Page 1

Godina XVII.

Broj 906.

^akovec, PETAK, 25. sije~nja 2013.

Cijena 7 kuna

PRETPOSTAVKE E N Z R E V O R T N KO DIŠNJEG SUICIDA 27-GO VAKOVCA O POLICAJCA IZ N

PU meimurska pod nadzorom zbog samoubojstva mladog policajca str. 2-3

Sindikat policije tvrdi da je bio pod razliitim pritiscima od strane svojih šefova, dok iz izvora bliskih meimurskoj policiji ekskluzivno neslužbeno doznajemo da je bio kazneno prijavljen prije predstavke, koju su neki mediji prozvali “oproštajnim pismom”, te da ga je DORH trebao ispitati ovaj tjedan kao mogueg okrivljenika

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 30. sijenja zasjeda samo radi sanacije bolnice

A S KIME e koalirati HNS?

Zbog dugova, sve ovlasti nad bolnicom preuzet e Vlada RH

Hoe li Matija Posavec riskirati i sam se izložiti str. 5 izboru za župana? str.5

str.4

POJAVIO SE YETI IZ LOPATINCA

Snjegovi str.16 visok preko 5,5 metara

DONJI KRALJEVEC Tel. 040/ 655 444

BIRO ZA RAÈUNOVODSTVO d.o.o

Čakovec, Eugena Kvaternika 13 tel. 312 441, 311 540 e-mail: rif-biro1@ck.t-com.hr fax. 311 530

a n i d o g 0 2

Vama na usluzi

rTUSVNJOPTUrLWBMJUFUBrQSPGFTJPOBMOPTUr

media str. 11


2

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

UREDNIKI osvrt

IZ TJEDNA u tjedan

Politika i novinarska manipulacija “malih ljudi“

ovjek po imenu Gulliver brodskom nesreom dolazi u Liliput, zemlju patuljaka. Tamo ga zarobljavaju i odvode u njihov grad. On ui njihov jezik i Liliputanci spremaju ugovor s pravilima kojih se Gulliver mora pridržavati kako bi ga oslobodili. Oslobaaju ga. Spašava ih od mnogih opasnosti. Odvodi brodove protivnikog naroda, spašava Liliputance od požara i pomaže u mnogim stvarima. Pomagao je Liliputancima u ratovanju s Blefušanima (ukrao im ratne brodove), a kralj je htio potpunu pobjedu, na što Gulliver nije pristao jer je pravedan i ne želi se miješati u politike probleme dviju država. Nakon suenja saznajemo da se ak i u njemu može pojaviti strah od malih ljudi, pa bježi u Blefuscu, odakle se vraa doma. Oni to njemu uzvraaju tako da mu žele iskopati oi. On bježi u Blefuscu i tamo napravi brod i vrati se doma.“ oznata pria, koja je i kao metafora, ali još više kao politika i novinarska praksa, jako daleki i nedostižni cilj za “Gullivera“ - B. Vukšia u pokušaju da opravda svoje frustrirajue napade bijesa kad nema argumente u nemuštom opravdanju svojega aktualnog novinarsko - politikog angažmana u meimurskom kraju, prema kojemu se uglavnom cijeli svoj život “s visoka“ odnosio. Posebice prije nego su ga u Zagrebu kao novinara - urednika svi prokužili, pa je ostao prije nekoliko godina bez i jednog aranžmana u “tako velikom gradu“, pa se morao prebaciti u politiku, gdje je nakon totalnoga politikog kolapsa na vrijeme “nanjušio“ da bi na krilima Lesarove popularnosti opet mogao doi “pod svjetla relektora“. judi koji se sami ogole, koji žive na staroj slavi samohvale i prepotencije, najbolje govore o tome kakav je njihov karakter. Na žalost, ti i takvi ljudi nikad ne odustaju u ostvarenju svojih egoistinih ciljeva, pa, kad im se za to pruži prilika, vješto koriste i manipuliraju “male ljude“ za ispunjavanje svojih osobnih ciljeva. Politika manipulacija “malih ljudi“ najbolji je sinonim laburistikog dvojca Lesar Vukši. Njima i onima koji ih slijede od sveg srca želim da konano dou jednog dana i nekamo na vlast, jer e to oznaiti da smo dotaknuli politiko dno dna, za što ve dulje vrijeme postoji možda i potreba. Da se to dogodi, onda zaista ne bi bilo ni daleko ono što je prije mjesec - dva na šaljivo - futuristiki nain prognozirao kad su politike prilike u pitanju u Hrvatskoj 2015. godine - tjednik “Objektiv“: da e Dragutin Lesar konano biti istovremeno premijer i sam sebi najvei kritiar. Kakav bi to bio dan za njegovu osobnost!? eutim, u ovom trenutku zaista izgleda da je to Meimurju i Hrvatskoj potrebno, kako bi konano pale sve maske kad je politika u pitanju. Jer lako je danas govoriti o “teškoj situaciji“ svima onima koji su sada na vlasti, kao i onima koji su bili prije, a posebice onima koji samo kritiziraju, a nisu

P

L

M

Piše: Dejan Zrna urednik@mnovine.hr

spremni preuzeti odgovornost politikog vladanja. Svi su oni zbrinuti i svakoga od njih eka sigurna mjesena apanaža od 15 do 20 i više tisua kuna, dok je više od milijun i pol onih kojima je potpuno neizvjesna sadašnjost i budunost. Kojima je jedino sigurno u ovoj zemlji da su sve siromašniji i sve jadniji. Nema onih koji e se staviti zaista u kožu “malog ovjeka“, prepustiti svoje plae npr. siromašnim studentima i slino i zaista povlaiti poteze u korist “malih ljudi“. Takvih poteza nema. e može ih ni biti tako dugo dok ne bude hrabrih politiara da racionaliziraju javni sektor, da se država odrekne svih onih koji su višak u svim moguim državnim i javnim službama, odnosno naplati porez od onih koji ga izbjegavaju platiti, a ne da samo “guli“ one koji još koliko - toliko žele raditi pošteno i plaati poreze i doprinose. e treba biti lumen kad je Hrvatska u pitanju za bolje sutra. Meutim, ni SDP ni HDZ, a kamoli Laburisti, nee otpustiti 10.000 radnika koji su objektivno višak i “vegetiraju“ za 5.000 - 8.000 kn plae u javnom sektoru, kako bi se oslobodilo 10 milijardi kuna i zaposlilo 50.000 ljudi u privatnom sektoru. Kako bi konano oni u javnom sektoru, poput uitelja i medicinskih sestara, mogli dobiti ne samo sadašnju plau, ve i malo veu, kako nam ne bi sutra pobjegli u Austriju ili Njemaku. Itd., itd. Rješenja su poznata, ali nisu baš populistika. Najbolje je i dalje da “psi laju, a karavane prolaze“. glavnom, poruka o bolnim rezovima danas, za bolje sutra, i dalje nema. Posebice nema sa strane onih koji se kao “bore za malog ovjeka“, jer oni govore samo što frustrirani narod želi uti. Na žalost, s takvim porukama možemo samo prema dnu, a nikako prema “svjetlu u tunelu“. Kad bi imali vremena, možda bi im zaista trebalo dati šansu, da zaista padnu sve maske. Ali ne, takvi “krii - brankeci“ najbolje da ostanu tamo gdje jesu. Pod svjetlima relektora, da održavaju svoj ego i da dalje samo budu glasni, ali da ništa ne poduzimaju. Ne daj Bože zapravo da oni nešto konkretno poduzimaju, jer nakon toga jedino što im može pasti na pamet jest to da “kritiziraju sami sebe“. ato je najbolje, dragi moji itatelji, da kad ti i takvi nešto govore ili pišu: “kroz jedno uho unutra, kroz drugo van“!

N

N

U

Z

VIJEST(I) TJEDNA

Sve ovlasti nad bolnicom preuzet e Vlada RH!? Dospjela potraživanja Županijske bolnice akovec iznose 97,2 milijuna kuna, zbog ega se ona našla pred zidom kako razriješiti tu situaciju. Meimurska županija kao osniva nema nain da podmiri ta potraživanja, stoga, prema Zakonu o sanaciji, treba donijeti odluku o sanaciji, a koja e se donijeti 30. sijenja na županijskoj Skupštini, te tada prestaju ovlasti tijela upravljanja javnom ustanovom i miruju sva prava Meimurske županije kao osnivaa bolnice te se imenuje sanacijski upravitelj i Sanacijsko vijee. Povodom ove situacije župan Ivica Perho naglasio je da e izriito tražiti da sanacija ne bude na uštrb usluge pacijenata, koje su do sad bile na visokoj razini, pa vjeruje da e tako biti i dalje. O cijeloj temi proitajte na str. 4.

(NE) SVIA NAM SE

Meimurci nemaju problema s fiskalizacijom Do 18. sijenja Porezna uprava je u Meimurskoj županiji zapeatila jedan lokal, dok je devet poreznih obveznika otklonilo nepravilnosti uoene nakon pregleda inspektora. Uglavnom, meimurski ugostitelji oito su se prilagodili u rekordnom roku kad je u pitanju iskalizacija. Inae, Ministarstvo inancija popustilo je te donijelo novo tumaenje Pravilnika o iskalizaciji, prema kojemu e za uslugu u ugostiteljskom objek t u, a li i dostavu hrane, stopa PDV-a biti jedinstvena i iznositi 10 posto. Meimurci su se oito pripremili i nisu olako shvatili ovaj zakon, stoga možemo rei da je nalaz Porezne uprave za našu županiju i te kako zadovoljavajui. Više na str. 6 - 7.

Tragedije i dalje potresaju naš kraj U nekoliko prethodnih brojeva bili smo prisiljeni ukazivati na tragedije koje su zadesile naš kraj, a odnose se na (samo)ubojstva ljudi koji nisu vidjeli izlaz iz svojih problema. Isto tako, sve se eše u našem sjeverozapadnom kraju spominju afere u gospodarstvu i politici, poput one u Varaždinu, gdje je USKOK potvrdio istragu protiv etvorice koji su nepotizmom i dogovorima ugovarali poslove u vlastitu korist, a ovaj je tjedan cijelu Hr vatsku potreslo samoubojstvo našega mladog policajca, koji tvrdi da je bio žrtva podmetanja i sumnjivih radnji u policiji. Kako zaustaviti ove tragine dogaaje i “prisiliti” istinu da izae na vidjelo, moramo se zapitati svi. Pomozimo jedni drugima razgovorom nai izlaz iz onoga što nas mui, a nadležne institucije neka detaljno (i pošteno) obave svoj dio posla. Više o ovim temama na str. 2, 3 i 4.

NE KONTROVERZUICIDA KE S PRETPOSTAVOLICAJCA MLADOG P PIŠU: VELIMIR KELKEDI, DEJAN ZRNA FOTO: ZLATKO VRZAN

P

rema dostupnim informacijama, Ravnateljstvo MUP-a i Unutarnja kontrola Ministarstva stižu u etvrtak (danas) u PU meimursku ispitati sve okolnosti koje su dovele do samoubojstva policajca Dina Molnara, ali i još jednom provjeriti i ispitati navode iz predstavke koju je na ak 19 stranica 24. prosinca 2012. pisano uputio ministru Ranku Ostojiu, USKOK-u i Unutarnjoj kontroli MUP-a. Kako neslužbeno saznajemo, PU meimurska podnijela je DORH-u sredinom prosinca, desetak dana prije upuene predstavke, kaznenu prijavu protiv policajca Dina Molnara zbog odavanja službene tajne. Kao što smo javili na našem portalu www.mnovine.hr, mladi policajac se ustrijelio službenim pištoljem, odjeven u policijsku odoru, u nedjelju naveer, duboko u šumi predjela zvanog Muršak - Fuika, nekoliko kilometara od Domašinca. Pronaen je mrtav dan kasnije, u ponedjeljak, naveer, oko 19 sati.

Unutarnja kontrola odmah reagirala Inae, MUP je na ovu preds t avk u polic ajc a Molna ra promptno reagirao i, kako saznajemo, Unutarnja kontrola je odmah nakon završetka proteklih blagdana, prošli tjedan, obavila nadzor, iji su rezultati trebali biti poznati ovih dana. Predstavka je navodno bila njegova "osveta šefovima” zbog podnesene kaznene prijave protiv njega. Što sadrži predstavka? Vei dio Molnarove predstavke uglavnom je pun sitnih detalja koji se tiu navodnih unutarnjih nepravilnosti u sustavu i radu PU meimurske, a u vezi s (ne)postupanjem šefova ili kolega, dok se samo manji dio odnosi na navodno nezakonite radnje nadreenih u vezi sa storniranjem njegovih prekršajnih naloga i upuuje na moguu korupciju. U tekstovima nacionalnih medija naješe se spominje tek jedan konkretan sluaj, kojim se pokušava, po svemu sudei, generalizirati nain postupanja djelatnika PU meimurske što se “na žalost“ najveeg broja vozaa nikad ne dogaa. “Došao sam u PP akovec, gdje sam išao na razgovor k voi sektora Kristijana Mlinaria, a koji mi je rekao: 'Delal buš kak ti bum ja rekel'. Ja sam se nasmijao i rekao da u raditi po zakonu, a on mi je rekao: 'Ne budeš onda dugo pri nama'“, napisao je Molnar. Molnar je inae više od godinu i pol dana radio osobne bilješke. U tom kontekstu spominje sluaj kad je odredio kaznu Dejanu Jesenoviu, a na mjestu dogaaja pojavio se njegov otac, vlasnik tvrtke “AC Jesenovi“. “U ponedjeljak me nazvao Mlinari i rekao: 'To se ne piše', a onda sam mu ja rekao je li taj prekršaj u zakonu, na što je on odgovorio: 'Mogel si si servisa za golf rešiti'.“ “Strši“ i sluaj navodnog storniranja izdanoga prekršajnog

naloga od strane Miljenka Vrbanca, šefa PP-a Mursko Središe, na osnovu intervencije “policijskog šefa iz Zagreba“. Molnar je inae više od godinu i pol dana radio osobne bilješke o svim svojim službenim postupanjima i što se nakon toga dogaalo s njegovim prekršajnim nalozima (!?). Sve do 24. prosinca prošle godine nije službeno poduzimao ništa. Istu predstavku navodno je na dan samoubojstva, u nedjelju poslijepodne oko 16 sati, još jednom uputio na više adresa, uglavnom kolegama policajcima. Zašto? Možemo, na žalost, samo pretpostavljati. Meutim, ovaj tragini dogaaj i samoubojstvo mladog policajca oekivano su donijeli "uzbunu“ u MUP-u i od danas njihov poseban istražiteljski tim Ravnateljstva i Unutarnje kontrole rasvjetljava sve okolnosti traginog dogaaja u PU meimurskoj, ali takoer dodatno provjerava sve detalje iz Molnarove predstavke i sve drugo što je važno za ovaj tragian sluaj. 27-godišnji djelatnik Policijske uprave meimurske Dino Molnar iz Novakovca ustrijelio se, prema lijenikom izvješu, ubrzo nakon toga, u nedjelju naveer u poljskom predjelu zvanom Muršak - Fuika nedaleko od Domašinca. Na mjestu je ostao mrtav uslijed ozljeda glave. Pronaen je dan kasnije, u ponedjeljak, u 19.17 sati, kad je policija i službeno izvijestila o cijelom nemilom dogaaju. Prije toga pokrenuta je potraga za njim, budui da se u nedjelju naveer nije vratio kui, a ponedjeljak poslijepodne nije došao na posao. Kako neformalno saznajemo, za ponedjeljak prijepodne, prije stupanja u službu, u poslijepodnevnu smjenu, imao je zakazani posebni razgovor s naelnikom PU meimurske, ne samo po pitanju predstavke, ve i nekim drugim pitanjima koja nisu nevažna po pitanju moguih motiva ovoga cijelog traginog dogaaja. S obzirom na to da je ne samo zbog navodnog problema sa šefovima, ve i velikim brojem kolega (u predstavci je izmeu ostalog napisao: "Kolege se boje raditi sa mnom, kao da imam "zaraznu bolest“, op. a.) tražio premještaj iz PU meimurske, trebao je biti, kako neslužbeno saznajemo, i osobno upoznat s rješenjem, odnosno da mu je premještaj odobren i da ide raditi u PP Luko. Meutim, Dino tu za njega oito dobru vijest nikad nije saznao, jer je tada, na žalost, ve bio mrtav.

Sindikat: Policajac koji bi trebao biti ideal svima ostalima Policajac, inae službenik Policijske postaje Mursko Središe, te jedan od povjerenika Sindikata policije Hrvatske, u trenutku suicida bio je izvan službe. Ustrijelio se u osobnom automobilu hicem iz službenog pištolja, odjeven u službenu odoru. I brat mu je inae djelatnik Policijske uprave meimurske, u Interventnoj jedinici. Nije bio oženjen. O njemu njegovi kolege

25. sijenja 2013.

SAMOUBOJST

Ravnat kontro etvrtk meim mladog

iz Sindikata MUP-a kažu samo sve najbolje, odnosno tvrde da je bio policajac koji bi trebao biti ideal svima ostalima: - Radi se o, bez lažnog pijeteta, jednom od najboljih ljudi koje sam poznavao. vrstoj, moralnoj, poštenoj i nepotkupljivoj osobi, na granici idealizma, kazao je službeno za naše novine Dario Umljenovi iz podružnice Sindikata policije Hrvatske. O razlozima koji su mogli dovesti do samoubojstva, Umljenovi službeno ne želi govoriti ništa. Meutim, kad se ugase "mikrofoni“, onda e ipak Sindikat poslati puno težu poruku i za smrt mladog kolege okriviti mobing nadreenih … Na samoubojstvo ga je najvjerojatnije potaknuo mobing kojem je na svom poslu bio izložen posljednjih godinu - dvije. Za razliku od mnogih drugih policajaca, radio je po zakonu. Kad je recimo radio postupanje u prometu, banalno i htio po zakonu kazniti, odnosno kaznio, primjerice, djecu lokalnih monika, protiv njega su se podnosile predstavke i vršili drugi pritisci, poruka je iz Sindikata policije, koju nitko osobno od njihovih predstavnika kalkulantski ne želi priznati da ju je izrekao.


25. sijenja 2013.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

TVO 27-godišnjeg policajca iz Novakovca

teljstvo i Unutarnja la MUP-a od ovog ka u nadzoru PU murske zbog smrti g policajca

nosti u radu, pa ak i puno više od t og a , kao što su

najteža djela, poput mita i korupcije, promptno ne reagiraju u svakom sluaju i ne prijavljuju svaku nepravilnost Unutarnjoj PU kontroli. Zasigurno bi bilo meimurska više reda, ali kod svih u sredinom prosinca Hrvatskoj. Ali oito i podnijela je protiv Dina oni kalkuliraju i javMolnara kaznenu prijavu zbog no progovaraju saodavanja službene tajne. Najavio je

"osvetu“ šefovima predstavkom o njihovim “muljažama“, ministru i drugima, što je i uinio na sam Badnjak, na ak devetnaest stranica. Unutarnja kontrola MUP-a promptno je obavila nadzor u PU meimurskoj po njegovoj predstavci, ali vee nepravilnosti navodno nisu pronaene. Ovaj petak je u DORH-u trebao biti ispitan kao mogui okrivljenik, a on je odluio okonati svoj mladi život. Svi se pitaju zašto, a pretpostavaka je mnogo, posebice onih koji su gladni medijskih senzacija. Nadzor zbog traginog nas natjerala na razdogaaja iz Ministarstva ovaj mišljanje kako da se etvrtak opet stiže u postavimo prema svemu akovec … i zapitamo što se to zapravo

- Radi se o, bez lažnog pijeteta, jednom od najboljih ljudi koje sam poznavao. vrstoj, moralnoj, poštenoj i nepotkupljivoj osobi, na granici idealizma, kazao je za naše novine Dario Umljenovi iz podružnice Sindikata policije Hrvatske

Težak udarac Smrt samoubojstvom mladog policajca sama po sebi je težak emocionalni udarac prvenstveno za njegovu obitelj, ali i za MUP, te PU meimursku. U takvom stanju teško je uope objektivno istraživati okolnosti koje su do nje dovele. Tako, primjerice, medijima gladnih senzacija "za jedan dan“ najlakše je predstavku koju je uputio proglasiti "oproštajnim pismom“. injenica je, meutim, da je predstavku Unutarnja kontrola MUP-a promptno ispitala, da bi rezultati uskoro trebali biti poznati te da razloga za tako drastian postupak oproštaja od života i daljnje borbe za pravdu u sustavu - nije bilo. Pravu istinu "zašto“ Dino je, na žalost, odnio u grob. U ovim teškim trenucima, prema dostupnim informacijama, možemo samo napisati

da "prava istina“ nije "crno - bijela“, odnosno jednoznana, kako sugeriraju neki napisi, jer, kako saznajemo, Molnara su pritiskale i neke dr uge osobno v rlo ozbiljne okolnosti koje bi, da ih iznosimo u ovom trenutku, bile zasigurno medijski "lešinarske“. Takvi nismo i nikad neemo biti. Posebice u trenutku kad je bespotrebno izgubljen još jedan mladi život u našem kraju, a najteže je njegovima najmilijima, koji reagiraju u ovom teškom za njih onako kako je svakoj majci kad izgubi sina, posebice tako mladog i na tako grubi nain. injenica je da se u sustavu MUP-a, policijskih uprava i postaja u posljednje vrijeme vode najviše borbe oko kadroviranja, dok je stanje u sustavu krajnje zabrinjavajue, kao što je medijima povodom ovoga traginog dogaaja izmeu ostalog i kazao predsjednik Opeg sindikata Siniša Miheli. Na žalost, stanje je izgleda kaotino po svuda, ali mora se naglasiti ponajmanje u PU meimurskoj. Meutim, kad se dogodi ovako drastian težak dogaaj, onda se, na žalost,

Samoubojstvom mladog policajca nastavljen je gotov nevjerojatan niz samoubojstava koji je pogodio naš kraj u posljednjih dvadesetak dana. Zašto si je ak pet ljudi oduzelo život u nepunih mjesec dana na kraju prošle i poetku ove godine, dok je jedan od njih prethodno poinio i stravino ubojstvo? O svim sluajevima nismo ni izvijestili. Podsjetimo na one najdrastinije. Na samo Silvestrovo 25-godišnji Mihael Škorjanec u štaglju u Gornjoj Dubravi objesio je svoga dvogodišnjeg sinia, a zatim i sebe. Na suludi in se, prema svim pokazateljima, odluio zbog ljubomore. Supruga mu je sva "svjetla relektora“ upere u navodno bila sklona druženju s samo odreenu toku "grijeha“, drugim muškarcima, što Škordok se stvari ne rješavaju sujanec oito nije mogao izdržastavno. ti. Digao je ruku na sebe, no, Uvijek ispred drugih za osvetu ženi, ubio i nedužno dijete. Samo dva dana kasnije, po pravu i pravdi, ali … 2. sijenja, ove godine tragedija Nije to sluaj samo MUP-a, se dogodila u Kuršancu. Motiv i ve i svih drugih državnih služdob samoubojice bili su gotovo bi koje su u Meimurskoj župapotpuno isti kao i u sluaju iz niji meu najboljima u državi. Gornje Dubrave. 26-godišnji N. Stoga nije udo da se kod nas doŠ. objesio se u obiteljskoj kui. gaaju i najdrastiniji "ekscesi“, Njega je navodno ostavila djepoput ovog samoubojstva, jer vojka s kojom je bio u dužoj veu sustavu ima ljudi koji na najzi, stanovao i imao dijete ... viši moralni nain doživljavaju Život je borba - nekome borbu za pravo i pravdu kad se lakša, nekome teža. Kad netko možda ne radi "sve po P.S.-u“, digne ruku na sebe, obino to dok je oito sustav koji uope ne smatramo privatnom tragepoznaje "P.S.“ u mnogim drugim dijom o kakvima mediji pišu sredina posve uobiajen i uope se ne mijenja. Baš nas zanima, tek povremeno, posebice kad primjerice, koliko e se one dogode unutar prihoda od iskaneija etiri zida. Vilizacije država No, tragedije i še od goubrati u turiljudske drame dinu dana radio stikoj sezoni koje su se doje osobne bilješke itd. Takoer godile proteo svim svojim služse postavlja klih tjedana benim postupanjima i pitanje zanisu mogle što se nakon toga došto Sindikat biti prešugaalo s prekršajnim policije i svi ene. (Pre) nalozima koje je drugi u tom Velika medijon izdavao (!?) sustavu, ako ska pozornost smatraju da se oito je i uznemidogaaju nepravilrila našu javnost te

3

mo kad se dogode najdrastinije situacije. Ako je ve do toga došlo "da se policajci moraju ubijati iz ideala“, onda je to upravo Sindikatu, ali i MUP-u, kao i puno šire, svim državnim službama, najžeša poruka "da se svi trebaju promijeniti“. Možemo li to zaista barem malo ili samo od prilike do prilike, kako kome odgovara, "prati savjest"!? Uope ne sumnjamo da e izvanredni nadzor, koji e u predstojeim danima obaviti Ravnateljstvo MUP-a i ponovno Unutarnja kontrola, uslijed ovoga traginog dogaaja biti potpun i sveobuhvatan. Rezultati e sigurno biti vrlo brzo poznati, a ako je bilo propusta po pitanju predstavke, odnosno nekih drugih (ne) postupanja u okviru PU meimurske, da se oekuju ostavke ili smjene, odnosno dodatni postupci DORH-a ako se utvrde nepravilnosti.

Dr. Živko Miševi: Za samoubojstva smo krivi svi!

dogaa. Samoubojstvo naješe izaziva depresija, a po nekim statistikama ak 80 posto suicida vezano je i uz pijenje alkoholnih pia. Alkohol izaziva, odnosno pojaava depresiju, unato tome što se ovjek u trenutku dok je pod utjecajem alkohola osjea “bolje“. U našoj zemlji samoubojstva su naješe vezana i uz PTSP i druge duševne poremeaje, odnosno reakciju na stres, kazao je za Meimurske novine komentirajui seriju samoubojstava u Meimurju psihijatar doktor Živko Miševi. Unato broju samoubojstava koja su se dogodila unatrag manje od mjesec dana, dakle, u malom vremenskom intervalu, statistiki ih je posljednjih godina ipak manje nego u prošlosti. No, u vrijeme ope depresije, u kojoj se kao društvo nalazimo, i te kako izazivaju pažnju javnosti. Ubojstvo, a zatim i samoubojstvo motivira i patološka ljubomora i brane razmirice, istie doktor Miševi. (Takvi motivi oito su bili prisutni u sluajevima u Gornjoj Dubravi i Kuršancu, op.a.) - Mladi ljudi danas relativno rano stupaju u veze i brakove. esto sklapaju i brak te imaju dijete, nakon samo nekoliko mjeseci ili godinu dana poznanstva, a da se zapravo istinski ni ne poznaju. Zatim osjeaj zaljubljenosti prolazi i može doi do problema, nastupa razoaranje. Ukoliko partner, posebno muški, bude ostavljen, javlja se i ljubomora, a može se pojaviti i osjeaj mržnje. Ukoliko se ljubomora ne tretira adekvatno, nastaje osjeaj nemoi. Tada kod nekih nastupi ‘žuta minuta’ i poine najgore. Dakako, uzrok samoubojstva može biti i socioekonomske prirode. Neimaština, dugovi ... Teško je, primjerice, nekome tko je do juer zaraivao i uzdržavao obitelj pa ostao bez posla samo tako

otii u Centar za socijalnu skrb i tražiti pomo. Zbog osjeaja ponosa i drugih razloga ne može se jednostavno na brzinu “prešaltati“. No, u široj regiji bilo je i sluajeva samoubojstava poduzetnika. Nije teško samo otpuštenim ljudima, ve i onima koji su zbog poteškoa primorani nekome dati otkaz. I oni su ljudi i takve situacije doživljavaju emotivno i stresno. Gledajui dobno, pravila nema! Samoubojstva ine i mladi, kao i osobe srednje te starije životne dobi. Mladi su, meutim, posebno ranjivi. injenica jest i da samoubojstvo eše pokušaju žene, no zaista ga eše poine muškarci. Žene više vjeruju da im se može pomoi. Muškarci po samoj svojoj prirodi teže prihvaaju poraz. Od malih nogu imaju osjeaj moi, sposobnosti, kad to nestane, javlja se problem. Tako, primjerice, i impotencija nije vezana samo uz seksualnu sferu, ve se može javiti i kao posljedica socijalnih i drugih problema, stresa. Danas se mnogo govori o ravnopravnosti spolova, no muškarci su ipak i biološki i socijalno deinirani kao jai spol. Kad muškarac izgubi mo, više se ne vidi kao koristan i pada u depresiju, nastane problem. Osoba koja poini samoubojstvo smatra se žrtvom, bilo partnera, poslodavca, sustava ili neeg etvrtog. Svojim inom zapravo poruuje – ‘eto vidite što ste mi uinili’. Stoga je važno reagirati ukoliko se netko požali i pokušati mu pomoi. U praksi ima sluajeva ljudi koji su jednom pokušali suicid, no nakon psihijatrijskog tretmana to više nisu pokušali uiniti. No, važni su i pomo i podrška okoline – jer, primjerice, gladnom ovjeku ne treba psihijatar, nego pekar. Kada pak netko poini samoubojstvo, uvijek se postavlja pitanje tko je kriv. Istina je da smo krivi zapravo svi! Svi smo odgovorni za takve tragedije, jer smo u nekom trenutku neime mogli pomoi, poruuje dr. Miševi.


4

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 30. sijenja zasjeda samo radi sanacije Županijske bolnice PIŠE: BOŽENA MALEKOCI - OLETI FOTO: ZLATKO VRZAN

Dospjela potraživanja Županijske bolnice akovec iznose 97,2 milijuna kuna, zbog ega se ona našla pred zidom kako razriješiti tu situaciju. Meimurska županija kao osniva nema nain da podmiri ta potraživanja, jer radi se o dugu visine gotovo jednogodišnjega županijskog prorauna. Meimurska županija pripremila je za Skupštinu, koja e se održati krajem sijenja, prijedlog odluke o pozivu na provoenje sanacije bolnice. Upravno vijee bolnice je na svojoj sjednici, održanoj u ponedjeljak 21. sijenja ove godine, donijelo odluku kojom predlaže Meimurskoj županiji da provede postupak sanacije sukladno odredbama Zakona o sanaciji javnih ustanova. Meimurska županija pripremila je za Skupštinu, koja e se održati 30. sijenja ove godine, samo jednu toku dnevnog reda o donošenju odluke o pozivu Vladi na provoenje sanacije bolnice. Inae 30 sijenja je krajnji rok za donošenje takve odluke. U obrazloženju vijenicima za Skupštinu stoji: - Iako bolnica ve godinama nastoji provoditi djelatnost u skladu i s naelima dobrog financijskog upravljanja, ipak u proteklih nekoliko godina posluje s gubitkom i nije u stanju ispunjavati novane obveze u zakonom utvrenim rokovima. Gubitak je nastao kao posljedica nedostatnog financiranja Županijske bolnice akovec od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Direkcije Zagreb, budui da mjesenim limitom utvrenim za bolnicu ona nije u mogunosti financirati obveze prema zaposlenicima, kao i prema dobavljaima, u redovitim zakonskim okvirima. Od strane Županijske bolnice akovec i predstavnika izvršne vlasti Meimurske županije kontinuirano se ukazivalo da proraun bolnice jed-

Zbog dugova, sve ovlasti nad bolnicom preuzet e Vlada RH nostavno ne udovoljava zdravstvenim uslugama koje bolnica stvarno pruža. Nepodmirene obveze Županijske bolnice akovec na dan 31. prosinca iznose 97,273.162 kune. Meimurska županija nije u stanju podmiriti dospjele nepodmirene obveze Županijske bolnice akovec niti ispuniti novane obveze u zakonom utvrenim rokovima, a ne može se ni zadužiti ni izdati suglasnost za zaduženje Županijskoj bolnici akovec. S druge strane, prema Zakonu o sanaciji, osniva koji ne može pokriti nastale gubitke javne ustanove u zdravstvu ili ispunjavati novane javne ustanove u zakonom utvrenim rokovima dužan je pozvati Vladu RH, najkasnije u roku do 30 dana od stupanja na snagu Zakona za provoenje sanacije, a Zakon je stupio na snagu 1. sijenja 2013. godine. Postupak sanacije po ovom Zakonu provodi Vlada sukladno svom programu, za svaku ustanovu posebno, s time da trajanje tog postupka nije ogranieno. Prema tom Zakonu, osnivaka prava prenose se na Vladu Republike Hrvatske za vrijeme trajanja sanacije i još dvije godine nakon toga, iz ega se može nazrijeti da e cijeli postupak trajati najmanje tri godine, a možda i duže. Za cijelo to vrijeme cijeli sustav odluivanja i upravljanja prenijet e se na Vladu sa svim implikacijama na planove

vezane za Županijsku bolnicu akovec. Ukoliko Skupština Meimurske županija prihvati odluku o provoenju sanacije bolnice, tada Vlada donosi nakon toga odluku o sanaciji. Nakon stupanja na snagu odluke o sanaciji, prestaju ovlasti tijela upravljanja javnom ustanovom i miruju sva prava Meimurske županije kao osnivaa bolnice te imenuju sanacijskog upravitelja i Sanacijsko vijee. Sanacija ne smije biti na uštrb pacijenata! Meimurski župan Ivica Perho novinarima je uoi zasjedanja Gospodarsko - socijalnog vijea u utorak, koje je takoer upoznato sa stanjem oko bolnice, izjavio: - Bolnica sama dospjele obveze ne može pokriti, a ni Meimurska župa-

nija kao osniva, budui da to poslovanje Županije ne dozvoljava, s obzirom na kreditno zaduženje. Županija se kreditno više ne može zaduživati kao bi eventualno pokrila obveze Županijske bolnice. Osim toga, Meimurska županija kao osniva ne može ni dati suglasnost Županijskoj bolnici za njihovo novo zaduženje. Do kraja 2013. godine još se otplauje kredit za investiciju koja je raena u Županijskoj bolnici. Nakon razgovora, koji je voen u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i u Domu zdravlja prošli tjedan, i Upravno vijee bolnice je zasjedalo u ponedjeljak, zatražena je sanacija. - Ono što emo tražiti je da sanacija ne smije biti na uštrb usluge naših pacijenata, kazao

je meimurski župan Ivica Perho novinarima uoi sjednice Gospodarsko - socijalnog vijea Meimurske županije. - Kada se bude razgovaralo o reorganizaciji bolnica na regionalnoj osnovi, da se uvažava sve ono što je Meimurska županija i Županijska bolnica do sada ostvarila. Imamo sve resurse da to možemo kvalitetno ukljuiti u regionalni odnos koji vjerojatno predstoji u narednom razdoblju. Mislim da nema previše bojazni da Županijska bolnica izgubi nešto što je do sada razvijala, s obzirom na potporu Ministarstva zdravlja u proteklom razdoblju. U proteklih godinu dana uz tu potporu nabavljen je ultrazvuk, uloženo je u opremanje Zavoda za hitnu medicinu od strane Ministar-

25. sijenja 2013. stva. U petak 18. sijenja potpisan je sporazum od strane Ministarstva zdravlja za nabavu CT-a u vrijednosti od 5 milijuna kuna, koji u stopostotnom iznosu financira Ministarstvo, a postupak e voditi Županijska bolnica akovec, kazao je župan Perho. Istaknuo je: - Sve su to dokazi da Ministarstvo zdravlja i dalje podupire Meimursku županiju i zdravstvo u Meimurskoj županiji na razini koju danas imamo. Mi emo i dalje inzistirati na tome da usluge pacijentima moraju biti na sadašnjoj razini. Da se naša bolnica po razini usluga nalazi u hrvatskom vrhu, svjesni su i u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, kazao je župan. - U našoj bolnici pacijenti s podruja županije rješavaju 80 posto zdravstvenih usluga, što je najjetinije i za sustav. Uz to, troškovi lijeenja po pacijentu najniži su upravo u našoj bolnici, kazao je župan. Na pitanje koliko e se promijeniti okolnosti i utjecaj Meimurske županije na kvalitetu usluga u bolnici u novim okolnostima, župan je kazao da je sigurno da e i u novonastalim okolnostima biti konzultirana i Županija u ormiranju Sanacijskog vijea i sanacijskog upravitelja. - Kljuno, što me i kao župana zanima, je to što je to što mi do sada nismo radili, a sanacijski upravitelj može raditi? Taj odgovor e trebati dobiti od onih koji e sutra preuzeti sanaciju bolnice. To pak ne znai da sanacijski upravitelj nee biti netko s podruja Meimurske županije, niti da e doi netko s podruja Zagreba, kojemu e trebati godinu dana da pohvata konce. Meimurska županija je u pružanju zdravstvenih usluga jedinstvena jer ima jednu bolnicu pod jednim krovom, jedan dom zdravlja i po svemu tome ne možemo se usporeivati s nekim drugim sredinama ili bilo kojom drugom županijom. Ni jedna nema takvu organizaciju zdravstvenih institucija kao naša, kazao je župan.

POGLED ODOZDO

N

itko u ovom asu ne može rei kako e izgledati i što zapravo znai sanacija bolnice, kad to preuzme Vlada Republike Hrvatske, a Županija više nee imati nikakvu ingerenciju nad bolnicom. Dospjeli dugovi naše bolnice gotovo su se približili svoti od 100 milijuna kuna, a dugove je, kao što znamo, mogue odgoditi, otpisati ili kresati steena prava korisnicima. olnicu, naravno, kao firmu u steaju nije mogue likvidirati, jer ljudi su i dalje bolesni i trebaju se lijeiti. Ali svaka sanacija znai i nekakvu vrstu uskrate. Prihodi kojima bolnica raspolaže nisu dovoljni da bi pokrili redovno poslovanje bolnice u sadašnjem obimu. Svi ravnatelji redom, sve vlasti u županiji suoavale su se s injenicom da limiti odreeni našoj bolnici nisu dovoljni za redovno poslovanje. Dakle, laiki reeno, mogla je bolnica, primjerice, u rujnu rei: ispucali smo svoje limite i zbog nedostatka sredstava obustavljamo svaku daljnju djelatnost. Ali, kao što smo rekli, bolnica nije

B

Hoemo li u bolnicu uz šlafrok nositi i lunch pakete i torbicu s lijekovima? tvornica. Bolnica se bavi živim ljudima koji su bolesni neovisno o limitima. ladno neoliberalni pristup sada bi rekao "tko ima, nek se lijei, a tko nema, nek se pokrije s onim što ima". Takvim stavom otpilila bi se sirotinja koja nema, a obino bolest eše pohodi sirotinju nego bogate. Tko ima, može si priuštiti kvalitetniji život, pa ga onda i bolest zaobilazi. eutim, u zdravstvenu blagajnu zasigurno više doprinose siromašni nego bogati ubiranjem doprinosa s plaa, ali i preko PDV-a koji ulazi u proraun, a onda se iz prorauna vraa u saniranje zdravstvene kase. Tako sirotinja plati dva puta, a onda bi još trebala naii i na zatvorena vrata kad treba zdravstvenu uslugu.

H

M

I

stina da su se razne poliklinike u kratkom vremenu gospodarskog procvata otvorile na sve strane, a doktori bježali iz javnih bolnica u privatne poliklinike. Samo što su neki, okusivši kruh u privatnom sektoru, ubrzo spakirali svoje stvari i vratili se pod okrilje javnih bolnica. Jer, istini za volju, niti su naše javne zdravstvene ustanove unato svim slabostima tako loše, a i bogati se rado služe uslugama javnih bolnica koje ne treba plaati. eimurska županija naprosto nema taj novac da sanira našu bolnicu sa 100 milijuna kuna. Predat e svoja osnivaka i upravljaka prava državi. A kako e nam država krojiti zdravstvena prava, tek emo vidjeti. Župan je kazao da vjeruje da nee biti na uštrb sadašnjih prava pacijenata.

M

L

ijepa je to želja i lijepa vjera, ali, ako su minusi takvi kakvi jesu i ako Vlada nee podii limite, netko e ipak trebati biti prikraen. Hoe li to biti materijalna prava zaposlenika u bolnici? Hoe li se smanjivati troškovi hladnog pogona bolnice? A to znai sve od troškova energenata do prehrane, posteljine, higijene ... olesnicima je svejedno ija je bolnica, ali se boje onoga najcrnjeg scenarija da u restrikciji opet ne nabuja crno tržište i da opet ne prorade plave kuverte, da se doe na red za pretragu ili operaciju. Kad ste bolesni, vi ili netko od vaših, preturit ete sve veze ovoga svijeta samo da doete do spasonosne terapije ili zdravstvenog postupka. ostavlja se pitanje što emo u sluaju da nam treba lijeenje u postupku sanacije bolnice

B

P

sve nositi sa sobom. Higijenske potrepštine, šlarok, pidžame, toaletni pribor ve sada nosimo sa sobom, hoemo li ubudue i dobiti listu lijekova koje je potrebno donijeti sa sobom? oe li lijenika dijagnoza i lijenika paska u postupku sanacije bolnice biti jedino što emo moi dobiti u bolnici? edicinsko osoblje teško e pristati na snižavanje plaa. Energenti su fiksni trošak, osim ako se u zimi zbog štednje plina ne smanji temperatura u bolesnikim sobama i zbog štednje struje ugase svjetla u sobama, jer pacijenti mogu ležati i u mraku. Ionako moraju mirovati. rai kraj mogli bi izvui i dobavljai, koji bi zbog sanacije mogli ostati i zbog dijela svojih potraživanja. U tom sluaju pranje kompletne posteljine i pid-

H

M

K

Piše: Božena Malekoci-Oleti bozena.malekoci@mnovine.hr

žama pacijenti bi mogli rješavali u svojoj režiji, a i ishranu osigurati od kue. Iskreno ne znamo kako bi drugaije Vlada mogla sanirati Županijsku bolnicu akovec, koja je u gubicima unato tome što ima najniže troškove po pacijentu u državi? Osim ako Vlada ne misli nekim kreditom zatvoriti sve postojee dugove, ali opet uz sadašnje limite stvarat e se novi!!!


u Meimurju

 GDQD

25. sijenja 2013.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5

HSS organizirao predavanje o legalizaciji Opinski odbor Hrvatske seljake stranke Sveta Marija u spomenutom je mjestu organizirao predavanje o nainu i mogunostima provoenja legalizacije bespravno sagraenih objekata. lanove stranke na to je, kažu, ponukala

inertnost aktualne opinske vlasti. Naime, Klub vijenika HSS-a na sjednici Opinskog vijea predložio je da Opina iznae rješenje kojim bi se zainteresiranim mještanima omoguila što jeftinija provedba legalizacije. Opina bi se stavila u

ulogu posrednika izmeu mještana i strunjaka koji se bave spomenutim poslom. Kao što je javnosti manje više poznato, za legalizaciju je nužna geodetska izmjera, izrada nacrta i uknjižba. Potrebno je platiti i kaznu, biljege te komunalni dopri-

nos, što je, kad se sve zbroji, za mnoge velik izdatak. U Svetoj Mariji, podsjeaju u HSS-u, ima i mnogo starakih domainstava, što je, smatraju, razlog više da Opina pomogne. No, do sad nije poduzeto ništa pa je sama stranka organizi-

rala predavanje na koje se odazvao veliki broj mještana. HSS-ovci izražavaju nadu da e to ujedno biti i motiv Opini da odgovorno i hitno krene u dogovore sa strunjacima koji bi pomogli mještanima. (V. Kelkedi)

A S KIME e koalirati HNS?

Hoe li Matija Posavec riskirati i izložiti se izboru za župana?

U

Goran Rohaek – kandidat HSP-a i HSP-a za akovekog gradonaelnika Predsjednik Županijskog vijea Hrvatske iste stranke prava Goran Rohaek i povjerenik Županijskog vijea HSP-a Meimurske županije Josip Kolari pod radnim nazivom “Pravaški blok” potpisali su u akovcu sporazum o suradnji na predstojeim lokalnim izborima te e istaknuti svoje kandidate za meimurskog župana, gradonaelnike u sva tri meimurska grada, kao i za naelnike meimurskih opina. Imena svih kandidata još ne objavljuju, no za sad je poznato da e njihov kandidat za akovekog gradonaelnika biti Goran Rohaek. Kako je istaknuto, sporazum nije konaan, ve su otvoreni za suradnju i s demokršanskim strankama. - Sporazum je, rekao je Kolari, utemeljen na rezultatima brojnih razgovora meu simpatizerima i lanovima svih pravaških stranaka, po kojem bi sve stranke državotvornoga politikog svjetonazora trebale zajedno izai na izbore, jer bi se samo tako izbjeglo rasipanje glasova desnice. Predsjednik meimurskog HSP-a Rohaek kazao je kako je Pravaški blok okosnica domoljubne politike te da su oni predstavnici radnika i seljaka. - U proteklih 20-ak godina na hrvatskoj politikoj sceni, pa tako i u Meimurju, izmijenile su se sve opcije, no ništa nije napravljeno. Zato je temeljni cilj stvaranje Pravaškog bloka vraanje pravaških stranaka i desnice na hrvatsku politiku scenu, kazala je skupu nazona glavna tajnica HSP-a Mirela Bušljet Felc. Slini sporazumi o suradnji ve su potpisani u Zagrebu, Splitu, Sisku i Primorsko - goranskoj županiji, dodala je.

etvrtak naveer HNS donosi odluku na koji nain ulazi na lokalne izbore. Matija Posavec, po svemu sudei, trebao bi biti kandidat za župana, ukoliko se ova stranka odlui na samostalni izlazak na izbore ili ako podrži koaliciju sa SDP-om, tada bi bio jedan od zamjenika župana. Naime, kako nam je rekao, SDP bi ovaj put imao i jednog zamjenika župana iz svojih redova. Ukoliko se ostvari ova druga opcija, po kojoj bi HNS ušao u koaliciju sa SDP-om, praktiki bi se ponovno oblikovala koalicija koja je i u dosadašnjem mandatu vladala u Meimurskoj županiji. S time da je u toj koaliciji HSS bio primarni pretkoalicijski partner SDP-u. HSS je imao do smrti Anelka Horvata i zamjenika župana, a i predsjednik Skupštine je Petar Novaki iz HSS-a. No, smru Anelka Horvata i gubitkom HSSovog ovjeka u izvršnoj vlasti utjecaj HSS u vlasti Meimurske županije znaajno je oslabio. SDP je zbog dogaaja oko raspuštanja Županijskog odbora SDP-a zastao u pregovorima oko koalicija, ali, budui da je Glavni odbor presjekao svojom odlukom da prijevremenih stranakih izbora nee biti i dao Ivici Perhou kao povjereniku i kandidatu za župana, Perho sada ima odriješene ruke više nego u prvom mandatu da deinira tko su njegovi ljudi i s kime mu je najbolje koalirati da SDP po drugi put osvoji vlast u županiji. Upravo osvajanje vlasti u koaliciji koju je složio Ivica Perho smatra svojim glavnim adutom, jer SDP nikad prije njega nije osvojio županijsku vlast niti imao župana.

HNS je spreman koalirati s HDZ-om, uz podršku Matiji Posavcu za župana U Gradu akovcu, najjaem uporištu SDP-a, ve je potvrena koalicija s HNS-om. Hoe li se to dogoditi i na županijskoj razini, vidjet emo. Matija Posavec kazao je da razgovaraju sa svima, premda to sa svima ne znai baš sa svima, ne razgovaraju s Laburistima, za sada. Što se tie HDZ-a, predsjednik Darko Horvat, nakon što je izabran za predsjednika županijskog HDZ-a, u razgovoru za naše novine nije otklonio mogunost koaliranja s tom strankom, prisjeajui se plodne suradnje HDZ-a s HNS-om kada su

Sadašnji raspored snaga U ovom mandatu politiki raspored snaga je sljedei. Skupština ima 41 vijenika. Najvei broj mandata ima SDP (9). Njegov sadašnji koalicijski partner HNS ima 5 vijenika, HSS ima 5 vijenika, HSU 3 vijenika, MDS 2 vijenika. Zajedno imaju premonu veinu s 24 vijenika. Meu oporbenim vijenicima najvei broj mandata ima Nezavisna lista Josipa Posavca, koja sada ima 6 vijenika, HDZ ima 5 vijenika, HSLS 4 vijenika, HDSS ima 1 vijenika i HSP 1 vijenika. Veina koju imaju SDP i partneri s 24 glasa, te vrlo esto i potporu HDSS-a, znai 25. glas u Skupštini, omoguavala im je stabilnu vlast bez ikakvih potresa. Koje opcije ili stranke u sljedeem sazivu više nee biti?

dijelili vlast u prošlom mandatu za župana Josipa Posavca i zamjenika Mladena Križaia. Matija Posavec kazao nam je da bi oni prihvatili tu suradnju ako bi HDZ podržao HNS-ova kandidata za župana. Ako odlue ii sami, tada im kao partneri ostaju HSLS, HSS, MDS i eventualno mogu osigurati podršku HDZ-a. No, jesu li svi zajedno dovoljno snažni, pod uvjetom da se svi slože u tu koaliciju, da iznesu izbornu pobjedu pred SDP-om, koji bi u tom sluaju bio oslabljen za svoje sadašnje koalicijske partnere i pred Laburistima, koji su kao novo lice za birae još nepoznanica. Od prošlih izbora nova politika snaga su Laburisti. U javnost su izašli sa svojim kandidatima za župana i zamjenike. Dio birakog tijela, zasien dosadašnjim politikim li-

kovima, voli isprobavati nove snage, pogotovo ako im se u kampanji govori ono što žele uti. A Laburisti su majstori demagogije. Pitanje je kome e oni uzeti glasove i kako e pomiješati politiki raspored u županijskoj Skupštini. Matija Posavec nam je kazao da HNS ima slobodne ruke i na opinskoj i gradskoj razini birati koalicijske partnere. Što se županije tie, njegov rejting kao kandidata za župana mjerili su u listopadu. Tada je Matija Posavec (23 posto) blago zaostajao za Ivicom Perhoom (28 posto) kao županom. A ondašnji laburistiki kandidat za župana (Rajko Bulat sa 6 posto) znatno zaostajao za Perhoom i za Posavcom. Meutim, Laburisti su sada isturili Marijana Belia kao kandidata za župana, pa e mjerenje trebati napraviti ponovno. No, budui da još ne znamo HDZovog kandidata za župana, kao ni druge mogue kandidate, vrlo je izgledno da e se o kandidatu odluivati u drugom krugu. A onda e se miješati prave karte.

Prvi krug izbora bit e i te kako napet Upravo ispadanje u prvom krugu nosi velik rizik da neke stranke zbog toga budu pometene s politike scene. Sadašnje okolnosti pokazale su da je jako važno osigurati stabilnu veinu u parlamentu ako bi se osigurala lakoa vladanja u izvršnoj vlasti. A bez ueša i izvršnoj vlasti stranke se, na žalost, pretvaraju u politike patuljke, jer predstavnika vlast - Skupština ima znatno manje ovlasti nego ranije. Na Matiji Posavcu je sada težak zadatak. Samostalni izlazak je velik rizik, s obzirom na pad rejtinga HNS-a i presudu aiu, koji je i dalje ostao predsjednik HNS-a. To stanje ima reperkusije na HNS u cjelini, tim više što HNS, koji se pokazivao kao glavni motor koalicije na državnoj razini, nije uspio pokrenuti investicijski val u Hrvatskoj. Pred Matijom Posavcom je sada zadaa osigurati preživljavanje HNS-a, to e biti najlakše da pod bilo koju cijenu osigura ulazak u izvršnu vlast. SDP-u pak s druge strane takoer nije lako. I to ne samo zbog unutrašnjih potresa, zbog kojih bi se dio biraa mogao okrenuti na drugu stranu, i to prije svega Laburistima, ve i zbog stanja u državi gdje SDP nije uspio pokazati znakove poboljšanja pa e se to odraziti i na raspoloženje biraa. SDP-u e više nego prije svaki mandat i svaki koalicijski partner biti dragocjeniji nego prije kako bi zadržao vlast u svojim rukama. U tom svjetlu i s obzirom na njihove osobne rejtinge ponovno udruživanje SDP i HNS-a na županijskoj razini bilo bi im možda i najloginiji potez iz interesa.


6

Gospodarstvo

PALA POZLATA s varaždinskih stupova politikih i gospodarskih veliina – nova afera vezana uz jednu od rijetkih uspješnih hrvatskih graevinskih tvrtki, “Zagorje Tehnobeton”

USKOK je i službeno potvrdio istragu protiv Miroslava Bunia, Ivana ehoka, Zlatka Horvata i Stanka Viteza PIŠU: BOŽENA MALEKOCI – OLETI, DEJAN ZRNA FOTO: ZLATKO VRZAN

J

oš prije koju godinu Grad Varaždin bio je grad primjer koji se u Hrvatskoj drugim sredinama nametao kao primjer uspjeha, gdje pristižu ulaganja u poduzetnike zone, gdje se mlade obitelji stambeno zbrinjavaju preko POS-a, a dogradnjom škola prema modelu JPP-a prelazi se na jednosmjensku nastavu. Varaždin se prikazivalo kao grad u koji zbog posla i kvalitete života doseljavaju mladi iz drugih sredina. Varaždin se u tom zlatnom razdoblju promovirao u neslužbeni neprikosnoveni regionalni glavni grad sjeverozapadne Hrvatske. No onda se pozlata s tog sjaja polako poela ljuštiti i do izražaja je poela dolaziti i tamna strana tog uspjeha, o kojoj najviše progovaraju domai pokazatelji prilika, tamošnji mediji, pri emu smo se za gradnju ove prie koristili podacima portala e-varaždin. Zadnji nemili dogaaji zbili su se oko uskokih istraga protiv Miroslava Bunia, Ivana ehoka, Zlatka Horvata i Stanka Viteza, pri emu je istraga najviše potresla Zagorje Tehnobeton, veliku graevinsku tvrtku s 65-godišnjom tradicijom i 1.000 zaposlenih, koja je ovu krizu u gospodarstvu prošla gotovo neokrznuta, a sada se našla u neugodnoj situaciji zbog istrage prvog ovjeka Uprave, Miroslava Bunia. Zbog toga su se obratili javnosti priopenjem kojim se tvrtka ograuje od poslovnih dogaaja u prošlosti, vezanih za istragu protiv Bunia, nastojei zaštititi poslovanje te firme i sudbinu zaposlenih u narednom razdoblju. U priopenju se potvruje da se protiv Miroslava Bunia vodi postupak, a da je tema vezana uz dva poslovna dogaaja s Gradom Varaždinom, tj. na odnose iz 2003. godine, te 2008. godine. Navodi se da je Zagorje Tehnobeton d.d. proesionalna tvrtka sa 65-godišnjim iskustvom te s prihodom od preko milijardu kuna godišnje, te više od tisuu zaposlenih. Dodaju da, bez obzira na trenutne okolnosti, tvrtka posluje intenzivno bez ogranienja i bez poteškoa, uz nesmetano voenje tvrtke od strane Uprave i menadžmenta.

Istraga zbog poslova izmeu Grada i Bunievih tvrtki USKOK provodi istražne radnje protiv Miroslava Bunia, Ivana ehoka, Zlatka Horvata i Stanka Viteza, te još dva trgovaka društva. Osumnjieni su za poinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

Miroslav Buni, predsjednik Uprave tvrtke “Zagorje Tehnobeton”, godinama slovi za jednog od najutjecajnijih ljudi u državi. Prije šest godina proglašen je i jednim od najbogatijih, a spominjalo se da zarauje najveu hrvatsku plau 740 tisua kuna mjeseno ... ehoka i Horvata se sumnjii se da su ožujka 2003. do lipnja 2011. godine pogodovali Bunievim tvrtkama prilikom dobivanja poslova s Gradom i plaanjima komunalnih obveza prema Gradu, ime je Grad ošteen, a tvrtke su nezakonito prihodovale više od 6 milijuna kuna. S druge strane, Buni im nije ostao dužan. Za protuuslugu za pogodovanje ehoku i Horvatu je na njihovo traženje platio dio cijene za kupljene stanove, s time da je za ehokov stan platio iznos od 100 tisua kuna, a za stan na ime sina Zlatka Horvata iznos od 103 tisue kuna. Za Horvata se sumnja da je od Bunieve tvrtke tražio da mu se kupi stan u vrijednosti 282 tisue kuna, a ehok je tražio da plate izvoenje radova na njegovoj nekretnini u vrijednosti od 43 tisue kuna. Dodatno, ehoka se sumnjii da je tražio i dodatno opremanje svojeg i Horvatovog stana. Viteza se pak sumnjii da je kao protuuslugu za izdavanje graevinskih i lokacijskih dozvola preko reda zatražio da njemu i lanovima obitelji prilikom kupnje stanova odobre kupnju po cijeni znatno nižoj od tržišne. Tako je Vitez kupio tri stana po cijeni znatno nižoj od tržišne, pribavivši tako nepripadnu materijalnu korist u iznosu od gotovo 68 tisua eura, navodi USKOK.

Je li hrvatski sjever jedini dio Hrvatske u kojem se dogaa lopovluk u gospodarstvu i politici? Miroslav Buni, predsjednik Uprave tvrtke “Zagorje Tehnobeton”, godinama slovi za jednog od najutjecajnijih ljudi u državi. Prije šest godina proglašen je i jednim od najbogatijih, a spominjalo se da zarauje 740 tisua kuna mjeseno ... “Dijamanti su samo komadi ugljena koji su ustrajali u svom poslu”, citat je Malcolma Stevensona Forbesa, a upravo je tu reenicu Buni esto spominjao

25. sijenja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

pred poslovnim partnerima. Miroslav Buni u Zagorje je došao još kao mladi inženjer i oni koji ga dobro poznaju pripisuju mu zaslugu da je jedan od ljudi koji je tu tvrtku digao na noge. Tako je s vremenom gradio utjecaj tvrtke, ali i svoj vlastiti. Zagorje Tehnobeton tako je uspjelo prevladati i opu ekonomsku krizu, koja je posebno zadesila graevinu, a razlog tome je i monopol koji su godinama izgradili. Zagorje Tehnobeton unazad nekoliko godina dodatno je jaao svoj utjecaj zbog poslova vezanih uz javno - privatno partnerstvo, te u izgradnji POS stanova u Varaždinu. Inae, Buni se nije libio javno izraziti svoju politiku pripadnost HDZ-u, ali bio je dobar s velikim brojem politiara i drugih javnih osoba drugih politikih opcija. Meu njima, naravno, istie se ime Radimira aia. Neke od kalkulacija koje su se pojavile u javnosti idu i tim tragom, odnosno dovodi se u vezu tajming izbijanja ove aere i aiev politiki pad i utjecaj koji je imao kao prvi potpredsjednik Vlade, posebice kad je u pitanju dobivanje graevinskih poslova. Jedan od najveih poslova zasigurno je on za rancuski konzorcija “Zagreb Airport International Company (ZAIC)”, koji je u proljee prošle godine dobio ugovor o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zranom lukom Zagreb, a radovi bi trebali poeti ove godine. Ovo pišemo i zato jer izgleda da je hrvatski sjever i te kako “pogodan“ za hapšenja kad su gospodarstvo i politika u pitanju? Time ne branimo one koji su zaista krivi za lopovluk, niti unaprijed osuujemo nevine. Ali, kad se sve zbroji i oduzme što radi USKOK, onda izgleda da se lopovluk ponajviše dogaa u nekoliko sjevernih županija Hrvatske. I to u tvrtkama koje nisu baš neuspješne. U isto vrijeme u Zagrebu, Slavoniji, Dalmaciji, Kvarneru i drugim dijelovima, odakle dolaze najvei hrvatski gubitaši, koji troše milijarde državnog novca, gdje radnici ostaju bez posla - “kao da ga uope nema“? Je li to baš zaista tako!?

FISKALIZACIJA - Lini popustio i donio novo tumaenje P

U Meimurju zatv jedan ugostiteljsk D

o 18. sijenja Porezna uprava je u Meimurskoj županiji zapeatila jedan lokal, dok je devet poreznih obveznika otklonilo nepravilnosti uoene nakon pregleda inspektora. Uglavnom, meimurski ugostitelji oito su se prilagodili u rekordnom roku kad je u pitanju fiskalizacija. Inae, Ministarstvo financija popustilo je te donijelo novo tumaenje Pravilnika o fiskalizaciji, prema kojemu za uslugu u ugostiteljskom objektu, ali i dostavu hrane, stopa PDV-a e biti jedinstvena i iznositi 10 posto. Prije toga je na uslugu, na primjer, pizze za van, bio naplaivan PDV od 25 posto, što je odmah u poetku izazivalo dosta nesporazuma i dovodilo do problema, a reagiralo je i Udruženje ugostitelja, tražei da se ta mjera ukine. Ministar Lini je ipak popustio, tako da više nema problema za ugostitelje koji prodaju na primjer pizze i uslugu za van. Meutim, postoji uvjet da ugostiteljski objekt ostvaruje više od 50 posto prometa u vlastitom prostoru.

Oni koji se bave samo cateringom plaaju PDV od 25 posto Viša stopa PDV-a od 25 posto važit e i dalje za one koji

Od deset lokala, devet otklonilo nepravilnosti i normalno nastavilo s radom

nemaju restoran ili pizzeriju, ve samo catering, odnosno kuhinju iz koje dostavljaju hranu prema pozivu i angažmanu. Smanjenje PDV-a na hranu za van obradovala je vlasnike ugostiteljskih objekata, koji

su odahnuli. Do sada su se snalazili na razliite naine. Neki od njih primjenjivali su u našem kra-

PRIJETI li nam opa rasprodaja državnih poduzea?

Umjesto klasine r traži se radniko d D ok jake zemlje uvaju svoje nacionalne tvrtke, Hrvatska ih kani rasprodati. Ovih dana objavljena je kategorizacija na internetskim stranicama Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Republike Hrvatske, koja je podijeljena na tri stupnja, a ostavljena su rijetka poduzea - monopoli od strateškog znaaja, poput autocesta. Uz njih stoji napomena sauvati za budue generacije, ne predvia se privatizacija. Tako je “mogua privatizacija ili prodaja po posebnoj odluci“ 24 tvrtke, kao što su Hrvatske željeznice – Cargo, Brodarski institut, Croatia airlines, Croatia banka, Hrvatska pošta, Hrvatska lutrija,

Imunološki zavod, Jadrolinija, Luka Rijeka, Narodne novine, Brodogradilište Uljanik, te zrane luke – sedam najveih.

Prodaja kontrolnih paketa uspješnih tvrtki Sljedea kategorija nosi merkantilno ime “Tip Solidum“, i u njoj je desetak poduzea u kojima država ima manjinski, ali znaajni vlasniki udio. Predvia se prodaja kontrolnih paketa u tvrtkama: uro akovi Holding, Ina, Konar, Luka Ploe, Podravka, Atlantska plovidba, Sunani Hvar, Croatia osiguranje, Hrvatska poštanska banka. Napomene uz njih glase “puna izloženost tržiš-

noj utakmici“ i “osigurati punjenje prorauna“. Preostala posljednja kategorija s nazivom “Koncesionari“ odnosi se na tamo nenavedene tvrtke i javna dobra, poput autocesta – to je od ranije poznato – koje Vlada kani iznajmiti na više desetaka godina.

Može li se stati na kraj klasinoj rasprodaji? Predsjednik Regionalnoga industrijskog sindikata iz Varaždina Siniša Milii rekao nam je kako dosadašnja praksa privatizacije jasno upozorava da takvi postupci idu mahom na štetu radnika i šire javnosti: - Zbog kratkorone koristi trenutne politike vlasti i neijega privatnog profita, gaze se preostala prava zapo-


25. sijenja 2013.

ravilnika

voren samo ki lokal

ju taktiku da su hranu za van naplatili odmah na kasi, kao da e ona biti pojedena u restoranu ili pizzeriji, a potom je s raunom odnijeli kupcu. Drugim rijeima, kao da je hranu za van nosio jedan graanin drugom graaninu.

Sad se ugostitelji više ne trebaju snalaziti na spomenuti i druge naine, što im je u mnogome pojednostavilo poslovanje, ali i sprijeilo razne malverzacije na temu hrane za van ili hrane u restoranu. (J. Šimunko, foto:ZV)

rasprodaje, dioniarstvo slenih, i još nas uvjeravaju da je to na našu zajedniku korist. A do sad smo barem dobro nauili da nipošto nije tako. I drugo, država uope nije nužno loš gazda, osim ako vlastima nije cilj da nas uvjere u to. No, mogli bismo od razvijenijih ekonomija preuzeti i neke druge modele organizacije, jer klasina privatizacija više oito nije prihvatljivo rješenje. Ova bi se kriza mogla tako iskoristiti i za radikalan zaokret prema razvoju radnikog dioniarstva, gdje se menadžeri moraju ponašati kao i u privatnim irmama. Doista, može li se stati na kraj klasinoj rasprodaji, pitanje je koje e sigurno obilježiti cijelu ovu predizbornu kampanju, a ve su najavljeni pro-

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

svjedi radi planirane rasprodaje, koji poinju u veljai. Ovih je dana i bivša premijerka Novog Zelanda, boravei u Hrvatskoj, upozorila Vladu da nije dobro prodavati strateška državna poduzea, a upozoravaju i neki domai ekonomisti. Jer, rasprodaja sigurno znai pad standarda. Drugim rijeima, ne kani li sadašnja Vlada otii predaleko u liberalizaciji i zašto to ini, ako je ovih dana i MMF priznao da je pogriješio kad je Europi uveo vrste odnose povratka dugova, što je dovodilo do sve veeg osiromašenja. U svakom sluaju, oekuje nas burno politiko proljee, ali ne samo to, rije je i o buduim generacijama. (J. Š.)

7

UKIDANJEM poreza na luksuz poetkom ove godine zlato i srebro u Hrvatskoj jeftinije i do 30 posto, te postalo roba kao i svaka druga

Prošla zlatna groznica, sad analitiari preporuuju – kupnju zlata

Z

akon o posebnom porezu na luksuzne proizvode ukinut je, a od 1. sijenja ove godine više na važi. Za 30 posto su jeftinije luksuzne stvari, kao što su nakit, satovi od plemenite kovine, zlatarski proizvodi, odjea od krzna, ali i – oružje. Zakon na luksuz ukinut je jer on ne postoji u Europskoj uniji. Uz zlato i srebro, bili su obuhvaeni nakit, satovi, odjea i obua od krzna i reptila, pirotehniki proizvodi za vatromet, oružje te bjelokost, kornjaevina, koralji, ak i upaljai za cigarete, koji su se oporezivali po stopi od 30 posto. Do poetka ove godine na hrvatskom tržištu u zlato nije bilo mogue investirati. Razlog neisplativosti bio je porez na luksuz, ako su željeli investicijsko zlato, graani su bili dužni platiti oko 60 posto poreza, odnosno davanja. Prilikom uvoza zlata iz inozemstva, carina je iznosila 5 posto vrijednosti, 25 posto PDV, a 30 posto porez na luksuzne proizvode. Zato i nije udno što je iz Hrvatske izvezeno samo u jednoj godini zlata u vrijednosti od 33,6 milijuna eura. U Hrvatskoj ni investicijski fondovi nisu smjeli ulagati u zlato, no sad se to mijenja, pa je zlato postalo roba kao i svaka druga.

Pad cijene zlata na svjetskom tržištu U zadnjih šezdeset dana cijena zlata je zbog jaanja amerikog dolara pala, prije je iznosila 1.720 dolara za uncu, ovih dana 1.690 dolara, a krivulja ima trend pada. Dio

Zlato je jeftinije, a, osim toga, nema više zlata i Meimurci i Hrvati nisu više zlatni rudnik te su mahom iscrpili svoje zalihe zlatnog nakita. Stoga polako ali sigurno poslovnice kupovnih mjesta za zlato zatvaraju svoja vrata …

svjetskih analitiara tržišta zlata pak kaže da je rije o kratkotrajnom padu cijene zlata i da e njegova cijena porasti i do 2.500 dolara po unci. To se temelji na analizi odnosa franak - euro dolar. Naime, nakon odluke Švicarske središnje banke da e braniti paritet švicarskog franka prema euru, te da nee dopustiti da se franak prodaje za više od 0,83 eura, došlo je do potresa na tržištu. Švicarska je vezanjem svoje valute za euro praktiki vezala sudbinu s najproblematinijim zemljama eurozone. Problemi Grke, Portugala, Irske, Italije i Španjolske sada izravno postaju njezini problemi. Najava iz Švicarske narodne banke odmah je prouzroila potres na valutnome tržištu, koji neki analitiari smatraju najveim u povijesti

toga tržišta. Švicarski je franak vrlo brzo izgubio gotovo devet posto vrijednosti u odnosu na vodee svjetske valute. Dužnici koji su kredite uzimali u švicarskim francima sada e moi odahnuti, a mjesene otplatne rate njihovih kredita više nee nekontrolirano rasti. Analitiari skloni zlatu pak kažu da je ono nakon pada švicarskog franka postalo jedina sigurna svjetska luka za ulaganje, jer papirnati novac zbog inlacije svake godine vrijedi sve manje.

Jedna po jedna zatvaraju se poslovnice za kupnju zlata Zbog toga se ulagaima upravo sad preporuuje kupovanje zlata, kad je cijena niža. To se, meutim, može odnositi samo na rijetke, graani su ve

prodali svoj nakit, što se vidi i po zatvaranju kupovnih mjesta za zlato i po Meimurju, kojih je manje nego prije. Razlog zatvaranja je neisplativost. Zlato je jeftinije, a, osim toga, nema više zlata i Meimurci i Hrvati nisu više zlatni rudnik i mahom su iscrpili svoje zalihe zlatnog nakita. Ipak, neke zlatarnice još uvijek privlae kupce relativno visokim cijenama zlata. Ukratko, iz svega navedenog nije mogue zakljuiti što e biti sa zlatom u narednom vremenu, za to treba biti baba vraara. Jesu li pak oni koji su prodali svoje zlato uinili dobro, pokazat e vrijeme. Oni pak koji su zadržali svoj zlatni nakit i nisu željeli prodavati sad imaju još manje razloga za prodaju nego prije. (J. Šimunko, foto:ZV)

USPJEH TREBA dijeliti s drugima

Ferro-Preis donirao Udrugu za autizam “Pogled”

U

etvrtak 18. sijenja u prostorijama Društva “ Fe r r o -P r e i s ” i z akovca upriliena je predaja donacije Udruzi za autizam “Pogled” iz Nedeliša. Radi se o ureaju za “listening terapiju” – TLP SPECTRUM OPEN HEADPHONE BUNDLE, nabavljenom iz inozemstva, ukupne vrijednosti 8.465,20 kuna. Ureaj je namijenjen boljoj komunikaciji autistinih osoba s okolinom, što je jako važno u terapiji ovih osoba zatvorenih u svoj svijet. U ime Udruge “Pogled” donaciju je primio Dalibor Kuhta, predsjednik Udruge za autizam “Pogled”. Zahvaljujui na donaciji, rekao je da se radi o jednom od najboljih aparata za tu namjenu, s kojim se postižu najbolji rezultati u terapiji s djecom. Udruzi je

to neprocjenjiva vrijednost i zbog toga su zahvalni Društvu “Ferro - Preis”. Paško Vela, direktor FerroPreisa, najavio je i posjet Udruzi

“Pogled” te obeao da e i dalje pomagati u njihovom radu. Tvrtka “Ferro-Preis” je iz zastarjele ljevaonice pretvorena u unosnog izvoznika, pa je

pri tom veoma važno da svoj uspjeh Ferro-Preis podijeli s društvenom zajednicom, naglasio je Paško Vela, direktor Ferro-Preisa. (N.Š.)


8

Kroz Međimurje

CRNA KRONIKA

Akcija “Alkohol“: 17 pijanih vozaa, no svi sa zimskom opremom Policijska uprava meimurska provela je tijekom proteklog vikenda operativnu akciju “Zimski uvjeti na cestama i alkohol“. Utvreno je ukupno 35 prekršaja, od kojih se 17 odnosilo na vožnju pod utjecajem alkohola, dok je jedan voza odbio alkotestiranje. Uz ostale prekršaje, etiri vozaa zateena su za volanom u vrijeme dok im je vozaka dozvola oduzeta. Iz prometa su iskljuena 3 vozila i 18 vozaa. Pozitivno je što su sva kontrolirana vozila imala propisanu zimsku opremu, kaže glasnogovornik Policijske uprave Zdravko Kolari. (V. Kelkedi)

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. sijenja 2013.

MEIMURCI SHVAAJU VAŽNOST ranog otkrivanja kancerogenih bolesti i rado se odazivaju na preventivne preglede

Kree novi program za rano otkrivanje raka vrata maternice

Višestruki kradljivci iz Piškorovca završili u zatvoru Tri mladia iz Piškorovca, 23-godišnjak, 19-godišnjak i 18-godišnjak, završili su u zatvoru nakon što je policija otkrila da su poinitelji dviju teških kraa, a ve su i ranije bili evidentirani kao poinitelji imovinskih delikata. Tereti ih se da su 29. prosinca prošle godine, provalivši u obiteljsku kuu u Vulariji, ukrali zlatni nakit, novac, mobitel i igrau konzolu, ime su poinili štetu od više tisua kuna. 12. sijenja pak su iz obiteljske kue u Belici odnijeli veu koliinu zlatnog nakita, dva zlatna sata, dva mobitela i više pari obue, oštetivši vlasnika za nekoliko desetaka tisua kuna. 23 i 18-godišnjak privedeni su istražnom sucu te im je odreen istražni zatvor, dok je 19-godišnjak, prema odluci suda, smješten u odgojnu ustanovu. (V. Kelkedi)

23-godišnjak “šetao“ s “maginim“ gljivama 23-godišnjak iz Novog Sela Rok prekršajno je prijavljen zbog posjedovanja droge, odnosno 2,3 grama isušenih gljiva “psilocybn“ ili takozvanih maginih gljiva. Službenici Policijske uprave meimurske mladiu su u srijedu naveer u Ulici Franje Puneca u akovcu provjeravali identitet te je otkriveno da sa sobom nosi nedopušteno sredstvo, koje inae ima halucinogena svojstva. (vk)

Belica: Uspješno provedena akcija “Zbogom, oružje“ Policija je izvijestila o rezultatima preventivne akcije “Zbogom, oružje“, odnosno “Manje oružja, manje tragedija“, koja je protekle dvije nedjelje održana u Belici, u suradnji s tamošnjim ogrankom Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Tijekom akcije graani su dragovoljno predali jednu runu bombu, jedan pištolj, 552 komada streljiva te pet spremnika za streljivo. Policijska uprava meimurska podsjea da su graani koji i dalje nedozvoljeno posjeduju oružje to dužni prijaviti i tada se protiv njih nee pokretati prekršajni ni kazneni postupci. No, oružje ne donosite osobno u policiju, kako ne bi došlo do aktiviranja i neželjenog ozljeivanja, ve nazovite policiju na broj 192, te e osposobljeni policijski službenici doi na kunu adresu ili dogovoreno mjesto i preuzeti ga. (V. Kelkedi)

Zdravstvena politika posljednjih godina sve se više okree preventivnim programima veznima uz rano otkrivanje zloudnih bolesti. Ranije otkrivena bolest daje bolju prognozu izljeenja i kvalitetniji život oboljelome. Nakon nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke i nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, sada se kree u još jednu nacionalnu kampanju, u nacionalni program raka vrata maternice. Od prvih promjena na stanicama vrata maternice do razvoja invanzivnog karcinoma potrebno je nekoliko godina. Jednostavnim i brzim testom veina promjena na vratu maternice mogu se otkriti u ranom stadiju i uspješno lijeiti. Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka vrata maternice bit e obuhvaene sve žene u dobi 25 - 64 godine. Svaka e žena na kunu adresu dobiti pozivno pismo/izjavu o sudjelovanju u Nacionalnom programu, kupovnicu i edukativni letak. Nakon poziva javit e se svom izabranom ginekologu radi dobivanja termina za PAPA test. Cilj programa je obuhvatiti 85 posto ciljane populacije žena tijekom tri godine od poetka programa, smanjiti broj novooboljelih i invanzivnog raka vrata maternice za 60 posto u žena dobne skupine 25 - 64 godine za 8 godina od poetka programa, te smanjiti smrtnost od invanzivnog raka vrata maternice za 80 posto u žena dobne skupine 25 - 70 godina za 13 godina od poetka djelovanja. Rak vrata maternice je u Hrvatskoj 2010. godine bio na 9. mjestu novootkrivenih sluajeva raka u žena, a na 8. mjestu po smrtnosti od raka u žena. U Meimurskoj županiji je u 2010. godini od invanzivnog karcinoma oboljelo 9 žena, a umrlo 5.

Neinvanzivni karcinom otkriven je u 43 žene. U 2011. godini u Hrvatskoj je od raka vrata maternice umrlo 111 žena, a u Meimurskoj županiji 2 žene. Žene uope ne bi trebale umirati od ove bolesti jer se ona razvija postupno godinama, a jednostavnim PAPA testom promjene se mogu otkriti u ranom stadiju i uspješno izlijeiti. Rak debelog crijeva je u Hrvatskoj drugi naješi oblik raka u osoba oba spola. U žena iza raka dojke, a u muškaraca iza raka bronha i plua. U Hrvatskoj su bile registrirane 3.064 novooboljele osobe od raka debelog crijeva, meu kojima i 95 iz Meimurske županije, dok je 2011. godine od ovog sijela raka u Hrvatskoj umrlo 2.009 osoba, 54 su bile iz Meimurja. Broj novooboljelih osoba iz godine u godinu je vei dijelom i zbog programa ranog otkrivanja bolesti, u kojem su poboljšane mogunosti izljeenja uz bolju kvalitetu života i dulje preživljavanje. Provedba Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Meimurskoj županiji zapoela je u sijenju 2008. godine, meutim, odaziv na ovaj preventivni program, premda najbolji u Hrvatskoj, bio je znatno slabiji od odaziva na mamograiju za rano otkrivanje raka dojke. Programu se odazvalo 29 posto pozvanih, odnosno 9.353 osobe. Pozitivan test dijagnosticiran je kod 896 osoba, odnosno 9,8 posto. Te su osobe pozvane na kolonoskopiju kako bi se utvrdio razlog skrivenog krvarenja. Kolonoskopiju su do 31. prosinca 2012. godine obavile 774 osobe, a svojevoljno su od kolonoskopije odustale 83 osobe. Tako je ukupni odaziv na kolonoskopiju u Meimurskoj županiji 90 posto, iako je teško prihvatiti injenicu da su 83

osobe samovoljno odustale. Rak debelog crijeva dijagnosticiran je kod 43 osobe (28 muškaraca i 15 žena), kod veine u 75 posto sluajeva u ranom stadiju, kad su velike mogunosti potpunog izljeenja. Iako je odaziv programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Meimurskoj županiji meu najvišima u Hrvatskoj, 29 posto, u odnosu na 20 posto, odazivom zdravstveni djelatnici nisu zadovoljni, jer je za postizanje ciljeva programa potreban odaziv od barem 45 posto, a bilo bi poželjno 65 posto. Zbog svega toga došlo je do reorganizacije u provoenju programa, kako bi se olakšao postupak uzimanja uzoraka. Najznaajnija novost je u tome što e se ciljanoj populaciji najprije slati pismo poziva

u kojem e se tražiti pristanak na pregled, dok e se test kartoni za uzimanje uzoraka slati u drugom navratu samo onim osobama koje vrate potpisani informirani pristanak. Do promjene u organizaciji je došlo kako se veliki broj testova ne bi nepotrebno bacao. Program ranog otkrivanja raka debelog crijeva namijenjen je osobama oba spola u dobi 50 74 godine, a ukljuuje testiranje stolice na tragove krvi koja se ne može uoiti golim okom, te u sluaju pozitivnog nalaza na kolonoskopiju. Nevidljiva krv u stolici jedan je do ranih znakova raka debelog crijeva ili pak tzv. premalignih lezija, naješe su to polipi iz kojih može za nekoliko godina nastati rak debelog crijeva.

Obilježavanju se pridružuje i udruga “Zora“ u suradnji s akovekom Knjižnicom Od 18. do 25. sijenja Knjižnica “Nikola Zrinski” akovec ugostit e edukativno - preventivnu akciju udruge “Zora” i naše “Drvo zdravih odluka” povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv raka grlia maternice. Iako se sam dan obilježava 19. sijenja, ove e godine akcija informiranja i razvijanja senzibiliteta javnosti za ovu temu trajati tjedan dana. Na koji nain? Svi zainteresirani e u spomenute dane u Knjižnici “Nikola Zrinski” na “Drvo zdravih odluka” moi zalijepiti zeleni list na koji e moi napisati jednu (ili više!) zdravih odluka za 2013., vezanih za prevenciju raka grlia maternice! Svi papirii e biti anonimni i

mogu se u akciju ukljuiti svi zainteresirani. Drvo zdravih odluka nalazit e se na ulazu u Opi dio Knjižnice, a bit e izloženi i edukativni posteri i knjige te tematike. Akcija se organizira u sklopu EVS projekta “Obilježi moj dan”, koji je podržan od Europske komisije, a koordinira ga Clemence Bell. Svaki dan akcije volonteri e biti prisutni dva sata kako bi i osobno mogli informirati graane, i to u petak, subotu i srijedu (18., 19. i 23. sijenja) od 9 do 11 sati, te u ponedjeljak, utorak, etvrtak i petak (21., 22. i 24. sijenja) u poslijepodnevnom terminu od 14 do 16 sati. Otvorenje akcije održat e se u petak 18. sijenja, s poetkom u 9 sati.


25. sijenja 2013.

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

UDRUGA tjelesnih invalida Meimurja

LOVAKI SAVEZ Meimurske županije - obustavljen lov kako bi se pomoglo divljai

Uspješno završen projekt “Veni, Vidi, Voluntarius Fio/ Dooh, vidjeh, postajem volonter“

Divljai po hranilištima razasuto nekoliko tona kukuruza i druge hrane

Udruga tjelesnih invalida Meimurja krajem 2012. uspješno je završila projekt “Veni, Vidi, Voluntarius Fio/ Dooh, vidjeh, postajem volonter“, koji je provodila uz inancijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Kroz aktivnosti projekta održano je šest edukativnih radionica, na kojima je ukupno educirano 28 volontera o temama bitnima za volonterski rad u udrugama civilnog društva: volonterstvu, komunikaciji, volontiranju s osobama s invaliditetom, pisanju projektnih prijedloga i pozicijskih dokumenata te organizaciji javnih akcija. U edukaciju i volonterski rad kroz projekt su ukljuena 52 volontera, koji su ukupno odradili 576 sati. Volonteri su bili ukljueni u razliite javne i volonterske akcije, kao i samu administrativnu provedbu projekta, a volontirali su i s osobama s invaliditetom kroz posjete lanovima Udruge tjelesnih invalida Meimurja. Kroz projekt su izdana i dva broja

asopisa "Listek", koji udruga izdaje ve 12. godinu za redom. Volonterskim radom mladi i nezaposleni mogu unaprijediti znanja, vještine i stei vrijedno radno iskustvo kojim upotpunjuju svoj životopis, a time i poveati svoje izglede za zapošljavanje. Volonterstvo potie društveni aktivizam, koji je osnovni pokreta svakoga naprednog društva. Prepoznavanjem potreba zajednice i spremnost na aktivno djelovanje pomaže društvu da brže i kvalitetnije riješi nagomilane probleme i potrebe. U suradnji s Volonterskim uredom Meimurja (VUM-oma) zapoet je i Volonterski kutak, koji svoje sastanke održava jednom mjeseno, a nastavit e se održavati i u 2013. godini. Udruga tjelesnih invalida Meimurja i u budunosti e se baviti organizacijom volontiranja i edukacijom volontera kroz rad Udruge i budue projekte, na što su svi zainteresirani pozvani da se ukljue.

Veliki snijeg koji je po cijelom Meimurju i ponegdje dostiže debljinu od 50-ak centimetara, a tamo gdje su zapusi i preko metra, ini velike nevolje šumskoj divljai. Mladen Lackovi, tajnik Lovakog saveza Meimurske županije, kaže kako do sada nisu zabilježena ranjavanja ili uginua divljai, ali da situacija postaje sve teža, jer divlja nema hrane. Stoga su lovci za-

poeli akciju raskopavanja snijega, kako bi divlja mogla bar do dijela hrane, a kroz vikend su po svim lovištima hranilice napunili kukuruzom i drugom hranom. Lackovi kaže kako bi eventualno smrzavanje snijega moglo životinjama ugroziti zdravlje, jer zaleeni snijeg može im nanijeti bolne rane na nogama i po tijelu. Postoji i opasnost da divlja u potrazi za hranom doe u

dvorišta, gdje se može sukobiti sa psima. Graane Lackovi moli da divlja ne uznemiravaju, ako pak joj ostavljaju hranu, neka ona bude udaljena od kua i zdrava. Do daljnjega je prekinuta lovna sezona, a lovci su sve snage uložili u hranjenje i zaštitu divljai, koja je sva izgladnjela, a kiša koja pada otežava im kretanje kroz šume i polja. (S. Mesari)

Izgladnjela i prestrašena divlja dolazi u blizinu naselja

NO MUZEJA u akovcu po prvi put odgoena SVETI Martin na Muri

Radove na javnoj rasvjeti izvest e zagrebako poduzee Temeljem raspisanoga javnog natjeaja za izvoenje radova na javnoj rasvjeti na podruju opine Sveti Martin na Muri, odabran je izvoa ovih radova vrijednih 481 tisuu kuna. Poslove je dobilo poduzee "EGS Elektrogradnja" iz Zagreba, koje e, nakon što Fond za energetsku uinkovitost, koji u veem iznosu inancira radove, stavi potpis na ugovore, u drugoj polovini veljae zapoeti radove, ako to dopuste vremenski uvjeti. Na podruju cijele opine postavit e se 235 novih rasvjetnih tijela, a jedan dio postojeih bit e premješten na nove lokacije. (sm)

Konzervatori zabranili održavanje!? Maša Hrustek - Soboan na presici Muzeja Meimurja informirala je o Noi muzeja 2013., koja se tradicionalno organizira posljednji petak u sijenju. Ove godine No muzeja 2013. u akovcu nee biti obilježen na nain kao što je to bilo proteklih godina, a upravo zbog aktualne sanacije Palae Zrinskih, ve e se obilježiti Europska no muzeja u ljeto s 16. na 17. lipnja, s novim konceptom dogaanja te u suradnji s Memorijalnom zbirkom Ladislava Kralja Meimurca

i partnerima, Opinom i Turistikom zajednicom Štrigove. Navodno je inae u Muzeju došlo ve nekoliko puta do pada žbuke sa stropova, pa postoji bojazan da bi uslijed veeg broja ljudi moglo doi do nekih neželjenih situacija. Nadamo se da upravo to (ne)službeno objašnjenje koje smo saznali “of the record“ zaista drži vodu i da je samo to zaista razlog što se No muzeja u akovcu nee ove godine održati kad i u svim drugim hrvatskim gradovima. (rr)

Po prvi put No muzeja u Štrigovi Meimurja”, a potom organizirane projekcije digitaliziranoga ilmskog gradiva iz fonda - “Graevni kombinat Meimurje”, akovec: “Ništa nas ne smije iznenaditi 1979.”, “Zimske olimpijske igre Sarajevo 1984.”, “Melioracija Meimurja”, “Graevni kombinat Meimurje” te multimedijski prikaz rada RKUD-a “Graevinar”, 1977. - 1987. Tijekom Noi muzeja u Štrigovi e biti uprilieno i gostovanje glazbenika Nevena Kolaria na cimbalama. (rr)

NEDELIŠE

4. veljae 1963. godine – “službeno“ poela zaštita prirode u Meimurju Bliži se 4. veljae, datum kada je daleke 1963. godine proglašena zaštita nad prvim objektom prirode u Meimurju – platane u Nedelišu. Na, kako kaže, važnu obljetnicu, u priopenju za javnost podsjea ravnatelj županijske ustanove “Meimurska priroda“ Siniša Golub. Istie kako je, dakle, još prije 50 godina vrijednim radom tadašnjih povjerenika za zaštitu prirode zapravo poela zaštita prirode u našem kraju. Nakon stavljanja platane pod zaštitu, uslijedila su proglašenja zaštite nad drugim objektima i vrijednim podrujima, dok je kruna zaštitarskih nastojanja u Meimurju proglašenje Regionalnog parka Mura - Drava u veljai 2011. godine, koji pokriva etvrtinu teritorija Meimurske županije te Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav u srpnju prošle godine. Kroz pet desetljea od zaštite platane brojni su pojedinci i udruge odigrali znaajnu ulogu u procesima razvijanja svijesti javnosti i donositelja odluka o važnosti formalne zaštite prirode i ulaganja u zaštitu prirode na terenu, naglašava Golub. Ustanova “Meimurska priroda“ inae za predstojee mjesece najavljuje više dogaaja kojima e obilježiti pedesetu obljetnicu zaštite nedelišanske platane. (V. Kelkedi)

Natjeaj “Zelena agenda“

DRŽAVNI ARHIV ZA MEIMURJE Povodom Noi muzeja te stotinu godina od izgradnje zgrade stare osnovne škole, u kojoj je danas smješten Državni arhiv za Meimurje, u Štrigovi e se održati multimedijska veer posveena graditeljskoj tradiciji Meimurja. Državni arhiv za Meimurje, koji se po prvi put pridružuje obilježavanju Noi muzeja, pripremio je za 25. sijenja program koji zapoinje u 18 sati i potrajat e do 1 sat. U 19 sati bit e otvorenje izložbe “Arhitektura i vedute

9

Po prvi put akovec se ove godine nee pridružiti Noi muzeja, jer navodno postoji mogunost stradavanja posjetitelja

Do kraja ovog mjeseca otvoren je natjeaj za dodjelu sredstava iz prorauna Opine Nedeliše u okviru projekta "Zelena agenda", odnosno Zelenog plana djelovanja. Na natjeaj se mogu prijaviti udruge, vijea mjesnih odbora u sastavu opine Nedeliše, turistike zajednice, vrtii, škole, obrazovne institucije te javne ustanove sa svojim programima koji doprinose zaštiti i ouvanju okoliša, podzemnih voda te poboljšanju kvalitete života. Jedan od kriterija za prijavu na natjeaj je da se kandidirani program, odnosno projekt provodi na podruju opine Nedeliše, a da je njegovo trajanje minimalno 6, a maksimalno 10 mjeseci.


10

Kroz Međimurje

PRIOPENJE meimurske podružnice HRAST-a

NE – rasprodaji državnih dobara Pod krinkom “hitnog pokretanja investicijskog ciklusa”, Vlada RH priprema zakon o strateškim investicijskim projektima. Ponovno, pozivajui se na nesporne ciljeve, na mala vrata i daleko od oiju javnosti priprema se zakonska osnova koja može poslužiti kao temelj još jedne pljake imovine graana Republike Hrvatske. Rije je o zakonu kojim se u lanku 18. omoguuje otuenje šumskih površina, poljoprivrednih zemljišta, vodnih dobara i openito bilo koje nekretnine u vlasništvu RH u korist investitora bez javne rasprave ili javnog natjeaja iskljuivo direktnom pogodbom. Na slian se nain zakonom omoguuje dodjeljivanje koncesije na pomorsko dobro i kulturna dobra, takoer bez javne rasprave ili javnog natjeaja.

Ov im pr ijedlogom zakona V lada priznaje neuinkovitost javne uprave i ogromni teret neefikasne administracije, no, umjesto da se bavi samom srži problema, zakonskom izmjenom stvaraju se uvjeti za dodatno jaanje korupcije i ostvarivanje privatnih interesa pojedinaca na štetu šire zajednice. Upravo stoga što navedeni zakonski prijedlog ne pogaa u srž problema neefikasna administracija, prevelika šuma neloginih propisa, a nerijetko i nerad i ops t r u kc ije lok a lnih monika, te stoga što se zakonskim prijedlogom omoguuje pljaka kroz instituciju “strateškoga investicijskog projekta”, HRAST smatra da je takav zakonski prijedlog ne samo suvišan, ve i vrlo štetan i protivan interesima graana RH.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. sijenja 2013.

OPINA DONJA DUBRAVA

Marijan Varga odustao od kandidature za naelnika PIŠE: ALEN FUŠ

A

ktualni naelnik opine Donja Dubrava Marijan Varga putem lokalnog glasila obznanio je kako se više nee kandidirati za opinskog naelnika. Varga je vodio opinu tri mandata, tonije, punih dvanaest godina. Kao naelnik se po posljednji put putem Dobravskih novina obratio mještanima, kojima je zahvalio na pomoi i podršci. - Svjestan sam, a vjerujem i vi, da je bilo nemogue udovoljiti svima,

ali sam uvjerenja da namjerno nikome nisam uskratio bilo kakvu pomo. Uz vašu pomo mislim da smo postigli da Donja Dubrava postane mjesto poželjno za život. No, iako je mnogo toga uinjeno, pred nama su još mnoge aktivnosti koje je potrebno dovršiti, poruio je svojim mještanima Marijan Varga.

Visei most kao konstrukcija za zaštitu od zagaivanja rijeke Drave Inicijativom Zaštitarsko - ekološke udruge “Se-

njar”, a uz podršku Opine Donja Dubrava, izraena je projektna dokumentacija graevine za sprjeavanje širenja oneišenja na odvodnom kanalu HE Dubrava. Graevinska dozvola dobivena je prije tri godine. U stvarnosti ureaj predstavlja visei most, na koji je postavljena konstrukcija ureaja za sprjeavanje širenja oneišenja. Ova izgradnja bila je stopirana i poetak se eka nekoliko godina. - Tada nam je od strane HEP-a ponueno da Opina sufinancira pola

iznosa, tj. oko 1,5 milijuna kuna, što smo odbili. Situacija se sada bitno izmijenila i od strane HEP-a objavljen je javni poziv za izvoaa radova, koji e u cijelosti biti financiran od HEP-a. Najpovoljnija odabrana ponuda bila je tvrtke “Zagorje Tehnobeton” iz Varaždina. No, jedan sudionik u natjeaju se žalio pa se eka odluka Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave. Kad komisija izrekne svoj sud, radovi e poeti, rekao je opinski naelnik Marijan Varga.

LABURISTI

Marijan Beli, Petra Kovai i Mladen Babi – kandidati za županijske elnike Županijska podružnica Hrvatskih laburista – Stranke rada u akovcu je predstavila svoje kandidate za županijske elnike na predstojeim lokalnim izborima. Kako smo ve izvijestili, nestranaki kandidat kojeg, meutim, podržava spomenuta stranka za meimurskog župana jest novinar lista Meimurje Marijan Beli. Govorei o razlozima svoje kandidature, Beli je uz ostalo istaknuo kako ve više od trideset godina prati politiku, analizira te se pita što radi s druge strane stola, dok nam, kako je naglasio, bezvoljni, bezidejni, politikim okovima i stranakom stegom te golom želju za vlašu sputani ljudi kroje život. Aktualna županijska vlast, kaže, niim suvislo i odgovorno ne upravlja,

posebno ne kad treba ustati, preuzeti odgovornost i nainiti barem jedan hrabar korak samostalno, bez ekanja spasonosnih doznaka koje šalje neki imaginarni “naš ovjek“ ili “naši deki“ u Zagrebu. Moramo preuzeti odgovornost za upravljanje vlastitim resursima i drugaiji odnos prema središnjoj državnoj vlasti, ma koje politike boje ona bila, poruio je Beli. Kandidati Laburista za zamjenike župana jesu Petra Kovai, mlada pravnica iz Svetog Martina na Muri, te Mladen Babi, geodet i privatni poduzetnik iz akovca. Stranka e, reeno je, svoje liste istaknuti u sva tri meimurska grada i devet opina te, naravno, za Skupštinu Meimurske županije. (V. Kelkedi)

HSLS Kotoriba

Proelniku Ivanu Štefiu iznenaenje za 50. roendan Proelnik Upravnog odjela opine Donja Dubrava Ivan Štefi ve punih 29 godina obavlja svoj posao. Svima je poznat kao radišan ovjek te je uvijek spreman uskoiti ako netko zatraži bilo kakvu pomo ili inormaciju. Kroz svoj radni vijek imao je nadreene svih politi-

kih struktura. Šeovi su mu bila tri predsjednika tadašnje Mjesne zajednice (Viktor Lisjak, Stjepan Lisjak Pitek i Drago štefi), šest predsjednika Opinskog vijea (Zlatko Bartoli, Stjepan Vlahovi, Ivan Rusak, Snježana Bali, Darko Horvat i Željko Kova) i tri naelnika

opine (Ladislav Kranjec, Nikola Grošani i Marijan Varga). Ovih je dana Štefi napunio 50 godina života. Pravo iznenaenje na radnom mjestu priredili su mu njegovi najbliži suradnici. U estitare su s prigodnim poklonima i tortom stigli naelnik Marijan Varga, predsjednik

Opinskog vijea Željko Kova, opinske djelatnice Sanja Majstorovi i Mateja Dolenec, a njima se pridružio i naelnik opine Donji Vidovec Josip Grivec. Slavljeniku je ova gesta bila i te kako draga, a ujedno i velika zahvala za sve dobro što ini u svojem poslu.

Damir Sui preuzeo BELICA kotoripske liberale Ovu godinu kree izgradnja kanalizacije U etvrtak 17. sijenja održana je izborna skupština Opinskog ogranka HSLS-a Kotoriba. U posljednjih osam godina kotoripske liberale vodio je Ivan Špicar. Njega je na toj unkciji zamijenio dugogodišnji lan Damir Sui. Špicar e biti njegov zamjenik, Dario Friši izabran je za tajnika, Željko Habuš obavljat e poslove blagajnika, dok je pe-

ti lan Predsjedništva Dean Valpati. Novi predsjednik najavio je intenzivne pripreme za lokalne izbore, u kojima su otvorene su sve opcije. Na skupu je bio i predsjednik meimurskih liberala Josip Grivec. Inae, HSLS u Opinskom vijeu Kotoriba ima tri vijenika i zajedno s HDZ-om i HDSS-om oporba je u Vijeu. (A.Fuš)

Opina Belica u ovoj godini za realizaciju projekata iz programa gradnje objekata i ureaja komunalne inrastrukture planira izdvojiti ukupno 2,840.000 kuna. Od tog iznosa, 1 milijun 500 tisua kuna, koje se oekuje od Ministarstva

regionalnog razvoja i ondova EU, uložilo bi se u izgradnju kanalizacije u Belici. Nadalje, 770.000 kuna predvieno je za inrastrukturu, odnosno izgradnju pristupne ceste, vodovoda i javne rasvjete u Gospodarskoj zoni Jug. Vei dio spome-

nutog iznosa takoer bi trebala osigurati država. Ulagat e se i u Gospodarsku zonu Jugozapad, gdje se 70.000 kuna planira utrošiti za izradu detaljnog plana ureenja te sustava javne rasvjete. U Opini ne zaboravljaju ni naselje Gardinovec.

Tamo se pola milijuna kuna namjerava uložiti u izgradnju pješake staze, pri emu e 400.000 osigurati Županijska uprava za ceste, a ostatak Opina. Proraun Belice za ovu godinu inae iznosi 7,100.000 kuna. (vk)


25. sijenja 2013.

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

OPINSKO vijee Gornji Mihaljevec

Opina se zadužuje - preventivno

Ošteeni su i putovi kojima se koriste šetai i turisti

OPINA Štrigova i Hrvatske šume izgladile spor oko šumskih cesta

Opina asfaltirala šumske putove bez znanja Hrvatskih šuma

H

rvatske šume jesenas su obavile sjeu drva na svojim parcelama i prilikom prolaska mehanizacije i odvoženja drva znatno oštetile lokalne i nerazvrstane ceste. Opina se ža-

lila Hrvatskim šumama, tražei da se šteta namiri ili da Hrvatske šume saniraju kolnike, meutim, žalba nije prihvaena. Hrvatske šume u dopisu opinskom naelniku navode kako je Opina, bez da ih je upozorila, dio prometnica asfaltirala,

- Dogovorom s Hrvatskim šumama riješit emo problem ošteenih kolnika, kaže Stanislav Rebernik

što sada postaje problem za obje strane. Hrvatskim šumama što im je otežan pristup u šume, a Opini Štrigova što sada nije u mogunost održavati prometnice koje prolaze kroz šumska podruja. Isto tako Hrvatske šume upozoravaju kako su od 2006. godine do danas u više navrata pošljunale putove, propuste potoka i druge radove te da odreeni postotak od prodajne cijene za šumski doprinos plaaju Opini. Želja za suradnjom prevladava uske interese - U proteklih šest godina Hrvatske su šume uložile 193.410 kuna u sanaciju putova na podruju opine Štrigove i ulagat e i dalje, navodi Benjamin Horvat, upravitelj Gospodarske osnove Gornje Meimurje, koja je u sustavu Hrvatskih šuma, dodajui kako štete na asfaltu ne mogu popravljati jer te prometnice ne udovoljavaju zakonske uvjete. Opinski naelnik Stanisav Rebernik u vrijeme asfaltiranja šumskih putova nije obnašao ovu

dužnost, no sada je u situaciji da rješava gorue probleme za svoje graane. - Istina je da su naši ljudi ogoreni na Hrvatske šume, koje su oštetile asfaltirane i pošljunane putove koji vode do njihovih domainstava. No, isto tako je i istina da se nekada radilo i gradilo bez valjanog ugovora, jer je tako bilo jednostavno i s dobrom namjerom. Svjesni smo propusta, ali isto tako želimo da se prometnice saniraju, pa smo s Hrvatskim šumama dogovorili suradnju kojom e se doprinijeti ouvanju prometnica koje koriste oni i naši graani, kaže opinski naelnik Stanislav Rebernik. Obje strane složne su da samo dogovorom i suradnjom mogu riješiti postojee probleme i izbjei nove, te tako olakšati prometovanje šumarskih strojeva i kamiona, kao i poljoprivrednih i osobnih vozila ovdašnjih stanovnika. (S. Mesari)

Opinsko vijee Gornji Mihaljevec na svojoj 28. sjednici donijelo je odluku o prekoraenju opinskoga poslovnog rauna, zaduživanjem kod poslovne banke. Odluka Vijea je da se Opina smije zadužiti 200 tisua kuna, no, hoe li tu mogunost iskoristiti, još nije sigurno. Naime, opinski naelnik Franjo Kovai kaže da e to biti krajnja mjera i da je odluka zapravo mjera sigurnosti, koja bi se aktivirala ako bi došlo do teškoa u normalnom funkcioniranju opine. Vijee je donijelo i odluku o prodaji opinskog zemljišta u Gornjoj Dubravi, procijenjenog na poetnu cijenu tisuu eura. Na sjednici je prihvaeno i izvješe o opinskim potraživanjima i obvezama od svojih graana do 15. sijenja 2013. godine, koje iznose 395 .698 kuna. Naelnik Franjo Kovai kaže kako graani na ime komunalne naknade, odvoza smea, zakupa poslovnih prostora, komunalnog doprinosa, grobljanske naknade i drugih obveza duguju skoro etiristo tisua kuna, što utjee na ispunjavanje obveza Opine prema poslovnim i drugim subjektima. - Kad bi graani

- Graani nam duguju skoro 400 tisua kuna, zbog ega takoer moramo u ‘prekoraenje’ žirorauna, kaže opinski naelnik Franjo Kovai

ispunjavali svoje obveze, onda Opina ne bi trebala tražiti prekoraenje poslovnog rauna, kaže Kovai, i dodaje kako je pun razumijevanja da ljudi teško žive, ali isto tako trebaju znati da se usluge i druge stvari moraju plaati. Stoga e uskoro krenuti opomene, a potom i prijedlozi ovrha za dugovanja graana prema Opini. (S. Mesari)

VARAŽDINSKA biskupija o sluaju župnika u Sv. Jurju na Bregu

Podrška župniku Ivici Puškadiji - Crkva kao ustanova jest istovremeno nebeska i zemaljska. Nebesku Crkvu ine Bog, aneli i sveci, a zemaljsku ili putujuu Crkvu ine svi vjernici na putu prema vjenosti. Zbog toga jer se ostvaruje na zemlji, Crkvi su potrebna i materijalna dobra koja se koriste u dobrotvorne svrhe, poput Caritasa, za gradnju novih objekata i obnovu postojeih, te za nagradu crkvenim službenicima. Jedna od pet crkvenih zapovijedi glasi: Doprinosi za crkvene potrebe. lanovi Crkve trebali bi stoga doprinositi za crkvene potrebe, baš kao što lanovi mnogih civilnih udruženja plaaju godišnje lanarine, kako bi se ona mogla uzdržavati, stoji u prvom dijelu priopenja Varaždinske biskupije povodom sluaja župnika Ivice Puškadije, koji je kritizirao vjernike koji mu daju obiteljske darove manje od 50 kuna. - Iako materijalna dobra Crkve nisu najvažnija, ona ipak bez njih teško može

normalno funkcionirati, stoji u nastavku priopenja. - Sav dar koji vjernici daju ide u blagajnu župe, iz koje se isplauje mjesena nagrada sveeniku u visini koju odreuje Hrvatska biskupska konferencija. Iz te blagajne plaaju se režije, novac se koristi za uzdržavanje objekata, za gradnju novih objekata, pomo siromašnim obiteljima kroz Caritas ... Sveenici za svoje pastoralno djelovanje ne dobivaju od države plau, ve od župe ili ustanove u kojoj djeluju primaju propisanu mjesenu nagradu. Varaždinska biskupija nema propisan iznos obiteljskog dara. Svaka obitelj prema svojim mogunostima doprinosi za potrebe svoje župne zajednice. Župnik poznaje svoje vjernike i njihove mogunosti i kritika koju je uputio izreena je vjernicima. Na blagoslov se nikoga ne prisiljava, a novac nikada ne smije biti zapreka za primanje blagoslova, istie Marko Štefanec, tajnik biskupa Josipa Mrzljaka.


12

Kroz Međimurje

DVD KRIŠTANOVEC izabrao novo - staro vodstvo

Sreko Mrazovi i dalje predsjednik DVD-a Krištanovec Prošlu subotu izbornu godišnju skupštinu održalo je Dobrovoljno vatrogasno društvo Krištanovec, društvo koje iz godine u godinu ostvaruje sve bolje rezultate, poglavito u radu s mladima. Skupština je jednoglasno za novog predsjednika izabrala Sreka Mrazovia, koji je ovu dužnost obnašao i u prethodnom razdoblju. Izabran je i novi deveterolani Upravni odbor, koji ine Sreka Mrazovi, Vladimir Lukman, Nevio Maari, Stjepan Zadravec, Željko Šafari, Igor Zadravec, Zoran Lukman, Mario Rožman i Damir Mrazovi, novi Nadzorni odbor te novo Zapovjedništvo društva. Za zamjenika predsjednika izabran je Vladimir Lukman, za zapovjednika Nevio Maari, za njegovog zamjenika Stjepan Zadravec, za tajnika Igor Zadravec te za zastupnika u skupštini Vatrogasne zajednice Meimurske županije predsjednik Sreko Mrazovi. Kako je to bila prva ovogodišnja

skupština na njoj se okupio velik broj gasitelja, gostiju i prijatelja društva, skupštinu su pozdravili predstavnici brojnih vatrogasnih društava, meu kojima i Dragutin Smerni iz prijateljskog društva DVD-a Topolovac pokraj Siska, tajnik VZ-a Meimurske županije Dragutin Trupkovi, predsjednik VMO-a Krištanovec Dušan Mikolaj te Branko Šalamon, akoveki gradonaelnik. U kratkom izvješu o radu i aktivnostima Mrazovi je rekao kako društvo danas broji 150 podupirujuih lanova, 35 lana sa zvanjem vatrogasac, 13 vatrogasca I. Klase, 3 vatrogasna doasnika, 9 doasnika I. klase, vatrogasnog asnika I. klase, 2 poasna asnika, jednoga višeg poasnog

Sreko Mrazovi dobio je povjerenje za još jedan mandat na elu DVD-a Krištanovec asnika, 4 vatrogasna suca te 13 vatrogasnih veterana. Dovoljno za sigurnost mještana i materijalnih dobara, za odlaske na vježbe i natjecanja te tehnike i druge intervencije. (Stjepan Mesari)

Gosti iz DVD-a Šandorovec

Predsjednik Christijan Plakalovi Gorian Stjepan Vadlja, ravnateljica Djejeg vrtia "Ružica“ Ružica Horvat, te predstavnici prijateljskih vatrogasnih društava iz Meimurske županije i pobratimskog društva iz Vukosavljevice. Predsjednik DVD-a Christijan Plakalovi istaknuo je da je društvo obavljalo sve zadae i mjere na zaštiti od požara prema zakonu, nastupalo je na natjecanjima te sudjelovalo na svim proslavama. Na skupštini su jednoglasno usvojene izmjene statuta Društva, te je on sada usuglašen sa statutom Hrvatske vatrogasne zajednice. Jednoglasnom odlukom lanova skupštine izabrano je novo rukovodstvo u narednom etverogodišnjem mandatu: predsjednik Društva je Christijan Plakalovi, dopredsjednik Tomislav Gudlin, zapovjednik društva

Slavko Lopari, dozapovjednica Kristina Plakalovi, tajnik Josip Androec, blagajnik Leonard Gudlin. U Upravni odbor još su izabrani: Josip Petric, Željko Vlah, Tomislav Lopari, Suzana Krmar i Franjo Bašnec. U Nadzorni odbor izabrani su: Ivan Horvat, Milivoj Prijakovi i Anelko Mesari. Zapovjednik Društva Slavko Lopari istaknuo je da je bilo 17 požarnih i 2 tehnike intervencije. Za najboljega operativnog lana Društva u 2012. godini proglašen je Tomislav Lopari. U Društvo su primljena dva nova lana: Davor Kolari i Tomislav Marka. Za 20 godina rada u Društvu priznanje je dobio Nenad Tisaj, a za 30 godina rada u društvu Leonard Gudlin (stariji). Ove godine društvo e proslaviti 125. obljetnicu. (G;J)

GENERAL Mladen Marka u posjetu Donjoj Dubravi

Odana poast Predragu Jurecu i svim hrvatskim braniteljima Na poziv naelnika opine Donja Dubrava Marijana Varge i predsjednika opinske Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Nevena Lisjaka, u posjet tom mjestu u utorak 15. sijenja stigao je hrvatski general Mladen Marka. Na radnom sastanku bili su svi ratni naelnici policijskih uprava Koprivniko - križevake i Meimurske županije. Prema rijeima Varge, general Marka ispriao im je o svojim danima provedenima u

Haagu, gdje je do oslobaajue presude kao nevin ovjek bio od 2007. godine. Bilo je prisjeanja na teške godine Domovinskog rata, nakon ega se Marka zajedno s domainima uputio na mjesno groblje, gdje je na posljednjem poivalištu Predraga Jureca zapalio svijeu i minutom šutnje odao poast prvom poginulom branitelju iz Meimurja. Bio je to trenutak da se oda poast i svim stradalim hrvatskim braniteljima. Hrvatski general roen je u

VINCEKOVO u Meimurju obilježeno radosno i veselo - debeli snježni pokriv

Mlado vino je grijalo, snijeg se topio, a pjesma i veselje trseke su zbudili - Smisao i cilj obilježavanja Vincekovih pohoda i druženja nije masovnost, ali svi, poglavito organizatori, zadovoljniji su kad se okupi više ljudi. Ove godine sudionika je bilo manje nego prethodnih, iz razloga što su se mnogi pribojavali snijega i poteškoa u prometu. Oni koji su pak došli uživali su u lijepom vremenu, dobrom mladom vinu i susretu s dragim ljudima i vinogradarima

ODRŽANA 125. godišnja izborna skupština DVD-a Gorian

U Domu kulture u Gorianu održana je u subotu izborna skupština DVD-a Gorian. Skupštini su nazoili lanovi DVD-a Gorian, vatrogasne mladeži društva, predstavnici udruga iz Goriana, mještani i sponzori društva te gosti. Svojom nazonošu skupštinu su uveliali: naelnik opine Gorian i saborski zastupnik Mario Mohari, donaelnik opine Gorian Stjepan Ribari, predstavnik VZMŽ-a i predsjednik Vatrogasne zajednice opina D. Kraljevec - Gorian Dragutin Glad, zapovjednik JVP-a akovec Mladen Kanižaj, zapovjednik Vatrogasne zajednice opina D. Kraljevec - Gorian Marijan Blažeka, predstavnik DUSZ-a i proelnik Podrunog ureda akovec Ladislav Söke, direktor irme "Vatropromet" Nenad Radoji, ravnatelj Osnovne škole

25. sijenja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

urevcu u tradicionalnoj katolikoj obitelji. Kao mlad ovjek došao je u Zagreb, završio srednju školu i fakultet, bio sportaš, bavio se novinarstvom u okviru policijskih asopisa, gdje je radio. Bavio se balistikom, a hobiji su mu bili lovaka aktivnost i ribolov. Domovinski rat zatekao ga je u policiji, na radnom mjestu inspektora za opi kriminalitet. Na kraju donjodubravskog posjeta organiziran je zajedniki odlazak u lov. (A. Fuš)

PIŠE: STJEPAN MESARI

Ovogodišnje obilježavanje Vincekovoga u Meimurju zapoelo je treu sijeanjsku subotu, etiri dana prije blagdana Svetog Vinka, koji je uvijek 22. sijenja. Premda e netko rei kako sveti Vinko nema ništa s vinima i trsovima, obian puk misli drugaije i svake godine sve sveanije i radosnije obilježava buenje vinograda i poetak radova u njima, a prvi su obrezivanje trsova. Prvi su Vicekovo obilježili u Štrigovi, odnosno štrigovskom kraju na daleko poznatom po odlinim vinima, pa je i red da tu zaponu vinske i vinogradarske radosti, koje se nastavljaju Urbanovim i martinjskim dogaanjima. Dvjestotinjak ljudi okupilo se u središtu Štrigove, gdje je vrsni vinogradar i vinar Bojan Štampar obrezao trsove pušipela, koje je zasadila udruga meimurskih vinogradara i vinara "Hortus Croatiae". Pod vodstvom elnih ljudi opinske Turistike zajednice Stanislavom Rebernikom i Josipom Mikecom, okupljeni su krenuli na put dugaak desetak kilometara, uz sam rub hrvatsko

Vincekovo na svetomartinskom Vencu

Hrvatsko - slovenska veselica “ob meji”

Naelnik Stanislav Rebernik i supruga Aleksandra bili su domaini štrigovskom pohodu

- slovenske granice, gdje im se pridružilo još pedesetak ljubitelja prirode, dobrog vina i druženja. Vinarske obitelji Borisa Novaka, Ota Smolkovia i Vladimira Novaka na stolove su iznijele najbolja mlada vina i suhomesnate delicije, u kojima su ljudi zaista uživali. Boris je obavio obred obrezivanja i zalijevanja (vinom) trsa, a Mikec

je progovorio o Vincekovim obiajima u ovom kraju. Pri samom kraju pohoda veselo i razdragano društvo pogostila je obitelj Stanislava Rebernika, prvog ovjeka Turistike zajednice i opine Štrigova, pripremivši domjenak uz vatru i dobro vino. Ovogodišnji Vincekov pohod po štrigovskom vinogorju završen je druženjem svih sudionika u kavani

PEKLENICA

Pedeset godina zajedno Tomo i Ana Bedi Doekati zajedno pedesetu godišnjicu braka dobar je razlog za slavlje. Tomo i Ana Bedi iz Peklenice tu su lijepu obljetnicu proslavili najprije svetom misom zahvalnicom u kapelici Kraljice svete Krunice u Peklenici, koja se nalazi tono pored njihove kue, a onda su se na drugi dio slavlja uputili u kavanu "Raj", takoer u Peklenici, gdje su svoj jubilej proslavili s djecom, unucima, praunukom, i svojima najbližima. Ovih dana bili smo zatrpani snijegom, ali se Ana i Tomo prisjeaju da je prije pedeset godina, 1963. godine, kada se održavala njihova svadba, snijeg bio još i vei. Ana je rodom iz Miklavca i u Pekle-

nicu je u Tominu obitelj došla za snahu. Po ondašnjem obiaju, vjenanje se održalo u njezinoj župi u Podturnu. Na vjenanje su išli iznajmljenim automobilima. Ondašnji brani par Soboan iz Murskog Središa u dva starinska mercedesa mladence i onoliko svatova koliko je stalo u ta dva automobila vozio je na vjenanje. No, unato hladnoi i

snijegu, mladenci su morali poštivati tadašnji obiaj da pješke prošeu po selu da ih vide. Ana dobro pamti koliko se smrzavala za tog ophoda selom, jer je po ondašnjoj modi imala kratku vjenanu haljinu. A još je gore prošao Tomo. On je ve pred vjenanje bio prehlaen. - Drugi dan mi je skoro umro, prisjea se Ana. - Dobio


25. sijenja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

va nikome nije smetao

Kroz Međimurje 13

su uz mlada vina sudionici uživali u jelima s roštilja, kotlovini i domaim penicama. Bundekovci su završno druženje imali u središanskoj sportskoj dvorani, gdje su umornim petama dali vjetra, plešui u ritmovima hrvatsko - slovenskih i drugih melodija, te obeanje veine da e doi na Bundekov pohod 2014. godine u tada europskoj Hrvatskoj.

Na Vencu uz župnikov traminac Domae finoe u Robadju kod obitelji Vladimira Novaka

"Orijent", gdje se pjevalo, plesalo i zabavljalo dugo u bajkovitu štrigovsku no.

Bundekov 15. pohod po meimurskim bregima U nedjelju ujutro, okupljanjem sudionika iz svih krajeva Hrvatske i regije, u Murskom Središu i Toplicama Sveti Martin zapoeo je 15. Bundekov pohod po meimurskim bregima, koji je besprijekorno organiziralo Planinarsko društvo "Bundek" iz Murskog Središa. Premda je sudionika bilo manje nego lani, kad ih se okupilo preko tri tisue, svejedno je ovo bilo najmasovnije Vincekovo u Hrvata, na kojem je bilo ljudi i skupina koji su bili na svakom od Bundekovih pohoda. Skoro 15 kilometara duga dionica od Toplica Sveti Martin do cilja u Murskom Središu vodila je živopisnim krajobrazom koji je, snježno obojen, bio velianstven. Tradicionalne postaje bile su kod obitelji Gorianec u Gradišaku, Bohnecovih u Kapelšaku, gdje je Dragec Koila obavio ceremoniju obrezivanja i škropljenja trsa, i Mezgovih na Balog bregu, gdje

Tea Haramija vinska kraljica

Društvo agronoma Meimurske županije i Društvo agronoma Koprivniko - križevake županije Vincekovo je proslavilo druženjem kod obitelji Jakopi u dvorcu “Terbotz”. Agronomi su obavili tradicionalan izbor vinske kraljice, a ove godine to je studentica Tea Haramija, mlada Meimurka koja privremeno živi u Ludbregu. (sm, foto: I. Gorianec)

Žitelji opine i župe Sveti Martin na Muri te njihovi dragi gosti u nedjelju poslijepodne krenuli su na tradicionalni Vincekov pohod na Venec, brijeg prepun vinograda,vikendica i vinskih podruma. Odredište je bio župni vinograd i klijet s podrumom u kojem dozrijeva mladi traminac, najbolji u Meimurju, u što su se uvjerili sudionici pohoda koji tradicionalno organizira HKUU Sveti Martin, uz potporu Opine i Turistike zajednice Sveti Martin na Muri. U župnom vinogradu obavljen je obred obrezivanja trsa, koji je zaliven kapljicama najboljeg vina, ovaj put bez domaeg župnika, ali zato s veselim gostima iz HKU-a "Sveti Jeronim" iz Štrigove. Prireen je i bogati kulturno - zabavni program te okrjepa iz vrelih kotlova i roštilja. Vlasnici vinograda, klijeti i podruma pogostili su sve one koji su došli uživati u Vincekovu na Vencu, s kojeg je odzvanjala pjesma i glazba u mirnu nedjeljnu no i pozivom da se vide najkasnije za idue Vincekovo, koje e teško biti u ovakvom snježnom ambijentu, jer ovako puno nije ga bilo od pamtivijeka. Za Vincekovo je bilo dosta kapljica s krovova, što treba znaiti kako e ove godine biti puno kapljica dobrog vina.

PRELOG

 u dobru i zlu je tešku upalu plua i, da je lijenik došao samo dva sata kasnije, bio bi i umro. A tada ni lijenici nisu mogli stii tako brzo kao danas. Sreom, stigao je na vrijeme sa spasonosnom injekcijom. Ali, unato tim dramatinim okolnostima na poetku braka i svim nedaama, koje život svima donosi, a ne samo lijepim trenucima, Ana i Tomo doekali su svoj zlatni pir. Imaju petoro djece, tri udane keri i dva oženjena sina. Oni su im zajedno podarili 11 unuka i jednu praunuku. Kerka Jasna i zet Marijan podarili su im unuke Tomislava i Marijanu, a unuka Marijana i prvu praunuku Elu. Kerka Mirta i zet Zdravko podarili su im etiri unuka. To su Mario, Danijel, Dario i Zdravko. Sin Josip i snaha Alenka podarili su im dvije unuke: Josipu i Luciju. Sin Krunoslav i snaha Sanja podarili su im dva unuka. To su Filip i Adrian. Najmlaa kerka Milena i zet Dušan podarili su im unuku Doru. Toliko života koji su nastali iz braka Ane i Tome Bedi jest ono najljepše što su iz zajednikog života stvorili. (BMO)

MEIMURJE PLIN INFO Popravak plinskog uređaja ili preinaku na plinskoj instalaciji

NIKADA ne izvodite sami Pozivom ovlaštenog servisera otklonit ćete mogućnost eksplozije ili trovanja.

Šezdeset godina braka Martincovih Ivka i Stjepan Martinec iz Preloga obilježili su krajem prošle godine doista jedinstven jubilej - 60 godina zajednikog života. Vjenali su se sada ve davne 1952. godine, te im se u tom braku rodilo etvero djece. Sin Vladimir, koji je rano umro, te kerke

Božena, Ksenija i Biserka povodom roditeljske godišnjice priredile su prigodno obiteljsko druženje. Bilo je tu puno veselja, pjesme, pa i pokoja suza, uz dogovor da se ponovno sakupimo, iako e to biti malo teže ostvariti, za sljedei okrugli jubilej, 70. godišnjicu.

Sprijeit ete nesreu i život uiniti bezbrižnim! DEŽURNA SLUŽBA 040 395 199

AKOVEC, Obrtnika 4 CIJENA PRIRODNOG PLINA ZA KUĆANSTVO - PROSINAC 2012. GODINE

0,306672 kn/kWh uvećano za PDV + TS2 16,50 kn uvećano za PDV


14

Poljodjelstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. sijenja 2013.

MARTIN LESJAK iz Grabrovnika o uzgoju najstarije sorte krušaka u Meimurju i regiji, koja se uzgaja na više naina, najsigurnije iz koštica posijanih u posudice

Zimika - starinska kruška koja malo traži, a puno daje PIŠE: STJEPAN MESARI

AKOVEKI PLAC I SAJAM SRIJEDOM

Prometno jedino kod Mitrice Snijeg i "nikše" vrijeme rezultirali su slabim posjetom i na akovekom placu i sajmu prošlu srijedu, pa stoga nije bilo ni prometa robe ni novca. Malo ljudi, malo proizvoda i loša klima osnovna su obilježja sajamske srijede, koja bi u neka druga i bolja vremena sigurno bila življa. Ovaj put živo je bilo jedino pod šatorom kod peenjara Mitrice, gdje su se ljudi opustili uz glazbu, zagrijali se kuhanim vinom, okrijepili kobasicama i barem na trenutak zaboravili da taj dan na sajmu nisu "nikaj zaslužili", nego su potrošili novac koji su sa sobom

CIJENE POJEDINIH ARTIKALA - drva za ogrjev 270 kn/m - vrea jabuka 40 kn/kom - krumpir 1,20 kn/kg - pšenica 2 kn/kg - kukuruz 1,80 kn/kg - bijelo zelje 6 kn/kg - lopata za snijeg 7 kn/kom - kisela repa 16 kn/kg - kuhano vino 8 kn/aša - peene kobasice 20 kn/par

ponijeli od kue. Prodano je nekoliko vrea jabuka, malo žitarica, drva za ogrjev i još nešto sitnica. (S. Mesari, Z. Vrzan)

Sada je vrijeme kada povrtlari i domaice u posude za klijanje stavljaju sjemenke paprike, paradajza i drugog povra, iz kojeg e izniknuti biljke koje e se kasnije presaditi u lonie te na kraju u vrt na gredice. Zimika ili ozimika U Grabrovniku smo kruška je koja prvi urod bili kod Martina Lesjaka, koji je proteklih daje nakon pet do šest godina, dana za klijanje pria potom rodi svake godine sve premao jedne sasvim do svoje starosti, koja dostiže i drugaije sjemenke, sto godina. Zbog razvijenosti i odnosno koštice, iz visine stabla, otežana je berba, ijih e klica jednog dana narasti visoka pa se najviše koristi njezino stabla krušaka koje ussamoopadanje s grana pijevaju samo u sjeverona tlo zapadnom dijelu Hrvatske, tom te bližoj regiji, u Sloveniji, Auih prestriji, Njemakoj i Maarskoj. sadimo tamo - Ovo je svojevrsni izazov za gdje želimo i sljedeu godinu mene, ali vjerujem u uspješan cijepimo na nain da u stabljiku završetak, jer poznat mi je nain umetnemo (ucijepimo) plemku, i tradicija uzgoja kruške, koju zo- odnosno granicu zimike, ili vemo zimika ili ozimika. Postoje pak okulirati u lisnati pupoljak. dva do tri naina kako uzgojiti Trei nain je dugotrajniji, ali je zimiku, a ja koristim dva naina vrlo siguran i njegovim procei za sada sam uspješan. Želja mi som možeš upravljati. je da se uzgoj ove kruške nastavi kako zimika ne bi doživjela sudbinu drugih starinskih sorti koje, na žalost, zbog starosti njihovih vlasnika i odlaska mladih u svijet polako ali sigurno nestaju iz naših vonjaka. Naime, zimika je najstarija, najizdržljivija, najkorisnija voka sa svojim plodovima i njihovim preraevinama i najskromnija kada je u pitanju uzgoj, govori Martin, dok pažljivo iz lanjskih plodova kruške zimike vadi tamnosmee koštice.

Odabir plemke za cijepljenje u divlju podlogu Iz zrelog ploda zimike izvade se koštice koje se potom suše na suhom i toplom zraku. Kada su sjemenke osušene, priprema ih se za sadnju u za to pripremljene posude. Sjemenke se posiju u rahlu zemlju na dubinu od dva do tri centimetra, prekriju slojem humusa, a posuda prekrije folijom i stave se na svjetlo i toplo mjesto. Za tri do etiri tjedna izniknut e biljice koje e polako razvijati listove.

Uzgoj iz koštica je dugotrajniji, ali sigurniji Jednostavniji put do vlastite voke, odnosno sadnice zimike je iz zemlje izvaditi divlju krušku koja je niknula iz korijena stare kruške, koju zatim presadimo i cijepimo u nju plemku zimike. Cijepiti se može i u sadnicu gloga ili kutine (dunje), koje izvadimo iz mjesta gdje su samonikle i po-

Plod se pažljivo proreže da se koštice ne oštete

Moslavac 0,75L butelja

Dobro je sjemenke posijati u razmaku od desetak centimetara, tako da se one mogu slobodno razvijati. Ako su guše, onda ih pikiramo poput povrtlarskih biljka i zatim presadimo na mjesto gdje želimo da sadnica raste. U kolovozu se može okulirati, ako pak se želi cijepiti umetanjem plemke - granice, onda se to ini sljedee ili sljedeih godina, kada podloga (stabljika) dovoljno ovrsne. Kada je sadnica posaena na željeno mjesto, treba je samo dobro zalijevati i ona e napredovati i kroz nekoliko godina bez ikakvih tretiranja i dohranjivanja davati ukusan plod. Ovakav nain uzgoja sadnica zimike daje stopostotni uspjeh, pa zato ako je složeniji na kraju je isplativiji, pojašnjava uzgoj sadnica zimike Martin, samouk ali vrlo pedantan i iskusan voar.

Svježe, sušene, u kompotu te kao rakija Zimika je kruška iji se plod konzumira tek kada on prelazi u fazu plemenite gnjilosti, odnosno kada pokorica postane tamnosmee boje, a plod mekan. Zbog visine do koje stablo naraste, dosta ju je teško obrati, premda postoje naprave za obiranje krušaka, pa se naješe bere nakon što plodovi sami padnu s grana. Zreli ali još uvijek ne i konzumni plodovi pohranjuju se u slamu ili sijeno, gdje dozore i postanu neopisivo ukusni za jelo. Plodovi se mogu i narezati na kolutie i potom posušiti na suncu i vjetru ili u penici i konzumirati kao suho voe, ali i u kompotu složenom tako da se plodovi ogule, oiste od koštica te poslože u staklenku s dodatkom malo šeera i rakije. Od zimike se dade napraviti odlina rakija, jedinstvenog okusa i dugovjenosti, bez ikakvih promjena u boji i okusu. Ukratko, zimika je kruška koja u uzgoju i preradi traži malo, a kao plod daje jako puno. Nekada je prehranjivala obitelji, jer je dobro rodila i plod se lako prodao ili mijenjao za žitarice i druge prehrambene proizvode potrebne u prehrani obitelji na selu. Martin Lesjaka želi da ljudi ponovno cijene i poštuju zimiku i njome zasade brjegove, a ovaj napis pak je potpora takvom razmišljanju i željama za ouvanjem tradicijskog voa.

AKCIJSKA CIJENA

15 kn

do isteka zaliha Vinoteka Čakovec, Josipa Kozarca 15, tel.: 040 395 850

Martin Lesjak ispod stabala zimika starih oko stotinu godina


25. sijenja 2013.

Poljodjelstvo 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

I zima je lijepa u vrtu.

Borovi su djeca Sunca – Pinus contorta Lijepa je zima u vrtu, Lije lijepa, pogotovo ako je glep daš kroz kro prozor tople sobe. I snijeg je lijep kad ga nema previše, previše i kiša je dobra i magla je dio di Prirode, ali mi vrtlari ipak ipa više volimo sunce. S nostal nostalgijom gledamo van i razmišljamo o proljetnim razmiš akcijama. Možda emo baš ovog proljea, baš posaditi bor. Mogla bi to biti neka nova vrsta... neki došljak iz Amerike. Usukani bor ( eng. Shore Pine; P. contorta Loud., sin. P. Inops Bong.), jest do 10m visoko drvo zapadnog dijela Sjeverne Amerike. Krošnja mu je zaobljena i gusta. Kora je debla u mladosti glatka, kasnije duboko

ispuca u sitne crveno-smee ljuske. Izbojci su naranasti, goli; pupovi jajoliki, tamnosmei, smolasti. Iglice su po 2 zajedno, 3-5cm duge, oko 1,5mm široke, ušiljene, usukane, tamnozelene. ešeri su bez stapki, unjasti do jajoliki, jako krivi, 2-5cm dugi, svijetlo-žutosmei. Plodne ljuske tanke, njihovi štitii na gornjoj strani ešera izboeni, a grbice tamne sa unatrag zavinutim lomljivim šiljkom. Sjeme je crvenkasto-smee. U Europi se uzgaja preko 100 godina. Dolazi u obzir samo u toplijim krajevima. Varijetet P. c. latiolija S. Wats. tvori prostrane šume u Sjevernoj Americi, na gor-

ju Stjenjak. Drvo izraste do 28m, a kadšto i do 50m. Iglice su 4-8 cm duge, a ešeri pravilnije grae. Usukani bor jedna je od najrasprostranjenijih vrsta drvea na zapadu Sjeverne Amerike. Varijetet P. contorta var. controta Dougl. raste uz obalu, esto na pješanim dinama. Stabla su mu niska i kržljava, 6-12m visoka, s prsnim promjerom od 15-51 cm. Varijetet P.contorta latiolia Englem.(eng. Lodgepole Pine)raste u kontinentalnom planinskom podruju.

Najbolje uspijeva na kiselim, svježim, dobro propusnim, pjeskovitim ili ak šljunkovitim ilovaama. Naravno da i Pinus contorta, kao i svi borovi voli sunce. Nemojte ga saditi ako nemate prostor koji je cijeli dan obasjan punim suncem. Ostale karakteristike staništa nisu tako presudne, borovi se prilagoavaju, zato i opstaju. Evo kako smo se i mi ljudi privikli na krizu, da je nema, alila bi nam. Budite dobri, volite prirodu i sanjajte zeleno, Vrtni centar IVA!

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sa, subotom od 7 do 12 sa, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1, radno vrijeme: svaki dan 8-19h, subota 8-12h, nedjelja 8-9h - poziv za hitne sluajeve na tel. 363-801. PRE-

LOG: Specijalizirana ambulanta za male živonje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠE: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA:

Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, derazaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sa. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC

Upala plua (bronhopneumonia) Upala plua je upalni proces koji se razvija u manjem ili veem podruju plua koji se odražava smanjenjem sadržaja zraka i poveanje konzistencije plunog tkiva. Pritom dolazi do nakupljanja upalnog eksudata unutar alveola. Naješi uzroci upale plua su virusi, zatim virusi u kombinaciji sa bakterijama. Vrlo esto se dešava da najprije virusi sami oslabe obrambenu snagu organizma pa bakterije onda djeluju kao sekundarni uzronici bolesti. Ne smijemo smetnuti s uma ni druge vrlo važne etiološke imbenike: pneumonije kao što su inhalacija štalske prašine, parazitarne invazije(pogotovo kod svinja i ovaca),stres, loši higijenski uvjeti u objektima gdje se drže životinje(amonijak, sumporovodik), nagle promjene vremena, naporni i dugi transporti životinja, kliconoše u stadu. Upala plua se naješe dešava kod mladih životinja, a moglo bi se rei da je ona i najvažnija pogotovo u uvjetima intenzivnog uzgoja životinja gdje posto-

je loši higijenski uvjeti što bitno smanjuje otpornost mladih životinja. U odraslih životinja upala plua je naješe posljedica proširenja bronhitisa, zagrcnua hranom, dosta esto se razvije i kad vlasnici nestruno i nasilno ulijevaju lijekove u usta. Kod klinike slike prvi znak koji vlasnik životinje primjeuje je teško i ubrzano disanje(na selu za to postoji izraz životinja «pumpa»), kašlje u napadima, javlja se iscjedak iz nosa, taj

iscjedak može biti i gnojan, temperatura je naješa normalna, životinja ima slabiji apetit. Kod lijeenja i profilakse u mladih životinja treba najprije poboljšati uvjete u kojima životinje borave. Važno je da se oboljele životinje izdvoje u zasebnu prostoriju, ako je to mogue, da se sprijei eventualni prijenos uzronika na još zdrave životinje. Oboljele životinje morale bi mirovati, mora biti dovoljno svježeg zraka( prozraivanje, ne stvaranje

propuha). Hrana mora biti lako probavljiva, kvalitetna bez prašine. Upala plua se lijei simptomatski, podržava se krvotok i srce. Kada je upala plua uzela maha pogotovo u sluajevima gnojne upale plua svako je lijeenje beskorisno. Kao imunoprofilaksa na tržištu je prisutno mnogo vakcina, dvokratnim ili trokratnim cijepljenjem, ovisno o uputi proizvoaa, postiže se visoka razina zaštite životinja. Mihael Kacun, dvm

TITAN DUO PACK 1ha 520,00 kn TRAVE ZA DVORIŠTA, OKUNICE, PARKOVE ELEKTRONSKE SVIJEE


16

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. sijenja 2013.

SMOTRA istraživakih radova uenika OŠ i SŠ Meimurske županije

Prijava radova do 15. veljae vca dobili su Slovenc Orel (33) iz ako Vladimir Orel (32) i Mojca sijenja. kerkicu Ledu, roenu 16.

Mario (25) i Maja (24) Nova

Nikola Varošanec (30) i Mon

ika (24) Varošanec iz ako vca dobili su kerkicu Lotu, roenu 11. sijenja.

k iz Brezja dobili su Anu, roe

nu 15. sijenja.

FOTKAJTE I FOTKAMO NAJMLAE

Poslikajte se u bolnici ili nam pošaljite fotografije na e-mail Od poetka ove godine ponovno smo sa svima najmlaima, novoroenima u Meimurju. Aktiviramo našu popularnu rubriku, u kojoj pozivamo sve majke i oeve da se prilikom izlaska iz Županijske bolnice poslikaju s novopeenom kerkom ili sinom. Ukoliko to nije mogue, šalji-

te nam svoje bebe, pofotkane na nain koji je vama najdraži. Javite nam se putem e-maila: zlatko.vrzan@mnovine. hr ili urednik@mnovine.hr. Pošaljite osnovne podatke: ime i prezime vašeg klinca ili klinceze te vaše osnovne osobne podatke: ime i prezime roditelja i mjesto odakle dolazite.

sina Marka, Pranji iz Preloga dobili su Goran (33) i Ljiljana (29) (6) i Ellu (3). Eni u imaj kue Kod nja. roenog 14. sije

Slobodan Car (34) i Jasm ina Zvošec Car (27) iz Koto ribe dobili su sina Karla, roenog 14. sije nja. Kod kue imaju Luku (2).

ZIMSKE RADOSTI

Snjegovi za Martina Na imanju obitelj Žganec iz Kapelšaka “izrastao” je veliki i lijepi snjegovi, koji su napravili Marko, Karlo, David i Martin. Zapravo meštri su bili Marko, Karlo i David, a Martinu je snjegovi namijenjen, s obzirom na to da on ima odreenih poteškoa sa zdravljem. - Volimo Martina, s njim se igramo i sada se sanjkamo, a snjegovi mu je naš poklon za svaki dan tijekom zime, da se s njime usporeuje, tko je viši i vei, i tko e dulje izdržati na zimi, radosno su rekli djeaci, i pohitali na sanjke, na kojima su Martina spustili niz brijeg kao skijaškog majstora. (sm)

Martinu su Karlo, Marko i David poklonili snjegovia

KOTORIBA

Snješko od etiri metra “uva” Vatrogasni dom LOPATINEC

Pojavio se Yeti Preko 5,5 metara visoki snjegovi Yeti niknuo je u Lopatincu, a “graevinari”, koji su mu struk složili na zavidnih 2,5 metara, jesu Matko, Dino, Saša, Tamara, Tihomir, Paula i Elena. (sm)

Desetak aktivnih lanova Dobrovoljnoga vatrogasnog društva Kotoriba veliku koliinu snijega ispred Vatrogasnog doma pretvorilo je u snješka visokog više od etiri metra. Na taj su nain oistili parkiralište ispred svoje zgrade, a ujedno su dobili privremenog “uvara”. Vatrogasni snješko izazvao je divljenje mještana, posebice najmlaih Kotoripana. Kako nam prognostiari najavljuju novi snijeg i zahlaenje, snješko e još jedno vrijeme biti na straži ispred Vatrogasnog doma u samom centru mjesta. (alf)

U Meimurskoj županiji uoen je sve vei interes za rad s uenicima u istraživakim praktinim radovima, o emu svjedoe i brojni uspjesi meimurskih uenika na državnim i meunarodnim smotrama i natjecanjima. Takav oblik nastave istaknut je i u europskim smjernicama za razvoj obrazovanja. Korisnost ovakvog naina rada je i u uenju znanstvene metode, što je važna praktina vještina u svakodnevnom životu i radu, budui da je znanost danas sastavni dio naše svakodnevnice. Stoga ne udi da se širom svijeta sve vei naglasak stavlja upravo na uenje znanstvenih vještina u kombinaciji s primjenom novih tehnologija i matematike, ime se dugorono podiže razina inovativnosti gospodarstva. Meimurski uenici ove e školske godine, 16. ožujka 2013., po prvi put imati priliku na jednom mjestu prikazati javnosti svoje istraživake praktine radove. Takvi radovi su jedan od najzahtjevnijih oblika praktine nastave u školama, ali ujedno i jedan od najvrjednijih procesa uenja. Stoga je kroz suradnju Meimurske županije, Regionalne razvojne agencije Meimurja REDEA, Instituta sinergije znanosti i društva i Meimurskog IT Clustera pokrenut projekt "Centar izvrsnosti iz znanosti”, koji ima cilj sustavan pristup praenja i podrš-

ke meimurskim uenicima i njihovim mentorima ukljuenima u izradu istraživakih radova. Jedna od najvažnijih poetnih aktivnosti je organiziranje smotre istraživakih radova, na koju se radovi mogu prijaviti do 15. veljae 2013. prema uputama dostupnima na mrežnoj stranici www. eduidea.org. Primarni cilj smotri nije natjecanje, nego okupljanje uenika i njihovih mentora zbog razmjene iskustava i prezentiranja radova široj javnosti. Sudionici su kategorizirani po starosnim skupinama: 7. i 8. razred osnovne, 1. i 2. te 3. i 4. srednje škole. Sudjelovanje se sastoji od pisanog dijela radnje, koji se mora poslati do 1. ožujka, i prezentacije uživo na smotri 16. ožujka. Mjesto održavanja smotre bit e objavljeno do kraja sijenja. Smotru je inancijski podržalo i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, kroz svoj program podrške projektima u podruju popularizacije znanosti. Povjerenstvo sastavljeno od znanstvenika i strunjaka dodijelit e nagrade za: nabolje prezentirani rad, najsadržajniji rad, te za radnju koja najbolje spaja istraživanja iz više podruja (multidisciplinarnost), a iz svake kategorije bit e odabrani i radovi za predstavljanje u Sloveniji, 7. travnja, na slovenskoj regionalnoj smotri slinog karaktera. (BMO)

ACT akovec

Predavanje Agencije za mobilnosti i programe EU o programima “Mladi na djelu” i “Erasmus” Predavanje Agencije za mobilnost i programe EU održat e se 28. sijenja 2013. u 19 sati u dvorani udruge Autonomni centar – ACT, na adresi Dr. Ivana Novaka 38 u akovcu (zgrada Starog hrasta). Predavanje e se održati u sklopu programa act.klub udruge Autonomni centar – ACT iz akovca. Predavaice su Ana Nahod i Ivana Kovaevi iz Agencije za mobilnost i programe EU, koje e predstaviti dva programa. "Mladi na djelu" je program Europske unije namijenjen mladima i organizacijama aktivnima u radu s mladima. Program potie mobilnost unutar i izvan granica Europske unije te potie ukljuivanje svih mladih, bez obzira na razinu njihova obrazovanja, kulturno i društveno podrijetlo. Mladima pomaže u stjecanju novih kompetencija i otvara im mogunost za neformalno i in-

formalno uenje s europskom dimenzijom. Potprogram "Erasmus" potie razvoj mobilnosti u visokom školstvu – posebice mobilnost studenata, ali i nastavnika i drugog osoblja. Cilj mu je potaknuti jedinstveni europski pristup visokoškolskom obrazovanju. Studentima omoguuje upoznavanje drugih zemalja i kultura, studiranje u nekoj od stranih država, odraivanje strune prakse u nekom poduzeu ili organizaciji u drugoj europskoj zemlji, a osoblju visokoškolskih ustanova da steknu nova iskustva i šire svoju akademsku mrežu. Predavanja su namijenjena uenicima, studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju škola i fakulteta, lanovima udruga, jedinicama lokalne/ regionalne samouprave, zaposlenima ili nezaposlenima, volonterima te široj javnosti.


AKOVEC FOTOKLUB

Obilježio petu godišnjicu MM

Apliciranje projekata za obnovu Starog grada ART REACTOR

Radionice keramike, slikarstva i photoshopa

RAZGOVOR S POVODOM Svestrana umjetnica Lidija Bajuk autorica je dvojezine zvune knjige “Matapur - Prirodna i kulturna baština Meimurja“ i pripadajuega dvostrukog audioizdanja. Bogatstvu i originalnosti melodija pridonosi i sam izbor glazbala jer je, uz suvremena, glazbeni dio projekta odsviran i na meimurskim tradicijskim glazbalima: cimbalu, trontoljama, jedinki, dudama, tamburama, goslicama, prdi, dobošu, škrebetaljki...

ZASADBREG

Fašnik u subotu 2. veljae SVETA MARIJA

Održana priredba “Mali pjevai i manekeni”


2

25. sijenja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

LJETO S POPUSTOM!!!

NAŠA PREPORUKA DALEKIH PUTOVANJA DUBAI 29.01., 6 dana, od 5.250 kn KUBA 01.02., 10 dana, od 12.290 kn NAJBOLJE OD MAROKA 02.02., 9 dana, od 7.290 kn NEW YORK – City stay 21.02., 8 dana, od 4.995 kn VIJETNAM & KAMBODŽA 20.03., 13 dana, od 15.990 kn USKRS U KINI 28.03., 10 dana, od 9.390 kn

Kultura

PETAK, 25. sijenja, 19 sati AKOVEC, dvorana Stari hrast, 1. kat Ruska veer

Pogledajte “Ptii predstavu za djec

Doživite rusku veer! Zašto je dobro znati ruski jezik? Kako se danas živi u Rusiji? Doite i saznajte još mnogo toga o ruskoj kulturi, obiajima, ljudima i kušajte ruske specijalitete … Voditeljica, izvorna govornica ruskog jezika, Tatjana Mikolaj, prof., uz lanice udruge ‘’Kalinka’’ i polaznike teaja ruskog jezika doarat e vam Rusiju kroz kulturu, obiaje, ljude i kušanje ruskih specijaliteta. Program e se održati u akovcu, Dr. I. Novaka 38 (zgrada Stari hrast, 1. kat ) u petak 25. sijenja s poetkom u 19 sati.

NAŠA PREPORUKA CHARTERA JORDAN 14.02., 4 dana, od 4.455 kn MAROKO 27.02., 5 dana, od 4.350 kn IRSKA 13.03., 5 dana, od 4.995 kn BALTIČKE ZEMLJE 29.03., 5 dana, od 2.695 kn ISTANBUL IZ SPLITA 29.03., 4 dana, od 1.995 kn BARCELONA i ANDORA 29.03, 4 dana, od 3.790 kn

AKOVEC NEDJELJA, 27. sijenja, 16 sati, CENTA KD “Pinklec” akovec, PTIICA - lutkar

Kazališna tribina za djecu i mlade “Cukorek” u akovekom Centru za kulturu ovu e nedjelju ugostiti “Ptiicu”, lutkarsku predstavu za djecu (stolni teatar) u kreaciji kazališne družine “Pinklec”. Ovo je jednostavna pria koja se bavi temom odrastanja kroz priu o nestašnom djeaku, djedu Bartolu i psu. Predstava u trajanju od 40

FOTOKLUB akovec tribinom i izložbom obilježio petu go KAZALIŠNI amaterizam

Festival KAM održat e se sredinom travnja u Prelogu

NAŠA PREPORUKA PUTOVANJA

Promocija i un (koja govori v PIŠE: ROBERTA RADOVI FOTO: ZLATKO VRZAN

LONDON 25.01., 22.02., 4 dana, od 2.290 kn AMSTERDAM 25.01., 22.02., 4 dana, od 2.290 kn PARIZ 25.01., 22.02., 4 dana, od 2.290 kn ISTANBUL 25.01., 22.02., 4 dana, od 2.290 kn RIM zrakoplovom 25.01., 22.02., 4 dana, od 2.290 kn VENECIJA, Karneval 3 dana 01.02., 08.02., 3 dana, 895 kn VENECIJA, Karneval 2 dana 02.02., 09.02., 2 dana, 645 kn

P

ovodom proslave pete godišnjice osnivanja, Fotoklub akovec je u etvrtak 17. sijenja 2013. godine u prostoru Galerije “Scheier” u akovcu organizirao sveanu tribinu. Moderatori tribine bili su aktualni predsjednik Fotokluba Davor Doleni, lanovi Davorin Mance, Filip Luin, Davor Žerjav i prvi predsjednik Fotokluba Mario Jakši. Mnogobrojna okupljena publika te ostali lanovi Fotokluba kroz jed-

NAŠA PREPORUKA VALENTINOVA & KARNEVALA

nosatnu fotoprojekciju doživjeli su kolaž i sažetak realiziranih aktivnosti. Predstavljene su zajednike izložbe lanova Fotokluba: Meimurje (2008.), Lijepi grad (2009.), Meimurski vidici - meimurska fotograija izmeu realnosti i fantazije (2010.), FKK MMXII (2012.), izložba fotograija iz knjige “Promišljati fotografski” (2012.), Grad akovec prijatelj djece (2009.). Realizirano je i sedam gostujuih izložbi. Kvalitetan rad urodio je i s nekoliko znaajnih nagrada lanova. Najnagraivaniji lan je Petar Sabol.

ROVINJ H. Park 3* 13.02.-17.02., 2 n/d, od 400 kn OPATIJA H. Opatija 2* 15.02.-17.02., 2 pol, od 535 kn OPATIJA H. Adriatic II 3* 01.02.- 17.02., 2 pol, od 550 kn LOVRAN H. Park 4* 15.02.-17.02., 2 n/d, od 500 kn LOVRAN H. Lovran 3* do 13.02., 2 n/d, od 360 kn CRIKVENICA H. Kaštel 3* 08.02.-10.02., 2 pol, od 445 kn ZADAR H. Funimation Borik 4* 08.02.-17.02., 2 pp, od 1.090 kn

NAŠA PREPORUKA MEDITERANA TUNIS, EGIPAT, TURSKA, KANARSKO OTOČJE,.. iz Graza i Beča KRSTARENJA-ZAPADNIMI ili ISTOČNIM MEDITERANOM, PREKOOCEANSKA KRSTARENJA, RIJEČNA KRSTARENJA,... iz Venecije, Savone, Genove,... Zatražite ponude u poslovnici!

PRODAJEMO I ULAZNICE ZA KONCERTE DEPECHE MODE u Zg 23.05.2013., sportska događanja hokej MEDVEŠČAK, rukomet,... i još mnogo toga...

9LšHLQIRUPDFLMDXQDšRMSRVORYQLFLXČDNRYFX 326-(7,7(1$6,3878-7(6.203$620

www.kompas.hr

Ovogodišnji Festival kazališnih amatera Meimurja održat e se 12., 13. i 14. travnja u Domu kulture Grada Preloga. Od predsjednice Odbora kazališnih amatera Meimurje Mirjane Hrži saznaje se kako je posljednji dan za prijave bio 20. sijenja. Tako se do 19. sijenja za nastup na KAM- u prijavilo 15 meimurskih glumakih družina, a konaan broj sudionika znat e se tijekom ovog tjedna. Struna komisija e, nakon što odgleda sve predstave, proglasiti najbolje. Prošle je godine naj-

boljom predstavom proglašena predstava “Mala pria iz seoskog dvorišta” skupine iz Ivanovca, koja je predstavljala Meimurje na 52. Festivalu hrvatskih kazališnih amatera, koji je održan u Starom Gradu na Hvaru. Organizator KAM-a vjeruje da e i ovogodišnji Festival sadržajno i kvalitetom rezultirati uspješnom predstavom i još jednom pokazati kako je dramski amaterizam sve više popularan i znaajan u našem kraju, te okuplja sve vei broj izvoaa i izaziva sve vei interes publike.

KUU ZASADBREG

Fašnik u Zasadbregu u subotu 2. veljae KUU Zasadbreg tradicionalno ve 23. godinu za redom organizira fašnik u Zasadbregu. Ove e se godine održati u subotu 2. veljae, s poetkom u 15 sati, okupljanjem maškarskih grupa ispred Doma kulture u Zasadbregu. Do sada su svoj dolazak potvrdile maškare iz Novog Marofa, Malog Mihaljevca, Dragoslavca, Svetog Jurja na Bregu i Sivice.

KUU Zasadbreg poziva sve zainteresirane maškarske grupe koje žele biti sudionici fašnika da se jave na njihovu adresu kuuzasadbreg@gmail.com. Za svu maskiranu djecu organizator je osigurao okolade. Maškare e zabavljati Laguna bend, tijekom noi održat e se izbor najmaske, a bit e organizirana i bogata tombola. (sm)

Davorin Mance, autor izložbe fotografija “Dravska lutanja”

MUZEJ MEIMURJA AKOVEC

Apliciranje projekata Muzej Meimurja akovec sazvao je u etvrtak 17. sijenja konferenciju za novinare s ciljem informiranja javnosti o realizaciji projekta “Regija digitalnih muzeja” i Noi muzeja 2013. Konferenciji su nazoili mr. sc. Vladimir Kalšan, ravnatelj Muzeja, i Maša Hrustek - Soboan, kustosica kulturno - povijesnog odjela. U projekt “Regija digitalnih muzeja - ouvanje kulturne i povijesne baštine korištenjem novih tehnologija u prezentaciji i meunarodnoj promociji sjeverozapadne Hrvatske” je, kako su naglasili moderatori konferencije, ukljueno ukupno devet muzeja. Smjernice aktivnosti u projektu odnose se na povijesne sekvence, tradiciju i duhovnost, tehnologiju i znanja, te mirise, okuse,

boje i oblike sjeverozapadne Hrvatske. Dio projekta koji se odnosi na Stari grad akovec zapoeo je još 2011. godine u suradnji s REDEAom te je na poticaj župana Ivice Perhoa osnovana deveterolana Radna grupa za obnovu i revitalizaciju Staroga grada. Projekt e se inancirati iz strukturnih fondova EU. Ukoliko uspije aplikacija projekta, MM e iz strukturnih fondova EU dobiti 10 milijuna eura tijekom pet i pol godina, a pozitivna odluka oekuje se u prvom tromjeseju ove godine. Za realizaciju projekta potrebno je osigurati participaciju od 15% vrijednosti projektne dokumentacije. Meimurska županija osigurala je do sada iznos od 450.000 kuna. Od ukupno traženih


25. sijenja 2013.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

NEDJELJA, 27. sijenja, 20 sati Revija nagraenih dokumentarnih filmova PISMO OCU i POSLE RATA

AR ZA KULTURU rska predstava za djecu

icu”, lutkarsku cu

U jednoj veeri dva dokumentarca

minuta preporuuje se uzrastu od 12 godina. Koncept, dramatizaciju i režiju potpisuje Romano Bogdan, oblikovanje lutaka i scenograiju Kristina Horvat - Blažinovi, oblikovanje rasvjete Neven Taradi, autor glazbe je Igor Baksa, a animatori lutaka su Bruno Kontrec, Mario Jakši, Davor Dokleja, Karolina Horvat, Romano Bogdan.

Posljednjeg dana Revije nagraenih dokumentarnih ilmova akoveka e publika moi vidjeti dva ilma: “Pismo ocu“ i “Posle rata“. Za oba ilma režiju potpisuje Sran Kea. U prvom ilmu, u trajanju od 48 minuta, autor na neposredan nain propituje individualnu odgovornost obinih ljudi zateenih u vihoru rata. Drugi

ilm je 47-minutna pria iz Kosova. Visoko u planinama Kosova žive Goranci, Slaveni islamske vjeroispovijesti, ljudi bez vlastite zemlje. Rat na Kosovu 1999. godine donio je metež u njihove živote i potjerao ih je u potragu za novim životom. Oni koji su ostali ispriali su nam svoje prie – prije nego ih odnese vjetar.

odišnjicu

naprjeenje fotografije više od tisuu rijei) lježavanja pete godišnjice. Unutar tog projekta ostvareno je niz zajednikih izleta. Fotoklubaši se bave i tehnologijama u vlastitoj izradi, odnosno u svom radu istražuju fotomogunosti kroz rad camere obscure. Nakon sveane tribine uslijedilo je u galerijskom prostoru otvorenje 1. samostalne izložbe fotograija “Dravska lutanja” Davorina Mancea. Autor je predstavio osobna vienja i impresije s rijeke Drave kroz tri fotografska serijala: “rna Drava”, “Dravski on” i “Zjutra i zveera”. Selekciju izložbe odradio je Davor Žerjav, a prikazani radovi mogu se razgledati do 16. veljae 2013. godine.

Sveana tribina povodom proslave

Organizatori radionica Fotoklub je takoer bio inicijator i voditelj mnogobrojnih radionica, s ciljem educiranja svih zainteresiranih za unaprjeivanje znanja i vještina iz domene fotograiranja. S tim ciljem objavljena je i knjiga “Promišljati fotografski” autora Davora Žerjava. Fotoklub je realizirao i uspješnu meunarodnu suradnju unutar projekta pod nazivom “Mura, rijeka koja nas spaja” s fotoklubovima iz Murske Sobote, Lendave i Nagykanizse, iji su lanovi takoer nazoili sveanosti obi-

Izloženi “Parovi” akovekog umjetnika Ljubomira Levaia Radovi Ljubomira Levaia, akovekog slikara, kipara i graiara, predstavljeni su u izložbenom prostoru Centra za kulturu i mogu se razgledati unutar mjesec dana, od 10. sijenja do 10. veljae. Koncept izložbe postavljen je prikazom parova: akoveki par I i II, Muzejski par, Panonski par, Sarajevski par, Zagrebaki par I i II, uz primjenu kombiniranih tehnika drva, akrilnih boja, aluminijskog praha, platna, terakote. Izložbu prati popratni katalog u kojem je predgovor pripremio Marijan Špoljar, povjesniar umjetnosti i likovni kritiar, koji o umjetnikovom radu kaže: - Na Levaievim objektima predmetni je svijet posve reduciran, forma je svedena na geometrijsku mjeru, rukopis je deindividualiziran,

a izbor boja sveden na nekoliko ohlaenih kromatskih jedinica. Škrtost, gotovo posnost materijala, tehnike i izvedbenog postupka svjedoe o nastojanju da se dosegne ona razina slike kada su tišina i šutnja rjeitije od gromoglasne objave.

HRVATSKO udruženje umjetnika i dizajnera “Art Reactor”

a za obnovu Staroga grada akovec

sredstava, od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije dobiveno je do

AKOVEC Centar za kulturu

sada 24,83% sredstava, od Meimurske županije 17,75% te 6,79% od Grada akovca.

Sredstvima strukturnih fondova EU sanirao bi se Stari grad na nain da on zaživi s

potpuno novim sadržajima i novom modernom muzejskom prezentacijom. Tako bi se uredili palaa, fortiikacija, zidine, bastioni i dvorište. Planira se izgraditi i drveni most s pokretnim dijelom kod glavnoga ulaznog bastiona. U palai bi se uredio stalni muzejski postav, te novi prostori koji e govoriti o ukupnoj duhovnoj baštini Meimurja. Osim toga, u funkciju bi se stavile i postojee “zatvorske elije”, koje bi bile otvorene za razgled javnosti, uz prezentaciju oružja obrane Staroga grada (teška artiljerija, topovi, katapulti). Vanjskim ureenjem zaživio bi i restoran “Zrinski”, uz ponudu meimurske kuhinje. (rr)

Art Reactor vas poziva na radionice keramike, slikarstva i photoshopa

Hrvatsko udruženje umjetnika i dizajnera “Art Reactor” poetkom veljae ove godine poinje s održavanjem radionica keramike, slikarstva i photoshopa. Detaljnije o radionicama (kome su namijenjene, koliko traju i cijene) zainteresirani mogu pogledati na: artreactor.blog.com ili se informirati putem mobitela: 092 291 7090 i 092 141 4646. Do kraja ovog mjeseca primaju se predbilježbe. Voditelji su radionica strune osobe Vanja Vrbanec,

profesor likovne umjetnosti, i Ivanka Vrbanec, samostalna umjetnica. Ovisno o broju polaznika, radionice e se održavati u Makovcu ili akovcu. Pozivaju se sve osobe kreativnog duha i željne novih saznanja da se ukljue u rad ovih kreativnih programa, jer nakon edukacije steene tijekom rada u radionicama mogu sebi i svojoj obitelji omoguiti dodatni izvor prihoda ili pak pretvoriti svoj hobi u uspješnu profesiju.


4

Scena

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

SUBOTA, 26. sijenja, 20 sati Dvorana “Zrinski”, zgrada “Scheier” Koncert grupe Nola

Pulska grupa Nola dolazi u akovec u subotu 26. sijenja Grupu Nola mnogi ponajviše prepoznaju po singlu “Iznad oblaka”, što e im vjerojatno i biti pozivnica za koncert koji e se održati u subotu 26. sijenja u dvorani “Zrinski” (zgrada “Scheier”), s poetkom u 20 sati. Grupu Nola u proljee 1993. godine

osnovali su Gabi i Marijan. Pjevaica iznimnog glasa i autor koji glazbom prepriavaju svoju ljubavnu životnu priu. Prvi singl “Nola” izlazi 1994. godine, potom godinu dana kasnije izdaju album “Dio tebe”, koji postaje svojevrsna himna ljubavi. Povratnikim

albumom “Iznad oblaka” poinje nova era grupe Nola. Upravo i singl istoimenog naziva “Iznad oblaka” postaje radijski hit. Hrvatski radio proglasio ga je hitom godine 2009. te je osvojio nagradu “Porin” u kategoriji pjesma godine.

R O V O G Z A R

S POVODOM

PIŠE: ROBERTA RADOVI

DRUŠTVO žena “Amalija Kranjec”

U Svetoj Mariji održana priredba “Mali pjevai i manekeni” Sa željom da djeci u Svetoj Mariji tijekom zimskih praznika pruži priliku za druženje i zabavu, Društvo žena "Amalija Kranjec" i ove je godine organiziralo tradicionalnu priredbu pod nazivom "Mali pjevai i manekeni", koja je održana u nedjelju 6. sijenja u tamošnjem Domu kulture. Na priredbi je velik broj djece pokazao ono u emu su najbolji, a njih je za nastup pripremila Gabriela Jakupek. Odlukom žirija

pobjedu je odnijela Manuela Gašpari, dok je drugo mjesto pripalo Pauli Kedmenec, a tree Adrijani Komorski. Najplesaicom je proglašena Leonarda Gašpari, najmanekenkom Nina Jankovi, dok je najbolju frizuru imala Eva Gracia Jakupek. Njihov trud svojim dolaskom nagradili su mnogobrojni posjetitelji, a predsjednica društva urica Slamek uruila im je prigodne poklone. (A. Fuš)

Za glazbenicu, književnicu i etnologinju Lidiju Bajuk u Meimurju, ali i u Hrvatskoj, gotovo svi znaju. Jedna je od utemeljiteljica hrvatske etnoglazbene scene. Njezin istraživaki i umjetniki rad rezultirao je još jednim jedinstvenim projektom. U listopadu prošle godine predstavila je dvojezinu zvunu knjigu “Matapur - Prirodna i kulturna baština Meimurja“, koja e zasigurno postati jedan od ponajboljih ogledala i vodia prirodne i kulturne baštine našeg zaviaja. Projekt donosi 37 meimurskih tradicijskih napjeva, brojne umjetnike, dokumentarne i arhivske fotograije, koje ilustriraju živopisne tekstove o kulturnom i prirodnom nasljeu Meimurja. Ovakav velebni projekt i više je nego dovoljan povod za razgovorom s Lidijom.

Projekt iznjedrila udruga "Matapur"

POZIV akovekog Centra za kulturu

Ukljuite se u obilježavanje Stoljea filma u akovcu! akoveki Centar za kulturu poziva sve graane akovca i žitelje Meimurja na ukljuenje u akciju skupljanja dokumentacije o više od stoljea dugoj ilmsko - prikazivakoj djelatnosti u Gradu akovcu. Sve koji imaju stare fotograije, ulaznice, plakate ili druge materijale

25. sijenja 2013.

vezane uz ovu djelatnost Centar za kulturu poziva na posudbu ili poklon materijala Centru, koji planira u studenom ove godine organizirati knjižnicu i izložbu o svim etapama razvoja kinematograije i znaajnim ilmskim dogaajima u našem gradu.

Izdava i nositelj ovog projekta je udruga "Matapur", u kojoj Lidija kao inicijatorica osnivanja i njezina predsjednica okuplja istomišljenike i promicatelje meimurske baštine, te nam je iz mnogobrojnih aktivnosti istaknula sažetak znaajnijih: - Udrugu 'Matapur' utemeljila sam 2007. godine u akovcu. Cilj joj je kontinuirano projektno i programsko ouvanje kulturne i tradicijske baštine Hrvatske te njezino atraktivno, aktivno i suvremeno predstavljanje i populariziranje u zemlji i inozemstvu, u suradnji s kulturnim, odgojno - obrazovnim, znanstvenim i turistikim institucijama te drugim udrugama slinih ciljeva i zadataka. Godine 2011. udruga 'Matapur' predstavila je prvu etapu internetske stranice 'Virtualni muzej tradicijske glazbe Meimurja' – www.mtraditional. com, te je organizirala predstavljanje jezikoslovne trilogije 'Božanski boj – Zeleni lug – Gazdarica na vratima' akademika Radoslava Katiia u Ogranku Matice hrvatske (MH) u akovcu. Krajem 2010. udruga je objavila audioalbum 'Marija

Tuksar: Sunani glas iz davnina', koji je 2011. i 2012. predstavila u Vratišicu, Zagrebu i akovcu. Tijekom 2011. i 2012. višekratno sam u ime udruge, kao i idejna zaetnica, na poziv župana Perhoa sudjelovala na radnim sastancima u Meimurskoj županiji o osnivanju ustanove nematerijalne kulture Meimurja. U razdoblju 2011. – 2012. udruga 'Matapur' i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu suorganizirali su terensko - etnografsko istraživanje 'Puka pobožnost i predajna etnobaština na tlu gornjeg Meimurja', koji je u p a r -

Larva se prvi put sastala 2007. godine. Široj javnosti poznat kao alternativni rock bend koji svira obrade rock i grunge stvari, Larva iza sebe ima brojne nastupe na rock festivalima, samostalnim koncertima te humanitarnim svirkama.

LIDIJA BAJUK, autorica dvojezine zvu pripadajuega dvostrukog audioizdanja

Projekt “M stotinjak lj devedeseta

Smisao svake umjetnosti je njezin društveni angažman u smislu budnosti i dobronamjerne kritike. Gdje nema društvene kritike, nema ni umjetnosti tnerst vu s Državnim arhivom za Meimurje, Opinom Štrigova, TU-om Štrigova i Meimurskom županijom ujesen 2012. rezultirao struno - znanstvenim skupom s meunarodnim sudjelovanjem 'Na bregima med vodami – na tragu mitske, povijesne i duhovne baštine gornjeg Meimurja' u Štrigovi. Nakon toga udruga 'Matapur' je potaknula i zajedno s Institutom za etnologiju i foloristiku te Maticom hrvatskom u Zagrebu organizila struno - znanstveni skup 'Hrvatska kajkavska glazbena baština'. Kao predsjednica udruge potaknula sam i u supotpisništvu s predstavnicima Zajednice HKUU-a Meimurske županije i KUU-a 'Seljaka sloga' Nedeliše hrvatske tra-

U petak svjetski

Bogatstvo tema i raznolikost glazbala

Znaaju ovoga iznimnog izdanja doprinosi i prikaz 18 mitskih bia iz usmene, do sada sustavno neobraene grae pukih predaja Meimurske županije. Knjiga donosi 9 sadržajno i ilustrativno zanimljivih poglavlja: Redoslijed napjeva, njihovi obraivai i izvoai, Opa obilježja Meimurja, Povijest Meimurja, Crkva i crkveno graditeljstvo Meimurja, Etnografsko nasljee Meimurja, Hrvatska tradicijska glazba Meimurja, Meimurska mitska bia, Sudjelujui glazbenici i Izbor iz važnije literature. Bogatstvu i originalnosti pridonosi i sam izbor glazbala jer je, uz suvremena, glazbeni dio projekta odsviran i na meimurskim tradicijskim glazbalima: cimbalu, trontoljama, jedinki, dudama, tamburama, goslicama, prdi, dobošu, škrebetaljki ...

Suradnja meimurskih, zagrebakih i inozemnih glazbenika

K njizi pr ipadajue dvostruko audioizdanje “Matapur” obuhvaa 37 meimurskih napjeva u izvedbi 90-ak meimurskih (Marija Tuksar, Ivo Ujlaki, Igor Bari, Marjan Novak, Ladislav Varga, Marko Žerjav, Neven Kolari, ŽVG PZ “Josip Štolcer Slavenski”, ŽVG “Palovanke” iz Palovca, Pjevaki kvintet Horvat iz Malog Mihaljevca, KUD Zasadbreg, KUU “Zlatna korita” Kuršanec, Limena glazba Belica, TS “Biseri Meimurja” iz Žiškovca, Trio “Stari Pajdaši” iz Goriana), zagrebakih (Marija Mlinar, Josipa Lisac, Elvira Happ, Stanislav Kovai, Branko Trajkov, Matija Dedi, Žarko Hajdarhodži, Paul Kempf, Stjepan Vekovi, Alan Kanski, Dubravko Lapaine, Ivan Koprivevi) i inozemnih (Lovász Irén iz Maarske, Juro Dufek iz Slovake, James Cannon i Dominic Duddiliz Velike Britanije) glazbenika.


25. sijenja 2013. PETAK, 25. sijenja, 21 sat Podroom Drink And Music Club, akovec Larva bend - live koncert

SUBOTA, 26. sijenja, 21 sat Podroom Drink And Music Club, akovec RakiJaaJ (DJ FOX)

Razveselite se uz Borovniek party!

rock hitovi u obradi Larva benda 2010. godine ušli su u finale 3. demoestivala Zapreši i HGF-a Zabok, a iste godine osvojili su drugo mjesto u regionalnom showu “Rat bendova” u Sarajevu. Nakon nekoliko izmjena lanova, od prošle godine do danas Larvu ine: Teo na gitari, Igor na klavijaturama, Zoki

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Alkohol s ljekovitim svojstvima, ima li boljeg opravdanja? Slatka, pitka, nježno klizi niz grlo, kad jednom ponete, neete znati stati ... Prošlo je dosta vremena od posljednjeg RakiJaaJ partyja u Podroomu. Ove subote

s bass gitarom i Damir na bubnjevima. Rockali su na mnogim pozornicama covere Killersa, Musea, Incubusa, Depeche Modea, Pearl Jama, a sad stižu i na našu. Za one koji još nisu uli kako Larva bui svjetske rock hitove, popravni u petak 25. sijenja u Podroomu!

oekuju vas razni okusi domaih rakija u epruvetama, ukoliko ste hrabri i skloni avanturama, prepustite se iznenaenju okusa - nekoliko vrsta domaih ljekovitih rakija. Dobra zabava je zajamena!

ne knjige “Matapur - Prirodna i kulturna baština Meimurja“ i

Matapur” okupio udi, od toga ak glazbenika

i kada je možemo oekivati u rodnom Meimurju. - Prvo predstavljanje zvune knjige 'Matapur – Prirodna i kulturna baština Meimurja' uprilieno je u zagrebakoj Knjižnici Vjekoslava Majera u Zapruu, povodom Mjeseca hrvatske knjige prošle godine. Nakon toga Matapur je na poziv Ogranka Matice hrvatske predstavljen i u Križevcima. Zaredali su se brojni pozivi za promocije iz svih krajeva zemlje, no planiram ih iz mjeseca u mjesec, što ovisi i o drugim mojim obvezama. Ove godine održat u tridesetak predstavljanja širom Hrvatske. Ve su dogovorena ona u DHK-u u Zagrebu (13. veljae) i Gradskoj knjižnici I. G. Kovaia u Karlovcu (21. veljae). Predstavljanje u Meimurju održat u po ovogodišnjem izlasku drugog izdanja Matapura.

• Prvi odjeci i impresije na promocijama? - Na dosadašnje dvije promocije odaziv je bio velik, iznad mojih oekivanja, napose ako se uzme u obzir da su vremenski uvjeti bili iznimno nepovoljni. Reeno mi je da zagrebaka knjižnica u Zapruu gotovo da i ne pamti takav odaziv publike. S obzirom na velik interes novinara i na pozive za predstavljanje iz svih krajeva zemlje koji su uslijedili, uvjerena sam da e se za izdanje 'Matapur' znati u svakom kutku naše zemlje.

Gdje nabaviti knjigu s pripadajuim nosaima zvuka? * Svatko tko želi nekome pokloniti nešto s prizvukom Meimurja nee nimalo pogriješiti odabirom ove knjige s pripadajuim nosaima zvuka. Gdje ih se može nabaviti?

Promoviran i videospot “Si se logi zelenijo” dicijske napjeve Meimurja predložila na prijavnu listu za zaštitu nematerijalne baštine Ministarstva kulture RH.

Realizaciju pomogli mnogobrojni suradnici i prijatelji Novca za kulturu i skupe projekte sve je manje, stoga je i nedostatak financijskih sredstava uzrok tome što je ovaj projekt nastajao sedam godina:

- Zvuna knjiga 'Matapur – Prirodna i kulturna baština Meimurja' prvi je projekt udruge 'Matapur', ali je ipak prije njezina objavljivanja udruga dovršila nekoliko projekata, koje je pokrenula kasnije. Naime, u projektu 'Matapur' sudjelovalo je stotinjak ljudi, od toga devedesetak glazbenika u njegovom dvostrukom audioizdanju. Istoimena knjiga, koja prati zvuni dio, napisana je na hrvatskom i engleskom jeziku. Ni jedan hrvatski nakladnik i diskogra

s kojim sam pregovarala o tom izdanju nije bio spreman pozabaviti se njime na nain na kojem sam inzistirala – zbog njegove skupoe i neimanja vizije. Zbog privrženosti i poštovanja prema svojem zaviaju, nisam htjela na brzinu sklepati novo diskograsko izdanje. Odluila sam ga objaviti sama, beskompromisno i tvrdoglavo, onako kako sam ga zamislila, i zbog toga sam na njemu radila punih sedam godina. Naravno, da u Matapur, povrh novca koji sam priskrbila putem prijavljivanja projekta na brojne javno raspisane natjeaje za potrebe u kulturi, nisu uloženi i dragovoljni rad te potpora brojnih suradnika i prijatelja, on još ne bi ugledao svjetlost dana.

Promocija u Zagrebu i Križevcima. U Meimurju na proljee! • U nastavku smo zapitali Lidiju kakav je tijek promocije

Na Inter net adresi http://www.youtube.com/ watch?v=pEc-KvfltTE može se pogledati i videospot “Si se logi zelenijo”, jedne od pjesama s predstavljenoga dvostrukog audioizdanja “Matapur”. Režiju i montažu glazbenog odradio je Andrej Buni. Snimke su ustupili Goran Šaarek, Andrej Buni i Hrvoje Petri. O tome tko su suradnici i kakva je postprodukcija spota u planu, Lidija nam je kazala: - Taj je spot niz kadrova iz dokumentarnog filma ‘Uše Mure – hrvatska Amazona (HRT, Zagreb, 2012.) i rezultat je moje suradnje s njegovim redateljem Goranom Šaarekom, vrsnim biologom, terenskim istraživaem i angažiranim aktivistom za zaštitu prirode. Budui da tradicijski napjevi Meimurja tematiziraju suživot ovjeka s prirodom, naša je suradnja logina. I Goran i ja živimo nasuprotno, uzvod-

no i angažirano protiv zlouporaba, licemjera i obmana u okruženju u kojem živimo, bilo da se odnose na prirodni ili društveni okoliš. On je u maloj tranzicijskoj državi pogoenoj recesijom, kakva je Hrvatska, zabrinjavajue zagaen i svakome od nas je nastojati protiv te zagaenosti prema vlastitoj savjesti i etinosti koju nam valja svakodnevno iznova preispitivati. Smisao svake umjetnosti je njezin društveni angažman u smislu budnosti i dobronamjerne kritike. Površnost, eekti, slatorjeivost, senzacija i bahatost odvlae pozornost od aktualnih problema, vrijeaju dostojanstvo i inteligenciju, zauzvrat naizgled iscjeljujui zaboravom, neaktivnošu i nepouzdanom sigurnošu stada, što u konanici uvijek rezultira opasnim posljedicama i za pojedinca i za društvo. Gdje nema društvene kritike, nema ni umjetnosti.

- Zvunu knjigu 'Matapur – Prirodna i kulturna baština Meimurja' objavila je udruga 'Matapur' ujesen prošle godine. Budui da sam joj producentica, urednica, autorica i izvoaica, može se nabaviti izravno od mene jer predstavljam udrugu 'Matapur' kao predsjednica i izdavaica. Distributeri su joj za sada Šareni duan i Knjigoljubac, a u Zagrebu se sigurno može kupiti u Free Bird Music Shopu. Za kraj razgovora upitali smo Lidiju o njezinom aktualnom stvaralakom radu i gostovanjima: - U sklopu Noi muzeja u dubrovakim muzejima 25. sijenja održat u etnogasko glazbeni kolaž 'Zlatna grana' o mitsko - bajkovitim motivima u hrvatskoj usmenoj književnosti u Etnograskom muzeju u Dubrovniku. Budui da sam inicirala terensko - etnograsko istraživanje o ženskim lirskim napjevima iz dalmatinskog zalea, po povratku u tjedan dana provesti u Cetinskoj krajini, gdje u suradnji s KUD-om 'Košute' zapoinjem opsežno višegodišnje istraživanje uz podršku Instituta za etnologiju i olkloristiku, gdje sam zaposlena od prošle godine i triljske lokalne zajednice. Dakle, osim brojnih promocija Matapura i spomenutog istraživanja širom dalmatinskog zalea sve do Like, Hercegovine i Konavala, usredotoit u se na uredniki posao objavljivanja zbornika radova s prošlogodišnjih struno - znanstvenih skupova 'Hrvatska kajkavska glazbena baština' u Zagrebu i 'Na bregima, med vodami – na tragu mitske, povijesne i duhovne baštine gornjeg Meimurja' u Štrigovi, koje sam potaknula i suorganizirala pod okriljem udruge 'Matapur'. Njima se pridružuju i moje proesionalne strune i znanstvene obveze, objavljivanje vlastitih knjiga proze i poezije te povremeni koncerti u zemlji i inozemstvu. Želja mi je u drugoj polovini godine nastaviti s objavljivanjem edicije 'Sunani glasovi Meimurja'. Udruga 'Matapur' je uz podršku Opine Vratišinec i KUD-a 'Dr. Vinko Žganec' krajem 2010. objavila audioizdanje 'Sunani glas iz davnina' na žalost nedavno preminule Marije Tuksar, iznimne interpretatorice meimurskih tradicijskih napjeva iz Vratišinca. Meimurje je i danas rasadnik iznimnih izvoa(ic)a meimurske popevke i nastojat u da udruga 'Matapur' u sljedeih nekoliko godina objavi barem desetak njihovih audioizdanja.


6

25. sijenja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Knjige, glazba ... MOZAIK KNJIGA

KNJIŽNICA “Nikola Zrinski” akovec preporuuje

Molimo dobitnice knjiga TATJANU DRVODERI iz Sivice i PETRU MURKOVI iz Vratišinca da u redakciji novina podignu svoje knjige.

Krešimir Bagi - “Rjenik stilskih figura”

Ivana Buj, Alan aplar, Hrvoje Kekez, Dario Žagar - “Tajanstvena Hrvatska” Iako naša domovina površinom ne ulazi u red najveih europskih zemalja, mnogi njezini stanovnici smatraju da je detaljno poznaju. Pa ipak, mnoge atrakcije Republike Hrvatske skrivene su ili se nalaze izvan glavnih turistikih ruta. Jer Hrvatska nisu samo svima znane velebne dubrovake zidine, dvorac Trakošan, iji se obris zrcali u jezeru, monumentalna pulska Arena, barokna osjeka Tvra ili romantine ulice Gornjega grada u Zagrebu. Hrvatska su i mnoga druga manje poznata mjesta koja potiho i pomalo u sjeni strpljivo ekaju da ih se predstavi. Do nekih, njih ukupno šezdeset, koliko ih je obradio u knjizi, došao je priznati hrvatski fotograf Dario

Žagar i prenio ih u ovaj uzbudljivi naslov. U ovu smo knjigu odluili uvrstiti šezdeset iznimno lijepih i zanimljivih lokaliteta o kojima se, na žalost, ne zna mnogo. Ruševine neko monih starih utvrda, staništa biljnih i životinjskih vrsta kojima prijeti izumiranje, udesan svijet krškog podzemlja, slikoviti kanjoni i slapovi, skrivena utoišta pustinjaka i izumrla sela do kojih vode zarasli putovi samo su djeli onoga što e ova knjiga rasvijetliti. Stii do ponekih zabaenijih lokacija ponekad je bilo neudobno, pa i mukotrpno, a pronai najbolju poziciju i doekati idealan trenutak za još poneki nezaboravan kadar san je svakog fotografa. Na više od tristo fotograija, koliko ih je u ovoj knjizi, zabilježeni su uistinu predivni motivi iz raznih dijelova Hrvatske. Hrvatska je zemlja koja u sebi ima i pustinju i prašumu, poznate i nepoznate krajeve, ali i nas koji je tek trebamo otkriti. Jer, tek kad obiemo i posljednje, zabaenije kutke Lijepe naše, moi emo rei da je uistinu poznajemo i biti ponosni na svu ljepotu koju nam pruža. Ova je knjiga tek malen doprinos tom cilju.

GRUPA autora Dorling Kindersley -

“Velika ilustrirana djeja enciklopedija” Velika ilustrirana djeja enciklopedija s internertskim poveznicama koje itatelje vode na više od 1000 poveznica na sigurne i korisne internetske stranice. Izdanje je dopunjeno najnovijim podacima. Sažeto i jezgrovito donosi injenice i podatke iz podruja biologije, kemije, novih tehnologija, povijesti i geograije. U svijetu injenica i podataka, a kao najvea vrijednost ovoga izdanja jesu iznimne ilustracije, fotograije i zemljopisne karte koje pokazuju zorno sve ono što druga enciklopedijska izdanja tek navode kao injenicu. Knjiga sadržava tisue enciklopedijskih natuknica o mnoštvu tema i dogaaja koje opisuju najnovija svjetska zbivanja. Korištenje knjige je lako, uz itanje o osnovnim temama i natuknicama postoje usporedne poveznice s ostalim dijelovima knjige, pomou kojih itatelj može saznati

više o pojedinim temama ili proširiti spoznaje na druga, a povezana podruja. Izdava DK priredio je i stotine pomno i struno odabranih internetskih poveznica koje itatelje (na engleskom jeziku) vode do najboljih internetskih stranica o svakoj temi. Prikladna kao pomou pri uenju i svladavanju školskoga gradiva.

Živimo u vremenu neograniene komunikacije ograniena broja informacija. Nove tehnologije, opa demokratizacija, spektakularizacija i komercijalizacija društva, mediji i reklama iznova upuuju na važnost retorike koja se teško shvativo predoava trenutano razumljivom slikom. Ovaj rjenik nastoji što preglednije izložiti nauk o igurama, navesti što prikladnije i raznovrsnije primjere upotreba pojedine igure, naznaiti povijest njezina razvoja i mišljenja o njoj te opisati njezinu ulogu i uinke u recentnim govornim praksama. Ovisno o konkretnoj iguri navoeni su primjeri iz književnosti, govorništva, religijskih tekstova, usmene kulture, novinskog, publicistikog i akademskog diskurza, enigmatike, razgovor-

nog jezika, žargona, graita i reklame. Uz to, povremeno je ilustrirana igurativnost izvan prostora jezika - u vizualnim praksama (slikarstvu, skulpturi, fotograiji, karikaturi, stripu), glazbi, geometriji, matematici i sl. U želji da se oblikuje što potpunija i iscrpnija informacija, rjenika natuknica spaja leksikografski, raspravljaki i interpre-

tacijski stil. Svaki je rjenik, kako je ustvrdio još Anatole France, "svemir poredan po abecedi". Nikad ovjek ne zna kamo e ga odvesti, kako iznenaditi, gdje i ime nagraditi. O radu na knjizi autor Krešimir Bagi kaže: "Na Rjeniku stilskih igura' radio sam, s manjom ili veom pomnjom, hobistiki i studijski, kao istraživa i nastavnik, kao govornik i sugovornik, kao pisac i itatelj više od deset godina. Taj me posao vodio u mnoga nepoznata podruja, širio granice mišljenja o jeziku i komunikaciji, nudio nove spoznaje ili barem upuivao na put prema njima. Vjerujem da me bavljenje igurama obogatilo i struno i privatno te se nadam da e itatelj na stranicama koje slijede moi prepoznati barem djeli fascinacije temom koja se krije iza njih". Knjiga sadrži: 158 igura, iscrpne i pregledne

BELETRISTIKA 1. Daša Drndi: Belladonna 2. John Henry Newmann: Kalista 3. Justin Cronin: Prijelaz

PUBLICISTIKA 1. Krešimir Bagi: Rjenik stilskih igura 2. Miroslav Radman: Na putu do zdrave dugovjenosti 3. Maja Martinovi: Marketing u Hrvatskoj

natuknice (etimologija, odreenje i povijest igure te prikaz njezina funkcioniranja u govoru i tekstu), obilje komentiranih primjera iz književnosti, razgovornog, novinarskog i akademskog jezika, religijskih tekstova i usmene kulture, pravnog i politikog govorništva, reklame i graita, slikarstva, fotograije i stripa, glazbe i ilma.

ALBUM TJEDNA

2Cellos - “In2ition” U zadnjim trzajima 2012. Luka Šuli i Stjepan Hauser objelodanili su svoj drugi zajedniki projekt nazvan “In2ition”, koji, iako neujednaeniji, ostavlja bolji dojam nego njihov nastupni album. Dakle, “Smooth Criminal”, milijuni klikova na YouTubeu, potpisivanje ugovora sa Sonyjem, turneja s Eltonom, nekoliko projekata sa strane, od kojih se istie Hauserova suradnja s Oliverom Dragojeviem, suma su Šulievog i Hauserovog života u zadnjih godinu i pol do dvije. Ono što se može osjetiti jest da su Šuli i Hauser u periodu transformacije svoga klasiarskog poimanja muzike u razmišljanje muzike koje je bliže popularnoj glazbi. Bit e zanimljivo kako i koliko dugo e uspjeti voziti na dva kolosijeka. “In2ition” se razlikuje od debija u tome što donosi razgranatiju zvunu sliku i hrabrije preraivanje pjesama. Kao producent angažiran je ovjek koji se ne boji preuzeti rizik - Bob Ezrin, kojeg znaju poštovatelji Loua Reeda, Alicea Coopera, Pink Floyda, Petera Gabriela i Jayhawksa i u suradnji s Ezrinom Luka i Stjepan

Popis pjesama 1. Oh Well (feat. Elton John) 2. We Found Love 3. Highway To Hell (feat. Steve Vai) 4. Every Breath You Take 5. Supermassive Black Hole (feat. Naya Rivera) 6. Technical Dificulties 7. Clocks (feat. Lang Lang) 8. Bang Bang (feat. Sky Ferreira) 9. Voodoo People 10. Candle In The Wind 11. Orient Express 12. Il Libro Dell’ Amore (feat. Zucchero) 13. Benedictus

okuražili su se objaviti svoju autorsku kompoziciju nazvanu “Orient Express”. Bilanca albuma “In2ition” je sljedea: za svojim instrumentima deki su bezobrazni, bahati, goropadni, nemilosrdni. Kada pogaa, “In2ition” pogaa uz prasak, krš i lom, a u tu kategoriju ubraja se bar polovica ovog albuma. Ostatak pjesama bitno je slabiji i ostavlja dojam zanatskog pristupa bez veega emocionalnog ukljuivanja, no jai dio albuma uistinu je “jako jak”.

Suradnja s Eltonom Johnom na “Oh Well” Fleetwood Maca je zarazno dobra, “Highway To Hell” dere (unato tome što gost Steve Vai možda pretjerano dominira), “Every Breath You Take” briljantno je decentna, Eltonova “Candle In The Wind” stavljena je u još intimniji i bolniji kontekst, “Voodoo People” Prodigyja je rasprskavajua. U gornji dom spada još i suradnja sa Zuccherom “Il Libro Dell’ Amore” (prepjev Magnetic Fieldsa) te “Benedictus”.

Za Šulia i Hausera kao interpretatore najbitnije je da su pokazali da ne moraju prštati od svirakog umijea da bi nešto nekome dokazali, npr. skladba “Candle In The Wind”, u kojoj pokazuju da nije sve ni u prstima, ni u eksplozivnom sviranju, ni u dobro odabranim pjesmama. U Eltonovom klasiku demonstrirali su sposobnost komunikacije emocija, a to je nešto što e se od njih u budunosti tražiti sve više i više. (Zoran Tukar, preuzeto s portala Muzika.hr)


25. sijenja 2013.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Film, Internet ... DOBAR ŽIVOT

BLOKADA

obiteljska drama redateljica: Eva Mulvad zemlja: Danska

hrvatski dokumentarni film redatelj: Igor Bezinovi scenarist: Igor Bezinovi

“Blokada” je jedinstveni pogled iznutra u najduži, najbrojniji i politiki najznaajniji studentski prosvjed na ovim prostorima od 1971. godine, koji je zaDvije dame, majka i kerka, žive na sunanoj portugalskoj obali. Ali sa smru muža/oca život na visokoj nozi smijenili su neplaeni rauni i strah da nee moi platiti stanarinu za sljedei mjesec. Stoga posuuju novac od prijatelja, kupuju na kredit u obližnjim trgovinama, a zubara plaaju slikom iz dnevnog boravka. Uz to, danima skupljaju za benzin kako bi prosule pepeo pokojnika na obali oceana. Kerka Anne u

poeo u travnju 2009. godine na Filozoskom akultetu u Zagrebu. Redatelj Igor Bezinovi bio je aktivni sudionik i kroniar tih dogaanja.

ekonomskoj krizi, s praznim životopisom i razmaženim stavom bogatog djeteta, nema nikakve šanse pronai posao. Pasivna, ali realistina majka s pravom je zabrinuta za sudbinu keri jer “kad umre, Anne se nee sama snai”. Obiteljsku dramu, istovremeno duhovitu i sporu, postavila je redateljica u samo središte krize, dnevni boravak dvije bivše aristokratkinje, kojima je preostalo samo sjeanje na nekadašnji dobar život.

NAGRADNO PITANJE (tri besplatne posudbe)

etvrtak, 24.1.

a) D. Goddard b) T. Vuorensola c) J. Peretz

18.00 BARBARA drama, politiki

Dobitnik iz prošlog broja: Mihael Kovai, Štrukovec

KUPON ZA NAGRADNU IGRU

20.00 POSLJEDNJA AMBULANTNA KOLA SOFIJE REVIJA NAGRAENIH DOKUMENTARNIH FILMOVA Njemaka, Hrvatska, Bugarska

Odgovor: ___________________________

petak, 25.1.

l. br: _______________________________

18.00 BARBARA

Ime i prezime: ______________________ ________ _____________________________

drama, politiki

20.00 DOBAR ŽIVOT REVIJA NAGRAENIH DOKUMENTARNIH FILMOVA Danska, obiteljska drama

subota, 26.1.

20.00 BARBARA drama, politiki

20.00 BLOKADA

DVD, BLUE RAY IZLOG

1. ABRAHAM LINCOLN - LOVAC NA...

ŽELJEZNO NEBO Nacisti su nakon kraha u II. svjetskom ratu prebjegli daleko, ak na Mjesec. Sedamdeset godina stvarali su svoje carstvo na Tamnoj strani Mjeseca. Kad ameriki astronauti ugroze njihovu bazu, Mjeseev Fuhrer odlui da je vrijeme za povratak.

Kazališna tribina

3. TAMNA PLIMA 4. LEDENO DOBA 4 5. GLUP, GLUPLJI, NAJGLUPLJI 6. PUT RATA 7. DADILJA

etvrti Reich odlui poslati dva nacistika oficira da pripreme invaziju na Zemlju...

REVIJA NAGRAENIH DOKUMENTARNIH FILMOVA hrvatski dokumentarni film 20 sati

nedjelja, 27.1.

2. MERIDA HRABRA

KOLIBA U ŠUMI Petorica prijatelja upute se na odmor u usamljenu šumsku kolibu, što se pokaže vrlo intrigantnim iskustvom. Htjeli - ne htjeli, oni e otkriti strašnu tajnu koju skriva ova koliba na osami. donio prijeko potrebnu “Koliba u šumi” je film koji promjenu u ustajali horor je po mnogim kritiarima žanr.

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

“The Cabin in the Woods” je režirao:

za djecu i mlade Cukorek KD «Pinklec» akovec PTIICA predstava za djecu 16 sati

18.00 BARBARA

8. PROJEKT X

drama, politiki

9. JAKO GLASNO I NEVJEROJATNO....

20.00 POSLIJE RATA

10. BIJES TITANA

Srbija

INTERNET I RAUNALA

ponedjeljak, 28.1.

Besplatne e-mail adrese u poslovne svrhe Jeste li ikad dobili kakvu poslovnu ponudu s gmail, yahoo, hotmail ili pak s neke od domena pružatelja internet usluga (@t-com.hr, @iskon.hr…) koje su besplatne? Prva reakcija veine ljudi na primitak e-maila vezanih uz posao s neke od ovih adresa je – svrstavanje poruke u spam ili pak smee. Suoeni sa sve veom koliinom spam-a i nevažnih poruka, rijetko tko e uzeti vremena da ovakav e-mail pregleda ili ak proita. Razlozi?

Neozbiljnost u poslovanju Za svaku tvrtku ili obrt u današnje vrijeme je gotovo neoprostivo da ne koristi internet u svom radu – bilo za komunikaciju putem e-maila ili pak prezentirajui svoje proizvode i usluge potencijalnim kupcima. Cijena za smještaj stranica i e-mailova je stvarno mala stavka, naroito ako se pogledaju ostali troškovi u radu – primjerice internet prikljuka. Takoer, ako i ne želite plaati za neku od .com, .net i slinih domena – CARNet za registrirane

tvrtke i obrte nudi besplatnu domenu pod uvjetom da oznaava ime tvrtke tj. obrta. Upotreba e-maila koji ste dobili s internet prikljukom od pružatelja usluge ili napravljenog na nekom od besplatnih e-mail servisa stoga dosta ruši na dojmu o poslovanju; ukoliko e-mail ne shvaate dovoljno ozbiljno da biste se potrudili postaviti ga na vlastitoj domeni zašto bi itko imao razloga uope ga itati? Stoga izgovori poput “to puno košta”, “ovo je samo privremeno” ili “iona-

www.infinius.hr email: ino@infinius.hr Infinius d.o.o. Domovinskih žrtava 18 40000 AKOVEC Tel: +385 40 311 099

ko nam nitko ne piše” ne drže vodu – ve danas pokrenite nešto po tom pitanju, razlika izmeu ugovaranja posla s vaše strane ili pak od strane konkurencije može biti u jednom jedinom e-mailu koji niste primili… Mali ste? Nema veze, na Internetu možete izgledati kao cijela korporacija! Pri poetku komunikacije s tvrtkom, ljudi su naviknuti na strukturu e-mail adresa korporacija gdje ne moraju brinuti o tome hoe li e-mail poslati pravoj osobi – dovoljno je poslati ga na adresu odjela (prodaja@infinius.hr, podrska@ infinius.hr, zaposlenja@infinius.hr…) te e biti odgovoren od strane osobe koja je zadužena za to. Nema veze je li kod vas zaposleno stotine, deset, tri ili samo jedan ovjek – s razliitim e-mail adresama za svaki dio vašeg poslovanja ete olakšati klijentima komunikaciju pri kontaktu, a ujedno i pokazati organiziranost unutar tvrtke. Iako sve ove adrese mogu biti preusmjerene na jednu adresu, osobi koja vodi rauna

o više dijelova poslovanja e biti olakšan i rad – ve unutar svojeg e-mail sanduia e imati bolji pregled tema i upita. Sve ovo vam omoguuje kontrola e-mail adresa na vlastitoj domeni, dok ste kod besplatnih servisa ogranieni uglavnom samo na jednu openitu adresu.

18.00 i 20.00 SAMO VJETAR drama

utorak , 29.1.

18.00 i 20.00 SAMO VJETAR drama

srijeda , 30.1. nema filmskog programa

DOM KULTURE PRELOG

Besplatno uvijek ima svoju cijenu

subota i nedjelja, 26 i 27. sijenja

Besplatne e-mail adrese se dobijaju uvijek pod nekim uvjetom – bilo to dodatno reklamiranje koje vam se dodaje u tijelo e-mail poruke nakon slanja, ili pak opasnost od gubitka podataka. Iako e se veina servisa koji dijeli besplatne e-mail adrese truditi da ste zadovoljni njihovim servisom, opasnost od gašenja servisa, gubitka korisnikih rauna ili pak promjena vlasnika i uvjeta upotrebe od strane servisa uvijek postoji. Darko Mareš, Infinius d.o.o.

19.00 Tajni adut drama, crna komedija

Radno vrijeme blagajne Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa, srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa, subota – od 16 do 20 sa, nedjelja – od 15 do 20 sa. Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (svadbe, roendane, proslave...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ

30 KN - 1 SAT


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. sijenja 2013.

Lifestyle Pet naina kako potaknuti i ouvati dobre odnose s kolegama POSAO

MODA

Kolekcija modernih i elegantnih stvari za vaš savršen modni izraz Poznati brend “Miss Sixty” donosi ženstvene i zavodljive stvari predivnog dizajna, koji prati ovosezonske trendove. Elegantni modeli neka vam budu poticaj da obnovite svoju garderobu i osvježite je odjeom Miss Sixty. Zašto? Zato što donose spoj modernog i udobnog. Kolekcija za jesen i zimu 2012./2013. donosi mnogo razliitih lookova kojima možete eksperimentirati, ali i kombinirati stvari. Time ete dobiti jedinstven i savršen look prilagoen upravo vašim željama i modnom stilu. Na predivne boje nove kolekcije nitko ne može ostati

ravnodušan, a vjerujemo da e vas posebno oarati udobni kaputii, veste, jakne i trapez hlae u svim veliinama i oblicima za svaku prigodu. Ne izostaju ni elegantne haljine i suknje, a sve to upotpunite izmama, torbama, kapom, šeširom i ostalim modnim dodacima. Miss Sixty djevojka je šarmantna, neovisna i seksi, ponekad se voli istaknuti iz gomile te pokazati ženstvenost i glamur. Ali uvijek imajte na umu da nije bitno što je u trendu, važno je da se vi osjeate dobro te da to što odaberete bude najbolje za vas!

Kako biste razvili dobre odnose s kolegama, potrebno je dosta vremena i truda. Sav taj trud višestruko e vam se isplatiti jer su to osobe s kojima provodite osam ili više sati dnevno. Ustvari, jedna od najvažnijih sposobnosti uspješnih poslovnih profesionalaca je ta da njeguju i razvijaju dobre i korisne veze sa svojim kolegama i suradnicima.

Slušajte

PARFEM ZA NJU “Dot” - Marc Jacobs

Cvjetno - voni koktel mirisa u plaštu vanilije Marc Jacobs razveselio je pripadnice ženskog roda mirisom pod imenom “Dot” Marc Jocobs. I ovim se mirisom nastavlja razigranost moderne i prepoznatljive Jacobsove mirisne kolekcije, sadržajem i dizajnom ambalaže. Boica je zanimljivo oblikovana: tokice ukrašavaju crvene latice i kuglicu zatvaraa, pa sve skupa podsjea na radosnu bubamaru u srcu cvijeta. Kompozicija mirisa “Dot” sastavljena je od nota crvenog voa pomiješanog s pitaya voem, koje se još naziva i dragon fruit. Cvjetni trio orlovih noktiju, jasmina i cvjetova narane praen je tragovima

kokosa, vanilije, driftwooda i senzualnog mošusa. Miris je dostupan u boicama od 30, 50 i 100 ml EDP.

U gužvi rokova i poplave raznih zadataka i projekata, esto zanemarujemo vrijeme koje je potrebno za slušanje drugih oko nas. Vaš kolega možda ima odlinu ideju, za koju vi nikada neete saznati jer nemate vremena saslušati ga. Koliko god bili zaposleni, odvojite vrijeme da barem nakratko popriate i saslušate ih, posebice kada vam

daju svoje prijedloge za neki zadatak ili projekt. Vi se ne morate složiti s njim ili njom, ali svejedno im dajte svoju punu pažnju. To e uvrstiti vaš odnos.

Povjerenje Kao i u ljubavnim vezama i prijateljstvima, tako i u odnosima s kolegama – povjerenje je veoma bitno. A put do više povjerenja na vašem radnom mjestu poinje tako da pokažete da vjerujete drugima. Ako nekome povjerite povjerenje, oni e ga željeti opravdati i to e poboljšati i ojaati vaš odnos. Hoete li s vremena na vrijeme biti razoarani? Naravno. To je potpuno normalno u svakom aspektu života (i vi ete ponekad razoarati druge), no povjerenje meu kolegama može radnu atmosferu i uinkovitost poboljšati puno više

nego kada svatko radi i brine samo za sebe.

Rješavajte probleme Ako imate nekih problema ili nesuglasica s kolegama, riješite ih odmah im nastupe. Nemojte ekati, odugovlaiti – da bi sve dovelo do zamjeranja koje nikada niste izrekli. Kada se problemi riješe konstruktivno i na vrijeme, nee stvarati daljnje probleme u vašem odnosu i atmosferi na poslu. Sprijeite povrijeene osjeaje i eskalaciju konlikta otvorenim iskrenim razgovorom, i s razumijevanjem za to što ta osoba govori.

Vodite vlastitim primjerom Dobre veze s kolegama ne dešavaju se sve dok netko ne napravi prvi korak. Zašto biste ekali da netko vama pristupi? Budite vi ti koji e-

te prvi iskreno i s otvorenim umom prii nekome. Napravite prvi korak, bilo da se radi o pružanju maslinove granice osobi s kojom ve neko vrijeme imate teškoe u komunikaciji ili osobi s kojom do sada niste imali nikakvu ili minimalnu komunikaciju. Budite vi ti koji ete inicirati promjenu, s ciljem boljih odnosa s kolegama.

Imajte poštovanja Bez obzira na to koju titulu ili položaj neka osoba ima u irmi, ona zaslužuje poštovanje zbog posla koji obavlja. Ponašajte se u skladu s time, pa e vam i to pomoi stvoriti i održati bolje odnose s kolegama. Budite ljubazni i pristojni prema svima, i prema svima jednako ispunjavajte svoja obeanja – bilo da se radi o nekom zadatku ili dogovoru za zajedniku kavu.

ZDRAVLJE

Kako sauvati vid radei na raunalu? Svi koji mnogo vremena provode radei na raunalu znaju kako je potrebno posebnu pozornost pridati ouvanju vida. Gledanje u ekran isušuje oi i optereuje ih, jer se tada trepe ak dva puta manje nego inae. Stoga se sve eše postavlja i pitanje kako sauvati vid radei na raunalu. Vjerovali ili ne, postoji formula i za to. Svakih dvadeset minuta pogledajte 20 metara u daljinu na 20 sekundi. Što pretvoreno u matematiki oblik glasi poput formule 20/20/20. Radite li pak u uredu bez prozora i taj proces

niste u mogunosti izvesti, tada usmjerite pogled u najdalju toku koju možete. Uz to je dobro držati vrh monitora u visini oiju. Svima koji nose dioptrijske naoale savjetuje se da stave zaštitni ilter na ekran. Ukoliko imate manje od 40 godina, pregledavajte oi svake dvije godine, a oni stariji i osobe s dioptrijom neka na pregled idu svake godine. Ponajviše o preventivnom pregledu oiju trebaju paziti osobe koje nemaju naoale, a takoer i svi koji imaju dijabetes ili povišeni tlak. I što eše prakticirajte formulu 20/20/20!


25. sijenja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Uživancije na snijegu za male i velike! Neki vole snježne radosti, a neki bi najradije poput medvjeda prespavali zimu sve do cvrkuta ptica u rano proljee. Mi Meimurci (vjerujem veina) ipak pronalazimo i u zimskim danima koji obiluju snijegom izvor radosti i razlog za veselo i zajedniko druženje na svježem zraku s lanovima obitelji ili prijateljima. Stoga su se i špiceri protekli vikend “naoružali” dodatnim modnim detaljima, kao što su sanjke za izlazak na svima drago sanjkalište na “jezeru” podno zidina Staroga grada. Dobro je

poznavati i odreena pravila za boravak na svježem zraku, što posebice vrijedi za djecu. Bitno je da djeca nisu pretoplo odjevena. Preporuuje se višeslojna odjea koja e svakog mališana pri igri na snijegu utopliti, a pri tome nee izazivati pretjerano znojenje. Uvijek je poželjno u blizini imati i rezervnu odjeu, rukavice, kapu i slino. Boje, tkanine i modeli nemaju ogranienja. Sve je dopušteno. Za uživanje na snijegu, velikima i malima, preporuuje se samo mnogo dobre volje! I igre na snijegu mogu poeti ...

ESPRESSO by

Z

nate li što smo najviše u domeni filmske proizvodnje gledali prošle godine u akovekom Centru za kulturu? Prema objavljenim statistikim podacima u mjeseniku za kulturna zbivanja “Cooltura”, u izdanju CZK-a za mjesec sijeanj, išitavaju se zanimljivi podaci. Meimurci su u filmskom programu tijekom prošle godine prednost dali domaoj filmskoj proizvodnji, koja je “ki” telenovele “Larin izbor”. Tako je upravo filmska projekcija filma istoimenog naziva zasjela na prvo mjesto po gledanosti i broju posjetitelja u 2012. godini. Ne bojimo se ni vampira, jer je na drugo mjesto zasjeo filmski hit “Sumrak saga. Praskozorje 2 dio”. A potom slijedi ono

Što mui Laru i kakav je njezin izbor? što svi vole, i veliki i mali – animirani filmovi. Ledeno doba 4 i Madagaskar 3. Veseli spoznaja što upravo domai film izvlai i ono malo preostalih kuna iz novanika koje se mogu izdvojiti za “kulturno uzdizanje”, ali istovremeno stvara nelagodu što se ponajviše gledatelja odluilo na zajedniko gledanje nastavka ili produžetka jedne televizijske sapunice. U ovom sluaju nebitno je što mui Laru i kakav je njezin izbor. Bitno je to da se kolektivno veinsko opredjeljenje filmskih gledatelja odnosi upravo na tematiku serija. A one su svakodnevno sveprisutnije u našem okruženju.

Gracias. Muchas gracias." (Hvala. Hvala lijepa.) donedavno je vrištalo iz španjolskih serija. A sada su nadmono prevladali turski komadi. Svekoliki puk brzo prihvaa zezanciju na temu sultanija, begova, sulejmana ... mašala, mašala. Meimurska gibanica gubi utrku s baklavama i hurmašicama? Hm ... Turske serije ruše rekorde gledanosti na Balkanu, a turska televizijska industrija trlja ruice. Novii se slijevaju, turisti dolaze u Instanbul i troše, turski glumci postaju zvijezde. Tko bar jednom nije uzdahnuo nad sudbinom Hurem, Bali bega ili ... Nedostaje li to ljudima istinske ljubavi i zajednikog druženja, pa i prija-

teljstva, pa sve više u sapunicama pronalaze ono u emu su se možda u vlastitim životima razoarali. Traže li neostvarene snove? Traže li iluziju života kakav bi htjeli imati, doživjeti? Traže li sat vremena za sebe, da se s lakoom i bez velikoga intelektualnog napora izgube u nevjerojatnim zapletima, spletkama i priama nekih drugih vremena i životnih sudbina, bez obzira bile one idealizirane, pretjerano “nadahnute poviješu” ili patetino iskrene. Traže li televizijsku adrenalinsku “sapun drogu” koja e im realan život, bar na sat – dva, uiniti lepršavijim, radosnijim i boljim? Traže. I dobivaju je sve više. Ne na

kapaljku, ve u ogromnim koliinama. Kruha i sapunica! vih se dana medijskim kanalima proširila vijest kako je komediju “Sveenikova djeca” redatelja Vinka Brešana u 18 dana prikazivanja pogledalo više od sto tisua gledatelja. Dakle, željni smo i smijeha i humora. U studenom se diljem Hrvatske intenzivno gledala i romantina komedija “Sonja i bik”, pa se zakljuuje da smo mi Hrvati i romantike željni. Rado smo gledali i još jedan domai proizvod koji je oblikovan u film “Koko i duhovi”. Ali je apsolutni pobjednik prošlogodišnjeg filmskog estivala u Puli “Pismo

O

ai” kod šire javnosti ostao nezabilježen i nedovoljno gledan. Komercijalizacija filmskih programa i ponude neopisivo je snažna. Ali je u akovcu Hobbit (Neoekivano putovanje), na šestoj poziciji po broju gledatelja, izgubio pred svemonom Larom, koja se ponovno poinje prikazivati ovaj tjedan na televizijskim programima. Ups ... poelo je. Nema se više što dodati, ni oduzeti. Serija, ma kako god da se zvala, upravo zapoinje. Rukomet? Skijanje? Koji rukomet? Koje skijanje? Stiže Veliansteni! Daljinski upravlja više ne može podnijeti prebacivanje s kanala na kanal ... Zaustavimo vrijeme. Živimo život sapuna. S namjerom išenja vlastitih života.


10

25. sijenja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Savjeti Neurološka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vještak

EEG-laboratorij

mr. Jelena Klinčević, spec. klinički psiholog

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TEAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolniko lijeenje ovisnosti

Čakovec (jug), Antuna Augustinčića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika ttt savjetovanje ttt psihoterapija ttt edukacija ttt istraživanje Matice hrvatske bb, 40000 Čakovec, tel: 040 312-330

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Piše prof. psihologije Berta Bacinger Klobuari

Nepovjerljiva

Asertivnost

Alkohol i uenje

PITANJE: Imam 28.g. Završila sam fakultet, z ap o slen a sam i živim s majkom . Roditelji su se rastali prije tri godine. Ja sam kao i moja mama sumnjiava, nesigurna prema svemu pa i životu. Do sada nisam imala prijateljicu niti prijatelja niti nekakvu vrstu vezu sa nekim muškarcem. Sada sam upoznala jednog ovjeka, koji se zaljubio u mene ali ja nemam povjerenja u njega. On pokušava prema meni biti intiman i blizak ali ja na to reagiram napetošu, glavoboljom i nervozom. Kada ga odbijem onda sam nezadovoljna. Ne znam kako da si pomognem i što mi je initi? ODGOVOR: Vjerojatno sve to potie iz vašeg odgoja. Roditelji su vas tako odgajali da nemate povjerenja, da nigdje nema pravih veza, niti prave ljubavi niti pravih prijatelja. Pred vama puno toga stoji što bi vi trebali promijeniti u odnosu na vaše ponašanje prema okolini i prema životu. Na vama stoji sada odluka da li ete nastaviti prema majinim savjetima i njezinim

gledanjima na svakodnevna zbivanja ili ete krenuti dr ug im nov im putem, koji je potpuno drugaiji nego onaj koji je bio kod kue. Sig ur no da to u vama izaziva strah jer „vani“ nema roditelja. Meutim, tamo vas eka iskušenje da uinite nešto sa sobom, da upoznate prijateljicu, da izlazite sa vašim ovjekom i da se ne bojite da e vam netko nauditi ili nešto loše napraviti zbog ega ete patiti. To inite lijepo polako, budite strpljiva i uporna. Trebate imati nekoga recimo prijateljicu i ovjeka koji vas istinski voli, kojima ete se povjeravati. Važno je da znate da tko se ne povjerava, tko ne komunicira, tko se ne otvara, tko nema odnose s drugima, ne stvara stabilne i duboke odnose taj ne zna kako stvoriti prijateljstva. Bez povjerenja, nema odnosa, nema prijatelja. Nepovjeravanje je nedostatak vjere u sebe, vjere u druge. U poetku vam savjetujem da to radite uz pomo psihoterapeuta a kasnije samostalno. Kasnije kada vaše smetnje budu nestajale vidjet ete u emu je bio problem.

Petak, dan za... * Potražite nas svakog petka od 23.12.2011. na svim prodajnim mjestima!

www.mnovine.hr www.facebook.com/mnovine

Kao na poetku školskog sata, ponov imo što je asertivnost: to je komunikacijska vještina zauzimanja za vlastite potrebe i ciljeve, rješavanje problema na nain koji meni odgovara, a drugima ne nanosi štetu. Asertivni ljudi bore se za svoja prava ne ugrožavajui tua, koriste komunikacijske vještine kojima utjeu na sugovornika bez ponižavanja i manipulacije, otvoreno se i jasno izražavaju, u vjeri da je za svaki problem mogue nai rješenje koje nee nikoga povrijediti. Ne mui ih tko je u pravu, žele otkriti i postii ono što je dobro. Budui da znaju svoje ciljeve i oekivanja, a poštuju tue, prihvaaju realnost da ne može uvijek biti zadovoljena njihova strana. Zadovoljstvo im stvara sama injenica da su ipak pokušali zastupati sebe i svoje interese. Asertivnost je mogua ako vjerujemo da su obe strane odgovorne za svoje ponašanje, a taj komunikacijski ideal u praksi je teško dostižan. Sve i kad s druge strane imate nekog tko nije sposoban prihvatiti taj stil i vidite da vas manipulira ili je grub i netaktian u ostvarivanju svojih namjera, pitanje je hoete li više postii postanete li i sami agresivni (hm, zapitajte se možete li biti agresivniji i jai od druge strane?) ili mislite da e vam se isplatiti submisivno jadikovanje kojim ete možda postii

sažaljenje (iako s agresivcima ne smijete na to preesto raunat i!)... Sve ste to ve isprobali i znate da osje aj ba š n ije dobar, makar ostvarite što ste naumili. Asertivnošu možete neke agresivce primiriti i disciplinirati , a neke pasivce potaknuti da budu jasniji i sigurniji u razmjeni mišljenja, ali ono najbitnije je da se sami osjeate dobro u svojoj koži jer nikog ne vrijeate i ne napadate, pažljivo slušate tue mišljenje, uoavate tue potrebe i želje, jasno izražavate svoje osjeaje i mišljenja, otvoreno tražite ono što trebate ili želite... Vaš miran i ljubazan glas, blag pogled, opušten stav tijela i staloženost ukupnog ponašanja ukazuju na samopoštovanje i poštovanje za druge, pa s ljudima možete biti u dobrom kontaktu, bez obzira slažete li se ili ne. Nitko nikog ne napada i ne vrijea, a uzajamno uvažavanje i tolerancija razliitosti poveava eikasnost suoavanja s konliktima i kritikom. Pa kako bi to bilo kad bi uvijek bilo baš onako kako vama treba, zapitajte se bi li onda uope život imao smisla....Asertivnost je briga za sebe, naravno, i svijest da i drugi brinu za sebe. Logino, zar ne? Ne svaajui se (agresivnost) i ne cmizdrei (pasivnost) možemo uspješno rješavati teške odnose i situacije u životu , jer nas asertivnost opskrbljuje alatom za pozitivno utjecanje na druge ljude.

tSVǏOBNBTBäB tDFOUSJSBOKFLSBMKFäOJDF ,*3013",5*,")37"54,*./"Ǝ*/0.

tCJPUFSBQFVUTLBQPNBHBMB #*0&/&3(*+"

tNJHSFOF tDJSLVMBDJKF t[BLPǏFOKB tTLFMJP[F tTQPOEJMP[B tMVNCBMOFJPTUBMFUFHPCF Podružnica br.1 – "Aton" d.o.o. NACIONALNI GIMNASTIČKI CENTAR J. Marčeca bb, Nedelišće, tel. 040/373-449, mob. 098/242-162 ZADAR, Dr. Fr. Tuđmana 17, tel/fax. 023/311-535

I. G. Kovai 1E akovec 099 222 1 888

Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam Utorak: 15.00 - 18.00 • Srijeda: 15.00 - 18.00 • etvrtak: 9.00 - 12.00

Ususret ispitnim rokovima koji predstoje studentima, inilo nam se pogodnim osvrnuti se na aktualnu temu: uenje. Kako našim tekstovima nastojimo djelovati edukativno u svezi alkoholizma, usmjeriti emo se na uenje u kontekstu pijenja alkohola, te ujedno podsjetiti na nekoliko važnih injenica. Pijenje alkohola ima vrlo jasne negativne i mnogostruke štetne posljedice na stanje osobe i na širok raspon ponašanja. Neposredni i odmah vidljivi efekti prekomjernog pijenja alkohola su smanjena motorika koordinacija, nerazgovjetan govor, zamagljeni vid, spore reakcije, manja je kontrola impulsa, oslabljena prosudba. Zatim, nisu zanemariva promijenjena psihika stanja (poremeeno emocionalno prosuivanje i reagiranje, primjerice svadljivost i razdražljivost, žestoki i agresivni ispadi...). Izmeu ostalih psihikih problema, alkohol na negativan nain mijenja i intelektualne sposobnosti: slabi mo zapažanja, pažnja je nestabilna, dolazi do zbrke u mišljenju, do ošteenja pamenja... No u našem društvu prevladava relativno pozitivan stav o upotrebi alkohola. Pod utjecajem alkohola poetno se jave osjeaji samouvjerenosti i bezbrižnosti, unutarnje snage i habrosti, osloboenja stega i sl, što dovodi do zablude o visokoj sposobnosti za obavljanje raznih aktivnosti, a izmeu ostalog, da se lakše i bolje ui: osoba sebi stvara lažnu predodžbu o bržem uenju i eikasnom pamenju. Uenje promatramo kao proces stjecanja znanja i vještina koji podrazumijeva niz sposobnosti - opažanje, usmjeravanje pažnje na ono što treba nauiti, povezivanje, logiko zakljuivanje, upamivanje. Alkohol djeluje na svakoj stepenici uenja, ometajui svaki pojedinani dio i na kraju cjelokupni proces. • Pod utjecajem alkohola poremeti se svijest i dolazi do slabije sposobnosti osobe da ispravno prima dojmove preko svojih osjetila i da ih pravilno shvati. • Pored toga, povezivanje s ve poznatim injenicama i postojeim znanjem je ometeno jer je otežano njihovo dosjeanje. • Nadalje, pod utjecajem alkohola, u glavi se misli teško

oblikuju i organiziraju. Narušena je tenost razmišljanja i kvaliteta povezivanja misli. • A lkohol remeti pravilno u s mjer av a nje pažnje na ono što se radi: osoba se teško koncentrira i teško se usredotoi na neki zadatak, osobito na duže vrijeme. • Pijenje alkohola slabi pamenje, može dovesti do rupa u sjeanju ili pogrešnog sjeanja. • Djelovanje alkohola najviše se oituje na polju kompleksnijih zadataka. Zakazuje i proces donošenje odluka. Problemi se neeikasno rješavaju. • Svi navedeni problemi dovode do gubljenja logikog povezivanja i moi logikog zakljuivanja. Zašto alkohol ometa uenje? Jer usporava aktivnost mozga, ime opada pamenje, shvaanje, rasuivanje, i sve ostale navedene sposobnosti. Alkohol ošteuje neurone koji inae imaju zadatak formirati nove veze u mozgu. Zato je alkohol osobito štetan kod mladih. Kad mladi piju alkohol, njihov mozak ne razvija podruja u mozgu koja su potrebna za pohranu novih informacija, što znai da im je uenje i zapamivanje otežano, pa ak i da nee moi uiti niti kasnije u životu na eikasan nain. Alkohol dovodi i do drugih problema koji ometaju uenje. Ispijanjem alkohola otvaraju se vrata niza društvenih problema radi ega dolazi do manjih obrazovnih mogunosti i manje su mogunosti uklapanja u ambiciozno okružje. Javljaju se problemi u ispunjavanju obaveza gdje prvo dolazi do zabušavanja jer osoba ui nezainteresirano i površno, a s vremenom dolazi i do zakazivanja. Važnu ulogu u odreivanju koliine i naina uenja igra motivacija za uenjem, a alkohol uzrokuje gubitak volje i interesa za išta drugo osim za pijenje. Ukratko, pod utjecajem alkohola najvarljiviji je lažan osjeaj jae kompetentnosti. Alkohol povlai probleme povezane s uenjem, pamenjem, sposobnosti prosuivanja i koncentriranjem pažnje. Razmišljanje je mjerljivo sporije, pa i na niskim razinama koliine alkohola u krvi. Što je više alkohola, to je vei gubitak pamenja i drugih spoznajnih sposobnosti. Još je važno znati: korist od ispijanja crne kave nakon alkohola - ista je zabluda.


25. sijenja 2013.

I

ako redovno koristimo svoje oi, rijetko obraamo pažnju na njih, sve dok se ne pojavi neki problem. ak i ljudi koji nemaju problema sa vidom bi trebali barem 1x godišnje odlaziti na oftalmološke preglede. Oni specijalisti savjetuju kako ouvati vid kroz cijeli život. Starenjem naše tijelo gubi snagu, tako i oi ne daju više tako jasnu sliku kao u mladosti. Nakon 60. godine života, rjee i ranije, na oku se može pojaviti SIVA MRENA (KATARAKTA) koja nakon nekoliko mjeseci može dovesti do potpune sljepoe. Poetak nastanka sive mrene se manifestira padom vida, pojavom magle na oku ili jednostavno Vam više niti jedne naoale ne odgovaraju. Budui da se životni i radni vijek produžava, jasan

11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

NAJMODERNIJE OPERACIJE SIVE MRENE – Poliklinika Fokus Varaždin Uinite svoj vid kristalno bistrim… vid trebamo danas duže nego što su ga trebali naše bake i djedovi. Usavršavanjem tehnike operacije sive mrene su se svele na ambulantno lijeenje kakav je moderni trend svuda u Europi. Takav pristup prema operacijama ima i naša Poliklinika Fokus koja omoguava svojim pacijentima brzu i kvalitetnu

u topikoj anesteziji. Ugradnjom naših Operacija je potintraokularnih lepuno bezbolna a pacijentima i traje oko 20 je omog uen min. Posebna bistar vid na pozornost se daljinu ili i na pridaje vrsti blizinu bez nalee koja se oala, smanjen Jalkoveka 5 ugrauje u oko je bljesak svjeo kojoj ovisi katlosti, a mogu042 220-443 snije kvaliteta žinost vraanja sive vota i vida nakon zamrene na operiranom hvata. 7 dana nakon takve oku nije zamjeen. vrste operacije svaki pacijent 15-togodišnje iskustvo se može vratiti svojim svaki- mr.sc. Nataše Brijaak, oftaldašnjim aktivnostima. mologinje i ujedno i ravnatelji-

Poliklinika Fokus

uslugu operacije sive mrene na najmodernijim aparatima. U samo 2h boravka u našoj Poliklinici možete obaviti svoju operaciju sive mrene ultrazvunom metodom (PHACO)

ce Poliklinike Fokus i ostalog kirurškog tima, garantira Vam uspješnost operacija. Dr Nataša Brijaak je dugogodišnji lan europskog udruženja (ESCRS) i hrvatskog udruženja (CSCRS) oftalmologa za operaciju sive mrene i prisutvovanjem na europskim kongresima doprinijela je da moderni naini lijeenja budu prisutni i u njihovoj Poliklinici. Mnogi pacijenti koji se vraaju su dokaz naše kvalitete, strunosti, ljubaznosti i strpljenju prema svakom pacijentu.


12

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. sijenja 2013.

Automobilizam Audi RS 7 Sportback

Dinamika u najljepšem izdanju Estetski dizajn, inovativna tehnologija i impresivne sportske znaajke: RS 7 Sportback, Audijev veliki coupe s pet vrata, kombinira svoje mnogobrojne jake strane kako bi se proizveo fascinirajui karakter. Njegovo snažno srce ini 4.0 TFSI motor, koji predstavlja prijenos Audijeve downsizing strategije u visoku klasu modela. Ovaj twin-turbo V8 motor ima zapreminu od 3.993 cm3 i razvija izuzetnu snagu od 412 kW (560 KS) koja je dostupna izmeu 5.700 i 6.700 okr/min. Stalan okretni

AMC Meimurje akovec, Športska 8,

tel. (040) 328-750, 328-751 e-mail: prodaja-ford@amc-medjimurje.hr

1. VW Passat 2.0 TDI Comfortline, 2011., smeđa, ESP, start-stop sustav, automatska klima, el. paket, tempomat, parking senzori, alu felge 2. Ford C-max 1.6 TDCi Trend, 2005., svjetlo plava, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD 3.Fiat 500L 1.4 Easy - NOVO, 2013., crvena, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD, alu felge, maglenke, tempomat 4.Fiat Punto 1.2, 2012., bijela, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD 5.Fiat Grande Punto 1.3 JTD, 2008., srebrna, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD 6. Fiat Doblo Cargo 1.3 JTD, 2008., bijela, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD 7.Fiat Doblo Cargo 1.4 + plin, 2008., bijela, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD

moment od 700 Nm je dostupan izmeu 1.750 i 5.500 okr/min. Model RS 7 Sportback ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 3,9 sekundi. U standardnoj izvedbi, Audi ograniava maksimalnu brzinu na 250 km/h. Uz opcijski dynamic paket, maksimalna brzina je 280 km/h, a 305 km/h uz dynamic paket plus. Ipak, ovaj novi top model iz A7 serije u prosjeku troši samo 9,8 litara goriva na 100 km. Ova niska broja se djelomino može zahvaliti standardnom start-stop sustavu i inovativnom upravljanju toplinom. Najinovativnija tehnologija za poveanje eikasnosti, koja se ugrauje u novi Audi RS 7 Sportback je sustav iskljuivanja cilindara po potrebi (COD – cylinder on demand). Pri niskim i srednjim optereenjima, ovaj

sustav deaktivira cilindre 2, 3, 5 i 8, zatvaranjem njihovih ventila preko elektromehanikih aktivatora. Tada ovaj 4.0 TFSI radi kao etverocilindrini motor sve dok voza snažnije ne ubrza. Podruje rada u aktivnim cilindrima je pomaknuto prema višim optereenjima, što poveava eikasnost. Cijeli proces iskljuivanja/ ukljuivanja rada cilindara traje samo nekoliko stotinki sekunde i dogaa se tako uglaeno i brzo, da to voza praktiki ne može ni osjetiti ni uti. Aktivni ležajevi motora, još jedno napredno rješenje iz Audija, koriste sustav protufaznih suprotnih oscilacija, kako bi se kompenzirale blage vibracije koje se dogaaju prilikom rada motora samo sa etiri cilindra. Ova COD tehno-

logija smanjuje potrošnju goriva za otprilike pet posto, a još vee uštede od otprilike 10 posto su mogue tijekom vožnje umjerenim brzinama. Standardni osam-stupanjski tiptronic mjenja je specijalno podešen prema sportskom karakteru modela Audi RS 7 Sportback.Dok niži stupnjevi tiptronic mjenjaa imaju usko rasporeene omjere u svrhu što manjeg gubitka potiska prilikom ubrzanja, osmi stupanj je dugaak, kako bi se smanjila potrošnja goriva. Audi RS 7 Sportback je serijski opremljen s quattro stalnim pogonom na sve kotae, zbog njegovih jasnih prednosti u smislu držanja ceste i sigurnosti vožnje u odnosu na konkurente

s pogonom na dva kotaa. U srcu ovog quattro sustava se nalazi središnji diferencijal s visokom razinom blokiranja i odvojenim hladnjakom ulja radi bolje regulacije njegove temperature. On prema potrebi raspodjeljuje snagu u širokom rasponu izmeu prednje i stražnje osovine. U standardnoj koniguraciji 60 posto snage se prebacuje na stražnju, a 40 posto na prednju osovinu. Audi RS 7 Sportback je serijski opremljen s poliranim, 20-innim kovanim lakometalnim naplatcima sa sedam dvostrukih krakova. Iza velikih kotaa se nalaze snažne konice. etiri samoventilirajua diska imaju valovitu

dizajn oboda u svrhu uštede mase, te mjere ak 390 milimetara sprijeda. Diskove hvataju crno obojene eljusti sa šest klipova – opcijski dostupne u crvenoj boji. Opremljen sa zranim ovjesom, koji savršeno surauje s dinamikim karakterom sportskog coupea, novi RS 7 Sportback pruža sportski osjeaj ležanja na cesti, istovremeno zadržavajui zavidnu razinu udobnosti. Prilagodljivi zrani ovjes modela RS 7 spušta karoseriju za 20 milimetara. Karoserija modela Audi RS 7 Sportback ukljuuje do 20 posto aluminija, te su mnogi dijelovi napravljeni od elika visoke i ultra visoke vrstoe.


25. sijenja 2013.

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

TJEDNI TOP 5 ICE FEVER U ARENI 25.01.2013. - KAC 27.01.2013. - LINZ 120,00 kn KARNEVAL U VENECIJI 02. 02. i 09.02.2013. 250,00 kn KARNEVAL U RIJECI 10.02.2013. 150,00 kn BLED, BOHINJ I LJUBLJANA ZA ZALJUBLJENE 16.02.2013. 150,00 kn

Pri kupnji Nissan Juke-a kreiraj svoj savrĹĄeni automobil Svaki Nissan Juke moĹže se otiki doraditi po svojoj volji zahvaljujui Nissanovoj opciji koja nudi personalizaciju. Vozai Jukea mogu dodatno naglasiti razliitost svog malog crossovera. Uz kupnju Nissan Jukea, svaki kupac na poklon dobiva aluminijske naplatke i krovni spojler u boji po izboru. Birajui izmeu dramatine crvene, glossy bijele, sportske naranaste, crne ili srebrno sive boje naplataka i spojlera, kupci sada imaju priliku bez dodatne nadoplate kreirati Juke koji odgovara njihovu osobnom stilu i ukusu. Kupcima Jukea u opciji se nudi i mogunost financiranja kupnje vozila putem Nissan Financiranja s besplatnom odgodom plaanja od godinu dana bez troĹĄkova kamate. Ugovor o leasingu sklapa se s Unicredit Leasingom uz ueĹĄe od 50% vrijednosti vozila, a troĹĄak kamate za 12 mjeseci trajanja ugovora o leasingu snosi Nissan Hrvatska. Akcija vrijedi u svim ovlaĹĄtenim Nissan salonima i traje do 28. veljae 2013.

Autocentar BratuĹĄa d.o.o.

PreloĹĄka 38, ÄŒakovec, Telefon: 364-244 Radno vrijeme: radnim danom 8-17, subotom 8-12

Prodaje sljedeća rabljena vozila: t'PSE'PDVT$.BY 2007.g., 187000 km, reg. 4/2013, cijena 65000 kn t)ZVOEBJJDSEJ 2012.g., 13500 km, reg. 1/2013, cijena 170000 kn t.B[EB.9J 2005.g., 27000 km, reg. 1/2013, cijena 165000 kn t1FVHFPU J 2005.g., 78000 km, reg. 1/2013, cijena 43000 kn t4FBU*CJ[B5%*4QPSUSJEFS 2005.g., 124000 km, reg. 3/2012, cijena 33000 kn

VALENTINOVO U SARAJEVU HOTEL HOLLYWOOD 4* 16. - 17. 02. 2012. 555,00 kn

INSULA - TuristiÄ?ka agencija

Glavna 5 40323 Prelog

040 637 555

NOVO! Poslovnica ÄŒakovec: tel. 31 44 55 (u sklopu hotela "Park") www.insulatour.com info@insulatour.com


14

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. sijenja 2013.

Kia Optima proglašena “Meunarodnim automobilom godine 2013.” Optima je zaslužila ovo prestižno priznanje zbog svoga jedinstvenog dizajna, napredne tehnologije i neprikosnovene vrijednosti u odnosnu na cijenu. Kia Optima zavrijedila najviše pozitivnih reakcija žirija, a lista prestižnih priznanja Optime svakog dana sve je vea. Poznati ameriki Auto magazin „Road & Travel“ dodijelio je Kiji Optimi priznanje „Meunarodni automobil godine 2013.“ na auto salonu u Detroitu. Potpuno redizajniran, zadivljujui dizajn Optime u kombinaciji s modernim pogodnostima i impresivnom vrijednosti u odnosu na cijenu, lansirao je ovaj model na vrh najprodavanijih Kijinih modela u 2012. godini. „Iznimno smo ushieni što je naš najprodavaniji model, Optima, osvojio ovo prestižno priznanje u izboru žirija Road & Travel magazina. Tim priznanjem je dodatno unaprijeen status Optime u ovom segmentu automobila“ izjavio je Michael Sprague, izvršni potpredsjednik marketinga i komunikacija, Kia Motors America. „Optima nastavlja privlaiti nove kupce marki Kia pružajui impresivnu kombinaciju dizajna, performansi, udobnosti i tehnologije. Sve ove vrijednosti su zadržane, ali i Kia Optima je još uvijek zadržala svoju iznimno privlanu cijenu.“

Road & Travel Magazin dodjeljuje deset priznanja za „Meunarodni automobil godine“ novim ili postojeim modelima koji su znaajno i impresivno unaprijeeni. Ove nagrade zasnivaju se na emocionalnoj povezanosti izmeu vozaa i njegovog vozila. Pobjednike odabire žiri, sastavljen od priznatih automobilistikih novinara iz uvaženih medija, poput MSN Autos, Car and Driver, te Consumer Guide® Automotive. „Kia Optima se uzdigla na vrh liste kao automobil koji pruža najviše emocionalne povezanosti s vozaem“ istaknuo je Courtney Caldwell, urednik Road and Travel magazina. „Njezin funkcionalan, a opet nježan dizajn, kao i napredne inovacije spajaju se bez puno truda s nainom života vozaa na mnogo razina i to su kvalitete koje tražimo pri odabiru Meunarodnog automobila godine.” Uz ovu prestižnu nagradu, Optima je dosad dobila mnoga priznanja na sjevernoamerikom tržištu kao što su “Best New Car Value” u 2012. godini od Kiplinger’s Personal Finance magazina, nagrada „Sedan of the Year” od Internet portala Autobytel.com, te “Best Buy” nagradu od tiskovine Boston Globe.


25. sijenja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Svake subote emisija: KUHAJMO SUBOTOM, METSS U POTRAZI ZA NAJBOLJIM RECEPTOM.

15

HR ČAK svake subote 9-10 sati


Poznati i slavni U Varaždinu poetkom ožujka glazbena poslastica: Goran Bregovi i Orkestar za svadbe i sprovode U Areni Varaždin uskoro nova glazbena poslastica. Dana 2. ožujka nastupit e sarajevski glazbenik i jedan od najpoznatijih skladatelja s Balkana – Goran Bregovi sa svojim Orkestrom za svadbe i sprovode. Goran Bregovi bivši je voa grupe Bijelo dugme – zasigur-

no najpopularnijeg i jednog od najutjecajnijih rock sastava svih vremena na prostoru bivše Jugoslavije. Nakon raspada Bijelog dugmeta Brega ulazi u svijet ilmske glazbe. Njegov prvi projekt bio je ilm Emira Kusturice – Dom za vješanje, koji je postigao veliki uspjeh.

Bregovi tijekom 90-ih postaje jedan od najpoznatijih europskih etnoskladatelja, a 1998. godine osnovao je Orkestar za svadbe i sprovode, s kojim nastupa u elitnim koncertnim dvoranama po cijelom svijetu, izvodei tradicionalnu narodnu glazbu s Balkana, vlastite sklad-

be utemeljene na balkanskom i romskom melosu, kao i obrade starih pjesama Bijelog dugmeta. Bregovi je jedan od rijetkih glazbenika koji ima zakazane nastupe godinu dana unaprijed diljem svijeta, pa mu je tako rokovnik za 2013. godinu – ispunjen. Ulaznice za koncert Gorana Bregovia i njegovog Orkestra za svadbe i sprovode u Areni Varaždin 2. ožujka mogu se kupiti u sustavu Eventim te na prodajnim mjestima u sustavu Eventima. Cijena ulaznice je 110 kuna za tribinu te 130 kuna za parter.

Prljavo kazalište pjeva za zaljubljene 16. veljae u akovcu U dvorani GOC-a u akovcu 16. veljae bit e održan tradicionalni koncert povodom Valentinova, a ove e godine sve zaljubljene, kao i one koji e to tek postati, zabavljati jedan od najpoznatijih hrvatskih rock bendova – Prljavo kazalište. Deki iz Dubrave za zaljubljene su u dvorani GOC-a pjevali i prije dvije godine te višesatnim koncertom oduševili sve posjetitelje, a sada se ponovno vraaju kako bi fa-

novima poklonili još jednu veer ljubavi i rocka. Prljavci su u 36 godina postojanja izdali 14 studijskih albuma, posljednji pod nazivom “Možda dogodine” izdan je prošle godine, a singl “Djevojka od milijun dolara” s tog albuma ve mjesecima ne silazi s top ljestvica. Iako iza sebe imaju poduži “glazbeni staž”, svi se slažu da Prljavo kazalište ima još mnogo toga za rei. Kao gost Prljavcima na koncertu

Svjetska scensko glazbena atrakcija GREGORIAN 5. travnja u Areni Varaždin! Mistina glazbeno - scenska atrakcija Gregorian u sklopu "Epic Chants Tour 2013", na kojoj promoviraju svoj novoobjavljeni studijski album "Epic Chants", ponovno dolazi u Hrvatsku. Koncertnim spektaklom, kakav publika u Varaždinu još nije imala prilike vidjeti, Gregorian e se predstaviti 5. travnja 2013. u Areni Varaždin! Prethodno e nastupiti 3. travnja u Zagrebu, u velikoj dvorani Doma sportova, te 4. travnja u Splitu, u dvorani Gripe. Sv jet sk a t urneja "Epic Chants Tour 2013" ovoga britansko - njemakog zbora s velianstvenim vokalima i sjajnim glazbenicima, koju je, kao jedinstveni glazbeni projekt, osmislio poznati njemaki producent i tvorac Enigme Frank Peterson, obuhvatit e više od 100 koncerata i biti do sada najvea i produkcijski najzahtjevnija. - Show koji e publika u Hrvatskoj imati prilike vidjeti doista je do sad nevien scensko - glazbeni spektakl i razliit od onih prethodnih. Raskošna

produkcija s novim, posebnim efektima i dvosatni show oduševit e sve prave fanove Gregoriana, ali oekujemo i ogroman interes publike koja do sada još nije imala prilike uživo uti ovaj neponovljivi i uvijek originalni zbor, najavljuje producent Tomislav Kašljevi, organizator hrvatskog dijela turneje i ovjek koji je prije etiri godine Gregorian prvi put predstavio domaoj publici. Uz ve poznatu solisticu Ameliu Brightman, koju je publika u Hrvatskoj ve imala prilike slušati, Gregorian na ovoj turneji predstavlja i svoju novu lanicu, atraktivnu pjevaicu Evu Mali, pa e publika uz vokale raspjevanih “monaha“ moi uživati i uz dvije solistice. Novi album grupe "Epic Chants", prema kojem je i nazvana velika svjetska turneja, inspiriran je ilmskim glazbenim hitova iz blockbustera “Titanic“, “James Bond“, “Notting Hill“, “Batman Forever“, “Gospodar prstenova“ i drugi. Prodaja ulaznica za koncerte u Zagrebu, Splitu i Varaždinu zapoinje kroz nekoliko dana!

u GOC-u nastupit e zagrebaka rock grupa Radio Luksemburg. “Ako nemam te”, “Tvoje boje” i “Kad sam te poljubio” samo su neki od hitova kojima je ova jedna od popularnijih hrvatskih grupa novije generacije u vrlo kratkom vremenu osvojila i slušatelje i kritiare. Radio Luksemburg dobitnik je i nagrade “Porin” za najboljega novog izvoaa 2011./2012. Poetak koncerta Prljavog kazališta u GOC-u, 16.

veljae, zakazan je za 20 sati, a ulaznice se mogu kupiti na sljedeim prodajnim mjestima: akovec (Radio 1, Caffe bar Arcus, Caffe bar Paladin), Varaždin (Rock Art Caffe i Caffe bar Barly), Prelog (Pizzerija Rosa), Mursko Središe (Pizzeria Vuri) i Palovec (Domino Bar).

LJEPOTICE u akovcu

Izbor Kraljice ljepote za našu regiju Dvanaest ljepotica, kandidatkinja za krunu Kraljice Hrvatske s podruja Meimurske, Varaždinske i Koprivniko križevake županije sudjelovat e na prednatjecanju u akovcu 2. veljae. Domain su Gradski bazeni, koji su i u nekoliko ranijih navrata ranijih godina bili odlino mjesto održavanja slinih manifestacija. Od svih prijavljenih kandidatkinja na castingu su izabrane djevojke koje e zasigurno zaintrigirati svojom pojavom na natjecanju. Nakon nekoliko godina posta i izbora ljepote u akovcu na svoje e doi svi oni koji sa zanimanjem prate ovakva

natjecanja, ali i put izabranih djevojaka kroz inalnu završnicu. Posljednja Kraljica iz Meimurja koja je zastupala našu županiju bila je Nikolina Glad iz Donjeg Kraljevca, a vjerujemo da e i ove godine naše predstavnice biti meu onima koje e se direktno plasirati u hrvatsko inale. Izbor Kraljice Hrvatske održava se ve punih 25 godina pod licencom Rikarda Gumzeja, nekada poznatoga modnog kreatora. U jednom od sljedeih brojeva predstavit emo i svih 12 ljepotica koje e sudjelovati na izboru.

FORMULA 13 1 Brand New Me

ALICIA KEYS

2 Here With Me

THE KILLERS

3 Stay

RIHANNA feat. MIKKY EKKO

4 Supermassive Black Hole 2CELLOS feat. NAYA RIVERA 5 Let Us Move On KENDRICK LAMAR

DIDO feat.

6 Because We Can

BON JOVI

7 Six Degrees Of Separation THE SCRIPT 8 Where Are We Now

DAVID BOWIE

9 Lover Of The Light SONS

MUMFORD &

10 Figure 8 ELLIE GOULDING 11 Silver Lining (Crazy ‘Bout You) JESSIE J 12 We No Who U R THE BAD SEEDS

NICK CAVE &

13 One More Shot STONES

THE ROLLING

14 I Knew You Were Trouble TAYLOR SWIFT 15 Clown

EMELI SANDE

Top Hit List 1 MEJAŠI Zorica - Croaa 2 IVAN ZAK Nauila si me - Menart TOP LISTA DOMAIH 3 DRAŽEN ZEI Ljubio sam nevjernicu Croaa 4 IGOR DELA Da se još jedanput rodim DancingBear 5 TONY CETINSKI Kriv Opet si pobijedila Aquarius 6 SEVERINA Uzbuna Dobrodošao u klub Dallas 7 LUKA NIŽETI Nisu godine Kad zasvira ... Menart 8 KUMOVI Pobjednik ili gubitnik Najbolje tek dolazi Croaa 9 RUSKO Žera Priznat u joj sve - Dallas 10 MASSIMO Gdje smo sad Dodirni me sluajno Aquarius 11 DENIS & DENIS Opasno Dallas 12 JASMIN STAVROS Opala - 13 GORAN KARAN I TOMISLAV BRALI Prijatelju - Scardona 14 PLAVI ORKESTAR Sedam Sedam Dallas 15 NOLA Dio tebe (piano) Dio tebe Menart

Varaždin 107.1 Novi Marof 103.1 Ivanec 93.3 Ludbreg 91.4

VAŠ NAJBOLJI RADIO VARAŽDIN www.radio-varazdin.hr
14. prosinca 2012.

sport@mnovine.hr

ODBOJKA

STOLNI TENIS ODRŽANO pojedinano prvenstvo Meimurja

FINALE Kupa Meimurja odigrano u Nedelišu

ŽOK Kaštel i OK Centrometal najbolji U Nedelišu je odigrana završnica Kupa Meimurja u odbojci za seniore i seniorke. U muškom finalu sastali su se Centrometal i Totovec. Domain je bio puno bolji i uvjerljivo slavio s 3:0. Bio je to susret koji nije ponudio ni malo neizvjesnosti. Igrai Centrometala od poetka su pokazali veliku razliku u kvaliteti, prednost je stalno rasla i prvi set završio je s pomalo nestvarnih 25:7. U drugom setu poetno vodstvo Centrometala od 8:4, no tada i Totovani poinju igrati, te pomalo smanjuju prednost. Sredinom seta došli su na svega poen zaostatka, ali to nije dugo potrajalo, reanski klub opet kree ozbiljnije i sigurno privodi set kraju s 25:18. U treem setu slino kao u prvom. Centrometal je potpuno dominantan, te dobiva set ogromnom prednošu od 25:10. Ovo je Centrometalu bio deseti uzastopni naslov pobjednika Kupa Meimurja. U utakmici odigranoj za tree mjesto sastav Nedeliša sastojao se od juniora koji su protekli vikend izborili državno prvenstvo, dok je akoveka momad u svojim redovima imala dugogodišnjega prvoligaškog igraa Miroslava Vabeca, odlinog Alena Grošovia te još nekolicinu veterana. Od poetka prvog seta stalna prednost Nedeliša. Sredinom seta KOP preuzima vodstvo i ulazi se u neizvjesnu završnicu koja pripada akovanima s 27:25. To kao da je uzdrmalo mlade igrae Nedeliša, koji su u drugom setu radili grešku za greškom, tako da se akovani i nisu trebali previše truditi. U jednom trenutku bilo je i sedam poena prednosti. No mladii su se pred kraj seta pribrali i došli na poen zaostatka. Ipak i taj set na kraju je završio u korist KOP-a s 25:21. Poetkom treeg seta pri

OK Centrometal

vodstvu Nedeliša od 5:2 ozlijedio se Ivan Vabec, koji je igrao na mjestu tehniara i od tada se igra akovana raspala. Dva seta lagano je dobilo Nedeliše s 25:13 i 25:16. Tie-break je bio vrlo neizvjestan. Na promjeni strani vodili su akovani s 8:6. Prednost su držali i kod 11:8. Tada slijedi poravnanje, ali potom i nova prednost KOP-a od 12:11. Potom Nedeliše osvaja tri uzastopna poena, dolaze do dvije me lopte, drugu koriste i pobjeuju s 15:13.

Žensko finale dviju ekipa Kaštela Finale dviju ekipa kluba iz Pribislavca bilo je više revijalnog karaktera. Prvi set otišao je na stranu prve ekipe s 25:16. Tek je drugi set ponudio malo

veu neizvjesnost. Na kraju je bilo 26:24 za starije, za vodstvo od 2:0 u setovima. Druga ekipa nastavila je igrati dobro i u treem, te smanjila na 2:1 pobjedom od 25:21. Ipak etvrti set nije više ponudio neizvjesnost, prva ekipa okonala je utakmicu s 25:9 i osvojila naslov pobjednica kupa. Susret veteranki KOP-a akovec i mladih igraica iz Štrigove bolje su zapoele Štrigovanke, te osvojile prvi set. No, nakon toga sve je bilo na strani akovanki. Osvojile su naredna tri seta, te ukupno s 3:1 osvojile tree mjesto. Nakon završetka svih susreta predsjednik Odbojkaškog saveza Meimurske županije Mladen David uruio je pehare za prve tri ekipe u obje konkurencije.

ŽOK Kaštel

Odbojkaši Centrometala bolji od Zagreba U pripremnoj utakmici odbojkaši Centrometala pobijedili su u Nedelišu momad MOK-a Zagreb rezultatom 4:1. Po setovima je bilo 25:13, 25:13, 28:26, 25:18 i 14:16. I prije samog poetka susreta bilo je dogovoreno da se odigra u pet setova, bez obzira na rezultat. MOK Zagreb je inae vodea momad druge kvalitetne

Ema Toplek i Boris Preksavec najbolji

skupine 1.A lige i ekipa koja je ove sezone izbacila reanski klub iz Kupa Hrvatske. Bila je ovo prava provjera pred nastavak prvenstva, koju je Centrometal odlino odradio. Svi igrai dobili su priliku za igru i dobro je iskoristili. Prvu prvenstvenu utakmicu Centrometal igra kod kue u utorak 29. sijenja protiv Rovinja.

Ema Toplek odlinu formu potvrdila je osvajanjem prvenstva Meimurja u dvije kategorije, juniorskoj i seniorskoj

U organizaciji Meimurskoga stolnoteniskog saveza i STK-a Putjane prošle je subote u dvorani II. osnovne škole u akovcu održano pojedinano prvenstvo Meimurja, na kojem je snagu i spretnost odmjerilo sto trideset pet igraa i trideset pet stolnotenisaica, od onih najmlaih do seniora. U konkurenciji najmlaih kadetkinja bilo je prijavljeno pet stolnotenisaica, koje su odigrale jednu mini ligu, u kojoj su poredak tri prvoplasirane odredili rezultati u njihovim meusobnim susretima. Tako je na kraju prvo mjesto pripalo Gabrijeli Siladi iz Kos-Kotoribe, druga je bila Nikolina Valkaj iz Šenkovca, a trea Eme Polanec iz Mihovljana. Na isti se nain došlo i do pobjednica u konkuren-

ciji mlaih kadetkinja, gdje je u odmjeravanju snaga etiri prijavljene natjecateljice najuspješnija bila Hana Zadravec iz Šenkovca, dok pak je u onoj starijoj, kadetskoj kategoriji najbolja bila njezina klupska kolegica Petra Vugrinec. Pobjednik kategorije najmlaih kadeta je Stjepan Škoda iz Kos-Kotoribe. U konkurenciji mlaih kadeta najbolji je bio Marko Lovrek iz MSTCa akovec, dok pak je njegov brat Ivan Lovrek obranio naslov prvaka u kadetskoj konkurenciji. Najbolji junior ovogodišnjeg prvenstva Meimujrja bio je Kristian Lipi, lan Šenkovca.

Nakon pet godina Preksavec ponovno najbolji, Emi Toplek dvostruka kruna U pojedinanoj disciplini seniora Boris Preksavec iz STK-a Putjane finalnom je pobjedom nad

prošlogodišnjim Matijom Bariem iz varaždinskoga Igea Željezniara, nakon pet dugih godina, vratio titulu prvaka. Kod stolnotenisaica najbolja je bila Ema Toplek, koja se okitila dvostrukom krunom. Naime, Ema je pobjednike naslove ostvarila u juniorskoj, ali i seniorskoj konkurenciji, ime je postala i najuspješnija natjecateljica ovogodišnjeg prvenstva. U konkurenciji najmlaih kadetkinja, koje su zbog svega 5 prijavljenih igrale bod sustavom, poredak prve 3 igraice odredili su rezultati njihovih meusobnih susreta, gdje je najsretnija bila Gabrijela Siladi iz KosKotoribe ispred Nikoline Valkaj iz Šenkovca i Eme Polanec iz Mihovljana. Pruznanja najbojima na kraju natjecanja podijelio je predsjednik Meimurskoga stolnoteniskog saveza Dražen Korent.
25. sijenja 2013. STRELJAŠTVO

KOŠARKA A 2 LIGA SJEVER

U dva derbija pobjede akovekih klubova! TREE KOLO 1. A Hrvatske lige

“Alzas” nastavio odlian prvoligaški niz U subotu 19. sijenja zapoela je ovogodišnja sezona zranog pištolja i puške. Prvo je na redu bilo 3. kolo 1. A hrvatske lige, koje je održano u Zagrebu. Od meimurskih predstavnika u natjecanju zranim pištoljem nastupila je ekipa SK-a Alzas, a u zranoj pušci SK-a Zelenbor, oba kluba u muškoj kategoriji. U konkurenciji osam ekipa iz cijele Hrvatske (zrani pištolj), SK ALZAS je nastavio niz na pobjednikom postolju zauzevši 2. mjesto s 1.665 krugova, što je i bila jedna od želja meimurskih strijelaca prije samog natjecanja. Za ekipu Alzasa nastupili su Božidar Kolari, koji je u pojedinanoj konkurenciji bio na 6. mjestu s 562 kruga, Saša

Kralji na 7. mjestu s 561 krugom i Ivica Taka na 24. mjestu s 542 kruga u konkurenciji od 42 natjecatelja. Do konanog plasmana na rasporedu su još dva kola.

Strijelci Zelenbora solidni Na istom natjecanju u Zagrebu sudjelovala je i ekipa SK-a Zelenbor u programu zrane puške. U ženskoj kategoriji nastupile su Nikolina Medlobi, Daria Borko i Kristina Medved s ukupno osvojenih 1.100 krugova. U muškoj kategoriji zranom puškom nastupila pak je ekipa Zelenbora u sastavu Marko Peras, Mirsolav i Dragan Turk, koji su “upucali“ 1.712 krugova.

U 14. kolu A 2 lige Sjever oba akoveka drugoligaša su igrala derbije i u oba su izašli kao pobjednici. akovec je igrao kod kue protiv Podravca koji ih je u prvom dijelu prvenstva u Virju porazio, ali i koji je došao u akovec s oitom nakanom pobijediti i ovaj puta i poboljšati si izglede za osvajanje prvenstva. Ambiciju je protivnik imao, ali domai su košarkaši vrsto držali kontrolu utakmice u svojim rukama, bez obzira što im je nominalno najbolji igra Prprovi rano upao u probleme s osobnim pogreškama, pa je igrao u skraenoj minutaži. Njegov je uinak pokriven dobrim partijama Kranjeca i Matije Novaka, dok su svi ostali igrali vrsto u obrani, ne dozvolivši po cijenu aula lake koševe protivnika. Kljune dvije trice maznuo je junior Momilovi - tono kada je trebalo za pobjedu! Treba spomenuti i da je momad akovca

vodio s klupe Milan Bošnjak, jer je prvi trener Bruno Kovai(a ne B. Damjanovi kako je bilo tiskarskom pogreškom napisano u našem posljednjem izvješu) bio pod visokom temperaturom. Ovom je pobjedom akovec ostao na vrhu sa samo dva poraza, koliko ima i Mladost iz urevca, dok ludbreški Grafiar ima poraz više. Konanog prvaka lige treba tražiti upravo izmeu ova tri kluba, Podravac je najvjerojatnije otpao. Rudar je ugostio Meimurje u utakmici koja je imala strašno udan rezultatski tijek. Solidnom igrom u prve dvije etvrtine gosti su održavali rezultatsku prednost koja je varirala do desetak koševa razlike, a na poluvremenu je bilo +11 za Meimurje. No, u treoj dionici igre domai „rudari“ vrstom zonskom obranom i tonim šutevima za tri poena (Tkalec, Hrka) preokreu rezultat i na ulazu u

TABLICA 1. AKOVEC 2. Mladost( ) 3. Gra ar 4. Podravac 5. ME IMURJE 6. Bjelovar 7. Vindija 8. Petar Zrinski 9. Ivanica

14 14 14 14 14 13 13 14 14

12 12 11 9 9 9 7 6 3

10. Radnik 11. RUDAR CIMPER 12. Koprivnica

14 3 14 2 14 0

2 2 3 5 5 4 6 8 11

26/+400 26/+259 25/+258 23/+198 23/+103 22/+80 20/+40 20/-1 17/-119

11 17/-140 12 16/-339 14 14/-739

posljednjih 10 minuta utakmice imaju +8(?!). No, zbog problema s pet penala, te inae skraene rotacije domai košarkaši polako energetski padaju, gosti to znalaki koriste, kontrama preokreu i na kraju s (pre) visokih 11 koševa razlike pobjeuju. Vrlo efikasnu rolu pružio je Krajai s 28 koševa, no treba naglasiti i njegov veliki doprinos u obrani. Meimurje s pet poraza vrsto drži sredinu tablice, a Rudar je i dalje pri dnu, no budu li i dalje igrali dobro – doi e

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA Bjelovar – Radnik 84:68 Petar Zrinski – Vindija 82:85 Koprivnica – Mladost () 32:92 Ivanica – Grafiar 67:81 akovec – Podravac 77:71 (21:20, 16:11, 19:23, 21:17)

AKOVEC: Novak Mat. 25, Prprovi 4, Terek 8, Kranjec 22, Juras 3, Biševac 5, Momilovi 6, Novak N. 4. Trener Bošnjak M. Rudar – Meimurje 77:88 (14:22, 16:19, 33:14, 14:33)

RUDAR: Varga 10, Peri 8, Vinko Novak 2, Radikovi 8, Dodlek 12, Tkalec 17, Hrka 20. Trener Damjanovi B. MEIMURJE: Gašpari 2, Vrus 3, Novak Marek 22, Miko 7, Krajai 28, Jambrovi 15, Paan 4, Martinovi 7. Trener Sori R. i pobjede. akovec u slijedeem kolu igra protiv „skliske“ momadi Bjelovara, Rudar gostuje kod Radnika u Križevcima, dok Meimurje doma doekuje vrboveki Petar Zrinski. (bh)

C LIGA KSMŽ

Globetka poražena i drugi put! U 12. kolu momad Meimurje Globetka je nakon Ludbrega poražena i u Donjoj Dubravi, no još uvijek ima poprilinu prednost pred pratiteljima. (bh)

REZULTATI 11. kola: Grafiar II – Prelog (Vrabec 23, Poredoš 10) 62:67 Donji Kraljevec (Zrna 20, Ivanovi 17, Ruži 24, Švenda 12) – Dubravan (Varga 16, Meimurec 10, Blažeka 22, Štefi 12, Ribi 15) 79:91 Nedeliše (Gospoi 27, Ganzer 10) – akovec BŠT (Pusti 31, Momilovi 12, Horvat 11, Novak N. 16) 64:89 Kotoriba (Borovi 16, Zvošec F. 21) – Mladost Ivanovec (Drk 19, Vehtersbah 15, Terek 12, Fekeš 10) 61:74

B liga u akovcu 1.B liga zranog programa za regiju sjever bila je održana u nedjelju u akovcu. U disciplini zrane puške najuspješnija je bila ekipa SK-a akovec s 1.683 kruga (odnosno, ekipa SK Alzas, koja zajednikim snagama trenira i financijski potpomaže ova dva kluba). U pojedinanoj kategoriji zranom puškom najbolji s 574 kruga bio je Nenad Nemec iz SK-a akovec. Iz Meimurja još je nastupila ekipa SK

Omladinac – Makovec s nešto slabijim rezultatima od oekivanog. U kategoriji zrani pištolj najbolji su bili iz SK-a Gluhi (Varaždin), a na 2. mjestu SK akovec s 1.583 kruga. U pojedinanoj kategoriji zranim pištoljem najbolji je bio Antun Ladi (SK Mihovil) s 547 krugova, a do njega na postolju su se našao najbolji strijelac SK-a akovec Zoran Hajec s 544 kruga. (dp)

KUGLANJE II. HKL

“Željezniar” zbog bolesti veine igraa odgodio susret u Koprivnici Zbog bolesti veeg broja igraa Željezniara, susret 13. kola 2. HKL, koji je trebao biti odigran protiv KK-a Koprivnica, sporazumno je odgoen. Košak i Vrek su u gripi, Žnidari ima probleme s pluima, a Turk ukoena lea i vrat. akovani ujedno zahvaljuju KK-u Koprivnica na razumijevanju i sportskoj korektnosti. Termin

odigravanja bit e naknadno odreen, a susret bi se trebao igrati tijekom iduega radnog tjedna u jednom od termina treninga KK-a Koprivnica. Dogovoren je i utvren termin utakmice etvrtfinala kupa regije sjever izmeu KK-a Zabok i KK-a Željezniar. Ta e se utakmica odigrati u subotu 26. sijenja s poetkom u 16 sati.

REZULTATI 12. kola: Meimurje veterani i trei put za redom u finalu

VETERANSKI KOŠARKAŠKI TURNIR VINCEKOVO 2013.

Trei put za redom u finalu! U petak i subotu igrale su se utakmice prvog meunarodnog veteranskog turnira Vincekovo 2013 u dvorani Toplica Sv. Martin i u Štrigovi. Natjecanje je bilo organizirano za uzrasnu kategoriju 45+, a od prijavljenih 12 ekipa, dvije su odustale (Split i Mostar) zbog nemogunosti svladavanja snježnih problema. Organizator ŽKK Radost ovih 10 momadi svrstao je u 3 skupine, jednu s 4, a dvije skupine imale su po tri sudionika. Momad Meimurje veterani na taj je nain prvo igrala protiv slovenskih Talijana iz sastava Jadran Trst na otvaranju turnira i dobila s 46:33. Drugu su utakmicu u skupini naši veterani takoer lako riješili rezultatom 45:30, a „žrtva“ su bili Brod Old stars iz Slavonskog Broda. Na taj su se nain veterani Meimurja plasirali u subotnje polufinale, gdje ih je ekao zagrebaki Labud, no i tu utakmicu naši

rješavaju bez veih problema rezultatom 47:36. Ovom su se pobjedom naši „dedeki“ plasirali ve u tree finale za redom – najprije Rogla u rujnu, pa Ljubljana u studenom i sada Vincekovo. No, još e morati malo priekati na osvajanje, jer je njihov protivnik u finalnoj utakmici zagrebaki Fortunal jednostavno bio prejak, rezultat je bio 52:43 za zagrebake veterane.Ako bismo malo analizirali mogli bismo primjetiti da obrana naše momadi u finalu nije štimala, jer naša je momad primila u finalnoj utakmici skoro 20 koševa više nego u prethodne tri (33, 30, 36). No, budunost je pred njima, na svojim e greškama nauiti kako biti bolji i osvojiti turnir. Najbolji strijelac turnira je ore Gaeša, dok je za najboljeg igraa proglašen veteran iz pobjednikog sastava Davor Arapovi. Konani poredak od prvog

do desetog mjesta: Fortunal Zg, Meimurje veterani, Štajerska, Labud Zg, Prule Ljubljana, Brod Old Stars, Biograd, Otok Ugljan, Maribor, Jadran Trst. Za Meimurje veterane nastupili su: Željko Levai, Duško Lajtman, Ivica Kasapovi, Branko Bel, Bojan Hrka, ore Gaeša, Nebojša Gaeša, Denis Živkovi, Zlatko Hrustanovi, Alan Peti, Miroslav Jaluši i Dragan Branilovi. Vrijedi istaknuti i napisati veliko hvala svim sponzorima: Spa&sport Resort Sv. Martin, Jamnica, Linea cod, Mesnica Kiš, Pekara Toni akovec, Perutnina Ptuj Pipo, Agromeimurje, Sitoplex, Meimurska županija, Turistika zajednica grada akovca, Radio 1, Udruga košarkaških sudaca Meimurske županije, te Zoran Košak. Vrlo vjerojatno turnir e postati tradicionalni, razmišlja se i o kategoriji 35+, te ženskom turniru. (bh)

Prelog (Jankovi 14, Šari 10, Jeleni 10) – Kotoriba (Zvošec F. 19, Habuš 12) 60:53 Mladost Ivanovec (Drk 17, Terek 13, Vehtersbah 15) – akovec BŠT (Novak N. 29, Pusti 19) 64:63 Nedeliše (Gospoi 44, Ganzer 17) – Donji Kraljevec (Baljak 21, Ivanovi 11, Ruži 13) 82:68 Dubravan (Rai 18, Lukša 10, Meimurec 19, Ribi 15)– Meimurje Globetka (Levai 13, Vuruši 20) 80:57

TABLICA 1. Meimurje Globetka 2. Dubravan 3. Prelog 4. akovec BŠT 5. Mladost Ivanovec 6. Gra ar II 7. Donji Kraljevec 8. Nedeliše 9. Kotoriba

10 11 11 11 11 10 10 11 11

8 7 6 6 6 6 5 3 1

2 4 5 5 5 4 5 8 10

18/+96 18/-1 17/+30 17/+26 17/+17 16/+77 15/-27 14/-40 12/-178

KOŠARKAŠKI VIKEND VODI A 2 LIGA SJEVER akovec – Bjelovar, subota 26. sijenja u 19.30, II OŠ akovec Meimurje – Petar Zrinski, subota 26. sijenja u 17.30, IOŠ K

C LIGA KSMŽ Meim. Globetka –Nedeliše, subota 26. sijenja u 15.30, IOŠ K Mladost Ivanovec – D. Kraljevec, nedjelja 27.sijenja u 15.30, IIOŠ akovec BŠT – Kotoriba, nedjelja 27. sijenja u 17.30, II OŠ K
25. sijenja 2013. MALI NOGOMET

Naslov pobjednika po trei put za redom osvojila je ekipa MNK-a Grandy

Odlian protivnik u finalu pobjednikoj momdi bila je ekipa Petice

7. NOVOGODIŠNJi malonogometni turnir u Maloj Subotici

MNK Grandy najbolji treu godinu za redom Dvije godine kao Domino bar - Grandy i sada kao MNK Grandy malonogometaši hrvatskog drugoligaša pobjedom u finalu nad Cae bar Peticom po trei put su osvojili Novogodišnji malonogometni turnir u Maloj Subotici. Dva polufinala i utakmica za tree mjesto završile su neriješenim rezultatom, pa se o pobjedniku odluivalo izvoenjem sedmeraca, što jasno govori o injenici kako su do same završnice stigle zaista najbolje momadi turnira. U prvoj polufinalnoj utakmici Mip Weyland i Cae bar Petica odigrali su u regularnom dijelu 1:1, da bi igrai Zlatana Jambrovia, predvoeni Danijelom Marecom - Zigijem, bili uspješniji na raspucavanju sedmeraca i pobijedili sa

Weylanda i Svježih jaja Vuk završila je neriješeno, 2:2. Svježa jaja Vuk povela su preko Puria, a Mip izjednaio putem Soboana te poveo pogotkom Bobianca. Aldin Begovi pobrinuo se da utakmica završi rezultatom 2:2. Nakon sedmeraca, Svježa jaja Vuk osvojila su tree mjesto na turniru pobjedom od 3:4.

Najviše golova na sedmom izdanju turnira u Maloj Subotici postigao je Sreko Šegovi

Najviše nogometne vještine prema odluci žirija prikazao je nabolji igra turnira Marko Hrušoci

Najbolji vratar na turniru bio je Danijel Marec- Zigi

6:7. Petica je došla u vodstvo pogotkom najboljeg strijelca turnira Sreka Šegovia, a Mip Weyland izjednaio preko Danijela Jageca. Druga polufinalna utakmica odigrala se izme-

u Svježih jaja Vuk i MNK Grandy i takoer je završila u regularnom dijelu utakmice s 1:1. Za golove su se ponajviše pobrinuli sami igrai Svježih jaja Vuk. Grandy je poveo s 0:1

autogolom Elvisa Sabola, a Jari je uspio kasnije izjednaiti na 1:1. U izvoenju sedmeraca uspješniji su s konanih 3:4 bili igrai MNK Grandyja. I utakmica za tree mjesto izmeu Mip

NASTAVLJA se turnir u Podturnu

Ovaj vikend poinju eliminacijski susreti U Podturnu je odigrani i drugi vikend malonogometnog turnira, na koji se ove godine prijavio velik broj ekipa. Tako je u subotu odigrano ak sedamnaest utakmica, na kojima je postignuto devedeset osam pogodaka. Igrali su: Ekonomat Pleškovec - NK Miklavec 2:1, Pro Kor - Armiraki obt Cilar 4:0, NK Meimurec - NK Šenkovec 0:3, NK Plavi - MNK 99 2:5, NŠ Sveti Martin - NŠ Meimur-

je 98 2:1, NŠ Meimurje 1 - NK Hodošan 4:5 (2:2), NŠ Meimurje II - Cvjeara IRIS Dodlek 1:8, Cae bar TNT Peklenica - Cae bar Fromento 2:4, Transporti Majni - Amsterdam 1:3, Cae bar Piccadilly - MNK Fenix 3:6, Trg Kalvarije - Izabrani Kabel Mont Domašinec 2:3 Cae bar Trenk - AC Jesenovi 2:0 (0:0), PMP Meimurje - Radniki Gardinovec 0:4, Frka Dekanovec - Kavana Modena 3:7,

Cae bar Baza - NK Graniar 9:3, Kavana Cobra - Beauty centar Ljupka 2:4, Cae bar Korona Korner - Prijatelji 1:3. Turnir se nastavio i u nedjelju, kada je odigrano još sedamnaest utakmica, strijelci su taj dan bili još više raspoloženi i postigli su ak sto trideset i jedan pogodak. U nedjelju su se sastali All Stars - Cvjeara IRIS - Dodlek 3:0, NK Hodošan - Ekonomat Pleškovec 3:4 (2:2), NŠ Meimurje 2 - All-Stars 3:2, NŠ Meimurje 97 I - AC Jesenovi 4:0, Armiraki obrt Cilar NŠ Meimurje 98 II 3:4, NK BSK Belica - Pekarna Toplice VŽ Toplice 1:9, NK Podturen - NK Miklavec 1:4, Keramika Zec - PMP Meimurje 4:0, Amsterdam Miklavec 4:1, Frka - MNK BSK Belica 6:4 (3:3), NŠ Meimurje kadeti - Transporti Majni 7:4,

Cae bar Korona Korner - Trg Kalavarije 1:6, Kavana San Sivica - Cae bar Piccadilly 6:8, Izabrani Kabel Mont Domašinec - Cae bar Trenk 12:1, Prijatelji - AC Jesenovi 3:4, Kavana Modena - Cae bar TNT Peklenica 6:3, Beauty centar Ljupka - Radniki Gardinovec 4:2. Ovaj vikend turnir se nastavlja utakmicama po skupinama, još u subotu, dok pak u nedjelju kreu eliminacijske utakmice. Dobrom nogometu s puno golova svjedoi i veliki broj posjetitelja, za koje je organizator pripremio i brojna iznenaenja. Poziv je, naravno, upuen svima onima koji do sad još nisu bili u dvorani da dou, dobro se prije svega zabave i uživaju u malonogometnim majstorijama.

Finale donijelo pet golova i odlian nogomet Finale turnira donijelo je susret dviju opinskih momadi - MNK Grandy iz Strelca i Cae bar Petica iz Male Subotice. Da su deki iz Grandyja bili ozbiljni u namjeri da odigraju svoju najbolju utakmicu na turniru, dokazali su brzim vodstvom od 0:3. Golove

su postigli Hruško, Fažon i Vukovi. Petica je u drugom poluvremenu ubacila u brzinu više i radila stalni pritisak na vratara Grandyja Mareca. Na kraju je utakmica završila pobjedom Grandyja od 2:3. Golove za Peticu zabili su Igor Šegovi i Tomica Mlinarec. Osim najboljih momadi na turniru, nagraeni su i pojedinci. Tako je najbolji strijelac turnira s 12 pogodaka Sreko Šegovi (Cae bar Petica), najbolji vratar Danijel Marec (MNK Grandy), a najbolji igra, ujedno i strijelac sedam golova, Marko Hruško (MNK Grandy). Pehare i novane nagrade najboljim ekipama i pojedincima podijelio je naelnik opine Mala Subotica Vladimir Domjani. (ih, oto- zv).

MNK Gorian donio odluku da istupa iz Meimurske malonogometne lige Nakon prekida malonogometnog susreta izmeu Goriana i Donjeg Kraljevca, te kazne koju je dobio njihov vratar, MNK Gorian odluio je istupiti iz Meimurske malonogometne lige. Zdravko Bašnec potvrdio je da je održan sastanak na kojemu su u MNK-u Gorian dogovorili prestanak igranja u ovoj ligi. Kako istiu u Gorianu, igrai su ogoreni sucima, jer prema njihovom vienju u zapisniku susreta s Donjim Kraljevcom piše jedno, a dogaalo se nešto sasvim drugo. U dopisu Meimurskom nogometnom savezu pak se navodi da ne žele sudjelovati u ligi koju savez nije u stanju organizirati. Oni samo žele pošte-

no suenje i transparentno natjecanje. Naime, u 11. kolu meimurske malonogometne lige sastali su se Gorian i Donji Kraljevec. U 40. minuti došlo je do prekida susreta kod rezultata 2:3. Nakon toga, odlukom disciplinskog suca Stjepana Talana, igra momadi MNK-a Gorian Gordan Smetana zbog izazvanog prekida utakmice kažnjava se zabranom igranja i obavljanja svih unkcija u nogometu u trajanju od jedne godine. Kazna tee do 11. sijenja 2014. Povjerenik za suenje Igor Križari pak je donio odluku da se susret registrira 3:0 u korist momadi MNK-a Donji Kraljevec.
25. sijenja 2013. PLIVANJE

U

srijedu je plivae akovekoga plivakog kluba posjetio Tomislav Karlo, tajnik HPS-a. Prema rijeima prof. Gorana Kolaria, trenera akovekih plivaa, ovi posjeti nisu rijetkost jer svake godine Karlo, od kako je unatrag sedam - osam godina tajnik u Savezu, minimalno dva puta tijekom sezone dolazi u akovec. - Razlog njegovog posjeta je zapravo pomo našim plivaima, kaže Kolari, i to bi mogli nazvati prije svega radnim posjetom, jer se s našim lanovima tada radi na tehnici plivanja, ukljuivanja u plivanje ostale djece, ali i savjeti oko organizacije kluba. Stoga mogu slobodno rei da je on dragi gost u našem klubu, ovjek koji nam je u našem radu do sada puno pomogao, a što je, naravno, vidljivo i po rezultatima koje ostvaruju plivai PK-a posljednjih godina. - Meni je zapravo lijepo doi u akovec, jer plivanje je u ovom gradu u prvom smislu rijei zaživjelo, kazao pak nam

U RADNOM posjetu akovekim plivaima boravio glavni tajnik HPS-a

Tomislav Karlo: akovec polako ali sigurno postaje pravi plivaki grad je Tomislav Karlo. - Drago mi je i zbog toga što sa svakim novim posjetom vidim veliki napredak u klubu, a to se može i vidjeti po rezultatima koje akoveki plivai ostvaruju na natjecanjima diljem Hrvatske. Ovo je, možemo slobodno rei, i dokaz dobrog rada našeg Saveza, koji daje podršku i manjim sredinama, tako da više nitko ne može rei da se plivanje razvija samo u Zagrebu, Splitu i Rijeci. Vidjeli smo danas uvjete u kojima plivau rade, kazao je još Karlo, i dodao da je jako važno i to što su uspjeli nabaviti opremu za mjerenje vremena, tako da sad

mogu organizirati i službena plivaka natjecanja u akovcu. Nakon svega vienog i napravljenog u dosadašnjem radu, ve danas može se rei da akovec polako ali sigurno postaje plivaki grad. Današnji posjet, osim onoga radnog dijela, sastojao se i od posjeta glavnog tajnika Hrvatskoga plivakog saveza Tomislava Karla akovekom gradonaelniku Branku Šalamonu, kojem je u ime Saveza uputio zahvalu za podršku akovekim plivakim klubovima, koji se, kako je istaknuo, odužuju svojim odlinim rezultatima. (so)

KARATE

K

arate klub Nedeliše osnovan je 1997. godine. U svojem petnaestogodišnjem postojanju lanovi Karate kluba Nedeliše osvajali su državna, ali i europska te svjetska odlija. Uz sve uspone i padove, jedina konstanta u klubu je nekadašnji natjecatelj kluba, a današnji glavni trener Zoran Topolnjak, juniorski i seniorski reprezentativac Hrvatske. Zoran, po struci magistar inženjer prehrambene tehnologije, obuen je za trenera karatea kod Hrvatske olimpijske akademije te znanja steena na borilištu uspješno prenosi novim naraštajima ve desetak godina. Danas se klub bazira na radu s mladima, u nadi da se od njih stvore uspješni ljudi koji e živjeti karate vještinu, što podrazumijeva cjeloživotno uenje.

KK NEDELIŠE

Karate je cjeloživotno uenje

pozitivan stav prema radu u grupi, prema kretanju, obavezama i zdravoj okolini, stjeu pozitivne navike bez poroka kojima su danas sve više izloženi. Raznolikost vježbi osigurava skladan razvoj svih motorikih i funkcionalnih sposobnosti djeteta.

Postani lanom uspješne ekipe! Karate klub Nedeliše cijelo vrijeme upisuje nove lanove, i to ponedjeljkom i srijedom u 19.30 u dvorani Osnovne škole Nedeliše. Klub osigurava svu opremu za svoje natjecatelje, takoer posjeduje klupsko vozilo za odlaske na natjecanja. Sve informacije možete dobiti na web stranici: www. karate-nedelisce.hr ili putem telefona Zoran Topolnjak, mag. ing. - 091 1580 654 i Saša Perenc - 099 802 71 47.

Osim sportskih rezultata, karate razvija i osobnost Cilj kluba je uz sportski uspjeh djelovati i kao odgojna ustanova za djecu. Danas se u karateu koristi oprema koja garantira vježbanje i natjecanje bez ozljeda, te u tom dijelu prednjai pred mnogim sportovima. Povijest karatea je duga, no tek 2020. bi se karate morao nai

na listi olimpijskih sportova, što pokazuje njegov razvoj kroz povijest u pravom smjeru. Na taj put Karate klub Nedeliše želi uputiti i svoje natjecatelje, odnosno vašu djecu. Uz glavnog trenera, klub konstantno ulaže u razvoj trenerskog kadra. U voenju treninga sudjeluju treneri Saša Perenc, Damira Sutnjak i Anja Šafari, a sve s ciljem da vaša djeca postanu kompletni ljudi kroz karate sport. Mladi vježbanjem usvajaju

ATLETIKA U BEU održano prvenstvo Hrvatske

Martin Srša trei na 1500 metara U sklopu meunarodnoga dvoranskog mitinga u Beu je održano i prvenstvo Hrvatske u dvorani na 400, 800, 1500 i 3000 metara. Na mitingu je nastupilo i nekoliko meimurskih atletiara. U utrci na 1500 m Martin Srša iz AK-a Meimurje bio je trei rezultatom 4:10,85. U konkurenciji seniorki Alena Hrušoci iz AK-a Nedeliše trala je 400 m i bila je peta rezultatom 1:01,00. U nastupu izvan Prvenstva Hrvatske njezin klupski kolega Damir Posavec bio je 9. u skoku u vis, preskoivši visinu 1,90 m.
25 sijenja 2013.

SPORTSKI RIBOLOV

ATLETIKA

ŠRD “Mrena” Donji Vidovec

ATLETSKI KLUB MEIMURJE

Vladimir Kuan novi predsjednik

Prvo kolo kros lige Globetka 2013. u subotu 26. sijenja

ŠRD “Mrena” iz Donjeg Vidovca, koji okuplja pedesetak lanova, zaljubljenika u sportski ribolov i prirodu, prošle je subote u tamošnjoj Opinskoj vijenici održalo izbornu godišnju skupštinu, na kojoj je Vladimir Kuan izabran za novog predsjednika. Kuan je na toj funkciji zamijenio dosadašnjega uspješnog predsjednika Josipa Šarkanja. Za dopredsjednika je imenovan Tomica Matulin, dok e poslove tajnika obavljati Nenad Ujlaki. Novoizabrani predsjednik na skupštini je tako kao prioritete u radu istaknuo legalizaciju i ureenje ribikog doma, uz koji bi se trebalo uljepšati i djeje igralište, zatim je tu provoenje redovitih radnih akcija, kao i uspješan nastavak natjecateljskog dijela u 2. Meimurskoj ligi. Novom elništvu

estitao je opinski naelnik Josip Grivec, koji je naglasio kako su ribii ti koji su uvijek spre-

mni pomoi i sudjelovati u svim opinskim dogaanjima. (A.Fuš)

Poziv na godišnju skupštinu SRD-a “Linjak” Ivanovec Svoju izvještajnu godišnju skupštinu u subotu 26. sijenja održat e i ribolovci, lanovi SRD-a “Linjak” iz Ivanovca. S obzirom na to da su lanovi

društva iz gotovo svih krajeva Meimurja, upravni odbor kluba ovim ih putem poziva da im se pridruže na sjednici skupštine i sudjeluju u radu, kako sami

istiu, jednog od najkvalitetnijih sportsko ribolovnih udruga u županiji. Skupština e se održati u 19 sati u Društvenom (Zadružnom) domu u Ivanovcu.

Kros liga Globetka kree u svoje drugo izdanje, a prvo od osam predvienih kola u 2013. godini održat e se ve u subotu 26. sijenja s poetkom u 14 sati. Za razliku od 2012. godine, kada je na rasporedu bilo šest kola, ove godine održat e se dva kola više, i to pet u prvom dijelu sezone te tri u drugom. Posljednje osmo kolo bit e u subotu 16. studenoga, kada e se obaviti i proglašenje najuspješnijih pojedinaca, koji e biti rangirani prema broju sakupljenih bodova u šest kola s najboljim plasmanom. Oni koji e otrati sedam ili svih osam kola osvojit e i bonus bodove, što e možda biti i presudno kod podjela nagrada za najuspješnije. Startnina od 50 kn za svih 8 kola uplauje se prilikom prvog nastupa. Atletski klub Meimurje poziva sve zainteresirane sadašnje i budue trkae da se ukljue u ligu i uživaju u tranju akovekim parkom Globetka, koji e trkae u prvom kolu doekati u mnogo ekstremnijim uvjetima nego je to bilo u 2012. godini, jer, sudei prema trenutnim vremenskim (ne)prilikama, na stazi se oekuju snijeg i niske temperature. Za one koji se redovito pripremaju i tre bez prekida i u zimskim mjesecima to zasigurno nee biti problem, a za one koji to još nisu prakticirali, ovo e biti jedinstvena prilika za isprobavanje vlastitih mogunosti u otežanim uvjetima i nezaboravan sportski doživljaj.


38

Informacije

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

25. sijenja 2013.

OTVORENI NATJEAJI ZA ZAPOĹ LJAVANJE U MEIMURJU

SURADNIK JAVNE NABAVE (M/Ž) VARAŽDIN Poslodavac: Siga d.o.o. Opis posla: TraŞimo suradnika javne nabave (m/Ş). Poslovi, ovlas i odgovornos: - Praenje javnih natjeaja - Izrada ponuda po javnim natjeajima - Predlaganje cijena i uvjeta prodaje Direktoru druťtva - Osiguravanje nabave (na inozemnim i domaem trŞiťtu) i otpreme robe za potrebe prodaje po javnim natjeajima - Praenje noviteta u zakonu o javnoj nabavi i podzakonskih akata - Izrada analiza i izvjeťtaja za direktora druťtva Uvje: - SSS/VŠS - najmanje 1 godina radnog iskustva na ism ili slinim poslovima - poznavanje rada na raunalu (MS O ce) - znanje engleskog u govoru i pismu - analike sposobnos - moviranost, ambicioznost, dinaminost i proakvnost - spremnost na mski rad i ispunjavanje obaveza u zadanim rokovima - moviranost za konnuiranom edukacijom i usavrťavanjem - vozaka dozvola: B Prednost: Poznavanje zakona i propisa o javnoj nabavi. Nakon isteka natjeaja, kontakrat emo samo one kandidate koji odgovaraju uvjema iz natjeaja i budu odabrani u uŞi krug. Molimo da se svi zainteresirani jave na mail: ljudski.resursi@siga.hr

Piramida d.o.o., Lopatinec, V. Nazora 18a, traĹži ing/dipl.ing. Strojarstva i tajnik/tajnica na neodreeno vrijeme, Ĺživotopis posla na email: josip.belec@ ck.t-com.hr do 05.02. Tkalec trans d.o.o., T. Bratkovi 1, akovec, traĹži 5 vozaa/vozaica teretnog motornog vozila u me. transportu robe hladnjaama na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja, javi se na email:info@tkalectrans.hr do 31.01. Piramida d.o.o. Lopatinec, V. Nazora 18a, traĹži strojarski tehniar/tehniarka; 5 bravar/ bravarica za rad u Europi i RH; 5 zavarivaa/zavarivaica za rad u Europi i RH; 5 zavarivaa/ zavarivaica MIG/MAG za rad u Europi i RH na neodreeno vrijeme, javiti se osobno ili na email: josip.belec@ck.t-com.hr do 17.02. ALLIANZ, Katarine Zrinski 1/1,akovec, traĹži 7 savjetnika/ savjetnica u prodaji; 1 voditelj/ voditeljica osiguranja na neo-

Volonterski ured Meimurja   !"# $ % % &'  ()  (  &'       %  '  *  )   '  %  $  ' + %   $  '    % ' ) +   $  %, -'   . ' % $ '  '     $  +   '   %'  '  %  /  $ '  $  $  '    %* $ '  % %' % '   '  '%% " 0'  123% % 4' , 5  ' 6% 71  % % % % 8 :$&';, (  ' %'  ' +& '% " 0 '    (  2   %    &/  4 ' *   ( 4' . ' % < ( 4' *= >*   "#'%% '   ( &/ $ &' ()    '  $ '      *   $       $ $ ' % $ ?( / ' @   $' % $  ?3 $  %   ) @    $*   %  '  *  %  4 %' $ , $ $ $%*'   5 ' %  &/   $  &/  % '/ 6%   $ () /% % $ ' % ) *' $' % % '' %  'A% $B' C  $  ()  /%  3 ' %    / '   &'  $ *'  / '  $ '  $ $    % '  '  $' +   '  % ' ' +  $    $  $  $' +   + %  B %   % '   '  $ ,  4'  =   $ ' 

   % ', '/%* 4 &/ 4'8 '  / 8D %    !"#B 8% .(2 * .2 , 8%  ' . '0 2>  $*  &'  '$ '%  !"# 51 BE 7$4 + :;  ' % ' % F+< .  /   '. FDF ' %  '   G H+ &'     =  I HHH. C'   2$  $ '  *  ' $   %  % 8 ' $% *  %$ '  '  '' $ 

dreeno vrijeme, uz probni rad, javi se na mob. 099 3670 513 ili email: ivan.blazek@allianz.hr do 31.01. Hisa d.o.o. akovec, traĹži komercijalist/komercijalistica na neodreeno vrijeme, potrebno akvno znanje njemakog jezika, te uvjete za drĹžavne pocajne mjere HZZ-a, javi se na email: posao@hisa.hr do 31.01. Miva, Pribislavec, Industrijska bb, traĹži g zavariva/zavarivaica s atestom; bravar/bravarica na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se osobno na adresu: Industrijska bb, Pribislavec do 31.01. Sabio d.o.o. - Caffe bar i pizeria "Deus", Ivanovec, traĹži konobar/ konobarica na odreeno vrijeme, javi se na mob. 095 861403 do 31.01.

nog stranog jezika, mogunost sezonskog zapoĹĄljavanja i na moru u Biogradu. Javiti se osobno Mihovljanska 70, akovec ili na mob. 095 3450 345 do 31.01.

Ruscad.o.o.I.G.Kovaia6,akovec,traĹžipomonikuhar/kuharica, pizza pekar na odreeno vrijeme mog. stalnog zaposlenja javi se na tel. 040 311 207do 31.01.

Kvinta d.o.o. - Podroom drink music club, K. Tomislava 31, akovec, traĹži konobar/konobarica siskustvomnaodreenovrijeme uz mog. stalnog zaposlenja, javi se osobno na adresu do 31.01.

Eureka d.o.o. NedeliĹĄe, traĹži konobar/konobarica na odreeno vrijeme, javi se na mob. 099 639 5166 do 01.02.

Ivica Saar d.o.o. akovec, Tina Ujevia 45, traĹži voza/vozaica za meunarodni transport, potrebno radno iskustvo, C i E kat. na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098 242 041 do 31.01. Arno transporti d.o.o. R. Steinera bb, traĹži disponent/disponenca na neodreeno vrijeme; voza/vozaica teretnog vozila za inozemstvo; voza/vozaica teretnog vozila za tuzemstvo na odreeno vrijeme; automehaniar-autoelektriar m/Ĺž na neodreeno vrijeme, znanje engleskog jezika. Sla pismene zamolbe na email: transpor.arno@ck.t-com.hr do 31.01.

Grawe d.d. akovec, traĹži zastupnik/zastupnica osiguranja na neodreeno vrijeme, pismene zamolbe na email: anitadombaj@grawe.hr do 31.01. Sastanak sa kandidama 23.01.2013. na HZZ PS akovec u 10 sati u Panoex d.o.o. akovec, sobi 18 Dr.I.Novaka 46, traĹži telefonist/ telefonistica na odreeno vriRestoran Laguna akovec, Mijeme, potrebno radno iskustvo hovljanska 70, traĹži 4 konobar/ 6 mj., sla pismene zamolbe na konobarica na odreeno vrijeadresu ili email m.borak@panome, poĹželjno poznavanje bar jedmed.com.hr do 13.02.

Ljekarnaakovec,V.Morandinija 1, akovec, traĹži magistar/magistra farmacije na neodreeno vrijeme, uvje: diploma farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, dokaz o poloĹženom strunom ispitu, odobrenje za samostalni rad mag. farmacije, domovnica, vozaka dozvola. Pismenu zamolbu poslati na adresu sa naznakom za ÂŤnatjeaj magistraÂť ili osobno donije svaki dan od 8-14 sa do 11.02. Tremak d.o.o., K. Zrinski 2, DomaĹĄinec, traĹži komercijalist/ komercijalistica za prodaju na neodreeno vrijeme, javi se na email adresu: info@tremak.eu ili na gore navedenu adresu do 27.01. Agent fidelitas d.o.o. akovec, traĹži voditelj/voditeljica prodajnog ma na neodreeno vrijeme, poĹželjno radno iskustvo i licenca od HANFE, posla molbu na email: zvonimir@agent- delitas.hr do 16.02.


25. sijenja 2013.

Prometal d.o.o. Savska Ves, traži cnc gloda/glodaica na neodreeno vrijeme, potrebno radno iskustvo 6mj., javi se na mob. 099 676 2864 do 28.02. Ca e bar Stari Marof, Novo selo Rok, I.L. Ribara bb, traži 2 konobar/konobarica na odreeno vrijeme uz mogunost stal. zap., javi se na mob. 099 773 6026 do 28.02. U.T:O. Punta, Split, Jesenice, Sv. Nikola 38, traži samostalni kuhar/kuharica, sezonsko zapošljavanje, javi se na mob. 098 221 114 do 22.02.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE ISPOSTAVA AKOVEC: 396-819 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIŠE: 543-200

Informacije 39

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

IZ MATINOG UREDA

IMENDANI I BLAGDANI etvrtak, 24. sijenja Franjo Saleški petak, 25. sijenja Obraenje sv. Pavla subota, 26. sijenja Timotej, Tit nedjelja, 27. sijenja Angela Merici ponedjeljak, 28. sijenja Toma Akvinski utorak, 29. sijenja Valerije, Zdeslav srijeda, 30. sijenja Martina, Gordana

Duhovni velikan

Toma Kavinski Roen je 1225. godine u dvorcu Akvino u Italiji, a Crkva ga smatra jednim od najveih crkvenih umova. U svojoj 23. godini života postao je profesor, koji je unato velikoj uenosti ostao jednostavan, ponizan i bezazlen redovnik koji je odbijao sve poasti. Umro je u dobi od 49 godina, 1274. godine na putu u Lyon na opi sabor. Svecem i crkvenim nauiteljem proglašen je 1567. godine. (sm)

ROENI DOMINIK HORVAT, SIN VESNE I SNJEŽANA; NIKŠA MURŠI , SIN SANELE I SENADA; JAKOV HALABAREC, SIN VLATKE I MLADENA; IVANA ORŠOŠ, K I MIRJANE I MLADENA; ROKO ŠKVORC, SIN ALEKSANDRE I IVICE; BENJAMIN ORŠUŠ, SIN IVANKE I DAVORA; KARLA ŠAGI, K I JELENE I NINA; PAOLA NOVAK, K I SVETLANE I RENATA; ALEX ŠALAMON, SIN ROMANE I NENADA; LUCIJA BALOG, K I ANELE I DRAGE; DORIAN KNEKLIN, SIN MAJE I SAŠE; STEFANI FILEŠ, K I EMINE I MARIA; MARCEL GLAVAK, SIN IVANE I MARIA; LARA HASNAŠ, K I IVANE I MIHOVILA; FILIP TRABE BARANAŠI , SIN TANJE I STJEPANA (akovec)

VJENANI IRENA HRANILOVI I MIROSLAV MAVRIN; MARTINA ŠABI I BORO ORŠOŠ; SLAANA SMRTI I MARKO ŠPIRANEC; MARTINA REMENAR I DEJAN ŠKVORC (akovec); IVA BISTROVI I BOJAN KRE-

J.B.Tita 10, Mursko Središće, tel 040/543-392

DOBITNICI NAGRADNE IGRE “NOVOGODIŠNJA 2013.” koja je trajala od 26.11.2012. do 15.01.2013., izvlačenje je bilo 18.01.2013. Dobitnici će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 8 dana, a nagrade mogu podići u prodavaonici gdje su ostvarili kupnju 30 dana od dana izvlačenja. 1. KUHINJA PIA JAVOR – MARLES (BEZ APARATA) - MELITA PERHOČ, JUROVČAK 57A, SV.MARTIN NA MURI 2. PERILICA RUBLJA W72Y2 GORENJE - DRAGAN TOPLEK, FRANKOPANSKA 15, MURSKO SREDIŠĆE 3. KUPAONSKI BLOK JANA BKG 70.09 - DIJANA FRIC, IVANA MEŠTROVIĆA 6, ČAKOVEC

4.MIKROVALNA PEĆNICA GORENJE MO-230 DCS – IVAN SRAGA, S. VUKOVIĆA 14, IVANEC; 5.KUHINJSKA NAPA TORNADO 90 DAVOLINE - MATIJA PLEVNJAK, V.BUKOVCA 13A, ŠENKOVEC, ČAKOVEC; 6.AP. ZA BRIJANJE PHILIPS PH HQ 6710 – PETRA PADARIĆ, ZRINSKI 44, ŽABNIK, SV. MARTIN NA MURI; 7. MINI PEĆNICA FIRST FA-5045 – STJEPAN ZADRAVEC, VUČETINEC 154A, LOPATINEC; 8.ČETKICA ZA ZUBE BRAUN OAL -BD 15.525 JURKOVIĆ DANIJEL, JUROVČAK 8, SV. MARTIN NA MURI; 9.ČETKICA ZA ZUBE BRAUN ORAL-BD 17.525 – ŽELJKA JURAK, MARTINSKA 57, MURSKO SREDIŠĆE; 10. APARAT ZA PEČENJE PALAČINKI SEVSRIN 2198- ŽELJKO SOLINA, JEROVEC 155, IVANEC; 11.ČETKA S VRUČIM ZRAKOM PHA 2661 BOSCH – FRANJO HORAT, B. RADIĆA, PRELOG; 12.ČETKA ZA OBLIKOVANJE PHA 2302BOSCH –IVANA KARAG, NOVA 38, DUNJKOVEC, NEDELIŠĆE; 13.PRIBOR ZA JELO 24/1 SAXO - SANJA PLAVLJANIĆ, RADNIČKA 9, SAVSKA VES, ČAKOVEC; 14.PRIBOR ZA JELO 24/1 SAXO – MARCEL ŠAFARIĆ, HLAPIČINA 84D, MURSKO SREDIŠĆE; 15.PRIBOR ZA JELO 24/1 SAXO- ANA KOLAČKO, ZELENI DOL 21, IVANEC.; 16.PRIBOR ZA JELO 24/1 SAXO – ŠTEFANIJA NOVAK, A. STEPINCA 80, MALA SUBOTICA; 17.PRIBOR ZA JELO 24/1 SORION– ŽGANEC RUŽA, KRIŽOVEC 14, VRTAIŠINEC; 18. PRIBOR ZA JELO 24/1 SORION - BOŽICA ĐURĐEK, TRAVNIK 33, ČAKOVEC; 19.AP. ZA KUHANJE NA PARU SEVERIN DG-2423 –NIKOLINA SETNIK, IVANA MEŠTROVIĆA 10, PRELOG; 20. OTVARAČ KONZERVI PREP. LINE 200 – MLADENKA HIŽMAN, OKRUGLI VRH 108, LOPATINEC; 21.SCITRUSETA CB 1083 - KOVAČ STJEPAN, R. KONČARA 49, MURSKO SREDIŠĆE; 22.CITRUSETA PHILIPS HQ 6710 – DANICA DAVID, ZEBANSKA 10, SELNICA

SJEANJE

GAR; ANDREA KRIZMAN I DRAŽEN LACKOVI (Nedeliše); SUZANA ŠTAMPAR I DAMIR KEKEŠ; MIRJANA LISJAK I SRE KO HABUŠ (Prelog)

UMRLI FRANJO BLAŽONA, RO. 1949; ŠIMUN BARANAŠI , RO. 1930.; REGINA PETERMANEC, R. BAUMGARTNER, RO. 1939.; IVAN HRŽENJAK, RO. 1960.; ANA ŠAROTAR, RO. BEL, RO. 1952.; KATARINA KELKEDI, R. VRBANI , RO. 1929.; JOSIP EKUNEC, RO. 1946.; AMALIJA UJLAKI, R. OREHOVEC, RO. 1926.; IVAN ŠAFARI , RO. 1954.; ŽELJKO RADOVI , RO. 1956.; MARGARETA FRANI , R. ŽINI , RO. 1928.; ANDRIJA LEVAI , RO. 1929.; SLAVA BISTROVI , R. KIŠ, RO. 1934.; AMALIJA MIHALJKOVI , R. TOPLEK, RO. 1924.; URO KAPELARI, RO. 1935. (akovec); K ATARINA KRNJAK RO. ZOREC R. 1926.; MARIJA SRŠAN RO. JURAS R. 1923.; STJEPAN PERAS R. 1947. (Dekanovec); MARIJA RUSAK R. LISJAK R. 1931.; STJEPAN ŠTIRINI R. 1928.; ZLATA LUDAŠ R. TROJKO R. 1924.; FRANCISKA MATIJAI R. KANIŽAJ R. 1929. (Kotoriba); VIKTORIJA PERENC R. CIGLAR R. 1921.; IVAN KOZJAK R. 1949.; ROZINA KOIŠ RO. HERMAN R. 1926. (Mala Subotica); MARIJA PRENAR R. JESENOVI R. 1941.; JOSIP KRALJ R. 1946.; ROZINA KROKTER RO. MAGI R. 1925.; IVAN HORVATI R. 1955. (Mursko Središe); JOSIP KRALJ R. 1946.; JULIJA SREBRNJAK R. 1926.; FRANJO HORVAT R. 1925. (Nedeliše)

na

MARIJU KOZAR ro. Novak iz Strahoninca 25.1.2008. – 25.1.2013. Tvoj Mišo

TUŽNO SJEANJE na neprežaljenu prerano preminulu prijateljicu zubotehniarku iz Strahoninca

MARIJU KOZAR 9.6.1959. – 25.1.2008.

Tvoja prijateljica Jasminka s obitelji

MEIMURSKO VELEUILIŠTE U AKOVCU B. J. Jelaia 22a | 40000 akovec ORGANIZIRA

seminar i struni ispit za

TURISTIKE VODIE za meimursku županiju cijena 3.000,00 kn Studenti MEV-a 1.500,00 kn Ostali studenti 2.000,00 kn i VODITELJE POSLOVNICE Cijena 4.000,00kn Prijave i informacije na: www.mev.hr 

KUPON broj

906

Ivana Mažuranića 2/II.kat, Čakovec

Sjeanja, posljednji pozdravi i zahvale do 20 rijei sa slikom

kuna * Akcija traje do kraja sijenja 2013.

* Akcija traje do kraja 2012. godine.

SIGURNA KUĆA, Dom za žrtve obiteljskog nasilja Čakovec e-mail: sigurna1kuca@gmail.com

tel: 099/8357-335 p.p. 160, 40000 Čakovec


40

Oglasnik

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

25. sijenja 2013.

VAŽNA OBAVIJEST

POTREBNI DODATNI PODACI ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA U RUBRICI USLUGE I IZNAJMLJIVANJE APARTMANA Obavještavamo naše cijenjene oglašivae da ubudue u rubrikama “Usluge” i “Iznajmljivanje apartmana” moraju ostaviti dodatne podatke, sukladno sa zakonskim propisi-

MOTORNA VOZILA GOLF III GT TDI 90 KS 1996.g., crne boje, 3 vrata, klima, el. stakla, centralno, alu felge za 2.000 eur. Mogua zamjena za skuter od 125 kubika ili više. Tel: 091/538-4663 RABLJENE ELINE FELGE 5x110 Opel 6x15 ET 49, 4 kom za 800 kn. Tel: 091/538-4663 V W PA S S AT 1. 8 19 9 4. go d., aut. klima, full oprema, reg. do 08/2013, servisiran, 2200 eur, mob 098/551-267 PRODAJEM GUME Bridgestone Turanza 195/65R15 (290 kn/4kom), u dobrom stanju, 1 guma je malo postrugnuta sa strane na rubniku, 098/551-267 PRODAJEM NOVU KACIGU veliina L, tri ventilacije na bradi, elu i poljku, klik kopanje, ABS školjka, lagana i vreica za kacigu. Mob: 099/64-111-90 C I T RO EN X A N T I A 1.6 i 65k w 1999.g., sauvan, sa atesranim plinom, klima, servo, centralno, el. podizai, cijena 10.500 kn. Mob: 091/371-6837 MERCEDES A klasa 2001.dizel i skuter Peugeot. 091/970-1929 PRODAJE SE FIAT BRAVA 1998. god. Tel. 095/906-7784 PRODAJE SE SKUTER TGB 303R, 50 kubika, 2008.g., registriran, mob. 098/556-423 GOLF II 1.6 benz 1991.god., ušuvan, prodajem, tel. 098 600 281. ORIGINAL ELINE FELGE sa zimskim gumama 205/55/16 za BMW 3 i odgovarajue original BMW rad kape prodajem. Ispravne i u vrlo dobrom stanju. 1.200,00kn. Tel: 099 – 818 1899 VW POLO 1.2 basis 65KS, 65tkm, redovni servis kod AMC, 1.vl. (penzioneri), cijena 33.000 kn, upitati poslije 16 sati na tel. 396-082 ili 095/5122-457 YAMAHA XT 125 R 2008.g., 8KW, 3.400km, crna, kao nova, dvije kacige, cijena 3.000 eur. tel. 040/395-777 ili 099/707-1174

ma. Zakon o zabrani i spreavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kojeg je donio Hrvatski sabor 20. svibnja 2011.g., propisuje da se sudionikom u obavljanju neregistrirane

djelatnosti smatra i fizika i pravna osoba koja naruuje, posreduje ili objavljuje oglas, odnosno nedopuštenu reklamu u tisku, putem televizije, radija i drugih medija.

Naruitelj oglasa zato je dužan prilikom naruivanja navesti podatke o svom identitetu: tvrtku, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili

ime i prezime naruitelja, OIB i njegovo prebivalište/boravište. Ukoliko to naruitelj ne dostavi, zakonom je zabranjeno objaviti oglas. Stoga, molimo naše itate-

PRODAJE SE TRAKTOR Store 504 1985.g., prikolicu za gnoj Mengele, okomi valjci, dvobrazdni plug okreta 12-14, motokulvator sa roto kosom 6KS, strižna kosa za motokulvator Labin 14KS i motocikl Jawa 350 1979.g., mob. 091/563-2125 PRODAJEM SJEKARU za kukuruzovinu, ornice i plug – staro oko 100g., mob. 098/581-986 PRODA JE SE VINO graševina i buino ulje, mogua zamjena za zeeve, žitarice, perad ili stoni krumpir, te se prodaju tri muška odojka. mob. 098/180-3117 PRODAJE SE PRIKOLICA 1-osovinka 5T, 3-strani kiper, zrane konice, stražnji šiber, registr. do 5mj./2013., kao nova. mob. 098/545-961

SLOBODAN MUŠK ARAC (58g) traži slobodnu, razvedenu ili udovicu, za ozbiljnu vezu, molim samo ozbiljne ponude na mob. 099/574-8435

PRODA JE SE TROSOBAN STAN na Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici, 2. kat, centr. grijanje, orijentacija JI, oko 65 m2 + podrumska pros torija, cijena 56. 50 0 EUR. Info: 098/1828-670 ili 098/980-5511 PRODAJEM KUU KATNICU u M. Središu sa dva stana od 80 m2, dvije garaže, 2 podruma i gosp. objektom, svi prikljuci gradski, okunica 2600 m2. Može i zamjena za stan uz doplatu. Cijena 58.000 eur. mob 095/863-1441 PRO DA JE S E N OVA KU A u Pretetincu, mob. 092/164-2562 PRODAJE SE URE ENI STAN od 55m2 u k, Vukovarska, mob. 091/796-9072 PRODA JE SE ORANICA Beg jec u Makovcu, mob. 098/946-6750 PRODA JE SE DVOSOBAN STAN u strogom centru akovca. mob: 091/559-8656 PRODA JEM LIJEPU KUU U akovcu, u ZAVNOH-a ulici na dobroj lokaciji, blizu centra. Cijena 180.0 0 0 eura. mob. 098/134-7494 PRODAJE SE ZIDANA GARAŽA u k, J. Slogara (ispred zgrade br. 6), mob. 091/554-9323 PRODAJE SE STAN u Prelogu, 60m2, cijena po dogovoru. Tel. 099/805-0015 PRODAJEM JEDNOSOBAN namješteni stan u Istarskoj ul., K. tel. 099/325-4267 SUPER POVOL JNO PRODAJE SE GRADILIŠTE u Športskoj ulici u Mihovljanu. Tel. 095/5287-287 PRODA JE SE STARIJA OBITELJSKA KUA cca 120m2 u centru k, blizina vrtia, škole, autobusne stanice i bolnice, okunica – dvorište cca 600m2, sa dvije garaže, povoljno. mob. 091/603-2883 PRODAJE SE KUA U PRELOGU cca 300m2, blizu škole, centar, odmah useljivo. Cijena po dogovoru - HITNO. Tel. 099/820-9083 PRODAJEM 2,5 SOBNI STAN u akovcu, 56 m2, Vukovarska ulica. Mob. 091 530 2997.

HITNO I POVOLJNO SE PRODAJE ILI IZAJMLJUJE samostojea obiteljska kua u M. Subotici od 100 m2 stambenog prostora, sa garažom i dvorištem te prikljucima za vodu, telefon, struju, plin. kua je u blizini škole, vrtia, autobusne i željeznike s tanice. kontak t mob. 098/971-3323 PRODAJE SE PARCELA s malim vonjakom i dr venom ku i c o m, š i r. 16. 5m, 610 hv, u Strahonincu, Dravska ul., za 30.000 kn. mob. 098/680-549 STAN 4-sobni (etaža), novo, s garažom, ispod Šafrana, Mihovljan, visoki roh-bau, kredit, prodajem. mob. 098/241-559 FRIZERSKI SALON, novi, namješten, akovec, Lj. Gaja, prodajem. mob. 098/241-559 PRODAJE SE ETAŽA KUE u centru grada, kompl. renovirana, tri terase, 5 spavaih soba, dvorište, hitno i povoljno, mob. 098/928-3771 KUA u Zasadbregu, renovirana, 100 kvadrata, za 34.000 eura. mob 098 960 2744 PRODAJE SE GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE u Strahonincu u novootvorenoj ulici, 740m2, te se prodaje novogradnja, roh-bau, od 171m2, povoljno. mob. 098/749-131 PRODAJE SE KUA u akovcu (Sajmište) od 300m2 s velikim dvorištem, pogodno za gosp. djelatnost ili stanovanje, cijena 85.000 kn. mob. 098/206-933 PRODAJEM STAN u akovcu, 47m2, 2-sobni, I. kat, blizina hotela Park, kontakt: 091/73 65 995

USLUGE

KNJIGOVODSTVO Za obrtnike, poljoprivrednike, udruge, proračunske korisnike, društvo s ograničenom odgovornošću, tvrtke

Primamo nove korisnike Prijave na broj mobitela: 099/2445-902, 099/2532-620 ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno. Tino, 098/931-7570

INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323 TRAŽIM POSAO davanja instrukcija iz KNJIGOVODSTVA za srednju školu. Pružam pomo u uenju i vježbanju zadataka. Mob: 098 546 069 IZRADA KLJUEVA, promjena kuišta, auto kljueva (daljinski), izrada kodiranih auto kljueva. Belaj d.o.o. Varaždin, mob. 098/284-154

POLJOPRIVREDA POSAO PRODAJEM SADNICE hrasta, jasena, javora, graba, bukve, agacije za pošumljavanje, Ludbreg, tel: 042/819-020, 099/808-7586. PRODAJEM DVA PLASTENIKA za gredice, metalne konstrukcije dim. 1x3m i 2x4m, visine cca 80 cm. Cijena 200 kn ili 400 kn. Mob. 091 502 1276. PRODA JEM TRAK TOR Kramer 1956.g., u vrlo dobrom stanju, šrota sa 1-faznim motorom i cirkular na kardan. mob. 091/1648-472 PRODAJEM NOVE BAVE za vino od hrasta i agacije do 400 lit., dostava, vrlo povoljna cijena, tel. 858-362 PRODAJEM DRVO TOPOLE dužine 6m, promjera 110cm, info: 098/920-5620 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žu, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 PRODAJEM PLUG 2-brazdni Olt 12 cola za 2.000 kn i prskalicu KŽK od 340lit. za 2.500 kn. mob. 091/517-5595

T R A Ž IM P O S AO dav anja in strukcija iz matematike, tel. 098/909-1580 MODELAR traži posao u okolici akovca. Tel: 095-8633-246 TRA ŽIM POSAO DAVANJA INSTRUKCIJA iz matemake u predmetnoj nastavi i pomo u uenju i pisanju zadaa u razrednoj nastavi na podruju Preloga i okolice. Tel. 099 674 3166. MUŠKA OSOBA TRAŽI BILO KAKAV POSAO. Mob. 097/782-1438 T R A Ž IM P O S AO dav anja in strukcija iz MATEMATIKE. Tel. 091/528-66-71 ŽENSKA OSOBA traži honorarni posao na par sa tjedno u k ili rad kod kue. mob. 092/156-8489

POZNANSTVA DEKO (42g) traži žensku osobu za prijateljstvo, druženje, vezu, mob. 095/874-8632

NEKRETNINE – PRODAJA

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama akovec, R. Boškovia 21 tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr

PRODAJE SE NOVI STAN u akovcu kod teniskih igrališta (58 m2). Tel: 098 241 578 PRODAJU SE STANOVI I POSLOVNI PROSTOR u akovcu, Vojni vrtovi sjever, blizina bolnice, pogodno za ordinaciju, ured. Za informacije 091/5640-130.

PRODAJE SE KUA U NEDELIŠU, visoka prizemnica na glavnoj ces za Varaždin s autopraonicom. Tel. 098/516-530. PRODAJE SE KUA katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 PRODAJE SE 3-SOBNI STAN od 98m2 u k, T. Gorianca 2, svi prikljuci, cijena: 835.000 kuna. Mob: 091/445-7049. KUA od 180m2 u Strahonincu s posl. prostorom od 20m2 pogodnim za hi obrt. Kua ima bazen, klimu, alarm, dva podruma i dva spremišta, prodaje se ili mijenja uz nadoplatu, za noviji dvosobni stan u akovcu. Tel: 091/7927-666. PRODAJE SE KUA od 240 m2, blizina centra akovca, Vojni vrtovi, hitno i povoljno. Tel: 091/543-3518 PRODA JE SE NOVOUREENI TROSOBAN STAN u potkrovlju od 68m2, u k kod želj. kolodvora. Cijena 55.000 eura. Tel. 091 194 6549 PRODAJE SE OBITELJSKA KUA visoka prizemnica u M. Suboci, gl. ulica, blizina škole i želj. stanice, lokacija pogodna za gosp. djelatnost, mogua i zamjena za stan u k. mob. 098/244-295 PRODA JE SE GR A E VINSKO ZEMLJIŠTE u Ludbregu, Sajmišna ulica (kod ambulante) od 1326 m2, mogunost izgradnje objekta mješovite namjene stambeni prostor i poslovni, tiha djelatnost. Za informacije upitati na 098/1828-670 ili 098/980-5511! PRODAJEM OBITELJSKU KUU na Vojnim vrtovima u akovcu, odlina lokacija, odmah useljivo. Info na tel: 364 166, 364 024 PRODAJEM VEE IMANJE u gornjem dijelu Meimurja, pored gl. ceste, površine 2.3h, sve jedna parcela. Mogue ga je podijeliti u više gra. parcela. Hitno!!! mob 099/752-8800 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Mihovljanu. Povoljno! Ulica M. Gupca, vel. 20x30m (165 hv). Pogled na grad. Tel. 098/948-9907 HITNO I POVOLJNO, prodajem kuu u Trnovcu, stambene površine 90m2, gl. cesta prema graninom prijelazu. Info na tel: 095/9121-488.

lje i oglašivae za razumijevanje, te dostavu traženih podataka, jer u suprotnom, oglas neemo biti u mogunosti objaviti. MEIMURSKE NOVINE

IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENU SOBU s upotrebom kuhinje i kupaonice, tel. 390-291 IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR od 50m2 u Šenkovcu – povoljno. Mob. 098/530-211 IZNAJMLJUJE SE SOBA s upotrebom kuhinje, blizu centra akovca, mladoj ženskoj osobi/studenci. mob. 095/518-1881 IZNAJMLJUJEM 3-SOBNI STAN od 80m2 s garažom u Zg (Zaprue, Bundek), kompl. renoviran, blizina trgovine, tramvaja, autob. i želj. kolodvora. mob 098/616-674 IZNAJMLJUJEM OPREMLJENI STAN u kui, zaposlenim osobama. Plaaju se samo režije, najamnine nema! Info na tel: 00386/70-687-842 IZNA JML JUJE SE NAMJEŠ TENA SOBA s upotrebom kuhinje i kupaonice, Jug akovec, mob. 091/7237-999 IZNAJMLJUJE SE SOBA s kuhinjom blizu centra akovca mlaoj ženskoj osobi/studentici. mob 095 518 1881. AKOVEC, IZNAJMLJUJEM STAN od 45m2, dvojici studenata ili branom paru bez djece, blizu Pedagoške škole, zvati na mob: 098/186-2192 TRAŽIM ORANICU U NAJAM – Nedeliše i okolica, te prodajem svinje težine oko 60-70kg. mob. 095/526-7991 IZNAJMLJUJE SE MANJI STAN u akovcu, mob. 098/195-7448 IZNAJMLJUJE se stan i garsonijere, nenamješteno, tel. 384-515 ili 098/545-526 IZNAJMLJUJE SE 2.5-sobni namješteni stan u akovcu na duže vrijeme. Mob. 091 530 2997. IZNAJMLJUJE SE DVOSOBNI namješteni stan u centru K, svi prikljuci, centr. grijanje, ili prodajem za 35.000 eur. mob. 091/5636-323

ŽIVOTINJE IZNAJMLJIVANJE DAJE SE U ZAKUP POSLOVNI PROSTOR od 400 m2, 600m2 i 1200m2, hala sa pripadajuim aneksom i ograenim dvorištem. Prostor je pokraj akovca, 3 km od autoputa sa mogunošu usluge viliara za utovar. Za informacije 091/5640-130.

1-DNEVNI BIJELI i GRAHORASTI GRAHORA ORAS ORA RAST STI BRZA PILIĆI DO STAVA

,

,


25. sijenja 2013.

PRODAJEM ISTOKRVNE ŠTENCE zlatnog retrievera, mob 098/551-267. PRODAJU SE ŠTENCI SHI-TZU-a, stari 9 tjedana, povoljno, mob 098-591-261 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA K-9 i Brit za pse i make. Tel. 363-445 PRODA JEM ZEEVE male za tov, zeice za rasplod i zeeve oišene, tel. 040/333-911 ili 091/906-6933 DIVLJE PATKE (ženke) i razne vrste golubova prodajem, tel: 098 184 9728 POKLANJAJU SE ŠTENCI mješanci, bit e malog rasta, mob. 099/418-2538 PRODAJEM ZEEVE za rasplod. tel. 098/465-490 NJEMAKI OVARI, s rodovnicom, cijepljeni, tetovirani, odlinih nagraivanih roditelja – prodajem. Tel. 363-445, mob. 098/465-490

RAZNO OGRJEVNO DRVO BUKVA, REZANO I KALANO, PALETA, RINFUZA I METRICA. GRAFOINVEST d.o.o., mob. 098/226-301 PRODAJU SE OIŠENI ORASI. tel. 098/590-933 PRODAJEM CRVENO VINO odlino za gemišteke i bambuse, može se probati, cijena 6kn/lit. Javiti se možete na mob: 098 467 942. Prodajem nove pedale za el. gitaru BOSS METAL ZONE MT2 za 550 kuna i BOSS DD-3 DIGITAL DILAY za 950 kn, stalak za gitaru za 50 kn, elektronski štimer za gitaru za 150 kn. Mob: 099/64-111-90 . PRODAJEM DRVENE BOX PALETE za jabuke, krumpir, luk i sl. zapremnine 300kg, 5 kom, cijena 200 kn/kom, i drvene palete 1200x1000mm, cijena 25 kn/ kom 098/652-292. PRODAJEM ILI IZNAJMLJUJEM graevinsku brzomontažnu fasadnu skelu za sve vrste radova na kui. mob 091 559 4332 PRODAJU SE VATROSTALNA STAKLA svih dimenzija i oblika za pei i kamine. tel 098/710-353 ili 040/863-407

Oglasnik 41

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

PRODAJEM 4 tamno zelena plastina stola promjera 120, jako povoljno i reket Prince grip 4 za 200 kn, TV sony sa stalkom. mob: 091/541-8810 Prodajem harmoniku Royal Standard Montana 120 basova, 11+4 registra, s koferom, ouvana, ko nova. Cijena: 4.000 kuna. Tel: 098/944-3339 PRODAJEM zimsku jaknu Addidas vel. L, cijena 200 kn i novu skijašku zimsku jaknu CENTURY vel. XL cijena 400 kn, nove Levis traperice model 508 plave vel. 31/32 za 250 kn, crne traperice vel. 32 i 34 za 200 kn. Mob 099/64-111-90 . PRODAJEM KLAVIJATURU Technics za 6.000 kn, super za gaže, može i zamjena za skuter, automobil ili neku drugu robu iste protuvrijednosti ili jeftinije uz Vašu doplatu. Mob: 099/25-96-444 PRODAJEM PREKRASNE UMJETNIKE SLIKE, unikatna izrada runim radom u tehnici mozaik-intarzije, ukras za Vaš dom ili poslovni prostor, poklon najdražima. Cijena po dogovoru. Mob: 099/65-05-381 PRODA JE SE plinski, protoni bojler Bosch 14 lit, star 2 godine i plinske pei Maja 8 i 12. Hitno. Sve ispravno. Tel. 040/821-443. PRODAJE SE sobni bicikl, caffe aparat, klavir, kožna garnitura, povoljno, te izme kožne Dr. Martens br. 39, tamno zelene, kao nove, nošene samo dva puta, sa 14 rupa, plaene 1.500 kn prodajem za 700 kuna. mob 091/970-1929 KUPINOVO VINO, ljekovito iz vlastite proizvodnje, bogato željezom, mineralima, vitaminima prodajem. Šaljem pouzeem. mob 098 1379 366 PRODAJEM TV Grunding sa novim daljinskim upravljaem za 250,00 kn i gramofon. Upitati: 040 311-471, 098 9020 681 PRODA JU SE radijatori dim. 90x200cm, crni kancelarijski stol, dj. pisai stol, limena vrata, motokultivator Honda F360, pe za centr. grijanje Centrometal 35KW (plin/ulje) i rezervoar od 1.500 lit. za lož ulje (2kom). Tel. 858-424 KUPUJU SE OR A SI, oišeni ili u ljusci, isplata odmah, tel. 524-059

PRODAJEM BMX ram u , c i j e n a p o v o l j n a . Te l . 8 2 9 -2 3 0 , 0 9 9/ 6 8 4 -1-7 2 9 , 098/944-3339 ŠANK puno drvo deblj. 4cm, 120x50, vis. 1m + 4 barske stolice. Cijena 1.500 kuna. mob. 098/390-692 PRODA JEMO HRANILICU Z A DIJE TE, malo korištena, visoka, plastina, mob. 095/513-7763 SMRŠAVITE, SMRŠAVITE, SMRŠAVITE! Postanite vitki i ostanite vitki pomou Bio Slim tretmana. Molim poziv bez sms-a na 098/1347-031 PRODA JE SE USISAVA Vorwerk, malo korišteni, tel. 091/545-8149 N A J B O L J A B I O T E R A P E U TKINJA garantirano otklanja kostobolju i križobolju. Molim poziv bez sms-a na broj: 098/1347-031 PRODA JE SE: komoda, razni stolii (300kn/kom), 2 fotelje (100kn/kom), 2 kuh. stola na razvlaenje (300kn i 500kn), 6 stolica (100kn/kom), dvosjed na razvlaenje, pl. pe (kao nova – 500kn) i za dj. ležaj 200x90cm (300kn), mob. 098/556-423 PRODAJEM UREDSKI NAMJEŠTAJ sive boje, kao nov, kvalitetan (Brid extra), tri vitrine 120x80x4 0, dva radna sto la + ladiari, konferencijski stol 200x100 sa 8 crnih stolica i jedna vješalica. mob. 098/390-692 PRODAJEM TV Kamacrown 55 ekran, mob. 098/581-986 PRODA JEM ŠIVAU MAŠINU Singer i autoradio Blaupunkt, tel. 312-231 PRODAJEM VINO Savignon od 400 lit., s novom bavom, te novu hrastovu bavu od 200 lit., još nekorištenu, a cijene za sve po dogovoru. mob 098/1868-111 KUPUJEM RABLJENU LAMPERIJU, 50m2, daske 1m kubni, ponude na 099/637-8413 PRODAJE SE TELEVIZOR SONY , 72cm ekran, 100hz trinitron, jako ouvani, malo korišteni u spavaoj sobi, u pola cijene. mob. 091/5164-595 PRO DA JEM TOS C A 21 gr a mofon sa zvunicima, ženski bicikl “Rog”, oldtimer 1969. god., muški mountain-bike i auto radio a kupujem ispravnu tipkovnicu za laptop Sony VA I O VG N - FE41M . M o b. 098/539-169. PRODAJEM STAKLA za stolove svih oblika, boja i dimenzija. tel 040/863-407, 098/710-353. PRODA JEM etiri para ski ja, dvosjed na razvlaenje, 6 kom drvenih stolica i tv Quadro 55cm ravni ekran. mob. 098/914-3423 PRODAJEM PLINSKI ŠTEDNJAK Praktik (kuhanje, peenje, grijanje), malo korišten, cijena povoljna. tel. 384-623

Meimurske novine ne odgovaraju za sadržaj objavljenih oglasa i propagandnih poruka.

NAKLADNIK

Sklonište za životinje “Prijatelji” Čakovec telefon: 091-8988-004 Radno vrijeme od 8 do 18 sati, subotom i nedjeljom od 9 do 17 sati Radno vrijeme za posjetitelje od 13 do 15 sati radnim danom ili prema dogovoru, vikendom također prema dogovoru Žiro račun skloništa za uplatu donacija: 2340009-1116025375

MOLIMO GRAANE da nam donesu stare deke, runike, plahte i hranu za štence (suha hrana i konzervice).

BUNDASH je predivan div, mlad pas, željan velikog dvorište i mjesta za tranje i šetnju. Udomite ga i dobili ste predivnog prijatelja. Kontakt: 091-8988-004.

MEDIA NOVINE d.o.o. akovec, Kralja Tomislava 2 OIB: 37268927073

GLAVNI UREDNIK Dejan Zrna

NOVINARI I SURADNICI Božena Malekoci - Oleti Josip Šimunko Stjepan Mesari Roberta Radovi Siniša Obadi Velimir Kelkedi Alen Fuš

FOTOGRAF Zlatko Vrzan

GRAFIKO OBLIKOVANJE

DIONA Ova predivna ljepotica imenom Diona ve dugo eka novi dom. Izuzetno je dobre naravi, vrlo nježna, slaže se s drugim psima i bila bi predivan prijatelj obitelji s djecom. Zovite na nju na 099-3800-640.

FLOKY je pronaen potpuno smrznut, izgladnio i prestrašen ispred Kauflanda i sad hitno traži novi dom. Vrlo je umiljat, pametan i ist pas. Kontakt: 098-552-831.

Dejan Horvat Jurica Hoblaj

LEKTORICA Monika Zorec

PRODAJA I OGLAŠAVANJE Nevenka Šardi Snježana Zorkovi

TELEFON 040 313 133

E-MAIL KONTAKTI media.novine@gmail.com

TISAK Novi list d.d. Rijeka, Zvonimirova 20A

JACK I ŽAKLINA Dvije crne mice mace, Jack i Žaklina, još uvijek ekaju u hladnom skloništu svoj topli dom. Predivne su, umiljate, nježne i predu im ih stavite u krilo. Zovite za njih, ugrijte im ove hladne dane. Kontakt: 091-8988-004.

Žiroraun: 2340009-1110556216 Privredna banka Zagreb d.d. IBAN: HR5523400091110556216

PRETPLATA godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (1.935 kn (pretplata+ poštarina)

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se U SRIJEDU DO 10 SATI

906


ETVRTAK 24. sijenja 2013.

TV pregled

od 24.1.2013. do 30.1.2013. 06:10 06:40 06:45 06:57

FILMOVI - PREPORUUJEMO

Samo san FILM

ETVRTAK, HRT 1, 1.20

Film Just A Dream pria je o odrastanju, ispriana iz perspekve glavnog junaka u odrasloj dobi. Prema izvrsnom scenariju Kena Topolskog i Melanie Wilson, lm je režirao Danny Glover. To je do sada jedini dugometražni igrani lm koji potpisuje kao redatelj i za njega je nominiran za nagradu Dayme Emmy. Film je nominiran i za nagradu Young Arst kao najbolji lm, a Amy Madigan bila je nominirana za Zlatni satelit. Djeak Jeremy Sumpter zasluženo je osvojio nagradu Young Arst za glavnu ulogu.

Petak 13. FILM

PETAK, RTL, 00.15

‘Petak 13’ priu zapoinje s Jasonom Voorheesom, djeakom iz Crystal Lakea koji se navodno utopio u obližnjem jezeru zbog nepažnje tinejdžera koju su ga trebali uvati. Njegova majka, koja cijelo vrijeme traži osvetu za svog sina, biva ubijena desetljeima poslije toga, a podrujem se polako poinju širiti glasine da je jezero ukleto. Od ovog trenutka film postaje kombinacija prva etiri originalna filma, ali ovoga puta Jason je prikazan kao ljudsko bie, a ne kao neki zombi ili superman.

asna rije FILM

SUBOTA, RTL, 23.30

“asnarije“jeduhovitaisimpatinakomedijaukojojsupopularniglumci80-tih,Martin Short i Annette O’Toole, preuzeli glavne uloge. Zamišljena kao pria o svijetu “dejtanja“, filmdonosizgodeinezgodeskojimasvimogusuosjeati.Zavrzlame,glavobolje,procjene i nadanja s kojima se susreemo, pogotovo kada nam srea okrene lea, odlino su nam predstavili Martin Short, kojeg se sjeamo iz “Unutarnjeg svemira“ i “!Tri amigosa!“ te i danas vrlo cijenjena i tražena TV glumica Annette O’Toole.

Kad jaganjci utihnu FILM

NEDJELJA, HRT 2, 22.00

Kako dostojno predstaviti jedan od svega tri filma nagraenih Oscarom u svih pet „glavnih“ kategorija ( lm, režija, glavni glumac i glumica, scenarij)? I još k tome lm žanra posve nepinog za Akademijin ukus. Kakvo god mišljenje imali o presžnos ove nagrade, ovakvi podaci bez sumnje postavljaju pred lm vrlo visoka oekivanja. Opravdavaju li ih Jaganjci? O, itekako…

Brak je mrak FILM PONEDJELJAK, HRT 2, 20.00 etiri brana para, svi prijatelji s fakulteta, odlue zajedno provesti krai zimski odmor u prekrasnoj planinskoj drvenoj kuici u Coloradu. Iako spremni za zasluženi odmor, svi oni sa sobom ponesu i svoje probleme: Dianein suprug Terry (T. Perry) zasien je njezinim (S. Leal) ambicijama, prezaposlenošu i izbjegavanjem seksa; Gavinova (M. Yoba) supruga, psihologinja Patricia (J. Jackson), zaokupljena je objavljivanjem svoje najnovije knjige;...

Opasna šifra FILM UTORAK, HRT 2, 20.00 Pripadnici amerike Agencije za nacionalnu sigurnost osmislili su kompleksnu komunikacijsku šifru Mercury kako bi mogli sigurno komunicirati sa svojim tajnim agentima diljem svijeta. Kako bi se uvjerili da ju je nemogue dešifrirati, umetnuli su je u križaljku dostupnu graanima. Nakon nekog vremena na njihov se broj javi autistini devetogodišnjak Simon Lynch (M. Hughes) sa dešifriranom porukom.

SPORT - IZDVAJAMO

Rije i život, religijski program (R) Najava programa TV Kalendar 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:05 Vijes 09:10 Dobro jutro, Hrvatska 09:55 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Amerika: Pogled odozgo, dokumentarna serija (9/18) 10:46 Vijes iz kulture (R) 10:54 Skica za portret: 11:05 Preuredi ili se preseli?, dokumentarna serija (26/26) 11:28 Live Here Buy This, dokumentarna serija (1/26) 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Prkosna ljubav, telenovela (75/162) 13:25 Dr. Oz 2, talk-show (98/120) 14:05 Skica za portret: 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:35 Trenutak spoznaje 15:05 Pozivno 15:40 Maak pod šljemom, dramska serija (53’) (1/6) 16:33 Skica za portret: 16:45 Hrvatska uživo 17:40 HAK - promet info 17:43 Naši i Vaši 2, humorisna serija 36’ (8/14) 18:20 8. kat: Pravo na svoj život, talk-show 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras... 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Vukovar moje mlados, dokumentarni lm (R) 20:45 Spektar, unutrašnjopoliki magazin 21:35 Paralele, vanjskopolika emisija 22:05 Pola ure kulture 22:40 Dnevnik 3 23:00 Vijes iz kulture 23:08 Sport 23:11 Vrijeme sutra 23:13 HAK - promet info 23:20 Most, bosanskohercegovaki lm (98’) (R) 01:00 Ludnica u Clevelandu 2, humorisna serija (15) (4/22) 01:20 Samo san, ameriki lm (92’) (R) 02:55 Eureka 4, serija (12) (3/20) (R) 03:40 Dr. Oz 2, talk-show (97/120) (R) 04:20 Skica za portret 04:50 Purgatorij, dokumentarni lm (36’) (R) 05:25 Idemo na put s Goranom Miliem - A sad u Europu (30/30) (R)

18:45 . 19:00 Mala TV: (R) 19:05 TV vr: Jarac (R) 19:15 Fleks: Roendanska torta, crtani lm (R) 19:23 Profesor Baltazar: Vjetrovita pria, crtani lm (R) 19:30 Glamurozne slasce 1, dokumentarna serija (7/10) (R) 19:55 Veeras 19:56 PP 20:00 Najbolja no, ameriki lm (97’) 21:40 PP 21:45 Nove avanture stare Chrisne 5, humorisna serija (12) (7/21) 22:10 Zagreb: EP u umjetnikom klizanju 2013. slobodni program, parovi - snimka 23:00 Zloinaki umovi 6, serija (12) (4/24) 23:45 Dva i pol muškarca 7, humorisna serija (21/22) 00:10 Eureka 4, serija (12) (3/20) 00:55 Retrovizor: Pošteno i prema zakonu 1, serija (7/10) 01:40 Retrovizor: Ludi od ljubavi 1, serija (3/26) 02:25 Retrovizor: Seks i grad 2, humorisna serija (18) (25/30) 02:55 Noni glazbeni program - spotovi 05:20 Napomena: SP u rukometu - 1/4 nala (18.15/20.45)

Provjereno, informavni magazin Veernje Vijes Okrutne namjere 2, igrani lm (12) Mala djeca, igrani lm (15) Mr. Sunshine, serija 11-12/13 Ezo TV, tarot show (18) Dnevnik Nove TV R In magazin R Kraj programa

07.40

Vatreno nebo, telenovela (S01E10/165) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E95/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E01/90) (R) Mus, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S2E82/220) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E83/220) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E12/55) (R) Kardashians, reality show (S04E06/12) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S01E02/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E03/90) TV prodaja Studio 45, talk show (S03E66) (R) Vatreno nebo, telenovela (S01E11/165) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E84/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E85/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E18/55) Kardashians, reality show (S04E07/12) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E06/22) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E08/22) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E02) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E03) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E08/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E09/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E09/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E10/22) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E04) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E05) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E11/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E12/24) Studio 45, talk show (S03E67) Odstrel, akcijska serija (S02E04/16) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E09/22) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E10/22) (R) Odstrel, akcijska serija (S02E03/16) (R) Studio 45, talk show (S03E66) (R) Kraj programa

08.20 08.40 09.05 09.15 09.50 10.05 10.35 11.05 11.20

06.20 07.00 07.50 08.15 08.30 08.55 09.10 09.20 10.15 10.35 11.25 11.45 12.10 13.00 13.15 14.10 15.10 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.57 20.00 21.00 22.00 22.20 23.10 00.00 00.50 01.40 02.40

05:15 Najava programa 05:20 Amerika: Pogled odozgo, dokumentarna serija (8/18) (R) 06:15 Prkosna ljubav, telenovela (74/162) 07:00 Mala TV: 07:05 TV vr: Jarac 07:15 Fleks: Roendanska torta, crtani lm 07:23 Profesor Baltazar: Vjetrovita pria, crtani lm 07:30 Vesele trojke, crtana serija (33/52) 07:55 Teletubbies, animirana serija (279/330) 08:20 Život s Derekom 3, serija za djecu (14/26) 08:45 Vremeplovci, serija za mlade (10/13) 09:10 Školski sat: Izumrli ljudi 09:40 Kokice 09:55 PP 10:00 Idemo na put s Goranom Miliem - A sad u Europu (30/30) (R) 10:45 Dolina sunca, serija (14/210) (R) 11:30 . 11:45 Strani igrani lm - hit (R) 13:35 Samo san, ameriki lm (92’) (R) 15:10 Školski sat: Izumrli ljudi (R) 15:40 Kokice (R) 15:55 PP 16:00 Regionalni dnevnik 16:30 PP 16:35 Dolina sunca, serija (15/210) 17:20 PP 17:25 Susre s auzmom: Uvijek naprijed nikad natrag, dokumentarna serija (49’31”) (4/5) (R) 18:15 Globalno sijelo (R)

22:05 23:10 23:30 01:05 02:55 03:40 04:40 05:30 06:05

03.25 04.00

06:30 06:55 07:20 07:4 08:00 09:20 09:30 10:45 11:45 12:15 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:00

RTL Danas, informavna emisija (R) Ruža vjetrova, dramska serija (S2E81/160) (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, animirana serija Yu-Gi-Oh!, animirana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Flashpoint, akcijska serija (S02E13/22) (R) Ispla se - TV aukcija, emisija uživo Flashpoint, akcijska serija (S02E14/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E85/88) (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S2E81/160) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E74/78) (R) Flashpoint, akcijska serija (S02E15/22) Flashpoint, akcijska serija (S02E16/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E86/88) RTL Vrijeme, informavna emisija Ruža vjetrova, dramska serija (S2E82/160) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E75/78) RTL Vijes, informavna emisija CSI: NY, kriminaliska serija (S8E3/18) (12) CSI: NY, kriminaliska serija (S8E4/18) (12) Kos, kriminaliska serija (S05E04/21) (12) (R) Kos, kriminaliska serija (S05E05/21) (12) (R) Astro show, emisija uživo (18) Kos, kriminaliska serija (S05E06/21) (12) (R) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

Zauvijek susjedi, serija 30/180 Pinky i Mozgalo, crtana serija 15/39 Speed Racer, crtana serija 3/26 TV izlog Moja majka, serija 105/110 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R Ninja ratnici, serija R In magazin R Larin izbor, serija R Sila, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 184/199 Ninja ratnici, serija 33/104 Zauvijek susjedi, serija 31/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 56/76 Dnevnik Nove TV Sila, serija 21/135 Larin izbor, serija 71/165

12.15 13.05 13.20 13.50 14.20 14.35 15.05 15.55 16.25 16.50 17.21 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 23.50 00.40 01.00 01.20 02.00 02.30

05:30 06:15 07:00 07:45 09:00 09:01 09:15 10:05 10:25 11:15 12:00 12:15 13:15 14:00 14:01 14:45 15:00 15:50 16:05 17:40 18:25 19:10 20:10

02:30

Eva luna, serija 66/114 Valerija, serija 55/174 Slomljeno srce, serija R Zora, serija R Flash vijes Zora, serija R - nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Salome, serija R TV izlog Ljubav i kazna, serija R Mala nevjesta, serija R Flash vijes Plamen ljubavi, serija 119/141 TV izlog Slomljeno srce, serija 30/130 TV izlog Zora, serija 26-27/90 Salome, serija 1/150 Mala nevjesta, serija 33-34/239 Ljubav i kazna, serija 4/130 Naša mala klinika, serija 28-29/35 Bolji život, serija 59/82 Televizijska posla, serija 14-15/23 avolja odvjetnica, serija 9/12 Bolji život, serija R 58/82 Televizijska posla, serija R Kraljica juga, serija (12) 40/63 Kraj programa

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:15 14:00 14:45 15:15 15:50 17:00 19:00 19:30 20:00 20:30 21:05 21:15 22:05 22:35 23:00 00:45 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino G.E.T. Report Juer, danas, sutra, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Euromaxx (r) Dom 2 (r) Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Podravina i Prigorje Privredni.hr Juer, danas, sutra Zagrljaj ljepote Vijes dana TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program(18) Videostranice

21:50 22:35 23:25

Zagreb: EP u umjetnikom klizanju 2013. - plesni parovi, snimka SPORT

Petak, 25.1., HRT 2, 22.55

00:10 01:00 01:45

SP u rukometu - finale SPORT

Nedjelja, 27.1., HRT 2, 17.05 SERIJA RTL

19.10

Krv nije voda

ZVJEZDANI KUTAK Z

Bruce Willis Utorak, HRT 2, 20.00 sati

Willis je roen u Idar-Obersteinu u Njemakoj u obitelji Nijemice Marlene, koja je radila u banci, i Davida Willisa, amerikog vojnika. Willis je bio najstarije od etvero djece (Florence, David i Robert). Nakon što je otpušten iz vojske 1957., Willisov otac je preselio obitelj u Penns Grove u New Jersey, gdje je radio kao varilac i tvorniki radnik. Roditelji su mu se rastali 1972. dok je Willis bio u pubertetu. Uvijek se izdvajao od vršnjaka, iako je mucao tijekom djetinjstva.[6] Pohaao je Penns Grove High School u svojem rodnom gradu. Kako se mogao bolje izraziti na pozornici gdje je prestao mucati, Willis je poeo nastupati u kazalištu, a u srednjoj školi je nastupao u dramskoj sekciji te bio predsjednik uenikog vijea. Po završetku srednje škole, poeo je raditi kao zaštitar, a kasnije i kao prijevoznik za tvornicu u Deepwateru, New Jersey. Dao je otkaz nakon što mu je kolega ubijen na poslu te postao poznat po kafiima.Nauio je svirati harmoniku i pridružio se R&B bendu zvanom Loose Goose.Nakon neuspješnog pokušaja da postane privatni istražitelj (uloga koju e igrati u televizijskoj seriji Sluajni partneri kao i u filmu iz 1991., Prljavi igraju prljavo), Willis se vratio glumi. Upisao se u dramski program na Sveuilištu Monteclair State, gdje je dobio u ulogu u produkciji Make na vruem limenom krovu. Napustio je školu na prvoj godini i preselio se u New York. Willis se vratio u kafie, no ovaj put u potrazi za honorarnim poslom.Nakon bezbroj audicija, ostvario je debi u broadwayskojprodukcijiNebaizemlje.NakontogasepojaviouprodukcijiFoolForLove, televizijskoj seriji Poroci Miamija i reklami za Levis’. Willis, inae pobornik republikanaca, bio je u jedanaestogodišnjem braku s glumicom Demi Moore (1987-1998) s kojom ima i tri keri: Rumer, Scout Larue i Tallulah Belle. 2003., kao pravi action-hero, u zadnji as spašava situaciju i umjesto Davida Lettermana vodi njegov šou u kojem je trebao gostovati. Bio je to Lettermanov prvi dan bolovanja nakon 20 godina. Willis trenutno živi u Haileyu, Idaho, gdje je vlasnik ‘The Mint bara’, ‘Liberty Theatrea’, te ljekarne ‘Hailey’. Tvrdi da više nikad nee glumiti u brutalnim akcijama ili ‘spašavam svijet’ filmovima.

Lucija (17) sluajno u gradu vidi svog oca na ulici, iako je rekao da je na službenom putovanju, pa se povjeri sestri Ružici (15) koja tome ne pridaje previše važnosti. Vladimir (42) prizna da se ranije vratio s puta i ima opravdanje za to što se dogodilo. No Lucija pone sumnjati da otac nešto skriva i da ima tajnu, te ga odlui pratiti. Njezin odnos s ocem postupno postaje sve lošiji kad ga uhvati s drugom ženom. Meutim, kada Lucija to kaže svojoj majci, ona joj ne povjeruje.

EMISIJA NOVA TV

19.15

Dnevnik Nove Tv

SERIJA DOMA TV

Plamen ljubavi

14:01

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:45 13:00 13:30 14:15 14:45 15:45 16:00 17:00 17:05 17:45 18:40 19:05 19:06 19:10 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:45 22:15 22:25 22:50 22:51 22:57 23:00 01:00 01:01

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija MOJA ISTRA, dokumentarna emisija MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program MALE TAJNE VELIKOG VRTA (r) KAJKAVCI (r) 1 ŠKOLA PREHRANE, emisija o zdravoj prehrani (r) TV PRODAJA VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a KUTIONICA djeja emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA VTV VIJESTI informavna emisija OTVORENI STUDIO, informavna emisija DRUGA STRANA, emisija o ravnopravnos spolova EUROBOXX; mozaika emisija DIMITRIJE POPOVI: CORPUS MYSTICUM (r) VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

(bivša akoveka televizija)


PETAK 25. sijenja 2013.

06:10 06:40 06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:05 09:10 09:55

Trenutak spoznaje (R) Najava programa TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Amerika: Pogled odozgo, dokumentarna serija (10/18) 10:46 Vijes iz kulture (R) 10:54 Skica za portret 11:05 Live Here Buy This, dokumentarna serija (2/26) 11:31 Live Here Buy This, dokumentarna serija (3/26) 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Prkosna ljubav, telenovela (76/162) 13:25 Dr. Oz 2, talk-show (99/120) 14:05 Fotogra ja u Hrvatskoj 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:35 Drugo mišljenje 15:05 Znanstvena peca 15:40 Maak pod šljemom, dramska serija (58‘) (2/6) 16:45 Hrvatska uživo 17:28 HAK - promet info 17:33 Naši i Vaši 2, humorisna serija 44‘47“ (9/14) 18:20 Iza ekrana 18:50 manjinski MOZAIK 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras... 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Hit show (1/15) 21:15 Poivali u miru, serija (12) (4/12) 22:20 Dnevnik 3 22:40 Vijes iz kulture 22:48 Sport 22:51 Vrijeme sutra 22:53 HAK - promet info 23:00 Filmski maraton: Daybreakers (Rat za krv), australsko-ameriki lm (18) (94‘) 00:35 Filmski maraton: Predmet obožavanja, ameriki lm (12) (107‘) (R) 02:25 Inspektor Thorne: Scaredy Cat, mini-serija (2/2) (R) 03:55 Dr. Oz 2, talk-show (99/120) (R) 04:40 Reprizni program

05:15 Najava programa 05:20 Amerika: Pogled odozgo, dokumentarna serija (9/18) (R) Prkosna ljubav, telenovela (75/162) Mala TV: TV vr: Kr se izgubio Oblutakov doruak iznenaenja, crtani lm 07:15 Poštar Pat: Izložba kunih ljubimaca, crtani lm (36/40) 07:30 Vesele trojke, crtana serija (34/52) 07:55 Teletubbies, animirana serija (280/330) 08:20 Život s Derekom 3, serija za djecu (15/26) 08:45 Vremeplovci, serija za mlade (11/13) 09:10 Školski sat: Dan prije noi...muzeja 09:40 Puni krug 10:00 Strani igrani lm - hit (R) 11:25 Kitzbühel: Svjetski skijaški kup - superG (M), prijenos 12:50 Dolina sunca, serija (15/210) (R) 13:30 Ljubavne pjesme, ameriki lm (98’) (R) 15:10 Školski sat: Dan prije noi...muzeja (R) 15:40 Puni krug (R) 16:00 Regionalni dnevnik 16:35 Dolina sunca, serija (16/210) 17:20 Domai dokumentarni lm (R) 17:50 Briljanteen (720) 18:30 Sve zbog Winn-Dixieja, ameriki lm (102’) (R) 20:10 Veeras 20:15 uda svemira: Zvjezdana prašina, dokumentarna serija (50’) (2/4)

06:40

Kraj programa

07.40

Vatreno nebo, telenovela (S01E11/165) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E02/90) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E03/90) (R) Mus, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S2E84/220) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E85/220) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E18/55) (R) Kardashians, reality show (S04E07/12) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S01E04/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E05/90) TV prodaja Studio 45, talk show (S03E67) (R) Vatreno nebo, telenovela (S01E12/165) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E86/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E87/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E19/55) Kardashians, reality show (S04E08/12) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E09/22) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E10/22) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E04) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E05) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E11/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E12/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E11/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E12/22) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E06) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E07) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E13/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E14/24) Chuck, akcijska komedija (S03E07/19) Chuck, akcijska komedija (S03E08/19) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E11/22) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E12/22) (R) Odstrel, akcijska serija (S02E04/16) (R) Studio 45, talk show (S03E67) (R) Kraj programa

08.20 08.40 09.05 09.15 09.50 10.05 10.35 11.05 11.20 12.15

06.20 07.00 07.50 08.15 08.30 08.55 09.05 09.20 10.15 10.35 11.25 11.45 12.10 13.00 13.15 14.10 15.10 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.57 20.00 21.40 22.40 00.15 01.50 03.40 04.15

RTL Danas, informavna emisija (R) Ruža vjetrova, dramska serija (S2E82/160) (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, animirana serija Yu-Gi-Oh!, animirana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Flashpoint, akcijska serija (S02E15/22) (R) Ispla se - TV aukcija, emisija uživo Flashpoint, akcijska serija (S02E16/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E86/88) (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S2E82/160) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E75/78) (R) Flashpoint, akcijska serija (S02E17/22) Flashpoint, akcijska serija (S02E18/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E87/88) RTL Vrijeme, informavna emisija Žikina dinasja 3, igrani lm, komedija Budva na pjeni od mora, humorisna dramska serija (S2E12/12) Alien prov Predatora 2, igrani lm, akcijski horor (15) Petak 13. - TV premijera, igrani lm, horor (18) Dobar dan za umrije, igrani lm, kriminaliski RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

12.45 13.00 13.30 14.00 14.15 14.45 15.35 16.05 16.30 17.25 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 00.00 00.45 01.05

06:30

06:15 07:00 07:02 07:10

SUBOTA 26. sijenja 2013.

21:10 Knjiga ili život 21:35 Opera box 22:10 Stephen Kovacevich i Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Pavla Dešpalja oko 42’ 22:55 Zagreb: EP u umjetnikom klizanju 2013. plesni parovi, snimka 23:45 Inspektor Thorne: Scaredy Cat, mini-serija (15) (2/2) 01:20 Retrovizor: Pošteno i prema zakonu 1, serija (8/10) 02:05 Retrovizor: Ludi od ljubavi 1, serija (4/26) 02:50 Retrovizor: Seks i grad 2, humorisna serija (18) (26/30) 03:20 Noni glazbeni program - spotovi 04:30 Napomena: SP u rukometu - 1/2 nala (19.00/21.30 - ako igra HR, radimo obje utakmice)

06:55 07:20 07:45 08:00 09:05 09:20 10:30 11:30 11:45 12:15 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:45 23:55 01:35 03:05 04:35 05:20 06:10

Zauvijek susjedi, serija 31/180 Pinky i Mozgalo, crtana serija 16/39 Speed Racer, crtana serija 4/26 TV izlog Moja majka, serija 106/110 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R TV izlog Ninja ratnici, serija R In magazin R Larin izbor, serija R Sila, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 185/199 Zauvijek susjedi, serija 32-33/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 57/76 Dnevnik Nove TV Sila, serija 22/135 Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoružana, igrani lm Obdukcija izvanzemaljca, igrani lm (12) Planinski ratnici, igrani lm (12) Ezo TV, tarot show (18) Mr. Sunshine, serija R Dnevnik Nove TV R In magazin R

01.25 02.05 02.35

05:30 06:15 07:00 07:45 09:00 09:01 09:15 10:05 10:25 11:15 12:00 12:15 13:15 14:00 14:01 14:45 15:00 15:50 16:05 17:40 18:25 19:10 20:10 21:00 21:50 23:05 23:55 00:40 01:25

FILM NOVA TV

23.55

Obdukcija izvanzemaljaca Godine 1995. u Americi prikazan je lm koji je izazvao veliko uzbuenje meu pobornicima teorije NLO-a te pokazao koliko je gledateljstvo naivno. Sada gledatelji mogu pra pustolovine ambicioznih britanskih šaljivaca, Garyja (Ant McPartlin) i Raya (Declan Donnelly) dok izvode jednu od najveih neslanih šala. Bill Pullman i Harry Dean Stanton takoer glume u komediji koja poruuje gledateljima da ne vjeruju svemu što vide.

EMISIJA HRT 1 TV SERIJA DOMA

15.00

Slomljeno srce

INFO RTL

RTL Danas

18:30

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30 13:00 14:25 14:30 15:00 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:00 19:05 19:10 19:40 19:50 20:00 20:05 21:15 21:45 22:15 22:30 22:50 22:51 22:57 23:00 01:00 01:01

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija DOM 2, EUROBOXX, TV magazin (r) 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI IZ NAŠIH SREDIŠTA (r) OTVORENI STUDIO (r) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA GLAZBENI INN, glazbena emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI 24 SATA VIJESTI, informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA VTV VIJESTI informavna emisija POPEVKE I ŠTIKLECI, zabavno-glazbena emisija KUMA, emisija o kulturi DOKUMENTARNI PROGRAM MALI OGLASI VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

02:10

Eva luna, serija 67/114 Valerija, serija 56/174 Slomljeno srce, serija R Zora, serija R Flash vijes Zora, serija R - nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Salome, serija R TV izlog Ljubav i kazna, serija R Mala nevjesta, serija R Flash vijes Plamen ljubavi, serija 120/141 TV izlog Slomljeno srce, serija 31/130 TV izlog Zora, serija 28-29/90 Salome, serija 12/150 Mala nevjesta, serija 35-36/239 Ljubav i kazna, serija 5/130 Naša mala klinika, serija 30/35 Bolji život, serija 60/82 Legenda o Hispaniji, serija (12)* 25/25 avolja odvjetnica, serija 10/12 Bolji život, serija R Televizijska posla, serija R Kraljica juga, serija (12) 41/63 Kraj programa

06:05 06:35 06:40 06:55 07:20 07:50 08:10

Drugo mišljenje (R) Najava programa TV Kalendar Knjiga ili život (R) Iza ekrana (R) Hrvatska kronika BiH Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Barquero, ameriki lm (90’) 10:00 Kuni ljubimci 10:30 Skica za portret: Šime Vulas 10:45 Vijes iz kulture (R) 11:00 Normalan život, emisija o obitelji 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Veterani mira, emisija za branitelje 13:20 Duhovni izazovi 13:50 Prizma, mulnacionalni magazin 14:35 Eko zona 15:05 Reporteri: Kalkuta - gospodarsko udo 16:00 Ledena prostranstva Arkka, dokumentarna serija (53’) (5/5) 17:00 Vijes 17:10 Vrijeme sutra 17:11 HAK - promet info 17:15 Znanstvene vijes 17:20 Kulturna bašna 17:35 Na Rijekom karnevalu, emisija puke i predajne kulture (1. dio) (25’15”) 18:05 Lijepom našom 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras... 20:10 LOTO 7/39 20:15 Lea i Darija, hrvatski lm 21:45 Dnevnik 3 22:05 Vijes iz kulture 22:13 Sport 22:16 Vrijeme sutra 22:18 HAK - promet info 22:25 Sco and Bailey 1, serija (12) (1/3) 00:05 Filmski maraton: Hamlet, amerikobritansko-francuski lm (129’) 02:15 Filmski maraton: Barquero, ameriki lm (90’) (R) 03:45 Reprizni program

04:45 Najava programa 04:50 Spektar, unutrašnjopoliki magazin (R) 05:35 Amerika: Pogled odozgo, dokumentarna serija (10/18) (R) 06:30 Poštar Pat, crtani lm (36/40) 06:45 Moj mali planet, crtana serija (9/25) 06:50 Hamtaro, crtana serija (12/26) 07:15 Ružica Šareni, crtana serija (27/52) 07:30 Merlin 3, serija za djecu i mlade (2/13) (R) 08:15 Novi klinci s Beverly Hillsa 3, serija (21/22) 09:00 Mala TV: 09:02 TV vr: Rekord 09:12 Danicai Lastavica 09:17 arobna ploa: uvari prirode i zdrava hrana (R) 09:30 Teletubbies, animirana serija (281/330) 09:55 Maribor: Svjetski skijaški kup veleslalom (Ž), prijenos 1. vožnje 11:25 Kitzbühel: Svjetski skijaški kup - spust (M), prijenos 12:50 Zagreb: EP u umjetnikom klizanju 2013. - plesni parovi, snimka 13:10 Maribor: Svjetski skijaški kup veleslalom (Ž), prijenos 2. vožnje 14:55 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom 15:25 Pozivno (R) 16:00 Zagreb: EP u umjetnikom klizanju 2013. - slobodni program (M), prijenos 16:55 Košarka, ABA Liga: Zadar - Cedevita, prijenos 18:50 Veeras 18:55 SP u rukometu - utakmica za 3. mjesto (ako je HR, emisija prije i poslije utakmice) 20:40 Wasteland, dokumentarni lm (100’)

Djeja TV Hrana i vino Dom 2 24 sata Juer, danas, sutra Videostranice Djeja TV Hrana i vino Podravina i Prrigorje (r) Privredni.hr Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Poluge razvoja Juer, danas, sutra Iz Nanine škrinjice, glazbeni show Erotski program (18) Videostranice

Ezo TV, tarot show (18)* Okusi Hrvatske R Dnevnik Nove TV R Kraj programa

06.50

Punom parom, kulinarski izazov (S01E04/90) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E05/90) (R) Mus, animirani lm (R) Studio 45, talk show (S03E67) Veera za 5, lifestyle emisija (S4E111/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S4E112/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S4E113/185) TV prodaja Veera za 5, lifestyle emisija (S4E114/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S4E115/185) TV prodaja Sutkinja Amy, dramska serija (S03E05) TV prodaja Sutkinja Amy, dramska serija (S03E06) Sutkinja Amy, dramska serija (S03E07) TV prodaja InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S02E08/10) (R) David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S03E13/13) David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S04E01/13) Moderna uda, dokumentarni (S01E59/62) Moderna uda, dokumentarni (S01E55/62) Waterloo road, dramska serija (S04E05) Waterloo road, dramska serija (S04E06) Policijska patrola, dokumentarna sapunica (S01E05/20) Šklama do vrha, humorna dramska serija (S01E07/07) Šklama do vrha, humorna dramska serija (S02E01/13) Reži me, dramska serija (S06E04/19) (12) Fesvalac: Carstvo vukova, igrani lm, triler (12) Chuck, akcijska serija (S03E07/19) (R) Chuck, akcijska serija (S03E08/19) (R) Reži me, dramska serija (S06E04/19) (12) (R) Kraj programa

07.10 07.30 07.35 08.05

09.00 05.50 06.55 07.20 08.10 08.25 08.40 09.15 10.05 10.20 12.05 12.20 14.05 16.10 17.20 17.55 18.30 19.05 19.10 19.58 20.00 21.50

01.10 03.00 03.35

Bibin svijet, humorisna serija Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Yu-Gi-Oh!, animirana serija (R) Virus a ack, animirana serija TV prodaja Uilica, kviz za djecu Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E73/101) TV prodaja Indijanac u ormaru, igrani lm, obiteljska fantazija TV prodaja udesan izum, igrani lm, obiteljska komedija Bijeli onjak, igrani lm, avanturiski Budva na pjeni od mora, humorisna dramska serija (S2E12/12) (R) Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S1E25/26) Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S1E26/26) RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Galileo, zabavna/obrazovna emisija (S02E54/101) RTL Vrijeme, informavna emisija Pink Panther 2, igrani lm, komedija ivava s Beverly Hillsa, igrani lm, komedija asna rije, igrani lm, romanna komedija Dobar dan za umrije, igrani lm, kriminaliski RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

09.30 09.45 10.15 10.45 11.00 11.45 12.00 12.50 13.25 13.55 14.25 14.45 15.10 15.55 16.45 17.55 19.05 20.00 20.50 21.35 22.30 00.35

6:40

17:35

Pce umiru pjevajui - Izgubljene godine, mini-serija 7/8 TV Izlog Angie, serija 9/9 Gormi, crtana serija R Pokemoni, crtana serija R Pokemoni, crtana serija 17/24 Winx Club, crtana serija R Bratz, crtana serija 25/26 Power Rangers Samurai, serija 8/46 Brane vode, serija R IN magazin R Sila, serija R Pustolovine Plutona Nasha, igrani lm Nad lipom 35, humorisno-glazbeni show R Vijes Nove TV Nad lipom 35, humorisno-glazbeni show R - nast. Provjereno, informavni magazin R

18:35 19:15 20:05 21:55

Brane vode, serija 28/31 Dnevnik Nove TV Usamljeni zaštnik, igrani lm Obraun s Jakuzom, igrani lm (12)*

23:40

Smrtonosna bitka: Istrebljenje, igrani lm (12) * Usamljeni zaštnik, igrani lm R

8:10 8:25 8:50 9:15 9:40 10:05 10:30 10:55 11:20 11:50 12:35 14:20 16:10 17:00 17:10

1:20

01.20 02.00 02.45

05:30

20:00 21:40 23:45 01:20 02:05 02:50 03:35

Eva luna, serija 68/114 Moje keri, serija 6/8 Pinky i Mozgalo, crtana serija 15/39 Harvey Toons, crtana serija 48-49/78 Puna kua, serija 15-16/24 TV izlog Prijatelji, serija 20-21/24 Dawson’s Creek, serija 13/22 Jamie Oliver: Sve za 30 min , serija 11/40 TV izlog Nate Berkus show, serija 30/173 Smallville, serija 7/22 TV izlog Smallville, serija 8/22 TV izlog Puna kua, serija R Naša mala klinika, serija R Naša mala klinika, serija 31/35 Jamie Oliver: Sve za 30 min , serija R Ljubav i kazna, serija 6-7/130 Supertalent, show 9/14 U posljednjoj fazi, igrani lm (12) Potjera, serija (12) 16-17/18 Prijatelji, serija R Dawson’s Creek, serija R Smallville, serija R Kraj programa

08:00 11:15 11:30 12:15 13:00 13:35 14:05 15:15 15:45 16:15 16:50 17:00 17:35 19:00 19:30 20:00 21:00 21:15 21:45 22:45 23:00 01:00 02:00

Djeja TV Juer, danas, sutra Mala školska liga Lifestyle Auto – moto nauca G.E.T.Report Zagrljaj ljepote Dom 2 Poluge razvoja (r) Glas manjina Juer, danas, sutra Poljoprivredni savjetnik Obzori VIJESTI DANA Hrana i vino Ritam tjedna Juer, dans, sutra Planet Croaa Koncert Vijes dana Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

06:15 07:55 08:20 09:05 09:55 10:10 11:00 11:45 12:15 12:30 13:20 14:05 14:20 15:10 15:25 16:15 17:05 17:50 18:20

20.05

Usamljeni zaštitnik 08:00 09:00 09:30 10:00 10:08 10:25 13:15 14:00 14:45 15:15 15:50 16:00 19:00 19:30 20:00 20:20 20:30 00:00 01:30

3:00 4:30 4:55 5:40

08.30

23.30

FILM NOVA TV

(bivša akoveka televizija)

22:25 itulja za Eskobara, srpski lm (12) (84’) 23:50 Pe dan, talk show (R) 00:50 Retrovizor: Pošteno i prema zakonu 1, serija (9/10) 01:35 Retrovizor: Ludi od ljubavi 1, serija (5/26) 02:20 Retrovizor: Seks i grad 2, humorisna serija (18) (27/30) 02:50 Noni glazbeni program - spotovi 04:50 Noni glazbeni program - Glazbene emisije iz arhiva HTV-a 05:30 Napomena: Zagreb: EP u umjetnikom klizanju 2013. - slobodni program (Ž), snimka 50’ (23.00) 06:30 Napomena: 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom 07:00 Napomena: KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom 07:30 Napomena: Vinkovake jeseni - Smotra KUD-ova (2/2) (56’)

Nakon smjelog bijega za vrijeme transporta zatvorenika, osueni kriminalac Sam Giline (Jean Claude Van Damme) u potrazi je za skrovištem u kojem bi se pritajio dok potraga za njim ne uša. Clydie (Rosanna Arque e) je oajna mlada žena s dvoje male djece koju korumpirani poduzetnici pokušavaju otjera s njene zemlje. Kada Mookie (Kieran Culkin), Clydiein sin, pronae Sama kako se skriva na njihovom imanju, ini se da je sudbina uplela svoje prste i da je upravo Sam osoba koja može pomoi potresenoj Clydie...

SERIJA RTL 2

11.00

Sutkinja Amy

SERIJA DOMA TV

Jamie Oliver - Sve za 30 minuta

17:50

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10.30 11:00 12:00 13:00 13:30 13:45 14:30 14:45 15:45 16:15 16:45 17:15 18:10 18:40 19:00 19:05 19:10 19:35 19:45 20:00 20:30 21:00 22:10 22:20 22:30 22:50 22:51 22:57 23:00 01:00 01:01

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi PRIVREDNI.HR, emisija o gospodarstvu IZ NAŠIH SREDIŠTA, informavni program 1x2, kontakt emisija MOJA ISTRA 24 SATA VIJESTI informavni program TV PRODAJA GLAZBENI IZAZOV (r) TV PRODAJA PRESSICA ZAJEDNO, mozaika emisija EUROPSKI DNEVNIK, TV magazin TV OBLOEC, podravsko-prigorski magazin VEMICOVA RIZNICA ZDRAVLJA (r) VJERA I NADA vjerski program VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA, informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA KUMA, emisija o kulturi (r) IZ VTV ARHIVE: VICOVIZIJA POPEVKE I ŠTIKLECI (r) MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

(bivša akoveka televizija)


NEDJELJA 27. sijenja 2013.

07:25 07:30 07:45 08:20

Najava programa TV Kalendar Duhovni izazovi (R) Zlatna kinoteka: Stvar iz drugoga svijeta, ameriki lm (83’) (R) (kod. na sat.) 09:50 Vijes iz kulture (R) 10:00 ni DA ni NE 10:55 Ubojstvo, napisala je (9) - serija (4/88) (kod. na sat.) 11:40 TV Kalendar (R) 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:30 Plodovi zemlje 13:25 Split: More 14:00 Nedjeljom u dva 15:05 Mir i dobro 15:40 Divlji u srcu 4, serija (4/10) (kod. na sat.) 16:30 Vrtlarica 17:00 Vijes 17:10 Vrijeme sutra 17:11 HAK - promet info 17:20 Ciklus lmova prema Karlu Mayu - Winnetou: Der Oelprinz, njemako-hrvatski lm (87’) (kod. na sat.) 18:50 TV Kalendar (R) 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras... 20:10 LOTO 6/45 20:15 Sve u 7!, kviz (kod. na sat.) 21:15 Spe u gosma 5, humorisna serija (19/20) 21:55 Damin gambit, talk show 22:45 Dnevnik 3 23:05 Vijes iz kulture 23:13 Sport 23:16 Vrijeme sutra 23:18 HAK - promet info 23:25 Der Oelprinz, njemako-hrvatski lm (87’) (R) (kod. na sat.) 00:55 Strani igrani lm (R) (kod. na sat.) 02:35 Ubojstvo, napisala je (9) - serija (4/88) (R) (kod. na sat.) 03:25 Popuna 03:50 Jelovnici izgubljenog vremena 04:10 Divlji u srcu 4, serija (4/10) (R) (kod. na sat.) 05:00 Sve u 7!, kviz (R) (kod. na sat.)

05:30 Najava programa 05:35 Veterani mira, emisija za branitelje (R) 06:20 Normalan život, emisija o obitelji (R) 07:10 Moomini, crtana serija (14/26) 07:35 Gradi Wakkaville, crtana serija (9/26) (R) 08:00 Nikolaj Demidenko i Varšavska lharmonija pod ravnanjem Antonija Wi a 09:10 Maribor: Svjetski skijaški kup slalom (Ž), prijenos 1. vožnje 10:10 Kitzbühel: Svjetski skijaški kup slalom (M), prijenos 1. vožnje 10:57 Zagreb (Dubrava): Misa, prijenos 12:00 Biblija 12:10 Maribor: Svjetski skijaški kup slalom (Ž), prijenos 2. vožnje 12:55 Merkatska dinasja 2, dokumentarna serija (12/13) (R) 13:25 Kitzbühel: Svjetski skijaški kup slalom (M), prijenos 2. vožnje 15:00 Zagreb: EP u umjetnikom klizanju 2013. - revija pobjednika, prijenos 16:00 Olimp - emisija o sportu 16:55 SP u rukometu - emisija 17:05 SP u rukometu - nale 18:50 SP u rukometu - emisija

FILM NOVA TV

22.00

Ljubav nema pravila “Ljubav nema pravila” redateljice i scenarisce Nancy Meyers zabavna je i iznimno simpana pria o muškarcu koji odbija odrasti, ali koji nikako ne shvaa da mlad može osta samo u društvu svojih vršnjaka. Legendarni Jack Nicholson još jednom dokazuje zašto je jedan od najveih holivudskih glumaca u povijesti, ali prava zvijezda lma ipak je Diane Keaton koja je za svoju sjajnu ulogu osvojila nagrade Zlatni globus i onu amerikih kriara te nominaciju za Oscara.

SERIJA DOMA TV

10.50

Dawson’s Creek

SERIJA DOMA TV

Eva Luna

5.25

19:10 Športski prijenos ili snimka 19:30 Glamurozne slasce 1, dokumentarna serija (8/10) (R) 19:55 Veeras 20:00 Ponos Hrvatske 2012., prijenos 21:55 PP 22:00 Ciklus kultnih lmova: Kad jaganjci uhnu, ameriki lm (15) (115’) 23:55 In Music Fesval - Jarun: Retro Stefson (68’25”) 01:05 Retrovizor: Pošteno i prema zakonu 1, serija (10/10) 01:50 Retrovizor: Ludi od ljubavi 1, serija (6/26) 02:35 Retrovizor: Seks i grad 2, humorisna serija (18) (28/30) 03:05 Noni glazbeni program - spotovi

06.40 RTL Danas, informavna emisija (R) 07.15 Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija 07.40 Yu-Gi-Oh!, animirana serija (R) 08.50 Virus a ack, animirani lm 09.10 TV prodaja 09.25 Bibin svijet, humorisna serija (R) 10.40 TV prodaja 10.55 Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S1E25/26) (R) 11.30 Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S1E26/26) (R) 12.05 TV prodaja 12.20 Bijeli onjak, igrani lm, avanturiski (R) 14.15 ivava s Beverly Hillsa, igrani lm, komedija (R) 16.00 Pink Panther 2, igrani lm, komedija (R) 17.45 RTL Extra Magazin, showbiz emisija 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.05 RTL Vrijeme, informavna emisija 19.10 Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E65/101) 19.58 RTL Vrijeme, informavna emisija 20.00 Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E76/78) 21.00 Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E77/78) 21.50 CSI: Miami, kriminaliska serija (S06E10/21) (12) 22.40 CSI: Miami, kriminaliska serija (S06E11/21) (12) 23.30 CSI: Miami, kriminaliska serija (S06E12/21) (12) 00.20 asna rije, igrani lm, romanna komedija (R) 01.45 Astro show, emisija uživo (18) 02.45 RTL Danas, informavna emisija (R) 03.20 Kraj programa

5:40

Pce umiru pjevajui Izgubljene godine, mini-serija 8/8 7:10 TV Izlog 7:25 Angie, serija 1/10 7:55 Gormi, crtana serija 22/26 8:20 Pokemoni, crtana serija R 8:45 Pokemoni, crtana serija 18/24 9:10 Winx Club, crtana serija 4/26 9:35 Bratz, crtana serija 26/26 10:00 Power Rangers Samurai, serija 9/46 10:25 Brane vode, serija R 10:55 Harry Po er i zatoenik Azkabana, igrani lm 13:25 Batman zauvijek, igrani lm 15:45 Okusi Hrvatske 4/12

08:13 08:15 08:40 08:45 10:45 11:00 11:35 11:45 12:00 12:25 12:35 13:30 14:00 14:45 14:45 15:50 17:00 18:00 19:00 19:30 20:30 20:30 21:00 21:30 22:15 22:50 23:00 01:00 01:01

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA A GDJE JE PEPELJUGA, snimka predstave (r) NIN, reportaža TV PRODAJA VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe MALI OGLASI MOJA ISTRA ZLATNA DOLINA, poljoprivredna emisija KUTIONICA (r) ŠKOLA PREHRANE (r) MALI OGLASI POPEVKE I ŠTIKLECI (r) OTVORENI STUDIO (r) VEMICOVA RIZNICA ZDRAVLJA (r) OTVORENO NEBO VTV TJEDNIK, informavna emisija TV OBLOEC, podravsko-prigorski magazin EUROMAXX, mozaika emisija GLAZBENI INN (r) MUŽIKAŠI I PAJDAŠI; glazbena emisija VTV TJEDNIK, informavna emisija MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

PONEDJELJAK 28. sijenja 2013. 16:15 17:00 17:10

IN magazin vikend Vijes Nove TV Nad lipom 35, humorisnoglazbeni show 18:30 Brane vode, serija 29/31 19:15 Dnevnik Nove TV 20:05 Sila, serija 23/135 22:00 Ljubav nema pravila, igrani lm 0:15 Jesse Stone: Noni prijelaz, igrani lm (12)* 1:55 Batman zauvijek, igrani lm R 3:55 Savršena nevjesta, serija 10/12 5:25 Dnevnik Nove TV R 6:15 Kraj programa

07.05

Zabranjena ljubav, sapunica (S2E78-85/220) 10.35 TV prodaja 10.50 Zabranjena ljubav, sapunica (S2E86-87/220) 11.50 TV prodaja 12.05 David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S03E13/13) (R) 12.35 David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S04E01/13) (R) 13.00 TV prodaja 13.15 Sutkinja Amy, dramska serija (S03E08) 14.05 TV prodaja 14.20 Sutkinja Amy, dramska serija (S03E09) 15.05 Sutkinja Amy, dramska serija (S03E10) 15.55 Šklama do vrha, humorna dramska serija (S01E07/07) (R) 16.40 Šklama do vrha, humorna dramska serija (S02E01/13) (R) 17.30 InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S02E09/10) 18.05 Paklena kuhinja, reality show (S01E17/34) 19.05 Policijska patrola, dokumentarna sapunica (S01E06/20) 20.00 Push, igrani lm, znanstvenofantasni 21.50 Mayday: Tajna crne kuje, dokumentarna serija (S07E05) 22.45 Kraljevi leda, dokumentarni (S02E11/13) 23.35 SWAT, reality show (S01E04/10) 00.20 Muškarci sa sjekirama, dokumentarni (S01E04/14) 01.05 Fesvalac: Carstvo vukova, igrani lm, triler (12) (R) 03.05 Kraj programa

05:25 Eva luna, serija 69/114 06:10 Moje keri, serija 7/8 07:50 Harvey Toons, crtana serija R 08:35 Pinky i Mozgalo, crtana serija 16/39 09:00 Puna kua, serija 17-18/24 09:45 Prijatelji, serija 22-23/24 10:35 TV izlog 10:50 Dawson’s Creek, serija 14/22 11:35 Nate Berkus show, serija R 12:25 TV izlog 12:40 Jamie Oliver: Sve za 30 min , serija 12/40 13:10 TV izlog 13:25 Supertalent, show 9/14 15:10 TV izlog 15:25 Puna kua, serija R 16:15 Naša mala klinika, serija R 17:05 Naša mala klinika, serija 32/35 17:50 Jamie Oliver: Sve za 30 min , serija R 12/40 18:20 Ljubav i kazna, serija 8-9/130 20:00 Ponovno u akciji, igrani lm 21:35 Put bez povratka, igrani lm (12) 23:40 00:30 01:15 02:45

Prijatelji, serija R Smallville, serija R Potjera, serija (12) R Kraj programa

06:10 06:40 06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:05 09:10 09:50

Mir i dobro (R) Najava programa TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Amerika: Pogled odozgo, dokumentarna serija (11/18) 10:55 Vijes iz kulture (R) 11:05 Live Here Buy This, dokumentarna serija (4/26) 11:31 Live Here Buy This, dokumentarna serija (5/26) 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Prkosna ljubav, telenovela (77/162) 13:30 Dr. Oz, talk-show (100/120) 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:35 Trea dob, emisija za umirovljenike 15:05 Glas domovine 15:40 Maak pod šljemom, dramska serija (62’) (3/6) 16:45 Hrvatska uživo 17:40 HAK - promet info 17:45 Naši i Vaši 2, humorisna serija (10/14) 18:20 8. kat, talk-show 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras... 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 TV Bingo 20:35 Potrošaki kod 21:10 Nulta toka, poliki talk-show 22:20 Dnevnik 3 22:40 Vijes iz kulture 22:48 Sport 22:51 Vrijeme sutra 22:53 HAK - promet info 23:00 Na rubu znanos 23:55 Ludnica u Clevelandu 2, humorisna serija (15) (5/22) 00:15 obiteljski igrani lm (R) 02:10 Otac i sin, serija (12) (2/4) (R) 02:55 Eureka 4, serija (12) (4/20) (R) 03:40 Dr. Oz, talk-show (100/120) (R) 04:25 Reprizni program

08:00 11:15 12:15 13:00 13:30 15:00 15:30 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:45 20:30

Djeja TV Planet Croaa (r) Ritam tjedna (r) Poljoprivredni savje nik (r) Sport nedjeljom Podravina i Prigorje Euromaxx (r) Hrana i vino Tjedna kronika U dobroj formi (r) 24 sata TV Jukebox Tjedna kronika G.E.T.Report Slavonsko veselje, tamburški show 23:00 Zapisano u zvijezdama (18) 00:30 Erotski program (18) 01:30 Videostranice

Najava programa Prkosna ljubav, telenovela (76/162) Mala TV: TV vr arobna ploa Vesele trojke, crtana serija (35/52) Teletubbies, animirana serija (282/330) 08:20 Život s Derekom 3, serija za djecu (16/26) 08:45 Vremeplovci, serija za mlade (12/13) 09:10 Školski sat 10:00 Dolina sunca, serija (16/210) (R) 11:40 Ciklus lmskog spektakla (R) 13:30 Prijatelji, ameriki lm (91’) (R) 15:10 Školski sat (R) 16:00 Regionalni dnevnik 16:30 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 16:35 Dolina sunca, serija 42’33 (17/210) 17:25 Lijepom našom (R) 18:25 Dokumentarni lm za mlade 19:00 Mala TV: (R) 19:05 TV vr (R) 19:15 arobna ploa (R) 19:30 Glamurozne slasce 1, dokumentarna serija (9/10) (R) 19:55 Veeras 20:00 Why Did I Get Married?, ameriki lm (114’) 22:00 Otac i sin, serija (12) (2/4) 22:45 Zloinaki umovi 6, serija (12) (5/24) 23:30 Dva i pol muškarca 7, humorisna serija (22/22) 23:55 Eureka 4, serija (12) (4/20) 00:40 Retrovizor: Dr. House 7, serija (12) (1/23)

07.25 07.45

08.15 08.30 08.55 09.05 09.20 10.15 11.10 11.25 12.10 13.10 13.25 14.35 15.10 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.57 20.00 21.00 22.15 22.30 23.25 00.15 01.05 01.55 02.55 03.45 04.20

RTL Danas, informavna emisija (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, crtani lm Yu-Gi-Oh!, animirana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Flashpoint, akcijska serija (S02E17/22) (R) Flashpoint, akcijska serija (S02E18/22) (R) TV prodaja RTL Extra Magazin, showbiz emisija Krv nije voda, serija (S02E87/88) (R) TV prodaja Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E77/82) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E78/82) (R) Flashpoint, akcijska serija (S02E19/22) Flashpoint, akcijska serija (S02E20/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E58/101) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E88/88) RTL Vrijeme, informavna emisija Ruža vjetrova, dramska serija (S2E83/160) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E79/82) RTL Vijes, informavna emisija Dolazak, fantasna/akcijska serija (S1E5/22) (12) Dolazak, fantasna/akcijska serija (S1E6/22) (12) CSI: Miami, kriminaliska serija (S06E10/21) (12) (R) CSI: Miami, kriminaliska serija (S06E11/21) (12) (R) Astro show, emisija uživo (18) CSI: Miami, kriminaliska serija (S06E12/21) (12) (R) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

08.45 08.50 09.25 09.40 10.10 10.40 10.55 11.50 12.40 12.55 13.25 13.55 14.10 14.40 15.30 16.00 16.25 17.20 17.45 18.10 18.35 19.00 19.25 19.50 20.15 20.40 21.05 21.30 21.55 22.20 22.50 23.15 23.50 00.40

7:45 8:00 9:05 9:20 10:30 11:30 11:45 12:15 13:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:00 22:05 22:25 0:25 2:00 2:55 3:55 4:45 5:20

Zauvijek susjedi, serija R Pinky i Mozgalo, crtana serija 17/39 Speed Racer, crtana serija 5/26 TV izlog Moja majka, serija 107/110 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R TV izlog Zauvijek susjedi, serija R IN magazin vikend R Sila, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 186/199 Ninja ratnici, serija 34/104 Zauvijek susjedi, serija 34/180 Vijes Nove TV IN magazin Kako vrijeme prolazi, serija 58/76 Dnevnik Nove TV Sila, serija 24/135 Larin izbor, serija 72/165 Veernje vijes Ulini borac, igrani lm (12)* Jesse Stone: Noni prijelaz, igrani lm (12)* R Drugo lice planine, serija 7/8 Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R IN magazin vikend R Kraj programa

01.00 01.20 02.05

06:10 06:55 07:40 09:00 09:01 09:10 09:55 10:10 11:00

02:30

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 14:40 15:15 15:50 17:00 19:00 19:30 20:00 21:00 21:15 21:45 22:15 22:40 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Glas manjina (r) 24 SATA, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Juer, danas, sutra Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Sport ponedjeljkom Juer, danas, sutra Auto – moto nauca EU dnevnik Vijes dana TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

11:45 12:00 12:55 13:45 14:00 14:01 14:30 14:45 15:35 15:50 17:25 18:15 19:10 20:10

23:25

SERIJA NOVA TV

18:05

Ajlin se brine zbog Mesude. Mesude, koja ne propušta ni jednu priliku da se zbliži sa Sonerom, priredi iznenaenje u nonom klubu u koji su Ajlin i Murat izašli. Mesude koja nervira Ajlin uspijeva zauditi ak i Sonera, uinivši nešto što on od nje nije oekivao. Ali nastoji kompromira Ribara, što mu naposljetku i poe za rukom. Nakon što sazna njegovu veliku tajnu, kree u napad.

06:58 07:00 07:15 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 13:45 14:15 14:30 15:40

SERIJA RTL 2

22:20

Dva i pol muškarca

Televizijska posla

22.35

16:00 17:00 17:05 17:45 18:40 19:05 19:06 19:15 19:40 19:45 20:00 20:05 21:00 21:45 22:25 22:50 22:51 22:56 23:00 01:00 01:01

NAJAVA PROGRAMA VTV TJEDNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija EUROMAXX (r) TV OBLOEC, podravsko-prigorski magazin 24 SATA VIJESTI informavni program TV PRODAJA ZLATNA DOLINA, poljoprivredna emisija (r) TV PRODAJA DND VARAŽDIN - KONCERT FILMSKA GLAZBA, snimka koncerta VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe (R) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) SPORTSKI ZOOM, sportska emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informavna emisija KOKTEL mozaika emisija SPORTSKI ZOOM (r) MUŽIKAŠI I PAJDAŠI, glazbena emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Paklena kuhinja, reality show (S01E17/34) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E04/90) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E05/90) (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S02E09/10) (R) Mus, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S2E86/220) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E87/220) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E19/55) (R) Kardashians, reality show (S04E08/12) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S01E06/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E07/90) TV prodaja Studio 45, talk show (S03E67) (R) Vatreno nebo, telenovela (S01E13/165) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E88/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E89/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E20/55) Kardashians, reality show (S04E09/12) Kardashians, reality show (S04E10/12) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E11/22) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E12/22) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E06/24) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E07/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E13/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E14/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E13/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E14/22) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E08/24) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E09/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E15/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E16/24) Studio 45, talk show (S03E68) Odstrel, akcijska serija (S02E05/16) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E13/22) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E14/22) (R) Mayday: Tajna crne kuje, dokumentarna serija (S07E05) (R) Kraj programa

Valerija, serija 57/174 Slomljeno srce, serija R Zora, serija R Flash vijes Zora, serija R - nastavak Salome, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Naša mala klinika, serija 35/35 TV izlog Mala nevjesta, serija R Ljubav i kazna, serija R Plamen ljubavi, serija 121/141 Flash vijes Plamen ljubavi, serija - nastavak 121/141 TV izlog Slomljeno srce, serija 32/130 TV izlog Zora, serija 30-31/90 Salome, serija 13/150 Mala nevjesta, serija 37-38/239 Ljubav i kazna, serija 10/130 Naša mala klinika, serija 33-34/35 Bolji život, serija 61/82 Televizijska posla, serija 17-18/23 avolja odvjetnica, serija 11/12 Bolji život, serija R avolja odvjetnica, serija R Kraljica juga, serija (12) 42/63 Kraj programa

21:50 22:35

SERIJA DOMA TV TV kue imaju pravo promjene programa

07.10 07.45

7:20 06:10 06:15 07:00 07:05 07:15 07:30 07:55

06.35

08.10

06:30 6:55

Kako vrijeme prolazi (bivša akoveka televizija)

01:25 Retrovizor: Ludi od ljubavi 1, serija (7/26) 02:10 Retrovizor: Seks i grad 2, humorisna serija (18) (29/30) 02:40 Noni glazbeni program - spotovi 04:40 Noni glazbeni program - Glazbene emisije iz arhiva HTV-a

00:10 01:00 01:45

(bivša akoveka televizija)


UTORAK 29. sijenja 2013.

06:10 06:40 06:45 06:57

Znanstvena peca (R) Najava programa TV Kalendar 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:05 Vijes 09:10 Dobro jutro, Hrvatska 09:50 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Amerika: Pogled odozgo, dokumentarna serija (12/18) 10:55 Vijes iz kulture (R) 11:05 Live Here Buy This, dokumentarna serija (6/26) 11:31 Live Here Buy This, dokumentarna serija (7/26) 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Prkosna ljubav, telenovela (78/162) 13:30 Dr. Oz, talk-show (101/120) 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:35 Meu nama 15:05 Kulturna bašna 15:20 Fotogra ja u Hrvatskoj: Predrag Dubravi 15:40 Maak pod šljemom, dramska serija (57’) (4/6) 16:45 Hrvatska uživo 17:40 HAK - promet info 17:45 Naši i Vaši 2, humorisna serija (11/14) 18:20 8. kat, talk-show 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras... 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Paravan 21:05 Ciklus hrvatskog lma: Abeceda straha 22:50 Dnevnik 3 23:10 Vijes iz kulture 23:18 Sport 23:21 Vrijeme sutra 23:23 HAK - promet info 23:30 Idlewild, ameriki lm (12) (117’) 01:25 obiteljski igrani lm (R) 03:05 Otac i sin, serija (12) (3/4) (R) 03:50 Eureka 4, serija (12) (5/20) (R) 04:35 Dr. Oz, talk-show (101/120) (R) 05:20 Reprizni program

serija (10/10) (R) 19:55 Veeras 19:56 PP 20:00 Opasna šifra, ameriki lm (107’) (R) 21:45 PP 21:50 Otac i sin, serija (12) (3/4) 22:35 Zloinaki umovi 6, serija (12) (6/24) 23:20 Dva i pol muškarca 8, humorisna serija (1/16) 23:45 Eureka 4, serija (12) (5/20) 00:30 Retrovizor: Dr. House 7, serija (12) (2/23) 01:15 Retrovizor: Ludi od ljubavi 1, serija (8/26) 02:00 Retrovizor: Seks i grad 2, humorisna serija (18) (30/30) 02:30 Noni glazbeni program - spotovi 04:30 Noni glazbeni program - Glazbene emisije iz arhiva HTV-a

SRIJEDA 30. sijenja 2013. 1:45 2:45 3:45 4:35 5:25 5:50

07.15 07.55 06.20 06.55 07.45 08.10 08.25 08.50 09.05 09.20 10.15 11.05 11.30 11.50 12.45 13.00 13.55 15.10 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.57 20.00 21.00 22.20 22.40 00.15 01.05 01.55 02.55 03.30

RTL Danas, informavna emisija (R) Ruža vjetrova, dramska serija (S2E83/160) (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, animirana serija Yu-Gi-Oh!, animirana serija Virus a ack, animirana serija (R) TV prodaja Flashpoint, akcijska serija (S02E19/22) (R) Flashpoint, akcijska serija (S02E20/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E88/88) (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S2E83/160) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E79/82) (R) Flashpoint, akcijska serija (S02E21/22) Flashpoint, akcijska serija (S02E22/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E59/101) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija (S03E01) RTL Vrijeme, informavna emisija Ruža vjetrova, dramska serija (S2E84/160) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E80/82) RTL Vijes, informavna emisija Moj lažni zarunik, igrani lm, romanna komedija Dolazak, fantasna/akcijska serija (S1E5/22) (12) (R) Dolazak, fantasna/akcijska serija (S1E6/22) (12) (R) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

08.15 08.40 08.50 09.25 09.40 10.10 10.40 10.55 11.50 12.15 12.45 13.00 13.30 14.00 14.15 14.45 15.35 16.05 16.30 17.25 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35

05:15 Najava programa 05:20 Amerika: Pogled odozgo, dokumentarna serija (11/18) (R) 06:15 Prkosna ljubav, telenovela (77/162) 07:00 Mala TV: 07:05 TV vr 07:15 Ninin kutak 07:20 Crtani lm 07:25 Danica 07:30 Vesele trojke, crtana serija (36/52) 07:55 Teletubbies, animirana serija (283/330) 08:20 Život s Derekom 3, serija za djecu (17/26) 08:45 Vremeplovci, serija za mlade (13/13) 09:10 Školski sat 09:45 Navrh jezika 09:55 PP 10:00 Dolina sunca, serija (17/210) (R) 10:45 . 11:15 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom (R) 11:45 Strani igrani lm - hit (R) 13:30 PP 13:35 Dugi bijeg kui, ameriki lm (88’) (R) 15:05 PP 15:10 Školski sat (R) 15:45 Navrh jezika (R) 15:55 PP 16:00 Regionalni dnevnik 16:30 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 16:33 PP 16:35 Popuna 16:55 Moskva: Svjetski skijaški kup - paralelni slalom (Ž i M), prijenos 18:45 PP 18:50 Crtani lm 19:00 Mala TV: (R) 19:05 TV vr (R) 19:15 Ninin kutak (R) 19:20 Crtani lm (R) 19:25 Danica 19:30 Glamurozne slasce 1, dokumentarna

FILM RTL

22.25

Nuklearna opasnost Chan Ka Kui (Jackie Chan) je hongkonški policajac koji se pridružuje snagama CIA-e u Ukrajini. Tragajui za nestalom nuklearnom glavom, Chan otkriva kako se potencijalni kupci smrtonosnog oružja skrivaju u redovima ruske mafije. Stupivši u kontakt s osobom koja posjeduje projekl, Chan dolazi u veliku opasnost, a njegove ga avanture vode s konnenta na konnent, sve do nalnog eksplozivnog obrauna s provnicima!

SERIJA RTL 2

23.50

Odstrel

SERIJA DOMA TV

Slomljeno srce

14.45

22.00 6:30 6:55 7:20 7:45 8:00 9:05 9:20 10:30 11:30 11:45 12:15 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:00 22:05 22:25 23:55

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:15 13:00 13:15 14:15 15:00 15:55 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:15 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:00 22:30 22:50 22:51 23:00 01:00 01:01

Zauvijek susjedi, serija R Pinky i Mozgalo, crtana serija 18/39 Speed Racer, crtana serija 6/26 TV izlog Moja majka, serija 108/110 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R TV izlog Ninja ratnici, serija R In magazin R Larin izbor, serija R Sila, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 187/199 Ninja ratnici, serija 35/104 Zauvijek susjedi, serija 35/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 59/76 Dnevnik Nove TV Sila, serija 25/135 Larin izbor, serija 73/165 Veernje vijes Nuklearna opasnost, igrani lm Spremne na ubojstvo, igrani lm (12)*

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija MALI OGLASI MALE TAJNE VELIKOG VRTA, kontakt emisija 24 SATA VIJESTI informavni program SPORTSKI ZOOM, sportska emisija (r) KOKTEL mozaika emisija (R) MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA ZASTUPNIKI KLUB, informavna emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informavna emisija TV ORDINACIJA, informavna emisija GLEDAJ DALJE, talk show ZASTUPNIKI KLUB, informavna emisija (r) VTV DNEVNIK, informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

22.25 22.50 23.15 23.50 00.40 01.00 01.20 02.00 02.30

06:10 06:55 07:40 09:00 09:01 09:10 09:55 10:10 11:45 12:00 12:55 13:45 14:00 14:01 14:30 14:45 15:35 15:50 17:25 18:15 19:10 20:10 21:50 22:35 23:25 00:10 01:00 01:45 02:30 03:15

Drugo lice planine, serija 8/8 Ezo TV, tarot show (18)* Drugo lice planine, serija 7/8 Dnevnik Nove TV R In magazin R Kraj programa

Vatreno nebo, telenovela (S01E13/165) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E06/90) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E07/90) (R) Mus, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S2E88/220) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E89/220) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E20/55) (R) Kardashians, reality show (S04E09/12) (R) Kardashians, reality show (S04E10/12) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S01E08/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E09/90) TV prodaja Studio 45, talk show (S03E68) (R) Vatreno nebo, telenovela (S01E14/165) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E90/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E91/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E21/55) Kardashians, reality show (S04E11/12) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E13/22) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E14/22) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E08/24) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E09/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E15/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E16/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E15/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E16/22) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E10/24) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E11/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E17/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E18/24) Studio 45, talk show (S03E69) Odstrel, akcijska serija (S02E06/16) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E15/22) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E16/22) (R) Odstrel, akcijska serija (S02E05/16) (R) Studio 45, talk show (S03E68) (R) Kraj programa

Valerija, serija 58/174 Slomljeno srce, serija R Zora, serija R Flash vijes Zora, serija R - nastavak Salome, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R TV izlog Mala nevjesta, serija R Ljubav i kazna, serija R Plamen ljubavi, serija 122/141 Flash vijes Plamen ljubavi, serija - nastavak 122/141 TV izlog Slomljeno srce, serija 33/130 TV izlog Zora, serija 32-33/90 Salome, serija 14/150 Mala nevjesta, serija39-40/239 Ljubav i kazna, serija 11/130 Naša mala klinika, serija 1-2/15 Bolji život, serija 62/82 Televizijska posla, serija 19-20/23 avolja odvjetnica, serija 12/12 Bolji život, serija R Televizijska posla, serija R avolja odvjetnica, serija R Kraljica juga, serija (12) 43/63 Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 13:15 14:00 14:45 15:50 16:00 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:15 22:05 22:30 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Auto – moto nauca Djeja TV Hrana i vino Sport ponedjeljkom (r) Juer, danas, sutra Zoom, mozaina emisija 24 sata TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino Iz opine Nedeliše U dobrom zdravlju Juer, danas, sutra Lifestyle Vijes dana TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

06:10 06:40 06:45 06:57

Meu nama (R) Najava programa TV Kalendar 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:05 Vijes 09:10 Dobro jutro, Hrvatska 09:50 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Amerika: Pogled odozgo, dokumentarna serija (13/18) 10:55 Vijes iz kulture (R) 11:05 Live Here Buy This, dokumentarna serija (8/26) 11:31 Live Here Buy This, dokumentarna serija (9/26) 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Prkosna ljubav, telenovela (79/162) 13:30 Dr. Oz, talk-show (102/120) 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:35 Ekumena, religijski program 15:05 Indeks, emisija o školstvu 15:35 Maak pod šljemom, dramska serija (66’) (5/6) 16:45 Hrvatska uživo 17:40 HAK - promet info 17:45 Naši i Vaši 2, humorisna serija (12/14) 18:20 8. kat, talk-show 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras... 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 LOTO 7/39 20:15 Globalno sijelo 20:45 Susre s auzmom, dokumentarna serija (5/5) 21:40 Horizon, vanjskopoliki magazin 22:35 Dnevnik 3 22:55 Vijes iz kulture 23:03 Sport 23:06 Vrijeme sutra 23:08 HAK - promet info 23:15 Drugi format 00:05 Ludnica u Clevelandu 2, humorisna serija (15) (6/22) 00:25 obiteljski igrani lm (R) 02:20 Eureka 4, serija (12) (6/20) (R) 03:05 Top Gear 14, dokumentarna serija (4/7) (R) 03:55 Dr. Oz, talk-show (102/120) (R) 04:40 Drugi format (R) 05:25 Reprizni program

(1/10) (R) 19:55 Veeras 20:00 Away We Go, ameriko-britanski lm (95’) 21:40 Top Gear 14, dokumentarna serija (4/7) 22:30 Zloinaki umovi 6, serija (12) (7/24) 23:15 Dva i pol muškarca 8, humorisna serija (2/16) 23:40 Eureka 4, serija (12) (6/20) 00:25 Retrovizor: Dr. House 7, serija (12) (3/23) 01:10 Retrovizor: Ludi od ljubavi 1, serija (9/26) 01:55 Retrovizor: Seks i grad 3, humorisna serija (18) (1/18) 02:25 Noni glazbeni program - spotovi 04:25 Noni glazbeni program - Glazbene emisije iz arhiva HTV-a

08.00 08.20 08.45 08.55 09.30 09.45

06.15 06.50 07.40 08.05 08.20 08.45 09.00 09.15 10.05 11.00 11.25 11.45 12.40 12.55 13.50 15.10 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.57 20.00 21.00 22.10 22.30 23.20 00.15 01.05 02.30 03.30 04.05

RTL Danas, informavna emisija (R) Ruža vjetrova, dramska serija (S2E84/160) (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, animirana serija Yu-Gi-Oh!, animirana serija Virus a ack, animirana serija (R) TV prodaja Flashpoint, akcijska serija (S02E21/22) (R) Flashpoint, akcijska serija (S02E22/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S03E01) (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S2E84/160) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E80/82) (R) Flashpoint, akcijska serija (S03E01/13) Flashpoint, akcijska serija (S03E02/13) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E60/101) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija (S03E02) RTL Vrijeme, informavna emisija Ruža vjetrova, dramska serija (S2E85/160) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E81/82) RTL Vijes, informavna emisija Kos, kriminaliska serija (S05E07/21) (12) Kos, kriminaliska serija (S05E08/21) (12) Kos, kriminaliska serija (S05E09/21) (12) Moj lažni zarunik, igrani lm, romanna komedija (R) Astro show, show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

10.15 10.45 11.00 11.55 12.45 13.00 13.30 14.00 14.15 14.45 15.35 16.05 16.30 17.25 17.50 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50

6:30 6:55 7:20 05:15 Najava programa 05:20 Amerika: Pogled odozgo, dokumentarna serija (12/18) (R) 06:15 Prkosna ljubav, telenovela (78/162) 07:00 Mala TV: 07:05 TV vr 07:15 Crtani lm 07:20 EBU drama za djecu - strana 07:30 Vesele trojke, crtana serija (37/52) 07:55 Teletubbies, animirana serija (284/330) 08:20 Život s Derekom 3, serija za djecu (18/26) 08:45 Roman Mysteries 1, serija za djecu i mlade (1/10) 09:10 Školski sat 09:40 IZAZOVI - EBU dokumentarci 10:00 . (R) 11:45 Strani igrani lm - hit (R) 13:30 Sedma struja, ameriki lm (93’) (R) 15:10 Školski sat (R) 15:40 IZAZOVI - EBU dokumentarci (R) 16:00 Regionalni dnevnik 16:30 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 16:35 Dolina sunca, serija 44’11 (18/210) 17:25 Kraljevi ulice - 25 godina, snimka koncerta (1/2) (56’33”) 18:25 Dokumentarni program (R) 19:00 Mala TV: (R) 19:05 TV vr (R) 19:15 Crtani lm (R) 19:20 EBU drama za djecu - strana (R) 19:30 Glamurozne slasce 2, dokumentarna serija

07.20

7:45 8:00 9:05 9:20 10:30 11:30 11:45 12:15 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:00 22:05 22:25 0:30 2:00 2:50 3:50 4:40 5:30 6:05

Zauvijek susjedi, serija R Pinky i Mozgalo, crtana serija 19/39 Speed Racer, crtana serija 7/26 TV izlog Moja majka, serija 109/110 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R TV izlog Ninja ratnici, serija R In magazin R Larin izbor, serija R Sila, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 188/199 Ninja ratnici, serija 36/104 Zauvijek susjedi, serija 36/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 60/76 Dnevnik Nove TV Sila, serija 26/135 Larin izbor, serija 74/165 Veernje vijes Stripz igrani lm (12)* Nuklearna opasnost, igrani lm R Sheena, kraljica džungle, serija 7/22 Ezo TV, tarot show (18)* Drugo lice planine, serija R Dnevnik Nove TV R In magazin R Kraj programa

23.15 23.50 00.40 01.00 01.20 02.00 02.30

06:10 06:55 07:40 09:00 09:01 09:10 09:55 10:10 11:45 12:00 12:55 13:45

03:15

Valerija, serija 59/174 Slomljeno srce, serija R Zora, serija R Flash vijes Zora, serija R - nastavak Salome, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R TV izlog Mala nevjesta, serija R Ljubav i kazna, serija R Plamen ljubavi, serija 123/141 Flash vijes Plamen ljubavi, serija - nastavak 123/141 TV izlog Slomljeno srce, serija 34/130 TV izlog Zora, serija 34-35/90 Salome, serija 15/150 Mala nevjesta, serija 41-42/239 Ljubav i kazna, serija 12/130 Naša mala klinika, serija 3-4/15 Bolji život, serija 63/82 Televizijska posla, serija 21-22/23 Vješce iz Eastwicka, serija 1/13 Bolji život, serija R Televizijska posla, serija R avolja odvjetnica, serija R Kraljica juga, serija (12) 44/63 Kraj programa

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:15 14:00 14:45 15:15 15:50 16:00 18:00 18:30 19:00 19:30 21:00 21:35 22:05 22:35 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Mala školska liga (r) Juer, danas, sutra, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Iz opine Nedelišše (r) Glas mannina (r) Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija 24 sata TV Jukebox Vijes dana Hrana i vino Dom 2 Euromaxx VIJESTI DANA Tv Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

14:00 14:01 14:30 14:45 15:35 15:50 17:25 18:15 19:10 20:10 21:50 22:35 23:25

FILM NOVA TV

22.25

Striptiz “Striptiz” je dobra drama, ekstremna zabavna satira kapitalizma, politike i uloge spolova u društvu, napisana prema knjizi Carla Hiaasena. Demi Moore je ostvarila jednu od najzapaženijih uloga u karijeri, a njezin nezaboravni erotski ples, sjajna gluma Burta Reynoldsa i energina režija Andrewa Bergmana najbolji su poziv na gledanje jednog od najuspjelijih filmova 1996. Neke osobe upadnu u probleme bez obzira što odjenule! U ovoj erotskoj satiri o samohranoj majci koja se poinje baviti striptizom u miamijskom nonom klubu kako bi zaradila novac za skrbništvo nad voljenim djetetom...

EMISIJA HRT21 SERIJA RTL

20:45

Malcolm u sredini

SERIJA DOMA TV

Televizijska posla

22.35

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 14:55 15:00 15:30 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:15 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:30 22:00 22:30 22:50 22:51 22:56 23:00 01:00 01:01

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija GLEDAJ DALJE, talk show (r) 24 SATA VIJESTI, informavni program PRIVREDNI.HR, emisija o gospodarstvu TV ORDINACIJA (r) MALI OGLASI ZAJEDNO (r) ZASTUPNIKI KLUB (r) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA IZ NAŠIH SREDIŠTA, informavna emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informavna emisija ŠKOLA PREHRANE, emisija o zdravoj prehrani KAJKAVCI, mozaika emisija OTVORENO NEBO, dokumentarna emisija IZ NAŠIH SREDIŠTA, informavna emisija (r) VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Vatreno nebo, telenovela (S01E14/165) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E08/90) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E09/90) (R) Mus, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S2E90/220) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E91/220) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E21/55) (R) Kardashians, reality show (S04E11/12) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S01E10/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E11/90) TV prodaja Studio 45, talk show (S03E69) (R) Vatreno nebo, telenovela (S01E15/165) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E92/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E93/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E22/55) Kardashians, reality show (S04E12/12) Kardashians, reality show (S05E01/13) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E15/22) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E16/22) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E10/24) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E11/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E17/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E18/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E17/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E18/22) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E13/24) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E14/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E19/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E20/24) Studio 45, talk show (S03E70) Odstrel, akcijska serija (S02E07/16) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E17/22) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E18/22) (R) Odstrel, akcijska serija (S02E06/16) (R) Studio 45, talk show (S03E69) (R) Kraj programa

00:10 01:00 01:45 02:30

(bivša akoveka televizija)


46

Kuharica

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Kuharica

25. sijenja 2013.

PRIPREMILI: STJEPAN MESARI NEVENKA ŠARDI

MEIMURSKA KUHARICA Sastojci za 4 osobe: - 40 dag domaega žutog graha - 50 dag domaega kiselog zelja - 60 dag sušenih svinjskih rebrica - mljevena crvena paprika, lovorov list - luk, ešanj ešnjaka, sol - sos od paradajza, zainsko bilje

Grah s kiselim zeljem i sušenim mesom Marija Micika Novak iz Toplica Sveti Martin domaica je koja jela sprema na tradicijski starinski nain, uz uporabu sastojaka koji se uzgoje na gruntu i uberu u vrtu ili polju. Mnoge mlae kuharice dolaze je pitati za izvorne recepte mnogih jela koja e one spremati za posebne prigode i posebne goste, koji žele iskljuivo i jedino autohtonu meimursku hranu, kojoj je Micika ostala vjerna preko 60 godina do dana današnjeg i ne trpi nikakve improvizacije ili dodatke koji bi izmijenili starinski okus hrane pripremljene u seoskom domainstvu. Zimsko je vrijeme pa koristimo sastojke kojih trenutno ima za hranu koja je krijeposna, snažna i nadasve ukusna, pa smo se zajedno s Micikom odluili za ono što je trenutno najbolje, a to je iskoristiti

kiselo zelje iz domae posude (kaice) i suho meso, odnosno suha rebra osušena u dimu i na vjetru s meimurskih bregov. Jelo nije nepoznato velikoj veini naših itatelja, no onima koji ga još nisu spremali želimo dati savjet kako ga pripremiti, a oni koji su ga spremali na svoj nain da eventualno promijene recept, na bolje. I kod spremanja ovog jela potrebna je strpljivost i samo domai sastojci, malo iznenaenje je zainsko bilje, koje u ovom kraju jednostavno nazivaju vegeta, zbog okusa i mirisa slinog industrijskom pripravku iz Koprivnice. Puno uspjeha i dobar tek iz Toplica Sveti Martin želi kuharica Micika i preporuuje vino gemai iz ovog kraja, koje zaokružuje blagovanje graha s kiselim zeljem i suhim svinjskim rebrima.

Priprema Grah se stavi u vodu dan prije kuhanja i namae se sve dok ne nabubri i malo omekša. Izvadi se iz vode i ocijedi. Vodu u kojoj se grah namakao ne dalje koristiti. U posudu do pola napunjenu svježom vodom staviti domai kiseli kupus koji se nakon vaenja iz rasola malo ispere, zatim dodati grah, sušena (dimljena) svinjska rebra, lovorov list i malo soli. Kuhati sve dok

grah i zelje ne omekšaju, a meso se polako poinje odvajati od kostiju. Meso izvaditi iz posude, a grahu i zelju dodati sitno nasjeckani luk, ešnjak i prstohvat zainskog bilja (vegetu), paradajz koji se raskuha (kožica se uzme van iz posude) i malo soli. Ostaviti da se jelo polako kuha, a u posebnoj posudi napraviti zafrig (zapršku) od masti, malo brašna i crvene paprike te sipati u posudu s grahom i zeljem. Lagano promiješati, pojaati vatru i uz miješanje kuhati dok ne uzavrije. Suha rebra mogu se staviti natrag u kuhano zelje i grah ili pak poslužiti posebno. Umjesto sušenih rebara mogu se staviti sušene kobasice ili carsko meso, no rebra su nenadmašna. Poslužuje se vrue, no jelo se može konzumirati u nekoliko navrata, više dana i kaže Micika da je nakon svakog pretapanja još ukusnije.

RECEPT PLUS R IZ PENICE akovekih mlinova

Pita od jogurta

Rolada od svinjskog karea Sastojci: - 1 kg svinjskog karea - 15 dag sušene slanine - malo ulja - malo jušnog temeljca - sol, papar, vegeta Za nadjev: - 10 dag šampinjona - 2 mala kisela krastavca - 2 žlice kapara - 1 glavica luka - 3 ešnja ešnjaka - 1 žlica mažurana Priprema Kružno izrezati kare kako bi se dobila prst debela ploa. b

Sastojci:

Priprema

270 g oštrog brašna a- Zamijesite tijesto od 250 g brašna, praška za pei, kovekih mlinova 5 žumanjaka, 60 g šeera, 125 g margarina i vrhnja. Izraeno tijesto podijelite na dva dijela - jednu polo125 g margarina vicu stavite u hladnjak, a drugu u zamrziva. 210 g šeera Bjeljanjce sa 150 g šeera izradite u vrsti snijeg. Dodajte jedan po jedan jogurt i vrhnje, te na kraju 5 1 prašak za pei žlica oštrog brašna. 5 jaja Polovicu tijesta iz hladnjaka razvaljajte, te poslo1 žlica vrhnja žite na dno lima. Tijesto prelijte smjesom od jogurta i bjelanjaka, te gore krupno naribajte drugu polovicu 4 vrsta jogurta tijesta iz zamrzivaa. Pecite na 200 C stupnjeva 1 kiselo vrhnje 50 minuta.

Mesnu plou potui kuhinjskim batiem i posipati solju, paprom i mažuranom. I na nju rasporediti pripremljeni nadjev koji smo na poetku sitno narezali i izmiješali. Sada meso s nadjevom polagano savijati kako bi se dobila rolada. Roladu zatim natrljati vegetom i paprom, a na nju posložiti tanko narezane trake sušene slanine. Omotani svitak povezati kuhinjskim koncem i pei na limu obloženim papirom za peenje, a koji smo prije toga nauljili. Pei na 170 stupnjeva oko 60 minuta, a polijevati ga jušnim temeljcom. Kada je rolada peena, ostaviti je da malo odstoji na toplom.

VINO TJEDNA

Cmrenjakov chardonay Vino obitelji Cmrenjak iz Svetog Urbana, berbe 2011., sadrži 13,3 posto alkohola i spada u red visoko kvalitetnih vina. Ugledne, gospodsko zeleno - žute boje, izuzetno fine arome i okusa i obilja vonih tragova, što mu daje meimurski štih. Pije se u elegantnim visokim ašama ohlaen na 10 do 12 Celzijevih stupnjeva. Ugodan je uz fina vrhunska jela te probrane sireve proizvedene iz kozjeg i ovjeg mlijeka. (sm)


25. sijenja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEIH 7 DANA

SVE HLADNIJE

VREMENSKA SLIKA: Zbog utjecaja ciklone danas i sutra se oekuje nešto snijega. Još hladnije vrijeme možemo oekivati u danima vikenda. U ovom tjednu sigurno nee biti onako obilnog snijega kao u prošlom. Opširnije u nastavku. VREMENSKA PROGNOZA: U etvrtak e jutro biti prohladno uz mjestiminu maglu ili sumaglicu. Tijekom dana oblano i hladno uz povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistoni vjetar. Povremeno se oekuje snijeg, a koliina je još uvijek nesigurna. Naime, o smještaju ciklone ovisit e koliina snijega kod nas, ali možemo raunati i na novi

snježni pokriva od nekoliko centimetara. U gorskom dijelu možda ak i 20 cm, a podruje Karlovca 10-15 cm. Prema sjeveru sve manje pa e u Podravini i Meimurju pasti tek nekoliko centimetara snijega. Cijeli dan e se temperatura držati oko nule, a naveer malo ispod nule. Od petka postupno smirivanje vremena. Još je ujutro mogu slabiji snijeg, ali bi tijekom dana trebao prestati. Ostaje hladno pa e se temperatura zraka držati ispod nule. Hladnoi e dodatno pridonositi povremeno umjeren, mjestimice i jak sjeverni vjetar. Temperatura zraka tijekom petka uglavnom izmeu -5 i -2

Celzijeva stupnja pa e se snijeg zadržati. Za vikend se ini suho i stabilno. Mogua je magla ili niska naoblaka koja se može dugo zadržati, ponegdje i cijeli dan. U nekim mjestima bit e malo sunca. Vjetar veinom slab sjevernih smjerova. Jutra vrlo hladna pa se temperatura može spustiti i ispod -10°C u sluaju vedrijih noi. Ako noi budu oblane onda e temperatura biti oko -7°C. I danju hladno, stalno emo biti u negativi. Barem e prestati vjetar pa e se initi malo ugodnije, a ako bude i nešto sunca – super. Vea je šansa za sunce u gorju i na Jadranu nego u nizinama.

Vremenska prognoza i razbibriga 47 ini se da bi slino poeo i novi radni tjedan. Nema na vidiku oborina, ali ni veeg zatopljenja. Ostaje onako zimski hladno. Probleme bi u nizinskom podruju mogla stvarati dugotrajna magla zbog koje u nekim mjestima možda uope neemo vidjeti sunce. Cijeli ponedjeljak temperatura ostaje negativna. Neke slabe oborine mogue su oko utorka, ali ako ih i bude bit e to nešto vrlo slabo i uglavnom ogranieno na brdska podruja. Malo bi moglo popustiti pa e dnevna temperatura prema sredini tjedna možda prijei u lagani plus. Za precizniju vremensku prognozu slobodno nazovite 060-555-555. Cijena 3,49 KN/ min.iz fiksnih te 4,78 KN/min. iz mobilnih mreža. Davatelj usluge: HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb, ino tel. 0800-1234. (prognozu izradila udruga Crometeo 23.1.)

METEOROLOŠKI KALENDAR 21. 1. 1998. u mnogim predjelima Hrvatske polomljeni stupovi dalekovoda zbog obilnog mokrog snijega, kiše koja se ledi i jakog vjetra 23. 1. 1857. u Voloskom roen hrvatski geofiziar Andrija Mohorovii 24. sijenja 1942. god. u Zagrebu na Griu izmjereno -22,2°C 26. 1. 1723. poeo je padati snijeg u Zagrebu i nije prestao cijeli tjedan

HOROSKOP VAGA (24.9.-23.10.)

OVAN (21.3.-20.4.) Poetkom tjedna dobit ete ideju i konkretaa prijedlog kako da ostvarite odreeni poslovni zadatak. Postavite se prema projektu odluno, a posebno sredinom tjedna, kada ete bi u prilici voditi razgovore s nadreenim osobama. Biti ete skloni nonom radu i fizikom iscrpljivanju, što bi moglo rezulra s nepotrebnim stresom. Ako ste zrele dobi i imate obitelj bi ete okupirani problemima koji su vezani uz vaše bližnje. Slobodni e rješava svoj status na poslu i bi e previše optereeni svojom usamljenošu. Više se družite. Pazite na mogue zike povrede.

U poslovnoj domeni slijedee razdoblje donosi nove mogunos u okviru privatne rme. Dobit ete priliku pokaza svoj talentat i iza vas e staja veoma mona i utjecajna osoba koja vam želi pomoi. Oni koji su u braku ili dužoj vezi bi e optereeni problemima svojih bližnjih i svoje obitelji. Ne oklijevajte da se javite nekome tko vam ve duže vrijeme daje na znanje koliko mu se dopadate. Sredinom tjedna mogu je zanimljiv susret, ali ako ste u vezi ili braku, pripazite na mogua iskušenja. Možda neete moi odolje jednoj šarmantnoj osobi. Pripazite se povreda.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

BIK (21.4.-20.5.) Otvaraju vam se neke nove perspekve posebice u projekma koji su vezani za poslovanje s inozemstvom. Bit ete u poziciji vodi razgovore o neemu što vas izuzetno zanima i koje bi trebali obavi i eri oka. U romannim odnosima, ako ste mladi i željni zabave, pred vama dolaze dani i vikend u kojem ete moi ostvari sve svoje želje. Mogue da ste u vezi koja vas optereuje. Budite strpljivi jer doi e vrijeme kvalitetnije komunikacije s partnerom. Ukoliko ste u braku, takoer imajte više razumijevanja za branog partnera. U slobodno vrijeme bavite se tjelovježbom.

Sve poslovne odluke koje ete donos u slijedeim danima bi e rezultat onoga što zaista želite i o emu duže vrijeme razmišljate. Razmislite i o potpunom osamostaljivanju ili privatnom poslu. Mogui su novani dobici s više strana, mogue i preko lanova obitelji. U ljubavi nemojte ima prevelika oekivanja. Oekujete da se partner promijeni i da sve krene nabolje, ali to se nee dogodi. Mogua su manja neslaganja oko zajednikih obveza. Samci se nalaze u periodu kada preko Interneta mogu upoznati nekog s kime e ostvari zanimljivo poznanstvo ili vezu. Mogua grlobolja.

BLIZANCI (21.5.-21.6.) Slijedi naporan period jer neete imati dovoljno vremena za ostvarenje svih vaših planova. Naivni ste po nekim pitanjima i bilo bi dobro da s manje iskrenosti pristupate ljudima koji vas esto koriste za vlaste interese. U ljubavnim odnosima dobro znate što želite.Sigurni ste da možete dobi sve što poželite. Strastvenošu i upornošu doi ete do željenog cilja. Veza sa osobom koja je izuzetno posesivna, može stvara probleme. Preporuuje se oprez pri kretanju javnim prostorima. Mogue ozljede.

STRIJELAC (23.11.-21.12.) U poslovnoj karijeri možete posi mnogo, samo pod uvjetom da budete manje impuslivni i manje tvrdoglavi. Dobrom radnom organizacijom i poslovnom strategijom moi ete kvalitetno suraiva sa strancima koji e vam ponudi izvrsne uvjete. Pripadnici vašeg znaka neka ne ulaze u nikakve poslovne ni ljubavne veze sa Škorpionima. Ako ste u emovnoj vezi sa kolegom s posla, period koji dolazi biti e veoma buran. Ukoliko ste sami mogua je obnova stare ljubavi, mada bi to mogao bi ma sa dvije oštrice.

RAK (22.6.-22.7.) U danima vikenda pripadnici ovog znaka mogu se zatei u stresnim situacijama zbog zahtjeva iz obiteljskog okruženja i koje nee moi pravovremeno riješi. Nemojte bi previše tvrdoglavi kako ne bi došlo do još veih problema. Slobodni rakovi mogu oekiva pozivan razvoj dogaaja u ljubavnim nedoumicama, posebice ako su emovno zainteresirani za osobu iz znaka Ribe. Mogu je neoekivan poziv jedne zanimljive osobe iz inozemstva. Prihvatite ga. Više se bavite tjelovježbom i uzimajte dovoljno tekuine kao što su biljni ajevi.

JARAC (22.12.-20.1.) Možda ete ovih dana biti u dilemi da li da prihvate posao u inozemstvu ili za neku domau tvrtku. Izaberite domau ponudu. Ako ste planirali pokrenu samostalni posao, nemojte se ni oko toga previše dvoumi. Sada je pravo vrijeme da pokrenete svoj poduzetniki duh. Kako ste se potpuno predali poslu i karijeri, ljubavni život ste previše zapostavili. ak i ako ste u vezi ili braku, možete oekiva da budete mnogo eše sami nego u društvu partnera. Mogu je susret s nekim tko vam odavno posebno drag. Iskreno porazgovarajte. Pokušajte se više bavi tjelovježbom.

LAV (23.7.-23.8.) Slijedeih tjedan dana mogao bi bi uzbudljiv period jer možete upozna neke nove potencijalne poslovne suradnike koji vas mogu zaintrigira temakom koja možda predstavlja vaš hobi. Ako se bavite umjetnošu ili poslom koji ima veze sa alternavnom medicinom ili parapsihologijom možete bi izrazito uspješni. Ukoliko ste mladi i slobodni sredinom tjedna oekuje vas susret s nekim tko vam je slian po temperamentu te je spreman ui u vezu bez nekih velikih obeanja. Mogue su manje glavobolje ili prehlada.

VODENJAK (21.1.-19.2.) Nedostajati e vam energije za poslovne zadatke i obveze koje e vam ovih dana proslijedi nadreeni. Riješite prije svega zaostale obaveze i pokušajte se dobro organizira, pa e vam bi lakše rješava nove poslove. Izgledi u ljubavnim odnosima su pozitivniji. Netko veoma moan i uspješan, ne odustaje od vas. Nemojte odmah odbaci priliku. Saznajte što potencijalni partner misli o vama i sve ostalo e ovisi od vaše mudre komunikacije. Svi koji su u vezi neka njeguju skladne odnose. Zdravlje je dobro.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Poetkom slijedeeg tjedna neete bi sigurni da li da prihvate ponudu u vezi s nastavkom poslovne suradnje sa inozemstvom ili ne. Netko e vam možda ponudi posao koji ima veze sa umjetnošu. Nemojte se previše optereiva s perfekcionizmom. Netko vas želi osvoji i to e ini diskretno, ali uz mnogo romanke. Privlae vas osobe koje cijene tradicionalne vrijednos. ak i ako ste veoma mladi, ne želite pra trendove, ve ete slijedi svoj unutarnji glas i intuiciju. Mogua je veza s osobom iz drugog grada. Ukoliko ste u braku, u danima vikenda mogue su manje nesuglasice s partnerom. Dobro se osjeate.

VIC tjedna

RIBE (20.2.-20.3.) Dane vikenda provedite odmarajui se od poslovnih akvnos. Ne brinite što e bi s radnim zadacima. Poetkom novog radnog tjedna sve e vam bi jednostavnije riješi. Dani vikenda takoer e bi povoljni i za romanne veze. Nemojte se previše nervira ako ujete nešto loše na raun vašeg stalnog partnera. Mogue je da takve glasine prenosi netko zlonamjeran. Ukoliko ste sami, razmislite o svojim prioritema i željama. Nemojte žuri u novu vezu, ako niste sigurni u svoje odluke. Sa zdravljem e sve bi u redu.

Na ispitu

Pita otac Ivicu: - Jesi li znao sva pitanja na ispitu? - Jesam. - Kako onda nisi položio? - Nisam znao odgovore!


ODRŽANA ZAVRŠNICA KUPA MEIMURJA U ODBOJCI

POZNATI PRVACI MEIMURJA U STOLNOM TENISU

ZAVRŠEN VELIKI MALONOGOMETNI TURNIR U M. SUBOTICI

Oekivane pobjede Centrometala i Kaštela

Ema Toplek i Boris Preksavec najbolji

MNK Grandy oekivano pobjednik turnira

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Branko Šalamon odustal od kandidature M

inuli mesec nas je rezveselil akoski Mikula Lesarov, šteri je postal nejbolši kuhar vu Lepoj našoj, oem rei, Master Šef na Novoj televiziji, a of mesec je osvetlal obraz nam Meimorcaj Mikula Bregovi z Peklenice, šteri je, vsima na sveto, otkril zmržjeno mlano vodo. Najme kaj, Mikula je pokazal i dokazal da mlana, topla i vroa voda zmrzavle uda letneše nek mrzla. Kuliko vidimo, mi Meimorci smo spametni kak vrag, oem rei, prek prokleti i za kaj god se primemo smo nejbolši. Treba igrati ve dok nas je karta krenula. Kaj nebo ve zišlo da so sam Mikule spametni, zadji je cajt kaj se i vsi drugi genemo. Deki so nam sam pokazali da je vse muoi dok se oe. recedništvo SDP-a vu Zagrebo je doneslo odluko, a da je nej niši niti z okom trepnul, da bode Ivek Perhoov znova kandidat za našega i meimorskoga

P

župana. Z tom odlukom je istekel mandat Deano Hunjadijo šteroga so mo dali meimorski esdepeovci. Na tom zagrebekom zestanko so se paritjci spominkovali o temo što bode glavni meimorski SDP-ovac dok Iveko mine mandat povjerenika. Kak sam mel za uti pre akoski gracki vuri, to mesto je bilo ponueno Brankijo Šalamono, ali je on odustal od kandidature, tak da bodo morali iskati drugoga. adji sneg šteri je zapunil celo Meimorje nacurel je i vu akovco i to tak uda kaj je podral krova nad terasom na glavnomo akoskomo trgo. Vsa je srea kaj je sneg curel po zimi da je terasa prazna, jerbo da se je to pripetilo po leti mogel je i neši nastradati. Vsako zlo za nekše dobro. No, neje to vse: vsi smo mi, kak i navek, meje delali, meje odmetali snega, a uda vej gledali sosede šteri so nej odmetali snega. A morali so. Nejvredneši so bili beskuniki,

Z

oni so, vsi do jednoga, poistili snega pred svojaj hižaj tak da sam jiv moral pofaliti. oeli so pomalem, kak puži vum z kuici, dohajati gradonaelniki, naelniki, župani… i jivi zamjeniki. Kak i navek. Nejpredi pomalem, srmežljivo, a rez par tjedni jiv bode vse vej i vej, kak gljivi posle deža. No, nikaj zato, naveni smo mi na vse to, jerbo neje nam prvipot kaj pak pemo zbirat. Ali kak i navek, ne bodemo mogli zebrati nejbolše, jer se oni niti ne bodo javili, pak bodemo morali zebrati od onih šteri nam se nudijo. ok se nam jedni nudijo, drugi so zdigli roke od naše domae, oem rei, lokalne (neje od glagola lokati) politike. Tak so nam se zagrozili Mario Mohari z Gorana, Marijan Varga, dobravski naelnik i svetomartinski Francek Makovec da ve ne kanijo biti naelniki. Razmem dobravskoga Marijana, šteri je

P

D

ve pomonik ministra, razmem goranskoga Moharia, šteri je ve sabornik i aka kaj se sprazni nešterna ministarska fotelja, ali nikak si nebrem pregruntati kam se, itak, ravna Francek? Pak ne bode valjda doma ostal? Što ga bode magadil? Tulikša leta je, po cele dneve, bil u laufu, a ve najempot bi moral, od jutra do zutra, doma iati. Najbrž ga bode jegova gospa natirala kaj se prijavi za još jeden mandat sam kaj ne bode dohajalo do svaje pre hiži. se kaj vredi na ovomo našemo falako zemle med dvemi vodami so gorice i vino. Kaj drugo rei posle vsih teh fešti štere speluvlemo rez celo leto. Nejpredi je Urbanovo trajalo deset dni i nejsmo se ope treznili. V novembro je došel sveti Martin, pokrstil mošta i pak smo bili v goricaj celi tjeden, a im se leto obrnulo mam smo brojili dneve da bode došlo Vincekovo kaj imamo zgovora oditi z doma. Vsako leto vse vej ljudi

V

laufa po našim bregima, od goric do goric, od pelnice do pelnice, od lagva do lagva. Neje sam kaj se ljudi špancerajo nek i sprobavljejo vse te dobrote štere so zrasle v goricaj, a završile (pogunuli ste) v lagvima, a krepijo naša tela i veselijo srca. Kaj moremo, ak je naš dragi Božek ruon nas Meimorce zebral kaj bode vu našaj goricaj raslo nejbolše vino na sveto. Nej znati z em smo si mi to zaslužili, ali to je tak. Bar za ve. Toplo se nadjam da tu ne bodemo nikaj zahuzali. Toga posla tre stajti vinogradarima i vse bode vredo, a politiari nek sam dohajajo koštat i na fešte. Tak bode nejbole za vse. uda je ljudi bilo po goricaj za Vincekovo, ali vsi so brojili sam one šteri so lojsali v grupama, a vse nas ostali, šteri smo pili, kak i navek vu pelnicaj, a zgovarjali smo se z svetim Vincijom, nas je niši nej brojil. A dostik ga bilo i onih na podo šteri so isto nej zapisani. uda je bole ne biti zapisani nego otpisani. I to zanavek!

N

egda, i to ne tak zdavnja, so, ne vinogradari, služili nek lovci. I to devize jerbo so k nam dohajali lovit stranjski lovci i to oni kaj so meli malo globleše žepe. Velijo, oni šteri se razmejo, da je lov nej fal šport. Vidite, im je politika prijela lovce vu svoje roke mam se nekaj pohabilo. I ve na leta zovemo te stranjske lovce nazaj k nam, ali nikak da se vrnejo. Mortik jiv pre stiha zovemo ili pak imamo nekšo drugo falingo? ura Stubli se isprial našaj turistikaj težakaj, akovancima i vsemaj Meimorcaj, šteri so ga akali na akoskomo glavnomo trgo, dok je on lenguzal v hotelo i neje došel popevat. Tak bi se to moralo pripetiti da je Jura ovek kak tre. Ali nikaj od toga. Ve je ve stoprocentno sigurno da mi Meimorci, a niti naši turistiki težaki, toga ilma ne bodemo gledali.

J

Pobrinimo se sami za “svjetlo u tunelu” POD VUROM

Nedost at ak suneve svjetlosti, kriza u novaniku nakon blagdanske potrošnje, nedovoljna ustrajnost u novogodišnjim odlukama...,

sve to utjee na izrazito depresivne dane mjeseca sijenja, a britanski psiholog Cliff Arnall došao je matematikim proraunima ak do

Damir Šolti, Novo Selo na Dravi - Teški sam pesimist. Nema ‘svjetla na kraju tunela’. Ljudi e morati pokazati ‘kaj oeju’ i ini mi se da e svi morati dii glas i izai na ulicu. Postojei nain na koji se upravlja državom nikuda ne vodi. S promjenom vlasti nije se mnogo, gotovo ništa, promjenilo. Sve to izgleda kao pretakanje iz ‘šupljeg u prazno’. I sve se samo vrti u krug. Tihomir Žbulj, Ivanovec - Svjetlo navek postoji, al' naš tunel bu strašno dugi. Previše smo svi skupa tihi i pomalo tromi. Ljudi bi se trebali malo pobuniti, dii svoj glas. Ne brinem se za sebe, ja sam pred penzijom. Više me brinu ovi mladi ljudi, kaj bumo s njima? Gdje e raditi, kako e se moi brinuti za vlastitu egzistenciju? Kako e sve to završiti? Doista ne znam.

zakljuka da je upravo trei ponedjeljak najdepresivniji dan u godini. Preživjeli smo ga (“fala Bogu”) i idemo dalje! A što napraviti, kako vratiti

Ivan Šari, akovec - Uskoro e biti izbori. Nemojmo svi skupa zaboraviti da si sami krojimo svoju sudbinu. Stoga bi svi morali izai na izbore. U svakakvim životnim situacijama, pa i u ovom našem mranom tunelu nezaposlenosti, negativnih trendova u gospodarstvu i politikim previranjima, postoji svjetlo. Samo ne smijemo ekati da nam ga netko donese. Sami ga moramo osvijetliti.

osmijeh na lica i ima li uope “svjetla na kraju tunela” u ovim našim svakodnevnim životnim nevoljama, zapitali smo (naješe) zabrinuta lica

Gordana Žalar, Sveti Martin na Muri - Situacija je svakim danom svima sve teža. Evo i ja sam samohrana majka, trenutno nezaposlena. Teško je, ali opet sam s druge strane optimistina. I kad nam je najteže, treba u malim stvarima pronai pozitivu. Tako i ja uvijek pronaem nešto što me veseli i daje mi snagu i ustrajnost. Želim vjerovati u bolja vremena. Treba se nadati da e ona i doi.

prolaznika našega grada. I ne zaboravite, ve i jedna zajednika kava s prijateljima može umanjiti osjeaj depresije. (rr, zv)

Mario Lozi, Zagreb - Na žalost, situacija je takva da mladi nemaju perspektivu, što se vidi i po broju nezaposlenih. Mnogo njih odlazi u inozemstvo. Istovremeno, dosta mladih je vrlo inertno. Utapaju tugu u kaiima i alkoholu, umjesto da se okupljaju kroz organizacije ili udruge, te da zajednikim snagama dignu svoj glas i iskažu svoje nezadovoljstvo sa stanjem u državi. Time bi pokazali da im je stalo za društvo u kojem žive.

Nada Mati, akovec - Situacija u Hrvatskoj je prestrašna. Ne vidim u iduih deset godina pozitivu. Da sam mlaa, bez razmišljanja bih odmah otišla u inozemstvo. Meimurka sam i jako volim akovec, ali jednostavno situacija nas primorava da se okreemo inozemstvu. Treba izai na ulice i maknuti Vladu. Ali ne znam koga odabrati nakon te Vlade, koja kao da živi u svom svijetu i nema uvid u pravo stanje života. A zakoni još uvijek nisu isti za sve, što sam iskusila dugo vremena radei u privatnom biznisu.

mi prodiremo dublje

Međimurske novine 906  

Međimurske novine 906

Međimurske novine 906  

Međimurske novine 906

Advertisement