Det Norske Magasinet Juli/August 2021

Page 14

Profil Tekst og foto av Karethe Linaae

Jeg blir så glad i disse 60-70-80 åringene som kommer på kursene mine. De blir mine venner. Å undervise er det beste jeg gjør, det og radioen! - Sissel Therese Nielsen

Sissel Therese Nielsen - spansklœrer for livet Hun har undervist skandinaver i spansk i over 40 år og vœrt statsoversetter for overvåkingspolitiet når det er virkelig store saker på gang. I tillegg er hun radiovert og driver sitt eget konsulentfirma i Norge. Det Norske Magasinet besøkte den morsomme språkkunstneren hjemme i Calahonda.

For tidligere elever som har kjære minner fra klassene hennes, og for de som ennå ikke kjenner denne livlige señoraen – møt Sissel Therese Nielsen (55) – en spansklœrer som ingen annen!

Hadde ikke Sissel blitt lærer, kan jeg garantere at hun hadde blitt skuespiller. Bare i løpet av den timen vi sitter og prater, spiller hun en sosietetsdame fra Oslo vest, sin svenske favorittelev og en vaskeekte andalusisk narkohandler fra La Linea i telefonsamtale med sin mor. Sissel plaprer like impulsivt og aksentfritt i vei på norsk som på spansk, så den dagen hun for alvor trekker seg fra yrkeslivet og blir såkalt pensjonist, vil det være nok av roller for henne i norske og spanske såpeoperaer!

En norsk-andalusisk sjel Sissel er født og oppvokst på Carl Berners Plass i Oslo som attpåklatten til en meget fargerik dame. «Jeg hadde en litt spesiell barndom, med en litt

14 | Det Norske Magasinet - JULI/AUGUST 2021

spesiell mor som hadde en masse kjærester og var en veldig Diva», betror Sissel. Hun var ikke mer enn 12 år da hun og moren i 1979 flyttet til Marbella. Et par år senere kjøpte moren leiligheten hvor Sissel faktisk bor i dag.

«Noen ganger gikk jeg på fine privatskoler, andre ganger ikke. Det avhang av hvor mye penger mamma hadde. Så livet var litt sånn opp og ned. I 1981 kjøpte hun også hus i Jimena de la Frontera i Cádiz-provinsen, hvor jeg tilbragte mye av tenårene. Siden vi bodde der fra jeg var 15, fikk jeg en skikkelig andalusisk aksent på spansken min.» Hun skifter momentant til hvordan lokalbefolkningen snakker: «Soy muy andalusa, has visto!» (Jeg er veldig andalusisk, som du kan se!)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.