Det Norske Magasinet Mars 2021

Page 16

Profil Tekst: Karethe Linaae. Bilder: Vogt Advokatfirma

«Nordmenn er seriøse og ansvarlige klienter. De er veldig opptatt av at ting blir gjort på et lovlig vis, krevende når det gjelder kvalitet og tjenester de vil ha, men også utrolig lojale hvis man gir dem hva de forventer.» - José Luis Rojas Vazquez

16 | Det Norske Magasinet - MARS 2021