Nivon - Toorts - Winter - 2022

Page 1

Winter 2022 2023 Nivonhuizen Een family-friendly overzicht Eén groot gezin Oekraïners in het ABK-huis
Nivonis fa m ilie

Eén rood-groene familie

Familie, dat is het thema dat deze Toorts als leidende gedachte heeft. Een mooi en boeiend thema, immers: familie heb je en familie ben je. Dat geldt al vanaf onze geboorte en het geeft aan dat je onderdeel bent van een groter geheel. We kunnen niet zonder en ook al staan we er niet elke dag bij stil, familie geeft ons het houvast van samenzijn en verbondenheid, van ‘erbij horen’ en ‘om elkaar geven’.

Toch beleven we familieverbanden heel verschillend. Zo ken ik mensen die om de haverklap een familiedag of -weekend hebben, die alle verjaardagen vieren en die elkaar door en door kennen en ook steunen als dat nodig is. Het gevoel van een eenheid te vormen is dan sterk. Maar kom je - zoals ik - uit een (nogal stugge) Noord Groningse plattelandsfamilie, dan zie je elkaar - op enkele uitzon deringen na - alleen bij bijzondere omstandigheden, meestal bij trouwen en rouwen. Even goede vrienden verder, daar niet van.

Om familieverbanden te onderhouden is aandacht en inzet nodig. Aandacht bij feestelijke gebeurtenissen als geboorte of verjaar dagen. Maar ook inzet bij moeilijker zaken: wie zorgt er voor de ouder wordende en soms zijn of haar zicht op de werkelijkheid verliezende opa of oma? Denk aan de opmerking in sommige families: ‘wie doet moeder deze kerst’? Die aandacht en inzet gelden ook voor de uit gebreide én gelukkig weer groeiende familie van Nivon. Want dat hoor ik sommige (vooral oudere) leden altijd zeggen: wij zijn binnen Nivon één grote rood-groene familie.

Zoiets schept natuurlijk verbinding, maar tegelijk ook verantwoor delijkheid. Want je familie, die laat je niet vallen, toch? Dat is een gemeenschap, een groter geheel van op elkaar betrokken mensen die in dezelfde idealen geloven. In mijn ogen betekent dit dat we ons met zijn allen moeten inzetten op meer groei en bloei in de vereniging. Want het is belangrijk dat veel - zeker nieuwe - leden zich welkom voelen bij Nivon. Dat ze niet alleen een paar dagen logeren in een van onze mooie huizen of genieten op een kam peerveld, maar dat ze zich uitgenodigd weten om aan de geboden activiteiten in een afdeling mee te doen, deel te nemen aan een reis of een kamp, maar misschien ook wel om actief te worden en zich mee in te zetten om Nivon bloeiend te laten blijven. Onderdeel te worden dus van het samenhangende geheel van de Nivon familie.

Daarbij moet me het volgende van het hart: het gaat niet zo goed met ons vrijwilligersbestand. Die grote groep gelukkig zeer actieve mensen die zich inzetten op allerlei terreinen binnen de vereniging is tanende. We weten dat Nivon alleen maar kan voortbestaan door en met onze vrijwilligers,en dat willen we graag zo houden. Op allerlei plekken in de organisatie vallen momenteel gaten: kijk maar eens naar de vacaturesite van Nivon. Leden van Beheercommissies of technische ondersteuning bij de accommodaties bijvoorbeeld, begeleiders bij onze reizen of markeerders en pad-coördinatoren bij de wandelroutes. Allemaal functies waar we actieve inzet van de leden vragen. Alleen met de inzet van zulke vrijwillige leden kan Nivon haar bestaan rechtvaardigen.

De vreemde tegenstelling dat onze vereniging weliswaar groeit in aantal leden (bijna 26.000 op moment van schrijven van dit voorwoord!), maar dat het aantal actieve vrijwilligers daalt is een schrijnend maatschappelijk probleem dat niet alleen bij Nivon voorkomt. Ook in allerlei andere verenigingen en sociale verban den zie je een toenemende individualisering en een afnemende samenhang, zelfs binnen de hierboven bedoelde familieverbanden.

Er zijn diverse sociologische verklaringen voor te geven, maar ondertussen zitten we bij Nivon wel met de spreekwoordelijke gebakken peren: hoe houden we de vereniging in stand als we niet allemaal bereid zijn onze schouders eronder te zetten?

Daarmee sluit ik dan ook dit voorwoord af: met de oproep aan ons allen om Nivon een groeiende, bloeiende en boeiende vereniging te laten blijven, door inzet en steun te geven aan de bestaande groepen en geledingen die - ook zij op de schouders van hun voor gangers - met verve en vanuit onze idealen Nivon een prachtige familie laten zijn! •

Kort nieuws

JUMP 50 jaar

JUMP bestaat dit jaar 50 jaar. Al vijftig jaar zomerse kinderen- en jongerenkamperen organiseren, dat gaat niet ongemerkt voorbij. Dat wordt gevierd. Als afsluiting van het JUMP-jaar wordt er een grote reünie georganiseerd. Iedereen die ooit mee is gegaan als deelnemer of begeleider is wel kom. Zet 2 en 3 september 2023 alvast in je agenda en houd de site in de gaten voor meer informatie! •

Samen wandelen Wil je graag samen wandelen, maar is er geen plaatselijke wandelgroep van Nivon actief bij jou in de buurt? Je kunt ook terecht bij De Wandelsite of Weekendhike. Vrijwel dagelijks trekken wandelaars eropuit met kleine groepjes, door heel Nederland. Er is elke maand keuze uit zo’n 200 kleinschalige wandeltochten waar je je bij kan aansluiten en een grote variëteit aan leeftijdsgroepen, afstand, tempo en omgeving. •

Column
waarnemend voorzitter Centraal Bestuur
jumpzomerkampen.nl
dewandelsite.nl
2 TOORTS
Inhoud Winter 2022 2023 4 Oekraïense families in ABK-huis 13 Ouder-kindweken Bosbeek 6 De Siesliengs: bijna 4 generaties Nivonners 31 Win! Elke dag naar buiten 15 Zomerreizen en -kampen 29 #NivonnersOpInstagram En verder... 8 Vrijwilliger in de spotlight 9 Nivon 100 jaar 25 Column NivonJong 39 Leg een link 26 Familievriendelijke Nivon-accommodaties Activiteiten 35 December 35 Januari 36 Februari 37 Maart 32 Winterkamperen: tips & tricks TOORTS 3

Oekraïense families komen tot rust in ABK-huis

Sinds april 2022 is het ABK-huis voor een jaar volledig gereserveerd voor een groep Oekraïense vluchtelingen. Hoe vergaat het hen na ruim een half jaar? “Het belangrijkst is natuurlijk dat je veilig bent. Maar ik ga eerlijk zijn: het scheelt wel wáár je veilig bent.”

Op het grasveld voor het Natuurvriendenhuis rennen drie kinderen achter elkaar aan. Eén van hen, een jongetje van een jaar of twee, stopt met spelen als hij mij ziet, zwaait verlegen en brabbelt een groet. Als hij een por krijgt van de lang ste van het stel om verder te spelen, vergeet hij mij direct en holt schaterend weer achter zijn vriendjes aan.

Op het terras voor de ingang zitten een paar oudere dames te praten in het waterige zonnetje. Ze gaan volledig op in hun con versatie en kijken niet op of om als ik naar binnen loop op zoek naar mijn gesprekspartners voor vandaag, Svetlana en Yulia. Zij zijn twee van de ongeveer vijftig Oekraïense vluchtelingen die opgevangen worden in het ABK-huis.

Een groot gezin

Svetlana ontvangt me bij de balie en haalt Yulia op, terwijl ik wacht en de keuken in kijk, waar de grootste bedrijvigheid is vanmorgen. Er wordt gekookt, gekletst en hier en daar eet men alvast zijn ont bijt aan het lange aanrecht, terwijl de ander nog zijn eitje bakt. De sfeer is levendig. Iedereen praat met iedereen en ik krijg de indruk dat niet alleen de eigen kinderen af en toe een waarschuwing of een knuffel krijgen.

“Dat klopt. Alle Oekraïense bewoners van het huis zijn één grote familie geworden,” beaamt Svetlana als we aan de koffie zitten. “We zitten hier met ongeveer tien gezinnen. Tot een half jaar ge leden waren we allemaal vreemden van elkaar. Nu heeft iedereen hetzelfde meegemaakt. En zijn we dankbaar dat we elkaar hebben. Natuurlijk maken we ook wel eens ruzie. We zijn zo’n Italiaans groot gezin dat je wel eens in een pastareclame ziet: we zeggen elkaar de waarheid en praten veel.” Ze lacht, een beetje wrang, om haar eigen vergelijking.

Svetlana is 42 jaar en is zeven maanden geleden met haar twee zonen uit Charkov gevlucht. Ze zaten een maand in een opvang centrum en daarna een maand bij een gastgezin. Sinds vijf maanden zit ze in het ABK-huis. Een ontzettende verbetering

Reportage ABK
4 TOORTS
Oekraiense kinderen in het ABK-huis
Tekst en foto’s: Monique Siemsen
‘Een stek met je gezin, waar je je eigen eten kunt maken: dat is een verademing.’

met het centrum en zelfs met het gastgezin. “Weet je, je bent al zoveel kwijt. Je land, je thuis, je vrede, je hele leven eigenlijk. Dat je tenminste een stek hebt met je gezin, waar je kunt koken, je eigen eten voor je eigen kinderen kunt klaarmaken: dat is dan een verademing.”

Oma’s en vaders

Yulia is 47. Ze heeft drie kinderen van onder de zeven jaar, waar onder een baby van 18 maanden. Ze is gevlucht uit Cherson. Onvermoeibaar veegt ze iedere traan weg, die tijdens het vertellen bij haar opwelt. Het gezin had alles al ingepakt, toen de bommen vielen op Cherson en ze onmiddellijk vertrokken. Yulia smeekte haar man om mee te gaan. Omdat ze drie kinderen hebben, was dat immers toegestaan. “Maar hij weigerde en drong erop aan om meteen te vertrekken met de kinderen. Hij kon voor zijn gevoel niet mee. Hij wilde achterblijven om voor mijn schoonmoeder te zorgen. Zij is oud en zwak, ze was niet in staat om te vluchten en mijn man kon haar niet achterlaten. Normaal spreek ik hem iedere dag, al is het maar via Whatsapp. Maar sinds de gevechten in Cherson kan ik hem niet meer bereiken. Ik ben ongerust, neem me maar niet kwalijk.”

Ook Svetlana liet haar man achter in Oekraïne, evenals haar moeder en schoonmoeder. “Veel ouderen zijn gebleven. Het is niet alleen vanwege hun gezondheid. Mijn moeder durfde ook niet te vluchten. Ze zag het niet voor zich, een compleet ander land, een andere taal. Ze zei dat ze liever zou blijven en sterven in haar eigen land. Wachten tot de bommen een einde maken aan het wachten.”

Fietstochtjes

Hoe anders is het voor de kinderen van Svetlana en Yulia, die zich al kunnen redden in het Nederlands en het naar hun zin hebben op school. Ze maken vriendjes en komen goed mee. “Maar die van mij missen thuis wel, hoor!” zegt Yulia. “Die van mij niet. Die weten nu al dat ze willen blijven. Dat wordt nog wat,” zegt Svetlana. Ze lachen allebei weer een beetje.

Ze hebben geluk gehad, vinden ze. In het Natuurvriendenhuis kunnen ze verwerken wat ze hebben meegemaakt en vinden ze rust. Een heel verschil met de vluchtelingen die in de steden zijn opgevangen, meent Yulia. “Natuurlijk is het het belangrijkst dat je veilig bent. Maar ik ga eerlijk zijn: het scheelt wel wáár je veilig bent. Ik blij dat ik hier zit met de kinderen. Zij hebben de ruimte, kunnen spelen, er is geen druk verkeer.”

Eén activiteit springt er uit voor de dames. “Fietsen! Heerlijk. We kunnen overal heen. Door de bossen en naar het dorp. Daar kan ik echt van genieten. De kinderen vinden dat ook heel fijn om te doen. Als we teruggaan naar Oekraïne, dan hoop ik dat de aanleg van goede fietspaden bij de wederopbouw hoort,” betoogt Svetlana. “Want het fietsen door de natuur: dat ga ik niet meer opgeven!” Yulia knikt instemmend. Ze biedt nog een kopje koffie aan en koekjes aan, maar maakt duidelijk dat ze daarna plannen hebben: er staat een fietstochtje op de agenda. •

Reportage
Svetlana TOORTS 5
Yulia
‘We zijn net zo’n Italiaans groot gezin in een pastareclame: we zeggen elkaar de waarheid en praten veel’

Drie generaties actief: de vierde komt er aan

Voor veel mensen is Nivon belangrijk. Je ontmoet er gelijkgestemden en je maakt er vrienden. Vaak wordt het als één grote familie ervaren, een warm bad waarin velen zich thuis voelen. Maar er zijn ook leden waarbij Nivon echt als een rode draad door hun leven loopt: meerdere generaties zijn er actief en zetten zich in.

Bij Leny Sieslieng-Alink is dat zeker het geval. Haar ouders, Herman en Stien Alink en haar schoonouders waren lid van ‘de rode familie’. De AJC (voorloper van Nivon) speelde een belangrijke rol in hun leven. Ook bij Jan en Leny Sieslieng-Alink is Nivon niet weg te denken uit hun leven, hun dochters Marieke en Femke treden in hun voetsporen en zijn behoorlijk betrokken bij Nivon. Ieder op hun eigen manier. “Mijn kleindochter Janneke is afgelopen zomer op kamp geweest, dus de traditie wordt voort gezet,” vertelt Leny Sieslieng-Alink.

Rood bolwerk

De ouders van Leny leerden elkaar kennen bij de AJC in Nijmegen, een rood bolwerk in een voornamelijk katholieke omgeving. "Dat was heel bijzonder in die tijd,” zegt Leny. Haar moeder Stien was een van de eerste vrouwen in de commissie

van het ABK-huis, dat tot dan toe een echte mannenzaak was. Ook haar vader deed van alles en nog wat in commissies en besturen. Omdat hij een auto had vanwege zijn bedrijf, kon hij heel wat regelen.

Als kind gingen Leny en haar broer Hans altijd mee wanneer hun ouders huiswacht waren op het ABK-huis. "De gasten kwamen op de fiets en stuurden hun bagage per kist. Ze bestelden dan van tevoren boodschappen, die bij de plaatselijke winkels werden gehaald,” vertelt Leny. In de vakantie bezocht de familie Alink alle natuurvriendenhuizen. "We maakten een rondrit langs de huizen, op het moment dat het August Reitsmahuis net open was zijn we daar geweest,” herinnert Leny zich nog goed. Inmiddels is dit huis afgestoten. Later in hun leven waren Herman en Stien Alink vaak te vinden op kampeerterrein Het Hallse Hull.

Reportage
6 TOORTS
Leny's moeder Stien Alink in het ABK-huis

Jong huiswacht

Het is dus niet vreemd dat Leny haar man Jan ook bij de AJC heeft ontmoet. Ze zagen elkaar op bijeenkomsten in Vierhouten en later ook bij het volksdansen in Arnhem. Omdat Leny op 18-jarige leeftijd naar Rotterdam verhuisde, waar ze in het jeugd werk terecht kwam, zagen ze elkaar een tijd niet. Maar tijdens een zeilkamp troffen ze elkaar weer, en van het één kwam het ander. Al voordat er kinderen kwamen waren ze regelmatig huiswacht, wat niet heel gebruikelijk was in die tijd.

Zowel Jan als Leny zijn altijd actief gebleven. Jan zat in de Jeugd raad in Arnhem, Leny was als begeleider betrokken bij het landelijk kinderwerk. Ze heeft in het Stichtingsbestuur gezeten, waar ze onder andere verantwoordelijk was voor de aanschaf van ‘goed’ speelgoed. Ook organiseerde ze samen met anderen buitenactiviteiten in Arnhem en zette ze zich in voor ontmoetingen en activiteiten voor mensen met andere culturen. In 1987 werd ze aanmeldsecretaris bij de Bosbeek. Nadat ze daarmee stopte, werden Jan en zij huiswacht. Wat later kwam ze in de huishoude lijke dienst van de Bosbeek. Het was Jan die daar de ‘bosploeg’ opzette. Deze vrijwilligersgroep komt nog steeds om de twee weken naar de Bosbeek om er te werken in ruil voor koffie en soep.

Cabaretgroep

Jarenlang ook zat Leny bij Canivar, een cabaretgroep uit Arnhem. Deze groep trad overal op, in natuurvriendenhuizen en ook op andere plekken. Jan deed het licht bij de optredens van de cabaretgroep. Verder zat Jan in heel wat commissies en was zowel lokaal als landelijk actief. Helaas is hij in 2015 overleden, maar Leny is tot voor kort actief gebleven, met name bij de Bosbeek. Haar gezondheid dwingt haar nu een stapje terug te doen. Maar net als haar ouders is ze nog steeds in de zomer maanden terug te vinden op kampeerterrein Het Hallse Hull.

Samen

Wat Leny van haar ouders heeft meegekregen is de Nivon gedachte dat je aan anderen moet denken, en dat je samen meer kunt bereiken dan in je eentje. Dit heeft ze ook door ge geven aan haar kinderen. Haar dochters weten niet beter dan op het kampeerterrein met z’n allen dingen doen en vriendschappen sluiten. "Ik heb bij Nivon een vriendengroep gekregen waarop ik altijd kan terugvallen, die is me zeer dierbaar,” geeft Leny aan. Na het overlijden van Jan heeft ze dat als essentieel ervaren. Ook voor oudste dochter Marieke is Nivon heel belangrijk. Marieke zat in het landelijk bestuur en heeft kennisgemaakt met heel wat

Leny’s moeder Stien was een van de eerste vrouwen in de commissie van het ABK-huis - wat tot dan toe een echte mannenzaak was

De echte Nivongedachte:

dan in je eentje

aspecten van Nivon. Na de JUMP-kampen is ze er min of meer ingerold en nog steeds is ze heel actief op kampeer terrein Het Hallse Hull en bij het ABK-huis. Jongste dochter Femke heeft tien jaar lang kinderkampen begeleid en is ook vaak te vinden op het kampeerterrein.

Stokje doorgeven Heel leuk vindt Leny het dat het stokje in hun familie steeds wordt doorgegeven. Janneke, de dochter van Femke, heeft deze zomer deelgenomen aan een JUMP-kamp. Verder helpt ze haar moeder op het ABK-huis, onder andere met koken. Ook zij is meer dan bekend met kampeerterrein Het Hallse Hull, waardoor haar affiniteit met Nivon nu al groot is. "Er zal in de toekomst veel veranderen,” verwacht Leny. Nieuwe vrijwilligers zullen vaker een niet-Nivon achtergrond hebben en daardoor een andere insteek hebben. Dat is een verrijking. Maar er zullen altijd families blijven die zich generaties lang betrokken voelen bij Nivon. •

denk aan anderen , samen bereik je meer
Reportage
TOORTS 7
Foto: Bosbeek door Bas Wetter

Vrijwilliger in de spotlight

Wat doe je voor Nivon?

In 2014 werd ik werkloos en met mijn 59 jaar voelde ik me nog veel te jong om thuis te zitten. Ik ben wel altijd bezig, dus ik ver veelde me niet, maar ik wilde iets nuttigs doen. Zo kwam ik via de vrijwilligerscentrale bij Eikhold terecht. Vanaf 2015 zit ik daar in de technische dienst en werk ik ook in de tuin.

Kende je Nivon?

Helemaal niet, maar ik vind het mooi dat iedereen bij Nivon voor elkaar klaarstaat en elkaar helpt. Vroeger was dat heel normaal, maar de maatschappij is zo veranderd dat dat nu heel anders is.

Hoeveel tijd kost het vrijwilligerswerk je?

in mijn eentje. Samenwerken is prettig, daarbij leer ik dagelijks van anderen en dat neem ik dan weer mee, dat is leuk. Ik ben 67, maar echt nog niet te oud om te leren.

Wat doe je nog meer zoal?

Ik werk veel in mijn eigen tuin en ik help de kinderen met kleine dingen. Denk aan de heg knippen of het gras maaien. Als het zo uitkomt doe ik ook klusjes voor ouderen of help ik in het buurthuis. Ik ben ook veel bezig met energie en heb geen gas meer.

Via Eikhold heb ik een oude zonneboiler meegenomen, die staat sinds twee jaar in de tuin. Met tweedehands materialen heb ik een heel systeem gemaakt, waardoor ik van maart tot september gratis water heb. Dat scheelt behoorlijk in deze tijd.

Wie?

Henk Berg (67) uit Heerlen, getrouwd met Hennie, twee kinderen van 35 en 32 jaar en twee kleinkinderen van 6 en 2 jaar.

Vertel eens iets over jezelf?

Op dit moment ben ik gepensioneerd, maar ik heb altijd gewerkt in de broeikas senbranche. Voornamelijk het bouwen van gebouwen. Die werden prefab aangeleverd en het was heel leuk om daar dan iets van te bouwen. Ik heb het 42 jaar met heel veel plezier gedaan.

Elke woensdag ga ik naar Eikhold, en daarnaast ga ik er heen als er iets extra’s te doen is. Soms werk ik alleen, soms ook met anderen. In de tuin werkten vroeger veel jongeren, maar die vrijwilligers zijn weggehaald en werken nu voor de gemeente Heerlen. Op dit moment zijn het vooral ouderen die het vrijwilligers werk doen.

Welke plaats neemt dit vrijwilligers werk in je leven in?

Best een belangrijke plaats. Ik ben onder de mensen en doe dingen samen. Thuis ben ik ook wel altijd bezig, maar dan

PiKa -festival ’24

In 2024 bestaat Nivon 100 jaar, de voor bereidingen zijn in volle gang om dit groots te vieren. Tijdens PiKa-Festival 2024 zul je dit merken, maar ook in 2023 hebben we al ‘de generale repetitie’.

Tijdens PiKa-Festival 2023 willen we het festival nog meer voor en door elkaar laten maken. Dus heb jij een interessant verhaal? Een talent waarin je een (of meerdere) workshops kan en wil geven? Ben je artiest? Of denk je op een andere manier: ja, ik kan en wil een bijdrage leveren aan PiKa-Festival? Laat dan van je horen!

We vieren niet alleen waar we zijn beland, maar we willen de blik ook vooruit werpen: Hoe ziet Nivon er over 50 jaar uit? En over nog eens 100 jaar? Laat je horen via pikafestival@nivon.nl •

Heb je nog iets toe te voegen?

We zitten in een periode dat we steeds minder te besteden hebben. Misschien is dat wel goed: gaan we daardoor terug naar de tijd dat mensen elkaar nodig hadden. Ik hoop dat er dan meer dingen gezamenlijk worden gedaan en dat we over en weer klaarstaan voor elkaar.

In deze rubriek zetten we elke keer een Nivon-vrijwilliger in het zonnetje. Wil je iemand aanmelden? Mail een korte toelichting naar toorts@nivon.nl •

Tekst: Jet Kooderings Foto: Leni de Jager
Uit
de vereniging
8 TOORTS

Nivon 100 jaar

Redactielid aan het woord

Zoals inmiddels bekend wordt er hard gewerkt aan het Nivon 100 jaar jubileumboek. Henk Hanssen, Nivonlid en eindredacteur van het boek, voelde zich aanvankelijk niet de aangewezen persoon om het boek samen te stellen, maar raakte gaandeweg meer overtuigd.

In zekere zin ben ik niet zo geschikt om het jubileumboek samen te stellen. Mijn favoriete kleur is blauw, niet rood. Ik ben niet dol op idealisten, ik zie ze te vaak in fanaten veranderen. Eigenlijk heb ik ook niet veel met de natuur. Ik heb een huis met plastic kamer planten en een balkon met drie potten ver droogde kruiden. Ik hou van wandelen, dat wel, maar ik laat de telefoon in mijn broekzak wanneer de zeldzame vuur salamander mijn pad kruist. Dus toen mijn vriend Eric Blom op het idee kwam om voor Nivon een jubileumboek te maken, reageerde ik alsof ik de eerste tonen van de Internationale hoorde: ik werd niet wakker, maar viel in slaap.

Maar ik moet iets bekennen. We zijn nu bijna een jaar verder en in die tijd is er iets gebeurd. Vraag me nog steeds niet wat het verschil is tussen een otter en een bever. Het is iets anders. Nivon heeft mij het inzicht aangereikt dat ik mijn mening fundamenteel moet herzien. Ik ben in de archieven gedoken, heb met mensen ge sproken en biografieën gelezen van voor lieden als Koos Vorrink en Henk Sneevliet. Ik ben onder de indruk geraakt van hun strijd. Een strijd die allerminst gestreden is. Ooit had Nivon de ambitie om, in de

Meer info

Wil je het productieproces van het jubileum boek volgen, een verhaal insturen, aan de enquête meedoen (graag!)? Kijk dan op nivon.nl/100-jaar . De redactie is ook op zoek naar schrijverstalent, dus als je vingers tijdens het lezen van dit artikel zijn gaan kriebelen, aarzel dan niet en meld je aan!•

woorden van Vorrink, ‘de arbeider tegengif te bieden tegen het zedeloze dat dreigde over te waaien uit Amerika’. Wie dit nu, bijna een eeuw later, leest, kan niet anders dan concluderen dat dit doel niet bepaald is behaald…

De arbeider - maar eigenlijk geldt dit voor iedereen, van vuilnisophalers, loodgie ters en onderwijzers tot accountants, recher cheurs en turn-around managers - is anno 2022 een gijzelaar van het eens zo verfoeide grootkapitaal: van Holly wood, Silicon Valley en Wall Street. Silicon Valley laat ons op duizend-en-één manieren com municeren, Wall Street regelt samen met Frankfurt en de Zuidas onze geldzaken en Hollywood (en filiaal Hilversum) laat ons indommelen met honderdduizend films en series die we gezien ‘moeten’ hebben. Er is een willoze massamens ontstaan, een gemakkelijk bespeelbaar individu dat, losgeweekt van ideologische of religieuze wortels, bereid is om persoonlijke data en grondrechten te verruilen voor veiligheid, bescherming en gemak. Als we zo door gaan, glijden we als onnozele lemmingen de afgrond in.

Wees gerust, ik ben nog steeds geen ide alist. Maar ik heb intussen wél een ideaal: van het jubileumboek een uitdagend en inspirerend boek maken waarin de rijke geschiedenis als springplank voor een vitale toekomst fungeert. Want die bood schap is actueler dan ooit.

Op de hoogte blijven van 100 jaar Nivon? Stuur dan een berichtje naar nivon100@nivon.nl om de nieuwsbrief te ontvangen! •

Glas in lood-raam gered!

Ons Honk in Lage Vuursche was een van de eerste Nivon-accommodaties in Nederland. Ooit gebouwd als varkens fokkerij werd het in de jaren ’30 van de vorige eeuw geschikt gemaakt als Natuur vriendenhuis. Ruim dertig jaar, tot het jaar 2000, fungeerde het als uitvalsbasis en centrale ontmoetingsplek van Nivon Jongeren, beheerd door de jongeren zelf.

Het gebouw is niet meer in Nivonhanden, maar staat er nog steeds, tegenover het Koos Vorrinkhuis. Momenteel wordt het verbouwd tot onderdeel van een vakantie park. Het prachtige glas-in-lood-raam uit Ons Honk hebben we mogen meenemen; op initiatief van Dannie Brus is het veilig gesteld. Restaurateur Rien Adriaanse knap te het op. Daarna is het overgebracht naar en opgehangen in het Koos Vorrinkhuis. •

Dag, Cor en Marijke

Na meer dan 20 jaar sluiten Marijke en Cor den Heijer hun periode als vrijwilliger bij Nivon en het Koos Vorrinkhuis af. Hun laatste activiteit was het begeleiden van de Herfstwandel4daagse. Als huiswacht en wandelbegeleider leverden ze een indrukwekkende bijdrage aan het Koos Vorrinkhuis. We zijn hen heel dankbaar voor al hun inzet.

Een afscheidswoord van de twee is te lezen op nivon.nl/nieuws

Uit de vereniging
TOORTS 9

Prikbord

NIEUW

Het prikbord is bedoeld voor iedereen die iets wil delen met Nivonners: een oproep, een compliment of juist een kritische noot een korte anekdote of een mooie foto. Stuur jouw inzending naar toorts@nivon.nl en ver meld ‘prikbord’ in het onderwerp.

'De zwaluwkuikens van het Hunehuis groeten u en zijn uitgevlogen' “Zondag 11 september vierde Het Zeehuis zijn 60-jarig bestaan als Natuurvriendenhuis. Het werd een drukbezochte bijeenkomst. Burgemeester Lars Voskuil van de gemeente Bergen kwam ons fe liciteren. Er waren koffie en taart; internationale muziek en lezingen over de rijke geschiedenis van Het Zeehuis. Een geslaagd festijn!”

“Wij hebben recent op een drietal markten gestaan: Wijkfestival, Vrijwilligersmarkt en Duurzaamheidsmarkt. Nog nooit zoveel mensen gesproken die riepen: 'Oh, maar ik ken het Nivon wel!' en welwillend onze gloed nieuwe brochure en folders meenamen. Heel inspirerend. Vaak was er sprake van een slapende of oude relatie en was onze actie een soort wake up call. Ons enthousiasme en brede programma aanbod vond men aanstekelijk en een hernieuwde kennismaking waard.”

Uit de vereniging
Friso Teerink snijdt de taart aan in aan wezigheid van Herbert Boerendonk van het Centraal Bestuur en Linda Hooft lid van de beheercommissie. Burgemeester Lars Voskuil samen met enkele leden van de Beheercommissie. Friso Teerink - voorzitter BHC Het Zeehuis De breigroep heeft het afdelingsgebouw van Nivon Hengelo wat kleur gegeven.
10 TOORTS

Nivon zoekt jou!

Vrijwilligers bij Sociale Groepsvakanties

Organisatoren en begeleiders voor Zomertreffen

Nivon Zomertreffen is samen kamperen en avonturen beleven, maar ook doen waar jij zin in hebt. Het kernteam is enthousiast de Zomertreffens aan het versterken, zodat dat nu en later de plek is waar de mooiste herinne ringen zijn gemaakt.

Organisator

Als organisator ben je welkom als teamlid voor bijvoorbeeld promotie of website beheer. Je zorgt dat de Treffens goed zijn geregeld en kijkt samen naar een toekomst met een aantrekkelijk aanbod en nieuwe kansen en activiteiten.

Begeleider

Het aanspreekpunt voor de camping en de groep. Je organiseert de (eerste) kring, waar mensen met elkaar kennismaken en de spelregels worden uitgelegd. Je verzorgt ook de inloopwandeling. Je bent geen reisleider die voorop loopt en alles regelt: het is ook jouw vakantie!

Als begeleider krijg je een vergoeding voor de reiskosten en (gedeeltelijke) vergoeding voor de campingkosten. Maar de belangrijkste vergoeding is een unieke ervaring die je met elkaar maakt en deelt. Op 1 april 2023 is de training voor de begeleiders gepland.

Meer info: zomertreffen.nivon.nl of bel met Pauline via 06 57163011

Sociale Groepsvakanties, gelieerd aan Nivon, verzorgt elke zomer va kantieweken in een Nivonhuis voor vluchtelingen/ mensen die langdurig van een minimumuitkering moeten rondkomen en die niet in staat zijn zelf op vakantie te gaan. De vakantie is tussen 20 juli en 20 augustus.

Vrijwilligers

Voor onze vijf weken voor vluchtelingen moeders met hun kinderen! Mensen die goed zijn in sport, spel en creatieve activiteiten, voor oud en jong. Je bent geïnteresseerd in de doelgroep en respecteert hun achtergrond en levens wijze. Je bent betrokken, spontaan, hebt inlevingsvermogen en we kunnen op je rekenen.

Als vrijwilliger krijg je begeleiding en ondersteuning bij de taken van de teams, zinvol en uitdagend vrijwilligerswerk gedurende 1 week in de zomervakantie en een reis- en onkostenvergoeding en verzekering (ongevallen en WA). In het weekend van 16-18 juni 2023 is het gratis trainings-/introweekend in het Koos Vorrinkhuis.

Meer info: www.socialegroepsvakantie.nl of bel/mail met Leidi Bosch (06 48745894 of vw@socialegroepsvakantie.nl) of Doky Verhagen (06 54607912 of vz@sociale groepsvakantie.nl).

Wandelliefhebbers bij Nivon Wandelen

Het succes van de lange afstand- en streekwandelpaden is voor een groot deel te danken aan de vrijwilligers die de route onderhouden. Nivon Wandelen is op zoek naar een aantal nieuwe vrijwillige padcoördinatoren!

Padcoördinatoren

Elk pad heeft minstens één padcoördinator, verantwoordelijk voor delen van de route.

Je stuurt de werkgroep van markeerders aan die het onderhoud uitvoeren, reageert op meldingen van wandelaars, houdt routewijzigingen bij en onderhoudt contact met terreineigenaren. Er zijn vacatures voor het Overijssels Havezatenpad, het nieuwe Stellingenpad en het Veluwe Zwerfpad-noord.

Coördinator wandelgids Utrechtpad Deze gids wordt opnieuw uitgebracht. Je verzamelt de bijdragen van markeerders, controleert routes en beschrijvingen, con troleert teksten en schrijft hier eventueel aan mee.

Meer info: nivon.nl/wandelpaden en nivon.nl/vacatures

Gastheer of -vrouw op Het Zeehuis

Ben je lid van Nivon en wil je onze waar den uitdragen? Vind je het leuk om met mensen om te gaan en samen met de gasten problemen op te lossen? Word dan gastheer of gastvrouw op Het Zeehuis!

Gastheer of -vrouw Je bent een weekend of een week verant woordelijk voor de gang van zaken in Het Zeehuis. Je ontvangt gasten en wijst ze de weg in en om het huis. Je werkt altijd met z’n tweeën, en wordt onderdeel van een grote groep actieve Nivonners die Het Zeehuis onderhouden en beheren.

Als gastheer of -vrouw word je ingewerkt door ervaren gastheren/vrouwen en volg je de huiswachtencursus. Er zijn ook regel matig bijeenkomsten waar we ervaringen uitwisselen.

Meer info: Ank van der Zee, coördinator vrijwilligers / chw.zeehuis@nivon.nl

Uit de vereniging
• TOORTS 11

Hé trouwe Toortslezer!

We zijn erg benieuwd naar jouw mening

We willen je graag wat vragen stellen over de Toorts middels een korte enquête. Zo kunnen we onderzoeken hoe we de Toorts beter kunnen afstemmen op ieders wensen. De enquête duurt ongeveer vijf minuten en is volledig anoniem. Vul 'm in via nivon.nl/toorts-enquete •

Hartelijk dank!

12 TOORTS

Ouder-kindweken Bosbeek Laat je inspireren!

De laatste week van juli staat bij veel families geblokt in de agenda: dan is de (groot) ouder-kind week bij De Bosbeek. Een hoogtepunt voor kinderen, maar ook voor hun begeleiders. Afgelopen jaar was daarop geen uitzondering: 23 kinderen hebben genoten van het programma dat dit keer als thema ‘Bos verkennen’ had meegekregen.

Vrouwencursusweken

In november vonden de 73e Vrouwencur susweken plaats in Het Zeehuis. De week stond grotendeels in het teken van klimaat en duurzaamheid. Het boek De Fundamen ten van Ramsey Nasr diende als inspiratie.

Het thema ‘We hebben het geweten’ leverde een pittig programma op met diverse sprekers. Wat geven wij door aan onze kleinkinderen en hun nazaten? Hoe laten we een leefbare wereld na? Zwaar dere onderwerpen werden afgewisseld met ontspannende activiteiten. •

Sommige mensen komen al jaren en kennen elkaar inmiddels, maar ook voor de nieuwkomers was het geen probleem om het naar de zin te hebben. De begeleiders Gerbine, Götz en Roel wisten in no time ook van de groep kinderen een eenheid te maken. Altijd heel knap hoe dat al meteen lukt bij het eerste programmaonderdeel op maandagmiddag. Het weer werkte mee, bijna alle activiteiten konden buiten plaatsvinden. En wat hebben de kinderen genoten van het stenen schilderen, stok versieren, hutten bouwen, naar beestjes zoeken, voetballen, de vogelspeurtocht, een stenentocht en heel veel buiten spe len, dankzij het lekkere weer. De ijsjes van de huiswacht vonden dan ook gretig aftrek.

Wat ieder jaar weer een feest is, is het klimmen op woensdag onder deskundige begeleiding. Geduldig wachtten de kinde ren op hun beurt om langs de klimmuur

omhoog te komen. Best veel jongens en meisjes lukte het om de top te halen, een knappe prestatie! Op donderdag maakten de kinderen weer hun eigen maaltijdsoep op het kampvuur en daarna werden er kaneelstokbroodjes gebakken.

Elk jaar is er een kamplied, waar iedere dag een couplet bij komt. Ook dit jaar lukte het om dat voor elkaar te krijgen, zelfs met gitaarbegeleiding. Twee deelnemers verzorgden dat,, heel fijn zulke spontane acties. Op vrijdag was de afsluiting met een Bosbeekbingo. Het einde van de week komt altijd te snel, dan valt het Bosbeek volk weer uit elkaar. ‘Tot volgend jaar,’ riepen de meesten bij het afscheid..

Aanmelden voor volgend jaar? Dan kan al! Save the date: 24 t/m 28 juli 2023 is het weer zover!

Oproep Salto reisbegeleiding:

Salto is een nieuwe Nivon reisgroep voor actievelingen tussen 40-55 jaar! We kunnen hierbij alle hulp gebruiken, bijvoorbeeld bij het opzetten/begeleiden van een reis of weekend. Meer weten? Interesse? Stuur een bericht naar: info@saltoreizen.nl. •

Uit de vereniging
Tekst: Tekst: Jet Kooderings Foto’s: Meinke Kooderings
TOORTS 13

In de laatste Nivonraad is besloten om geld beschikbaar te stellen voor versnelling van energie besparing van de natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen. Daar wordt nu voortvarend uitvoering aan gegeven. We hebben al veel zonnepanelen op huizen, maar dat wordt nu uit gebreid naar álle huizen.

Dat energiebesparingsteam ondersteunt huizen en terreinen om een routeplan te maken om met name gas te besparen en uitein delijk gasloos te worden. Zo worden er nu ook plannen gemaakt voor bijvoorbeeld de Banjaert, het Zeehuis en de Gronselenput om warmtepompen te plaatsen. En er is recent een routeplan gemaakt voor de Kleine Rug om in twee à drie jaar met warmte pompen over te gaan van gas op stroom. Daar hangt dan een hele serie van andere besparingsmaatregelen omheen.

Dat je met z’n allen tot creatieve ideeën kunt komen en ook uitvoeren, blijkt bijvoorbeeld bij het Zeehuis. Vrijwilligers maken daar isolerende gordijnen. Op de bestaande gordijnen wordt aan de raamzijde een verduisterings- en isolatielaag aangebracht. Deze vormt aan de ene kant zonwering in de buitenlaag, en door de luchtlaag tussen de twee stoffen isoleert het ook. ‘s Zomers koelere kamers, ’s winters minder stoken.

Tekst: Kees Hogervorst

In maart dit jaar zijn dertig zonnepanelen op het dak van de Kleine Rug gelegd. In juni zijn 35 panelen op het dak van Morgenrood geplaatst en in september zijn 56 zonnepanelen op het dak van de schuur van de Hallse Hull gekomen. Door gebrek aan omvormers lopen sommige projecten wat vertraging op. Maar in november volgen nog 114 panelen op de Bosbeek. En begin volgend jaar komen er 176 zonnepanelen op het dak van het Koos Vorrinkhuis. Dat wordt het grootste project tot nu toe. Daarna volgen nog zonnepanelen op het sanitairgebouw van de Gronselenput en zo mogelijk ook op de slaapvleugel van Eikhold. Omdat dat een leien dak heeft, is dat wat gecompliceerder.

Alleen zonnepanelen? Nee, zeker niet. Maar de zonnepanelen zijn de basis waarmee we de komende jaren van gas naar elektriciteit kunnen gaan overstappen. Een aantal Nivonvrijwilligers vormt nu een 'team energiebesparing’. Zij hebben al wat ervaring op het gebied van energiebesparing en breiden hun kennis uit met informatie over warmtepompen en andere manieren om energie te besparen.

Zonnepanelen op Natuurvriendenhuis Morgenrood

Met alleen technische maatregelen komen we er niet. We zullen moeten leren dat er niet meer vanzelfsprekend altijd veel stroom of gas zal zijn. Wij als Nivonners, maar ook onze gasten. We moeten niet alleen thuis, maar ook in onze huizen bewust omgaan met het energiegebruik. Niet te lang douchen, en slaapkamers als slaap kamer en niet als woonkamer willen verwarmen. Als het thuis lukt, moet het in onze huizen toch ook lukken?

Reactie? eerlijkgroen@nivon.nl •

Duurzaamheid
Vrijwilligers maken zelf isolerende gordijnen
14 TOORTS

Zomerreizen en –kampen

In bossen of bergen voor jong en oud(er)

Klimmen, wandelen, ontmoeten, ontspannen

2023

Een zomer om nooit meer te vergeten

Sinds 1973 organiseert JUMP de leukste zomerkampen van Nederland. Wij bestaan in 2023 dus 50 jaar! Met een werkgroep van acht vrijwilligers en een grote groep fantastische begeleiders zetten wij ons het hele jaar in om te gekke kampen neer te zetten. JUMP heeft een groot archief aan originele en leuke spellen, mooi kampmateriaal en heel veel verkleedmateriaal. Wij trekken alles uit de kast om de zomer onvergetelijk te maken!.Een week op kamp met JUMP betekent een week eindeloze lol! Ook komende zomer gaan we weer rennen door de bossen, mysteries oplossen, spellen spelen, 's avonds lekker opwarmen bij het kampvuur en een boel nieuwe vrienden maken. Het worden weken bomvol met de vetste bosspellen, spooktochten, een uniek thema en nog veel meer te gekke activiteiten. Elke dag is het weer een verrassing wat we gaan doen. Aan het einde van de week wil je niet meer naar huis, want op kamp mag helemaal jezelf zijn en lekker gek doen! Klinkt dit als de zomer die jij wil beleven en ben je tussen de 6 en 17 jaar? Schrijf je dan snel in voor één van de kampen van 2023!

Dit aankomende jaar is extra speciaal voor JUMP, want wij bestaan 50 jaar. 50 jaar kampen organi seren is toch wel een hele mijlpaal! Daarom wordt het een extra groot feest op onze kampen. De namen voor de kampen hebben wij dit jaar gekozen uit een selectie van de leukste kampnamen die al eens gebruikt zijn in verschillende jaren van 1973 tot aan nu. •

16 TOORTS

Breekpunt

22 t/m 29 juli JW2301, 13 t/m 15 jaar De Meene, Buurse

Prijs: vanaf € 280

Heb je zin in een week lang, van begin- tot eindpunt, lachen gieren en brullen? Dit kamp is het toppunt van plezier! Schrijf je in voor zeven dagen vol hoogtepunten. Met zijn allen punten scoren bij de tofste spellen, grapjes uithalen tot de begeleiders er een punthoofd van krijgen.. De lol kan niet op tot het Breekpunt is bereikt en het dak eraf gaat!

Melkweg

24 juli t/m 28 juli JW2302, 6 t/m 9 jaar Het Hallse Hull, Hall

Prijs: vanaf € 222

Op zoek tussen de sterren en voorbij de maan. Samen met de begeleiders ga je vijf dagen alles ontdekken. Van slapen in een tent tot de leukste spellen in het bos. Ook is dit dé plek om deze zomer heel veel nieuwe vriendjes te maken. Wat jij nodig hebt is een slaapzak, een goede dosis nieuwsgierigheid en zin in avontuur! Zien we jou bij Melkweg?

Incognito

29 juli t/m 5 aug JW2303, 15 t/m 17 jaar

Het Hallse Hull, Hall

Prijs: vanaf € 280

Na dit kamp herkennen je ouders je niet meer terug als ze je komen halen. Je weet niet wat je deze week te wachten staat, incognito is mysterieus. Maar één ding is zeker, het wordt de tofste week van het jaar. Met de leukste spellen, de engste spooktocht en de gezelligste begeleiders. Haal je kostuums maar uit de kast, want jij hoort op Incognito!

Achterstebuiten

5 t/m 12 aug JW2304, 9 t/m 11 jaar

Het Hallse Hull, Hall

Prijs: vanaf € 280

Onderlangs, via de zijkant of toch erover? Om dit kamp kan niet meer heen! Achterstebuiten, klinkt alsof alles mogelijk is. Deze week kan alle kanten op en elke kant brengt nieuwe avonturen met zich mee! Schrijf je in voor hele dagen spellen spelen en ‘s avonds uitrusten bij het kampvuur en te gekke begeleiders bij Achterstebuiten!

Doen, Durven en Gaan

12 t/m 19 aug JW2305, 11 t/m 13 jaar

Het Hallse Hull, Hall Prijs: vanaf € 280

Zeven dagen lang doen, durven en gaan we van alles doen op dit kamp. Niets is voor ons te gek en geen uitdaging te zwaar. We zetten het kamp terrein op zijn kop. We blijven tot laat op en keten de hele nacht. Slapen doen we weer als we thuis zijn, hier zijn we aan het doen, durven en gaan. Ben jij een echte durfal? Dan is dit kamp hele maal jouw ding!

JUMP bestaat dit jaar 50 jaar en dat willen we vieren! Dit gaan we op verschillende manieren doen, maar als afsluiting van het JUMP jaar gaan we een JUMP 50 jaar reünie organiseren. Deze gaat plaatsvinden op 2 en 3 september 2023. Iedereen die ooit mee is gegaan als deelnemer of begeleider van onze kampen is welkom. Zet hem alvast in je agenda en houd onze site in de gaten voor meer informatie! Jumpzomerkampen.nl of mail naar JUMP jubileum@gmail.com. Dan zien wij jullie graag in september!

Lieve Nivonners,

Afgelopen zomer hebben wij en bijna 200 deelnemers weer de tijd van ons leven gehad bij de kampen Punt uit, Level-Up, Geen Commentaar, Plankgas, Plottwist en Broamvlucht! Terwijl we nog steeds een beetje nagenieten van deze zes geweldige kampen, zijn we met een kersverse werkgroep ook alweer volop bezig met het voorbereiden van de kampen van het komende jaar! Het jaar dat wij 50 jaar JUMP vieren met oude en nieuwe begeleiders.

Met vriendelijke groet, De JUMP-werkgroep, Aisa, Eline, Gijs, Maaike, Marieke, Soraya, Suzan en Youri

Voor meer informatie over JUMP Zomerkampen? Ga naar jumpzomerkampen.nl Volg ons op Facebook, Twitter of Instagram: @jumpzomerkampen

TOORTS 17

Zeilvakantie in Friesland

(9 - 20 jaar)

Nivon Watersport organiseert de gezelligste zeilkampen van Friesland. Leer met leeftijdsgenoten zeilen op de prachtige Friese meren. Of misschien kun je al heel goed zeilen en leer je graag de fijnere kneepjes? Bij onze zeilkampen is iedereen welkom. Naast leren zeilen zitten onze kampen tjokvol water pret, landpret en veel lekker eten. Elke avond bereiden we een heerlijke maaltijd, schep gerust twee keer op, je zult de extra energie nodig hebben voor het avondprogramma. Dat kan bestaan uit een uniek spel, of misschien een potje weerwolven rond het kampvuur op een eilandje. •

Expeditie Friesland

22 t/m 29 juli 14 t/m 18 jaar

Prijs: € 250 *

Een geweldige echt Friese ervaring, waarbij water en zeilen centraal staat. Hele dagen op of in het water met de wind in de zeilen! Op zoek naar eilandjes of havens om aan te meren en daar in de boten te gaan slapen. Altijd al een tour willen maken op de Friese meren? Schrijf je dan in voor Expeditie Friesland.

Zeilvakantie

22 t/m 29 juli 16 t/m 20 jaar

Prijs: € 300 *

De naam zegt het al, ben je tussen de 16 of 20 jaar oud en wil je lekker chillen, maar ook leren zeilen? Dan is dit kamp ideaal voor jou! Samen met leeftijds genoten met dezelfde interesse een weekje samen zijn, waarbij er toppers van instructeurs zijn die je alles over het zeilen kunnen en willen leren. Bij dit kamp slaap je op een kampeerboerderij in Terherne, maar verwacht ook een nachtje ergens anders.

Zeilkamp

5 t/m 12 augustus 9 t/m 13 jaar

Prijs: € 300 *

Ook voor de jonge zeilers hebben wij een super week in de aanbieding, waarbij spellen en zeilen gecombineerd worden. De leiding op zowel de kant als de boot zal iedereen een top week bezorgen! Ook bij dit kamp wordt er op de kampeerboerderij in Terherne geslapen.

Zeilkamp

12 t/m 19 augustus 13 t/m 16 jaar Prijs: € 300 *

Op 13-16 is het nooit saai! Tijdens deze week gaan we veel het water op! We zeilen hele dagen waarbij we soms lekker in een dorpje lunchen en andere keren doen we dit gezamenlijk op de vertrouwde boerderij. Er is in deze week veel mogelijkheid om te leren zeilen, maar ook om lekker te ontspannen en andere activiteiten te doen! Beleef een week vol plezier samen met je leeftijdsgenoten. Kortom, er is altijd wat te beleven!

Voorjaarszeilen

Datum wordt nog bekend gemaakt Prijs: € 10

Dit jaar is die dan eindelijk terug, het voorjaarszeilen! Lekker één dagje zeilen op de Loosdrechtse Plassen in het voorjaar, om even voor te proeven voor de zomer. Weet je nog niet zeker of onze kampen en het zeilen wat voor jou is? Dan heb je met deze dag een kans om daarachter te komen! Je kan iedereen mee nemen van vrienden tot broertjes of zusjes, maar ook je ouders, opa en oma. Als je dat wilt natuurlijk! Dit dagje wordt begeleid door verschillende instruc teurs en gastlieden van onze zomerkampen. Meer hierover wordt bekend gemaakt na het inschrijven van deze topdag!

Inschrijven van de kampen is mogelijk vanaf januari, op onze website! Vanaf dan zijn de exacte prijzen ook bekend.

Voor alle kampen is de aftrap op Kampeerboerderij Hettinga, Ûtbuorren 48, 8493 MA Terherne. Dit is met uitzondering van Expeditie Friesland die zal starten bij Maran Yachtcharter, Skûtmakkerspôle 12, 8542 AJ Terkaple.

Alle inschrijvingen kunnen gedaan worden via de website, die rond december/januari zullen openen, ook staat daar nog veel meer informatie en sfeerbeelden van alle kampen. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen, kunt u contact opnemen via info@nivonwatersport.nl of uw vragen direct stellen via Facebook of Instagram.

* Prijzen vooralsnog indicatief

Meer weten en / of meteen inschrijven? Ga naar nivonwatersport.nl Volg ons op Facebook of Instagram: @nivonwatersport Kinder- en Jongerenzeilkampen 18 TOORTS

TREQ Kanoreizen

Treq organiseert kanoreizen en -weekenden voor verschillende leeftijdsgroepen. Kanoën is een buitensport die zowel actief als rustgevend is. Je kan in gedachten verzonken peddelen, of gezellig kletsend met je medereizigers. Vanaf het water be leef je de natuur bovendien op een unieke manier en op een kanoreis laat je minder sporen achter.

Na drie mooie reizen en een weekend afgelopen zomer or ganiseren we voor komend jaar voor elk wat wils, met meer dan een verdubbeling van het aantal reizen! Voor bijna elke leeftijdscategorie hebben we een kortere en een wat lan gere kanoreis. Bovendien komt er ook een voorjaarsreisje voor de 25-40 groep en gaat er een jongerenweekend met Pinksteren naar de Ardennen. Kijk voor de volledige reisbe schrijving en prijzen op treqkanoreizen.nl, ook om te boeken. We zullen door het jaar heen ook nog een aantal weekenden in Nederland organiseren, houd ook daarvoor onze website in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. •

Wonderlijke Weerribben

29 april t/m 4 mei 25 t/m 40 jaar, KR2301

In de meivakantie verkennen we het grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa: Nationaal Park Weerribben-Wieden. Om dit natuurgebied van meer dan 100 km² te kunnen verkennen maken we een vijfdaagse kano trektocht door het hele park. Ga je mee?

Onbekend Zweden Begin juli 55+ jaar, KR2302

Aan het begin van de zomer gaan we met een groep 55+’ers naar een, op het moment van schrijven nog onbekende, locatie in Zweden voor een kanotocht. Denk aan wildkamperen, samen koken rond een kampvuur en zwemmen in de meren. Voor deze reis is enige kano-ervaring gewenst, mede vanwege landtransporten met de kano.

Kano avontuur in Värmland 1 t/m 15 juli 40 t/m 55 jaar, KR2303

Wildkamperen in de vrije natuur, een verfrissende duik en vrijwel elke avond een kampvuur. Elf dagen lang trekken we met onze kano’s door de Zweedse wildernis, over meren en langzaam stromende rivieren. Krijg jij ook al zin om even helemaal weg te zijn?

Mazurische meren 28 juli t/m 7 augustus 25 t/m 40 jaar, KR2304

Ga je komende zomer mee Polen verkennen? We maken een prachtige tocht over de Krutynia rivier in het Mazurische merengebied. Overdag actief en ’s avonds kamperen op voornamelijk campings. Dwars door natuurreservaten volgen we kleine stroompjes die de meren verbinden, met de trage stroom mee is het genieten van de natuur.

Kanoën over Isteren & Sølensjøen 22 juli t/m 6 augustus 25 t/m 40 jaar, KR2305

Eind juli vertrekken we, na het succes van vorig jaar, voor de tweede keer naar het afgelegen binnenland van Noorwegen. Het gebied kenmerkt zich door grote meren met eilandjes, zandstrandjes en een paar bergen die boven het verder relatief vlakke landschap uitsteken.

Mecklenburger seenplatte 12 t/m 21 augustus 55+ jaar, KR2306

Heerlijk kanoën in het mooiste merengebied van Duitsland. Afwisselend over kleine stroompjes, meren en langs sluizen is de tocht nooit saai. Daarnaast gaat de tocht een stuk door het Müritz nationaal park, hier leven oa de zeearend en otter. Ontspannen varen met twee rustdagen, overnachtingen op campings en de mogelijkheid om halverwege boodschappen te doen.

Trektocht over de Hårkan 18 augustus t/m 2 september 20 t/m 27 jaar, KR2307

We beginnen deze lange kanotocht op de grens met Noorwegen en kanoën over de Hårkan, via verschillende meren, door de heuvels van het Zweedse Jämtland terug naar de camping nabij Östersund. Onderweg kamperen we midden in de natuur op plekken die we zelf uitzoeken.

Duits kanoparadijs 21 t/m 29 augustus 20 t/m 27 jaar, KR2308

Een afwisselende kanotocht door het mooiste merengebied van Duitsland. Over stroompjes, meren en langs sluizen is elke dag anders. ’s Avonds ontspannen op een camping na een duik in het water. Bossen, weiden en hier en daar een dorpje maken het uitzicht gevarieerd. Ook de zeearend en bever voelen zich hier thuis. Ga je mee op avontuur?

Vacatures reisbegeleiding

We zijn altijd op zoek naar nieuw reisbegeleiders om mooie kanoreizen en weekenden te kunnen blijven organiseren. Op het moment van schrijven zijn we o.a. nog op zoek naar een extra reis begeleider voor de kanoreis naar ‘Onbekend Zweden’. Ben je tussen de 24 en 68 jaar, heb je affiniteit met kanoën, ervaring met groepen en (wild)kamperen, kijk dan op: treqkanoreizen.nl/vacature

De meest actuele info over de reizen vind je op: treqkanoreizen.nl

Reizen TOORTS 19

Avontuurlijke wandelreizen

(voor & door 25 40 jarigen)

Al jaren biedt Spring avontuurlijke groepsreizen aan, wandelend van hut naar hut of met de tent. Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en reizen bij voorkeur per trein naar de mooiste (berg)bestemmingen in Europa. •

Stubaier Höhenweg, Oostenrijk

Trektocht langs hutten **** 7 t/m 17 juli JV2304

Incl. vervoer per trein, overnachtingen obv half pension, vervoer ter plaatse, Spring-reisbegeleiding

Schladminger Tauern Höhenweg, Oostenrijk

Winter in Tafjordfjella, Noorwegen

Trektocht langs onbemande hutten**** 11 t/m 19 mrt JV230

Incl. overnachtingen, maaltijden, vervoer ter plaatse, Spring-reisbegeleiding en gebruik Spring-materialen, incl. sneeuwschoenen

Spring gaat weer op winteravontuur! Op onze sneeuwschoenen lopen we een spectaculair rondje langs onbemande hutten. Het Tafjordfjella-gebied in Noorwegen is een zelden bezocht bergstreek. We trekken over winterroutes van hut naar hut, maar maken ook dagtochten vanuit de prachtig gelegen hutjes midden in de winterse wildernis. Bij aankomst steken we de kachel aan en maken ons tijdelijke thuis heerlijk behaaglijk terwijl we sneeuw smelten voor een heerlijk warm kopje thee en voor het koken van onze zelf meegebrachte maaltijd.

Isle of Wight, Engeland

28 april t/m 6 mei JV2302

Trektocht langs hostels en hotels***

Incl. overnachtingen, vervoer ter plaatse, Spring-reisbegeleiding

Geniet van het voorjaar aan de Engelse zuidkust! Isle of Wight is een prachtig en zonnig eiland, waarvan meer dan de helft van het eiland aangewezen is als Area of Outstanding Natural Beauty. Wij lopen het kustpad: een waar paradijs voor wandelaars. We slapen meestal in hotels en eten buiten de deur.

Côte d’Armor, Bretagne, Frankrijk

13 t/m 21 mei JV2303

Trektocht langs gîtes d‘etape *** Incl. vervoer per trein, overnachtingen obv halfpension, vervoer ter plaatse, Spring-reisbegeleiding

Op de wandelreis naar Côtes d’Armor langs de noordkant van Bretagne wisselen rotsachtige kusten en uitgestrekte zandstranden elkaar af. We overnachten in gîtes d’etape en genieten van de Franse gastronomie en Bretons bier. Laat je meevoeren door schilderachtige haventjes, zand, zee rotsen en weidse uitzichten.

Maak met ons een trektocht langs één van de mooiste en meest veelzijdige route in de Alpen: de Stubaier Höhenweg. We wandelen langs lief lijke almen met uitzicht op gletsjers, meertjes en watervallen. Soms wordt het lopen even klauteren om de ruige bergen van het Stubaital te trotseren. Elke avond wacht ons een andere berghut, waar we overnachten op grote hoogte (boven 2.000 m) met typisch Oostenrijkse keuken: knödels & kaiserschmarrn.

Glaciers de la Vanoise, Frankrijk Trektocht langs berghutten**** 14 t/m 22 juli JV2305, incl. vervoer per trein, overnachtingen obv half pension, vervoer ter plaatse, Spring-reisbegeleiding Ontdek de verschillende gletsjers in het Nationaal park Vanoise! Tijdens deze prachtige huttentocht lopen we in zeven dagen om de ‘Glaciers de la Vanoise’ heen. We trekken door ruig terrein wat dankzij de status als Nationaal park bezaaid is met bloemen en planten. En vergeet de dieren niet ;) Laat je betoveren!

Hemelpoort van de Pyreneeën, Spanje & Frankrijk Trektocht met wildkamperen***** 20 t/m 30 juli JV2306 incl. overnachtingen, maaltijden op trekkings dagen, vervoer per trein, Spring-reisbegeleiding Onze uitdagende kampeertrektocht is een variant op “La Porta de Cel” ofwel De Hemelpoort! Op de hoge toppen van natuurpark Alt Pirineu kunnen we de hemel bijna aanraken en we zien deze weerspiegeld in de vele bergmeertjes. Door de vrijheid van wildkamperen kunnen we de meest ruige en afgelegen plekken opzoeken.

Trektocht langs berghutten*** 29 juli t/m 6 aug JV230 incl. vervoer per trein, overnachtingen obv half pension, vervoer ter plaatse, Spring-reisbegeleiding Door zijn unieke geologische kenmerken, de rijkdom aan planten- en diersoorten en het bijzondere karakter van de omringende berg wereld, is de Schladminger Tauern Höhenweg een van de mooiste wandeltochten in de Alpen. Van lieflijke alpenweide tot technisch alpien terrein, we komen het allemaal tegen in deze uitdagende huttentocht.

Zomer in Setesdalsheiene, Noorwegen

Kampeertrektocht**** 9 t/m 17 aug JV2308

Incl. wildkampeerovernachtingen, twee over nachtingen in een accommodatie, ontbijt en diner op trekkingsdagen, lokaal vervoer en Spring-reisbegeleiding

Deze zomer verkennen we Zuid-Noorwegen! Een uitgestrekt berggebied met veel mogelijkheden voor een trektocht. Met onze tent en alles wat we nodig hebben in onze rugzak lopen we langs schitterende bergmeertjes, kleine topjes en door heel veel wilde natuur. Het is een rustig gebied, waar ook veel dieren zich thuisvoelen, zoals rendieren en vogels als de korhoen en steenarend.

Orsiera, Italië

Kampeertrektocht*** 19 t/m 27 aug JV2309

Incl. vervoer per trein, kampeerovernachtingen, ontbijt en diner op trekkingsdagen, vervoer ter plaatse en Spring-reisbegeleiding

Ga mee op wildkampeeravontuur in de Italiaanse alpen! Tijdens de trekkingsdagen wandelen we met onze rugzakken, waarin alles zit wat we de komende dagen nodig hebben, door prachtig en gevarieerd alpenlandschap. Het minimalistisch leven van het wildkamperen, laten we soms even achter ons wanneer we stoppen bij een van de refugios in het gebied, om te genieten van de Italiaanse gastvrijheid en keuken.

Heidschnuckenweg, Duitsland

Trektocht langs accommodaties***

9 t/m 16 sep JV2310

incl. vervoer per trein, overnachtingen obv half pension, vervoer ter plaatse, Spring-reisbegeleiding

Op ons wacht het unieke glooiende landschap van de Lüneburger Heide. We verkennen de uitgestrektheid van de heide, wandelen door ongerepte bossen en kijken hoe de Heidschnucken, de typische heideschapen, grazen. We eindigen buiten de deuren van Hamburg. Deze wandeling kent vrijwel geen stijgingen.

Reizen
Check voor meer info over CO2-afdruk, het niveau van de reis en de definitieve prijzen: springreizen.nl
20 TOORTS

Zomertreffen

Avontuurlijke kampeervakanties voor gezinnen, solo deelnemers en stellen

Wil je kamperen en samen met anderen uitdagende activiteiten doen, zonder gebonden te zijn aan een voorgekookt programma? Dan is Zomertreffen iets voor jou. We kamperen met een groep en elke avond treffen we elkaar om ervaringen, plannen en tips te delen. Iedereen kan meedoen met het plan van anderen, zelf een plan inbrengen of lekker je eigen gang gaan. Aan initiatieven is nooit gebrek: (berg)wandelen, een huttentocht maken, zwemmen, raften, een burcht, stad of strand bezoeken. Dat maakt Zomertreffen geschikt voor alle deelnemers. Iedereen kiest z’n eigen activiteit en aan het eind heeft niemand precies dezelfde vakantie gehad! Veel afwisseling en voor elk wat wils.

groot buitenbad. Op loopafstand is het stadshart met markt, supermarkt, barretjes en restaurantjes. Meer info: campingguillestre.com

Entracque, Piëmont, Italië 23 juli t/m 4 aug

Dit populaire Treffen in het prachtige natuurpark de Maritieme Alpen, met bergtoppen tot 2500 meter, staat weer op ons programma. Deze bestemming is al meer dan twintig jaar zeer geliefd onder onze deelnemers en heeft veel mogelijkheden voor kleine, grote en meerdaagse wandelingen in de bergen. De camping ligt aan een riviertje en heeft schaduwrijke kampeerplekken. Je kan er ook mountainbiken (huren op de camping) en raften. Er is een zwembad en een aparte plek voor de jeugd om elkaar te treffen. Op loopafstand ligt het schilderachtige dorpje Entracque, met terrasjes en restaurants. Meer info: campingvallegesso.com

Telgruc-sur-Mer, Bretagne, Frankrijk 23 juli t/m 4 aug

Bergsport Trefkamp

Een bergsporttrefkamp is een zomerkamp in de bergen waar mensen elkaar treffen, gezinnen, groepen, singles, wat voor bubbels dan ook. Mensen die elkaar al kennen of helemaal niet. Wie er ook komen, van één ding kun je zeker zijn: we gaan naar een prachtig gebied ergens in de bergen. Ieder jaar bezoeken we een andere mooie cam ping. De afgelopen jaren bezochten we in Frankrijk de Écrins, de Pyreneën, de Queyras en de Vanoise, in Italië de Gran Paradiso en de Brenta Dolomieten, en in Oostenrijk het Grossglockner gebied. Zo kun je elk jaar weer een nieuw gebied leren kennen, ontmoet je oude vrienden, en nieuwe, om samen mee de bergen in te gaan.•

Queyras, Aiguilles, Franse Alpen, Frankrijk

16 juli t/m 12 aug

Prijs: Volwassenen €1, kids €0,50 pppd plus camping: €6,50 (volw.), €4,40 (3-12 jr), auto €3 per dag (tarieven 2022).

Bistrica, Bohinj, Slovenië 16 t/m 29 juli

We kamperen op camp Danica bij het stadje Bohinsjka Bistrica, met uitzicht op de bergen van het Nationaal Park Triglav. Het is een ruig park (Julische Alpen) met watervallen, blauwe meren, prachtige rivieren en kloven. Veel mogelijkheden voor bergwandelen, huttentochten, raften, canyon ing, kanoën en kajakken. Vanaf de camping pak je een bus (20 min.) naar het meer van Bohinj met tal van watersport mogelijkheden. De hoofdstad Ljubljana, met een oud historisch centrum, ligt op 1 uur rijden. Jongeren kunnen vanaf deze camping goed zelfstandig op pad naar het meer, Lubljana of Bled, per bus, trein of te voet. Meer info: tdbohinj.si/kamp-danica

Guillestere, Hautes Alpes, Frankrijk 16 t/m 29 juli

Aan de grote alpenroute in Frankrijk ligt het stadje Guillestere, levendige hoofdplaats in de regio en perfecte uitvalsbasis voor deze streek rijk aan natuur en cultuur, zoals Forte Vauban in Mont Dauphin (UNESCO-Werelderfgoed). Buitensporters kunnen wielrennen, mountainbiken of tochten maken door de Queyras en de Ecrins. Naast de camping is het gemeentelijke zwembad met een

In het Parc Naturel Regional d'Armorique kamperen we op een kindvriendelijke 4 sterren camping met zwembad aan de rand van Telgruc-sur-Mer. De natuur is aantrekkelijk: ruige heuvelkammen, rivier stuwingen en bossen wisselen elkaar af. Er zijn veel wandel-, fiets- en watersportmogelijkheden. De camping ligt aan de golf van Douarnenez met zijn talrijke beschutte stranden. Huisdieren zijn toegestaan. Voor cultuurliefhebbers is er veel te beleven: Bretagne bezit een schat aan kapellen, kerken, kastelen en prehistorische monumenten (o.a. menhirs, dolmen).

Meer info: camping-panoramic.com

Rhemes-Saint-Georges, Grand Paradiso, Italië 30 juli t/m 11 aug

Het schilderachtige, langgerekte Val Di Rhêmes ligt aan de rand van Gran Paradiso, het oudste nationale park van ltalië met de hoogste bergtop (4061 m). De natuur is adembenemend en er zijn veel mogelijkheden voor stevige bergwandelingen en huttentochten, maar ook voor andere buiten sporten. Voor cultuur kun je o.a. terecht in de oude Romeinse stad Aosta. De camping ligt prachtig in de natuur en in de buurt van het kleine dorpje Rhêmes-Saint-Georges, op 1120 meter hoogte. Daardoor is het overdag aangenaam warm en ’s avonds en ‘s nachts koel.

Meer info: campingvaldirhemes.com/nl

Meer informatie over de Zomertreffens: zomertreffen.nivon.nl

Het Bergsport Trefkamp strijkt dit jaar neer in een van de mooiste plekken van het Franse alpengebied: Camping aux milliards d'étoiles. Dit is gelegen op 1450 m hoogte in de Queyras, het zonnigste gebied van Frankrijk. Samen op avontuur, jong tot oud(er), zelforganiserend en zelfverzorgend met eigen vervoer. Prachtige bergen, weinig skiliften en lekker eten in het Frans-Italiaans grensgebied. Bij de treftent wordt elke avond koffie / thee gedronken en worden plannen gesmeed. Een succesformule van al bijna 50 jaar!

Meer info, wie komen er nog meer, en verplicht (eventueel onder voorbehoud) inschrijven: berg sporttrefkamp@gmail.com. Al twee jaar achter elkaar vol = vol.

Bergsport trefkamp 50 jaar Was je erbij in 1973?

Het oudste trefkamp van Nivon bestaat volgend jaar precies 50 jaar. Het vond plaats op 1362 meter hoogte, op een kampeerterrein bij het dorp Evolène in het kanton Wallis, Zwitserland. Eigenlijk weten we totaal niet hoe dit eerste kamp verliep.

Was je erbij? We horen graag je verhaal: bergsporttrefkamp@gmail.com

Reizen Meer informatie: bergsport.trefkamp.nl
TOORTS 21

Wandel 60+

Steeds verder wandelen

Wandel60plus organiseert alweer voor het vierde jaar wandelweken voor actieve senioren. Wij gaan op pad in het rustige voor- en naseizoen en verblijven in Winterberg (Sauerland) en Oberstdorf (Allgäu). Deelnemers houden van pittige wandelingen in de bergen, van stijgen en dalen en zelf een route uitstippelen. Niets moet, een dagje rust of een stadje bezoeken kan natuurlijk ook maar op de meeste dagen zal er toch wel gewandeld worden. Een goede lichamelijke conditie is van belang.

Dit jaar verblijven we in huizen waar vegetarisch voor ons gekookt wordt. We starten op de tweede dag met een inloopwandeling om de buurt en elkaar te leren kennen. Als gast in Winterberg en Oberstdorf krijgen we een gratis buskaart zodat we de om geving uitgebreid kunnen verkennen. In beide huizen is er de mogelijkheid om een 1-persoonskamer te boeken. De groep bestaat uit maximaal 14 deelnemers.•

Salto Reizen

Wandelreizen en -weekenden (40 – 55 jaar)

Dit jaar is Salto Reizen gestart, met als doel door te groeien tot een werkgroep vergelijk baar met Spring Reizen, voor de doelgroep van 40 t/m 55 jaar!

Actief, uitdagend en duurzaam op pad. Iedere activiteit wordt begeleid door twee vrijwilligers, de deelnemers maken ‘voor en door’, samen met de begeleiders, de activiteit tot een succes. Trekkend van hostel naar hostel, van hut naar hut of met de tent op de rug, wordt de natuur opgezocht en doorkruist.

Voor het actuele aanbod in reizen en weekenden, en meer informatie over Salto Reizen kijk op saltoreizen.nl, abonneer je op onze nieuwsbrief via de site, en volg ons op Facebook en/of Instagram. •

Kennismakingswandeling, Gelderland Dagwandeling 7 januari Prijs: € 15 *

Begin het jaar goed, en maak al wandelend kennis met Salto! Denk mee over de toekomst en kom meer te weten over hoe je je voor Salto kunt inzetten.

Bierweekend in en rond Gulpen, Limburg Wandeltrektocht met overnachting in hostel Een weekend in april Prijs: € 135 *

Savita

10 t/m 17 mei WA2301

Prijs: € 465 , niet-leden: € 516

Op basis van volpension. Reis: met eigen vervoer vanaf Utrecht 302 km, goed te bereiken met Flixbus of trein.

Op 9 km afstand van Winterberg ligt het huis Savita, op zo’n 545m hoogte te midden van een schilderachtige, bosrijke omgeving. Het huis is opgericht als centrum voor natuurlijk leven en genezen. Tussen eindeloze bossen en weilanden, omgeven door de hoogste bergen van West-Duits land, biedt Savita talloze wandelmogelijkheden en adembenemende vergezichten. Kwaliteitswandel wegen zoals de Rothaarsteig en de Winterberger Hochtour, maar ook mysterieuze wegen zoals het Schluchten- und Brückenpfad of de Mythen- und Sagenweg.

De wandelingen kun je direct vanuit het huis maken. In Savita wordt vegetarisch gekookt, de gasten helpen met de afwas en laten bij vertrek de kamers weer schoon achter. Alle kamers hebben een douche en toilet.Als je met oo.v. komt, krijg je gratis een linnenset. Kom je met de auto, dan graag zelf linnengoed meenemen.

Freibergsee

13 t/m 20 sep WA2302

Prijs: € 525 , niet-leden: € 610 Volpension. Toeslag voor 1 pers kamer € 84. Reis: zelf boeken. Heel goed met de trein te bereiken. Zorg dat je in de namiddag in Oberstdorf aankomt en neem dan samen met andere deelnemers een taxi..

Het lieflijke plaatsje Oberstdorf (Beieren) ligt op 815m hoogte en is een van de grootste wandel- en bergsportgebieden aan de noordrand van de Alpen met een meer dan 200 km lang netwerk van schil derachtige wandelpaden. In de herfst vind je hier natuurlijk ook paddenstoelen! De gratis bus brengt je eenvoudig naar een startpunt maar ook vanuit het huis zijn er talloze wandelingen te maken. Wil je te voet naar Oberstdorf reken dan op 1 uur lopen. Ook in de buurt de prachtige kloof Breitachklamm.

We verblijven in het Natuurvriendenhuis Frei bergsee. Het huis is ruim en er zijn diverse aparte ruimtes om te ontspannen. Het huis wordt door Berlijnse natuurvrienden beheerd. Op enkele dagen na wordt er vegetarisch gekookt met bio logische, lokale producten. Lakens zijn bij de prijs inbegrepen.

Inschrijven vanaf half januari via : wandel60plus.nivon.nl

Uitgebreid wandelen in het Limburgs heuvelland schap, inclusief een rondleiding en proeverij in de Gulpener Bierbrouwerij! Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de exacte data.

Wilde bloemen in de Monti Sibillini, Italië Wandeltrektocht langs hutten op basis van eigen vervoer

Lange week in mei Prijs: € 712, niet-leden: € 772 *

Kom de Apennijnen verkennen! Die staan hopelijk vol in bloei, de wilde bloesempracht in dit gebied is wereldberoemd in Italië. We slapen in gezellige berghutten en misschien ook een agriturismo.

Onderweg verkennen we de hoogtepunten van nationaal park Monti Sibillini, zoals de onherberg zame graat van Monte Vettore (2476m, alleen bij goed weer) en de Gole del’ Infernaccio, een woeste rotsige rivierkloof.

Dutch Mountain Trail bikkelinloopwandeling

Kampeertrektocht met overnachtingen op campings

Lang weekend in juni Prijs: € 120 *

Lekker bikkelen in Limburg, met een volle rugzak veel hoogtemeters maken. Ideaal om in te lopen voor een bergtocht deze zomer!

Meer informatie: saltoreizen.nl

NIEUW 22 TOORTS
Reizen

Vitaal Reizen 50+

Actieve reizen met comfort

Vitaal Reizen richt zich op 50-plussers, stellen én alleengaanden. Wil je op vakantie en met anderen activiteiten ondernemen zonder gebonden te zijn aan een voorgekookt programma? Dan zijn onze reizen iets voor jou! Elke dag is er een moment dat we bij elkaar komen om ervaringen of informatie uit wisselen en plannen met elkaar te delen. •

Wintersport in Winterberg (Sauerland, Duitsland)

4 t/m 11 februari

Prijs: vanaf € 409 * incl. hotel volpension excl. vervoer

Wij verwachten dat er sneeuw ligt en dan kun je in Winterberg prima skiën, langlaufen of sneeuw schoenwandelen. Ligt er geen sneeuw, dan ga je vanuit het hotel “gewoon” wandelen of uitstapjes maken in de schitterende omgeving. We verblijven in het centrum Savita in Winterberg-Niedersveld.

Dutch Mountain Trail wandelen (Limburg, Nederland)

6 t/m 13 mei

Prijs: vanaf € 425 */** incl. verblijf natuur vriendenhuis volpension excl. vervoer

Honderden kilometers rijden om een mooie bergwandeling te maken? Welnee ...! Vlakbij ons natuurvriendenhuis Eikhold ligt er een prachtige tocht te wachten om door jou ontdekt te worden! In het mooie heuvelland van Zuid-Limburg ligt de Dutch Mountain Trail. Een uitdagende route die de zeven 'bergen' met elkaar verbindt, te beginnen in de buurt van Kerkrade met de beklimming van de Wilhelminaberg en eindigend op de Pietersberg bij Maastricht.

Nog even dit

Door de forse inflatie, onzekerheid rondom COVID en onze eigen reislustigheid zijn we helaas minder ver met de vormgeving van enkele geplande reizen dan verwacht/ gewenst. Wij zijn momenteel voor 2023 nog druk bezig met de volgende reizen:

• Fietsrondje langs natuurvriendenhuizen door de Achterhoek, mogelijk in mei

• Kopenhagen steden- en cultuurreis, mogelijk in september

• Yogaweekend in Nederland, mogelijk in het najaar De actuele stand van zaken vind je op onze website.

* Prijs voor leden

**De genoemde prijzen zijn -waar mogelijkzo zorgvuldig mogelijk berekend maar er zijn te veel onzekerheden momenteel om ze definitief al vast te kunnen stellen.

Kamperen op Vlieland

(Friesland, Nederland)

3 t/m 10 juni

Prijs: NTB

Heb je vroeger altijd gekampeerd en daar nog steeds nostalgische gedachten bij? Nu krijg je de kans om op comfortabele wijze te kamperen op camping Stortemelk op het prachtige, rustige Waddeneiland Vlieland. We hebben de beschikking over ruime 6-persoons De Waard koepeltenten met in iedere tent 3 aparte slaapcabines met echte bedden en goede matrassen. Ook is er een koel kastje en kookgerei aanwezig. Onder de ruime luifel kun je heerlijk vertoeven op comfortabele stoelen.

Berlijn steden- en cultuurreis (Duitsland) 10 t/m 17 juni

Prijs: vanaf € 735 */** incl. hotel en ontbijt excl. vervoer

Berlijn is een bijzondere stad! Het heeft veel mooie bezienswaardigheden die je goed kunt bezoeken tijdens een stedentrip. Bezoek de Berlijnse muur, De Reichstag, Checkpoint Charlie en Branden burger Tor als je meer te weten wilt komen over de geschiedenis van de stad. Berlijn telt maar liefst meer dan 170 musea en heeft naast historische en moderne gebouwen ook een bruisend nachtleven met hippe clubs en gezellige barretjes. Er is genoeg te doen in deze hippe stad! Ons verblijf, een 2-sterren superior hotel, ligt op 10 minuten rijden van het Berlijnse Alexanderplatz

Meer informatie: nivon.nl/vitaal-reizen

Friesland zeilen in Valken (Nederland ) 16 t/m 18 juni

Prijs: vanaf € 509 */** zeilschool volpension, excl. vervoer

We verblijven bij een gerenommeerde zeilschool en krijgen twee volle dagen zeillessen van erkende zeilinstructeurs. Uiteraard maken wij mooie zeiltochten door de wateren van Friesland en ondertussen leren we ook nog zeilen. Wij zitten met maximaal 3 deelnemers in een Valk zodat er voldoende aandacht is om beter te leren zeilen. Wij ontvangen je graag op de vrijdagavond voor een gezellig samenzijn en we gaan ook meteen een avond-zeiltocht maken van 20.00–22.00 uur.

Val Sinestra wandelreis (Engadin, Zwitserland)

24 juni t/m 1 juli

Prijs: NTB incl. hotel volpension en busretour vanaf Arnhem

Vanuit dit voormalige kuurhotel Val Sinestra (1500m. hoog) kunnen prachtige wandelingen op allerlei niveaus worden gemaakt. De Engadin is een bergachtige streek die grenst aan Oostenrijk en Italië, omgeven door de Dolomieten en het Silvretta gebergte. De geïsoleerde ligging heeft er onder andere toe bijgedragen dat in deze streek de eeuwenoude Romaanse taal nog voertaal is. De gratis postbus stopt voor de deur en biedt vele mogelijkheden. Na een heerlijke (wandel)dag staat het dinerbuffet ’s avonds weer voor ons klaar!

TOORTS 23
Reizen

Vitaal Reizen 50+

Vlissingen logeren in watertoren (Zeeland, Nederland)

28 augustus t/m 2 september Prijs: € 595 */** logies volpension excl. vervoer

Voor deze vakantie hebben we een heuse water toren kunnen huren. Het programma is vrij in te vullen. Het plan is om een paar dagen het LAW Nederlands Kustpad te gaan wandelen. Uiteraard zijn de historische steden Vlissingen en Middelburg ook zeer aantrekkelijk om te bezoeken en dan misschien ’s avonds nog lekker naar het strand?

Malmedy fietsen/wandelen (Belgische Ardennen) 1 t/m 8 september

Prijs: vanaf € 285 */** incl. vakantiehuis ontbijt/ lunchpakket excl. vervoer

Voor wandelaars is de omgeving zeer interessant omdat het grenst aan het schitterende hoogveen gebied de Hoge Venen. Direct vanuit het huis kan je prachtige wandelingen maken in alle richtingen. Voor fietsers ligt het aan een knooppunt van fietspaden over voormalige spoorwegen.

Wijnwandelen Elzas waarschijnlijk tijdens de wijnpluk! (Elzas, Frankrijk) 23 t/m 30 september

Prijs: vanaf € 655 */** incl. twee vakantiehuizen ontbijt/lunchpakket, excl. vervoer

Elke dag een lekkere wandeling met begeleiding van zo’n 17,5 km. Combineer dat met de Elzas in herfstkleuren, de geur van geperst druivensap, praten en proeven met de boer die de wijn maakt en ’s avonds naar eigen keuze een Elzasser maaltijd.

Dutch Mountain Trail wandelen (Limburg, Nederland) 28 oktober t/m 4 november Prijs: vanaf € 425 */** incl. verblijf natuur vriendenhuis volpension, excl. vervoer

Honderden kilometers rijden om een mooie bergwandeling te maken? Welnee! Vlakbij ons natuurvriendenhuis Eikhold ligt er een prachtige tocht te wachten om door je ontdekt te worden! In het mooie heuvelland van Zuid-Limburg ligt de Dutch Mountain Trail. Een uitdagende route die de zeven 'bergen' met elkaar verbindt, te beginnen in de buurt van Kerkrade met de beklimming van de Wilhelminaberg en eindigend op de Pietersberg bij Maastricht.

Logeren en kamperen bij de Natuurvrienden

Kies waar je wilt overnachten en boek!

ABK-huis - Hall (H) abkhuis.nivon.nl, 088-0990970

Allardsoog - Een-West (H) allardsoog.nivon.nl, 088-0990971

Banjaert - Wijk a. Zee (H, K) banjaert.nivon.nl, 088-0990972 (na 19.00)  banjaert.nivon.nl/kampeerterrein, 088-0990973

De Bosbeek - Bennekom (H) bosbeek.nivon.nl, 088-0990974

Den Broam - Buurse (H, K) denbroam.nivon.nl, 088-0990975

Eikhold - Heerlen (H) eikhold.nivon.nl, 088-0990956

De Gele Anemoon - Wijlre (K) degeleanemoon.nivon.nl, seizoen: 088-0990957, overig 088-0990977

De Gronselenput - Wijlre (K) gronselenput.nl, 043-4591645

De Grutto - Delft (K) degrutto.nivon.nl, (18 - 19 u), seizoen: terrein 088-0990958, reserveren buiten seizoen: 088-0990978

Het Hallse Hull - Hall (K) hethallsehull.nivon.nl, 088-0990979

De Hondsrug - Noordlaren (H, K) dehondsrug.nivon.nl, 088-0990980

Het Hunehuis - Darp (H, K) hunehuis.nivon.nl, 088-0990981

De Kleine Rug - Dordrecht (H, K) dekleinerug.nivon.nl, 088-0990982

Koos Vorrinkhuis - Lage Vuursche (H) koosvorrinkhuis.nivon.nl, 088-0990983

Krikkenhaar - Bornerbroek (H, K) krikkenhaar.nivon.nl, 088-0990984

Lettelbert - Lettelbert (K) lettelbert.nivon.nl, 088-0990985

De Meenthe - Noordwolde (K) demeenthe.nivon.nl, 088-0990966

Morgenrood - Oisterwijk (H, K) morgenrood.nivon.nl, 088-0990987

Het Zeehuis - Bergen a. Zee (H) zeehuis.nivon.nl, 088-0990988 (telefonisch bereikbaar di 19-21 uur, vr 10-12 uur)

Bel de contactpersonen of reserveer via de website voor een verblijf in een Nivon Natuurvriendenhuis (H) of op een kampeerterrein (K). nivon.nl

1 8 11 3 16 10 5 7 2 6 19 20 4 4 4 9 13 18 12 15 17 14 1-1 1-2 1-1 2 2 2 12 12 8 8 14 14 14 14 8 15 15 8 8 4 4 4 13 13 6 6 3 9-I 9-I 10 10 9-II 9-II 9-II 1-3 1-3 3 7-1 7-1 7-2 7-2 11 11 11 5-3 5-3 5-2 5-1 5-1 GR5 5-2 3 7-2 Den Broam Banjaert Het Zeehuis Lettelbert De Meenthe De Grutto Allardsoog De Bosbeek Eikhold Het Hunehuis Krikkenhaar Het Hallse Hull ABK-huis De Kleine Rug Morgenrood De Hondsrug Koos Vorrinkhuis De Gele Anemoon De Gronselenput Kaart: BosmaGrafiek.nl Lange-Afstand-Wandelpaden Nationale Streekpaden 6 6 Nivon Kampeerterrein
Reserveer online via www.nivon.nl Nivon
Natuurvriendenhuis Hier start ook een wandeltweedaagse: nivon.nl/wandeltweedaagsen
24 TOORTS

NivonJong: een kijkje achter de schermen

Mijn eerste kennismaking met Nivon en NivonJong is iets meer dan een jaar geleden. Mijn studie had ik afgerond, ik was aan het werk en miste iets. Iets waar ik mijn energie kon laten stromen in een niet-commerciële omgeving, waarin het draait om plezier hebben. Waar ik weer activiteiten kan organiseren in de natuur. Ik heb gegoogled en ben via via terecht gekomen bij Nivon en NivonJong. Bij het zien van de NivonJong website en de vacature voor bestuurslid was ik direct verkocht.

Het mooiste aan Nivon en NivonJong vind ik de energie. Voor mij betekent dit het gevoel van samen: wie je waar ook tegenkomt, iedereen is vriendelijk en deelt dezelfde interesses. We houden allemaal van de natuur, actief bezig zijn, wandelen in het bos en geven om de kleine, en daarmee de mooiste dingen in het leven. Het is prachtig om te zien dat we samen een NivonJong community aan het opbouwen zijn met mensen die dezelfde interesses, normen en waarden hebben.

Het organiseren van activiteiten geeft mij en ons als bestuur veel energie. Tijd voor een kijkje achter de schermen bij ons bestuursweekend dus! Afgelopen september streken wij op vrijdagavond neer in de bossen van Oisterwijk, bij Morgenrood. De eerste avond bestond, geheel in Nivonstijl, uit gezelligheid en spelletjes - alle ervaringen van de op dat moment tot het einde komende zomer werden uitgewisseld.

Zaterdagochtend stonden we vroeg op en na een goed ontbijt maakten we een wandeling door de Kampina. Daarna: tijd voor jaarlijks langste NivonJong ver gadering. Tijdens deze vergadering stelden we onze doelen op voor komend jaar en.. hebben we de activiteitenkalender voor het nieuwe seizoen opgesteld: met grote vellen papier, stiften en post-its. Schrijven, schuiven, nog eens schuiven, post-it erbij en weer terugschuiven. Aan het einde van de dag lag er een volledige activiteitenkalender op de grond, met voor elke maand nu twee activiteiten op de planning.

Wij zijn weer helemaal klaar voor het nieuwe jaar en hopen samen met jullie veel mooie momenten te beleven en nieuwe herinneringen te maken!

NivonJong is de jongerenafdeling van Nivon. Speciaal voor iedereen tussen de 15 en 30 jaar organiseert NivonJong adembenemende evenementen. Check hiervoor: nivonjong.nl

Column NivonJong
TOORTS 25
Sven Alferink, Voorzitter NivonJong •
ABK Allardsoog Banjaert (K) Banjaert Bosbeek Den Broam Eikhold De Gele Anemoon (K) Gronselenput (K) De Grutto (K) Hallse Hull Hondsrug Hunehuis De Kleine Rug Koos Vorrink Krikkenhaar Lettelbert (K) Meenthe (K) Morgenrood Zeehuis Er is een kasteeltje! Trampoline! Ook voor kinderen Ook voor kinderen Ook voor kinderen Sjoelbak! Sjoelbak! Alle leeftijden Met binnensportzaal Doeltjes en een basketbalring Badminton en voetbal Badminton en voetbal Jeu de boules baan! Jeu de boules baan! Speeltoestellen WiFi Vuurplaats Fietsverhuur Spelletjes Sportveld Groot schaakspel en Damspel en Boter-Kaas-Eieren Vernieuwde speeltuin vuurschalen vuurschalen Accommodatie-overzicht Familievriendelijke Nivon-accommodaties 26 TOORTS

Kinderstoelen

Kinderbed en -stoel tot 3 jaar

Kinderbed en -stoel

Babybedje, -badje en -stoel

Er zijn plastic karren, stepjes en er is voldoende buitenspeelgoed en ballen. Ook staan er perenbomen op het terrein.

Ideaal: vanuit het huis loop je direct de duinen in.

In de kelder is een fijne puberruimte. Daarnaast is hier het kabouterbad (3 t/m 7 jaar) en is er voldoende buitenspeelmateriaal.

Hier vind je een echt huttenbouwbos! Ook is er een serre en een riviertje in de buurt.

Een multifuctionele ruimte om te spelen óf voor disco, houten blokken en een pc voor gasten.

Kinderstoelen

Recreatieteam, winkel en broodjesservice. Een heerlijke buitenbar met loungebank.

Kinderbed en -stoel

Kinderbed en -stoel

Kinderbed en -stoel

Baby- en kinderbed

Dit Nivonhuis heeft veel verschillende ruimtes, en een groot speelbos. Klaar om hutten te bouwen?

Skelters en bolderkarren, en hier loopt ook het schaapjespad (2 t/m 5 jr).

Kano's ter plekke te huur.

Speel- / loungekelder, klimbomen op terrein, klimbos op 3 km.

soon: kabouter- en blote voetenpad bij het huis.

Overdekte picknicktafels, broodjesservice in schoolvakntie, kano's!

Hier is het kabouterpad en verschillende kleuter karren. Ook is er een fijne afgesloten slecht weerlocatie.

Kinderhoek, -bedjes en -stoelen

Kinderbed en -stoel

Een kabouterpad, voldoende uitleenmateriaal, duplostenen voor buiten en skelters.

Midden in de duinen, op slechts 500 meter van het strand. Je vindt hier dan ook een zandbank en waterpomp.

en droger en droger en droger en droger en droger en droger en droger en droger en droger
Chillplek Extra Tv-kamer Wasmachine Tafeltennisof Tafelvoetbal Bibliotheek Kleine kinderen (0-4 jaar) Niet aanwezig Aanwezig Accommodatie-overzicht TOORTS 27

Nou Hullie

Waarom is Oostvoorne zo’n schoon oord? Het ligt bij zee en er is sinds 1926 een kampeerterrein van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (nu Nivon), vooral bevolkt door Instituutsleden uit Rotterdam Zuid. Zij kamperen er in grote tenten op het terrein, gehuurd van boer Gelderland. Die kampeerders fietsen er naar toe langs de Groene Kruisweg of gaan met het stoomtrammetje van de RTM, dat ongeveer dezelfde weg neemt.

In de buurt van dat terrein in een rustig stukje duin wordt het Zomerfeest gehouden van de Rotterdamse afdeling van dat Instituut. Hoogtepunt van het programma is de vooraf al beroemde revue ‘Nou Hullie’. In de ochtend van de 18e augustus vertrekt er zelfs een boot, de Schelde. Die gaat, bevolkt met ongeveer 700 socialistische feest vierders, van de Rotterdamse Maaskade richting Oostvoorne. De oranje vlag in top is geen vergissing maar een pesterijtje van de rederij.

‘Oostvoorne is een schoon oord, en dat niet eens omdat 42 procent van de bevolking er bij de verkiezing rood heeft gestemd.’ Zo begint een artikel uit het sociaaldemocratische dagblad De Voorwaarts van 19 augustus 1929. Tekst:

Eenmaal aan wal voegen zich nog meer mensen bij de feestvierders. Nu wel achter een rode vlag wandelen ze naar het feestterrein. Daar staan de grote decorstukken al opgesteld. Onder de aanwezigen ook Piet Voogd, lid van het hoofdbestuur van het IvAO. De dansclub uit Rotterdam Noord opent die dag het programma met enkele dansen. Jan ter Laan (SDAP) spreekt over de afgelopen verkiezin gen “Het is ons gelukt de arbeiders van Rotterdam tot een strijdbare massa te smeden. Meer dan een vierde van het Nederlandsche Volk denkt, voelt, stemt socialistisch.”

En dan komt de revue “Nou Hullie” of “Kermis op het binnen hof”, opgevoerd door cabaretclub Linker Maas oever, bestaande uit Instituutsleden van Rotterdam-Zuid. “Een revue was het, tintelend van leven en werkelijke

hu mor, gedragen door een gezond besef van wat er ver keerd is in ons lieve vaderland, vol van kostelijke vondsten en invallen en van begin tot eind boeiend voor elkeen.”

Het blijkt voor de verslaggever van de Voorwaarts bijna ondoenlijk om te beschrijven waar die revue nu precies over gaat, maar groots is het. Straatzangers, pierrots, clowns, dansers en danseressen, dominees, Jan Klaassens en Catrijnen, zigeunerinnen trekken in een bonte stoet voorbij. Ruim anderhalf uur houdt de cabaretgroep het publiek bezig ‘op een zo pakkende wijze’ .. ‘te vermaken, en waarheden te zeggen’. De journalist laat niet na de mensen van Linker Maasoever, spelers, dansers, musici en decortimmeraars en –schilders, lof toe te zwaaien.

De tekst van “Nou Hullie” komt van Mr. Punch en De Vries jr. Achter Mr. Punch gaat Arie Pleysier schuil, van origine schoolmeester. Pleysier bouwde een hele carrière op binnen de rode zuil. Hij werd redacteur buitenland van de Voorwaarts, schreef in AJC-periodieken en was de schrijver van ‘De Mensch in de leerschool van moeder aarde’, een van de grote vooroorlogse cursussen van het IvAO. De Vries werkte bij de Voorwaarts. “Wat hij met zijn mensen in Nou Hullie gepresteerd heeft, dwingt respect af. Zelden of nooit zagen wij dilettanten met zo’n animo, zo’n tempo, zo’n vaart spelen. Die Rotterdammers kunnen toch wel, nietwaar Voogd?”

“Nou hullie” was een succes en werd dat jaar nog diverse malen opgevoerd. Ook in Rotterdam Vreewijk, de thuisbasis van Arie Pleysier. De Rotterdammers werden zelfs naar Amsterdam gehaald om daar op een grote manifestatie van het Instituut op te treden.

De Schelde bracht de voldane zomerfeestgangers tegen de avond weer naar de Maastad. Of die oranje vlag er nog hing, vertelt het verhaal niet. •

Geschiedenis
Sjoerd Kemeling
28 TOORTS
Oostvoorne aan Zee tentenkamp
@irisgoesgreen #zonsondergang #bergenaanzee #zeehuis @eijspaart #denbroam #tipis #wandelweekend @carlaschat #wandelvakantie #vogezen #lesamisdelanature @follow_your_own_rhythm #pieterpad #hike #groesbeek @kayakcobber #hondsrug #hammockcamping #pieterpad @hennekeandreae.arteneco #allardsoog #qigong #weilanden @wandelwichie #bosbeektrektocht #heide #koffiestop Tag @nivonnatuurvrienden en deel je ervaring! Ga je op avontuur met Nivon? @wandelmaara #nivontrektochtbuddies #happyhikers #traditie @nivonnatuurvrienden TOORTS 29

Internationale ontmoetingen: NFI-conferentie 2022 in Lozio

Medio oktober vond er een NFI (Nature Friends International)-conferentie plaats in Lombardije. Op de agenda stond onder meer een aanvraag voor het C-lidmaatschap van een kleine organi satie uit Slowakije. Het C-lidmaatschap is niet meer dan een los partnerschap. Versterking van onze gelederen in Oost-Europa kan geen kwaad, sinds de Polen en Hongaren ons internationale verband om politieke redenen hebben verlaten.

Er stonden verder besluiten op de agenda over onze politieke positionering en over de versterking van onze inspanningen op het gebied van klimaatrechtvaardigheid in realisatie tot het NFI-klimaatfonds. Dat fonds bestaat sinds 2017. Jaarlijks komt er ongeveer € 10.000 aan giften binnen, waarmee wij regelmatig kleine, op duurzaamheid gerichte projecten in Afrika financieel hebben kunnen ondersteunen. De ambitie is die bijdrage op te schalen tot € 50.000 per jaar tot 2030.

Verder roept de NFI-conferentie de EU op tot een duurzaam energie beleid met een aantal open deuren, waar geen Natuurvriendensectie bezwaar tegen aangetekend zal hebben. Onze oproep zal in Brussel waarschijnlijk weinig commotie teweeg brengen.

Bezoek uit Srebrenica

In september kregen wij verrassend bezoek van Irvin Mujcic, de initiatief nemer van het Natuurvriendenproject in Srebrenica, in gezelschap van de Nederlands vrijwilligster Debra de Lange. Hij verbleef één nacht in het Zeehuis, waar de verbondenheid met het project in Srebrenica

tot uitdrukking is gebracht met de planting van een zilverpopulier met een toelichtend bordje. De Bosnische Natuurvriendenaccommodatie had afgelopen seizoen een goede bezettingsgraad. Er is hard gewerkt met ondersteuning van vrijwilligers. De accommodatie wordt steeds completer. Met de aanleg van een stuwmeertje voor de watermolen wordt nog gewacht, omdat graafmachines momenteel extreem duur zijn vanwege de hoge dieselprijs. Het wachten is op betere tijden, hoewel een snelle realisatie van een eigen duurzame stroomvoor ziening juist nu meer dan voorheen perspectief biedt op een aanzien lijke reductie van energiekosten.

Delegatie uit Oostenrijk

In oktober ontvingen wij een delegatie bestuursleden van de Oostenrijkse Natuurvrienden, voor wie wij een rondleiding in Amsterdam hebben verzorgd. Op het Landelijk Bureau kregen zij een presentatie over ons huizenbeleid, wat voor de gasten een eye opener was. Nivon verkeert in de unieke positie dat wij ons onroerend goed al in 1933 in een alles omvattende stichting hebben ondergebracht.

De verschillen tussen onze organisaties zijn aanzienlijk. De Oostenrijkse sectie heeft primair de status van een Alpiene sportvereniging. De vormingsambitie, die bij ons traditie was, is in Oostenrijk bij de vakbond belegd. Overigens hebben de Oostenrijkse Natuurvrienden hun nauwe relatie met de sociaaldemocratische partij formeel moeten loslaten om nog verder in aanmerking te komen voor overheidssubsidie. Die vloeit onder bepaalde condities nog steeds voor de berghutten van de Oostenrijkse Natuurvrienden, omdat die een belangrijke rol spelen bij de ontsluiting van het Alpenlandschap. Als compensatiemaatregel voor het ledenverlies als gevolg van de corona-lockdown, neemt de Oostenrijkse overheid dit jaar driekwart van de lidmaatschaps kosten over om ledenaanwas te stimuleren. Voor de Oostenrijkse Natuurvrienden leidde dat tot 10% ledengroei. Momenteel heeft de Oostenrijkse sectie ongeveer 160.000 leden. •

De Oostenrijkse delegatie voor het Landelijke Bureau samen met de bestuursleden Ypke Huisman en Han Verschuur.

Internationaal
Tekst: Han Verschuur Rondleiding van de Oostenrijkse gasten door Amsterdam, hier bij het pand aan het Waterlooplein, waar in 1919 de Amsterdamse Arbeidersreisvereniging werd opgericht.
30 TOORTS
Foto's: Armin Berger

Binnen is het altijd even warm, of koud, maar in elk geval droog. Binnen weet je dat de zon schijnt, maar je voelt de warmte niet op je huid. Binnen zie je de bomen heen en weer bewegen, maar je hoort de wind niet door de takken en de bladeren. Buiten hoor je vogels, ruik je bloemen, proef je de zee of hoor je de verse sneeuw onder je schoenen. We boffen dat we in een land wonen waar de seizoenen steeds weer anders zijn. Je hoeft niet ver te reizen om steeds andere indrukken op te doen.

Opdrachten om zelf te doen:

1. Schelpen zoeken: Raap tijdens een strandwandeling eens alleen schelpen op van dezelfde kleur, of allemaal van dezelfde soort, of schelpen met een gaatje erin.

2. Wolken: Wanneer neem je de tijd om naar de wolken te kijken? Waarschijnlijk veel te weinig. Ga eens rustig in het gras liggen en kijk of je nog net zo veel draken, blaffende honden of walrussen in de wolken ziet als vroeger.

3. Stenen zoeken: Zoek tijdens een mooie wandeling naar een handvol platte stenen, die je thuis op elkaar stapelt net als een markering in de bergen. Zo word je altijd aan die wandeling herinnerd én aan het feit dat het buiten echt heel fijn is.

Win: ‘ Elke dag naar buiten , logboek voor natuurliefhebbers’

Wil je meteen aan de slag met je natuurnotities, meer lezen over hoe je bloemen het beste droogt, hoe je bomen herkent aan de hand van bladeren en bij welke wind je het beste naar het strand kunt voor de mooiste schelpen?

Wij mogen zes exemplaren weggeven van Elke dag naar buiten, logboek voor natuurliefhebbers. Drie blauwe met bloemen, drie antraciet met veer. Stuur een mailtje met je naam, adres, waarom jij een exemplaar wilt, naar toorts@nivon.nl en misschien win jij wel een exemplaar.

Elke dag naar buiten Logboek voor natuurliefhebbers 160 pagina’s € 17,50

Uitgeverij FJORD uitgeverijfjord.com

TOORTS 31

Tekst: Hester Schaaf

Meer Nivon-kampeerterreinen open in de winterin de kou in de kou in de kou

Winterkamperen zit (nog steeds) in de lift! Steeds meer mensen ontdekken de rust en romantiek van de verstilde winterse natuur: het knusse opwarmen bij een kampvuurtje en het ware out doorgevoel. Een aantal Nivon-kampeerterreinen is het hele jaar geopend. Waar kun je terecht?

Morgenrood

“Winterkamperen blijft populair, ook nu, na de lockdown. Veel mensen hebben tegenwoordig een campertje, dat zal van invloed zijn op het aantal winterkampeerders. Maar ook ons tentenveld ‘Esdoorn’ wordt in de winter goed bezocht. Door het grote aantal bomen hier, komen er vaak hangmatkampeerders, zelfs als het heel erg koud is. Of misschien juist als het heel koud is! Verder is de kampvuurplaats altijd populair.

Om de aantallen te handhaven, moeten we wel meer regelen voor onze gasten. Komende winter wordt een verwarmde sanitaire ruimte aan de achterzijde van het huis uitgebreid. Deze ruimte is bereikbaar zonder dat de campinggasten het huis in moeten. Verder zouden we graag een slechtweervoorziening hebben, maar daarover loopt het overleg met de gemeente nog.”

Banjaert

“Voor ons is het winterkamperen nog vrij nieuw. Gelukkig komen er al boekingen binnen, ook van mensen die Banjaert nog niet eerder kenden. Op het kampeerterrein is het volledig gerenoveerde toilet gebouw 'De Schulp' open. Het dagverblijf, ook wel de huiskamer, gaat open als er kampeerders zijn. Hier is de vloerverwarming aan. Ook het aangrenzende (invaliden) toilet/douche/wastafelgebouw is open, met warm water. Mocht het heel druk worden, dan openen we meer douches/ toiletten. Campers en caravans kunnen op het camperterrein en op het middenveld een plaats krijgen, met stan daard elektra. En er is natuurlijk een vuurplaats!

Deze winter hebben we een kortingsactie, als proef en als stimulans: alle kampeerders krijgen in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 april 2023 33% korting op het kampeerverblijf.”

— Annemieke Buddelmeijer

Reportage
32 TOORTS

Bosbeek

“Het trekkersveld van De Bosbeek heeft plaats voor 5 tenten en is het hele jaar geopend. De toiletten en warm water zijn toegankelijk. Douchen kan in het huis, meld je in dat geval even bij de huis wachten. Als er sprake is van extreem weer, kunnen kampeerders ook in het huis komen opwarmen en de keuken gebruiken.”

Hallse Hull

“Het Hallse Hull is al lang het hele jaar door open, voor zowel campers als tenten. Op het tentenveld vind je ‘de Kapschuur’, een overdekte slechtweerruimte. En je kunt natuurlijk ook lekker komen hangen in je hangmat.

Op diverse velden zijn vuurplaatsen aangelegd: een kampvuur tje is - na overleg met de huiswacht - mogelijk in de vuurkorf. Hout is ook te koop bij de huiswacht. Vanwege bevriezings gevaar zijn de watertappunten en afwasplaats op het kampeer terrein afgesloten. Het sanitairgebouw ‘De Sparreboom’ is ’s winters geopend en wordt vorstvrij gehouden. Douchen en warm water tappen kan aan de dameskant. Aan de kant van de heren zijn enkele toiletten en de stortplaats voor chemisch toilet beschikbaar.”

10 Tips 10 Tips 10 Tips

om warm te blijven

Er bestaat geen slecht weer, alleen een slechte voorbereiding’ hoor je vaak als het om winterkamperen gaat. Met deze tips kom je een eind als het om koubeheersing gaat.

1. Veel kou komt van de grond. Maak de kampeerplek zo nodig sneeuwvrij; zorg voor extra isolatie van het tentgrondzeil (of leg er bladeren onder!) en bedek het zeil weer met een dun, aluminium isolatiematje en / of gronddeken.

2. De lucht in een luchtbed voelt snel koud aan. Prettiger is een self inflatable slaapmat met een hoge isolatiewaarde (R-waarde, liefst minimaal 8).

3. Leg een isolatiematje onder je slaapmat en/ of een fleece deken tussen je slaapmatje en slaapzak. Dat houdt optrekkende kou tegen.

4. Gebruik een mummieslaapzak. Deze hebben de lijn van je lichaam en daardoor minder loze ruimte om op te warmen. Een idee is ook om de ruimte in je slaapzak op te vullen met kleding. Een gevulde slaapzak is makkelijker met je lichaamswarmte op te warmen dan een half lege slaapzak. En extra voordeel: je kleren zijn de volgende dag meteen lekker warm.

5. Je verliest veel warmte via je hoofd en voeten. Draag, als het echt koud is, een warme (bivak)muts en wollen sokken.

6. Draag laagjes overdag. Thermo ondergoed is een handig begin. Het dragen van meerdere lagen kleding zorgt voor een betere isolatie.

7. Draag weinig tot geen kleren in je slaapzak. Dit lijkt onlogisch en in het begin is het even koud. Maar tussen je lichaam en de slaapzak treedt een wissel werking op die verloren gaat bij het dragen van (warme) kleding. Je lichaam verwarmt dan wel de kleding, maar niet de slaapzak.

8. De grond is waarschijnlijk koud en vochtig. Gebruik een kniematje (verkrijgbaar in het tuincentrum) om op te zitten, deze isoleren prima.

9. Gasbranders werken niet goed als het vriest. Een benzineof spiritusbrander stinkt meer, maar werkt wel beter in de kou.

10. Als het vriest, lopen batterijen sneller leeg. Bewaar je telefoon of zaklamp(batterijen) overdag dicht op je lijf. •

Reportage
TOORTS 33

Activiteiten december — maart

nivon.nl
TOORTS 34
/activiteiten

Disclaimer

Voor alle activiteiten geldt: onder voorbehoud. Activiteiten gaan alleen door als dat voldoende veilig wordt geacht en er voldoende gelegenheid is tot het nemen van gepaste afstand, in overeenstemming met de geldende corona maatregelen (kan per regio verschillen!). Wees ook zelf verstandig, meld je niet aan in geval van verkoudheid of andere gezondheidsklachten of wanneer je tot een risico groep behoort. Neem voor de meest actuele informatie over een activiteit eerst even contact op met de accommo datie, de afdeling of werkgroep.

dec Zomaar een Zondag aan Zee 4-5 dec Het Zeehuis

Prijs: € 79,50, niet-leden: € 122,50 Uitwaaien aan Zee met een natuur wandeling onder begeleiding van een IVN-gids. Een 3-gangendiner aan de boulevard en logeren in Het Zeehuis in een 2-persoonskamer met ontbijt. Inclusief lakenpakket en duinkaart. Maximaal 15 deel nemers. Boeken: zeehuis@nivon.nl / 0880990988. Meer informatie: Linda Hooft / fd.zeehuis@nivon.nl / 0646027547

KoosCafe 11 dec Koos Vorrinkhuis

Prijs: gratis Een zondagmiddagbijeenkomst in het Koos Vorrinkhuis. Aanvang 15.00 uur. Drankjes en hapjes aan wezig. Elke keer een extra activiteit. Zie hiervoor www.koosvorrinkhuis. nivon.nl/activiteitenoverzicht/ Boeken: koosvorrinkhuis@nivon.nl / 0880990983. Meer informatie: receptie.koosvorrinkhuis@nivon.nl / 0880990963

Midweek Bergense School zien en

voelen

12 t/m 16 dec Het Zeehuis

Prijs: € 310, niet-leden: € 400 Geheel verzorgde midweek over de Bergense School. We bezoeken

Activiteiten

musea in Bergen en Alkmaar. We worden geïnformeerd door terzake deskundigen. Er zijn een wandelex cursies door Bergen en Bergen aan Zee. We gaan ook in de Bergense Schoolstijl schilderen. Boeken: zeehuis@nivon.nl / 0880990988. Meer informatie: Friso Teerink / vz.zeehuis@nivon.nl / 0622440147

Qigong en verstilling

16 t/m 18 dec Allardsoog

Prijs: € 191, niet-leden: € 251 The sound of silence... de klank van stilte. Contact maken met de stilte in jezelf middels o.a.: Qigong: adem, beweging en ontspanning, Tai Ji - loop, Qigong-meditatie, zen thee-ceremonie. Mindfulness is hier het sleutelwoord. Boeken: allardsoog@nivon.nl. Meer informatie: Margo Bouwman / margobouwman@ gmail.com

Muziekworkshop o.l.v. Grigori Sarolea

16 t/m 18 dec Morgenrood

Prijs: € 140, niet-leden: € 200 De song Licht van Nieuwe Dromen (2021) past in donkere dagen. Akkoorden, melodie en tekst zijn uitgangspunt voor een nieuwe versie en meer impro! Noten lezen hoeft niet. Ben je vergevorderd of juist beginner? Elk niveau, instrument, stem is welkom! Boeken: morgenrood@nivon.nl / 0880990987. Meer informatie: Irene Granneman / act.morgenrood@ nivon.nl / 0880990987

Creatief Ontspannings weekend

16 t/m 18 dec De Bosbeek

P rijs: € 135, niet-leden: € 185 Ben je toe aan rust, tijd voor jezelf en wat innerlijke reflectie? Kom dan naar dit weekend vol creatieve- en ontspannende activiteiten: van een schrijfworkshop en collage maken tot een yoga- en qi gongles, medi tatie of filosofisch gesprek. Boeken: bosbeek@nivon.nl / 088099074. Meer informatie: Wilma Kooijman / zielekaarten@gmail.com / +31638829051

jan

Chinese Winterlandschappen en QiGong

2 t/m 5 jan Koos Vorrinkhuis Prijs: € 145, niet-leden: € 205 Na fysieke Qigong opwarming door Isabelle schilderen we onder begeleiding van Froukje in Chinese stijl op getint papier. Al het schilder materiaal en gereedschap is aan wezig. Maaltijden o.b.v. zelfverzor ging. Thee, koffie en koek worden verstrekt. Boeken: koosvorrinkhuis@ nivon.nl / 0880990983. Meer informatie: Froukje Dijkshoorn / froukjedijks@gmail.com

Inloop Quiltweek

8 t/m 13 jan Morgenrood Prijs: € 98,50, niet-leden: € 141 Inspireren en leren van elkaar en vooral met veel plezier werken. Altijd weer verrassend wat voor mooie werkstukken dat oplevert. Op basis van zelfverzorging maar er wordt gezamenlijk gekookt. Boeken: morgenrood@nivon.nl / 0880990987. Meer informatie: Fini van Breugel en Fia van Deursen / act.morgenrood@nivon.nl / 0402422934

Zang- en muziekweekend

6 t/m 8 jan Koos Vorrinkhuis Prijs: € 75 Altijd weer heerlijk om te beleven, om te doen, samen met andere zangers of instrumentbespelers in een mooie omgeving. Tussendoor een wandeling, of alleen maar even genieten rondom het huis. Een weekend lang proeven, letterlijk en figuurlijk, want de kookploeg vertroetelt ons van ’s morgens tot ’s avonds. Boeken of meer informatie: w.degeling@ ziggo.nl / 0522 - 261 880 / 06 2819 5354

Feestdagen

Kerst in Twente

23 t/m 27 dec Den Broam P rijs: € 296,90, niet-leden: € 344,50 Zin in gezellige kerstdagen met feestelijke maaltijden? Boek een geheel verzorgd, extra lang kerstweekend in Buurse en geniet van de maaltijden van onze professio nele kok. Boeken: denbroam@ nivon.nl / 0880990975. Meer informatie: Onne Haitsma / denbroam@nivon.nl / 0880990975

Solo en Samen 2022 24 t/m 27 dec

Prijs: € 220, niet-leden: € 280 De kerstdagen samen door brengen zonder uitgesproken verplichtingen. Samen invulling geven aan een programma, dat is het idee. Voor maaltijd ingrediënten, recepten en begeleiding bij het koken wordt gezorgd. Lakenpakket, hapjes en drankjes inbegrepen. Boekingen: koosvorrinkhuis@ nivon.nl / 0880990983. Meer informatie: Barbie Wolfswinkel / act.koosvorrinkhuis@nivon.nl / 0880990983

Nieuwjaarsbijeenkomst 8 jan De Kleine Rug

Prijs: gratis De Nivonafdeling Drechtsteden en de Kleine Rug houden gezamenlijk hun altijd zeer goed bezochte en sfeervolle Nieuwjaarbijeenkomst, waar een ieder welkom is vanaf 11.00 uur, met het bekende recept: oliebollen, glühwein/ sap, een snertlunch, toe spraakjes, zang en muziek. Boeken of meer informatie: e.zoomer@kpnmail.nl / 0181-621658

Nieuwjaarsbijeenkomst

15 jan en 19 feb

De Kleine Rug

Prijs: gratis

Een dag, aanvang 09.00 uur, gezamenlijk ontspannen werk zaamheden verrichten in de griend, waaronder het wilgen knotten. Voor de inwendige mens wordt gezorgd. Incl. koffie/thee en een snertlunch. Boeken of meer informatie: secr.dekleinerug@nivon.nl / 0639684875

TOORTS 35

Activiteiten

Workshop Encaustic Art

9 t/m 11 jan Krikkenhaar

Prijs: € 120, niet-leden: € 180 Schilderen met bijenwas met Sonja Hendriks. Zij leert ons hoe je met een strijkboutje en gekleurde bijenwasblokjes de prachtigste schilderijtjes kan maken. Boeken: ams.krikkenhaar@nivon.nl / 0618791152. Meer informatie: Maria van Klingeren / act.krikkenhaar@ nivon.nl

Zomaar een Zondag aan Zee 22-23 jan Het Zeehuis

Prijs: € 79,50, niet-leden: € 122,50 Uitwaaien aan Zee met een natuurwandeling onder begeleiding van een IVN-gids. Een 3-gangendiner aan de boulevard en logeren in Het Zeehuis in een 2-persoonskamer met ontbijt. Inclusief lakenpakket en duinkaart. Max. 15 deelnemers. Boeken: zeehuis@nivon.nl / 0880990988. Meer informatie: Linda Hooft / fd.zeehuis@nivon.nl / 0646027547

Op zoek naar het midden 23 t/m 26 jan De Bosbeek

Prijs: € 160, niet-leden: € 220 De wetmatigheden van yin en yang geven inzicht in hoe deze krachten werken en hoe ermee om te gaan. Manda Bergsma geeft er een eigen invulling aan. Deze is toepasbaar in het verlagen van stress, verhogen van je energie en verwerking van emoties. Boeken: bosbeek@nivon.nl / 088099074. Meer informatie: Manda Bergsma / secretariaatsvv@ gmail.com

Freestyle borduren

27 t/m 29 jan De Bosbeek

Prijs: € 100, niet-leden: € 150 Iedereen kan freestyle borduren, je hebt er geen borduurervaring voor nodig. Met een paar soorten steken maak je al een prachtig werkstuk. Deze kun je bv. gebruiken als patch of een leuke broche, of je kunt direct borduren op een jasje of een tas. Boeken: bosbeek@nivon.nl / 088099074. Meer informatie: Lia Bouwman / bosbeek@nivon.nl / 088099074

50-60-70-80 plus...

dansen dus!

31 jan t/m 3 feb Banjaert

Prijs: € 160, niet-leden: € 220 Tijdens deze volksdansdagen wordt er een afwisselend internationaal programma aangeboden en zullen verschillende docenten workshops geven. Op woensdagavond is er levende muziek. De warme maaltijden worden verzorgd, ontbijt en lunch: zelfverzorging. Boeken: ams.banjaert.h@nivon.nl / 0880990972. Meer informatie: Kees Fit / cfmfit48@gmail.com / 0251238289

feb

Snertweekend

3 t/m 5 feb Het Hunehuis

Prijs: € 51 (kind: € 40), niet-leden: € 75,50 (kind € 60)

Na een wandeling aanschuiven voor een lekker bord snert? Dat kan. Zaterdag is er snert en op zondag een lekker ontbijt. Verder is het zelfverzorging. Deeln: 24. Boeken: hunehuis@nivon.nl / 088-0990981. Meer informatie: Siem en Carla Beers / sp.beers@ quicknet.nl / 0228315009

Het Scheppings Schilderspel

5 t/m 10 feb Morgenrood Prijs: € 150, niet-leden: € 210 We gaan praten-mediteren en je schildert in stilte. Elke dag opnieuw; je gaat je eigen beelden uitschilderen. Ervaring niet nodig. Er wordt 5 dagen 2,5 uur gewerkt aan een verlangen dat je graag wilt realiseren. Alle voorwaarden zijn aanwezig! Geniet! Boeken: morgenrood@ nivon.nl / 0880990987. Meer informatie: Paula Swalen / act.morgenrood@nivon.nl / 0610328695

en bewegen 7 t/m 9 feb Banjaert

Tekenen

Prijs: € 60, niet-leden: € 90 Kun je niet tekenen, durf je het niet? Grijp je kans, o.l.v. Marion voor beginners met begeleiding. Andere tekenaars ook hartelijk welkom. Ter afwisseling bewegen met en zonder muziek. Alle maaltijden: zelfverzorging. Boekingen: ams.banjaert.h@nivon.nl / 0880990972. Meer informatie: Marion Sandee / 020 6133270

Midweek Filosoferen en Schrijven aan Zee

13 t/m 17 feb Het Zeehuis P rijs: € 310, niet-leden: € 400 Geheel verzorgde midweek. Heel wat filosofen en schrijvers hebben zich laten inspireren door de Noord zee en zijn kust. Je kunt dit nu zelf aan den lijve ervaren. Je maakt kennis met de grote Europese filosofen en leert je eigen verhaal te schrijven. Boeken: zeehuis@nivon.nl / 0880990988. Meer informatie: Friso Teerink / vz.zeehuis@nivon.nl / 0622440147

Quilt - Bee

13 t/m 17 feb Het Hunehuis Prijs: € 122, niet-leden: € 182 Kom weer gezellig quilten in het Hunehuis. Deze midweek is bedoeld voor zowel beginnende als gevorderde quilters. Lekker aan de slag en elkaar inspireren. Eigen materiaal meenemen. Inclusief verblijf, thee en koffie. Verder zelfverzorging. Dln: 10. Boeken: hunehuis@nivon.nl / 0880990981. Meer informatie: Sujata Groot / j.i.m.groot@planet.nl

Midweek Ontspannen en Genieten

13 t/m 17 feb Den Broam Prijs: € 270, niet-leden: € 330 Kom tot rust tijdens deze heerlijke, geheel verzorgde midweek in Buurse. Doe mee met yoga, een mindful wandeling en geniet van een bijzonder mooi klankconcert. Of trek je eigen plan, verken de prachtige omgeving en eet lekker mee met de groep. Boeken: denbroam@nivon.nl / 0880990975 Meer informatie: Onne Haitsma / denbroam@nivon.nl / 0880990975

Weekend Qigong

17 t/m 19 feb Allardsoog

Prijs: € 195, niet-leden: € 255 Onder leiding van onze ervaren docente Margo Bouman. Tijdens dit weekend beoefenen we een serie van 18 Chinese gezondheids

oefeningen met toelichting en achtergrondinformatie. Boeken: allardsoog@nivon.nl. Meer informatie: margo bouwman / margobouwman@gmail.com

Muziekworkshop: Neem je koffer mee

17 t/m 19 feb Koos Vorrinkhuis Prijs: € 148, niet-leden: € 208 Ieder neemt eigen instrument, stem, muziekjes mee. Sarmuse neemt hun muziekkoffer mee en "Let It Grow". Uit de koffers en stemmen laten we o.l.v. Gregori fijne muziek groeien. Volledige verzorging en lakenpakket. Boeken: koosvorrinkhuis@nivon.nl / 0880990983. Meer informatie: Sarmuse sarmuse@kpnmail.nl / 0653625844

Filmtweedaagse

19 t/m 21 feb Allardsoog

Prijs: € 118, niet-leden: € 178 Frans en Marianne vertonen films met het thema ‘smakelijke films’. Er is een voorbespreking bij de films en ze bereiden bijpassende hapjes en drankjes. Overig eten en drinken zelfverzorging. Boeken: allardsoog@nivon.nl. Meer informatie: www.allardsoog.nivon.nl

Zangdagen met wereldmuziek

20 t/m 22 feb Banjaert

Prijs: € 170, niet-leden: € 230 Drie dagen lang wereldmuziek, liederen uit alle windstreken. Alle sferen komen voorbij. Koorervaring: handig, niet noodzakelijk. Plezier staat voorop tijdens de zangdagen o.l.v. Hetty Kienhuis. Incl. 3 warme maaltijden. Ontbijt/lunch: zelf verzorging. Boeken: amsbanjaert.h@ nivon.nl / 0880990972. Meer informatie: Kees Fit / cfmfit48@ gmail.com / 0251238289

Schilderen met Antje acryl en div. technieken

20 t/m 24 feb Het Hunehuis

Prijs: € 311, niet-leden: € 371 Schilderles binnen en buiten voor beginners en gevorderden. Motto: via gedegen opbouw tot mooie resultaten komen. Werkstukken worden in de groep en p.p. besproken. Incl: verblijf, thee, koffie, lunch, diner, schoonmaak. Mat. € 30 Dln: 18. Boeken: hunehuis@ nivon.nl / 088-0990981. Meer informatie: Jenny Stuivenberg / act.hunehuis@nivon.nl / 0620450588

Mandala Workshop Hundertwasser

23 t/m 25 feb Morgenrood Prijs: € 162,50, niet-leden: € 222,50 Hundertwasser was een groot natuurliefhebber en had fantastische ideeën over hoe de mens zou moeten omgaan met de natuur. Midden in het schilderij ontspringt een kleine beek, af en toe vertakt ze. Voor iedereen toegankelijk!

36 TOORTS

Geheel verzorgd. Boeken: morgenrood@nivon.nl / 088 0990987. Meer informatie: Yvonne van Meteren / act.morgenrood@ nivon.nl / 0499-477644

Natuurbeleving voor kinderen 28 feb t/m 3 mrt Banjaert Prijs: € 2,50 per activiteit (‘s avonds € 1,-)

Deze natuurbeleving is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar. Tijdens deze dagen in de krokusvakantie van Noord Nederland zijn er activiteiten o.l.v. Marion Sandee. Je kunt je hiervoor ter plaatse opgeven. Boekingen: ams.banjaert.h@nivon.nl / 0880990972. Meer informatie: Marion Sandee / 020 6133270

mrt

Schrijfweek in Morgenrood

6 t/m 10 mrt Morgenrood

Prijs: € 140, niet-leden: € 200 Iedere reis een verrassend thema, dagelijks een schrijfmoment van twee uur en een creatieve workshop op een avond. Voor wie graag schrijvend op ontdekkingsreis gaat naar zichzelf en de ander. Ontbijt en lunch apart, gezamenlijk de avondmaaltijd. Boeken: morgenrood@ nivon.nl / 0880990987. Meer informatie: Jannie van Maldegem / act.morgenrood@nivon.nl / 0793427370

Veganistisch koken met Jan 6 t/m 8 mrt Allardsoog Prijs: € 227, niet-leden: € 287 Jan Smit kookt al meer dan 35 jaar veganistisch en heeft ruime ervaring in het geven van workshops. In de zeer ruime keuken van Allardsoog met volledige uitrusting maakt de groep alle maaltijden klaar om lekker te smikkelen tijdens de workshop. Boeken: allardsoog@ nivon.nl. Meer informatie: aanmeldsecretaris Allardsoog / allardsoog@nivon.nl

Aquarellen voor beginners en gevorderden 6 t/m 10 mrt Banjaert

Prijs: € 175, niet-leden: € 235 O.l.v. kunstenares Marianne Eugster wordt er 4 dagen lang gewerkt. Zij is bereid haar vele kennis en

Activiteiten

ervaring te delen. Zie www. aquarelles.nl. Deelnemers nemen eigen materiaal mee. Geheel zelfverzorging: alleen op donder dag is het diner inclusief. Boeken: ams.banjaert.h@nivon.nl / 0880990972. Meer informatie: Kees Fit / cfmfit48@gmail.com / 0251238289

Drukplezier

7 t/m 9 mrt De Hondsrug

Prijs: € 107, niet-leden: € 160 In deze tweedaagse workshop wordt op een speelse manier gewerkt met een druktechniek: de monoprint. Experimenteer met de vele mogelijkheden om vervolgens naar één of meerdere eindproducten te werken: bijv. verjaarskalender, kaarten, enveloppen. Boeken: hondsrug@ nivon.nl. Meer informatie: Willy Meijer / willymeijer@hotmail.com / 0629028023

Beleef Dordrecht

10 t/m 12 mrt De Kleine Rug

Prijs: € 140, niet-leden: € 180 Een boottocht met onze vlet (de Heen- en Weerwolf) naar het centrum van de historische stad Dordrecht en naar de Hollandse Biesbosch met dagelijkse begeleide wandelingen van ongeveer 12 kilometer en eventueel museumbezoek. Volledige verzorging, incl. toer. belasting, excl. lakenpakket en entree musea. Boeken: ams.dekleinerug@nivon.nl / 088-0990982. Meer informatie: elmvdkuy@kpnmail.nl/ 06-53552923

Zang- en muziekweekend

10 t/m 12 mrt Allardsoog

Prijs: € 85, niet-leden: € 95 Altijd weer heerlijk om te beleven, om te doen, samen met andere zangers of instrumentbespelers in een mooie omgeving. Tussendoor een wandeling, of alleen maar even genieten rondom het huis. Een weekend lang proeven, letterlijk en figuurlijk, want de kookploeg vertroetelt ons van ’s morgens tot ’s avonds. Boeken of meer informatie: w.degeling@ ziggo.nl / 0522 - 261 880 / 06 2819 5354

Fietsen langs de kust, Zeehuis

en Banjaert

12 t/m 17 mrt Banjaert

Prijs: € 200, niet-leden: € 260 Fietstochten maximaal 40 km per dag. Banjaert, woensdag naar het Zeehuis. Vrijdag terug naar Banjaert. Je vervoert onderweg je eigen kleding etc. Ontbijt en lunch zelfverzorging. Inclusief 4x diner en bedlinnen. Boeken: ams.banjaert.h@nivon.nl / 0880990972. Meer informatie: Magda Vodde / magdavodde@ casema.nl / 0626987078

Wandelen

Wandeltweedaagse

1 jan t/m 31 dec Banjaert Prijs: gratis

Je wandelt vanaf station Castri cum 12 km door de duinen naar Banjaert voor de overnachting. De volgende dag loop je 15 km naar het station Santpoort-Noord. Op deze site en op www.nivon. nl staat meer informatie en is de routebeschrijving beschikbaar. Boeken: ams.banjaert.h@nivon.nl / 0880990972. Meer informatie: Magda Vodde / magdavodde@ casema.nl / 0251238289

Winterwandelen rondom het Hunehuis

6 t/m 9 feb Het Hunehuis Prijs: € 182, niet-leden: € 242 Lekker wandelen in de winter? Geniet van de paadjes die zijn uitgezocht en van al het moois, juist in de winter. Per dag 6- 19,1520 km. Bij thuiskomst wacht een warm drankje en eten.Inc: koffie/ thee, ontbijt, lunch, diner, schoon maak kamer. Dln: 14. Boeken: hunehuis@nivon.nl / 0880990981. Meer informatie: Jenny Stuivenberg / act.hune huis@nivon.nl / 0620450588

Wandelen op de Essenroute

6 t/m 10 feb Krikkenhaar Prijs: € 200, niet-leden: € 260 De Essenroute is een regionaal pad, van Vasse via Borne naar Oldenzaal. We worden gebracht en opgehaald van de route. We lopen de afstand van ongeveer 70km in 4 dagen. Op het Krikken haar is het volledig verzorgd.

Beeldhouwen in speksteen

12 t/m 17 mrt De Bosbeek Prijs: € 175, niet-leden: € 235 Speksteen is een zachte steen die bewerkt kan worden met bv. een houtrasp, mesje e.d. Ervaring is niet nodig en materiaal (zoals stenen) kan ter plekke worden aangeschaft, ook gereedschap pen zijn op De Bosbeek aanwezig. Zelfverzorging. Boeken: bosbeek@ nivon.nl / 088099074. Meer informatie: Lia Bouwman / bosbeek@nivon.nl / 088099074

Wolvilten

13 t/m 17 mrt De Bosbeek

Prijs: € 160, niet-leden: € 220 Samen voor de mooiste resul taten onder begeleiding, zowel voor ervaren wolvilters als voor beginners. Nodig is alleen wol, warm water, zeep en beweging. Zelfverzorging. Boeken: bosbeek@nivon.nl / 088099074. Meer informatie: Lia Bouwman / bosbeek@nivon.nl / 088099074

Boeken: ams.krikkenhaar@nivon. nl / 0618791152. Meer informatie: Maria van Klingeren / act.krikken haar@nivon.nl / 0612147992

Lentewandelweek Morgenrood

19 t/m 23 mrt Morgenrood

Prijs: € 220, niet-leden: € 280 Wandelen rondom Oisterwijk on der leiding van Ivan Crost, coördi nator van het Brabants Vennepad en belangenbehartiger van het wandelnet NB. Hij geeft uitleg tijdens de wandelingen en in een avond tijdens een natuurfilm uit de regio. Geheel verzorgd. Boeken: morgenrood@nivon.nl / 0880990987. Meer informatie: Irene Granneman / act.morgen rood@nivon.nl / 0880990987

Wandelmidweek Twente

27 t/m 31 mrt Den Broam

Prijs: € 255, niet-leden: € 315 Leer al wandelend vanuit Den Broam een mooi stukje Twente kennen tijdens deze geheel ver zorgde midweek. We lopen 15 tot 20 km per dag. Onderweg krijg je leuke informatie van de begelei ders. Picknick halverwege met bij ontbijt gemaakt lunchpakket. Boeken: denbroam@nivon.nl / 0880990975. Meer informatie: Onne Haitsma / denbroam@ nivon.nl / 0880990975

Onze levenservaring

13 t/m 17 mrt Het Hunehuis

Prijs: € 286, niet-leden: € 346 Een midweek reflectie en bezinning op het leven zelf. Of je nu twintig of negentig bent, het leven leert je dingen die je op school niet hebt geleerd. Wat? We gaan op zoek. Incl. verblijf, thee, koffie, lunch, diner, schoonmaak kamer. Dln: 12. Boeken: hunehuis@nivon.nl / 088-0990981. Meer informatie: Mieke de Wit / mieke@freedom.nl

Beleef Dordrecht

14 t/m 16 mrt De Kleine Rug

Prijs: € 140, niet-leden: € 180 Een boottocht met onze vlet (de Heen- en Weerwolf) naar het centrum van de historische stad Dordrecht en naar de Hollandse Biesbosch met dagelijkse bege leide wandelingen van ongeveer 12 kilometer en eventueel museumbezoek. Volledige verzorging, incl. toer.belasting, excl. lakenpakket en entree musea. Boeken: ams.dekleinerug@nivon.nl

TOORTS 37

/ 088-0990982. Meer informatie: elmvdkuy@kpnmail.nl/ 06-53552923

Workshop Art Journaling

14 t/m 16 mrt Morgenrood

Prijs: € 150, niet-leden: € 210 Wil je graag ontspannen op een creatieve manier? Houd je van tekenen, schilderen, stempelen, kleuren, collages maken, doodlen, handletteren of wil je dat leren? Meld je dan aan voor de workshop Art Journaling. Geheel verzorgd incl. materialen. Boeken: morgenrood@ nivon.nl / 0880990987. Meer informatie: Irene Granneman / act.morgenrood@nivon.nl / 0880990987

Verzorgd Vrij Zijn

14 t/m 16 mrt Morgenrood

Prijs: € 100, niet-leden: € 150 Niets moet, veel mag tijdens deze drie dagen. Geniet van de bossen, de heide, de vennen en het gezellige centrum van Oisterwijk. Geheel verzorgd! De koks Lila en Chitra koken vegeta risch/Surinaams/Hindoestaans. Incl. 2x diner, 2x ontbijt en 2x lunch. Boeken: morgenrood@nivon.nl / 0880990987. Meer informatie: Irene Granneman / act.morgenrood@ nivon.nl / 0880990987

Levensbomen tekenen en knippen

14 t/m 16 mrt Banjaert

Prijs: € 135, niet-leden: € 195 Veel culturen hebben hun eigen

Activiteiten

levensboom. De boom staat voor de cyclus van dood, wedergeboorte en groei. De cursus wordt gegeven door Janna van Zuijlen, JANTJE IV, 40 jaar kunstenares in papierknipkunst. Incl. 2x diner, ontbijt/lunch zelfverzorging. Boeken: ams.banjaert.h@ nivon.nl / 0880990972. Meer informatie: Kees Fit / cfmfit48@ gmail.com / 0251238289

Encaustic art voor beginners

14-15 mrt Banjaert

Prijs: € 80, niet-leden: € 120 O.l.v. Sonja Hendriks: Schilderen met bijenwas. Met een heet strijkboutje en gekleurde bijenwas ga je aan de slag en maak je de mooiste dingen gedurende 4 dagdelen. Materiaal kosten: € 25. Ontbijt/lunch: zelfverzorging; incl. warme maaltijd. Boeken: ams.banjaert.h@nivon.nl / 0880990972. Meer informatie: Kees Fit / cfmfit48@gmail.com / 0251238289

Creatieve ontspanningsdagen

21 t/m 23 mrt Banjaert

Prijs: € 120, niet-leden: € 180 Behoefte aan rust, tijd voor jezelf, reflectie? Kies voor afwisselend programma o.l.v. Wilma Kooiman. Maken van zielekaart, woordspelletjes, tai chi, qi gong, filosofisch gesprek. 5-10 deelnemers. Geheel verzorgd. Boeken: ams.banjaert.h@nivon.nl / 0880990972. Meer informatie: Wilma Kooiman / zielekaarten@ gmail.com / 06 38829051

De Kleine Rugklusdagen

27

t/m 29 mrt De Kleine Rug

Colofon

Toorts, verenigingsblad van Nivon Natuurvrienden 93e jaargang, nr. 1, winter 2022-2023 Verschijnt 4 x per jaar

Redactie: Hester Schaaf (eindredactie), Herbert Boerendonk, Iris Vermaas

Prijs: gratis

De halfjaarlijkse klusdagen, waarbij het accent ligt op buitenwerkzaam heden, zoals schilder-, tegel- en groenwerkzaamheden. Het vaar klaar maken/repareren van kano’s en opknappen van de Heen en Weerwolf. De blok- en trekkers hutten worden gebruiksklaar gemaakt voor de opening per 1 april en het huis krijgt weer de van oudsher grote voorjaars schoonmaakbeurt. Volledige verzorging, incl. lakenpakket. Boeken en meer informatie: e.zoomer@kpnmail.nl / 0181-621658

Health Qi gong

31 mrt t/m 2 apr Het Hunehuis Prijs: € 170, niet-leden: € 230 Even aandacht voor jezelf en je lijf? Gun jezelf dan het arrangement Health Qi gong. Deze eeuwenoude Chinese bewegingskunst wordt dagelijks beoefend door Chinezen ter bevordering van hun gezondheid. Inc: verblijf, thee/koffie/diner. deeln: 15. Boeken: hunehuis@nivon.nl / 0880990981. Meer informatie: Ruah Tichelaar / ruahtichelaar@ziggo.nl

Dichten in 't klein

31 mrt t/m 2 apr De Bosbeek Prijs: € 105, niet-leden: € 160 Dit is een creatief schrijfweekend waarin we kleine gedichten zoals elfjes, haiku’s en andere vormen gaan schrijven. Inspiratiebronnen zijn onder andere de natuur en de elementen, aarde, water, vuur en lucht. Boekingen: bosbeek@nivon.nl / 088099074. Meer informatie: Lia Bouwman / bosbeek@nivon.nl / 088099074

Verdwalen is balen 31 mrt t/m 2 apr De Bosbeek Prijs: € 100, niet-leden: € 150 Leren omgaan met kaart, kompas en gps voor beginners, die zich de kennis van verantwoord kompas gebruik eigen willen maken. Incl. warme maaltijd op zaterdagavond. Boeken: bosbeek@nivon.nl / 088099074. Meer informatie: Lia Bouwman / bosbeek@nivon.nl / 088099074

Aan dit nummer werkten mee: Sven Alferink, Carla Alma, Henk Hanssen, Kees Hogervorst, Sjoerd Kemeling, Jet Kooderings, Monique Siemsen, Han Verschuur, Werkgroepen Bergsport Trefkamp, JUMP, Spring, Salto, Watersport, Zomertreffen, Treq, Vitaal Reizen, Wandel60+, NivonJong

Coverfoto: Marleen Annema Backcover: Laurence Harms

Kopij & reacties: Redactie: toorts@nivon.nl Nivon, Plantage Middenlaan 2F 1018 DD Amsterdam 088-0990900

Deadline kopij lentenummer: 28 december 2022 (redactioneel) 6 januari 2023 (reizen en activiteiten)

Verschijning volgende editie: eind februari 2023

Ontwerp & art-directie: Dutch Portfolio, dutchportfolio.com

Productie: Senefelder Misset, senefelder.nl

Contact: Nivon: info@nivon.nl

Agenda & berichten: nivon.nl/activiteiten Regeladvertenties: nivon.nl/legeenlink

Overige advertenties: communicatie@nivon.nl

Kleine lettertjes:

Artikelen en berichten zijn welkom. De redactie behoudt het recht bijdragen in te korten of te weigeren. Door en voor Nivongroepen mag alles uit Toorts worden over genomen, behoudens foto's waarop copyright berust. Voorwaarde voor elk gebruik is bron- en naams vermelding van schrijver e/o foto graaf. Auteurs dragen bij publicatie de auteursrechten over aan Nivon. Nivon is niet aansprakelijk voor wijzigingen en drukfouten.

Meer informatie? Ga naar nivon.nl/activiteiten

Toorts digitaal ontvangen?

Mail naar: leden@nivon.nl

38 TOORTS

Leg een link

Regeladvertenties voor natuurvrienden. Minimaal drie regels. Kosten €5 per regel (€10 niet-leden). Geef deze op via nivon.nl/legeenlink

Te huur: Authentieke Spaanse vakantiewoning aan de voet van natuurpark Montgo, Denia, 2,5 km van zee, wifi, drie 2-pers.slpk, kind vriendelijk, prachtige tuin, levendige omgeving, alle voorzieningen binnen 2 km. Huur: € 330 tot 430 p/wk, excl. eindschoonmaak. Meer info: www.bakkershuisdenia.nl of tel 06-47812170. •

Gezin van veertigers (m en v) met kinderen van 8 (j) en 10 (m), willen nabij Amersfoort een ver bouwde villa gaan delen met een ander gezin. Ieder z'n privacy maar ook gezellig en samen klussen aanpakken. samenineenvilla@gmail.com •

Verzorgde 5 daagse fiets- of wandelvakantie over voormalige spoorwegen in de Belgische Ardennen, vanuit een vakantiehuis in Robertville. Van ma 5 t/m vr 9 juni en van ma 19 t/m vr 23 juni. Duurzaam eten. Prijs € 300,- pp. Info: www.jongensvandereisvereniging.nl. Tel.: 040-2123147 (Pierre van Zantvoort) •

Senioren zoeken tochtgenoten voor een wandel trekking met bagagevervoer door Aspromonte (Zuid-Italië) in mei 2023. Info: jefoomen@gmail. com of nellyvandewolfshaar@gmail.com / 043-3219208 •

Rustig gelegen tenthuisje “Dit is’t” op Camping Stortemelk, Vlieland vanaf april 2023. Info: tenthuisvlieland.nl/tenthuis/dit-is-t. Telefoon: 06-51185263 (Anne Osinga) •

Esperanto Cursusweekend in NIVON-huis! Voor beginners en gevorderden. www.esperanto-nederland.nl •

Nivonlid worden?

Meld je aan via nivon.nl/leden . Voor meer info leden@nivon.nl of bel 088-0990914 •

Voordelen Nivonleden:

Deelname aan alle verenigingsactiviteiten Korting op overnachtingen in Nivon Natuur vriendenhuizen en op kampeerterreinen Korting op Nivonreizen en -kampen Korting op aanschaf Nivon wandelgidsen Korting op Globetrotter Buitensportvoeding Korting in de Carl Denig buitensportwinkel en webshop Ontvangen kwartaaltijdschrift Toorts Meer info: nivon.nl/leden•

Ledentarieven:

t/m 5 jaar € 0 6 t/m 15 jaar € 10 16 t/m 25 jaar € 20 26 jaar en ouder eerste lid € 40 26 jaar en ouder tweede lid € 30 Maximaal per huishouden € 90 Reductie 23 jaar en ouder € 10 (voor regels zie hieronder)

Het reductietarief wordt toegekend voor een periode van maximaal drie jaar.

Hiervoor geldt: voor volwassenen (23 jaar en ouder) met een inkomen op maximaal bijstands niveau (2021 alleenstaande € 1.021 twee personen € 1.459) bewijs van inkomen via bijstand in de vorm van een kopie bankafschrift wordt overlegd aan Landelijk Bureau Nivon

Het reductietarief vervalt als: men enig moment aangeeft meer inkomen te hebben na drie jaar als er niet wordt gereageerd op verzoek opnieuw aantonen inkomen

Het Nivon-lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij u minimaal acht weken voor het verstrijken van uw contributieperiode schriftelijk opzegt via leden@nivon.nl of Nivon Ledenadministratie, Plantage Middenlaan 2F, 1018 DD Amsterdam. Betaling gebeurt voor af, per contributieperiode.

Zie Algemene voorwaarden van het lidmaatschap: nivon.nl/leden •

ANBI

Nivon stelt Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen beschikbaar voor Sociale Groepsvakanties, begeleid door vrijwilligers. Deze vakanties zijn bedoeld voor kinderen (tot 16 jaar) van ouders met een minimum inkomen. De Sociale Groeps vakanties financiert de groepsvakanties met bijdragen van sponsors, subsidies en fondsen. Giften en donaties aan de stichting zijn van harte welkom. Voor meer info: socialegroepsvakanties.nl

De Sociale Groepsvakanties zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan ANBI zijn als het zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Een ANBI heeft een aantal belasting voordelen, zoals vrijstelling van erf- en schenkbelasting; ook als een ANBI zelf schenkingen doet voor het algemeen belang betaalt de instelling geen schenk belasting. (Voor meer info: anbi.nl ) •

Vrijwilligers

Dankzij de inzet van actieve vrijwilligers faciliteren wij binnen het Nivon mooie activiteiten. Ook jouw waardevolle inzet stellen wij als vereniging op prijs. Neem zelf contact op met een afdeling, Natuurvrienden huis, kampeerterrein of wandelgroep bij jou in de buurt als je zin hebt om mee te doen.

Of kijk eens op: nivon.nl/vacatures •

TOORTS 39

Kinderen gratis

In natuurvriendenhuizen en op kampeerterreinen van Nivon logeren kinderen gratis. Ouders en grootouders kunnen elk twee kinderen gratis laten overnachten. Zo zijn de accommodaties een mooie, en vooral betaal bare vakantieplek voor alle leden.

Zowel de volwassenen als de kinderen zijn Nivonlid. Kinderen van 0 tot en met 5 jaar zijn gratis lid, maar hebben wel een ledenkaart. De kinderen moeten jonger dan 16 jaar zijn. Bij een telefonische boeking geef je aan dat je gebruikmaakt van de actie Kinderen gratis. Boek je online? Dan wordt de korting niet automatisch meegenomen, maar na de boeking handmatig toege past wanneer je aangeeft gebruik te willen maken van de actie.

nivon.nl/kinderen-gratis

PostNL Port betaald Retouradres: Plantage Middenlaan 2F, 1018 DD Amsterdam

Articles inside

Leg een link

1min
page 39

Activiteiten

18min
pages 35-39

Meer Nivon-kampeerterreinen open in de winter

5min
pages 32-33

Win! Elke dag naar buiten, logboek voor natuurliefhebbers

2min
page 31

Internationale ontmoetingen: NFI-conferentie 2022 in Lozio

3min
page 30

Geschiedenis: Nou Hullie

4min
page 28

Column NivonJong

2min
page 25

Vitaal Reizen 50+ | Zomerreizen- en kampen

5min
pages 23-24

Salto Reizen | Zomerreizen- en kampen

2min
page 22

Wandel 60+ | Zomerreizen- en kampen

3min
page 22

Bergsport Trefkamp | Zomerreizen- en kampen

2min
page 21

Zomertreffen | Zomerreizen- en kampen

4min
page 21

SPRING Wandelreizen | Zomerreizen- en kampen

5min
page 20

TREQ Kanoreizen | Zomerreizen- en kampen

4min
page 19

Watersport | Zomerreizen- en kampen

4min
page 18

JUMP | Zomerreizen- en kampen

5min
pages 16-17

Duurzaamheid: aan de slag!

3min
page 14

Ouder-kindweken Bosbeek: Laat je inspireren!

2min
page 13

Nivon zoekt jou!

3min
page 11

Prikbord

2min
page 10

Nivon 100 jaar: Jubileumboek

3min
page 9

PiKa-festival ’24

1min
page 8

Vrijwilliger in de spotlight

3min
page 8

Drie generaties actief:de vierde komt er aan

5min
pages 6-7

Oekraïense families komen tot rust in ABK-huis

5min
pages 4-5

Eén rood-groene familie

4min
page 2
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.