Brussel Leeft 2019 nr 4 (oktober 2019)

Page 1

Brussel leeft

Magazine |jaargang 22, nr.4 Oktober 2019

Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Afgiftekantoor: Post 1730 Asse 1 - Toelatingsnummer P 303833 - V.U. William Huybandt, Brugstraat 27, 1730 Asse

Driemaandelijks tijdschrift: Verschijnt in januari / april / juli / oktober

Klank bord

Magazine | jaargang 22, nr.4 Oktober 2019

Brussels Hoofdstedelijk Gewest


WIE IS WIE” IN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE COMITE’S

KONINKLIJKE MUZIEKFEDERATIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST vzw Hoge Bescherming: Zijne Majesteit de Koning Beschermcomité: Erevoorzitter : Zijne Excellentie Minister Guy VANHENGEL Vice-Erevoorzitter: Voorzitter Vlaamse Gemeenschapscommissie Carla DEJONGHE Dagelijks bestuur VAN NEROM Edgard, Voorzitter e-mail: edgard.vannerom@skynet.be HUYBANDT Marijke, Secretaris e-mail: marijke_huybandt@hotmail.com HUYBANDT William, Penningmeester

e-mail: william.huybandt@telenet.be Raad van bestuur : dagelijks bestuur + onderstaande DE KLIPPEL Roland e-mail: katleen.tilley@telenet.be VAN CAMP Cecile

e-mail: cecile.van.camp@skynet.be

VAN NEYGHEM Lieve

e-mail: vanneyghemlieve@gmail.com

Algemene vergadering : dagelijks bestuur + raad van bestuur + onderstaande HUYBANDT Michaël

e-mail: michaelhuybandt@hotmail.com

Gewestelijk Trefpunt GESLOTEN: VLAMO BRUSSEL / KMF BHG

CONTACT VIA MAIL: brussel@vlamo.be muziekfederatie@hotmail.com

VLAMO BRUSSELS GEWEST vzw Dagelijks bestuur HUYBANDT William, Voorzitter

e-mail: william.huybandt@telenet.be

VAN NEROM Edgard, Secretaris

e-mail: edgard.vannerom@skynet.be

HUYBANDT Michaël, Penningmeester

e-mail: michaelhuybandt@hotmail.com

Raad van bestuur : dagelijks bestuur + onderstaande e-mail: katleen.tilley@telenet.be DE KLIPPEL Roland HUYBANDT Marijke

e-mail: marijke_huybandt@hotmail.com

VAN CAMP Cecile

e-mail: cecile.van.camp@skynet.be

VAN HILEGHEM Rony

e-mail: rvanhile@gmail.com

VAN NEYGHEM Lieve

e-mail: vanneyghemlieve@gmail.com

Algemene vergadering : dagelijks bestuur + raad van bestuur + onderstaande NUYTS Walter

e-mail: walter.nuyts@gmail.com

DEMEULEMEESTER Frank

e-mail: frankdemeulemeester@hotmail.com

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 2


INHOUD Wie is wie............................................................................................................................. 02 Inhoud ................................................................................................................................. 03 Agenda & activiteiten verenigingen ................................................................................... 04 In Memoriam ...................................................................................................................... 08 Vlamo Provinciale wedstrijd voor solisten en kleine ensembles 2020................................ 11 Vlamo Concours Provincial pour solistes et petits ensembles 2020.................................... 12 Taptoe / Concertband Festival Brussels nabeschouwingen/ réactions................................13 Taptoe Brussels 2019 Deelnemers ………………………..…………………........................................ 22 Taptoe Brussels 2019 Foto’s ………………………...................................................................... 30 Taptoe Brussels 2019 Participants…................................................................................... 40 Concertband Festival Brussels ……………............................................................................ 48 200 jaar geleden werd de componist Franz von Suppe geboren....................................... 62 Il y a 200 ans naquit le compositeur Franz von Suppe....................................................... 67 Colofon ...............................................................................................................................71 Taptoe Brussels 2019 all videos and photos available………….............................................76

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 3


AGENDA 2019 - 2020 VLAMO BRUSSELS GEWEST 08/03/2020 9u/h

Wedstrijd voor solisten en ensembles Concours pour solistes et ensembles Kunsthumaniora - Brussel – Bruxelles Chrysantenstraat 26 – rue des Chrysanthèmes 1020 Laken – Laeken

../04/2020 14u/h

Muziekfestival – Festival de musique Kunsthumaniora – Brussel - Bruxelles

25 en 26/04/2020 9u/h

Finalewedstrijd voor solisten en ensemble Finale du concours pour solistes et ensembles Lemmensinstituut - Leuven

KONINKLIJKE MUZIEKFEDERATIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

FEDERATION ROYALE MUSICALE DE LA REGION BRUXELES -CAPITALE 16/11/2019 19u/h

Sint Ceciliaviering – Célébration Ste Cécile Magdalenakerk – Eglise de la Madeleine – Brussel-Bruxelles met de medewerking van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia - Evere avec la collaboration de l’Harmonie Royale Sainte Cécile - Evere

../12/2019

Muziekconcerten tijdens de Busselse kerstmarkt Concerts lors du marché de Noël – Bussel-Bruxelles

04-5/05/2020

Irisfeesten – Fête de l’Iris Brussel - Bruxelles

11/07/2020

Vlaanderen feest in de stad Brussel Fête de la Communauté Flamande dans la ville de Bruxelles

12/09/2020 14u/h – 18u/h

CONCERTBAND FESTIVAL BRUSSELS Grote Markt – Brussel – Grand-Place de Bruxelles

12/09/2020 20u/h

TAPTOE BRUSSELS Grote Markt - Brussel – Grand-Place de Bruxelles

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 4


13/09/2020 10u/h – 22u/h

CONCERTBAND FESTIVAL BRUSSELS Grote Markt – Brussel – Grand- Place de Bruxelles

../12/2020 ……………

Muziekconcerten tijdens de Brusselse kerstmarkt Concerts lors du marché de Noël Bruxelles

Wij nodigen al onze verenigingen uit tot deelname aan onze activiteiten. Uiteraard zullen wij u eerstdaags, per E-mail, verdere informatie bezorgen over de plaats en de inhoud van de evenementen. Ondertussen kunt u deze data reeds vrijhouden. Muzikanten en bestuursleden, wij rekenen op uw deelname. Samen met de medewerking van onze verenigingen willen wij, in een vriendschappelijke sfeer, muziek beleven en er hoogstaande culturele activiteiten van maken, uw vereniging, onze organisatie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waardig. Bedankt voor uw bijzonder gewaardeerde medewerking.

ACTIVITEITEN VERENIGINGEN 2019 - 2020 ACTIVITÉS SOCIÉTÉS 2019 - 2020 13/10/2019 15u/h

Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia / Harmonie Royale Ste Cécile – Evere Koffieconcert door de harmonie en orgelist/concert de café par l’harmonie & organiste G.C. Everna / CC Everna – St. Vincentiusstraat 30/ rue St.Vincent 30 - Evere

20/10/2019 15u/h

Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia/ Harmonie Royale Sainte Cécile – Evere Concert in Woon- en Zorgcentrum St. Jozef Marnestraat 89 – 1140 Evere

07/11/2019 19u/h

Kunsthumaniora Brussel – Laken/Laeken Toonmoment Dans LIZA MINNELLI - Kunsthumaniora – Chrystantenstraat/rue des Chrysanthèmes 26 1020 Laken/ Laeken

17/11/2019 18u/h

VUB Orkest – Brussel/Bruxelles Concert CC De Kruisboog – Tienen

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 5


17/11/2019 9.45u/h

Koninklijke Filharmonie – Jette / Philharmonie Royale de Jette St. Ceciliamisviering – Messe de Ste. Cécile St. Pieterskerk – Eglise St. Pierre / Kardinaal Mercierplein/Place Cardinal Mercier – Jette

21/11/2019 18u/h

Kunsthumaniora Brussel – Laken/Laeken Herfstconcert – Concert d’ automne Feestzaal /salle de fête – Kunsthumaniora – Chrystantenstraat/rue des Chrysanthèmes 26, 1020 Laken/ Laeken

21/11/2019 17u/h

Kunsthumaniora Brussel – Laken/Laeken Opendeur Nocturne Kunsthumaniora Brussel – Chrystantenstraat/rue des Chrysanthèmes 26, 1020 Laken/ Laeken

24/11/2019 15u/h

VUB orkest – Brussel/Bruxelles Concert Aula VUB – Campus Etterbeek- Brussel/Bruxelles

26 & 28/11/2019 17u/h

Kunsthumaniora Brussel – Laken/Laeken Openbaar examen Jazz - Pops Kunsthumaniora – Chrystantenstraat/rue des Chrysanthèmes 26, 1020 Laken/ Laeken

27/11/2019 17u/h

Kunsthumaniora Brussel – Laken/Laeken Openbaar examen Dans LIZA MINNELLI - Kunsthumaniora – Chrystantenstraat/rue des Chrysanthèmes 26, 1020 Laken/ Laeken

01/12/2019 15u/h

VUB Orkest- Brussel/Bruxelles Concert Concertgebouw Brugge

01/12/2019 15u/h

Koninklijke Muziekmaatschappij van Stokkel Concert met de zanger Udo – concert avec le chanteur Udo Cultureel Centrum –Centre Culturel – zaal-salle Fabry Gemeentehuis – Maison Communale – Charles Thielemanslaan 9 -1150 Brussel – Bruxelles

07/12/2019 11u/h

Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Harmonie Royale Sainte Cécile – Evere St. Ceciliamisviering – Messe de Ste. Cécile St. Vincentiuskerk – Eglise St. Vincent St. Vincentiusstraat – Rue St. Vincent – 1140 Evere

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 6


07/12/2019 15u/h

VUB Orkest - Brussel/Bruxelles Concert Meeting en Eventcentrum Staf Versluys – Bredene

14/12/2019 15u/h

VUB Orkest - Brussel/Bruxelles Concert Cultureel Centrum C-Mine – Genk7

14/12/2019 20u/h

Koninklijke Filharmonie – Jette / Philharmonie Royale de Jette Galaconcert – Concert de Gala O.L.Vrouw van Lourdeskerk / Eglise Notre Dame de Lourdes Karel Woestelaan 174-178 / Avenue Charles Woeste 174-178 - Jette

14/12/2019

Southern Brussels Concertband – Brussel – Bruxelles Concert « Night of the Music » Auditorium Jacques Brel COOVI – CERIA – Anderlecht

15/12/2019 11u/h

Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia / Harmonie Royale Sainte Cécile – Evere Concert op de kerstmarkt/ Concert au marché de Noël In en rond het Gemeentehuis /Auprès de la maison communale - 1140 Evere

12/01/2020 11u/h

Koninklijke Harmonie Sinte Ceciila/ Harmonie Royale Sainte Cécile – Evere Nieuwjaarsconcert – Concert de Nouvel an GC Everna St. Vincentiusstraat 30 Evere/ CC Everna Rue St. Vincent 30- Evere

Wij bieden onze lezers de mogelijkheid om ons magazine ook digitaal te lezen Het volstaat om uw E-mail adres te bezorgen aan muziekfederatie@hotmail.com Dorénavant vous pouvez lire notre revue également numériquement. Il vous suffit de nous envoyer votre adresse E-mail å muziekfederatie@hotmail.com

De artikels voor de volgende editie van ons tijdschrift dienen uiterlijk in het bezit te zijn van de redactie vóór 1 december 2019 Les articles pour la prochaine édition doivent être en possession de la rédaction pour le 1 décembre 2019 au plus tard

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 7


IN MEMORIAM

Wij vernamen het overlijden van de heer Eric HERNALSTEEN Voorzitter van de Brussels Concert Band De Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest , biedt aan de familie van de overledene hun innige deelneming en wensen hun veel moed en sterkte in deze moeilijke periode.

Nous avons appris le décès de Monsieur Eric HERNALSTEEN Président du Brussels Concert Band La Fédération Royale Musicale de la Région Bruxelles-Capitale , présente ses sincères condoléances à la famille éprouvée, et leur souhaite de trouver le courage et le réconfort en ces pénibles moments.

We were informed of the death of Mr Eric HERNALSTEEN Chairman of the Brussels Concertband The Royal Music Federation of the Brussels-Capital Region, offers the family of the deceased their deepest condolences and wishes them much courage and strength in this difficult period.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 8


tŝũ ďŝĞĚĞŶ ĞĞŶ ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ ĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚ ŵƵnjŝĞŬŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ ĂĂŶ͗ ,ŽƵƚͲ ĞŶ ŬŽƉĞƌďůĂnjĞƌƐ͕ ĚŝŐŝƚĂůĞ ƉŝĂŶŽ͛Ɛ͕ ĚƌƵŵƐ ĞŶ ƚŽĞďĞŚŽƌĞŶ͘ KŶĚĞƌŚŽƵĚ ĞŶ ŚĞƌƐƚĞůůŝŶŐ ĂĂŶ ƐĐŚĞƌƉĞ ƉƌŝũnjĞŶ͘

; Ϳ

ZZZ PXVLF FRPSDQ\ EH


Fijne charcuterie - Belegde broodjes Charcuterie fine - Sandwichs garnis

Plattesteen 4, 1000 Brussel

Tel : 02 512 06 37 Van maandag tot vrijdag / Lundi au vendredi

Wij bieden onze lezers de mogelijkheid om ons magazine ook digitaal te lezen Het volstaat om uw E-mail adres te bezorgen aan muziekfederatie@hotmail.com Dorénavant vous pouvez lire notre revue également numériquement. Il vous suffit de nous envoyer votre adresse E-mail å muziekfederatie@hotmail.com

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 10


PROVINCIALE WEDSTRIJD VOOR SOLISTEN EN KLEINE ENSEMBLES 2020 Houtblazers Koperblazers Slagwerkers Strijkers Toets- en Tokkelinstrumenten Accordeons

ZONDAG 8 MAART 2020

IN DE KUNSTHUMANIORA BRUSSEL Chrysantenstraat 26 – 1020 BRUSSEL – LAKEN Inschrijvingen : Kandidaten die deelnemen dienen uiterlijk op

30 november 2019

in te schrijven.

Kandidaten blaasinstrumenten en concertslagwerk die deelnemen met een niet geklasseerd (deel van een) werk dienen uiterlijk op 1 november 2019 in te schrijven

Mededeling VLAMO BRUSSELS GEWEST Vanaf 1 januari 2020 worden de Brusselse verenigingen administratief ondergebracht bij Vlamo Vlaams-Brabant. Heden is het NIET duidelijk of de solistenwedstrijd nog te Brussel zal kunnen doorgaan. Daarom adviseren we de geïnteresseerde deelnemers om zich in te schrijven via Vlamo Vlaams-Brabant. Leuvensesteenweg 283 | 3370 Boutersem | T & F 016 26 18 28 vlaams.brabant@vlamo.be

https://vlamo-vbr.be/nl/node/223

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 11


CONCOURS PROVINCIAL POUR SOLISTES ET PETITS ENSEMBLES 2020 Instruments à vent - bois Instruments à vent - cuivres Percussions de concert Instruments à cordes Claviers Accordéons

DIMANCHE 8 MARS 2020

KUNSTHUMANIORA BRUSSEL Rue des Chrysanthèmes 26 – 1020 BRUXELLES – LAEKEN Inscriptions : Les candidats qui participent au concours doivent s’inscrire avant le 30 novembre

2019 au plus tard. Les candidats des instruments à vent et percussion de concert qui participent au concours avec un oeuvre (ou partie de celle-ci) non classée doivent s’inscrire avant

le 1

novembre 2019 au plus tard.

COMMUNIQUE VLAMO BRUSSELS A partir du 1er janvier 2020 toutes les sociétés Bruxelloises seront administrativement gerées par VLAMO Vlaams – Brabant. Actuellement nous ne savons toujours pas si le Tournoi des Jeunes Solistes peut encore se tenir à Bruxelles. De ce fait nous conseillons à tous les participants intéressés à s’inscrire via VLAMO Vlaams-Brabant Leuvensesteenweg 283 | 3370 Boutersem | T & F 016 26 18 28 vlaams.brabant@vlamo.be https://vlamo-vbr.be/nl/node/223

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 12


TAPTOE / BRUSSELS CONCERTS 2019

nabeschouwingen /réactions

Je pense que les organisateurs du Taptoe Brussels ont la ligne téléphonique directe des anges de la météo car samedi 14 septembre, il faisait très chaud, le soleil était de la partie et il faisait encore très doux, tard dans la soirée, sur le balcon de l’Hôtel de Ville de Bruxelles. Une journée magnifique et une soirée prometteuse. Magnifique aussi le Taptoe qui a suivi. Pourquoi d’ailleurs changer les habitudes ? Une fois encore, les organisateurs avaient tout prévu jusque dans les moindres détails. L’après-midi, il ne restait pas un mètre carré de libre sur la plus belle place du monde. On y entendait parler toutes les langues. De nombreuses chaises étaient installées devant le podium et le kiosque où se produisaient de nombreuses harmonies. Dès 19 heures, les barrières furent installées laissant la place vide. Autour des barrières, de nombreux spectateurs attendaient avec patience. Les habitués savaient déjà à quoi s’attendre. Les autres, touristes d’un ou de plusieurs jours, étaient intrigués de voir tant de monde s’agglutiner. Les lumières éclairèrent les façades au gré de la pénombre grandissante. Le spectacle s’annonçait grandiose. A 20 heures précises, le Marchingband DVS de Katwijk aux Pays-Bas fit son entrée. Chez les spectateurs, les oreilles vibrèrent, les yeux brillèrent, les pieds dansèrent en cadence. La prestation de nos amis musiciens du nord fut suivie de la Stadtkapelle de Fehring en Autriche. Ils avaient fait le voyage du sud-est de l’Autriche pour venir se produire sur nos pavés bruxellois. Déjà durant l’aprèsmidi, on put apercevoir dans les 7 rues qui mènent à la Grand-Place de nombreux musiciens en tenue traditionnelle : bermudas de cuir pour les messieurs et robes longues pour les dames autrichiennes. La chorégraphie et la musique des deux ensembles furent de haut niveau et firent le bonheur des nombreux mélomanes présents. L’agrément de quelques moments humoristiques n’étaient pas pour nous déplaire. Le Taptoe Brussels se veut international et donc outre les harmonies étrangères, deux sociétés belges furent mises à l’honneur. Antoine Clesse (1816-1889), poète et chansonnier belge, n’écrivait-il déjà pas ? Flamands, Wallons : ce ne sont là que des prénoms, Belge est notre nom de famille” C’est donc le Royal Fasam Orchestra de Tournai, qui vint taper les pavés de notre Grand-Place, haut en couleurs et en notes. Vint ensuite accompagnée des cornemuses (déclencheuses de frissons chez d’aucuns…), l’Harmonie Royale “Ons Verlangen” de Beverst du Limbourg en Belgique. Tant chez nos amis musiciens tournaisiens que chez nos amis limbourgeois, aucune fausse note et certainement pas un faux pas. Les privilégiés de la tribune et du balcon peuvent en témoigner ayant la chance de voir la chorégraphie de haut. Avant la clôture finale, nos amis de Katwijk, vinrent encore nous ravir, une dernière fois, les oreilles et les yeux.. Les quatre ensembles furent félicités par les autorités régionales, communales et par les représentants de la Fédération Royale Musicale de la Région Bruxelles-Capitale. C’est d’ailleurs par les 4 sociétés KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 13


participantes que Higland Cathedral et l’Hymne Européen furent joués et dirigés par William Huybandt et ce, d’une main de “chef”. La soirée se termina donc en apothéose. Nul doute qu’elle restera unique dans la boîte à souvenirs des nombreux touristes et des Belges présents. Ceux-ci ont certainement déjà dû bloquer la date dans leur nouvel agenda 2020. Espérons d’ailleurs aussi que les anges de la météo ne changent pas leur numéro de téléphone d’ici septembre prochain… Merci aux organisateurs de nous avoir offert cette année encore un splendide Taptoe Brussels. Christiane Verbelen

Ook dit jaar ging de Koninklijke Muziekmaatschappij van Stokkel maar al te graag in op de uitnodiging van de Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om mee de Taptoe op de Grote Markt te spelen. Voor de nieuwe dirigent Pierre Du Rochez was het zijn eerste optreden op dit mooie historische plein. Alle muzikanten namen plaats in de kiosk, netjes uitgedost in identieke blauwe polo’s. Ze speelden een gevarieerd programma dat ingezet werd met een mars, gevolgd door het dromerige ‘Dreaming’. Vervolgens vielen ook ‘Chinese Blossom’ en ‘Bravehaert’ bij het publiek in de smaak. Met ‘Vive la France’ brachten de muzikanten een mix van bekende Franse chansons. En zoals de naam al aangeeft konden de saxofonisten zich helemaal uitleven tijdens ‘Saxamba’. Het publiek kwam pas echt in beweging bij het zeer ritmische ‘Pump it up’ en klapte daarna enthousiast mee op het ritme van klassiekers zoals de Radetzkymars. Voor de muzikanten is het steeds een geweldige ervaring om te mogen spelen in het unieke en prestigieuze kader van de Brusselse Grote Markt. Maar ook de vele toeschouwers, waaronder talrijke toeristen, genoten ten volle. En naar goede gewoonte sloten we deze geslaagde dag af met een Brussels biertje in een nabijgelegen café, want geen klank zonder drank ☺. Carla Dejonghe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 14


Voor wie het de eerste keer zag was het een enorme openbaring en voor wie al meerdere edities mocht beleven was het eens te meer een muzikaal hoogtepunt, de Taptoe Brussels. Deze 19de editie was eens te meer een streling voor zowel het oog als het oor. Organisatordirigent en duivel-doet-al William Huybandt en zijn dochter Marijke openden de avond met een mooi duet. Daarna zette de DVS-Marchingband uit Katwijk meteen de toon, niet alleen door de muziek maar ook door de aartsmoeilijke marspatronen die op de Grote Markt werden gelegd. De Nederlanders waren gewoon top en deden dat later op de avond nog eens losjes over. Maar ook de Oostenrijkers moesten niet onderdoen. Die Stadtkapelle Fehring, met vier meisjes op de eerste rij, kreeg moeiteloos de handen op mekaar bij de toeschouwers met daarbij honderden toeristen die zich vergaapten aan het spektakel. Ook de Belgische delegaties lieten zich van hun beste kant zien. Royal FASAM uit Doornik was niet alleen kleurrijk maar ook subliem qua showgehalte. Ronduit indrukwekkend was Ons Verlangen uit Beverst, een harmonie die zowat alles combineert. Het leek wel een Britse militaire muziekkapel want de doedelzakspelers konden net zo goed weggeplukt zijn uit een muziekmaatschappij van over Het Kanaal. Een korps van bijna honderd eenheden sterk en al met een mooi palmares, deed bij het voorbij marcheren simpelweg de monden openvallen. Muziek en show gingen hand in hand. De tamboer-majoors dirigeerden hun muzikanten naar een hoogtepunt en leidden het showgebeuren naar de perfectie. En dan moest het toppunt van de avond nog komen met het samenspel van de vier optredende showkorpsen. Op de muziek van Ons Verlangen namen de drie andere maatschappijen hun plaats in om onder leiding van William Huybandt nog twee nummers te brengen. Dit was een muzikale topavond in het hartje van Brussel. Het is nu al uitkijken naar de jubileumeditie van volgend jaar. Een dikke tien voor organisatoren en muzikanten van Taptoe Brussels! Eric Biesemans

C’est le dimanche 15 septembre que le “Southern Brussels Concertband” de Drogenbos s’est produit sur le podium de la Grand-place de Bruxelles. Celle-ci resplendissait sous un soleil généreux qui mettait en valeur son patrimoine architectural exceptionnel. Sous la direction éclairée de Pol Dusart, le S.B.C. a livré, comme à l’accoutumée, une prestation d’excellente facture rehaussée par l’intervention remarquée de Sébastien Cools, interprète bien connu de Brel. Aux accents de “Bruxelles”, “Mathilde” et “La valse à mille temps” de nombreux touristes et mélomanes ont manifesté leur enthousiasme. L’organisation parfaite de l’évènement n’a pu qu’ajouter à la qualité de ce bel après-midi musical dans ce cadre exceptionnel. Marcel Pappens Drie Musketiers op pad naar TAPTOE te Brussel!

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 15


Op Bulgarije-reis dit jaar, leerden mijn boezemvriendin Annie en ik, de organisator WilliamHuybandt en zijn vrouw Els kennen. Zij maakten ons letterlijk en figuurlijk warm voor de grote Taptoe op 14 september en dit stelde ons tot nadenken, om dit avontuur samen met onze vriendin Simonne, te ondernemen. Na een gezellige BBQ daarna, verraste William ons met een muzikaal voorproevertje. Annie en ik hadden onmiddellijk de smaak te pakken. Ons besluit stond vast om de Taptoe, voor ons de eerste keer, zeker niet te missen. Bij een gezellige koffieklets worden de concrete afspraken gemaakt. Met de trein Brussel bereiken, was voor ons geen probleem, maar 's nachts terugkeren was voor de minder stoere dames, wel een groot probleem!Zoals er voor elk probleem een oplossing is, ging William op zoek en vond 'een vrijwilliger uit onze buurt (Opwijk) voor de terugreis'. De heenreis begon alvast spannend! Wegens werken mochten we drie treinen nemen, dus 'echte waar' voor ons geld, om Brussel-Centraal te bereiken. Eerste werk, de tickets gaan afhalen op de Grote Markt. Tot onze grote verbazing waren we plots 'VIPS'! Na een stevig pak frietjes en pannenkoeken, volgden we de andere Vips en namen we plaats op het balkon van het stadhuis. Wat een uitzicht over de Grote Markt! Twee lieftallige dames verwelkomden het talrijke publiek. De grote show kon beginnen! Onze verwondering voor de muziekkorpsen werd steeds groter. De adrenaline stroomde werkelijk door onze aders. In een prachtig verlicht kader, zeer mooie kostuums en vooral adembenemende muziek werden schitterende shows opgevoerd door de verschillende muziekkorpsen. De prachtige coรถrdinatie van het ritme van de muziek, gecombineerd met de statische, ritmische stap (gelijktijdige linker- en rechtervoet bewegingen van de muzikanten) waren fenomenaal. Daarbovenop nog de vloeiende, wervelende figuren en patronen die er werden gemaakt door alle muzikanten. Dit hebben we zeer goed kunnen volgen vanop het balkon! De muziek van de doedelzakken bracht het publiek in een sublieme Schots-Ierse sfeer! Elk korps bewaarde zijn authentieke identiteit. Deze variatie maakte dat deze avond een waar succes werd! Alles verliep werkelijk van een leien dakje! De apotheose was fantastisch! Onder een zeer warm applaus werd de Grote Markt terug herschapen in een zee van rust en konden we genieten van een overheerlijke receptie in het stadhuis. De loofwaardige speechen werden gegeven door prominenten. De muzikale opluistering door een muzikant met doedelzak en het kwartet zorgden voor de nodige, gezellige sfeer. Wat een belevenis voor de drie Musketiers, die dan nog door de vrijwilliger naar huis werden gebracht! Dankjewel! Het was een avond om nooit te vergeten en volgend jaar zijn we hopelijk terug van de partij, maar dan zeker voor het 'volledige tweedaagse evenement'! Lieve De Sitter

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 16


UB² laat de kiosk en het publiek swingen De

Union Bigband uit Steenhuffel bracht zaterdag het eerste concert op de kiosk met een programma waarin bekende en minder bekende instrumentale en vocale nummers uit het bigbandrepertoire ervoor zorgden dat de zon nog wat harder ging schijnen en het talrijk aanwezige publiek wat tijd nam om aandachtig te luisteren en aan dirigent, muzikanten en zangeressen hun appreciatie te laten blijken door een aanmoedigend applaus. Zo werd er al wat sfeer gecreĂŤerd voor de avondapotheose. Pieter Sarens ___________________________________________________________________________ Ook dit jaar werden we geselecteerd om een concert te verzorgen op de Brusselse Grote Markt. Ook al traden we er al verscheidene malen op in de lange geschiedenis van de Merchtemse Harmonie (we vieren komend jaar ons 240-jarig bestaan), het blijft een unieke locatie om een concert te brengen. Al zou een kiosk zoals bijvoorbeeld op het Wapenplein in Oostende de locatie nog perfecter maken. En je treedt er steeds op voor een massa toeschouwers (500 is vast en zeker een onderschatting), zeker bij prachtig weer zoals dit jaar. Dat publiek is trouwens zeer dankbaar, we mochten alvast op een oorverdovend applaus rekenen. Uit enkele reacties vernamen we dat ze vooral het gevarieerd aanbod lichte muziek apprecieerden. Dus wat ons betreft komen we graag terug als de organisatoren hiermee instemmen. Organisatoren die we willen bedanken voor de goede organisatie, voor de stipte planning (we maken wel anders mee bij deelname aan een muziekfestival). De avond voordien ging ik traditioneel naar de taptoe luisteren en kijken. En ook daar was niets dan lof te horen voor het beklijvende spektakel dat er gebracht werd. Bedankt Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Stany De Smedt K.H. St. Cecilia - Merchtem

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 17


Au XIXe siècle, beaucoup d’usines, d’entreprises, de gares, avaient en leur sein, un petit orchestre, une fanfare. A Ottignies, dans les années 1850, des musiciens amateurs de divers groupes se réunissent et se choisissent le nom de « Fanfare Les Amis Réunis de la Concorde » ou, plus simplement, « Fanfare Concordia ». Cette phalange musicale devient « Royale » au début du XXe siècle. Les membres actuels de la « Philharmonie Royale Concordia d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (PRC) », sont les héritiers de ces pionniers. Le 14 septembre 2019, en début d’après-midi, ce fut un honneur d’être invités à jouer sur la GrandPlace de Bruxelles baignée par le soleil. Après une marche militaire, nous avons interprété quelques pièces de notre répertoire, mêlant des extraits de grands succès américains (Grease), irlandais (Lord of the Dance) et anglais (God Save the « Queen ») à de la musique de jazz (introduite par l’Américain Glenn Miller lors de la dernière guerre). « Stromae » est venu mêler ses mélodies envoutantes à ce répertoire varié. Des dizaines de personnes de toutes origines ont manifesté leur intérêt. Leur enthousiasme contagieux nous a soutenus et stimulés, si bien que notre chef, Serge Cange, leur en était fort reconnaissant. Ensuite, mêlés au public chaleureux, nos musiciens ont profité des beaux moments musicaux offerts par d’autres ensembles. Grand merci aux organisateurs et au public ! L’événement nous a laissé des souvenirs inoubliables.

Anne-Marie Polome, Philharmonie Royale Concordia d’Otttignies ___________________________________________________________________________ Onlangs, op zaterdag 14 september 2019, betrad percussie-ensemble No Limits, het podium van Taptoe Brussels. No Limits mocht voor de eerste maal deelnemen aan dat unieke concept. Hoewel de groep doorgaans in en zaal optreedt, konden ze ook in oplucht het publiek bekoren. Percussie-ensemble No Limits bracht een heel gevarieerd repertoire mede omwille van het grote aanbod aan klankkleuren dat hun instrumentarium kan voortbrengen.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 18


Zo brachten onder ander het intieme La Valse d’Amelie, het opzwepende Riverdance, het zuiderse Conga van Gloria Estefan en imposante Toccata van J.S. Bach. Daarnaast werden enkele ritmische hoogstandjes gebracht op zowel bestaande slagwerkinstrumenten, als ook op materiaal dat in eerste instantie niet bedoeld is om muziek op te brengen. Emmers, borstels, vuilnisbakken en ander huishoudmateriaal, … om het publiek zowel auditief en visueel te verrassen. Doorheen de jaren is dit ensemble gegroeid vanuit een drumkorps, naar een marchingband, tot het huidige 18-koppig ensemble uitgerust met marimba’s, vibrafoons, xylofoons, klokkenspel, pauken, drum, basgitaar en aangevuld met allerhande klein slagwerk. Dit percussie-ensemble gaat bovendien samenwerkingen aan met andere artiesten. Zo brachten ze al enkele nummers samen met Jean Bosco Safari en begeleidde ze een 30 koppig koor. No Limits is verbonden aan vzw de Kampanje, de thuisbasis van nog twee andere orkesten namelijk het CBS-orkest en UB2. In deze muziektempel volgen ook heel wat enthousiaste leerlingen dans, notenleer, gitaar, djembe en andere instrumentlessen. Sinds 2008 is er onze professionele percussie-opleiding die leerling-muzikanten klaarstoomt om uiteindelijk in het ensemble mee te draaien. Als tussenstap naar dit ensemble is er Splash, een samenspel klas onder leiding van Jens De Pauw. Naar jaarlijkse gewoonte brengen zij binnenkort een avondvullend programma dat dit jaar zal doorgaan op zaterdag 16 november om 19u30 in vzw De Kampanje, Brouwerijstraat 10, 1840 Londerzeel om. Allen daarheen voor wie houdt van een zeer gevarieerde muzikale avond. Percussie-ensemble No Limits __________________________________________________________________________

Konzertreise der Stadtkapelle nach Brüssel Bevor sich die MusikerInnen aus die Reise zur “Taptoe Brussels 2019” machten, wurde ihre Marsch-Show im Zuge einer öffentlichen Generalprobe am Fehringer Sportplatz präsentiert. Nach einer intensiven Probenzeit und aufwändigen organisatorischen erledigungen war es endlich soweit: Die MusikerInnen und Masrketenderinnen der Stadkapelle durften ihre einstudierte Marschshow am 12 September dem heimischen Publikum im Zuge eigner öffentlichen Generalprobe am Fehringer Sportplatz präsentieren. Nachdem Stabführer Markus Reichmann und Kapellmeister Mag. Peter List die Show vorgestellt hatten und Werner Steinkellner, der die Fehringer MusikerInnen nach Brüssel vermittelt hat, dem Publikum Geraueres über dei Verantstaltung in der EU-Haupstadt, dem “Taptoe Brussels 2019” näher gebracht hatte, bekamen die sahlreichen ZuerherInnen schon die ersten Showelementen zu sehen. Nach dem abschiliessenden Radetskymarsch wurde die Stadtkapelle dann unter grossem Applaus nach Brüssel verabschiedet.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 19


Tags daraaf brachen die über 60 MusikerInnen und ihre Martetenderinnen um 7:00 Uhr in Richtung Flughafen Wien – Schwechat auf. Mi tam Board war auc Bgm. Mag Johann Winkelmaier, der es sich nicht nehmen liess, seine Stadtkapelle nach Brüssel zu begleiten. Im Brüssel gelandet, wurden die Fehringer durch das EU-Parlament geführt, worauf ein Spaziergang durchs EU-Regierungsviertel folgte, der im Steiermark-Büro endete, wo Snacks und Getränke bereit standen. Nach Hotel-Check in und Abendessen liess man den Abend in der wunderschönen Brüsseler Altstadt ausklingen. Am Nachmittag des 14. September präsentierte sich dann unsere Stadtkapelle im Zuge eines Konzertes am Grand-Place. Die vorwiegend österreichische Blasmusik in allne Genres begeisterte das belgische Publikum wie auch die vielen Touristen. Und unsere vier bildhübschen Marketenderinnen wurden in diesen Stunden zu den vermutlich meist fotografierten Menschen in Brüssel. Nach einer Pause ging’s allerdings gleich zur Probe für die Show am Abend, wo dann Stabführer Markus Reichmann seine MusikerInnen Aufstellung nehmen liess. Nach der Eröffnung des “Taptoe Brussels” präsentierte die Stadtkapelle ihre Marschow und begeisterte das Publikum sowohl mit den Marschfiguren und der Musik, als auch mit ôsterreichischen Charme. Nach den Shows der Belgier, Holländer, Schotten etc. wurde dat Taptoe im zuge eines MonsterKonzerts mit der Europahymne beendet. Vereinsführung, Reiseleitung und Bürgermeister wurden im Anschulss zu einem Eimphang ins Rathaus geladen, der Rest begann schon einmal mit den verdienten Feierlichkeiten und machte die Brüsseler Innenstadt unsicher. Am nächtsten Vormittag führte Rene Pfister siene KaradInnen durch die Stat. Nach dem Besuch beim Atomium ging es aber bereits wieder Richtung Flughafen. Die MusikerInnen und Martetenderinnen möchten sie auf diesem Wege noch einmal für Ihren Besuch bei der Generalprobe am Sportplatz bedanken. Herzlichen Dan auch an Günter Tuscher von VulkanTV, der uns mit seiner Kamera begleitet hat und eine Reise-Doku fertigen wird. Danke an Werner Steinkellner, der die Reise überhaupt erst möglich gemacht hat, an alle Sponsoren und Gönner, und an Bgm. Johann Winkelmaier, der die reise mit seiner Anwesenheit ausserordentlich bereichert hat. Es war ein wirklich aussergewöhnliches Erlebnis, das einen gewichtigen Plats in der Vereinschronik einnehmen wird. Filmpräsentation “Servus Brüssel” Die Stadtkapelle Fehring erobert die EU-haupstadt. Do, 14.00.2019 – Einlass: 19.30 Uhr Sporthalle Fehring

Fehringer Stadtzeitung „ Der Fehringer “

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 20


Dé specialist in blaasinstrumenten & slagwerk Muziekcentrale Lummen

SLAGWERK EN KOPERINSTRUMENTEN UIT EIGEN FABRIEK PERCUSSION ET CUIVRES DE NOTRE PROPRE USINE

● Een uitgebreid assortiment van alle gerenommeerde merken. ● Testlokalen in de showroom. En ook de mogelijkheid om instrumenten thuis uit te proberen. ● Vakkundig onderhoud en reparaties.

Le spécialiste par excellence pour les instruments à vent et de percussion ● Un large assortiment de toutes les marques renommées. ● Des locaux pour tester des instruments dans notre showroom. Et aussi la possibilité de tester des instruments chez vous. ● Entretien et réparations professionnels.

Bezoek onze nieuwe winkel in Lummen! Visitez notre nouveau magasin à Lummen!

Adams Muziekcentrale Bosstraat 73 Lummen (B) +32 (0)13 35 20 20

www.adams-music.be info@adams-music.be


Taptoe Brussels

Deelnemers

Special Act Uit de Musical Chess I KNOW HIM SO WELL

Performed by“Conducta”

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 22


Taptoe Brussels

Deelnemers

DVS - Marchingband uit Katwijk (Nederland)

behoort tot de absolute top in de amateurmuziekwereld en is door de jaren heen uitgegroeid tot het muzikale visitekaartje van Katwijk. De Marchingband heeft, naast optredens in eigen land, opgetreden in onder andere Denemarken, Noorwegen, Zwitserland, Canada, Duitsland en Engeland. Vele gouden successen werden behaald op het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade, met als hoogtepunt het behalen van de titel WMCkampioen op het onderdeel mars in de hoogste divisie in 2009. In datzelfde jaar eindigde de Marchingband op de derde plaats in de eindrangschikking bij de showwedstrijden. Into the Light Soms lijkt je leven donker en uitzichtloos; is er twijfel en verwarring. Maar als je uiteindelijk de liefde vindt stijg je boven jezelf uit en vier je het leven uitbundig met muziek. U hoort muziek uit de film Batman, de rockopera Tommy, The Exodus en klassiekers van Queen, Prince, Kiki Dee, Mason Williams en Marco Borsato.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 23


Die Stadtkapelle Fehring - Fehring – Oostenrijk

Die Stadtkapelle Fehring werd gesticht in 1875 onder de naam “Feuerwehrkapelle en “Jungsteierkapelle, maar draagt sinds 1962 de naam “Stadtkapelle Fehring”. De Band deed tournees in Oostenrijk, Duitsland, Zweden en de Tsjechische Republiek, nam verscheidene malen deel aan radio-uitzendingen van de “Austrian Broadcasting Corporation” en heeft ook drie CD’s opgenomen. Voorzitter Klaus Sundl is trots op zijn vereniging. Die Stadtkapelle Fehring reisde 956 km vanaf het afgelegen stadje Fehring in het Zuidoosten van Oostenrijk naar Brussel. De Band brengt een door commandant Markus Reichmann samengestelde show. Muzikaal werd de show voorbereid en bewerkt door de dirigent Peter List en bestaat uit traditionele Oostenrijkse en Tsjechische muziek zoals: “Einzug der Gladiatoren”, “Rosamunde”, “Wien bleibt Wien”, “Oh du mein Österreich” en natuurlijk de “Radetzkymars”. Uiteraard mag een solistisch gedeelte niet ontbreken,… twee topmuzikanten gaan in duel. Om te besluiten eindigt de show met een gekende popsolo.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 24


Royal FASAM – Orchestra - Doornik / België

Fasam werd in 1904 opgericht onder de naam Fanfare St. André, genoemd naar de patroonheilige van de parochie Bizétoise uit Doornik, St. André. In 1988 werd de Fanfare St André uitgebreid met majorettes en veranderde van naam. Het werd FASAM Orchestra (fanfare St Andrew en Majorettes). In 2004 vierde FASAM Orchestra zijn 100ste verjaardag en mocht vanaf die datum het predicaat “Koninklijk” opnemen in zijn naam. In 2011 werden de meeste majorettes opgenomen in het orkest en werd de groep majorettes ontbonden. Het Royal Fasam Orchestra trad ook op in Taptoe Berlijn. The Battle of Heroes Onze wereld wordt bedreigd. Superman de beschermer van het universum ziet het gevaar en doet beroep op meerdere andere helden. De onzichtbare vijand die in een duistere wereld gelooft, verwent zich met een duivelse dans. Daarna valt het masker. De Incredibles,Spiderman enThor ondersteunen Superman in zijn strijd. Het universum wordt bevrijd en de orde in de kosmos herstelt.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 25


Ons Verlangen – Beverst (Bilzen – België) De Koninklijke Harmonie ‘Ons Verlangen’ uit Beverst (Bilzen, België), een unieke

combinatie van harmonieorkest, drumband en doedelzakkenkorps, samen een 90-tal muzikanten, in de stijl van de Britse militaire bands. In 1910 opgericht als fanfare met als doel de plaatselijke jeugd een aangename vrijetijdsbesteding aan te bieden. Kort na de bevrijding in 1944 wordt de fanfare omgevormd tot een harmonie. 1953 wordt een historisch jaar voor “Ons Verlangen”. De vereniging treedt op tijdens de Blijde Intrede van de jonge koning Boudewijn in Hasselt, een aanleiding om voor het eerst in een volledig uniform aan te treden. In 1955 pakt ‘Ons Verlangen’ met een zoveelste vernieuwing uit, met name een volledig vrouwelijk trommelkorps. Sinds 1967 koestert ‘Ons Verlangen’ de unieke combinatie van harmonie en doedelzakband. Gravin Nathalie de Renesse verleent het recht om het familiewapen te dragen. Tot de vele optredens van ‘Ons Verlangen’ behoren de opluistering van de ‘Last Post’ aan de Menenpoort in Ieper. Van het laatste optreden op zondag 24 juni 2018, plaatste de ‘Last Post Association’ een video-opname van ‘Gabriel’s Oboe’ op haar Facebooksite, die intussen wereldwijd maar liefst 340.000 maal bekeken werd. Andere memorabele optredens zijn de opluistering van de WK-Voetbalinterland België-Schotland in 2001, de 7-jaarlijkse Kroningsprocessies in Tongeren, het Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues, de Paardenprocessie in Hakendover, ’s werelds grootste Bloemencorso in Zundert, de Ypres Memorial Tattoo in 2014 en het Schots Weekend in Alden Biesen. KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 26


DVS - Marchingband uit Katwijk (Nederland)

De uniformen van de Nederlandse Krijgsmacht in het algemeen en in het bijzonder het uniform van de Limburgse Jagers hebben model gestaan voor het uniform van de Marchingband. De keuze voor een groen uniform levert het korps de bijnaam De Groene Jagers op. Een naam die nog steeds met trots wordt gedragen. The Western Trail ! Marchingband DVS Katwijk neemt u mee naar het Wilde Westen van Amerika in een tijdperk waar wetten niet bestaan, cowboys, goudzoekers, schurken en ontdekkingsreizigers de dienst uitmaken. ‘The Western Trail’ is een show boordevol heerlijke muziek uit de meest bekende westernfilms uit de jaren ’60 en ’70: ‘Once Upon a Time in the West’,‘The Good, the Bad and the Ugly’ en ‘For a few Dollars More’. Met de tijdloze muziek van componist Ennio Morricone. Maar wat denkt u van films als Silverado, The Hallelujah Trail of The Magnificent Seven? Alles voorzien door dirigent Rob Balfoort van de typische DVS-sound. Laat u meeslepen door de muziek, zang en dans van de Marchingband DVS Katwijk onder leiding van tamboer-maître Patrick Boezaard. KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 27


F

inale

Voorstelling van de deelnemende showkorpsen.

DVS Marching Band uit Katwijk Nederland Die Stadtkapelle Fehring – Fehring (Oostenrijk) FASAM – Doornik (België) ONS VERLANGEN – Beverst (België) Gezamenlijke Uitvoering Higland Cathedral Europese Hymne

Onder de muzikale leiding van dhr. William Huybandt

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 28


MUZIEKBOEKEN & LESMETHODES KEYBOARDS & DIGITALE PIANO’S (NEW)

BLAASINSTRUMENTEN

WWW.GJMUSICWORLD.BE ELEWIJTSESTEENWEG 10 - 1980 EPPEGEM (ZEMST) Aan Parking achterkant STATION EPPEGEM TEL: 015/62.33.36 GSM: 0476/77.70.36 E-mail: info@gjmusicworld.be OPENINGSUREN: Ma-Vr 9u-12u & 14u-19u Za 9u-12u & 14u-18u ACCESSOIRES & MUSIC GIFTS, ... SLAGWERK & DRUMS

STARTERPACKS & GITAREN
Taptoe Brussels Special Act From the Musical Chess I KNOW HIM SO WELL Performed by“Conducta


P

ARTICIPANTS

Marchingband DVS - Katwijk (Pays-Bas)

Marchingband DVS est une des sociétés phares dans le monde de la musique amateur et est depuis des années un fleuron musical de Katwijk. Le Marchingband a côté de prestations aux Pays-Bas a également donné des concerts au Danemark, Norvège, Suisse, Canada, Allemagne et Royaume-Uni. DVS a obtenu de nombreuses médailles d’or au WMC (Concours Musical Mondial) Kerkrade, avec en apothéose le titre de champion WMC discipline Marches 2009 et, ce dans la division supérieure. La même année elle se classa troisième dans le classement final des concours spectacles.

Into the Light Parfois votre vie vous semble sombre et sans avenir, il y a doute et confusion. Mais si enfin vous trouvez l’amour, vous sortez des gongs et fêtez la vie abondamment avec de la musique.


Die Stadtkapelle Fehring - Fehring - Autriche

Die Stadtkapelle Fehring a été fondée en 1875 sous le nom “Feuerwehrkapelle et “Jungsteierkapelle, mais porte depuis 1962 le nom “Stadtkapelle Fehring”. Cet ensemble fit des tournées en Autriche, Allemagne, Suède et la république Tchèque, prit plusieurs fois part aux émissions radio et TV de l’Austrian Broadcasting Corporation” et a enregistré trois CD. Le président Klaus Sundl est fier de sa société. Die Stadtkapelle Fehring a fait un voyage de 956 km depuis leur lointaine ville Fehring au Sud-Est de l’Autriche vers Bruxelles.. L’ensemble présente un spectacle conçu par le commandant Markus Reichmann, sous la direction du chef Peter List. Musique traditionnelle Autrichienne et Tchèque, comme e.a. :“Einzug der Gladiatoren, “Rosamunde”, “Wien bleibt Wien”, “Oh du mein Österreich” et naturellement le “Radetzky marche”. Bien sur une partie solo ne peut manquer, deux musiciens de haut niveau font un duel. En clôture le show se termine par un popsolo bien connu.


Royal FASAM – Orchestra - Tournai / Belgique

La société fut créée en 1904 et a pris le nom du saint patron de la paroisse bizétoise : Fanfare St André. En 1970, elle change d’uniforme et s’adjoint un groupe de majorettes. Celles-ci donnent un nouvel élan à la société. Les majorettes obtiennent de beaux succès et notamment 6 titres de championnes de Belgique. Elles participeront avec la Fanfare à deux championnats d’Europe. En 1987, sous l'impulsion de Didier VANDESKELDE son nouveau directeur, la société change de cap et s’investit dans le show-parade et se transforme en marching-band. En 1988, la fanfare St André prend le nom de Fasam Orchestra (de FAnfare St André et Majorettes) En 2004, elle fête son 100ème anniversaire et obtient le titre de société royale. En 2011, elle se sépare des majorettes qui pour la plupart intègrent les rangs des musiciens. Le Royal Fasam Orchestra se produit dans de nombreux Taptoe en Belgique, mais aussi dans de prestigieuses festivités à l’étranger et notamment au Taptoe de Berlin. The Battle of Heroes Une sourde menace se profile contre notre monde. Superman gardienprotecteur de l’univers voyant l’énorme danger fait appel aux Super Héros. C’est Captain’America qui répond en premier suivi de Primus et ses Transformers, Thor qui a déjà sauvé la terre les rejoint également. L ’ennemi invisible croyant le monde des ténèbres proche se livre à une danse diabolique et tombe le Masque .Les Incredibles et Spiderman rejoignent Thor et Superman dans leur combat et tous dans cette lutte finissent par écraser la terrible menace du monde occulte, libèrent l’univers et restaurent l’ordre dans le cosmos.


Ons Verlangen – Beverst (Bilzen – Belgique)

L’Harmonie Royale ‘Ons Verlangen’ de Beverst (Bilzen, Limbourg Belgique), est une combinaison unique d’un orchestre harmonie, percussion et cornemuses, au total 90 musiciens dans le style d’ensembles militaires Anglais. Fondée en 1910 comme fanfare avec pour but de donner à la jeunesse une agréable occupation des loisirs. Après la libération en 1944 la fanfare a été transformée en une harmonie. 1953 fut une année historique pour “Ons Verlangen”. La société joue à Hasselt à l’occasion de la Joyeuse Entrée du jeune roi Baudoin en leur nouvel uniforme. En 1955 ‘Ons Verlangen’ créa un ensemble de tambours uniquement féminins. Depuis 1967 ‘Ons Verlangen’ a l’unique combinaison d’une harmonie et joueurs de cornemuses. La Comtesse Nathalie de Renesse leur a fourni le droit de porter l’emblème familial. Parmi leurs nombreuses performances de ‘Ons Verlangen’ on note leurs exécutions du ‘Last Post’ ; Porte de Menin à Ypres. Pour leur dernière prestation le dimanche 24 juin 2018, le ‘Last Post Association’ a placé un enregistrement vidéo de ‘Gabriel’s Oboe’ sur leur site Facebook qui a été vu plus de 340.000. Autres spectacles lors du Championnat Mondial du Football match Belgique – Ecosse en 2001. Les processions Royales du Couronnement tous les 7 ans à Tongres, le Weinfest der Mittelmosel à Bernkastel-Kues, la procession chevaline d’Hakendover, le plus grand corso fleuri de Zundert, le Ypres Memorial Tattoo en 2014 et le Weekend Ecossais à Alden Biesen.


DVS - Marchingband Katwijk (Pays-Bas)

Les uniformes des Forces Armées Néerlandaises en général et en particulier l’uniforme des Chasseurs Limbourgeois ont servi comme modèle pour l’uniforme du Marchingband DVS. Le choix d’un uniforme vert leur a donné le surnom des Chasseurs Verts. Un nom qu’ils portent avec fierté.

The Western Trail ! Marchingband DVS Katwijk vous emmène au Far-West des USA, dans une époque où les cowboys, chasseurs d’or, bandits et explorateurs faisaient la loi. ‘The Western Trail’ est un spectacle plein de la musique des meilleurs westerns des années ’60 et ’70; ‘Once Upon a Time in the West’,‘The Good, the Bad and the Ugly’ et ‘For a few Dollars More’. Musique d’Ennio Morricone. Mais que pensez de la musiques des films comme Silverado, The Hallelujah Trail ou The Magnificent Seven ? Toutes ces oeuvres musicales sous la direction de Rob Balfoort orchestrées pour avoir le typique DVS-son. Laissez vous emportez par la musique, chant et danse du Marchingband DVS Katwijk sous la direction du tambour-maître Patrick Boezaard.


F

inale Présentation des participants. DVS-Marchingband – Katwijk – Pays-Bas (show into the Light) Die Stadtkapelle Fehring – Fehring – Autriche FASAM – Tournai – Belgique Ons Verlangen – Beverst – Belgique DVS-Marchingband – Katwijk – Pays-Bas (show The Western Trail)

En clôture avec toutes les sociétes Higland Cathedral Hymne Européen

Sous la direction de William Huybandt

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 45


sarens.com

in crane rental services, heavy lifting, and engineered transport.

SARENS IS THE MARKET LEADER AND GLOBAL REFERENCE

NOTHING TOO HEAVY NOTHING TOO HIGH

SARENS

Headquartered in Belgium, Sarens provides fast, safe, and optimized heavy lift and shift solutions powered by creative engineering, product diversity, and proven global records.


KONINKLIJKE MUZIEKFEDERATIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

CONCERTBAND FESTIVAL BRUSSELS Zaterdag / Samedi 14/09/2019 14.00 u/h

PODIUM

PHILHARMONIE ROYALE CONCORDIA uit Ottignies

14.45.u/h

Kiosk/Kiosque UB2 BIGBAND

15.30u/h

PODIUM

16.30 u/h

Kiosk/Kiosque Slagwerkensemble No Limits

17.15 u/h

PODIUM

STADTKAPELLE FEHRING (Oostenrijk)

K.F. DOMMELGANG uit Neerpelt

18.00 u/h

Zondag / Dimanche 15/09/2019 12.00 u/h

Kiosk/Kiosque KONINKLIJKE MUZIEKMAATSCHAPPIJ STOKKEL

12.55 u/h

PODIUM

13.50 u/h

Kiosk/Kiosque BRUSSELS POLICE BAND

14.45 u/h

PODIUM

15.40 u/h

Kiosk/Kiosque THE NEW MUSIC BAND

16.35 u/h

PODIUM

17.30 u/h

Kiosk/Kiosque J MUSIC BAND (Zemst)

19.30 – 21.30 u/h PODIUM

Mail: muziekfederatie@hotmail.com

FANFARE ROYALE DE FERNELMONT

SOUTHERN BRUSSELS CONCERTBAND

KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA (Merchtem)

THE BRUSSELS CONCERTBAND

Website: www.muziekfederatie.bethe

student instrument

12th key

optional Eb lever

adjustable thumb rest with ring

bell ring made of high strength elastomer

SeleS is a new brand created by Henri SELMER Paris respecting the values held by the SELMER family since the creation of the company in 1885.

par

SELES_CLAR_Prologue_pub_A4_Eng.indd 1

www.seles.fr

21/04/2016 15:00:16


200 JAAR GELEDEN WERD DE COMPONIST FRANZ VON SUPPE GEBOREN Van het omvangrijke oeuvre van Franz von Suppé – opera’s, operettes en andere soorten toneelmuziek – is tegenwoordig enkel nog een handvol ouvertures te beluisteren. Dankzij de opgewekte melodieën en de vaak feestelijke stemming die zij uitstralen, zijn de werken geliefd bij blaasorkesten en openluchtuitvoeringen, maar toch ook in de concertzaal. Zelfs diegenen die geen liefhebber zijn van lichte klassieke muziek kunnen minstens enkele van Franz von Suppé’s wonderschone melodieën fluiten of neuriën. In de 19e. eeuw was Wenen de hoofdstad van Het Habsburgse rijk, dat enorme delen van Centraal en Oost-Europa omvatte. Mensen van zeer uiteenlopende afkomst bevolkten de stad. Von Suppé, afkomstig uit een liberale familie, vierde hier triomfen als theaterdirigent en componist en als baanbreker van de komische Weense opera en operette. Zijn werken waren veel meer naar de zin van de genotzuchtige Weners dan de serieuze symfonieën en dramatische opera’s. Von Suppé maakte de weg vrij voor componisten zoals Johann Strauss jr., Karl Millöcker, Franz Lehar en anderen, die op hun beurt weer bijdroegen aan de ontwikkeling van de musical van de 20 e eeuw. Hoewel diegenen die in zijn voetsporen traden bekender zijn geworden, is het zijn grote verdienste geweest de lichte muziek op het Weense toneel te introduceren bij de hogere kringen. Franz von Suppé werd geboren op 18 april 1819 in de havenstad Spalato (nu Split), regio Dalmatië in Kroatië, als Francesco Ezechiele Ermenegildo Cavaliere Suppé Demelli. Zijn vader, een ambtenaar in dienst van de Habsburgse monarchie, was van oorsprong Belg en zijn moeder was een Oostenrijkse. Hij was de achterneef van de componist Gaetano Donizetti. Op achtjarige leeftijd zong hij in het koor van de kathedraal van Split, waar men zijn talent al vlug

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 62


opmerkte. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van John Cigalla, de dirigent van het koor. Als tiener verhuisde hij naar Verona en ging bij Giuseppe Ferrari, dirigent van een militaire kapel, lessen volgen voor het bespelen van zijn geliefd instrument de fluit en hij studeerde er ook harmonieleer. Op zeer jonge leeftijd begon hij te componeren. Zijn eerste compositie, een rooms-katholieke mis, werd in 1832 voor het eerst uitgevoerd in een Franciscanerkerk in Zadar. Op verzoek van zijn ouders verhuisde hij op 15 jarige leeftijd naar Padua om er aan de universiteit rechten te studeren, maar muziek bleef zijn passie en hij verwaarloosde zijn studies. Regelmatig ging hij naar Milaan waar hij in het Teatro alla Scala, naar de werken van de grote Italiaanse componisten van die periode ging luisteren. Zo kwam de jonge Suppé persoonlijk in contact met Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti en de jonge Giuseppe Verdi. Zijn eerste grote creatie dateert van 1835 toen hij op 16 jarige leeftijd, bij het overlijden van zijn vader de “Mis in F Majeur” componeerde. Veertig jaar later publiceerde hij het werk als “Missa Dalmatica”. Na de dood van zijn vader in januari 1835, verhuisde Franz met zijn moeder naar Wenen waar hij geneeskunde ging studeren. Maar al snel koos hij voor de muziek en ging studeren aan het “Conservatorium van de Vereniging van Vrienden van de Muziek” in Wenen. Hij volgde lessen bij de grote meesters Simon Sechter en Ignaz Xaver von Seyfried, die een vriend en collega van Ludwig van Beethoven en een leerling van Mozart was geweest. Om zijn studies te kunnen betalen, gaf hij lessen Italiaans. Een jaar na zijn aankomst in Wenen componeerde von Suppé nog een mis en werkte hij aan zijn eerste opera “Virginia” die hij in 1837 voltooide. Het werk, naar een libretto van Ludwig Holt, werd echter nooit uitgevoerd. Zijn studie bij de Italiaanse kerkmusicus Giovanni Cigali, had zijn belangstelling voor kerkmuziek sterk aangewakkerd. Maar de lessen bij diens landgenoot Giuseppe Ferrari, brachten hem op het terrein van de lichte muziek, een keuze die uiteindelijk ten voordele van de lichte muziek werd beslecht. Von Suppé zou operettecomponist worden. Om zijn naam meer Duits te laten klinken veranderde Franz zijn naam. Hij wijzigde Cavaliere in von en noemde zich voortaan Franz von Suppé. Na zijn studies in 1840 nam het leven van Suppé een beslissende wending. Op uitnodiging van Franz Pokorny, directeur van het Theater in der Josefstadt werd von Suppé in 1840 Kapelmeester aan dit theater. Aanvankelijk zonder salaris, maar met de mogelijkheid zijn eigen composities daar te kunnen uitvoeren. Later werd hij ook benoemd tot kapelmeester in het Theater an der Wien en in het Carltheater. Franz Pokorny was zo tevreden en onder de indruk van de jonge von Suppé dat hij zijn persoonlijke beschermheer werd. Op 13 oktober 1841 huwde Franz von Suppé met Therese Merville. Ze kregen drie kinderen: een zoon en twee dochters. Franz von Suppé was niet alleen succesvol als componist en als dirigent, maar in 1842 debuteerde hij als zanger in het Sopron theater in Bratislava, als “Dulcamara” (bas) in de opera “L’Elisir d’ Amore” van Gaetano Donizetti. Tot 1845 componeerde von Suppé de

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 63


toneelmuziek voor een twintigtal toneelstukken vaudevilles, kluchten en spektakels die werden opgevoerd in de verschillende theaters van Pokorny. In 1846 oogstte Franz veel roem met zijn ouverture “Dichter und Bauer”. Het stuk behoort tot de meest populaire werken van het licht klassieke repertoire en staat dikwijls op de lessenaars van fanfare- en harmonieorkesten. Het werk werd geschreven als onderdeel van de toneelmuziek voor de gelijknamige komedie van Karl Elmar. Franz von Suppé kreeg de opdracht voor deze klucht de openingsmuziek te componeren. Het werk gaat over een voorjaarsdag in de tijd van de dubbelmonarchie van keizer Franz Joseph. Alle trouwlustige jongens en meisjes van het dorp worden samengebracht in de kapel om met elkaar te trouwen. Zelfs boer Lugosch komt met zijn zoon Florian en is van plan hem te koppelen aan de trotse Jelka, de dochter van Bauer Martins. Florian is echter verliefd op een ander meisje en Jelka heeft helemaal geen interesse voor Florian. Dit zorgt natuurlijk voor problemen… Op 13 november 1849 werd het romantische sprookje “ ’s Alraunl” opgevoerd. Franz von Suppé componeerde de muziek en Anton von Klesheim schreef de tekst. De première was allesbehalve een succes. Het lied met het refrein “Das is mei Österreich, das is mei Vaterland” en ook de zanger hadden niet het gewenste succes. De aria werd dan maar weggelaten. Een jaar later schreef de auteur Karl Treumann een nieuwe tekst en het nummer werd al vlug razend populair, eerst met de nieuwe tekst en later ook met de originele tekst. Het lied was lange tijd een van de bekendste werken van de componist. Het werd zelfs de tweede Nationale hymne van Oostenrijk genoemd. Bij het overlijden van Pokorny in 1850, componeerde Franz het “Requiem in D Minor”. De première vond plaats vijf jaar later op 22 november 1855 tijdens een herdenkingsplechtigheid in de Piaristenkirche in Wenen. Het werk werd opgedragen aan niemand minder dan Paus Pius IX, die deze geste enorm kon waarderen. Hetgeen ook betekende dat het door en door religieuze karakter van het werk ook in het Vaticaan op steun mocht rekenen. Het Requiem dat zich voortdurend beweegt tussen vrees en verlossing, is een krachtig en breed opgezet werk dat ons de operettekoning von Suppé van een geheel andere kant laat horen. In de herfst van 1858 presenteerde het Carltheater in Wenen voor de eerste maal de nieuwe werken van de Franse componist Jacques Offenbach. Deze had met zijn gedurfde operettes reeds heel veel succes in de Parijse theaters. Daarom componeerde von Suppé nu ook een compositie van dit genre “Das Pensionat”, opgedragen aan Aloïs, de zoon van zijn weldoener Pokorny. Het werk werd uitgevoerd op 24 november 1860 in het Theater an der Wien en ging de muziekgeschiedenis in als de eerste Weense operette. Het werk werd destijds als lichtzinnig beschouwd, hetgeen wij ons tegenwoordig moeilijk kunnen voorstellen – en toch, of misschien om die reden – het succes van het seizoen was. Deze nieuwe compositie van Franz sprak zowel het Weense publiek als de critici aan. De pers schreef: ”het libretto is eenvoudig, het ontbreekt niet aan grappige materie en is bovendien aangevuld met vele toespelingen en heel wat geestige opmerkingen. De muziek onderscheidt zich door een grote verscheidenheid aan melodieën , is zeer eenvoudig en zal snel populair worden”. Na enkele minder opmerkelijke composities realiseerde Franz von Suppé een van zijn meest perfecte podiumcreaties met de operette “Die Schöne Galathee”. Deze compositie ging op 9 september 1865 in première in Wenen. Het werk zou een van zijn grootste successen worden

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 64


met uitvoeringen in Londen en New-York. Het verhaal: de beeldhouwer Pygmalion wordt verliefd op het prachtige standbeeld van Galathee dat hij heeft gemaakt. Hij bidt tot Aphrodite, de godin van de liefde dat het beeld tot leven wordt gebracht. Zijn wens wordt verhoord, maar Galathee veroorzaakt alleen ellende en flirt met meerdere mannen tegelijk. Wanneer Pygmalion haar in een compromitterende situatie betrapt, smeekt hij met succes, dat Aphrodite haar terug in steen zou veranderen. In mei 1865 stierf de vrouw van Franz von Suppé. In de laatste jaren voor haar dood leefde het echtpaar gescheiden. De tweede vrouw van Franz, de 16 jarige Sophie Rosina Strasser, kwam uit Regensburg, gelegen aan de Donau in het Oosten van de deelstaat Beieren. In het najaar van 1865 kwam ze naar Wenen om zang te studeren en ze vroeg aan Franz om een stemtest te doen. Een tijdje nadien bezorgde hij haar een plaats in het koor van het Carltheater. Franz werd verliefd en op 18 juli 1866 huwde von Suppé met Sophie Strasser in de parochiekerk van Lainz. De operette “Leichte Kavallerie”, met een libretto van Karl Costa, werd voor het eerst opgevoerd in het Carltheater in Wenen op 21 maart 1866. Huzaren worden ingekwartierd in een Hongaars dorp. Een van hen Hermann wordt verliefd op Vilma, het mooiste meisje van het dorp. Maar Vilma heeft veel bewonderaars. De invloedrijke mannen van het dorp zijn, wegens jaloezie, niet akkoord met het huwelijk van het jonge paar. Door allerlei intriges moeten zij uiteindelijk toch hun toestemming geven voor het huwelijk. De ouverture van dit werk werd wereldberoemd en tot vandaag de meest populaire compositie van Franz von Suppé. Door zijn enorme bekendheid en roem kreeg von Suppé uitnodigingen voor Parijs, Brussel, Duisland en Italië. Wereldsucces behaalde Franz von Suppé met zijn eerste driedelige operette “Fatinitza”, die op 5 januari 1876 in première ging in het Carltheater in Wenen. Tot aan de Eerste Wereldoorlog hadden ongeveer 1.200 uitvoeringen plaats in Duitsland. Het doldwaas verhaal speelt zich af in Turkije en Odessa in de tijd van de Krimoorlog. Wladimir Samoiloff, een jonge Russische luitenant, heeft een avontuur waarbij hij zich vermomt als een jonge vrouw Fatinitza genoemd die een ontmoeting heeft met de opvliegende oudere generaal Kantschukoff. Deze laatste wordt verliefd op Fatinitza. Wladimir is echter verliefd op Fürstin Lydia, de nicht van de generaal… Alhoewel het werk tegenwoordig nog zelden wordt uitgevoerd, was “Fatinitza” een enorm internationaal succes. Franz werd wereldwijd geprezen en was een welstellende man, waardoor de componist de luxe had om samen met zijn echtgenote regelmatig naar een zomerverblijf in Gars am Kamp (Neder-Oostenrijk) te trekken, weg van de grote stad en het drukke theaterleven. Na een intermezzo met de onbegrijpelijk minder succesvolle operette “Teufel auf Erden”, componeerde Franz von Suppé in 1879 zijn bekendste en populairste operette “Boccaccio” . Deze compositie vertelt het verhaal van de echte Italiaanse auteur en dichter Boccaccio. In Florence tijdens de vroege renaissance, veroorzaken de erotische novellen van Boccaccio opschudding en de lokale bevolking is verdeeld in de vrouwelijke fans van zijn schandalige verhalen, en hun jaloerse echtgenoten. Een complot wordt door de mannen uitgebroed om de auteur te achtervolgen en hem op te sluiten. Maar Boccaccio heeft andere plannen. Hij is verliefd op Flametta de dochter van de hertog. Ondanks vele intriges van zijn rivaal Pietro, de prins van Palermo worden ze uiteindelijk toch man en vrouw. Von Suppé noemde dit werk het grootste succes van zijn leven. De operette werd een internationale hit en haalde zelfs de KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 65


Metropolitan Opera in New York. Na de artistieke en financiële triomf van dit werk kocht de componist een indrukwekkend landgoed in Gars am Kamp en noemde het “Sophienheim” naar zijn vrouw Sofie. Hij genoot van de rust en de wandelingen in de prachtige natuur. Von Suppé was een sociale, aangename man, die kon genieten van eten, drinken en feesten met vrienden. Regelmatig bezochten zijn Weense vrienden hem in Gars, waar hij zijn landhuis speciaal had voorzien van een grote eetkamer, een park en een bowlingbaan. Von Suppé noemde dit prachtige oord zijn meest favoriete plek op aarde. Op 21 februari 1880 ging in het Carltheater de operette “Donna Juanita” in première. De Franse kadet René Dufour verkleedt zich als Donna Juanita en gaat als spion naar San Sebastian dat bezet is door de Engelse troepen. Tijdens een feest , waar de kinderen worden verkleed als volwassenen en de volwassenen zich verkleden als kinderen, lukt het de Fransen, dankzij Dufour, incognito de stad binnen te komen en het Engelse leger te overwinnen. De moedige Dufour wordt voor zijn heldendaad benoemd tot luitenant. Door het grote succes, componeerde von Suppé elk jaar een nieuwe operette en ook enkele religieuze werken. De nieuwe composities waren van wisselend succes. Geen enkele kon echter het buitengewoon succes van “Boccaccio” evenaren. In 1885 werd Franz von Suppé verheven in de Orde van Franz-Joseph. Door de dood van zijn zoon Peter in 1891 was Franz een gebroken man en de eerste ziekteverschijnselen werden merkbaar. Ondanks alles begon hij toch nog aan een nieuwe compositie “Das Model”, naar een boek van Viktor Léon en Hedwig Held. Maar zijn gezondheidstoestand verslechterde snel en hij kon dit werk niet voltooien. In datzelfde jaar vierde hij zijn zilveren huwelijksjubileum en kreeg hij het ereburgerschap van de stad Gars. Op 18 april 1895 vierde hij zijn 76e. verjaardag in Wenen. Daarna ging hij uitrusten en hoopte hij te herstellen op zijn landgoed in Gars am Kamp. Begin mei moest hij echter worden teruggebracht naar Wenen, waar hij op 21 mei 1895 overleed. Op 23 mei 1895 had de begrafenis plaats in de Augustinerkirche. De koren van het Carltheater en het Theater an der Wien zongen von Suppé s “Ruhe, müder Wanderer”. Franz von Suppé werd begraven op het Wiener Zentralfriedhof. Deze begraafplaats is de tweede grootste van Europa en is verdeeld in een aantal kleine genummerde percelen, wat het gemakkelijk maakt om een specifiek graf terug te vinden. Links van de hoofdingang, perceel 32a, staat een verzameling grafmonumenten van bekende componisten waaronder dat van Franz von Suppé. De compositie “Das Model” werd voltooid door Julius Stern en Alfred Zamara. De postume uitvoering vond plaats op 4 oktober 1895. Franz von Suppé componeerde een uitgebreid oeuvre, waaronder werken voor orkest en harmonieorkest, missen, opera’s, een dertigtal operettes en toneelmuziek.

CVC

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 66


ZEITBRUCKE MUSEUM IN GARS AM KAMP– MUSEUM FRANZ VON SUPPE Na het overlijden van Franz von Suppé verzamelde Sofie, de tweede echtgenote van de componist, alle voorwerpen van haar man en stelde haar privécollectie tentoon in Suppé’s Garser landhaus dat voor het publiek toegankelijk was. Bezorgd dat deze waardevolle historische schat na haar overlijden zou verloren gaan, gaf Sofie haar Garser Museum in 1902 aan de “Gemeentelijke Collecties van de stad Wenen”. Omstreeks 1941 werden alle voorwerpen verdeeld tussen het Historisch Museum (nu het Weens Museum) en de Stads- en Staatsbibliotheek (nu de Weense Bibliotheek). Het “Zeitbrücke Museum” Kollergasse 155 in Gars am Kamp toont de bezoekers de “von Suppé Memorial Room”, de enige permanente von Suppé tentoonstelling in Europa. In samenwerking met het Weens Museum en de Weense bibliotheek wordt de tentoonstelling ter gelegenheid van de 200e. verjaardag van de componist uitgewerkt tot een jubileumtentoonstelling. Thema’s van de tentoonstelling : biografisch de familie von Suppé – de carrière van de componist – zijn artistieke omgeving – zijn zomerresidentie in Gars – het eerste von Suppémuseum van Sofie. De tentoonstelling zal tal van partituren, voorwerpen van de componist, foto’s, brieven, archieven, piano en meubelen tonen, evenals officiële biografische feiten die tot op heden vrijwel onbekend waren en het resultaat zijn van een intensieve zoektocht naar sporen van het leven en het werk van Franz von Suppé.

CVC

IL Y A 200 ANS NAQUIT LE COMPOSITEUR FRANZ VON SUPPE Franz von Suppe, nom de scène de Francesco Ezechiele Ermenegildo, chevalier SuppéDemelli (Divisé, 18 avril 1819 - Vienne, 21 mai en 1895), Il a été un compositeur et conducteur autrichien, d’origine Dalmatie. Franz von Suppé a acquis une renommée en tant que compositeur principalement en raison de genre dell 'opérette, qui avait un grand succès, atteignant pour représenter 30 œuvres. Il a également écrit musique accessoire, opéras, quatuors, Lieder et musique sacrée, y compris Missa Dalmatica. Cependant, aujourd'hui encore, le nom de Suppé est inextricablement liée à celle de son effervescente ouverture, certainement ses créations les plus célèbres, souvent réalisées par des orchestres à travers le monde; certaines de ces ouvertures sont devenues particulièrement connues du public en raison de leur utilisation dans divers films, publicités et dessins animés. Né en Divisé, en Dalmatie, père des origines de la mère italienne et belge et viennois. Déjà dès l'âge de huit ans Suppé a chanté dans le chœur de la cathédrale de Split, et il a été le directeur de la chorale, Giovanni Cigalla, lui apprendre les premières notions de musique.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 67


Adolescent, il a déménagé à Vérone pour étudier l'harmonie et flûte, son instrument de prédilection, sous l'enseignement de Giuseppe Ferrari. Suppé a commencé son travail en tant que compositeur à un âge précoce; sa première composition, une messe catholique romaine, a été réalisée pour la première fois dans une église franciscaine Zara en 1832. À 15 ans, il a déménagé à Padoue pour étudier le droit (sous les pressions de son père qui voulait que son fils devienne un avocat), Mais secrètement, Franz a continué à étudier la musique, sa seule et unique passion. En particulier, lors de visites Milan, Suppé est devenu un visiteur fréquent à la Teatro alla Scala où il est allé écouter les œuvres des grands compositeurs italiens de cette époque; mais sans s'y limiter, le jeune Suppé était même entré en contact personnellement avec Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti et le jeune Giuseppe Verdi. Sa première grande création remonte à 1835 quand, à l'âge de 16 ans, il a écrit une messe en F majeur, dont la première était le 13 Septembre dans Zara, Cependant, le compositeur a publié seulement quarante ans plus tard sous le nom de « Missa Dalmatica «. La mort de son père en 1835 a forcé sa mère à déménager à Vienne, ce qui a conduit le jeune homme à germaniser son nom en Franz Von Suppé. En Septembre 1835, après avoir assisté (avec peu de succès) la Politecnico et la Faculté de médecine, il a a décidé de poursuivre à temps plein ses études de musique, au conservatoire il alla à la Société des Amis de la Musique (Der Gesellschaft Musikfreunde). Il était un élève des grands maîtres, des gens Simon Sechter et Von Seyfried Ignaz, ce dernier avait été un collègue et ami de Beethoven Pendant ce temps, afin de financer ses études, Suppé a donné des cours d’italien.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 68


Un an seulement après son arrivée à Vienne, le 15 Août 1836, Suppé avait déjà terminé son premier opéra, Virginie, Ludwig Holt libretto, prêt à être monté en Août 1837. Cependant, le travail n'a jamais été présenté au public. Après avoir terminé ses études en 1840, Suppé, a pris un tournant décisif quand il a rencontré Franz Pokorny, directeur Theater in der Josefstadt, qui lui a offert le poste de chef d'orchestre dans son théâtre. Plus tard, le compositeur, a tenu ce rôle Theater an der Wien et, de 1865 à Carltheater. Franz Pokorny est impressionné par le jeune compositeur, de sorte que Pokorny est devenu son sponsor personnel. Au Theater in der Josefstadt Suppé, dans le rôle de chef d'orchestre (qui a effectué la tâche sans être payé). Pokorny avait reçu l'autorisation de représenter leurs œuvres. Lorsque le bienfaiteur est mort, Suppé compose en son honneur, le Requiem en ré mineur, qui a eu sa première le 22 Novembre, 1855 lors d'une cérémonie commémorative au Piaristenkirche de Vienne. Le succès lui est venu en 1860 quand, impressionné par le succès obtenu par Offenbach à Paris avec ses opérettes, il donna la première représentation de l'opérette en deux actes Das Pensionat, dédié à Alois, la fille de son bienfaiteur Pokorny; Suppé avec ce travail a commencé l'opérette typiquement viennoise , un genre qui dans les décennies qui ont suivies qui a été repris avec succès par plusieurs compositeurs, dont Johann Strauss (fils), Franz Lehar et Carl Michael Ziehrer. Après ses débuts avec Das Pensionat, né de la plume de Suppé d’autres opérettes à succès, y compris piqué Dame (La Dame de pique) en 1864, Die Schöne Galathée (La Belle Galatée) en 1865, leichte Kavallerie (Light Cavalry) en 1866, Fatinitza en 1876, ce qu'il croit être le plus grand succès opérette Suppé, Boccaccio, 1879 (vaguement inspiré par la vie et l'œuvre du célèbre écrivain italien). La liste des compositions de Franz von Suppé compte environ 30 opérettes et plus de 180 autres œuvres ; dont musique de scène pour des spectacles de ballet et de théâtre, la plupart de ces œuvres sont presque sombré dans l'oubli, sauf pour l'ouverture de ses opérettes. Parmi ceux-ci, celui qui est encore plus étroitement liée au nom du compositeur est la célèbre ouverture de « cavalerie légère » (leichte Kavallerie) dont le galop final résonne souvent non seulement dans les salles de concert, dans des films et des dessins animés. Autres célèbres ouvertures de Suppé sont tirées de l'opérette Die Schöne Galathée (La Belle Galatée), Banditenstreiche tandis que l'ouverture tout aussi célèbre Ein Morgen, ein Mittag und ein Abend in Wien (Matin, après-midi et le soir à Vienne), Dichter und Bauer (Poète et paysan), ont été écrits comme musique de scène pour des pièces. Loin de l'ouverture, un autre grand succès de Suppé, encore aujourd'hui très populaire, a été la marche Oh du mein Österreich (O toi, mon Autriche). Franz Von Suppe est mort à Vienne le 21 mai 1895 et fut enterré dans Zentralfriedhof, l'espace dédié aux grands compositeurs. boowiki

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 69“Brussel Leeft” “Klankbord Brussels Gewest” Driemaandelijks tijdschrift. Een uitgave van Vlamo Brussels Gewest vzw en de Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw. Redactieadressen, lezersbrieven, abonnementen en advertenties Vlamo / KMF BHG E-mail: brussel@vlamo.be muziekfederatie@hotmail.com

Gelieve uw bijdrage elektronisch aan te leveren Het abonnement op dit tijdschrift maakt deel uit van het abonnement op klankbord. De artikels voor de volgende editie van ons tijdschrift dienen uiterlijk in het bezit te zijn van de redactie vóór 1 december 2019 Les articles pour la prochaine édition doivent être en possession de la rédaction pour le 1 décembre 2019 au plus tard Het overnemen van artikels en illustraties (of een gedeelte ervan) kan alleen na de uitdrukkelijke toestemming van Vlamo Brussels Gewest en/of Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Verantwoordelijke uitgever: William Huybandt, Brugstraat 27, 1730 Asse Werkten mee aan dit nummer: Cecile Van Camp, Louis G. Meeus, Edgard Van Nerom, William Huybandt Lay-out: Marijke Huybandt Oplage van dit nummer: 560 De redactie wil graag uw mening kennen over dit tijdschrift. Daarom vragen wij u ons zoveel mogelijk opmerkingen (positief/negatief) bij voorkeur digitaal toe te zenden. Ook lezersbrieven zijn welkom! Indien mogelijk zullen wij uw brief publiceren: hou er wel rekening mee dat om diverse redenen uw brief kan worden ingekort of beknopt weergegeven.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 71Al-kopie Voor al uw fotokopieĂŤn en prints. Alle mogelijke afwerkingen. Ook plannen, plotten en posterprints. Brusselsestwg. 90 - 1850 Grimbergen 02/270.53.01 - al.kopie@pandora.be

www.alkopie.behttps://www.taptoebrussels.com/

https://www.facebook.com/TaptoeBrussels

https://www.youtube.com/channel/UC1pvtsXjcv93YrmZIwFIt_g

Facebook Taptoe Brussels

Youtube

Photos and videos available

Website Taptoe Brussels

TAPTOE BRUSSELS 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.