regio. “Het achterliggende doel is om

een slag maken. Hier hebben we de stem van

biedt je een leerling sollicitatie-ervaring. Mondt

afstudeerders werk te bieden in de regio: we

de leden voor nodig, want met hun input

het gesprek niet uit in een stage, dan verwijs je

willen ze gewoon hier houden. Als we in staat

kunnen wij aan de slag om een nog krachtiger

de leerling door naar een andere ondernemer,

zijn om talentvolle jonge mensen een baan te

ondernemersklimaat te bereiken.” <

zodat de leerling wél verder wordt geholpen.”

bieden, is de kans groot dat ze hier ook blijven

Voor ondernemers kan dit dé kans zijn om het

wonen. We hebben een enorme diversiteit aan

talent te ontdekken dat men zo graag voor de

bedrijven in de regio, dus ze kunnen zich heel

regio behoudt: een succesvolle stage kan op

breed oriënteren. Als ze maar weten waar ze

Meer info over Bedrijfskring

termijn een mooie baan opleveren.

moeten zijn en daar willen wij ze graag bij

Heerhugowaard: www.bkhhw.nl

helpen.”

Meer info over ‘Heerhugowaard

Voor de hele regio

maakt werk door verbinding’:

Het project speelt zich nu nog in

De Bedrijfskring steekt zijn nek uit en doet dat

Heerhugowaard zelf af, maar de bedoeling is

graag. “Wij zijn een hele sterke vereniging en

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

hhwmaaktwerkdoorverbinding.nl/

55


BESTELWAGENS

MEENEEMHEFTRUCKS

SERVICE VERKOOP VERHUUR

TRUCKS & TRAILERS

VOLLEDIGE SERVICE VOOR ALLE MERKEN BEDRIJFSWAGENS EN GETROKKEN MATERIEEL TRUCK- & TRAILERSERVICE HEERHUGOWAARD

ASN DE LANGEN HEERHUGOWAARD NIJVERHEIDSSTRAAT 12A 1704 RA HEERHUGOWAARD T. 072-5724855 DELANGENHEERHUGOWAARD@ASNMAIL.NL


COLUMN

KIJK OP FINANCIËN FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING BOX 3 Al een aantal jaren is de rentevergoeding op banktegoeden dalende, waarbij inmiddels de percentages zich rond het nulpunt bevinden. Over het saldo aan bezittingen boven een vrijgestelde vermogen van € 30.360 per persoon is de forfaitaire rendementsheffing van box 3 verschuldigd. Tussen de € 30.360 en € 102.010 bedraagt de effectieve heffing 0,582%, tussen de € 102.010 en de € 1.020.096 1,335% en boven de € 1.020.096 1,68%. Een eenvoudig rekenvoorbeeld laat zien dat bij fiscale partners met een saldo aan bezittingen van € 750.000, een bedrag aan box 3 heffing is verschuldigd van € 8.123. Bij een rentepercentage van 0,20% zal op jaarbasis een rente worden ontvangen van € 1.500. Per saldo resteert een vermogensafname van € 6.623. Door het saldo van € 750.000 in te brengen in een nieuw op te richten besloten vennootschap tegen uitreiking van aandelen, vervalt de forfaitaire rendementsheffing en zal de werkelijk ontvangen rente van € 1.500 worden belast met 20% vennootschapsbelasting. De netto resterende rente kan daarna als dividend worden uitgekeerd. Over deze uitkering is uiteindelijk 25% dividendbelasting verschuldigd. Per saldo resteert uiteindelijk een netto bedrag van € 900 en zal een besparing worden gerealiseerd van € 7.523. Op deze besparing komen de eenmalige kosten van oprichting en het jaarlijks opmaken van de jaarrekening nog in mindering. Graag informeren wij u nader over de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek. < Wim Renooy AA RB Vennoot De Jong Middenmeer Accountants en Belastingadviseurs

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

57


SAMENWERKING MET MEERLANDEN EN GEMEENTE HEEMSTEDE BETAALT ZICH UIT

Kringloopwinkel boekt driedubbele winst Win-win. En dan tot de macht van tien. Wie re-integratiebedrijf Paswerk en kringloopwinkel De Snuffelmug wil doorgronden, zal snel concluderen dat het ze daar niet te doen is om winst. Althans, niet om winst in de klassieke zin van het woord. Want winst bóeken - dat doen ze er wel.

58

“Als onze mensen weer mee kunnen draaien

omgeving. Een mooi voorbeeld van dat

daarvan verkopen we, de rest wordt door de

op de arbeidsmarkt, of als ze uit hun sociale

verbinden is de deal die de Heemsteedse

mensen van De Snuffelmug uit elkaar

isolement raken en weer mee gaan doen in

kringloopwinkel De Snuffelmug - die deel

gehaald en optimaal gescheiden, waardoor

de samenleving, dat is voor ons winst”, vertelt

uitmaakt van de holding achter Paswerk -

een groot deel van het afval weer waarde

Esger Douwes Dekker, unitmanager bij

sloot met het lokale recycling- en

krijgt via Meerlanden. Bovendien

Paswerk. Winst boekt de organisatie ook op

afvalinzamelbedrijf Meerlanden en de

verminderen we zo de hoeveelheid restafval

het gebied van up- en recycling, in

gemeente Heemstede. “Wij ontvangen het

die normaal gesproken in de

verbindingen aangaan met bedrijven uit de

grof afval direct van burgers. Zestig procent

verbrandingsoven belandt.”

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


TOM WIELART

ESGER DOUWES DEKKER

Tom Wielart heeft bij de twee kringloopwinkels

Functie: filiaalmanager Snuffelmug

Functie: unitmanager Paswerk

van De Snuffelmug in Heemstede en Haarlem

Haarlem & Heemstede

Woonplaats: Naarden

Schalkwijk in totaal 180 mensen onder zijn

Woonplaats: Noordwijkerhout

Burgerlijke staat: Gehuwd

hoede. In 2018 verwerkten de twee

Burgerlijke staat: Gehuwd

Hobby’s & beste boek: Zeilen en skiën

vestigingen samen 1 miljoen kilo kleding en

Hobby’s: Voetbal en uitjes met de

& Max Havelaar

nog eens 0,7 miljoen kilo spullen. “Onze

kinderen

sorteerders beoordelen wat verkoopbaar is.

Motto: ‘Wie goed doet, goed ontmoet.’

Miljoen kilo kleding

Goede kleding, elektronica, witgoed en andere apparatuur wordt nagekeken en zo nodig gerepareerd en fietsen worden opgeknapt.” Een bedrijf met veel gezichten en afdelingen

Dat zit vooral in het grof afval dat

Het lokale bedrijfsleven is dan ook gebaat bij

dus. Een positieve benadering is het

De Snuffelmug in Heemstede verzamelt.

een goed draaiende kringloop. Zij kunnen

uitgangspunt, legt Wielart uit. “Wij kijken vooral

Douwes Dekker: “Heel concreet: het scheelt de

afgeschreven meubilair kwijt, vergroten hun

naar wat mensen wél kunnen. Misschien ben

samenleving kosten. Meerlanden richt zich op

lokale betrokkenheid en treffen er misschien

je sociaal nog niet helemaal uitgeleerd, maar

de reguliere afvalstromen en bewijst de

wel hun nieuwe medewerkers. Wielart: “Onze

beschik je wel over technisch inzicht. Beginnen

maatschappij met deze deal dubbel en dwars

focus ligt op het zien van kansen voor mensen.

we daar. De rest komt wel.”

een dienst. Want De Snuffelmug recyclet niet

Daarin proberen we verbinding te zoeken met

alleen, maar heeft ook een buurtfunctie en

bedrijven in de buurt. Soms is het enorm

Meerwaarde

biedt mensen met een afstand tot de

verrassend wat onze mensen in hun mars

Voor afvalbedrijf Meerlanden biedt

arbeidsmarkt serieuze kansen om weer

hebben. Mooie link met de winkel trouwens,

De Snuffelmug concrete meerwaarde.

mee te gaan doen.”

want ook ons aanbod verrast. Elke dag weer.” <

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

59


Ziekenzusters bekijken DC-2 PH-AKO ‘Oeverzwaluw’. Schiphol tweede helft jaren ’30. Foto MAI / KLM foto Historisch Archief

LET’S FLY AWAY! FOTOTENTOONSTELLING 11 JULI – 9 OKTOBER 2019

Maria Austria Instituut viert 100 jaar KLM in Stadsarchief In 2019 bestaat de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 100 jaar. Het is één van ’s werelds meest succesvolle luchtvaartmaatschappijen en de enige die nog onder haar oorspronkelijke naam vliegt. Het Maria Austria Instituut (MAI) viert het jubileum met een fototentoonstelling over de KLM-passagier, te zien in het Stadsarchief Amsterdam.

De KLM heeft jaar in jaar uit haar passagiers,

fotografen, al dan niet in opdracht van de KLM,

maken van het visuele erfgoed van ons land. In

bemanningen en vliegtuigen laten vastleggen.

deze wereld vastgelegd.

samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam

Deze collectie vertegenwoordigt een schat aan

worden de archieven bewaard, beheerd en waar

foto’s van bekende Nederlandse fotografen,

Het KLM Fotohistorisch Archief

mogelijk gedigitaliseerd. Het MAI brengt de

waaronder Maria Austria, Carel Blazer, Paul Huf

Het KLM Fotohistorisch Archief omvat

archieven onder de aandacht van het publiek en

en Henk Jonker. De tentoonstelling bestaat uit

honderdduizenden beelden van de KLM,

een selectie van de bijzondere cultuurhistorische

gemaakt vanaf het prille begin (1919) tot laat in

organiseert presentaties, tentoonstellingen, boeken en educatieve activiteiten. <

collectie van het KLM Fotohistorisch Archief en

de twintigste eeuw. Het reilen en zeilen van dit

het MAI; beelden van Nederlandse fotografen

luchtvaartbedrijf wordt in opdracht van de KLM

die de rijke geschiedenis van de luchtreiziger

gefotografeerd en in al zijn facetten getoond. Het

hebben vastgelegd. Voor de tentoonstelling

KLM Fotohistorisch Archief is opgenomen in het

deed het MAI uitgebreid cultuurhistorisch

Maria Austria Instituut als onderdeel van het

onderzoek. Let’s Fly Away vertelt het verhaal

MAI-bedrijfsfotoarchief. Fototentoonstelling 11 juli t/m

achter de foto’s. Die tonen een schat aan

60

LET’S FLY AWAY!

beelden met de passagier in de hoofdrol. Van de

Het Maria Austria Instituut

9 oktober 2019. Stadsarchief

eerste vluchten vanaf een drassige veld in de

Het Maria Austria Instituut verzamelt en

Amsterdam, Vijzelstraat 32, Amsterdam.

Haarlemmermeerpolder tot aan de reiziger van

exploiteert fotoarchieven van bijzondere kwaliteit

Openingstijden: di t/m vrij 10.00-17.00

tegenwoordig die met gemak de wereld over

van fotografen die een uitgesproken band met

uur, za & zo 12.00-17.00 uur.

gaat. Voor velen sprak de luchtvaart tot de

Amsterdam hebben. Het MAI doet dit om het

Vrij toegang.

verbeelding en daarom hebben talloze

werk van de fotografen blijvend deel uit te laten

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


4% bijtelling... da’s pas ergens een teslaatje uit slaan. BINN W E K EN R EN

IJDE

2

N

De allerlaatste (nieuwe) Tesla’s Model S met 4% bijtelling. Wij hebben de állerlaatste nieuwe Tesla’s met het gunstige bijtellingstarief van 4%. Dat betekent dat je elke maand tot wel honderden euro’s bespaart. Er zijn diverse configuraties mogelijk en allemaal met een comfortabele actieradius. En bestel nu...

leaseplan.nl/tesla

dan rijd je over twee weken al je nieuwe Tesla. Meer weten? Kijk voor meer informatie en het actuele aanbod op leaseplan.nl/tesla.


Professioneel Airco & Warmtepomp Adviseur

Profile for OF BV

Kijk op Noord-Holland Noord editie 2 2019  

Kijk op Noord-Holland Noord signaleert de economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in Noord-Holland. Via het magazine K...

Kijk op Noord-Holland Noord editie 2 2019  

Kijk op Noord-Holland Noord signaleert de economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in Noord-Holland. Via het magazine K...

Profile for ofbv