Bokkatalogen 2020-2021

Page 1

BOKKATALOG Norsk Bokforlag

www.norskbokforlag.no

2020-2021


I N S P I R A S J O N, B Ø N N, T R O S O P P L Æ R I N G George R. Knight

Alejandro Bullón

Endetids­begivenheter

Alle engasjert

Adventismen har kun ett alvorlig problem: TID. Tid som aldri tar slutt. Tid som fortsetter og fortsetter. I denne boka tar George Knight for seg følgende: – Hvorfor venter Jesus? – Har den siste generasjonen noe å gjøre med denne forsinkelsen? – Hva med 1888-budskapet til A.T. Jones og E.J. Waggoner? – Hva var så spesielt med Questions on Doctrine? – Hvordan har 1950-årene formet adventismens utvikling? Disse spørsmålene er grunnleggende i denne viktige boka.

Initiativet til Alle Engasjert følger Jesu befaling til hver enkelt av oss om å ”Gå ut i all verden...”

NY!

NY!

Denne boka presenter enkle, men praktiske måter vi alle kan være Guds tjenere, om det så gjelder på den andre siden av kloden eller på den andre siden av gata hvor vi bor. Bli med pastor Alejandro Bullón i hans oppfordring til oss om å engasjere oss helhjertet i denne globale bevegelsen, som vil føre til Jesu snare komme.

Kr 249

Kr 249

HEFTET • ISBN: 978-82-7007-493-8 145 SIDER • VARENR: 3506

HEFTET • ISBN 978-82-7007-492-1 149 SIDER • VARENR. 3504

Ellen G. White

Terje Solbakken

Zuzai Hizoke

Martin Weber

Slektenes håp

Guds allmakt eller avmakt

Hold forbindelsen

Gud var der

Noen har et velfungerende bønneliv, mens andre har det litt av og på. Forfatteren er fra Papua New Guinea og gir eksempler fra en litt mer eksotisk setting enn vår, men de fleste av oss vil kjenne seg igjen. Hans slagord er: mer bønn, mer kraft. Boken kan hjelpe deg til holde forbindelsen ved like.

I denne boken blir vi med på en rekke oppdrag de årene forfatteren var politiprest i USA. Det er heftige beretninger. Men poenget er ikke elendigheten. Gud var der. Og han bringer håp til alle. Dette er primært en bok om hvordan Gud møter oss. Vi er alle syndere og trenger Guds nåde.

Kr 199

Kr 226

Boken er blitt en klassiker for alle som ønsker å vite noe om Jesus. Hvem var han? Hva gjorde han? Hva gjør han i dag? Ellen G. Whites Desire of Ages ble første gang utgitt i 1898. Siden den gang er den blitt utgitt på nær alle verdens språk. Vi har gleden av å utgi boken i ny språkdrakt.

I dag har den nyere ateismen vind i seilene, bare i konkurranse med ytterliggående religiøs fundamentalisme. Forfatteren drøfter ateistens argumenter i møte med troende, gir et hovedbilde av «Mannen fra Nasaret», og spør om oppstandelsen er sannhet eller bløff.

Kr 99

Kr 226

HEFTET • ISBN: 978-82-7007-469-3

HEFTET • ISBN: 978-82-7007-475-4

732 SIDER • VARENR: 3589

98 SIDER • VARENR: 3487

2

HEFTET • ISBN: 978-82-7007-473-0

HEFTET • ISBN: 978-82-7007-486-0

114 SIDER • VARENR: 3488

150 SIDER • VARENR: 3500

Ordretelefon 32 16 15 60


I N S P I R A S J O N, B Ø N N, T R O S O P P L Æ R I N G Line Nielsen

Derek J. Morris

Sannheten setter deg fri

Den radikale bønnen Jesus utfordrer alle sine tilhengere til å be en radikal bønn. Radikal bønn skaper radikal forandring.

Line Nielsen utfolder i denne boken både hvilken innflytelse løgnen har for en rekke bibelske personen, men også hvordan den former oss. Men Gud arbeider for å sette oss fri til et liv med fred, glede og mening. Når Jesus er sentrum i vårt liv, blir vi løst fra løgnens bedrag.

Kr 118 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-363-4 94 SIDER • VARENR: 3414

Derek J. Morris

Radikal beskyttelse Satan og hans engler er fremdeles virksomme på jorden. Derfor er det så tvingende nødvendig å velge den radikale beskyttelsen som bare Gud kan gi oss.

Kr 226 HEFTET • ISBN: 978-82-7007-484-6 236 SIDER • VARENR: 3492

Kr 118 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-382-5 97 SIDER • VARENR: 3421

Joe L. Wheeler

Bryan Ball

Bønnesvar i går og i dag

Kan vi fremdeles tro på Bibelen?

Gud svarer bønn. Forfatteren har samlet en rekke historier om hvordan bønn virker. Noen historier er bare noen få år gamle, mens andre har skjedd for lenge siden. En bok til oppmuntring.

Finner vi arkeologiske bevis for Bibelens historier? Hvem skrev Bibelen, og har kopieringen gjennom århundrene endret noe? Kan vi tro på historien om skapelsen?

Kr 226 Kr 226 HEFTET • ISBN: 978-82-7007-441-9 200 SIDER • VARENR. 3459

HEFTET • ISBN: 978-82-7007-442-6 150 SIDER • VARENR. 3460

Irene Rognlie Størkersen

Kyss fra himmelens Gud Forfatteren har levd seg inn i en del av persongalleriet rundt Jesus og ser de kjente historiene fra deres perspektiv. Med glimrende fortellerkunst tar hun oss med på en vandring med Jesus.

Kr 226 HEFTET • ISBN 978-82-7007-444-0 138 SIDER • VARENR. 3461

E-post ordre@norskbokforlag.no / Nettbutikk www.norbok.no

Kenneth Bergland

Når du kommer Er det vesentligste i livet tilgjengelig for meg? Er jeg kastet ut i en verden uten de nødvendige forbindelser for å leve et meningsfullt liv? Hvordan skal jeg finne retningen i den korte vandringen før døden innhenter meg? Om det er en Gud, er Han for all tid hensatt til det ukjente, oppsatt på for evig å forbli skjult?

Kr 248 HEFTET • ISBN 978-82-7007-401-3 666 SIDER • VARENR. 3430

3


I N S P I R A S J O N, B Ø N N, T R O S O P P L Æ R I N G

Ruthie Jacobsen

Nathan Brown

Lynkurs i brobygging Hvorfor jeg prøver Hvordan vi kan dele vår tro å tro med dem vi treffer i hverdagen? Det handler om å være et medmenneske ispedd en god porsjon gavmildhet, omsorg og fantasi.

Kr 148 HEFTET • ISBN: 978-82-7007-385-6 85 SIDER • VARENR: 3424

Forfatteren deler noe av det som har hjulpet ham til å forstå hvorfor det er verdifullt å forsøke seg på tro til tross for alle utfordringer og skuffelser.

Kr 198 HEFTET • ISBN: 978-82-7007-438-9 101 SIDER • VARENR. 3458

Donald B. Kraybill

Erwin W. Lutzer

Det omvendte gudsriket

Når urett rammer deg Har noen fortalt løgner om deg, brutt sine løfter eller avslørt en fortrolig hemmelighet? Hva kan man gjøre hvis det ikke er mulig å oppnå rettferdighet i vårt liv i dag?

Når Jesus demonstrerer det nye gudsrikets etikk og verdigrunnlag, blir det meste snudd på hodet.

Kr 248

Kr 199

HEFTET • ISBN 978-82-7007-396-2 277 SIDER • VARENR. 3427

HEFTET • ISBN: 978-82-7007-421-1 158 SIDER • VARENR. 3439

Det kjærligste steDet i byen

– Bare forfattere som elsker menigheten og kirken kunne ha skrevet en slik vakker lignelse. Budskapet traff meg midt i blinken. Men historien ble også en velsignelse for meg da jeg oppdaget Guds plan for alle menigheter og kirkesamfunn. Noen få ganger rant tårene, og hjertet ble fylt med glede i det jeg så hvordan den nye menigheten delte Jesu kjærlighet. Charles Jones – I denne boka viser forfatterne oss hvordan kjærlighet kan og må endre menigheten. Dette er en historie som alle menighetsmedlemmer bare må lese. Men enda viktigere er det at dette er noe alle kristne og menigheter må gjøre, dersom de vil følge i Jesu fotspor. Marjorie Dorr – Denne lignelsen rører ved det ømmeste punktet i det menneskelige hjertet: vår dype lengsel etter et fellesskap som er fylt med vennlighet og nåde. Med et solid fotfeste i Bibelen har forfatterne skrevet en utfordrende historie som vil lede deg og din forsamling tilbake til den første kjærligheten. Les boka. Slipp fram tårene og gleden og gjør deg selv tilgjengelig for et samarbeid med Gud. Ken Jennings og John Stahl-Wert

norsk bokforlag as

Ken Blanchard & Phil Hodges

Y

Y Ken Blanchard & Phil Hodges

En nærhet til virkeligheten og et solid bibelsk fundament gjør ”Det kjærligste stedet i byen” til en brukervennlig lærebok i positiv forandring. Denne lignelsen fra forfatterne vil utruste og inspirere både menighetsledere og alle andre som ønsker å være med og bygge den menigheten Jesus hadde i tanke – det kjærligste stedet i byen.

Det kjærligste steDet i byen

– Dette er en flott historie. Jesus plasserte hele menighetens eksistensgrunnlag på at medlemmene skulle elske hverandre. Les boka – og sett i gang! John Ortberg

Det kjærligste steDet i byen – en moderne lignelse om menigheten

norsk

Jon L. Dybdahl

Bill Hybels

Den store lengselen

Livets verktøykasse Jeg har en fremtid

Det er en lengsel i oss etter noe som har vært et savn i vårt liv. Denne boken avslører hvordan du virkelig kan møte Gud og ha et nært forhold til ham.

Forfatteren lar deg se hvordan du kan omsette Guds visdom i handling slik at både du selv, din familie og ditt vennskap kan forvandles. En bok om Ordspråkenes bok.

Det er en ting som er helt sikkert: vi skal alle dø. Men Jesus har en bærekraftig fremtid. Reinder Bruinsma tar oss med på livets viktigste reise.

Kr 198

Kr 148

Kr 249

HEFTET • ISBN: 978-82-7007-361-0 168 SIDER • VARENR: 3413

HEFTET • ISBN 978-82-7007-276-7 238 SIDER • VARENR. 3314

HEFTET • ISBN: 978-82-7007-487-7

4

Reinder Bruinsma

185 SIDER • VARENR: 3501

bokforlag

as

Blanchard & Hodges

Det kjærligste stedet i byen I denne lignelsen viser forfatterne oss hvordan vi kan starte på den reisen som kan forvan­dle menigheten til det kjærligste stedet i byen.

Kr 178 HEFTET • ISBN 978-82-7007-362-7 144 SIDER • VARENR. 3405

Ordretelefon 32 16 15 60


I N S P I R A S J O N, B Ø N N, T R O S O P P L Æ R I N G Paul Birch Pedersen/Norsk Bibelinstitutt

Daniels bok – for vår tid I Daniels bok finnes fascinerende perspektiver på Guds nærvær i historien, slående profetier og avsløringer om hvordan Guds motstandere arbeider. Den gir også nøkler til profetier som dukker opp i Bibelens siste bok.

NY!

Boken er utarbeidet i samarbeid med Norsk Bibelinstitutt, som tilbyr materialet som kurs. Den er rikt illustrert med tegninger, bilder og tabeller. Boken kan brukes både som oppslagsverk og i studiegrupper.

Daglig brød

Kr 248

(105 x 149 mm)

Boken er forfattet av den tyske teologen Siegfried Wittwer og utarbeidet i samarbeid med Norsk Bibelinstitutt, som tilbyr materialet som kurs. Den er rikt illustrert med tegninger, bilder og tabeller. Boken kan brukes både som oppslagsverk og i studiegrupper.

Dette heftet er satt sammen for å øke interessen for, og kunnskapen om Bibelen. Her finner du en bibeltekst for hver dag, flere bibelleseplaner, bibelstudier, bibelfakta, tekstoversikter ordnet etter tema, emner og behov, og mye mer som kan berike din bibellesning. Heftet er årsnøytralt, så ta vare på det, og bruk det år etter år.

Kr 248

Kr 35

HEFTET A4 • ISBN: 978-82-7007-494-5 CA. 150 SIDER • VARENR. 3509

Siegfried Wittwer/Norsk Bibelinstitutt

Johannes Åpenbaring – for vår tid

HEFTET A4 • ISBN: 978-82-7007-414-3 199 SIDER • VARENR. 3448

ISBN 978-82-7007-496-9 VARENR 1016

Ove S. Berntsen

Ove S. Berntsen

Ove S. Berntsen

Drømmen og dagen

Resten av regnbuen

En halvferdig himmel

Illustrert av Gunnhild Hansen

Illustrert av Gunnhild Hansen

Boken består av småstykker som ser sannheten, godheten og skjønnheten fra varierte synsvinkler. Illustrert av forfatterens søster, Gunnhild Hansen.

Forfatteren skildrer en nåde som naturen aldri har forklart, men som mennesker har erfart. Tekstene er illustrert av akvareller med en var stemning og stor formidlingskraft.

Illustrert av Gunnhild Hansen og Jannie Hansen Tanker om Gud i evigheten, Gud i tiden og Gud i øyeblikket. I likhet med de to foregående bøkene er denne rikt illustrert med flotte fargebilder.

Kr 199 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-343-6 191 SIDER • VARENR. 3369

Kr 199

Kr 199

INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-313-9 175 SIDER • VARENR. 3368

INNBUNDET • ISBN: 978-82-7007-424-2 191 SIDER • VARENR. 3447

PAKKEPRIS

Kjøp alle tre for kr 450 VAR ENR. 3367

E-post ordre@norskbokforlag.no / Nettbutikk www.norbok.no

5


I N S P I R A S J O N, B Ø N N, T R O S O P P L Æ R I N G

Ellen G. White

Ellen G. White

Ellen G. White

Herren har vist meg

Ord som lever

Mot historiens klimaks Tro og gjerninger

En gripende og tankevekkende beskrivelse av en ”moderne” profets første syner og erfaringer med Gud.

Sjelden har Jesu lignelser blitt mer levende fremstilt. Ellen G. White viser et inngående kjennskap til Bibelens og historiens Jesus Kristus.

En fantastisk bok skrevet for over 100 år siden. Historien om Skaperens plan for å redde vår planet.

Kr 168 HEFTET • ISBN: 978-82-7007-316-0 274 SIDER • VARENR: 3371

Ellen G. White

Kr 99 Kr 168 HEFTET • ISBN 978-82-7007-301-6 312 SIDER • VARENR. 3352

HEFTET • ISBN 978-82-7007-136-4 590 SIDER • VARENR. 2252

Kr 178

Kr 198 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-122-7 404 SIDER • VARENR. 2251

Ellen G.White

Ellen G. White

Alfa og Omega

Veien til Kristus

Fra skapelsen til vår tid ser forfatteren en kamp mellom Gud og djevelen. Mange vanskelige spørsmål om liv og død blir besvart gjennom dette praktverket. 8 bind.

Kr 2290

Boken ble skrevet for over hundre år siden. Til tross for alderen har denne boken aldri tapt seg i verdi eller innhold. Boken er en spennende reise som aldri tar slutt – en reise sammen med bokens hovedperson, Jesus Kristus.

INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-145-6 3132 SIDER • VARENR. 2500

Kr 150

Frelse er ved tro alene, men troen er aldri alene. Boken skildrer en nådig Gud som omfavner hver syndig og sliten sjel som aksepterer hans tilbud om rettferdiggjørelse ved tro alene.

HEFTET • ISBN: 978-82-7007-380-1 109 SIDER • VARENR: 3419

ISBN 978-82-7007-061-9 • 269 SIDER INNBUNDET • STOR SKRIFT • VARENR. 2407

Kr 49 ISBN 978-82-7007-408-2 • 127 SIDER HEFTET • ILLUSTRERT • VARENR. 2408

Nytt opplag september 2020

Kjell Helgesen

Da adventismen kom til Norge Historien om troen og iveren de første dansk- og norsk-amerikanske adventistene hadde for å etablere Syvendedags Adventistkirken i Norge.

Kr 298 HEFTET • ISBN: 978-82-7007-420-4 259 SIDER • VARENR. 3444

6

Ordretelefon 32 16 15 60


I N S P I R A S J O N, B Ø N N, T R O S O P P L Æ R I N G

Ellen G. White

George R. Knight

George Knight

Jerry D. Thomas

Utdanning for livet

Ellen G. White og hennes skrifter

Jakten på identitet

Messias

– Utviklingen av syvendedagsadventismen

Gjennom sitt liv og sin død gjorde Jesus mer enn å reparere de skader som synden har påført oss. Ved å bli en av oss, knyttet Jesus seg til menneskene med bånd som aldri vil bli slitt av.

Å innse at Gud er kilden til all visdom, å se mulighetene i alle fysiske, mentale og moralske evner og forberede seg på livet både her og i evigheten – det er sann utdanning.

Kr 148

E. G. White har uten tvil vært den mest innflytelsesrike person i adventistkirkens historie. Hvem var hun, og hvordan kan vi anvende de råd hun har gitt i vår egen verden og hverdag?

Hvordan kom adventistene fram til det de tror på? Forfatteren skildrer de læremessige strømning­ene i adventismens historie.

Kr 248

HEFTET • ISBN 978-82-7007-267-5 167 SIDER • VARENR. 3306

KR 158

Harald Giesebrecht

Tor Tjeransen

Roger J. Morneau

Ærlig talt, Gud!

Luther 500

Utrolige svar på bønn Mirakler i hverdagen

Hvordan forsvarer vi Gud mot innvendingene fra vitenskapen og den skade de troende selv har påført ryktet hans?

Da Martin Luther spikret opp sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg den 31. oktober 1517, ble det begynnelsen på en prosess som forandret hele Europa for alltid.

Guds kraft virker i samarbeid med personer som ber for seg selv og sine kjære. Det er håp.

HEFTET • ISBN 82-7007-224-9 120 SIDER • VARENR. 3240

Kr 226 HEFTET • ISBN: 978-82-7007-456-3 174 SIDER • VARENR: 3473

Kr 199

Kr 198 HEFTET • ISBN 978-82-7007-368-9 200 SIDER • VARENR. 3416

Kr 138 HEFTET • ISBN 978-82-7007-199-9 96 SIDER • VARENR. 2094

INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-399-3 434 SIDER • VARENR. 3429

Helen Lee, redaktør

Vitnesbyrd fra hele verden viser at Bibelens Gud fortsatt åpenbarer sin makt og omsorg gjennom mirakler.

Kr 178 HEFTET • ISBN 978-82-7007-409-9 112 SIDER • VARENR. 3435

HEFTET • ISBN: 978-82-7007-455-6 119 SIDER • VARENR: 3472

E-post ordre@norskbokforlag.no / Nettbutikk www.norbok.no

7


I N S P I R A S J O N, B Ø N N, T R O S O P P L Æ R I N G

20-60 %

Tilbudsbøker – Inspirasjon, bønn, trosopplæring Den neste supermakt

Israel og kirken

Ut av flammene

Mark Finley

Jaques B. Doukhan

Alden Thompson

ISBN 978-82-7007-290-3 239 SIDER • HEFTET VARENR. 3338 FØR KR 168 NÅ KR 98

ISBN 978-82-7007-289-7 123 SIDER • HEFTET VARENR. 3332 FØR KR 138 NÅ KR 98

ISBN 978-82-7007-333-7 224 SIDER • HEFTET VARENR. 3386 FØR KR 178 NÅ KR 98

Den vanskelige balansen

Jeg søkte og fant

Ut i all verden

ISBN 978-82-7007-307-8 140 SIDER • HEFTET VARENR. 3358 FØR KR 148 NÅ KR 98

ISBN 978-82-7007-228-6 244 SIDER • INNBUNDET VARENR. 3252 FØR KR 248 NÅ KR 98

Det store kompromisset

Når ondskapen dør

C. Mervyn Maxwell ISBN 978-82-7007-178-4 318 SIDER • INNBUNDET VARENR. 2383 FØR KR 178 NÅ KR 148

Om bOken Ingen vet alt om hva alkoholen koster samfunnet økonomisk, og hvor mye fysisk og psykisk sykdom, hvor mange ulykker og tragedier den fører med seg. Det lar seg ikke tallfeste, men våre drikkevaner er i alle fall den største årsak til sosiale problemer hos oss – og i andre land som det er naturlig å sammenligne seg med. et forsiktig anslag sier at alkoholen tar 25 ganger flere menneskers liv enn alle illegale rusmidler til sammen. kristenheten er ikke uten skyld i alkoholepidemien, for enda i dag har kirken en spesiell mulighet til å påvirke verdier og moralsk ansvar i samfunnet. De fleste er ikke talsmenn for avhold fra alkohol, men oppmuntrer heller til en moderat omgang med øl og vin. måtehold fører imidlertid ikke sjelden til misbruk. Derfor er det et paradoks at mer enn én prest og biskop karakteriserer vinen som en av Guds gaver til oss. I dette heftet, som er et sammendrag av hans bok Wine in the Bible, utfordrer Samuele bacchiocchi alle som tror at bibelen forsvarer en noenlunde forsiktig bruk av alkohol. etter en grundig gjennomgang av alle tekster om dette spørsmålet, slår han fast at Guds ord entydig går inn for avhold fra sterke drikker. bacchiocchi har mange gode argumenter for sin tolkning av de bibelske tekster. Hans overbevisning er en brannfakkel i kristen alkoholdebatt.

Clifford Goldstein

ISBN 978-82-7007-240-8 161 SIDER • HEFTET VARENR. 3274 FØR KR 138 NÅ KR 98

ISBN: 978-82-7007-238-9 125 SIDER • HEFTET VARENR: 3272 FØR KR 132 NÅ KR 92

Om fOrfatteren Samuele bacchiocchi var den første ikke-katolikk som graduerte med en doktorgrad fra Pontificia Universitá Gregoriana i roma. Han var professor i kirkehistorie ved andrews University i michigan, og også som pensjonist var han aktiv som lærer og forfatter, inntil han døde for et par år siden. Han har skrevet et betydelig antall bøker, noen av dem har solgt i store opplag. bacchiocchi var en allsidig mann, som har talt og forelest om mange temaer under kurser og weekend-seminarer en rekke steder i verden, også i norge.

norsk bokforlag as

Vin i Bibelen Hva sier Bibelen om bruk av alkohol?

norsk

Er du redd for Det gamle testamentets Gud? Alden Thompson

ISBN 978-82-7007-314-6 176 SIDER • HEFTET VARENR. 3370 FØR KR 168 NÅ KR 98

For travelt til ikke å be Bill Hybels ISBN 978-82-7007-188-3 156 SIDER • HEFTET VARENR. 2095 FØR KR 148 NÅ KR 98

Gud bryr seg C. Mervyn Maxwell ISBN 978-82-7007-318-4 320 SIDER • INNBUNDET VARENR. 3388 FØR KR 238 NÅ KR 148

Gå fra borde? Ty Gibson ISBN 82-7007-227-3 107 SIDER • HEFTET VARENR. 3248 FØR KR 132 NÅ KR 48

Hvor går veien? Jan Paulsen ISBN 978-82-7007-377-1 136 SIDER • HEFTET VARENR. 3417 FØR KR 198 NÅ KR 148

8

Vin i Bibelen Samuele Bacchiocchi ISBN 978-82-7007-345-0 78 SIDER • HEFTET VARENR. 3402 FØR KR 98 NÅ KR 78

En forkortet utgave

Samuele Bacchiocchi

Clifford Goldstein

Samuele Bacchiocchi

Vin i Bibelen

Clifford Goldstein

Per W. Næsheim

bokforl ag

as

Ordet er fritt Jan Paulsen ISBN 978-82-7007-397-9 152 SIDER • HEFTET VARENR. 3428 FØR KR 198 NÅ KR 148

Alle mine dager Aksel Hogganvik

Se opp for engler Morneau, Roger J. ISBN 978-82-7007-221-7 191 SIDER • HEFTET VARENR. 3223 FØR KR 158 NÅ KR 98

Sex og Gud Rob Bell ISBN 978-82-7007-331-3 234 SIDER • HEFTET VARENR. 3383 FØR KR 168 NÅ KR 98

Slik ber Kristus Philip G. Samaan ISBN 978-82-7007-346-7 115 SIDER • HEFTET VARENR. 3404 FØR KR 168 NÅ KR 98

Smittende kjærlighet Kay Kuzma ISBN 978-82-7007-205-7 176 SIDER • HEFTET VARENR. 2099 FØR KR 158 NÅ KR 98

ISBN 978-82-7007-198-2 180 SIDER • INNBUNDET VARENR. 2096 FØR KR 148 NÅ KR 98

Alle mine dager (musikk-cd) VARENR. 8023 • KR 98

Kong Salomos ordspill Aksel Hogganvik ISBN 978-82-7007-332-0 214 SIDER • INNBUNDET VARENR. 3384 FØR KR 248 NÅ KR 148

Kong Saloms ordspill + Alle mine dager INNBUNDET VARENR. 3385 FØR KR 298 NÅ KR 198

Ordretelefon 32 16 15 60


A N DA KT S B Ø K E R / D I V E R S E Line Nielsen

Karen Holford

Elsket av Ham

100 kreative bønneideer for barn

– en andaktsbok «Vårt forhold begynner med at han elsker meg. Når jeg opplever det, forandres jeg innenfra. Glede og fryd fyller sinnet mitt. Jeg blir i stand til å elske.» Line Nielsen gir deg noen kjærlige ord fra Jesus hver dag.

Karen Holford tipser og inspirerer både barn, voksne og eldre til et aktivt bønneliv. Bruker vi idéene vil hverdagen garantert blir mer preget av bønn og velsignelser.

Kr 258

Kr 148

HEFTET • ISBN: 978-82-7007-425-9 365 SIDER • VARENR. 3446

HEFTET • ISBN: 978-82-7007-384-9 180 SIDER • VARENR: 3423

Salmer og sanger – på veien hjem I Salmer og sanger finner du 656 flotte kristne sanger. En fin blanding av nye og mer klassiske sanger.

NOTEBOK

TEKSTBOK

INNBUNDET

INNBUNDET

Størrelse: 175 x 245 mm. Alle sangene er med full notesats, tekst og besifring.

Størrelse: 125 x 185 mm. Alle sangene har melodilinje, tekst og enkel besifring for å kunne brukes til f.eks. gitarspill.

ISBN 978-82-7007-278-1 910 SIDER • VARENR. 3316

Kr 448

ISBN 978-82-7007-292-7 830 SIDER • VARENR. 3317

Kr 298

entstiden. fortelling for hver dag i adv en , der len ska ent adv som Julebøker som kan brukes

Joe L. Wheeler

Jul i våre hjerter 1 Klassiske julefortellinger som vil få deg til å le og gråte om hverandre. Inneholder 25 klassiske og uforglemmelige fortellinger.

Joe L. Wheeler

PAKKEPRIS

Kjøp begge for kr 250 VAR ENR. 3255

Jul i våre hjerter 2 Oppfølgeren til vår bestselger Jul i våre hjerter. 24 nye fortellinger. Ypperlig til høytlesning, koselesning i sofakroken eller på sengekanten, for liten og stor.

Kr 198

Kr 198

INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-204-0 128 SIDER • VARENR. 2097

INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-235-4 141 SIDER • VARENR. 3254

E-post ordre@norskbokforlag.no / Nettbutikk www.norbok.no

9


L I V S E R FA R I N G E R / B I O G R A F I E R

Rolf H. Kvinge

Olav LaBianca

Kari Paulsen

Maksym Krupskyi

– Et liv i tjeneste

Guds ledelse fra Oslo til Amerika

Mot alle odds

Kors for Marija

Olav LaBianca tar oss med på en spennende reise i sitt liv. Hans omvendelse fører til teologiske studier og en mengde erfaringer som pastor. Olavs ambisjon er primært å vise Guds ledelse, men vi får samtidig et rikt innsyn i hans liv, både i Norge og Amerika.

Med sin sedvanlige ærlighet forteller Kari Paulsen en rørende historie om en utholdenhet som kommer av dyp og personlig tro. Denne varme og oppriktige åndelige livserindringen vil bli lest av tusener av troende rundt om i verden, mennesker som forsøker å forstå Guds ledelse i sine egne historier om smerte og nåde.

Vi opplever Sovjettidens grusomheter mot annerledes troende i Ukraina gjennom adventisten Marija. Men historien ender med grip­ ende scener etter at landet ble fritt. Forfatteren drømmer om at tilsvarende historier også skal ende slik denne historien ender.

Kr 199

Kr 199

100 SIDER • VARENR. 3437

Alt for saken

Dette er Rolf H. Kvinge sine memoarer og refleksjoner om et liv i tjeneste for Gud og Adventistkirken. Hans virke spenner over mer enn 60 år med studier og tjeneste som predikant, evangelist og administrator i menigheten.

Kr 226 HEFTET • ISBN: 978-82-7007-474-7 295 SIDER • VARENR: 3490

HEFTET • ISBN: 978-82-7007-412-9 218 SIDER • VARENR. 3438

HEFTET • ISBN 978-82-7007-411-2

HEFTET • ISBN: 978-82-7007-436-5 145 SIDER • VARENR. 3457

25-75 %

Tilbudsbøker – Livserfaringer / biografier Afrika kalte oss

En fars synder

Kormesteren

Kezia og Leif Lind

Marianne Morris

Tore Sognefest

ISBN 978-82-7007-352-8 152 SIDER • HEFTET VARENR. 3397 FØR KR 168 NÅ KR 98

ISBN 978-82-7007-242-2 245 SIDER • HEFTET VARENR. 3278 FØR KR 158 NÅ KR 98

ISBN 978-82-7007-342-9 248 SIDER • INNBUNDET VARENR. 3392 FØR KR 398 NÅ KR 98

Armløs, beinløs, men ikke håpløs

En kvinnes pris

Rettferdighet! Guds vilje for vår verden

Mikael Andersson ISBN 978-82-7007-360-3 266 SIDER • INNBUNDET VARENR. 3407 FØR KR 268 NÅ KR 98

10

Kr 168

Somaly Mam ISBN 978-82-7007-364-1 212 SIDER • HEFTET VARENR. 3409 FØR KR 198 NÅ KR 48

Brev fra en ung mor

Fortsatt i live

Karina Hjelmervik

Mike Stickland

ISBN 978-82-7007-355-9 144 SIDER • INNBUNDET VARENR. 3408 FØR KR 178 NÅ KR 98

ISBN 978-82-7007-225-5 87 SIDER • HEFTET VARENR. 3242 FØR KR 132 NÅ KR 98

Mange forfattere ISBN: 978-82-7007-423-5 124 SIDER • HEFTET VARENR. 3445 FØR KR 148 NÅ KR 98

Ta sjansen Ben Carson ISBN 978-82-7007-330-6 270 SIDER • INNBUNDET VARENR. 3374 FØR KR 238 NÅ KR 98

Ordretelefon 32 16 15 60


BARN

Klar, ferdig, finn – en bokserie av Vanessa Carroll

Kr 99 pr. bok

Klar, ferdig, finn er laget for mindre barn, har sider i kartong og klaffer for små fingre.

Jona & den store fisken NY!

Møt Jesus For mer enn 2000 år siden kom Guds sønn til jorden. Han het Jesus og hadde 12 venner som fulgte ham overalt. Jesus elsket vennene sine og ville gjøre hva som helst for dem. Når du hjelper til med å finne alle tingene på bildene, lærer du samtidig mye fra ham. INNBUNDET • ISBN: 978-82-7007-491-4 13 SIDER • VARENR: 3507

Jona får en viktig oppgave av Gud, men han er først lydig etter en dramatisk storm og et møte med en veldig stor fisk. Han trenger din hjelp til å finne mange ting på sin vei.

David & Goliat David skal hjelpe den israelske hæren. Han har en viktig oppgave. Han trenger hjelp til å finne ting på veien når han forbereder seg på å slåss mot kjempen Goliat. INNBUNDET ISBN: 978-82-7007-461-7 13 SIDER • VARENR: 3482

INNBUNDET ISBN: 978-82-7007-464-8 13 SIDER • VARENR. 3481

Daniel & løvene

Julefortellingen

Noahs ark

Påskefortellingen

Daniel er en av de klokeste menneskene i Babylon. Allikevel er det mange ting han trenger din hjelp til å finne mens han rømmer fra sine onde fiender.

Maria og Josef er på vei til Betlehem. De må skynde seg! Maria venter barnet Jesus, og de trenger din hjelp til å finne mange ting langs veien.

Noah har en viktig jobb. Han skal bygge en kjempebåt som skal fylles med dyr. Men han trenger hjelp med å finne både redskaper og dyr, slik som hammer, høne og pinnsvin. Er du klar til å hjelpe Noah?

Gjør deg klar til å følge Jesus når han rir inn i Jerusalem, spiser sitt siste måltid med vennene sine, eller går i Getsemane-hagen. Hvor fort kan du finne de små tingene han ser?

INNBUNDET ISBN: 978-82-7007-462-4 13 SIDER • VARENR: 3483

INNBUNDET ISBN: 978-82-7007-463-1 13 SIDER • VARENR: 3480

INNBUNDET ISBN: 978-82-7007-449-5 13 SIDER • VARENR: 3468

E-post ordre@norskbokforlag.no / Nettbutikk www.norbok.no

INNBUNDET ISBN: 978-82-7007-448-8 13 SIDER • VARENR: 3469

11


NY!

J. Moore-Mallinos og C. McAleese

Margareth Anker / Ill. Asbjørn Tønnesen

Venner for alltid Venner for alltid er en oppfølger av salgssuksessen Venner hjelper. Boken behandler disse temaer: – Når konkurransen tar overhånd – Konflikter – Et nabolag er mer enn hus – Familien er den beste medisin – Bruk og misbruk av dataspill – Sikkerhet på internett En foreldreveiledning følger etter hvert kapittel.

Sølve Fiskesprett & Olivia Bomullsdott NY!

Hjertebarnet Sølve Fiskesprett faller pladask inn vennskapet med Olivia Bomullsdott i jakten på faretruende flammer. Hun er et bybarn fra London, lubben og klumsete. Gjennom vennskapet med Sølve Fiskesprett lærer hun matvett, blir venn med naturen og utforsker underjordiske bunkere fra krigen.

Kr 199 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-495-2 52 SIDER • VARENR. 3508

Kr 399 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-490-7 192 SIDER • VARENR. 3502

J. Moore-Mallinos og C. McAleese

Venner hjelper Alle trenger litt hjelp iblant. Både det å be om hjelp, å samarbeide med andre for å utføre en jobb, og selv å hjelpe andre, er egenskaper som må læres.

Kr 359 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-439-6 192 SIDER • VARENR. 3464

Bob Hartmann

Skumrings­fortellinger

Margareth Anker / Ill. Asbjørn Tønnesen

Sølve Fiskesprett

I disse fablene og fortellingene fra hele verden møter vi alle slags dyr. Vi oppdager fort hvorfor dyrehistorier er så populære. De handler egentlig om oss mennesker!

Sølve sykler fortere enn nordavinden og svømmer om kapp med fiskene selv om han er et hjertebarn. Naturen er den gøyeste lekeplassen som finnes, synes Sølve. Der kan han være aktiv når ingen ser han, men én dag skjer det noe fryktelig og Sølve må på sykehuset.

Kr 299

Kr 199

INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-391-7 128 SIDER • VARENR. 3425

12

INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-482-2 52 SIDER • VARENR. 3497

Ordretelefon 32 16 15 60


BARN Carole Wilkinson

Venn med naturen Tvillingene Adrian og Jakob stiller mange spørsmål, og mamma gir gode svar. Mange barn er opptatt av å ta vare på naturen. Denne boken tar opp mange av miljø-spørsmålene i tiden.

Aktiv bibel Bibelhistorier og ordgåter, pusleoppgaver, bønner og aktiviteter. Flotte farge­tegninger. Brukes i bilen, hjemme, på skolen eller i kirken.

Kr 349 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-481-5 162 SIDER • VARENR. 3493

A. Cabrera og R. M. Curto

Sunne vaner Fire fortellinger om småttingene, oppdiktede vesener som bor i skogene og er så små som kongler, kaster lys over hvert sitt helse-tema: Renslighet, et sunt kosthold, fysisk aktivitet og alminnelige helseråd.

Kr 299 INNBUNDET • ISBN: 978-82-7007-429-7 144 SIDER • VARENR. 3453

Aktiv bibel 1

For barn ca. 6-12 år. HEFTET • ISBN 978-82-7007-293-4 192 SIDER • VARENR. 3348

Roca, Agarra, Segarra og Garcia

Våre kjæledyr De fleste barn ønsker seg et dyr som de kan leke og kose med. Men det fører også med seg ansvar og plikter. Etter hver avdeling er det forslag til aktiviteter og gode råd fra dyrlegen.

Kr 349 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-403-7 216 SIDER • VARENR. 3432

N. & E. Jiménez

Planet i fare

Aktiv bibel 2

Mest for barn under 7 år. HEFTET • ISBN 978-82-7007-340-5 192 SIDER • VARENR. 3347

Vi lever på en planet som ­står i fare for å bli ødelagt. Derfor må vi behandle planeten vår med forsiktighet og omsorg. Etter hvert emne (luft, energi, vann og søppel) er det fire sider med forslag til aktiviteter.

Kr 299 INNBUNDET • ISBN: 978-82-7007-378-8 144 SIDER • VARENR: 3422

J. Palau og R. M. Curto

La planeten leve! Ginkgo har reist verden rundt. Han har sett store marker og ville elver, men også nedhogde skoger og andre miljø­skader. Det står ikke så bra til med verden. Bli med Ginkgo på en rundreise, og bli litt klokere!

Kr 299

Aktiv bibel 3

Mest for barn over 7 år. HEFTET • ISBN 978-82-7007-341-2 192 SIDER • VARENR. 3349

Kr 169 pr. bok

INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-389-4 144 SIDER • VARENR. 3426

E-post ordre@norskbokforlag.no / Nettbutikk www.norbok.no

13


BARN

Hogne Hogganvik

Onkel Hogne forteller – CD i MP3-format

Puslebibel skapelsen, 6-i-1

Puslebibel Jesu liv, 6-i-1

6-i-1 puslebibel gir en unik mulighet til å lære barna om alt det fantastiske Gud skapte på hver av de 6 dagene, brikke etter brikke, et puslespill av gangen. Og til slutt kan du se hele Skapelsen i ett bilde!

6-i-1 puslebibel gir en unik mulighet til å lære barna om 6 velkjente fortellinger fra de fire evangeliene, brikke etter brikke, et puslespill av gangen. Og til slutt kan du se hele Jesu liv i ett bilde!

Kr 149

Kr 149

MYKT BIND • ISBN: 978-82-7007-466-2 7 SIDER • VARENR: 3485

MYKT BIND • ISBN: 978-82-7007-465-5 7 SIDER • VARENR: 3484

Min puslebibel Denne puslebibelserien forteller alle favoritt-historiene i Bibelen, fra 1. Mosebok til Apostlenes gjerninger. Pusle brikkene sammen og se hvordan historien avdekkes brikke for brikke. Seks historier i hver bok.

Kassettserien Onkel Hogne forteller har for lengst gått over i historien som en av de mest populære barnefortellingsseriene i sitt slag. HELE serien – bestående av 73 fortellinger for barn i alderen 4-10 år – er her samlet på én CD i MP3 lydfilformat. Hogne Hogganvik forteller med en innlevelse som gjør at fortellingene gjerne høres om og om igjen.

Kr 248 MP3-FORMAT 73 FORTELLINGER ISBN 978-82-7007-373-3 VARENR. 8782

Guds utvalgte folk

INNBUNDET • 978-82-7007-325-2 12 SIDER • VARENR. 3378

Gjennom medgang og motgang

INNBUNDET • 978-82-7007-327-6 12 SIDER • VARENR. 3380

Kr 98 pr. bok

Bibelske klistremerkebøker Hver klistremerkebok inneholder 50-60 klistremerker som kan brukes flere ganger. Den utrolige historien om noahs ark VARENR. 3342 | ISBN 978-82-7007-281-1 | 8 SIDER | HEFTET

FØR KR 48, NÅ

Kr 29

Mennesker i det gamle testamente VARENR. 3343 | ISBN 978-82-7007-283-5 | 8 SIDER | HEFTET

FØR KR 48, NÅ

Kr 29

Mennesker i det nye testamente VARENR. 3344 | ISBN 978-82-7007-279-8 | 8 SIDER | HEFTET

FØR KR 48, NÅ

Kr 29

Klistremerkebøker bind 1-3 VARENR. 3340 | 32 SIDER | HEFTET

FØR KR 168, NÅ

14

Kr 75

Ordretelefon 32 16 15 60


BARN OG UNGDOM

FORTELLINGER for barn 4-8 år 7-358-0 ISBN 978-82-700

9 788270 073580

fra andre land

elsker å leke uansett om de er tørste, sultne, mette, fillete, fattige eller rike. det gøy å le, LL SMÅTRO liker å ha uansett om de går på skole eller må arbeide for å overleve. SMÅTROLL har evnen til å glede seg der og da! Barn er barn en gang i livet.

fra andre land Britt-Venke Oldebråten

Norsk Bokforlag AS

Britt-Venke Oldebråten

Småtroll – flotte barnebøker Hver Småtrollbok inneholder ca 25 fortellinger om barnas hverdag. Småtroll har egne meninger og løser problemer på sin måte. Noen ganger skjer det dumme ting, men det går an å ordne opp i det. Småtroll liker ekstra godt at voksne tar seg tid til å lese for dem. Fortellingene er primært for barn fra 4 til 10 år.

Før kr 248 pr. bok Nå kr 199 pr. bok SMÅTROLL 1 • INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-243-9 • 196 SIDER • VARENR. 3244 SMÅTROLL I DESEMBER 5 • INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-275-0 • 215 SIDER • VARENR. 3273 SMÅTROLL PÅ SKATTEJAKT 6 • INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-308-5 • 247 SIDER • VARENR. 3275 SMÅTROLL GIR SEG IKKE 7 • INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-339-9 • 247 SIDER • VARENR. 3297 SMÅTROLL FRA ANDRE LAND 8 • INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-358-0 • 215 SIDER • VARENR. 3300

Loyd Landsverk

Gåtens mysterium Fire ungdommer oppdager et skattekart på skolens loft. Her er det ikke bare jakt etter en skatt, men like mye en jakt etter svar på mange av livets store spørsmål. Denne actionfylte romanen tar opp teamer som kjæresteforhold, alkohol, røyking, tro, menighet, dåp m.v.

Kr 198 HEFTET • ISBN: 978-82-7007-447-1 163 SIDER • VARENR: 3467

Géraldine Elschner

Martin Luther: «Her står jeg» Denne boken er for alle som vil ha kortversjonen av Martin Luthers liv, illustrert med flotte malerier og bilder. Ca. A4-format.

Pris: kr 169 INNBUNDET ISBN: 978-82-7007-450-1 32 SIDER • VARENR: 3462

Seth Pierce Ben Alex

En værekraftig tro

En frelser blir født. En konge dør. En Gud står opp igjen. Dette er fortellingen om Jesus Kristus slik du aldri har hørt den før.

Seth Pierce er villig å dele egne pinligheter da han gikk fra stort barn til ung voksen. Han kan hjelpe deg til å forstå at adventistenes trospunkter ikke dreier seg om å skjønne alt.

Kr 249

Kr 198

Jesus – En tegnet historie

HEFTET • ISBN: 978-82-7007-451-8 • 136 SIDER • VARENR. 3470

E-post ordre@norskbokforlag.no / Nettbutikk www.norbok.no

HEFTET • ISBN 978-82-7007-410-5 162 SIDER • VARENR. 3436

15


BARN OG UNGDOM

25-70 %

Tilbudsbøker – Barn og ungdom Etta B. Degering

Venner for livet, bind 1-5 Her møter du mange av Bibelens kvinner og menn både som barn og voksne, fra Josef og David i Det gamle testamentet til Sakkeus og Jesus i Det nye testamentet. Hver bok inneholder fire fortellinger illustrert med helsides fargebilder. Vi vet at barna elsker å høre disse fortellingene om og om igjen. Derfor har vi også laget bøkene som hørespill på CD. Så kan barna lytte samtidig som de ser på bildene i boka.

Kr 895 VENNER FOR LIVET, BIND 1-5 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-094-7 112 SIDER I HVER BOK • VARENR. 2440

Kr 195 VENNER FOR LIVET, BIND 1-5 LYDBOK (CD) • VARENR. 2447

Deborah

Niloya – Sommer

Margit S. Heppenstall

ISBN: 978-82-7007-431-0

ISBN 978-82-7007-197-5 112 SIDER • INNBUNDET VARENR. 2093 FØR KR 98 NÅ KR 78

100 SIDER • INNBUNDET VARENR. 3455 FØR KR 248 NÅ KR 199

Hesten Tamarindo

På flukt til frihet

JoAnne C. Nowack

Yvonne Davy

ISBN 978-82-7007-249-1 124 SIDER • HEFTET VARENR. 3280 FØR KR 118 NÅ KR 78

ISBN 978-82-7007-183-8 160 SIDER • INNBUNDET VARENR. 2295 FØR KR 148 NÅ KR 48

Hudson Taylor

På skattejakt i naturen

Marlee Alex

Jam es & Priscilla Tucker

ISBN 978-82-7007-186-9 49 SIDER • INNBUNDET VARENR. 2368 FØR KR 75 NÅ KR 48

ISBN 978-82-7007-287-3 374 SIDER • INNBUNDET VARENR. 3320 FØR KR 238 NÅ KR 148

Hva fant prinsessen?

Kr 990

Sally Ann Wright

VENNER FOR LIVET, BIND 1-5 BØKER OG LYDBOK (CD) • VARENR. 2448

ISBN 978-82-7007-271-2 28 SIDER • INNBUNDET VARENR. 3326 FØR KR 68 NÅ KR 48

Hvem bygget arken? Sally Ann Wright ISBN 978-82-7007-272-9 28 SIDER • INNBUNDET VARENR. 3328 FØR KR 68 NÅ KR 48

Klem fra Jesus

Hver dag med Bibelen Rhona Davies INNBUNDET ISBN 978-82-7007-320-7 385 SIDER • VARENR. 3373 FØR KR 249 NÅ KR 169

Godnatthistorier fra Bibelen Karen Williamson INNBUNDET ISBN: 978-82-7007-413-6 160 SIDER • VARENR. 3443 FØR KR 298 NÅ KR 198

Sally Pierson Dillon

Bibelens beste, 10 bind

ISBN 978-82-7007-284-2 199 SIDER • KARTONERT VARENR. 3322 FØR KR 198 NÅ KR 98

Fortellingene fra Bibelen blir gjenfortalt i et lettlest språk. Gjennomillustrert med over 1200 fargebilder. Vakkert og solid innbundet i kunstskinn med gulldekor.

Lea

INNBUNDET ISBN 978-82-7007-085-5 1882 SIDER VARENR. 2040

Lois N. Erickson ISBN 978-82-7007-206-4 152 SIDER • INNBUNDET VARENR. 2098 FØR KR 98 NÅ KR 78

KNALLTILBUD! Før kr 1850

Nå kr 500 (+ full porto ved postforsendelse)

Marit spør: Hvorfor må snille folk dø? Laura Rocke Winn

ISBN 978-82-7007-291-0 215 SIDER • HEFTET VARENR. 3346 FØR KR 138 NÅ KR 98

16

Ordretelefon 32 16 15 60


HELSE

George D. Roger-Pamplona

Frisk i kroppen Her får du alt du trenger å vite om hvordan de forskjellige kroppsdelene og organene virker og hvordan du kan holde deg frisk og i god form. Hovedvekten er på forebyggende helsetiltak og er skrevet for dem som ønsker å ta godt vare på kroppen sin.

Kr 399

Dr. Julian Melgosa

Dr. Julián Melgosa

Frisk til sinns

Oppdag din verdi

– En håndbok i psykisk helse

Alle som ønsker å oppnå sine mål, må ha tro på seg selv. Dårlig selvtillit er den største hindringen for å komme dit man vil. Dr. Julian Melgosa kombinerer faglig dybde med enkle råd for at leseren kan oppdage sin verdi.

Boka gir oss råd og hjelp i hele spekteret av problemer som vi før eller siden står overfor. Forfatteren bruker historier og visdomsord fra Bibelen.

Kr 399 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-335-1 332 SIDER • VARENR. 3390

INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-367-2 336 SIDER • VARENR. 3412

Kr 299 INNBUNDET • ISBN: 978-82-7007-416-7 191 SIDER • VARENR. 3449

20-70 %

Tilbudsbøker – Helse

Nyt livet

Frisk og sunn

Ha det godt lenger

Helse og livsglede

Julián Melgosa

G. D. Pamplona-Roger

Per de Lange

Ellen G. White

ISBN 978-82-7007-404-4 • 339 SIDER INNBUNDET • VARENR. 3431 FØR KR 339 NÅ KR 299

ISBN: 978-82-7007-415-0 • 336 SIDER INNBUNDET • VARENR. 3441 FØR KR 448 NÅ KR 299

ISBN 978-82-7007-220-0 • 320 SIDER INNBUNDET • VARENR. 3236 FØR KR 318 NÅ KR 98

ISBN 978-82-7007-169-2 • 397 SIDER HEFTET • VARENR. 2254 FØR KR 60 NÅ KR 48

E-post ordre@norskbokforlag.no / Nettbutikk www.norbok.no

17


HELSE

Sue Radd

Mat som medisin – kjøkkenveien til et friskere liv Her starter du på et godt og sunt liv • Med disse 150 lekre vegetariske oppskriftene kan du gjøre deg selv og din familie en tjeneste. For med den riktige maten kan du ta opp kampen mot de ernæringsmessige årsakene til våre vanligste kroniske lidelser. • «Sunn mat for enhver anledning» og «Menyer for hele året» hjelper deg å omsette oppskriftene i praksis. • Tilrettelegg kjøkkenet, matskapet, kjøleskapet og fryseren slik at det blir lettere å lage mat og leve godt. • Medisinsk bakgrunnsinformasjon forklarer den nyeste vitenskapelige forskning og oppskriftenes helsegevinster, og du vil kunne velge bedre mat og livsstil – for helsens skyld.

Kr 449 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-479-2 396 SIDER • VARENR. 3498

Bjørn Olav Nordahl

Bjørn Olav Nordahl

Kind of Green

Enda grønnere

Bærekraftig mat som begeistrer

Vegetarisk mat fra øverste hylle

Aldri tidligere har vegetarisk mat vært mer i skuddet. I Kind of Green får du ikke bare 132 varierte, vegetariske oppskrifter. Du får også små øyeblikkshistorier, du får være med på morsomme restaurantbesøk og du får reiseberetninger fra hele kloden. Norsk tekst.

Oppskrifter og fremgangsmåter med levende øyeblikksopplevelser som ledsagere. Dette er en bok med inspirasjon fra hele verden. Plutselig er du på besøk hos en fransk Michelin-kokk, i neste øyeblikk står du utenfor en food-truck i Catania eller er inne i et kråkeslott i Nord-Norge. Her er det nye utfordringer for alle som vil videre langs den grønne veien.

Kr 399 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-432-7 • 320 SIDER • VARENR. 3452

18

Kr 429 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-480-8 • 224 SIDER • VARENR. 3496

Ordretelefon 32 16 15 60


HELSE Jorge D. Roger-Pamplona

Drikk som medisin Helsen vår tar mer og mer skade av den moderne livsstilen. Selv om det er økonomiske ressurser tilgjengelig, står millioner av mennesker i hele verden overfor alvorlige helseproblemer som kunne ha vært unngått. Nettopp derfor er det viktig å ta i bruk den helsebringende kraften som finnes i sunne drikker. Disse drikkene er både velsmakende, de bidrar til kroppens velvære og bekjemper og forebygger mange sykdommer.

Kr 449 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-477-8 • 352 SIDER • VARENR. 3494

Tabitha Muchee

African Healthy Recipes Welcome to the continent of Africa and have a look at various cuisine from various region. Try out tasty recipes from East, North, West, South and Central Africa including favorites like Ugali, Fufu, Chapati, Matoke, Jollof rice, Injera, Plantain, Millet porridge and many more. Engelsk tekst.

Kr 449 INNBUNDET ISBN 978-82-7007-483-9 226 SIDER • VARENR. 3499

Beverley Ramages George D. Pamplona-Roger

Friske oppskrifter Det vi spiser, påvirker helsen vår. Oppskriftene er vegetariske. Rettene styrker helsen, smaker godt og kan nytes i festlig lag. Til hver oppskrift får du også et helsetips.

Kr 379 INNBUNDET ISBN 978-82-7007-322-1 286 SIDER • VARENR. 3333

Juicing for life Å lage juice og smoothies er blitt trendy. Her får du boken som både gir deg velsmakende oppskrifter, god kunnskap om produktene, nyttige hint og flotte bilder. Beverley Ramages gir deg en skikkelig vitamininnsprøyting. Boken utgis samtidig internasjonalt og i Norge. Engelsk tekst.

Kr 299 INNBUNDET ISBN: 978-82-7007-430-3 264 SIDER • VARENR. 3454

E-post ordre@norskbokforlag.no / Nettbutikk www.norbok.no

19


N AT U R

Aleksander Myklebust

Flyktige øyeblikk Visste du at svarte fjær tåler mer enn hvite fjær, at lomvien kan dykke ned til 100 meters dyp, eller at en vandrefalk kan se en ti centimeter stor spurv på 1500 meters hold – mens den stuper? Ved hjelp av prisvinnende bilder fra fuglenes liv og korte, innsiktsfulle tekster, formidler forfatteren kunnskap om fuglenes liv på en lettfattelig og underholdende måte. Dette er boken både for deg som vet, og deg som vil vite mer. Om du ikke er fascinert av fugler før du åpner boken, er det store sjanser for at du vil bli det etter å ha lest den.

Kr 399 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-478-5 265 SIDER • VARENR. 3495

Aleksander Myklebust

Aleksander Myklebust

Dyremøter

Glimt av Norge

Bli med naturfotograf Aleksander Myklebust på jobb. Med glimt i øyet og glødende fortellerglede tar han deg med ut i den norske naturen på leting etter spennende fugler og dyr. Også yngre lesere vil ha stor glede av denne boken.

Med glødende engasjement tar forfatteren deg med på en spennende reise i ord og bilder. Dette er ingen guidebok som viser vei til de selvsagte attraksjonene, men en samling stemningsfulle skildringer fra vårt langstrakte land.

Kr 399

Før kr 448 Nå kr 299

INNBUNDET ISBN: 978-82-7007-445-7 208 SIDER • VARENR. 3463

INNBUNDET ISBN 978-82-7007-405-1 256 SIDER • VARENR. 3433

20

Ordretelefon 32 16 15 60


N AT U R Tom Schandy

Tom Schandy

Dyrene i Afrika

Ville blikk

Naturfotografen har vært mer i Afrika enn de fleste og presenterer i boken rundt 50 afrikanske dyr; flest pattedyr og fugler, men også noen krypdyr. Han tar deg med på en unik rundreise i dyrenes rike og presenterer den ene spennende opplysningen etter den andre. En bok til glede for hele familien!

Den kjente naturfotografen og -forfatteren Tom Schandy har møtt flere ville blikk enn de fleste, og reist over hele verden på jakt etter den ultimate naturopplevelsen, hele tiden med kameraet i beredskap. Alle de unike bildene er ledsaget av korte og innsiktsfulle tekster om dyrenes liv. Se inn i et vilt blikk og bli bergtatt!

Kr 449

Kr 449

INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-459-4 224 SIDER • VARENR 3479

INNBUNDET • ISBN: 978-82-7007-433-4 208 SIDER • VARENR. 3451

Tom Schandy

Tom Schandy

Magiske Afrika

Det ville Sør-Amerika

Bli med naturfotograf Tom Schandy på en magisk reise gjennom Afrika. Han tar deg med til Saharas mektige sanddyner og inviterer til kuhopperseremoni hos hamer-folket i Etiopia. I Zambia møtes vi av ni millioner palmeflygehunder, og i Sør-Afrika blir det nærkontakt med hvithaier og pingviner.

Dette er boka om det ville SørAmerika. Et fantastisk kontinent med regnskoger, sumpmarker og høye fjell. Her lever jaguarer og anakondaslanger. Her svever andeskondorer, og her løper guanakoene. Dette er et praktverk til glede for hele familien. Bilder av høy kvalitet, sammen med korte og informative tekster, gjør denne boka til en nytelse.

Kr 449 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-422-8 232 SIDER • VARENR. 3442

Diverse forfattere

Dyr i fare I alle verdensdeler finner vi et stort antall dyrearter som bare finnes der. Disse naturparadisene står i fare for å miste sitt rike biologiske mangfold. Hovedtruslene er overbefolkning, ødeleggelse av naturen, avskoging og utvidelse av jordbruk, forurensning, uansvarlig og ulovlig jakt, trafikkdød og nå også klimaendringer. Bli med på denne reisen blant truede dyre­arter, slik at vi bedre kan forstå hvordan vi kan stanse denne katastrofale nedgangen i biologisk mangfold.

Før kr 398 Nå kr 199 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-353-5 221 SIDER • VARENR. 3401

Peter Goodfellow

Fugler i Bibelen I denne lesverdige boken presenterer forfatteren alle fuglene som er nevnt i Bibelen. Han relaterer de bibelske tider til dagens fuglekikking i Det hellige land. Han forklarer også budskapet eller symbolikken som ligger bak mange av henvisningene til fugler i Bibelen.

Kr 279 HEFTET • ISBN 978-82-7007-457-0 160 SIDER • VARENR 3478

Før kr 448 Nå kr 299 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-372-6 304 SIDER • VARENR. 3415

E-post ordre@norskbokforlag.no / Nettbutikk www.norbok.no

21


REISE / ENGELSK

TERJE BJERKAS REISEBØKER

Roma rundt En ypperlig guide på turen til «den evige stad», enten du reiser alene eller er med i et reisefølge. Enten du tar en langhelg eller flere ukers opphold i Roma, vil du få en opplevelse for livet.

Kr 329 FLEKSIBIND • ISBN 978-82-7007-266-8 239 SIDER • VARENR. 3259

Greske øyer rundt – revidert utgave De greske øyene er et øyparadis som hvert år oppsøkes av tusener av nordmenn og hundretusener av andre europeere.

Jasmina Trifoni

Places to visit before they disappear Hva kan vi gjøre for å redde verdens kultur- og naturarvsteder? Engelsk tekst.

Kr 429 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-468-6 272 SIDER • VARENR 3477

Elena Bianchi

The World‘s most Beautiful National Parks Bli fasinert og samtidig forstå betydningen av å bevare naturens underverk! Engelsk tekst.

Kr 429 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-443-3 272 SIDER • VARENR. 3466

Kr 349 FLEXIBIND • ISBN: 978-82-7007-434-1 304 SIDER • VARENR. 3456

D. Bowden, N. Hicks, M. Shippen

Egypt rundt

Southeast Asia

Forfatteren tar leseren med seg til alle de stedene og severdighetene han mener er verd et besøk i dette spennende og kulturrike landet. Boka er illustrert med 850 bilder og detaljerte kart som gjør det lett å planlegge reiseruten.

I denne boken får du en flott innføring i historie, kultur og severdigheter. Engelsk tekst.

Kr 429 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-446-4 512 SIDER • VARENR. 3465

Før kr 328 Nå kr 149 FLEKSIBIND • ISBN 978-82-7007-340-5 304 SIDER • VARENR. 3263

Tilbudsbøker – Engelsk

25 %

Jerusalem rundt med Betlehem og Dødehavet Terje Bjerka har tidligere skrevet «Israel rundt» og har lang erfaring som gruppeleder på reiser til Israel. Boken vil være en utmerket ledsager på turer til Israel, samtidig som den inneholder en stor mengde informasjon for enhver som ønsker å vite mer om landet og spesielt byen Jerusalem.

Før kr 248 Nå kr 199 HEFTET • ISBN 978-82-7007-406-8 196 SIDER • VARENR. 3434

22

Peoples of the World Mirella Ferrera

Romantic and Dream Vacations

ISBN 978-82-7007-419-8 320 SIDER • INNBUNDET VARENR. 3440 FØR KR 398 NÅ KR 299

ISBN: 978-82-7007-428-0 272 SIDER • INNBUNDET VARENR. 3450 FØR KR 398 NÅ KR 299

Ordretelefon 32 16 15 60


D I V E R S E / F I LT

Clare Matthews

Lettstelt kjøkkenhage

M. Giacosa og R. Mottadelli

100 fotografier som forandret verden Boken inneholder de 100 mest berømte fotografier fra vår del av historien, blinkskudd som beskriver dramatiske øyeblikk og hendelser som innvarsler en ny tid, da det ikke er mulig å vende om, bilder med en slik sprengkraft at de har talt til samvittigheten og endret kursen i politisk tenkning. Bilder tatt av mange berømte fotografer.

Boken er en komplett veiledning til hvordan du dyrker favorittgrønnsakene enklest mulig. Den er tettpakket med praktiske og lettfattelige råd om alt fra planlegging av hva du skal dyrke og hvilke vekster som egner seg i en samplanting til hvordan du håndterer skadedyr, sykdommer og en gravefri hage.

Kr 399 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-454-9 224 SIDER • VARENR 3474

Kr 399 INNBUNDET • ISBN 978-82-7007-458-7 224 SIDER • VARENR 3476

Vårt store utvalg av FILTMATERIELL kan bestilles enten på vår hjemmeside www.norbok.no eller ved direkte henvendelse til oss.

Kontakt oss gjerne for å få tilsendt filtkatalogen, eller bla i den på vår nettside.

E-post ordre@norskbokforlag.no / Nettbutikk www.norbok.no

23


Norsk Bokforlag selger sine produkter på dørene, gjennom nettbutikken, bokhandlere, en egen bokklubb og ved spesielle arrangementer. Kvalitetsvarer og kundetilfredshet er viktig for oss. Vi har fantastiske produkter til privatkunder og gode pakkeløsninger til institusjoner og bedrifter som ønsker å høyne personalets trivsel på arbeid og privat.

Vi håper denne nye bokkatalogen vil nå ut til mange, og at hver enkelt vil finne litteratur som passer til deres behov og interesser, spesielt når det gjelder livskvalitet og varige verdier.

Med vennlig hilsen

Kjell Aune Leder Norsk Bokforlag

NORSK BOKFORLAG AS

INFORMASJON TIL DEG

Postadresse Postboks 103, 3529 Røyse

• Varer som er på lager, blir sendt med posten i løpet av 1–3 arbeidsdager.

Besøksadresse

• På momsvarer er prisene inklusiv mva.

Vik Senter, Røyseveien 41, 3530 Røyse

• Porto og ekspedisjonsgebyr på kr 55 kommer i tillegg ved bestillinger under kr 400. Gjelder i Norge. Egne takster for utlandet.

Telefon (+47) 32 16 15 60 Nettbutikk www.norbok.no E-postbestilling ordre@norskbokforlag.no Telefon-åpningstider Mandag – torsdag 9.30 – 15.00 Fredag 9.30 – 13.00

• Det tas forbehold om trykkfeil, prisendringer og at et produkt kan bli utsolgt. • I nettbutikken finner du en fyldigere presentasjon av bøkene. Der finner du også flere norske og engelske bøker, bibler og et stort tilbud av filtprodukter (spør etter egen katalog) til bruk i hjemmet, i menigheten, i barnehagen og på skolen. I nettbutikken kan du i tillegg melde deg inn i bokklubben vår og få lavere pris på en lang rekke av bøkene våre.

Norsk Bokforlag www.norskbokforlag.no

Foto: ADAMS / Tor Tjeransen

I 141 år – siden starten i 1879 – har Norsk Bokforlag utgitt litteratur. Ikke bare god litteratur, men den beste! Utgivelsene dekker et vidt spekter: Religion og trosopplæring, helse og livsstil, natur og miljø, biografier, reise og ikke minst litteratur for barn og unge. Målet har hele tiden vært å øke kunnskap, trivsel og velvære. Mange hatt nytte av, og gledet seg over våre produkter. Det er vårt ønske og mål at det vil fortsette slik.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.