Page 1

www.mnovine.hr

estit Boži i sretna Nova godina!

Godina XVII.

Broj 902.

^akovec, PETAK, 21./28. prosinca 2012.

Cijena 7 kuna

SJAJNI MEIMURCI U SUPERFINALU

KAKO PRONAI IZGUBLJENO BOŽINO VESELJE:

Kriza vraa Boži u obitelj i meu ljude

Tko e biti pobjednik showa: Nikola ili Marko?

str.3-5

str.2-3

Raspuštena županijska organizacija str. 6

DONJI KRALJEVEC Tel. 040/ 655 444

BIRO ZA RAÈUNOVODSTVO d.o.o

Čakovec, Eugena Kvaternika 13 tel. 312 441, 311 540 e-mail: rif-biro1@ck.t-com.hr fax. 311 530

a n i d o g 0 2

Vama na usluzi

rTUSVNJOPTUrLWBMJUFUBrQSPGFTJPOBMOPTUr

media str. 11


Aktualno

2

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

IZ TJEDNA u tjedan

UREDNIKI osvrt

Brojke itanosti razlog da se nazdravi!

Piše: Dejan Zrna urednik@mnovine.hr

P

ri kraju smo još jedne kalendarske godine, kada se uvijek analizira ono što je iza, ali i ispred nas. Godina krize, kojoj se ne nazire kraj, još više je produbila krizu i kad su mediji u pitanju. U svakom pogledu, ne samo kad je rije o njihovom opstanku na tržištu. Ono što kod meimurskih lokalnih medija ipak budi optimizam najviše sugeriraju brojke o itanosti koje rastu iz mjeseca u mjesec. S obzirom na to da tiraža ionako ne može biti biznis kad su lokalni mediji u pitanju, ve su to iskljuivo oglasi bilo koje vrste, zbog ega se vodi nesmiljena borba za što vei oglasno - marketinški kola na tržištu, posljednji podaci, odnosno brojke vrlo relevantnog istraživanja itanosti, koje je provela jedna od najjaih hrvatskih agencija po tom pitanju, a koji su presudni za oglašavanje, zaista su inspirativne i govore da radimo odlian posao kad je novinarstvo u pitanju. ako su brojke koje postižu Meimurske novine nekoliko puta vee od svih relevantnih dnevnih i tjednih novina i magazina, i to je injenica koja dovoljno govori sama za sebe. Upravo iz tog razloga ulogu lokalnih medija shvaamo kao vrlo važnu i društveno odgovornu, jer danas po svemu sudei lokalni mediji i lokalne vijesti igraju veliku ulogu u kvalitetnom inormiranju graana. I graani, ako nekome vjeruju u ovo turbulentno vrijeme, oito su lokalni mediji. matramo da smo isto postigli zahvaljujui tome jer smo vjerodostojni, kvalitetan i uravnotežen medij, društveno odgovoran, vrlo utjecajan, posebice u našoj ciljanoj skupini itatelja mlae i srednje generacije, kao i kod opinion - makera u razliitim društvenim skupinama, od politike, gospodarstva, kulture, sporta itd. Povratne inormacije koje dolaze iz graana prije navedenih društvenih skupina govore da zadovoljavamo potrebe velikog broja graana kako za kvalitetnim novinskim “štivom“ u kojem analiziramo lokalne dogaaje i procese, ali i obraujemo teme na nain da to radimo u globalno - lokalnom kontekstu, uz tjedni bogati prilog inormacija iz svih sera lokalnog života, pa i mnogo šire. no što je posebice važno jest da oba tiskana medija, primjerice, u Meimurju, pa tako i Meimurske novine, ne unkcioniraju “biltenski“,

T

S

O

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

21. prosinca 2012.

“MEIMURSKI KNOW - HOW”

ve kao neovisni mediji koji nisu sufinancirani od strane lokalne samouprave. To treba naglasiti, jer sufinanciranje medija od strane lokalne samouprave, koje je prisutno u najveem broju hrvatskih županija zbog prevelike ovisnosti od lokalne samouprave, ne doprinosi boljem inormiranju graana, ve uglavnom afirmaciji politiara koja je rijetko kad uspješna, jer je previše prozirna. akvu praksu, koja ve duži niz godina uope nije prisutna kad su, primjerice, u pitanju lokalni tiskani mediji u Meimurju, na žalost, neki nacionalni mainstream mediji koriste ak za potkopavanje daljnje afirmacije ili pak ak uništavanje lokalnih medija. amo na prvi pogled udna situacija, ali oito korporacijske marketinške gurue zbog impresivnih brojki o itanosti neovisnih lokalnih medija tjeraju “svoje novinare“ i na najprljavije medijske kampanje i pokušaje uništavanja vjerodostojnosti kolega i lokalnih medija, kao što se to, na žalost, dogodilo u nekoliko navrata ove godine. eutim, ne samo u našoj županiji, veliki broj lokalnih medija pokušava progovarati o negativnim, ali i pozitivnim dogaajima i procesima na lokalnoj sceni, kao i inormiranju javnosti iz svakog, pa i onog najmanjeg, mjesta u Meimurskoj županiji. S druge strane, korporacijsko novinarstvo oito smatra da je ono jedino važno i vrijedno u ovoj državi, ali brojke su neumoljive i govore da je situacija potpuno drugaija i sve više ide u prilog lokalnom novinarstvu. S takvim osjeajem u želucu zaista je, bez obzira na sve probleme, razlog da se nazdravi u predstojeim blagdanskim danima. vima Vama, drage itateljice i itatelji – želim Sretan Boži i uspješnu novu 2013. godinu!

T

S

M

S

VIJEST(I) TJEDNA

Vratimo Boži u obitelj i meu ljude! Prosinac je oduvijek bio najveseliji mjesec u godini, barem je tako bilo do sada. No, kako su godine prolazile, Boži je sve više postajao iskomercijalizirani blagdan, a zadovoljstvo se nalazilo u obilju šoping centara. Meutim, danas kada se zbog financijskih (ne)prilika izgubilo potrošako “blagostanje”, postavlja se pitanje gdje smo. Bez vjere, novca i nade. Zato se svi zajedno okrenimo ljudima oko sebe i malim stvarima koje su nas nekad inile sretnima. Iskoristimo ove blagdane da ovjeku budemo prijatelj, savjetnik i rame za plakanje. Vratimo duh Božia u svoje srce i dostojanstveno ga provedimo sa svojima najmilijima! Više o cijeloj temi na str. 3 - 5.

(NE) SVIA NAM SE

Humano i složno za pomo obitelji Granatir Prema nalazu policijskog inspektora, do požara na kui u Svetom Jurju u Trnju 112 prošle srijede 12. prosinca došlo je zbog kontakta neizolirane metalne cijevi u kupaonici u potkrovlju s gorivom tvari. No, tu zapravo poinje jedna humana pria. Opina Donji Kraljevec izdvojila je kao pomo za obitelj Marije i Vladimir a Granatira 26.000 kuna, a Mj e s n i o d b o r Sveti Juraj u Trnju još 10.000 kuna, ime su u najkraem moguem roku pokriveni troškovi grae i izgradnje novog krovišta, a dio sredstava namaknula je sama obitelj. Pomogli su i drugi ljudi radom, te je bilo prekrasno vidjeti jedinstvo dobrih ljudi koji su nesebino pomagali obitelji. Više na str. 20 - 21.

Varteks na putu u nepovrat Varaždinska tekstilna kompanija “Varteks” obavijestila je Zagrebaku burzu da je podnijela prijedlog za otvara- nje postupka predsteajne nagodbe. Prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predsteajnoj nagodb i , Varteks je nagodbenom vijeu dužan dosta- v i t i cjelokupna izvješa o financijskom stanju i poslovanju, plan restrukturiranja, popis imovine, izjavu da sklapanje predsteajne nagodbe nee utjecati na tražbine radnika te opis dosadašnjih pregovora s vjerovnicama. Još jedna tužna pria, koja nam dolazi u ovo predblagdansko vrijeme, realnost je hrvatske stvarnosti. Više na str. 9.

MASTERCHEF Nove TV pokazao nove meimurske vrije u Hrvatskoj i šire, a to su prvenstveno: znanje, kreativnost

MEIMURCI SUPERFINALU PIŠU: ROBERTA RADOVI, DEJAN ZRNA

M

eimurski dvojac Nikola Lesar (23) i Marko Palfi (31) simpatije žirija i TV gledateljstva u popularnom kuharskom reality showu “MasterChe Hrvatska” odavno su ve osvojili, a tko e osvojiti titulu najboljeg, saznat emo uskoro. Završna emisija u koju su ušla upravo dva Meimurca na rasporedu je na Badnjak 24. prosinca Tada emo saznati je li pobijedio Nikola ili Marko. Pobjednik e takoer zasigurno imati razloga i za dodatno blagdansko slavlje, jer dobiva lijepu novanu nagradu od 200.000 kn. Meutim, ono što je ve poznato, njihovo je zaposlenje, jer oba su nakon showa koji je inae ranije snimljen, a emitiran tijekom ove jeseni na Novoj TV, dobili posao u restoranu “Prasac”, jednog od lana žirija Dine Galvagna. Takoer je još jednom potvreno da su Meimurci danas sposobni predstaviti se Hrvatskoj na jedan potpuno drugaiji nain nego smo do sad bili percipirani. Sve više se pokazuje da volimo izazove, da nismo ostali na našoj “staroj slavi” radišnosti i marljivosti, ve da smo oni koji imaju znanje, talent, ideju i kreativnost te da znamo kako isto pretvoriti u kvalitetan “proizvod”. S druge strane, gledatelje takoer osvajaju ležernost i jednostavnost naših mladih ljudi, što najbolje sugeriraju uspjesi oni koji se prijavljuju u TV show poput ovoga i slinih: Bojan Jambroši, Rebecca Posavec, Ljubo Matulin i brojni drugi, odnosno ovih dana Nikola i Marko, te

Tko je pobjed

Nikola ili - Show je pokazao emu mladi u Meimurju teže d znatljivi danas i sutra. Nakon što su nas godinam marljivih ljudi”, naša glavna deviza sve više posta

Nikola ili Marko? Pobjednik kuharskog showa “MasterChef” bit e poznat na Ba

nailaze na odlian prijam i podršku gledateljstva u itavoj zemlji.

Najbolji od najboljih meu 2.000 zainteresiranih kandidata Za drugu sezonu ovog serijala prijavilo se 2.000 zainteresiranih kandidata, no samo njih 50 ponajboljih dobilo je priliku natjecati se. Kroz 13 tjedana u izolaciji i ogledavanja u kuharskim osnovama i vještinama, stjecanju novog znanja o europ-

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: DEJAN ZRNA (tel. 311 866), zamjenica glavnog urednika: BOŽENA MALEKOCI-OLETI, pomonik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, novinari: (tel. 312 333) Stjepan Mesari, Velimir Kelkedi, Siniša Obadi, Roberta Radovi, Alen Fuš fotograija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 312 333), graiki urednik: Dejan Horvat (tel. 312 335), graika priprema: Blanša Blaževi, Jurica Hoblaj, direktor marketinga: (tel. 313 133) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 313 133) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec.

skim, egzotinim i domaim kuhinjama, testovima kreativnosti, timskom radu u kuhinji i drugim izazovima koje je pred kuhare postavljao žiri u sastavu Dino Galvagno, Radovan Mari i Mate Jankovi, mjesto u finalu izborili su naši deki “z Meimurja”! Zabavni programi ovakvog sadržaja utjeu na promoviranje gastronomije i kvalitete kuharstva, a u konanosti i na promoviranje kulture kuhinja odreenih regija Hrvatske. U finalu su ponovno muškarci, što je Internet: www.mnovine.hr

e-mail adrese: redakcija@mnovine.hr urednik@mnovine.hr ŽIRORAUN: 2340009-1116019657 (IBAN: HR 92 2340 0091 1160 1965 7) kod Privredne banke Zagreb d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polu- marketing@mnovine.hr godišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (1.935 kn (pretplata+ komercijala@mnovine.hr poštarina) DEVIZNI RAUN: IBAN: HR 92 2340 0091 1160 1965 7 kod Privredne banke Zagreb d.d. (S.W.I.F.T. (BIC): PBZGHR2X) oglasnik@mnovine.hr Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11 medjimurske-novine@ck.t-com.hr Rukopise, otografije i CD-e ne vraamo.


21. prosinca 2012.

Aktualno alno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

3

dnosti s kojima postajemo konkurentni t i ideja

U U dnik showa:

Marko?

USUSRET BOŽIU

I NOVOJ GODINI

danas i sutra, kako i po emu možemo biti prepoma svrstavali u ladice obinih šljakera, “vrijednih i aje da “znamo što i kako”

Sveani stol za Badnju no

STANKO Trstenjak iz Marofa, etnolog, kuhar, gastronomad i sakuplja zapisa o narodnim obiajima, govori o tajnovitosti Badnjeg stola

Što na polju, to i na stolu, i k tome prazan novanik PIŠE: STJEPAN MESARI

su uistinu vjerovali da ih donosi ni želio skriti jer se te veeri i noi Isusek, nisu bili nešto posebno, u ljudskoj nutrini dogaalo nešto an uoi Božia, naj- nego su to uglavnom bili bom- posebno i veliko. radosnijega kršan- boni, keksi, napolitanke te jabuSredišnji dogaaj bio je priskog blagdana, zove ke, kruške i suho voe. prema stola koji se nalazio na se Badnjak i, kao Pone- sredini prve ili velike hiže (sobe) što Uskrsa nema bez Velikog i koristio se samo u iznimnim petka, tako nema ni Božia trenucima, za proštenja ili kad Kao što bez Badnjaka, jer tog dana su kumovi dolazili u posjet ili nema Uskrsa mnogo stvari odreuje pozovat (zvati u svatove). bez Velikog petka, slavljenje dogaanja vezaSa stola se sklonilo sve što nih uz roenje Djetešca tako nema Božia bez je do tada na njemu bilo, u betlehemskoj štalici. obrisala se s njega prašiBadnjaka, a na Badnjak To se može išitati iz na i potom se stavio bijeli najvažniji je stol, na koji se opisa Badnjaka, tonije, stolnjak. Badnje veeri kakvih se stavljalo sve što se doma Gazda ili gazdarica, sjea, ali i danas u svojem naješe oboje, potom su uzgojilo i nabralo, te domu prakticira Stanko na stol stavili sve što je u poobavezno prazan Trstenjak iz Maroa, etlju izraslo i u vonjaku i vrtu novanik nolog, kuhar, gastronomad, se uzgojilo te prazan novanik. kulturolog i sakuplja zapisa o Pod stol slama i djeca narodnim obiajima. položena na nju - Badnja veer nekada je kad, ali v r l o bila zaista bajkovita, poglavito rijetko, bile su to narane, fige - Središnje mjesto na stolu na selu i meu djecom, koja su (smokve) i korice (rogai). pripadalo je raspelu (križu) i tu veer ekala dolazak malog Isuseka, koji e im nešto lijepo arolija Badnje veeri donijeti kako bi Boži doživjeli i - Na Badnjak tijekom daupamtili kao najljepši dan u godini. Bio je to i veliki dogaaj za na nije bilo neega posebnog, odrasle koji su donijeli obiaje uglavnom sve se na gruntu i u svojih roditelja zorno u svoje kui istilo i pospremalo, a obiskromne ali asne domove i telji iji su lanovi bili u bijelom i dalekom svijetu željno su ekali kue. njihov dolazak meu obitelj. NajPrvo treba znati kako popo kloni namijenjeni djeci, koja važnije stvari dogaale su se naveer i stoga je Badnja veer imala veliko znaenje u vjernikoj kršanskoj obitelji, ali i kod onih koji nisu bili vjernici iz uvjerenja ili zbog posla koji su radili, a bio je ovisan o državnoj politici. Radost Badnje veeri i išekivanje Kinenje cmreka runo izraenim Božia na selu nitko nije mogao ukrasima

D

adnjak, u ponedjeljak 24. prosinca. Bilo kako bilo, pobjednik e biti Meimurac!

na neki nain i pokazatelj pojave kako su muškarci u kuhinji sve eše vieni, što zasigurno nee biti samo trenutni hir ili pomodarstvo ili dokaz ravnopravnosti spolova. Muškarci jednostavno izgleda, vole kuhati, i to s ljubavlju.

Što kaže žiri? Petero kandidata koji su “preživjeli” do posljednjeg tjedna serijala žiri je procijenio, pa je uoi finalnih ogleda za meimurski klan rekao: - Palfi je spretan i organiziran, ali je ‘lijenina’ i ne želi raditi ono što ne zna. Nikola je kamikaza s izvrsnim idejama, ali mu nedostaje znanja. Meutim, iako su bili pomalo skeptini oko ulaska oba dvojice u superfinale, posebice Nikole, meimurski deki ipak su u superfinalu.

Pobjednik inae osvaja primamljivih 200.000 kuna, osigurava mu se izdavanje vlastite kuharice i kuharski komplet LivingColoura. akovanin Nikola investirao bi novani iznos na edukaciju u inozemstvu, a Palfi, koji dolazi iz Pušina, otplatio bi svoje dugovanje za stambeni kredit, saznaje se na službenim stranicama TV showa “MasterChe Hrvatska”. Nikola ili Marko, pitanje je sad. Odgovor emo saznati uskoro, u uzbudljivoj završnici i superfinalnoj emisiji na sam Badnjak, u ponedjeljak 24. prosinca. Bez obzira tko pobijedio, enoj stitamo obojici na izvrsnoj oga prezentaciji meimurskoga sti i vedrog duha, dosjetljivosti imkreativnosti u kuhinji, timeljskom druženju i prijateljma. stvu sa svim kandidatima. Bravo, Meimurci! (rr)

svijenjaku s bijelom svijeom te venici, ruži koja cvjeta u svako doba godine, najljepše za Boži (cvijet trajnica). Potom se stavio kruh, kola s orasima i makom, povetica, pšenino zrnje, klipovi kukuruza, grah, orasi, suho voe, jaja, repa, tikva, vijenac luka, klopka pree te lenka (petrolejka). Uglavnom sve što se imalo, a uz želju i vjeru kako e te noi Bog sve blagosloviti i da e svega idue godine biti u izobilju. Na kraju sve se pokrilo sveanim stolnjakom, a pod stol se donijela slama. Uslijedilo je ukrašavanje cmreka ili betlehemeka (božino drvce) raznim runo i kod kue izraenim ukrasima, salonima (bombonima), poharajima (kolaiima) te crvenim božinim jabukama. Na slamu su položena djeca koja nisu mogla doekati pola noi nego su prije usnula u snove u koje im je mali Boži dolazio i poklone donosio. Stariji su otišli na polnoku, a po povratku su se okrijepili kuhanim vinom, hladnetinom i peenim urkami (krvavice). Treba znati kako je na Badnjak bio zapovijedani post i nemrs, pa su ljudi jedva ekali da nešto mesnato mogu pojesti. Poslije blagovanja cijela je obitelj zaspala blaženo i spokojno duboko u Badnju no i božinu zoru. Djeica sanjajui poklone, a stariji plodna polja i vinograde te punu ‘buksu’, kako bi mogli poreze plaati i najpotrebitije stvari pokupovati.


4

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PIŠU: BOŽENA MALEKOCI OLETI, ROBERTA RADOVI FOTO: ZLATKO VRZAN

P

Sveani blagdanski stol u hotelu “Golfer”

SVEANI, tradicijski i blagdanski stol pripremila Božica Hanc Rendari, kuharica u hotelu “Golfer” u Toplicama Sveti Martin

Peena guska s mlincima i mirisom božinih jabuka

O

sim što je kršanski i obiteljski blagdan, Boži je i gastronomski blagdan, pa je stoga bogati sveani stol na Boži mjesto okupljanja obitelji i dragih ljudi. - Kao ni jednog dana u godini, na Boži se jelu koje e završiti na sveanom blagdanskom stolu posveuje izuzetno mnogo pozornosti. Može se rei da kao što ljubav ide kroz želudac,

Rolana telea rebra Sastojci - telea rebra bez kosti - sol - mljeveni papar - ešnjak - svinjska mast

Priprema Telea rebra dobro posolite, popaprite i utisnite ešnjak. vrsto savijte u roladu i dobro stegnite kuharskim koncem. Gotovu roladu još malo posolite (da ne bude premalo, jer je deblje meso). Stavite pei u penicu s mašu i vodom te pecite na 165 - 170 stupnjeva 1 sat i 45 minuta.

Bez mesa z tiblice nema tradicionalnoga sveanog i blagdanskog jelovnika

Peena guska obavezna je na božinom stolu tako se i Boži po stolu poznaje, kaže Božica Hanc Rendari, vrsna kuharica u hotelu “Goler” u Toplicama Sveti Martin. Božica vrlo dobro zna kakav sadržaj ide na sveani i blagdanski stol koji, osim raznolikosti hrane, ima obilježja tradicije Božia u Hrvata i meimurskog Božia. Za itatelje Meimurskih novina i sve drage ljude Božica je s kolegama priredila sveani i blagdanski stol s okusom i mirisom tradicije. - Na sveanom božinom i novogodišnjem stolu obavezna je peena guska z mlincima, uz koju ide crveno dinstano zelje, te domai rezanci. Obavezno ovo jelo okružuju božanstveni mirisi svježih zapeenih jabuka. Za one koji ne preeriraju peenu gusku ponude se rolana telea rebra sa zapeenim krumpirom sa slaninama. Tko voli lagano jelo, tu su pilea prsa sa sirom u umaku od šipka. Potom su tu još božini voni kruh, orehnjaa, makovnjaa i suhi kolaii. Obavezan dio menija je suho meso z tiblice. Ukras na stolu je tek niknula božina pšenica. Uz sva ova jela najbolje prija graševina Borisa Novaka i pinot Zvonka Belovia, pojašnjava izgled i sadržaj blagdanskog stola kuharica Božica Hanc Rendari, estitajui svima Boži i novu godinu, uz preporuku dva recepta koji se mogu složiti kod kue ili pak blagovati u hotelu “Goler” u Toplicama Sveti Martin.

Peena guska Sastojci - guska - sol - svinjska mast

Priprema Gusku oprati, oistiti i nasoliti 1 dan prije peenja. Kod peenja treba paziti da se esto podlijeva, da ne bude suha. Tijekom peenja treba je okretati, a može se premazati sa slanom vodom da bude hrskavija. Pei je na 165 stupnjeva oko sat i 15 minuta.

Božini voni kruh Sastojci - 0,5 kg glatkog brašna - 0,1 kg otopljenog maslaca - 0,1 kg šeera - 0,03 dag kvasca - 0,25 dcl mlijeka

Priprema Narezati suho voe i poškropiti ga sokom od limuna. Na to staviti malo brašna i preliti ukuhanom šeerom. To se radi da se voe ne bi sjelo na dno, tj. da bude rasporeeno po tijestu. Zamijesiti tijesto i pustiti da se digne. Staviti ga u namašenu bidru i premazati jajem. Pei na 165 stupnjeva.

rosinac je oduvijek bio najveseliji mjesec u godini, barem je tako bilo do sada. Poslovne aktivnosti u prosincu svodile su se na obilazak poslovnih partnera, razmjenu poslovnih darova, barem poslovnih kalendara, rokovnika, kemijskih olovaka ili upaljaa dok još pušenje nije protjerano u zonu sumraka. Ugostitelji su trljali ruke, jer je to bilo vrijeme njihove najživlje aktivnosti, ugostiteljske žetve domjenaka i zabava za firme i institucije. Tada su se kolektivi sastajali po lokalima da bi od popodneva do sitnih sati zajedno slavili i banili. Slavili su se ili dobri poslovni rezultati ili nada u bolju iduu poslovnu godinu. Kraj godine bio je pak rezerviran za obitelj. Boži je obiteljski blagdan. Kao i roenje prinove u obitelji, tako je i roenje malog Isusa blagdan koji razgali dušu svakog ovjeka. To je dan kada u crkvu idu i oni koji povezanost sa svojom crkvom ili tek tradicijom osjete jednom godišnje ili samo jednom u svakih nekoliko godina. Svatko, naime, barem ponekad želi osjetiti tu radost božinog duha sadržanog u stihu božine pjesme “veselje ti navješujem” ... Kienje bora, kao unošenje posebne radosti u kuu, takoer je dio toga blagdanskog ozraja. Ono nije zatrto ak ni u vrijeme državnog ateizma, premda je tada u nekim obiteljima premješteno za Novu godinu, kao svjetovnu verziju blagdanskog veselja za one koji su bili odvojeni od vjere. Danas nitko nikome ništa ne brani, ali je nakon što je Boži pušten na “slobodu” opet oduzet graanima. Prisvojili su ga šoping centri i vulgarno ga iskomercijalizirali. Radost je bila mogua samo u okviru potrošakog obilja. Sada kada smo izgubili to potrošako obilje, više ne znamo gdje smo. B vjere, novca i nade. Bez

21. prosinca 2012.

KAKO pronai izgubljeno božino vesel

Kriza vra obitelj i melankoliju, depresiju, strepnju. Izostanak veselja, kao da baš ništa u nama ne može poluiti iskru optimizma. Zahvatio nas je sveopi nedostatak vjere da se nešto pozitivno može pokrenuti ili dogoditi. Više ne uspijevamo nai radost u malim stvarima koje bi nas veselile. Svakom petom graaninu ove zemlje prijeti teško siromaštvo. To znai da siromaštvo pogaa svaku obitelj, da je rastoilo srednji sloj. Novca nema ni za lijek, a i ono što ue u obiteljske financije pojedu režije pa ne ostaju mrvice za male stvari koje ljudima ine veselje. Mnogo ega smo se ve žrtvovali i sad se pitamo je li nam se ta žrtva isplatila. emu je poslužila? Starije generacije s veseljem su se žrtvovale da bi djeci bilo bolje. Jedna generacija je podnosila žrtvu da bi uživala u uspjehu sljedee generacije. Meutim, ono što boli jest to da je žrtva bila uzaludna, jer sljedeoj generaciji, djeci, nije bolje. Sada, naprotiv, i dvije generacije sjede u kui bez posla, prihoda i budunosti.

Mnogo ega smo se ve žrtvovali i sad se pitamo je li nam se ta žrtva isplatila. emu je preživljavanja u Za potrošako obilje poslužila? Starije generacije štali na slami? Je n nemamo novac pa više ne s veseljem su se žrtvovale da bi li to konani rem možemo kupovati radost zultat napretka djeci bilo bolje. Jedna generacija je u šoping centrima, a onu koji smo živjeli podnosila žrtvu da bi uživala u uspjeiistinsku radost kakvu zadnje stoljehu sljedee generacije. Meutim, ssmo osjeali prije komere? ccijalizacije izgubili smo i ono što boli jest to da je žrtva bila n ne pronalazimo put kako Kako uzaludna jer sljedeoj generaciji, d da joj se vratimo. Povratka izgraditi djeci, nije bolje. Sada, naprotiv, n na staro nema. Postoje samo novi svijet? i dvije generacije sjede u kui ssjeanja na radosne trenutke u bez posla, prihoda i buPrie o propasti s skromnosti. Mirisi kuhinje, kako dunosti svijeta stare su kao i s kolai predivno mirisali kad su

Potrošaka groznica i(li) siromaštvo

n bilo obilja, nego su odreenije n vrste kolaa bile rezervirane ne s samo za velike blagdane. A i tada j blagdanski stol bio bogatiji neje g ostalih dana. Oko njega su se go o okupljali lanovi obitelji i prijatel prenosile estitke. lji, A ove godine kao da je tsun nami sve to otplavio. Iz krajnosti j jednoga neobuzdanog hedonizma i ekstremne komercijalizacije ili v veselja prešli smo u posvemašnju

Netko im je pojeo budunost. I sada ni to nije dosta, ve im poreznici kucaju na vrata tražei i tu preostalu imovinu koja je obino krov nad glavom za obje generacije, uvjeravajui sirotinju da je to što još imaju - bogatstvo. Gdje je granica propadanja, gdje je to dno. Je li u doslovnom doživljaju Božia,

ovjeanstvo. Svaka generacija ima svoju priu o tome da je kraj blizu. Ova naša stvorila je histeriju oko kalendara Maja koja kraj svijeta smješta u 21. prosinca 2012. godine. Maje se daljnjom budunošu nisu bavili, ali ljudi današnjice su uzeli to kao znak da su time predvidjeli kraj. Znakove kraja, ako to tako želimo gledati, nije teško nai u brojnim tragedijama: poplave, potresi, siromaš-


21. prosinca 2012.

je

aa Boži u meu ljude

tvo, nezaposlenost, nezadovoljni ljudi na ulicama. Ako se samo na to usmjerite, doista svijet izgleda kao apokaliptino mjesto. Ljudi kojima je loše osjeali bi svojevrsnu satisfakciju da odreenog datuma smrkne svima, a ne samo njima. Da barem jedan dan osjete i oni koji imaju previše što znai izgubiti sve. U tome je srž žudnje za konanim krajem. No kraj je ujedno i novi poetak. Poetak koji daje nadu u nova pravila, novi drugaiji život. To je i smisao Božia. Nova nada, novi život, nova radost, roenje novoga drugaijeg života. Ali mi se trenutno nalazimo u fazi dubokog samosažaljenja i nemamo snage za novu poruku. U nama sada prevladava žudnja za krajem i propadanjem svega, da se za poetak izjednaimo u nevolji, jer, ako se svi izjednaimo u nevolji, bolje emo razumje-

Aktualno

www.mnovine.hr w www .mno • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ti jedni druge u gradnji novoga. Pretpostavka je da je, ako svi krenemo s istih poetnih pozicija, tada lakše graditi novi svijet. Prošle godine je veliki optimizam zahvatio cijelu državu zbog nove vlasti koja je obeavala tu nadu. Zamislite, za samo godinu dana taj optimizam se istopio u jednako veliku koliinu ogorenja, jer se ništa nije poboljšalo, ve se, naprotiv, standard graana samo drastino srozao.

Uživanje u “sitnicama“ koje život znae i uz one s kojima se osjeate lijepo i ugodno No, to ne znai da smo bespomoni. Puno toga možemo uiniti sami. Ponimo od ovog Božia. Za poetak dobro oistimo kuu i svoj život od svega onoga što nam ne treba i što nas optereu-

je, stvari, ljudi i odnosa. Neka naš stol bude i skromniji, ali prisjetimo se domaih jela za koja emo što je manje mogue biti ovisni o trgovakom centru. Maknimo sve kiaste ukrase, a unesimo u kuu sve ono što miriše prirodnim mirisima: od borovih granica, cimeta, agruma, jabuka, domaeg kompota. Odjednom ete shvatiti da vam dom izgleda toplije, drugaije, a jednako svearski. Tada nazovite ljude koji su vam dragi, a bili su duže vrijeme od vas neopravdano zanemareni. Iznenadit ete se kako jedna rije može pokrenuti lavinu novih dogaaja i promjena. Ne oekujte uda, nego u svakom danu primijetite jedan lijepi trenutak. Kad sve te trenutke nanižete kao perle na konac, shvatit ete da je život lijep i da vam se neprimjetno promijenio. U tome je arolija Božia, vjera i nada donose promjene.

5

Advent u Gradu Zrinskih - bolje ne može? U najavi i programu Adventa u Gradu Zrinskih Turistike zajednice Grada akovca objavljeno je oekivanje spoja tradicionalnih adventskih dogaanja i modernih urbanih sadržaja. I tako i bi. Prvi i drugi dan, 30. studenog i 1. prosinca, na samom otvaranju našeg Adventa. Kalendar se nezaustavljivo primakao polovini mjeseca i juri k inalu godine. A svjedoka i sudionika zanimljivih, pomno promišljenih i inovativnih dogaanja niotkud nema. Jer, toga u akovcu zapravo i nema. ega ima? Imamo tradicionalno i ve dugi niz godina osvjetljenje grada dekorativnom rasvjetom. Imamo jeftine improvizacije izloga tih još nekoliko preostalih prodajnih prostora u samom centru grada. Tu su, na istim pozicijama, i novogodišnji borovi kod Franjevakog trga i na Trgu Republike. Imamo kuice i par štandova s pomalo “isfuranom i potrošenom” ponudom blagdanskih ukrasa, koje su tijekom tjedna više zatvorene negoli otvorene. Možda je vrhunac zamišljenog okupljanja graana na Franjevakom trgu uz ispijanje puna i kuhanog vina uz pokretnu kuicu na kotaima koja podsjea na kakvu “ ilmsku cigansku ardu”. Kraj zgrade Doma sindikata pronaeno je mjesto i prostor za djeju zabavu (zimski luna park!), ali pri tome svi prolaznici koji dolaze iz smjera Perivoja Zrinskih trebaju pripaziti na strujne kablove koji se vuku po ploniku ak od zgrade Gradske knjižnice. Pokušali smo, ali nismo imali sree uoiti posebnost, toplinu i pravo blagdansko ozraje u našem gradu. Nigdje nema mirisa cimeta, kuhanog vina, glazbe ... Mnogi e rei, rijetko nam je nešto dobro, i najlakše je biti u ulozi kritiara. Znamo, sve znamo i na vlastitoj koži osjeamo, teško je u ova krizna vremena iznai inancije za boljitak, a kamoli za raskoš. Ali raskoš se ni ne traži. Omjer izmeu želja, mogunosti i prijedloga struke (arhitekata) te organizatora ureenja grada možda se mogao pomiriti kakvom novom i jednostavnom kreativnom idejom. Gotovo je nevjerojatno da od tolikog broja udruga, folklornih i drugih amaterskih društava, koje su registrirane u našoj županiji, nitko nema ideje, dobro volje, duha za volontiranje ..., kako bi sami sebi uljepšali ove dane mjeseca prosinca. Samo da je svaki dan u prosincu jedna udruga uzela u “svoje okrilje” ve bi bilo živosti na gradskim ulicama. A, romantina veernja šetnja gradom u ovoj zimskoj idili? Zaboravite. akovec naveer je grad duhova. Prolaznika i šetaa je malo, ili nimalo. Tako da ta samoa i praznina gradskih ulica gotovo plaši i “ledi krv u žilama”. Ljudi su protjerani iz centra grada. Zavuku se u svoje domove, ili u ugostiteljske objekte, i tako u osami, bez pravoga blagdanskog ozraja, išekuju zapravo da što prije ovi blagdani prou. Jadno i prejadno. I Zrinski su vjerujem uz baklje i svijee imali kvalitetniji i bolji ugoaj!

BOŽINA poruka varaždinskog biskupa

Brao i sestre, dragi vjernici i svi ljudi dobre volje! „ovjee, probudi se! Za te je Bog postao ovjekom. Digni se, pospane i ustani od mrtvih i Krist e te prosvijetliti. Za tebe je, velim, Bog postao ovjekom.“ Rijei su ovo sv. Augustina biskupa, jednog od najveih nauitelja Crkve. Nije li ovo poruka i svakome od nas u ovoj Godini vjere? Probudimo se jer Bog je postao ovjekom. Jedinstven je to dogaaj u povijesti ovjeanstva. Bog ulazi u povijest, ulazi u svijet, i to sasvim konkretni svijet. Sveti Luka evanelist zapisuje kako je to bilo za vrijeme rimskog cara Augusta, za vrijeme dok je Sirijom upravljao Tiberije, a na drugom mjestu spominje se i rimski namjesnik Poncije Pilat. Umjesto ovih imena, mogli bismo staviti imena današnjih upravitelja država ili možda samo naše domovine. U današnji svijet, naš svijet, ulazi Bog. Dolazi tako ve dvije tisue i dvanaest godina. Boži je samo podsjetnik toga dolaska. Pitajmo se kako ga doekujemo i kako ga prepoznajemo! Dakako, potrebno je otvoriti oi vjere da bismo prepoznali njegov dolazak. Želio je biti ovjek, jedan od nas. Poistovjetio se s ovjekom, posebno s onim koji je u nevoljama, poistovjetio se s onim koji gladuje, s beskunikom, sa zatvorenikom, s bolesnikom, s nevino osuenim, sa strancem, sa zaetim djetetom kojemu je onemoguen dolazak na ovaj svijet, s ostavljenim i zanemarenim starcem i staricom, s nevoljnikom bilo koje vrste. Tu ga možemo nai i prepoznati. On je i danas malo dijete, nemoan je, ne vie, ne galami, nema sredstava javnoga priopavanja. Mnogi ga traže na krivim mjestima i prolaze pokraj njega ne prepoznajui ga. Boži je podsjetnik da obnovimo svoju vjeru. Boži je radostan blagdan koji se stoljeima slavi u

našem hrvatskom narodu. Blagdan koji nas podsjea na razne obiaje koje ljubomorno uvamo, ali on je ipak prvenstveno blagdan sadašnjosti jer Bog sada ulazi u naš svijet. Ovih dana mogli smo uti mišljenje nekih, koji su kod nas na vlasti, da se Crkva i njezini lanovi ne trebaju miješati u svjetovne poslove. Kako bismo se toga mogli odrei kad je Isus ušao u svijet i pozvao nas da živimo u svijetu svjedoei njegovu blizini i njegovu ljubav prema svakome ovjeku? To je poziv i zadaa nas kršana. Toga se ne možemo i ne smijemo odrei jer bismo izdali svoje poslanje. Priznajemo da nismo uvijek onakvi kakvi bi kao Isusovi uenici trebali biti. U ovoj Godini vjere prisjeamo se i poruke II. Vatikanskoga sabora, a on nas opominje: “da u nastanku ateizma nemali udio mogu imati vjernici, jer treba rei da oni zanemarivanjem vjerskoga odgoja ili pogrešnim izlaganjem nauka ili takoer nedostacima svoga religioznog, udorednog i društvenoga života pravo lice Boga i religije prije zakrivaju negoli otkrivaju.“ (GS 19) Neka nam radosni dani proslave Božia budu poticaj da svojim zalaganjem pridonesemo boljitku osobnoga, obiteljskoga i društvenoga života. U tome neka nam pomogne Ona koja je svijetu donijela Spasitelja. Neka nam obnovljenom i vrstom vjerom bude ispunjen Boži, kao i godina koju zapoinjemo blagdanom Marije Bogorodice. To Vam od srca želi varaždinski dinski biskup Josip Mrzljak! k!


6

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

21. prosinca 2012.

VRH SDP-a zbog imenovanja Deana Hunjadija kandidatom za župana raspustio cijelu županijsku organizaciju stranke

HDZ Meimurja

Darko Horvat: Ako birai opet odaberu SDP, mogli bi izgubiti i županiju - Meimurska županija pod kormilom dezorijentirane koalicije, u kombinaciji sukoba koji se upravo dogaaju u SDP-u, koji e kulminirati vjerojatnim raspuštanjem županijske organizacije, verifikator je onoga što se 2012. dogaalo u Županijski meimurskoj, kazao je predsjednik HDZ-a Darko Horvat u srijedu na završnoj godišnjoj pressici, i dodao: SDP-ov gradonaelnik, SDP-ov župan i SDP-ova koalicijska vlada u korelaciji i potpunoj kompatibilnosti, od Grada akovca, preko Županije, do Zagreba, na državnoj razini, nisu u kasu u Meimurskoj županiji donijeli gotovo pa ništa. Pa i te smjene koje se upravo dogaaju u samom SDP-u rezultat su nezadovoljstva angažmanom i radom onih ljudi koji su ispred SDP-a participirali u izvršnoj vlasti na županijskoj razini, nezadovoljstvom u svojim redovima. To je rezultiralo ogromnim nepovjerenjem županu, odnosno lideru SDP-a na županijskoj razini, ustvrdio je Horvat. Rezimirajui 2012. godinu, meimurskim biraima je poruio: - Odlue li ponoviti na izborima ovo što smo imali u protekle tri i pol ili etiri godine, perspektiva ne postoji, a ono što bi se moglo dogoditi u naredne tri i pol godine vrlo bi realno mogli ostati i bez županije, zakljuio je Darko Horvat na konerenciji za novinare, koja je ujedno imala i ugoaj predblagdanskog domjenka za novinare. Sunana Glavak, saborska zastupnica, ponovila je da 2012. godina nije donijela ništa pozitivno, nego samo negativne stvari: poveanje poreza, oslabljeno gospodarstvo, visoku nezaposlenost, izostanak investicija, vee cijene grijanja, pad BDP-a i pad kreditnog rejtinga. - Kukuriku koalicija nee biti u stanju riješiti ništa u interesu graana i zato bih rekla da je njima rok trajanja istekao, kazala je Sunana Glavak. Na konerenciju za novinare meimurskog HDZ-a došao je i Tomislav uljak, politiki tajnik HDZ-a i potpredsjednik Sabora, koji je kazao da HDZ nee izlijetati s kandidatima za lokalne elnike kao što je to uinio SDP s preranim izlaskom kandidata, a da nisu osluškivali koji su to kandidati zaslužili povjerenje graana. - Naše organizacije dobro komuniciraju s graanima i tek kada kod graana provjere koji kandidati imaju nabolje izglede da ispune njihova oekivanja izabrat e svoje kandidate. Najbitnije je da se izaberu oni koji mogu ispuniti oekivanja graana da se ne dogodi da se doe na vlast samo da se podijele unkcije, a oigledno da jedino u emu je Kukuriku koalicija uspjela jest to da su izmijenili sve što su izmijenili u ministarstvima, javnim poduzeima i javnim tvrtkama, strune i sposobne ako su uope imali ikakav miris na HDZ. A na njihova mjesta su dovoeni nestruni i nekompetentni i zato su danas u problemima. HDZ planira poetak predizborne kampanja nakon izvještajnoga opeg sabora. Tomislav uljak, politiki tajnik HDZ-a, smatra HDZ jedinom ozbiljnom opcijom sadašnjoj vladajuoj koaliciji. Smatra da na lokalnim izborima mogu ostvariti rezultate na razini prošlih lokalnih izbora, a to znai veinu svojih naelnika opina, gradonaelnika, pa i župana. A, nakon toga predstoji im priprema za parlamentarne izbore i sklapanje koalicija. Kazao je da im je u prvom planu kako riješiti gospodarstvo i pokrenuti investicije, za što su angažirali razne strunjake, ali i stranake ljude. Za to su ormirali 23 odbora u kojima je angažirano preko tisuu ljudi, strunjaka u svojim podrujima. (BMO)

VELIKI PREOKRET Raspuštena županijska organizacija, Ivica Perho povjerenik

nam je u povjerenju jedan dugogodišnji, iskusni i visokopozicionirani lan meimurskog SDP-a, koji nije u “ekipi“ koja je “rušila“ Perhoa, ali opet je nezadovoljan nainom na koji upravlja strankom, kao i rezultatima koje je postigao kao župan. Takvih je inae jako puno u meimurskom SDP-u, koji smatraju da Ivica ima rejting u javnosti, ali zapravo to je ujedno kad je on u pitanju – sve. I upravo zbog toga se dogodio Perhoov poraz prilikom kandidature za župana. Meutim, Perhoevi oponenti oito nisu pronašli dovoljno jakog igraa da izdrži i ovu politiku igru, koju je oito Perho pokrenuo proteklih dana u Zagrebu i na kraju je uspio dobiti.

Politika žrtva – Dean Hunjadi

Župan Perho bio je najtraženija osoba od strane novinara u etvrtak povodom dogaanja u meimurskom SDP-u i odluke Predsjedništva stranke PIŠU: BOŽENA MALEKOCI OLETI, DEJAN ZRNA, ALEN FUŠ FOTO: ZLATKO VRZAN

Iako je situacija u meimurskoj županijskoj organizaciji SDP-a bila u sjeni zagrebake i do zakljuenja naših novina nije došlo službeno najavljeno priopenje iz središta stranke, predsjednik meimurske organizacije stranke Ivica Perho potvrdio je kako je Predsjedništvo stranke, koje je zasjedalo u srijedu poslijepodne u Zagrebu, donijelo odluku o raspuštanju meimurske organizacije SDP-a. Za povjerenika županijske organizacije stranke imenovan je Ivica Perho, ujedno dosadašnji predsjednik. To je veliki preokret nakon što je prošli tjedan Perho dobio nepovjerenje veine lanova županijskoga stranakog vrha prilikom glasovanja za SDP-ovog kandidata za župana. Perho je, kao što smo pisali ranije, prilikom glasovanja o toj stranakoj kandidaturi dobio znaajno manji broj glasova županijskoga stranakog odbora od Hunjadija. Iako je nakon te odluke Perho u razgovoru za Meimurske novine najavio mogunost odlaska s politike scene nakon završetka mandata župana, oito se nije politiki predao. Inae, u utorak su u Zagrebu održane i šire stranake konzultacije izmeu SDP-a i HNS-a, na kojima je, kako prenose mediji, dogovoreno da Rajko Ostoji bude zajedniki kandidat obje stranke za zagrebakog gradonaelnika. Po svemu sudei, isti rasplet situacije predvien je kad je u pitanju kandidatura i za meimurskog župana. Zajedniki nastup SDP-a i HNS-a na lokalnim izborima, kako se kalkulira, bit e “nametnut od gore“ i za druge (grado)naelnike u Meimurju, ali ostaje za vidjeti kako e se isto provesti i na terenu, na kojem gotovo ni u

jednoj opini izmeu ove dvije stranke “nema ljubavi“, ve su u veini njih ak u otvorenom politikom neprijateljstvu. Nešto slino se oito dogaa i unutar meimurskog SDP-a, jer struja mlaih i novih ljudi u vrhu županijske organizacije, na elu sa saborskim zastupnikom Mariom Mohariem i tihom potpore vjene Dragice Zgrebec, koja je nominirala Deana Hunjadija kao kandidata za župana umjesto Perhoa, zasigurno se nee tako lako pomiriti s ovom novom situacijom, tako da je još dublja unutarstranaka podjela, pa ak i mogunost napuštanja stranke vrlo izgledna. Jutro poslije odluke Predsjedništva o raspuštanje stranke u etvrtak, pred poetak sveane sjednice županijske Skupštine, novinari su zaustavili Perhoa i pitali ga za službenu inormaciju.

Tajnik prenio poruku Perhou o raspuštanju organizacije Tom prilikom je kazao: - Vidim zainteresiranost javnosti za dogaaje unutar stranke, zbog kojih nisam sretan, kazao je Ivica Perho. - Budui da sam jedan

od onih koji je na terenu stvarao stranaku inrastrukturu u Meimurskoj županiji, mislim da SDP to ne zaslužuje. Pogotovo mislim da ne zaslužujemo da budemo na naslovnicama bilo kojeg medija u negativnom kontekstu. Ono što je meni poznato, a vidim da su neki portali to i objavili, puno detalja ne znam jer nisam bio na sjednici Predsjedništva. Kontaktiran sam od strane tajnika stranke i reeno je kako je raspuštena županijska organizacija. Raspušteno je takoer županijsko Predsjedništvo, a što se mene osobno tie, postavljen sam za povjerenika. Idui etvrtak održat e se Predsjedništvo županijskog SDP-a s predsjednicima opinskih i gradskih organizacija, na koje e doi i netko iz Predsjedništva SDP-a Hrvatske, da se obrazloži odluku i da se dogovorimo o daljnjim aktivnostima. Idui petak moi ete dobiti više inormacija, kazao je Ivica Perho, i dodao: - U svakom sluaju SDP je najjaa stranka u Meimurskoj županiji, u mnogim sredinama imamo potporu i ja zahvaljujem svim lanovima stranke na potpori koju dobivam, ali i na potpori da se ove situacije moraju

Pet mjeseci prije izbora SDP si je zabio autogol Pet mjeseci prije izbora ovo što se dogodilo županijskoj organizaciji SDP-a nona mora je za svaku stranku. Perhoovi izazivai u kandidaturi za župana trebali su znati da svoj uzlet ne mogu graditi na rejtingu koji je stvoren prije prošlih izbora i da podjela unutar stranke automatski ruši i rejting. To se dogodilo HNS-u kad su ru-

šili svog elnika, tadašnjeg predsjednika HNS-a Josipa Posavca. Dio SDP-a ovima je pokazao da se ne može politiki pomiriti s time da graani neposredno biraju naelnike, gradonaelnike i župane. Još uvijek oni žele da stranka ima glavnu rije u tom izboru, a da graani samo potvrde njihov izbor.

razriješiti prije izbora, jer mogu biti teret stranci u predizborno vrijeme. Zahvaljujem i graanima koji nas razumiju i podupiru SDP i u tom djelu vjerujem da neemo iznevjeriti birae, to je najvažnije u svemu tome. U politici treba zastupati stavove graana i ja tako želim zastupati i graani to zaslužuju. Na novinarsko pitanje znai li to da Dean Hunjadi nije više kandidat za župana, Ivica Perho je kazao da e se o tome moi govoriti poslije sjednice, koja je zakazana za etvrtak. Novinare je zamolio za razumijevanje, jer da ne može prepriavati što je bilo na sjednici na kojoj nije bio. Naime, Ivica Perho nije lan Predsjedništva SDP-a Hrvatske, kao ni bilo koji drugi lan meimurske organizacije SDP-a. Previranja u SDP-u snažno su uzburkala dogaaje u politikom životu Meimurja. Ispod pulta ve su se poele slagati nove politike slagalice tko s kim i kako. Naime, zabijanje noža u lea Ivici Pehou od vlastitih ljudi u drugim strankama shvatili su kao veliko razmicanje politikog prostora za druge opcije i koalicije. Meutim, ako je SDP i bio uspavan zbog toga što do sada i nije imao pravoga politikog suparnika, sada ga je situacija u vlastitoj stranci razdrmala. Brzo su se do vrha na dolje zbrojili što bi mogli dobiti, a što izgubiti s pojedinim kandidatima. Kao što je inae u društvu splasnula ascinacija mladim i neoptereenim kadrovima, tako su i u SDP-u shvatili da dugogodišnje iskustvo i znanje nije dobro odbaciti. Friška lica nužno ne donose napredak, samo zato što su riška. Iako, brojni SDP-ovi krugovi tvrde da Perho pokazuje jedno lice prema javnosti, a drugo unutar stranke. - To nije isti ovjek kad razgovara s vama novinarima, kada nastupa u javnosti, odnosno kad je s nama na sastanku, kazao

Bilo kako bilo, nakon odluke Predsjedništva posve je jasno kako je Dean Hunjadi žrtvovan. Odabran je za protukandidata, jer je dovoljno mlad da izrazi nezadovoljstvo dijela SDP-ovaca nainom na koji ga je vodio Ivica Perho. Istodobno Hunjadi je nedovoljno politiki iskusan da bi shvatio kako se dobivaju politike borbe u stranci. Oni iskusniji koji stoje u pozadini tog nezadovoljstva ni u ludilu nisu htjeli osobno ui u arenu, jer su svjesni rizika te borbe. U rat su poslali pješake, koji se kao u šahovskoj igri prvi žrtvuju. U javnosti se smatra da iza ove politike intrige iskazivanja nepovjerenja Perhou navodno stoji Dragica Zgrebec zajedno s Mariom Mohariem. Dragica Zgrebec jedina od SDP-ovih saborskih zastupnika nije u etvrtak bila na sveanoj sjednici županijske Skupštine. To može biti znak, ali ona si takve igre može dopustiti. Njezina politika karijera do sada je išla samo uzlaznom putanjom, nakon nekoliko uzastopnih mandata u Saboru, dogurala je do potpredsjednice Sabora. No, nikad do sada još nije morala okusiti težinu izvršne vlasti. Ovakvom odlukom silno je razoaran Dean Hunjadi, ovjek koji je pobijedio Perhoa u unutarstranakom izboru kandidata za meimurskog župana. Na pitanje kako komentira odluku središnjice u Zagrebu, kratko je odgovorio “kako je SDP ovakvim potezom doživio sumrak demokracije“. Prije dva dana Hunjadi je na pitanje našeg novinara prijeti li SDP-ovoj županijskoj organizaciji raspuštanje, kao u sluaju istarskog ogranka, imao odgovor da osobno ne vjeruje da je takav scenarij, karakteristian za nedemokratske stranke (poput HDZ-a u svojim najtamnijim azama), mogu i u SDP-u. - Poništavanjem rezultata izbora otvorila bi se i mogunost politikog revanšizma prema lanovima i opinskim organizacijama koje su me podržale, na što upuuje pokušaj obilježavanja glasakih listia brojanim oznakama prilikom glasovanja za SDP-ovog kandidata za župana, izjavio je tada Hunjadi. Ostaje za vidjeti hoe li se to zaista i dogoditi, odnosno hoe li pasti ostavke. Bit e zanimljivo pratiti rasplet dogaaja nakon sjednice Predsjedništva županijske organizacije, koja e se održati idui etvrtak.


u Meimurju

 GDQD

21. prosinca 2012.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

7

Božina estitka župana Perhoa Povodom božinih blagdana, župan Meimurske županije Ivica Perho graankama i graanima Meimurske županije uputio je estitku u kojoj stoji: "Božino vrijeme oduvijek je bilo vrijeme okretanja prema svojim bližnjima i obitelji. Doba je to godine i kad se povlai crta iza svega uinjenog u proteklih 12 mjeseci. Godina iza nas bila je teška, no na sva

iskušenja koje je kriza stavila pred nas trebamo gledati kao na iskustvo koje nas ini bogatijima i jaima. Mi Meimurci naširoko smo poznati po vrednotama, poput razvijenih radnih navika, poštenja, uvažavanja razliitosti i privrženosti bližnjima. Upravo su nam one pomogle da se kroz povijest održimo, te da nakon svake krize ponovno

stanemo na noge. Nema razloga da tako ne bude i ovaj put! U današnja vremena, kad svi jurimo za poslom i zaradom, strepei kako emo sutra spajati kraj s krajem, ovi blagdani prilika su da se okrenemo svojim obiteljima. Upravo nas zajedništvo, uvažavanje i ljubav ine jaima i otpornijima na sve izazove i nedae. Potpora i razumijevanje kakvu možemo

dobiti samo u svojim domovima i meu prijateljima najjaa je i najvrjednija od svih. Boži kao najvei obiteljski blagdan povod je da se iskreno zahvalimo svima bližnjima te da im na njihovu potporu, ljubav i vjeru uzvratimo barem jednakom mjerom. Želim Vam da ove blagdanske dane provedete u miru i srei, u krugu obitelji i prijatelja".

SVEANA SJEDNICA Skupštine Meimurske županije

Župan zaželio da 2013. bude godina oporavka i gospodarskog rasta

GRAD AKOVEC

Gradonaelnik priredio božino - novogodišnji prijam U Muzeju Meimurja u srijedu je održan božino novogodišnji prijam gradonaelnika akovca. Gradonaelnik Branko Šalamon u pozdravnom govoru izrazio je želju da to bude neormalno druženje u kojem e se problemi i razlike staviti po strani. Kazao je da je akovec sredina ugodna za življenje. U usporedbi s drugim sredinama, u akovcu su neke stvari bolje, a neke lošije, ali da sveani prijam nije ni mjesto ni vrijeme da se razgovara o tome. - Svima bi trebao biti cilj zajedništvo,

ali nas razliiti interesi vuku na razne strane. No svi smo mi akovanci, Meimurci, ali svi nosimo teret vremena u kojemu živimo. Stoga moramo težiti tomu da nam bude bolje, kazao je akoveki gradonaelnik Branko Šalamon. U kratkom glazbenom programu sudjelovale su akoveke gimnazijalke, te vokalna muška i ženska skupina i zbor "Josip Štolcer Slavenski". Na sveanosti se okupio velik broj uzvanika iz gospodarskog, politikog i javnog života akovca i Meimurja. (BMO)

Ve tradicionalno prije božinih i novogodišnjih blagdana održana je sveana sjednica Skupštine Meimurske županije. Sveanu sjednicu otvorio je Petar Novaki, predsjednik Skupštine, koji je u blagdanskom tonu kazao: - Tri od etiri adventske svijee ve gore, nadam se ne samo na našim stolovima, ve i u našim srcima. U tom duhu i uz poruku Bog nije obeao dan bez bola, sunce bez kiše, ali je obeao snagu za dan, utjehu za suze i svjetlo za put - svim žiteljima Meimurske županije estitao je blagoslovljen Boži i u svakom smislu uspješnu narednu 2013. godinu. Meimurski župan Ivica Perho pak se s puno manje blagdanskog žara, više uronjen u stvarnost, osvrnuo na proteklu godinu. - Analitiari naglašavaju da je vrijeme u kojem živimo vrijeme završetka razdoblja u kojem se trošilo iznad mogunosti te da tu injenicu mnogi teško prihvaaju. No, ja smatram da je ovo vrijeme novog poetka, poetka odgovornijeg odnosa prema javnom novcu, imovini, planiranju. Upravo ovim smjernicama sam se vodio itavog mandata koji je pred krajem. No, oekivanja graana su velika, a cijena koju smo kao društvo spremni platiti nije. Za razliku od pojedinca, koji ipak gleda svoje interese i interese svoje obitelji, mi politiari moramo na umu imati puno širu sliku. Upravo je zato pred nama najvea odgovornost da cijena koju emo

Sveana sjednica Meimurske županije na kraju 2012. godine na kraju platiti bude prihvatljiva i jednakomjerno rasporeena. Odgovorno tvrdim da taj minus u proraunu nije rezultat neodgovornog trošenja novca, ve naše odluke da zadržimo teško steeni visoki standard u obrazovanju, zdravstvu, komunalnoj opremljenosti. Iako emo taj dug morati namiriti u boljim vremenima, cijena koju bi platili prekidanjem ili ukidanjem nekih prava ili projekata bila bi puno

viša. esto govorim da je nepovratno završilo vrijeme u kojem se gradilo bez raunice o isplativosti i održivosti te novac nenamjenski trošio na za naš standard, prevelika prava. Iako se starih navika teško rješavamo, oni koji su nas izabrali sve eše dižu glas protiv neodgovornog trošenja. Ukazuju nam na greške u sustavu, poput one da netko ima odreena prava koje na prate obveze. Na nama je da to detektiramo i promijenimo,

Pelari Agacije dobili su ovogodišnju županijsku povelju, koja je takoer pripala i Listu Meimurje

na taj nain se potie svijest o odgovornosti, a društvo senzibilizira za one koji su zbog razliitih okolnosti u nezavidnoj situaciji. No, najvažnijim smatram da Meimurci nisu izgubili vjeru u sebe, bližnje i, što je najvažnije, vjeru u zajednicu. Pokazali su da i u teškim vremenima možemo raunati jedni na druge i to je injenica zbog koje sam siguran da nas, nakon što kriza završi, eka plodonosnije razdoblje, kazao je meu ostalim meimurski župan Ivica Perho. Izrazio je nadu i želju da nova 2013. godina bude prva godina oporavka i gospodarskog rasta. Sveana sjednica bila je prigoda i za podjelu povelja Meimurske županije. Ove godine povelju Meimurske županije dobili su Meimurska udruga pelara “Agacija“ za 35 godina djelovanja i List Meimurje za 60 godina kontinuiranog izlaženja. Svearskom ugoaju na sjednici pridonijela je i ženska vokalna skupina “Stridonne“ iz Štrigove. (BMO)

POGLED ODOZDO

Demokracija nije pravo na grabež U

tranzicijskim zemljama, kao što je i Hrvatska, demokracija je poput riže, slabo ukorijenjena, kao da raste u vodi. Kao i svi graani odrasli i odgojeni u jednoumlju, demokracija se ponajprije shvaa kao pravo da se napokon otvoreno govori što se misli. Ustvari, nakon što je mnogo toga bilo ogranieno: od slobode govora, slobode privatne inicijative, stvaranja vlastitih firmi, demokracija je shvaena kao neogranieno pravo pojedinca raspolaganjem svime što smatra da je njegovo osobno pravo. Demokracija je zapravo shvaena kao pravo na sve. Malo tko demokraciju uope želi shvaati kao i svoju odgovornost za sve ono što govori i ini. emokracija se zamišljala kao neobuzdana neo-

D

graniena sloboda pojedinca u kojoj mu više nitko ništa ne može. Tako se novosteena sloboda zlorabila kao licenca za zadovoljenje raznih ljudskih slabosti. Do nesluenih granica sada je svatko tko nema osjeaj da drugom ne ini ono što ne želi da bi drugi inili njemu koristio pravo jaega. Pravo na grabež, koje je u Hrvatskoj ostalo najpoznatije pod izrekom - "tko je jamio, je jamio". A kad je jamio, tada si je uzeo za pravo prema ponašati se prema drugim ljudima kao da su mu podanici, manje vrijedni ljudi. Neki nisu morali ništa plaati, a uzimali su sve. objednik uzima sve nije bila bez razloga hit pjesma u Hrvatskoj. Postojao je ak i pritajeni kult divljenja prema takvim pobjednicima koji su uzimali sve. Njih se smatralo

P

sposobnima, a one koje su moralne konice sprjeavale u tome da grabe poput predatora slabiima, nesposobnjakoviima, šonjama, idealistima. li što ostane predatoru, ako sve pokolje i ne ostane više ni jedna životinja u šumi? Je li to smisao demokracije, da volja jaega istrijebi slabije. Jer demokracija je volja veine u kojoj onda manjina, šaica njih, opet vlada veinom. emokracija je i odgovornost, osvrnimo se u povijest. Mnogi veliki diktatori izabrani su demokratskim putem, voljom veine, pa i u našoj najbližoj povijesti. Tko je tu onda pogriješio? Veina se nakon takvih promašenih odluka poziva na to da nije znala što su diktatori ili autokrati radili. Možda i sve nisu znali, ali pitanje je koliko su bili odgo-

A

D

vorni pri svom izboru. Koliko ih je pri odabiru vodio razum, a koliko srce. Najuspješnija su ona društva i one zajednice koje ne poštuju samo obinu matematiku veinu, ve i pamet, razboritost i mudrost ljudi koji s njima žive u zajednici. Koji znaju slušati i uti savjete tih razboritih i mudrih u zajednici. Naime, veina zna što hoe, zapravo najviše zna što nee, ali najvažnije pitanje je kako to što želimo ostvariti. hrvatskim politikim prilikama nema toga tko ne želi investicije, izvoz, poveanje zaposlenosti, blagostanje. No, kako to ostvariti da veina u društvu osjeti blagodati rasta. Malo je onih koji znaju kako izvesti društvo iz slijepe ulice na pravi put. Štoviše, demokratski izabrana veina legitimno njih ne mora ni slušati. Može rei: izabrani smo od veine da radimo što želimo jer smo izabrani. Ako rade krivo, nisu u krvu jer smo

U

im mi to svojim izborom omoguili. Zbog toga e se birai u sazrijevanju demokracije morati suoiti sa svojom odgovornošu. A ona pak zahtijeva razum, a ne srce. Srce je za druge stvari, za solidarnost, suosjeajnosti i ljubav prema drugima. Ali u svemu, pa i u tome, treba imati granice i odgovornost. protivnom vodit e nas slatkorjeivi demagozi, sebini autokrati, ljudi kojima je do toga da se kroz život provlae na našim leima, da nas tapšu po leima, a istodobno vam kradu novac iz džepa. Demokracija nije pravo na grabež, na lupetanje bez posljedica, na greške bez posljedica i postupke bez odgovornosti za to što e se desiti nakon što ti postupci budu provedeni. Demokracija je teži, a ne lakši put za svakoga. U režimima je teže samo onima koji misle svojom glavom, svi ostali rade automatski nareeni posao i

U

Piše: Božena Malekoci-Oleti bozena.malekoci@mnovine.hr

ni za što nisu odgovorni, jer svu odgovornost ima vrhovni autoritet. Zbog toga i ima toliko nostalgije za sigurnošu onih koji su živjeli u autoritarnim režimima. Nakon pada takvih režima ljudi bi uživali slobodu koju donosi demokracija, ali ne bi uzeli odgovornost koju ona sa sobom donosi. Željeli bi slobodu za koju bi odgovornost preuzeo netko drugi.


8

Aktualno

ISPLATA žurne pomoi za poplavljene u Pušinama do kraja sljedeeg tjedna

Vlada donijela i formalnu odluku o isplati 2,1 milijun kuna U petak je u prostorima Opine Nedeliše održan sastanak Povjerenstva za raspolaganje donacijama primljenima za poplavljene u Pušinama. Naime, Vlada Republike Hrvatske na prošlotjednoj sjednici donijela je odluku o dodjeli nužne pomoi za poplavljene mještane Pušina, a novac u iznosu od 2,105.000 kuna ovih bi dana trebao sjesti na raun Opine Nedeliše. Na sastanku je dogovoreno da e novac biti ošteenima u poplavi isplaen najkasnije do kraja sljedeeg tjedna, a nain raspodjele novca utvrdit e se nakon provjere konane procjene štete. Inae, ukupna šteta procijenjena je na 22,131.250 kuna, a obuhvaa štetu na obiteljskim kuama, poljo-

privrednim površinama, gospodarskim objektima, namještaju, ureajima i opremi. Ovaj novac Vlada je dodijelila kao nužnu pomo, te se oekuje da e ošteeni mještani Pušina na ime šteta od elementarnih nepogoda dobiti dodatna financijska sredstva. Do sad je na posebni raun, koji je za ove namjene otvoren u Opini Nedeliše, uplaeno oko 250.000 kuna, a najvei dio tog novca ve je i utrošen. Takoer, neposredno nakon poplave Centar za socijalnu skrb akovec poplavljenim domainstvima podijelio je 70 tisua kuna. Opina Nedeliše zahvaljuje svim donatorima koji su pomogli kako bi se posljedice elementarne nepogode što prije sanirale.

MUZEJ MEIMURJA ukljuen u projekt “Regija digitalnih muzeja”

Županija sufinancira s 15 posto izradu projektne dokumentacije Ministarstvo regionalnog razvoja i ondova Europske unije potpisalo je sporazume o dodjeli tehnike pomoi za 32 razvojna projekta iz Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ondova EU u 2012. godini. U okviru potprograma "Priprema regionalnih razvojnih projekata", tehnika pomo dodijeljena je i projektu "Regija digitalnih muzeja - ouvanje kulturne i povijesne baštine korištenjem novih tehnologija u prezentaciji i meunarodnoj promociji Sjeverozapadne Hrvatske". Ovim projektom obuhvaena je Meimurska županija, Varaždinska županija, Koprivniko - križevaka županija, Krapinsko - zagorska, Zagrebaka županija i Grad Zagreb. Poveznica svih lokacija osim teritorijalne, koja povezuje zajedniki identitet, jest planirano korištenje novih tehnologija kako u ouvanju i prezentaciji bogatoga kulturno - povijesnog nasljea, tako i u ostvarivanju nove uloge koju suvremeni muzeji zahtijevaju. U Meimurskoj županiji nositelj tehnike pomoi je Regionalna razvojna agencija Meimurje, a korisnik je Muzej Meimurja. Za izradu projektne dokumentacije, prema procjeni strunjaka, za izradu investicijskog ciklusa ugovorenog u sklopu tehnike pomoi potrebno je 2,949.000

21. prosinca 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

kuna, a Meimurska županija e osigurati 15%, što iznosi 450.000 kuna. Sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije projekta "Regija digitalnih muzeja“ planirana su u proraunu Meimurske županije za 2013. godinu. Muzej Meimurja planira ovim projektom obnoviti i revitalizirati Stari grad u akovcu, a obuhvatit e se rekonstrukcija dijela palae Starog grada – sanacija konstrukcije, rekonstrukcija dijela palae Staroga grada – unutarnje ureenje i postav, rekonstrukcija ortifikacije s prilaznom cestom, rekonstrukcija obzida, rekonstrukcija dvorišta i projekte multimedije, za što e ukupno biti potrebno 47,470.175 kuna. Sredstva e preko Ministarstva regionalnog razvoja i europskih ondova RH, uz pomo REDEA-e, biti osigurana iz strukturnih ondova EU. Dokumentacija za palau postoji ukljuujui potvrdu glavnog projekta. Za palau ne postoji projekt koji e definirati digitalni i multimedijalni dio postava Muzeja i opremu koja je potrebna za njihovu realizaciju. Za ostatak je potrebno izraditi idejno rješenje (graevine i multimedijski scenarij i oprema), glavne i izvedbene projekte te ishoditi potrebne uvjete i lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta. (BMO)

PET GODINA duga želja Štefanca za preseljenjem u akovec

440 graana želi promjenu, državna vlast treba još samo ispoštovati njihovu volju Graani naselja Šteanec ve godinama ekaju na izdvajanje naselja Šteanec iz opine Mala Subotica i pripajanje Gradu akovcu. Predmetna inicijativa po prvi je put pokrenuta još 2007. godine i Skupština Meimurske županije se svojim Zakljukom od 29. lipnja 2007. godine pozitivno oitovala oko izdvajanja naselja Šteanec iz opine Mala Subotica, pod uvjetom da se o tom pitanju pozitivno izjasne graani Šteanca. Vlada Republike Hrvatske je 31. srpnja 2008. godine dala negativno mišljenje na Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o podrujima županija, gradova i opina u Republici Hrvatskoj, koji je podnijela u hrvatskom Saboru zastupnica Dragica Zgrebec. Opinsko vijee Mjesnog odbora Šteanec je na svojoj 3. sjednici od 10. travnja 2012. godine donijelo odluku o nastavku provedbe inicijative za postupak izdvajanja naselja Šteanec iz opine Mala Subotica i pripajanje Gradu akovcu. Vijee Mjesnog odbora Šteanec zatražilo je mišljenje Opine Mala Subotica o ponovnoj inicijativi mještana Šteanec. Nakon toga je Opina Mala Subotica dopisom od 8. kolovoza 2012. godine dostavila mišljenje, prema kojem smatra da bi trebalo raspisati reerendum radi pribavljanja prethodnog mišljenja graana naselja Šteanec, jer potpisivanje peticije koje je provedeno prije pet godina ne odražava pravu sliku stanja u ovom trenutku.

Od 698 biraa, više od 60 posto potpisalo zahtjev za pripajanje Gradu akovcu Sukladno odredbama Zakona o podrujima županija, gradova i opina u Republici Hrvatskoj, Mjesni odbor Šteanec je 9. studenoga 2012. godine ponovno pribavio mišljenje svojih graana, koji su vlastorunim potpisom potvrdili svoju želju za izdvajanjem iz opine Mala Subotica i pripajanje Gradu akovcu. Prijedlog za promjenu podrune pripadnosti naselja Šteanec u opini Mala Subotica zaprimljen je u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i ope poslove dana 12. studenoga 2012. godine. Iz popisa graana naselja Šteanec proizlazi da je za promjenu podrune pripadnosti 440 graana. S obzirom na to da lanak 30. stavak 1. Zakona govori da

prijedlog za izdvajanje naselja iz sastava jedne jedinice lokalne samouprave može predložiti predstavniko tijelo lokalne jedinice ili jedna treina graana s prebivalištem na podruju naselja za koje se predlaže promjena, Upravni odjel za poslove Skupštine i ope poslove zatražio je od Policijske uprave meimurske podatak o broju graana naselja Šteanec. Isto tako od Ureda državne uprave u Meimurskoj županiji zatražen je službeni podatak o broju biraa koji imaju prebivalište u naselju Šteanec. Prema podacima Policijske uprave meimurske proizlazi da naselje Šteanec broji 826 graana, a prema podacima iz Ureda državne uprave u Meimurskoj županiji na dan 14. studenoga 2012. godine naselje Šteanec imalo je 698 biraa koji imaju prebivalište u navedenom naselju.

Takoer 16. studenoga 2012. godine zaprimljena je odluka Gradskog vijea Grada akovca, od 15. studenoga 2012. godine, kojim podržavaju izdvajanje naselja Šteanec iz opine Mala Subotica i pripajanje Gradu akovcu. Broj potpisa graana ini više od jedne treine graana s prebivalištem na podruju naselja Šteanec, što je zakonski minimum za pravovaljanost prijedloga za promjenu. Predlagatelj promjena, osim oitovanja Skupštine Meimurske županije, u nastavku postupka promjene podruja dužan je pribaviti i prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Nakon dobivanja suglasnosti Vlade RH, slijedi procedura promjene Zakona o podrujima županija, gradova i opina, kojim se utvruje pitanje promjene podruja. (BMO)

RADIONICA

Oni su uili vrtlariti na imanju Bernarde Orehovec

Prema procjeni, u evidenciji Podrunog ureda akovec nalazi se oko 1.050 evidentiranih nezaposlenih Roma, što ini oko 13,5 posto od ukupne evidentirane nezaposlenosti. Udio muškaraca je 65 posto, naspram 35 posto žena. Kroz mjere aktivne politike zapošljavanja prema Nacionalnom programu za Rome ve niz godina provodi se zapošljavanje Roma putem javnih radova, i to kroz obrazovanje za tržište rada, sufinanciranje zapošljavanja i samozapošljavanja, a u novije vrijeme i struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Unatrag pet godina 486 Roma je prošlo razliite mjere aktivne politike zapošlja-


21. prosinca 2012.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

REGIONALNI CENTAR za plin

Gradit e se pogon Pinacra u akovcu Vladimir Ivkovi, vijenik HDZ-a, na jednoj od prethodnih sjednica pitao je je li natjeaj za izgradnju Centra za plin u akovcu, te aludirao na mogue preseljenje u Varaždin. No ispalo je da su u strahu (od marginalizacije Meimurja) prevelike oi. Iz Pinacra je na ruke meimurskom županu Perhou došao službeni odgovor u kojem stoji da se gradnja pogonskog objekta Pinacra

u akovcu planira ve ovaj mjesec. Izgradnja ovog pogona predviena je planom razvoja plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske za razdoblje od 2011. do 2015., a odobren je od Vlade u veljai 2012. godine. Za izgradnju objekta ve je izdana graevinska dozvola i proveden javni natjeaj za gradnju te je potpisan ugovor o izgradnji s tvrtkom "Zagorje Tehnobeton" iz Varaždina. (BMO)

ZNANOŠU do bolje mlijenosti koza

Županija i Agronomski fakultet pomažu kozarima

JOŠ JEDNA TEKSTILNA tvrtka na putu u nepovrat

VARTEKS u postupku predsteajne nagodbe Varaždinska tekstilna kompanija "Varteks" obavijestila je Zagrebaku burzu da je podnijela prijedlog za otvaranje postupka predsteajne nagodbe. Varteks d.d. nalazi se u procesu restrukturiranja i u tijeku su pregovori s najveim vjerovnicima, državom i bankama oko naina provedbe financiranja restrukturiranja tvrtke, stoji u obavijesti Zagrebakoj burzi. U petak 14. prosinca nagodbeno vije-

e, u postupku predsteajne nagodbe nad društvom, donijelo je zakljuak kojim se Varteks d.d. poziva da u roku od 45 dana dostavi nagodbenom vijeu nedostajuu dokumentaciju. Prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predsteajnoj nagodbi, Varteks je nagodbenom vijeu dužan dostaviti izvješe o financijskom stanju i poslovanju, plan financijskog i operativnog restrukturiranja,

izvješe ovlaštenog revizora koje sadrži procjenu vrijednosti tvrtke i pozitivno mišljenje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja, popis imovine, izjavu da sklapanje predsteajne nagodbe nee utjecati na tražbine radnika te opis dosadašnjih pregovora s vjerovnicama. Zagrebaka burza je odmah u ponedjeljak 17. prosinca izdala rješenje o obustavi trgovanja dionicama. U obrazlože-

nju rješenja stoji: - S obzirom na to da predmetna obavijest predstavlja inormaciju za koju je razumno oekivati da u znaajnoj mjeri može utjecati na cijenu dionice društva, nastala je situacija u kojoj je potrebno zaštititi ulagatelje na nain da se trgovina predmetnim dionicama obustavi za vrijeme koje je potrebno da se cjelokupna javnost potpuno i tono inormira o sadržaju navedene obavijesti. (BMO)

Meimurski župan Ivica Perho i dekanica Agronomskog akulteta, pro. dr. sc. Tajana Krika, potpisali su ugovor o sufinanciranju VIP projekta "Utjecaj artritisa encealitisa koza na konkurentnost proizvodnje kozjeg mlijeka". Kako je objasnio glavni istraživa na projektu, doc. dr. sc. Antun Kosteli, dr. vet. med., radi se o multidisciplinarnom projektu financiranom iz više izvora, ukupno vrijednom 115 tisua kuna. Njime e se raditi na iskorjenjivanju artritisa kod koza koji utjee na mlijenost koza. Bolest je prisutna ve trideset godina, a maniestira

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE u suradnji s Dugom Plus i pod mentorstvom Bernarde Orehovec radove na imanju Bernar-

Uili Rome kako urediti vrt vanja. Iz godine u broj Roma koji su bili ukljueni u javne radove se poveavao. Tako je 2008. godine u razliite mjere aktivne politike zapošljavanja bilo ukljueno 50 Roma, 2009. godine ukljueno je 52 Roma, 2010. godine 87, a 2011. godine ta brojka raste na 133, a u ovoj godini do kraja studenoga ukljuena su 164 pripadnika romske nacionalne manjine. Uglavnom se radilo o angažmanu putem javnih radova kako bi se Romima omoguilo barem privremeno zaposlenje i osiguranje socijalne sigurnosti i društvene ukljuenosti, a ujedno bi javni radovi bili predpriprema za kasniju

uspješniju integraciju za otvoreno tržište rada. Ve tri godine za redom u suradnji s udrugom "Duga Plus", pod mentorstvom Bernarde Orehovec, provodi se program javnog rada pod nazivom "Biodinamika proizvodnja hrane". Do sada je u program bilo ukljueno 19 pripadnika romske nacionalne manjine, od ega upravo veina ove godine, njih 13.

Zadovoljstvo odraenim, ali … Sudionici ovog programa izuzetno su zadovoljni provedenim. Mnogo toga su nauili, a, kako nam je rekla Nadica Oršuš, nakon svega što je u

Bernardinu vrtu nauila vrlo rado bi radila vrt na kojem bi sada mogla uzgajati povre za svoju obitelj i jagode za djecu. Zoran Bogdan iz Pribislavca ima iza sebe 27 godina radnog staža, no, kao i mnogi u ovoj zemlji, ostao je bez posla. Kada su ga sa Zavoda pozvali na javne radove, rado se odazvao na javne radove pod nazivom "Biodinamika proizvodnja hrane", uei i radei na imanju Bernarde Orehovec. No, svi se slažu da je ipak najuspješnija u radovima na vrtu bila Silvija Oršoš iz Trnovca, koja je prema spretnosti i iskustvu dogurala do "poslovoe". Pripadnici romske nacionalne manjine kroz javne

Nadica Oršuš rado bi uzgajala povre i jagode za svoju djecu da ima komadi zemlje

de Orehovec pokazali su da imaju volje za rad i uenje, meutim, sada ga nakon javnih radova nemaju gdje primijeniti. Naravno, treba i obrnuta inicijativa iz redova romske zajednice, kako bi se došlo do zemlje i kako bi mogli obraivati vrt i primijeniti sve ono što su nauili na javnim radovima, barem za sebe i svoje obitelji. Upravo proizvodnja vlastite hrane ne samo da bi poboljšala kvalitetu ishrane njihovih obitelji, ve bi ih rad u vrtu ispunio zadovoljstvom i ponosom da stvaraju sami za sebe i svoju djecu. Bernarda Orehovec kazala je da im je u svakom trenutku spremna pomoi savjetima. U protivnom, ne budu li gdje imali primjenjivati naueno znanje koje su stekli, ono bi moglo propasti. Uz pomo opina gdje žive, zatim

se, laiki reeno, kroz otvrdnue vimena i smanjene koliine mlijeka. Ovim projektom e se raditi na iskorjenjivanju ove bolesti koza na podruju Meimurske i Varaždinske županije tako što e se inficirane životinje izluivati iz stada, a zdrava stada služiti kao nukleus za zdrave koze. Uzgajivae to nee koštati ništa. Ne zahtijeva prisilno klanje koza, nego samo izluivanje koza inficiranih ovom bolešu iz stada u roku u kojem to odlue uzgajivai, kako bi uz istu tehnologiju uzgoja i hranidbe zdravih koza postigli vee koliine mlijeka. (BMO)

ljudi sa Zavoda za zapošljavanje, kao i zainteresiranih udruga, možda bi se mogao napraviti kvalitetan program za ureenje zajednikog vrta za vrtlarenje. Slian projekt financira se iz europskih sredstava u Mariboru, ime se tamošnjim graanima na državnom zemljištu omoguava da iz gradskih blokova odlaze ureivati svoje gredice u zajednikom vrtu. Zašto ne pomoi Romima na ovaj nain, kada su pokazali da žele uiti, i to upravo na projektu koji bi im mogao najviše pomoi u konkretnom životu, kako da dou da salate, kupusa, luka, mrkve ili jagoda iz vlastita vrta. Tim više što bi oni koji su ve prošli edukaciju kroz javne radove u vrtu Bernarde Orehovec mogli pouavati svoje sugraane. (BMO)


10

Kroz Međimurje

21. prosinca 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

OPINA BELICA

POLICIJA upozorava za blagdanske dane

S petardama i drugom pirotehnikom iznimno oprezno! S ciljem podizanja razine sigurnosti i održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira i u vrijeme predstojeih blagdana, Ministarstvo unutarnjih poslova, pa tako i Policijska uprava meimurska, do 8. sijenja 2013. godine provodi tradicionalnu operativnu akciju "Mir i dobro“. Aktivnosti policije usmjerene su na kontrolu prodaje i uporabe pirotehnikih sredstava, posebice njihovu uporabu na mjestima okupljanja veeg broja graana, na preventivno postupanje s ciljem sprjeavanja kaznenih djela kraa te na poduzimanje mjera radi protonosti, odnosno sigurnosti prometa. - Operativna akcija 'Mir i dobro' tradicionalno se organizira i provodi od 1993. godine, u cilju da božini i novogodišnji blagdani proteknu u miru, da se postigne zadovoljavajua razina javnog reda i mira te povea opa sigurnost. U prvom redu svrha joj je sprjeavanje zlouporabe oružja, eksplozivnih tvari, pirotehnikih i drugih opasnih sredstava, kažu u Policijskoj upravi. Dosadašnja iskustva pokazuju da vei broj graana nabavlja pirotehnika sredstva za zabavu prvog, drugog i treeg razreda, koja se nalaze u slobodnoj prodaji, ali neki i nezakonito nabavljaju pirotehnika sredstva ija prodaja nije dopuštena. Pirotehnika sredstva razreda I ine pirotehnike igrake, odnosno bengalske šibice, naboji za djeje pištolje, konfeti-bombice, pucajui ulošci za cigarete, "bomboni“, žabice, epovi i vrpce, pasje bombice, šibice sa zlatnom i srebrnom kišom, naboji koji eksplodiraju pod nogama, male petarde ... Pirotehnika sredstva razreda II jesu petarde, žabice, konfeti za osobnu uporabu, manje rakete ... Pirotehnika sredstva razreda III ine rakete, fontane, vatrometne kutije, vodopadi, redenici, petarde s bljeskom, rimske

svjeice i drugi slini proizvodi. Pirotehnika sredstva razreda I mogu se prodavati tijekom cijele godine u prodavaonicama, kioscima i pokretnim trgovinama, i to osobama starijima od 14 godina. Pirotehnika sredstva razreda II,III, T1 i P1 mogu se prodavati od 15. prosinca do 1. sijenja, i to u maloprodaji samo u prodavaonicama oružja i streljiva ili u prodavaonicama koje imaju odobrenje za prodaju pirotehnikih sredstava. Pirotehnika sredstva razreda II mogu se prodavati osobama starijima od 16 godina, a pirotehnika sredstva razreda III, T1 i P1 samo osobama starijima od 18 godina. Pirotehnika sredstava razreda III mogu rabiti i osobe mlae od 18 godina, ali uz nadzor roditelja ili skrbnika, i to od 27. prosinca do 1. sijenja. Uporaba pirotehnikih sredstava razreda II i III zabranjena je u zatvorenim prostorijama na prostoru gdje se okuplja vei broj osoba i u razdoblju od 2. sijenja do 26. prosinca, osim u posebnim sluajevima uz odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova. Iz policije apeliraju na roditelje, kao i prodavae, da djecu koja esto u pirotehnikim sredstvima vide igrake upozore na potrebu strunog i opreznog rukovanja te na posljedice koje izazivaju eksplozije i aktivacije takvih sredstava. Uz to, graane koji posjeduju vatreno oružje i streljivo upozoravaju neka blagdane ne obilježavaju pucnjavom. Oni pak koji još uvijek posjeduju ilegalno oružje bez sankcija ga mogu predati u njima najbližu policijsku postaju, Policijsku upravu meimursku ili nazvati broj 192, kako bi ga preuzeli policijski službenici. Tijekom prošlogodišnje akcije "Mir i dobro“ na podruju naše županije nije bilo veih stradavanja. 2010. godine zbog neopreznog i nestrunog rukovanja pirotehnikim sredstvima lakše je ozlijeena jedna osoba. (V.Kelkedi)

Prioriteti – stvaranje uvjeta za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje Godinu na izmaku u Belici je, kao najvei projekt, obilježilo otvaranje novosagraene sportske dvorane, kaže naelnik te opine Zvonimir Taradi, rezimirajui 2012. Zapoela je i prva faza izgradnje kanalizacijskog sustava – odvodnja oborinskih voda, u dužini 700 metara u središtu Belice, gdje je ujedno sagraena i nova pješaka staza. - Radi se o speci inom dijelu Belice, na kaskadi gdje su stanovnici imali velikih problema s odvodnjom, sada je to riješeno, istie Taradi. U opinskom naselju Gardinovec ureen pak je društveni dom, ime su tamošnje udruge došle na svoje, a usto u objektu su ureena i dva poslovna pro-

stora. Uz niz manjih projekata, uinjeni su i prvi koraci k realizaciji dvaju velikih, vezanih uz podruje po kojem je Belica nadaleko poznata Sustav –

navodnjavanja jedan je od buduih prioriteta, a, kako kaže naelnik Zvonimir Taradi, nee se graditi iskljuivo na podruju opine Belica, ve i okolnih opina, s obzirom na to da beliki proizvoai i tamo imaju svoje parcele

OPINA KOTORIBA

Božini poklon bonovi za ugrožene mještane Kotoribe lanovi Zdravstveno - socijalnog vijea opine Kotoriba, predvoeni predsjednicom Slavicom Maltar, obilaze mještane uoi božino - novogodišnjih blagdana kako im bi uljepšali te dane. Tako su pripremili 85 poklon bona u vrijednosti od 100 kuna za djecu, staraka domainstva i nezaposlene samce. Za tu je namjenu iz opinskog prorauna izdvojeno 8.500 kuna. Maltar nam je najavila kako

se ovih dana spremaju posjetiti najstarije mještane Kotoribe. Najstariji muškarac je Mijo Golubi, koji ima 99 godina, a najstarija mještanka je Anastazija Ludaš, s 93 godine.

U akciji prikupljeno 80 doza krvi Gradsko društ vo Crvenog križa akovec u suradnji s Crvenim križem opine Kotoriba organizirao je akciju

dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je održana u utorak 18. prosinca u prostorijama Vatrogasnog doma u Kotoribi, a najdragocjeniju tekuinu došlo je dati osamdeset i dvoje mještana. Od toga broja dvoje je odbijeno zbog zdravstvenih razloga, pa je u kotoripskoj akciji ukupno prikupljena 80 doza. Akciju je proveo Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu iz Varaždina. (A.Fuš)

poljoprivrednu proizvodnju. Opina je krenula u izmjene i dopune Prostornog plana kojim je predvieno širenje Gospodarske zone Jug. Uz pomo sredstava iz europskog programa IPARD, za koji e natjeaj, kako se oekuje, biti raspisan poetkom idue godine, nekoliko veih proizvoaa krumpira na spomenutoj bi lokaciji gradilo veliku hladnjau. - Ovih se dana obavljaju razgovori s konzultantskim tvrtkama i sigurno je da e ta investicija krenuti u realizaciju, uvjerava Taradi. Drugi projekt odnosi se na izgradnju sustava navodnjavanja, za što su, nakon provedene ankete, Belianci iskazali znatan interes. 2013. godine tako slijede daljnji potezi da se taj projekt i provede. Sustav se, napominje Taradi, nee graditi iskljuivo na podruju opine Belica, ve i okolnih opina, s obzirom na to da beliki proizvoai i tamo imaju svoje parcele. Kad je rije o poljoprivredi, ove je godine, što najmom, što prodajom, riješeno i pitanje državnoga poljoprivrednog zemljišta. 160 hektara godinama zapuštenih poljoprivrednih parcela ponovno se poinje obraivati. - U globalu, sve nekako polako ide, optimistian sam, poruuje prvi ovjek Belice. (V. Kelkedi)

OPINA SVETA MARIJA

Opinske stipendije za devet studenata Povjerenstvo za dodjelu stipendija opine Sveta Marija donijelo je rješenje o utvrivanju konane bodovne liste prvenstva za dodjelu opinskih stipendija za akademsku godinu 2012./2013. Na raspisani natjeaj stiglo je 15 zamolbi, sedam iz Donjeg Mihaljevca i osam iz Svete Marije. lanovi Povjerenstva izradili su tabelu s bodovima prema zadanim kriterijima. Stipendije su ostvarili Mateja Lipi, Marko Bartoli i Ana Zadravec iz Donjeg Mihaljevca te Domagoj Lukan, Marija Poljak, Mateja Pavlic, Helena Karažinec, Igor Jankovi i Filip Horvat iz Svete Marije. Opina e tako imati devet stipendista, a stipendije za studij u mjestima udaljenima do 50 km iznose 300 kuna mjeseno, dok e 500 kuna dobivati studenti koji studiraju u mjestima udaljenima više od 50 km. (A.Fuš)

ZRINSKA garda akovec

Prisegnula Zrinska garda akovec održala je u petak 30. studenoga u izložbenom salonu Muzeja Meimurja u palai Zrinskih u akovcu sveanost prisege novih gardista i novih lanova Zrinske garde. Sveanom inu nazoili su i Zrinyi kadeti iz Murakeresztura te Zrinyi vitezi iz Sigeta, kao i predsjednik Skup-


21. prosinca 2012.

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

OPINSKO VIJEE Nedeliše

Zacrtani proraun za 2013. godinu gotovo 22 milijuna kuna Plan gradnje komunalnih vodnih graevina

PIŠE: VELIMIR KELKEDI

Proraun opine Nedeliše za 2013. godinu, koji je na svojoj posljednjoj sjednici prihvatilo tamošnje Opinsko vijee, iznosi 21,924.000 kuna. Opina e spomenutim sredstvima uz ostalo pratiti obvezu kapitalne investicije izgradnje Turistiko - sportsko - rekreacijskog parka Trate u Nedelišu, provoenje programa energetske uinkovitosti, održavanje i ureenje društvenih domova, održavanje komunalne infrastrukture, te gradnju objekata i ureaja komunalne infrastrukture na podruju opine Nedeliše. Takoer, proraunom je osigurano održavanje dosadašnje razine standarda javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, socijalnoj zaštiti, zdravstvu, zaštiti i spašavanju te protupožarnoj zaštiti i za deset posto manjom visinom standarda javnih potreba u kulturi, sportu i djelovanju udruga graana. Vijenici su prihvatili i projekciju opinskog prorauna za 2014. godinu u iznosu od 24,538.000 kuna te

za 2015. godinu u iznosu od 24,786.000 kuna.

Za financiranje javnih potreba znaajna sredstva Prihvaeni su i popratni dokumenti prorauna. Odlukom o programu javnih potreba udruga opine Nedeliše za 2013.

Program održavanja komunalne infrastrukture Na sjednici je prihvaen i program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu za sva naselja opine Nedeliše, gdje su planirana ukupna sredstva u iznosu od 1,616.000 kuna. Od toga za odvodnju oborinskih voda 98.800 kuna, za išenje javnih površina i išenje snijega 332.500 kuna, za održavanje javnih površina 495.500 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta 274.200 kuna te javne rasvjete 415.000 kuna.

a tri nova gardista štine Meimurske županije Petar Novaki i predsjednik Matice hrvatske Ogranak akovec prof. dr. sc. Stjepan Hranjec. Prisegu su pred rukovodstvom Zrinske garde položili novi gardisti Marko Kovai iz Strahoninca, Matija Peri iz Vrhovljana i Boris Zmišlja iz akovca. U civilne lanove udruge primljeni su zapo-

vjednik Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva brigadni general Dražen Šuri, Stjepan Novak iz Murskog Središa, Mladen Levai i Milan Novinšak iz akovca, Darko Horvat iz Donje Dubrave, predsjednik Zrinyi kadeta Karoly Kovago iz Murakeresztura, te Marko Abramovi i Vojislav Rauševi iz Zagreba. (B;J)

godinu za 44 opinske udruge osigurano je 279.000 kuna. Usvojena je i odluka o programu javnih potreba u kulturi opine Nedeliše za 2013. godinu, prema kojoj e se u proraunu planirati ukupno 309.000 kuna. Od toga za redovnu djelatnost KUU-a "Seljaka sloga" Nedeliše, Pjevaki zbor "Josip Vrhovski" i Puhaki orkestar opine Nedeliše 224.000 kuna, a za javne programe, odnosno Meimursku popevku i božini koncert 85.000 kuna. Takoer je prihvaena i odluka o programu javnih potreba u sportu za 2013. godinu, kojom se u proraunu planiraju ukupna sredstva u iznosu od 1,059.000 kuna. Od toga za aktivnosti 25 sportskih klubova i udruga 467.000 kuna, a za tekue donacije SRC-a, su inanciranje olimpijskih igara, kampa "Sportsko ljeto" te za troškove dvorane za sportske udruge 350.000 kuna. Na sjednici je usvojen i socijalni program opine Nedeliše za 2013. godinu, koji je utvren u svrhu zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno ugroženih kategorija graana, koji bi se zbog razliitih okolnosti

Usvojenim planom gradnje komunalnih vodnih graevina na podruju opine Nedeliše za 2013. godinu planirana je gradnja graevina za javnu vodoopskrbu vrijednosti od 1,795.000 kuna te gradnja graevina za javnu odvodnju vrijednosti od 119,309.609 kuna, što se odnosi na izgradnju razdijelnog sustava javne odvodnje za preostalih osam naselja na podruju opine Nedeliše.

našli potrebni socijalne zaštite i pomoi. Proraunom su za socijalni program osigurana ukupna sredstva u iznosu od 631.500 kuna, što je poveanje u odnosu na ovu godinu.

Program gradnje objekata ureaja komunalne infrastrukture Vijenici su prihvatili program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu po naseljima opine Nedeliše. Programom su za gradnju javnih površina planirana sredstva u iznosu od 205.000 kuna, gradnju nerazvrstanih cesta 970.000 kuna, za groblja 70.000 kuna, za gradnju javne rasvjete 1,349.500 kuna, od ega 1,260.000 kuna za projekt energetske uinkovitosti sustava javne rasvjete, te za odlaganje graevinskog otpada 30.000 kuna, odnosno ukupno 2.624.500 kuna na podruju opine Nedeliše.

TRIBINA u Frkanovcu o legalizaciji bespravno sagraenih objekata

Savjetovali mještane o legalizaciji objekata Legalizacija bespravno izgraenih objekata danas je kako u Hrvatskoj, tako i u Meimurju jedna od aktualnijih tema. Upravo zbog toga, a i zbog mnogobrojnih upita zainteresiranih, HNS Meimurja je u Frkanovcu, u suradnji s udrugom “Frkanovani“, organizirao prvu tribinu koja je za cilj imala im neposrednije djelovanje i pojašnjenje cjelokupne problematike na pojedinanim predmetima koje mue mještane. Reakcija nije izostala, tako da je tribini prisustvovalo pedesetak zainteresiranih, svatko sa svojom vlastitom problematikom i speci inim sluajem. Sve njih i njihove probleme i upite saslušala je Dragica Vugrinec, ing. gra., zaposlenica Upravnog odjela za prostorno ureenje i gradnju Meimurske županije, zajedno sa Željkom Medvedom, domainom i predsjednikom udruge, te

objasnila sve potrebno i u konanici uputila na daljnje postupke. Svi prisutni bili su tako upoznati sa zakonskim odredbama, onime što se može legalizirati, kako se može legalizirati, koji su prvi koraci, što je potrebno za legalizaciju objekta i na kraju s cijenom postupka, odnosno naknadom. Ova se tribina pokazala dobrodošlom, pa je namjera takve akcije provesti i u drugim zainteresiranim opinama i gradovima, s ciljem izravnog i neposrednog informiranja javnosti. Punu podršku kompletnom projektu dao je i predsjednik HNS-a Meimurja Matija Posavec, koji je kazao da je cijela pria s legalizacijom bespravnih objekata u domeni HNS-a, te da upravo HNS ima obvezu raditi na što boljem i kvalitetnijem informiranju javnosti te davanju adekvatnih informacija. (ak, so)

MDS

Više humanitarnih akcija za stipendiranje studenata Meimurski demokratski savez (MDS) ve dulje vrijeme provodi akciju prikupljanja humanitarnih dobrovoljnih priloga za Fond za stipendiranje studenata MDS-a. Fond je formiran 2005. godine, a do sada je pomogao stipendirati 100 studenata. Plasirano je preko 300.000 kuna, a glavni kriterij bio je socijalni. MDS namjerava i ove zime priku-

piti što više sredstava za stipendiranje studenata. Prva akcija ove zime održana je u restoranu "Kneja" u Malom Mihaljevcu, gdje je prikupljeno 1.300 kuna. Druga akcija održana je u subotu 15. prosinca u Domu kulture u Lopatincu, a humanitarne akcije e se nastaviti i dalje, kako bi se prikupilo što više sredstava za stipendiranje studenata. (J)

ŠENKOVEC

Donacija zimskih kapa DVD-u Nakon sastanka dobrovoljnoga vatrogasnog društva iz Šenkovca, utvreno je da DVD-u nedostaje odreena oprema za još kvalitetniji rad društva. Stoga je njihov simpatizer i sumještanin Darko Horvat odluio “riješiti“ taj problem. - Srca vas vatrogasaca oduvijek kucaju za naše mjesto i svakog stanovnika, a svojim ste nas humanim radom zadužili nebrojeno puta, kazao je Horvat prigodom predaje etrdesetak potrebnih radnih kapa za hladne zimske dane. DVD Šenkovec zahvaljuje svim prijateljima koji podržavaju

Darko Horvat kupio je dvadeset radnih vatrogasnih kapa, prijeko potrebnih za rad u hladnim zimskim danima

njihov rad i nada se da e i dalje uživati veliku potporu svojih sumještana, kao i do sada, istaknuo pak je predsjednik društva Kristijan Molnar. (so)


12

Kroz Međimurje

MURSKO SREDIŠE

U nedjelju božini sajam, na Badnjak druženje uz ribice i kuhano vino Grad Mursko Središe i središanska Turistika zajednica prireuju božini sajam, koji e se održati u nedjelju 23. prosinca 2012., a zapoinje u 15 sati. Svi koji na sajmu žele izlagati ili prodavati svoje proizvode trebaju se što prije javiti tajnici Dolores Vrtari (098/9567855), kako bi im se osiguralo mjesto na sajmenom prostoru na Gradskoj tržnici. Graani pak su pozvani da dou na sajam, nešto vide i kupe, a ujedno i uživaju u zabavnom programu koji izvode KUD "Mura", OŠ Mursko Središe i djeji vrtii. Bit e kuhanog vina, aja i kolaa. Na sa mo Bad nje jutro 24. prosinca od 9 sati graanima e ŠRD "Mura" i Društvo žena besplatno dijeliti peene ribice, kuhano vino i aj. Treba samo doi na ova dva dogaaja, kojima Grad Mursko Središe i njegove udruge žele svojim sugraanima blagdane uiniti radosnijim, vedrijim i optimistinijim. (sm)

GORNJI Mihaljevec

Naši za naše Opina Gornji Mihaljevec, Mjesni odbor Vukanovec i KUU "Lipa" Gornji Mihaljevec u nedjelju 23. prosinca 2012. prireuju tradicionalnu božino - humanitarnu priredbu pod nazivom "Naši za naše", na kojoj nastupaju zabavljai s podruja opine i župe Gornji Mihaljevec. U zaista opširnom, raznolikom i bogatom programu nastupaju: KUU "Lipa" Gornji Mihaljevec, OŠ Gornji Mihaljevec, Nika Guterman, Mateo Sternad, Dominik Bogdan, Valentina Zadravec, Dragutin Novak, Oldtimer band, Muška vokalna skupina pjevakog zbora Sveti Juraj na Bregu, Drago Brežnjak, Mohokos band, Vladimir Košir - Tonka i Žargonci. Priredba se održava u Domu kulture s poetkom u 18 sati. (sm)

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

21. prosinca 2012.

SVETI Martin na Muri

Modernizacija središnjeg dijela opine Sv. Martin Na izgradnju komunalne infrastrukture na svom podruju u 2013. godini Opina Sveti Martin na Muri planira potrošiti 1,650.000 kuna, koje e pribaviti iz institucija i tijela EU, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva turizma, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost, komunalnog dopri-

nosa te vlastitoga opinskog prorauna. Kada je rije o izgradnji, najviše novca potrošiti e se na rekonstrukciju javne rasvjete, zatim za izgradnju skelarske drvene kue, na modernizaciju Gospodarske zone, na izgradnju Mlinarske kue, te na ureenje Centra naselja Sveti Martin

na Muri, izgradnju nove ulice u Svetom Martinu na Muri, izgradnju vodovodne mreže i drugih potreba. Znaajna sredstva Opina e uložiti u održavanje komunalne infrastrukture, i to u ukupnom iznosu od 4,020.000 kuna. Novac e biti potrošen na izgradnju retencije na potoku Gradi-

šak te na redovito održavanje postojeih jarkova. Ovaj novac osigurat e se iz komunalne naknade, naknade za ureenje voda i Hrvatskih voda. Sljedee 23 tisue kuna opina e potrošiti na košnju i obnovu travnjaka, odvoz smea te na otklanjanje uginulih životinja s javnih površina.

Dio sredstava Opina e uložiti u održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javne rasvjete. Opinski naelnik Franjo Makovec kaže kako e se, unato recesiji i krizi, važniji radovi i projekti u opini odvijati. (S. Mesari)

OPINA ŠTRIGOVA Sve više siromašnih koji trebaju socijalnu i drugu pomo

Novi socijalni program, ali sa svega osamdeset tisua kuna Opina Štrigova izradila je vlastiti socijalni program za 2013. godinu, koji predvia 7 kategorija korisnika socijalne pomoi. To su jednolana i dvolana staraka poljoprivredna domainstva, mnogolane obitelji teškoga imovnog stanja, umirovljenici s niskom mirovinom, invalidi, korisnici socijalne skrbi, djeca bez oba roditelja te nezaposleni. Socijalna pomo e se dodjeljivati za podmirivanje troškova prijevoza uenika osnovnih i srednjih škola, kao pomo prehrane u školskim kuhinjama te u obliku jednokratne novane pomoi, kao i drugih oblika manjih pomoi. Novani iznosi kreu se od 500 za jednolano domainstvo, 750 kuna za dvolano domainstvo, 1.000 kuna za trolano domainstvo, 1.200 kuna za etverolano domainstvo + 150 kuna Najviše je za svakoga daljnjeg lana. Jednokratsiromašnih koji na novana požive sami ili s još jedmo dodjeljuje se u iznosu od nim uglavnom bolesnim 300 kuna za lanom obitelji. Ima i onih jednolano domainstvo koji su siromašni, ali zbog + 80 kuna za vlastitog ponosa ne traže svakoga daljpomo, i žive vrlo skronjeg lana.

Potrebno puno više od 80.000 kn

mno, na rubu izdržljivosti

Opinskim proraunom je predvieno za socijalni program izdvajanje od 80 tisua kuna. Svjesni su u Opini da je to nedostatno, no proraunski izvori su preslabi da bi napunili sve stavke koje traže novanu pomo. Pravo za dodjelu pomoi utvrene su socijalnim programom, a tražitelj je

dužan uz zahtjev priložiti dokumentaciju koja potvruje navode na osnovu kojih se pomo traži. O svakom zahtjevu raspravljat e Socijalno vijee, provjeriti navode iz zahtjeva te donijeti prijedlog za dodjelu socijalne pomoi, a odluku donosi op-

Udomiteljska obitelj Bogar godinama zbrinjava djecu bez roditeljske skrbi

inski naelnik Stanislav Rebernik. Koliko korisnika e biti, znat e se kad pristignu zamolbe, koje se donose ili šalju u Opinsku upravu, no sigurno je, kažu u Opini, da ih je iz godine u godinu sve više. Ima i mnogo siromašnih koji zbog vlastitog ponosa radije žive siromašno nego da pomo traže od države ili opine. Poznato je da pomo za kupnju drva za ogrjev prima 44 korisnika socijalne pomoi. (S. Mesari)

ŠTRIGOVA

Božini sajam Tradicionalni božini sajam u Štrigovi u subotu 22. prosinca 2012. organiziraju Turistika zajednica i KUD "Sveti Jeronim" Štrigova. Božini sajam u središtu naselja Štrigove traje od 8 do 13 sati, a na njemu se mogu kupiti kolai, do-

maa tjestenina, domae tikvino ulje, med, božini ukrasi, jelke i mnoge druge stvari, ukrasi i sitnice tako dobrodošle u ove blagdanske dane. Za posjetitelje koji dou u bajkovitu Štrigovu domaini su pripremili kuhano vino, aj i kolae. (sm)


21. prosinca 2012.

Kroz Međimurje 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ZAHVALA obitelji Vladimira Golubia

Izgradit e se Murski labirint

Dobri ljudi pomogli oboljelom sumještaninu

Opina Sveti Martin na Muri od Ministarstva turizma dobila je 30 tisua kuna, koje e iskoristiti za izgradnju Murskog labirinta, po slinosti onom u blizini Gornjeg Mihaljevca, koji godišnje pohodi po nekoliko tisua posjetitelja. Murski labirint bit e izgraen kod Mlinarske kue, a naelnik Franjo Makovec kaže kako e to biti novost u ukupnoj turistikoj ponudi, kojoj, prema rijeima stranaca, turista i turistikih agencija, nedostaje raznolikosti u ukupnoj turistiko - ugostiteljskoj ponudi. - Murski labirint treba biti osvježenje i zanimljivost za turiste, uz ne

Dragi prijatelji i poznanici, ovim putem htjeli bismo zahvaliti svim ljudima dobra srca koji su se odazvali na humanitarni koncert za našega dragog Vladimira Golubia. Zahvaljujemo Udruzi "Turen" na organizaciji koncerta i uloženom trudu u izradi radova, iju su prodaju namijenili lijeenju Vladimira. Hvala Meimurskim novinama, kao i svim sudionicima koncerta: Djejem vrtiu "Mala tratinica" iz Podturna, crkvenom zboru župe Podturen, zboru mladih Podturen "Aneli mira“, KUD-u Podturen i tamburašima, crkvenom zboru župe Ivanovec, TS-u Sinovi Meimurja, Stjepanu Posediju i svim lanovima i lanicama

Pokraj Mlinarske kue u Žabniku izgradit e se Murski labirint

baš prevelika ulaganja vlastitih sredstava, kaže Makovec, te

dodaje kako je svetomartinsko podruje ove godine posjetilo

oko 13 tisua turista više nego prošle godine. (sm)

Udruge "Turen" što su uveliali ovaj božini koncert. Hvala KUD-u Podturen, apljašima, Udruzi žena iz Sivice, Novakovca, Ferketinca, Miklavca i Celina, upravi, nogometašima i svim lanovima NK Podturna na nesebinoj pomoi. Posebno hvala gospodinu i gospoi Pavlic, gospodinu Juliju i svim djelatnicima Pavlic- asfalt-betona na ukazanoj pomoi i podršci tijekom ovih nekoliko mjeseci. Zahvaljujemo svima kojih se u ovome trenutku nismo sjetili spomenuti, rodbini i svim prijateljima koji su cijelo vrijeme uz njega. (Obitelj Vladimira Golubia)

OPINA SVETI Juraj na Bregu podijelila darove i stipendije

Sedamsto trideset darova i dvanaest stipendija

Prikupljanje selektivnog otpada Na podruju Meimurske županije tvrtka “EKO-FLOR PLUS” d.o.o. ponuditi e jedinstvenu razinu usluge prikupljanja selektivnog otpada koja e se implementirati na podruju Opine Dekanovec poetkom 2013. godine. Navedenim prikupljanjem selektivnog otpada korisnicima na podruju Opine Dekanovec omoguiti e se odlaganje otpada na nain da e se u dodatnu kantu za selektivni otpad zapremnine 240 l moi odlagati papir, karton, Tetra Pak ambalaža, plastika, staklo, metal i tekstil. Kantu za selektivni otpad tvrtka “EKO-FLOR PLUS” d.o.o. u mjesecu prosincu ove godine dostaviti e svim korisnicima na podruju Opine Dekanovec bez naknade prilikom ega se cijena odvoza komunalnog otpada nee mijenjati.

Dobitnici stipendija za ovu akademsku godinu

Opina Sveti Juraj na Bregu osigurala je božino - novogodišnje darove za 730 djece sa svojeg podruja, roenih 2001. godine, i tako mnogima uljepšala blagdane, poglavito onima iji su roditelji nezaposleni ili rade a ne dobivaju plau ili su na neki drugi nain prikraeni sitnih ali radosnih trenutaka. Opina je skromnim darovima poslala poruku: Djeco, niste sami, mi smo uz vas i vaše roditelje. Darovi su pojedinane vrijednosti oko 50 kuna, a podjela e biti od 15. prosinca na dalje. Naime, predsjednici VMO-a su obavezni

darove preuzeti u Opini i potom ih podijeliti uz prigodne programe u svojim naseljima. Božino - novogodišnji blagdani ljepši i radosniji su za 12 studenata koji su dobili stipendije. U subotu su, naime, u opinskim prostorijama potpisani ugovori o studentskim stipendijama, koje je u ime Opine potpisao opinski naelnik Anelko Nagrajsalovi, a za studente su to uinili njihovi roditelji i oni sami. Dobitnici stipendija su: Matija Vrtari iz Frkanovca koji je skupio najviše, ak 46 bodova, te Anamarija Novak iz Vuetinca (43

bodova), Dajana Tuksar iz Zasadbrega (41), Dubravko Tuksar iz Zasadbrega (41) Kristina Miljani iz Okruglog Vrha (38), Sarah Varga iz Lopatinca (37), Jelena Šari iz Vuetinca (37), Antonija Medved iz Okruglog Vrha (34), Marko Modri iz Brezja (33), Nikolina Ambruš iz Vuetinca (31), Doroteja Novak iz Vuetinca (29) i Nikola Miljani iz Okruglog Vrha. Stipendije za studij u Zagrebu i ostalom središtima iznose 500 kuna mjeseno, dok za studij u akovcu stipendija iznosi 300 kuna. (S. Mesari)

Tvrtka “EKO-FLOR PLUS” d.o.o. implementacijom navedenog prikupljanja selektivnog otpada želi dodatno potaknuti potrebitu svijest o zaštiti prirode i okoliša uz tendenciju poveanja životnog standarda. Ugovorom se uenici obvezuju i na uspješan nastavak studija

UDRUGA žena Pušine

Družili se s glavnim junacima “Larinog izbora” Gostovavši u našem kraju, junaci TV serije "Larin izbor" bili su gosti Udruge žena Pušine i njihove predsjednice Marije Benjak. Dino Rogi (Mate), Stefan Kapii

(Nikša) i Ornela Vištica (Karmen) sa svojim su domainima razgovarali o seriji, ali i ljepotama našeg Meimurja, koje su usporedili s mnogima iz svijeta. Zajednika

fotogra ija ujedno je i pozivnica na nove susrete, ako ne prije, onda nakon završetka "Larinog izbora", serije koju u Pušinama mnogi redovito gledaju. (sm)

Prikupljeni selektivni otpad e se kroz daljnji postupak obrade preusmjeriti na traku za sortiranje, koja se nalazi unutar pogona tvrtke “EKO-FLOR PLUS” d.o.o. u Oroslavju, te e se isti odvajati ovisno o vrsti otpada te u konanosti zbrinuti i upotrijebiti u daljnjem postupku prerade prilikom ega e se dobiti novi proizvodi sline ili iste namjene. Ovakvim nainom prikupljanja i daljnjom obradom otpada osigurati e se ouvanje prirode i prirodnih sirovina uz smanjenje oneišenosti zraka, vode, tla i ostalih prirodnih vrijednosti. Osim toga, ostvariti e se znaajne uštede na energiji koju je potrebno upotrijebiti kako bi se došlo do konanog proizvoda. Naprijed navedenu razinu usluge prikupljanja selektivnog otpada tvrtka “EKO-FLOR PLUS” d.o.o. implementirati e poetkom 2013. godine i na podruju Opine Sveti Juraj na Bregu. Iskreno se nadamo da e korisnici prepoznati inicijativu tvrtke “EKO-FLOR PLUS” d.o.o. te se aktivno ukljuiti u prikupljanje selektivnog otpada te na taj nain zajedno sa nama krenuti u misiju zaštite i ouvanja okoliša.

Ujedno svim graankama i graanima Meimurske županije, sadašnjim i buduim korisnicima, želimo sretan Boži, dobro zdravlje i uspješnu 2013. godinu.


14

Poljodjelstvo

21. prosinca 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

LEDENA berba na imanju obitelji Cmrenjak u Svetom Urbanu AKOVEKI PLAC I SAJAM SRIJEDOM

Božina drvca od 70 do 400 kuna

Na -15 Celzijevaca nevjerojatnih 194 Oechsla PIŠE: STJEPAN MESARI

Na akovekom sajmu i placu, ali i prilazima grada, najviše su se prodavali božini ukrasi te božina drvca. Cijene borova i drugih nositelja ukrasa kod božinih jaslica ponajviše ovise o visini i veliini drvca, a potom i nainu pripreme. Uz ovo zelenilo, prodavali su se razni ukrasi, betlehemske štalice, cvjetni aranžmani, a uz sve to kao nikada do sada južno voe, najviše narane, klementine i smokve. Kažu da pašu pokraj betlehemskog bora u kui. Od prehrambenih proizvoda najprodavanija je bila zelena salata, zatim grah, kiselo zelje i kisela repa,

CIJENE POJEDINIH ARTIKALA - bor 70 do 400 kn/kom - štalica 200 do 500 kn/kom - božina zvijezda 35 kn/kom - suho voe 20 kn/kg - smokve 24 kn/kg - narane 10 kn/kg - sir turoš 10 kn/kom - orasi 60 kn/kg - svježi sir 25 kn/gruda - med 45 kn/boica

med, mlijeni proizvodi i crno košino ulje. Izostala je uobiajena ponuda žitarica, peradi i drva za ogrjev, kao i stare krame. (S. Mesari, Z. Vrzan)

Dok se na blagdan Svete Lucije, u etvrtak 13. prosinca, Meimurje smrzavalo i ledilo na - 19 Celzijevaca, te je iz kue izlazio samo onaj tko je morao, dok su ostali ostajali u toplim domovima, a u meimurskom vinskom raju u Svetom Urbanu živa u termometru poskakivala izmeu - 16 i - 15, na imanju obitelji Rajka i Marte Cmrenjak u Svetom Urbanu bilo je vrlo živo. Domaini su u ledenu berbu pozvali svoje berae, njih desetak, koji su po 15-ak centimetara debelom snijegu krenuli u obližnji vinograd, koji je ovaj put na 1.500 trsova dobro ouvao grozdove graševine i traminca. Dok su se berai, ugrijani domaom rakijicom i ajem, spuštali meu redove, Rajko nam je pojasnio kako to da je došlo do berbe, koja i nije bila najavljivana. - Gledajte, ledena berba ne može biti uvijek i ne može je svatko imati, jer zahtijeva izuzetne prilike, pripreme i održavanje vinograda. Mi smo se vrlo rano odluili za ledenu berbu, no unaprijed nismo mogli ništa sto posto planirati, pa je zbog toga ovo i malo iznenaenje. Sada sam zadovoljan jer nam se poklopilo sve što je potrebno za ledenu berbu, berbu koja se obavlja u posebnim okolnostima i daje posebnu kvalitetu vina, ispriao nam je Cmrenjak, dok smo se niz strmi brijeg spuštali kroz "kašasti" snijeg meu sauvane trsove s prekrasnim posušenim i smrznutim bobicama.

aša mošta ledene berbe pola sata nakon prešanja

Idilina slika pokazuje dokaz jedne iznimne berbe

U moštu je 194 Oechsla šeera

Cmrenjak i ižmešija usporeuju mjerne rezultate

Ne pamti se tjedan dana ispod - 7 stupnjeva Prvi i osnovni uvjet za ledenu berbu je sauvano grože, a potom i temperature zraka koje najmanje tri dana uzastopce trebaju biti ispod - 7 Celzijevih stupnjeva. - Kada je vrijeme u pitanju, onda treba biti zadovoljan i sretan jer cijeli tjedan pred berbu temperature su bile dobrano ispod propisanih - 7 stupnjeva, nekoliko dana i ispod - 12 i - 15, kao i danas. To je idealno, fantastino i k tome još ovaj suhi kašasti snijeg koji se ne hvata za obuu i pokazuje da je stvarno ledeno vrijeme i ovo mora biti vrhunska berba, koja e na kraju rezultirati vrhunskim vinom, zadovoljno govori Cmrenjak, dodajui kako je bilo više nevolja s uvanjem, odnosno izikom zaštitom groža. Bitno je kod ledene berbe da se berba i prešanje obavi kada su bobice smrznute, dakle, cijeli postupak obavlja se na niskim temperaturama.

koji su dolazili brstiti i odnositi grože i, prema slobodnoj procjeni, "potrošili" su stotine kilograma zrelih bobica. I dok smo mi priali o malim i veim štetoinama, berai su punili sanduke sa smrznutim zrelim grozdovima, koje su radnici otpremali na prešu. Cmrenjak je izmjerio šeere u bobicama i zaudio se zajedno s nama kada je mjera pokazao za sve nas nevjerojatnih 189 Oechsla. - Ovo je stvarno puno šeera, no priekajmo, uskoro dolazi Marijan ižmešija iz Savjetodavne poljoprivredne službe, da i on izmjeri, kako bismo bili potpuno sigurni, jer ovoliko šeera stvarno nisam oekivao, dosta iznenaeno je djelovao i uzbueno govorio Cmrenjak, nekoliko puta pogledavajui u mjera.

Dok su prešari obavljali svoj zahtjevan posao, jer smrznuto grože se preša pod visokim pritiskom, i dok su kroz rupe na preši poele lijeno curiti kapljice mošta, stigao je ižmešija, koji je izmjerio šeere i kiseline u samom moštu. - Evo, šeeri iznose 194 Oechsla, a kiseline 5,2 grama po litri, što su fenomenalni pokazatelji i ovo treba biti vrhunsko vino, zadovoljno je ustvrdio ižmešija, vrstan poznavatelj vinograda i vina. Od blagdana Svete Lucije 13. prosinca 2012. mošt e se polako pretvarati u vino, uz brižno praenje podrumara Cmrnjaka i kroz godinu - dvije trebalo bi to biti vino za vrsne konzumente i ljude nešto dubljeg džepa. - Oekujemo negdje do 150 litara vina, koje e biti naš ponos, na tržište e se plasirati u lašama od 0,25 litre kao vrhunsko, a možda jednog dana i arhivsko vino, ponosno je na kraju ove ledene berbe, koja je u 120-godišnjoj povijesti vinarije Cmrenjak druga po redu. Prva je bila 1997. godine i bila je pokusna. Ova 2012. je antologijska i kod Cmrenjakovih posljednja u Hrvatskoj izvan Europe, kojoj e na stolove ve 2014. godine stii ledeno vino ovogodišnje berbe, ukusno i zlatno.

Srne, drozdovi i škvorci raniji berai

Moslavac 0,75L butelja

AKCIJSKA CIJENA

15 kn

- Grože nismo pokrivali folijom ili mrežom jer smo željeli što prirodniji protok vjetra i sunca da grože uistinu potpuno prirodno sazrije i na kraju smrzne. Meutim, imali smo svakodnevne borbe sa srnama, drozdoovima i škvorcima,

Berba u rukavicama i po dubokom snijegu

do isteka zaliha Vinoteka Čakovec, Josipa Kozarca 15, tel.: 040 395 850

Mjera je stao na izuzetnih 194 Oechsla

Sanduci s ubranim grožem hitno se odvoze na prešanje


21. prosinca 2012.

Poljodjelstvo 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

I jesen je lijepa u vrtu.

Borovi su djeca Sunca – Pinus cembra Limba (P.cembra L.) je srednje visoko drvo, 3,5-20m visokih srednjoeuropskih (Alpe i Karpati) i srednjoazijskih planina (Altaj), gdje je rašireno u visini od 1300 do 1600 (2000) m, zatim sjevernih dijelova Rusije i Sibira, gdje se kao poseban varijetet javlja i u ravnicama. Da li e biljka narasti 3,5 ili 20 metara prvenstveno ovisi o plodnosti tla i oborinama. Limba raste na podruju s obilnim oborinama. Srednja godišnje temperatura može iznositi svega 0,3 stupnjeva, a vegetacijsko razdoblje trajati samo 70 dana. Ne udi onda što je ovaj bor je vrlo otporan na hladnou, a osjetljiv na vruinu i sušu. Ovaj bor nije est kod nas. U prirodi ga samoniklog uope nema, a u hortikulturi se sadi tek u novije vrijeme. Osnovna

mu je prednost spori rast. To je idealno za one koji kažu ovako: Tu mi posadite drvce koje je sad visine 2,25 m a da ne bude više (kad izraste) od 3m. Kako cembri (pogotovo nakon presaivanja) treba dosta vremena da naraste tih 75 cm.... ostavimo onda buduim generacijama da se bore s onim što naraste preko 10m. Ili je to malo neodgovorno? Što e misliti praunuci o našem prostornom snalaženju? Nek' o tom misle što hoe, tek da znaju da mi volimo zeleno. Kora je debela isprva sivozelena i glatka, kasnije ispuca i postaje sivo-smea. Krošnja je u mladosti piramidalna i granata od osnove. Na starijim stablima (u planinama) poprima esto širok obujam i nepravilan oblik te stvara i po nekoliko vrhova. Upravo ova karakteristika ini ovu biljku dobrim kandidatom

za razne «bonsai» i «topiary» eksperimente. Mlade su granice sive i žukasto dlakave, kasnije tamnosive. Pupovi su jajoliki, 6 do 10 mm dugi, zašiljeni i smolasti. Skupine po 5, dosta ukoenih, tamnozelenih, 5 do 10 cm dugih i oko 1mm debelih iglica, gusto su smještene na izbojku gdje ostaju 3-5 godina. Iglice na unutarnjoj strani imaju svjetlo-plavkaste linije pui, a na vanjskoj su strani zelene, bez pui. ešeri su jajoliki, tupi, 6 do 8 cm dugi i oko 5cm široki, kožasto-smei na vrlo kratkoj stapci i sjede uspravno. Ovaj bor ima velikih zahtjeva s obzirom na tlo. Naj-

bolje uspijeva na dubokim, ilovastim, neprekidno svježim tlima, koja imaju srednji kapacitet za vodu i visok sadržaj hranjivih elemenata. Raste vrlo sporo. U prirodnim staništima treba više od 50 godina da postigne visinu od 2-3m. Naraste on i preko 20m, s prsnim promjerom do 60 cm i više ali za to mora sve biti idealno posloženo. Poinje plodonositi u dobi od 40-60 godina. Doživi starost i do 700 godina. Zato ga nije zgodno saditi kad vam se rodi dijete. Tko e doekati da izraste? Njegovi unuci sigurno ne. Budite nježni prema svom božinom drvcu!

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sa, subotom od 7 do 12 sa, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1, radno vrijeme: svaki dan 8-19h, subota 8-12h, nedjelja 8-9h - poziv za hitne sluajeve na tel. 363-801. PRE-

LOG: Specijalizirana ambulanta za male živonje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠE: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA:

Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, derazaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sa. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC

Agresivne make - problem za vlasnike U divljini maka je predator, lovac, individualac ije je cijelo tijelo prilagoeno lovu na male sisavce i ptice. Ona usprkos tome nije agresivna životinja i u njenoj je prirodi da na prijetnju, opasnost odgovara izbjegavanjem, skrivanjem i bijegom. Meutim, ako je isprovocirana i ne može se sakriti ili pobjei pokazat e upozoravajue obrambene znakove svojim tijelom: nervozno e micati repom, nakostriješit e dlaku, uške e se povinuti, noge ukoiti, tijelo izvinuti u obliku obrnutog slova U, frktati e, siktati i sliniti. Nakon tog upozorenja ako nema drugog izlaza agresivno e napasti. Brojni vlasnici maaka su se potužili da su ih njihove make bez nekog vidljivog razloga, iz ista mira napale. Razni medicinski i okolišni faktori mogu biti uzrok agresije. U sluaju nekog bolesnog stanja kojeg prati i jaka bol neke make miruju i povlae se u sebe, druge glasno mijauu dok tree zbog boli postaju frustrirane, mrzovoljne, agresivne i mogu ujedati. Upravo zbog toga, bitno je ustanoviti uzrok koji dovodi do takvog ponašanja. Ako nakon opeg klinikog pregleda i laboratorijskih pretraga ne nae-

mo uzrok agresiji, uzrok je u poremeenom ponašanju («psihi»). Veterinari koji prouavaju ponašanje/vladanje životinja (bihevioristi, etolozi) ustanovili su nekoliko vrsta agresivnosti maaka usmjerene prema ljudima. To su: Nepravilno usmjerena agresivnost kod igre. Kao i ljudi i make ue kroz igru. Lov je sastavni dio života i preživljavanja maaka u prirodi i taj instinkt, nagon, duboko je ukorijenjen u genetski kod svake make. Instinkt lova je neovisan o dostupnosti hrane. Kunim makama kojima je hrana lako dostupna na neki nain oduzeta je lovaka aktivnost. Za takve make povremeno hvatanje kakvog miša ili ptice velik je dogaaj. U nedostatku lova maka se igra sa nekim igrakama, stvarima ili sa svojim vlasnicima pretvarajui se da su plijen. Ako je taj nagon prekomjeran ugrist e prste vlasnika ako ih on pruža. Obino se taj tip agresivnosti pojavljuje ve u dobi izmeu 8 i 12 tjedana starosti. Agresija zbog straha. Strah je dio prirodnog odgovora na stresnu situaciju i štiti maku od prijetnji i opasnosti. To je emocija koja je kontrolirana kemijskim tvarima u organizmu. Kada

kora mozga make utvrdi postojanje straha mozak pokree cijeli niz kemijskih promjena koje imaju utjecaj na cijelo tijelo. Ako se snizi prag podražljivosti ili podražaj traje predugo može nastati emocionalni poremeaj, iracionalan strah. Ova agresivnost može biti usmjerena na ukuane ili pak na strance. Make bez dobre socijalizacije eše ujedaju. Rana traumatina iskustva, neprimjerena kazna, agresivno ponašanje vlasnika prema maki mogu dovesti do ovog poremeaja. Agresija povezana sa frustracijom. Do ove agresije dolazi kada maka ne dobije svoju omiljenu poslasticu a oekuje je ili kod uznemiravanja za vrijeme njene omiljene aktivnosti. Agresija povezana sa izikim kontaktom. Susreti izmeu maaka su obino bez jakih izikih kontakata ili se jedva lagano dodiruju. Naješe kod susreta podižu rep te žmirkaju oima a nakon toga sjede jedna kraj druge kroz neko vrijeme. Make su veliki individualci i iako mnoge vole da ih se mazi i dodiruje, ima i onih kojima to smeta. Vlasnici esto krivo interpretiraju maje znakove kao poziv za izikim kontaktom te ju dižu i miluju. Naješe takve ma-

ke se ponašaju prijateljski na distanci, dopuštaju milovanje kroz odreeno vrijeme a onda naglo ugriznu i pobjegnu. Naješe takvi ugrizi nisu jaki, ve su kontrolirani i ne rezultiraju ozbiljnim ozljedama. Indirektna agresija. Do ove agresije dolazi kada je objekt na koji je usmjerena ljutnja van dohvata, pa se onda agresija usmjerava na metu koja je u dosegu. Do takvih situacija dolazi kad su druge make u njezinom dvorištu a ona ne može van iz kue, kod jake buke, novih ukuana, novih kunih ljubimaca... Agresija izmeu maaka. U divljim uvjetima borbe maaka su veoma rijetke jer one imaju dovoljno slobodnog prostora. Meutim, u današnjim gusto naseljenim podrujima, teritoriji maaka se isprepliu što ima za posljedicu brojne maje okršaje, pogotovo meu mužjacima. Ponekad ti dvoboji završe sa teškim ozljedama. Agresivno ponašanje u maaka je velik problem za vlasnike životinja. Make svojim ugrizima mogu napraviti dosta ošteenja na tijelu vlasnika a isto tako i prenijeti razne bolesti. mr. Tomislav Dolar dr.vet.med.

TITAN DUO PACK 1ha 520,00 kn TRAVE ZA DVORIŠTA, OKUNICE, PARKOVE ELEKTRONSKE SVIJEE


16

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

21. prosinca 2012.


21. prosinca 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 17


18

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

21. prosinca 2012.


in a

a Sret

nB

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

go d

21. prosinca 2012.

. 3 1 o  ic i va 2 0 no

Dobro je znati 19


20

Mozaik

HUMANITARNOST NA

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

21. prosinca 2012.

OP OPI

Marija Grana kako ti se živ U DONJEM KRALJEVCU održan božini sajam

Prikupljeno osam tisua kuna U organizaciji Vijea roditelja Osnovne škole Donji Kraljevec, te uz pomo uenika, razrednika, uitelja i proesora, prošlu subotu, ve tradionalno, održan je u dvorani sportske dvorane 9. po redu božino - novogodišnji sajam. Roditelji su za prodaju na sajmu pripremili preko 200 kutija domaih kolaa, a uenici su uzgojili božinu pšenicu. Na sajmu su se mogli kupiti prirodni ajevi i ulja za njegu kože, za što se pobrinula proesorica biologije i prirode Marija Puri Hranjec sa svojom uenikom ekipom, a u sklopu projekta “Priroda – riznica zdravlja”. Na sajmu je takoer predstavljen projekt “Obilježavanje 160. obljetnice školstva u Donjem Kraljevcu”. Gosti sajma bili su uenici OŠ Hodošan te lanice udruge “Sport za sve”, koji su takoer imali svoje štandove s raznim božinim ukrasima. U vrlo sveanom i razigranom programu priredbe,

osim uenika OŠ Donji Kraljevec, sudjelovali su i mališani Djejeg vrtia “Ftiek” iz D. Kraljevca, olklorna skupina KUD-a opine D. Kraljevec te mažoretkinje iz iste opine. Prodajom na sajmu te dobrovoljnim prilozima na ulazu prikupljeno je nešto manje od 8.000 kuna, što je i više od oekivanog s obzirom na recesijsko vrijeme, istaknula je ravnateljica Sandra Vlahek u

svom obraanju lanovima Vijea roditelja. Navedeni iznos ove e se školske godine namijeniti za inormatiku opremu uionica, nabavku matematike pametne ploe i sl. Osnovna škola Donji Kraljevec dobila je vrlo vrijednu donaciju Inner Wheel kluba iz Preloga, a donacija je jako razveselila uenike i uitelje prijenosno raunalo s torbom za raunalo.

Sveti Nikola donio punu torbu darova Djeca su pjesmom i recitacijama doekala sv. Nikolu, a za svoj trud su nagraena slatkišima i poklonima. Susret je održan u prepunom hotelu “Kralj” Donji

Kraljevec, a sveti je Nikola i ove godine, na radost malih i velikih, donio punu torbu darova.

DONJI HRAŠAN

Priredba za Svetog Nikolu Udruga žena Donji Hrašan organizirala je u nedjelju 9. prosinca priredbu povodom dana Svetog Nikole. U sklopu priredbe održan je i božini izložbeno - prodajni sajam, na kojem su se mogli kupiti prigodni runi radovi Udruge žena. U pro-

Ku

P

DONJI KRALJEVEC

U organizaciji Opine Donji Kraljevec, radiopostaje “Studio-M” i hotela “Kralj”, ove je godine ve tradicionalno po sedamnaesti put prireen doek sv. Nikoli.

Prošle godine kupljen je ljudski torzo za prirodoslovni kabinet, a svaka godina unazad donijela je ovoj školi neki novitet (raunala, dopuna školske knjižnice i sl.) Mnogo toga još treba u OŠ Donji Kraljevec, posebno inormatizacija, kao i uvod u projekt eimenik, stoga su svaki prilog i donacija, a posebno pomo Opine, dobrodošli. (D. S. Lengeli)

gramu su nastupila djeca iz Donjeg Hrašana - polaznici OŠ Hodošan i Djejeg vrtia “Ftiek” Hodošan. Takoer je nastupila i mlaa plesna skupina KUD-a opine Donji Kraljevec, pod ravnanjem voditeljice Ruže Vuk, uz pratnju tamburaškog sastava.

Sveti Nikola svu je djecu razveselio slatkim poklonima, iju su torbu ove godine napunili Mjesni odbor i poduzee “Metal Kolari - proizvodnja hidraulinih cijevi” iz D. Hrašana, a posjetitelji su bili ponueni finim kuhanim vinom i domaim kolaima. (J)

DONJI PUSTAKOVEC, PALINOVEC

Darivenje djece Aktiv žena Donji Pustakovec i Podruna škola Sveti Juraj u Trnju organizirali su u nedjelju 2. prosinca u Domu kulture Donji Pustakovec priredbu povodom dana Sv. Nikole. Uenici PŠ Sveti Juraj u Trnju održali su jednosatni program pun pjesme i plesa. Nastupila je i mlada tamburaška skupina KUD-a opine Donji Kraljevec. Na kraju priredbe je sv. Nikola svu djecu darivao s poklonima. Svi posjetitelji su poslije priredbe poašeni finim kuhanim vinom i ajem. Sveti Nikola stigao je isti dan i u Palinovec, a nastupila je plesna skupina KUD-a Donji Kraljevec, pod vodstvom voditeljice Ruže Vuk, uz pratnju tamburaškog sastava, te uenici Podrune škole Palinovec, dok je priredbu u organizirala Udruga žena Palinovec.

rema nalazu policijskog inspektora, do požara na kui u Svetom Jurju u Trnju 112 prošle srijede 12. prosinca došlo je zbog kontakta neizolirane metalne cijevi u kupaonici u potkrovlju s gorivom tvari. No, tu zapravo poinje jedna humana pria. Opina Donji Kraljevec izdvojila je kao pomo za obitelj Marije i Vladimira Granatira 26.000 kuna, a Mjesni odbor Sveti Juraj u Trnju još 10.000 kuna, ime su pokriveni troškovi grae i izgradnje novog krovišta, a dio sredstava namaknula je sama obitelj. Ova sretna božina vijest u nesrei koja se dogodila krije mnogo toga što nije izreeno. Za brzu intervenciju vatrogasaca zaslužan je Dragutin Molnar iz DVD-a Sveti Juraj u Trnju, kojeg su obavijestili susjedi, ili je i sam primijetio gusti crni dim iz dimnjaka te odmah otišao po vatrogasna kola i alarmirao vatrogasce. Vatrogasci su alarmirani u 8.20 sati, a za svega nekoliko minuta stigli su vatrogasci iz Svetog Jurja u Trnju, Donjeg Pustakovca, a potom i vatrogasci iz Donjeg Kraljevca i JVP-a akovec. Donji kat kue je spašen, no potkrovlje i krov nisu uspjeli spasiti, vatra je bila brža.

“Nej bo maek na toplom” Marija Granatir se nakon neprospavanih noi i dana prisjea što je moglo izazvati požar, te kazuje: - U mislima sam rekonstruirala svaki svoj pokret to jutro, ne možeš vjerovati kako ti se život okrene u minuti. Naložila sam željeznu kaminsku pe oko pola sedam ujutro, sve je bilo kao i obino. Pe ložena na drva ima dimnjak koji prolazi kroz kupaonicu na katu, a koji je dijelom otkriven i neizoliran zbog toga da bi grijao prostore na katu. Dimnjak je zatvoren, rije je o debelom željeznom dimnjaku za kamine, koji je nedavno oistio dimnjaar. Sluaj je htio da je suprug dan prije zbog nadolazee zime i ljubavi prema životinjama u kupaonicu na katu zatvorio maku da joj bude toplije, koju je pronašao još u proljee kao lutalicu. ‘Nej bo maek na toplom’, govorio je suprug. Aluminijski radijatori se rastopili Ujutro, dok je preko Facebooka razgovarala sa svojom sestrom, ula je nekakvo bubnjanje i maku koja skae u kupaonici na katu, mislila je da


A DJELU

21. prosinca 2012.

Mozaik 21

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

OPINA PINA Donji Kraljevec i Mjesni odbor Sveti Juraj u Trnju pomogli obitelji Granatir, stradaloj u požaru

atir: Ne možeš vjerovati vot okrene u minuti

INNER WHEEL klub Prelog

U ovoj godini za humanitarno djelovanje lanice osigurale 33.000 kuna

Marija Granatir: - Zahvaljujem svima koji su pomogli u nevolji, a posebno Opini Donji Kraljevec i VMO-u Sveti Juraj u Trnju

ua obitelji Granatir s novim krovom, gotovo se i ne vidi da je došlo do požara

se igra, a onda je najedanput lupanje prestalo. Još nije jasno što se ustvari dogodilo, pretpostavka je da je maak dovukao toaletni papir do vrue cijevi ili plastino cvijee, ili pak se zapalio dimnjak. Vatra se veoma brzo rasplamsala po cijelom potkrovlju, rije je bila o minutama. Vrlo su brzo izgorjele dvije sobe i kupaonica, a aluminijski radijatori su se rastopili i postali hrpa aluminija, što znai da je temperatura bila izuzetno visoka, prema nekim tumaenjima mogla je biti i oko 900 i više stupnjeva Celzijevih. Zanimljivo je da je iverica najmanje izgorjela, nagorjeli su samo rubni dijelovi.

Najvei krivac plastini brodski pod?

Što je moglo t ako naglo proširiti požar i zapaliti krovište? Obitelj sumnja da se zapalio plastini brodski pod, od susjeda strunjaka su tek nakon požara saznali da se požar na plastinom brodskom podu širi pet metara u minuti u zatvorenom prostoru, a još brže na otvorenom prostoru. Drugim rijeima, im se zapalio plastini brodski pod, spasa nije bilo. Ovo je ujedno upozorenje svim vlasnicima kua i stanova da paze koje materijale ugrauju, trgovine su spremne prodati mnogo toga što je sumnjive kvalitete ili što

ne odgovara požarnim propisima, a graani o tome ništa ne znaju ili nisu obaviješteni. injenica da iverica nije izgorjela, a plastini brodski pod jest, govori sama za sebe. Utrka s vremenom

Drugi, ljepši i humaniji dio prie je brzina kojom je obitelji stigla pomo. Zbog loših vremenskih uvjeta, kiše i snijega, trebalo je veoma brzo djelovati kako ne bi nastala još mnogo vea šteta. Isti dan kad je požar ugašen naelnik opine Donji Kraljevec Zlatko Horvat donosi odluku o pomoi, kao i predsjednik Mjesnog odbora Mladen avlek.

Naelnik opine Donji Kraljevec Zlatko Horvat i donaelnik Kristijan Baranaši: - im smo uli za požar, znali smo što moramo uiniti, trebalo je djelovati isti as

Za što bržu izgradnju novog krova i koordinaciju, a bila je to utrka s vremenom, donaelnik Kristijan Baranaši alarmira i angažira cijelu ekipu majstora i tesara, a pomagali su i susjedi. Nakon gašenja požara angažirana je tvrtka Tesarstvo “Kika” iz Brezja, majstori su isti dan izmjerili krov te ispilili grede, a drvenom graom je u hitnji pomogla i tvrtka “Sistem MEP”, koja je ujedno dala i vei popust na crijep te Elektroinstalateri akovec, ekipu je vodio Zlatko Zrna. Ukratko, novi je krov u potpunosti izgraen i prekriven za rekordna dva dana, tako da nije bilo nikakvih šteta zbog kiše i snijega. Marija Granatir nakon iskustva koje e pamtiti cijeli život danas kaže: - Život nam se preokrenuo za nekoliko minuta. Suprug i ja zahvaljujemo svima koji su nam pomogli u teškoj nevolji, a posebno zahvaljujem Opini Donji Kraljevec i Mjesnom odboru Sveti Juraj u Trnju, koji su najviše pomogli da naša nevolja bude manja. (J. Šimunko)

Uoi blagdana Svetog Nikole i Božia, 1. prosinca Inner Wheel klub Prelog priredio je ve tradicionalnu humanitarnu akciju nazvanu “Aneli”. Na preloškoj tržnici lanice su prodavale božine ukrase te prikupljenih 6.600 kuna donirale Županijskoj ligi protiv raka dojke akovec. No, ni to nije sve. Od prikupljene lanarine izdvojile su 20.200 kuna vlastitih sredstava. Za iznos od 10.200 kuna kupile su tri prijenosna raunala i predala ih osnovnim školama Draškovec, Donji Kraljevec i Prelog, dok su svotu od 10.000 kuna dale za razliite potrebe djece s podruja Grada Preloga. Kad se sve zbroji, Inner Wheel klub Prelog u ovoj je godini za pomo donirao ukupno 33.020 kuna. - Prijateljstvo kojim smo povezani u Inner Wheel klubu Prelog vodi nas kroz ostvarivanje naših programa, u koje je utkana volja za pomo potrebitima i poticanje onih koji uz našu pomo mogu postii bolje i više. To je nit vodilja našeg djelovanja. Zato smo i pune entuzijazma, plemenitih osjeaja i dobre volje i ove godine prionu-

le organizaciji nekoliko dobrotvornih projekata vezanih ponajprije za pomo djeci, udrugama i školama, kaže predsjednica kluba Ksenija Glavina. Inae, 2012. godina e za Inner Wheel klub Prelog, koji ine supruge tamošnjih rotarijanaca, ostati zapamena po nekoliko humanitarnih akcija u okviru kojih su prikupljena znaajna sredstva za pomo onima kojima je to najpot rebnije. Tako su krajem ožujka lanice Kluba uspješno organizirale akciju prodaje maslinovih granica te su prikupljenih 5.320 kuna donirale preloškoj udruzi “Duga”, koja okuplja osobe s posebnim potrebama. U suradnji s socijalnom zadrugom Humana Nova i Cedrom akovec u srpnju pak su provele akciju sakupljanja plastinih vreica na podruju Grada Preloga, kako bi se one reciklirale i poslužile za izradu vreastih fotelja (bean bag) za meimurske vrtie. Fotelje su zatim donirane djejim vrtiima na podruju Grada Preloga i opine Donji Kraljevec. (vk)

VLAK Djeda Božinjaka u opini Gorian

Božini vlak vozi sutra, u subotu, do Varaždina i natrag Kao i prošle godine, tako i ove 2012. godine Opina Gorian pripremila je darove za najmlae mještane Goriana i ugodne trenutke druženja s Djedom Božinjakom. U subotu 22. prosinca organizirana je vesela vožnja pravim vlakom Djeda Božinjaka, koji e darivati svako dijete sa

slatkim božinim paketom. Vlak polazi sa stanice Donji Kraljevec u 10.30 sati i vozi do Varaždina i nazad (putne karte podii kod svoga razrednika u školi i kod teta u vrtiu ili u Opini do ovog petka). Pozvana su sva djeca vrtike dobi, kao i uenici Osnovne škole Gorian iz nižih razreda.


22

Mozaik

21. prosinca 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Humanitarne donacije Aktivisti akovekoga Crvenog križa razveselili mališane akoveke bolnice AKOVEC Dom za starije i nemone osobe

Božina izložba runih radova i dekorativnih predmeta U prostoru Doma za starije i nemone osobe u akovcu u utorak 18. prosinca otvorena je prigodna prodajna izložba runih radova korisnika. Svi zainteresirani mogli su u ovo

predblagdansko vrijeme do 20. prosinca uz simboline cijene nabaviti zanimljive uporabne predmete, ukrase i dekoracije te rune radove za poklon i ukrašavanje domova. (rr)

Županijska liga protiv raka donirala aparat za biopsiju prostate U prostorijama Urološke poliklinike u akovcu u utorak 18. prosinca upriliena je primopredaja donacije Kuba oboljelih od raka prostate Županijske lige protiv raka akovec akovekoj Županijskoj bolnici. Donacija je aparat za biopsiju prostate za Urološki odsjek akoveke bolnice u

vrijednosti od 11.250 kn. Financijska sredstva za kupnju doniranog aparata Klub je u suradnji sa Županijskom ligom protiv raka akovec prikupljao tijekom edukativno - humanitarne akcije “Kestenijada”, održane 13. listopada ove godine u akovcu, te uz potporu sredstava donatora.

Povodom Nikolinja djelatnici i aktivisti Gradskog društva Crvenog križa akovec posjetili su najmlae bolesnike koji borave na Djejem odjelu Županijske bolnice akovec. Bolesne mališane razveselio je klaun Krešo, koji je u “pomo” pozvao Djeda Mraza. Svojim jednostavnim pristupom jako su se svidjeli djeci, koja su se rado odazvala i bila njihovi pomagai. Svakome djetetu poklonili su balon u obliku cvijeta, šešira, make, psia, maa, gitare. Prisutnoj djeici Djed Mraz podijelio je prigodne darove koje su pripremili djelatnici GDCK-a akovec, a djelatnici Gradskog društva Crvenog križa akovec ovom su prigodom Djejem odjelu Županijske bolnice poklonili 10 deka.

U tjednu solidarnosti, koji se svake godine obilježava od 8. do 15. prosinca, djelatnici i aktivisti Gradskog društva Crvenog križa akovec obišli su obitelji u Pušinama koje su stradale u poplavi. Za sve osobe, njih 232, kupili su deke, te za svaku obitelj po jedan do dva paketa higijenskih potrepština. Vrijednost ovih poklona iznosi oko 40.000 kn. Osim te pomoi, djelatnici GDCK-a akovec dali su na korištenje 35 isušivaa vlage, koji su isušivali zidove i 100 kompleta kemijskih sredstava za išenje, te time omoguili brži povratak kuama. Ovih dana isušivae vlage treba vratiti u skladište HCK-a zbog redovnog servisa.


21. prosinca 2012.

Mozaik 23

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

CARITAS župe Uzvišenja svetog Križa Vratišinec

e akovekoj bolnici

Najmlai odradili koncert za djecu u Gani

Održan seminar Službe traženja

Donacija Leo kluba “Zrinski” akovec Mladi iz Leo kluba “Zrinski” akovec uspješnom akcijom “Mali dar za pravu stvar” skupili su sredstva za nabavku dva inhalatora za primjenu aerosolnih lijekova u djece. Donacija je predana u

utorak 18. prosinca na Djejem odjelu Županijske bolnice akovec. Leo klub donirao je korisnicima odjela osim inhalatora i pidžamice i djeju hranu, a mališane razveselio slatkišima i igrakama.

Pošto je GDCK akovec krajem listopada zapoeo s obukom Županijskoga interventnog tima za djelovanje u katastrofama, protekli je tjedan organizirao seminar Službe traženja. U jednodnevnom seminaru lanovi tima upoznali su se s poviješu Crvenog križa i Službe traženja. Predavai na seminaru bile su Dubravka Horvat, zamjenica izvršnog predsjednika HCK-a i voditeljica Nacional-

nog ureda Službe traženja, te Vesna Krivoši i Danijela Vrani iz Nacionalnog ureda Službe traženja, a seminar se održao po sljedeem programu: uvod u Službu traženja, metodologija rada Službe traženja, standardni operativni postupci, Služba traženja u odgovoru na katastrofe (priprema, procjena, planiranje) te metodološki pristup u katastrofama (pregled postupaka).

Od malih nogu potrebno je djecu uiti da postoje oni koji imaju malo ili ništa i kojima je, posebno u blagdansko vrijeme, potrebna tua pomo i pažnja. Ve tradicionalno Caritas župe Uzvišenja svetog Križa Vratišinec na treu adventsku nedjelju organizira humanitarnu priredbu za potrebite. U programu nastupaju djeca iz cijele župe, a pripremaju ih njihove razredne uiteljice. Tako su i ovaj put nastupila djeca iz Gornjeg Kra-

OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC

Projekt “Kak je negda bilo...” okupio sve generacije! U petak 14. prosinca prezentiran je u OŠ Strahoninec zanimljiv projekt “Kak je negda bilo…”, koji su pripremili uenici 4. b razreda zajedno sa svojom razrednicom Jadrankom Škvorc. Raznovrsnim programom vratili su nas u vrijeme obiaja naših djedova i baka, koji su bili vjerno prikazani, poput ruženja kuruze i ehara, podsjetili na pjesme i plesove koji su se njegovali, na svadbene i sva-

UDRUGA ŽENA NEDELIŠE NA SAJMU MESAP ADVENT

Aneli, jaslice od “lušinja” Prošlog vikenda u Nedelišu održan je Mesap Advent 2012, sajam za velike i male, koji u ponudi ima božine poklone, nakit i suvenire te tradicionalne hrvatske proizvode. Jedan od mnogobrojnih izlagaa bila je i udruga žena Nedeliše, koja je izlagala pod pokroviteljstvom Turistike zajednice opine Nedeliše. Na njihovom se štandu moglo kupiti od inih božinih kolaa

(ak 17 vrsta), božinih ukrasa, domaih mlinaca, rezanaca, oraha, cekera raznih vrsta do prekrasnih ukrasa za kienje bora, anela, jaslica i cvijea izraenih od “lušinja”. Na sajmu su prodavale i sve navedeno pripremile: Katarina Posavec, Marija ukes, Marija Marciuš, Vilma Bašek, Marija Potonjak i predsjednica udruge žena Nedeliše Melita Zeli. (SZ)

ljevca, Krištanovca, Križovca, Peklenice i Vratišinca, a prihod od humanitarne priredbe ide dijelom u afriku misiju u Gani, a dio za potrebite u vratišinekoj župi. Maleni su svoj doprinos prikupljanju humanitarnih prihoda dali u pjesmi i plesu svojim nastupom pred prepunom dvoranom društvenog doma “Dr. Vinko Žganec” u Vratišincu. Na kraju priredbe nastupio je i župni crkveni zbor s prigodnim i božinim pjesmama. (BMO)

kodnevne obiaje, a šeer na kraju bila je degustacija proizvoda koje su mame, uz pomo baka, vješto pripremile. Bilo je zanimljivo u publici vidjeti sve generacije koje su uživale u programu, i upravo zbog toga je ovaj projekt još i vrjedniji i dragocjeniji. Uenicima i razrednici zaista svaka ast jer su se iznimno potrudili oživjeti duh starih vremena i u tome su u potpunosti uspjeli. (mz)

OŠ Vladimira Nazora Pribislavec

Humanitarni projekt “I ja želim osjetiti radost” U Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Pribislavcu za ovogodišnje je božine blagdane pokrenut novi humanitarni projekt pod nazivom “I ja želim osjetiti radost“. - Cilj je bio, kako je kazala njegova voditeljica, vjerouiteljica Miroslava Novak, da uenici od prvog do etvrtog razreda daruju ouvane igrake, slikovnice i sline stvari, koje im više nisu potrebne, a mnogo bi znaile i razveselile djecu iji su roditelji slabijega imovinskog stanja, djecu bez roditelja ili one koji žive u djejem domu. Akcija je bilo vrlo uspješna, a djeca

Predstavnici uenika OŠ iz Pribislavca sa svojom su vjerouiteljicom uruili punu vreu igraaka ravnatelju biskupijskog Caritasa Anti Šoli

su bila jako radosna što mogu pomoi nekome od svojih vrš-

njaka i uljepšati mu najljepši obiteljski blagdan, Boži. Pri-

kupljeno je ak sto šezdeset igraaka, koje su proslijeene Caritasu Varaždinske biskupije. Tamo je predstavnike uenika iz Pribislavca primio ravnatelj biskupijskog Caritasa Ante Šola, koji im je zahvalio što su darovali igrake i poklonili ih upravo djeci kojoj su najpotrebnije. Ovo humanitarno djelo zasigurno e djeci ostati u lijepom sjeanju, a njihove duše bit e obasjane toplinom i mirom jer su upravo oni bili ti koji su pomogli najpotrebnijima. Iako mali, kaže njihova vjeroiteljica, napravili su veliko djelo držei se one stare narodne - “Dobro se uvijek dobrim vrati”.(mn, so)


24

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

21. prosinca 2012.

DOEK NOVE GODINE na otvorenom u organizaciji meimurskih gradova

AKOVEC Volonterski ured Meimurja

Varaždinski GSS-ovci gostovali na drugom volonterskom kutku Vo l o n t e r s k i u r e d Meimurja bio je u etvrtak 6. prosinca domain drugoga volonterskog kutka koji je održan u prostorijama Autonomnog centra – ACT u akovcu. Tema drugog kutka bila je Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), koja svoj rad bazira upravo na neprofitabilnoj i volonterskoj osnovi te njezini lanovi ne dobivaju za svoj angažman nikakvu naknadu, odnosno plau. Gosti su bili lanov i Hr vatske gorske službe s p a š a v a nj a i z S t a n ic e Varaždin. Mario Musulin tom je prigodom održao edukativno-informativno predavanje uz fotoprojekciju, kroz koju su okupljeni volonteri i svi zainteresirani dobili osnovno saznanje o ustroju HGSS-a, nainu spašavanja s nepristupanih terena ili po teškim vremenskim prilikama, nainu dojave u sluaju potrebe za pomo te korisne savjete za siguran i odgovoran boravak u prirodi, a posebno u planinskim podrujima. Osim Marija Musulina, na kutku su gostovali i GSSovci Alan Rinkovec, Luka Skori i Neven Putar koji vodi potražne timove, te je s njim došao i pas traga Baltazar, koji je izazvao veliko zanimanje, posebice kod mlae publike. U varaždinskoj Stanici trenutno djeluje ukupno 17 lanova HGSS-a koji su vrsni alpinisti, speleolozi, skijaši i visokogorski planinari, obueni i osposobljeni za pružanje prve medicinske pomoi, sve vrste gorskog i speleo spašavanja ili uz pomo helikoptera te potrage uz pomo potražnih pasa. Varaždinska stanica posljednjih godina bilježi na

podruju sjeverozapadne Hrvatske u prosjeku godišnje od 30 do 50 intervencija, a prema potrebi ukljuuju se u vee potrage i spašavanja na cijelom podruju Hrvatske.

Meimurje nema lana GSS-a, ali smo esti “klijenti”! Zanimljiv je takoer podatak kako za sada s podruja Meimurja nema ni jednog pripadnika HGSS-a, iako se sve vei broj meimurskih planinara, alpinista i penjaa dodatno educira i školuje u programima koje provode upravo varaždinske kolege. Interesa je pov remeno bilo, ali kako volontiranje i lanstvo u HGSS-u zahtijeva stalnu edukaciju, dostupnost i raspoloživost, kandidati naješe odustaju zbog nedostatka slobodnog vremena za kvalitetan angažman koje pripadnost i lanstvo u HGSSu zahtijeva. Ono što ove volontere ini izuzetnim osobama je upravo to njihovo nesebino davanje osobnog vremena, volje, ljudskosti, a esto puta i vlastitih inancijskih sredstava u cilju pomaganja unesreenima u najtežim vremenskim ili terenskim uvjetima. Prema st at ist ik im podacima, varaždinski GSS-ovci bilježe mnogobrojne inter vencije i pružanja pomoi na podruju Ivanice ili Ravne gore, upravo i osobama s podruja Meimurja, te bi bilo primjereno i hvale vrijedno da se i lokalna meimurska zajednica i institucije znaajnije ukljue u inancijsku potporu varaždinskoj Stanici HGSS-a, koja vodi brigu o sigurnosti svih graana, ali i brojnih turista koji stižu u naše krajeve. (Roberta Radovi)

Najava doeka u akovcu

AKOVEC

Doekajte 2013. godinu uz klapu Maslina i grupu Film! Na pres – konferenciji, održanoj u Gradskoj vijenici Grada akovca, Turistika zajednica grada akovca predstavila je program za doek Nove godine. Predstavljanju su nazoili Ivana Maltar, direktorica Turistikog ureda, gradonaelnik Branko Šalamon, predstavnica glavnog sponzora programa Sanja Murši - Novak (PBZ) te u ime akovekih ugosti-

Klape su obilježile 2012. godinu i u našem kraju, pa e tako biti i u novogodišnjoj noi

MURSKO SREDIŠE

U Novu 2013. uz tamburaše Kontrabas I Grad Mursko Središe priprema doek na otvorenom. Ove godine doek se priprema na prostoru nekadašnjeg autobusnog kolodvora ispred Turistiko informativnog centra. Za sve graane željne veselja na otvorenom program

poinje u 22 sata, a graane e zabavljati Tamburaška skupina Kontrabas iz Selnice. Graanima e za bolje raspoloženje biti ponueno kuhano vino i aj, zbog ega neugodne petarde nee biti potrebne. (BMO)

PRELOG

Za doek Sumartonski lepi deki, jelo i pilo, vatromet… Grad Prelog kao i svake godine takoer tradicionalno organizira doek Nove 2013. godine na otvorenom. Po drugi put e doek biti prireen na lijepo ureenom Trgu Slobode kraj Doma kulture. Svi koji se odlue doekati Novu na otvorenom u Prelogu imat e priliku zabavljati se uz bend Sumartonski lepi deki. Rije je o bendu pomurskih Hrvata iz susjedne

Maarske koji e naravno svirati naše domae najpoznatije domae pop i zabavne hitove. Ponudu jela i pia pripremaju obližnji ugostiteljski objekti: Lovac i Rosa, a bit e i kuhanog vina i aja. Novogodišnju estitku e svima okupljenima uputiti preloški gradonaelnik Dragutin Glavina, a nakon toga slijedi i raskošni vatromet. (dz)

telja Ivan Šte iar (caffe bar “Arcus”). Prema najavi Ivane Maltar, ovo e biti jedan od spektakularnijih doeka Nove godine u našem gradu, ime e se akovec pridružiti kategoriji veih gradova u Hrvatskoj s nastupom poznatih estradnih zvijezda u novogodišnjoj noi, te e to biti jedan od ponajboljih doeka u regiji. Na glavnom gradskom trgu program 31. prosinca zapoinje u 21 sat uz nastup klape Maslina, Jure Stublia i grupe Film. Na Trgu Republike takoer e biti postavljen i veliki ugostiteljski šator za okrjepu, a u pono e biti organiziran vatromet uz estitku gradonaelnika i tradicionalni pononi valcer. Osmodnevni programi u Strossmayerovoj ulici Ove se godine u novogodišnje programe ukljuio i vei broj ugostitelja iz centra grada. U ime njih je Ivan Šte iar predstavio još jednu zanimljivost koja oekuje naše graane. U Strossmayerovoj ulici na prostoru izmeu caffe

bara “Arcus” i “Zrinski” bit e postavljena grijana pagoda (šator) za raznolike višednevne programe koji e zapoeti u ponedjeljak 24. prosinca i potrajati sve do 31. prosinca (osim 25. i 30. prosinca, kada nee biti programa). Prijepodnevni sati bit e rezervirani za djeje programe, igraonice za najmlae, te nastupe plesnih skupina, hip-hopera i slino. U veernjim satima u pagodi e biti organizirani koncerti domaih glazbenika, nastupi DJ-a i drugo. Detaljni program bit e pravovremeno objavljeni na FB stranicama ugostiteljskih objekata i javnim glasinama. Sanja Murši - Novak kazala je kako je PBZ nakon pripajanja s Meimurskom bankom želio žiteljima Meimurja i Grada akovca pokloniti nezaboravan doek Nove godine, stoga su sponzoriranim inancijskim sredstvima omoguili ovako koncertno kvalitetan program. Gradonaelnik Branko Šalamon pozvao je sve sugraane neka se pridruže zajednikom doeku Nove godine te pozvao sve na ugodno druženje bez upotrebe pirotehnikih sredstava, zbog sigurnosti svih posjetitelja i samih izvoaa. Doeci na javnim gradskim prostorima ve su godinama hit u svijetu, pa tako i kod nas, stoga organizatori vjeruju kako e se zajednikom doeku pridružiti možda do sada najvei broj graana. (rr)


AKOVEC

Izložba iz privatne kolekcije Sreka Pospišila “Mala pria o estitkama - od Božia do Božia” Sjajni Massimo na akovekom koncertu

Plesai Studija Vivona

U Zagrebu osvojili šest zlata

Promocija CD-a “Zastanite vure” Pjeva meimurskoga kajkavskog izriaja Zvonimir Dravec iz Kotoribe predstavlja svoj prvi nosa zvuka pod nazivom “Zastanite vure”, na kojem se nalazi deset autorskih skladbi, odnosno kajkavskih novokomponiranih pjesama. Promotivni koncert je u subotu 29. prosinca u Kotoribi. Foto: Zlatko Vrzan

DONJI KRALJEVEC

Produkcija uenika Umjetnike škole “Miroslav Magdaleni” Božini koncert Puhakog orkestra LENDAVA

Hrvatske božine pjesme u Lendavi


2

21. prosinca 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

LJETO S POPUSTOM!!!

NAŠA PREPORUKA DALEKIH PUTOVANJA DUBAI – Nova godina 27.12., 7 dana, od 4.850 KENIJA 04.01., 10 dana, od 15.410 KUBA 01.02., 10 dana, od 12.290 NAJBOLJE OD MAROKA 02.02., 9 dana, od 6.990

NAŠA PREPORUKA CHARTERA SICILIJA – iz Zagreba 29.12., 5 dana, od 3.995 kn PALERMO flight only 29.12., 5 dana, od 550 kn Palermo city stay 29.12., 5 dana, od 2.350 kn BARCELONA 29.12., 4 dana, od 1.250 kn

NAŠA PREPORUKA PUTOVANJA PARIZ 30.12., 4 dana, od 3.695 kn LONDON 29.12., 5 dana, od 4.590 kn ISTANBUL 29.12., 4 dana, od 3.395 kn RIM 29.12., 4 dana, od 3.095 kn BERLIN 30.12., 4 dana, od 2.395 kn

NAŠA PREPORUKA ODMORA POREČ H. Diamant 4* 1.1.-13.1., 2 pol, od 660 kn LOVRAN H. Park 4* 2.1.-13.1., 2 n/d, od 365 kn OPATIJA G. H. Adriatic II 3*, 3.1.-1.2., 2 pol, od 620 kn ZADAR H. Funimation Borik 4* 2.1.-1.2., 2 pol, od 970 kn DUBROVNIK H. Kompas 3* 3.1.-1.2., 2 pol, od 380 kn ČATEŽ H. Terme 4* 2.1.-27.3., 2 pol, od 740 kn

NAŠA PREPORUKA BOŽI I NOVA GODINA LOVRAN H. Park 4* 28.12.-2.1., 2 pol, od 1.080 kn* OPATIJA H. Istra 3* 28.12.-2.1., 3 pol, od 1.210 kn* SELCE H. Marina 4* 28.12.-3.1., 2 pol, od 1.265 kn* BIOGRAD H. Kornati 4* 27.12.-5.1., 2 pol, od 1.215 kn*

NAŠA PREPORUKA MEDITERANA TUNIS, EGIPAT, TURSKA, KANARSKO OTOČJE,.. iz Graza, Beča ili Ljubljane KRSTARENJA-ZAPADNIMI ili ISTOČNIM MEDITERANOM, PREKOOCEANSKA KRSTARENJA, RIJEČNA KRSTARENJA,... iz Venecije, Savone, Genove,... Zatražite ponude u poslovnici!

PRODAJEMO I ULAZNICE ZA KONCERTE KARLOVAČKO LIVE u Vž 26.12.2012.,DEPECHE MODE u Zg 23.05.2013., sportska događanja hokej MEDVEŠČAK, rukomet,... i još mnogo toga...

9LšHLQIRUPDFLMDXQDšRMSRVORYQLFLXČDNRYFX 326-(7,7(1$6,3878-7(6.203$620

www.kompas.hr

Kultura

PRELOG, NEDJELJA, 23. prosinca, 18 sati Crkva Sv. Jakoba , Božini koncert

Za kraj godine u CZK-u Simf Simfon

U Prelogu za kraj godine raznovrsni programi Iz niza sveanosti i programa koje je Grad Prelog pripremio ove godine za što kvalitetniji blagdanski ugoaj, izdvaja se završnica dogaaja uz božine koncerte. Tako e u subotu 21. prosinca biti u Domu kulture ak dva programa. U 10 sati Srednja škola Prelog

UMJETNIKA ŠKOLA “Miroslav Magdaleni”, Podruni odjel Donji Kraljevec

Koncert i predstavljanje uenika na klarinetu, saksofonu, trubi i trombonu U srijedu 12. prosinca u prostorijama OŠ Donji Kraljevec održana je produkcija uenika na klarinetu, saksoonu, trubi i trombonu Umjetnike škole “Miroslav Magdaleni”, Podrunog odjela Donji Kraljevec, kojoj su bili nazoni roditelji i rodbina uenika te školski prijatelji mladih uenika. Nastupilo je 22 uenika, koji su pred svojim roditeljima pokazali što su do sada nauili u ovoj školskoj godini, a svaki je mladi glazbenik nagraen dugakim pljeskom podrške i radosti. Budui glazbenici, ali i ljubitelji glazbe i glazbene kulture, jesu: Valentino Miri, 1.o. truba; Tea Horvat, 1.o. klarinet; Leonardo Ekart, 2.o. truba; Ivona Gosari, 2.o. saksoon; William Pankas, 1.o. trombon; Jan Strahija, 1.o. trombon; Marta Bašnec, 1.o. truba; Noa Vadas, 3.o. klarinet; Dominik Rob, 1.o. truba; Gabrijel Kova, 2.o. saksoon; Marko Vidovi, 1.o. klarinet; Boris Vraži, 2.o. trombon; Patrik Kontrec, 1.o. truba; Lara Kemec, 3.o. Klarinet; Julija Zvonar, 3.o. trombon; Filip Horvat, 5.o. truba; Nina Kedmenec, 1.o truba; Gabi Špoljari, 6.o. klarinet; Luka Habuš, 6.o. saksoon; Josip Vadas, 6.o. trombon; Emanuel Bermanec, 6.o. bariton; Gloria Kova, 6.o. klarinet; Noa Vadas, 3.o. klarinet; Lara Kemec, 3.o. klarinet; Julija Zvonar, 3.o. trombon. Program su za produkciju pripremili proesori Antun Horvat, Igor Hrustek, Mario Jagec, Vesna Tota, a za klavirom su bili proesori Justina Obadi i Daniel Mario Novak. (J)

AKOVEC, ETVRTAK, 27. prosinca, 20 sati Centar za kulturu, Novogodišnji koncert

predstavit e svoj božini program, a isti dan naveer studenti Grada Preloga imat e svoje koncertno dogaanje koje zapoinje u 18 sati. Finale sveanih predblagdanskih maniestacija bit e u nedjelju 23. prosinca u crkvi Sv. Jakoba uz božini koncert u 18 sati.

Tradicionalni 12. po redu novogodišnji koncert Simonijskog orkestra HRT-a u akovcu i ove e godine biti izvrsna uvertira u slavljeniko raspoloženje. Valceri, polke i koranice iz skladateljske radionice obitelji Strauss bit e okosnica programa kjeg e svojim duhovitim dosjetkama upotpuniti voditelj

PIŠE: ROBERTA RADOVI

IZLOŽBA prošlih vremena vrijednog sakuplja

I

Mala pria o - od Božia d

zložba posveena estitkama “Mala pria o estitkama - od Božia do Božia” prigodnom sveanošu otvorena je protekli etvrtak 13. prosinca u Izložbenom prostoru Centra za kulturu u akovcu. Kolekcionar Sreko Pospišil iz akovca za ovu je izložbu iz svoje bogate kolekcije estitaka i starih razglednica, koja broji oko deset tisua vrijednih primjeraka, odabrao teme Božia, blagdana Sv. Nikole, Nove godine, Valentinova, Uskrsa, dana vjenanja ... kao prikaz estitanja tijekom jedne kalendarske godine. S obzirom na to da je postavljena u ovo predblagdansko vrijeme, nazvana je “Od Božia do Božia”.

Zašto i otkada se šalju estitke? Obiaj estitanja putem estitke kao znak naklonosti i sa željama za bolje budue dane zapoeo je krajem 19. stoljea i tada se smatrao u graanskoj kulturi znakom dobrog odgoja. Ve od same njihove pojave zapoelo je i njihove sakupljanje, odnosno, kako se to danas naziva, filokartija ili kartofilija. Stoga su zbirke starih razglednica i estitaka ujedno i vjerodostojan zapis i povijesni dokument

- Mladi, doite pogledati izložbu, možda ete i vi dobiti volju poslati klasinu estitku, kazao je autor

odreenog vremena. akoveku izložbu otvorio je Branimir Bunjac, pro. povijesti, koji se osvrnuo upravo i na taj povijesni znaaj ove kolekcije:

- Izložba je prigodna, jer prikazuje i božine estitke, ali predstavlja i druge dogaaje tijekom godine, osobito vjerskog sadržaja. Vraa nas u prošlost sa svojim brojnim motivima iz svakodnevnog života i blagdana, ali i stvari

estitka je tijekom povijesti evoluirala i vjerojatno e evoluirati i dalje, ali u svom osnovnom ona ostaje ista – mali prostor za iskazivanje neeg lijepog Kolekcionar Sreko Pospišil

AKOVEC Galerijski prostor MM-a U NEDJELJU 23. prosinca

Božini koncert Puhakog orkestra Donji Kraljevec U nedjelju 23. prosinca s poetkom u 16 sati Puhaki orkestar opine Donji Kraljevec poziva sve ljubitelje glazbe na tradicionalni božini koncert, koji e se održati u prostorijama sportske dvorane u Donjem Kraljevcu. Predsjednik Puhakog orkestra Josip Recek uz svoj poziv napominje da e biti lijepih glazbenih poslastica, ali i gostiju, a oekuje se puna sportska dvorana. (J)

Akademski slikar Miroslav Bla Protekli je petak, 14. prosinca, u Galerijskom prostoru Muzeja Meimurja akovec otvorena izložba zagrebakoga akademskog slikara Miroslava Blažekovia (1970.), pod nazivom “Letjelice i roboti”. Autor se akovekoj publici predstavio s dvadeset ulja na platnu, nastalih u razdoblju od 2008. do 2012. godine. Izložbu je otvorio Marijan Špoljar, povjesniar umjetnosti i likovni kritiar, koji je o predstavljenim djelima kazao: - Izložba je zanimljiva iz nekoliko razloga.

nain. S druge strane, oko toga je slobodan postupak, koji se u cjelini slaže kao jedno skladno ostvarenje. Blažekovi je umjetnik koji postupa klasino slikarski, ali uz metode koje nisu tipine samo

Prije svega jer autor spaja dva postupka. S jedne strane u središte stavlja figuru, likove iz SF-a, i to interpretira na tehniki savršen


21. prosinca 2012.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

AKOVEC, NEDJELJA, 30. prosinca, 20 sati, Centar za kulturu Asterix i Obelix u Britaniji - obiteljska avantura, komedija

mfonijski onijski orkestar HRT-a u akovcu

Zabavite se u društvu Asterixa i Obelixa! Godina je 50 prije Krista i Cezar žea za novim osvajanjima. Odluio je osvojiti otok koji leži na samom kraju poznatog svijeta, tu tajanstvenu zemlju poznatu kao Britanija. Pobjeda je brza i potpuna. Ili ... gotovo da je tako. Jedno maleno selo odolijeva napadima, ali njegove snage sve su slabije pa Kordelija, britanska kraljica, šalje svoga najvjernijeg asnika Antiklimaxa da potrži pomo kod Gala,

Dražen Siriševi, inspiriran glazbom i prazninim raspoloženjem. Svakako vrijedi izdvojiti vrijeme i novac za ulaznicu od 100 kuna, jer e doživljaj biti i više nego vrhunski.

aa Sreka Pospišila

Konvenje, gdje se susreemo, razmjenjujemo iskustva i duplikate. A ima i dosta trgovaca. Tako da se ne može dogoditi da se na tržištu pojavi neka stara razglednica s motivom akovca ili estitka iz akovca, a da je ja prvi ne vidim. Sve što je na temu akovca ponajprije dolazi meni na ogled.

o estitkama do Božia poput imendana, roendana i drugih obljetnica povodom kojih se estitke upuuju. Izložba je posebice zanimljiva jer uviamo da su osnova i princip uvijek isti: radi se o malom prostoru na koji se tiskaju prigodni motivi i napiše poruka osobno nekoj osobi. Bunjac je u nastavku naglasio kako se danas sve više pojavljuju novi modaliteti i obiaji kod estitanja: - estitka se kroz povijest razvijala kroz mnogostruke naine i stoga je zanimljvo promatrati do kakvih je promjena dolazilo. Nekad je bila iskljuivo na jednoj stranici, danas ih imamo na dvije - tri. Pojavljuju

estitka - isprinica prerasla u obiaj Zanimljiv je podatak o obiaju slanja novogodišnjih esitaka. Za to je zaslužan plemi Karel Chotek, koji je uoi nove 1827. godine, umjesto primanja gostiju, svojim prijateljima posao “kartoni s otisnutom sliicom s isprikom da nije u mogunosti primiti posjetitelje, uz najljepše želje u novoj godini”, kako istie u predgovoru kataloga akoveke izložbe Silvija Sitta, viša kustosica Gradskog muzeja Bjelovar. Tadašnja estitka – isprinica postala je ve sljedeu godinu pravi hit i prerasla u tradiciju i obiaj slanja estitaka za Novu godinu.

Izložba za mlade generacije

se moderne, možda ak i premoderne tehnike, kao što su zvune estitke, dvodimenzionalne, on-line estitke, ali one i dalje traju i postoje. Sve više je i oblika estitaka za humanitarne akcije. Dakle, ona je tijekom povijesti evoluirala i vjerojatno e evoluirati i dalje, ali u svom osnovnom ona ostaje ista – mali prostor za iskazivanje neeg lijepog.

Savršenstvo tiska izazvalo sakupljaku strast Poznati hrvatski kolekcionar, naš sugraanin Sreko Pospišil, izabrao je za postav izložbe oko 400 estitaka iz radoblja od 1897. do 1939. godine. O svojoj strasti skupljanja starih razglednica kazao nam je: - Po struci sam grafiar, a kako je moja mama imala jednu estitku koju je sauvala iz negdje 1920. godine, impresionirala me kvaliteta tiska od otprilike 90 godina. I tako je to krenulo. Nekada nije bio veliki problem sakupljati stare razglednice. Da-

u drugom selu poznatom po otpru Rimljanima. U tom selu Asterix i Obelix ve imaju pune ruke posla. Njihov poglavnik povjerio im je zadatak da naprave ovjeka od Urbaniksa, njegova dosadnog neaka koji je stigao iz Lutecea. A zadatak je daleko od realizacije ... Izvadak je to iz sadržaja ove obiteljske avanture koja se preporuuje svim uzrastima i za dobro raspoloženje. Pogledajte!

nas se to sve previše iskomercijaliziralo i sada su dosta skupe te razglednice i estitke. Imam veliku zbirku, pa se mijenjaju primjerci s drugim kolekcionarima. Svaki mjesec u Zagrebu mi kolekcionari imamo tzv.

Sreko Pospišil do sada je izlagao za mnogobrojnim zajednikim izložbama kolekcionara razglednica u Hrvatskoj, u prostoru Grada akovca i Meimurske županije, pri sveanom otvaranju galerije “Scheier”. Na kraju razgovora zapitali smo ga postoji li interes ili prijedlog možda neke od lokalnih institucija za mogunost stalnog postava odreenog dijela kolekcije: - Za sada takvih prijedloga nema. Ja se sam ne bih htio previše eksponirati, jer meni afirmacija ne treba. I ova je izložba napravljena jer sam na neki nain nostalgian u ove blagdanske dane. Pa sam odluio da i s drugima podijelim vienje i duh prošlosti kroz ove estitke. A ova je izložba postavljena posebice za mlae generacije. Neka vide kako je to nekad bilo, pa e možda i oni sami krenuti s time. Danas su mladi okrenuti Internetu, SMS-u, pa se klasine estitke slabo pišu. Neka dou pogledati izložbu, možda e dobiti volju da i oni nešto lijepo napišu.

ažekovi predstavio “Letjelice i robote” za klasino slikarstvo. U svoj rad uvodi metode iz animiranog filma i djejeg slikarstva, pa finalna cjelina postaje umjetniki nadasve zanimljiva. Izložba se može razgledati do 28. prosinca, radnim danom od 8 do 16 sati, te subotom i nedjeljom od 10 do 12 sati. Domain je ujedno za iduu godinu najavio organizaciju likovnih programa kojima e se obilježiti 45. obljetnica likovnog izlaganja u akovekim muzejskim prostorima. (rr)

HUMANOST na djelu

Udruga “Fijolina” koncertima prikuplja pomo potrebitima Humanitarna udruga “Fijolina” osnovana je u ožujku ove godine s ciljem pružanja pomoi djeci i mladeži bez roditelja ili adekvatne roditeljske skrbi. Ve tijekom prve godine svog djelovanja zabilježila je niz uspješnih akcija, a završnica godine obilježena je organizacijom dvaju velikih humanitarnih koncerata.

Marija Jambroši i Nenad Peršak inicijatori koncerta u akovcu Prvi koncert održan je u srijedu 12. prosinca u Centru za kulturu akovec, uz velik odaziv izvoaa i publike. Inicirala ga je Marija Jambroši, uz potporu predsjednika Udruge Nenada Peršaka, koji su svojim nastupom uveliali sveanost ove glazbene veeri. Sredstva prikupljena prodajom ulaznica namijenjena su djeci u Meimurju bez roditelja ili primjerene roditeljske skrbi. Veliko srce iskazali su mnogobrojni izvoai, kao što su KUU “Seljaka sloga“ iz Nedeliša, Suzana Herceg, Tajana Toplek, Rebeka Posavec, Rada Magi, Meri Šeparovi, Patricija Toma, David Blažon, Saša Štefi - Sale, Suzana i Danijel Herceg, Nenad Kutnjak, Mirjana Hudin, vokalne grupe “Sanctus”, “Glorija”, “Zrinski” i “Ftiice”, plesni studio “Teuta“, plesni studio “Escape” (Virna Hošnjak i Petra Ugljarevi), Marco i Piano stars 5.b i mnogi drugi. Program su vodili Dejan Buva i Klara Ladi, a za glazbenu produkciju bio je zadužen Zlatko Korbelj - Zujo. Ostvaren prihod na koncertu od prodaje ulaznica u vrijednosti od 3.000 kuna, prema najavi predsjednika Udruge Peršaka, vjerojatno e biti namijenjen djeci koja sljedee godine izlaze iz sistema udomiteljstva i na taj nain ostaju bez državnih poticaja. Svi posjetitelji mogli su razgledati i slikarsku radionicu udruge “VenoArt”, iji su djeji radovi bili na prodaju, kao i proizvodi Fijoline, CD-i, božine estitke i drugi promotivni materijali. I taj e novac takoer biti doniran potrebitoj djeci.

I Žiškovani dali potporu humanitarnom cilju Na humanitarnom koncertu u Žiškovcu 16. prosinca, u organizaciji Mjesnog odbora Žiškovec, Željka Pokupca Šerija te Vladimira Košira Tonke, prikupljeno je 2.330 kuna dobrovoljnih priloga. KUD Žiškovec, ŽVS Žiškovec, Ivica Dobrani, Suzana Herceg, Neno Gavez, MVS Žiškovec, TS KUD-a Žiškovec, Željko Pokupec Šero, Ivan Mezga, Bojan Masnec, Nenad Peršak, KUD “Kaštel” Pribislavec, Meimurski vrui kaj, Vladimir Košir Tonka i Ivan Bene, “ura z Meimurja”, te voditelj Bojan Masnec oplemenili su svojim nastupom ovo glazbeno humanitarno okupljanje, koje je održano u Društvenom domu Žiškovec. Predsjednik Udruge najavio je kako su nakon koncerta u Žiškovcu u razgovoru s prisutnim glazbenicima iz Meimurja te direktorom Radija 105 dogovoreni temelji budueg Fijolina esta, odnosno estivala meimurskih glazbenika, koji e biti organiziran krajem sljedee godine, a koji bi pomogao u širenju dobrote usmjerene djeci koja trebaju pomo. (rr)


4

Scena

MURSKO SREDIŠE - SUBOTA, 22. prosinca, 19 sati Sportska dvorana Božini koncert Radija 105

PODRUMARENJE ETVRTKOM uz Podroom Drink And Music Club

Božini koncert Radija 105 u Murskom Središu s Nedom Ukraden! Radio 105 i ove godine organizira tradicionalni božini koncert. Zvijezda veeri bit e Neda Ukraden. Na koncertu u Murskom Središu nastupiti e još i Krunoslav Kio Slabinac, Darko

Domijan, Sinovi Hrvatskog zagorja, Grupa Motiv te gosti Antonio Tkalec i Ivan Mezga. Koncert e se održati ove subote 22. prosinca u sportskoj dvorani u Murskom Središu s poetkom u 19

UMJETNIKA škola “Miroslav Magdaleni”

Božini koncert mladih glazbenika stupili su: Hannah Dick, Leona Balent, Nera Hranilovi, Filip Malovi, Niko Potonik, Anela Bistrovi, Magdalena Pleša, Dora Hranilovi, Leon Kovai, Dario Šafari, Katrina Horvat, Tea Kovai, Marta Malovi, Lea Jurak, Andi Hatlak, Lana Nerer, Seth Dick, Petra Tkalec, Kristina Malekoci, Petar Žganec, Abigal Dick, Lucija Antolovi, Petar Bek, Jan Roši Novak, Aron Luka Nemec i Ivona Balent. (sm, BBB)

U sklopu programa pod nazivom “PODRUMARENJE ETVRTKOM” Podroom Drink And Music Club svaki e etvrtak predstaviti jednu vinariju. Uz brojne goste, Podroom je do sada ve imao prilike ugostiti mnoge domae vinare, a svaki etvrtak oekuje vas zanimljiv sadržaj. Svi gosti e moi uživati u degustaciji te struno voenoj pre-

sati. Cijena ulaznice u pretprodaji je 50 kuna, a na dan koncerta 60 kuna. Karte se na vrijeme mogu osigurati na svim punktovima radija 105, kao i na sam dan održavanja koncerta.

IMO SJAJNI MASSkom na akove koncertu

Polaznici Umjetnike škole "Miroslav Magdaleni", podruno odjeljenje Mursko Središe, održali su u ponedjeljak božini koncert za koji su ih pripremili njihovi profesori Nataša Bako, Justina Obadi i Petar Novak. Pred brojnom publikom nastupilo je 26 mladih glazbenika, koji su svoje umijee izrazili sviranjem na klaviru, saksofonu i klarinetu. Pred brojnom publikom u školskoj blagovaonici na-

21. prosinca 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PIŠE: ROBERTA RADOVI FOTO: ZLATKO VRZAN

Na poetku božinog gala koncerta Massima u akovcu, koji je održan u nedjelju 16. prosinca, ovaj je svestrani umjetnik i glazbenik naglasio kako mu je upravo Boži najdraži blagdan te da ga posebice veseli što e upravo našem gradu u ovo predblagdansko vrijeme pokloniti svoj nastup. Nakon toga uslijedila je sveanost glazbe u ritmovima hitova kao što su “Dodirni me sluajno”, “Tišina”, “Samo za tvoje oi” ... Uz starije, ali

zentaciji kvalitetnih vina.Opustiti se možete svaki etvrtak ve od 20 h, oekuje Vas degustacija i prezentacija odabranih vinskih sorti poznatih domaih vinara. Sve posjetitelje oekuje dobra zabava uz obilje programa, za glazbeni ugoaj pobrinut e se tamburaši “Kumovi” i DJ Sino… Stoga, skupite društvo i posjetite Podroom Drink And Music Club.

BOŽINI gala koncert u dvorani Graditeljske škole prošao u znaku lije

Nakon sramežljivog poetka, ženska publika u rasplesanom tonu atmosferu podigla do usijanja

KONCERT u Zasadbregu

Ususret Božiu Dom kulture u Zasadbregu bio je prošli vikend u predblagdanskom ozraju jer se u njemu odvijala kukturno - umjetnika i zabavna priredba pod nazivom "Ususret Božiu", koju je vrlo dobro organiziralo Kulturno umjetniko društvo Zasadbreg, ije su sekcije i najveim dijelom sudjelovale u kvalitetnom i lijepom programu. Publici su se najviše svidjeli mlai lanovi KUD-a Zasadbreg te tamburaši koje vode Denis Koruni i Karlo Perho.

Dragi gosti, koje je brojno gledateljstvo srdano pozdravilo i pljeskom nagradilo, bili su lanovi Glazbene škole Šenkovec. Tako je Zasadbreg sveano i radosno uplovio u božino vrijeme, koje je u Zasadbregu, najljepšem naselju opine i župe Sveti Juraj na Bregu, uvijek bilo i ostalo bajkovito, emu doprinose dobri ljudi i lijepa priroda, puna mladih borova koji imaju usku povezanost s betlehemskim zbivanjima u našim domovima. (S. Mesari, DK)

NEDELIŠE, 23. prosinca, 18 sati

Pjevaki zbor “Josip Vrhovski” domain božinog koncerta Pjevaki zbor “Josip Vrhovski” iz Nedeliša poziva sve na božini koncert u nedjelju 23. prosinca, s poetkom u 18 sati.

Osvojite dvije ulaznice za koncert Organizator je osigurao dvije ulaznice za koncert. Najbrži itatelji koji dou u petak 21. prosinca u redakciju s primjerkom Meimurskih novina bit e dobitnici ulaznica. Stoga se u petak držite poslovice “tko rano rani - dvije sree grabi!”.

Uz domaina, nastupaju simfonijski orkestar, tamburaški orkestar, solisti - Katarina Toplek, Nadia Bistrovi, Henrik Šimunkovi, Goran Šafari, te poseban gost veeri ani Stipaniev, a voditelj programa bit e Adam Koni. Organizatori su Opina Nedeliše, TZ opine Nedeliše i Pjevaki zbor “Josip Vrhovski”. Prodaja ulaznica po cijeni od 30 kuna omoguena je na sljedeim prodajnim mjestima: SGC ATON Nedeliše, Pekara IN Nedeliše, Betex akovec Centar Jug i Turistiki ured grada akovca.

PLESNI studio Vivona akovec

U Zagrebu osvojili šest zlata Pod nazivom "II Bravo dance festival" održano je meunarodno plesno natjecanje u zagrebakom Westgate centru, kao sastavni dio humanitarne akcije “Daj mi svoj osmijeh“. U cjelodnevnom programu natjecali su se plesai u raznim plesnim stilovima, od baleta, suvremenog plesa, trbušnog,

jazz dancea do hip hopa, street dancea, break dancea, opena …. Dobne su kategorije obuhvaale mini, djecu, juniore, seniore te seniore old. Što se tie grupnih kategorija, moglo se sudjelovati u solo, duo, mala grupa, grupa i formacija. Sudili su domai i inozemni suci. Grad akovec predstavio je u

Plesna 4. stupanj

Plesna 5. stupanj

sveanom de ileu Plesni studio "Vivona" s 55 lanova i ujedno bio najbrojniji te osvojio šest zlata. U kategoriji duo suvremeni ples esi Kolari i Dora Kopjar, uz mentorstvo Karmen K. Jambor, pokazale su zavidan nivo plesne tehnike. One su se takoer pozlatile sa svojim ko-

legicama seniorkama Mateom Vidovi, Veronikom Drk, Teom Zadravec i Lidijom Krznar u maloj skupini. U veoj seniorskoj jednako tako uspješne bile su Tea Gorianec, Anja Posavec, Anja Rakuša,Tena Novak, Lea Saar, Ines Marec, Ines Marciuš (nedostajala je Petra Žiškovec zbog školskih obave-


21. prosinca 2012.

Polnoka u Podroomu! Ponedjeljak 24.12.2012., 21h Još nemate božine planove? Samo za Vas Podroom Drink And Music Club priprema odlian božini polnoka party, oekuje Vas najbolji party u gradu. DJ e birati samo

epe predbožine atmosfere

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

najbolje i najveselije hitove, oekuju Vas mnoga iznenaenja, hostese, pristupane cijene. Ako želite biti dio lude atmosfere i nezaboravnog provoda, pridružite se polnoki u Podroomu.

Uz starije, ali vjene hitove “Odjednom ti”, “Zamisli život u ritmu muzike za ples” i “Stranac u noi” publika nije mogla ostati sjediti, pa je s oduševljenjem i spontano plesom “okupirala” pozornicu

Zodiac band (Bajaga tribute) Srijeda, 26.12.2012. Kroz dugi niz godina postojanja, Zodiac band okušao se na svim poljima svirke. Tako je pratio i niz poznatih domaih izvoaa, a od 1997. aktivno svira na brodovima za kompaniju Silja line. Tijekom godina puno ljudi uživalo je u njihovoj glazbi, pa se nadamo da ete i Vi. Podroom Drink And Music Club Vas poziva da doete i poslušate jedan, jedini Zodiac band i najbolji repertoar domaih i stranih rock hitova.

vjene hitove “Odjednom ti”, “Zamisli život u ritmu muzike za ples” i “Stranac u noi” publika nije mogla ostati sjediti, pa je s oduševljenjem i spontano plesom “okupirala” pozornicu.

ista koncertna uživancija Massimov osebujan glas te ugoaj koncerta nisu mogli umanjiti ni poetni tehniki problemi s ozvuenjem, tako da se i sportska dvorana Graditeljske škole kao prostor za koncert ipak u konanici pokazala dobrim domainom. Svi prisutni jednostavno su uživali u sjajnim glasovnim mogunostima Massima i prateem bendu, koji svi zajedno ine skladnu cjelinu i uživaju u izvedbi svake note i glasa. Uz izvrsnu ritam sekciju i vrhunske glazbenike, te Massima koji je odradio nastup i više nego profesionalno, to je mogla biti samo veer sjajnoga glazbenog uvoda u svekolike božine svetkovine.

Plesna 8. stupanj

za). Koreogra ije je osmislila Kristina Kozjak. Za juniorke su nastupile Dora Križnik, Lorena Magi, Tena Novak, Petra Bainac, Tena Vajda, Lea Tot, Zoja Krumpi, Lea Smolek i Ena Marija Novak. U djejoj open kategoriji zlato je pripalo Neli Pearko, Željki Vinceti, Ines Kovai, Taniji Kolari, Sari Kosmain, Lani Vidovi, Nensi Sirc, Sashi Gorianec, Saši Bulovi, Hedi Dragini, Antoniji Taradi, Lauri Vinkovi, Reji Filipovi i Niki Varga (bolesne su bile Anja Radikovi i Angie Polanec). Obje koreogra ije djelo su Karmen K. Jambor.

21h Program do kraja godine: 22.12. - Big Jägermeister party 24.12. - Polnoka u Podroomu 25.12. - Boži 26.12. - Zodiac band - live (Bajaga tribute) 27.12. - Podrumarenje etvrtkom 28.12. - Urban & 4 29.12. - RnB & HipHop night by NMC 31.12. - Stara godina - Doek Nove godine

KOTORIBA - promotivni koncert u subotu 29. prosinca

Zvonimir Dravec predstavlja svoj prvi nosa zvuka “Zastanite vure” Pjeva meimurskoga kajkavskog izriaja Zvonimir Dravec iz Kotoribe u ovo blagdansko vrijeme predstavlja svoj prvi nosa zvuka pod nazivom “Zastanite vure”. U razgovoru s autorom saznali smo što je pjeva sve pripremio u svom prvom samostalnom glazbenom projektu: - Na CD-u 'Zastanite vure' nalazi se deset autorskih skladbi, odnosno kajkavskih novokomponiranih pjesama. Inspiracija za njih je ovaj naš prekrasni kraj izmeu Mure i Drave. Autori tekstova su, osim mene, Zlatko Bokor i Alojz Horvat. Vjerujem da e pjesme pronai put do slušatelja i da e se vrtjeti na radiopostajama koje njeguju kajkavski dijalekt, ali i da e ga prihvatiti i publika u drugim krajevima Hrvatske. Zvonimir Dravec je tako svoju 30-godišnju glazbenu

karijeru okrunio najljepšim poklonom sebi i publici, nosaem zvuka koji e zasigurno pronai put do slušatelja. Njegovu dosadašnju glazbenu karijeru obilježilo je solo pjevanje, suradnja s TS-om "Frikovi" i TS-om "Frankopani", imao je vlastiti bend, a svakako treba istaknuti i višestruke nastupe na festivalu “Kre Mure i Drave”. Meimurski glazbeni izriaj promovirao je i u nastupima u televizijskim emisijama HRT-a “Lijepom našom”, gdje je gostovao ak etiri puta. Slobodno vrijeme koristi za sviranje gitare te sportski ribolov. Ovih je dana snimio i prilog za Varaždinsku televiziju, koji e biti emitiran u novogodišnjem programu. Promocija albuma “Zastanite vure” održat e se u subotu 29. prosinca u Domu kulture u Kotoribi s poetkom u 18 sati.

Plesna 7. stupanj

I najmlai u kategoriji suvremenog odlino su se snašli na natjecanju: Barbara Vinkovi, Marina Žnidari, Hana Horvat, Franka Bukovec, Anja

Višni, Katarina Bartoli, Klara David, Dorotea Klepa, Ana Marija Podgorelec, Karla Zanjko, Rajna Meimurec, Adela Vaser, Ines Trojko, Rahela

Plesna 6. stupanj

HKD “POMURJE” Duo esika Kolari i Dora Kopjar

Posavec, Nika Micek, Paola Oltran, Miša Jankovi i Žana Žili, Koreogra kinja je Petra Kova. Prijavljeni su bili i lanovi break dance skupine "Vivona" u koreogra iji Matije urana, no pratile su ih bolesti i povrede pa su, na žalost, odustali, ali e se spremiti za Treps festival. Studio "Vivona" oekuju nove obaveze i pri kraju su uvježbavanja nove plesne predstave “Dvorac igraaka”, koji se oekuje sredinom veljae.

Hrvatske božine pjesme u Lendavi "Hrvatski Badnjak" naziv je priredbe koja e se 24. prosinca održati u Lendavi u tamošnjoj župnoj crkvi Svete Katarine. U programu, koji zapoinje u 23.30 sati, nastupa Folklorni ansambl HKD-a "Pomurje" iz Lendave, a tono u pono je misa polnoka. Drugi dio božinog programa na rasporedu je 29. prosinca, isto tako u lendavskoj župnoj crkvi. Program zapoinje u 18 sati svetom misom na hrvatskom jeziku,

koju e predvoditi fra Stanko Belobrajdi, akoveki gvardijan i župnik. Nakon mise u 19 sati program se nastavlja božinim koncertom, na kojem nastupaju pjevaki zborovi župa Svetog Nikole biskupa akovec i domai zbor crkve Svete Katarine. Predsjednik HKD-a "Pomurje" anino Kutnjak, kao i svi lanovi društva, poziva ljude iz Meimurja da dou na ova dva dogaanja i s njima podijele radost Božia i išekivanja Nove godine. (Sm)


6

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

21. prosinca 2012.

Knjige, glazba ... KNJIŽNICA “Nikola Zrinski” akovec preporuuje

ALBUM TJEDNA

Nathanael West - “Dan skakavaca”

Led Zeppelin – “Celebration Day”

Mrana, sirova, krvava, crnohumorna strana holivudske "tvornice snova", svi ti odbaeni glumci, ambiciozni roditelji i statisti, zaluenici red carpetom, kao i cijela galerija marginalaca utkani su u ovu glasovitu knjigu. Razlog je to i da se našla na mnogim "milenijskim" listama najboljih - Modern Library i asopis "Time", izmeu ostalih, uvrstili su "Dan skakavaca" meu stotinu najboljih romana napisanih na engleskom jeziku u dvadesetom stoljeu. Unato zavodljivoj glavnoj junakinji, pravi je (knjiški) bomboni ambiciozni slikar Hackett, nalik na ameriku va-

BELETRISTIKA: 1. Nathanael West: Dan skakavaca 2. Jorge Bucay: 20 koraka prema naprijed 3. Justin Cronin: Prijelaz

PUBLICISTIKA 1. Gordana Frgai: Zašto smo manje plaene? 2. Radovan Mari: Uživajte samnom 3. Lidija Bajuk: Matapur

rijantu Ka kina Josefa K., ili na Ulricha Roberta Musila, a ako emo nama bliže, na Krležina Filipa Latinovicza. Sljedeu usporednicu možemo povezati s još jednim našim "kapitalcem" Marinkoviem i njegovim Kiklopom, pa pridodati i Joyceova Uliksa - oba naslova baš kao i Westov Dan skakavaca, koji asocira na starozavjetnu pošast, upravo mitski lebde nad naizgled banalnim vrludanjima "obinika". Sve su ove paralele zgodne, a vjerojatno je najzanimljivija slina porazna ekonomska stvarnost te kriza morala i istinskih vrijednosti u depresiji 1930-ih i ovovjekoj recesiji, što "Skakavce" i danas ini i te kako aktualnim.

WEB PREPORUKA

Lepršavost raznovrsnih ideja Mandala izraena od elektrinih otpornika. Herbarij i mozaik od cvijea. Inovativni i art namještaj inspiriran uporabnim predmetima iz svakodnevnog življenja. Preporuka frizura i modni stylinga za proljee 2013., art i industrijski dizajn ... i još mnogo slinih neobinosti i zanimljivosti može se kroz foto i video prikaza pronai i razgledati na Internet adresi http:// www.todayandtomorrow.net/. Iznenadit e vas i razveseliti lepršavost ideja koje ujedinjuju prošlost, sadašnjost i budunost. Stranica je inspirativna i može vas motivirati da i sami, ukoliko imate umjetniku iskru

i kreativni zov, sami napravite nešto kreativno i zanimljivo. U ovo blagdansko vrijeme slobodno potrošite malo vremena na opuštajue surfanje netom.

Pria o rock’n’rollu nerijetko je i pria o neodustajanju, pria o ustrajnosti. Svirai ovog “mješanca bluesa i countryja” nebrojeno puta nailazili su na neshvaanja, ismijavanja i odbijenice, no usprkos tome oni su ustrajali. “Ovi momci nee uspjeti. etverolane grupe više nisu u modi. Gospodine Epstein, vratite se u Liverpool, tamo imate dobar posao”, odgovorili su Brianu Epsteinu nakon jedne audicije na koju je doveo The Beatlese. Leonard Cohen nije se pokolebao kad mu je propala književna karijera, niti se Merle Haggard zadovoljio crnenjem na naftnim platformama. “Nema povlaenja, nema odustajanja”, u jednoj pjesmi vie Springsteen. “Nikad ne odustati!” bio je životni moto Joea Strummera. Kad je mladi Jimmy Page tek izašao iz The Yardbirdsa, prijateljima Johnu Entwisleu i Keithu Moonu iz The Who otkrio je svoj plan o osnivanju nove grupe, iji e se zvuk temeljiti na križanju bluesa i nekih drugih glazbenih idioma, ovi su ga ismijali, izrugujui mu se da e mu bend propasti poput “olovnog zepelina” (lead zeppelin). Page nije odustajao, ismijavanje je okrenuo u svoju korist, preuzeo frazu, te uskoro s ostalom trojicom, Plantom, Bonhanom i Paulom Jonesom, održao prvi koncert Led Zeppelina u mjestašcu Luton u blizini Londona. Posljednji koncert održali su 2007. u londonskoj O2 Areni. Ono izmeu je legenda. Snimka posljednjeg koncerta ovih se dana pojavila u prodaji na CD-u i DVD-u. Velik je to dogaaj koji zaslužuje nekoliko redaka. Svaki pravi rock a isionados ima svoju priu o Zeppelinima: jedan glazbeni

kritiar njihov zvuk opisuje kao “zvuk armagedona”; drugi pak vrijeme kad su oni stvarali naziva “vremenom kad su divovi hodali zemljom”. Gotovo u svakom sluaju na njih se gleda kao na nešto gigantsko, božansko, nezemaljsko ... Kad su Page i Plant 1994. stigli u Zagreb da održe zajedniki koncert, jedan fan gotovo je izložio svoj život pogibelji trei po zagrebakoj zranoj luci hvatajui automobil koji je njih dvojicu prevozio do hotela, samo za jedan autogram na LP-u. Ovo je samo jedna od bezbroj legendi koje ih prate, a karijere im vrište parolom “seks, droge i rock’n’roll”. Ono što je ovdje ipak najvažnije jest glazba: nema bubnjarske ljestvice na kojoj Bonham nije visoko pozicioniran, Paul Jones svemu je davao decentan završni “touch”, Plant je uveo novi stil pjevanja u rock, a Page je jednoglasno proglašen “doktorom gitare”. “Kad smo se prvi put našli na probi za ovaj londonski koncert, od zvuka koji smo proizveli poela se otvarati zemlja”, priznao je Jimmy Page. Isti utisak stjee se i kad u player ubacite njihov

novi CD/DVD ‘’Celebration Day’’. Od prve pjesme “Good Times, Bad Times” (ujedno i prve pjesme s prvog albuma) pa do posljednje “Rock and Roll” zvukom, koji izlazi iz zvunika para se nebo, a zemlja se otvara u ritmu bubnja Jasona Bonhama, Johnovog sina. Njegovo bubnjanje je – kako svi preostali lanovi priznaju – “monumentalno”.

Popis pjesama: 1. Good Times Bad Time 2. Ramble On 3. Black Dog 4. In My Time of Dying 5. For Your Life 6. Trampled Under Foot 7. Nobody’s Fault but Mine 8. No Quarter 9. Since I’ve Been Loving You 10. Dazed and Confused 11. Stairway to Heaven 12. The Song Remains the Same 13. Misty Mountain Hop 14. Kashmir 15. Whole Lotta Love 16. Rock and Roll

Set-listom mijenjaju se “Ramble On” i “In My Time Of Dying”, “No Quarter” i “Nobody’s Fault But Mine”. Koncert je snimljen u jednoj veeri, nije bilo ponavljanja u sluaju pogreške, što je uobiajena praksa kad se izdaje live album. Tim više je iznenaujue što sve zvui i izgleda ovako dobro: kad Page uzme onaj svoj famozni Gibson Les Paul, boje prekrasnog zalaska sunca, spušten negdje do koljena, te ga još uperi ravno gore prema nebesima, kao da traži signal od nekakvog božanstva samog, zvuk se iskrivi u onu prekrasnu buku kakve se sjeamo s live albuma ‘’BBC Sessions’’ ili ‘’How The West Was Won’’. Izvedba “Stairway To Heaven” je arobna, a kad pone onaj “chord-progression” u “Kashmiru” poinju se otvarati vrata nekih novih galaksija. Za Led Zeppeline vrijeme kao da je stalo: još uvijek vidimo kako Plant prekriženih nogu vrišti dobro poznate stihove, a Paul Jones zadržao je onu istu povuenost; Page se šepuri oko gitare kao u dobra stara vremena, osmjeh mu je na licu, a ritam mu pokree ramena i noge. Promatrajui ih na DVDu, ini se da je jedina promjena ta što je Plant svoj inae goli torzo prekrio košuljom, a Paul Jones skratio kosu, dok je Pageova kosa posijedjela. ‘’Celebration Day’’ testament je kojim se dokazuje da rock možda ipak zaustavlja vrijeme, on je oda njegovoj besmrtnosti i oda neodustajanju. Slušajui ih na CD-u, gotovo da se ni ne nazire protok od nekoliko desetaka godina od njihovog prvijenca. Slušajui ih, zakljuuje se da, njihovim rijeima, “pjesma ostaje ista”. (Nikola Burul, preuzeto s portala Muzika.hr)

MOZAIK KNJIGA

U

današnje vrijeme kada samo slušamo o tome kako se sve manje ita, kako se sve manje knjiga prodaje i kako nakladništvo nema svijetlu budunost, iz Mozaika knjiga uspjeh dviju domaih autorica otkriva sasvim drugu sliku o izdavaštvu kada je u pitanju djeja književnost. Sanja Pili i Sanja Polak su ve godinama u vrhu najprodavanijih autora u Hrvatskoj, što su dokazale svojim prepunim promocijama najnovijih knjiga ija je prva naklada rasprodana i prije tih istih službenih promocija održanih poetkom ovog prosinca. Sanja Polak je spisateljica, urednica i uiteljica, iji udžbenici i romani prodajom premašuju broj od 500 000. Njen ve kultni lik Pauline P., jedan je od najpopularnijih likova u moder-

NOVITETI

Hrvatske autorice s milijunskom nakladom

noj djejoj književnosti , a serijal Paulininih dnevnika proitalo je ve više od 100 000 malih

Hrvata. Ono što je Harry Potter za britansku djeju književnost to je Paulina P. za hrvatsku, pa

tako „Dnevnik Pauline P.“ ima ak i svoju stranicu na Facebooku. Velika posjeenost njenih

promocija i književnih susreta je dokaz veliine i važnosti Sanje Polak za hrvatsku djeju

književnost, kao i podrška kolega poput Zvonimira Baloga i Julijane Matanovi na nedavno predstavljanju novog romana ''Gorski dnevnik Pauline P.'' održanog u Društvu hrvatskih književnika. Nagraivana spisateljica Sanja Pili je nedavno u Knjižnici i itaonici Bogdana Ogrizovia predstavila novu knjigu ''Maša i Boži'' iz serijala o Maši koji samostalno premašuje brojku od 10 000 prodanih primjeraka od izlaska poetkom 2012., a iji je lik takoer popularan meu najmlaima. Maša je takoer nagraena Kiklopom za najbolju slikovnicu. Sanja Pili je nedavno objavila još jedan novi roman ''Vidimo se na fejsu'' koji je njen 40.-ti objavljeni naslov u spisateljskoj karijeri.


21. prosinca 2012.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Film, Internet ... HOBBIT: NEOEKIVANO PUTOVANJE

PET LEGENDI

fantazija Redatelj: Peter Jackson Uloge: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage

avantura, animirani, obiteljski Režija: Peter Ramse Uloge: Hugh Jackman, Alec Baldwin, Jude Law, Chris Pine, Isla Fisher Animirana avantura o herojima sa supermoima - Djeda Mrazu, Zubi Vili i Uskrsnom Zeki koji se bore protiv Mrakule koji planira baciti svijet u vjenu tamu. U Pet legendi oni su besmrtni, snažni, okretni i štite nevinost i maštu djece svih uzrasta. U trenutku kada bivaju dovedeni u opasnost u pomo e pozvati Jana Mraza, koji na to sve gleda pomalo nevoljko, jer bi radije

Nakon 12 godina, nagraivani redatelj Peter Jackson na velika platna ponovno donosi adaptaciju Tolkienovog Hobita u obliku fantastinog spektakla koji e biti podijeljen u tri dijela. Kandidat je za Oscara, koji nije potrebno puno predstavljati, nego mu dozvoliti da vas uvede u svoj fantastini svijet koji oduševljava. Mladi Bilbo Baggins

uživao u snježnom danu nego spašavao svijet. Od najhladnijeg leda Sjevernog pola, preko krovova Šangaja, do maloga gradia u Novoj Engleskoj legende se upuštaju u svjetsku bitku epskih razmjera protiv zavodljivog i pokvarenog Mrakule. Njegov zao plan da pokori svijet i obavije ga vjenim mrakom može biti osujeen samo snagom vjerovanja ... i maginim moima pet legendi.

petak, 21.12.

a) C. Nolan b) M. Brandt c) T. Burton

18.00 PET LEGENDI animirana avantura sinkronizirana na hrvatski jezik

Dobitnik iz prošlog broja: Damir Jankovi, Slemenice

KUPON ZA NAGRADNU IGRU

email: info@in inius.hr In inius d.o.o. Domovinskih žrtava 18 40000 AKOVEC Tel: +385 40 311 099

fantazija

subota, 22.12.

18.00 PET LEGENDI

l. br: _______________________________

animirana avantura sinkronizirana na hrvatski jezik

Ime i prezime: ______________________

20.00 HOBIT: NEOEKIVANO PUTOVANJE fantazija

18.00 PET LEGENDI animirana avantura sinkronizirana na hrvatski jezik

20.00 HOBIT: NEOEKIVANO PUTOVANJE fantazija

utorak, 25.12.

MERIDA HRABRA Animirana pria o Meridi, borbenoj škotskoj princezi koja je odluna u tome da sama skroji vlastiti životni put. Merida je vješti strijelac i plahovita ki kralja Fergusa i kraljice Elinor. Odluna u tome da sama skroji vlastiti životni put, Merida prkosi stoljetno staroj tradiciji obiaja koji predstavlja

1. VITEZ TAME - POVRATAK

18.00 PET LEGENDI

2. MERIDA HRABRA

animirana avantura sinkronizirana na hrvatski jezik

3. GLUP, GLUPLJI, NAJGLUPLJI 4. LEDENO DOBA 4 5. NASLJEDNICI

20.00 HOBIT: NEOEKIVANO PUTOVANJE fantazija

6. JAKO GLASNO I NEVJEROJATNO B...

svetinju gospodarima zemlje: velikom lordu MacGuf inu, nabusitom lordu Macintoshu i mrzovoljnom lordu Dingwallu...

7. JOHN CARTER

srijeda, 26.12.

8. TAMNA PLIMA

18.00 PET LEGENDI

9. PUT RATA

animirana avantura sinkronizirana na hrvatski jezik

10. PRAVI ELIK

20.00 HOBIT: NEOEKIVANO PUTOVANJE fantazija

Kako se smiju koristiti fotografije s interneta?

www.infinius.hr

20.00 HOBIT: NEOEKIVANO PUTOVANJE

Odgovor: ___________________________

INTERNET I RAUNALA

Svima su nam ponekad potrebne fotogra ije da ilustriramo radove, prezentacije, internet stranice ili blogove - no rijetko tko ima dovoljno veliki repertoar svojih fotogra ija i u tom se sluaju posluži fotogra ijama s interneta. Jer, fotogra ije koje se mogu nai na internetu su slobodne za upotrebu, zar ne?

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

nedjelja, 23.12.

DVD, BLUE RAY IZLOG Petorica prijatelja upute se na odmor u usamljenu šumsku kolibu, što se pokaže vrlo intrigantnim iskustvom. Dogodit e se neke veoma loše stvari. Htjeli - ne htjeli, oni e otkriti strašnu tajnu kolibe na osami. Jezovito i nadnaravno iskustvo.

(tri besplatne posudbe) “Vitez tame - povratak” režirao je:

________ _____________________________

uz pomo dobroga starog Gandalfa Sivog i ak trinaestorice patuljaka mora pronai izgubljeno kraljevstvo Erebor, nad ijim zidinama bdije zastrašujui zmaj Smaug. Na svom putu susrest e se s goblinima, trolovima, vilenjacima, a Bilbo Baggins e upoznati stvorenje koje e mu zauvijek promijeniti život – Golluma.

KOLIBA U ŠUMI

NAGRADNO PITANJE

Ustvari, veina ih to nije barem u smislu upotrebe bez dopuštenja autora, iako je veina ljudi u zabludi da je isto u redu ih koristiti (“slike su s Googlea”, “našao sam ih negdje na internetu” i sl.). Sve fotogra ije, kao i ostali radovi podliježu autorskom pravu bez da ih se i posebno zaštiti, a i nije važno gdje ste ih našli - potpuno je svejedno da li ste ih skenirali iz neijeg albuma ili sasvim sluajno naišli na njih na internetu. Za ovo esto znaju saznati vlasnici internet stranica i portala tek kad na svoju adresu dobiju tužbu odvjetnika neke od veih fotografskih galerija ije fotogra ije su upotrijebili - te se nemalo iznenade iznosima kazni (od nekoliko tisua do

nekoliko desetaka tisua kuna, ovisno o prekršaju te ovisno radi li se o pravnoj ili izikoj osobi). Iste fotogra ije je esto mogue kupiti po relativno malim cijenama, no usprkos ovoj opciji se mnogi odlue za jednostavno kopiranje jer ne vide razlog zašto bi plaali nešto što je tako lako mogue kopirati i upotrijebiti... No, ak i ako ne želite plaati za fotogra ije, na internetu ih možete nai besplatno - potrebno je jedino nai one kojima je autor de inirao prava za takvu upotrebu. Najlakši nain za ovo je pretraživanjem fotogra ija oznaenih putem CC (Creative Commons) licenci - jer je u tom sluaju vrlo lako nai uvjete upotrebe.

CC licence se razlikuju po vrsti, te sama oznaka CC ne znai da ih možete koristiti i prepravljati bez ikakvih problema - sve one sadržavaju osnovni uvjet da se autora izriito navede, obino putem imena i/ili linka, a dok neke ograniavaju upotrebu samo u nekomercijalne svrhe, druge omoguavaju i prepravljanje djela pa ak i upotrebu u reklamne svrhe. Ako naiete na neku fotogra iju koja nije oznaena na ovaj nain, još uvijek nije sve izgubljeno - ukoliko možete nai autora, dovoljno ga je kontaktirati i upitati ga za dozvolu uz opis naina na koji bi fotogra iju upotrijebili; veina nee imati ništa protiv, naroito ako ih navedete uz referencu... Darko Mareš, In inius d.o.o.

etvrtak, 27.12. Novogodišnji koncert Simfonijski orkestar HRT-a Zagrebake Voditelj: Dražen Siriševi

DOM KULTURE PRELOG

petak, 21. prosinac

Božini program, SŠ Prelog 10 sati

subota, 22. prosinca, i nedjelja 23. prosinca

19.00 SKYFALL (James Bond) akcija

Radno vrijeme blagajne Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa, srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa, subota – od 16 do 20 sa, nedjelja – od 15 do 20 sa. Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (svadbe, roendane, proslave...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ

30 KN - 1 SAT


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

21. prosinca 2012.

Lifestyle HOBI

ZDRAVLJE Grickalica koja ne deblja

Koja je najbolja grickalica za mršavljenje? Pistacije u ljusci Orašasto voe je zdravo, to svi znamo. Ono što možda niste znali je da e vam ove ukusne grickalice pomoi i smršavjeti. Upravo bi ovo mogla biti jedna od najzdravijih grickalica, tvrdi dr. James Painter, strunjak za bihevioralnu prehranu na Sveuilištu Istoni Illinoisa. On je dokazao da ljudi koji dva puta tjedno jedu ove grickalice imaju manje šanse da se udebljaju, i ne samo to, ve i da one pomažu smršaviti. Takoer su otkrili da ljudi koji jedu pistacije u ljusci, odnosno iste ih prije jedenja, konzumiraju oko 50 posto manje nego oni koji jedu ve oguljene. Dakle, trud išenja se višestruko isplati.

Manje kalorija od ostalih orašia Pistacije imaju malo kalorija u usporedbi s ostalim orašastim voem i porcija od 30 grama ima 160 kalorija. Uzmimo za uspo-

redbu bademe to znai da možete pojesti više pistacija za isti kalorijski iznos 49 pistacija je jednako samo 23 badema. Pistacije imaju najviše antioksidanata od svog orašastog voa. Zelenu boju daju im lutein i zeaksantin, koji su višestruko važni za zdravlje (posebice za zdrav vid). Pistacije su i orašasto voe s najmanje kalorija, ali i najmanje masnoe.

Odaberite pistacije u ljusci Dakle, zakljuak ovog i drugih provedenih istraživanja je da su pistacije veoma zdrava grickalica, posebno korisna kada vas uhvati glad izmeu obroka. A kad je pitanje koju vrstu odabrati - one u ljusci su bolji izbor. To e vas usporiti u konzumaciji i dobit ete vremena da vaš mozak shvati da ste siti, a i po koliini otpadnih ljusaka bit ete svjesniji koliko ste ih zapravo pojeli.

Sami napravite mirisne kugle za kadu, vlastitu upotrebu ili poklon Svi volimo divne, mirisne kugle koje obinu kupku u kadi pretvaraju u pravi wellness užitak. Dostupne su u raznim mirisima i bojama, no ono što nas uvijek ne oduševljava jest njihova cijena. Zato ih možete isprobati sami napraviti. Od pet sastojaka koji su vam potrebni za ovaj projekt, sve ih je lako pronai u svakom duanu. A velika je vjerojatnost da ih ve i imate u svojoj kuhinji ili smonici – pa ih možete iskoristiti da napravite svoju vlastitu prirodnu, bombicu s mirisom i u boji kojoj god želite. Mirisne kugle možete iskoristiti i kao poklon za roendane ili Boži.

• limunska kiselina • boja za hranu • mirisno eterino ulje • boica s prskalicom • 2 staklene zdjele • pjenjaa • po želji plastini ili silikonski kalupi

Kako ih napraviti U zdjelu usipajte 1 i 3/4 šalice sode bikarbone, 1

šalicu limunske kiseline i 2 šalice kukuruznog škroba. Sve dobro izmiješajte i ravnomjerno rasporedite sastojke. Napunite malu boicu s raspršivaem s vodom i u nju dodajte 4 - 6 kapljica boje za hranu. Odaberite onu boicu koja ima prskalicu koja jako raspršuje (gotovo kao izmaglica). Pola mješavine u prahu stavite u

Što vam je potrebno: • soda bikarbona • kukuruzni škrob (Gussnel ili neki drugi)

drugu staklenu posudu. Lagano poprskajte mješavinu praška obojanom vodom, stalno miješajui nakon svakog špricanja. Ako dodate vodu prebrzo, mješavina e se poeti pjeniti. To želite izbjei. Nastavite dodavati vodu i miješati sve dok se smjesa ne pone skupljati, odnosno dok je ne budete mogli oblikovati. Važno je da zapamtite da prestanete dodavati vodu prije nego postane pretekue. Kad vam smjesa postigne željenu konzistenciju, dodajte u nju 3 – 5 kapi eterinog ulja i dobro promiješajte. vrsto oblikujte “kugle” – žlicom za sladoled ili kalupima i ostavite ih da se stvrdnu tri sata. Nakon toga, spremne su za upotrebu ili za pakiranje u poklon.

MODA Crna elegancija za sveane zimske dane

Crno je zavodljivo, seksi i ženstveno! Vampirsko-gotiko-sadomazo ludilo ne jenjava, u to možete biti sigurni! Ne samo da svi mediji bruje o vampirima i tamnim silama, kao i prethodnih godina, u igru je ušlo i sado-mazo ludilo zahvaljujui knjizi “50 nijansi sive“ i njezinim nastavcima, prilino mrani i krvavi fantasy serijal “Igra prijestolja“,

PARFEM ZA NJEGA “Bvlgari man”

Blistav i zavodljiv miris za profinjenog muškarca U svijetu muških mirisa blistavošu i zavodljivošu istie se Bvlgari man. Namijenjen je pro injenom muškarcu koji je istovremeno odluan i svestran. Svjež je, a njegove mirisne note otkrivaju jak karakter i suvremeni duh parfema. Bvlgari Man je svijetlo - drvenasti orijentalni miris koji interpretira novi uzor savršene muževnosti. Oplemenjen je intenzivnim drvenastim tonovima, tradicionalnim elementom u muškom svijetu parfema. U njegovim gornjim notama otkriva se kalabrijski bergamot, ekstrakt cvijeta lju-

biice i lotosa koji se tope na prvi dodir. Izvor njegove zavodljivosti donosi mješavina drvenastih nota obogaenih sjajnim tonovima. Krasi ga i intenzivan miris vetivera i cypriola, koji granii sa slatkošu svijetlog drveta, kremasta sandalovina i kašmir, te tako pruža savršeni dodir topline. Dostupan je kao 30 ml, 60 ml i 100 ml te je dostupna i linija za kupanje, kupka i gel za tuširanje (200 ml), balzam poslije brijanja (100 ml), losion za poslije brijanja (100 ml) deodorant u spreju (100 ml). Izvrstan odabir za poklon ispod božine jelke.

preraena bajka Snjeguljice i tako dalje. To ludilo nije zaobišlo ni modne piste, što je oito u kreacijama kojima su nas modni kreatori poastili ove jeseni. Naravno, boju ve znate iz naslova - crna, crna, crna i malo crvene ... No, crna boja je vjena i savršena je za sveano blagdansko vrijeme koje dola-

zi, bilo da se radilo o veernjim toaletama ili dnevnim dogaanjima. Ove godine kreatori su, ini se, zaista imali mnogo podruja i stilova i era iz kojih su mogli dobiti inspiraciju, pa su se osim modelima poigrali vrstama tkanina. Tako u kreacijama ima svega, od baršuna, ipke, tila, svile, satena do kože i drugih razliitih vrsta tanjih i

debljih tkanina. Na sveanijim modelima mnogo je proreza, sjajnih šljokica, otkrivenih i sakrivenih dijelova tijela ... Dakle, crna je sve samo ne dosadna ove hladne sezone - zavodljiva je, privlana, seksi, ženstvena, graciozna, so isticirana, tajanstvena i pomalo opasna. Tko je ne bi želio nositi?


21. prosinca 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Uvijek svježa i radosna! Crvena boja je po svojoj simbolici možda jedna od najzanimljivijih nijansi. Asocira prije svega na krv te se povezuje s ratom, opasnošu, ali i energijom, hrabrošu, snagom i moi. Ona je takoer i emocionalno intenzivna boja. Predstavlja strast, želju, ljubav i prijateljstvo. Vidjeti nekoga u crvenom poželjno je jer nam takvo ukazanje izaziva osjeaj radosti. akoveki špiceri izgleda vrlo dobro poznaju simboliku crvenog kolorita. Proteklih su dana “nabacili” kape i druge modne detalje u širokoj lepezi crvenih kolorita. Iako je crvena nadasve uoljiva i pri-

vlai pozornost, ne treba se bojati odjenuti je. Sjetite se, i Djed Mraz u crvenom odijelu donosi darove i svi ga vole ve od ranog djetinjstva. Pa tako i svi “nosai” crvenih odjevnih predmeta automatski izazivaju ugodne osjeaje i nostalgiju prema radosnom djetinjstvu. A i za sam doek godine Nove prema narodnoj predaji preporuuje se odjenuti bar nešto u crvenoj nijansi. Za sreu. Poigrajte se modnim detaljima i uživajte. Za sreu je ponekad potrebno vrlo malo, što esto svi skupa zaboravljamo. Crvena marama, šal ili kapa. Svejedno. Uvijek ete biti svježi i radosni!

ESPRESSO by

Živi govor “mrtvog slova” na ekranu! Danas svatko tko poznaje vještinu korištenja raunala može u nekoliko koraka, vrlo brzo i jednostavno, otvoriti svoj mrežni dnevnik, odnosno blog. Osoba željna pisanja još se ni ne snae, a ve pred njezinim oima titra svježe otvorena blog adresa i blogersko ime koje izaziva na tipkanje. Dobro došli u svijet blogopisaca! Još ne tako davno mogunost javnog predstavljanja svojih stavova i ideja, fotogra ija, ilustracija, video ili audio zapisa imale su samo osobe koje su bile u direktnom odnosu s tiskanim ili elektronikim

medijima. Danas imamo široku lepezu blogova koji nisu samo klasina forma javnog dnevnika, ve prerastaju u putopise, fotoreportaže, objavljivanje proze, poezije i dr. Blog servis i mreža postali su otvoren medij koji kreira hiljade poznatih i nepoznatih pisaca amatera i profesionalaca. I dok surfamo bezbrojnim blogosferama, prekopavamo po tuim javnim ispovjedima, može nam se dogoditi da naiemo na nešto što emo okarakterizirati kao sretnim susretom: poruka u boci (u blogu) koju ste oekivali, a niste je sami znali de inirati. Tako iz “mrtvog slova na ekra-

nu” nastaje živi govor i razgovor s piscem dotinog bloga. I tako je Internet postao alat koji je današnjoj civilizaciji omoguio i dao priliku za što više pisanja i itanja u kojem svi uživaju. I pisci i itai. Jer, na neki nain jedan od smisla druženja sa štivom, bez obzira kakvog je karaktera, upravo je radost druženja i “razgovora” sa samim štivom, ali neposredno i radost druženja s naješe nama nepoznatom osobom – autorom tog teksta, piscem. Nailazimo na kolumne i autore koji nas uvijek iznova iznenade svježinom svojih iznesenih

misli i ideja, i uvijek im se rado vraamo. Bez obzira što su nam civilizacijske tekovine tehnikih postignua, kao što su sateliti, radioprijamnici, televizija i raunala, priuštile dostupnost i gotovo prezasienost informacijama na nain da se ponekad osjeamo kao da se nalazimo u samom središtu nekog zbivanja, volimo kroz neiji sažetak i promišljanje dobiti informaciju o aktualnim dogaajima. Zato itamo i “švrljamo” po blogovima. Pa i vi, ako ste stigli do ove reenice, vjerojatno ste neim potaknuti jer ste nastavili itati ovaj tekst i dalje.

S druge pak strane, sve više postajemo ovisnici o adrenalinu koje nam isporuuje svakodnevno življenje. Sve više želimo u svakom trenutku, odmah - sada vidjeti posljedice vremenskih nepogoda i uragana, potresa, hitne medicinske intervencije, dramatina uhienja, predoziranja glazbenih idola, zagaenja okoliša, razvoja trudnoe u kraljevskoj obitelji ... Kao da postajemo “bolesno ovisni” o šok informacijama. Stoga i tiskovine koje pružaju ponajviše takvu vrstu informacija imaju i najbolju prou kod itatelja. Postavlja se pitanje gdje je tu krajnja granica

ljudskog bontona i pristojnosti, prestanka zavirivanja u tue živote. Gdje je granica pristojnosti javnog ispovijedanja? A kako nam se približavaju dani svekolikih svetkovina, možda je upravo ovo vrijeme da se svi skupa pomalo “primirimo”, prestanemo “akati” po tuim životima i nevoljama te se posvetimo sebi, svom miru i obiteljima. A na kraju ovogodišnjeg serijala ispijanja expresso kavice s Meimurskim novinama, svima želimo neka nadolazei dani budu dani slavlja ljubavi i obnove duha. Radosno i mirno svima bilo!


10

21. prosinca 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Savjeti Neurološka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vještak

EEG-laboratorij

mr. Jelena Klinčević, spec. klinički psiholog

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TEAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolniko lijeenje ovisnosti

Čakovec (jug), Antuna Augustinčića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika ttt savjetovanje ttt psihoterapija ttt edukacija ttt istraživanje Matice hrvatske bb, 40000 Čakovec, tel: 040 312-330

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Piše prof. soc. pedagoginja Jelena Wranna Kova

Bipolarni poremeaj

Povjerenje - vjera

Pijano slavlje

PITANJE: Moj stric ima 45 godina i boluje od bipolarnog poremeaja. Interesira me kakva je to bolest i da li ja mogu od nje oboljeti? ODGOVOR: Bipolarni poremeaj je duševni poremeaj kojem je najvažnija znaajka poremeaj raspoloženja a prate ga i promjene u nekim drugim psihikim i tjelesnim unkcijama. Kod ove duševne bolesti znaajno je da raspoloženje može biti patološki sniženo pa tada govorimo o depresiji, ili patološki povišeno pa tada govorimo o maniji ili hipomaniji. Depresivni bolesnik ima gubitak interesa i zadovoljstva u svakodnevnim aktivnostima, osjea se potišten, bezvrijedan, izgubio je svaku nadu i svaku vjeru u budunost, tuži se na nemogunost da se isplae i gubitak energije, ima prisutan osjeaj krivnje i samooptuživanja, smetnje koncentracije, gubitak sna i apetita, esto ima suicidalna promišljanja ili pokušaje. Depresija je vrlo esto praena anksioznošu, poveanom potrošnjom i zloupotrebom alkohola. Manini (hipomanini) bolesnici su ekscitirani, hiperaktivni, prekomjerno priljivi, govor im je toliko ubrzan da je gotovo nerazumljiv. Oni su uglavnom euorini ali esto prilino irita-

Prie o ljudskim potrebama koje vam na razliite naine prepr i av a m u svojim tekstovima uklapaju se u božino raspoloženje koje sve nas ovih dana blago ispunjava. I opet u vas podsjetiti kako se mi ljudi ve od trenutka roenja moramo moi pouzdati u povoljan razvoj dogaaja i moramo se moi osloniti na stabilnost svog okruženja. Povjerenje i sigurnost temelji su našeg opstanka. Bazino povjerenje i sigurnost osiguravaju nam oni koji nas podižu, njeguju i odgajaju, jer ljudsko bie bez toga ne može preživjeti. Istaživai mozga i psiholozi slažu se da je povjerenje u realnost koja nas okružuje temeljna ljudska osobina. Samo se povjerenjem može stvoriti sigurnost prijeko potrebna za život. Kako bi mogli preživjeti, bilo u grubim davnim vremenima kad je pojedinac morao samostalno vladati nepoznatim situacijama, bilo danas kad je sve visoko specijalizirano na razinama kontrole daleko od nas kao pojedinaca, kad ne bismo vjerovali da e sve biti dobro po nas? Imati povjerenje znai vjerovati nekome ili neemu. To ne znai nužno biti religiozan iako u svim religijama svijeta vjera sadrži temeljno povjerenje. ovjek neprekidno traga za objašnjenjima i nešto zna a nešto vjeruje, jer ne može drugaije. Vjera je izraz volje za postojanjem,

bilni zbog ega se u njih lako pojavi osjeaj ljutnje i neprijateljstva. Imaju osjeaj prekomjerne snage, sposobnost i bogatstva, ideje veliine i pretjeranog samopouzdanja. Bipolarni poremeaj se lijei ovisno u kojoj je azi bolest, pa ako je bolest u depresiji onda se daju antidepresivi, eventualno antipsihotici ukoliko je izražena psihotina slika, benzodijazepini i regulatori raspoloženja. Ako se bolest nalazi u maninoj azi onda je najbolje terapiju zapoeti antipsihoticima a tek pri kraju davanja antipsihotika kada su njihove doze izrazito male, poinje se uvoditi litij, a ako litij ne pokaže dostatnu djelotvornost može se pokušati u terapiju uvesti karbamazepin (Tegretol) ili valproina kiselina. Kao dopuna armakoterapiji primjenjuje se i psihoterapija. Što se tie nasljednosti ove duševne bolesti mogu rei da je utvreno da je bipolarni poremeaj iznad prosjeno prisutan u obiteljima. Smatra se da bi uzrok bolesti mogao biti specifian gen ali nije utvren jedan jedinstven, nego se vjerojatno radi o veem broju gena. Bolest se može isprovocirati i sa jakim i dugotrajnim stresovima u ranoj životnoj dobi.

a samim je tim prijeko potreban preduvjet samosvijesti. Tražei odgovore na vjena pitanja: Tko sam ja? Koji je smisao života? Svatko od nas u svojoj individualnoj egzistenciji mui se nepodnošljivom idejom da je vlastito postojanje plod sluajnosti. Nevažan sam i zamjenjiv. Postojim, ali sam mogao ne postojati, zar ne? Dano mi je roenje, život, smrt. Poetak i kraj. ovjek treba modele suvislog tumaenja dogaaja, traži viši smisao stvari. Želi shvatiti što mu se dogaa, želi razumjeti i objasniti, da bi mogao predviati, planirati i kontrolirati. Mora sebi moi odgovoriti na pitanje: Zašto? Koja to skrivena sila drži ovaj napuknuti svijet na okupu? Nemogue je ne vjerovati a živjeti. U koga vjerujemo? U sebe, svoju obitelj, državu, naciju, boga? U pravdu, ljubav, poštenje? U što polažemo nade? I zašto vjerujemo? Vjerujemo jer želimo iskljuiti sluajnosti, osjetiti sebe i transcendirati sebe da bi postali dio cjeline. Tražimo tu nadnaravnu, zaštitniku silu od pamtivjeka, razliite kulture i civilizacije kroz ljudsku povijest uvijek iznova pokazuju sposobnost da je pronau. Kršanski se bog rodio kao ovjek. Ovih dana oko dvije milijarde kršana, najbrojnije skupine vjernika na našoj planeti, živi u božinoj prii koja je izvor snage, nade i smisla ve dva tisuljea... Sretan Boži!

tSVǏOBNBTBäB tDFOUSJSBOKFLSBMKFäOJDF ,*3013",5*,")37"54,*./"Ǝ*/0.

tCJPUFSBQFVUTLBQPNBHBMB #*0&/&3(*+"

tNJHSFOF tDJSLVMBDJKF t[BLPǏFOKB tTLFMJP[F tTQPOEJMP[B tMVNCBMOFJPTUBMFUFHPCF Podružnica br.1 – "Aton" d.o.o. NACIONALNI GIMNASTIČKI CENTAR J. Marčeca bb, Nedelišće, tel. 040/373-449, mob. 098/242-162 ZADAR, Dr. Fr. Tuđmana 17, tel/fax. 023/311-535

I. G. Kovai 1E akovec 099 222 1 888

Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam Utorak: 15.00 - 18.00 • Srijeda: 15.00 - 18.00 • etvrtak: 9.00 - 12.00

U našem je društvu postalo uobiajeno pijenjem alkohola nešto proslaviti. Božine blagdane vežemo uz fino kuhano vino, Novu Godinu uz pjenušac, dobijenu utakmicu uz pivo. Openito smo stekli naviku sve sretne dogaaje, ali i one nesretne, zaliti nekim alkoholnim piem. U ovo blagdansko vrijeme, mnogi roditelji tinejera razmišljaju koje je pravo vrijeme da svom djetetu dozvole popiti prigodnu ašicu alkohola, pa ak i kad je to zakonom zabranjeno. Tu se otvaraju brojna pitanja i dileme. Hoe li roditeljsko odobravanje povremenog, tzv. prigodnog pijenja, dovesti do problema s alkoholom? Hoe li izriite zabrane alkohol uiniti još privljanijim? Ako upozoravate dijete da ne pije kad vozi, dajete li mu prešutnu dozvolu za pijenje sve dok ne vozi? Nije lako dati odgovor na ta pitanja. No isto tako je jasno da ne biste trebali svojoj djeci dozvoliti da konzumiraju alkohol kod kue, samo zato jer pretpostavljate da e to ionako initi vani, prilikom izlaska. Zaštita djece od zloporabe alkohola, podrazumijeva svijest o drukijem misaonom sklopu i nainu razmišljanja mladih od onog odraslih, kao i spoznaja da alkohol može biti veliki problem. U više smo navrata pisali o prevenciji alkoholizma, o važnosti komunikacije roditelja s djetetom, o rizinim i zaštitnim imbenicima. Htjela bih otvoriti temu blagdana bez al-

kohola. Da li je to mogue? Da li iziskuje puno odricanja? Mogu li blagdani i bez alkohola biti veseli? Kako objasnit i svojim prijateljima, rodbini, da nazdravljam vodom ili sokom, a ne vinom? To su sve realna pitanja, ali kad se bolje razmisli, sasvim nevažna u duhu blagnada koji su pred nama. Slavlje bez alkohola možda iziskuje malo više truda, ali se okusirajmo na srž onog što slavimo, što pruža tako mnogo. Za poetak jasan uvid u situaciju, mogunost da trijezne glave uživamo s obitelji i prijateljima, da se ujutro probudimo svježi, ispunjeni radosnim sjeanjima, a ne s glavoboljom i strahom jesmo li napravili budalu od sebe, nekog uvrijedili ili napravili neku kobnu grešku. Isto tako, ako napravimo raunicu koliko bi novaca potrošili na kupovinu alkohola, lako je izraunati što bi mogli s tim novcem uiniti. Nekud otputovati, kupiti sebi ili nekom dragom poklon ili jednostavno uštedjeti. Možda je ovo vrijeme materijalne i moralne krize, pravi as za povratak korijenima, samima sebi, svojim obiteljima i prijateljima, te istinskim, a nažalost zaboravljenim vrijednostima. Kad bismo se manje optereivali vanjskim dojmom, oekivanjima društva, shvatili bismo da nas zaista najviše vesele male stvari, osmjeh drage osobe, ugodan razgovor, šala, zagrljaj, te da meu njima nema mjesta za mamurluk.


21. prosinca 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

CITODIJAGNOSTIKA D.O.O. JANKA JURKOVIĆA 2A VARAŽDIN

PRIVATNA CITOLOŠKA ORDINACIJA MR. SC. LADISLAVA VESELIĆ, DR. MED. SPECIJALIST KLINIČKE CITOLOGIJE

Y T O

- ULTRAZVUK DOJKE - PUNKCIJA DOJKE POD KONTROLOM UZ-A S ANALIZOM - PUNKCIJA LIMFNOG ČVORA POD KONTROLOM UZ-A S ANALIZOM - PUNKCIJA ŠTITNJAČE POD KONTROLOM UZ-A S ANALIZOM - ANALIZA URINA - ANALIZA ISCJETKA DOJKE - PUNKCIJA KOŠTANE SRŽI S ANALIZOM - ANALIZA PAPA TESTA

NALAZI SE DOBIVAJU U ROKU OD 24 SATA! RADNO VRIJEME: PONEDJELJAK - PETAK: 12-16 H PO DOGOVORU: 098/446-280, 042/200-253 www.citodijagnostika.hr

Petak, dan za... * Potražite nas svakog petka od 23.12.2011. na svim prodajnim mjestima!

www.mnovine.hr www.facebook.com/mnovine

11


12

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

21. prosinca 2012.

Automobilizam Novi Kia pro_cee`d osvaja iF nagradu za dizajn prije izlaska na tržište Nova generacija Kia pro_ cee’da je najnoviji model u nizu Kia automobila koji je prepoznat zbog svoga nenadmašnog dizajna. Osvaja prestižnu iF nagradu za dizajn. Trovratni pro_cee`d, koji e biti dostupan sredinom sljedee godine, je pobjednik u kategoriji ‘Transportation Design’. U toj kategoriji natjecalo se više od 3000 proizvoda iz 48 zemalja. Žiri se sastojao od više ode 30 strunjaka iz razliitih podruja industrije. Oni su odluke donosili na temelju kvalitete dizajna, izrade, stupnja inovacije, funkcionalnosti i sigurnosti. Ovo je peta iF nagrada za dizajn za modele automobile Kia, koji su osvojili gotovo 20 nagrada od 2009. godine.

“Vrlo smo ponosni na ovu iF nagradu za dizajn koju je osvojio pro_cee`d, za koju je zaslužan naš dizajnerski tim iz Europe, pod vodstvom Gregorya Guillaumea” istaknuo je glavni Kijin dizajner,

Peter Schreyer. “Novi pro_cee’d je istinski, isti, dizajn. Sa svojim jedinstvenim proporcijama, mišiavim stavom i atletskim crtama, ovaj “coupe” slijedi znatno razliit vizualni put od cee`da. To je pot-

puno drugaiji automobile na svakoj razini. Kia slijedi prepoznatljivu dizajnersku avanturu, a novi pro_cee’d predvodi ovo napredno razmišljanje. Novi pro_cee’d vidljivo se razlikuje od 5-vratnog cee`da, svojim dinaminim oblikom i mišiavim ramenima. Krov je spušten 4 mm, nosai su pomaknuti 22mm unatrag, a izmijenjena je i bona karoserija, te cijeli stražnji dio. Službena dodjela iF nagrade za dizajn održat e se 22. Veljae 2013. godine u Münchenu u sklopu“Creative Business Weeka”. Takoer, svi pobjedniki dizajni biti e prikazani na velikoj iF izložbi u Hanoveru, koji se održava od 5, do 9. ožujka 2013.

N

ova ŠKODA Octavia ponovno postavlja mjerila standarda u segmentu kompaktnih vozila. S treom generacijom model Octavia više no ikada potvruje da zauzima jedinstven položaj u svojoj klasi vozila. Limuzina oduševljava ponudom prostora bez konkurencije, novim dizajnom, visokim stupnjem funkcionalnosti, inovativnim sigurnosnim i komfort sustavima, štedljivom potrošnjom, brojnim ‚Simply Clever‘ idejama i omjerom uloženog i dobivenog tipinom za marku ŠKODA. ŠKODA Octavia je sa svojim kompletnim paketom oduvijek bila malo ‚više’ od obinog automobila. To omoguuje velika ponuda prostora, ali i spoj elegantnog oblika limuzine s praktinim prednostima automobila s velikim stražnjim poklopcem jedinstvenim u ovom segmentu. Ovu jedinstvenost potvruje nova generacija.

Ponuda prostora izvan konkurencije, optimalna funkcionalnost Nova Octavia postavlja mjerila standarda za ponudu prostora u svojoj klasi. Nijedno vozilo iz segmenta kompaktnih vozila ne nudi veu duljinu unutrašnjosti (1.782 mm), više slobodnog prostora u podruju koljena (73 mm) i više slobodnog prostora u podruju glave u stražnjem dijelu vozila (980 mm). Takoer najbolji u klasi je i obujam prtljažnika (590 l).

Nova vrijednost: upeatljiv, jasan i bezvremenski dizajn Nova ŠKODA Octavia nije samo prostrana i funkcionalna, ve i dobro izgleda. Glavni dizajner marke ŠKODA Jozef Kaba

i njegov tim podarili su ovom automobilu potpuno novi dizajn. Nijedna ŠKODA Octavia nije bila toliko dinamina, a istovremeno toliko bezvremenski elegantna, upeatljiva, kvalitetna i suverena na cesti poput tree generacije ovog najprodavanijeg modela.

Nova Šk

U usporedbi sa svojim prethodnikom, ovo vozilo se vidno produžilo i proširilo. Novi model je za 90 mm duži i 45 mm širi u odnosu na drugu generaciju Octavije. Istovremeno se meuosovinski razmak poveao za 108 mm, što osobito ide u korist unutrašnjosti i prostranosti u stražnjem dijelu vozila. Prednji dio automobila suvereno i samouvjereno naglašavaju istaknute vodoravne linije i novi položaj logotipa marke ŠKODA. S bone strane nova ŠKODA Octavia izgleda znatno dinaminije u odnosu na prethodni model. Tome doprinose dugi meuosovinski razmak i krai prednji prevjes jednako kao i C stup pomaknut prema natrag. Visoka i oštra tornado linija optiki produžuje automobil te na upeatljiv nain istie siluetu nalik coupé vozilima. Nova posebna karakteristika je podignuta dinamina linija prozora u stražnjim vratima, takozvana ‚peraja’ – malen, ali upeatljiv detalj, koji vozilu daje snagu i stil.

Nova uinkovitost: CO2-emisije od 89 g/ km Inženjeri su uspjeli znatno smanjiti vrijednosti potrošnje i emisija ŠKODE Octavia. To omoguuju novi benzinski i dizelski motori, niska cw-vrijednost i mala težina vozila. Ukupno su na raspolaganju etiri benzinska motora – svi opremljeni najmodernijom TSI tehnologijom – i etiri moderna TDI Common Rail dizelska agregata. Kod mjenjaa su korišteni runi i automatski DSG mjenjai. Unato novoj veliini i naprednijoj tehnici vozila, inženjeri marke ŠKODA su uspjeli smanjiti težinu automobila za ak 102 kilograma u odnosu na drugu generaciju ŠKODA Octavije. To je omoguila dosljednost na podruju lake konstrukcije, napredna konstrukcija karoserije, upotreba elika visoke i najviše vrstoe i ciljani odabir materijala. Smanjenje težine varira ovisno o kon iguraciji vozila.


21. prosinca 2012.

koda Octavia

kom parkiranja nove Octavije. Sustav prepoznavanja prometnih znakova u paketu ‚Traveller Assistant‘‚ koji e se takoer po prvi puta nai u Ĺ KODA ponudi, prikazuje prometne znakove. S odabirom pro ila voĹžnje Driving Mode Selection voza moĹže pritiskom na gumb namjestiti odreene vozne karakteristike vozila. Dodatna novost je elektrini panoramski podizno pomini krov: transparentni panoramski krov poveava udobnost i uĹžitak voĹžnje u Octaviji. Nova Octavia opremljena je osim toga automatskim sustavom zakljuavanja i pokretanja motora bez kljua KESSY (Keyless-EntryStart-and-Exit-System).

Nova generacija Infotainment sustava

Najvei stupanj udobnosti zbog inovativne tehnologije Nova Ĺ KODA Octavia osim toga nudi brojne nove komfort funkcije, koje su do sada bile rezervirane samo za viĹĄu klasu vozila. Sve te funkcije slave svoju premijeru u Octaviji, a dijelom se po prvi put uope koriste u nekom vozilu marke Ĺ KODA. Upotreba novih tehnologija pri tome nije sama sebi svrha, ve je uvijek povezana s konkretnom dodanom vrijednoĹĄu za kup-

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ca: to nije neozbiljna beskorisna tehnika, ve tehnika za ovjeka, koja mobilnost ini sigurnijom i udobnijom. Po prvi put je u Ĺ KODI zajedno sa sustavom Adaptive Cruise Assistant na raspolaganju automatska regulacija razmaka. Novi sustav Intelligent Light Assistant omoguuje kao asistent dugog svjetla automatsko ukljuivanje i iskljuivanje dugog svjetla te na taj nain poboljĹĄava udobnost i sigurnost u cestovnom prometu. Sustav Automatic Parking Assistant pruĹža potporu prili-

Nova Ĺ KODA Octavia oduĹĄevljava potpuno novom generacijom radioureaja i radionavigacijskih sustava. Prvi put se u Ĺ KODI u viĹĄim verzijama opreme koriste zasloni osjetljivi na dodir sa senzorima pribliĹžavanja i funkcijom brisanja. isti uĹžitak sluĹĄanja nudi novi CANTON sound sustav i zvuno optimizirani putniki prostor.

Praktinost putem ‚Simply Clever‘ rjeĹĄenja Kao i u svakoj drugoj Ĺ KODI, tako i u novoj Octaviji itav niz ‚Simply Clever‘ rjeĹĄenja olakĹĄava putnicima Ĺživot. Ovisno o razini opreme, serijski ili opcionalno je dostupna sljedea oprema: pomou sklopivih elemenata za uvrĹĄenje prtljage u prtljaĹžniku mogue je sigurno uvrstiti predmete za podnicu prtljaĹžnika. Prvi puta u Ĺ KODA Octaviji na

Autocentar BratuĹĄa d.o.o. PreloĹĄka 38, ÄŒakovec Telefon: 364-244

AMC Meimurje

Prodaje sljedeća rabljena vozila:

e-mail: prodaja-ford@amc-medjimurje.hr

t$JUSPFO9TBSB1JDBTTP 2002.g., 141000 km, cijena 28000 kn t$JUSPFO9TBSBJ 1999.g., 73500 km, reg. 8/2013, cijena 17000 kn t'PSE'PDVT$.BY 2007.g., 187000 km, reg. 4/2013, cijena 65000 kn t'PSE'PDVTEJFTFM 2006.g., 51000 km, reg. 3/2013, cijena 61000 kn t)ZVOEBJJ 2011.g., 12000 km, reg. 2/2013, cijena 80000 kn t)ZVOEBJJDSEJ 2012.g., 12500 km, reg. 1/2013, cijena 170000 kn t)ZVOEBJJYDSEJ 2012.g., 11500 km, reg. 3/2013, cijena 172000 kn t.B[EB.9J 2005.g., 27000 km, reg. 1/2013, cijena 165000 kn

akovec, Ĺ portska 8,

tel. (040) 328-750, 328-751

1. Ford Focus 1.6 Trend Sport 5 vrata, 2011., crvena, ESP, automatska klima, el. paket, maglenke, alu felge, sportska sjedala i ovjes 2. VW Passat 2.0 TDI Comfortline 2011., smeđa, ESP, start-stop sustav, automatska klima, el. paket, tempomat, parking senzori, alu felge

TJEDNI TOP 5 NOVA GODINA U SARAJEVU LAST MINUTE 30.12.2012.-01.01.2013. 749,00 kn BOĹ˝IĆNA PRIÄŒA NA IMANJU SALAJ U ÄŒAZMI 29.12.2012. 100,00 kn

raspolaganju je dvostrana podna obloga u prtljaĹžniku. Strugalica za led pronaĹĄla je svoje mjesto u poklopcu spremnika goriva. Za re lektirajui prsluk predvien je drĹža ispod vozaevog sjedala. U unutraĹĄnjosti pretinca za odlaganje u vratima nalazi se pretinac za otpad. DrĹža za multimedijske ureaje nudi mjesto za iPod, mobilni telefon i ostale multimedijske ureaje. Dodatni

pretinci za odlaganje, drĹžai i kuke jame inteligentnu i dobru organizaciju u unutraĹĄnjosti i prtljaĹžniku nove Ĺ KODA Octavije. Jedan od primjera je izuzetno veliki pretinac za naoale u prednjem dijelu stropne obloge. U automobilu moĹžete osim toga nai i zaĹĄtitu od toenja pogreĹĄnog goriva i pokrov prtljaĹžnika, koji se sada otklapa iza naslona straĹžnjih sjedala.

PODNEVNI DOÄŒEK NOVE GODINE U FUĹ˝INAMA 31.12.2012. 150,00 kn SHOPING U GRAZU SEIERSBERG, WEST CENTAR 12.01.2013. 110,00 kn ARENA ICE FEVER UTAKMICE MEDVEĹ ÄŒAKA U ARENI 13.01.-27.01.2013. 120,00 kn INSULA - TuristiÄ?ka agencija

Glavna 5 40323 Prelog

040 637 555

NOVO! Poslovnica ÄŒakovec: tel. 31 44 55 (u sklopu hotela "Park") www.insulatour.com info@insulatour.com


14

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

21. prosinca 2012.

Pet Euro NCAP zvjezdica za SEAT Leon i Toledo Euro New Car Assessment Program (NCAP), neovisna organizacija za testiranje sigurnosti novih vozila, dodijelila je po pet zvijezdica i novom SEAT Leonu i SEAT Toledu za visoku razinu njihove sigurnosti. I novi SEAT Leon i Toledo postigli su po 94% maksimalnih bodova za zaštitu odraslih putnika, a maksimalni broj bodova ostvarila su oba modela za zaštitu kod bonog sudara. Za sigurnost djece Leon je osvojio 92% bodova - najviše u svojoj kategoriji vozila - ukljuujui maksimalne bodove

na temelju oitanja iz lutke djeteta tijekom dinamikih testova. U pogledu zaštite pješaka, Leonov je odbojnik osvojio maksimalan broj bodova

za zaštitu pješakovih nogu, a NCAP je ocijenio da Leonov poklopac motora nudi dobru zaštitu u veini podruja gdje bi pješak mogao udariti glavom.

U dinamikom ispitivanju Toledo je postigao maksimalan broj bodova za zaštitu trogodišnje djece. Kao i Leon, Toledo je takoer svojim odbojnikom osvojio maksimalan

broj bodova za zaštitu pješakovih nogu. I za kraj jedna zanimljiva usporedba: SEAT Leon je osvojio 70% ukupnog broja bodova u testu zaštite pješa-

ka, dok rezultat za novi Golf iznosi 65%; pomoni sustavi ocijenjeni su jednako za oba automobila, sa 71%, a testovi su pokazali da je u sluaju frontalnog sudara lijeva noga vozaa kod Golfa više ugrožena, dok je u sluaju bonog sudara (nalet na stup), gornji dio tijela odrasle osobe više ugrožen kod Golfa. Golf se pokazao lošijim i u sluaju zaštite 18-mjesenog djeteta. Tako, u konanici, ispada da je nova generacija Leona sigurniji automobil od novog Golfa VII, premda bi oba modela trebala biti mehaniki identina.

Novi Dacia Sandero Novi Dacia Sandero, prostrani ali kompaktni model koji prostor u kabini za pet osoba nudi po vrlo privlanoj cijeni. Nova Dacia Sandero Stepway, pristupani crossover s osobnošu. Dacia svojom velikodušnošu, jednostavnošu i pouzdanošu omoguuje razboritu kupnju. S novim Sanderom i novim Sanderom Stepway, Dacia po istoj cijeni nudi više i bolje.

Dacia na oekivanja kupaca odgovara još veom velikodušnošu Dva nova Dacijina modela die se vrstim, statusno poticajnim dizajnom, iskorištavajui eleganciju i privlanost novog Sandera te osobnost novog Sandera Stepway. Udobnost je poboljšana opremom prenesenom iz Lodgyja i Dokkera, primjerice multimedijskim sustavom Media Nav i tempomatom (prvi put u Dacijinoj paleti) s ograniivaem brzine. Vozna su obilježja takoer umnogome poboljšana, sa servoupravljaem na svim inaicama, motorima sukladnima normi Euro 5 te poboljšanom zvunom izolacijom.

Kupnja Dacije razboritija je nego ikad Dacije su konstruirane da budu prostrane poput modela iz viših segmenata. Novi Dacia Sandero i novi Sandero Stepway standardno ak imaju stražnja sjedala podijeljena u omjeru 60/40. Štedljivost u potrošnji zajamena je ugradnjom novog benzinskog motora TCe 90 i poboljšanjima dizelskih, što poveava užitak u vožnji i smanjuje potrošnju goriva. Dakle, ve pri kupnji obje novopridošlice još su konkurentnije od svojih prethodnika.

Dacia poveava i spokoj u vožnji Sigurnost novog Sandera i novog Sandera Stepway vea je nego ikad zbog bonih zranih jastuka i sustava ESC na svim modelima koji zadovoljavaju normu Euro 5. Dacijina potvrena i iskušana pouzdanost vea je nego ikad. A Dacijina politika koncesionarskih servisa znai da nema nikakvih iznenaenja pri održavanju vozila. Narudžbe za novog Sandera i Sandera Stepway u Europi otvorene su potkraj rujna 2012. Raspored poetka prodaje za oba nova modela brzo e se širiti Dacijinim tržištima u Europi te u zemljama Sredozemlja.


21. prosinca 2012.

15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

MEIMURJE PLIN INFO 3

Plinski uređaj za izgaranje 1m zemnog plina 3 treba oko 10m zraka

NIKADA ne zatvarajte

dozračne otvore za dovod zraka i odzračne otvore za odvod štetnih plinova

Sprijeit ete nesreu i život uiniti bezbrižnim! DEŽURNA SLUŽBA 040 395 199 • Muško šišanje: 35,00 kuna • Umirovljenici, studenti, uenici, djeca: 25,00 kuna • Žensko šišanje: 40,00 kn, pranje kose 10,00 kn • Žensk Žensko feniranje kratka kkosa: 30,00 kuna

AKOVEC, Obrtnika 4 CIJENA PRIRODNOG PLINA ZA STUDENI 2012. GODINE

RADNO VRI VRIJEME: Pon-pet: 07:00 - 19:30; Subotom: 07:00 - 15:00

KUĆANSTVO: Za razdoblje od 01.11.2012. do 30.11.2012., 0,306672 kn/kWh uvećano za PDV + TS2 16,50 kn uvećano za PDV


Poznati i slavni ZA SVE ROMANTINE duše gala božini koncert za kraj godine u akovcu

Tony spreman za turneju "Karlovako live"

FORMULA 13 1 Runaways THE KILLERS 2 Hurts Like Heaven COLDPLAY 3 Summertime Sadness LANA DEL REY 4 I Follow Rivers LYKKE LI 5 Say Goodbye NORAH JONES 6 While You’re Out Looking For Sugar JOSS STONE 7 Reboot The Mission WALLFLOWERS FT. MICK JONES 8 Oh Love GREEN DAY 9 Breaking Down FLORENCE + THE MACHINE 10 Lost In The Echo LINKIN PARK 11 Little Black Submarines THE BLACK KEYS 12 La La La SNOOP LION 13 Blow Me (One Last Kiss)

P!NK

14 Lemonade ALEXANDRA STAN 15 Everybody’s On The Run NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS

Top Hit List 1 BRUNO MARS Locked Out Of Heaven 2 PINK Try LISTA DOMAIH TOP 3 ALICIA KEYS Girl On Fire /Ft NICKI MINAJ/ 4 OF MONSTERS AND MEN Lile Talks 5 ADELE Skyfall 6 ROLLING STONES Doom & Gloom 7 RITA ORA Shine Ya Light 8 RIHANNA Diamonds 9 DAVID GUETTA Play Hard /Ft NE-YO & AKON/ 10 SWEDISH HOUSE MAFIA Don’t You Worry Child 11 PITBULL Don’t Stop The Party 12 SCRIPT Hall OF Fame (Ft WILLI AM) 13 MAROON 5 One More Night 14 CALVIN HARRIS Sweet Nothing ( FLORENCE WELCH) 15 EXAMPLE Say Nothing 16 TAYLOR SWIFT We Are Never Ever Ge n

Varaždin 107.1 Novi Marof 103.1 Ivanec 93.3 Ludbreg 91.4

VAŠ NAJBOLJI RADIO VARAŽDIN www.radio-varazdin.hr


21. prosinca 2012.

Dobro je znati 41

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

,

Pozivamo sve zainteresirane vlasnike poslovnih prostora, koji se kvalitetno mogu urediti u prodavaonicu prehrambeno- mješovite robe, da nam se jave sa svojom ponudom za najam ili prodaju, više na www.metss.hr Svake subote emisija: KUHAJMO SUBOTOM, METSS U POTRAZI ZA NAJBOLJIM RECEPTOM.

HR ČAK svake subote 9-10 sati


42

Dobro je znati

21. prosinca 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

modni nakit

satovi

Božić u Briljantu Briljant Expres, Kralja Tomislava 24

Domaa proizvodnja, tradicija, “KIŠ” k kvaliteta koja traje, o kartice risničke z a sindika a sve vam to “KIŠ” daje... te (uz obro čno pla ćanje i rabate)

popust nicima umirovlje

nevno svakod ijene ec akcijsk

DOMAŠINEC, M. Pušteka 9, tel. 863-907 MURSKO SREDIŠĆE, J. B. Tita 5, tel. 543-150
14. prosinca 2012.

sport@mnovine.hr

MALI NOGOMET

FINALE kupa regije sjever

23. MML “JOSIP FRANCKI - JOJA“

MNK Grandy izgubio u Zagrebu od Fusia

Bodovi pripali favoritima U drugom kolu favoriti su opravdali svoj status i upisali po tri nova boda. Prva jutarnja utakmica bila je teška za TMT, jer se nisu pojavile njihove “zvijezde”. Ekom je poveo ve na samom poetku, a prvi dio završio je neriješenim rezultatom 3-3. U drugom dijelu Fric ponovno dovodi TMT u vodstvo, da bi pogrešku inae vrlo dobrog vratara Ekoma Bobianca u samoj završnici susreta Florijani kaznio petim pogotkom. Palatin, predvoen najboljim igraem lige Danijelom Štefuljem, nije imao veih problema pred ofanzivom Partizana i s njegova etiri pogotka ostvario planiranu pobjedu. Najava da Limarima nee biti lako s Venerom Korner se obistinila. Venera je s odlinim Vukoviem i Koruniem imala gotovo do posljednje sekunde povoljan rezultat 5-5. Tada Goran Kerman nepotrebno

ruši na liniji šesterca Bubeka i omoguuje Limarima da pogotkom Vibovca dou do pobjede. Ekipa ape Gurman popunila je svoju ekipu i vrlo dobrom igrom Gaala i Markovia ubilježila dvocifrenu pobjedu. Iako je ekipa Gojanec CB Hantek došla na utakmicu u zakazano vrijeme, njihovi protivnici Veteran iz Strahoninca nije, jer je otkazao svoj nastup u ligi, tako da su igrai iz Gojanca odigrali tek laganu trening utakmicu. Sljedee kolo donosi dobre susrete ekipa Gojanca i Venere, te odigravanje zaostalih utakmica s ekipom Savara (termini e biti naknado odreeni). REZULTATI 2. kola: TMTEkom 5:3, Palatin - Partizani 7:1, Limarija Vinkovi - Venera Korner 6:5, apa Gurman - Brezje 12:3, Gojanec CB Hantek Savari

Odlina atmosfera je vladala u Fusio futsal centru. Navijai Grandya su u velikom broju došli u Zagreb kako bi bodrili svoju momad i pompogli joj da se plasira u osminu inala hrvatskog kupa. Bilo je lijepo vidjeti takvo navijanje koje je ovoj zanimljivoj utakmici dala neku novu,višu dimenziju kojoj svi teže. Uz fer i korektno navijanje,sportski dogaaji su mnogo ljepši. Takav je doživljaj bio u Fusio futsal centru. Grandy je do inala došao potpunom senzacijom. Pred grotlom svojih fanatinih navijaa uspjeli su izbaciti prvoligaša Alumnusa koji je još pod šokom koji su mu priredili Matievi igrai. Nakon regularnog djela,Grandy je bio uspješniji u izvoenju šesteraca te su u ovo inale ušli sa velikom dozom samopouzdanja. Fusio pak jeu inale ušao nakon što je pobijedio popularne “policajce”,MNK Zagreb 92, rezultatom 4:2. Navijai Grandya cijelu utakmicu su fanatino navijali, a “eksplodirali” su kad je

Fusio - MNK Grandy 4:2 (2:0) Zagreb, Fusio futsal centar.Gledatelja:200Suci: Danijel Janoševi (Zagreb), Saša Tomi (Zagreb). Strijelci: 1:0 - Stojanovi(4),2:0 - Murti(6),2:1 - Orši(30),3:1 - Jurkovi(32),3:2 - Hruško835),4:2 – Murti(39). MNK Fusio: Krešimir Beni,Domagoj Murti, Toni Sablji, Nikola Stojanovi, Davor Juriši, Marko Tomi, Franko Hui, Patrik Holik, Domagoj Jurkovi, Matej Baturi; Trener: Zdravko Mavrovi MNK Grandy: Danijel Marec, Bojan Cirkveni, Josip Fažon, Nikola Gorianec, Mario Orši, Luka Valenti, Ivan Vukovi, Marko Hruško, Dalibor Gorupi, Stefan Kolar; Trener: Nikola Gorianec

Orši u 30. minuti zabio za 2:1. Dvije minute kasnije Jurkovi anulira nadu Grandya i zabija za 3:1, da bi Hruško tri minute kasnije smanjio na 3:2. Do kraja utakmice nogometaši iz Male Subotice pokušali su stii do izjednaenja, ali je na scenu opet stupio Murti i zabio u 39. za konanih 4:2.

ZIMSKO prvenstvo Meimurja

Ukupno prijavljene 73 momadi Danas ( petak) 21 .prosinca s poetkom u 17 sati utakmicom u pionirskoj konkurenciji izmeu momadi NK Spartak Mala Subotica i NK Croatia Orehovica u Školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole Tomaša Gorianca u Maloj Subotici zapoinje jubilarno 30. Zimsko malonogometno prvenstvo Meimurja 2012. Ukupno se prijavilo 73 momadi. Najviše je seniora 36, pionirskih momadi je 28, a veteranskih 9. Nažalost zbog malog broja prijavljenih momadi u samom Murskom Središu se ove godine nee igrati natjecanje. Sutra (subota) od 16 sati kree natjecanje u II. Osnovnoj školi akovec, a sat kasnije zapoinje natjecanje u Kotoribi. Prelog sa svojim skupinama kree u nedjelju 23. prosinca od 15 sati.

SJEDNICA IO Zajednice športskih udruga i saveza Meimurske županije

Više se nee dogaati da e neki dobiti sve, a drugi ne Na 4. sjednica Izvršnog odbora Zajednice športskih udruga i saveza Meimurske županije našle su se toke vezane uz inancije, izbor i nain dodjele priznanja Franjo Punec te proglašenja

najboljih sportaša za 2012. i plan rada za 2013.godinu, kao i informacija o pristiglim primjedbama na poslane kriterije. Kada je rije o inancijama tako je reeno da su do 17. prosinca uplate

iz županijskog prorauna na raun Zajednice iznosile su 935.000 kuna što je 71.92 % od planiranih 1.300.000,00 kuna. Treba i istaknuti još dodati da su dobivena sredstva Meimurje Plina

GIMNASTIKA

Godišnji prikaz rada GK “Marijan Zadravec - Macan” U petak (danas) 21. prosinca u 17 sati u SGC-u “Aton“ u Nedelišu bit e održan godišnji prikaz rada i obilježavanje dvadeset godina otkako klub nosi ime “Marijan Zadravec - Macan“. Sprema se veliki spektakl na kojemu e nastupiti etiristotinjak gimnastiara iz Macana, ali i kompletna muška gimnastika reprezentacija Hrvatske. Juer pak je u Atonu održano zajedniko ukrašavanje bora i darivanje djece. (so)

207.000 kuna i Hrvatskog olimpijskog odbora 329 863 kune (prošle godine preko HOO-a je dobiveno 227. 911 kuna, a pretprošle 179 392 kune). Napravljena je Revizija procesa utvrivanja i i-

nanciranja potreba u sportu od znaaja za Meimursku županiju koju je izradila voditeljica Ureda za unutarnju reviziju Andrea Sever Cafuk. Predsjednik Mato Kljaji istaknuo je neke naglaske

Izbor najboljih sportaša 6. veljae 2013. Prihvaen je i prijedlog odluke da e se Sekciji sportskih novinara prepustiti izbor najboljih sportaša i ekipa u 2012. godini, dok e Zajednica taj izbor organizirati i provesti. Natjeaj e biti otvoren od 20. prosinca na koji e klubovi ili savezi moi prijaviti svoje kandidate. Prijedlozi trebaju stii najkasnije do 11. sijenja 2013. Nakon toga novinari

imaju dva tjedna da izaberu one najbolje, a sama sveanost e biti 6. veljae 2013. O nagradi Franje Puneca odluuje Izvršni odbor. Uz dosadašnje kategorije dodana je i ona za najperspektivnijeg sportaša kao nagrada i motivacija za sve mlade sportaše koji uz puno odricanja, zalaganja i truda postižu vrhunske rezultate u razliitim sportovima.

revizije. Jedan od njih je netransparentnost trošenja sredstava jer se dogodilo da su neki klubovi u prvom kvartalu ve dobili iznos za cijelu godinu. Od svibnja je jasno reeno da e se stvari izjednaiti koliko je mogue do kraja godine. Zbog rebalansa veina klubova je dobila oko tri etvrtine planiranog novca, pa nije korektno da neki dobiju sve, a drugi ne. Ako je rebalans on treba biti za sve. U reviziji se ukazuje i na postojee kriterije koji se trebaju poboljšati. Upravo je zbog toga u ponedjeljak održan sastanak sa svima onima koji su imali primjedbe i žalbe na predloženi novi pravilnik o kriterijima. Stari i novi pravilnik trebali bi biti baza za konanu verziju. (so)
21. prosinca 2012. ODBOJKA

KOŠARKA A 2 LIGA SJEVER

PRVA hrvatska odbojkaška liga

Drugi gostujui poraz Centrometala Rudari “prekopali” Koprivnicu! Odbojkaši Centrometala i drugi put su poraženi na gostovanju s 3:0. Nakon Siska ovoga puta put bolja od njih bila je zagrebaka Mladost. Na poetku susreta poveli su domai sa 8:3, no Centrometal pomalo sustiže prednost i prvi put je neriješeno kod 13:13. Nakon toga reanski klub vodi sa 15:14, ali lošim prijemom gostiju domai dobivaju pet poena prednosti. Smanjili su Meimurci na dva razlike, ali više od toga nije išlo, set završava 25:20 za domaina. U drugom setu opet prednost domaina na poetku od 6:3. Potom je prednost poveana na pet poena razlike i zadržana do kraja seta za 25:20. Kad su u treem setu domai poveli 16:11 inilo se da je kraj utakmice brzo na vidiku. No, Centrometal dobiva pet poena zaredom i izjednauje. Kasnije su Meimurci i poveli sa 19:18. Kod vodstva Centrometala 21:20 suci sude spornu loptu u korist zagrebana, Meimurci prigovaraju pa zbog žutog kartona još dobivaju i kazneni bod. Sve je to išlo na ruku Mladosti iji su igra-

i završili set u svoju korist sa 25:23 i osvojili sva tri boda. U momadi Centrometala zbog ozljede opet nije mogao nastupiti prvi tehniar Gotal, a ostali baš i nisu imali svoj dan. Ovim porazom pali su na peto mjesto prvenstvene ljestvice, no na sreu do drugoplasirane Murse dijeli ih pet bodova. Sad slijedi zimska stanka, a prvenstvo se nastavlja 26. sijenja domaom utakmicom sa Rovinjom. Do kraja prvog dijela natjecanja uz tu utakmicu igraju još u Osijeku i kod kue sa Vukovarom. Nakon toga e se liga podijeliti u dva dijela po etiri ekipe, ukljuuje se i Kaštela koja igra Interligu. Prve etiri ekipe e se boriti za mjesta 1 do 4 u doigravanju, a ostale etiri za mjesta 5 i 6 u doigravanju i ostanak u kvalitetnijoj skupini prve A lige slijedee sezone. Sa ova dva poraza umanjeni su izgledi da bi mogli do prva tri mjesta, ali opet u nastavku igrai Centrometala sami odluuju o svojoj sudbini. U sluaju da ne uspiju ui meu prve tri ekipe prenose se bodo-

HAOK MLADOST – OKM CENTROMETAL 3:0 (20,20,23) Zagreb, Dom odbojke, gledatelja 50. Suci: Rami, Pavii (oba Sisak). Mladost: ikovi, Marino Mareli, Darko Noji, Mudrovi, Marko Mareli, Sedlaek, Mrakuži, Martinko, Šmitlehner, Peterlin, Zimakijevi, Bingula (trener Željko Noji). Centrometal : Kova, Palinkaš, Pua, David, Vincek, Petran, Tomica Posavec, Marin Posavec, Kurteš, Makarov, Križanovi (trener Kiri).

TABLICA 1. HAOK MLADOST 2. MOK MURSA - OSIJEK 3. OK SISAK 4. OK ROVINJ 5. OKM CENTROMETAL 6. MOK RIJEKA 7. MOK VUKOVAR

10 9 10 9 9 9 10

7 6 5 7 6 1 1

3 3 5 2 3 8 9

22 18 18 17 15 5 4

vi iz meusobnih susreta sa konkurentima, a tu Centrometal odlino stoji obzirom da imaju veliku prednost pred Rijekom i Vukovarom. Tako bi Centrometal ovako ili onako ipak trebao ove sezone do doigravanja.

RUKOMET

nje u 9 sati, sastaju se Meimurje A i Prelog, slijede susreti Meimurje B - San sport, Koprivnica B - Trnovec, Koprivnica A - Varaždin, Meimurje A - Trnovec, Meimurje B - Varaždin, Koprivnica B - Prelog, Koprivnica A - San sport, Meimurje A - Koprivnica B, Meimurje B - Koprivnica A, Trnovec - Prelog, Varaždin - San sport. (so)

Grafiar – Radnik 82:57

TABLICA 1. AKOVEC 2. Mladost( ) 3. Gra ar 4. Podravac 5. ME IMURJE 6. Bjelovar 7. Petar Zrinski 8. Vindija 9. Radnik 10. Ivanica 11. RUDAR CIMPER 12. Koprivnica

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

9 9 8 6 6 6 5 4 3 2 2 0

1 1 2 4 4 4 5 6 7 8 8 10

19/+308 19/+134 18/+210 16/+117 16/+86 16/+48 15/+22 14/-23 13/-98 12/-108 12/-206 10/-490

razlike i – stali! Gosti iz Ludbrega su poeli igrati obranu, skužili su i injenicu da u reketu imaju Marija Novaka Medija, dugogodišnjeg najboljeg igraa momadi protiv koje igraju, ovaj je do kraja potrpao sve što je od suigraa dobio (zabio 30 koševa), pripomogao je i junior i na kraju 20-tak koševa razlike za goste. Domae nije od poraza spasila ni odlina igra Mareka Novaka i Krajaia. (bh) Koprivnica – Petar Zrinski 55:105 Mladost() – Bjelovar 82:73

Mladi golman Filip Baranaši meimurska rukometna budunost Mlad i perspektivan, na gotovo svakom turniru redovito nagraivan, to je Filip Baranaši, golman Rukometnog kluba San sport akovec godišta 2000. i mlae. Zahvaljujui svojim izuzetnim sposobnostima i ove godine (kao što je to bio sluaj i prošle), dobio je poziv RK Croatia osiguranje Zagreb da za njihovu ekipu nastupa na meunarodnom rukometnom turniru, koji e se održati od 26. do 31. prosinca 2012. u gradu Lundaspelenu u Švedskoj. Na tom turniru nastupaju najbolje ekipe Europe. Ovo je velika ast, ali i uspjeh mladog golmana iz Hodošana. Nadamo se da e njegov nastup biti uspješan i da e ime našega malog Meimurja pronijeti Europom. (vt)

Podravac – Rudar 93:55 (25:16, 25:8, 24:16, 19:15) RUDAR: Varga 4, Brodar 2, Peri 8, Radikovi 20, Cilar 2, Novak 6, Dodlek 9, Levai 4. Trener Damjanovi B. Vindija – Meimurje 100:93 (29:29, 24:27, 19:14, 28:23) MEIMURJE: Gašpari 11, Vrus 5, Novak Marek 24, Miko 12, Krajai 27, Paan 6, Martinovi 8. Trener Sori R. Rudar – Koprivnica 102:50 (26:11, 23:9, 23:22, 30:8) RUDAR: Varga 22, Brodar 9, Korbelj 2, Peri 4, Levai 2, Radikovi 30, Cilar 5, Vinko 8, Dodlek 12, Tkalec 6, Lesar 2. Trener Damjanovi B. akovec – Ivanica 100:42 (22:8, 23:11, 28:12, 27:11) AKOVEC: Horvat 5, Novak Mat. 7, Prprovi 7, Terek 15, Kranjec 11, Pusti 13, Juras 3, Lepen 8, Biševac 6, Momilovi 2, Novak N. 8, Drk 15. Trener Kovai B. Meimurje – Grafiar 78:97 (26:14, 16:35, 13:20, 23:28) MEIMURJE: Gašpari 8, Vrus 1, Novak Marek 25, Krajai 23, Jambrovi 13, Ranteš 4, Martinovi 4. Trener Sori R.

C LIGA KSMŽ

TABLICA

Globetka izgubila!

Božini rukometni turnir za djeake u GOC-u Božini rukometni turnir za djeake roene 2002. i mlae održat e se sutra (subota) 22. prosinca u dvorani Graditeljske škole akovec s poetkom u 9 sati. Na turniru e sudjelovati osam ekipa: RK San Sport, RK Prelog, RK Varaždin, RK Trnovec, a po dvije ekipe imat e Koprivnica i Meimurje. U prvom susretu, koji poi-

Kvalitativna razlika izmeu pretposljednjeg i posljednjeg na tablici najsjevernije druge lige u Hrvata je 50 koševa! Tolika je, naime bila koš razlika u korist Rudara u zaostaloj utakmici 9.kola. Ovom je drastinom pobjedom Rudar ubilježio svoju drugu pobjedu i izjednaio se na tablici s Ivanicom. Oekujemo daljnji uzlet rudara prema sredini tablice.No, u redovnom, 10. kolu rudari nisu imali šanse u Virju, izgubili su s preko 30 koševa razlike, akovec je poderao Ivanicu sa 60 razlike, dok je Meimurje izgubilo, pomalo nenadano u Varaždinu. Znali smo da je ekipa mlada i sklona oscilacijama, no Varaždin nam se inio ipak slabiji od Bjelovara kada se isto tako izgubilo. U srijedu je u akovcu odigrana i zaostala utakmica izmeu Meimurja i Grafiara koja je igrana pred punim tribinama Prve osnovne škole u akovcu – konano se i kod nas košarka poela igrati za publiku! Furiozno su domai mladii zapoeli ovu derbi utakmicu, poveli s 15 koševa

Tek u svojoj devetoj utakmici ove sezone momad Meimurje Globetka je osjetila gorinu poraza. Gostovali su u Ludbregu kod druge ekipe Grafiara, vodili 35 minuta i na kraju kada nije više bilo snage – izgubili. Razlog minusa je i nedolazak nekoliko bitnih igraa na utakmicu. Rezultati utakmica protekloga vikenda su u znaku domaina – svi su pobjedili! (bh)

Prelog (Ciglar M. 12, Poljak 12, Jeleni 10, Poredoš 15) – Mladost Ivanovec (Drk 20, Vesterbah 12, Terek 12) 87:66

1. Meimurje Globetka 2. Gra ar II 3. Mladost Ivanovec 4. akovec BŠT 5. Dubravan 6. Prelog 7. Donji Kraljevec 8. Nedeliše 9. Kotoriba

9 9 9 9 9 9 8 9 9

8 6 5 5 5 4 4 2 1

1 3 4 4 4 5 4 7 8

17/+119 15/+82 14/+7 14/+2 14/-36 13/+18 12/-5 11/-29 10/-158

Nedeliše (Šegovi I. 18, Gospoi 30, Jaluši 12)-Kotoriba (Zvošec F. 11) 82:39

KOŠARKAŠKI VIKEND VODI

Dubravan (Rai 14, Blažeka 15, Štefi 15, Ribi 18, Varga 16) – akovec BŠT (Pusti 24, Žvorc 12, Momilovi 13) 84:64

Meimurje – akovec, subota 22. prosinca u 17.30, IOŠ akovec

Grafiar II- Meimurje Globetka (Golubi A. 12, Vuruši 24) 71:66

Kotoriba – Mladost Ivanovec, subota 22. prosinca u 18.30, Kotoriba

A 2 LIGA SJEVER

C LIGA KSMŽ

OVERTIME Bojan Hrka Piše:

P

red kraj svake kalendarske godine ljudi podvlae crtu i vide što su ili nisu uradili u ovoj na isteku. Red je da i u košarci – meimurskoj, hrvatskoj, europskoj (svjetskoj?) uinim slino, naravno iz mojega kuta gledanja na stvari, što se uope ne mora poklapa s Vašim pogledom na iste, dragi i štovani itaoe! Dakle, jekom proljea smo pogledali u dvorani Druge osnovne škole u akovcu još jedne kvali kacije za A 1 Hrvatsku košarkašku ligu u kojima je KK Meimurje imalo apsolutno is rezultat kao i „stonjak“ puta ranije bez obzira igrali li kvali kacije Meimurje ili akovec. Ovaj potonji e ih vrlo vjerojatno igra na proljee 2013., jer teško je vjerova da e trenutno vodei akoveki drugoligaš i trenutno vodei na tablici A 2 lige Sjever toliko puno uprskati stvar da ne bude i na kraju prvenstva prvi. U drugom (ili prvom – kako se gleda) akovekom

Prošla su vremena kad se imalo, što možda i nije tako loše drugoligašu – KK Meimurju posveli su se razvoju svojih mladih igraa, što je velika korist i za te igrae, ali i dugorono za klub. Jer, prošla su vremena „kada se imalo“, pa se kupovalo kupovanja radi i ostvarivalo rezultatske neuspjehe i u kvali kacijama, ali i prije njih. Na slinom je razmišljanju i nekadašnji dvostruki prvak Europe Cibona iji je nekadašnji direktor kluba svojevremeno izjavljivao da njih rad s klincima ne zanima, da im je jeftinije kupiti gotovog igraa, nego ga pravi kod kue?! Pazite, ne radi se o Panathinaikosu ili CSKA, rije je o zagrebakoj Ciboni. Pa sada imamo u hrvatskoj košarci to što imamo/nemamo – rezultate posljednjih dvadesetak godina, tonije od europske bronce 1995. godine. Vlasm igraima i njihovom napretku posvetio se i trostruki europski prvak Split, kojega

dobro ide karta i u preoblikovanju kluba i kupnji dionica, ali i na parketu. Jest da su u donjem dijelu tablice ABA lige, nee ispas, ali igraju košarku s hrvatskim igraima, pa e takoer dugorono gledano ima koris. ako sam ve pisao, idue godine nas oekuje seniorsko Europsko prvenstvo u Sloveniji, Hrvatska igra u Celju i stvarno živim u nadi i imam volju oi pogleda barem jednu tekmu, planiram ii ili na Španjolsku ili na Sloveniju. I da – oekujem konano dobar rezultat na kontinentalnoj smotri najboljih repki Europe! Što bi bio dobar rezultat? Medalja – bilo kakva! vim košarkaškim djelatnicima, svim zaljubljenicima u najljepšu igru na svijetu, te svim košarkašima želim sretan Boži i sretnu i bez ozljeda, te rezultatski uspješnu Novu godinu!

K

S
21. prosinca 2012.

NK MLADOST Prelog

Skupština nogometnog stogodišnjaka U subotu je u Prelogu održana skupština Nogometnog kluba Mladost Prelog. Nakon ove skupštine, Mladost je odlukom skupštine kluba postala stogodišnjak. Naime, u povijesnim novinskim zapisima u listovima Alsolendava (Donjolendavski vjesnik) i Murakez (tadašnje Meimurje, hrvatski list na maarskom jeziku), pronaeni su podaci o organiziranom igranju nogometa u Prelogu još daleke 1913. godine. Sljedee godine planira se uz proslavu ovog jubileja izdavanje prigodne fotomonogra ije, te Puno ljepša vijest nego s nogometnog terena u Draškovcu, gdje je Mladost privremeni domain, a debi je obilježen neugodnim porazom od imenjaka iz Ždralova, dolazi iz Slovenije. Naime, predstavnici Nogometnog kluba Mladost iz Preloga, predsjednik Josip Zvonarek, tajnik Željko Soka i Krešimir Glavina, pronašli su u Lendavi dokaze koji nepobitno upuuju na organizirano igranje nogometa u Prelogu još poetkom dvadesetog stoljea. Posredstvom anina Kutnjaka, predsjednika Hrvatskoga kulturnog društva Pomurje iz Lendave, inae roenog Priloanca, predstavnici Mladosti došli su u kontakt s poznatim lendavskim novinarom Francom Horvatom Meštroviem. U povijesnim novinskim zapisima u listovi-

organiziranje prijateljskoga nogometnog turnira s ekipama iz akovca i Lendave.

Nastavak prvenstva možda ve i na obnovljenom Parku Mladosti Važna toka skupštine kluba bila je i ona o radovima u Parku Mladosti. Prema rijeima gradonaelnika Dragutina Glavine, zajednikim, složnim radom NK Mladosti i Grada Preloga mogue je napraviti udo - pripremiti igralište Mladosti za normalno

odigravanje utakmica do sljedee jeseni. Na subotnjoj skupštini bilo je rijei i o prošlom dijelu sezone, rezultatima seniorske ekipe i ostalih ekipa kluba, o emu su govorili predsjednik kluba Josip Zvonarek, trener seniorske ekipe Krunoslav Bauer te predsjednik Nogometne škole Prelog Nikola Ivoš. Podneseni su i inancijski izvještaj te izvještaj Nadzornog odbora kluba. Istaknuta je velika želja za ostankom u ligi, jaanjem seniorske ekipe, konsolidaciji juniorske ekipe kluba, a sve pohvale za svoj rad dobila je i Nogomet-

na škola Prelog. Veliki problem i dalje su inancije, gdje je Mladost klub sa sigurno najmanjim proraunom u Treoj HNL Sjever, a najvei sponzor trenutno je Grad Prelog. Skupštini su bili nazoni gradonaelnik Preloga Dragutin Glavina, zamjenik gradonaelnika Ljubomir Kolarek, predsjednik Meimurskoga nogometnog saveza i Zajednice sportskih udruga i saveza Meimurske županije Mato Kljai, predstavnici susjednih klubova, sportskih prijatelja Mladosti. (žs)

Korijeni preloškog nogometa ak iz 1913. godine otkriveni u Lendavi ma Alsolendava (Donjolendavski vjesnik) i Murakez (tadašnje Meimurje, hrvatski list na maarskom jeziku) pronaeni su podaci o organiziranom igranju nogometa u Prelogu još daleke 1913. godine. Te su godine nogometaši iz Preloga odigrali dvije utakmice s ekipom iz Lendave, a lendavske novine ekipu iz Preloga najavljuju kao prvake Meimurja. Sedmog rujna te godine odigran je, kako piše, i prvenstveni susret Preloga i akovca u Prelogu, a rezultat utakmice bio je 1:1. Ovi podaci potvrda su da Nogometni klub Mladost iz Preloga sljedee godine slavi stoti roendan.

Horvat je autor nekolicine knjiga o povijesti sporta u Lendavi i Pomurju, knjiga o nogometu, kuglanju, košarci, judu, rukometu. Posebno je ponosan na knjigu o povijesti nogometa u Lendavi. Lendavski je klub prije desetak godina proslavio stotu godinu kluba. Prvi pisani trag o organiziranom igranju nogometa u Lendavi seže u 1903. godinu. Istražujui povijest lendavskog nogometa Horvat je pronašao i podatke o nogometu u Prelogu. Za proslavu tog jubileja planira se izdavanje prigodne fotomonogra ije kluba, a naravno najvei poklon za stoti roendan bila bi obnova Sportskog parka

Mladosti. U izdavanju fotomonogra ije volontere i ljubitelje nogometa iz Mladosti eka izuzetno veliki posao na skupljanju informacija o stotinu godina rada kluba. Ovih dana, nakon mjeseci priprema, konano se krenulo s radovima u Parku Mladosti. U Mladosti se nadaju da e u suradnji s Gradom Prelogom, nositeljem aktivnosti na obnovi stadiona, stadion biti završen do poetka sljedee natjecateljske sezone 2013./2014. Stogodišnjak sa stotinu aktivnih lanova, od pionira do veterana, to i zaslužuje. (žs)

Restoran “Gurman” nudi popust od 20 posto za sve sportske klubove i sportaše U restoran “Gurman“ u Savskoj Vesi prošli petak prireena je promocija posebne kartice koju je izdao taj restoran za sve zainteresirane sportske saveze, klubove i sportaše. Tako svi oni dobivaju mogunost konzumacije cijele ponude jela i pia koje ima u ponudi Gurman po 20 posto nižim cijenama uz predoenje “sportske kartice“, kazao je izmeu ostalog u predstavljanju sportske restoranske kartice vlasnik restorana Damir Brki, inae i sam nekadašnji sportaš i trener. Kartica je prenosiva i mogu je koristiti svi sportaši pojedinih klubova, bilo na organizi-

rani klupski nain, ali i u svoje privatno, slobodno vrijeme. Meu onima koji su dobili prve osobne sportske restoranske kartice bila su i dva vrhunska meimurska sportaša: Tijana Tkalec i Filip Ude. Za detaljnije informacije svi zainteresirani klubovi i sportaši mogu se obratiti Saši Fegešu, tajniku Saveza svih sportova i klubova u Meimurju, koji je inae podržao ovu akciju, posebice u ovo krizno vrijeme, kada je (pre) malo novca za sport i kada svaki popust sportašima dobro doe. Kartice klubovi mogu zatražiti izravno i u restoranu “Gurman“.
21. prosinca 2012.

PIŠE: SINIŠA OBADI

NK BRATSTVO Savska Ves jesenski prvak III. MNL istok

ogometaši Bratstva iz Savske Vesi jesenski su prvaci III. meimurske nogometne lige istok. - Nije bilo lako, kaže Goran Hižman, predsjednik kluba. - Iako smo postavili nekakav cilj da budemo pri samom vrhu, nismo se onako iskreno nadali da bi ciljem u ovom jesenskom dijelu mogli proi prvi. Naime, na samom poetku prvenstva imali smo u planu nekakva pojaanja, no nismo to uspjeli realizirati, tako da je ovaj uspjeh još vei jer je ostvaren sa “starim snagama”. No, s obzirom na ostvareni rezultat, u nastavku prvenstva zasigurno emo potražiti minimalno dva pojaanja, i to u vezi u samoj špici napada, jer nam se na kraju prvenstva, odnosno u posljednjem kolu teško ozlijedio naš ponajbolji igra Miroslav Horvat. Vjerujemo da emo u tome uspjeti i nakon samo jedne sezone provedene u treoj vratiti se u drugu meimursku ligu. Tu pak Hižman posebno istie želju svih u klubu, ali i apeliraju na odgovorne u Meimurskom nogometnom savezu, ako se uspiju plasirati u viši rang, da to bude druga liga, zapadna skupina, a ne kako ih se, kako kaže, stalno “gura” u za njih i geografski i na mnoge druge naine “neprirodnu“ istonu skupinu. Rezultatom na polusezoni zadovoljan je i trener Danijel Novak - Danek, popularni i ne tako davno odlian prvoligaški igra. On je ekipu preuzeo tijekom ljeta, nakon kup utakmice. - Nagovaranja da vodim momad od mojih prijatelja koji su ve duže u klubu bilo je i ranije, ali tada sam im rekao, kaže Novak, da nije sramota ako se ispadne, ali da je potrebno nakon toga stvoriti jednu dobru momad, jednu klapu, bez obzira na razliku u godinama u momadi i vratiti se natrag u drugu ligu. Upravo se to i dogodilo. Moram priznati da sam zadovoljan ovim rezultatom jer osim nekolicine mladih

N

Kvaliteta, zajedništvo, mladost i iskustvo donijeli dobre rezultate

O

NK ZEBANEC jesenski prvak III. MNL zapad

dlina je jesen i iza nogometaša Zebanca, koji su osvojili naslov prvaka III. meimurske lige – zapad iako s tek jednim, ali za njih, kako kažu, velikim bodom prednosti pred drugoplasiranim. Ekipu ve treu sezonu za redom vodi trener igra Danijel Kojter, koji nam je kazao kako je pred poetak prvenstva postavljen upravo taj cilj, dakle, prvo mjesto. - Moja momad je, kao što je to situacija i u mnogim meimurskim momadima, spoj mladih i igre željnih nogometaša i onih iskusnijih. Iako nam predstoji jedno vrue proljee, smatram da je sve ipak u našim rukama, odnosno nogama. Vjerujem da je moja ekipa dovoljno zrela i sposobna da održi ovu minimalnu jesensku prednost pred drugoplasiranim i da emo upravo mi biti ti koji e se veseliti naslovu prvaka. Za proljetni dio nam je želja i nekoliko pojaanja, u tijeku s razgovori s nekoliko dobrih napadaa i veznih igraa, tako da se nadam da emo u nastavak prvenstva ui još igraki jai. Kada pak je u pitanju odnos igraa koji brane boje našega kluba, tu nemam nikakvih primjedbi, kaže Kojter. Teško je malo uskladiti termine za trening s obzirom na to da mnogi rade i dvokratno, neki su ak i na terenu, ali nekako se uspijevamo posložiti i organizirati. S obzirom na to da je Kojter trener i igra, na pitanje je li i koliko mogue spojiti te dvije funkcije u jednu kvalitetnu, on kaže: - Mogue je ako te ekipa kao takvog prihvati i naravno ako iza toga stoji dobar rezultat.

NK Bratstvo – jesenski prvaci istone skupine III. MNL igraa u ekipi imao dosta “oldtimera”, pa je to sve trebalo ukomponirati da bi se dobila momad kakvu sada imamo. Kada su treninzi u pitanju, Novak je i tu izrazio zadovoljstvo, jer na igralištu Bratstva postoji rasvjeta tako da je bilo mogunosti treniranja i nou, što se pokazalo dobrim zbog broja igraa koji su veinom u radnom odnosu, pa

im je bilo lakše izdvojiti veernje sate za nogomet.

Odlian rad uprave takoer zaslužan za ovaj uspjeh Kada je rije o dobrom rezultatu, ne smije se zaboraviti i spomenuti osim igraa i dobar rad uprave kluba, koji su takoer dali sve od sebe i pokušavaju

stalno pratiti, igrake želje i svaki zahtjev riješiti i realizirati u što kraem roku. U Bratstvu je zanimljiv podatak da su ak trojica prvotimaca i nositelji “visokih funkcija“ u klubu. Tako, osim Danijela Novaka, koji je trener i igra, tu je Goran Hižman, predsjednik i igra, a isto tako i dopredsjednik Krešimir Fuko. Kako stvari sada stoje i s

obzirom na jesenski rezultat, to je oito dobra kombinacija za “Savare”. Osim ve spomenutih Novaka, Hižmana i Fuka, za Bratstvo su ove jeseni igrali još i Lajtman, Posavec, Srnec, Graf, Zlatarek, Cerovec, Vlahov, Hanžekovi, Horvat F., Kocijan, Pani Horvat N., Bacinger, Horvat M., Lajtman M, Horvat S., Pokriva.

Nakon nekoliko sezona u treoj ligi, spremni za nešto više

Plasman u viši rang osnovni cilj ove sezone Tajnik u klubu Danijel Debelec takoer je potvrdio rijei trenera Kojtera, da je osvajanje prvog mjesta cilj koji je postavljen pred momad na samom poetku prvenstva. - NK Zebanec osnovan je 1986., prvu smo utakmicu na svojem terenu odigrali 1989., bili smo ve i lan druge lige pa ponovno ispali, kazao je Debelec. Stoga, želja nam je plasirati

NK Zebanec – u prvom dijelu prvenstva najbolji „na zapadu“ se u viši rang natjecanja i tamo se ovaj put zadržati malo više. Prema onome kakva je danas momad Zebanca, vjerujem da emo u tomu i uspjeti. Unato tome što je teško raditi, jer veina

igraa je zaposlena, uvjereni smo da emo ovaj put ipak uspjeti te da nee biti nikakve reorganizacije lige koja bi nas ponovno mogla koštati plasmana u viši rang natjecanja. Ono što nas pak

posebno veseli u klubu jest podmladak, gdje su nam mlai pioniri trenutno drugoplasirani, a brigu o njima takoer vodi trener prve momadi Danijel Kojtar. Igrai koji su pod vodstvom svojeg

trenera, ali i suigraa Danijela Kojtara osvojili naslov jesenskog prvaka, jesu: Pokriva, Horvat, Turk, Sabol, Koroši, Puri, Šafari, Vrani, Kralj, Kodba i Maari.


21. prosinca 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 47


48

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

21. prosinca 2012.


21. prosinca 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 49


50

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Poslovnim partnerima i svim građanima Međimurja čestamo

AutoCentar Kos Mihovljanska 89, Čakovec, Tel: 040 493 030

21. prosinca 2012.


21. prosinca 2012.

Dobro je znati 51

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Svim poslovnim partnerima i ljubiteljima dobrog vina Sretan Božić i uspješnu 2012. godinu želi vinogradarstvo-podrumarstvo

Cmrečnjak!


52

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

21. prosinca 2012.


21. prosinca 2012.

Informacije 53

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

REPUBLIKA HRVATSKA - MEIMURSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 402-07/12-02/29 URBROJ: 2109/1-01-12-02 akovec, 20. prosinca 2012.

MURS-EKOM d.o.o. Frankopanska 8 40315 MURSKO SREDIŠE

JAVNI POZIV redovitim studentima s podruja MEIMURSKE ŽUPANIJE za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na subvencionirani prijevoz za akademsku godinu 2012./2013.

OBAVIJEST Novi je raun otvoren u Privrednoj banci Zagreb i glasi:

2340009-1116022313 Ostali podaci ostaju is.

I. Pravo na prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju redovi studen s podruja Meimurske županije koji ispunjavaju sljedee ope uvjete: - da su redovi studen preddiplomskog, diplomskog i integriranog studija ili strunog i specijaliskog strunog studija, ukljuujui studente u statusu redovitog studenta apsolventa u razdoblju od dvanaest mjeseci trajanja toga statusa; • da su upisani na jedno od visokih uilišta u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu; • da imaju prebivalište na podruju Meimurske županije najmanje dvanaest mjeseci u trenutku predaje prijave za ostvarivanje prava na subvencionirani prijevoz te • da su državljani Republike Hrvatske. II. Pored opih uvjeta iz toke 1. ovog Poziva, pravo na subvencionirani prijevoz mogu ostvari redovi studen prema sljedeim kriterijima: 1. Studen s prebivalištem na podruju Meimurske županije koji studiraju na podruju Meimurske županije i Grada Varaždina pravo iz ove toke ostvaruju kroz su nanciranje troškova javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom ili željeznikom prometu u iznosu od 50,00 kuna mjeseno. Pravo na su nanciranje troškova javnog linijskog prijevoza u iznosu od 50,00 kuna mjeseno, studen za tekuu akademsku godinu imaju za mjesece od veljae do lipnja 2013. godine te za rujan i listopad 2013. godine. 2. Studen s prebivalištem na podruju Meimurske županije koji studiraju u Zagrebu, Koprivnici, Križevcima, Zaboku, Zaprešiu ili Maruševcu pravo iz ove toke ostvaruju kroz dodjelu iskaznice koja vrijedi za 10 (deset) jednosmjernih vožnji željeznicom ili karnet karata koje vrijede za 7 (sedam) jednosmjernih vožnji autobusima na redovnim linijama iz akovca i to prijevoznika Autobusni promet d.d. Varaždin «u steaju» za akademsku godinu 2012./2013. odnosno zakljuno do 31. listopada 2013. godine. 3. Studen s prebivalištem na podruju Meimurske županije koji studiraju u Rijeci/Opaji, Puli ili Zadru pravo iz ove toke ostvaruju kroz dodjelu iskaznice koja vrijedi za 6 (šest) jednosmjernih vožnji željeznicom ili karnet karata koje vrijede za 4 (eri) jednosmjernih vožnji autobusima na redovnim linijama iz akovca i to prijevoznika Autobusni promet d.d. Varaždin «u steaju» prema navedenim mjesma za akademsku godinu 2012./2013. odnosno zakljuno do 31. listopada 2013. godine. 4. Studen s prebivalištem na podruju Meimurske županije koji studiraju u ostalim mjesma na podruju Republike Hrvatske, a koja nisu mjesta iz prethodnih toaka, pravo iz ove toke ostvaruju kroz dodjelu iskaznice koja vrijedi za 6 (šest) jednosmjernih vožnji željeznicom za akademsku godinu 2012./2013. odnosno zakljuno do 31. listopada 2013. godine. 5. Studen s prebivalištem na podruju Meimurske županije koji studiraju u inozemstvu pravo iz ove toke ostvaraju kroz dodjelu iznosa od 500,00 kuna u 2013. godini. Navedeni iznos ispla e se studenma na njihove žiro raune. III. U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova prijevoza, studen su prilikom prijave na ovaj Javni poziv dužni dostavi Meimurskoj županiji sljedeu dokumentaciju: 1. itko ispunjen i potpisan obrazac prijave koji se može preuze na službenim internetskim stranicama Meimurske županije www.medjimurska-zupanija. hr ili osobno na por Meimurske županije, Ruera Boškovia 2, akovec. 2. Potvrdu o redovitom upisu u tekuu akademsku godinu, izdanu od strane visokog uilišta na koje je student upisan, a u svrhu ostvarivanja prava na subvencionirani prijevoz. 3. Presliku osobne iskaznice. Meimurska županija zadržava pravo da osim prethodno navedene potrebne dokumentacije, od studenta koji je podnio prijavu zatraži i drugu dokumentaciju (potvrdu o prebivalištu i domovnicu), ukoliko utvrdi da je isto potrebno radi utvrivanja prava studenta na subvencioniranje troškova prijevoza, sukladno ovom Javnom pozivu. IV. Prijave s traženom dokumentacijom treba posla ISKLJUIVO POŠTOM na adresu; Meimurska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Ruera Boškovia 2, 40 000 akovec s naznakom „za subvenciju troškova prijevoza studenata“ najkasnije do 20. sijenja 2013. godine. Prijave s nepotpunim podacima kao ni prijave bez kompletne potrebne dokumentacije nee se razmatra ni uvrs u program su nanciranja troškova prijevoza redovih studenata s podruja Meimurske županije. V. Prijavu studenata razmatra Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Meimurske županije. Obavijest o ostvarivanju prava na subvencionirani prijevoz redovih studenata s podruja Meimurske županije te o vremenu i mjestu preuzimanja mjesenih pretplatnih karata ili iskaznica bi e objavljena do 08. veljae 2013. godine na službenim internetskim stranicama Meimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr. VI. Sve dodatne informacije o provedbi postupka za ostvarivanje prava na su nanciranja troškova prijevoza mogu se dobi na brojevima telefona: 040/374-222 i 040/374 225. VII. Ovaj Javni poziv otvoren je od dana objave na službenim internetskim stranicama Meimurske županije do 20. sijenja 2013. godine. Meimurska županija zadržava pravo, bez ikakvih dodatnih obrazloženja, djelomino ili u cijelos poniš ovaj Poziv. Ž U P A N Ivan Perho

OPINA PRIBISLAVEC Jedinstveni upravni odjel Na temelju lanka 16. Statuta Opine Pribislavec i Odluke Opinskog vijea od 27.03.2012. godine, Opinska naelnica objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA IZGRADNJU OBJEKATA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA PODRUJU OPINE PRIBISLAVEC CILJ: ispivanje zainteresiranos poduzetnika i poduzetnikih potencijala u zemlji i široj regiji za dostavu pisma namjere o eventualnom ulaganju u objekte i postrojenja bio elektrana i drugih obnovljivih izvora energije na podruju k. o. Pribislavec. PODACI O EVENTUALNIM LOKACIJAMA: Na osnovu analize zemljišnih kapaciteta namijenjenih za izgradnju bio elektrana ili objekata drugih oblika alternavnih i obnovljivih izvora energije ( solarni, vjetrenjae, toplane i sl. ) prema prostorno planskoj dokumentaciji u vlasništvu su opine Pribislavec, države i privatnom vlasništvu. Pozivaju se sve zainteresirane domae i strane zike i pravne osobe da Opini Pribislavec iskažu naelni interes za ulaganje u objekte obnovljivih izvora energije i to putem pisma namjere, zajedno sa sljedeim prilozima: 1. Ime i prezime te adresa ponuditelja (ako je zika osoba), odnosno tvrtka i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba); 2. Preslika osobne iskaznice, odnosno rješenje/isprava o upisu u sudski ili obrtni registar (za strane pravne osobe može i druga odgovarajua isprava koja dokazuje status pravne osobe); 3. Dostavi Idejni prijedlog odnosno opis planirane izgradnje ili skraeni poslovnoinvescijski plan izgradnje objekata i postrojenja i naina budueg korištenja zajedno s okvirnim terminskim planom realizacije budueg projekta. Idejni prijedlog, odnosno poslovno invescijski plan ponuditelj treba uskladi s važeim prostorno-planskim dokumenma Opine Pribislavec i važeom zakonskom regulavom s tog podruja; 4. Predvidiva ukupna vrijednost invescije te predvidivi broj novo zaposlenih osoba i utjecaj na ukupni razvoj opine - regije; 5. Naves i druge strune parametre koji mogu bi od važnos za održivi razvoj objekata obnovljivih izvora energije, zašte okoliša i sl.

Ponuditelj dostavlja pismo namjere s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: Opina Pribislavec, Brae Radi 47, 40000 akovec, s naznakom: «Pismo namjere za ulaganje u objekte obnovljivih izvora energije». Rok za dostavu pisma namjere i ostale dokumentacije je do 15.01.2013. godine. Ovaj javni poziv služi iskljuivo za utvrivanje interesa i ne obvezuje Opinu Pribislavec da preuzima bilo kakvu obvezu podnositelju pisma namjere na sudjelovanju u konanom Javnom natjeaju ili drugom obliku suradnje. Informacije u vezi ovog javnog poziva mogu se dobi u Opini Pribislavec, s moguim uvidom u važeu prostorno-plansku dokumentaciju na adresi: Opina Pribislavec, Brae Radi 47, 40000 akovec, radnim danom od 08,00 -15,00 sa ( kontakt telefon: 040/360-211). Opinska naelnica


54

Informacije

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

21. prosinca 2012.

OTVORENI NATJEAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE U MEIMURJU UITELJ/UITELJICA RAUITELJ MATEMATIKE M/Ž PROFESOR GEOGRAFIJE M/Ž NASTAVNIK PRIMJENJENE NASTAVNIK FARMAKOLOZREDNE NASTAVE Vrsta zaposlenja: neodreVrsta zaposlenja: odreeno KOZMETIKE M/Ž GIJE M/Ž Vrsta zaposlenja: odreeno eno Mjesto rada: AKOVEC Vrsta zaposlenja: odreeno Vrsta zaposlenja: odreeno Mjesto rada: AKOVEC Mjesto rada: KURŠANEC Traženo radnika: 1 Mjesto rada: AKOVEC Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 Traženo radnika: 1 Poslodavac: GIMNAZIJA Traženo radnika: 1 Posloda- Traženo radnika: 1 Poslodavac: II. OŠ AKOVEC Poslodavac: OŠ KURŠANEC P.O. vac: Srednja škola akovec Poslodavac: Srednja škola Rok za prijavu: 25.12.2012 Rok za prijavu: 20.12.2012 Rok za prijavu: 18.12.2012 Rok za prijavu: 19.12.2012 akovec Rok za prijavu: 19.12.2012 NASTAVNIK NJEMAKOG RAVNATELJ DOMA M/Ž UITELJ HRVATSKOG JEZIKA NASTAVNIK PRIMJENJENE NASTAVNIK BAKTERIOLOGIJEZIKA M/Ž Vrsta zaposlenja: odreeno M/Ž KOZMETIKE-VJEŽBE M/Ž Vrsta zaposlenja: odreeno Mjesto rada: AKOVEC Vrsta zaposlenja: odreeno Vrsta zaposlenja: odreeno JE, VIROLOGIJE I PRAZITOLOGIJE M/Ž Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 Mjesto rada: ŠENKOVEC Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 Poslodavac: Dom za starije i Traženo radnika: 1 Posloda- Traženo radnika: 1 Posloda- Vrsta zaposlenja: odreeno Poslodavac: TEHNIKA nemone osobe akovec vac: OŠ ŠENKOVEC S P.O. vac: Srednja škola akovec Mjesto rada: AKOVEC ŠKOLA AKOVEC Rok za prijavu: 27.12.2012 Rok za prijavu: 18.12.2012 Rok za prijavu: 19.12.2012 Traženo radnika: 1 Rok za prijavu: 22.12.2012 Poslodavac: Srednja škola NASTAVNIK ENGLESKOG NASTAVNIK DERMATOVE- NASTAVNIK OSNOVE KINEZI- akovec Rok za prijavu: 19.12.2012 UITELJ NJEMAKOG JEZIKA JEZIKA M/Ž NEROLOGIJE M/Ž OLOGIJE M/Ž M/Ž Vrsta zaposlenja: odreeno Vrsta zaposlenja: odreeno Vrsta zaposlenja: odreeno Vrsta zaposlenja: neodreMjesto rada: AKOVEC Mjesto rada: AKOVEC Mjesto rada: AKOVEC NASTAVNIK KOZMETOLOeno, Mjesto rada: VRATIŠI- Traženo radnika: 1 Traženo radnika: 1 Traženo radnika: 1 GIJE M/Ž NEC, Traženo radnika: 1 Poslodavac: Srednja škola Poslodavac: Srednja škola Poslodavac: Srednja škola Vrsta zaposlenja: odreeno Poslodavac: OŠ «Dr. Vinka akovec akovec akovec Mjesto rada: AKOVEC Žganca» Rok za prijavu: 19.12.2012 Rok za prijavu: 19.12.2012 Rok za prijavu: 19.12.2012 Traženo radnika: 1 Poslodavac: Srednja škola Rok za prijavu: 21.12.2012 akovec UITELJ TRUBE M/Ž NASTAVNIK SOCIJALNE ME- NASTAVNIK ANATOMIJE I Rok za prijavu: 19.12.2012 ODGOJITELJ M/Ž Vrsta zaposlenja: odreeno DICINE M/Ž FIZIOLOGIJE M/Ž Vrsta zaposlenja: odreeno Mjesto rada: AKOVEC Vrsta zaposlenja: odreeno Vrsta zaposlenja: odreeno Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 Mjesto rada: AKOVEC Mjesto rada: AKOVEC NASTAVNIK LJEKOVITOG Traženo radnika: 1 Poslodavac: Umjetnika Traženo radnika: 1 Traženo radnika: 1 BILJA M/Ž Poslodavac: Djeji vr škola Miroslav Magdaleni Poslodavac: Srednja škola Poslodavac: Srednja škola Vrsta zaposlenja: odreeno DJEJA MAŠTA akovec akovec akovec Mjesto rada: AKOVEC Rok za prijavu: 24.12.2012 Rok za prijavu: 19.12.2012 Rok za prijavu: 19.12.2012 Rok za prijavu: 19.12.2012 Traženo radnika: 1 Poslodavac: Srednja škola akovec Rok za prijavu: 19.12.2012 SURADNIK - ROMSKI POMA- NASTAVNIK PSIHOLOGIJE NASTAVNIK PATOFIZIOLO- NASTAVNIK FIZIKALNE I GA M/Ž M/Ž GIJE M/Ž RADNE TERAPIJE M/Ž Vrsta zaposlenja: odreeno Vrsta zaposlenja: odreeno Vrsta zaposlenja: odreeno Vrsta zaposlenja: odreeno NASTAVNIK MASAŽE M/Ž Mjesto rada: KURŠANEC Mjesto rada: AKOVEC Mjesto rada: AKOVEC Mjesto rada: AKOVEC Vrsta zaposlenja: odreeno Traženo radnika: 1 Traženo radnika: 1 Traženo radnika: 1 Traženo radnika: 1 Mjesto rada: AKOVEC Poslodavac: OŠ KURŠANEC Poslodavac: Srednja škola Poslodavac: Srednja škola Poslodavac: Srednja škola Traženo radnika: 1 PoslodaRok za prijavu: 20.12.2012 akovec akovec akovec vac: Srednja škola akovec Rok za prijavu: 19.12.2012 Rok za prijavu: 19.12.2012 Rok za prijavu: 19.12.2012 Rok za prijavu: 19.12.2012 UITELJ HRVATSKOG JEZIKA M/Ž NASTAVNIK HRVATSKOG NASTAVNIK KLINIKE MEDI- NASTAVNIK MEDICINSKE NASTAVNIK FIZIKALNE TEVrsta zaposlenja: neodre- JEZIKA M/Ž CINE M/Ž MIKROBIOLOGIJE M/Ž RAPIJE M/Ž eno, Mjesto rada: SVETI Vrsta zaposlenja: odreeno Vrsta zaposlenja: odreeno Vrsta zaposlenja: odreeno Vrsta zaposlenja: odreeno MARTIN NA MURI Mjesto rada: AKOVEC Mjesto rada: AKOVEC Mjesto rada: AKOVEC Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 Traženo radnika: 1 Traženo radnika: 1 Traženo radnika: 1 Traženo radnika: 1 Poslodavac: OSNOVNA Poslodavac: Srednja škola Poslodavac: Srednja škola Poslodavac: Srednja škola Poslodavac: Srednja škola ŠKOLA akovec akovec akovec akovec Rok za prijavu: 20.12.2012 Rok za prijavu: 19.12.2012 Rok za prijavu: 19.12.2012 Rok za prijavu: 19.12.2012 Rok za prijavu: 19.12.2012

NASTAVNIK KINEZITERAPIJE NASTAVNIK ZDRAVSTVENE M/Ž NJEGE ZDRAVOG DJETETA I Vrsta zaposlenja: odreeno ADOLESCENTA M/Ž Mjesto rada: AKOVEC Vrsta zaposlenja: odreeno Traženo radnika: 1 Posloda- Mjesto rada: AKOVEC vac: Srednja škola akovec Traženo radnika: 1 Rok za prijavu: 19.12.2012 Poslodavac: Srednja škola akovec Rok za prijavu: 19.12.2012 NASTAVNIK ZDRAVSTVENE PSHIOLOGIJE M/Ž Vrsta zaposlenja: odreeno NASTAVNIK ZDRAVSTVENE NJEGE M/Ž Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 Vrsta zaposlenja: odreeno Poslodavac: Srednja škola Mjesto rada: AKOVEC akovec Traženo radnika: 1 Rok za prijavu: 19.12.2012 Poslodavac: Srednja škola akovec Rok za prijavu: 19.12.2012 NASTAVNIK ETIKE U SESTRINSTVU M/Ž Vrsta zaposlenja: odreeno NASTAVNIK PREDMETA IZ Mjesto rada: AKOVEC SEKTORA ELETROTEHNIKE I Traženo radnika: 1 RAUNARSTVA M/Ž Poslodavac: Srednja škola Vrsta zaposlenja: neodreakovec eno Mjesto rada: AKOVEC Rok za prijavu: 19.12.2012 Traženo radnika: 1 Poslodavac: TEHNIKA NASTAVNIK OPA NAELA ŠKOLA AKOVEC NJEGE I ZDRAVLJA M/Ž Vrsta zaposlenja: odreeno Rok za prijavu: 22.12.2012 Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 Posloda- RADNIK ZA POMO U RADU vac: Srednja škola akovec S OSOBAMA OBITELJSKOG Rok za prijavu: 19.12.2012 NASILJA M/Ž Vrsta zaposlenja: odreeno Mjesto rada: AKOVEC NASTAVNIK PROFESIOTraženo radnika: 1 NALNA KOMUNIKACIJA U Poslodavac: Dom za žrtve SESTRINSTVU M/Ž Vrsta zaposlenja: odreeno obiteljskog nasilja 'Sigurna kua' Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 Posloda- Rok za prijavu: 18.12.2012 vac: Srednja škola akovec Rok za prijavu: 19.12.2012 DOKTOR OPE MEDICINE M/Ž Vrsta zaposlenja: neodreNASTAVNIK ZDRAVSTVENE eno NJEGE – OPA M/Ž Vrsta zaposlenja: odreeno Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 Mjesto rada: AKOVEC Poslodavac: Privatna lijeTraženo radnika: 1 nika ordinacija dr. Ivanka Poslodavac: Srednja škola Trstenjak Rajkovi akovec Rok za prijavu: 21.12.2012 Rok za prijavu: 19.12.2012

DOKTOR/DOKTORICA MEVrsta zaposlenja: neodreDICINE SPECIJALIST HITNE eno MEDICINE ILI DOKTOR/ Mjesto rada: LOPATINEC DOKTORICA MEDICINE U Traženo radnika: 1 TIMU T1 Poslodavac: Piramida d.o.o. Vrsta zaposlenja: odreeno za inženjering i proizvodnju Mjesto rada: AKOVEC metalnih konstrukcija i proTraženo radnika: 1 cesne opreme Poslodavac: Zavod za hitnu Rok za prijavu: 22.12.2012 medicinu Meimurske županije ZASTUPNIK U PRODAJI OSIRok za prijavu: 15.1.2013 GURANJA M/Ž Vrsta zaposlenja: neodreMAGISTAR FARMACIJE M/Ž eno Vrsta zaposlenja: odreeno Mjesto rada: AKOVEC Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 2 Traženo radnika: 1 Poslodavac: AGRAM životPoslodavac: LJEKARNA no osiguranje d.d. POUA AKOVEC Rok za prijavu: 31.1.2013 Rok za prijavu: 4.6.2013 INSTALATER GRIJANJA I VOMAGISTAR FARMACIJE M/Ž DOVODA M/Ž Vrsta zaposlenja: neodreVrsta zaposlenja: odreeno eno Mjesto rada: DOMAŠINEC Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 5 Traženo radnika: 1 Poslodavac: INSTALACIJE Poslodavac: LJEKARNA BOKAJ d.o.o. za instalacijKOVA - DRAKULI ske radove Rok za prijavu: 31.12.2012 Rok za prijavu: 20.12.2012 MAGISTAR FARMACIJE M/Ž MONTER GRIJANJA M/Ž Vrsta zaposlenja: neodreVrsta zaposlenja: odreeno eno Mjesto rada: PRELOG Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 2 Traženo radnika: 1 Poslodavac: MIRAKUL Poslodavac: LJEKARNA d.o.o. za trgovinu, ugosPOUA AKOVEC teljstvo i turizam Rok za prijavu: 31.12.2012 Rok za prijavu: 11.1.2013 SURADNIK NA PROJEKTIMA MONTER KLIME M/Ž M/Ž Vrsta zaposlenja: odreeno Vrsta zaposlenja: odreeno Mjesto rada: PRELOG Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 2 Traženo radnika: 1 Poslodavac: MIRAKUL Poslodavac: SOLEKTRA d.o.o. za trgovinu, ugosd.o.o. za proizvodnju elekteljstvo i turizam trine energije iz obnovljivih Rok za prijavu: 11.1.2013 izvora energije Rok za prijavu: 22.12.2012 ARMIRA M/Ž Vrsta zaposlenja: odreeno TAJNIK/TAJNICA Mjesto rada: AKOVEC

Bistro "GURMAN" nema dugu tradiciju, postoje ljepše uređeni i bolje pozicionirani restorani, te restorani koji su puno agresivniji u marketingu, ali jedno je sigurno:

"GURMAN" JE MJESTO GDJE SE TRENUTNO NAJBOLJE JEDE U ČAKOVCU!!! "GURMAN" je prepoznatljiv po originalnom "Leskovačkom roštilju", ali se tamo može uživati i u odličnoj ribi, peki, rižotu, tjestenini, njokima, pizzi... Završne godišnje fešte, rođendani, zaruke, firme, krštenja i ostale prigode u "GURMANU” se organiziraju profesionalno, na vrhunskom nivou i po prihvatljivoj cijeni...

Posjetite "GURMAN”!

www.gurman.com.hr 040/334-777


21. prosinca 2012.

Informacije 55

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

SJEANJE TraĹženo radnika: 1 Rok za prijavu: 5.1.2013 Poslodavac: FILRAD d.o.o. za graevinarstvo, trgovi- ING./DIPL. ING. STROJARnu, uvoz-izvoz STVA Rok za prijavu: 24.12.2012 Vrsta zaposlenja: neodreeno PROJEKTANT M/Ĺ˝ Mjesto rada: LOPATINEC Vrsta zaposlenja: neoTraĹženo radnika: 1 dreeno Poslodavac: PIRAMIDA Mjesto rada: AKOVEC d.o.o. za inĹženjering i TraĹženo radnika: 1 proizvodnju metalnih Poslodavac: Podaci o konstrukcija i procesne poslodavcu dostupni su opreme u HZZ-u Rok za prijavu: 5.2.2013 Rok za prijavu: 23.12.2012 TEHNOLOG/VODITELJ TEHKOMERCIJALIST NA TERENU NIKOG SEKTORA M/Ĺ˝ M/Ĺ˝ Vrsta zaposlenja: odreVrsta zaposlenja: odreeno eno Mjesto rada: KOTORIBA Mjesto rada: AKOVEC TraĹženo radnika: 1 TraĹženo radnika: 1 Poslodavac: MURA-METAL Poslodavac: FORMULA d.o.o. za proizvodnju i d.o.o. za trgovinu, uvoz usluge - izvoz, ugosteljstvo i Rok za prijavu: 22.12.2012 turizam Rok za prijavu: 20.12.2012 ZAVARIVA M/Ĺ˝ Vrsta zaposlenja: odrePRODAJNI PREDSTAVNIK eno ZA SKLAPANJE TELEKOMU- Mjesto rada: KOTORIBA NIKACIJSKIH UGOVORA UZ TraĹženo radnika: 2 PRETHODNU TELEFONSKU Poslodavac: MURA-METAL NAJAVU M/Ĺ˝ d.o.o. za proizvodnju i Vrsta zaposlenja: odreusluge eno Rok za prijavu: 22.12.2012 Mjesto rada: AKOVEC TraĹženo radnika: 2 BRAVAR M/Ĺ˝ Poslodavac: KARLA d.o.o. Vrsta zaposlenja: odreza trgovinu i usluge eno Rok za prijavu: 30.12.2012 Mjesto rada: KOTORIBA TraĹženo radnika: 3 PRODAVA M/Ĺ˝ Poslodavac: MURA-METAL Vrsta zaposlenja: odreed.o.o. za proizvodnju i no, Mjesto rada: AKOVEC usluge TraĹženo radnika: 2 Rok za prijavu: 22.12.2012 Poslodavac: TRGOVINA ZA SVE VODITELJ TEHNIKOG Rok za prijavu: 20.12.2012 ODJELA M/Ĺ˝ Vrsta zaposlenja: neoSTROJARSKI TEHNIAR M/Ĺ˝ dreeno Vrsta zaposlenja: neoMjesto rada: AKOVEC dreeno TraĹženo radnika: 1 Mjesto rada: LOPATINEC Poslodavac: PLINOTEHTraĹženo radnika: 1 NIKA d.o.o. proizvodnja i Poslodavac: PIRAMIDA servis plinske opreme Rok za prijavu: 8.1.2013 d.o.o. za inĹženjering i proizvodnju metalnih konstrukcija i procesne POGONSKI ELEKTRIAR opreme M/Ĺ˝ Rok za prijavu: 17.2.2013 Vrsta zaposlenja: neodreeno Mjesto rada: ING./DIPL. ING. STROJARLOPATINEC STVA TraĹženo radnika: 2 Vrsta zaposlenja: neoPoslodavac: PIRAMIDA dreeno d.o.o. za inĹženjering i Mjesto rada: IVANOVEC proizvodnju metalnih TraĹženo radnika: 1 konstrukcija i procesne Poslodavac: MIDI d.o.o. za opreme bravariju i plasku Rok za prijavu: 18.12.2012 Rok za prijavu: 20.12.2012 KONOBAR M/Ĺ˝ BRAVAR M/Ĺ˝ Vrsta zaposlenja: odreVrsta zaposlenja: odreeeno no, Mjesto rada: MURSKO Mjesto rada: PRELOG SREDIĹ E TraĹženo radnika: 1 TraĹženo radnika: 2 Poslodavac: Cae bar MD Poslodavac: TEAM d.d. vl. Dijana Miji za graditeljstvo i tehnike Rok za prijavu: 15.1.2013 usluge akovec Rok za prijavu: 21.12.2012 KONOBAR M/Ĺ˝ Vrsta zaposlenja: odreSERVISER PLINSKIH TROĹ Ieno LA M/Ĺ˝ Mjesto rada: MURSKO Vrsta zaposlenja: odreSREDIĹ E eno TraĹženo radnika: 1 Mjesto rada: PRELOG Poslodavac: OPTIMUS TraĹženo radnika: 1 d.o.o. za ugosteljstvo Poslodavac: MIRAKUL Rok za prijavu: 31.1.2013 d.o.o. za trgovinu, ugosteljstvo i turizam KONOBAR M/Ĺ˝ Rok za prijavu: 11.1.2013 Vrsta zaposlenja: odreeno Mjesto rada: NEDELIĹ E TraĹženo radnika: 1 KOVINOTOKAR M/Ĺ˝ Poslodavac: SOR obrt za Vrsta zaposlenja: neougosteljstvo, vl. Robert dreeno Mjesto rada: STANETINEC Ĺ amarija, NedeliĹĄe, akoTraĹženo radnika: 1 veka 58 Rok za prijavu: 31.12.2012 Poslodavac: Strojarstvo "Ĺ KROBAR", vl. Radovan POMONI KUHAR M/Ĺ˝ Ĺ krobar, Stanenec 31 Vrsta zaposlenja: odreeno

Mjesto rada: AKOVEC TraĹženo radnika: 2 Poslodavac: VINA-BRKI d.o.o. za trgovinu i usluge Rok za prijavu: 15.1.2013 KUHAR M/Ĺ˝ Vrsta zaposlenja: odreeno Mjesto rada: AKOVEC TraĹženo radnika: 2 Poslodavac: VINA-BRKI d.o.o. za trgovinu i usluge Rok za prijavu: 15.1.2013 KONOBAR M/Ĺ˝ Vrsta zaposlenja: odreeno Mjesto rada: AKOVEC TraĹženo radnika: 2 Poslodavac: VINA-BRKI d.o.o. za trgovinu i usluge Rok za prijavu: 15.1.2013

IN MEMORIAM

dragom pajdaĹĄu

Franjo Ladicki - Popaj

STJEPANU HORVATIU – PIŠTI

15.12.1986. – 15.12.2012.

19.12.2009. – 19.12.2012.

Prijatelji ne umiru nikada...

Fala ti za sve one cajte kaj bili smo skupa‌ Fala ti za vsaku dobru re kaj rei si nam znal‌

Pajdaťi, pajdaťice i rukometaťice iz ŽRK akovec

SJEANJE

PAJDAŠIJA: Žestoki, Medo, Štef, Zoki, Drago, Poťtar, Ivica i ura

na dragog i nezaboravnog kuma

IVANA FRICA 26.12.1994. – 26.12.2012.

TUŽNO SJEANJE

Kumi Stjepan Mesari s obitelji

na dragog tatu KONOBAR M/Ĺ˝ Vrsta zaposlenja: odreeno Mjesto rada: HODOĹ AN TraĹženo radnika: 1 Poslodavac: SAMANTA d.o.o. za trgovinu i ugosteljstvo Rok za prijavu: 11.1.2013 KONOBAR M/Ĺ˝ Vrsta zaposlenja: odreeno Mjesto rada: MURSKO SREDIĹ E TraĹženo radnika: 1 Poslodavac: DENN TRADE ugosteljstvo, trgovina, uvoz izvoz d.o.o. Rok za prijavu: 30.12.2012 POMONI RADNIK U KUHINJI M/Ĺ˝ Vrsta zaposlenja: odreeno Mjesto rada: OTOK TraĹženo radnika: 1 Poslodavac: Ugost. i prijevozniĹĄtvo MAKI-TRANS vl. Dragica Horvat Rok za prijavu: 28.12.2012

MAREC BOJANA 29.12.2005. – 29.12.2012.

na dragu suprugu, majku i ker

Hvala svima koji posjeuju tvoj tihi dom.

26.12.2004. – 26.12.2012.

SURADNIK ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA M/Ž Mjesto rada: AKOVEC TraŞeno radnika: 1 Poslodavac: Podaci o poslodavcu dostupni su u HZZ-u Rok za prijavu: 19.12.2012 ODGOJITELJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA M/Ž Mjesto rada: BELICA TraŞeno radnika: 1 Poslodavac: DJEJI VRTI BELICA Rok za prijavu: 25.12.2012 ODGOJITELJ M/Ž Mjesto rada: AKOVEC TraŞeno radnika: 1 Poslodavac: Djeji vr DJEJA MAŠTA Rok za prijavu: 24.12.2012 UITELJ RAZREDNE NASTAVE M/Ž Mjesto rada: OREHOVICA TraŞeno radnika: 1 Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA S P.O. Rok za prijavu: 19.12.2012 UITELJ RAZREDNE NASTAVE M/Ž Mjesto rada: VRATIŠINEC TraŞeno radnika: 1 Poslodavac: OŠ Dr. Vinka Žganca Rok za prijavu: 18.12.2012

MARINU RADI – VRŽINA

Maria, Ana i Klaudija

Sjeanje na tebe dio je naĹĄeg Ĺživota u kojem eĹĄ nam uvijek nedostajati.

U SPOMEN

Tvoji: suprug Drago, kerke Anja i Tea i mama Eva

ANTUNU JANECU 29.12.2009. – 29.12.2012.

SJEANJE ÂŤUskrsnue je naĹĄa vjera, vjeni Ĺživot je naĹĄa nada, sjeanje naĹĄa ljubav!Âť (Sv. Augustin)

na

MARINU RADI – VRŽINA

Terezija, Neno i Andreja s obitelji

STRUNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA STRUNI SURADNIK ZA FINANCIJE I PRORAUN M/Ĺ˝ Mjesto rada: PRELOG TraĹženo radnika: 1 Poslodavac: GRAD PRELOG Rok za prijavu: 20.12.2012

TUŽNO SJEANJE

Nedostajeť nam svakog dana‌ Volimo te!

IZ MATINOG UREDA ROENI

VJENANI

KARLO KATANEC, sin Davora i Ines; LORENA NOVAK, ki Ivane i Nenada; ANDRO DOMINI, sin Valentine i Nenada; LUKA VAI, sin Darije i Tomislava; DIJANA TKALEC, ki urice i Gorana; LUNA MEDVED, ki Manuele i Siniťe; JAKOV PERAS, sin Jasmine i Filipa; EDO POGORELEC, sin Branke i Borisa; EDUARD KUQI, sin Merite i Gazmenda; LEON AVLEK, sin Dijane i Kristijana; ADAM MAGDALENI, sin Danijele i Roka; JOSIP BOGDAN, sin Tihane i Josipa; ALEKS BALOG, sin Santane i Josipa; SARA KEKEŠ, ki Valentine i Davora; DARIA HORVATI, ki SnjeŞane i Roberta; FILIP PREMUŠ, sin Valentine i Borisa; JOSIP DRVODERI, sin Monike i Josipa; EMANUEL I RAFAEL REŽONJA, sinovi Kristine i Ignaca; NELLA HABJAN, ki Marije i Petra (akovec)

Martina Budimirovi i Tomislav JaneĹĄ, Marina Novak i Tihomir Kraljek (akovec); Anita Mehmeti i Dino Bartoli (Prelog)

iz Male Subotice 26.12.2004. – 26.12.2012. Uvijek si nam u mislima i molitvama. Sestra Vera s obitelji

UMRLI

IN MEMORIAM

Agata Varoťanec ro. Ferek-Florjan r. 1928., Josip Kontrec r. 1942., Terezija Ivani ro. Tkalec r. 1935., Ivan Sekirnik r. 1936., Ana Grabar r. 1930., Marija Krmar ro. Tot r. 1932., Terezija Slokan ro. Rojko r. 1929., Gjuro Pozni r. 1943., Ivan Bujani r. 1957., Vera Meznari r. 1949. (akovec); Franjo Jankovi r. 1926., Ljubica Vlah ro. Bari r. 1956., Karlo Škoda r. 1937. (Kotoriba); Marija Trajbar ro. Žibek r. 1929. (M. Srediťe); Juraj Novak r. 1923., Terezija Pintari ro. Kemec r. 1929. (Prelog); Ana Tepuť ro. Buhanec r. 1928. (Štrigova)

ANA BISTROVI ro. Mesari iz Frkanovca 29.12.2007. – 29.12.2012. brat Ivan s obitelji i brat Franjo s obitelji

KUPON broj

902

Ivana MaĹžuranića 2/II.kat, ÄŒakovec

Sjeanja, posljednji pozdravi i zahvale do 20 rijei sa slikom

kuna * Akcija traje do kraja 2012. godine.

SIGURNA KUĆA, Dom za Ĺžrtve obiteljskog nasilja ÄŒakovec e-mail: sigurna1kuca@gmail.com

tel: 099/8357-335 p.p. 160, 40000 ÄŒakovec


56

Oglasnik

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

21. prosinca 2012.

VAŽNA OBAVIJEST

POTREBNI DODATNI PODACI ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA U RUBRICI USLUGE I IZNAJMLJIVANJE APARTMANA Obavještavamo naše cijenjene oglašivae da ubudue u rubrikama “Usluge” i “Iznajmljivanje apartmana” moraju ostaviti dodatne podatke, sukladno sa zakonskim propisi-

MOTORNA VOZILA CITROEN XANTIA 1.6i 1999.g., 65kw, sauvan, sa atestiranim plinom, reg. do 3/13., klima, servo, centralno, el. podizai, cijena 12.500 kuna. Mob: 091/371-6837 PRODAJEM NOVU KACIGU vel. L, tri venlacije na bradi, elu i poljku, klik kopanje, ABS školjka, lagana i vreica za kacigu. Mob: 099/64-111-90 GOLF III GT TDI 90KS 1996.g., crne boje, 3vr., klima, el. stakla, centralno, alu felge za 2.000 eur, mogua zamjena za skuter od 125 kubika ili više. Tel: 091/538-4663 ELINE FELGE 5x110 Opel 6x15 ET 49, 4 kom za 800 kn i rabljene zimske gume Semperit speed grip 195/60 R 15T dobrog profila 4 kom za 800 kn. tel: 091/538-4663 OPEL ASTRA 1.6 tdi 1996.g., Isuzu motor. cijena za dogovor. mob. 097/755-1300 ORIGINAL ELINE FELGE s gumama 205/55/16 za BMW 3 i odgovarajue BMW radkape prodajem. Ispravne i u vrlo dobrom stanju. Tel: 099-8181-899 SEAT IBIZA 1.4 16V SPORTRIDER II model za 2007.g., 1.vl., 88tkm, reg 07/2013, kupljena nova u Porsche Zagrebu, uredno servisirana, 5vr., odlino stanje, 5000 eur; mob 095/5111-407 PRODAJEM DOBRE LJETNE GUME s felgama (2kom), Michelin energy i Fulda 185/65 R15, 5 rupa Ø114 (2kom). Tel. 091/9119-547 PRODAJE SE FIAT BRAVA 1998. god. Tel. 095/906-7784 VW PASSAT 1.6D 1991.g., neregistriran, 1.vl., cijena 800 eur. mob. 099/673-6520 PRODAJE SE SKUTER TGB 303R, 50 kubika, 2008.g., registriran, mob. 098/556-423 GOLF II 1.6 benz 1991.god., ušuvan, prodajem, tel. 098 600 281. MERCEDAS A klasa 1,7 CDI 2001g. ful oprema, ouvan, samo 5300 eura, te skuter Peugeot 50cm, star 4 godine. mob. 091/970-1929 CHEVROLET SPARK 2008.g., 70tkm, 1.vl., serv. knjiga, u odlinom stanju, zrani jastuk, 3.600 eura sa prijenosom, te Dacia Logan(Renault Groupe) 1.4 MPI 2006. god., 1. vlasnica, 54tkm, u odlinom stanju, zrani jastuk, 3.300 eura sa prijenosom, mogu kredit, zamjena, mob 098/242 283 PRODAJEM MAZDU 3 sedan 1.6 benz, 58 tkm., reg. do 11./2013., siva metalik, stara 7g., prva vlasnica. mob 091 568 2259 AUDI 90 model ‘85., 115KS, registriran godinu dana, super stanje, 1.400 eur, prodajem ili mijenjam za manji do 90KS. mob. 099/689-3988 CITROEN AX14 dizel 1990.g., registriran, mob. 098/521-616 GOLF III dizel 1994.g., reg. do 5./2013., mob. 095/523-3380

POLJOPRIVREDA KUPUJEM TRAKTORE IMT, URSUS, ZE TOR - može i neispravne. tel: 01/2067-370, 092/110-7110 PRODAJEM vrtnu kosilicu, cirkular i ekiar, tel. 333-253 PRODAJEM CRNO VINO odlino za bambuse, može se probati, cijena 6kn/lit. Javi se možete na mob: 098 467 942. PRODAJEM SADNICE hrasta, jasena, javora, graba, bukve, agacije za pošumljavanje, Ludbreg, tel: 042/819-020, 099/808-7586.

ma. Zakon o zabrani i spreavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kojeg je donio Hrvatski sabor 20. svibnja 2011.g., propisuje da se sudionikom u obavljanju neregistrirane

djelatnosti smatra i fizika i pravna osoba koja naruuje, posreduje ili objavljuje oglas, odnosno nedopuštenu reklamu u tisku, putem televizije, radija i drugih medija.

Naruitelj oglasa zato je dužan prilikom naruivanja navesti podatke o svom identitetu: tvrtku, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili

ime i prezime naruitelja, OIB i njegovo prebivalište/boravište. Ukoliko to naruitelj ne dostavi, zakonom je zabranjeno objaviti oglas. Stoga, molimo naše itate-

PRODAJEM DVA PLASTENIKA za gredice 1x3m (200 kn) i 2x4m (400 kn). Mob. 091 502 1276. PRODAJEM SADNICE CRVENOG KRUPNOG RIBIZA po 10 kuna. Zagreb, mob; 098-908-4675. PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žu, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 PRODAJU SE DOMAE JABUKE, zagorske purice i kvalitetno vino cijep. Kontakt: 343-557 PRODAJEM DVIJE KIPER PRIKOLICE 1-osovinsku i 2-osovinsku, te prikolicu za gnoj Fahr 4T i rototiler 2.5m šir. Howard. Tel: 098/170-53-11 PRODAJEM TRAKTOR Kramer 1956.g., u vrlo dobrom stanju, šrota sa 1-faznim motorom i cirkular na kardan. mob. 091/1648-472 PRODAJEM NOVE BAVE za vino od hrasta i agacije do 400 lit., dostava, vrlo povoljna cijena, tel. 858-362 PRODAJEM DRVO TOPOLE dužine 6m, promjera 110cm, info: 098/920-5620 PRODAJE SE BIJELO VINO kvalitetno, šipon, laški rizling, vrlo povoljno, vea ili manja koliina, mob. 098/913-9451 PRODAJEM TRAKTOR Ursus C-335 s kabinom Orašje, 1.vl., 1700 r/s, kao novi, ili Torpedo Deutz 4006 s kabinom, 1.vl., sauvan, te donju poteznicu za IMT. mob. 098/190-3753 PRODAJE SE SLAMA u balama, veternjak za išenje žita, tanjuraa, plug, kabina za IMT-533 ili 539, motorna pila i Thomos automak. mob. 091/517-5821 PRODAJEM dvobrazni plug Olt, metalne stalaže, metalni stol, vagu, plou za tehniko crtanje s mehanizmom za crtanje, kolica za autogeno zavarivanje. mob. 098 9211 929

MUŠKA OSOBA traži bilo kakav posao. Mob. 097/782-1438 DADILJA S ISKUSTVOM TRAŽI POSAO UVANJA DJECE u Vašoj kui, može i išenje, glaanje ili kuhanje, mob. 091/3270-262

PRODAJE SE GRADILIŠTE u Mihovljanu, povoljno, ul. M. Gupca, 20x30m, pogled na grad. Tel. 098/198-9410 PRODAJE SE NOVOIZGRA ENA dvojna obiteljska kua od 136m2 u Strahonincu, za 500 eur/m2, STAN u M. Središu na gl. ulici, 200m od granice, odmah useljiv, 72m2, za 43.000 eur i posl. prostor od 63m2 u k, R. Boškovia, 1.kat (zgrada Offertissima) za 900 eur/m2. mob. 091/886-8840 ili 091/433-5405 PRODAJEM KUU u D. Dubravi sa 1400 etvornih metara okunice, struja, voda, mogunost prikljuka plina, 15.000 eur. mob 095 8372482. PRODAJEM OBITELJSKU KUU na Vojnim vrtovima u akovcu, odlina lokacija, odmah useljivo. Info na tel: 364 166 ili 364 024. PRODAJE SE KUA katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 PRODAJE SE 3-SOBNI STAN od 98m2 u k, T. Gorianca 2, svi prikljuci, cijena: 835.000 kuna. Mob: 091/445-7049. KUA od 180m2 u Strahonincu s posl. prostorom od 20m2 pogodnim za hi obrt. Kua ima bazen, klimu, alarm, dva podruma i dva spremišta, prodaje se ili mijenja uz nadoplatu, za noviji dvosobni stan u akovcu. Tel: 091/7927-666. PRODAJE SE KUA od 240 m2, blizina centra akovca, Vojni vrtovi, hitno i povoljno. Tel: 091/543-3518 PRODAJE SE NOVOUREENI TROSOBAN STAN u potkrovlju od 68m2, u k kod želj. kolodvora. Cijena 55.000 eura. Tel. 091 194 6549 PRODAJE SE OBITELJSKA KUA visoka prizemnica u M. Suboci, gl. ulica, blizina škole i želj. stanice, lokacija pogodna za gosp. djelatnost, mogua i zamjena za stan u k. mob. 098/244-295 PRODAJEM KUU KATNICU u M. Središu sa dva stana od 80 m2, dvije garaže, 2 podruma i gosp. objektom, svi prikljuci gradski, okunica 2600 m2. Može i zamjena za stan uz doplatu. Cijena 58.000 eur. mob 095/863-1441 PRODAJE SE NOVA KUA u Pretencu, mob. 092/164-2562 PRODAJE SE URE ENI STAN od 55m2 u k, Vukovarska, mob. 091/796-9072 STAN 4-sobni, etaža, novo, s garažom, ispod Šafrana (Mihovljan), visoki roh-bau, kredit, prodajem, mob. 098/241-559 PRODAJE SE KUA u M. Subotici od 90m2 stamb. prostora sa svim prikljucima, na lijepom položaju, blizina škole i želj. stanice. Mob. 098/179-4612 PRODAJE SE ORANICA Begjec u Makovcu, mob. 098/946-6750 PRODAJE SE DVOSOBAN STAN u strogom centru akovca. mob: 091/559-8656 PRODAJEM LIJEPU KUU U akovcu, u ZAVNOH-a ulici na dobroj lokaciji, blizu centra. Cijena 180.000 eura. mob. 098/134-7494 PRODAJE SE ZIDANA GARAŽA u k, J. Slogara (ispred zgrade br. 6), mob. 091/554-9323 PRODAJE SE STAN u Prelogu, 60m2, cijena po dogovoru. Tel. 099/805-0015

PRODA JEM JEDNOSOBAN namje šteni stan u Istarskoj ul., K. tel. 099/325-4267 SUPER POVOLJNO PRODAJE SE GRADILIŠTE u Športskoj ulici u Mihovljanu. Tel. 095/5287-287 PRODAJEM VEE IMANJE u gornjem dijelu Meimurja, imanje se nalazi pored gl. ceste, površine 2.3h sve jedna parcela, mogue ga je podijeli u više gra. parcela. Hitno!!! mob. 099 752 8800 PRODAJE SE graevinsko zemljište u Vuetincu (Lopatincu), 2000m2, dio kom. i vodnih doprinosa pl., mirni kvart idealno za obiteljsku kuu, za 14.900 Eur: obiteljska kua na jugu, novo renovirana, 180m2 za 139.999 Eur, te posl. prostor od 90m2, preko puta suda i županije, gl. ulaz sa uline strane, cijena 1450 eur/m2, Mob. 098/297-222

KREDITI

KREDITI SVIH VRSTA ZA UMIROVLJENIKE DO 80 GOD, ZA ZAPOSLENE NA POLA PRIMANJA DO 12 GOD, POZAJMICE ODMAH ,MOB. 091 302 9234 POZAJMICE do 2.500 eur bez HROK-a, kredi do 30.000 eur i 15g. stambeni sa 4% x kta. Hipotekarni do 20.000 eur. Tel: 098/9885-271

POZNANSTVA SLOBODAN MUŠKARAC (58g) traži slobodnu, razvedenu ili udovicu za ozbiljnu vezu, molim samo ozbiljne dame na mob: 099/574-8435

NEKRETNINE – PRODAJA

USLUGE

KNJIGOVODSTVO Za obrtnike, poljoprivrednike, udruge, proračunske korisnike, društvo s ograničenom odgovornošću, tvrtke

Primamo nove korisnike Prijave na broj mobitela: 099/2445-902, 099/2532-620 ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno. Tino, 098/931-7570

LEGALIZACIJA nezakonito izgraenih zgrada, objekata i graevina Vdprojekt. Info: www.vdprojekt.hr ili na mob. 091 721 3369 INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323

POSAO TRAŽIM POSAO davanja instrukcija iz matemake, tel. 098/909-1580 TRAŽIM POSAO davanja instrukcija iz MATEMATIKE. Tel. 091/528-66-71 TRAŽIM POSAO davanja instrukcija iz KNJIGOVODSTVA za srednju školu. Pružam pomo u uenju i vježbanju zadataka. Mob: 098 546 069 TRAŽIM POSAO DAVANJA INSTRUKCIJA iz matemake u predmetnoj nastavi i pomo u uenju i pisanju zadaa u razrednoj nastavi na podruju Preloga i okolice. Tel. 099 674 3166

prodaja svjetiljki - do 10. 1. 2013. PRIVJESCI – RUNE – BICIKLISTIKE – NAGLAVNE RONILAKE – TAKTIKE – INSPEKCIJSKE – LOVAKE .Više od 100 modela, popusti do 40%, cijene od 12kn!.

LED LENSER  KLARUS  CAMELION  VELLEMAN

A/D ELECTRONIC, Uska 1, akovec, 396-606

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama akovec, R. Boškovia 21 tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr

CIJE NA 77.0 00 E UR

PRODAJE SE DVOETAŽNI STAN NA TREEM KATU U AKOVCU,NA ODLINOJ LOKACIJI-SAJMIŠTE, DONJA ETAŽA IZNOSI 57 m2, A GORNJA ETAŽA 37 m2, MOGUNOST KUPNJE STANA NA OTPLATU, PRVA UPLATA IZNOSI 40.000 EUR-a, UZ USELJENJE, A OSTALO PLAANJE PREMA DOGOVORU! NEKRETNINE MARAS, USKA BB, AKOVEC (kod tržnice)

040/390-770, 098/331-535, 099/331-5350

PRODAJU SE NOVI STANOVI u akovcu kod teniskih igrališta (58m2), Zagrebu (73m2 + parkirno mjesto + garaža) i apartman u Poreu (55m2). POVOLJNO, Tel: 098 241 578

PRODA JE SE STARIJA OBITEL JSK A KUA cca 120 m2 u centru k, blizina vra, škole, autobusne stanice i bolnice, okunica - dvorište cca 600 m2 sa dvije garaže. Povoljno. mob. 091 603 28 83 KUPUJE SE ŠUMA ili više stabala za rušenje! mob 099-6826-770

lje i oglašivae za razumijevanje, te dostavu traženih podataka, jer u suprotnom, oglas neemo biti u mogunosti objaviti. MEIMURSKE NOVINE PRODAJE SE KUA u Gor. Hrašanu, info: 098 297 210 PRODAJE SE STAN od 52m2 u akovcu, sa spremištem i natrkivenim parkirnim mjestom. Tel. 098/768-455 PRODAJE SE GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE od 700 m2 u Pušinama na odlinoj lokaciji. Tel. 042/232-681 PRODAJE SE PARCELA sa malim vonjakom i drvenom kuicom u Strahonincu, Dravska ul. i kua u Strahonincu. Tel. 098/680-549 PRODAJEM NOVOIZGRA ENU kuu u akovcu, roh-bau stanje, 200 metara od pješake zone. Tel. 098/552-880 PRODAJE SE GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE u novootvorenoj ulici u Strahonincu, iza crkve, povoljno, mob. 091/886-8840 FRIZERSKI SALON, novi, namješteni, akovec, Lj. Gaja, prodajem. mob. 098/241-559


21. prosinca 2012.

PRODAJE SE STARIJA OBITELJSKA KUA cca 120m2 u centru k, blizina vra, škole, autobusne stanice i bolnice, okunica – dvorište cca 600m2, sa dvije garaže, povoljno. mob. 091/603-2883 NOVI NAMJEŠTENI APARTMAN s dvorištem u Novalji, prodajem ili mijenjam za vikend imanje, polj. zemljište u Meimurju, uz doplatu. mob. 098/1790-733 PRODAJE SE DVOSOBNI STAN u centru grada, prizemlje, 58m2, hitno, mob. 095/523-3380 STRAHONINEC: prodaje se roh bau kua u Strahonincu, cijena 294 eur/m2, uredni papiri i gradilište u novoj ulici, cijena 25 eur/m2. mob. 098/749-131 PRODAJEM HALU u Kuršancu 500m2 sa ograenim zemljištem cca 850 hv, povoljno. mob. 098 9211 929 HITNO SE PRODAJE KUA u centru grada k, K. Tomislava 44. Kod kupnje kue poklanja se jednosobni stan u akovcu na adresi I.Pl. Zajca 15. Vlasništvo uredno (papiri na uvid ozbiljnom ponuau). mob: 095/8433-133

IZNAJMLJIVANJE IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR blizu mesnice Vajde u akovcu, tel 098/912-9983. IZNAJMLJUJE SE DVOSOBAN NENAMJEŠTEN stan u posl.-stambenom objektu, Šenkovec. mob. 098 181 3087 IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENU SOBU s upotrebom kuhinje i kupaonice, tel. 390-291 IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR od 50m2 u Šenkovcu – povoljno. Mob. 098/530-211 IZNAJMLJUJE SE SOBA s upotrebom kuhinje, blizu centra akovca, mladoj ženskoj osobi/studenci. mob. 095/518-1881 IZNAJMLJUJEM 3-SOBNI STAN od 80m2 s garažom u Zg (Zaprue, Bundek), kompl. renoviran, blizina trgovine, tramvaja, autob. i želj. kolodvora. mob 098/616-674 IZNAJMLJUJEM OPREMLJENI STAN u kui, zaposlenim osobama. Plaaju se samo režije, najamnine nema! Info na tel: 00386/70-687-842 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA SOBA s upotrebom kuhinje i kupaonice, Jug akovec, mob. 091/7237-999 IZNAJMLJUJE SE SOBA s kuhinjom blizu centra akovca mlaoj ženskoj osobi/ studenci. mob 095 518 1881. IZNAJMLJUJE SE dvosoban nenamješten stan u posl.-stambenom objektu, Šenkovec. mob. 098 181 3087 POSLOVNI PROSTOR u centru grada, 24m2, novi pasage, ureen (struja, voda, grijanje), povoljno se iznajmljuje za 750 kn (mog. prodaje-zamjena za vozilo ili manji stan), mob 098/242 283 GARSONIJERU od 36m2 u centru k iznajmljujem, komplet namještena, centralno, cijena 1.500kn sa svim režijama + neogranieni internet. mob. 098/390-692 IZNAJMLJUJE SE STAN u akovcu, Ulica Ruera Boškovia (sudska ulica). Upita na tel. 098/195-7448 IZNAJMLJUJEM JEDNOSOBNI nenamješteni stan u akovcu. Upita na tel. 098/308-019 IZNAJMLJUJE SE STAN jednosobni i garsonjere nenamještene u akovcu. Tel. 384-515, 098/545-526

Oglasnik 57

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENI jednosoban stan 50m2 u kui sa dvorištem u akovcu. Tel. 099/500-8290 IZNAJMLJUJEM POSLOVNI PROSTOR u centru k od 80m2. tel. 390-134

ŽIVOTINJE

1-DNEVNI BIJELI i GRAHORASTI GRAHORA ORAS ORA RA AST STI BRZA PILIĆI DO STAVA

,

,

PRODAJU SE ISTOKRVNI ŠTENCI SHITZU-a bez pedigrea, oba roditelja prisutna, mob 098-591-261 POKLANJAM ŠTENCE TERIJERA stare oko 2.5mj., 3m + 1ž, crne su boje, kontakt: alfaq211@msn.com ili na 098/9690-670 PRODAJEM DIVLJE ZEEVE po 500 kn. Zagreb, mob; 098-908-4675. PRODAJU SE MLADE PAPIGE: ŠARENA ROZELA, NIMFE, ROZENKOLISI I TIGRICE. Cijene povoljne. Tel:098/944-3339, 829-230 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA K-9 i Brit za pse i make. Tel. 363-445 PRODAJEM ZEEVE male za tov, zeice za rasplod i zeeve oišene, tel. 040/333-911 ili 091/906-6933 DIVLJE PATKE (ženke) i razne vrste golubova prodajem, tel: 098 184 9728 POKL ANJA JU SE ŠTENCI mješanci stari 2mj., bit e malog rasta, mob. 099/418-2538 PRODAJEM ZEEVE za rasplod. tel. 098/465-490 PRODAJU SE ŠTENCI PEKINEZERA, istokrvni, bez papira, oišeni od parazita. Tel: 098/944-3339, 829-230 NJEMAKI OVARI, s rodovnicom, cijepljeni, tetovirani, odlinih nagraivanih roditelja – prodajem. Tel. 363-445, mob. 098/465-490 POKLANJAJU SE PREKRASNI MJEŠANCI haskija i z. retrivera, stari 2mj., mogua dostava. mob 099 615 3871 PRODAJEM ŠTENCE ZLATNI RETRIVERI, istokrvni, bez rodovnice, stari 8 tjedana. Tel. 098/461-120 PRODAJE SE SVINJA oko 130 kg, mogue klanje. Upita na tel. 360-569 PRODAJEM ODOJKE, dva para, mogunost obrade, mob. 098/190-3753 POKLANJA SE ŽENKA ZLATNOG RETRIVERA stara 5mj., mob. 098/189-1040 PRODAJEM PERAD štajerku, posavsku, holandsku bjelokapu i bantame, crne, žute, divlja boja. tel. 091/351-0435 PRODAJU SE DOMAE ZAGORSKE PURE. tel. 343-597 PRODAJE SE SVINJA za klanje od 120kg, mogunost klanja i dostave. Povoljno. mob. 091/122-5960 PRODAJEM KAVEZ za zeeve, žiani, pocinani, na tri kata, cijena 600 kn. mob. 098/920-5629 PRODAJEM SVINJE za klanje od 110kg. Pleh, Brezje 157, tel. 855-740

RAZNO POVOLJNO PRODAJEM UHODANU PROIZVODNJU METALNE GALANTERNE, komplet sa strojevima, napravama i repromaterijalom. mob. 091/433-4331

PRODAJEM potpuno novi paket sa dvije e-cigarete za odvikavanje od pušenja, sa rezervnim re lima i punjaima za 110 kuna (60% je inije). mob 099 565 6078 ODIJELO DJEDA MRAZA (jakna, hlae, remen, kapa brada i brkovi), novo neraspakirano, komplet prodajem za samo 200 kn. tel. 095-2000-000, ili mail: vrabac@ tele2.hr KUPUJE SE NAFTA, plavi dizel, lozivo ulje i ostala goriva po povoljnim cijenama, isplata odmah na licu mjesta! mob. 099-6826-770 PRODAJU SE VATROSTALNA STAKLA svih dimenzija i oblika za pei i kamine. tel. 098/710-353 ili 040/863-407 POKLANJAM MONITOR za kompjutor, standardni, skoro nov. tel. 395-015 PRODAJEM dvd Pionner, ouvan kao nov, te razne stolie za dnevni boravak promjera 120 (4kom), jako povoljno i reket Prince grip 4 za 200 kn i TV sony sa stalkom. mob: 091/541-8810 PRODAJEM PEDALU za el. gitaru Boss Metal Zone za 500 kn, stalak za gitaru za 50 kn, el. šmer za gitaru za 150 kn. Mob: 099/64-111-90 PRODAJEM MUŠKU ZIMSKU JAKNU Adidas vel. L i novu mušku sportsku jaknu toplu i podstavljenu, vel. XL, nove muške Levis 508 traperice vel. 31/32 plave . Mob: 099/40-10-142 PRODAJEM KLAVIJATURU marke Technics, može i zamjena za je inije uz doplatu . Mob: 099/25-96-444 PRODAJEM PREKRASNE UMJETNIKE SLIKE, unikatna izrada runim radom u tehnici mozaik-intarzije. Ukras za Vaš dom ili poslovni prostor, poklon najdražima. Cijena po dogovoru. Mob: 099/65-05-381 PRODAJEM ispravan televizor marke SmartVision 55 cm, star 5g.,bez daljinskog, vrlo povoljno, za samo 300 kn. Molim zva na 337-468 PRODA JE SE PE NA LOŽ UL JE, tel 091/588-9618. PRODAJEM AKVARIJ 20 lit. lijepo ureen sa ribicama i biljem za 200 Kn. Zagreb, mob; 098-908-4675. PRODAJEM RAUNALA Penum*D 2.8GHz, Dual Core i ATHLON XP2500 1.8 GHz te dva mountain-bike bicikla, muški i ženski. Povoljno. Tel. 390-532. PRODAJU SE radijatori dim. 90x200cm, crni kancelarijski stol, dj. pisai stol, limena vrata, motokulvator Honda F360, pe za centr. grijanje Centrometal 35KW (plin/ ulje) i rezervoar od 1.500 lit. za lož ulje (2kom). Tel. 858-424 PRODAJEM BOŽINA DRVCA visine 1-4m, oko 500kom. Info na tel: 099/8410-250 PRODAJEM BMX ramu, cijena povoljna. Tel. 829-230, 099/684-1-729, 098/944-3339 PRODA JEMO HRANILICU ZA DIJETE, malo korištena, visoka, plastina, mob. 095/513-7763 SMRŠAVITE, SMRŠAVITE, SMRŠAVITE! Postanite vitki i ostanite vitki pomou Bio Slim tretmana. Molim poziv bez sms-a na 098/1347-031 PRODAJE SE USISAVA Vorwerk, malo korišteni, tel. 091/545-8149 NAJBOLJA BIOTERAPEUTKINJA garanrano otklanja kostobolju i križobolju. Molim poziv bez sms-a na broj: 098/1347-031 PRODAJE SE: komoda, razni stolii (300kn/ kom), 2 fotelje (100kn/kom), 2 kuh. stola na razvlaenje (300kn i 500kn), 6 stolica (100kn/kom), dvosjed na razvlaenje, pl. pe (kao nova – 500kn) i za dj. ležaj 200x90cm (300kn), mob. 098/556-423 PRODAJE SE Pianino (kao novi), aparat caffe espresso i sobni bicikl. info: 091/970-1929. LCD Philips 82cm,Kožna garnitura samo 1200 kuna.091/9701929 PRODAJEM DRVENE BOX PALETE za jabuke, krumpir, luk i sl. zapremnine 300kg, oko 20 kom, cijena 150 kn/kom, i drvene palete 1200x1000mm, cijena 20kn/kom, mob 098/652-292. PRODAJE SE TV color Quadro 55cm, ravni ekran (500kn) i dvosjed na razvlaenje, eko koža (550kn). mob. 098/914-3423 STARIJU OSOBU u doživotnu skrb prima obitelj u svoju kuu ili po dogovoru. mob. 098/620-232

PRODAJEM BOŽINA DRVCA smreka 1-2.5m srebrna smreka i jela 1-1.5m, sijeemo po odabiru, povoljno. Krištanovec 86, tel. 098/902-1080 ili 853-299 PRODAJEM GUMENE CIJEVI za boce za autogeno varenje sa manometrima i sapnicama, mob. 098/905-9514 PRODAJEM UGOSTITELJSKU OPREMU za kuhinju (16 kom), restoranski stol 80x80, terasni stol 10 kom, salamoreznicu, stolnu i podnu vagu (rabljeno), mob. 098 9211 929 PRODAJEM ŠIVAU MAŠINU Singer i auto radio, tel. 312-231

Meimurske novine ne odgovaraju za sadržaj objavljenih oglasa i propagandnih poruka.

Sklonište za životinje “Prijatelji” Čakovec telefon: 091-8988-004 Radno vrijeme od 8 do 18 sati, subotom i nedjeljom od 9 do 17 sati Radno vrijeme za posjetitelje od 13 do 15 sati radnim danom ili prema dogovoru, vikendom također prema dogovoru Žiro račun skloništa za uplatu donacija: 2340009-1116025375

MOLIMO GRAANE da nam donesu stare deke, runike, plahte i hranu za štence (suha hrana i konzervice).

Jack i Žaklina su predivne i umiljate mica mace koje ve predugo ekaju svoj novi dom. Uinite im praznike lijepima, poklonite i njima Boži - topli kreveti i udoban dom. Kontakt: 091-8988-004.

Rama

NESTAO JE PAS PEKINEZER na podruju Martana, odaziva se na ime Bigi, ipiran je, star 3g. Molimo bilo kakvu informaciju ili poštenog nalaznika da se javi na tel. 095/906-3840

je mlad pas silno željan druženja i igre. Nema niti godinu dana i nadamo se da nee odrastati u skloništu. Izuzetno je drag i dobre naravi. Udomite Ramu i dobit ete zaista posebnog prijatelja. Kontakt: 091-8988-004.

Babeta je starija kujica, ali izuzetno divna i velikog srca. Jako joj je teško u skloništu jer njezine hladne kosti ništa ne može ugrijati u ove hladne dane. Možete li usreiti toplim kutkom u svome domu? Za Babetu zovite na 091-8988-004.

Letta IZGUBLJENI MUŠKI PSI traži svoju obitelj ili udomitelje. Zalutao je u Novo Selo Rok (kraj akovca), prvi put vien na polju izmeu Krištanovca i N.S. Rok. Mladi, jako umilja, malog rasta i preslatki. Traži dakle ili svoje vlasnike, ili novu obitelj! kontakt: 098/776-208 Silvija

Mala Letta u sklonište je stigla nedavno i teško se u njemu snalazi. Pogledajte ove oi i recite da nisu predivne. Molimo vas pružite joj dom i usreite jedno bie. Kontakt: 091-8988-004.

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se U SRIJEDU DO 13 SATI

902


PETAK 21. prosinca 2012.

TV pregled

od 21.12.2012. do 27.12.2012.

FILMOVI - PREPORUUJEMO

Obsession FILM

PETAK, HRT 1, 23.30

Proslava desetogodiťnjice braka uspjeťnog biznismena iz New Orleansa, Michaela Courtlanda (Cli Robertson), zavrťava se tragino kada otmu njegovu Şenu Elizabeth (Geneviève Bujold) i kerku Amy. U namjeri da se nadmudre otmiari, kao otkup se koris laŞni novac, ali plan propada. U policijskoj potjeri koja slijedi, Elizabeth i Amy ginu. Deset godina kasnije, za vrijeme jednog sluŞbenog puta u Italiju, Michael sree Sandru, Şenu koja nevjerovatno lii na njegovu pokojnu Şenu Elizabeth.

Sam u kui FILM

SUBOTA, RTL, 23.55

S provalnicima se izgleda lako obraunati, barem ako ste domiĹĄljati kao mali Kevin McCallister, djeak u ulozi kojega se Macaulay Caulkin prometnuo u najveu djeju zvijezdu modernog vremena.Kada Kevinova mnogobrojna obitelj u potpunoj strci odjuri na aerodrom odakle leti u Pariz, gdje e provesti tri dana boĹžinih praznika, nitko ni ne sluti kako su za sobom ostavili zaspalog djeaka.

Moby Dick FILM

NEDJELJA, HRT 1, 1.45

Legendarni redatelj John Huston prihvatio se adaptacije Melvilleova romana Moby Dick, unato upozorenjima da je rije o vrlo zahtijevnom djelu na koje bi publika mogla suzdrĹžano reagirati. Doista, prve su kritike bile razmjerno nepovoljne i tek je naknadno doĹživio pravu revalorizaciju.Unato svemu nagraivani film “Moby Dickâ€? joĹĄ je jedno iznimno ostvarenje J. Hustona, dojmljiva pria o osveti, autodestruktivnosti i borbi protiv sudbine ...

Pusti vodu da miĹĄevi odu FILM

PONEDJELJAK, RTL 16.10

Štakor Roddy Şivi ugodnim Şivotom oboŞavanog ljubimca u luksuznom stanu u Kensingtonu, sve dok se u stan sluajno ne uťulja odvodni ťtakor Sid, shvativťi kako mu se srea izrazito osmjehnula. Želei ga se rijeťiti, Roddy ga pokuťa izbaciti kroz WC ťkoljku, no spretni ga Sid nadmudri i Roddy biva izbaen u kanalizaciju, u svijet ulinih ťtakora. Tamo upoznaje Ritu, koju moli za pomo, ali koja niťta nee uiniti besplatno. Najveu opasnost predstavlja zloglasni Toad, Şeljan tamanjenja svakoga tko mu se nae na putu.

Zapravo ljubav FILM

UTORAK, HRT 2, 23.25

“Zapravo ljubavâ€? ĹĄarmantna je i inteligentna ljubavna komedija, bez cininog odmaka, namijenjena romanticima kojima nikad nije previĹĄe sretnih zavrĹĄetaka. Ljubav u mnogim njezinim formama i izvrsni glumci i zanimljivi likovi od poetka do kraja filma intrigiraju i privlae gledatelja, uvlaei ga u arobni svijet ljubavi. Za britki i fino nijansirani humor zasluĹžan je Richard Curtis, scenarist najuspjelijih suvremenih britanskih komedija (Ja u ljubav vjerujem, etiri vjenanja i sprovod, Mr. Bean, Crna guja, Bridget Jones 1 i 2).

05:48 06:23 06:41 06:43 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:20 09:25 09:50

Trenutak spoznaje (R) Tema dana (R) Najava programa TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:15 Putovanja rijekama divljine: Mokihinui, dokumentarna serija (5/5) 11:02 Domovi Maroka, dokumentarna serija (8/10) 11:28 Domovi Maroka, dokumentarna serija (9/10) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:22 TV kalendar (R) 12:40 Prkosna ljubav, telenovela (53/162) 13:30 Dr. Oz 2, talk show (78/100) 14:10 Skica za portret 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 Jelovnici izgubljenog vremena 14:55 Drugo miĹĄljenje 15:28 Znanstvena peca 16:01 Luda kua 2, humorisna serija (26/32) 16:40 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uĹživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uĹživo 17:54 HAK - Promet info 18:00 Kontakt: Na dobrom putu 18:22 Iza ekrana 18:55 manjinski Mozaik: U iĹĄekivanju BoĹžia 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:04 Snow Queen Trophy vinjete 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Pjevaj moju pjesmu (13/15) 21:45 Carstvo poroka, serija (12) (11/12) 22:50 Dnevnik 3 23:10 Vijes iz kulture 23:18 Sport 23:21 Vrijeme sutra 23:30 Filmski maraton - lmska no s Brianom De Palmom: Obsession, ameriki lm (12) 01:05 Filmski maraton - lmska no s Brianom De Palmom: Sestre, ameriki lm (18) 02:38 Filmski maraton: Isus Krist Superstar, ameriki lm (R) 04:21 Regionalni dnevnik (R) 04:41 Dnevnik 3 (R) 05:01 Vijes iz kulture (R) 05:09 Sport (R) 05:12 Vrijeme sutra (R) 05:14 Kontakt: Na dobrom putu (R) 05:34 Kontakt: Slova do krova (R)

Doktor Živago FILM SRIJEDA, HRT 1, 13.45 General Crvene armije Jevgraf Živago (A. Guinness) naie 1936. na mladu radnicu za koju misli da je moŞda ki njegovog polubrata Jurija Živaga (O. Sharif) i njegove velike ljubavi Lare (J. Christie). On joj pripovijeda Jurijev Şivot ne bi li se sjetila nekog detalja i tako potvrdila da je njegova ki. Jurij je joť kao djeai, krajem 19. stoljea, ostao siroe koje je odgojila bogata moskovska obitelj Aleksandra Gromeka (R. Richardson). Diplomirao je medicinu, a uz studij afirmirao se i kao vrlo darovit pjesnik.

SPORT - IZDVAJAMO

Izbor SportaĹĄa godine, prijenos SPORT

Nedjelja, 23.12., HRT 2, 12.00

FILM RTL

20.00

Oznaen za smrt

Tom Cruise Utorak, HRT 2, 20.00 sati

Macaulay Culkin (New York, 26. kolovoza 1980.), ameriki glumac. Bio je najvea djeja zvijezda nakon Shirley Temple. Od najmlaih dana obuavan je za Ĺživot pod svjetlima reflektora. Na kazaliĹĄne se daske popeo ve s etiri godine. Pohaao je i znamenitu baletnu ĹĄkolu Goergea Blanchiena. U filmskom se svijetu probio s nekoliko sporednih uloga od kojih je najbolja bila ona znatiĹželjna neaka Johna Candyja u “Ujaku Buckuâ€? 1989. Godinu dana kasnije zaigrao je u zanimljivoj komediji “Sam u kuiâ€?, koja je doĹživjela golem komercijalni uspjeh, pa su snimljena joĹĄ tri nastavka. Postao je najbolje plaeni djeji glumac svih vremena. U to je vrijeme njegovom karijerom upravljao otac Kit. Uskoro se Hollywoodom proĹĄirila pria da se mijeĹĄa u sve to je vezano za uloge njegova sina. Prialo se da je na setovima neumorno sjedio i redateljima govorio ĹĄto i kako trebaju raditi. Glumac Macaulay Culkin pokuĹĄao si je oduzeti Ĺživot, navodi ameriki tabloid National Enquirer. Zvijezdu koja je ve dugo ovisna o heroinu i tabletama protiv bolova uspjeli su spasiti. ‘Macaulay je uzimao heroin te je govorio o tome kako e si oduzeti Ĺživot’, rekao je izvor. ‘Uzimao je i razne tablete koje samo ugroĹžavaju njegovo srce. Culkin je govorio kako je toga svjestan te da se Ĺželi ubiti’, rekao je izvor koji dodaje da se sreom Macaulay izvukao jer su ga pronaĹĄli ukuani te odvezli u bolnicu. Macaulay treba pomo, no to ve dugo ne Ĺželi priznati. Karijera mu je na dnu, a mladi glumac oajan je ĹĄto je izgubio Milu Kunis. Njegova obitelj ini se kako bi glumac otiĹĄao na potrebno lijeenje te pokuĹĄao Ĺživjeti bez poroka.

07:05 07:30 08:30 08:45 09:50 10:05 11:05 12:05 12:40 13:25 14:25 16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:00 23:30 1:55 4:25 5:45 6:35

Astro Boy, crtana serija 41/50 Monsuno, crtana serija 25/52 Moja majka, serija 81/110 TV izlog Moja majka, serija 82/110 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R Walker, teksaťki rendŞer, serija R Ninja ratnici, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Walker, teksaťki rendŞer, serija 160-161/199 Ninja ratnici, serija 152/104 Vijes Nove TV IN magazin Kako vrijeme prolazi, serija 34/76 Dnevnik Nove TV Larin izbor, serija 67/165 Želim Şivot, humanitarni koncert prijenos Oluja svih oluja, igrani lm Malo dobrih ljudi, igrani lm Ezo TV, tarot show (18) Dnevnik Nove TV R Kraj programa

05.15 05.55 06.15 06.40 07.10 07.20 07.55 08.10 08.40 08.55 09.25 09.40 10.35 11.30 11.45 12.15 12.45 13.00 13.55 14.40 15.10 15.40 16.35 17.30 17.55 18.20 18.45 19.10 19.35 20.00 20.30 21.00 21.30 21.55 22.25

05.35 06.10 07.05 07.35 07.50 08.20 08.35 08.50 09.05 10.00 10.55 11.20 11.40 12.35 12.50

15.00 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.58 20.00 21.50 00.15 02.00 02.40

RTL Danas, informavna emisija (R) RuĹža vjetrova, dramska serija (S02E70/160) (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Moji dĹžepni ljubimci, crtani lm Yu-Gi-Oh!, animirana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Ispla se - TV aukcija, emisija uĹživo Flashpoint, akcijska serija (S5E7/13) (R) Flashpoint, akcijska serija (S5E8/13) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E61/88) (R) TV prodaja RuĹža vjetrova, dramska serija (S02E70/160) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S02E64/78) (R) Flashpoint, akcijska serija (S5E9/13) Flashpoint, akcijska serija (S5E10/13) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E16/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E62/88) RTL Vrijeme, informavna emisija Oznaen za smrt, igrani lm, akcijski Umri muĹĄki 2, igrani lm, akcijski triler (12) Rafalna paljba, igrani lm, akcijski (12) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

22.50 23.20 23.45 00.10 00.35 00.55 02.00

6:20 7:05 7:55 9:00 9:01 9:20 10:05 10:20 12:05 12:20 13:20 14:00 14:01 14:10 14:25 15:10 15:25 16:10 17:50 19:25 20:20 21:10 21:55 22:50 23:50 0:30

Subota, 17.15., HRT 2, 17.15

ZVJEZDANI KUTAK Z

06:40

13.50 05:26 Najava programa 05:28 Putovanja rijekama divljine: Clutha, dokumentarna serija (4/5) (R) 06:13 Prkosna ljubav, telenovela (52/162) 06:56 Mala TV: 06:57 TV vr: Darovi 07:10 Tajni dnevnik patke Malde: Inspektorica Roza 07:26 Vesele trojke, crtana serija (9/52) 07:52 Priam  o BoĹžiu, crtana serija (8/12) 07:57 Teletubbies, animirana serija (256/330) 08:20 Ĺ˝ivot s Derekom 2, serija za djecu (4/13) 08:45 Fantasni prijatelji 2, serija za mlade (13/13) 09:10 Ĺ kolski sat: Nagradni projekt “Uhva korakâ€? - nale 09:40 Puni krug 10:00 Merlin 1, serija za djecu i mlade (7/13) (R) 10:45 Shiloh 2: Shilohove zgode, ameriki lm (R) 12:20 Idemo na put s Goranom Miliem - A sad u Europu (12/30) (R) 13:05 Globalno sijelo (R)

Malonogometni turnir “Kutija ĹĄibicaâ€? - dva polufinala SPORT

13:35 Baka Mraz, ameriki lm 15:05 Priam  o BoĹžiu, crtana serija (8/12) (R) 15:10 Ĺ kolski sat: Nagradni projekt “Uhva korakâ€? - nale (R) 15:40 Puni krug (R) 16:00 Regionalni dnevnik 16:20 Ĺ˝upanijska panorama 16:40 Dokumentarni lm za mlade 17:10 Briljanteen (716) 17:55 Isus Krist Superstar, ameriki lm (R) 19:40 Cocco Bill 2, crtani lm (47/52) 19:55 Veeras 20:00 Monumentalni izazovi: Sanago te Conpostela, dokumentarna serija (4/6) 20:55 Knjiga ili Ĺživot 21:20 Opera box 21:50 BoĹži u TrĹĄkom Vrhu (R) 23:00 Umorstva u Midsomeru 14, serija (5/8) 00:35 Retrovizor: CSI: Miami 9, serija (12) (13/22) 01:15 Retrovizor: Kojak 3, serija (12) (20/24) 02:05 Retrovizor: Sestra Jackie 2, humorisna serija (15) (8/12) 02:35 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04:35 Noni glazbeni program

Izgubio je nadu u pravdu, dignuo ruke od svega i krenuo u mirovinu, no kada zlo pokuca na vrata, ponekad je jedini odgovor - sila.Na mjestu zvijezde i producenta filma Steven Seagal je joĹĄ jednom zasjao u ulozi kakve su ga i proslavile. “Oznaen za smrtâ€? je punokrvni akcijski film, prepun nevjerojatno realistinih borilakih scena u kojima se malo tko tako dobro snalazi kao akcijska legenda Steven Seagal! John Hatcher (Steven Seagal), bivĹĄi DEA agent, vraa se kui iz Kolumbije, gdje je njegov partner ubijen u akciji protiv opasnog dilera droge.

EMISIJA RTL

18.05

Exkluziv tabloid

SERIJA DOMA TV

Plamen ljubavi

14:25

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:25 14:30 15:00 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:30 18:40 19:00 19:05 19:10 19:40 19:50 20:00 20:05 21:15 21:45 22:20 22:25 22:50 22:51 22:57 23:00 01:00 01:01

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija DOM 2, EUROBOXX, TVmagazin (r) , 24 SATA VIJESTI informavni program TRIBINA.HR(r) MALI OGLASI IZ NAŠIH SREDIŠTA (r) U SVJETLU VJERE, vjerski program(r) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA GLAZBENI INN, glazbena emisija EVANEOSKE PRIE, program za djecu VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI 24 SATA VIJESTI,informavni program MALI OGLASI EVANEOSKE PRIE, program za djecu VTV VIJESTI informavna emisija POPEVKE I ŠTIKLECI, zabavno-glazbena emisija KUMA, emisija o kulturi SJEDNICA GV VARAŽDIN, reportaŞa MALI OGLASI VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

1:20 2:10 2:55

Aurora, telenovela (S1E104/135) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E47/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E48/95) (R) Studio 45, talk show (S03E59) (R) Mus, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S2E44/220) (R) Ispla se - TV aukcija, emisija uĹživo Zabranjena ljubav, sapunica (S2E45/220) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E41/55) (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E42/55) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov TV prodaja Aurora, telenovela (S1E105/135) Aurora, telenovela (S1E106/135) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E36/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E37/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E43/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E44/55) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E02/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E03/22) (R) Kako sam upoznao vaĹĄu majku, humorisna serija (S02E22) (R) Kako sam upoznao vaĹĄu majku, humorisna serija (S03E01) (R) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S04E02/24) (R) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S04E03/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E07/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E07/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S06E04/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S06E06/22) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S03E11/24) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S04E11/24) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S06E10/24) Moderna obitelj, humorisna serija (S01E10/24) Kako sam upoznao vaĹĄu majku, humorisna serija (S02E11) Kako sam upoznao vaĹĄu majku, humorisna serija (S6E12/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S02E11/23) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S03E11/23) Kraj programa

Plamen ljubavi, serija R Slomljeno srce, serija R Ljubav na kocki, serija R Flash vijes Ljubav na kocki, serija R - nastavak NaĹĄa mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R TV izlog Polja nade, serija R Valerija, serija 35/174 Flash vijes Valerija, serija - nastavak TV izlog Plamen ljubavi, serija 99/141 TV izlog Slomljeno srce, serija 10/130 Ljubav na kocki, serija 117-118/130 Oprezno s anelom, serija 181-182/194 Polja nade, serija 105/140 NaĹĄa mala klinika, serija 11/32 Bolji Ĺživot, serija 40/82 Legenda o Hispaniji, serija (12) 11/14 Seinfeld, serija 156-157/180 Bolji Ĺživot, serija R 39/82 Legenda o Hispaniji, serija (12) R 10/14 Seinfeld, serija R Kraljica juga, serija (12) 20/63 Kraj programa

(bivĹĄa akoveka televizija)

08:00 09:00 09:30 10:00 10:08 10:25 13:15 14:00 14:45 15:15 15:50 16:00 19:00 19:30 20:00 20:20 20:30

Djeja TV Hrana i vino Dom 2 24 sata Juer, danas, sutra Videostranice Djeja TV Hrana i vino Podravina i Prrigorje (r) Privredni.hr Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Poluge razvoja Juer, danas, sutra Iz Nanine ĹĄkrinjice, glazbeni show 00:00 Erotski program (18) 01:30 Videostranice


SUBOTA 22. prosinca 2012.

05:55 06:25 06:43 06:45 06:57 07:22 07:52 08:10

Drugo mišljenje (R) Tema dana (R) Najava programa TV kalendar Knjiga ili život (R) Iza ekrana (R) Hrvatska kronika BiH Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Rio Conchos, ameriki lm (103‘) (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 HAK - Promet info 10:14 Kuni ljubimci 10:45 Boži u šoping kolicima, emisija puke i predajne kulture (oko 30‘) 11:20 Normalan život, emisija o obitelji 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:19 TV kalendar (R) 12:35 Veterani mira, emisija za branitelje 13:25 Duhovni izazovi, meureligijski magazin 13:55 Prizma, mulnacionalni magazin 14:45 Merkatska dinasja 2, dokumentarna serija (1/13) (R) 15:15 Reporteri 16:15 Eko zona 16:40 TV kalendar (R) 17:00 Vijes 17:09 Vrijeme sutra 17:10 HAK - Promet info 17:15 Dramski program 18:05 Lijepom našom: Varaždin (2/2) 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:04 Snow Queen Trophy vinjete 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:10 Loto 7/39 20:15 Ples sa zvijezdama (8/8) 22:00 Dnevnik 3 22:20 Vijes iz kulture 22:28 Sport 22:31 Vrijeme sutra 22:40 U magli zloina 2, serija (12) (2/6) 00:20 Filmski maraton: R 12, ruski lm (15) (160‘) 03:00 Filmski maraton: Crveno svjetlo, francuski lm (12) (102‘) 04:45 Skica za portret 05:00 Znanstvena peca (R) 05:30 Boži u šoping kolicima, emisija puke i predajne kulture (R) 06:00 Dnevnik 3 (R) 06:20 Vijes iz kulture (R) 06:28 Sport (R) 06:31 Vrijeme sutra (R)

13:00 KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom 13:30 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom 14:05 Priam  o Božiu, crtana serija (9/12) (R) 14:10 Božini posjetelj, ameriki lm (84’) 15:40 Sjeverni medvjed - okom špijunske kamere, dokumentarni lm 50’05 (1/2) 16:30 Pozivno (R) 17:00 Zagrebfest 2012., snimka (77’) 18:23 Navrh jezika 18:25 Briljanteen (716) (R) 19:05 Garaža: Luka Belani 19:05 Navrh jezika 19:30 Slatki svijet Charlyjevih anela, dokumentarna serija (5/13) 19:55 Veeras 20:00 Vei, jai, brži: Nuspojave amerikog sna, dokumentarni lm 21:35 Kratki spojevi, slovenski lm (105’) 23:20 Pe dan, talk show (R) 00:20 Reporteri (R) 01:15 Retrovizor: CSI: Miami 9, serija (12) (14/22) 02:00 Retrovizor: Kojak 3, serija (12) (21/24) 02:50 Retrovizor: Sestra Jackie 2, humorisna serija (15) (9/12) 03:20 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 05:20 Noni glazbeni program

NEDJELJA 23. prosinca 2012. 04:00 05:30 06:20

05.55 06.15 06.40 06.45 07.15 07.45 08.15 08.30 09.00 09.30 09.45 10.15

05.15 05.50 07.05 07.30 08.50 09.10 09.25 10.00 10.15 11.50 12.05 14.20 16.30 18.30 19.05 19.10 19.58 20.00 22.00 00.00 01.55 02.30 04.25

RTL Danas, informavna emisija Bibin svijet, humorisna serija Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Yu-Gi-Oh!, animirana serija (R) Virus a ack, animirana serija TV prodaja Uilica, kviz za djecu TV prodaja Knerten - TV premijera, igrani lm, obiteljska komedija TV prodaja Sissi, igrani lm, romanna komedija Policajac iz vra, igrani lm, akcijska obiteljska komedija Bojnik Payne, igrani lm, komedija RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Galileo, zabavna/obrazovna emisija (S2E88/100) RTL Vrijeme, informavna emisija Sam u kui, igrani lm, komedija Hotel za pse - TV premijera, igrani lm, obiteljska komedija Sanjiva dolina, igrani lm, horor (15) RTL Danas, informavna emisija (R) Umri muški 2, igrani lm, akcijski triler (12) (R) Kraj programa

10.45 11.15 11.30 12.00 12.25 12.50 13.20 13.35 14.20 15.05 15.50 16.30 17.40 18.50 20.00 20.55 21.50 22.45 00.55 01.20

06:50 05:56 Najava programa 06:01 Spektar, unutrašnjopoliki magazin (R) 06:46 Putovanja rijekama divljine, dokumentarna serija (43’) (5/5) 07:31 Poštar Pat, crtani lm (31/40) 07:46 Moj mali planet, crtani lm (4/25) 07:51 Hamtaro, crtana serija (7/26) 08:11 Mala princeza, crtani lm (21/30) 08:21 Ružica Šareni, crtani lm (22/52) 08:36 Priam  o Božiu, crtana serija (9/12) 08:40 Gladijatorska akademija, crtana serija (10/26) 09:05 Merlin 1, serija za djecu i mlade (8/13) (R) 09:50 Mala TV 09:51 TV vr: Zameo ih snijeg 10:01 Danica i divlja svinja 10:08 arobna ploa - uvari prirode: Zrak 10:20 Novi klinci s Beverly Hillsa 3, serija (16/22) 11:05 Trojanski konj, ameriki lm za djecu (45’) (R) 11:55 uvari zdravlja, emisija pod pokroviteljstvom 12:25 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom

FILM NOVA TV

20.05

Spider-Man Akcijski spektakl o mladom studentu (Tobey Maguire) koji iznenada dobiva supermoi i postaje borac za pravdu. Ekranizacija slavnog stripa. Nakon ugriza genetski modi ciranog pauka, mladi student Peter (Tobey Maguire) ubrzo otkriva da posjeduje neobine moi: nadaren je snagom i sposobnosma pauka s posebno izoštrenim paukovskim osjelima. U meuvremenu, megalomanski biznismen, Norman Osborn, (Willem Dafoe) takoer prolazi kroz neke neobine mijene.

EMISIJA HRT 1 TV SERIJA DOMA

10.40

Prijatelji

INFO RTL

RTL Danas

18:30

07:50 08:10 08:35 09:00 09:25 09:50 10:15 10:45 11:15 13:50 15:45 17:00 17:10 18:20 19:15 20:05 22:20 00:10 02:15

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10.30 11:00 12:00 13:00 13:30 13:45 14:30 14:45 15:35 15:45 16:15 16:50 17:00 17:35 18:10 18:30 18:40 19:00 19:05 19:10 19:35 19:45 20:00 20:30 21:00 22:10 22:20 22:30 22:50 22:51 22:57 23:00 01:00 01:01

Nad lipom 35, humorisno-glazbeni show TV Izlog Gormi, crtana serija R Pokemoni, crtana serija 7/24 Beyblade metal, crtana serija 23/26 Winx Club, crtana serija 10/26 Bratz, crtana serija 15/26 Banjo - maak buntovnik, crtani lm Power Rangers Samurai, serija 5/46 Malo dobrih ljudi, igrani lm R Kovrava Sue, igrani lm Provjereno, informavni magazin R Vijes Nove TV Hitna 94, serija 6-7/16 Lud, zbunjen, normalan, serija R 29/72 Dnevnik Nove TV Spider-Man, igrani lm Gas do daske, igrani lm Blade: Trojstvo, igrani lm (12)* Final Fantasy VII: Nova prijetnja, igrani

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi OTVORENO NEBO, dokumentarna emisija IZ NAŠIH SREDIŠTA, informavni program (r) 1x2, kontakt emisija PRESSICA(r) 24 SATA VIJESTI informavni program TV PRODAJA DRUGA STRANA (r) TV PRODAJA TV ORDINACIJA (r) EVANEOSKE PRIE, program za djecu ZAJEDNO, mozaika emisija KAJKAVCI (r) MALI OGLASI SJEDNICA GV VARAŽDIN, reportaža TV OBLOEC, mozaika emisija VJERA I NADA vjerski program EVANEOSKE PRIE, program za djecu VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA, informavni program MALI OGLASI EVANEOSKE PRIE, program za djecu KUMA, emisija o kulturi (r) IZ VTV ARHIVE: VICOVIZIJA POPEVKE I ŠTIKLECI (r) MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

01.40

5:25 6:55 8:25 8:50 9:35 10:25 10:40 11:30 12:15 12:30 13:05 13:55 14:10 15:00 15:15 16:05 16:35 17:25 18:00 20:00 20:30 22:00 23:30 01:05 01:55 02:40

lm (12)* Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Kraj programa

Punom parom, kulinarski izazov (S03E49/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E50/95) (R) Mus, animirani lm (R) Veera za 5, lifestyle emisija (S04E86/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S04E87/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S04E88/185) TV prodaja Veera za 5, lifestyle emisija (S04E89/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S04E90/185) TV prodaja Sve što je bitno, dramska serija (S1E54/55) Sve što je bitno, dramska serija (S1E55/55) Sve što je bitno, dramska serija (S01E36/36) TV prodaja Sve što je bitno, dramska serija (S01E37/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E38/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E39/36) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S02E03/10) (R) TV prodaja David Rocco: Dolce Vita, gastronomskoputopisna serija (S05E01) Moderna uda, dokumentarni (S01E38/62) Moderna uda, dokumentarni (S01E58/62) RTL Hotspot, informavni magazin (S01E03) Waterloo road, dramska serija (S03E15) Waterloo road, dramska serija (S03E16) Hrvatska traži zvijezdu, glazbeni show (S03E03) Kardashians, reality show (S06E14) Kardashians, reality show (S06E15) Greni dnevnici, humorisna dramska serija (S02E07/08) Carstvo vukova, igrani lm, triler (12) Malcolm u sredini, humorisna serija (S06E04/22) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S06E06/22) (R) Kraj programa

Znate li plesa?, show 25/25 Moje keri, serija 3/6 Pca trkaica, crtana serija 22/26 Harvey Toons, crtana serija 36-37/78 Puna kua, serija 17-18/24 TV izlog Prijatelji, serija 24-25/25 Dawson‘s Creek, serija 3/22 TV izlog Jamie Oliver: Sve za 30 min , serija 1/40 Eva Luna, serija 32/114 TV izlog Eva Luna, serija 33/114 TV izlog Eva Luna, serija 34/114 Puna kua, serija R Nate Berkus show 24/173 Jamie Oliver: Sve za 30 min , serija R Polja nade, serija 106-107/140 Naša mala klinika, serija 17/32 Supertalent, show 4/14 Legenda o Hispaniji, serija (12)*6-7/14 Potjera, serija (12) 6-7/18 Prijatelji, serija R Dawson‘s Creek, serija R Kraj programa

06:38 Duhovni izazovi, meureligijski magazin (R) 07:08 Tema dana (R) 07:26 Najava programa 07:28 TV kalendar 07:43 Zlatna kinoteka: Moby Dick, britanski lm (111’) 09:33 TV kalendar (R) 09:50 Vijes 09:58 Vrijeme danas 09:59 HAK - Promet info 10:00 ni DA ni NE: Uniforme u školama 10:55 Istrage gospoice Fisher, serija (13/13) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:30 Plodovi zemlje 13:25 Rijeka: More 14:00 Nedjeljom u dva 15:05 Mir i dobro 15:40 Pogled iz visine, dokumentarna serija (6/6) 16:35 TV kalendar (R) 17:00 Vijes 17:09 Vrijeme sutra 17:10 HAK - Promet info 17:15 Vrtlarica 17:45 Volim Hrvatsku, show program (14/15) 77’30 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:04 Snow Queen Trophy vinjete 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:10 Loto 6/45 20:15 Sve u 7!, kviz 21:10 Spe u gosma 5, humorisna serija (34’50”) (14/20) 21:50 Nedjeljom ujutro, subotom naveer - humorisna serija (12) (25’06”) (14/15) 22:20 Damin gambit, talk show 23:05 Dnevnik 3 23:25 Vijes iz kulture 23:33 Sport 23:36 Vrijeme sutra 23:45 Nedjeljom u dva (R) 00:50 Istrage gospoice Fisher, serija (13/13) (R) 01:45 Moby Dick, britanski lm (R) 03:35 Prizma, mulnacionalni magazin 04:20 Dnevnik 3 (R) 04:40 Vijes iz kulture (R) 04:48 Sport (R) 04:51 Vrijeme sutra (R) 04:53 Skica za portret 05:05 Sve u 7!, kviz (R)

05:44 Najava programa 05:49 Veterani mira, emisija za branitelje (R) 06:34 Normalan život, emisija o obitelji (R) 07:04 Moomini, crtana serija (9/26) 07:29 Gradi Wakkaville, crtana serija (4/26) (R) 07:54 Priam  o Božiu, crtana serija (10/12) 07:58 Advent u Dresdenu oko 62’ (R) 09:00 Ciklus pustolovnih lmova prema Karlu Mayu: Die Pyramide des Sonnengo es, njemako-francuskotalijanski lm (93’) 10:40 Biblija (ne kod. na sat.) 10:50 Portret crkve i mjesta (ne kod. na sat.) 11:00 Zagreb: Misa, prijenos (ne kod. na

FILM RTL

22.15

(bivša akoveka televizija)

Djeja TV Juer, danas, sutra Mala školska liga Auto – moto nauca (r) G.E.T.Report Zagrljaj ljepote Patuljci košarkaši, igrani lm (r) Poluge razvoja Glas manjina (r) Juer, danas, sutra Poljoprivredni savjetnik Obzori VIJESTI DANA Hrana i vino Kajkanje Juer, danas, sutra Advent u gradu Zrinskih (r) Planet Croaa Euromaxx(r) Vijes dana Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

Cr za djecu o malom sobu koji traži svog tatu zaposlenog kod Djeda Mraza. Niko je mali sob koji sanja da naui letje i da jednog dana upozna svog pravog tatu. Njegov tata je pripadnik legendarnih Leteih snaga Djeda Mraza. Meum, prava isna je da on nikada nije sreo svog oca i da, ustvari, nitko ni ne vjeruje u njegove prie o takozvanom slavnom ta. I da ... svi se smiju njegovim pokušajima da le jer on cijelo vrijeme samo pada - premda to radi super.

FILM NOVA TV

12.20

Mravator

SERIJA DOMA TV

Jamie Oliver - Sve za 30 minuta

21:20 22:30

Hitna 94, serija 9-10/16 Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan, serija 35-36/72 Masterchef, reality show 64/65 Red Carpet, showbiz magazin (15)*

23:45 01:55

Spider-Man, igrani lm R Blade: Trojstvo, igrani lm (12)* R

03:50 Red Carpet, showbiz magazin (15)* R 04:40 Nad lipom 35, humorisnoglazbeni show R 05:40 Dnevnik Nove TV R 06:30 Kraj programa

09.35 09.50 05.25

Hotel za pse - TV premijera, igrani lm, obiteljska komedija (R) TV prodaja Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija 07.50 Yu-Gi-Oh!, animirana serija (R) 08.40 Virus a ack, animirani lm 09.00 TV prodaja 09.15 Sissi 2, igrani lm, drama 11.30 TV prodaja 11.45 Policajac iz vra, igrani lm, akcijska obiteljska komedija (R) 13.35 Brat - TV premijera, igrani lm, obiteljski 15.45 Sam u kui, igrani lm, komedija (R) 17.45 RTL Extra Magazin, showbiz emisija 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.05 RTL Vrijeme, informavna emisija 19.10 Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E95/100) 19.58 RTL Vrijeme, informavna emisija 20.00 Niko - Božina potraga, igrani lm, obiteljska animirana fantazija 21.40 Svemirci s gornjeg kata, igrani lm, komedija 23.20 Ljubavni zov, igrani lm, komedija (15) 01.20 Sanjiva dolina, igrani lm, horor (15) (R) 03.15 RTL Danas, informavna emisija (R) 03.50 Kraj programa

10.50 11.05

07.10 07.25

11.55 12.10 13.00 13.50 14.05 14.40 15.25 16.20 17.15 17.50 18.50 20.00 21.30 22.20 23.15 00.05 02.05

06:40 Gormi, crtana serija 17/26 TV Izlog Pokemoni, crtana serija 8/24 07:50 Beyblade metal, crtana serija 24/26 08:15 Lego Ninjago, crtana serija 7/9 08:40 Winx Club, crtana serija R 10/26 09:05 Bratz, crtana serija 16/26 09:35 Speed Racer, crtana serija 6/26 10:00 Power Rangers Samurai, serija 6/46 10:25 Srce od zlata, igrani lm 12:20 Mravator, igrani lm 14:05 Gas do daske, igrani lm R 15:55 Hitna 94, serija 8/16 17:00 Vijes Nove TV

08:13 08:15 08:40 08:45 10:45 11:00 11:45 12:00 12:25 12:30 12:35 13:30 14:00 14:45 15:30 16:25 16:30 17:00 18:00 19:00 19:30 20:00 20:05 20:30 21:00 22:00

17:40

17:10 19:15 20:05

06.05

07:05 07:25

Niko-Božina potraga 08:00 11:15 11:30 12:15 12:45 13:20 14:05 15:45 16:15 16:50 17:00 17:35 19:00 19:30 20:00 20:35 20:50 21:35 22:10 22:40 23:00 01:00 02:00

sat.) 12:00 Izbor Sportaša godine, prijenos 13:15 Crtani lm 13:40 Babybonus, emisija pod pokroviteljstvom 14:10 Priam  o Božiu, crtana serija (10/12) (R) 14:15 Ples sa zvijezdama (8/8) (R) 16:00 Olimp - sportska emisija 16:55 Košarka, ABA liga: Split - Olimpija, prijenos 18:45 Dvoboj, ameriki lm 70’56 19:55 Veeras 20:00 Za šaku dinamita, talijanski lm (148’) 22:35 Ciklus fesvalskih pobjednika: Biuful!, španjolsko-meksiki lm (12) (142’) 01:00 Marko Tolja - Boži u kazalištu, snimka koncerta 01:45 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03:45 Noni glazbeni program - arhiva

22:20 22:50 23:00 01:00 01:01

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MUŽIKAŠI I PAJDAŠI; glazbena emisija TV PRODAJA VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe MALI OGLASI EVANEOSKE PRIE, program za djecu MOJA ISTRA ZLATNA DOLINA, poljoprivredna emisija KUTIONICA (r) DRUGA STRANA(R) ŠKOLA PREHRANE (r) MALI OGLASI OTVORENO NEBO(r) TRIBINA.HR(r) POPEVKE I ŠTIKLECI (r) JEDROMANIJA, emisija o jedrenju VTV TJEDNIK, informavna emisija EVANEOSKE PRIE., program za djecu POLUGE RAZVOJA, emisija o gospodarstvu ŽUPANIJSKE TEME, informavna emisija VU SRCU TE NOSIM, emisija o narodnoj bašni MEIMURSKI NARODNI OBIAJI ljušenje kukuruza, dokumentarni program VTV TJEDNIK, informavna emisija MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Zabranjena ljubav, sapunica (S2E28-35/220) TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S2E36-37/220) TV prodaja David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S05E01/01) (R) TV prodaja Sutkinja Amy, dramska serija (S02E10/22) Sutkinja Amy, dramska serija (S02E11/22) TV prodaja RTL Hotspot, informavni magazin (S01E03) (R) Kardashians, reality show (S06E14/17) (R) Kardashians, reality show (S06E15/17) (R) Greni dnevnici, humorisna dramska serija (S02E07/08) (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S02E04/10) Paklena kuhinja, reality show (S01E33/34) Hrvatska traži zvijezdu, glazbeni show (S03E04) Brane laži, igrani lm, triler Odstrel, akcijska serija (S02E15/16) Mayday: Tajna crne kuje, dokumentarna serija (S08E01/02) Kraljevi leda, dokumentarni (S02E06/13) Carstvo vukova, igrani lm, triler (12) (R) Kraj programa

5:55 7:10 8:00 8:25 9:20 10:15 10:30

Supertalent, show R Harvey Toons, crtana serija R Pca trkaica, crtana serija R Puna kua, serija 19-20/24 Prijatelji, serija 1-2/24 TV izlog Dawson’s Creek, serija 4/22 11:20 Jamie Oliver: Sve za 30 min , serija 2/40 11:50 Eva Luna, serija 35/114 12:55 TV izlog 13:10 Eva Luna, serija 36-37/114 14:45 TV izlog 15:00 Nate Berkus show R 24/173 15:45 TV izlog 16:00 Puna kua, serija R 16:55 Naša mala klinika, serija R 17:40 Jamie Oliver: Sve za 30 min , serija R 18:15 Polja nade, serija 108-109/140 20:00 Kovrava Sue, igrani lm 21:45 Legenda o Hispaniji, serija (12)*8-9/14 23:15 Prijatelji, serija R 0:10 Dawson’s Creek, serija R 1:00 Potjera, serija (12)* R 2:30 Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

08:00 11:15 12:05 12:55 13:30 15:00 15:30 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:45 20:30

Djeja TV Kajkanje (r) Advent u gradu Zrinskih (r) Planet Croaa (r) Sport nedjeljom Poljoprivredni savjetnik (r) Mala školska liga (r) Hrana i vino Tjedna kronika Podravina i Prigorje (r) 24 sata TV Jukebox Tjedna kronika G.E.T.Report Slavonsko veselje, tamburški show 23:00 Zapisano u zvijezdama (18) 00:30 Erotski program (18) 01:30 Videostranice


PONEDJELJAK 24. prosinca 2012.

05:53 06:23 06:41 06:43 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:20 09:25 09:50

Mir i dobro (R) Tema dana (R) Najava programa TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:13 Bestselerski redovnici - udo s nuspojavama, dokumentarni lm (52’) 11:10 Blaženi Augusn Kažo - Biskup siromaha i pomirenja, dokumentarni lm (38’53”) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:20 TV kalendar (R) 12:40 Prkosna ljubav, telenovela (54/162) 13:33 Vakanski Hrva: Nikola Eterovi - S brakog kamena u srce Crkve, dokumentarni lm (46’21”) 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 Trea dob, emisija za umirovljenike 15:05 So o il cielo di Roma, mini-serija 101’53 (1/2) 16:58 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:55 HAK - Promet info 18:00 manjinski Mozaik: U išekivanju Božia (R) 18:20 8. kat: Glazbeno ljubavni parovi, talk-show 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:04 Snow Queen Trophy vinjete 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Božina estka kardinala Bozania 20:20 Škrinja: Odgovor 21:20 Biblija: Isus, mini-serija (1/2) 23:00 Dnevnik 3 23:20 Vijes iz kulture 23:28 Sport 23:31 Vrijeme sutra 23:40 Božine pjesme 23:55 Požega: Misa Ponoka, prijenos 01:30 Andrea Bocelli i David Foster - Moj Boži (60’) (R) 02:30 So o il cielo di Roma, mini-serija (1/2) (R) 04:12 Božine pjesme 04:30 Cancel Christmas, ameriki lm (R)

sad u Europu (13/30) (R) 12:40 Plodovi zemlje (R) 13:30 Christmas in Canaan, ameriki lm (87’) 15:00 Crtani lm 15:21 Priaj mi o Božiu, crtana serija (11/12) (R) 15:25 Mala TV: (R) 15:30 TV vr: Djed Mraz (R) 15:40 Brlog: Ovce 15:45 arobna ploa: uvari prirode Zrak (R) 16:00 Regionalni dnevnik 16:30 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 16:35 Kardinal Haulik - otac Zagrebake nadbiskupije, dokumentarni lm (31’33”) 17:10 Cancel Christmas, ameriki lm (88’) 18:40 Tiha no u Vukovaru 19:55 Veeras 20:00 TV Bingo 20:25 udo u 34. ulici, ameriki lm (110’) 22:20 Daj mi sebe, ameriki lm (122’) 00:25 Nothing Like the Holidays, ameriki lm (95’) 02:00 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04:00 Noni glazbeni program

UTORAK 25. prosinca 2012. 6:15 7:05

Dnevnik Nove TV R Kraj programa

07.15

Paklena kuhinja, reality show (S01E33/34) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E49/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E50/95) (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S02E04/10) (R) Mus, animirani lm TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S2E36/220) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E37/220) (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E43/55) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S03E51/95) Punom parom, kulinarski izazov (S03E52/95) TV prodaja Aurora, telenovela (S1E107/135) Aurora, telenovela (S1E108/135) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E38/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E39/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E45/55) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E07/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E07/22) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S06E04/22) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S06E06/22) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S02E11) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S06E12) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E11/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E11/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E10/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E04/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E05/22) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S03E02) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S03E03) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E04/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E05/24) Moderna obitelj, humorisna serija (S01E10/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S02E11/23) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S03E11/23) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E04/22) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E05/22) (R) Odstrel, akcijska serija (R) Kraj programa

08.05 08.25 08.50 09.25 09.30 09.45 10.15 11.00 11.55 12.10 12.40 13.10 13.25 14.20 15.05 15.35

06.15 06.55 07.35 08.05 08.20 08.45 09.00 10.35 12.45 14.35 16.10 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.58 20.00 22.20 00.40 02.20 04.10 04.45

RTL Danas, informavna emisija (R) RTL Extra Magazin, showbiz emisija (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, crtani lm Yu-Gi-Oh!, animirana serija Virus a ack, animirana serija Niko - Božina potraga, igrani lm, obiteljska animirana fantazija (R) Sissi 3, igrani lm, drama Bebin odlazak u grad, igrani lm, komedija Svemirci s gornjeg kata, igrani lm, komedija (R) Pus vodu da miševi odu, igrani lm, animirani RTL 5 do 5, Informavna emisija Pus vodu da miševi odu, igrani lm, animirani (nastavak) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E63/88) RTL Vrijeme, informavna emisija Sam u kui 2: Izgubljen u New Yorku, igrani lm, obiteljski Kolo sree, igrani lm, komedija Veliki lm, igrani lm, komedija (12) Ljubavni zov, igrani lm, komedija (15) (R) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

16.00 16.50 17.15 17.40 18.05 18.30 18.55 19.20 19.45 20.10 20.35 21.00 21.25 21.55 22.20 22.50 23.15 23.40 00.05 00.25 00.45 01.05 01.45

6:50 05:11 Najava programa 05:16 Pogled iz visine, dokumentarna serija (6/6) (R) 06:11 Prkosna ljubav, telenovela (53/162) 06:56 Mala TV 07:01 TV vr: Djed Mraz 07:11 Brlog: Ovce 07:16 arobna ploa: uvari prirode Zrak (R) 07:26 Vesele trojke, crtana serija (10/52) 07:51 Priaj mi o Božiu, crtana srija (11/12) 07:55 Teletubbies, animirana serija (236/330) 08:20 Život s Derekom, serija za djecu (5/13) 08:45 Fantasni prijatelji 3, serija za mlade (1/13) 09:10 Merlin 1, serija za djecu i mlade (10/13) (R) 10:00 Jelenko, serija za djecu (1/13) 10:30 Christmas Caper, ameriki lm (85’) 11:55 Idemo na put s Goranom Miliem - A

FILM HRT 2

22.20

Za tvoje plave oi Godina je 1987. Budui burzovni mešetar Jack Campbell (N. Cage) prihvaa jednogodišnje pripravništvo u uglednoj londonskoj banci i privremeno se, barem tako misli, rastaje od svoje velike studentske ljubavi Kate (T. Leoni). Kate predosjea da Jackov odlazak znai svršetak njihove veze i moli ga da ostane. No, ambiciozni mladi odlazi u London... Badnjak, trinaest godina poslije. Jack je uspješni poslovni ovjek s Wall Streeta koji je upravo zakljuio iznimno vrijedan posao spajanja poduzea.

SERIJA RTL 2

7:20 7:45 8:35 8:50 10:10 10:25 11:10 11:45 12:50 14:40 17:00 17:10 19:15 20:05 21:55 23:45 1:45 3:35 5:20

06:58 07:00 07:15 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 13:45 14:15 14:45 15:40 16:00 17:00 17:05 17:45 18:30 18:40 18:59 19:00 20:00 20:05 21:00

13.25

21:30 23:25 23:45 23:46 23:55

Aurora

01:20 SERIJA DOMA TV

Jamie kod kue - Božini specijal

17.55

02:00 02:55 02:56

Astro Boy, crtana serija 42/50 Monsuno, crtana serija 26/52 Sretni patuljak, crtani lm TV izlog Scooby - Doo, crtani lm TV izlog In magazin R Zauvijek susjedi, serija Masterchef, reality show R Vilenjak, igrani lm Aljaska, igrani lm Vijes Nove TV Boži vragolastog Dennisa, igrani lm Dnevnik Nove TV Masterchef, reality show eri Božia, igrani lm Najlui Boži, igrani lm Vilenjak, igrani lm R Jack Frost, igrani lm Nad lipom 35, humorisnoglazbeno show R

NAJAVA PROGRAMA VTV TJEDNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija EUROBOX(r) TV OBLOEC(r) 24 SATA VIJESTI informavni program TV PRODAJA VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe (R) ŽUPANIJSKE TEME, informavna emisija (r) VU SRCU TE NOSIM (r) POLUGE RAZVOJA (r) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) SPORTSKI ZOOM, sportska emisija EVANEOSKE PRIE, program za djecu VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA BOŽI UZ VTV, prigodna emisija VTV VIJESTI; informavna emisija BOŽI UZ VTV; prigodna emisija BOŽINE PJESME DND VARAŽDIN, glazbena emisija BOŽINI KONCERT VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar POLNOKA IZ VARAŽDINSKE KATEDRALE, izravni prijenos BOŽINE PJESME uz Blanku Tkali i Anelka Igreca VESELJE TI NAVJEŠUJEM, božine pjesme ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

6:30 8:05 8:30

Moje keri, serija 4/6 Harvey Toons, serija 10/78 Šepavo janje, animirani lm 24 min TV izlog Djejih 10 Božjih zapovijedi, crtana serija 1-5/5 TV izlog upkova Božina avantura, animirani lm TV izlog Prie s tavana, animirani lm 95/141 TV izlog Micaela, animirano-igrani lm Nate Berkus Show, serija R Nate Berkus Show, serija 63/173 Jamie kod kue: Božini specijal Ne zaboravi shove - Dive 14/16 Puna kua, serja 12/24 Mike i Molly, serija 12/24 Prijatelji, serija 9/24 Mr. Ben, serija 6/14 Seinfeld, serija 96/180 Televizijska posla, serija 10/23 Maloljetnici bez kontrole, igrani lm 01.25 Ljubav i drugi poroci, igrani lm 01.35 Kraj programa

8:55 9:10 11:15 11:30 12:40 12:55 14:15 14:30 16:10 17:00 17:55 18:45 20:00 20:30 21:00 21:25 21:50 22:15 22:40 0:10 1:50

05:59 Trea dob, emisija za umirovljenike (R) 06:29 Tema dana (R) 06:47 Najava programa 06:49 TV kalendar 07:01 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:05 Velika zemlja, ameriki lm (160’) 09:50 Vijes 09:59 Vrijeme danas 10:00 Zagreb: Božina misa, prijenos 11:30 Dnevnik 11:40 Sport 11:42 Vrijeme 11:55 Vakan: Urbi et orbi, prijenos 12:30 TV kalendar (R) 12:45 Boži u Virovici, snimka koncerta (oko 70’) 13:55 Jelovnici izgubljenog vremena 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:35 So o il cielo di Roma, miniserija 101’ (2/2) 16:16 TV kalendar (R) 16:30 Vijes 16:40 HAK - Promet info 16:45 Vuk samotnjak, igrani lm 79’ 18:05 Glazba 18:20 8. kat: Dobre prie s 8.kata, talk-show 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:04 Snow Queen Trophy vinjete 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Božini Ples sa zvijezdama 21:50 Biblija: Isus, mini-serija (2/2) 23:30 Dnevnik 3 23:50 Vijes iz kulture 23:58 Sport 00:01 Vrijeme sutra 00:10 VIP - božini koncert, snimka (R) 01:40 So o il cielo di Roma, miniserija (2/2) (R) 03:20 Blaženi Augusn Kažo Biskup siromaha i pomirenja, dokumentarni lm 04:00 Skica za portret 04:10 Dnevnik 3 (R) 04:30 Vijes iz kulture (R) 04:38 Sport (R) 04:41 Vrijeme sutra (R) 04:43 Skica za portret 04:55 Vakanski Hrva: Nikola Eterovi - S brakog kamena u srce Crkve, dokumentarni lm (R)

06:06 Najava programa 06:11 Prkosna ljubav, telenovela (54/162) 06:56 Mala TV: 07:01 TV vr: Pingvin (R) 07:11 Ninin kutak: Aneli od tjestenine (R) 07:16 Koki svira, crtani lm 07:21 Danica priprema božuni ruak (R) 07:26 Vesele trojke, crtani lm (11/52) 07:51 Priaj mi o Božiu, crtana srija (12/12) 07:55 Teletubbies, animirana serija (237/330) 08:20 Život s Derekom, serija za djecu (6/13) 08:45 Fantasni prijatelji 3, serija za mlade (2/13) 09:10 Merlin 1, serija za djecu i mlade (11/13) (R) 10:00 Jelenko, serija za djecu (2/13) 10:30 udesna šuma, crtani lm 81’ 11:50 Most za Terabithiju, ameriki lm (91’) (R) 13:21 Crtani lm 13:36 Priaj mi o Božiu, crtana serija (12/12) (R) 13:45 Winnetou 1, njemako-hrvatskotalijanski lm 98’ 15:25 Obrtnik i partner, emisija pod

SERIJA RTL

19:10

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 14:40 15:15 15:50 17:00 19:00 19:30 20:00 20:35 21:05 21:15 22:45 23:00 00:00

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Glas manjina (r) 24 SATA, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Juer, danas, sutra Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Sport ponedjeljkom Auto – moto nauca Juer, danas, sutra Igrani lm VIJESTI DANA Koncert Videostanice

Nakon dugogodišnjeg lošeg braka Anita (37) odlui napus supruga Ivicu (41) i odlazi k prijateljici. Ubrzo preko interneta upoznaje zanimljivog muškarca i zaljubi se u njega, ne vidjevši ga uživo. Vjeruje mu na slijepo, te mu ak šalje i novac, dok se u stvarnom svijetu prepire sa suprugom oko zajednikog sina Matka (14), a nancijska pitanja rješavaju na sudu. Nakon što postaje jasno da njezin muškarac iz snova ne postoji i da je nasjela na prijevaru, Anita se poinje bavi odnosima u vlastoj obitelji.

SERIJA RTL 2

22:20

Dva i pol muškarca

Astro Boy, crtana serija 43/50 Monsuno, crtana serija 21/52 8:00 TV izlog 8:15 Tom i Jerry: Pria o Orašaru, crtani lm 9:05 TV izlog 9:20 Jack Frost, igrani lm R 11:10 Maloljetnici bez kontrole, igrani lm R 13:10 Najlui Boži, igrani lm R 15:10 Masterchef, reality show R 17:00 Vijes Nove TV 17:25 IN magazin 18:15 Nad lipom 35, humorisnoglazbeni show 19:15 Dnevnik Nove TV 20:05 Putovanje u središte zemlje, igrani lm 22:00 Fred Mraz, igrani lm 0:20 Kako preskoi Boži, igrani lm 2:05 Maska, igrani lm 3:45 Maloljetnici bez kontrole, igrani lm R 5:20 Dnevnik Nove TV R 6:10 Kraj programa

Prijatelji

23.30

07.25

Aurora, telenovela (S1E108/135) (R) 08.05 Punom parom, kulinarski izazov (S03E51/95) (R) 08.25 Punom parom, kulinarski izazov (S03E52/95) (R) 08.55 Mus, animirani lm 09.00 TV prodaja 09.15 Zabranjena ljubav, sapunica (S2E38/220) (R) 09.45 Zabranjena ljubav, sapunica (S2E39/220) (R) 10.15 TV prodaja 10.30 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E44/55) (R) 11.25 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E45/55) (R) 12.15 TV prodaja 12.30 Punom parom, kulinarski izazov (S03E53/95) 13.00 Punom parom, kulinarski izazov (S03E54/95) 13.25 TV prodaja 13.40 Aurora, telenovela (S1E109/135) 14.35 Aurora, telenovela (S1E110/135) 15.20 Zabranjena ljubav, sapunica (S2E40/220) 15.50 Zabranjena ljubav, sapunica (S2E41/220) 16.15 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E46/55) 17.10 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E47/55) 18.05 Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E04/22) 18.30 Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E05/22) (R) 18.55 Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S03E02) (R) 19.20 Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S03E03) (R) 19.45 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E04/24) (R) 20.10 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E05/24) (R) 20.35 Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E06/22) 21.00 Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E08/22) 21.25 Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S03E04) 21.55 Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S03E05) 22.20 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E06/24) 22.50 Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E07/24) 23.15 Odstrel, akcijska serija (S01E01/13) 00.05 Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E06/22) (R) 00.25 Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E08/22) (R) 00.45 Kraj programa

7:05 7:35

06:58 07:00 08:00 08:15

11:10 12:30 12:55 13:00 13:20 13:50 14:00 14:05 15:00 16:00 16:15 18:00 18:40 19:01 19:02 19:10 19:35 19:45 20:00 20:05

SERIJA DOMA TV TV kue imaju pravo promjene programa

05.20 RTL Danas, informavna emisija (R) 06.00 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 06.20 Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija 06.45 Moji džepni ljubimci, animirana serija 07.05 Yu-Gi-Oh!, animirana serija 07.35 Virus a ack, animirana serija (R) 07.45 Zebra trkaica, igrani lm, animirani 09.35 Kolo sree, igrani lm, komedija (R) 11.50 Boži u zemlji uda - TV premijera, igrani lm, komedija 13.45 Snježne rados 2 - TV premijera, igrani lm, obiteljski 15.30 Sam u kui 2: Izgubljen u New Yorku, igrani lm, obiteljski (R) 16.55 RTL 5 do 5, Informavna emisija 17.10 Sam u kui 2: Izgubljen u New Yorku, igrani lm, obiteljski (nastavak) (R) 18.05 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.07 RTL Vrijeme, informavna emisija 19.10 Krv nije voda, serija (S02E64/88) 19.58 RTL Vrijeme, informavna emisija 20.00 Ostavljeni na Antarci, igrani lm, avanturiski 22.20 Bitka za Boži, igrani lm, komedija 00.00 Preživje Boži, igrani lm, komedija 01.40 Veliki lm, igrani lm, komedija (12) 03.15 RTL Danas, informavna emisija (R) 03.50 Kraj programa

08:45 08:55 10:45 11:00

Krv nije voda (bivša akoveka televizija)

pokroviteljstvom (R) 16:00 Škrinja: Odgovor (R) 16:55 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 17:00 VIP - božini koncert, snimka 18:35 Ledeno doba, animirani lm (78’) 19:55 Veeras 20:00 29. ulica, ameriki lm (95’) 21:40 Tri amigosa, ameriki lm (104’) 23:25 Zapravo ljubav, ameriki lm (130’) 01:35 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03:35 Noni glazbeni program

22:30 22:50 22:51I 23:00 00:20 01:40 01:41

NAJAVA PROGRAMA ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA BOŽINE PJESME DND VARAŽDIN, glazbena emisija EVANEOSKE PRIE, program za djecu BOŽI UZ VTV, prigodna emisija(r) TV PRODAJA BOŽINA PORUKA VARAŽDINSKOG BISKUPA POLNOKA IZ VARAŽDINSKE KATEDRALE, snimka BOŽINE PJESME DND VARAŽDIN, glazbena emisija EVANEOSKE PRIE, program za djecu 24 SATA VIJESTI informavni program BOŽINA AROLIJA, igrani lm BOŽINA PRIA, reportaža BOŽINA PORUKA VARAŽDINSKOG BISKUPA IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI, glazbena emisija U SVJETLU VJERE (r) TV PRODAJA BOŽI S FIDESIMA,snimka koncerta BOŽINA AROLIJA, igrani lm VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI EVANEOSKE PRIE, program za djecu BOŽINA PORUKA VARAŽDINSKOG BISKUPA BOŽINI KONCERT ZBORA JOSIP VRHOVSKI, snimka koncerta VTV DNEVNIK, informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA Z PROŠLOSTI TV kalendar TRIBINA.HR, sportska emisija OSLO GOSPEL FESTIVAL, snimka koncerta ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

6:40 8:45

Djejih 10 Božjih zapovijedi, crtana serija R Prie s tavana, animirani lm R

10:00 TV izlog 10:15 Hrabra družina i šifra Marca Pola, animirani lm 11:50 TV izlog 12:05 Harvey Toons, serija R 12:30 Šepavo janje, animirani lm 24 min R 13:00 upkova Božina avantura, animirani lm R 14:10 TV izlog 14:25 Sretni patuljak, animirani lm 15:10

Nate Berkus Show, serija R 63/173 16:00 Nate Berkus Show, serija 64/173 16:55 Jamie kod kue: Božini specijal R 17:45 Ne zaboravi shove - Dive R 19:05 Puna kua, serja R 19:30 Mike i Molly, serija R 20:00 Boži vragolastog Dennisa, igrani lm 21:35 Aljaska, igrani lm 23:30 Prijatelji, serija R 0:00 Mr. Ben, serija R 0:25 Seinfeld, serija R 0:50 Televizijska posla, serija R 1:15 Nate Berkus Show, serija (Božina ep.) R 2:00 Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:15 14:00 14:45 16:50 17:00 19:00 19:35 20:00

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Dom 2 Juer, danas, sutra, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Sport ponedjeljkom (r) Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Božini koncert u Centru za kulturu, snimka 21:20 Juer, danas, sutra 21:30 Djeak iz džungle, igrani lm 22:45 VIJESTI DANA 23:00 Koncert 00:00 Videostranice


SRIJEDA 26. prosinca 2012.

05:45 06:20 06:38 06:40 06:52

Meu nama (R) Tema dana (R) Najava programa TV kalendar 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:20 Vijes 09:25 Dobro jutro, Hrvatska 09:50 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:15 Downton Abbey - specijal (93’04”) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:19 TV kalendar (R) 12:40 Prkosna ljubav, telenovela (55/162) 13:30 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 13:39 Vrijeme sutra 13:45 Doktor Živago, ameriki lm 187’ 16:55 Ekumena, religijski kontakt program 17:30 Vijes 17:40 HAK - Promet info 17:45 Alpe Dunav Jadran 18:20 8. kat: Veer s TV zvijezdama, talk-show 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:04 Snow Queen Trophy vinjete 20:05 PP 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Loto 7/39 20:15 Beskrajan dan, ameriki lm (97’) 22:00 Globalno sijelo 22:35 Dnevnik 3 22:55 Vijes iz kulture 23:03 Sport 23:06 Vrijeme sutra 23:15 Drugi format 00:05 Doktor Živago, ameriki lm (R) 03:15 Alpe Dunav Jadran (R) 03:45 Globalno sijelo (R) 04:11 Dnevnik 3 (R) 04:31 Vijes iz kulture (R) 04:39 Sport (R) 04:42 Vrijeme sutra (R) 04:44 Skica za portret 04:55 Jelovnici izgubljenog vremena: 05:15 Drugi format (R)

06:55 Najava programa 07:00 Mala TV: 07:01 TV vr: Što je Roni želio bi kad je bio mali (R) 07:11 Baltazar: Ulini svirai, crtani lm 07:16 Aneo - eška drama za djecu (R) 07:30 Vesele trojke, crtana serija (12/52) 07:55 Teletubbies, animirana serija (238/330) 08:20 Život s Derekom, serija za djecu (7/13) 08:45 Fantasni prijatelji 3, serija za mlade (3/13) 09:10 Merlin 1, serija za djecu i mlade (12/13) (R) 10:00 Jelenko, serija za djecu (3/13) 10:30 arobnjakov šešir, crtani lm 75’ 11:45 Crtani lm 12:00 Božini Ples sa zvijezdama (R) 13:40 Gar eld upoznaje stvarnost, ameriki lm (75’) 15:00 Planet 51, animirani lm (oko 91’) 16:40 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 16:45 Družba Pere Kvržice, igrani lm (81’) 18:15 Zaarana Ella, ameriki lm (92’) 19:55 Veeras 20:00 Boži u Ciboni 2012, prijenos 21:45 Isnite laži, ameriki lm (12) (135’) 00:00 Zvjezdana vrata 2: Svemir, serija (20/20) 00:45 Retrovizor: CSI: Miami 9, serija

(12) (15/22) 01:30 Retrovizor: Kojak 3, serija 2 (12) (22/24) 02:15 Retrovizor: Sestra Jackie 2, humorisna serija (15) (10/12) 02:45 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04:45 Noni glazbeni program

ETVRTAK 27. prosinca 2012. 08.10 08.35 08.45 09.00 09.30 09.45 10.15 10.30

06.00 06.40 07.25 07.55 08.10 08.40 08.55 09.10 09.30 09.50 10.05 11.55 12.10 13.55 16.05 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.58 20.00 22.15 00.00 02.00 03.00 04.20 04.55

RTL Danas, informavna emisija (R) Krv nije voda, serija (S02E64/88) (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, animirana serija Yu-Gi-Oh!, animirana serija Virus a ack, animirana serija (R) TV prodaja Ispla se - TV aukcija, emisija uživo Exkluziv Tabloid, magazin (R) TV prodaja Zebra trkaica, igrani lm, animirani (R) TV prodaja Bitka za Boži, igrani lm, komedija (R) Ostavljeni na Antarci, igrani lm, avanturiski (R) Zaaran, igrani lm, komedija RTL 5 do 5, Informavna emisija Zaaran, igrani lm, komedija (nastavak) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E65/88) RTL Vrijeme, informavna emisija Sam u kui 3, igrani lm, komedija RTL Vijes, informavna emisija Klopka, igrani lm, kriminaliski triler Astro show, show, emisija uživo (18) Preživje Boži, igrani lm, komedija (R) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

11.25 12.15 12.30 13.00 13.25 13.40 14.35 15.20 15.50 16.15 17.10 18.05 18.30 18.55 19.20 19.45 20.10 20.35 21.00 21.25 21.55 22.20 22.50 23.15

7:00 7:30 7:55 8:10 9:50 10:10 10:45 11:30 13:15 15:10 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:20 23:10 23:30 1:10 2:50 4:20 6:00 6:50

Astro Boy, crtana serija 44/50 Monsuno, crtana serija 22/52 TV izlog Hrabra družina i šifra Marca Pola, crtani lm TV izlog Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Zovite me Djed Mraz, igrani lm Maska, igrani lm R Kako preskoi Boži, igrani lm R

00.05 00.25 00.45 01.25

Vijes Nove TV IN magazin Kako vrijeme prolazi, serija 35/76 Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan, serija 37-38/72 Sluajni milijunaš, igrani lm Veernje vijes Još jedna pria o Pepeljugi, igrani lm Zovite me Djed Mraz, igrani lm R

6:20 7:05 7:55

Valerija, serija 36/174 Slomljeno srce, serija R Ljubav na kocki, serija R

9:00 9:01

Planinski ratnici, igrani lm (12)* Nad lipom 35, glazbenohumorisno show Dnevnik Nove TV R Kraj programa

14:00 14:01

Flash vijes Ljubav na kocki, serija R nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R TV izlog Polja nade, serija R Plamen ljubavi, serija 100/141 Flash vijes Plamen ljubavi, serija - nastavak 100/141 TV izlog Slomljeno srce, serija 11/130 TV izlog Ljubav na kocki, serija 119/130 Ljubav na kocki, serija 120/130 Oprezno s anelom, serija 183-184/194 Polja nade, serija 110/140 Naša mala klinika, serija 18/32 Naša mala klinika, serija 19/32 Bolji život, serija 40/82 Seinfeld, serija 158-159/180 Seinfeld, serija R Bolji život, serija R Kraljica juga, serija (12) 21/63 Kraj programa

9:10 10:45 11:00 12:40 12:55 13:45

14:35 14:50 15:40 15:55 16:45 17:35

07.10 07.50

Aurora, telenovela (S1E110/135) (R) Punom parom, kulinarski izazov

19:10 20:00 20:50

FILM RTL

20.00

Sam u kui 3 Nakon dva iznimno uspješna i rado gledana naslova, koji su se usjekli u trajno pamenje djeci širom svijeta, trei dio serijala “Sam u kui”, umjesto Macaulaya Culkina u ulozi ostavljenog derišta koje mora brani svoj dom od opasnih kriminalaca, predstavio nam je osmogodišnjeg Alexa D. Linza. Naslijedi jednog od najveih djejih talenata u ulozi koja ga je uinila zvijezdom zasigurno je bio nezahvalan posao, no mali je Alex na ekran uspio prenije sav užitak koji je morao osjeati zabavljajui se na snimanju ...

06:53 06:55 07:10 07:30 08:30 08:45 08:55 09:00 10:45 11:00 11:10 12:00 12:25 13:00 13:30 14:00 14:40 16:00 18:40 19:01 19:02 19:10 19:35 19:45 20:00

SERIJA RTL 2

18.05

Malcolm u sredini

SERIJA DOMA TV

Naša mala klinika

20:05 21:00 21:25

20.50

22:35 22:50 22:51 23:00 01:00 01:01

(S03E53/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E54/95) (R) Mus, animirani lm TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S2E40/220) (R) Ispla se - TV aukcija, emisija uživo Zabranjena ljubav, sapunica (S2E41/220) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E46/55) (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E47/55) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S03E55/95) Punom parom, kulinarski izazov (S03E56/95) TV prodaja Aurora, telenovela (S1E111/135) Aurora, telenovela (S1E112/135) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E42/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E43/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E48/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E49/55) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E06/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E08/22) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S03E04) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S03E05) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E06/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E07/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E09/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E10/22) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S03E06) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S03E07) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E08/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E09/24) Odstrel, akcijska serija (S01E02/13) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E09/22) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E10/22) (R) Odstrel, akcijska serija (S01E01/13) (R) Kraj programa

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA BOŽINA PRIA, reportaža MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA BOŽINA PORUKA VARAŽDINSKOG BISKUPA TV ORDINACIJA, emisija o zdravlju MALI SLAVUJIDND VARAŽDIN, glazbena emisija ŠTEFANJE U DONJEM KRALJEVCU, meimurski narodni obiaji 24 SATA VIJESTI informavni program ŽUPANIJSKE TEME (r) BOŽI UZ KRALUŠE,glazbena emisija TRIBINA.HR(r) BOŽINI KONCERT ZBORA JOSIP VRHOVSKI, snimka koncerta VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI BOŽINA PRIA, reportaža BOŽINA PORUKA VARAŽDINSKOG BISKUPA ŠKOLA PREHRANE SVIJET ROMA, dokumentarna emisija TOMISLAV BRALI I KLAPA INTRADE, snimka koncerta VTV DNEVNIK, informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

21:40 22:30 23:25 0:15 1:00 1:50

05:50 Ekumena, religijski kontakt program (R) 06:20 Tema dana (R) 06:38 Najava programa 06:40 TV kalendar 06:52 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:20 Vijes 09:25 Dobro jutro, Hrvatska 09:50 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:20 The Spice Trail, dokumentarna serija (59’) (1/3) 11:25 Domovi Maroka, dokumentarna serija (25’) (10/10) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:19 TV kalendar (R) 12:40 Prkosna ljubav, telenovela (56/162) 13:35 Dr. Oz 2, talk show (79/100) 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 Hrvatska kronika BiH (R) 14:55 eri dana u prosincu, dokumentarni lm (27’50”) 15:30 Pozivno 16:05 Luda kua 2, humorisna serija 36’07 (27/32) 16:40 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:50 HAK - Promet info 18:00 Kontakt: Vaše prie 18:20 8. kat: 40-te su nove 20-te, talk-show 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:04 Snow Queen Trophy vinjete 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Godine za sjeanje, dokumentarna serija (1/3) 20:45 Spektar, unutrašnjopoliki magazin 21:35 Paralele - pregled 2012. 22:45 Dnevnik 3 23:05 Vijes iz kulture 23:13 Sport 23:16 Vrijeme sutra 23:25 Ciklus kultnih lmova: Francuska veza 2, ameriki lm (12) (115’) (R) 01:20 Regionalni dnevnik (R) 01:50 Carolin Boži, ameriki lm (R) 03:15 Dr. Oz 2, talk show (79/100) (R) 03:55 Jelovnici izgubljenog vremena: 04:15 Dnevnik 3 (R) 04:35 Vijes iz kulture (R) 04:43 Sport (R) 04:46 Vrijeme sutra (R) 04:48 Skica za portret 05:00 eri dana u prosincu, dokumentarni lm

06:10 Najava programa 06:15 Prkosna ljubav, telenovela (55/162) 07:00 Mala TV: 07:05 TV vr: Ulini zabavljai 07:13 Fleks: Putujui zabavljai, crtani lm 07:21 Baltazar: Najvei snjegovi, crtani lm 07:30 Vesele trojke, crtana serija (13/52) 07:55 Teletubbies, animirana serija (240/330) 08:20 Život s Derekom, serija za djecu (8/13) 08:45 Fantasni prijatelji 3, serija za mlade (4/13) 09:10 Merlin 1, serija za djecu i mlade (13/13) (R) 10:00 Jelenko, serija za djecu (4/13) 10:30 Ninja kornjae, ameriki animirani lm (84’) (R) 11:55 Idemo na put s Goranom Miliem - A sad u Europu (14/30) (R) 12:40 Eko zona (R) 13:05 Rijeka: More (R)

23.50

Francuska veza 2 07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:15 13:45 15:50 16:00 19:00 19:30 20:00 20:35 21:05 21:15 22:15 22:35 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Veliko platno (r) Juer, danas, sutra, vijes Videostranice Djeja TV Božini koncert u Centru za kulturu (r) Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Euromaxx Dom 2 Juer, danas, sutra Lifestyle VIJESTI DANA Tv Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

Fotogra ja u Hrvatskoj Carolin Boži, ameriki lm (82’) Mala TV: (R) TV vr: Ulini zabavljai (R) Fleks: Putujui zabavljai, crtani lm (R) Baltazar: Najvei snjegovi, crtani lm Regionalni dnevnik Dva i pol muškarca 7, humorisna serija (5/22) 17:15 Malonogometni turnir “Kuja šibica” dva polu nala 19:30 Slatki svijet Charlyjevih anela, dokumentarna serija (6/13) 19:55 Veeras 20:00 Dan HOO-a, prijenos 21:15 Transporter, ameriki lm (12) (oko 92’) 22:55 Zakon i red: UK, serija (12) (5/13) 23:40 Skladište 13 (2), serija (12) (1/13) 00:25 Retrovizor: CSI: Miami 9, serija (12) (16/22) 01:10 Retrovizor: Kojak 3, serija 2 (12) (23/24) 01:55 Retrovizor: Sestra Jackie 2, humorisna serija (15) (11/12) 02:25 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04:25 Noni glazbeni program

6:00 6:35

IN magazin R Kraj programa

06.35

Aurora, telenovela (S1E112/135) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E55/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E56/95) (R) Mus, animirani lm TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S2E42/220) (R) Ispla se - TV aukcija, emisija uživo Zabranjena ljubav, sapunica (S2E43/220) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E48/55) (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E49/55) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S03E57/95) Punom parom, kulinarski izazov (S03E58/95) TV prodaja Aurora, telenovela (S1E109/135) Aurora, telenovela (S1E110/135) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E44/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E45/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E50/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E51/55) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E09/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E10/22) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S03E06) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S03E07) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E08/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E09/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E11/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E12/22) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S03E08) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (S03E09) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E10/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E12/24) Odstrel, akcijska serija (S01E03/13) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E11/22) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S03E12/22) (R) Odstrel, akcijska serija (S01E02/13) (R) Kraj programa

07.15 07.35 08.00 08.45 09.00 09.30 09.45 10.15 10.30 11.25

06.35 07.15 07.35 08.05 08.20 08.50 09.05 09.20 09.35 10.25 10.40 12.10 12.15 14.10 15.55 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.58 20.00 21.40 22.00 23.35 01.10 02.10 03.55 04.30

RTL Danas, informavna emisija (R) Exkluziv Tabloid, magazin (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, animirana serija Yu-Gi-Oh!, animirana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Ispla se - TV aukcija, emisija uživo Krv nije voda, serija (S02E65/88) (R) TV prodaja Knerten 2 - TV premijera, igrani lm, obiteljski TV prodaja Grad svjetla - TV premijera, igrani lm, fantazija (R) Zaaran, igrani lm, komedija (R) Sam u kui 3, igrani lm, komedija (R) RTL 5 do 5, Informavna emisija Sam u kui 3, igrani lm, komedija (nastavak) (R) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E66/88) RTL Vrijeme, informavna emisija Zov divljine, igrani lm, animirani RTL Vijes, informavna emisija Taxi 3, igrani lm, akcijska komedija Prisilno slijetanje, igrani lm, akcijski triler Astro show, emisija uživo (18) Klopka, igrani lm, kriminaliski triler (R) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

12.15 12.30 13.00 13.25 13.40 14.35 15.20 15.50 16.15 17.10 18.05 18.30 18.55 19.20 19.45 20.10 20.35 21.00 21.25 21.55 22.20 22.50 23.15

7:00 7:30 7:55 8:10 9:10 9:25 10:25 11:25 13:25 14:10 16:00 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 20:45 22:35 23:40 0:00 1:40 3:15 4:05 5:05

Astro Boy, crtana serija 45/50 Monsuno, crtana serija 23/52 TV izlog Moja majka, serija 83/110 TV izlog Moja majka, serija 84/110 Kako vrijeme prolazi, serija R 35/76 Walker, teksaški rendžer, serija 162-163/199 IN magazin R Sluajni milijunaš, igrani lm R Hitna 94, serija 11/16 Vijes Nove TV IN magazin Kako vrijeme prolazi, serija 36/76 Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan, serija 39/72 Plava munja, igrani lm Provjereno, informavni magazin Veernje vijes Plemenita krv, igrani lm Paprika, igrani lm (18) Mr. Sunshine, serija 3-4/13 Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R

00.05 00.25 00.45 01.25

6:20 7:05 7:55 9:00 9:01

19:10 20:00 21:40 22:30 23:25 0:15 1:00 1:50

Valerija, serija 37/174 Slomljeno srce, serija R Ljubav na kocki, serija R Flash vijes Ljubav na kocki, serija R nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R TV izlog Polja nade, serija R Plamen ljubavi, serija 101/141 Flash vijes Plamen ljubavi, serija - nastavak TV izlog Slomljeno srce, serija 12/130 TV izlog Ljubav na kocki, serija 121-122/130 Oprezno s anelom, serija 185-186/194 Polja nade, serija 111/140 Naša mala klinika, serija 20-21/32 Bolji život, serija 41/82 Seinfeld, serija 160-161/180 Seinfeld, serija R Bolji život, serija R Kraljica juga, serija (12)* 22/63 Kraj programa

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:15 14:00 14:45 15:15 15:50 17:00 19:00 19:30 20:00 20:30 21:05 21:15 22:05 22:35 23:00 00:45 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino G.E.T. Report Juer, danas, sutra, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Euromaxx (r) Dom 2 (r) Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Podravina i Prigorje Privredni.hr Juer, danas, sutra Zagrljaj ljepote Vijes dana TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program(18) Videostranice

9:10 10:45 11:00 12:40 12:55 13:45 14:00 14:01 14:35 14:50 15:40 15:55 17:35

FILM HRT 1

(bivša akoveka televizija)

13:35 13:55 15:25 15:30 15:38 15:46 16:00 16:40

Doyle je jedini ovjek koji Charniera može identificirati jer mu se za dlaku približio u New Yorku. Šef marseilleske policije Henry Barthelemy i Doyle nakon poetnih natezanja uspostave suradnju,noondaCharnieroviljudiotmuDoylea. etiri godine nakon senzacionalnog uspjeha hiperrealistikog krimia “Francuska veza” Williama Friedkina snimljen je nastavak u kojem junak prvog filma, grubi detektiv Doyle, djeluje u francuskom ambijentu na koji se, usprkos entuzijazmu, ne uspijeva priviknuti.

EMISIJA HRT21 SERIJA RTL

20:35

Malcolm u sredini

SERIJA DOMA TV

Plamen ljubavi

14.01

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:45 13:00 13:30 14:15 15:10 15:25 16:00 17:00 17:05 17:45 18:40 19:05 19:06 19:10 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:45 21:55 22:25 22:50 22:51 22:57 23:00 01:00 01:01

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija MOJA ISTRA, dokumentarna emisija MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program MALE TAJNE VELIKOG VRTA (r) ŠKOLA PREHRANE, emisija o zdravoj prehrani(r) TV PRODAJA MALI SLAVUJI DND VARAŽDIN VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a KUTIONICA djeja emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA VTV VIJESTI informavna emisija OTVORENI STUDIO GLASZBENI IZAZOV, glazbena emisija PROJEKT ECOMOVEL – DRVNI KLASTER SZ HRVATSKE, reportaža EUROBOXX; mozaika emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

(bivša akoveka televizija)


62

Kuharica

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Kuharica

21. prosinca 2012.

PRIPREMILI: STJEPAN MESARI NEVENKA ŠARDI FOTOGRAFIJE: ZLATKO VRZAN

RECEPT GODINE DOLAZI IZ RESTORANA "BAROK" U AKOVCU

Medaljoni Zingara s dušenim krumpirom i sotiranom mrkvom Pedesetak smo recepata isprobali i o njima pisali u Meimurskim novinama tijekom 2012. godine i na kraju smo odabrali onaj koji nam se svidio više od ostalih i proglašavamo ga "receptom godine". Izabrati najbolji recept nije bilo jednostavno, jer svi su bili odlini i vrhunski. Pisali smo tijekom godine, a poglavito u našoj Gastro patroli, kako su kuhari bolji dio meimurske ugostiteljske ponude, što je i više nego dobro, a nama je otežalo odabir. Na kraju je presudila kreativnost, bajkovitost i srana proesionalnost kuharskog velemaj-

stora Dragutina Karla Novaka, kuhara u akovekom restoranu "Barok". Dragutin Karl Novak kuharski je velemajstor koji nikad ili rijetko kada za svoje jelo kaže da je savršeno, ve ga svaki put iznova obogauje novim nainom spremanja, kao i novim sastojcima. Vjerojatno zbog toga, ali i zbog imidža restorana "Barok" akovec, u kojem radi, njegova su jela prava umjetnost, rapsodija sastojaka, umijea i trenutka. Hrana je bajkovitog okusa, vrlo jednostavno, ali strpljivo spremljena, te nadasve ukusna i kvalitetna.

Sastojci za 4 osobe: - 75 dag lungia - 1,5 dag špeka - 20 dag mrkve, 1 kg krumpira, papar - maslac, parmezan, ružmarin, sol

220 Celzijevih stupnjeva oko 10 minuta, uz mogunost pravljenja razliitih geometrijskih oblika. Mrkvu lagano prokuhati i

prepržiti na maslinovom ulju te dodati ružmarin. Zajedno poslužiti vrue uz pecivo prelijano sokom ešnjaka.

Priprema Lungi izrežemo na m e daljone i obavijemo špekom. Peemo na vruem g r il u . K r u m p i r skuhamo i ogulimo te ga stiskamo, dodajemo maslac i parmezan i napravimo okruglice koje se zapeku na

VINO GODINE V IZ PENICE akovekih mlinova

Zvijezdice s lješnjacima

Sastojci: 100 g maslaca 100 g šeera 100 g mljevenih badema 100 g oštrog brašna akovekih mlinova 75 g glatkog brašna akovekih mlinova ½ žliice cimeta 1 žumanjak 1 bjelanjak 2 žlice grubo nasjeckanih lješnjaka

Za premazivanje: 50 g šeera u prahu sok od pola limuna

Priprema Maslacu dodajte šeer, bademe, brašna, cimet, žumanjak i zamijesite tijesto te ga ostavite stajati u hladnjaku 1 sat. Tijesto tanko razvaljajte. Uz pomo kalupa izrežite zvjezdice, premažite ih bjelanjkom i pospite lješnjacima. Pecite ih u penici zagrijanoj na 175°C 10-15 minuta. Peene zvjezdice s lješnjacima izvadite iz penice i ohladite. Šeer u prahu izmiješajte sa sokom limuna. Ohlaene zvjezdice premažite i lijepite dvije po dvije zajedno.

Lebarov vrhunski sauvignon Nakon što su Meimurske n novine ove godine predložile t tridesetak vina u naš izbor “v “vino tjedna”, odluili smo na kraju ove kalendarske godine k o odabrati “vino godine”. Nije lako odabrati izmeu t toliko vrsnih vina šampiona v vinske kvalitete onaj koji e b iznad svih i dopuštamo da biti je nekome drugo bolje ili najbolj Našoj ekipi, Stjepan Mesalje.

ri, Dejan Zrna i Zlatko Vrzan, najviše se svidio sauvignon, vrhunsko vino Franje Lebara iz Železne Gore. Polusuho je i snažno vrhunsko vino, berbe 2008., s 13,5 posto alkohola. Vino je profinjenog mirisa na bazgu, ugodne gorkosti, karakteristine samo za ovu sortu. Žuto - zelenkaste je boje, elegantno i vrlo pitko rashla-

eno na temperaturi 10 do 12 Celzijevih stupnjeva. Pije se uz puretinu, piletinu, tjesteninu i bijele umake, te uz deserte. Odlino prija i uz ribu, poglavito grdobinu, ražu i list, te vrhunske tvrde i s plijesni oplemenjene sireve. Nema ga nigdje u prodaji i jedino ga se može kupiti kod obitelji Lebar u Železnoj Gori. (sm, ZV)


21. prosinca 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEIH 7 DANA

NEMA BIJELOG BOŽIA

VREMENSKA SLIKA: Nakon velikog snijega i oštre zimske hladnoe ve prošli vikend je osjetno zagrijalo. Došla je južina koja je podigla temperaturu zraka za 15 pa i više stupnjeva. Snijeg se brzo otopio. U sljedeih sedam dana dolazi nam osjetno zatopljenje koje e napumpati temperaturni prosjek za prosinac. Ove godine nema bijelog Božia. Opširnije u nastavku. VREMENSKA PROGNOZA: U petak veinom oblano i tmurno, mogua je kratkotrajna jutarnja i veernja magla. Bit e veinom suho, samo ponegdje je u gorskim krajevima mogua pokoja pahulja snijega. Ovdje kod nas oborina ne bi trebalo biti. Jutarnja tempe-

ratura zraka od -3 do -1, a najviša dnevna izmeu 0 i 3 Celzijeva stupnja. Vjetar uglavnom slab. Slino vrijeme moglo bi se zadržati i tijekom vikenda. Puno oblaka, mjestimine magla, a postoji mogunost za izmaglicu, vrlo slabe oborine. Tih oborina nikad nema u veoj koliini. Ostaje hladno uz temperaturu uglavnom oko 0°C ili malo iznad. U subotu su još mogua kraa sunana razdoblja, ali e se naoblaka postupno poveati. Krajem dana ponegdje je mogu vrlo slab snijeg. Vjetar veinom slab. Jutarnja temperatura malo ispod nule, a dnevna malo iznad nule. Vea mogunost za slabije oborine je u nedjelju. U poetku

možda malo susnježice ili ledene kiše, a zatim slaba obina kiša. Temperatura zraka ujutro oko nule, kasnije e prijei u pozitivu. U ovom trenutku ini se da e koliina oborina biti mala. Ne oekuju se vei problemi u prometu jer bi eventualno ujutro moglo biti malo poledice ujutro, kasnije e zatopliti. Poetkom sljedeeg tjedna, za vrijeme blagdana, eka nas osjetno toplije vrijeme. Idemo u smjeru malo sunanijeg i suhog vremena na Badnjak. Zapuhat e umjeren i jak jugozapadni vjetar pa e ve od jutra biti toplije, a dnevna temperatura možda prijee i 10 Celzijevih stupnjeva. Na sam Boži vjetrovito i toplo. Izmjenjivat e

Vremenska prognoza i razbibriga 63 se oblaci i sunce, a ak je mogua i mjestimina kiša. Puhat e umjeren i jak jugozapadni vjetar i bit e još malo toplije. Najviša dnevna temperatura mogla bi se popeti ak do 15 Celzijevih stupnjeva. Dakle, umjesto snijega – proljee. I nakon Božia vrijeme ostaje relativno toplo i promjenjivo. Bit e malo sunca, ali ponegdje i slabe kratkotrajne kiše. I dalje južina. ak ni prema kraju godine nema na vidiku neke vee hladnoe… Za precizniju vremensku prognozu slobodno nazovite 060555-555. Cijena 3,49 KN/min.iz fiksnih te 4,78 KN/min. iz mobilnih mreža. Davatelj usluge: HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb, ino tel. 0800-1234. (prognozu izradila udruga Crometeo 20.12.)

METEOROLOŠKI KALENDAR 25. prosinca 1289. god. u Europi neuveno topla zima – na Boži su djevojke dolazile sa svježim cvijeem u crkvu, a mladii se kupali u potocima 29. prosinca 1978. god. u Koinasu u Rusiji izmjereno -55°C

HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.) Kako e nadolazei radni tjedan vie odmica, vama e mnogo stvari postati jasnije. Studeni i uenici imat e poticaj završiti sve obveze. Svi pripadnici ovog znaka trebali bi ii u smjeru svojih vizija, pa e si tamo gdje žele. U romantinim odnosima mogunost ishitrenih reakcija e biti sveprisutna. Ipak ete ima dovoljno razumijevanja da kontrolirate svoje ponašanje, pa bi uz ovakav pristup mogli imati solidan ljubavni tjedan. Nekima e ipak sve bi naporno, pa se savjetuje usporavanje u moguim udvaranjima. Opuštajte se.

BIK (21.4.-20.5.) Sve što trebate odradi i završi do kraja poslovne godine, odradit et odlino ako se radi o operavnoj strani posla. Pokušate li preskoi ijednu stepencu, mogui su zastoji i problemi, stoga budite mudri. Ako ete u svom privatnom životu primjeni stav da se malim koracima može si dovoljno daleko kao i velikim, uspjet ete u veini stvari koje priželjkujete. Možda ete partnera mui s nepotrebnom ljubomorom, pa se pokušajte savlada, jer bi to moglo preras u svakodnevne probleme. Ne postavljajte previše pitanja. Zdravi ste.

BLIZANCI (21.5.-21.6.) Poetkom tjedna e se u vama smjenjiva ljubaznos i borbenost jer e i situacije u poslovnoj domeni biti promjenjive. Jedan dan ete biti svima na usluzi, a drugi previše svadljivi i pravi pokreta polemika. Bit e naporno i dinamino. Pripremite se na to. Svijet vam se nikad ne ini dovoljno šaren. Tu ete formulu ovih dana primjenjiva u osobnim pitanjima. Mnogi e osmišljava nove naine zabave, a voljena osoba e jednog trena bi oduševljena, a u drugom zbunjena. Idite tamo gdje se osjeate dobro i ugodno.

RAK (22.6.-22.7.) Uhodani i tekui radni zadaci razvijat e se dobro i bi e ih sve više. Izazovi koje priželjkujete bi e povezani s borbom ili razgovorima. Tu ete mora uloži malo više napora. Kreavnos na poslu takoer nee nedostaja. Ovih ete dana ima priliku osje što znai izreka da je ljubav uvijek jaa od mržnje te da u konanici uvijek pobjeuje. Odolite iskušenju svaa. Budite pozivni i potpuno fokusirani na ljubav. Tako ete uspje. I nadalje se posvete zdravom nainu življenja i redovitoj tjelovježbi kako u danima blagdana ne bi dobili višak kilograma.

LAV (23.7.-23.8.) Bavit ete se s više stvari odjednom i bi ete u tome nadprosjeno uspješni. Konkretni poslovi koji se u neke proizvodnje jaaju. Istovremeno ete se bavi i mlaim osobama koje ete uvodi u posao što e vas dodatno movira. S užitkom ete završava i manje zaostatke. U emotivnim odnosima teže ete procjenjiva da li se u odnosu s nekim osobama radi o iluziji ili dobro razvijenoj maš, pa e vaš kontakt s realnošu bi oslabljen. Trebat e vam utoište od ljubavne pusnje kojom se kreete, pa e ga mnogi potraži u igrama ili snovima. Izdržite. Zdravlje je u redu.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Bez obzira na manje zbrke koje e se povremno javlja, vi ete u ovo predblagdansko vrijeme funkcionira bolje nego veina vaših kolega. Proširit ete mrežu suradnika, otvori nove teme i mogunso. Pred vama su obeavajui dani i iskoriste ih najbolje što znate. Oni koji su u vezi nastavit e razvija svoj odnos s voljenom osobom putem razgovora, razumijevanja i iskrenos. Bit e to lijepo vrijeme za oboje. Oni koji su sami, postat e otvoreniji za osobe suprotnog spola. Gimnaska, skijanje i slina rekreacija su i više nego dobrodošle.

VAGA (24.9.-23.10.) Ovih dana najbolje e vam ii teme povezane s komunikacijama, širenje poslovnih kontakata ili kraa putovanja. Novana pitanja ve ste riješili, ali bi vam energiju mogli uzima zaostali poslovi ili greške drugih poslovnih suradnika. U ljubavi ste zacrtali svoj osobni put od kojeg ne odustajete. Želite sigurnost, ali povremene provokacije e vas zbunjivati. Ipak e u vrijeme blagdana sve doi na svoje pravo mjesto. Ukoliko ste u braku, ovih e vas dana obasjava skladni odnosi s partnerom. Mogue manje viroze i prehlade.

ŠKORPION (24.10.-22.11.) U poslu ete vješto koristiti svoj šarm i ostvariti zavidna postignua povezana s razmjenom ideja,putovanjem ili stjecanjem novih poslovnih vješna. Bit ete otvoreni za suradnju. Originalno ete riješiti jednu nancijsku zagonetku. Veina pripadnika ovog znaka uživa e i bi sretna u svojoj ljubavnoj prii. Kao da e zapuha dobar vjetar u lea kad se radi o vašem privatnom životu. Ako ste sami, ne sjedite kod kue, ve iziite van meu ljude. Oekuju vas dragi ljudi. Pripazite na mogue glavobolje.

STRIJELAC (23.11.-21.12.) Poetkom tjedna neete biti previše movirani za realizaciju poslovnih projekata, ali ete krajem tjedna ipak shvatiti da je potrebno komunicira i završi mnogo stvari. Poslovi koje uobiajeno radite ii e vam od ruke. Ali e vam ipak treba podosta vremena da se pokrenete. U ljubavi ete doživjeti pravi procvat. Mnogi e uspostaviti blizak kontakt s voljenom osobom ili s onom koju upravo osvajaju. Mogue je poznanstvo s jednom neobinom i nadasve zanimljivom osobom. Manje jedite, više se kreite.

JARAC (22.12.-20.1.) Vaša energija u poslovnom okruženju bi e velika i zarazna za sve koji s vama surauju. Imat ete volje i mov ukaza svima kojim putem trebaju ii ili da ih jednostavno izvedete na smjer koji e svima donije nancijski boljitak. Iz dana u dan bi ete sve smireniji, sretniji i zahvalni što vam je u ljubavnom životu ipak krenulo na bolje. Oni koji su fazi udvaranja, prepozna e da su nadomak neemu o emu su sanjali. Bit e lijepo. Mnogi e shva da žive upravo ono što su oduvijek željeli. Kad osjete napetost, usporite.

VODENJAK (21.1.-19.2.) Ako ijedan trenutak posumnjate u svoje sposobnos, odmah se sjete svojih posgnua i neugodan osjeaj e nestati. Imate temelje na kojima možete dalje graditi, pa ne postavljajte previše pitanja. Jednostavno radite, jer kao što izreka kaže “u radu je spas”. U ljubavi veina pripadnika ovog znaka poziva e se na osjeaj slobode i tako kompenzira ljubavnu sušu koju trenutno žive. Ako ste u duljoj vezi, budite pažljivi i strpljivi s parnterom. Kasnije e se sav vaš trud ispla. Ne kozumirajte žestoka pia.

RIBE (20.2.-20.3.) U danima koji dolaze mogue je da e vam nadreeni postaviti nove zahtjeve, koji e bi nerealni. Trebat e vam mudros i takta da objasnite što se može, a što se ne može uini. U tome e vam najviše pomoi vaše struno znanje. Držite se profesionalnih obrazaca i sve e bi dobro. Svoj ljubavni život razvijat ete i dalje na skladan nain. Nema veih prepreka vašoj srei. Manja zbrka u komunikacijama mogua je krajem tjedna. No, bi e zanemravija sa svim onim lijepim dogaajima koji e uslijedi. Zato ne brinite. Mnogi e se s nostalgijom prisje djenjstva.

VIC tjedna

U birtiji Dva prijatelja piju u birtiji: - Zašto žmiriš dok piješ? - Rek’o mi doktor da pie ne smijem ni pogledati!


ZIMSKO PRVENSTVO MEIMURJA U MALOM NOGOMETU

PRVA HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA

PREDSTAVLJAMO JESENSKE PRVAKE III. ŽNL

Prijavljene sveukupno 73 ekipe

Centrometal izgubio drugu za redom

NK Zebanec i NK Bratstvo (SV)

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Kakšega župana bi, mi Meimorci, itak, šteli???!! O

d da je akoski gracki naelnik videl kak mo je zišel županiski pajdaš i meimorski župan, Ivek Perhoov, vse je del vu Božekove roke kaj se dotikavle novoga esdepeovoga kandidata za gradonaelnika v akovco. Otkak mo Lejpa naša vse huje i huje živi, otkak mi Meimorci, a i naši sosedi na Hrvaškoj, vse teži i teži, i to na škrge, dišemo i Zoki Milanovi je vse dal v Božekove roke i furt ita Sveto pismo. Kam god ide nosi ga z sobom, jedino ne na partiski zestanek kaj se ne bi jegovi pajdaši žnjega smejali. A kak so ve levi je, mogli bi se. Što zna kak bi to vse z novim, oem rei, drugoletošnjim županom bilo zišlo gda je i Ivek Perhoov dal vse vu Božekove roke. Što zna, makar se niti dragi Božek nebre restrgati, kaj se esdepeovcov dotikavle jerbo oni ne delajo stisko v cirkvi, pak niti Božek pravzaprav ne zna kaj bi oni šteli. V cirkvu ne hodajo, a na partiskom zestanko držijo ige v žepo tak da je jako teško zazvediti kaj jiv muoi. Vse je to

POD VUROM Marija Sermek, akovec - Moram rei da božine i novogodišnje poklone više dobivam nego kupujem i darujem, jer takva je, na žalost, inancijska situacija. Zahvaljujem dragom Bogu što imam dobru obitelj, nekada sam ja darivala njih, danas oni daruju mene. Mislim da e barem, što se poklona tie, i ove godine biti u okvirima naših mogunosti, ništa previše, ali ni manje skromno nego je to bilo ranije.

lejpo i dobro sam vam ja tu nekaj ne razmem: vsi ti drugovi zovejo vu pomo dragoga Božeka za šteroga po dnevo govorijo da ga nega, da ne postoji, a po noi mo se stiha molijo i prosijo ga nek jim pomore.. Brzas se je tu nekaj spremenilo, jerbo pre onima desnima je jutro spametneše od veeri, a kuliko vidimo, ovima levima se pak po noi vse rezbistri. e bi vam znal rei je li je zebrani tej novi Zorecov polovni auto, šteroga DOZ plaa ili pak ga još navek zbirajo, ali sam znuom da je naš meimorski šef državne televizije ili kak se to štacunski veli, dalekovidnice, gospon Mladen Šari, bil na raport pozvani, oem rei, na jezikovo juho, k svojim še ima vu beli Zagreb grad, zakaj je nej nikaj nasnimil o toj kupiji leta na falako zemle med dvemi vodami. A vsi znamo kaj se na televizije ne pokaže to se je nej niti pripetilo. Najbrž je gospon Šari, kak stari novinarski vuk, procenil da se z te mele kruh ne bode jel i neje dal vužgati kamero. Ali, kak vidimo,

N

svekoliko gledateljstvo štero vsaki mesec plaa tv pretplato, je štelo znati kaj on kak Zorecov sosed , misli o temo novomo polovnomo auto.Malo je bilo udno: Mladen dela vu hiži polek Zorecovi Meimorski vodi i nemoje niti malo jalen. Mortik je gospon Šari malo preve zmoeni kaj ne vidi kaj mo se dela vu sosedovom dvoro i skradja je vura daj odide na bolovanje, kaj si malo poine i kaj mo se odštopa to šesto ulo po šteromo ga naši ljudi poznajo i poštuvlejo. a smo ve pre Zorecovomo novomo auto prosili so me nek napišem dopuno natjeaja i nejsam mogel kaj ne bi to napravil: auto mora biti svetlo ili tamno rne boje, ali je to nej uvjet, nek se zna, novi polovni auto mora znati plavati kaj se ne bode ftopil kak stari, sici nesmejo biti v koži, ali morajo biti antibaktereiski kak ne bi rajcali prostato, ostalo vse kak je pisalo, ali broji na zadji haubi morejo biti i vekši od 4 ili 5.

D -

B

il sam vam i ja pod akoskom vurom i poslušal sam te spominke, duge kak pondelek, o temo kakšega bi mi Meimorci pravzapraf župana nucali i šteli: sposobnoga i dokazanoga, a nej oveka z partiskom knigicom. Ali so ne nikaj rekli gde se mora dokazati: doma, na poslo, pre sosedo, vu politiki, športo, mužiki…? Tak vam je i moj sosed Tona nej bil zadovolen z svojom Barikom vu posteli, jerbo so se vsi jegovi pajdaši falili, kak na poslo tak i vu krmi, kak so jive žene hicne, oem rei, vse vražje vu posteli, a Tonijova Barika je sam magadila i bila zadovolna z onim kaj joj je on dal i kak ga je nutri porinul. Nigdar se je ne bunila i navek joj je bilo dosti, kak god malo joj je dal i kak god kratko je to vseskup trajalo. Bariko je to muoilo kaj je Tonijo nigdar nej bilo praf, pak se malo, onak popajdo, pospominala z pajdašicaj. Parpot je odišla k Juliki kaj joj je, prek knigici i televizije, dala navuke kak se da treba venomo priložiti, da mo tre

Božino darivanje bit e prilagoeno financijskim (ne)prilikama

Marija Taradi - Bajsi, akovec - Upravo sam kupila nekoliko poklona i mogu rei da je kod nas uvijek onako umjereno. Nema tu pretjerano skupih poklona, ve se bira prema mogunostima i ponekoj želji, tako da e i ova godina biti u takvom tonu. Svaki bi ovjek trebao imati nekoga koga e darovati, a i onoga od koga e primiti poklon, pa bila to i samo lijepa rije, koja ponekad znai više od nekakvoga skupocjenog predmeta.

Željko Ljubi, akovec - Vremena su takva da vjerujem da e samo rijetki trošiti više u prosincu nego u ostatku godine. Stoga ni sam neu previše trošiti jer si ne želim stvarati nepotrebne dugove u sijenju, koji e, htio ja to ili ne, doi na naplatu. Iako e, na žalost, biti kako stvari sada stoje još gore, ja ipak želim da nam u novoj godini svima bude bolje, pa e, i što se poklona tie, možda biti bolje i ljepše idueg Božia.

ovo, da ono i tak dale. Jedno no se je Barika reskoražila i pokazala je Tonijo vse ono kaj jo je Julika, štera je, med nami reeno, vsa vražja vu tomo športo, tak mi je bar pajdaš Pišta rekel, navila, a unda jo je Tona zlemal. Krial je kak stekli: gde se je to vse navila i gde se i skim sprakserala. Što bi razmel te moške, nigdar jim je nej praf i ne znajo kaj pravzapraf oejo. No, kakšega bi, itak, mi Meimorci župana šteli? Kakšega – to vas ja pitam? Vas i sebe! Maloga, velikoga, školanoga, spametnoga, preštimanoga, fajnoga, z ljubavnicom ili pak brez nje, z novim ili pak polovnim autom, labodoritaša ili pak mužikaša, poštenoga ili pak premazanoga z vsemaj mašaj? Doljanca, Gorianca ili pak akovanca? im se to zazvedi unda bodemo vse znali! A unda bodemo po tomo kljuo, oliti modelo, zbirali gradonaelnike i naelnike, tak kaj bodo vsi jednaki, mladi, lepi, pošteni ili pak stari i premazani i kaj bodo vsi slini jeden drugomo, kak jejci jejco.

Udarno vrijeme prosinake kupovine ve je tradicionalno v i k end pr ije Božia. Obilje božinog stola, skupi darovi te

Natalija Guterman, Dragoslavec - I ove u godine, naravno, kupiti dragim ljudima božine poklone, a nadam se da u poneki i primiti. Bit e to onako uobiajeno, ni previše ni premalo, ve, na žalost, prilagoeno ovoj inancijskoj situaciji u kojoj se svi nalazimo. Zato u za blagdane potrošiti onoliko koliko imam jer ne želim nikakva zaduženja.

K

uliko sam mel za uti, esdepeovci so z novim i mladim kandidatom za novoga župana obrnuli novo stranico vu našoj domaoj meimorskoj politiki. A vsi znate da so vsi naši politiari mam kredo, pak so i oni odma bili barajt, po onoj narodnoj: vidla žaba kak konjo zabivlejo potkovo, pak je i ona zdigla nogo. im so esdepeovci kandiderali mužikaša za župana, mam so i druge stranke (i partije) napravile isto jerbo se po anketaj zazvedilo da so ve mužikaši, pjevai i bandisti na ceni. Poglednite za štere kandidatesam, za ve, uspel zazvediti: Dejan Hunjadi, SDP, to ve i ftii na kiti znajo, Žiga, Laburisti, Marjan Novak, HDZ, Vladek Novak, narodnjak, Laci Varga, nezavisni, Štef Taradi – Utek, «seljak» i slavek Faltak, obrtnik. Verjem da bode naše birako telo zadovoljno, a posebno žensko, jerbo je ponuda velika i muzikalna, a do izborov bode se, brzas, nekaj našlo i za muško populacijo. Nekaj mi je, zadnjipot, Julika pošepetnula da bi se ona štela kandiderati jerbo ima vse kaj se nuca, a posebno za moške!

kienje kue i bora ove e godine biti nešto sk romniji jer graani ne žele, kao prijašnjih godina, dugove otplaivati ne-

Anica Vojkov, Mala Subotica - Kakva nam je situacija u zemlji, vjerujem da je normalno da e i poklona biti manje. Bit e siromašnije, ali za drage nam ljude uvijek bi se trebalo nai novca za poklone, bez obzira kakva je situacija. Ipak vjerujem da recimo jedna stvar, ma koliko god nama bilo teško, nee biti skromna. To je hrana jer, kao što je poznato, Meimurci vole dobar božini i novogodišnji stol.

koliko mjeseci nakon božinih i novogodišnjih blagdana. Barem su tako rekli ovaj tjedan u anketi "pod vurom”. (so, zv)

Miroslava Novak, Pribislavec - Volim kupovati božine poklone, ali, naravno, jako me razveseli kada i poklon dobijem. Ove e godine to biti malo skromnije nego je bilo ranijih godina. Makar moram rei, ako e to biti kakva sitnica, neu biti nesretna i tužna jer nije sve zapravo u poklonu, ve u Božiu i raspoloženju, odnosno željama koje uz taj poklon u ove dane mira i veselja idu ili bi barem trebale biti sastavni dio toga.

BLAGDANSKI DVOBROJ Poštovani itatelji! Ovaj broj Meimurskih novina otisnut je kao blagdanski dvobroj (petak, 21. i 28. prosinca), kojim pokrivamo božine i novogodišnje blagdane. Sretan Boži i sretna 2013. godina! ®

Međimurske novine 902  
Međimurske novine 902  

Međimurske novine 902

Advertisement