Octogon 2021/172

Page 1

ELKÉSZÜLT A MAGYAR ZENE HÁZA

Atmoszféra, levegő és fény

EGY PISMÁNYI REJTŐZKÖDŐ

Házak párbeszéde

CSAK CSEND LEGYEN ÉS FÉNY

Műteremház Tahitótfalun

EGY RÉGI-ÚJ YBL-ÉPÜLET A VÁR OLDALÁBAN

www.octogon.hu 2021 | 8. szám 1950 Ft Előfizetőknek: 1460 Ft

9771418522002 210 0 0 8

LA PUNK TÁ MOGATÓJA A Z:

A Lónyay–Hatvany villa

NE M ZETI KU LTU R Á L I S A L A P


PORLASZTOTT ÉPÍTÉSZET

JOSEPH PULITZER-EMLÉKDÍJ 2013 KIADJA

PUBLISHER

©

PUBLISHING KFT.

A SZERKESZTŐSÉG CÍME ADDRESS OF THE EDITORIAL OFFICE 1037 Budapest, Folyondár utca 26. LEVELEZÉSI, SZÁMLÁZÁSI CÍM CORRESPONDENCE ADDRESS, INVOICE 1025 Budapest, Szépvölgyi út 146. +3630 510 8888 | info@octogon.hu LAPIGAZGATÓ

EXECUTIVE DIRECTOR

Bucsay Orsolya orsolya.bucsay@octogon.hu SZERKESZTŐSÉG

Mikor veszítette el az építészet a kapcsolatát az anyaggal? Mostanában találkoztam a gondolattal, hogy vaporizált kultúrában, társadalomban, gazdaságban élünk, ahol a technológiaipari-forradalom hatására a materiális, testi entitások elveszítették eredeti fizikai jellemzőiket, végeredményben adattá, információvá, légnemű, páraszerű valamivé váltak. Mielőtt agyonnyomna minket ennek a gondolatnak a trivialitása – hiszen mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy testünk és élményeink fizikai attribútumait kiszerveztük a Facebookra, Instára; a kulturális termékek NFT-ként (non-fungible token) jelennek meg; COVID idején digitális csatornákon kapcsolódnak össze digitális énjeink, tudásunk, gondolataink, munkánk; tudjuk, hogy a világ legnagyobb szállásadójának (AirBNB) egyetlen hotelszobája sincs; a tíz legértékesebb tőzsdei cég fele nem állít elő semmi fizikai létezőt (Google, Microsoft, Amazon, Facebook stb.); nem használunk készpénzt; a tőzsdei papírok és a tőke bármiféle fizikai fedezete erősen kérdéses; a világ legnagyobb taxiscégének (Uber) egyetlen autója sincs; világos számunkra, hogy „felhőkben” tároljuk a tudásunkat és adatainkat (tekintsünk most el a fizikailag létező szerverektől); a világ legmagasabb árfolyamú valutája (Bitcoin) egy blockchain elnevezésű kódolt adatfolyam; szerelmi életünk tinderizálódik, sms-ben, Messengeren leszünk szerelmesek és szakítunk stb. –, tágítsuk egy kicsit a horizontunkat. Gondolok itt arra a vélekedésre, miszerint az előző ipari forradalom hajtóereje is egy vaporizált dolog volt, nevezetesen a gőz, illetve arra a posztmodern utáni, kísértetek járta kulturális létállapotra, amit Derrida dekonstrukciója nyomán hantológiának (hauntology), Mark Fisher után kapitalista realizmusnak („piacsztálinizmusnak”) nevezhetnénk. Mikor veszítette el az építészet a kapcsolatát az anyaggal? Mikor váltotta fel a skiccpauszt az Excel táblázat, vált hegemónná a transzparencia, a térfétis, az eldobhatóság, a TÜZÉP-konzumidiotizmus, elbutulás? A Magvető jelentette meg Houellebecq Intervenciók 2020 című esszékötetét: „Az építészet mint a helyváltoztatás gyorsító vektora. (…) A kortárs építészet funkcionális építészet; hiszen az azt érintő esztétikai kérdéseket már jó ideje gyökerestül kipusztították azzal a felkiáltással, hogy »ami funkcionális, az feltétlenül szép is«. Meglepő állásfoglalás, amelynek állandóan ellentmond a természet látványa. (…) Polcrendszert építeni. – A kortárs építészet tehát igen egyszerű célkitűzést hordoz magában, amelyet a következőképpen lehetne összefoglalni: megépíteni a társadalmi hipermarket polcrendszereit. Ezt egyrészt úgy sikerült megvalósítania, hogy hűségesen ragaszkodik a rekeszes állványok esztétikájához, másrészt úgy, hogy kizárólag alig szemcsés vagy egyáltalán nem szemcsés anyagokat (fém, üveg, műanyagok) alkalmaz.” (A zűrzavar megközelítései, in. Intervenciók 2020, 12–37.) A hiperesztétizáltként megfogalmazott, a designifikáció mechanizmusaiba, az artisztikus kapitalizmusba (capitalisme artiste – Gilles Lipovetsky, Jean Serroy), a designkapitalizmus rendszerébe szolgaian illeszkedő vaporizálódó, immateriális építészet helyett az anyag valóságát kell visszaszerezni. Mostani lapszámunk tartalmában érezni vélek egyfajta törekvést arra nézvést, ami az építészet anyagszerűségének visszaszerzésére tett kísérletekben összegezhető. Nyomtatott – bizonyos gyártási anomáliák miatt egyre nehezebben beszerezhető, ám továbbra is valóságos fizikai matérián – papíron megjelenő magazinunk anyagszerű valóssággá próbálja tenni mindazt, ami mostanság egyre inkább hajlamos párássá, konzumfogalmivá, üressé, anyagtalanná válni. Több valóságot! Martinkó József

EDITORIAL OFFICE

FŐSZERKESZTŐ

EDITOR-IN-CHIEF

Martinkó József jozsef.martinko@octogon.hu VEZETŐ SZERKESZTŐ

SENIOR EDITOR

Szira Péter peter.szira@octogon.hu ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ

FOUNDING EDITOR

Bojár Iván András (1998-tól 2015-ig) OCTOGON ONLINE FŐSZERKESZTŐ EDITOR-IN-CHIEF OF OCTOGON ONLINE Ujlaky-Gazdag István istvan.ujlaky@octogon.hu ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAK

CORRESPONDENTS

Kovács Péter, Szépvölgyi Viktória, Torma Tamás, Vadas József KÜLFÖLDI LEVELEZŐK FOREIGN CORRESPONDENTS Cser Brigitta (Barcelona) Kay Szakall von Losoncz (Basel) Matúz Melinda (Hollandia) MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZERVEZŐ MEDIA AND COMMUNICATION ORGANIZER Bencsik Klára MÉDIATANÁCSADÓ

MEDIA CONSULTANT

Várszegi Csilla csilla.varszegi@octogon.hu Kun Mária maria.kun@octogon.hu Toperczer Attila attila.toperczer@octogon.hu GRAFIKAI TERVEZÉS

GRAPHIC DESIGN

Borsa Aliz aliz.borsa@octogon.hu LOGÓTERV

LOGO DESIGN

Sólymos Ágnes Eszter NYOMDAI MUNKA

PRINTED BY

Pauker Holding Kft. 1047 Budapest, Baross utca 11–15. +361 272 22 90 | www.pauker.hu A nyomás LED-UV ofszet technológiával készült. TERJESZTÉS

DISTRIBUTED BY

Magyarország: Lapker Rt. Románia, Szerbia, Szlovákia: Color Interpress Kft. ORSZÁGOS KÖNYVTERJESZTŐ HÁLÓZATOK ÉS ALTERNATÍV TERJESZTŐHELYEK (LD. 5. OLDAL) A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget. Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult observer.hu A BORÍTÓN

ON THE COVER

A Magyar Zene Háza Bujnovszky Tamás felvételén 2021 kora telén A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget. Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult observer.hu

2021/8 www.octogon.hu

6


Yanep lust fotója a tahitótfalui műteremházban

TAR TA LOM

VILLA 16 | sz.: Molnár Szilvia f.: Danyi Balázs Az idő urai Brennbergbányai családi ház Hory Gergely, Major Zoltán, Müllner Péter (Partizan Architecture) 24 | sz.: Markó Barbara f.: Yanep Lust Csak csend legyen és fény Műteremház, Tahitótfalu Máté Tamás, Vass-Eysen Áron (BIVAK) 36 | sz.: Hack Orsolya f.: Bujnovszky Tamás Visszafogott elegancia, maximális kényelem Hivalkodástól mentes luxus családiház a Svábhegyen Bényei István, Halmos Sarolta (DIIM) 46 | sz.: Kronavetter Zsófia DLA, f.: Danyi Balázs Egy pismányi rejtőzködő Házak párbeszéde Valkai Csaba DLA 58 | sz.: Martinkó József és Pém Ildikó f.: Bujnovszky Tamás Térben és időben A Várban újjáépült Lónyay–Hatvany villa Bordás Péter (BORD Építész Stúdió)

BUDAPEST 74 | sz.: Bán Dávid f.: B ujnovszky Tamás és Palkó György (drón) A ház mint lombkoronatest A Magyar Zene Háza fő építőanyagai: atmoszféra, levegő és fény Sou Fujimoto (Sou Fujimoto Architects Inc.), magyar építész partner: Varga Bence (M-Teampannon) KKK 114 | sz.: Fáy Miklós Erdőtől a fát Szegő György: M űleírás – válogatott művészeti, építészeti írások BUDAPEST 116 | sz.: Götz Eszter, f.: Bujnovszky Tamás Szárnyra kapva Átkelés egy külön világba Keller Ferenc, Láris Barnabás (Modulárt) ITTHON 124 | sz.: Torma Tamás f.: Török Tamás 3 in 1 Egy közlekedési csomópont intermodalitása Hajnal Zsolt, Kendelényi Péter (Hajnal Építésziroda)

KÉPESSZÉ 132 | sz.: Urai Dorottya Menj ki bent! Menj ki bent! Herbert Anikó Otthonka című kollázssorozata DESIGN LOKÁTOR 140 | sz.: Szira Péter f.: Bujnovszky Tamás Babaház A változó veszprémi Óváros apró csodái Berecz Tamás DLA, Katók Edit 144 | sz.: Molnár Ágnes f.: O liver Jiszda, Monika Nguyen A hely szelleme Hotel Motto, Wienn Arkan Zeytinoglu, Ariana Grüll (Arkan Zeytinoglu Architects) 154 | sz.: Vakli Tünde f.: Jaksa Bálint Az irodatervezés magasiskolája Új irodaházba költözött az Oracle Corporation Láncos Áron, Szeberényi Zsuzsanna (MLS Stúdió) és Kiss Réka 160 | INDEX

7


16


AZ IDŐ URAI A CSEND OT THONA

Építészet: PARTIZAN ARCHITECTURE  |  HORY GERGELY, MAJOR ZOLTÁN és MÜLLNER PÉTER Szerző: MOLNÁR SZILVIA Építészeti fotó: DANYI BALÁZS 17


20


Ez a ház nem a látványával kér magának figyelmet, hanem megismerve és megértve azzal az előremutató működési modellel, ami alapján létrehozták

21


24


CSAK CSEND LEGYEN ÉS FÉNY M Ű T E R E M H Á Z TA H I T Ó T F A L U N

Az építészek és a megrendelők közti összhangot mutatja, hogy az első vázlatok közt szereplő akvarell majdnem egy az egyben átkerült a valóságba

Építészet: BIVAK  |  MÁTÉ TAMÁS és VASS-EYSEN ÁRON Szerző: MARKÓ BARBARA Építészeti fotó: YANEP LUST 25


32


A műterem üresen kissé sterilnek tűnhet, de a valóságban azonnal megtelik élettel, amint birtokba veszik a gazdái – a képen Újszászi Tünde épp egy új festményen dolgozik

A ház szimbiózisban van a természettel: minden oldalról fák ölelik körbe

33


36


VISSZAFOGOTT ELEGANCIA, MAXIMÁLIS KÉNYELEM

H I VA L K O D Á S T Ó L M E N T E S L U X U S C S A L Á D I H Á Z A S VÁ B H E G Y E N Építészet: DIIM | BÉNYEI ISTVÁN és HALMOS SAROLTA Szerző: HACK ORSOLYA Építészeti fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS 37


EGY PISMÁNYI REJTŐZKÖDŐ

H Á Z A K PÁ R B E S Z É D E Építészet: VALKAI CSABA DLA Szerző: KRONAVETTER ZSÓFIA DLA Építészeti fotó: DANYI BALÁZS

46


Nyáron egy hárs- és egy juharfa árnyékolja a házat, télen pedig átsüt rajta a nap

47


58


TÉRBEN ÉS IDŐBEN A VÁ R B A N Ú J J Á É P Ü LT L Ó N YAY – H AT VA N Y V I L L A

Építészet: BORD ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BORDÁS PÉTER – (2006-tól) Szerző: MARTINKÓ JÓZSEF és PÉM ILDIKÓ Építészeti fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS 59


A HÁZ MINT LOMBKORONATEST

A Z E N E M E L L E T T A Z É P Í T É S Z E T B E I S B E AVAT M I N K E T A M A G YA R Z E N E H Á Z A

74


Építészet: SOU FUJIMOTO SOU FUJIMOTO ARCHITECTS INC. Magyar építész partner: M-TEAMPANNON ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KFT. Felelős tervező: VARGA BENCE Szerző: BÁN DÁVID Építészeti fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS Drónfotó: © LIGET BUDAPEST PALKÓ GYÖRGY 75


76


Hatalmas, szabályos köralakot formáló gombakalap-tető rejti a zene világába bevezetést adó sokszínű tereket

77


90


91


Lorenzo Quinn installációja a 2017. évi Velencei Biennálén Fotó: Szegő György

114


ERDŐTŐL A FÁT Szerző: FÁY MIKLÓS

S Z E G Ő GYÖ R GY: M Ű L E Í R Á S VÁ L O G AT O T T M Ű V É S Z E T I , ÉPÍTÉSZETI ÍRÁSOK, 2 0 0 8  –   2 0 2 0

K

ezdjük az elején, ez általában jó módszer szokott lenni. (Ha én volnék Szegő György, akkor itt most jönne egy kis elmélkedés Szerb Antalról, aki hasonló gondolattal kezdte el a Pendragon-legendát: my way is to begin with the beginning. Mivel a szöveg angolul van, világos, hogy ő is idézi, úgyhogy mindjárt belemehetünk egy másik rövid elmélkedésbe, hogy vajon helyesen jelölte-e meg Szerb Antal a forrást, tényleg mondott-e ilyet Byron, vagy ez csak amolyan színvonalas tévedés, de attól még az idézet Lewis Carrolltól származik.) Mindegy. Maradjunk az Előszónál, hátha abból megérthető az egész probléma.

H

ú, ezt nehéz olvasni. Nem világos pontosan, hogy miért, van benne némi keresettség, szentenciázás, de hát hol szentenciázzon az ember, ha nem az Előszóban. „Máig úgy gondolom, hogy a művészet a harmónia ura.” Akármit jelent is a mondat, nem lesz könnyű ebben a közegben téblábolni olvasóként. „Valahol olvastam, talán le is írtam már…” kezdődik az utolsó előtti bekezdés (még mindig az Előszóban), ami egyfelől nagyon is lovagias beismerés, ezt a gondolatot már olvashattad tőlem, nyájas olvasó, másrészt az olvasót rögtön zavarba is hozza, mert ha olvasta is, nem emlékszik rá. De valószínűbb, hogy nem is olvasta.

A probléma maga nyilván a beavatatlanok problémája. Felnyitjuk a könyvet, belépünk a könyvtáblák közé, és akkor most merre induljunk. Amerre a szerző visz bennünket. Csakhogy a szerző már túlságosan is otthon van a saját világában, nincs ideje azzal foglalkozni, hogy útjelző karókat verjen le nekünk, ha a sarkon jobbra fordulsz, nem tévedsz el. Mit érdekli őt, hogy eltévedünk vagy sem. Nem is foglalkozhat ezzel, hiszen nem könyvet írt, hanem tanulmányokat, kritikát, beszámolót, szinte a véletlen helyezte egymás mellé ezeket az írásokat. Olvasd el, ha érdekel, örülj neki, ha nem érdekel, vagy azt sem tudod, miről van szó, akkor nem tudok rajtad segíteni.

S

zerkesztési kérdés? Nyilván az is, vannak írások, amelyek így és itt nem állják meg a helyüket, elmúlt kiállítások ismertetői, különösebb láttató erő nélkül, még csak azt sem lehet mondani, hogy nemes harc a mulandóság ellen. Legfeljebb a mulandóság mellett, azt bizonyítva, hogy ami elmúlt, az tényleg elmúlt. De ezt körülbelül lehet sejteni, meg a mulandóság maga is tíz esetből kilencszer győz, még ha nem is kap hozzá segítőket.

Nyilván van itt egy másik harc a másik mulandóság ellen, csak hogy a régi írások könyvben is legyenek meg, hiszen ehhez

(Szegő György: Műleírás – válogatott művészeti, építészeti írások 2008 – 2020, MMA Kiadó, 2021, 519 old., 4800 Ft)

szoktunk hozzá, ebben nevelkedtünk: ami kemény táblák közé szorított papírlapokon van, az ércnél maradóbb. Majd kiderül. Ami a beavatatlant illeti, a kezdeti zavart bolyongás nem tart örökké, vagy legalábbis vannak átmeneti megvilágosodások, amikor elönti a gyönyörűség: tényleg semmit sem tudok. De ez nem okoz sem szorongást, sem kétségbeesést, csak vágyat. Pótoljunk. Nem tudom, hol éltem eddig, miféle világban, hogy soha nem voltam még a Salgótarjáni úti neológ temetőben, de nem kötelező hülyén halni meg. Holnap indulok.

N

em azt mondom, hogy Szegő György a legjobb kalauz, de a kedvet épp azzal csinálja, ami a kötet gyengéje lehetne. A túlterhelt aggyal. Hogy erről eszébe jut az, arról amaz, már azt sem lehet követni, hogy éppen kiről beszél, a témájáról vagy a témájáról eszébe jutó emberről, a saját kiindulópontunkra visszatérve: Szerb Antalól, Byrnonról vagy Carrollról, de hát éppen ez a csoda annak, aki az erdő közepén áll: akármerre indul, szépet talál.

S

zokásom a közepén kezdeni, vagy legalábbis újrakezdeni, amikor az ember mégis elveszettnek érzi magát, vághat egy huszárosat, és kereshet valamit, amit legalább ismer. Mondjuk, mondjuk, mondjuk: megvan. Téli utazás a Vígszínházban. Főszereplő Börcsök Enikő, rendezte Zsótér Sándor, díszlet Ambrus Mária. Most végre ott vagyunk, ahol lenni mindig is akartunk, a szakmai kritikánál, építész beszél az építészről, színházi ember a színházi előadásról. Ehhez képest az írás rögtön arról kezd el beszélni, hogy 1981-ben Ambrus Mária is elindult az Architectural Review babaház-építési pályázatán, nemcsak díjazták a házát, de meg is építették, el is árverezték. Még az is benne van, hogy mire fordították az árverésen befolyt összeget. Alig emlékeztet valami az írásban magára az előadásra.

Az az igazság, hogy mindezt valahogy nagyon élvezetesnek látom. Úgy értem, azt mindenki meg tudja írni, hogy milyen volt Börcsök, és vannak olyanok, akik meg tudják fejteni az előadást, a darabot, vagy hogy az egész hogyan kapcsolódik Schubert dalciklusához. Amit Szegő György tud, azt viszont nem tudja senki. Lehet a gondolatot úgy is folytatni, hogy nem is fogja tudni senki. Nehezen olvashatóak az írások, indáznak, kényszeresen el akarnak mondani mindent, ami tudható és nem tudható. De legalább az egész most valahol egyben megvan.

115


116


SZÁRNYRA KAPVA

ÁT K E L É S E G Y K Ü L Ö N V I L Á G B A

Építészet: MODULÁRT KFT. KELLER FERENC és LÁRIS BARNABÁS Szerző: GÖTZ ESZTER Építészeti fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

117


A reprezentatív pavilonépítészet találkozása a funkcionalista 21. századdal. Az új épület nem konkurálni akar a Királyi Váró pavilonjával, hanem kialakításával erősíti annak központi szerepét.

124


3IN1

E G Y K Ö Z L E K E D É S I C S O M Ó P O N T I N T E R M O D A L I TÁ S A

A helyszín Gödöllőn az Állomás tér, ami így nem mond semmit – pontosabban annyit, hogy itt feltehetőleg állomás, vasútállomás van. De nem véletlenül jeleztem, hogy ez így nem mond semmit, pontosabban a mai valóságnál jóval kevesebbet: itt egyszerre van jelen a vasúti múlt, jelen és jövő.

Építészet: HAJNAL ÉPÍTÉSZIRODA KFT. HAJNAL ZSOLT és KENDELÉNYI PÉTER Szerző: TORMA TAMÁS Építészeti fotó: TÖRÖK TAMÁS

125


132


MENJ KI BENT! E L Ő S Z Ó H E R B E R T A N I KÓ OTTHON K A CÍM Ű KO L L Á Z S S O R O Z ATÁ H O Z

S

okaknak közös emberi tapasztalatot hozott magával a világszinten egyre terjedő járvány: lecsökkent tereket és produktivitást, gazdasági problémákat, a megszokottnál jóval lassabb életet, valamint a társas érintkezések néhol teljes hiányát, többeknek az ebből fakadó előnyök szinte teljes elvesztését. Az új „normális” időszakát az első sokk után mindenki máshogy igyekezett átvészelni. Herbert Anikó esetében a szabadság ideiglenes megcsorbulása alkotásra való lehetőséget és inspirációt is hozott, az otthonról történő munka mellett születtek legújabb művei. Egy nő, szobában. A kollázssorozat darabjai az otthon töltött napok megfigyeléseiből és apró élményeiből táplálkoznak: kényszerű egyedüllétből, a belső folyamatok és a közvetlen környezet megfigyeléséből, a párna ráncainak látványából, a fény lomha mozgásából a parkettán, vagy épp a finom papírra írt bevásárlólista betűiből. Herbert képein megjelenő arctalan nőalak – jól felismerhetően a művész alteregója – egyszerre van jelen állandó tereiben, ugyanakkor a képeken vissza-visszatér és hangsúlyosan megjelenik a vágyott, szeretett természeti tér is. Alkotásain a hajukkal foglalatoskodó vagy csendben üldögélő papírvékony nőalakok, akik időnként Ingres fürdő nőire emlékeztetnek – Herbert érzékeny, finom önarcképei. A művész élvezi az elmélyülést otthonában, környezete maga által teremtett menedék. Saját világát, otthonkáját számára kedves tárgyak, virágok, természeti kincsek, könyvek gyűjteménye alkotja – ez személyes kunstkammere. Ez a miniatűr múzeum jelenik meg képein is. Herbert alakja, tárgyai magától értetődően kerültek egymás mellé, összetartoznak – az így kialakított kozmoszban könnyed az átjárás belső tér és a természeti tájak között. Papírkivágásokból, fényképekből, apró tárgyakból összeállított kollázsai szemlélőjét e személyes terekbe vezeti el, miközben valójában lelkébe, gazdag belső univerzumába enged betekintést. Herbert szavaival élve az Otthonka-sorozat „A szabadság redukált megélése: »Menj ki bent!«.”

133

A

Szöveg: U R A I DO ROT T YA Fotó: BÍ RÓ DÁV I D

(A szöveg egy hosszabb változata a prae.hu 2020. június 26-i frissítésekor látott napvilágot.)


140


Építész tervező: BERECZ TAMÁS DLA, KATÓK EDIT Szöveg: SZIRA PÉTER  Építészeti fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

A sarokpozícióban lévő pult köti össze a kontrasztosan elválasztott két funkciót

BABAHÁZ A VÁ LT O Z Ó V E S Z P R É M I Ó VÁ R O S A P R Ó C S O D Á I

H

ogy Veszprém három év múlva milyen sikeresen mutatkozik majd be Európa kulturális fővárosaként, az nagyban függ a működő városi terek megteremtésértől is. Ennek az egyik állomása a szeptemberben megnyílt KUNSZT!, amely dizájnbolt, galéria, közösségi tér és kávézó is egyben. Köszönhetően a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programnak, a város egységesíteni kívánja a belvárosi utcaképet. A program olyan vállalkozások létrejöttét támogatja, amelyek hozzájárulnak a városi terek miliőjének javulásához. Évek óta üresen álló, vagy nem megfelelően kihasznált üzlethelyiségeket igyekeznek olyan funkciókkal megtölteni, amelyek eddig hiányoztak a város palettájáról, és hozzásegítik Veszprémet, hogy európai rangú kulturális-turisztikai célpont legyen. Ennek egyik kitűnő példája a Tóth Andrej képzőművész által megálmodott és megvalósult KUNSZT!, amely a VEB2023 EKF támogatásával jött létre.

A

KUNSZT! galéria és bisztró Veszprém egyik legpatinásabb épületének földszintjén nyílt meg szeptemberben. Az Óváros téren álló Rosenberg-ház 1913-ban készült el, építtetője dr. Rosenberg Jenő, Veszprém egykori tisztifőorvosa. Ganz Lajos és Reiner Dezső az alapító Kós Károly meghatározó befolyása alatt működő „Fiatalok” csoportjának követőiként a magyar népi építészet stílusában tervezték meg

a házat. Az emancipálódott zsidó Rosenberg maga is hitt a – szecesszióval megtámogatott – magyar népi építészet és motívumok identitáserősítő erejében, és ez a meggyőződés akkor még korántsem számított egyedinek. A ház finom arányai, a homlokzat és a portál négyzethálós szerkezete, jellegzetes díszítései, ornamentikái és visszafogott színvilága mind-mind igen nívós tervezői koncepcióról árulkodnak, akár a kor leghíresebb alkotásaival is felvehette volna a versenyt.

A

Katók Edit és Berecz Tamás vezette építész stáb is a legnagyobb tisztelettel közelített ezekhez a hagyományokhoz az átalakítás során. A portál acélkékje, a homlokzat pasztellessárgája, a tető vörösesbarnája, a motívumokkal gazdagon megrakott épület az ablakok közötti ornamentális díszekkel és geometrikus formákkal, valamint a kompozíció arányrendszere köszön vissza a KUNSZT! felújított és feliratokkal kiegészített portáljában és belső tereiben. Ez különösen lényeges szempontként jelent meg tervezési folyamatban, hiszen az Óváros tér egyik meghatározó épületének állapotára a méltatlan jelző illett leginkább. A korábbi bérlő pékséget működtetett a ház földszintjén. Az ablaknyílásokat teljesen elfalazta, a belső tereket kis kuckókra osztotta, de még az állítólag minőségi gépészetet is teljes egészében újra kellett tervezni és cserélni.

141


A HELY SZELLEME– HOTEL MOTTO, WIEN 144


Építész, belsőépítész tervező: ARKAN ZEYTINOGLU, ARIANA GRÜLL – ARKAN ZEYTINOGLU ARCHITECTS Szerző: MOLNÁR ÁGNES  Építészeti fotók: OLIVER JISZDA és MONIKA NGUYEN

A

genius loci, azaz a hely szelleme inspirálta Arkan Zeytinoglu osztrák építészt, amikor megálmodta a bécsi Mariahilfer Strasse, Schadekgasse és Kollergerngasse háromszög által kijelölt, évszázadok óta szállodaként működő, historizáló épület butikhotellé alakítását, az új Hotel MOTTO építészeti programját.

A

Mariahilfer Strasse egyik fontos csomópontjában álló, idén októberben átadott négycsillagos Hotel MOTTO története évszázadokkal korábbra nyúlik vissza. Bár akkor még egy önálló település része volt – Mariahilf négy másik településsel együtt 1850-ben vált Bécs 5., később 6. kerületévé –, az osztrák főváros híres bevásár-

lóutcájának elődje már a középkorban fontos útvonalnak számított, amin az 1660-as években három fogadó is épült. Ezek egyike volt a Hotel MOTTO helyén 1665-ben megnyílt Hotel Zum Goldenen Kreuz. Az épületet az idők során többször átépítették: jelentősebb átalakítása volt az 1872es, ami után Hotel Kummerként nyitott meg újra, és ezen a néven működött egészen a jelenlegi átalakításáig. Az épület karakteres díszítőelemeit, túlméretezett oszlopait és az utcai homlokzaton (Mariahilfer Strasse) megjelenő négy nagyméretű szobrot 1904-es felújítása idején adták hozzá. A reneszánsz és barokk elemeket gótikus és bizánci stílusjegyekkel ötvöző épület tetejét tornyok és kupolák díszítik, homlokzatának eredeti orna-

145


154

AZ IRODATERVEZÉS MAGASISKOLÁJA


Építész ter vező: M L S ST Ú DIÓ és K IS S R É K A Szöveg: VA K L I T Ü N D E  Építészeti fotó: JA KSA BÁL I NT

Az irodaterekben való eligazodást a három területi egység színekkel való megkülönböztetése – púder, pisztácia és türkiz – segíti

Ú J I R O D A H Á Z B A KÖ LT Ö Z Ö T T A Z O R A C L E C O R P O R AT I O N

M

A

agyarország egyik vezető tervezőiroz irodaterek megtervezése során a legdája, az mls Stúdió 1997-es alapítása nagyobb kihívást a megfelelő alaprajzi elóta irodák, munkahelyek belsőépítészerendezés kialakítása jelentette az épület tére fókuszál. E speciális, viszonylag szűk terve- szabálytalan kontúrjában. Kiindulási alapként zési szegmens rendkívül izgalmas kihívásokat és a BudapestOne épülettömegére jellemző, hulállandó fejlődési lehetőséget hordoz magában lámzó, íves tömegformálást használták fel a az MLS csapata számára. Sikerességüket ezen belső téralakításban. A tervezők a funkcionaa területen mi sem bizonyítja jobban, hogy közel litást maximálisan szem előtt tartva kovácsolnegyed évszázados fennállásuk alatt már szá- tak előnyt az adottságokból; az irodatereket az mos alkalommal nyerték el az Év Irodája díjat épületmagban, valamint a homlokzat mentén vagy meneteltek magabiztosan egészen a dön- elhelyezett kisebb kubusokkal formálták. Mintőig. A stúdió idén a frissen elkészült Oracle iro- dennek eredményeként az újonnan létrejött da projekttel készül nevezni a rangos szakmai irodát a különleges formavilágú épületegyüttes versenyre. Az adatbázis-kezelő szoftvereket külső megjelenése által inspirált, nagyvonalú forgalmazó kaliforniai cégóriás magyarországi belső terek és izgalmas térkapcsolatok jellemképviseletének új főhadiszállása az Őrmező vá- zik. A recepció és a vendégek fogadására létrosrészben található BudapestOne Irodaházban rehozott külső tárgyaló – biztonsági okokból került kialakításra. A tervezési folyamat minden – az irodarésztől elválasztva került kialakításra. lépését az Oracle vállalati értékeire, továbbá Előszeretettel alkalmaztak olyan megoldásokat, a megrendelői igények meghatározására épí- melyek különböző típusú és létszámú megbetették. Ennek értelmében nagy figyelmet for- szélések helyszíneként funkcionálhatnak, mint dítottak arra, hogy az irodatér jól tükrözze a például a kényelmes, szeparált tárgyalók vagy a cégkultúrát, ugyanakkor az ott dolgozók szem- modern tárgyalóboxok. pontjainak megfelelő, inspiráló munkahelyként is tudjon működni. A világ legnagyobb üzleti szoftbelsőépítészeti karaktert összességében vermegoldásokat kínáló cégeként az Oracle fő a nyers hatású felületek, a markáns texcélkitűzése, hogy szolgáltatásaival agilitást, rutúrák, a pasztell színvilág és a koherens galmasságot és nagyobb mozgásteret biztosít- grafikai arculat határozzák meg. Fontos szemson ügyfelei részére. A MádiLáncos tervezőcsa- pont volt, hogy a belsőépítészeti és design-megpata is e hívószavak mentén tervezte meg az új oldásokban finoman visszaköszönjenek az Oraközponti irodát, összesen mintegy 4000 négy- cle arculati elemei. A vállalat úgynevezett Redzetméteren, ahol jelenleg 400 fő dolgozik. wood Design koncepcióját alapul véve az or-

A

155


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.