__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Godina XVII.

Broj 932.

^akovec, PETAK, 26. srpnja 2013.

REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA: Tradicija u Meimurju još ne uzmie, ali ima promjena

str. 2-3

SVE VIŠE ODGAAMO ODLAZAK PRED OLTAR

Cijena 7 kuna

STANISLAV REBERNIK, naelnik opine Štrigova, upozorava:

Lijepo je u str. 10 Štrigovi, ali sve nas je manje!

POSEBNI PRILOG

Kompletni vodi kroz Porcijunkulovo

Biramo najljepši meimurski vrt!

UKLJUITE SE I OSVOJITE VRIJEDNE NAGRADE

Bili smo u Miklavcu, Pribislavcu, Strahonincu, Trnovcu i Palovcu str. 42-45

AKOVEKI POLICAJCI na biciklima

“Moderniziran” vozni park policije TEHNOLOŠKI napredak Grada

Besplatni Internet u centru akovca, a uskoro i šire str. 4

DONJI KRALJEVEC Tel. 040/ 655 444

str. 9

Meimurski kraj može izgledati kao pravi raj

str. 15 media


2

Aktualno

26. srpnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

VIJEST(I) TJEDNA

Novootvorena tvornica “Paul Green” zapošljava 500 radnika! U Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu otvorena je 19. srpnja tvornica “Paul Green”, u kojoj e se proizvoditi ženska modna obua. Na sveano otvorenje stiglo je oko dvije stotine uzvanika, saborski zastupnici i direktori tvrtki, poslovni partneri te gosti iz cijele regije. Direktor proizvodnje u Prelogu Bojan Režonja naglasio je da je od 1. srpnja ve zaposleno 50 radnika, do kraja ove godine bit e ih 150, a do kraja idue 250. U roku od dvije godine od otvorenja planirano je zaposliti 500 radnika. Ove lijepe vijesti prenijeli su gotovo svi nacionalni mediji, na ponos našem kraju, kojemu su i te kako potrebne ohrabrujue novosti u pogledu zapošljavanja. Više na str. 6.

(NE) SVIA NAM SE

Meimurski proizvoai krumpira dosegli europski vrh InterAgrico d.o.o. akovec i OPG Tomislava Filipovia organizirali su u petak u Belici Dane polja krumpira, kako bi upoznali proizvoae s novim sortama krumpira i najnovijim spoznajama uzgoja krumpira jedne od najveih svjetskih tvrtki za proizvodnju krumpira, nizozemske tvrtke “Agrico”. Jedan od brojnih proizvoaa krumpira, kojeg smo susreli na Danima krumpira tvrtke “InterAgrico”, jest i Dragutin Trstenjak iz Belice. On nam je rekao: - M i proizvoai došli smo na europsk i vrh kad je rije o proizvodnji krumpira. Sad najviše radimo na poboljšanju i kvaliteti zemlje, kako bi time poboljšali kvalitetu krumpira. Detaljnije na str. 7.

Rafalnom paljbom na sumještanina Nemile vijesti dolaze nam iz Paraga, gdje je u subotu 20. srpnja došlo do verbalnog i fizikog obrauna trojice muškaraca, da bi sve kulminiralo raalnom paljbom! Naime, spomenuta dvojica otišla su do obližnjeg šumarka, odakle su iskopali pušku, te su prema treemu i njegovoj kui ispalili više ko- mada streljiva. Na sreu, nitko nije ozlijeen, a poinitelji su uhieni. Ovaj sluaj ukazuje na to da je automatsko oružje oigledno i dalje prisutno u romskim naseljima, te da ga zakapaju u šumarke kako ne bi bilo otkriveno. Više na str. 8.

POPIS STANOVNIŠTVA POKAZAO: TRADICIJA U PIŠE: BOŽENA MALEKOCI - OLETI

N

apokon su dostupni rezultati popisa stanovništva iz kojih se mogu išitati neke naše navike, a i vidjeti neki trendovi u dužem vremenskom razdoblju. U Meimurskoj županiji u vrijeme popisa stanovništva 2011. godine živjelo je 94.583 stanovnika starijih od 15 godina, koje je popis razvrstao u razliite kategorije prema stilu života. Popis najprije razluuje one koji žive u branoj, izvanbranoj ili istospolnoj zajednici od onih koji žive sami. Popis zatim razluuje stanovnike Meimurja po tome jesu li oženjeni/udani, neoženjeni/neudani, udovice/udovci, razvedeni/nerazvedeni, pa i one iji je status u tom smislu nepoznat. Prema rezultatima popisa, više od polovine stanovnika Meimurja, njih 52.996, živi s partnerom bilo u branoj zajednici. U klasinom braku sklopljenom pred matiarom ili u crkvi pred sveenikom, a oni stariji, prije devedesete, morali su najprije pred matiarom u državnom uredu, a potom, ako su htjeli brak regulirati i crkveno, još jednom brane zavjete izrei pred oltarom u crkvi. Od devedesetih na ovamo svi oni koji žele crkveni brak ne moraju dva puta u bjelini polagati brane zavjete. Mogu to samo pred oltarom, a sveenik onda papirnati dio posla obavi i za državnu registraciju braka.

Odlazak matiaru ne izbjegavamo, ali malo odgaamo Još smo prilino tradicionalni, najviše odraslih iznad 15 godina živi u braku. U branoj zajednici živi više od pola meimurskog stanovništva 52.966 odraslih osoba, a u izvanbranoj ili istospolnoj zajednici 2.964 muškarca i žena. Popis stanovnika u istoj rubrici vodi i izvanbrane i istospolne zajednice, premda je rije o razliitim zajednicama, kojima je zajedniko samo to da nisu registrirane pred matiarom Dakle, 26.498 žena i jednako toliko muškaraca u branoj je zajednici bilo u trenutku popisa stanovnika 2011. godine, ije podatke tek sad na vidjelo iznosi Državni zavod za statistiku.

Izvanbrani i istospolni u istom košu? Ono što danas javnost mnogo više zanima jest koliko je Meimuraca i Meimurki u trenutku popisa stanovnika živjelo u izvanbranoj zajednici, odnosno koliko njih živi u istospolnoj zajednici. Zanimljivo, država je te podatke odluila zadržati “u ormaru” i još malo zamagliti situaciju. Tako se izvanbrana

i istospolna zajednica vode u zajednikoj rubrici iz koje je teško nazrijeti koliko je kojih zajednica. Ukupno je u vrijeme popisa stanovništva u izvanbranim i istospolnim zajednicama, premda su to razliite vrste zajednica, živjelo ukupno 2.964 stanovnika Meimurja, od toga 1.483 muškarca i 1.481 žena.

Popis pojmova •

Više slobodnih muškaraca nego žena Izvan braka ili bilo kakve partnerske veze u Meimurju živi 17.770 muškaraca starijih od 15 godina, od toga je 15.890 neoženjenih. Za ilustraciju, neženja ima kao svih stanovnika samog Grada akovca. Zatim

Oženjenim, odnosno udanom smatraju se osobe koje su sklopile brak pred nadležnim tijelom ovlaštenim za sklapanje braka u skladu s važeim propisima. Udovcem, odnosno udovicom smatraju se osobe ija je brana zajednica prestala smru branog druga, odnosno proglašenjem nestaloga branog druga umrlim. Razvedenim, odnosno razvedenom smatraju se osobe ija je brana zajednica raskinuta pravomonom sudskom presudom. Vrsta zajednice u kojoj osoba živi predstavlja stvarni nain življenja osobe unutar kuanstva, bez obzira na njezino zakonsko brano stanje. Brana zajednica jest zajednica dviju osoba razliitog spola koje su meusobno zakonski vjenane i žive u istom kuanstvu kao brani par. Izvanbrana zajednica jest zajednica dviju osoba razliitog spola koje nisu meusobno zakonski vjenane te žive u istom kuanstvu kao izvanbrani par. Istospolna zajednica jest zajednica dviju osoba istog spola koje žive u istome kuanstvu kao istospolni partneri/partnerice. Osobom koja nije u branoj/izvanbranoj/istospolnoj zajednici smatra se osoba koja u istom kuanstvu nema svoga branog/izvanbranog druga, odnosno istospolnog partnera.

GRANINI prijelaz u Murskom Središu

Smanjen broj turista, drastino povean broj kamiona Suprotno oekivanjima kako e se ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i ukidanjem carinske i policijske kontrole na graninom prijelazu Mursko Središe poveati broj prelazaka državne granice, to se nije dogodilo. Prema podacima Policijske postaje Mursko Središe, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, broj prelazaka putnikih vozila smanjen je za 15 posto, a razmjerno tome smanjen je i broj ljudstva koje prelazi granicu, poglavito stranaca. S druge strane, drastino je povean broj kamiona i teretnih vozila koji pro-

Donedavni granini prijelaz Mursko Središe dnevno prelazi preko 350 kamiona ili svaki sat 15 ovakvih grdosija

laze Murskim Središem u oba smjera. U odnosu na srpanj prošle godine, kada je dnevno granicu prešlo 210 kamiona, ove godine ih prelazi 350, ponekad i više. Razlog tome sigurno su kvalitetne hrvatske ceste te blizina autocesta prema svim dijelovima i smjerovima srednje Europe. Najviše je kamiona slovakih, eških, srpskih, bugarskih, poljskih, austrijskih i BiH registarskih oznaka. No, primjetno je kako se po ulasku u Hrvatsku u Gradu zadržava vei broj stranaca nego je to bilo proteklih godina. Najviše njih svraa do bankomata ili banke, zatim u krai “šoping”, benzinsku postaju i na kraju u kupnju potrepština za nastavak puta prema odredištima, koja su u najveem broju na Jadranskom moru. (S. Mesari)


26. srpnja 2013.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

3

MEIMURJU JOŠ NE UZMIE tu još imamo 1.389 udovaca i 1.444 razvedena muškarca. Žena starijih od 15 godina ima za oko tri tisua više nego muškaraca. Žena u dobi iznad 15 godina je 48.832 žena. Na žalost, slobodnih neoženjenih muškaraca - slobodnih neoženjenih žena ima 10.672. No, zato je odnos udovac i udovica u velikom nerazmjeru. U Meimurju živi 9.030 udovica naspram 1.389 udovaca. Jednako tako u Meimurju živi više razvedenih žena nego muškaraca. Ovdje živi 1.857 razvedenih žena u odnosu na 1.444 razvedenih muškaraca.

Udovicama se baš i ne udaje Možda muškarci prije sreu potraže drugi put. S druge strane, udovice oito, premda na “tržištu” muškaraca ima dovoljno slobodnih neoženjenih muškaraca i udovaca, cijene svoju slobodu i radije zadržavaju svoj status udovica. Najviše neoženjenih muškaraca u Meimurju je u dobi do 40 godina, preko 12 i pol tisua. Neudanih žena u Meimurju najviše je u dobi do 30 godina, nešto manje njih od 8 tisua. Tako muškarcima nakon 40. ne ostaje puno žena za biranje mlaih od 30 godina. Ostaje im za biranje još oko1.600 žena za biranje u dobi od 30. do 44. godine života. No, statistika još ne bilježi koliko je mladih u toj dobi do ranih etrdesetih u partnerskim vezama koje zovu hodanjem, a ne žive pod istim krovom, nego svatko za sebe ili kod svojih roditelja, jer ekonomske prilike i zaposlenost na odreeno, nesigurni izvori prihoda, plae koje kasne ili se ne isplauju redovito sve to odvraa mlade od donošenja dugotrajnih odluka, kada

je sve oko njih na odreeno vrijeme. No, trend neženja je duži od trenutnih društvenih prilika i ima ih u svim dobnim skupinama. U dobi od 40 do 50 godina u Meimurskoj županiji živi oko 1.500 neoženjenih muškaraca. U daljnjoj dobnoj skupini od 50. do 64. godine života živi daljnjih 1.500 neoženjenih muškaraca. Moglo bi se prema tim dobnim skupinama govoriti o tome da odreeni broj muškaraca jednostavno u svim generacijama ne preerira brak, nego im više odgovara samotnjaki život. Žena se ipak uglavnom udaju najkasnije do 40. ili najranijih 40-ih. Poslije tih godina broj neudanih žena pada na dvjestotinjak podijeljenih na etiri starosne godine, a kako starosna dob odmie, njihov broj se smanjuje.

Žene su žilavije od muškaraca Ženama samoa godi više nego muškarcima. Neudanih žena koje su doekale duboku životnu dob iznad 85 godina je 51, a muškaraca samo 9. Oito žene se bolje prilagoavaju svim životnim prilikama, životu i u braku, izvan braka, udovištvu i slobodi od bilo kakvih veza. Najbrojnija skupina muškaraca u dubokoj starosti iznad 85 godina su takoer udovci, kojih je u toj dobnoj skupini 190, ili još uvijek oženjeni muškarci - njih je u toj dobnoj skupini 165. No, duboka starost je ipak vrijeme žena. U dobi preko 85 godina prevladavaju muškarce u svim kategorijama, bilo da su neudane - takvih je 51, udanih u toj visokoj dobi još je 37. Najviše žena u toj visokoj dobi je udovica, ak 965, a 9 ih je razvedenih

naspram jednom razvedenom muškracu. I ovi podaci govore da su žene žilavije i prilagodljivije na sve životne prilike i statuse te da nakon svih životnih zadaa koje su imale od domaice, majke, žene na kraju još vole uživati u vlastitoj slobodi. To, doduše, nije mjerljivo, ali možda se žene tijekom života nesvjesno štede za sebe, za razdoblje kad mogu uživati osloboene svih prethodno nabrojenih zadaa.

Stari deki Postavlja se pitanje što su stari deki i kada je granica kada se može govoriti o tom enomenu. U današnjim okolnostima pomie se i životni vijek, ali i odluka kada odluujemo da emo živjeti s nekim u zajednici. Zato treba biti izuzetno oprezan s tim starinskim izrazom. Još pred dvadesetak godina važila je životna ormula: škola (akultet) - vojska - ženidba. Iza toga poinjala bi zona za ulazak u kategoriju “stari deko”. Dakle, ve na domak tridesetih. Danas se s tom kategorizacijom nitko ne bi složio, pa ak ni djedovi i bake tih mladia. Granica je pomaknuta preko 40. godine, jer u društvu postoji trend da se vrijeme mladosti i zabave bez obveza i zbog dužega životnog vijeka pomakne iza 40. U zonu kategorije stari deki tako bi se moglo govoriti iza te životne dobi, znai nešto više od 3.000 muškaraca koji su prešli dob od 45 godina i ostali stari deki, odnosno njih oko 4000 tisua, ako granicu pomaknemo na malo niže, prema etrdesetoj.

Gdje žive stariji deki i cure Ti neoženjeni stariji muškarci i neoženjene starije cure žive svugdje po Meimurju,

gotovo razmjerno po svim opinama i gradovima. Primjerice, u Gradu Mursko Središe je 478 neoženjenih muškaraca starijih od 30 godina, ali samo 68 žena starijih od trideset godina. U opini

Gornji Mihaljevec je u trenutku popisa stanovnika bilo 98 neoženjenih muškaraca iznad 30. godine, a 48 žena te dobi. Na podruju Grada akovca je iznad tridesete bilo 1.325 neoženjenih muškaraca i 1.036

žena iste dobi. Na podruju Preloga bilo je 529 neoženjenih muškaraca starijih od 30 godina i 129 žena. U Belici su bila 123 neoženjena muškaraca starija od 30 godina i 51 žena starija od 30 godina...

Projekt “Volim Meimurje - koristim OIE”

Odabrano 50 obitelji koje e dobiti po 14.400 kuna Na stranicama Meimurske energetske agencije MENEA objavljeni su rezultati natjeaja “Volimo Meimurje – koristimo OIE” za 2013. godinu. Povjerenstvo za realizaciju projekta rangiralo je kandidate prema kriterijima bodovanja iz Pravilnika o realizaciji projekta “Volimo Meimurje – koristimo OIE” za 2013. godinu, a rezultati se mogu vidjeti i na Internet stranicama agencije MENEA. Temeljem tog prijedloga župan Matija Posavec donio je odluku o odabiru korisnika sredstava. Najviše bodova, a bodovao se uz ostalo broj lanova domainstva te kakva je izolacija kue i niz drugih kriterija, ima Darinka Oleti iz Murskog Središa, Frankopanska 52, koja je dobila

85 bodova. Slijede Davor Pokriva iz akovca s 83 boda i Zoran Herman iz Gornjeg Hrašana sa 79 bodova, pa sve do rednog broja 41. Preko Agencije MENEA ovu e se godinu sufinancirati ukupno 50 projekata, sredstva osiguravaju Meimurska županija i Fond za energetsku uinkovitost Ministarstva zaštite okoliša. Bilo je reeno da e se financirati 25 projekata za solarne kolektore te 25 sustava za grijanje vode pomou drvne sjeke, pirolize ili peleta, odnosno biomase. Kako se premalo kandidata javilo za grijanje tople vode biomasom, a više kandidta za grijanje pomou solarnih kolektora, sredstva su prebaena tako da e se ovu godinu sufinancirati 41 sustav solarnih kolektora za toplu vodu,

a devet sustava za biomasu. Prvi na listi za korištenje biomase je Dragutin Hali iz Male Subotice, a slijedi Dejan Hali iz istog mjesta. Svi oni koji su prošli na natjeaju sklopit e ugovor o sufinanciranju s Meimurskom županijom te ve mogu poeti s radovima. Sufinancira se ukupno do 48 posto vrijednosti radova, odnosno najviše 14.400 kuna, a ostatak financira vlasnik kue. Cjelokupna investicija stoji do 30.000 kuna. (J. Šimunko)

Redoslijed odabranih na natjeaju za OIE za solarno grijanje tople vode Oleti Darinka, Frankopanska 62, M. Središe, 85 bodova; Pokriva Davor, D. Domjania 1, akovec, 83

boda; Herman Zoran, I. G. Kovaia 7a, Gornji Hrašan, 79; Jambrovi Dražen i Ivanka, Železna gora 5a, Štrigova, 79; Haži Radenko, Jurovak 72, Sveti Martin na Muri, 76; Vinkovi Ivan, Poljska 8, Strahoninec, 74; Horvat Dušan, Preloška 7, 40000 akovec, 74; Maari Goran, Dr. Ante Starevia 13, Peklenica, 73; Bodulica Igor i Verica, Vodarski put 2/a, Selnica, 72; Vugra Josip, Preloška ulica 106a, akovec, 71; Nedeljko Tomislav, Poljska 12, Mursko Središe, 70; Crneti Robert, Matije Gupca 16, Nedeliše, 70; Kvakan Eduard, Borisa Kidria 12, Sveta Marija, 69; Varga Vera, Zrinskih 13, Ivanovec, 69; Ladi Ivan, Bogdanovec 16, Macinec, 67; Bartoli Josip, akoveka 60, Donji Mihaljevec, 67; Bratuša Da-

vor, Vrtna ulica 11, akovec, 66; Jalšovec Ivica, Vrtna ulica 13, akovec, 66; Mikuli Danijel, Turiše 192, 66; Kralj Tomislav, Dunajska 29, Sveti Martin na Muri, 65; Bahun Zlatko, Poljska 19, Mursko Središe, 65; Januši Franjo, Dragoslavec 16a, 64; Lackovi Mladen, Strelec 103, 64; Mislovi Sreko, Vladimira Nazora 1b, akovec, 64; Hošnjak Alenka, Prvomajska 7, Prelog, 64; Pavi Igor, Zelengajska 10, Šenkovec, 64; Miljani Dragan, Okrugli Vrh 50a, 64; Vabec Dragutin, Ante Starevida 21, Peklenica, 63; Sinko Dražen, akoveka 34, Strahoninec, 61; Lukovnjak Boris, Augusta Cesarca 3, akovec, 61; Novak Ban Melita i Ban Dario, Matije Gupca 18, Mihovljan, 61; Borkovi Ivan, Frkanovec 88a, 61; Bistrovi

Želimir i Darinka, Travnika 18, akovec, 61Kova Mladen, Brae Radia 5, Hodošan, 60; Knezi Zlatko, Pušine, 60; Milolaj Josip i Draženka, Gornji Kraljevec, 58; Abramovi Mate, Novo Selo Rok, 58; Friši Dario, Kotoriba, 58; Hozjan Mladen Selnica, 58; Soka Ivan i Marija, Štrukovec, 58; Ivoševi Nikola, I. B. Mažurani, akovec, 58. Za korištenje biomase i modernih kotlova na drva sredstva su dobili: Hali Vladimir i Hali Dejan iz Male Subotice, Kropek Kristijan, ZAVNOH-a, akovec, Žvorc Darko iz Vularije, Blažekovi Robert iz Preloga, Lonari Vlado iz Preloga, Kudec Zlatko i Biserka iz Male Subotice, Orehovec Antun iz Svete Marije i eh Mladen iz Belice. (J)


4

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

26. srpnja 2013.

OPET PROBLEMI S DIMNJACIMA u zgradi solidarnosti u akovcu

DOBRA VIJEST za Porcijunkulovo

U centru akovca besplatni Internet Od Porcijunkulova uži centra grada i Trg Republike u akovcu bit e pokriveni besplatnim WiFi-om, zahvaljujui Gradu akovcu, a posao bi trebao dobiti najpovoljniji ponua. Svi oni koji imaju potrebu biti on line kamo god pou, uskoro e to moi biti i besplatno u centru akovca. Kako smo uli od gradonaelnika Stjepana Kovaa, pružatelj usluge je poduzee “Entitas” iz akovca, izabrano na temelju najpovoljnije ponude od pet pristiglih. - Želja je graanima i turistima Grada akovca pružiti mogunost lakšeg dostupa informacijama putem elektronskih medija, a pratei nove tehnologije. Dio sredstava je dobiven putem javnog poziva Ministarstva turizma, dio suinancira Grad. Odmah nakon Porcijunkulova u planu je širenje bežine mreže na južni dio akovca, rekao nam je gradonaelnik Kova. * Hoe li biti kakvih novih tehnoloških usluga Gradu akovcu koje e biti javno dostupne graanima? - U planu je poboljšati pružanje informacija putem postojeih infokioska, uvodi se live streaming za dane Porcijunkulova, u izradi su nove web stranice s boljom interakcijom sa graanima… (u planu je i jedan web servis koji e omoguavati graani-

ma da putem weba prijave odreene nepravilnosti koje zamijete po gradu – potrgana klupica, razbijeni kandelabar, potrgana djeja igrala itd...), dodao je Kova.

Tehnikalije Mreža je dizajnirana za maksimalnu propusnost od 50 Mbit/s sinkrono po pristupnoj toki. Svaka pristupna toka podržava do 100 korisnika, dakle, u idealnim uvjetima je kapacitet mreže 700 istovremenih korisnika. Na raspolaganju je sedam pristupnih toaka: Centar za kulturu, SoHo, Scheier, VBZ, Franjevaki trg, Strossmayerova ulica, Gradska uprava. Pobrinuli su se i za sigurnost mreže. Postavljena je izolacija korisnika, tako da korisnici ne mogu komunicirati meusobno, ve iskljuivo prema Internetu. S obzirom na ogranienje brzine od 256Kbit/s po korisniku, onemogueno je korištenje mreže u svrhu distribuiranih napada. Mreža je izgraena s dva uplinka, tako da je potpuni ispad mreže mogu iskljuivo u sluaju nestanka struje. U sluaju ispada pojedine pristupne toke, susjedna pristupna djelomino toka pokriva zamraeno podruje.

SKUPŠTINA Meimurskih voda trajala svega pet minuta

Stjepan Kova izabran za predsjednika Skupštine

Zbog neispravnih dimnjaka - ponovno zatvoren plin u zgradi solidarnosti Srea da je ljeto pa se zatvaranje plinskih instalacija lako podnese, a i ima vremena da se nedostaci otklone. U akovcu je opet zatvoren plin u zgradi u Vukovarskoj ulici nakon naloga dimnjaara zbog neispravnog dimnjaka, zbog ega postoji opasnost od stvaranja previsokih doza ugljinog monoksida i potencijalne opasnosti od trovanja tim plinom za stanare u zgradi. Gradski vijenik Jurica Horvat naveo je da je i sam stanar u zgradi, gdje su dimnjaci sanirani prije šest godina na zahtjev dimnjaara, a da bi sada dimnjaar ponovno izdao nalog za zatvaranje plina. Meimurje plin pak postupa odmah po nalogu dimnjaara u sluajevima kada odzraivanje nije ispravno i zatvara dovod plina u takvim zgradama. Andrej Gregorec, direktor Stanorada, u ijoj nadležnosti se nalazi zgrada u kojoj je zatvoren dovod plina, odgovorio je da se traži dugoronije rješenje kojim bi se ouvala ispravnost dimnjaka. Zgrade u kojima dolazi do problema s dimnjacima graene su s dimnjacima za grijanje na kruta goriva, a plin kao energent ima višu temperaturu izgaranja i brže troši dimnjake od krutih goriva. Dimnjaari takoer nisu dovoljno osposobljeni za davanje rješenja na koji nain sanirati dimnjake da budu u funkciji zranika za grijanje na plin, pa su dimnjaci sanirani prije šest godina brzo potrošeni uslijed visokih temperatura izgaranja plina i trebaju ponovnu sanaciju, a sada se traži drugaija adekvatnija sanacija uz pomo rostfrei cijevi koje e se umetnuti u dimnjake. Rješenje je naeno uz pomo drugih strunjaka, a ne dimnjaara.

Jurica Horvat: Dimnjaci su sanirani prije šest godina na zahtjev dimnjaara, a da bi sada dimnjaar ponovno izdao nalog za zatvaranje

Andrej Gregorec: Sanirani dimnjaci brzo su potrošeni uslijed visokih temperatura izgaranja plina i trebaju ponovnu sanaciju, uz pomo rostfrei cijevi koje e se umetnuti u dimnjake

- Oni dou, izmjere stanje plinova i ako dimnjak nije ispravan nalože zatvaranje plina, a ne predlože rješenje za otklanjanje problema, kaže Andrej Gregorec. On zbog toga predlaže edukaciju dimnjaara kako bi bili osposobljeni i ponuditi potrošaima rješanja za otklanjanje nedostataka na neispravnim dimnjacima. U Stanoradu sada iznalaze rješenje kako dimnjake u zgradama s ošteenim

dimnjacima na duži rok osposobiti u ispravne zranike za grijanje uz pomo plinskih bojlera. Uz to, Gregorec je upozorio da tzv. atmosferski dimnjaci izlaze iz upotrebe. Srea da se stanari griju na plinske pei, a vodu za grijanje dobivaju preko elektrinih bojlera, tako da je problem s otkopavanjem plina odgoen za jesen. Gregorec nam je kazao da e se sanacija dimnjaka izvesti iz sredstava priuve, ako sredstva ne budu dovoljna, slijedi kreditno zaduženje, a otplata e pasti na teret stanara. (BMO)

SAMO DA ZNATE

Mrtvozornike plaa Županija Novoizabrani predsjednik Skupštine Meimurskih voda Stjepan Kova (lijevo) i direktor Vladimir Topolnjak

Na skupštini društva “Meimurske vode”, održanoj u etvrtak u hotelu “Park” u akovcu , za predsjednika Skupštine izabran je Stjepan Kova, gradonaelnik Grada akovca. Opozvani su dosadašnji lanovi Nadzornog odbora Branko Šalamon i Mladen Horvat te je izabran novi Nadzorni odbor. U novi Nadzorni odbor izabrani

su lanovi po kljuu grupa opina i gradova: Vjenceslav Hranilovi, Željko Kolja, Jurica Horvat, Robert Megli, Vladimir Perši i Stanko Vugrini. Sedmi lan bira se iz redova zaposlenih u Meimurskim vodama, o emu odluuje Radniko vijee. Skupština je trajala tono pet minuta i 30 sekundi, što je svojevrsni rekord. (JŠ)

Dio lanova skupštine na sjednici koja je trajala svega pet minuta

U sluaju da vam zatreba mrtvozornik zbog smrtnog sluaja u obitelji, znajte da njegov dolazak i pregled umrle osobe ne morate ništa platiti. Tu naknadu od 200 kuna neto i 2 kune po prijeenom kilometru za mrtvozornika je osigurala Meimurska županija. Mrtvozornike koji obavljaju pregled umrle osobe izvan zdravstvene ustanove imenuje županijska Skupština na prijedlog opinskih, odnosno gradskih vijea. Županijska Skupština utvrdila je i naknadu koja je propisana u iznosu od 200 kuna neto po obavljenom pregledu umrle osobe, te naknadu putnih troškova izmeu mjesta stanovanja i mjesta gdje je obavljen pregled u visini od 2 kune po prijeenom kilometru.

U proraunu Meimurske županije za 2012. godinu za rad mrtvozornike službe bilo je osigurano ukupno 300.000 kuna, od toga je za nabavku uredskog materijala, oevidnika, dozvola za ukop dozvola za kremiranje, popratnica za prijevoz i obdukciju utrošeno 6.381,25 kuna, a za naknade mrtvozornicima za pregled i prijevoz isplaeno je 275.289,09 kuna. Istina, mrtvozornicima su isplate kasnile i mjesecima,

ali su sredstva za njih osigurana. Prošle godine od ukupno osmero mrtvozornika poslove mrtvozorenja obavljalo je njih etvero iz razloga što su neki odustali nakon provedene procedure imenovanja, a neki nisu dobili rješenje o obavljanju mrtvozorstva, Temeljem pregleda oevidnika na podruju Meimurske županije obavljeno je u 2012. godini od strane mrtvozornika ukupno 743 pregleda osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, od toga su 403 žene i 340 muškaraca. Patologija Županijske bolnice akovec imala je tijekom 2012. godine 437 umrlih osoba i na 30 njih je obavljena obdukcija. Obducirano je 6,86 osoba umrlih u bolnici. (BMO)


26. srpnja 2013.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

ŽUPANIJA KREE u obraun s ambrozijom

Zadnji as za uništavanje ambrozije - Meimurska županija e krenuti od svojih vrata - gmajne na vojarni. Za potrebe uništavanja ambrozije na površinama koje su u županijskom vlasništvu ovu godinu utrošit e 50.000 kuna. Tim novcem platit e upanje ambrozije dvjema udrugama, te tisak informativnog letka

Ambrozija caruje kraj zapuštene željeznike stanice u Vratišincu

U ponedjeljak 20. srpnja u Maloj vijenici Meimurske županije održana je konerencija za novinare, na kojoj se govorilo o mjerama koje e poduzeti Meimurska županija u suzbijanja ambrozije. Na konerenciji su govorili zamjenik župana Meimurske županije Zoran Vidovi, Marina Payerl - Pal, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo, Marko Klemeni, sanitarni inženjer u Zavodu za javno zdravstvo Meimurske županije, i Sonja Toši - Grla, privremena proelnica UO-a za društvene djelatnosti, svaki iz svog aspekta djelovanja. Zadnji je as za uklanjanje ambrozije prije njezine cvatnje, koja zapoinje u drugoj polovini srpnja i traje do listopada. Ambrozija u cvatnji proizvodi velike koliine peluda i izaziva reakcije kod ljudi alerginih na njezin pelud. U Hrvatskoj je najrasprostranjenija u Meimurju, Podravini i Slavoniji, a najbolje uspijeva na zapuštenim ili neobraenim parcelama, uz nasipe, željeznike pruge, uz ceste, kanale u vrtovima koji se ne obrauju.

U obraun s ovom alergenom biljkom Meimurska županija kree od svog praga od išenja 36 hektara gmajne na vojarni u vlasništvu Meimurske županije, koja je upravo plodno tlo za razvoj ambrozije, jer se radi o neizgraenom zemljištu. Županija e uložiti 50 tisua kuna za obraun s ambrozijom. Dio novca e utrošiti na troškove uklanjanja ambrozije , u što e se ukljuiti i dvije udruge. Dio novca Županija e namijeniti tim udrugama koje e se ukljuiti u uništavanje ambrozije, po 10.000 kuna. Za sada je rije o Udruzi branitelja i Udruzi za pomo mentalno retardiranim osobama koje se žele ukljuiti u ovu akciju, ali i za edukaciju komunalnih djelatnika s podruja cijele Meimurske županije, kako bi se i na taj nain malo pojaala akcija. Uklanjanje ambrozije ima smisla ako se provodi sustavno, a ne samo na nekom izoliranom podruju, jer sjemenke ambrozije vjetar prenosi kilometrima daleko i tako širi biljku na nova podruja.

Pelud izaziva hunjavicu, kašalj, ak i gušenje Tonih podataka o broju onih koji u Meimurju pate od peludne alergije izazvane cvatnjom ambrozije nema, ali, prema nekim svjetskim podacima, ak do 20 posto populacije u krajevima gdje je ambrozija raširena pati od lakših ili težih simptoma kao što su kašalj, kihanje, curenje vodenastog sekreta iz nosa, hunjavice, svrbeža oiju, pa ak do gušenja. Opine, gradovi, kao i Županija imaju u svojim aktima ugraene odredbe o obveznom uklanjanju ambrozije, pa ak i sankcije, ali je upravo sankcije najteže provesti, bilo zbog toga što je teško utvrditi vlasništvo nad zapuštenom parcelom na kojoj raste ambrozija ili je nemogue naplatiti kaznu zbog neuklanjanja ambrozije. Najbolje je ambroziju upati ili kositi Poznato je da je najuinkovitiji nain mehaniko uklanjanje ambrozije runo ili strojno. Najteži nain je upanje ambrozije iz zemlje, zbog toga bi bilo najpovoljnije išupati je dok je mlada, a zbog lakoe nakon kiše, kad tlo omekša. Uništavanje je mogue i košnjom tamo gdje je košnja mogua svakako prije cvatnje ambrozije - na visini veoj od 5 centimetara od razine zemlje, da se oteža njen ponovni rast. Kemijskim putem herbicidima uništavanje je lakše, ali je štetno za druge biljke. U cijeloj toj prii važno je da graani shvate koliko je ta biljka štetna po zdravlje te koliko je važno da svatko na svojoj parceli uklanja ambroziju u što ranijoj azi rasta, svakako prije cvjetanja. (BMO) Prijedlog Meimurskih novina Županijskom vodstvu predložili smo da graane na uklanjanje ambrozije potaknu novanim nagradama - jedna ambrozija jedna lipa, slino kao za otkup plastinih boca. Mnogi nezaposleni graani u oskudici na taj nain mogli bi zaraditi koju kunu, inei dobro djelo. Zoranu Vidoviu, zamjeniku župana, naš se prijedlog svidio, no kazao je da e o toj ideji morati razmisliti za iduu godinu, budua da se za to onda moraju osigurati sredstva u proraunu. (BMO)

5

CENTAR ZNANJA Meimurske županije

Veleposlanstvo SAD-a donator ovogodišnje Tvornice znanosti

Delegacija Veleposlanstva Sjedinjenih Amerikih Država, koju je predvodio ekonomski savjetnik veleposlanika g. Thomas Johnston, u utorak 23. srpnja boravila je u posjetu akovcu, tonije, Ljetnoj tvornici znanosti i Centru znanja Meimurske županije. Regionalna razvojna agencija Meimurje REDEA d.o.o. i Tehnološko - inovacijski centar Meimurje (TICM) ugostili su delegaciju u Centru znanja Meimurske županije s ciljem razmatranja mogunosti budue suradnje, ali i inormiranja predstavnika Veleposlanstva o aktualnim razvojnim projektima i mogunostima ulaganja. Treba napomenuti da je održavanje dobrih i konstruktivnih odnosa sa stranim diplomatskim predstavništvima važan imbenik uspjeha dugoronih razvojnih projekata. Nakon prezentacije

projekta Centra znanja, Johnston bio je iznenaen opsegom projekta te je podržao koncept koji ukljuuje sinergiju razliitih razvojnih, obrazovnih i institucija za potporu gospodarstvu, a sve s ciljem jaanja konkurentnosti Meimurske županije u cjelini. Kao iskaz podrške strateškom projektu Centra znanja, sastanku su prisustvovali zamjenica župana Sandra Herman te gradonaelnik Grada akovca Stjepan Kova i njegov zamjenik Mario Medved, iji je stav prema cijelom projektu zanimao i Johnstona. Obilasku Centra znanja prethodio je posjet Ljetnoj tvornici znanosti, ove godine smještenoj u Tehnikoj školi akovec, a Veleposlanstvo SAD-a jedan je od kljunih donatora koji su omoguili njeno održavanje. Jedan od organizatora je Institut sinergije znanosti i društva inkubiran u TICM-u.

POGLED ODOZDO

Glumimo da smo uspješni S

vijet kakav smo poznavali do 2008. godine, a ija bit se svodila na moto: svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujemo, srušio se. Taj svijet svodio se na filozofiju gomilanja, nikad dosta: još, još, još. Svaki dan na posao se vozim kraj gradilišta još jednoga šoping centra na ulazu u akovec koji je plod te nezasitne filozofije “nikad dosta”, koja je na ulaz gradu došla u vrijeme kad je proštenje ve na kraju. Ali kako u tom svijetu pirana nema poetka ili kraja, svaki dan borba poinje iz poetka. Svaki od igraa može kao u igri “ovjee, ne ljuti se” drugog igraa izbaciti iz igre. Nema minulog rada ni odanosti kupaca starosjediocima. Tako da prvi može postati posljednji, a posljednji prvi. stodobno dnevno prolazim pokraj brojnih

I

zatvorenih butika, kako smo devedesetih zvali privatne duane koji nisu bili u vlasništvu velikih trgovakih kua. U poetku je butik znaio prodaju robe bolje klase, užeg asortimana. Nešto odabrano. No, samo za kratko vrijeme. Ubrzo su se ti butici pretvorili u svojevrsne buvljake u kojima se prodavala ista vrsta robe kao i na štandovima, samo po nešto višim cijenama. Kupci su to ubrzo otkrili i butik - trgovci se više nisu morali praviti da prodaju bolju robu, ve su se s olakšanjem odali podilaženju najnižih strasti kupaca da za im manje novca mogu kupiti im više robe. To svjetsko ludilo za posjedovanjem bilo je poticano kupovinom na rate, kartice, kredite, samo da se para vrti, a kad je ponestalo pravog novca, prodana nam je iluzija da možemo trošiti i kad nemamo, trošiti vlastitu budunost kao da tome nema

kraja. Prodana nam je iluzija vjenosti, jer smo se kao i cijeli svijet zaduživali u nedogled u budunost kojoj se ne vidi kraj. Otplatit emo jednom tko zna kada, kao da nismo bia s ogranienim rokom trajanja. Naravno da je balon iluzije puknuo. Ve pet godina živimo u potrazi za izgubljenim vremenom. esto mislim što e se dogoditi s tim kontejnerima bezvrijedne robe upitne kvalitete koja stoji negdje na lagerima neprodana. Hoemo li još godinama morati kupovati te uskladištene zalihe zaostale od potrošakog buma koji je prošao, jer smo ostali bez novca. Ali smo se i zasitili robe koja nas ne veseli, koja nema vrijednost, jer nakon jednog pranja izgleda kao prnja. Kakav novac, takva roba. slomu vremena prije 2008. godine svjedoe brojni prazni poslovni pro-O

stori koje vidimo na svakom koraku i za koje je teško rei hoe li se ikad napuniti. U potrazi za izgubljenim vremenom poeli smo i drugaije razmišljati, ne zato što smo doživjeli prosvjetljenje, nego zato što smo se suoili s grubom stvarnošu - da ogranienje treba prihvatiti, a ne ignorirati. nogi su ignoriranjem stvarnosti bankrotirali. Prisiljeni su iseliti iz svojih kua. Izgubili su firme, imovinu, razorili obitelji. To je stvarnost koju Meimurci skrivaju kao zmija noge. O tome se pria u pola glasa, samo povjerljivim osobama. To se ne uklapa u mit o marljivim i poštenim Meimurcima, uvijek racionalnim i promišljenim. o, nismo mi sazdani drugaije od drugih, ve s drugima dijelimo brojne ljudske slabosti: pohlepu, lakomislenost, želju za po-

M

N

sjedovanjem, za trošenjem, za zaradom bez truda. Da je tome tako, govore i brojne kladionice i šalteri za igre na sreu u kojima se želi zaraditi kruh bez motike i osigurati bezbrižna budunost. No, naješe ti lovci na bezbrižnu budunost završe na stranicama crne kronike nakon što su previše puta pokušali izazvati sreu, meutim, umjesto sree izazvali su nesreu. Samo tko e otvoreno priznati svoj poraz? To se ne priznaje. I dalje živimo u izgubljenom vremenu, glumimo da smo uspješni, da možemo. Živimo stilom koji je iznad naših mogunosti. Natjeemo se u održavanju stila iznad naših mogunosti. ako je teško priznati da smo pogriješili i vratiti se stvarnosti. To priznanje bilo bi prvi najvažniji korak, kao kad ovisnik sam sebi prizna da je ovisnik i vrsto odlui da više nee biti rob svoje ovisnosti. ad bi skinuli taj teret s lea, kada bismo shvatili koliko nas zapravo tlai taj stil živo-

T

K

Piše: Božena Malekoci-Oleti bozena.malekoci@mnovine.hr

ta iznad naših mogunosti, bio bi to prvi korak k izlasku iz krize. Kad bi shvatili koliko bi nam zapravo bilo lakše kada bismo živjeli u skladu sa svojim mogunostima i koliko bi nas više radovale sitnice koje bi bile rezultat naših mogunosti, našeg truda. Kriza nije nastala u ekonomiji, niti e je ekonomija riješiti. Ona je plod društvenog poretka koji smo stvorili i koji sada moramo htjeli - ne htjeli mijenjati.


6

Gospodarstvo

UKRATKO iz gospodarstva MEIMURSKA ŽUPANIJA prednjai po prihodima, a zaostaje po plaama u Hrvatskoj

Meimurski poslodavci više cijede zaposlene Na jugu plae iznad etiri, a na sjeveru ispod etiri tisue kuna. Županije uz more: od Istarske do Dubrovako - neretvanske isplauju prosjene plae u rasponu od 4.152 do 4.836 kuna, a na sjeveru, osim Koprivniko - križevake, od 3.488 do 3.999 kuna Prosjena neto plaa u Meimurskoj županiji iznosila je 3.760 kuna i za 21 posto je manja od prosjeka. Najvišu plau u Meimurskoj županiji isplatili su srednji poduzetnici, i to u iznosu od 4.469 kuna. Najvea prosjena plaa u gospodarstvu isplaena je u Gradu Zagrebu i iznosi 5.572 kune. Na drugom mjestu je Istarska županija s prosjenom plaom od 4.836 kuna, a Zagrebaka županija na treem s plaom od 4.666 kuna. Zadarska županija, koja u formiranju prihoda slijedi Meimursku županiju, na osmom mjestu isplauje prosjenu plau u iznosu od 4.528 kuna, a Meimurska županija s milijardu kuna veim prihodima od Zadarske županije i podjednakim udjelom u ukupnim prihodima u državi isplauje plae koje su za 750 kuna manje u prosjeku. Uz to, u Meimurskoj županiji pozitivno je poslovalo 64 posto poduzetnika, a u Zadarskoj županiji 54 posto poduzetnika. Iz toga se može zakljuiti da naši poduzetnici bolje cijede svoje zaposlenike koji su na zaelju kolone po visini prosjenih plaa u državi. Ispod nas na listi po prosjenim plaama jesu Varaždinska županija, Požeško - slavonska, Vukovarsko - srijemska, Bjelovarsko - bilogorska i Virovitiko - podravska.

Sve županije uz more isplauju prosjene plae iznad etiri tisue kune, a sjeverne županije plae ispod etiri tisue kune. Prošle godine poduzetnici u Hrvatskoj ukupno su ostvarili 610,3 milijardi kuna prihoda, što je za 0,4 posto više nego lani. Poduzetnici iz Meimurske županije ostvarili su 10,127.973 kune prihoda, što je 1,7 posto udjela u ukupnih prihoda na državnoj razini. To mjesto dijelimo sa Zadarskom županijom, koja je ostvarila 9,075.928 kuna prihoda, koja takoer u formiranju prihoda sudjeluje s oko 1,7 posto. Prema visini prihoda, na prvom mjestu su poduzetnici Grada Zagreba, oni su ostvarili 52,7 posto ukupnih prihoda Republike Hrvatske. Nakon Zagreba na drugom mjestu je Splitko - dalmatinska županija s udjelom od 6,8 posto, Zagrebaka županija s 5,8 posto, zatim Primorko - goranska županija s 5,4 posto, Istarska 4,5 posto, Varaždinska 3,4 posto. Ostale županije imaju udio u stvaranju ukupnih prihoda manji od dva posto. Kad zbrojimo udio u prihodima Grada Zagreba i Zagrebake županije, tada se udio te šire zagrebake regije penje na blizu 60 posto. (BMO)

STOPA NEZAPOSLENOSTI vrlo visoka: 17,7 posto

Smanjen broj korisnika novane naknade Krajem ožujka 2013. godine evidentirano je 38.246 aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; zaposlenih osoba, što je blago poveanje u odnosu za prethodno tromjeseje, odnosno prosinac (38.138), te smanjenje u odnosu na ožujak 2012. godine (38.495 osiguranika). Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima je 17,7%. No, prema podacima Zavoda za zapošljavanje Podrunog ureda akovec, broj korisnika novane naknade na podruju naše županije smanjen je u odnosu na prethodni mjesec za 7% i lipanj 2012. godine za 13,4%. Pad korisnika naknade evidentan je i itavu ovu godinu, a na šestomjesenoj razini radi se o smanjenju od 7,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sveukupno, u Nacionalni program za poticanje zapošljavanja i Nacionalni program za Rome tijekom 2013. godine do lipnja novoukljueno je 1.086 osoba. Ove godine bilježimo izuzetno dobre rezultate, budu-

i da je tijekom šest mjeseci ukljueno 1.086, dok je itavu 2012. godinu bilo ukljueno 1.140 osoba. U okviru aktivne politike zapošljavanja tijekom 2013. godine do lipnja prema potpisanim ugovorima o suinanciranju, kroz zapošljavanje i obrazovne aktivnosti, u razne mjere ukljueno je 989 osoba. Daleko najviše osoba ukljueno je u javne radove 467, struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (219), potpore za zapošljavanje (190) i potpore za samozapošljavanje (103). Prema Nacionalnom programu za Rome tijekom 2013. godine, do lipnja ukljueno je 97 pripadnika romske nacionalne manjine, od ega 89 osoba u javne radove, njih 5 ukljueno je u obrazovanje, dok je 1 osoba zaposlena na 24 mjeseca uz suinanciranje, 1 osoba se samozaposlila, a 1 osoba ukljuena je u struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. (BMO)

26. srpnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

U Prelogu otvorena tvornica ženske modne obue “Paul Green”

500 radnih mjesta za Prelog i okolicu

U Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu otvorena je 19. srpnja, u petak, tvornica “Paul Green”, u kojoj e se proizvoditi ženska modna obua. Na sveano otvorenje stiglo je oko dvije stotine uzvanika, saborski zastupnici i direktori tvrtki, poslovni partneri te gosti iz cijele regije. Predstavnik tvrtke i jedan od suvlasnika Guido Strebel naglasio je uvodno: Hrabrost stoji na poetku puta, a srea na kraju. Imali smo mnogo sree i dobre suradnike u ostvarenju ovog projekta, u manje od godinu dana niknula je tvornica. Cijeli projekt pratilo je znanje i iskustvo ljudi u Gradskoj upravi Prelog, zahvaljujem svima na profesionalnoj suradnji. Direktor proizvodnje u Prelogu Bojan Režonja naglasio je da je od 1. srpnja ve zaposleno 50 radnika, do kraja ove godine bit e ih 150, a do kraja idue 250. - U roku od dvije godine od otvorenja planirano je zaposliti 500 radnika.

U sam objekt, najmoderniji u ovoj regiji, uložili smo 4,5 milijuna eura, a još toliko u opremu. Poslovni kompleks tvornice se sastoji se od tri dijela i prostire se na površini od oko 6.800 etvornih metara. Uz samu tvornicu, odnosno proizvodnju, gradit e se i logistiki centar za ovaj dio Europe. Bivši gradonaelnik Preloga Dragutin Glavina u svojem je govoru podsjetio da je graevinska dozvola za tvornicu dobivena za svega 16 dana, da je bilo i skeptika, ali su oni ubrzo demantirani i tvornica je izgraena po planu, na što je kao gradonaelnik bio ponosan. Na brzoj izgradnji tvornice estitao je i bivši župan Ivan Perho, kojemu je posebno drago što su investitori prepoznali domae projektante. Gradonaelnik Preloga Ljubomir Kolarek u svojem je obraanju rekao da su u Prelogu sposobni prihvatiti ulagae i maksimalno im pomoi da realiziraju svoje ideje. - Ve

Sveani in rezanja vrpce, koju su zajedniki prerezali investitor Gerhard Feger i Guido Strebel, tehniki direktor PG-a, Dragutin Glavina kao bivši gradonaelnik i gradonaelnik Ljubomir Kolarek

Gradonaelnik Ljubomir Kolarek poklonio je investitorima sliku i simbole Grada

Krojenje kože pomou stroja i kompjutora

Detalji iz nove tvornice

danas imali smo razgovore s novim ulagaima za ulaganje u ovu gospodarsku zonu, rekao je Kolarek, uz estitke vlasnicima tvrtke “Paul Green” na hrabrosti i ulaganju, što e smanjiti nezaposlenost u Gradu Prelogu i okolici. On je završio rijeima: - Mi politiari kao da trimo maraton, zahvalan sam prijašnjem gradonaelniku na uinjenom, a nadam se da u biti uspješan na isti nain i dovesti barem dio poduzetnika u Prelog. Župan Matija Posavec rekao je uz ostalo: - Pokazali smo kako lokalna i regionalna samouprava mogu pomoi investitorima i suraivati s njima na najbolji mogui nain. Nama su

investicije potrebne i nastojat emo biti dobri partneri svima koji žele ulagati i tako razvijati Meimurje. Podsjetimo, nakon što je tvrtka potpisala ugovor o kupnji zemljišta u Gospodarskoj zoni Sjever, u kolovozu prošle godine položen je kamen temeljac, uz najavu da e tvrtka poeti raditi 1. srpnja, na dan ulaska Hrvatske u EU, što je i ostvareno. Tvornicu su rezanjem vrpce zajedniki otvorili suvlasnik tvrtke Gerhard Feger i Guido Strebel, tehniki direktor PG-a, te Dragutin Glavina kao bivši gradonaelnik i gradonaelnik Ljubomir Kolarek. (J. Šimunko, foto Z. Vrzan)

Gosti i uzvanici u velikom šatoru u oekivanju otvorenja


26. srpnja 2013.

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

7

Dani polja krumpira u Belici tvrtke “InterAgrico”

Meimurski proizvoai na europskom vrhu S obzirom na to da stalno prate novu tehnologiju u proizvodnji krumpira, putem pokusnih polja, meimurski su proizvoai na europskom vrhu i esto korak ispred InterAgrico d.o.o. akovec i OPG Tomislava Filipovia organizirali su u petak u Belici Dane polja krumpira, kako bi upoznali proizvoae s novim sortama krumpira i najnovijim spoznajama uzgoja krumpira jedne od najveih svjetskih tvrtki za proizvodnju krumpira, nizozemske tvrtke “Agrico”, koja godišnje proizvode više od milijuna tona sjemenskog krumpira. Oko dvije stotine proizvoaa, predstavnika tvrtki iz cijele Hrvatske i gostiju najprije se uputilo na pokusno polje kod Novog Sela Rok, kako bi se i sami uvjerili kakve prinose daju koje sorte na zemljištu Belice i okolice. Predstavljene su sorte krumpira koje e proizvoai saditi u narednim godinama ili ve sade: riviera,

dao je duplo vei prinos krumpira zbog vee otpornosti na temperaturni stres biljaka ako se primjenjuje, a prosjeno daje 20 posto vee prinose gomolja. Preparat PRP SOL, bioiziološki preparator tla francuske proizvodnje tvrtke “PRP Tehnologies”, koji su pokazali predstavnici tvrtke “Stocton” d.o.o., zastupnici za Hrvatsku, jest granulat koji poveava prosjean urod biljaka i poveava otpornost na stresne situacije bez dovoljno vlage. Gosti na Danima krumpira bili su i naelnik opine Belica Zvonimir Taradi, zatim Dragutin Taradi, predsjednik Meimurske udruge za proizvodnju merkantilnog krumpira iz Belice, profesor dr. Milan Poljak s Agro-

Sorta arizona na pokusnom polju kod Novog Sela Rok

tresor, artemis, madeleine, faluka, roko, kuroda i manitou. Nove sorte su arizona, saviola, champion, evolution i rosagold. U drugom dijelu mr. Milorad Šubi, proelnik Poljoprivredno - savjetodavne službe za sjevernu Hrvatsku, govorio je na temu utjecaja folijarnih gnojiva na uinkovitost fungicida u zaštiti cime krumpira od srne pjegavosti, bolesti krumpira i drugih kultura, a predstavljena su i nova sredstva za poboljšanje tla. Predstavljen je poboljšiva i biostimulator tla Amalgerol, koji sadrži i morske alge, proizvoaa “Hochenbchler GmbH” iz Austrije, kao tekui preparat za emulziju. Prema tvrdnjama proizvoaa, taj preparat poboljšava korijenov sustav i mikorizu do 700 posto, te stvara bolju kvalitetu tla i ploda. Na lokaciji Mursko Središe

Špalir tamburaša je na ulazu u Društveni dom doekao goste

Nove zapažene sorte krumpira

Svi se slažu da je riviera proljetna, a roko i kuroda ljetne zvijezde krumpira

Na pokusnom polju okupilo se više od stotinu proizvoaa krumpira i gostiju

nomskog fakulteta u Zagrebu, predstavnici i gosti iz Nizozemske, BiH, Slovenije, predstavnici proizvoaa iz regija Istre, Dalmacije i Slavonije.

“Franck” ponudio preradu krumpira u ips Na Danima polja krumpira gost je bio i predstavnik “Francka” iz pogona u Hercegovcu, koji je proizvoaima iz Belice ponudio veoma znaajnu suradnju: preradu krumpira u ips. Rije je o krumpiru koji ne zadovoljava uvjete tržišta, tzv. otpadni krumpir, iako on to nije po svojim karakteristikama, ve je ili predebeo ili je premali za standarde tržišta. Koordinator Dana polja krumpira, direktor Nenad Ilijaš, u ime tvrtke “InterAgrico” iz akovca zahvalio je svima na dolasku, te posebno Tomislavu Filipoviu, na ijim je pokusnim poljima održana prezentacija, brojim proizvoaima i lanovima udruge proizvoaa iz Belice te belikim ženama i tamburašima. Osim predavanja i razgledanja sorti krumpira, gosti su kušali specijalitete od krumpira koje su za njih pripremile belike žene i supruge proizvoaa, sva su jela od krumpira brzo razgrabljena. Gosti su poašeni i bograom na beliki nain, a sve uz pratnju tamburaša KUD-a Belica. (J. Šimunko, foto Z. Vrzan)

Rasprava o sortama krumpira potrajala je i u dvorani Društvenog doma Jela od krumpira, koja su pripremile žene iz Belice, oduševila su sve nazone

Dragutin Trstenjak, proizvoa krumpira iz Belice:

S prinosima smo na europskom vrhu, sad radimo na kvaliteti zemljišta Jedan od brojnih proizvoaa krumpira kojeg smo susreli na Danima krumpira tvrtke “InterAgrico” je i Dragutin Trstenjak iz Belice. On nam je rekao: - Spadam u srednje proizvoae krumpira, moja obitelj obrauje i sadi oko dvadeset hektara krumpira godišnje. Suraujem s tvrtkom ‘InterAgrico’ ve niz godina i zadovoljan sam, tvrtka nam pomaže kako bi postigli što vee prinose. Kad je rije o proizvodnji, ova je godina po svemu prosjena, tako da je rano govoriti o prinosima i cijeni krumpira. Prošle godine mi iz Belice izvezli smo puno krumpira u druge susjedne zemlje, sad toga nee biti, gubimo tržište CEFTE pa bi trebalo nešto uiniti da se to promijeni. U svakom sluaju, moramo se okrenuti susjedima, to je naša prednost zbog blizine i naše kvalitete. Kad je rije o ovogodišnjim Danima polja, za nas proizvoae tu nema bitno novih spoznaja, no dio se ipak promijenio ako

gledam unatrag. Prije nekoliko godina naglasak je bio na novim sortama krumpira, a danas je sve više naglasak na kvaliteti tla. Naime, više se novim sortama ne mogu postizati znatno vei prinosi kako je to bilo prije, jer smo došli na europski vrh kad je rije o proizvodnji, pa sad radimo najviše na poboljšanju i kvaliteti zemlje, kako bi poboljšali kvalitetu krumpira. (JŠ)

Dragutin Trstenjak: - Sad radimo najviše na poboljšanju kvalitete i plodnosti zemlje, potencijal sorti iskoristili smo do kraja

Marko Horvat, Nekretnine Maras akovec

Prema rijeima Nenada Ilijaša, direktora tvrtke “InterAgrico”, proizvoai krumpira u našem kraju dali su nekim sortama prednost u odnosu na ostale, jer su se pokazale veoma kvalitetnim u meimurskim ekološkim uvjetima. Kad je rije o najranijim sortama, veina proizvoaa se slaže da je sorta riviera meu najboljim izborima za rane sorte, a slijede madeleine i artemis. Rije je o bijelim sortama krumpira koje se i najviše sade u našem kraju, jer su se pokazale najboljima. Sorta riviera je vrlo rana sorta visokih prinosa te atraktivnih gomolja, otporna na nematode. Bijela sorta madeleine je rana sorta žute kožice ujednaenog oblika gomolja, otporna na nematode, pogodna za svježu potrošnju, a bijela sorta artemis vrlo rana sorta visokih prinosa i krupnih gomolja, takoer otporna na nematode. Od crvenih sorti, meimurski proizvoai krumpira preferiraju sorte roko i kuroda. Sorta krumpira roko je srednje kasna sorta crvene boje, visokih prinosa i otporna na nematode, a sorta kuroda je srednje rana crvena sorta krumpira, vrlo visokih prinosa, otporna na nematode. Obje sorte spadaju u takozvane tvre kulinarske tipove, s veim postotkom suhe tvari, te su pogodne za peenje i sve vrste obrade. Dobrima za naše ekološke prilike pokazuju se najnovije sorte kao što su arizona i rosagold. (JŠ)


8

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

26. srpnja 2013.

CRNA KRONIKA UZ POKUŠAJ ubojstva u Paragu

Iskopali automatsku pušku u šumi, osveta rafalnom paljbom Tragino je da se danas vojnog oružja laaju mladi Romi koji u vrijeme rata nisu bili ni roeni. Pojedinci u romskim naseljima zakapaju kalašnjikove u šumarke kako ne bi bili otkriveni U subotu 20. srpnja oko 17.57 sati u Paragu su se 20godišnjak iz Paraga i maloljetnik verbalno i fiziki sukobili s 37-godišnjakom iz Paraga. Nakon toga njih su dvojica otišli do obližnjeg šumarka, gdje su imali sakrivenu pušku, koju su nezakonito posjedovali, te se vratili u dvorište 37-godišnjaka, gdje je 20-godišnjak prema njemu uperio pušku i pokušao pucati, u emu nije uspio jer je oružje bilo zakoeno, nakon ega je pušku uzeo maloljetnik i uperio je prema 37-godišnjaku, te raalnom paljbom ispalio više komada streljiva, od ega ga je jedno pogodilo u ruku i lakše ga ozlijedilo. Maloljetnik je potom iz puške ispalio i više komada streljiva prema kui 37-godišnjaka u kojoj se u to vrijeme nalazilo više lanova njegove obitelji, ali, sreom, nitko nije ozlijeen, ve su zrna probivši vrata završila u zidu kue. Poinitelji su uhieni i predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave meimurske, te e se protiv njih podnijeti kaznena prija-

U subotu 20. srpnja oko 11.45 sati na njivi izmeu naselja Podturen i Matekovec u izgorjelom strništu je od strane graana primijeen 73-godišnjak iz Podturna koji je nepomino ležao na tlu, a na tijelu je imao vidljive opekline. Vozilom hitne medicinske pomoi prevezen je u Županijsku bolnicu akovec, gdje je u 12.50 sati preminuo. Toan uzrok smrti utvrdit e se medicinskom obdukcijom. Po dovršetku kriminalistikog istraživanja i kvalifikacije dogaaja slijedi dopuna priopenja.

S obzirom na to da se tijekom ljeta svake godine bilježi poveani broj požara na poljima upravo zbog spaljivanja biljnog otpada ili ostataka bilja na njivama, podsjeamo graane da je takvo spaljivanje zabranjeno odlukom župana Meimurske županije. Jednako tako zbog velikih vruina gotovo svake godine bilježimo sluajeve da osobe starije dobi stradavaju u požarima na poljima, što je dodatni razlog da se sa spaljivanjem prieka do jeseni, kada uvjeti za to budu bolji i kada e to biti dopušteno.

Provala u tri vikendice Automatsko oružje u rukama mladih opasnost je za sve

va županijskom državnom odvjetniku u Varaždinu zbog kaznenih djela “ubojstva“, “dovoenja u opasnost života i imovine opeopasnom radnjom ili sredstvom“ i “nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari“. Na opasnost od tragedije nedavno

je upozorio Josip Balog, predsjednik Udruge Roma Meimurja, no tada je to uzeto s rezervom. Ovaj sluaj, koji je, na sreu, završio bez mrtvih, ukazuje na to da je automatsko oružje, itaj: kalašnjikovi i ostalo, prisutno u romskim naseljima, a da ga pojedinci zakapaju u šumarke kako

ne bi bili otkriveni. Danas se automatska puška može nabaviti za stotinu ili više kuna, što je posljedica rata, ali i neodgovornosti pojedinaca. No, ini se kao da pojedinci nisu ništa nauili, tragino je da se danas vojnog oružja laaju mladi Romi koji u vrijeme rata nisu bili ni roeni. (JŠ)

Iz vikendice ukrao ribolovni pribor

Nepoznati ukrali nekoliko stotina kilograma graha

U subotu 20. srpnja u vremenu od ponoi do 5 sati u poljskom predjelu zvanom “Mala tokarica”, nedaleko od mjesta Kotoriba, nepoznati poinitelj provalio je u vikend kuu, vlasništvo muškarca iz Kotoribe, odakle je ukrao više komada štapova i ribolovni pribor. Materijalna šteta procjenjuje se na više tisua kuna, a protiv poinitelja e se podnijeti kaznena prijava opinskom državnom odvjetniku u akovcu.

Opljakao tri vikendice u Donjem Koncovaku

U Pribislavcu izgorjela opinska kotlovnica U subotu 20. srpnja oko 8 sati u Pribislavcu, u Ulici brae Radi, izbio je požar u kotlovnici zgrade Opine, u kojoj su izgorjeli motokultivator, bojler, ledenica, rashladna vitrina i ormar. Do požara je došlo uslijed tehnikog kvara i za-

Stradao na izgorjelom strništu

paljenja rashladne vitrine. Požar su ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe akovec. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko stotina tisua kuna. O dogaaju e se podnijeti izvješe opinskom državnom odvjetniku u akovcu.

Tijekom noi s 20. na 21. srpnja u Donjem Koncovaku nepoznati poinitelj provalio je u tri vikend kue u vlasništvu muškaraca iz Savske Vesi, Jurovca i jednog državljanina Republike Slovenije, odakle je ukrao elektrine škare, više komada aša, žestoka pia, bavu s nekoliko desetaka litara vina i digitalnu kuhinjsku vagu. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisua kuna, a protiv poinitelja e se podnijeti kaznena prijava opinskom državnom odvjetniku u akovcu.

U petak 19. srpnja Policijska uprava meimurska zaprimila je obavijest ženske osobe iz Novakovca da joj je s njive ukraden grah. Kriminalistikim istraživanjem utvreno je da joj je tijekom noi s 18. na 19. srpnja u polju zvanom “Peske”, nedaleko od mjesta Novakovec, nepoznati poinitelj ukrao nekoliko stotina kilograma graha. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisua kuna, a protiv poinitelja e se podnijeti kaznena prijava opinskom državnom odvjetniku u akovcu.

Ne ostavljajte otvorena vrata kue U ponedjeljak 22. srpnja u vremenu od 19.45 sati do 21 sat u Nedelišu, u Ulici Matije Gupca, nepoznati poinitelj je kroz otvorena vrata ušao u obiteljsku kuu, gdje je ispremetao stvari i ukrao nakit. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisua kuna, a protiv poinitelja e se podnijeti kaznena prijava opinskom državnom odvjetniku u akovcu.

U razdoblju od 20. do 22. srpnja u Gradišaku nepoznati poinitelj provalio je u tri vikendice, u vlasništvu muškaraca iz Hlapiine, Vrhovljana i Jurovca, odakle je ukrao razno posue

i plinski plamenik. Materijalna šteta procjenjuje se na više stotina kuna, a protiv poinitelja e se podnijeti kaznena prijava opinskom državnom odvjetniku u akovcu.

Ušao u dvorište i iz automobila ukrao mobitel U ponedjeljak 22. srpnja u vremenu od 19 do 19.30 sati u Šteancu, u Ulici brae Radia, nepoznati poinitelj je u dvorištu obiteljske kue iskoristio nepažnju vlasnika te je iz nezakljuanog vozila

ukrao mobilni ureaj. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisua kuna, a protiv poinitelja e se podnijeti kaznena prijava opinskom državnom odvjetniku u akovcu.

Krali željezo u poduzeu u Totovcu, uhvaeni uz pomo policijskog psa U ponedjeljak 22. srpnja oko 22.30 sati Policijska uprava meimurska zaprimila je dojavu policijskog službenika van službe da je u blizini kruga objekta privatnog poduzea u Totovcu primijetio parkirani nepoznati kombi. Dolaskom na mjesto dojave policijski službenici u krugu poduzea zamijetili su više nepoznatih osoba koje su u namjeri otuenja pripremale željezne profile, a u trenutku zamjeivanja policijskih službenika su pobjegli. Uz pomo službenog psa tragaa u krugu poduzea pronaene su tri muške osobe koje su dovedene u prostorije Policijske uprave meimurske.

Dovršenim kriminalistikim istraživanjem utvreno je da su tijekom noi s 22. na 23. srpnja u Totovcu, u Ulici dr. Vladimira Bakaria, 22-godišnjak i 19-godišnjak iz Pribislavca te dijete s podruja Meimurske županije preskoili ogradu privatnog poduzea iz Donjeg Kraljevca, te u namjeri krae za odnošenje pripremili hidraulini cilindar i nekoliko desetaka komada željeznih profila raznih dimenzija. U dovršenju kaznenog djela sprijeeni su dolaskom policijskih službenika. Protiv poinitelja e se podnijeti kaznena prijava nadležnom opinskom državnom odvjetniku u akovcu.

Viliarom prikliještio radnika U utorak 23. srpnja oko 12.30 sati u Pušinama u Obrtnikoj ulici uposlenik u hali privatnog poduzea upravljao je viliarom te je prilikom kretanja unatrag zakaio pomona kolica, koja su prikliještila drugog djelat-

nika na kolut lima. Ozlijeeni muškarac prevezen je u Županijsku bolnicu akovec, gdje je zadržan na Odjelu traumatologije. Nakon završetka lijeenja okvalificirat e se težina ozljeda. Na mjesto dogaaja izašao je inspektor zaštite na radu.


26. srpnja 2013.

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

9

AKOVEKI policajci na biciklima

OPINA Sveti Juraj na Bregu

Policija “modernizirala“ vozni park

Poznati predsjednici VMO-a i njihovi zamjenici

Od utorka 23. srpnja graani akovca mogu policijske službenike PP-a akovec vidjeti i na biciklima. Naime, nakon Preloga, i akovec je dobio policijsku biciklistiku ophodnju. Poetkom ovog tjedna akoveki gradonaelnik Stjepan Kova predao je predstavnicima Policijske postaje akovec na korištenje dva bicikla namijenjena policijskim biciklistikim ophodnjama, koja su kupljena iz sredstava koja je Grad kroz Vijee za prevenciju namijenio preventivnim aktivnostima. Gradonaelnik Kova tom je prigodom istaknuo kako je ova donacija, vrijedna više od deset tisua kuna, samo dokaz nastavka dobre suradnje izmeu Grada akovca i Policijske uprave meimurske na prevenciji, u emu ova sredina prednjai i na državnoj razini. Grad akovec je tako, prema Kovaevim rijeima, prije nekoliko godina policijskoj upravi ve donirao dva skutera, a u bližoj budunosti ve postoji nekoliko slinih projekata koji e takoer biti realizirani.

Naelnik Policijske postaje akovec Krešimir Jurevi zahvalio je na donaciji, kazavši pritom: - Ovo je još jedan korak naprijed u suradnji policije i Vijea za prevenciju, jer nakon kontakt policajaca sada se mogu uvesti i biciklistike policijske ophodnje koje su se u gradovima diljem Hrvatske gdje one ve postoje pokazale kao izuzetno dobro rješenje. Stoga vjerujem da e to tako biti i ovdje u akovcu i da e ve dosadašnje smanjenje kaznenih djela od trideset posto u odnosu na prošlu godinu biti još vee. Naelnik PUM-a Krunoslav-

Gosari: Stanje sigurnosti u Meimurju izrazito dobro Prilikom dodjele novih “vozila“, naelnik Policijske uprave meimurske Krunoslav Gosari pak je istaknuo kako je stanje sigurnosti na podruju Meimurske županije u prvih šest mjeseci izrazito dobro: - Smanjen je broj kaznenih djela, prije svega imovinskih delikata i opeg kriminaliteta, poveana je otkrivaka djelatnost u onoj crnoj brojci organiziranog i gospodarskog kriminaliteta. Tu treba rei da su naše uspjehe pratili i ljudi iz Grada koji su nam

putrem Vijea za prevenciju u više navrata pomogli da smo mogli poduzimati niz preventivnih i represivnih aktivnosti, a sve u cilju što bolje sigurnosti graana, zakljuio je naelnik Gosari. Bicikle opremljene za potrebe policijske službe “zadužili“ su policijski službenici Ivan Blagus i Božidar Pergar te e njima obavljati ophodnje ponajprije centrom Grada, ali i gradskom okolicom, a svakako e doprinijeti i sigurnosti svih graana koji e posjetiti akovec tijekom ovogodišnjeg Porcijunkulova. (so)

Konstituirana su vijea mjesnih odbora u svih devet naselja opine Sveti Juraj na Bregu, te su izabrani predsjednici i njihovi zamjenici. Predsjednik VMO-a Brezje je Dragutin Ladi, a njegov zamjenik je Zdravko Kozar, obojica SDP. VMO Dragoslavec za predsjednika ima Ivicu Pania, a Božidara Baloga za njegovog zamjenika, obojica HDZ. Predsjednik VMO-a Frkanovec je Velimir Pintari, a njegov zamjenik je David Vrtari, obojica HNS. Tajnik je njihov stranaki kolega Renato Latin. Predsjednik VMO-a Lopatinec je Stjepan Perko, a zamjenik mu je Mladen Tomaši, obojica HSS.

lanovi stranke SDP, Damir Novak kao predsjednik i Ivan Novak kao njegov zamjenik, elni su ljudi VMO-a Mali Mihaljevec. Vesna Krnjak je predsjednica VMO-a Okrugli Vrh, a njezin zamjenik je Dragutin Jambrovi, oboje iz HNS-a. Predsjednik VMO-a Pleškovec je August urin, a njegov zamjenik je Antun urin, obojica HNS. Tajnica je Danica Begovi, isto HNS. Nikola Horvat iz SDP-a je predsjednik, a Zlatko Novak iz HSS-a njegov zamjenik u VMO-u Vuetinec. Predsjednik VMO-a Zasadbreg je Anelko Kovai, a njegov zamjenik Miroslav Lisjak, obojica iz koalicije HSS-HSU-MDS-SDP. Tajnica je Marija Pergar, HDZ. (sm)

ULICA ZAVNOH-A

Sanacija drvoreda koštala bi skoro milijun kuna Prilikom ureenja ulice ZAVNOH-a zasaen je drvored kojemu istie vrijeme. Zub vremena ga je naeo na razne naine. Neka stabla su se toliko razrasla da su svojim gabaritima ve smetnja kuama, njihovo korijenje nadiže plonik i otežava pješacima hodanje zbog spoticanja, a este su i pritužbe gradskoj upravi zbog alergenosti. Kad e sanacija te ulice, kako bi se zamijenio i drvored, pitanje je koje u razliitim varijantama postav-

ljaju vijenici u prošlom, a sada novi i u ovom mandatu vlasti. Ta ulica je donedavno bila u ingerenciji ŽUC-a, ali je prošle godine sa ŽUC-a prebaena u nadležnost Grada akovca. No, premda se u akovcu trenutno izvodi pojaana sanacija pojedinih gradskih prometnica, ulica ZAVNOH-a nije u tom planu iz razloga što u akovcu ima gorih cesta za sanaciju, prema procjeni strunih ljudi iz Gradske uprave. Dostarani drvored najvei je problem te

ulice. U njoj je zasaeno 190 stabala, a njihova sanacija, odnosno rušenje koštalo bi ak 960 tisua kuna, što Grad trenutno nema u planu. Gradonaelnik Stjepan Kova na zadnjem zasjedanju Gradskog vijea obeao je inspekciju te ulice od strane nadležnih gradskih i komunalnih službi, kako bi se srušila osušena stabla i zamijenila novima, ali kompletno rušenje drvoreda iz inancijskih razloga nije mogue. (BMO)

MURSKO Središe

Postavljene ploe s lokacijama bivših rudnika Nakon što je u Murskom Središu došlo do urušavanja zemljišta kao posljedica postojanja rovova bivših Meimurskih ugljenokopa i nakon tragedije koja se dogodila u Selnici, kada se u jednoj slinoj jami utopio mladi iz Selnice, Grad Mursko Središe postavio je dvije infoploe s kartama lokacija nekadašnjih Meimurskih ugljenokopa na podruju Grada i prigradskih naselja. Ploe su postavljene kako bi što detaljnije i kvalitetnije informirale graane o potencijalnim opasnostima kod njihovog kretanja ili izgradnje graevina. Na karti su ucrtani svi bivši ugljenokopi, a prikazane su

Infoploa na prodavaonici METSS u središtu Grada

i oznaene lokacije današnjih ustanova, kako bi karta sadržavala i aktualne podatke za graane i turiste. Ploe se nalaze na proelju proda-

vaonice METSS u središtu Grada te na Gradskoj šetnici, gdje ih ve sada graani sa zanimanjem razgledavaju. (S. Mesari)

BAROMETAR CIJENA CIJENA ARTIKALA NA DAN 23. srpnja 2013.

ARIEL za odstravnjivanje mrlja 1 lit.

DREFT TEKUI DETERENT 1 LIT

32,90 kn

29,90 kn

17,50 kn

31,90 kn

29,90 kn

15,90 kn

29,90 kn

29,99 kn

17,49 kn

COCOLLINO omekšiva za rublje 1 lit.


10

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

26. srpnja 2013.

OPINA Štrigova

OPINA Štrigova proslavila svoj opinski praznik

Opinska priznanja povodom Dana opine

Zabrinimo se, sve nas je manje!

Povodom Dana opine Štrigova, podijeljena su javna priznanja opine Štrigova pojedincima i ustanova koji su svojim radom, uspjesima i djelovanjem doprinijeli ugledu Štrigove i štrigovskog kraja. Priznanje za nesebian i požrtvovan rad na podruju humanitarnog djelovanja dobio je Caritas Rimokatolike župe Svete Marije Magdalene Štrigova. Obiteljski dom za djecu “Dragutin Bogar” Štrigova dobitnik je priznanja za nesebian i požrtvovan rad s djecom i mladima. Priznanje za uspješan

završetak studija potpomognut opinskom stipendijom dobio je Rok Mikec, mladi profesor glazbe iz Štrigove. Priznanja za vrhunske rezultate u osnovnoškolskom obrazovanju primili su Martina Novak, Megi Novak, Lea Heric, Monika Domijani, Antonio Stankovi, Sebastijan Kocen, Nives Knechtl, Patricija Knehtl, Sara Risek i Barbara Novak. Priznanja su uruili predsjednik Opinskog vijea Ivan Frlin, naelnik Stanislav Rebernik, župan Matija Posavec i saborska zastupnica Nadica Jelaš. (S. Mesari)

PIŠE: STJEPAN MESARI Opina Štrigova prošli je petak sveano je proslavila svoj Dan opine, a središnji do proslave bila je sveana sjednica Opinskog vijea, koja je održana u sadašnjem Zadružnom domu, koji e možda jednog dana biti i Kulturni dom, kako je reeno u uvodu sjednice kojoj je predsjedao Ivan Frlin, predsjednik Opinskog vijea. U svom opširnom govoru, opinski naelnik Stanislav Rebernik iznio je pred vijenike i goste osnovne probleme koji mue opinu te projekte i programe koji bi trebali ne baš ružiasto stanje popraviti. Najvei problem je što opinski elnici i mještani imaju osjeaj da su zaboravljeni od državnih vlasti i institucija, a odmah do

Patricija Knechtl, Sebastijan Kocen, Antonio Stankovi, Sara Risek i Nives Knechtl - nagraeni uenici OŠ Štrigova

Mladi profesor glazbe Rok Mikec, Mirjana Krznar iz Caritasa i Mario Brodari iz Doma “Bognar” dobitnici su posebnih opinskih priznanja

Monika Domjani, Megi Novak i Lea Heric - biseri i ponos štrigovske škole

Dobitnici posebnih opinskih priznanja s opinskim elnicima i gostima koji su priznanja i uruivali

Mimohod KUD-ova štrigovskom ulicom

Pletenine iz kukuruzovine u najljepšem izdanju pod Štrigovakom

Naelnik Stanislav Rebernik, unato sveanosti i slavlju, upozorava i na gorue probleme

Domaini, gosti i uzvanici na sveanoj sjednici Opinskog vijea

toga je sve manji broj žitelja, odnosno malo novoroenih. - Mi danas slavimo Dan opine i ovo je sveanost na kojoj se oekuju samo lijepe i birane rijei. Meutim, trebamo progovoriti i o stvarnosti koja odreuje život u Štrigovi. Slavimo i Štrigovske noi koje imaju povijest dugu 26 godina, na što smo osobito ponosni, slavimo i Magdalenje, proštenje u našoj lijepoj i ponosnoj župi i crkvi Svete Marije Magdalene. Ponosni smo na sve ovo, ponosni smo što Štrigovske noi nismo prekinuli ni u ratno vrijeme, ali smo svjesni da sve nije bajkovito. Štrigova je mjesto koje svi vi volite, koji volite njezine bajkovite okuse, no to je jedna strana stvarnosti. Druga je da Štrigova danas ima sve manje stanovnika, svega 800 domainstava i sve manje mladih, bez kojih Štrigove, lijepe i bajkovite, nee biti. U posljednjih desetak

godina u opini Štrigova je 500 ljudi manje nego ranije i svega nas je 2.700 te se bojim što e biti za desetak godina. Škola je spala na samo 195 uenika, a kada sam ja bio uenik, bilo nas je preko 500 i to je podatak za duboko promišljanje. Zamisliti se treba nad gospodarstvom koje tone iz godine u godinu i, kakao ujem, zatvara se i MT, što je pogubno za sve nas. Jednostavno reeno, mi nemamo podršku države i u ozbiljnim smo problemima, naglasio je Rebernik, ispriavši se svima što u trenutku slavlja govori o crnim stranama života.

Odnosi sa Slovenijom i Razkrižjem vesele Dobre strane, prema Reberniku, jesu jaanje turizma, uspješnost vinogradara, ulaganja javnih poduzea, koja su za razliku od države investirala u minulom razdoblju

preko 12 milijuna kuna. Zadovoljstvo je što ljudi u Štrigovu više ne dolaze smo sluajno, nego dolaze Vinskom cestom, zbog dobrog vina i kulturno - povijesne baštine. Posebno Rebernika raduju dobrosusjedski odnosi sa slovenskom opinom Razkrižje. A župan Opine Razkrižje Stanko Ivanuši upravo je dobio najvei pljesak nazonih, kada je rekao kako je njegova opina spremna u svemu pomoi dobrim susjednima iz Štrigove, a prva konkretna pomo je ponuda za prikljuenje Štrigovana na njihovu kanalizaciju. Skup su pozdravili i meimurski župan Matija Posavec, koji je najavio sanaciju klizišta, ureenje prometnica i kulturnih dobara, poruivši kako Štrigova nije zaboravljena. Nadica Jelaš, saborska zastupnica, pak je rekla kako e opine Štrigova, Sveti Martin na Muri i Sveti Juraj na Bregu, iji su naelnici bili na sveanosti, uskoro uživati u državnim potporama, ali i naglasila potrebu korištenja EU fondova. U kulturno - umjetnikom programu nastupio je domai Mješoviti pjevaki zbor KUD-a “Sveti Jeronim”, pod ravnanjem Nore Nemec, a za sve goste i uzvanike prireen je domjenak.

ŠTRIGOVSKE noi okupile mnogo turista i gostiju

U parku je bilo najljepše etiri dana trajale su sveanosti Štrigovskih noi, no najljepši dio proslave održan je u parku kod trgovine METSS, gdje se okupilo staro i mlado, gosti, turisti i domaini, za koje je program pripremio neumorni Josip Mikec iz štrigovske Turistike zajednice. Ponuda je bila raznovrsna, od domaih prehrambenih proizvoda, preko runih radova,

kozjeg sira iz Oporovca, maarskih specijaliteta iz Sumartona, do domaeg vina i zabavljaa. Stotinjak metara dalje održane su Seoske igre, u kojima je sudjelovalo deset ekipa iz skoro svih opinskih naselja te gosti iz Goriana. Pobijedila je domaa ekipa avlek, ispred Banija, Goriana, Jalšovca, Železne Gore i tako dalje. U nedjelju je održana povorka KUD-ova,

Jen gemišt je kak i ništ, nego popij ti deset...

Izložba runih radova i domaih napitaka

umjesto tradicionalne povorke starih zanata i obiaja. Mikec kaže da nešto treba promijeniti pa je pozvao desetak KUD-ova koji su se odazvali i prodeilirali štrigovskom cestom sunca, ljubavi i mira. Ovogodišnje Štrigovske noi, prve u EU Štrigovi i Hrvatskoj, završene su magdalenskim proštenjem i najavom još boljih, veselijih i radosnijih u 2014. godini. (Stjepan Mesari)

Sve što ruke iz drveta mogu napraviti zainteresiralo je posjetitelje

Krumpirašica iz Sumartona, po starinskom hrvatskom receptu

Stari muzikaši i mlade Štrigovanke za narodno veselje


26. srpnja 2013.

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

DRAŽEN Srpak, gradonaelnik Murskog Središa, govori o aktualnostima u najsjevernijem i najmlaem hrvatskom gradu

Od ‘stupa srama’ odustajem jedino ako se uplate poveaju PIŠE: STJEPAN MESARI

Nedavna odluka Kolegija gradonaelnika Murskog Središa i samog gradonaelnika Dražena Srpaka kako e 31. prosinca 2013. objaviti listu dužnika na ime komunalne naknade koji duguju i kunu više od 5.000 kuna izazvala je veliko nezadovoljstvo meu graanima i upite je li to najvažniji posao i potez još uvijek novoga središanskog gradonaelnika. Graani, dužnici komunalne naknade, koji je ne plaaju ne zato što ne žele, nego što nemaju od ega, jer su ili bez plae ili na minimalcu ili bez ikakvih primanja, pitaju se zar je ovo jedini nain da ljudi na “stupu srama” doekaju Novu 2014. godinu. Stoga prvo gradonaelnika Dražena Srpak pitamo je li “stup srama” rješenje naplate dugovanja komunalne naknade. - Ne bih ovo nazvao ‘stupom srama’ i odmah velim kako veina graana podmiruje, odnosno plaa komunalnu naknadu. Penzioneri su u tome najrevniji. Nisam ni ja iz svemira da ne bih znao kako je inancijsko stanje naših ljudi teško i složeno. No, isto tako kao odgovoran gradonaelnik znam da moram osigurati naplatu iz koje se inanciraju investiranja, održavanja i sanacije komunalne infrastrukture. Nama graani na ime komunalne naknade duguju 1,000.028 kuna, a Grad dobavljaima, tvrtkama i majstorima duguje 1,2 milijuna kuna. Oito je da, kada bi nam ljudi platili komunalnu naknadu, mi bismo bili u pozitivi i puno bismo lakše radili i gradili. Pozivam graane da dou u Gradsku upravu i dogovore nain i plaanje svojih dugovanja i onda nee biti sankcija ni objave imena dužnika na oglasnoj ploi. Ukratko, ‘stup srama’ nee biti objavljen ako se smanje dugovanja, odnosno povea plaanje komunalne naknade. Ja sam gradonaelnik svih ljudi i svima želim pomoi, no isto tako molim i želim da i oni meni pomognu i da plate svoja dugovanja, kaže Srpak, dodajui kako ipak nije korektno sedam i više godina ne plaati svoje obveze.

- Ja razumijem da je ljudima teško, da nemaju novac, ali isto tako sam svjestan kako komunalnu infrastrukturu možemo graditi i obnavljati samo novcem od komunalne naknade. Listu dužnika u objaviti ako se ne smanji broj dužnika, odnosno ‘stup srama’ nee biti objavljen ako se poveaju uplate Ispostava HZZ-a i policije u rukama države Graane i gradonaelnika Srpaka mui problem oko otvorenja ispostava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZ) i ureda policije za izdavanje osobnih dokumenata. Mogu li i kada graani doživjeti da po osobne dokumente nee trebati odlaziti u akovec i kada e HZZ ispostava uredovati u Murskom Središu, pitamo gradonaelnika Srpaka. - Sve što smo mi trebali uiniti je uinjeno. Srce me boli kada znam kako su za potrebe policije stvoreni svi uvjeti i kako su prostorije kvalitetno opremljene, ali zatvorene. Kažu odgovorni kako nema osposobljenih ljudi za obavljanje ovih poslova, a ja odgovaram kako se dosadašnje carinike moglo osposobiti i sve bi bilo u redu. U ovim primjerima država prema nama nije korektna i stoga sam meimurskom županu Matiji Posavcu uputio dopis kojim ga molim da posreduje u Vladi i ministarstvima, kako bi se stvari sredile i kako bi graani mogli koristiti usluge oba ureda. To tim prije što je u sve ovo do sad uloženo mnogo novca.

Most i repetitor razliito i slino Na željeznikom mostu na Muri obavljaju se opširni sanacijski radovi, obnavlja se i pruga. Je li ovo signal za vei promet ovom prugom, pitamo gradonaelnika Srpaka. Isto tako ga pitamo kada e biti preseljen HT-ov repetitor kod pošte na novu lokaciju. - Hrvatske željeznice saniraju most na Muri, u što se ulaže preko milijun kuna, a ve ranije saniran je i kolnik te željeznika postaja Mursko Središe. Želja Grada Mursko Središe i Opine Lendava u Sloveniji je da se ova pruga, odnosno promet njome obnovi. Za poetak, možda u

Ljudi, plaajte komunalnu naknadu i ‘stupa srama’ nee biti, poruuje gradonaelnik Dražen Srpak

turistike svrhe, a kasnije i za potrebe graana, uenika, radnika i studenata. U HŽ-u kažu kako im se to ne isplati, no, kad ve ulažu toliki novac u sanaciju, siguran sam da su spremni promijeniti mišljenje i kako prometovanje ovom prugom ima osnovu i budunost. Kada je rije o preseljenju HT-ovog odašiljaa, Grad je ispunio sve zahtjeve i u projekt je uloženo milijun kuna. Odreene zapreke postavlja AUDIO, koji stalno nešto traži i koi preseljenje na lokaciju koju je Grad osigurao. Nadam se kako e se i ovo riješiti najkasnije do kraja godine.

Središani duguju najviše Ukupno žitelji svih naselja u Gradu Mursko Središe na ime komunalne naknade duguju 1,000.028 kuna. Naselje Mursko Središe duguje 529.000, Pekelnica 191.500, Hlapiina 119.000, Križovec 100.500 i Štrukovec 88.000 kuna. Grad se najviše zadužio za vodovodnu mrežu u Hlapiini, za Gradsku šetnicu i rasvjetu u Murskom Središu, te kupnju Autobusnog kolodvora u Murskom Središu. (sm)

U planu Zvonimirova i Brodec Mnogo je komunalnih problema u Gradu, poglavito u ulicama Brodec i dijelu ulice Kralja Zvonimira u Murskom Središu, u vrijeme veih oborina i topljenja snijega muku mue s poplavama u podrumima i dvorištima od podzemnih i nadzemnih voda. Pitamo gradonaelnika Dražena Srpaka hoe li se poeti rješavati ovi golemi problemi žitelja ovih ulica. - Poznati su mi problemi Zvonimirove i Brodeca i ve postoji odluka Kolegija gradonaelnika da se krene u ureenje odvodnje voda. Kako bismo smanjili troškove, ekamo mehanizaciju Hrvatskih voda u Gradu i onda emo se dogovoriti da naprave odvodnju u ovim ulicama barem do kraja ove godine. Graane ovih ulica, ali i drugih u kojima su slini problemi, pozivam na strpljenje, kaže gradonaelnik Srpak.

Svi doite na Ljeto uz Muru Niz godina redovito u kolovozu u Gradu se održava priredba “Ljeto uz Muru”. Koliko e ona dugo trajati i što sve graani i turisti mogu vidjeti, uti i kušati na ovoj priredbi? - Ljeto uz Muru zapoinje ve ovu nedjelju tradicionalnim Aninim proštenjem u Hlapiini i trajat e sve do24. kolovoza. Velik broj priredbi e biti održan u sklopu ove manifestacije, a graane posebno pozivam na Gradski kotli, Mursku alku i Sajam domaih proizvoda. Bit e puno zabave, gastronomije, sporta i sveanosti povodom Dana domovinske zahvalnosti i Središanskog prošeja. Sve koji žele sudjelovati u kuhanju kotlia i na biciklijadi pozivam da se što prije jave u TIC Mursko Središe, kako bi dobili potrebne namirnice i napitke. Nikada ljepše i bogatije Ljeto uz Muru do sad nije bilo. Pozivam svoje drage sugraane i sve ljude dobre volje da dou na Ljeto uz Muru, kako bismo se družili, zabavljali i na trenutke zaboravili na surovu stvarnost, koju zajedniki možemo odagnati.

GLOBALNO I LOKALNO

Engleska kraljica Elizabeta potomak je Zrinskih iz akovca Z

nanstveni novak Instituta za povijest, povjesniar Goran Mladineo, ustanovio je da je engleska kraljica Elizabeta i ovih dana roeni prijestolonasljednik engleske krune direktan potomak Nikole Šubia Zrinskog, branitelja Sigeta, o emu je ovih dana pisao i Veernji list. Rodoslovlje koje to dokazuje je složeno, a proteže se kroz trinaest generacija. Prijelomni trenutak dogodio se kad je mladi povjesniar ustanovio da je kraljica Mary, baka sadašnje kraljice Elizabete, potomak više maarskih plemikih obitelji, pa se on zapitao nije li u rodu i sa Zrinskima. Ova zanimljiva rodoslovna pria poinje na taj nain da se Ana, ki Nikole Šubia Zrinskog i Katarine Frankopan, udala za maarskog plemia Ferenca Thurza. Potom se rodoslovno stablo nastavlja kroz maarske plemike obitelji Perenyi, Kemeny, Banffy i Rhedey. Usput, dvorac Banfi imamo i u Meimurju. ajzaslužnija za rodoslovno stablo o kojem govorimo je britanska kraljica Viktorija, koja je, vidjevši što se dogaa kad se bliski roaci meusobno žene, provela politiku unošenja svježe krvi u kraljevsku plavu englesku krv. Tako je sklopljen brak izmeu nepoznatoga austrijskog oicira Franza od Tecka s obinom grofovskom titulom, roenog u Osijeku, potomka groice Rhedey, s engleskom princezom Mary 1866. godine. Na kraju te prie je kralj George V, djed današnje kraljice Elizabete. z povijesti se zna da su se kraljevske plemike obitelji meusobno ženile kako bi sauvale prijestolje i bogatstvo, tako da je svaka kraljevska obitelj današnje Europe u rodu s gotovo svakom drugom kraljevskom obitelji, pa ovo

N

I

Piše: Josip Šimunko josip.simunko@mnovine.hr

otkrie zapravo i nije preveliko iznenaenje. Meutim, iznenaenje je to što do sada to mi u akovcu nismo znali, iako su ovdje stolovali Zrinski, naprosto je trebalo to istražiti. akako, ne u smislu da pozovemo englesku kraljicu Elizabetu da preuzme hrvatsku krunu, to bi bilo nezamislivo i pogrešno iz više razloga. Hrvatska je danas demokratska zemlja, iji su kraljevi, knezovi, banovi i plemii bogata povijest. o, možemo iskoristiti tu svoju bogatu rodoslovnu prošlost za privlaenje turista iz Engleske i svih zemalja koje priznaju englesku krunu. Nema sumnje da bi podatak da je kraljica Elizabeta direktni potomak hrvatskog junaka Nikole Šubia Zrinskog dobro odjeknula u Engleskoj, a ništa protiv toga nemaju ni oni zagriženi u Hrvatskoj. ako je akovec sjedište Zrinskih, on ima najviše potencijala za tu vrstu turizma. Danas je jednostavno doi s mora u akovec, bilo autocestom, bilo zrakoplovom i vratiti se natrag za dan ili dva. ad znamo za podatak koji ima znaajnu turistiku kulturološku vrijednost, a koji nije jedini znaajan iz nepoznate povijesti. Hoemo li ga znati iskoristiti za razvoj turizma i gospodarstva, naša je stvar.

D

N

K S

VARAŽDINSKA biskupija

Imenovanja i premještanja sveenika Varaždinski biskup monsinjor Josip Mrzljak obavio je imenovanja i premještanja sveenika svoje Biskupije. Veleasni Neven Blažon iz Murskog Središa je nakon službe župnog vikara u urevcu i Vidovcu imenovan župnikom u Bednji.

Mladomisnik Nikola Markuši iz Goriana imenovan je župnim vikarom u Nedelišu, odakle odlazi dosadašnji vikar, veleasni Josip urin. Mladomisnik veleasni Marko Tilošanec iz Kotoribe imenovan je župnim vikarom u župi Blaženog Alojzija Stepinca

u Koprivnici. Veleasni Kristijan Stojko, mladomisnik iz Hlapiine, dodijeljen je za pastoralnu pomo Zagrebakoj nadbiskupiji. U Zagrebakoj nadbiskupiji je nadbiskup kardinal Josip Bozani takoer obavio imenovanja i premještanja sveenika. Od meimurskih

sveenika je veleasni Norbert Ivan Koprivec iz Donjeg Koncovaka razriješen službe župnika u Karlovcu te je imenovan župnikom župe Navještenja BDM u Velikoj Gorici. Veleasni Ivan Mikec iz Draškovca razriješen je župnike službe u Loboru

i imenovan je župnikom u Pregradi. Nekadašnji vikar u Nedelišu, veleasni Vladimir Trkmi, razriješen je župnike službe u Tuhelju i imenovan je župnikom u Granešinskim Novakima. Na nove dužnosti sveenici stupaju u kolovozu. (S. Mesari)

Veleasni Neven Blažon iz Murskog Središa novi je župnik u Bednji


12

Kroz Međimurje

U petak i subotu u Kotoribi

Dani soma uz rock i lov ribe u paru Špor t sko r ibolov no društvo “Som” iz Kotoribe u petak i subotu, 26. i 27. sr pnja, organizira Dane soma. Manifestacija e se ovu godinu održati u dva dana. U petak kod ribikog doma prireuju rock veer uz svirku Apolla i Nulte frekvencije. Tradicionalno natjecanje u lovu ribe udicom na plovak u parovima održat e se u subotu na vodi Šodergraba. Kotizacija po paru iznosi 120 kuna za nagrade i jelo,

prijave su do 14 sati, a samo natjecanje zapoinje u 16 sati i traje do 20 sati. Slijedi proglašenje najboljih, zajednika veera i druženje uz živu glazbu i ples. Šodergraba je poribljena sa šaranom i amurom, a u njoj obitavaju babuška, žutooka, deverika, uklija, som i patuljasti somi. Za subotnju dobru zabavu bit e zaduženi Frankopani i Maria bend, a svakako treba spomenuti i ponudu ribljih specijaliteta. (A.Fuš)

Donja Dubrava

Prijavite se na Dane dobravskog luka Organizacijski odbor donjodubrvaske manifestacije “Dani dobravskog luka i ekološke proizvodnje” održao je sastanak na kojem se dogovarala ovogodišnja organizacija. Manifestacija e se održati u nedjelju 25. kolovoza u dvorištu Doma kulture “Zalan”. Otvorenje bi bilo u 11.30 sati, a predavanje o ljekovitostima i nutritivnim svojstvima luka u 15 sati. Organizatori sedmih Dana

dobravskog luka jesu Opina Donja Dubrava i opinske udruge: UHVDR-a, Udruga žena, Udruga umirovljenika, KUD “Seljaka sloga”, Crveni križ i Puhaki orkestar, a suorganizator je Udruga “Duga” akovec. Izlaganje na manifestaciji je besplatno, a krajnji rok prijave je 19. kolovoza na broj 098 971 5317 (Josip Sabol). U sklopu Dana luka održat e se i izložba slika sumještanke Larise Golec. (A.Fuš)

Donji Vidovec

Lov na zlatarski prsten Motonautiki klub “Vidovski zlatari” iz Donjeg Vidovca organiziraju sportsku i zabavnu manifestaciju “Lov na zlatarski prsten”, koja e se održati u nedjelju 4. kolovoza s poetkom u 11 sati kod mosta na derivacijskom kanalu HE Dubrava. Ova tradicionalna, a nadasve zanimljiva i jedinstvena, manifestacija u donjomeimurskoj kraju organizira se treu godinu za redom. Vidovski zlatari za

sve natjecatelje i posjetitelje pripremaju prezentaciju starih zanata (posebno ispiranja zlata na rijeci Dravi), što e sve biti popraeno zvukovima limene glazbe koja e od jutarnjih sati buditi mještane Donjeg Vidovca. lanovi kluba nisu zaboravili najmlae, koji e imati priliku jahati ponija. Pozivaju vas da doete 4. kolovoza na sunanu obalu Donjeg Vidovca i zabavite se uz široku ponudu osvježenja. (A.Fuš)

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

26. srpnja 2013.

Ljubomir Grgec, naelnik opine Kotoriba

Ponosan sam na uvjete koje stvaramo u Kotoribi Naelnik opine Kotoirba Ljubomir Grgec (59) od osamdeset ih god i na u a k t iv noj je politici. lan je SDP-a i u drugom mandatu za redom na svibanjskim lokalnim izborima izabran je za prvog ovjeka Kotoribe. Mnogi nisu vjerovali da e pobijediti na ovim izborima, no u drugom krugu je odnio uvjerljivu pobjedu. - Sv i su bili protiv mene, pa ak i moji dojuera šnji suradnic i, i uspio sam pobijediti. Vjerojatno su ljudi prepoznali sve što sam tijekom svih ovih godina uinio za boljitak Kotoribe, komentirao je Grgec. Tako je u proteklom ma nd at u u Kot or ibu uloženo 16 milijuna kuna, što nije bilo vidljivo u proraunu, a sredstva su s t ig la i z fondov a , ministarstava i javnih poduze a. Naješe promjene uoe oni koji nisu iz Kotoribe: - Pri vas u Kotoribi se stalno nek aj dela, navek su bageri i kamioni na cesti, komentiraju ljudi prilikom dolaska u ovo najistonije meimursko mjesto, divei se ureenosti naselja koje, prema zadnjem popisu, ima 3.300 stanovnika. S naelnikom Grgecom razgovarali smo o aktualnim radovima i planovima za naredni etverogodišnji mandat.

* Što se trenutano gradi u Kotoribi? Vidimo da su bageri i kamioni na cesti? - U tijeku je nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u Ulici Dragutina Domja n i a . Vr ijed nos t radova koje inanciraju Hrvatske vode je 600 tisua kuna. Istovremeno se obavljaju dogovori oko izgradnje kanalizacije u još tri preostale ulice: Bana Jelaia, Vladimira Nazora i Zelengaj. Nakon što te ulice dobiju kanalizaciju, možemo se pohvaliti da istu imaju na raspolaganju svi mještani Kotoribe, što nije mala stvar. Ovih dana završeno je asfaltiranje Ulice Matije Gupca, što je inancirao u ŽUC u vrijednosti 240 tisua kuna. Ovako ureena prometnica su zapravo prvi metri budue prometnice koja e tim smjerom voditi prema Gorianu. Iz Ministastva regionalnog razvoja stiže novih 110 tisua kuna za daljnju adaptaciju Druš-

tvenog doma u tzv. Donjem kraju. * Što planirate napraviti u novom etverogodišnjem mandatu? - Ja planiram samo ono što je realno ostvarivo. Tako sam provodio i izbornu kampanju. Nema smisla obeavati nešto, a ne možeš realizirati. U planu je adaptacija krovišta mrtvanice, oproštajnog trga i unutarnjih prostorija. Dobre naznake su vezano uz višegodišnju želju Kotor ip ana za izg radnju cestov nog most a Kotoriba - Murakerestur. Na sastanku s ministricom vanjskih poslova Vesnom Pusi razgovara lo se o potpisivanju meudržavnog sporazuma izmeu Hrvatske i Maarske, ime bi se otvorila mogunost da EU inancira izgradnju mosta. ŽUC i Opina Kotoriba prema fondovima EU kandidirali su asfaltiranje ceste Kotoriba - Gorian u visini 3,5 milijuna kuna. Tijekom mandat a želja mi je zajedno sa suradnicima riješiti pitanje adekvatnog ureenja centra Kotoribe, rekonstrukciju Kolodvorske ulice, kao i ostalih ulica. U dogovoru s Meimurskom županijom planiramo staru školu pretvoriti u ustanovu gdje bi bili zbrinuti stariji socijalno ugroženi mještani. Tu se nadamo inancijskoj pomoi nadležnog Ministarstva. Gospodarstvo je preduvjet razvoja svake sredine, pa tako intenziv-

no radimo na dovoenju novih investitora. Planova ima puno, ali želim još naglasiti kako emo krenuti u ureenje parka i šetnice kod župne crkve. * Prema svemu navedenom, dojam je da se Kotor iba ra z v ija kao rijetko koja opina? - Mislim da su u Kotoribi st voreni uv jeti koje ima r ijet ko koja sredina, z a dos t oja n život svih mještana. Želimo da nam mladi ostanu živjeti i raditi ovdje te da zajedno s nama kreiraju politiku i što bolji život svih Kotoripana. Mi vodimo brigu o mladima i putem opinskih stipendija potiemo njihovo školovanje. Vodimo brigu i o socijalno ugroženim mještanima jer nama je svaki ovjek bitan. Naše veliko bogatstvo su udruge. Imamo ih osamnaest i sve su aktivne. I ovdje moram istaknuti žaljenje što smo imali mogunost dobivanja sredstava za adaptaciju Sportskog parka, meutim, Uprava NK Graniar ne želi imovinu prenijeti na Opinu, pa smo, osim redovite dotacije, u nemogunosti ulagati u taj objekt jer nam zakon ne dopušta ulagati u ono što nije opinsko. (A.Fuš)

UDRUGA “ZEO NOBILIS”

SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM MŽ-a

Projekt “Naša budunost!” za Mjesec hrvatskih rijeka obilježen u Žabniku kvalitetniji život invalida Savez udruga osoba s invaliditetom proveo je projekt pod nazivom “Naša budunost!“, inanciran od strane HEP-a. Opi cilj provedbe projekta bio je osnažiti la-

nove Saveza udruga osoba s invaliditetom Meimurske županije i lanica udruga, te ojaati njihove sposobnosti i kapacitete kao pretpostavku organizacijskog razvoja

i inancijske stabilnosti i samoodrživosti. Na radionicama pod vodst vom trenera Tea Petrievia izraen je strateški plan Saveza za razdoblje 2013. - 2017. i operativni plan Saveza za 2013. godinu.

WWF je u suradnji s udrugom “ZEO Nobilis” organizirao od 19. lipnja do 14. srpnja 2013. Mjesec hrvatskih rijeka, u kojem je predstavio 7 razliitih hrvatskih rijeka ili “7 rijenih uda Hrvatske“. WWF je odabrao 7 hrvatskih rijeka koje se istiu ili zbog svoje iznimne biološke raznolikosti ili zbog iznimnog pejzaža. Neretva, Ombla, Zrmanja, Sava, Dunav, Drava i Mura hrvatska su prirodna baština, a odnedavno su postale i prirodnom baštinom EU. Sve su te rijeke jako ugrožene i pod prijetnjom uništenja svojih prirodnih vrijednosti, zato ih je potrebno dodatno zaštititi i održivo se na njima razvijati u smjeru prirodnog turizma. Zeo Nobilis je održao 12. srpnja 2013. godine (petak)

edukativnu šetnju s djecom iz vrtia “Djeja mašta“ iz akovca uz Muru. Prošetalo se rukavcem u Žabniku, posjetila se najsjevernija toka u Hrvatskoj, išlo se na Mlin (Žabnik) i skelu, te se uilo o

ugroženosti same rijeke, lori i fauni Mure. Cilj kampanje bio je upozoriti na ugroženost rijeka uslijed neodrživog razvoja vodne infrastrukture te osiguranje potrebne zaštite i kvalitetnog upravljanja.


26. srpnja 2013.

Kroz Međimurje 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

OPINSKO vijee Selnica

ŠTEFOVA ISPOVJEDAONICA

Milijun kuna od geodetsko - katastarske izmjere potrošeno nenamjenski PIŠE: STJEPAN MESARI - Vlasnici parcela u stvarnosti su platili 1,260.000 kuna, a Geodetskom zavodu Split je plaeno samo 280 tisua kuna. Milijun kuna potrošeno je nenamjenski i Opini e trebati deset godina da vrati dugovanja Održana je druga sjednica Opinskog vijea Selnica, koja je zapoela aktualnim satom na kojemu su vijenici opinskom naelniku Ervinu Vieviu postavili pitanja o komunalnoj problematici, mjesnim odborima i stanju sigurnosti. Anelko Kovai pitao je je li sve zakonski uraeno kod izbora predsjednika i potpredsjednika VMO-a, jer on ima saznanja da je bilo odreenih nepravilnosti. Naelnik Ervin Vievi i predsjednik Vijea Radovan Zadravec odgovorili su da je sve bilo regularno i po zakonu. Kovai je imao i više pitanja u vezi s geodetsko - katastarskim izmjerama, konkretno ga zanima je li tono da vlasnici ne moraju plaati izmjere, te što e biti s onima koji su platili izmjeru. Prije negoli je Kovai dobio odgovor, vijenik Ivan Bestijani ga je pitao: - Reci ti nama gdje su ti novci od izmjera?

Naelnik Vievi je odgovorio kako mnogo toga s izmjerama ne štima, te da su vlasnici platili 1,260.000 kuna, a Geodetskom zavodu Split, koji je obavljao poslove, plaeno je samo 280 tisua kuna. Razlika u iznosu od milijun kuna je Opina nenamjenski potrošila u vrijeme kad je opinski naelnik bio upravo Anelko Kovai. - Opinski proraun je premalen za ovakvu investiciju i mišljenja sam da se u ovaj posao išlo napamet i neorganizirano. S našim proraunom Opina e taj dug vraati deset godina. Jedina opcija je uzimanje kredita kako bi mogli podmiriti dugovanja. S vlasnicima nije potpisan nikakav ugovor, stoga oni ne moraju platiti, rekao je Vievi, dodajui kako se o ovom projektu trebalo govoriti na zborovima mještana ili ii na reerendum.

Naelniku mjesena plaa od 4.020, zamjenici 808 kuna Vijee je imenovalo komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, kojoj je predsjednica Marina Šoštari, a lanovi su Saša Vukovi i Branko Pani. Imenovan je Odbor za proraun i financije, kojemu je predsjednik Vladimir Hrže-

njak, te Kruno Živec i Branko Pani kao lanovi. Vijee je opinskom naelniku izglasovalo mjesenu plau u neto iznosu 4.020,24 kune, te njegovoj zamjenici u iznosu od 808,42 kune. Predsjednik Vijea Radovan Zadravec pojasnio je kako se radi o izmjeni koeficijenta za obraun plae po kojoj je ona skoro upola maja od prethodne naelnike plae. U Odboru za poljoprivredu, gospodarstvo i Komisiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za predsjednika je imenovan Mijo Kocijan, a Miro Peri, Davor Koila, Tomislav Tomši i Dragutin Novak su lanovi. Povjerenstvu za prosvjetu, kulturu, sport, dodjelu stipendija i Socijalnog vijea na elu je Ivan Bestijani, a lanovi su Ivica Bestijani, Ivan Levai, Branko Peri i Mijo Kocijan. Vijee je imenovalo Upravu groblja opine Selnica i predsjednika Uprave Ignaca Novaka, te lanove Franju Rihtarca, Kristijana Pokrivaa, Zvonimira Vukovia i Stjepana Kraljia. Prihvaeno je izvješe o obavljenoj reviziji uinkovitosti naplate prihoda, te je doneseno nekoliko odluka i imenovanja potrebnih za unkcioniranje Opine i Uprave.

ŠTRUKOVEC

Proštenje na domaem “brdu Karmel” Vjernici i svi žitelji naselja Štrukovec u nedjelju su proslavili blagdan Gospe karmelske ili Majke Božje škapularske, zaštitnice mjesne kapele. Sveanu proštenjarsku svetu misu pred lijepim brojem okupljenih vjernika iz Štrukovca, ali i okolnih naselja, služio je selniki župnik, veleasni Tomislav Leskovar, koji je prije poetka mise blagoslovio tri misnice koje su poklon Branka Radikovia, nekadašnjeg ministranta u ovoj kapeli. U propovijedi je veleasni Tomislav naglasio kako se u ovom vremenu materijalnih služenja i velianja te nemoralnih ponuda koje nude protivnici vjere treba vratiti i okrenuti Bogu, jedinoj istinitoj vrijednosti. Župnik je po-

stavio i pitanje što je mještane Štrukovca prije mnogo godina vodilo da kapelu posvete Majci Božjoj škapularskoj, te odgovorio kako je vodilja bila vjera i ljubav prema Majci Božjoj, ali i lokacija koja je na

Župnik oblai novu misnicu, poklon Branka Radikovia

Proštenjari na "domaem Karmelu"

jedinom brijegu u naselju, poput brda Karmela u Palestini, s kojeg je prorok Ilija vatre-

Mlada Lara Koila na orguljama je pratnja pjevakom zboru

no branio kršansku vjeru u Izraelu. Misno slavlje uljepšao je župni zbor Selnice pod ravnanjem Julijane Koila, uz pratnju na orguljama mlade Lare Koila. U Društvenom domu prireen je domjenak i druženje za sve one koji su pripremili sveanost proštenja, a u poslijepodnevnim satima odigrana je prijateljska nogometna utakmica izmeu domaeg Hajduka i Zebanca, a dan je završio zabavom i druženjem mještana te njihovih gostiju kod igrališta NK Hajduka. (S. Mesari)

Deki z Kutine i anino z Lendave P

one djelja k posl ijepodne iskoristio sam za šetnju i razgledavanje središanske šetnice uz Muru, koju iz više razloga nisam nikada obišao od poetka do kraja. v jer io sa m se da Mur sko Sredi še svojom šetnicom posjeduje nešto jedinstveno, lijepo i ugodno, nešto što se mora vidjeti i doživjeti. Dok inae hitra Mura sada lijeno žubori i specifinom ljetnom bojom privlai pozornost šet aa i mnogih kupaa, razmišljam o ljudima koji negativno pišu i govore o šetnici, najviše naglašavajui vandalizam. Od svega vandalizma je najmanje, no odavno je poznato kako kod ljudi kojima je u oima sve oblano nikad sunce ne sja, pa je tako i s kritiarima. Ugodno sam iznenaen kako je Hrvatski meteorološki zavod lijepo uredio kuicu u kojoj je mjerno mjesto vodostaja Mure. Svaka ast alo drugaije sam se osjeao na samom kraju šetnice kod željeznikog mosta. Tu radnici, deki iz Kuti-

U

U

M

U Austriji, Njemakoj, Švicarskoj i Italiji za ovo bi sigurno dobili toliko eura. Najmanje. Bravo za deke z Kutine. Ne s Knežije, da ne bude zabune. srijedu prijepodne boravio sam u Lendav i u hotelu “Lipa”, gdje je bila konerencija za novinare. Gorka je istina kako sam bio jedini nov inar iz Hrvatske, meu brojnim iz Slovenije, ali je lijepa istina kako je naš meimurski deko koji živi i radi u Lendavi, anino Kutnjak, lijepo govorio o Meimurju i Hrvatskoj, naravno, i o Sloveniji. Kada bi mnogi hrvatski graani i novinari barem treinu takvih rijei rekli o svojoj Domovini, mišljenja sam kako bi svijet na Hrvatsku i Hrvate drugaije gledao. Naklon do poda, anino! rlo je teško u govoru zasjeniti Ivanu Maltar, lijepu i komunikativnu direktoricu TZ-a g rada akovca, koja je bila s Kutnjakom za istim stolom i lijepo govorila o svima nama, ali anino je ovaj put bio bolji.

PIŠE: STJEPAN MESARI ne, saniraju željezni most koji sanaciju nije doživio posljednjih pola stoljea. Gledao sam i divio se dekima iz Kutine koji su na 40 Celzijevih stupnjeva pod maskama i odorama obavljali pjeskarenje i išenje mosta. Tako revno i temeljito, gotovo za ne povjerovati. To bi trebali vidjeti oni koji govore kako se u Hrvatskoj ništa i nikako ne radi u usporedbi s radom u Austriji, Njemakoj, Švicarskoj i Italiji. rus, mogu rei takvima, ovi rade pet puta bolje i više nego svi Europljani skupa. I onda gorka spoznaja. Za deset sati dnevnog prženja na suncu i udisanja pijeska i re dobiju 2.600 kuna mjeseno.

B

V

EKOLOŠKO - HUMANITARNA akcija Ekozone Pribislavec

Vrijedna novana donacija Udruzi za pomo osobama s mentalnom retardacijom Ekozona Pribislavec, ekološka i edukat iv na ud r u g a op  i ne P r ibislavec, ovu je godinu na zanimljiv nain provela išenje i ureenje Pribislavca. Naime, Ekozona koja je, prema rijeima opinske naelnice Višnje Ivai, jedna od najmlaih, ali i najaktivnijih opinskih udruga, ukljuila se u akciju Zelene istke “Jedan dan za iši okoliš“ i putem te ekološke akcije humanitarnog karaktera prikupila sredstva u iznosu od tri i pol tisue kuna, koje su uruili Udruzi za pomo osobama s ment alnom retardacijom Meimurske županije. Predsjednik Ekozone Josip Toplek kazao je da se ovogodišnja aktivnost sastojala u prikupljanjem selektivnog otpada, pri emu je od mještana Pribislavca prikupljeno tisuu šest-

sto kilograma papira, dvije tone elektronskog otpada i tisuu dvjesto kilograma stare odjee, koji su kasnije distribuirani na zato predviene deponije. Rijei zahvale predsjedniku Ekozone, svim njezinim aktivistima, kao i svim mještanima Pribislavca, uputila je predstavnica Udruge za pomo osobama s mentalnom re-

tardacijom Biserka Vrbanec, pritom istaknuvši kako e se dobivena novana sredstva iskoristiti za rad klubova “Mura” i “Duga”, koji djeluju u sklopu Udruge. Na kraju kao znak zahvalnosti Biserka Vrbanec uruila je Josipu Topleku sliku, rad jednog od lanova Udruge. (so)

Predsjednik Ekozone i opinska naelnica Višnja Ivai u znak zahvalnosti za donirana sredstva primili su sliku, rad jednog od lanova Udruge za pomo osobama s mentalnom retardacijom Meimurske županije


14

Kroz Međimurje

26. srpnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Susret konjskih zaprega sjeverne Hrvatske

Konji kao nekad prošli ulicama Male Subotice i Štefanca U Šteancu je proteklu nedjelju održan drugi susret konjskih zaprega u organizaciji neormalne udruge “Meimurski konjari”, koja okuplja ljubitelje konja. Zaprege s konjima i jahaima prošle su kroz Šteanec, Malu Suboticu, pa sve do Svetog Križa i natrag u Šteanec, uz iznenaenje mještana, koji dugo na jednom mjestu nisu vidjeli tako veliki broj konja i konjskih zaprega. Sudjelovali su lanovi klubova i ljubitelja konja iz Kalnika, Križevaca, Zelendvora, Ludbrega, Sigeteca, te udruge “Meimurec” i udruge “Pegaz” iz Križovca. Ukupno je dvanaest zaprega bilo iz Meimurja, što je znaajan broj. Zanimljivo je da je donator hrane i pia i

Prethodnica kroz selo - jahai

Toliko konja nikad nije bilo u jednom meimurskom dvorištu

Mladi na koiji više nisu sluajnost

Organizator susreta konjskih zaprega Dalibor Tkalec - Kuki

Na malu koiju stane i cijeli orkestar

suorganizator maniestacije bio bistro “Albatros” iz Šteanca. Goste je nakon šetnje koijama zabavljala grupa Atomi. Druženje ljubitelja konja i starih konjskih za-

prega kao podsjeanje na neka prošla vremena, ali i uvanje tradicije, dobro je došlo kao turistika atrakcija, ali ne samo to, kao atrakcija za mještane. (JŠ, oto Vrzan)

Domain Darko Blažona (lijevo) nudio je koijašima i jahaima vino, a konjima vodu

UDRUGA “ZORA”

DVD VULARIJA

Edukacija za nezaposlene. Prijave do 2. kolovoza!

ODRŽANA proslava 90. godišnjice postojanja, uz promociju monografije DVD-a

Treu godinu za redom Edukacijski centar udruge “Zora” u sklopu svoga godišnjeg natjeaja nudi besplatnu edukaciju u svrhu potpore lokalnoj zajednici. Prijašnje dvije godine u sklopu natjeaja udruga “Zora” dodjeljivala je besplatne radionice za neprofitne organizacije (udruge, ustanove, institucije) s podruja Meimurske županije, no, s obzirom na trenutno loše gospodarsko stanje i veliki broj nezaposlenih osoba, ovogodišnji poziv otvara se u malo izmijenjenom obliku. Dana 7. i 8. kolovoza 2013. Edukacijski centar udruge “Zora” provodi edukaciju prema CH-Q metodi, odnosno Swiss career qualification programme, koja je namijenjena nezaposlenim osobama s podruja Meimurske županije. CH-Q trening je usmjeren na poticanje i razvoj vještina upravljanja karijerom i upravljanja osobnim i proesionalnim razvojem, te ima za cilj poveati svijest o vlastitim potencijalima, vještinama i kompetencijama i potaknuti sudionike na rad na svom pro-

Davne 1923. u Vulariji je osnovano dobrovoljno vatrogasno društvo. Na poetku je to bilo društvo od nekoliko aktivnih lanova, koje pak danas ima 163 lana. Domaini su svima onima koji su im kroz ovih devedeset trnovitih godina pomagali u radu, kazao je Zlatko Orsag, htjeli zahvaliti izdavanjem monografije koju je strunim radovima nadopunio autor Antun Novak, jedan od najistaknutijih meimurskih vatrogasaca koji iza sebe ima mnogobrojne radove vezane upravo uz vatrogastvo u Meimurju. Dr. Branimir Bunjnac, recenzent knjige, vrlo je rjeito i s ponosom priao o povijesti koju su zapisali “vularski“ vatrogasci, a pohvale su stigle i od poasnog predsjednika Antuna Horvata, naelnika opine Orehovica Franje Bukala, zapovjednika VZMŽ-a Ivana Krištofia i mnogih drugih. Proslava uz 600 vatrogasaca Drugi dan na samoj proslavi obljetnice u Vulariji je bilo više od 600 vatrogasaca iz ak 49 dobrovoljnih vatrogasnih društva iz zemlje i inozemstva. Vrlo bogat program od

esionalnom razvoju. Na radionice su pozvane sve nezaposlene osobe koje žele postati konkurentnije na tržištu rada i zanimljivije poslodavcima, ali i kreirati svoj potrolio koji e im u procesu traženja posla biti od velike važnosti.

O radionici - uvjeti prijave Radionice se provode 7. i 8. kolovoza od 8 do 14 sati. Kako bi mogli uspješno završiti edukaciju, potreban je dodatan angažman sudionika prije prve radionice, kao i nakon radionice. Sudjelovanje na obje radionice je obavezno. Prijaviti se mogu sve nezaposlene osobe s podruja Meimurske županije starije od 18 godina, koje su spremne raditi na svom proesionalnom usmjeravanju. Sudjelovanje na radionicama, kao i radne materijale pokriva udruga “Zora”, a broj sudionika je ogranien. Prijave su mogue putem on-line prijavnice http://bit.ly/1506kZ7 do 2. kolovoza 2013.

mimohoda vatrogasnih vozila ispod ‘’tunela’’, postrojavanje vatrogasaca, otvaranja spomen - sobe do kulturno - umjetnikog programa KUD-a ‘’Fijolica’’ iz Orehovice zakljuili su podjelom mnogih zasluženih priznanja, diploma, zahvalnica svojim lanovima, sponzorima i mještanima koji su pripomogli radu društva. Nazonima su se obratili dožupan Zoran Vidovi, proelnik Podrunog ureda DZUS-a akovec Ladislav Söke, predsjednik Mjesnog odbora Slavko Greguri, predstavnik HVZ-a i predsjednik VZMŽ-a Mario Medved, koji je izmeu

ostalog pohvalio dosadašnji rad društva, poželjevši domainu takoer daljnji uspješni rad s mladima, jer su oni budunost. Da DVD Vularija ima prijatelje i izvan granica Meimurja, dokazali su svojim dolaskom DVD Marija Bistrica, DVD uerje, DVD Podravska Selnica, vatrogasci iz Maarske, koji su stigli iz tri razliita društva, DVD Glogovac, DVD Trnovec Bartoloveki i DVD Bartolovec. Nakon sveanog dijela uslijedilo je vatrogasno druženje, odnosno neponovljiva vatrogasna zabava uz živu glazbu, koja je potrajala do ranih jutarnjih sati.


26. srpnja 2013.

Kroz Međimurje 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Prijedlog i komentar odluke Grada akovca o stimulaciji energetski uinkovite gradnje

Dani mjesta Donji Kraljevec

Otkrivanje biste Ako želite pomoi graanima, Antunu Goriancu onda snizite kriterije Grad akovec donio je (Službeni glasnik 2/13 od ožujka 2013.) odluku kojom stimulira gradnju energetski uinkovitih zgrada na nain da investitore oslobaa dijela komunalnog doprinosa. U tekstu odluke, l. 12., stoji da se kod gradnje stambenih objekata "vrši povrat uplaenoga komunalnog doprinosa u visini 25%... kada dokažu da se objekt svrstava u energetski razred "A+" ili više (!!?), odnosno 15%, kada dokažu da se objekt svrstava u energetski razred "A" . Sline beneicije se mogu ostvariti i za gospodarske objekte za proizvodnju ako se dokaže da su svrstani u energetski razred "A+" ili više" (opaska - ne postoji u našim propisima viši razred od A+ - ili su gradski službenici dalekovidni?). Ovo bi naelno bilo za svaku pohvalu kad se ne bi radilo o tako visoko postavljenim kriterijima da ih je gotovo nemogue postii.

Pitanje je, dakle, realnosti ovakve "stimulacije“ koja na papiru, za one koji nemaju previše pojma o ovoj problematici, dobro i plemenito zvui, ali je zapravo realno vrlo teško ostvariva. Moram naglasiti da sam pisano upozorila nadležne osobe u vrijeme pripreme prijedloga ove odluke na neodrživost i nerealnost prijedloga, ali, iako ponešto modiicirana u odnosu na prijedlog, odluka je donesena. Nije mi poznato koliko je investitora ostvarilo beneite po tom kriteriju. Vjerujem da nitko. Svakako da je mogue da e se vremenom pojaviti takvi objekti i to je, naravno, za svaku pohvalu, ali, ako je cilj odluke stimulacija energetski uinkovite gradnje, onda i kriterije treba "prizemljiti“. Predlažem novom vodstvu Grada da ponovno razmotri ovu odluku i modiicira kriterije ukoliko želi

zaista pomoi i "nagraditi“ graane koji ulažu mnogo više vlastitog novca u projektiranje i gradnju energetski uinkovitih objekata, a koji su znatno, znatno skuplji od standardnih. To se pogotovo odnosi na manje objekte i obiteljske kue kod kojih se s vrlo velikim debljinama izolacija, dobro riješenim detaljima bez toplinskih mostova i najboljim prozorima na tržištu može ostvariti tek sredina ili gornji dio B razreda, i to ako su jednostavnog i kompaktnog oblika s manjim otvorima i ventilacijom prostora s povratom topline. Bilo bi, dakle, korektno da se navedeni kriteriji "spuste“ barem do B razreda i da se tako proširi mogui broj investitora koji bi imali šanse iskoristiti ponuene beneicije povratka dijela sredstava, pa makar to bio i samo dio komunalnog doprinosa. A i to je ipak neki pomak naprijed.

KNJIŽNICA I ITAONICA ŠENKOVEC

Uspješne kreativne radionice za najmlae Knjižnica i itaonica Šenkovec i ovog je ljeta organizirala programe namijenjene najmlaima. Tako je od 1. do 5. srpnja održana radionica na temu „Priancije, slikancije,..“. Svakodnevno je sudjelovalo tridesetak djece u dobi od 7 do 11 godina. Voditeljica radionice bila je dipl. uiteljica razredne nastave Ladislava Šestak-Horvat. Svaki susret zapoeo bi nekom motivirajuom igrom na koju bi se nadovezala zanimljiva pria s istom tematikom. Slijedila je pouna prezentacija, a naglasak je bio na likovnom izražaju. Tako su svakim danom prostoriju Knižnice ispunile ribice, leptirii, cvjetii i zanimljive estitke. estitke i cvjetovi izraeni su origami tehnikom s kojom su se neka djeca prvi put susrela. Uslijed ponavljanja, ono što se djeci inilo nemoguim napraviti postala je prava sitnica. Osmjeh

im nije silazio s lica. Ponosno su nosili svoje uratke kuama da pokažu roditeljima “svojih ruku djelo“. Bio je to odlian nain da

Mjesni odbor Donji Kraljevec organizira Dane mjesta uz niz manifestacija i proštenje Magdalenje. Dani mjesta traju od 12. do 28. srpnja. Tradicionalni malonogometni turnir ulica Donjeg Kraljevca odigrava se od 12. do 20. srpnja na nogometnom igralištu u mjestu. Sve  a n a s je d n ic a N K "Kraljevan" bit e održana 26. srpnja u 20 sati u opinskoj vijenici, a 27. srpnja, u subotu, odigrat e se tradicionalna nogometna utakmica izmeu NK "Trnava" iz Goriana i domaina, NK "Kraljevan". Košarkaški klub

Donji Kraljevec organizira poseban program taj vikend, a svi zajedno i kulturno - zabavni program u veernjim satima. U duhovnom dijelu programa u nedjelju 28. srpnja uz rane mise u mjesnoj crkvi Svete Marije Magdalene, otkriva se bista Gothardu Antunu Goriancu u 10.30 sati uz misu. Veernica poinje u 16 sati uz fotoprikaz hodoaša u Francusku, a nakon toga slijedi koncert udruge "Pjesma". U župnom dvoru u Donjem Kraljevcu bit e postavljena izložba runih radova i etnozbirka. (J)

HUMANA NOVA

Mjesena rasprodaja rabljene odjee i obue Približava se zadnji vikend u mjesecu, a to izmeu ostalog znai da Socijalna zadruga Humana Nova organizira redovitu mjesenu dvodnevnu prodaju rabljene odjee i obue u akovcu. Prodaja e se odvijati u sortirnici Humane Nove (kompleks Stari hrast, kod nadvožnjaka, Dr. Ivana Novaka 38), u petak 26. i subotu 27. srpnja. U petak rasprodaja traje od 8 do 17 sati, a u subotu od 8 do sati. Odjea se prodaje na kilograme, cijena kilograma odjee je 20 kuna. Takoer svi koji žele donirati odjeu mogu to uiniti u vrijeme rasprodaje.

MEIMURJE PLIN INFO Ugradite li u stan novu plastičnu stolariju ili montirate novu kuhinjsku napu

SVAKAKO OBAVIJESTITE

DISTRIBUTERA PLINA kako bi vam se izvršila provjera dozrake i povrata dimnih plinova

Sprijeit ete nesreu i život uiniti bezbrižnim! DEŽURNA SLUŽBA 040 395 199

djeca kvalitetno iskoriste svoje slobodno vrijeme, zabave se, nešto novo naue i druže se svojim vršnjacima. (rr)

AKOVEC, Obrtnika 4 CIJENA PRIRODNOG PLINA ZA KUĆANSTVO - LIPANJ 2013. GODINE

0,306672 kn/kWh uvećano za PDV + TS2 16,50 kn uvećano za PDV


16

Poljodjelstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

26. srpnja 2013.

OBITELJ Vladimira Novaka u Robadju tovi najbolje junce u regiji

Toviti i prodati nije teško, ali teško je nabaviti telad - Samo zato što smo korektni platiše i što držimo do uzgajivaa teladi, uspijevamo zadržati optimalan broj junaca u tovu. Agrarna politika u Hrvatskoj je katastrofalna i vodi k uništenju seljakih domainstava, kažu Novakovi PIŠE: STJEPAN MESARI

AKOVEKI PLAC I SAJAM SRIJEDOM

Grah i paradajz najtraženiji Vrua srijeda na akovekom placu i sajmu bila je u znaku obilate ponude cvijea i povra, od kojeg se najbolje prodaje mladi grah, paradajz i paprika. Solidna je ponuda svih vrsta povra, poglavito krastavaca, mahuna, luka, krumpira i krušaka, a još uvijek nedostaju mlijeni proizvodi te gljive, kojih oito nema, kao ni kiše o kojoj povrari na sajmu i placu razgovaraju više negoli o fiskalnim blagajnama. Na sajmu je odlina ponuda kvalitetnih drva za ogrjev, pletarskih proizvoda, te pšenice i kukuruza. Kod peenjara je vrue kao

CIJENE POJEDINIH ARTIKALA - mladi grah - grašak - mahune - paradajz - paprika - krastavci - zelje - marelice - breskve - šljive - ruža - gemišt

25 kn/kg 20 kn/kg 15 kn/kg 10 kn/kg 12 kn/kg 3 do 7 kn/kg 7 kn/kg 10 kn/kg 12 kn/kg 14 kn/kg 5 kn/kom 5 kn/aša

u paklu, a lijepo (i ukusno) kao u nebu. (S. Mesari, Z. Vrzan)

Preraivai i potrošai junaca ili bikova s arme obitelji Vladimira Novaka iz Robadja davno su rekli kako su njihovi junci, a potom meso i mesne preraevine, najbolji ne samo u Meimurju i Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Tridesetak godina Vladimir, supruga mu Ivanka i sin Mladen na imanju koje se nalazi na samoj hrvatsko - slovenskoj granici, gdje Novakovi pijetlovi rano ujutro bude Hrvate i Slovence, tove najkvalitetnije junce i bikove simentalske pasmine, koji jednako toliko godina imaju sigurne kupce i potrošae. S tovljenjem i prodajom junaca Novakovi nemaju nikakve probleme, jer sve rade kvalitetno i korektno, sve vei problem predstavlja im kupnja teladi, o emu Vladimir, vrsni poznavatelj teladi, junadi i krava. kaže: - Iz godine u godinu sve teže nabavljamo telad za daljnji tov, jer na selu gotovo više nitko nema krave za reprodukciju i problem je ogroman, ne samo za nas, nego i za sve druge stoare. Nama je još teže jer tražimo iskljuivo samo simentalsku pasminu, koja jedina daje vrhunsko meso i najbolja je

Samo telad simentalske pasmine može u Novakovu staju

krava u svijetu. Holsteini se još i mogu nabaviti, meutim, to nije ono što mi želimo i što žele naši kupci. Zahvaljujui tome što godinama korektno plaamo preuzetu telad i što imamo ugled i poznanstvo meu stoarima, odnosno manjim seoskim domainstvima, nekako uspijevamo popuniti staje, te tako još uvijek u turnusu imamo dvadesetak junaca, što zadovoljava naše ambicije i oekivanja, kaže Vladimir, dodajui kako odreeni broj te-

Junci spremni za klanje jer imaju 800 kilograma

ladi dobiva od vlastitih krava, ali meu teladi je esto ženska telad, a ona nije za tov kakav oni imaju, a to je tovljenje do 700 i 800 kilograma. Novakovi telad kupuju po cijeni od 28 kuna za kilogram,a utovljene junce prodaju po 13 do 16 kuna za kilogram.

“Selo umire jer ga vode oni koji nisu za to” Novakovi su svjedoci umiranja meimurskog sela, pa tako i nestanka autohtonih meimurskih krava koje su simentalske pasmine ili mješavina simentalca i crvenog holsteina. - Hrvatska agrarna politika je katastroalna i imam osjeaj kako joj je najbitnije uništiti mala seljaka domainstva. Ne znaju ili ne žele znati svi ti silni ‘strunjaci’ kako život na selu znai i život itave države, jer što e nam Hrvatska u drau, grmlju i travi, bez krava, svinja, kokoši. Bedaste su mi tvrdnje kako mogu uspijeva-

ti samo velika gospodarstva. Ovdje na kraju Lijepe naše to ne može biti jer nema velikih posjeda. Tu preko u Sloveniji, a da ne kažem u Austriji, svaki je brijeg pokošen, zemlja obraena. Život je na selu, samo mu treba pomoi. Grozim se kada itam ili slušam koliko se novca daje za košnju ambrozije. A ambrozije ne bi bilo kada bi se obraivale njive, livade i vonjaci. Ovdje ambrozije nema, jer sve obraujemo i kosimo. Dvadesetak junaca i bikova hranimo košnjom naših pašnjaka i obradom njiva. I drugi bi to inili kada bi iz županijskih i državnih vlasti dolazile pozitivne vibracije za selo i seljake, kaže Vladimir, gotovo siguran kako poljodjelstvo ima budunost ako e ga voditi seljaci i agronomi, a nikako neki pravnici i službenici, koji ni ne znaju koliko zubi ima jedan junac. A koliko traje ciklus od teleta do junca za klanje za njih je astronomija. Junac ima 34 zuba, a da bi imao 800 kilograma, treba ga hraniti 250 dana.

GOSPODARSKA škola akovec

Uspješno završili projekt “Wine an European asset” - U sklopu Comenius multilateralnog projekta “Wine an European asset” Agencije za mobilnost i programe EU, Gospodarska škola akovec bila je domain 5. Comenius susreta, kojemu je tema bila “Vino – tradicija i Vinski festival ‘Urbanovo’” Ulaskom Republike Hrvatske u lanstvo Europske unije Gospodarska škola akovec završila je svoj dio europskog projekta “Wine an European asset”, tonije, završeni su tono zadani programi prve godine održavanja, jer programom je predvien nastavak projekta koji se ostvaruje uz financijsku potporu Europske

unije i suglasnost Agencije za mobilnost. Gospodarska škola akovec bila je domain 5. Comenius susreta, kojemu je tema bila “Vino - tradicija i Vinski estival ‘Urbanovo’”, te su prikazani obiaji vezanim uz Vincekovo i blagdan Svetog Vinka. Voeni proesoricom Vesnom Stunkovi iz Gospo-

Sudionici susreta u Gospodarskoj školi akovec

darske škole akovec, proesori i uenici iz Njemake, Italije, Španjolske, Turske, Grke, Poljske, Portugala i Litve upo-

znali su Meimursku vinsku cestu, gdje su obišli vinske kue i obiteljska gospodarstva Cmrenjak, Dvanajšak,

Jakopi i Lovrec. U dvorcu “Terbotz” u Železnoj Gori sudionici susreta upoznali su i konzumirali izvorna meimurska jela, dok su na imanju obitelji Haži u Jurovaku kroz prezentaciju upoznati s ovogodišnjim Danima otvorenih podruma i Urbanova. Jednako t ako su kod Stanka Trstenjaka u Marou razgledali Etnomuzej, upoznavši tako starinsku nošnju, predmete i zapise, a vrhunac njihovog boravka bilo je uživanje u kuruznoj zlevanjki i meimurskoj gibanici, što im je Trstenjak pripremio u starinskoj penici. Susret je završen

nastupom KUD-a Nedeliše s prikazom meimurskih plesova i popijevki, te druženjem u Gospodarskoj školi. Dogovorene su pojedinosti o sljedeem susretu, koji e biti u rujnu u Poljskoj. Projekt traje dvije godine i nakon Poljske susreti e biti još u Grkoj, Portugalu, Litvi i Njemakoj. Proesorica Stunkovi kaže kako su Gospodarska škola akovec, meimurski vinari i ugostitelji bili na visini zadatka, obavivši svoje poslove europski, što je sudionike iz svih država ugodno iznenadilo i obradovalo. (Stjepan Mesari)


26. srpnja 2013.

Poljodjelstvo 17

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Protuletje nam je prešlo, ves svet mu se veseli.

Pokrivai tla na škarpama i pokosima Pokrivaima tla, zgodno ili nezgodno, nazivamo biljke koje sadimo s namjerom da prekriju cijelu površinu tla. Tlo se u hortikulturne svrhe biljem prekriva prvenstveno da bi se sprijeila erozija tla i/ili da bi se pojednostavnilo održavanje nekih nezgodnih dijelova parka ili vrta. Ovo pojednostavljenje održavanja sastoji se u tome da se sprijei razvoj korova (ne treba kopati – hura!) a same biljke pokrivai se održavaju šišanjem 1do3 puta u godini i izgledaju njegovano i uredno. Dijelovi našeg zelenog svijeta koji se pružaju pod nešto veim kutom u odnosu na idealnu ravninu, zvat emo pokos. Ako je to uz cestu ili stazu onda e to biti škarpa. Naše su vrtlarske akcije na takvim nagnutim terenima znatno otežane. Kao da nam

život i rad nije i onako težaki! Pa si ga zamisli ti sad kosilicu na nagibu, ili, ne daj bože frezu. Skeptici ve znaju rješenje – uzmite runu kosu ili motiku. Dobro je to, znate, ali ovjeku dojadi iz tjedna u tjedan, iz godine u godinu prolijevati svoj znoj tako jeftino. Mi vrtlari pak i nismo tako glup narod. Tom se jadu može doskoiti pokrivanjem takvih nezgodnih reljefnih vragolija biljem koje relativno brzo raste i ne iziskuje estu njegu. Za tu su

namjenu jako zgodni razni grmovi koje posadimo gusto i onda ih samo jednom godišnje ili jednom u nekoliko godina malo porežemo da bi rasli kompaktnije. Naravno da ih u prvoj godini nakon sadnje moramo malo i oplijeviti i zalijevati ali kasnije toga treba mnogo manje. Kad se jednom pokrivai tla razrastu onda njihovo korijenje drži zemlju i spreava eroziju a gust splet grana i liša spreava razvoj korova. Sadnja na pokosu je puno zahtjevnija

operacija nego sadnja na ravnom terenu. Ako je pokos (škarpa) novonastala nasipavanjem ili potkopavanjem neke staze ili puta svakako je prije sadnje treba dobro uvrstiti nabijanjem i valjanjem. Ovdje prirodno slijeganje baš nije za preporuiti jer e nam svaka jaa kiša koja inae zbija tlo kad je ravno, ovdje odnositi- ispirati zemlju u podnožje. Naša e škarpa biti izbrazdana koritima manjih ili veih potoia koji se formiraju ve kod prve kiše. Znai nakon nasipavanje najbolje je odmah pristupiti nabijanju. Na raspolaganju su vam kojekakva uda tehnike ali ja preporuam da korisno upotrijebite onaj višak kilograma što se skupio oko vaše žui ovog ljeta. Pozdravi iz Vrtnog centra Iva!

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sa, subotom od 7 do 12 sati, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta Jug d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1, radno vrijeme: svaki dan dvokratno od 8-12 i od 16-19 sa, subota 8-12, nedjelja i praznik 8-9 sa, po-

ziv za hitne sluajeve 363-801. PRELOG: Specijalizirana ambulanta za male živonje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠE: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-

470. DONJA DUBRAVA: Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarskosanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, derazaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sa, subotom od 7,00 do 10,00 sa. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC

Muhe (Muscidae) Muhe (Muscidae) su porodica srednje velikih do velikih dvokrilca (Diptera) s usnim organima za lizanje i sisanje, koji su kod nekih preobraženi za probadanje kože životinja. Vrlo su raširene i drže se mjesta u kojima ima dosta organskog materijala. Brzo se adaptiraju na vanjske uvjete, izvore hrane i razliite vrste okoliša. Nama najpoznatije vrste su: kuna muha (Musca domestica), sobna muhica (Fannia canicularis) te pakosna pecavka (Stomoxys calcitrans). Kuna muha (M. domestica)veliine je 6-8 mm (ženke su nešto vee od mužjaka). Tijelo im je sivo sa 4 uzdužne tamne linije na leima. Živi u prosjeku 2-4 tjedna. Hrani se sisanjem raznih sokova, mlijeka, meda, šeera, krvi iz mesa ali i razliitim izluevinama ljudi i životinja.Jajašca polaže u organske otpatke, gnoj i trulež, gdje se razvijaju liinke. Prije uzimanja hrane, muha ispušta malu koliinu sline i probavnog soka koji ju razmekša i omogui lako usisavanje kroz rilce.U nekoliko navrata, ženka polaže po 75-150 blijedih jaja (ukupno oko 500). U jednom danu iz jaja se izle-

gu liinke (upljuvci). One su blijede, duge 3-9 mm. Uže su na mjestu usta i nemaju nogu. Hrane se organskim otpadom. Presvlae se tri puta i tada se zakukulje. Kukuljica je crvenkasta ili smea, duga oko 8 mm. stadija kukuljice muhe više ne rastu a 36 sati nakon izlaska iz kukuljice ženka se može pariti. Životni ciklus muhe ovisi o temperaturi okoliša (traje od 10-20 dana). Hladnou muhe preživljavaju u stadiju kukuljice ili liinke u gnojištu. U našim krajevima, tijekom sezone kuna muha ima 6 - 10 generacija. Kuna muha je važan prijenosnik bakterija i parazita. Prosjeno u probavnom traktu muhe boravi preko 10 milijuna bakterija. U tom broju je i oko 50 vrsta patogenih bakterija i protozooa. Vanjska površina muhe je takoer važan rezervoar mikroorganizama te u prosjeku sadrži oko 4 milijuna bakterija. Muhe pokupe patogene organizme u smeu, kanalizaciji i drugim izvorima neistoa, i onda ih prenose u ustima te ih preko izbljuvka, izmeta i zaraženih vanjskih dijelova tijela prenose na

ljudsku i životinjsku hranu. Najvei problem je migracija muhe s ljudskog i životinjskog izmeta na hranu koja se jede sirova. Muhe mogu prenijeti uzronike salmoneloze, tifusa i paratifusa, kolere, Q groznice, djeje paralize i niz infekcija kože i rana. Stoga nam je iznimno bitno suz-

biti i istjerati muhe iz našeg okruženja. Postoje dva naina suzbijanja muha pomou insekticida: suzbijanje larvi muha i suzbijanje adulta (odraslih) muha. Ciljno mjesto suzbijanja muha su sve površine u blizini ovjeka na kojima one borave. U zatvorenim prostorima to su: površine na kojima se priprema i poslužuje hrana, skladišta i pogoni za pripremu namirnica, kuhinje, ugostiteljski te gospodarski objekti dok

se na otvorenim prostorima tretiraju površine oko mjesta za odlaganje otpada i smea, spremnici, odlagališta otpada, prostor oko tržnica te prostor u i oko mjesta u kojem borave životinje. Izbor insekticida i vrsta formulacije insekticida uglavnom ovisi o prostoru koji se tretira i opremi za aplikaciju. Kod primjene insekticida posebno je važno pridržavati se svih uputa proizvoaa i poduzeti mjere zaštite okoliša. Tretman insekticidima potrebno je ponavljati u više ciklusa ovisno o vrsti insekticida, formulaciji, klimi te populaciji muha. Za suzbijanje muha potrebno je provesti i odreene mehanike mjere kao što su: redovito i pravilno uklanjanje svih vrsta otpadaka i smea, izgradnja higijenskih sabirališta (gnojnica, deponija), povremeno prevrtanje i isušivanje organskog materijala u raspadu, postavljanje mreža na prostore u kojima se priprema i skladišti hrana, postavljanje lovki sa ljepljivim trakama ili mirisnim atraktantom. Magdaleni Maja, mag. sanit.ing

AKCIJA!!! Popust na koliinu DACONIL 1/1 LUMAX 1/1, 5/1 AKCIJSKA CIJENA


18

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

26. srpnja 2013.

Bebe 2013. FOTKAJMO NAJMLAE

Poslikajte se u bolnici ili nam pošaljite fotografije na e-mail Od poetka ove godine ponovno smo sa s v i m a n ajm l a i m a , novoroenima u Meimurju. Aktiviramo našu popularnu rubriku, u kojoj pozivamo sve majke i oeve da se prilikom izlaska iz Županijske bolnice poslikaju s novopeenom kerkom ili sinom. Ukoliko to nije mogue, šaljite nam

svoje bebe, pofotkane na nain koji je vama najdraži. Javite nam se putem e-maila: zlatko. vrzan@mnovine.hr ili urednik@mnovine.hr. Pošaljite osnovne podatke: ime i prezime vašeg klinca ili klinceze te vaše osnovne osobne podatke: ime i prezime roditelja i mjesto odakle dolazite.

ja. li su Juliju, roenu 12. srpn Vladimir i Ivana Tkalec dobi (2). va Jako i (3) tu Imaju Mar

Bojan (30) i Klara (32) uri n iz Šenkovca dobili su ker ku Doroteu, roenu 9. srpnja. Imaju i Dori jana (6).

ec iz Klaudija (29) Zorec Bobian Stevica (28) Bobianec i srpnja. 18. nu roe u, Kiar su li Dekanovca dobi

Aleksandar (25) i Petra (27)

Vadlja iz Ivanovca dobili su Patrika, roenog 22. srpnja.

i iz Strahoninca dobili su Vita, Dario (27) i Božica (27) Vel srpnja. 20. nog roe

NAKLADNIK MEDIA NOVINE d.o.o. akovec, Kralja Tomislava 2 OIB: 37268927073

iek iz Varaždina dobili su Silvio (30) i Ilona (23) Slav Nikšu, roenog 17. srpnja.

Davor (31) i Željana (25)

Mlinari iz Savske Vesi dobi li su Zaru, roenu 21. srpnja.

Elvir (33) i Natalija (32) Baše k iz Nedeliša dobili su Elinu , roenu 15. srpnja. Imaju Lorenu (10) i Alenu (8).

li su Jana, Lesjak iz Gardinovca dobi Silvio (28) i Andrijana (33) ja. srpn 18. nog roe

Prodaja i oglašavanje: tel: 00385 40 323 600, fax: 00385 40 493 305; Redakcija: tel: 00385 40 323 601; GLAVNI UREDNIK: Dejan Zrna; NOVINARI I SURADNICI: Božena Malekoci - Oleti, Josip Šimunko, Stjepan Mesari, Roberta Radovi, Siniša Obadi, Alen Fuš; FOTOGRAF: Zlatko Vrzan; VODITELJ GRAFIKE PRIPREME: Jurica Hoblaj; GRAFIKA PRIPREMA: Vanja Rodiger Pomor; LEKTORICA: Monika Zorec; E-MAIL KONTAKTI: marketing@mnovine.hr, redakcija@mnovine.hr; media.novine@gmail.com TISAK: Novi list d.d., Rijeka, Zvonimirova 20A

Žiroraun: 2340009-1110556216, Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR5523400091110556216, SWIFT: PBZGHR2X PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke 1.935 kn (pretplata+ poštarina)


S ODMORA NA PORCIJUNKULOVO! Naš sugraanin, popularni pop pjeva Bojan Jambroši, ponovno gostuje u svom gradu. Prvi dan Porcijunkolova, u srijedu 31. kolovoza, nastupit e s ostalim meimurskim glazbenicima na pozornici TRG. U lipnju je snimio spot za pjesmu “Sve oko nje”, koja e biti dio njegova drugog albuma koji je u završnoj fazi. Bojan se trenutno odmara na Jadranu i s veseljem išekuje akoveki nastup.

IZLOŽBA Galerija “Scheier”

Za one koji žele znati više... o stripu i ostalom! AKOVEC

GLAZBENO LJETNO OSVJEŽENJE Branimir Novak i Guitar trio MURSKO SREDIŠE

Slobodni festival 7 22. srpnja - 22. kolovoza Okupljaju se umjetnici novih medija VARAŽDIN

Špancirfest - Festival dobrih emocija 23. kolovoza - 1. rujna


2

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

LJETO S POPUSTOM!!!

NAŠA PREPORUKA DALEKIH PUTOVANJA

Kultura

LISABON city stay 6 dana 30.07. 6 dana od 2.595 kn Pariz zabavni parkovi Asterix i Disneyland 31.07., 6 dana, 2.490 kn PORTUGAL 01.08. 6 dana 5.295 kn PARIZ 01.08., 5 dana, od 3.795 kn PRAG 02.08., 4 dana, 995 kn JEZERA SJ. ITALIJE 03.08., 3 dana, 895 kn LEGOLAND 03.08. 3 dana 1.095 kn ZEMLJE BENELUXA autobusom 04.08., 8 dana, od 3.950 kn LISABON city stay 8 dana 09.08. 8 dana od 2.995 kn NIZOZEMSKA BELGIJA 14.08., 5 dana, od 4.790 kn GARDALAND – iz Splita 14.08., 5 dana, od 1.390 kn ISTANBUL 15.08. 4 dana, 3.395 kn RIM zrakoplovom 15.08. 4 dana 2.695 kn

NAŠA PREPORUKA ZELENI ODMOR SLOVENIJA, Mariborsko pohorje H. Bellevue 4*, do 31.07., 2 pol, od 540 kn SLOVENIJA, Bled H. Krim 3* do 01.08., 2 pol, od 595 kn SLOVENIJA, Rogla, H. Brinje 3* do 24.08., 3 pol, od 975 kn SLOVENIJA, Kranjska gora, H. Prisank, 2.8.-5.8. ili 15.8.-18.8. 3 pol, LM od 1275 kn AUSTRIJA, Bad Kleinkirchheim, Apt naselje Kirchleitn 3*, do 31.08., 3 noći, od 1980 kn AUSTRIJA, Filzmoos, H. Alpenkrone 4*, do 20.07. 7 pol od 1.750 kn ITALIJA, Levico Terme, H. Antica Rosa, do 11.08. ned - čet, 4 pol, od 825 kn

NAŠA PREPORUKA WELLNESS SV. MARTIN NA MURI H. Spa Golfer 4*, do 01.08. 2 nd, od 648 kn* TERME JEZERČICA H. Terme Jezerčica 3* 02.08.04.08., 2 pol, od 810 kn** TERME TUHELJ H. Well 4* do 01.09., 2 all incl light, od 798 kn TERME ČATEŽ H. Terme 4* do 25.07. , 2 pol, od 750 kn * ROGAŠKA SLATINA H. Zagreb 4*, do 01.08. 2 pol, od 552 kn

NAŠA PREPORUKA ODMORA NA JADRANU RABAC, H. Amfora 3*, 27.07.-24.08., 7 pol, od 2.828 kn CRIKVENICA, Pav. Ad Turres 2*, do 17.08., 7 pol, od 1.430 kn RAB, H. Istra 3*, do 31.08. , 7 pol, od 1.765 kn PETRČANE, H. Pinija 4* 03.08.-10.08. 7 pol, od 2.965 kn BIOGRAD, H. Bolero 3*, do 24.08. 7 pol, od 2.100 kn SV. FILIP I JAKOV, D. Villa Donat 3*, 27.07-31.08., 7 pol, od 2.175 kn POSTIRA H. Vrilo 4*, do 31.08., 7 pol od 2.580 kn STARI GRAD, H. Arkada 2*, do 31.07., 7 pol, od 1.865 kn BAŠKO POLJE, D. Alem 2* do 10.08., 7 pol, od 1.890 kn KORČULA H. Bon Repos 2* 27.07.-24.08., 7 pol, od 1.515 kn

PRODAJEMO I ULAZNICE IRON MAIDEN u Zg 31.07., ROBBIE WILLIAMS u Zg 13.08.,...

www.kompas.hr 9LšHLQIRUPDFLMDXQDšRMSRVORYQLFLXČDNRYFX 326-(7,7(1$6,3878-7(6.203$620

PETAK, 26. srpnja, 22 sata AKOVEC, Centar za kulturu

Nemilosrdni lov na nevino optuženog muškarca za pedofiliju!

DUBAI – obiteljski paketi do 8.9., 8 dana, 11.990 kn SAFARI U KENIJI & DIANI BEACH 4.10., 10 dana, 15.190 kn JORDAN & IZRAEL 5.10., 8 dana, 8.450 kn NAJBOLJE OD MAROKA, 5.10., 9 dana, 7.690 kn KANADA, 6.10., 9 dana, 15.195 kn KUBA, 31.10., 10 dana, 12.590 kn

NAŠA PREPORUKA PUTOVANJA

26. srpnja 2013.

Pria prati masovnu histeriju koja nastaje u malenom danskom selu kada nevinog muškaraca optuže za pedoiliju. Film “Lov” danskog redatelja Thomasa Vinterberga na

65. ilmskom festivalu u Cannesu osvojio je nagradu ekumenskog žirija. Odluka o dodjeli ekumenske ilmske nagrade objavljena je 26. svibnja u Cannesu. Film prikazuje sudbinu angažiranog odgojitelja koji je nepravedno optužen za seksualno zlostavljanje djece. Nitko ni ne dovodi u sumnju takve optužbe pa on uskoro ostaje bez posla, biva pretuen i ponižavan te prognan iz društva. Kritiari su pohvalili

to ilmsko ostvarenje, osobito zbog dobre izvedbe glavnog glumca Madsa Mikkelsena. Lucas je etrdesetogodišnji razvedeni uitelj koji živi mirnim, povuenim i usamljenim životom. Trenutno je usred bitke za skrbništvo nad svojim sinom tinejdžerom. Njihov odnos vidio je i boljih dana te se otac istinski trudi poboljšati situaciju izmeu njih dvoje. Uskoro se stvari ponu odvijati puno bolje za Lucasa – pronae ljubav

i primi vrlo dobre vijesti od svoga sina. No, jedna obina, “nevina” laž je sve što je potrebno da se Lucasov život potpuno raspadne. Biva optužen za pedoiliju i, iako ne postoje nikakvi dokazi, svi mu okreu lea. U oima zajednice on je kriv i tada zapoinje nemilosrdni lov kako bi ga smjestili iza rešetaka. Trajanje drame u trajanju od 115 minuta preporuuje se starijima od 12 godina. Ulaznica je 25 kuna.

SLOBODNI FESTIVAL 7, 22. srpnja - 22. kolovoza

Okupljaju se umjetnici novih medija, istraživai i aktivisti Udruga Autonomni centar – ACT po sedmi put organizira Slobodni festival. Festival okuplja umjetnike novih medija, istraživae i aktiviste koji provociraju, propituju i traže nove modele u postojeim društvenim, kulturološkim, tehnološkim i ekonomskim sustavima. Slobodni festival je uvijek bio otvoren za umjetnike i strunjake iz razliitih disciplina, koji su zajednikom suradnjom, spajanjem ideja i projekata radili na novim projektima. Ovu godinu Slobodni festival se temelji na pilot programu novog koncepta metodologije rada (testiran kroz provedbu projekta “Transdisciplinarnost i nove medijske kulture u razvoju prekograninog podruja” (New Media Cross-Border)), kojemu je osnova umjetniki rezidencijalni program. Projekt “Transdisciplinarnost i nove medijske kulture u razvoju prekograninog podruja” (New Media Cross-Border) provodili su udruge Autonomni centar – ACT iz akovca, Kulturno izobraževalno društvo KIBLA iz Maribora, ONEJ – društvo prekmurske pobude iz Murske Sobote i Udruga mladih Varaždinski underground klub iz Varaždina u okviru Operativnog program IPA

Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013. s ciljem stvaranja dinaminoga prekograninog podruja s interakcijama razvojnih aktera i zainteresiranih strana s obje strane granice na podruju novih medijskih kultura, transdisciplinarne umjetnosti, održivog razvoja i novih modela zajednikog stvaranja.

Mursko Središe domain festivala Rezidencijalni program umjetnika zapoeo je 22. srpnja i traje do 22. kolovoza 2013., a odvija se u Turistikom kompleksu “Cimper” u Murskom Središu. Slobodni festival ovu godinu dio svojih aktivnosti udružuje s Multimedijalnim kampom u organizaciji udruge Urbana kultura i edukacija – UKE Križevci. Slobodni festival i MM kamp dogaaji su koji spajaju slobodne tehnologije i FOSS (softver otvorenog koda) te stavove o ekologiji i recikliranju, antikonzumerizmu i nekonkurentnosti, a oba obuhvaaju suradnike prakse i suživo. Donator Slobodnog festivala 7 je Ministarstvo kulture.

KD “Pinklec”

Kazalište može biti “zabadaf”! Predstave odgledalo više od 3.300 djece akoveka Kazališna družina “Pinklec” uz potporu Mreže fondacija “Otvoreno društvo” besplatno je odigrala 22 predstave za 8 meimurskih škola. Pet repertoarnih naslova (A tko si ti?, Ptiica, Tata Lav i njegova sretna djeca, Snjeguljica mora umrijeti i Matilda) Pinkleci su odigrali za

osnovne škole s veinskim brojem romske nacionalne manjine. Tako su Pinkleci gostovali u OŠ Dr. Ivana Novaka Macinec, OŠ Kuršanec, OŠ Tomaša Gorianca Mala Subotica, OŠ Vladimira Nazora Pribislavec i OŠ Orehovica te za škole koje nemaju veinsku romsku populaciju, ali imaju velik broj Roma uenika (50 ili više Roma uenika), a to su OŠ Mursko Središe, OŠ Kotoriba i OŠ Podturen. U periodu od travnja do lipnja ove godine predstave je odgledalo ukupno 3.320 djece osnovnoškolske dobi. Projekt je vrijedan 183.721 kn, a Mreža fondacija “Otvoreno društvo” inancirala je polovinu projekata. Drugu polovinu projek-

ta iz vlastitih prihoda pokrila je Kazališna družina “Pinklec”. Voditelj projekta bio je Davor Dokleja, savjetnik projekta Romano Bogdan, tehnika potpora Neven Taradi i Mario Zelenbaba. Izvoai/glumci koji su sudje-

lovali u projektu jesu Karolina Horvat, Marija Kolb, Lada Bonacci, Marta Bolfan Ugljen, Nancy Abdel - Sakhi, Matija Kezele, Mario Jakši, Bruno Kontrec, Petar Atanasoski, Davor Dokleja i Romano Bogdan.


26. srpnja 2013.

SUBOTA, 27. srpnja VARAŽDIN, Arena Centar, 17 sati

SRPANJ - KOLOVOZ, 12. srpnja - 4. kolovoza 2013. AKOVEC, Centar za kulturu, izložba

Predaudicija za mjuzikl “Jadnici” Nakon nekoliko velikih scenskih projekata, hrvatski ogranak meunarodnog kazališta “CornerstoneArts” pod vodstvom redatelja Richard Monteza zapoinje s novim, još veim i glamuroznijim od svih do-

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

sadašnjih - mjuziklom “Les Misérables” (Jadnici), za koji je premijera zakazana za petak 27. rujna u Areni Varaždin. U mjuziklu se oekuje više od 50 glumaca, pjevaa. Radi se o impozantnoj glazbeno - scenskoj obradi romana francuskog pisca Victora Hugoa, djela koje se smatra najpoznatijim i najveim romanom 19. stoljea. Les Misérables su kazališna senzacija koju je vidjelo više od 60 milijuna ljudi u 42 zemlje svijeta,

a najnovije ilmsko izdanje upravo je osvojilo 3 Oscara. Pjevai koji su zainteresirani nastupiti u spektaklu mogu se javiti na predaudiciju koja e se održati u subotu 27. srpnja u Areni Varaždin s poetkom u 17 sati. Na predaudiciji e biti objavljeni svi uvjeti potrebni za nastup te e kandidati dobiti upute kako se pripremiti za konanu audiciju koja e se održati 23. i 24. kolovoza.

Izložba “Bez obzora” autora Marina Dražania U galerijskom prostoru akovekog Centra za kulturu ovih se dana može razgledati postav izložbe pod nazivom “Bez obzora” fotografa Marina Dražania iz Varaždina. Kroz prikazanu seriju fotograija autor je nastojao usmjeriti pažnju na ono što nas inae odbija, što nam odvlai pažnju od svakodnevno uhodanoga i bitnoga, na ono što je potpuno sporedno i nevažno ili što se samo ini takvim. Dakle,

primarni zadatak koji je autor postavljao stvarajui ove fotograije jest suprotstavljanje nagonu koji odreuje naše opažanje, ali i suprotstavljanje onom “nauenom” postupku estetikog pristupa u oblikovanju fotografske slike, što mu omoguuje lakšu potragu za banalnim, sporednim, “nefotogeninim” i u svakom smislu neprivlanim motivima. Izložba se može pogledati u vrijeme radnog vremena blagajne Centra za kulturu.

URBANA IZLOŽBA

Za one koji žele znati više... o stripu i ostalom! Dvije zanimljive izložbe trenutno stoluju u akovcu. U zgradi “Scheier” u akovcu postavljena je duhovita izložba stripa Dubravka Matakovia, koja pokazuje koliko strip kao crtaka forma može biti aktualan, svjež i provokativan. Autor izložbe Dubravko Matakovi diplomirao je 1983. godine na graikom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, prvi stripovi mu izlaze 1984. godine u Studentskome listu, a zatim i u Poletu, Mladosti, osjekom TEN-u, ljubljanskoj Tribuni, Patku, Veernjem listu… Od 1990. crta dnevno - politiki strip serijal

u Nedjeljnoj Dalmaciji. Suradnja traje, s manjim prekidima, do 2000. godine. 1994. zapoinje djeji serijal “Super Di” u školskom magazinu “Smib”, a radi ga i danas, kao i serijal “Desmozgenes” u magazinu “OK!”. Ilustrirao je više djejih knjiga i knjiga humoristiko - zabavnog karaktera, te više udžbenika Školske knjige. Na Iskonovom web portalu tjedno objavljuje stranicu stripa serijala “Overkloking”. Stalni je ilustrator u Jutarnjem listu (Zabavnik) i Modroj lasti. Njegova djela su prenesena i na kazališnu pozornicu (Iz Kabula s ljubavlju), a Matakovi je takoer i osniva glaz-

nagraivan. Izložba je otvorena kao dio programa “Ljeto u Gradu Zrinskih” i ve je do sada privukla znatan broj posjetitelja i likovne publike. Postav se u galeriji “Scheier” može razgledati do 4. kolovoza u ljetnom radnom vremenu galerije, odnosno od ponedjeljka do petka u benog sastava Septica, u kojem pjeva pod umjetnikim imenom Govnar Smrti. Do sada je objavio desetak albuma stripova, za koje je višestruko

MUZEJ MEIMURJA AKOVEC

Sudjelovanje u projektu “Transparentna ljepota” Muzej Meimurja akovec sudjeluje u jedinstvenom muzeološkom projektu zajedno još s trideset i dva muzeja iz itave Hrvatske, koji se provodi u organizaciji tri zagrebaka muzeja: Arheološkog muzeja, Mu-

zeja za umjetnost i obrt te Muzeja Mimara. Projekt je osmišljen i ostvaren kao doprinos muzejske zajednice obilježavanju ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Nakon trogodišnjih priprema 27. lipnja 2013.

vremenu od 18 sati do 21 sat, subotom od 10 do 12 sati. Nedjeljom je galerija zatvorena. Izložbe stripa rijetke su u našem gradu. Razgledajte ovu aktualnu. Nasmijat e vas teme “Živo - modna kolekcija za sezonu srpanj - kolovoz”, “Pivski stomak”, “Pazite koga dovodite u kuu”... (rr)

u tri zagrebaka muzeja – Arheološkom muzeju, Muzeju za umjetnost i obrt i Muzeju Mimara – otvorena je izložba “Transparent na ljepota: Staklo iz hrvatskih muzeja”. Tijekom trajanja izložbe, koja

ostaje otvorena do 13. listopada, publika e u tri zagrebaka muzeja stei uvid u bogatstvo fundusa muzeja u Hrvatskoj koje ih stavlja uz bok riznicama svjetskih muzeja te kroz podatni medij stakla upoznati njegovu oblikovnu i stilsku raznovrsnost kroz stoljea i kontinuitet izazova za suvremeni umjetniki izriaj. Izložba “Transparentna ljepota: Staklo iz hrvatskih muzeja” do-

maoj i inozemnoj publici predstavlja bogatstvo staklenih artefakata u Hrvatskoj nastalih tijekom etiri tisuljea. Više od 600 vrhunskih ostvarenja iz muzejski zbirki stakla iz cijele Hrvatske prezentirano je na trima zasebnim izložbama – u Arheološkom muzeju u Zagrebu, Muzeju za umjetnost i obrt i Muzeju Mimara – koje posjetitelji mogu razgledati kupnjom zajednike ulaznice za sva tri muzeja.


4

26. srpnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Scena

PETAK - NEDJELJA, 26. - 28. srpnja PRELOG & Otok

Porcijunkulovo 2013. & Podroom 31. srpnja - 4. kolovoza 2013.

11. Motosusreti u organizaciji kluba “Ren Ban” iz Preloga Preloški motoklub “REN BAN” poziva sve zainteresirane na 11. Motosusrete koji se održavaju zadnji vikend u sedmom mjesecu. Ovu godinu se tako susreti održavaju od petka 26. do nedjelje 28. srpnja. Mjesto održavanja motosusreta bit e na novoj lokaciji - “Dravska špica” (sprud kod mosta Otok - Hrženica). Domain susreta, MK “Ren Ban”, pripremio je i bogat koncertni program koji e svaku veer zapoinjati u

Podroom Drink

20 sati. U petak 26. srpnja gostuju Civilizacija i Zabranjeno pušenje. U subotu 27. srpnja e sve zabavljati Musta bend i Belfast food. Tijekom sva tri dana organizirat e se deile motora (petak, 17 sati, subota, 15 sati). Pripemljene su raznolike motoigre i nagrade, primjerice, gaanje prakom, bacanje guma, provlaenje kroz prepreke i dr. Ulaz na koncert u petak je 40 kn, a u subotu 20 kuna.

GLAZBENO LJETNO OSVJEŽENJE

Podroom Drink And Music Club drugi put po redu organizira pratei, zanimljiv program povodom održavanja tradicionalne kulturno - turistike manifestacije “Porcijunkulovo 2013.”. Nakon Ljeta u Gradu Zrinskih,ovimprogramomželimo publici produžiti ljetnu koncertnu

sezonu i, naravno, pozvati sve zainteresirane da se odazovu i od 31. srpnja pa do 4. kolovoza uživaju u nekoliko veeri dobre zabave, koncerata, glazbe... Doite oboružani osmijehom, energijom i dobro se zabavite, veselimo se vašem dolasku! Pa krenimo redom, sadržaj je

NAJAVLJUJEMO

Tri gitare VARAŽDIN na kupu Špancirfest od 23. kolovoza do 1. rujna – pun pogodak! akovec ima nekoliko ugostiteljskih ljetnih terasa gdje u ovim vruim ljetnim danima, a posebice veerima, možemo na miru

ureeni prostor koji jednostavno poziva na organizaciju glazbenih veeri. Protekli petak, 19. srpnja, upravo se takvo glazbeno ljetno

Petnaesti Špancirfest e se od 23. kolovoza do 1. rujna održati na jedinstvenoj pozornici varaždinske povijesne jezgre. Sudei prema programu koji je Turistika zajednica grada Varaždina pripremila za slavljeniko izdanje festivala, Varaždin e i ovu godinu imati najposjeeniji hrvatski festival. Tijekom proteklih etrnaest godina na varaždinskom je festivalu dobrih emocija nastupilo više od 13.000 izvoaa sa svih kontinenata, a posjetilo ga je više od 2,3 milijuna posjetitelja. Na jedinstvenoj pozornici varaždinske povijesne jezgre i ovu godinu oekuje se deset raznovrsnih festivalskih dana, a zahvaljujui sponzorima festivala, koji su unato krizi i dalje uz Špancirfest, veina njih e i dalje biti besplatna za Varaždince i njihove goste. Uz pomo sponzora, Grada Varaždina i Ministarstva turizma, koje je Špancirfest uvrstilo meu pet najznaajnijih hrvatskih dogaanja, Turistika e zajednica grada Varaždina za petnaesti roendan festivala napraviti još jedan iskorak i svim posjetiteljima omoguiti uživanje u raznovrsnim sadržajima.

Glazbeno putovanje od Turske do Velike Britanije uživati u ispijanju inih kava ili omiljenih osvježavajuih napitaka. Jedna od nedavno otvorenih takvih destinacija ljetna je terasa koja je smještena u samom centru grada, a pripada ugostiteljskom objek t u SoHo bara. Smještena je u atriju nekadašnjega svima znanog “ribljeg restorana“, pa je ino iskorišten postojei arhitektonski ambijent, pomalo skriven od vreve samog središta grada, a opet je tu – svima na dohvat ruke. Jedinstven je to novo-

osvježenje i dogodilo u z na s t up doma ih snaga. Branimir Novak i Guitar trio oplemenili su ljetnu veer latino i drugim zvucima koji su privukli mnogobrojne posjet itelje, meu kojima se moglo prepoznati nekoliko umjetnika, arhitekata, opernih pjevaa i drugih osoba znaajnih za urbanu kulturu našega grada. Nadamo se da je to pravi smjerokaz oživljavanja ljetne glazbene scene ovog prostora, koji je uz “tri gitare na kupu – bio pun pogodak“. (rr)

Tijekom godina Špancirfest se proilirao kao multikulturalni festival koji potie sve oblike kreativnosti. Štoviše, festival dobrih emocija spaja naizgled nespojivo, pa Varaždin postaje mjesto susreta razliitih generacija, razliitih kultura, životnih stilova i razliitih formi umjetnikog izriaja, a tako e biti biti i ovu godinu. Glazbeni e se program, koji možemo deinirati kao glazbeno putovanje od Turske do Velike Britanije, odvijati na tri pozornice u povijesnoj jezgri te na Party Areni uz Dravu, do koje e, s Trga slobode, posjetitelje besplatno voziti Pan autobus. Puno bi prostora trebalo da se nabroje svi glazbeni izvoai koje e Varaždin ugostiti od 23. kolovoza do 1. rujna. Ipak, treba upozoriti na kozmopolitski i energini spoj orijenta i zapada, turske grupe Baba Zula, neokrunjene

kraljeve romske glazbe Bobana i Marka Markovia, silinu fada u interpretaciji Claudie Aurore, ali i na još jedan sjajan projekt prvoboraca novog vala Vlade Divljana i Maxa Juriia, pod nazivom “Ljetno kino big band”. Doda li se tome proinjena proizvodnja iste glazbene energije belgijskih Triggeringera, silina živih nastupa otokog Skunk Anansiea te arolija kudurua angolskih Portugalaca Buraka Som Sistema, u deset dana Špancirfesta putovat e se kroz glazbenu raznovrsnost. Tu je i najbolje od hrvatske scene. Nakon šest godina na Špancirfest dolazi Gibonni, Massimo je ve stari prijatelj festivala, a tu su i dobitnici Porina za hit godine - Opa opasnost. Varaždinsku glazbenu scenu na pozornicama Špancirfestu zastupat e Sagan, Mel & The Mindmills te Varaždinski tamburaški orkestar.

Cirkus kao nain života Posebna je pažnja ovu godinu posveena programu ulinog performansa te e posjetitelji Špancirfesta moi uživati u vještini nekih od najcjenjenijih ulinih umjetnika Europe. Štoviše, festival e tijekom sljedee dvije godine biti dio projekta “Circus as a way of life”, koji je suinan-

ciran kroz program Europske unije za razvoj kulturnih djelatnosti Culture. Partneri na projektu su i organizacije iz Francuske, Srbije, Kosova, Grka i Albanije, a kroz projekt e se razvijati regionalna scena ulinog performansa. U sklopu projekta e se na Špancirfestu 2013. i Špancirfestu 2014. održavati kreativne radionice ulinog performansa te izvoditi programi nastali tijekom festivala, ali i na radionicama u ostalim zemljama koje pokriva projekt. Bit e to prilika da se svi zainteresirani još intenzivnije ukljue u festival te zajedno s Turistikom zajednicom grada Varaždina kreiraju deset jedinstvenih dana ispunjenih dobrim emocijama.

S novim partnerima do još kvalitetnijih sadržaja Najmlae posjetitelje festivala oekuje još zanimljiviji Park kreative uz Katedralu u Ulici Jurja Habdelia, u koji e se ukljuiti i Puko otvoreno uilište Varaždin. Na Franjevakom trgu lokalne i regionalne turistike zajednice iz cijele Hrvatske, uz programe povijesnih plesova, pokazat e ono najbolje od tradicionalnih obrta. U festival se ukljuuje i Veleposlanstvo Republike Maarske, koje e Varaždincima i njihovim gostima prezentirati maarsku kulturu, tradicionalne obrte, kreativnu industriju i gastronomiju. U svojem drugom vikendu festival e, zajedno s Gradskim


26. srpnja 2013.

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

And Music Club prepun zanimljivih koncerata, degustacija i dodatnog programa. Odraženi koncerti bit e održani na otvorenom, a ulaz na sve svirke je besplatan. Ve u srijedu nam dolaze etiri deka iz Mexico Cityja, koji igraju garažni rock ‘n’ roll iz šezdesetih godina, po uzoru

na velike heroje rock glazbe. Sabu, gitarist, podsjea na sina Franka Zappa ili meksiku verziju Jimija Hendrixa. Jedinstven i izravan bend, sviraju garage rock ‘n’ roll, ista energija, oni su stvarno sirovi u svojim live nastupima, inei svaki koncert unikatnim

muzejom Varaždin, Galerijskim centrom i galerijom “Zlati ajngel”, ugostiti Puko uilište Rovinj i Istarski sajam umjetnina “Artexchange”. Tijekom festivala bit e prikazan i dio programa Meunarodne ljetne škole barokne glazbe i plesa Aestas Musica, a Oldtimer klub Varaždin na svoj e nain organizirati biciklijadu. Organizirat e se i dogaanje pod nazivom “Korziranje”, kroz koje se želi okupiti generaciju Varaždinaca iji se veernji izlazak sastojao samo od španciranje Korzom, a na kraju Korziranja rezat e se velika roendanska torta festivala koju e pripremiti tvrtka EKOS. Prošlogodišnja suradnja s Hrvatskim narodnim kazalištem u Varaždinu bila je i više nego uspješna, a za predstave komedije tražila se karta više, pa e se program komedije i ovu godinu odvijati u gledalištu varaždinskog kazališta. Isto tako, Udruga za zaštitu životinja SPAS organizirat e donator-

mlaima, koji u popularnom Vindilandu, od 10 do 20 sati svaki festivalski dan, mogu otkrivati nove svjetove, uiti o važnosti zdrave prehrane te sudjelovati u kreativnim, plesnim i sportskim radionicama. S obzirom na to da svako izdanje Vindilanda donosi sa sobom nova iznenaenja, na ovogodišnjem festivalu dobrih emocija na ve dobro poznatim lokacijama, Lanana kula i Stari grad, pojavit e se potpuno nove atrakcije. U centru pažnje svakako e biti avanturistiki park Vindino, nazvan po Vindijinim istoimenim sirnim i mlijenim desertima. Ovaj dio programa mališanima e pružiti dinaminu rekreaciju uz simpatinog Vindijina dinosaura, maskotu ovogodišnjeg Vindilanda. Tu je i neizostavno Vindiland open air Kino pod zvijezdama, koje svaku veer nakon završetka dnevnog programa (20 sati) donosi dva ilmska hita – jedan animirani i jedan igrani. Vindiland e se svaki dan Špancirfesta družiti i sa svojim sportskim i umjetnikim klubovima te drugim zanimljivim gostima. Ne smijemo zaboraviti ni na Milk night, arobnu mlijena no koja je, uz glazbeno - scenski spektakl pripremljen od strane plesnog studija “Vindi”, uvijek jedan od vrhunaca kada su u pitanju dogaaji u Vindijinoj Zemlji zdravlja. Uz partnerstvo na realizaciji programa Vindija aktivno sudjeluje i u promociji festivala. Naime, uoi i za vrijeme Špancirfesta Vindijin e voni jogurt Freska s okusom jagode na svojem pakiranju biti obilježen logotipom festi-

ski koncert Operne zvijezde za Udrugu SPAS. Program festivala još je uvijek u nastajanju te se oekuje mnoštvo dopuna. No, izvjesno je da e cjelodnevni program Špancirfesta opet biti oplemenjen proizvodima kreativne industrije pa e posjetitelji festivala imati priliku na jednom mjestu vidjeti i kupiti neke od najljepših i najcjenjenijih proizvoda hrvatske primijenjene umjetnosti i rukotvorstva.

Nove atrakcije u Vindilandu Vindija je od samih poetaka Špancirfesta kao generalni sponzor prisutna na festivalu. I ovu je godinu glavni program najvee varaždinske prehrambene industrije namijenjen naj-

vala, što je velika nacionalna promocija samog dogaaja.

Besplatan prijevoz u sklopu Panove akcije “Nemoj piti i voziti“ Kao službeno pivo festivala, Pan ve osmu godinu za redom podržava i osvježava Špancirfest dodatno uveseljavajui sve špancirere. Dugogodišnje prijateljstvo Pana i Špancirfesta garancija je odlinog provoda i dobrih emocija na ulicama Varaždina. Naime, Pan ve tradicionalno u sklopu festivala priprema brojna iznenaenja u želji da zabavnim sadržajem dodatno oplemeni ponudu i zabavni sadržaj tijekom deset dana španciranja. Ujedno, za sve posjetitelje osigurava i besplatan prijevoz

iskustvom. Pripremili smo mini Podroom motorijadu, s poetkom u

16 sati, Harley Davidson priprema besplatnu demo vožnju, a trebate samo

vozaku i kacigu. Jako smo ponosni što imamo priliku slušati jednog od najboljih hrvatskih producenta i house DJ-a, Blacksoul. Tijekom godina izgradio je status jednog od najjaih underground house DJ-a u Lijepoj našoj. Blacksoul duži niz godina svoju inspiraciju adaptira u studiju, te su njegovi radovi

esto unutar repertoara DJ-a poput Ericka Morilla, Laurenta Garniera, Terryja Farleya i mnogih drugih svjetskih faca. Uz ve navedene glazbenike, u ponudi se nalazi Podrumarenje uz vina Tomši i Štampar, AC/DC I ZZ TOP cover band The Trio i za kraj band koji više od 20 godina žari i pali po cijeloj regiji, ali i šire, Zodiac Band.

Komedijafest donosi izvrsne predstave

u sklopu akcije “Nemoj piti i voziti“. Varaždinci i njihovi gosti tako e moi bezbrižno uživati u arima Špancirfesta i bogatih Pan okusa bez dodatne brige oko prijevoza jer e im na raspolaganju biti poseban Pan autobus. Raspored stajališta i vremena polazaka bit e dostupan na službenim web stranicama festivala.

gradu bile još dostupnije, od 11. srpnja do 1. kolovoza cijena višednevnih ulaznica bit e umanjena 30% (festivalska ulaznica - 105 kn, a vikend ulaznica - 42 kn), a u prodaju e biti pušteno 1.000 festivalskih ulaznica i 1.000 vikend ulaznica (500 za prvi vikend i 500 za drugi vikend).

Nepromijenjene cijene višednevnih festivalskih ulaznica

Varaždinci su dobri domaini

Novi su programi Špancirfesta, osim glazbenih programa na glavnoj festivalskoj pozornici te predstava komedije, i dalje besplatni. Cijena višednevnih festivalskih ulaznica za glavnu festivalsku pozornicu ostala je ista kao i prošlu godinu: vikend ulaznica (petak, subota, nedjelja) 60 kn i festivalska ulaznica 150 kn. Jednako tako, cijena dnevnih festivalske ulaznice ostaje na prošlogodišnjoj razini – 30 kn, osim za programe 25. kolovoza (Triggeringer, Buraka Som Sistema, Sagan), 29. kolovoza (Skunk Anansie) i 30. kolovoza (Gibonni), kada e biti 70 kn. Cijena ulaznica za predstave komedije ostaje 40 kn.

Posebne pogodnosti za kupnju ulaznica Ulaznice se od 11. srpnja mogu kupiti na svim prodajnim mjestima Eventima. Kako bi ulaznice za glavnu festivalsku pozornicu na Starom

Uz sve bogatstvo sadržaja i jedinstvenu atmosferu, Špancirfest je ponajprije festival Varaždinaca, festival koji pria najljepšu priu o Varaždinu. Za vrijeme festivala Varaždin otvara svoja vrata i svim posjetiteljima daje ono najbolje od sebe, a to su prepoznali i gosti i sponzori festivala. Kao što je istaknula direktorica Odjela za komunikacije i odnose s javnošu za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, Coca-Cola HBC Hrvatska, Boška Trbojevi: “Coca-Cola niz godina s ponosom podržava Špancirfest jer promie jednake vrijednosti kao i naša tvrtka u Hrvatskoj, a to je ouvanje kulturnih i tradicijskih vrijednosti Varaždina i sjeverozapadne Hrvatske te poticanje lokalnoga turizma. Varaždinci su tradicionalno dobri domaini i vjerujemo kako nas oekuje još jedno sjajno izdanje Špancirfesta“.

U sklopu varaždinskog Špancirfesta svaku se godinu održava i kazališni program “Komedijafest”, koji donosi probrani niz humornih i satirinih predstava. Predstave e se, kao i prošlu godinu, igrati u varaždinskom Hrvatskom narodnom kazalištu u sklopu partnerstva s tom uglednom kazališnom kuom. Cijena ulaznica za predstave Komedijafesta ostala je nepromijenjena i iznosi 40 kn, a u prodaji e biti od kraja ovog tjedna u sustavu EVENTIMA. Program ovogodišnjeg Komedijafesta zapoinje

stvarnom ženom poinje živjeti sa ženom - lutkom, androidom, koja ipak nije onoliko savršena i umiljata koliko bi on to želio. Kostadinka Velkovska, poznata šansonjerka i glumica u dvojezinom, hrvatsko - makedonskom Kosta cabaretu, koketira izmeu etna i šansone, zabavnog programa i kazališne predstave u kojoj glumi i damu i zavodnicu, hrabru i nježnu, ludu i nadnaravnu. Ovaj program održat e se u srijedu 28. kolovoza. Ljubomir Kerekeš odigrat e monodramu “Dimnjaar”

u ponedjeljak 26. kolovoza gostovanjem Histriona i izvedbom predstave “Gospodskodijete”.Gospodsko dijete Kalmana Mesaria u izvedbi Histriona i režiji Dražena Ferenine jedno je od zanimljivijih dijela hrvatske komediograije prve polovine 20. stoljea, koje je svoju praizvedbu imalo davne 1936. Bavi se odnosom grada i sela (Zagreba i Šestina) na nain koji ga u današnje vrijeme, više od tri-etvrt stoljea nakon što je nastalo, i dalje ini jednako smiješnim, ali ponekad i bolno aktualnim. Potom e u utorak 27. kolovoza teatar “Gavran” izvesti predstavu “Lutka”. koja progovara o dinamici žensko - muških odnosa, ali s futuristikom notom. Glavni junak, naime, umjesto sa

prema tekstu Mirka Keleka i u produkciji Histriona, te je favorit publike. Kroz oi malog ovjeka, dimnjaara Štijefa, prstom se lucidno, glasno, u srazu s publikom, a ponekad i prosto, ili kako se kaže “narodski”, ali uvijek iskreno upire prema “velikima”, tko god oni bili. Arijana ulina i Stojan Matavulj, zajedno s bendom, izvode Bluz guz Cabaret - stand up cabaret show sainjen od etrnaest poznatih, ali pametno i humorno prepjevanih pjesama kojima dotiu sve: od muško - ženskih odnosa do aktualnih društvenih tema. Dva sata glazbe, zabave i smijeha oekuje sve ljubitelje kazališta u nedjelju 1. rujna, završnog dana Špancirfesta.


6

26. srpnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Knjige KNJIŽNICA “Nikola Zrinski” akovec preporuuje

MOZAIK KNJIGA Dobitnica nagradne knjige Martin Katahn “Rotacijska dijeta” je Tatjana Drvoderi, Sivica.

PREPORUKA

Susan Elizabeth Phillips: Odbjegla nevjesta Lucy Jorik oduvijek je bilo važno da ne osramoti obitelj koju obožava. Jedan od razloga za to je i njezina majka koja je jedna od najpoznatijih žena na svijetu. Ali Lucy je sad uinila upravo to. I ni više ni manje nego na sam dan svoje udaje za

najsavršenijeg muškarca kojeg je ikad upoznala. Umjesto da se uda za Gospodina Neodoljivog, Lucy bježi iz crkve u vjenanici i odlazi u nepoznato s grubim, naprasitim neznancom koji do

tog asa nikako nije mogao biti dio njezina života. I dok je cijeli svijet traži, Lucy mora pronai samu sebe i shvatiti da njezina uobiajena pristojnost nije nikakva obrana protiv muškarca koji je nepristojnost uzvisio na razinu umjetnosti. Lucy mora ovrsnuti – i to odmah. Odbjegla e nevjesta biti prisiljena završiti u neotesanevoj vikendici na otoku i ondje pokušati pronai novi smjer u životu... te otkriti tajne muškarca koji o njoj toliko mnogo zna, ali o samome sebi ništa ne otkriva. Kako se vrui ljetni dani izmjenjuju s mirisnim povjetarcima i nenadanim olujama, Lucy e upoznati i lijepu, ali tužnu pelaricu, preplašenog djeaka i modernu zlu kraljicu. Ali, uz sve to upoznat e i strast koja bi zauvijek mogla promijeniti njezin život.

Sebastian Flaming: Nebeska kupola Stara bazilika Svetog Petra pretvara se u ruševinu, a papa Julije II. u tome vidi svoju priliku – ui e u povijest kao pontifeks koji je, sagradivši najveu graevinu zapadnog svijeta, udario nove temelje svemonoj Katolikoj crkvi. A meu zidinama toga velebnog zdanja mora biti njegova grobnica – ljepša i monumentalnija od svih dotad vienih. Julije II. ne štedi novac da bi postigao cilj. Ali novac nije dostatan. Papa treba genijalne umove, vizionare novoga doba, neu s t r a š i ve stvaratelje koji pomiu granice arhitekture i umjetnosti... Slavni arhitekt Donato Bramante i genijalni umjetnik Michelangelo jedini su dorasli ovome poslu. Oni e postaviti temelje i, ako Svevišnji tako bude htio,

dati konaan monumentalni izgled novoj bazilici Svetog Petra – simbolu Katolike crkve u itavome svijetu. Jednog pokree ljubav prema kurtizani, drugog ljubav prema Bogu. Jedan stvara

da bi veliao sebe, drugi da bi iskupio grijehe. Dva zakleta protivnika, vjeiti rivali koji jedan drugog iskreno preziru, istodobno se i jedini razumiju.

PUBLICISTIKA

Dr. Raymond Moody: Bljeskovi vjenosti Svi koji znaju što je to iskust vo na rubu smr ti znaju i za dr. Raymonda Moodyja. Svojim je istraživakim radom te kultnom knjigom “Život poslije života”, prodanom u višemilijunskoj nakladi, na posve drukiji nain objasnio fenomen smrti. Na tom je put u otkrio i fascinantne doživljaje ljudi koji su svjedoili smrti svojih bližnjih. “Bljeskovi vjenosti” prva je knjiga koja govori upravo o tome - ljudima koji su svjedoili smrti svojih bližnjih i pritom stekli nevjerojatne uvide. Promjena geometrije prostorije, izvantjelesna iskustva, izmaglica iznad g r udi umir ueg , glazba, lash backovi samo su neki elementi koji se javljaju u tim svjedoanstvima, a ljudi koji su doživjeli takva iskustva posve su promijenili svoja promišljanja o smrti ili su ak iz temelja transformirali svoje živote. Sve su te

BELETRISTIKA 1. Fik Meijer: Carevi ne umiru u postelji 2. Laila Lalami: Tajni sin 3. Ivana Šojat - Kui: Niiji sinovi

PUBLICISTIKA 1. Dr. Raymond Moody: Bljeskovi vjenosti 2. Lidija Duji, Ludwig Bauer: Knjiga o Sunani i Severu 3. Zoran Milivojevi: Uloviti ljubav

prie istodobno utjeha i tajna i pružaju nam uvid u put kojim emo svi na kraju svojih života krenuti. D r. R a y m o n d M o ody cijenjeni je lijenik i psiholog, znanst venik i istraživa, autor brojnih knjiga, kao i mnoštva istraživanja koja se bave fenomenom iskustava na rubu smrti, života nakon smr ti te sv jedoanst va ljudi o procesu umiranja.

KNJIŽARA LJEVAK

Giovanni Boccaccio: John C. Parkin: Život Danteov J*** mi se terapija Ve  i l e t i m i  n i m pr e g le dom s ve u e s t a l iji h popi sa i t op list a najveih pisaca svih vremena uoljivo je da su im zajednika nei z os t av n a i men a: Homer, Dante, Boccaccio, Shakespeare, Cer vantes, Goet he, Tolstoj, Joyce, Kaf ka... U pravilu su tako jake i samosvojne autorske osobnos t i ok r enut e s ebi i s vojem djelu , no pr ot agon i s t i ove neveli ke k nji ž ice su dvojica koji bi se zasigurno našla u vrhu s va ke lis t e: autor mu B o c c ac c io i “tema” mu Dante! Suvremenici su bili samo osa m godina: Boccaccio je roen 1313., a Dante je umro 1321. go d ine, pa je ova Boccacciova “biobibliografska raspravica” o Danteu

izraz poštovanja i divljenja, ali i svjedo a n s t vo k r e at i v nog nasljedovanja velikog mu prethodnika. Nepripremljena it atelja, im se privikne (a lako e) na visokostilizirani prijevod Mate Marasa, ugodno e iznenaditi modernost Boccacciov ih promišljanja. On ne prešuuje Danteove osobne mane, ali istie da su zanemarive u odnosu na Božanstveno djelo koje nam je ost av io: “t ako velik u, t ako uzvišene grae i tako ist ak nut u k njig u... na pukom jez i k u s t ol iko umijea, s t ako  udesn i m r e dom i t a ko l ijepi m , d a još nikoga ne bješe tko bi ga s pravom mogao i u jednom dijelu pokuditi”.

Mnogi od nas nalaze se u zatvorima koje su sami izgradili, zabr injavaju i se zbog s t v a r i koje z apr avo nisu važne i zaboravljajui na svoje snove. “J* * * mi se terapija” pomaže nam pobjei, sagledati stvari, uskladiti se s onim što doista želimo i djelovati u sk ladu s t ime, bez obzira na ono što drugi misle. J o h n C. Parkin i njegova žena Gaia odr ž avaju svoje slavne j*** mi se meditacijske seminare u It a l iji od 2005. godine. Parkinova prva knjiga “J*** mi se” prodana je u v iše

od 250.000 primjeraka i prevedena na 22 jezika. U k njizi “J*** mi se terapija” po prvi put autor otkriva pojedinosti o tome kako je j*** mi se pomoglo mnogima da se prepuste i pronau slobodu, o t ajnama koje nam, kroz ovu monu profanost , ot varaju put do najvee sree.


26. srpnja 2013.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Film, glazba ... SPECIJALNE AGENTICE

SVE ŠTO TREBAŠ JE LJUBAV

akcijska krimi komedija Režija: Paul Feig Uloge: Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Ben Falcone

romantina komedija Država: Danska, Švedska, Italija, Francuska, Njemaka Režija: Susanne Bier Uloge: Pierce Brosnan, Kim Bodnia, Trine Dyrholm

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

petak, 26.7.

19.00 SPECIJALNE AGENTICE akcijska krimikomedija

22.00 LOV THE HUNT drama

subota, 27.7.

19.00 i 21.00 SPECIJALNE AGENTICE akcijska krimi komedija

nedjelja, 28.7.

19.00 i 21.00 SPECIJALNE AGENTICE akcijska krimikomedija

ponedjeljak, 29.7. Akcijska krimikomedija okupila je zanimljiv glumaki postav: Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Ben Falcone... Sarah Ashburn, arogantna i metodina agentica FBI-a, prisiljena je suraivati s mrzovoljnom bostonskom policajkom Shannon Mullins, kako bi

uhvatile opasnog narko dilera. Prljave, bezobrazne, ponekad smotane, ali odline policajke, ine jedno od zabavnijih policijskih partnerstva na filmu. Režiju potpisuje Paul Feig. Akcijska krimikomedija u trajanju od 117 minuta preporuuje se starijima od 13 godina.

Film Susanne Bier, dobitnice Oscara za film “U boljem svijetu”, mješavina je drame, romanse i komedije, s bivšim Jamesom Bondom Pierceom Brosnanom u jednoj od glavnih uloga. Dankinja Ida, koja je upravo završila s kemoterapijom, uhvati svoga “ucviljenog” muža u krevetu s njegovom suradnicom. Sama se uputi na kerino vjenanje, ak u Italiju, gdje upo-

znaje mladenkina oca Phillipa. Prvi susret prolazi zapanjujue loše. Ipak prvi dojam e izblijedjeti, a Ida e pronai šansu za potpuno novi poetak. Kritiari su zakljuili da film “odiše toplinom, zrai pozitivom koje se teško otresti” te ga okarakterizirali kao “nježnu, duhovitu romansu”. Romantina komedija u trajanju od 116 minuta preporuuje se starijima od 12 godina.

UDOVIŠTA PROTIV VANZEMALJACA

AQUAMARINE

tivno te zdravo dozirajui razliite senzibilitete (Meritas, Aljoša Šeri, Goran Boškovi). “Voyage” je autobiograski koncipirana ploa ije niti (u tom smislu) nije lako slijediti: nisam uspio uhvatiti vezu izmeu Jeleninog djetinjstva u Klanjcu, provedenih ljetovanja u Hrvacama, putovanja, prema autoriinim rijeima, do Djevojice i Žene, i pjevanja na engleskom, rancuskom, portu-

galskom i hrvatskom jeziku. Zanemari li se stvaralaka metafizika i smanje li se doživljaji izneseni u popratnoj bilješci, “Voyage” zvui poput neke od kompilacija etikete Putumayo: kao proslava života u pjesmi na nain da se kombiniraju etno, pop, jazz, olk i drugi sastojci te se ujedine s izražajnom svirkom i inspiriranom izvedbom “zvijezda veeri”. “Veer” je, u maniri najboljih hrvatskih TV kua, donekle popunjena repriznim programom, od 14 pjesama ukupno, etiri se ponavljaju na albumu, ali na razliitim jezicima. “Voyage” je rasna ljetna ploa kojoj je veliki minus što je izdana krajem lipnja, i što e vei dio promocije ii na jesen kada možda izazove ljetonostalgiju. Show tiho kradu Cinkuši koji su ionako sjajnoj “Zagreb izlazi na ocean” podarili emotivno, ali ne i patetino ruho, te pregršt dionica na koje vrijedi

akcijska krimikomedija

srijeda, 31.7. nema filmskog programa

PRELOG DOM KULTURE 26. srpnja (petak)

Završetak 5. ljetnih radionica - prvi nastup Puhakog orkestra Grada Preloga 19 sati

26. - 28.07.2013.

11. MOTO SUSRET MK REN-BAN

ALBUM TJEDNA

Na hrvatskoj estradi postoji euemistiki skovan termin pjevai(ce) u usponu. Rije je o heterogenoj skupini ljudi: od talenata kojima se jednostavno nije “dogodio” uspjeh, preko hiperambicioznih mediokriteta spremnih na gaženje preko ljudi, do likova koji ne znaju što bi sa sobom, pa to rade na hrvatskoj popularno - glazbenoj sceni. Jelena Radan pripada u onu grupu kojima se vei uspjeh još nije dogodio, u smislu da je šira publika lako prepoznaje po pjesmi koju izvodi. Ono što joj se dogodilo jest da je ipak donekle prepoznata kao vrsna pjevaica, što e lako potvrditi novim albumom, nazvanim “Voyage” i opisanim kao “putovanje do sebe i natrag”. Jeleni je na ovoj ploi donekle uzor Zaz, a najvei je dobitak što je iz gotovo svih suradnika uspjela izvui dobre vibracije, usput zvuei prirodno, komunikativno i emo-

utorak, 30.7.

19.00 i 21.00 SPECIJALNE AGENTICE

nema filmskog programa

Claire i Haley su 13-godišnje djevojice, najbolje prijateljice, koje žive u obalnom gradiu na Floridi s djedom i bakom. Hailey se krajem ljete seli s majkom u Australiju, što teško pada dotad nerazdvojnim djevojicama. Zadnje e im ljeto ostati u sjeanju nakon što se po završtetku velike oluje u njihovom bazenu pojavi prava morska sirena. Osamnaestogodišnja Aquamarine odmah se sprijateljuje s djevojicama u nadi da e joj pomoi da riješi svoj problem. Otišla je od kue kako bi dokazala ocu, koji joj je ve dogovorio brak, da ljubav nije mit. Ima tri dana da pronae pravu ljubav. Sklapa sporazum s djevojicama kojima e, ukoliko joj pomognu, ispuniti jednu želju. Djevojke se bacaju na posao te ue sirenu kako ljudi iznad površine mora zavode.

Jelena Radan: Voyage

akcijska krimikomedija

etvrtak, 1.8.

DVD, BLUE RAY IZLOG Najudniji svjetski junaci u misiji su spašavanja Zemlje u DreamWorksovoj animaciji “udovišta protiv vanzemaljaca”. Ogromika, Doktor Žohar, Izgubljena karika, Insektosaurus i B.O.B. udružuju snage kako bi se obranili od napada vanzemaljaca .Uz nevjerovatnu animaciju i glumake superzvijezde koje su posudile svoje glasove, ukljuujui Maju Posavec, Dražena Bartulia, Dražena ieka, Željka Duvnjaka i Roberta Ugrinu, ova ogromna avantura u trajanju od 94 minute je pravi hit. Režiju potpisuju Rob Letterman i Conrad Vernon.

19.00 i 21.00 SPECIJALNE AGENTICE

Popis pjesama 1. Sjeti me se ljube 2. The Device 3. Zagreb izlazi na ocean 4. Pres de la flamme 5. Blagoslov 6. O canto de lemanja 7. Taking You Back 8. udo 9. A’ Florbela 10. Take Whatever You Want 11. Comme un bel amour a taire 12. Wonder 13. Voljet u te sutra 14. Love test dummies

obratiti pažnju. Vrijedi spomenuti i “udo”, s decentnim puhaima na kraju, a u “A’ Florbella” Radan evocira akcente portugalskog porijekla. Teško je ovom albumu porei kvalitetu, kojom nadmašuje i mnogo razvikanija izdanja iz 2013., a teško je predvidjeti vei komercijalni uspjeh, tako da sve što ostaje jest Jeleni držati paleve. Uz prošlogodišnji pulski Chweger, “Voyage” je hrvatski “najeuropskiji” album ove sezone i šteta je što se potencijali ova dva izvoaa nisu više koristili u proslavama ulaska Hrvatske u EU. (Zoran Tukar, Muzika.hr)

- “Dravska špica” sprud kod mosta Otok – Hrženica - koncertni program – poetak u 20 sati - petak - CIVILIZACIJA i ZABRANJENO PUŠENJE - subota - MUSTA BEND i BELFAST FOOD - defile – petak, 17 sati – subota, 15 sati

Radno vrijeme blagajne Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa, srijeda i ēetvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa, subota – od 16 do 20 sa, nedjelja – od 15 do 20 sa. Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

TOP LISTA KINO FILMOVA 1. POTRAGA ZA NEMOM 2. PET LEGENDI 3. HOBIT: NEOEKIVANO PUTOVANFJE 4. ZERO DARK THIRTY 5. ATLAS OBLAKA 6. ZAMBEZIJA 7. UBIJ IH NJEŽNO 8. SEDAM PSIHOPATA 9. IRON MAN 3 10. GRIJESI OEVA


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

26. srpnja rpnja 2 2013. 013.

Ljetno bicikliranje Kompletan program Porcijunkulovog S

tiglo nam je doba godišnjih odmora kada konano imamo više vremena posvetiti se svojim hobijima. Hladna zima i kišovito proljee konano su iza nas, a oekuje nas vrue ljeto koje mami na vožnju biciklom. Ono je idealno za bicikliranje pa e mnogi svog ljubimca sa sobom ponijeti na godišnji odmor. obzirom na nepovoljne vremenske uvjete tokom proljea mnogi nisu uspjeli skupiti dovoljnu koliinu bazinih kilometara tako da je opa izdržljivost nešto niža, pa dugake vožnje po visokim temperaturama mogu biti jako stresne za naš organizam. Visoke temperature iziskuju adaptaciju koja traje izmeu pet i devet dana u kojima bi trebali pripaziti na koliinu i intenzitet biciklistikih vožnji i treninga. Kao i sa svim drugim aktivnostima vožnja biciklom se ne preporuuje tokom najtoplijih sati u danu. ajvažnija stvar je konzumiranje dovoljne koliine tekuine koja u sebi sadrži elektrolite i ostale supstance koje gubimo prilikom znojenja, pa tako tokom vožnje treba popito od pola litre do litru tekuine po satu ovisno o intenzitetu i temperaturi. Tekuinu treba unositi konstantno svakih desetak minuta u manjim koliinama, od ega emo imati vee koristi nego kad osjetimo osjeaj žei pa popijemo vee koliine odjednom jer smo tada ve lagano dehidrirali. Takoer s hidratacijom treba zapoeti nekoliko sati prije vožnje i nastaviti s njom nakon vožnje. Za nošenje vode na biciklima vrlo

SRIJEDA 31.07.2013.

S

N

Bruno Radoti - višestruki prvak Hrvatske u biciklizmu i nositelj Hrvatskog rekorder na 4 000 m

su praktini takozvani bidoni kojih za ljetne odnosno zimske uvjete ima i u termos varijanti koji nam zadržavaju temperaturu tekuine nekoliko sati. Neki profesionalni biciklisti prije vožnje zamrzavaju polupune bidone koje prije same vožnje dopunjavaju, pa tako tokom itave vožnje imaju osvježavajui napitak. Njih ete esto vidjeti kako se vodom iz bidona poliju po glavi, potiljku ili nogama, pa na taj nain snižavaju temperaturu. z unos dovoljne koliine tekuine za ugodnu vožnju od velike je važnosti adekvatna biciklistika odjea koja je napravljena od laganih prozranih materijala koji se lako suše, pamune majice potpuno su neprikladne za vožnju. Uz to zaštitna kaciga bi trebala imati dovoljno ventilacijskih rupa, a naoale bi trebale štititi od suneva zraenja. živajte u bicikliranju!!!

U

U

PERIVOJ ZRINSKI/Vilinska šuma 09:00-12:00 Djeje kreativne radionice i edukativno-zabavni program 19:00 SLUŽBENO OTVORENJE PORCIJUNKOLOVO 2013. 19:30-22:00 Djeje igraonice i predstave: * U duru i molu - za vrti i školu * Spašavanje zarobljene princeze * Djeca pitaju: Razgovor s glumcima * C. Perrault: Ljepotica i zvijer POZORNICA TRG 19:00-00:00 Mali MEF - Meimurski festival za djecu Meimurska glazbena scena: * Zbor gimnazije Josipa Slavenskog - K * Urban acoustic trio sa solistima * Bojan Jambroši i 4 US * Barbara Kolar - voditeljica programa Vatromet POZORNICA TOMISLAV 20:00-02:00 Zlatni hitovi - Legende pjevaju * Darko Domijan uz pratnju grupe "Nona smjena" PROGRAMI U ORGANIZACIJI AKOVEKIH UGOSTITELJA 22:00 Pozornica Štros - "Live band" Freakout * Arcus terasa - "No Ordinary Garden & Red Bull" presents RNB HIP HOP gibanje Paladin/Soho - ExZodiac band, DJ Cobra & DJ Alen Podroom - Los Explosivos (Mexico/Rock) 00:00-03:00 Glavni šator Trg - Bonaparte band

ETVRTAK 01.08.2013. PERIVOJ ZRINSKI/Vilinska šuma 09:00-12:00 Djeje kreativne radionice i edukativno-zabavni program 19:30-22:00 Djeje igraonice i predstave: * Kralj i kraljica * Šale za male * Moliere: Kaiperke POZORNICA TRG 19:00-00:00 Grupa 4 US - koncert * Jelena Rozga

POZORNICA TOMISLAV 20:00-02:00 Zlatni hitovi - Legende pjevaju * Duško Lokin uz pratnju grupe "Nona smjena" PROGRAMI U ORGANIZACIJI AKOVEKIH UGOSTITELJA 22:00 Pozornica Štros - "Live band" Clone Age * Arcus terasa - "No Ordinary Garden & Red Bull" presents Studio 54 * Paladin/Soho - Vertigo band, DJ Cobra & DJ Alen * Podroom - podrumarenje na otvorenom uz tamburaški sastav "Kumovi" 00:00-03:00 Glavni šator Trg - Tamburaški sastav "Kontra nas"

PETAK 02.08.2013. PERIVOJ ZRINSKI/Vilinska šuma 09:00-12:00 Djeje kreativne radionice i edukativno-zabavni program 19:30-22:00 Djeje igraonice i predstave: * Od unuka do djeda - obiteljska abeceda Viteške igre * A. oki Pongraši: Vitez željeznog srca POZORNICA TRG 19:00-00:00 Grupa 4 US - koncert * NENO BELAN & FIUMENS - koncert POZORNICA TOMISLAV 20:00-02:00 Zlatni hitovi - Legende pjevaju * Zdravko Škender uz pratnju grupe "Nona smjena" PROGRAMI U ORGANIZACIJI AKOVEKIH UGOSTITELJA 22:00 Pozornica Štros - "Live band" The Cat Paw * Arcus terasa - "No Ordinary Garden & Red Bull" presents Red Bull Music Sensation * Paladin/Soho - Vizija band, DJ Cobra & DJ Alen *Podroom - The Trio ZZ Top i AC/DC cover band * Harley Davidson demo / Mini Podroom motorijada 21:00 Caffe bar Millenium - Tamburaški sastav "Kumovi"

21:30 Casa Latina - Ricardo Luque i prijatelji (1. godišnjica Casa Latine) 00:00-03:00 Glavni šator Trg - Acoustic band

SUBOTA 03.08.2013. PERIVOJ ZRINSKI/Vilinska šuma 09:00-12:00 Djeje kreativne radionice i edukativno-zabavni program 11:00-12:00 Smjena straže Zrinske garde akovec 19:30-22:00 Djeje igraonice i predstave: * Tko donosi najljepši dar - jaje, zeko ili dimnjaar * Kako nadmudriti crnu kraljicu * Što nam sprema arobnjak iz Oza * B. Grimm: Trnoružica * C. Perrault: Maak u izmama TRG EUGENA KVATERNIKA 8:00 14. Meunarodni Oldtimer susret "Meimurje 2013." / izložba Oldtimera 16:00 AK - Strongman by Porcijunkolovo (Udruga Powerlifting klub Meimurje) POZORNICA TRG 19:00-00:00 Grupa Genova - koncert * Grupa 4 US - koncert * MARINA BAN I DIKTATORI - koncert POZORNICA TOMISLAV 20:00-02:00 Zlatni hitovi - Legende pjevaju * Željko Krušlin Kruška - Latino uz pratnju grupe "Nona smjena" PROGRAMI U ORGANIZACIJI AKOVEKIH UGOSTITELJA 22:00 Pozornica Štros - "Live band" Exclusive band * Arcus terasa - "No Ordinary Garden & Red Bull" presents Coctail Hit Mix * Paladin/Soho - Zodiac band, DJ Cobra & DJ Alen * Podroom - Open air house experience Blacksoul + warm up Baxa&Juddy 21:00 Caffe bar Millenium - Tihomir Kožina 00:00-03:00 Glavni šator Trg - Tamburaški sastav "Kontra nas"

NEDJELJA 04.08.2013. PERIVOJ ZRINSKI 8:00-17:00 Meunarodni streliarski turnir za viteza grada akovca (Streliarski klub Katarina Zrinski akovec)

14:00 Kuhanje velike Meimurske juhe (Udruga kuhara Meimurske županije) Vilinska šuma 09:00-12:00 Djeje kreativne radionice i edukativno-zabavni program 19:30-22:00 Djeje igraonice i predstave: * Care, care koliko je? * Kad si sretan...! * A. oki Pongraši: Grozdana na zrnu papra POZORNICA TRG 19:00-00:00 Grupa 4 US - koncert * KLAPA KAMPANEL - koncert POZORNICA TOMISLAV 20:00-02:00 Zlatni hitovi - Legende pjevaju * Vladimir Koiš Zec uz pratnju grupe "Nona smjena" PROGRAMI U ORGANIZACIJI AKOVEKIH UGOSTITELJA 22:00 Pozornica Štros - Arcus/Zrinski open air 2013. * Arcus terasa - "No Ordinary Garden & Red Bull" presents No Ordinary Red Bull Night * Paladin/Soho - Acoustic band, DJ Cobra & DJ Alen * Podroom - Zodiac band 21:00 Caffe bar Millenium - Tamburaški sastav "Frikovi" 00:00-03:00 Glavni šator Trg - Tamburaški sastav "Frikovi"

SVAKODNEVNO U PROGRAMU Glazbeno-zabavni programi u organizaciji akovekih ugostitelja: Arcus, Casa Latina, Millenium, Paladin, Podroom, SOHO, Zrinski i ugostitelji pod šatorima * Edukativne radionice starih zanata u terminu 10:00-12:00, 17:00-19:00 *Prezentacija streliarstva u terminu 10:00-14:00, 18:00-24:00 (Streliarski klub Katarina Zrinski akovec) * Degustacija meimurskih vina - Zgrada Scheier (Udruga vinara Hortus Croatiae) * U dane trajanja manifestacije nastupaju KUU Društvo žena Gornji Kraljevec, KUD Katruža Ivanovec, KUD Žiškovec, Pjevaki zbor umirovljenika, KUD Makovec ULAZ NA SVE PROGRAME SLOBODAN!

NERGETSKI E GRADI SE PRVA VIŠESTAMBENA ZGRADA ZRED A A R U odnosu na klasičnu gradnju postoje mnoge prednosti: NA STAROM SAJMIŠTU U ČAKOVCU

rVØUFEBFOFSHJKF USPØLPWJHSJKBOKBTNBOKVKVTF

rCPMKBNJLSPLMJNBSBEJSFLVQFSBDJKF[SBLB J[NKFOB[SBLBWFOUJMJSBOKFNUBLPEBTF[JNJ[BESßBWBUPQMJOB BMKFUJIMBEOPljB

rQPTFCOB[WVNJOBJ[PMBDJKBJ[NFåVTUBOPWB zbog energetskog razreda A rNBOKBLPNVOBMOBOBLOBEB CVEVljJQPSF[OBOFLSFUOJOF

rTMVßCFOJFOFSHFUTLJDFSUJñLBUJTUBNCFOF[HSBEF manja kamata na kredite u rEJ[BMP

bankama (tzv. "zelena linija")

ŽIVITE KVALITETNIJE I ZDRAVIJE, i pritom čuvajte svoj kućni budžet smanjenjem režijskih troškova stana.

Sve informacije o kupnji na: 040/396-584, 098/242-330, 099/3242-330.

stanovi od 28 do 100 2 m

,61*5&45"/;"#6%6ƈ/045/"0%-*Ɖ/0+ -0,"$*+*6Ɖ",07$610'"/5"45*Ɖ/0 /*4,0+$*+&/*1.100 eura/m2, "-*4".0do 31. srpnja!


18

Vaše zdravlje

Poseban prilog

PORCIJUNKULOVO 2013.

9

POSEBAN PRILOG

MEIMURSKIH NOVINA BLAGDAN MARIJE ANEOSKE

akoveki franjevci predstavili ovogodišnji program proslave Porcijunkule

DOŽIVITE PORCIJUNKULOVO! 31. srpnja - 4. kolovoza 2013. Sve je spremno za 49. izdanje najvee kulturno turistike manifestacije u Meimurju, Porcijunkulovo 2013., koje e od 31. srpnja do 4. kolovoza biti održano u akovcu. Kroz pet dana manifestacije svi posjetitelji Grada Zrinskih moi e vidjeti više od 140 izlagaa i uživati u 90 razliitih programa. Program e obuhvatiti itav niz dogaanja vezanih uz tradiciju, obiaje i bogatu povijest meimurskog kraja, kao i veliki broj atraktivnih kulturnih, zabavnih, sportskih i vjerskih dogaanja.

Programi za sve uzraste Kao i prošlu godinu, u akovekoj gradskoj pješakoj zoni bit e postavljene dvije bine, a najvea imena hrvatske estrade koncerte e imati na pozornici na središnjem Trgu Republike. U etvrtak 1. kolovoza koncert e tako odr-

žati trenutno jedna od najtraženijih pop zvijezda domae glazbene scene Jelena Rozga. Dobru zabavu i raspoloženje osigurat e u ostalim danima Neno Belan i Fiumensi, Grupa Genova, Marijan Ban i Diktatori, a ast da zatvori manifestaciju pripast e klapi Kampanel, iji hitovi ne silaze s ljestvica. Svoju veer, i to prvu na istoj pozornici, imat e meimurski glazbenici: Bojan Jambroši, inalisti showa “Do posljednjeg zbora“ Zbor gimnazije Josipa Slavenskog, Urban acoustic trio uz goste, meu kojima je i Tamara Korunek, koja je sudjelovala u programu ulaska Hrvatske u EU na zagrebakom Trgu bana Josipa Jelaia izvodei narodnu skladbu “Vuprem oi“, kao i meimurski pop rock band 4 US BAND. Na pozornici u Ulici kralja Tomislava pak e na glazbenim veerima pod nazivom “Zlatni hitovi – legende pjeva-

ju“ nastupati glazbenici koji su obilježili dekade iza nas, ali su još uvijek popularni i traženi kao nekad: Vladimir Koiš - Zec, Željko Krušlin - Kruška, Duško Lokin. U program su se zajedniki ukljuili akoveki kaii i ugostitelji pripremivši zabavni program, prije svega za mlade, koji e držati ritam tijekom veernjih i nonih sati. Program za one najmlae osmišljen je u Perivoju Zrinskih, gdje e biti smještene kreativne radionice, a edukativno - zabavni program nadopunjen je igraonicama i predstavama za djecu.

Prepoznatljiv štih Središnji dio akovekog proštenja – Porcijunkulova, odnosno blagdan Majke Božje od Anela je sveana procesija glavnom akovekom ulicom – Kralja Tomislava i misno slavlje na otvorenom u petak 2. kolovoza u prijepodnevnim satima.

Meu atraktivnijim programima su zasigurno postave i radionice starih zanata koji predstavljaju obiaje meimurskog kraja. Neka od dogaanja daju ve i prepoznatljiv štih manifestaciji: Oldtimer susret, Meimurski festival za djecu, kuhanje velike Meimurske juhe, Meunarodni streliarski turnir “Vitez Grada akovca“, prezentacije i degustacije nadaleko poznatih vina meimurskih vinara. Premijerno e u sklopu Porcijunkulova biti održano natjecanje u snazi mišia, ali i jaini uma, Strongman akovec. Natjecatelji iz Hrvatske i susjednih zemalja odmjerit e snage u pet disciplina: vua kamiona, dizanje auta, dizanje balvana, nošenje 350 kilograma na leima i podizanje teških predmeta. Sve to oekuje sve posjetitelje Porcijunkulova, kojih je prošle godine bilo više od 100 tisua. Ulaz na sve programe je besplatan.

U akovekom Katolikom domu predstavljen je program ovogodišnje proslave blagdana Marije Aneoske, odnosno Gospe od Anela, kod nas poznatije pod nazivom Porcijunkula. Govorei o blagdanu Gospe od Anela, gvardijan akovekoga Franjevakog samostana i župnik župe Svetog Nikole biskupa, fra Stanko Belobrajdi, kazao je kako se upravo na taj dan franjevci spominju obraenja svetoga Franje, koje se dogodilo 1208. godine u crkvi Svete Marije od Anela u Asizu, poznate pod nazivom Porcijunkula. Ta je crkva uskoro postala okupljalište svih franjevaca, a 1216. godine papa Honorije III. odredio je posebni oprost svima onima koji je posjete te se ispovijede i pokaju za svoje grijehe. Poslije se taj oprost prenio na sve franjevake crkve, a s vremenom i na sve župne crkve. Od tada je taj blagdan postao važnim trenutkom pomirbe za vjernike, da poput Franje mogu doživjeti Gospodinovo milosre. Kada pak je rije o samom programu dogaaja u dane akovekog proštenja, fra Belobrajdi je kazao da on poinje u nedjelju 29. srpnja u 19.30 sati u crkvi Sv. Nikole, gdje e se održati duhovni koncert u ast Blažene Djevice Marije. Na koncertu koji pripremaju Dragica Karolina Šimunkovi i profesor Stjepan Hranjec nastupit e Evelin Novak, Henrik Šimunkovi i Tatjana Vukeli na hari. Od 30. srpnja do 1. kolovoza u crkvi Sv. Nikole održava se duhovna obnova, gdje pripravu predvodi p. Goran Malenican iz Varaždina. Nakon veernje mise na Franjevakom

trgu održat e se sveano otvaranje porcijunkulskog proštenja, uz itanje Isprave biskupa Teobalda, kao temeljnog dokumenta o oprostu. Mise e se služiti svaki dan od 18.30, a prije toga u 18 sati moli se krunica. U etvrtak 1. kolovoza održat e se misno slavlje za bolesne i potrebne u 9 sati, a naveer od 21 sat do 22 sata prireuje se marijansko bdijenje. Na sam dan Porcijunkulova, u petak 2. kolovoza, uz mise u 6.30 i 8 sati, u 9.30 sati iz Perivoja Zrinskih slijedi sveana procesija s kipom Majke Božje do Franjevakog samostana, gdje e biti proslavljeno središnje misno slavlje. U 11.15 sati održat e se misa na slovenskom i maarskom jeziku, kazao je fra Stanko Belobrajdi, dok je veernja misa u 18.30. Porcijunkuski oprost može se dobiti 1. kolovoza poslijepodne i 2. kolovoza cijeli dan uz propisane uvjete. Spomenimo na kraju i to da je gvardijan Belobrajdi kazao kako je uz ovogodišnje proštenje vezana 250. godišnjica od dana kako su u akovec donesene i sveano poašene moi sv. Vinka akona, koje se nalaze u akovekoj župnoj crkvi i koje su se godinama slavile upravo uz blagdan Marije Aneoske. (s.obadi)

Raspored svetih misa 2. kolovoza 2013. 6.30 sati – župna 8 sati - misa 9.30 sati – sveana proštenjarska 11.15 sati - zajednika na slovenskom i maarskom jeziku 18.30 - sveana veernja


10 10

Porcijunkulovo

Poseban prilog MUZEJ MEIMURJA AKOVEC

jeftinije na Pouna šetnja atrijem Vlakom Porcijunkulovo! Svim putnicima posjetiteljima PorPalae Zrinskih cijunkulova 2013. odobrava se popust

Maltar, Ban Vlahek i Kutnjak predstavljaju program Porcijunkulova TURISTIKI ured Grada akovca i HKD “Pomurje” u Lendavi predstavili ovogodišnje Urbanovo

Slovencima poziv u akovec, Meimurci u Lendavu Ivana Maltar, direktorica Turistikog ureda Grada akovca, Boška Ban Vlahek, zaposlenica Turistikog ureda, i anino Kutnjak, predsjednik Hrvatskoga kulturnog društva “Pomurje” iz Lendave, u srijedu su u hotelu “Lipa” u Lendavi predstavili program održavanja Porcijunkulova 2013., najvee kulturno - turistike i zabavne priredbe u Meimurskoj županiji. Brojnim slovenskim novinarima u uvodu je direktorica Maltar rekla kako je ovogodišnje Porcijunkulovo priredba koja je nastala na zasadima i tradiciji katolikog blagdana Gospe od Anela ili Porcijunkolova prije 49 godina, a da se u ovakvom obliku održava petu godinu za redom. Rekla je Maltar kako e u pet dana biti održano ak 90 raznih priredbi, te je pozvala drage susjede i prijatelje iz Slovenije da dou uživati u priredbi koju je samo prošlu godinu posjetilo i razgledalo preko sto tisua ljudi.

- Porcijunkulovo ili blagdan Gospe od Anela je osnova cijelog programa, pa sve drage Slovence i Maare pozivam da dou na sam blagdan 2. kolovoza na vjerske obrede koje pripremaju naši franjevci. Svete mise bit e služene na slovenskom i maarskom jeziku. Sada kada smo svi mi u Europskoj uniji lakše je doi u Hrvatsku i radujem se što i ovu presicu održavamo sada kad je Hrvatska u EU, naglasila je Maltar, dodavši kako joj je želja da ve idue godine na Porcijunkulovo zajedniki predstavimo i razmijenimo kulturnu i gastronomsku baštinu Meimurja i Pomurja. Boška Ban Vlahek rekla je kako se za ovu priredbu prijavilo nevjerojatnih 150 izlagaa iz cijele Hrvatske i nešto iz Slovenije. Pozvala je Slovence da dou na Porcijunkulovo i budu dragi gosti u najljepšem hrvatskom kontinentalnom gradu.

Kutnjak je istaknuo odlinu suradnju HKD-a “Pomurje” i Turistikog ureda Grada akovca, te pozvao Slovence da ovu godinu Porcijunkulovo posjete, a idue da budu sudionici u programu. Meimurce pak je pozvao na Bografest u kolovozu u Lendavi te još snažniju povezanost Pomuraca i Meimuraca u cilju boljeg upoznavanja i druženja ljudi koji su ne samo susjedi, nego i dobri prijatelji. Slovenske novinare je zanimalo kako je Turistiki ured turizam uspio ukljuiti i povezati s crkvenim blagdanom, te kakve su mogunosti da se idue i narednih godina u program ukljue prekmurski glazbeni sastavi i ugostitelji. Maltar i Ban Vlahek su sa sobom donijele meimurske kolae i vrhunski Beloviev sauvignon, ime su poastile slovenske novinare, pokazavši i tako meimursku gostoljubivost. (Stjepan Mesari)

U nizu zanimljivih sadržaja kojima e ovu godinu obilovati tradicionalna kulturno - turistika manifestacija ”Porcijunkulovo” pridružit e se i Muzej Meimurja akovec. Djelatnici Muzeja organizirat e pounu šetnju atrijem Palae Zrinskih pripovijedajui zanimljive prie, legende i mitove iz povijesti Staroga grada, a najmlai e imati mogunost isprobati viteške i damske kostime. Poune šetnje atrijem organizirat e se u petak, subotu i nedjelju (2., 3. i 4. kolovoza) u dva termina: prijepodne u 10 sati te poslijepodne u 17 sati. Cijena jednosatne šetnje bit e deset kuna. Radno vrijeme Muzeja Meimurja akovec tijekom Porcijunkulova bit e od 8 do 18 sati, a u subotu i nedjelju, 3. i 4. kolovoza, od 10 do 18 sati.

od 40% na redovite cijene karata za 1. i 2. razred svih vrsta redovitih vlakova. Popust se može koristiti od 30. srpnja do 5. kolovoza 2013. iskljuivo za kupnju povratnih prijevoznih karata iz svih kolodvora na HŽ-ovim prugama do kolodvora akovec i natrag. Osnovu povlastice predstavlja povratna prijevozna karta ija je poleina ovjerena žigom. U navedene dane popustom se mogu koristiti i slovenski državljani za dvosmjerna putovanja s podruja svih kolodvora slovenskih željeznica do kolodvora akovec i natrag. Prilikom kupnje prijevozne karte treba naglasiti svrhu putovanja. Povlastica se ne može koristiti na udaljenostima kraima od 25 km.

Za pozitivan utjecaj na zdravlje konzumirajte dnevno dvije breskve! Zbog kombinacije itonutrijenata, vitamina i minerala koje sadrži, breskva je “pomlaujue” voe, a konzumiranje breskve u ljetnim mjesecima štiti kožu i oi od štetnog sunevog zraenja. Posjetite nas i ove godine svaki dan na Porcijunkulovom i kupite dnevno svježe BRESKVE! Kupiti ih možete i na plantaži izmeu Žiškovca i Vratišinca radnim danom od 9h do 17h i subotom od 9h do 14h. INFO tel. 091 14 000 34

Agra d.o.o. akovec www.agra.hr e-mail: agra@agra.hr

OPG ŠEGOVI Tvrtka Bister d.o.o. iz Domašinca proizvodi vlastito tradicionalno buino ulje u vlastitoj uslužnoj uljari u Domašincu na adresi V.Nazora 25 tel 040/633-321 ili 091/7276-721 ulje ne sadrži nikakve aditive,boje,konzervanse,100% PRIRODNO Na našem štantu na manifestaciji PORCIJUNKULOVO možete degustirati meimursko košino buino ulje, namaz BISTELA (namaz od košici i buinog ulja...) DOITE I OSJETITE BAJKOVITE OKUSE meimurskog podneblja u košinom ulju te namazu BISTELA.... OEKUJEMO VAS NA NAŠEM ŠTANTU! www.bister.hr

OPG Mirjane Biber sudjeluje na ovogodišnjem Porcijunkolovom u akovcu

Kušajte najbolje buino ulje i bajkoviti sladoled od buinog ulja Ugledno i cijenjeno Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Mirjane Biber iz Podturna, na ovogodišnjem Porcijunkolovu u akovcu na otvorenom predstaviti e kolekciju svojih ponajboljih i nagraivanih proizvoda. U prvom redu tu e biti buino ulje proizvedeno pretežno od vlastitih sjemenki najboljih meimurskih tikvi (bua), te proizvodi od ulja i koštica, sjemenke, pekmez i keksi od bue, rezanci od brašna sjemenki bue, rolade s buom i kao vrhunac svega, sladoled od buinog ulja. Mirjana i njeziba obitelj pripremiti e brojna ugodna izne-

naenja za sve one koji se zaustave kod njihovog štanda. Naravno svi proizvodi mogu se kupiti po proštenjarskim cijenama. Posebna iznenaenja obitelj Biber priprema za najmlae, pak stoga na Porcijunkolovo nikako bez djece. Konano, proštenju se najviše raduju upravo djeca, a kada dožive radosne tre-

nutke kod štanda Biberovih, poželjeti e ii svake godine. Na njihovom štandu znatiželjnici e doznati mnoge pojedinosti o OPG Biber koje se jedanaest godina bave proizvodnjom vrhunskog “crnog zlata”, do sda mnogo puta nagraivanog u Hrvatskoj, Francuskoj, Sloveniji i Maarskoj. Najvea nagrada su im stalni i vjerni kupci, a radost oni novi koji dolaze i oduševe se njihovim proizvodima. Neka Porcijunkolovo 2013. bude vaš poetak druženja s proizvodima OPG Biber iz Podturna, biserom meimurskog uljarstva. (Stjepan Mesari)

Ekološko poljoprivredno gospodarstvo Zdravko Šegovi u svojoj ponudi ima ŽITARICEkukuruz(osmoredac i šarenica) -pšenicu(stara istarska,super žitarka,pir) -raž stara meimurska -zob crna -jeam -amarant. Proizvodi i INTEGRALNA BRAŠNA kukurzno, raženo,

pšenino, zobeno i jemeno koje melje na vlastitom mlinu na kamen,KAŠU jemenu,buino ulje(hladno i toplo prešano),buine koštice te OSTALO POVR E batat,domae sorte ešnjaka,mrk va,cikla,krumpir,grah(azuki,bob,t rešnjevac,bu režnjak,mungo,crno oko,kuružnjak......) bundeve(turki nja,hokaido,puter,cukini,...). U ponudi ima i ajeve ljekovitih biljaka. Gospodarstvo ima eko certiikat a bavi se i biodinamikom poljoprivredom,koje je u dva navrata posijetio pionir biodinamike Alex Podolinsky. Proizvodi su dostupni na akovekoj eko tržnici,sajmovima i kunom pragu.

“KERAMIKA FAJGL” „KERAMIKA FAJGL“je obiteljski obrt s dugogodišnjom tradicijom izrade proizvoda od

keramike.Osim standardnog asortimana proizvoda u mogunosti smo izraditi kerami-

ke predmete razne namjene prema zahtjevima i idejama naruitelja.Svi naši proizvodi mogu biti idealan poklon za sve prilike ili jednostavno da oplemene Vaš životni ili poslovni prostor.S veseljem oekujemo vaš dolazak i posjetu na našem štandu u vrijeme „Porcijunkolova 2013“. Kontakt: „Keramika Fajgl“ obrt s tradicijom, vl. Sandra Fajgl-Herman Zasadbreg 130a,Lopatinec tel. 040 / 865 357 , 098 522 121 keramika.fajgl@ck.t-com.hr www.keramika-fajgl.com


Poseban prilog

11 Porcijunkulovo 11

Mali atrij Soho bara za Pocijunkulovo je pripremio posebnu ponudu: Gastronomska ponuda - Mali atrij Soho bara od 11 do 24,00 sati Živa svirka - Cool Band - srijeda 31. srpnja i etvrtak 1. kolovoza od 19,00 do 24,00 sati - Fair Play - petak 2. kolovoza; subota 3. kolovoza i nedjelja 4. kolovoza;Ricardo Luque i prijatelji

1. godišnjica

Casa Latine Latino atmosferu na ovogodišnjem Porcijunkulovom nudi Casa Latina. Od srijede 31. srpnja do 4. kolovoza u ugodnom ambijentu gornje terase i dvorišta možete uživati uz raznolike tople i hladne napitke. Uz standardnu cjelogodišnju ponudu kave espresso, turske kave, frenchpress, aeropress i tridestak vrsta prirodnih ajeva iz Kue zelenog aja te izvorne kubanske “dimne” delicije, izdvajamo i “Mojito” kao koktel Porcijunkulova koji je namijenjen osobama pustolovna duha. Ljubitelji klasinih osvježenja moi e pak uživati u toenom pivu (Laško tamno i svijetlo pivo, Zlatorog pivo) ili graševinu Borisa Novaka. Posebna poslatica programa dogodit e se u petak 2. kolovoza s poetkom u 21.30 sati. Povodom 1. godišnjice Casa Latine goste e zabavljati Ricardo Luque i prijatelji. Doite i razgibajte se uz salsu, sambu, rumbu i ostale popularne latinoamerike ritmove.

Casa Lana coee and tea house Kralja Tomislava 22/I (preko puta gradskog poglavarstva), akovec, tel 040 500 878WĂƌŶĂĚĚ͘Ž͘Ž͘ZŝũĞŬĂĞŬƐŬůƵnjŝǀŶŝũĞĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƌŶũĞŵĂēŬĞŬŽŵƉĂŶŝũĞsŽƌǁĞƌŬ Ƶ,ƌǀĂƚƐŬŽũ͘ĂĚŽǀŽůũƐƚǀŽŶĂŵũĞƉƌĞĚƐƚĂǀŝƚŝǀƌŚƵŶƐŬĞsŽƌǁĞƌŬƉƌŽŝnjǀŽĚĞŝ ŶĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝũŝWŽƌĐŝũƵŶŬƵůŽǀŽŽĚϯϭ͘Ϭϳ͘ϭϯ͘ͲϬϰ͘Ϭϴ͘ϭϯ͘

ZĞǀŽůƵĐŝŽŶĂƌŶĂƚĞŚŶŽůŽŐŝũĂ͊ ͲhƐŝƐĂǀĂŶũĞŝƉƌĂŶũĞũĞĚŶŝŵƉŽƚĞnjŽŵ ͲhƓƚĞĚĂĞůĞŬƚƌŝēŶĞĞŶĞƌŐŝũĞŝĚŽϱϬй ͲWŽƚƌŽƓŶũĂǀŽĚĞŝĚŽϭϬƉƵƚĂŵĂŶũĂ ͲWŽƐĞďŶŽƌĂnjǀŝũĞŶƐŝƐƚĞŵĨŝůƚƌŝƌĂŶũĂ ͲWƌǀĂĨŝůƚĞƌǀƌĞđŝĐĂƵƐǀŝũĞƚƵƐ ĐĞƌƚŝĨŝŬĂƚŽŵŝŶƐƚŝƚƵƚĂdms͘ 

ŝƐƚŝŝŬĂĚĂŶŝƐƚĞŬŽĚŬƵđĞ͊ Ͳ>ĂƐĞƌƐŬĂŶĂǀŝŐĂĐŝũĂ ͲƵƚŽŵĂƚƐŬŽŝƐƵƐƚĂǀŶŽēŝƓđĞŶũĞ ƌĂnjŶŝŚǀƌƐƚĂƉŽĚŽǀĂ Ϭ Ͳ^ŬĞŶŝƌĂŶũĞƉƌŽƐƚŽƌĂnjĂϯϲϬ  ͲWŽĚŶŝŝďŽēŶŝƐĞŶnjŽƌŝ ͲWŽďũĞĚŶŝŬƚĞƐƚŝƌĂŶũĂƐůŝēŶŝŚ ƉƌŽŝnjǀŽĚĂŶĂƚƌǎŝƓƚƵ

ƵĚŝƚĞƵǀŝũĞŬƵƚŝũĞŬƵƐĂƐǀŝŵŶĂƓŝŵƉŽŶƵĚĂŵĂŝŶŽǀŽƐƚŝŵĂ͊ dƌĂǎŝƚĞƉŽƐĂŽ͍/ŵĂŵŽƉŽƐůŽǀŶƵƉƌŝůŝŬƵƵƉƌĂǀŽnjĂsĂƐ͊ ŶĂƚĞůŝĚĂĚŽϯϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϯ͘ƚƌĂũĞƉŽƐĞďŶĂŶĂŐƌĂĚŶĂŝŐƌĂďĞnjƵǀũĞƚĂŬƵƉŶũĞ͍ ^ǀĞŝǀŝƓĞŵŽǎĞƚĞƐĂnjŶĂƚŝŶĂǁǁǁ͘ƉĂƌŶĂĚ͘ĐŽŵ 

WĂƌŶĂĚĚ͘Ž͘Ž͘ZŝũĞŬĂභZƵǎŝđĞǀĂϭϱභϬϱϭͬϮϭϯͲϮϵϮභƉĂƌŶĂĚΛƉĂƌŶĂĚ͘ĐŽŵ


12 12

Porcijunkulovo

Poseban prilog


26. srpnja 2013.

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Minimalizam i jednostavnost Pravilo u modnom svijetu koje je ovih dana dobrodošlo kako na kopnu, tako i na moru glasi: minimalizam i jednostavnost. Svaki modni maak i maka znat e u tom sluaju poštovati bonton unkcionalnog i šarmantnog ljetnog odijevanja. Prozrane bijele tkanine, minimalnih dužina, bez obzira radi li se o suknjama ili ljetnim hlaicama, lepršave kombinacije koje tijelu donose ugodu i svježinu. Ovih su dana i akoveki špicari bezuvjetno pristali upravo na takve savjete i

preporuke. Ljetni dani donose opuštanje, a ako ste na odmoru, i drijemanje uz more u kakvoj hladovini... Dobitna kombinacija odijevanja jesu kratke traperice i majice. Do izražaja dolaze i ljetne haljinice, uske majice golih ramena. Što jednostavnije - to bolje. Izgled se može naglastiti veselim modnim dodacima kao što su udobne sandale, šešir za sunce, neobina vreasta torba... I šetnja, relaksacija ili tek jednostavno uživanje u ljetnim danima može poeti!

ESPRESSO by

Znaaj simbola. Znaaj sigurnog prometovanja! M

ožda ste ovih dana ili proteklih vikenda bili aktivni putnik koji se spušta prema moru u potrazi za svježinom, odmorom, relaksacijom, zabavom i svim onim što nam se svako ljeto više ili manje nudi na raznolikim turistikim destinacijama. Možda ste svjedoili i gužvama i automobilskim kolonama koje su povremeno gušile naše autoceste. Sve su to vee ili manje ljetne radosti. I pri tome ste zasigurno imali i više nego dovoljno vremena promatrati automobile ispred ili iza sebe, ili automobile sa strane. Sve te drage limene ljubimce koji nas prevoze od toke A do toke B, koji preesto mno-

gima znae i odreenu statusnu vrijednost u društvu, a, na žalost, i ponekad ugrožavaju ljudske živote. asigurno ste imali priliku zagledati se pomnije u simbole automobilskih industrija. Jeste li se zapitali o njihovom znaenju? Što zapravo znae simboli mercedesa, BMW-a, volkswagena, fiata, škode... Primjerice, mnogi vozai, posebice mlae dobne populacije, uživaju u vozilima BMW-a. Taj znak sigurno si gotovo svi mogu predoiti u mislima. Njegov simbol predstavlja identitet prestižne i snažne bavarske automobilske tvrtke. U kružnici znaka je svugdje u svijetu prepoznatljiv prope-

Z

ler koji ima višestruko znaenje. Naime, taj znak potjee još iz vremena kada je BMW bio veliki njemaki proizvoa avionskih motora, pa je logo razvijen na temelju grafike vizualizacije propelera. I primijenjene boje logotipa nisu sluajne. Naime, plava i bijela boja tradicionalne su boje Bavarske, a slova B-M-W zapravo su skraenice od naziva Bayerische Motoren Werke (Bavarska tvornica motora). Znak je i dan - danas dinamian, lako primjenjiv I, dakako, svjetski prepoznatljiv. rugo vozilo koje gotovo da ne može propustiti ni jedno oko promatraa stanja na prometnicama je merce-

D

des. A povijesna pria o znaku ove automobilske kue takoer je jednostavna. Gottlieb Daimler i Karl Benz osnivai su grupacije “Daimler-Benz”, koja je u svom rastu i razvoju zacrtala proboj na svjetska tržišta. Pri tome je izražena težnja da se osmisli i kreira znak za vozilo koje e biti odreeno s tri elementa: vodom, zemljom i zrakom. Od te ideje vodilje potjee i prepoznatljiva “mercedes” trokraka zvijezda. Sama pak rije “mercedes” na španjolskom jeziku znai “milost”. Danas Mercedes proizvodi i avionske i brodske motore pa su se poslovni planovi i ambicije zacrtani u samom razvoju tvrtke i više nego ostvareni.

Z

nak koji se esto može sresti na našim prometnicma je i volkswagenov logo. Kako mu i samo ime govori, narodni automobil (volks wagen) nastao je još davne 1934. kada je Ferdinand Porsche dobio zadatak napraviti jetino vozilo koje bi trebalo motorizirati Njemaku. Rodila se buba, koja uskoro postaje najpopularniji i najomiljeniji automobil tog proizvoaa. Zaštitni znak ine stilizirana slova V i W koja su pozicionirana u krugu. ogli bi tako nastaviti niz zanimljivih pria o znaaju simbola i znakova autoindustrije. No, nešto moramo ostaviti i vama samima za istraživanje. A mi

M

emo se vratiti na poetak ovotjednog Expressa i ugodnog ispijanja kavice. Nikad nije previše skretati pozornost na sigurnost prometovanja. Stoga, prije putovanja provjerite svoje ljubimce i otklonite sve mogue kvarove i nedostatke. U prometu - “pamet u glavu”. Brzina na cesti nije vrlina. Na prometnicama nismo sami. Imajmo svi skupa razumijevanja i kad je gužva, i kad su vruine, i kad se dogode zastoji. Stii e se sve, svugdje i na vrijeme, ne brinite. I neka svima putovanje ovo ljeto do željenog odredišta bude sigurno, mirno, ugodno i bezbrižno. Znaenje sigurnog prometovanja je nemjerljivo!


14

26. srpnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Savjeti o zdravlju Neurološka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vještak

EEG-laboratorij

mr. Jelena Klinčević, spec. klinički psiholog

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TEAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

Čakovec (jug), Antuna Augustinčića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika ttt savjetovanje ttt psihoterapija ttt edukacija ttt istraživanje Matice hrvatske bb, 40000 Čakovec, tel: 040 312-330

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Ve ste odrasla žena PITANJE: Imam 35 godina. U braku sam ve jedanaest godina. Ne volim svoga supruga i želim se razvest i ali se bojim suprugove reakcije. On navodi da me i dalje voli. Moj suprug ima takav posao da se esto nalazi na službenom putu pa zna tjednima biti odsutan. Od poetka braka stalno sam bila zaposlena, radila i sama se brinula za naše dvoje djece koja su moglo bi se rei odrastala bez oca. Nemam dovoljno snage da uinim ono što želim. ODGOVOR: Osjeate se neslobodnom, nesigurnom i nedovoljno samostalnom u donošenju odluka radi toga jer ste ipak vezani uz vašeg supruga. Imate strah da bi mogla

pogrešno o d lu it i , da ete pogriješiti, da ete nanijet i t i me s uprugu vel i k u bol, bojite se da si ne bi on neš t o sebi napravio, da e vas to pratiti cijeli život, da e vam zbog toga biti loše u životu i sl. To vam govori da ste i ranije prepuštala drugima da donose odluke umjesto vas pa ak bi se moglo rei i da ste u djetinjstvu prepuštala sve odluke da donosi drugi umjesto vas. Ako ste sigurni da muža ne volite, ne bi trebali ostati u takvom braku jer to bi bilo nepošteno i prema vama i prema njemu. Vi trebate živjeti svoj život a ne život vašeg supruga. Vi ste odrasla žena i trebala bi u pravom smislu te rijei to shvatit i prihvatiti.

Nije važno tko je kriv... K ad mi dolaze parovi koji imaju problema u svojoj vezi, naješe ujem prigovore i optužbe na raun ono g d r ugog, obe se strane trude izložiti sav prljavi veš koji njihov partner ne pere ve mjesecima ili godinama. Bude tu tako niskih udaraca i bijednih srozavanja da nakon što ih saslušam najprije mirno pitam: zašto se ne raziete, zašto ste i dalje sa tako groznom i odvratnom osobom? Veina se iznenadi i tek možda izdaleka nasluti da je pitanje zapravo: što sa mnom nije u redu kad sam s takvom osobom? Onda se malo zamisle i priznaju da vrag nije tako crn kao što izgleda, ali ipak je crn, pa se on(a) zato mora promijeniti. Nije lako doi do pravog trenutka i naina da kažem kako ja ne mijenjam ljude, a kamo li vragove, nego pomažem onim prvima da shvate kako nisu ugroženi oni drugima oko sebe, ve možda prije svega sami sobom... Postoji rizik da se moji sugovornici uvrijede jer pomisle da pokazujem nerazumijevanje za njihovu situaciju, ali da bih mogla krenuti s mrtve toke nemam izbora: svatko mora poi od vlastite odgovornosti za problem koji postoji u vezi. To je prva karika koju treba ojaati kako bi uope mogli pokrenuti proces rekonstrukcije odnosa na zdravijim osnovama. Ponekad ima parova koji dou zajedno jer jedan od partnera, prema njihovom zajednikom zakljuku, pra-

vi probleme u vezi. Ima osoba sa odreenim problemima poput ljubomore ili pretjerane ljutnje i impulsivnosti, pa i nek ih poremeaja osobnost i, koje su svjesne svojih unutarnjih problema i same traže tretman, u emu im je podrška partnera i ljubav koja ih povezuje dobar motiv za promjenu. U praksi je ipak preesto sluaj da jedan partner uvjetuje drugoga da se mora mijenjati, pa ovaj to prihvati kako bi sauvao vezu. Naelno, naravno, okrivljeni partner je tu «da bi se popravio», ali u veini sluajeva samo manipulativno nastoji primiriti onu drugu stranu koja je spremna napustiti vezu zbog kroninog nezadovoljstva. Ako ste došli psihologu zato što to on(a) od vas traži da biste ostali zajedno, onda je to pogrešan potez, pokušajte radije nekom drugom bleirati. Mogue je ipak da, nakon što skinete masku, prihvatite vlastitu šansu da ostvarite kvalitetniji kontakt i vezu. Jako je, jako teško uvidjeti kako sami generiramo probleme. Veini ljudi teško je govoriti o tome što trebaju ili što osjeaju, nije im jasno kako se samo najednom nau u konliktu i nesporazumu s partnerom, i zašto tako dobro vide što kod nje(ga) ne valja. O tome mogu razgovarati. A o sebi?! Tu smo, dakle. Prava je tema što se u tom konliktnom stanju dogaa sa mnom, što ja o tome znam i kako na to mogu utjecati....

tSVǏOBNBTBäB tDFOUSJSBOKFLSBMKFäOJDF ,*3013",5*,")37"54,*./"Ǝ*/0.

tCJPUFSBQFVUTLBQPNBHBMB #*0&/&3(*+"

tNJHSFOF tDJSLVMBDJKF t[BLPǏFOKB tTLFMJP[F tTQPOEJMP[B tMVNCBMOFJPTUBMFUFHPCF Podružnica br.1 – "Aton" d.o.o. NACIONALNI GIMNASTIČKI CENTAR J. Marčeca bb, Nedelišće, tel. 040/373-449, mob. 098/242-162 ZADAR, Dr. Fr. Tuđmana 17, tel/fax. 023/311-535

Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolniko lijeenje ovisnosti

I. G. Kovai 1E akovec 099 222 1 888

Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam Utorak: 15.00 - 18.00 • Srijeda: 15.00 - 18.00 • etvrtak: 9.00 - 12.00

Piše dr. med. Diana Uvodi - uri, specijalist školske medicine

Alkoholizam u starijoj dobi Zlouporaba alkohola nije rijetkost. I alkoholizam kod starijih ljudi nije rijetka pojava, ali je nedovoljno prepoznata. Naime, dešava se da se kod osoba starije životne dobi ovisnost o alkoholu ne percipira kao bolest nego kao nedolino ponašanje. No kao i kod mlaih, tako i kod starih ljudi: pijenje se lako otme kontroli te se razvije ovisnost, a ovisnost o alkoholu je bolest koju treba lijeiti. Zapravo je zlouporaba alkohola u starijoj životnoj dobi sve vei problem. Radi se o demografskom trendu: ljudi žive sve duže jer živimo u doba produženja životnog vijeka pa je sve više starijih osoba. Time se i oekuje poveanje broja starijih ljudi s alkoholnim poremeajem. U problematici ovisnosti o alkoholu kod starijih, potrebno je uvažiti povezanost medicinskih, ekonomskih i socijalnih okolnosti. Starije osobe suoavaju se sa stvarnim medicinskim problemima, i bolesti koje su inae prisutne, intenziviraju se i kompliciraju upotrebom alkohola. Zbog interakcije alkohola s lijekovima esti su negativni zdravstveni pomaci. Starije osobe esto se susreu s problemom dostupnosti lijenike podrške: zbog potrebe za transportom do lijenika nastaje vei inancijski pritisak uz ionako prisutne ekonomske teškoe, pa svakako treba uvažavati materijalnu situaciju osobe. Znaajni su i socijalni (društveni) faktori koji pridonose pijenju: neke životne okolnosti koje kod starijih bude osjeaj odbaenosti, npr. odlazak u mirovinu. Zatim manjak zainteresiranosti društva za njih i za njihova postignua - nešto ime su se bavili i posvetili tijekom svog radnog vijeka nema više toliku važnost. Ili posegnu za piem kad pretrpe nenadoknadive gubitke - izgube prijatelje, partnera. Isprepletenost opisanih faktora ini problematiku alkoholizma kod osoba starije dobi važnom pažnje strunjaka. Alkoholizam ruši kvalitetu života svakog pojedinca i njegove okoline, no kod starijih se ta bolest komplicira na razne naine. Organizam starije osobe teže podnosi alkohol nego organizam mlae

osobe jer je kod starijih metabolizam spor iji, pa su iziološke rezerve oporavka od prekomjer nog alkohola oslabljene. Zbog promjena u motorici vezanih uz starenje, nestabilniji su u hodu: starije su osobe i inae sklonije padovima, a uslijed alkohola još i više jer alkohol ošteuje ravnotežu, pa su kod starijih alkoholnih bolesnika eši prijelomi. Stariji ljudi koji zloupotrebljavaju alkohol imaju oslabljeni imunološki sustav, ime im se poveava rizik od infekcija. Remeti im se san, eše su nesanice i nemir tijekom noi. Brže dolazi do slabljenja intelektualnih sposobnosti i mentalnog propadanja: time dolazi i do opadanja sposobnosti voenja osnovne brige o sebi. Alkoholizam kod starijih osoba može se prepoznati temeljem nabrojanih posljedica prekomjernog pijenja, zatim temeljem informacija koje nam daju same osobe, a i njihovi bližnji. Ovisnost o alkoholu kod starijih prepoznaje se i po još nekim speciinim ponašanjima: povlae se u sebe, zabranjuju da im se pregledavaju njihove stvari, odobravaju pijenje alkohola na raznim društvenim dogaajima. esto se može uoiti i otuenje od obitelji, udaljavanje od prijatelja i poznanika. Pri lijeenju starijih osoba od alkoholizma važno je uzeti u obzir podršku od strane obitelji i openito ukljuenost obitelji. Potrebno je naglasiti da je uloga obitelji višestruka - prva je koja traži lijeniku pomo, daje informacije o zdravstvenom stanju pacijenta a i o navikama pijenja. Obitelj sudjeluje u postupcima odvikavanja i lijeenja, pruža podršku, pomaže pri koordinaciji s drugim službama, donosi važne odluke za starije jer ih oni sami nisu u stanju donositi ni vagati posljedice odluka. Obzirom lanovi obitelji imaju važnu ulogu u lijeenju starijih alkoholiara, i oni sami trebali bi imati potporu. U lijeenju starijih ovisnika nužna je opa podrška u zajednici, jer treba ouvati zdravlje onih - onog dijela populacije - od kojih, putem prenošenja životnih iskustava i mudrosti, mlae generacije itekako mogu proitirati. Berta Bacinger Klobuari, psiholog


26. srpnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Petak, dan za... * Potražite nas svakog petka od 23.12.2011. na svim prodajnim mjestima!

www.mnovine.hr www.facebook.com/mnovine

15


16

26. srpnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Svaštara HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.)

Vrijeme je godišnjih odmora, ali vi kao da za to ne marite. Maksimalno ste posveeni radnim zadacima i poslovnim projekma. U glavi vam je samo karijera. Mogui su neoekivani novani dobici. U ljubavi je sve nekako uzburkano. Sreu ete možda pronai pored jednog strijelca, koji e se kao ni od kuda pojavi u vašem životu. Udvaranje e kod vas izazva lijepe osjeaje. Dulji boravak na suncu mogao bi izazva reakcije na koži. VAGA (24.9.-23.10.)

Vaš trud i upornost na radnom mjestu donijet e lijepe rezultate. Pored redovnih primanja, oekujte i jednu novanu nagradu ili nadoknadu. Mogu je dodatni službeni put ili dodatni intelektualni rad, koji može donije lijepe dobitke. U emovnim odnosima slijede mirni i skladni odnosi. Ipak, pripazite da se previše ne “uljuljate”. Dobro e i vama i partneru doi malo više strasti i akcije. Uzimajte dovoljno tekuine i svježeg voa i povra.

BIK (21.4.-20.5.)

BLIZANCI (21.5.-21.6.)

Poslovne kontakte uspostavit ete na diskretan nain. Osobe iz vašega poslovnog okruženja pomoi e vam da dovršite neke vitalne projekte. Nadolazei tjedan omoguit e vam da se ponovno ponete baviti stvarima koje vas vesele, bilo da se radi o nekom hobiju ili sportskoj rekreaciji. U ljubavi dolazi do neoekivanih situacija, bilo u poslovnom okruženju, bili u danima odmora. Osobe koje su u vezi moi e pronai zajedniki jezik s partnerom. Osjeate se ispunjeno i radujete se svim dogaajima.

RAK (22.6.-22.7.)

Na poslovnom planu izvjesne su promjene koje e vam donije znatne novane dobitke. Uživajte u novcu koji posjedujete. Ukoliko uživate u klupskim akvnosma, primjerice, u nekoj plesnoj školi, upravo ete na takvom mjestu moi sresti neku zanimljivu osobu. Osobe koje su u braku uživat e u osami na odmoru ili zajednikom obiteljskom druženju. Zadovoljni ste sobom i moi ete uživati u svim nadolazeim danima.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

STRIJELAC (23.11.-21.12.)

Sami sebe ete iznenadi. U mislima vam se konstantno vr jedna ideja za koju ste do nedavno mislili kako je neostvariva. Ipak ste pronašli nain kako je realizira. Od vas se jedino sada oekuje strpljenje i razumijevanje za potrebno uloženo vrijeme. U ljubavi se osjeate usamljenim pa se u mislima vraate na stare ljubavi. Ako ste u braku, pomirite se s partnerom jer e vas to usreiti i vratiti vam pozitivne emocije. Ne zaboravite, za sreu je potrebno malo. Mogua je blaga nervoza i nesanica izazvana vruinom.

Godit e vam dani koji dolaze, jer e vam sve ii, kako se to kaže, “od ruke”. Uspjeli ste se izbori za svoje mjesto. Imate još jednu nedovršenu stvar, a to je odnos s vašim pretpostavljenim. I to ete diplomatskim stavom znati kvalitetno riješi. Gdje god da se pojavite, na neki nain ete skreta pozornost na sebe. To e vam podii samopouzdanje i probudi vaše najljepše osobine. Pripazite na kilograme.

Neete lako odustati od svojih namjera. Bez obzira na prepreke i mogue probleme, otvaraju se mogunos za realizaciju povoljnih poslovnih projekata. Ulazak u bilo kakav partnerski odnos, prijateljski, emovni ili poslovni, u nadolazeim danima rezultirat e povoljnim ishodom. Pozivne promjene oekuju vas i na ljubavnom planu. Dogaat e vam se udne stvari, ali vi ete odlui i procijeni koje su najbolje opcije. Druženje i planovi s prijateljima poboljšavaju odnose u braku. Više spavajte.

LAV (23.7.-23.8.)

JARAC (22.12.-20.1.)

Ako ste u odreenom trenutku imali dojam da sve oko vas ruši kao “kula od karata”, imajte na umu kako dolaze na red povoljniji vjetrovi i bolja vremena. Bit ete pod dobrim utjecajima i što se e priljeva novca. Stoga se ne morate brinu za svoju nancijsku budunost. U ljubavi ete ui u stabilnu i trajnu vezu. Partneru pokažite koliko vam je stalo do njega i kako ste spremni investirati sebe u zajedniko kvalitetno druženje. uvajte se propuha.

DJEVICA (24.8.-23.9.)

Ukoliko oekujete promjene na radnom mjestu, možete oekiva povoljan razvoj dogaaja. Period je povoljan i za promjenu radnog mjesta, ali i za napredovanje. Ukoliko ste nezaposleni, a tražite posao, uskoro ete dobiti novo zaposlenje. U ljubavi nemojte bi nestrpljivi. Oekujete jedan poziv, a on nikako da sgne. Ne brinite, si e kad ete se najmanje nada. Ako ste u braku ili vezi, s partnerom krenite na godišnji odmor ili planirajte zajedniko putovanje. Puni ste energije i elana.

Diplomatskim stavom možete doi do nevjerojatno uspješnih poslovnih ugovora i projekata. Velike su mogunos odlaska na službeni put, ali i važan susret sa strancima. U ljubavi imate osjeaj kako vas je srea napusla. Misli vas stalno vraaju u prošlost. Ukljuite se u trenutnu realnost. Pokrenite se, jer u blizini je osoba koja vas može ljubavno usrei. Upravo u njoj možete pronai ljubav kakvu sanjate i priželjkujete. Vodite zdraviji život.

VODENJAK (21.1.-19.2.)

RIBE (20.2.-20.3.)

Okreete se stabilnim vrijednostima i situacijama. Na vidiku su promjene u nainu rada. Sve poslovne odluke donosite u skladu s buduim vremenima. Dobri su i kontak s inozemnim poslovnim suradnicima. U ljubavi sve okolnosti su na vašoj strani. Vaše pozivno raspoloženje i opmizam blagotvorno e djelova na branog ili ljubavnog partnera. Samci neka više izlaze. Mogua su strastvena poznanstva. Prigodom boravka u prirodi kvalitetno se zašte od sunca.

Na vašu sreu trenutna zbivanja na radnom mjestu nee nepovoljno utjecati na vašu nancijsku situaciju. Možete oekiva novane dobitke, koji nee bi preveliki, ali e vam biti dostatni za uobiajene životne troškove. Mogu je posjet drage osobe koju niste vidjeli godinama. Razveselit e vas. Ako ste u vezi, promjenom odnosa prema partneru popravljat ete odnose.

ROENDANI SLAVNIH

Mick Jagger

Rade Šerbedžija

Arsen Dedi

Miroslav Škoro

Arnold Schwarzenegger

Vedran Mlikota

26.07.

27.07.

28.07.

29.07.

30.07.

31.07.

01.08.

Helen Mirren Mick Jagger Stanley Kubrick

Rade Šerbedžija Alexandre Dumas Ljubo Zeevi

Jacqueline Kennedy Arsen Dedi Branko Gavella

Fernando Alonso Miroslav Škoro Tony Sirico

Hilary Swank Arnold Schwarzenegger Henry Ford

Vedran Mlikota Joanne Kathleen Rowling Duško Valenti

Cameron Diaz Zoran ini Yves Saint Laurent

SANJARICA

INDIJANSKI HOROSKOP za osobe roene izmeu 22. srpnja i 21. kolovozu, u znaku lososa

RAUN

Velikodušni, ali i veoma ranjivi!

Vidjeti raun - predznak siromaštva. Pisati raun - uskoro ete sklopiti dobar posao. Ispostavljati nekom raun - prihvatit ete se jako teškog posla. Dobiti raun - oekuje vas neugodan doživljaj. Raunati nešto - oekuje vas novani gubitak. Ako se nešto ne može izraunati - oekivani i željeni dobitak e vam izmaknuti.

RAZGLEDNICA Vidjeti razglednicu - ii ete na željeno putovanje. Primiti razglednicu - netko vas se rado sjea i misli na vas.

SALATA Vidjeti salatu - svaa u kui. Saditi salatu - pretrpjet ete štetu zbog vaše pretjerane hrabrosti. Rezati salatu - uvajte se tjelesne ozljede. Jesti salatu - snai e vas kratkotrajna bolest ili e vas neka žena dovesti u veliko iskušenje. Vidjeti zdjelu sa salatom - gosti koje ste s radošu oekivali nee doi.

Cameron Diaz

SJEME

ŠAMPANJAC

Vidjeti sjeme - oekuje vas novani dobitak. Zeleno sjeme - primit ete neki poklon. Sijati sjeme - nemojte toliko esto mijenjati svoje planove! istiti sjeme - napredovat ete u poslu. Kupovati sjeme - u poslu ete ostvariti veliku dobit. Prodavati sjeme - pretrpjet ete novani gubitak. Uzimati sjeme iz vree - oekuju vas zaruke. Gledati kako ptice jedu sjeme - gubitak u poslovanju.

Vidjeti šampanjac - predznak kratkotrajne sree. Piti ga - ne trošite više nego što zaraujete!

ŠLJIVA Vidjeti šljivu - uskoro ete biti u ugodnom društvu. Suhe šljive - oekuje vas dosada. Rascvjetano stablo šljive oekuje vas srea i bezbrižan život. Brati šljive - oekuje vas dobro zdravlje. Jesti šljive - zadovoljstvo.

Osobe roene u znaku lososa pucaju od oduševljenja i energije. Pa ipak, veoma su i ranjivi. Losos je arobnjak voda. Lijepa riba elegantno i suvereno pliva jezerima i rijekama. S lakoom i, barem na prvi pogled, s punom životnom radošu savladava brzake i slapove. U svakodnevnom životu osobe - lososi odmah zapnu za oko. Njihov hod je elastian sig nalizira veliko samopouzdanje. Doslovno pucaju od ponosa, oduševljenja i energije. Osim toga, uvijek su ureeni od glave do pete. Velikodušni ljudi - lososi skloni su dramatinosti i vole izmišljati prie i dogodovštine. Radikalni su, ali i ranjivi. Pomalo su arogantni i umišljeni, u duši dobri i arobni. Osobe roene u znaku lososa vole biti “glavne” i sve mora biti po njihovom. Ako se stvari otmu njihovoj kontroli, popuste im

živci i svlada ih njihov veliki strah: strah da e zakazati i da nee biti dorasli situaciji. Njihovo skriveno JA zato ih želi voditi pravim putem, na kojem e biti u stanju pobijediti svoj strah i svoju emocionalnu ranjivost. Lososi su puni energije i roene voe. Vatra je element koji odgovara njihovoj osobnosti i ona im daje hrabrost da uvijek jurišaju prvi. Ovaj element je pomi-

ješan s drugim elementom - vodom. To znai da veina osoba - lososa u svome životu traži odgovarajuu luku te uglavnom nastoji pronai je u partnerstvu. Muškarci roeni pod ovim totemom strastveni su i osjeajni ljubavnici. Žene - lososi ljube intenzivno, a u krevetu vole preuzeti aktivnu ulogu. Ljubavna igra ih oboje potpuno ponese.


26. srpnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

17


18

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info

Tehnike škole u Karlovcu i Osijeku dobile Renault i Dacia automobil Nastavljajui višegodišnju tradiciju društveno odgovornog ponašanja, tvrtka Renault Nissan Hrvatska još jednom je dokazala svoje društveno odgovorno ponašanje donacijom dva vozila dvjema školama i na taj nain pružila potporu obrazovnim programima koji e podignuti strune kompetencije buduih kadrova u auto industriji i auto servisima. Renault je Tehnikoj školi u Karlovcu donirao gospodarsko vozilo Renault Master urgon. Tehnika škola u Karlovcu je vodea škola u Karlovakoj

županiji za strukovno tehniko obrazovanje u strojarskoj, elektrotehnikoj i prometnoj struci. Osim Renault Mastera, tvrtka Renault Nissan Hrvatska donirala je i Strojarskoj tehnikoj š koli u Osijeku vozilo Dacia Logan. Obrazovanje u toj školi traje etiri godine, a uenici se obuavaju za obavljanje poslova u projektiranju, pripremi i vonenju proizvodnje te održavanje strojeva i cijelih pogona. Kljueve vozila ravnateljima škola uruio je generalni direktor tvrtke Renault Nissan Hrvatska g. Zoran Vujasinovi.

Karting Arena Zagreb i EasyJet potpisaliugovor o suradnji Britanska avio kompanija EasyJet prepoznala je Karting Arenu Zagreb kao najveu proesionalnu indoor go-kart stazu u regiji i tako je istaknula na svojoj boarding pass karti kao posebnu atrakciju grada Zagreba koja se svakako mora posjetiti! Od sada e svi putnici koji koriste usluge ove avio kompanije i putuju za Zagreb dobiti sve bitne inormacije o Karting Areni Zagreb kao mjestu gdje adrenalinska pustolovina nikada ne prestaje. Inae, praksa EasyJet kompanije je da u svakoj metropoli odabire samo jednu lokaciju kaopreporuku za svojeputnike te je upravo zbog toga, Karting

AMC Meimurje akovec, Športska 8,

tel. (040) 328-750, 328-751 e-mail: prodaja-ford@amc-medjimurje.hr

1. VW Passat 2.0 TDI Comfortline, 2011., smeđa, ESP, start-stop sustav, automatska klima, el. paket, tempomat, parking senzori, alu felge 2. Ford C-max 1.6 TDCi Trend, 2005., svjetlo plava, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD 3.Fiat 500L 1.4 Easy - NOVO, 2013., crvena, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD, alu felge, maglenke, tempomat 4.Fiat Punto 1.2, 2012., bijela, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD 5.Fiat Grande Punto 1.3 JTD, 2008., srebrna, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD 6. Fiat Doblo Cargo 1.3 JTD, 2008., bijela, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD 7.Fiat Doblo Cargo 1.4 + plin, 2008., bijela, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD

Arena Zagreb privilegirana ovim izborom. Potpisivanjem ovog ugovora Karting Arena stala je tako uz bok mnogihpoznatihkompanija poput Vodaonea, Fiata, Canona... koji su takoer na isti nain suraivali s ovom poznatom avio kompanijom.

26. srpnja 2013.

Nova Toyota Corolla stiže na tržište u rujnu Na hrvatsko tržište poetkom rujna stiže i 11. generacija Corolle, a stajat e od 122.000 kuna. Toyotina nova kompaktna limuzina izgleda mnogo bolje od prethodne, djeluje profinjenije. U putnikoj kabini ima više prostora, što se može zahvaliti i 10 cm veem razmaku meu osovinama (270 cm). No i uz novi dizajn Corollin je interijer konzervativan, uz neke ak i zastarjele detalje. Vozaka je pozicija poboljšana, niža je i ugodnija. Komande su dostupnije.

Ford Fiesta je ‘’Ženski svjetski automobil godine’’ Nova Ford Fiesta s 1,0-litrenim EcoBoost motorom osvojila je titulu ‘’Ženskog svjetskog automobila 2013. godine’’, nakon što su sutkinje pohvalile ‘vrhunski izgled i osjeaj’ te uinkovitost goriva, a u samoj završnici Fiesta je bila bolje pozicionirana od ostalih modela finalista koji su ukljuivali Audi Allroad, Range Rover i Porsche Boxster S.Nova Fiesta je takoer proglašena ‘Ženskim svjetskim automobilom godine u ekonominoj klasi’ za 2013. u izboru 18 strunih novinarki za automobilsku industriju, koje su odluile o pobjednicima na temelju aktora koji su ukljuivali sigurnost, omjer uloženo/ dobiveno, estetski izgled, prostranost prtljažnika, prilagoenost djeci, lakou upravljanja,

boju, seksipil i brigu o okolišu. Stilski dotjerana nova Fiesta nudi odvažnu novu vanjštinu, unutrašnjost optimiziranu za ergonomiju, udobnost, kao i Ford MyKey – najmoderniji tehnološki novitet koji roditeljima

omoguava poticanje sigurnije vožnje i ograniavanje izloženosti rizicima za volanom kod svojih tinejdžera.Fordov 1.0-litreni EcoBoost motor – meunarodni ‘Motor godine 2012. i 2013.’ – ima 125 konjskih snaga

i ispušta 99g ugljinog dioksida po kilometru, a sve kao dio serije od sedam Fiestinih pogonskih sklopova koji ispuštaju manje od 100g ugljinog dioksida po kilometru te su u tom segmentu vodei u svojoj klasi.


26. srpnja 2013.

19

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Tehnologija GRAFEN - MATERIJAL BUDUNOSTI

Tanak kao papir, a jai od elika! Najtanji i najjai, gotovo proziran, a toliko gust da ni najmanji atomi plina ne mogu proi kroz njega. Odlian je provodnik struje, jai od elika, a rastezljiv i do 20%. Prije tri godine fiziari roeni u Rusiji Konstantin Novoselov i Andre Geim, a oba nastavnici na Sveuilištu u Manchesteru, osvojili su i Nobelovu nagradu za fiziku za svoj rad s ovim materijalom prepoznatljivim pod imenom “graen”. Upoznajte još neke od karakteristika grafena, dvodimenzionalne ugljikove strukture debljine jednog atoma. Neobino je vrst, a u isto vrijeme i savitljiv. U usporedbi “lista” graena s elikom, šest je puta lakši, ima pet do šest puta manju gustou, dva puta tvri s deset puta jaom vrstoom i trinaest puta savitljiviji. Graen je toliko tanak da

Britanija, koji ukljuuje i jednog od co-sonivaa graena Konstantina Novoselovog, otkrio je još jednu korisnu kvalitetu materijala koji bi mogao prevazii i svoje slabosti. List graena s rupama, ukoliko je izložen gomili slobodnih atoma ugljika, može popuniti sve rupe – i biti kao nov. Graen je trenutno jedan od najudotvornijih materijala na svijetu, a njegov potencijal se tek poeo otkrivati.

UV METAR ZA ZDRAVO SUNANJE Koristan i precizan alarm. Mjeri intenzitet UV zraka i temperaturu zraka. Unese se zaštitni faktor kreme, a ureaj upozorava kada treba prekinuti sunanje. UV metar je malen i lagan ureaj, nosi se kao privjesak.

Cijena:

106 kn je konstantno pod utjecajem elektrinog polja atoma ispod njega. Ukoliko bi naunici željeli da odreene biomolekule dovedu do reakcije, bez da ih uznemiruju, graen bi im mogao pomoi. U kontaktu sa svjetlom, graen stvara struju. Prema

istraživaima na MIT-u, graen stvara elektrinu energiju kada ga pogodi svjetlosti. Pored svojih ostalih impresivnih “supermoi”, mogunost za proizvodnju elektrine energije od svjetla je samo šlag na tortu. Graen jaa uinkovitost umjetne otosinteze. Nedavna

B kategorija

ve od 5 699,00 kn

SVE KATEGORIJE NA JEDNOM MJESTU AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1 i D kategorija

tel/fax: 040/645-355 mob: 091/416-2084, 091/211-2442 PRELOG, Glavna 5

zvode elektrinu energiju pri udaru svjetla. Listovi graena mogu sami zakrpiti svoje rupe. Ako vam graen ve nije nije dovoljno udotvoran, evo još jedne karakteristike: listovi graena mogu sami zakrpiti svoje rupe! Jedna od slabosti graena je da, dok ima nevjerojatnu vrstou, injenica da je pretanak (jedan atom) ini ga sklonom ošteenju. Tim istraživaa na Sveuilištu u Manchesteru, Velika

studija tima znanstvenika iz Instituta za Kemijsko i Tehnološko Istraživanje u Koreji i Ewha Ženskog Univerziteta otkrila je da graen ima potencijal za poveanje efikasnosti umjetne otosinteze. To je vjerojatno dijelom zahvaljujui svojoj sposobnosti da proi-

popusta Uska 1, akovec, 396-606


OVERJAM INTERNATIONAL REGGAE FESTIVAL 2013. Tolmin, Slovenija, 14. - 17. kolovoza

akoveki bend Waitapu na meunarodnom reggae festivalu Nakon što je bend Waitapu nastupao na festivalima Seasplash, PsychoByDub, Illetricity, u Francuskoj, Ljubljani, Zagrebu, Grazu, Berlinu... slijedi još jedno sudjelovanje na meunarodnom glazbenom okupljanju. U Tolminu u Sloveniji se od 14. do 17. kolovoza održava OVERJAM INTERNATIONAL REGGAE FESTIVAL 2013. Prvi dan festivala ast otvorenja imat e upravo naš bend koji e publici predstavi-

ti svoj glazbeni izriaj u kojem nalazimo elemente duba, met-

ala, post rocka, psihodelije, dubstepa... Ako ste u blizini, svakako

navratite i dajte potporu našim glazbenicima. (rr)

STAND UP COMEDY

Dylan Moran gostuje u Hrvatskoj Nakon rasprodanoga proljetnog gostovanja britanske komiarske megazvijezde Eddieja Izzarda, Mick Perrin Worldwide i program “London Calling Comedy” odluili su jesensku sezonu u Lisinskom zapoeti s novom dozom vrhunskog humora. Stand up komiar koji e se ovaj put predstaviti hrvatskoj publici zove se Dylan Moran, a mala dvorana Lisinskog ugostit e ga u petak 4. listopada od 20 sati. Dylana Morana prati glas britkog, mrzovoljnog, rašupanog i beskrajno šarmantnog komiara. S turnejom “Yeah Yeah” ima novu misiju – širenje sree. Starenje, religija, djeca i meusobni odnosi nerazdvojivo su vezani uz ostale apsurde života. S aktualnom turnejom ve je posjetio Skandinaviju, Baltik, Ameriku, Australiju, Novi Zeland, a prvi je irski stand up komiar koji je nastupio u Rusiji.

Zvijezda TV serije “Black Books” U Britaniji je Dylan Moran najpoznatiji kao irski alkoholiar Bernard Black, zvijezda

TV serije “Black Books”. Moran je dobitnik prestižne nagrade “Perrier” s edinburškog Fringe komiarskog festivala. Od tada ga prati ogroman uspjeh bilo kao komiara, bilo kao pisca. Osvojio je nagradu BAFTA te Bronanu ružu Montreuxa za svoj sitcom “Black Books” na britanskom Channel 4. Njegova ilmska karijera ukljuuje hit ilmove poput romantino - zombijevske komedije “Shaun of the Dead” te ilm “Run Fat Boy Run”. Moranova komiarska karijera bilježi rasprodane predstave diljem svijeta. Od Amerike i Europe do Australije njegove predstave udoviste 1 i 2, Like Totally, Što je ovo i Yeah Yeah zacementirali su reputaciju ovoga pomalo neurednog kovaa rijei i zaradili mu titulu “Oscara Wilda komedije”. Ulaznice su po cijeni od 100, odnosno 130 kuna; blagajna KDVL (Trg S. Radia 4), www.ulaznice.hr, Aquarius Music shopovi (Varšavska 13, Branimir centar, Maksimirska 16) i sva ovlaštena prodajna mjesta u sustavu ulaznice.hr.

FORMULA 13 1 Proud Mary JOHN FOGERTY FT. JENNIFER HUDSON 2 Love Me Again JOHN NEWMAN 3 Everything Has Changed TAYLOR SWIFT & ED SHEERAN 4 Home Again ELTON JOHN 5 Till Your Well Runs Dry ERIC CLAPTON 6 Do I Wanna Know ARCTIC MONKEYS 7 Love Illumination FRANZ FERDINAND 8 Another Love TOM ODELL 9 True Love P!NK FT. LILY ROSE COOPER 10 I Got You JACK JOHNSON 11 We Can’t Stop MILEY CYRUS 12 #Beautiful MARIAH CAREY FT. MIGUEL 13 Liquid Lunch CARO EMERALD

Top Hit List 1. BEGINI & Ivan Zak - Obriši TOP LISTA DOMAIH suze 2. TONY CETINSKI - Jednom u životu 3. VATRA - Bilo je dobro dok je trajalo 4. MASSIMO - Suze nam stale na put 5. D LEGENDE - Hej  6. DETOUR - Srce veliko 7. PARNI VALJAK - Samo da znaš 8. BU ENJE - Ljubav nema pravila 9. CRVENA JABUKA - Imam neke fore 10. NINA BADRI - ežnja

Varaždin 107.1 Novi Marof 103.1 Ivanec 93.3 Ludbreg 91.4

VAŠ NAJBOLJI RADIO VARAŽDIN www.radio-varazdin.hr
19. srpnja 2013.

III. HNL SJEVER

MALI NOGOMET ZAVRŠILO 33. izdanje Memorijala Vladimir Skok u Prelogu

ODRŽAN plenum treeligaša – prvenstvo Auto otpad Grandy pobjednik uzbudljivog seniorskog finala poinje 17. kolovoza U Koprivnici je održan plenum klubova 3. HNL sjever u kojem Meimurski nogometni savez ima svojih sedam klubova. Na samom poetku Josip Friši, predsjednik Meužupanijskog odbora regije sjever, upoznao je sve delegate sa nedavnom odlukom IO HNS-a o promjeni sustava natjecanja od sezone 2014./2015., kada bi od sadašnjih pet treih liga trebalo ormirati tri tree hrvatske lige. Nakon rasprave i nezadovoljstva takvom odlukom svih 16 predstavnika bilo je jednoglasno u tomu da klubovi III HNL sjever nee igrati takvu ligu, odnosno zajedniku sa Središtem istok. Odluka plenuma klubova proslijedit e se IO HNS-a. Usvojena su jednoglasno sva izvješa iz proljetnog dijela natjecanja od povjerenika za natjecanje Mate Lonara, povjerenika za suenje Tihomira Majsto-

rovia i disciplinskog suca Darka Jambrovia. Na prijedlog Stjepana Hamonajca, predstavnika NK Meimurje jednoglasno donio odluku da se naknada za razvoj igraa ponovno razmotri i donese nova ili da se vrati na staru odluku iz 2010. koja je bila povoljnija za amaterske klubove, a ija je u nadležnosti IO HNSa. Klubovi su upoznati da e takse službenih osoba (sudac 450 kn, pomonici 300 kn, etvrti sudac 150 kn i delegat 350 kn) ostati iste kao i kotizacija za natjecanje koja iznosi 8 000 kuna. Utvren je kalendar natjecanja. Sezona poinje u subotu 17. kolovoza i završava 23. studenoga. Proljetni dio zapoet e 1.ožujka, a prvenstvo završava 31.s vibnja. Nedjeljom e svoje utakmice odigravati NK Graniar Kotoriba i NK Croatia Grabrovnica, dok e svi ostali klubovi domaini biti subotom.

Parovi prvog jesenskog kola III. HNL Sjever Izvueni su natjecateljski brojevi pa e se tako u prvom jesenskom kolu sastati: Mladost (Ž) – Virovitica, Podravina – Rudar, Graniar (K) – Mladost (Pr.), Meimurje – Ivanica, Croatia – akovec, Koprivnica – Nedeliše, Polet (SMNM) – Slatina i Podravac – Bjelovar.

STOLNI TENIS

Pauli Markati reprezentativna bronca na EP u Ostravi Mlada meimurska stolnotenisaica Paula Markati iz Hodošana branila je boje Hrvatske reprezentacije na nedavno završenom 56. EP za juniore i kadete. Kao lanica juniorske ekipe Hrvatske okitila se bronanom me-

daljom. U pojedinanoj konkurenciji i u mješovitim parovima, s Franjom Josipom Mareljom iz GSTK Zagreba, Paula se plasirala meu najboljih 64, a u kategoriji parova juniorki s Dorinom Srebrnjak iz Pule ispala je u 1. kolu.

Nedjeljnim finalnim danom završilo je ovogodišnje izdanje malonogometnog turnira u Prelogu, 33. Memorijala ing. Vladimira Skoka. Nakon deset dana nogometa pobjednici su Auto Grandy u seniorskoj, Iskopi Radikovi u veteranskoj konkurenciji, MS Express kod starijih pionira, a Cae bar Sara kod mlaih pionira. Posebno je uzbudljivo bilo seniorsko finale, gdje je pobjednik odluen raspucavanjem kaznenih udaraca, nakon što je regularni dio susreta završio 2:2. U konkurenciji mlaih pionira najboljim igraem proglašen je Domagoj Dežek, najboljim strijelcem Lovro Niki, a najboljim golmanom Toni Hatlek, svi iz pobjednike ekipe Cae bar Sara. Kod starijih pionira najbolji igra je Neven urasek (MS Express), najbolji strijelac Kristijan Bistrovi (LPT), a najbolji golman Marko Galoši (MS Express). U veteranskoj konkurenciji najboljima su proglašeni igrai pobjednike ekipe Iskopi Radikovi, golman Božidar

Ciglari, strijelac Dalibor Jagi i igra Boris Kosir. Kod seniora najbolji je golman Danijel Marec, igra Zoran Lukaveki, obojica iz ekipe Auto Grandy, a najbolji je strijelac Boris Beliga iz ekipe Parketi Gosari. U nedjelju je završen i amaterski turnir u odbojci na pijesku. Pobjedu su odnijele Hre u muškoj i Gradska kavana Lovac u ženskoj konkurenciji. Nagrade u malom nogometu i odbojci na pijesku predali su gradonaelnik Preloga Ljubomir Kolarek i predsjednik Gradskog Vijea Preloga Goran Gotal uz predstavnike organizatora, Nogometnog kluba Mladost iz Preloga. Posjeenost Ljetnih noi Grada Preloga i malonogometnog turnira kroz svih deset dana bila je odlina. Ugoaj je bio sjajan i na koncertu Ope opasnosti, tako da su ovogodišnjeg Ljetne noi Grada Preloga ponovno ispunile oekivanja jednog od najzanimljivijih i najposjeenijih ljetnih dogaaja u donjem Meimurju i šire. (Ž. Soka, oto: Mario Narana)

REZULTATI FINALNOG DANA MALI NOGOMET:

REZULTATI ODBOJKA NA PIJESKU:

MLAI PIONIRI ZA 3. MJESTO: CB HOLIDAY - NK TRNAVA 0-1 STARIJI PIONIRI ZA 3. MJESTO: PEKARA TOPLICE - ME. LEPI DEKI 1 - 1 ( 3 - 2 ) VETERANI ZA 3. MJESTO: KRIGLIN BOYS - ISKUSNI JAHAI 4 - 4 ( 7 - 6 ) MLAI PIONIRI FINALE: CB SARA - CB KAPLJICA 1 - 0 STARIJI PIONIRI FINALE: LPT - MS EXPRESS 0 - 5 VETERANI FINALE: ISKOPI RADIKOVI - TERMITI 6-4 SENIORI ZA 3. MJESTO: PRO KOR - CB FRUMENTO 2-5 SENIORI FINALE: AUTO GRANDY - EUROKLIMA 2-2(4-3)

POLUFINALE MUŠKI: ALCATRAZ - STORA EKIPA 1 - 2 POLUFINALE MUŠKI: HRE BECIKLINI 2 - 0 ŽENE ZA 3. MJESTO: CB FORUM - CB CONSIDO 1 - 2 MUŠKI ZA 3. MJESTO: ALCATRAZ - BECIKLINI 0 - 2 ŽENE FINALE: GK LOVAC OTOANKE 2 - 0 MUŠKI FINALE: HRE - STORA EKIPA 2 - 0 MUŠKI 1. HRE 2. STORA EKIPA 3. BECIKLINI ŽENE 1. GK LOVAC 2. OTOANKE 3. CB CONSIDO

DANAS poinje “Belica 2013.”

Malonogometni turnir na umjetnoj travi Zahvaljujui suradnji HOO i Opine Belica na elu s naelni kom Zvonimirom Taradijem od utorka se užurbano na rukometnom igralištu postavljala umjetna trava kako bi Belica ve od danas imala jedno

od najljepših malonogome t n i h ig r a l i š t a u široj okolici. Stoga svi s nestrpljenjem oekuju završetak radova kako bi ve danas mogao poeti desetodnevni malonogometni turnir na umjetnoj travi. Turnir e

se igrati u tri kategorije: pionirskoj (1998. godište i mlai-kotizacija 150 kn), veteranskoj (kotizacija 300 kn) i seniorskoj (kotizacija 400 kn). Z a n ajb olje ek ip e organizator je osigurao bogate nagrade dok se

prijave i upiti vrše na nogometnom igralištu svaki dan od 18 do 21 sat ili pak na broj mobitela 098 184 0938. Organizator je za posjetitelje pripremio razna iznenaenja i bogatu gastronomsku ponudu.
26. srpnja 2013. ODBOJKA

LJETO u Prelogu

Pobjednika ekipa: Gradska kavana “Lovac“ Prelog U sklopu Ljeta u Gradu Prelogu, uz malonogometni turnir održan je i turnir odbojke na pijesku za muške i ženske ekipe. U ženskoj

konkurenciji nastupile su etiri ekipe: CB Consido, CB Forum, Gradska kavana Lovac i Otoanke. Izmeu etiri ekipe najboljom se

pokazala ekipa Gradske kavane Lovac. U etvrtak su se igrali prvi susreti i tada je GK Lovac protiv Otoanki odnio prvu 2:0 pobjedu.

Sljedeu utakmicu odbojkašice GK-a Lovac odigrale su s CB-om Forum, te su takoer pobijedile rezultatom 2:0. Nastavkom odline igre djevojke su protiv CB-a Consido za GK Lovac osigurale i treu 2:0 pobjedu u grupi, da bi bez izgubljenog seta odigrale i utakmicu za prvo mjesto. Za pobjedniku ekipu su na terenu svoju uigranost pokazale kolegice iz MUP-a Silvija Špicar, Karmen Tomaši, Kristijana Murk, Anita Leskovec, Martina Zadravec, Gordana Šteinec, Tanja Martini i Marija Bujani. Nažalost, na kraju za pobjednice nije bio dovoljan broj medalji, pa su i same u šali rekle da bi radije osvojenu nagradu u tekuim pitanjima pretoile u žuta kovana priznanja. Ova ekipa poznata je ve po svojim sportskim uspjesima, a s obzirom na predanost igri i pokazani sportski duh sigurni smo da e ih biti i nadalje.

KOŠARKA

Košarkaška reprezentacija Hrvatske krenula s pripremama za EP u Sloveniji u Toplicama Sveti Martin Seniorska košarkaška reprezentacija Hrvatske krenula je s prvim akcijama – onim pripremnim. Toplice Sveti Martin i Sveti Martin na Muri prva su destinacija gdje e naši reprezentativci “klesati” svoju formu za nadolazei EuroBasket u Sloveniji. Kapetan Roko Uki otkrio je svoja oekivanja prije svega od priprema pa i samog EuroBasketa. - Oekujem da ostanemo zdravi prije svega do kraja priprema. Da napravimo zajedno sa strunim stožerom jednu pravu kemiju koja e nam pomoi da sve izguramo u jednom dobrom raspoloženju i da izgledamo dobro. Za dobru priu najviše se brine izbornik Jasmin Repeša, koji je prije prvog treninga održao sastanak s igraima, upoznao ih detaljno s planovima priprema, ali i pravilima ponašanja koje zahtijeva

od svakog igraa jednako. Sve su to igrai usvojili i odlino odradili prvi trening. Repeša je zadovoljan poslije prvoga odraenog treninga, svi su pokazali volju i želju za radom, što je najvažnije. - Ono što je najbitnije je da ostanemo svi zdravi da napravimo pravu kemiju u

momadi koja e garantirati da e bukvalno biti ‘svi za jednoga, jedan za sve’, jer je to preduvjet da sigurno uz sustav igre koji e biti neophodan da izgledamo onako kako bi svaki od vas htio da njegova reprezentacija izgleda. To je pretpostavka za sve druge prie, za napra-

viti nešto ozbiljnije, za neki ozbiljniji rezultat, naglasio je Repeša. I za kraj je izbornik dao jednu poruku: - Dobra kemija, pozitivne poruke, dobar rad i da svatko da od sebe što može dati bit e ‘ono’ što e nositi ovu reprezentaciju. (HKS)

MLADI MEUNARODNI dan mladih

Sportske igre u Šenkovcu U sklopu Meunarodnog dana mladih , koji se diljem svijeta obilježava 12. kolovoza, te svoga prvog roendana, Udruga mladih Šenkovec organizira turnir

u odbojci na pijesku i beli u subotu 10. kolovoza s poetkom od 14 sati na SRC-u Gorica u Šenkovcu. Udruga mladih Šenkovec djeluje od 27. srpnja 2012. godine i

broji etrdesetak lanova od 16 do 30 godina. Njihov prvi službeni i sportski susret bio je na prošlogodišnjem obilježavanju Meunarodnog dana mladih u Šenkov-

cu. Mlada šenkoveka ekipa istie kako bi voljela da ovakav sportsko - zabavni susret mladih postane tradicij. No, bez obzira na godine, svim ljubiteljima prirode i sportskih susreta upuen je poziv da im se pridruže i podrže ovakvu vrstu aktivnosti.

Odbojkaši Centrometala na turniru u Bosni i Hercegovini Odbojkaši Centrometala u nedjelju 28. srpnja nastupaju na meunarodnom turniru za seniore u Bosni i Hercegovini. Turnir e se održati u Domaljevcu, mjestu u Bosanskoj Posavini, tik uz hrvatsku granicu. Na turniru e uz Meimurce nastupiti domai HOK Domaljevac, OK Napredak iz Odžaka, te OK Radnik iz Bijeljine. Sva tri protivnika meimurskog kluba lanovi su Premijer lige BiH, najvišeg ranga natjecanja u susjednoj državi. S obzirom na to da reanski klub s pripremama kree tek sredinom kolovoza, na ovaj turnir e uglavnom ii mlai igrai.

U ekipi e biti Dino Harambaši, Marko David, Tomica Pua, Hrvoje Novak, Tomica i Marin Posavec, Deni Vuk i Karlo Novak, a ekipu e voditi Jadranko Kiri. Po povratku iz Bosne, prvi dio priprema po tradiciji e se održati na vanjskim terenima u Macincu, a zatim u dvorani i teretani u Nedelišu. Planiran je i vei broj pripremnih utakmica i nastupa na turnirima. Centrometal e u nedjelju 22. rujna biti domain tradicionalnog "Trofeja Nedeliša", na kojem e uz domaina nastupiti po jedan prvoligaški klub iz Austrije, Slovenije i BiH.

PLIVANJE

Kristijan Stunkovi i Luka Dodlek bronani na PH u plivanju Plivai akovekoga plivakog kluba Deni Jurian, Petra Marciuš, Kristijan Stunkovi, Luka Dodlek, Jakov Rojko, Lovro Tkalec, Karlo Štampar, Nelly Lisjak, Lea Marciuš, Andreja Štampar i Kaja Sabol s trenerom Goranom Kolariem, prof., nastupili su na Prvenstvu Hrvatske u plivanju u Zagrebu, koje je od 20. do 23. srpnja održano na plivalištu "Mladost" na Savi. Na natjecanju je nastupilo 457 plivaica i plivaa iz 35 klu-

bova. Natjecanje je održano u etiri dana. Ujutro su se plivale kvaliikacije, a poslijepodne inala za sve kategorije osim kadeta, koji su inala plivali ujutro. U ukupnom plasmanu akoveki plivai su zauzeli odlino 12. mjesto (ispred njih su bila 4 zagrebaka kluba, 4 splitska, Rijeka, Sisak i Olimp TT), dok su plivaice zauzele 20. mjesto. Osvojene su i dvije bronane medalje kojima su se okitili Kristijan Stunkovi i Luka Dodlek.

GPK Meimurje na Prvenstvu Hrvatske u plivanju U Zagrebu na plivalištu Mladosti završilo je Prvenstvo Hrvatske u plivanju, gdje su nastupili plivai GPKa "Meimurje". Junior Ivan Modri plivao je u tri inala i u juniorskoj konkurenciji zauzeo 6. mjesto na 50 leno (29,11), 14. mjesto na 100 leno (1:04,12), te 16. mjesto na 200 leno (2:22,56).U katego-

riji kadeta Filip Turk je plivao 23. vrijeme na 200 slobodno (2:18,03), 16. na 200 mješovito (2:34,41), 12. na 200 leno (2:30,42), 20. na 100 leptir (1:08,85), 9. na 100 leno (1:07,84), a Rino Mikac 20. na 100 leno (1:14,80) i 28. na 100 slobodno (1:01,83). U strunoj pratnji bila je trenerica Marina Cimerman, prof.
26. srpnja 2013. ZAJEDNICA SPORTOVA

Novi nositelji kvalitete meimurskog sporta u košarci i stolnom tenisu Održana je redovna sjednica, osma po redu, Izvršnog odbora Zajednice športskih udruga i saveza Meimurske županije, na kojoj je doneseno niz odluka. Jedna od najvažnijih je zasigurno da je došlo do promjena nositelja kvaliteta u nekim sportovima pod okriljem Zajednice sportova i saveza Meimurske županije. Tako je u stolnom tenisu dosadašnji nositelj u obje kategorije STK Šenkovec promijenjen, te je za seniore odreen STK Hodošan, koji igra hrvatsku Superligu, dok je za mlae dobne uzraste odreen STK MSTC akovec. U košarci je u seniorskoj konkurenciji promijenjen KK Meimurje s KK akovcom, u rukometu u seniorskoj konkurenciji nositelj više nije RK Meimurje, ve je to RK Prelog.

imurske županije. Sjednicu je vodio predsjednik Mato Kljaji, koji je na poetku same sjednice ukratko obavijestio sve prisutne lanove o aktivnostima koje provodi Zajednica, pa je izmeu ostaloga napomenuo da je pristigla odluka Vijea HOOa o odobrenim programima raspisanog natjeaja “Aktivne zajednice“ i “Od sportske škole do olimpijade“. Po programu “Aktivne zajednice“ prihvaen je program NK Belice za nabavku umjetne trave u iznosu od 145.000 kn, u kojem je polovicu iznosa participirala Opina Belica, dok su po programima “Od

sportske škole do olimpijade“ prihvaeni programi Odbojkaškog kluba Meimurje-Centrometal za nabavku sportske opreme u iznosu od 49.000 kuna i Streljakog društva Zelenbor iz Brezja takoer za nabavku opreme u iznosu od 46.000 kuna. Napomenuo je da je ove godine bilo dosta udruga koje su se javile na programe (NK Polet, BK Mura avantura, TK F. Punec), ali je zbog cjelokupne situacije i stanja u društvu i HOO smanjio sredstva za raspodjelu. Pod aktivnostima Zajednice predsjednik je još napomenuo da su u postupku izrada i redizajn

Niz aktivnosti Na istoj se raspravljalo takoer o dosadašnjim aktivnostima Zajednice od prošle sjednice, financijskom stanju te donošenju odluke o raspodjeli financijskih sredstava od donacije Meimurje plina, modernizaciji same Zajednice i ostalim tema vezanih uz sportske udruge i saveze Me-

i financijsku potporu, gdje je zajedniki stav svih nazonih da je poetkom godine raspisan natjeaj gdje su se javili odreeni savezi i klubovi sa svojim potrebama za 2013. godinu, temeljem kojih je i napravljen financijski plan za sufinanciranje sportskih maniestacija. Tako da, na žalost, nema dovoljno sredstava da se financijski potpomognu one udruge koje nisu stavljene u prvobitni plan.

Promjene u Izvršnom odboru web stranica, zatim prikupljaju se podaci svih saveza i sportskih udruga za izradu “Sportskog almanaha“ za Meimursku županiju. Zajednikom raspravom i jednoglasnom odlukom svih nazonih lanova IO-a rasporeena su sredstva donacije Meimurje plina na saveze i klubove bez saveza iskljuivo koji rade s mlaim dobnim skupinama i postižu zapažene rezultate. Predsjednik je tom prilikom javno uputio zahvalu direktoru Meimurje plina Nenadu Hraniloviu koji je ve drugu godinu za redom pokazao iznimnu brigu za sport i rad s mladima, te

da bi svakako to trebala biti praksa, na neki nain i obaveza i ostalih javnih poduzea ije je vlasnik Meimurska županija. Tema rasprave bila je i modernizacija same Zajednice s obzirom na zastarjelost inormatike opreme i nemogunost elektronikog voenja knjigovodstva, što je za današnje vrijeme neprihvatljivo. Zajednikom raspravom donesen je zakljuak da e se o tome, kao i o sistematizaciji radnih mjesta odluivati nakon godišnjih odmora u rujnu mjesecu. Pod zadnjom tokom dnevnog reda raspravljalo se o pristiglim zamolbama za donaciju

Održana je takoer i izvještajna sjednica skupštine, na kojoj su verificirani novi lanovi, pa je tako umjesto Krunoslava Gosaria izabran novi predstavnik Kristijan Hamer, koji je ujedno i novi lan Izvršnog odbora Zajednice, umjesto ure Bela izabrana je Ljubica Vrbani, umjesto Vladimira Hajdinjaka izabran je Miroslav Turk, a umjesto Mladena Davida izabran je Dragutin Novak. Na skupštini je prihvaen i novi Pravilnik o kriterijima za vrjednovanje klubova nositelja kvalitete na temelju kojeg je izraena i simulacija.

BICIKLIZAM - BK Mura Avantura

Održan 10. Panonski maraton triju država biciklisti su nastavili s uživanjem u bazenima Terma Lendava, koje je omoguilo svim sudionicima besplatno kupanje. Glavni organizator ovogodišnjeg maratona bio je Kolesarski klub Lendava, sa suorganizatorima iz sportskog društva Mockorgok iz Lentija i BK Murom Avanturom iz Svetog Martina na Muri. Uspješnoj organizaciji ovogodišnjeg Panonskog maratona triju država pridonijeli su TZ opJubilarni, deseti po redu, Panonski maraton triju država vožen je u nedjelju 21. srpnja, sa startom u slovenskoj Lendavi. Tradicionalno su se vozile tri trase razliite duljine, velika od 105 km, srednja od 50 km i obiteljska od 15 km. Jedinstvenost ovog maratona jest što prolazi kroz tri države, tri razliite regije. Lijepo vrijeme i visoke temperature na vožnju bicikla nagnale su brojne rekreativce iz svih država regije. Na startu u Lendavi pojavilo se ukupno njih 435. Od toga ih 420 na srednjoj (50 km) i velikoj trasi (105 km), dok je 15 biciklista odvozilo obiteljski maraton (15 km). Najmlai sudionik maratona imao je samo 4 godine, dok je najstariji bio 84-godišnji Sigi Schubert, koji je bez problema odvozio 60 km. Zbog iznenaujue velikog interesa za sudjelovanjem, start je kasnio desetak minuta, ali to nije omelo najbrže bicikliste da

trasu od 50 km odvoze za 1 sat i 15 minuta, a onu u dužini 105 km za 2 sata i 30minuta. Diljem trase maratona sudionicima se nudilo osvježenje, sokovi i voe, koje je podijeljeno u rekordnim koliinama. Ukupno na 5 okrjepnih toaka podijeljeno je oko 50 kg banana, 35 kg nektarina, 200 komada pogaica, 300 litara cedevite i isto toliko vode. Dolaskom u cilj svaki je sudionik dobio medalju za uspomenu. Nakon zajednikog obroka

ine Sveti Martin na Muri, TZ Grada Mursko Središe, Opine Sveti Martin na Muri, te lanovi DVD-a iz Sv. Martina na Muri, Lapšine, Murskog Središa, Zebanca i Železne Gore. Odlina posjeenost ovogodišnjeg maratona daje nam zapravo nadati se da e idui, 11. Panonski maraton triju država, koji e startati iz Svetog Martina na Muri, biti još uspješniji i brojniji. (iz)

Halicanum trophy 2013. Slijedom brojnih uspjeha lanova BK Mura Avantura na meunarodnim i domaim natjecanjima, te trenutnim treim mjestom Mure Avanture u ukupnom poretku MTB klubova u Kupu Hrvatske za sezonu 2013. (nakon odvoženih 7 utrka, od ukupno deset), u Svetom Martinu na Muri organizirat e se meunarodno natjecanje na našoj brdskoj stazi u Toplicama Sveti Martin. Tako e Mura Avantura u nedjelju 4. kolovoza ugostiti najbolje europske brdske bicikliste na utrci XCO Halicanum Trophy, C2 kategorije, koja se boduje za olimpijski ciklus i uvrštena je u svjetski biciklistiki kalendar meunarodne biciklistike ederacije – UCI. Za

sada su svoj dolazak najavili proesionalni brdski biciklistiki timovi iz Francuske, Nizozemske, Poljske, Slovake, Maarske, Austrije, Slovenije i Hrvatske. Dan ranije, 3. kolovoza, na našoj stazi po prvi put u Hrvatskoj vozit e se Nacionalno prvenstvo, odnosno utrka za Državnog prvaka u vrlo atraktivnoj disciplini XC Eliminator. Radi se o atraktivnoj disciplini, gdje na stazi dužine 1 km paralelno voze etiri biciklista, od koji samo najbrža dva prolaze u sljedei krug. I tako sve dok se ne

dobije pobjednik. Ovaj biciklistiki spektakl okonat e se rekreativnim brdskim i cestovnim maratonom po gornjem Meimurju, koji e se održati u ponedjeljak 5. kolovoza. Osim sportskog dijela programa, u Toplicama Sveti Martin pripremaju dodatna iznenaenja za gledatelje.U sportskom dijelu programa pravo sudjelovanja imaju samo licencirani biciklisti, dok je rekreativni maraton namijenjen svima koji žele upoznati putove starih Rimljana.

Timotej Kocen osvojio naslov državnog prvaka, Stjepan Hunjak drugi, a Matija Trstenjak trei Na Nacionalnom prvenstvu Hrvatske u disciplini XCO (crosscountry olimpic) biciklisti Mure Avanture u kategoriji do 13 godina još jednom su dokazali da su najbolji. U uzbudljivoj utrci vozai iz Svetog Martina na Muri zauzeli su prva tri mjesta. Timotej Kocen odnio je pobjedu teže nego što se oekivalo. Naime, klupski kolega Stjepan Hunjak, odvozio je odlinu utrku

i izvrsno parirao, ali je na kraju ipak zaostao samo jednu sekundu iza novoga državnog prvaka Kocena. Tree mjesto u kategoriji U13 osvojio je takoer lan Mura Avanture Matija Trstenjak. Prvenstvo se vozilo u nedjelju 21. srpnja u Pakracu, u organizaciji Biciklistikog kluba Titan. Osim u kategoriji U 13, biciklisti Mure Avanture medalju su osvojili u kategoriji U15, gdje se Antonio Miši plasirao na

drugo mjesto, odmah iza novoga državnog prvaka Karla Brajkovia iz MTB Istre Pazin.


42

Nagradni natječaj

I N D A R G A N

26. srpnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

iji vrt je najljepši?

NAimTuJrsEkihnoAvinJa Me

Najljepša cvjetna pria iz ccvjetn Vašeg dvorišta V

Pozivamo Vas da prijavite svoj svvojj vrt, okunicu, vodeni vrt, balkon, kamenjar... ili one svojih h ssusjeda, usjeda, prijatelja, rodbine Izb bor najljepše cvjetne prie za akciju Meimurskih novina: “Izb “Izbor iz Vašeg dvorišta“. Za prijavu ispunite ispu ovaj kupon i pošaljite ga ili dostavite u Meimurske nov novine ili podatke sa kupona pošaljite na adresu vrt@mnovine.hr. Najljepše ureene “cvjetne prie prie” po izboru naših itatelja nagraujemo vrijednim nagradama nagradama. Nagraujemo i itatelje koji e sudjelovati u izboru i prijavi na najljepših vrtova i okunica.

DVORIŠTE Ivice Dodleka u Miklavcu

udesan i jedinstven asparagus Kad u Miklavcu vele da je nešto najljepše u selu, onda je to tako. A svi kažu kako je dvorište Ivice Dodleka i njegove obitelji zaista najljepše u ovom sve ljepšem i za bivanje, ali i posjet ugodnijem naselju u podturenskoj fari. Cijela obitelj brine o izgledu dvorišta, okunice, prozorskih polica i balkona, no Ivica je taj koji je s cvijeem, raslinjem i ukrasnim grmljem skoro pak od jutra do sutra. - Izgleda možda udno da muškarac voli i brine o cvijeu i dvorištu, meutim, ja u tome uživam i svaki slobodni trenutak sam s cvijeem, ukrasnim grmljem, raslinjem i svime drugime što jedno dvorište ini lijepim. Nisam se prijavio na ovaj izbor Meimurskih novina, koji silno pozdravljam, kako bih osvojio nagradu, premda je ona uvijek dobro došla jer tako mi iz sportske obitelji gledamo na svako natjecanje, nego zato da ljudi vide kako je dobro i lijepo imati ureeno dvorište. Dakle, uvijek kad sadim ili njegujem cvijee, grmlje, raslinje ili pravim kakav kras, na pameti mi je da i moji sumještani uine nešto lijepo, prvo za svoje dvorište i obitelj, a potom za selo, opinu, županiju i državu. Više cvijea - manje smea bila je prekrasna akcija Hrvatske turistike zajednice, koja je u meni potaknula razmišljanje da i ja sudjelujem u uljepšava-

u koja e ljepše izložiti svoje latice. Penjaice koje danju poivaju na suncu naveer uz blagu rasvjetu otvaraju svoje listove i cvjetove te ine krasan prizor, opisuje ljetne noi u svojem bajkovitom dvorištu Ivica, kojem društva i uživanje u cvijeu pravi sin Viktor. U dvorištu Dodlekovih nema previše cvijea i raslinja, tek pedesetak vrsta, ali su lijepo rasporeene, ureene i dvorište ine pravim rajem na zemlji. Pitunike i begonije su na policama (oblonicama), hortenzije u blagom hladu, ruže na najboljim položajima, a

ukrasno zimzeleno grmlje u raznim pozama ukrašavaju svaki centimetar dvorišta i s pravom treba priznati kako je Dodlekova kua u pravom smislu kuica u cvijeu, sve lijepo nalazi se oko nje. Ostali dio dvorišta ureen je za relaksaciju malog Viktora, kojemu se, kao i nama, najviše svia “asparagus iz Pešte”, premda malo pikne kada ga se pokuša pomilovati, ali mu je zato cvijet nevjerojatno aroban i lijep. Onako, sa srednjoeuropskim pleterom hrvatskog štiha. (Stjepan Mesari)

Asparagus iz Budimpešte posebno je bajkovita biljka

nju Lijepe naše, govori nam Ivica dok ekamo da se upali rasvjeta u dvorištu koja svojim sjajem dvorištu daje novu dimenziju, gotovo bajkovitost uživanja u cvijeu. - Rasvjetu sam složio iz razloga da se ljepota cvijea i grmlja vidi i nou, ali i da biljke uživaju u blaženom miru ljetnih noi. Poglavito su bajkovite sjene koje svjetlo ini zajedno s raslinjem. Tako asparagus iz Budimpešte, koji je nešto što malo tko posjeduje, sjaji i zrai posebnim žarom, a fuksije se gotovo pak natje-

20%

arolija svjetla i cvijea

Kuica u cvijeu u Miklavcu

Starinska esma, okružena zimzelenom penjaicom

POVODOM 20 GODINA POSLOVANJA

AKCIJA VRIJEDI OD 26.7. - 2.8.13

*Popust se ne odnosi na artikle koji su na akciji

Donosioc kupona ostvaruje 20% popusta na kompletni Stihl asortiman

AKOVEC tel: 040 312 950 PRELOG tel: 040 645 607 LUDBREG tel: 042 811 113 www.medjimurka-bs.hr


26. srpnja 2013.

Nagradni natječaj 43

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Ana Kramar s unucima, petogodišnjim Davidom i dvogodišnjom Ivom, u vrtu koji svaku godinu nadopunjuje biljkama

VRT ANE Krmar iz Palovca

Svaku godinu posadim nešto novo

VRT DRAGICE Palfi iz Pribislavca

Dvadeset godina ljubavi utkano u vrt Dragica Palfi bila je nemalo iznenaena kada smo je nazvali da nam kaže kada bi joj odgovaralo da je posjetimo i snimimo njezin vrt prijavljen na naš natjeaj za izbor najljepše vrtne prie. - Tko me prijavio?, udila se Dragica. Prijavio ju je njezin suprug Milan, koji zasigurno najbolje vidi koliko Dragica ljubavi, pažnje i truda ulaže u ureenje vrta. Najljepše je kada priznanje primite od svojih najbližih, za koje ni ne mislite da bi toliko cijenili vaš svakodnevni trud.

Dragica Palfi ve dvadeset godina ulaže trud u ureenje svog vrta. Svatko tko se imalo razumije u to koliko bilje zahtijeva njege zna da uspjeh ne dolazi preko noi, nego da su za to potrebne godine. Svaki dan jedan sat ujutro i jedan sat naveer Dragica Palfi troši za njegu i zalijevanje svog bilja. Bilje je potrebno plijeviti kako korov ne bi narušavao cvjetni sklad. Potrebno mu je dati vode da ljeti ne bi venulo od žei. - Od malena mi je moj otac August usaivao ljubav prema

prirodi i cvijeu i oito to je u meni ostalo trajno usaeno. Dva puta mjeseno u vrtu su potrebni vei radovi, a svaki tjedan potrebna je i košnja trave kako bi vrt izgledao uredno. Cvijee i biljke razmjenjujem sa susjedama i prijateljima, tako da je vrt svaku godinu drugaiji i raznovrsniji. Lijep vrt je kao ureena žena, stalno na sebi mora imati nešto novo i lijepo, zbog toga meimurske gazdarice svoje vrtove neprestano dotjeruju, a Dragica Palfi u tome nije izuzetak. (BMO, Z. Vrzan)

Posebno mjesto gdje se rado okuplja obitelj Krmar, uz roštilj okružen lijepim zelenilom

Puno je truda potrebno uložiti za ovu vrtnu aroliju

Dragica Palfi sa svojim petunijama

KLJUČ U RUKE od proizvodnje do gradnje

Ana Krmar iz Palovca godinama u sebi nosi ljubav prema cvijeu i ureenju vrta. Tako svaku godinu posadi nešto novo. Time svoj vrt neprestano obogauje novim cvijeem. Uz to, vrt svaku godinu izgleda malo drugaije, mijenja se. Ana kaže da je vrt najljepši u proljee, nakon sive zime zelenilo i šarenilo boja koje donese proljetno cvijee unose radost u vrt i svim ukuanima te njihovim prijateljima koji u njemu uživaju. A u proljee i inae sve buja, u vrtu je najviše biljaka u cvatu koje je lakše održavati nego ljeti, kada su velike vruine i kada i unato zalijevanju vrt nije tako privlaan kao u proljee. Svaka iskusna vrtlarica zna da lijepi vrt zahtijeva strpljenje, trud i fiziki rad. Vrtom se treba baviti. Ureenjem vrta Ana Krmar bavi se barem jedan sat dnevno. Makar se nekome ini da jedan sat dnevno nije puno, ali uz ostale obveze treba si uzeti vremena i za tu dnevnu obvezu. U ljetno vrijeme vrt prije svega treba dobro zalijevati

da ne izgleda sparušeno. U zalijevanju uživaju i baki Ani pomažu i njezini razigrani unuci, petogodišnji David i dvogodišnja Ivona. Tako im baka od malih nogu usauje ljubav prema lijepom i ureenom prostoru. - Lijep vrt je nešto što volimo svi i najljepše je dok se svi okupimo za roštiljom i uživamo u prekrasnom vrtu, kazala je Ana Krmar, s razlogom ponosna na svoj vrt. (BMO, Z. Vrzan)

Dragica Palfi s unukama Lanom (5) i Sarom (4) u svom dvorištu koje ureuje dvadeset godina

www.betaplast.hr

betaplast@betaplast.hr

040 382 165

fax: 040 382 103


44

Nagradni natječaj

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

VRT NINE i Milana Pintaria iz Trnovca

26. srpnja 2013. VRT SILVIJE i Roberta Pod

Obožavam ruže i one su moj ponos Uživaju u Vrt Nine i Milana Pintaria iz Trnovca s pravom se može nazvati vrtom ruža. Nina obožava ruže i u svom vrtu ima zasaeno preko 60 sadnica ruža razliitih boja. Ulaz u dvorište s obje strane obgrajen je ružama. Mjesec ruža je mjesec maj, kada one najljepše cvatu. Ruža je kraljica cvijea i Nina se nemalo iznenadila da ju je na naš natjeaj prijavio kumi Jurica Rajter, koji živi preko puta svoje kume i sigurno ima dobar pogled na prekrasne ruže, ali i ukrasno zelenilo u vrtu Nine i Milana Pintaria. Brani par Pintari u svoju novu kuu doselio je prije dvanaest godina i svaku su godinu nešto u njemu dosaivali. Ovaj tjedan proslavili su i dvadeset petu godišnjicu braka, a za njihovo dvorište

Dvorište Nine i Milana Pintaria posuto je ružama

Prozore krase sulfrinije

Zeleno grmlje obrezuje i oblikuje suprug Milan

se u svakom sluaju može rei da je posuto ružama. Obožavam ruže i one su moj ponos, kaže Nina Pintari. U ureenje dvorišta svoj doprinos daje i suprug Milan. Njegovo je ukrasno bilje koje i obrezuje i oblikuje. Prozore i terasu obiteljske kue Nine i Milana krase sulfrinije, a u lijepo ureenom kamenjaru rastu kranjeci i vrbene. Nini svaki dan treba barem pola sata da zalije svoje cvijee, a jedanput tjedno ga okopa i oisti od mladog korova. Preko puta njezine kue nalazi se mjesni park koji ureuje Udruga žena, a svaka lanica ima svoje gredice, za ije ureenje se brine pojedina lanica, Nina Pintari takoer brine za

svoje gredice s cvijeem, tako da je svoju ljubav prema ureenju okoliša iz svog

dvorišta proširila i na javnu površinu. (BMO, S. Zorkovi)

Kao i mnogi brani parovi, tako su i Silvija i Robert Podgorelec svoje dvorište poeli ureivati paralelno s kuom. - Ureenje smo poeli 2008. godine. Premda je prilaz u kuu obrubljen rubnicima, što pokazuje da je u fazi pripreme za ureenje plonika, samo dvorište zbog toga ne eka na ureenje, ve je zeleni dio okunice ve sad u fazi visokog ureenja da se u njemu može uživati u zelenilu i cvijeu. Silvija i Robert Podgorelec našli su zanimljivo rješenje kako zeleni prostor dvorišta namijenjen za odmor odvojiti od ulaznog dijela te kako si osigurati privatnost, ali u suradnji s prirodom. Zeleni zastor koji odvaja privatni dio od javnih pogleda stvoren je od zasaenih busena visoke trave. Ispred njih su instalirane vanjske svjetiljke s bijelim kuglama, što e nou davati posebni ar tom dvorištu. Brani par Podgorelec voli i mediteranske, a ne samo kontinentalne biljke, zato poasno mjesto u njihovoj cvjetnoj gredici zauzima i lavanda, a u vrtu imaju i razno zainsko mediteransko bilje.


26. srpnja 2013.

Nagradni natječaj 45

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

dgorelca iz Strahoninca

u cvijeu i odmoru u dvorištu

Prijavite svoju okunicu, vodeni vrt, balkon, kamenjar, kuicu u cvijeu...ili pak one svojih roaka, prijatelja, susjeda... PREDLOŽENI: ime i prezime adresa telefon

e-mail

PREDLAGA: ime i prezime

telefon

tel: 040 323 600 vrt@mnovine.hr

Kaktuse voli i uzgaja Robert od svoje srednje škole

Silvija Podgorelec ureuje okoliš kue sa suprugom Robertom od 2008. godine

Visoke trave imaju ulogu zelene zavjese, koja e odvojiti privatni dio dvorišta od javnih pogleda

PUT AJA

Mirisi, okusi i boja lavande

Prostrana plavo - ljubiasta polja koja okružuju stare kamene kue i crkve s pokojim drvom široke zelenkaste krošnje, pogaate rije je o Provansalskim poljima lavande, najveem svjetskom proizvoau ove biljke s preko 80 posto. Sredina ljeta sezona je ove, tisuljeima štovane biljke koja sve više pronalazi prostora u vrtovima i na poljima kontinentalne Europe. Samo ime lavande potjee od latinske rijei lavarešto znai prati, a isto tako i kupati se. U vrijeme Rimskog carstva cvjetove lavande stavljali su u vodu za kupanje dok su paljenjem lavandinih snopova raskuživali kue u kojima su boravile bolesne osobe te dezinficirali sanitetske prostore. Pradomovinu lavande predstavlja podruje sunanih kamenjara zapadnog dijela Sredozemlja. Prvi zapisi o pravoj lavandi koja se smatra najstarijom i najpoznatijom uzgojenom vrstom aromatinog i ljekovitog bilja potjeu iz 13. stoljea, a uspijeva i na nadmorskoj visini i do 1700 metara. Osim prave lavande, u Europi se uzgaja i širokolisna muška lavanda botanikog naziva Lavandulalatiolia te hibridna lavanda ili lavandin -Lavandulahybrida dobivena križanjem prave i širokolisne lavande, a iji uzgoj poinje u 16 stoljeu. Prostran-

stva lavandina na našem hrvatskom prostoru dobro su poznata iz prizora hvarskih brežuljaka omeenih kamenih suhozidom unutar kojih se prostiru mirisni grmovi. U Hrvatskoj se najviše uzgaja lavandin, hibridne sortebudrovka. Sve hibridne sorte uspijevaju na visini do 700 metara nadmorske visine. Lavanda kao višegodišnja biljka može dosei svoj životni vijek i do 30 godina. Drvenasti korijen prodire joj duboko u tlo i na taj nain biljci osigurava dovoljne koliine vode. Cvjetovi plave do plavo - ljubiaste boje prave lavande i lavandina uporabni su dijelovi biljke, a od njih se dobiva eterino ulje koje svoju najrašireniju uporabu ima u aromaterapiji, kozmetikoj i armaceutskoj industriji. U domainstvu najrašireniji nain uporabe lavande je ormaru kao sredstvo za aromatiziranje rublja i tjeranje nepoželjnih stanovnika u ormaru, moljaca. Sve više opuštajua svojstva lavande otvorila su vrata u gastronomiji te se danas njome aromatiziraju okolada, kolai, kreme, sladoled, ali i mesna jela, a o ljekovitosti meda od lavande i lavandinog aja ve se odavno znade. Blage boje lavande preporuaju i strunjaci za interijere jer zidovi dnevnog boravka obojeni u boju lavande djeluju smirujue. Glaate li, za svježinu vašeg rublja u vodu za glaanje dodajte do tri kapi eterinog ulja lavande, nee zamastiti ni veš ni peglu, a rublje e

Piše: Krešimir Šoštarko, vlasnik duana okoaj akovec dugo odisati svježinom. Prati li vas nesanica, a želite mirno zakoraili u zemlju snova protrljate nekoliko kapi eterinog ulja izmeu prstiju i njima preite po svojoj jastunici. Uskoro nai ete se meu prostranstvima polja lavande, kao u Raju. Sada je i vrijeme da lavandu unesete i u svoju kuhinju, evo i nekoliko naina kako to uiniti:

AJ OD LAVANDE za opuštanje i suzbijanje probavnih smetnji: 2 ajne žliice suhih cvjetova lavande preliti sa 2 dl kipue vode, ostaviti da odstoji desetak minuta te potom zasladiti po želji. Pijte 2 šalice aja dnevno.

KEKSI S LAVANDOM SASTOJCI:250 g brašna, 215 g maslaca, 50 g šeera, 1 žlica meda, 1 žliica lavandinih cvjetia, prstohvat soli

Ideje za ureenje vrta rode im se same, iz asopisa ili kada nekamo putuju nalaze ideje za svoj vrt. U kutu dvorišta je vrtna sjenica za odmor i opuštanje i roštiljanje s prijateljima. A okolo su posadili grmlje i crnogoricu, kako bi sjenicu okruživao mali ugoaj šumice. Grmlje i crnogorica kad malo naraste pružat e prirodnu hladovinu i još ugodnije mjesto za odmor. Ljubav prema ureenju okoliša Silviji i Robertu je zajednika. - Robert posebno voli kaktuse i njima se bavi još od srednje škole, kazala nam je Silvija, koja nam je pokazala njihov vrt. Raznovrsni zanimljivi kaktusi nalaze se uz sama ulazna vrata i pokazuju svima koji dolaze što njihov domain voli. Tu se nalazi i povrtnjak te grmovi bobiastog voa aronije i goji bobica, tako da Silvija i Robert stvaraju svoj pravi kutak za uživanje. (BMO, Z. Vrzan)

POSTUPAK: • Brašno stavite u posudu za miješanje, dodajte maslac narezan na kocikice, šeer, med. lavandine cvjetie i prstohvat soli. • Miješajte mikserom sa spiralnim nastavcima dok se tijesto ne krene povezivati. • Kad više ne ide mikserom nastavite mijesiti rukama. Povežite tijesto u kompaktnu kuglu. Ako se tijesto jako lijepi omotajte ga prozirnom olijom i ostavite ga u hladnjaku nekih pola sata. • Prebacite ga na pobrašnjenu podlogu i rukama ga oblikujte u valjak dugaak tridesetak centimetara. • Režite valjak na šnite debljine oko 5 mm i slažite ih na lim za peenje koji ste obložili papirom za peenje. • Pecite ih u prethodno zagrijanoj penici pri 180 stupnjeva desetak minuta, keksi trebaju biti još malo mekani na dodir kad ih izvadite iz penice.

SIRUP OD LAVANDE Sirup pun mirisa, slatkastoga mint okusa, odlina je baza za bezalkoholne i alkoholne napitke Sastojci: 4 dl šeera, 3 dl vode, 1 jušna žlica pupoljaka lavande, 1 paketi vanilin šeera (ili štapi vanilije)

Kupon dostaviti ili poslati na adresu K. Tomislava 2, akovec ili tražene podatke poslati na e-mail adresu vrt@mnovine.hr

Nagrade za najljepše okunice:

1.

Motoreni Nedeliše - trimer Husquarna u vrijednosti od 3.250 kn

2.

Eko Centar Šenkovec - oprema za vrt ili navodnjavanje po izboru u centru vrijednosti od 1.500 kn

Agro-Hoblaj Mursko Središe - zemlja za sadnju i presadnju HUMOKOMPOVIT H-3 i granulat za sobno i balkonsko bilje FLOREOPOR s dostavom u vrijednosti od 1.000 kn

3.

Nagrade za glasae: 3 x dvije vree zemlje za cvijee, tvrtke Agro-Hooblaj

Priprema: (vrijeme pripreme:10 min) Pupoljke lavande prokuhajte u vodi svega par minuta. Voda e odmah poprimiti zelenkastu boju i intenzivan miris. Ukoliko predugo kuhate, miris bi mogao biti prejak. Procijedite i uklonite lavandu. Vratite vodu na vatru i dodajte šeer, a ako želite možete dodati i vanilin šeer ili štapi vanilije. Kuhajte dok se šeer sav ne rastopi, a tekuina postane lagano ljepljiva. Sirup ostavite da se ohladi, pa prelijte u bocu i zaepite. uvajte u hladnjaku. Posluživanje Sirup možete jednostavno razrjeivati s vodom, a naješe se koristi kao baza za razne vone napitke poput limunade, te za razne koktele s votkom ili šampanjcem. Dodaje se ga u manjim koliinama kako ne bi sasvim preuzeo okus napitaka. Sirup je odlian i kao dodatak kolaima gdje njime možete zamijeniti dio šeera. U tom sluaju koristite ga u manjim koliinama kako lavanda ne bi sasvim preuzelaaromu kolaa.

MED OD LAVANDE SASTOJCI: 20 g svježih cvjetova lavande (oko 35 cvjetova), 350 ml vode, 500 g šeera, sok jednog limuna Priprema • Cvjetove operite pa ih stavite u posudu za kuhanje i prelijte s 350 ml vode. Kad pone kuhati, maknite sa štednjaka, poklopite i ostavite da odstoji 10-12 sati (najbolje preko noi). • Preko cjedila stavite gazu, procijedite mješavinu, a gazu lagano istisnite. • Tekuinu ponovo ulijte u posudu za kuhanje te dodajte šeer i limunov sok. Miješajui kuhajte na laganoj vatri štednjaka dok se šeer ne otopi. Kuhajte još na laganoj vatri nekih 25-30 minuta dok smjesa ne postane kompaktna (ni prerijetka, ni pregusta). Kuhanje na laganoj vatri je vrlo bitno, kako vam med ne bi potamnio. • Ulijte med u pripremljene vrue staklenke s poklopcima na navoj. Staklenke pokrijte salvetom, te zatvorite tek nakon što se med ohladi.


46

Informacije

26. srpnja 2013.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 323 601

OTVORENI NATJEAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE U MEIMURSKOJ I VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI 1. Vina-Brki d.o.o. akovec, traži 2 konobara/ice na odreeno vrijeme, mjesto rada Stara vaga, javi se na mob. 099 222 1338 ili e-mail: davor.brkic@ck.t-com.hr 2. Pana stolarija d.o.o., Zagrebaka 22, akovec, traži gra. tehniara, inženjera, dipl.ing. poznavanje autocada i m/ž dipl.ing. drvne tehnologije ili graevinarstva, autocad, njemaki ili engleski akvno znanje, javi se zamolbom na adresu do 31.07. 3. Polj. proizvodi Braniša Nenad, Belica, traži radnika/icu na farmi krava na neodreeno vrijeme, javi se na mob. 098 699 529 do 11.08. 4. Smart d.o.o. K. Zvonimira 5, akovec, traži stolar/stolarica, potrebno iskustvo u montaži namještaja, javi se na mail: info@smart-interijeri.com, ili tel. 391-888, do 31.07. 5. Peradarstvo Blažeka d.o.o., D. Pustakovec, traži 4 peradarska radnika m/ž u radni odnos na neodreeno vrijeme, nazva na tel: 095 877 3054, do 31.07. 6. Atlas tours putnika agencija d.o.o. akovec, traži djelatnik/ica u putnikoj agenciji i djelatnik/icazaraduraunovodstvunaodreeno vrijeme, javi se na mob. 091 241 3388 ili email: goran@atlas-tours.hr do 1.8. 7. Asgard j.d.o.o. D. Kraljevec, traži konobar/ konobarica na odreeno vrijeme, mjesto rada ca e bar Thriller, D. Kraljevec, javi se na mob. 098 632 540 do 31.07. 8.Kuzma-Tisajd.o.o.,Pula,traži10zavarivaa/ zavarivaica,10elektroinstalatera/instalaterki, 10 bravara/bravarica; 10 vodoinstalatera/ vodoinstalaterki i 10 instal.grijanja i klimazacije m/ž - na odreeno vrijeme, potrebno radno iskustvo 3g., rad na podruju Europske unije,javisenamob.0955661925ilinamail: ameris.tdk@gmail.com do 31.07. 9. Rusca d.o.o. akovec,I.G.Kovaia, traži konobar/konobarica za rad u restoranu na neodreeno vrijeme, poželjno poznavanje posluživanja jela i pia, najava na tel. 040 311 207, do 30.07. 10. Cafe bar LIDO, Glavna 29, Prelog, Prelog, traži konobara/icu na odreeno vrijeme, osobni dolazak na adresu do 30.08. 11. Metal dekor d.o.o., Ivanovec, P. Miškine 24, traži kontrolor/kontrolorka u proizv. transformatorskih kotlova i steznika, bravar/ bravarica - na odreeno vrijeme, potrebno radno iskustvo 1g., znanje itanja nacrta, javi se osobno na adresu do 24.07. 12. Autoprijevoznik Meznari, akovec, traži vozaa/vozaicu C i E kat. javi se na mob: 098 426 840, do 26.07. 13. Instalacije "Marti-mont", Nedeliše, traži samostalnog voditelja/icu cjevarije na neodreeno vrijeme, potrebno radno iskustvo 5 god., javi se na mob. 095 5123 469 ili marmont@net.hr do 03.08. 14. Mar d.o.o. Sveta Marija, traži m/ž radnika na plasciranju na odreeno vrijeme. Osobni dolazak na adresu: Gosp. zona Buzovica bb, Sveta Marija, osoba za kontakt Dolenec Ivo, natjeaj je otvoren do 04.08. 15. Aberro d.o.o. Mala Suboca, Glavna 66, traži m/ž komercijalistu za prodaju uredskog materijala na odreeno vrijeme, uvjet: B kategorija, osobni dolazak sa zamolbom na gornju adresu do 25.07. 16. Ivica Saar d.o.o., Tina Ujevia 55, akovec, traži vozaa C i E kategorija m/ž, kontakt mobitel 098 242 041, do 31.07. 17. Junior d.o.o., akovec, traži m/ž prodavaapekarskihproizvodanaodreenovrijeme, mob 098 396 933, do 25.07. 18. alopek strojarstvo d.o.o., Pušine, traži m/ž zavarivaa mig/mag postupkom na neodreeno vrijeme, potrebno radno iskustvo 1g., poslati pismenu zamolbu na adresu ili email: info@strojarstvo-calopek. hr, do 31.07. 19. Pana stolarija d.o.o., Zagrebaka 42, akovec, traži dipl.ing drvne tehnologije m/ž za struno osposoblj.bezzasni.radnogodnosa, osobni dolazak na adresu ili posla pismenu zamolbu do 31.07. 20. Ca e bar Mona Lisa, Kuršanec 40/a, traži konobara/icu na odreeno vrijeme, javi se na mob. 095 5490 157, do 31.07. 21. ii kolor, Strahoninec, traži špahtlera m/ž na odreeno vrijeme, javi se na mob. 095 548 9246, do 31.07. 22. Trgošped, Sajmište 30a, Nedeliše, traži vozaa/icu c i e kat. s prikolicom - šumski kamion na odreeno vrijeme, potrebno radno iskustvo 1g., javi se na mob. 091 182 1119, do 26.07.

23. Restoran Katruža, Tanja d.o.o. akovec, traži kuhara/icu ili pomonog kuhara/icu na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, poželjno radno iskustvo 2g. ali nije uvjet, nazva na mob: 091 7666 331, do 31.07. 24. Zidarski obrt ZET, Podturen, traži m/ž vozaa C kategorije, radno iskustvo nije važno, rad u Meimurskoj Županiji, kontakt na mob 098 744 954, do 31.07. 25. Elimea d.o.o., Prelog, traži prodavaa/icu opreme za centralno grijanje, vodovod i struju na odreeno vrijeme, prednost imaju osobe s podruja Preloga i s radnim iskustvom, obavezno B kateg. (poželjna C), nazvati na mob: 098 168 7042, do 31.07.

31. Mare d.o.o. Strahoninec, traži 2 m/ž precizna elektriara za uvoenje elektroinst. terenskog rada na odreeno vrijeme za rad u Njemakoj, uvje: radno iskustvo 7 g., poznavanje njem. jezika, kontakt e-mail: mare@ck.t-com.hr do 31.07. 32. Dom Dario d.o.o. Sve Juraj u trnju, traži m/žmedicinskusestrunaneodreeno,puno radno vrijeme, položen struni ispit, kontakt mob: 091 5765 692, do 31.07. 33. Soboslikar Ladi, Strahoninec, akoveka 39, traži 4 m/ž soboslikara na odreeno vrijeme, radno iskustvo 2g., mobitel: 099 241 7290 do 30.08.

VOD HRVATSKI ZA

34. MI-NI d.o.o. Cirkovljan, traži 2 konobara/konobarice na odreeno vrijeme, mob. 098 916 2910 do 01.8.

ANJE 26. Opina Gornji MiZA ZAPOŠLJAV 396-819 KOVEC: haljevec, traži tajnik/ ISPOSTAVA A G: 646-740 ELO 35. Posavec d.o.o. NePR A tajnica opine na neoISPOSTAV SREDIŠE: deliše, traži instalater ISPOSTAVA M. dreeno i puno radno 543-200 grijanja i vode m/ž na vrijeme, uvjeti: poznaodreeno vrijeme, savanje engleskog jezika i mostalnost u radu i radno iskustvo, mobitel: osnova informatike, 2g. iskustva na 098 426 500, do 19.08. poslovimaupravnogreferenta,SSS,VŠS,VSS ekon. ili upravnog smjera. Zamolbe slati u 36. Structura d.o.o. akovec, traži montera zatvorenoj kuver na adresu: Gornji Mihael. konstrukcija bravar m/ž, zidar-fasader ljevec 74, s naznakom "ne otvara". Natjeaj m/ž, keramiar/keramiarka na odreeno je otvoren do 20.07. vrijeme , radno iskustvo poželjno, kon27. Salon cvijea Mali Zvoni, Mursko Sredi- takt na mob: 095 744 2824, radnim danom od 7-16 sa do 06.08. še, traži m/ž cvjeara na odreeno vrijeme,

poželjnoradnoiskustvo1g.,poznavanjerada na PC kasi, najava na mob 098 1910 824 do 31.07. 28. Arion d.o.o. Pušine, Vladimira Nazora 7, tražim/žmonteradizalazaraduinozemstvu, iskljuivo elektro struke, B kat., iskustvo, njemaki jezik, kontakt e-mail: darko.perenc@ arion-it.hr ili mob: 098 980 2929, do 15.08. 29. Hozjan Flegar, Makovec bb, traži kuhara/icu za rad petkom, subotom i nedjeljom, radno iskustvo 1g., radni odnos na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, zamolba na adresu: Makovec bb, do 31.07. 30. Vina-Brki d.o.o. akovec, traži 2 kuhara m/ž za rad na rošlju na drveni ugljen, spremanje jela s ražnja i peke, ribe, tavice, friteza, mjesto rada Baška, otok Krk, kontakt e-mail: konoba.maslina@gmail.com ili mob: 099 222 1338, do 31.07.

37. Mura-Metal d.o.o. Kotoriba, traži 2 zavarivaa m/ž, 3 bravara m/ž na odreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, komunikavnost,mskirad.Pismenazamolba:Sajmišna 1, 40 329 Kotoriba, e-mail: mura-metal@ ck.t-com.hr, natjeaj je otvoren do 22.08. 38. Mura-Metal d.o.o. Kotoriba, traži tehnolog-voditelj tehnikog smjera m/ž na odreeno vrijeme, uvje: VSS, VŠS strojarskog smjera, 2g. radnog iskustva na projekranju, informaka pismenost, poznavanje engl. ili njem. u govoru i pismu, komunikavnost. Zamolba: Sajmišna 1, 40 329 Kotoriba ili e-mail: mura-metal@ck.t-com.hr do 22.08. 39. Rusca d.o.o. akovec, traži konobar m/ž za rad u restoranu na neodreeno vrijeme, najava na telefon: 040 311 207, do 15.08. 40. Tkalec Trans d.o.o. T. Bratkovia 1, akovec, traži 6 vozaa m/ž teretnog vozila u

REPUBLIKA HRVATSKA - ME IMURSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA KLASA: UP/I-361-06/13-01/16 URBROJ: 2109/1-13/3-13-02 akovec, 23. srpnja 2013. Upravni odjel za prostorno ureenje, gradnju i zaštu okoliša Meimurske županije, na temelju odredbe lanka 23. i 24. Zakona o postupanju i uvjema gradnje radi pocanja ulaganja ("Narodne novine", br. 69/09., 128/10., 136/12. i 76/13.) i lanka 111. Zakona o prostornom ureenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.)

P O Z I V A na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava nekretnina koje neposredno granie s nekretninama na kojima e se rekonstruira niskonaponska mreža u Marnuševcu, na kat.est. u k.o. Marnuševec i Stanenec, za koje se po zahtjevu investora: HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Elektra akovec, Žrtava fašizma 2, vodi upravni postupak izdavanja rješenja za graenje, za rekonstrukciju niskonaponske mreže u Marnuševcu: izlaz br. 2 (1. faza) i izlaz br. 1 (2. faza) iz TS 10/0,4 kV Marnuševec (br. 139). Uvid u glavni projekt mogu izvrši: - osobe s dokazom da su stranke u postupku – izvadak iz zemljišne knjige i preris katastarskog plana, kojima se dokazuje svojstvo stranke, te osobnu iskaznicu kojom se utvruje identet stranke opunomoenik s dokazom da zastupa stranku dana, 06. kolovoza 2013. godine, u vremenu od 08 do 10 sa, u Upravnom odjelu za prostorno ureenje i gradnju Meimurske županije, akovec, Ul. R. Boškovia br. 2, soba br. 9. Rješenje za graenje može se izda i ako se stranka ili njezin opunomoenik ne odazovu ovom pozivu.

meunarodnom transportu robe u hladnjaama na odreeno vrijeme, njemaki i engleski jezik, C i E kategorija, zamolba na gornju adresu, fax: 040 384 800, e-mail: info@tkalectrans.hr do 15.08. 41. Pozvek d.o.o. Dunjkovec, traži 2 konobara m/ž za rad u Biogradu na moru, poznavanje jednog stranog jezika, radni odnos sezonski, kontakt mobitel: 091 282 9232, do 31.07. 42. Sandukar drvna galanterija i pilana, Totovec, Vladimira Bakaria 12, traži 5 radnika na izradi drvenih sanduka m/ž, radno iskustvo nije važno, mogunost zaposlenja na neodreeno, puno radno vrijeme, natjeaj je otvoren do 31.07.2013., osobni dolazak na adresu do 15,00 sa 43. Limarija Levai, Novo Selo Rok, M. Tita 106, traži 2 bravara m/ž na odreeno vrijeme, radno iskustvo nije važno, kontakt mob: 098 9430 578 do 23.08. 44. Tremak d.o.o. Domašinec, traži 1 m/ž SSS kontrolora kvalitete sa 5g. iskustva; 3 m/ž pom. bravara s radnim iskustvom 5g.; 4 m/ž zavarivaaMIGMAGsradnimiskustvom5g., najava na telefon 040 863 920, 099 469 7777, e-mail: lidija.visnjic@tremak.eu do 15.08. 45. Radikovi postavljanje bet. Elemenata, Prelog, traži 2 m/ž radnika na postavljanju tlakovca na neodreeno vrijeme, B kateg., kontakt mob: 095 888 7667, do 15.08. 46. Obrt za ugostiteljstvo Sidro, Novigrad - Cittanova, Istarska Županija, traži kuhar/ pomoni kuhar m/ž u radni odnos na odreeno - sezonski, radno iskustvo 1g., najava na tel. 052 757 971 do 17 sa, a nakon 17 sa na tel. 052 757 601, do 15.08. 47. Vina - Brki d.o.o. akovec, traži kuhar za rad na roštilju, pizze m/ž na odreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo 2g., kontakt mob: 099 222 1338, e-mail: konoba.maslina@gmail.com do 15.08.

Slobodna radna mjesta Varaždinska županija 1. EcoMission društvo s ogranienom odgovornošu za ekologiju, zaštu i konzalng, V. Nazora 12, Varaždin, traži SAMOSTALNI ISPITIVA/ SAMOSTALNA ISPITIVAICA STRUNJAK/STRUNJAKINJA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA - ispitivanja i ostali poslovi iz podruja zašte na radu, zašte od požara i zašte okoliša, uvje: dipl. inženjer/ka strojarstva, struni ispit: strunjak zašte na radu, ispivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, andragoška znanja, informaka znanja (word, excel), B kateg., engl. i njem. jezik. Osobni dolazak ili pismenu zamolbu posla na navedenu adresu ili e-mailom: igor@ecomission.hr, kontakt mob: 099 733 7778 ili tel: 042 210 074, Rok za podnošenjemolbedo21.7.(ispiva),do4.8. (samostalni ispiva). 2. BINI d.o.o. za trgovinu, prijevoz i usluge, Jalkoveka 100, Varaždin, traži KONOBARA/ ICU u ca e baru "INPORIUM" na odreeno vrijeme,uvje:KV,SSSugosteljskogsmjera, iskustvo poželjno. Zamolbu i fotograju posla na e-mail adresu ivanaplantak@yahoo. com, do 31.7. 3. ADSUM d.o.o. za usluge, Varaždin, rad od kue (cijela RH), traži 2 m/ž OPERATERA za odgovaranje putem raunala na poruke klijenata - TAROT. Ugovor o radu na odreeno uz mog. ugovora o radu na neodreeno, razina obrazovanja i iskustvo

nisu bitni, poznavanje osnova informake uz uvjet da osoba posjeduje raunalo i Internet, poželjno poznavanje daklograje ili dovoljno brzo pisanje na pkovnici, oekivanaplaado3.000,00knneto.Poslodavac obavlja besplatnu edukaciju putem interneta, kandida potpisuju suglasnost za sudjelovanje na edukaciji. Prijavu posla e-mailom: adsum.hrvatska@gmail. com do 31.7. 4. Pekara Varaždinka Pjeter Perdedaj i sinovi, traži KV PEKARA/ICU s radnim iskustvom godinu dana, na odreeno vrijeme, mjesto rada Varaždin, osobni dolazak: K. P. Krešimira IV 9, VARAŽDIN sa zamolbom i životopisom od 8-12 sa, do 31.7.

5. HANJES d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Poduzee Hanjes d.o.o. nalazi se u Slobodnoj zoni Trnovec Bartoloveki. Hanjes d.o.o. je uslužno poduzee na podruju obrade metala i specijalizirano je samo na obradu limova, prola od aluminija, oplemenjenog elika i elika. Njihovi klijen su poduzea iz podruja proizvodnje tranih vozila, farmaceutske, kemijske i prehrambene industrije te tehnologije odvodnje. Proizvodnja je izvozno orijenrana, 99% proizvoda izvoze u EU. Više informacija na www.hanjes.com. TRAŽIMO: 4 M/Ž STROJOBRAVARA - uvje: KV, SSS, zavarivanje postupkom TIG obrade limova, lasersko rezanje, savijanje. Potrebna visoka kvaliteta rada sa iskustvom obrade limova, kateg. B; 1 M/Ž OPERATERA NA CNC

Temeljem Zakljuka Gradonaelnika Grada akovca od dana 17.7.2013. Grad akovec raspisuje

JAVNI NATJEAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA ADRESI ULICA KRALJA TOMISLAVA 3, AKOVEC I. PREDMET PONUDE POSLOVNI PROSTOR U AKOVCU: Adresa

Ulica kralja Tomislava 3, prizemlje

POVRŠINA

46,40 m2

Položaj

Djelatnost, Namjena

Centar

telekomunikacije, zlatarske i fotografske radnje, putnike agencije fotokopirnice, mjenjanice, igre na sreu, kurirske službe, pekare i prodaja pekarskih proizvoda, buci i sve druge trgovake djelatnos

Poetni iznos mjesene zakupnine u EUR

380,00 EUR (u protuvrijednos kuna po srednjem teaju HNB-a)

Poslovni prostor daje se u zakup u vienom stanju. Prostor nije priveden namjeni. Sve troškove oko ureenja prostora radi privoenja namjeni u cijelos snosi zakupnik. II. Poetni iznos mjesene zakupnine dat je u toki I. III. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na odreeno vrijeme od najmanje 1 godine, a najviše 5 godina, uz mogunost produženja nakon isteka ugovora u skladu s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11). IV. Zainteresirane pravne i zike osobe koje ispunjavaju uvjete natjeaja svoje ponude na natjeaj mogu podnije Gradu akovcu, Ulica kralja Tomislava 15, akovec – Komisiji za davanje u zakup poslovnih prostora u roku od 15 dana od dana objave natjeaja u javnom glasilu, u zatvorenoj omotnici, s naznakom “za natjeaj poslovni prostor u akovcu, Ulica kralja Tomislava 3, NE-OTVARAJ”, preporuenom pošiljkom ili u pisarnici. V. Ponuditelj mora položi jamevinu koja iznosi trostruki iznos ponuene mjesene zakupnine za poslovni prostor iz toke I. na raun Grada akovca br. HR1423400091806000006 poziv na br. 7811-OIB, sa svrhom doznakejamevina za poslovni prostor Ulica kralja Tomislava 3, akovec. Najpovoljnijem ponuditelju ista e se urauna u zakupninu. Ponuditelju koji ne uspije u natjeaju ista se vraa beskamatno u roku od 15 dana od dana donošenja Zakljuka gradonaelnika Grada akovca o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelju koji uspije u natjecanju, a kasnije odustane, jamevina se ne vraa. PUNI TEKST JAVNOG NATJEAJA NALAZI SE NA INTERNETSKOJ STRANICI GRADA AKOVCA! Stjepan Kova, gradonaelnik


26. srpnja 2013.

SAVIJAICI - uvje: KV, SSS metalska struka, poželjno položen ispit za vozaa viliara, ali nije uvjet, obavezno B kategorija, iskustvo: 2g.; 1 M/Ž TEHNOLOGA - uvje: SSS, VŠS, VSS strojarskog smjera, obavezno akvno služenje njemakim jezikom, poželjno položen IWE teaj. Radna mjesta su na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa. Pismena zamolba na adresu: Gospodarska 10, Trnovec Bartoloveki ili e-mailom: n.marjancic@hanjes.com do 18.8. 6. RANEL d.o.o. poduzee za proizvodnju i ugradnju elektroinstalacijskog materijala, trgovinu i vanjskotrgovinsko poslovanje, Mjesto rada: TRNOVEC, traži 1 m/ž ZAVARIVAA TIG POSTUPKOM na neodreeno vrijeme, uvje: KV zavarivai, bravari sa iskustvom na TIGzavarivanju,iskustvo:2g.,Bkateg.Osobni dolazak na adresu vrtna bb, Trnovec Bartolovekiiliprijavuposlae-mailom:info@ranel. hr, kontakt telefon: 042 683 233, do 31.7. 7. ATINEL d.o.o. za inženjerstvo u automaci, telekomunikacijama, informaci,

Informacije 47

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 323 601

elektrici i elektronici, proizvodnju i usluge, Varaždin, traži 2 m/ž INŽ. ZA AUTOMATSKE SUSTAVE - projekranje automatskih sustava, programiranje PLC-a, puštanje u rad automatskih sustava u HR i inozemstvu na neodreeno vrijeme, razina obrazovanja: VŠS/VSS, ing. elektrotehnike, smjer automaka, prijavu posla e-mailom: posao@ anel.hr, do 4.8. 8. PRO-NET markeng i trgovina vl. Damir Rajn, Varaždin, Mjesto rada: cijela Hrvatska; prema mjestu boravka, mogunost rada od kue, honorarni posao za zaposlene i nezaposlene na Ugovor o djelu, traži PROMOTOR/PROMOTORICA - DISTRIBUTER/ DISTRIBUTERKA VITAMINA I MENADŽER/ MENADŽERICA ZA UGOVARANJEPREGLEDAINTOLERANCIJENAHRANU,uvje:OŠ,KV,SSS,iskustvo nije važno. Detalji na internetskoj stranici www.vitamini-hr.com, kontakt na mobitel: 091 3594822 ili 095 3594822, e-mailom: damir.rajn@gmail.com do 22.8.

Dom za psihiki bolesne odrasle osobe BISER v.d. ravnatelja Anto Zraki Graniarska 2, Ivani Grad Tel. 01/2883-028, mob. 098/1632-946 OIB:60794557616 objavljuje

natjeaj za radno mjesto RAVNATELJA Uvje: VSS i radno iskustvo 5 godina Sve prema l. 134 Zakona o socijalnoj skrbi NN 33/12 Javise osobno sa zamolbom ili posla poštom na gornju adresu radnim danom 8-16 sa. Natjeaj je otvoren 15 dana od objave u novinama.

REPUBLIKA HRVATSKA - ME IMURSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA KLASA: UP/I-361-06/13-01/20 URBROJ: 2109/1-13/3-13-02 akovec, 23. srpnja 2013. Upravni odjel za prostorno ure, gradnju i zaštu okoliša, na temelju odredbe lanka 23. i 24. Zakona o postupanju i uvjema gradnje radi pocanja ulaganja ("Narodne novine", br. 69/09., 128/10., 136/12. i 76/13.) i lanka 111. Zakona o prostornom ureenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.)

P O Z I V A na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava nekretnina koje neposredno granie s nekretninama na kojima e se rekonstruira niskonaponska mreža u Svetom Urbanu, Marnuševcu i Tupkovcu, na kat.est. u k.o. Sve Urban i Marnuševec, za koje se po zahtjevu investora: HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Elektra akovec, Žrtava fašizma 2, vodi upravni postupak izdavanja rješenja za graenje, za rekonstrukciju niskonaponske mreže u Svetom Urbanu, Marnuševcu i Tupkovcu: izlazi br. 1 i br. 4 iz TS 10/0,4 kV Marnuševec „Marnovski Vrh“ (br. 484). Uvid u glavni projekt mogu izvrši: osobe s dokazom da su stranke u postupku – izvadak iz zemljišne knjige i preris katastarskog plana, kojima se dokazuje svojstvo stranke, te osobnu iskaznicu kojom se utvruje identet stranke opunomoenik s dokazom da zastupa stranku dana, 06. kolovoza 2013. godine, u vremenu od 08 do 10 sa, u Upravnom odjelu za i gradnju  ž, akovec, Ul. R. Boškovia br. 2, soba br. 9.

IZ MATINOG UREDA

IMENDANI I BLAGDANI

ROE NI

petak, 26. srpnja – Joakim i Ana

LENA MARCIUŠ, K I IVANE I MARIA; DOROTEA URIN, K I KLARE I BOJANA; LANA KRAJAI , K I TOMISLAVE I MATIJE; NOELA BISTROVI , K I ANTONIJE I KRUNOSLAVA; JESSICA IGNAC, K I MILENE I RADOVANA; LUKA POŽGAJ, SIN MARIJE I MILJENKA; SABINA GOLUBI , K I VLATKE I VELIMIRA; LUKA ZADRAVEC, SIN VERONIKE I DENISA; KAJA KRZNAR, K I NIVES I MARIA; REBEKA MIŠI , K I LIDIJE I EMANUELA; TENA VARGA, K I ŽELJKE I ŽELJKA; NIKA HABUŠ, K I MIRJANE I SRE KA; HANA HORVAT, K I SANJE I DAVIDA; VITA LADI , K I ŽELJKE I DRAŽENA; NATALIJA ORŠOŠ, K I JASMINE I ZLATKA; ERIK KIRI , SIN KRISTINE I NEVENA; TOMA BLAŽEKA, SIN MARGITE I MILJENKA; TENA VUGRINEC, K I PETRE I DARKA; IVA KUTNJAK, K I ŽELJKE I BORISA; IVA KORDI , K I ROBERTE I IVICE; JULIJA TKALEC, K I IVANE I VLADIMIRA; FILIP VUK, SIN MARINE I BRANKA; IVANA BALOG,K I DAVORKE I SLOBODANA; LUNA MEDVED, K I MIRNE I ZORANA (akovec)

VJENANI IVANA MUNAR I JERKO KRALJI , SIMONA BEDI I DAVID CINDRI , JELENA MIHOCI I SRAN PEROVI , BARBARA FLAC I ZORAN LUKMAN, INES VINKOVI I DINKO MIHALJEVI , HELENA ZEAR I DANIJEL LAJTMAN, ANA MARIJA ROK I NENAD NAMJESNIK, KRISTINA ŠIMUNI I PETAR ŠAVOR, HELENA SAKA I DAMIR RAINER, ANDRIJANA KOS I SINIŠA KAVRAN (akovec); LANA RODEK I DANE ŠKODA (Kotoriba); KRISTINA PALER I BOJAN GOSARI (M. Subotica); IVANA POLJSKI I PETAR FILIPAN, IVANA STOJKO I MARIO ŽGANEC, VALENTINA TIBAUT I MARIJAN JALŠOVEC (M. Središe)

UMRLI MIRELA ŠTEFE, RO. 1963., MARIJA HAEK, R. MIKOLAJ, RO. 1945., MARIJA BL AŽON, R. EH, RO. 1942., EVA LISJAK, R. IŽMEŠIJA, RO. 1928., IGNAC MATJAI , RO. 1948., IVAN FARKAŠ, RO. 1964., SOFIJA IŽMEŠIJA R. VARGEK, RO. 1929., IVAN ŠVENDA, RO. 1957., STANKO TRSTENJAK, RO. 1952., SNJEŽANA HORVAT, R. KAROL, RO. 1967., KATARINA FARKAŠ, R. DOBROVOLJEC, RO. 1932. (akovec); IVAN VIDOVI , RO. 1933. (Dekanovec); ZVONIMIR SABOL, RO. 1966., DRAGUTIN HORVAT, RO. 1924. (Kotoriba); FRANJO KODBA, RO. 1935. (M. Subotica); KATARINA PALNEC, RO. R. TURK, RO. 1928. (M. Središe); KATARINA DRVENKAR, R. KRMAR, RO. 1933., PAVAO IVANKOVI , RO. 1944., MATIJA PEARKO RO. 1926. (Prelog)

subota, 27. srpnja – Klement Ohridski nedjelja, 28. srpnja – Beato, Beata

Naša draga ravnateljica

Mr.sc. Mirela Štefe, dr.med. specijalist hitne medicine zauvijek nas je napustila.

ponedjeljak, 29. srpnja – Marta iz Betanije

Sjeanje na tebe dio je života u kojem eš nam nedostajati.

utorak, 30. srpnja – Petar Krizolog srijeda, 31. srpnja – Ignacije Lojolski

Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Meimurske županije

etvrtak, 1. kolovoza – Alfons Marija

OBAVIJESTI O SMRTI DUHOVNI VELIKAN

Marta, 29. srpnja Živjela je u Betaniji, selu tri kilometra udaljenom od Jeruzalema. Iskazala je vrstu vjeru u Krista kao Mesiju i Sina Božjega, koji je došao na svijet. Prastara predaja govori da je upravo Marta pružila Isusu rubac, a ne Veronika, kako tvrdi Danijel Rops. Legenda kaže da je Marta zajedno s Lazarom i Marijom bila baena u laicu, koju je morska struja donijela do galske obale, u staru Masiliju, danas Marseilles u Francuskoj. Ondje su sve troje do kraja života molili i inili pokoru te naviještali Evanelje. (sm)

OBAVIJEST REDAKCIJE (poštanske pošiljke i fax poruke)

Regina Turk ro.Drvoderi st.64 Datum sprovoda: etvrtak, 25.07.2013. Groblje: akovec

Ana Poje ro. Šteinglin st.83 Datum sprovoda: etvrtak, 25.07.2013. Groblje: akovec

Snježana Leek ro. Malaši st.40 iz Novog Sela Rok Datum sprovoda: etvrtak, 25.07.2013. Groblje: akovec

Vladimir Tišlari st. 65 iz akovca Datum sprovoda: Srijeda, 24.07.2013. Groblje: akovec

Franjo Sabol st. 64 iz Novog Sela Rok Datum sprovoda: Ponedjeljak, 22.07.2013. Groblje: akovec

Terezija Novak st: 86 iz akovca-Zagreba Datum sprovoda: Ponedjeljak, 22.07.2013. Groblje: akovec

Dragutin Koruni st.63 iz Savske Vesi Datum sprovoda: Petak, 19.07.2013. Groblje: akovec

Molimo Vas da sve poštanske pošiljke (pozivi, pozivnice, razne obavijes i drugo) za uredništvo i novinare tjednika Meimurske novine šaljete na adresu MEDIA NOVINE (za Meimurske novine), Kralja Tomislava 2, 40.000 akovec.

Josip Hren st.68 iz Mihovljana Datum sprovoda: Petak, 19.07.2013. Groblje: akovec

Takoer sve fax poruke (pozivi, pozivnice, razne obavijest i drugo) za uredništvo i novinare tjednika Meimurske novine šaljite na telefax broj: 040-493-305.

Snježana Horvat ro. Karol st.45 iz Pribislavca

Zahvaljujemo!

Alica Novak ro. Novak st.46 iz Šenkovca

Datum sprovoda: etvrtak, 18.07.2013. Groblje: akovec

Datum sprovoda: etvrtak, 18.07.2013. Groblje: akovec

KUPON broj

932

Ivana Mažuranića 2/II.kat, Čakovec

Antun Hrustek st. 69 iz akovca Datum sprovoda: Srijeda, 17.07.2013. Groblje: akovec

Sjeanja, posljednji pozdravi i zahvale do 20 rijei sa slikom

Rješenje za graenje može se izda i ako se stranka ili njezin opunomoenik ne odazovu ovom pozivu.

Marija Haek ro.Mikulaj st.68

kuna % * Akcija traje do kraja sijenja 2013.

* Akcija traje do kraja 2012. godine.

popust

Datum sprovoda: Ponedjeljak, 15.07.2013. Groblje: akovec

SIGURNA KUĆA, Dom za žrtve obiteljskog nasilja Čakovec e-mail: sigurna1kuca@gmail.com

tel: 099/8357-335 p.p. 160, 40000 Čakovec


48

Oglasnik

26. srpnja 2013.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 323 600

VAŽNA OBAVIJEST

POTREBNI DODATNI PODACI ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA U RUBRICI USLUGE I IZNAJMLJIVANJE APARTMANA Obavještavamo naše cijenjene oglašivae da ubudue u rubrikama “Usluge” i “Iznajmljivanje apartmana” moraju ostaviti dodatne podatke, sukladno sa zakonskim propisima.

Zakon o zabrani i spreavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kojeg je donio Hrvatski sabor 20. svibnja 2011.g., propisuje da se sudionikom u obavljanju neregistrirane

djelatnosti smatra i fizika i pravna osoba koja naruuje, posreduje ili objavljuje oglas, odnosno nedopuštenu reklamu u tisku, putem televizije, radija i drugih medija.

Naruitelj oglasa zato je dužan prilikom naruivanja navesti podatke o svom identitetu: tvrtku, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili

ime i prezime naruitelja, OIB i njegovo prebivalište/boravište. Ukoliko to naruitelj ne dostavi, zakonom je zabranjeno objaviti oglas. Stoga, molimo

naše itatelje i oglašivae za razumijevanje, te dostavu traženih podataka, jer u suprotnom, oglas neemo biti u mogunosti objaviti.

Obavijest oglašivaima koji prodaju nekretnine: Prema novom Zakonu obavezno trebaju navesti energetski razred graevine! MOTORNA VOZILA

BM 116i, 3 vrata 2011g., 25000, PK bijeli 15.000E. Tel: 095/80882-48 MERCEDES A 170 CDI 2001,g,, elegance oprema, klima, cijena 3,900E. Tel: 098/426-526 POLO 1.2 4/2002, 65 ks, 67000km, reg. Do 5/2014, nove gume, prvi vlasnik (penzioner), redovni servisi, ouvan, cijena prema dogovoru. Tel: 396-082 PRODAJE SE SKUTER TGB 303R, 50 kubika, 2008.g., registr. godinu dana, i Daewoo Lanos 1.4 SE registr. godinu dana, sve u ispravnom i dobrom stanju, mob. 098/556-423 MIJENJAM GOLF II 1991.g. za skuter. Upita na tel. 098/600-281 PRODAJEM SKUTER Peugeot 50cm 2007.g. i Mercedes A klasa 2001.g., mob 091 970 1929. PRODAJEM SEAT CORDOBU 1.4 1998.god., cijena 8.000 kn, mob 098 1980 112 BMW E36 318 automatik 1994. god., prodajem kompletnog ili u dijelovima 7.500 kn, tel 040 857 391 RENAULT MEGANE GRANDTOUR SPORT 1.6 16V 01/08, reg. do 01/14., prvi vlasnik, 85.000km, servisna knjiga, u izvrsnom stanju. Puno dodatne serijske opreme. cijena 7.300 EUR. Tel: 098/494008. PRODAJE SE DAEWOO ESPERO 1996.g., reg. do 3./2014., dosta opreme, mob. 095/505-2699

izriito za povrarsku proizvodnju, osigurano alarmom prov krae, navodnjavanje, mašine za sadnju, polaga folije, pumpe... dio parcele je vonjak jabuka 0.3 Ha..Može i samo zemljište bez pratee mašinerije. Štefanec. Tel: 098-722720 PRODAJEM traktor Torpedo Deutz s kabinom, 1.vl., sauvan, automatsku kuku za mali Ursus, donju poteznicu za IMT i tritikal. mob. 098/190-3753 VILJUŠKAR Litostroj 4t, produžene vilice, prodajem. Tel: 092/2547256

PRODAJE SE VINOGRAD u blizini toplica Sve Marn Muri, sa oko 1000 okota, te se prodaju sadnice bora (SMREKA, JELA), visine 70-180 cm, cca 100 kom, i sadnice oraha, visine 20-70 cm, cca 40 kom. mob: 099/687-6087 TRAKTOR IMT 560 1982.g., kabina, odlino stanje, 23.000 KN, tel: 587-750

ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno. Tino, 098/931-7570 INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323 POSAO ZA POMO U KUI INVALIDU, traži se ženska osoba do 50.g. Bez obaveza, stan i hrana osigurani. Ostalo po dogovoru, upita na: 098/92203-03 TRAŽIMO ŽENSKU OSOBU za njegu muškarca (71 g.), koji boluje od Parkinsonove boles, sa vozakim ispitom B kategorije. Zvati na 040/858-142 poslije 16:30 sa. TRAŽIM SURADNIKE ZA POSAO INTERNET MARKETINGA. Mob. 097/7821-438 KREDITI

KREDITI za umirovljenike i mlade po nevjerojatnim uvjema. Za zaposlene do 2/3 plae. Deblokiramo tekue raune i zatvaramo OVRHE kao i stara i nepovoljna zaduženja. Pozajmice ODMAH. Radno vrijeme od 08:00 do 17:00 h. Ovlaštena kreditna agencija. Info: 040/386-970, 091/925-5601, 099/244-5775, www.arges.hr POZNANSTVA

PRODAJEM NOVE BAVE za vino od hrasta i agacije do 400 lit., dostava, vrlo povoljna cijena, tel. 858-362

SLOBODAN MUŠKARAC traži žensku osobu do 43.g. staros za vezu ili brak. Tel: 092/161-66-96

DAJEM U NAJAM POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE od 2 Ha, ograeno,

akovec, R. Boškovia 21 tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr

PRODA JE SE NOVOURE ENI TROSOBAN STAN u potkrovlju od 68m2, u k kod želj. kolodvora. Cijena 48.000 eura. Hitno! Tel. 091 194 6549 PRODAJE SE KUA U PRELOGU, u Sajmišnoj ulici. Info na: tel. 098 493 288. JEDNOSOBNI STAN od 42,5 m2 u Prelogu Jug III, prizemlje, u stambenoj zgradi. Stan je dizajnerski ureen, opremljen, namješten i odmah useljiv. Telefon: 091-561-57-93. PRODAJE SE TROSOBNI dvoetažni stan od 86m2, sa velikom terasom u prizemlju, akovecJug. mob. 098/163-6488 KUPUJEMO GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE za izgradnju obiteljske kue u Prelogu (prednost ima Jug). Više informacija na 098/331-535 PRODAJE SE KUA od 123 m2 s dvorištem od 700 m2 u Strahonincu. Može i zamjena za stan u akovcu. Sve informacije na 091 580 5977 KUA U SELNICI prodaje se ili mijenja za stan u K, te se prodaje gradilište u Selnici. Info na broj: 00386/41-249-325 ili 00386/40-777-909

PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žu, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494

PRODAJE SE VINO ranjski rizling i janjci. tel. 868-086

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama

USLUGE

PRODAJEM BMW 324 dizel 1988.g., reg. do 4/2014., sauvan, kockica, mob. 098/190-3753 POLJOPRIVREDA PRODAJE SE TRAKTOR Zetor 25/11 s kabinom. Info na br. 098 248 683. PRODAJEM 120 bala slame, vrlo povoljno. Upitati na tel 040 343 162 ili mob 098 1867 189

NEKRETNINE – PRODAJA

SLOBODAN MUŠKARAC 59 god., traži slobodnu , razvedenu ili udovicu za ozbiljnu vezu. Molim samo ozbiljne na broj 099/957-48-435

PRODAJE SE 2-SOBNI STAN u k, 53 m2, prizemlje, blizina Konzuma, škole, vrtia i parka, centralno grijanje na gradski plin + podrum i parking, te prodajem kuu sa pomonim objektom (120 m2 + 55 m2) i s okunicom oko 1100 m2 u Lapšini. Mob. 099/501-8180 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Žiškovcu povr. 1600 m2, uredno vlasništvo, mob. 098/652-292. NOVI STAN 4-SOBNI (etaža) s garažom, ispod Šafrana (Mihovljan), visoki roh-bau, kredit, prodajem. mob. 098/241-559 PRODAJEM VEE IMANJE u gornjem dijelu Meimurja, nalazi se pored gl. ceste, površine 2.3h, sve jedna parcela, mog. podjele u više gra. parcela. Hitno!!! mob 099 752 8800 PRODAJE SE KUA u akovcuPustakovec, Radnika 3, hitno i povoljno, za 40.000 eur. mob. 098/172-9885

PRODAJE SE TROSOBAN STAN u Koprivnici, 2.kat, centr. grijanje, 65m2 + podrum, cijena 56.000 EUR i gra. zemljište u Ludbregu (kod ambulante) od 1326 m2, mog. izgradnje objekta mješovite namjene - ha djelatnost. info 098/1828-670 ili 098/9805511 PRODAJEM NOVI FRIZERSKI SALON, namješten, u k, Lj. Gaja (kod Lovakih dvora), mob. 098/241-559 VIKENDICA "posavski p", pogled akovec (6km), 131m2/103m2 + garaža i spremište 35m2. Struja, voda, kanalizacija, telefon, plincentralno. Okunica 1000m2. 60.000 EUR(dogovor). Tel: 09977-11-723. PRODAJE SE GRADILIŠTE u Gornjem Hrašanu 600 hv, Ul. Bana Jelaia, samo samo 6.000 Eur. Tel. 098/966-39-28 PRODAJEM KUU 120m2 u Vuencu, devet godina staru, prizemnica komplet namještena. C i j e n a 75. 0 0 0 e u r a . Te l: 040/856-208 PRODAJE SE KUA s gospodarskim zgradama i vonjakom, oranice u Štrukovcu. Upita na mob: 099/768-03-05, 895-202 PRODAJEM STARU KUU u akovcu s dvorištem od 417 hv, plin, struja, voda, kanalizacija. Tel: 099/683-1862 PRODAJE SE KUA u Slakovcu, visoka prizemnica, odmah useljivo, cijena 30.000 eura. Nazva poslije 15 sa. Mob: 098/9017541 IZNAJMLJIVANJE ZAGREB, strogi centar: traži se cimer u dvosobnom stanu od 65 m2, centralno, pvc stolarija. Cijena 2.000 kn + režije. Tel. 098/390-692

Z AG R EB , I Z N A J M L J U J E S E 2.5-sobni namješteni stan iskljuivo studencama ili zaposlenim ženama. tel. 099/683-6831 IZNAJMLJUJE SE 3-SOBNI STAN od 110m2 u centru k, namješten, odvojen ulaz i sva brojila, zvati poslije 16 sati na mob. 091/933-8468 IZNAJMLJUJE SE STAN u Zagrebu od 40m2, Gundulieva ul., tel. 091/946-2113 IZNAJMLJUJEMO JEDNOSOBNI STAN u Zagrebu studenma, na Trešnjevci (u blizini Ciboninog tornja). Nazvati na telefonski broj; 396 661 ili 099 2585 642 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBAN STAN u Murskom Središu. mob. 091 5495 873 IZNAJMLJUJEM JEDNOSOBNI od 30m2, namješten stan. Zva iza 17 sa na mob. 098/92 190 92

MEIMURSKE NOVINE IZNAJMLJUJU SE TRI sobe jednokrevetne i dvokrevetna studenma u akovcu, L. Ružike s upotrebom kuhinje i kupaonice. Tel: 390-315, Mob. 098/890307 LJETOVANJE IZNAJMLJUJE SE APARTMAN/ KUA na otoku Kapriju kraj Šibenika. Do 6 ležaja. Povoljno. Mob. 091 1554 114 IZNAJMLJUJU SE APARTMANI U DRAGAMA kod Biograda na moru za 2-4 osobe, cijena 30-40 eur. Tel: 023/635-223 ili 091/975-8077 ŽIVOTINJE DOSTA VA

IZNAJMLJUJE SE 3-SOBNI STAN od 110m2 u centru k, namješten, odvojen ulaz i sva brojila, zvati poslije 16 sati na mob. 091/933-8468 TRAŽI SE KUA U NAJAM, na podruju Gornjeg Meimurja. Tel: 822-362 ili 099-5166780 NAMJEŠTENE SOBE/ kreveti s kuhinjom i kupaonicom, zaposlenim osobama, samcima u Šenkovcu (radnici, sportaši, studen, posl. Ljudi i sl) na duži ili krai rok. Blizina grada, veliko dvorište, svi prikljuci. Mogunost smještaja osam osoba. Tel: 098/171-44-56 IZNAJMLJUJU SE stanovi jednosobni i jednoipolsobni i garsonijera nenamještena i garsonijera od 20m2, namještena, na duže vrijeme. Tel: 384-515; 098/545-526 IZNA JML JUJEM DVOSOBAN namješteni stan studentima, samcima, zaposlenim. Blizina Me. Veleuilišta, akovec. Tel: 098/533-270

,

,

PRODAJE SE KVALITETNA HRANA K-9 i Brit za pse i make. Trgovina PRIMA akovec, tel. 363-445 PRODAJU SE PAPIGE TIGRICE I NIMFE. Tel: 829-230, 098/9443339 POKLANJAJU SE MLADI PSII mješanci stari 8mj., bit e malog rasta, mob. 099/418-2538 NJEMAKI OVARI - ženke stare 4 mj. i 17 mj., odlinih nagraivanih roditelja, prodajem. mob. 098/465-490 PRODAJEM DIVLJE ZEEVE iz kaveznog uzgoja po 300 kn. Literaturu o uzgoju na CD-u šaljem poštom, 150 kn. Zagreb, mob; 098-908-4675.


26. srpnja 2013.

PAPIGE nimfe, rukom se hrane, izrazito pitome i papige sheri, pitome male papige, ne grizu, pogodne za djecu, rozenkolisi, rukom se hrane, pitomi, privrženi, dostava, povoljne cijene, tel. 048 631 273 KUPUJEM SVINJE od 80 do 110 kg. Tel. 830-173 RAZNO PRODAJEM KNJIGE za 7.razr. I. OŠ akovec, cijena 20kn/kom. mob. 091/2853-465 PRODAJE SE MOBITEL Nokia X2, 5Mpix camera & Flash, T-mobile, kao novi, dobro ouvan i malo korišten. Cijena 250kn, gras sim kartica na bonove. Info; 099/8296635 ili 099/413-8090 PRODAJE SE perilica sua ispravna samo 500 kuna, (može bolji mobitel,ili razno) i klavir Schlogel tri pedale sa stolicom, Kafe aparat Delonhi odlian. mob. 091 970 1929 PRODAJE SE VODI KROZ LEKTIRU za više razrede OŠ (30kn); hrv. povijesni zemljovidi (30kn), memo iz matemake, zike, biologije, hrv. i eng. (10kn), mob 095-398-8287 PRODAJEM ženski city bike Rog Joma 26", ženski Rog "Touring", oldmer iz 1969 god. i TV u boji Voyager 55 cm (300 kn). Tel. 098/539-169. KUPUJEM ouvane rock, punk i metal LP gramofonske ploe i CD-e, pojedinano ili cijele kolekcije, domae i strane kupujem! mob. 098-486-285, Robert POKLANJA SE SPAVAA SOBA, a prodaju se dva madraca Hespo (800kn), sanduk za krevetninu (500kn), ormar (100 kn), stol i stolice (350kn), plinska pe (300kn), štednjak struja (300kn), štednjak plinski (500kn), kotao za peenje rakije (1.000kn), frižider (450kn), kau (350kn), fotelje 3kom (450kn) stoli (50kn), vitrina (350kn). Info 040/363903 PRODAJEM PREKRASNE STOLOVE I SLIKE, runi rad u tehnici mozaik-intarzije, cijena po dogovoru. Mob: 099/64-111-90 PRODAJEM zranu pušku COMETA 300 Kalibar: 5,5mm kao nova, aparat za varenje i odmrzavanje na kotaima ENDRESS TKLA-175, 220/380 V, stalak za dvije klavijature Ulmate AX 48 sa držaem za mikrofon. Mob: 099/25-96-444 PRODAJEM NOVU PEDALU za el. gitaru BOSS METAL ZONE MT2

Oglasnik 49

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 323 600

za 550 kn, stalak za gitaru za 50 kn, el. šmer za gitaru za 150 kn. Mob: 099/64-111-90 .

PRODAJE SE GROBNO MJESTO na groblju u k. mob. 040/390574

PRODAJEM NOVE MUŠKE HLAE kratke 50 kn, bermude za 100 kn, duge hlae LEVIS traperice u plavoj boji vel. 31/32 za 300 kn, crne traperice vel. 32 i 34 za 200 kn. Mob: 099/65-05-381

PRODAJEM: tv color Toshiba 72cm (600kn), vešmašina Gorenje (950kn), pl. štednjak (400kn), ploa el. ugrad. štednjak (200kn), 4 stolice kao nove (750kn), kinderbet s madracem (400kn), dj. kolica (150kn), dvije podnice 70x200cm (200kn/kom) i stoli za dnevnu sobu (350kn). Info: 098/171-4456

PRODAJE SE KOMPLET KNJIGA za 8. razred III. Osnovna Škola akovec. Mob. 099/501-8180 STROJ ZA PRANJE RUBLJA Gorenje star 4 g., pod garancijom, povoljno, i sef visoke sigurnos, šifra klju, cijena po dogovoru, Tel. 098/632-494 POVOLJNO PRODAJEM ILI MIJENJAM: uljnu pumpu C TC (Švedska) rabljenu, Cijena: 350 kn i elektromotor (talijanski) sa kontrolom i nožnom sklopkom za razne namjene, Cijena: 100 kn. Info: mail: hrvr59@gmail. com ili 098 476 548 PRODAJU SE radijatori dim. 90x200cm, crni kancelarijski stol, dj. pisai stol, limena vrata, motokulvator Honda F360, pe za centr. grijanje Centrometal 35KW (plin/ulje), kabel 42m (5x6mm2) i rezervoar od 1.500 lit. za lož ulje (2kom). Tel. 858424 BIOENERGETSKO ISCJELJIVANJE - snažno i nježno, daje Vam priliku trajno razriješi, ukloni blokade, strahove, zdravstvene probleme i terete (obiteljsko nasljee) te stvoriti život po vlasm mjerilima i želji. Info: 092 1473 401 PRODAJE SE ŽENSKI DJEJI BICIKL 24 cola, cijena 400 kn. mob. 098/390-404 KUPUJE SE VEA KOLIINA ORAHA. mob. 099/2141-789 PRODAJEM HARMONIKU Royal Standard Montana 120 basova, 11+4 registra, s koferom, ouvana, kao nova. Tel: 098/9443339 PRODAJEM djeji bijeli kinderbet (650kn), kao nov, bebi nosiljku (200kn) i sjedalicu za auto do 23kg (250kn). Tel. 098/390692 PRODAJEM ATRAKTIVNI BICIKL choper marke Fellt sa 3 brzine, crni, star 2g., original iz Kalifornije, za 3.000 kn. tel. 858-362 NAUITE vrlo monu tehniku bioenergetskog iscjeljivanja i duhovnog razvoja, sebe i drugih, prilagoenu današnjem ubrzanom ritmu života! Informacije: 098 9229 090 PRODAJE SE NOVI nekorišteni mulprakk i kutna garnitura. mob. 091/551-3699

PRODAJEM SOBNU PE "MAJA 12" ispravna, vrlo povoljno i prodajem akvarij komplet s puno ribica i biljem 50litarski, vrlo povoljno. Broj: 334-012 PRODAJEM MUŠKI Bicikl cijeli od aluminija za 1.500 kn, trimer 150kn, stari sat u ormariu, Polaris 500kn, agregat 1.75kW, 900kuna. Tel: 095/880-3386

Sklonište za životinje “Prijatelji” Čakovec

Udruga "Sklonište dobrote" Pribislavec, Draguna Lehkeca 17 kontakt osoba Barbara Jagec, mob: 095 614 5976 udrugasklonistedobrote@gmail.com

Žiro-raun za uplatu donacija: 2402006-1100648383

Beta i Bill maii stari 3 mj, cijepljeni, oišeni od svih nametnika, uredni, naueni na pijesak i život u kui, umiljati i razigrani. Traže dobre ruke koje e ih paziti i maziti. Prijevoz osiguran. Potpisuje se ugovor o udomljavanju. Kontakt: 095 614 5976, e-mail: udrugasklonistedobrote@gmail.com

PRODAJEM PLINSKU pe Maja 8, sudoper, tuš kabina, vee staklenke za zimnicu, preša za grože. Tel: 098/370-610

Nick OBAVIJEST ITATELJIMA

Male oglase možete predati u Kotoribi i Murskom Središu Kako bi što lakše predali svoj mali oglas i izbjegli trošak putovanja u akovec, omoguili smo Vam prijem malih oglasa u mjestu Mursko Središe i Kotoriba. Od danas možete ostaviti svoj mali oglas na besplatnom kuponu u: Foto studio Siniša, Mursko Središe Caffe bar GANI, Kotoriba Rock caffe, Kotoriba Caffe bar DONJI, Kotoriba NAPOMENA: Kupon mora biti iz zadnjih izdanih novina, a da bi oglas bio objavljen u petak, mora biti predan do utorka pred izlazak novog broja.

Meimurske novine ne odgovaraju za sadržaj objavljenih oglasa i propagandnih poruka.

prekrasni sivo tigrasti mai star mjesec i pol traži dom! Oišen od svih nametnika, jako umiljat, prede kao traktor. Prijevoz osiguran. Potpisuje se ugovor o udomljavanju. Kontakt: 095 614 5976, e-mail: udrugasklonistedobrote@ gmail.com

telefon: 091-8988-004 Radno vrijeme od 8 do 18 sati, subotom i nedjeljom od 9 do 17 sati Radno vrijeme za posjetitelje od 13 do 15 sati radnim danom ili prema dogovoru, vikendom također prema dogovoru Žiro račun skloništa za uplatu donacija: 2340009-1116025375

Bobby je mali mješanac kratkih nogu, vrlo dobre naravi, slaže se s drugim psima i bio bi jako sretan s travnatim dvorištem po kojem može trati i uživati do mile volje. Lanac i boks, naravno, ne dolaze u obzir. Za njega zovite na 091-8988-004.

Bleky je svoj život od dvije godine provodio na debelom lancu u uvanju smea kraj oronule kue. Sada je spašen, ali azilski boks samo je malo bolja solucija za ovog predobrog psa. Imate li veliko dvorište i želju vratiti sreu u život ovome psu, udomite ga. Kontakt: 099-3800-640.

Amor je mješanac njemakog ovara i malamuta star oko dvije godine. Veliki rastom, ali poput velike bebe. Udomljava se u dvorište iskljuivo s visokom i vrstom ogradom, a lanac i boks ne dolaze u obzir. Kontakt: 091-8988-004.

Carlo

Tobi

Boldy je mladi psi, veseo, razigran, slaže se s drugim psima, voli ljude i eka svoju novu obitelj. Za Boldyja zovite na 099-3800-640.

prekrasan pas mješanac starosti 2 godine, pravi optimist i veseljak, cijepljen, ipiran, oišen od nametnika, u novi dom dolazi i kastriran. Uvijek e vam vratiti osmijeh na lice. Prijevoz osiguran. Potpisuje se ugovor o udomljavanju. Kontakt: 095 614 5976, e-mail: udrugasklonistedobrote@gmail.com

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se U SRIJEDU DO 13 SATI Kupone šaljite na novu adresu K. Tomislava 2, 40 000 akovec

932


PETAK 26. srpnja 2013.

TV pregled

12:56 13:18

od 26.7.2013. do 1.8.2013.

14:03

FILMOVI - PREPORUUJEMO

OPTUŽEN BEZ DOKAZA FILM

PETAK, RTL, 23.35

Šapat je bio dovoljan i lavina je krenula. Hollywood, pedesete godine. Holivudskog redatelja Davida Merrilla (Robert De Niro) opsesija karijerom koštala je odnosa sa ženom Ruth (Anne e Bening) i sinom ( Luke Edwards). Skroz se otuio od obitelji, ali kao da privatni problemi nisu bili dovoljni, na povratku kui iz Pariza njegov šef Darryl F. Zanuck (Ben Piazza) obavještava ga da se mora pojavi pred amerikom komisijom za protuamerike akvnos, koja istražuje veze komunista u Hollywoodu.

06:14 06:44 07:00 07:01 07:06 07:30 07:35 08:30 08:35 09:00 09:02 09:47 09:55 10:19 11:12

DAREDEVIL FILM

SUBOTA, RTL, 20.00

Pravda je slijepa. Dok je odvjetnik Ma hew Murdock (Ben A eck) još bio djeak, ubijen mu je otac. Kada je odrastao, Murdock je posveo život privoenju kriminalaca pred lice pravde. Nakon što ga udari kamion koji je prevozio opasni otpad, Murdock oslijepi, no nesrea, tonije radioakvni teret koji je prevozio kamion, podari mu “radarske” osjete, koji mu omogue da postane Daredevil

GOSPODAR PRSTENOVA FILM

NEDJELJA, NOVA TV, 22.35

Prsten Jedan da zavlada svima, Prsten Jedan što traži i seže Prsten Jedan da spoji se s njima i u tami ih sveže.Sve što moramo napravi je odlui što uini sa danim vremenom. U prvom dijelu Tolkienove epske trilogije ‘Gospodar prstenova’ mladi i sramežljivi hobit Frodo Baggins dobije u naslijee zlatni prsten.

SLOBODNI PAD FILM

PONEDJELJAK, RTL, 20.00

Nevolja ga uvijek nekako pronae. Ditch Brodie (Charlie Sheen) je instruktor skakanja s padobranom, koji voli tulumari i zabavlja se s ljepšim spolom te se uvijek igrom sluaja nae u problemima. Jednog dana upozna novu lijepu studencu Chris Morrow (Nastassja Kinski), koja u trenutku nepažnje, padne iz aviona i pogine. Sada Brodie mora objasni policiji kako se takva nesrea mogla dogodi.

GOL! FILM

11:34 12:00 12:15 12:18 12:21 12:35 13:21 14:01 14:21 14:30 14:39 14:41 16:17 16:46 17:00 17:12 17:15 18:10 18:11 18:24 19:10 19:30 19:55 19:59 20:02 20:06 20:41 21:28 22:32 22:52 23:00 23:03 23:05 23:08 23:23

UTORAK, RTL, 20.00

Nogomet se sanja u Meksiku, a igra u Engleskoj. Sanago Munez (Kuno Becker) ilegalni je meksiki useljenik koji se u potrazi za boljim životom doselio s obitelji u Los Angeles. Sanago sanja posta nogometaš dok njegov otac Hernan (Tony Plana) želi da mu se sin pridruži u ureenju vrtova losangeleskih vila. Sanagov san se ostvari kada ga bivši nogometaš Newcastle Uniteda, a sada britanski skaut Glen Foy (Stephan Dillane), pozove u Premiership i pruži mu šansu.

01:10 02:44 04:17 04:57 05:16 05:36

PONOS I SLAVA FILM

06:03

Trenutak spoznaje (R) TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA EU, emisija pod pokroviteljstvom (R) Gorski lijenik (3), serija (3/16) (R)* Vijes iz kulture (R) Glamurozne slasce (1), dokumentarna serija (10/10) (R)* Pogled iz visine: Azija i Australija, dokumentarna serija (5/6) (R)* Draga Genevieve... (2), dokumentarna serija (6/13) (R)* Draga Genevieve... (2), dokumentarna serija (7/13) (R)* Dnevnik 1 Sport Vrijeme TV Kalendar (R) Nasljednica s Vendavala, telenovela (44/168)* Dr. Oz (3), talk-show (20/150) (R)* Jelovnici izgubljenog vremena: Jegulje iz Krke, Cene i Neretve (R) Skica za portret (R) Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Raj prije smr, ameriki lm (R)* Ribar ribi grize rep, dokumentarna serija (3/4) (R) Skica za portret (R) Vijes Navrh jezika Hrvatska uživo HAK - promet info Skica za portret (R) Heartland (2), serija (1/18)* Tema dana Dnevnik Sport Vrijeme ZABA EU, emisija pod pokroviteljstvom Spe u gosma (5), humorisna serija (16/20) (R) Tajne svjetskih muzeja (2): Imperijalni ratni muzek, dokumentarna serija (2/6)* Putovanje u Vujak, dramska serija (3/15) Dnevnik 3 Vijes iz kulture Sport Vrijeme sutra HAK - promet info Kronika fesvala igranog lma u Puli (7/8)* Filmski maraton: Cigla, ameriki lm (15)* Filmski maraton: Raj prije smr, ameriki lm (R)* Rebecca prva supruga, mini-serija (12) (2/2) (R)* Dr. Oz (3), talk-show (20/150) (R)* Skica za portret (R) Jelovnici izgubljenog vremena: Jegulje iz Krke, Cene i Neretve (R) Ribar ribi grize rep, dokumentarna serija (3/4) (R) 8. kat: uvar bašne - Lj. Spiši Delmata, talk-show (R)

SRIJEDA, NOVA TV, 22.35

Glume: Colin Farrell, Edward Norton, Jon Voight, Noah Emmerich, Jennifer Ehle Film se bavi obiteljima dviju generacija policajaca i korupcijom koja je svakodnevna pojava u njihovu poslu. Jimmy Egan (Colin Farrell) vodi njujoršku policiju do pobjede u policijskoj ligi amerikoga nogometa. Dok svi slave, Francis Tierney ml. (Noah Emmerich), koji nije igrao, javlja se na telefon i saznaje da je nekoliko pripadnika njihove jedinice poginulo u smrtonosnom sukobu.

06:15 06:59 07:29 07:53 08:17

SPORT - IZDVAJAMO

08:44 09:10 10:02 10:48 11:16 11:42 12:07

Nasljednica s Vendavala, telenovela (43/168) (R)* Mala TV (R)* Moomini, crtana serija (15/26) (R)* Teletubbies, animirana serija (102/330) (R)* Papreni detekvi 1, serija za djecu (26/26)* H2O Uz malo vode! 3, serija za djecu (4/26) (R)* Svjetski biseri 2: Sejšeli - raj indijskoga oceana, dokumentarna serija (15/15) (R)* Svirci moji (6): Luka Niže, glazbena emisija (R)* Rekonstrukcija: Željko Bebek (R)* Kratki susre (R)* Traumatologija: Kandžija (R)* Šapta psima (2), dokumentarna serija (18/20)*

14:49 15:13 15:21 15:27 15:33 15:39 16:00 16:32 17:17 18:00 18:45 20:00 22:05 23:39 00:40 01:01 04:01

Glazba, glazba... novi singleovi* Doktor Who 3, serija za mlade (8/13) (R)* Doktor Who 3, serija za mlade (9/13) (R)* Degrassi 5, serija za mlade (12/19) (R)* Dnevnik jedne plavuše: Jesmo li ikad dovoljno lijepe* Muška posla: Muško-žensko prijateljstvo* Superžena: Šopingholiarka* Poetnica: Vitezovi* Glazba, glazba... novi singleovi* Regionalni dnevnik* 8. kat: uvar bašne - Lj.Spiši Delmata, talk-show (R)* Dolina sunca, serija (128/210)* Novi klinci s Beverly Hillsa 4, serija za mlade (19/24)* Vaterpolo, SP: Hrvatska - Južna Afrika, prijenos* Umag: ATP, prijenos 2. mea* Rebecca prva supruga, mini-serija (12) (2/2)* Ubojstvo 1, serija (12) (9/20) (R)* Retrovizor: Ludnica u Clevelandu (1), humorisna serija (15) (3/10) (R)* Umag: ATP, snimka dva mea* Noni glazbeni program - spotovi*

06.45 RTL Danas, informavna emisija (R) 07.30 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 07.45 Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija 08.15 Moji džepni ljubimci, animirana serija 08.35 Virus a ack, animirana serija 08.55 TV prodaja 09.10 Krv nije voda, serija (S01E53/70) (R) 10.05 TV prodaja 10.20 Miješani brak, humorna dramska serija (S01E19/212) (R) 11.10 Divlja ruža, telenovela (S1E65/99) 12.05 TV prodaja 12.20 Obitelj Rey, telenovela (S1E65/150) 13.10 Avenida Brasil, dramska serija (S01E39/160) (R) 14.10 Heroji iz stras, dramska serija (S03E16) 15.10 Heroji iz stras, dramska serija (S03E17) 16.10 Miješani brak, humorna dramska serija (S01E20/212) 16.55 RTL 5 do 5, Informavna emisija 17.10 Krv nije voda, serija (S01E54/70) 18.05 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.05 RTL Vrijeme, informavna emisija 19.10 Avenida Brasil, dramska serija (S01E40/160) 20.00 Dama koja ubija, igrani lm, kriminalisna komedija 21.40 Zadnji put, igrani lm, triler 23.05 Eurojackpot 23.10 Zadnji put, igrani lm, triler 23.35 Optužen bez dokaza, igrani lm, drama 01.40 RTL Danas, informavna emisija (R) 02.20 Kraj programa

06:45 07:10 07:35 07:50 08:50 09:05 11:20 12:15 12:45 13:50 14:30 15:20 15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:05 21:06 22:20 0:00 01:50 03:35 05:05 05:50 06:40 07:10

Krypto super pas, crtana serija R Krypto super pas, crtana serija 4/26 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Djevojka imena Feriha, serija R Inspektor Rex, serija R Ninja ratnici, serija R Zauvijek susjedi, serija R In magazin R Inspektor Rex, serija 2/12 Ninja ratnici, serija 70/104 Zauvijek susjedi, serija 131-132/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 8/90 Dnevnik Nove TV Djevojka imena Feriha, serija 10/67 LIDL - Minuta u Europi Djevojka imena Feriha, serija nastavak Europski žigolo, igrani lm (12) Zmija u sjeni orla, igrani lm Škola šarma, igrani lm (12) Ezo TV, tarot show (18) Muškarci ih vole glupe, serija R Dnevnik Nove TV R In magazin R Kraj programa

07.00 Vatreno nebo, telenovela (S01E141/165) (R) 07.50 Punom parom, kulinarski izazov (S03E77/95) (R) 08.10 Punom parom, kulinarski izazov (S03E78/95) (R) 08.35 Braa koala, animirani lm 08.55 Najljepše prie, animirani lm 09.15 TV prodaja 09.30 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E124) (R) 10.00 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E125) (R) 10.30 TV prodaja 10.45 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E34/55) (R) 11.40 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E35/55) (R) 12.30 TV prodaja 12.45 Punom parom, kulinarski izazov (S03E79/95) 13.15 Punom parom, kulinarski izazov (S03E80/95) 13.45 TV prodaja 14.00 Studio 45, talk show (S03E20) (R) 14.30 Vatreno nebo, telenovela (S01E142/165) 15.30 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E126) 16.00 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E127) 16.25 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E36/55) 17.20 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E37/55) 18.15 Raymond, humorisna serija (S09E09/16) (R) 18.40 Raymond, humorisna serija (S09E10/16) (R) 19.05 Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E17/24) (R) 19.30 Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E18/24) (R) 19.55 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E12/19) (R) 20.20 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E13/19) (R) 20.45 Raymond, humorisna serija (S09E11/16) 21.10 Raymond, humorisna serija (S09E12/16) 21.35 Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E19/24) 22.00 Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E20/24) 22.25 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E14/19) 22.50 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E15/19) 23.15 Chuck, akcijska komedija (S03E03/19) 00.05 Chuck, akcijska komedija (S03E04/19) 00.50 Raymond, humorisna serija (S09E11/16) (R) 01.10 Raymond, humorisna serija (S09E12/16) (R) 01.35 Dolazak, fantasna/ akcijska serija (S01E16/22) (12) (R) 02.20 Vatreni deki, dramska serija (S06E14/19) (12) (R) 03.05 Kraj programa

07:15 08:00 08:45 09:00 09:40 10:05 10:20 10:45 11:15 12:50 13:05 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 17:35 19:10 20:00 20:45 21:30 23:55 00:40 01:05 01:30 01:55 02:20

Barcelona: Plivanje, SP - prijenos* SPORT

Utorak, 30.7., HRT 2, 18.00

Barcelona: Plivanje, SP - prijenos* SPORT

02:45 03:30

etvrtak, 1.8., HRT 2, 18.00 FILM HTV1

ZVJEZDANI KUTAK Z

Colin Farrell Srijeda, NOVA TV, 22.35 sati

23.29

Cigla C. Farrell je s obitelji živio u Castleknocku, pristojnom predgra u Dublina. Otac Eamon bio je nogometaš u Shamrock Roversima 1960-ih, kada je klub bio na vrhuncu. Colin je najmla e od etvero djece. Želio je posta nogometaš poput oca, ali su ga roditelji poslali u skupu i strogu privatnu srednju školu (Castleknock College), u kojoj se više cijenio ragbi. Me um naporni treninzi nisu oduševljavali Colina, ve se okrenuo zadovoljavanju svojih hedoniskih potreba. Tako je i zaradio nadimak “zloestog deka”, prepuštajui se lakim drogama, duhanu, zabavama, djevojkama. Uhiivan je zbog prebrze vožnje, kra e i tukao se s kim je sgao. Kako bi ga smirili, roditelji su ga prebacili u internat, ali tamo se potukao s ravnateljem. Nakon izbacivanja iz škole odlazi godinu dana živje u Sydney (Australija). Radio je razliite poslove i imao prvo glumako iskustvo u ulinom teatru u ulozi irskog pobunjenika Neda Kellyja...

Srednjoškolac Brendan Frye inteligentan je i povuen. Vjeni outsider zaprepašten je iznenadnim nestankom svoje bivše djevojke Emily prema kojoj još gaji duboke emocije.

EMISIJA RTL

17.10

Galileo

SERIJA DOMA TV

Mala nevjesta

19:10

06:58 Najava programa 07:00 VTV Dnevnik, informavna emisija (R) 07:25 Mali oglasi 07:30 Orlando kids, crtani lmovi 08:30 TV prodaja 08:45 Iz prošlos, TV kalendar 08:52 Mali oglasi 09:00 Vekerica, jutarnji program VTV-a 10:00 VTV Vijes, informavna emisija 10:05 Vekerica, jutarnji program VTV-a 10:45 TV prodaja 11:00 Iz VTV arhive: Igrajte nam mužikaši, glazbena emisija (R) 12:00 Dom 2, emisija o ure enju prostora 12:30 Vrijeme je za gospodarstvo, emisija o gospodarstvu 13:00 24 sata vijes, informavni program 13:30 Mali oglasi 13:35 Život Verdija, serijski lm 4/8 (R) 15:00 Moja Istra, dokumentarna emisija 16:00 Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) 17:00 VTV Vijes, informavna emisija 17:05 Vekerica, jutarnji program VTV-a 17:45 TV prodaja 18:00 Glazbeni in, glazbena emisija 18:40 VTV Dnevnik, informavna emisija 19:00 Vremenska prognoza 19:05 Iz prošlost, TV kalendar 19:10 24 sata vijes, informavni program 19:40 Mali oglasi 19:50 TV razglednica 20:00 VTV Vijes, informavna emisija 20:05 Loborfest 2013. - 2. dio, snimka koncerta 21:40 Eurobox, TV Magazin 22:10 Putem EU fondova 22:30 VTV Dnevnik, informavna emisija 22:50 Vremenska prognoza 22:51 Iz prošlos, TV kalendar 22:57 Mali oglasi 23:00 Arka, astro show (18) 01:00 Odjava programa 01:01 Videostranice

Naši najbolji dani, serija 114/260 Zauvijek zaljubljeni, serija 80/140 TV izlog Zauvijek zaljubljeni, serija 81/140 Looney Toons show, crtana serija 7/26 TV izlog Puna kua, serija R Puna kua, serija 11/24 Ukleta Marijana, serija 69-70/135 TV izlog Mala nevjesta, serija R Naša mala klinika, serija R TV izlog Bumerang, serija R TV izlog Pobjeda ljubavi, serija 153-154/172 Strast, serija 33-34/95 Mala nevjesta, serija 424-425/515 Naša mala klinika, serija 16/32 Bumerang, serija 22/32 Sluaj pelikan, igrani lm Tudori, serija (12) 7/8 Prijatelji, serija 24/24 Klub otpisanih, serija 16/22 Puna kua, serija 12/24 Prijatelji, serija R Klub otpisanih, serija 16/22 Tudori, serija (12) R Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

08:00 09:00 09:30 10:15 13:45 14:00 14:45 15:15 15:50 16:00 16:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:15 22:45 23:00 01:00 02:00

Djeja TV Hrana i vino Dom 2 Videostranice TV prodaja Hrana i vino Podravina i Prigorje (r) Vrijeme je za gospodarstvo (r) Juer, danas, sutra, vijes Djeja TV Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Veliko platno An eoska kuhinja Juer, danas, sutra Djeak iz džungle, igrani lm Vijes dana Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice


SUBOTA 27. srpnja 2013.

06:50 07:22 07:34 08:00 08:17 09:49 10:15 10:26 10:58

Drugo mišljenje: Boles probavnog sustava (R) TV Kalendar Kratki susre (R) Hrvatska kronika BiH Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Sin Bljedolikog, ameriki lm (R)* Faust Vrani: San o strojevima Voda, dokumentarna serija (2/4) (R) Vijes iz kulture (R) Kuni ljubimci Normalan život, emisija o obitelji

10:40 12:03 12:56 13:50 15:37 16:18 17:15 17:30 19:28 19:56 20:00 20:42 21:00 22:43

12:00 12:15 12:18 12:21 12:35 13:20 13:53 15:25 16:15 16:43 17:00 17:10 17:13 17:45 17:47 18:09 19:11 19:21 19:30 19:55 20:00 20:03 20:11 21:00 23:03 23:23 23:31 23:34 23:36 23:42 00:22 00:39 02:06 03:37 03:45 04:05 04:50 05:20 05:40 06:12

Dnevnik 1 Sport Vrijeme TV Kalendar (R) Prizma, mulnacionalni magazin Duhovni izazovi Nasljedstvo, ameriko-kanadski

lm (R)* Reporteri: Mo agencija za rejng (R)* Alpe Dunav Jadran Skica za portret (R) Vijes HAK - promet info Kulturna bašna (R) Navrh jezika Bera kamena, dokumentarni

lm Lijepom našom: Beli Manasr 2 59‘52 Ezopovo kazalište, crtani lm (16/39)* Dim, dam, dum - crtani lm (16/39) (R)* Dnevnik Sport Vrijeme LOTO 7/39 Junaci u kamionima, dokumentarna serija (3/8)* Srcolomke, ameriki lm (12)* Dnevnik 3 Vijes iz kulture Sport Vrijeme sutra HAK - promet info Zloinci u odijelima (2), serija (12) (4/16)* Kronika fesvala igranog lma u Puli (8/8)* Filmski maraton: Pod njezinim prozorom, slovenski lm (12) (R)* Filmski maraton: Sin Bljedolikog, ameriki lm (R)* Skica za portret (R) Jelovnici izgubljenog vremena: Jela od mesne simfonije (R) Prizma, mulnacionalni magazin (R) Kulturna bašna (R) Bera kamena, dokumentarni

lm (R) Turiska klasa (R) Lijepom našom: Beli Manasr 2

00:21 00:44 03:44 06:21

07.15 RTL Danas, informavna emisija (R) 07.50 Virus a ack, animirana serija 08.15 Uvrnu upavci, animirana serija 08.40 Aladdin, animirana serija 09.10 Timon i Pumbaa, animirana serija 09.40 TV prodaja 09.55 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 10.20 TV prodaja 10.35 Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S01E74/74) 11.35 TV prodaja 11.50 Optužen bez dokaza, igrani lm, drama (R) 13.55 Zadnji put, igrani lm, drama/ triler (R) 15.50 Krv nije voda, serija (S01E55/70) 16.50 Krv nije voda, serija (S01E56/70) 17.50 Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S01E09/26) 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.07 RTL Vrijeme, informavna emisija 19.10 Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E01/101) 20.00 Daredevil, igrani lm, akcijski/ fantasni 22.00 Potraga, igrani lm, drama/ triler 00.20 Tajna osvete, igrani lm, akcijski triler 02.05 Astro show, emisija uživo (18) 03.05 RTL Danas, informavna emisija (R) 03.40 Kraj programa

07:10 08:15 09:15 09:30

02:20

Krypto super pas, crtana serija 5/26 Štrumpfovi, crtana serija R Ninja ratnici, serija R Ninja ratnici, serija 71/104 Nad lipom 35 R Kako sam jeo gliste, igrani lm Zmija u sjeni orla, igrani lm R Štrumpfovi, crtana serija 37/60 Vijes Nove TV Zauvijek susjedi, serija 133-134/180 Lud, zbunjen, normalan R Dnevnik Nove TV Žena maka, igrani lm Krvavi dijamant, igrani lm (12) Delta Force One: Izgubljena patrola, igrani lm (12) Europski žigolo, igrani lm (12) R

03:45 05:15

Ezo TV, tarot show (18) Kraj programa

10:25 10:50 11:20 Turiska klasa (R)* Tom i Jerry, crtana serija (12/16)*

07:21

Moj mali planet, crtana serija (9/26) (R)* Wot wot’s, crtana serija (25/52)*

07:27 07:37 07:50 08:19 09:00 09:30 09:54 10:24

Matkova udovišta, crtana serija (24/52)* Rimske tajne, serija za djecu (2/20) (R)* Novi klinci s Beverly Hillsa 4, serija za mlade (19/24) (R)* Mala TV (R)* Teletubbies, animirana serija (103/330) (R)* Majstori svirai: Hrvatski puhaki orkestar - Gradska glazba Imotski (1/3)* Sportske igre mladih (3/12)*

Nad lipom 35 R Zauvijek susjedi, serija R TV Izlog Krypto super pas, crtana serija R

17:05 18:00

05.50 Najljepše bajke svijeta, animirani lm 06.10 Veera za 5, lifestyle emisija (S05E56/95) 06.35 Veera za 5, lifestyle emisija (S05E57/95) 07.00 Veera za 5, lifestyle emisija (S05E58/95) 07.25 Veera za 5, lifestyle emisija (S05E59/95) 07.50 Veera za 5, lifestyle emisija (S05E60/95) 08.15 TV prodaja 08.30 Sutkinja Amy, dramska serija (S05E01/23) 09.20 Sutkinja Amy, dramska serija (S05E02/23) 10.10 TV prodaja 10.25 Sutkinja Amy, dramska serija (S05E03/23) 11.15 Sutkinja Amy, dramska serija (S05E04/23) 12.05 TV prodaja 12.20 David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S04E03/13) 12.50 David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S03E09/13) 13.20 U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (S03E04/10) (R) 13.50 InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S03E02) (R) 14.20 TV prodaja 14.35 Automagazin - Grip, magazin (S01E14/15) 15.25 Uvod u anatomiju, dramska serija (S05E13) 16.15 Uvod u anatomiju, dramska serija (S05E14) 17.10 Uvod u anatomiju, dramska serija (S05E15) 18.05 Paklena kuhinja, reality show (S01E14/34) 19.00 Policijska patrola, dokumentarna sapunica (S01E14/20) 20.00 Kuanice, humorna dramska serija (S05E15/24) 20.50 Kuanice, humorna dramska serija (S05E16/24) 21.40 Greni dnevnici, humorisna dramska serija (S02E03/08) 22.30 Cure iz Jerseya, zabavni (S02E12/21) 23.20 Cure iz Jerseya, zabavni (S02E13/21) 00.10 Chuck, akcijska komedija (S03E03/19) 00.55 Chuck, akcijska komedija (S03E04/19) 01.35 Kraj programa

06:50 08:30 08:45 09:30

09:55

06:23 06:56

Derbi, ameriki lm za djecu (R)* Emma, mini-serija (1/4) (R)* Emma, mini-serija (2/4) (R)* Evergreen (1) (6/9)* Briljanteen (722.) (R)* Top Gear 17, dokumentarna serija (3/6)* Umag: ATP, emisija* Umag: ATP, prijenos 1. polu nalnog mea* U vrtu pod zvijezdama, animirana serija (24/40)* Veeras.. + najava* Glee (2), serija za mlade (19/22) (R)* Glazba, glazba... novi singleovi* Fesval dalmanskih klapa Omiš 2013. - prijenos nala* Djelatnik mjeseca, ameriki lm (12)* Fesval dalmanskih klapa Omiš 2013. - proglašenje pobjednika* Umag: ATP, snimka 1. i 2. polu nalnog mea* Noni glazbeni program spotovi* Noni glazbeni program - Svirci moji (6): Paganini Band (4/14)*

NEDJELJA 28. srpnja 2013.

11:50 13:00 14:35 16:30 17:00 17:10 18:20 19:15 20:05 22:05 00:35

09:55 10:20 10:35 11:35 12:25 12:40 13:30 14:20 14:35 15:25 15:55 16:10 16:55 17:40 18:40 19:10 20:00 20:45 21:30 21:55 23:20 00:05 00:50 01:35 02:20 03:05

10:05 10:17 11:10 12:00 12:15 12:18 12:25 13:24 14:00 15:00 15:12 15:44 16:31 17:00 17:10 17:13 18:55 19:10 19:21 19:30 19:55 20:00 20:03 20:09 21:00 22:56 23:16 23:24 23:27 23:29 23:33 00:16 02:05 03:45 04:28 05:13 05:23 05:43

07:16 07:42 08:06 08:31

09:17 09:38 10:01 10:25 10:39 10:49 11:00 12:01 13:43 14:36 15:20

TV Kalendar Duhovni izazovi (R) Zlatna kinoteka: Iznenada prošlog ljeta, ameriki lm (R)* Vijes iz kulture (R) Najmonije žene svijeta: Audrey Hepburn, dokumentarna serija (4/13) (R)* Ubojstvo, napisala je (10) - serija (27/88)* Dnevnik 1 Sport Vrijeme Plodovi zemlje Rijeka: More Nedjeljom u dva Skica za portret (R) Mir i dobro Divlji u srcu 6, serija (9/10)* Vrtlarica (R) Vijes HAK - promet info Rat i mir, mini-serija (1/4) (R)* Skica za portret (R) Ezopovo kazalište, crtani lm (17/39)* Dim, dam, dum - crtani lm (17/39) (R)* Dnevnik Sport Vrijeme LOTO 6/45 Vjerujem u an ele, TV serija (4/5) Ciklus europskog lma: Coco Chanel i Igor Stravinski, francuski

lm (R)* Dnevnik 3 Vijes iz kulture Sport Vrijeme sutra HAK - promet info Zloinci u odijelima (2), serija (12) (5/16)* Iznenada prošlog ljeta, ameriki

lm (R)* Detekv XXL: Crna magija, talijansko-ameriki lm (100’) Ubojstvo, napisala je (10) - serija (27/88) (R)* Divlji u srcu 6, serija (9/10) (R)* Skica za portret (R) Jelovnici izgubljenog vremena: ( Vrtlarica (R)

Alpe Dunav Jadran (R)* Pipi Duga arapa, crtana serija (14/26) (R)* Corto Malteze, crtana serija (9/22) (R)* ajkovski na Waldbühni Berlinska harmonija pod ravnanjem Andrisa Nelsona (2/2)* Animanijaci, crtana serija (4/13) (R)* Feliksova pisma, crtana serija (4/13)* Pripovjeda, serija za djecu (4/9) (R)* Prie u slikama 2, serija za djecu (1/3) (R)* Biblija (ne kod. na sat.) (R) Portret Crkve i mjesta (ne kod. na sat.) Gornji Miklouš: Misa, prijenos (ne kod. na sat.) Detekv XXL: Crna magija, talijansko-ameriki lm (100’)* Emma, mini-serija (3/4) (R)* Iskustvo otoka: Mjet 1960. danas, dokumentarni lm (R)* Evergreen (1) (7/9)*

07:58 08:00

FILM HTV1

2.06

Sin Bljedolikog Godine 1953. nominirana za Oscara u kategoriji najbolje izvorne pjesme, dinamina i izuzetno zabavna vestern/komedija koscenarista i redatelja Franka Tashlina (Ars i modeli, Hollywood ili propast), legendarnog majstora animirane i lmske burleske, uspio je nastavak hita “Bljedoliki” Normana Z. McLeoda iz 1948.

EMISIJA HRT 1 TV SERIJA DOMA

15.50

Puna kua

INFO RTL

RTL Danas

18:30

Najava programa VTV Dnevnik, informavna emisija (R) 08:25 Mali oglasi 08:30 Orlando kids, crtani lmovi 09:30 TV prodaja 09:45 Iz prošlos, TV kalendar 09:52 Mali oglasi 10:00 Orlando kids, crtani lmovi 11:00 Mali oglasi 11:10 Iz VTV Arhive: VIP, talk show 12:10 Dokuteka, dokumentarni program (R) 13:00 24 sata vijes, informavni program 13:30 TV prodaja 13:45 Eurobox, TV magazin (R) 14:15 TV prodaja 14:30 Moja Istra, dokumentarna emisija (R) 15:30 Koktel specijal, zabavna emisija (R) 17:40 TV Obloec, podravsko-prigorski magazin 18:10 Vjera i nada, vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe 18:40 VTV Dnevnik, informavna emisija 19:00 Iz prošlos ,TV kalendar 19:10 24 sata vijes, informavni program 19:35 Mali oglasi 19:45 TV razglednica 20:00 KAM 2013: Pred novo leto, snimka predstave 20:20 Veer uz lm: Gusari istonih mora, igrani lm 22:00 Iz VTV Arhive: Vicovizija, zabavni program 22:30 VTV Dnevnik, informavna emisija 22:50 Vremenska prognoza 22:51 Iz prošlos ,TV kalendar 22:57 Mali oglasi 23:00 Arka, astro show (18) 01:00 Odjava programa 01:01 Videostranice

Ana, serija 117-120/254 TV izlog Nate Berkus show, serija 90/173 Looney Toons show, crtana serija R Tom i Jerry prie, crtana serija 9/13 TV izlog Puna kua, serija 15-16/24 Gilmorice, serija 11/22 TV izlog Sjajna vremena, serija 7/10 Zlatne godine, reality serija 4/4 TV izlog Showme , show R Okusi Hrvatske R TV izlog Nate Berkus show, serija R Nate Berkus show, serija 91/173 Puna kua, serija R Puna kua, serija 17/24 Divino novo ruho, serija 4/13 Naša mala klinika, serija 16/32 Bumerang, serija 22/32 Mr. Bean, serija 9/14 Kako sam jeo gliste, igrani lm Tudori, serija (12) 7/8 Divino novo ruho, serija R Gilmorice, serija R Sjajna vremena, serija R Tudori, serija (12) R Kraj programa

07:26 07:40 08:13

FILM HTV1

2.05

Detektiv XXL: Crna magija (bivša akoveka televizija)

08:00 11:15 11:45 12:35 13:00 14:00 15:40 16:10 16:50 17:00 17:40 19:00 19:30 20:00 21:45 21:00 21:40 22:20 22:35 23:00 01:00 02:00

Djeja TV Mala školska liga Auto – moto nauca (r) Vrijeme je za gospodarstvo (r) Zagrljaj ljepote Igrani lm (r) Veliko platno (r) G.E.T.Report Juer, danas, sutra Dom 2 TOP desnacija VIJESTI DANA Hrana i vino Bašna (r) Juer, danas, sutra Planet Croaa Lifestyle Vijes dana TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

Detekv Extralarge sa svojim kolegom Dumasom istražujui smrt mlade žene i nestanak pokerke jedne žene otkriva povezanost sa sektom koja se bavi crnom magijom.

SERIJA RTL 2

11.35

Sutkinja Amy

EMISIJA DOMA TV

Okusi Hrvatske

17:45

20:00 20:15 22:34 00:48 01:53 02:14 02:55 --:--

Svjetski atletski prvaci: Berlin 2009, dokumentarna serija* Barcelona: Plivanje, SP prijenos* Umag: ATP, emisija* Umag: ATP, prijenos nala* Ciklus kultnih lmova: Gosford Park, britanski lm (12)* Jim Jones Revue, snimka koncerta* Retrovizor: Ludnica u Clevelandu (1), humorisna serija (15) (4/10) (R)* Retrovizor: Zakon i red: Zloinake nakane (6), serija (12) (4/22) (R)* Noni glazbeni program spotovi* Napomena: Vaterpolo, SP*

06.10 RTL Danas, informavna emisija (R) 06.45 Krv nije voda, serija (S01E56/70) (R) 07.40 Aladdin, animirana serija (R) 08.05 Timon i Pumbaa, animirana serija (R) 08.35 Virus a ack, animirana serija 08.50 Uvrnu upavci, animirana serija 09.20 TV prodaja 09.35 Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E01/101) 10.30 TV prodaja 10.45 Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S01E09/26) (R) 11.25 TV prodaja 11.40 Daredevil, igrani lm, akcijski/ fantasni (R) 13.40 Potraga, igrani lm, drama/ triler (R) 15.50 Krv nije voda, serija (S01E57/70) 16.50 Krv nije voda, serija (S01E58/70) 17.50 Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S01E10/26) 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.10 Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E17/101) 20.00 Montevideo, Bog te video, dramska serija (S01E07/09) 21.10 Montevideo, Bog te video, dramska serija (S01E08/09) 22.20 CSI: Miami, kriminaliska serija (S02E18/24) (12) 23.15 CSI: Miami, kriminaliska serija (S02E19/24) (12) 00.10 CSI: Miami, kriminaliska serija (S02E20/24) (12) 01.10 Astro show, emisija uživo (18) 02.10 Tajna osvete, igrani lm, akcijski triler (R) 03.40 RTL Danas, informavna emisija (R) 04.15 Kraj programa

05:35 06:25 06:55 08:00 08:15 09:15

Dnevnik Nove TV R In magazin R Nad lipom 35 TV Izlog Zauvijek susjedi, serija R Krypto super pas, crtana serija R

09:40

Krypto super pas, crtana serija 6/26 Štrumpfovi, crtana serija R Ninja ratnici, serija R Ninja ratnici, serija 72/104 Zauvijek susjedi, serija 135-136/180 Hitna Miami, serija 7-8/13 Krevet od ruža, igrani lm Štrumpfovi, crtana serija 38/60 Vijes Nove TV In magazin vikend

10:10 10:35 11:05 11:35 12:45 14:45 16:30 17:00 17:10

08:03 Najava programa 08:05 Iz prošlos, dokumentarni program 08:15 VTV Dnevnik, informavna emisija (R) 08:40 Mali oglasi 08:45 Orlando kids, crtani lmovi 10:45 TV prodaja 11:00 Velike tajne malog vrta, kontakt emisija (R) 11:45 TV prodaja 12:00 Vjera i nada, vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe 12:25 Mali oglasi 12:30 TV Obloec, podravsko-prigorski magazin (R) 13:00 Loborfest 2013. - 2. dio, snimka koncerta 14:30 Život Verdija, serijski lm 4/8 (R) 16:00 S koncertnih pozornica, snimka koncerta 18:00 Dokumentarni program 18:40 KAM 2013: Pred novo leto, snimka predstave (R) 19:00 Otvoreno nebo, dokumentarna emisija (R) 19:30 VTV Tjednik, informavna emisija 19:57 Mali oglasi 20:00 Kulturni magazin, emisija o kulturi uz komentar za slušno ošteene osobe 20:35 Tajne i preljubi, serijski lm 4/6 22:20 Mali oglasi 22:25 Iz prošlos, dokumentarni program (R) 22:30 VTV Tjednik, informavna emisija (R) 23:00 Arka, astro show (18) 01:00 Odjava programa 01:01 Videostranice

18:00 19:15 20:05 20:50 22:35 01:35 03:10 03:55 04:40 05:30

Nad lipom 35 Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan 68/72 Još jedna pria o Pepeljugi, igrani

lm Gospodar prstenova: Prstenova družina, igrani lm (12) Delta Force One: Izgubljena patrola, igrani lm (12) R Hitna Miami, serija R Hitna Miami, serija R Dnevnik Nove TV R Kraj programa

05.45 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E122127/220) 08.15 David Rocco: Dolce Vita, gastronomskoputopisna serija (S04E03/13) (R) 08.40 David Rocco: Dolce Vita, gastronomskoputopisna serija (S03E09/13) (R) 09.10 TV prodaja 09.25 Sutkinja Amy, dramska serija (S05E05/23) 10.15 Sutkinja Amy, dramska serija (S05E06/23) 11.05 TV prodaja 11.20 Sutkinja Amy, dramska serija (S05E07/23) 12.10 Sutkinja Amy, dramska serija (S05E08/23) 13.00 TV prodaja 13.15 Automagazin - Grip, magazin (S01E14/15) (R) 14.05 TV prodaja 14.20 U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (S03E05/10) 14.50 InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S03E03) 15.30 Uvod u anatomiju, dramska serija (S05E16) 16.20 Uvod u anatomiju, dramska serija (S05E17) 17.15 Uvod u anatomiju, dramska serija (S05E18) 18.10 Paklena kuhinja, reality show (S01E15/34) 19.05 Neobina gozba, gastronomska dokumentarna serija (S01E07) 20.00 Neobina gozba, gastronomska dokumentarna serija (S01E08) 20.55 Lovci na bombe: Afganistan, dokumentarna serija 21.55 Murjaci uživo, reality show (S01E07/14) 22.25 Murjaci uživo, reality show (S01E08/14) 22.55 Neobina gozba, gastronomska dokumentarna serija (S01E07) (R) 23.40 Neobina gozba, gastronomska dokumentarna serija (S01E08) (R) 00.25 Kraj programa

07:10 08:25 08:40 09:05 09:30

Ana, serija 121-123/254 TV izlog Ana, serija 124/254 Tom i Jerry prie, crtana serija R Looney Toons show, crtana serija 8/26 09:55 Puna kua, serija R 10:20 Puna kua, serija 18/24 10:45 TV izlog 11:00 Gilmorice, serija 12/22 11:45 Sjajna vremena, serija 8/10 12:35 TV izlog 12:50 Nate Berkus show, serija R 13:35 Nate Berkus show, serija 92/173 14:20 TV izlog 14:35 Showme , show 4/14 15:25 TV izlog 15:40 Okusi Hrvatske 9/12 16:10 Naša mala klinika, serija R 16:55 Bumerang, serija R 17:40 Mr. Bean, serija R 18:10 Puna kua, serija R 18:40 Puna kua, serija 19/24 19:10 Divino novo ruho, serija 5/13 20:00 Duma, igrani lm 21:45 Krevet od ruža, igrani lm 23:15 Tudori, serija (12) 8/8 00:00 Divino novo ruho, serija R 00:45 Gilmorice, serija R 01:30 Sjajna vremena, serija R 02:15 Tudori, serija (12) R 03:00 Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

08:00 11:15 12:00 12:45 13:30 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:40 20:30 23:00 01:00 02:00

Djeja TV Mala školska liga (r) Oko umjetnos (r) Bašna An eoska kuhinja (r) Folklorni ansambli Hrvatske,2. dio(r) Podravina i Prigorje Hrana i vino Tjedna kronika TOP desnacija (r) 24 sata TV Jukebox Tjedna kronika Lifestyle (r) Slavonsko veselje, tamburaški show Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice TV kue imaju pravo promjene programa


PONEDJELJAK 29. srpnja 2013.

06:10 06:40 06:45 06:57 07:00 07:01 07:06 07:30 07:35 08:30 08:35 09:00 09:02 09:03 09:47 09:55 10:19 11:11 11:33 12:00 12:15 12:18 12:21 12:36 13:22 14:02 14:22 14:30 14:39 14:43 16:18 16:31 17:00 17:15 18:10 18:11 18:23 19:06 19:08 19:10 19:30 19:55 20:00 20:02 20:03 20:05 20:25 20:30 21:30 21:35 22:35 22:40 23:00 23:08 23:11 23:13 23:14 23:17 01:02 01:44 03:22 04:04 04:46 04:58 05:25

Mir i dobro (R) Najava programa TV Kalendar PP Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA EU, emisija pod pokroviteljstvom (R) PP Gorski lijenik (3), serija (4/16)* Vijes iz kulture (R) Glamurozne slasce (2), dokumentarna serija (1/10) (R)* Pogled iz visine: Letje visoko, dokumentarna serija (6/6) (R)* Draga Genevieve... (2), dokumentarna serija (8/13) (R)* Draga Genevieve... (2), dokumentarna serija (9/13) (R)* Dnevnik 1 Sport Vrijeme TV Kalendar (R) Nasljednica s Vendavala, telenovela (45/168)* Dr. Oz (3), talk-show (21/150) (R)* Jelovnici izgubljenog vremena: Skica za portret Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Potraga za losom, ameriki lm (R)* Skica za portret Punk mama, dokumentarni lm Vijes Hrvatska uživo HAK - promet info Skica za portret Heartland (2), serija (2/18)* Najava programa PP Tema dana Dnevnik Sport Vrijeme Veeras... ZABA EU, emisija pod pokroviteljstvom TV Bingo PP Nulta toka, poliki talk-show PP Borgen - sjedište moi (2), serija (12) (7/10) (R)* PP Dnevnik 3 Vijes iz kulture Sport Vrijeme sutra HAK - promet info PP Tyson, ameriki lm (12)* Dr. Oz (2b), talk-show (12) (11/19)* Odiseja Alice Tremblay, kandski lm (12) (R)* Dr. Oz (2b), talk-show (12) (11/19) (R)* Roditelji i djeca (2), serija (22/22) (R)* Skica za portret Punk mama, dokumentarni lm (R) 8. kat: Usprkos svemu, talk-show (44’23”) (R)

15:05 15:25 15:33 15:55 16:00 16:30 17:15 17:57 18:00 19:50 19:55 20:00 20:42 20:48 20:50 20:53 21:00 22:27 23:14 23:34 00:34 00:55 01:35 03:35

05.50 RTL Danas, informavna emisija (R) 06.25 Krv nije voda, serija (S01E54/70) (R) 07.20 Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija 07.50 Moji džepni ljubimci, crtana serija 08.10 Virus a ack, animirana serija 08.25 TV prodaja 08.40 Divlja ruža, telenovela (S1E66/99) 09.35 Obitelj Rey, telenovela (S1E66/125) 10.25 TV prodaja 10.40 Montevideo, Bog te video, dramska serija (S01E07/09) (R) 11.50 Montevideo, Bog te video, dramska serija (S01E08/09) (R) 12.55 TV prodaja 13.10 Avenida Brasil, dramska serija (S01E40/160) (R) 14.10 Miješani brak, humorna dramska serija (S01E21/212) 15.00 Heroji iz stras, dramska serija (S03E18/22) 16.00 Heroji iz stras, dramska serija (S03E19/22) 16.55 RTL 5 do 5, Informavna emisija 17.10 Krv nije voda, serija (S01E59/70) 18.05 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.05 RTL Vrijeme, informavna emisija 19.10 Avenida Brasil, dramska serija (S01E41/160) 20.00 Slobodni pad, igrani lm, akcijski 22.00 Vrat e se rode, humorna drama (S1E17/27) (12) 23.00 Vrat e se rode, humorna drama (S1E18/27) (12) 00.00 RTL Vijes, informavna emisija 00.25 Zaboravljeni sluaj, kriminaliska serija (S07E09/22) 01.20 CSI: Miami, kriminaliska serija (S02E18/24) (12) (R) 02.20 Astro show, emisija uživo (18) 03.20 CSI: Miami, kriminaliska serija (S02E19/24) (12) (R) 04.10 RTL Danas, informavna emisija (R) 04.45 Kraj programa

06:00 06:40 07:05

06:12 06:17 07:00 07:28 07:53 08:18 08:45 09:10 10:02 10:47 11:15 11:55 12:45 13:10 13:55 14:40

Najava programa* Nasljednica s Vendavala, telenovela (44/168)* Mala TV* Moomini, crtana serija (16/26) (R)* Teletubbies, animirana serija (104/330)* Papreni detekvi 2, serija za djecu (1/26)* H2O Uz malo vode! 3, serija za djecu (5/26)* Pogled na Zemlju 1: Aljaska, dokumentarna serija (1/10) (R)* Dolina sunca, serija (128/210) (R)* Rekonstrukcija: Bolesna braa* Vjerujem u an ele - TV serija (4/5)* Šapta psima (2), dokumentarna serija (19/20)* Glazba, glazba... novi singleovi* Doktor Who 3, serija za mlade (10/13)* Doktor Who 3, serija za mlade (11/13)* Degrassi 5, serija za mlade (13/19)*

Život s cvijeem: Granje* Lijepe kue: Kramar* Glazba, glazba... novi singleovi* PP* Regionalni dnevnik* 8. kat: Usprkos svemu, talk-show Dolina sunca, serija (129/210)* PP* Barcelona: Plivanje, SP - prijenos* ?* Veeras* Glee (2), serija za mlade (20/22)* Glazba, glazba... novi singleovi* Najava programa* Konzerva: Fudbalerke* Konzerva: 1984.* Žena u crvenom, ameriki lm* Roditelji i djeca (2), serija (22/22)* Dva i pol muškarca (7), humorisna serija (17/22)* Ubojstvo 1, serija (12) (10/20) (R)* Retrovizor: Ludnica u Clevelandu (1), humorisna serija (15) (5/10)* Retrovizor: Zakon i red: Zloinake nakane (6), serija (12) (5/22)* Noni glazbeni program - spotovi* Noni glazbeni program - Glazbene emisije iz arhiva HTV-a*

07:30 07:45 08:45 09:00 11:25 12:15 12:45 13:15 13:50 14:30 15:20 15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:05 21:06 22:35 22:55 01:00

In magazin vikend R Krypto super pas, crtana serija R Krypto super pas, crtana serija 7/26 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Djevojka imena Feriha, serija R Inspektor Rex, serija R Ninja ratnici, serija R Zauvijek susjedi, serija R Zauvijek susjedi, serija R In magazin vikend R Inspektor Rex, serija 3/12 Ninja ratnici, serija 73/104 Zauvijek susjedi, serija 137-138/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 9/90 Dnevnik Nove TV Djevojka imena Feriha, serija 11/67 LIDL - Minuta u Europi Djevojka imena Feriha, serija Veernje vijes Sheena: Kraljica džungle, igrani lm (12) Gospodar prstenova: Prstenova družina, igrani lm (12) R

UTORAK 30. srpnja 2013. 04:05 05:05 05:35

07.05 Paklena kuhinja, reality show (S01E15/34) (R) 07.50 U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (S03E05/10) (R) 08.20 InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S03E03) (R) 08.55 Najljepše prie, animirani lm 09.15 TV prodaja 09.30 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E126) (R) 10.00 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E127) (R) 10.30 TV prodaja 10.45 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E36/55) (R) 11.40 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E37/55) (R) 12.30 TV prodaja 12.45 Punom parom, kulinarski izazov (S03E81/95) 13.15 Punom parom, kulinarski izazov (S03E82/95) 13.45 TV prodaja 14.00 Studio 45, talk show (S03E21) (R) 14.30 Vatreno nebo, telenovela (S01E143/165) 15.30 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E128) 16.00 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E129) 16.25 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E38/55) 17.20 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E39/55) 18.15 Raymond, humorisna serija (S09E11/16) (R) 18.40 Raymond, humorisna serija (S09E12/16) (R) 19.05 Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E19/24) (R) 19.30 Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E20/24) (R) 19.55 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E14/19) (R) 20.20 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E15/19) (R) 20.45 Raymond, humorisna serija (S09E13/16) 21.10 Raymond, humorisna serija (S09E14/16) 21.35 Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E21/24) 22.00 Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E22/24) 22.25 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E16/19) 22.50 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E17/19) 23.15 Dolazak, fantasna/ akcijska serija (S01E17/22) (12) 23.55 Vatreni deki, dramska serija (S06E15/19) (12) 00.35 Raymond, humorisna serija (S09E13/16) (R) 00.55 Raymond, humorisna serija (S09E14/16) (R) 01.20 Kraj programa

07:15 08:00 08:45 09:00 09:40 10:05 10:20 10:45 11:15 12:50 13:05 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 17:35 19:10 20:00 20:45 21:30 22:15 23:10 23:40 00:05 00:50 01:40 02:05 02:30

FILM HTV1

23.17

Tyson Mike Tyson pria životnu priu koja je nastala kao rezultat djeje želje da ga ne ponižavaju i maltreraju na brooklynskim ulicama. Poinje boksa kao djeak, ubrzo mu Cus D’Amato postaje trener i oinska gura. Tyson osvaja niz naslova, šest je godina nepobjediv. Propali brak, zatvorska osuda i nedostatak discipline - sve je to vodilo do njegove propas.

SERIJA DOMA TV

17.35

Strast

SERIJA DOMA TV

Naša mala klinika

20.00

06:58 Najava programa 07:00 VTV Tjednik, informavna emisija uz komentar za slušno ošteene osobe (R) 07:30 Orlando kids, crtani lmovi 08:30 TV prodaja 08:45 Iz prošlos, TV kalendar 08:52 Mali oglasi 09:00 Vekerica, jutarnji program VTV-a 10:00 VTV Vijes, informavna emisija 10:05 Vekerica, jutarnji program VTV-a 10:45 TV prodaja 11:00 Tajne i preljubi, serijski lm 4/6 12:45 Putem EU fondova 13:00 24 sata vijes, informavni program 13:30 TV prodaja 13:45 Zlatna dolina, poljoprivredna emisija (R) 14:15 TV Obloec, podravsko-prigorski magazin (R) 14:45 Mali oglasi 15:00 Kulturni magazin, emisija o kulturi uz komentar za slušno ošteene osobe (R) 15:30 Mali oglasi 15:35 Vjera i nada, vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe (R) 16:00 Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) 17:00 VTV Vijes informavna emisija 17:05 Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) 17:45 Sportski zoom, sportska emisija 18:40 VTV Dnevnik, informavna emisija 19:05 Vremenska prognoza 19:06 Iz prošlos, TV kalendar 19:15 24 sata vijes, informavni program 19:40 Mali oglasi 19:45 TV razglednica 20:00 VTV Vijes ,informavna emisija 20:05 Koktel, mozaika emisija 21:00 Sportski zoom, emisija o sportu (R) 21:45 Mužikaši i pajdaši, glazbena emisija 22:30 VTV Dnevnik, informavna emisija (R) 22:50 Vremenska prognoza 22:51 Iz prošlos, TV kalendar 22:56 Mali oglasi 23:00 Arka, astro show (18) 01:00 Odjava programa 01:01 Videostranice

16:00 16:35

Ezo TV, tarot show (18) Muškarci ih vole glupe, serija 17-18/22 Kraj programa

Naši najbolji dani, serija 115/260 Zauvijek zaljubljeni, serija 82/140 TV izlog Zauvijek zaljubljeni, serija 83/140 Looney Toons show, crtana serija R TV izlog Puna kua, serija R Puna kua, serija 20/24 Ukleta Marijana, serija 71-72/135 TV izlog Mala nevjesta, serija R Naša mala klinika, serija R TV izlog Bumerang, serija R TV izlog Pobjeda ljubavi, serija 155-156/172 Strast, serija 35-36/95 Mala nevjesta, serija 426-427/515 Naša mala klinika, serija 17/32 Bumerang, serija 23/32 Potjera, serija (12) 13/18 Besramnici, serija (12) 7/12 Prijatelji, serija 1/24 Klub otpisanih, serija 17/22 Potjera, serija (12) R Besramnici, serija (12) R Prijatelji, serija R Klub otpisanih, serija 17/22 Kraj programa

17:15 18:00 06:10 06:40 06:45 07:00 07:01 07:06 07:30 07:35 08:30 08:35 09:00 09:03 09:47 09:55 10:19 11:11 11:33 12:00 12:15 12:18 12:20 12:35 13:25 14:05 14:30 14:39 14:45 16:10 16:25 17:00 17:15 18:10 18:15 19:05 19:10 19:30 19:55 20:00 20:02 20:03 20:05 20:40 21:35 22:40 23:00 23:08 23:11 23:13 23:20 01:00 01:45 03:25 04:05 04:50 05:00 05:30

06:10 06:15 07:00 07:30 07:55 08:20 08:45 09:10 10:02 10:47 11:15 11:45 12:10 13:00 13:10 14:00 14:45 15:10 15:41

Znanstvena peca (R) Najava programa TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA EU, emisija pod pokroviteljstvom (R) Gorski lijenik (3), serija (5/16)* Vijes iz kulture (R) Glamurozne slasce (2), dokumentarna serija (2/10) (R)* Madagaskar: Otok uda, dokumentarna serija (1/3) (R)* Draga Genevieve... (2), dokumentarna serija (10/13) (R)* Draga Genevieve... (2), dokumentarna serija (11/13) (R)* Dnevnik 1 Sport Vrijeme TV Kalendar (R) Nasljednica s Vendavala, telenovela (46/168)* Dr. Oz (3), talk-show (22/150) (R)* Jelovnici izgubljenog vremena: Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Holivudski safari, ameriki lm (85’) (R)* Popuna Starogradske prie i legende: Centrum mundi, dokumentarna serija (4/4) Vijes Hrvatska uživo HAK - promet info Heartland (2), serija (3/18)* Najava programa Tema dana Dnevnik Sport Vrijeme Veeras... ZABA EU, emisija pod pokroviteljstvom Spe u gosma (5), humorisna serija (17/20) (R) Rudolf Steiner - Modus vivendi: Goetheanum, dokumentarni lm (1/2)* Borgen - sjedište moi (2), serija (12) (8/10) (R)* Dnevnik 3 Vijes iz kulture Sport Vrijeme sutra HAK - promet info Ja sam ona druga, njemaki lm (18) (100’) (R)* Dr. Oz (2b), talk-show (12) (12/19)* Quebec-Montreal, kanadski lm (12) (100’) (R)* Dr. Oz (2b), talk-show (12) (12/19) (R)* Braa i sestre (5), serija (1/22) (R)* Skica za portret Starogradske prie i legende: Centrum mundi, dokumentarna serija (4/4) (R) 8. kat: Djeca rata, talk-show (40’20”) (R)

Najava programa* Nasljednica s Vendavala, telenovela (45/168)* Mala TV (28’50”)* Moomini, crtana serija (17/26) (R)* Teletubbies, animirana serija (105/330)* Papreni detekvi 2, serija za djecu (2/26)* H2O Uz malo vode! 3, serija za djecu (6/26)* Pogled na Zemlju 1: Mikronezija, dokumentarna serija (2/10) (R)* Dolina sunca, serija (129/210) (R)* Rekonstrukcija: Neno Belan (25’55”)* Rijeka: More (R)* Vrtlarica (R)* Šapta psima (2), dokumentarna serija (20/20)* Glazba, glazba... novi singleovi* Doktor Who 3, serija za mlade (12/13)* Doktor Who 3, serija za mlade (13/13)* Degrassi 5, serija za mlade (14/19)* Lov na ankvitete: Dva tenora, sopran i fotelja (31’04”)* Glazba, glazba... novi singleovi*

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Zagrljaj ljepote (r) Videostranice TV prodaja Hrana i vino Tjedna kronika (r) Mala školska liga (r) Juer, danas, sutra Djeja TV Zoom, mozaina emisija 24 sata TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino Stoljee hrvatskog nogometa, 5. dio Juer, danas, sutra Auto – moto nautica Planet Croatia (r) Vijesti dana TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

23:43 00:43 01:04 01:44

Rio Bravar, dokumentarni lm* Nogomet, Liga prvaka: Dinamo Scheri, prijenos* Braa i sestre (5), serija (1/22)* Dva i pol muškarca (7), humorisna serija (18/22)* Ubojstvo 1, serija (12) (11/20) (R)* Retrovizor: Ludnica u Clevelandu (1), humorisna serija (15) (6/10)* Retrovizor: Zakon i red: Zloinake nakane (6), serija (12) (6/22)* Noni glazbeni program - spotovi*

03:44

Noni glazbeni program Glazbene emisije iz arhiva HTV-a*

--:--

Napomena: SP, vaterpolo 1/4 nale, prijenos utakmice (15.30 / 17.00 / 20.15 / 21.45)*

06.45 RTL Danas, informavna emisija (R) 07.30 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 07.45 Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija 08.15 Moji džepni ljubimci, animirana serija 08.35 Virus a ack, animirana serija 08.55 TV prodaja 09.10 Krv nije voda, serija (S01E59/70) (R) 10.05 TV prodaja 10.20 Miješani brak, humorna dramska serija (S01E21/212) (R) 11.10 Divlja ruža, telenovela (S1E67/99) 12.05 TV prodaja 12.20 Obitelj Rey, telenovela (S1E67/125) 13.10 Avenida Brasil, dramska serija (S01E41/160) (R) 14.10 Miješani brak, humorna dramska serija (S01E22/212) 15.00 Heroji iz stras, dramska serija (S03E20/22) 16.00 Heroji iz stras, dramska serija (S03E21/22) 16.55 RTL 5 do 5, Informavna emisija 17.10 Krv nije voda, serija (S01E60/70) 18.05 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.05 RTL Vrijeme, informavna emisija 19.10 Avenida Brasil, dramska serija (S01E42/160) 20.00 Gol!, igrani lm, sportska drama 22.20 Uvod u anatomiju, dramska serija (S08E17/24) 23.20 Uvod u anatomiju, dramska serija (S08E18/24) 00.20 RTL Vijes, informavna emisija 00.40 Zaboravljeni sluaj, kriminaliska serija (S07E10/22) 01.35 Slobodni pad, igrani lm, akcijski (R) 03.30 Astro show, emisija uživo (18) 04.30 RTL Danas, informavna emisija (R) 05.10 Kraj programa

05:45 06:35 07:00 07:25 07:40 08:40 08:55 11:25 12:15 12:45 13:50 14:30 15:20 15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:05 21:06 22:20 22:40 00:50 02:50 04:20 05:20 06:10 06:40

Dnevnik Nove TV R Krypto super pas, crtana serija R Krypto super pas, crtana serija 8/26 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Djevojka imena Feriha, serija R Inspektor Rex, serija R Ninja ratnici, serija R Zauvijek susjedi, serija R In magazin R Inspektor Rex, serija 4/12 Ninja ratnici, serija 74/104 Zauvijek susjedi, serija 139-140/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 10/90 Dnevnik Nove TV Djevojka imena Feriha, serija 12/67 LIDL - Minuta u Europi Djevojka imena Feriha, serija Veernje vijes Ljubav nema pravila, igrani lm Sheena: Kraljica džungle, igrani

lm (12) R Muškarci ih vole glupe, serija 19-20/22 Ezo TV, tarot show (18) Dnevnik Nove TV R In magazin R Kraj programa

07.00 Vatreno nebo, telenovela (S01E143/165) (R) 07.50 Punom parom, kulinarski izazov (S03E81/95) (R) 08.10 Punom parom, kulinarski izazov (S03E82/95) (R) 08.35 Najljepše bajke svijeta, animirani

lm 09.15 TV prodaja 09.30 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E128) (R) 10.00 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E129) (R) 10.30 TV prodaja 10.45 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E38/55) (R) 11.40 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E39/55) (R) 12.30 TV prodaja 12.45 Punom parom, kulinarski izazov (S03E83/95) 13.15 Punom parom, kulinarski izazov (S03E84/95) 13.45 TV prodaja 14.00 Studio 45, talk show (S03E22) (R) 14.30 Vatreno nebo, telenovela (S01E144/165) 15.30 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E130) 16.00 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E131) 16.25 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E40/55) 17.20 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E41/55) 18.15 Raymond, humorisna serija (S09E13/16) (R) 18.40 Raymond, humorisna serija (S09E14/16) (R) 19.05 Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E21/24) (R) 19.30 Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E22/24) (R) 19.55 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E16/19) (R) 20.20 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E17/19) (R) 20.45 Raymond, humorisna serija (S09E15/16) 21.10 Raymond, humorisna serija (S09E16/16) 21.35 Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E23/24) 22.00 Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E24/24) 22.25 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E18/19) 22.50 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E19/19) 23.15 Dolazak, fantasna/ akcijska serija (S01E18/22) (12) 23.55 Vatreni deki, dramska serija (S06E16/19) (12) 00.35 Raymond, humorisna serija (S09E15/16) (R) 00.55 Raymond, humorisna serija (S09E16/16) (R) 01.20 Dolazak, fantasna/ akcijska serija (S01E17/22) (12) (R) 02.00 Vatreni deki, dramska serija (S06E15/19) (12) (R) 02.40 Kraj programa

07:15 08:00 08:45 09:00 09:40 10:05 10:20 10:45 11:15 12:50 13:05 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 17:35 19:10 20:00 20:45 21:30 22:15

00:05 00:50 01:40 02:05

1:45

Quebec-Montreal 07:58 08:00 09:00 09:30 10:30 13:45 14:00 14:45 15:15 15:50 16:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:50 21:00 21:40 22:15 22:35 23:00 00:30 01:30

22:40 23:22

23:10 23:40

FILM HTV1

(bivša akoveka televizija)

20:10 20:40

Regionalni dnevnik* 8. kat: Djeca rata, talk-show (40’20”) (R)* Dolina sunca, serija (130/210)* Barcelona: Plivanje, SP - prijenos*

Ovaj zanimljiv i duhovit film radila je autorska ekipa kojoj ovo nije jedini zajedniki projekt: redatelj Ricardo Trogi i trojica scenarista, koji su i glumci u lmu, Patrice Robitaille, Jean-Philippe Pearson, Stephane Breton.

SERIJA RTL 2

22:25

Dva i pol muškarca

SERIJA DOMA TV

Pobjeda ljubavi

16.00

6:58 Najava programa 07:00 VTV Dnevnik, informavna emisija (R) 07:25 Mali oglasi 07:30 Orlando kids, crtani lmovi 08:30 TV prodaja 08:45 Iz prošlos, TV kalendar 08:52 Mali oglasi 09:00 Vekerica, jutarnji program VTV-a 10:00 VTV Vijes, informavna emisija 10:05 Vekerica, jutarnji program VTV-a 10:45 TV prodaja 11:00 Mužikaši i pajdaši, glazbena emisija (R) 11:45 Glazbeni in, glazbena emisija (R) 12:10 Mali oglasi 12:15 Velike tajne malog vrta, kontakt emisija 13:00 24 sata vijes, informavni program 13:30 Glazbeni in, glazbena emisija (R) 14:00 TV prodaja 14:15 Sportski zoom, sportska emisija (R) 15:00 Koktel, mozaika emisija (R) 15:55 Mali oglasi 16:00 Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) 17:00 VTV Vijes, informavna emisija 17:05 Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) 17:45 Druga strana, emisija o ravnopravnos spolova (R) 18:40 VTV Dnevnik, informavna emisija 19:05 Vremenska prognoza 19:06 Iz prošlos, TV kalendar 19:15 24 sata vijes, informavni program 19:35 Mali oglasi 19:45 TV razglednica 20:00 VTV Vijes, informavna emisija 20:05 Dokuteka, lmski program 21:00 Iz VTV arhive: VIP 22:00 Eurobox, TV magazin (R) 22:30 VTV Dnevnik, informavna emisija 22:50 Vremenska prognoza 22:51 Iz prošlos, TV kalendar 23:00 Arka, astro show (18) 01:00 Odjava programa 01:01 Videostranice

02:30

Naši najbolji dani, serija 116/260 Zauvijek zaljubljeni, serija 84/140 TV izlog Zauvijek zaljubljeni, serija 85/140 Looney Toons show, crtana serija 9/26 TV izlog Puna kua, serija R Puna kua, serija 21/24 Ukleta Marijana, serija 73-74/135 TV izlog Mala nevjesta, serija R Naša mala klinika, serija R TV izlog Bumerang, serija R TV izlog Pobjeda ljubavi, serija 157-158/172 Strast, serija 37-38/95 Mala nevjesta, serija 428-429/515 Naša mala klinika, serija 18/32 Bumerang, serija 24/32 Potjera, serija (12) 14/18 Besramnici, serija (12) 8/12 Prijatelji, serija 2/24 Klub otpisanih, serija 18/22 Potjera, serija (12) R Besramnici, serija (12) R Prijatelji, serija R Klub otpisanih, serija R Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:15 13:45 14:00 14:45 15:50 16:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:45 21:00 22:45 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Auto – moto nauca Videostranice TV prodaja Hrana i vino Stoljee hrvasko nogometa (r) Juer, danas, sutra Djeja TV Zoom, mozaina emisija 24 sata TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino G.E.T.Report Juer, danas, sutra Igrani lm Vijes dana Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice


SRIJEDA 31. srpnja 2013.

06:10 06:40 06:45 07:00 07:01 07:06 07:30 07:35 08:30 08:35 09:00 09:03 09:47 09:55 10:19 11:11 11:33 12:00 12:15 12:18 12:20 12:35 13:25 14:05 14:30 14:39 14:45 16:25 17:00 17:15 18:10 18:15 19:05 19:10 19:30 19:55 20:00 20:02 20:03 20:05 20:10 20:45 21:40 22:45 23:05 23:13 23:16 23:18 23:25 00:55 01:40 03:20 04:00 04:45 05:00 05:30

06:10 06:15 07:00 07:30 07:55 08:20 08:45 09:10 10:02 10:47 11:15 12:10 13:00 13:15 14:00 14:45 15:10 15:25 15:38 15:55 16:00 16:30 16:35

Me u nama: Moderna biologija i eko sustav Jadrana (R) Najava programa TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA EU, emisija pod pokroviteljstvom (R) Gorski lijenik (3), serija (6/16)* Vijes iz kulture (R) Glamurozne slasce (2), dokumentarna serija (3/10) (R)* Madagaskar: Izgubljeni svjetovi, dokumentarna serija (2/3) (R)* Draga Genevieve... (2), dokumentarna serija (12/13) (R)* Draga Genevieve... (2), dokumentarna serija (13/13) (R)* Dnevnik 1 Sport Vrijeme TV Kalendar (R) Nasljednica s Vendavala, telenovela (47/168)* Dr. Oz (3), talk-show (23/150) (R)* Jelovnici izgubljenog vremena: Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Zvjezdani trka, novozelandski lm (99’) (R)* Sliko-sliopisi Orebovi, dokumentarni

lm Vijes Hrvatska uživo HAK - promet info Heartland (2), serija (4/18)* Najava programa Tema dana Dnevnik Sport Vrijeme Veeras... ZABA EU, emisija pod pokroviteljstvom LOTO 7/39 Spe u gosma (5), humorisna serija (18/20) (R) Planet Dinosaur - posve nepoznat svijet, dokumentarna serija (3/3) (R)* Borgen - sjedište moi (2), serija (12) (9/10) (R)* Dnevnik 3 Vijes iz kulture Sport Vrijeme sutra HAK - promet info Bratstvo smr, ameriki lm (12) (89’) (R)* Dr. Oz (2b), talk-show (12) (13/19)* Zvjezdani trka, novozelandski lm (99’) (R)* Dr. Oz (2b), talk-show (12) (13/19) (R)* Braa i sestre (5), serija (2/22) (R)* Skica za portret / Fotogra ja u Hrvatskoj Sliko-sliopisi Orebovi, dokumentarni

lm (R) 8. kat: Sva lica depresije, talk-show (40’49”) (R)

Najava programa* Nasljednica s Vendavala, telenovela (46/168)* Mala TV (29’38”)* Moomini, crtana serija (18/26) (R)* Teletubbies, animirana serija (106/330)* Papreni detekvi 2, serija za djecu (3/26)* H2O Uz malo vode! 3, serija za djecu (7/26)* Pogled na Zemlju 1: Australija, dokumentarna serija (3/10) (R)* Dolina sunca, serija (130/210) (R)* Rekonstrukcija: Navijaka (26’03”)* Domaa dokumentarna serija / lm* Šapta psima (6), dokumentarna serija (1/16)* Glazba, glazba... novi singleovi* Doktor Who 4, serija za mlade (1/13)* Doktor Who 4, serija za mlade (2/13)* Degrassi 5, serija za mlade (15/19)* Putujmo svijetom: Koreja (15’)* Škola mora: Split-Bra (12’32”)* Glazba, glazba... novi singleovi* PP* Regionalni dnevnik* PP* 8. kat: Sva lica depresije, talk-show (40’49”) (R)*

17:15 18:00

Dolina sunca, serija (131/210)* Barcelona: Plivanje, SP - prijenos*

20:00 20:01 20:05 20:48 20:50 20:53

Veeras* PP* Glee (2), serija za mlade (21/22)* Najava programa* Konzerva: Kajkavska (3’02”)* Konzerva: Rijeki rock (3’05”)*

20:56 21:00

PP* Svjedok, ameriki lm (12) (109’) (R)* PP* Braa i sestre (5), serija (2/22)* Dva i pol muškarca (7), humorisna serija (19/22)* Ubojstvo 1, serija (12) (12/20) (R)* Retrovizor: Ludnica u Clevelandu (1), humorisna serija (15) (7/10)* Retrovizor: Zakon i red: Zloinake nakane (6), serija (12) (7/22)* Noni glazbeni program - spotovi*

22:50 22:53 23:35 00:00 01:00 01:21 02:01 04:01

Noni glazbeni program - Glazbene emisije iz arhiva HTV-a*

06.45 RTL Danas, informavna emisija (R) 07.30 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 07.45 Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija 08.15 Moji džepni ljubimci, animirana serija 08.35 Virus a ack, animirana serija 08.55 TV prodaja 09.10 Krv nije voda, serija (S01E60/70) (R) 10.05 TV prodaja 10.20 Miješani brak, humorna dramska serija (S01E22/212) (R) 11.10 Divlja ruža, telenovela (S1E68/99) 12.05 TV prodaja 12.20 Obitelj Rey, telenovela (S1E68/125) 13.10 Avenida Brasil, dramska serija (S01E42/160) (R) 14.10 Miješani brak, humorna dramska serija (S01E23/212) 15.00 Heroji iz stras, dramska serija (S03E22/22) 16.00 Heroji iz stras, dramska serija (S04E01) 16.55 RTL 5 do 5, Informavna emisija 17.10 Krv nije voda, serija (S01E61/70) 18.05 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.05 RTL Vrijeme, informavna emisija 19.10 Avenida Brasil, dramska serija (S01E43/160) 20.00 Gradska faca, igrani lm, humorna drama 22.00 Kos, kriminaliska serija (S06E15/23) (12) 23.00 Kos, kriminaliska serija (S06E16/23) (12) 23.55 RTL Vijes, informavna emisija 00.15 Zaboravljeni sluaj, kriminaliska serija (S07E11/22) 01.10 Vrat e se rode, humorna drama (S1E17/22) (12) (R) 02.05 Astro show, show, emisija uživo (18) 03.05 Vrat e se rode, humorna drama (S1E18/22) (12) (R) 03.55 RTL Danas, informavna emisija (R) 04.35 Kraj programa

06:45 07:10 07:35 07:50 08:50 09:05 11:20 12:15 12:45 13:50 14:30 15:20 15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:05 21:06 22:30 22:50 01:00 03:15 04:45 05:45 06:35

Krypto super pas, crtana serija R Krypto super pas, crtana serija 9/26 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Djevojka imena Feriha, serija R Inspektor Rex, serija R Ninja ratnici, serija R Zauvijek susjedi, serija R In magazin R Inspektor Rex, serija 5/12 Ninja ratnici, serija 76/104 Zauvijek susjedi, serija 141-142/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 11/90 Dnevnik Nove TV Djevojka imena Feriha, serija 13/67 LIDL - Minuta u Europi Djevojka imena Feriha, serija Veernje vijes Ponos i slava, igrani lm (12) Ljubav nema pravila, igrani lm Muškarci ih vole glupe, serija 21-22/22 Ezo TV, tarot show (18) Dnevnik Nove TV R Kraj programa

ETVRTAK 1. kolovoza 2013.

06:10

07.00 Vatreno nebo, telenovela (S01E144/165) 07.50 Punom parom, kulinarski izazov (S03E83/95) (R) 08.10 Punom parom, kulinarski izazov (S03E84/95) (R) 08.35 Najljepše bajke svijeta, animirani lm 09.15 TV prodaja 09.30 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E130) 10.00 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E131) 10.30 TV prodaja 10.45 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E40/55) (R) 11.40 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E41/55) (R) 12.30 TV prodaja 12.45 Punom parom, kulinarski izazov (S03E85/95) 13.15 Punom parom, kulinarski izazov (S03E86/95) 13.45 TV prodaja 14.00 Studio 45, talk show (S03E23) (R) 14.30 Vatreno nebo, telenovela (S01E145/165) 15.30 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E132) 16.00 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E133) 16.25 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E42/55) 17.20 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E43/55) 18.15 Raymond, humorisna serija (S09E15/16) (R) 18.40 Raymond, humorisna serija (S09E16/16) (R) 19.05 Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E23/24) (R) 19.30 Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E24/24) (R) 19.55 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E18/19) (R) 20.20 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E19/19) (R) 20.45 Raymond, humorisna serija (S01E01/22) 21.10 Raymond, humorisna serija (S01E02/22) 21.35 Teorija velikog praska, humorisna serija (S03E01/23) 22.00 Teorija velikog praska, humorisna serija (S03E02/23) 22.25 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E01/24) 22.50 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E02/24) 23.15 Dolazak, fantasna/ akcijska serija (S01E19/22) (12) 23.55 Vatreni deki, dramska serija (S06E17/19) (12) 00.35 Raymond, humorisna serija (S01E01/22) (R) 00.55 Raymond, humorisna serija (S01E02/22) (R) 01.20 Dolazak, fantasna/ akcijska serija (S01E18/22) (12) (R) 02.00 Vatreni deki, dramska serija (S06E16/19) (12) (R) 02.40 Kraj programa

07:15 08:00 08:45 09:00 09:40 10:05 10:20 10:45 11:15 12:50 13:05 13:30 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 17:35 19:10 20:00 20:45 21:30 22:15

00:05 00:50 01:40 02:05 02:30

SERIJA HTV1

23.25

Bratstvo smrti Radnja filma je bazirana na istinitoj prii o mladom Tomu Marnezu (William Baldwin) i njegovoj ženi Susan (Kelly Lynch) s kojom bi uskoro trebao dobi dijete.Tom Marnez se zbog slabe nancijske situacije za koju vjeruje da su krive manjine povezuje s voom rasiske skupine Bobom Mathewsom (Peter Gallagher). Tijekom dubljeg povezivanja s neonacistikom grupom Tom se poinje sukobljava i s obitelji...

SERIJA RTL 2

20.45

Raymond

SERIJA DOMA TV

Prijatelji

23.10

09:03 09:47 09:55 10:19 11:11 11:33 12:00 12:15 12:18 12:20 12:35 13:25 14:05 14:30 14:39 14:43 16:03 16:25 17:00 17:15 18:10 18:15 19:05 19:10 19:30 19:55 20:00 20:02 20:03 20:05 20:40 21:10 21:40 22:45 23:05 23:13 23:16 23:18 23:25 01:50 02:35 04:20 05:05 05:25

06:10 06:15

23:10 23:40

06:58 Najava programa 07:00 VTV Dnevnik, informavna emisija (R) 07:25 Mali oglasi 07:30 Orlando kids, crtani lmovi 08:30 TV prodaja 08:45 Iz prošlos, TV kalendar 08:52 Mali oglasi 09:00 Vekerica, jutarnji program VTV-a 10:00 VTV Vijes, informavna emisija 10:05 Vekerica, jutarnji program VTV-a 10:45 TV prodaja 11:00 Koktel, mozaika emisija (R) 12:00 IZ VTV arhive: VIP (R) 13:00 24 sata vijes, informavni program 13:30 Pressica, talk show (R) 14:25 Glazbeni in, glazbena emisija (R) 14:57 Mali oglasi 15:00 Otvoreno nebo, dokumentarna emisija 15:30 Od zrja hajdine..., dokumentarni lm 16:00 Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) 17:00 VTV Vijes, informavna emisija 17:05 Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) 17:45 TV prodaja 18:00 KAM 2013: Pravica, snimka predstave 18:40 VTV Dnevnik, informavna emisija 19:05 Vremenska prognoza 19:06 Iz prošlos, TV kalendar 19:15 24 sata vijes, informavni program 19:35 Mali oglasi 19:45 TV razglednica 20:00 VTV Vijes, informavna emisija 20:05 Porcijunkulovo 2013. na VTV-u, emisija uživo 22:30 VTV Dnevnik, informavna emisija 22:50 Vremenska prognoza 22:51 Iz prošlos TV kalendar 22:56 Mali oglasi 23:00 Arka, astro show (18) 01:00 Odjava programa 01:01 Videostranice

06:40 06:45 07:00 07:01 07:06 07:30 07:35 08:30 08:35 09:00

Naši najbolji dani, serija 117/260 Zauvijek zaljubljeni, serija 86/140 TV izlog Zauvijek zaljubljeni, serija 87/140 Looney Toons show, crtana serija R

07:00 07:30 07:55

TV izlog Puna kua, serija R Puna kua, serija 22/24 Ukleta Marijana, serija 75-76/135 TV izlog Mala nevjesta, serija R Mala nevjesta, serija R Naša mala klinika, serija R TV izlog Bumerang, serija R TV izlog Pobjeda ljubavi, serija 159-160/172 Strast, serija 39-40/95 Mala nevjesta, serija 430-431/515 Naša mala klinika, serija 19/32 Bumerang, serija 25/32 Potjera, serija (12) 15/18 Besramnici, serija (12) 9/12 Prijatelji, serija 3/24 Klub otpisanih, serija 19/22 Potjera, serija (12) R Besramnici, serija (12) R Prijatelji, serija R Klub otpisanih, serija 19/22 Kraj programa

09:10

08:20 08:45

10:02 10:45 11:10 12:00 12:15 13:05 13:15 14:00 14:45 15:10 15:19 15:26 15:32 15:55 16:00 16:30

Rije i život: Prepoznatljivost hrvatskih posgnua u svijetu, religijski program (30’02”) (R) Najava programa TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA EU, emisija pod pokroviteljstvom (R) Gorski lijenik (3), serija (7/16)* Vijes iz kulture (R) Glamurozne slasce (2), dokumentarna serija (4/10) (R)* Madagaskar: Zemlja žege i prašine, dokumentarna serija (3/3) (R)* Draga Genevieve... (3), dokumentarna serija (1/13) (R)* Draga Genevieve... (3), dokumentarna serija (2/13) (R)* Dnevnik 1 Sport Vrijeme TV Kalendar (R) Nasljednica s Vendavala, telenovela (48/168)* Dr. Oz (3), talk-show (24/150) (R)* Jelovnici izgubljenog vremena: Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Do posljednje prepone, norveški lm (80’) (R)* Jelovnici izgubljenog vremena: Ki?, dokumentarna serija (4/6)* Vijes Hrvatska uživo HAK - promet info Heartland (2), serija (5/18)* Najava programa Tema dana Dnevnik Sport Vrijeme Veeras... ZABA EU, emisija pod pokroviteljstvom Spe u gosma (5), humorisna serija (19/20) (R) Turiska klasa Suvremenici: uro Seder, dokumentarni lm (R) Borgen - sjedište moi (2), serija (12) (10/10) (R)* Dnevnik 3 Vijes iz kulture Sport Vrijeme sutra HAK - promet info Devet, ameriki lm (12) (144’) (R)* Dr. Oz (2b), talk-show (12) (14/19)* Ovo je moja zemlja, ameriki lm (12) (102’) (R)* Braa i sestre (5), serija (3/22) (R)* Skica za portret / Fotogra ja u Hrvatskoj 8. kat: Ljubavni spoj, talk-show (44’05”) (R)

Najava programa* Nasljednica s Vendavala, telenovela (47/168)* Mala TV (29’33”)* Moomini, crtana serija (19/26) (R)* Teletubbies, animirana serija (107/330)* Papreni detekvi 2, serija za djecu (4/26)* H2O Uz malo vode! 3, serija za djecu (8/26)* Pogled na Zemlju 1: Tanzanija, dokumentarna serija (4/10) (R)* Dolina sunca, serija (131/210) (R)* Rekonstrukcija: Gusta (25’59”)* ni DA ni NE: Borilaki sportovi (50’00”) (R)* Sportske igre mladih (3/12) (R)* Šapta psima (6), dokumentarna serija (2/16)* Glazba, glazba... novi singleovi* Doktor Who 4, serija za mlade (3/13)* Doktor Who 4, serija za mlade (4/13)* Degrassi 5, serija za mlade (16/19)* Osoba tjedna: Tomislav Mrduljaš (8’48”)* Moderna vremena: Laganje (6’03”)* Fenomeni: Spontano izljeenje (6’13”)* Glazba, glazba... novi singleovi* PP* Regionalni dnevnik* 8. kat: Ljubavni spoj, talk-show

17:15 18:00 20:10 20:11 20:15 20:58 21:00 23:00 23:45 00:06 01:06 01:27 02:07 04:07 --:---:---:--

06.45 RTL Danas, informavna emisija (R) 07.30 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 07.45 Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija 08.15 Moji džepni ljubimci, animirana serija 08.35 Virus a ack, animirana serija 08.55 TV prodaja 09.10 Krv nije voda, serija (S01E61/70) (R) 10.05 TV prodaja 10.20 Miješani brak, humorna dramska serija (S01E23/212) (R) 11.10 Divlja ruža, telenovela (S1E69/99) 12.05 TV prodaja 12.20 Obitelj Rey, telenovela (S1E69/125) 13.10 Avenida Brasil, dramska serija (S01E43/160) (R) 14.10 Miješani brak, humorna dramska serija (S01E24/212) 15.00 Heroji iz stras, dramska serija (S04E02) 16.00 Heroji iz stras, dramska serija (S04E03) 16.55 RTL 5 do 5, Informavna emisija 17.10 Krv nije voda, serija (S01E62/70) 18.05 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.05 RTL Vrijeme, informavna emisija 19.10 Avenida Brasil, dramska serija (S01E44/160) 20.00 Patricia Cornwell: Fronta, igrani lm, kriminaliski 22.00 CSI, kriminaliska serija (S09E16/24) (12) 23.00 CSI, kriminaliska serija (S09E17/24) (12) 23.55 RTL Vijes, informavna emisija 00.20 Zaboravljeni sluaj, kriminaliska serija (S07E12/22) 01.10 Kos, kriminaliska serija (S06E15/23) (R) 02.05 Astro show, emisija uživo (18) 03.05 Kos, kriminaliska serija (S06E15/23) (12) (R) 03.55 RTL Danas, informavna emisija (R) 04.35 Kraj programa

06:50 07:05 07:30 07:45 08:45 09:00 11:20 12:15 12:45 13:50 14:30 15:20 15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:05 21:06 22:50 23:10 00:55 02:50 03:35 04:35 05:20 06:10

02:30

Naši najbolji dani, serija 118/260 Zauvijek zaljubljeni, serija 88/140 TV izlog Zauvijek zaljubljeni, serija 89/140 Looney Toons show, crtana serija 10/26 TV izlog Puna kua, serija R Puna kua, serija 23/24 Ukleta Marijana, serija 77-78/135 TV izlog Mala nevjesta, serija R Naša mala klinika, serija R TV izlog Bumerang, serija R TV izlog Pobjeda ljubavi, serija 161-162/172 Strast, serija 41-42/95 Mala nevjesta, serija 432-433/515 Naša mala klinika, serija 20/32 Bumerang, serija 26/32 Potjera, serija (12) 16/18 Besramnici, serija (12) 10/12 Prijatelji, serija 4/24 Klub otpisanih, serija 20/22 Potjera, serija (12) R Besramnici, serija (12) R Prijatelji, serija R Klub otpisanih, serija 20/22 Kraj programa

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 13:45 14:00 14:45 15:50 16:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 20:45 22:10 22:40 23:00 00:45 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Mala školska liga TOP desnacija Videostranice TV prodaja Hrana i vino Ljeto u gradu Zrrinskih (r) Juer, danas, sutra, vijes Djeja TV Zoom, mozaina emisija 24 sata TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino Vrijeme je za gospodarstvo Juer, danas, sutra Koncert klape Intrade,1. dio Vijes dana TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program(18) Videostranice

08:00 08:45 09:00 09:40 10:05 10:20 10:45 11:15 12:50 13:05 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 17:35 19:10 20:00

00:05 00:50 01:40 02:05

23.25

Devet Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Vrijeme je za gospodarstvo (r) Videostranice TV prodaja Hrana i vino G.E.T.Report (r) Juer, danas, sutra, vijes Djeja TV Zoom, mozaina emisija 24 sata TV Jukebox Vijes dana Hrana i vino Ljeto u gradu Zrinskih 2 Juer, danas, sutra Mladi govore VIJESTI DANA Dom 2 Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

07:15

23:10 23:40

FILM HTV1

07:58 08:00 09:00 09:30 10:30 13:45 14:00 14:45 15:50 16:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 21:15 22:00 22:20 23:00 00:30 01:30

Krypto super pas, crtana serija R Krypto super pas, crtana serija 10/26 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Djevojka imena Feriha, serija R Inspektor Rex, serija R Ninja ratnici, serija R Zauvijek susjedi, serija R In magazin R Inspektor Rex, serija 6/12 Ninja ratnici, serija 77/104 Zauvijek susjedi, serija 143-144/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 12/90 Dnevnik Nove TV Djevojka imena Feriha, serija 14/67 LIDL - Minuta u Europi Djevojka imena Feriha, serija Veernje Vijes Invazija, igrani lm (12) Strahom na strah, igrani lm (15) Sestra Hawthorne, serija 1/10 Ezo TV, tarot show (18) Sestra Hawthorne, serija R Dnevnik Nove TV R Kraj programa

07.00 Vatreno nebo, telenovela (S01E145/165) (R) 07.50 Punom parom, kulinarski izazov (S03E85/95) (R) 08.10 Punom parom, kulinarski izazov (S03E86/95) (R) 08.35 Najljepše bajke svijeta, animirani lm 09.15 TV prodaja 09.30 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E132) (R) 10.00 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E133) (R) 10.30 TV prodaja 10.45 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E42/55) (R) 11.40 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E43/55) (R) 12.30 TV prodaja 12.45 Punom parom, kulinarski izazov (S03E87/95) 13.15 Punom parom, kulinarski izazov (S03E88/95) 13.45 TV prodaja 14.00 Studio 45, talk show (S03E24) (R) 14.30 Vatreno nebo, telenovela (S01E146/165) 15.30 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E134) 16.00 Zabranjena ljubav, sapunica (S03E135) 16.25 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E44/55) 17.20 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E45/55) 18.15 Raymond, humorisna serija (S01E01/22) (R) 18.40 Raymond, humorisna serija (S01E02/22) (R) 19.05 Teorija velikog praska, humorisna serija (S03E01/23) (R) 19.30 Teorija velikog praska, humorisna serija (S03E02/23) (R) 19.55 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E01/24) (R) 20.20 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E02/24) (R) 20.45 Raymond, humorisna serija (S01E03/22) 21.10 Raymond, humorisna serija (S01E04/22) 21.35 Teorija velikog praska, humorisna serija (S03E03/23) 22.00 Teorija velikog praska, humorisna serija (S03E04/23) 22.25 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E03/24) 22.50 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E04/24) 23.15 Dolazak, fantasna/ akcijska serija (S01E20/22) (12) 23.55 Vatreni deki, dramska serija (S06E18/19) (12) 00.35 Raymond, humorisna serija (S01E03/22) (R) 00.55 Raymond, humorisna serija (S01E04/22) (R) 01.20 Dolazak, fantasna/ akcijska serija (S01E19/22) (12) (R) 02.00 Vatreni deki, dramska serija (S06E17/19) (12) (R) 02.40 Kraj programa

20:45 21:30 22:15

06:58 07:00

(bivša akoveka televizija)

(44’05”) (R)* Dolina sunca, serija (132/210)* Barcelona: Plivanje, SP - prijenos* Veeras* PP* Glee (2), serija za mlade (22/22)* PP* Revolucija, britanski lm (12)(120’) (R)* Braa i sestre (5), serija (3/22)* Dva i pol muškarca (7), humorisna serija (20/22)* Ubojstvo 1, serija (12) (13/20) (R)* Retrovizor: Ludnica u Clevelandu (1), humorisna serija (15) (8/10)* Retrovizor: Zakon i red: Zloinake nakane (6), serija (12) (8/22)* Noni glazbeni program - spotovi* Noni glazbeni program - Glazbene emisije iz arhiva HTV-a* Napomena: SP, vaterpolo - 1/2 nale, prijenos utakmice (20.15 / 21.45)* Napomena: 18.55 Nogomet: Europska liga: Rijeka - Olimpija, prijenos* Napomena: 20.55 Europska liga: Hajduk - ‘, prijenos*

Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, Penélope Cruz i Judi Dench samo su neke od velikih zvijezda koje pjevaju i plešu u najnovijem uradku šesterostrukog dobitnika nagrade Tony, Roba Marshalla. Film je nastao prema mjuziklu Maria Fratja, koji je i sam bio inspiriran višestruko nagraivanim filmom “8½” redatelja Federica Fellinija.

EMISIJA HRT21 SERIJA RTL

20:45

Raymond

EMISIJA NOVA TV

Dnevnik Nove TV

19:15

Najava programa VTV Dnevnik, informavna emisija (R) 07:25 Mali oglasi 07:30 Orlando kids, crtani lmovi 08:30 TV prodaja 08:45 Iz prošlos, TV kalendar 08:52 Mali oglasi 09:00 Vekerica, jutarnji program VTV-a 10:00 VTV Vijes, informavna emisija 10:05 Vekerica, jutarnji program VTV-a 10:45 Porcijunkulovo 2013. na VTV-u (R) 13:00 24 sata vijes, informavni program 13:30 Velike tajne malog vrta, kontakt emisija (R) 14:15 Dokuteka, dokumentarni program (R) 15:15 KAM 2013: Pravica, snimka predstave (R) 15:45 TV prodaja 16:00 Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) 17:00 VTV Vijes, informavna emisija 17:05 Vekerica, jutarnji program VTV-a 17:45 Putem EU fondova 18:00 Filmske najave, emisija o lmu 18:40 VTV Dnevnik, informavna emisija 19:05 Vremenska prognoza 19:06 Iz prošlos, TV kalendar 19:10 24 sata vijes, informavni program 19:35 Mali oglasi 19:45 TV prodaja 20:00 VTV Vijes, informavna emisija 20:05 Porcijunkulovo 2013. na VTV-u, emisija uživo 22:30 VTV Dnevnik, informavna emisija 22:50 Vremenska prognoza 22:51 Iz prošlos, TV kalendar 22:57 Mali oglasi 23:00 Arka, astro show (18) 01:00 Odjava programa 01:01 Videostranice

(bivša akoveka televizija)


54

Kuharica

Kuharica

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

PRIPREMIO: STJEPAN MESARI FOTOGRAFIJE: ZLATKO VRZAN

Sastojci za 6 osoba: 1 kg svježih svinjskih jetri, 2 glavice luka, 2 ešnja ešnjaka, 2 lovorova lista, mljevena paprika, feferon, peršin, kumina, pire od paradajza, vegeta, sol, vrhnje, brašno, mast, voda

MEIMURSKA KUHARICA

Dinstana jetreca s palentom Najbolje jelo koje nam je do sada pripremio Dražen Polak, vrsni kuhar iz Doma umirovljenika u akovcu, jesu dinstana jetreca s palentom, iji recept prenosimo našim dragim i poštovanim itateljima, jer je to hrana koja i te kako dobro sjedne u ove vrue dane. Kalorijama i vitaminima je bogata, ne deblja, poprilino je jednostavna za pripremu i mogu je zavoljeti svi, od djece do starijih ljudi. Polak je posebno ukusno pripremio umak u kojem su se jetreca dinstala, odabrao je vrhunska svježa

26. srpnja 2013.

mlada jetra, koja svaka domaica može kupiti u Vajdinim mesnicama, te sve skupa pripremio s puno strpljenja. Pohvalu zaslužuje ukusna palenta i odlino promiješana i zainjena zelena salata. Polak naglašava kako se jetreca ne smiju soliti prije samog kraja pripremanja! Ovo jelo vrlo brzo nestane s tanjura, a nakon što se pospremi na sigurno (u želudac) zalije se s Tomšievom graševinom ili šiponom s malo kisele vode. Uspješnu pripremu i dobar tek žele vam kuhar Dražen Polak i Meimurske novine.

Priprema Jetra narezati na rezance širine i debljine oko 1,2 centimetra. Na masti do zlatno - smekaste boje popržiti sitno narezani luk i ešnjak te dinstati uz dodavanje mljevene paprike, pirea od paradajza, lovorovog lista, feferona te na sve ovo staviti jetreca. Sve skupa uz povremeno miješanje dinstati oko pola sata, te na kraju dodati vegetu i sol i povezati s brašnom i vrhnjem, koje se prije promiješa u posudici. Palentu zakuhati u vreloj i zasoljenoj vodi s malo bijelog ulja. Na plitki tanjur staviti jetreca s umakom te palentu, a u posebnu posudu zelenu salatu s domaim tikvinim uljem i domai kruh.

RECEPT PLUS R IZ PENICE akovekih mlinova

Popeci od tikvica Sastojci: - 450 g. tikvica - 200 g. glatkog brašna akovekih mlinova - 2 jaja - 1 prašak za pecivo -sol - vegeta - ulje za prženje

Priprema: Tikvice oguliti i naribati, posoliti i ostaviti da puste sok. Kad su odstajale i pustile sok dodati vegetu (po želji bibera) jaja, brašno i na kraju prašak za pecivo. Lagano sve dobro promiješati i pržiti ih na vrelom ulju.

Rižoto sa šparogama Za rižoto postoji više raznih recepata i svaki kuhar koji zn drži do sebe nadodaje neku d svoju “tajnu”. Zbog sezone špasv roga, predlažemo pripremiti ro rižoto u kombinaciji s divljim ri šparogama (kao nadomjestak šp mogu poslužiti i uzgojene). m Rižoto nikad nije dosadan i u R svakoj kombinaciji oarava. U sv slast vam bilo! sl Sastojci (za 4 osobe): - 1 veliki, sitno nasjeckani luk - 1/2 glave celera, sitno nasjeckane k - 2 režnja ešnjaka, sitno nasjeckana sj - 400 g riže za rižoto - 2 dcl bijelog vermoutha (poslužit e i 2 dcl bijeloga suhog sl vina) v - sol, svježe mljeveni crni papar - 80 g maslaca - 100 g svježe naribanog parmezana m - 1 litra temeljca (od povra, piletine ili ribe) p - ruica divljih šparoga - maslinovo ulje Postupak Zagrijte temeljac. U dubokoj Z tavi ta zagrijte maslac i ulje, dodajte luk, ešnjak i celer, lagano d pržite petnaestak minuta. Kad p

povre omekša, dodajte rižu i šparoge, pojaajte temperaturu. Riža e se poeti lagano pržiti i pucketati. Nastavite miješati dok riža ne postane prozirnom. Dodajte vino i nastavite miješati. Kad vino iskuha, dodajte prvu šalicu ugrijanog temeljca i nešto soli. Snizite temperaturu da riža izvana ne bude prebrzo kuhana. Dodajite po šalicu temeljca kako ona prijašnja iskuhava. To e potrajati petnaestak minuta, dok riža ne omekša, ali bude malo al dente. Maknite tavu s ploe, dodajte maslac i parmezan, dobro promiješajte, poklopite i pustite dvije minute da odstoji. Ovo je najvažniji dio kuhanja rižota, sada postaje izvanredno kremast i dobiva željenu teksturu. Kada ga servirate, mora se lagano širiti po tanjuru, pojedite toplo.

VINO TJEDNA

Lovrecov pinot sivi Kvalitetno polusuho vino iz podruma obitelji Lovrec iz Svetog Urbana. Berbe je 2010. i sadrži 11,6 posto alkohola. Vino je specifinog okusa, romantinog mirisa i prelijepe žuto - zelene boje zlatnog sjaja. Poslužuje se rashlaeno na 8 do 10 Celzijevih stupnjeva u aši na visokom stalku proširene ašice na vrhu. Odlino prija uz pikantna jela, peenu teletinu, peenu svinjetinu, gušje specijalitete, kuhanu i peenu piletinu te deserte.


26. srpnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Vremenska prognoza i razbibriga 55

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEIH 7 DANA

U utorak, srijedu i etvrtak ponovno e prevladavati sunano, ali ne više toliko vrue. Ovo bi bio idealan period za odlazak na godišnji, pogotovo na Jadran, ili za neke radove na otvorenom, ali uz oprez zbog jakog sunca.

DOLAZI JAKA VRUINA

I prošlih tjedan dana u Hrvatskoj obilježilo je toplo vrijeme. U sljedea etiri dana stiže jaka ljetna vruina. Temperatura zraka bit e svakim danom sve viša. Sunca i suhog vremena e biti dosta, a pljuskovi su mogui samo potkraj ponedjeljka. Onima koji idu na more ovo su zasigurno lijepe vijesti, a stanovnici kopnenih krajeva morat e pronai dobar nain za osvježenje jer bi nam krajem ovog tjedna temperatura mogla porasti i do 37 Celzijevih stupnjeva u hladu. U petak nam slijedi stabilizacija vremenskih prilika. Prevladavat e sunano i vrlo toplo ljetno vrijeme. Nou još kolikotoliko ugodno, ali tijekom dana temperatura bi lagano rasla

iz dana u dan pa e postati prevrue. U petak bi najviša popodnevna temperatura bila oko 31 ili 32°C. Vikend nam donosi vrlo vrue vrijeme. Bit e sunano i sparno. Ni noni sati nee predstavljati neko osvježenje jer e temperatura zraka biti oko 20 Celzijevih stupnjeva, a dani e biti iznimno teški i neugodni. ini se da bi najtoplije bilo u nedjelju i ponedjeljak kad bi temperatura zraka u hladu meteorološke kuice mogla porasti i na 37 Celzijevih stupnjeva. To znai da je na suncu još toplije! Statistiki gledano upravo se i nalazimo u najtoplijim danima u godini. Tridesetogodišnji pa ak i pedesetogodišnji meteorološki zapisi pokazuju da je za-

dnji tjedan srpnja i prvi tjedan kolovoza gotovo uvijek najtopliji dio godine. Stoga ne udi da dolaze ovakve vruine. U ovakvim vruim danima pijte dovoljno tekuine i izbjegavajte vee izike napore za vrijeme najvee vruine. To osobito vrijedi za kronine i srane bolesnike. Dobar odabir je slana juha ili aj, a nije preporuljiv alkohol. Jedite laganiju hranu jer teška i masna hrana dodatno optereuje organizam. Nipošto ne ostav-

ljajte djecu ili kune ljubimce zatvorene u autu, ak ni na nekoliko minuta. Izmeu 10 i 17 sati držite se hladovine, a ako morate biti na suncu adekvatno se zaštitite jer uz vrlo visok UV indeks koža može pocrveniti za manje od pola sata, osobito kod osoba svijetle puti i male djece! Najbolje bi zapravo bilo ove vrue dane provesti na moru. Tamo je ugodnije, a temperatura mora e biti oko 25 Celzijevih stupnjeva. Manje osvježenje mogue je tek potkraj ponedjeljka kad može biti lokalnih grmljavinskih pljuskova. Opet se ne radi o pravoj konkretnoj kiši nego samo o mjestiminom pljusku. Ali bar e osvježiti jer bi trebao zapuhati sjeverni vjetar. Nadajmo se da na tom sudaru vrueg i hladnijeg zraka nee biti nevremena.

Za precizniju vremensku prognozu slobodno nazovite 060-555-555. Cijena 3,49 KN/ min.iz iksnih te 4,78 KN/min. iz mobilnih mreža. Davatelj usluge: HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb, info tel. 0800-1234. (prognoza izraena 25.7.)

PELUDNAPROGNOZAZAGRAD AKOVECIOKOLICU Petak 26.7. Subota 27.7. Nedjelja 28.7. Ponedjeljak 29.7. Utorak 30.7. Srijeda 31.7. etvrtak 1.8.

NEMAPELUDI NISKA KONCENTRACIJA UMJERENA KONCENTRACIJA VISOKA KONCENTRACIJA

DRVEE 

TRAVE

KOROVI

Alergijski simptomi javljaju se samo kod izrazito osjetljivih osoba Simptomi se javljaju kod osjetljivijih alerginih osoba Simptomi se javljaju kod svih alerginih osoba

Pema trenutnom stanju, u zraku meimurskog podruja nalazimo alergenu pelud korovnih biljaka u visokoj koncentraciji. Od toga brojano dominira pelud koprive. Pelud ambrozije, koja ima najjae alergeno djelovanje na ovim prostorima, prisutna je u niskim koncentracijama, sa manje od 10 zrnaca po kubnom metru zraka. Sunano i vrlo toplo vrijeme u narednom razdoblju pogodovat e cvatnji ambrozije stoga se oekuje porast koncentracije njene peludi u zraku iz dana u dan, što e uvjetovati pojavu alergijskih simptoma kod sve veeg broja osjetljivih osoba.

VICOTEKA

Cinkaroš Ulovili Muju policajci u pljaki banke, ali je njegov suuesnik uspio pobjei. Dovedu Muju pred suca i ovaj ga pita: - Mujo, ako kažeš tko je s tobom pljakao banku, dobit eš dvostruko manju kaznu! Mujo se naljuti i odgovori: - Pa što vi mislite tko sam ja, neki cinkaroš, pa neu vam valjda roenog brata odati! Poziv Telefon zvoni u noi. Muž: - Ako je za mene, kaži da nisam doma! Žena odgovara na poziv: - On je doma. Švedski stol Doe Mujo u restoran, a malo poslije doe konobar: -”Oprostite,ovo je švedski stol.” -”Dignut u se ja kad Šveani dou.” – odgovori Mujo. Ne sjeam se Uitelj ulazi u razred i odmah pone ispitivati: - Ti dolje u kutu, ponovi što smo uili prošli put? - Pa znate, ne sjeam se… - Zar nisi ponovio lekciju? - Nisam… Sino sam kartao s ekipoma, malo više se cugalo, došao sam kui tek ujutro. - Kako te nije sram! Tako, znai! Što ti uope radiš u školi? - Zvali su me iz direktorovog kabineta… Došao sam vam popraviti radijator…


III. HNL SJEVER

PLIVANJE

Održan plenum treeligaških klubova, prvenstvo poinje 17. kolovoza

Plivai PK-a Kristijan Stunkovi i Luka Dodlek bronani na PH

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

I

policaji kradejo. I to krim policaji. Da ovek ne poverje. On šteri je moral odvraati nas obine smrtnike od toga kaj nej ljucko jemali je sam to napravil. I kaj se unda pripetilo? Kam bo suza nek na oko, pak so tak jegovi pajdaši nabasali na svojega. Mam je dobil otkaza, kak je i red, ali mi nikak nejde v glavo: zakaj je to napravil? Pak nebrem veruvati da so v policiji tak male plae kaj si je moral dopunjavati hižnoga bueta? Mortik pak ima jako hmanjo ženo, pak je preve trošil po krmaj ili pak, nedaj Božek, po kladionicaj i premalo je dimo nosil. Najbrž bi to bilo, hajdigpot je dobavljal pak ga je to poteglo, a ve pak ga je srea ostajla i moral je negdi namiriti to kaj je zahuzal. Neje zel v pamet da ga je srea ostajla, pak zato so ga i pajdaši našli z "rokom v pekmezo". Kak smo zazvedili ovek je ve bil stareši, mortik je kak policaj bil ve i blizo penzije, pak je još ne zazvedil da ne postoji

akovanci so i dale na ekanjo kladionica gde vsi dobavljajo, a i gazda. Takši perpetum mobile je još ne zmišleni. ošla je na red i državna matura za naše sredjoškolce i sredjoškoljke i tu se mam vidlo što je kuliko delal vu zadje štiri leti, a što pak je lenguzal. Kak i navek jedni so bili bolši, drugi so bili slabeši, a tretji so niti ne prešli na maturi. No, i mi Meimorci smo pokazali kuliko vredimo jerbo je naš Luka Cigler rešil maturu z matematike brez greške. Mogli bi rei još jeden novi Ajnštajn na falako zemle med dvemi vodami. Vsaka ast Luki, ali ve se doma svadijo jegovi japa i mama na koga je dete? Verjem da se oni bodo dospomenuli, a Luka si je otprl širom vrata Matematikoga fakulteta i brzas je to ne zadjipot kaj smo za jega uli i kaj se je minister za škole štel žnjim upoznati. iskalizacija je sprovedena prinas v Meimorjo vsepo-

D

F

POD VUROM

Zašto ima sve više samaca? Statistiki podaci koji se išitavaju iz posljednjeg popisa stanovništva ukazuju na to kako u Hrvatskoj, pa tako i Meimurju, ima sve više samaca, odnosno ledinih (neudanih i neoženjenih) osoba. Što sve pridonosi samakom životu? Je li tome razlog trend dugog ostajanja i življenja u roditeljskom domu, gospodarska kriza, izraženija ekonomska neovisnost žena ili Facebook, kako je kazao jedan od ispitanika ankete, ostavljamo strunjacima na analizu. injenica je da je sve više samaca, što posljedino uzrokuje i niži natalitet te time i manji broj Hrvata. Statistika je to koja nikog ne veseli. (rr, zv)

Mirko Štefok, Donji Mihaljevec - To se dogaa zbog ubrzanog tempa života, ljudi su sve više optereeni poslom i zato sve teže pronalaze idealnoga životnog partnera. Uzrok tome je i današnja nesigurnost življenja, nedostatak novca. Sve su to elementi zašto se ljudi danas sve rjee i sve manje vežu. Jedan od razloga je sigurno i sve vea kriza zapošljavanja, odnosno nedostatak posla, pa mladi nezaposleni ljudi nemaju potrebnu sigurnost ulaska u branu zajednicu.

sot gde je to minister Lini rekel, pak je osvojila i akoskoga pijaca. Kam god idete i gde god bilo kaj kupuvlete vseposot vam davlejo raune. Vse tak i nikak druga kak je Slavek rekel. Znal je on da to bode nejpredi v Meimorjo napravleno jerbo smo mi Meimorci bogobojei ljudi i navek smo bili vekši katoliki od pape. Vse si nekaj gruntam kak bode to prešlo pre našaj Dalmošaj šteri so odnavek jeli kruha brez motike i zobaili penez do šterih so porezniki ne mogli dojti. Najgerek sam kak bodemo mi kak turisti sprehajali i kuliko bodemo rauni dobili na debeloj vodi? Još me nekaj gvinta: Je li bodo i ribii prodavali ribe na brodicaj z raunaj? Ili pak bode teh dvesto - tristo kil vsaki den prešlo isto kak i štiri - pet pušlov grincajga na akoskomo pijaco? Ak ve Dalmoši ne sadijo ribe, ne hranijo jif unda bi bar morali nekaj platiti v državno kaso zato

kaj hasnujejo naše državno dobro. Brzas bode Slavek nekaj i za jif zmislil. A mortik je ve i je. oš nekaj neznam kaj se te iskalizacije dotikavle. Najme kaj, ne bi vam znal rei je li i one fraj žene štere prodavlejo svojo robo, oem rei, ono kaj imajo, pre onim kandelaberima šteri svetijo, je li i one morajo dati raune? A bil bi red, tak da ve morejo i moški doma pokazati raune i kaj se zna gde so pofratili one peneze šteri falijo od plae. No, verjem da se i tu moi dospomenuti za ceno i da je ne za vse cena ista, jerbo tu se nam moškima navek vej nudi nek moremo zeti. Još si nekaj gruntam, pak to bi morale nekše strašno male kasice kaj zidejo v ženske taškice i ak jiv mi nemamo Japanci so to ve zmislili. ejsam ruon tak malo na ovomo našemo sveto, vu ovoj Lepoj našoj, ali sam još nigdar, do ve, ne doživel kaj bi

J

N

Dušan Kova, akovec - Možda su danas žene drugaije. Neovisnije su i samostalnije. I one, ali i sve više muškaraca žele živjeti samostalno. A ne znaju da je brak dobar! (smijeh) Ja sam u braku. Dosta radim po terenu i uvijek je lijepo vratiti se doma i uživati u tome kad te doeka topli osmijeh žene, skuhani ruak... Ženiti se treba, to svima preporuujem. Brana zajednica je blagodat.

www.medimurje.info/agm www.AdriaGUIDE.hr

Autootpad “Grandy” pobjednik uzbudljivoga seniorskog finala

struja išla doli. Do ve navek je išla gori. I ne bodete veruvali ve so najempot strunjaki v državnoj Elektri zraunali da i struja more biti faleša. Kak da se i v jivim glavama vužgala nekša vekša žarulja, pak je raunica druga zišla. Kaj nek reem na to? Sam to da dok je vrag v sili i muhe žere. Najme kaj, z Evropom so došli i evropski strujai šteri nam nudijo falešo strujo. No, neje to nikša uvozna struja, to je ova ista štera i ve tee po našaj drotaj, ali ve bode faleša. Kuliko vidimo vse se more da se oe sam je i strujaaj neši moral stati na žulj. Kak bilo da bilo, nam je važno da nam bode nekaj kunici v žepo ostalo. e se pak moi voziti z peciklinom po akovco. Tak so rekli mladi akoski gracki oci, tak so si oni pregruntali da je to jako dobro ili pak nejbolše za vse ljude šteri dojdo v akovec. No, ne se smeti voziti po celomo akovco samo po pedeset metrov v Štrosmajerovoj vulici, vulici Matice Hrvacke i Katice Zrinski. Skorom sam pozabil, smeti se voziti po parko i po glavnomo trgo. I to se nebrete voziti kak vi oete nego pomalem kaj nej smetali one ljude šteri hodajo pešice. Ve akamo kaj zazvedimo kak se to tre voziti pomalem. Nej znati što bode dostigel one šteri letijo po glavnoj vulici med decom i starcima i šterima gracki redari mo-

V

rejo sam sol deti na rep, oem rei, zadji blatobran. Jako sam najgerek je li bodo i deca štera se igrajo i skaejo po parko, trgo i ovaj vulicaj po šteraj leejo peciklini morali plaati kazno kaj smetajo peciklinaj. Doktori velijo da se je jako zdravo voziti z peciklinom, a doktorice da je još zdraveše hodati pešice, pak si vi zberite komo bodete veruvali. inuli petek sam ul na radio da se v akovco otpira fabrika štera bode delala šolce i da so joj gazdi v Osterajho. I to je još ne vse, rekli so još da bode v toj fabriki delalo cirka okoli dvestopedeset težakov. Fala dragomo Božeko kaj so i akovanci doživeli kaj se otpre jedna fabrika, a ne kaj se sam zapirajo, gruntal sam si v sebi i poastil sam se z gemištecom. Kakšo sreo je mel Štef Kovaov, stopram se je sel v gradonaelniko foteljo i ve otpira fabriko, gruntal sam si dale.Znate da sam mo malo i jalen bil. Morete si misliti kak sam zgledal poparjeni dok sam naveer videl na televiziji da so to fabriko otprli Priloanci. Za jif je to ne nikaj novoga jerbo se tam skorom vsako leto otpre nejmeje jedna fabrika, a akovanci bodo i dale akali, akali, akali.

M

Ivan Munar, Podturen Tome je najvei uzrok kriza u državi i Facebook. Ljudi se više druže virtualno nego ‘uživo’. Svi su više doma po kompjutorima, nego da idu nekam van s društvom, kak’ je to prije bilo. To nije dobro. Ljudi nemaju novac za druženje, a ni volje. Radije se druže s kompjutorima.

Rozina Koila, Selnica - Najvei razlog je nerazumijevanje meu partnerima. Nema više toga da se ljudi meusobno više cijene i poštuju. Nema više te prave atmosfere koja povezuje dvoje ljudi koji se vole. Ljudi su postali jako sebini. Brz nain života i svakodnevni stres, sve to utjee na to da se ljudi ne udaju i ne žene. Sve to nekako ide u krivom smjeru.

mi prodiremo dublje Međimurje

MEMORIJAL Vladimira Skoka

Luka Mošmondor, Mursko Središe - Ljudima se ne da ženiti. Financijska situacija je takva da e biti u budunosti još i više samaca, i muških i ženskih. Danas se više nitko ne optereuje ženidbom. Zakaj se ja nisam oženil? Zato jer sam dugo studiral, pa želim sad proživjeti mladost... (smijeh) Istina, mnogi studenti nakon fakulteta žele prvo srediti inancije, kupiti auto, srediti poslovnu karijeru... a ženidba? Za to se nema vremena.

Profile for Međimurske novine - www.mnovine.hr

Međimurske novine 932  

Međimurske novine 932

Međimurske novine 932  

Međimurske novine 932

Profile for mnovine
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded