Bl 2018 02

Page 1

Afgiftekantoor: Post 1730 Asse 1 - Toelatingsnummer P 303833 - V.U. William Huybandt, Brugstraat 27, 1730 Asse

Brussel lee

Klank bord

Magazine |jaargang 21, nr. 2 April 2018

Koninklijke Muziekfedera e van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Magazine | jaargang 21, nr. 2

April 2018

Brussels Hoofdstedelijk Gewest


WIE IS WIE” IN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE COMITE’S

KONINKLIJKE MUZIEKFEDERATIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST vzw Hoge Bescherming: Beschermcomité:

Zijne Majesteit de Koning Erevoorzitter : Zijne Excellentie Minister Guy VANHENGEL Vice-Erevoorzitter: Voorzitter Vlaamse Gemeenschapscommissie Carla DEJONGHE

Dagelijks bestuur VAN NEROM Edgard, Voorzitter

e-mail: edgard.vannerom@skynet.be

HUYBANDT Marijke, Secretaris

e-mail: marijke_huybandt@hotmail.com

HUYBANDT William, Penningmeester

e-mail: william.huybandt@telenet.be Raad van bestuur : dagelijks bestuur + onderstaande DE KLIPPEL Roland e-mail: katleen.tilley@telenet.be VAN CAMP Cecile

e-mail: cecile.van.camp@skynet.be

VAN NEYGHEM Lieve

e-mail: vanneyghemlieve@gmail.com

Algemene vergadering : dagelijks bestuur + raad van bestuur + onderstaande HUYBANDT Michaël

e-mail: michaelhuybandt@hotmail.com

Gewestelijk Trefpunt GESLOTEN: VLAMO BRUSSEL / KMF BHG

CONTACT VIA MAIL: brussel@vlamo.be muziekfederatie@hotmail.com

VLAMO BRUSSELS GEWEST vzw Dagelijks bestuur HUYBANDT William, Voorzitter

e-mail: william.huybandt@telenet.be

VAN NEROM Edgard, Secretaris

e-mail: edgard.vannerom@skynet.be

HUYBANDT Michaël, Penningmeester

e-mail: michaelhuybandt@hotmail.com

Raad van bestuur : dagelijks bestuur + onderstaande e-mail: katleen.tilley@telenet.be DE KLIPPEL Roland HUYBANDT Marijke

e-mail: marijke_huybandt@hotmail.com

VAN CAMP Cecile

e-mail: cecile.van.camp@skynet.be

VAN HILEGHEM Rony

e-mail: rvanhile@gmail.com

VAN NEYGHEM Lieve

e-mail: vanneyghemlieve@gmail.com

Algemene vergadering : dagelijks bestuur + raad van bestuur + onderstaande NUYTS Walter

e-mail: walter.nuyts@gmail.com

DEMEULEMEESTER Frank

e-mail: frankdemeulemeester@hotmail.com

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 2


INHOUD Wie is wie ......................................................................................................................................... 02 Inhoud .............................................................................................................................................. 03 Agenda & activiteiten verenigingen ................................................................................................. 04 Hierbij zenden wij u voor de laatste keer “Brussel Leeft” ............................................................... 08 Uw concerten / uw orkest op onze nieuwe website ? .................................................................... 11 In Memoriam ................................................................................................................................... 12 Provinciale wedstrijd voor solisten en kleine ensembles 2018 ....................................................... 15 General Data Protection Regulation (GDPR) voor lokale verenigingen ........................................... 20 Musicus Frans Van Dyck overleden .................................................................................................. 21 Concerten van aangesloten verenigingen / Concerts des sociétés affiliées ................................... 22 Bruxelles riche ville folklorique / L’ommegang de Bruxelles 2018 ................................................. 27 Foto’s provinciale solistenwedstrijd Vlamo Brussels Hoofdstedelijk Gewest ................................. 29 Concertband Festival Brussels 2018 ................................................................................................ 32 Eva Dell’Acqua, een componistenportret 2/3 ................................................................................ 33 175 jaar geleden werd de componist Edvard Grieg geboren ......................................................... 39 Il y a 175 ans que le componiste Edvard Grieg est né .................................................................... 44 Koninging Elisabethwedstrijd 2018 . .............................................................................................. 49 Brussel rijk aan folklore / De Brusselse Ommegang 2018 .............................................................. 50 Nous vous faisons parvenir pour la dernière fois notre magazine « Brussel Leeft » ..................... 54 Votre orchestre / vos concerts sur notre site ? ............................................................................. 56 Nationale herdenking / Commémoration nationale site ? ........................................................... 57 Colofon .......................................................................................................................................... 58 Taptoe Brussels 2018 ..................................................................................................................... 59 Kunsthumaniora Brussel, opendeurdag 22/04/2018 .................................................................... 60

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 3


AGENDA 2018 VLAMO BRUSSELS GEWEST

22/04/2018

Finalewedstrijd voor solisten en ensemble Finale du concours pour solistes et ensembles Kon. Conservatorium – Conservatoire Royal –

Antwerpen/Anvers

KONINKLIJKE MUZIEKFEDERATIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

FEDERATION ROYALE MUSICALE DE LA REGION BRUXELES -CAPITALE 08/05/2018

Europa- en Brusselse Irisfeesten Fête de l’Europe et de l’Iris – Bruxelles

11/07/2018

Vlaanderen feest in de stad Brussel Fête de la Communauté Flamande dans la ville de Bruxelles

01/09/2018

CONCERTBAND FESTIVAL BRUSSELS

14u/h – 18u/h

Grote Markt – Brussel – Grand-Place de Bruxelles

01/09/2018

TAPTOE BRUSSELS

20u/h

Grote Markt - Brussel – Grand-Place de Bruxelles

02/09/2018

CONCERTBAND FESTIVAL BRUSSELS

10u/h – 22u/h

Grote Markt – Brussel – Grand- Place de Bruxelles

../11/2018

Sint Ceciliaviering / Célébration Ste Cécile – Brussel -Bruxelles Kerk: nog te bepalen Eglise : à déterminer

../12/2018

Muziekconcerten tijdens de Brusselse Kerstmarkt Concerts lors du marché de Noël à Bruxelles

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 4


Wij nodigen al onze verenigingen uit tot deelname aan onze activiteiten. Uiteraard zullen wij u eerstdaags, per E-mail, verdere informatie bezorgen over de plaats en de inhoud van de evenementen. Ondertussen kunt u deze data reeds vrijhouden. Muzikanten en bestuursleden, wij rekenen op uw deelname. Samen met de medewerking van onze verenigingen willen wij, in een vriendschappelijke sfeer, muziek beleven en er hoogstaande culturele activiteiten van maken, uw vereniging, onze organisatie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waardig. Bedankt voor uw bijzonder gewaardeerde medewerking.

ACTIVITEITEN VERENIGINGEN 2018 ACTIVITÉS SOCIÉTÉS 2018

26/04/2018 – 20u/h 28/04/2018 - 20u/h

VRT Bigband Concert Toots Tribute met solist Ben Vanderweyden – Presentatie/présentation Fred Brouwers CC te/à Wemmel CC te/à Nieuwpoort ♪♪♪♪♪

15/04/2018 15u/h

Koninklijke Filharmonie - Brussel – Jette Société Royale Philharmonie – Bruxelles – Jette Concert - Gemeentehuis / Maison Communale - Etterbeek ♪♪♪♪♪

23/06/2018 14.30u/h – 16u/h

Koninklijke Harmonie de Ster – Evere Harmonie Royale de Ster – Evere Concert – opening Evere feest/ Concert Evere fête Podium bij het Gemeentehuis / Podium près de la Maison Communale ♪♪♪♪♪

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 5


23/08/2018 20u/h

Koninklijke Filharmonie – Brussel – Jette Société Royale Philharmonie – Bruxelles – Jette Concert de Fleurs/ Bloemenconcert Sint Pieterskerk/ Eglise Saint Pierre - Brussel/Bruxelles -

Jette ♪♪♪♪♪

18/11/2018 9.45u/h

Koninklijke Filharmonie – Brussel – Jette Société Royale Philharmonie – Bruxelles – Jette Sint Ceciliamisviering / Messe de Sainte Cécile Sint Pieterskerk / Eglise Saint Pierre – Brussel/Bruxelles -

Jette ♪♪♪♪♪

01/12/2018 20u/h

Koninklijke Filharmonie – Brussel – Jette Société Royale Philharmonie - Bruxelles - Jette Galaconcert / Concert de Gala Heilige Clarakerk / Eglise Sainte Clara – Jette

De artikels voor de volgende editie van ons tijdschrift dienen uiterlijk in het bezit te zijn van de redactie vóór 1 juni 2018 Les articles pour la prochaine édition doivent être en possession de la rédaction pour le 1 juin 2018 au plus tard

Wij bieden onze lezers de mogelijkheid om ons magazine ook digitaal te lezen Het volstaat om uw E-mail adres te bezorgen aan muziekfederatie@hotmail.com Dorénavant vous pouvez lire notre revue également digital. Il vous suffit de nous envoyer votre adresse E-mail å muziekfederatie@hotmail.com

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 6


BESTE LEZER, HIERBIJ ZENDEN WIJ U VOOR DE LAATSTE KEER HET MAGAZINE “KLANKBORD / BRUSSEL LEEFT” De Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Gewest wenst haar lezersbestand te updaten. Daarom hadden wij aan onze lezers gevraagd ons op de hoogte te stellen op welke manier u uw “Brussel Leeft” wenst te ontvangen. Wie onze oproep beantwoordde, zullen wij “Brussel Leeft” blijven toezenden zoals aangeduid en aangevraagd volgens het invulformulier.

Mogelijk bent u vergeten ons te antwoorden, daarom zenden wij u “Brussel Leeft” voor een laatste keer toe via de post. U kunt het magazine “Brussel Leeft” verder blijven ontvangen op voorwaarde dat u ons laat weten op welke manier u dit wenst te ontvangen. Graag zagen we uw reactie tegemoet.

U ontvangt het magazine “Brussel Leeft” enkel digitaal ? Dan hoeft u niets te doen. We zenden u bij het verschijnen van een nieuwe editie telkens een nieuwe link toe.

U ontvangt het magazine “Brussel Leeft” gratis via de post ? U wenst “Brussel Leeft” zoals in het verleden verder via de post te ontvangen ? U wenst “Brussel Leeft” zoals in het verleden verder via de post maar ook digitaal te ontvangen ? U wenst “Brussel Leeft” in de toekomst alleen nog digitaal te ontvangen ? In deze gevallen dient u ons uw gegevens te bevestigen en aan te duiden op welke manier u in de toekomst “Brussel Leeft” wenst te ontvangen. Laat ons dit weten voor 30 april 2018 : digitaal of via de post.

U beschikt over internet : U beschikt niet over internet

Download het document

zie onderstaand formulier

https://www.taptoebrussels.com/magazine/ en bezorg ons dit voor 30 april digitaal en volledig ingevuld terug via muziekfederatie@hotmail.com of brussel@vlamo.be

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 7


Indien u niet over internet beschikt, Formulier invullen en voor 30 april 2018 per post toe te zenden aan “Brussel Leeft”, Louis Pièrardlaan 25 / 1 te 1140 Evere Ondergetekende wenst “Brussel Leeft” verder te ontvangen per post VOORNAAM NAAM ADRES MAILADRES TEL GSM

“Klankbord / Brussel Leeft” digitaal beschikbaar voor alle geïnteresseerde leden van uw muziekvereniging Telkens een nieuwe uitgave van Klankbord/Brussel Leeft verschijnt, zenden we via mail een link toe, op voorwaarde dat wij over de correcte mailadressen beschikken.

Belangrijk : wij zullen nooit uw gegevens overmaken aan derden. Wie ons zijn gegevens bezorgde en nadien besluit om geen informatie van ons meer te ontvangen volstaat het om ons dit per e-mail te willen melden. Wij verwijderen dan uw gegevens uit onze database.

TAPTOE BRUSSEL verloot dit jaar 20 duo-tickets onder onze digitale lezers. Deelnemingsvoorwaarden zullen tijdig bekend gemaakt worden.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 8tŝũ ďŝĞĚĞŶ ĞĞŶ ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ ĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚ ŵƵnjŝĞŬŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ ĂĂŶ͗ ,ŽƵƚͲ ĞŶ ŬŽƉĞƌďůĂnjĞƌƐ͕ ĚŝŐŝƚĂůĞ ƉŝĂŶŽ͛Ɛ͕ ĚƌƵŵƐ ĞŶ ƚŽĞďĞŚŽƌĞŶ͘ KŶĚĞƌŚŽƵĚ ĞŶ ŚĞƌƐƚĞůůŝŶŐ ĂĂŶ ƐĐŚĞƌƉĞ ƉƌŝũnjĞŶ͘

; Ϳ

ZZZ PXVLF FRPSDQ\ EH


NIEUWE WEBSITE

De Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een nieuwe website :

https://muziekfederatie.be/

Uw concerten op onze website ?

U kunt uw concerten kenbaar maken via onze site ( alle info vindt u op de homepagina) https://muziekfederatie.be/

Uw orkest op onze website ? Regelmatig zullen wij op onze website een orkest in de kijker plaatsen. U zendt ons een mail met de link van een video van uw orkest (Youtube) Wij stellen u op de hoogte wanneer wij uw link op onze website plaatsen. Benieuwd welk orkest heden in de kijker staat ? https://muziekfederatie.be/orkest-in-de-kijker/

Is er iets niet duidelijk op onze site ?

Of lukt het even niet, aarzel niet ons te contacteren, wij helpen u graag 0486 08 50 92 (kantooruren) muziekfederatie@hotmail.com

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 11


IN MEMORIAM Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel toffe momenten, hebben we veel te vroeg afscheid genomen van

Dhr. Guy Dinck “Tintin”

Geboren op 30 september 1943 Heengegaan op 16 februari 2018 Tamboer Majoor Soldatenclub Congo Drummer in hart en nieren “Tintin”, was - samen met zijn naaste familie onafgebroken sedert de eerste editie van Taptoe Brussels een trouwe medewerker. Vaarwel Guy, we zullen je missen.

De Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Taptoe Brussels en Vlamo Brussels Gewest houden eraan hun oprechte gevoelens van medeleven te betuigen naar aanleiding van het overlijden van de heer Guy Dinck.

Franske, Jouw leven was een mooie lange melodie gespeeld in perfecte harmonie.

Dhr. Frans Van Dyck “Frankie Dake” “Floere Franske” Trombonist bij het BRT-jazzorkest Musicus - Componist - Arrangeur Lid van Sabam Geboren op 31 oktober 1923 Heengegaan op 17 maart 2018 De Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Gewest en Vlamo Brussels Gewest houden eraan hun oprechte gevoelens van medeleven te betuigen naar aanleiding van het overlijden van de heer Frans Van Dijck. KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 12Internationaal evenement

24ste Opera-Artiestenmis ZONDAG 17 / 06 / 2018 om 10.30 u Deuren 10.00u

De Vrienden van de Lyrische Kunst vzw Gent nodigen hierbij iedereen uit naar het Centrum van Gent in het kader van het heropwaarderen van de religieuze muziek. De plechtige Heilige Mis wordt voorgegaan door Z.E.H. Deken Jßrgen François

Messa di Gloria van Giacomo Puccini

Koninklijk Koor & Orkest Zanglust Tielt Concertmeester : Inge Van de Wiele Soli : Timothy Veryser, tenor & Erwin Muller, bas-bariton

o.l.v. Bart Snauwaert Inkom : vrije bijdrage Met dank aan onze sponsors, donateurs en mecenassen !

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 14


PROVINCIALE WEDSTRIJD VOOR SOLISTEN EN KLEINE ENSEMBLES 2018

Op zondag 4 maart 2018 organiseerde Vlamo-Brussel de provinciale wedstrijd voor solisten en kleine ensembles in de “Kunsthumaniora Brussel” te Laken.

8u30 stipt waren alle deelnemers aanwezig en gonsde de Kunsthumaniora Brussel van muzikale bedrijvigheid. Voor en na hun optreden namen alle deelnemers plaats in de concertzaal zodat zij konden genieten van het optreden van hun medekandidaten. Het was hartverwarmend vast te stellen dat de kandidaten konden optreden voor een volle zaal enthousiaste muziekliefhebbers.

Voorzitter van de jury:

William Huybandt

juryleden :

Jurgen Wayenberg Rudy Croon

Secretaris van de jury:

Edgard Van Nerom

Pianist

Thijs Geeraert

Presentatie:

Marijke Huybandt

Foto’s

Eddy Van Nerom

Onthaal en begeleiding:

Roland De Klippel Lieve Van Neyghem Els De Breuker Cecile Van Camp

Bij de bekendmaking van de resultaten ontvingen alle kandidaten: een diploma, van ieder jurylid een beoordelingsverslag en promotiemateriaal van Vlamo.

De twee deelnemers met het beste resultaat, per discipline en per afdeling, werden geselecteerd voor de Vlamo-finalewedstrijd (mits ze minimum 80% van de punten behaalden ) die zal plaatsvinden op 22 april 2018 in het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen. De geselecteerden voor de finalewedstrijd wensen wij uiteraard heel veel succes.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 15


Wij danken: ¾ De kandidaten voor hun deelname aan onze wedstrijd en wensen hun van harte proficiat. Wij zien hun graag terug op onze volgende provinciale wedstrijd voor solisten en ensembles in 2019. ¾ De Kunsthumaniora Brussel voor het ter beschikking stellen van hun prachtige accommodatie en personeel. ¾ De aanwezige ouders, leerkrachten en begeleiders voor het aanmoedigen en stimuleren van hun jong muzikaal talent.

Resultaten van de wedstrijd : HOUTBLAZERS – 3de afdeling Aisha LEMLIH – Klarinet Bb

78/100

Aria For Peter – Guy Duijck

Onderscheiding

HOUTBLAZERS – 2de afdeling Thomas LEEMANS – Klarinet Eb Raindrops – Willy Franssen

92/100 Grootste onderscheiding

HOUTBLAZERS – 1ste afdeling Jia Yu CAI – Klarinet Bb

92/100

Fantasistykke – Carl Nielsen

Grootste onderscheiding

Marcia-Lisa PAGNARD – Dwarsfluit Tension – Peter Noten

80/100 Grote onderscheiding

HOUTBLAZERS – Ere – afdeling 96/100

Bert DEBOSSCHERE – Alt-sax Le rêve et la folie – Hans De Jong

KLANKBORD

Grootste onderscheiding met lof van de jury

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 16


KOPERBLAZERS – 2de afdeling Geraud PAGNARD – Trompet

80/100

First Contest – André Waignein

Grote onderscheiding

STRIJKERS – Categorie A Irina OSSÉ – Cello

93/100

Lied ohne Worte – Felix Mendelssohn

Grootste onderscheiding

Maayke VYVEY – Viool

84/100

"Souvenir de Moscou", Airs Russes –Wieniawski

Grote onderscheiding

Claudia CASANOVA – Viool Concertino op. 225 la klein, 1’ste beweging – Franz Drdla

91/100 Grootste onderscheiding

Lisa DE PRINS – Viool Czardas – Vittorio Monti

92/100

Vocalise – Rachmaninov

Grootste onderscheiding

Eline VANDERPIJPEN – Viool

95/100

Vioolconcerto in e op 64, deel 1 Allegro,

Grootste onderscheiding met lof van de jury

Molto Appasionato – Felix Mendelssohn

96/100

Dora OLIVA DEVOGHEL – Viool

Grootste onderscheiding met lof van de jury

Carmen Fantasie – Pablo de Sarasate

STRIJKERS – Categorie D Anne- Merel MEIJER – Altviool

86/100

Sonata for Viola and Piano, Deel 1 – Rebecca Clarke

KLANKBORD

Grote onderscheiding

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 17


TOKKELS – Categorie A Marius AIRES DOS REIS – Gitaar Sonatina No. 1 – N . Paganini Prelude in memory of my wife Olga – J. Morel Prelude – N. Koshkin

90/100 Grootste onderscheiding

Tasnim MAIMUNI – Gitaar Fandango-Dance Espagnole – F. Carulli Lágrima – F. Tárrega

88/100

Etude No. V - Brouwer

Grote onderscheiding

TOKKELS – Categorie C Charles VAN WILDER – Gitaar Grand Solo – Fernando Sor Danza Braselira – Jorge Morel

88/100 Grote onderscheiding

TOETSEN – Categorie A Oscar VANDEGARD – Piano Sonatine op. 55 nr. 1 - F. Kuhlau

91/100 Grootste onderscheiding

Manuela VERDONCK – Piano Relativité – André Waignein Etude in Re groot, Op. 47 Nr. 6 – S. Heller

81/100 Grote onderscheiding

Emma NAVEZ – Piano

90/100

Spiritoso uit Sonatine op. 36 nr. 3 in C – Clementi

Grootste onderscheiding

Anneleen DEMOL – Piano

82/100

Sonatina in Do Groot - Op. 36, No. 1 Clementi

KLANKBORD

Grote onderscheiding

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 18


TOETSEN – Categorie B Luna TIMMERS – Piano Nocturnes – Frédéric Chopin

90/100

Fantasy – Mozart

Grootste onderscheiding

TOETSEN – Categorie C Simon-Pierre POLLIN – Piano Fantasie-Impromptu C# klein op. 66 –Chopin Sonata Hob. XVI 28 – Haydn

90/100

Prelude and Fugue in E major BWV 854 – Bach

Grootste onderscheiding

De kandidaten die met de gele kleur werden aangeduid zijn geselecteerd voor deelname aan de Finalewedstrijd voor Solisten en Kleine ensembles in het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen – kunstsite de Singel.

CVC – WH

Fijne charcuterie - Belegde broodjes Charcuterie fine - Sandwichs garnis

Plattesteen 4, 1000 Brussel Tel : 02 512 06 37 Van maandag tot vrijdag / Lundi au vendredi

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 19


GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) VOOR LOKALE VERENIGINGEN. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR: General Data Protection Regulation) is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens. De wet is een herziening van de ‘Data Protection Directive’, de Europese wetgeving uit 1995. De GDPR is in werking sinds 24 mei 2016. Ze is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Organisaties hebben dus de tijd tot die datum om zich in regel te stellen. Vanaf 25 mei 2018 moet je bij een controle of betwisting actief kunnen aantonen dat je volgens de nieuwe wetgeving handelt. Ook verenigingen moeten in orde zijn! Scwitch maakte een aangepast stappenplan met voorbeelddocumenten daarbij, om u volledig door het proces heen te helpen. Vind hier hun gratis pakket: stappenplan, aangepaste tools en online toelichting. Wil je graag meer weten? Om u doorheen deze nieuwe privacy-wetgeving te gidsen organiseert Vlamo centraal enkele infosessies rond deze materie, waarvoor u hier rechtstreeks bij Vlamo centraal kunt inschrijven. U kunt kiezen uit volgende sessies: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

5 maart – Zoersel – 20u. 26 maart – Hasselt – 20u. 18 april – Zellik – 20u. 23 april – Kortrijk – 20u. 24 april – Rotselaar – 20u.

De dichtstbijzijnde locatie voor onze Brusselse verenigingen is dus Zellik. Uiteraard zullen onze verenigingen via contactvergaderingen en publicaties hier nog verder over geïnformeerd worden. Indien u voldoende inspanningen levert om de persoonsgegevens die u verzamelt te beschermen en een register bijhoudt, bent u in orde! Veel succes.

Voor verdere inlichtingen : Vlamo Centraal – jozef.alpaert@vlamo.be – Tel: 09 265 80 03

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 20


MUSICUS FRANS VAN DYCK OVERLEDEN Frans Van Dyck, trombonist, musicus, componist en arrangeur , met als pseudoniem Frankie Dake werd geboren op 31 oktober 1923 te Edegem in de provincie Antwerpen. Echtgenoot van Francine, lieve papa van Monique en bompa van zijn oogappel Nathalie die in 2004 zijn biografie uitgaf in vorm van een boekje ‘Floere Franske’. Zoals veel muzikanten is hij begonnen als autodidact in plaatselijke muziekverenigingen. Later ging hij muziek studeren en in 1943 werd hij laureaat Eerste Prijs Trombone aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen. Maar zijn ware passie waren jazzmuziek, Big bands, de swingmuziek en de lokroep van het podium dat hij her en der, in binnen- en buitenland betrad met grootheden uit de Jazz en Amusementsmuziek. Alle namen opnoemen met wie hij ooit het podium deelde is onbegonnen werk maar we citeren er toch enkelen om het geheugen wat op te frissen: Jean Warland, Bobby Jasper, Jack Sels, Fud Candrix, Ernst Van ’t Hof, Kurt Edelhagen, Caravelli, Johnny Dover, Theo Mertens, Freddy Sunder, Gery’s Big Band, evenals een aantal vocale solisten zoals Jo Leemans, Louis Neefs, Will Tura, Charles Aznavour, Sacha Distel, Gilbert Becaud, Louis Neefs, Günther Neefs, Connie Neefs, Lia Linda, Danny Sinclair, Tonia, Yvette Ravell en Catharina Valente… De lijst is indrukwekkend. Als studiomuzikant nam hij deel aan honderden opnamen voor plaat, radio en televisie. Hij maakte ook deel uit van het orkest Henri Segers met wie hij optrad ter gelegenheid van het huwelijk van Koning Boudewijn en van het Amusementsorkest van Francis Bay met wie hij “De Gouden Gondel van Venetië” won. Tenslotte werkte hij als professioneel muzikant voor de VRT, de toenmalige BRT, en speelde achtereenvolgens bij het Festivalorkest van Fernand Terby en als sluitstuk van zijn lange carrière bij de omroep bij het Jazzorkest van Etienne Verschueren met wie hij tournees deed in Denemarken, Zaïre, Japan, Rusland, Spanje, Italië, Senegal, Tunesië, Zwitserland, Nederland, ... Zijn verdriet omdat de openbare omroep stopte met haar orkesten is heel duidelijk in één van zijn quotes: “Radio zonder bigband is als een voetbalveld zonder gras''. Ook als componist schreef hij heel veel werken, om er een paar te noemen ‘T-Bone’, ‘Swinging Bones’, … om dan op latere leeftijd zich meer en meer te gaan toespitsen op bewerkingen voor Hafabra (Harmonie – Fanfare – Brassband). Hij was ook lid van de Kon. Fanfare St-Cecilia van Zellik. Ook als solist kon je Franske vaak horen op opnamen met zijn herkenbare fluwelen mooie zachte toon ‘Floere Franske’ en zijn natuurlijk aangeboren swingfeel.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 21


Hij was een Belgisch trombonist van grote internationale klasse die velen, van jong tot oud, amateur of beroepsmuzikant, heeft begeesterd en geïnspireerd. Zijn laatste levensjaren ging het fysiek wat moeilijker, ook al bleef het vuur branden voor de trombone, de jazz en goeie muziek in het algemeen. Hij overleed vredig in het Woonzorgcentrum “Vogelzang” te Heverlee op 17 maart 2018. Maar zijn muziek zal blijven klinken door de muziekinstrumenten van duizenden muzikanten en ons doen herinneren aan een fantastisch mens.

Een mooie afsluiter zijn de woorden van de pianoleraar van Nathalie voor Frans: ‘Een lieve man. Ik zal nooit zijn aanwezigheid vergeten, hoe hij trouw elke week zijn kleindochter naar de pianoles bij mij bracht. Zijn betrokkenheid, steun, interesse en trots op zijn familie. Zijn liefde voor muziek fonkelde in zijn ogen als hij erover sprak.’

De Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlamo Brussels Gewest bieden aan de familie van Frans Van Dyck hun innige deelneming aan en wensen hun veel moed en sterkte in deze moeilijke periode.

CONCERTEN VAN AANGESLOTEN VERENIGINGEN CONCERTS DES SOCIETES AFFILIEES KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA – EVERE 14-01-2018 Nieuwjaarsconcert en voorzitterswissel Het nieuwjaarsconcert van onze harmonie is altijd iets om naar uit te kijken. Nieuwjaarswensen uitwisselen, een klein maar fijn concertje spelen, een receptie achteraf en dan met de muzikanten en bestuursleden gaan eten. Meer moet dat niet zijn. Het nieuwjaarsconcert 2018 had een andere sfeer omdat de oude voorzitter, ikzelf, plaats maakte voor een nieuwe voorzitter. En dat maakte die dag net iets glansrijker, vol verwachtingen en memorabel. Toen ik in januari 2017 op de algemene vergadering mijn ontslag gaf, hingen er donkere wolken boven de harmonie. Niemand van de overige 11 bestuursleden nam de handschoen op om de voorzitter fakkel over te nemen. Dus het zag er naar uit dat onze eerbiedwaardige dame haar laatste adem zou uitblazen op haar 153ste

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 22


verjaardag. Geen prettige gedachte omdat er ook een stukje Everse gemeenschap mee ten onder gaat.

Naarmate dat het jaar vorderde en we het einde van de vzw voorbereidden, werd de sfeer bedrukter in het bestuur. En een voorzitter moet doen wat hij moet doen: open communiceren, voorstellen formuleren, zorgen dat er beslissingen genomen worden ook al zijn ze moeilijk... In één van de laatste bestuursvergaderingen voelde ik zoveel weerstand tegen de initiatieven om de harmonie op een fatsoenlijke manier te beëindigen , dat ik niet anders kon dan rondvragen: willen jullie doorgaan? En het antwoord was unaniem ja. Prima voor mij. Ook ik zag liever de vereniging die ik meer dan 20 jaar trouw gediend heb, verder blijven bestaan. Maar nog altijd geen witte rook voor een voorzitter. Tot op ons jaarlijks banket in december waarbij Robert Schepens mij kwam vinden om te zeggen dat hij de fakkel ging over nemen. Oef, de kogel was door de kerk. Door de verhuis van Monique Decoster onze penningmeester, zochten we ook een nieuwe penningmeester. Deze functie zou opgenomen worden door bestuurslid Ivo Janssens. Op 13 januari 2018 hield ik dan mijn laatste bestuursvergadering die tevens diende als algemene vergadering en de voorzitterswissel werd formeel beklonken alsook de installatie van de nieuwe penningmeester. En nu terug naar het nieuwjaarsconcert.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 23


We waren met een beperkte club muzikanten maar dat maakte het concert er niet minder om. De dirigent William Huybandt zat mee aan de pupiter en trok het geheel vooruit met zijn fantastisch klarinetspel. We speelden leuke nummers als 'The Spirit of 69' toen ik nog met half lang haar rond liep met een LP van de Beatles onder mijn arm. We speelden trouwens ook een Beatles medley. Wat maakten die mannen toch heerlijke muziek met : Yesterday, Let it be, A little help for my friends, a hard days night, yellow submarine.... Mijn topnummer dat ik altijd met veel plezier speel was de hitmix van Tom Jones nummers: Pussycat, It's not unusual, Green green grass of home en als uitsmijter Sex Bomb. Voor een zoon van een Engelse mijnwerker een opvallende prestatie om zich op te werken tot een wereldster die samen met Elvis Presley en Frank Sinatra in Las Vegas op het podium stond. Er werden cadeaus uitgewisseld. Ik dankte het bestuur voor de mooie afscheidsgeschenken maar vooral voor hun jarenlange trouwe dienst aan de harmonie. Ik riep hen op om ook hun steun verder te verlenen aan de nieuwe voorzitter. Ik kon het ook niet laten om de ondervoorzitter/secretaris Edgard Van Nerom even in de spotlights te zetten. Ondanks het moeilijke jaar 2017, zorgde hij ervoor dat het hart van de harmonie bleef kloppen. Nogmaals welgemeende dank Eddy. Ook veel succes gewenst aan Robert Schepens die moedig de rol op zich neemt als nieuwe harmonievoorzitter. Vandaag zit ik nog mee aan de pupiter en blijf ter beschikking van de nieuwe voorzitter als hij me zou nodig hebben. Ik hoop dat de dirigent met uitdagende en begeesterende projecten opnieuw een elan kan geven aan de muzikantengroep. Want dat is het meest nodig om interesse te houden bij bestaande muzikanten en om nieuwe muzikanten aan te trekken.

Walter Nuyts Oud-voorzitter Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Evere

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 24


BRUSSELS CONCERTBAND 25-01-2018 Cultureel Centrum Sint-Pieters-Woluwe The Brussels Concertband en dirigent Guido De Ranter laten de eerste 2 nummers los op het talrijke publiek en de sfeer zit er meteen in. Yoeri Lewijze, de presentator van dienst, kondigt met schwung het optreden aan van één van onze eerste Vlaamse singersongwriters en zangeres pur sang Sabien Tiels. Ze ziet er stralend uit en is het zingen duidelijk nog niet verleerd… wat een stem! Na een instrumentaal nummer eist Steven De bruyn het podium op. ‘Join the bus’ slaat onmiddellijk aan. Met zijn mondharmonica’s betovert hij de zaal als een ware virtuoos,… respect!

Bij ‘Coconut Champagne’ wordt er afscheid genomen van saxofoniste Louise, die terugkeert naar Australië, met champagne en kokosnoot. Daarna kunnen we opnieuw genieten van The Brussels Concertband en Sabien’s glasheldere stem, ook solo aan de piano, als ze met bezieling haar nieuwe single ‘De Reis’ brengt. Net voor de pauze is er een verrassing in de vorm van een verjaardagstaart voor de muzikanten, aangeboden door het Willemsfonds-Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ter gelegenheid van hun 20ste succesvolle productie samen.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 25


In het 2de deel gaan alle registers open. Barbara Dex staat er altijd opnieuw, vol overtuiging. Haar zangtalent en uitgebreide muzikale goesting zijn onuitputtelijk en ze zet een prachtige performance neer. Even afkicken met enkele uptempo BCB nummers en dan is het de beurt aan Coco Jr. Met zijn ‘love’ songs en uniek stemgeluid palmt hij moeiteloos de zaal in en maakt zijn reputatie als notoir podiumbeest waar.

Als laatste brengt een fantastische Brussels Concertband de onontbeerlijke Miller, met als gevolg een razend publiek dat er nog niet genoeg van heeft. De toegiften liegen er niet om: Soul Medley met Sabien en Barbara, Deep Purple’s Smoke on the Water en Schneewalzer. Veelzijdig en subliem, precies waar The Brussels Concertband voor staat. Muzikaal entertainment van de bovenste plank!

Madi De Coninck KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 26


BRUXELLES RICHE VILLE FOLKLORIQUE L’ OMMEGANG DE BRUXELLES – 4 JUILLET ET 6 JUILLET 2018 A l’origine, l’Ommegang est une procession religieuse dont le nom signifie "aller autour (de l’église)". Dans la tradition catholique, on sortait les reliques des saints ou les statues réputées miraculeuses pour les porter en procession autour du bâtiment de culte où ils étaient vénérés. Ainsi on symbolisait le tour du territoire concerné par leur culte. Aujourd'hui, les choses sont bien différentes, puisque l'Ommegang fait partie intégrante du folklore bruxellois. Béatrice Soetkens et la Vierge L’Ommegang du Sablon était dédié à Notre-Dame des Victoires, patronne du Grand serment des arbalétriers. Cette vierge était vénérée dans la chapelle, devenue église du Sablon. Sa légende nous ramène à 1348. En cette année, la Vierge Marie serait apparue à une jeune Anversoise, Béatrice Soetkens, à qui elle aurait demandé de subtiliser une statue à son effigie dans l’église Notre-Dame d’Anvers pour l’emmener à Bruxelles. La Vierge Marie souhaitait remercier la Grande Gilde des arbalétriers d'avoir fait ériger l'église du Sablon en son honneur D’après la légende, Béatrice Soetkens fût aidée dans sa quête par un batelier, qui la conduisit à Bruxelles ; et par les arbalétriers du Grand serment, qui la prirent en charge et l’amenèrent au Sablon. C'est ainsi que, chaque année, une procession commémore cet événement. La statue de la Vierge Marie trône aujourd'hui encore dans l'église Notre-Dame du Sablon.

Défiler dans les rues En plus du Grand serment, Bruxelles comptait encore 4 autres corporations militaires : le Petit serment des arbalétriers de Saint-Georges, les Serments des escrimeurs, des archers et des arquebusiers. Tous avaient leur autel dans la chapelle du Sablon. Au fil du temps, la procession religieuse prit une autre dimension. L’évènement permettait aux différents serments et aux autres corps constitués de la ville (les lignages qui regroupaient les patriciens, les nations qui regroupaient les métiers, les chambres de rhétorique, les confréries religieuses, les ordres religieux, etc.) de défiler dans les rues. Les témoignages du 16° siècle confirment que les bourgeois attachaient une importance considérable au fait que les serments avaient (ou non) l’autorisation de défiler armés dans l’Ommegang : ce fait était considéré comme une expression du pouvoir et de l’autonomie de l’élite urbaine. Charles Quint en 1549 Le prestige de cette manifestation explique que les Bruxellois l’ont choisie comme évènement majeur de l’accueil qu’ils ont organisé à l’empereur Charles Quint en 1549, quand celui-ci venait présenter son fils, le futur Philippe II, à nos régions. Depuis 1930 cette tradition est ranimée. Chaque année, les premiers mardi et jeudi du mois de juillet (Le cortège de l'Ommegang aura lieu cette année les mercredi et vendredi 4 et 6 juillet dans le

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 27


centre de la capitale, et non le mardi et jeudi comme le veut la tradition), plus de 1.400 participants défilent dans les rues de Bruxelles et sur la Grand-Place pour reconstituer cet évènement majeur de l’histoire de la ville. Sur la Grand-Place, l’empereur n’était pas installé sur une tribune comme aujourd’hui, mais dans la pièce située au-dessus de la porte d’entrée de l’Hôtel de Ville. L’Ommegang d’aujourd’hui L’ Ommegang, vous ouvre une fois de plus ses portes avec encore plus de folklore, de magie et des animations à vous couper le souffle. Plus de 1400 figurants ont pour défi de vous faire revivre toute une époque historique (1549, la procession de Charles Quint) Lors de l'Ommegang, les pavés bruxellois voient défiler drapés dans toute leur gloire et leur majesté, l’empereur Charles Quint accompagné de son fils Philippe prince héritier d’Espagne et duc de Brabant, ainsi que les soeurs de l’empereur, Eléonore, reine de France, et Marie d’Autriche reine de Hongrie et gouvernante des Pays-Bas. en costumes du Moyen Age les différents groupes de population, dignitaires et gildes de l'époque. Des centaines de figurants participent à la reconstitution de l'Ommegang : à pied, à cheval, brandissant des drapeaux, conduisant des charrettes ou munis d'autres objets typiques. Tous parcourent les rues du cœur de Bruxelles, jusqu'à la Grand-Place. Le cortège de l’Ommegang aura lieu cette année les mercredi 4 et vendredi 6 juillet dans le centre de la capitale – 20h.45 à la Grande Place de Bruxelles

Les 4 et 6 juillet: activités médiévales à partir de 19h20 au Sablon. Un concours de tir à l’arbalète sera organisé au Sablon avec l’Ancien Grand Serment Royal et Noble des Arbalétriers de NotreDame du Sablon et les arbalétriers du Grand Serment Royal et de Saint Georges. Comme la tradition le veut, le gagnant entrera sur la Grand-Place lors du défilé de l’Ommegang avec la flèche d’or ! Du 4 au 7 juillet, le parc de Bruxelles célèbre aussi l'Ommegang pendant 4 jours, des arbalétriers, des chevaliers... offrent un voyage dans le Moyen Âge aux enfants et aux visiteurs 12h. – 21h. Du 4 au 7 juillet : marché médiéval derrière La Bourse 12h. – 21h.

CVC/LGM KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 28


Provinciale Solistenwedstrijd Vlamo Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te “Kunsthumaniora Brussel “ op 04/03/2018 Meer foto’s : https://muziekfederatie.be/

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 29


KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 30


KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 31


KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 32


EVA DELL’ACQUA (1856-1930) Een componistenportret 2 / 3 Nadat we het in de vorige uitgave hebben gehad over enkele biografische aspecten van Eva Dell’Acqua (Schaarbeek, 28 januari 1856 – Elsene, 12 februari 1930) en met uitbreiding over de familie Dell’Acqua, leggen we vervolgens de nadruk op haar muzikale oeuvre. Tot op heden kennen we van haar hand zeventien werken voor muziektheater, eenenzestig mélodies en elf instrumentale composities. Haar muziektheatrale werken laten zich enerzijds indelen in kleinschalige stukken die hoofdzakelijk het salon als eenmalige opvoerlocatie hebben en anderzijds in grootschalige stukken die tot twintigmaal toe in publieke theaterzalen worden gebracht. Enkele van deze kleinschalige werken kennen ook een uitvoering in een publiek theater, maar daar is nagenoeg nog niet veel over bekend. De tekst in deze uitgave zal zich toespitsen op Eva Dell’Acqua’s kleinschalige lyrische werken. Eva Dell’Acqua’s kleinschalige werken voor muziektheater Eva Dell’Acqua schrijft in 1900 neer dat ze reeds op jonge leeftijd “oeuvrettes” componeert die werden opgevoerd in de salons van haar ouders.1 Het vroegste bewijs hiervan vinden we terug in 1881 wanneer de 25 jaar oude Eva Dell’Acqua verantwoordelijk is voor de opvoering van Une passion, mogelijk in de salons van haar ouders in de Koninklijke Prinsstraat te Elsene. Dell’Acqua ontleent het libretto aan de vaudeville in één akte van Varin en Desvergers welke in 1833 in Parijs in première ging en voorziet dit van nieuw gecomponeerde muziek. Dit maakt van Une passion niet langer een vaudeville die gebruik maakt van populaire melodieën, maar wordt door haar omgedoopt tot een opéra-comique.2 Eva Dell’Acqua kiest niet zomaar voor Une passion. Zowel het beperkt aantal acteurs als de originele decoraanwijzing “le théâtre représente un salon formant atelier de peinture” maken deze eenakter geschikt om met beperkte middelen op te voeren in een salon.3 Ook de vereiste rekwisieten waaronder schilderijen, schetsen en een schildersezel zijn voor de dochter van een schilder eenvoudig te bemachtigen. Deze vorm van lyrisch, maar ook dramatisch theater, valt onder de noemer “théâtre de société” die we in grote lijnen kunnen herkennen aan vier criteria. In de eerste plaats hebben deze voorstellingen geen lucratief karakter in tegenstelling tot deze in de publieke theaters. Uitzonderlijk wordt er aan de genodigden wel een bijdrage gevraagd om de gastvrouw/heer van een financiële kater te besparen. Een tweede kenmerk bestaat uit de niet-professionele opzet van het salontheater en de inzet van amateurs wat betreft de auteur, componist, acteurs, zangers, muzikanten, decorateurs en costumiers. Vaak vinden ook leerlingen van conservatoria hun weg tot dit salontheater. Toch sluit dit niet uit dat er geen professionelen hun steentje kunnen bijdragen en zo wordt de pianobegeleiding in Une passion verzorgd door Joseph Callaerts. Het orkest bestaat overigens uit fluit, eerste en 1

AML (Archives et Musée de la Littérature), M.L. 4287/14, Lettre à [Madame Dupont]. Eva Dell’Acqua hanteert naast de term “opéra-comique” eveneens “opéra-bouffe” en “opérette”. Hierdoor lijkt ze niet te willen focussen op de vermeende onderlinge verschillen van deze genres, maar wil ze eerder de overeenkomsten benadrukken: het is een kleinschalig muziektheatraal werk dat gesproken tekst bevat en doorspekt is met komische elementen (Pallieter VAN VARENBERGH, Van salon tot theater. Het lyrische oeuvre van Eva Dell’Acqua (1856-1930) (onuitgegeven scriptie), Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 2017, p. 48-53. (hierna vermeld als Van salon tot theater). 3 VARIN, DESVERGERS & ***, Une passion. Vaudeville en un acte, s.l., s.n., 1833, p. 1. 2

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 33


tweede viool, altviool en cello. Onder de acteurs herkennen we Eva Dell’Acqua in de rol van Lilia en vinden we personen terug die als man en vrouw door het leven gaan wat een eerder familiale en amicale dan professionele sfeer oproept. Een volgend kenmerk benadrukt het discontinue verloop van de voorstellingen die zich meestal beperken tot één opvoering. We hebben kennis van één uitvoering van Une passion op muziek van Eva Dell’Acqua en dit op 9 april 1881. Een vierde en laatste eigenschap werd al gesuggereerd en situeert het theater op een private opvoerlocatie die in hoofdzaak niet ontworpen is om als theaterzaal te dienen. 4 Deze zelfde eigenschappen kunnen ook worden toegekend aan verschillende andere lyrische werken van Eva Dell’Acqua die zich laten dateren tussen 1880 en 1891. In 1882 en 1884 werkt Dell’Acqua samen met Alphonse Camporino die de libretti levert van Le prince noir en Le trésor de l’Émir. Beide opéras-comique hebben opnieuw een bescheiden opzet en kennen slechts één voorstelling in de Koninklijke Prinsstraat voor een select publiek. L’Art moderne omschrijft de acteurs als “une vaillante petite troupe d'amateurs” met Eva Dell’Acqua, die wordt vergeleken met Augusta Holmes, voorop.5

Illustratie 1: Partituur van Le trésor de l’Émir, s.d. © Bibliotheek van de Koninklijke Conservatoria Brussel

4 5

Pallieter VAN VARENBERGH, Van salon tot theater, p. 53-64; 77-80. “Memento Musical”, L’Art moderne. Revue critique des arts et de la littérature, 23 maart 1884, p. 5. KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 34


Alphonse Camporino duikt in 1879 op als getuige in het huwelijk van Aline Dell’Acqua, Eva’s zus, met Paul Edmond Charles Grisar en is werkzaam als “Chef de bureau au Ministère de la Guerre”.6 Camporino haalt voor deze exotische libretti zijn mosterd op een reis naar Egypte met Napels als tussenstop die hij met onder andere Henry Rey onderneemt. Dat Camporino ook een aardig stukje kan tekenen, blijkt uit het manuscript Souvenirs d’Italie et d’Egypte waarin hij de brieven verzamelt die hij naar zijn vrouw stuurde tijdens zijn twee maand durende reis.7 Een hierop geïnspireerde prent is terug te vinden op het titelblad van de partituur van Le trésor de l’Émir (ill. 1). In maart 1884 gaat naast Le trésor de l’Émir ook Quentin Metzys op tekst van Guillaume Stanislaus met muziek van Eva Dell’Acqua in première in Eva’s ouderlijke huis. Voor een tweede maal biedt de schilderkunst het kader waarin het stuk tot stand kan komen en bestaat het decor uit een schildersatelier met de gebruikelijke attributen. In het ensemble duikt voor de eerste maal de naam Errera op. Wat de volgende opéra-comique Le secret de l’Alcade betreft, werkt Dell’Acqua voor de eerste keer samen met Frédéric van der Elst als auteur en schrijft de pers dat “les partenaires de Mlle Dell’Acqua étaient ou des amateurs distingués ou des élèves de notre Conservatoire, choisis parmi les lauréats les plus brillants de ces dernières années.”8 Zowel van der Elst, advocaat en journalist van beroep, als Dell’Acqua nemen een hoofdrol voor hun rekening net zoals in Une passion. Uit hun samenwerking zullen nog verschillende opéras-comique, maar ook mélodies volgen. 12 januari 1888 bieden de salons van de Koninklijke Prinsstraat 83 niet onderdak aan één, maar aan twee opéras-comique van Eva Dell’Acqua. Naast Le secret de l’Alcade wordt er diezelfde dag ook Les fiançailles de Pasquin gebracht op tekst van Luc Malpertuis en Paul Berlier, de auteur van Milenka welke een opdracht aan Eva Dell’Acqua bevat. Voor L’Oeillet blanc gaat de Brusselse revueschrijver Malpertuis te rade bij de gelijknamige komedie van Daudet en Manuell die in 1865 haar première kende in Parijs. Eva Dell’Acqua zorgt dan weer voor de muziek. Alhoewel dit werk de kleinschaligheid heeft om gebracht te worden in een salon, kent het een eenmalige opvoering op 8 april 1890 in het Brusselse Théâtre Molière ten voordele van de “crèche d’Ixelles” met Eva Dell’Acqua in de vrouwelijke hoofdrol.9 De vraag rijst in hoeverre hier nog wordt voldaan aan de eis van het private en nietlucratieve karakter van het théâtre de société. Ook Une ruse de Pierrette op tekst van Frédéric van der Elst is opnieuw een kleinschalig werk. Het heeft nood aan slechts twee personages, Pierrot en Pierrette, en stelt zich tevreden met louter pianobegeleiding. Doorheen de tijd is dit het langst spelende lyrische werk van Eva Dell’Acqua waarbij de eerste voorstelling zich afspeelt in 1890 in het Théâtre Molière en de recentst gekende in het Casino van Oostende in 1922. Ertussen sierde dit werk verschillende Brusselse salons naast Belgische theaterzalen en zou het naar eigen zeggen ook in Parijs zijn opgevoerd. In 1902 is Une ruse de Pierrette voor de eerste maal terug te vinden in het Théâtre 6

Rijksarchief Brussel, Burgerlijke stand Elsene, Huwelijksakte n° 82, 1 mei 1879, Huwelijk Paul Edmond Charles Grisar en Aline Dell’Acqua. 7 Jan Just WITKAM, Cairo Urban Initiatives Platform, Lecture by Jan Just Witkam: Egyptian tourism in 1880. Alphonse Camporino’s illustrated travelogue (online), 24 april 2014. http://www.cuipcairo.org/en/events/ lecture-jan-just-witkam-egyptian-tourism-1880-alphonse-camporinos-illustrated-travelogue (24 oktober 2017). 8 P.Z., “Arts, sciences & lettres”, Journal De Bruxelles, 14 januari 1888, p. 2. 9 B-Bc (Bibliotheek van de Koninklijke Conservatoria Brussel), 34.231, p. i. KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 35


Royal des Galeries Saint-Hubert waar het nadien nog verschillende keren zal worden hernomen. Vervolgens komen we aan bij Au clair de la lune wat ongetwijfeld het hoogtepunt vormt in de saloncarrière van Eva Dell’Acqua. Deze pantomime gaat net als Une ruse de Pierrette personages ontlenen uit de traditie van de commedia dell’arte en wordt door Eva Dell’Acqua voorzien van muziek om op oudejaarsavond van 1891 gebracht te worden in het salon van Madame I. Errera. Hiermee wordt het salon van Isabelle Goldschmidt bedoeld in het Hôtel Errera op de Koningsstraat. Haar echtgenoot Paul Errera, jurist en professor aan de ULB, vinden we terug in de rol van Arlequin; Pierrot wordt vertolkt door Paul May, toekomstig ambassadeur in Rio de Janeiro en Washington; de zus van de minister van Buitenlandse Zaken, Mme Rolin-Hymans speelt Colombine; Isabelle Gendebien speelt Maman met toekomstig Brussels burgemeester Adolphe Max als Papa. Dit alles gebeurt onder pianobegeleiding van Eugénie Errera met May als meisjesnaam. Illustratie 2 toont de familiale relaties tussen enkele protagonisten in de ruime zin van het woord.10 Joseph Oppenheim -

Illustratie 2: Stamboom familie Oppenheim.

Eugénie Oppenheim

Leo Errera Eugénie May (piano)

Fanny Oppenheim Jules May

Paul Oppenheim Cecile Oppenheimer

Marie Oppenheim Jacques Errera

Paul Errera (Arlequin) Isabelle Goldschmidt (gastvrouw)

Eugénie May (piano) Leo Errera

Joseph May Jeanne de Bauer

Paul May (Pierrot) Levy Madeleine

Afsluiten doen we met drie kleinschalige werken in één akte en maximaal drie acteurs. Van Pierrot menteur (1915) is één opvoering bekend in het inmiddels verdwenen Brusselse Théâtre du Palais de Glace op de Warmoesberg, maar was mogelijk populairder dan dat aangezien het in 1918 is uitgegeven door Schott Frères. La visite imprévue en Marraine de guerre, respectievelijk gecomponeerd in 1921 en 1922, hebben hoogstwaarschijnlijk nooit een uitvoering gekend.11 In de volgende uitgave hebben we het over Eva Dell’Acqua’s ambitieuzere lyrische werken waarvan enkelen tussen 1896 en 1906 voorstellingen kennen in publieke Brusselse theaters, alsook over haar instrumentale werken en mélodies.

10

Illustratie 2 vormt een vereenvoudigde weergave van de stamboom van de familie Oppenheim uit: Milantia ERRERA-BOURLA, Une histoire juive. Les Errera. Parcours d’une assimilation, Bruxelles, Éditions Racine, 2000, p. 211. 11 Pallieter VAN VARENBERGH, Van salon tot theater, 80-94; 96-103; 120-126. KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 36


the

udent ment

12th key

optional Eb Eb lever

adjustable thumb rest with ring

bell ring made of high strength elastomer

SeleS is a new brand crea e te ed by Henri SELMER Paris respec ec cti t ng ng the values held d by the SELMER E fa fami m ly since the creation of the company y in n 18 1 85.

par

www.seles.ffr


MUZIEKBOEKEN & LESMETHODES KEYBOARDS & DIGITALE PIANO’S (NEW)

BLAASINSTRUMENTEN

WWW.GJMUSICWORLD.BE ELEWIJTSESTEENWEG 10 - 1980 EPPEGEM (ZEMST) Aan Parking achterkant STATION EPPEGEM TEL: 015/62.33.36 GSM: 0476/77.70.36 E-mail: info@gjmusicworld.be OPENINGSUREN: Ma-Vr 9u-12u & 14u-19u Za 9u-12u & 14u-18u ACCESSOIRES & MUSIC GIFTS, ... SLAGWERK & DRUMS

STARTERPACKS & GITAREN


175 JAAR GELEDEN WERD DE COMPONIST EDVARD GRIEG GEBOREN De Noor Edvard Grieg, ook de Chopin van het Noorden genoemd, was de grootste componist van zijn land en koesterde een diepe liefde voor Noorwegen . Bijna ieder muziekstuk weerspiegelt de schoonheid van de bergen en de fjorden, weerkaatst Noorse volksmelodieën en dansen en vertelt een episode uit de Oudnoorse mythen en sagen. Tot zijn bekende werken behoren het “Pianoconcert in A-mineur” en de “Peer Gynt-suites”, die gebaseerd zijn op Hendrik Ibens toneelstuk. De grootvader van Grieg, Alexander Grieg, werd geboren in Schotland. Hij verliet zijn vaderland kort na de veldslag van Culloden in 1746, waarschijnlijk eerder vanwege de armoedige omstandigheden in de Schotse Hooglanden dan om politieke redenen. Hij vestigde zich in Noorwegen en de familienaam Greig veranderde in Grieg. Edvard Grieg werd in 1843 geboren in Bergen, na Oslo de grootste stad van Noorwegen. De havenstad Bergen is de poort tot de Noorse fjorden en klampt zich vast aan de berghellingen die uit de zee rijzen. De vader van Grieg was een koopman en zijn moeder Gesine Judith Hagerup was muzieklerares. Grieg toonde reeds als kleine jongen veel interesse voor muziek. Hij had dan ook het geluk een moeder te hebben die de beste pianiste was van de stad. Zij studeerde piano en muziektheorie in Hamburg en werd een toonaangevende figuur in de lokale muzikale kringen waar ze dikwijls optredende artiesten begeleidde. Ze speelde voor haar zoon de composities van haar lievelingscomponisten Wolfgang Amadeus Mozart en Carl Maria von Weber. Grieg groeide aldus op in een huis vol muziek. Op zesjarige leeftijd kreeg hij muziekles van zijn moeder en al snel bleek dat Grieg een bijzondere aanleg had voor muziek. Toen hij negen jaar was schreef hij zijn eerste composities. De legendarische Noorse violist Ole Hull die een vriend was van de familie Grieg, was er vast van overtuigd dat de kleine Edvard talent had en overtuigde zijn ouders om hem te laten studeren in Leipzig. In 1858 ging Grieg harmonie, contrapunt en compositie, piano en orgel studeren aan het gerenommeerde conservatorium van Leipzig, waar de geest van Bach, Mendelssohn en Schumann over die beroemde muziekstad zwierf. Grieg was niet de meest gedisciplineerde leerling. Hij verkoos muziek zelf te ontdekken en gaf de voorkeur aan improviseren en deuntjes en melodieën zelf te componeren. Na een trage start maakte hij razendsnel vooruitgang en werd hij spoedig een bekwaam pianist die niets dan lof kreeg van zijn leraars. In 1860 kreeg hij een ernstige longziekte met complicaties. Hij overleefde maar hij zou levenslang sukkelen met zijn luchtwegen en was regelmatig in behandeling in de kuuroorden van Noorwegen en ook in het buitenland. In 1861 maakte hij in Karlshann, Zweden zijn debuut als concertpianist. Het volgende jaar was hij afgestudeerd in Leipzig en gaf hij zijn eerste concert in zijn geboortestad.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 39


In 1863 ging Grieg naar Kopenhagen en Denemarken en bleef daar drie jaar. Hij ontmoette de Noorse componist Rikard Nordraak, een voorvechter van het Noorse erfgoed en zij werden goede vrienden. Rikard was maar een jaar ouder dan Grieg en inspireerde hem voor de Noorse volksmuziek. Hij had immers ook het Noorse volkslied gecomponeerd. Geïnspireerd door het enthousiasme van zijn vriend besloot Grieg in zijn composities Noorse volksmuziek te gebruiken. Nordraak stierf echter een paar jaar later. Grieg componeerde als afscheid een treurmars. In 1864, tijdens een bezoek aan Noorwegen, bracht Grieg enkele dagen door bij de violist Ole Bull. Ook deze man moedigde Grieg aan om volksmuziek te gebruiken als inspiratie voor zijn eigen composities. Veel jaren later zei Grieg dat het vooral Ole Bull was die hem aanspoorde Noorse muziek te componeren. “Hij was mijn redder” zei hij. “Hij opende mijn ogen voor de schoonheid en originaliteit van de Noorse muziek. Door hem maakte ik kennis met veel vergeten volksliedjes en vooral met de Noorse natuur”.

Terug in Denemarken leerde Grieg zijn grote liefde kennen, de zangeres en tevens zijn nicht Nina Hagerup. Zij was ook een uitstekende pianiste, maar het was in de eerste plaats haar mooie stem die hem fascineerde. Zij moedigde Edvard aan om meer te componeren en Grieg begon de muziek te componeren die de meeste muziekliefhebbers met zijn naam associëren. Grieg was niet alleen een beroemd componist, maar ook een uitmuntend dirigent. In 1866 verhuisde Grieg naar Kristiania (nu Oslo). Hij gaf concerten op verschillende plaatsen en gaf ook nog pianolessen. Het ging Grieg voor de wind en het ging bergopwaarts met zijn carrière.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 40


In 1867 verdiende hij zoveel geld dat hij kon huwen met Nina Hagerup. Een jaar later werd hun enig kind Alexandra geboren. Het meisje is echter een jaar later overleden ten gevolge van een hersenvliesontsteking. Grieg stortte zich op zijn componeren en concerteren en zocht troost in zijn buitenlandse reizen, vooral naar Kopenhagen, Leipzig, Bayreuth en Italië. Op 25 jarige leeftijd schreef hij zijn enige grote symfonische compositie , het meesterlijke “Pianoconcert in A mineur”. Op een reis van vier maanden naar Rome was hij blij Franz Liszt te ontmoeten. Met het manuscript van zijn kersverse pianoconcert onder de arm klopte Grieg bij de grote meester Liszt aan. Deze speelde het werk en bracht een kleine verandering aan. Hij keek fier en bemoedigend naar Grieg, omhelsde hem en zei: “doe zo voort, u beschikt over enorm veel talent”. Grieg was dolgelukkig en zei later dat dit een van de mooiste momenten in zijn leven was. De bewondering van Liszt legde de basis voor Grieg’s internationaal succes. Het werk werd voor het eerst uitgevoerd in 1870 door de Noorse pianist Edmund Neupert aan wie de compositie tevens was opgedragen. Het technisch hoogstaand concert werd al bij de première jubelend ontvangen. Later heeft Grieg het nog talloze malen uitgevoerd. Het duurde vier jaar voordat Grieg zijn concert voor piano en orkest voltooid had. Ondanks het grote succes bij de première, sleutelde de componist nog jaren aan het werk en bracht nog veel veranderingen aan. Dankzij het jeugdige vuur dat uit de compositie spreekt, werd dit een van de meest toegankelijke grote pianowerken aller tijden. Het concert behoort inmiddels tot de meest geliefde pianoconcerten ter wereld. In 1874 vroeg de belangrijkste toneelschrijver van Noorwegen Henrik Ibsen, aan Edvard Grieg om muziek te schrijven voor zijn toneelstuk “Peer Gynt”. Grieg aarzelde omdat hij betwijfelde of zijn lyrische muziekstijl eigenlijk wel paste bij het praktische karakter van Ibens stuk, waarin de handelingen elkaar snel opvolgden. Hoewel het Grieg veel moeite kostte om de muziek te schrijven, werd dit een van zijn mooiste werken en kreeg hij wereldwijde erkenning. Peer Gynt, de jeugdige Noorse held van dit werk zwerft de wereld rond en valt van het ene avontuur in het andere, om als ouder en wijzer mens terug te keren naar zijn geboorteland Noorwegen, waar zijn geliefde Solveig op hem wacht. Het is een werk waarin fantasie en werkelijkheid in elkaar over en door elkaar heen lopen. In Peer Gynt weet Ibsen een mens neer te zetten die door ervaring wijzer wordt, een proces dat Grieg op schitterende wijze illustreert. Grieg’s hartstochtelijke liefde voor het schitterende landschap en de kleurige folklore van zijn vaderland werden betoverend weerspiegeld in dit werk. Twee suites speciaal voor concertuitvoeringen stelde Grieg samen uit de gehele toneelmuziek die hij bij Ibsens drama Peer Gynt maakte. Slechts acht van de oorspronkelijke tweeëndertig stukken gebruikte hij voor deze suites. (“Peer Gynt – suite 1” en “Peer Gynt-suite 2”). De première van deze composities vond plaats in 1876 in Kristiania en werd een enorm succes. Deze orkestsuites werden Grieg’s beroemdste werken. Vooral het eerste deel van de eerste suite “Morning mood” (“Ochtendstemming”) is heel populair. De sfeer van de ochtend wordt volmaakt opgeroepen. In vrijwel geen enkel ander werk weet Grieg de kalmte van de nieuwe dag zo goed te vangen. Uit de tweede suite is Solveig’s song zeer geliefd. Solveig geeft uit liefde voor Peer alles op en gaat te voet door de sneeuw naar zijn ver afgelegen hut in het bos om bij hem te zijn. Maar

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 41


Peer is op reis en blijft nog een lange tijd weg. Dit lied vertelt van Solveigs verlangen naar hem, terwijl zij op haar geliefde wacht. “De Holberg-suite” is ook een van de bekendste werken van Grieg. Hij componeerde dit werk in de periode 1883 – 1884. Ludvig Holberg, een van de belangrijkste Noorse dichters en toneelschrijvers, kreeg in 1884 voor zijn tweehonderdste verjaardag een waardig cadeau: in zijn geboortestad Bergen werd een standbeeld van hem opgericht. Grieg die ook in Bergen was geboren, eerde zijn stadsgenoot met deze betoverende suite. Grieg schreef de “Holbergsuite” aanvankelijk voor piano. Pas een jaar later bewerkte hij het werk voor strijkorkest. Het was niet altijd rozengeur en maneschijn ten huize Grieg. Nina gaf af en toe concerten, maar onderwierp grotendeels haar carrière aan die van haar echtgenoot. Grieg verweet zijn vrouw dat zij hem niet genoeg bewegingsvrijheid gaf. Later gaf hij toe dat hij zich niet realiseerde, tot het te laat was, hoeveel hij de kansen van zijn vrouw om een internationale zangcarrière uit te bouwen had beperkt. De componist leefde eveneens met het idee dat zijn vrouw een relatie had met zijn broer. In het begin van de jaren 80 had Grieg zelf een affaire met de schilderes Leis Schjelderup die in Parijs woonde, maar Grieg weerstond de verleiding haar daar op te zoeken. Uiteindelijk verzoende hij zich met Nina en vergaten zij hun huwelijksproblemen. Eigenaardig is dat Grieg het werk “Erotikon” voor Nina schreef gedurende deze moeilijke periode in hun relatie. In dit werk klinkt eerder liefde dan passie. Grieg schreef ook een groot aantal liederen, enkele op aanraden van Nina, die als sopraan direct de ideale interpretatie van zijn muziek wist aan te reiken. Regelmatig concerteerden ze ook samen. Frants Beyer, een vriend van Grieg overtuigde de componist dat hij een eigen huis nodig had, iets om thuis te komen na zijn lange reizen naar het buitenland. Grieg en Nina lieten een riante villa bouwen ten zuiden van Bergen. In 1885 namen zij hun intrek in de nieuwe woning en gaven het landgoed de naam “Troldhaugen”. De laatste jaren van zijn leven werden voornamelijk besteed aan componeren en veel buitenlandse concertreizen. Hij vierde triomfen in Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, België, Frankrijk, Zwitserland, Zweden, Polen en Tsjechoslowakije. De wintermaanden werden doorgebracht in Kopenhagen maar Troldhaugen bleef de thuishaven waar hij de rest van zijn leven woonde. Hij hield van uitstapjes naar de prachtige bergen, de indrukwekkende fjorden en kristalheldere bergmeren van Noorwegen om er inspiratie te vinden voor zijn composities. In de winter van 1891-1892 werd het jubileum voor zijn 25 jaar concertactiviteiten officieel gevierd samen met zijn zilveren bruiloft. De feestelijkheden gingen gepaard met een groot volksfeest. Het Noorse volk droeg Grieg in hun hart, vijfduizend gasten kwamen de componist feliciteren en Grieg kreeg een Steinway-piano als geschenk. Voor die gelegenheid schreef Grieg voor zijn vrouw, als eerbetoon aan hun huwelijk, het opgewekte werk “Bruiloft op Troldhaugen”. Het is een van zijn lyrische stukken waarin hij zijn gevoelens liet spreken. In 1893 ontving hij het eredoctoraat aan de universiteit van Cambridge. In 1906 het eredoctoraat aan de universiteit van Oxford. In 1898 organiseerde hij het eerste Noorse muziekfestival in zijn geboortestad Bergen.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 42


Na de eeuwwisseling was zijn gezondheid heel slecht en moest hij alle afspraken annuleren. Grieg overleed op 4 september 1907 in Bergen. Het Noorse volk was in rouw en de begrafenis werd bijgewoond door 40.000 mensen. Een laatste eer werd gebracht met de uitvoering van de muziek die hij zelf had gecomponeerd bij het afscheid van zijn vriend Rikard Nordraak, maar die nu was bewerkt door zijn andere vriend Johan Halvorsen. Deze muziek werd gevolgd door Grieg’s favoriete “Piano Sonate” van Chopin. Zijn as werd geplaatst in een grot op zijn geliefde landgoed “Troldhaugen” met uitzicht op het meer. Zijn neef, architect Schak Bull heeft het graf ontworpen. Het is een eenvoudige laatste rustplaats maar heel aangrijpend. Later werd ook de as van zijn vrouw Nina bijgezet in de grotcrypte. Edvard Grieg die een grote invloed had op de professionalisering van het Noorse muziekleven schreef behalve zijn “Pianoconcert in A-mineur” , enkele orkestwerken, werken voor harmonieorkest, toneelwerken, muziek voor theater, werken voor koren, vocale werken, kamermuziek en werken voor piano. Veelal componeerde hij korte stukken en liederen. Om die reden werd hij ook wel “miniatuurschilder” genoemd. Dat doet echter niets af aan Grieg’s betekenis als componist, want zijn prachtige melodieuze werken bewijzen steeds weer dat hij een virtuoos gevoel voor harmonie en ritme bezat.

CVC HET EDVARD GRIEG MUSEUM Wanneer u tijdens uw vakantie een cruise maakt langs de Noorse fjorden, zal u aanmeren in de stad Bergen. Vergeet dan niet een bezoek te brengen aan het Edvard Grieg Museum op het landgoed Troldhaugen. De betoverende villa staat op een groene berghelling met uitzicht op het meer van Nodas. Het is precies alsof Grieg en Nina hier gisteren nog woonden. Het interieur is geheel in de oorspronkelijke staat gelaten. Te bezichtigen zijn: de woonkamer met de Steinway-piano, het geschenk voor zijn 25 jaar huwelijk. Het instrument wordt nog altijd gebruikt voor privéconcerten en met het International Festival in Bergen. Een ruimte vol met voorwerpen uit de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de componist. Een tentoonstellingsruimte met teksten, muziek en foto’s over het leven van Grieg. Er is ook een winkel en een restaurant. Naast de villa is er een modern concertgebouw “Troldsalen” dat plaats biedt voor 200 personen en waar vooral tijdens de zomermaanden veel concerten plaatsvinden. Aan de ingang van dit gebouw staat het bronzen standbeeld van de componist dat in 1914 werd gemaakt door de beroemde kunstenaar Ingebrigt Vik . Grieg had volledige stilte nodig wanneer hij componeerde, zelfs het geluid uit de keuken was hem te veel. Daarom liet hij op het landgoed, aan de oever van het meer, een hut bouwen zodat hij alleen kon zijn en in alle rust kon componeren. Deze hut is ook te bezichtigen. Wanneer men van de villa naar het meer gaat, ziet u het graf van Grieg en Nina. Wie een wandeling maakt door de tuinen en langs het meer, begrijpt onmiddellijk waar de componist zijn inspiratie haalde.

CVC

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 43


IL Y A 175 ANS QUE LE COMPONISTE EDVARD GRIEG EST NE Né à Bergen (Norvège), 15 juin 1843 ; mort à Bergen, 4 septembre 1907. Sa mère, Gesine Judith Hagerup est la fille d'un gouverneur provincial. Elle reçoit une solide formation musicale, notamment avec Albert Methfessel (1785-1829) à Hambourg. Elle est pianiste et professeur de piano. Son grand-père, John Grieg, fils d'immigré écossais (Alexander Greig, originaire de Cairnbulg, 1739-1803), musicien amateur, joue dans l'orchestre de la Société Philharmonique de Bergen sous la direction de son beau-père, Niels Haslund. Son père, Alexander Grieg est commerçant et consul d'Angleterre à Bergen. Il se marie avec Gesine Judith Hagerup en 1838. Edvard Grieg est le quatrième enfant sur cinq. La famille vit dans l'aisance. Dès l'âge de six ans, il suit les leçons de piano de sa mère. Il travaille particulièrement sur des œuvres de Mozart, Weber, Chopin.

En 1853, la famille s'installe à Landås, ville natale de Gesine Judith Grieg, à deux kilomètres de Bergen. Chaque jour, avec son frère John, il se rend à pied à l'école de Bergen. Ses premières compositions datent de 1858. En été de la même année, le violoniste virtuose Ole Bull (18101880) de Bergen, convainc les parents d'inscrire leur fils au Conservatoire de Leipzig. Il a tout d'abord Louis Plaidy (1810-1874) comme professeur de piano, puis E. F. Wenzel, enthousiaste défenseur de la musique de Schumann. Pour l'harmonie et le contrepoint, il suit les cours de Ernst Friedrich Eduard Richter (1808–1879), de Robert Papperitz et de Moritz Hauptmann (1792-1868). Il reçoit les conseils d'Ignaz Moscheles (1794-1870) pour le piano, et durant sa dernière année au Conservatoire de Leipzig, il a Carl Reinecke (1824-1910) comme professeur

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 44


de composition. Durant son séjour à Leipzig, il a l'occasion de se rendre à la Gewandhaus où il entend les œuvres de Robert Schumann ou de Wagner. En 1860, ses études sont un moment interrompues par une pleurésie. Il compose ses deux premiers opus en 1861. Il quitte le Conservatoire de Leipzig en 1862 après avoir présenté ses Quatre pièces pour piano (opus 1) à l'examen. À cette époque, son frère John suit des cours de violoncelle au Conservatoire de Leipzig.

Il

commence une carrière de pianiste, joue et fait jouer quelque unes de ses œuvres. Une bourse d'études lui est refusée. Il part à Copenhague en mai 1863. Il rencontre Niels Gade (1817-1890), maître de l'école romantique scandinave, ami de Félix Mendelssohn et de Robert Schumann. Gade lui demande comme exercice de composer une symphonie. Le manuscrit daté du 2 mai 1864 est barré de la main de Grieg « ne jamais jouer ». La vie artistique de Copenhague est alors animée par les musiciens Emil Hartmann, Christian Frederik Horneman, Gottfred Matthison-Hansen, Julius Steinberg et les écrivains Benjamin Feddersen et Hans Christian Andersen. Copenhague, dans le milieu de Grieg est alors considéré comme le centre culturel de la Scandinavie. Il compose le Poetiske tonebilleder pour piano et une série de romances qui amorcent son identité musicale. En juillet 1864 il rencontre sa cousine et chanteuse Nina Hagerup. Il passe l'été 1864 en compagnie d'Ole Bull à Osterøy. Ils jouent les classiques, mais Bull lui transmet une partie de son enthousiasme pour la culture populaire norvégienne. En hiver 1864-1865, de nouveau à Copenhague, il rencontre Rikard Nordraak (1842-1866), compositeur de l'hymne national norvégien sur un texte de son cousin Bjørnstjerne Bjørnson. Nordraak a composé la musique de scène de Sigurd Slembe de Bjørnson et travaille sur une Maria Stuart i Skotland toujours sur un texte de son cousin. Avec Rikard Nordraak, Christian Frederik Horneman et Gottfred Matthison-Hansen, Grieg participe à la fondation de l'association « Euterpe », pour la promotion de la musique scandinave. Il reconnaît sa dette avec l'Humoresque pour piano opus 6, première de ses œuvres ouvertes à l'influence de la musique populaire norvégienne. En 1866, Grieg visite Leipzig où ses deux sonates sont jouées, et se rend à Rome. Il rencontre pour la première fois Ibsen qui vit à Rome depuis 1863. Nordraak meurt à Berlin le 20 mars 1866 de la tuberculose. Grieg compose une Marche funèbre à sa mémoire datée du 6 avril. Sa tombe, à Berlin, est retrouvée en 1906 et Grieg y fait ériger une pierre tombale. Un monument est édifié par Gustav Vigeland à Oslo en 1911, le corps est ramené à Oslo en 1925. Il n'obtient KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 45


pas le poste convoité de directeur musical au Théâtre de Christiana (Oslo) où Bjørnson a été nommé. Le 15 octobre 1866, il donne son premier concert à Christiana (Oslo) avec des musiques norvégiennes (Nordraak, Kjerulf et Grieg : Humoresque et les deux sonates). Nina Hagerup et le violoniste Wilma Neruda y prennent part. Ce concert participe à la renommée de Grieg et facilite ses activités de professeur et de concertiste. Avec le critique Otto Winter-Hjelm, il projette la fondation d'une Académie norvégienne de musique qui ouvre ses portes le 14 janvier 1867. Le 11 juin 1867, il se marie avec Nina Hagerup. Il achève en juillet son opus 13, la seconde Sonate pour violon. Elle est dédicacée à Johan Svendsen (1840-1911) qui vient diriger sa symphonie en re majeur, œuvre qui laisse une forte impression à Grieg. 10 avril 1868, Nina met au monde une fille, Alexandra. En juin ils séjournent au Danemark, à Søllerød, ou Grieg achève la composition de son concerto en la mineur pour piano. De retour à Christiana (Oslo) à l'automne 1868, il organise une série de concerts et s'occupe à affermir sa situation financière. Il reçoit les encouragements de Liszt, qui apprécie particulièrement sa sonate pour violon opus 8 et qui l'invite à Weimar. Le 3 avril 1869, Edmund Neupert crée à Copenhague son concerto pour piano. Alexandra Grieg meurt le 21 mai 1869 à l'âge de 18 mois. Il s'occupe activement avec Lindemans de collecter des musique populaires. Il passe l'été suivant dans le domaine familiale de Landås, et grâce à une subvention, peut séjourner à Rome de décembre à avril 1870. À Rome il rencontre Liszt. De retour à Christiana (Oslo) à l'automne 1870, il collabore avec Bjørnstjerne Bjørnson pour plusieurs œuvres. Pour assurer ses revenus financiers, il dirige et joue dans de nombreux concerts, et à l'automne 1871, il participe à la fondation de la Société de musique de Christiana (Oslo), dont il dirige les concerts, pour promouvoir la musique orchestrale. En mai 1872, Sigurd Jorsalfar de Bjørnson avec une musique de Grieg est créé au théâtre de Christiana (Oslo) et les deux amis pensent à un opéra sur un sujet norvégien. Le 10 juillet 1873, Grieg reçoit de Bjørnson les premières scènes d'un livret intitulé Olav Trygvason, qui devient l'objet d'une abondante correspondance. En janvier 1874, Ibsen lui demande de composer la musique de scène pour Peer Gynt. Le projet d'opéra tombe dans

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 46


l'oubli. Une subvention du gouvernement de 1 600 couronnes annuelles lui donne le loisir de composer tranquillement. Il quitte Christiana (Oslo) en juin 1874 pour Sandviken à quelques kilomètre au nord du centre de Bergen. C'est là, mais aussi au Danemark et à Leipzig qu'il se consacre à la commande d'Ibsen. La partition est achevée en juillet 1875, la première de Peer Gynt a lieu le 24 février 1876. En août il est à Bayreuth pour le premier festival du Ring, sur lequel il écrit des critiques pour le journal « Bergensposten » En 1878, pour financer un voyage de loisir, il entreprend une tournée de concerts qui dure près de deux années en Allemagne est au Danemark. Après une période de quasi stérilité créatrice, il est de 1880 à 1882 chef à la Société Philharmonique de Bergen. Il achève son opus 33, des romances sur des textes de Vinje. Début 1883, il reçoit une commande de l'éditeur de musique de Leipzig, Peters, pour un second concerto pour piano qu'il ne finit pas, mais termine la sonate pour violoncelle, opus 36, les Valses-Caprices, pour deux piano, opus 37 et la seconde série de Pièces lyriques, opus 38. Mais il est mécontent de son travail et la mésentente s'installe dans le couple. Il part à Bayreuth assister à une représentation de Parsifal, et accomplit une tournée de concerts en Allemagne et en Hollande. Au début de 1884, grâce aux efforts de leurs amis Marie et Frantz Beyer, les Grieg se réconcilient et séjournent quatre mois à Rome. Une partie de l'été 1884 est consacrée à honorer une commande pour le bicentenaire de la naissance de Ludvig Holberg. Il donne une cantate pour voix d'hommes et la suite Fra Holberg, œuvre à l'origine pour piano et orchestrée pour cordes. Il s'occupe de la construction de sa maison à Troldhaugen avec l'architecte Schak Bull. Les Grieg y habiteront définitivement dès avril 1885. Dès lors la vie de Grieg est régulière. Le printemps et le début de l'été sont consacrés à la composition. Le reste des beaux jours, il randonne dans les montagnes, le plus souvent en compagnie d'amis ou de visiteurs. En automne et en hiver il donne des concerts comme dirigeant ou pianiste, avec Nina qui chante ses romances. Ces tournées régulières lui permettent d'établir un cercle de correspondants à l'étranger et de faire connaître sa musique : Allemagne, Hongrie, Hollande, Angleterre, France, Pologne (Varsovie à partir de 1902). Il rencontre de nombreux musiciens dont Brahms ou Tchaïkovski à Leipzig en 1887. En 1891, il est membre et correspondant de l'Institut de France. En hiver 1891-1892, le jubilé pour ses 25 ans d'activité de concertiste est officiellement fêté, ainsi que ses noces d'argent en 1892 qui donnent lieu à une fête populaire.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 47

En


1893 il est docteur honoris causa à Cambridge, et au printemps séjourne à Menton avec Christian Sinding à l'invitation de Max Abraham. Il passe l'été au Danemark où il rencontre Ibsen. En 1896, à l'occasion de concerts à Leipzig ou Vienne, il rencontre Brahms à plusieurs reprises. Au printemps, il dirige le Berliner Philharmoniker à Copenhague.

En

1898 il organise et dirige le premier festival de musique Norvégienne à Bergen où il est invité pour le Concertgebouw d'Amsterdam qu'il a dirigé l'année précédente. En raison d'une santé fragile, il décommande ses voyages en Espagne et aux États-Unis, et en 1900 il doit séjourner trois mois en sanatorium en raison de difficultés respiratoires. En 1906 il est docteur honoris causa à Oxford. Il est membre de l'Institut de France. Pensant que l'air de Christiana (Oslo) serait favorable à sa santé déclinante, il s'installe en hiver 1906-1907 dans un hôtel de Christiana (Oslo). Il entreprend une

dernière

tournée

au

Danemark et en Allemagne. Il décède le 4 septembre 1907 à Bergen. Musicologie.org LA MUSEE EDVARD GRIEG A BERGEN

La petite villa enchantée du grand compositeur est située en hauteur sur une pointe de verdure dominant le lac de Nordås. Ce musée, abritant tout le mobilier d'époque ainsi que les objets personnels de Grieg, est une maison qui continue à vivre grâce aux concerts intimes qui se donnent toujours sur le vieux piano du maître. Il y a des concerts tous les jours lors du Festival international de musique ainsi que des concerts en été le mercredi, samedi et dimanche. La nouvelle salle de concerts, plus grande, est heureusement dissimulée sous le pont juste avant la maison. Un peu plus bas, la petite cabane de travail de Grieg, très sommaire, se trouve pratiquement au bord de l'eau. Son manteau, son chapeau et son violon sont toujours accrochés au mur. De l'unique fenêtre, on voit le lac, le jardin et les pierres tombales à travers les branches des grands bouleaux pleureurs.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 48


De Koningin Elisabeth wedstrijd is niet meer weg te denken uit ons cultureel leven, meer nog hij is er om te koesteren. Reeds 80 jaar beroert ze een schare melomanen met een veelkleurig palet emoties, passie, vreugde, verdriet, fervente sympathie, protest, een eenwording met de muziek. De Koningin Elisabeth wedstrijd werd in 1937 gecreëerd en droeg toen nog de naam van “Eugène Ysaÿe”. Hare Majesteit Koningin Elisabeth en de bekende Belgische componist en violist Eugène Ysaÿe stonden samen aan de wieg van dit prachtige project. De eerste Koningin Elisabethwedstrijd was voor viool. In 1938 werd de piano toegevoegd, in 1988 zang en in 2017 was het voor de eerste maal de beurt aan de cello. Er is ook een tweejaarlijks concours voor componisten. Na het overlijden van Koningin Elisabeth in 1955, nam Koningin Fabiola de Hoge Bescherming van de Koningin Elisabethwedstrijd op zich. Zij was erevoorzitter tot in 2013. Hare Majesteit Koningin Fabiola heeft, dankzij haar onophoudelijke steun en grote inzet, bijgedragen aan de uitstraling van de muziek, zowel in België als in de wereld. Vanaf 2014 heeft Koningin Mathilde, in navolging van een lange traditie in de Koninklijke Familie, aanvaard haar Hoge Bescherming aan de wedstrijd te verlenen. Vandaag, dankzij de toegewijde steun van gulle schenkers, zet de Koningin Elisabeth wedstrijd zich verder in voor de artistieke ontwikkeling van de jonge generaties muzikanten en componisten. In de eerste plaats biedt de wedstrijd jonge getalenteerde musici ( onder de 30 jaar) de kans een internationale carrière te lanceren, door hun aan een breed publiek voor te stellen in de concertzaal, op de radio, de televisie en op het internet. Alsook door de organisatie van talrijke concerten in België en in het buitenland en door de uitgave van een CD-box. Centraal bij de Koningin Elisabeth wedstrijd staan uiteraard de muzikanten, die door attente gastgezinnen in de watten worden gelegd en door een prestigieuze jury op welwillende maar tegelijk veeleisende manier beluisterd worden. In 2017 was het de beurt aan de cello. Dit jaar staat de Koningin Elisabethwedstrijd in het teken van de stem. Van 1 mei tot 12 mei zullen jonge zangers en zangeressen van over de hele wereld zich met elkaar meten in Flagey en Bozar en zullen zij het beste van zichzelf geven. In 2019 is het de beurt aan de viool en in 2020 de piano. Zo krijgen we een gevarieerde vierjaarlijkse cyclus. De eerste ronde en de halve finale worden in Flagey (studio 4) te Brussel georganiseerd. De finale zal plaatsvinden in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 49


DE EERSTE RONDE : dinsdag 1 mei tot woensdag 2 mei 2018 – 15u. & 20u.

Plaats : Flagey – studio 4 - Brussel Na de avondsessie op 2 mei 2018 worden de 24 halve finalisten bekend gemaakt .

HALVE FINALE : vrijdag 4 mei tot zaterdag 5 mei 2018 – 15u. & 20u. Plaats: Flagey – studio 4 - Brussel

Na de avondsessie op 5 mei 2018 worden de 12 finalisten aan het einde van de avond bekend gemaakt. FINALE: donderdag 10 mei tot zaterdag 12 mei 2018 – 20u. Plaats: Paleis voor Schone Kunsten – Brussel

Tijdens de finale worden de kandidaten begeleid door het symfonieorkest van de Munt o.l.v. Alain Altinoglu. Op de laatste finaleavond maakt de jury rond middernacht de rangschikking van de laureaten bekend.

De deelnemers wensen wij veel succes en alle melomanen veel kijk- en luistergenot. CVC

BRUSSEL RIJK AAN FOLKLORE – DE BRUSSELSE OMMEGANG WOENSDAG 4 JULI EN VRIJDAG 6 JULI 2018 Ieder jaar trekt de bekende Ommegang van Brussel over onze fraaie Grote Markt en door de straten van Brussel.. “Ommegang” betekent “processie” van het Nederlands “omme” (eromheen) en “gang” (wandeling – verloop) Het ontstaan van de jaarlijkse Ommegang van Brussel is verbonden met de oprichting van de O.L.V.-kerk op de Zavel, waar het beeldje van “O.L.V. op ’t Stokske” zich bevindt. Dit beeldje is volgens de legende in 1348 dankzij Beatrijs Soetkens in Brussel terechtgekomen. In die tijd, onder de regering van Jan III van Brabant, was Brussel een jonge welvarende stad die steeds groter werd. Met een bevolking van 40.000 zielen moest ze trouwens niet onderdoen voor het toenmalige Londen. De stad was omringd door vier kilometer lange wallen met vijftig verdedigingstorens en zeven poorten. Via deze toegangen werden producten uit Brabant en uit het buitenland naar de Brusselse markten en winkels gebracht.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 50


Ook via de Zenne, de rivier die de stad doorkruiste, kwamen zwaar geladen schepen met goederen naar Brussel. De lakennijverheid bracht de stad grote welvaart. De handelaars deelden er de lakens uit onder het waakzame oog van de Amman, de hertogelijke officier. Deze had toezicht over de schepenbank, lette op de uitvoering en naleving van de hertogelijke verordeningen en handhaafde er met zijn wapenknechten de openbare orde. Maar laten wij terugkeren naar Beatrijs Soetkens. Volgens de legende hoorde deze vrouw van een arme lakenwever uit Brussel op zekere dag hemelse stemmen. Deze vertelden haar dat de Maagd Maria de stad wenste te begunstigen en meer bepaald de Kruisboogschuttersgilde, die op de Zavel een kapel had opgericht ter ere van Onze Lieve Vrouw.

Beatrijs kreeg van de stemmen de opdracht zich naar Antwerpen te begeven om er het miraculeuze beeldje van “Onze Lieve Vrouw op ’t Stokske” te ontvoeren en naar Brussel over te brengen. Er werd aangedrongen op de snelle uitvoering van de opdracht. Met haar man en per boot roeiden ze in een minimum van tijd naar Antwerpen. Hier begaf Beatrijs zich rechtstreeks naar de O.L.V.-Kerk en nam het beeld mee. De Koster, probeerde zich ertegen te verzetten maar stond roerloos, als van Gods hand geslagen. Beatrijs spoedde zich vervolgens met het beeld naar het bootje. Tegenwind en stroomopwaarts ging de terugtocht slechts moeizaam vooruit en haar echtgenoot werd moe en uitgeput, tot bovenaardse krachten hen ter hulp kwamen. Het bootje raasde opeens over het water naar Brussel en strandde vlak bij de Zavel, het oefenterrein van de Schuttersgilde. De onverwachte verschijning van het bootje, omhuld door een vreemde schemering en vergezeld van zoete muziek, bracht heel wat deining teweeg in de buurt. Ondervraagd over dit gebeuren deed Beatrijs haar verhaal. Men riep “wonder” en “mirakel”, te meer daar ook KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 51


de Antwerpenaren zich neerlegden bij deze buitengewone gebeurtenis. Nooit, gaven ze toe, zou een eerlijke godvrezende vrouw zoals Beatrijs, haar handen durven leggen op een alom vereerd beeld, zonder er door een bovennatuurlijke kracht toe gedwongen te zijn. Ze vroegen dat het beeld tot openbare verering zou worden tentoongesteld. Er werd besloten het beeld van “O.L.V. op ’t Stokske” in de kapel aan de Zavel onder te brengen. Bovendien werd beloofd op de plaats van deze kapel een grotere kerk te bouwen en jaarlijks het O.L.V.-beeld, onder de bescherming van de gewapende Gildebroeders, in een processie rond te dragen. Zo ontstond volgens de legende de Ommegang in Brussel: een uiting van diepe godsvrucht, ondersteund door militaire garde. De Brusselaars kozen de stoet in 1549 dan ook uit om keizer Karel te verwelkomen. De keizer kwam dat jaar met een hele schare edellieden en gezagsdragers, zijn zoon de latere Filips II voorstellen aan het volk. Het duurde niet lang of de Ommegang werd dé grote jaarlijkse gebeurtenis. De magistraat, de ambachten, de gilden en rederijkerskamers namen er hun plaats in en zo ontstond de prachtige stoet die door de eeuwen heen in ere werd gehouden. In 1928 werd de vereniging “Ommegang oppidi Bruxellensis” opgericht die zich tot taak stelde, jaarlijks de voornaamste groepen uit de eeuwenoude Ommegang op de Grote Markt in Brussel te laten defileren. Ieder jaar trekt de Ommegang door enkele straten van Brussel en over de Grote Markt (meer dan 1.400 deelnemers). Dan schrijden in alle eer en waardigheid Keizer Karel V en zijn zoon Filips, kroonprins van Spanje en hertog van Brabant, de zusters van de keizer, Eleonora, Koningin van Frankrijk en Maria van Oostenrijk, koningin van Hongarije en landvoogdes van de Nederlanden, hofdames, jachtgezelschappen met dames die onrustige valken dragen te voet, te paard, met vlaggen, met karren en andere typische voorwerpen, over de Brusselse “kinderkopjes”, voorbij de statige oude gildehuizen en het bevallige stadhuis, één van de mooiste gotische gebouwen van België. Met vlaggen en veel praal is de Ommegang de weerspiegeling van de Brusselse rijkdom ten tijde van de Renaissance. Zo was het in 1549 en zo is het tot op heden gebleven, zij het dat het nu de opvoering is geworden van een kunstvol en schitterend schouwspel. Op de Zavel is er op 4 en 6 juli vanaf 19u.20 een wedstrijd voor kruisboogschutters. Zoals de traditie het wilt, zal de winnaar van de wedstrijd tijdens de Ommegang zijn intrede doen op de Grote Markt met zijn trofee, een gouden pijl. In het Warandepark staat gedurende vier dagen een middeleeuws dorp met steekspelen (4 tot 7 juli van 12u. tot 21u.). Achter de Beurs staat in dezelfde periode een renaissance markt (van 12u. tot 21u.)

Dit jaar heeft de Ommegang plaats op woensdag 4 juli en vrijdag 6 juli. Begin van het schouwspel om 20u 45 op de Brusselse Grote Markt. CVC

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 52


Dé specialist in blaasinstrumenten & slagwerk Muziekcentrale Lummen

SLAGWERK EN KOPERINSTRUMENTEN UIT EIGEN FABRIEK PERCUSSION ET CUIVRES DE NOTRE PROPRE USINE

ҁ Een uitgebreid assortiment van alle gerenommeerde merken. ҁ Testlokalen in de showroom. En ook de mogelijkheid om instrumenten thuis uit te proberen. ҁ Vakkundig onderhoud en reparaties.

Le spécialiste par excellence pour les instruments à vent et de percussion ҁ Un large assortiment de toutes les marques renommées. ҁ Des locaux pour tester des instruments dans notre showroom. Et aussi la possibilité de tester des instruments chez vous. ҁ Entretien et réparations professionnels.

Bezoek onze nieuwe winkel in Lummen! Visitez notre nouveau magasin à Lummen!

Adams Muziekcentrale Bosstraat 73 Lummen (B) +32 (0)13 35 20 20

www.adams-music.be info@adams-music.be


CHER LECTEUR NOUS VOUS FAISONS PARVENIR POUR LA DERNIERE FOIS NOTRE MAGAZINE “BRUSSEL LEEFT”. La Fédération Royale Musicale de la Région Bruxelles – Capitale souhaite mettre son fichier de lecteurs à jour. Pour cela nous avions demandé à nos lecteurs de nous informer de quelle façon vous souhaitez recevoir notre magazine. Ceux qui ont répondu à notre appel continueront à recevoir notre magazine “Brussel Leeft” comme souhaité et demandé sur le formulaire que vous avez completé. Peut-être que vous avez oublié de nous répondre et pour cettre raison c’est la dernière fois que nous vous envoyons notre magazine “Brussel Leeft” via la poste. Vous pouvez néanmoins continuez à recevoir notre magazine “Brussel Leeft” pour autant que vous nous faites savoir de quelle façon vous désirez le recevoir. Nous attendons vos réactions et ce pour le 30 avril 2018 au plus tard. Vous recevez le magazine “Brussel Leeft” digitalement (informatique) ? Alors, vous ne devez rien faire. A la parution de chaque nouvelle édition nous vous transmettons le nouveau lien pour en permettre la lecture. Vous recevez le magazine “Brussel Leeft” gratuitement via la poste ? Vous souhaitez comme par le passé recevoir notre magazine “Brussel Leeft” par la poste ? Vous souhaitez continuer à recevoir notre magazine “Brussel Leeft” par la poste, mais également digitalement (informatique) ? Vous souhaitez à l’avenir recevoir notre magazine “Brussel Leeft” uniquement via l’informatique ? Dans ces cas prière de nous transmettre vos coordonnées exactes et mentionnez de quelle façon vous désirez recevoir notre magazine “Brussel Leeft” à l’avenir. Faites le nous savoir pour le 30 avril 2018 : digitalement ou via la poste. Vous disposez de l’internet : Download (Chargez) le document

Vous ne disposez pas d’internet

https://www.taptoebrussels.com/magazine/

Voir formulaire ci-dessous

complétez le et retournez le nous digitalement pour le 30 avril au plus tard à muziekfederatie@hotmail.com of brussel@vlamo.be

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 54


Celui qui ne dispose pas d’internet peut compléter le formulaire ci-dessous et nous le retourner pour le 30 avril 2018 au plus tard par Bpost à notre adresse “Brussel Leeft”, Louis Pièrardlaan 25 / 1 - 1140 Evere “Brussel Leeft”, Avenue Louis Piérard 25/1 à Evere Le soussigné désire recevoir gratuitement Brussel Leeft comme par le passé par Bpost PRENOM NOM ADRESSE ADRESSE COURRIEL TEL GSM

“Klankbord / Brussel Leeft” est disponible digitalement (informatique) pour tous les membres intéressés de votre société. A chaque nouvelle parution de Klankbord/Brussel Leeftt, nous vous faisons parvenir par courriel (E-mail) le lien permettant la lecture du magazine. Ceci pour autant que nous possédons les adresses courriels (E-mail) correctes de vos membres.

Important: nous transmettons jamais vos données à de tierces personnes. Celui ou ceux qui nous ont transmis leurs données et qui décide de ne plus recevoir d’ informations de notre part. Pour cela il suffit de nous en informer par courriel . Nous supprimons alors toutes vos données dans notre fichier.

TAPTOE BRUSSELS donnera en tombola 20 duo-tickets à nos lecteurs courriel. Les conditions de participation vous seront communiqués plus tard.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 55


NOUVEAU SITE

La Fédération Royale Musicale de la Région de Bruxelles-Capitale a un nouvel site

https://muziekfederatie.be/

Vos concerts sur notre site ?

Vous pouvez annoncer vos concerts sur notre site ( toutes les informations en première page) https://muziekfederatie.be/

Votre orchestre sur notre site ? Regulièrement nous mettrons un orchestre en premier plan . Vous nous envoyez un courriel avec une vidéo de votre orchestre (Youtube) Nous vous informons quand nous mettrons votre lien sur notre site. Curieux de voir quel orchestre est actuellement visualisé ? https://muziekfederatie.be/orkest-in-de-kijker/

Est-ce que notre site n’est pas clair ?

Ou si cela ne réussit pas, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous aidons volontiers. Tel. : 0486 08 50 92 (durant heures de bureau) muziekfederatie@hotmail.com

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 56


NATIONALE HERDENKING – COMMEMORATION NATIONALE Op zondag 22 april 2018 om 14:30 h start de Nationale Herdenking van de Politieke Gevangenen aan het Ereperk der Gefusilleerden, Kolonel Bourgstraat te Schaarbeek. ( zie affiche ) Iedereen is er welkom maar dient aanwezig te zijn ten laatste tegen 14:15 h, want dan wordt de vertegenwoordiger van Zijne Majesteit Koning Filip verwacht. Bariton Léon-Bernard Giot uit Melle werd uitgenodigd om er het Partizanenlied en het Moorsoldatenlied, a capella te zingen. De plechtigheid zal ongeveer 2 uren duren.

Le dimanche 22 avril 2018 à 14:30 h débutera la Commémoration Nationale des Prisonniers Politiques à l’Enclos des Fusillés, rue Colonel Bourg à Schaerbeek. ( voir affiche ) Tout le monde est chaleureusement invité à assister à cette commémoration, mais toutes et tous devront être présents au plus tard à 14:15 h, car dès lors le représentant de Sa Majesté le Roi Philippe sera attendu. Le baryton Mellois Léon-Bernard Giot est invité à y chanter le Chant des Partisans et le ’Moorsoldatenlied’, a capella. La cérémonie durera environ 2 heures.

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 57


“Brussel Leeft” “Klankbord Brussels Gewest” Driemaandelijks tijdschrift. Een uitgave van Vlamo Brussels Gewest vzw en de Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw. Redactieadressen, lezersbrieven, abonnementen en advertenties Vlamo / KMF BHG E-mail: brussel@vlamo.be muziekfederatie@hotmail.com Gelieve uw bijdrage elektronisch aan te leveren Het abonnement op dit tijdschrift maakt deel uit van het abonnement op klankbord. De artikels voor de volgende editie van ons tijdschrift dienen uiterlijk in het bezit te zijn van de redactie vóór 1 juni 2018 Les articles pour la prochaine édition doivent être en possession de la rédaction pour le 1 juin 2018 au plus tard

Het overnemen van artikels en illustraties (of een gedeelte ervan) kan alleen na de uitdrukkelijke toestemming van Vlamo Brussels Gewest en/of Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Verantwoordelijke uitgever: William Huybandt, Brugstraat 27, 1730 Asse

Werkten mee aan dit nummer: Cecile Van Camp, Louis G. Meeus, Edgard Van Nerom, William Huybandt Foto’s: Edgard Van Nerom, Lay-out: Marijke Huybandt Oplage van dit nummer: 560

De redactie wil graag uw mening kennen over dit tijdschrift. Daarom vragen wij u ons zoveel mogelijk opmerkingen (positief/negatief) bij voorkeur digitaal toe te zenden. Ook lezersbrieven zijn welkom! Indien mogelijk zullen wij uw brief publiceren: hou er wel rekening mee dat om diverse redenen uw brief kan worden ingekort of beknopt weergegeven

KLANKBORD

BRUSSEL LEEFT

KMF BHG - 58WWW.KUNSTHUMANIORABRUSSEL.BE TEL. 02 502 05 04 CHRYSANTENSTRAAT 26 10020 BRUSSEL V.U.: SERGE ALGOET - CHRYSANTENSTRAAT 26 - 1020 BRUSSEL

VERBEELDING IN HET KWADRAAT


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.