Kijk op Groot Amsterdam editie 1 2019

Page 1

NUMMER 01 | JAARGANG 1 | 2019

KENNISPLATFORM VOOR AMSTERDAM E.O.

NINA TELLEGEN

ENGIE

NIEUWE ECONOMIE

DE METROPOOL ALS MEEST INNOVATIEVE REGIO

GROENE ENERGIE IS KWESTIE VAN DURF

VERDUURZAMEN DOE JE SAMEN

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


Autoschade Karnekamp, Kuiperbergweg 30, 1101 AG Amsterdam-Zuidoost (020) 697 2646


VOORWOORD

Adviseurs Piet Wiersma en Arnold Stins (r)

Nieuw zakelijk platform voor Groot-Amsterdam Voor u ligt de allereerste editie van Kijk op Groot-Amsterdam. Een gloednieuw magazine en tegelijkertijd veel meer dan dat. Samen met u als ondernemers in de regio Groot-Amsterdam willen we namelijk een offline én online platform neerzetten waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.

Vaste krachten in het veld zijn adviseurs Arnold Stins en Piet Wiersma. Misschien kende u ze al, misschien heeft u ze in deze eerste drukke maanden in een flits voorbij zien komen. Misschien is

Kijk op Groot-Amsterdam is hét zakelijk platform voor ondernemers in de regio. Op onze

bijgaande foto de allereerste

website en social mediakanalen publiceren we relevant nieuws voor en over ondernemers.

kennismaking. Wilt u als ondernemer in

Een aantal keren per jaar brengen we een magazine uit vol inspirerende interviews,

the picture staan? Neem contact op

boeiende achtergrondverhalen, informatieve columns en zakelijk nieuws uit de hele

met één van beide heren en wees

provincie. Kijk op Groot-Amsterdam signaleert en analyseert relevante zakelijke,

verzekerd van exposure van kwaliteit.

economische en culturele trends en ontwikkelingen. In deze eerste editie vertelt onder andere directeur Nina Tellegen over de zes grootstedelijke uitdagingen waar de Amsterdam Economic Board zich op richt, doet voorzitter Philip Larsen van de Ondernemersvereniging Westpoort uit de doeken wat de transformatie van dit grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland inhoudt, en komt in ons themagesprek over duurzaamheid naar voren dat we, als het om transitie en innovatie gaat, niet zonder elkaar kunnen. Daar sluiten wij ons bij harte van aan en wij nodigen u dan ook uit óns uit te nodigen: de komende maanden en jaren zullen we elkaar op allerlei verschillende manieren treffen en nodig hebben. U weet immers ook: adverteren is één ding, maar een relatie met elkaar opbouwen is zoveel meer dan alleen een zakelijke connectie. Uit de meest professionele gesprekken groeit vaak een persoonlijke band die tot in lengte van jaren blijft bestaan. < Arnold Stins en Piet Wiersma Adviseurs

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

1


PAGINA 10 WESTPOORT: HET GROOTSTE AANEENGESLOTEN ONDERNEMERSGEBIED

‘WERKNEMERS OP DE JUISTE PLEK HELPEN BEDRIJVEN GROEIEN’

In gesprek met Philip Larsen, voorzitter van de

Dankzij een groot netwerk van partners én

Ondernemersvereniging Westpoort, wordt één

Europese uitzendkrachten, groeit PolderKracht in

ding heel duidelijk: Westpoort is een

Opmeer razendsnel. Naast het uitzendbureau

economische kracht in de metropoolregio die

zelf heeft de organisatie inmiddels ook een

voor een transformatie van jewelste staat. Larsen

bedrijf voor payroll (PolderLoon) en

beantwoordde acht prangende vragen over de

administratieve ondersteuning voor ZZP-ers

toekomst van het immense bedrijventerrein. <

(PolderWerk). PolderVast is bovendien voor uitzendkrachten die de organisatie graag met een vast contract aan zich bindt. <

‘GROENE ENERGIE STEEDS MEER MAINSTREAM’ Dat je er verstandig aan doet om LEDverlichting te installeren of zonnepanelen op je dak te leggen, is algemeen bekend. Er zijn natuurlijk meer groene verdienmodellen. Maar

PAGINA 16

2

welke is voor jouw bedrijf het meest interessant? Welke verplichtingen heb je? <

PAGINA 26

EN VERDER O.A.:

Nina Tellegen: ‘Onze rol is zorgen voor verbindingen’ ���������������������������������������������������24

Haven koerst op zeewind ��������������������������������������38

Hybride leren: de toekomst

De kleren maken de man - én vrouw ����������������28

van het onderwijs �����������������������������������������������������14

‘Overstappen van TL naar LED levert

Doelbewust ondernemen met VIEROOS �������������������������������������������������������������42

‘Deze onderscheiding opent nieuwe deuren’ ����20

al zóveel op’ ����������������������������������������������������������������30

Maria Austria Instituut viert 100 jaar

De stad waar alles kan ��������������������������������������������23

Kringloopwinkel boekt driedubbele winst �������34

KLM in Stadsarchief �������������������������������������������������48

Groot denken in kleine stappen �������������������������41

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


INHOUD

KIJK OP INHOUD AUTOSCHADE KARNEKAMP BLIJFT ZICH ONDERSCHEIDEN DOOR KWALITEIT Bob van Willigen maakt zelf de beste reclame voor zijn bedrijf, door met een glimlach op zijn gezicht uit de doeken te doen waar Autoschade Karnekamp in Amsterdam Zuidoost voor staat. “Die slogan van ons: schadeherstel waar je blij van wordt, die hanteren wij niet voor niets. Wij repareren schade-auto’s met een lach op ons gezicht, maar we willen ook graag dat een klant hier met een lach op z’n gezicht ons bedrijf verlaat” <

PAGINA 32 BIOMASSACENTRALE IS PAS EERSTE STAP Een volledig CO2-vrije stadsverwarming. Dat wil Nuon-Vattenfall in 2040 realiseren voor Amsterdam-Oost, Diemen en Almere. Om dat te bereiken is een mix van duurzame warmtebronnen nodig, waaronder geothermie, zonnecollectoren en restwarmte van datacenters. Eerste stap is de aanleg van een duurzame biomassacentrale. “Daarmee verbeteren we op korte

PAGINA 36

termijn de CO2-reductie van het hele warmtenet van 50 naar 75 procent.” <

‘ BOTTLENECKS VERDUURZAMING TACKELEN WE SAMEN’ De synergie die het themagesprek over duurzaamheid bij Breedweer in Uitgeest oplevert, blijkt zo vruchtbaar dat ter plekke afspraken werden gemaakt voor intensiever contact. En wellicht samenwerking. Want de tafelgenoten zijn eensgezind over de stelling dat voor ondernemers die willen verduurzamen, samenwerking met andere ondernemers onontbeerlijk is. Dat wordt aan tafel meteen in praktijk gebracht. <

PAGINA 44

Kijk op Groot Amsterdam is een uitgave van: Kijk op uitgevers BV, Het Voert 3B, 1613 KL Grootebroek, www.kijkopnoord-holland.nl Hoofdredacteur: Tine van Knijff Redactie: Tine van Knijff, Isabelle Brus Aanleveren nieuwsberichten: nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl Bladmanagement: Ed Klijnman Fotografie: Ed Klijnman, Marcel Rob en anderen Advertentie-exploitatie en planning bedrijfsreportages: Piet Wiersma +31 6 53 42 42 78 pietwiersma@kijkopuitgevers.nl, Arnold Stins +31 6 40 51 00 46 arnoldstins@kijkopuitgevers.nl Vormgeving: VDS Crossmedia, Emmen Druk en afwerking: Veldhuis Media, Raalte Aan de inhoud van de artikelen is veel aandacht besteed. De redactie en de uitgever aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de tekst. Overname van artikelen uit deze uitgave is uitsluitend toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever.

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

3


Onze zorg Van asfalt tot straatwerk en van riolering tot drainage en markering.

Asfaltofferte helpt u een passende oplossing voor de inrichting van uw terrein te vinden.

Wij zijn onderdeel van KWS


NIEUWS

KIJK OP NIEUWS DESIGNLAMPEN VAN AMSTERDAMS GRACHTENPLASTIC Plastic Whale by Vepa presenteerde tijdens het vakevenement Design District een lampenserie en akoestisch wandpaneel gemaakt van Amsterdams grachtenplastic. De designproducten zijn een aanvulling op de signature-collectie circulair kantoormeubilair die Plastic Whale en Vepa begin vorig jaar introduceerden om het plasticsoepprobleem

Bobby Schuitemaker, sectorexpert Graydon

te lijf te gaan. Afname van het kantoormeubilair helpt bedrijven hun duurzaamheidsambities te verwezenlijken en een concrete bijdrage te leveren aan een schoner milieu. Jaarlijks vist Plastic Whale, samen met bedrijven, scholieren en toeristen, meer dan 40.000 PET-flessen uit de Amsterdamse grachten. “Dat plastic mag niet meer afval genoemd worden, het vertegenwoordigt immers economische

GROEI GROOTHANDELBRANCHE GECONCENTREERD BIJ EENMANSZAKEN

waarde. Door de PET-flessen te upcyclen tot kantoormeubilair en hier gelijkgestemde afnemers voor te vinden, kunnen we samen

Het gaat goed met de Nederlandse groothandels, geeft

wereldwijd impact maken.” In één tafel gaan ruim 1.000 PET-flessen.

bedrijfsinformatiespecialist Graydon aan. Toch is het aantal bedrijven

In één lamp zijn dat er net iets meer dan 16. Een deel van de

dat groeit in deze branche lager dan gemiddeld in het bedrijfsleven. De

opbrengst wordt bovendien geïnvesteerd in het ontwikkelen van

groei concentreert zich vooral bij de eenmanszaken, blijkt uit de jongste

nieuwe projecten die het plasticprobleem aanpakken, op plekken

‘Graydon Insights’-sectoranalyse over de groothandelbranche.

waar dit het hardst nodig is. Aan de hand van infographics met data, inzichten en analyses maakt

Vergaderen aan circulaire boardroomtafel

Graydon de belangrijkste ontwikkelingen voor deze sector (visueel)

Vijftien toonaangevende bedrijven, waaronder JMT, Vrumona en

inzichtelijk. “De groothandelbranche is volop in beweging”, zegt Bobby

Nationale Nederlanden (onderdeel van NN Group) vergaderen

Schuitemaker, sectorexpert bij Graydon. “De huidige groei is echter

inmiddels aan een boardroomtafel met stoelen van grachtenplastic.

vooral te danken aan de sterke opkomst van het aantal webshops dat

Ook Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur &

zich als eenmanszaak inschrijft. De verwachte groei van eenmanszaken

Waterstaat) heeft het kantoormeubilair in gebruik. “Binnen NN Group

in deze branche is 6%, in contrast tot 2,6% bij de BV’s.” De groei van de

bekijken we de mogelijkheden om bewuster om te gaan met het

gehele sector blijft achter bij het gemiddelde in het Nederlandse

gebruik van plastic. Door dit partnership kunnen we verschillende

bedrijfsleven; in deze uiterst competitieve markt is het overeind houden

initiatieven verbinden en stappen maken om onze milieu-impact

van je verdienmodel een groeiende uitdaging. Schuitemaker: “Voorheen

verder te verminderen. Zo waren vorig jaar launching partner van het

lag de focus op automatisering en efficiency, maar tegenwoordig is het

meubilair en hebben we vorig week met Plastic Whale een

realiseren van groei voor veel groothandels de belangrijkste doelstelling.

samenwerking met het Watersportverbond aangekondigd.”

Inzicht in de markt en in je eigen positie is daarbij essentieel.”

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

5


SLIMONDERWEG.NL: ONLINE COMMUNITY OVER SLIMME MOBILITEIT De provincie Noord-Holland heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de ANWB, de RAI vereniging en het CBR een online community opgezet over slimme mobiliteit. Op slimonderweg.nl informeren weggebruikers elkaar en wordt informatie gedeeld over de kansen en risico’s van slimme mobiliteit. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, auto’s nemen bestuurderstaken uit handen,

INTRODUCTIE MOVEMOVELAADSLEUTEL IMPULS VOOR ZAKELIJK ELEKTRISCH RIJDEN

verkeerslichten kunnen communiceren met het verkeer en

Met de introductie van een eigen laadsleutel voor zakelijke elektrische rijders, brengt

rijbewijs’ laat in enkele verkeerssituaties zien welke technische

MoveMove (van MultiTankcard) een verschuiving teweeg in de Nederlandse

hulpmiddelen tegenwoordig beschikbaar zijn om de

mobiliteitsmarkt. Dankzij een geavanceerde app en een transparant prijsmodel heeft

verkeersveiligheid te verhogen. Maar heeft een automobilist

de oplossing alles in zich om zakelijk elektrisch laden de komende jaren tot norm te

ze wel geactiveerd of weet hij überhaupt wel dat zijn auto

verheffen. “Voor ondernemers wordt de overstap van tanken naar elektrisch laden een

deze systemen heeft? Wie aantoont de materie te beheersen

stuk gemakkelijker.”

ontvangt het slimme rijbewijs.

Veel zakelijke rijders hikken aan tegen een elektrische auto vanwege onzekerheid over

ADAS Convenant

de beperkte actieradius, oplaadlocaties en prijzen. Het aantal laadpalen voor

Tijdens de opening van ITS Europe 2019 in Eindhoven, de

elektrische auto’s mag de afgelopen drie jaar dan gestegen zijn van 26.000 tot 38.000,

grootste Europese beurs over Smart Mobility, benadrukten

duidelijker is de markt er niet op geworden, vertelt Patrick Roozeman, directeur van

minister Cora van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Joke

MultiTankcard. “Er is een wildgroei aan laadpalen en aanbieders, en over de tarieven

Geldhof het belang van het veilige gebruik van al bestaande

voor elektrisch laden bestaat veel onduidelijkheid. Als ondernemer heb je daarnaast

slimme diensten. Samen met 42 private en publieke partijen

ook te maken met allemaal verschillende apps, pasjes en facturen voor zakelijke

ondertekenden zij de afspraak om te komen tot 20% meer

reiskosten, helemaal als je ook regelmatig gebruik maakt van parkeren, de wasstraat en

veilig gebruik van rijtaakondersteuning in auto’s in 2022, het

openbaar vervoer.”

zogenaamde ADAS convenant. De lancering van de online

mobiliteitsapps bieden meer en up-to-date reisinformatie.

Slim rijbewijs Weggebruikers kunnen op het platform hun kennis testen op het gebied van Smart Mobility. Het online spel ‘Haal je slimme

community is daarvan de eerste concrete stap in de uitvoering

Duidelijke kosten voor elektrisch laden

van het convenant.

De oplossing van MoveMove stelt elektrische rijders in staat om bij elke openbare laadpaal in Nederland de auto te laden. In de app zijn de dichtstbijzijnde laadpalen én

ADAS

hun actuele beschikbaarheid te vinden. De gebruikers krijgen alle gemaakte kosten in

Steeds meer auto’s zijn uitgerust met slimme

één overzicht en op één factuur, ongeacht bij welke aanbieder ze hebben geladen.

rijtaakondersteunende systemen. Denk aan Lane Keep Assist,

Daar komt bovenop dat MoveMove per kWh géén extra kosten berekent. Roozeman:

Forward Collision Warning, Adaptieve Cruise Control,

“De meeste aanbieders van laadsleutels berekenen voor het laden bij andere

automatisch inparkeren, vermoeidheidsherkenning,

laadpaalaanbieders extra roamingkosten per kWh. Wij gaan voor maximale

dodehoekdetectie en Autonomous Emergency Braking. Deze

transparantie, dus geen verborgen kosten. Je betaalt dus de tarieven van de

ondersteunende systemen heten ADAS (Advanced Driver

laadpaalaanbieder, net zoals je met onze tankpas de pompprijs betaalt.”

Assistance Systems). Zij kunnen gevaarlijke situaties herkennen, de bestuurder waarschuwen en waar nodig

6

Oplossing voor alle mobiliteit

zelfstandig ingrijpen. Daarnaast vormen ze de opmaat naar

Gebruikers ontvangen naast de MoveMove-laadsleutel ook een autopas voor tanken,

geautomatiseerd rijden en kunnen nu al (deels) taken van de

autovloeistoffen, parkeergarages en de wasstraat. “Soms heb je vervangend vervoer

bestuurder overnemen. ADAS leveren daarmee een

nodig, of je rijdt hybride. Dan wil je ook kunnen tanken”, legt Roozeman uit. “Met deze

belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid, de

oplossing wordt de zakelijke reiziger op alle gebieden ontzorgd.”

doorstroming en het milieu.

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


DIGITAL-FIRST OPLOSSINGEN VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE BETALINGEN

AZEB-METHODE MAAKT BETAALBAAR ENERGIENEUTRAAL BOUWEN REALITEIT

NIEUWS

KIJK OP NIEUWS

Op dit moment vergt energieneutraal bouwen een relatief hoge investering. De drempel verlaagt als het betaalbaarder wordt voor ontwikkelaars, bouwers en bewoners. Dat zal leiden tot versnelling van de energietransitie én implementatie van de Europese richtlijnen. Het stappenplan van AZEB is de routekaart

Visa en Currencycloud gaan samenwerken om grensoverschrijdende

voor alle bij de bouw betrokken stakeholders om

betalingen te stimuleren. De samenwerking zal Visa’s klanten en partners

hoogwaardige betaalbare energieneutrale gebouwen te

in staat stellen om innovatieve, digital-first oplossingen aan te bieden

ontwikkelen. Er is niets nieuws ontwikkeld, AZEB is

voor grensoverschrijdende- en reisbetalingen.

gebaseerd op bestaande kennis. Het EU-project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) wordt in Nederland

Visa Inc. en Currencycloud, een hoogwaardig betalingsplatform, hebben

uitgevoerd door vereniging DNA in de bouw, er doen 8

dit samenwerkingsverband aangekondigd om innovatie op het gebied

partners uit 6 EU-landen aan mee. De AZEB-methode

van grensoverschrijdende- en reisbetalingen te stimuleren. De overeenkomst sluit aan bij de bredere missie van Visa om consumenten

organiseert de soms overweldigende hoeveelheid bestaande oplossingen voor betaalbare bijna-

en bedrijven te helpen veilige en naadloze digitale betalingen te doen,

energieneutrale gebouwen (BENG) en faciliteert zowel

zowel thuis als op reis.

beleidsmakers als experts. Elk van de 27 stappen staat voor een reeks belangrijke activiteiten en/of beslissingen

Niet alleen klanten en FinTech-partners van Visa, maar ook banken

om een betaalbare BENG te ontwikkelen. Ze zijn

kunnen nu gebruikmaken van het betalingsplatform van Currencycloud.

georganiseerd in de vier belangrijkste projectfasen:

Hiermee kunnen zij diensten op aanvraag aanbieden. Voorbeelden van

initiatief, ontwerp, constructie en gebruik & onderhoud. De

deze diensten zijn multi-currency wallets en real-time inzicht in

meeste stappen zijn onderling gerelateerd en afhankelijk

valutatransacties. Hierdoor kunnen Visa-rekeninghouders hun geld op

van elkaar. De aangeboden oplossingen zijn technisch,

reis beter beheren en controleren.

maar ook afkomstig van andere kennisgebieden, zoals financiën, contractering en procesmanagement.

Samen de klantreis maken De kern van de AZEB-aanpak is: betrek de benodigde professionals uit alle projectfasen vanaf de initiatief- en ontwerpfase, dan ontstaat een geïntegreerd ontwikkelproces met een multidisciplinair team. Alleen door samen de klantreis te maken wordt een betaalbare BENG realiteit. De ins en outs van elke stap, inclusief suggesties voor hulpmiddelen en methoden om toe te passen, zijn binnenkort te vinden op de AZEB-website. De eerste versie is nu beschikbaar in het Engels.

Bestaande kennis, nieuwe methode Vanaf 2020 is de uitdaging voor de hele EU om betaalbaar te bouwen met hoge energienormen. Met dit perspectief ontwikkelde AZEB de methode om nieuwbouw BENG’s te realiseren met meer waarde voor minder geld. Het stappenplan is ook voor renovatie bruikbaar. AZEB heeft de bestaande (technische en niet-technische) kennis in Europa geïnventariseerd en samengebracht in deze nieuwe methodologie. Er is geen nieuwe kennis ontwikkeld. AZEB is bruikbaar in de verschillende Europese culturen en klimaatzones.

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

7


AMSTERDAM - AMSTERDAM WESTPOORT - HEERHUGOWAARD

AUTOVERHUUR

www.amcar.nl Jacob Obrechtplein 13-15 Amsterdam Tel. 020 - 662 42 14 Isolatorweg 37 Amsterdam Westpoort Tel. 020 - 681 23 44

Schade herstel

Of bel om een afspraak te maken!!!

AUTOSCHADEHERSTEL

www.amcarautoherstel.nl

Autoruitschade

Isolatorweg 37 Amsterdam Westpoort Tel. 020 - 682 96 05

100% ELEKTRISCH 100% FLEXIBEL

NISSAN e-NV200 • 4% bijtelling • 795 kg laadvermogen • 4,2 m3 laadruimte • Meer rijbereik 280 KM o.b.v. NEDC-cyclus(1) De Nissan e-NV200 is een veelzijdige en gebruiksvriendelijke bedrijfswagen die u schoon en stil rijplezier levert. Met elektrisch rijden werkt u aan een groen imago en bespaart u fors op brandstof- en onderhoudskosten. U heeft maar liefst 5 jaar garantie en slechts 4% bijtelling. Kom langs voor een proefrit en ervaar het mobiele kantoor!

(2)

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN OP VOORRAAD, U KUNT DUS DIRECT RIJDEN!

AutoBrockhoff

Netwerkweg 51, 1033 MV Amsterdam-Noord Tel. (020) 633 21 11 www.nissan-autobrockhoff.nl (1) Het rijbereik tot 280 km o.b.v. NEDC-cyclus is onder voorbehoud van definitieve homologatie en wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals rijgedrag, de kwaliteit van de weg, de buitentemperatuur en gebruik van airconditioning/verwarming. (2) Fabrieksgarantie 5 jaar/100.000 km op EV-systeemonderdelen, 3 jaar/100.000 km voor de rest van het voertuig. Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het spuitwerk, originele onderdelen en accessoires, pechhulp onderweg en perforatie als gevolg van corrosie. Afbeelding kan afwijken van standaard specificaties. Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

E-NV200

0 G/KM

0 L/100 KM (NEDC)

- Tijdens het rijden

AAC • CONTROLLER • ASSISTANT CONTROLLER • FINANCE MANAGER • ACCOUNTING MANAGER ._ CARE • FMCG • CULTUUR • TECHNOLOGY • MIJNINDUSTRIE ._ INTERIM • ADVIES • CONSULTANCY ._ RESULTAAT • EFFICIENCT • GETTING THINGS DONE • ONGEDULDIG ._ LEONARD DEN HOLLANDER LEONARD@KLAAR.BIZ 06-53710811

WWW.KLAAR.BIZ


NIEUWS

KIJK OP NIEUWS BOEK: ONGEKEND TALENT EINDELIJK IEDEREEN WERK Ondernemer Bartel Geleijnse is er van overtuigd dat (bijna) iedereen zinvol aan het werk kan als de hoofdrolspelers overheid en bedrijven anders kijken, denken en handelen. In het boek ‘Ongekend talent – Eindelijk iedereen werk’ deelt hij de lessen die hij de afgelopen tien jaar leerde en geeft zijn innovatieve visie op een inclusief Nederland waarin iedereen een realistisch perspectief heeft op werk. Geleijnse: “De gemeenten in Nederland hebben in 2015 de verantwoordelijkheid gekregen om 1,1 miljoen mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ aan zinvol werk te helpen. Het is inmiddels geen geheim dat de overheid en het bedrijfsleven er in het huidige systeem niet in slagen om deze opdracht effectief te tackelen.” Bartel Geleijnse was tien jaar lang een van de drijvende krachten achter The Colour Kitchen en weet dat inclusie pas gaat werken als gemeenten de regie aan de bedrijven toevertrouwt. In het boek introduceert hij de enige, werkende en schaalbare methode: de ParticipatieCarrousel©. Daarnaast interviewde medeauteur Job Franken een groot aantal koplopers in de betekeniseconomie, zoals thougth leader Kees Klomp en Etienne Friederichs die een inclusief zelfstandig bedrijfsonderdeel is gestart binnen de Facilicom Group.

Over de auteurs Bartel Geleijnse (links op de foto) heeft jarenlange ervaring in sociaal ondernemen en is medeoprichter van The Colour Kitchen. Inmiddels heeft Bartel samen met Kees Klomp Purpose People Practice opgericht. Samen adviseren en ondersteunen zij bedrijven en instellingen in Nederland om meer betekenis aan hun organisatie toe te voegen, op een bij hen passende wijze. Job Franken heeft diverse boeken gepubliceerd over ondernemerschap en innovatie, schreef voor Emerce en heeft gepubliceerd in onder meer Nieuwe Leiders en op het Nederlands Medianetwerk. Hij schreef over media & marketing, duurzaamheid, verbinding en verantwoordelijkheid. Daarnaast is hij coauteur van Lekker Hollands.

IDEEËN VANUIT PROVINCIALE STATEN VOOR MRA-AGENDA In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt de provincie Noord-Holland samen met 32 gemeenten, Flevoland en de vervoerregio Amsterdam samen aan een economisch sterke en leefbare regio. Provinciale Staten (PS) bepalen mee hoe de agenda van de MRA eruitziet. Daarom volgden de PS-leden op maandag 3 juni een spoedcursus MRA en droegen ze hun ideeën aan voor de MRA-agenda 2020. D

MRA-agenda 2020 De MRA-agenda wordt in 2020 opnieuw vastgesteld. Ideeën die de fracties in PS alvast meegeven aan de MRA: “Kijk bij het landschap ook naar inrichting, beheer en biodiversiteit. Ontwikkel woningbouw in relatie tot mobiliteit. Houd focus op ruimte mobiliteit en economie. Verbreed de agenda juist met sociale en ecologische onderwerpen. Denk ook aan de regio’s buiten de MRA, zoals bijvoorbeeld de kop van Noord-Holland en aangrenzende gemeenten. Houd bij woningbouw ook rekening met kleine gezinnen. Neemt de MRA ook Smart Mobility mee in haar plannen?” In het najaar wordt een uitgewerkte concept-agenda nog een keer in de Statencommissie besproken en aan PS voorgelegd.

MRA-agenda 2016-2020 Een internationaal concurrerende regio, dat wil de MRA zijn. Met compacte steden, een voor recreanten aantrekkelijk landschap en een perfect functionerend infrastructureel netwerk dat de woonkernen met elkaar, het landschap en de rest van de wereld verbindt. Om dat te bereiken, hebben de overheden in de MRA de MRA-Agenda gemaakt met tientallen acties op ruimtelijk en economisch gebied voor de periode 2016-2020. Prioriteit heeft het aanjagen van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en de bouw van 250.000 woningen voor 2040. Maar ook het beter benutten van het landschap, het versnellen van de energietransitie en verbeteren van de waterkwaliteit staan op de agenda.

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

9


In gesprek met Philip Larsen, voorzitter van de Ondernemersvereniging Westpoort, wordt één ding heel duidelijk: Westpoort is een economische kracht in de metropoolregio die voor een transformatie van jewelste staat. Larsen beantwoordde acht prangende vragen over de toekomst van het immense bedrijventerrein.

Westpoort: het grootste aaneengesloten ondernemersgebied IN GESPREK MET PHILIP LARSEN, VOORZITTER VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING WESTPOORT

10

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

11


Is Westpoort van groot belang voor de stad Amsterdam?

economische kracht van groot belang voor

veelvoud van verschillende bedrijfssectoren,

Amsterdam.

voorzien van een prachtige internationale

Belangrijk te weten is dat Westpoort het

12

haven, uitstekend wegen-/spoornet en dicht bij Schiphol.

Nederland (38 km²) is. Het begint bij de

Wie zijn daar momenteel gevestigd?

Amsterdamse binnenstad met de

De vijf grootste Westpoort bedrijfssectoren zijn

Minervahaven, heeft de Haarlemmerweg N200

commerciële & financiële dienstverlening (met

Wat is de Ontwikkelstrategie van Haven-Stad?

aan de zuidkant, het IJ met haar vele kades aan

alleen al 15.000 werknemers die hier dagelijks

De Ontwikkelstrategie is gebaseerd op een

de noordkant en sluit westelijk aan bij het

actief zijn); reparatie, groot- & detailhandel;

geleidelijke transformatie van een daarvoor

natuurrecreatiegebied Spaarnwoude. Het

industrie & nutsbedrijven; vervoer & logistiek

goed geëigend deel van Westpoort, met

gebied herbergt 2500 bedrijven die miljarden

en als vijfde communicatie, media & IT (met

aandacht voor het wegnemen van

omzet genereren en gezamenlijk 15% van de

bedrijven zoals Dell, De Telegraaf, Elsevier, KPN

belemmeringen voor de ontwikkeling van een

toegevoegde waarde van de Stad bijdraagt.

en Tuvalu). Kort samengevat: Westpoort is een

gemengd stedelijk gebied (werken, wonen en

Het antwoord is dus ‘ja’. Westpoort is een

dynamisch ondernemersgebied met een

recreëren) en het waar mogelijk/wenselijk

grootste aaneengesloten bedrijventerrein van

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


faciliteren van initiatiefnemers. De focus ligt

internationale allure en goede mederegie door

diensten- en productie-economie elkaar

dus op kansen die zich vanuit de markt en

de ondernemers als gebruikers van het

verder versterken als een gevolg van actief

samenleving voordoen en die de gemeente

terrein. De uitdaging is dan ook dat de

ondernemersinitiatief dat leidinggevend is

mogelijk wil maken.

Westpoort vastgoedeigenaren en

gebleken in digitale connectiviteit,

investeerders elkaar weten te vinden en per

energietransitie, IOT solutions en Smart City

Welke Westpoort gebieden zijn voorzien om getransformeerd te worden?

straat/buurt bereid zijn elkaar te versterken

infrastructuur. Een grondgebied waar

om projecten groots aan te pakken met

tienduizenden Amsterdammers in een

De volgende Westpoort gebieden zijn

aandacht voor samenwerking in de omgeving,

architectonisch spectaculaire omgeving een

geprojecteerd om getransformeerd te worden:

duurzaamheid en (internationale)

nieuw huis vinden, als uitvoering van de

- fase 1: Sloterdijk Centrum, Sloterdijk Centrum

verblijfskwaliteit. Voor een deel voorziet de

verstedelijkingsopgave waar de stad voor staat.

- Noord, Sloterdijk I Noord en Zuid

Ondernemersvereniging Westpoort hier in: die

Een sfeervol gebied met een eigen

(stapsgewijs vanaf nu);

initieert contacten, bevordert samenwerking,

stadscentrum, met fonteinen, kunst en cultuur

stuwt saamhorigheid aan en onderhoudt/

en een veelheid aan horeca, winkels,

Sportpark Transformatorweg en

bevordert de waardevolle contacten met de

recreatieve en sportieve voorzieningen voor de

Amsterbaken (> 2029);

gemeente, zoals ten aanzien van het

eigen bewoners, de duizenden werknemers en

HavenStad project met de Dienst Grond en

scholieren die hier dagelijks actief zijn, alsook

Ontwikkeling die vorm geeft aan de groei en

de gasten van buiten. Een Westpoort dat

Waar zet de Ondernemersvereniging Westpoort zich voor in?

ontwikkeling van Amsterdam, en daarmee de

bezoekers een ‘reason to visit’ geeft en

gemeentelijke doelstellingen op het terrein van

internationaal bekend staat voor interessant,

Kort samengevat: het bevorderen van

gebieds- en vastgoedontwikkeling realiseert.

uitnodigend en veilig; dus daar gaan we

- fase 2: Alfadriehoek, Minervahaven en

- fase 3: Coen -en Vlothaven (> 2040).

onderlinge betrekkingen, samenwerking en

naartoe!

uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen;

Hoe ziet Westpoort er over tien jaar uit?

versterken van het ondernemersklimaat met

Als we het goed aanpakken, is Westpoort in

Wat is momenteel uw grootste uitdaging?

aandachtspunten zoals bereikbaarheid,

2028 de economische bron die inmiddels 20%

Prioriteit één in ons uitgestrekte gebied is

economische groei, gebiedsontwikkeling, lokale

van de Amsterdamse productiviteit genereert

gedegen aandacht geven aan veiligheid in het

voorzieningen, milieu en veiligheid en belangrijk

en waardevol bijdraagt aan de Amsterdamse

belang van:

het onderhouden van zeer goede contacten c.q.

economie. Met heldere zichtlijnen, waar

- de hier gevestigde bedrijven met 60.000

belangenbehartiging met de gemeente/

innovatieve bedrijven uit Azië en vanuit andere

overheid.

continenten hun Europese laboratoria,

solidariteit; netwerken met elkaar en het

kantoren en vestigingen benutten, comfortabel

Wat is er voor nodig om deze transformatie te doen slagen?

dichtbij Schiphol en bij de oude historisch

Voor transformatie naar een echt 21e-eeuws

een internationaal aansprekend

woon-/werkpark is een masterplan nodig met

vestigingsmilieu. De plek waar de kennis-,

aantrekkelijke binnenstad, maar vooral met

werknemers die hier dagelijks actief zijn; - vijftal scholen met 10.000 studenten die hier inhoud geven aan hun persoonlijke toekomst; - de komst van twee qua oppervlakte flinke asielzoekers- en daklozencentra; - de inpassing c.q. inburgering van één coffeeshop, één islamitische school en één moskee; - de ook zichtbare en onzichtbare onderwereld die vanuit het verleden zich hier ‘thuis voelen’. We zijn dan ook medeondertekenaar van het Amsterdam Regio convenant ‘Platform Veilig Ondernemen’ dat gedreven aangestuurd wordt door onze burgemeester Femke Halsema. <

Is het gewenst dat jongere/oudere appartementen, horeca, winkels e.d. het gebied aantrekkelijker maken? 50 40 30 20

41

geheel eens

30

behoorlijk 15

10 0

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

1 geheel behoorlijk enigszins eens

enigszins

13

weinig

weinig 0

geheel weet niet niet

geheel niet weet niet

13


Hybride leren: de toekomst van het onderwijs Met 12.000 studenten is het Nova College een middelgroot roc en het is gelukt om er een huiselijk gevoel te creëren. Iedereen goed kennen is de kracht van de school, niet alleen omdat de studenten zich hierdoor veilig voelen, maar ook omdat de docenten kunnen inspelen op hun individuele behoeften. De school is bijzonder trots op het hospitality programma, dat op basis van de hoge studenttevredenheid meerdere malen is beloond met een ‘seal of excellence’.

“De kwaliteit van onze hotelschool is

hele regio om lesprogramma’s op maat te

ervaren mentor cruciaal. Deze mentoren, die

ongelooflijk goed”, vertelt Annemieke van Ede,

ontwikkelen. Zo leren onze studenten zich

beschikken over uitgebreide kennis van de

directeur van de vestiging in Haarlem en het

zowel binnen als buiten het klaslokaal te

sector en inzien hoe belangrijk persoonlijke

domein economie van de school. De horeca-

ontwikkelen.”

ontwikkeling is, zijn nodig om studenten bij

en facility-opleidingen van de school, die

14

hun leertrajecten te coachen.

onder de afdeling economie vallen, omvatten

Bij de selectie van zakelijke partners

facilitymanagement, algemeen management,

onderzoekt het Nova College of er bij hen een

Hybride onderwijs

fastservice en een opleiding tot kok en

leercultuur bestaat, met voldoende ruimte

Het Nova College is voorstander van hybride

gastheer/gastvrouw. Van Ede: “We werken

voor studenten om fouten te maken. Daarom

onderwijs en biedt dankzij verschillende

nauw samen met hotels en restaurants in de

is de aanwezigheid van een zeer bekwame en

formats leerplannen die aansluiten op de

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


behoeften van individuele studenten. Deze

vereisen een efficiënte, snelle en simpele

verschillende afdelingen elkaar kunnen

multidimensionale aanpak helpt de docenten

service”, aldus Bemelmans.

aanvullen”, zegt Van Ede. “Daarom werkt de

bij de voorbereiding van hun studenten op

afdeling hospitality vaak nauw samen met de

hun carrière en hun algemene burgerschap.

Studenten kunnen een opleiding volgen tot

afdeling events. Wij geloven dat deze

“De professionele capaciteiten van studenten

gastheer/gastvrouw, manager of

veelzijdigheid de ontwikkeling van onze

zijn onlosmakelijk verbonden met wie ze zijn

bedrijfsdirecteur in de fastservice en doen

studenten ongelooflijk veel meerwaarde kan

als mensen”, legt Harrie Bemelmans uit,

praktijkervaring op in een café, strandbar,

bieden.”

directeur van de vestiging in Hoofddorp.

ketenrestaurant of zelfs bij een bezorgservice. Bemelmans: “Deze branche biedt uitstekende

Om dezelfde reden organiseert de school

Bemelmans: “Neem bijvoorbeeld klantaanpak.

baankansen die in de toekomst alleen maar

wedstrijden. Als onderdeel van het

De manier waarop studenten met klanten

zullen toenemen!” Net als HMS Host

excellentieprogramma van de school kunnen

omgaan, is sterk gerelateerd aan hun

benaderen lokale bedrijven het Nova College

studenten deelnemen aan de nationale Skills

houding. Ons interne Nova-restaurant biedt

steeds vaker voor een samenwerking op het

Heroes-wedstrijden. Van koken en uiterlijke

hen een plek om hiermee te oefenen. We

gebied van leren.

verzorging tot gastheer-/gastvrouwschap en

geven feedback over hun prestaties en dat

accountmanagement: dit is de ultieme kans

zorgt er uiteindelijk ook voor dat ze als mens

In Haarlem heeft de school nauwe banden met

voor studenten om hun vaardigheden te

groeien.”

veel van de beste restaurants van de stad.

tonen. Van Ede: “Een gezonde dosis

Deze sfeervolle stad staat bekend om zijn

concurrentie kan veel doen voor iemands

Soorten service

ondernemers en culinaire kwaliteit en heeft

motivatie en leert studenten ook hoe ze

De hospitality opleidingen bij het Nova

bewezen een fantastisch leergebied te zijn voor

moeten omgaan met het competitieve aspect

College zijn allemaal gericht op een specifieke

hospitality studenten van het Nova College.

van het vak.” Zowel vorig jaar als dit jaar is de

soort service. Op de vestiging van de school in

nationale titel voor de beste gastvrouw

Hoofddorp worden studenten opgeleid voor

Veelzijdigheid

fastservice banen, in nauwe samenwerking

Hospitality-studenten van het Nova College

met HMS Host, een bedrijf dat personeel

worden aangemoedigd om hun kennis uit te

Of u nu een toekomstige student, docent of

levert aan veel van de restaurants op de

breiden door ook lessen op andere afdelingen

bedrijf bent met belangstelling voor onderwijs

luchthaven Schiphol. De cursus is onlangs

te volgen. Fastservice bedrijven hebben

op maat: bezoek de website van het Nova

gestart in reactie op de snelle opkomst van

aangegeven dat er vraag is naar hospitality

College en kijk hoe de school u kan helpen. <

fastservice restaurants. “Die restaurants

professionals die ook een magazijn efficiënt

hebben een heel andere dynamiek en

kunnen beheren. “We kijken altijd hoe onze

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

gewonnen door een Nova College-studente.

novacollege.nl/hotelschool

15


‘ GROENE ENERGIE STEEDS MEER MAINSTREAM’

16

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


Dat je er verstandig aan doet om LED-verlichting te installeren of zonnepanelen op je dak te leggen, is algemeen bekend. Er zijn natuurlijk meer groene verdienmodellen. Maar welke is voor jouw bedrijf het meest interessant? Welke verplichtingen heb je? “Zie maar eens je weg te vinden in het woud aan milieuregels”, zegt Bart-Jan Freriks, directeur van ENGIE Services West.

Practice what you preach. “Je kunt als

kantoor in Zaandam van energielabel

zestig procent van de gebouwen in Nederland

adviseur nog zo’n mooi plaatje schetsen -

G naar A gegaan. Daarvoor onderzochten we

kan energie bespaard worden door de

pas als je dat verhaal kunt onderbouwen

eerst welke energiebesparingsmaatregelen

installaties beter af te stellen. Hoe simpel kan

met eigen ervaringen staat je advies goed in

we konden treffen zonder direct grote

het zijn?

de steigers.” Freriks kan het weten.

investeringen te moeten doen.” Dat

“Door onze eigen warmte- en koelinstallaties

daar voor veel bedrijven winst te behalen is,

In 2023 alles C-label

beter af te stellen en LED-verlichting en

blijkt uit onderzoek van Enolis, bedenkers

En hoe noodzakelijk: vanaf 2023 moeten alle

bewegingssensoren te installeren is ons

van de Energy Navigator. In maar liefst

bedrijfspanden in Nederland het C-label hebben. Dat red je niet met alleen wat aangepaste instellingen. “Sterker nog: die installaties zijn pas het begin. Door vakkennis, verstand en ervaring slim te combineren kun je het maximale uit de energietransitie halen.” Geen situatie is namelijk hetzelfde, zeker niet in de bestaande bouw. “Als energie- en technologiebedrijf wil ENGIE hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. Wij kijken als het ware door de tunnel van de energietransitie heen: waar gaat het heen, welke route moe en we kiezen? Klimaat, energiebesparing en duurzaamheid staan nadrukkelijk op de agenda van overheid en bedrijfsleven. Energietransitie is natuurlijk een groot verhaal. Welke regelgeving telt voor jouw branche? Welke techniek is het beste?”

Hoe doe je het goed? Onwil bespeurt Freriks niet bij bedrijven, wél soms een wat afwachtende houding. “Geen wonder als je je realiseert wat er op ondernemers af komt. Ze hebben het beste

BART-JAN FRERIKS Functie: Algemeen directeur ENGIE Services West Woonplaats: Alkmaar Burgerlijke staat: Gehuwd, twee kinderen Hobby’s: Hardlopen, hockey en een prachtig stadspark Motto: Iedere dag leren en innoveren

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

17


uw adviesbureau voor o.a: bouwkundig advies - omgevingsvergunningen (WABO) - bouwbegeleiding bouwtoezicht - opleveringen - bouwkostenmagement

industrieweg 16, 1521 NC Wormerveer 075 621 98 65 - info@beijaard.nl - www.beijaard.nl

Ondernemen is verantwoordelijkheid nemen. Het is een verantwoordelijkheid om succesvol te zijn en keuzes te maken. Durf te kiezen voor de beste mix in vast en flex. weet wat uw succes bepaalt!

Wat bepaalt uw succes?

Polderkracht is flexibele arbeid zoals dit is bedoeld. Vanuit een nuchtere samenwerking met mensen die oplossen!

Klaproos 2 1761 VS Opmeer

Kijk ook eens op: www.polderloon.com: Payroll www.polderwerk.com: ZZP’ers

Telefoon: 0226 212000 info@polderkracht.com www.polderkracht.com


voor met het milieu en leefbaarheid van de

Kwestie van durf

Freriks. “Want ook in de stad kan zoiets prima

omgeving, maar ondertussen moet het

Dat je daarin soms wat durf moet tonen, kan

werken. De piek in de elektriciteitsvraag in de

financieel ook behapbaar zijn en moet je aan

Freriks alleen maar beamen. “Bij ENGIE zitten

particuliere markt ligt rond een uur of zes,

alle regels voldoen. Onze adviseurs denken

we zeker niet stil. Samen met Mitsubishi en

zeven ‘s avonds. Dan komen mensen thuis,

daarin mee. Zij zetten de stap van de concrete

Hitachi hebben we een systeem ontwikkeld dat

gaan koken, tv-kijken enzovoorts. Op dat

maatregelen waar mensen als eerste aan

de groeiende vraag naar elektriciteit in de

moment leveren de auto’s stroom en ‘s nachts

denken - zoals LED-verlichting of

ochtend koppelt aan de verwachte toename

laden ze rustig op. Dat voorkomt een piek in

zonnepanelen - naar de ontwikkeling van een

van het aantal elektrische auto’s. Dat is gelukt:

de lokale netbelasting.”

langetermijnbeleid.” Daarbij kijken ze naar de

de elektrische auto van de ENGIE-medewerker

verplichtingen waar bedrijven aan moeten

lévert stroom als deze ‘s ochtends geparkeerd

Samenwerking

voldoen en naar de visie van overheden. Waar

wordt bij een laadpaal bij het kantoor. Zo

De energietransitie staat voor collectieve en

worden bijvoorbeeld warmtenetten gepland?

vangen we zelf de piek op in de vraag naar

wereldwijde uitdagingen. “Het is natuurlijk

Daar moeten de gebruikers geadviseerd

elektriciteit. In de middag laadt de auto

onzinnig als we allemaal het wiel uitvinden. We

worden over potentieel onnodige

gewoon op. Via een bijbehorende app kunnen

zien dat de samenwerking tussen bedrijven,

investeringen in een nieuwe

deelnemers aangeven hoe laat ze weer de weg

overheid, onderwijs en particulieren een

verwarmingsinstallatie. “Neem het plan van

op willen en hoeveel batterijcapaciteit gewenst

voorwaarde is geworden. ENGIE zoekt daarom

Amsterdam om in 2030 alle niet-elektrische

is - het systeem zorgt ervoor dat de accu dan

nadrukkelijk de samenwerking op met al deze

auto’s uit de stad te weren. Dat kan nogal wat

goed is opgeladen.”

spelers. We hebben al concrete voorbeelden, ook in Amsterdam, hoe we samen met een

betekenen voor je onderneming: hoe krijg je klanten en leveranciers jouw kant op

Anderhalf jaar terug werd in Zaandam deze

concurrent de belangen van de eindgebruiker

bijvoorbeeld. Maar ook als netwerkbeheerder,

eerste slimme laadpaal van de hele EU in

voorop hebben gesteld en daardoor tot een

installateur of laadpalenbouwer komt er iets

gebruik genomen en inmiddels wordt het idee

ideale duurzame oplossing konden komen.

op je af waar je je maar beter goed op kan

langzaam uitgerold. “We verwachten elk

voorbereiden.”

moment een belletje uit de Stopera”, grapt

Onze ambitie is om voorop te lopen in de Zero Carbon Transition.” <

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

19


MIREILLE KAPTEIN IS GEKOZEN TOT ZAKENVROUW VAN HET JAAR 2019

‘ Deze onderscheiding opent nieuwe deuren’ Als je Mireille Kaptein ergens niet op zult betrappen, dan is het op negativisme. “Ik houd het gewoon graag positief. Zo werk ik het liefst en dat houd ik mijn mensen ook altijd voor: sla je slag, grijp je kans, ga ervoor! Kniezen over tegenslagen - dat zit niet zo in me.”

Als kersverse Zakenvrouw van het Jaar begint

vooral ook hoe ze dat wilde doen. Bewust heeft

Business Woman Award, zoals de verkiezing tot

Mireille Kaptein langzaam maar zeker te

ze dan ook zes jaar bij de Parijse vestiging van

Zakenvrouw van het Jaar echt heet. “Ik ben

wennen aan haar nieuwe rol. “In het begin

Kaptein gewerkt. “Daar was er letterlijk en

ervan overtuigd dat we door goed samen te

komt er zoveel op je af. Kranten, radio - dat was

figuurlijk meer afstand tussen mij en mijn vader

werken heel ver kunnen komen. Mensen

echt even omschakelen. Ik ben al tien jaar

die toen nog aan het roer stond. Dat werkte

werken in teams, halen bij elkaar het beste

algemeen directeur van Kaptein, maar nooit zo

prettig: ik opereerde zelfstandig, kon goed laten

naar boven. Uiteindelijk is het succes van een

nadrukkelijk in beeld geweest als nu.” De prijs

zien wat ik in mijn mars had en hoe ik het aan

opent nieuwe deuren, en biedt weer nieuwe

wilde pakken.”

bedrijf een prestatie van het hele team. Dat wil ik uitdragen.” <

kansen. “Als rolmodel zou ik anderen kunnen coachen - bijvoorbeeld door mijn ervaringen

Laat je droom zien

als derde generatie in een familiebedrijf te

Die vrijheid om je droom na te jagen - dat is

delen, over opvolging, over een nieuwe koers

misschien wel Kapteins belangrijkste tip voor

varen.”

anderen. “Pak je kans! Laat je niet weerhouden door een glazen plafond. Heb je ambitie? Zet

Stille valkuil

dan door. Niemand krijgt succes écht in de

In 2009 volgde Kaptein haar vader op - ze is de

schoot geworpen.” Wat dat betreft is Kaptein

derde generatie die aan het roer staat van het

een rasechte, nuchtere Noord-Hollandse.

bedrijf dat is opgericht door haar opa in 1936.

“Gewoon hard werken loont. Altijd. Ongeacht je

Opvolgers in familiebedrijven moeten net zo

geslacht, leeftijd of culturele achtergrond. Toon

hard knokken als ‘gewone’ medewerkers met

wat je waard bent. Sta pal voor je idealen. Dat

Functie: algemeen directeur Kaptein

leidinggevende ambities, is Kapteins ervaring.

zien mensen.”

Burgerlijke staat: getrouwd, twee zoons Woonplaats: Akersloot

“Je krijgt het niet cadeau. Valkuil is dat kinderen

20

MIREILLE KAPTEIN

hun ambities en verwachtingen niet duidelijk

Teamwork

Hobby’s: yoga, golfen

uitspreken. Privé en zakelijk lopen door elkaar

Dat geldt in elk geval voor Mireille Kaptein: de

Motto: ‘Het is niet de sterkste die overwint,

en dat kan remmend werken.” Zelf is ze altijd

bedrijfsvoering en het personeelsbeleid vielen

maar de meest flexibele.’

heel duidelijk geweest over wat ze wilde en

positief op bij de jury van de Veuve Clicquot

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

21


ZWAGERMAN TRANSPORT EN HIJSWERK

Met de Z van zorgvuldig, zuinig en zeker Exceptioneel transport is voor ons dagelijkse routine. Net als de (de)montage van kranen, machines en installaties. Specialistische kennis, goed materieel en vakbekwaam personeel zijn vanzelfsprekend, vinden wij. Waar we het verschil mee maken is het ontzorgen van de opdrachtgever. Zwagerman zorgt voor de voorbe-

zorgt dat het op de plaats van

reiding, ontheffingen, uitvoering én

bestemming komt. We hebben

begeleiding. Turnkey en in goede

daarvoor de kennis, de mensen

samenwerking met klant. Niet

en het materieel in huis. Dankzij

alleen in Nederland overigens, we

ons internationale netwerk is ook

beschikken over een internationaal

intermodaal transport geen enkel

multimodaal netwerk met langlo-

probleem.

pende ontheffingen in België, Duitsland, Frankrijk en Scandinavië.

Opslag Zowel in ons centraal in Nederland

Hijswerk

gelegen pand als op het buitenter-

Hijswerk of verticaal transport is

rein, hebben we alle ruimte voor

een specialisme waar Zwagerman

opslag, service en onderhoud van

al heel wat jaren ervaring mee

materialen en machines. Laat ons

heeft. Van de planning en het

vooral weten wat uw wensen zijn,

aanvragen van ontheffingen tot

we vinden er gegarandeerd een

transportbegeleiding en het ma-

oplossing voor.

ken van hijsplannen – we regelen het allemaal voor u.

De juiste mensen Onze vakbekwame en ervaren

Exceptioneel transport

medewerkers werken altijd in goed

Extra breed, extra lang, extra

overleg met de klant en dragen

hoog of extra zwaar? Zwagerman

de verantwoordelijkheid voor vei-

ligheid en goede samenwerking.

Transport en hijswerk is ons vak.

Opdrachtgever en opdrachtgever

Maar het is onze toegevoegde

rekenen op elkaars inzet.

waarde om betrouwbaar, flexibel en efficiënt bij te dragen aan pro-

Veelzijdig wagenpark

ductiviteit en continuïteit bij onze

Het wagenpark van Zwagerman

klanten. En dat wordt gewaardeerd!

bestaat uit diepladers, semidieplader, trailers en autolaadkranen 80

Zwagerman Transport & Hijswerk

ton/meter, 90 t/m, 150 t/m en 165

Machineweg 23

t/m. Ook voor interne verhuizingen

1394 AS Nederhorst den Berg

en verplaatsingen kan de klant bij

T. +31-294-253162

ons terecht.

info@zwagerman.nl


COLUMN

KIJK OP SERVICE

DE STAD WAAR ALLES KAN Duncan Laurence won voor Nederland met zijn zelfgeschreven lied Arcade het Songfestival. Volgend jaar mogen ‘wij’ deze megashow daarom organiseren. Maar we hebben meer Songfestivalsterren, zo werd in 1980 Maggie McNeal (Sjoukje Smit) vijfde met het nummer Amsterdam. Een hit werd het overigens niet in Nederland. Maar één zinnetje is me in het bijzonder bijgebleven: Amsterdam, de stad waar alles kan. Amsterdam heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland. Zo voelt het en zo is het in veel gevallen ook. Waar het duurzaamheid en de energietransitie betreft, neemt Amsterdam het voortouw. Ambitieuze doelstellingen worden niet alleen op tafel gelegd, maar ook zonder scrupules de wereld in gebracht. Milieuzones? Hebben we. Gaan we nog aanscherpen ook. De gemeente lanceerde begin mei het Actieplan Schone lucht: vanaf 2030 komen benzine- en dieselauto’s de binnenstad niet meer in. In die zin is Amsterdam juist níet meer de stad waar alles kan. Of moeten we het andersom bekijken? Iedereen weet ervan, dat Amsterdam de stad is waar alles kan, zingt Maggie McNeal tenslotte. Is Amsterdam misschien de enige die dit soort Actieplannen kan lanceren, júist omdat het Amsterdam is? Omdat de regio, de provincie en de rest van het land zullen volgen, zij het wellicht in afgezwakte vorm? Amsterdam bestaat in 2025 precies 750 jaar (Maggie McNeal: ‘Amsterdam bestaat al eeuwen lang’). De Amsterdam Economic Board ziet 2025 als mijlpaal, als duurzame stip op de horizon. Directeur Nina Tellegen vertelde mij dat ze in New York echt nog moet uitleggen wat de circulaire economie inhoudt. De regio Groot Amsterdam loopt daarmee ver voor op deze toonaangevende metropool. Als je dat hoort, word je toch wel even warm van binnen. Heb ik tenminste wel. Doen we toch maar even, als regio en als ‘kikkerlandje’. Lekker ambitieus

Het refrein van ‘Amsterdam’:

en eigenwijs blijven dus, denk ik. Dat mag men van Amsterdam verwachten, want daar is toch

In Amsterdam, Amsterdam is van alles aan de gang

altijd ‘van alles aan de gang’. Waarom is dat

Amsterdam, Amsterdam bestaat al eeuwen lang

liedje eigenlijk niet hoger geëindigd… Amsterdam, Amsterdam - de stad waar alles kan Tine van Knijff

Amsterdam, Amsterdam - iedereen die weet ervan

Hoofdredacteur Kijk op Noord-Holland

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

23


AMSTERDAM ECONOMIC BOARD

NINA TELLEGEN

Nina Tellegen: ‘Onze rol is zorgen voor verbindingen’

Functie: Directeur Amsterdam Economic Board Burgerlijke staat: getrouwd Woonplaats: Amsterdam Laatst gelezen boek: Het achtste leven (voor Brilka) van Nino Haratischwili Beste film: Novecento Lijfspreuk/motto: Be the change you want to see in the world

De metropool Amsterdam zou de meest innovatieve regio van Europa kunnen zijn als de samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven geoptimaliseerd wordt. Met die gedachte werd in 2010 de Amsterdam Economic Board opgericht. Inmiddels is die opdracht geconcretiseerd en richt de Board zich op zes grootstedelijke uitdagingen, vertelt directeur Nina Tellegen.

24

“In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar, dat

digitale connectiviteit, gezondheid, mobiliteit

regio. Wij doen dat als onafhankelijke partij

jubileum hebben wij als stip op de horizon

en talent voor de toekomst. Hierop werken

zonder zakelijke belangen en vanuit die

genomen om een aantal doelen te stellen

we samen met partners en initieert de

positie jagen we vernieuwing aan door

die aan zes grootstedelijke uitdagingen

Board impactvolle initiatieven voor een

partijen aan elkaar te verbinden”, legt

hangen: circulaire economie, energie,

slimme, groene en gezonde toekomstige

Tellegen uit.

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


Aansprekende events Het hele jaar worden er events georganiseerd door de Amsterdam Economic Board over grootstedelijke thema’s. State of the Region 2019 en WeMakeThe.City (17 – 23 juni) springen er bovenuit, wat Nina Tellegen betreft. “De State of the Region maakt de opgetelde kracht en het vermogen van de Metropool Amsterdam zichtbaar, dit jaar gaat het vooral over de resultaten van goed verbonden zijn. Kernspelers en changemakers uit de regio komen bijeen om het gesprek aan te gaan over grootstedelijke vraagstukken én mogelijke oplossingen. WeMakeThe.City is een festival over hoe we een stad en regio van de toekomst kunnen creëren waarin iedereen meedoet.” Meer info over wat de Board doet? Kijk op www.amsterdameconomicboard.com

Wat de circulaire economie betreft loopt

de Board overgenomen door andere

opleiden voor de tech sector. We richten

Amsterdam voor op een internationaal,

partijen. “Amsterdam is een enorm digitaal

ons daarbij op mensen die normaal niet snel

toonaangevende metropool als New York,

centrum, en data worden steeds

met tech in aanraking komen waaronder

weet zij. “Daar moet ik echt nog uitleggen dat

belangrijker. Ons manifest Tada bijvoorbeeld

meisjes en vrouwen, mensen met een

circulaire economie inhoudt dat je ervoor

met uitgangspunten over hoe we met z’n

migratieachtergrond en ouderen.”

zorgt dat producten en grondstoffen

allen omgaan met data - voor het behoud

maximaal hergebruikt worden.” De expertise

van vertrouwen in de digitale samenleving -

Femke Halsema

van de Board is desondanks ook in de

is door de gemeente Amsterdam

De burgemeester van Amsterdam, Femke

metropool Amsterdam hard nodig om al

opgenomen in het coalitieakkoord en ook

Halsema, is voorzitter van de Board. Nina

circulair werkende bedrijven en

andere gemeenten zijn geïnteresseerd. Ons

Tellegen is blij met Halsema als boegbeeld.

ondernemers die dat willen, bij elkaar te

voorstel voor een systeem van veilig data

“Zij is ook van het concreter maken en actief

brengen. “We organiseren bijvoorbeeld

delen (Amsterdam Data Exchange - AMdEX)

met elkaar aan de slag gaan vanuit

meetings over circulair inkopen, hoe doe je

is door de Nederlandse overheid en de

maatschappelijke relevantie. Daar ben ik blij

dat? Wij zorgen voor de kennis, partijen

Europese commissie omarmd.

mee. Ik ben zelf een geboren en getogen Amsterdammer en ik ben er heel trots op

leren van elkaar en weten elkaar voortaan Talent voor de Toekomst is ook een

dat ik zo met de toekomst van ‘mijn’ stad en

ambitieus thema: de Board zou graag zien

onze regio aan de slag mag zijn. Als we met

“Ons werk is vooral verbinden en het

dat de metropool Amsterdam de meest

elkaar de focus leggen op actuele en

aanjagen van innovatie door het organiseren

succesvolle regio wordt op het gebied van

belangrijke thema’s, de hele stad en regio

van expert meetings en events”, bevestigt

het benutten, behouden en aantrekken van

erbij betrekken, samenwerkingen en

Tellegen. De leden van de Board hebben

talent. “Er is een gigantisch tekort aan tech

verbindingen opzoeken – óók op hoog

stuk voor stuk een groot en relevant netwerk

talent. We hebben daarom het programma

niveau – en samen het belang inzien van een

en maken zo de meest logische matches. In

TechConnect ontwikkeld. Daarmee willen we

slimme, groene en gezonde toekomst, dan

het meest gunstige geval worden ideeën van

de komende jaren 50.000 extra mensen

zie ik die toekomst hoopvol in.” <

ook te vinden.”

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

25


POLDERKRACHT: VOOR MENSEN MET AMBITIE

‘ Werknemers op de juiste plek helpen bedrijven groeien’ Dankzij een groot netwerk van partners én Europese uitzendkrachten, groeit PolderKracht in Opmeer razendsnel. Naast het uitzendbureau zelf heeft de organisatie inmiddels ook een bedrijf voor payroll (PolderLoon) en administratieve ondersteuning voor ZZP-ers (PolderWerk). PolderVast is bovendien voor uitzendkrachten die de organisatie graag met een vast contract aan zich bindt.

algemeen directeur Willem Roozing. “Wij

Polderkracht zet met veel succes mensen in

leveren geen grote groepen mensen aan hele

bij bedrijven in bijvoorbeeld de havens.

grote bedrijven”, benadrukt directeur

“Logistiek, op- en overslag en transport zijn

buitenland Dagmara De Zinger daarbij. Zij is

belangrijke sectoren voor ons: hier zijn veel

zelf afkomstig uit Polen en woont al bijna

werknemers nodig en de mensen die wij

twintig jaar in Nederland. “Wij merken dat veel

bieden, zijn ‘slim met hun handen’. Goede

buitenlandse werknemers in eerste instantie

werkers die heel geschikt zijn voor alle nieuwe

genoegen nemen met elke baan die ze

werkzaamheden die nu en de komende jaren

kunnen krijgen, maar na een paar jaar toch

op ons af komen”, weet Roozing. Robotisering

voelen dat ze méér willen. Deze mensen, met

en automatisering lijken bedreigende

dromen en ambities, kloppen vervolgens bij

ontwikkelingen voor iedereen die werk zoekt,

ons aan.”

maar het omgekeerde zou weleens het geval kunnen zijn, aldus de algemeen directeur.

26

Roozing vult aan: “Dat is ook aan het netwerk

“Wist je bijvoorbeeld dat heftruckchauffeurs

“Wij helpen veel medewerkers uit andere

van Dagmara te danken. Mensen die klaar zijn

de beste dronepiloten zijn die je maar kunt

Europese landen, vooral uit Polen, aan werk in

voor de volgende stap in hun carrière, weten

vinden? Er wordt steeds meer bedrijfsmatig

Nederland. Vaak gaat het daarbij om mensen

dat ze bij PolderKracht goed zitten. En vaak

met drones uitgevoerd.”

die al jaren in Nederland wonen en ervoor

komen wij erachter dat deze mensen veel

gekozen hebben hier hun toekomst op te

vaardigheden hebben die ze nog niet

Om wat voor werkzaamheden het ook gaat,

bouwen en hun kinderen op te laten groeien.

benutten in hun werk. En soms zelfs diploma’s

PolderKracht zorgt voor de juiste man of

Mensen met dezelfde dromen als wij,

en certificaten waar ze veel verder mee

vrouw op de juiste plek. “Wij geloven oprecht

waarvoor wij graag maatwerk leveren”, vertelt

kunnen komen.”

in samenwerking, met onze werknemers en

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


WILLEM ROOZING

DAGMARA DE ZINGER

Functie: algemeen directeur

Functie: directeur buitenland

Woonplaats: ‘t Veld

Woonplaats: Oostzaan

Burgerlijke staat: Gehuwd

Burgerlijke staat: Gehuwd

De kroon op het werk van PolderKracht is als

Laatst gelezen boek: ‘Oorsprong’ van

Laatst gelezen boek: ‘De gevangene

uitzendkrachten worden overgenomen door

Dan Brown

van de hemel’ van Carlos Ruiz Zafón

hun opdrachtgever. “Veel oudere

Beste film: The Shawshank

Beste film: Dead Poets Society

werknemers willen dat ook graag: een vast

Redemption

Lijfspreuk: De tijd bepaalt wie je

contract. Maar wij bieden met PolderVast ook

Lijfspreuk: Tijd is niet meer dan een

ontmoet in je leven. Je hart bepaalt

zelf vaste contracten, aan uitzendkrachten

verandering in de waarneming

wie je in je leven wil. En je gedrag

die wij graag aan ons willen binden omdat wij

Motto: Hou het simpel!

bepaalt of diegene in je leven blijft.

veel potentie in hen zien. Vooral jongere

groep werknemers vanuit hetzelfde andere land.”

mensen willen wel graag die zekerheid, maar tegelijkertijd de mogelijkheid om opeenvolgend aan verschillende projecten te met onze klanten. Wij vullen niet alleen een

je mensen nodig met de juiste mentaliteit, die

werken.” Het is een vorm van Het Nieuwe

vacature in, wij staan open voor alle signalen

er helemaal voor gaan en zich onderscheiden

Werken die bij PolderKracht wordt

die beide partijen afgeven. Want pas als

– van bijvoorbeeld hun landgenoten – door

toegejuicht. Roozing: “Flexibel werken is niet

iemand echt op z’n plek zit, rendeert diegene.”

een bepaalde zelfstandigheid”, vertelt De

meer weg te denken. Het zijn niet alleen

Zinger. Het leren van de Nederlandse taal is

werkgevers, maar óók werknemers die daar

“Onze klanten zoeken mensen die met hen

daarbij een eerste vereiste. “En dat leert

bewust voor kiezen.

meegroeien, die mee kunnen in hun

iemand veel sneller in een omgeving met veel

Bij PolderKracht zijn beide partijen aan het

groeiambities. Voor langdurige projecten heb

Nederlandse werknemers dan in een grote

juiste adres. <

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

27


Fotografie Theresa Rudzki

De kleren maken de man - ĂŠn vrouw Toen ze eind 2015 in Brussel werkte bij de duurzaamheidsafdeling van ING, merkte ze op dat de mode-industrie nog weinig aanstalten maakte om te verduurzamen. Nanette Hogervorst, altijd al een maatschappelijk betrokken fashionista geweest, besloot dat hier verandering in moest komen en startte Modeplatform Our World.

28

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


Fotografie Rosa van Ederen

Fotografie Theresa Rudzki

NANETTE HOGERVORST Functie: Eigenaar Modeplatform Our World Woonplaats: Amsterdam Favoriete ontwerpers: Alexander McQueen, Isabel Marant en Ronald van der Kemp Hobby’s: Mode, dans en muziek Lijfspreuk/motto: Je kan beter spijt hebben van de dingen die je wel hebt gedaan, dan van dingen die je niet hebt gedaan.

“Maar liefst 75% van de mensen vindt

net zoveel water als een gemiddeld persoon in

“Ik spreek soms mensen die niet weten dat wat

duurzaamheid belangrijk, maar voor slechts 7%

drie jaar drinkt.

ze aan hebben van een merk is dat zich inzet

is het een belangrijk criterium bij het kopen van

voor een meer duurzame mode-industrie. Als

kleding. Hier moet verandering in komen”,

“Bewustwording is de eerste stap, maar het

ik dat vertel, zie ik ze altijd enthousiast worden.

vertelt Nanette vastberaden. “In Nederland zijn

gedrag van mensen veranderen is moeilijk.”

Als je iets draagt wat je mooi vindt en je weet

we daarom het eerste modeplatform dat

Samen met de style coaches en later dit jaar

dat het een positieve bijdrage levert aan onze

mensen helpt hun kledingkast te

met de Sustainable Fashion Giftcard, hoopt

maatschappij, dan voelt dat altijd beter.”

verduurzamen door samen te werken met

Nanette mensen op een positieve manier te

style coaches die op een duurzame manier te

bewegen om eens een andere kledingkeuze te

Om deze reden worden de style coaches niet

werk gaan.” Daarnaast is ze druk bezig met de

maken dan normaal. “Een kledingstuk koop je

alleen door individuen bij Nanette geboekt,

lancering van de Sustainable Fashion Giftcard

omdat je het nodig hebt, je het heel graag wil

maar ook door bedrijven. “Steeds meer

later dit jaar. Het idee is dat je deze

hebben of een combinatie van beide. Het gaat

bedrijven vinden duurzaamheid belangrijk en

cadeaukaart kan verzilveren bij winkels,

er dus vooral om dat mensen een bepaalde

zien ook dat hun medewerkers bewuster leven.

webshops, platformen en experiences (zoals

stijl of merk willen dragen, die daarnaast ook

Wat ik samen met de style coaches bedrijven

een sessie bij een duurzame style coach) die

nog eens duurzaam produceert. Andere opties

biedt, is hun medewerkers met workshops

bijdragen aan het verduurzamen van de

zijn tweedehands kopen, ruilen of gebruik

ondersteunen hoe zij hun persoonlijkheid en

mode-industrie.

maken van huurconcepten, zoals

duurzame waarden kunnen vertalen naar hoe

kledingbibliotheek LENA in de Westerstraat in

zij eruit zien. Dit vertaalt zich door naar gedrag.

Dankzij de vele media aandacht en tv-

Amsterdam. Je moet als consument alleen wel

Mensen voelen zich nu eenmaal beter en

programma’s als Genaaid zijn steeds meer

weten waar je dit allemaal kan vinden.” De style

hebben meer zelfvertrouwen als ze het gevoel

mensen bewust geworden van de negatieve

coaches en de Sustainable Fashion Giftcard

hebben dat wat ze aan hebben goed bij hun

impact die kleding heeft op mens, milieu en

geven mensen een klein duwtje om deze

karakter, waarden en uiterlijk past. Er is niet

dier. Zo is er voor de katoenproductie van een

wereld van duurzame mode te ontdekken en

voor niets het gezegde: Kleren maken de man

standaard t-shirt 2700 liter water nodig. Dat is

verkennen.

- én vrouw.” <

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

29


SPIE VERDUURZAAMT HET BEDRIJFSLEVEN

‘ Overstappen van TL naar LED levert al zóveel op’ Vanuit Schiedam en Amsterdam verzorgen commercieel manager Peter Boer en zijn team voor SPIE Nederland het technisch beheer van ‘efficient buildings’ in Noord- en Zuid-Holland. “Wij zorgen ervoor dat de gebouwen van onze klanten duurzamer en comfortabeler worden, door middel van gebouwgebonden installaties”, vat Boer krachtig samen.

30

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


PETER BOER Functie: Commercieel manager SPIE Schiedam en Amsterdam Woonplaats: Den Haag Burgerlijke staat: al 29 jaar getrouwd met Frances Hobby’s: Motoren restaureren en motorrijden Laatst gelezen boek: Dit is mijn moeder, van Tommy Wieringa Lijfspreuk/motto: Waar je niet dood aan gaat maakt je sterker

TL-armaturen: een circulair proces dat onder andere wordt uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is veel vraag naar LED-armaturen: ze verbruiken zestig procent minder energie dan TLverlichting en dankzij de 100.000 branduren kunnen bedrijven er twintig jaar mee vooruit.

Vernieuwen en verduurzamen

Bovendien zit er tien jaar garantie op.” Peter Boer vertelt enthousiast over dit

SPIE Schiedam en Amsterdam voert onder

‘nieuwe’ product, ook vanwege de extra

andere voor gemeente Amsterdam en 52

voordelen. “Een gebouw koelen kost meer

gebouwen van ROC Amsterdam het

energie dan verwarmen. TL-armaturen

technisch beheer uit. Ook nemen de

vervangen door de LED-variant kan wel vier

vestigingen van Peter Boer veel verbouw-

“Door systemen als elektra, koeling,

graden Celsius verschil opleveren in een

en nieuwbouwprojecten onder handen.

verwarming, isolatie en beveiliging aan elkaar

bedrijfshal. Bovendien reageren deze

“We zijn voor Rijkswaterstaat bij Dordrecht

te verbinden, krijg je een efficiënter gebouw”,

slimme armaturen op beweging en warmte.

bijvoorbeeld bezig om van een gebouw uit

vertelt hij. “Wij leveren het hele pakket: van

Zodra mensen de ruimte verlaten gaan de

1981 een verkeerscentrale te maken.”

advies en installatie tot onderhoud. Advisering

LED’s uit, of zachter branden. Schijnt de zon

Naast voor de hand liggende maatregelen

is een belangrijk onderdeel: veel bedrijven

fel op het gebouw, dan zoeken de LED’s ‘de

als warmtepompen en zonnepanelen,

verduurzamen gebouwen stapsgewijs. Wij

schaduw op’.”

wordt ook regelmatig driedubbel glas met

denken mee over welke maatregelen het

een folielaag aangebracht, voor extra

beste resultaat opleveren.” Boer noemt

De overheid wil dat we in 2020 met z’n allen

isolatie. “Warmte buiten houden in de

kantoorruimtes, distributiecentra en

overstappen naar LED-verlichting. Er is nog

zomer betekent dat je minder hoeft te

fabriekshallen als voorbeelden van ruimtes

veel werk te verrichten: er hangen nog zo’n 25

koelen en minder energie nodig hebt.

waar verduurzaming goed gerealiseerd kan

miljoen TL-balken in Nederlandse bedrijven.

Goed isoleren en een warmtepomp

worden.

“Bij grote bedrijven zoals Heineken vervangen

aansluiten op de radiatoren zorgt voor

we de TL’s hal voor hal en gebouw voor

warmte in de winter. Maar in elk gebouw

“SPIE heeft dertig vestigingen in Nederland,

gebouw. Ook bij de Belastingdienst en Flora

zijn de eisen anders, en ook de wensen

als gevolg van een aantal bedrijfsovernames.

Holland zijn we aan de slag en we zijn in

van opdrachtgevers verschillen van elkaar.”

Recent hebben we een bedrijf overgenomen

gesprek met scholengemeenschappen en

dat in Nederland LED-armaturen maakt van

ziekenhuizen.” <

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

31


SCHADEHERSTEL WAAR JE BLIJ VAN WORDT

Autoschade Karnekamp blijft zich onderscheiden door kwaliteit Bob van Willigen maakt zelf de beste reclame voor zijn bedrijf, door met een glimlach op zijn gezicht uit de doeken te doen waar Autoschade Karnekamp in Amsterdam Zuidoost voor staat. “Die slogan van ons: schadeherstel waar je blij van wordt, die hanteren wij niet voor niets. Wij repareren schade-auto’s met een lach op ons gezicht, maar we willen ook graag dat een klant hier met een lach op z’n gezicht ons bedrijf verlaat”

32

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


BOB VAN WILLIGEN

erkenning voor Toyota, Lexus en Nissan en is

zelf brengt of het bergingsbedrijf levert hem

gespecialiseerd in vele andere merken

af – wij zorgen er voor dat dat met een lach

waaronder BMW.

gebeurt. Een bakje koffie, even een

Functie: DGA

geruststelling. Voor ons een kleine moeite,

Woonplaats: Badhoevedorp

Maar het Amsterdamse bedrijf is ook een

Burgerlijke staat: Samenwonend

echte local hero: “Wij onderscheiden ons

Hobby’s: Auto- en motorsport

doordat wij kwaliteit leveren. Vergis je niet: de

Lijfspreuk/motto: Blijf altijd je eigen

ene reparatie is de andere niet. Helaas is niet

koers bepalen.

bij elk autoschadebedrijf de kwaliteit

maar we weten dat we onze klanten er een groot plezier mee doen.” <

gewaarborgd: er zijn teveel van dit soort bedrijven en er wordt sterk op prijs geconcurreerd. Maar er is een onderprijs

ASK en ASA

Hot item in de autoschadebranche is

waarvoor je een auto volgens de norm kan

momenteel de verregaande computerisering

repareren. Bepaalde onderdelen moet je

Wie op internet Autoschade

in autosystemen: wat betekent dat voor de

compleet vernieuwen, in plaats van in delen

Karnekamp intypt, komt op de

schadelast van een auto? Als één

vervangen of repareren. Een slecht hersteld

website https://www.asa-ask.nl/

computergestuurd onderdeel schade

onderdeel kan de hele auto verzwakken, dat

terecht, waarbij ASK staat voor

oploopt, is die auto dan economisch

wil je niet op je geweten hebben.”

Autoschade Karnekamp en ASA voor Autoschade Aalsmeer. Bob van

onherstelbaar? Autoschade Karnekamp houdt de laatste ontwikkelingen nauwlettend

Bij ASK wordt het repareren van allerlei

Willigen legt uit: “Wij komen bij

in de gaten en stak ook hierover zijn licht op

soorten schades nog als ambacht gezien.

dezelfde keten vandaan, wij zijn

bij brancheorganisatie BOVAG. “Daar leer je

“We hebben een leuke ploeg met elkaar,

tegelijk uitgestapt: we hadden

dan dat de markt zich gaat splitsen: je hebt

onze jongens willen iets mooi maken,

dezelfde ideeën over hoe het anders

local heroes die hun eigen regio enorm

kwaliteit leveren. Wij geloven in ons eigen

kan. We zijn zelfstandige bedrijven

goed bedienen, lease lovers: schadebedrijven

verhaal: we bieden hulp aan automobilisten

maar trekken bijvoorbeeld één plan

die vooral werken voor leasemaatschappijen,

die onverwachts schade aan hun auto

wat marketing betreft. Wat dat

en merkspecialisten: collega’s die ervoor

hebben. Wij willen hen helpen. We hebben

aangaat zijn we een soort miniketen:

kiezen zich te specialiseren in één of

niet voor niets 23 leenauto’s beschikbaar. Wij

we delen klanten en we versterken

meerdere merken.” Dat laatste, daar

kunnen snel schakelen, zodat we het met z’n

elkaar. Samen bedienen we een

herkent Van Willigen zijn bedrijf wel in:

allen leuk houden. Wie z’n auto hier voor

grote regio.”

Karnekamp heeft gecertificeerde merk-

reparatie moet achterlaten – of je hem nu

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

33


SAMENWERKING MET MEERLANDEN EN GEMEENTE HEEMSTEDE BETAALT ZICH UIT

Kringloopwinkel boekt driedubbele winst Win-win. En dan tot de macht van tien. Wie re-integratiebedrijf Paswerk en kringloopwinkel De Snuffelmug wil doorgronden, zal snel concluderen dat het ze daar niet te doen is om winst. Althans, niet om winst in de klassieke zin van het woord. Want winst bóeken - dat doen ze er wel.

34

“Als onze mensen weer mee kunnen draaien

omgeving. Een mooi voorbeeld van dat

daarvan verkopen we, de rest wordt door de

op de arbeidsmarkt, of als ze uit hun sociale

verbinden is de deal die de Heemsteedse

mensen van De Snuffelmug uit elkaar

isolement raken en weer mee gaan doen in

kringloopwinkel De Snuffelmug - die deel

gehaald en optimaal gescheiden, waardoor

de samenleving, dat is voor ons winst”, vertelt

uitmaakt van de holding achter Paswerk -

een groot deel van het afval weer waarde

Esger Douwes Dekker, unitmanager bij

sloot met het lokale recycling- en

krijgt via Meerlanden. Bovendien

Paswerk. Winst boekt de organisatie ook op

afvalinzamelbedrijf Meerlanden en de

verminderen we zo de hoeveelheid restafval

het gebied van up- en recycling, in

gemeente Heemstede. “Wij ontvangen het

die normaal gesproken in de

verbindingen aangaan met bedrijven uit de

grof afval direct van burgers. Zestig procent

verbrandingsoven belandt.”

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


TOM WIELART

ESGER DOUWES DEKKER

Tom Wielart heeft bij de twee kringloopwinkels

Functie: filiaalmanager Snuffelmug

Functie: unitmanager Paswerk

van De Snuffelmug in Heemstede en Haarlem

Haarlem & Heemstede

Woonplaats: Naarden

Schalkwijk in totaal 180 mensen onder zijn

Woonplaats: Noordwijkerhout

Burgerlijke staat: Gehuwd

hoede. In 2018 verwerkten de twee

Burgerlijke staat: Gehuwd

Hobby’s & beste boek: Zeilen en skiën

vestigingen samen 1 miljoen kilo kleding en

Hobby’s: Voetbal en uitjes met de

& Max Havelaar

nog eens 0,7 miljoen kilo spullen. “Onze

kinderen

sorteerders beoordelen wat verkoopbaar is.

Motto: ‘Wie goed doet, goed ontmoet.’

Miljoen kilo kleding

Goede kleding, elektronica, witgoed en andere apparatuur wordt nagekeken en zo nodig gerepareerd en fietsen worden opgeknapt.” Een bedrijf met veel gezichten en afdelingen

Dat zit vooral in het grof afval dat

Het lokale bedrijfsleven is dan ook gebaat bij

dus. Een positieve benadering is het

De Snuffelmug in Heemstede verzamelt.

een goed draaiende kringloop. Zij kunnen

uitgangspunt, legt Wielart uit. “Wij kijken vooral

Douwes Dekker: “Heel concreet: het scheelt de

afgeschreven meubilair kwijt, vergroten hun

naar wat mensen wél kunnen. Misschien ben

samenleving kosten. Meerlanden richt zich op

lokale betrokkenheid en treffen er misschien

je sociaal nog niet helemaal uitgeleerd, maar

de reguliere afvalstromen en bewijst de

wel hun nieuwe medewerkers. Wielart: “Onze

beschik je wel over technisch inzicht. Beginnen

maatschappij met deze deal dubbel en dwars

focus ligt op het zien van kansen voor mensen.

we daar. De rest komt wel.”

een dienst. Want De Snuffelmug recyclet niet

Daarin proberen we verbinding te zoeken met

alleen, maar heeft ook een buurtfunctie en

bedrijven in de buurt. Soms is het enorm

Meerwaarde

biedt mensen met een afstand tot de

verrassend wat onze mensen in hun mars

Voor afvalbedrijf Meerlanden biedt

arbeidsmarkt serieuze kansen om weer

hebben. Mooie link met de winkel trouwens,

De Snuffelmug concrete meerwaarde.

mee te gaan doen.”

want ook ons aanbod verrast. Elke dag weer.” <

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

35


NUON-VATTENFALL MAAKT VAART MET CO2-REDUCTIE MET CONCREET MEERJARENPLAN

Biomassacentrale is pas eerste stap Een volledig CO2-vrije stadsverwarming. Dat wil NuonVattenfall in 2040 realiseren voor Amsterdam-Oost, Diemen en Almere. Om dat te bereiken is een mix van duurzame warmtebronnen nodig, waaronder geothermie, zonnecollectoren en restwarmte van datacenters. Eerste stap is de aanleg van een duurzame biomassacentrale. “Daarmee verbeteren we op korte termijn de CO2-reductie van het hele warmtenet van 50 naar 75 procent.”

luchtvaart. Daarom werken wij nu al concreet

aquathermie, waterstof. Omdat die

aan warmtebronnen die de biomassacentrale

alternatieven nog niet voldoende beschikbaar

op termijn vervangen: geothermie, restwarmte,

zijn, hebben we nu gekozen voor deze tijdelijke

Tot 2040 is de route al uitgestippeld. In dat jaar moet de CO2-uitstoot van de stadsverwarming voor Amsterdam-Oost, Diemen en Almere namelijk nul zijn. “Dat vraagt om concrete maatregelen en stevige investeringen. Gelukkig hebben we bij Nuon-Vattenfall een heel duidelijke strategie.” Bart Dehue is programmamanager duurzame warmte bij Nuon-Vattenfall en razend enthousiast over het meerjarenplan dat nu op tafel ligt. Volgens hem is het plan ambitieus én realistisch. “We zetten nu vol in op de biomassacentrale in Diemen omdat dat de enige optie is die we op korte termijn op grote schaal kunnen realiseren om duurzame warmte te leveren. Uiteindelijk willen we over op andere oplossingen zoals geothermie, restwarmte van datacenters, zonnepanelen, aquathermie en waterstof.”

Second opinion De biomassacentrale is een transitie-oplossing. “Duurzame biomassa is onmisbaar als we de klimaatdoelen willen halen. Maar op lange termijn is de beperkte hoeveelheid biomassa die beschikbaar is, nodig voor sectoren die ook dan nog geen alternatieven hebben. Denk aan de chemie die duurzame grondstoffen nodig heeft en duurzame brandstoffen voor de

36

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


optie - cruciaal om de klimaatdoelen te halen”,

verbrandingsproces met een uitgebreide

laatste fossiele brandstoffen vervangen zijn

legt Dehue uit.

rookgasreiniging. Zo heeft de biomassacentrale

door duurzame warmtebronnen zodat een

een verwaarloosbaar effect op de lokale

belangrijk deel van Amsterdam, Diemen en

Nuon-Vattenfall heeft twee externe bureaus

luchtkwaliteit. Nu is de fijnstofconcentratie in

het hele plan kritisch tegen het licht laten

de omgeving 18. Met de komst van de

Almere dan honderd procent duurzaam verwarmd wordt.” <

houden. “Die stelden ook vast dat de

biomassacentrale wordt dat maximaal 18,005.”

biomassacentrale op korte termijn de enige optie is om het gebruik van aardgas in het

60.000 woningen

warmtenet op deze schaal terug te kunnen

Geen reden om af te zien van deze kans om

dringen. Wachten tot andere opties

60.000 huizen te gaan voorzien van duurzame

beschikbaar komen is vanuit klimaatoogpunt

en volledig CO2-vrije stadsverwarming. De

Functie: programmamanager

onverantwoord”, vertelt Dehue. Wel zijn er

centrale moet medio 2022 in bedrijf. “Tegelijk

duurzame warmte

zorgen bij omwonenden over de luchtkwaliteit:

worden meer groene bronnen toegevoegd aan

Woonplaats: Utrecht

zou die niet sterk verslechteren met de komst

de stadsverwarming en wordt er ook een

Burgerlijke staat: samenwonend,

van de biomassacentrale? “Die zorgen nemen

koppeling gemaakt met de afvalcentrale in

twee dochters

we heel serieus. We investeren in een schoon

Amsterdam-West. Vanaf 2040 moeten de

Hobby: rotsklimmen

BART DEHUE

Motto/lijfspreuk: ‘Haal eruit wat erin zit’

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

37


FEMKE BRENNINKMEIJER Functie: directeur energy, cargo & offshore Burgerlijke staat: Getrouwd Beste film: Into the wild Motto: ‘Het glas is halfvol’

Haven koerst op zeewind Qua ambities zit het wel goed bij het Amsterdamse Havenbedrijf Port of Amsterdam. Offshore windparken en waterstof staan centraal in de toekomstplannen van de organisatie. “Qua schaalgrootte staan we met windenergie nog maar aan het begin. De regio kan hier economisch gezien enorm van profiteren en een enorme slag maken in verduurzaming.”

38

Femke Brenninkmeijer, directeur energy,

Zuid 3 & 4 die later dit jaar worden

Techport - een samenwerking tussen de

cargo & offshore van Port of Amsterdam, is

aanbesteed, zijn nog lang niet de laatste stap.

Universiteit van Amsterdam en het NOVA

razend enthousiast als het om de toekomst

Economisch gaat dit de hele regio een

College - gaat de nodige vakopleidingen

van Port of Amsterdam gaat. “De komst van

gigantische boost geven; er ontstaat een

bieden zodat de regio ook in de toekomst

de windparken Hollandse Kust Zuid 1 & 2 die

compleet nieuwe supplychain. Alleen al de

beschikt over relevante expertise. “Schiphol

aan Vattenfall zijn gegund, en de bouw en

eerdergenoemde windparken leveren voor

ligt bovendien om de hoek, dus technici

exploitatie van de windparken Hollandse Kust

2023 direct en indirect 12.000 banen op.”

invliegen is ook mogelijk.”

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


Gamechanger

windparken. “Daarvoor hebben we nu 35

havengebied bij de terminals. Mogelijke

Bijkomend voordeel van de offshore

hectare bedrijfsgrond gereserveerd. Ook

afnemers daarvan zijn Tata Steel en Schiphol,

plannen is dat het de samenwerking tussen

onze klanten reserveren ruimte voor

en wie weet is het ook een antwoord op het

Amsterdam en IJmuiden verdiept/vergroot.

offshore. In Velsen zijn we ook bezig met het

mobiliteitsvraagstuk in de regio: waterstof als

“We kijken nadrukkelijk naar elkaars kansen

reserveren van 15 ha voor de aanleg van een

alternatief voor fossiele brandstof voor auto’s,

en doelstellingen. Hoe worden we hier allebei

offshore haven. De gesprekken daarover

vrachtwagens en schepen”, legt

sterker van? Onze mogelijkheden zijn

lopen nog. De sterke groei van windenergie

Brenninkmeijer uit. Op dit moment is er in

verschillend, dus in dat opzicht zijn we niet

wordt absoluut een gamechanger voor de

Port of Amsterdam al een opslagcluster voor

elkaars concurrent. Bovendien zijn we ervan

regio”, zegt Brenninkmeijer.

benzine en diesel - dat kan misschien ook

overtuigd dat we sámen meer kansen

voor waterstof. “Op dit moment bestuderen

kunnen verzilveren dan wanneer we

Nog meer kansen

we de kansen en mogelijkheden. Daarbij

afzonderlijk zouden optrekken.” De ligging

Waar ook energie in zit - zeker wat Port of

kijken we niet alleen naar de juridische,

van de haven van IJmuiden voor de

Amsterdam betreft - is waterstof. “Daarvoor

technische en financiële aspecten van een

zeesluizen maakt het een aantrekkelijke

zoeken we samenwerking met andere

waterstofeconomie, maar zeker ook naar de

locatie voor transport van materieel van en

partijen, in dit geval Tata Steel en Nouryon.

eisen die deze stelt aan ruimte, milieu en

naar de windparken. Amsterdam wil zich

De opgewekte windenergie kun je omzetten

veiligheidscontouren. Ik zie heel veel

meer focussen op de productie voor de

in waterstof en zo opslaan in ons

potentieel en kansen voor onze regio <

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

39


40

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


DELOITTE ZIET DUURZAAMHEID ALS BUSINESSCASE: CONTINUÏTEIT STAAT VOOROP

Groot denken in kleine stappen

Duurzaamheid: er is geen ontkomen meer aan. Toch vinden veel bedrijven het nog knap lastig om duurzaamheid zinvol te integreren in hun bedrijfsprocessen en hun organisatie. Ergens is dat ook logisch. Zie maar grip te krijgen op zo’n breed onderwerp. “Bovendien moeten de medewerkers in de organisatie alle duurzaamheidsplannen dragen, anders werkt het niet.”

Medewerkers staan vaak te trappelen om

probeert bij klanten daarom het grote plaatje

hebben. Ten slotte bepalen we de

duurzaam bezig te zijn. Afval scheiden, het

te schetsen, meer te kijken naar effecten op de

doelstellingen en hoe we de resultaten

gebruik van wegwerpbekers terugdringen, de

lange termijn. “Wij stellen de kernprocessen

meetbaar maken.” Duurzaamheid integreren

verwarming een graadje lager zetten. “Stuk

centraal en beredeneren vandaaruit hoe je

in je bedrijfsproces is vooral een kwestie van

voor stuk prima stappen, maar allemaal

daarin duurzaamheid kunt integreren. Neem

keuzes maken. Je moet weten wat goed bij je

benaderd vanuit het gezichtspunt van een

een bouwbedrijf dat circulair wil bouwen. Wat

team en bedrijf past en wat haalbaar is.

individu. Op bedrijfsniveau hebben ze helaas

komt daar eigenlijk bij kijken? In hoeverre

vaak een te verwaarlozen effect”, zegt Anne

kunnen ze die stappen zelf zetten of moeten

Onderzoek

Huibrechtse, leader sustainability bij Deloitte.

ze daarvoor de hele keten tegen het licht

Deloitte voert ook onafhankelijk onderzoek uit

houden?” Deloitte structureert halve en hele

naar duurzaamheid. “Zo kunnen we regio’s

De adviseurs van Deloitte zien bedrijven dan

initiatieven en stroomlijnt processen. “Kleine

vergelijken op milieuprestaties. Want plastic

ook worstelen met het

plannen nemen we daarin zeker ook mee - we

afval reduceren klinkt makkelijk, maar door

duurzaamheidsvraagstuk. “Ze willen wel, maar

willen het enthousiasme bij medewerkers

concreet alle oplossingen tegen het licht te

weten niet goed hoe. En ja, dan belanden ook

behouden. Het belang daarvan voor het

houden en de haalbaarheid ervan te

goede intenties vaak in een la.” Deloitte

algehele draagvlak moet je niet

onderzoeken, kunnen we bedrijven veel

onderschatten.”

concreter adviseren. Uiteindelijk spelen bij de keuze voor bepaalde maatregelen

ANNE HUIBRECHTSE

Stappenplan

verschillende factoren een rol: technische

In dat proces volgt Deloitte een

mogelijkheden, wet- en regelgeving ...”

driestappenplan. “Allereerst inventariseren we Functie: Leader Sustainability Deloitte

wat er aan beleid is, welke projecten er lopen

Last but not least: bedrijven moeten ook een

Woonplaats: Den Haag

en hoe erover gecommuniceerd wordt.

stip op de horizon hebben. “Elk

Burgerlijke staat: Getrouwd

Vervolgens interviewen we een aantal

duurzaamheidsplan beoordelen we uiteindelijk

Beste boek: De Cirkel van Dave Eggers

medewerkers. Wat zijn hun ideeën, waar lopen

als een ‘gewone businesscase’. Vanuit dat

Motto: Het pad ernaartoe ligt niet vast

ze tegenaan, hoe ervaren klanten en

bedrijfsmatige perspectief moet het plan

maar is een ontdekkingstocht.

leveranciers de inspanningen? Naar buiten toe

praktisch zijn en winst of, beter gezegd, effect behalen”, zegt Anne Huibrechtse. <

wil je uiteindelijk een consistent verhaal

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

41


42

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


Doelbewust ondernemen met VIEROOS COOS OOMEN

‘VAN BEWEGING EN VERANDERING NAAR VERBETERING’

Functie: Eigenaar VIEROOS Woonplaats: Zaanstad Burgerlijke staat: gehuwd met AnneMarie Hobby’s: Varen en zeilen met onze motorsailer en snowboarden Laatst gelezen boek: “Het probleem

“Wees eens eerlijk, wanneer heb jij je bedrijfsvoering voor ’t laatst kritisch onder de loep genomen?” Aan het woord is Coos Oomen, eigenaar van VIEROOS. Hij helpt bedrijven te veranderen om te verbeteren. Coos is geen coach, maar een rasechte ondernemer en ‘verbeteraar’: hij krijgt energie van het verbeteren van bedrijfsvoeringen en bedrijven écht doelbewust aan het ondernemen te krijgen.

met problemen” van Wouter Fioole Lijfspreuk/motto: ‘Veranderen om te verbeteren’

In het MKB regeert vaak de waan van de dag.

piekfijn verbeterplan af en licht de hielen

Een paar voorbeelden: in de verzekeringen- en

En als een schijnbaar geoliede machine ineens

voordat het stof is neergedaald en dan stopt

pensioenenwereld hielp Coos Amsterdamse

stagneert, kijkt de ondernemer aan het roer

het vaak. “Mijn kracht zit in het doorgronden

bedrijven fuseren met Limburgse bedrijven.

verbaasd op. Waar is het fout gegaan? Coos

van complexe situaties en ik ben niet bang om

Een technisch bedrijf waar het ziekteverzuim

brengt een bak aan ervaring in diverse

zaken open te breken. Hands-on, met beide

enorm hoog was, hielp hij organisatorische

branches en disciplines met zich mee en kijkt

voeten op de grond. Desgewenst ga ik samen

veranderingen door te voeren. Bedrijven in de

samen met de ondernemer scherp naar diens

met de ondernemer met de uitvoering aan de

zorg, onder andere in de jeugdzorg en ggz,

bedrijfsvoering. “Hoe zit het bedrijf in elkaar?

slag.”

hielp hij financieel inzicht te krijgen zodat ze

Wie zijn de partners van deze ondernemer?

met een goed cijfermatig inzicht

Zijn klanten? Hoe lopen de processen? Hoe ziet

De vier O’s in VIEROOS staan voor

aanbestedingen bij gemeenten durfden aan te

de markt eruit?”

ondernemen, organiseren, ondersteunen en

gaan. “Bedrijfsadvisering is enorm breed, vaak

ontzorgen. Als Coos Oomen een project

kom ik van alles tegen als ik eenmaal binnen

Coos somt op hoe hij, samen met de

aanneemt zit hij er van begin tot eind midden

een organisatie aan de slag ben. Maar in welke

ondernemer, inzicht in de actuele situatie

in. Dat is inmiddels in vele sectoren een bekend

functie en welke branche ik ook werkzaam ben:

creëert. “We doorgronden de situatie, zorgen

gegeven: Oomen tikt bijna de zestig aan en

mijn rode draad is altijd beweging. Er móet

dat er orde en overzicht komt, maken plannen

heeft een netwerk dat reikt van de auto-

beweging zijn. Dan pas kom je tot verandering

en zetten verbetertrajecten op.” En precies

industrie en kunststofsector tot de financiële

en verbetering. En dan pas kun je doelbewust

daar stopt het vaak. Menig adviseur levert een

wereld en de zorg.

gaan ondernemen.” <

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

43


THEMAGESPREK LEVERT NIEUWE INZICHTEN OP

‘ Bottlenecks verduurzaming tackelen we samen’ De synergie die het themagesprek over duurzaamheid bij Breedweer in Uitgeest oplevert, blijkt zo vruchtbaar dat ter plekke afspraken werden gemaakt voor intensiever contact. En wellicht samenwerking. Want de tafelgenoten zijn eensgezind over de stelling dat voor ondernemers die willen verduurzamen, samenwerking met andere ondernemers onontbeerlijk is. Dat wordt aan tafel meteen in praktijk gebracht.

44

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


Directeur en gastheer Jack Stuifbergen van

Onder andere door grondstofmanager

Breedweer – “Wij leveren facilitaire

Arend-Jan Geerds van Continutritia, een

dienstverlening met maatschappelijke impact”

bedrijf dat gespecialiseerd is in het

– zet meteen de innovatieve toon door te

opwaarderen van afvalstromen tot

melden dat Breedweer de focus op rendement

grondstoffen voor een nieuw

helemaal heeft losgelaten. “Onze primaire

verwerkingsproces. “Dit is een mooi voorbeeld

doelstelling is om impact te maken, zowel

en laat ook weer zien hoe groot de

maatschappelijk als duurzaam. Wij hebben

mogelijkheden zijn. Het probleem is vaak de

geen schoonmakers in dienst, maar

businesscase rond te krijgen, vanwege de

impactmakers die niet alleen poetsen, maar

kosten van het ontwikkelen van de techniek

ook bijvoorbeeld koffie rondbrengen. Het

en de logistieke organisatie.” Geerds spreekt

Functie: directeur Breedweer

schoonmaken zelf gebeurt met een

over de efficiëntie van transporten en

Woonplaats: Heemskerk

schoonmaakmiddel in poedervorm, gemaakt

volumeverkleining door het samenpersen en

Burgerlijke staat: Getrouwd

van afvalstromen. Dit poeder zit in een klein

indrogen van sapstromen. “In sapstromen

Laatst gelezen boek: ‘Zaken die je

vierkant pakketje waar onze impactmakers een

zitten zouten waar je strooizout van kunt

Raken’ van Willemijn Verloop, Mark

maand mee kunnen werken. Het past in een

maken. Van de vezels kun je balen maken, als

Hillen en Kaat Peeters

envelop, dat scheelt ook vervoer.” Aan tafel

strovervanging. De massa die overblijft van

Lijfspreuk/motto: Als je niet bereid

worden de zakjes schoonmaakmiddel en

sapstromen heeft de consistentie van

bent om te delen kan je nooit

flessen zeep – ook gemaakt vanuit afvalstoffen

schenkstroop, daar kun je heel veel biogas

vermenigvuldigen

– met belangstelling bekeken.

van maken.”

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

JACK STUIFBERGEN

45


‘ Waterstof wordt een onderdeel van de energiehuishouding’ AREND-JAN GEERDS Functie: grondstofmanager Geerds kan talloze mogelijkheden opnoemen,

elektrisch rijden. Niet alleen voor vervoer, maar

Continutritia

al is het milieuvriendelijke strooizout in het

ook voor gebruik op bijvoorbeeld

Woonplaats: Zwaag

meest vergevorderde stadium. “We zijn nog

bedrijventerreinen: ik wil bewerkstelligen dat

Burgerlijke staat: niet getrouwd

maar een kleine stap verwijderd van strooizout

bedrijven hun elektrische auto’s ook op die

Laatst gelezen boek: Zandhappen van

dat preventief werkt, in plaats van reactief.”

locaties kunnen opladen. Bovendien voeren we

Mart de Cruijff

Geerds is met deze ideeën - en nog veel meer

met twee wijkraden een proef uit met het

Lijfspreuk/motto: Durf te doen!

- continu ‘de boer op’. “Ik knoop bedrijven en

gezamenlijk gebruik van twintig elektrische

ketens aan elkaar. Een goed idee binnen een

auto’s, zodat de wijkbewoners geen eigen

werkende keten levert afnamezekerheid op.”

auto’s meer nodig hebben en van bezit naar ogen van buiten die onverwachte vragen

gebruik gaan.” Frank Anthonissen is Accountmanager

stellen en mensen aan het denken zetten. En

corporate sales bij Nissandealer Auto Brockhoff

Stuifbergen: “In het verlengde van ‘van bezit

vervolgens helpen we ze om samen tot een

en luistert geïnteresseerd mee waar het

naar gebruik’ roepen wij naar leveranciers: rot

betere situatie te komen dan de huidige.”

vervoer van de producten betreft. “Nissan doet

op met je troep! Wij vinden: we betalen voor

Stuifbergen: “Mooi dat jullie je kennis delen

in klein transport, wij zijn één van de eersten

het gebruik van een product, maar zodra dat

met ondernemers, want als je praat over

met middelgrote bestelwagens. We zijn

stuk gaat spreken we de leverancier aan op zijn

duurzaamheid, praat je altijd over delen. Je

gevestigd in Amsterdam-Noord, waar de

verantwoordelijkheid het product terug te

moet met beide poten in de nieuwe economie

gemeente vooruitstrevend bezig is met het

nemen en opnieuw te verwerken.”

staan en alle patenten loslaten. Wij delen alle

terugdringen van de CO2-uitstoot. Ik leg contact met bedrijven die geïnteresseerd zijn in

van afvalstromen. Hij is interim

Magchiel van Os is manager business

businessmanager voor Meerlanden

development energietransitie bij BAM Infra

Bedrijfsafval, in Rijsenhout. “Meerlanden is een

Nederland. Hij vertelt: “De bouw stopt veel

lokale speler in waste- en

energie in het zoeken naar duurzame

grondstoffenmanagement, heeft

oplossingen. En dit kun je niet alleen. Wij zijn

gemeentelijke aandeelhouders en verzorgt de

steeds op zoek naar duurzame partners. En

huis-aan-huisinzameling van onder andere

ook onze opdrachtgevers worden duurzame

restafval, papier, karton en glas.” Meerlanden

partners die met nieuwe partijen willen

Bedrijfsafval adviseert en verzorgt de

schakelen. Wij merken dat aanbestedingen

afvalinzameling en verwerking van 4000

ook steeds meer een duurzaam karakter

zakelijke klanten. Meerlanden wil graag

krijgen: vaak wordt er een duurzaamheidsplan

circulair worden en is daarmee goed op weg,

gevraagd en kunnen partijen daarmee

vertelt Terluin. “Het gft-afval vergisten we

kwaliteitspunten scoren. ‘De laagste inschrijver

onder andere tot groen gas, waar we zelf op

wint’, gaat daarmee niet meer op. Dat vergt

rijden. Ook leveren we aan het aardgasnet.”

een andere manier van denken.

Functie: interim businessmanager bij

Meerlanden Bedrijfsafval gaat steeds verder in

Opdrachtgevers staan steeds meer open voor

Meerlanden

de advisering van haar klanten. “Van

nieuwe duurzame materialen of

Woonplaats: Uithoorn

bedrijfsproces tot aan de keuze grondstoffen

componenten als cementvervangers,

Burgerlijke staat: Gehuwd

aan toe; met ‘groene’ en kostenbesparende

olifantsgras, maar ook nieuwe oplossingen

Laatst gelezen boek: Ja-maar…

resultaten voor onze klanten”. Terluin: “Ik

voor de energietransitie zoals warmtenetten

Omdenken

draag mijn kennis over aan het salesteam,

en bijvoorbeeld waterstof voor de warmte in

Lijfspreuk/motto: ‘Laat je niet gek

zodat zij antwoord kunnen geven op de

woonwijken. Ook stimuleren we de

maken… maak ze gek!’

ondernemersvraag: hoe verminder en

langverwachte uitrol van extra

voorkom ik afvalstoffen? Wij zijn de vreemde

waterstofstations, die volgens ons naast

FREDERIK TERLUIN

46

kennis die we hebben op circulair gebied.” Frederik Terluin weet alles van het verwerken

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


elektrisch vervoer zal bestaan. Zeker voor

Aan tafel barst een waterstofdiscussie los: is

De vertegenwoordiger van Continutritia voegt

bedrijfswagens en zwaar materieel. Ondanks

dat niet ontzettend brandbaar en gevaarlijk bij

de daad bij het woord: “Terluin, jij adviseert

dat de ontwikkelingen erg snel gaan, zijn veel

gebruik in woonwijken en auto’s? Moet je ook

over afvalstromen. Sta je open voor een

oplossingen nog te duur.” Van Os vindt echter:

parkeergarages aanpassen? Hoe zit het met

gesprek over een continue stroom van afval?”

“Nederland kan daar niet op wachten. Ook al

ventilatie? Maar algauw zijn de heren het

Terluin gaat op de uitnodiging in en richt zich

zijn ze nu nog niet rendabel, we kunnen het

erover eens dat je niet om waterstof heen kunt.

ook meteen tot Stuifbergen: “Ik vind die zeep

ons niet veroorloven er nu helemaal géén tijd,

Het is een energiedrager die geen afvalstoffen

van jou interessant, omdat je die maakt van

geld en energie in te steken. We moeten

achterlaat. Je kunt het als brandstof gebruiken

een afvalstroom die wij ook verwerken.”

ergens beginnen om die innovatiedrempel

en als opslagmiddel, die energie kun je

over te komen.”

verplaatsen én bewaren. Van Os: “Ik krijg veel

Adviseur Arnold Stins ziet en hoort de ideeën

energie van partijen die hun nek uitsteken en

over tafel gaan en is verguld. “Mooi dat dit

kennis willen delen. Jullie steken allemaal je

gesprek een vertrekpunt kan zijn voor nieuwe

handen in het vuur met circulaire projecten.

samenwerkingen. Dat is precies het doel van

We hebben het over een gigantische

ons zakelijk platform. Wij merken dat er

hoeveelheid lef. Op een gegeven moment

ontzettend veel kennis is in de regio, maar dat

bereiken we met z’n allen een kantelpunt en

die vaak niet buiten de poort komt. Kennis

over tachtig jaar vinden we een samenleving

delen kan ondernemers met elkaar verbinden,

zonder fossiel en met onder andere waterstof

dat zien we vandaag gebeuren.” Regionale

geen hype maar hypernormaal.”

samenwerking levert bovendien nog een voordeel op, wordt aan tafel gezegd: “Misschien

MAGCHIEL VAN OS

Geerds: “Je moet verder kijken dan alleen

zit vijf kilometer verderop wel een bedrijf dat

je eigen aandeel. Je moet het lef tonen om

een product of dienst levert waarvoor je

alle puzzelstukjes in elkaar te willen laten

voorheen de provincie uitging. Wat is nu

vallen, óók die van je buurman.”

duurzamer dan het dichtbij huis opzoeken?” <

Functie: manager business development energietransitie bij BAM Infra Nederland Woonplaats: Delft Burgerlijke staat: Gelukkig getrouwd met Yvonne en drie prachtige kinderen (en hond) Laatst gelezen boek: Otherland van Tad Williams Lijfspreuk/motto: Integrale oplossingen maak je gezamenlijk

‘ Je moet met beide poten in de nieuwe economie staan’

FRANK ANTHONISSEN Functie: accountmanager corporate sales bij Auto Brockhoff Woonplaats: Bovenkarspel Burgerlijke staat: Gehuwd Lijfspreuk/motto: Leef nu

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL

47


Ziekenzusters bekijken DC-2 PH-AKO ‘Oeverzwaluw’. Schiphol tweede helft jaren ’30. Foto MAI / KLM foto Historisch Archief

LET’S FLY AWAY! FOTOTENTOONSTELLING 11 JULI – 9 OKTOBER 2019

Maria Austria Instituut viert 100 jaar KLM in Stadsarchief In 2019 bestaat de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 100 jaar. Het is één van ’s werelds meest succesvolle luchtvaartmaatschappijen en de enige die nog onder haar oorspronkelijke naam vliegt. Het Maria Austria Instituut (MAI) viert het jubileum met een fototentoonstelling over de KLM-passagier, te zien in het Stadsarchief Amsterdam.

De KLM heeft jaar in jaar uit haar passagiers,

fotografen, al dan niet in opdracht van de KLM,

maken van het visuele erfgoed van ons land. In

bemanningen en vliegtuigen laten vastleggen.

deze wereld vastgelegd.

samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam

Deze collectie vertegenwoordigt een schat aan

worden de archieven bewaard, beheerd en waar

foto’s van bekende Nederlandse fotografen,

Het KLM Fotohistorisch Archief

mogelijk gedigitaliseerd. Het MAI brengt de

waaronder Maria Austria, Carel Blazer, Paul Huf

Het KLM Fotohistorisch Archief omvat

archieven onder de aandacht van het publiek en

en Henk Jonker. De tentoonstelling bestaat uit

honderdduizenden beelden van de KLM,

een selectie van de bijzondere cultuurhistorische

gemaakt vanaf het prille begin (1919) tot laat in

organiseert presentaties, tentoonstellingen, boeken en educatieve activiteiten. <

collectie van het KLM Fotohistorisch Archief en

de twintigste eeuw. Het reilen en zeilen van dit

het MAI; beelden van Nederlandse fotografen

luchtvaartbedrijf wordt in opdracht van de KLM

die de rijke geschiedenis van de luchtreiziger

gefotografeerd en in al zijn facetten getoond. Het

hebben vastgelegd. Voor de tentoonstelling

KLM Fotohistorisch Archief is opgenomen in het

deed het MAI uitgebreid cultuurhistorisch

Maria Austria Instituut als onderdeel van het

onderzoek. Let’s Fly Away vertelt het verhaal

MAI-bedrijfsfotoarchief. Fototentoonstelling 11 juli t/m

achter de foto’s. Die tonen een schat aan

48

LET’S FLY AWAY!

beelden met de passagier in de hoofdrol. Van de

Het Maria Austria Instituut

9 oktober 2019. Stadsarchief

eerste vluchten vanaf een drassige veld in de

Het Maria Austria Instituut verzamelt en

Amsterdam, Vijzelstraat 32, Amsterdam.

Haarlemmermeerpolder tot aan de reiziger van

exploiteert fotoarchieven van bijzondere kwaliteit

Openingstijden: di t/m vrij 10.00-17.00

tegenwoordig die met gemak de wereld over

van fotografen die een uitgesproken band met

uur, za & zo 12.00-17.00 uur.

gaat. Voor velen sprak de luchtvaart tot de

Amsterdam hebben. Het MAI doet dit om het

Vrij toegang.

verbeelding en daarom hebben talloze

werk van de fotografen blijvend deel uit te laten

KIJK OP NOORD HOLLAND | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL


4% bijtelling... da’s pas ergens een teslaatje uit slaan. BIN W E KNEN R EN

IJDE

2

N

De allerlaatste (nieuwe) Tesla’s Model S met 4% bijtelling. Wij hebben de állerlaatste nieuwe Tesla’s met het gunstige bijtellingstarief van 4%. Dat betekent dat je elke maand tot wel honderden euro’s bespaart. Er zijn diverse configuraties mogelijk en allemaal met een comfortabele actieradius. En bestel nu...

leaseplan.nl/tesla

dan rijd je over twee weken al je nieuwe Tesla. Meer weten? Kijk voor meer informatie en het actuele aanbod op leaseplan.nl/tesla.


Ondernemen doe je dag en nacht. Daarom wil je niet bezig zijn met je banden. Met 4-seizoenenbanden hoef je niet te wisselen en rijd je toch veilig. Dat bespaart tijd en geld. Kun jij weer verder met ondernemen. Vraag bij ons naar de mogelijkheden!

PROFILE WILLEMS Amsterdam, Isarweg 2 T 020 5062233 www.profile.nl/amsterdam

Banden en onderhoud