Page 1

www.mnovine.hr Godina XVII.

Broj 896.

^akovec, PETAK, 9. studenoga 2012.

Cijena 7 kuna

VELIKA PLJUSKA OLAKO SHVAENOJ ODGOVORNOSTI

Kataklizmina poplava u Pušinama str. 2-3

JEDNOGLASNO protiv razrješenja ravnateljice ETŠ-a D. Novak

No pasaran, ministre Jovanoviu! str. 4

Dragi itatelji, svaki gubitak naših bližnjih uvijek dolazi prerano.

DONJI KRALJEVEC Tel. 040/ 655 444

Sjeanja, posljednji Koliko god težak trenutak bio, obavijestite rodbinu, prijatelje, kolege… pozdravi i zahvale Topla rije pruža utjehu i pomaže nakon odlaska. Zahvalite im na brizi i suosjeanju te pomoi u trenucima najvee boli. do 20 rijei sa slikom Uzreica kaže „vrijeme lijei sve rane”, ali uspomene na drage i voljene osobe uvijek ostaju žive. Prisjetite se bližnjih kojih više nema, na godišnjicu po cijeni od 20 kuna njihove smrti, i podijelite uspomene sa svima koji su ih poznavali.

893

Potražite kupon u Meimurskim novinama nov


Aktualno

2

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

UREDNIKI osvrt

IZ TJEDNA u tjedan

Niz malih katastrofa na kraju donio istinsku katastrofu

U

pravljanje u kriznim situacijama u Meimurju nakon rata uglavnom se svodi na obranu od poplava. Mura i Drava u posljednje vrijeme vrlo esto prijete izlijevanjem iz korita. Priroda sve više pokazuje i svoju opasnu ud, tako da je prijetnja za imovinu i stanovništvo meimurskih mjesta, koja se nalaze uz ove dvije rijeke, postala realnost. Sustav obrane upravo od ove elementarne nepogode jest onaj koji bi trebao biti najbolje organiziran u Meimurskoj županiji, kako bi se ve preventivno sprijeilo najgore. akon što smo u Hrvatskoj preživjeli strahote rata, na žalost, mnogi smatraju da su sve druge potencijalne opasnosti “maji kašalj“ te da je prii o katastrofama kraj. Meutim, iz godine u godinu pokazuje se da to nije sluaj. Kako bi se stanovništvo osjealo što sigurnije upravo od ovakvih nepredvidljivih situacija, trebalo bi i te kako u svakom segmentu sustava obrane, zaštite i spašavanja od ove elementarne nepogode pristupiti krajnjom ozbiljnošu. primjeru kataklizme, koja je pogodila Pušine, pokazalo se da smo jako daleko upravo od toga – ozbiljnog bavljenja ozbiljnim prijetnjama. Procjena ugroze u potpunosti je zakazala ovom prilikom. Sprjeavanje svake krize mogue je ve prije negoli je ona uope mogua. Posebice kad su u pitanju zaštita i spašavanje stanovnika, dobara i okoliša u svim vrstama ugrožavanja, ne samo prirodnih, ve i tehnoloških. pravo zbog ovog razloga gotovo nevjerojatno zvui objašnjenje iz vrha Hrvatskih voda da je za izgradnju nasipa, koji bi kvalitetno zaštitio meimurska mjesta uz Dravu (G. Kuršanec, Pu-

N

U

U

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

Piše: Dejan Zrna urednik@mnovine.hr

šine i Trnovec), potrebno ekati hrpu raznoraznih dozvola nekoliko godina. ellou! Zbog inovnikih ili možda još nekih drugih razloga, nije se napravilo nešto za što postoji volja, pa ak i sredstva, kako bi se sprijeila katastrofa. Bez obzira na izgovore da se “tako nešto ne pamti desetljeima“, u ovom konkretnom sluaju dogodio se oito niz malih “katastrofa“, zbog ega je došlo do istinske katastrofe. ovratka ovom prilikom više nema. Ono što je jedino mogue u ovoj situaciji prvenstveno je odgovornost da zaista na adekvatan nain pomogne onima koji su oito ovom prilikom stradali, prvenstveno zbog toga “jer se za izgradnju kvalitetnog nasipa godinama nisu mogle ishoditi dozvole“. a sigurniju budunost svih u blizini rijeka takvi izgovori više se ne bi smjeli uti. Birokratski ili bilo kakvi drugi problemi, posebice još ako su u pitanju možda pogodovanja nekome ili zbog nekoga, jednostavno ne mogu više biti izgovor da se poduzme sve kako bi ljudi i imovina bili maksimalno zaštieni od moguih prirodnih i drugih slinih nepogoda, koje mogu donijeti ogromne štete, koje su se inae, kao što je oito bio sluaj i ovom prilikom, ipak mogle izbjei.

H

P

Z

VIJEST(I) TJEDNA

Jednoglasno protiv razrješenja ravnateljice ETŠ-a Dušanke Novak U ponedjeljak 5. studenoga održana je konferencija za novinare djelatnika Ekonomske i trgovake škole akovec, povodom zahtjeva prosvjetne inspekcije za razrješenje ravnateljice Dušanke Novak. U ime cijelog kolektiva naglašeno je da ništa nije prikrivano, da je sve objašnjeno, prikazano i, najvažnije, nikome nije nanesena šteta. Svi oni stoje iza ravnateljice Novak i pružaju joj punu podršku, a pisma potpore i objašnjenja poslali su i mjerodavnim institucijama. Odluka je na kraju ipak samo ministrova. Detaljnije na str. 4.

(NE) SVIA NAM SE

Konano optimizam u graevinarstvu! - Graditeljske irme s podruja niskogradnje ulaze s velikom koliinom poslova u ovo doba godine, premda vremenski uvjeti nisu povoljni za izvoenje radova, kazao je Ivan Kolari, predsjednik Strukovne grupe graevinara pri Županijskoj gospodarskoj komori i direktor Tegre. U tom sluaju e graevinarima na proljee biti puno bolja situacija nego što je bila na proljee ove godine. Što se tie visokogradnje, vide se blagi pomaci u investicijama. Možemo konstatirati da su se graevinari konano odlijepili od dna, što je i te kako optimistina vijest. Više proitajte na str. 6 - 7.

U etiri godine etiri tisue manje onih koji privrjeuju U ponedjeljak 5. studenoga obilježen je Dan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a izreena je nikad tužnija statistika povodom obilježavanja tog Dana. U etiri godine u Meimurskoj županiji broj onih koji rade i privrjeuju smanjen je za etiri tisue, a samo od rujna prošledorujna ove godine taj je broj manji za 850 zaposlenih. Premda s e nacionalnim mjeram a za poticanje zapošljavanja pokušava ublažiti situacija, bez novih investicija i otvaranja radnih mjesta situacija se nee popraviti. Više na str. 6.

PIŠU: VELIMIR KELKEDI, SINIŠA OBADI FOTO: ZLATKO VRZAN

P

oplava koja je u utorak poslijepodne pogodila dio Pušina desno od državne ceste akovec - Varaždin, nakon što se voda nabujale Drave prelila preko starog nasipa, koji je zatim i erodirao, izazvala je ogromnu štetu koja se tek zbraja. Je li ona mogla mogla biti sprijeena? Pogoeni stanovnici Pušina nakon svega su tužni, ali i revoltirani. Tvrde kako se dva dana prije znalo da e doi veliki vodeni val te se pitaju zašto nadležne službe nešto nisu poduzele ranije. Ve u ponedjeljak se poelo priati o velikom vodenom valu na rijeci Dravi koji dolazi iz Slovenije, gdje je takoer prouzroio štete. Iz te je zemlje ve ranije navodno došlo upozorenje o potencijalnoj opasnosti. Je li zakazala komunikacija na meudržavnoj razini, ali i izmeu nadležnih institucija i službi u našem kraju? Na žalost, koordiniranost svih u ovom sluaju u potpunosti je izgleda zakazala. Jer, Drava se izlijala iz svog korita i zaprijetila nejakom nasipu koji brani Pušine. Isti nije izdržao, što se, na žalost, moglo i oekivati s obzirom na koliinu vode koja je “navrla“ iz korita rijeke.

Opasnost su najavile i Hrvatske vode, ali … Iz Hrvatskih voda je inae ve u ponedjeljak stigla vijest

KATAKLIZMINA POPLAVA u Pušinama zbog po

MJEŠTAN Poplava se m o opasnosti i pomalo je nejasno zašto se nije pokušalo dodatno intervenirati. Naime, upravo su oni medijima prenijeli vijest da se “zbog puštanja veih koliina vode na hidroelektranama u Austriji oekuje poveanje vodostaja na rijeci Dravi, a kritina toka u Hrvatskoj bit e kod neobnovljenog nasipa na dionici Pušine - Gornji Hrašan“. Dodali su takoer da e “ugroženi biti samo inundacijski pojasevi koji se ne brane od poplava, a kritino e biti na dionici Pušine - Gornji Hrašan”. Iz državnog poduzea najavili su da e na toj dionici biti kritino zato što nije obnovljen nasip. Iz Ureda generalnog direktora Hrvatskih voda pišu da su u pripremnom stanju, što znai da obilaze nasipe i hidrotehnike objekte. Kažu da su spremni svi ljudi koji su zaduženi za obranu od poplave. I mještani Pušina kažu da je opasnost od poplave bila vidljiva, da su ak na terenu bili spremni i kamioni. - Puna tri sata u utorak, negdje od 12 do 15 sati poslije-

Revoltirani mještani Pušina u “noi užasa” U Pušinama je tijekom utorka poslijepodne i naveer bilo kataklizmino stanje. U akciji “spašavanja što se spasiti dade“ sudjelovalo je gotovo 30-ak DVD-a, oko 500 vatrogasaca, koji su uz volontere i mještane sudjelovali u obrani mjesta. Iako je bilo dosta neorganiziranosti, koja je inae prisutna kad je u pitanju civilna zaštita, a koja se uvijek doživljava s podsmijehom, ipak se napravilo puno toga da “ne ode baš sve k vragu“. Naravno, svi su u velikoj muci prozivali najviše one koji su odgovorni zbog ega se nešto tako uope dogodilo … - Nevjerojatno, cijeli dan voda je nadirala, ali kao da nikog nije bilo briga, dok nije došla doslovno do grla. Mi u Meimurju kao da nismo u Hrvatskoj, rekli su nam revoltirani stanovnici Pušina, prenijele su kolege iz eVaraždina.hr. Brojni su izvadili i svoje šajke, na žalost, ne za ribiiju po Dravi, nego za spašavanje ljudi iz kua. - Voda je došla jako brzo, gotovo u trenu, ne možete vjerovati, kazao nam je gospodin

srednjih godina, koji je sa suprugom dovezen u amcu. - Ja sam u šoku, jedva smo ponijeli ono najnužnije, no toliko toga je još ostalo, gotovo kroz suze kazala nam je supruga, koja je uspjela ponijeti tek jedan koveg. A koliko je voda brzo nadirala, svjedoi i injenica da brojne obitelji nisu ni stigle izai iz kua. Tako smo svjedoili i spašavanju mlaega branog para i njihovih tek 6-mjesenih blizanaca. - Uh, ovo je najgore do sad. Drava je nekad esto prijetila, no ovako nije poplavilo ni 1964. godine, kazala nam je Slava. Njezina kolegica Mirjana bila je ljuta na dežurne službe.

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: DEJAN ZRNA (tel. 311 866), zamjenica glavnog urednika: BOŽENA MALEKOCI-OLETI, pomonik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, novinari: (tel. 312 333) Stjepan Mesari, Velimir Kelkedi, Siniša Obadi, Roberta Radovi, Alen Fuš fotograija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 312 333), graiki urednik: Dejan Horvat (tel. 312 335), graika priprema: Blanša Blaževi, Jurica Hoblaj, direktor marketinga: (tel. 313 133) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 313 133) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec.

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

9. studenoga 2012.

ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (1.935 kn (pretplata+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11

Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

- Dva dana se o tome pripovijedalo, a nitko nije ništa napravio, i svi su na kraju bili nespremni. Jedan stariji mještanin kazao nam je na rubu plaa. - Drava nam je odnesla sve za kaj smo se muili cijeli život! Iako se tek treba procijeniti preciznije, materijalna šteta u Pušinama zasigurno je vrlo velika. Solidarnost mještana pokazala se na djelu, uz brojne volontere, vatrogasce i sve dežurne službe, voda se polako povlai. Izbjegnute su i ljudske žrtve, što je najvažnije. - Ne mogu vjerovati da se ovo dogaa, moja kua je prva do ceste i strijepit u sigurno cijelu no, kazala je Astrid Krehula za eVaraždin.hr.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: redakcija@mnovine.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr medjimurske-novine@ck.t-com.hr


9. studenoga 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

puštanja zaštitnog nasipa rijeke Drave, koja se izlila iz korita i na kraju izazvala katastrofu, koja se, po mnogima, mogla izbjei

NI PUŠINA OGORENI

mogla sprijeiti ili barem ublažiti

Po obrambenom nasipu nedaleko od Pušina mnogi “odgovorni” šetali su se u utorak prijepodne i rano poslijepodne, ali nitko ništa nije poduzimao i dogodilo se najgore podne, cijelo vrijeme smo bili na nasipu, kazao nam je mještanin Pušina Matija uran, na kojem se golim okom vidjelo kako voda raste, a nitko od odgovornih nije ništa poduzimao sve dok voda nije probila nasip. Žalosno je i to, dodaje uran, što su i na poziv u Županijskom centru 112 rekli da znaju gdje je naša (Dravska) ulica i da imaju informacije da se tu ništa nee dogoditi, odnosno da neemo biti poplavljeni. Isto tako nitko iz Hrvatskih voda nije prošao duž cijelog nasipa, ve su stajali na poljskim putovima kod Gornjeg Hrašana i “naslikavali se”. Sve dok voda nije probila. Tada je nastala panika, ali bilo je za sve prekasno. Istog je mišljenja i njegov sumještanin Kristijan Hrelja, koji nam je kazao: - Da se na vrijeme nešto poduzelo, do štete ovakvih razmjera ne bi trebalo doi. Iza nasipa nalazilo se najmanje tridesetak kamiona uz bagere. Moglo se navoziti zemlju na nasip i do svega ovoga možda ne bi bilo došlo. Ve se taj dan ranije pisalo po portalima i govorilo na radiju da nasip nee izdržati, no ništa se nije poduzimalo. Svi mi koji živimo na ovom potezu odazvali smo se pozivu da doemo pomoi u izgradnji zejih nasipa, no kamioni su samo prolazili i nije se ništa radilo. Jednom kada je voda probila nasip sve je bilo vrlo brzo ‘gotovo’. Više unato nadljudskim naporima nismo mogli ništa napraviti niti zaustaviti tu vodenu bujicu. Još jednom tvrdim da se vei dio ove nesree mogao sprijeiti, ali je organizacija u pripremi zaštite bila jako loša i nekoordinirana.

Župan najavio analizu i zatražio službene odgovore U utorak ujutro bujica je iz Slovenije stigla u Meimurje,

te najprije zaprijetila Trnovcu i Gornjem Hrašanu. Ubrzo je zatvorena cesta izmeu Pušina i Gornjeg Hrašana, a zatim i sam Granini prijelaz Trnovec. Voda je došla do ceste koja vodi do prijelaza, no tamo je zaustavljena te domainstva nisu stradala. U Nedelišu je održana i izvanredna sjednica Stožera za zaštitu i spašavanje. Poslijepodne je objavljena informacija da se voda nabujale Drave prelila preko nasipa kod Pušina te da e vodeni val pogoditi i kue. Stanovnici su putem medija obaviješteni neka se presele na više katove, a ujedno je poelo i postavljanje zejih nasipa, odnosno vrea s pijeskom. Stotine ljudi priskoilo je u pomo, no kue ipak nisu obranjene. Do veeri je bilo poplavljeno stotinjak njih, s desne strane ceste akovec - Varaždin. Voda je doprla i do tamošnje katolike, kao i baptistike, crkve, poplavila nogometno igralište, vatrogasni dom te nekoliko tvrtki. Na jednoj farmi pilia, primjerice, uginulo je 25.000 pilia. - Zna se što je službena informacija, ne možemo postupati na temelju neslužbenih informacija, analiza svega tek slijedi, bilo bi nekorektno nagaati, rekao je župan Ivica Perho na konferenciji za novinare u Pušinama, održanoj dan nakon poplave, odgovarajui na prozivke pojedinaca da se znalo kakav vodeni val dolazi, no da se presporo reagiralo. - Jedino znam odgovor na pitanje što bi bilo da nije bilo kiše ni vala. injenica je da je ovako visoka voda na Dravi do sad nezabilježena, no i da svi nasipi nisu ovdje sagraeni. Ipak, sada su najbolji oni koji dolaze ovdje sa sunanim naoalama i drže prodike, dok ih naveer, kad je bilo najgore, nije bilo, poruio

je župan. Ujedno je izrazio zahvalnost svima koji su pomogli, a posebno su, kaže, bili organizirani vatrogasci. Pogoenim stanovnicima zahvalio je na staloženosti i dostojanstvu. - Njima ne trebaju lažna obeanja, ve pomo, zakljuio je. Šteta još nije izraunata, no oekuje se da župan proglasi elementarnu nepogodu, zajedno sa zahtjevom hrvatskoj Vladi za pomo. Voda se u utorak poslijepodne najprije prelila, da bi se tijekom noi nasip do kraja srušio, pojasnio je voditelj Službe za obranu od poplave za podruje Meimurja Franjo Prevedan. Priznao je kako u Hrvatskim vodama nisu oekivali da e upravo taj nasip stvoriti probleme. Prijašnjih godina bili su poplavljivani Parag i Trnovec, dok Pušine nikada nisu bile ugrožene. Upravo zato je kod Paraga sagraen novi nasip, a injenica je da ne mogu svi nasipi biti sagraeni istodobno. Nadalje, ukazuje na injenicu da se radilo o takozvanoj tisuljetnoj vodi, što znai da se takva koliina pojavljuje jednom u tisuu godina. Preko brane u Varaždinu prolazilo je 3.300 kubnih metara u sekundi. - Bili smo u pripravnosti, svi noviji nasipi su izdržali, no ovaj stariji, na žalost, nije. I u akumulacijskim jezerima razina vode na vrijeme je snižena, no radilo se o prevelikoj koliini koja nije prošla kroz ‘uska grla’. Jednostavno nije imala kuda proi. Nadalje, Prevedan je upozorio i na poraznu injenicu – da bi mogla poeti obnova, odnosno rekonstrukcija jednog nasipa, na dozvole se eka i nekoliko godina. Ni novac, koji Hrvatske vode imaju osiguran, nije problem, ve papirologija. Žalosno, ali istinito, ali to zasigurno ne može biti nikakva utjeha za mještane Pušina. Dapae!

Aktualno

3

Proglašena elementarna nepogoda poplava Župan Meimurske županije Ivica Perho danas je proglasio elementarnu nepogodu za podruje opine Nedeliše, zbog poplave uzrokovane izlijevanjem rijeke Drave, uslijed ega su nastale velike materijalne štete na stambenim i gospodarskim objektima, komunalnoj i prometnoj infrastrukturi te na graevinskom i poljoprivrednom zemljištu. Procjenu štete od elementarne nepogode poplave izvršit e Županijsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda zajedno s nadležnim Opinskim povjerenstvom za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Županijsko povjerenstvo izradit e izvješe o nastaloj šteti i dostaviti ga Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

Intervencija, ali za saniranje štete Ekipe Hrvatskih voda u srijedu su dopremile i snažne pumpe koje se inae koriste na Dunavu, te su poeli prepumpavati vodu s poplavljenih površina. Dan ranije iskorišteno je i postavljeno 30.000 vrea pijeska i sipine. - Posao koji je pred nama trajat e tjednima. Ekipe sastavljene od lanova opinskih udruga do vijea mjesnih odbora zajedno s lijenikim i drugim timovima obilaze domove. Iz podruma i prostorija ispumpava se voda, kaže naelnik opine Nedeliše Mladen Horvat. U izjavi medijima prvi ovjek Nedeliša osvrnuo se na pojam tisuljetne vode: - Mislim da takva formula više ne vrijedi. Treba pronai nove jer smo dobrim dijelom naeli prirodu i ona nam to vraa. Nitko ne može garantirati da se ovakva katastrofa nee ponovno dogoditi za deset ili dvadeset godina. Zato treba obnoviti sve nasipe, poruio je Horvat. Osim šteta na objektima, u poplavi kod Pušina stradalo je i mnogo životinja, šumske i livadne divljai, pa nadležne službe ovih dana uklanjaju i lešine. Inae, nakon što je vodeni val prešao Pušine, u noi s utorka na srijedu zatvorena je i državna cesta od Donje Dubrave do Koprivnice, s obzirom na to da je bila poplavljena s podravske strane rijeke.


4

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9. studenoga 2012.

NO PASARAN - nee proi, ministre Jovanoviu!

Školski odbor jednoglasno protiv razrješenja ravnateljice ETŠ-a Dušanke Novak SLUAJ “Ljubljanska banka“ ipak bi na kraju mogao završiti u korist ošteenih štediša, meu kojima su i brojni Meimurci

Europski sud za ljudska prava presudio u korist štediša iz BiH Osamostaljenje bivših republika nekadašnje Jugoslavije nekim je našim graanima donijelo gorke probleme. Štediše Ljubljanske banke, koja je poslovala po svojoj bivšoj državi, a odjednom postala slovenska banka, iz drugih republika praktiki su preko noi ostale bez svojih ušteevina. Meu njima su i mnogi Meimurci, kako oni koji žive tu, tako i oni koji su svoj životni vijek proveli radei u nekoj od zapadnoeuropskih zemalja i tamo mukotrpno štedjeli, da bi na kraju ostali bez toga. Meu njima su i Draga i Dragutin Fuek, koji su sada, ve nakon osamnaest godina, gotovo izgubili svaku nadu da e ikad dobiti svoj novac, kazali su nam prije nekoliko godina. Meutim, nada ipak nije bila izgleda uzaludna. Dana 6. studenoga Europski sud za ljudska prava presudio je u predmetu troje državljana BiH (Ališi, Sadžak i Šahdanovi protiv BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije), koji su pokrenuli postupak, tražei da Europski sud utvrdi odgovornost tuženih država za neisplatu tzv. stare devizne štednje u podružnici Ljubljanske banke Sarajevo i Invest banke Tuzla dug niz godina. Europski sud je utvrdio odgovornom Republiku Sloveniju za povredu prava na mirno uživanje vlasništva (l.

1. Protokola 1. uz Konvenciju) i prava na uinkovito pravno sredstvo (l. 13. Konvencije) štedišama koje su svoju deviznu štednju položile u podružnice Ljubljanske banke izvan teritorija Slovenije te Republiku Srbiju za neisplatu devizne štednje položene u Invest banci izvan teritorija Srbije. Takoer je Sud presudio da propusti Slovenije i Srbije da podnositelje zahtjeva (tužitelje) u ovom predmetu, ali i sve druge osobe u istom pravnom položaju, ukljue u odreene sheme povrata te štednje predstavljaju sustavni problem. Stoga obje države trebaju u roku od šest mjeseci od konanosti ove presude omoguiti podnositeljima i svima drugim štedišama u istom položaju isplatu stare devizne štednje pod istim uvjetima kao što je omogueno onima koji su imali staru deviznu štednju u podružnicama slovenskih banaka u Republici Sloveniji, odnosno srpskim državljanima koji su imali štednju u poslovnicama srpskih banaka na podruju Republike Srbije. Ovom presudom, na koju e se Slovenija sigurno žaliti, i ošteeni štediše Ljubljanske banke iz Meimurja ipak dobivaju novu nadu da je pravda ponekad spora, ali ipak dostižna. (BMO)

PIŠE: BOŽENA MALEKOCI - OLETI FOTO: ZLATKO VRZAN

U

ponedjeljak 5. studenoga održana je konferencija za novinare djelatnika Ekonomske i trgovake škole akovec, povodom zahtjeva prosvjetne inspekcije za razrješenje ravnateljice Dušanke Novak, na kojoj su govorili predstavnici zaposlenika prof. Zvonko Radek, lan Školskog odbora, prof. Davorin Zorko, lan Etikog povjerenstva ETŠ-a, i Josip Posavec. Prof. Davorin Zorko podsjetio je na kronologiju dogaaja veznih uz upis uenika u prvi razred, koji je na kraju rezultirao prijedlogom za razrješenje ravnateljice Dušanke Novak. - Predmet spora je deset uenika koji su u jesenskom roku upisani u komercijaliste (osam), a dva u ekonomiste, što je utvreno prilikom inspekcijskog nadzora koji je obavljen 18. rujna. Ti uenici bili su primljeni u ljetnom roku u zanimanje prodavaa. Nakon njihovih zamolbi u jesenskom roku prebaeni su u komercijalni razred, jer nismo imali dovoljno uenika da bismo mogli formirati razredni odjel komercijalista, kazao je prof. Zorko. Istovremeno su u trgovaki razred upisani svi uenici koji su ostali ispod crte. Pri tome je podsjetio da za upis u trogodišnja zanimanja nema bodovnog praga, za razliku od etverogodišnjih škola. - Mi kao Ekonomska škola, ni naša ravnateljica, ne bježimo od toga da smo bili obvezni poštovati odluku prema kriterijima za upis. Ta odluka se mijenjala nedavno. Do nedavno je bilo dopušteno da se u drugi krug mogu upisati uenici bez obzira na bodovni prag. Pri inspekcijskom nadzoru, koji je obavljen 18. rujna, apsolutno se ništa nije prikrivalo, sve je prikazano te objašnjeno, tako da inspektor nije trebao ni gledati dokumentaciju. Objasnili smo mu cijelu situaciju. Inspektorovo rješenje nakon inspekcijskog nadzora zaprimljeno je u školi u petak 5. listopada. U tom rješenju školi je naloženo da

Predstavnici zaposlenika: prof. Zvonko Radek, lan Školskog odbora, prof. Josip Posavec i prof. Davorin Zorko, lan Etikog povjerenstva ETŠ-a

u roku od tri dana treba ispisati tih deset uenika. Peti listopada je bio u petak, a u ponedjeljak 8. listopada bio je praznik i neradni dan. A mi smo po tom rješenju postupili ve 9. listopada, u utorak. Praktiki u roku od jednoga radnog dana ispoštovali smo rješenje po nalogu prosvjetne inspekcije. Nakon toga 23. listopada u školi je zaprimljen prijedlog za razrješenje ravnateljice Dušanke Novak. Prijedlog je upuen Školskom odboru i povodom tog prijedloga za razrješenje sastalo se Nastavniko vijee, zatim skup radnika, Vijee uenika i Vijee roditelja.

Zašto drakonska kazna, ako nema štete? Upravo u petak 2. studenoga sastao se i Školski odbor, takoer povodom prijedloga o kojemu se Školski odbor morao oitovati. - U ime cijelog kolektiva naglasili bismo da ništa nije prikrivano, da je sve objašnjeno, prikazano i, najvažnije, nikome nije nanesena šteta. Podsjeamo da je nedavnim promjenama odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju, koje su stupile na snagu poetkom kolovoza, predviena za takve okolnosti novana kazna, a ne razrješenje. Inae u duhu pravnih propisa, ako dolazi do zakonske promjene povoljnije za stranku u postupku, onda se primjenjuje retrogradno, a ta promjena je nastupila poetkom kolovoza. Po tim promijenjenim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju predviena

je novana kazna, kaže se u priopenje Školskog odbora.

Pismo ministru Jovanoviu Zvonko Radek, prof., proitao je novinarima sadržaj dopisa koji je upuen ministru Jovanoviu, a iji su sadržaj injenice o radu i postignuima ravnateljice Dušanke Novak u voenju ETŠ-a u posljednjih 20 godina, otkada rukovodi ovom ustanovom. Opravdavajui postupke ravnateljice, u dopisu upuenom ministru stoji: “Željela je omoguiti normalno etverogodišnje školovanje u ritmu i obvezama primjerenim dobi i sposobnostima uenika, omoguiti opstojnost razrednog odjela i održavanje zaposlenosti. Upisani uenici imali su mogunost upisa u trogodišnje zanimanje prodavaa i kasniji nastavak obrazovanja u zanimanju komercijalista, s 19 ispita razlike i s istim tim bodovima zbog kojih sada ne mogu biti u tom zanimanju. Istiemo da je ravnateljica izvijestila Nastavniko vijee o usmenim zamolbama roditelja i uenika za zanimanje komercijalista i da je takvo izvješe o upisu Nastavniko vijee prihvatilo. Za svako djelo zakon predvia sagledavanje okolnosti u kojima je izvršeno i uvažava dosadašnje djelovanje osobe te se u skladu s tim odreuju posljedice. Apeliramo na Vas, gospodine ministre, da pronaete modus kako bi se sankcije transferirale u alterna-

tivno rješenje, koje bi omoguilo zadržavanje tako uspješne ravnateljice na toj funkciji. Ona ima iskustva, znanja, volje i ideja da zajedno s nama i dalje razvija školu. Svi oni koji su u sustavu obrazovanja prošli kroz našu školu kao uenici, roditelji ili gosti, poput tadašnjeg predsjednika Vlade Ivice Raana, ministra obrazovanja, gospodina Strugara i Primorca, imali su prilike posvjedoiti njezinu predanu rad i radu ove škole. Kao ljudi, ne možemo propustiti da ne ukažemo da bi njezino razrješenje bilo kontraproduktivno za sustav obrazovanja u Meimurskoj županiji i šire, a to mi, radnici ove škole, šutke ne možemo prihvatiti”, stoji u pismu koje su uputili radnici Ekonomske i trgovake škole akovec. Zvonko Radek, prof., pojasnio je da je 29. listopada održana sjednica Nastavnikog vijea, na kojemu je reeno što se zbiva u školi, nakon toga je sazvan skup radnika na kojemu je javno proitan istovjetni dopis, koji je poslan na tri adrese: ministru Jovanoviu, županu Perhou i gradonaelniku Šalamonu. Budui da je prof. Radek lan Školskog odbora, kazao je da se Školski odbor po proceduri morao sastati, te da je prijedlog prosvjetnog inspektora za razrješenje od strane Školskog odbora 2. studenoga jednoglasno odbijen. Ovaj tjedan odluka Školskog odbora poslana je prosvjetnom inspektoru, koji je onda šalje u Zagreb u Ministarstvo. Školski odbor i zaposlenici oekuju i probaju se izboriti za blaže sankcije ravnateljici umjesto razrješenja. Ta blaža kazna mogla bi biti novana kazna od pet do deset tisua kuna za školu i dvije do pet tisua kuna za odgovornu osobu, a ne direktno razrješenje. Ministrova je zadnja, meutim, on nema neki deinirani rok za donošenje odluke. On može ignorirati želje kolektiva škole, Školskog odbora, Vijea roditelja i uenika ili naprosto priekati da se stvari slegnu i ostaviti odluku na ekanju u nekoj ladici do neke druge prigode.

POGLED ODOZDO

Ima li itko sliku razmjera siromaštva u Meimurju? U samo etiri godine u Meimurskoj je županiji etiri tisue manje ljudi koji privrjeuju, pune mirovinsku i zdravstvenu blagajnu, imaju manju kupovnu mo i ovisni su o tuoj inancijskoj pomoi. etiri tisue ljudi znai da je u etiri tisue obitelji narušen standard, da se u te obitelji uvukla strepnja. Nadalje, još 2.000 ljudi radi u tvrtkama koje su blokirane i u kojima zaposlenici ne primaju plau. Na Zavodu za zapošljavanje je uz sve te crne brojke još oko 7.500 nezaposlenih. Ima li itko sliku razmjera siromaštva u Meimurju? Šokantna je informacija, koju sam ula na margini podjele stipendija djeci za obrtnika zanimanja, da

je za tim stipendijama bila jagma, dijelom i zbog toga što e tih 600 kuna pojedinim obiteljima biti jedina živa kuna u novaniku. Dolazi zima, kako e se te obitelji grijati, platiti struju, trošiti vodu, što e jesti? Istina je da veinom živimo jednom nogom na zemlji i da nitko zbog toga ne bi baš trebao lijegati s kruljenjem u želucu, ali, na žalost, to nije tako. I proizvodnja hrane ljudima koji imaju zemlju može biti problem, jer ne živimo kao nekada s kravljim i konjskim zapregama da bi sami mogli obraditi zemlju. Mehanizacija košta. Tako se nemojmo zavaravati, u Meimurju ima ljudi koji liježu u krevet s pra-

znim želucem. ak ni broj pretilih ne govori o našem dobrom životu, naprotiv, nego o siromaštvu koje se hrani lošom visoko kalorinom hranom koja najbrže zasiti. Nitko se ne pita kako je živjeti u situaciji kada te neplaanje režija zbog neimaštine može istjerati iz vlastite kue na ulicu. Ono što nee dokrajiti režije uinit e porez na nekretnine. Opet kao da se Lini okomio baš na Meimurje, gdje malo ljudi stanuje u zgradama i gdje je samo malobrojna ondašnja politiki podobna manjina uglavnom baštinila nekadašnje društvene stanove. Veina je godinama vlastitim rukama ili kreditima desetljeima gradila kue, koje e sada biti predmet

novog nameta. Što e biti ne budete li mogli plaati taj namet? Hladno e vam preporuiti da prodate nekretninu koju ne možete održavati. U ovoj situaciji budzašto! Toj crnoj statistici pridružila se i nezamisliva poplava u Pušinama. Nikad do sada nisam ula da bi itko ikad spominjao Pušine kao crnu toku. Uvijek nas je uznemiravala nabujala Mura, ali Drava kao da je bila neupitna. Možda su nas nadležni pogrešno informirali, jer su problem ignorirali. No, to samo govori koliko stvarno brinemo jedni za druge. Naprosto smo svi otupili, zatvorili se u sebe i svoje male živote. Kao da nas tue brige ne brinu, tako dugo dok nam se

kao Drava tui problemi ne uliju u vlastito dvorište i zaliju naše. Nikoga nije bilo briga kada su popadale irme i propadali pogoni. To je bila briga tek radnika koji su gubili posao. Poduzetnici su se veselili jer se puno radnika klalo za malo posla i za još manje plae. Država je od svega oprala ruke, ne miješajui se u ono gdje navodno nije imala ovlasti. Poput poplave u Pušinama, koju navodno nitko nije vidio tisuu godina, premda ne znam tko je to u Meimurju živio prije tisuu godina da bi se toga mogao sjeati, niti da o tome postoje zapisi od prije tisuu godina da je u Pušinama bilo poplavljeno neije dvorište. A naše društveno stanje upravo u ovom trenutku izgleda kao prijetea bujica koja e poplaviti sve živo. Jer dolijevanje obveza na teret graana prelijat e se kao nabujala

Piše: Božena Malekoci-Oleti bozena.malekoci@mnovine.hr

Drava. Neemo moi, jer neemo imati. Naprosto emo sve morati dati Liniu zbog ovrha, a što nam nakon toga preostaje, svako jutro odlaziti u puku kuhinju po šaku riže ili gomolj krumpira?


u Meimurju

 GDQD

9. studenoga 2012.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5

PRELOG nastavlja privlaiti strane investitore

Stižu i Singapurani, petnaest novih radnih mjesta! U Gradu Prelogu ne posustaju u privlaenju novih, stranih investicija. Kako doznajemo od tamošnjeg gradonaelnika Dragutina Glavine, nakon

sastanka, održanog u utorak, predstavnici jedne tvrtke, ije je sjedište u dalekom Singapuru, položili su jamevinu za kupnju gradilišta u Gospo-

IVAN MARTAN, predsjednik Odbora za poljoprivredu i turizam Meimurske županije

darskoj zoni Sjever. Oekuje se da kupoprodajni ugovor bude potpisan u roku od mjesec dana, a tada e itava investicija biti i službeno predstavljena.

Glavina za sad otkriva tek da se radi o poduzeu koje se bavi distribucijom te e spomenuto poduzee otvoriti distributivni centar za ovaj dio Europe. Bit

e zaposleno 15 ljudi. Iako se ne radi o velikom broju, i samo jedno novo radno mjesto u današnje vrijeme znai i te kako mnogo. (V. Kelkedi)

GRADSKI ODBOR HDZ-a akovec traži razdvajanje Muzeja od Staroga grada

spašavanje Staroga grada Lovišta stranim Za treba mlaa, energinija i koncesionarima gospodarski potkovana osoba! - Zakup lovišta, odnosno koncesiju treba dati stranim koncesionarima, te se tako može ostvariti izmeu 10 i 20 milijuna kuna. Do sada je Meimurska županija zbog loših ugovora u zakupu izgubila silne milijune dolara Na 9. sjednici Odbora za poljoprivredu i turizam Meimurske županije njegov predsjednik Ivan Martan govorio je o stanju u meimurskom lovstvu, poglavito o slabostima vezanima uz lovni turizam, a potom je svoje stavove i poglede pojasnio za naše novine. - Do 1990. godine, odnosno do osamostaljenja Republike Hrvatske, lovni turizam u Meimurju bio je dobro organiziran, i to u 18 ekonomskih lovnih jedinica, s lovouvarima, dežurnim lovcima, koji su uvali i brinuli o lovištima i divljai, podsjetio je odbornike Martan, te ocijenio sadašnje stanje u meimurskom lovstvu. Danas su lovišta u zakupu lovakih društava i ja osobno, ali i svi koji ozbiljno razmišljamo o lovstvu, nisam zadovoljan gospodarenjem, jer manje - više lovci uglavnom u jesen postrijeljaju divlja, napune zamrzivae i ekaju proljee. Tako to traje godinama, a koristi su male ili nikakve kako za lovno gospodarstvo, tako i za ukupno gospodarstvo u Meimurskoj županiji, oštro ali bez zle namjere upozorava Martan, koji je o ovom problemu izvijestio meimurskog župana Ivicu Perhoa i zatražio sastanak s elnim ljudima Lovakog saveza Meimurske županije.

Izgubljeno do sto milijuna kuna - Županu predlažem raskidanje ugovora o zakupu lovišta, jer smatram da je Meimurska županija od 1990. godine do danas izgubila izmeu 80 i 100 milijuna dolara, što je mogla ostvariti razvijajui lovni turizam. To se moglo ranije prepoznati i sklopiti daleko bolje ugovore o zakupu lovišta, odnosno koncesije, i to sa stranim koncesionarima, te tako ostvariti dobit od 10 do 20 milijuna kuna. U stvarnosti meimurski

PIŠE: BOŽENA MALEKOCI - OLETI

G

- Nezadovoljan sam stanjem u meimurskom lovstvu, poglavito kada je rije o lovnom turizmu, veli Ivan Martan, predsjednik županijskog Odbora za poljoprivredu i turizam

župan može raskinuti ugovore o zakupu onim zakupcima koji ne ispunjavaju svoje obveze o korištenju i funkcioniranju lovišta. Lovni turizam je trebao biti stvarnost i mora biti budunost lovnog turizma i ja ne priznajem nikakve izgovore o krizi u Europi iz koje dolaze lovci, jer time se izgovaraju ili nesposobni ili nezainteresirani lovci. Da sam u pravu, potvruje podatak kako se nitko od županijskoga Lovakog saveza do pojedinih lovakih društava nije javio na raspisani natjeaj za unaprjeenje lovstva, koje raspisuje Hrvatski lovaki savez, naglašava Martan, i dodaje kako se oko 2 milijuna kuna gubi na migracijskoj divljai. Žalosnim i nepravednim smatra odnos lovaca prema poljoprivrednicima i vlasnicima šuma u kojima lovci strijeljaju divlja, po kojima se kreu, a vlasnici za to ne dobiju ni lipu. O svemu tome Martan želi izvijestiti vijenike Skupštine Meimurske županije. (Stjepan Mesari)

Dragi itatelji, svaki gubitak naših bližnjih uvijek dolazi prerano.

radski odbor HDZ-a akovec formirao je svoja povjerenstva, koja rade na izradi programske i politike platforme Grada akovca za naredne etiri godine od 2013. godine, kako bi akovec trebao izgledati i što gradska uprava i vlast mogu donijeti graanima. - Smatramo da treba govoriti što se može, a ne samo plasirati negativne vijesti koje dolaze s najviše politike razine, od Vlade i Ministarstva, kada se stalno uje što se ne može uiniti i za što nema novca. U realnim okvirima i s manje novca može se uiniti budunost Grada akovca boljom, kazala je Sunana Glavak, predsjednica Gradskog odbora HDZ-a akovec. Rješenja i konkretni projekti povjerenstva bit e predstavljeni u programskoj knjižici u sijenju idue godine. Na konferenciji za novinare bio je i prof. Ivan Pranji, koji je na elu povjerenstva za društvene djelatnosti.

Bez projekata nema obnove Staroga grada On je govorio o revitalizaciji jedinog spomenika nulte kategorije u akovcu, Starom gradu. Kazao je da ga ta tema trajno zanima. Podsjetio je da je prije skoro desetak godina upravo ovaj gradski odbor uspio dovesti bivšeg premijera Sanadera u Stari grad, gdje je on pred cijelom javnošu obeao da e obnoviti Stari grad i doista ispunio obeanje. Ve sljedee 2004. godine u proraunu je dodijeljeno 5 milijuna kuna za Stari grad, ali, na žalost, iskorišteno je svega 600.000 kuna, jer nije bilo dovoljno projekata, a takva je situacija do dana današnjeg, kazao je Pranji. Srce grada, iz ega je cijeli akovec potekao, sada se doslovce ruši. A najvrjedniji dio jesu njegovi bedemi, koji vape za ouvanjem od propadanja, jadao se Pranji. Nastavio je: - U palau se, ruke na srce, nešto i ulagalo, bit u cinian i rei u da su ljudi koji tamo rade sebi stvarali ugodne prostore, ali ne može se razumjeti da se najvrjedniji dio grada, odnosno bedemi doslovce ruše. Nadam se da e Vlada nešto uiniti, no nedavni posjet ministrice ne daje puno nade, jer je poruila: Izvolite se obratiti europskim fondovima! Jednako tako je rekla za drugi po važnosti spomenik

Sjeanja, posljednji Koliko god težak trenutak bio, obavijestite rodbinu, prijatelje, kolege… pozdravi i zahvale Topla rije pruža utjehu i pomaže nakon odlaska. Zahvalite im na brizi i suosjeanju te pomoi u trenucima najvee boli. do 20 rijei sa slikom Uzreica kaže „vrijeme lijei sve rane”, ali uspomene na drage i voljene osobe uvijek ostaju žive. Prisjetite se bližnjih kojih više nema, na godišnjicu po cijeni od 20 kuna njihove smrti, i podijelite uspomene sa svima koji su ih poznavali.

kulture u Meimurju, za Franjevaki samostan i crkvu Sv. Nikole, koji je najbogatiji barokni objekt u cijeloj regiji, da fali dva milijuna za obnovu oltara, što znai da se ni to nee obnoviti. Pranji je kazao da su HDZ-ovske vlade podržavale obnovu krucijalnih kulturnih objekata. Podsjetio je da je ministar Biškupi za boravka u akovcu kritizirao ravnatelja Muzeja Meimurja da je premalo tražio te da ne može razumjeti da se tako dugo eka s obnovom Staroga grada. Gradska organizacija HDZ-a odluila je da više o tome nee šutjeti, kazao je Pranji. - Županija je vlasnik, a gradonaelnik svaki dan prolazi kraj Staroga grada, a da se u sebi smije i govori ‘Bože, hvala ti što je to u nadležnosti županovoj, jer tko bi tu vreu bez dna uope ispunio’! Bezobrazan sam, ali zato što gradonaelnik nikad ništa nije dao za Stari grad. A ne može biti trošak ono što je žila kucavica za ovaj grad. Ravnatelj Muzeja je ministricu doveo u suvenirnicu i kušaonicu vina, svi su bili zadovoljni, tapšali su se, zašto je nije odveo u dio koji je ruševan i koji vapi za obnovom i zatražio: ‘Imamo problem, dajte nam pomozite!’, kritizirao je Pranji.

Koliko puta je ravnatelj bio u Ministarstvu? Dodao je: - To je pitanje ak i hrabrosti, odnosno kukaviluka. Pitajte ravnatelja koliko je puta bio u Ministarstvu, koliko je puta prosvjedovao na županijskoj Skupštini, koliko je pisma poslao na Grad akovec? A smije li to tako biti? Osoba koja vodi jednu takvu svetinju, instituciju mora biti energina, hrabra, pa i bezobrazna. Ne može se šutnjom postii ništa.

893

Prijedlog Gradskog odbora HDZ-a je da se razdvoje institucija Staroga grada od Muzeja Meimurja. Ne može netko tko se bavi poviješu pisati monograije, a nema vremena baviti se i Starim gradom, kazao je Pranji. Za njega je ravnatelj Muzeja kvalitetan povjesniar, koji piše knjige, a za to treba cijela osoba, a za spašavanje Staroga grada takoer treba cijela osoba, i to, po Pranjievu mišljenju, mlaa, energinija i gospodarski potkovana, jer je to cijeli poduzetniki poduhvat. - Mi predlažemo razdvajanje Muzeja i Staroga grada. Neka upravlja Županija Muzejom, ali Stari grad mora biti objekt nulte kategorije u vlasništvu Grada akovca. Neka Grad akovec uzme jednog, dvoje, troje iz te ekipe, koliko treba, koji e se sustavno brinuti o Starom gradu i neka bude zaposlenik Grada akovca i neka polaže raune Gradskom vijeu. I na kraju kazao je da je duga povijest nebrige o spomenicima Meimurja, a naroito akovca, nema kompleksa zgrada oko crkve Svete Jelene i njezina slikarskog i umjetnikog bogatstva, jednako tako s brežuljka u Mihovljanu nestala je jedina gotika crkva. - Uvjeravam vas, tako e nestati i Stari grad. Da nije tako solidno graen, ve bi se srušio, hvala Bogu, Zrinski su bili drugaiji graditelji, ali mi to neemo dopustiti, ako treba održavat emo konferencije za novinare i ispred zidina. Ne smije se dozvoliti da gradski, županijski i državni proraun bude tako mizeran u odnosu na Stari grad, kazao je Ivan Pranji. Na konferenciji za novinare bili su i Sandra Vuk i Aleksandar Makovec, koji je podsjetio da su za njegova mandata obnovljeni južna kula i most koji vodi do ulaza u Stari grad.

Potražite kupon u Meimurskim novinama nov


6

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

NIKAD TUŽNIJI Dan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

U etiri godine etiri tisue manje onih koji privrjeuju PIŠE: BOŽENA MALEKOCI - OLETI U ponedjeljak 5. studenoga obilježen je Dan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Okolnosti nikad tužnije za obilježavanje. Više se ne govori o krizi, ve o depresiji u koju smo zapali. Podaci o nezaposlenosti i nisu toliko važni, koliko stanje zaposlenosti, a podaci su poražavajui. U najboljim godinama, primjerice, 2008. godine, na podruju Meimurske županije bilo je od 42 do 42,5 tisua zaposlenih, da bi etiri godine kasnije bilo 38,5 tisua zaposlenih. U samo etiri godine broj Nikad zaposlenih, dakle, onih koji tužnija statistika privrjeuju, smanjen je izreena povodom obiza ak etiri tisue. lježavanja Dana Hrvatskoga To je nekoliko vezavoda za zapošljavanje. U etiri likih firmi manje godine u Meimurskoj županiji broj onih koji rade i privrjeuju smanjen je koje privrjeuju. za etiri tisue, a samo od rujna prošle etiri tisue mado rujna ove godine taj je broj manji za nje onih koji pune 850 zaposlenih. Premda se nacionalnim zdravstvenu i mimjerama za poticanje zapošljavanja rovinsku blagajnu, pokušava ublažiti situacija, bez novih proraune opina i investicija i otvaranja radnih mjesta gradova i etiri tisusituacija, koja više lii depresiji nego krizi, nee se poe manje onih kojima praviti je smanjen standard, kupovna mo ili sada ovise o nje tuoj financijskoj ili socijalnoj z a pomoi. 2011. i 2012. godinu proved- Oko pada zaposlenosti bom mjera aktivne politike do trebamo se više zabrinuti nego rujna kroz zapošljavanje i obraoko podataka o stanju nezapo- zovne aktivnosti u razne mjere slenih, kazao je Velimir Zebec, ukljueno je 786 osoba; najviproelnik Podrunog ureda še je ukljueno u javne radove Hrvatskog zavoda za zapošlja- (408), a zatim slijede potpore vanje akovec. za zapošljavanje (183), struno Ovogodišnji rujan možda je osposobljavanje bez zasnivanja bio najcrnji mjesec u ovoj godi- radnog odnosa (91), obrazovne ni, i to nakon godina pada, kada aktivnosti (85), potpore za sase inilo da više nemamo kamo mozapošljavanje (12) i potpore dublje padati. No, u rujnu je broj za usavršavanje (7). nezaposlenih bio vei za ak 15 Nadalje, provedbom mjera posto nego u rujnu prošle go- iz Nacionalnog programa za dine. Ako je ikakvo ohrabrenje Rome do rujna 2012. godine da smo možda ipak dotaknuli obuhvaen je 141 pripadnik dno, onda je to situacija da je romske nacionalne manjine, došlo do stagnacije u priljevu uglavnom kroz zapošljavanje nezaposlenih na Zavod. preko javnih radova (124) i O stanju na burzi rada govore i podaci o registriranoj nezaposlenosti. Tako je 2008. godine bilo evidentirano 5.109 nezaposlenih, a 2012. godine 7.564 nezaposlena. Ove godine zabilježen je i poprilian pad potreba za radnicima, no to je možda i posljedica toga što poslodavci nemaju obvezu prijavljivati svoje potrebe za radnicima Zavodu za zapošljavanje, pa sva zapošljavanja nisu na uvidu Zavoda za zapošljavanje. Zbog toga je ohrabrujue da je ipak zabilježeno 4 posto više brisanja sa Zavoda zbog zapošljavanja. Situaciju su u nekoj mjeri olakšavale i nacionalne mjere za poticanje zapošljavanja. Nekoliko godina unatrag Tako su u ovoj nimalo lakoj sitradicija je da se biraju najtuaciji priliku za raditi barem bolji djelatnici u podrunim nekoliko mjeseci dobili i oni iz uredima Zavoda za zapošljakategorije teške zapošljivosti. vanje. Ove godine to priznaje U okviru Nacionalnog proza najdjelatnicu Podrunog grama za poticano zapošljava-

9. studenoga 2012.

KONANO OPTIMIZAM U GRAEVINARSTVU

Stigli pos potpuno PIŠE: BOŽENA MALEKOCI - OLETI FOTO: ZLATKO VRZAN

Okolnosti nikad tužnije za obilježavanje

ukljuenje u obrazovne aktivnosti (16).

Potpore za samozapošljavanje Odlukom Upravnog vijea Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 31. listopada ove godine promijenjeni su uvjeti za dodjelu potpora za samozapošljavanje i struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kako bi bile dostupnije što veem broju nezaposlenih osoba. Nove olakšane mjere ve su u primjeni od 1. studenoga. Za samozapošljavanje se dodjeljuju potpore u iznosu od 18.614,40 kuna za otvaranje obrta, odnosno 24.189,72 kune za otvaranje trgovakog društva, bez obzira na godine staža ili razinu obrazovanja nezaposlene osobe. Od 1. studenoga ublaženi su mnogi administrativni kriteriji za dodjelu potpore i uveden novi model rada u Zavodu kroz uslugu savjetnika za samo-

Ivanica Boži najdjelatnica Podrunog ureda ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje akovec dobila je diplomirana ekonomistica Ivanica Boži, rukovoditeljica Odsjeka za mjere aktivne politike zapošljavanja.

zapošljavanje. Što se tie administrativnih kriterija za dodjelu potpore za samozapošljavanje, umjesto 6 mjeseci evidencije na Zavodu, sada je dovoljna samo prijava na evidenciju Zavoda, što znai da, ukoliko nezaposlena osoba ve kod prijave na Zavod ima veoma kvalitetnu razraenu poslovnu ideju, vrlo brzo može realizirati svoj zahtjev za samozapošljavanje. Osim dužine evidencije, ukinut je i niz prijašnjih ogranienja, kada se potpore nisu dodjeljivale za registraciju obrata ili trgovakog društva za obavljanje djelatnosti trgovine i ugostiteljstva, za registraciju sezonskog obrta ili obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva, kao ni za osobe koje su ve koristile poticajna sredstva samozapošljavanja po prijašnjim mjerama i programima ili su podnijele zahtjeve za dodjelu sredstava, odnosno koristile potpore drugih davatelja potpora za samozapošljavanje ili tražile potporu temeljem preuzimanja djelatnosti od prijašnjih vlasnika. Od prijašnjih ogranienja, sada se potpora ne može odobriti za osobe koje su prije posljednje prijave u evidenciju imale registriran obrt, trgovako društvo ili slobodnu djelatnost, a za njihovo otvaranje ve su koristile poticajna sredstva za samozapošljavanje po prijašnjim programima. Struno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa sada može trajati i do tri godine, pri emu, prema novim propisima, doprinose za zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu za prvih 12 mjeseci plaa Zavod, a poslije poslodavac.

Graditeljske firme s podruja niskogradnje ulaze s velikom koliinom poslova u ovo doba godine, premda vremenski uvjeti nisu povoljni za izvoenje radova. - Sa zadovoljstvom mogu rei da su kapaciteti tih firmi sada zaposleni, a vremenski uvjeti jedini ograniavajui aktor. Zaposlenost kapaciteta ve se odrazila na blagi porast zapošljavanja kako u Tegri, tako u tvrtki 'Pavlicas alt-beton', kao i kod naših kooperanata, koji su praktiki devet - deset mjeseci praktiki stajali, kazao je Ivan Kolari, predsjednik Strukovne grupe graevinara pri Županijskoj gospodarskoj komori i direktor Tegre. - Ukoliko ovi projekti, koji su zapoeli u nepovoljno godišnje doba, a po ugovorima bi trebali biti dovršeni do kraja godine, nee moi biti dovršeni do tog roka, kako zbog vremenskih uvjeta i kašnjenja implementacije projekata, vjerujem i nadam se da e investitori shvatiti stanje te da e te ugovore prolongirati za proljee, kada se vremenski uvjeti slože za obavljanje tih vrsta radova. U tom sluaju e graevinarima na proljee biti puno bolja situacija nego što je bila na proljee ove godine. Graevinari su u ovu godinu ulazili bez ikakvih ugovora u knjizi narudžbi. Sada kada bi dio tih ugovora, reda veliine 40 posto, bio prenesen na iduu godinu, bila bi to jako dobra osnovica za planiranje aktivnosti i za one najkritinije zimske mjesece, da imamo mogunosti zaposliti dio kapaciteta, rekao je Kolari. - Naime, posao kao što je kanalizacija daju se izvoditi i po niskim temperaturama. Bitno je samo da nema ekstremnih zimskih uvjeta, kao što su kiše ili snijeg.

Blagi pomaci i u visokogradnji Što se tie visokogradnje, vide se blagi pomaci u investicijama, ali još uvijek se ekaju projekti na poveanju energetske uinkovitosti, odnosno poboljšanju nivoa toplinske izolacije zgrada, odnosno

Graevinari u podruju niskogradnje trenutno

kompletnog ciklusa koji je vezano uz to najavljivala Vlada. Ivan Kolari je od poetka krize imao vrlo neugodne, ali i tone, procjene oko trajanja i posljedica krize u graevinarstvu, pa nas je zanimalo kakve su sada njegove procjene. Može li se sada govoriti da je graevinarstvo napokon dotaknulo dno i odlijepilo se od dna? U rujnu ove godine zaista smo dotaknuli dno. Do rujna ove godine neprestano je trajalo poniranje, poniranje, poniranje. Volio bih da je ovaj investicijski ciklus, koji se pokrenuo preko Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta trans erom novca za ureenje županijskih cesta i trans erom Hrvatskih voda za kanalizaciju u jedinicama lokalne samouprave, nekakav poticajni impuls, a da e se stabilnija graditeljska klima tek uspostaviti. Svi smo svjesni toga da e država teško isfinancirati velike projekte iz svojih sredstava. Autocesta nemamo toliko puno za izgraditi, ali jedna razina svakodnevne graditeljske aktivnosti po jedinicama lokalne samouprave ipak mora postojati. Ona je praktika zamrla u godinu i pol dana. Mora se ponovno pokrenuti jer se u zadnje tri godine jako malo investiralo, stoga je dobar pristup države da se prišlo financiranju lokalnih projekata, jer se time i najviše ljudi zapošljava na lokalnom nivou.


9. studenoga 2012.

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

7

GRAEVINARI se nakon devet mjeseci neprestanog poniranja napokon odlijepili od dna

slovi, zaustavljeno potonue! Za 32 stipendista

POTPISANI UGOVORI o stipendiranju uenika deficitarnih obrtnikih zanimanja

ju". Takve firme treba maknuti s tržišta, jer uništavaju druge firme kooperante, dobavljae. U našoj županiji još uvijek pak se prema takvim firmama ponašaju majinski, a prema domaima maehinski, žale se domai graevinari. Graevinsko tržište mora se proistiti od „raznih Feniksa“ tvrde i dodaju „po onoj tko je u Zagrebu imao vezu, bojali su ga se i lokalni politiari i inspekcije“, dok strogou treniraju prema U domaim firrujnu ove mama. godine dotaknuto je Gradno. Do rujna ove godine evineprestano je trajalo samo nari poniranje. Investicijski ciklus, su bili koji se pokrenuo preko Hrvatskih oštri cesta transferom novca za ureei prenje županijskih cesta i transferom m a Hrvatskih voda za kanalizaciju u o imaju pune kapacitete, nakon tri godine duboke krize Gospojedinicama lokalne samoupradarskoj ve, omoguio je graeviTržište se mora sti. U komor i, narima da se odlijepe proistiti od „raznih drugim od koje traod dna Feniksa“!? županijaže stavljanje na red životnih Situaciju na tržištu još uvi- ma, za razliku tema i problema. Komorjek otežavaju tvrtke koje nelo- od naše, nisu blagonajalno konkuriraju nudei po- kloni prema takvim firmama ski doprinos je skup u kriznoj slove po cijenama i do 20 posto koje se ponašaju tako kao da situaciji, kad je teško doi do ispod procijenjenih vrijedno- polažu "bescijevnu kanalizaci- novca, a direktori firmi poeli

Statistika daleko od realnosti Na sastanku Strukovne grupe graevinara razmatrani su i pokazatelji poslovanja graditeljstva u Meimurskoj županiji za razdoblje od sijenja do lipnja 2012. godine, prema statistikim izvještajima poduzetnika predanih u registar FINA-e. Ono što je najviše zaudilo graevinare okupljene u strukovnoj grupi pri Komori jest nesrazmjer stvarnog stanja u njihovim firmama sa statistikim podacima. Prema statistici bi ispalo da stanje u graevinarstvu i nije bilo tako loše, komentirali

su predstavnici graevinskih firmi, ali mi znamo da je stanje katastro alno, daleko lošije nego što to statistike prikazuju. Nije im bilo jasno koje to firme poboljšavaju ukupne rezultate u graditeljstvu. Ivan Kolari je kazao da vani u biznisu nije sramota iskazati gubitak kada je stanje loše, a kod nas je tendencija da knjigovoe uljepšavaju knjige. Tako se moglo dogoditi da se uljepšavanjem podataka firme poput Dalekovoda, Konstruktora i Ingre preko noi sruše kao ku-

Dragi itatelji, svaki gubitak naših bližnjih uvijek dolazi prerano.

le od karata. Da je stvarnost puno gora od statistikih podataka FINA-e, potvrdili su i drugi graevinari na sastanku kojima su prezentirani statistiki rezultati poslovanja meimurskog gospodarstva. lanovi Strukovne grupe zatražili su od strunog djelatnika u Komori da pokuša barem prema djelatnostima vidjeti u FINA-i koje su to firme koje statistiki vuku rezultate graevinara prema gore, jer poimence se ne mogu dobiti rezultati poslovanja pojedinih firmi.

po 600 kuna mjeseno

Ivan Kolari, predsjednik Strukovne grupe graevinara pri Županijskoj gospodarskoj komori

su jako pažljivo raunati što dobivaju za taj novac. Izdvojiti 60 do 70 tisua kuna za šest mailova godišnje od Komore, kojima ih se poziva na sastanke sa stranim delegacijama, jest previše. Predsjednik Strukovne grupe Kolari smatra promašenom politikom Komore orsiranje izlaska graevinara na strana tržišta. To je nazvao preživjelom politikom osamdesetih, kad su se poslovi ugovarali s diktatorskim režimima. Danas stvari tako ne unkcioniraju. Danas je jedini izlaz na strano tržište kupovina firmi u tamošnjim državama. Nitko danas nema raunicu slati svoje radnike u strane zemlje na odraivanje poslova, ve se za to koristi lokalno stanovništvo. - Znam što govorim, radim u firmi u vlasništvu strane grupacije, jer vani je rizik izvoenja posla prevelik i kad te prati tvoje banka, kazao je Ivan Kolari, predsjednik Strukovne grupe graevinara.

Sjeanja, posljednji Koliko god težak trenutak bio, obavijestite rodbinu, prijatelje, kolege… pozdravi i zahvale Topla rije pruža utjehu i pomaže nakon odlaska. Zahvalite im na brizi i suosjeanju te pomoi u trenucima najvee boli. do 20 rijei sa slikom Uzreica kaže „vrijeme lijei sve rane”, ali uspomene na drage i voljene osobe uvijek ostaju žive. Prisjetite se bližnjih kojih više nema, na godišnjicu po cijeni od 20 kuna njihove smrti, i podijelite uspomene sa svima koji su ih poznavali.

893

Obrtnika komora Meimurske županije u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta nastavlja s programom stipendiranja uenika za deficitarna zanimanja, koji imaju prebivalište na podruju Meimurske županije. U dosadašnjih osam godina provoenja projekata obrazovanja u obrtništvu, Obrtnika komora je stipendirala ukupno 119 uenika. Od toga je 37 uenika stipendiju dobivalo kroz tri godine školovanja, 48 dvije, te 34 uenika godinu dana, a izravno na njihove raune uplaen je iznos od 1,5 milijuna kuna. Od prije šest godina projektu se pridružila i Meimurska županija, prije pet godina Grad akovec, a od prije dvije godine i Grad Prelog. U devetu godinu projekta u školskoj godini 2012./2013. ulazi se s novih 32 stipendista u 11 razliitih zanimanja. Po prvi put stipendiju e dobivati 15 uenika. Ostalih 17 su stari stipendisti koji su zadovoljili ugovorne obveze, pa im se automatizmom stipendiranje produžuje i na ovu školsku godinu. Stipendije e primati 3 uenika iz Graditeljske škole - dva stolara: Denis Jankovi iz Totovca i Andrea Fuec iz Savske Vesi, i tesar Denis Košak iz Trnovca.

Iz Tehnike škole akovec stipendije e primati 11 uenika - strojobravar: Sanjin Škvorc iz Gorian, tokari Davor Lukša iz Donjeg Vidovca, Mateo Habjan iz Donjeg Vidovca i Jakov Škoda iz Kotoribe, bravari: Mario Novak iz ehovca, Karlo Bergovec iz Goriana, Karlo Žini iz Kotoribe, Nikola Orehovec iz ukovca, Denis Toplek iz Brezja i David Ivkovi iz Goriana, te autoelektriar Dejan Baka iz Sivice. Iz Srednje škole Prelog stipendije e primati 7 uenika - šest kuhara: Natalija Na iz Selnice, Kristina Jurec iz ehovca, Josip Najman iz Cirkovljana, Anamarija Gomaz iz Selnice, Alen Domini iz Novog Sela Rok i Boris Matotek iz Donje Dubrave te mesar Denis Baka iz Sivice. Iz Gospodarske škole akovec 11 uenica dobivat e stipendiju. Osam krojaica: Glorija Škvorc iz Banfija, Marina Marec iz Nedeliša, Jelena Srša iz Pretetinca, Jasmina Perho iz Dragoslavca, Aleksandra Grozdek iz Bukovca, Megi Vrabec iz Mihovljana, Izabela Gavez iz Nedeliša i Dasnijela Marec iz Pušina, dvije obuarke: Sara Strojko iz Šenkovca i Sjuzanna Erdelji iz Svete Marije, te pedikerka Iva Pata ta iz Strahoninca. (BMO)

Potražite kupon u Meimurskim novinama nov


8

Kroz Međimurje

NAŠ ITATELJ UPOZORAVA Sve su uestalije prijevare s drvima za ogrjev. Radi se o direktnoj prodaji - kupnji po naelu dogovora, ali prodavai drva (iz naše ili drugih županija) deklariraju da prodaju npr. 6 prostornih metara (6 m3) za 1.200 kn. Na kamionu to izgleda kako ve izgleda, ali kad se ta ista koliina drva posloži, dolazi se do zapanjujuih razlika (i do 25 posto manje). Tko bi trebao kontrolirati prodavae drva i može li se žitelje naše županije uputiti informirati na koji nain da se osiguraju od ovakvih prijevara piše nam jedan naš itatelj, koji je i upozorio na tu problematiku. Drugo pitanje je krše li prodavai spomenutih drva za ogrjev zakon kada pogrešno deklariraju koliinu koju prodaju. - S obzirom na to da sam i sam prevaren, u dva navrata sam s iskusnom osobom po pitanju sjee šuma i koliine drvene mase obišao spomenute prodavae i njihove kamione na akovekom sajmu u srijedu i, na žalost, došao do poražavajuih injenica, da se obmanjivanja po pitanju koliine drvene mase i dalje masovno provode, kaže u svojem pismu našem uredništvu itatelj Damir Horvat.

Provjerite dobro koliko i što ste kupili kad su drva u pitanju Nema sumnje da prodavai drva za ogrjev nastoje zaraditi i

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

NEPOŠTENA zarada na drvima u vremenima krize još više ogorava graane, koji upozoravaju na varanje prodavaa drva za ogrjev

FRANJO HRASTI, šumar, strunjak za drvo, upozorava: Prevarili su i moju punicu za tri metra drva drvima za loženje, barem prema mojim informacijama. Ima, na žalost, i sve više prevaranata koji dovoze drva kamionima i koji nastoje zaraditi na drvima. To postaje sve vei problem, ljudi se žale. Oni koji nastoje zaraditi na drvima naješe kupuju drva od šumarije ili ih kupe od privatnog šumovlasnika, te ih zatim cijepaju ili raskole. Od etiri metra, koje kupe od šumarije ili privatnog vlasnika šuma, mogu tako dobiti i do 5,5 kubnih metara drva, i to na taj nain da ogrjevno drvo raskole na etiri dijela, umjesto na dva, te ih tako poslažu. Drugim rijeima, prodaju zrak, upozorava Hrasti. Provjerite odmah koliinu drva koja ste kupili na koliini drveta koje prevoze dvorištu treba naslagati drva i iz- šuma u akovcu, koji nam je o toj zbog velikog interesa za drvi- mjeriti ih. Razgovarali smo o mo- temi rekao: ma. Najsigurniji nain je provje- guim prijevarama sa šumarom - U zadnje vrijeme dosta je ra nakon kupnje, što znai da u Franjom Hrastiem iz Hrvatskih prijevara kupaca kad je rije o

Prevarili su mu i punicu Da prijevara ima upozorava i sam, jer se „nasanjkala“ njegova punica.

CRNA KRONIKA SREOM lažna dojava

Tko se “šalio bombom“ u Graditeljskoj školi akovec? Policijska uprava meimurska u srijedu je u 12 sati i 39 minuta od mlae muške osobe zaprimila telefonsku dojavu da je u Graditeljskoj školi akovec postavljena bomba, koja e eksplodira-

ti za sat vremena. Oko 300 uenika i 100 zaposlenika koji su u tom trenutku boravili u školskoj zgradi odmah su evakuirani, a na lice mjesta stigli su djelatnici Odsjeka za protueksplozij-

sku zaštitu Policijske uprave meimurske. Pregledom škole, ali i sportske dvorane te Uenikog doma, pokazalo se da je dojava, sreom, lažna. Policija traga za dojaviteljem. (V. Kelkedi)

akovec: Mladii napali muškarca U petak rano ujutro u Mihovljanskoj ulici u akovcu dvojica nepoznatih mladia pogrdnim rijeima vrijeali su muškarca iz Praporana, te su od njega zatražili novac i cigarete, javlja policija. Jedan od mladia u jednom je trenutku odgurnuo muškarca te je ovaj pao na tlo, a zatim ga je i udario nogom. Poinitelji su starosti oko 19 godina, visine oko 165 cm, jedan je bio plavokos, a drugi crne kose. Bili su odjeveni u jakne sive, odnosno crne boje. U Županijskoj bolnici akovec ozlijeenom muškarcu pružena je lijenika pomo te je utvreno da je lakše ozlijeen. Za poiniteljima policija intenzivno traga.

U centru akovca opljakao ženu iz Lopatinca KRAE, RAZBOJSTVA I NAPADI

Piškorovec: Napali policajce i kamenovali policijsko vozilo etvorica muškaraca iz Piškorovca (27, 28, 32 i 40-godišnjak) u nedjelju kasno poslijepodne u spomenutom su naselju iziki napali policijske službenike

9. studenoga 2012.

tijekom njihovoga redovnog postupanja. Kako je izvijestila Policijska uprava meimurska, jednog su službenika izudarali nogama, a uz to su kamenovali policijsko

vozilo. Policajci nisu ozlijeeni, dok je na njihovom vozilu ošteena plastika svijetla i vjetrobransko staklo. Poinitelji e biti kazneno prijavljeni.

U ponedjeljak prijepodne u Ulici Tome Masaryka u akovcu maloljetnik je s lea prišao ženskoj osobi iz Lopatinca, te joj iz ruku pokušala istrgnuti torbicu. Pošto u svojoj namjeri nije uspio, ženu je odgurnuo te je pala na tlo. Pri padu joj iz ruke ispala torbica, koju je poinitelj podigao, i trei se udaljio u nepoznatom smjeru. U torbici su se nalazili

- Kod nas je uobiajeno da se drvo prodaje u kubnim metrima ili po kubiku, drugdje nije tako. U Italiji se, na primjer, drvo prodaje po kilogramu težine. Kad bi na vagu stavili kubni metar drveta koje dovoze razni preprodavai, vidjelo bi se da taj metar drva umjesto 550 kilograma, koliko bi trebao imati, ima najviše 300 kilograma. Prevarili su i moju punicu, koja je kupila 10 kubnih metara drva agacije na sajmu u akovcu. Kad su drva istovarena i posložena, mjerenjem smo ustanovili da fale najmanje tri kubna metra drveta, zakljuuje Hrasti. Jedini nain zaštite od takvih prijevara je oprez pri kupovini te slaganje i izmjera drva za ogrjev. Kad je pak rije u cjepanicama, tu su takoer mogue prijevare, pogotovo ako je drvo na hrpi. (J. Šimunko)

PIŠE: VELIMIR KELKEDI osobni dokumenti, bankomat kartice i domai novac. Materijalna šteta procjenjuje se na više stotina kuna. Kriminalistikim istraživanjem utvreno je da je kazneno djelo "razbojništvo“ poinio maloljetnik, prema kojem e se podnijeti kaznena prijava nadležnom Opinskom državnom odvjetništvu u akovcu.

Ukrao tenisice i motoristiku opremu Nekoliko para tenisica, cipele, kacigu i motoristiku opremu ukrao je nepoznati poinitelj u noi sa srijede na etvrtak iz obiteljske kue u Ulici Tome Masaryka u akovcu. Krau mu je olakšala injenica što je kua bila otkljuana, a vlasnici su ošteeni za nekoliko tisua kuna.

Sve eše krae i u gornjem Meimurju U posljednje su vrijeme sve uestalije krae i na podruju gornjeg Meimurja. U noi sa subote na nedjelju u Frkanovcu nepoznati poinitelj u dvorištu vikend kue provalio je u garažu, vlasništvo muškarca iz akovca, te je ukrao agregat, trimer, bušilicu, kutnu brusilicu i

produžni kabel. Šteta iznosi nekoliko tisua kuna. U nedjelju tijekom prijepodneva nepoznati kradljivac pak je u Badlianu provalio u obiteljsku kuu, gdje je ispreturao stvari i ukrao zlatni nakit, te domai i strani novac. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisua kuna.

Ukrao zlatninu i ... zimnicu Provale u obiteljske kue, odnosno krae zlatnine u našem kraju doslovno su svakodnevne. Meu posljednjim sluajevima je i onaj u petak zabilježen u Prvomajskoj ulici u Dekanovcu, gdje je nepoznati lopov kroz podrum ušao u obiteljsku kuu te ukrao zlatni nakit. To, meutim, nije sve. Uz zlatninu, sa sobom je odnio i nekoliko staklenki zimnice. Materijalna šteta procjenjuje se na više tisua kuna.

Nestale armaturne mreže U razdoblju od 31. listopada do 6. studenoga u blizini naselja u reanu nepoznati poinitelj ukrao je nekoliko armaturnih mreža u vlasništvu poduzea iz akovca. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisua kuna.


9. studenoga 2012.

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

KOORDINACIJA zimske službe Meimurske županije najavila spremnost za snijeg i led na meimurskim cestama

9

Najavljen sajam MESAP JESEN

Više izlagaa, Za ceste osigurano 800 opine i gradovi tona soli i 15 ralica pomažu sajmu

Graane se upozorava da pripreme Petnaest kamiona i vozila brinut e se za prohodnost na meimurskim cestama tijekom vozila za zimu, te da zime poštuju zakonske propise o zimskoj opremi, kako bi U prostorima Županijske Prema planu zimske služ- pripravnosti, nesporazuma i kazni bilo što uprave za ceste održan je u be, u išenju snijega sudjelovat a pojedine manje. Vlasnici vozila mole utorak sastanak i dogovor e 15 vozila i kamiona s posipa- dionice prese da ne kreu na put bez radi koordinacije i što boljeg em i plugom, dva gredera i dva ma razinama kvalitetnih zimskih funkcioniranja zimske službe utovarivaa te dvadesetak ce- p r e d n o s t i i u narednim mjesecima. Sa- stara. Održavanje cesta obav- služnosti. Zimska guma stanku su, uz Ljerku Cividini, ravnateljicu ŽUC-a, i Stjepana Mareca iz ŽUC-a bili nazoni predstavnici izvoaa radova u zimskoj službi iz tvrtki "Tegra" i "Pavlic-asfalt-beton", predstavnici gradova Mursko Središe, akovec i Prelog, predstavnici PZC-a Varaždin, Hrvatskih cesta, ali i inspektori MPPI – Služba inspekcije cesta, te Damir Novak i Kristijan Višnji u ime PUM-a. Meimurska uprava za ceste održava 454 kilometra županijskih i lokalnih cesta, od ega 25 kilometara makadama. Za zimsku službu predviena su dva mjesta pripravnosti, akovec i Gorian, a raspolaže se i s tri silosa za sol na podruju Cirkovljana, Vrhovljana i Gornjeg Mihaljevca. Predviena koliina soli za ovu zimu je 800 tona.

Za akciju spremno 15 vozila i kamiona

ljat e se prema stupnjevima

služba zapoinje s radom 15. studenoga.

Cestari su i presicom najavili da su ove godine spremni za zimsku sezonu snijega i leda

Dragi itatelji, svaki gubitak naših bližnjih uvijek dolazi prerano.

S obzirom na to da na podruju veih gradova ceste prestaju biti razvrstane u javne ceste, s Gradom akovcom je potpisan sporazum o održavanju cesta, te zamjena održavanja cesta na graninim podrujima grada i drugih opina, a takoer i s opinama. Kako je ocijenjeno na sastanku, suradnja s Policijskom upravom meimurskom sve je bolja. Oekuje se da rad zimske službe proe bez veih problema, što dakako ovisi o tome kakva e biti zima. Graane se upozorava da pripreme vozila i da poštuju zakonske propise o zimskoj opremi. Vlasnici vozila mole se da ne kreu na put bez kvalitetnih zimskih guma. (J. Šimunko)

Sjeanja, posljednji Koliko god težak trenutak bio, obavijestite rodbinu, prijatelje, kolege… pozdravi i zahvale Topla rije pruža utjehu i pomaže nakon odlaska. Zahvalite im na brizi i suosjeanju te pomoi u trenucima najvee boli. do 20 rijei sa slikom Uzreica kaže „vrijeme lijei sve rane”, ali uspomene na drage i voljene osobe uvijek ostaju žive. Prisjetite se bližnjih kojih više nema, na godišnjicu po cijeni od 20 kuna njihove smrti, i podijelite uspomene sa svima koji su ih poznavali.

893

U multimedijskoj dvorani MESAP-a održana je u utorak konferencija za novinare, na kojoj su o sajmu MESAP JESEN govorili v. d. direktora sajma Vitomir Kiri i predsjednik NO-a MESAP-a Mladen Novak. Tradicionalna sajamska priredba MESAP JESEN održat e se 17. i 18. studenoga 2012. godine u Nedelišu. Ve 6. sajam MESAP JESEN predstavit e ove godine gospodarstvenike i udruge iz nekoliko gospodarskih grana: poljoprivreda prehrane, komunalna oprema, hortikulturno ureenje te ekologija i zdrava prehrana te obnovljivi izvori energije. Osim izlaganja u dvorani i na vanjskom prostoru, u sklopu sajamske priredbe organizira se i nekoliko strunih predavanja, uz degustacije prehrambenih proizvoda i odlinih vina, bogatu gastronomsku ponudu i zabavni program. Posjetitelji, za koje je ulaz slobodan, imat e priliku dosta toga vidjeti, ali i kupiti po nižim cijenama od uobiajenih, jer izlagai daju sajamski popust. Zbog nepovoljne gospodarske situacije MESAP je osmislio novi vid izložbenog prostora, "štandovsko mjesto“ u dvorani, gdje se za samo 400 kuna može izlagati na prostoru od 4 m² dva dana. Druga novost je suradnja s opinama i gradovima koje pomažu MESAP-u na taj nain da zakupljuju štandove za svoje obrtnike i tvrtke te opinske udruge. Za posjetitelje je ulaz na sajam besplatan. Posebno je zanimljivo da je interes za sajam porastao, te da je znatno više potencijalnih izlagaa, no problem su inancijska sredstva, kaže Vitomir Kiri. Predsjednik NO-a MESAP-a Mladen Novak najavio je izradu strategije za idue godine, kako bi MESAP bio što uspješniji. Ono što ve sad

Vitomir Kiri: - Uveli smo dvije novosti, osmislili smo ‘štandovsko mjesto’ te suradnju s opinama i gradovima, kako bi sajam bio što uspješniji

Mladen Novak, predsjednik NO-a MESAP-a: - Do kraja ove godine osmislit emo razvojnu strategiju za MESAP u narednim godinama. Jedna od ideja je da MESAP ima i veletržnicu za poljoprivredne proizvode iz Meimurja, što podrazumijeva gradnju vee hladnjae i ostalog. No, za to su potrebna znaajna sredstva, možda ih je mogue dobiti iz EU fondova

možemo rei je to da se ozbiljno razmišlja o MESAP-u kao potencijalnom mjestu veletržnice za poljoprivredne proizvode iz Meimurja, što e sigurno biti jedan od razmatranih prijedloga. Najavljeni su i drugi sajmovi u prosincu te kalendar dogaaja. Adventski sajam trajat e od 15. do 16. prosinca. Uz to, organiziraju se plesnjaci 1. te 22. prosinca, doek Nove godine, zatim plesnjak 5. sijenja 2013. godine i potom Državna izložba malih životinja od 11. do 13. sijenja. (J. Šimunko)

Potražite kupon u Meimurskim novinama nov


10

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

OPINSKO vijee opine Sveta Marija

9. studenoga 2012.

KAKO JE živjeti svoj drugi život, zna Zlatko Horvat, naelnik opine Donji Kra

Opina treba sprijeiti JEDINI OVJEK U HR svaku zlouporabu KOJI RADI S PRESA svetomarske ipke PIŠE: ALEN FUŠ

Na dnevnom redu posljednje sjednice Opinskog vijea opine Sveta Marija našlo se izvješe o radu Udruge “Svetomarska ipka”, koje je podnijela predsjednica Biserka Poljak. Istaknula je kako svake godine promoviraju ipku na sajmovima, a vezano uz projekte i uvrštavanje ipke na puno višu razinu, lanice udruge ne mogu više bez strunih osoba. Isto tako, na sajmovima gdje izlažu ne mogu pokriti tekue troškove jer u mnogim situacijama ne prodaju ništa. Napomenula je kako je Meimurska županija koristila Svetomarsku ipku te da o tome kao predsjednica

Opina sufinancira prehranu uenika OŠ Sveta Marija je na opinsku adresu poslala zamolbu za sufinanciranje prehrane uenika. Prehrana se plaa obiteljima s više djece i socijalno ugroženim mještanima. Dogovoreno je da se s popisa izuzmu djeca koja nisu socijalno ugrožena te da se na iduoj sjednici popis nadopuni imenima djece koja se ne nalaze na spisku, a ova vrsta pomoi e im i te kako dobro doi. Prošle godine Opina je sufinancirala prehranu za 18 uenika, i to polaznicima nižih razreda doruak, a ruak za uenike od petog do osmog razreda.

ništa nije znala, jer Udrugu nitko nije pitao za dozvolu, tim više što je uvrštena u registar oznake izvornosti. Naglašava kako jedino Opina ima pravo upravljati i davati ovlasti drugima za korištenje i reagirati na svaku zlouporabu. Vijenica Skupštine Meimurske županije urica Slamek predložila je ponovno ormiranje Povjerenstva za ipku, koje mora imati vrsne ipkarice. Smatra kako je za što bolju promociju potrebno angažirati Turistiku zajednicu MŽ-a i OŠ Sveta Marija, gdje bi se mladi naraštaji uili izraivati ipku jer je škola središnje mjesto obrazovanja i visoke koncentracije djece kako ne bi ponovno došlo do izumiranja izrade svetomarske ipke. Marija Frani je zakljuila da lanice Udruge ne mogu same raditi na dokumentaciji uz prijedlog da se pravnica i dalje angažira u postupak unaprjeenja i zaštite ipke, a naelniku je dala savjet da kontaktira župana ako je došlo do zlouporabe ipke jer Opina ima pravo diktirati tko smije koristiti ime. U proraunu za 2012. godinu predviena su sredstva za daljnju promociju i zaštitu ipke, a ne zna se u što utrošiti. Ksenija Blagus smatra da hitno treba raditi da se svaki proizvod obilježi certifikatom oznake izvornosti. Mišljenja je da sajmovi nisu mjesta za promociju ipke i da bi ona svoje mjesto trebala dobiti na višoj razini, uz plaanje strunoj osobi za izradu kvalitetnog projekta. Predsjednica Udruge Poljak napominje da je pravnicu Ljubiši teško dobiti jer ona veinu vremena živi u inozemstvu te da je ona tvorac Zakona o zaštiti intelektualnog vlasništva i nije zaduže-

Zaposlenima u vrtiu ukinuti troškovi za prijevoz do 5 kilometara Naelnik Dean Hunjadi na sjednici Opinskog vijea prezentirao je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu vezano za troškove prijevoza na posao u kojem Upravno vijee Djejeg vrtia Kockavica predlaže da se troškovi prijevoza do 5 km ukinu, a da se troškovi prijevoza na udaljenosti veoj od 5 km obraunavaju prema stvarnim troškovima prijevoza javnim prometom. Nakon rasprave i više prijedloga, odlueno je da se putni troškovi do 5 km ne plaaju, putni troškovi od 5 do 15 km iznosit e 200 kuna, a više od 15 km plaat e se 500 kuna. Dodajmo za kraj da ovogodišnji rebalans prorauna nije prihvaen jer nije dobio potrebnu natpolovinu veinu svih vijenika.

na za zlouporabu ipke. Zamjenik naelnika Željko Strbad smatra da ne treba oekivati od naelnika Deana Hunjadija da pokrene inicijativu promocije ipke te da bi inicijativu trebala pokrenuti osoba koja iznese ideje. Na kraju rasprave zakljueno je da što prije treba osnovati Povjerenstvo za ipku, koje e poduzeti daljnje korake.

KOTORIBA

Gradilišta 20 kuna, a parcele u zoni po 10 kuna za metar kvadratni Opinsko vijee opine Kotoriba donijelo je jednoglasnu odluku o raspisivanju i provoenju natjeaja za prodaju gradilišta. Natjeaj e biti usmenom ponudom, a odnosi se na graevinske parcele u Ulici bana Josipa Jelaia površine 541 m/2 po cijeni od 20 kuna za m/2. Ista e cijena

biti i za gradilište u istoj ulici veliine 537 m/2. Prodavat e se gradilište u Ulici Petra Krešimira IV površine 1786 m/2 za cijenu od 40 kuna za m/2. U Kratkoj ulici na prodaju e biti gradilište površine 1448 m/2. Za provedbu javnog nadmetanja Vijee je imenovalo povjerenstvo u sastavu Vinko

Samarija, Ivan Špicar i Irena Maltar. Nadmetanja e se provoditi zadnjeg petka u mjesecu u prostorijama Opine. Isto povjerenstvo u istom terminu e prodavati i parcele u Poduzetnikoj zoni “Jug”. Radi se o etiri parcele ija e poetna cijena kao i ranije biti 10 kuna za m/2. (al )

Najteže je bilo e srce, ali sada sam

Nakon bolovanja od 18 mjeseci, Zlatko Horvat vratio se 9. listopada na posao, radno mjesto naelnika opine Donji Kraljevec, koje obnaša u drugom mandatu. Vijest koja bi inae prošla bez veih komentara nešto je sasvim drugo, rije je zapravo o izuzetnom dogaaju. Naelnik opine Donji Kraljevec Zlatko Horvat, roen 1963. godine u Prelogu, bio je na dužem bolovanju zbog teške bolesti popuštanja srca (dilatativna kardiomiopatija). Nakon podužeg ekanja, a sve je trajalo godinu i pol, a moglo je i mnogo duže, doekao je drugo srce. Bilo je tu i sree, da je sve potrajalo duže, pitanje je bi li doekao drugo srce.

Sjajan oporavak Uspješno je operiran u KBCu "Dubrava" u Zagrebu. Toliko se dobro oporavio da je danas možda jedini ovjek s presaenim srcem u Hrvatskoj koji se s bolovanja vratio na posao. Više je puta bio na kontroli u Zagrebu u bolnici, a doktori kažu da je u neku ruku enomen, koliko se brzo oporavio. Svakodnevno pije nekoliko lijekova, a do kraja života bit e pod pojaanom kontrolom lijenika. • Koliko su prijatelji i poznanici vjerovali Vašim rijeima da ste bolesni?

- Najteže je bilo - Bolest srca je v i šemjese  no veoma udna. oekivanje, poNa oko Naelnik gotovo kad je izgledaš opine Donji Kranapokon zdrav, a ljevec Zlatko Horvat nakon niza zaprajedan je od rijetkih, a pr et r ag a vo si možda i jedini u Hrvatpostalo jateško skoj, koji se s transplansno da mi je boletiranim srcem ovih dasrce prebostan. na vratio na posao lesno da bi se Kod mene moglo lijeiti, je to po svoj pa je transplataprilici povecija bila jedino rješezano s obiteljskom nje. Tada je to stvarno postala anamnezom i odreenim genetikim predispozicijama. utrka s vremenom. Transplantaciju je obavio Kad sam govorio da sam bolestan, rijetko mi je tko stvarno Željko Sutli, proelnik karvjerovao, pa i prijatelji u Pali- diokirurgije KB-a 'Dubrava', novcu i Donjem Kraljevcu. Vje- a cijelom lijenikom timu rojatno su mislili da sam opte- mogu jedino uputiti rijei zareen problemima u opini i da hvale, oni su zaslužni što sam možda pretjerujem. No, znao danas živ. Ukupno sam na bosam da sam bolestan, a znali su lovanju proveo 18 mjeseci, što je zapravo malo s obzirom na to i lijenici. • Kako se bolest manife- bolest, pogotovo ako se nije znalo hoe li i kad stii novo stirala? - Bolest se najviše osjeti srce. Danas nakon svega miukoliko se izvodi bilo kakav fi- slim da sam imao i dosta sreziki napor, odjednom ustano- e. Sigurno je pomoglo i to što viš da više ne možeš podnijeti je uspostavljena vrsta veza nešto što si prije mogao pod- izmeu županijske bolnice nositi. Slino je i sa psihikim akovec i KB-a 'Dubrava', na naporom. Tako, na primjer, ako emu godinama radi dr. sc. si sudionik svae i visokih ten- Mijo Bergovec. Moram zahvaliti i vodzija, a toga ima u politici, jedino je rješenje izvui se iz toga, stvu Hrvatske udruge 'Trana to znai napustiti sjednicu ili splant' na pomoi i zalaganju, slino, otii izvan prostorije na ali i prijateljima koji su pomogli rijeju. Naime, nakon jedpauzu i smiriti se. • Što je bilo najteže? ne kon erencije za novinare

OPINSKI ODBOR HDZ-a GORIAN Oporbeni vijenici protiv kompostar

Predan zahtjev Pet oporbenih vijenika iz redova HDZ-a i Nezavisne liste Zlatka Varošanca dali su zahtjev predsjedniku Opinskog vijea Robertu Katancu za raspis re erenduma za zabranu gradnje kompostare u poljoprivredno - gospodarskoj zoni istono od Goriana. Navodi se da je 12. prosinca osam vijenika SDP-a i Hrasta donijelo odluku da se na estici komunalno - servisnih djelatnosti (oznaka K3) može urediti kompostara za biljni otpad u unkciji skupljanja

i primarne obrade biljnog otpada. Rije je o podruju iza mosta preko kanala Jagodnjak na cesti iza Betexa, prema Mekoticama. U tu se svrhu dozvoljava na toj estici uz izgradnju kompostare i izgradnja spremnika za privremeno skupljanje otpada animalnog podrijetla (kafilerijski otpad), spremnici za gnojnicu, spremnici otpadnih voda, te ureaji za separaciju otpadnih voda iz voda. Zahtjev za takve izmjene detaljnog plana raen je na temelju

JKP-a PREKOM Prelog, koji se bavi skupljanjem, obradom i odvozom otpada na podruju dijela Meimurske županije i koja na tom mjestu predvia izgraditi centralno mjesto za obradu otpada za Meimurje. - Smatramo da podruje Goriana, i to još u zaštienom krajoliku rijeke Mure, nije mjesto gdje bi se gradila takva graevina za cijelo Meimurje. Javno pozivamo udruge koje se bave zaštitom okoliša zašto šute, zašto šuti Javna ustanova koja brine o


9. studenoga 2012. aljevec

RVATSKOJ ENIM SRCEM

ekati novo m presretan

Zlatko Horvat, naelnik opine D. Kraljevec, jedini je ovjek u Hrvatskoj, pa i šire, koji se vratio na posao nakon jedne od najtežih operacija – presaivanja srca

u akovcu prije godinu i pol sjeli smo na kavu u kaiu i sluajno se poveo razgovor o

mojoj bolesti, netko od novinara je napomenuo da može pomoi Udruga 'Transplant'.

Sluajno je tada navratio i novinar Vanja Haek, koji je ve bio lan te Udruge, te mi pomogao uspostaviti kontakte. Udruga 'Transplant' mi je najviše pomogla interesom za moje stanje i informacijama. • Što kažu doktori na to da sad radite? - Nakon više pregleda lijenici specijalisti su se ipak složili s idejom da nastavim raditi. Kažu: 'Probaj, ako eš moi', te su mi zabranili sve ono što nije dobro za srce, previše nerviranja i drugo. Oekujem da e sve biti u redu i vjerujem da sam sad pametniji za iskustvo teške bolesti, pa i u politikom smislu. Sad znam da je drugi život koji imam nešto najdragocjenije što sam mogao dobiti i moram to cijeniti. • Kako protjeu prvi dani nakon povratka, što je najvažnije? - Najprije moram zahvaliti zamjeniku Kristijanu Baranašiu na angažmanu dok me nije bilo, znam da mu nije bilo lako. Najvažnijim u ovom trenutku za opinu Donji Kraljevec smatram, i to ne samo ja, završetak kanalizacije. To je kapitalna investicija koja se privodi kraju. Ovih dana završava se i proista otpadnih voda u Donjem Kraljevcu, koji e vrlo brzo u funkciju. Baš dogovaramo s Josipom Zorecom i Meimurskim vodama sve detalje oko prikljuivanja i akcijskih cijena. Nakon izgradnje kanalizacije moi e se opina razvijati znatno bržim tempom, iako sad ne izgleda tako zbog kredita i dugova koje imamo. Radilo se mnogo i na ureenju cesta i pješako - biciklistikih staza u naseljima, što se i vidi kad se doe u bilo koje naselje opine, mjesta su mnogo ureenija i ljepša, pogotovo nego prije samo nekoliko godina. U ovom trenutku gradi se cesta u gospodarskoj zoni u Palinovcu, a od groblja u Svetom Jurju do gospodarske zone uredit e se takoer pješako - biciklistika staza, a u tijeku su i drugi manji radovi.

re

za referendum zaštienom krajoliku rijeke Mure? Zašto se nije ukljuila u javnu raspravu kod donošenja izmjena i dopuna prostornog plana opine Gorian. HDZ smatra da se ne smije dopustiti gradnja takvih graevina u opini Gorian, tim više što vlasnik kompostare nee biti tvrtka u vlasništvu opine Gorian, ve tvrtka u vlasništvu Grada Preloga i tko zna tko kojih još osoba. Jer, navodno PREKOM planira osnovati javno - privatnu tvrtku koja bi, kad kompostara bude

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

gotova, izvlaila proit iz nje. Ta ista politika grupacija donijela je odluku o zaduživanju opine Gorian kreditom od 600.000 kuna, koji e vraati neka nova opinska vlast, jer su druge godine lokalni izbori. udno zašto je uzet kredit kada naelnik Mohari govori kako se proraun odlino puni i da ima viška u opinskoj blagajni. Naravno, kredit je uzet i za troškove izgradnje te kompostare, a valjda i da se naplate neki vijenici koji su glasovali za tu sramnu odlu-

ku. HDZ Gorian ovaj zahtjev za raspisivanje referenduma temelji na revoltiranim protestima ogromne veine graana, uz moto 'Graani Goriana, zabranimo samovolju 8 vijenika koji su, suprotno volji veine stanovnika Goriana, odluili da otpad, smrad i troškovi - dugovi izgradnje infrastrukture kompostare ostaju stanovnicima Goriana, a novac i zarada da idu Gradu Prelogu i tko zna kome tko još', priopuje Opinski odbor HDZ-a Gorian. (J)

Brojni objekti trebaju biti legalizirani, najviše je vikendica i poljoprivrednih nastambi

OPINA Štrigova - preko 400 vikendica eka legalizaciju

Gužve oko obrauna i slanja naknada Prethodne radnje te provedba Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama i njegove posljedice pobudile su veliki interes vlasnika preko 400 vikendica i drugih objekata na podruju opine Štrigova. Najvei broj od 403 registrirane vikendice izgraen je bez dozvole, pa su vlasnici pohrlili u Opinsku upravu kako bi dobili potrebne informacije, a mnogi zovu telefonom ili se javljaju putem elektronske pošte. Vlasnici vikendica pretežno su strani državljani koji žele što prije legalizirati svoje nezakonito izgraene objekte, u emu im

Opina pruža svu pomo, ali pri tome djelatnici troše puno radnog vremena, koje je ionako prenatrpano razliitim poslovima. Preoptereenost poslom u Gradskoj upravi i neke neloginosti ude Mirjanu Gregur Sever, tajnicu u Opini Štrigova. - Pomalo je neobian nain, da tako kažem, protok novca, odnosno naknade za zadržavanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru. Naime, Jedinstveni upravni odjel Opine donosi rješenje za obraun naknade, koja se uplauje u državni proraun. Nakon toga 50 posto iznosa

vraa se Opini, a Opina ima obvezu da 20 posto sredstava naknade uplati u prihod prorauna Meimurske županije. Poslije svega nam FINA šalje podatke o uplatiteljima. Ovakav nain poslovanja mogao je funkcionirati prije dvadesetak godina, ali ovo je previše, i smatram da postupak treba pojednostaviti država, jer ovako nam itavo radno vrijeme protjee na tim poslovima, nezadovoljna upozorava tajnica Gregur Sever, naglasivši kako bi sva sredstva trebala biti uplaena na opinski žiroraun i onda bi se posao jednostavnije obavio, kao što to rade Hrvatske vode. (S. Mesari)

OPINA Sveti Juraj na Bregu

Eko Florove prisilne naplate Poduzee “Eko Flor plus“, ranije iz Jastrebarskog, a sada iz Mokrica kod Oroslavlja, koje na podruju opine Sveti Juraj na Bregu ima koncesiju za skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, ovih je dana svojim dužnicima korisnicima usluga, obiteljima, pojedincima i tvrtkama poslao priKorisnici jedlog za postupak koji imaju neplaene ovrhe zbog dugoviše od 3 fakture, ukoliko vanja za usluge. podmire svoj dug unutar 8 Ovaj postudana od trenutka primanja obapak, premda vijesti, onda su dužni podmiriti legalan, izadospjeli dug uvean za iznos zvao je ogorkamata do dana plaanja, te enje mnogih dodatne troškove javnog ljudi dužnika bilježnika i odvjetnika u koji su to postali iznosu od 762,50 jer jednostavno nekuna domaju novac, a otpad su datno obavezni skupljati u kante, optereuje za što im slijedi raun. Ljudi zbog nepovjere- iznemogle graane. Istina, nja u sustav ne žele javno Eko Flor nudi olakšice onima istupati, ali kažu nam da koji dugovanje plate odjedih najviše boli što osim nom i u punom iznosu, no pidugovanja trebaju platiti tanje je kako e platiti iznos troškove javnog bilježni- odjednom, kada nisu imali za pojedinane obroke, odnosno ka, koji nisu mali. A troškovi javnog bi- uplatnice. Žitelj Frkanovca zvao nas lježnika vei su koliko je vee i dugovanje i kreu se je da vidimo kako koncesiood 275 do 762,50 kuna, što nar nekoliko dana nije odvo-

Odvoz smea treba platiti, a ovrha je pravo koncesionara da naplati dug

zio smee, ali za to nije snosio nikakve sankcije. Pita sebe, ali i nas, je li to zbog toga što je aktualni ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlovi interesno povezan s tvrtkom “Eko Flor“ iz Jastrebarskog. Odgovor u Eko Floru nismo dobili, ali nam je reeno da se obveze moraju platiti bez obzira tko je vlasnik i tko je ministar, i da se puno toga može dogovoriti u korist korisnika usluga. Slino misle i u Opini Sveti Juraj na Bregu, gdje je novac od koncesije proraunski prihod. (S. Mesari)


12

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9. studenoga 2012.

VIKEND u znaku Martinja: Dani mošta, mladog vina i peene guske

Obitelj Krištofi uložila je novac i puno rada u Milenium

SVETI MARTIN NA MURI

Otvoreno naselje Milenium Prošlu subotu u Svetom Martinu na Muri otvoren je Milenium, prvo stambeno naselje izgraeno novcem privatnog poduzetnika, a namijenjeno tržištu. Graevinu, koju je izgradila mala ali ambiciozna, kvalitetna i perspektivna tvrtka “Milena gradnja“ iz Hlapiine, sastoji se od više stanova, a pored nje i dvije kue za življenje obitelji u njoj, koje je otvorio opinski naelnik Franjo Makovec. O investiciji vrijednoj 4 milijuna kuna te o najavi novih ulaganja govorio je vlasnik tvrtke Zvonko Krištofi, a stanare i graevine blagoslovio je domai župnik veleasni Ivan Herceg. Opina u investiciji sudjeluje s davanjem odreenih olakšica u pripremi gradilišta, što e uiniti i u nastavku izgradnje druge aze stambenih zgrada i kua.

- Do sada smo u projekt ‘Milenium’, odnosno zgradu s 5 stanova i 2 samostalne kue uložili izmeu 2,5 i 3 milijuna kuna, no kada se dovrši hortikultura i parkiralište investicija e biti vrijedna oko 4 milijuna kuna. Ovog trenutka je prodano 60-ak posto izgraenih stanova i kua, ima interesenata i za preostale stanove, a mi u Milena gradnji zajedno s Opinom ve razmišljamo o daljnjoj izgradnji. Planovi, ali i interes ljudi jesu veliki, tako da možemo govoriti o 48 novih stanova, odnosno 4 pojedinane kue i 8 zgrada sa stanovima, koje bi izgradili u iduih nekoliko godina, kaže Zvonko Krištofi, vlasnik tvrtke “Milena gradnja“ iz Hlapiine, dodajui kako je u projekt uložen vlastiti novac, te novac od prodaje stanova i kue. (Stjepan Mesari)

Došel je, došel sveti Martin, on bu ga krstil i svak bu ga pil! PRIPREMIO: STJEPAN MESARI

O

d petka do nedjelje na stotinama mje s t a u Me  imurju slavit e se Martinje, te je ovaj vikend u znaku mošta, mladog vina, bajkovitih okusa, špelancija i mudrijašenja, dobre zabave i veselja. Slavi se blagdan Svetog Martina biskupa, a vinogradari i vinari te njihovi radnici, prijatelji i kolege upravo uz ovaj blagdan patronu mladog vina, svetom Martinu, zahvaljuju za uspješnu i dobru godinu, i po prvi put u godini na stol iznose mošt koji pukim obredom krštenja postaje mlado vino. Sveti Martin e vino krstiti, a svi ljubitelji vina radosno e ga popiti te srce i tijelo zagrijati.

Tko je sveti Martin i što ima s vinom? Sveti Martin roen je u IV. stoljeu na podruju današnje Maarske, a vei dio života proveo je u Francuskoj i Italiji. Otac ga je vidio kao vojnika, no Martin je kratko izdržao u vojsci, jer je želio postati redovnikom. Spletom niza okolnosti brzo je postao biskup, protivno

“Moštek, obeaj kaj nas ne buš pod stole i becikline hital”

svojoj želji, pa iz toga i proizlazi legenda o guski koja ga je razotkrila kada se sakrio pred ljudima koji su ga željeli za biskupa. Najpoznatija legenda o svetom Martinu govori da je kao vojnik, jašui cestom, naišao na siromaha i vidjevši da mu je hladno dao mu je svoj plašt. Potom mu se Isus javio u snu i zahvalio na plaštu, te je Martin shvatio da je siromah zapravo bio Isus prerušen u siromaha.

Proslave ovaj vikend diljem Meimurja Mursko Središe

Zgrada s pet stanova, od kojih su etiri ve prodana

MURSKO SREDIŠE

Sjeanje na rudarsku tragediju U etvrtak su se Grad Mursko Središe i okolna naselja prisjetili tragedije koja se dogodila u noi 8. na 9. studeni 1961. godine, kada je u rudarskoj jami Maj 3 poginulo 10 rudara, a više ih je ranjeno. Tim povodom položeni su vijenci i zapaljene svijee ispred Spomen ploe kod

jame Maj 3 u polju izmeu Murskog Središa i Hlapiine. Vijence su položili i svijee zapalili predstavnici grada, Meimurske županije i negdašnjih rudara, a molitvu je predvodio domai župnik, veleasni Tomislav Antekolovi. (S. Mesari)

Obred krštenja mošta u mlado vino je u nedjelju 11. studenoga u 16 sati u Gradskom parku. Grad i Turistika zajednica te gradske udruge pripremaju vino, kolae, pjesmu i glazbu u izobilju. Treba samo doi i uživati.

Štrigova Na prostoru ispred METSS-a od 14 sati u Štrigovi zapoinje obred krštenja mošta, uz meštra i KUD “Sveti Jeronim“. Hortus Croatia, Udruga žena Stanetinec i Turistika zajednica aste moštom, mladim vinom, kolaima i peenim kestenima.

Sveti Martin na Muri Opina i Turistika zajednica Sveti Martin na Muri prireuju martinjske svea-

nosti, a in blagoslova vina bit e u nedjelju u 10.40 sati, pod šatorom na Trgu svetog Martina. Blagoslov e obaviti župnik ili netko iz Crkve, bez pukog obiaja, koji je ukinut pred par godina.

Nedeliše Na prostorima MESAPa u subotu od 10 do 16 sati održava se Martinje, a obred krštenja je tono u podne. Nudi se hladnetina, mošt, mlado vino te druge delicije, a posjetitelje oekuju brojna ugodna iznenaenja.

Meimurski dvori Od 19 sati zapoinje Martinje u Meimurskim dvorima u Lopatincu. Uz obred krštenja i živu glazbu, priprema se martinski stol, prepun vrhunskih jela i moštek koji si gosti toe sami iz lagvia.

Martin s vinom nije imao posebne veze, meutim, ljudi su na zapadu, poglavito u Italiji, rekli kako je mlado vino najbolje upravo na Martinje, koje se slavi 11. studenoga, tri dana nakon Martinove smrti. Hrvatima nije dugo trebalo da prihvate Martinje, te ga obogauju obredom krštenja mošta u mlado vino.

Obred kršenja mošta lijep je obiaj Danas ima onih koji se prave svetijima od Svetog Oca, pa se zgražaju i govore kako je krštenje mošta bogohuljenje i poganski obiaj. Obini, asni, pošteni i Bogu vjerni ljudi u tome ne vide zlo i tako je dobro. Istina, ima onih koji pretjeruju u uporabi imena svetog Martina i biskupa, ali iz godine u godinu sve ih je manje i sigurno e jednom kao takvi nestati. Obred krštenja mošta u vino uglavnom se obavlja u obiteljskim kuama i stanovima, a zatim u klijetima i javnim ugostiteljskim objektima te se razlikuje od kraja do kraja. U našem kajkavskom okruženju, Meimurju, Zagorju i Podravini, obred predvodi biškup kojeg je pozvao kuedomain u svoj dom pred okupljene i poštovane goste. Važnu ulogu ima kum mošta, koji i odgovara na pitanja biškupa, i to samo s: dolazim, jesam i hou. Središnji dio obreda je kada biškup kaže: “Moštek! Ja te krstim vu vino u ime onoga koji te je napravio i u predino ime svetog Martina i duha od kojeg moštek kuha. Evo ti soli da od tebe glava ne boli. Budi navjek miren, dober, pun duha

FRANJEVAKI samostan u akovcu

O svetom Martinu i Vinku, prijateljima vinogradara Meimurski vinogradari, vinari i akoveki ranjevci prireuju zahvalu za plodove vinograda, polja, vonjaka i sve darove zemlje. Sve zapoinje u utorak 13. studenoga 2012. od 18.30 sati veernjom misom zahvalnicom u akovekoj župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa. Nakon svete mise u samostanskoj blagovaonici na prigodnom domjenku razgovarat e se i o svetom Martinu, kojeg se povezuje uz završetak radova u vinogradima i svetom Vinku, uz iji blagdan zapoinju proljetni radovi. Gvardijan ra Stanko Belobrajdi, ranjevci i vinari pozivaju ljude na misu zahvalnicu, koju e svojim sudjelovanjem uiniti sveanijom. (sm)

i jakosti i nigdar nas nemoj pod stol ili beciklin metati.” Potom slijede vinske litanije i prošnje, a obred završava pjevanjem: Došel je, došel sveti Martin, on ga je pokrstil, a ja ga bum pil! Živeli, živeli, još mnoga leta, dok god je vinskoga sveta!


9. studenoga 2012.

Kroz Međimurje 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

KARNEVALSKA udruga “Dragulji” akovec

OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC

Predstavili se kuhanjem jela od krumpira u Murskoj Soboti

Korisno predavanje predstavnika Gljivarskog društva “Smrak”

lanovi Karnevalske udruge “Dragulji” iz akovca 9. listopada 2012. godine sudjelovali su u natjecanju kuhanja dödölla, popularnog jela od krumpira (bijeli žganci). Kulturno - turistiko društvo “Puconci” iz okolice Murske Sobote ve devet godina za redom uspješno organizira natjecanje u kuhanju dödölla. Natjecanje u kuhanju odvija se na otvorenome u kotliima koje su pribavili organizatori, dok su namirnice za dödölla donijele ekipe. Konaan okus dödölla ovisi o brašnu, krumpiru i dodacima. Karnevalska udruga “Dragulji”

iz akovca njeguje stare obiaje i sve što je tradicionalno te su se pozivu na natjecanje u kuhanju dödölla rado odazvali, ime su predstavili akovec i Meimurje. Predsjednica kulturno - turistikog društva “Puconci” Katarina Štefanec raduje se daljnjoj suradnji te se nada da e se dogodine prijaviti još koja ekipa iz Meimurja. Udruga “Dragulji” pozvat e KTD “Puconci” na sline priredbe koje e se održavati u našoj županiji. U ekipi je sudjelovalo pet lanova - Josip Jurak, Ljubica Jurak, Blaženka Jurak, Anita Jurak te Terezija Tarandek.

Na Mohokosu, vrhu Meimurja

NOVO planinarsko društvo

Osnovale ga dvije srednje škole Srednja škola Prelog i Gospodarska škola akovec osnovale su planinarsko društvo, koje u poetku brojilo 80 lanova, po 40-ak iz svake škole. Inicijator osnivanja društva, Josip Bajsi iz Srednje škole Prelog, kaže kako je razlog osnutka planinarskog društva, koje e ime dobiti kasnije, to što od djece puno puta uje da spominju Robadje i Mohokos, ali o tim dvjema destinacijama i najvišim meimurskim brjegovima (tokama) premalo ili gotovo ništa ne znaju. - K ad smo dr ušt vo osnovali, rekli smo da prvo

idemo pješaiti na Mohokos i to smo uinili. Djeca su bila oduševljena krajolikom ozrajem, a usput su doznali i niz drugih podataka o Mohokosu kao najvišem meimurskom vrhu. Kasnije smo u školi obnovili sjeanja na pohod ili izlet i uvjeren sam kako su djeca bogatija za jednu novu spoznaju u kraju u kojem žive, ali malo znaju, puno manje nego o drugim svjetskim vrhovima o kojima vide i uju na televiziji ili putem Interneta, kaže Bajsi, te najavljuje pohod i drugim meimurskim vrhovima, Robadju prvenstveno. (S. Mesari)

U utorak 23. listopada u Osnovnoj školi Strahoninec gostovalo je Gljivarsko društvo “Smrak“. Uenicima 6. i 7. razreda zanimljivo i korisno predavanje održali su Branka Novak, Ana Vrbanec, lanice Gljivarskog društva “Smrak“, te predsjednik društva Aleksandar Jurkijevi. Budui da je sezona branja gljiva u punom jeku, ovo predavanje i konkretno predstavljanje gljiva te njihovo prepoznavanje izuzetno je korisno za sve one koji beru ili pak konzumiraju gljive. Uenici

su pažljivo slušali i promatrali razliite vrste gljiva, uvidjeli njihove razlike, no za konkretnije poznavanje gljiva potrebno je ipak puno više znanja i iskustva. Stoga se u Gljivarskom društvu “Smrak” nadaju da su uspjeli zaintrigirati uenike te e se možda koji od njih odluiti i na podrobnije prouavanje gljiva i ulanjenje u njihovo društvo. OŠ Strahoninec i ovim putem zahvaljuje društvu na posjetu i nada se i daljnjoj dobroj suradnji. (mz)

Zanimljivo predavanje o gljivama lanovi “Smrka” održali su u OŠ Strahoninec


14

Poljodjelstvo

AKOVEKI PLAC I SAJAM SRIJEDOM

Oseka nakon Svih svetih Prva srijeda u studenom i nakon blagdana Svih svetih na akovekom placu i sajmu nije spomena vrijedna, jer ponuda je bila slaba, a potražnja još slabija. Ljudi su se istrošili za sesvetske blagdane, odnosno za ukrašavanje grobova i sada ekaju bolje dane. Ako je za Sve svete vladala plima, sada je oseka na štandovima i policama, ali i u lisnicama. Koliko - toliko se prodaje bijelo zelje u vreama, stona repa u vreama, zatim mušmule, kesteni, krumpir i rezano cvijee. Slaba je ponuda mlijenih preraevina, skromna kada su u pitanju kvalitetan luk i kukuruz. Kod peenjara je srednje veselo, kao i kod drvara, ko-

9. studenoga 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

CIJENE POJEDINIH ARTIKALA - krumpir - kukuruz - pšenica - bijelo zelje - jabuke - stona repa - mrkva - mušmule - orasi - špine

1,70 kn/kg 1,90 kn/kg 2 kn/kg 30 kn/vrea 40 kn/vrea 20 kn/vrea 8 kn/kg 20 kn/kg 50 kn/kg 35 kn/kom

ji uspijevaju prodati nešto drva, najviše na "porgu", odnosno na poek ili obroke. (S.Mesari, Z. Vrzan)

NAKON što su mraz i suše umanjile urod jabuka: Hrvatska poljoprivredna komora Vladi šalje prijedlog o naknadama šteta voarima

Potpore isplatiti direktno proizvoaima Hrvatska poljoprivredna komora traži od Ministarstva poljoprivrede da isplata voarima za industrijsku jabuku ide direktno proizvoaima, uz tvrdnju da se novac predvien za sufinanciranje otkupa jabuka nee potrošiti, te traže da se višak preusmjeri za naknadu voarima zbog ovogodišnjeg mraza i suše. Voari traže da sufinanciranje za industrijsku jabuku u iznosu od 55 lipa po kilogramu ide izravno proizvoaima, te traže da se ne ograniavaju koliine za minimalno otkupljenih tisuu tona, kako ne bi došlo do poremeaja na tržištu. Ministarstvo poljoprivrede ove godine sufinancira otkup 30 tisua tona konzumne jabuke i 15 tisua tona industrijske jabuke, za što je u proraunu osigurano 38 milijuna kuna. S obzirom na to da su mraz i suša svoje uzeli, voari smatraju kako tolike koliine nee biti otkupljene, pa e tako ostati 20-ak milijuna kuna, koje bi trebalo preusmjeriti za naknadu štete voarima.

Vlada želi prevariti i ne razmišlja Prema Vladinoj odluci, otkupljivaima e za industrijsku jabuku za minimalno otkupljenih 1.000 tona subvencija iznositi 55 lipa po kilogramu, uz uvjet da tu jabuku od voara otkupe prema minimalnoj cijeni od 1,20 kuna. Voari su uvjereni kako ih Vlada želi prevariti i traže da sufinanciranje bude kao prijašnjih godina te da se subvencija od 55 lipa isplati izravno proizvoaima, a da otkupljivai plaaju 65 lipa. Voari nisu zadovoljni

Ministarstvo ove godine sufinancira otkup 30 tisua tona konzumne i 15 tisua tona industrijske jabuke, za što je osiguralo 38 milijuna kuna, koje nee potrošiti jer jabuka nema. Stoga voari traže da se preostalih 20-ak milijuna kuna usmjeri za naknadu šteta od mraza i suše

Mladen Dobrani u ime meimurskih voara smatra da se 20-ak milijuna kuna mora voarima isplatiti za štete

ni dijelom vezanim uz minimalne koliine od 1.000 tona za otkup industrijske jabuke, te smatraju kako Vlada i Ministarstvo avoriziraju jednu do dvije tvrtke, a mnoge manje zakidaju. Veina voara smatra kako je situacija u voarstvu katastro alna, te da su zbog mraza i vruina mnogi u bezizlaznim situacijama. Pozivaju Ministarstvo, Vladu, ali i županijske urede za poljoprivredu, da ozbiljno poinju pratiti i pomagati voarstvo. Ove godine u teškoama i dubokoj krizi je itava regija, te je problem vei jer jabuka nema, a posljedice su više cijene voa, ali i nepotrebno veliki uvoz. (S. Mesari)

MEIMURSKA UDRUGA za integriranu proizvodnju voa

Organizira voarsku zabavu 1. prosinca Meimurska udruga za integriranu proizvodnju voa organizira tradicionalnu voarsku zabavu za svoje lanove, ali i za sve prijatelje i graane. Voarska zabava

je u subotu 1. prosinca 2012. u Meimurskim dvorima u Lopatincu. Poetak je zakazan za 19.30 sati, kada zapoinje veera te bogat i raznovr-

stan program, u kojem e se birati najsitnija i najkrupnija jabuka, ples s jabukom te izbor voarice. Cijena ulaznice i konzumacije iznosi 100 kuna po osobi. (sm)

UDRUGA voara i vinogradara Sveti Martin na Muri

Sva rinfuza po

kuna od 05. do 17. studenoga

NOVO U PONUDI mladi muškat otonel Vinoteka Čakovec, Josipa Kozarca 15, tel.: 040 395 850

Na Martinju priznanja za najbolja mlada vina Udruga voara i vinogradara opine Sveti Martin na Muri u ponedjeljak je organizirala ocjenjivanje mladog vina, koje su donijeli vinogradari sa svetomartinskog podruja, odnosno vinogorja. Na ocjenjivanje je donesen 41 uzorak mladog

vina, odnosno mošta, koje su vrlo strogo i pravedno kušali i ocijenili dipl. ing. Marijan ižmešija, mr. sc. Tomislav Tomši, dipl. ing. Anelko Tomši i dipl. ing. Krunoslav Colar, uz logistiku pomo Mladena Dobrania i Zdravka Dvanajša-

ka, lanova udruge. Komisija je vinima dodijelila 3 zlatna odlija, 20 srebrnih, 11 bronanih odlija te 7 priznanja. Podjela odlija i priznanja bit e u subotu u sklopu Dana Martinja i opine u Svetom Martinu na Muri. (S. Mesari)


9. studenoga 2012.

Poljodjelstvo 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

I jesen je lijepa u vrtu.

Acer = javor Javori su definitivno kraljevi hortikulturnih prostora. Ima ih jako puno vrsta i još više razliitih kultivara i varijeteta. Za svaki prostor postoji javor koji mu odgovara. Kod nas su naješi, i inae autohtoni javori : javor mlije (Acer platanoides), gorski javor (Acer pseudoplatanus) i klen (Acer campestre). Javor mlije prednjai po sadnji u drvoradima, parkovima i vrtovima. Kuglasti javor (Acer platanoides 'Globosum') jedan je od najtraženijih kuglastih kultivara nacijepljenih na ravno stablo podloge. Uzgojen je prvi put 1873. godine u Belgiji, u rasadniku gospodina Van Houtte -a. Od tad postaje najtraženije drvo za male vrtove, uske drvorede i slina mjesta gdje je poželjno da

raste drvo, nalik na drvo, a da ne preraste raspoloživi prostor. I onaj stari, krasni drvored akovekog 'Peškog pota' (današnja V. Nazora ) bio je zasaen negdje u tom prvom valu ope pomame za ovim kultivarom. Kuglasti javor gotovo je savršena hortikulturna vrsta. Krošnja mu je i bez orezivanja skoro idealno okruglo oblikovana, gusta je i prekrivena krasnim lišem. Naješe se nacjepljuje na visinu 2 ili 2,20m. Za male se vrtove sve eše traže biljke nacijepljene na 1,5 m, a nešto rijee su kugle nacijepljene na visinu 2,40 m – to je oblik za drvorede blizu ulice. U poodmakloj starosti postiže ukupno visinu do 5(7) metara i širinu krošnje, ako se ne orezuje, do 6 m. To je poželjna visina stabla za drvoredno drvo i uope za 'drvo' kako ga mi shvaa-

mo. Krošnja mu je ovalno široka, esto isto toliko široka koliko i visika (okrugla). Naješe se održava na veliinu do 3m promjera krošnje. Listovi su mu u proljee kod listanja malo crvenkasto obojeni a kasnije se razviju u tamnozelene sjajne, velike (oko 18 cm), lapovite listove. U jesen su intenzivno žuti. Cvate u aprilu neprimjetnim žutozelenim cvjetovima. Plod mu je okriljeni oraši dug 3,5-4,5 cm koji u jesen, kad otpada sa stabla, može raditi svakakve propelerske vragolije na vjetru.

Voli svako dobro vrtno tlo, nije posebno izbirljv, ali ako je tlo bolje, biljka ljepše raste. Voli puno sunce, ali podnosi i djelominu zasjenu. Naješe nalazi mjesto u malim vrtovima gdje je omiljen zbog svog ogranienog rasta i lijepe okrugle krošnje. Ako želite imati u svom vrtu Javor, a vrt Vam je mali, ovo je dobar izbor. Unosi poruku reda i ureenosti u vrt ili park. Vrlo je esta sadnja drvoreda uz šetnice, biciklistike staze i sline manje prometnice gdje ljudi prolaze blizu biljkama. Pozdravi iz IVE!

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sa, subotom od 7 do 12 sa, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1, radno vrijeme: svaki dan 8-19h, subota 8-12h, nedjelja 8-9h - poziv za hitne sluajeve na tel. 363-801. PRE-

LOG: Specijalizirana ambulanta za male živonje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠE: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA:

Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, derazaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sa. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC

Uzorkovanje, ispitivanje i zbrinjavanje mulja Mulj nastaje kao nusprodukt u razliitim segmentima proizvodnje i prerade. O podrijetlu mulja ovisi njegov sastav, a o sastavu nain zbrinjavanja nastalog mulja. Najvee koliine mulja vežu se uz komunalne i industrijske ureaje za proišavanje otpadnih voda. Postoji nekoliko osnovnih naina zbrinjavanja mulja koji su definirani Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, NN 50/05 i NN 39/09. Prema spomenutoj Uredbi mulj se zbrinjava: uporabom u poljoprivredi kao gnojivo (Pravilnik o gospodarenju muljem iz ureaja za proišavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi, NN 38/08), termikom obrada (Pravilnik o nainima i uvjetima termike obrade otpada, NN 45/07), fizikalno-kemijskom obradom mulja organskog ili anorganskog porijekla (Pravilnik o vrstama otpada, NN 27/96) te odlaganjem na odlagalište (Pravilnik o nainima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada, NN 117/07).

Da bi se mulj mogao zbrinuti na odgovarajui nain potrebno je prethodno obaviti laboratorijsko ispitivanje uzorka mulja na parametre propisane gore navedenim pravilnicima. Isto tako, vjerodostojnost rezultata ispitivanja uzorka mulja uvelike ovisi o pravilnoj provedbi uzorkovanja mulja što je propisano meunarodnim standardima te ga mora provoditi ovlaštena institucija odnosno laboratorij. Ne može se dati jednoznana smjernica treba li mulj uzorkovati kao tekui ili kao kola. Ponekad je potrebno uzorkovati mulj u oba oblika na pojedinom postrojenju kako bi se proces mogao optimizirati, a kakvoa krajnjeg proizvoda pratiti radi konanog odlaganja. Veliina uzorka ovisi o

promjenljivosti uzorkovane tvari i vrsti ispitivanja koja treba obaviti. Uvijek treba pitati analitiara iz laboratorija za mišljenje o potrebnim koliinama uzorka mulja pa se prethodno uzorkovana vea koliina treba ve na terenu smanjiti uz prethodnu homogenizaciju tekueg mulja odnosno postupak etvrtanja u sluaju muljnih kolaa. Odlaganje mulja na poljoprivredno tlo može biti opasno zbog kemijskog i mikrobiološkog zagaenja. Od kemijskih zagaivala naješe su prisutni teški metali (Cu, Zn, Cd, Hg, Cr, Ni). Prisutnost patogenih mikroorganizama sprjeava se stabilizacijom mulja, a primjena mulja je zabranjena u razdoblju prije berbe ili žetve. Mulj koji se namjerava odlo-

žiti na odlagalište neopasnog otpada, a ovaj postupak je u Republici Hrvatskoj dozvoljen još do kraja 2016. godine, prema iskustvenim podacima, naješe ne zadovoljava propisanu maksimalno dozvoljenu koliinu (MDK) za parametre: otopljeni organski ugljik (engl. Dissolve organic carbon = DOC) i ukupne rastopljene tvari. Od muljeva koji se termiki obrauju vrlo esto su zastupljeni muljevi iz separatora ulje/voda te muljevi od boja ili lakova koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari. Fizikalno-kemijskoj obradi se esto podvrgavaju ve spomenuti muljevi iz separatora ulje/voda, vodeni muljevi od išenja kotla koji sadrže opasne tvari, mješavine otpada iz pješanih komora i separatora ulje/voda i dr. Laboratorijska ispitivanja svih vrsta mulja u Bioinstitutu d.o.o. se provode normiranim metodama od kojih je veina akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007, a važno je napomenuti da je akreditiran i postupak uzorkovanja mulja. dr. sc. Teuta Tompi, dipl. ing.

TITAN DUO PACK 1ha 520,00 kn TRAVE ZA DVORIŠTA, OKUNICE, PARKOVE ELEKTRONSKE SVIJEE


16

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

9. studenoga 2012.


9. studenoga 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 17


18

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PIŠE: JOSIP ŠIMUNKO FOTO: ZLATKO VRZAN

O

OSNOVNA ŠKOLA Podturen

Pohodio ih biskup Josip Mrzljak U sklopu vizitacije župe Podturen, varaždinski biskup monsinjor Josip Mrzljak pohodio je i Osnovnu školu Podturen, gdje ga je prvo školska ravnateljica Marijana Cerovec upoznala s poviješu i radom škole, a potom se biskup družio s uenicima. Biskup Mrzljak došao je u pratnji domaeg župnika, veleasnog Josipa Pivara, a djeci i uiteljima je govorio o Crkvi, o poetku Godine vjere, koju je progla-

sio Papa Benedikt XVI., o svom djetinjstvu te o svom kumu i hrvatskom blaženiku Alojziju Stepincu. Na rastanku s uenicima i uiteljima biskupu je poklonjen školski asopis “Glasovi s Mure“, a biskup pak je školskoj knjižnici darovao knjigu o posjetu pape Benedikta XVI. Hrvatskoj, te im poruio neka cijeli život rastu u vjeri i da živei tako sigurno nee nikamo zalutati. (S. Mesari)

HSP Meimurske županije

Hodoaše na Ovaru i u Vukovar Hr vat ska ist a stranka prava i udruga “Hrvatski domobran” Meimurske županije organiziraju hodoaše masovnoj grobnici na Ovari i Vukovaru, hrvatskom Gradu heroju. Hodoaše je u subotu 24. studenoga 2012. , a na put se kree s parkirališta hotela “Park” u akovcu u 4 sata ujutro. Cijena puta s rukom je 160 kuna po osobi, a rezervacije

i informacije mogu se dobiti na mobitele: 098/182-6279 ili 095/806-5329. O vom pr igodom bit e pohoena i druga mjesta stradala u agresiji JNA i srpskih paravojnih postrojbi tijekom Domovinskog rata, a o strahotama rata i hrvatskim braniteljima govorit e legendarni Petar Janji Tromblon, vukovarski branitelj. Dobro je svoje mjesto u autobusu što prije osigurati. (sm)

Dr. sc. TAMARA TURZA - BOGDAN, nova prodekanica za poslovanje, studij i s

d 1. listopada ove godine nova prodekanica za poslovanje, studij i studente odsjeka Uiteljskog fakulteta u akovcu je dr. sc. Tamara Turza - Bogdan, docentica. Kako je poznato, akoveki Odsjek (bivša Visoka uiteljska škola) dio je Uiteljskog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu. Tamara Turza - Bogdan doktorirala je 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu iz znanstvenog podruja humanistikih znanosti, znanstveno polje ilologija, znanstvena grana kroatistika. Radila je u meimurskim sustavu višejezinih sredi- znanstvenim skupovima, osnovnim školama i srednjoj na”. Od 2006. do danas istra- strunim aktivima za naškoli u akovcu. Od 1. rujna živaica je na znanstvenim stavnike hrvatskog jezika, 2000. stalno je zaposlena projektima Ministarstva te objavljuje znanstvene i na Visokoj uiteljskoj školi znanosti, obrazovanja i strune radove u zbornicima i asopisima u zemlji u akovcu (danas: Uitelji inozemstvu. Prouava ski fakultet Sveuilišta kajkavsku književnost u Zagrebu – Odsjek u Dr. sc. Tai narjeje u nastavi, akovcu). U zvanje utjecaj idioma u docenta izabrana mara Turza - Bograzvijanju koje 2011. godine. dan nositeljica je kolemunikacijske Nositeljica je kompetenkoleg ija iz gija iz metodika hrvatskog cije djeteta, me t o d i k a jezika na sveuilišnom studiju metodolohrvatskogiju uega jezika za uitelje i odgojitelje na Odnja stann a s veusjeku u akovcu. Uvela je kolegij dardnog  i l i š nom jezika studiju za “Metodika kajkavskoga narjeja pomou u itelje i idioma te i književnosti”, koji se izvodi odgojitelje hrvatskoga na Odsjeku u kajkavskoj inaici modula kao nemateu akovcu. rinskog jeziUvela je i ko“Hrvatski jezik” na Odsjeka. lanica je legij “Metodika ku u akovcu Matice hrvatske, kajkavskoga narHrvatske udruge jeja i književnosti”, istraživaa djeje knjikoji se izvodi u kajkavževnosti i Hrvatskoga itaskoj inaici modula “Hrvatteljskog društva. Živi i radi u ski jezik” na Odsjeku u asporta: Razvoj komunika- akovcu. kovcu. Od 2007. do 2009. bila je cijske kompetencije u raPrepoznatljiv fakultet suradnica u makedonsko - nome diskursu hrvatskoga u Gradu i županiji hrvatskom projektu “Polo- jezika i Materinski i inoje• Vaši prethodnici u žaj hrvatskoga i makedon- zini hrvatski. Sudjeluje na skoga jezika u obrazovnom domaim i meunarodnim akovcu dr. sc. Z. Barto-

T

jedan dana nakon smrti Jože Horvata (98), književnika i moreplovca, Meimurca i Kotoripanina, na zagrebakom groblju “Mirogoj” pokopani su njegovi posmrtni ostaci. Pokopan je u obiteljsku grobnicu uz sinove Marka i Miu. Svemu tome prethodila je ceremonija oproštaja na oproštajnom trgu pred mrtvanicom, gdje se okupilo mnoštvo Jožinih roaka, prijatelja, znanaca, štovatelja njegovih djela ... Meu tim mnoštvom bili su elni ljudi Meimurske županije, župan Ivica Perho, njegov zamjenik Matija Posavec, predsjednik Skupštine meimurske županije Petar Novaki, te predstavnice Ureda za prosvjetu kulturu i šport Sonja Toši - Grla i Blaženka Novak, prenosimo s web stranice Opine Kotoriba. Bili su tu i Jožini Kotoripani, njih 50-ak, predvoeni opinskim naelnikom Ljubo-

9. studenoga 2012.

Danas svi m uiti cijeli ž li, dr. sc. S. Ovar, dr. sc. S. Hranjec, dr. sc. . Blažeka i dr. sc. Lj. Baki - Tomi najviše su problema imali s ureenjem i spašavanjem zgrada te stvaranjem uvjeta za studij. Što e biti Vaš naglasak rada? — Željeli bismo Odsjek Uiteljskog fakulteta uiniti prepoznatljivim u akovcu i Meimurskoj županiji suradnjom naših studenata i profesora s lokalnom zajednicom i školama. akovec je grad raznovrsne i stoljetne tradicije obrazovanja uitelja: od maarske preparandije iz 1879. do današnjih sveuilišnih uiteljskih i odgojiteljskih studija, koji ovaj grad stavljaju na sveuilišnu kartu Hrvatske u sklopu Sveuilišta u Zagrebu, dakle, akovec je sveuilišni grad. Ve postoji suradnja s lokalnom zajednicom u akovcu u podruju kulture i obrazovanja. Vrlo uspješno suraujemo sa sve tri osnovne škole i djejim vrtiem, to nam je jako dragocjeno, a i Umjetnika škola koristi dio naše zgrade. Studenti su osnovali huma-

SPROVOD najpoznatijega meimurskog književnika

Na zagrebakom Mirogoju pokopan Joža Horvat

mirom Grgecom. Poseban dekor pogrebnoj ceremoniji dali su lanovi KUD-a “Kotoriba”

u narodnim nošnjama, koji su predvodili pogrebnu povorku. Toga trenutka nad tužno

mnoštvo spustila se jaka kiša, kao da je i nebo zaplakalo za odlaskom ovog velikana. I dok


9. studenoga 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

S POVODOM

studente Odsjeka Uiteljskog fakulteta u akovcu

moraju život nitarnu udrugu ‘Uitelji za djecu’, kojom pomažu kroz razmjenu igraaka, putem koncerata i sakupljanjem priloga za onu djecu kojima je to najviše potrebno. Pripremaju humanitarni božini koncert koji e se održati 18. prosinca. U proljee planiramo znanstveni skup ‘Meimurski ilološki dani 2’, sa znanstvenicima iz zemlje i inozemstva, a u tijeku je i niz drugih aktivnosti. • Ve duže postoji politika inicijativa za osnutak Varaždinskog sveuilišta. Imate li saznanja o tome i kako gledate na tu inicijativu? — Osnutak Varaždinskog sveuilišta je politiko pitanje, o tome e se odluivati u budunosti. Mi smo sada dio Uiteljskog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu. Moram rei da u sklopu Zagrebakog sveuilišta za

sada dobro funkcioniramo. Kao primjer mogu navesti podatke o broju doktora znanosti. Tako smo 2008. godine u akovcu imali samo etiri doktora znanosti na našoj instituciji, danas ih je jedanaest, a bit e ih još. Naši profesori, osim u nastavi, sudjeluju u znanstvenim projektima i objavljuju radove u relevantnim asopisima. To je izuzetno važno zbog kvalitete studija. Zatim, veoma nam je važno to da je mogue napredovanje bez zapreka u sustavu, a tako nije bilo ranije.

Suradnja s Meimurskim veleuilištem sve bolja • Kakva je suradnja s Veleuilištem u akovcu? — Suradnja s Veleuilištem u akovcu zapoela je i napreduje. Zajedniki pla-

RAZGOVOR

niramo sportske aktivnosti, studenti koriste našu sportsku dvoranu. Suradnja s Veleuilištem e se nadograivati i proširivati, razgovaramo o buduim zajednikim projektima jer su nam ciljevi isti – što bolje obrazovanje studenata, a time i razvoj regije.

• Koliko studenat a danas studira na Odjeku Uiteljskog fakulteta u akovcu? — Premašili smo brojku od ukupno 500 studenata, s time da imamo dva smjera, integralni uiteljski diplomski studij s moduli-

Kolegij kajkavskog jezika i književnosti • Što Vas je ponukalo na uvoenje kolegija ‘Metodika kajkavskog narjeja i književnosti’? — Ponajprije to što se kajkavski jezik i književnost, dakle, naš materinski jezik, sve više zaboravlja zbog niza razloga. Nain života se promijenio, a s njim i jezik. Zaboravljaju se i neko obine kajkavske rijei, a da nije književnosti na

kajkavskom, zaborav bi bio još i vei. Kajkavsko narjeje je naša jezina riznica i bogatstvo te dio kulture, i moramo ga uvati što više možemo, pogotovo sad u Europi. Osim toga, djeca pomou svoga organskog idioma najlakše mogu savladati standardni jezik, a studenti usvajaju znanja o tome kako to postii u nastavi.

ma, u trajanju od pet godina, i trogodišnji sveuilišni odgojiteljski studij. Postoji i izvanredni te razlikovni odgojiteljski studij zbog dodatnih potreba obrazovanja odgojitelja. Osim brige za što bolju kvalitetu studija, mnogo posla zadaje održavanje starih zgrada, svako malo se pojavi neki problem koji valja rješavati, a novca nikad dosta. Za sada ih uspijevamo održavati na pristojnoj razini, nadam se da e tako i ostati. Imamo planove i za ureenje unutrašnjeg prostora s našim studentima i profesorima umjetnosti. To su inicijative koje nisu skupe, samo ih valja timski osmisliti i provesti. Veseli me što za to, meu svima nama koji zajedno radimo, postoji mnogo volje i poticajnih ideja. Kad je rije o europskim fondovima, suradnja ide preko matinog fakulteta u Zagrebu. • Kako gledate na nove medije i koliko oni sudjeluju u procesu odgoja i obrazovanja djece? — Djeca se mijenjaju, danas nije isto biti uitelj kao prije trideset godina, ne može se pouavati na isti nain. Uitelj nije samo prenositelj znanja, njegova je zadaa da ta znanja zna oblikovati kako bi razvio uenike sposobnosti, interese i navike. Medije je potrebno ukljuivati u proces obrazovanja, a i za to su uitelju potrebne kompetencije. Uiteljska profesija je jako važna, bitno je budue uitelje obrazovati tako da budu svjesni injenice da cijeli život moraju uiti i mijenjati se.

SMRT jednog od najpoznatijih Priloanaca

Umro poznati književnik rodom iz Meimurja - Milivoj Slaviek je kiša neumorno padala, Mirko Švenda - Žiga pjevao je Jožinu najdražu pjesmu “Mura, Mura, globoka si reka ti ...”. Tužna povorka pod kišobranima zaputila se do obiteljske grobnice. Iza lijesa svoga dragog Jože gordo je koraala njegova supruga Renata (95), koja mu je bila vjerna pratiteljica od upoznavanja u partizanima pa do posljednjega posmrtnog uzdaha. Po pokopu, u crkvi Krista kralja na Mirogoju održana je misa zadušnica za Jožu, koju je služio meimurski sin, dr. Juraj Kolari.

Društvo hrvatskih književnika izvijestilo je da je u Zagrebu u utorak 6. studenoga, u 84. godini, preminuo još jedan poznati hrvatski književnik i prevoditelj rodom iz Meimurja - Milivoj Slaviek. Milivoj Slaviek rodio se stjecajem okolnosti 24. listopada 1929. u akovcu, a ne u Prelogu, gdje je obitelj živjela. Godine 1940., kad završava priloku puku školu, krenuo je u Zagreb, upisavši se na Treu realnu mušku gimnaziju, na kojoj je 1948. maturirao. Filozofski fakultet, VIII. grupu, hrvatski jezik i književnost, završio je godine 1954. Zanimajui se za poljsku književnost i poljski jezik, dva puta odlazi u Varša-

vu i Krakov, slušajui postdiplomska predavanja. Godine 1989. sudjelovao je u stvaranju Hrvatske demokratske zajednice, pa jedno vrijeme obnaša i funkciju predsjedni-

ka Nadzornog odbora Hrvatske demokratske zajednice. Nakon uspostave neovisne hrvatske države, postavljen je za prvoga hrvatskog veleposlanika u Poljskoj.

Godine 1957. Slaviek objavljuje zbirku pjesama “Daleka pokrajina”, a 1958. zbirku “Modro vee”. Ostale njegove zbirke jesu: Predak (1936), Noni autobus ili narodni dio cjeline (1964.), Izmeu (1965.), Soneti, pjesme o ljubavi i ostale pjesme (1967.), Purpurna pepeljara, na ime to i to (1969.), Poglavlje (1970.), Naslov što ga nikad neu zaboraviti (1974.), Pjesme neke budue knjige (1979.), Sjaj ne/svakodnevnice (1987.), Trinaesti pejzaž (1991.), Nastanjen uvijek (1991.). Živio je u Zagrebu. Kao pjesnik stekao je veliku popularnost, naroito kod intelektualaca, esto je citirana bila njegova pjesma “Vrijeme je da se dogaa napokon ovjek”. (foto: CROPIX)

Mozaik 19 MEIMURSKA ZAKLADA solidarnosti “Katruža“ i “Priloko srce“ Prelog

U akciji prikupljeno skoro tri tisue kuna U subotu 3. studenoga 2012. godine u vremenu od 8.30 do 11.30 sati na štandu ispred Meimurske banke u Prelogu prodavale su se knjige pjesama “Snaga sutona“, koje je Ljubica Fleten iz Preloga donirala Zakladi “Katruža”. Osim toga, prodavali su se i suveniri iz donacije - razglednice, estitke i ostalo. Graani Preloga i ovaj put odazvali su se u velikom broju akciji i kupnjom knjige ili suvenira pomogli rad Zaklade. Prodano je trideset knjiga Ljubice Fleten, ime je sakupljeno 1.200 kuna, a prodajom suvenira i donacija prikupljeno je još 1.698,50, što ukupno iznosi 2.898,50. Meimurska zaklada solidarnosti “Katruža“ zahvaljuje gospoi Ljubici Fleten, lanicama “Prilokog srca“ Prelog i medijima koji su popratili dogaanje. Cjelokupni prihod akcije iskoristit e se za pomo onima kojima je to najpotrebnije - bolesnima s podruja Meimurske županije.

AKOVEC

HANDLE seminar za strunjake edukacijsko rehabilitacijskog profila U akovcu je u organizaciji Udruge defektologa Meimurske županije od 5. do 7. listopada 2012. godine realizirano osposobljavanje strunjaka edukacijsko - rehabilitacijskog proila za provoenje HANDLE programa. U edukaciju, 1. i 2. stupanj programa, ukljuilo se 18 strunjaka iz Meimurske i Varaždinske županije. HANDLE predstavlja program kojim se djeluje na neurorazvojne nepravilnosti koje uzrokuju poteškoe u uenju i poteškoe u razumijevanju okoline, te se time omoguava djetetu, odnosno osobi, da ostvari svoj puni potencijal. Radi se o svjetski poznatoj metodi primjena koje daje vrlo dobre rezultate u radu s djecom i odraslima s teškoama, poput autizma, hiperaktivnosti, disleksije, disgraije, diskalkulije, problema u ponašanju, problema pamenja i organizacije, jezinih poremeaja, cerebralne paralize itd. Edukator strunjaka bio je Sean Williams iz HANDLE instituta u Engleskoj. Trodnevni trening održan je u prostoru Centra za odgoj i obrazovanje akovec, kojem Udruga zahvaljuje na potpori, kao i Županiji meimurskoj i Gradu akovcu, koji su sudjelovali u inanciranju troškova edukacije dijelom potrebnih sredstava.


20

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

AKOVEC

UDRUGA “RODA”

Besplatna radionica za trudnice u akovcu 17. studenoga U subotu 17. studenoga u akovcu e se održati jednodnevna Rodina radionica za trudnice. Radionica je namijenjena svim trudnicama i njihovim partnerima. Udruga ovom radionicom želi trudnicama olakšati trudnike dane te omoguiti poseban doživljaj trudnoe i poroaja kao prirodnih i fizioloških, a ujedno jedinstvenih i posebnih, stanja koja mijenjaju život žene i obitelji. Radionica e se održati u prostoru ACTa akovec, Novakova, Stari hrast (prvi kat). Programski sadržaj radionice pratit e tijek trudnoe i sastoji se sljedeih tema: spolnost kroz trudnou, poroaj i dojenje; fiziologija trudno-

9. studenoga 2012.

e, zdrava prehrana i nain života; fiziologija poroaja i utjecaji na nju, poroaj – oekivanja i planovi; poslijeporoajno razdoblje i dojenje. Poželjno je doi u udobnoj odjei te ponijeti jastuk ili prostirku da se polaznice radionice mogu što udobnije smjestiti, odnosno bilo što drugo s ime e se osjeati ugodnije. Prijave su obavezne zbog ogranienog broja polaznica (10 trudnica) i primaju se do popunjavanja grupe, a najkasnije do 16. studenoga, radnim danom od 9 do 18 sati na tel. 098/948-9907 ili na mail sjeverna@roda.hr. Vrijeme održavanja radionica je od 15 do 18.30 sati (ukljuivo sa stankama).

“Meimurske mame i trudnice” - nova humanitarna udruga Udruga za poboljšanje života djece i obitelji “Meimurske mame i trudnice” osnovana je poetkom listopada. Jedna od prvih aktivnosti Udruge bilo je sudjelovanje na sajmu rabljene odjee u organizaciji Inner Wheel kluba akovec. Novoosnovana udruga kao glavni cilj osnivanja navodi aktivnosti s ciljem pomaganja bolesnoj, nemonoj, napuštenoj ili siromašnoj djeci, socijalno ugroženim obiteljima, nezaposlenima, samohranim roditeljima i majkama žrtvama obiteljskog nasilja. Takoer se planiraju organizirati edukativne radionice o trudnoi,

porodu, dojenju, maloljetnim trudnoama, platnenim pelenama i sl.

Inicijativu za osnivanje Udruge pokrenula je Dragana Darmopil, mlada majka

koja je u akovec došla iz Slavonije, te je u potrazi za razmjenom iskustava s drugim majkama osnovala Facebook grupu “Meimurske mame i trudnice“, iz koje se kasnije razvilo mnoštvo aktivnosti i u konanici osnivanje Udruge, kako se doznaje od tajnice udruge Daliborke Fundak. Veliki interes lanica, kako Fundak u nastavku kaže, lanice iskazuju za “baby buvljak”, na kojem e se razmjenjivati odjea, obua i oprema za djecu, što e uvelike pomoi u poboljšanju kunog budžeta mladih majki. (rr)


FRIKOVI iz Male Subotice

KLJUNA KOST

Meimurke s Davorom Rostuharom na putovima carstva Inka! MJESEC HRVATSKE KNJIGE

Otvoren Kutak za slijepe i slabovidne osobe ŠTRIGOVA

Ženska vokalna skupina “Stridone” predstavila svoj prvi album MALA SUBOTICA

Smotra djejega folklornog stvaralaštva MURSKO SREDIŠE

“Naš mali kaj” u novom ruhu

Kreativan spoj tamburice i poprocka ono je po emu su sve poznatiji Rije “frik” (od engl. freak=luak, udak) u našem domaem izriaju oznaava osobu kojoj je jako stalo do nekoga ili neega, odnosno osobu koja je zaluena nekom aktivnošu. Naši meimurski Frikovi nemaju nedoumice: zaludila ih je tamburica, a svoju “zarazu” sve više prenose i na sve mnogobrojniju publiku. (Foto Zlatko Vrzan)


2

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

LJETO S POPUSTOM!!!

Kultura

AKOVEC - ETVRTAK, 15. studenoga, 20 sati CENTAR ZA KULTURU - TRIBINA  “Pismo ai”, hrvatska drama

STIGAO KATALOG BLAGDANSKA PUTOVANJA

Apsolutni pobjednik ovogodišnjeg Festivala igranog filma u Puli!

Advent, Boži, Nova Godina!

Tribina “akovec etvrtkom” 15. studenoga ugostit e hrvatsku dramu “Pismo ai”, najbolji ilm godine i apsolutnog pobjednika ovogodišnjeg Festivala igranog ilma u Puli. Osim što je proglašen najboljim ilmom ovogodišnje Pule, ui je nagraen kao najbolji debitant, a ilm je osvojio još tri Zlatne

arene za najbolju sporednu mušku ulogu, za ton (Martin Semeni) i za montažu (Hrvoje Mrši i Damir ui). Nastao po monodrami glumca Milivoja Beadera, “Pismo ai” ilm je o odnosu sina i njegova tiranskog oca iz Dalmatinske zagore. Pun gorine, sin ocu koji ivi u seoskoj kui šalje poštom

videozapise u kojima ga optužuje za emocinonalno zlostavljanje, nerazumijevanje i podcjenjivanje, dok se aa u birtiji jada na nezahvalnog potomka koji pije i uvijek je bez novca. “Pismo ai” velika je senzacija Pule, senzacija koja je kako to u nas esto biva, nastala sasvim uz rub sistema!

UITI o kulturi kroz putovan

NAŠA PREPORUKA DALEKIH PUTOVANJA KUBA – Nova godina 28.12., 9 dana, od 13.490 TAJLAND – Nova godina 24.12., 11 dana, od 10.350 DUBAI – NOVA GODINA – NOVI PROGRAM 28.12., 6 dana, od 5.490

KLJUNA KOST - kreativa, književnost, kompilacije, slikarske i glazbene kompozicije, kakofonija, kamera, kantata, kulturne i znanstvene karijere, katedra, kinematografija, kinodvorana, klasina glazba, klavijatura, komplementarne boje, koncept, kontrast, kontura, kopiranje, koordinate, kreda, kritika, kultura življenja ...

KINA 03.01., 10 dana, od 8.590 KENIJA 04.01., 10 dana, od 14.590 NEW YORK 29.11., 6 dana, od 7.950

piše: Roberta Radovi

DUBAI 04.12., 6 dana, od 4.650

NAŠA PREPORUKA CHARTERA ANDALUZIJA 05.12., 5 dana, od 3.795 kn MADRID 05.12., 5 dana, od 2.790 kn VALENCIA I MADRID 05.12., 5 dana, od 3.595 kn

NAŠA PREPORUKA PUTOVANJA PORTUGAL 08.11., 6 dana, 5.795 kn ISTANBUL zrakoplovom 9., 16., 22. i 23.11., 4 dana, 2.695 kn

NAŠA PREPORUKA ODMORA OPATIJA H. Opatija 2* do 27.12., 2 pol, od 420 kn OPATIJA H. Palace-Bellevue 3* do 11.11., 3 pol, od 855 kn OPATIJA GH Adriatic 4*/3* do 24.12., 2 pol, od 550 kn PLITVIČKA JEZERA h. Jezero 3* i Plitvice 2* 1.11.-28.12., 2 pol, od 670 kn ZADAR H.Falkensteiner club Funimation 4* 3.11.-28.12., 1 pol, od 360 kn TERME TUHELJ H. Well 3*/4* do 4.11., 3 pol, od 810 kn TERME ČATEŽ H. Toplice 4* do 20.12., 2 pol, od 725 kn PTUJ GH. Primus 4* superior do 24.12., 2 pol, od 675 kn

NAŠA PREPORUKA MEDITERANA TUNIS, EGIPAT, TURSKA, KANARSKO OTOČJE,.. iz Graza, Beča ili Ljubljane Zatražite ponude u poslovnici!

PRODAJEMO I ULAZNICE ZA KONCERTE Disney ON ICE u Zg 02-04.11.,DEPECHE MODE u Zg 23.05.2013., sportska događanja hokej MEDVEŠČAK, rukomet,... i još mnogo toga...

9LšHLQIRUPDFLMDXQDšRMSRVORYQLFLXČDNRYFX 326-(7,7(1$6,3878-7(6.203$620

www.kompas.hr

9. studenoga 2012.

Stjepan Hranjec, urednik Hrvatskoga kajkavskog kolendara, najavio je suvremeno izdanje za 2013.

MATICA HRVATSKA ogranak akovec

U završnoj pripremi Hrvatski kajkavski kolendar 2013., koji kontinuirano izlazi ve 21 godinu! U organizaciji Matice Hrvatske - ogranak akovec ovaj je utorak održano redovito mjeseno informiranje o radu Matice, kojem je moderirao prof. dr. sc. Stjepan Hranjec. Iz nadolazeih aktivnosti izdvojena su tri projekta. Ponajprije priprema novog izdanja Hrvatskoga kajkavskog kolendara 2013. Osobitost ove sve popularnije publikacije - godišnjaka je što u kontinuitetu izlazi ve 21 godinu u zavidnim nakladama, od 2.000 do 2.500 komada, koja je gotovo redovito uvijek rasprodana. - Time se, kako je kazao Hranjec, ostvaruje i jedan od ciljeva djelovanja Matice, približavanje 'popularnog štiva' što veem broju itatelja. Druga vrijednost ovog izdanja je što se samoinancira i ostvaruje pozitivan inancijski rezultat, koji se potom investira u nove nakladnike projekte. Tema godišta Kolendara za 2013. jesu obljetnice: 100 godina akoveke Vajde, 30 godina Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu i 20. obljetnica osnutka Meimurske županije. Hranjec je ujedno i urednik Hrvatskoga kajkavskog kolendara 2013., pa je naglasio suvremenije teme i pristup oblikovanju novog izdanja, koje e obuhvatiti poglavlja od povijesti, preko putositnica, do prirodoslovlja i kulturoloških tema, te In memoriam Joži Horvatu. Programska djelatnost Ogranka akovec za 2013. godinu osim Kolendara fokusirana je još na dva projekta, odnosno objavu dviju knjiga. Prva je knjiga doc. dr. sc. Tamare Turza - Bogdan “Narjeja u nastavi”, a drugo je djelo dr. sc. Darinke Kiš - Novak “Aluvijalni potoci na podruju Meimurja - ekološka obilježja”. Ove je godine ostao nerealiziran projekt Paje Kanižaja “Veni, vidi, vicevi”, ali e se, kako je na završetku izvješa naglasio Hranjec, ve poetkom sljedee godine nastojati u suradnji i suizdavaštvu s Ogrankom MH iz Koprivnice i “Privlaicom” iz Privlake osigurati dostatna inancijska sredstva za izdavanje i ovog djela. (rr)

Kao dio programa obilježavanja Mjeseca Hrvatske knjige, protekli je tjedan (utorak, 30. listopada) u akovekoj Knjižnici i itaonici “Nikola Zrinski” održano putopisno predavanje “Peruanske putositnice”, na kojoj su ovo ljeto sudjelovale i dvije Meimurke, defektologinja Simona Borko iz Nedeliša i uiteljica Vesna Perho iz akovca, obje djelatnice OŠ Macinec te lanice akovekoga planinarskog kluba “Extrem”. Moderatorice predavanja mnogobrojnoj su okupljenoj publici, ljubiteljima putovanja i prirode svojim fotografskim zabilješkama i osobnim impresijama s ovoga 17dnevnog edukativno - planinarskog pohoda vjerno predoile svu ljepotu i maginost trekkinga po Inca Trail putovima i svima poznatoj znamenitosti Machu Picchu. U planinarskom smislu peruanski pohod imao je znaaj u osvajanju vulkanskog vrha Coropuna 6425 mnv (trei vrh po visinu u Peruu), koji su dosegli muški lanovi šesterolane ekipe. Naše su planinarke dosegle i više nego zavidnu visinu od 5650 mnv, a pripreme za takav podvig trajale su gotovo godinu dana. Ekspediciju je vodio Davor Rostuhar, svjetski putnik, fotograf i putopisac, koji uskoro ponovno kree na višemjeseni pohod motorom po Africi. Sve je to bio i više nego dovoljan razlog za razgovor s našim pustolovkama.

pone “ozbiljnije” putovati. Upravo se to dogodilo Vesni, kao kljuni poticaj prije dvije godine, nakon što je sudjelovala na predstavljanju knjige Davora Rostuhara ”Džungla” odluila se doživjeti “Put svile” i egzotiku zemalja Uzbekistana i Turkmenistana. - Ve je na tom putovanju Rostuhar spomenuo Peru kao novu destinaciju, kazala je Vesna, te nastavila: - Simona je prihvatila moj prijedlog sudjelovanja na peruanskoj ekspediciji, na emu sam joj jako zahvalna. Dobro je da na tako dalek put ide netko s vama koga dobro poznajete. Pripreme su trajale gotovo godinu dana, od toga 6 mjeseci intenzivno, jer ovo putovanje zahtijeva izvrsnu iziku spremu. Tranje, teretana, akoveki bazeni, atletska staza ... postale su naša svakodnevnica, a bez iznimke svaki vikend odlazak na planinarenje na Ivanicu, Ravnu goru ili drugu planinarsku destinaciju. I tako korak po korak do

Meimu Rostuha putovima Ekipa pustolova i voa ekspedici 5. srpnja, kada smo krenule na put. Naš peruanski pohod je iziki izuzetno naporan, jer zahtijeva ustajanje ujutro u 6 sati, svakodnevno hodanje ili planinarenje oko 10 sati ... i tako tri tjedna za redom. Bilo bi nam žao da se nismo pripremile, jer inae ne bi mogle kvalitetno uživati u putovanju.

Zagonetka carstva Inka Carstvo Inka i dan - danas zaokuplja pozornost i maštu znanstve-

Knjiga kao poticaj za putovanje Ponekad je dovoljna jedna promocija knjige i ovjek jednostavno

Opasnosti hodanja po ledenim šiljcima prigodom uspona na vulkanski vrh Coropuna

KNJIŽNICA I ITAONICA Šenkovec

Izložba minijatura Zlatka Vuka U knjižnici i itaonici Šenkovec 30. listopada postavljena je izložba minijatura samoukog umjetnika Zlatka Vuka iz Šenkovca. Zlatko Vuk, zvani Lupo, ve niz godina bavi se izradom replika predmeta iz svakodnevnog života na seoskom imanju, ali i ostalih minijatura, kao što su motori, bicikli, kue itd. Ima ih svakakvih: od drva, šibica, slame, ali i metalnih. Sve je poelo prije više od trideset godina, kada je Zlatko Vuk, ta-


9. studenoga 2012.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

KRIŽOVEC - SRIJEDA, 14. studenoga, 18 sati Meimurska priroda, Centar za posjetitelje Promocija romana Božice Jeluši “išenje globusa”

PRELOG - ETVRTAK, 15. studenog, 19 sati Pastoralni centar bl. Alojzija Stepinca Obljetnika književna veer o Miroslavu Milinoviu

Pjesnikinja Božica Jeluši predstavlja svoj roman “išenje globusa” Novootvoreni Centar za posjetitelje Meimurske prirode bit e domain promocije romana autorice, renomirane hrvatske pjesnikinje, Božice Jeluši. Promocija e se održati u srijedu 14. studenoga s poetkom u 18 sati. Sudionici programa su Siniša

Golub kao promotor, Zoran Vidakovi (Barnagorska škrinjica uspomena) i Sanja Flajs – Vidakovi (glazbeni predah). Jeluši je napisala obiteljsku kroniku u kojoj su glavni likovi lanovi plemike obitelji von Trezi, ije je ladanjsko imanje dospjelo u

nja

urke s Davorom arom na a carstva Inka!

njen posjed prije dvadesetak godina. Obnavljajui stari dvor i impresivnu knjižnicu, autorica je naišla i na faktografsku grau o lanovima obitelji u korespondenciji, dnevnicima, gospodarskim knjigama i literarnim zapisima Mary von Trezi. Autorica

prati protagoniste u tri razliite vremenske dionice: djetinjstvu, mladosti i u zreloj dobi, kada traže mjesto u svijetu izvan roditeljskog gnijezda; i konano u starosti, kad se vraaju kui ... Više o romanu “išenje globusa“ saznajte na promociji.

U Prelogu obljetnika književna veer o Miroslavu Milinoviu Matica Hrvatska i Grad Prelog povodom obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige te kao manifestaciju sjeanja na velikane organiziraju obljetniku književnu veer o Miroslavu Milinoviu. Program e se odr-

žati u Pastoralnom centru bl. Alojzija Stepinca u Prelogu, s poetkom u 19 sati. Sudjelovat e Stjepan Hranjec, Aleksej Milinovi, bivši uenici Miroslava Milinovia i recitatori Graditeljske škole.

Boravili smo na razliitim klimatskim podrujima i svaki je dio poseban: kišovite šume ili džungla na Inca Trailu, tundra na podruju Asungate ili ledenjaci na vulkanskom brdu Coropuni. Svaki taj dio ostavlja trag i upeatljiv dojam, kazale su Simona Borko i Vesna Perho koje su ovo ljeto posjetile Peru

KNJIŽNICA “NIKOLA ZRINSKI” akovec

Tko jednom okusi ari putovanja, ide dalje

ije Davor Rostuhar (prvi zdesna)

a

nika, povjesniara, turista, avanturista. Vesna i Simona prepune su dojmova s trekkinga putova starih civilizacija i tijekom predavanja dale su sažetak impresija o ondašnjoj gastronomiji, nainu življenja i svakodnevnim obiajima: - Teško je bilo što izdvojiti jer smo boravili na razliitim klimatskim podrujima i svaki je dio poseban. Kišovite šume ili džungla na Inca Trailu, tundra na podruju Asungate ili ledenjaci na vulkanskom brdu Coropuni. Svaki taj dio ostavlja trag. Osim prirodnih

Putovanje je, primjerice, Davoru Rostuharu postao nain života, koji si ipak mnogi ne mogu priuštiti. Stoga mnogi uživaju u itanju putopisa, gledanju dokumentarnih ilmova i sudjelovanju predavanjima, kao što je bilo ovo u akovcu. Naše planinarke nepovratno su obilježene putnikim “virusom”. O ciljevima i željama kazale su nam: - Jedna od sljedeih destinacija, ako emo je moi realizirati, bit e zasigurno Santiago de Compostela u Španjolskoj, odnosno hodoaše ‘Putevima apostola Jakova’, dugo 800 km, koje se pješai 30 - 35 dana.

Živopisni koloriti peruanske kuhinje

Otvoren Kutak za slijepe i slabovidne osobe Vesna Perho i Simona Borko, planinarke uvijek željne novih izazova egzotinosti, dakako da u sjeanju ostaju slike življenja u ekstremnom siromaštvu domicilnog stanovništva ili pak krajnjeg luksuza s druge strane. A posebice je još i tu znamenitost Machu Picchu, koja je jednostavno - velianstvena!

Smijeh kao motivacija kad je teško Osim naših pustolovki i Davora Rostuhara, koji je bio voa ekspedicije, lanovi pohoda bili su još i Ante Šerventi iz Zagreba, Snježana Barilovi te Diana Dubrovi. Simona je u razgovoru naglasila kako se putnika ekipa prije odlaska u Peru nije poznavala, ali je ljubav prema prirodi i hodanju uinila kompaktnu cjelinu i društvo: - Putujui zajedno uvidjeli smo kako svi imamo mnoštvo dodirnih toaka, a kad je bilo teško stvorili smo sustav humora koji nam je olakšavao sve izazove u kojima smo se nalazili. Stoga su sva naša oekivanja prije puta ispunjena, ak i nadmašena. Pomaknule smo vlastite granice, tako da je ovo putovanje postalo avantura života. Za sad! (smijeh)

U sklopu obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige, u ponedjeljak 5. studenoga u akovekoj Knjižnici “Nikola Zrinski” otvoren je Kutak za slijepe i slabovidne osobe. Otvorenju kutka nazoila je i Marija Ciglar, predsjednica Udruge slijepih Meimurja, koja je tom prigodom istaknula kako su do sada lanovi Udruge koristili usluge Hrvatske knjižnice za slijepe u Zagrebu, te da e se novom pisanom i multimedijalnom graom u akovekoj Knjižnici omoguiti slijepim te slabovidnim osobama korištenje usluge Knjižnice i meusobno druženje i razmjena informacija. Sveanosti otvorenja Kutka nazoili su i predstavnici Lions kluba "Zrinski" akovec, koji su inicirali ovaj projekt i ovogodišnjom organizacijom humanitarne akcije “Plivanjem do svijetlosti” prikupili sredstva i dio donirali za potrebe formiranja ovog Kutka. Natalija Carevi, predsjednica Lions kluba, tom je prigodom ista-

knula kako je upravo pomaganje potrebitima jedno od naelo Lionsa, te je potpora i sudjelovanje u formiranju ovog Kutka slijed humanitarnih aktivnosti koje Kluba inicira i potie. Kako je naglasila ravnateljica Knjižnice Ljiljana Križan, dio grae od 220 jedinica svih vrsta (slikovnice, knjige na Brailleovom pismu, knjige na uveanom tisku za slabovidne osobe glazbena zbirka, taktilne igrake za

djeju dob) nalazi se na odjelu za odrasle, a dio na odjelu za djecu i mladež. Hrvatska knjižnica za slijepe iz Zagreba donirala je takoer 14 naslova, odnosno 25 svezaka, a projektu je potporu dala i Perutnina Ptuj – Pipo akovec. Sljedei cilj projekta je nabava specijalnog poveala za slabovidne osobe. Svi prisutni složili su se kako e novootvoreni Kutak postati mjesto druženja, unaprjeivanja znanja i razmjene iskustava slijepih i slabovidnih osoba Meimurske županije. Knjižnica je novim lanovima poklonila besplatnu godišnju lanarinu i ve je prvi dan ulanjeno sedam novih korisnika. (Roberta Radovi)

KUD Kotoriba ugostio najrenomiraniji hrvatski plesni ansambl dašnji srednjoškolac, iz hobija poeo izraivati upotrebne i ukrasne predmete od drva. Ovakav hobi zahtijeva sate i sate rada, gomilu strpljenja, preciznosti i, naravno, ljubavi. Šenkoveki umjetnik svoje minijature ne prodaje, ve ih izrauje iskljuivo za svoju dušu. Njegova želja je da što više ljudi vidi njegove rukotvorine, koje su dugi niz godina skrivane od oiju javnosti. Izložba je otvorena do 30. studenoga, a može se razgledati svaki dan od ponedjeljka do petka tijekom radnog vremena Knjižnice i itaonice Šenkovec. To je u ponedjeljak, utorak i srijedu od 12 do 20 sati i etvrtak i petak od 8 do 16 sati.

Ansambl “Lado” oduševio nastupom u Kotoribi Protekle subote Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske “Lado” gostovao je u Kotoribi. U najistonije mjesto Meimurja stigli su na poziv KUD-a Kotoriba, a svojim su nastupom po drugi put oduševili brojne zaljubljenike u narodnu baštinu, kulturu, narodne nošnje te pjesme i plesove iz svih krajeva Hrvatske. Koncert je održan u školskoj sportskoj dvorani, a u programu, koji je trajao sat i pol, lanovi Lada

izveli su osam koreograija: Korulanski stari beli, Ej, sviraj Pavo, Tanac po Susacku, Bunjevako momako kolo, Goranski bal, Med Murom i Dravom, Lino – dalmatinsko kolo poskoica i Prigorski plesovi, dok je njihov orkestar izveo uevake fele. Ansambl je profesionalni folklorni ansambl osnovan sa zadaom da prikuplja, umjetniki obrauje i scenski prikazuje najljepše primjere bogate hrvatske glazbene i plesne tra-

dicije. Lado raspolaže koreografskim i glazbenim repertoarom od preko stotinu razliitih koreograija i nekoliko stotina vokalnih i instrumentalnih brojeva. Oni su jedinstveni u svijetu, što je prepoznala i publika u brojnim svjetskim koncertnim dvoranama, u kojima je Lado nastupao na svim kontinentima. Ovo je bilo njihovo drugo gostovanje u Kotoribi. Prvi put nastupili su 17. travnja 2010. godine. (alf)


4

Scena

9. studenoga 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

AKOVEC, Centar za kulturu, do 13. studenoga JAMES BOND SKYFALL, akcija, avantura, triler

AKOVEC, PETAK, 9. studenoga, 21 sat, Koncert “The Milicija”, Police Tribute Ban

Vratio se James Bond bolji nego ikad! Veliki broj novinarskih kritiara i slavnih osoba nazvao je “Skyfall” najboljim ilmom o Jamesu Bondu u njegovoj 50-godišnjoj povijesti. Dobitnik nagrade Oscar Sam Mendes (Vrtlog života) režirao je dvadeset i trei nastavak neuništivog i najpoznatijeg tajnog agenta na svijetu – Jamesa Bonda. Daniel Craig

po trei put obukao je James Bond odijelo i izrekao onu poznatu “Bond. James Bond.” reenicu, a uz njega glavne uloge tumae: dobitnik nagrade Oscar Javier Bardem (Nema zemlje za starce), dobitnica nagrade Oscar Judi Dench (Zaljubljeni Shakespeare) i nominiran za nagradu Oscar Ralph Fiennes (Schidlerova

ŽENSKA vokalna skupina “Stridonne” iz Štrigove predstavila svoj prvi album

Pjesme Meimurja, Dalmacije i Slovenije Tamo gdje zapoinje meimursko vinogorje, gdje se spajaju ravnica i bregi, gdje mošt u starinskim podrumima strpljivo eka svoje krštenje u mlado vino, u kušaonici vina obitelji Tomši u Železnoj Gori, održana je promocija prvog albuma Ženske vokalne skupine “Stridonne” iz Štrigove. Na promociji nosaa bilo je puno publike i govornika, a posebno lijepe rijei izgovorio je Matej Šavniar, predsjednik KUD-a “Sveti Jeronim” Štrigova, naglasivši kako je ovo veliki dan i dogaaj za cijelu Štrigovu, jer Stridonne su jedna lijepa pria kojom je i Štrigova drugaija i bogatija. Na prvom nosau zvuka skupina ponosnih žena i djevojaka gornjeg Meimurja, koju su pjesma i glazba okupili 2009. godine, pred publiku i sud javnosti donosi ljepotu pjevanja meimurskih, dalmatinskih i slovenskih pjesama. Posebno i kvalitetno su obraene meimurske lirske ljubavne pjesme, pune osjeajnosti i tradicionalnosti. Slovenske pjesme svoje mjesto na CD-u našle su zbog blisko-

“Stridonne” sa slavljenikom tortom

sti dijalekta koji je slian štrigovskom i više je prekmursko - prleški nego slovenski. Dalmatinska pjesma u posljednje je vrijeme osvojila srce naših ljudi, pa su ih stoga i Stridonne uvrstile na nosa zvuka i, ako je suditi po reakcijama ljudi na promociji, CD e vrlo brzo biti rasprodan. Pjesme su snimljene a capela, nisu autorske, nego ih je voditeljica Nora Nemec aranžirala kako bi dobile na

svježini i živosti. Uz Nor u Nemec, skupinu Stridonne ine i Silvija Kocen, Marija Jahn, Jasmina Rep, Dejana Brežnjak i Danijela Brežnjak Puko. Osim Šavniara, rije su na promociji uzeli i opinski naelnik Stanislav Rebernik, domai pjesnik i glazbenik Stjepan Makovec Pišta te Josip Mikec, zaposlenik TIC-a u Štrigovi, gdje se CD može i nabaviti. (Stjepan Mesari, MŠ)

lista, Engleski pacijent). Film je sniman na lokacijama u Indiji i Južnoj Africi… Odanost tajnog agenta 007 šeici “M” stavljena je na kušnju nakon što je pone proganjati njezina vlastita prošlost. Nakon napada na tajnu službu MI6, 007 mora pronai i uništiti prijetnju, opasnog zlikovca…

PREDSTAVLJAMO VAM PIŠE: ROBERTA RADOVI FOTO: ZLATKO VRZAN

R

ije “frik” (od engl. freak=luak, udak) u našem domaem izriaju oznaava osobu kojoj je jako stalo do nekoga ili neega, odnosno osobu koja je zaluena nekom aktivnošu. Naši meimurski Frikovi nemaju nedoumice: zaludila ih je tamburica, a svoju “zarazu” sve više prenose i na sve mnogobrojniju publiku. Vrijeme svetkovine Martinja, uz koje nezaobilazno ide i tamburica, usmjerilo nas je upravo na druženje s mladosti tamburaškog sastava “Frikovi” iz Male Subotice. Frik ekipu ine vedri mladii od 19 do 26 godina, a ujedinila ih je ljubav prema tamburici. Svi su i lanovi Kulturno - umjetnike udruge “Zvon” te je logian slijed druženja unutar same udruge bilo i formiranje zasebnoga tamburaškog sastava.

U tri godine više od tristo nastupa! Frik ekipu ine Valentino Škvorc (kontrabas), Tino Jeleni (glavni vokal i bra), Denis Hajdarovi (bisernica), te Danijel Škvorc, Damjan Sirc, Hrvoje Cirkovi i Nikola Vranovi, koji se druže s braevima, a bugariju svira Stiven Ivkovi. Sastav vodi Tino Jeleni (21), s kojim se ekipa posebno ponosi: - Kad se sam nee hvaliti, mi emo ga. Tino je upisao solo pjevanje u Glazbenoj školi u Va-

FRIKOVI iz Male Subotice j

Kreativan spo ono je po em

Meimurci od nekada ponajviše njeguju puhake orkestre i sastave. Puhai su puhai. Mi idemo na drugu stepenicu, ‘ono kaj trube nemreju’, i to nas motivira za dalje, poruuje Frik ekipa raždinu, gdje je trenutno jedini bariton i meu najboljima je u klasi. Do-

nio nam je u sastav dimenziju više. Iako djeluju tek tri godine, ovi su mladi tamburaši zabilježili više od 300 nastupa, ponajviše u Meimurju, ali i na Makedonskom festivalu vina. Što ih ini tako posebnim? Kreativan spoj tamburice i pop rocka ono je po emu Frikovi postaju sve poznatiji.

SMOTRA DJEJEGA folklorn

Nastupilo 45 iz 13 folklorn

Nastup uz pratnju Mateja Šavniara

“NAŠ MALI KAJ” u novom ruhu

Natjecateljski i uz nagrade Osnovna škola Mursko Središe tradicionalno organizira deveti po redu “Naš mali kaj”, ovaj put u suorganizaciji s Ogrankom Matice hrvatske akovec i u promijenjenoj koncepciji. Prva je priredba kviz “Smo kaj pozabili”, u kojem se trolane ekipe škola natjeu u poznavanju starih kajkavskih rijei i izraza. Svaka ekipa/škola nastupa pod imenom škole i jednom meimurskom poslovicom, a presudni arbitar uz voditelje bit e dr. sc. Stjepan Hranjec. Za pobjednike su osigurani i prigodni pokloni.

Druga je priredba “Zviraju rei i popevamo po domaem”. To je poetsko - glazbena priredba u kojoj se natjeu mladi literati i mladi pjevai. Svaka škola može prijaviti po jednog literata s originalnim otvaranjem na kajkavskom narjeju i jednog pjevaa koji e pjesmu na kajkavskom narjeju izvesti uz matricu ili klavirsku pratnju svog mentora. Škole mogu prijaviti jedno i drugo ili samo jedno. Obje se priredbe održavaju 15. studenoga s poetkom u 15 sati kviz i u 17 sati “Zviraju rei i

popevamo po domaem”, a škole su prijave, koje su inae dobile, dužne poslati do 5. studenoga 2012. faksom na broj: 040-54 31 06 ili na e-mail adresu: osmursko-sredisce-001@skole.tcom.hr ili na adresu OŠ Mursko Središe, Vladimira Nazora 22, 40315 Mursko Središe. Još je važno spomenuti da e se proglasiti najpjesnik i najpjeva, koji e biti i posebno nagraeni, kao i to da su prijavljene ve i škole izvan Meimurske županije. Pokrovitelj manifestacije je Grad Mursko Središe. (BMO)

HKUU Sveti Martin

KUU Zasadbreg

U sportskoj dvorani OŠ Tomaša Gorianca u Maloj Subotici prošlu je subotu održana 12. Smotra djejega folklornog stvaralaštva. Ovu godinu predstavilo se trinaest folklornih skupina, jedanaest domaih i dvije gostujue. Tako su na pozornici u Maloj Subotici plesala, pjevala i igrala se djeca iz HKUU-a Sveti Martin, KUD-a Katruže Ivanovec, KUU-a Zasadbreg, KUU-a Fijolica Orehovica, KUD-a iz Babine Grede, KUD-a Dr. Vinka Žganca Vratišinec, KUD-a Zvon – župne zajednice Mala Subotica, KUD-a Makovec, KUD-a Kaštel Pribislavec, KUD-a Donji Vidovec, KUD-a Donji Kraljevec i OŠ Starše iz Slovenije. Njihove nastupe ovu je godinu pratila (nova) prosudbena


9. studenoga 2012.

, Podroom Drink And Music Club nd

AKOVEC, NEDJELJA, 11. studenoga, Crkva Sv. Antuna Padovanskog akovec, jug Koncert - ciklus sakralne glazbe, ANDRZEJ BIALKO (Poljska), orgulje, 19 sati

Sting i The Police u obradi benda “The Milicija” Veeras (petak, 9. studenog,) u prostoru Podroom Drink And Musci Cluba održat e se koncert Police Tribute Banda “The Milicija”. Domain najavljuje nezaboravnu svirku. Grupu Police ne treba posebno predstavljati, ve je dovoljno rei - Sting. Karizmatini pjeva i basist sa svojom je grupom

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ostvario više od 50 milijuna prodanih ploa, a osnovu megapopularnosti ine prepoznatljivi The Police ritmovi rokca, punka, reggae i jazza. “The Milicija” bend sastavljen je od vrhunskih profesionalnih glazbenika: Vinko Puclin (vokal, bas), Alan Dovi (gitara, bek vokal) i Krešimir Randi (bubjevi, bek vokal).

Koncert iz ciklusa sakralne glazbe U nedjelju 11. studenoga u crkvi Sv. Antuna Padovanskog na akovekom jugu održat e se koncert iz ciklusa sakralne glazbe. Gostovat e Andrzej Bia ko, daroviti i višestruko nagraivani poljski glazbenik, a na programu e biti Jan Podbielski, Fortunat Pintari, Mieczys aw Surzy ski, Franjo Dugan, Wojciech Kilar, Johann Sebastian Bach. Koncert

je organiziran u suradnji sa župom Sv. Antuna Padovanskog u akovcu i Veleposlanstvom Republike Poljske u Zagrebu. Andrzej Bia ko (Kraków, 1959.) uio je klavir na Srednjoj glazbenoj školi, a 1973. godine poeo je uiti svirati orgulje, prvo privatno, a zatim na Glazbenoj akademiji u Krakówu, u klasi Joachima Grubicha. Radi kao profesor na Orguljaškom

odjelu Glazbene akademije u Krakówu i na Državnoj glazbenoj školi “W adyslaw ele ski”, takoer u Krakówu. Surauje s nizom ansambala, ukljuujui Poljski radiozbor u Krakówu i Krakówsku ilharmoniju. Snimio je 20 nosaa zvuka, a neke od snimki ovoga vrhunskog orguljaša dragocjeni su doprinos arhivu drugog kanala Poljskog radija.

jedan su od najpoznatijih meimurskih tamburaških bendova

oj tamburice i pop-rocka mu su sve poznatiji tu je i nezaobilazna klapska pjesma. Ponekad za posebne prigode zapjevamo klapske pjesme bez naših tamburaških instrumenata. Dva smo puta nastupali zajedno s klapom Cambi. Meimurci odnekada ponajviše njeguju puhake orkestre i sastave. Mi idemo korak dalje. Puhai su puhai. Mi idemo na drugu stepenicu, ‘ono kaj trube nemreju’, i to nas motivira za dalje.

Uz svirku idu šale, vesela družba i pjesma

Koktel tamburice i rocka je “in” - Mladi smo i slušamo pop i rock, koji onda prenosimo u naš svijet tamburice. Lakše nam je prenijeti drugima ono što i sami slušamo. Stoga smo fokusirani na obrade trenutno aktualnih pjesama Gibonija, Majki, Prljavaca..., svega onog kaj se danas sluša, kažu Frikovi, te nastavljaju: - Naravno,

Valentino Škvorc (26) kao najstariji meu mladima ujedno je voditelj i dirigent orkestra KUa “Zvon”, a još k tome nosi i svira dimenzijama najvei instrument – kontrabas, koji esto izaziva i humoristine epizode: - Svaka gaža je neka dogodovština. Najviše situacija nam se dogaa s autom i policijom, jer kontrabas vozimo na krovu. esto se pale rotirke, pa nas policija ‘ganja’ po selu i zaustavlja s pitanjem ‘što je ovo gore’? Samo bas, ne vozimo raku!, odgovaramo im spremno uz smijeh.

ciji “Kre Mure i Drave”, gdje su ove godine bili i “kuni” sastav. Osim obrada, do sada su realizirali i dvije autorske skladbe. “Sonce na obloku” je pjesma iji tekst potpisuje Franjo Mesari - Frenki iz Male Subotice, a Damir Pilko iz Zagreba tekstopisac je druge autorske pjesme “Senjal sam tebe”, koju su ove godine izveli na ovogodišnjem festivalu “Kre Mure i Drave”. Kako kažu i naglas razmišljaju, željeli bi izdati vlastiti nosa zvuka s autorskim djelima: - Kad emo imati dovoljno autorskih pjesama za CD, punim jedrima krenut emo u realizaciju tog projekta. Kojim tempom e to ii, to još ne znamo, jer osim glazbe imamo i druge interese. Naša je ambicija i sudjelovanje na jednom od najboljih tamburaških festivala u Hrvatskoj - Zlatnim žicama Slavonije.

Frikove je udružila ljubav prema tamburici i želja za dokazivanjem kroz svirku. Za vizualni izgled na nastupima sami brinu. Kako kažu, nemaju “modnog maka” u sastavu, ali kako sviraju ponajviše za mlae generacije takav styling donose i na scenu: - Mladi smo, otovrena srca prema svima, pa tako (nadamo se ..., smijeh) i izgledamo. Dobro suraujemo i s drugim tamburaškim sastavima kao što su Sinovi Meimurja i Kumovi, a posebice s onima slinih opredjeljenja, kao što su Mejaši i Carevi iz Varaždina, koji su nam mnogo pomogli pri osnivanju. Takoer suraujemo i s djevojkama iz KUD-a koje djeluju pod imenom ‘Zvonice’. Ipak su to cure, pa je ljepše i lakše svirati s njima u društvu.

Prvi put dogovorena gaža za Novu godinu Frikovi su nam otkrili kako ipak imaju i ponešto vremena za sportske igre kao što su nogomet, stolni tenis, body building ... ili pikado (smijeh). Okupili su i široki spektar vlastitih profesionalnih zanimanja, od dipl. ing. geotehnike, kemiara, medijskog tehniara, tehniara arhitekture ... Vedri su i prpošni. Svoje fanove pozivaju da se informiraju i preko

Želja: gostovanje na Zlatnim žicama Slavonije Iako su mladi, Frikovi bilježe i festivalske nastupe na manifesta-

njihove Facebook stranice. Ove godine su po prvi put dogovorili i gažu za Novu godinu. Uživo ih se može vidjeti i uti ve ovaj petak u Maloj Subotici, dan kasnije na sportsko - rekreacijskom centru DG u Prelogu, potom 17. studenoga u rock kaiu “Queen” u ukovcu... Tamburaški rock ovih mladia tek je krenuo putovima slave i popularnosti.

MEIMURSKI FESTIVAL 2012.

og stvaralaštva Mala Subotica

Završne organizacijske pripreme na visokom nivou: voditelji meteorolog Zoran Vakula i novinarka Mateja Gošiej

50 plesaa nih skupina komisija u sastavu prof. Klaudija Vidovi, prof. Boris Novak i Darko Gri, koja e izabrati šest skupina koje e Meimursku županiju predstavljati na županijskim smotrama diljem Hrvatske. Kada je o kvaliteti rije, primjeuje se veliki napredak u pripremama koreograija, uvježbanosti djece i onome što se voditeljima skupine ukazuje ve nekoliko godina - da plesove, igre i pjesme prilagode uzrastu, jer ovo je ipak smotra djejeg stvaralaštva, složili su se lanovi prosudbene komisije i ove godine. Pokrovitelji ovogodišnje Djeje smotre bili su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, ZKUU Meimurske županije i Opina Mala Subotica. (so, foto: zv)

Tamburice ne trebaju “modnog maka”

KUD “Katruže” Ivanovec

OŠ “Starše” Slovenija

Kao i svaku godinu do sada, Organizacijski odbor MEF-a pripremio je sve kako bi se gosti festivala i sami sudionici osjeali ugodno u našem kraju. Bazni centar je i ove godine hotel “Park”, gdje e goste doekivati hostese s prigodnim poklonima te nosaima zvuka koji je u tisku. Pripremljen je i prigodni party dobrodošlice, sve u nastojanju da festivalski gosti s pozitivnim utiscima vrate iz Meimurja. O velikom interesu za ovaj deseti, jubilarni festival govori i odaziv novinarskih kua, pa su prve akreditacije ve pripremljene za novinare iz Splita, Zadra te Slovenije, što posebno raduje, jer nema sudionika iz te države. Narodni radio i Hrvatski radio, drugi program, u svojim emisi-

jama posebno e najavljivati ovaj glazbeni dogaaj, a ve i mnogi portali i facebook stranice najavljuju ovu glazbenu manifestaciju.

Glasovi publike na www.mef-hr.com Suorganizacijom Hrvatskog društva skladatelja festival svake godine sve više dobiva na kvaliteti, a to najbolje potvruju ovogodišnje skladbe, meu kojima se naziru potencijalni hitovi. S posebnim zanimanjem išekuje se i nastup glazbene zvijezde bivše države Nede Ukraden, koja je meu prvima prijavila pjesmu za festival. Od ovog tjedna i slušatelji koji pogledaju stranice MEF-a www.mef-hr.com moi e glasovati za svog favorita i u

ukupnom postotku s glasovima radiopostaja odluiti o nagradi publike, koja se dodjeljuje i ove godine, kao i Grand Prix festivala prema odluci strunog žirija. Voditeljske palice ove su godine dobili sve istaknutija novinarka TV-a “Srce” Mateja Gošiej i poznati hrvatski meteorolog Zoran Vakula, ija je supruga iz akovca. Uz visoke produkcijske standarde, veliku pozornicu, i ove godine publika e uživati u festivalskoj veeri, u kojoj e kao gost nastupiti Ante Prkain i plesna skupina Wild cats. Ulaznice od 40 kuna nalaze se u prodaji na sljedeim punktovima: caffe bar Beteks, caffe bar Arcus, TZ grada akovca, Donum - RK Meimurka te recepciji hotela Park.


6

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9. studenoga 2012.

Knjige, glazba ... KNJIŽNICA “Nikola Zrinski” akovec preporuuje

Žuži Jelinek - "Mijenjaju li se muškarci" Sa Žuži Jelinek ne moramo se u svemu složiti, ali injenica je – sve što tvrdi, temelji na vlastitom iskustvu. Za nju nema tabu tema. Oduvijek su najvažnije mjesto u njezinu životu zauzimali ljubav i seks. Njoj je ljubav pokreta svega, a muškarci su joj "slaba

toka". Praštala im je i neoprostivo, osvajala ih, ali i oni su se trudili oko nje. U tom odnosu "nitko nikome nije ostao dužan". S posebnom radošu istie da su joj oni sve to vraali na najbolji mogui nain. Mnogima je slomila srce, no kad je to najmanje

oekivala, doživjela bi ono emu se nije nadala. Premda nikad nije bila kategorina u svojim tvrdnjama, s iskustvom koje je imala, bilo je ipak pitanja koja je i sama sebi postavljala –mijenjaju li se muškarci, uope? Žena koja se družila s mnogima, s mnogima

i ljubovala, na kraju e ipak rei – ne! Ženi s ovakvim životnim i ljubavnikim iskustvom moralo bi se vjerovati. Muškarci su joj uglavnom vjerovali, a ona je prema njima bila, ini se, manje povjerljiva. No, to ne znai da ih nije voljela.

BELETRISTIKA 1. Steve Berry: Proroanstvo Romanovima 2. Jeannne Kalogridis: Nevjesta obitelji Borgia 3. Ivica iki: Sanjao sam slonove

PUBLICISTIKA 1. Žuži Jelinek: Mijenjaju li se muškarci 2. Dr. William i Martha Sears: Njega djeteta 3. Hans Küng: Sporna istina: Sjeanja

ALBUM TJEDNA

Spector - “Enjoy It While It Lasts”

P

rije desetak godina Britanci su prihvatili The Killers kao svoje, jer su zvuali toliko britanski, a nisu imali svoj takav bend. U meuvremenu, to se promijenilo pa niu mnogi otoki bendovi koji tako zvue. Ova petorka nastala je prije dvije godine u Londonu i od tada se o njima pria samo u pozitivnim konotacijama. Kako i ne bi kada su Otoani dobili još jedan bend koji spaja cijeli spektar zvukova koji su nastali na Otoku u karakteristinu i hitoidnu cjelinu, koju je teško ne zavoljeti na prvu. Britanski kritiari ve su ih usporeivali sa svim i svaim, od Roxy Musica do The Killersa, od The Strokesa do The Walkmena, a neki su ak i malo zabrijali pa spominjali totalno udne izvoae, izmeu ostalih i Franka Si-

natru, Brucea Springsteena i Kanyea Westa. Okvirno, prva usporedba najviše stoji, Roxy Music do The Killers i pri tom da nadodamo The Bravery, Editors, Kaiser Chiefs, The Vaccines, rane The Stills i sline bendove. Nekoliko pjesama udara na prvu, sigurni su zgodici, poput izvrsne “Chevy Thunder”, “Celestine” ili “Never Fade Away”, ali takvih pjesama ima napretek na “Enjoy It While It Lasts”, pa u nekim trenucima zvui kao da slušamo neki “best of” nikad do kraja popularnog benda. Da se malo vratim na “Chevy Thunder”, jer je to pjesma koja je zasigurno najvei potencijal ovog albuma. Bombastian uvod, vrlo plesna i brza podloga s vokalnom interpretacijom, koja zvui skoro kao brojalica uz ogroman (itaj: karakteristian britpop himnini) refren uz urnebesne klavi-

jature i frenetine gitarske riffove i solaže. To je ono što Britanci najbolje rade i najviše vole, to je ono što Kaiser Chiefs pokušavaju pogoditi na zadnja tri albuma, to je ono zbog ega su The Killers

popularni, to je ono što Editorsi ne ine od prvijenca, to je ono što e mnogima ostati nedosanjani san. Punokrvni hit koji ne možete ne voljeti i zapjevati uz melodiju s radija.

Uvodna “True Love (For Now)” najviše podsjea na radove The Walkmena, “Twenty Nothing” miks je The Vaccinesa i Kaiser Chiefsa, “Lay Low” neuobiajena je balada gotovo Queen proporcija, “Upset Boulevard” ubraja se u najhitoidnije momente albuma, dok su najbolji momenti pred sam kraj albuma, ve spomenute “Celestine” i “Never Fade Away”, što sam album ini vrlo dobrim i cjelovitim ostvarenjem. “Enjoy It While It Lasts” obavezna je razbibriga s pregršt odline zabave, zaraznih melodija i velikih refrena, koje ete vrlo brzo poeti pjevušiti. To je naješe tako kada imaš skupinu momaka koji se ne optereuju okolinom, ve rade za svoj gušt. To se barem može išitati iz imena ploe “Enjoy It While It Lasts”, jer je oito da uživaju u onom što rade, a dokle e trajati, trajat e. Ako vam se ne svia posljednji album The Killersa,

Popis pjesama 1. True Love (For Now) 2. Chevy Thunder 3. Grey Shirt And Tie 4. Twenty Nothing 5. Friday Night, Don’t Ever Let It End 6. Lay Low 7. Upset Boulevard 8. No Adventure 9. What You Wanted 10. Celestine 11. Grim Reefer 12. Never Fade Away

vjerujem da e vam ovaj album biti odlina utjeha jer Spector su za 2012. ono što su The Vaccinesi bili za 2011., nov i svjež bend koji može oplemeniti britansku indie scenu, koja posljednjih godina lagano stagnira. (Siniša Miklauži, preuzeto s portala Muzika.hr)

MOZAIK KNJIGA

G. W. Lauth, P. F. Schlottke, K. Naumann – “Neumorna djeca, bespomoni roditelji” Prirunik za pomo roditeljima koji imaju hiperaktivnu ili djecu s bilo kakvim oblikom poremeaja pozornosti. Knjiga je proizašla iz dugogodišnjeg rada autora G. W. Lautha, P. F. Schlottkea i K. Nau-

manna s djecom s poremeajima u ponašanju i njihovim roditeljima. Ona se bavi pitanjima koja mue roditelje i problemima koje imaju u svakodnevnom odgoju hiperaktivne djece. Ima li moje dijete

br. 896

Ime i prezime: Adresa: Broj telefona: Mozaik knjiga u suradnji s Međimurskim novinama poklanja knjigu jednom čitatelju. Za to je potrebno popuniti nagradni kupon te ga poslati na adresu: Međimurske novine, Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec, na mail adresu oglasnik@mnovine.hr, a možete ga dostaviti i osobno u redakciju Međimurskih novina najkasnije tjedan dana od objave kupona.

doista poremeaj pozornosti? Kako objasniti te pojave? Hoe li problemi nestati sami po sebi ili

bismo trebali nešto poduzeti za njihovo rješavanje? Što initi kad se pojave ozbiljne teškoe? Koje se mjere preporuuju? Gdje nai pomo? Na ova pitanja knjiga ne daje jednostavne odgovore koji se mogu primijeniti poput recepta, nego želi što bolje informirati roditelje o trenutanom stupnju poznavanja problema. Rije je o preciznim informacijama koje mogu biti od neposredne koristi. Roditelji trebaju razumjeti teškoe djece s poremeajem pozornosti i znati kako do njih dolazi. Ponajprije, meutim, trebaju znati donositi ispravne odluke i bolje prosuivati savjete uitelja, lijenika i psihologa.

NAJAVA: J. K. ROWLING ‘’Prijevremeni izbori’’ Poetkom prosinca u izdanju Mozaika knjiga izlazi novi hit naslov, ujedno i prvi roman za odrasle, poznate spisateljice J. K. Rowling ‘’The Casual Vacancy’’, preveden na hrvatskom kao ‘’Prijevremeni izbori’’. Naslovnica knjige u potpunosti je ostala vjerna upeatljivom originalu, zbog kojeg je font posebno pisan rukom prema idejnom zaetniku, ilustratoru Joel Hollandu.

Dobitnica knjige “Neumorna djeca, bespomoni roditelji”: Vera Radiek iz akovca

Sudei prema reakcijama javnosti i i kritike iz ostatka svijeta, eka nas odlino štivo.


9. studenoga 2012.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Film, Internet ... NAGRADNO PITANJE

JAMES BOND - SKYFALL

MALA VELIKA PANDA

akcija, avantura, triler Režija: Sam Mendes Uloge: Daniel Craig, Ralph Fiennes, Judi Dench, Javier Bardem, Berenice Marlohe, Naomie Harris

- animirana obiteljska komedija sinkronizirana na hrvatski jezik! Režija: Greg Manwaring, Michael Schoemann Negdje u velianstvenim kineskim planinama opstanak panda je ozbiljno ugrožena zbog toga što je sve manje bambusa, a ljudi se neprekidno šire na njihova staništa. Lijenost kao glavna karakteristika pandi je takoer jedan od uzorka njihovog

Veliki broj novinarskih kritiara i slavnih osoba nazvao je “Skyfall” najboljim ilmom o Jamesu Bondu u njegovoj 50-godišnjoj povijesti. Dobitnik nagrade “Oscar” Sam Mendes (Vrtlog života) režirao je dvadeset i trei nastavak neuništivog i najpoznatijeg tajnog agenta na svijetu – Jamesa Bonda. Daniel Craig po trei put obukao je James Bond odijelo

nestajanja. Manchu i njegovi prijatelji jedina su nada za opstanak pandi, ali se moraju požuriti jer e ljudi izgraditi brane koje e potopiti cijela staništa panda. Animirana komedija u trajanju od 88 minuta preporuuje se svim uzrastima.

(tri besplatne posudbe) Koji je naziv 4. nastavka ledenog doba? a) Zov divljine b) Dinosauri dolaze c) Zemlja se trese Dobitnik iz prošlog broja: Branko Trupkovi, Slemenice

i izrekao onu poznatu “Bond. James Bond.” reenicu, a uz njega glavne uloge tumae: dobitnik nagrade “Oscar” Javier Bardem (Nema zemlje za starce), dobitnica Oscara Judi Dench (Zaljubljeni Shakespeare) i nominiran za Oscara Ralph Fiennes (Schidlerova lista, Engleski pacijent). Film je sniman na lokacijama u Indiji i Južnoj Africi; trajanje: od 138 minuta.

Odgovor: ___________________________

18.00 MALA VELIKA PANDA 20.00 JAMES BOND - SKYFALL

Ime i prezime: ______________________

Ciklus sakralne glazbe ANDRZEJ BIALKO (Poljska) orgulje

16.00 MALA VELIKA PANDA 17.30 i 20.00 JAMES BOND SKYFALL ponedjeljak, 12.11.

18.00 MALA VELIKA PANDA 20.00 JAMES BOND - SKYFALL 1. JAKO GLASNO I NEVJEROJATNO BL...

GLUP, GLUPLJI, NAJGLUPLJI Kako se spašavanje iz sirotišta u kojem su glavni likovi odgojeni pret vori u pokušaj ubojstva i reality show to samo oni znaju i mogu oni - glup i gluplji. Urnebesna komedija u kojoj su glavni likovi

3. KRONIKE 4. GLUP, GLUPLJI, NAJGLUPLJI

6. DADILJA

8. UVAR ŽIVOTINJA

Prisutnost na internetu, uz internet stranice, jedan je od preduvjeta da vaša tvrtka bude zapažena na internetu. No esto to i nije dovoljno budui da samo postavljanje stranica ne garantira da e vas korisnici i nai. Velika veina posjetioca interneta do stranica koje ih zanimaju dolaze preko internet tražilica kao što su Google, Yahoo ili Bing, a pozicija prilikom pretraživanja vezana uz odreeni kljuni termin veinom znai i broj posjeta stranicama - što je viša pozicija u rezultatima pretraživanja, time je broj posjeta vei. Istraživanja su pokazala da e ljudi prilikom pretraživanja u oko 90% sluajeva posjetiti stranice koje se nalaze unutar prvih deset rezultata pretraživanja, dok na ostalih 10% otpadaju niže pozicionirane stranice. Što je stranica više pozicionirana kao rezultat pretraživanja, to ima više šanse da je osoba koja pretražuje odreeni termin posjeti

srijeda, 14.11.

Mala scena “Vinko Lisjak” FUNKY CHUCK Nema ilmskog programa.

7. BIJES TITANA

glup, gluplji i najgluplji. Nasmijat e vas do suza.

utorak, 13.11.

18.00 MALA VELIKA PANDA 20.00 JAMES BOND - SKYFALL

20.00 jazz srijeda – USUSRET JAZZ FAIRU

5. TAMNA PLIMA

9. UKRADENI IDENTITET

etvrtak, 15.11.

20.00 Tribina  “Pismo ai” hrvatska drama

INTERNET I RAUNALA

ga, stranica donosi videouratke, informacije o gostovanjima i niz zanimljivosti. U jednom razgovoru Parov je naglasio kako ima gotovo hrvatske korijene: “Otkad znam za sebe, moj me djed Joseph vodio u Hrvatsku na odmor. Sjeam se posebno rado odlazaka u ribolov s njim. Naješe sam boravio u Premanturi, od ostalih mjesta poznajem Rovinj, Pulu, Bašku Vodu. Jedna od mojih ranih pjesama ak nosi naslov ‘Premantura’. Jako dobro poznajem zemlju i ljude, ljudi su zaista posebni, prijateljski raspoloženi i ostavili su traga u mojoj osobnosti”.

subota, 10.11.

nedjelja, 11.11.

Dobra glazba pokree! Optimizacija internet stranica za tražilice

Jesenski kišni i magloviti dani mogu se pretvoriti u vedre i dinamine uz glazbu koja pokree. Preporuujemo vam Internet stranicu w w w. parovstelar.com, koja e vas upoznati s austrijskim glazbenikom koji je svijet obogatio novim glazbenim stilom zvanim elektroswing, mješavinom jazzswing uzoraka i elektronske glazbe. Parov Stelar poznat je u krugovima ljudi koje zanima takav tip glazbe, a gdje god da se pojavi nastupi su mu rasprodani. Posao DJ-a redeinirao je na nov nain osnovavši Parov Stelar Band, koji uz njega ine glazbenici Markus Ecklmayr (Max the Sax, saksofon), Michael Wittner (bas), Willie Larsson jr. (bubanj), Beate Baumgartner (Yola B, vokal). Osim to-

20.00 JAMES BOND - SKYFALL

20.00 crkva Sv. Antuna Padovanskog akovec, jug

10. PRAVI ELIK

WEB PREPORUKA

animirana obiteljska komedija sinkronizirana na hrvatski jezik!

l. br: _______________________________

2. LEDENO DOBA 4

LEDENO DOBA 4

petak, 09.11.

18.00 MALA VELIKA PANDA

akcija, avantura, triler

KUPON ZA NAGRADNU IGRU

________ _____________________________

DVD, BLUE RAY IZLOG Manny, Diego i Sid ukrcali su se na još jednu avanturu nakon što se njihov kontinent rastopi. Koristei santu leda kao brod, krenuli su istraživati novi svijet, u skim stvorenjima i ulaze kojem se susreu s mor- u bitke s gusarima.

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

(naravno, i sam naziv i opis stranice pri tome igra ulogu) - oko 50% ljudi e posjetiti stranice koje su navedene kao prva tri rezultata. Ovo u dovoljnoj mjeri pokazuje važnost i potrebu optimizacije stranica za internet tražilice (SEO - Search Engine Optimization) uz samo postojanje stranica - bez njega e rijetki znati za njih. No, kako postii visoko pozicioniranje unutar rezultata? Uglavnom je ovo zadatak tvrke ili osobe koja izrauje internet stranice te e vam, veinom, ona dati par savjeta vezanih uz ovu

www.infinius.hr email: info@ininius.hr Ininius d.o.o. Domovinskih žrtava 18 40000 AKOVEC Tel: +385 40 311 099

problematiku i uz posao izrade internet stranica ujedno ukljuiti i osnovnu optimizaciju za tražilice (ukoliko ovo nije sluaj razmislite da potražite nekog drugog za izradu vaših stranica - stranice za koje samo vi znate i nemaju neku svrhu). U iznimnim sluajevima optimizacija se radi odvojeno vezano uz odreenu promociju ili novi proizvod. Potrebno je postaviti realne ciljeve, odaberite nekoliko termina ili kljunih rijei koje su najviše vezane uz vaše stranice, prema njima postavite optimizaciju u suradnji sa strunjakom za to i unutar par mjeseci oekujte rezultate vezane uz pozicioniranje. Rezultati optimizacije su vidljivi tek nakon odreenog vremena i ne mogu se garantirati u vidu tono odreene pozicije veinom je pojavljivanje na prvoj stranici rezultata i polako probijanje na vrh dovoljan indikator o uspješnosti optimizacije. Darko Mareš, Ininius d.o.o.

DOM KULTURE PRELOG

subota, 10.11. Poezijom protiv ovisnosti Klub lijeenih alkoholiara 15 sati

INSPEKTOR MARTIN I BANDA PUŽEVA animirani ilm 19 sati

nedjelja, 12.11. animirani ilm 19 sati

etvrtak, 15.11. Pastoralni centar Bl. Alojzije Stepinac 80 godina roenja prof. Miroslava Miliovia 19 sati

Radno vrijeme blagajne Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa, srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa, subota – od 16 do 20 sa, nedjelja – od 15 do 20 sa. Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (svadbe, roendane, proslave...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ

30 KN - 1 SAT


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9. studenoga 2012.

Lifestyle VARAŽDIN

MASLINOVO ULJE u prehrani

Centar mode ne samo Hrvatske ve i regije!

Snagom masline do zdravlja!

U prepunoj dvorani Hrvatskog narodnog kazalista u Varaždinu održana je po etvrti puta za redom ve tradicionalna modna manifestacija „No Evolutiona 2012“ koju organizira varaždinska modna udruga Evolution u suradnji sa gradom Varaždinom i HNK u Varaždinu. Ovogodišnja „No Evolutiona 2012“ bio je odlian spoj dizajnerskih kreacija gdje su svoju kvalitetu i inovativnost pokazali dizajneri koji su se predstavili, te samim time izmamili velike aplauze varaždinske publike. Za glazbeni dio manifestacije pobrinuli su se neizbježni Boris Kosma i mlada zagrebaka pjevaica u usponu Sara Renar u pratnji dva poznata varaždinska gitarista Jurice Gecia i Luke Geeka. Manifestacija je podignuta na regionalni nivo tako da se iz slovenije predstavila Sanja Velikovi poznata slovenska dizajnerica koja je pokazala i dokazala kako kreativnost i maštu može se prenijeti u stvarnost odnosno kreaciju.Olgica iki dizajnerica iz Livna predstavila je svoju kolekciju veernjih haljina i dokazala zašto je pozvana u svjetski centar mode Pariz da izlaže. U zanimljivoj kombinaciji dizajnerskog nakita i haljina predstavile su nam se dvije mlade mostarska dizajnerica Sanja Križanac i Lana Ani koje su skladom boja nakita i haljina plijenile poglede publike te opravdano zaslužile veliki pljesak publike. Od domaih dizajnera tu je mlada i izuzetno talentirana Ivana Kuzminski koja je opet pokazala da je veliki potencijal za hrvatsku modnu scenu a i kao ljubimac domae publike pokupila ovacije ništa manje nego ostale kolege dizajneri Iz Zagreba je mlado osvježenje revije unio mladi dvojac N Fashion (Nikola Popovi i Neven Mesec) koji su za ovu manifestaciju priredili kolekciju haljina, te koji su svojim radom pokazali da pucaju na sam vrh hrvatske modne scene. Kao iznenaenje veeri poznati hrvatski dizajner Yuraj Zigman priredio je dva izlaza za najmlae, odnosno kolekciju djeje odjee modne kue Bambi koju su hrabro nosili najmlai modeli Evolution škole za djecu „Evolution kids“.

Prehranom, kvalitetnom, uravnoteženom i po mogunosti mediteranskom, u kojoj je maslinovo ulje jedan od temelja, možete jako puno uiniti za svoje zdravlje. Mediteranska je prehrana dokazano najbolji nain zdrave prehrane. Dokazana je i ljekovitost maslinova ulja, koje se koristi kao zain kuhanim jelima od povra, salatama, u pripremi ribe, te se upotrjebljava u kulinarstvu umjesto drugih masnoa. Bogato je kloroilom i karotenoidima, vitaminom E, fenolima i polifenolima. Antioksidansi iz maslinovog ulja sprjeavaju proces oksidacije, koji je odgovoran za preranu smrt stanica. Dokazano je da maslinovo ulje i plod masline svojim antioksidativnim djelovanjem uvaju stanice i odgaaju starenje. Sastojci masline imaju i protuupalna svojstva, ime smanjuju rizik od raka. U maslinovom ulju prisutne su oleinska i linolenska kiselina, koje iste krv i snižavaju krvni tlak. Oleinska ili uljna kiselina podiže nivo dobrog kolesterola, poznatog pod oznakom HDL. Dobri kolesterol obavlja zaštitnu ulogu, jer prenosi loši kolesterol zvani LDL do jetre, koja ga razgrauje i uklanja iz tijela. Sporost oksidacije maslinovog ulja, a ona ovisi o što veem udjelu polifenola i antioksidansa, koji su najvei kod ekstradjevianskoga maslinovog ulja, ini to ulje zdravijim od svih ostalih ulja. Osim ekstradjevianskog ulja, postoje i druge vrste, a podjela se bazira na tome koliko je faza obrade ulje prošlo tijekom proizvodnje. Tako ekstradjevi-

Dvije žlice dnevno za zdravlje

ansko ulje sadržava najviše kvalitetnih sastojaka maslina i prvo je ulje koje se dobiva drobljenjem maslina. Djeviansko ulje dobiva se drugim prešanjem istih maslina, isto maslinovo ulje prolazi iltriranje i rainiranje, a ekstralagano maslinovo ulje zadržava tek blagu aromu maslina.

Koristite svježe maslinovo ulje Preporuka je da se uvijek koristi svježe maslinovo ulje, jer prženje uklanja mnoga blagotvorna svojstva ulja te pretvara dobre masnoe u loše. Nedavna istraživanja pokazala su da važni antioksidant oleocanthal gubi svoja svojstva ve kod kratkotrajnog grijanja. esto je pitanje o tome koja je najbolja temperatura za pripremu jela s maslinovim uljem. Kad se grije, maslinovo ulje je najstabilnija od svih masnoa. U prvom redu je to zahvaljujui stabilizatorima prisutnima u ulju. Njegova visoka temperatura dimljenja (210 Celzijevih stupnjeva) znatno je viša od temperature koja je potrebna za prženje i peenje hrane na masli-

novom ulju (oko 180 stupnjeva). Probavljivost maslinova ulja ne mijenja se s grijanjem, ak i ako se upotrjebljava više puta uzastopce za prženje. Što je pak s uvanjem maslinova ulja? Svjetlo i toplina najvei su mu neprijatelji. Zato maslinovo ulje treba uvati na hladnom i tamnom mjestu, u vrsto zatvorenoj tamnoj boci. Spremite li maslinovo ulje u hladnjak, ono e se zgrušati, no izlaganjem sobnoj temperaturi ponovno e prijei u tekue stanje.

Maslina je za ljudsko zdravlje neprocjenjiva Brojne studije pokazale su da maslinovo ulje štiti od bolesti krvožilnog sustava, blagotvorno je za gastritis, a smanjuje i nastanak žunih kamenaca . Španjolski znanstvenici otkrili su i da kvalitetno maslinovo ulje znatno snižava opasnost od raka debelog crijeva. Osim toga, odlino djeluje na dišne organe, pomaže kod kašlja, promuklosti, povišene tjelesne temperature. Maslinovo ulje korisno je za kožu i kosu pa ga industrija primjenjuje u brojnim kozmetikim tretmanima. Njime

SLOBODNO VRIJEME

Zašto svi trebamo imati hobi?

PARFEM ZA NJU:

“Coco Noir” by Chanel Slijedei liniju Coco (ukljuujui Coco Coco iz 1984. i Coco Mademoiselle iz 2001. godine), Chanel je u mjesecu kolovozu lansirao novu parfemsku kreaciju privlanog i intrigantnog naziva “Coco Noir”. Autorstvo i kreaciju potpisuju Jacques Polge i Christopher Sheldrake. Inspiraciju je pronašao u prošlosti, putovanjima, baroku, gradovima poput Venecije ... Upravo zbog takve inspiracije Coco Noir miriše na davna vremena, misteriju, ali i luksuz. Miris je istodobno elegantan, soisticiran, dubok i mraan, s dozom avanturizma. Mirsina orijentalna kompozicija otvara se citrusnim voem u koje spadaju grejpfrut i bergamot. Srce odiše intenzivnim mirisom cvjetova jasmina,

možete ojaati nokte i sprijeiti njihovo listanje i napraviti pakung za kosu, a sve je popularnija i masaža s maslinovim uljem. Zelena maslina ima samo 12 posto ulja, a crna ga ima 36%, što se manifestira i u njihovoj energetskoj vrijednosti (123 kcal i 361 kcal/100 g).

esencije ruže, narcisa i crvenog geraniuma, zajedno s chypre karakterom indonežanskog paulija. U bazi se nalaze tople i bogate note brazilske tonke, Bourbon vanilije, sandalovine, tamjana i bijelog mošusa.

Što radite kada ništa ne radite? Ili, bolje pitanje, što radite kada ne morate ništa raditi? U tim sluajevima, mnoge osobe bave se stvarima u kojima uživaju, koje ih usreuju, opuštaju, drugim rijeima – imaju hobi ili više hobija. Gotovo ne postoje ogranienja što vam sve može biti hobi, glavno je da je to nešto u emu uživate. No, zbog ega je jednoj osobi potreban hobi? Od kuda dolazi ta potreba? Jedan od osnovnih razloga je da su ljudi kreativna i aktivna bia, iji je mozak uvijek u funkciji smišljanja novih stvari, pa tako i onih koje nas usreuju. Osim toga, ljudi su društvena bia naviknuta živjeti u zajednici s drugim ljudima i biti okruženi ljudima, a kada ostanu "sami“, imaju potrebu zabaviti sebe stvarima koje ih usreuju. Svoju ljubav prema odreenom hobiju možete dijeliti s poznatim i nepoznatim ljudima, no, za razliku od drugih stvari koje morate raditi u svojem životu, hobi je nešto u emu biste trebali uživati i uživate, bez da vam itko govori što i kada morate nešto initi.

Za postizanje svih tih blagotvornih uinaka na ljudsko zdravlje, maslinovo ulje mora biti zamjena za slinu koliinu zasienih masti i ne smije utjecati na porast ukupno unesenih masnoa, odnosno kalorija iz masnoa. Nužno je dnevno konzumirati 25 mililitara ili oko 2 jušne žlice maslinova ulja, i to ekstradjevianskog. Maslinovo ulje lako je probavljivo, pomaže kod dijabetesa i ira na želucu te povoljno djeluje na kosti, zglobove, kožu, jetra i crijeva. Zbog velikog udjela antioksidansa, maslinovo ulje pomaže u prevenciji ošteenja tjelesnih tkiva koja uzrokuju slobodni radikali, smanjuje mogunost pojave sranih bolesti i raka te usporava proces starenja. Blagotvorno djeluje na sluznicu želuca, omoguava brže pražnjenje želuanog sadržaja, prevenira žgaravicu i gastritis. Takoer ima važno mjesto u prevenciji upalnih bolesti u organizmu, pogotovo upalnih bolesti crijeva poput Crohnove bolesti. Posebno je važno spomenuti protuupalno i preventivno djelovanje maslinovog ulja kod reumatoidnog artritisa, ali i kod drugih upalnih reumatskih bolesti.

emocionalno razvili. Bavljenje hobijem je jedan od naina da se intelektualno i duševno razvijate kao osoba, bez obzira koji hobi imali.

Kako odabrati hobi?

za bavljenje bilo kakvim hobijima, no injenica je da nemate vremena ne baviti se nekim hobijem. Život je jednostavno prekratak za sve stvari koje želite isprobati. Takoer, istraživanja su pokazala da je hobi vrlo važan za bolju koncentraciju i produktivnost na poslu. Naime, bavljenje hobijem ini ljude zadovoljnijima, odmornijima, sretnijima i motiviranijima da obavljaju svoje svakodnevne obaveze: manje rada - vea uinkovitost.

Što dobivate od hobija?

Zašto vam je potreban hobi?

Na žalost, mnogi ljudi vrlo esto govore da nemaju vremena

• "Punjenje baterija“ – hobi vam može pomoi da "napunite baterije“

kako biste imali snage i volje obavljati sve dnevne obaveze i aktivnosti • Razvija kreativnost – koji god bio vaš hobi, on e vam pomoi u vašoj kreativnosti, pa ete lakše dolaziti do rješenja odreenih problema ... • Sprjeava zamor – znate onaj osjeaj kada osjeate zamor i jednostavno više ništa ne možete, da ete pregorjeti? Bavljenje hobijem pomoi e vam da ne doe do zamora, ili barem ne brzo ... • Osobni razvoj – neki se ljudi ni nakon 20 godina ne promijene, u smislu da ostanu na istoj intelektualnoj razini, priaju o istim stvarima i nemaju nikakve interese. Drugom rijeima, nisu se intelektualno ni

Najvee pitanje za sve osobe koje za sada nemaju hobi jest kako ga odabrati. Jednostavno hobija je bezbroj, od šetnje do skokova s padobranom i sl. No, što od toga isprobati? Naravno, to ovisi o vašem karakteru i osobnosti i u emu uživate ili u emu mislite da biste uživali. Svatko od nas ima drugaiju narav, vještine i ukuse, pa tako neki ljudi vole više avanturistike hobije, dok drugi vole više mirnije "kune“ hobije. Ono što morate razmisliti jest što volite raditi, u emu uživate i što vam dopuštaju inancijske mogunosti i vrijeme koje možete utrošiti. Ma kojim god se hobijem bavili, on vas mora usreivati na naine na koje vas malo što usreuje. Hobi vam treba biti svojevrsna "podrška“ vašem "pravom“ životu. Ne bismo htjeli insinuirati da hobi nije stvaran život ili da je neki paralelni život, no ono što želimo rei jest da vas on mora zaokupljati samo onoliko da vas usreuje i odmara, te ne smije smetati vašim poslovnim obiteljskim obavezama. Kada hobi postane opsesija, on prestaje biti hobi. Zato, pronaite savršenu dozu kako biste vodili sretan i zadovoljan život.


9. studenoga 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

Kombinirajte staro i novo...! akovekim ulicama zavladale su tople jesenje boje. Kako na prekrasnim paletama kolora jesenskog liša, tako i na modnom odabiru akovekih špicera i šetaa. U prvi plan dolazi do izražaja odabir praktinosti, udobnosti i “casual” stil kod svih dobnih generacija. Modni dodaci u vedrim bojama, poput crvene, dobrodošli su za vedrinu i podizanje cjelokupnog dojma. A što preporuuju modni stilisti za ovu jesen? Prije svega daju naglasak na “retro look” koji vraa ženstvenost u prvi plan. Ženska populacija stoga može nai inspiraciju u starim, ali i dan - danas popularnim,

hollywoodskim ilmovima ili serijama. Stilisti takoer savjetuju da pri kupnji novih komada odjee dio pozornosti treba usmjeriti i na važnost odabira kvalitete tkanine, koja daje poseban “štih” i puninu jesensko - zimskoj odjei. Ali retro stil takoer dozvoljava, štoviše, preporuuje, slobodu zavirivanja u bakine ormare. Tamo se zasigurno mogu nai vrijedni komadi koji uz igru i kombiniranje mogu zaživjeti na svakome u sasvim novom svjetlu i duhu 21. stoljea. Spoj starine i novog pogleda na modu, uz razigranost i maštu, dat e svakome peat osobnosti i jedinstvenosti!

ESPRESSO by

Glavica zelja na drvenom kolcu kao marketinški alat K

ako znati da idemo pravim smjerom? Snalaženje u planini, na moru ili bilo gdje u prirodi, mogue je uz pomo sunca i zvijezda, što su ve i stare civilizacije i narodi izvrsno poznavali. Kasnije se razvija orijentacija prema karakteristikama krajobraza i uputama zemljopisnih karata. A možda nam ljubaznost sluajnog prolaznika ili putnika namjernika ponekad može pomoi. Što nam je initi kad je nebo oblano, prirodni orijentiri nevidljivi, vodii i karte nedostupni, a sluajni prolaznici mrgodni? Ah ... danas su tu još moderni

kompasi i sva mogua tehnološka “uda” današnjice i inovacije tehnike u vidu GPS-a, raznih navigacija, satelitskog i drugog navoenja. redstva vizualne signalizacije, zapravo kad malo bolje razmislim, pripadaju meu najstarije propagandne alate. Poljoprivredni proizvoai i seoska domainstva, posebice u krajevima sjeverozapadne Hrvatske, od nekada su pred svoje kue s namjerom da “oglase prodaju zelja” postavljali drveni kolac i na njega nataknuli glavicu zelja. Snop sijena oznaavao je namjeru i želju njegove prodaje. Takvi i slini primjeri

S

vizualne signalizacije i oglašavanja u nekim su se krajevima zadržali sve do današnjih dana. Prolazite li ovih dana cestovnim putovima kroz naselja i mjesta gdje se stanovništvo bavi uzgojem zeljastih kultura, krumpira ili jabuka, zasigurno ete zapaziti izložbene štandove domaih proizvoda koji su stavljeni u prodaju. Takav izravan oblik prodaje voarskih, povrarskih, ratarskih i drugih poljoprivrednih kultura oduvijek je bio obilježje i u našim meimurskim krajevima. nogi se pitaju što e se dogoditi s takvim oblicima direktne prodaje s lanstvom

M

Hrvatske u Europskoj uniji. To se pitanje nametnulo i aktualiziralo ovih dana, kada smo svjedoili veem broju “izlaganja” domaih proizvoda (zelja, krumpira, jabuka ...) naših poljoprivrednika. Jer, sve više cijenimo ono što je domae, uzgojeno na prirodan i ekonain. Europa, “uredna” kakva je, i za takve oblike ponude i potražnje ima ureene standarde, pravila i zakone. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nadalje e se moi predstavljati tradicionalnim oglašavanjem uz prometnice, na što nailazimo i putujui Europom. U skandinavskim zemljama ak

ima sluajeva da proizvoai uz prometnice na štandovima ostavljaju jagode ili drugo voe uz istaknutu cijenu, a kupac samostalno ostavi novac u pripremljenu kutiju za novac. Možemo li takav primjer poštenja zamisliti u našim okolnostima i nainu življenja? a neki nain je i u Hrvatskoj formiranje sve veeg broja vinskih cesta priprema za urednu i legalnu izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda u vinorodnim krajevima prema europskim standardima. U Karlovakoj županiji, primjerice, otvorena je “Cesta sira”, koja takoer omoguuje

N

poseban oblik prodaje poljoprivrednih, ali i ugostiteljskih i turistikih, proizvoda tog "sirarskog" podruja. Kroz takve se oblike udruživanja mogu nuditi i razni drugi domai - seljaki kulinarski specijaliteti. Stoga se nemojmo bojati da e nestati prije svega simpatino oglašavanje proizvoda seoskih domainstava. Modeli izravne prodaje bit e ulaskom u Europu samo kvalitetnije organizirani i legalizirani. A upravo takva prepoznatljiva ponuda našeg kraja može biti dodatna vrijednost za turiste koji tek otkrivaju bogatstvo i raznolikost Meimurja.


10

9. studenoga 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Savjeti Neurološka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vještak

EEG-laboratorij

mr. Jelena Klinčević, spec. klinički psiholog

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TEAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolniko lijeenje ovisnosti

Čakovec (jug), Antuna Augustinčića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika ttt savjetovanje ttt psihoterapija ttt edukacija ttt istraživanje Matice hrvatske bb, 40000 Čakovec, tel: 040 312-330

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Piše dr. med. Diana Uvodi - uri, specijalist školske medicine

Emocionalno zlostavljanje djeteta

Volim sebe zbog tvoje dobrobiti

Kako znati jesmo li prešli granicu?

P o d emocionalnim zlost avljanjem djeteta podrazumijevamo trajno nepr ijateljsko raspoloženje prema djetetu iskaze, radnje i postupke pomou kojih se dijete vrijea, omalovažava, ucjenjuje, ignorira, iskorištava, ponižava, kažnjava, zastrašuje, terorizira, izolira. Djetetu se govori da je beskoroisno, obezvrijeuju se njegova razmišljanja i postupci, vrijea se, ismijava, naglašavaju se njegovi nedostaci pogotovu u društvu. Isto tako djetetu se onemoguava kontaktiranje s drugim osobama, prijateljima, sprjeavaju mu se aktivnosti izvan kue, uskrauje mu se nježnost i ljubav. S djetetom se esto manipulira pogotovo kada je to dijete rastavljenih roditelja. Daljni oblik emocionalnog zlostavljanja odnosi se na zapostavljanje, nebrigu, pa i napuštanje djeteta usljed njegovih životnih potreba kao što su: ishrana, njega, roditeljska briga za zdravlje, nadzor, zaštita, poticaji, odgovornost za djetetov sveukupni duševni, tjelesni, socijalni razvoj. Emocionalno zlostavljanje djeteta može imati dalekosežne posljedice za kasniji razvoj djeteta. Kao naješe posljedice zlostavljanja djeteta javljaju se zaostajanje u fizikom razvoju, enureza, enkopreza, problemi u školi i uenju. Takva djeca su nesigurna u sebe, imaju poremeaj koncentracije, nesmaostalna su, imaju niski stupanj tolerancije na rustracije, imaju por-

teškoe u socijalnim kont ak tima, osjeaj i n e r i o rnosti, zauzimaju neprijateljski i obrambeni stav prema svakome kako bi se obranili od novih emocionalnih povreda. Jako važna je ljubav i roditeljska briga prema djetetu, jer iako su djeca dobro situirana a prepuštena su samima sebi ili nekim drugim odgajivaima esto pokazuju nezadovoljstvo, mrzovoljna su, agresivna, nezainteresirana za svoju budunost. Od ljubavi i toplini i nježnosti roditelja ovisan je i razvoj djeije linosti. Pretjerano pokazivanje ljubavi djetetu bez ogranienja, bez postavljanja odreenih zahtijeva razvija kod djeteta sebinost . Roditelji zlostavljai u najveem broju sluajeva osobe koje su i same bile zlostavljani u djetinjstvu sad to prenose na svoju djecu, možda i nesvjesno iskaljuju bijes, nemo svoje razoaranje na nedužnom djetetu. Isto tako to mogu biti odrasle osobe koje imaju odreene duševne bolesti, osobe sa naglašenim, osobnim, financijskim i drugim problemima. Djeci je potrebna ljubav, ohrabrivanje i pohvala od roditelja kako bi mogla biti samopouzdana i osjeati se sretno a to jedan od glavnih uvjeta da bi dijete imalo zdravi psihološki razvoj. Emocionalno zlostavljana djeca se moraju zaštititi a tu bi se trebale ukljuiti raznovrsne društvene organizacije primjerice Centri za socijalnu skrb, prosvjeta, policija, sudstvo, zdravstvo i dr.

Evo nas na et v rtoj razini ljubav ne piramide. Sjeate se prethodne tri? Volim sebe zbog s voje do brobiti, volim tebe zbog svoje dobrobiti, volim tebe zbog tvoje dobrobiti. Volim sebe zbog tvoje dobrobiti znailo bi: volim sebe, radim na sebi za dobro sebi i ostalima. Ako sama brinem o sebi odgovorna sam i drugi ne moraju brinuti o meni. To znai da dobro vodim svoj život pa iz sebe mogu davati drugima, jedina sam odgovorna za svoje životne domete i poraze, jedina sam koja upravlja sobom, jedina brinem za svoju dobrobit. Nitko drugi to nije dužan. uvarica sam svog života pa inim ono što je dobro da bi se pobrinula za svoje tijelo i dušu, za svoje zdravlje i razum, za svoje mjesto pod suncem. ini se da su ovo posve oekivane poruke o brizi za sebe? I jesu, ali u stvarnom ih životu vrlo esto zanemarujemo i sebe stavljamo na zadnje mjesto. Sve drugo treba stii, pa se za sebe nema vremena. I to ljudi esto sami naglašavaju, neki s ponosom što su se izdigli iznad te razine da misle o sebi, a drugi sa sviješu da su zakinuli onu jedinu osobu koju stvarno imaju – sebe. Kad sa gorinom konstatiraju da si to nisu trebali dopustiti jer su drugi oko

njih nezahvalni, samoživi i koristoljubivi a oni su se potrošili i razoarali, preostaje im jedino da ostatak svog vremena pokušaju biti bolji sami prema sebi. Staviti sebe na prvo mjesto ne mora biti egoistino i narcisoidno, to je zapravo jedini istinski nain da stvarno volimo i poštujemo i druge oko sebe. Kad sama sebe volim i za sebe se brinem onda je to izraz moje odgovornosti i poruka drugome da i on to može initi za sebe. Kad u sebi znamo pronai potvrdu vlastite vrijednosti onda ne ovisimo o drugima i dobro smo bez obzira kako se ti drugi osjeaju, ponašaju, govore ili što ine, jer oni takoer imaju svoju odgovornosti za sebe. To sve ne znai da ja nemam utjecaj i odgovornost za svoje odnose sa drugima i da na njima ne trebam raditi, ali bez osjeaja da su mi dužni vratiti ili da mi trebaju biti zahvalni. Ako želim biti korisna i dobra nekom drugome onda je to moj izbor i ne treba drugu stranu optereivati potrebom da mi to vrati, jer nije njen posao da ispunjava moje emoconalne i fizike potrebe. Tek kad postoji sloboda da se to ne mora postaje lijepo kad se doživi da drugi isto žele darovati svoju dobrotu, pažnju i ljubav. I to je dragocjeno meu ljudima.

tSVǏOBNBTBäB tDFOUSJSBOKFLSBMKFäOJDF ,*3013",5*,")37"54,*./"Ǝ*/0.

tCJPUFSBQFVUTLBQPNBHBMB #*0&/&3(*+"

tNJHSFOF tDJSLVMBDJKF t[BLPǏFOKB tTLFMJP[F tTQPOEJMP[B tMVNCBMOFJPTUBMFUFHPCF Podružnica br.1 – "Aton" d.o.o. NACIONALNI GIMNASTIČKI CENTAR J. Marčeca bb, Nedelišće, tel. 040/373-449, mob. 098/242-162 ZADAR, Dr. Fr. Tuđmana 17, tel/fax. 023/311-535

I. G. Kovai 1E akovec 099 222 1 888

Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam Utorak: 15.00 - 18.00 • Srijeda: 15.00 - 18.00 • etvrtak: 9.00 - 12.00

Nitko nije postao alkoholiar preko noi. I nitko to narav no nije želio, niti imao namjeru postati. R a z v ijenoj ov isnosti o alkoholu prethode godine redovitog i prekomjernog pijenja, pri emu dotina osoba ima osjeaj da u svakom momentu može s tim prestati. Ali naravno, ne baš danas i ne baš sad, jer misli da za to nema potrebe. Okolina vrlo brzo uoi znakove, ali ih uglavnom ignorira. Sve prolazi uz sitniave prigovore i stalno opravdavanje, uz osjeaj krivnje koji se javlja kod osobe koja pije. Rijetki trijezni trenutci naješe budu pokvareni svaom i prigovorima iza kojih je još “potrebnije“ popiti. I opet smo na poetku. Osobe kod kojih se razvije problem kasnije e rei da su ve davno prije osjeale da nešto nije u redu, uglavnom kroz neko nezadovoljstvo samim sobom i svojim ponašanjem, ali su se tješile time da je alkoholiar onaj koji potpuno zanemaruje svoje obiteljske, pro esionalne i druge obaveze, što tada nisu kod sebe prepoznali. Ne treba ekati znakove fizikog, psihikog i socijalnog zatajivanja kako bi se tek nakon njih reagiralo. Dobro je puno prije pokušati procijeniti gdje smo na onoj tankoj, nevidljivoj liniji koja dijeli umjerenog potrošaa i ovisnika o alkoholu. Za to postoji više naina, a jedan od dobrih naina su i upitnici samoprocjene koje jednostavno možete primijeniti. Posljednjih godina je veoma popularan upitnik za samodijagnostiku alkoholizma tzv. CAGE upitnik (Ewing J. A., Detecting Alcoholism: The CAGE questionnaire, Journal o the American Medical Association, 252:1905 1907, 1984.) iji naziv dolazi od prvih slova poetnih rijei koje najavljuju pitanja samoprocjene: C- Cut down (smanjiti): Jeste li u posljednje vrijeme

razmišljali o potrebi s m a njenja vlastitog pijenja? A Annoyed (o m e t a n) : Jeste li se u posljed nje vrijeme osjeali ometani primjedbama iz okoline o vašem pijenju i preporukama da smanjite ili napustite pijenje? G- Guilty (kriv): Jeste li u posljednje vrijeme imali osjeaj krivnje u vezi s vašim pijenjem? E- Eye opener (otvara za oi): Jeste li pili alkoholno pie rano ujutro, da biste popravili raspoloženje i mogli poeti uobiajeni posao? Ako ste osoba srednje ili starije životne dobi i potvrdno ste odgovorili barem na dva od gornjih pitanja, može se s prilinom sigurnošu rei da ste prešli granicu tzv. sigurnog ili umjerenog pijenja i da bi bilo dobro da potražite strunu pomo. U mlaim dobnim skupinama alarmantan je i samo jedan pozitivan odgovor. Za one koji su postali svjesni da imaju problem, ali misle da mogu prestati kad god to požele, preporua se provesti pokus apstinencije od šest tjedana. Ako se za vrijeme tog perioda ponu pojavljivati jai nemiri, nervoza, jaka žudnja za alkoholom ili ako ne uspijete izdržati niti nekoliko dana bez alkohola, to je siguran znak alkoholne ovisnosti i potrebno je potražiti pomo. Mnogi e vas savjetovati kako je sve u vama i ako ste „pravi karakter“ neete imati problema u rješavanju loše navike, ne razumijevajui koliko taj problem može biti kompleksan i težak. Zato, iako se ponekad ini lakše i privlanije biti „sam svoj lijenik“, potražite pomo strunjaka koji vas mogu savjetovati kako lakše prebroditi krize i teškoe koje ima svaka osoba koja se odlui apstinirati od alkohola, a što je i jedini mogui nain lijeenja kod ve razvijene ovisnosti o alkoholu.


9. studenoga 2012.

CITODIJAGNOSTIKA D.O.O. JANKA JURKOVIĆA 2A VARAŽDIN

PRIVATNA CITOLOŠKA ORDINACIJA MR. SC. LADISLAVA VESELIĆ, DR. MED. SPECIJALIST KLINIČKE CITOLOGIJE

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Y T O

- ULTRAZVUK DOJKE - PUNKCIJA DOJKE POD KONTROLOM UZ-A S ANALIZOM - PUNKCIJA LIMFNOG ČVORA POD KONTROLOM UZ-A S ANALIZOM - PUNKCIJA ŠTITNJAČE POD KONTROLOM UZ-A S ANALIZOM - ANALIZA URINA - ANALIZA ISCJETKA DOJKE - PUNKCIJA KOŠTANE SRŽI S ANALIZOM - ANALIZA PAPA TESTA NALAZI SE DOBIVAJU U ROKU OD 24 SATA! RADNO VRIJEME: PONEDJELJAK - PETAK: 12-16 H PO DOGOVORU: 098/446-280, 042/200-253 www.citodijagnostika.hr

11


12

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9. studenoga 2012.

Automobilizam GUMA GLAVU UVA

Pripremite svoj OPEL za zimske uvjete i doekajte zimu bezbrižni Zimske gume poveavaju sigurnost vožnje u zimskim uvjetima. Kada su kolnici prekriveni snijegom, zimske gume su nužne kako bi se vozilo sigurno moglo kretati, no one osiguravaju i puno bolje prianjanje kotaa na cestu i po suhom kolniku kada temperatura zraka padne ispod 7°C. Korištenje zimskih guma u zimskim uvjetima znaajno skrauje put koenja, poboljšava držanje ceste i openito poveava sigurnost vožnje. Zbog toga su u Opelovoj ovlaštenoj mreži pripremili kotae sa elinim naplatcima i zimskim gumama po vrlo povoljnim cijenama. Naravno, nude

Dinamina i elegantna limuzina novog modernog SEAT dizajna

i samo zimske gume, bez naplataka. Posjetite vašeg ovlaštenog Opel partnera te provjerite i odline ponude dodatne opreme za vaš Opel. Ponuda vrijedi od 15. listopada do 31.

prosinca 2012. Kompletni kota (zimska guma i naplatak) - ve od 2804 kn Originalne metlice brisaa - ve od 135 kn Originalni akumulator - ve od 605 kn

SEAT je proizveo više od 860,000 jedinica prve dvije generacije Toleda - uspjeh na bazi kombinacije atraktivnog dizajna i praktinih karakteristika. Nova generacija nastavlja tu formulu: s velikom ponudom prostora, velikim stupnjem leksibilnosti, izvanrednom uinkovitošu i izvrsnom vrijednosti za novac, novi Toledo privlai kupce koji traže praktinu i priuštivu limuzinu vrhunske kvalitete za cijelu obitelj - bez odricanja od elegantnog dizajna i dinaminog užitka u vožnji. Dužinom od 4.48 metara novi Toledo je etiri centimetra duži od svog prethodnika iz 2004. Za razliku od Toleda II, koji je opremljen konvencionalnim poklopcem prtljažnika, najnovija verzija modela

dolazi s velikim stražnjim vratima s velikim kutom otvaranja. Dug meuosovinski razmak od 2,602 milimetara (80 milimetara duži od Toleda II) daje velikodušan osjeaj prostora i nudi dovoljno prostora za noge za sve putnike. Novi SEAT Toledo ima snažan stav, s jasnim i precizno deiniranim površinama, linijama i rubovima. Široka uglata prednja svjetla karakteristika su trenutnog DNA dizajna branda. Zajedno s trapezoidnom, iznimno uskom rešetkom, donji usis zraka i horizontalna stražnja svjetla automobilu daju dodatnu vizualnu širinu. Dizajneri su liniji krova dodali dozu uglaenosti; ona se proteže u elegantnom luku do širokog C-stupa koji se polako podiže od

stražnjeg bonog dijela. Nisko postavljeno stražnje staklo daje novom SEAT-u odreeni izgled poput coupéa, bez da na bilo koji nain ugrožava njegovu raznolikost i funkcionalnost. Na vrhu ponude nalaze se vrlo uinkoviti TSI motori s unutrašnjim izgaranjem s obujmom od 1.2 i 1.4, a 1.6 common-rail TDI jedinica sa 7-stupanjskim mjenjaem s dvostrukom spojkom DSG dostupna je u kombinaciji s najsnažnijim benzinskim varijantama. Benzinski motori generiraju izmeu 55 kW (75 KS) i 90 kW (122 KS); Ecomotive verzija može se pohvaliti CO2 emisijama od samo 116 g/km. Tijekom 2013., SEAT e ponudu Toledo dizela nadopuniti sa 66 kW (90 KS) TDI varijantom.

STRAST VEĆ IMA BOJU. SADA JE DOBILA I OBLIK.

www.renault.hr

Renault preporučuje

AUTOCENTAR KOS, MIHOVLJANSKA 89, ČAKOVEC, Tel: 040 493 030


9. studenoga 2012.

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Super prilika i u studenom! Hy undai i u mjesecu studenom nudi super priliku za kupnju akcijskih modela vozila i20 i i30 karavan. Akcijski Hyundai i20 u opremljen je benzinskim motorom obujma 1.25 litre sa 78 konjskih snaga, upravljaem podesivim po visini, klima ureajem, radio CD MP3 ureajem, ABS sustavom, zranim jastukom za vozaa, varijabilnim servo upravljaem i brojnim drugim elementima opreme. Dostupan je po cijeni od samo 65.000 kn. A kcijsk i model i30 karavan opremljen je sa upravljaem podesivim po visini, klima ureajem, radio

CD MP3 ureajem, ABS sustavom, 6 zranih jastuka, putnim raunalom, elektrinim podizanjem prednjih stakala i mnoštvom druge opreme. i30 karavan pokree benzinski motor obujma 1.4 litre sa 109 konjskih snaga i dostupan je po cijeni od samo 80.000 kn. Akcijska ponuda modela se odnosi na rabljena vozila godišta 2012.i aktualna je do isteka zaliha. Sva vozila iz ponude su sa trostrukim petogodišnjim Hyundai jamstvom i dostupna su za isporuku odmah. Više informacija o akcijskoj ponudi može se saznati u mreži ovlaštenih partnera Hyundai u Hrvatskoj.

TJEDNI TOP 5 ARENA ICE FEVER PODRŽITE MEDVEŠČAK! 14. 11. 2012. srijeda u 19:05 Olimpija 16. 11. 2012. petak u 19:05 - KAC 18. 11. 2012. nedjelja u 17:20 Salzburg 120,00 kn ADVENT U BUDIMPEŠTI 08. i 22. 12. 2012. Polazak iz Čakovca 185 kn ADVENT U MARIAZELLU 01. 12. 2012. 190 kn

• Muško šišanje: 35,00 kuna • Umirovljenici, studenti, uenici, djeca: 25,00 kuna • Žensko šišanje: 40,00 kn, pranje kose 10,00 kn • Žensk Žensko feniranje kratka kkosa: 30,00 kuna

ADVENT U SALZBURGU I NA ČAROBNIM AUSTRIJSKIM JEZERIMA 08- 09. 12. 2012. 1 polupansion 590 kn ADVENT U BEČU 01., 08., 15. I 22. 12. 2012. 198 kn

INSULA - Turistička agencija

Glavna 5 40323 Prelog

040 637 555

NOVO! Poslovnica Čakovec: tel. 31 44 55 (u sklopu hotela "Park")

RADNO VRI VRIJEME: Pon-pet: 07:00 - 20:00; Subotom: 07:00 - 15:00

www.insulatour.com info@insulatour.com

MEIMURJE PLIN INFO Popravak plinskog uređaja ili preinaku na plinskoj instalaciji

NIKADA ne izvodite sami Pozivom ovlaštenog servisera otklonit ćete mogućnost eksplozije ili trovanja.

Sprijeit ete nesreu i život uiniti bezbrižnim! DEŽURNA SLUŽBA 040 395 199

AKOVEC, Obrtnika 4


14

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9. studenoga 2012.

Automobilizam

Novi Renault Fluence Novi Renault Fluence krasi novi Renaultov stilski identitet pa je tako opremljen i LED dnevnim svjetlima koja pridonose dinaminom, suvremenom izgledu. Novi benzinski motor 1.6 16V 115 u kombinaciji s automatskim mjenjaem X-Tronic CVT za mirnu voĹžnju prometnim gradskim ulicama. Bogato opremeljen tehnologijom za pomo vozaima, ak i s mogunoĹĄu spajanja na internet, poput R-Linka, kartice umjesto kljua, automatske parkirne konice itd. U sijenju 2013. prodaja poinje u Turskoj, a tijekom godine u joĹĄ 55 zemalja. “Promjene kod novog Renaulta Fluence savrĹĄeno odgovaraju na potrebe na naĹĄim glavnim meunarodnim trĹžiĹĄtima poput Turske i Rusijeâ€?, napominje Hyun-Young Kwak, voditelj marketinga Renaulta Fluence.

Suvremen, dinamian izgled Novi Renault Fluence krasi Renaultov novi stilski identitet. Prednji kraj koji automobilu daje dinamian stav jednak je onom drugih novih modela marke, s uspravno postavljenim logotipom usred dugog crnog pojasa naglaĹĄenog kromiranom vrpcom. LED dnevna svjetla i kromirani/sjajni crni umeci takoer pridonose suvremenim arima novog modela. Osuvremenjen je i izgled unutraĹĄnjosti pa sve izvedbe imaju digitalne instrumente. Kabina je poslovino prostrana, a s novim presvlakama Fluence je i udobnoĹĄu ravan najboljima u klasi. Ponuda benzinskih i dizelskih motora s automatskim mjenjaem, idealna kombinacija za voĹžnju prometnim gradskim ulicama. Novi motor 1.6 16V 115 prenosi snagu preko nove generacije automatskog mjenjaa X-Tronic CVT pa je voĹžnja glatka, tiha i Ĺživahna, a potroĹĄnja goriva je znatno smanjena, za 1,3 l/100 km, pa sad iznosi 6,3 l/100 km. IspuĹĄtanje CO2 smanjeno je za 18 posto, na

AMC Meimurje akovec, Ĺ portska 8,

tel. (040) 328-750, 328-751 e-mail: prodaja-ford@amc-medjimurje.hr

149 g/km. Tu je i otprije dostupni dizelski dCi 110 EDC (Eficient Dual Clutch) pa ete novi Renault Fluence moi kupiti s benzinskim ili dizelskim pogonskim strojem s naprednim automatskim mjenjaem. Dizelska ponuda proťirena je novim motorom dCi 130 (ovisno o trŞiťtu), naveliko hvaljenim zbog performansa i uŞitka u voŞnji. Taj je 1,6-litreni dizelať najsnaŞniji u klasi, no potroťnja goriva smanjena mu je na samo 4,6 l/100 km, a ispuťtanje CO2 na samo 119 g/ km. Novi Renault Fluence opremljen je mnogobrojnim tehnologijama za pomo vozau – karticom za srediťnje daljinsko zakljuavanje i pokretanje motora, prednjim i straŞnjim parkirnim senzorima, automatskom parkirnom konicom itd. – opremom koja je gradskim vozaima postala prijeko potrebna. Sve izvedbe, od osnovno opremljenog modela naviťe, imaju nove autoradije s BluetoothomŽ te prikljucima AUX i USB. U viťim razinama opremljenosti novi Renault Fluence donosi veliku inovaciju u obliku multimedijskog sustava Renault RLink idealno prilagoenog voŞnji s ekranom osjetljivim na dodir i glasovnim upravljanjem i koji e nuditi usluge povezane s internetom. Renault R-Link obuhvaa sustav za navoenje i mogunost telefoniranja, a moŞe ga se spojiti i s prenosivim glazbenim ureajima. Usto, nedugo nakon lansiranja, bit e omoguen i pristup ponudi aplikacija u R-Link Storeu koje se preuzimaju poput aplikacija za pametne mobitele.

Novi Fluence proizvodi se u Renaultovoj tvornici Oyak u turskoj Bursi. Prodaja e takoer poeti u Turskoj i to u sijenju 2013.

1. Ford Focus 1.6 Trend Sport 5 vrata, 2011., crvena, ESP, automatska klima, el. paket, maglenke, alu felge, sportska sjedala i ovjes 2. VW Passat 2.0 TDI Comfortline 2011., smeđa, ESP, start-stop sustav, automatska klima, el. paket, tempomat, parking senzori, alu felge

Autocentar BratuĹĄa d.o.o. PreloĹĄka 38, ÄŒakovec Telefon: 364-244

Prodaje sljedeća rabljena vozila: t$JUSPFO9TBSB1JDBTTP 2002.g., 141000 km, reg. 11/2012, cijena 29000 kn t'PSE'PDVT$.BY 2007.g., 187000 km, reg. 4/2013, cijena 65000 kn t)ZVOEBJJDSEJ 2012.g., 11000 km, reg. 1/2013, cijena 173000 kn t)ZVOEBJ5VDTPODSEJ 2010.g., 16000 km, reg. 11/2013, cijena 112000 kn t/JTTBO95SBJMEDJ4QPSU 2004.g., 112000 km, reg. 6/2013, cijena 84000 kn t0QFM;BĂśSB$%5* 2008.g., 130000 km, reg. 3/2013, cijena 81000 kn


9. studenoga 2012.

www.mnovine.hr• •marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr •• 040 www.mnovine.hr 040 312 312 333 333

Dobro je znati 15 35

posjetite nas na

www.metss.hr

POSJETITE

NOVOOTVORENU PRODAVAONICU

METSS-a U AKOVCU

Svake subote emisija KUHAJMO SUBOTOM, METSS U POTRAZI ZA NAJBOLJIM RECEPTOM.

AKOVEC, TRAVNIKA 35 TEL: 040 363 072

RADNO VRIJEME RADNIM DANOM 7-19 NEDJELJOM I PRAZNIKOM 7-13


Poznati i slavni Od 1. studenoga i u Hrvatskoj zapoeo igrati novi "James Bond" James Bond se vratio, i to bolji nego ikad, govore kritike nakon londonske pretpremijere novog filma o najpoznatijem tajnom agentu. Veliki broj novinarskih kritiara i slavnih osoba nazvao je "Sky all" najboljim filmom o Jamesu Bondu u 50-godišnjoj povijesti te ranšize. Robbie Collin iz britanskog The Telegrapha rekao je da se Bond redatelja Sama Mendesa može usporediti s mranijim Batmanom iz serije "The Dark Knight" (Crni vitez). Geo rey McNab iz Independenta dao je Sky allu etiri od ukupno pet zvjezdica, kritizirajui film

samo zbog "povremenog ... ponavljanja". Pohvalio je Mendesa za "puno veu dubinu likova od one na koju smo navikli u seriji

filmova o Bondu, koji su esto površni". Film dolazi u britanska kina 26. listopada, a u SAD-u e se poeti prikazivati 9. studenoga. U

posljednjem, dvadeset i treem filmu o Jamesu Bondu Daniel Craig ponovno glumi tajnog agenta 007, a njegova odanost šefici "M", koju glumi Judi Dench, stavljena je na kušnju nakon što je pone proganjati njezina vlastita prošlost. Nakon napada na tajnu službu MI6, 007 mora pronai i uništiti prijetnju, opasnog zlikovca kojega glumi Javier Bardem. Po prvi put Oscarovac Sam Mendes ("Vrtlog života") dobio je priliku režirati Bonda i mnogi se slažu da je to odradio odlino. James Bonda možete pogledati i u akovekom Centru za kulturu sve do utorka 13. studenoga od 20 sati.

U prvih tjedan dana prodano oko 2.500 ulaznica za Depeche Mode Na maksimirski koncert Depeche Modea žele i Hrvati i stranci! Velik broj anova e tijekom ove turneje posjetiti nekoliko koncerata najdražeg im benda. Zagreb je jedna od omiljenih destinacija, budui da je na koncertima u Hrvatskoj uvijek dobra atmos era. Sudei prema primarnoj zainteresiranosti za ulaznice, Maksimir

još jednom biti pun glazbenih ljubitelja. Nema sumnje da e Depeche Mode odraditi izvrstan nastup, anovi e još jednom biti oduševljeni, a eu orija e se prepriavati još dugo nakon koncerta. Depeche Mode anovi i dalje su jedna od najvjernije publike, što vjerno prikazuje prodaja ulaznica za an pit. Fan

Karlovako Live u Varaždinu uz Tonyja Cetinskog na Štefanje, 26. prosinca Tradicionalna glazbena plat orma Karlovakog piva slavi svoj 10. roendan. Na Karlovako Liveu 2012. nastupit e jedan od najpopularnijih hrvatskih glazbenika Tony Cetinski, koji e osigurati savršenu atmos eru za uživanje s prijateljima u društvu Karlovakog. Jubilarna Karlovako Live turneja gostovat e u sedam hrvatskih gradova - sve poinje 7. prosinca u Splitu, zatim se nastavlja u Osijeku 9. prosinca, nakon toga slijedi Zagreb 14. prosinca, Rijeka 16. prosinca, Zadar 21. prosinca, Karlovac 23. prosinca, a posljednji koncert turneje održat e se na Šte anje, u srijedu 26. prosinca, u Varaždinu. Ulaznice za sve koncerte dostupne su od 15. listopada naInternetu u sistemu Eventim i na svim prodajnim mjestima Eventima, a uskoro i na drugim prodajnim mjestima. Tony Cetinski je najizvoeniji je i najemitiraniji hrvatski pjeva. Svoju bogatu karijeru zapoeo je prije 24 godine. Njegov posljednji album dostigao je dijamantnu nakladu. Poetkom listopada predstavio je svoj novi album “Opet si pobijedila”, a nove pjesme publici e predstaviti na turneji Karlovako Live 2012. Uoi poetka Karlovako Live turneje, Tony je izjavio: ‘’Ne moram vam rei koliko sam uzbuen što nakon više od tri godine idem ponovno na turneju. Posljednji album i turneja bili su enomenalni, postavili smo visoke

standarde, pa nas eka puno posla da ponovimo takav uspjeh. Pripreme su ve poele. Uzbuenje je još vee jer slavimo deset godina Karlovakog Live, jednog od najuspješnijih glazbenih dogaanja u proteklom desetljeu. Mislim da smo dobitna kombinacija za ovu godinu. Uvijek dajem sve od sebe, ali na turneji baš izgaram jer s publikom oblikujem energiju izvedbi pjesama s novog albuma. Ako je suditi prema prva tri singla, Furia tour konano ima konkurenta. Vidimo se na Karlovako Liveu!” Predsjednik Uprave Karlovake pivovare Alexander Gerschbacher za jubilarku kaže: ‘’Vrlo smo ponosni jer Karlovako Live slavi svoj 10. roendan. Karlovako Live je naziv za sjajan glazbeni projekt povezan s Karlovakim pivom, a cilj mu je da pruži jedinstveno glazbeno iskustvo ljubiteljima glazbe i piva. Tijekom godina Karlovako Live postao je jedna od najpopularnijih glazbenih plat ormi u Hrvatskoj i istinski brend. Karlovaka pivovara uvijek pokušava nai najbolje naine kako bi zadovoljila potrebe svojih potrošaa. Karlovako Live 2012. omoguit e našim odraslim potrošaima da se odlino zabave i sjajno provedu u društvu prijatelja. Oekujem da e atmos era na Tonyjevim koncertima biti odlina i stoga sve pozivam da nam se pridruže na ovogodišnjem Karlovako Liveu!”

pit za maksimirski koncert ovih glazbenih velikana prodaju se enormnom brzinom. U prvim danima prodaje tele oni nisu prestaju zvoniti, a e-mail sanduii su bili pretrpani upitima. Rezervacija ulaznica, na žalost, nije mogua, no prodajnih mjesta ima dovoljno po cijeloj Hrvatskoj i šire, a takoer se ulaznice mogu kupiti online putem stranice www.eventim.hr. Dosadašnja prodaja (2.500 karata u prvih tjedan dana) pokazala je kako anovi ne ekaju zadnji as. Takoer se izvrsno prodaju ulaznice za donju tribinu, budui da te ulaznice nude naj-

FORMULA 13 1 Runaways THE KILLERS 2 Hurts Like Heaven COLDPLAY 3 Summertime Sadness LANA DEL REY 4 I Follow Rivers LYKKE LI 5 Say Goodbye NORAH JONES 6 While You’re Out Looking For Sugar JOSS STONE 7 Reboot The Mission WALLFLOWERS FT. MICK JONES

vei kom or posjetiocima, ali ni ostale kategorije ne zaostaju. Kapacitet stadiona smanjen je na samo 25.000 posjetitelja. Pozornica e biti smještena na istonoj strani stadiona, te je u prodaji samo zapadna tribina: gore i dolje, travnjak i an pit. Ulaznice za koncert u prodaji na svim prodajnim mjestima sistema Eventim, te online na www.eventim.hr.

8 Oh Love GREEN DAY 9 Breaking Down FLORENCE + THE MACHINE 10 Lost In The Echo LINKIN PARK 11 Little Black Submarines THE BLACK KEYS 12 La La La SNOOP LION 13 Blow Me (One Last Kiss)

P!NK

14 Lemonade ALEXANDRA STAN 15 Everybody’s On The Run NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS

Top Hit List 1 RIHANNA Diamonds 2 PSYTOP Gangnam Style DOMAIH LISTA 3 FLORIDA I Cry 4 SCRIPT Hall OF Fame (Ft WILLI AM) 5 MAROON 5 One More Night 6 ROBBIE WILLIAMS Candy 7 ADELE Skyfall 8 ELLIE GOULDING Anything Could Happen 9 EXAMPLE Say Nothing 10 ASAF AVIDAN One Day Reckoning 11 DAVID GUETTA She Wolf (Ft SIA) 12 PINK Blow Me (One Last Kiss) 13 LYKEE LEE I Follow The Rivers /Magician Remix/ 14 TAYLOR SWIFT We Are Never Ever Geng Back Together 15 NE-YO Let Me Love You 16 SAM & THE WOMP Bom Bom

Varaždin 107.1 Novi Marof 103.1 Ivanec 93.3 Ludbreg 91.4

VAŠ NAJBOLJI RADIO VARAŽDIN www.radio-varazdin.hr


9. studenoga 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 37
9. oĹžujka 2011.

sport@mnovine.hr

ODBOJKA A LIGA - CENTAR (M)

PRVA hrvatska odbojkaĹĄka liga

Totovec nastavio pobjedniki niz i u derbiju

Centrometal u Rovinju ispustio prednost od dva seta

Derbi kola i do tada susret neporaĹženih momadi sasvim je zasluĹženo pripao Totovcu. Gosti iz Gorice predstavili su se kao odlina momad i uspjeli osvojiti prvi set. No, bilo je to moĹžda viĹĄe ak i zbog brojnih pogreĹĄki domaih na prijamu, ali i napadu. Nakon toga domai su sljedea tri seta u potpunosti preuzeli inicijativu i uz odlinog Trstenjaka u napadu i brae Pergar na bloku stigli do vrijednih bodova i najavili ozbiljnu kandidaturu za naslov prvaka. I dok momad Totovca biljeĹži uspjeh za uspjehom,

to se ne bi moglo rei za odbojkaĹĄe NedeliĹĄa. Ovaj je put previsoka prepreka za njih bio vodei sastav lige OK VaraĹždin, koji ih je svladao s uvjerljivih 3:0. NedeliĹĄe je bilo dobro tek u prvom setu i do drugoga tehnikog odmora bili su na minus dva (16:14). ZavrĹĄnica seta, kao i sljedea dva, pripala je ipak puno kvalitetnijem domainu. Ostali rezultati 4. kola: Croatia - azma 1:3, Medicinar - Petrinja 3:0, Toplice - Nepomuk 3:0, 4 Rijeke - Quirin odgoeno.

2. A LIGA - CENTAR (Ĺ˝)

KaĹĄtelanke upisale prvi poraz Domae su odbojkaĹĄice susret prot iv Vrbovc a zapoele bez tri vrlo bitne igraice u svojem sastavu (Vincek, Novak, D. Ivai), ĹĄto se pokazalo kao veliki hendikep protiv vodee ekipe prvenstva. Prvi set je otiĹĄao

na gostujuu stranu, u drugom su se KaĹĄtelanke uspjele vratiti, no to je bilo sve. U sljedea dva goĹĄe puno bolje i sasvim zasluĹženo osvajaju bodove. Ostali rezultati 4. kola: V. Gorica - Azena II 3:1, I. Grad - Bjelovar 1:3, pauzirao je VaraĹždin.

Dva sata i ĹĄesnaest minuta trajala je odlina odbojkaĹĄka predstava pred punom dvoranom u Rovinju. I etvrto kolo za redom odbojkaĹĄi Centrometala odigrali su utakmicu u pet setova, s time ĹĄto su po prvi put izgubili tie-break. A krenulo je odlino. Centrometal je poveo 2:0 u setovima. Ali nimalo lako. Od poetka prvog seta poveo je domain, sredinom seta Meimurci su sustigli i uĹĄlo se u neizvjesnu zavrĹĄnicu. Nakon ĹĄto je Rovinj propustio set loptu, Centrometal dobiva zavrĹĄnicu s 27:25. U drugom setu slina pria. Rovinj ima prednost 16:12. Ali opet Meimurci sustiĹžu, ulazi se u neizvjesnu zavrĹĄnicu i opet set ide gostima, ovaj put s 25:23. U treem setu Rovinj opet vodi, ovaj put je i sedam razlike. I opet slijedi preokret. Centrometal je poveo s 20:19, no ovaj put srea je na strani domaina, koji s 25:23 smanjuju na 2:1. U etvrtom setu

TABLICA 1. MOK MURSA - OSIJEK 2. HAOK MLADOST 3. OK ROVINJ 4. OKM CENTROMETAL 5. OK SISAK 6. MOK VUKOVAR 7. MOK RIJEKA

4 5 4 4 5 4 4

4 2 3 3 2 1 0

0 3 1 1 3 3 4

10 9 7 7 7 4 1

ROVINJ CENTROMETAL 3:2 (25:27, 23:25, 25:23, 25:20, 15:13)

Rovinj je stalno vodio, Centrometal se pribliĹžio na dva poena zaostatka, no ovaj put domain lakĹĄe dolaze do seta s 25:20. Poetkom petog seta Rovinj ima prednost 5:2. Gosti se ne predaju, izjednauju i imaju kontu za vodstvo pri rezultatu 10:10. Ne realiziraju istu, Rovinj dobiva joĹĄ jedan poen, potom se igra poen za poen, da bi set zavrĹĄio tijesno 15:13 za Rovinj. Nakon petog kola ove dvije momadi dijele

tree mjesto sa 7 bodova i istom set razlikom. Trener Jadranko Kiri nakon utakmice bio je zadovoljan i s bodom: - Ĺ teta ĹĄto nismo iskoristili prednost od 2:0. Ipak, osvojili smo bitan bod u gostima kod direktnog konkurenta, te mu nismo dozvolili da nam bodovno pobjegne. U narednom kolu u NedeliĹĄe dolazi vodea osjeka Mursa. Taj susret na rasporedu je u

Rovinj - gradska dvorana. Gledatelja: 300. Suci: Rajkovi i Brlas (Rijeka). Centrometal: Kova, PalinkaĹĄ, Pua, Gotal, KriĹžanovi, KurteĹĄ, T. Posavec, Vuk, Makarov, Petran, David, Vincek. Trener: Jadranko Kiri.

subotu 10. studenoga u dvorani “Atonâ€?, s poetkom u 18 sati. Sasvim sigurno da e reanska momad pokuĹĄati uiniti sve da svlada Osjeane i da se bodovno izjednai s njima. Ostali rezultati 5. kola: Mladost - Mursa 2:3, Sisak - Rijeka 3:1, pauzirao Vukovar. (so)

GIMNASTIKA

UspjeĹĄna posljednja provjera akovekih gimnastiara prije finala Kupa U subotu 3. studenoga u dvorani nacionalnoga gimnastikog centra “Atonâ€? u NedeliĹĄu odrĹžano je IV. kolo Kupa Hrvatske u sportskoj gimnastici. Uz domaine, natjecatelje gimnastikog kluba “Marijan Zadravec - Macan“ iz akovca, nastupili su vjeĹžbai svih klubova regije sjever: GK Vindija iz VaraĹždina, GK Sokol

Anastasia Ĺ venda 29.). Kadetkinje su osvojile sljedee plasmane: Janja Debelec 15., Ema Halabarec 16. i Valentina Zver 17. Svaki pojedinac u muĹĄkoj konkurenciji uz medalju osi-

iz Siska, GK Samobor, GD Dubrava, ZTD Hrvatski sokol i GK Novi Zagreb iz Zagreba. U raznim kategorijama nastupilo je viĹĄe od stotinu vjeĹžbaa, a domaini su poluili sljedee rezultate. U kategoriji Mlaih kadeta B program Luka Sedmak osvojio je 3. mjesto. Kadet B programa David uran osvojio je 1. mjesto. Junior

B programa Damir Hajdarovi osvojio je 3. mjesto. U C programu nastupili su kadet Patrik Hajdarovi (3. mjesto) i Aleksandar BalaŞ (1. mjesto). Djevojice su nastupile u dvije kategorije C programa. Ekipa mlaih kadetkinja osvojila je 4. mjesto (Josipa Kova 13., Lucija Pokriva 19., Melani Hliť 23., Žana Klasi 25., Klara Mihali 26., Alma Ruťnjak 27. i

gurao je i nastup u finalu, kao i seniorke C programa (Julija Bek, Marija Zadravec, Karla Kovai i Hana Domini), koje su nastup u finalu osigurale ve na III. kolu.
9. studenoga 2012.

KUGLANJE

RUKOMET II. HR LIGA - SJEVER (M)

PRVA HRL

Težak poraz Preloga

Meimurje suspendirano zbog dugovanja prema HRS-u

Rukometaši Preloga na teškom su gostovanje protiv Borova doživjeli još teži poraz od deset razlike. U susretu na kojem nije bilo Krajnera, Bratkovia i Logožara do 25. minute igralo se gol za gol. Uslijedilo je nekoliko pogreški u redovima preloških rukometaša, što su domaini iskoristili i na odmor otišli s prednošu od tri gola 15:12. U drugom su dijelu rukometaši Preloga uspjeli stii i do izjednaenja 16:16 odlinom igrom u obrani, ali i napadu. Sve do 45. minute ništa nije slutilo

na to da e domain na kraju uvjerljivo slaviti. Niz pogreški u obrani, nerealizirani napadi doveli su preloške rukometaše u nezavidnu situaciju iz koje se, na žalost, nisu više mogli izvui. Domaa je momad napravila furioznu seriju od nevjerojatnih 9:0, da bi na kraju završilo s deset razlike za Borovo. Ostali rezultati 6. kola: Požega - urenovac 32:18, Ivanica - Viro-Virovitica 30:21, Beli Manastir - Ivanska 37:30, Slatina - Brod 39:23. (so)

II. HR LIGA - SJEVER (Ž)

Rukometašice Zrinskog i dalje pobjedniki akovanke su i u svojem etvrtom prvenstvenom susretu stigle do pobjede. Bez nekakvih prevelikih napora svladana je ekipa Ivanca, koja je tek u poetnim minutama mogla pratiti ritam domaih rukometašica. Na poluvremenu je bilo plus etiri, da bi u nastavku susreta razlika narasla i na plus deset. Tada je domai trener Golik u igru uveo mlae igraice, a goše su uspjele smanjiti rezultat na prihvatljivih (s obzirom na vei dio susreta) pet razlike. akovanke u iduem

ZRINSKI - IVANEC 27:22 akovec - dvorana Graditeljske škole. Gledatelja: 50. Suci: Blesi i Presek (Koprivnica). Zrinski: Markanovi, Žvorc, Ivai, P. Posavec 7, Sinanovi, Makar, Androi, Glad 1, S. Posavec 6, Zadravec 6, T. Horvat 4, Car, L. Posavec 2, Ahel, E. Horvat 1, Benik. Trener: Željko Golik.

kolu eka gostovanje u Virovitici. Ostali rezultati 4. kola: Brod Gym. - Podravka L. 16:29, Bjelovar - Pitomaa 33:26, Darda - Pan akovo 20:26, urevac - Tvin Trgocentar 27:39. (so)

III. HR LIGA - SJEVER (Ž)

Meimurski derbi pripao Preložankama U meimurskom treeligaškom derbi susretu rukometašice Preloga ovaj su put bile bolje od svojih goši iz akovca. Iako su akovanke bile u vodstvu tijekom cijelog susreta, u samoj su završnici ispustile pobjedu. Vodile su rukometašice akovca etiri razlike desetak minuta do kraja, ni domaa ekipa ni u jednom trenutku nije razmišljala o predaji, ve se odlinom igrom pri samom kraju susreta prvo približila i izjednaila rezultat, da bi u posljednju minutu ušle s prednošu od dva gola. Na kraju pobjeda Preloga od 25:24.

PIŠE: SINIŠA OBADI

R

ukometni klub Meimurje ve dugo muku mui s inancijama. Da sada stvar bude još gora, iz HRS-a je uslijedila suspenzija. Naime, u glasniku Prve rukometne lige objavljena je informaciju u kojoj stoji: “Zbog nepodmirenih dugovanja prema HRS-u, (radi se o dugovanja prema sucima i službenim osobama te lanarine i “upisnine“ za prvenstvo), temeljem l. 58

II. HR LIGA - SJEVER

Stegovnog propisnika HRS, Povjerenik za natjecanje prvih i drugih HRL donio je odluku kojom je od 5. studenoga 2012. godine RK Meimurje suspendiran od daljnjeg natjecanja u 1. HRL za muške. Zbog neispunjenja svojih obveza Meimurje se novano kažnjava u iznosu od 1.500 kuna i klubu se oduzima 1 (jedan) bod.“. Uz akoveke rukometaše u tom ne baš ugodnom društvu našli su se još i Osijek, Matulji i Senj. S obzirom na aktualnu (prije svega

akovo bez problema u akovcu Rukometaši akova u akovcu su stigli do oekivane pobjede, no puno su im u tome prije svega svojom igrom pomogli i domaini. Bez agresije u obrani, bez volje i ideje u napadu, nije se moglo ništa drugo ni oekivati osim poraza. Prvi dio susreta gosti su dobili s 14:9, u drugom još malo dodali gas i unato tome što je gostujui trener u igru uveo veinu svojih mlaih igraa uspjeli su

sauvati veliku prednost i na kraju slaviti s devet razlike. Pred ekipom Meimurja su izgleda teški rukometni dani, posebno ako neki igrai neredovito treniraju zbog školskih i poslovnih obaveza, no, kako kaže njihov trener Haek, još ništa nije izgubljeno. Nadamo se da je u pravu. (so) Ostali rezultati 9. kola: Dugo Selo - Kozala 36:34, Umag - KTC 28:23, Osijek - Matulji

Prelog - akovec 25:24 Prelog - sportska dvorana. Gledatelja: 20. Suci: Mucko i Šipoš (Varaždin). Prelog: Barlovi, Žeželj 1, Režek, Karol 2, Zimprich 1, Gosari 6, Mikloška, Golomboš, Beli 2, Varga, Sraka, Slaviek 10, Delladio 3. Trener: Juraj Delladio akovec: Poljakovi, Križai, T. Horvat 8, Sršan, Radi-Vržina 1, Vojkovi, Vidai, Gudlin 9, uran, Rob, I. Horvat 1, Kodba, Zeli, Kržina, Kolari, Mlinari 5. Trener: Pavao Jurši

Rezultati 6. kola: Koka II Veliko Trojstvo 26:25, Bjelovar II - Mlinar 24:25. Redoslijed: Bjelovar II 8, Mlinar i Veliko Trojstvo 7, Prelog i Koka II 5, akovec 4 boda. (so)

STRELJAŠTVO PH 1. kolo

Alzas u Zadru osvojio tree mjesto Zoran Hajec najbolji U Zadru je održano 1. kolo 1 – A lige Hrvatske u gaanju zranom puškom i pištoljem ISSF program. Seniori Zelenbora u konkurenciji 10 klubova osvojili su 6. mjesto s 1732 kruga. Seniorke Zelenbora kao nove u najvišem rangu u konkurenciji 9 ekipa bile su 8. s 1118 krugova. Pojedinano najbolji od naših predstavnika bio je Miroslav Turk s 581 krugom, a kod seniorki Nikolina Medlobi, koja je bila 19., s 380 krugova. U ekipnom plasmanu zranog pištolja

inancijsku) situaciju, upitno je i sutrašnje gostovanje kod Dugog Sela u 10. prvenstvenom kolu. No, prema posljednjim informacijama, koje smo dobili od Velimira Vrtaria, na ijim je leima ostalo funkcioniranje kluba, dugovanje u iznosu od 40.000 kuna trebala bi podmiriti Meimurska županija uplatom sredstava na raun Zajednice sportova. Ako se uplata izvrši do subote, klubu e biti vraen i oduzeti bod, kazao je Vrtari. (so)

akoveki Alzas bio je 3. s 1688 krugova. Najbolji pojedinac bio je Saša Kralj, koji je bio 5. s 570 krugova. Za ekipu su nastupili Božidar Kolari, Saša Kralj, Ivica Taka i mentor Marijan Turk. Na stranicama Hrvatskoga streljakog saveza objavljen je popis dužnika za protekle dvije godine. Uz neke klubove iz naše županije, meu dužnicima je i Streljaki savez Županije meimurske, koji za protekle dvije godine duguje po 1 500 kn.

u gaanju pištoljem

U Športskom streljakom klubu akovec održano je 1. kolo 1.B HL Hrvatskoga streljakog saveza ‘’zrani program’’, odnosno natjecanje pištoljem i puškom 60 hitaca. Iznimno zahtjevno i važno natjecanje otvorili su pištoljem pojedinano, gdje je najbolji bio Zoran Hajec iz SK-a akovec s 558 krugova i uvjerljivo slavio ispred konkurencije od 19 natjecatelja. Zoran nastavlja odlinim rezultatima na svim natjecanjima, gdje nastupa i najvei je favorit za ukupnog pobjednika, iako je to teško govoriti nakon samo 1. kola. Antun Ladi (SK Mihovil) sa sretnim peticama, tj. s 555 krugova zauzeo je drugo mjesto. Odmah do njega na treem je mjestu njegov klupski kolega i imenjak Antun Grošani s 549 krugova. Od Meimuraca Vanja Siladi (SK ALZAS) plasirao se na peto mjesto, Nenad Štrek (SK akovec) bio je osmi, Marijan Turk (SK ALZAS) jedanaesti i Željko Kukovec etrnaesti. Zanimljivo je za spomenuti kako je u akovcu ukupno nastupilo 12 klubova iz 4. regije. 1.B liga u Hrvatskoj ima 6 regija i natjee se u 5 kola.

MEIMURJE- AKOVO 20 : 29 akovec - dvorana Graditeljske škole. Gledatelja: 100. Suci: Botinan i Rupi (Rijeka). Meimurje: Horvat, Torner, Miševi 1, Škrobar 5, Brali 2, N. Petek 3, Levak 1, Laci, Pusti 1, Hutinec 1, Hajdarovi, Martinjak 2, Blagus, Sklepi, Kovai, M. Petek 4. Trener: Ivica Haek.

32:33, Hrvatski dragovoljac - Moslavina 23:20, Senj - Biograd 24:20, Crikvenica - Županja 23:31.

“Crno” kolo za vodee ekipe Od etiri ekipe, koje se nalaze na vrhu tablice, ak tri su u posljednjem kolu doživjele poraz. Meu njim našao se i akoveki Željezniar, koji je poražen na domaoj stazi od istoimenog kluba iz Varaždina. Iako je domai Željezniar imao vodstvo tijekom cijelog susreta, u samoj su završnici, odnosno posljednja dva seta prepustili pobjedu gostima iz Varaždina. No, treba spomenuti i injenicu da su gosti srušili vrlo dobrih 3351, što domaim kuglaima još nije uspjelo ove sezone na kuglani Mladosti, a ovaj put ak su bili i ispod 3300 (3297). III. HR LIGA - SJEVER

Uspješan Zanatlija Za razliku od svojih kolega iz lige više, Zanatlija u 6. kolu III. lige nije imao problema protiv Elektre iz Križevaca. Jedan od razloga ove pobjede je i jedan od najboljih nastupa kuglaa Zanatlije kroz povijest njihovih natjecanja, u kojem su srušili 3291 unj. Ve nakon tri seta Zanatlija je imao 100 prednosti, što je do kraja samo mirno održano, a gostima se nije jednostavno dopustilo da razlika doe ispod osamdeset  unjeva. Ostali naši predstavnici nisu imali uspješan tjedan jer su svi poraženi na gostovanjima.
9. studenoga 2012. KOŠARKA A 2 LIGA SJEVER

Pun plijen s gostovanja! Priznanja i zahvale dodijeljena su mnogim zaslužnim lanovima u etrdesetogodišnjoj povijesti kluba

LIJEPI JUBILEJ županijskog nogometnog prvoligaša

etrdeset godina NK Mladosti iz Palinovca Nogometni klub Mladost iz Palinovca protekle subote proslavio je vrijedan jubilej- etrdesetu obljetnicu uspješnog djelovanja i postojanja k luba. Mladost je osnovana 24. veljae 1972. , kazao je u prigodnom izvješu Gordan Horvat sadašnji predsjednik . Na osnivakoj sjednici bili su tada Mirko Marcinjaš, koji je izabran za prvog predsjednika, zatim Alojz Vincek, koji je postao tajnik, Ivan Plevnjak blagajnik te Josip Sabol, Antun Horvat, Josip anadi, Josip Hliš, Mato Hani, Tomo Lovreni, Antun Blažini i Stjepan Bacinger. Kroz 40 godina dugu povijest k luba,ist ak nuo je Horvat,predsjednici Mladosti bili su Mirko Marcinjaš, Mato Hani, Josip Horvat, uro Kolac, Stjepan Mesarek, Josip Tomašek, Josip Sabol, Drag ut in Baranaši, Zlatko Horvat, Miljenko Fileš, Ivan Baranaši, Mihael Žvorc, Željko Horvat i Franjo Janec. Klub je do sada igrao u svim meimurskim nogometnim ligama, dok je zasigurno najvei uspjeh u povije-

sti postignut prošle sezone osvajanjem 2. Meimurske lige i plasmanom u najkvalitetniji rang meimurskog nogometa- I. MNL .

Priznanja i zahvalnice Posebna priznanja dodijeljena su osnivaima kluba, a dobili su ih Mirko Marcinjaš, Ivan Plevnjak, Josip Sabol, Antun Blažini te prvi igrai Josip anadi, Stjepan Lonari, Ferdo emerika, Ivan Sabol, Ivan Sabol I, Drago Sabol, Ivan Zadravec, Drago Novak, Josip Horvat, Željko Horvat, Josip uran, Stjepan Sabol, Stjepan anadi, Vlado Molnar i Andrija Sabol. Zahvalnice za doprinos razvoju i pomaganju u radu kluba, domaini su dodijelili i Meimurskom nogometnom savezu, Opini Donji Kraljevec, MO Palinovec, DVD Palinovec, Udruzi žena Palinovec, ŠRD Šaran Palinovec. Nakon sveanosti odigrana je utakmica veterana, a potom je proslava nastavljena u ugodnoj atmos eri gdje su se mogle uti zanimljive prie iz povijesti Mladosti sve do kasnih sati.

Obje akoveke momadi su gostovale i obje se vraaju kui s punim ulovom. Znaajna je pobjeda momadi Meimurja koje se sa svojom djecom odluno „potukla“ u Vrbovcu, vodila i dvadesetak koševa razlike, na kraju mirno privela utakmicu kraju. Vrijedi istai 16-godišnjega Patrika Jambrovia koji je vrsto objeruke zgrabio ukazanu priliku, a na dobrom je putu i njegov suigra iz generacije Gašpari. Ništa manje vrijedna nije ni pobjeda akovca koji s uvijek neugodnoga terena u Bjelovaru donosi pobjedu u utakmici u kojoj su gosti samo prvu etvrtinu prepustili ambicioznom Bjelovaru, onda u nastavku ohladili njihove aspiracije o moguim bodovima.

Visoka linija akovca Prprovi – Matija Novak bila je predominantna za usamljenoga protivnikog centra Cukrova (210 cm). Rudari su izgubili i etvrtu utakmicu u nizu, ovaj puta krvnik je bio križevaki Radnik, koji je iako nekompletan bio prejak za domaina. Problem je evidentan u realizaciji, rudari ne primaju previše koševa, ali zato vrlo malo zabijaju (najbolji strijelci na ovoj utakmici su bili Dodlek i Radikovi s po 12 koševa!). Idue kolo koje je na rasporedu ovoga vikenda nudi dva derbija u „ ajtu“ za prvo mjesto – u urevcu igraju Mladost – akovec, dok u Ludbregu igraju Grafiar – Podravac. (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA Podravac – Mladost () 49:58 Ivanica – Vindija 58:60 Koprivnica – Grafiar 57:128 Bjelovar – akovec 80:94 (26:22, 17:24, 20:24, 17:24)

AKOVEC: Novak Mat. 23, Prprovi 33, Terek 6, Kranjec 11, Pusti 11, Drk 2, Biševac 2, Lepen 2, Glumac 4. Trener Kovai B. Petar Zrinski – Meimurje 79:90 (17:19, 14:23, 25:21, 23:27) MEIMURJE: Gašpari 9, Vrus 11, Novak Marek 25, Miko 11, Jambrovi 23, Paan 4, Kapelari 4, Lonari 3. Trener Sori R.

TABLICA 1. Gra ar

4 4 0 8/+186

2. Mladost ( )

4 4 0 8/+96

3. AKOVEC

4 3 1 7/+97

4. ME IMURJE

4 3 1 7/+63

5. Podravac

4 3 1 7/+52

6. Vindija

4 2 2 6/-4

7. Radnik

4 2 2 6/-23

8. Bjelovar

4 2 2 6/-25

9. Petar Zrinski

4 1 3 5/-59

10. Ivanica

4 0 4 4/-63

11. Rudar

4 0 4 4/-104

12. Koprivnica

4 0 4 4/-216

Rudar – Radnik 60:69 (9:22, 15:8, 13:16, 23:23) RUDAR: Varga 7, Peri 6, Novak 6, Radikovi 12, Bedi 6, Dodlek 12, Tkalec 11. Trener Damjanovi B.

C LIGA Dubravan (Varga 13, Lukša D. 12, Meimurec 10, Štefi 13)– Grafiar II 65:63

OVERTIME Bojan Hrka Piše:

Nedeliše (Gospoi 14, Ganzer 11) – Meimurje Globetka ( Serdarevi 12, Vuruši 15) 48:62 Donji Kraljevec (Meimurec 15,Ivanovi D. 21, Ruži 21) – Mladost Ivanovec (Drk 20, Terek 21, Vuruši 10) 66:68 Kotoriba (Selianec 13, Orehovec 15, Zvošec F. 20) – akovec BŠT (Lepen 11, Pusti 24, Momilovi L. 17) 66:71

TABLICA 1. Mladost Ivanovec 2. akovec BŠT 3. Meimurje Globetka 4. Prelog 5. Donji Kraljevec 6. Kotoriba 7. Dubravan 8. Nedeliše 9. Gra ar II

4 4 3 3 3 4 4 4 3

4 3 3 2 2 1 1 0 0

0 1 0 1 1 3 3 4 3

8/+34 7/+29 6/+47 5/+19 5/+9 5/-27 5/-49 4/-39 3/-23

KADETSKA LIGA REGIJE SJEVER, SKUPINA A Rudar (Podkrajac 15, Soboan 14, Bilas 15) - akovec (Tkalec 13, Bulat 26, Turk 13, Doveer 16) 55:74 Prelog (Vargek 17) - Ivanica 46:59 Kotoriba (Zvošec A. 18, Fuš P. 19, Ujlaki 14) - Vindija 59:54 Meimurje (Hamer 14, Svaty 14, Guld 19, Sabol 24, Vojkovi 14, Keresteš 25) – Grafiar 126:44

Na tablici vode Meimurje i Ivanica sa scoreom 3-0, dok su na dnu Rudar i Grafiar s 0-3.

KOŠARKAŠKI VIKEND VODI

A 2 LIGA SJEVER Meimurje – Ivanica, subota 10.listopada u 17.30, IOŠ akovec

C LIGA KSMŽ akovec BŠT – Prelog, nedjelja 11. listopada u 16.30, II OŠ akovec D. Kraljevec – Kotoriba, subota 10. listopada u 18.30, D. Kraljevec Me. Globetka – Mladost Ivanovec, subota 10. listopada u 15.30, IOŠ

Skok kao strateška prednost! Kao vrlo bitan košarkaški element skok je desetljeima u kraljici igara davao prednost ekipama koje su ga imale, bilo u obrani, bilo u napadu – a najbolje ako je prevaga pod oba obrua. Koliko je zagraivanje i skok bitan za rezultat, zorno je pokazala utakmica Split – Partizan gdje je gostujui sastav imao prednost u skoku od 40 – 23, dakle 17 skokova viška. Vuji, Sobin i mladi Vukovi loše su zagraivali i još lošije skakali, pa je Partizan u svakom napadu šutirao koliko je trebalo – dok konano ne pogode koš, jer su stalno i stalno s barem 3 igraa pritiskali na skoku u napadu- i uzimali lopte. Na kraju su i pobijedili – Partizan je bila jedna od vrlo rijetkih ekipa koja je odnijela bodove s Gripa. Žutima su pod košem alili ozlijeeni Vukuši, a na klupi je uredno 40 minuta odsjedio pojaanje iz Cedevite 214 cm visoki Kraljevi (?!). Slinu utakmicu, ali s drugaijim ishodom odigrala je Cibona na gostovanju u Podgorici. Zagrepani su imali 16 skokova manjka, ali su na kraju pobijedili, prvenstveno zahvaljujui odlinom postotku šuta- naime, kada se koš

pogodi, ne treba skakati, zar ne? U modernoj košarci potrebno je imati visoke „petice“, tj. igrae kojima je prvenstveni radni zadatak kontrolirati skok, no moraju i dobro trati (po mogunosti pretrati svog direktnog suparnika), te šutirati i igrati leima prema obruu. No, više od same visine bitno je da imaju želju i volju ii na skok u napadu, zagraditi i skoiti u obrani, a posebno je bitno imati tzv. brzinu reakcije i biti prije na lopti od svog protivnika. Takoer, ne manje važno kroz edukaciju je važno u igrae usaditi osjeaj za predvianje gdje e se lopta nakon vanjskog šuta odbiti. Kao primjer mogu navesti legendarnog Denisa Rodmana, ne radi piercinga, ve radi vrhunskog predvianja gdje e se lopta odbiti od obrua, strašne eksplozivne reakcije i brzog skoka na loptu i hvatanja odbijanaca- iako visok tek nekoliko centimetara iznad dva metra. No, ono što je impresioniralo kod „pre arbanog“ Rodmana – taj je imao volju i želju skakati cijeli dan, ako je trebalo! Kod njega je skok imao i psihološku komponentu – svojevremeno je izjavio da ga zabijanje koševa ne in-

teresira, da je to posao za egotripove. Inae, za one mlae – igrao je u šampionskoj momadi Chicago Bullsa s Jordanom, Pippenom i Kukoem. Slijedei vrhunski skaka pada mi na pamet Stojko Vrankovi – „drniški orao“ koji je igrao s pokojnim Draženom, a koji je visok 217 cm s još veim rasponom ruku od svoje visine. On dok je igrao tjerao je od obrua sve protivnike centre zbog straha od „banane“ – tu je zaista bio vrhunski. Još dok je igrao za bivšu državu na Svjetskom prvenstvu se igralo protiv Kanade, pa je Stojko imao duble-duble u dvije kategorije – skokovima i blokadama. Drugi dan je u Sportskim novostima Neven Bertievi napisao da je Stojko u dvorani izbananirao sve osim – zapisnikog stola! Prvi naslov prvaka Europe donio je Panathinaikosu njihov tadašnji igra Stojko Vrankovi koji je 5 sekundi prije kraja finalne utakmice pri vodstvu svoga Panathinaikosa od pola koša, od centra jurio za protivnikim bekom (Montero) koji je bio u kontri, sustigao ga i smeirao loptu u publiku. To je ujedno bio i prvi grki klupski naslov prvaka Europe u košarci.
9. studenoga 2012. III. HNL - SJEVER Odigran meimurski derbi u Dunjkovec - Pretetincu, koji je završio bez pobjednika

Meimurje promašilo penal, Nedeliše raspoloženo, na kraju bez golova - Na žalost, sraz dva u ovom trenutku najbolja meimurska nogometna kluba nije mogao proi bez incidenta, koji je izazvao domai trener Nenad Marec, koji je verbalno i fiziki napao suca PIŠE: SINIŠA OBADI Meimurski derbi izmeu Nedeliša i vodeeg Meimurja, ujedno i derbi 12. treeligaškog kola, pred petstotinjak gledatelja u Dunjkovec - Pretetincu završio je bez pobjednika i bez golova. Upravo su i golovi bili jedino ono što je nedostajalo u ovom zanimljivom prvenstvenom susretu sa šest žutih, jednim crvenim kartonom i neiskorištenim gostujuim kaznenim udarcem. Iako su mnogi možda oekivali da e momad Nedeliša biti nakon napornog puta i 120 minuta u kupu u Dubrovniku umorna, to se na terenu nije primijetilo. Od prve minute preuzeli su domaini inicijativu i pokušali ostvariti pobjedu. Ve u 3. minuti priliku je imao Piškor, no slabo puca loptu. U 18. minuti u prilici se našao Vizinger, no sve je stalo samo na tome. Gosti iz akovca zaprijetili su u 21. minuti, kada Pintari puca ravno u vratara Nedeliša. U 28. minuti, nakon prekršaja nad Meimurcem, Piškor iz slobodnog udarca pogaa samo vratara Šafaria. Igrala se 31. minuta, Meimurje je imalo udarac iz kuta, koji je izveo Gordan Golik i loptu ubacio na drugu stativu, gdje ju je doekao Kuzmi i glavom uputio prema golu. Na samoj je gol liniji stajao Perko, kojeg je lopta pogodila u tijelo, ali i u ruku koja je bila uz tijelo (ali kako bi to u “Oku sokolovu“ rekli, u neprirodnom položaju), što je inae dosta lošem sucu Babiu bilo dovoljno da dosudi kazneni udarac za Meimurje. S time se nije složio domai trener Marec, koji je ušao u teren te verbalno, ali i iziki, nasrnuo na suca Babia. Nakon toga Babi ga je udaljio s terena, a uz to i Perku pokazao crveni karton. Da svoju momad dovede u vodstvo, propustio je Menzil, odnosno odlini vratar domaih Košir obranio je njegov udarac. Do kraja susreta obje su momadi imale po nekoliko odlinih prilika koje nisu iskoristile. Domaini su pak, i to treba spomenuti, izuzetnom borbenošu nadoknadili iskljuenog igraa. Najbolji pojedinci zasigurno su bili vratari, domai Košir, ali i gostujui Šafari, dok je najslabiji na terenu sudac Babi iz Orahovice kraj susreta oznaio i prije isteka regularnih devedeset minuta iz samo njemu znanih razloga. U sljedeem kolu Nedeliše odlazi na gostovanje u Bjelovar, dok je Meimurje domain Podravini.

akovec i Preložani remizirali Drugi meimurski derbi odigran je na akovekom stadionu Mladosti, gdje su akovec i Mladost iz Preloga odigrali dvoboj bez pobjednika 2:2. U zanimljivom i korektnom susretu, u kojem sudac Stani nije imao potrebe pokazati ni jedan žuti karton, gosti su dva puta vodili golovima Furundžije u 17. minuti za 0:1 i u 37. za 1:2, ali je domain preko Balenta i Hanca izjednaio. Prvi dio susreta protekao je dosta izjednaeno, no zbog malo više inicijative, ali i sportske sree, Mladost ga je završila u svoju korist. Nakon drugog poravnanja u 60. minuti uslijedile su dvije velike prilike domaina, ali i gostujue, no ostale su neiskorištene, tako da je susret završio bez pobjednika, što je možda i najrealniji rezultat s obzirom na zbivanjima na terenu. U 13. prvenstvenom kolu akovec odlazi na gostovanje posljednje plasiranom Podravcu (ali, kako smo neslužbeno saznali, bez

Ostali rezultati 12. kola: Virovitica - Slatina 2:0, Ivanica - Bjelovar 1:1, Podravina - Križevci 4:2, Mladost (Ž) - Koprivnica 2:1.

TABLICA

Detalj s derbija u kojem su nedostajali samo golovi

NEDELIŠE - MEIMURJE 0:0

Zaustavljena velika pobjednika serija Poleta

Dunjkovec-Pretetinec - igralište Hrašica. Gledatelja 500. Sudac: Babi. Nedeliše: Košir, Železnjak, ukes, Sean, Mihalic, Novak (46. Bujani), Perko, Jari, Piškor, Meumurac, Vizinger (60. Jagec). Trener: Dražen Novak. Meimurje: Šafari, Kuzmi, Menzil, Golik, Pintari Vukovi (85. Skoliber), Nynkeu, Dodlek, Petak, Puclin, Mesari. Trener: Damir Biškup.

Croatia je zaustavila Polet, koji je nanizao pet uzastopnih pobjeda, svladavši ga u Grabrovnici s uvjerljivih i (pre)visokih 4:1. No, na samom poetku susreta nije izgledalo da bi tako moglo biti i do kraja. Naime, ve u 5. minuti nakon ubaaja Šoštaria Polet je golom Begovia došao u vodstvo. Uslijedio je pritisak i sve eši napadi domaina, koji su im u 20. minuti golom D. Jambrušia donijeli izjednaenje. Croatia je rezultat u svoju korist u potpunosti preokrenula u posljednjoj minuti prvog poluvremena preko Paradinovia, da bi ve na samom poetku drugog dijela u 46. minuti svojim drugim golom D. Jambruši poveao vodstvo na 3:1. Nakon tog pomalo i šoka, Polet je ipak imao priliku da preko Šoštaria barem smanji rezultat, no ona je ostala neiskorištena. Na samom kraju susreta K. Jambruši je etvrtim pogotkom za Croatiju samo potvrdio pobjedu domaina. Polet je u sljedeem kolu domain ekipi Virovitice, u susretu u kojem e zasigurno imati prilike pred mnogobrojnom domaom publikom osvojiti nova tri boda.

GRANIAR- PODRAVAC 1:1 Kotoriba - sportski park. Gledatelja 150. Sudac: Gadžo. Strijelac: Kos (55). Graniar: Jambres, Gorupi (88. E. Matotek), Beliga, D. Matotek, Hertelendi (60. Lonar), Na, Kukec, Klekar, Horvat, Kos, Kosec (90. Mikulan). Trener: Zoran Kastel.

AKOVEC-MLADOST(P) 2:2 akovec - SRC Mladost. Gledatelja: 60. Sudac: Stani (Koprivnica). Strijelci: 0:1 Furundžija (17),1:1 K. Balent (18),1:2 Furundžija (37), 2:2 Hanc (60). akovec: Prekupec, Ivani, Fajt, Jambrovi, Hanc (88. Planinc), K. Balent, Kapeš (46. Koren), Suvajac, Droždžek (71. Moreira), L. Pintari, P. Pintari. Trener: Miljenko Doveer. Mladost (P): Farkaš, Habuš, Sraka, Domini, Hali, D. Balent, Furundžija (67. Hladnik), Magdaleni, Sabol, Vugrinec (75. Hreš), Miši (59. Kwedi). Trener: Tomica Šestan.

CROATIA-POLET 4:1 Grabrovnica - igralište Croatije. Gledatelja 300. Sudac: Pavli. Strijelci: 0:1 A. Begovi (5), 1:1 D. Jambruši (20), 2:1 Paradinovi (45), 3:1 D. Jambruši (46), 4:1 K. Jambruši (89). Polet: urkin, Mihael Karlovec, Mihajel Karlovec, A. Begovi, Hren, M. Begovi, Škvorc (64. Turk), Vinko (46. Gorianec), Rodrigues, Šoštari, Brezovaki (46. Gorianec). Trener: Krešimir Šenji. trenera Miljenka Doveera, koji više, prema dostupnim informacijama, nee obavljati trenersku funkciju).

Graniaru važni bodovi protiv Podravca Graniar je u Kotoribi u uzbudljivoj i neizvjesnoj utakmici golom Vilima Kosa ostvario minimalnu pobjedu nad Podravcem. Unato injenici da je to bila dosada najslabija momad koja je gostovala na kotoripskom Sportskom parku, domai, oito u nedjelju i ne baš previše raspoloženi, napadai uspjeli su postii tek jedan pogodak. Odlino je to napravio Kos s nekih desetak metara pod samu preku. Nakon toga igra Graniara je bila nešto bolja i agresivnija, s više napada i prilika, no do kraja susreta ostalo se na tom jedinom pogotku. Gosti su se mogli u Virje vratiti neporaženi da je u 74. minuti svoju odlinu prigodu iskoristio Franji. Izašao je sam pred domaeg vratara Jambresa, koji mu je odlinom intervencijom zaustavio udarac i tako svojoj momadi najvjerojatnije sauvao tri boda i sasvim zasluženu pobjedu, jer je Graniar do kraja utakmice imao više od igre. Kotoripanima slijedi gostovanje u Križevcima.

1. Meimurje 2. Podravina 3. Mladost Ždralovi 4. Slana 5. Nedeliše (-1) 6. Croaa Grabrovnica 7. Virovica 8. Koprivnica 9. Bjelovar 10. Polet Sve Marn 11. Graniar Kotoriba 12. Ivanica 13. Mladost Prelog 14. akovec 15. Podravac 16. Križevci

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

9 8 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 2 2 2 1

2 2 4 1 3 1 1 0 2 2 2 2 3 3 2 0

1 2 1 4 3 5 5 6 5 5 5 6 7 7 8 11

+15 +23 +15 +4 +3 +11 +8 +7 +6 -1 -8 -4 -14 -18 -18 -29

29 26 25 22 20 19 19 18 17 17 17 14 9 9 8 3

Parovi 13. kola: Polet - Virovitica, Koprivnica - Croatia, Mladost (P) - Mladost (Ž), Podravac - akovec, Križevci - Graniar, Meimurje - Podravina, Bjelovar - Nedeliše, Slatina - Ivanica.

KAZNA za trenera NK-a Nedeliše zbog incidenta na utakmici Nedeliše - Meimurje

Nenad Marec udaljen iz nogometne organizacije na šest mjeseci Zbog nemile situacije, koja se dogodila prilikom dosuenog jedanaesterca za Meimurje, odnosno odluke koju domai trener Nenad Marec nije mogao mirno prihvatiti, pa je ušao u igralište, vrijeao, povlaio za dres i rukama za vrat hvatao glavnog suca Igora Babia, koji ga je nakon toga iskljuio. Disciplinski sudac HNS-ovog središta Sjever Darko Jambrovi kaznio ga je zabranom obavljanja svih funkcija u nogometu u trajanju od šest mjeseci, što je inae najblaža kazna za ovaj teški prekršaj. Kad bi bio u pitanju samo trener jednoga nogometnog kluba, onda naravno da bi takvo incidentno ponašanje jednoga nogometnog djelatnika bio kako njegov osobno, tako i eventualno klupski problem. Meutim, ovdje je u pitanju nogometni djelatnik koji obnaša više visokih funkcija, poput one dopredsjednika Meimurskoga nogometnog saveza i delegata u Skupštini Hrvatskoga nogometnog saveza. Takoer, u pitanju je rijetko vieni incidentni postupak u tako visokim stupnjevima natjecanja hrvatskog nogometa, bez obzira je li pogriješio ili nije sudac utakmice. Nije primjereno ni županijskim ligama, a kamoli višim stupnjevima natjecanja. S obzirom na to da je u pitanju jedan od najviših nogometnog djelatnika Meimurja, takvo ponašanje nije samo na njegovu osobnu sramotu, ve i MNS-a, te meimurskog nogometa. Stoga bi nakon ovog u najmanju ruku neprimjerenog ina Marec, ako ništa drugo, iz moralnih razloga trebao staviti svoja dva mandata koje mu je povjerio MNS na raspolaganje ili ak ponuditi neopozivu ostavku. Inae, Nedeliše nije zaobišla ni novana kazna, klub je kažnjen s 500 kuna zbog etiri opomenuta igraa, jednoga iskljuenog igraa i udaljenog predstavnika kluba. Perko je zbog crvenog kartona zaradio kaznu od dvije utakmice zabrane nastupa. Od ostalih kažnjenih, osim Perka, na gostovanju u Bjelovaru nee biti ni Nina Vizingera, koji je u derbiju dobio trei žuti karton ove sezone te automatski nema pravo nastupa na sljedeoj utakmici.
9. studenoga 2012.

13.kolo I. ŽNL MNS SPARTAK – PODTUREN 1-0 (0-0) M.SUBOTICA. Igralište: Jagodiše. Suci: Saša Fegeš, Ivan Žganec, Siniša Lukai. Delegat: Dragutin Hozjak Strijelac: Lackovi Sandro (90) SPARTAK: Jalšovec, Lackovi S., Jankovi, Križai, Gelo, Šegovi E, Sabolec, Janec, Lackovi E., Juras, Škvorc (od 59. Šegovi D), trener: Zoran Graši PODTUREN: Kolar D, Okreša, Jakši, Sermek, Balenovi, Kolar A., Mui (od 87. Golubi), Bobianec, Telebuh, Lepen, Vincek, trener: Ivan Hamunajec Žuti kartoni: Križai, Sabolec, Lackovi S (Spartak); Vincek (Podturen) Crveni karton: Lepen (Podturen)

DINAMO (P) – SLOBODA (S) 2-2 (2-0) PALOVEC. Igralište: NK Dinamo. Suci: Marin Horvat, Bruno Brljak, Jasmin Lozi. Delegat: Josip Lesjak Strijelci: 1-0 Štampar (31-11m), 2-0 Dodlek (33), 2-1 Katanec (51), 2-2 Srnec (65) DINAMO: Vibovec, Križai, Janec, Vutek, Dodlek, Šari, Marec (od 57. Pavlekovi), Žuli (od 52. Šegovi), Štampar, Novak, Domini, trener: Zoran Kralji SLOBODA: Kolar, Buhanec, Angel, Novak, Levec (od 35. Hižman), Katanec, Srnec, Hergoti, Treska, Goricaj, Petek, trener: Stjepan Petek Žuti kartoni: Vibovec, Novak (Dinamo); Treska (Sloboda) Crveni kartoni: Štampar, Janec (Dinamo)

POLET – MLADOST (P) 0-0 PRIBISLAVEC. Igralište: NK Polet. Suci: Zoran Hajdinjak, Darko Filipi, Mario Buhin. Delegat: Ivan Kova POLET: Dolovi, Novak B (od 85. Trstenjak), Krištofi N, Obadi, Gregurini, Lesjak, Novak I., Halabarec (od 76. Mihalkovi F), Perko (od 64. Krištofi M), Vrbanec, Magdaleni, trener: Dejan Posavec MLADOST: Saka, Možek Z (od 63. Baksa), Kolari (od 60. avlek) Podgorelec, Kovai, Pasler, Možek M, Murkovi (od 65. Valenti), Mlinarec, Vadlja (od 86. Fileš), Hali (od 80. Talan), trener: Josip Šegovi Žuti kartoni: Baksa (Mladost)

OMLADINAC (NSR) – PUŠINE 1-2 (1-1) NOVO SELO ROK. Igralište: Stadion NK Omladinac. Suci: Kristinko Jaluši, Igor Križari, Damir Fodor. Delegat: Darko Jambrovi Strijelci: 1-0 Drk (30), 1-1 Doveer (31), 1-2 Doveer (49) OMLADINAC: Marec, Pušar (od 69. Lesjak), Reich, Žganec (od 58. Bari), Jambroši, Nemec, Vukovi, Barat, Drk, Krištofi, Cirkveni, trener: Damir Vugrinec PUŠINE: Majurec, Mikulec, Ceilinger S (od 69. Fegeš), Pozder, Zanjko, Ceilinger (od 39. Pintari), Miko, Periši (od 88. Posavec), Doveer (od 77. Levani), Miki, Vidovi (od 61. Knezi), trener: Boris orevi Žuti kartoni: Reich, Bari, Nemec (Omladinac); Miko (Pušine) Crveni kartoni: Miko (Pušine)

UKOVEC 77 – RUDAR 1-3 (1-1) UKOVEC. Igralište: NK ukovec. Suci: Božidar Kolari, Robert Radek, Vjeran Tuksar. Delegat: Antun Horvat Strijelci: 1-0 Špoljar (18), 1-1 Šprajc (35), 1-2 Kovai (47), 1-3 Varga (80) UKOVEC: Lehki, Hladnik, Marka, Bradari, Mihoci, Frani, Belovi, Špoljar, Vukina, Pokos, Vuk (od 72. Poljak), trener: Ivan Bartoli RUDAR: Raj , Vuruši, Kovai (od 87. Maglov), Šprajc, Vuri, Županec, Zadravec, Podgorelec (od 58. Varga), Šolti N, Žganec (od 70. Rožman), Šolti M (od 89. Simun), trener: Anton Srša Žuti kartoni: Hladnik, Poljak (ukovec); Zadravec (Rudar)

SOKOL – MLADOST (I) 2-2 (2-1) VRATIŠINEC. Igralište: NK Sokol. Suci: Branko Bacinger, Dario Bubek, Dražen Sukanec. Delegat: Slavko Novak Strijelci: 0-1 Risonji (12), 1-1 Mikolaj (27), 2-1 Mikolaj (35), 2-2 Risonji (90) SOKOL: Posavec, Lebar, Puh, Bistrovi (od 80. Horvat), Mikolaj M, Novak F, Mikolaj L., Posavec, Lisjak, Munar, Novak D., trener: Marko Mikolaj MLADOST: Lacko, Horvat, Bujan (od 65. Talan), Jaluši, Kamenar, Fuko, Levai, Novak J., Risonji, Novak M. (od 67. Frani), Jurinec (od 65. Krištofi), trener: Branko Janžek Žuti kartoni: Munar, Mikolaj, Posavec (Sokol); Horvat, Kamenar (Mladost) Crveni karton: Jaluši (Mladost)

I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

TABLICA

Naprijed na vrhu i s remijem u Belici Susret izmeu domaeg BSK-a i gostiju iz Cirkovljana odigrana u Belici nije donio pobjednika, ali je usprkos tome Naprijed zasjeo na elo tablice, jer sada ima bolju gol razliku od Centrometala koji je ostao bez bodova. Poveli su gosti u 34. minuti golom Ružmana, a domaini izjednaili pogotkom Orešanina u 60. U dostra oštroj i nerovoznij utakmici sudac je situaciju morao smirivati disciplinskim kaznama , pa je tako u 84. minuti iskljuio domaeg igraa Krunoslava Gajnika zbog dvij opomene, a požutjela su još i trojica domaih i etvorica gostujuih igraa. Iznenaenje kola u akovcu – poražen Centrometal Sloga je u akovcu do minimalne pobjede nad do nedjelje liderom Centrometalom stigla pogotkom Ivice Vugrinca u 17. minuti. Tijekom prvog djela dosta nepovezana igra s obje strane. U nastavku malo vea inicijativa gostiju nije iskorištena, kao niti dvije odline prilike domaina, pa je susret završen rezultatom iz prvog poluvremena 1:0. Kod domae ekipe dvojca, kod gostiju tek jedan opomenuti igra. Spartak sve bolji kako se približava kraj jeseni Spartak nastavlja s dobrim domaim igrama, pa je tako u ovom kolu ostvario minimalnu pobjedu protiv Podturna. Pred tristotinjak gledatelja, nakon odline nogometne predstave, domainima je pobjedu i vrijedna tri boda donio Sandro lackovi u devedesetoj minuti susreta. Iako su domaini tijrkom cijelog susreta imali laganu inicijativu i gosti mogu žaliti za svojim propuštenim prilikama, uz preku dva su puta pogodili i stative domaeg gola. Domaini su imali tri, gosti jednog opomenutog igraa. Podturen je od 65. minute igrao s ovjekom manje nakon što je nakon drugog žutog igru napustio Lepen. Svakako treba spomenuti i nesportsko ponašanje gostujueg igraa Mihovila Balenovia koji je nogom razbio vrata gostujue svlaionice, iz samo njemu znanih razloga, jer ljutnje na suce koji su dobro odradili susret prema barem prema vienju delegata ipak ne bi smjelo biti. Palovani vodili pa jedva sauvali bod U Palovcu su Dinamo i Sloboda podijelili bodove u utakmici koju je domaa momad završila s dva igraa manje. Krenulo je s jedenaestercom za domaina u 31. minuti kojeg je nakon prekršaja u gostujuem kaznenom prostoru realizirao Štampar. Samo dvije minute kasnije, u 33. domai su pogotkom Dodleka poveali vodstvo na 2:0. U 50. je minuti zbog druge javne opomene iskljuen domai kapetan Marko Štampar, što su gosti iskoristili i samo minutu kasnije preko Kataneca smanjili na 2:1. U 65. minuti pak su golom Srneca stigli i do izjednaenja. Nemila scena u 77. minuti kada je nakon iskljuenja drugog domaeg igraa Janeca u teren baena staklena aša u pravcu suca Horvata. Susret je na svu sreu mirno priveden kraju s podjelom golova i bodova.

Bez golova u Pribislavcu Još jedan susret je završen bez pobjednika. U Pribislavcu su domai Polet i Mladost iz Palinovca odigrali borbeni i dosta kvalitetnu utakmicu, ali nažalost po gledatelje bez golova. Bilo je prilika na obje strane, no s obzirom na igre koje u posljednje vrijeme pruža domain , ali i gostujua Mladost završlo je bez golova.

Pušine slavilo u Novom Selu Rok s dva igraa manje Do vrijedna tri gostujua boda stigla je i momad Pušina u Novom Selu Rok i to s igraem manje. Iako su domai poveli u 30. minuti golom Drka, Pušine se u igru vraaju samo minutu kasnije pogotkom Siniše Doveara.Isti je igra postigao u 49. minuti i drugi gol za goste ua konanih i 1:2. Domaini su imali tri, gosti jednog opomenutog ,ali i iskljuenog igraa. Crveni karton je u 52. minuti zaradio Dejan Miko zbog psovanja i vrijeanja glavnog suca. Rudar bolji od ukovca 77 Do gostujuih je bodova došao i Rudar u ukovcu. I u tom su susretu domai su poveli u 18. minuti preko Špoljara. Do izjednaenja je Rudar stigao u 35 . minuti preko Šprajca. U nastavku još dva gostujua pogotka. Prvo je u 47. zabio Kovai, da bi konani rezultat postavio Varga u 80. minuti. Podjela bodova u Vratišincu Bodove su podijelili Sokol i Mladost iz Ivanovca. Mladost je u Vratišinec stigla snovim trenerom Brankom Janžekom i povela u 12. minuti golom Risonjia.Domaini su preko Mikolaja izjednaili u 27. , da bi poluvrijeme završili u svoju korist golom istog igraa u 35. inuti. Dvostruki strijelac za goste takoer je bio i Ivan Risonji koji je Mladosti bod osigurao u samoj završnici u 90. minuti. BSK – NAPRIJED 1-1 (0-1) BELICA. Igralište: Mostiše. Suci: Ivica Križai, Borut Križari, Zoran Novak. Delegat: Stjepan uranec Strijelci: 0-1 Ružman (34), 1-1 Orešanin (60) BSK: Sternad, Bašek D, Orešanin, Gajnik, Živkovi, Hajdarovi, Škvorc, Bašek (od 53. Mlinari), Paler (od 53. Mihalec), Škrilac (od 80. Antolaši), trener: Vladimir Pavlekovi NAPRIJED: onkaš, Hižman (od 80. Varga), Bermanec (od 72. Žvorc), Šimunkovi, Novak, Horvat F., Režek (od 76. Kemec), Martinec Ž., Horvat P. (od 88. Fleten), Ružman, trener: Dušan Podgorelec Žuti kartoni: Bašek N, Makar, Bašek D (BSK); Glavina, Režek, Ružman, Varga (Naprijed) Crveni karton: Gajnik (BSK)

1.NAPRIJED 2.CENTROMETAL 3.SLOBODA (Slakovec) 4.RUDAR 5.SPARTAK 6.MLADOST (Palinovec) 7.PUŠINE 8.BSK 9.DINAMO (Palovec) 10.PODTUREN 11.SOKOL 12.MLADOST (Ivanovec) 13.SLOGA (akovec) 14.UKOVEC 77 15.OMLADINAC (NSR) 16.POLET (Pribislavec)

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

8 9 8 7 7 6 6 6 4 5 5 3 3 4 3 0

3 0 2 4 2 3 3 2 6 3 2 3 3 0 2 2

2 4 3 2 4 4 4 5 3 5 6 7 7 9 8 11

23:13 26:17 31:9 38:16 15:15 30:19 15:13 25:25 25:19 21:24 20:17 22:30 16:25 15:25 18:31 11:53

27 27

26 25

23 21 21 20 18 18 17 12 12 12 11 2

Parovi sljedeeg kola: RUDAR - SLOBODA (Slakovec), MLADOST (Ivanovec) - DINAMO (Palovec), MLADOST (Palinovec) - SOKOL, PODTUREN - POLET (Pribislavec), PUŠINE - SPARTAK, CENTROMETAL - OMLADINAC (NSR), NAPRIJED - SLOGA (akovec), UKOVEC 77 - BSK. Susre poinju u 14 sa.

III. MNL Zapad – odigrana zaostala utakmica koja je donijela jesenskog prvaka

Zebanec pobjedom u Štrigovi prezimljuje na vrhu U posljednjem jesenskom susretu III. MNL zapadne skupine Zebanec je pobjedom u Štrigovi osvojio naslov jesenskog prvaka. Tijekom cijelog susreta gosti su bili bolja momad i sasvim zasluženo pobijedili. Prvi su na utakmici u vodstvo došli domaini nakon kaznenog udarca u 17. minuti. Siguran realizator bio je Bistrovi. Zebanec je do izjednaenja mogao stii u 27. minuti, no glavni je sudac zbog prekršaja u napadu taj pogodak poništio. Ipak u 64. minuti na 1:1 izjednaio je Kralj, da bi u 79. minuti pogodak za vodstvo, ali i konanu pobjedu gostiju postigao Puri. Kod domae momadi pet, a kod gostiju ak osam opomenutih igraa. Igralište pak je prije isteka devedesete minute zbog vrijeanja, psovanja i prijetnji glavnom sucu morao napustiti ve u 46. minuti gostujui zamjenski igra Danijel Kojter.

SLOGA (Š) – ZEBANEC 1-2 (1-0) ŠTRIGOVA. Igralište: NK Sloga. Suci: Zdravko Toplišnjak, Marko urek, Nino Grgi. Delegat: Tomislav Šolti Strijelci: 1-0 Bistrovi (17-11m), 1-1 Kralj (64), 1-2 Puri (79) SLOGA: Rojko, Tomac (od 53. Kovai), Bogdan, Nemec, Jambroši (od 71. Žižek), Brežnjak, Gorianec, Novak, Žižek, Bistrovi, Raus (od 87. Kamerlin), trener: Smiljan Jambrovi ZEBANEC: Pokriva, Horvat D, Turk, Sabol, Koroši (od 90. Horvat N), Puri (od 80. Levai), Ša ari, Vrani, Kralj (od 90. Koila), Kodba, Žuni, trener: Neven Horvat Žuti kartoni: Nemec, Novak, Tomac, Brežnjak, Gorianec (Sloga); Puri, Vrani, Sabol, Ša ari, Kralj, Horvat, Turk, Koroši (Zebanec) Crveni karton: Kojter (Zebanec)

TABLICA SLOGA () – CENTROMETAL (M) 1-0 (1-0) AKOVEC. Igralište: NK Sloga. Suci: Velimir Levai, Ivica Horvat, Željko Novak. Delegat: Petar Krha. Strijelac: 1-0 Vugrinec (17) SLOGA: Mihalkovi, Dokleja, Obadi, Bali, Kosalec, Vabec, Glad R (Od 62. Novak), Malovi, Vugrinec, Zoka, Branilovi (od 81. Lesjak) CENTROMETAL: Petkovi, Borko, Novak (od 63. Vinceti B), Doveer, Gunc, Vinceti M., Bratkovi, Rodrigue (od 76. Jurman M), Dumani, Buhanec (od 63. Jurman F), Vibovec, trener: Marko Zavrtnik Žuti kartoni: Malovi, Glad (Sloga); Doveer (Centrometal)

1.ZEBANEC 2.DONJI KONCOVAK 3.PLAVI 1975 4.OMLADINAC (Makovec) 5.ZASADBREG 77 6.POBJEDA 7.SLOGA (Štrigova) 8.BRATSTVO (Preseka) 9.DINAMO (Žiškovec) 10.HAJDUK (Brezje) 11.PARAG

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6 5 6 5 5 3 4 2 2 2 1

3 5 1 3 3 6 2 4 1 0 0

1 0 3 2 2 1 4 4 7 8 9

35:15 25:8 26:19 23:10 24:16 23:12 18:14 23:25 21:33 9:28 14:61

21 20 19 18 18 15 14

10 7 3 0
9. studenoga 2012.

13. kolo II. ŽL MNS - istok DRAVA (DM) – GRANIAR 2-2 (1-0) D.MIHALJEVEC. Igralište: NK Drava. Suci: Damir Aldi, Josip Novak, Ivan Vlahek. Delegat: Miroslav Glavina Strijelci: 1-0 Igrec J (20), 1-1 Boži K (55), 1-2 Munar (57), 2-2 Igrec F (87) DRAVA: Bartoli, Slaviek, Smrk, Igrec Z (od 60. Bartoli M), Klari, Orehovec, Igrec F., Igrec J., Mihoci, Herc, Kos, trener: Antun Pongrac GRANIAR: Tratnjak, Šopar (od 57. Krznar), Buhin, Turk, Munar, Novak (od 83. Hajdarovi), Blažon, Boži R, Lovrec (od 40. Boži K), Drvoderi A., Drvoderi S., trener: Antonio Drvoderi Žuti kartoni: Igrec (Drava); Munar (Graniar)

DUBRAVA – CROATIA 1-2 (0-1) SIVICA. Igralište: Berek. Suci: Radovan Posedi, Boris Jakovljev, Robert Novak. Delegat: Vlado Soka Strijelci: 0-1 urin (17), 1-1 Tuksar N (63), 1-2 Ruži M (74) DUBRAVA: Deban, Tuksar (od 85. Mui), Gorianec, Tkalec (od 77. Majorik), Paler, Bobianec, Hutinec (od 74. Vidovi), Drk, Tuksar, Škvorc, Murkovi (od 46. Varga), trener: Ivan Ratajec CROATIA: Patarec, Hunjdai (od 81. Ivanuši), Bali, Kolar, urin, Kosi, Šafari (od 90. Hanzekovi), Ruži S., Krmar, Ruži M., Jeleni, trener: Vladimir Bartoli Žuti kartoni: Hutinec, Škvorc, Tuksar (Dubrava); Jeleni, Patarec (Croatia)

DINAMO (D) – KRALJEVAN 38 6-1 (3-0) DOMAŠINEC. Igralište: Kokotov Vez. Suci: Dino Horvat, Franjo Horvat, Marinko Hrušoci. Delegat: Dragutin Vuk Strijelci: 1-0 Krznar (8), 2-0 Tomašek (17), 3-0 Krznar (41-11m), 4-0 Krznar (58), 5-0 Krznar (72), Lipi 5-1 (74), 6-1 Štefok (89) DINAMO: Valenti, Tuan (od 58. Furdi), Borovec, Mihalec, Tomašek, Krznar, Lovrek (od 22. Baranaši), Debelec (od 72. Horvat), Obadi (od 78. Eri), Težaki (od 75. Bihar), Trstenjak, trener: Marko Obadi KRALJEVAN: Juras, ekunec-Tompoš, Vlah, Cvek V., Cvek S., Štefok, Slaviek, Tisaj (od 78. Kekenj), Hobor (od 67. Lipi), Slaviek (od 78. Pigac), Harmicar, trener: Dubravko Mišin Žuti kartoni: Debelec, Krznar (Dinamo); Tisaj (Kraljevan)

DRAŠKOVEC – BORAC PMP 0-4 (0-2) DRAŠKOVEC. Igralište: NK Draškovec. Suci: Jadran Kukovec, Josip Jurinec, Darko Lehki. Delegat: Drago Koruni Strijelci: 0-1 Baksa (20), 0-2 Topalovi (44), 0-3 Ribi (75), 0-4 Baksa (77) DRAŠKOVEC: Taradi, Mlinari, Turk, Erdelji, Baranaši, Kova, Matjai Danijel (od 46. Bermanec), Matjai David, Repalust, Vugrinec (od 63. Židov), Kuzmi (od 16. Lonari), trener: Božidar Repalust BORAC: Cika, Kovai, Janec, Klari, Brumen, Gavez, Baksa, Ribi, Mihalec, Jakulija, Topalovi Žuti kartoni: Erdelji, Turk (Draškovec); Mihalec, Ribi, Brumen, Janec, Topalovi (Borac)

13. kolo II. ŽNL MNS - zapad MEIMUREC – TRNOVEC 0-2 (0-1) DUNJKOVEC-PRETETINEC. Igralište: Hrašica. Suci: Branko Martan, Davor Šupljika, Renato Posavec. Delegat: Darko Jambrovi Strijelci: 0-1 Gyoi (23), 0-2 Baturina (89) MEIMUREC: Marciuš, Košir (od 46. Treska J.), Rešetar, Horvat, Fuek, Kozina, Kos, Novak, Treska, Thes (od 59. Lonari), Kregar (od 79. Primorac), trener: uro Koloni TRNOVEC: Košak, Baturina, Habuzin, Ramy, Periši, Gyoi, Flac (od 74. Kuiš), Bacinger, Ovono, Levati (od 89. Zobec), Novak, trener: Alen Herceg Žuti kartoni: Kozina, Novak, Fuek, Rešetar (Meimurec); Bacinger, Gyoi (Trnovec)

HAJDUK-VINDIJA – PLAVI (P) 0-0 ŠTRUKOVEC. Igralište: NK Hajduk. Suci: Goran Žganec, Dražen Šajnovi, Mladen eke. Delegat: Antun Vlahek HAJDUK: Jurovi, Tkalec, Hrženjak D., Jurovi, Živko, Hrženjak K., Mesari, Debelec, Horvat, Mikolaj, Šardi (od 74. Hrženjak L), trener: Darko Posavec PLAVI: Kuzma, Erdelja (od 46. Ratajec), Govedi (od 64. Gorianec), Vabec (od 46. Novak), Škvorc S., Škvorc J., Trupkovi, Maari, Vugrinec R (od 81. Vugrinec J), Nerer, Zadravec, trener: Nenad Srnec Žuti kartoni: Hrženjak D., Debelec, Tkalec, Jurovi (Hajduk); Škvorc J (Plavi) Crveni karton: Hrženjak D (Hajduk)

NAPREDAK – ŠENKOVEC 1-2 (0-1) G. KRALJEVEC. Igralište: Gmajna. Suci: Mihael Belovi, Željko Hajdarovi, Damir Mesari. Delegat: Dino Jambrovi. Strijelci: 0-1 Vugrinec (44), 0-2 Fuko (69), 1-2 Trstenjak (90) NAPREDAK: Žagar, Kovai, Bobianec, Jambroši, Mui (od 87. Hutinec L.), Maari K, Sršan (od 46. Maari M), Lastavec, Tkalec, Cilar (od 82. Govedi), Trstenjak, trener: Dragutin Horvat ŠENKOVEC: Novak G., Kanski, Branilovi, Vugrinec, Novak M., Fuko, Rihtarec, Novak D. (od 88. Zemlji), Korent (od 90. Domunkoš), Leško (od 70. Radikovi), Kolar, trener: Marijan Kolar Žuti kartoni: Sršan, Mui (Napredak); Vugrinec, Leško (Šenkovec)

SLOBODA (M) – JEDINSTVO (GM) 3-3 (2-1) MIHOVLJAN. Igralište: NK Sloboda. Suci: Franjo Hergoti, Dragutin Novak, Dragan Hrustek. Delegat: Franjo Fais Strijelci: 1-0 Culjak (13), 1-1 Novak M (16), 2-1 Lukman (45), 2-2 Borko (47), 2-3 Trtinjak (52), 3-3 Sovar (54) SLOBODA: Horvat, Belše, Bubek (od 50. Žganec), Lukman, Bel, Novak, Culjak, Tremski, Tisaj, Sovar, Posvec (od 75. Podgorski), trener: Mladen Kuek JEDINSTVO: Ter, Kocen, Vuk, Plantak, Novak D, Golub, Borko (od 73. Smolkovi), Ladi, Trtinjak, Novak M (od 46. Horvat), Fujs (od 46. Krumpi), trener: Roman Trtinjak Žuti kartoni: Bel (Sloboda); Novak, Kocen, Golub, Trtinjak, Krumpi (Jedinstvo)

STRAHONINEC – VENERA 4-2 (2-0) STRAHONINEC. Igralište: Bujan Stjepan-Stipi. Suci: Darijan Zadravec, Renato Vuk, Antun Kukovec. Delegat: Zvonko Novakovi Strijelci: 1-0 Kolari (7), 2-0 Zlatarek (40), 3-0 Žerjav (56), 3-1 orevi (69-11m), 4-1 Žnidari (72), 4-2 Kamenar (81) STRAHONINEC: Bertapelle, Riko (od 69. Višnjari), Grabar (od 76. Drabi), Zlatarek, Jaluši (od 76. Radek), Vrbanec, Kolari (od 41. Žnidari od 90. Žuni), Žerjav, Kolar, Marec, Kopjar, trener: Ivan Zobec VENERA: Kocijan, Vabec L, Kovai, Kerman, urin (od 65. Novak), Peras, Škvorc, Kamenar, Vabec R., orevi (od 85. Polanec), Ciglari K, trener: Slavko orevi Žuti kartoni: Zlatarek (Strahoninec); Ambruš E (Venera)

II. MEIMURSKA LIGA – ISTOK

TRNAVA – SK 0-0

etiri zgoditka Krznara za lidera iz Domašinca Lider ponovno u pobjednikom kolosijeku. Na domaem terenu u Domašincu s pola tuceta zgoditaka u mreži ispratili su Kraljevan ‘38. Sve je bilo riješeno u prvih 45 minuta do kada su domai imali 3:0. Dvaput Krznar i Tomašek donijeli su domainu visoko vodstvo. Kanonada u mreži gostiju nastavila se i u drugom dijelu. Iznimno raspoloženi je bio Krznar koji je na kraju postigao ak etiri zgoditka. Gosti su preko Lipia u 74. minuti postigli poasni zgoditak, a sve je zaokružio Tomašek svojim drugim golom minutu prije kraja. Tri žuta, jedan više domaina. Draškovec je kod kue igrao odlino cijelu jesen, ali je na naletio „na minu“. Borac PMP iz Turiša podario im je u mreži ak etiri zgoditka, dok domai nisu zabili nijednom. Gosti su bili borbeniji od samog poetka, domain uglavnom jalov. U prvom poluvremenu gosti su poveli 0:2 (Baksa i Topalovi) i napravili veliki korak prema pobjedi. Pred samu završnicu da ne bude dilema Ribi i Baksa zaokružuju cijelu priu.

TABLICA 1.DINAMO (Domašinec) 2.BORAC PMP (Turiše) 3.GRANIAR (Novakovec) 4.TRNAVA 5.DUBRAVAN 6.KRALJEVAN 38 7.SK 8.DRAVA (D. Mihaljevec) 9.BUDUNOST (Podbrest) 10.GALEB 11.HODOŠAN 12.VIDOVAN 13.CROATIA 14.MLADOST (Sv. Marija) 15.DRAŠKOVEC 16.DUBRAVA (Sivica)

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

11 9 6 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 2

1 1 3 7 3 3 3 2 2 4 4 1 3 5 1 1

1 3 4 2 5 5 5 6 6 5 5 7 6 4 8

50:10 44:26 25:21 18:18 26:23 29:34 22:33 27:23 25:27 24:24 37:39 18:26 20:28 29:28 19:34 19:38

34 28 21 19 18 18 18 17 17 16 16 16 15 14 13 7

Parovi sljedeeg kola: CROATIA - SK, BORAC PMP (Turiše) - TRNAVA, DUBRAVAN - DRAŠKOVEC, GRANIAR (Novakovec) - BUDUNOST (Podbrest), MLADOST (Sv. Marija) - DRAVA (D. Mihaljevec), VIDOVAN - GALEB, KRALJEVAN 38 - HODOŠAN, DUBRAVA (Sivica) - DINAMO (Domašinec) . Susre poinju u 14 sa.

Utakmica je bila fer i korektna, ali ipak s dosta podijeljenih žutih. Nikola Bukal „sam“ je pobijedio Dubravan. Naravno, kad su golovi u pitanju. Budunost je na domaem terenu ispravila goste brzopotezno. Hat-trick Bukala za 3:0. U prvom dijelu domai napada trasirao je put prema pobjedi s dva zgoditka, a pred kraja je postigao još jedan. Fer i korektna atmosfera sa samo dva žuta. Borbeno u Donjem Mihaljevcu i na kraju podjela bodova. Zaslužena prema prikazanome na terenu. Obje ekipe dale su sve od sebe. Domai su prvi poveli, ali su na kraju spašavali bod. Igrec im je donio rano vodstvo koje su gosti anulirali preko Božia u poetnom dijelu drugog dijela. Ubrzo su i poveli zgoditkom Munara, ali je u samoj završnici Igrec pogodio za konanih 2:2. Aldi je rutinski vodio utakmicu i podijelio tek dva žuta. Trnava je i dalje u krizi. Ve nekoliko kolo ne znaju za pobjedu, a tako je nakon protekle nedjelje. Mršavih 0:0 s SK-om. Bilo bi sigurno puno zanimljivije da je Ivan Malovi pogodio iz penala nakon pola sata igre u prvom dijelu, ali je pogodio samo stativu. Sudac Kovai je domaim igraima podijelio ak etiri žuta, gostima tek jedan. Ali je izbacio s klupe gostujueg službenog predstavnika Jeuda zbog vrijeanja. Hodošan je napokon završio susret bez primljenog, a s postignuta ak tri pogotka u protivnikoj mreži. Nakon prvog dijela u kojem su bili puno bolji od svojeg protivnika i dobili ga s 1:0 golomBunca, u drugom su domaini inicijativu prepustili Vidovanu. Gosti to nisu iskoristili ve su iz dva brza kontranapada primili još dva pogotka. U 72. minuti vodstvo Hodošana je udvostruio Strahija, da bi konanih 3:0 u 79. svojim drugim golom postavio Gregor Bunc. Tri žuta kartona za domaine i dva za goste. U susjedskom derbiju u Oporovcu domai Galeb i gostujua Mladost iz Svete Marije podijelili su bodove. Gosti su vodili od 20. minute pa sve do pred kraj, ali nisu sauvali vodstvo. Donio im ga je Nikola Štrok, dok je za domae poravnao Danijel Hertelendi koji je ušao u igru tek u 80. minuti i malo kasnije pogodio za poravnanje. Neriješeno je bilo i u kartonima, tek po jedan svakoj ekipi. U derbiju zaelja pobjeda Croatije iz Orehovici u Sivici s kojom je domaa Dubrava praktiki ispraena s lige, jer

II. MEIMURSKA LIGA – ZAPAD

BUDUNOST (P) – DUBRAVAN 3-0 (2-0) PODBREST. Igralište: NK Budunost. Suci: Bojan Juras, Milivoj Bali, Mario Pintari. Delegat: Stjepan Perko Strijelci: 1-0 Bukal (30), 2-0 Bukal (44), 3-0 Bukal (81) BUDUNOST: Pancer, Martinec (od 88. Klobuari L), Novak D, Hali T, Lonari, Višnji, Novosel, Hali (od 83. Novak Z.), Domini (od 35. Klobuari M), Bukal, Mihaljkovi DUBRAVAN: Fabi, Pahek, Ribi, Jadan Damjan, Rusak, Štei, Jadan Dominik, Žini, Mikulan (od 57. Švenda), Lukša, Nesti, trener: Tihomir Nesti Žuti kartoni: Pancer (Budunost); Nesti (Dubravan)

GALEB – MLADOST (SM) 1-1 (0-0) OPOROVEC. Igralište: NK Galeb. Suci: Dario Srnec, Saša Mihali, Tihomir Kralji. Delegat: Božidar Jurai Strijelci: 0-1 Štrok (50), 1-1 Hertelendi (87) GALEB: Dolenec, Balent N, Mihoci, Soka, Erdelji (od 80. Hertelendi), Pigac (od 68. Frani), Vuk (od 46. Balent), Mihaljac, Granatir, Balent R., Slaviek, trener: Damir Pigac MLADOST: Gašpari, Blažini, Kvakan, Hošnjak, Posavec, Markovi, Orehovec, Bogdan, Igrec, mrlec, Štrok, trener: Slavko Kvakan Žuti kartoni: Hertelendi (Galeb); Markovi (Mladost)

HODOŠAN – VIDOVAN 3-0 (1-0) HODOŠAN. Igralište: Stadion NK Hodošan. Suci: Dominik Mihoci, Ivan Kolari, Rudolf ižmešija. Delegat: Slavko Vodopija. Strijelci: 1-0 Bunc (22), 2-0 Strahija (72), 3-0 Bunc (79) HODOŠAN: Vuk, Kranjec (od 89. Ribi), Narana, Marec, Papak F., Vlah, Papak J., Bergovec (od 46. Puri), Strahija G., Bunc, Strahija Z. (od 85. Košak), trener: Damir Krznar VIDOVAN: Kranjec, Zvošec, Herman, Nesti, Matulin Mario, Varga, Nemet Danijel (od 51. Grozdek), Lukša, Nemet Dino (od 74. Tilošanec), Matulin Marko, Kvakan, trener: Sreko Gabaj Žuti kartoni: Bergovec, Vlah, Marec (Hodošan); Zvošec, Nemet Dino (Vidovan)

teško da e nadoknaditi ogroman bodovni zaostatak u nastavku sezone. Imali su gosti više od igre, stvorili šestsedam odlinih prilika, poništen im je jedan pogodak, žalili su na postignuti domai. Sve se uglavnom vrtilo oko njih, pa je pobjeda više nego zaslužena. Vodstvo gostima donio je urin. Domai su izjednaili iz sumnjive pozicije preko Tuksara. Ipak sva tri boda idu u Orehovicu jer je petnaestak minuta prije kraja Mario Ruži zabio za sva tri boda.

MLADOST (S) – DRAVA (K) 3-0 (1-0)

Šenkovani potvrdili rutinski vrh u Gornjem Kraljevcu Vodea momad prvenstva Šenkovec rutinski je prošao gostovanje u Gornjem Kraljevcu. U pravo vrijeme zabili su prvi pogodak pred kraj prvog poluvremena, tako da je u nastavku ipak bilo lakše. Vugrinec je bio strijelac za 0:1. U drugom dijelu Fuko je povisio vodstvo. Uzbudljivo je bilo pred sam kraj. Ali ne zbog rezultata, ve zbog zanimljivih situacija. Gosti nisu iskoristili jedanaesterac preko Zemljia, ali su zato zabili domai preko Trstenjaka za konani rezultat. etiri žuta, po dva za svakoga. Strahoninec je kod kue bio uvjerljiv protiv Venere. Utakmica je usmjerena prema pobjedi domaina ve u prvom dijelu. Kolari i Zlatarek bili su strijelci za vodstvo 2:0. Žerjav je donio nedostižnu prednost odmah na poetku drugog dijela. Gosti su se malo trgnuli kako se utakmica bližila kraju pa su smanjili iz penala (orevi). Do kraja utakmice još dva zgoditka, po jedan na svakoj strani. Za domae je zabio Žnidari, a za goste Kamenar. Sudac Belovi nije imao previše posla. Plavi iz Peklenice bili su bliže pobjedi u Štrukovcu, ali na kraju nisu uspjeli osvojiti više od boda. Tako je utakmica prošla bez zgoditaka. Moglo ih je biti, ali ve u 4. minuti vratnica se isprijeila vodstvu Plavih. I daljnji tijek utakmice protekao je u inicijativi gostiju. Stvorili su nekoliko lijepih prilika, ali je Davor Jurovi s nekoliko odlinih intervencija sauvao mrežu Hajduka. Pred kraj je i Dominik Hrženjak zaradio crveni, ali isplatilo se. Zaustavio je gostujueg igraa u izglednoj prilici za postizanje zgoditka na nepropisan nain i tako sauvao bod za svoju momad. Domai su borbenošu parirali gostima i zaradili ak etiri žuta, dok je gostima „pripao“ tek jedan. Burno ali samo na terenu bilo je u Hlapiini. Na kraju remi domae Mure i Malom Mihaljevca. Naime, puno posla imao je sudac Škrobar. Borbenim gostima ak pet žutih kartona i dva crvena, domainu tri žuta.Veliku prednost igraa više jer je ve u 28. minuti iskljuen igra M. Mihaljevca Darko Srnec Mura nije pretvorila u pobjedu. Uspjeli su tek povesti u 37. minuti golom Novaka iz penala, ali su gosti pred kraj poluvremena poravnali na 1:1 zgoditkom Milana Mesaria. Tako je ostalo do kraja, iako je bilo prilika, naravno više za domaina koje su ostale neiskorištene.

GORIAN. Igralište: Gaj. Suci: Željko Kovai, Ivica Felker, Josip Kedmenec. Delegat: Željko Podgorelec TRNAVA: Medvar, Gudlin, Markuši H, Mikec, Katanec, Farkaš, Pintar (od 84. Blagus), Jakši A., Malovi, Baksa, Markuši T (od 60. Šavora), trener: Mladen Vlah SK: Vojvoda, Horvat, Farkaš (od 45. Lonari D), Lonari J., Bašnec, Radi (od 75. Baksa), Sušec, Višnji, Božek, Kranjec, Kramar (od 55. Strahija), trener: Marko Vidovi Žuti kartoni: Markuši H, Pintar, Markuši T., Gudlin (Trnava); Božek (SK)

Vatromet golova u Mihovljanu i na kraju podjela bodova izmeu Slobode i Jedinstva (GM). Sve se odvilo kad su zgodici u pitanju do 54. minute kad je postavljen rezultat od konanih 3:3. Domai su dvaput vodili u prvom dijelu, golovima Culjaka i Lukmana. Za goste su poravnavali Mario Novak i Borko. Trtinjak je Jedinstvu donio i vodstvo u 52. minuti, ali samo dvije minute kasnije poravnao je za domae Sovar. Delegat Fais nešto nije bio zadovoljan sa suenjem Hergotia jer je napisao „da ga je vidio i u bolje izdanju“. Nezadovoljniji s njegovim suenjem bili su gosti. Jedinstvo iz Novog Sela na Dravi konano je stiglo do pobjede. Potpuno zasluženo protiv Bratstva. Fair-play potez godine dogodio se na ovoj utakmici u 25. minuti kada je Mišel Popovi mogao bez problema zatresti gostujuu mrežu, ali je namjerno promašio jer je jedan gostujui igra ležao na zemlji. Prije toga domai su ve vodili zgoditkom Samuela Novaka. Pobjeda nije dolazila u pitanje, iako je potvrena tek u završnici kada su Jambroši i ponovno Novak postavili konanih 3:0. Domai su mogli biti i još uvjerljiviji, ali

TABLICA 1.ŠENKOVEC 2.PLAVI (Peklenica) 3.MALI MIHALJEVEC 4.JEDINSTVO (NSD) 5.MURA 6.JEDINSTVO (GM) 7.STRAHONINEC 8.BRATSTVO (Jurovec) 9.NAPREDAK 10.HAJDUK (Štrukovec) 11.MEIMUREC 12.DRAVA (Kuršanec) 13.SLOBODA (Mihovljan) 14.TRNOVEC 15.VENERA PMP 16.MLADOST (Selnica)

13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 12 13

10 9 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 2 3 2 2

1 2 2 4 4 3 4 4 2 2 4 0 5 2 4 1

2 2 4 3 3 4 4 4 5 6 5 9 6 8 6 10

35:15 31:18 31:20 36:19 27:22 29:22 23:17 26:23 25:28 18:24 32:36 14:29 22:30 18:32 20:29 15:38

31 29 23 22 22 21 19 19 17 17 16 12 11 11 10 7

Parovi sljedeeg kola: DRAVA (Kuršanec) - TRNOVEC, VENERA PMP - ME IMUREC, ŠENKOVEC - STRAHONINEC, MALI MIHALJEVEC - NAPREDAK, JEDINSTVO (GM) - MURA, PLAVI (Peklenica) - SLOBODA (Mihovljan), BRATSTVO (Jurovec) - HAJDUK (Štrukovec), MLADOST (Selnica) - JEDINSTVO (NSD). Susre poinju u 14 sa.

SELNICA. Igralište: Karaa. Suci: Tomislav Herman, Mladen Puklavec, Vlado Blaži. Delegat: Rajko Zadravec. Strijelci: 1-0 Radikovi (38), 2-0 Šavniar (55), 3-0 Tuksar (81) MLADOST: Novosel, Šavniar, Radikovi, Stojko N, Žerjav, Stojko T., Kneževi, Levai, Tuksar, Hereni, Koila, trener: Marijan Mohari DRAVA: Ivkovi, Treska (od 46. Zanjko Marin), Fuko (od 60. Zanjko D), Carevi M, Bajkovec, Šol, Dombaj, Carevi B., Medved (od 67. Šaronja), Gorianec (od 77. Zanjko Mihael), Jaluši, trener: Damir Tomaši Žuti kartoni: Stojko (Mladost); Gorianec, Medved (Drava) Crveni kartoni: Bajkovec (Drava)

MURA – M. MIHALJEVEC (1-1 (1-1) HLAPIINA. Igralište: NK Mura. Suci: Nino Škrobar, Darko Pokriva, Danijel Koila. Delegat: Davor Drvenkar Strijelci: 0-1 Mesari P (37-11m), 1-1 Breznik (45) MURA: Novak D., Lipovi, Jurovi, Novak M., Breznik (od 67. Horvat), Stojko, Vinko D (od 53. urin), Vinko M (od 53. Šagi), Braniša (od 83. Stojko), Na, Saka, trener: Dražen Novak M.MIHALJEVEC: Magdaleni, Trupkovi, Srnec, Janež (od 40. Bestijani), Mesari P., Mesari M. (od 90. Babi), Zadravec (od 71. Kovai), Mesari B (od 85. Kranjec), Makšadi, Varga (od 87. Perho), Posavec, trener: Bruno Mesari Žuti kartoni: Vinko D., Stojko, Šagi (Mura); Varga, Posavec, Zadravec, Mesari, Trupkovi (MM) Crveni kartoni: Srnec, Babi (MM)

JEDINSTVO (NSND) – BRATSTVO (J) 3-0 (1-0) NOVO SELO NA DRAVI. Igralište: NK Jedinstvo. Suci: Dražen Jurec, Antun Koruni, Petar Ruži. Delegat: Nikola Toplek Strijelci: 1-0 Novak (18), 2-0 Jambroši (81), 3-0 Novak (84) JEDINSTVO: Tomaši, Jaluši, Štajerec, Plaftak (od 85. Bezek), Jambroši, Filipovi, Hruškar, Fras, Novak, Popovi, Piska, trener: Mladen Rešetar BRATSTVO: Jambrovi N, Levai, Saka (od 46. Vinko K), Antoli, Kirec (od 58. Brezovaki), Jambrovi L. (od 76. Peri), Štefulj (od 46. Vrbanec), Gorianec, Vinko M., Jurovi, Trstenjak, trener: Darko Rob Žuti kartoni: Piska (Jedinstvo); Jambrovi, Vrbanec (Bratstvo)

su u 87. minuti zapucali penal. Sudac Jurec nije imao veih problema. Uvjerljivi domain bila je i Mladost iz Selnice. U „pravilnim razmacima“ postigli su zgoditke, tako da je Drava iz Kuršanca polako, ali sigurno zaostajala i nije mogla uiniti nešto više. Posebice kad je ostala s igraem manje na terenu jer je u 58. minuti iskljuen Bajkovec. Zgoditke za Selniane postigli su: Radikovi, Savniar i na kraju Tuksar. Tri žuta kartona pokazao je Herman. Trnovec je stigao do vrijedne pobjede na gostovanju kod susjeda u Dunjkovcu-Pretetincu. Gosti su bili bolji u iskorištavanju stvorenih prilika i po jednu u prvom i drugom dijelu pretvorili u zgoditke za pobjedu. Zabili su Ivan Gyoi sredinom prvog dijela i pri samom kraju Toni Baturina za konanih 0:2. Domain je bio borben, ali uzalud. Izgubili su i dobili još k tome etiri žuta, za razliku od gostujua dva.
9. studenoga 2012. BADMINTON

AKOVEC domain 2. Saveznog turnira HK-a

Filip Bel i Ela Trstenjak zlatni u kategoriji mješovitih parova U dvorani II. OŠ akovec, u organizaciji Badmintonskog kluba Meimurje akovec, održan je 2. Savezni turnir HK-a 2012./2013. za mlae kadete U-13 i mlae juniore U-17. Na turniru je nastupilo 37 mlaih kadeta i 23 mlaih juniora iz 9 klubova Hrvatske, a meu njima mlaa kadetska i juniorska ekipa BK Meimurje, pod vodst vom glavnog trenera Danijela Zadravca. Voditelj natjecanja i vrhovni sudac bio je Tomislav Grubi iz akovca, a pomonik voditelja Filip Mikolaj. U konkurenciji mlaih kadeta pobjedu je ostvario Dorian Cvijanovi, pobijedivši u finalu Luku Bana 2:0 (21:5, 21:9). Tree mjesto osvojio je Lukša Zlošilo, pobijedivši Lovru Hanžeka 2:1. Poredak domaih igraa: 6. Luka Grubi, 10. Borna Vadlja, 16. Tin Balent i 20. Jan Nikola Dvanajšak. U konkurenciji mlaih kadetkinja pobjedu je ostvarila Mia erjan, pobijedivši u finalu Ingu Sadai 2:1 (21:18,18:21 21:19). Tree mjesto osvojila je Dorotea Brki, pobijedivši Lauru Horvat iz BK Meimurje 2:0. Poredak ostalih meimurskih igraica: 7. K at ja Siroi, 11. Jana Brako, 13. Ina Derk, 15. Saša Leskovar, 16. Mihaela Ho man i 17. Nika Bulat. U konkurenciji mješovitih parova mlaih kadeta pobjedu je ostvario par Dino Ivevi / Inga Sadai, pobijedivši u finalu Lukšu Zlošilo / Miu erjan 2:0 (21:11,21:18 ). Tree mjesto osvojio je par Dorian Cvijanovi / Ira Misir, pobijedivši Josipa Meglia / Doroteju Brki 2:0. Poredak ostalih parova domaina: 5. Luka Grubi / Laura Horvat, 8. Jan Nikola Dvanajšak / Katja Siroi, 9. Borna Vadlja / Saša Leskovar i 10. Tin Balent / Nika Bulat. Idui dan, u nedjelju, održan je 2. Savezni turnir kadeta U-15 te 1. Savezni turnir poletaraca U-11 i veterana ’35 i +45 HK-a 2012./2013. Na turniru je nastupio rekor-

dni broj kadeta (40) kadeta te 16 poletaraca iz 6, te 30 veterana iz 8 klubova Hrvatske, naravno, i akoveka ekipa domaina. U konkurenciji kadeta pobjedu je ostvario Dino Belas (MZ), pobijedivši u finalu Filipa Bela (M) s 2:0 (21:16, 21:9). Poredak ostalih meimurskih igraa: 5. Lino Zadravec i 7. Luka Grubi (oba M). U konkurenciji kadetkinja pobjedu je ostvarila Paula Barkovi (MZ), svladavši u finalu Elu Trstenjak (M) s 2:0 (21:13, 21:13). Poredak ostalih domaih igraica: 8. Laura Horvat, 10. Iva Novak, 13. Ana Toplek, 15. Lucija rep, 16. Lana Matotek, 17. Leona Matotek, 21.-24. Margareta Lesjak, Helena Varga i Maria Krištofi (sve M). U konkurenciji mješovitih parova kadeta pobjedu je ostvario domai par Filip Bel / Ela Trstenjak (M). U konkurenciji poletaraca U-11 uvjerljivu pobjedu ostvario je akovanin Borna Vadlja, pobijedivši u finalu Ivana Gotesmana (ZM) s 2:0 (21:11, 21:12). Poredak ostalih domaih igraa: 5. Luka rep i 6. Ivan Grubi (oba M). U konkurenciji veterana +35 pobjedu je ostvario Marjan Vugrinec (KC). Poredak naših igraa: 4. Danijel Zadravec, 15. Tomislav Grubi i 16. Tihomir Domini. U konkurenciji parova veterana +35 pobjedu je ostvario naš Danijel Zadravec s Marjanom Vugrincem (M/KC). Poredak ostalih naših parova: 9. Radovan Petrovi/Tomislav Grubi i 10. Tihomir Domini/ Davor Ogrinec (M/KC). U konkurenciji veterana +45 pobjedu je ostvario Zdenko Mihetec (SZ), pobijedivši u finalu našeg Damira Markuša (M ) sa 2:0. Poredak ostalih naših igraa: 7. Filip Vadlja i 8. Damir Špiranec. U konkurenciji parova veterana +45 pobjedu je ostario par Zdenko Mihetec / Damir Skorup (SZ), dok je naš par Damir Markuš / Filip Vadlja osvojio 3. mjesto.

Pobjednici u konkurenciji mješovitih kadetskih parova bili su lanovi BK-a Meimurje Filip Bel i Ela Trstenjak

SPORTSKI RIBOLOV POVIJESNI uspjeh ŠRD-a “Mura“

Postali prvaci i plasirali se u višu ligu Vrlo vrijedan uspjeh na ovogodišnjem prvenstvu Hrvatske 3. lige sjever u lovu ribe udicom na plovak ostvarila je ekipa ŠRD-a “Mura“ iz Murskog Središa. Središani su kao debitanti uvjerljivo osvojili prvo mjesto, te se tako plasirali u 2. hrvatsku ligu. Središani su u osam kola osvojili 14 medalja, 6 zlatnih, 6 srebrnih, 2 bronane i 6 pehara, 4 za prva i 2 za trea mjesta. Natjecatelji i predsjednik društva Stjepan Lisjak ovaj

Ekipa ŠRD-a “Mura“, koja je osvojila 1. mjesto i plasman u višu ligu

uspjeh ocjenjuju povijesnim i vrijednim. Ovaj povijesni uspjeh ostvarili su Josip eki, Zvjezdan Maari, Pero Kerha, Boško Jagec, Nenad Jurini i Ivica Vugrinec (kapetan), a natjecanja su održana u Koprivnici, Novom Maro u, Ludbregu, Križevcima, Donjoj Dubravi i Žabniku. Središani su ve zapoeli pripreme za natjecanje u višoj ligi, ovog trenutka one vezane uz osiguranje novca i logistike. (S. Mesari)


9. studenoga 2012.

Mozaik 45

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PODUZEE “Lamela” Gornja Dubrava

Petak, dan za...

a a

Otvorena proizvodno - poslovna zgrada - Lamela danas posluje s cijelom Hrvatskom, s nekoliko europskih zemalja, te Južnom Korejom i Japanom. Kvaliteta, tradicija i poslovnost moto su ove tvrtke U srijedu je u Gornjoj Dubravi sveano otvorena nova proizvodno - poslovna zgrada tvrtke "Lamela", iji je vlasnik obitelj Franje Goluba iz Gornje Dubrave. U nazonosti velikog broja gostiju, prijatelja obitelji i tvrtke te predstavnika opinske i državne vlasti simbolinim presijecanjem vrpce zgradu su otvorili Stjepan Koraj, pomonik ministra poduzetništva i obrta, Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtnike komore, i Matija Golub, lan obitelji, a na sve je blagoslov zazvao veleasni Ivan Vugrini, domai župnik. Koraj i Ranogajec, opinski naelnik Franjo Kovai, zamjenik meimurskog župana Matija Posavec te predsjednik ŽOK-a Slavko Faltak u svojim su govorima pohvalili vrijed-

Stjepan Koraj pohvalno govori o Lameli i gospodarskim potezima hrvatske Vlade

nu, uglednu i poduzetnu obitelj Golub, što je u ne baš sjajnom vremenu za gospodarstvo i obrt smogla snage i novca za izgradnju ovakvog objekta. Vlasnik Franjo Golub pak je naglasio kako je zgrada rezultat dugogodišnjeg rada tvrtke koja je, zasnovana na obiteljskom obrtu, s vremenom postala znaajan subjekt na tržištu, te je svima, poglavito obitelji

i Obrtnikoj komori te Opini Gornji Mihaljevec, zahvalio na pomoi i razumijevanju. Tvrtka "Lamela", koja je kao specijalizirana radionica osnovana 1984. godine, bavi se proizvodnjom lamela - kvaila u standardnoj kvaliteti s organskom oblogom, za osobna i teretna vozila, autobuse, traktore, poljoprivredne strojeve, utovarivae i graevinske stro-

jeve. Izrauju i potisne ležajeve, obloge konica, disk ploice i lamele centrifugalnih pumpi. Svoje proizvode plasiraju na domae tržište, u nekoliko europskih zemalja te u Južnu Koreju i Japan. Obitelj Golub posebno je ponosna na priznanje "Majstor godine 2006." i II. nagradu Zagrebakog velesajma za najbolji proizvod 2010. godine. (S. Mesari, S. Zorkovi)

* Potražite nas svakog petka od 23.12.2011. na svim prodajnim mjestima!

www.mnovine.hr www.facebook.com/mnovine Ponosna i zadovoljna obitelj Golub drži do kvalitete, tradicije i poslovnosti

Gosti i uzvanici u razgledavanju nove proizvodne hale


46

Informacije

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

REPUBLIKA HRVATSKA ME IMURSKA ŽUPANIJA GRAD MURSKO SREDIŠE GRADONAELNIK

REPUBLIKA HRVATSKA ME IMURSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADNJU KLASA: UP/I-361-06/12-01/46 URBROJ: 2109/1-13/3-12-03 akovec, 05. studenoga 2012.

Klasa: 021-05/12-01/992 Ur.broj: 2109/11-1-01/1-12-1 Mursko Središe, 06.11.2012.g. Temeljem lanka 15.st.3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj br. 26/03 – proišeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), lanka 45. Statuta Grada Mursko Središe (Službeni glasnik Meimurske županije br. 09/09) i toke (I) Odluke Gradskog vijea o provedbi natjeaja za povjeravanju obavljanja komunalne djelatnos održavanja groblja te obavljanja pogrebnih poslova za groblje Peklenica-Križovec Klasa: 021-05/12-01/763, Ur.broj: 2109/11-1-01/1-12-1 gradonaelnik Grada Mursko Središe raspisuje

NATJEAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja te obavljanja pogrebnih poslova za groblje Peklenica-Križovec (I) Raspisuje se natjeaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnos održavanja groblja te obavljanja pogrebnih poslova za groblje Peklenica-Križovec. (II) Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnos održavanja groblja te obavljanja pogrebnih poslova za groblje Peklenica-Križovec sklopi e se s najpovoljnijim ponuditeljem na rok od 4 godine poevši od 01.01.2013. godine. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradsko vijee Grada Mursko Središe nakon pribavljene prethodne suglasnos Vijea mjesnog odbora Križovec i Peklenica. Gradsko vijee Grada Mursko Središe zadržava pravo poništenja natjeaja bez obveze posebnog obrazloženja ponuditeljima. Prov odluke iz prethodnog stavka nije dopuštena žalba. (III) Mjerila za provedbu javnog natjeaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnos održavanja groblja te obavljanja pogrebnih poslova za groblje Peklenica-Križovec: Ugovor se sklapa na vremensko razdoblje od 4 godine, i to od 01.01.2013. godine. Godišnja naknada za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnos održavanja groblja te obavljanja pogrebnih poslova za groblje Peklenica - Križovec utvruje se u visini od minimalno 10% naplaene cijene pogrebnih poslova bez poreza na dodanu vrijednost. Ponuditelj treba bi zika ili pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnos održavanja groblja te obavljanja pogrebnih poslova. Ponuditelj treba bi nancijski sposoban za obavljanje djelatnos održavanja groblja te obavljanja pogrebnih poslova. Ponuda treba sadržava: - naziv, adresu i mani broj pravne ili zike osobe koja podnosi ponudu, - izvadak iz sudskog registra ili obrtnicu (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnos koja je predmet natjeaja, - potvrde o nancijskoj sposobnos ne starije od mjesec dana – BON-1, BON-2, - potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga prema RH (ukoliko postoji dug, ponuda e se ocijeni kao neprihvatljiva), - izjavu o prihvaanju odredaba Odluke cjenika pogrebnih usluga na groblju PeklenicaKrižovec Klasa: 021-05/12-01/23, Ur.broj: 2109/11-1-01/1-12-1 od 10. sijenja 2012. godine koji e se primjenjiva u razdoblju trajanja ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnos održavanja groblja te obavljanja pogrebnih poslova za groblje Peklenica-Križovec (cjenik pogrebnih usluga na groblju Peklenica-Križovec se može podignu u gradskoj upravi svakim radnim danom od 07:00h do 15:00h do isteka roka za podnošenje ponuda), - ispunjen obrazac cjenika obavljanja poslova održavanja groblja (obrazac se može podignu u gradskoj upravi svakim radnim danom od 07:00h do 15:00h do isteka roka za podnošenje ponuda), - ponudu visine godišnje naknade za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnos održavanja groblja te obavljanja pogrebnih poslova za groblje Peklenica – Križovec, - dokaz kadrovske sposobnos: popis zaposlenih osoba sa potvrdama o osposobljenos za rad na siguran nain sa strojevima za komunalno ureenje, - kao najpovoljnija ponuda bi e odabrana ona prihvatljiva i potpuna ponuda s najnižim cijenama poslova održavanja groblja i najvišom ponuenom godišnjom naknadom za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnos održavanja groblja te obavljanja pogrebnih poslova za groblje Peklenica – Križovec (minimalna godišnja naknada koju ponuditelji u natjeajnom postupku trebaju ponuditi iznosi 10% naplaene cijene pogrebnih poslova bez poreza na dodanu vrijednost), - svi sastavni dijelovi ponude trebaju bi dostavljeni u izvorniku ili ovjerenoj preslici, (IV) Adresa na koju se šalje ponuda je: Grad Mursko Središe, Trg bana Josipa Jelaia 10, 40315 Mursko Središe. Na omotnici se ispisuje naznaka «NE OTVARAJ – Ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnos održavanja groblja te obavljanja pogrebnih poslova za groblje Peklenica-Križovec». Krajnji rok za dostavu ponude je 23. studeni 2012. godine najkasnije do 12:00 sa. Vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 23.11.2012. godine u 12:00 sa u gradskoj vijenici Grada Mursko Središe. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvova ovlašteni predstavnici ponuditelja. GRAD MURSKO SREDIŠE GRADONAELNIK

Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju Meimurske županije, na temelju odredbe lanka 23. i 24. Zakona o postupanju i uvjema gradnje radi pocanja ulaganja («Narodne novine», br. 69/09. i 128/10.) i lanka 111. Zakona o prostornom ureenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.)

P O Z I V A na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava nekretnina koje neposredno granie s nekretninama na kojima e se kablira dio 10(20) kV nadzemnog voda D-143 Lopanec – Vukanovec u Vuencu, na katastarskim escama koje pripadaju katastarskoj opini Lopanec, za koje se po zahtjevu investora: HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Elektra akovec, Žrtava fašizma 2, vodi upravni postupak izdavanja rješenja za graenje, za kabliranje dijela 10(20) kV nadzemnog voda D-143 Lopanec – Vukanovec u Vuencu, Uvid u glavni projekt mogu izvrši: - osobe s dokazom da su stranke u postupku – izvadak iz zemljišne knjige i preris katastarskog plana, kojima se dokazuje svojstvo stranke, te osobnu iskaznicu kojom se utvruje identet stranke - opunomoenik s dokazom da zastupa stranku dana, 19. studenoga 2012. godine, u vremenu od 9 do 12 sa, u Upravnom odjelu za prostorno ureenje i gradnju Meimurske županije, akovec, Ul. R. Boškovia br. 2, soba br. 10. Rješenje za graenje može se izda i ako se stranka ili njezin opunomoenik ne odazovu ovom pozivu.

REPUBLIKA HRVATSKA ME IMURSKA ŽUPANIJA OPINA ŠENKOVEC OPINSKI NAELNIK

JAVNI POZIV Kojim Opina Šenkovec kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom „Budina“ u Šenkovcu, na kbr. 1338/1, kbr. 1338/4, kbr. 1340/1, kbr. 1340/2, kbr. 1551 i kbr. 3296/1 u k.o. Šenkovec, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno granie s zemljištem na kojem je izvedena cesta o poetku postupka evidenranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrauje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja. Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestom odnosno jedinice lokalne samouprave zapoe e s obilježavanjem granica zemljišta dana 15.11.2012. godine, na kojem je izgraena cesta uz strunu pomo ovlaštenih inženjera geodezije Lidija Gorianec (Geo 659) i Josip Gorianec (Geo 1048), predstavnika tvrtke Girus d.o.o. Šenkovec, koji se brinu da lomne toke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Nositelji prava na zemljištu koje granii s zemljištem na kojem je izvedena cesta mogu obavi uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatraži eventualna dodatna pojašnjenja u tvrtki Girus d.o.o. na adresi Dr. Vlatka Maka 43, Šenkovec, radnim danom od 08:00-16:00 sati u vremenu od 19.11.2012. do 22.11.2012. godine. Naelnik Vladimir Novak mag.mus.

9. studenoga 2012.

Na temelju lanka 7. i 9. Pravilnika o spendiranju redovnih studenata («Službeni glasnik Meimurske županije» br. 5/10.) i l. 32. Statuta Opine Sveta Marija («Službeni glasnik Meimurske županije» br. 9/09.) Opinski naelnik Opine Sveta Marija dana 05.11.2012.g. donosi

ZAKLJUAK o raspisivanju Natjeaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2012./13. Opi uvje i kriteriji za dodjelu spendija: Pravo na spendiju mogu ostvari redovni studen dodiplomskih i diplomskih studija: - da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na podruju Opine Sveta Marija, - da imaju status redovnog studenta, a nemaju odobrenu spendiju po drugoj osnovi, - da nisu stariji od 27 godina. Odabir kandidata za dodjelu spendija obavlja se po slijedeim kriterijima: socijalno stanje, opi uspjeh u prethodnoj godini (za studente prve godine i uspjeh jekom srednjoškolskog školovanja, ako su bili osloboeni završnog ispita ili mature), sudjelovanje na natjecanjima, osvojene nagrade, posgnu rezulta, objavljeni radovi. Tijelo kojem se podnose prijave: Opina Sveta Marija, Povjerenstvo za dodjelu spendija, Trg bana Jelaia 1, 40326 Sveta Marija Rok u kojem se podnose prijave za natjeaj: 28.11.2012.g. Dokumentacija koju je potrebno priloži: Zamolbe za dodjelu spendije podnose se na propisanom obrascu koji izdaje Jedinstveni upravni odjel Opine Sveta Marija (ili na www. svetamarija.hr), uz koji se prilaže: životopis, uvjerenje o prebivalištu (izdaje MUP), preslika domovnice i osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, izjavu o lanovima zajednikog kuanstva, preslika osobnih iskaznica lanova zajednikog kuanstva, kopija rješenja porezne uprave o razrezanom porezu na prihod svih lanova zajednikog kuanstva za prethodnu kalendarsku godinu po svim osnovama, potvrda o prosjeku plaa i drugih prihoda za sve lanove zajednikog kuanstva za posljednje tromjeseje ili potvrda o nezaposlenos (za tuzemstvo i inozemstvo), odnosno zadnji izvadak mirovine za umirovljenike. preslika svjedodžbe o završenom 4. razredu srednjoškolskog obrazovanja ili indeksa uz predoenje izvornika, preslika isprave ili dokumentacije o sudjelovanju na natjecanjima s posgnum rezultama, uvjerenje o redovitom upisu na fakultet tekue studentske godine, izjava podnositelja zamolbe da ne prima spendiju po drugoj osnovi, potvrda fakulteta ili srednje škole o redovnom školovanju užeg lana obitelji (ako ih ima), za roditelje koji su hrvatski vojni invalidi odgovarajuu potvrdu o statusu HRVI, eventualne potvrde za otežavajue okolnos materijalnog položaja obitelji, potvrda o zdravstvenom stanju i stupnju invalidnos podnositelja zamolbe, potvrda o fakultetskim nagradama. Dokumentacija koja se prilaže ne smije bi starija od 30 dana od dana raspisivanja natjeaja, osim domovnice. Broj i visina spendija koje e se dodijeli: Dodijeli e se 9 spendija za akademsku godinu 2012./13. i to: za studij u mjestima udaljenima do 50 km u iznosu od 300 kn mjeseno, za studij u mjesma udaljenima više od 50 km u iznosu od 500 kn mjeseno. Ostali podaci: Pravovremene i potpune prijave boduju se primjenom kriterija utvrenih Pravilnikom o stipendiranju redovnih studenata. Po završenom bodovanju sastavlja se bodovna lista prvenstva za studente. Bodovna lista objavljuje se na oglasnoj ploi Opine Sveta Marija, Vijea mjesnog odbora Donji Mihaljevec te internet stranici Opine Sveta Marija www.svetamarija.hr . Studen imaju pravo prigovora na utvrenu bodovnu listu u roku od 8 dana od dana objave iste. Opinski naelnik Dean Hunjadi Sveta Marija, 05.11.2012. KLASA: 604-01/12-01 URBROJ: 2109/24-12-1


9. studenoga 2012. REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA ŽUPANIJA GRAD AKOVEC SLUŽBA ZA PROVO ENJE DOKUMENATA PROSTORNOG URE ENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI akovec, Kralja Tomislava 15 Tel. 040/312-001 ; fax. 040/310-197 KLASA: UP/I-361-02/12-01/4 URBROJ: 2109/2-06-12-03 akovec, 6. studenog 2012.

Grad akovec, Služba za provoenje dokumenata prostornog ureenja i izdavanje akata o gradnji temeljem odredbe lanka 23. stavka 1. i 2. i lanka 24. stavka 3. Zakona o postupanju i uvjema gradnje radi pocanja ulaganja (Narodne novine broj 69/2009 i 128/10), u upravnom postupku izdavanja rješenja za graenje

POZIVA vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. Novo Selo Rok za koje se izdaje rješenje za graenje te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno granie s nekretninama na kojima se planira produljenje niskonaponske mreže

da izvrše uvid u glavni projekt za izdavanje rješenja za graenje za produljenje niskonaponske mreže u Novom Selu Rok: izlaz br. 1 iz KTS 10(20)/0,4 kV Novo Selo Rok «Ive Lole Ribara» (br. 387) na k..br. 3721 k.o. Novo Selo Rok u postupku koji se vodi po zahtjevu trgovakog društva HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, ELEKTRE akovec, Žrtava fašizma 2 Uvid u glavni projekt radi izjašnjenja mogu izvrši: - osoba s dokazom da je stranka u postupku (izvadak iz zemljišne knjige / izvod iz posjedovnog lista, kopija katastarskog plana, osobna iskaznica ili druga isprava za dokaz identeta) - punomonik stranke s dokazom da zastupa stranku dana 19. studenog 2012. godine u vremenu od 9 do 11 sa u Službi za provoenje dokumenata prostornog ureenja i izdavanje akata o gradnji, u akovcu u ulici Katarine Zrinski 2/II. Osobi koja se odazove pozivu, a ne dokaže svojstvo stranke ili punomonika stranke, uskrat e se mogunost uvida u glavni projekt. Rješenje za graenje za traženi zahvat u prostoru može se izda iako se stranka ili njezin punomonik ne odazovu ovom pozivu.

IZ MATINOG UREDA

ROENI MAGDALENA IGNAC, ki Jasmine i Vlade; TOMA BRATKOVI, sin Sanje i Krunoslava; NOA URIN, sin Martine i Renata; LARA ZOBEC, ki Ivane i Franje; LUCIJA GOLUBI, ki Lidije i Marke; ZARA BESTIJANI, ki Andreje i Dine; ELA ZORII, ki Marine i Domagoja; MARTIN MARJANOVI, sin Martine i Vanje; ELISA HORVAT, ki Radmile i Nedeljka; ILIJA PINTARI, sin Lane i Daria; EVA VURUŠI, ki Renate i Tomislava; VITA ANDRAŠEC, ki Draženke i Renata; NIKO HRAŠANEC, sin Andrijane i Željka; NICOLAS HERGOTI, sin Jasmine i Nikole; SIMON HORVATI, sin Karmenke i Igora; RINO GENC, sin Dubravke i Kristijana; ELANA LEVAI, ki Martine i Josipa; JAKOV BAKA, sin Tee i Nevena (akovec)

VJENANI Martina Mekovec i Bruno Matotek, Tanja Vlahek i Zoran Jurmi, Klaudija Novak i Igor Modlic (akovec); Doroteja Musta i Mišel Cesar (Kotoriba); Monika Šubernik i Nikola

Informacije 47

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

Varošanec (M. Središe); Petra Jurkovi i Karlo Zadravec, Maja Kocen i Denis Anušek (Štrigova)

UMRLI Zlatica Kocijan ro. Serec r. 1949., Antun Jalšovec r. 1924., Mihael Kolar r. 1925., Terezija Tišljari ro. Purgar r. 1932., Ana Nemec r. 1929., Dragutin Fegeš r. 1931., Jelena Perko ro. Vrbanec r. 1931., Brigita Jalšovec ro. Jurai r. 1930., Ana Posavec r. 1924., Antonija Šestan r. 1928., Viktorija Horvat ro. Babi r. 1923., Juraj Miljani r. 1928., Mihael Kova r. 1930., Antun Blažini r. 1932. (akovec); Jela Maltari ro. Pintari r. 1927., Irma Furdi ro. Mikuli r. 1931. (Dekanovec); Ladislav Matulin r. 1925. (Kotoriba); Ivan Sklepi r. 1934. (M. Središe); Božena Ignac r. 1956., Amalija Žarkovi ro. Kukoli r. 1921. (Nedeliše); Jela Slaviek ro. Horvat r. 1932., Ljubica Iskra ro. Tizaj r. 1949., Kata Kožnjak ro. Hobor r. 1935., uro Zadravec r. 1931., Amalija Mlinari ro. Kozari r. 1930. (Prelog);

Temeljem lanka 9.a Zakona o nanciranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Kriterija za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Meimurske županije za 2013. godinu, Meimurska županija raspisuje

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

BRANKU KOSU 9.11.1991. - 9.11.2012.

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU I. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz prorauna Meimurske županije kulturne su djelatnos i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Meimursku županiju a koje Meimurska županija programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrene posebnim zakonom kao što su: 1. programi ustanova u kulturi 2. djelatnos strukovnih i amaterskih udruga u kulturi, trgovakih društava i drugih organizacija u kulturi 3. programi zašte, ouvanja, obnove, revitalizacije i programi razvitka i unapreivanja ukupne djelatnos zašte i ouvanja kulturnih dobara i kulturnog nasljea 4. izdavanje knjiga, organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladnikoj i knjižniarskoj djelatnos 5. programi vizualne i audiovizualne umjetnos (održavanje izložbi, izdavanje likovnih monogra ja, akcije i manifestacije u likovnoj djelatnos) 6. programi u podruju kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnos te kulturno-umjetnikog amaterizma 7. programi kulturne suradnje s organizacijama i instucijama te sudjelovanje na regionalnim, državnim i meunarodnim manifestacijama i u projekma. II. Predlaga mogu samostalni umjetnici, umjetnike organizacije, ustanove u kulturi, graani i udruge, pravne i zike osobe koje obavljaju djelatnost u podruju kulture te jedinice lokalne samouprave. III. Prijedlozi se za svaki program podnose na posebnoj prijavnici uz koju se prilaže nancijski plan sa speci ciranim troškovnikom. Pravne osobe koje sudjeluju u natjeaju moraju dostavi i izvod iz odgovarajueg javnog registra, ne stariji od 3 mjeseca, iz kojeg je vidljiva ovlast za zastupanje i broj poslovnog rauna, a zike osobe presliku osobne iskaznice. Prijavnice se nalaze na internetskim stranicama Meimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr. IV. Programi zašte i ouvanja kulturnih dobara moraju sadržava odgovarajue mišljenje konzervatorskog odjela, a programi zašte nepokretnih kulturnih dobara i izvadak iz zemljišnih knjiga te projekte i troškovnike radova koje su izradile ovlaštene strune osobe. Uz prijavnice za potporu realizaciji izdavakih projekata dostavljaju se po dvije strune recenzije. Prihvaeni programi su nancirat e se kroz Program javnih potreba u kulturi Meimurske županije, a prema mogunostima Prorauna Meimurske županije. V. Pri vrednovanju podnesenih prijedloga primjenjivat e se Kriteriji za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Meimurske županije za 2013., koji se nalaze na internetskim stranicama Meimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr. VI. Prijedlozi se, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalju na adresu: Meimurska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Ruera Boškovia 2, 40000 akovec. Razmatrat e se zahtjevi prisgli do 10. prosinca 2012. godine do 12,00 sa (bez obzira na nain dostave). ŽUPAN Ivan Perho KLASA: 612-01/12-02/6 URBROJ: 2109/1-01-12-01 akovec, 5.11.2012.

Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

IN MEMORIAM hrvatskom branitelju

ŽELJKU PONGRACU 9.11.1991. - 9.11.2012. Udruga roditelja poginulih i umrlih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

DRAŽENU ŠKORJANECU 10.11.1991. - 10.11.2012. Udruga roditelja poginulih i umrlih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

PREDRAGU KOZARU - VIŠNJIU 11.11.1994. - 11.11.2012. Udruga roditelja poginulih i umrlih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

MARELU MIKULANU 12.11.1994. - 12.11.2012. Udruga roditelja poginulih i umrlih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

DRAGUTINU LEHKECU 14.11.1991. - 14.11.2012. Udruga roditelja poginulih i umrlih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

KUPON broj

896

Ivana Mažuranića 2/II.kat, Čakovec

Sjeanja, posljednji pozdravi i zahvale do 20 rijei sa slikom

kuna * Akcija traje do kraja 2012. godine.

SIGURNA KUĆA, Dom za žrtve obiteljskog nasilja Čakovec e-mail: sigurna1kuca@gmail.com

tel: 099/8357-335 p.p. 160, 40000 Čakovec


48

Oglasnik

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

9. studenoga 2012.

VAŽNA OBAVIJEST

POTREBNI DODATNI PODACI ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA U RUBRICI USLUGE I IZNAJMLJIVANJE APARTMANA Obavještavamo naše cijenjene oglašivae da ubudue u rubrikama “Usluge” i “Iznajmljivanje apartmana” moraju ostaviti dodatne podatke, sukladno sa zakonskim propisi-

MOTORNA VOZILA

ma. Zakon o zabrani i spreavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kojeg je donio Hrvatski sabor 20. svibnja 2011.g., propisuje da se sudionikom u obavljanju neregistrirane

PRODAJEM RENAULT LAGUNU 1.8, reg. do 11/2013., sa svom opremom i u urednom stanju. mob 099 212 5200. PRODAJEM TOMOS AUTOMATIC, mob 098 164 3871 PRODAJEM SKUTER Peugeot Vivacity 50cm 2007.g. i Mercedes A klasa 2000.g., metalik, ouvan. tel 091/970-1929 PRODAJEM MAZDU 323 1997.g. i Golf 2 1.9td 1987.g., oba registrirana, mob 098-241-676 PRODAJEM MAZDU 3 SEDAN 1.6 benz, 1.reg. 14.11.2005.g., siva metalik, 56tkm, ouvana, 1.vl., + 4 zimske gume. mob. 091/568-2259 PRODAJEM ELINE FELGE ZA AUDI A4, 5 rupa, 15 cola, cijena 100 kn/kom. tel. 040/861-208 PRODAJE SE FIAT BRAVA 1998. god. Tel. 095/906-7784 VW PASSAT 1.6D 1991.g., neregistriran, 1.vl., cijena 800 eur. mob. 099/673-6520 PRODAJE SE FIAT BRAVA 1998. god. registriran, Tel. 099/244-1424 PRODAJE SE SKUTER TGB 2008.g., registriran, mob. 098/556-423 GOLF II 1.6 benz 1991.god., ušuvan, prodajem, tel. 098 600 281. PRODAJE SE CITROEN AX 14 dizel 1990.g., registriran. mob. 098/521-616 V W V EN TO 1 9 97. g ., 1 . 9 d i zel, 141tkm, u savršenom stanju, za 21.000 kn fiksno. mob. 099/312-4106 GOLF III dizel, registriran do 5./2013., mob. 095/523-3380

PRODA JEM TRAKTOR Kramer 1956.g., u vrlo dobrom stanju, šrota sa 1-faznim motorom i cirkular na kardan. mob. 091/1648-472 PRODAJEM NOVE BAVE za vino od hrasta i agacije do 400 lit., dostava, vrlo povoljna cijena, tel. 858-362 PRODAJE SE KVALITETNO BIJELO VINO – vrlo je ino, tel. 897-188 PRODAJEM MLADO CRNO VINO odlino za bambuse, može se proba, cijena 7 kn/lit. Javi se možete na mob: 098 467 942 PRODAJEM traktor Ursus C335, kabina Orašje, 1.vl., 1994.g., 1700 rs, kao novi, ili Torpedo Deutz 4006 s kabinom 1977.g., 3900 rs, 1.vl., sauvan, te donju poteznicu za IMT traktor. mob. 098/190-3753 PRODA JEM 2-osovinsku traktorsku prikolicu domae izrade (1.300kn), rabic mrežicu 50m2 pocinanu 25x25mm (500kn), univerzalne elektrode 3.2mm, 4.7kg i kupujem moment klju (kilo klju), mob. 091/2711-778 PRODAJE SE tanjuraa 20 diska, plug 12 cola visoki, veterjak za išenje žita, kabina za traktor, sijaica kukuruza Olt, slama u balama i skuter. mob. 091/517-5821 PRODAJEM 2-brazdni plug okreta 16 cola, 2-brazdni plug Slavonac 12 cola i prskalicu KŽK 340 lit., mob. 091/517-5595 PRODAJEM SADNICE smreke i jele 1-2m, te srebrnu smreku – povoljno. Mob. 098/902-1080, Krištanovec

POLJOPRIVREDA

USLUGE

KUPUJEM TRAKTORE IMT, URSUS, ZETOR - može i neispravne. tel: 01/2067-370, 092/110-7110 KUPUJEM mikser za gnojnicu duž. 4m sa ili bez elektromotora i Zetor 7340 sa ili bez prednjeg utovarivaa Mob. 095/813-6147 KUPUJE SE KUKURUZ U ZRNU od 2011g., a prodajem pijetlove križevake kukmice, australorpa, šuma Omek kraj Pušina, oranica Jarašice blizu Nedeliša i Štuk kraj Strahoninca. Tel: 099-5166-780, 040-822-362 PRODAJEM SADNICE hrasta, jasena, javora, graba, bukve, agacije za pošumljvanje, Ludbreg, tel: 042/819-020, 099/808-7586. PRODAJEM MOTOKULTIVATOR Honda F 620, sa velikom prikolicom, ralicom za snijeg i plugom, sve u odlinom stanju. mob 099 212 5200. SADNICE CRVENOG KRUPNOG RIBIZA, prodajem po 10 Kn. Zagreb, 098-908-4675. PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žu, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 PRODAJE SE TRITIKALA oko 500 kg, zva na tel 343-154. PRODAJEM dvobrazni plug Olt, ekiar s trugom za 550 kn, podnu vagu nosivos 100 kg s kazaljkom, metalne stalaže i stol.mob. mob 098 9211 929 PRODAJEM vrtnu kosilicu, cirkular i ekiar, tel. 333-253 PRODAJEM DVIJE KIPER PRIKOLICE 1-osovinsku i 2-osovinsku, te prikolicu za gnoj Fahr 4T i rotoler 2.5m šir. Howard. Tel: 098/170-53-11

ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno. Tino, 098/931-7570

djelatnosti smatra i fizika i pravna osoba koja naruuje, posreduje ili objavljuje oglas, odnosno nedopuštenu reklamu u tisku, putem televizije, radija i drugih medija.

Naruitelj oglasa zato je dužan prilikom naruivanja navesti podatke o svom identitetu: tvrtku, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili

ime i prezime naruitelja, OIB i njegovo prebivalište/boravište. Ukoliko to naruitelj ne dostavi, zakonom je zabranjeno objaviti oglas. Stoga, molimo naše itate-

KREDITI

U NAJAM

PRODAJE SE ORANICA Begjec u Makovcu, mob. 098/946-6750 PRODAJE SE DVOSOBAN STAN u strogom centru akovca. mob: 091/559-8656 PRODAJEM LIJEPU KUU U akovcu, u ZAVNOH-a ulici na dobroj lokaciji, blizu centra. Cijena 180.000 eura. mob. 098/134-7494 PRODAJE SE ZIDANA GARAŽA u k, J. Slogara (ispred zgrade br. 6), mob. 091/554-9323 PRODA JE SE STAN u Prelogu, 60m2, cijena po dogovoru. Tel. 099/805-00-15 PRODAJEM JEDNOSOBAN namješteni stan u Istarskoj ul., K. tel. 099/325-4267 SUPER POVOLJNO PRODAJE SE GRADILIŠTE u Športskoj ulici u Mihovljanu. Tel. 095/5287-287 PRODAJEM VEE IMANJE u gornjem dijelu Meimurja, pored gl. ceste, površine 2.3h. Sve jedna parcela (mog. podjele u više gra. parcela). Hitno!!! mob 099 752 8800 NAMJEŠTENA SOBA s kuhinjom i kupaonicom u Šenkovcu, samcu (zaposlenoj muškoj osobi), mob. 098/171-4456 PRODAJE SE PARCELA u ograenom prostoru od 610hv, širine 16.5m, mali vonjak i livada, s drvenom kuicom, u Strahonincu. mob. 098/680-549 PRODAJEM OBITELJSKU KUU s velikim dvorištem i vrtom za 110.000 eur u ehovcu, mogua zamjena za stan, vikendicu, uz doplatu. mob. 095/519-7555 PRODAJE SE NOVI STAN u Prelogu od 103m2, odmah useljiv, plaanje po dogovoru, mob 091/620-331 PRODA JE SE STARIJA KUA u Dragoslavcu, namještena, svi prikljuci, pl. centr. grijanje, kupaonica, useljiva, okunica 800hv, cijena 12.500 eur. mob. 091/563-6323 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Selnici, cijena po dogovoru. tel. 00386/41-249-325 PRODAJEM VIKENDICU u Frkanovcu na atraktivnoj lokaciji, papiri uredni, cijena 19.000 eur. mob. 098/832-691 PRODA JE SE STAN od 52m2 u k sa spremištem i natkrivenim parkirnim mjestom. mob. 098/768-455 OBITELJSKU KUU u M. Središu prodajem ili mijenjam za manju ili za vikendicu. mob. 098/9176-477

KREDITI - zaposleni na pola primanja do 12 god. Zatvaranje CL. Umorivljenici do 80 god. pozajmice! mob: 091 302 9234

POZNANSTVA GOSPODIN IZ CELJA traži gospou od 35-40g radi poznanstva, brak mogu, dijete ne smeta. tel. 00386/31-419-939 DEKO, simpa, traži ozbiljnu žensku osobu za izlaske, druženja, putovanja, može i rastavljena, udana, uz maksimalnu diskreciju do 45g., zgodnu i šarmantnu. mob. 099/839-8323 MUŠKARAC (38g) slobodan, traži poznanstvo, ugodne i elokventne ozb. ženske osobe do 40g., za izlaske, druženja, uz moju nanc. potporu. Samo ozbiljne ponude na tel. 099/6490-923 SLOBODAN MUŠKARAC (58g) traži slobodne dame, udovice i razvedene. Molim samo ozbiljne ponude na mob. 099/574-8435

NEKRETNINE – PRODAJA

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama

INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323

POSAO TRAŽIM POSAO DADILJE – djeca jaslike i vrtike dobi. Dugogodišnje iskustvo i preporuke! Info: 091/3270-262 TRAŽIM POSAO davanja instrukcija iz KNJIGOVODSTVA za srednju školu. Pružam pomo u uenju i vježbanju zadataka. Mob: 098 546 069 T R A Ž IM P O S AO dav anja in strukcija iz MATEMATIKE. Tel. 091/528-66-71 TRAŽIMO POSA išenja, peglanja, kuhanja. Info: 091/3270-262 ŽENSKA OSOBA traži posao išenja ili bilo kakav drugi posao, može i pomo starijim osobama. mob. 099/8420-173 MLA A MUŠKA OSOBA traži bilo kakav posao. mob. 099/8420-173 STUDENTICA druge godine defektologije s iskustvom rada u vru i završenim odgojem, traži posao uvanja djece do jeseni. Info: 098/915-2596 TRAŽIM POSAO davanja instrukcija iz matemake, tel. 098/909-1580 TRAŽIM POSAO uvanja djece od 3-6g u svom domu, okolica Preloga, mob. 091/200-8962

LIJEPO UREĐEN POSLOVNI PROSTOR od 117m2, kao i jedan od 62m2

akovec, R. Boškovia 21 tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr

PRODAJU SE NOVI STANOVI u akovcu kod teniskih igrališta (58m2), Zagrebu (73m2 + parkirno mjesto + garaža) i apartman u Poreu (55m2). POVOLJNO, Tel: 098 241 578 PRODAJE SE graevinsko zemljište u Vuencu (Lopancu), 2000m2 dio komunalnih i vodnih doprinosa plaen, mirni kvart idealno za obiteljsku kuu, 17.000 Eur; obiteljska kua na jugu, novo renovirana, 180m2 za 159.000 Eur i posl. prostor od 90m2, preko puta suda i županije, gl. ulaz sa uline strane, za 1450 eur/m2. Mob. 098/297-222 PRODAJE SE KUA u Gor. Hrašanu, upita na 098 297 210 PRODAJE SE OBITELJSKA KUA s posl. objektom i još jednim gradilištem u Pušinama u akovekoj ulici, te se prodaju punioci, gredice, cigla M30 i stari crijep. Mob. 098/9810-335 ili 099/7889-818 PRODA JE SE ILI IZNA JML JUJE obiteljska kua u Podbrestu. Tel. 095/8465-862 ili 040/620-037

ČAKOVEC CENTAR, Kvaternikova 10

Telefon 040 311-516 PRODAJEM 2.5-SOBNI STAN u akovcu od 56m2, Vukovarska 4a. mob. 091 530 2997. PRODAJE SE HALA u Kuršancu 500m2 s ograenim zemljištem cca 890 hv. mob. 098 9211 929 PRODAJE SE KUA katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 PRODAJE SE 3-SOBNI STAN od 98m2 u k, T. Gorianca 2, svi prikljuci, cijena: 835.000 kuna. Mob: 091/445-7049. PRODAJE SE KUA od 240 m2, blizina centra akovca, Vojni vrtovi, hitno i povoljno. Tel: 091/543-3518 PRODAJE SE NOVOUREENI TROSOBAN STAN u potkrovlju od 68m2, u k kod želj. kolodvora. Cijena 55.000 eura. Tel. 091 194 6549 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Praporanu od 1010m2 ili 600hv, gornje Meimurje, cijena po dogovoru, mob. 091/5460-414 PRODAJE SE OBITELJSKA KUA visoka prizemnica u M. Subotici, gl. ulica, blizina škole i želj. stanice, lokacija pogodna za gosp. djelatnost, mogua i zamjena za stan u k. mob. 098/244-295 PRODAJE SE KUA u D. Kraljevcu s velikom okunicom i zemljište, izlaz na drugu ulicu, blizina škole i vra, cijena po dogovoru. mob. 095/520-1908 PRODAJEM KUU KATNICU u M. Središu sa dva stana od 80 m2, 2 garaže, 2 podruma i gosp. objektom, svi prikljuci gradski, okunica 2600 m2. Može i zamjena za stan uz doplatu. Cijena 58.000 eur. mob 095/863-1441 PRODAJE SE URE ENI STAN od 55m2 u k, Vukovarska, mob. 091/796-9072 PRODAJE SE KUA u M. Subotici od 90m2 stamb. prostora sa svim prikljucima, na lijepom položaju, blizina škole i želj. stanice. Mob. 098/179-4612

lje i oglašivae za razumijevanje, te dostavu traženih podataka, jer u suprotnom, oglas neemo biti u mogunosti objaviti. MEIMURSKE NOVINE

PRODAJEM JEDNOSOBNI STAN od 26m2 u k, kompletno renoviran, knauf izolacija po cijelom stanu, namješten, sa svim aparama, ugradbena kuhinja, mob. 098/553-270 PRODAJE SE NOVOIZGRA ENA dvojna obiteljska kua od 136m2 u Strahonincu, za 500 eur/m2, STAN u M. Središu na gl. ulici, 200m od granice, odmah useljiv, 72m2, za 43.000 eur i posl. prostor od 63m2 u k, R. Boškovia, 1.kat (zgrada O erssima) za 900 eur/m2. mob. 091/886-8840 ili 091/433-5405 PRODAJE SE KUA s posl. prostorom na Sajmištu u k i vea obiteljska kua u Šenkovcu, te gra. parcele u Mihovljanu. tel. 098/206-933 HITNO SE PRODAJE 2-soban stan u centru grada od 58m2, prizemlje, mob. 095/523-3380 PRODAJE SE STARIJA KUA u Brezju sa svim prikljucima, parcela od 565hv, cijena 28.000 eur. mob. 098/9205-629

IZNAJMLJIVANJE IZNA JML JUJE SE NAMJEŠTEN CAFFE BAR u Maloj Suboci. mob: 091/136-3317 IZNA JML JUJE SE ILI PRODA JE obiteljska kua u Podbrestu. Tel. 095/8465-862 ili 040/620-037 IZNAJMLJUJEM GARSONIJERU u širem centru akovca, 100m od Veleuilišta, površine 30 m2, samcima ili studenma, namještena, odvojena brojila, parking ispred zgrade, po želji internet, kabelska... . najamnina 899 kn. tel 095/8080 116 IZNAJMLJUJEM KUU u središtu sela 64m2, pogodno za trgovinu ili hi obrt tel: 091/539-2870 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBAN nenamješten stan u posl.-stambenom objektu, Šenkovec. mob. 098 181 3087 IZNAJMLJUJE SE skladišni prostor s kancelarijama (može samo skladištenje), natkriven ulaz, i poslovni prostor od 84m2 u k, uz mog. otkupa, kompl. ureen, predvien za sve namjene – povoljno, mob. 091-1411-721 IZNAJMLJUJEM ILI PRODAJEM MANJU KUU u Mihovljanu, 1.5km od centra grada. Tel. 091/505-2707 ili 091/520-9520 IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR blizu mesnice Vajde, tel. 098 912 9983


9. studenoga 2012.

IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENU SOBU s upotrebom kuhinje i kupaonice, tel. 390-291 IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR od 50m2 u Šenkovcu – povoljno. Mob. 098/530-211 IZNAJMLJUJE SE SOBA s upotrebom kuhinje, blizu centra akovca, mladoj ženskoj osobi/studentici. mob. 095/518-1881 IZNAJMLJUJEM 3-SOBNI STAN od 80m2 s garažom u Zg (Zaprue, Bundek), kompl. renoviran, blizina trgovine, tramvaja, autob. i želj. kolodvora. mob 098/616-674 IZNAJMLJUJEM OPREMLJENI STAN u kui, zaposlenim osobama. Plaaju se samo režije, najamnine nema! Info na tel: 00386/70-687-842 IZNA JML JUJE SE NAMJEŠ TENA SOBA s upotrebom kuhinje i kupaonice, Jug akovec, mob. 091/7237-999 ŽENSKOJ OSOBI IZNAJMLJUJEM sobu i kuhinju s korištenjem kupaonice u kui s dvorištem i vrtom u centru akovca. tel. 098 241 848 IZNAJMLJUJE SE SOBA s kuhinjom blizu centra akovca mlaoj ženskoj osobi/studenci. mob 095 518 1881. IZNAJMLJUJE SE TROSOBNI STAN u Prelogu, mob. 091/620-3331 IZNAJMLJUJEM STAN/URED od 110m2, strogi centar k, 2 parkirna mjesta, useljivo od 1.12., mob. 091/538-4947 IZNAJMLJUJE SE KUA sa tri sobe u centru k, odvojena brojila, povoljno i na duži rok. mob. 098/242-317 IZNAJMLJUJEM STANOVE I GARSONIJERE, namještene i nenamještene, ugovor, na duže vrijeme. tel. 384-515 ili 098/545-526 IZNAJMLJUJEM 2-krevetnu namještenu sobu uz upotrebu kuhinje i kupaonice. Upita u Šenkovcu, M. Tita 46 ili na tel. 343-492

ŽIVOTINJE

JEDNODNEVNI EV JEDNOD EDNODN DNODNEVNI DNEVNI E VN NII BRZA BIJELI PILIĆI B PILIĆ ĆIIDO Ć D

STAVA

PILIĆI P Ć ĆI za KLANJE, KL LA ANJE A NJ E ŽIVI Ž i OČIŠĆENI ČŠ ČIŠ ,

,

PRODAJU SE MLADE PAPIGE: ŠARENA ROZELA, NIMFE, ROZENKOLISI I TIGRICE. Cijene povoljne. Tel:098/944-3339, 829-230

Oglasnik 49

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

PRODAJE SE KVALITETNA HRANA K-9 i Brit za pse i make. Tel. 363-445 PRODAJEM ZEEVE male za tov, zeice za rasplod i zeeve oišene, tel. 040/333-911 ili 091/906-6933 DIVLJE PATKE (ženke) i razne vrste golubova prodajem, tel: 098 184 9728 PRODAJEM ZEEVE za rasplod. tel. 098/465-490 PRODAJU SE ŠTENCI PEKINEZERA, istokrvni, bez papira, oišeni od parazita. Tel: 098/944-3339, 829-230 NJEMAKI OVARI, s rodovnicom, cijepljeni, tetovirani, odlinih nagraivanih roditelja – prodajem. Tel. 363-445, mob. 098/465-490 POKLANJAMO PSIA starog 2mj., mješanac malog rasta, svjetlosmee boje, umiljat i zaigran, u dobre ruke. mob 092 125 7303 PRODAJE SE KUICA za veeg psa, toplinski izolirana i tapecirana, malo korištena povoljno prodajem. mob 098 9830 353

RAZNO PRODAJE SE PE NA LOŽ ULJE, korištena 2g, cijena po dogovoru. tel. 091 588 9618 HARMONIKA Melodija 60 basova i Pianino s 3 pedele ouvan povoljno. mob 091/5404-944 PRODAJEM EL. GITARU s pojaalom za 900 kn i mobitel Samsung Galaxy Mini 2 za 600 kn! mob.098-9986-138, Dalibor KUPUJEM ouvane rock, punk i metal LP ploe domae i strane, mob. 098-486-285, Robert PRODA JEM BETONSKE PLOE dim. 40x40 za staze i oko kue. Tel. 098/426-792 PRODAJEM vrhunsko desertno kupinovo vino. mob. 098 974 5224 PRODAJEM PREKRASNE UMJETNIKE SLIKE. Unikatna izrada runim radom u tehnici mozaik-intarzije. Ukras za Vaš dom ili poslovni prostor, poklon najdražima. Cijena po dogovoru. Mob: 099/64-111-90 K U P U J EM K U PAO N S K I B L O K bijele boje do 10 0 0 kn, mob 091-1411-721 PRODA JEM teniski reket marke Prince za 190 kn, te TV Sony ekran 72cm sa stalkom. mob: 091/541-8810 PRODAJE SE plinski, protoni bojler Bosh 14 lit, star 2g. i plinske pei Maja 8 i Maja 12, te fasadna plinska pe. Hitno. Sve ispravno. Tel. 040/821-443. PRODAJEM DVD Pionner, ouvan kao nov. mob 091/541-8810

PRODA JEM GARA ŽNA VRATA krilno podizna marke Hormann, dim. 250 0x2125mm, potpuno nova, cijena 2000 kn, mob. 098/652-292. PRODAJEM DRVENE BOX PALETE za jabuke, krumpir, luk i sl., zapremnine 300kg, oko 20 kom, cijena 150 kn/kom, i drvene palete 1200x1000mm, cijena 20kn/kom, mob 098/652-292 PRODAJEM NOVU KACIGU veliina L, tri ventilacije na bradi, elu i poljku, klik kopanje, ABS školjka, lagana i vreica za kacigu. Mob: 099/40-10-142 PRODAJEM novu mušku zimsku jaknu, topla i podstavljena, vel. XXL, nove muške Levis 508 traperice vel. 31/32, novu mušku majicu sa kapuljaom vel. XL i nove muške patike Fila bijele vel. 45. Mob: 099/40-10-142 PRODAJEM dva klasina televizora, u ispravnom stanju svaki za 200 kn, stalak za gitaru za 50 kn, el. šmer za gitaru za 150 kn, pedalu Boss metal zone za gitaru za 500 kn i Playstation za 250 kn. Mob: 099/64-111-90 CAFFE APARAT DeLonhi odlian ouvani, Pianino i Harmonika, Philips LCD 82cm te sobni bicikl. mob 091/970-1929. SONY TV sa original Sony stalkom 72 ekran, prodajem hitno i povoljno, cijena 800 kn, tel: 091/518-05-91 PRODAJU SE halogeneratori, malo korišteni, za kunu uporabu ili za posao (za trajno uklanjanje svih dišnih, alergijskih i kožnih bolesti djece i odraslih), te 4 ormara + 2 stola za kancelariju, masivni namještaj, ušuvan, korišten samo1g. u ordinaciji, povoljno. mob. 091-1411-721 ORBITREK Platinum, original, kao nov, slabo korišten, 700kn, kupcu darujem mini steper, Tel. 098/632-494 OTKUPLJUJEM SATOVE, švicarske automake, te stare razglednice i fotogra je iz Meimurja. Pošaljite fotografiju na e-mail: vurice@ net.hr mob. 098/921-9092, zvati iza 17 h PRODAJEM UGOST. kuhinju, drveni stol 80x80 16 kom (200 kn) terasni metalni stol 80x80 10 kom.(200 kn), salamoreznicu, stolnu i podnu vagu, stol za esspreso aparat. mob. 098/9211-929 PRODA JU SE r adijatori dim. 90x200cm, crni kancelarijski stol, dj. pisai stol, limena vrata, motokultivator Honda F360, pe za centr. grijanje Centrometal 35KW (plin/ulje) i rezervoar od 1.500 lit. za lož ulje (2kom). Tel. 858-424 PRODAJEM BOŽINA DRVCA visine 1-4m, oko 500kom. Info na tel: 099/8410-250 PRODAJEM BMX ramu, cijena povoljna. Tel. 829-230, 099/684-1-729, 098/944-3339 PRODAJEMO HRANILICU ZA DIJETE, malo korištena, visoka, plasna, mob. 095/513-7763 SMRŠAVITE, SMRŠAVITE, SMRŠAVITE! Postanite vitki i ostanite vitki pomou Bio Slim tretmana. Molim poziv bez sms-a na 098/1347-031 PRODAJU SE OIŠENI ORASI I LJEŠNJACI, mob. 098/1760-634 PRODAJE SE USISAVA Vorwerk, malo korišteni, tel. 091/545-8149 NAJBOLJA BIOTERAPEUTKINJA garanrano otklanja kostobolju i križobolju. Molim poziv bez sms-a na broj: 098/1347-031

PRODAJE SE: komoda, razni stolii (350kn/kom), 2 fotelje (150kn/ kom), 2 kuh. stola na razvlaenje (350kn i 700kn), 6 stolica (150kn/ kom), dvosjed na razvlaenje, pl. pe (kao nova – 600kn) i za dj. ležaj 200x90cm (300kn), mob. 098/556-423 PRODAJE SE TV color Toshiba 72cm ekran (750kn), pl. štednjak (400kn), 4 kuh. stolice (750kn), trkai bicikl Puch (500kn), dvije podnice 70x200cm (200kn/kom), dva madraca 90x190cm (100 kn/kom), kinderbet (500kn), dj. kolica (150kn), skije s vezovima (150kn/kom), pancerice i klizaljke (150-200kn/kom). mob. 098/171-4456 PC KOMPJUTER P4 3,0 GHz, MBO Asus, 40 GB sa CRT monitorom, pkovnicom i mišem za 750 kn ili mijenjam za drva, i drugi LCD monitor 15” za 290 kn na tel: 091/5060 821 PRODAJU SE VATROSTALNA STAKLA svih dimenzija i oblika za pei i kamine. tel 098/710-353 PRODA JEM PE 5KW Calor na kruta goriva, šir. 29cm, vis. 89cm, dub. 32cm, korištena samo jednu zimu, cijena 600 kn. mob. 098/913-9451 PRODAJEM ŠIVAU MAŠINU Singer i auto-radio Blaupunkt. tel. 312-231 PRODAJEM gusnatu trajnožareu pe Plamen Weso, povoljno. mob. 098/722-784 PRODAJEM JEFTINO ženske planinarske cipele br. 40, nove, nenošene i 2-krilni ormar za dj. sobu. mob. 098/926-5772 PRODAJEM PLINSKE PEI Ikom Termo 6, 4 i 3, u radnom stanju, sve je ino. mob. 091/313-7855 PRODAJEM ŠTEDNJAK na kruta goriva Fiko, novu pumpu za centr. grijanje Grundfos, digit. prijemnik Strong 8010 MPEG4 i domau rakiju. mob. 099/4144-883 PRODAJEM NEKORIŠTENU GROBNICU na starom groblju u akovcu. mob. 098/589-910 PRODAJEM 3-krilnu hrastovu komodu, dva madraca s podnicama Bernarda i stol za dnevnu sobu, povoljno. mob. 098/9200-938

Sklonište za životinje “Prijatelji” Čakovec telefon: 091-8988-004 Radno vrijeme od 8 do 18 sati, subotom i nedjeljom od 9 do 17 sati Radno vrijeme za posjetitelje od 13 do 15 sati radnim danom ili prema dogovoru, vikendom također prema dogovoru Žiro račun skloništa za uplatu donacija: 2392007-1100006495

MOLIMO GRAANE da nam donesu stare deke, runike, plahte i hranu za štence (suha hrana i konzervice).

MALA MACA hitno traži novi dom. Nalazi se u akovcu. Kontakt: 312-183

BESSA je vrlo neobinog izgleda i predivnih boja, a te njezine zelene oi znatiželjno promatraju svijet oko sebe. Vrlo je aktivna i silno željna ljubavi i pažnje. Slaže se s drugim psima, veselo trkara azilskim dvorištem i nadamo se da e brzo dobiti novi dom. Kontakt: 091-8988-004.

CHARLEY je ljepotan sa sjajnom crnom dlakom i smeim šapicama. Toplog i nježnog pogleda, on je dobar sa svima, s ljudima i djecom i sa ostalim psima u skloništu. Mlad je i zaigran, a istovremeno poslušan i pametan. eka svoje nove ljudske prijatelje i veliko dvorište za tranje i igru. Kontakt: 091-8988-004.

KAZANOVA je kao što mu i ime kaže pravi ljepotan i zavodnik. Labrador po krvi, vrlo pametan, snalažljiv i lijep. Lutao je danima i sad se stvarno nadamo da e uskoro dobiti novi dom. Kontakt: 091-8988-004.

Meimurske novine ne odgovaraju za sadržaj objavljenih oglasa i propagandnih poruka.

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se U SRIJEDU DO 13 SATI

896


PETAK 9. studenoga 2012.

TV pregled

od 9.11.2012. do 15.11.2012.

FILMOVI - PREPORUUJEMO

Igra smrti FILM

PETAK, RTL, 22.00

Skupina nejdžera nastoji pronai razloge misteriozne smr prijatelja koji su stradali na idenan nain kao i njihovi likovi u novoj on-line igri. Bilo je samo pitanje vremena kada e se aktualna pošast za on-line igrama poe intenzivnije iskorištava u lmskoj industriji. Milijuni ljudi koji vrijeme provode u virtualnim svjetovima idealna su meta nove generacije horora koji svoje žrtve traže ispred monitora.

Sumrak saga: Mladi mjesec FILM

SUBOTA, RTL TV, 20.00

LjubavizmeusmrtniceivampiraprelazinanovurazinukadaBellaiskušavasudbinu kako bi vidjela svoju vampirsku ljubav, Edwarda Cullena. Ubrzo nakon Bellinog (Kristen Stewart) 18. roendana, Edward (Robert Pattison) je odluuje ostaviti ne bi li je tako uspio zaštiti. Dok slomljena srca, tupa i sama mjeseari kroz zadnju godinu škole, Bella otkriva da Edwarda može zazvati kad god je u opasnosti.

Kraljevstvo nebesko FILM

NEDJELJA, HRT 2, 20.00

Orlando Bloom glumi lik Baliana, kovaa koji je izgubio svoju obitelj i tako gotovo izgubio i svoju vjeru. Vjerski ratovi koji bjesne u dalekoj Svetoj Zemlji ine mu se tuima, ali on ipak biva uvuen u tu strašnu dramu. Izmeu poganstva i intriga srednjovjekovnoga Jeruzalema, on se zaljubljuje i pronalazi snagu za novi poetak. Srednjovjekovna Francuska 1184. godine. Markantni Balian (O. Bloom) mladi je kova koji nakon tragine smrti djeteta i samoubojstva supruge ...

Ljubav i praznici FILM

PONEDJELJAK, HRT 2, 20.00

Romantina komedija s lijepim (Jude Law i Cameron Diaz) i veselim parom (Kate Winslet i Jack Black) koji na predivnim lokacijama doživljavaju romansu. Amanda (Cameron Diaz) i Iris (Kate Winslet) su uspješne žene, Amanda radi foršpane za filmove a Iris je novinarka Daily Telegrapha. Ipak, nemaju uspjeha u ljubavi i razoarane u muški rod, odluuju privremeno zamijeniti kue.

Planina Brokeback FILM

UTORAK, HRT 1, 23.25

Ang Lee je gej populaciji konano priskrbio službenu ljubavnu dramu. Holivudski slatkiši Gyllenhaal i Ledger zablistali. Deset nabrijanih ‘lakih’ godina, pa jedna za totalnu dramu i brušenje senzibiliteta, rekao je Ang Lee i nakon niza ispucanih uspjeha ‘The Ice Storm’ iz 1997, ‘Ride With the Devil’ iz 1999, ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’ iz 2000, ‘The Hire: Chosen’ iz 2001. i ‘Hulka’ iz 2003. zaplivao u mirnijim vodama koje je naeo davne 1995. s adaptacijom romana ‘Sense and Sensibility’ Jane Austen iz 19. stoljea u istoimenom filmu.

06:25 06:42 06:44 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:20 09:25 09:50

Tema dana (R) Najava programa TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:13 Mitskim putovima 3: Patagonija - zemlja svih vjetrova, dokumentarna serija (6/9) 11:08 Klju u ruke 1, dokumentarna serija (8/40) 11:31 Klju u ruke 1, dokumentarna serija (9/40) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:21 TV kalendar (R) 12:40 Prkosna ljubav, telenovela (23/150) 13:30 Dr. Oz, talk show (49/100) 14:10 najava Sale o 1. (R) 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 Jelovnici izgubljenog vremena: Kinookus 14:55 Drugo mišljenje 15:32 Znanstvena peca 16:05 Luda kua, humorisna serija (32/35) 16:40 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:54 HAK - Promet info 18:00 Kontakt: Na dobrom putu 18:23 Iza ekrana 18:55 manjinski Mozaik: Obiteljsko blago 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Pjevaj moju pjesmu (8/15) 21:45 Carstvo poroka, serija (12) (6/12) 22:50 Dnevnik 3 23:10 Vijes iz kulture 23:18 Sport 23:21 Vrijeme sutra 23:32 Filmski maraton: Women in Trouble, ameriki lm (15) 01:05 Filmski maraton: Nacija brze hrane, britansko-ameriki lm (12) 02:53 Filmski maraton: Igra iz lijevog polja, ameriki lm (R) 04:25 Regionalni dnevnik (R) 04:45 Dnevnik 3 (R) 05:05 Vijes iz kulture (R) 05:13 Sport (R) 05:16 Vrijeme sutra (R) 05:18 Mitskim putovima 3: Patagonija - zemlja svih vjetrova, dokumentarna serija (53’) (6/9) (R) 06:10 Kontakt: Na dobrom putu (R)

Sve moje bivše FILM SRIJEDA, NOVA TV, 23.30 Zakleti neženja uz pomo duhova putuje u prošlost, sadašnjost i budunost svojih neuspjelih veza. Poznati fotograf slavnih Connor Mead voli slobodu, zabavu i žene – i to tim redoslijedom. Zakleti neženja ije je geslo ‘Bez obaveza’ ne vidi ništa loše u istovremenom prekidu s nekoliko žena tijekom konferencijskog poziva dok se priprema za svoj sljedei spoj.

SPORT - IZDVAJAMO

Levi: Svjetski skijaški kup (M) slalom, prijenos 1. vožnje

Boks: V. Kliko vs. M. Wach -prijenos (12)* SPORT

05:35 Najava programa 05:40 Trenutak spoznaje (R) 06:15 Prkosna ljubav, telenovela (22/150) 07:00 Mala TV: 07:05 TV vr: Strah od letenja 07:10 Oblutkov kišni dan, crtani lm 07:15 Tajni dnevnik patke Malde: Neslane šale 07:30 Hotel Zombi, crtana serija (5/26) 07:55 Teletubbies, animirana serija (221/330) 08:20 Djevojica iz budunos 1, serija za djecu (11/12) 08:45 Olujni svijet, serija za mlade (22/26) 09:10 Školski sat: Dizajn ili... kako nastaju lijepe stvari? 09:40 Puni krug 10:00 Superpas, ameriki lm (R) 11:25 Idemo na put s Goranom Miliem 12:10 Paralele (R) 12:40 Globalno sijelo (R) 13:05 Indeks (R) 13:35 Igra iz lijevog polja, ameriki lm (R) 15:10 Školski sat: Dizajn ili... kako nastaju lijepe stvari? (R) 15:40 Puni krug (R)

Subota, 10.11., NOVA TV, 22.55

SPORT

Nedjelja, 11.11., HRT 2, 9.55 FILM NOVA TV

23.30

Women in trouble

ZVJEZDANI KUTAK Z

Robert Pattinson Subota, RTL, 20.00 sati

Robert Douglas Thomas Pattinson (London, 13. svibnja 1986.) engleski je glumac, model i glazbenik.[1] Proslavio se ulogama Edwarda Cullena u filmu Sumrak te Cedrica Diggoryja u filmu Harry Potter i plameni pehar. Izbaen iz škole s 12 godina, jer je pokušavao biti “inovativan”. Prije nego što se poeobavitiglumomsviraojepokafiimaiklubovimaklaviritakozaraivao. Maturiraojesa18,teglumiouBarnesteatru.Za2010.imazakazanasnimanja 3 filma: Bel Ami, Unbound Captives i Breaking Dawn (posljednji nastavak Sumrak sage). Robert ima dvije starije sestre, pjevaica Lizzy Pattinson i Victoria Pattinson. Pattinson se poeo baviti menekenstvom kad mu je bilo dvanaest godina, ali je broj radnih mjesta poeo padati samo etiri godine kasnije. U prosincu 2008. je okrivio za nedostatak posla njegov muški izgled: “Kada sam se prvi put poeo baviti s manekenstvom, sam bio prilino visok i izgledao sam malo kao djevojica, tako da sam imao puno posla, jer sam bio u tom razdoblju u kojem je takav izgled cool. Tada, sam valjda, postao previše muškast, pa sam imao malo posla. Imao sam neuspješnu manekensku karijeru.” Pattinson se pojavio u reklamnoj kampanji za Hackett u jesen 2007 . Pattinson je imao sporedne uloge u televizijskom filmu Ring of Nibelungs u 2004. godini u filmu redatelja Mira Nair, Vanity Fair, iako su njegovescenenakrajuizbrisaneisamosepojavljujunaDVD-verziji.Usvibnju 2005., se trebao pojaviti u Velikoj Britaniji na premijeri The Woman Before u Royal Court kazalištu, ali je otpušten malo prije premijere i zamijenio ga je Tom Riley. Kasnije te godine je igrao Cedrica Diggorya u Harryju Potteru i Plamenom peharu. Za ovu ulogu britanske novine Times imenovale su ga kao British Star of Tomorrow.

Od hvaljenoga scenarista/redatelja Sebastiana Gutierreza stiže izazovna, slojevita komedija koja probija granice žanra. Govori o jednom danu u životima deset naizgled sasvim razliitih žena. Meu njima su: pornozvijezda, domaica u avionu, psihijatrica, maserka, barmenica, dvije prostitutke… Svima je zajednika nevolja. “Women in Trouble” prati jedan dan u životu nekoliko arhetipova žena: pornoglumice, psihijatrice, stjuardese, majke, prostitutke, kojima je zajedniko da su svaka u svojoj vrsti nevolje.

EMISIJA RTL

SERIJA DOMA TV

05.55 06.35 07.15 07.40 08.10 08.50 09.25 09.40 10.10 10.40 10.55 11.50 12.45 13.00 13.30

06.20 06.55 07.10 07.35 08.00 08.50 09.05 10.00 10.55 11.20 11.45 12.40 12.55 13.55 15.00 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.58 20.00 21.00 22.00 00.00 01.45 02.20

RTL Danas, informavna emisija (R) Moji džepni ljubimci, crtani lm Yu-Gi-Oh!, animirana serija Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E58/100) TV prodaja Flashpoint, akcijska serija (S2E2/22) (R) Flashpoint, akcijska serija (S2E3/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E31/88) (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S2E44/160) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E29/78) (R) Flashpoint, akcijska serija (S2E4/22) Flashpoint, akcijska serija (S2E5/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E67/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E32/88) RTL Vrijeme, informavna emisija Ruža vjetrova, dramska serija (S2E45/160) Budva na pjeni od mora, humorisna dramska serija (S2E4/12) Igra smr - TV premijera, igrani lm, akcijski (12) Ameriki ninja 3: Krvavi lov, igrani lm, akcijski (12) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

14.00 14.15 15.00 15.45 16.10 16.40 17.35 18.20 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 23.40 00.05 00.30

06:40

23:10

Astro Boy, crtana serija 11/52 Monsuno, crtana serija 15/52 Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Moja majka, serija 34/110 TV izlog Izgubljena ast, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 124-125/199 Zauvijek susjedi, serija 152/180 Vijes Nove TV IN magazin Kako vrijeme prolazi, serija 5/76 Dnevnik Nove TV Larin izbor, serija 37/165 Masterchef, reality show 34/65 Žene s Dedinja, serija 4/8 Još jedna pria o Pepeljugi, igrani lm

01:00 02:50 04:30 06:00 06:50

Dilema jedne mladenke, igrani lm Iskra, igrani lm (12)* Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Kraj programa

07:05 07:30 08:30 08:45 09:45 10:00 11:00 12:00 12:40 13:25 14:25 16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:00 22:10

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:15 14:45 15:00 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:00 19:05 19:10

18.05

19:40 19:50 20:00 20:05

14:45

21:15 21:45 22:15 22:30 22:50 22:51 I 22:57 23:00 01:00 01:01

Exkluziv tabloid

Plameni ljubavi

16:00 Regionalni dnevnik 16:20 Županijska panorama 16:40 Generacija Y: Ljubomora i zavist 17:10 Briljanteen 17:55 Baci mamu iz vlaka, ameriki lm (R) 19:20 Crtani lm 19:25 Duet, dokumentarna serija (2/13) 19:55 Veeras 20:00 Djeca sunca, znanstveno-popularna serija (7/7) 20:55 Knjiga ili život 21:20 Opera box 21:50 Pedja Mužijevi i Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Thomasa Sanderlinga 22:55 Nijemi svjedok 14, mini-serija (12) (4/5) 00:40 Retrovizor: 24 (8), serija (12) (23/24) 01:25 Retrovizor: Kojak 2, serija (12) (8/24) (R) 02:15 Retrovizor: Dharma i Greg 1, humorisna serija (23/23) 02:35 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 05:25 Noni glazbeni program: Miroslav Škoro i gos - Zlatne žice Slavonije, Požega 2002.

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija DOM 2, EUROBOXX, TV magazin (r), 24 SATA VIJESTI informavni program 19. SUSRET HRVATSKIH FOLKLORNIH ANSAMBALA, 2. dio IZ NAŠIH SREDIŠTA (r) MALI OGLASI OTVORENI STUDIO (r) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA GLAZBENI INN, glazbena emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI 24 SATA VIJESTI, informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA VTV VIJESTI informavna emisija POPEVKE I ŠTIKLECI, zabavno-glazbena emisija KUMA, emisija o kulturi PRVI ŠARANSKI KUP CESTICA, reportaža (r) MALI OGLASI VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA Z PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

00.50 01.10

06:00 06:50 07:40 09:00 09:01 09:10 10:00 10:15 11:50 12:40 12:55 13:45 14:00 14:01 14:30 14:45 15:35 15:50 17:30 19:15 20:10 21:10 21:55 22:45 23:45 0:25 01:10 02:00 02:45

Aurora, telenovela (S1E43/135) (R) Aurora, telenovela (S1E44/135) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S02E82/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E83/95) Vatrogasac Vjeko, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E194/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E195/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E53/55) Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S02E84/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E85/95) TV prodaja Aurora, telenovela (S1E45/135) Aurora, telenovela (S1E46/135) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E196/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E197/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E54/55) Studio 45, talk show (S03E35) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E05/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E06/22) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E06/24) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E07/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E04/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E05/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E07/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E08/22) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E08/24) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E09/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E06/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E07/24) Sva lica Tare, humorisna serija (S01E04/12) (12) Sva lica Tare, humorisna serija (S01E05/12) (12) Sva lica Tare, humorisna serija (S01E06/12) (12) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E07/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E08/22) (R) Kraj programa

Plamen ljubavi, serija R Magina privlanost, serija R Ljubav na kocki, serija R Flash vijes Ljubav na kocki R - NASTAVAK Naša mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R Polja nade, serija R TV izlog Valeria, serija 5/174 Magina privlanost, serija 70/90 Flash vijes Magina privlanost, serija - NASTAVAK TV izlog Plamen ljubavi, serija 70/141 TV izlog Ljubav na kocki, serija 57-58/130 Oprezno s anelom, serija 121-122/194 Polja nade, serija 55/140 Naša mala klinika, serija 5/95 Bolji život, serija 5/82 Sjever i jug, serija 5/12 Seinfeld, serija 97-98/180 Bolji život, serija R 5/82 Sjever i jug, serija R 5/12 Seinfeld, serija R 95-96/180 Rosario, serija (12)* 50/60 Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

08:00 09:00 09:30 10:00 10:08 10:25 13:15 14:00 14:45 15:50 16:00 19:00 19:30 20:00 20:20 20:30 00:00 01:30

Djeja TV Hrana i vino Dom 2 24 sata Juer, danas, sutra Videostranice Djeja TV Hrana i vino Marnjska špelancija u Križevcima (r) Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Graditeljski identet Juer, danas, sutra Iz Nanine škrinjice, glazbeni show Erotski program (18) Videostranice


SUBOTA 10. studenoga 2012.

06:30 06:48 06:50 07:02 07:27 07:57 08:15

Tema dana (R) Najava programa TV kalendar Knjiga ili život (R) Iza ekrana (R) Hrvatska kronika BiH Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Poštenjaina, ameriki lm (kod. na sat.) 09:35 Jelovnici izgubljenog vremena 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 HAK - Promet info 10:14 Kuni ljubimci 10:45 Potresujka, emisija puke i predajne kulture (25‘13“) 11:15 Normalan život, emisija o obitelji 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:23 TV kalendar (R) 12:35 Veterani mira, emisija za branitelje 13:25 Duhovni izazovi, meureligijski magazin 13:55 Prizma, mulnacionalni magazin 14:45 Merkatska dinasja 1, dokumentarna serija (9/13) (R) (kod. na sat.) 15:15 Reporteri (kod. na sat.) 16:15 Eko zona 16:40 TV kalendar (R) 17:00 Vijes 17:09 Vrijeme sutra 17:10 HAK - Promet info 17:23 Odmori se, zaslužio si 4 - humorisna serija (10/15) 18:05 Lijepom našom: itluk (2/2) 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:10 Loto 7/39 20:15 Ples sa zvijezdama (2/8) (kod. na sat.) 21:55 Dnevnik 3 22:15 Vijes iz kulture 22:23 Sport 22:26 Vrijeme sutra 22:35 Inspektorica Irene Huss 2, serija (12) (2/6) (kod. na sat.) 00:15 Filmski maraton: Obitelj Savage, ameriki lm (12)(110‘) (kod. na sat.) 02:05 Filmski maraton: Opaki igrai, njemakoameriki lm (15) (106‘) (kod. na sat.) 03:50 Filmski maraton: Majki, makedonski lm (12) (R) (kod. na sat.) 05:55 Dnevnik 3 (R) 06:15 Vijes iz kulture (R) 06:23 Sport (R) 06:26 Vrijeme sutra (R) 06:28 Skica za portret

pokroviteljstvom (kod. na sat.) 14:35 KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom (kod. na sat.) 15:05 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom (kod. na sat.) 15:40 Navrh jezika (kod. na sat.) 15:41 Briljanteen (R) (kod. na sat.) 16:21 Navrh jezika (kod. na sat.) 16:22 PP (kod. na sat.) 16:25 Rukomet, Seha liga: CO Zagreb - Loven, prijenos (kod. na sat.) 18:05 Pozivno (R) (kod. na sat.) 18:35 Teletubbies, animirana serija (94/330) (R) (kod. na sat.) 19:00 Garaža: Wasted Generaon (kod. na sat.) 19:25 Duet, dokumentarna serija (29’56”) (3/13) (kod. na sat.) 19:55 Veeras (kod. na sat.) 20:00 Hrana d.d., dokumentarni lm (90’) (kod. na sat.) 21:35 Majki, makedonski lm (12) (oko 126’) (kod. na sat.) 23:20 Pe dan, talk show (R) (kod. na sat.) 00:20 Reporteri (R) (kod. na sat.) 01:15 Retrovizor: 24 (8), serija (12) (24/24) (kod. na sat.) 02:00 Retrovizor: Kojak 2, serija (12) (9/24) (R) (kod. na sat.) 02:50 Retrovizor: Dharma i Greg 2, humorisna serija (1/24) (kod. na sat.) 03:10 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi (kod. na sat.) 04:50 Noni glazbeni program: Svirci moji, 5. sezona (3/32) (kod. na sat.)

01:30 02:40 04:10 05:40 06:30 07:05

05.25 05.45 06.10 06.50 07.10 07.40 08.10 08.40 08.55 09.25

10.45 06.50 07.40 08.00 08.50 09.15 09.50 10.05 11.00 11.15 12.30 12.45 14.25 16.05 17.15 17.50 18.30 19.05 19.10

22.30 Najava programa (kod. na sat.) Drugo mišljenje (R) (kod. na sat.) Poštar Pat, crtani lm (0/40) (kod. na sat.) Aladinove pustolovine, crtani lm (22/26) (kod. na sat.) 07:25 Hamtaro, crtana serija (1/26) (kod. na sat.) 07:50 Mala princeza, crtani lm (kod. na sat.) 08:00 Ružica Šareni, crtani lm (15/52) (kod. na sat.) 08:15 Gladijatorska akademija, crtana serija (4/26) (kod. na sat.) 08:40 Merlin 4, serija za djecu i mlade (9/13) (kod. na sat.) 09:25 Mala TV (kod. na sat.) 09:26 TV vr: Vješalica (kod. na sat.) 09:36 Danica i jelen koji nije jelen (R) (kod. na sat.) 09:41 Tajni dnevnik patke Malde: Neslane šale (R) (kod. na sat.) 09:55 Levi: Svjetski skijaški kup (Ž) - slalom, prijenos 1. vožnje (kod. na sat.) 10:40 Guliverova putovanja, ameriki lm za djecu (47’) (R) (kod. na sat.) 11:30 Novi klinci s Beverly Hillsa 3, serija (10/22) (kod. na sat.) 12:10 Fotogra ja u Hrvatskoj (kod. na sat.) 12:25 uvari zdravlja, emisija pod pokroviteljstvom (kod. na sat.) 12:55 Levi: Svjetski skijaški kup (Ž) - slalom, prijenos 2. vožnje (kod. na sat.) 13:40 Jelovnici izgubljenog vremena 14:00 PP (kod. na sat.) 14:05 Obrtnik i partner, emisija pod

00:15

09.55 10.10

19.58 20.00

06:15 06:20 06:55 07:10

NEDJELJA 11 . studenoga 2012.

00.25 02.25 03.00

Jezikova juha, reality show Moji džepni ljubimci, crtani lm Yu-Gi-Oh!, animirana serija (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Uilica, kviz za djecu TV prodaja Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E67/100) TV prodaja Bibin svijet, humorisna serija TV prodaja Sumrak u Forksu (1. dio), dokumentarni lm Sumrak u Forksu (2. dio), dokumentarni lm Budva na pjeni od mora, humorisna dramska serija (S2E4/12) (R) Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S01E09/26) Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S01E10/26) RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Galileo, zabavna/obrazovna emisija (S02E71/100) RTL Vrijeme, informavna emisija Sumrak saga: Mladi mjesec, igrani lm, romanni/ fantazija/ avanturiski Pogodi tko dolazi na veeru, igrani lm, romanna komedija Joshua, igrani lm, horor/ triler (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

11.40 12.35 12.50 13.45 14.00 14.25 14.50 15.20 16.15 17.10 18.10 19.10 19.35 20.00 20.50 21.50 22.40 23.30 01.10 01.35 02.00 02.25

06:55 07:20 07:35 08:00 08:25 08:55 09:00 09:25 09:50 10:15 12:20 14:15 15:25 15:55 17:00 17:15 19:15 20:05 21:55 22:30 22:55 00:10

Gormi, crtana serija R TV Izlog Pokemoni, crtana serija 19/24 Beyblade metal, crtana serija 11/26 Winx Club, crtana serija 6/26 Lalaloopsy, crtana serija 3/10 Bratz, crtana serija 3/26 Power Rangers Samurai, serija R Power Rangers Samurai, serija 17/24 Larin izbor, serija R Dilema jedne mladenke, igrani lm R Masterchef, reality show R Okusi Hrvatske, pustolovni gastro show 9/12 Provjereno, informavni magazin R Vijes Nove TV Lud, zbunjen, normalan, serija R Dnevnik Nove TV Gas do daske, igrani lm Utjeriva pravde, igrani lm (12)* Boks: V. Kliko vs. M. Wach - emisija (12)* Boks: V. Kliko vs. M. Wach -prijenos (12)* Boks: V. Kliko vs. M. Wach - emisija

05:45 06:45 08:15 08:40 09:30 10:20 10:35 11:00 11:25 12:15 12:30 13:05 13:55 14:10 15:00 15:15 16:05 16:55 17:45 18:20 20:00 21:50

08:13 08:15 FILM HRT 1

0.15

Obitelj Savage Wendy Savage (L. Linney) i Jon Savage (Ph. Seymour Ho man) braa su koja nemaju izgraen prisan odnos. Wendy je dramaturginja koja radi povremene poslove izvan svoje struke te redovito pra natjeaje za spendiju, Jon je sveuilišni profesor. Žive sami s povremenim ljubavnikim izlema, usmjereni na vlastu svakodnevicu, izbjegavajui svaku veu odgovornost. No kada im otac (Ph. Bosco) ostane udovac, moraju se suoi s ozbiljnim problemom. Otac je star i dementan, oduvijek nezgodne naravi, te ne može brinu sam o sebi ve mu je potrebna skrb.

EMISIJA HRT 1 TV SERIJA DOMA

08:40 08:45 10:45 11:00 11:45 12:00 12:25 12:35 13:10 13:50 14:45 15:15 15:25 16:20 16:30 17:00 18:00 19:10 19:30 20.00

11.00

20:20

Prijatelji

21:20 22:10

INFO RTL

RTL Danas

18:30

22:55 23:25 23:55 23:56

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA 19. SUSRET HRVATSKIH FOLKLORNIH ANSAMBALA, 2. dio (r) TV PRODAJA VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe MALI OGLASI KAJKAVCI (r) DRUGA STRANA (r) BRAA PO MOTORIMA, dokumentarni lm (R) GLAZBENI INN (R) MALI OGLASI ŠKOLA PREHRANE (r) MALI OGLASI OTVORENO NEBO OTVORENI STUDIO (r) POPEVKE I ŠTIKLECI (r) ŠARANSKI RIBOLOV (r) VTV TJEDNIK, informavna emisija GRADITELJSKI IDENTITET, emisija o gospodarstvu VU SRCU TE NOSIM, emisija o narodnoj bašni OTISCI VREMENA (r) MUŽIKAŠI I PAJDAŠI; glazbena emisija VTV TJEDNIK (r) ZAJEDNO (r) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

23:35 00:25 01:10 02:00 03:30

(12)* Utjeriva pravde, igrani lm (12)* nastavak Babilon 5, igrani lm (12)* Na kraju ljeta, igrani lm Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

Punom parom, kulinarski izazov (S02E84/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E85/95) Studio 45, talk show (S03E35) (R) Vatrogasac Vjeko, animirani lm Veera za 5, lifestyle emisija (S04E56/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S04E57/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S04E58/185) TV prodaja Veera za 5, lifestyle emisija (S04E59/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S04E60/185) TV prodaja InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S02E07/10) (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E50/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E51/55) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E52/55) TV prodaja Sve što je bitno, dramska serija (S01E18/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E19/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E20/36) Moderna uda, dokumentarni (S01E54/62) Moderna uda, dokumentarni (S01E49/62) Waterloo road, dramska serija (S03E03) Waterloo road, dramska serija (S03E04) David Rocco: Dolce Vita, gastronomskoputopisna serija (S02E06) David Rocco: Dolce Vita, gastronomskoputopisna serija (S02E07) Kardashians, reality show (S05E12) Cure iz Jerseya, zabavni (S02E06/21) Greni dnevnici, humorisna dramska serija (S01E03/08) Greni dnevnici, humorisna dramska serija (S01E04/08) Srce i duše, igrani lm, romanna komedija Sva lica Tare, humorisna serija (S01E04/12) (12) (R) Sva lica Tare, humorisna serija (S01E05/12) (12) (R) Sva lica Tare, humorisna serija (S01E06/12) (12) (R) Kraj programa

Znate li plesa?, show 20/25 Moje keri, serija 1/4 Pca trkaica, crtana serija 3/26 Harvey Toons, crtana serija 24-25/78 Puna kua, serija 19-20/26 TV izlog Prijatelji, serija 24/24 Prijatelji, serija 1/25 Nate Berkus show 17/173 TV izlog Jamie Oliver: Jamie kod kue , serija 2/13 Eva Luna, serija 1/114 TV izlog Eva Luna, serija 2/114 TV izlog Eva Luna, serija 3/114 Puna kua, serija R Nate Berkus show R Jamie Oliver: Jamie kod kue , serija R

06:45 07:03 07:05 07:20

Tema dana (R) Najava programa TV kalendar Odmori se, zaslužio si 4 humorisna serija (10/15) 07:58 Zlatna kinoteka: Che (1969.), ameriki lm (91’41”) (R) 09:33 TV kalendar (R) 09:50 Vijes 09:58 Vrijeme danas 09:59 HAK - Promet info 10:00 ni DA ni NE: Ueniko odluivanje (R) 10:55 Istrage gospoice Fisher, serija (54’52”) (8/13) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:30 Plodovi zemlje 13:25 Split: More 14:00 Nedjeljom u dva 15:05 Mir i dobro 15:40 Pogled iz visine, dokumentarna serija (1/6) 16:35 TV kalendar (R) 17:00 Vijes 17:09 Vrijeme sutra 17:10 HAK - Promet info 17:15 Vrtlarica (26’20”) 17:50 Volim Hrvatsku, show program (8/15) 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:10 Loto 6/45 20:15 Sve u 7!, kviz 21:10 Spe u gosma 5, humorisna serija 34’13 (9/20) 21:50 Nedjeljom ujutro, subotom naveer humorisna serija (12) 26’14 (9/15) 22:20 Damin gambit, talk show 23:05 Dnevnik 3 23:25 Vijes iz kulture 23:33 Sport 23:36 Vrijeme sutra 23:45 Nedjeljom u dva (R) 00:50 Istrage gospoice Fisher, serija (8/13) (R) 01:45 Film 03:25 Prizma, mulnacionalni magazin 04:10 Dnevnik 3 (R) 04:30 Vijes iz kulture (R) 04:38 Sport (R) 04:41 Vrijeme sutra (R) 04:43 Pogled iz visine, dokumentarna serija (1/6) (R) 05:35 Sve u 7!, kviz (R)

05:25 Najava programa 05:30 Veterani mira, emisija za branitelje (R) 06:15 Duhovni izazovi, meureligijski magazin (R) (R) 06:45 Normalan život, emisija o obitelji (R) 07:15 Moomini, crtana serija (3/26) 07:40 Animanijaci, crtana serija (11/13) 08:00 Monika Leskovar i Itamar Golan, snimka koncerta (R) 09:05 Domai dokumentarni lm 09:55 Levi: Svjetski skijaški kup (M) slalom, prijenos 1. vožnje 10:40 Biblija (ne kod. na sat.) 10:50 Portret crkve i mjesta (ne kod. na sat.) 11:00 Nijemci: Misa, prijenos (ne kod. na sat.) 12:05 Domai dokumentarni lm 12:55 Levi: Svjetski skijaški kup (M) - slalom, prijenos 2. vožnje 13:35 Fotogra ja u Hrvatskoj 13:50 Babybonus, emisija pod pokroviteljstvom 14:25 Mary Higgins Clark: Ti pripadaš meni, ameriki lm (90’) 16:00 Olimp - sportska emisija

SERIJA RTL

22.10

CSI Miami 08:00 11:10 11:25 12:00 12:30 13:30 14:00 15:00 15:35 15:50 16:15 16:50 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 21:15 22:05 22:25 23:00 00:30 01:30

Djeja TV Juer, danas, sutra Auto – moto nauca (r) Veliko platno (r) Lifestyle (r) Dom 2 Zagrljaj ljepote Planet Croaa Graditeljski identet (r) Info plus Križevci Glas manjina Juer, danas, sutra Poljoprivredni savjetnik Obzori 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino Ritam tjedna Juer, danas, sutra Folklorni ansambli Hrvatske 3 Vijes dana TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

Istražujui smrt imigranta koji je stao na nagaznu minu u Miami Beachu, Frank i sam zamalo strada. Pokaže se da beskrupulozni sportski agent na nezakonit nain prebacuje kubanske bejzbolaše na teritorij SAD-a. Ljubomorni baca, zabrinut za svoje mjesto u momadi, postavio je mine kako bi ga u tome onemoguio. U meuvremenu, nakon što pokuša sprijei pijanog nasilnika da napadne svoju suprugu u baru, Eric je tužen za ziki napad.

FILM NOVA TV

06.15 06.45 07.15 07.25 08.40 09.10 09.25 10.20 10.35 11.35 11.50 12.25 13.00 15.00 17.25 18.30 19.05 19.10 19.58 20.00 21.10 22.10 23.00 23.55

02.35 03.35 04.10

23:20

RTL Danas, informavna emisija (R) Bibin svijet, humorisna serija (R) Moji džepni ljubimci, animirani lm Yu-Gi-Oh!, animirana serija (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija TV prodaja Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E71/100) TV prodaja Jezikova juha, reality show (R) TV prodaja Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S01E09/26) (R) Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S01E10/26) (R) Pogodi tko dolazi na veeru, igrani lm, romanna komedija (R) Sumrak saga: Mladi mjesec, igrani lm, romanni/ fantazija/ avanturiski (R) Ljubav je na selu, dokumentarna sapunica RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E72/100) RTL Vrijeme, informavna emisija Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E30/78) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E31/78) CSI: Miami, kriminaliska serija (S05E13/24) (12) CSI: Miami, kriminaliska serija (S05E14/24) (12) CSI: Miami, kriminaliska serija (S05E15/24) (12) Joshua, igrani lm, horor/ triler (18) (R) Astro show, show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

07:05 07:20 07:45 08:10 08:35 09:05 09:10 09:35 10:00 10:25 12:30 14:20 17:00 17:10 19:15 20:05

08:13 08:15 08:40 08:45 10:45 11:00 11:45 12:00 12:25 12:35 13:10 13:50 14:45 15:15 15:25 16:20 16:30 17:00 18:00 19:10 19:30 20.00 20:20

SERIJA DOMA TV

21:20 22:10 22:55 23:25 23:55 23:56

TV Izlog Gormi, crtana serija 11/26 Pokemoni, crtana serija 20/24 Beyblade metal, crtana serija 12/26 Winx Club, crtana serija R 6/26 Lalaloopsy, crtana serija 4/10 Bratz, crtana serija 4/26 Power Rangers Samurai, serija R Power Rangers Samurai, serija 18/24 Larin izbor, serija R Scooby doo 2, igrani lm Kauboji, igrani lm Vijes Nove TV Gas do daske, igrani lm R Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan, serija 23/24

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA 19. SUSRET HRVATSKIH FOLKLORNIH ANSAMBALA, 2. dio (r) TV PRODAJA VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe MALI OGLASI KAJKAVCI (r) DRUGA STRANA (r) BRAA PO MOTORIMA, dokumentarni lm (R) GLAZBENI INN (R) MALI OGLASI ŠKOLA PREHRANE (r) MALI OGLASI OTVORENO NEBO OTVORENI STUDIO (r) POPEVKE I ŠTIKLECI (r) ŠARANSKI RIBOLOV (r) VTV TJEDNIK, informavna emisija GRADITELJSKI IDENTITET, emisija o gospodarstvu VU SRCU TE NOSIM, emisija o narodnoj bašni OTISCI VREMENA (r) MUŽIKAŠI I PAJDAŠI; glazbena emisija VTV TJEDNIK (r) ZAJEDNO (r) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Lud, zbunjen, normalan, serija 59/72 Masterchef, reality show 35/65 Red Carpet, showbiz magazin (15)*

00:20 Žene s Dedinja, serija R 01:20 Utjeriva pravde, igrani lm (12)* R 03:00 Kauboji, igrani lm R 05:10 Red Carpet, showbiz magazin (15)* R 05:55 Dnevnik Nove TV R 06:45 Kraj programa

09.05 09.20 10.20 10.35 11.30 12.30 12.45 13.10 13.35 14.05 14.20 15.05 15.55 16.45 17.35 18.10 18.35 19.00 20.00 21.00 21.50 22.40 23.30 00.15 01.00

14.20

17:45

21:45

02.35

Kauboji

Jamie Oliver kod kue

20:45

05.30

00.50

Dawson‘s Creek, serija 2-3/13 Supertalent, show 12/14 Agatha Chrise: Muškarac u smeem odijelu, igrani lm Zaboravljene duše, serija (12)* 11/17 Zaboravljene duše, serija (12) 12/17 Prijatelji, serija R Dawson‘s Creek, serija R Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

17:25 Rukomet, LP (Ž): Podravka - Gyor, prijenos 19:00 Magazin Lige prvaka 19:25 Duet, dokumentarna serija (29’40”) (4/13) 19:55 Veeras 20:00 Ciklus lmskog spektakla: Kraljevstvo nebesko, ameriki lm 139’ (R) 22:25 Ciklus fesvalskih pobjednika: ovjek koji vriš, adsko-francuskobelgijski lm 98’ 00:05 Runjieve veeri 2012., snimka koncerta iz HNK Split 01:35 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04:26 Noni glazbeni program: Josipa Lisac, snimka koncerta (2.dio) 05:13 Noni glazbeni program: Rekonstrukadija, Edo Majka

Zabranjena ljubav, sapunica (S1E188-195/220) TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E196-197/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E53/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E54/55) TV prodaja Sve što je bitno, dramska serija (S01E21/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E22/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E23/36) TV prodaja Sutkinja Amy, dramska serija (S01E21/23) Sutkinja Amy, dramska serija (S01E22/23) Greni dnevnici, humorisna dramska serija (S01E03/08) (R) Greni dnevnici, humorisna dramska serija (S01E04/08) (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S02E08/10) David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S02E06) (R) David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S02E07) (R) Paklena kuhinja, reality show (S01E23/34) Mayday: Tajna crne kuje, dokumentarna serija (S10E02) Lovci na bombe: Afganistan, dokumentarna serija (S1E10/17) Kraljevi leda, dokumentarni (S01E10) Odstrel, akcijska serija (S02E09) Kardashians, reality show (S05E12) (R) Cure iz Jerseya, zabavni (S02E06/21) (R) Srce i duše, igrani lm, romanna komedija (R) Kraj programa

06:15 08:10 09:00 09:25 10:15 10:30 11:30 12:20 12:35

Supertalent, show R Harvey Toons, crtana serija R Pca trkaica, crtana serija R Puna kua, serija 21-22/26 TV izlog Prijatelji, serija 2-3/25 Nate Berkus show 18/173 TV izlog Jamie Oliver: Jamie kod kue , serija 3/13 13:10 Eva Luna, serija 4/114 14:00 TV izlog 14:15 Eva Luna, serija 5/114 15:05 TV izlog 15:20 Puna kua, serija R 16:20 Nate Berkus show R 17:10 Okusi Hrvatske, pustolovni gastro show 8/12 17:45 Jamie Oliver: Jamie kod kue , serija R 18:20 Dawson’s Creek, serija 4-5/13 20:00 Agatha Chrise: Muškarac u smeem odijelu, igrani lm R 21:40 Zaboravljene duše, serija (12) R 23:20 Prijatelji, serija R 00:10 Dawson’s Creek, serija R 01:40 Znate li plesa?, show R 02:40 Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

08:00 11:15 12:00 13:15 13:30 15:15 16:00 17:00 17:35 18:00 18:30 19:10 19:45 20:30

Djeja TV Folklorni ansambli Hrvatske (r) Marnjska špelancija (r) Info plus Križevci Sport nedjeljom Poljoprivredni savjetnik (r) Hrana i vino Tjedna kronika Obzori (r) 24 sata Planet Croaa Tjedna kronika G.E.T.Report (r) Slavonsko veselje, tamburaški show 23:00 Zapisano u zvijezdama (18) 00:30 Erotski program (18) 01:30 Videostranice


PONEDJELJAK 12. studenoga 2012. 16:40 17:05 17:35 19:15 19:27 06:23 06:41 06:43 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:20 09:25 09:50

Tema dana (R) Najava programa TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:13 Mitskim putovima 3, dokumentarna serija (53’) (7/9) 11:10 Klju u ruke 1, dokumentarna serija (10/40) 11:32 Klju u ruke 1, dokumentarna serija (11/40) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:22 TV kalendar (R) 12:40 Prkosna ljubav, telenovela (24/150) 13:30 Dr. Oz, talk show (50/100) 14:10 Skica za portret 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 manjinski Mozaik: Obiteljsko blago (R) 14:45 Skica za portret 14:55 Trea dob, emisija za umirovljenike 15:35 Glas domovine 16:05 Luda kua, humorisna serija (33/35) 16:40 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:54 HAK - Promet info 18:00 Kontakt: Graanske minute 18:20 8. kat, talk-show 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 TV Bingo 20:35 Potrošaki kod 21:10 Nulta toka, poliki talk show 22:25 Dnevnik 3 22:45 Vijes iz kulture 22:53 Sport 22:56 Vrijeme sutra 23:05 Na rubu znanos 00:00 Seks i grad 6, humorisna serija (18) (8/21) 00:30 Regionalni dnevnik (R) 00:50 Izgubljeno dijete, ameriki lm (R) 02:25 Dr. House 8, serija (12) (15/23) (R) 03:10 Dr. Oz, talk show (50/100) (R) 03:50 Dnevnik 3 (R) 04:10 Vijes iz kulture (R) 04:18 Sport (R) 04:21 Vrijeme sutra (R) 04:23 Mitskim putovima 3, dokumentarna serija (53’) (7/9) (R) 05:15 Nulta toka, poliki talk show (R)

U uredu 6, humorisna serija (11/26) Split: More (R) Che (1969.), ameriki lm (99’) (R) Crtani lm Duet, dokumentarna serija (27’46”) (5/13) 19:55 Veeras 20:00 Ljubav i praznici, ameriki lm 130’ 22:15 Dr. House 8, serija (12) (15/23) 23:00 Whitechapel 3, serija (12) (4/6) 23:45 Zaštnica svjedoka 2, serija (10/15) 00:30 CSI: Miami 9, serija (12) (20/22) 01:15 Retrovizor: CSI: Las Vegas 11, serija (12) (1/22) 02:00 Retrovizor: Kojak 2, serija (12) (10/24) (R) 02:50 Retrovizor: Dharma i Greg 2, humorisna serija (2/24) 03:10 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi

Povratak u kuu straha, igrani lm (15)* Flash Gordon, serija 19/22 Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

03:10 04:00 05:00 05:50 06:25

06.20

Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E54/55) Punom parom, kulinarski izazov (S02E84/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E85/95) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S02E08/10) (R) Vatrogasac Vjeko, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E196/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E197/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E54/55) Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S02E86/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E87/95) TV prodaja Aurora, telenovela (S1E47/135) Aurora, telenovela (S1E48/135) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E198/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E199/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E55/55) Studio 45, talk show (S03E35) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E07/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E08/22) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E08/24) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E09/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S01E15/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S01E16/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E09/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E10/22) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E10/24) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E11/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S01E17/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S01E18/24) Studio 45, talk show (S03E36) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E09/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E10/22) Odstrel, akcijska serija (S02E09) (R) Studio 45, talk show (S03E36) (R) Kraj programa

07.10 07.30 07.55

05.35 06.10 06.25 06.50 07.10 08.00 08.55 09.50 10.15 10.35 11.30 11.45 12.45 13.00 14.05 15.00 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.58 20.00 21.00 22.10 22.30 00.15 01.05 02.00 03.00 03.45 04.20

RTL Danas, informavna emisija (R) Moji džepni ljubimci, animirana serija Yu-Gi-Oh!, animirana serija Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E72/100) Flashpoint, akcijska serija (S2E4/22) (R) Flashpoint, akcijska serija (S2E5/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E32/88) (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S02E45/160) (R) TV prodaja Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E30/78) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E31/78) (R) Flashpoint, akcijska serija (S2E6/22) Flashpoint, akcijska serija (S2E7/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E59/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E33/88) RTL Vrijeme, informavna emisija Ruža vjetrova, dramska serija (S2E46/160) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E32/78) RTL Vijes, informavna emisija Hitman - agent 47, igrani lm, akcijski (12) CSI: Miami, kriminaliska serija (S05E13/24) (12) (R) CSI: Miami, kriminaliska serija (S05E14/24) (12) (R) Astro show, show, emisija uživo (18) CSI: Miami, kriminaliska serija (S05E15/24) (12) (R) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

08.30 08.50 09.25 09.40 10.10 10.40 10.55 11.50 12.45 13.00 13.30 14.00 14.15 15.00 15.45 16.10 16.40 17.35 18.20 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 23.45

06:40 05:40 Najava programa 05:45 Mir i dobro (R) 06:15 Prkosna ljubav, telenovela (23/150) 07:00 Mala TV 07:05 TV vr: Kesteni 07:15 Brlog: Na obali 07:20 arobna ploa: Sedam konnenata Jugoistona Europa 07:30 Hotel Zombi, crtana serija (6/26) 07:55 Teletubbies, animirana serija (222/330) 08:20 Djevojica iz budunos 1, serija za djecu (12/12) 08:45 Olujni svijet, serija za mlade (23/26) 09:10 Školski sat: Zeleni ponedjeljak 09:40 Ton i ton: Optereena glazba i zabavni dizajn 10:00 Barun i mali, ameriki lm (95’) (R) 11:35 Idemo na put s Goranom Miliem (R) 12:20 Vrtlarica (R) 12:45 Plodovi zemlje (R) 13:35 Izgubljeno dijete, ameriki lm 95’ (R) 15:10 Školski sat: Zeleni ponedjeljak (R) 15:40 Ton i ton: Optereena glazba i zabavni dizajn (R) 16:00 Regionalni dnevnik 16:20 Županijska panorama 16:35 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom

UTORAK 13. studenoga 2012. 01:50

07:05 07:30 08:30 08:45 09:45 10:00 10:55 12:05 12:45 13:45 15:25 16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:00 22:00 23:10 23:30

Astro Boy, crtana serija 13/52 Monsuno, crtana serija 11/52 Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Moja majka, serija 35/110 TV izlog Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Masterchef, reality show R 35/65 Walker, teksaški rendžer, serija 126/199 Zauvijek susjedi, serija 153/180 Vijes Nove TV IN magazin Kako vrijeme prolazi, serija 6/76 Dnevnik Nove TV Larin izbor, serija 38/165 Izgubljena ast, serija 54/68 Masterchef, reality show 36/65 Veernje vijes Gušter, igrani lm (12)*

00.05 00.25 01.05 01.35

06:00 06:50 07:40 09:00 09:01 09:10 10:00 10:15 11:50 12:40 12:55 13:45

Plamen ljubavi, serija R Magina privlanost, serija R Ljubav na kocki, serija R Flash vijes Ljubav na kocki, serija R - nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R Polja nade, serija R TV izlog Valerija, serija 6/174 Magina privlanost, serija 71/90 Flash vijes Magina privlanost, serija NASTAVAK TV izlog Plamen ljubavi, serija 71/141 TV izlog Ljubav na kocki, serija 59-60/130 Oprezno s anelom, serija 123-124/194 Polja nade, serija 56/140 Naša mala klinika, serija 6/30 Bolji život, serija 6/82 Sjever i jug, serija 6/12 Seinfeld, serija 99-100/180 Bolji život, serija R Sjever i jug, serija R 6/12 Seinfeld, serija R Rosario, serija (12)* 51/60 Kraj programa

14:00 14:01 14:30 14:45 15:35 15:50

19:15 20:10

FILM NOVA

23.30

Gušter “Gušter” je još jedan u nizu Eastwoodovih klasika, u kojem se ponovno prihvao dvostrukog zadataka - glume i režije. Clintovo redateljsko umijee ovoga puta nije bilo toliko hvaljeno kao neki njegovi kasniji radovi, poput “Nedodirljivih”, “Mostova okruga Madison”, “Ponoi u vrtu dobra i zla” i “Djevojke od milijun dolara”, meum njegova genijalnost prisutna je u svakom kadru ovog vratolomnog lma u kojem je Clint dokazao zašto je jedna od najveih faca koji je lmski svijet ikada imao. Uz mnogo akcije i humora, Eastwood je stvorio klasik u žanru buddy buddy lmova.

SERIJA RTL 2

15.45

Zabranjena ljubav

SERIJA DOMA TV

Oprezno s anelom

17.30

16:00 17:00 17:05 17:45 18:40 19:05 19:06 19:15 19:40 19:45 20:00 20:05 21:00 21:30 22:30 22:50 22:51 22:56 23:00 01:00 01:01

NAJAVA PROGRAMA VTV TJEDNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija EUROBOX (r) KAJKAVCI (r) 24 SATA VIJESTI informavni program TV PRODAJA A GDJE JE PEPELJUGA (r) MALI OGLASI GRADITELJSKI IDENTITET (r) VU SRCU TE NOSIM (r) VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe (R) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) SPORTSKI ZOOM, sportska emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informavna emisija KOKTEL mozaika emisija ZAJEDNO (r) IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI, glazbena emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Tema dana (R) Najava programa TV kalendar 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:20 Vijes 09:25 Dobro jutro, Hrvatska 09:50 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:13 Mitskim putovima 3, dokumentarna serija (53’) (8/9) 11:10 Klju u ruke 1, dokumentarna serija (12/40) 11:32 Klju u ruke 1, dokumentarna serija (13/40) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:22 TV kalendar (R) 12:40 Prkosna ljubav, telenovela (25/150) 13:30 Dr. Oz, talk show (51/100) 14:10 Skica za portret 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 Kulturna bašna 14:55 Meu nama 15:35 Kako je Vojtjeh tražio isnu, dokumentarni lm (25’) 16:05 Luda kua, humorisna serija (34/35) 16:40 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:54 HAK - Promet info 18:00 Kontakt: Slova do krova 18:20 8. kat, talk-show 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Paravan 21:05 Ciklus hrvatskog lma: Vila Orhideja (90’) 22:45 Dnevnik 3 23:05 Vijes iz kulture 23:13 Sport 23:16 Vrijeme sutra 23:25 Planina Brokeback, ameriki lm (15) 129’ 01:35 Seks i grad 6, humorisna serija (18) (9/21) 02:05 Regionalni dnevnik (R) 02:25 Dr. House 8, serija (12) (16/23) (R) 03:10 Dr. Oz, talk show (51/100) (R) 03:50 Skica za portret 04:10 Dnevnik 3 (R) 04:30 Vijes iz kulture (R) 04:38 Sport (R) 04:41 Vrijeme sutra (R) 04:43 Mitskim putovima 3, dokumentarna serija (53’) (8/9) (R) 05:35 Paravan (R)

06.30 07.05 07.20 07.50 08.10 09.00 09.15 10.10 11.05 11.30 11.55 12.50 13.05 14.00 15.00 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.58 20.00 21.00 22.10 22.30 00.35 02.20 03.20 03.55

21:10 21:55 22:45 23:45 00:25 01:10 02:00 02:45

05:35 Najava programa 05:40 Trea dob, emisija za umirovljenike (R) Prkosna ljubav, telenovela (24/150) Mala TV TV vr: Ocjena (R) Ninin kutak: Crtanje papirnatom samoljepivom vrpcom 07:20 Ivanini snovi: Uspavani zmajolone, crtani lm 07:25 Danica i žaba gatalinka 07:30 Hotel Zombi, crtana serija (7/26) 07:55 Teletubbies, animirana serija (223/330) 08:20 Djevojica iz budunos 2, serija za djecu (1/12) 08:45 Olujni svijet, serija za mlade (24/26) 09:10 Školski sat: Uenje kemije pomou mentalnih mapa 09:45 Navrh jezika: Krš i kras 10:00 Ljubav i praznici, ameriki lm (130’) 12:10 Idemo na put s Goranom Miliem (R) 13:00 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom (R) 13:30 Mali John, ameriki lm 99’ (R)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:15 14:00 14:45 15:15 16:50 17:00 19:00 19:30 20:00 21:00 21:10 21:50 22:15 22:40 23:00 00:45 01:45

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Ravnopravnost spolova (r) 24 SATA, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Planet Croaa Poluge razvoja (r) Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Sport ponedjeljkom Juer, danas, sutra Auto moto nauca Kako se snimao lm? VIJESTI DANA TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) VIDEOSTRANICE

TV kue imaju pravo promjene programa

06.00 06.40 07.20

RTL Danas, informavna emisija (R) Moji džepni ljubimci, animirana serija Yu-Gi-Oh!, animirana serija Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija (R) Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E59/100) TV prodaja Flashpoint, akcijska serija (S2E6/22) (R) Flashpoint, akcijska serija (S2E7/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E33/88) (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S2E46/160) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E32/78) (R) Flashpoint, akcijska serija (S2E8/22) Flashpoint, akcijska serija (S2E9/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E60/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E34/88) RTL Vrijeme, informavna emisija Ruža vjetrova, dramska serija (S2E47/160) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E33/78) RTL Vijes, informavna emisija Opsadno stanje, igrani lm, akcijski (12) Hitman - agent 47, igrani lm, akcijski (12) (R) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

07:30 08:30 08:45 09:45 10:00 11:00 12:00 12:35 13:20 14:20 15:25 16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:00 22:00

Astro Boy, crtana serija 13/52 Monsuno, crtana serija 12/52 Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Moja majka, serija 36/110 TV izlog Izgubljena ast, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Masterchef, reality show R Walker, teksaški rendžer, serija 127/199 Zauvijek susjedi, serija 154/180 Vijes Nove TV IN magazin Kako vrijeme prolazi, serija 7/76 Dnevnik Nove TV Larin izbor, serija 39/165 Izgubljena ast, serija 55/68 Masterchef, reality show 37/65

SERIJA RTL

19:10

Andrija (40) ve neko vrijeme vara svoju ženu Sandru (38), s kojom ima troje djece. Kad se to sazna, Sandra ostane u šoku! Meutim, s vremenom se otkriva da je Andrija ve neko vrijeme bez posla zbog ega je zapostavio sve nancijske obaveze prema svojoj obitelji. I dok je Sandra ostala sama s djecom i velikim dugovima, Andrija je zapoeo novi život zajedno s ljubavnicom Vesnom (30). Sandra je oajna i ne zna kako dalje. Hoe li pravda prevlada i Sandra dobi ono što joj pripada?!

SERIJA RTL 2

22:25

Dva i pol muškarca

SERIJA DOMA TV

Naša mala klinika

20:10

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:15 13:00 13:15 14:00 15:00 15:55 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:01 19:02 19:10 20:00 20:05 21:00 22:00 22:30 22:50 22:51 23:00 01:00 01:01

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija MALI OGLASI MALE TAJNE VELIKOG VRTA, kontakt emisija 24 SATA VIJESTI informavni program SPORTSKI ZOOM, sportska emisija (r) IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI (r) KOKTEL mozaika emisija (R) MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA ZASTUPNIKI KLUB, informavna emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar TRIBINA.HR (r) VTV VIJESTI informavna emisija TV ORDINACIJA, informavna emisija GLEDAJ DALJE, talk show ZASTUPNIKI KLUB, informavna emisija (r) VTV DNEVNIK, informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Veernje vijes Faca, igrani lm Gušter, igrani lm (12)* R Flash Gordon, serija 20/22 Ezo TV, tarot show (18)* Flash Gordon, serija R Dnevnik Nove TV R Kraj programa

00.25 00.55

Aurora, telenovela (S1E47/135) (R) Aurora, telenovela (S1E48/135) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S02E86/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E87/95) Vatrogasac Vjeko, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E198/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E199/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E55/55) Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S02E88/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E89/95) TV prodaja Aurora, telenovela (S1E49/135) Aurora, telenovela (S1E50/135) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E200/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E201/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E01/55) Studio 45, talk show (S03E36) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E09/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E10/22) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E10/24) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E11/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S01E17/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S01E18/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E11/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E12/22) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E12/24) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E13/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S01E19/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S01E20/24) Studio 45, talk show (S03E37) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E11/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E12/22) (R) Studio 45, talk show (S03E36) (R) Kraj programa

06:00 06:50 07:40 09:00 09:01

Plamen ljubavi, serija R Magina privlanost, serija R Ljubav na kocki, serija R Flash vijes Ljubav na kocki, serija R - nastavak

09:10 10:00 10:15 11:50 12:40 12:55 13:45

02:45

Naša mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R Polja nade, serija R TV izlog Valerija, serija 7/174 Magina privlanost, serija 72/90 Flash vijes Magina privlanost, serija NASTAVAK TV izlog Plamen ljubavi, serija 72/141 TV izlog Ljubav na kocki, serija 61-62/130 Oprezno s anelom, serija 125-126/194 Polja nade, serija 57/140 Naša mala klinika, serija 7/95 Bolji život, serija 7/82 Sjever i jug, serija 7/12 Seinfeld, serija 101-102/180 Bolji život, serija R Sjever i jug, serija R Seinfeld, serija R Rosario, serija (12)* 52/60 Kraj programa

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:15 14:00 14:45 16:50 17:00 19:00 19:35 20:00 20:30 21:00 21:10 22:00 22:30 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Dom 2 Juer, danas, sutra, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Sport ponedjeljkom (r) Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Iz opine Nedeliše Planet Craoa (r) Juer, danas, sutra Lifestyle VIJESTI DANA TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) VIDEOSTRANICE

07.45 08.15 08.55 09.30 09.45

10.45 11.00 11.55 12.50 13.05 13.35 14.05 14.20 15.05 15.50 16.15 16.45 17.40 18.20 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 23.45

14:00 14:01 14:30 14:45 15:35 15:50 17:30 19:15 20:10

Krv nije voda (bivša akoveka televizija)

04:05 05:05 05:50 06:40

00.05

06:40

06:15 07:00 07:05 07:15

23:10 23:30 01:10 03:20

10.15

07:05

17:30

06:58 07:00 07:15 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 13:45 14:15 14:25 14:45 15:40

06:20 06:38 06:40 06:52

15:10 Školski sat: Uenje kemije pomou mentalnih mapa (R) Navrh jezika: Krš i kras (R) Regionalni dnevnik Županijska panorama 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 16:40 U uredu 6, humorisna serija (12/26) 17:01 Potrošaki kod (R) 17:31 Skica za portret 17:45 F.I.S.T., ameriki lm (140’) (R) 20:05 Veeras 20:10 Dr. House 8, serija (16/23) 21:00 Harrisonovo cvijee, francuski lm (12) (122’) 23:05 Whitechapel 3, serija (12) (5/6) 23:50 Zaštnica svjedoka 2, serija (11/15) 00:35 CSI: Miami 9, serija (12) (21/22) 01:20 Retrovizor: CSI: Las Vegas 11, serija (12) (2/22) 02:05 Retrovizor: Kojak 2, serija (12) (11/24) (R) 02:55 Retrovizor: Dharma i Greg 2, humorisna serija (3/24) 03:15 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 15:45 16:00 16:20 16:35

21:10 21:55 22:45 23:45 00:25 01:10 02:00

(bivša akoveka televizija)


SRIJEDA 14. studenoga 2012.

06:20 06:38 06:40 06:52

Tema dana (R) Najava programa TV kalendar 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:20 Vijes 09:25 Dobro jutro, Hrvatska 09:50 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:13 Mitskim putovima 3, dokumentarna serija (53’) (9/9) 11:10 Klju u ruke 1, dokumentarna serija (14/40) 11:32 Klju u ruke 1, dokumentarna serija (15/40) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:22 TV kalendar (R) 12:40 Prkosna ljubav, telenovela (26/150) 13:30 Dr. Oz, talk show (52/100) 14:10 Skica za portret 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 Jelovnici izgubljenog vremena 14:55 Rije i život: Hrvatski putokazi u Godini vjere, religijska emisija 15:35 Alpe Dunav Jadran 16:05 Luda kua 1, humorisna serija (35/35) 16:40 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:54 HAK - Promet info 18:00 Kontakt: Druga strana medalje 18:20 8. kat, talk-show 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Loto 7/39 20:15 Globalno sijelo 20:50 Za sreom na kraj svijeta, dokumentarni lm (47’) 21:45 Horizon, vanjskopolika emisija 22:40 Dnevnik 3 23:00 Vijes iz kulture 23:08 Sport 23:11 Vrijeme sutra 23:20 Drugi format 00:10 Seks i grad 6, humorisna serija (18) (10/21) 00:40 Regionalni dnevnik (R) 01:00 Zaljubljena Lily, maarsko-ameriki lm (R) 02:50 Prekid programa radi redovnog održavanja ureaja 05:00 Dnevnik 3 (R) 05:20 Vijes iz kulture (R) 05:28 Sport (R) 05:31 Vrijeme sutra (R) 05:33 Horizon, vanjskopolika emisija (R)

pokroviteljstvom U uredu 6, humorisna serija (13/26) Eko zona (R) Crtani lm Rijeka: Prijateljska nogometna utakmica: Hrvatska nogometna reprezentacija Selekcija HNL, emisija 17:55 Rijeka: Prijateljska nogometna utakmica: Hrvatska nogometna reprezentacija Selekcija HNL, prijenos 19:50 Rijeka: Prijateljska nogometna utakmica: Hrvatska nogometna reprezentacija Selekcija HNL, emisija 20:05 Veeras 20:10 Blago kralja Solomona, ameriki lm 97’ (R) 21:55 Top Gear 13, dokumentarna serija (1/7) 22:45 Zalagaonica, dokumentarna serija (58/70) 23:10 Zalagaonica, dokumentarna serija (59/70) 23:35 Zaštnica svjedoka 2, serija (12/15) 00:20 CSI: Miami 9, serija (12) (22/22) 01:05 Retrovizor: CSI: Las Vegas 11, serija (12) (3/22) 01:50 Retrovizor: Kojak 2, serija (12) (12/24) (R) 02:40 Retrovizor: Dharma i Greg 2, humorisna serija (4/24) 03:00 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04:50 Noni glazbeni program

16:40 17:01 17:26 17:45

ETVRTAK 15. studenoga 2012. 21:00 22:00 23:10 23:30 01:30 03:10 04:00 05:00 05:45 06:35

06.00 06.40 07.20 07.45 08.15 08.55 09.30 09.45 10.15

06.30 07.05 07.20 07.45 08.10 09.00 09.15 10.10 11.05 11.30 11.50 12.50 13.05 14.00 15.00 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.58 20.00 21.00 22.10 22.30 23.20 00.20 02.20 03.20 03.55

RTL Danas, informavna emisija (R) Moji džepni ljubimci, animirana serija Yu-Gi-Oh!, animirana serija Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija (R) Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E60/100) TV prodaja Flashpoint, akcijska serija (S2E8/22) (R) Flashpoint, akcijska serija (S2E9/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E34/88) (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S2E47/160) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E33/78) (R) Flashpoint, akcijska serija (S2E10/22) Flashpoint, akcijska serija (S2E11/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E61/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E35/88) RTL Vrijeme, informavna emisija Ruža vjetrova, dramska serija (S2E48/160) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E34/78) RTL Vijes, informavna emisija Mentalist, kriminaliska dramska serija (S04E18/24) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S04E19/24) Opsadno stanje, igrani lm, akcijski (12) (R) Astro show, show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

10.45 11.00 11.55 12.50 13.05 13.35 14.05 14.20 15.05 15.50 16.15 16.45 17.40 18.20 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 23.55 00.15

06:40 05:25 05:30 06:05 06:50 06:51 07:01 07:06

Najava programa Meu nama (R) Prkosna ljubav, telenovela (25/150) Mala TV: TV vr: Balet Baltazar: Vjetrenjaa, crtani lm Hikaru posprema kuu, japanska drama za djecu (R) 07:20 Hotel Zombi, crtana serija (8/26) 07:45 Teletubbies, animirana serija (224/330) 08:10 Djevojica iz budunos 2, serija za djecu (2/12) 08:35 Olujni svijet, serija za mlade (25/26) 09:00 Školski sat: Spavanje i snovi 09:30 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13:30 Zaljubljena Lily, maarsko-ameriki lm 107’ (R) 15:15 Školski sat: Spavanje i snovi (R) 15:45 Sunani kamp, ciparski dokumentarni lm 16:00 Regionalni dnevnik 16:20 Županijska panorama 16:35 100% poduzetnik, emisija pod

FILM RTL

0.20

Opsadno stanje Film osim terorizma razmatra i neka etika pitanja, npr. arapska populacija u New Yorku postaje meta sumnjienja i mržnje, cijeli je grad polariziran oko odluke o njihovom zatvaranju u ograeno podruje. Willis je tipian “loš policajac” nasuprot liku “dobrog” kojeg tumai Washington, dok je lik Elise Kraft nešto misteriozniji. Pria je solidna i dinamina. Anthony Hubbard (D. Washington) FBI-ev je agent na elu antiteroristike jedinice u New Yorku.

SERIJA RTL 2

18.20

SERIJA DOMA TV

07:30 08:30 08:45 09:45 10:00 11:00 12:00 12:35 13:20 14:20 15:25 16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05

06:08 06:10 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 14:55 15:00 15:30 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:15 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:30 22:00

Malcolm u sredini

Naša mala klinika

07:05

20.10

22:30 22:50 22:51 22:56 23:00 01:00 01:01

Astro Boy, crtana serija 14/52 Monsuno, crtana serija 13/52 Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Moja majka, serija TV izlog Izgubljena ast, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Masterchef, reality show R Walker, teksaški rendžer, serija 128/199 Zauvijek susjedi, serija 155/180 Vijes Nove TV IN magazin Kako vrijeme prolazi, serija 8/76 Dnevnik Nove TV Larin izbor, serija 40/165

NAJAVA PROGRAMA TRIBINA.HR (r) VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija GLEDAJ DALJE, talk show (r) 24 SATA VIJESTI, informavni program PRIVREDNI.HR, emisija o gospodarstvu TV ORDINACIJA (r) MALI OGLASI ZAJEDNO (r) ZASTUPNIKI KLUB (r) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA IZ NAŠIH SREDIŠTA, informavna emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informavna emisija ŠKOLA PREHRANE, emisija o zdravoj prehrani SVIJET ROMA, mozaika emisija OTVORENO NEBO, dokumentarna emisija IZ NAŠIH SREDIŠTA, informavna emisija (r) VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

00.35 01.15

06:00 06:50 07:40 09:00 09:01 09:10 10:00 10:15 11:50 12:40 12:55 13:45 14:00 14:01 14:30 14:45 15:35 15:50 17:30 19:15 20:10 21:10 21:55 22:45 23:45 00:25 01:10 02:00 02:45

Izgubljena ast, serija 56/68 Masterchef, reality show 38/65 Veernje vijes Sve moje bivše, igrani lm elina šaka, igrani lm Flash Gordon, serija 21/22 Ezo TV, tarot show (18)* Flash Gordon, serija R Dnevnik Nove TV R Kraj programa

Aurora, telenovela (S1E49/135) (R) Aurora, telenovela (S1E50/135) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S02E88/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E89/95) Vatrogasac Vjeko, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E200/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E201/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E01/55) Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S02E90/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E91/95) TV prodaja Aurora, telenovela (S1E51/135) Aurora, telenovela (S1E52/135) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E202/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E203/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E02/55) Studio 45, talk show (S03E37) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E11/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E12/22) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E12/24) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E13/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S01E19/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S01E20/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E13/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E14/22) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E14/24) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E15/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S01E21/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S01E22/24) Studio 45, talk show (S03E38) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E13/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E14/22) (R) Studio 45, talk show (S03E38) (R) Kraj programa

Plamen ljubavi, serija R Magina privlanost, serija R Ljubav na kocki, serija R Flash vijes Ljubav na kocki, serija R - nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R Polja nade, serija R TV izlog Valerija, serija 8/174 Magina privlanost, serija 73/90 Flash vijes Magina privlanost, serija - NASTAVAK TV izlog Plamen ljubavi, serija 73/141 TV izlog Ljubav na kocki, serija 63-64/130 Oprezno s anelom, serija 127-128/194 Polja nade, serija 58/140 Naša mala klinika, serija 8/95 Bolji život, serija 8/82 Sjever i jug, serija 8/12 Seinfeld, serija 103-104/180 Bolji život, serija R Sjever i jug, serija R Seinfeld, serija R Rosario, serija (12)* 53/60 Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:15 14:00 14:45 15:15 15:50 16:00 19:00 19:30 20:00 21:00 21:10 21:50 22:15 22:35 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Veliko platno (r) Juer, danas, sutra, vies Videostranice Djeja TV Hrana i vino Iz opine Nedeliše Glas manjina (r) Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Povealo Juer, danas, sutra Dom 2 Veliko platno VIJESTI DANA Tv Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

06:24 06:42 06:44 06:56

Tema dana (R) Najava programa TV kalendar 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:20 Vijes 09:25 Dobro jutro, Hrvatska 09:50 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:13 Mitskim putovima 4, dokumentarna serija (52’) (1/16) 11:10 Klju u ruke 1, dokumentarna serija (16/40) 11:32 Klju u ruke 1, dokumentarna serija (17/40) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:22 TV kalendar (R) 12:40 Prkosna ljubav, telenovela (27/150) 13:30 Dr. Oz, talk show (53/100) 14:10 Skica za portret 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 Hrvatska kronika BiH (R) 14:55 Trenutak spoznaje 15:35 Pozivno 16:05 Luda kua 2, humorisna serija (1/32) 16:40 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:54 HAK - Promet info 18:00 Kontakt: Vaše prie 18:20 Znanstvene vijes 18:25 8. kat, talk-show 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Ki?, dokumentarna serija (5/6) 20:45 Spektar, unutrašnjopoliki magazin 21:40 Paralele 22:10 Pola ure kulture 22:50 Dnevnik 3 23:10 Vijes iz kulture 23:18 Sport 23:21 Vrijeme sutra 23:30 Ciklus kulnih lmova: Svijet duhova, ameriki lm (12) (108’) 01:18 Regionalni dnevnik (R) 01:38 Kapsula za spašavanje, ameriki lm (R) 03:03 Dr. Oz, talk show (53/100) (R) 03:43 Jelovnici izgubljenog vremena 04:03 Skica za portret 04:13 Dnevnik 3 (R) 04:33 Vijes iz kulture (R) 04:41 Sport (R) 04:44 Vrijeme sutra (R) 04:46 Mitskim putovima 4, dokumentarna serija (52’) (1/16) (R) 05:38 Spektar, unutrašnjopoliki magazin (R)

05:35 Najava programa 05:40 Rije i život: Hrvatski putokazi u Godini vjere, religijska emisija (R) 06:15 Prkosna ljubav, telenovela (26/150) 07:00 Mala TV: 07:01 TV vr: Buka i šina 07:11 Fleks: Šišmišasta pria, crtani lm 07:21 Baltazar: Peppino Cicerone, crtani lm 07:30 Hotel Zombi, crtana serija (9/26) 07:55 Teletubbies, animirana serija (225/330) 08:20 Djevojica iz budunos 2, serija za djecu (3/12) 08:45 Olujni svijet, serija za mlade (26/26) 09:10 Školski sat: Fiziari iz Kloštra Podravskog 09:40 Kokice 10:00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13:45 Kapsula za spašavanje, ameriki lm (85’) (R) 15:10 Školski sat: Fiziari iz Kloštra Podravskog (R) 15:40 Kokice (R)

FILM HRT 1

23.30

Svijet duhova Dvije tinejdžerice, asocijalna Enid i atraktivna Rebecca nakon završene srednje škole žele samostalno krenuti kroz život. Kao i veina amerikih tinejdžera, vjeno nezadovoljnih i prividno ignoriranih kako od najbližih tako i od ostatka svijeta, i same nastoje napakostiti kome god stignu. Meutim, njihovi životi e krenuti u savim neplaniranom smjeru... Enid (Thora Birch) i Rebecca (Scarlett Johansson) su bliske prijateljice, koje su upravo završile srednju školu i pokušavaju odluiti što e dalje raditi u svojim životima.

EMISIJA HRT21 SERIJA RTL

20:45

Malcolm u sredini

SERIJA DOMA TV

Magina privlanost

13:45

16:00 16:20 16:40 17:05 17:35 19:20 19:25

Regionalni dnevnik Županijska panorama U uredu 6, humorisna serija (14/26) Kamerom oko svijeta, dokumentarni lm lm (R) Veeras Rukomet, LP (M): Fuchse Berlin - Zagreb CO, prijenos 21:05 Svi su ludi za Mary, ameriki lm 116’ 23:00 Zaštnica svjedoka 2, serija (13/15) 23:45 Zvjezdana vrata 2: Svemir, serija (1/20) 00:30 Retrovizor: CSI: Las Vegas 11, serija (12) (4/22) 01:15 Retrovizor: Kojak 2, serija (12) (13/24) (R) 02:05 Retrovizor: Dharma i Greg 2, humorisna serija (5/24) 02:25 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04:25 Noni glazbeni program

03:30 04:30 05:15 06:00 06:35

05.55 06.35 07.15 07.40

06.25 07.00 07.15 07.40 08.05 08.55 09.10 10.05 11.00 11.25 11.50 12.45 13.00 14.00 15.00 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.58 20.00 21.00 22.10 22.30 23.20 00.25 01.15 02.05 03.05 03.40

RTL Danas, informavna emisija (R) Moji džepni ljubimci, animirana serija Yu-Gi-Oh!, animirana serija Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E61/100) TV prodaja Flashpoint, akcijska serija (S2E10/22) (R) Flashpoint, akcijska serija (S2E11/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E35/88) (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S2E48/160) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E34/78) (R) Flashpoint, akcijska serija (S2E12/22) Flashpoint, akcijska serija (S2E13/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E62/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E36/88) RTL Vrijeme, informavna emisija Ruža vjetrova, dramska serija (S2E49/160) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E35/78) RTL Vijes, informavna emisija CSI, kriminaliska serija (S10E12/23) (12) CSI, kriminaliska serija (S10E13/23) (12) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S04E18/24) (R) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S04E19/24) (R) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

08.10 08.50 09.25 09.40 10.10 10.40 10.55 11.50 12.45 13.00 13.30 14.00 14.15 15.00 15.45 16.10 16.40 17.35 18.20 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50

06:40

19:15 20:05 21:00 22:00 23:10 23:30 01:35

Astro Boy, crtana serija 15/52 Monsuno, crtana serija 14/52 Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Moja majka, serija 38/110 TV izlog Izgubljena ast, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Masterchef, reality show R Walker, teksaški rendžer, serija 129/199 Zauvijek susjedi, serija 156/180 Vijes Nove TV IN magazin Kako vrijeme prolazi, serija 9/76 Dnevnik Nove TV Larin izbor, serija 41/165 Izgubljena ast, serija 57/68 Provjereno, informavni magazin Veernje vijes Savršeno ubojstvo, igrani lm (12)* Povratak u kuu straha, igrani lm (15)

03:00

Klub otpisanih, serija 20/24

07:05 07:30 08:30 08:45 09:45 10:00 11:00 12:00 12:35 13:20 14:20 15:25 16:25 17:00 17:25 18:05

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:45 13:00 13:30 14:15 14:45 15:45 16:00 17:00 17:05 17:45 18:40 19:05 19:06 19:10 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:45 22:15 22:30 22:50 22:51 22:57 23:00 01:00 01:01

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija MOJA ISTRA, dokumentarna emisija MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program MALE TAJNE VELIKOG VRTA (r) SVIJET ROMA (r) ŠKOLA PREHRANE, emisija o zdravoj prehrani (r) TV PRODAJA VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a KUTIONICA djeja emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA VTV VIJESTI informavna emisija OTVORENI STUDIO, informavni program GLAZBENI INN, glazbena emisija EUROBOXX; mozaika emisija DOKUMENTARNI PROGRAM VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

23.15 23.55 00.15 00.35 01.15

06:00 06:50 07:40 09:00 09:01 09:10 10:00 10:15 11:50 12:40 12:55 13:45 14:00 14:01

Ezo TV, tarot show (18)* Flash Gordon, serija R 21/22 Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

Aurora, telenovela (S1E51/135) (R) Aurora, telenovela (S1E52/135) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S02E90/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E91/95) Vatrogasac Vjeko, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E202/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E203/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E02/55) Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S02E92/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E93/95) TV prodaja Aurora, telenovela (S1E53/135) Aurora, telenovela (S1E54/135) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E204/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E205/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E03/55) Studio 45, talk show (S03E38) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E13/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E14/22) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E14/24) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E15/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S01E21/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S01E22/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E15/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E16/22) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E16/24) Moderna obitelj, humorisna serija (S02E17/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S01E23/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S01E24/24) Studio 45, talk show (S03E39) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E15/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S07E16/22) (R) Studio 45, talk show (S03E39) (R) Kraj programa

19:15 20:10 21:10 21:55 22:45 23:45 00:25 01:10 02:00 02:45

Plamen ljubavi, serija R Magina privlanost, serija R Ljubav na kocki, serija R Flash vijes Ljubav na kocki, serija R - nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R Polja nade, serija R TV izlog Valerija, serija 9/174 Magina privlanost, serija 74/90 Flash vijes Magina privlanost, serija NASTAVAK TV izlog Plamen ljubavi, serija 74/141 TV izlog Ljubav na kocki, serija 65/130 Ljubav na kocki, serija 66/130 Oprezno s anelom, serija 129-130/194 Polja nade, serija 59/140 Naša mala klinika, serija 9/95 Bolji život, serija 9/82 Sjever i jug, serija 9/12 Seinfeld, serija 105-106/180 Bolji život, serija R Sjever i jug, serija R Seinfeld, serija R Rosario, serija (12)* 54/60 Kraj programa

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:15 14:00 14:45 15:50 17:00 19:00 19:30 20:00 20:30 21:10 21:20 22:00 22:30 23:00 00:45 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino G.E.T. Report Juer, danas, sutra, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Povealo (r) Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Podravina i Prigorje Info Križevci Juer, danas, sutra Privredni.hr VIJESTI DANA TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program(18) Videostranice

14:30 14:45 15:35 15:50 16:40 17:30

(bivša akoveka televizija)


54

Kuharica

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Kuharica

9. studenoga 2012.

PRIPREMILI: STJEPAN MESARI NEVENKA ŠARDI FOTOGRAFIJE: ZLATKO VRZAN

MEIMURSKA KUHARICA

Pilei file s rižom i tjesteninom Mlad, ali ambiciozan i kreativan, kuhar Marko Horvat iz Lopatinca svoje bogato kulinarsko iskustvo i umijee trenutno ostvaruje u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovaia u Pleškovcu. Pilei ile s rižom i pužekima, odnosno tjesteninom, jednostavna je hrana, ali vrlo ukusna zbog preljeva, odnosno umaka koji je bajkovit i vrlo ukusan, na granici pikantnosti, pa ga zato Marko naziva i pilei "ile ala Marko", a tajna ukusa je u temeljcu koji koristi kod zgušivanja umaka i peenja ilea, odnosno odreska. Uz ovo jednostavno, vrlo ukusno i svakodnevno, ali i sveano, jelo poslužuje se salata od cikle.

Sastojci: - svježi pilei file, tjestenina (pužeki) - riža, jušni temeljac, ešnjak - sol, papar, kašica od brašna, suho meso

Zatim se dodaje suha riža i sve zalije jušnim temeljcom. Kad je riža mekana, posluži se skupa s peenim fileom. Tjestenina se kuha u slanoj vodi, ocijedi se i prelije uma-

Priprema Meso se pee na ulju i kad je peeno dodaje se sitno narezani luk, jednako tako sitno narezano suho meso te jušni temeljac. Ostaviti da se lagano dinsta i, kada je dovoljno omekšalo, umak se zgusne kašicom od brašna. U drugoj tavici na ulje se stavi narezani luk, sve dok ne dobije žuto - smeu boju.

IZ PENICE akovekih mlinova

okoladni muffinsi

R RECEPT PLUS

VINO TJEDNA

Meimurska pretepena juha

Moslavac iz Agromeimurja

Sastojci 5 dkg šeera 1 vanili šeer 10 dkg maslaca 1 jaje 20 dkg okolade za kuhanje 25 dkg glatkog brašna akovekih mlinova 1 prašak za pei 3 žlice kakaa 2 dcl mlijeka 15 dkg prženih sjeckanih lješnjaka

kom napravljenim prženjem luka i jušnog temeljca. Servira se vrue u plitki široki tanjur, prvo meso, a pokraj riža i tjestenina (pužeki) te sve skupa prelije umakom.

Priprema Jaje pomiješati sa šeerom, vanili šeerom mlijekom i rastopljenim maslacem. U drugu posudu pomiješati brašno, prašak za pei i kakao. U mokru smjesu dodati smjesu sa brašnom pa lagano kuhaom sjediniti, dodati nasjeckanu okoladu i nasjeckane lješnjake. Puniti kalupe i poi 25 min na 180 C.

U zagrijanu tavu stavite malo m ulja te dodajte dimljeno meso narezano na kockice. m Kratko popržite. Na to dodajK te slatku mljevenu papriku te protisnuti ešnjak. Nakon par p minuta dodajte govei temem ljac, lj jedan feferon, nasjeckanu glavicu luka, sol i papar. Kuhajg te t oko 20 minuta na laganoj v vatri. Pritep pripremite tako da u z zdjelici pomiješate kiselo vrhnje, n brašno i mlijeko, te dobiveni p pritep ulijte u juhu i ostavite da se s prokuha još desetak minuta. Juhu Ju možete izmiksati i štapnim

mikserom. Na kraju pretepenu juhu posipajte peršinom i poslužite toplu. Sastojci: - 150 g dimljenog mesa - 700 g goveeg temeljca - 1 žlica mljevene crvene paprike (slatke) - 1 ljuti feferon - 2 ešnjaka - 1 glavica luka - malo sjeckanog peršina Za pritep: - 200 ml kiselog vrhnja - 3 žlice brašna - 100 ml mlijeka

Vino akovekog Agromeimurja - Podrum Štrigova, berbe 2009., s 12,4 posto alkohola. Boja mu je zlatno – žuta, s izraženim mirisom svježine i blagom kiselinom. Vrlo je aromatino i dobro ga je kod pijenja razblažiti mineralnom vodom. Pije se rashlaen na 10 do 12 Celzijevih stupnjeva uz peenja te suhomesnate proizvode i sireve. (sm)


9. studenoga 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEIH 7 DANA

I DALJE BLAGA JESEN

VREMENSKA PROGNOZA: U petak nastavak veinom suhog i ugodnog jesenskog vremena. Ujutro mjestimice magla i slab mraz, a danju se oekuju sunana razdoblja. Vjetar veinom slab pa se jutarnja magla može mjestimice dulje zadržati. Jutarnja temperatura oko nule, dnevna slina kao u etvrtak, znai izmeu 10 i 14 Celzijevih stupnjeva, ovisno o koliini sunca. U subotu promjenjivo oblano sa sunanim razdobljima, ali i dalje veinom suho. Temperatura zraka nee biti preniska, ali radit e se ipak o svježem jesenskom vremenu. Zbog oblanijih noi tijekom vikenda mogu je izostanak jutarnjeg mraza. Danju e zapuhati lagani vjetar južnih smjerova pa bi temperatura mogla malo porasti. Kvarit e se

biometeorološka situacija pa su kod meteoropata mogue tegobe s raspoloženjem ili snom. Slino vrijeme se oekuje i tijekom nedjelje, ali je mogua i slaba kiša. Ta šansa za kišu nije velika i kiša nee biti obilata, ali budimo spremni na mogue mokro vrijeme do kraja vikenda. Zbog južine temperatura e biti u porastu. U ponedjeljak utjecaj ciklone Nadan pa e vrijeme biti veinom oblano uz moguu kišu. ini se da e se ta ciklona nalaziti jako blizu ili iznad nas. To znai da poetkom tjedna možemo oekivati oblano i mokro vrijeme s povremenom kišom. U takvim situacijama najviše kiše padne na Jadranu, u gorskoj Hrvatskoj te u Sloveniji. Nadajmo se da kiše nee biti puno kako ne bi uzrokovala nove probleme s poplavama. Do-

sta oblaka uz moguu kišu ostalo bi i tijekom utorka, a temperatura zraka nee se bitno mijenjati, bit e prava jesenska. U srijedu i etvrtak izgleda opet mao povoljnije. Jutra e biti hladnija uz moguu maglu i slab mraz, a dnevna temperatura uvelike e ovisiti o trajanju magle i koliini sunca. Ali još nema na vidiku neke vee smrzavice ni snijega. Na Jadranu promjenjivo. Povremeno e biti kiše, za vikend i poetkom tjedna ponegdje i obilne. Za precizniju vremensku prognozu slobodno nas nazovite na telefonski broj 060-555-555 uz cijenu poziva od 3,49 KN/min. iz iksnih te 4,78 KN/min. iz mobilnih mreža. Davatelj usluge: HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb, info tel. 0800-1234. (prognozu izradila udruga Crometeo 8.11.)

Vremenska prognoza i razbibriga 55 DOITE NA IZLOŽBU Pozivamo Vas na otvaranje izložbe “Meteorološki kontrasti 2” u petak, 9. studenog 2012. godine s poetkom u 18,30 sati. Otvaranje izložbe održat e se u Velikoj sali Astronomskog centra Rijeka, a organizatori su Rijeka sport te Udruga Crometeo. Izložbu e otvoriti predsjednik Udruge Crometeo, Kristijan Božarov, a Ivica Nikolac, predsjednik Hrvatskog foto saveza i dobitnik Državne nagrade tehnike kulture Faust Vrani za 2011. godine, dat e struni osvrt o izloženim fotograijama. Izložba e biti otvorena do 10. prosinca 2012. godine, a više od 50-ak izloženih fotograija snimljenih od strane lanova Udruge Crometeo prikazuje motive meteoroloških ekstrema kao što su zimske snježne meave, razorni valovi i nevere, munje i gromovi, pijavice i tornada, snaga bure, alpski ledenjaci i još mnoštvo vremenskih motiva koje e posjetitelji moi vidjeti na jednom mjestu.

METEOROLOŠKI KALENDAR 9. studenog 1992. god. Hrvatska postala lanicom Svjetske meteorološke organizacije 12. studenog 1965. god. temperatura u Gospiu -23°C 13. studenog 1946. god. Amerikanac Schaefer prvi proizveo umjetnu kišu 14. studenog 1854. god. jaka oluja u Crnom moru koja je potaknula razvoj prognostikih službi u Europi

HOROSKOP VAGA (24.9.-23.10.)

OVAN (21.3.-20.4.) U tjednu koji dolazi imat ete mogunosti nadoknaditi sve poslovne zaostatke. Sredit ete pravne nedoumice i probleme. Mogue su naznake poveanja prihoda ili nekog vida priznanja za vaš rad. Zna ete iskoris povoljne prilike, a u svemu e vam potporu da prijatelji ili osobe koje volite. U ljubavnim odnosima mogui su manji problemi. Samci su optereeni potragom za parnerom a oni koji su u vezi, željeli bi izii iz nje. Rješenje ete pronai osluškujui svoje srce i intuiciju. Zdravlje je dobro, ali pripazite na dovoljan unos vitamina.

BIK (21.4.-20.5.) Sve zapoete poslove privedite kraju, a posebice one koji se odnose na nekretnine ili osiguranja. Raspored zvijezda povoljno utjee na kontakte s inozemstvom odakle je mogu priljev vee koliine novca. U društvenoj domeni života takoer vam “cvjetaju ruže”. Bit ete omiljeni i imat ete uspjeha u svim vezama koje ete zapoeti. I obiteljski odnosi su idilini, stoga nastojte što duže održava takvo stanje. Zdravstvenih problema nee bi. Ipak, osluškujte svoje jelo i poradite na imunitetu.

BLIZANCI (21.5.-21.6.) Kako se bliži kraj poslovne godine nastojat ete srediti sve nancijske probleme. Moi ete korisno ulaga novac samo ako na vrijeme uoite povoljne prilike. Bi ete u poziciji pozivno riješi mogua imovinska pitanja. U romannim odnosima pokušajte sauva postojeu emocionalnu vezu. Iako vam sve izgleda daleko i nemogue, vaš e intelekt zna prepozna isnsku ljubav. Imate li obitelj, dane vikenda provedite u zajednikom druženju. Samci se nee upušta u ljubavne pustolovine. Dovoljno spavajte i odmarajte se.

Teško ete se koncentrirati na poslovne obveze. Još traju nesporazumi s poslovnom okolinom. Prema drugima pokušajte bi pristojni i pomirljivi. Nemojte se doves u situaciju svae zbog kriziranja drugih, što bi vam moglo donije dodatne nevolje u odnosu s okolinom. Odgodite sve velike odluke, izbjegavajte ogovaranja, putovanja, kupovine. Svi e  odnosi kratko traja, i ubrzo ete doi u poziciju i stanje duhovne i zike ravnoteže. U slobodno vrijeme zaokupite se nekom zikom akvnošu, kao što je vožnja biciklom ili tranje.

ŠKORPION (24.10.-22.11.) U odlinom ste odnosu sa starijim kolegama na poslu. Uskoro ete zaraiva mnogo više nego proteklih godina. Dolazi vrijeme za velike promjene u poslu, i za rješavanje nekih pravnih i sudskih poslova. Napredovat ete u karijeri, uživat ete potporu nadreenih, a uskoro e se povea i pomo uglednih prijatelja. Slini odnosi oekuju vas i na emovnom planu. Bez obzira jeste li sami ili imate stalnog partnera, u ljubavnim odnosima oekuju vas velike i bitne pozivne promjene. Mogue manje zdravstvene tegobe ubrzo e nesta.

STRIJELAC (23.11.-21.12.) Novi poslovni tjedan donosi i obilje novih obveza. Ipak ete uspjeva riješava sve što je hitno i moi ete si ostavi dovoljno vremena za prioritetne zadatke. Poslovni suradnici bi e pravi mski igrai, i sve ete pravovremeno uspje završi. Zbog toga ete pomalo zanemari obiteljske obveze stoga u danima vikenda ipak na prvo mjesto stavite obitelj. Ukoliko ste sami, osjeat ete se previše iscrpljeno za nove pothvate, pa ete izlazak s društvom ostavi za slijedei vikend. Dovoljno spavajte i konzumirajte više voa.

RAK (22.6.-22.7.) Poetak tjedna daje nagovještaj poveanja prihoda što e vas dodatno movirani za kvalitetnije provoenje poslovnih projekata. Zna ete odabra kvalitetne poslovne suradnike te e vas mski rad s takvom ekipom isnski veseli. Povoljno e se razvija društveni kontak i komunikacija s okolinom. U slobodno vrijeme posvete se svojim hobi akvnosma. U ljubavi nemojte zanemarivati partnera. Posvetite mu dovoljno pažnje, a on e vam to zna vra na najbolji mogui nain. Uživat ete. Uzimajte dovoljno tekuine.

LAV (23.7.-23.8.) Na poslovnom planu iscat ete se svojom marljivošu, intelektom i kreavnošu. U tome e vam punim jedrima pomaga prijatelji i dugogodišnji poslovni parnteri. Bi ete društveni i skloni upoznavanju novih ljudi. Mogue su pozivne vijes iz inozemstva ili od osobe s kojom duže vrijeme niste kontakrali. Pozivnu energiju koriste za uenje ili završetak poslovnih projekata. U ljubavnim odnosima dominirat e nemir. Ne brinite, partner e ima razumijevanja i strpljenja za vas. Svaka tjelovježba i bavljenje sportom bi e i više nego korisna.

JARAC (22.12.-20.1.) Teško ete se koncentrira na posao i poslovne obveze. Mislima ete bi negdje jako daleko i jedino u njima ete uživati i osjeati se zadovoljno. Ubijat e vas monotonija posla, pa se nemojte iznenadi ukoliko za koji dan ponete uvodi inovacije. Moglo bi bi zanimljivo i korisno. Doznat ete kako vas je partner u neemu varao. Izjedat e vas ljubomora i zapoet ete s veima kontroloma. Hitno pronaite protuotrov takvom ponašanju. Pokušajte razgovara i uvidjet ete da ste i vi djelomian krivac za mogue probleme u vezi.

VODENJAK (21.1.-19.2.) U radnom okruženju netko e vam postavi prepreke koje ete samo uz zalaganje i oštroumnost moi pozivno riješi. Nemojte previše analizira “tko i kako”, ve pokušajte što jednostavnije doi do nalnih rješenja. Ljubavni odnosi pomalo se kompliciraju tako da ete se u pojedinim situacijama osjea previše iscrpljeno i izgubljeno. Usmjerite svoj kompas prema pravim osobama, i sve nedoumice e bi razriješene. Neka vas u svim društvenim kontakma pra ugodna doza samouvjerenos. Sa zdravljem je sve u redu.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Nadolazei radni tjedan donosi razumijevanje nadreenih, ali i suradnika. Posljednjih dana vam je zdravlje bilo pomalo “nagriženo” grloboljom i prehladom. Stoga su mogue manje nervoze i pojava svadljivos. Kolege e vam pomoi svlada taj privremen manjak koncentracije. Uz pomo prijatelja moi ete uspješno sredi i svoj emocionalni, privatni život. Mogui su neoekivani darovi i usluge. Umor riješite kvalitetnim snom i prehranom bogatom voem i povrem.

RIBE (20.2.-20.3.) Bit ete u lošem odnosu s ljudima koji su vam privatno važni, ali tako nee biti i s ostalima. Poslovna situacija je pomalo konfuzna i mogue su komplikacije. Može bi krika. Nemojte reagirati nestrpljivo. Sve e se uskoro smir, ali pri tome pripazite da sada ne nastanu prevelike štete. Može biti nepromišljenih postupaka, prevelikih rizika i nepotrebnih sukoba. Na emotivnom planu takoer je potreban oprez i više razumijevanja za partnera. Ukoliko ste sami, razmislite što doista želite. Nee bi nikakvih zdravstvenih tegoba.

VIC tjedna

Na jabukama Priaju dvije plavuše. Kaže prva: - Doktor mi je rekao da iduih par dana živim samo na jabukama. Kaže druga: - A što ako padneš?


PRIBLIŽAVA SE KRAJ PRVOG DIJELA III. HNL SJEVER

SRAMOTA ZA MEIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ

ZAHUKTAVA SE KOŠARKAŠKA A2 LIGA SJEVER

Meimurski derbi Nedeliše – Meimurje bez pobjednika

Dopredsjednik Nenad Marec kažnjen šest mjeseci

Mlaahno Meimurje iznenadilo Vrbovane na gostovanju

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Došel bu došel sveti Martin N

eje tak uda cajta minulo od gda so se zagrebaki labodoritaši, šteri nagajajo labodo prek Zološkoga vrta, so se norca delali z labodoritašov Reke šteri so popušili na nedelskom igrališo v Dunjkovco. Neje uda vode preteklo pod Trnavskim mostom, a ve so Dinamovci na svojemo travnjako fasovali od zadarskih labodoritašov, tak gda jim je brzas vgaslo vu pipi smeha z šterim so se norca delali z Reke. rez par dni so ve našli zgovora jerbo so ftruc zgubili (tak so bar rekli) sam kaj ne bi putuvali v Dunjkovce na megdan nedelskaj labodoritašaj. Nikaj je nebi bilo od splaneranoga jerbo so Nedelišanci dišli po riti k meši vu Dubrovniko, a presudil jim je autrihter Gabrilo iz Splita. Dva loša (Gabrilo i Burilo) ubiše Miloša (Nedeliše). dbrojavlejo se zadje vure naše nejbolše i nejstareše ban-

O

POD VUROM

ke – Meimorske banke. Verjem gda vam je poznato kak je ona ve dvanaest let na probi vu zagrebekoj Privrednoj banki, a z prvim decembrom bode odišla za sneho. A znate kaj sneha more dok jempot dojde k možovoj hiži. Mora posluhnuti staroga japo(itaj: gazdo z Italije), staro mamo, oem rei, gazde iz Zagreba, a i mož, kak Nadzorni more vsaki den nekaj novoga zaprdnoti. Ne morate se nikaj bojati za svoje peneze štere šparate vu našoj negdašjoj banki, oni so vam vu sigurnaj rokaj, ali so ve zdavnaj odišli z akovca. ak se akoska gracka kasa puni uda slabeše nek so i hadezeoivci vu grackomo veo planerali, grackomo naelniko, Brankijo Šalamono, je nej nikaj drugo preostalo nek gda se da vu Božekove roke. Nej znati je li je on to sam zebral ili pak je to po naputko precednika Zokija, šteri vse gosteše i gosteše ita Bibli-

K

jo. Brzas niti jemo, a niti pak jegovim kukurikaima ne cvetejo rože. A morete si sami pregruntati kak je unda stopram nam težakima vu Lepoj našoj. Najte me krivo razmeti, ali nekak mi se zdi gda si je naelnik Šalamon nej ve tak zdobra z gvardjanom, paterom Stankijom, kak si je negda bil, ali kuliko poznam gvardjana on bode pomogel gradonaelniko ak bode se on štel spominati z dragim Božekom. ejsam ruon siguren je li sam ja to dobro razmel kaj sem ul i preital. Najme kaj, Branko Šalamon se ravna na svoj peti mandat vu grackoj vlasti, a etrti kak prva gracka violina, i to prek kanalizacije i preistaa vu Dravskomo bazeno. Vsi znamo gda je on jako spameten i prefrigani politiar i ak si je on toga pota zebral unda ga drugoga pota nega. No, pak i po šudrenomo poto se more sikam dojti!

N

N

ej znati kaj je to z nami Meimorcaj? Em naš novi policijski naelnik furt ima nekše akcije, kak ovi štacunari v Betekso, em se mi ne ponašamo onak kak policaji (ili naelnik) od nas oekuvlejo. Prosim vas lejpo, kakši vam je to rekord vu akciji „Alkohol“ od 2.32 promila pijae vu krvi. Pa negda je rekord bil blizo ili ober štiri! No, vidi se gda je i vu krme došla kriza. riza se je dotepla i na groblja. Grobe smo bole prali, glancali, pometali i lišpali, a uda meje smo cvetja donesli i meje svei vužigali. I vsaki od nas (bar sam ja tak delal) je prosil pokojnoga nek mo oprosti kaj je ovo leto nej mogel vej penez na jegov grob potrošiti, a za to so krivi kukurikai, šteri so zdigli cene benzino, plino, struji… I mrtvi so nas razmeli. Bar mene! edelišanci imajo nejbolšega naelnika. Obeal je gda im završi labodoritaško igrališe

K

N

Proslava Martinja postala je važna meimurska tradicija, koju moramo i dalje uvati!

Zlatko Prelog, Gornji Kraljevec - Moram priznati da se nekada više slavilo, barem kada sam ja u pitanju. U posljednje vrijeme malo i zbog bolesti to smo 'zapustili'. No, nadam se da emo moi ponovno slaviti Martinje, jer to je jedan obiaj koji ljudima donosi samo radost i veselje. Ali, s obzirom na ovu ekonomsku situaciju u kojoj se nalazimo, razloga za bilo kakva slavlja je, naravno, manje, no nadam se da e se i to uskoro promijeniti.

Dražen Bubek, Mihovljan - Još uvijek odlazimo na martinjske fešte, jer je to ipak jedan poseban doživljaj. Naravno, zadnjih je godina to bilo u malo manjem ili nekako skromnijem obimu zbog inancija, ali bit e bolje. Bilo bi dobro da se iz toga napravi jedna turistika atrakcija, jer svi uvjeti postoje, tu je tradicija, imamo dobra vina i hranu, samo je na turistikim djelatnicima da na tome porade.

Vladimir Jambor, Makovec - Bez obzira na recesiju, koja zasigurno ima utjecaj na sve manifestacije, pa tako i na ovu martinjsku, mislim da to moramo organizirati i sprovesti u djelo, odnosno 'krstiti moštek' i jednostavno takve starinske obiaje treba održati. Martinje treba održati ne samo po našim podrumima i goricama, ve ga treba podignuti na jedan viši nivo, na jednu turistiku atrakciju, jer prostora za to, a vjerujem i znanja, ima. No, znamo tko se mora time pozabaviti ...

Antun Maari, Selnica - Svakako da držimo do te tradicije. Idemo svake godine s društvom da se proveselimo i zabavimo u Svetom Martinu. Ponekad se zna guska ispei i kod kue, no ima i godina kada je to proslava u nekom od restorana. Moram rei da se u Svetom Martinu Turistika zajednica dobro 'briga' oko proslave Martinja. Takoer smatram da bi Martinje, koje je zapravo jedna vinska tradicija ovog kraja, trebalo podii na i višu razinu.

na Trataj, mam bode ljunul vu šake i poel bo zidati, oem rei, dozidavati puko školo. A dok bode škola gotova unda bode na redo vrtec. Nekak si gruntam gda bi bilo uda bolše gda je poel z vrtecom jerbo bi to dalo Nedelišancima voljo kaj bi deco delali. A dok ga dostik dece unda moreš i vrteca popuniti, škola bode puneša, a i labodo bodo na Trataj nagajali domai deki. No, kak je gda je, nejglavneše je gda se furt nekaj dela jerbo unda bodo zadovolni i Nedelišanci, a i drug Mladen si bode priskrbel još jednoga mandata. porcka dvorana vu Svetomo uro na brego se pak genula. Feniksovi meštri se pak motajo po gradilišo. Vidite, kak to zide gda posla delajo stranjski meštri, a gda so delali naši deki z Teama ili pak Graditeljstva deca bi ve drkala po novoj dvorani. Na vse zadje ve je Feniks vse dal Božeko vu roke jerbo sam jim još on more pomoi. Nejpredi akajo kaj Sveti Mikloš završi dvorano do svojega godovna, ali ako on ne bode mogel vse to vu red dotirati, unda jim

jedino preostaja Djed Božinjak (kak to kukurikai velijo), oliti jegov vnuk, Mali Isusek, kak bi to rekel mjesni veleasni i župnik. Bomo vidli na kaj bode to zišlo i kak si je Feniks zdobra z dragim Božekom? ošel bu došel sveti Martin, on ga bu krstil, ja ga bum pil… Predine i preljubljene moje pajdašice i preštimani pajdaši, lepo vas je videti tak zcifrane i prepravlene kaj vsi skupa z našim svetim Martinom pokrstimo ovoga našega nezerenuša i kaj žnjega bode dobro vino. Moštek, ja te krstim u vino, u ime Boga oca i u ime Svetoga Martina, vinskoga krstitela i Svetoga Vinceka vinskoga podrumara… Vu ove dneve to bodemo poslušali kam god dojdemo i ne verjem gda bode šteri pravi vinar reskeral kaj vu lagvima ostavi nezerenoša šteri je zasrajeni z kajkakšaj neistoaj i nevolaj. Posle krsta moštek ve ne bode svadlivec, a to mi vsi akamo i oemo. Verjem gda si i vi bodete zeli tuliko cajta kaj pomorete nešternoga mošteka odnesti na krst!

Martinje je važan dogaaj za svakog vinogradara i vinara, ali i za svakog ljubitelja plemenite i dobre vinske kapljice, jer na taj dan mošt se službeno proglašava vinom. Martinje se danas njeguje

kao narodni obiaj uz jelo, pie, pjesmu i obred krštenja mladog vina. Njeguju li Meimurci tu tradiciju i koliko im ona znai, pitali smo ih ovaj tjedan "pod vurom”. (so, zv)

Š

Ivan Škvorc, akovec - Martinje slavim od kada znam za sebe (smijeh). To mi je jedan od najljepših obiaja. Razlog tomu je što je to proslava koja nam donosi samo smijeh i zabavu, koji su nam u ovim vremenima svakako potrebni. Budui da mi je Martinje 'radno' i ove godine, veselje e potrajati od etvrtka do idue srijede. To je tradicija koju moramo sauvati, jer postoji i mnogo upita iz Zagreba za mjesta u Meimurju kamo se može doi krstiti mošt. Ne smijemo dopustiti da i ta prilika jednostavno proe pokraj nas.

D

Danica Novak, Nedeliše Naravno da držimo do te tradicije, svake godine uz društvo odlazimo na feštu, a taj dan ne možemo zaboraviti jer nam je to upravo i godišnjica braka, tako da dva veselja spajamo u jedno. Znamo da je teška situacija, ali Martinje je ipak jedan dan koji moramo održati. U Nedelišu je to Turistika zajednica shvatila i može se rei da je tamo Martinje postalo tradicija, nadam se da e se probuditi i na tomu poraditi i ostali turistiki djelatnici diljem Meimurja

mi prodiremo dublje

Međimurske novine 896  

Međimurske novine 896

Međimurske novine 896  

Međimurske novine 896

Advertisement