__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 58

Andre Edelenbos, Commercieel directeur en Pepijn Moekotte, Financieel directeur (rechts)

NIEUWE BEDRIJFSSTRATEGIE EN AANGEPASTE ORGANISATIE

Door scherpere klantfocus wil Moekotte verder groeien Met een nieuwe bedrijfsstrategie en gestroomlijnde organisatie wil de Moekotte Groep verder groeien. Nog meer dan vroeger focust het installatie- en engineeringsbedrijf met een hoofkantoor in Enschede zich op drie divisies waarin ze al een goede reputatie heeft opgebouwd: Water & Infra, Industry en Buildings. Met als doel om met gekwalificeerde en optimaal gemotiveerde medewerkers nog meer kwaliteit en maximale klanttevredenheid te bereiken.

Al bijna 55 jaar is Moekotte in handen van de

wensen van onze klanten”, leggen commercieel

vinden en hoe we een opdracht moeten

gelijknamige familie. Intussen staat sinds drie

directeur André Edelenbos en financieel

aanvliegen”, zegt Edelenbos.

jaar de derde generatie aan het roer. Sindsdien

directeur Pepijn Moekotte van Moekotte Groep

is het bedrijf een andere koers gaan varen. Niet

uit. “In het verleden waren we vrij

Uniforme organisatie

radicaal anders, maar wel uitgaande van een

opportunistisch bezig. Nee verkopen zat niet in

Om de bedrijfsstrategie goed uit te voeren is

afgebakende markt en een professionalisering

ons DNA, waardoor we wel eens opdrachten

de organisatie her en der aangepast. Alle

van de interne organisatie. Moekotte levert

uitvoerden die niet goed bij ons pasten en

vestigingen in Enschede, Veendam, Apeldoorn

elektro en werktuigbouwkundige installaties

waarbij we ons moesten onderscheiden met

en Münster werken nu op een uniforme

voor gebouwen, besturingssoftware voor

een lage prijs. Dat willen we niet. In de drie

manier met gestandaardiseerde processen.

industriële automatisering en bouwt panelen

voornoemde divisies wordt een hoogwaardige

Klanten en projecten worden op dezelfde

en modules voor technische installaties.

kwaliteit verlangd waar Moekotte zich goed in

manier benaderd en behandeld. Daardoor

kan onderscheiden”.

stijgt volgens Pepijn Moekotte de kwaliteit van

Langdurige relaties

58

de dienstverlening, zowel intern als naar

“Onze kracht is dat we langdurige relaties

Bij voorkeur werkt Moekotte samen met

aangaan met onze klanten uit de drie divisies:

bekende professionele partners aan projecten

Water & Infra, Industry en Buildings en doen

waarbij de opdrachtgever een integraal proces

Ontwikkeling personeel

waar we goed in zijn: hoogwaardige kwaliteit

en gegarandeerde kwaliteit verwacht. “We

De ontwikkeling van de circa 250 medewerkers

leveren die in alle opzichten voldoet aan de

weten de juiste partners voor een project te

krijgt veel aandacht binnen Moekotte. Dat is

klanten toe.

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

Profile for OF BV

Kijk op het noorden september 2020 - nr 417  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded