Page 1

www.mnovine.hr Godina XVII.

Broj 891.

^akovec, PETAK, 5. listopada 2012.

Cijena 7 kuna

I(LI) NEPOTIZAPM OLOŽAJA?

str. 2-3

ZLOUPORABA

Sluaj koji je anonimnim pismom stigao do medija: zamolbom majke - ravnateljice OŠ Šenkovec kod druge ravnateljice njezin sin, profesor povijesti, najprije je privremeno zaposlen nakon smrti uitelja povijesti u OŠ Strahoninec, a nakon toga i za stalno u jednoj i drugoj školi

ZAPOŠLJAVANJA “PO VEZI“ u meimurskim školama sve više izazivaju opravdano ogorenje nezaposlenih uitelja i profesora, ali i javnosti

BEZ DOBRE VEZE

NEMA SIGURNOG POSLA! MASTERCHEF Nove TV

media str. 16

Meu dvadeset najboljih i sjajan dvojac iz Meimurja: Nikola Lesar i Marko Palfi estitamo 8. listopada Dan neovisnosti

DONJI KRALJEVEC Tel. 040/ 655 444


Aktualno

2

UREDNIKI osvrt

IZ TJEDNA u tjedan

I dalje ništa bez “dobre veze” H

rvati misle da su, u usporedbi s razvijenim zemljama zapadne Europe, nepotizam, mito i korupcija ogroman problem tržišta rada u Hrvatskoj. Više od polovice graana zbog toga je spremno u potrazi za dobrim poslom napustiti Hrvatsku. Rezultati su to istraživanja austrijske online agencije za istraživanje tržišta “MindTake”. Istraživanje je pokazalo da gotovo 95 posto ispitanika misli da je prilikom traženja posla u Hrvatskoj potrebno imati vezu, bilo po politikoj ili po rodbinskoj osnovi, pokazalo je isto istraživanje, iji su rezultati u javnosti predstavljeni prije nekog vremena. naša anketa “Pod vurom“ pokazala je kako je u našoj sredini još uvijek i te kako prisutan nepotizam pri zapošljavanju, koji je nemoralan, ali i dopustiv. Meutim, ono što nije dopustivo jest bilo koji vid zlouporabe položaja, korupcije i slino pri zapošljavanju u državnim i javnim službama i institucijama, ali još uvijek je gotovo pa uvrijeen u našoj sredini. I ne samo našoj. “Diplomirala je, odradila staž, položila struni ispit i postala uiteljica, ispunila je svoj san. No, od snova se ne živi, pogotovo ne ukoliko na posao ekaš gotovo petnaest godina ... Ona je jedna uiteljica koja je ispunila svoju treu radnu knjižicu, jer su se od sve sile peata raznih osnovnih škola – prve dvije ispunile. “Stalno sam na zamjenama, ponekad dva dana, nekad mjesec, ako sam dobre ‘sree’, odradim i cijelu nastavnu godinu umjesto kolegica koje su na porodiljnom dopustu”, kazala je jedna uiteljica za Slobodnu Dalmaciju. Uspjela je “sakupiti” deset godina staža, upravo zahvaljujui tim zamjenama. I tu sve staje, jer nada u neko stalno zaposlenje pomalo umire”.

I

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

5. listopada 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Piše: Dejan Zrna urednik@mnovine.hr

Š

to trebam uraditi da dobijem posao?, pita. - Uvijek imam spreman set molbi, ovjerenih diploma, potvrda o nekažnjavanju, nikad ne zna kada e zatrebati. Nema natjeaja u županiji na koji se nisam javila. Svjedokom sam zapošljavanja kolegica koje su diplomirale godinama nakon mene, koje nemaju iskustvo koje ja imam, ali imaju dobro poznanstvo, dobru vezu, kazuje nam. Ne može uope izraziti kakve osjeaje u njoj budi injenica da su neki drugi ušli u uionicu kojoj se nadala, izmeu ostalog se otvoreno pojadala uiteljica Danijela za SD. Upravo o takvim, ali i mnogim drugim slinim, sluajevima možemo uti i kod nas, u kojima se ljudi jadaju na kavi ili nekoj drugoj “ispovijedi“ i nemoni su protiv dobro uvriježenog “sustava zapošljavanja“. etransparentnost hrvatskog školstva i jest pravi problem. Zasigurno je istinska muka kad se ljudi moraju susretati s ravnateljima ili nekima njima slinima na funkcijama, koji ak otvoreno pojašnjavaju kako “netko nije njihov“, a samo “njihovi“ imaju prednost pri zapošljavanju. U tom sustavu ak i susjed, a ne samo utjecajni politiar, rodbina, prijatelj, kolega postaje važniji od bilo ega drugog. Jer svi smo ravnopravni na papiru, ali i dalje se odabiru uglavnom “njihovi“. Žalosno, ali istinito.

N

VIJEST(I) TJEDNA

Feniks iz Slavonskog Broda i u Meimurju ne poštuje rokove izgradnje Tvrtka “Feniks” iz Slavonskog Broda pobjeuje na natjeajima dajui najpovoljnije ponude za posao, a kad posao ugovori razdijeli ga podizvoaima kojima ostane dužna. Posljedica je kašnjenje u izvoenju radova i kooperanti u dugovima. Iz posla u posao ponavlja jedan te isti obrazac, ali nitko joj ništa kao ne može?! Nakon škole u Orehovici, nakon koje se sve znalo kako radi posao, dobila je ponovno posao na izgradnji sportske dvorane u Lopatincu, a radovi i ovaj put kasne. Detaljnije na str. 4.

(NE) SVIA NAM SE

Meimurski vatrogasci “pokorili“ Hrvatsku U subotu 29. rujna na stadionu Višnjik u Zadru održano je 6. državno natjecanje za seniore. Meimursku županiju predstavljale su 23 ekipe, uz 12 sudaca. Meimurske ekipe osvojile su 4 pehara, 12 zlatnih, 10 srebrnih i 1 bronanu medalju t e slobodno možemo rei da je to bio dan meimurskih vatrogasaca u Dalmaciji, a oni su istaknuli da se ovakvi rezultati dobivaju samo radom i upornim zalaganjem. O cijeloj temi na str. 8 - 9.

Ve etvrtu godinu Meimurska županija posluje negativno Zašto Meimurska županija nije uspješna kao njezini poduzetnici? Je li razlog tome što nema znaajnijih prihoda od položajne rente ili je problem u niskim plaama pa posljedino i prihodu od poreza na dohodak. Je li problem u nainu kako župan upravlja županijom, što mu spoitava oporba upozoravajui ga da premalo radi na poveanju pr i hoda . Is t ina nije samo u jednom segmentu, nego u viš e elemenata, ali pitanje je kada e se stvari konano poeti popravljati. Više na str. 5.

PIŠU: BOŽENA MALEKOCI - OLETI, VELIMIR KELKEDI FOTO: ZLATKO VRZAN

J

esmo li kao društvo poeli zreliti ili je recesija doprinijela tome da smo pooštrili mjerila za to što je moralno, što društveno pravedno, a što nepravedno. Hrvatska je duboko podijeljena na one u državnom i javnom sektoru koji su zaštieni sigurnim i pristojnim plaama i na one u realnom sektoru gdje ništa nije sigurno, pa ak ni to hoe li dobiti plau. U takvoj klimi “velike su oi“. Da prosvjetarska djeca koja završe prosvjetarska zanimanja imaju prednost pred drugom djecom duga je i nepisana tradicija starija i od osamostaljenja Hrvatske. No, u sadašnjoj situaciji, kad i mnoga druga ne samo prosvjetarska djeca svoj ulazak u egzistencijalno sigurniji život traže u državnim službama i kroz prosvjetu i kad dvadeset kandidata kandidira za jedno mjesto u školi, svakoga se kandidata pomno mjeri. Posebno ako su u konkurenciji za posao djeca vienijih roditelja, zato što upravo takvi u borbi za radno mjesto pred ostalim jednako strunim i obrazovanim kandidatima redovito ispadaju pet plus odlikaši. Ako su i roditelji prosvjetari, a pogotovo ravnatelji, tada su ta djeca u prednosti jer njihovi roditelji uvijek imaju informaciju više od ostalih kandidata, kako upasti u sustav i time stei prednost pred ostalima. U ovom sluaju to je bila hitna popuna zbog zamjene koja je ravnateljiinom sinu osigurala ulazak u sustav, ime se ve stjee prednost pred ostalim kandidatima. Ne kaže se uzalud da je informacija mo. O emu se zapravo radi u konkretnom sluaju.

Pisac anonimnog pisma upozorava na nepotizam, Kalšanovi ga prijavili policiji Obitelj Kalšan iz Šenkovca policiji je ovih dana zbog uznemiravanja prijavila autore anonimnog pisma u kojem ih se proziva zbog navodnog nepotizma. Naime, na više adresa, pa tako i naših medijskih, ukljuujui i one Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Meimurske županije, prije nekoliko je dana odaslano nepotpisano pi-

NEPOTIZA

“SLUA Imaju li dje prednost p Ako su roditelji prosvjetari, a pogotovo ravna kako upasti u sustav i time stei prednost pred u sustav, ime se ve stjee prednost pred os

Nezaposleni prosvjetari – gotovo njih 100 eka posao na burzi rada Na dan 2. listopada u evidenciji Podrune službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bilo je 319 osoba s fakultetskom diplomom, odnosno akademijom. Meu njima je od prosvjetarske struke: 55 diplomiranih uitelja, 12 profesora hrvatskog jezika i književnosti, 6 profesora kineziologije, 5 profesora ilozoije, 5 profesora povijesti i 5 profesora geograije.

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: DEJAN ZRNA (tel. 311 866), zamjenica glavnog urednika: BOŽENA MALEKOCI-OLETI, pomonik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, novinari: (tel. 312 333) Stjepan Mesari, Velimir Kelkedi, Siniša Obadi, Roberta Radovi, Alen Fuš fotograija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 312 333), graiki urednik: Dejan Horvat (tel. 312 335), graika priprema: Blanša Blaževi, Jurica Hoblaj, direktor marketinga: (tel. 313 133) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 313 133) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec.

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (1.935 kn (pretplata+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11

Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

smo u kome pošiljatelj tvrdi da je ravnateljica Osnovne škole Petra Zrinskog Vesna Kalšan u toj školi zaposlila svog sina Janka. Citiramo: “Nedavno smo se smijali na vijest o nepotizmu na Kosovu, gdje je ravnatelj u školi zaposlio cijelu obitelj, no, na žalost, ni mi nismo daleko od tih moralnih dubioza. Na žalost, nepotizam se u Hrvatskoj ne kažnjava, ali javnost mora biti upoznata s ovim sluajem”, navodi autor na poetku pisma. Nadalje iznosi kronologiju kako je zaposlen Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: redakcija@mnovine.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr medjimurske-novine@ck.t-com.hr


5. listopada 2012.

AM

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

3

SUMNJIVA zapošljavanja u meimurskim školama sve više izazivaju opravdani bijes nezaposlenih uitelja i profesora koji “bez veze“ ne mogu do posla

AJ JANKO KALŠAN”

eca prosvjetarskih kadrova pri zapošljavanju? atelji, tada su ta djeca oito u prednosti, jer njihovi roditelji uvijek imaju informaciju više od ostalih kandidata d ostalima. U ovom sluaju to je bila hitna popuna zbog zamjene koja je ravnateljiinom sinu osigurala ulazak stalim kandidatima. Ne kaže se uzalud da je informacija mo … Sumnjivo zapošljavanje uitelja povijesti u OŠ Strahoninec i OŠ Petra Zrinskog Šenkovec ovih dana zaokuplja pažnju domae javnosti, dok je javna tajna da slinih primjera ima posvuda oko nas u školskom sustavu

Zamolbom majke - ravnateljice OŠ Šenkovec kod druge ravnateljice njezin sin najprije je privremeno zaposlen nakon smrti uitelja povijesti u OŠ Strahoninec, a nakon toga i za stalno u jednoj i drugoj školi

sin ravnateljice Kalšan u dvije škole: “Janko Kalšan, inae profesor povijesti, najprije se zaposlio u OŠ Strahoninec, nakon iznenadne smrti tamošnjeg nastavnika povijesti. Nije, meutim, dobio punu satnicu pa je 21. rujna na etiri dodatna sata zaposlen u šenkovekoj školi“. - Moj sin je profesor povijesti i zaposlen je u skladu sa zakonom. Janko je u Strahonincu zaposlen na 19 sati, a treba mu 24. Tako ni s ova etiri sata još nema punu satnicu, izjavila je za Veernji list ravnateljica Kalšan, dodajui kako je je Janka Kalšana Školski odbor jednoglasno podržao. Po takvom tumaenju, ništa nije sporno. Putem javnog natjeaja zaposlena je struna osoba. No, ipak je injenica

da j e majka zaposlila sina u OŠ Šenkovec, dok je još zanimljivije ono što se dogodilo prilikom njegova zapošljavanja u OŠ Strahoninec.

Prava informacija u pravo vrijeme Naime, kada je rije o Osnovnoj školi Strahoninec, ravnateljica Jelena Okun kazala je kako je Janko Kalšan najprije zaposlen na 60 dana, što je zakonski dopušteno i bez raspisivanja natjeaja. - Nastavnik povijesti je preminuo u subotu, te je do ponedjeljka trebalo pronai zamjenu, izjavila je Okun, a zatim joj se i “omakla” indikativna

reenica da ju je nazvala kolegica Kalšan i pitala ima li mjesta. - Janko je pozvan da predaje povijest. Pokazao se dobrim, struan je te je zaposlen i nakon objave natjeaja. Janko je tri godine bio nezaposlen i ne vidim u emu je problem, poruila je ravnateljica Okun. Na natjeaj u OŠ Strahoninec inae su pristigle ukupno 23 zamolbe kandidata, a i na onaj raspisan za radno mjesto u OŠ Petra Zrinskog Šenkovec javilo se više kandidata. Nepotizam se u Hrvatskoj inae ne sankcionira. Koliko je pak slino zapošljavanje opravdano i moralno, vjerojatno ovisi i od sluaja do sluaja, jer takvih pria slinih primjera ima posvuda oko nas, kad je školski sustav u pitanju.

Tražila se posebna dozvola

ajno” Janko Kalšan izabran kao najbolji kandidat.

Meutim, takoer je injenica kako se u ožujku 2012. nakon smrti uitelja u OŠ Strahoninec oslobodilo radno mjesto uitelja povijesti i geograije, pa je ravnateljica Kalšan uz pomo prijateljice ravnateljice Okun (ravnateljice OŠ Strahoninec) tamo zaposlila sina ravnateljice šenkoveke škole. Takoer je injenica da se, kako bi se on mogao zaposliti, morala tražiti posebna dozvola da se umjesto jednog uitelja povijesti i geograije zaposle dva zasebna: uitelj povijesti i uitelj geograije, s obzirom na to da je Janko Kalšan samo profesor povijesti. I na kraju, na oba natjeaja i u OŠ Strahoninec i u OŠ Petra Zrinskog Šenkovec javili su se kandidati s potrebnom strukom, ali je uvijek “slu-

Slinih primjera ima svuda oko nas Javna je tajna da zapošljavanja “po vezi“, bilo politikoj, bilo rodbinskoj, bilo prosvjetnoj, bilo nekoj drugoj, ima podosta, a da su natjeaji zapravo pro forma. Štoviše, ranije dok su se natjeaji oglašavali u medijima ak su neke meimurske škole iste slale u Glas Istre, Slobodnu Dalmaciju ili ak Dubrovaki vjesnik, a izbjegavale lokalne medije, samo kako bi zadovoljile formu, a zapravo veini kandidata koji imaju potrebnu strunu spremu onemoguavali da uope sazna za natjeaj, jer je zapošljavanje ve bilo “odreeno unaprijed“. Ulaskom u krizu situacija je eskalirala u toj mjeri da se ak i zapošljavanje za istaicu, kuharicu ili

Tko je iji “kadar”? Inae, u cijelom kontekstu ove šenkovske “školske prie“ vrlo bitnim se ini i smjena bivše ravnateljice OŠ Petra Zrinskog Šenkovec Zvezdane Treska. Naime, kao što je poznato, tada smo pisali o “aferi Atlante“, u kojoj je Treska dobila izvanredni otkaz, jer je u školi postavila tzv. Atlante i nenamjenski za to potrošila iznos oko 100.000 kn. Cijela situacija pokušala se dovesti u politiki kontekst kampanje HNS-a protiv HDZ-a u kojoj je “nastradala“ Treska kao ravnateljica škole. Bez obzira na “šenkovska politika prepucavanja“, injenica je bila i ostala da je smjena Treske zbog “afere Atlante“ bila sasvim opravdana. Meutim, taj sluaj daje posve drugu dimenziju ove prie oko OŠ Šenkovec. U školi i oko nje izgleda da se još nisu smirili duhovi od smjene prethodne ravnateljice i razliitih klika u školi, povezanih s politikanstvom tipa “ija je vlast“ i koji su “njihovi ravnatelji i kadrovi“. Oito u toj školi klima nije dobra. Naime, da nešto smrdi, oito je i iz naina na koji je informacija o mami Vesni i sinu Janku puštena u javnost, putem anonimnog e-maila. Tko to i zašto ima potrebu, ako je nepotizam oit, slati anonimna pisma. Ili je netko iznutra (kolektiva škole) jedva doekao grešku sadašnje garniture uprave škole ili je to netko tko traži posao u branši, pa jednom rukom traži vezu, a drugom otkriva slabosti sustava. Drugoga nema, nikada to ne ine nezainteresirani dobronamjerni promatrai.

domara u školi traži “bilo kakva veza“. Tako da se sigurno ne može govoriti iskljuivo o nepotizmu, nego o pojavi koja je uzela maha i kojoj treba konano stati na kraj. Na odgovornima u županijskim i državnim službama uglavnom je da provjere i procjene radi li se, ne samo u ovom sluaju, ve i svima drugima, o nepotizmu i pitanju (ne)morala ili pak se možda radi i o zluoporabi ovlasti i položaja, što zasigurno cijeloj prii o zapošljavanju u školskom sustavu daje jednu sasvim drugu dimenziju.


4

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5. listopada 2012.

a, SMRT Borisa Šprem kog ats hrv a nik ed dsj pre Sabora

ŽUPAN PERHO U KNJIZI ŽALOSTI

Hvala ti za nesebian doprinos hrvatskoj demokraciji Juer 4. listopada 2012. godine na zagrebakome gradskom groblju Mirogoju, uz sve državnike i vojne poasti, sahranjen je Boris Šprem, predsjednik hrvatskog Sabora, koji je u nedjelju ujutro preminuo u 57. godini života u bolnici “MD Anderson Cancer Center” u SAD-u. Predsjednik hrvatskog Sabora bolovao je od teškoga malignog oblika multiplog mijeloma. Usprkos intenzivnoj terapiji, došlo je do daljnje progresije bolesti, a tijekom subote i do pogoršanja stanja uz zatajenje vitalnih unkcije, te u nedjelju ujutro po europskom vremenu do njegove smrti. U knjigu žalosti, koja je povodom smrti Borisa Šprema, predsjednika hrvatskog Sabora, bila otvorena i u Meimurskoj županiji, gdje su brojni politiki dužnosnici i graani odali poast predsjedniku hrvatskog Sabora, Ivica Perho, meimurski župan i predsjednik županijske organizacije SDP-a, ali i prijatelj i stranaki kolega pokojnog Borisa Šprema, u knjigu žalosti je upisao: - Dragi prijatelju, iskreno me pogodila tužna vijest o Tvojoj smrti jer sam vjerovao da eš dobiti i ovu

bitku kao i prije toga. Danas kada sam suoen s tužnom stvarnošu prije svega želim Ti zahvaliti za divno prijateljstvo, kao i za nesebian doprinos hrvatskoj demokraciji na svim unkcijama koje si odgovorno savjesno i principijelno obavljao kao primjer mnogima koji su ušli u politiku želei graditi Hrvatsku u kojoj je ugodno živjeti. Iskreno se nadam hodu crtom sjeanja mnogih naših prijatelja, politiara i graana da e Ti se mnogi odužiti rukovodei se tvojim principima angažiranja u politici. Hvala ti od srca za svu ljubav koju si širio meu ljudima i za svu dobrotu koju si ostavio kao nasljee svim generacijama. Neka ti je laka hrvatska gruda koju si toliko volio, napisao je Ivica Perho, potpisavši se jednostavno svojim imenom i prezimenom, bez titula i dužnosti koje obnaša. Boris Šprem inae je rodom iz susjedne Koprivniko - križevake županije, a kao predsjednik Sabora Meimursku županiju posjetio je meu prvima na toj dužnosti ove godine u travnju, povodom obilježavanja Dana Meimurske županije. (BMO)

Tvrtka “Feniks“ iz Slavonskog Broda na izgradnji sportske dvorane u Svetom Jurju na Bregu uglavnom je koristila meimurske podizvoae, ali pri samom završetku, kako se kalkulira u javnosti, izgleda da je Feniksu ponestalo novca da kooperanti dovrše investiciju

FENIKS iz Slavonskog Broda ne poštuje rokove izgradnje škole i dvorane u Svetom Jurju na Bregu

Tko mu prašta kašnjenja i upropaštavanje kooperanata? Tvrtka “Feniks” iz Slavonskog Broda neuništiva je u svojoj politici dobivanja poslova s državom. Pobjeuje na natjeajima dajui najpovoljnije ponude za posao, a kad posao ugovori razdijeli ga podizvoaima kojima ostane dužna. Posljedica je kašnjenje u izvoenju radova i kooperanti u dugovima. Iz posla u posao ponavlja jedan te isti obrazac, ali nitko joj ništa kao ne može, a na javno rogobarenje u razliitim županijama, gdje tako obavlja posao od

sjevera do juga, ve je oguglala. Nakon škole u Orehovici, nakon koje se sve znalo kako radi posao, dobila je ponovno posao na izgradnji sportske dvorane u Lopatincu. Radovi i ovaj put kasne.

Rok dovršetka 5. listopada, ali ništa od toga Vijenik Željko Pavlic (MDS) pitao je na županijskoj Skupštini što e Županija poduzeti da se radovi na

sportskoj dvorani u opini Sveti Juraj na Bregu završe što skorije te hoe li župan pokrenuti pitanje odgovornosti za kašnjenje, i hoe li pokrenuti inicijativu za promjenu uvjeta natjeaja kako dokazano problematine firme ne bi mogle zloupotrjebljavati sadašnji sustav javne nabave? Naime, navedena tvrtka kasni sa završetkom radova na sportskoj dvorani u Svetom Jurju na Bregu. Dvorana je trebala biti dovršena do 5. listopada, ali to se po

svemu sudei nee dogoditi do tog datuma. A radi se o izvoau za kojim se vuku dugovi prema podizvoaima iz Orehovice. Slian sluaj dogodio se i u Rijeci, gdje ista firma nije na vrijeme završila gradnju škole, pa je ministar Jovanovi zaprijetio da se takve firme nee više moi javljati na natjeaje. Ako ministar ne može takvim rabotama stati na kraj, tko je onda uope nadležan da hulje izbaci iz igre? (BMO)

POGLED ODOZDO

Sakupljai radnog iskustva bez plae Želiš li prikriti vlastitu slabost, udri po slabijemu. Ako ne možeš nai nain kako otvoriti radna mjesta, tada udri po nezaposlenima. Prema najnovijem receptu iz kuhinje sadašnje vlasti, nezaposleni e se morati ne jednom mjeseno, ve jednom tjedno javljati na Zavod za zapošljavanje i pri tome dokumentirati kamo su sve slali molbe za posao. Time im se na neki nain daje do znanja da su trutovi koji nisu sposobni nai posao i indirektno ih se okrivljuje da su sami krivi što su nezaposleni. Vladajui ne žele priznati da nije problem u otpuštanju kao takvom, ve u otvaranju

novih radnih mjesta. Nije problem izgubiti posao, ako znaš da možeš nai drugi, pa ako ga izgubiš kod jednog poslodavca nai eš ga kod drugoga. Ali ne, kod nas je situacija tako da kad ga izgubiš onda ga izgubiš. I još samo tada u odreenoj koliini radnih mjesta, u situaciji kad se poslovi dobivaju na odreeno radno vrijeme, poslodavci su ti koji svako malo rotiraju nove radnike na radna mjesta. Time ih drže u strahu i pokornosti, uz to mogu preskoiti koju plau tim radnicima na kratko odreeno vrijeme, posebno zadnju, kad je radnik ve na izlazu iz firme. Ako godišnje naprave barem tri rotacije radnika, eto ti tri mjeseca bez troškova za plae, a može i više, ako je poslodavac drskiji. Ni-

je nam poznato ima li Zavod crne liste takvih poslodavaca i može li im zbog takve prakse uskraivati radnu snagu. Ili se prešutno podržava pravo jaega, što pak ohrabruje poslodavce do te mjere da radnicima sasvim otvoreno govore “budi sretan da još radiš i možeš se nadati, ali samo nadati, plai”. Poetnicima pak se govori “budi sretan da si imao priliku stei radno iskustvo i nešto nauiti. To ti samo može koristiti u budunosti”. Tako se radnici pretvaraju u sakupljae radnog iskustva bez plae, iskustvenog blaga koje ne može poput materijalnog blaga ni istrunuti ni ishlapiti, nego zauvijek ostaje vaše. Meutim, premda ljudi jesu duhovna bia, oni nisu

samo to. Oni jedu, hladno im je, pa se trebaju neim zaogrnuti, zagrijati i nekamo skloniti. A sve to ne mogu osigurati svojim iskustveno steenim blagom, ve moraju i nešto opipljivo zaraditi. No kao da se Vlada i dalje ne želi suoiti s time, ve iz dana u dan vidi rješenja samo u otpuštanju i zatvaranju radnih mjesta kako bi proistila tržište. Do proišenja ne može doi samo otpuštanjem radnika, jer e se postaviti pitanje: a kamo s njima? Tim više što ih ne žele ni na burzi. To tjedno javljanje i dilanje molbi za posao je iscrpljivanje nezaposlenih da ih se kozmetiki makne s burze, da ih ne broji statistika, tjeranje u sivu zonu. Neete imati za autobus za javljanje, pa automatski podliježete

brisanju jer ne tražite aktivno posao. Možda samo prosljeujete molbe mailom, a trebali biste satima sjediti u nekom hodniku neke firme, ako vam dopuste da proete portu, kako biste dokazali svoju upornost, ustrajnost i želju za posao. Istina je da uporni i ustrajni uspiju prije, ali opet to ne rješava naš problem. A on je da na tržištu nedostaje radnih mjesta. Mogu se radnici nazivati lijeninama, nesposobnjakoviima, ali radnih mjesta nema, pa nema. Nema investicija, pa tako da sada imamo na burzi i diplomirane inženjere koji su na aks krenuli u vrijeme najvee konjunkture, a završili aks u vrijeme najvee krize u graevinarstvu. Sada kada je prošla i konjunktura završila je i potrebazanjihovimobrazovanjem. Nema posla ni za in ormatiare, unato svim priama o in ormaci-

Piše: Božena Malekoci-Oleti bozena.malekoci@mnovine.hr

jsko - tehnološkom sektoru. ak 22 diplomirana in ormatiara ekaju posao na meimurskoj burzi. Nema posla ni za mnoge druge inženjere: od agronomije, tekstila, prehrambene tehnologije, inženjere kemije, pa ak ni za inženjere strojarstva s tzv. višom školom. Nema jer je recesija i posla nema.


5. listopada 2012.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ZAŠTO MEIMURSKA županija nije uspješna kao njezini poduzetnici

Ve etvrtu godinu posluje negativno! Zašto Meimurska županija nije uspješna kao njezini poduzetnici? Je li razlog tome što nema znaajnijih prihoda od položajne rente kao, primjerice, primorske županije ili znaajnije prihode od koncesija na vaenje rudnog bogatstva, plina i nafte kao neke susjedne županije. Je li problem u niskim plaama pa posljedino i prihodu od poreza na dohodak. Kad je država uzimala sebi prihode od poreza na dobit, Meimurska županija, koja je znatno poticala poduzetništvo, ostala je bez tih prihoda i osuena je na prihode od poreza na dohodak koji je u Meimurskoj županiji nizak. Ili je problem u nainu kako župan upravlja županijom, što mu spoitava oporba upozoravajui ga pa ak i vrlo grubim rijeima da premalo radi na poveanju prihoda. Istina, nije samo u jednom segmentu, nego u više elemenata. No nakon etiri godine redanja gubitaka, koji su se, istina, poklopili i s dubokom recesijom u državi, morat emo se zapitati što treba mijenjati u poslovanju županije da izae iz zone gubitaka. Meimurska županija nikako da izae iz zone negativnog poslovanja, koje prati ovaj mandat vlasti od samog poetka. Prvu godinu vlasti, odnosno za polovicu 2009. godine, završili su poslovanje s 6,4 milijuna kuna. Ve naredne 2010. godine gubitak u poslovanju županije je gotovo utrostruen i narastao je 18,2 milijuna kuna. Prošle godine gubitak je rastao znatno manjom dinamikom i popeo se na 23 milijuna kuna, a do polovice ove godine narastao je za nova 2 milijuna kuna i popeo se na 25,1 milijun kuna. U svom izvješu, koje je morao podnijeti vijenicima, župan Perho smatra da, iako se u prvoj polovici ove godine proraunski minus poveao za nešto preko dva milijuna kuna, on e se zbog dinamike priliva sredstava u sljedeem razdoblju anulirati.

Prokletstvo vojnog poligona - No, negativni rezultat prorauna Meimurske županije znatno otežava poslovanje te planiranje aktivnosti

Župan Ivica Perho u razgovorima s Ministarstvom nastoji nai model kako da smanji dugovanja

i rashoda. Stoga smo u razgovorima s Ministarstvom inancija nastojali pronai model po kojem bi naša dugovanja smanjili. Prvenstveno se to odnosi na dug koji Meimurska županija ima zbog preuzimanja objekata Hr-

Iz Županije odlaze domar i administrativna djelatnica S danom 30. lipnjom 2012. godine u Meimurskoj županiji bilo je zaposleno 58 djelatnika. Tijekom ove godine u mirovinu e otii dvoje djelatnika, domar i administrativna djelatnica. Ta radna mjesta ostat e upražnjena, s time da e poslove domara za potrebe Meimurske županije obavljati zaposlenik Meimurje nekretnina, i to tri sata dnevno. Posao koji je obavljala administrativna djelatnica preraspodijelit e se. Temeljem programa strunog usavršavanja u Meimurskoj županiji u promatranom razdoblju zaposlene su dvije osobe.

Vladimir Ivkovi (HDZ) poruio je županu: - Svaka vlast nasljeuje obveze od prethodne, pomirite se s tim jer mandat traje etiri godine, a projekti su koncipirani i na deset godina

vatske vojske u akovcu i Pribislavcu, dug koji imamo prema Ministarstvu poljoprivrede te obveze nastale zbog gradnje kanalizacijskih mreža, naveo je župan Perho. No to nije uvjerilo oporbene vijenike. Najžeši oporbeni kritiar, bivši župan Josip Posavec, tvrdi da to što je proraun negativniji nego prije jest rezultat upravljanja županijom; optužio je župana da iktivnim prihodima sanira proraun. A pod iktivnim prihodima smatra prodaju zemljišta na vojarni koji su u prihodima prorauna, ali za njih ove godine nije raspisan ni jedan natjeaj. Županu je predbacio da nema volje ništa napraviti. Poruio mu je da teško može raunati na transfere iz države jer teško da bi Lini pristao na transfere pa da mu ruku “suete na leima”. Jedini izlaz, ako transfera nema, jest kapitalizacija imovine, smatra Posavec. Kazao je da se po prvi put dogodilo da u mandatu jedne vlasti, i to ove, nije zapoeta ni jedna investicija. Pitao je emu dolaze toliki ministri, da bi bilo bolje da su došli zajedno jednim autobusom i ovdje imali jednu sjednicu Vlade, pri emu mu je iz vlastitog iskustva savjetovao da je potrebno izbjegavati zakljuke. Podsjetimo, Sanaderova Vlada je na sjednici odr-

žanoj u akovcu donijela zakljuak kojim se vojarna u akovcu predaje Meimurskoj županiji. Nakon toga trebalo je vremena da se zakljuak pretvori u odluku, a još godine da se vojarna prenese na Županiju, pri emu do dan – danas nije sa Županije skinut inancijski teret koji je bio uvjet prijenosa vojne imovine u akovcu na Županiju. Kako župan redovito podsjea i na obveze koje je naslijedio u svoj mandat prilikom preuzimanja vlasti, Vladimir Ivkovi (HDZ), sada oporbeni vijenik, a tada predsjednik Skupštine, vratio je lopticu u županov teren, podsjetivši ga da svaka vlast nasljeuje obveze od prethodne jer mandat traje etiri godine, a projekti su koncipirani i na deset godina. Tako je podsjetio da prethodna vlast, u kojoj je i HDZ participirao u županiji od svojih prethodnika, nije naslijedila ni lipe za zaobilaznicu koja je koštala 40 milijuna kuna, ni lipe za bolnicu koja je koštala 150 milijuna kuna ... - To je sudbina prelaska vlasti i shvatite to kao svoj dio posla, poruio je Ivkovi županu.

Županijski prioriteti Unato negativnom poslovanju Županije, prioriteti Meimurske županije ostali su nepromijenjeni te se radilo na osiguravanju sredstava kako bi se do kraja godine poeli realizirati. To se prvenstveno odnosi na gradnju nove zgrade i sportske dvorane Osnovne škole “Vladimir Nazor” u Pribislavcu, Centra za odgoj i obrazovanje u akovcu, nove zgrade Doma zdravlja akovec te cestovnih zaobilaznica Nedeliša, akovca, Preloga i Murskog Središa Zbog gospodarske krize i dalje se poveava broj nezaposlenih te smanjuje apsolutni iznos mase plaa u Županiji. Poetak 2012. godine obilježio je i prestanak rada jedne velike tekstilne tvrtke, što je znatno povealo broj evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Podrunoj službi akovec. Mahom se radi o niže obrazovanoj starijoj radnoj snazi, što dodatno otežava situaciju.

Josip Posavec, bivši župan, a sada vijenik: - Teško da bi Lini pristao na transfere, pa da mu ruku ‘suete na leima’

5

U AKOVCU NIŽI komunalni doprinos za niskoenergetske zgrade

Za pasivne kue 50, a niskoenergetske 30 posto povrata sredstava Sa strunog Kolegija gradonaelnika akovca na Gradsko vijee upuen je prijedlog o smanjenju komunalnog doprinosa za niskoenergetske zgrade. Investitori koji grade pasivne kue za stanovanje oslobaaju se od plaanja komunalnog doprinosa u visini od 50 posto jedinine vrijednosti za sve zone. Investitori koji grade niskoenergetske kue za stanovanje oslobaaju se plaanja komunalnog doprinosa u visino od 30 posto od jedinine cijene. Pasivnim kuama smatraju se zgrade ija je godišnja potreba toplinske energije grijanje do 15kWh po metru etvornom, a niskoenergetskim kuama se smatraju graevine, odnosno zgrade ija je godišnja potreba za toplinskom energijom za grijanje do 25 kWh po metru etvornom. Dokaz temeljem kojega investitor može ostvariti oslobaanje od plaanja dijela komunalnog doprinosa, odnosno povrat sredstava, a na osnovu izdanog rješenja i potvrde o uplaenom komunalnom doprinosu, jesu idejni projekti koji sadrži strojarski projekt grijanja ili glavni projekt s potvrdom ili rješenjem, kojim se dozvoljava gradnja zgrade energetskog razreda A+ za pasivne kue, odnosno A za niskoenergetske kue. Takoer je potrebno priložiti izvješe nadzornog inženjera i Certiikat o energetskim svojstvima zgrade, s time da sva dokumentacija mora biti u skladu s Pravilnikom o energetskom certiiciranju zgrada. Da bi se ostvarilo pravo na povrat sredstava, potrebno je pisanim zahtjevom zatražiti povrat, s time da se zahtjevu mora priložiti kopija uporabne dozvole i izjava ovjerena od javnog bilježnika kojom potvruje predmetnu gradnju. Zahtjev za povrat sredstava može se podnijeti u roku od 3 godine od izvršnosti akta koji dozvoljava graenje. (BMO)

GRAD AKOVEC

Uvodi komunalni doprinos u Kuršaneki Lug Grad akovec je do sada imao etiri zone komunalnog doprinosa, a sada uvodi i petu zonu - Kuršaneki Lug. U prvoj zoni je akovec s najvišom cijenom od 40 kuna po metru kubnom graevine, u drugoj zoni su naselja Mihovljan, Makovec, Ivanovec, Savska Ves, Novo Selo Rok s cijenom od 36 metara po metru kubinom graevine. U treoj zoni su Žiškovec, Slemenice, Krištanovec, Totovec, Kuršanec, Šandorovec i Novo Selo na Dravi s 30 kuna po metru kubnom graevine. U etvrtoj zoni su zone koje su prostornim planovima utvrene kao gospodarske zone s cijenom od 24 kune po metru kubnom graevine. U novoj petoj zoni, u koju se uvodi komunalni doprinos za podruje Kuršanekog Luga, cijena e iznositi 11,50 kuna po kubnom metru graevine. Graani toga romskog naselja do sada su bili izuzeti od obveze plaanja komunalnog doprinosa, ali sada je vrijeme da se izjednae s ostalim graanima ne samo u pravima, ve i u obvezama, premda po cijenama daleko povoljnijim nego za graane u ostalim naseljima. (BMO)


6

Aktualno

STRANAKI ŽIVOT ZAJEDNICA žena “Katarina Zrinski” HDZ-a Meimurja

Na elu Sunana Glavak

Predsjednica Zajednice žena HDZ-a “Katarina Zrinski” Meimurske županije u idue etiri godine bit e Sunana Glavak, odluile su izaslanice na redovnoj izbornoj skupštini Zajednice žena HDZ-a “Katarina Zrinski” Meimurske županije, održanoj u subotu 29. rujna u akovcu. Na skupštini je izabran i novi Županijski odbor Zajednice žena, koji ine: Branka Bira, Magdalena Doveer, Vera Doveer, Gordana Doring, Maja Meimurec - urkin, Lidija Meimurec, Dijana Fric, Marija Premuš, Sabina Ruži, Marija Saka, Ivanica Somoi, Marija Pokoli, Danica Uroda, Sandra Vuk, Lucija Škvorc, Gordana ukec, Silvija Žeželj, Lidija Rihtarec,

Antonija Marodi, Biserka Kolar i Meri Šeparovi. Takoer, izabrane su i izaslanice za Izborni sabor Zajednice žena HDZ-a “Katarina Zrinski”, koji e se održati 27. listopada 2012. u Zagrebu. I nadalje emo nastojati još jae se ukljuivati u javno - politiki život u našem kraju, te bodriti naše lanice da se aktiviraju u svojim mjestima u politikom životu, jer na taj nain mogu više doprinijeti jaanju statusa žena u politici, istaknula je meu ostalim Sunana Glavak, nabrojivši brojne akcije koje je Zajednica žena HDZ-a organizirala u protekle etiri godine. Nazonima se prigodnim rijeima obratio i predsjednik ŽO-a HDZ-a Meimurja Darko Horvat.

ŽENSKA INICIJATIVA HNS-a Meimurske županije

Što više žena na listama za lokalne izbore 2013. godine U Karlovcu 29. rujna 2012. godine održan je seminar pod nazivom “Žene i politika – ususret lokalnim izborima 2013.“, na kojemu je sudjelovala i Ženska inicijativa Meimurske županije, predvoena predsjednicom Štefanijom Damjanovi. Na samom seminaru govorili su mnogi stranaki dužnosnici te gosti, s ciljem da se ukaže na potrebu što veeg i kvalitetnijeg angažiranja žena na upravljakim funkcijama i pozicijama kako na državnoj razini, tako i u lokalnim sredinama. Predsjednik HNS-a, prvi potpredsjednik Vlade RH i ministar gospodarstva Radimir ai posebno je istaknuo: - Ono što je sasvim sigurno, Ženska inicijativa HNS-a zadnjih godina uinila je iskorak te je prisutnija, organiziranija i raste svojim brojem i utjecajem. Pred lokalne izbore potrebno je deinirati stavove koji se odnose na pojmove što želimo realizirati i kakve su nam šanse u tome. - Ovdje smo zato da bismo se kandidirale za županijske skupštine, gradska i opinska vijea te naelnika i gradonaelnika mjesta, jer do izbora su samo 232 dana, kazala je predsjednica Ženske inicijative HNS-a i saborska zastupnica HNS-a Sonja König lanicama Ženske inicijative iz cijele Hrvatske. Sudjelovanje žena i njihov maksimalan angažman na svim razinama upravljanja

garancija je napretka svake sredine. Predsjednica Štefanija Damjanovi bila je posebno zadovoljna i ponosna na svojevrsnu pohvalu Meimurju, koju je u svojem govoru dala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubii. Pravobraniteljica je istaknula kako je oigledno da je u sjevernim županijama, uz granicu sa Slovenijom i Maarskom, gdje je više žena u politici, kao i na odgovornim mjestima u javnim poduzeima i ustanovama, bolji standard, manje nezaposlenih i openito bolji život. Damjanovi, zadovoljna svim izreenim u Karlovcu, ali svjesna svih predstojeih obveza, najavila je naporan rad i pripreme za lokalne izbore ispred Ženske inicijative Meimurske županije te pozvala sve Meimurke da se aktivnije ukljue u politiki život. - Sada opet imamo novu priliku za veim, direktnim angažmanom. Izbori su pred vratima, a nadam se da e se Meimurje opet pokazati kao primjer ostatku Hrvatske. Ženska inicijativa Meimurske županije na seminaru je imala i novi sastav s obzirom na novoizabrane lanice. Tako su na izvještajnoj skupštini, održanoj 24. rujna, jednoglasno izabrane za dopredsjednice Marija Mesmar iz Preloga i Terezija Mlinari iz Vratišinca, a za tajnicu Blaženka Heric iz Železne Gore, priopili su iz Ureda HNS-a Meimurske županije.

FORUM ŽENA SDP-a Nedeliše organizira predavanje za žene

Potpore i mogunosti zapošljavanja žena Forum žena SDP-a Nedeliše poziva u petak 5. listopada u 19 sati u prostor MESAPa sve zainteresirane žene na predavanje Hrvatskog zavoda

za zapošljavanje, podružnice akovec, na temu potpora i mogunosti zapošljavanja žena. Predavanje e održati Ivanica Boži. (BMO)

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5. listopada 2012.

PROMOCIJA KNJIGE “Prikrivena stratišta i grobišta jugoslavenskih komunistikih zloina“

U

organizaciji GO-a H D Z -a a k ove c u petak 29. rujna 2012. u Domu sindikata u akovcu održana je promocija knjige prof. dr. sc. Josipa Jurevia “Prikrivena stratišta i grobišta jugoslavenskih komunistikih zloina“. Knjiga je najnoviji i najtoniji popis injenica o mjestima masovnih zloina nakon II. svjetskog rata. Brojna publika imala je priliku uti o rezultatima istraživanja za Državno odvjetništvo RH. Utvreno je 1.573 prikrivenih masovnih stratišta i grobišta u Hrvatskoj, Sloveniji i u BiH. Prvi put su objavljeni podaci i za 193 tajne grobnice u Srbiji. U svom izlaganju prof. dr. sc. Josip Jurevi naveo je šokantnu injenicu da je obraeno 1.700 grobišta, to je samo dio koji je evidentiran, a da nitko nije procesuiran. Postoji obilje partizanske dokumentacije s podacima. U svojoj revolucionarnoj revnosti egzekutori su ponekad i zapisivali svoja djela, tako postoje dokumenti sa zapisima da su na jednom mjestu odveli 2.000 ljudi na streljane, a na drugom 3.000 itd. Ovu revolucionarnu antihrvatsku i anticivilizacijsku strategiju po dostupnoj dokumentaciji zacrtao je J. B. Tito u svojoj legendarnoj drvarskoj peini 1943., pri osnivanju KNOJ-a.

Tko prešuuje žrtve, taj ih ponovno ubija

Jasno je da nasljednici zloinaca prikrivaju zloine svojih prethodnika, ali nije jasno kako hrvatski narod indiferentno participira u šutnji, naveo je prof. dr. sc. Josip Jurevi, jer još je preživjeli logoraš nacistikih logora Elli Wiesela rekao: “Tko prešuuje žrtve, taj ih ponovno ubija“. Zbog toga su mnoge države svoje ratne traume riješile po civilizacijskim normama. Poevši od španjolskog generala Franka do Rolanda Regana i Helmuta Khola, koji su se zajedniki poklonili poginulim amerikim i njemakim voj-

nicima 1984. u Bittburgu. U Rusiji u oblasti Pskov nedavno je otvoreno groblje 1.400 njemakih vojnika. Dodajmo da takvih groblja ima širom Europe. U kontekstu ove delikatne teme navedimo izjavu bivšeg predsjednika Europskog parlamenta Jerzy Buzeka: - Otkrivanje, ocjenjivanje, prihvaanje odgovornosti i traženje oprosta za sve zloine totalitarnih režima put je prema pomirbi i spreavanju ponavljanja pogrešaka iz prošlosti. Takoer je put promicanja demokracije, poštovanja ljud-

skih prava i pravne države u dijelovima svijeta gdje te vrijednosti trebaju zaživjeti. Skupu se takoer obratila saborska zastupnica i predsjednica GO-a akovec Sunana Glavnik. Skupu su bili nazoni predstavnici udruga proizašlih iz domovinskog rata, URV Hrvatski domobran Varaždin - akovec, Hrvatskog povijesnog društva akovec, Matice hrvatske, predsjednik županijskog odbora HDZ-a i saborski zastupnik Darko Horvat te brojni drugi uvaženi gosti. U uvodnom djelu govorio je p. Drago Brglez, župnik crkve Sv. Antuna Padovanskog iz akovca, o svom radu na stratištu i grobištu Macelj. Brojna publika upoznata je s rezultatima istraživanja preko 130 grobišta žrtava Titovih partizana, a p. Brglez je iznio podatak da je 22. listopada 2005. održan najvei pogreb ikada u Hrvatskoj. Tada su sahranjeni ostaci 1.163 žrtve Titovih partizana. Meu njima je bilo i 21 sveenik i bogoslov, od kojih neki nisu bili ni punoljetni.

PRIOPENJE Hrvatskog rasta – HRAST-a o romskoj problematici u Meimurskoj županiji:

Država je sama stvorila romski problem davanjem prava bez obveza Politika stranka Hrvatski rast – HRAST ukljuila se u rješavanje romske problematike na podruju Meimurja te u širem priopenju iznosi svoja stajališta kako riješiti romsko pitanje. Donosimo pojedine naglaske: - Osnovni stav HRAST-a je da rješavanje kompleksnoga pitanja integracije Roma mora poivati iskljuivo na strunim ekspertizama i znanstvenim spoznajama. Nedopustivo je zbog raznoraznih politikih razloga (ili pritisaka) povlaiti krive poteze koji u konanici, emu smo neprestano svjedoci, ne pridonose boljem suživotu nego uvjetuju poveanju antagonizma izmeu hrvatske veine i romske manjine.

Politiari iznose netone podatke o broju Roma u Meimurju Za uspješno rješavanje problema odnosa Hrvata i Roma u Meimurju nužno je iznositi tone, provjerene i objektivne podatke i injenice. Preesto smo svjedoci da se zbog jeftinih politikih bodova barata netonim,

nepotpunim, friziranim i subjektivnim podacima i pokazateljima. Kao primjer može poslužiti nedavno priopenje jedne stranke o ovoj problematici, u kojem se iznose netoni i prenapuhani podaci o romskom stanovništvu u Meimurskoj županiji. Nije li neozbiljno i neodgovorno da stranka koja sudjeluje u vlasti u Meimurskoj županiji i koja bi trebala pridonijeti rješavanju romskog pitanja ne barata osnovnim istinitim podacima? Zahvaljujui magistru znanosti Hrvoju Šlezaku, lanu HRAST-a, koji se ve duži niz godina bavi prouavanjem romske nacionalne manjine u Meimurju, iznosimo neke osnovne podatke i pokazatelje o Romima u Meimurju temeljene na znanstvenim istraživanjima: u Meimurju živi oko 6.000 osoba romske nacionalnosti, što ini 5,25% ukupnog stanovništva Meimurske županije. U razdoblju 2000. - 2010. Romi su prosjeno inili 15 posto svih roenih u Meimurskoj županiji. Zahvaljujui vrlo visokom natalitetu, broj Roma u Meimurju,

temeljem podataka u posljednjih 10 godina, bilježi prosjean godišnji porast od 4 posto.

Republika Hrvatska sama je stvorila “romski problem” Ispolitiziranost romskog pitanja glavna je konica provedbi niza znanstveno i struno utemeljenih mjera za uspješniju integraciju pripadnika romske zajednice u veinsko hrvatsko društvo. Mnoge kvalitetne mjere i aktivnosti skupljaju prašinu po ladicama raznih ministarstava, ali i Meimurske županije. Pod izlikom zaštite prava nacionalnih manjina, Republika Hrvatska sama je, želei ostaviti dobar dojam u oima Europske unije, stvorila romski problem. Davanje prava i privilegija bez njihovog uvjetovanja preuzimanjem obveza i odgovornosti uvjetuje cijeli niz negativnih i nedopustivih ponašanja. Problem je što uz sva prava koja imaju, i koja im nitko ne osporava, Romi ne preuzimaju nikakve obveze i odgovornost jer to od njih nitko ne traži

(osim meimurske javnosti, naravno). Ukratko, rješenje romske problematike leži u promjeni odnosa prema Romima iz politikog u socijalno pitanje. HRAST se zalaže za jednakost svih graana Meimurja, kako u pravima, tako i u obvezama. Iako mnogi ljudi u ova krizna vremena žive na rubu egzistencije, uredno plaaju svoje obveze i poštuju zakone ove države. Takoer treba poveati zapošljavanje kako bi u im veoj mjeri novac za život zaraivali kroz formalne oblike rada te razraditi mjere prevencije, poticati jednakopravnost kod obveza i odgovornosti. Na kraju valja istaknuti da Hrvatski rast - HRAST istodobno podržava provedbu postojeih mjera poput Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana desetljea za ukljuenje Roma 2005. - 2015., ali je i mišljenja da navedene mjere treba nadopuniti, neke revidirati i svakako prepustiti strunjacima njihovo provoenje bez uplitanja politike – kaže se u priopenju HRAST-a. (J)


5. listopada 2012.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

 GDQD u Meimurju

OBILJEŽAVANJE Dana neovisnosti

Polaganje vijenaca pred spomenik braniteljima U ponedjeljak 8. listopada 2012. godine, povodom Dana neovisnosti, izaslanstvo Meimurske županije zajedno s predstavnicima policije, voj-

ske, branitelja i ostalih predstavnika institucija koje djeluju na podruju Meimurja, s poetkom u 9.30 sati, u Perivoju Zrinskih u akovcu položit

e vijenac pred Spomenikom poginulim i nestalim braniteljima u Domovinskom ratu. Izaslanstva e i zapaliti svijee podno Spomen - zida

poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima iz Meimurja, postavljenom na zgradi Knjižnice i itaonice “Nikola Zrinski” u akovcu. Nakon

Ponedjeljkom pitajte zastupnike

LESAROVA preporuka

Hrvatski laburisti samostalno na lokalne izbore Nakon sjednice nacionalnog vijea Hrvatskih laburista, predsjednik stranke Dragutin Lesar rekao je da e središnjica stranke svim lokalnim organizacijama preporuiti da na izbore u svibnju 2013. idu sami i da ne ulaze ni u kakve koalicije. - Što se mogunosti koalicija tie, naš prostor je malo sužen. Neke stranke su nam svjetonazorski dosta daleke, a na drugoj strani su lažni socijaldemokrati s kojima koalicija nije mogua, rekao je Lesar. Upitan znai li to da e u Zagrebu Laburisti ii samostalno na lokalne izbore i je li deinitivno otpala mogunost koaliranja sa zagrebakim SDP-om, Lesar je odgovorio kako je siguran sto posto da e zagrebaka organizacija poslušati savjet vrha stranke i na izbore ii samostalno. Oito se i kad su lokalni izbori Laburistima baš ne preuzima odgovornost za vlast, ve e oito u postizbornoj “slagalici“ odluiti hoe li i dalje “samo kritizirati“ kao oporba svima i svakome … (vk)

odavanja poasti, okupljenima e se prigodnim govorom obratiti župan Meimurske županije Ivica Perho. (BMO)

Naelnik Gosari, koji je nedavno stupio na dužnost, kao prioritete u daljnjem radu policije istaknuo je borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, s naglaskom na organizirane skupine

SABORSKI ZASTUPNICI primaju graane

Saborske zastupnice i zastupnici s podruja Meimurja nastavljaju s redovnim primanjima graana ponedjeljkom. Zastupnice i zastupnici graane e primati prema sljedeem rasporedu: 15. listopada - Nadica Jelaš, 22. listopada – Dragica Zgrebec, 29. listopada - Dragutin Glavina, 5. studenoga - Mario Mohari, 12. studenoga - Sunana Glavak. Pitanja zastupnicima graani mogu postaviti putem maila: pitanja@ medjimurska-zupanija.hr ili na telefon 040/374-201. Zastupnice i zastupnici graane e primati u prizemlju upravne zgrade Meimurske županije (soba br. 13), od 9 do 12 sati. Saborski zastupnik Dragutin Glavina 29. listopada graane e primiti u prostorima Grada Preloga. Prednost kod prijama imat e osobe koji su najavile svoj dolazak. (BMO)

7

PIŠE: VELIMIR KELKEDI FOTO: ZLATKO VRZAN

S

tanje sigurnosti u Meimurskoj županiji i dalje je na zavidnoj i zadovoljavajuoj razini. Nisu evidentirana kaznena djela ili kršenje mira koje bi u veoj mjeri izazvala uznemirenost graana. Rekao je to novi naelnik Policijske uprave meimurske Krunoslav Gosari na sveanoj akademiji održanoj u petak u povodu Dana policije, odnosno blagdana Svetog Mihovila – zaštitnika policije. - Kroz meusobnu suradnju na vrijeme su detektirani problemi tako da su mogli biti pravovremeno riješeni. Veliku zaslugu u tome zasigurno imaju i novoformirana Vijea za prevenciju. Lokalna zajednica prepoznala je znaaj sigurnosti, te je u svakom trenutku bila znaajna podrška naporima policijskih službenika u rješavanju njihovih svakodnevnih zadaa, poruio je Gosari. No ipak je spomenuo i probleme – znaajan porast broja kaznenih djela iz domene opeg kriminaliteta. - Naime, konstantno iz godine u godinu bilježi se znaajan porast imovinskih delikata, i to prije svega kraa i teških kraa. S obzirom na to da su poinitelji takvih kaznenih djela u pravilu recidivisti, u narednom razdoblju oštricu policijskog djelovanja usmjerit emo upravo prema takvim poiniteljima kaznenih djela. Posebnu pažnju posvetit emo poveanju otkrivake djelatnosti, jer visoka otkrivaka djelatnost i privoenje poinitelja najbolja su generalna prevencija u sprjeavanju kaznenih djela.

Naglasak – suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Gosari je napomenuo i da e inzistirati na poveanju otkrivake djelatnosti u domeni takozvane crne brojke kriminaliteta. - U domeni gospodarskog kriminaliteta naglasak e biti usmjeren na suzbijanje i procesuiranje tzv. koruptivnih kaznenih djela, kao i onih kojima

DAN POLICIJE – blagdan Sv. Mihovila 29. rujna obilježen u akovekom CZK-u

Novi naelnik Gosari najavio zaoštravanje borbe protiv korupcije se ošteuje državni proraun. U domeni organiziranog kriminaliteta moramo poveati ukupni broj obraenih kaznenih djela, s posebnim naglaskom na organizirane skupine i pojedince. U domeni zlouporabe opojnih droga težište e biti prema zapljenama tzv. teških droga, kao i osobe koje se bave organizacijom, preprodajom i distribucijom tih droga. U domeni maloljetnike delinkvencije poveat emo napore u suzbijanju obiteljskog nasilja, posebno težih oblika, u kojima su žrtve žene i djeca. Posebnu pažnju posvetit emo tzv. vršnjakom nasilju meu mladom populacijom, te emo pojaati preventivne aktivnosti, kao i suradnju s odgojno - obrazovnim institucijama, kao i s jedinicama lokalne samouprave, najavljuje. U svom je govoru izvijestio i o prometnoj statistici. U prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje 2011. godine zabilježen je pad ukupnog broja prometnih nesrea i osoba ozlijeenih u njima, no, na žalost, povean je broj nesrea sa smrtnim ishodom. Ipak i taj se broj kree u okvirima godišnjeg prosjeka. U prometu e policija u narednom razdoblju poveati represivnu djelatnost vezanu uz prekoraenje brzine kao i prekomjerno

uživanje alkohola, koji su glavni uzronici prometnih nezgoda. U prekršajnoj problematici sigurnosna situacija je zadovoljavajua, broj prekršaja se ne poveava, meutim, u svom postupanju policijski službenici posebnu pozornost posvetit e suzbijanju prekršaja toenja alkohola maloljetnicima, kao i ukupnom ponašanju maloljetnih osoba i djece, posebice u nonim satima. Pri tome je, istie Gosari, potrebno ostvariti bolju suradnju s roditeljima maloljetnika. U domeni graninog režima nisu zabilježeni vei problem ni znaajan porast ilegalnih prelazaka državne granice. U narednom razdoblju policijski službenici dodatno e se educirati za šengenski režim prelaska državne granice. Svoju u dužnost obavljati transparentno i profesionalno, a na isti nain birati i svoje suradnike. Bit e birani iskljuivo najbolji kandidati, a sve s ciljem da se dodatno poboljša sigurnosna situacija u našem kraju, naglasio je. Po prvi put naelnici policijskih uprava birani su internim natjeajem nakon provedenog testiranja i provjere znanja. Svakom policijskom službeniku koji ispunjava zakonom propisane uvjete omogueno je da se javi na natjeaj, te da konkurira za

Župan Perho naglasio je da smo miran kraj, a ne, kako su nas nedavno prikazali neki državni mediji, “kao da živimo u divljaštvu“

najviša rukovodea mjesta. Taj se proces nastavlja popunjavanjem radnih mjesta naelnika policijskih postaja, a zatim i svih ostalih rukovodeih mjesta u Policijskoj upravi. Profesionalnost i transparentnost moraju postati osnovni principi rada policije, koji e uz propisanu depolitizaciju zasigurno doprinijeti eikasnijem i strunijem radu policije, zakljuio je novi prvi ovjek meimurske policije.

Župan Perho: Neki nas pogrešno prikazuju kao sredinu u kojoj vlada divljaštvo Gradonaelnik Branko Šalamon i župan Ivica Perho na sveanosti su takoer izrazili

zadovoljstvo stanjem sigurnosti u našem kraju i suradnjom s policijom. Župan je, meutim, istaknuo i svoje žaljenje, odnosno nezadovoljstvo izvještavanjem pojedinih medija o romskim problemima. - Neki nas prikazuju kao sredinu u kojem se živi u divljaštvu. Zaista sam razoaran injenicom da smo zadnjih dana bili eksponirani kao sredina u kojoj je nemogue živjeti. Prikazuje nas se na krivi nain. Znamo da ima odreenih problema. Njih ne treba skrivati i oni se rješavaju, poruio je župan, zahvalivši ujedno dosadašnjem rukovodstvu PUM-a na svemu što je uinilo za sigurnost stanovnika Meimurske županije. Novim elnicima policije zaželio pak je uspješan rad.

Pohvale zaslužnim djelatnicima i udruzi “Zora“ U sklopu Dana policije na grobove poginulih policajaca Meimurske županije položeni su vijenci te je služena sveta misa zadušnica, dok je za njihove obitelji prireen prijam. Na sveanoj akademiji ujedno su posebno pohvaljeni zaslužni djelatnici Policijske uprave meimurske. To su Mario Deduš iz Policijske postaje akovec, zatim Tomislav Molnar, službenik Interventne jedinice policije,

Danijel Vuk iz Grupe za gospodarski kriminal Odjela kriminalistike policije, Sanja Pfeifer, struna savjetnica - analitiarka u Uredu naelnika, te Inspektorat unutarnjih poslova u cjelini. Specijalna zahvala Policijske uprave meimurske upuena pak je akovekoj udruzi za nenasilje i ljudska prava “Zora“ za uspješnu suradnju u razliitim preventivnim aktivnostima i programima.


8

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

CRNA KRONIKA

SLUAJ “GURU” na Opinskom sudu u akovcu

Nastavak procesa odgoen, jer je prvookrivljeni Marec završio na psihijatriji Nastavak procesa u sluaju “Guru” na Opinskom sudu u akovcu još je jednom odgoen. Roište zakazano za 27. rujna, zbog nedolaska prvookrivljenog Matija Mareca, nije održano. Kako je obrazložio njegov branitelj, Marec se nalazi na Odjelu psihijatrije Županijske bolnice u Varaždinu. Sljedea rasprava nije zakazana jer je potrebno pribaviti lijeniku dokumentaciju o zdravstvenom stanju optuženog te e, ovisno o nalazima, ponovno biti ispitana njegova raspravna sposobnost, izvijestio je Sud. Podsjetimo, 27. sijenja prošle godine za vrijeme none narodnjake zabave u akovekom lokalu “Guru” na smrt je pretuen 22-godišnji Tomislav Pergar iz Vukanovca. Ubrzo su uhieni te za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom optuženi Mati-

ja Marec iz Varaždina (27), Bruno Hani iz Šenkovca (23) i akovanin Deni Pikl (23). Prema optužnici, oni su “oko 1 sat 27. sijenja 2011. u nonom baru u akovcu rukama i nogama izudarali po glavi i tijelu T. P. (1988.) i R.V. (1975.), pri emu je T. P. zadobio teške i po život opasne ozljede uslijed kojih je istog dana preminuo u bolnici, dok je R. V. zadobio lake tjelesne ozljede”. (R.V. je Robert Veselko, prijatelj preminulog Pergara koji je s njim boravio u Guruu, op. a). Prema informacijama koje su se u javnosti pojavile u danima nakon Pergarove smrti, sukob izmeu njega i trojice okrivljenika zapoeo je zbog jedne djevojke kojoj se, po izjavama nekih svjedoka, udvarao. Nakon što su ga, kako kaže i optužnica, izudarali, Pergar je ostalo ležati pred klubom, dok nije stigla

UKRATKO

hitna pomo. Prevezen je u bolnicu, no nekoliko sati kasnije preminuo je. Osim brutalnosti samog ina, dodatno “crnilo” itavom sluaju daje injenica što su sva trojica optuženih bili zaposlenici kluba (redar, konobar i DJ ), iako je vlasnik lokala to navodno naknadno porekao. “Guru” je nakon stravinog dogaaja radio još neko vrijeme pa je zatim zatvoren. Lokal danas radi pod drugim imenom. Marecu, Haniu i Piklu u jesen 2011. godine poelo je suenje. Sva trojica izjavila su kako se ne osjeaju krivima. Nakon prvog roišta Hani i Pikl za Meimurske novine iznijeli su priu u kojoj su ustvrdili da je iskljuivo Marec tukao pokojnog Pergara, dok su mu oni pokušali pomoi, odnosno ostali s njim do dolaska hitne pomoi. (Velimir Kelkedi)

PIŠE: VELIMIR KELKEDI

Vlak naletio na automobil, voza, sreom, lakše ozlijeen U Maloj Subotici malo je nedostajalo da se u ponedjeljak dogodi tragedija. Oko 10 satio i 40 minuta putniki vlak koji prometuje na relaciji Kotoriba – akovec na prijelazu ceste preko željeznike pruge na kojem nema branika ni polubranika naletio je na osobni automobil kojim je upravljao 28-godišnji Zagrepanin. Voza se kretao iz smjera Belice prema Maloj Subotici. Zadobio je lake tjelesne ozljede.

Iz kladionice ukrao sef s novcem Sef s novcem ukrao je nepoznati lopov koji je u ponedjeljak provalio u kladionicu u Ulici Josipa Bedekovia u Šenkovcu, izvijestila je Policijska uprava meimurska. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisua kuna, a protiv poinitelja e biti podnesena kaznena prijava Opinskom državnom odvjetništvu u akovcu.

Ostavila klju u vratima pa ostala bez zlatnine i novca Krae iz obiteljskih kua ne prestaju. Nepoznati lopov u utorak prijepodne je u Ulici Matije Gupca u Donjem Vidovcu iskoristio nepažnju i odsutnost vlasnice obiteljske kue, te je s kljuem ostavljenim u bravi otkljuao vrata kue, a iz unutrašnjosti ukrao zlatni nakit i novac. Materijalna šteta procjenjuje se na više tisua kuna.

U

subotu 29. rujna na stadionu Višnjik u Zadru održano je 6. državno natjecanje za seniore. Meimursku županiju predstavljale su dvadeset tri ekipe, uz dvanaest sudaca. Ukupno pak je na natjecanju sudjelovalo dvjesto trideset osam ekipa iz Hrvatske te tri gostujue. Meimurske ekipe osvojile su 4 pehara (dobivaju samo tri plasirane ekipe u kategoriji) i 12 zlatnih, 10 srebrnih i 1 bronanu medalju (medalje dobivaju sve ekipe prema plasmanu, odnosno rangu u svojoj kategoriji).

Meimurski dan u Zadru Slobodno možemo rei da je to bio dan meimurskih vatrogasaca u Dalmaciji, koji su, osim kao jedna od najbrojnijih županija s ekipama, postali i najtrofejnija županija na natjecanju o kojem e se još dugo prepriavati. Pohvale su stizale sa svih strana, no treba odmah rei da se ovakvi rezultati dobivaju samo radom i upornim zalaganjem. Bilo je potrebno puno truda i strunih mentora koji su svojim iskustvom i znanjem doprinijeli ovom uspjehu. Stoga idemo redom. U muškoj A kategoriji (do trideset godina starosti) nastupilo je 64 ekipa, a Meimurje je tri imalo predstavnika. Najbolje plasirani su bili vatrogasci DVD-a Sveti Martin na Muri na 25. mjestu s osvojenim 402,91 bodom, slijedi na 31. mjestu DVD Nedeliše s 398,98 boda i na 38. mjestu DVD Savska Ves s 389,56 boda. Sve tri spomenute ekipe osvojile su srebrne medalje, a ve sam plasman na ovo natjecanje (gdje je konkurencija i kvaliteta najvea) velik je uspjeh.

akoveki profesionalci još jednom dokazali da su “pria za sebe” U kategoriji javnih vatrogasnih postrojbi “B” kategorije na-

Iz kue u Novom Selu Rok ukradeni novac i zlatnina Šteta od nekoliko desetaka tisua kuna nastala je uslijed krae koja se dogodila u etvrtak prijepodne u Ulici Rade Konara u Novom Selu Rok. Nepoznati poinitelj originalnim kljuem ušao je u obiteljsku kuu te je ukrao novac i zlatni nakit.

Kradljivac – ljubitelj parfema U petak kasno poslijepodne u Ulici Katarine Zrinski u akovcu u trgovini u vlasništvu poduzea iz Zagreba prodavaica je u krai parfema uoila jednu mlau mušku osobu, te ju je pokušala zadržati u namjeri da vrati otuene parfeme. Muškarac je, meutim, odgurnuo prodavaicu i pobjegao. Šteta ipak nije velika – nekoliko stotina kuna. No, ukoliko ga pronae policija, bit e kazneno prijavljen zbog “razbojnike krae”.

ŠESTO državno natjecanje vatrogasaca u

Meimu “pokoril

akoveki profesionalci u Zadru su osvajanjem prvog mjesta samo potvrdil

stupilo je sedam ekipa, iz Meimurja samo jedna, JVP akovec. No, oni su još jednom pokazali svoju premo, znanje, spretnost i doslovno konkurenciju bacili na koljena. S osvojenih 419,35 boda, odnosno nešto više od 11 bodova pred drugoplasiranom ekipom postali su ponovno državni prvaci. Nisu bili iznenaenje, ali ovakvu razliku teško

Požar u Štrukovcu Šteta od nekoliko desetaka tisua kuna nastala je uslijed požara koji je u etvrtak naveer izbio u garaži u Štrukovcu. Kako je utvrdio inspektor zaštite od požara Policijske uprave meimurske, zbog kvara na elektroinstalacijama zapalio se traktor, a vatra je ubrzo zahvatila i radni stroj te dio inventara u garaži.

I kapelica u reanu ostala bez bakra Nepoznati lopov je u razdoblju od 1. rujna do 2. listopada s kapelice u reanu demontirao i ukrao bakrene odvodne cijevi, izvijestila je policija. Bakar je bio tražen i na podruju Preloga. Tijekom noi s ponedjeljka na utorak u Ulici Hrupine u spomenutom gradu nepoznati poinitelj preskoio je ogradu privatnog poduzea te je iz otvorenog skladišta ukrao otpadni bakar i mesing. U oba sluaja šteta iznosi nekoliko tisua kuna.

5. listopada 2012.

da je tko oekivao, makar su oni olimpijski pobjednici od prije tri godine, pobjednici kup-a HVZ-a dvije godine za redom i iza njih je mnoštvo osvojenih memorijala i kupova.

U ženskoj B kategoriji Meimurke “pomele” konkurenciju Kategorija žene ‘’B’’, gdje je nastupilo 47 ekipa, od toga ak osam iz Meimurja. Ovdje su žene “z med Mure i Drave” pokazale premo i sposobnost. Uzele su dva pehara, pet zlatnih i tri srebrne medalje. Jedna od najboljih ekipa današnjice u ovoj kategoriji, DVD Savska Ves, postala je državni prvak s 397,62 boda. Odmah je do njih na takoer fantastinom drugom mjestu DVD Mali Mihaljevec s 396,39 boda. Ova kategorija je

Meimurski vatrogasac Nikola Besedi s ponosom je nosio hrvatsku zastavu na sveanosti zatvaranja natjecanja

Svoj je autoritet, ali i veliko struno znanje, u Zadru prezentiralo i dvanaest meimurskih sudaca (na slici Zlatko Orsag, u sredini)

Na odlino drugo mjesto ta lanice DV


5. listopada 2012.

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

seniorskoj konkurenciji, održano u Zadru

urski vatrogasci li” Hrvatsku

DONJA DUBRAVA

Predstavljen projekt ureaja za proišavanje otpadnih voda PIŠE: ALEN FUŠ

li svoju dominaciju i svjetsku kvalitetu

izgledala mono uz prave Meimurke, jer na 4. mjesto plasirala se ekipa DVD-a Gornji Vidovec (Ivanovec) s 385,42 boda, na šesto mjesto DVD Vuetinec s 382,23 boda, na osmo mjesto DVD Ivanovec s 380,24 boda. DVD Zasadbreg s 362,84 boda, na 21. mjesto, na 26. mjesto DVD Slakovec s 359,99 boda i 28. mjesto zauzela je ekipa DVD-a Sveti Križ s 357,77 boda.

U A konkurenciji najbolja ženska ekipa Male Subotice U kategoriji žene ‘’A’’ nastupile su 54 ekipa. Ovdje je Meimurska županija imala 6 ekipa koje su osvojile 3 zlatne i 3 srebrne medalje. DVD Mala Subotica na 10. mjestu s 387,05 bodova, odmah do njih na 11. mjestu DVD Pustakovec-Buzovec-Pu-

DVD Savska Ves bio je najbolja ekipa u kategoriji B žene

tjane s 386,70 bodova i na 17. mjestu DVD Palovec s 380,33 boda, koji su se takoer okrunili zlatnim medaljama. Srebrne su bile na 21. mjestu lanice DVD-a akovec s 378,18 bodova, na 24. mjestu DVD Lopatinec s 371,44 bodova i na 29. mjestu DVD Slakovec s 361,20 bodova.

Meimurski suci odlino odradili svoj dio posla U Zadru su osim mnogobrojnih ekipa iz Meimurja svoj doprinos dali i meimurski suci. Koliko su cijenjeni i kvalitetni na ovakvim natjecanjima, potvruje i to što ih je na ovom natjecanju sudjelovalo ak dvanaest. Zlatko Orsag, koji e uskoro u Linzu produžiti ‘’sudaku iskaznicu’’ za suenje na Olimpijadi, bio je u voditeljstvu natjecanja.

Željko Besedi i Jadranka Sermek bili su glavni suci na stazi. Damir Kovai, koji je bio sudac starter štafete, takoer je i lan pobjednike ekipe JVP-a akovec. Mladen Kanižaj je sudac na stazi (S3). Na prijamnom odboru Damir Perho, a još su rasporeeni na stazama bili Zvonko Knezi (S1), Jerko Pfeifer (S2), Dragan Treska (S3) i u štafetnoj utrci Dalibor Makovec, Dalibor Toplek i Željko Mikolaj.

Nikola Besedi ponosno nosio hrvatsku zastavu na zatvaranju Sveanost zatvaranja je pripala mogli bismo rei ponovno Meimurcima. Oni su s ponosom nosili hrvatsku zastavu na elu kolone prilikom zatvaranja natjecanja. Ta ast

pripala je Nikoli Besediu, mentoru ekipe DVD akovec (ŽA), vatrogasnu zastavu pak su nosili meimurski sudaki dvojac Mladen Kanižaj i Dalibor Toplek. Meimurski vatrogasci otišli su u Zadar s velikim ambicijama i željama, a vratili se presretni zbog osvojenih medalja i uspjeha. Ovo je za neke bilo još jedno veliko iskustvo koje e im biti od važnosti i prednosti kod narednih natjecanja. Ovakvi uspjesi stigli su, treba to joj jednom na kraju ponoviti, samo upornim radom i zalaganjem. Takvo poštovanje nije baš lako stei, ali meimurski vatrogasci su to uspjeli u Zadru, bio je to njihov dan koji e ostati upisan u natjecateljskoj vatrogasnoj povijesti. Zato svima još jednom velike estitke. (dp, so)

U Informacijskom centru u Donjoj Dubravi 1. listopada održana je struna prezentacija projekata “Obnovljivi izvori energije” za “Ureaj za proišavanje otpadnih voda Totszerdahely” i glavni projekt za “Ureaj za proišavanje otpadnih voda Donja Dubrava - tehnika dokumentacija”, koji se provodi od 1. srpnja 2011. do 1. listopada 2012. godine. Akronim projekta je SMART WWTPs. U sklopu IPA programa prekogranine suradnje Maarska – Hrvatska osmislile su ga Opina Totszerdahely iz Maarske i Meimurske vode d.o.o. akovec. Pridruženi partneri projekta su Grad Prelog, te opine Kotoriba, Donja Dubrava, Sveta Marija i Donji Vidovec. Projekt sadržava izradu tehnike dokumentacije za korištenje obnovljivih izvora energije u proišavanju otpadnih voda i obradi mulja na “Ureaju za proišavanje otpadnih voda u Totszedahely” i izradu glavnog projekta za “Ureaj za proišavanje otpadnih voda Donja Dubrava”, što je ukupno koštalo 282.840 eura. 85% potrebnih inancijskih sredstava osigurano je iz IPA fonda kao bespovratna sredstva EU, a preostalih 15% sredstva su lokalnog i državnog inanciranja. Na prezentaciji su bili predstavnici partnera projekta te Istvan Tišler, naelnik Totszerdahely, i mr. Josip Zorec dipl. ing., direktor Meimurskih voda akovec, koji su imali uvodne rijei. Davor Stankovi, dipl. ing. gra., govorio je ispred tvrtke “Hidroprojekt-Ing” d.o.o. Zagreb, koja je izraivala glavne projekte. On je u svom izlaganju istaknuo kako su opi ciljevi ovih projekta zaštita i razvoj krajobraza rijeke Mure stvaranjem održivog i kvalitetnog okoliša u prekograninom podruju. Pored toga istaknuo je i speciine ciljeve, a oni su korištenje obnovljivih izvora energije i smanjivanje posljedica ispuštanja otpadnih voda u rijeku Muru, u površinske ili podzemne vode, ouvanje, zaštita i poboljšanje kakvoe vodnog okoliša cijelog ekosustava, usklaenost s ciljevima Direktive o vodama i lokalnih odluka o otpadnim vodama.

Još bolja pitka voda

akoer se plasirala ekipa iz Meimurja, VD-a Mali Mihaljevec

lanice DVD-a Gornji Vidovec iz Ivanovca svoj su prvi “povijesni“ nastup na Državnom natjecanju okrunile osvajanjem odlinog 4. mjesta

Stankovi je naglasio kako se dugoronije oekuje bolja kvaliteta izvora pitke vode, zaštita zdravlja stanovnika koji koriste vodu iz vodocrpilišta Prelog u Meimurju i Molnari u maarskoj Županiji Zala te vea zaštienost lore, faune i cjelokupnog ekosustava. Rezultate projekta koristit e 4.400

stanovnika Totszerdahahelya, Becsehelya i Totszentmartona, kao i stanovnici okolnih podruja cijele Županije Zala i 17.506 stanovnika donjeg Meimurja te stanovnici okolnih naselja, odnosno svi stanovnici Meimurske županije. U sklopu projekta SAMRT WWTPs sada se izrauje glavni projekt “Ureaja za proišavanje otpadnih voda Donja Dubrava”. Deinirano je kako e se na ureaju u Donjoj Dubravi proišavati otpadne vode cjelokupnog istonog dijela Meimurja, odnosno otpadne vode iz naselja Prelog, ehovec, ukovec, Draškovec, Hemuševec, Oporovec, Otok, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Mihaljevec, Donja Dubrava i Kotoriba. Takoer, reeno je, do sada je izraen idejni projekt i ishoena je lokacijska dozvola. Postupak proišavanja e biti pomou aktivnog mulja s istovremenom stabilizacijom mulja, a slian je konvencionalnom postupku proišavanja otpadnih voda. Razlika je u tome da se postupak s istovremenom stabilizacijom vodi u podruju endogene respiracije krivulje rasta bakterijske kulture. U toj fazi postupak zahtjeva nisko organsko optereenje i dulje vrijeme aeracije (uvoenje kisika u otpadne vode, op. a.). U naknadnom taložniku uklanjaju se biomasa te vrste tvari koje su suspendirane i biološkom reaktoru. Odgovarajuim dimenzioniranjem kao i oblikovanjem bioaeracijskog spremnika u postupku je omoguena nitriikacija i denitriikacija (uklanjanje dušika). To e biti trei stupanj proišavanja važee regulative, gdje e se dodatno otklanjati i fosfor, a za tu svrhu na raspolaganju e biti dva postupka, biološki i kemijski. U konkretnom sluaju pretpostavlja se da e se primjenjivati biološki postupak. Ureaj je projektiran kao složena graevina i bit e lociran na za sad neizgraenoj zemljišnoj estici blizu same ceste Kotoriba - Donji Vidovec, s time da e se do lokacije Ureaja izgraditi pristupni put. Predvia se postepena izgradnja ureaja, i to u dvije linije, svaka nazivnog kapaciteta 12.580 ES. Planirani kapacitet cjelokupnog ureaja iznosi 25.160 E8ekvivalent stanovnika, od ega na stanovništvo otpada 17.290 ES, a na industriju 7.870 ES. Prijemnik za proišavanje otpadne vode bit e vodotok Rakovnica, koji tee neposredno sjeverno uz planiranu lokaciju Ureaja i ulijeva se nizvodno u rijeku Muru. Na kraju skupa reeno je kako slijedi kandidiranje projekta prema EU fondovima, ija e sredstva diktirati daljnji tijek gradnje.


10

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5. listopada 2012.

O ZLATdiOa MILIJUNI barela nafte: Zebanec Ci naRpoN druju Murskog Sre

3 u pripremi za daljnja istraživanja

Eksploatacija vrlo kvalitetne nafte ve za dvije godine PIŠE: STJEPAN MESARI

MURSKO SREDIŠE

Intenzivirani radovi na ureenju šetnice i parka Intenzivirani su radovi na izgradnji i konanom ureenju šetnice i parka u Gradskoj luici u Murskom Središu. Ovog se trenutka postavljaju kameni blokovi (tlakovci) te ostala oprema za potrebna za funkcioniranje ovako zahtjevnog objekta i površine. Predstoji i zasaivanje 144 stabljika ukrasnog

drvea i grmlja te sjedalica. Vrijednost ove investicije iznosi 1.313.000 kuna, a novce osiguravaju Ministarstvo regionalnog razvoja i Grad Mursko Središe iz EU fondova. Ureenje šetnice, parka i malog trga treba biti dovršeno do kraja godine, tako da bi se doek Nove 2013. godine mogao održati na ovom mjestu. (sm)

OPINA Vratišinec

Izgradnja važnih prometnica Opina Vratišinec naruila je izradu projekata za gradnju ceste Gornji Kraljevec - Novo Selo Rok, te zapoinje radove na izgradnji pješako - biciklistike staze Vratišinec - Gornji Kraljevec, kao i ureenje svih prilaza prema opinskom središtu naselju Vratišinec. Vrijednost

ovih radova procijenjena je na 2,8 milijuna kuna, a novac e biti pribavljen iz više izvora inanciranja županijske i državne razine. Usporedo s ovim poslovima Opina oekuje ostvarenje potpisanog ugovora o sanaciji mjesnih društvenih domova. (sm)

Proteklih Poda na z adruje Grada poeli Mursko Središe, posu priglavito jugozapadno, leži prena milijunima barela nafte i mni pitanje je samo trenutka kada r ae se ona poeti trajno i komercijalno crpiti, kaže odnedavno dovi umirovljeni "naftaš", koji je unugodinama radio na bušotit a r nama u našoj bušožupaniji t i n sk o g kruga bušotine Zebanec - 3, kod naselja Sitnice u Gradu Mursko Središe. - Ovog trenutka istimo zemljište i obavljamo manje graevinske radove unutar bušotinskog kruga bušotine Na južnom ulazu u MurZebanec - 3 na postojeem sko Središe, nakon što je eksploatacijskom polju Zenekoliko tjedana bila zatvobanec pokraj mjesta Sitnice. rena, ponovno je otvorena i Rije je o pripremnim radoviradi jedina benzinska postama, nakon ega slijedi remont ja na podruju grada. bušotine te ispitivanje i drugi Benzinska postaja INA-e radovi, kažu u Sektoru korpoje preureena i modernizirativnih komunikacija INA-e rana, te danas zadovoljava u Zagrebu. sve ne samo europske nego i Na podruju bušotinskog svjetske standarde u opskrbi kruga Zebanec postoji šest potrošaa naftnim derivatibušotina i sve su pozitivne, ma i drugim proizvodima i dakle, do sada obavljenim uslugama. Izgraena je i moradnjama i istraživanjima dernizirana u takozvanom utvreno je da se došlo do plavom konceptu, koji osim izvora nafte, a daljnjim radovima utvrdit e se isplativost, vrijeme i poetak eksploatacije. Kod Sitnica e se bušiti ak do 1.600 metara dubine, jer dokazano je da nafte ima, samo je pitanje koliko na pojedinim razinama, kaže nekadašnji iskusni buša u INA-i, dodajui kako je bušotina kod Sitnica na kojoj se sada obavljaju radovi vjerojatno najbogatija naftom.

Plava benzinska postaja kvalitetom usluga odskae i dizajnom, odnosno novim vizualnim identitetom. Benzinska inae radi svaki dan, i blagdanima i praznicima od 6 do 22 sata, a prodaje sve vrste goriva, zatim maziva, plin u bocama te rane naprave, potrepštine, kao i osvježavajue napitke i konditorske proizvode. Uskoro e u takvom sjaju, asortimanu i kvaliteti ponude zasjati i benzinska postaja u akovcu u Zrinsko - frankopanskoj ulici.

Najmodernija benzinska postaja plavog koncepta

Zemljani radovi na bušotini Zebanec - 3 sve su intenzivniji

I Grad e imati koristi Gradonaelnik Grada Mursko Središe Josip Dobrani i tajnik Grada Miljenko Štefani kažu kako su dobro upoznati sa situacijom i da su INA Naftaplin Zagreb i Grad Mursko Središe sklopili ugovor o korištenju zemljišta, kao i ugovor o koncesiji, te e Grad svakako dobivati odreena sredstva. - Kada eksploatacija nafte ili neke druge sirovine ili plina bude zapoela, sigurno je da e Grad dobivati odreenu novanu naknadu, što e sigurno puno znaiti za proraun, a sama eksploatacija i za ureenje okoliša kod Sitnica i za eventualno direktno i indirektno zaposlenje naših ljudi, kažu Dobrani i Štefani. Opsežni radovi na bušotini mogli bi zapoeti krajem godine i obavljati se tijekom naredne, a ve 2014. godine može se oekivati dnevno crpljenje i korištenje vrlo kvalitetne nafte.

OPINA Selnica u znaku obnoviteljskih radova

U Koncovaku proširenje glavne, u Selnici prene ulice U gotovo svim naseljima opine Selnica u tijeku su radovi na sanaciji kolnika te

proširenja kolnika i postavljanje rubnika. Ovog trenutka proširuje se glavna cesta u

Prena ulica u Selnici konano je doekala sanaciju i obnovu

naselju Donji Koncovak, ime e se poveati sigurnost svih sudionika u prometu, te riješiti pitanje odvodnje oborinskih voda. Kod Osnovne škole u Selnici te u središtu naselja postavlja se vertikalna prometna signalizacija te ureuje središte naselja. Radove inancira Županijska uprava za ceste, a s nešto sredstava sudjeluje i Opina Selnica. Mještanima Selnice konano je pao kamen sa srca, jer se nakon puno najava, obeanja i odgoda konano zapoela obnavljati prena ulica, koja u jednom dijelu povezuje Zrinsku i Frankopansku ulicu i vrlo je prometna, zbog ega je

Proširenje glavne ulice u Donjem Koncovaku

i stradao sam kolnik. esto puta su sanacija i proširenje prene ulice bili dio rasprave i prijepora izmeu vijenika i naelnika na Opinskom vijeu, kao i dio prometnica u Zebancu, koje su sada u obnovi ili su upravo obnovljene. Do kraja jeseni sva ošteenja kolnika, rubnika i vertikalne signalizacije na selnikom e podruju biti sanirana i obnovljena, što e i te kako doprinijeti kvalitetnijem i lakšem odvijanju prometa u nadolazeim kasno jesenskim i zimskim mjesecima. (S. Mesari)


5. listopada 2012.

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

OPINSKO VIJEE Pribislavec i dalje u znaku nesloge

Odbijenica Aeroklubu Meimurje za gradnju hangara

Dobra vijest tek za studente Dobra vijest sa sjednice stiže tek za studente s podruja opine. Jednoglasno je usvojena odluka o raspisivanju natjeaja, broju i visini stipendija za stipendiranje studenata u 2013. godini. Opina e financijski potpomoi školovanje 30 studenata. Oni koji se obrazuju na podruju akovca primat e 200 kuna mjeseno, studenti u Varaždinu 300, Zagrebu 400, a udaljenijim gradovima 500 kuna. od Zajednice tehnike kulture, požalio se, ponovivši, meutim, da ne traže novac od Opine. S obzirom na raspored "snaga" u Opinskom vijeu, Braniša je ipak na kraju svog izlaganja konstatirao da Vijee nee prihvatiti odluku. Tako je i bilo. Veina u Vijeu inicijativu je odbila uz tek utješnu najavu da e se o hangaru još raspravljati.

Prijedlog odbijen bez argumenata

I dalje nesloga i odbijanje prijedloga bez argumenata PIŠE: VELIMIR KELKEDI

Opinsko vijee Pribislavec još je jednom pokazalo svoju neslogu. Na 23. sjednici, održanoj u ponedjeljak, uz niz drugih, nije prihvatilo odluku o davanju prava graenja Aeroklubu Meimurje za izgradnju montažnog hangara za smještaj jedrilica i aviona. Kako je obrazložio HNS-ov vijenik Zoran Braniša, inae i lan Aerokluba, postojei objekt na zranom pristaništu u Pribislavcu sagraen je daleke 1954. godine te je unato ulaganjima lanova Aerokluba devastiran. Tako se dogaa da krovne ploe u hangaru padaju na letjelice, ime se uzrokuje šteta. Braniša je rekao kako su za idejne projekte sami lanovi izdvojili 18 tisua kuna, a sami e iznai i sredstva za postavljanje hangara. Od Opine dakle ne traže ništa, kao što nisu ni do sad, ve tek pravo graenja. Nadalje, i Opina bi od spomenute investicije mogla imati financijske koristi s obzirom na to da su za smještaj svojih privatnih aviona zainteresirani i pojedinci koji nisu lanovi Aerokluba

te bi tu uslugu plaali. Slino pravo graenja dano je i Tenis klubu Pribislavec za izgradnju njihovih terena, argumentirao je Braniša, podsjetivši i na znaaj zranog pristaništa i Aerokluba za cijelo Meimurje, odnosno turistiku i drugu promociju. Naglasio je kako je posljednji aeromiting u samo

jednom danu posjetilo 16.500 ljudi. U posljednje dvije godine aeromiting nije organiziran zbog nedostataka financijske potpore i sponzora, dok bi za same lanova kluba organizacije takve mani estacije bila prevelik zalogaj. - Jedini novac koji dobivamo 'izvana' je 17.500 kuna godišnje dotacije

Kad e taj kombi? Jedna od više odluka koje Vijee takoer nije prihvatilo je i ona o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu kombi vozila za mjesno Dobrovoljno vatrogasno društvo. Opinska komisija zadužena za to pitanje izmeu više je ponuaa odabrala najpovoljnijeg, kazala je naelnica Višnja Ivai, podastrvši vijenicima materijal u kojem je navedeno da bi se kombi kupio po cijeni od 185.860 kuna. Novac bi se osigurao u opinskom proraunu, a 15.000 kuna izdvojila bi i Vatrogasna

zajednica Meimurske županije. Veina u Vijeu koja ne podržava HNS-ovu naelnicu i njen politiki blok prigovorila je, meutim, da su materijali šturi. -Tko je bio u komisiji za odabir i koliko su iznosile druge ponude, upitao je nezavisni vijenik Rajko Grkavac. Uslijedila je pauza, nakon koje su vijenicima predoeni i ti podaci, no odluka, o kojoj se inae ve raspravljalo i prošle godine, ipak je na kraju odbijena. Lokalni vatrogasci e tako još neko vrijeme biti bez novog vozila.

Uvjerljivih pak argumenata zbog ega je Aeroklub dobio odbijenicu zapravo nije ni bilo. Spominjala se tek kritika zašto se Aeroklub ne zove Aeroklub Meimurje Pribislavec te je postavljeno pitanje "iji" je zapravo Aeroklub. - Sjedište je u Ulici Zrinskih u Pribislavcu (aerodrom ), dok je u barakama bivšeg GK-a Meimurja tek uionica kluba i prostorija za lanove modelarsku sekciju, odgovorio je HNS-ov vijenik. Dodao je i da su spremni na kraj naziva staviti rije "Pribislavec", ako je to uvjet za davanje prava graenja. - NK 'Polet', aerodrom i dvorac 'Kaštel' tri su pribislavske svetinje i o njima treba brinuti, poruio je Dejan Posavec, podržavši inicijativu svog stranakog kolege. Vijenik HSLS-a Dragutin Prprovi pak se toliko iznervirao zbog nerazumijevanja suprotnoga politikog bloka u Vijeu da je pri kraju rasprave o spomenutoj toki dnevnog reda ogoren izašao iz vijenice. Aeroklub i Opina Pribislavec inae vode sudski spor oko vlasništva nad objektom u zranoj luci, i to još iz vremena dok je naelnik opine bio Rajko Grkavac. - Ta je tužba smiješna i posljedica osobnog animoziteta Rajka Grkavca prema nekim ljudima, ak se i ljudi na sudu smiju dok vide o emu se radi, poruio je Braniša. Najavio je i kako Aeroklub nee odustati od svoje namjere da sagradi hangar, kazavši kako u okolici objekta svoje zemljište ima i tvrtka 'Zrana luka' u vlasništvu Meimurske županije, pa e pravo graenja pokušati ishoditi i od njih.

MEIMURSKO VELEUILIŠTE u akovcu dobitnik prestižne nagrade “CBTour 2012.”

Za studentski projekt “Ana Katarina Zrinski” Nakon provedenoga javnog natjeaja za dodjelu tree po redu prestižne godišnje nagrade “CBTourCroatian Business Tourism”, grupacija “Energo Media Servis” je 27. rujna 2012. hotelu “Palace” Zagreb dodijelila nagrade za najkreativnije i najinovativnije projekte u turizmu. Projekt i nagrada “CBTour” jedini su nacionalni program poticanja i razvoja kreativnosti i inovativnosti u turizmu. U studentskoj kategoriji najboljega kreativnog programa hrvatskoga poslovnog turizma nagradu je osvojilo Meimursko veleuilište u akovcu za projekt “Ana Katarina Zrinski“, koji je održan 27. i 28. travnja 2012. godine. Projekt i dvodnevnu turistiku mani estaciju osmislili su studenti 3. godine smjera Menadžmenta turizma i sporta – Dejan Niki, Katarina Horvat, Sara Horvat i Mateja Živko, pod mentorstvom ure Somoi, dipl. oec., i mr. sc. Vladimira Kalšana te ostalih predavaa na navedenom strunom smjeru. Nagradu i priznanje u ime Veleuilišta preuzela je dekanica Veleuilišta pro . dr. sc. Nevenka Breslauer. Glavni cilj projekta bio je uprizorenje povijesnih

osoba obitelji Zrinski u autentinom okruženju dvorca i muzeja Zrinskih u akovcu, s naglaskom ouvanja kulturnog nasljea, baštine i okoliša. Kroz renesansnu glazbu, kostime, autentinu hranu, likovnu koloniju, kazališnu predstavu na temu obitelji Zrinski predoio se publici njihov život. Cilj projekta je takoer promoviranje Grada akovca i Meimurske županije kao poželjne turistike destinacije, putem obogaivanja kulturne ponude grada i edukacije turista. Dodatno je cilj promicanje regionalnog i kulturnog identiteta, razvijanje suradnje izmeu obrazovnih ustanova, udruga i institucija u regiji s ciljem isticanja kulturne i povijesne razlike te poveanja uzajamnog znanja o kulturi i povijesti. Dobivanjem ove prestižne nagrade Meimursko veleuilište u akovcu još je jedanput potvrdilo svoju izvrsnost u stvaranju dodatnih turistikih vrijednosti našeg grada i županije, nakon ve osvojenog CBTour priznanja u 2010. godini za organizaciju 1. Kon erencije o menadžmentu u turizmu i sportu.

NAJAVLJENA “Meimurska fešta“ studenata iz naše županije koji studiraju u Zagrebu

Oekuje se rekordan odaziv meimurskih studenata U etvrtak 11. listopada u zagrebakom klubu Roko održat e se tradicionalna “Meimurska ešta“ meimurskih studenata koji studiraju u Zagrebu. Kako je u obraanju novinarima u akovcu rekao predsjednik Udruge studenata Meimurja Igor Ivkovi, oekuje se dolazak oko 800 Meimuraca koji visokoškolsko obrazovanje stjeu na zagrebakim akultetima. Kao posebne goste veeri najavljuju Žigu i Bandiste, a tijekom eventa prodavat e se meimurska vina. Žiga je naglasio da mu je posebno drago što mladi Meimurci u Zagrebu žele na i na ovaj nain promovirati rodni kraj. Meimurski studenti u Zagrebu osim ovog provode još neke projekte, poput "Kam na aks" namijenjen srednjoškolcima, te

Humanijade koja je ovo proljee održana u Spa & Gol Resortu Sv. Martin. Od danas pak je aktivna i njihova internetska stranica. Kako je rekao lan predsjedništva Udruge studenata Meimurja Luka Štruc, na internetskoj adresi www.us-medjimurje.hr prenosit e se vijesti bitne za studentsku populaciju, a jedan od bitnih dijelova je i besplatni mali oglasnik putem koje studenti mogu primjerice tražiti stan, prijevoz i slino. Kako su naglasili, jedan od ciljeva im je i izdavanje knjige o povijesti studentskih organizacija meimurskih studenata, te pozivaju sve lanove takvih društava da im se jave. Inae, Udruga studenata Meimurja ima 137 lanova, a procjenjuju da se u glavnom hrvatskom gradu na studiju nalazi njih oko tisuu. (vk)


12

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5. listopada 2012.

OPINSKO vijee Gorian ODLUKA o osnivanju Knjižnice i itaonice Gorian po drugi put

Uskoro preseljenje u nove prostore Opinsko vijee Gorian u petak je usvojilo odluku o osnivanju Knjižnice i itaonice Gorian po drugi put. Razlog je taj što je prilikom registracije Knjižnice i itaonice Gorian kao samostalne ustanove sve zaustavljeno, jer je postojala stara odluka iz 2000. godine, a odluka ne smije biti starija od godinu dana. Samo s novom odlukom samostalna Knjižnica i itaonica u Gorianu može dobiti suglasnost Ministarstva kulture. Prema odluci o osnutku Knjižnice, ona ima ravnatelja kojeg imenuje i razrješuje Opinsko vijee, a bira se na vrijeme od etiri godine. Ravnatelj ne smije bez odluke Opinskog vijea sklapati poslove, odnosno ugovore koji prelaze 10.000 kuna. Sredstva za poetak rada Knjižnice osigurava osniva,

odnosno Opina Gorian. Natjeaj za ravnatelja Knjižnice mora biti objavljen u roku od šest mjeseci od dana stupanja na dužnost privremenog ravnatelja Knjižnice. Knjižnica i itaonica Gorian prije je bila u sustavu meimurskih knjižnica, no sad je samostalna ustanova u nastajanju. Vodi je knjižniarka Jadranka Ivanovi, tri sata dnevno, a nalazi se na katu Društvenog doma u potpuno neadekvatnim prostorima. Prema planovima Opine, Knjižnica e se uskoro preseliti u zgradu gdje se nalazi i sjedište Opine i dobit e tri prostorije, gdje e moi razvijati svoju djelatnost. Trenutno Knjižnica ima stotinjak lanova te oko 5.000 knjiga. Najvažnije je pak da se uspjela održati u Gorianu sve do danas. (J. Šimunko)

Komunalni doprinos za stambene i poljoprivredne graevine 30 kuna po kubnom metru Na sjednici u petak vijenici opine Gorian jednoglasno su usvojili odluku o komunalnom doprinosu. Prema toj odluci, komunalni doprinos za obiteljske kue u Gorianu, garaže i pomone prostorije te poljoprivredne graevine iznosi 30 kuna po metru kubnom objekta. Isto toliko, 30 kuna, iznosi komunalni doprinos za poslovni prostor u naselju. Komunalni doprinos u industrijskoj zoni u Gorianu investitori e platiti 8 kuna, s time da se trošak doprinosa može smanjiti gradi li se vei objekt od 2.000 kubnih metara. Komunalni doprinos na Graninom prijelazu Gorian iznosi 10 kuna po kubnom metru graevine. Komunalni doprinos plaa se i na bazene i igrališta, na isti nain kao i za graevine, s time da se u obzir uzima metar kvadratni površine. Za obraun komunalnog doprinosa za garaže uzima se 75 obujma zgrade, a za gospodarske objekte 50 posto obujma zgrade. Komunalni doprinos razliit je od opine do opine, na

sjednici je izneseno da Gorian ima najmanju visinu komunalnog doprinosa ako se usporedi sa susjednim opinama. Drugom izmjenom i dopunom prorauna za ovu godinu, koja je usvojena sa šest glasova za, a jednim protiv, proraun je smanjen za 527.000 kuna, tako da su sad planirani ukupni prihodi od 5,1 umjesto 5,7 milijuna kuna, a isto toliko i rashodi. Poveani su troškovi za ureenje svlaionica nogometnog kluba s 200.000 na 300.000 kuna, te prehrana djece u OŠ Gorian. Opina e suinancirati troškove prehrane uenika iz sredstava koja su bila predviena za inanciranje prijevoza srednjoškolaca.

Donesena je i odluka o raspisivanju natjeaja za zakup poljoprivrednog zemljišta. Zakup se raspisuje na tri godine, a uz najnižu cijenu poetnu cijenu po hektaru od 675 kuna, a najvišu moguu ponudu od 1.350 kuna po hektaru.

Izravnat e se opasni zavoj izmeu Goriana i Donjeg Kraljevca Naelnik Mario Mohari podnio je usmeno izvješe o radu u prvih šest mjeseci ove godine, a izdvajamo najvažnije. Opina Gorian pozitivno posluje, što je i najvažnije u sadašnjem vremenu, a druš-

CENTAR “Rudolf Steiner” u Donjem Kraljevcu zapoeo ciklus radionica o biodinamikoj poljoprivredi

Uit emo poljoprivrednike kako postizati prinose bez umjetnih gnojiva Centar "Rudolf Steiner" u Donjem Kraljevcu organizirao je u nedjelju radionicu za izradu biodinamikih pripravaka. Radionica je organizirana zajedno sa slovenskim društvom "Ajda" Domžale i Biodinamikom udrugom "Podravlje", a vodio ju je Reiner Sax iz Švicarske zajedno s Jožom Grabljevcem iz Slovenije. Reiner Sax je vodei strunjak za biodinamike preparate, bavi se biodinamikom poljoprivredom u Švicarskoj, a konzultant je i suosniva radne skupine za pripravke u Goethenaumu u Dornachu, gdje predaje i vodi radionice izrade, pripreme u uporabe biodinamikih pripravaka te je konzultant organizacije IBDA. Tema radionice jesu biodinamiki pripravci, odnosno punjenje i zakapanje rogova s kravljim gnojem te zakapanje kompostnih biodinamikih pripravaka. Ravnateljica Centra "Rudolf Steiner" Sandra Perca

kaže: - Naš je osnovni cilj edukacija šireg kruga graana i domaica te manjih ili veih obiteljskih gospodarstava za nešto drugaiju poljoprivredu u kojoj nema zagaivanja i uništavanja plodnosti zemlje, ali i velika ekonomska korist za njih. Konkretno, ako poljoprivrednik zamijeni skupo umjetno gnojivo biodinamikim pripravcima, uštedjet e mnogo novca. Došlo je vrijeme, da tako kažem, za 'ofanzivu' poljoprivrede koja nee štetiti prirodi na dosadašnji nain. Sasvim konkretno, s jednim kilogramom biodinamikog pripravka može se ouvati i poveati plodnost oko pet hektara zemlje. U Francuskoj je cijena jednog kilograma biodinamikog pripravka gnoj iz roga oko 80 eura za kilogram. Taj pripravak svaki poljoprivrednik može sam proizvesti za svoju zemlju, pa zbog toga organiziramo radionice, samo treba nešto znanja. Jasno je da e najbolje uspjehe postii oni

Umjep olj opr isto sve skuvrednici pljih umjetnih gnojiva i koji velikih troškova za umjetno rade gnojivo i pesticide, savjetnik p o za biodinamiku poljoprivredu biReiner Sax preporuuje biodinamike pripravke, koji ne stoje ništa ako ih poljoprivrednik sam naodipravi. Zemlja za godinu ili dvije napostane plodnom, a ekonommiska i ekološka korist je k o j izuzetna

metodi i koji koriste biodinamike pripravke upotrjebljavajui svoje znanje o vlastitoj zemlji. Sudionici radionice u Donjem Kraljevcu mogli su upisati koliine pripravka za svoje potrebe, koje e dobiti nakon vaenja rogova iz zemlje u proljee.

Zemlja postaje plodna pomou biljnih aktivatora i glista

Ravnateljica Centra “Rudolf Steiner” Sandra Perca: - Biodinamiari se izradom pripravaka i edukacijom bore za dobrobit prirode i svih graana koji žele zdravu hranu

Temeljni pripravak u biodinamikoj poljoprivredi je pripravak 500 – takozvani gnoj iz roga. On snažno strukturira tlo i promie rast korijenja, stvara humus i mikrobiološku aktivnost. On nije gnojivo ve dinamiki aktivator. Koristi se samo 88 grama na jedan hektar. Dovoljno ga je koristiti jednom do dva puta

tveni dom, odnosno opinski prostori se ureuju. Dogovoreno je da pješako biciklistika staza od Goriana do Donjeg Kraljevca bude odvojena od ceste uskim zelenim pojasom. Staza e biti širine 1,8 metara, a postojea cesta proširit e se pola metra. Zajedno sa zelenim rubom proširenje e iznositi 2,3 metra. Meu najvažnije dogovore spada i onaj o ravnanju opasnoga dvostrukog zavoja na izlazu iz Goriana (kod tvrtke "Pavlic") prema Donjem Kraljevcu. Oekuje se da radovi budu gotovi do kraja godine. Naelnik Mohari napomenuo je da se odrekao svoje naklade od 7.600 kuna bruto, jer je sad saborski zastupnik gdje dobiva plau, a tim e se sredstvima platiti besplatna prehrana za uenike za 217 uenika u OŠ Gorian. Kad je rije o novoj poduzetnikoj zoni, eka se da nadležno Ministarstvo dade suglasnost državnoj agenciji "AUDIO" za darivanje zemljišta. (J. Šimunko)

godišnje uz zelenu gnojidbu, kako bi transformirali tlo iz zbijenog i mrtvog u humusom obogaeno i biodinamiki aktivno tlo. Upotrjebljava se na proljee i u jesen kada padne dosta kiše i tlo je vlažno, a u zraku je toplo. Pripravak kremen iz roga, koji nosi naziv 501, koristi se za jaanje same biljke, potie razvijanje gornjeg dijela biljke, odlino poveava svjetlosni metabolizam i daje biljci svježinu i sjaj, otpornost, ukoliko su biljke podložne bolestima. Podiže vrijednost hrane, aromu i okus. Za pripremanje pripravka 501 potrebni su kremen (SiO2) u kristaliziranom obliku (gorski kristal, kvarc), u amorfnom obliku (ahat, lint) ili glinenac (ortoklas) te lijepo oblikovani kravlji rog. Mineral treba sadržavati više od 98% silicija i biti u obliku prašine. Ostalih šest biodinamikih pripravaka nainjeni su od ljekovitog bilja stolisnika (502), kamilice (503), koprive (504), hrastove kore (505), maslaka (506) i valerijane (507) te služe kao dodaci kompostu, gnoju, gnojovki i gnojnici. Prema engleskim istraživanjima, jedan od razloga zbog ega tlo nakon godinu dana tretiranja biodinamikim pripravcima postane rahlo i humusno jest i zato što dolazi do nevjerojatno velike aktivacije glista koje prerauju tlo, drugim rijeima gliste postaju velike pomonice poljoprivrednicima. To je jedna od tajni biodinamikog postupanja s tlom i zemljom, a ima ih još. (J. Šimunko)


5. listopada 2012.

Kroz Međimurje 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

OPINSKO VIJEE Donji Vidovec

Tomislav Horvat dao ostavku na mjesto predsjednika Opinskog vijea i HDZ-a PIŠE: ALEN FUŠ

Dosadašnji predsjednik Opinskog vijea opine Donji Vidovec Tomislav Horvat (HDZ) dao je ostavku i stavio mandat na raspolaganje. Horvat je tu odgovornu dužnost obnašao od konstituirajue sjednice nakon zadnjih lokalnih izbora. U kratkom razgovoru rekao nam je kako napušta stranku i vijeniko mjesto jer mu je dosta politike koja ga je duboko razoarala. Na posljednjoj sjednici vijenici su prihvatili njegovu ostavku i izabrali novog predsjednika. Vijee e voditi dosadašnji potpredsjednik Željko Dolenec (HSLS), dok e njegov zamjenik biti Marinko mrlec (HNS). Umjesto Horvata, ispred donjovidovskog HDZ-a novi lan Opinskog vijee je Vladimir Kuan, koji je položio sveanu prisegu.

Ovogodišnji prihodi 3,2 milijuna kuna, rashodi 900 tisua Naelnik Josip Grivec ukratko je vijenike izvijestio o svojim aktivnostima i financijskoj situaciji. Prema rijeima investitora za izgradnju bioelektrane, ovih se dana oekuje dobivanje graevinske dozvole i poetak radova na prvoj azi u mjesecu listopadu. Što se tie opine, sve potrebne radnje i obveze opine prema investitoru su realizirane. Istina, pomažu mu i dalje kod raznih institucija i službi, što uzima puno vremena i energije, no važnost tog projekta to zaslužuje. Grivec je izrazio zahvalnost svim udrugama na doprinosu u organizaciji aktivnosti na obogaivanju ljetnih kulturno - sportskih i drugih sadržaja u Donjem Vidovcu, kao i prezentaciji Do-

Tomislav Horvat, istaknuti lan HDZ-a u D. Vidovcu, dao je ostavku na funkciji i u stranci, zbog razoaranja u politiku

njeg Vidovca u susjednoj Maarskoj. Ove je godine opina Donji Vidovec od samouprave Zakany alu (Maarska) primila sveanu prijelaznu zastavu Zrinskih na uvanje, jer je Donji Vidovec sljedee godina domain susreta Zrinskih kojima se obilježava spomen na ovu veliku i poznatu povijesnu obitelj. Opina je zainteresirana i vrši potrebne radnje za realizaciju projekta ekorasvjete, planiraju se postaviti turistike i in ormativne ploe, oznake ulica, svjetlosni znakovi opasnosti u blizini škole, ovih e dana zapoeti sanacija udarnih rupa na podruju Donjeg Vidovca, planira se etapna sanacija poljskih putova, osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG) gdje e sudjelovati donjomeimurske lokalne samouprave i Legrad. U tijeku je ureivanje prostora u prizemlju Doma kulture,

Vijenici donijeli važne odluke za razvoj Donjeg Vidovca Na sjednici je doneseno nekoliko važnih odluka za razvoj mjesta. Tako e se krenuti u izradu projektne dokumentacije za gradnju sportske dvorane, projektne dokumentacije za dogradnju zgrade Doma kulture, ureenje okoliša i etažiranje zgrade, za izradu detaljnih planova graevinske zone 1 i 2 te idejnog rješenja sanacije i obnove nerazvrstanih cesta na podruju opine Donji Vidovec. Odlueno je kupnji zemljišta za ureenje rekreacione zone te je prihvaen zakljuak o poduzimanju potrebnih radnji vezano uz mogunost postavljanja solarnih panela na krovu Doma kulture. Naelnik Josip Grivec obrazložio je zašto su ove odluke važne

za opinu. - S obzirom na to da se sljedee godine otvara mogunost kandidiranja razliitih projekata prema EU i drugim ondovima, potrebno je pripremiti projektnu i drugu dokumentaciju, želimo što spremniji doekati navedene mogunosti te je u tu svrhu potrebno ve sada zapoeti s pripremama, jer na taj nain možemo brže i lakše realizirati projekte potrebne Donjem Vidovcu i time podii kvalitetu življenja i razvoj Donjeg Vidovca. Mi možemo sredstva koja imamo potrošiti za trenutne vizualne e ekte, ali cilj nam treba biti tim sredstvima povui nova sredstva te time dugorono postii daleko bolji e ekt i korist za Donji Vidovec, rekao je Grivec.

gdje e se dobiti novi prostor ispod nekadašnje pozornice. Prema Županiji je predloženo uvrštenje u županijski proraun sredstva za donjovidovsku zonu, crkvu, Dom kulture i školski prijevoz. - U ovoj krizi, koja trese gotovo cijeli svijet, trese Hrvatsku i Meimurje, a jedinice lokalne samouprave u teškoj su financijskoj situaciji zbog krize, ali i precentralizirane Hrvatske. Opina Donji Vidovec, zahvaljujui slozi, velikoj energiji, volji i malo sree, ide i te kako naprijed, poruio je Grivec. Jednoglasno je prihvaeno izvršenje prorauna za prvih šest mjeseci ove godine. Prihodi su ostvareni u visini od 3,187.918,61 kunu ili 61,9%, a rashodi u istom periodu 915.949,59 kuna ili 17,79% od planiranih te je ostvaren višak prihoda u tom periodu koji iznosi 2,271.969,02 kune i ta e se sredstva utrošiti sukladno navedenim odlukama.

Investitor osloboen plaanja komunalne naknade, bolesnoj djeci besplatan vrti Kako e investitor za izgradnju bioelektrane u Donjem Vidovcu o svom trošku izgraditi in rastrukturu (cesta, tra ostanica, prikljuci ...) te izmjestiti plinovod, od Opinskog vijea zatražio je oslobaanje plaanja komunalnog doprinosa. Takvu zamolbu vijenici su jednoglasno i odobrili. Opinsko vijee takoer je odluilo da Opina u stopostotnom iznosu financira polaznike djejeg vrtia u Donjem Vidovcu koji imaju dijabetes 1, s time da roditelji djeteta podnesu zahtjev Opini. Da bi ostvario to pravo, roditelji ili roditelj skrbnik djeteta mora imati prebivalište u Donjem Vidovcu te riješiti eventualno dugovanje prema Opini.

ZA VIKEND u Prelogu

Bogat program Dana kruha i zahvale U petak i subotu 5. i 6. listopada Grad Prelog obilježit e Dane kruha i zahvale. Sve e poeti u petak u 20 sati u Ribljem restoranu, gdje e lanovi Likovne udruge donjeg Meimurja postaviti izložbu slika. Središnja mani estacija poinje u subotu u 8 sati na Trgu slobode u organizaciji Turistike zajednice Grada Preloga. Program e obogati-

ti izlagai: Srednja škola Prelog, OŠ Prelog, OŠ Draškovec, Djeji vrti "Fijolica" Prelog, Udruga umirovljenika Prelog, Udruga "Priloko srce" Prelog, Udruga "Tratinice" Hemuševec, KU "Seljaka sloga" Prelog, udruga "Kalinka", obitelj Schoubek, Dom za stare i nemone "Mesmar", OPG "Zadravec", OPG "Fuek", OPG "Novak", OPG "Trstenjak",

Kolai i slastice "Monika“ iz Ivanovca, OPG "Biber". Cilj same mani estacije je pokazati bogatstvo tradicije i baštine našeg kraja s izložbom i degustacijom kruha, kolaa te bogatom paletom plodova zemlje. Ove godine po prvi put e se održati i kuhanje bograa. U pripremi e sudjelovati udruga "Laganini", ŠRD "Glavatica", Planinarsko društvo

Prelog, Nautiki klub "Labud“, LD "Prepelica“ Prelog, Turistika zajednica Grada Preloga. itavu mani estaciju prati limena glazba iz Podravine, a u popodnevnim satima tamburaši iz maarskog mjesta Sumarton. Na Trgu slobode u 16 sati zapoinje dodjela nagrada "Zeleni cvijet“ Grada Preloga, i to u kategorijama za najljep-

šu okunicu, najljepši balkon te najljepše dvorište s okunicom. Uz navedenu dodjelu, Grad Prelog je ove godine domain dodjele nagrade "Zeleni cvijet“ Meimurske županije. Sveanost poinje u 18 sati. U povodu pak Europskog tjedna kretanja u nedjelju 7. listopada bit e održana i biciklijada. Okupljanje sudionika je u 8 sati na Trgu slobode. (vk)

DONJA DUBRAVA

Opomene za neplatiše komunalne naknade Mještanima i tvrtkama Opina Donja Dubrava dostavila je opomene za dugovanje za komunalnu naknadu i naknadu za ureenje voda. Ukupno je dostavljeno 114 opomena za mještane i 44 za tvrtke (od 903 obveznika) koji imaju dugovanje s danom 15. srpnja ove godine vee od 2.000 kn (cca 50% Opina - 50% Hrvatske vode). Dužnici koji svoje dugovanje ne podmire do 30. rujna Opina e biti prisiljena naplatu izvršiti putem prisilne naplate - ovrhe. U tom sluaju dužnici od 2007. godine na glavnicu plaaju zakonsku zateznu kamatu plus troškove postupka od 200 kuna. Sve spomenuto Opina je dužna provesti temeljem nalaza revizije od strane Hrvatskih voda Osijek i Ureda državne revizije, Podruni ured akovec i Koprivnica. Stoga moli mještane za razumijevanje nastalog stanja potraživanja. Ubranom komunalnom naknadom za 2011.u iznosu od 201.591 kn (Hrvatske vode 226.375 kn) Opina financira opinske udruge, održavanje groblja, javne rasvjete, javne površina i sve druge potrebe. Ovih dana Hrvatske vode, Ispostava akovec, dostavile su obavijesti o dugovanju nastalom prije 2007. godine. (al )

PRELOG

94.457 kuna za pristupni put za osobe s invaliditetom Grad Prelog dobio je od Ministarstva branitelja 94.457 kuna za izgradnju pristupnog puta za osobe s invaliditetom kod zgrade u Glavnoj 33, gdje se ureuje budui Kulturni centar. Predstavnici Preloga ugovor su potpisali u Gradskoj vijenici Požege uz prisustvo potpredsjednice Vlade i ministrice socijalne politike i mladih Milanke Opai te ministra branitelja Freda Matia. Za 13 projekata Ministarstvo branitelja inae je osiguralo ukupno 1,500.000 kuna, a provodit e se u gradovima: Požega, Prelog, Daruvar, Petrinja, Beli Manastir, Rijeka, Kutina, Bakar, Rab, u opinama Antunovac i Krapinske Toplice, te Virovitiko - podravskoj županiji, sukladno odluci radne skupine koja je ocjenjivala projekte. (vk)


14

Poljodjelstvo

5. listopada 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

POVRARSTVO u Meimurju u raljama kraa i zelene mafije AKOVEKI PLAC I SAJAM SRIJEDOM

Listopadsko sivilo cijena i posjeta

Kada se sve zbroji, ostaju dugovi i nada u bolje sutra PIŠE: STJEPAN MESARI FOTO: ZLATKO VRZAN

Prva listopadsaka srijeda na akovekom placu i sajmu više je bila siva nego svijetla i kada su u pitanju cijene i kada su u pitanju posjetitelji, odnosno kupci. Sivilo cijena prisutno je kod kukuruza i pšenice, ali i ostalih žitarica koje su visoke i unato slabijoj potražnji, a sivilo posjetitelja u malom broju kupaca, ali i ljudi koji su znali iz razonode posjetiti plac i sajam. Samo ozraje je identino onomu u cijeloj državi, a to je slaba potrošnja koja nikome ništa ne donosi i vodi seljake, odnosno poljoprivrednike u oaj. Prodano je vrlo malo proizvoda, pod šatorima

CIJENE POJEDINIH ARTIKALA - kukuruz - pšenica - jeam - zob - paprika - jabuke - endivija - grah - mrkva - bijelo zelje

2 kn/kg 1,80 kn/kg 2,20 kn/kg 2,40 kn/kg 8 kn/kg 6 kn/kg 12 kn/kg 30 kn/kg 10 kn/kg 3 kn/kg

nešto hrane i malo više pia, a kod drvara samo dogovorene isporuke krajem mjeseca, ako bude novca. (S. Mesari, Z. Vrzan)

Povrarstvo je grana poljoprivrede kojom se u Meimurju bavi stotinjak gospodarstava, što veih, što manjih, a najvei dio svoje proizvodnje plasiraju na zagrebaku veletržnicu, dok manji dio prodaje ostaje u akovcu i Prelogu te na kunom pragu. S mnogih adresa i razina preporueno je meimurskim poljoprivrednicima neka više ulažu u proizvodnju povra jer, po njihovim tvrdnjama, za to postoji državni interes i sigurna je prodaja. Mnogi Je li u stvarnosti tako, e pitati zašto se provjerili smo u Kuršancu bavimo povrarstvom, kod obitelji Mozeš, koja ako nam se ne isplati. Bavimo se bavi povrarstvom i spada u red srednje vese zbog toga jer nam je u krvi, likih povrarskih gosjer ga volimo, jer od toga nekako podarstava. Proizvode živimo i zato što se nadamo da luk, mrkvu, poriluk, e ipak biti bolje, veli Danica peršin te nekoliko vrsta manje zastupljenog poMozeš, povrarica iz vra. Ovih dana pune su im Kuršanca ruke posla, jer se ubiru plodoga vi koji se uskladištavaju ili pak s a direktno šalju na tržište. Jednako tako ve se pripre- mi svakodnevno osjeamo maju za proljetnu sjetvu, a tu i proživljavamo. Isto je tako im velike zapreke ini visoka teško ljudima objasniti zbog cijena sjemenja, koja u krajnoj ega se bavimo neime što se cijeni gotovog proizvoda zau- ne isplati, rekla nam je kod našeg dolaska u njihovo dvorište zima prvo mjesto. Danica Mozeš, povrarica u Najbolji luk i Kuršancu, dodajui kako joj poriluk u regiji je suprug maloprije došao iz - Teško je pozitivno govori- Zagreba, kamo je rano ujutro ti kada svi znamo da je stanje odvezao njihov luk, poriluk i u poljoprivredi vrlo loše i kada mrkvu.

Tone vrhunskog luka spremne su za tržište

Danica i unuk Matija ponosni su na svoj poriluk, najbolji u regiji

Svježi peršin eka pakiranje, ali i bolju cijenu

- Potrošai povra kažu kako su naš luk i poriluk najbolji u regiji, što nas ne udi jer ih uzgajamo na tradicionalni zdravi nain, beremo ih u najpogodnijem terminu, držimo u prikladnim prostorijama i

gotovo svako jutro šaljemo svježe na tržište. No, kada sve zbrojimo, rezultati su minusi i vrlo nam je teško. No, kako imamo uhodanu proizvodnju, kako obraujemo nekoliko hektara, kako imamo svoje kupce i na kraju ipak kako - tako živimo od povrarstva, jednostavno se time bavimo, snalazei se na milijun naina. Sve loše u poljoprivredi i poglavito u meimurskom povrarstvu rezultat je vrlo loše poljoprivredne politike, zelene mafije koja nam ne dopušta da konkuriramo kvalitetom i k tome brojne krae s naših polja i vrtova, tvrdi Danica Mozeš, dodajui kako ona i njezina obitelj, ali i drugi povrari, vjeruju da e jednog dana biti bolje. Ako ne njima, onda njihovoj djeci i unucima, koji takoer vole miris mladog luka i poriluka, ljepotu korijena mrkve i peršina i nadasve miris meimurske zemlje, na kojoj izrasta sve to povre.


5. listopada 2012.

Poljodjelstvo 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

I jesen je lijepa u vrtu.

Kerria i kolkwitzia Baš nismo navikli na ovako svjež rujan. I za poetak listopada je malice prohladno. Nije li? Jasno je da je jesen, jesen mora doi, i kiša i magla i vjetar i mraz, i zma mora doi, ali nama je svejedno nekako hladno. Da se malo zagrijemo sadit emo i opet cvjetno grmlje. Sve ste lijepo isplanirali ali tamo jedan dio u kutu Vas brine. Nemojte se obeshrabriti ako u vrtu imate problematino mjesto za sadnju. To je ono mjesto na kojem Vam baš ništa ne uspijeva. U grupi cvjetnog grmlja ima rješenja za sve. Kerija e rasti gotovo svagdje, u pijesku ili glini, na suncu ili sjeni. Ponekad

i predobro raste, morat ete orezivati biljku nakon cvatnje ili e izboji izrasti predugi i grm e postati neprivlaan. Širi se izbojima i može postati invazivna. Razdoblje cvatnje je od sredine do kraja proljea, kad su grane prekrivene mnoštvom žarko-žutih cvjetova. Pojedinani se cvjetovi mogu pojaviti i u ljeto ili jesen. Naješa je sorta s punim cvjetovima. Kerria japonica Plenilora koja razvija 2,5 m duge zelene stabljike uza zid ili u špaliru. Cvjetovi su kao zlatni pomponi i openito se obilno stvaraju. Kao samostojei grm, osnovna vrsta K. japonica je skladnija sa svojim stabljikama savinutim u lukove duljine 1,4 m i jednostav-

nim cvjetovima poput šalica. Sorta s veliki, cvjetovima Golden Guinea postaje sve popularnija – njezini jednostavni cvjetovi su promjera veeg od 4 cm. I Kolkwitzia ima više svojstava zbog kojih bi trebala biti popularna biljka. U kasno proljee grane poput lukova prekrivene su brojnim privlanim zvonolikim cvjetovima. Usto rast e uskoro u svakom vrtnom tlu – lakom ili teškom, kiselom ili alkalnom. Otporna je na

zimu i odmah se ukorjenjuje, tako da je grm u punoj cvatnji ve sezonu nakon sadnje. Unato svim ovim pogodnostima nikada nije postala popularna kao, na primjer, vajgela. Razlog ostaje tajna. Volimo svoje cvjetno grmlje pripremati za simfoniju cvijeta i mirisa za proljee. Volimo i njihove i naše tajne. Idui tjedan emo govoriti o vajgeli, možda nam se tajna otkrije. Kako je lijep ovaj Svijet! Ovdje potok, ondje cvijet.

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sa, subotom od 7 do 12 sa, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1, radno vrijeme: svaki dan 8-19h, subota 8-12h, nedjelja 8-9h - poziv za hitne sluajeve na tel. 363-801. PRE-

LOG: Specijalizirana ambulanta za male živonje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠE: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA:

Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, derazaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sa. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC

KOLIKO SU TOKSINE NAŠE KUNE BILJKE? Trovanje biljem znaajan je izvor probavnih problema od kojih pate naši kuni ljubimci pa je njihov pobol est razlog odlasku veterinaru. Svi mi imamo u kui neku ukrasnu biljku, a kako je ne bi imali kad volimo cvijee, divimo se ljepoti boja, oblika, jedinstvenosti. Krasno je itati kako naša Iva sa puno ljubavi i strasti pria o bilju. Meutim, za nas veterinare biljke nisu samo lijepe, one za nas imaju i svoje sokove, svoj unutarnji život i vrlo tijesno kohabitiraju sa našim kunim ljubimcima. Tražei potencijalne vitamine i minerale, tražei igru, naše make, ali i psi vrlo esto konzumiraju granice, liše, cvjetove bilja. Sok biljaka meutim u svojoj jedinstvenosti sadrži razliite tvari koje mogu biti za životinje toksine.U sluajevima sumnje, da je npr. naša maka konzumirala neku biljku, zapravo je za nas veterinare vrlo frustrirajue. Vlasnici vrlo esto nisu svjedoci konzumacije biljke, ili ne znaju koje je dijelove biljke konzumirala, a imena biljaka su im nepoznata. Da se još više stvari zakompliciraju, razliite biljke imaju razliita imena meu ljudima i vrlo

se esto kose sa imenima koja su im dali botaniari. Pa koje su to biljke toksine? Za maku? samo neke... afrika ljubiica, sve vrste aloe, jabuka (liše i sjemenka), marelica, asparagus, avokado,amarilis, oleandar, trešnja, šljiva, ilodendron, difenbahija, ljiljani, krokusi, cikasi, azaleje, ukrasni i divlji bršljani, dracene, epiprenumi, itd. Nisam navodio botanika latinska imena iz razloga, jer mi se ini da su navedena ipak prepoznatljiva na ovaj nain. Što to sadrži biljni sok? Glikozide (ošteuju srce), kardenolide (kardiotoksin), taksine (negativni je inotrop i kronotrop), cijanide (stanini otrov), inhibitore holinesteraze (sprijeavaju prijenos impulsa u živanom tkivu), oksalne kristale (ošteuju bubrege), ricine (uzrokuju smrt stanica i blokiraju sintezu bjelanevina), cizasine (uzrokuju smrt stanica jetre), kolhisine (vrlo je snažan alkaloid), brunfelsamidin (neurotoksin), grajanotoksine ( spreava rad natrijeve pumpe). Koji su kliniki znakovi trovanja biljem?

Nisu baš speciini i prepoznatljivi na prvi pogled. Pobol i razvoj trovanja dogaa se odmah po konzumaciji biljaka. Javlja se povraanje, proljev, ataksija (nesigurnost u hodu i nemogunost hodanja), drhtanje, iznenadna smrt. Klinikim pregledom ustanovljujemo usporeni rad srca, aritmije srca, akutno zatajenje bubrega, teška ošteenja jetre. Kako postavljamo dijagnozu? Na osnovu klinikih znakova koji zapravo nisu speciini. Naješe oboljevaju npr. mace stare do godinu dana i mlae. Na osnovu razgovora sa vlasnikom; kada pitamo koliko je biljke pojedeno,koji su dijelovi biljke ogoljeli ili nedostaju, da li su konzumirani plodovi, cvjetovi...) Na osnovu pretrage sadržaja želuca, ako životinja doe do veterinara unutar 4 sata. Na osnovu pregleda sadržaja želuca katkada se može identiicirati biljka. Kako lijeimo takva trovanja? Ispiranjem usne šupljine i uvijek nakon povraanja, izazivanjem povraanja

(unutar etiri sata), laksativima, terapijom tekuinama, dajemo antidote, te antiaritmike. Prevencija Svi mi želimo i dalje uživati u zelenilu u okviru doma, želimo imati i kune ljubimce, sve je to spojivo. U stan emo staviti biljke koje su "prijateljske" spram kunih ljubimaca. Make i psi mnogi put konzumiraju bilje iz iste dosade pa im treba omoguiti više igre, zabave, preusmjeriti pažnju na zanimljive stvari, poveati nadzor kad smo doma, a kad nas nema životinju treba staviti u prostoriju bez biljaka, onda kada nismo sigurni da li je biljka toksina ili ne. Makama u stanu i kui uvijek davati tzv.maju travu za kojom su doslovno lude. Prognoza trovanja? Da li e pas ili maka ostati na životu ovisi o vrsti biljke, koliini konzumirane biljke, o dijelovima biljke koja je konzumirana, vremenu dolaska do veterinara, provedenoj terapiji. Dakle, što smo prije sa životinjom do veterinara i što je agresivnija terapija to su šanse za izljeenje i oporavak vee. Miljenko Cmreak DMV

TITAN DUO PACK 1ha 520,00 kn


16

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Svake subote emisija: KUHAJMO SUBOTOM, METSS U POTRAZI ZA NAJBOLJIM RECEPTOM.

5. listopada 2012.

HR ČAK svake subote 9-10 sati


5. listopada 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 17


18

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

5. listopada 2012.


5. listopada 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 19


20

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

USPJEH PIŠE: STJEPAN MESARI

Ovih dana mira nema Branimir Vinko, 60-godišnji stanovnik ulice Kralja Zvonimira u Murskom Središu, lan Radio kluba Meimurje i državni reprezentativac u radio goniometriji, sportskoj disciplini koju ljudi popularno nazivaju "lov na lisicu". Svi ljudi prijatelji središanskog sporta, kolege i znanci dolaze Branimiru estitati na osvojenom 3. mjestu u pojedinanoj konkurenciji na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu u radiogoniometriji, održanom na Kopaoniku u Republici Srbiji. Meimurske novine prve su u našem kraju na svom Internetu objavile rezultat, pa je bio red i da prvi porazgovaramo s bronanim junakom i lanom reprezentacije Hrvatske, koja je na ovom prvenstvu osvojila srebrno odlije i drugo mjesto na svijetu. Branimira Vinka zadovoljnog, sretnog, no svakako umjerenog i mirnog, pitamo o dojmovima s Kopaonika, gdje se uz natjecatelje trebalo nositi i s nepoznatim terenom ove srpske planine.

BRANIMIR VINKO iz Murskog Središa osvaja je bronanog odlija na Svjetskom prvenstvu u radiogoniometriji

Na Kopaoniku sam poželio slušati Lijepu našu

Najvei uspjeh do sada, no želim zlatnu medalju

Tree mjesto u Srbiji toliko me obradovalo i dalo mi poticaj za daljnja natjecanja, i tamo Prijam kod gradonaelnika i njegovog na postolju za najbolje plasizamjenika rane poželio sam da na postolju slušam Lijepu našu, namijenjenu Puno je trenirao i oko sebe dao meni kao pobjedniku idueg k a - okupljao djecu i mladež koji su prvenstva u Poljskoj, kaže Brak o u poetku s jednostavnom a nimir Vinko, bronani represe na kasnije sve modernijom oprezentativac Hrvatske u jarbolu mom trenirali i tražili "lisicu", radiogoniometriji vijori hr- odnosno radioodašilja skrivatski barjak. ven u šumi, polju ili livadi. Ne Tog sam trenutka tako davno samo je iz njegove odluio nastaviti još veim ulice Kralja Zvonimira bilo više žarom trenirati, vježbati i opre- radioamatera nego je potrebno mati se, kako bih na sljedeem za reprezentaciju. - Želja mi je da ovaj moj Svjetskom prvenstvu u Poljskoj na postolju slušao Lijepu našu i uspjeh mlade potakne za gledao hrvatsku trobojnicu na rad u našem radioklubu, koji najvišem mjestu. Obradovao ima sjajnu povijest i tradiciju. sam se i uspjehu svog brata Vla- Osobno želim mlade poduau bavljenju ovim sportom i dimira, koji je u kategoriji M50 vati i pomagati im u sportu zahvalili što uzorno predosvojio 14. mjesto, a emocije su koji je pun izikih i umnih stavlja grad, županiju i drme obišle kada smo se kao re- izazova, sport koji ne donosi žavu na meunarodnim prezentacija popeli na mjesto novac, ali donosi druge vrinatjecanjima, a poglavito jednosti, kao što je upoznaosvajaa srebrnog odlija. svoje rodno mjesto i mjesto u vanje razliitih ljudi i država. kojem živi, Mursko Središe, Neka ovo bude poticaj A to je ogromno bogatstvo koje je u svijetu najpoznatije mladima koje se ne može ni platiti ni upravo po vrijednim radioBranimir Vinko se za radi- kupiti, rekao nam je izmeu amaterima. Vinko je gradoamaterstvo poeo zanimati mnogih drugih zanimljivosti skim elnicima zahvalio na 1971. godine, a natjecati se po- Branimir Vinko, središanski svemu što Grad daje i kako eo 1994. godine, i od tada je bio sportski junak s Kopaonika, pomaže njegovom klubu, te sudionik brojnih natjecanja u u mislima na Poljsku, gdje bi izrazio nadu kako e slinih domovini i svijetu. Iza sebe ima se u ast njegovog uspjeha susreta još biti. Podsjeamo brojne rekorde i velike uspje- trebala uti hrvatska himna, da je 2010. uprilien prijam he. Bio je na svim dosadašnjim što bi mu bio najljepši dogaaj za Anitu Žerjav, koja je tada svjetskim prvenstvima od u sportskom životu u kojem bila svjetska viceprvakinja IV. do posljednjeg, osim onog je punih 40 godina. I ne misli u ovom sportu. (sm) 2009., održanog u Koreji. tako brzo iz njega otii.

Prijam za bronanog Branimira

- Dojmovi su sjajni, gotovo fantastini. U vrlo jakoj konkurenciji u kategoriji M60, gdje se natjecalo 43 natjecatelja iz mnogih velikih država i najmodernije opremljenih, zaista je uspjeh osvojiti tree mjesto. Branimir Vinko ulazi u cilj na Kopaoniku

Na postolju namijenjenom za tree mjesto, u mislima na zlatno odlije u Poljskoj

5. listopada 2012.

Na vrlo zahtjevnoj stazi i podruju, koje, istina, kao i drugi natjecatelji, nisam poznavao, ovo mi je najbolji rezultat karijere, svjestan što sam postigao postao sam onog trenutka kada sam doznao da su ispred mene samo dva natjecatelja, Ukrajinac Oleg Fursa i Nijemac Heinrich Gotte, a puno ih je više ostalo iza mene. Još je ljepši trenutak bio kada sam stajao na postolju i gle-

Središanski gradonaelnik Josip Dobrani i njegov zamjenik Dražen Srpak u utorak su upriliili prijam za Branimira Vinka, lana Radiokluba Meimurje PPS Mursko Središe. Prijam je uprilien povodom novoga Vinkovog uspjeha na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu u radiogoniometriji u Srbiji, gdje je u pojedinanoj konkurenciji kategorije M60 osvojio 3. mjesto i bronano odlije. Dobrani i Srpak Vinku su estitali na uspjehu, uruili mu prigodne darove, poželjeli mu ustrajnost

Vaba d.d. banka Varaždin nastavlja s kreditiranjem mikropoduzetnika u suradnji s Europskim investicijskim fondom Od poetka listopada još povoljniji uvjeti, kamatne stope smanjene i za kredite u otplati Varaždin, 1. listopad 2012. – Temeljem Ugovora o zajmu koji je Vaba d.d. banka Varaždin potpisala s Europskom investicijskom bankom krajem 2010. godine, s ciljem omoguavanja lakšeg pristupa inancijskim sredstvima hrvatskim

mikropoduzetnicima, od poetka listopada kamatne stope po ovoj liniji još su povoljnije te e za nove ali i postojee ve odobrene kredite, koji se nalaze u otplati, iznositi od 6,242 posto do 6,742 posto godišnje. Vaba d.d. banka Varaž-

din odobrava iz sredstava Europskog investicijskog fonda srednjorone mikrokredite poduzetnicima koji imaju najviše devet zaposlenih te bilancu, odnosno ukupne prihode manje od dva milijuna EUR, u iznosu do 25.000 EUR, s rokom

otplate do 6 godina, uz mogunost ugovaranja poeka. Kamatna stopa za korisnika kredita iznosi šestomjeseni EURIBOR uveano za 5,8 posto, odnosno 6,3 posto. Korisnicima kredita pružena je i mogunost automatskog korištenja odobrenog

prekoraenja bez naknade u iznosu do 25.000 kuna šest mjeseci po odobrenju kredita. Takoer važno je napomenuti da je kamatna stopa predmetne kreditne linije promjenjiva, te se usklauje sa šestomjesenim EURIBOR-om svakih 6

mjeseci. Kako kreditni fond ove linije još nije u potpunosti iskorišten, ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane poduzetnike da se jave u Vaba d.d. banku gdje im na raspolaganju stoje savjetnici koji e rado odgovoriti na sva pitanja i zahtjeve klijenata.


5. listopada 2012.

Mozaik 21

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

I B O H kao stil života

AKOVANIN Miroslav ižmešija predstavio padobranske fotografije

Žensko padobranstvo u Hrvatskoj

PIŠE: ROBERTA RADOVI FOTOGRAFIJE: MIROSLAV IŽMEŠIJA

akovanina Miroslava ižmešiju rijetko ete u dane vikenda sresti u akovcu. Još rjee na kopnu, a najviše mogunosti za susret imat ete, ni manje ni više, nego u zraku. Naime, Miroslav se, izmeu mnogih svojih interesa i hobija, možda ponajviše istie u padobranstvu. lan je padobransko - sportskog kluba "Ludus" akovec, a, osim što je zaljubljenik u taj ekstremni sport, bavi se i fotografskim te videozapisima u domeni padobranstva. Povod za razgovor s njime je izložbeni postav u caffe baru "Zrinski" (akovec), u kojem gosti ovih dana mogu barem djelomino osjetiti avanturu tog sporta. Odakle Miroslavu poriv da se vine "nebu pod oblake", saznali smo na poetku druženja uz ekstremno kreativnu kavicu: - Kao klinac hodao sam na aerodrom u Pribislavec i modelarsku grupu u školi. Htio sam biti pilot. Oduvijek sam bio ljubomoran na ptice. Na lastavice na nebu, kak' se igraju. U srednjoj školi privukao me plakat za teaj padobranstva i prijavio sam se za obuku. Instruktor mi je bio Toni Leek iz Ivanovca, koji je najiskusniji padobranac u Meimurju. Završio sam obuku i danas sam takoer i ja instruktor.

Vežu nas igre u zraku Padobranski klub "Ludus" osnovan je 2006. godine s ciljem promicanja sportskog padobranstva u Meimurskoj županiji. Miroslav istie kako i sam naziv kluba izaziva razliite asocijacije, kao i sama želja bavljenja padobranstvom. Latinski "ludus,-i,m." oznaava igru, sport, dokolicu. Množina "ludi" oznaava igre ili spektakle koji su nekada održavani u ast bogovima. Miroslav istie kako se danas u klubu "Ludus" okuplja oko 30 aktivnih padobranaca, koji se vole družiti kroz slobodan pad i igre u zraku. To je nit koja ih sve ujedinjuje u ljubavi prema tom, kako mnogi kažu, vratolomnom sportu. Naravno sve nas "obine smrtnike" interesira osjeaj nakon skoka, posebice prvog, što je Miroslav pokušao doarati u par rijei: - Prvi skok je strašan, ali opet ne toliko kad je ovjek kvalitetno informiran i pripremljen. Padobranstvo je potencijalno opasan sport pa nam je glavni prioritet uvijek sigurnost svih sudionika. Strah je normalan za svakog, pogotovo kad se izgubi tlo pod nogama, a vrlo je bitan dio jer nas drži na oprezu. Mješavinu adrenalina, emocija, stresa i volje treba kontrolirati sa znanjem i iskustvom. Svaki ulazak u avion je pria za sebe.

Kvalitetna obuka jamstvo je sigurnosti Miroslav zrai sigurnošu i kod pretpostavke da se padobran kojim sluajem ne otvori, što mi laici možemo zamišljati kao mogui scenarij skoka s padobranom: - Nakon polaganja i prvih 50 padobranskih skokova te dobivanja dozvole u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza RH, svaki je padobranac u svemu samostalan. Do tog trenutka, kao padobranac uenik, pod stalnim si nadzorom i provjerama svojih

Nebo je veliko igralište. Ima dovoljno mjesta za sve, a juriti 200 km/h je "puuuno" sigurnije u tri dimenzije, nego recimo autom po cesti

Uspješno sljubljivanje padobranstva i fotografiranja nastavnika padobranstva koji se brinu o svim aspektima skokova. To je potrebno da poetnici postupno steknu sigurnost u opremu, samopouzdanje pri pakiranju, skokovima te letu padobranom do slijetanja. Obuka traje 50 - 60 sati teorije iz 6 predmeta koji se odnose na teoriju i tehniku skoka, meteorologiju, prinudbenih postupaka, poznavanja padobranskih pravila i propisa. Naravno, slijedi i praktini dio. Padobranac uvijek ima kod sebe dva padobrana. Glavni pakira sam padobranac, a rezervni ovlaštena osoba uz peat jamstva ispravnosti tog padobrana. Školski padobrani i pratea oprema takoer su sigurni. Prvi skokovi izvode se uz 'gurntu', tj. padobran se otvara automatski nakon skoka iz aviona, sve dok s vremenom nastavnik ne procijeni da ste spremni na samostalno otvaranje padobrana i slobodan pad. A u zraku je pak sve u tvojim rukama. U životu nemam odviše takvih situacija. Kad sjedneš u auto, ne možeš utjecati na druge suvozae na prometnicama. Nebo je veliko. Imamo najvee igralište na svijetu. I u svemu smo tamo samostalni.

Želimo imati što više slobodnog pada

postane nešto lijepo, e to je onda najvea nagrada!

Ljubav prema fotografiji

Kako je nastala veza i sljubljivanje interesa za padobranstvo i fotograiju, Miroslav je pojasnio, kako to esto u našim životima biva, sluajnošu: - Kad sam na poziv jednog svog prijatelja prije sedam godina otišao raditi u Afriku, poeo sam tamo fotograirati. Skužio sam da imam oko za detalje, što su potvrdili i mnogi moji prijatelji rijeima: 'Vidiš stvari koje drugi uope nisu zapazili'. Tada sam nabavio kameru i fotoaparat za snimanje padobranskih letova. U tom me hobiju još više uvrstila spoznaja i edukacija prilikom jednog gostovanja u Americi, kamo smo išli kao padobranska ekipa. Ostao sam tamo i raditi dva mjeseca, pa sam upoznao vrsne instruktore koji rade sjajne snimke skokova u tandemu. Dodatno sam nauio mnoge trikove za snimanje padobranskih letova.

Zaponite skokom padobranom u tandemu!

- Kad se skae s visine iznad 4.000 m, nastavio je Miroslav govoriti sa žarom, trajanje slobodnog pada je jedna minuta. Strast svakog padobranca je imati što više upravo toga slobodnog pada. Kod poetnika je bitno nauiti upravo taj dio – slobodno padati. ovjek ima tendenciju da se pri skoku gri u fetusni položaj. Kad se savlada vještina slobodnog padanja, tek tada se može u potpunosti uživati u letu, raditi igure te postupno nauiti padati/letjeti u sve 3 dimenzije. Posebno su zanimljivi skokovi nad morem ili planinama. Skaemo u Vrsaru, Medulinu, Lošinju, Ma-

riboru, Ptuju, u Maarskoj iznad Balatona ... U bivšoj državi padobrancima i aeroklubovima znaajnu potporu je davala vojska i skokovi su bili relativno jeftini. Danas je to prilino skup sport. Takoer je teško nai i nekog tko ima takav posao koji mu daje dovoljno vremena za otii preko vikenda na letove. Mi danas ponajviše suraujemo s jednom irmom u Sloveniji, jer kod nas nema primjerenog aviona za skokove s 4.000 m. Ona pruža uslugu padobrancima na podruju cijele Slovenije i za nas iz Hrvatske. Skok u tandemu, uz prisustvo instruktora, poseban je doživljaj za oba sudionika: i instruktora, i skakaa. Miroslav kao iskusan padobranac, s više od 1.000 skokova, istie kako se upravo u tandem skoku nastoji suskakau maksimalno olakšati, kako je rekao, taj "prelazak u nebo", te je nastavio: - Kad vidim zadovoljstvo i ushit na licu skakaa iz tandema, to me posebno veseli. Kad jedno 'strašno iskustvo', kao što ga naješe svi doživljavaju skaui prvi put,

Poželjeli ste se upustiti u avanturu zvanu padobranstvo? Najlakši i najjeftiniji nain da se osjeti draž slobodnog pada je skok padobranom u tandemu. Više o tome na http://www.facebook.com/l/ dAQGrtWIGAQHqldqTqbewfKMEJxacQZQqeCDCNhqCJa7J1Q/ www.skokpadobranom.com. Ako bi željeli poeti samostalno skakati, vesela i nadasve aktivna ekipa meimurskih nebeskih letaa oekuje vas na Internet stranici www. skydiveludus.com, gdje možete dobiti osnovne informacije. I kao što kažu, nebo je veliko igralište. Ima dovoljno mjesta za sve, a juriti 200 km/h je "puuuno" sigurnije u 3 dimenzije, nego recimo autom po cesti!

Hrvatska bilježi manji broj ženskih padobranaca, odnosno padobranki. S jednom smo imali prigodu razgovarati prigodom posjeta akovcu i Špancirfestu. Ime Patricije Kos iz Istre, odnosno sada iz Rijeke, mnogi e povezati uz predavanja u akovcu u domeni planinarenja: trekkinga po Nepalu i Annapurni te alpinistikog osvajanje vrha Imja Tse 6189 mnv. U posljednje vrijeme Patricija se sve više druži s nebeskim prostranstvima. Otkud volja i želja za bavljenjem tzv. ekstremnim sportovima? - Niz godina tretirali su me poput invalida jer sam roena s išašenim kukom. Ali sam nakon 20 godina izike neaktivnosti pokrenula tijelo u smislu bavljena jogom i borilakim vještinama. Tako je i 2000. godine krenulo planinarenje, ponajprije po Hrvatskoj, a potom i treek ture te osvajanje vrhova u Himalaji. Posljednjih godina povuklo me i padobranstvo, gdje sam upoznala mnogo dobrih prijatelja. Izmeu ostalog, tu je i Miroslav ižmešija iz akovca.

Doživljaj “slobodnog pada” Htjela sam probati kako izgleda slobodni pad i doslovno sam rekla: - Idem probati i to je to. Neu ja s tim kukom nešto tu izvoditi, meni to ne treba. Onda sam probala. Prvi doživljaj slobodnog pada i taj trenutak kad se otvorio taj padobran i kad je zavladala tišina bilo je sasvim jedno novo iskustvo i doživljaj tree dimenzije zraka. Tada sam shvatila da mi je lijepo biti u zraku. Jer, kad se spustiš od gore, onda tek vidiš koliko ima neiskorištenoga životnog prostora i lijepe tišine.

Razlika izmeu planinarenja i padobranstva? U svoj biti stvar je identina. Ako se ovjek dovoljno smanji da bude ponizan prema veim zakonitostima prirode, onda je u biti to isto. Tišina vlada i na jednom i na drugom mjestu, na vrhu i u zraku. Izložbeni postav "Malo neba u Zrinskom" možete još uvijek razgledati tijekom radnog vremena toga akovekog caffe bara.

Adrenalinski izazov Patriciju Kos odvodi na zemaljske i nebeske vrhove


22

Civilno društvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5. listopada 2012.

PODBREST GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA AKOVEC i ovu godinu organizira akciju “Solidarnost na djelu”

Prikupljaju se hrana, novac i odjevni predmeti Gradsko društvo Crvenog križa akovec i ovu godinu organizira jubilarnu etrdesetu akciju “Solidarnost na djelu 2012.”. Ovogodišnja e se akcija provoditi u etvrtak 11. listopada u popodnevnim satima od 14 do 17 sati, pod nazivom “Pomozimo onima kojima je pomo najpotrebnija”. U ovogodišnjoj akciji prikupljat e se hrana, novac i odjevni predmeti. Za prikupljeni novac bit e uruen bon zahvalnosti s naznakom vrijednosti, numeriran i ovjeren žigom društva, a sudionici u akciji imat e oznake Crvenog križa. Bonovi zahvalnosti su u apoenima od 5 kn, 10 kn i 20 kn. U pojedinim mjestima akcija “Solidarnost na djelu 2012.“ provest e se koji drugi dan, a to e biti na plakatima objavljeno. Takoer, mole se graani, ukoliko imaju odjevne predmete za darivanje, da ih ne ostavljaju ispred skladišta ili poslovnog prostora Crvenog križa, ve da nazovu na broj telefona 395-248, kako bi djelatnici Crvenog križa podigli tu odjeu. Zahvaljujemo žiteljima Meimurja na sudjelovanju i doprinosu u akciji “Solidarnost na djelu” proteklih godina. (BMO)

U

organizaciji udruge “Zlatne ruke” u etvrtak 27. rujna održana je vrijedna prezentacija runih radova lanica. Prezentacija je organizirana pod nazivom “Prenamjena i uporaba rabljenih predmeta i radova od otpadnog materijala”. Prezent atorice su bile lanice udruge Nada Žili, prof., i Svjetlana Kelemeni. Gospoa Žili tijekom prezentacije je naglasila: Zovemo se ‘Zlatne ruke’. Taj naziv s ponosom nosimo i rado ga istiemo, jer to zaista jesmo. O tome svjedoe naše brojne izložbe u gradu, županiji i izvan županije. uvamo tradiciju i obnavljamo mnoge narodne obiaje. U našem radu prevladavaju vezovi razliitih tehnika, pleteni i kakani radovi. Upotrijebljenim predmetima dajemo novi znaaj i novu namjenu. Koristimo sve predmete iz prirode i i skor i š t av a mo pl at-

Održana prodajna izložba radova korisnika poludnevnog boravka U subotu 29. rujna od 11 do 17 sati u predvorju Društvenog doma u Podbrestu bila je postavljena prodajna izložba kreativnih radova lanova Društva distroiara, invalida cerebralne i djeje paralize i ostalih tjelesnih invalida akovec, korisnika poludnevnog boravka.

Sv i pr isut ni ima li su priliku upoznati se s provoenjem programa “Ponudimo više” i rezultatima brojnih kreativnih radionica koje se odvijaju u sklopu istog. Korisnici su izradili mnoštvo prekrasnih proizvoda uporabne vrijednosti, kao što su špangice

za kosu, svilene marame, drvene kutije za nakit, staklene vaze i tanjuri oslikani decoupage tehnikom, platnene vreice i jastuci s runo izvezenim motivima, ogrlice, narukvice i naušnice. Za korisnike i uzvanike bio je uprilien domjenak.

AYURVEDSKA MEDICINA

Edukativno predavanje o zdravom nainu prehrane Daniela Jurii, ayurvedska lijenica

Daniela Jurii, MSc (Ayur. Med.), ayurvedska lijenica i registrirana lanica Asocijacije ayurvedskih lijenika i terapeuta, održala je protekli tjedan u akovcu, u dvorani

za predavanja u prostorima bivših GK baraka, poetno edukativno predavanje iz ciklusa Male škole Ayurvede pod nazivom “Zdrava probava: Temelj našeg zdravlja”. Posjetitelji predavanja dobili su osnovne informacije o znaenju ayurvede kao znanosti o životu, odnosno medicinske znanosti staroj više od 5000 godina. Uz alo-

patijsku medicinu, ayurveda je službeno priznat sustav zdravstvene njege u Indiji, gdje je Daniela pet mjeseci i stažirala u ayurvedskim bolnicama. Uzroci mnogih bolesti prema ayurveda naelima su esto toksini koji se pojavljuju kao rezultat neprobavljive hrane. Preporuke lijenice za poboljšanjem kvalitete života odnose se na konzumiranje

sezonske i svježe pripremljene hrane, koja potjee s podneblja u kojem živimo. Obroke bi trebali uzimati u redovitim terminima i manjim koliinama, uz uzimanje dovoljno tekuine, odnosno vode. Lijenica Daniela trenutno putuje izmeu Slovake i Hrvatske, održavajui privatne konzultacije te seminare o

UDRUGA “Zlatne ruke”

lanice udruge pokazale da otpad ne mora biti smee! nene krpice iz trgovakog društva ‘ateks’ akovec. Svaki se komadi koristi za sit ne rune radove, primjerice, za val-

ayurvedi i njezinoj povijesti, teoriji, naelima i praktinoj primjeni. U Hrvatskoj njezina predavanja na hrvatski s engleskog prevodi njezin suprug Darko Jurii. Dodatne informacije o Školi ayurvede mogu se pronai na www.ayurdharma.com ili na kontakt broj 099 68 111 33. Predavanja u akovcu zapoet e poetkom listopada. (rr)

entinovska sreka, jastuie i šeširie za igle. lanice Udruge zahvalile su ateksu koji ih povremeno daruje svojim proizvodima i otpadnim krpicama, koje one potom koriste kao vrijedan materijal za daljnji rad. Cilj ove prezentacije bio je prikazati što se može postii s malo novca, malo mašte i dobre volje te dobrom idejom potaknuti na novu kreativnost. (rr)


5. listopada 2012.

Civilno društvo 23

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

DAN RUŽIASTE VRPCE akovec, Trg Republike, subota, 10 - 12 sati

Posveen prevenciji i edukaciji

Ve i mališani znaju za svoja prava, ali i obveze

Krugom mira djeca su zapoela obilježavanje svoga - Djejeg tjedna

UDRUGE tijekom subotnjeg prijepodneva u akovcu promovirale svoje aktivnosti

Mlade majke - odluite se za dojenje PIŠE: ROBERTA RADOVI FOTO: ZLATKO VRZAN

P

oet kom listopada zapoinje svekoliko obilježavanje i populariziranje aktivnosti razliitih udruga i društava. Tako je prot ek le subot e Udr ug a “Roda - Roditelji u akciji” na akovekom Trgu Republike povodom obilježavanja Svjetskog tjedna dojenja skretala javnosti pozornost na politiku i programe za dojenje i prehranu dojenadi i male djece. - Majino mlijeko treba biti iskljuiva hrana dojenetu u prvih šest mjeseci, poruile su njezine lanice.

Veliko srce malom srcu Hrvatska bilježi, prema aktualnim podacima, 10.000 djece sa

sranim bolestima. Godišnje ih se raa još 500. U subotu 29. rujna obilježen je i Svjetski dan srca u 25 hrvatskih gradova. Meu njima je bio i akovec. Udruga “Veliko srce malom srcu” akovane je upoznavala s tom problematikom. Humanitarno se “Za svaki novi otkucaj srca” može djelovati i pozivom na broj 060 90 95.

Obilježavanje Djejeg tjedna

Pomo potrebitima uvijek je dobrodošla Na Franjevakom trgu svoje je radove predstavio Savez udruga osoba s invaliditetom Meimurske županije, odnosno pripadajue lanice Saveza: Udruga slijepih Meimurske županije, Udruga invalida rada Meimurske županije, Udruga tjelesnih invalida Meimurja, Udruga gluhih i nagluhih Meimurske županije akovec, Udruga za pomo osobama

Popularizacija Svjetskog dana srca 29. rujna u organizaciji udruge “Veliko srce malom srcu”

- Dojenje je ‘in’, poruuju lanice udruge “Roda - Roditelji u akciji”

s mentalnom retardacijom Meimurske županije. Graani su kupnjom proizvoda lanova

udruga humanitarno djelovali u cilju poboljšanja kvalitete njihovih života.

S pr v im danom listopada zapoelo je u akovcu i obilježavanje Djejeg tjedna. Polaznici osnovnih škola i predškolske nastave tono u podne formirali su krug mira na akovekom Trgu Republike, prenosei tako jedinstvenu poruku prijateljstva i nenasilja meu svom djecom i ljudima svijeta. Mališani su javnosti prenijeli i nekoliko znakovitih poruka, kao što su: Djeca imaju pravo na igru i druženje, Djeca imaju pravo na život, slobodu i prijatelje. Roditelji, uvajte nas. Završna sveanost Djejeg tjedna bit e danas, u petak 5. listopada, u raspjevanom ton. U zgradi “Scheier” u akovcu bit e uprilieno predstavljanje prvog CD-a akovekih mališana, s poetkom u 18 sati.

Kupnjom radova lanova Saveza udruga osoba s invaliditetom pomaže se kvaliteti života potrebitih

Dan ružiaste vrpce posveen je prevenciji i edukaciji. Tijekom mjeseca listopada u cijelom svijetu organiziraju se akcije u cilju podizanja svijesti o važnosti brige za zdravlje dojki te rano otkrivanje i lijeenje raka dojke. Rak dojke naješi je zloudni tumor u žena u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Broj oboljelih žena raste neovisno o dobi i vodei je uzrok smrti. Kako su ograniene mogunosti prevencije raka dojke, vrlo je važno bolest otkriti u poetnoj fazi. Kada bolest otkrijemo na vrijeme, ona je izljeiva u 98% sluajeva. lanice kluba “Nova nada” tijekom svih svojih aktivnosti istiu važnost redovitih mamografskih pregleda za žene, koji jame rano otkrivanje bolesti i pravodobno lijeenje bolesti. Ov u e se subot u lanice kluba “Nova nada” okupiti kod svog štanda na Trgu Republike u 10 sati i dijeliti promotivno - edukativne materijale. Oko 11 sati krenut e u tradicionalnu šetnju centrom grada i na taj nain pozvati graane da im se pridruže i daju potporu svim ženama koje se bore s ovom bolešu i nastoje je pobijediti. Svi graani pozvani su aktivno se ukljuiti u ovu humanitarnu akciju i svojim sudjelovanjem doprinijeti njezinom uspjehu. Akciju organizira Županijska liga protiv raka akovec. (rr)

“NOVA NADA“ na skeli u Murskom Središu

I izlet s društvom lijei U nedjelju 16. rujna lanice kluba “Nova nada”, a rije je o ženama koje se lijee od karcinoma dojke, po drugi put došle su na izlet na rijeku Muru. I ove godine bile su na skeli u Murskom Središu, gdje su se u prekrasnoj prirodi uz domau hranu i vino osjeale sretno i zadovoljno, doslovce zdravo. Trezika Tarandek je bila “domain” uz pomo ostalih

puca. Izlet je pripomogao i Grad Mursko Središe, a žene je u ime Grada pozdravio i zaželio im puno zdravlja zamjenik gradonaelnika Dražen Srpak. S pucama je došao i dr. Shagir, koji im je velika moralna potpora i brine o njihovom zdravlju. U zahvalu mu je Tanja Kralji poklonila sliku našeg grada. - Baterije su napunjene!, kažu cure. (BMO)


24

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ODRŽAN HUMANITARNI TENISKI TURNIR za angažiranje asistenata u predškolskim ustanovama za djecu s poremeajima iz spektra autizma

Djeca trebaju asistente U subotu 22. rujna na terenima TK-a Varteks u organizaciji Tenis kluba "Varteks", Udruge za autizam "Pogled", NC Lions Cluba Millennium Varaždin, Lions kluba Varaždin, Lions klub Novi Marof u suradnji s Udrugom za ranu intervenciju Varaždinske županije i Meimurskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID održan je humanitarni teniski turnir za prikupljanje inancijske pomoi za angažiranje asistenata u predškolskim ustanovama za djecu s poremeajima iz spektra autizma. Stanovnici Varaždinske i Meimurske županije pobijedili su recesiju i pokazali da i u najtežim vremenima imaju sluha za potrebite. Na turniru je sudjelovalo 145 sudionica i sudionika koji su platili kotizaciju za sudjelovanje na teniskom turniru. Gotovo trostruko više donatora nego prošle godine, njih ak 102, svojim uslugama i proizvodima omoguili su organizaciju tombole za dodatno prikupljanje

sredstava, ili su direktno na žiroraun udruge "Pogled" uplatili priloge. TK "Varteks" pobrinuo se da i ukupni prihod od prodanih pia tijekom održavanja turnira bude uplaen u fond za navedene svrhe. Prikupljeno je ukupno 29.210 kuna. Prikupljeni novac omoguit e edukaciju i angažiranje asistenata za rad u predškolskim ustanovama za djecu s poremeajima iz spektra autizma. Angažirani asistenti bit e upoznati s odreenim dimenzijama autistinog ponašanja i pripremljeni za rad s djecom. Uloga asistenata u predškolskim ustanovama prepoznata je kao važan imbenik odgojno - obrazovne integracije djece s teškoama u razvoju. Organizacijski odbor turnira još jednom zahvaljuje svim sudionicima i donatorima na sudjelovanju i velikodušnoj pomoi. Priloge i dalje možete uplaivati na žiroraun Udruge za autizam "Pogled", broj 2392007-1100056172, u Meimurskoj banci. (BMO)

SEZONA GLJIVA u punom jeku

Ubrali rekordne puhare i ogromne vrganje Nakon ekstremno sušnog ljeta teško je bilo oekivati dobar poetak gljivarske sezone, no uzreica "rastu kao gljive poslije kiše" oito je utemeljena, jer nakon nešto oborina i dalje toplog vremena, Alen Trojnar iz Nedeliša pronašao je u Grabanicama, nedaleko od Nedeliša, golemu puharu težine ak 2,8 kilograma. Dobrom gljivarskom ulovu doprinijeli su i ostali lanovi obitelji Trojnar. Kako je obitelj Trojnar jedna od udomiteljskih obitelji, u potragu za gljivama išli su i udomljena osmogodišnja Bisera i sedmogodišnji Elvis, te mama Darinka i prijatelj Tomica Vrbanec. Iz Grabanica su se vratili s oko trinaestak kilograma gljiva. Osim puhare, nabrali su oko deset kilograma mladih peurki. Nije ništa neuobiajeno da ova vrsta puhare, koju nazivaju golema puhara, velika elavica, gigantska puhara, dosegne 2,8 kilograma težine. Najvea je to vrsta od svih puhara i jedna od najveih gljiva uope, a zabilježeni su primjerci promjera veeg od jednog metra i 15 kilograma težine. No, svakako je pravo iznenaenje kada se nae takav veliki primje-

U subotu i nedjelju izložba gljiva u akovcu Gljivarsko društvo „Smrak“ akovec prireuje ovaj vikend u subotu i nedjelju 6. i 7. listopada tradicionalnu edukativnu akciju i izložbu u atriju bivšeg Ribljeg restorana u akovcu. Izložba e biti otvorena u subotu od 10 do 18 sati i u nedjelju od 9 do 17 sati.

U berbi gljiva u Nedelišu bili su: mama Darinka, Bisera, Alen i Elvis

Divovski vrganji ubrani u Prekopi

Ogromne puhare iz Vularije

rak, i to još u paketu s desetak kilograma ostalih vrsta gljiva. Puhara je odlina jestiva gljiva zamamnog okusa, dok joj je unutrašnjost bijele boje i vrsta, kompaktna. Može se koristiti na razliite naine, ali joj okus, saznajemo od mame Darinke, najviše dolazi do izražaja kada se poha.

vrijeme Meimurci u svojoj okolici pronalaze jesenjske primjerke gljiva koje veliinom iskau iz svoje vrste. Takose javio Dalibor Juras iz Vularije koji je pronašao dvije velike gljive puhare. - U Vulariji, u svom vrtu pronašao sam veliku koliinu gljiva Puhara. Najvea Puhara težila je preko 2 kg. Kad sam ih iz daljine ugledao mislio sam da se radi o bundevama, ali kad sam se približio imao sam što i vidjeti - javio se sa fotograijama Dalibor. Danijela Mesari poslala pak je poslala fotograije divovskih vrganja ubranih u petak u Prekopi. (sz)

Ogromna puhara u Vulariji i isto takvi vrganji u Prekopi I itatelji portala eMedjimurje.hr su svoja gljivaraska iskustva podijelili s javnosti. U posljednje

DJEJI vrti “Smješko” u Svetom Martinu na Muri DRŽAVNO natjecanje djece hrvatskih branitelja

Zlato i srebro u Savudriji Leon Leonardo Ruži i Domagoj Domini osvojili su prvo mjesto i zlatnu medalju u disciplini stolnog nogometa za starije lanove na Državnom natjecanju djece hrvatskih branitelja, održanom u Savudriji. Njihovi mlai kolege Filip Korent i Antonio Blaži u istoj su disciplini osvojili drugo mjesto i srebrnu medalju. Ukupno je iz Meimurske

županije na ovom natjecanju sudjelovalo 19 djece lanova UDVDR-a, koji su to pravo ostvarili rezultatima na regionalnom natjecanju održanom u lipnju u Križevcima. Natjecanje je održano pod pokroviteljstvom Ministarstva obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti, a na njemu je sudjelovalo 500-tinjak djece iz cijele Hrvatske. (sm)

5. listopada 2012.

Za mir, prijateljstvo i sport Svjetski olimpijski dan lijepo, simbolino i sveano obilježili su polaznici Djejeg vrtia "Smješko" iz Svetog Martina na

Muri, sa svojim odgajateljicama i voditeljicom Claudiom Baumgartner. Za ovu prigodu svi su obukli bijele majice kao simbol

mira, prijateljstva i sporta, opremili se potrebnim rekvizitima i na terenima NK Poleta proveli cijelo prijepodne, bavei

PRIBISLAVEC

Žibeki u akciji Dolazak šarene jeseni, pune plodova prirode, u djejim vrtiima "Žibeki" obilježavaju veselo i radno! Objektiv fotoaparata pronašao ih je u berbi krumpira, u Pribislavcu. Mali "težaci" provozali su se zaprežnim kolima do njive, gdje su, zahvaljujui obitelji Sever i Josipu Hermanu, nauili kako se nekad vadio krumpir: uz pomo "pravog velikog konja" i pluga. U sklopu jesenskih sveanosti te etnoprojekta "Naše lijepo Meimurje", mali Žibeki ve su brali jabuke, a planiraju sudjelovati i u berbi kukuruza, takoer na nekadašnji, starinski nain. (až, vk)

se brojnim aktivnostima, igrama i druženjem. Na taj su nain djeca stekla naviku bavljenja sportom, ali i upamtila kako u godini postoji jedan dan posveen olimpizmu, kao uzvišenom obliku prezentiranja sporta i sportskih dostignua sportaša svijeta. (S. Mesari)


ŠTRIGOVA

Veliki znanstveni skup "Mitska bia Meimurja"! SVETI MARTIN NA MURI

4. Smotra mažoretkinja Ljepota koreografije, pokreta i mašte PODTUREN

Festival zborskog pjevanja VARAŽDIN

Najava mjuzikla "Josip i kriave boje njegovih snova"

Virtuozi meimurske kuhinje! Nikola Lesar i Marko Palfi meu dvadeset su izabranih finalista druge sezone Masterchefa, kuharskog showa Nove TV. Ve u prvim kuharskim ogledima Marko Palfi iz Pušina oarao je žiri pripremajui piletinu s limunom, dinstanim grahom i brokulom te izborio pobjedu. Luda meimurska fuzija osvojila je žiri i pomela konkurenciju jer je u nastavku kuharskog serijala i 22godišnji akovanin Andrija Lesar u Testu kreativnosti pripremio pobjedniko jelo kojem nije mogao odoljeti ni voditelj kuharskog serijala Igor Mešin!


2

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

LJETO S POPUSTOM!!!

STIGAO KATALOG BLAGDANSKA PUTOVANJA Advent, Boži, Nova Godina!

NAŠA PREPORUKA DALEKIH PUTOVANJA MEXICO & KUBA 25.10., 11 dana, od 14.990 KUBA 29.10., 10 dana, od 11.090 NEW YORK 29.11., 6 dana, od 7.950 DUBAI 04.12., 6 dana, od 4.650 KENIJA 04.01., 10 dana, od 14.590

NAŠA PREPORUKA CHARTERA ČUDESNA TURSKA iz Splita 27.10.,3.11., 8 dana, od 1.999 kn ČUDESNA TURSKA iz Zagreba 10.,17.,24.11., 8 dana, od 1.999 kn

NAŠA PREPORUKA PUTOVANJA RIM zrakoplovom 18.10., 4 dana, 2.995 kn PRAG 18.10., 4 dana, 1.095 kn TOSKANA i CINQUE TERRE 18.10., 4 dana, 1.445 kn BERLIN zrakoplovom 31.10., 4 dana, 2.595 kn

NAŠA PREPORUKA ODMORA UMAG H. Melia Coral 5*-adults only 5.10.-8.10., 3 pol, od 1.100 kn RABAC H. Amfora 3* 5.10.-8.10., 3 pol, od 495 kn OPATIJA H. Opatija 2* 5.10.-8.10., 3 pol, od 725 kn OPATIJA H. Imperial 3* 5.10.-8.10., 3 pol, od 720 knSELCE CRIKVENICA H. Kaštel 3* 5.10.-8.10., 3 pol, od 525 kn ZADAR H. Donat 3* 5.10.-8.10., 3 all in, od 825 kn BIOGRAD H. Kornati 4* 5.10.-8.10., 2 pol, Od 590 kn VODICE H. Imperial 3* 5.10.-8.10., 3 pol, od 725 kn ŠIBENIK Solaris h. Jakov 3* 5.10.-8.10., 3 pol, od 885 kn TERME TUHELJ H. Well 3*/4* do 4.11., 3 pol, od 810 kn TERME ČATEŽ H. Toplice 4* do 26.10., 3 pol, od 995 kn PTUJ GH. Primus 4* superior do 24.12., 2 pol, od 675 kn

NAŠA PREPORUKA MEDITERANA TUNIS, EGIPAT, TURSKA, KANARSKO OTOČJE,.. iz Graza ili Ljubljane Zatražite ponude u poslovnici!

PRODAJEMO I ULAZNICE ZA KONCERTE sportska događanja RUKOMET, košarka... i još mnogo toga...

9LšHLQIRUPDFLMDXQDšRMSRVORYQLFLXČDNRYFX 326-(7,7(1$6,3878-7(6.203$620

www.kompas.hr

Kultura

PETAK, 5. listopada, 19 sati, Prelog, Dom kulture Kazališna predstava, “Ufuraj se i pukni”

5. listopada 2012. Od 15.listopada do 15. studenoga MATICA HRVATSKA ogranak ak

“Ufuravanjem” zapoinje jesenski program Doma kulture Grada Preloga

Najavljeni program Mjeseca hrvatske

Jesenski program redovite djelatnosti Doma kulture Grada Preloga zapoinje 5. listopada u 19 sati kazališnom predstavom “Ufuraj se i pukni”, Hrvatskoga narodnog kazališta u Varaždinu. Predstava je autorski projekt Lju-

U prostorima Matice hrvatske ogranak akovec u utorak 2. listopada predstavljeni su programi obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada - 15. studenoga 2012.), koji se ve treu godinu za redom organiziraju u suradnji s Knjižnicom i itaonicom “Nikola Zrinski” akovec.

U

Štrigovi je u petak i subotu 28. i 29. rujna održan veliki struno - znanstveni skup s meunarodnim sudjelovanjem: “Na bregu, med vodami – na tragu mitske, povijesne i duhovne baštine gornjeg Meimurja”. Organizatori skupa bili su Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu i Udruga “Matapur” Zasadbreg, odnosno Lidija Bajuk, doktorandica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, uz pomo Meimurske županije i Opine Štrigova te Državnog arhiva za Meimurje. Rije je o zasigurno najveem skupu znanstvenika u povijesti Štrigove okupljenih na jednom mjestu, uz pet akademika. Skup znanstvenika etnologa i kulturnih antropologa imao je cilj sa svih aspekata znanstveno sagledati gornje Meimurje. Raspravljalo se o više tematskih cjelina: povijest gornjeg Meimurja, arheologija, jezikoslovlje, etnologija, etnomuzikologija, povijest umjetnosti, genetika, teologija, usmena književnost i kroatistika, a svi e radovi biti prezentirani u zborniku. Projekt obuhvaa i donje Meimurje te istraživanja u naredne tri godine, kao i etnografska istraživanja. Graa e biti digitalizirana i pohranjena kao dio budueg Centra nematerijalne baštine kulture Meimurja. Skup u Štrigovi imao je i dodatna dogaanja, nastup kvinteta “Horvat”, otvorenje izložbe puke slikarice Katarine Potonjak, kušanje vina na poljoprivrednom gospodarstvu Lovrec, predavanje iz astronomije Josipa Bajuka i drugo. Kako nije mogue prenijeti sve što se govorilo u dva puna dana, donosimo neke najzanimljivije trenutke koji su do danas manje istraženi, pa tim više zanimljivi.

Sveti Jeronim možda je ipak roen u Štrigovi U prvom dijelu izlaganja u crkvi Svetog Jeronima akademik Josip Bratuli govorio je o znaaju svetog Jeronima. Ni jedan svetac zapadne Crkve nije toliko prisutan u pisanoj i likovnoj kulturi hrvatskog naroda

bomira Kerekeša (tekst, redatelj, scenograf i glumac), nastala u vlastitoj produkciji autora. Rije je o komediji koja na osebujan nain donosi životnu prekretnicu dvojice brae. Što studirati i zašto? Odluka pada na studij glume. U

predstavi igraju Zoran Pribievi (Zoran Prišt), Jan Kerekeš (Krunoslav Prišt) i Ljubomir Kerekeš (Sused rek).

VELIKI znanstveni skup održan je u Štrigovi pod nazivom: “Na bregu

Mitska bia Meimurja: Vodenjak, Vodanojka, Vo Znanstveno - struni skup u Štrigovi bio je podijeljen na nekoliko cjelina, a kad bu vijest da e glasovito djelo “Natale solum ... “ Josipa Bedekovia uskoro izai iz

Akademik Josip Bratuli: - Ni jedan svetac zapadne Crkve nije toliko prisutan u pisanoj i likovnoj kulturi hrvatskog naroda kao sveti Jeronim kao sveti Jeronim. Njemu su posveene mnoge crkve od Istre do Kotora. Slikari i kipari prikazali su ga u svojim najboljim ostvarenjima, od srednjeg vijeka do danas. Naši su ga glagoljaši smatrali svojim prethodnikom i zaštitnikom: glagoljaško pismo, prijevod sv. Pisma i slavensku liturgiju rano su pripisali njemu, da bi je spasili od nasrtaja katolikog univerzalizma (“katolikos“ znai sveopi). U našim brevijarima i misalima njemu su posveene posebne službe. Prisutan je i u brojnim srednjovjekovnim hrvatskim legendama, u stihu i prozi. O mjestu njegovog roenja u našoj se književnoj povijesti vode rasprave stoljeima:

u tu se polemiku ukljuio i Maruli, a smatralo se da je završena geografsko - hagiografskom monograijom o njemu i Meimurju pavlina Bedekovia “Rodno tlo sv. Jeronima – Natale solum s. Hieronymi”. Prisutan je i u hrvatskom ranom glagoljaškom tiskarstvu. I u kulturi zapadne Europe prisutan je na jedinstven nain: prijevodom Biblije na latinski jezik, kojim u zapadnoj Crkvi konano prvenstvo pripada latinskom jeziku, a meu europskim intelektualcima od kasnoantikog vremena do danas. Uz Ispovijesti sv. Augustina, njegove poslanice predstavljaju najitaniju i najpobudniju literaturu za ispravan i kršanski život.

Pavlin Josip Bedekovi jedan je od najznaajnijih hrvatskih pisaca Dr. sc. mons. Juraj Kolari, Ured za kulturu i crkvena kulturna dobra Zagrebake nadbiskupije, govorio je o meimurskim toponimima iz 1752. godine u djelu “Natale solum ... “ Josipa Bedekovia, te ujedno estitao HKD-u “Napredak” što priprema izlazak te glasovite knjige za tisak, kao i latinistu, prof. Marku Rašiu. Pavlin Josip Bedekovi pripada krugu najpoznatijih i najznaajnijih hrvatskih pavlinskih pisaca koji su obogatili hrvatsku znanost, a najviše hrvatsku historiograiju. Najznaajnije Bedekovievo djelo je “Natale solum ...”, izašlo je godine 1752. u Austrijskom Novom Mjestu iz Muellerove tiskare. Knjiga je veliine 21x32 cm, s 540 i-

liostranica, po dva stupca teksta na svakoj stranici. Autor donosi topografsku kartu Meimurja i popis 132 mjesta u Meimurju, od kojih se 6 mjesta naziva oppidum (trgovište): Legradinum, Koturiba, Perlakinum, Chaktornya, Nedelicium, Stridon. Autor govori i o starim obiajima stanovnika Meimurja, kao i o njihovoj religioznosti i juridikoj pripadnosti Meimurja Zagrebakoj biskupiji, te o crkvenoj podjeli Meimurja na 11 župa. Autor posveuje posebnu pažnju trgovištu i župi Štrigova, za koju iznosi obilje dokaza da je Štrigova mjesto u kojem je roen sveti Jeronim. U knjigu je uvršteno više graika: akoveka tvrava, samostan pavlina u Sv. Jeleni, zemljovid Meimurja, crkva Sv. Jeronima u Štrigovi itd. Pri pisanju knjige Bedekovi se služio djelima raznih autora, a poimence spominjemo P. Ligorija, M. Marulia, 1. Lucia i druge. Svoje monumentalno djelo Josip Bedekovi je napisao s namjerom da dokaže kako je sv. Jeronim bio porijeklom Hrvat, i to rodom iz Štrigove u Meimurju. Iako to pitanje do danas nije deinitivno riješeno, Bedekovievo djelo važna je i nezaobilazna povjesnica Meimurja. Ovo enciklopedijsko djelo o Meimurju, od brojnih povjesniara i crkvenih teoloških pisaca citirano, a nikada na hrvatski jezik prevedeno, sadrži i prvi katalog hrvatskih svetaca. Knjiga je pisana u hrvatskom narodnom duhu i zastupa cjelokupnost svih hrvatskih krajeva i

U I. svjetskom ratu poginulo ak 4.363 Meimuraca, veliki dio u Galiciji Ve je napomenuto da su radovi o gornjem Meimurju obuhvaali itav niz znanstvenih disciplina. Tako je dr. sc. uro Blažeka govorio o kajkavskom rjeniku Murskog Središa, dr. sc. Dunja Brozovi Ronevi o meimurskoj hidronimiji, na primjer, ime rijeke Drava je izvorno ime i seže jako daleko u prošlost. Jurica Cesar, doktorand iz Državnog arhiva za Meimurje, iznio je niz povijesnih podataka o znaaju Velikoga štrigovskog ceha. O kapeli Svetog Jeronima u Štrigovi kao nadarbini obitelji Zrinski govorio je mr. sc. Ladislav Dobrica iz Hrvatskoga državnog arhiva. Prof. dr. sc. Dragutin Feletar, lan suradnik HAZU, iznio je niz podataka o promjenama u prostornom rasporedu i strukturi stanovništva gornjeg Meimurja kroz povijest. Mr. sc. Ernest Fišer govorio je o znaaju

zaviajnog kajkavskog pjesništva Vinka Kosa iz Vuetinca i antologijskloj pjesmi “Mati sedem žalosti”. Prof. dr. sc. Anela Frani, Filozofski fakultet Sveuilišta u Zagrebu, pozabavila se istraživanjem ojkonima Štrigova kroz stoljea te došla do zanimljivih zakljuaka, samo je ime razliito bilježeno zbog izvanjezinih imbenika. Boris Graljuk, prof. u miru, govorio je o bojišnicama i grobištima Hrvata na karpatskom ratištu u I. svjetskom ratu i masovnim grobnicama. Samo iz 25. zagrebake domobranske pješake pukovnije bilo je do Božia 1915. godine 14.000 poginulih, iz 26. karlovake domobranske pješake pukovnije oko 20.000 poginulih.… Iz Meimurja je poginulo 4.363 vojnika. Prof. doc. dr. Katja Hrobat Virloget, Univerza na Primorskem – Znan-

stveno raziskovalno središe Koper, u svojim je istraživanjima starovjerskih kultova usporedila stare i nove spoznaje. Božanstvu Triglavu nasuprot stoje dva ženska božanstva, Deva i Mora, te Baba, te je govorila o bipolarnosti starih božanstava. Dr. sc. Daniela Angelina Jelini, Istitut za meunarodne odnose, govorila je o brendiranju baštine, i kulturnim brendovima, uz naglasak na to što mi nudimo i kako nas drugi vide. Prof. dr. sc. Alojz Jembrih govorio je o Petru Berkeu i važnosti kajkavske književnosti 18. stoljea. Mr. art. Zvjezdana Jembrih, Akademija likovnih umjetnosti Sveuilišta u Zagrebu, usporedila je pojam “Preko gore” kako ga tumae u Meimurju i Zagorju, kao i slina mitska bia. Preko gore je granica, odnosno rijeka Drava i gore,

Mr. sc. Vladimir Kalšan, Muzej Meimurja akovec, govorio je o Stjepanu Horvatu iz Lopatinca, neobinom kroniaru užeg zaviaja. Vladimir Kapun, prof. u miru, usporedio je povijest Štrigove dva i pol stoljea poslije Bedekovia. Doktorand Tibor Komar i Janja Kova bavili su se pak etnografskim istraživanjima u gornjem Meimurju. Prof. dr. sc. Orest Korinskij, Nacionalna akademija znanosti Ukrajine, iznio je niz nepoznatih podataka o vjerskim središtima Karpatskih Hrvata u okolici Stiljske gradine od 8. do 10. stoljea Prof. dr. sc. Zvonko Kova, Filozofski fakultet Sveuilišta u Zagrebu, iznio je svoj stav o odnosu središta i provincije, a na temu: Suvremeni prekmurski i meimurski pisci u svojim nacionalnim književnostima.


5. listopada 2012.

AKOVEC, Centar za kulturu 15. ASSITEJ – od 15. do 19. listopada 2012.

a 2012. ovec i Knjižnica i itaonica “Nikola Zrinski”

mi obilježavanja knjige Tom je prigodom prof. dr. sc. Stjepan Hranjec naglasio kako su unato nedostatku inancijskih sredstava ipak pripremljeni raznoliki kvalitetni programi namijenjeni djeci i odraslima u cilju promocije lijepe rijei i književnosti.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Lidija Križan, ravnateljica Knjižnice i itaonice “Nikola Zrinski” akovec, izdvojila je nekoliko programa koji e zasigurno zainteresirati javnost: književni susret s Vojom Šiljkom (23.

listopada), predavanje Marije Puri Hranjec s ekonaglaskom “Priroda - riznica znanja” i predavanje “Peruanske putopisnice”. Predstavit e se i knjige “Jelena Zrinski, najhrabrija žena Europe” te knjiga “Jezik novih medija” . Okosnica organiziranja ovogodišnjih dogaaja je Europska godina aktivnog starenja i meugeneracijske solidarnosti. Obilježavanje e završiti 15. studenoga sveanim zatvaranjem i proglašenjem najitatelja u kategoriji djece i odraslih. (rr)

15. susret profesionalnih kazališta za djecu i mlade HC Assitej U ponedjeljak 15. listopada kazališnom predstavom “Siromah i vrag” u izvedbi Gradskog kazališta “Žar ptica” Zagreb u Centru za kulturu s poetkom u 10 sati zapoet e 15. ASSITEJ, odnosno 15. Susret profesionalnih kazališta za djecu i mlade HC Assitej. akovec e potom sve do petka 19. listopada živjeti u nadasve zanimljivom

u, med vodami – na tragu mitske, povijesne i duhovne baštine gornjeg Meimurja“

: bog Perun i božica Mokoši, Vodenkinja, Tupelnik i druga ude dostupan zbornik radova idue godine, vidjet e se koliko je to bio zamašan projekt. Raduje tiska u izdanju HKD-a “Napredak”, uz prijevod latinista prof. Marka Rašia

Dr. Tomo Vinšak, Jurica Cesar i Lidija Bajuk u ulozi voditelja znanstvenog skupa njihovu nacionalnu povezanost, Meimurja pokazuju da se ti nai to u vrijeme kada je maarska pjevi u suvremenoj obiajnoj i folslužbena politika poela inten- klornoj praksi sve manje izvode, zivno širiti svoje aspiracije i te- unato još uvijek živoj predajnoj žnje prema Hrvatskoj i svojatati baštini sa starovjernim slavenMeimurje, proglašavajui ga skim motivima. Ona je takoer povijesnom, nacionalnom i vjer- iznijela znanstvenu hipotezu da skom sastavnicom maarskog orsaga. Josip Bedekovi odbacuje sva te povijesne falsiikate ili krivotvorine i s velikom znanstvenom akribijom dokazuje da su Hrvati naselili Meimurje u isto vrijeme kada naseljuju i ostale Jasna Lovrec, prof., iz Svetog krajeve – prije dolaska Maara Urbana, govorila je o vinarstvu i u panonske prostore, te da je mlinarstvu u pograninom prostoMeimurje oduvijek bilo i ostalo ru te o globalizacijskim procesima. hrvatski kraj.

se u gornjem Meimurju kriju neka od starih svetišta Hrvata prije pokrštavanja, spomenuvši vrh Pernjak, ije ime bitno asocira na boga Peruna, ali u tom kontekstu i Štrigovu i Mohokos i Železnu goru, rekavši da se bitno ne mora raditi o trokutu ljetnog i zimskog solsticija, s obzirom na to da je bog Perun imao ker i sina te ženu, pa i nije važno je li u pitanju oblik trokuta ili ne. Tajne koje treba istražiti uvaju toponimi i legende te narodne pjesme. Dr. sc. Vitomir Belaj, prof. emeritus na Filozofskom fakultetu Sveuilišta u Zagrebu, oslanja se pak na tumaenja Vjaeslava Vsevolodovia Ivanova i Vladimira Nikolajevia Toporova iz 1974. o odnosu izmeu Karpata i Volynja, europskih gromovitih gora i blatnih dolina kad se istražuje slavenski panteon (ako je ikad postojao) starih bogova Peruna i ostalih. Dr. Belaj njihova tuma-

Dr. Juraj Kolari: - Svoje monumentalno djelo Josip Bedekovi je napisao s namjerom da dokaže kako je sv. Jeronim bio porijeklom Hrvat, i to rodom iz Štrigove u Meimurju. Iako to pitanje do danas nije definitivno riješeno, Bedekovievo djelo važna je i nezaobilazna povjesnica Meimurja

Vinarstvo i mlinarstvo nisu otporni na globalizacijske procese

Mitska povijest gornjeg Meimurja Više znanstvenika govorilo je o mitskoj povijesti gornjeg Meimurja, do sada nepoznatoj temi. Donosimo neke od naglasaka. Lidija Bajuk, doktorandica na Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu i etnopjevaica iz Meimurja, u svojem je izlaganju izmeu ostalog naglasila: - Zahvaljujui terenskim istraživanjima Vinka Žganca (1890. – 1976.), hrvatskog etnomuzikologa rodom iz Vratišinca, i njegovim objavljenim publikacijama, od zaborava je sauvan niz meimurskih tradicijskih napjeva gornjeg Meimurja, koje su njegovi žitelji obiajno izvodili pod okriljem pukih blagdana od Fašnika do Novog leta i prijelaznih životnih dogaaja. Meu njima se istiu i oni iji kognitivni, jezini i meloritamski ustroj te poetski motivi upuuju na slavenski starovjerni obredni kontekst. Meutim, najnovija etnografska terenska istraživanja u briježnom dijelu

Ni vinarstvo ni mlinarstvo nisu otporni na globalizacijske procese – prilagoavaju im se, ali i odupiru. Razvoj ruralnog turizma mogao bi potaknuti obnovu odabranih predindustrijskih simbola identiteta. Uoila je da kulturni identitet nadilazi granice pojedine etnike grupe. Dr. sc. Suzana Marjani iz Instituta za etnologiju i folkloristiku osvrnula se na tremu grabancijaša i pozoja ili na neugodnu povijesnu istinu. Mitska predaja o meimurskom pozoju može se u alegorijskom kljuu interpretirati kao proces zatiranja poganstva – praslavenske religiozne matrice. Marija Mirkovi, prof. u miru, osvrnula se na itanje Rangerovih fresaka u Štrigovi kao barokne (likovne) propovijedi kojom se, ukljuujui elemente iz Jeronimove hagiograije, slavi Blažena Djevica Marija kao Kraljica Mudrosti. Petra Novinšak, doktorandica iz OŠ Sv. Martin na Muri, govorila je o Tera sigilata iz Halikana (Sv. Martina na Muri) te kronološkoj analizi luksuzne rimske keramike. Prof. dr. sc. Jevgenij Pašenko, Filozofski fakultet Sveuilišta u Za-

grebu, interdisciplinarno je usporedio ukrajinsko - hrvatske kulturne komplekse i Meimurje. Suvremeni napori u tom pravcu ostvarivani Lidijom Bajuk, koja je u kratkom razdoblju zapoela komparativno prouavanje melosa iz Meimurja i zapadne Ukrajine s vidljivim rezultatima, predstavljaju nov impuls za daljnja istraživanja. Dr. sc. Erika Racz iz Maarske analizirala je ulogu crkve u asimilaciji pomurskih Hrvata, kako su se razvijali vjerski odnosi od poetaka sve do danas i važne etape u razvitku. Prof. dr. sc. Rosana Ratkovi govorila je o srednjovjekovnom zidnom slikarstvu. U Meimurju se može utvrditi skupina zidnih slika s kraja 14. i poetka 15. stoljea, u kapeli Sv. Jelene u Šenkovcu, u župnoj crkvi Sv. Marije Magdalene u Štrigovi i u župnoj crkvi Sv. Martina u Svetom Martinu na Muri. Dr. sc. Krešimir Regan iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža govorio je o srednjovjekovnoj i renesansnoj obrambenoj arhitekturi Meimurja. U skupinu neobraenih fortiikacijskih graevina Zrinskih veinom spadaju drveni protuosmanski kašteli, kule ili ardaci podignuti uz desnu obalu rijeke Mure tijekom 16. i 17. stoljea.

Akademik Pavao Rudan i dr. Mate Mihanovi iznijeli su razmišljanja o populacijskoj strukturi, a prof. Ivan Srša, Hrvatski restauratorski zavod. Odjel za zidno slikarstvo i mozaik, govorio je o koloristikom prostoru crkve Svetog Jeronima i restauratorskom minimalizmu na Rangerovim freskama. Akademik Ante Stama iznio je svoja sjeanja na Štrigovu i slobodu u Meimurju naspram sedamdesetim godinama prošlog stoljea. Dragica Karolina Šimunkovi, prof. u miru, zapitala je jesu li se održali stari modusi u duhovnoj glazbi, posebice u starim korizmenim napjevima. Dr. sc. Jelka Vince - Pallua, Institut za društvena pitanja Ivo Pilar, analizirala je pjesmu s mitskim oblježjima “Slaviek se ženi z Bukovoga grada“. Ines Vir, doktorandica, pozabavila se pak meimurskom nazivljem, odnosno oronimijom, prof. dr. sc. Antonija Zaradija Kiš, Institut za etnologiju i folkloristiku, govorila je o Svetomartinskoj baštini gornjeg Meimurja po antikim tragovima do “martinske himne“ Prof. dr. sc. Tvrtko Zebec, Institut za etnologiju i folkloristiku, i Josip Krnjak analizirali su pak Kroglojnska kola (plesove) – znaenja, zabrane i obnovu.

kazališnom ozraju uz izvedbu više od desetak predstava. Prvi dan publika e još moi vidjeti predstavu “Najbolji prijatelj” (Gradsko kazalište ZORIN DOM Karlovac), “Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica” (Djeja i lutkarska scena HNK-a u Varaždinu / Umjetnika akademija u Osijeku), “Profesor Baltazar” (Scena Gorica, Velika Gorica/

enja primjenjuje u panonskom prostoru, pri emu istonoalpska gora Schöckel (<Sokol) pokriva pojmove gore, suho, ptica grabivica, a Blatno jezero/Balaton pojmove dolje, voda, blato. Karpati i Volynje sadrže u predajama (o nastanku Kijeva i Krakova), kao i u samim svojim imenima, bitne elemente borbe izmeu Gromovnika i Zmije/Zmaja koji se mogu išitati i iz imena naše Krapine i kazivanja o njoj.

Naziv vrha Mohokos uva uspomenu na slavensku božicu Mokoši Akademik Radoslav Katii, prof. emeritus, govorio je o Mokošinu vrhu u Meimurju. Mokoši je staroslavenska božica, a najviši vrh u Meimurju zove se Mohokos. To dojmljivo podsjea na ime slavenske božice Mokoši. Nema, meutim, glasovnih zakona po kojima bi se dalo izvesti od njega. Da se tu radi o iskrivljavanju u svrhu prikrivanja, može se pretpostavljati samo ako osim slinosti imena za to postoje i drugi razlozi. Takav je razlog poštivanje slike Majke Božje koja je, prema pobožnoj predaji, naena na padini toga visa pod vedrim nebom u spletenom granju dviju lipa. Tamo je poslije sagraena crkva i posveena svetoj Mariji Lauretanskoj. Poslije joj je titularom postao sveti Juraj. Ta se crkva danas zove Sveti Juraj na Bregu, ali se u starijim vrelima javlja ime sveti Juraj med vodami. Kult Majke na vlažnom mjestu mogao bi doista u kršanskom okruženju nastavljati štovanje poganske božice. Dok se ne nae kakva uvjerljiva etimologija imena Mohokos, valja raunati s time da je to iskrivljivanjem prikriveno ime velike slavenske božice.

Mitska bia Meimurja: Vodenjak, Vodanojka, Vodenkinja i Tupelnik Etnolog prof. dr. sc. Tomo Vinšak, Filozofski fakultet Sve-

Akademik Radoslav Katii: Kult Majke na vlažnom mjestu mogao bi doista u kršanskom okruženju nastavljati štovanje poganske božice. Dok se ne nae kakva uvjerljiva etimologija imena Mohokos, valja raunati s time da je to iskrivljivanjem prikriveno ime velike slavenske božice

Tvornica lutaka, Zagreb). U utorak e se moi pogledati: Polja Mašte, Ružiasta sanjarica i Luda šuma. Za predstavu “Cinello” osigurana su dva termina, u 10 i 12 sati, a dan e zaokružiti predstava domaih kazalištaraca Pinkleca pod nazivom “A tko si ti?”. Posljednje dane programa ASSITEJ-a, etvrtak i petak, zaokružit e kazališta iz Rijeke, Zagreba i Osijeka.

Na skup stigao i ukrajinski veleposlanik Na kraju, grkokatoliki sveenik Orest Wilczynski, doktorand iz Ukrajine, iznio je nešto drugaije tumaenje etnogeneze Hrvata u ukrajinskoj historiograiji i etnologiji. Novija historiografska istraživanja Leontiya Voytovycha i Aleksandra Mayorova ukazuju na iziko postojanje srednjovjekovnih Hrvata u Galiciji, na zanimljiv nain objašnjavajui Porirogenetovu veliku i bijelu Hrvatsku. Na znanstveni skup u Štrigovi je u subotu stigao i ukrajinski veleposlanik Oleksandr Levenko u Hrvatskoj. Teza o starim Hrvatima u Galiciji izazvala je dosta žustrih pitanja meu samim ukrajinskim strunjacima, pa se treba zapitati ima li to veze sa sadašnjim kontekstom Ukrajine.

Ukrajinski veleposlanik Oleksandr Levenko (stoji) i ukrajinski znanstvenici Orest Korinskij i Orest Wilczynski, koji na skupu nisu bili na “istim valnim dužinama“ uilišta u Zagrebu, te doktorand Vid Balog, ujedno poznati hrvatski kajkavski glumac, govorili su takoer o starim vjerovanjima i legendama i mitskim biima Meimurja. Dr. Tomo Vinšak provodio na podruju gornjeg Meimurja terenska istraživanja od 2010. do 2012. godine. Prilikom tih istraživanja velika pozornost posveena je sakralnoj interpretaciji krajobraza i tragovima pretkršanske stare vjere. Prihvaenjem kršanstva, na mjestima gdje su nekada bili štovani bogovi stare vjere, graene su crkve i crkvice posveene kršanskim svecima: sv. Jurju, sv. Mariji, sv. Vidu, sv. Nikoli i drugima. U drugom dijelu izlaganja poznati glumac ali i doktorand Vid Balog govorio je o narodnim vjerovanjima meimurskim i podravskim vodenim biima – Vodenjaku, Vodanojki, Vodenkinji i Tupelniku te njihovom meuodnosu koji se može rekonstruirati iz kazivanja ljudi na terenu. Dakako da u mitska bia spadaju i zmajevi, no njih su pojasnili drugi znanstvenici.


4

5. listopada 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Scena

AKOVEC - Dvorana Zrinski/Scheier, - ETVRTAK, 11. listopada, 20 sati Tribina AKOVEC ETVRTKOM - Berislav Arlavi, klavir

AKOVEC - SUBOTA, 6. list Centar za kulturu akovec:

Glasovirska djela s posebnim pogledom na svijet! Doajeni nacionalne suvremene glazbe Ivo Malec i Milko Kelemen glasovirska djela koja izvodi mladi pijanist Berislav Arlavi (Zagreb, Hrvatska, 1974.) okarakterizirali su kao “prekrasne ideje s posebno zanimljivim pogledom na svijet”. Pijanist Berislav Arlavi surauje sa Zagrebakom filharmonijom, Sim onijskim orkestrom HRT-a, Hrvatskim

komornim orkestrom, te s Cantus Ansamblom, specijaliziranim za izvedbe moderne glazbe. Prvi nosa zvuka (“Hrvatski klasici”) s djelima hrvatskih skladatelja Milka Kelemena, Ive Maleca, Stjepana Šuleka i Bruna Bjelinskog snimio je u travnju 2008. u bekom tonskom studiju “PJ Way Studio Vienna”, a izdala ga je izdavaka kua “Cantus”.

U kolovozu 2009. u Linzu (Austrija) u studiju Sounddesign snimio je CD “Klavirska glazba Brune Bjelinskog”, koji je izdala diskogra ska kua “Cantus” uz potporu Ministarstva kulture RH. Osim koncerata u Hrvatskoj, održao je brojne koncerte u inozemstvu (Francuska, Austrija, Njemaka, Nizozemska). Ulaznica za akoveko gostovanje iznosi 30 kuna.

NAJAVLJUJEMO Nakon izvedbe u akovcu, 16. listopada slijedi izvedba u varaždinskoj Areni u ak tri termina PIŠE: ROBERTA RADOVI

U realizaciji projekta sudjeluje i vei broj osoba iz Meimurja. Predsjednik humanitarne udruge "Fijolina" Nenad Peršak naglasio je kako se prijavio na audiciju prije svega s ciljem promocije humanitarnih aktivnosti udruge koja pruža potporu djeci i mladeži bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi U utorak 16. listopada Arena Varaždin bit e domain svjetskoj atrakciji, biblijsko – povijesnom mjuziklu "Josip i kriave boje njegovih snova". Tijek realizacije ovoga jedinstvenog projekta, u kojem uz ve afirmirane glumce, pjevae i plesae sudjeluju pjevai i plesai amateri koji su odabrani putem audicije, predstavljen je krajem prošlog tjedna na kon erenciji za novinare. Tom je prigodom Neven Buljan, upravitelj Arene Varaždin, istaknuo kako je izrazito zadovoljan interesom publike. - Prodaja ulaznica je iznad oekivanja za sva tri termina predstave i to e biti jedan od najposjeenijih dogaaja u Areni.

Mjuzikl “Josip i kriave boje njegovih snova” Na predstavljanju mjuzikla nazoio je i redatelj mjuzikla Richard Montez, utemeljitelj i direktor Meunarodnog kazališta "CornerstoneArt", koji je kazao kako ga izuzetno veseli energija s kojom su svi izvoai krenuli u realizaciju mjuzikla i ostvarenje svojih snova, poput Josipa iz mjuzikla: - Ja sam slijedio svoje snove i ovo je ostvarenje moga sna. I više od ostvarenja moga sna, jer želim pomoi i drugim ljudima da isto tako ostvare svoje snove. Pomažem ljudima da putuju u druge zemlje i da sudjeluju u spektaklima.

U mjuziklu sudjeluju i Meimurci U realizaciji projekta sudjeluje i vei broj osoba iz Mei-

Predstavljanje mjuzikla u Areni Varaždin

Detalj raskošne scenografije mjuzikla izvedenog u akovcu

murja. Predsjednik CornerstoneArts Hrvatska Vlado Hoblaj osvrnuo se na sve dosadašnje uspješne izvedbe mjuzikla diljem Hrvatske i Slovenije, pa i u akovcu. Varaždinski projekt okupio je 200-tinjak ljudi, odnosno 100 izvoaa i isto toliko ljudi u organizaciji i tehnikoj potpori. Predsjednik humanitarne udruge "Fijolina" Nenad Peršak naglasio je kako se prijavio na audiciju prije svega s ciljem promocije humanitarnih aktivnosti udruge koja

pruža potporu djeci i mladeži bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi. Josip i kriave boje biblijska je pria ispriana na neobian nain – kriavim bojama šarenih glazbenih stilova. Pria je to o mladiu po imenu Josip, koji je živio u Kanaanskoj zemlji, bio je 11. sin i miljenik svog oca Jakova, pa su ga zbog toga njegova braa prezirala, te su ga na kraju prodali u ropstvo. Glavne uloge u mjuziklu imat e Dino Jeluši, pobjed-

nik prve pjesme Eurovizije za djecu, Damir Kedžo, sudionik televizijskog showa "Story Super Nova", Nenad Peršak, meimurski glazbenik, i Jana Pogrmilovi. Dino Jeluši iza sebe ima ve nastupe u rock operi, operi i mjuziklu, a rad s redateljem Montezom na mjuziklu "Josip i kriave boje njegovih snova" svrstava u sam vrh svoje dosadašnje karijere: - S Richardom je prekrasno raditi, ne samo jer je odlian kao redatelj, nego i kao osoba. Smiren je i nasmijan i na probama je super atmos era i zato mi je gušt dolaziti na probe u Varaždin. Cijeli projekt je odlian jer se glumcima, pjevaima i plesaima koji nikad nisu nastupali daje prilika da se pokažu i steknu iskustvo koje e im kasnije sigurno jako dobro doi.

Izvedba u tri termina "Josip i kriave boje njegovih snova" predstava je koja e publiku dirnuti, nasmijati, opustiti i razvedriti, ali i pribli-

Predsjednik CornerstoneArts Hrvatska Vlado Hoblaj

žiti udesnu i bezvremensku poruku Biblije. Iako razigrana, pria je vrlo stvarna i aktualna u vremenu u kojem smo zaboravili sanjati i vjerovati. 16. listopada u Areni Varaždin mjuzikl "Josip i kriave boje njegovih snova" bit e izveden u tri termina – u 10, 14 te u 19.30 sati, s time da su prva dva termina rezervirana za uenike osnovnih i srednjih škola iz sjeverozapadne Hrvatske. Ulaznice se po cijeni od 60 kuna za tribinu te 70 kuna za parter (sjedenje) mogu kupiti u Varaždinu (Time out i trgovine Branka) i akovcu Radio 1 i ca e bar Arcus).

ANELI mira Podturen

Organizirali festival zborskog pjevanja

Marijini glasnici Orehovica

Zbor mladih Sveti Martin na Muri

Zbor mladih "Aneli mira" iz župe Svetog Martina Podturen, pod vodstvom pro esora glazbe Stjepana Horvata, povodom blagdana Gospe Žalosne organizirao je 4. po redu estival zborskog pjevanja crkvenih zborova. Pred velikim brojem gledatelja i ljubitelja sakralne glazbe i pjesme u podturenskoj župnoj crkvi nastupili su Zbor mladih župe Sveti Martin na Muri i žbor mladih "Marijini glasnici" iz župe Orehovica. Zbor "Aneli mira" djeluje od 2008. godine i do sada je sudjelovao na brojnim smotrama, estivalima i drugim priredbama na podruju Varaždinske biskupije, kao i

na svim priredbama u župi i opini Podturen. Zbor ima svesrdnu pomo župnika veleasnog Josipa Pivara i danas je jedan od najkvalitetnijih zborova mladih u Bi-

skupiji, a petnaestak njegovih lanova redovito sudjeluje na misnim slavljima te svaki tjedan barem jedanput održava vježbe i probe pred nastupe. (S. Mesari)

Aneli mira Podturen


5. listopada 2012.

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

topada, 17 sati - NEDJELJA, 7. listopada, 11 sati 19. SUSRET HRVATSKIH FOLKLORNIH ANSAMBALA

AKOVEC - petak, 5. listopada, 21 sat caffe bar Baza - bend Genova - premijera spota

Najbolji folkloraši Hrvatske u akovcu! Premijera spota prvog singla ‘Baš Susret olklornih ansambala vrhunac je višemjesenog rada i održanih županijskih smotri diljem Hrvatske, kao i jedinstvena prilika da se jednom godišnje, na jednom mjestu, vidi ono najbolje što se dogaalo u koreografiranom olkloru na razini države. Program e se odvijati u dva dana, a zapoinjat e sveanim mimohodom po užem centru akovca. U subotu u 17 sati nastupat

e KUU Cernik, KUD Sesvetska sela, FA Zdenac, FA Petrinjica, KUU SS Nedeliše, AFS Ozara i KUD Metkovi. U nedjelju s poetkom u 11 sati gostovat e KUD Brodosplit, FA Matija Gubec, OSS Prekopakra, CTK Varaždin, KUD Petar Preradovi, OSS Buševec, KUD urmanec i KUD Dika. Struno povjerenstvo odabrat e najuspješniji ansambl, koji e nastupiti na 2. razglednici Hrvatskog sabora

kulture 28. listopada 2012. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Organizatori 19. susreta Hrvatskih olklornih ansambala jesu Hrvatski sabor kulture i Zajednica HKUU-a Meimurske županije, a suorganizatori Hrvatsko društvo skladatelja – ZAMP i KUD Kaštel, Pribislavec. Pokrovitelji su programa Ministarstvo kulture RH, Meimurska županija, Grad akovec i KUD Dika, Slatina.

ništa’ akovekog benda Genova U bendu Genova su okupljeni vrsni glazbenici, ljudi koji su ve završili muzike akademije ili su pred krajem svog glazbenog studija. lanovi benda svoj glazbeni

Pune tribine pokazuju koliko je smotra rado viena

izriaj opisuju kao mješavinu popa i rocka, s dodatkom jazza i unka. U ca e baru Baza (u sklopu hotela Park) u akovcu održat e se premijera spota prvog singla ‘Baš ništa’.

Druženje s lanovima benda zapoinje u 19 sati, a premijera spota bit e upriliena u 21 sat uz živu svirku i izvedbu autorskih pjesama i stranih hitova.

Barbi svijet u izvoenju Mažoretkinja Mursko Središe

ODRŽANA 4. smotra mažoretkinja

Ljepota koreografije, pokreta i mašte Tihomir Bendelja iz Ludbrega zvijezda programa

Središnji kulturni i zabavni dogaaj prošli vikend u gornjem Meimurju bila je 4. smotra mažoretkinja pod nazivom "Mi smo djeca sree", koju su uspješno organizirali HKUU Sveti Martin i Svetomartinske mažoretkinje iz Svetog Martina na Muri. Smotra ljepote koreografije, pokreta, mašte i mladosti održana je u sportskoj dvorani u Toplicama Sveti Martin, su-

Domae mažoretkinje najbrojnije su i publici najdraže

djelovalo je preko 150 mažoretkinja iz pet mažoret skupina iz Meimurja i Ludbrega, a zvijezda dvosatnog programa bio je Tihomir Bendelja iz Ludbreških mažoretkinja, nositelj mnogih svjetskih i europskih odlija. Brojnoj publici predstavile su se Svetomartinske mažoretkinje, i to u više dobnih skupina, koje priprema Stanka Kutnjak, zatim Mažoretkinje

Nedeliše koje vodi Vedrana Horvat, Mažoretkinje akovec s trenericama Ivom Prprovi i Smiljanom Nedeljko, Mažoretkinje Mursko Središe s voditeljicama Larom Podgorelec i Lucijom Mutvar Bedi te Mažoretkinje Ludbreg, koje vode Tihomir Bendelja i Kristina Mireti - Petrin. Priredbu, koju je vrlo dobro vodila Kristina Vožar, otvorio je svetomartinski opinski na-

Nedelišanke su plijenile ljepotom pokreta

elnik Franjo Makovec, a o samoj smotri govorio je pro esor Dražen Crnec, predsjednik Organizacijskog odbora, koji je sve sudionike pozvao na 5. jubilarnu smotru idue godine u "europskoj Hrvatskoj", te podijelio zahvalnice i prigodne poklone mažoretkinjama i njihovim voditelji(ca)ma i predstavnicima sponzora. (S. Mesari)

Dražen Crnec i Stanka Kutnjak glavni su organizatori smotre

Svjetske viceprvakinje iz akovca zablistale su u novom sjaju


6

5. listopada 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Knjige, glazba ... KAJ TE BRIGA

KNJIŽNICA “Nikola Zrinski” akovec preporuuje

KOLUMNA O GLAZBI I OKO NJE

Piše: Igor Baksa

Zlatan Ibrahimovi: “Ja sam Zlatan”

Zrana gitara Sviranje “zrane gitare” oblik je plesnog pokreta u kojem izvoa glumi da svira gitaru u rock ili heavy metal stilu, ukljuujui riffove, solo dionice, akorde itd. Pokreti u sviranju zrane gitare obino su pretjerani i slijede ih glasno pjevanje ili otvaranje usta. U svijetu postoje mnoga natjecanja u sviranju zrane gitare, a prva su organizirana u SAD-u i Švedskoj, ranih ‘80-ih. Od 1996. Svjetsko prvenstvo u zranoj gitari održava se u Finskoj svake godine, kao dio Oulu music video festivala. Natjecanje je u poetku zamišljeno kao popratna aktivnost iz zezancije, no s godinama je postalo glavna atrakcija koja je nadišla sam festival u sklopu kojeg je nastala. Manija zrane gitare od osamdesetih na ovamo rezultirala je i nekim apsurdnim radnjama. Primjerice, ljudi su prodavali zrane gitare na e-bayu za velike svote novca. Ponudili bi prazan koveg za gitaru, tvrdei da je praznina zapravo vrhunska air gitara. Neki tvrde da je ideja zrane gitare u suvremenoj industriji zabave zamijenjena plastinim surogatom – igrom Guitar Hero. Od ostalih predmeta koji imitiraju zranu gitaru popularni su teniski reketi, metle, lopate i sline stvari s drškom, koje smo svi kao klinci u jednom trenutku iskoristili kao zranu gitaru. Sviranje zrane gitare, osim u smjeru vrste materijala, razvilo se i u smjeru proširenog instrumentarija, pa se tako u svijetu sviraju i zrani bubnjevi, trube, violine, pjeva se na zrani mikrofon itd. U amerikom showu “Americas got talent” 2010. godine nastupila je atrakcija

Knjiga “Ja sam Zlatan” službena je biograija Zlatana Ibrahimovia, najuspješnijega švedskog nogometaša ikada i jednog od najveih igraa današnjice. Zlatanova pria, prava pria o uspjehu, zapoinje opisom njegovog odrastanja u opasnim imigrantskim predgraima Rosengårda, izvan grada Malmöa, nastavlja s otkriem Zlatanovoga jedinstvenog talenta i prati njegov boravak u nekim od najveih europskih nogometnih klubova: Ajax, Juventus,

Inter, Barcelona i Milan. Biograiju je napisao David Lagercrantz, autor poznat u Švedskoj po nevjerojatnim biograijama i po vrlo hvaljenim književnim djelima. Nakon što je proveo mnogo sati intervjuirajui ga, Lagercrantz je uspio uhvatiti Zlatanovu osobnu i nikada prije isprianu priu. U knjizi bilježi jedinstveni glas imigrantskog klinca, odraslog na ulici, koji je sada jedan od deset najbolje plaenih nogometaša na svijetu.

BELETRISTIKA: 1. Serdar Özkan: Kad se život ispuni svjetlošu 2. Glenn Beck: Overtonski prozor 3. Josip Alebi: Ne ja nisam Iggy Pop

PUBLICISTIKA: 1. David Lagercrantz: Ja sam Zlatan Ibrahimovi 2. Loren Cordain: Paleo dijeta 3. Alison Gopnik: Beba filozo

ALBUM TJEDNA

Airpocalypse, zrani bend koji ve godinama radi turneje po Americi. Ako vam sviranje zrane gitare još uvijek izgleda kao majmunska posla, razmislite o sljedeim ilozoijama i sloganima koji se kriju u pozadini prie o zranoj gitari. Primjerice, glavni moto uspostavljanja Svjetskog prvenstva u sviranju zrane gitare 1996. godine je bio: “Kad bi svi ljudi svirali zranu gitaru, prestali bi svi ratovi i sve druge loše stvari u svijetu”. U ilmu “Bill & Ted’s Excellent Adventure” s Keanu Reevesom, gdje je zrana gitara odsvirana minimalno petnaestak puta, iznesena je i sljedea injenica: “Zrana gitara smanjuje zagaenje zraka”. Bez ozbira zanimaju li vas natjecanja u zranoj gitari ili ne, priuštite si ovo ultimativno zadovoljstvo sviranja, ako nigdje drugdje, onda izmeu svoja etiri zida. Kad ujete vašu omiljenu pjesmu na radiju, prihvatite se gitare, ili možda bubnjeva, ili pak klavira, i zasvirajte onako dobro kako samo vi to znate. U zranom instrumentariju svatko svira i zvui savršeno.

br. 891

Ime i prezime: Adresa: Broj telefona: Mozaik knjiga u suradnji s Međimurskim novinama poklanja knjigu jednom čitatelju. Za to je potrebno popuniti nagradni kupon te ga poslati na adresu: Međimurske novine, Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec, na mail adresu oglasnik@mnovine.hr, a možete ga dostaviti i osobno u redakciju Međimurskih novina najkasnije tjedan dana od objave kupona.

Of Monsters and Men “My Head Is An Animal” Šestorka kreativaca iz Of Monsters And Men u svega nekoliko mjeseci od izlaska debi albuma “My Head Is An Animal” zamijenila je izolirani, zanesenjaki život usred neobinih islandskih krajolika sa zgusnutim rasporedom koncerata diljem Amerike i Europe. “Little Talks” se, primjerice, u našim krajevima ve nalazi u kategoriji apsolutnog hit singla za ovu godinu! Taj pobjedniki pohod Of Monsters And Men ipak se izdvaja iz “bliskoga” glazbenog kruga ispunjenog imenima Sigur Rós, Arcade Fire, I’m From Barcelona, Edward Sharpe And The Magnetic Zeros, s kojima ih se esto usporeuje. Razigranu družinu predvodi talentirana Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, iji se vokal kompatibilno ispreplee s glasom Ragnara Þórhallsson kroz dvanaest pjesama na albumu. Prepoznatljivi muško - ženski duet esto se pak spaja s vokalima ostalih lanova, i to uglavnom u zborskom

Popis pjesama 1. Dirty Paws 2. King And Lionheart 3. Mountain Sound 4. Slow And Steady 5. From Finner 6. Little Talks 7. Six Weeks 8. Love Love Love 9. Your Bones 10. Sloom 11. Lakehouse 12. Yellow Light

pjevanju zaraznih refrena ili upeatljivih dionica “lalalala” i “hey”. Bogate i razraene melodije, gotovo orkestralnih dimenzija, gdje uz orgulje, elektrinu i bas gitaru dominiraju akustine gitare, bubnjevi, harmonika, truba i piano, dopunjuju neobine stihove. Upravo za tekstualni dio vrijedi sljedea preporuka: ako se obožavatelji indie folk/pop glazbe nau u ulozi

dadilje ili roditelja, bez ustruavanja mogu djecu upoznati s dotinim albumom umjesto da im itaju prie za laku no. “My Head Is An Animal”, naime, vrvi životinjama i fantastinim svjetovima, likovima iz legendi i usmenih predaja. Album se naprosto pretvara u kreativni kutak djeje sobe, carstva knjiga osvijetljenih nonom lampom ispod pokrivaa, ili budi

sjeanja na izgubljeno djetinjstvo, gdje vladaju mašta i igra, te radost stvaranja i muziciranja. No, kao što sve bajke nisu namijenjene tek najmanjem uzrastu, i prie s “My Head Is An Animal” obojane su notom ezopovskog govora, metaforinošu i simbolima. Nakon neoekivanog, ali opravdanog uspjeha albuma “My Head Is An Animal”, bit e uzbudljivo pratiti kojim smjerom e Of Monsters And Men krenuti u budunosti, s obzirom na dimenzije kreativnih mogunosti. (Barbara Dolenc, preuzeto s portala Muzika.hr)

MOZAIK KNJIGA

Daisy Goodwin “Posljednja vojvotkinja” Cora Cash odrasla je u svijetu gdje novac otvara sva vrata. Bal na kojem je trebala prvi puta službeno stupiti u društvo dao je naslutiti kako e biti jedan od najraskošnijih tih zlatnih 1890-ih, a ujedno i prikladan poetak za newyoršku princezu. Pa ipak,

njezino joj bogatstvo ne može kupiti ono za ime ezne – slobodu da bira vlastitu sudbinu. Corina majka žudi za plemikom titulom za svoju ker, a u Engleskoj – kamo su se zaputile kako bi Cori pronašle supruga – osiromašeni predstavnici plave krvi u redu e-

kaju kako bi upoznali amerike bogate nasljednice. No, plemstvo je varavo okruženje. Cora srce dariva ovjeku kojeg jedva poznaje, te ubrzo otkriva kako joj igra u koju se ukljuila nije potpuno jasna te kako budua srea ima svoju cijenu.

Dobitnica knjige Prošlo nesavršeno vrijeme: Anja Tarandek, Mursko Središe


5. listopada 2012.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Film, Internet ... KRALJEVSTVO IZLAZEEG MJESECA

RESIDENT EVIL: OSVETA

romantina komedija/drama Režija: Wes Anderson Uloge: Edward Norton, Bruce Willis, Bill Murray

akcijski Sf triler/horor Režija: Paul W. S. Anderson Uloge: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Sienna Guillory, Kevin Durand, Johann Urb U akcijskom SF trileru “Resident evil: Osveta” smrtonosnim T-virusom korporacija Umbrella nastavlja osveivati Zemlju, transformirajui globalnu populaciju u legije živih mrtvaca. Posljednja i jedina nada ljudske rase Alice (Milla Jovovich) probudi se usred najtajnije Umbrelline ustanove, i što više zadire u sam kompleks to više otkriva i detalje o svojoj misterioznoj prošlosti. Bez sigurnog utoišta, Alice nastavlja ganjati odgovorne

Film koji je otvorio festival u Cannesu 2012. godine i koji je publika i kritika vinula u nebesa! Novi ilm genijalnog Wesa Andersona, redatelja hitova “Royal Tenenbaums” i “Rushomore”! Dvoje e se mlaahnih “ljubavnika” uputiti u nepoznato i izazvati pravi kaos u

za izbijanje epidemije; kree u potjeru koja je vodi od Tokija do New Yorka, Washingtona i Moskve, a kulminira spektakularnim otkriem koje e je prisiliti da ponovno razmisli o svemu u što je nekada vjerovala. Uz pomo novootkrivenih saveznika i poznatih prijatelja, Alice se mora boriti kako bi preživjela dovoljno dugo da pobjegne neprijateljskom svijetu, na rubu zaborava. Odbrojavanje je zapoelo. Film traje 95 minuta.

NAGRADNO PITANJE (tri besplatne posudbe) “Dark Tide” je: a) ratni b) glazbeni c) pustolovni Dobitnik iz prošlog broja: Ivica Sambolek, Domašinec

petak, 5.10.

KUPON ZA NAGRADNU IGRU Odgovor: ___________________________ l. br: _______________________________

nedjelja, 7. 10.

11.00 SUSRET HRVATSKIH FOLKLORNIH ANSAMBALA 16.00 ŠTRUMPFOVI 18.00 KRALJEVSTVO IZLAZEEG MJESECA romantina komedija/drama

1. JAKO GLASNO I NEVJEROJATNO BLIZU

Zeleno je zdravo!

Diljem svijeta 1. listopada obilježava se kao Svjetski dan vegetarijanstva u cilju popularizacije vegetarijanskog pokreta, s naglaskom poticanja ljudi da razmisle o etikim, ekološkim, zdravstvenim i humanitarnim prednostima vegetarijanskog naina života. Upravo u takvom nainu i odabiru zdrave prehrane salate su znaajno zastupljene bez obzira o kakvom se povru radi. Internet stranica www.salanova.com posveena je jednom od naješih oblika salate - zelenoj salati. Mnogi znanstvenici i lijenici zastupaju mišljenje kako je

TAMNA PLIMA Jedna od r ijet k ih koja je plivala s morskim psima, odvažna Brady, profesionalni je ronilac. Prilikom jedne ekskurzije njena nepažnja dragog joj je kolegu stajala života. Sada, nakon devet godina, vraa se u morske dubine s opasnim morskim

5. PROJEKT X

konzumiranje svježe zelene salate jedan od bitnih inilaca zdravlja. Salata može biti uvod ili dodatak obroku, ali takoer može biti i koristan te ukusan samostalan obrok. Svježa i pravilno pripremljena bogat je izvor vlakana i itonutrijenata. Pripremi li se pogrešno, nije ništa bolja od brze hrane. Dragocjen je dodatak prehrani i može se konzumirati tijekom cijele godine. Stranica predstavlja brend "Salanova", razne vrste zelenih salata i zanimljivih recepata za pripremu. Vrijedi pogledati i nauiti nešto novo.

Noge Stopala ne bi smjela visjeti sa stolca, ve bi morala vrsto stajati na podu ili na podlošku za noge uz kut koljena nešto vei od 90° (natkoljenice bi morale biti paralelne s podom). Uvijek ostavite dosta prostora pod stolom te maknite nepotrebne predmete kako vam ne bi ograniavali slobodan prostor za noge - trebali bi biti u mogunosti do kraja se primaknuti do stola bez poteškoa.

20.00 RESIDENT EVIL: OSVETA

7. NASLJEDNICI

akcijski Sf triler/horor

8. ORAO

Ramena bi trebala biti opuštena (ni spuštena ni podignuta), a laktovi u udobnom položaju u razini srednjeg reda tipkovnice (upotrijebite za ovo prilagodivi naslon za ruke na stolcu ako postoji). Provjerite odnos visine laktova i tipkovnice tako da okrenete stolicu bokom prema stolu i sjednete.

Podlaktice i šake Tijekom tipkanja i korištenja miša, držite zapeša i šake u udob-

www.infinius.hr email: info@ininius.hr Ininius d.o.o. Domovinskih žrtava 18 40000 AKOVEC Tel: +385 40 311 099

18.00 KRALJEVSTVO IZLAZEEG MJESECA

10. VRIJEME JE NOVAC

Ramena i laktovi

Lea

utorak, 9.10.

9. PRAVI ELIK

možete mijenjati. Takoer, ukoliko stolac ima podešenje za donji dio lea, prilagodite ga kako bi pratio prirodnu zakrivljenost kralježnice.

Stolica bi morala podržavati tijelo u potpunosti - kako sjedalo tako i naslon, nemojte se naginjati naprijed, ali isto tako ni zabacivati unatrag. Ako se stolac može podešavati, probajte nai nekoliko udobnih položaja koje

romantina komedija/drama

6. JOHN CARTER

Zdravlje uz raunalo (2) Budui da se gotovo cjelokupan rad u uredskom poslu s raunalima odnosi na sjedei položaj, vrlo je važno ispravno se smjestiti kod sjedenja kako bi time bio smanjen zamor. Iako su ovo openite upute za pravilan sjedei položaj, pri dužem sjedenju se ipak preporuaju i lagane promjene položaja u granicama udobnosti kako ne bi došlo do ukoenosti.

akcijski Sf triler/horor

18.00 KRALJEVSTVO IZLAZEEG MJESECA

4. DADILJA

psima, ovaj put u pratnji nekadašnje velike ljubavi. Dubina joj je i ovaj put priredila teško iznenaenje.

20.00 RESIDENT EVIL: OSVETA ponedjeljak, 8.10.

3. BIJES TITANA

INTERNET I RAUNALA

WEB PREPORUKA

subota, 6.10.

17.00 SUSRET HRVATSKIH FOLKLORNIH ANSAMBALA

________ _____________________________

2. TAMNA PLIMA

koju klju otvara. Njegova potraga odvodi ga posvuda gradu, gdje susree razliite vrste ljudi...

akcijski Sf triler/horor

obiteljski animirani – sinkroniziran na hrvatski jezik!

DVD, BLUE RAY IZLOG Temeljen na proslavljenom bestseleru autora Jonathana Safrana Foera, ilm “Jako glasno i nevjerojatno blizu” je pria koja se odvija u umu Oskara Schella, inventivnog 11-godišnjaka iz New Yorka, ije e ga otkrie kljua koji je posjedovao njegov otac, poginuo u teroristikim napadima 11. rujna, odvesti u užurbanu potragu za bravom

18.00 KRALJEVSTVO IZLAZEEG MJESECA 20.00 RESIDENT EVIL: OSVETA

Ime i prezime: ______________________

svom lokalnom mjestašcu. Cijela e se zajednica dignuti na noge i krenuti u potragu za odbjeglim tinejdžerima. Gdje i kada e ih pronai? Ukratko, suludo romantina, neobjašnjivo zabavna i beskrajno duhovita pria o odrastanju, u trajanju od 94 minute.

JAKO GLASNO I NEVJEROJATO BLIZU

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

nom položaju, ne naslanjajui se na radnu površinu (odmarajte ruke naslanjajui ih tijekom stanki od tipkanja). Pripazite tijekom rada da ne savijate zapeša u stranu ili prema gore ili dolje, udoban položaj probajte odrediti tako da se opustite i prilagodite položaj pred praznim stolom - takav položaj pokušajte držati i kasnije na tipkovnici i mišu. Podlaktice bi morale biti paralelno s podom cijelo vrijeme.

romantina komedija/drama

20.00 RESIDENT EVIL: OSVETA akcijski Sf triler/horor

srijeda, 10.10. nema ilmskog programa

etvrtak, 11.10.

20.00 Dvorana Zrinski/ Scheier – Tribina KONCERT BERISLAV ARLAVI, klavir

Glava Glava bi trebala imati uravnoteženi položaj s pogledom prema naprijed s blagim kutom prema dolje - ovo dosta ovisi o položaju i visini monitora. Izbjegavajte stavljanje monitora prenisko na radnu površinu kako bi se morali naginjati u leima te imati glavu nagnutu prema dole.

Oi esto odmarajte oi tako da skrenete pogled s monitora i usredotoite se na toku u daljini. Nemojte zaboraviti treptati - treptanje pomaže prirodnoj zaštiti oiju te spreava isušivanje što može uzrokovati neudobnost. Ukoliko osjetite zamor prilikom rada s raunalom, eše odmarajte oi te provjerite istou monitora. Darko Mareš, Ininius d.o.o.

DOM KULTURE PRELOG

subota, 06.10. i nedjelja 07.10.

UDESNI SPIDERMAN avanturistiki spektakl 19 sati

Radno vrijeme blagajne Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa, srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa, subota – od 16 do 20 sa, nedjelja – od 15 do 20 sa. Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (svadbe, roendane, proslave...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ

30 KN - 1 SAT


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5. listopada 2012.

Lifestyle

Smokva kao rajsko voe Smokva spada u takozvane drevne biljke ija je ljekovitost poznata ovjeku još od samih poetaka civilizacije. Poznati je prorok Muhamed jednom rekao: - Ako bih zaželio rajsko voe, to bi zasigurno bila smokva. Zasigurno najpoznatije voe u biblijskoj tradiciji, smokva se spominje i u Kuranu, te u nekim babilonskim spisima, a vjerojatno je Sumerska civilizacija bila prva koja ju je koristila kao lijek. List smokve simbolizira požudu i spolnost, a “odjenuli” su ga i Adam i Eva. Smokva potjee iz Mezopotamije, u Egiptu se spominje 4000 godina prije Krista, a bila je ak i Kleopatrino omiljeno voe. Smatra se da je smokva iz Jugozapadne Azije preko Turske dospjela na Mediteran. Danas se uzgaja u svim toplijim krajevima zemaljske kugle. Smokva spada u takozvane drevne biljke ija je ljekovitost poznata ovjeku još od samih poetaka civilizacije. Razlikujemo dvije osnovne vrste, a to su: divlja smokva (Ficus caprifilus) i obina smokva (Ficus carica). U narodu postoji niz naziva, ovisno o podneblju (smokvenica, bjelica, crnica, petrovaa). Ima jako korijenje i lako se prilagoava terenu na kojem raste, pogotovo voli krševite krajeve. Što se tie ljekovito-

sti smokve, vjerojatno jedna od osnovnih karakteristika je visok udio magnezija. Magnezij je jedan od osnovnih elemenata koji štite naš živani sustav od stresa. Vrlo je bitan za kosti, imunitet, zdravlje mozga i živanog sustava. Potie zdravlje i vitalnost, lijei brojne bolesti, te znatno usporava proces starenja. Napomenimo da sušene smokve sadrže trostruko više magnezija nego obine.

Jaa imunitet i obnavlja vitalnost Osnov no djelovanje smokve je laksativne prirode, kao što su i šljive, ali se osim toga smokva u narodnoj medicini koristila i za lijeenje bradavica (tonije, bijeli sok smokve), tumora, kašlja, upale grla, ireva itd. aj od smokve lijei bolesti jetre, grla, dišnih organa, žunog kamenca, mjehura. Takoer je popularna njena primjena kao sredstva za jaanje imuniteta i obnavljanja vitalnosti. Svježe smokve sadrže do 80% vode i 60% prirodnog šeera, pa je tako dobrobit konzumiranja smokve, svježe ili suhe, mnogostruka. Serviraju se uz razna jela, kao predjelo, desert, pekmez, sok, kompot, sladoled itd. Potrebno je samo malo mašte da se spoji ugodno s korisnim.

PARFEM ZA NJEGA: “John Varvatos”

3 u 1: moderan, snažan i sofisticiran Tko ga ne bi poželio? Karakterizira ga “tri u jedan” model: moderan, snažan i sofisticiran. Miris za njega, muškarca modernog doba. Miris je prožet senzualnim ali opuštenim osjeajem. Koliko je elegantan i muževan, toliko je bogat i intrigantan. Njegova supt ilna mo prenosi profinje-

nost i pažnju za detaljima, koja je prisutna u stvaranju John Varvatos par ema. Oplemenjen je mirisnim notama kao što su medjool datulje, liše tamarinda, sjeme korijandera, indijski ajowan, auramber, miris kože. Odlian odabir stila muževnog, suptilnog i osjeajnog muškarca.

N

ekad se smatralo da kožnate suknje, hlae i haljine nose samo osobe ekstravagantnijeg modnog ukusa, zanimanja, hobija ili pak seksualne orijentacije, u godini 2012. koža je više postala stvar modne osviještenosti. I dok modna industrija nije svaku godinu previše sklona lansirati vei broj modela kožnatih suknji, haljina te kompleta, nego se samo pretežno ograniava na kožnate jakne i kapute, nadolazea sezona je i više nego bogata zanimljivim kreacijama. Kreatori su se, osim samim modelima, koji su zaista spektakularni, poigrali i s vrstama kože, koje zbog svoje strukture i naina izrade imaju drugaiji izgled, te njihovim bojama i uzorcima

Koža ovu jesen u modu ulazi na velika vrata ... koji su otisnuti na površini kože. Najviše prevladava crna koža, naješe visokog sjaja, dok se nešto manje može nai nešto smee, crvene, ljubiaste i sive nijanse.

Moderni klasini modeli I klasika može biti moderna. Kako? Tradicionalni modeli kao što su ravni, zvonasti, mrkva te plisirani krojevi sa zanimljivim detaljima, bojama i vrstom kože pretvore se u vrlo seksi i moderne odjevne predmete.

Zima u kožnatim minicama U zvonastim, plisiranim i uskim modelima kožnatih minica oito nema zime. Nikako nemojte s njima zaboraviti pripasati izme, bilo one visoke, kožnatu jaknu ili neki drugi kaput od zanimljivog materijala i krzna, te kožnati remen, kako biste upotpunili izgled.

Suknje s prorezom ili preklopom Ako se nas pita, kožnate suknje s prorezom i preklopom su ultimativni hit ove sezone. Ako

želite zaista kupiti kožnati odjevni predmet koji e zadiviti sve oko vas, ove suknje su definitivno ono što trebate tražiti.

Kožnate suknje u boji Ako vam sva crna koža izgleda dosadno i jednoliko, onda definitivno razmislite o kožnatim suknjama u boji. Ove suknje po modelima možemo svrstati u prethodno navedene skupine modela. Imajte na umu da je koža u boji više prolazni hit, dok je crna koža klasika koja je uvijek u modi.

ISTRAŽIVANJE

Bezalkoholna pia nisu vodei faktor u razvoju pretilosti djece! Studija objavljena u asopisu “Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism” istražuje odnos izmeu uestalosti unosa napitaka kod kanadske djece i njihove izloženosti riziku od pretilosti. Tim istraživaa, koji je predvodila Susan Whiting sa Sveuilišta Saskatchewan iz Kanade, otkrio je da unos zaslaenih napitaka ne predstavlja rizini aktor za razvoj pretilosti kod djece u veini dobnih skupina i napomenuo kako se ini da unos predstavlja rizini aktor samo kod djeaka u dobi od šest do jedanaest godina. Whiting i njezini kolege otkrili su da, iako mnogo djece i mladih konzumira sokove i druge zaslaene napitke, kao što su voni nektari i limunada, gotovo ni jedna skupina nije izložena veem riziku od pretilosti u usporedbi s vršnjacima koji piju zdravije napitke. - Otkrili smo da su upravo zaslae-

ni napitci naješi odabir pia tijekom djetinjstva, ali nismo uoili nikakvu dosljednu povezanost izmeu obrazaca unosa napitaka i prekomjerne tjelesne težine te pretilosti, rekla je Whiting. Meutim, istaknula je i kako pretjerana konzumacija zaslaenih napitaka može izložiti neku djecu veem riziku od pretjerane tjelesne težine i pretilosti, posebno zbog toga što se navike u pogledu konzumacije stjeu rano, a esto se zadržavaju i u odrasloj dobi. - Zapravo, pokazalo se da su djeaci u dobi od šest do jedanaest godina koji konzumiraju uglavnom sokove izloženi veem riziku od pretjerane tjelesne težine i pretilosti u usporedbi s onima koji su takve

napitke konzumirali umjerenije, otkrila je. Istraživai su istaknuli kako unos zaslaenih napitaka posljednjih desetljea raste. U isto vrijeme raste i raširenost pretjerane tjelesne težine i pretilosti kod djece. - Cilj nam je bio prouiti odnos izmeu obrazaca unosa napitaka i prekomjerne tjelesne težine te pretilosti kod kanadske djece. Mnogo adolescenata konzumira više zaslaenih napitaka od preporuene koliine Istraživaki tim utvrdio je obrasce konzumacije napitaka kod kanadske djece u dobi izmeu dvije i osamnaest godina uz pomo klaster analize provedene na grupama, odnosno klasterima, koje su se znatno razlikovale po sociodemogra skim obilježjima, etnikom podrijetlu, prihodima kuanstva i sigurnosti opskrbe hranom. Prije procjene sklonosti u konzumaciji pia i rizika od pre-

tilosti, podaci o više od 10.000 djece podijeljeni su prema razliitim dobnim i spolnim skupinama. Rezultati analize pokazali su da mnoge skupine djece i adolescenata konzumiraju više zaslaenih napitaka od preporuene koliine. - Openito, naši rezultati nisu pokazali nikakvu vezu izmeu uestalosti konzumacije zaslaenih napitaka kod kanadske djece i prekomjerne tjelesne težine te pretilosti, osim kod djeaka u dobi od šest do jedanaest godina koji konzumiraju uglavnom sokove i koji mogu biti izloženi veem riziku od prekomjerne tjelesne težine i pretilosti, kažu istraživai. Whiting i njezini kolege istaknuli su kako njihovi rezultati doprinose “raspravi koja se vodi zbog “rastue zabrinutosti javnosti vezano za odnos zdravlja i unosa zasla%nih napitaka, pretjeranog unosa energije i pretilosti”.


5. listopada 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

Drvee mijenja boje. Zašto ne biste i vi? Paleta toplih jesenjih boja polako ali sigurno preuzima dominaciju nad meimurskim poljima, livadama, vinogradima i šumama. Prirodna zakonitost ne može se mijenjati. U jesen drvee mijenja boje. Zašto ne biste i vi? Originalni detalji u bojama jeseni mogu biti dio osobnosti i originalnosti koji e nas izdvojiti od drugih. akoveki špiceri izgleda kao

da poznaju tu zakonitost. Zapazili smo kako su se utoplili u jesenjim bojama: boji meda, kestena, bakra ... Poneki mladenaki iskorak u pink i magenta varijantu godi oku. Što danas odjenuti? Nedostaje vam ideja i mašte? Pogledajte kroz prozor. Raskošne boje jeseni dat e vam jednostavan odgovor na ovu vjeitu žensku nedoumicu i pitanje ...

ESPRESSO by

ProLISTAJMO u listopadu! Prema nekim procjenama, ak devet desetina naših svakodnevnih razgovora dotie se problema meuljudskih odnosa. "Razvlaimo" teme od lokalnih traeva, preko dnevno - politikih aktualnosti, do rasprava o meunarodnim odnosima. Meusobni razgovori su nam bitni. Pomažu nam analizirati i rješavati svakodnevne probleme i dileme. Družba i komunikacija s prijateljima od iskona je opsesija i težnja zapažena kod svih naroda. A koliko se družimo s (naješe) nepoznatim ovjekom – piscem nekog književnog

djela? Pitanje je to koje se nametnulo kao uvod u svekoliko obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige. Veina nas zna kako su ti dani "negdje tamo u listopadu", a evo i tonog "tajminga": od 15. listopada do 15. studenoga. Kakva je italaka kultura nas Hrvata, ove 2012. godine? Rezultati istraživanja koje su od agencije GFK naruili Knjižni blok i Zajednica nakladnika nisu odviše optimistini. Kriza i pad standarda izjeda italaku publiku. A knjiga sve manje postaje potreba hrvatskih graana. Nakladnici se prilagoavaju aktualnom stanju na tržištu i prilagoavaju

cijene novih izdanja, ali to nije dostatno. Nekada su se knjige kupovale "preko sindikata", pa je barem u svakoj obitelji bio na policama zastupljen pokoji set umjetnikih ili prirodoslovnih enciklopedija. Možda ih je netko nekada i prolistao. Tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja itala se školska lektira. Nije bilo Interneta da nam donosi sažetak kapitalaca poput "Rata i mira" ili "Zloina i kazne"'. Pisao se i "dnevnik itanja". Doduše, neki su se dnevnici meusobno razmjenjivali i nadopunjavali, ali i to je bio aktivan vid edukacije o književnosti.

Koliko je današnje školstvo spremno približiti "umreženoj" i digitalizaciji okrenutoj mladoj italakoj publici literaturu koja e biti primjerena njezinoj dobi, odrastanju i mladenakim interesima? Stjeu li danas mladi naviku itanja? Neki tvrde da hrvatska djeca sve manje itaju. Statistike knjižnica bilježe kako su umirovljenici najzastupljeniji lanovi. Samo obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige zasigurno nije dovoljna programska aktivnost koja e pokrenuti italaku lavinu. Knjiga i književnost zaslužuju suvremenije tretiranje u aktualnom društvenom okruženju.

Možda je jedan od putova promoviranja knjige ustolienje itateljskih klubova u kojima bi se moglo razgovarati o proitanim djelima. Na tu ideju navodi knjiga Glorie Goldreich "Veera s Anom Karenjinom". Ljubav prema književnosti okuplja znanice na "ašicu razgovora". Junakinje, razgovarajui o proitanom, pronalaze odgovore na izazove koja im prireuju brani odnosi, djeca ... Proitajte. Upravo potraga za odgovorima životnih problema sve više u prvi plan stavlja i knjige iz domene "samopomoi", odnosno tzv. self-helf literature. Izvješa knjižara govore kako potražnja za takvom literaturom ne opada. Ljubavni romani i krimina-

listiki žanr takoer su esto na top ljestvicama itanosti. A pisci, spisatelji, autori, književnici? Mogu li oni od pisanja živjeti? Posebice kod nas u Hrvatskoj? Kakvi su prihodi od autorstva? Može li i autor ovog teksta živjeti kvalitetno od novinskih tekstova? Hm...?! Statistika ne ide autorima u prilog. Od deset Hrvata njih šestero uope ne ita ništa osim povremeno novinskih ili Internet izdanja. Želim svima (i samoj sebi) dovoljno vremena za užitak radosnog druženja s 40-ak stranica knjige barem prije spavanja. Prolistajmo u listopadu poneku knjigu. Ne uz zapovjedni nain ili glagol "trebati". itajmo jednostavno s ljubavlju.


10

5. listopada 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Savjeti Neurološka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vještak

EEG-laboratorij

mr. Jelena Klinčević, spec. klinički psiholog

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TEAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolniko lijeenje ovisnosti

Čakovec (jug), Antuna Augustinčića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika ttt savjetovanje ttt psihoterapija ttt edukacija ttt istraživanje Matice hrvatske bb, 40000 Čakovec, tel: 040 312-330

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Piše prof. soc. pedagoginja Jelena Wranna Kova

Ljubomoran

Ravnodušnost u ljubavi

I djevojke piju

Ljubav je prije svega odnos bliskosti, a u t a k vom odnosu ima mjesta i za jako pozit iv ne i za neugodne osjeaje, kao i za trenutke ravnodušnosti. Trenuci, pa ak i razdoblja indiferentnosti nastupaju u svakom meuljudskom odnosu, pa tako i u ljubavnom odnosu, što ne znai da je tada ljubav prestala. Kad se dvije osobe vole u njihovom odnosu ima trenutaka za osjeanje ravnodušnosti i takvih se trenutaka ne treba plašiti, nego ih prepoznati i vidjeti o emu nam oni govore. Kod dugotrajnijih ljubavnih veza dolazi do promjena u meusobnim osjeajima partnera koje se mogu manifestirati nedovoljnom koliinom zadovoljstva i izravnog osjeanja ljubavi. Takva se vrsta ljubavnog odnosa naziva ljubav – navika. Veina se mladih parova grozi te mogunosti da im ljubav postane navika. Postoji realni rizik da bježei od navikavanja i dosaivanja netko ide iz veze u vezu tražei neprestano odreenu razinu uzbuenja i privlanosti zbog nepodnošenja ravnodušnosti i monotonije. I tako postaje kronino nezadovoljan i nesretan što nikako ne uspijeva pronai osobu kraj koje nee biti ravnodušan... Takve osobe

Do nedavno je bilo uvriježeno mišljenje da su djeaci, tj. mladii ti koji uglavnom imaju problema s prekomjernim konzumiranjem alkohola. Novija istraživanja pokazuju da današnje djevojke piju isto kao i mladii, a nekad i više. Obiteljska povijest zlouporabe sredstava ovisnosti, prenatalna izloženost alkoholu, neadekvatan odnos roditelj-dijete, loša komunikacija, manifestiranje poremeaja u ponašanju, buntovništvo, depresija, tjeskoba, školski problemi, pozitivni stavovi o alkoholu, stres i loše suoavanja sa stresom, sve to doprinosi riziku da e djevojka prekomjerno piti alkohol. Ono što djevojke nerijetko „motivira“ za pijenje alkohola je nisko samopoštovanje, vršnjaki pritisak, želja da se lakše nose s problemima, te optereenost izikim izgledom. Rodne studije pokazuju da se mnoge djevojke nastoje uklopiti u društvo svojih muških prijatelja. Alkohol otpušta konice, osjeaju se opuštenije, samopozdanije i privlanije. Ponekad djevojke prihvaenošu u muškom društvu, kao i seksualnom privlanošu, grade svoje samopouzdanje i društvenu popularnost. Takvom nainu razmišljanja pridnose i mediji, prenošenjem pria o poznatim pjevaicama ili glumicama kojima se dive mnoge mlade djevoje, kako piju, tulumare, krše zakon, te prezentiranjem toga u stilu da se “loše djevojke“ više zabavljaju, te da ih bez obzira kako smiješno ili otužno izgledale u pijanom stanju, svi i dalje vole i podržavaju. Ovo vjerovanje je štetno za razvoj zdrave slike o sebi, kao i promicanje lažne ideje da nas alkohol ini zabavnim i seksi. Pristisak da moraju biti izazovne i seksi, nerijetko ide ruku pod ruku s željom za konzumiranjem alkohola. Nažalost, trendovi dijeta, nošenja izazovne odjee i na-

PITANJE: Više od sedam godina moj suprug puno pije. Stalno je razdražljiv, esto dolazimo u sukob, zanemaruje mene i naš u dje c u a u zadnje vrijeme postao je ljubomoran i stalno me optužuje da ga varam. Stalno traži dokaze preljuba. Što da radim? ODGOVOR: Dugotrajnim i prekomjernim pijenjem alkoholnih pia dolazi se do ovisnosti o alkoholu, do alkoholne bolesti i tada alkoholiar ne može prestati piti, ve mu je potrebna pomo sa strane. Alkoholiar u tijeku razvoja alkoholne bolesti postupno se mijenja u ponašanju i openito kao linost. Te promjene ponašanja i promjene linosti se odražavaju na njegovu obitelj, na njegov posao i njegovo mjesto u društvu. U poetnoj fazi alkoholiar opravdava svoje pijenje okolnostima koje su vezane uz njegov posao, prijatelje i razne poteškoe. On želi svakome uiniti neku uslugu, poziva na pie te na taj nain skriva svoju ovisnost o alkoholnom piu. U fazi ovisnosti pored niza drugih tjelesnih i duševnih komplikacija koje su vezane uz ovisnost prema alkoholu javljaju se i smetnje potencije i gore naveden promjene linosti, razvija se paranoidni sustav bolesne patološke ljubomore. Time alkoholiar radi svoje spolne nemoi optužuje svoju su-

prugu da ga vara da mu je nevjerna, maltretiraju ju i moli je ili psihikim i izikim muenjem pokušava iz nje iznuditi priznanje. Optužuje je da ima seksualne odnose sa najbližim srodnicima, prijateljima i sluajnim prolaznicima. Kontrolira svaki njezin korak, svaki njezin postupak i tumai ih sa svojom bolesnom ljubomorom. esto se u tim situacijama dogaa da joj nanosi izike povrede koje mogu biti i opasne po život Alkoholna ljubomora u lakšem obliku je vrlo esta pojava kod alkoholiara, meutim u težim sluajevima ona je jako opasna po okolinu pa takvog alkoholiara treba smjesti u psihijatrijsku bolnicu. U poetku sumanute ideje ljubomore ispoljavaju se samo u pijanom stanju ali kasnije mogu biti prave paranoine ideje nevezano uz pijano stanje. Uz sumanute ideje obino je prisutna sumnjiavost i nepovjerljivost. Što se tie vašeg pitanja smatram da vam je nužna i hitno potrebna pomo. Pomo bi trebali potražiti kod najbliskijih prijatelja, obiteljskog lijenika, ili psihijatra. Recite suprugu koje sve posljedice mogu nastati po vas i vašu djecu ukoliko nastavi piti Pojasnite mu da e daljnjim pijenjem doi do raspada obitelji a da e vaša djeca kroz cijeli život nositi trajnu patnju.

kraj koje nikad neemo bit i ravnodušni zapravo nema na tom svijetu, jer nije problem u osobi k ao takvoj, nego u nemogunosti osjeaja da budu uv ijek prisutni. Nijedan osjeaj ne može se osjeati stalno, pa tako ni ljubav. Zato u svakoj, pa i najljepšoj ljubavnoj prii dolazi do navikavanja i osjeanja ravnodušnosti. To nije odnos ravnodušnosti, nego stanje koje je privremeno. U ljubavi postoji dvostruki sustav vezivanja . Pozitivno vezivanje sastoji se u pojavi ugodnih osjeaja u prisutnosti voljene osobe, a negativno vezivanje sastoji se u pojavi neugodnih osjeaja u odsutnosti voljene osobe. Ako uz nekoga imate pozitivne osjeaje, ali vam zapravo ne fali dok nije kraj vas, onda se radi o svianju, a ne o ljubavi. Ako uz nekoga nemate neke posebne osjeaje dok je kraj vas, ali vam fali kad ga nema, moglo bi biti da se radi o ljubavi, ili barem o prijateljstvu. Tako bi se to najjednostavnije moglo razlikovati. Dakle, kod stadija ljubavne veze u kojoj se razvikla navika, partneri jedno kraj drugog ne moraju osjeati ugodne osjeaje, ali kad su neko vrijeme razdvojeni osjeaju da si fale, da ih daljina razdvaja, ljubomorni su ili eznu jedno za drugim i žele ponovno biti skupa. To znai da postoji vezanost meu njima, a kad su ponovno zajedno sve im je onako – na mjestu, i bez jakih osjeaja. Zato se neki ljudi jako zbune kad se nakon što prekinu vezu u kojoj su osjeali monotoniju odjednom javi tuga jer im bivši partner nedostaje, što znai da se zapravo nisu od njega razvezali. I ako kraj sebe imaju neku novu osobu koja im se svia, nastaje unutarnji konlikt jer im se svia osoba koja im ne fali ako je odsutna, a fali im ona bivša, koja im se nije sviala kad su bili skupa. Eh, kako smo mi ljudi komplicirani. Zato pazite na one koje imate kraj sebe, i razmislite unaprijed kako bi vam bilo bez njih....

I. G. Kovai 1E akovec 099 222 1 888

Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam Utorak: 15.00 - 18.00 • Srijeda: 15.00 - 18.00 • etvrtak: 9.00 - 12.00

laženje modela identiikacije u svijetu poznatih i slavnih, u konanici esto dovede do osjeaja nezadovoljstva sobom i svojim izgledom, depresije, poremeaja prehrane i niskog samopoštovanja. Kao što postoje razlike u razlozima i motivaciji ka pijenju alkohola izmeu djevojaka i mladia, postoje i razlike u posljedicama. Ukoliko mladi i djevojka približno iste težine i visine popiju jednaku koliinu alkohola, djevojka e, zbog izioloških razlika, imati veu koncentraciju alkohola u krvi. Zloporaba alkohola meu djevojkama može se negativno relektirati na akademske probleme, menstrualne tegobe, loše cjelokupno zdravlje, probleme s mentalnim zdravljem, kao i razvoj ovisnosti o alkoholu ili drugim sredstvima ovisnosti. Budui da praksa pokazuje da je put od povremenog i umjerenog pijenja, do prekomjernom i „problematinog“ pijenja krai za žene, nego za muškarce, pravodobna intervencija je od izuzetne važnosti. Neki od znakova koji mogu upuivati da djevojka ima problema sa alkoholom su: problemi u školi, mijenjanje društva, vea tajnovitost, poveana potreba za novcem, nagle promjene raspoloženja, razdražljivost, agresivnost, neodgovorno ponašanje, depresija, zaboravljivost, nerazgovijetan govor, poteškoe u izražavanju misli, pogoršanje koordinacije pokreta, loša ravnoteža i sl. Istina je da je znakove ovisnosti kod mlade osobe ponekad teško uoiti i razlikovati od „uobiajenog“ tinejerskog ponašanja. Najbolja obrana roditelja trebao bi biti otvoren i iskren dijalog sa svojim djetetom o njegovim prijateljima, interesima, željama, potrebama. Roditelji koji ekaju da uoe blještee znakove upozorenja, mogu ekati predugo.

tSVǏOBNBTBäB tDFOUSJSBOKFLSBMKFäOJDF ,*3013",5*,")37"54,*./"Ǝ*/0.

tCJPUFSBQFVUTLBQPNBHBMB #*0&/&3(*+"

tNJHSFOF tDJSLVMBDJKF t[BLPǏFOKB tTLFMJP[F tTQPOEJMP[B tMVNCBMOFJPTUBMFUFHPCF Podružnica br.1 – "Aton" d.o.o. NACIONALNI GIMNASTIČKI CENTAR J. Marčeca bb, Nedelišće, tel. 040/373-449, mob. 098/242-162 ZADAR, Dr. Fr. Tuđmana 17, tel/fax. 023/311-535


5. listopada 2012.

11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

CITODIJAGNOSTIKA D.O.O. JANKA JURKOVIĆA 2A VARAŽDIN

PRIVATNA CITOLOŠKA ORDINACIJA MR. SC. LADISLAVA VESELIĆ, DR. MED. SPECIJALIST KLINIČKE CITOLOGIJE Piše dr. med. Damir Mamuzi

Besplatni ultrazvuni pregledi dojke I ove godine u mjesecu listopadu oznaavamo borbu protiv raka dojke. 6.10. udruga Europa donna provodi akciju Dana ružiaste vrpce,a15.10 Dan zdrave dojke. Hrvatsko senološko društvo provodi ponovno akciju Otvorenih vrata. U dvadeset hrvatskih gradova provoditi e se besplatni ultrazvuni pregledi dojki u žena od starosti 20-30 godina. Poznato je da se preventivni pregledi dojki provode kod nas u Hr-

vatskoj mamografijom u žena od 50 godina starosti svake druge godine.Rak dojki se nažalost javlja i u mladih žena,pa je potrebno i mlau dobnu skupinu ukljuiti u preventvne preglede. U Varaždinu e se akcija besplatnih pregleda provoditi u Poliklinici GYN- Dr.Damir Mamuzi od 8 00 sati tijekom itavog dana u ponedjeljak 15.10.2012. Potrebno je naruiti se za pregled na tele on 042/ 232410.

Y T O

- ULTRAZVUK DOJKE - PUNKCIJA DOJKE POD KONTROLOM UZ-A S ANALIZOM - PUNKCIJA LIMFNOG ČVORA POD KONTROLOM UZ-A S ANALIZOM - PUNKCIJA ŠTITNJAČE POD KONTROLOM UZ-A S ANALIZOM - ANALIZA URINA - ANALIZA ISCJETKA DOJKE - PUNKCIJA KOŠTANE SRŽI S ANALIZOM - ANALIZA PAPA TESTA

NALAZI SE DOBIVAJU U ROKU OD 24 SATA! RADNO VRIJEME: PONEDJELJAK - PETAK: 12-16 H PO DOGOVORU: 098/446-280, 042/200-253 www.citodijagnostika.hr


12

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5. listopada 2012.

Automobilizam Autocentar Bratuša d.o.o. Preloška 38, Čakovec Telefon: 364-244

Prodaje sljedeća rabljena vozila: t Citroen Xsara Picasso 1,8 i, 2002.g., 141700 km, reg. 11/2012, cijena 29000 kn tKia Pro ceed 1,6 crdi, 2011.g., 15000 km, reg.10/2012, cijena 91000 kn tMazda 3 1.6 i, 2005.g., 55000 km, reg. 11/2012, cijena 61000 kn tNissan X-Trail 2.2 dci Sport, 2004.g., 112000 km, reg. 6/2013, cijena 84000 kn tOpel Zafira 1.9 CDTI, 2008.g., 130000 km, reg. 3/2012, cijena 81000 kn tRenault Clio 1.5 dCi, 2003.g., 86000 km, reg. 2/2013, cijena 30000 kn tVW Golf V 1.6 FSI, 2004.g., 105000 km, cijena 53500 kn

N

a ovogodišnjem s a j m u aut omobi la u P a r i z u S E AT je predstavio svoj novi identitet i korporativni dizajn marke, ukljuujui i novi logo. Kao što je rekao SEATov šef dizajna, dizajn novog loga savršeno odražava SEATovu ljubav za detalje i k v a l it e t u . u v aju i identitet tradicionalnog “S”, ovaj put su smanjili broj linija, “S” je sada

SEAT predstavio nov identitet i slogan “En više trodimenzionalan, a ukupno je sada v iše pravokutan, više geometrijski. Sve to daje novom lo g o t ipu v i š e mo der a n , pr e c i z a n i kipareni izgled. “

Peugeot nagraen za inovativni dodirni zaslon u modelu 208 Peugeot je dobio nagradu „Comfort Innovation of the Year“ za svoj inovativni dodirni zaslon u modelu 208, koju mu je nedavno dodijelio meunarodni žiri automobilskih novinara u Stuttgartu. Dodirni zaslon obuhvaa funkcije slušanja glazbe, radija, korištenja navigacije i putnog raunala, a pomou njega mogu se podešavati postavke vozila kao što su osvjetljenje u putnikoj kabini i aktivacija brisaa prilikom vožnje unatrag. Korisniku je na raspolaganju bluetooth, preko kojeg može prikljuiti mobitel, te primati pozive, telefonirat i ili slu šat i glazbu. Na USB prikljuak mog u se spojit i r a z n i ureaji za reprodukciju glazbe, poput MP3 playera. Spajanje na USB prikljuak omog uava slušanje glazbe ili gledanje slika, upravljajui njima putem komandi na dodirnom zaslonu ili upravljau. Dod i r n i z a slon d io je standardne opreme s paketom Allure, a u opciji je dos t upa n n a n ivou opr eme A c t i ve . Mo ž e se naruiti zasebno ili u paketu s navigacijom i/ili CD itaem.

GOLF BlueMotion koncept

Potrošnja go posto u odno Vol k s w a g e n j e , n a Salonu automobila u Parizu, predstavio koncept jednog od najštedljivijih automobila na svijetu: novi Golf BlueMotion. Ovaj Golf, pokretan novim 1,6-litarskim TDI agregatom (81 kW/110 KS), troši samo 3,2 l/100 km, a ta vrijednost odgovara CO2 emisiji od samo 85 g/km. Pr va generacija Golf BlueMotion-a debitirala je prije pet godina na Salonu


5. listopada 2012.

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

vi korporativni njoyneering” SEAT je uzeo inspiraciju iz Avenida Diagonal u Barceloni (jedna od najširih i najvažnijih avenija koja presijeca grad Barcelonu na dva dijela, dijagonalno od zapada prema istoku), implementirajui svoje kvalitete kroz 3D oblik i španjolsku karizmu kroz crvenu boju. Nov i slog a n t v r t ke ENJOYNEERING. u SEATu opisuju ne samo kao slogan, ve v iziju i moan alat promjene cijele tvrtke. Poetni proces redizajna zapoeo je u 2010, te se studiozno radilo na usavršavanju do njegovog predstavljanja u Parizu.

TJEDNI TOP 5 BERBA MANDARINA I UŽIVANJE NA MAKARSKOJ RIVIJERI 13.-14.10. i 27.-28.10. Polazak iz Čakovca 740 kn POSJETITE S NAMA ŠOPRON 27.10.2012. 275 kn Polazak iz Čakovca 245 kn djeca i umirovljenici NOVI SAD – BEOGRAD 20.-21.10.2012. Polazak iz Čakovca 690 kn

NOVI Opel Adam

ČUDESNA TURSKA 3.11.11.2012. Avionom iz Zagreba od 1.999 kn

Jednostavno jedinstven! Svojim posve novim automobilom nazvanim ADAM Opel prvi put predstavlja jedan moderan, mali, urbani automobil koji otvara mogunost rasta ovog branda u iznimno propulzivnom A-segmen-

tu. Opel ADAM spaja dojmljiv dizajn s potencijalno gotovo neogranienom mogunošu personalizacije, pa je svaki ADAM posve jedinstven. Osim toga, donosi vrhunsku tehnologiju iz gornjih segmenata,

PARIZ CITY BREAK 1.-4.11.2012. Avionom iz Zagreba od 2.690 kn

ukljuujui novi integrirani informacijsko-komunikacijski sustav koji s automobilom spaja vozaev pametni telefon (s Androidom i Appleovim iOS-om) i tako ini internetske aplikacije dostupnima u kabini.

INSULA - Turistička agencija

Glavna 5 40323 Prelog

040 637 555

NOVO! Poslovnica Čakovec: tel. 31 44 55 (u sklopu hotela "Park") www.insulatour.com info@insulatour.com

AMC Meimurje akovec, Športska 8,

tel. (040) 328-750, 328-751 e-mail: prodaja-ford@amc-medjimurje.hr

1. Ford Focus 1.6 Trend Sport 5 vrata, 2011., crvena, ESP, automatska klima, el. paket, maglenke, alu felge, sportska sjedala i ovjes 2. VW Passat 2.0 TDI Comfortline 2011., smeđa, ESP, start-stop sustav, automatska klima, el. paket, tempomat, parking senzori, alu felge

oriva poboljšana za 15 osu na prethodni model automobila u Ženevi, a tržištu je predstavljen krajem 2007. U to je vrijeme, Golf BlueMotion postavio nove standarde uz potrošnju goriva od 4,5 l/100 km (119 g/km CO2). U 2009. Volkswagen je pokazao drugu generaciju Golf BlueMotion-a, takoer u Ženev i ( k ao koncept ni automobil), njegova potrošnja goriva smanjena je na 3,8 l/100 km (99 g/km CO2), a prve isporuke serijske verzije

krenule su u listopadu iste godine. injenica da je potrošnja goriva za treu generaciju Golf BlueMotion-a morala biti smanjena za još 0,6 litara ili 15 posto, a emisija CO2 za 14 grama po kilometru, odraz je kontinuiranog tehnikog napret k a. S obzirom na 50-litarski spremnik za gorivo i potrošnju goriva od 3,2 l/100 km, novi Golf ima nevjerojatni teorijski raspon od 1562 km.

Obavite besplata besplatttan ann preg pregled pr gled vozila i ugo ugovorite g vorite uslugu usluggu po ppomoći moći na cesti za 55 kn na Dan otvorenih otvorenih ih vrat vrata a a 13. listopada listopa

www.renault.hr

ZABORAVITE NA IZNENAĐENJA U VIDU NEOČEKIVANO VISOKIH TROŠKOVA. DOĐITE NA DAN OTVORENIH VRATA U OVLAŠTENE RENAULT SERVISE GDJE VAS OČEKUJU SAMO UGODNA IZENENAĐENJA. OBAVITE BESPLATAN PREGLED VOZILA U 33 KONTROLNE TOČKE, UGOVORITE USLUGU POMOĆI NA CESTI ZA 55 KN I OSTVARITE DO 45% POPUSTA NA ORIGINALNE REZERVNE DIJELOVE!* *više na www.renault.hr/paketi

AutoCentar Kos, Mihovljanska 89, Čakovec, Tel: 040 493 030


14

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

i vojni model po akcijskim cijenama

WFMJLBQPOVEBrQPWPMKOFDJKFOF

Petak, dan za... * Potražite nas svakog petka od 23.12.2011. na svim prodajnim mjestima!

www.mnovine.hr www.facebook.com/mnovine

SAVRŠEN IZBOR ZA TVRTKE 1. 1.6 .6 MultiJet 16V 105 KS

5. listopada 2012.


5. listopada 2012.

www.mnovine.hr• •marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr •• 040 www.mnovine.hr 040 312 312 333 333

Dobro je znati 15 39


Poznati i slavni MASTERCHEF Nove TV

Meu dvadeset najboljih i dvojac iz Meimurja: Nikola Lesar i Marko Palfi Druga sezona Masterchefa, kuharskog showa Nove TV, ve se opasno zahuktala, a otkriveno je i 19 najboljih kandidata koji su svojim talentom uspjeli zaslužiti mjesto u Masterchef kuhinji. Mjesta je bilo za 20 inalista, ali je jedna natjecateljica odustala prije velikog inala. Meu onima koji su ušli u završnicu i bore se za pobjedu ovoga gledanog TV showa jesu i dvojica meimurskih kuhara - amatera, koji inae dolaze iz akovca - Nikola Lesar i Pušina Marko Pali.

Marko Palfi

Tko su meimurski finalisti? Nikola Lesar ve je s 18 godina radio na kruzeru, a food menadžer mu je rekao da ga vidi na svom mjestu za 5 godina. Na žalost, zbog obiteljskih problema morao se vratiti kui nakon par mjeseci rada u Americi. Ambiciozan je, lojalan i unikatan, mane su mu povodljivost i to što je ponekad preglasan. Odlika dobrog šefa je, po njemu, da sluša svoje osoblje, jer bez njih on je nitko i ništa. Njegova prva kuharska uspomena jesu corn lakes s ajnom salamom i maslacem, sve zapeeno u mikrovalnoj. Najteža situacija u kuhinji do sad mu je kuhanje za roditelje svoje djevojke. Volio bi nauiti o molekularnoj gastronomiji i imati restoran s takvim jelima. Dnevno provede tri sata gledajui razne kulinarske emisije. Najponosniji je na svoj losos s umakom od gljiva. Uvijek pogodi omjer zaina. Najvea ambicija u životu: 3 Michelinove zvjezdice. Drugi je Marko Pali, koji takoer dolazi iz Meimurja, iz Pušina, ali se kao student komunikologije u posljednje vrijeme uglavnom nalazi u Zagrebu. On kaže da bi za pet godina volio biti na jednogodišnjoj praksi kod Thomasa Kellera u njegovom restoranu "Frenchlaundry" u Napavalleyu kao pomoni kuhar. Najteža stvar u životu mu je bila gubitak posla. Društven je, organiziran, zna slušati, a mane su mu što je hedonist,

Nikola Lesar

tvrdoglav i strog. Kod ukuana ga smeta šlampavost. Volio bi imati jau snagu volje. Nauen na stres, tada mu je koncentracija najvea. Opušta se uglavnom kuhanjem. Kuha od desete godine, samouk. Prva jela bila su mu jaje na oko i pomfrit. Hrana mu je oduvijek najvea okupacija, provodi sate i sate razmišljajui što e skuhati. Pojedine recepte razrauje u glavi mjesecima. Nikad ne kuha po tuim receptima. Najteža situacija s kojom se do sad susreo u kuhinji je doek Nove godine za 25 ljudi, a štednjak mu je samo polovino funkcionirao. Volio bi provesti život uei razne svjetske kuhinje. Prošle godine je sudjelovao u showu i ušao u TOP 50, a najponosniji na sebe je bio kad su mu sva tri lana žirija nahvalila jelo na audiciji prošle godine. Ne zna raditi slastice. Hobi mu je, naravno, kuhanje.

Sjajni Marko i Nikola odmah izbili u prvi plan - Veselim se tvojim jelima, komentirao je inae strogi

Dino, i time dao odmah naslutiti kako pobjeda Marka Palija nije iznenaenje u prvom izazovu. Iako je bilo tu još kandidata koji su dobili pohvale za svoje jelo, Marko Pali ujedno se izdvojio i kulinarskim potezom (odstranio je kost s batka), koji mu je vjerojatno i donio titulu pobjednika ovotjedne Kutije iznenaenja. Inae, Marko je u svom prvom ovogodišnjem izazovu meu 20 najboljih dinstao piletinu i složio kao prilog “grave na tave“. I Nikola Lesar je odmah iskoio „u prvom planu“. On je slavio u pobjedu u borbi svih za „borbi s profesionalnim kuharem“. Nikola je priredio mesne okruglice s bajnim prilogom takoer osvojio žiri. Uglavnom, jednoglasnom i, kako su rekli, jednostavnom odlukom žiri je poruio kako je njegov tanjur bio daleko najbolji i najmaštovitiji od svih u startu završnice ovogodišnjeg Masterchefa Nove TV.

FORMULA 13 1 Runaways THE KILLERS 2 Hurts Like Heaven COLDPLAY 3 Summertime Sadness LANA DEL REY 4 I Follow Rivers LYKKE LI 5 Say Goodbye NORAH JONES 6 While You’re Out Looking For Sugar JOSS STONE 7 Reboot The Mission WALLFLOWERS FT. MICK JONES 8 Oh Love GREEN DAY 9 Breaking Down FLORENCE + THE MACHINE 10 Lost In The Echo LINKIN PARK 11 Little Black Submarines THE BLACK KEYS 12 La La La SNOOP LION 13 Blow Me (One Last Kiss)

P!NK

14 Lemonade ALEXANDRA STAN 15 Everybody’s On The Run NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS

Top Hit List 1 NO DOUBT Sele Down 2 PINK BlowLISTA Me (OneDOMAIH Last Kiss) TOP 3 FUN Some Nights 4 RITA ORA How We Do (Party) 5 LYKEE LEE I Follow The Rivers/Magician Remix/ 6 WILEY Heatwave 7 NICKI MINAJ Pound The Alarm 8 LINKIN PARK Burn It Down 9 FLORENCE & THE MACHINE Spectrum (Say My Name) 10 MADONNA Turn Up The Radio 11 CEDRIC GERVIS Molly 12 TIMBALAND Hands In The Air (Ft NEYO) 13 TRAIN 50 Ways To Say Goodbye 14 PORTER ROBINSON Language 15 CALVIN HARRIS We’ll Be Coming Back

Varaždin 107.1 Novi Marof 103.1 Ivanec 93.3 Ludbreg 91.4

VAŠ NAJBOLJI RADIO VARAŽDIN www.radio-varazdin.hr


5. listopada 2012.

Dobro je znati 41

www.mnovine.hr â&#x20AC;˘ marketing@mnovine.hr â&#x20AC;˘ 040 312 333

ARENA VARAŽDIN 16. listopada 2012. predstave u 10, 14 i 19:30h

ORGANIZATOR:

POKROVITELJ:

 

PRODAJA ULAZNICA: ~ ÇŁ â&#x20AC;&#x153;TIME OUTâ&#x20AC;? i trgovine â&#x20AC;&#x153;BRANKAâ&#x20AC;? d.o.o. ,ÇŁ  


42

Dobro je znati

5. listopada 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Plus

Tjednik

Regionalni

MEIMURJE PLIN INFO Popravak plinskog uređaja ili preinaku na plinskoj instalaciji

NIKADA ne izvodite sami Pozivom ovlaštenog servisera otklonit ćete mogućnost eksplozije ili trovanja.

Sprijeit ete nesreu i život uiniti bezbrižnim! DEŽURNA SLUŽBA 040 395 199

AKOVEC, Obrtnika 4 CIJENA PRIRODNOG PLINA ZA RUJAN 2012. GODINE KUĆANSTVO: Za razdoblje od 01.09.2012. do 30.09.2012. 2,840000 kn/m3 uvećano za PDV, odnosno 0,306672 kn/kWh uvećano za PDV + TS2 16,50 kn uvećano za PDV PODUZETNIŠTVO: Za razdoblje od 01.09.2012. do 30.09.2012. 4,26 kn/m3 uvećano za PDV, odnosno 0,460008 kn/kWh uvećano za PDV + TS2 16,50 kn uvećano za PDV PODUZETNIŠTVO (PROIZVODNJA): Za razdoblje od 01.09.2012. do 30.09.2012. 3,43 kn/m3 uvećano za PDV, odnosno 0,370382 kn/kWh uvećano za PDV + TS2 16,50 kn uvećano za PDV PODUZETNIŠTVO (PROIZVODNJA – godišnja potrošnja veća od 10 GWh odnosno 1.000.000 m3): Za razdoblje od 01.09.2012. do 30.09.2012. 3,40 kn/m3 uvećano za PDV, odnosno 0,367143 kn/kWh uvećano za PDV + TS2 60,00 kn uvećano za PDV
21. rujna 2012.

SPEEDWAY PIŠU: ŽELJKO SOKA, DEJAN ZRNA FOTO:DRAGAN VIŠNJI

J

oš jednom Jurica Pavlic nije uspio. Novi pokušaj da ue u Grand Prix, meu 15 najboljih vozaa speedwaya na svijetu, nije bio uspješan, i to ponovno na “domaem terenu“ stadiona Milenium D. Kraljevec. Prije tono dva mjeseca bio je sjajan na Grand Prixu Croatia, ali ovaj put na utrci koja je trojici najboljih donosila plasman u Grand Prix 2013. nije uspio ponoviti tako dobre vožnje i bio je jako daleko od toga zacrtanog plasmana. Pred rekordnim brojem gledatelja (oko 6.500) u subotu meu “velike deke“ svjetskog speedwaya plasirali su se: Poljak Krysztog Kasprzak, Slovenac Matej Žagar i Danac Niels - Kristian Iversen. Pavlic je dobro startao u utrku i na prvom izlazu osvojio 2 boda. Meutim, sve je krenulo naopako nakon drugog izlaska.

sport@mnovine.hr

NA MILENIUMU DONJI KRALJEVEC održan Challenge Speedway Grand Prix

Jurica Pavlic zakazao u najvažnijoj utrci sezone, “vizu” za SGP izborili:

Kasprzak, Žagar i Iversen kon 20 vožnji osvojili 10 bodova “razvažalo“ je za preostala dva mjesta. Žagar, Iversen, Ales Dryml, Leon Madsen i Troy Batchelor u dodatnim vožnjama tako su se meusobno obraunali tko ide u elitu, a najuspješniji su bili Žagar i Iversen. Utrka koja je meu najvažnijima u sezoni za one koji žele

biti dio svjetske speedway elite, nije samo Pavlicu donijela razoaranje. Meu onima koji su nisu uspjeli su primjerice i tri vozaa koja su inae dio ovogodišnjeg Grand Prixaa - Andersen, Vaculik i Ljung, kojima 8 bodova nije bilo dovoljno da osiguraju “vizu“ za SGP i za sljedeu sezonu.

KONANI POREDAK GP CHALLENGE MILENIUM D. KRALJEVEC: 1. Krzyszto Kasprzak 11, 2. Matej Žagar 10+3+3, 3. Niels-Kristian Iversen 10+3+2, 4. Ales Dryml 10+2+3+1, 5. Leon Madsen 10+2+2+0, 6. Troy Batchelor 10+1+1, 7. Hans Andersen 8, 8. Martin Vaculik 8, 9. Peter Ljung 8, 10. Krzyszto Buczkowski 8, 11. Martin Smolinski 7, 12. Grzegorz Walasek 6, 13. Peter Kildemand 5, 14. Jurica Pavlic 5, 15. Adrian Miedzinski 4, 16. Michael Jepsen Jensen 0.

U najvažnijoj utrci sezone Jurica Pavlic ipak nije uspio izboriti jedno od tri mjesta koja vode u GP

Dogodio se pad, koji je oito ostavio traga u nastavku utrke. Nakon treeg izlaska na stazu i osvajanja samo jednog boda, bilo je jasno da od borbe za prva tri mjesta vjerojatno nee biti ništa. Da to nije definitivno njegov dan, pokazala je etvrta utrka, gdje kao rijetko kada na Mileniumu nije došao ni do jednog boda. Na kraju utješna dva boda za konani skromni zbir od 5 bodova.

Nervozna i neizvjesna utrka Kao što se i oekivalo, utrka koja donosi veliku priliku za ulazak u elitu bila je neizvjesna, izjednaena i nije bilo (pre)velike dominacije. Bilo je takoer oekivano dosta nervoze, odluivale su nijanse i na kraju su bile potrebne ak etiri dodatne vožnje kako bi se došlo do konanog plasmana. Poljak Kasprzak, koji je inae u

ovoj sezoni Grand Prixa bio druga rezerva, ali dobio je priliku voziti u Cardi u na British Grand Prixu, kao i prošle subote u Danskoj u Vojensu, takoer u SGP seriji, bio je najraspoloženiji i u pet izlaza osvojio je 11 bodova. Odluujue bodove za pobjedu na Grand Prix Challengu izborio je u svojem posljednjem izlazu na stazu, inae 18. seriji veeri, kad je odlino startao i pobjedniki utrku priveo kraju. Pet vozaa koji su na-

Pozivnica jedina nada za ulazak u Grand Prix 2013. Polako se kompletira lista Grand Prix vozaa za sljedeu godinu. Grand Prix seriju za sljedeu sezonu init e osam najboljih vozaa iz ove sezone, trojica iz kvalifikacija te etvorica s pozivnicom. Nakon što su završene kvalifikacije subotnjom utrkom u Donjem Kraljevcu, kree borba za pozivnice, posebice jer se otvorio prostor nakon što su najavljeni odlasci ponajboljih svjetskih vozaa “u mirovinu“. Jason Crump, legendarni 37-godišnji Australac, ve je najavio da se povlai iz Grand Prix serije pa e njegovo mjesto zauzeti devetoplasirani u Grand Prix seriji Andreas Jonsson iz Švedske. Crump je inae trostruki svjetski prvak, a od 2001. do 2010. bio je redovito meu trojicom najboljih svjetskih vozaa. Tako je poznato 11 vozaa koji e voziti sljedee godine Grand Prix seriju, dok su otvo-

rena još etiri mjesta. Za preostala mjesta sada kree borba. Organizator uvijek pokušava zadovoljiti najjae svjetske speedway sile (Poljska, Velika Britanija, Švedska, Danska i Australija). Za sad unutra u seriji Grand Prixa 2013. nema ni jednoga britanskog vozaa (kandidati su Harris ili možda Wo finden). Takoer sjajan Poljak Jaroslaw Hampel sigurno bi bio meu osmoricom “sigurnih“ da nije bilo ozljede, a pitanje je hoe li priliku ponovno dobiti odlini Danac Kenneth Bjerre. Ostaje za vidjeti i što e odluiti o nastavku karijere Hanckok i Gollob, još dvojica majstora u solidnim godinama. Ostatak društva koje se nada pozivnici takoer je izuzetno zanimljivo. Slovak Vaculik i mladi Danac Michael Jepsen Jensen ove su sezone slavili u utrkama Grand Prix serije, tu su vodei vozai juniorskog

speedwaya posljednjih sezona, Poljak Janowski i atraktivni Australac Dary Ward. Šanse Jurice Pavlica za dobivanjem pozivnice definitivno postoje. Plus na njegovoj strani je nastup u Grand Prix utrci u Donjem Kraljevcu gdje je ostao etvrti, na korak do postolja. Minus je definitivno loš nastup u finalu Challengea, no svakom se može desiti i loš dan. Sjajna organizacija svih utrka u Hrvatskoj te uvjeti kakvi se rijetko gdje viaju još su jedan plus za Juricu Pavlica. Naravno treba vidjeti i hoe li tim Jurice Pavlica uope i željeti doi do pozivnice. Inae, zbog promjena u pravilnicima najkvalitetnije svjetske speedway lige – one u Poljskoj (do ove sezone klubovi iz Extra lige mogli su imati samo jednog vozaa iz Grand Prixa u momadi, a sljedee sezone taj

broj nije ogranien), svi vozai su bili posebno motivirani na stazi Speedway kluba Unia, kako bi izborili Grand Prix i tako mogli pregovarati za nastup u najboljim poljskim klubovima. Iako su hrvatski navijai sanjali o Jurici Pavlicu na postolju i plasmanu u Grand Prix, moramo konstatirati da su Kasprzak, Žagar i Iversen zaslužili Grand Prix nastup i sjajnim nastupom u subotu, ali i konstantnim vožnjama kroz cijelu sezonu, te opravdali ulazak u elitu svjetskog speedwaya. Lista vozaa koji su nakon Challengea na Mileniumu i prema plasmanu u ovogodišnjem Grand Prixu izborili Grand Prix 2013.: Holder (Australija), Pedersen i Iversen (Danska), Hancock (SAD), Say utdinov (Rusija), Gollob i Kasprzak (Poljska), Lindgren, Lindback i Jonmsson (Švedska) i Žagar (Slovenija).

Pobjednika trojka iz Donjeg Kraljevca, Matej Žagar, Krzysztof Kasprzak i Niels - Kristian Iversen, koja je izborila nastup za Grand Prix seriju iduu sezonu
5. listopada 2012. KOŠARKA

ODBOJKA KUP

KUP Hrvatskoga odbojkaškog saveza

Izrazito loš dan odbojkaša Meimurje ispalo! Centrometala donio ispadanje Iznimno loš dan svih odbojkaša Centrometala urodio je ispadanjem iz Kupa Hrvatske. Nakon pobjede u prvom susretu u Zagrebu Centrometal je isto trebao potvrditi na domaem terenu. Meutim, gosti su prvo dobili susret s 3:0, a nakon toga i “zlatni“ set koji ih vodi u etvrtfinale. Inae, odbojkaši Centrometala teže od oekivanja došli su do pobjede ve u prvoj utakmici osmine finala Hrvatskoga odbojkaškog kupa u Zagrebu protiv istoimenog domaina rezultatom 3:2. Meutim, s obzirom na oslabljeni sastav, s kojim su zaigrali protiv Zagreba, stigli su ipak pred uzvrat u Nedelišu na korak da uu u 8 najboljih hrvatskih odbojkaških ekipa u tom natjecanju. Na kraju ipak nisu uspjeli. U utakmici u kojoj je trebalo potvrditi ulazak u etvrtfinale domai su zaigrali u sastavu s Gotalom, Kurtešom, Vincekom,

OKM CENTROMETAL – MOK ZAGREB 0:3 (20:25, 22:25, 20:25) “zlatni set” 7:15 Nedeliše, dvorana Aton, gledatelja 50. Suci: Vuruši (Varaždin), Turkovi (Daruvar). Centrometal: Palinkaš, Pua, Gotal, Vincek, Petran, Harambaši, T. Posavec, M. Posavec, Kurteš, Makarov, Križanovi (trener Kiri). Zagreb: Bogdanovi, Šimuni, Vujovi, Ivani, Herceg, Šmitlehner, Glavich, Mišin, Zelenika, Teppert (trener Mišin). Križanoviem, Palinkašem i Marinom Posavcom, te liberom Petranom. Igralo se dobro u napadu, ali bez bloka i igre u obrani. Tako stanje je sve do vodstva Centrometala od 17:16. Nakon toga gosti osvajaju pet uzastopnih poena, što održavaju za konanih 25:20. U drugom setu trener Kiri ubacuje Tomicu

Posavca umjesto Vinceka da popravi igru u polju. I to se doista desilo, ali previše kontri nakon toga domai nisu iskoristili, te su gosti poveli ak s 18:11. Nije se Centrometal predao, te su uspjeli izjednaiti ve pri 20:20. Nakon toga igra se poen za poen do 22:22. Kod 22:23 u napadu ne prolazi Kurteš, gosti dolaze do set lopte koju odmah koriste za 2:0. I nakon tako izgubljena dva seta Centrometal potpuno staje. Preostala dva seta gosti su puno bolji te iste osvajaju 25:20 i 15:7. Jednostavno kod domaih nije bilo raspoloženog igraa, gostima je sve polazilo za rukom, te su potpuno zasluženo prošli u sljedee kolo kupa. Nakon odlinih rezultata u pripremnom periodu, šok na poetku sezone. A u subotu slijedi gostovanje u Rijeci u prvom kolu prvenstva.

I. HRL - 4. kolo

Prvi poraz Meimurja akovekim je rukometašima na poetku susreta bilo potrebno etiri minute da bi stigli do prvog pogotka, a onda još narednih etrnaest da bi postigli i trei, što samo govori u kojem je smjeru utakmica u Županji kre-

nula na samom startu. Za to vrijeme domai rukometaši nisu imali milosti i punili su mrežu Meimurja (postigli su 12, Meimurje tek 3), tako da je bilo samo pitanje s koliko e razlike slaviti protiv gostiju iz akovca.

Ve u prvom kolu Kupa, voljom žrijeba odigran je susret dva najjaa sastava u našoj županiji – akovca i Meimurja. Predvoeni najboljim meimurskim košarkašem Lukom Prproviem (34 postignuta koša) akovec je naprosto poderao Meimurje za kojeg su od poznatijih igraa nastupli samo Marek Novak i Krajai i hrpa talentiranih klinaca. Prelog je doma bio bolji od Meimurje Globetke 62:60, a u Donjem Kraljevcu se morao igrati produžetak u kojem je Dubravan ipak nadjaao domaina. Košarkaši Rudara su autoritativno prohujali kroz Kotoribu. (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI

PRELOG: Podvezanec 17, Ciglar M. 10, Pilaš, Kanižaj 4, Šari 8, Poljak, Jankovi, Vargek, Blažona 4, Ciglar

DONJI KRALJEVEC: Švenda T. 3, Zrna 10, Balent 7, Ruži 9, Ivanovi 21, Švenda D. 16. Trener Zrna DUBRAVAN: Varga 15, Rusak 3, Rai 7, Lukša D. 16, Meimurec 12, Blažeka 3, Ribi 5, Štefi 11. Trener Krušelj K.

LIGA MLAIH KADETA

ŽENSKI KOŠARKAŠKI TURNIR

KOŠARKAŠKI SAVEZ MEIMURSKE ŽUPANIJE

U subotu i nedjelju 6. i 7. listopada u dvorani Druge osnovne škole u akovcu bit e organiziran ženski košarkaški turnir za igraice roene 1997. i mlae. U subotu se utakmice igraju od 14 sati, a u nedjelju od 9 sati ujutro. Sudjeluju ekipe Dubrave, Vinkovaca, Rovinja i domaina ŽKK Radosti. (bh)

drej Tesla u subotu s poetkom u 15.30 sati u dvorani u Murskom Središu održat e predavanje za trenere mlaih uzrasta s našeg podruja. Prisustvo na seminaru bit e uvjet za voenje ekipa u natjecanjima juniora, kadeta, mlaih kadeta i djeaka. (bh)

Do kraja prvog dijela Meimurje je ipak uspjelo smanjiti razliku na podnošljivih osam razlike, no više nije išlo. Ista je razlika ostala i na kraju susreta koji su domai sasvim zasluženo dobili s 28:20. (so)

akovec – Meimurje 107:78 (30:16, 26:18, 18:30, 33:14)

AKOVEC: Novak N., Terek M., Prprovi 34, Terek D. 17, Kranjec 9, Novak Mat. 9, Juras 4, Ostoja 11, Momilovi 5, Drk 4, Gospoi 14. Trener Kovai B. MEIMURJE: Gašpari, Vrus 8, Novak Marek 27, Miko 4, Krajai 16, Jambrovi 8, Paan 5, Ranteš, Kapelari, Lonari 6, Martinovi 4. Trener Sori R. Prelog – Meimurje Globetka 62:60 (14:17, 14:12, 21:15, 13:16)

Kotoriba – Rudar 51:69 (14:18, 8:22, 21:13, 8:16)

KOTORIBA: Munka 6, Selianec 9, Plako 7, Borovi 6, Zvošec A. 13, Orehovec 1, Fuš P. 8, Ujlaki 1. Trener Ujlaki R. RUDAR: Varga 20, Radikovi 17, Cilar 6, Bedi 12, Novak 3, Tkalec 11. Trener Damjanovi B. D. Kraljevec – Dubravan 66:72 (13:20, 15:14, 13:19,18:6, 7:13)

Veliko iznenaenje ve u prvom kolu! Turnir prijateljstva U subotu trenerski seminar! Rijetko se dešava da mlae za kadetkinje u kategorije Meimurja izgube utaPoznati trener mlaih akovcu! kmicu na lokalnoj razini( prošlih kategorija iz KK Zagreba Ansu sezona sve protivnike tukli s prosjeno sto koševa razlike?!), no i to se mijenja od ove sezone. Ve u prvom kolu naletjeli su na minu u Donjoj Dubravi. (bh)

RUKOMET

D. 4, Soka, Blažeka 15. Trener Sori R. MEIMURJE GLOBETKA: Markovi 7, Vugrinec 12, Capek 2, Serdarevi 12, Golubi 1, Levai 12, Franji, Belovi, Dolovski, Škoda, Vuruši 14, Radek. Trener Škoda D.

Dubravan (Klipi Ka.22, Klipi Kr. 28) – Meimurje(Vojkovi 26) 70:59 Rudar(Soboan 21, Antolovi 15) – Grafiar 45:57

KOŠARKAŠKI VIKEND VODI

Ivanica – Donji Kraljevec (Sinkovi 17) 48:47

POLUFINALE KUPA

ŽKK Radost (Taradi 18, Jeleni 14)– Kotoriba(Andrlon 16) 76:36

Prelog – akovec, subota 6. listopada u 18, Prelog Dubravan – Rudar, petak 5. listopada u 20.15, Kotoriba

II. HRL sjever – muški 1. kolo

Sjajno drugo poluvrijeme Preložana za startnu pobjedu Utakmicom i pobjedom u prvom kolu rukometaši Preloga samo su potvrdili ulogu avorita u ovogodišnjem natjecanju i želju za nastupom u višem rangu hrvatskog rukometa idue sezone. Iako je vei dio susreta prošao dosta izjednaeno, rukometaši Josipa Borkovia stisnuli su “gas” posljednjih dvanaest

minuta i taj ritam domaa momad više nije mogla pratiti. Vodili su domai tada dva razlike, no uspjeli i promašiti dva sedmerca, što je iskusna ekipa Preloga iskoristila i nije dopustila Garešnici da do kraja susreta postigne gol sa svojom, slobodno možemo rei antastinom serijom osvoji bodove i ostvari vrijednu

pobjedu od deset golova razlike.

Rukometašice startaju 13. listopada Ženska skupina II. HRL još nije startala. Start je predvien za subotu 13. listopada, a rukometašice Zrinskog marljivo se pripremaju za poetak. U 1. kolu su na domaem terenu, a igraju protiv Darde.

III. HRL - žene sjever

U meimurskom derbiju slavio akovec Prošli vikend zapoelo je i natjecanje u III. HRL sjever za žene, u kojoj se natjeu i dva ženska rukometna kluba iz Meimurja, ŽRK akovec i ŽRK Prelog. Ove sezone zbog nedostatka financijskih sredstava od natjecanja je odustala ak polovica ekipa, tako da ih je u natjecanju ostalo samo šest, ali se dogovorom klubova prvenstvo igra dvokružno u jesenskom i proljetnom dijelu. U nedjeljnom meimurskom derbiju slavile su ruko-

metašice akovca rezultatom 22:18. Goše iz Preloga su bile spretnije i uspješnije u prvom poluvremenu, koje je završilo vodstvom od 8:7, ali su domae rukometašice, u drugom dijelu, preuzele inicijativu i s vrlo dobrom Anom Rob na golu i efikasnom Dariom Poljakovi u napadu uspjele preokrenuti rezultat. Veliki doprinos ovoj pobjedi, koja je mogla biti i uvjerljivija, doprinijela je odlina igra u obrani sve do 52. minute, do kada su Pre-

ložanke postigle svega etiri pogotka. Ulaskom igraica s klupe akovca, koje manje igraju, goše su došle do prihvatljivog poraza. U drugom kolu ŽRK akovec je domain ekipi Velikog Trojstva, a utakmica se igra u dvorani Graditeljske škole u subotu u 16 sati, dok ekipa Preloga doekuje drugu ekipu Bjelovara. Ostali rezultati 1. kola: Veliko Trojstvo - Koka 2 23 : 23, Mlinar - Bjelovar 2 29 : 33. (so)

OVERTIME Bojan Hrka Piše:

Cilj opravdava sredstvo? U išekivanju pravih natjecanja na našem sjeveru, mislim tu prvenstveno na A 2 ligu Sjever, gledam i pratim malo jae natjecanje, po nekakvom opem mišljenju tree kvalitativno u Europi (iza španjolske i ruske, a turske?) – ABA ligu. Ove godine je novost u injenici da se samo iz te lige može ui u Euroligu, dakle prva dva sastava ABA lige ulaze direktno, a trei ide u kvalifikacije 8 sastava od kojih samo prvoplasirani ide u elitno europsko košarkaško natjecanje. Dakle, razlika je u tome što nacionalno prvenstvo služi samo za ulazak u ABA ligu, a ne kao što je bio sluaj svih ovih godina da prvak Hrvatske, prvak Srbije i prvak Slovenije potpisuju s Euroligom ugovor o igranju na jednu, dvije ili tri godine – kako tko! Što automatski znai da su ABA ligu do sada klubovi igrali dobrovoljno – nije ih nitko morao tjerati da igraju. Pa su neki klubovi to obilato

koristili, npr. Partizan i njihov dugogodišnji še struke Duško Vujoševi. Svaki puta kada bi mu koji sudac unuo nešto što se njegovoj ekselenciji Duletu nije svidjelo – on je radio show, a u Pioniru (Partizanova dvorana u Beogradu) obavezno. Pa su onda elnici lige lijepo progledavali kroz prste njegovoj ekselenciji, slabo ili nikako ga kažnjavali, jer on je uvijek prijetio istupanjem iz ove lige?! E sada je situacija obrnuta, možeš istupiti iz lige, pa eš Euroligu gledati na televiziji! No, ve u prvom ovosezonskom kolu Dule se vratio starim navikama, bez obzira na nove okolnosti. Zadar je gostovao u Pioniru i enomenalnom igrom držao Partizan za j...a, vodio velikim dijelom utakmice, pa je onda Dule napravio show, dobio jednu, pa drugu tehniku, pa nije htio izai s igrališta, pa je publika podivljala, bacala na parket sve i svašta, naravno prema zadarskim igraima

i sucima, pa su ovi pobjegli u svlaionice, itd. Pa su se nakon nekog vremena Zadrani vratili i –prestrašeni izgubili utakmicu! Onda je liga ipak maksimalno kaznila i Partizan i Duleta, jer vodstvo lige sada može „pokazivati mišie“. No, Partizan je pobijedio, tonije Zadar je izgubio, dakle Dule je postigao cilj, a cilj je pobjeda, samo drugaijim sredstvima. No, sve ono što sam vidio prije i u prekidu utakmice nema veze sa športom, pa ta sredstva koja su upotrijebljena u postizanju cilja – duboko osuujem. Poznato je da u opisu rada košarkaški trener tijekom voenja svoje momadi na utakmici mora raditi odreeni pritisak na suce. Odmah mi pada na pamet „šjor Božo“, odnosno Božidar Maljkovi, trener Cedevite koji bi mogao doktorirati na temi Pritisak na suce. A jeste li ga ikada vidjeli da bi bio iskljuen, teško se mogu sjetiti i da bi tehniku dobio?
5. listopada 2012. ATLETIKA VETERANSKA “Balkanijada”

Meimurski atletski veterani Koraj i Horvati odlini u Izmiru

MEIMURSKI ATLETIARI – kadeti uspješno nastupili za hrvatsku reprezentaciju u “Peteromeu reprezentacija“ u Rijeci

etvorka: Tajana Židov, Sven Todorovi, Sara Senar i Dijana Pintari srušila osobne rekorde

O

Meimurska dvojka okitila se brojnim medaljama u Turskoj S puta iz turskog Izmira ovih se dana vratila veteranska atletska reprezentacija Hrvatske, koja je nastupila na Balkanskim atletskim igrama na kojima je sudjelovalo 13 reprezentacija. U sklopu hrvatske reprezentacije nastupila su i dva meimurska atletiara, te ostvarila odline rezultate. To su lanovi Atletskog kluba Meimurje iz akovca, dugoprugaš i maratonac Stjepan Koraj, koji je nastupio u kategoriji veterana starosti od 55 do 59 godina te etiristo i osamstometraš Zvonko Horvati u jednoj starosnoj kategoriji niže, odnosno 50-54 godine. Koraj je nastupio u tri discipline i svaki se put okitio medaljom, a najuspješniji je bio u utrci na 10.000 m, gdje je osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju. Uz to, osvojio je i dvije bronce, i to na 1.500 m, gdje je osim izvrsnog plasmana oborio i hrvatski rekord, te u balkanskoj štafeti 800-400-200-100 u kojoj je otrao najdužu dionicu od 800 m. Nešto mlai Zvonko takoer je bio u vrhunskoj formi i iznimno raspoložen, što dokazuje podatak da je osvojio etiri medalje, i to tri srebrne u

utrkama na 400 m, 800 m te štafeti 4 x 100 m, dok je zlatnu medalju primio nakon odlino odraene dionice od 200 m u balkanskoj štafeti. Na taj nain oba naša takmaca pokazala su, osim odline kondicijske pripremljenosti u pojedinanim disciplinama, i timski duh i veliku borbenost u utrci štafeta, u kojima su zajedno s kolegama iz reprezentacije dominirali u borbama s ostalim balkanskim trkaima. Inae, hrvatski reprezentativci su svake godine sve brojniji i pripremljeniji za ovo prestižno veteransko natjecanje, a tako je bilo i ovom prilikom, jer je šesnaest lanova reprezentacije poluilo izuzetan uspjeh, osvojivši preko etrdeset medalja, uz obaranje nekoliko balkanskih i državnih rekorda. Ovi rezultati nisu sluajni jer obojica su dugogodišnji lanovi Atletskog kluba Meimurje, i dok Koraj svoje kilometraže odrauje sam po svojem programu, za uspjehe Horvatia zaslužan je i Aleksandar Žbulj, trener u AK-u Meimurje. (md)

Sljedee natjecanje u Zagrebu Hrvatska atletska veteranska reprezentacija ostvarila je još jednu znaajnu pobjedu u Izmiru, i to za stolom gdje se odluivalo u kojoj e se zemlji održati Balkanijada idue godine. Naime, jednoglasno je odlueno da e 2013. godine domain Balkanskih atletskih igara biti Zagreb, pa se tako poetkom rujna idue godine na atletskim terenima

sportskog parka Mladost u Zagrebu po prvi put u Hrvatskoj mogu oekivati najbolji veterani Balkana. Naravno, tamo e jednu od glavnih rijei ponovno voditi naši heroji iz Izmira, ali je to ujedno poziv i poticaj mnogim drugim potencijalnim atletiarima i trkaima da se što bolje pripreme i nastupe idue godine u Zagrebu.

SPORTSKE IGRE Sindikata policije

Ekipa Policijske uprave meimurske ponovno ukupni pobjednik Ekipa Policijske uprave meimurske ve je po drugi put ukupni pobjednik Sportskih igara Sindikata policije Hrvatske, koje Sindikat organizira osmu godinu za redom. Igre su održane u Umagu od 13. do 16. rujna, a na njima je sudjelovalo više od 1.300 lanova Sindikata, kao i predstavnici sindikata iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Al-

banije i Crne Gore. Natjecalo se u malom nogometu, kuglanju, šahu, boanju, odbojci na pijesku, pikadu, gaanju zranom puškom i stolnom tenisu. Pobjedniki pehar vršitelju dužnosti glavnog povjerenika Glavne podružnice SPH za PU meimursku Dariju Umljenoviu uruio je predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagi. (V. Kelkedi)

vogodišnji Peterome kadetskih atletskih reprezentacija Hrvatske, Slovenije, Slovake, Maarske i eške održan je u Rijeci na stadionu Kantrida, a u organizaciji Hrvatskoga atletskog saveza i domaina, AK-a Kvarner - Autotrans Rijeka. Na ovom natjecanju, koje se održava jednom godišnje po programu Europske atletske Federacije (EAA-e), do 2010. godine susretali su se samo Hrvati, Maari i Slovenci, dok su se Slovaci i esi prikljuili prošle godine zbog veeg broja sudionika te samim time kvalitetnijeg i zahtjevnijeg natjecanja. Meimurski atletski klubovi do sada su na svim dosadašnjim susretima kadeta i juniora susjednih nam država redovito sudjelovali s nekoliko natjecatelja, a tako je bilo i ovom prilikom u Rijeci. Ulazak u reprezentaciju sam po sebi za svakog sportaša je veliki uspjeh, no nije ga bilo lako ostvariti, jer je u Finalu kupa Hrvatske za kadete, koji je održan prije dva tjedna u akovcu, trebalo izboriti jedno od prva dva mjesta u državi da bi se moglo raunati na nastup u reprezentaciji. Naravno, takvi rezultati ni ovaj put nisu izostali, pa je priliku da obuku dres s hrvatskim grbom prvi put u svojoj kratkoj ali uspješnoj atletskoj karijeri dobilo etvero mladih i perspektivnih Meimuraca koji su bili najbolji u Finalu kupa: Tajana Židov i Sven Todorovi iz AK-a Meimurje, te Sara Senar i Dijana Pintari iz AK-a Nedeliše.

Izvrsni rezultati meimurske kadetske atletske etvorke u Rijeci

še. Najuspješniji od ove etvorke bio je Sven Todorovi, lan AK-a Meimurje, koji je u konkurenciji desetero najboljih bacaa iz pet država bio dva puta na drugoj stepenici pobjednikog postolja. Sven je za srebrnu medalju kuglu težine 4 kg bacio do 16 metara i 39 centimetara, dok je posebno raspoložen bio u bacanju diska težine 1 kg, koji je bacio iznimno daleko i uz osvojeno srebro postigao novi osobni i meimurski rekord od 59 metara i 75 centimetara.

lanica AK-a Nedeliše Dijana Pintari odlino se snašla meu najboljim bacaicama diska i ostvarila rezultat na razini svojih najboljih dostignua, osvojivši šesto mjesto s rezultatom 30 metara i 61 centimetar. Osobni i meimurski kadetski rekord oborila je i Sara Senar, osvojivši u jakoj konkurenciji sedmo mjesto na 100 m s preponama s 15,36 sekundi, a treba istaknuti da je Sara bila dvije godine mlaa od ostalih konkurentica. Plasman na sedmo mje-

Svi oborili osobne rekorde Nastupi meimurskih atletiara u Rijeci bili su na visokoj razini i gotovo svi su oborili osobne rekorde te dali velik doprinos osvajanju ukupnog treeg mjesta naše reprezentacije u borbi sa zemljama u kojima je atletika za dva koplja ispred na-

Sjajni Sven Todorovi dvaput je bio drugi u kugli i bacanju diska

sto s novim osobnim rekordom od 47,37 sekunde u utrci na 300 m s preponama ostvarila je i lanica AK-a Meimurje Tajana Židov, koja iz utrke u utrku postiže sve bolje rezultate.

Vidi se trenerski rad Za uspjehe naših reprezentativaca zaslužni su i njihovi treneri: Branko Todorovi i Aleksandar Žbulj iz AK-a Meimurje te Željko Jagec, Aleksandar Puklavec i Goran Oreški iz AK-a Nedeliše, koji i u ovim teškim vremenima postižu rezultate dostojne meunarodne konkurencije. Za razvoj meimurske atletike oito je nema bojazni, jer kontinuirani rad u klubovima okuplja veliki broj djece, a programi koji se provode na dugi rok najboljima garantiraju ulazak u sam vrh hrvatske atletike. Zato trenerima kapa dolje, jer unato svim teškoama s kojima se susreu i, na žalost, preranom odlasku mladih atletiara u druge klubove zbog “boljih uvjeta”, oni i dalje postižu sjajne rezultate, na emu im treba estitati. Svaka ast! (md)
5. listopada 2012.

HRVATSKI NOGOMETNI KUP

III. HNL - sjever

Nedeliše gostuje u Dubrovniku protiv GOŠK-a

Meimurju šesta pobjeda u nizu

Izvueni su domaini osmine finala Hrvatskoga nogometnog kupa. NK Nedeliše, na žalost, nije imalo sree. Nisu domaini GOŠK-u, ve moraju u goste. Možda pak e put u Dubrovnik osim “lijepog izleta“ biti pretvoren u nešto puno vee. Povjerenstvo za natjecanje Hrvatskoga nogometnog kupa uz prisustvovanje predstavnika klubova sudionika ždrijebom je utorak tono u podne odredilo domaine utakmica osmine finala. Kuglice s imenima klubova izvlaili su predstavnici klubova, a ždrijeb je bio naklonjen veini prvoligaša: Libertas, Gorica i Zelina moraju na gostovanja. Dinamo e biti domain Zadru, gradski ogled Hajduka i Splita igrat e se na Poljudu, Lokomotiva e ugostiti etvrtoligaša Libertas, Zagreb u Kranjevievoj doekati novog drugoligaša Zelinu, Gorica mora u goste Cibaliji, Osijek e biti domain Istri 1961, Slaven Belupo ormalni je domain u srazu s Koprivnicom, dok e u treeligaškom dvoboju GOŠK biti domain Nedelišu. Utakmice se igraju u srijedu 31. listopada s poecima u 15 ili 17 sati, ovisno o prijavi klubova domaina koji imaju na svojim stadionima reflektore, s time da e se jedna od utakmica koje se trebaju igrati na stadionu u Maksimiru (Dinamo - Zadar i Lokomotiva - Libertas) igrati dan ranije, u utorak. Uglavnom, u Zagrebu je ždrijebom pala odluka da e Nedeliše susret 1/8 Hrvatskoga nogometnog kupa igrati u Dubrovniku. Protivnik Nedelišu je ekipa GOŠK-a, koja je u 1/16 finala izbacila drugoligaša Šibenik, nakon boljeg izvoenja dodatnih penala koji su odluivali pobjednika. GOŠK je trenutano na 7. mjestu tablice III. HNL - jug i ne blista u prvenstvu. (dz)

U sedmom kolu akoveko je Meimurje gostovalo u Križevcima, iz kojih se vraa s punim plijenom i pobjedom od 2:3. Domaa momad, koja se nalazi na posljednjem mjestu prvenstvene tablice, zasigurno je htjela izbjei još jedan poraz, no to se protiv lidera prvenstva nije dogodilo. Meimurje je u vodstvo došlo u ranoj azi susreta. Ve u devetoj minuti Roberto Skoliber postigao je pogodak za 0:1. Imali su akoveki nogometaši još dvije odline prigode, u 20. minuti Halilovi, a u 26. i Menzil, no ostale su neiskorištene, pa se tim minimalnim gostujuim vodstvom otišlo i na odmor. U nastavku susreta, kao i na samom poetku, novi gol za Meimurje. E ektnim pogotkom u 57. minuti Vukovi je udvostruio vodstvo akoveke momadi. Domai se ipak nisu do kraja predali, ve su pogotkom Korenike u 67. minuti prvo smanjili rezultat na 1:2, da bi u 85. minuti preko mladoga šesnaestogodišnjeg Hrvoja Mladena, koji je svladao vratara Meimurja Ša aria odlinim udarcem s više od dvadeset pet metara udaljenosti, stigli i do izjednaenja. Da bi Meimurje završilo susret onako kako je i poelo, pogotkom, pobrinuo se u 88. minuti Darko Vabec, koji je u igru ušao u 64. minuti susreta. Tom je prigodom domai vratar nainio veliku pogrešku praktino dodavši loptu do Vabeca kojem nije bilo teško zabiti za konanih 2:3 i šestu pobjedu za redom u novoj sezoni. Meimurje u sljedeem kolu ponovno odlazi na gostovanje, ovaj put u etvrto plasiranu Viroviticu.

MEIMURSKI nogometni savez

Meimurski derbi pripao Poletu Sveti Martin na Muri Nogometaši Nedeliša u subotnjem su susretu na gostovanju protiv Poleta iz Svetog Martina na Muri bili samo tijelom, a duhom vjerojatno još uvijek na susretu, odnosno na slavlju u Kupu protiv Rijeke, pa je možda i lakše od oekivanoga domain došao do visoke pobjede. Trebao je to biti meimurski treeligaški derbi, ali igrala je samo jedna, domaa momad i sasvim zasluženo pobijedila s 4:1. Polet je u vodstvo došao u 14. minuti golom Karla Gorianca, na odlinu asistenciju Šoštaria. U 31. minuti ve je bilo 2:0, a strijelac je bio Karlovec. U drugom dijelu susreta asistent za pogodak je ponovno bio Šoštari, najbolji igra subotnjeg dvoboja. Nakon njegovog ubacivanja iz kuta Begovi je glavom povisio vodstvo domaina na visokih 3:0. Uspjeli su i gosti zabiti gol. Slobodan udarac izveo je Mihalic, da bi Nino Pintari takoer glavom samo smanjio na 3:1. To je bilo sve od Nedeliša, ali ne i domaih. Toku na i visoke pobjede Poleta stavio je u 87. minuti etvrtim golom Nikola Novak. Treba još spomenuti i nepotrebnu i nesmotrenu reakciju domaeg igraa Nikole Vinkovia, koji je iskljuen u sudakoj naknadi zbog udaranja protivnikog igra-

“Egzotine” registracije igraa Iz Ureda MNS-a nekoliko in ormacija. Najzanimljivije su dvije “egzotine“ registracije igraa. U NK akovec je došao Vinicius Almeida Moreira (iz OSC Amsterdam – NS Nizozemske), a u NK Trnovec Koa Koa Francois de Paul (iz NK Sesvetski Kraljevec). Inae, ak19 igraa u prošlom kolu seniorskih nogometnih liga bilo je iskljueno. Dva kluba imala su dvojicu iskljuenih, i to 2. MNL zapad Drava Kuršanec i 3. MNL istok Torpedo Križovec. Najtežu kaznu dobio je Marko Fric iz Torpeda koji ne smije tri mjeseca nastupati za svoju ekipu. Nije mirno završio ni susret 3. MNL zapad Donji Koncovak – Pobjeda (2:2), jer se traži izjava delegata utakmice te predstavnika klubova zbog incidenta koji se dogodio kod ulaska u službene prostorije za vrijeme utakmice. U istonoj skupini veteranske lige kažnjen je NK Jadran Šte anec novanom kaznom u iznosu od 500 zbog nastupa igraa pod kaznom. Uz to, njihov igra kažnjen je sa šest mjeseci neigranja zbog izazvanog prekida na utakmici u Gardinovcu kod vodstva domain 5:0. Kazna tee do 26. ožujka 2013. NK Polet Pribislavec kažnjen je novanom kaznom u iznosu od 500 zbog neodigrane utakmice pionira u Novom Selu na Dravi.

TABLICA 1. Meimurje 2. Koprivnica 3. Podravina 4. Virovica 5. Mladost Ždralovi 6. Slana 7. Croaa Grabrovnica 8. Bjelovar 9. akovec 10. Graniar Kotoriba 11. Nedeliše (-1) 12. Ivanica 13. Polet Sve Marn 14. Mladost Prelog 15. Podravac 16. Križevci

POLET - NEDELIŠE 4:1 Sv. Martin na Muri. Igralište Poleta. Gledatelja 500. Sudac: Križai. Strijelci: 1:0 Gorianec (14), 2:0 Karlovec (31), 3:0 A. Begovi (50), 3:1 N. Pintari (83), 4:1 Novak (87). Polet: urkin, Karlovec, Vinkovi, A. Begovi, Hren, M. Begovi, Škvorc (79. Novak), Senar, Gorianec (85. Brezovaki), Šoštari, Lisjak (63. Radikovi). Trener: Krešimir Šenji. Nedeliše: Košir, Pintari, ukes, Sean (46. Mihalic), Pintari, Topolnjak (46. Meumurac), Marec, Vizinger, Perko (54. Jari), Bujani, Piškor. Trener: Nenad Marec.

KRIŽEVCI – MEIMURJE 2:3 Križevci. Stadion Križevaca. Sudac: Pajtak (Mali Bukovec). Strijelci: 0:1 Skoliber (9), 0:2 Vukovi (57), 1:2 Korenika (67), 2:2 Mladen (85), 2:3 Vabec (88). Meimurje: Ša ari, Mesari (57. Barat), Kuzmi, Menzil, Golik, Skoliber (89. Mihalic), Pintari, Halilovi, Vukovi (64. Vabec), Dodlek, Petak. Trener: Damir Biškup.

AKOVEC – VIROTIVICA 2:3 akovec - SRC Mladost. Gledatelja: 50. Sudac: Župan (Bjelovar). Strijelci: 0:1 I. Devi (2), 0:2 Tadi 14), 0:3 Perkovi (34), 1:3 P. Pintari (51), 2:3 Hanc (75, 11 m). akovec: Krklec, Gelo, Cvetkovi, Fajt, Planinc (71. Kapeš),Hanc, Balent, Suvajac, Drožek, L. Pintari (46. Novak), P. Pintari. Trener: Miljenko Doveer.

a, što e mu zasigurno donijeti “nagradu” od neigranja nekoliko sljedeih utakmica. Prva koju e zasigurno propustiti je gostovanje poleta u iduem kolu u Ludbregu kod Podravine.

U Prelogu nakon ranog vodstva ipak domai poraz Mladosti Unato oslabljenoj ekipi (kako su sami rekli prije susreta), Slatinani su se izvrsno snašli u gostima kod Mladosti, te su uspjeli preokrenuti rano vodstvo domaih i stigli do pobjede. Mladost je u vodstvo ve u drugoj minuti doveo Sabol na proigravanje Balenta. Imali su domai prilike to vodstvo u nekoliko navrata poveati, no nisu bili uspješni u realizaciji, pa, kako to u

nogometu zna biti, stigla je kazna. U 38. minuti nakon jedne gužve u domaem šesnaestercu najbolje se snašao gostujui napada Pero Dori i poravnao rezultat na 1:1. U nastavku gosti zabijaju još jedan pogodak za potpuni preokret, strijelac je nakon brze kontre bio ponovno Dori. Mladost je u 75. minuti nakon slobodnog udarca Balenta umalo i stigla do izjednaenja, ali je lopta po domae na žalost pogodila samo vratnicu. Slatina je do kraja uspjela održati prednost i vratiti se kui s velikim plijenom, tri gostujua preloška boda. Mladost je u osmom kolu gostuje u Ivancu kod Ivanice.

Graniaru dobra igra, ali bodovi ostaju u Ždralovima U svojoj do sad najboljoj igri ove jeseni Mladost iz Ždralova u sedmom je kolu stigla do pobjede protiv borbene i vrste momadi Graniara. Nakon dosta mirnih prvih dvadesetak minuta, domaini su u vodstvo stigli u 24., kada je akciju Paveca i Pleia rutinirano završio Bošnjak i iskosa s desne strane postigao vodei pogodak. Nakon toga vratar Graniara Jambres s nekoliko je odlinih intervencija uspio sauvati mrežu, ali ne i u 42. minuti, kada je Pavec postigao gol za vodstvo domaina od 2:0. Do kraja utakmice obje su momadi mogle postii golove, no ipak je završilo rezultatom iz prvog dijela i sasvim zasluženom pobjedom domae Mladosti. U osmom kolu Graniar je u utakmici koja se igra u nedjelju 7. listopada domain Croatiji iz Grabrovnice. akovec odlino odigrao samo jedno poluvrijeme Utakmicu s puno golova odigrali su u sedmom kolu akovec i

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6 5 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1

1 0 2 1 4 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 0

0 2 1 2 0 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6

+11 +6 +12 +10 +6 +4 +8 +3 -4 -6 -4 -8 -3 -4 -14 -17

19 15 14 13 13 13 10 10 8 8 7 7 5 5 5 3

Parovi 8. kola: Virovitica - Meimurje, Bjelovar - Križevci, Slatina - Podravac, Ivanica - Mladost (P), Nedeliše - Koprivnica, Podravina - Polet, Graniar Croatia, akovec - Mladost (Ž).

MLADOST (Ž) – GRANIAR 2:0 Ždralovi. Igralište Brdo. Gledatelja:150. Sudac: Nikola Kekiš (Virovitica). Strijelci: 1:0 Bošnjak (20), 2:0 Pavec (42). Graniar: Jambres, Latin (82. Ujlaki), Gorupi (51. Hertelendi), Beliga, D. Matotek, Kosec, Lonar, Kos (25. E. Matotek), Kukec, Horvat, Mikulan. Trener: Zoran Kastel.

MLADOST (P) – SLATINA 1:2 Prelog. Stadion Mladosti. Gledatelja 100. Sudac: Hruškar. Strijelci: 1:0 Sabol (2), 1:1 Dori (38), 1:2 Dori (59). Mladost(P): Farkaš, Habuš, Sraka, Hali, Balent, Furundžija, Magdaleni, Hladnik (57. Hreš), Sabol, Vugrinec, Rodrigue (46. Miši). Trener: Ivan Habuš.

Virovitica. Gosti su odlino otvorili susret i protiv (u tom dijelu utakmice) indisponiranih domaina ve nakon tridesetak minuta imali vodstvo od 0:3. Mrežu domaina “naeo” je u drugoj minuti Devi, ve u 14. na 0:2 je povisio Tadi, da bi u 34. minuti nakon gola Renata Jularia na sema oru stajalo akovec – Virovitica nevjerojatnih 0:3. U drugom dijelu susreta puno bolja igra domae momadi donijela je i rezultatsku promjenu. Nakon solo akcije u 51. minuti prvo je Pintari postigao gol za 1:3, da bi u 75. minuti Hanc, nakon što je nepropisno zaustavljen u gostujuem kaznenom prostoru, sam izveo najstrožu kaznu i doveo utakmicu u neizvjesnu završnicu. No, snage za potpuni preokret domai nogometaši više nisu imali, pa se gosti, treba rei, ipak sasvim zasluženo u Viroviticu vraaju s tri boda.
5. listopada 2012. I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

8.kolo I. ŽNL MNS RUDAR – POLET (P) 7-0 (2-0) M. SREDIŠE. Igralište: Šoderka. Suci: Zoran Hajdinjak, Željko Kovai, Siniša Lukai. Delegat: Josip Baksa Strijelci: 1-0 Šolti N. (5-11m), 2-0 Kovai (12), 3-0 Kovai (58), 4-0 Šolti D. (62), 5-0 Podgorelec (78), 6-0 Kovai (81), 7-0 Zadravec (85) RUDAR: Rajf (od 83. Šolti M), Simon (od 72. Smolkovi), Kovai, Šprajc, Vuri, Županec (od 83. Maglov), Šolti D., Zadravec, Šolti N., Žganec (od 77. Varga), Šolti M (od 67. Podgorelec), trener: Antun Srša POLET: Dolovi, Trstenjak, Krištoi N, Boži, Lesjak, Magdaleni, Krištoi M., Ujlaki, Makar, Vrbanec, Mihalkovi, trener: Dejan Posavec Žuti kartoni: Žganec (Rudar); Vrbanec (Polet)

SLOBODA (S) – SLOGA () 2-0 (1-0) SLAKOVEC. Igralište: NK Sloboda. Suci: Dražen Jurec, Dragan Hrustek, Saša Mihali. Delegat: Stjepan Križari Strijelci: 1-0 Treska (4), 2-0 Tiago (62) SLOBODA: Tkalec, Hižman, Angel B (od 74. Petek G), Novak, Buhanec, Katanec, Srnec, Hergoti (od 85. Fegeš), Šoštari (od 56. Tiago), Treska (od 88. Angel F), Petek D (od 69. Podvez), trener: Stjepan Petek SLOGA: Mihalkovi, Dokleja, Obadi, Bali (od 70. Ban), Kosalec, Vabec, Glad, Malovi, Novak, Vugrinec, Zoka, trener: Branko Janžek Žuti kartoni: Vabec (Sloga)

PUŠINE – CENTROMETAL MACINEC 0-2 (0-0) PUŠINE. Igralište: NK Pušine. Suci: Marin Horvat, Rudolf ižmešija, Josip Kedmenec. Delegat: Josip Lesjak Strijelci: 0-1 Dumani (67), 0-2 Rodrigue (83) PUŠINE: Majurec, Mikulec, Pintari (od 70. Posavec), Pozder (od 23. Celinger S), Zanjko, Celinger T, Vidovi, Knezi, Kresinger (od 70. Klemeni), Miki (od 86. Fegeš), Levani (od 70. Doveer), trener: Boris urevi CENTROMETAL: Petkovi, Borko (od 88. Jurman M), Vinceti (od 54. Slokan), Doveer, Gunc, Majsen, Jurman F (od 64. Dumani), Buhanec, Rodrique, Baan, Vibovec (od 86. Potonik), trener: Marko Zavrtnik Žuti kartoni: Buhanec (Centrometal)

Centrometal gostujuom pobjedom zasjeo na elo tablice Iz Pušina bodovi odlaze u Macinec. Krenulo je ozljedom domaeg igraa Miroslava Pozdera u 23.minuti koji je ozljedom glave imao problema sa arkadom pa je odvezen u županijsku bolnicu akovec. U prvom dijelu je i jedan jedini opomenuti igra na utakmici iz redova Centrometala opomenut. Nažalost zgoditka u prvih 45 minuta oko 200 gledatelja nije vidjelo. U drugom dijelu gosti sa dva zgoditka dolaze do pobjede od 2-0. Prvi je u 67.minuti postigao Marijan Dumani kojeg je trener gostiju Zavrtnik samo tri minute ranije uveo u igru, a drugi sedam minuta prije kraja utakmice Casimir Rodrigue.

Naprijed remizirao u Podturnu Bez pobjednika i zgoditaka u Podturnu. Naprijed je još dobro prošao s osvojenim bodom, ali je ipak morao prepustiti mjestu na vrhu Centrometalu. U prvom poluvremenu dosta ravnopravna igra, ali rastrgana bez povezanih i smišljenih akcija. Drugi dio pripao je domaem Podturnu, ali samo terenskom inicijativom i prigodama pred vratarom Naprijeda onkašem. Rezultat domaeg presinga su i trojica opomenutih igraa Naprijeda u drugom dijelu. Domai nisu imali kartoniranih igraa.

Slakovani dobili Slogu MLADOST (P) – UKOVEC 77 5-2 (1-0) PALINOVEC. Igralište: NK Mladost. Suci: Dario Srnec, Ivica Horvat, Bruno Brljak. Delegat: Rajko Zadravec Strijelci: 1-0 Mlinarec T (33), 2-0 Vadlja (52), 2-1 Vukina (54), 3-1 Mlinarec T (67), 3-2 Marka (68), 4-2 Vadlja (78-11m), 5-2 Mlinarec T (90) MLADOST: Saka, Talan (od 72. Fileš), Cirkveni (od 41. Vlaši), Podgorelec (od 89. Tkalec), Hali (od 90. Kolari), avlek, Možek (od 46. Baksa), Murkovi, Mlinarec T., Vadlja, Pasler, trener: Josip Šegovi UKOVEC: Lehki, Poljak, Marka, Bradari (od 89. Lipi), Mihoci, Frani, Belovi, Anderlin, Vukina, Pokos, Špoljar (od 88. Jezeri), trener: Ivan Bartoli Žuti kartoni: Vadlja, Pasler (Mladost) Crveni kartoni: Anderlin (ukovec)

DINAMO (P) – OMLADINAC (NSR) 1-1 (1-0) PALOVEC. Igralište: NK Dinamo. Suci: Branko Bacinger, Damir Fodor, Dražen Sukanec. Delegat: Mijo Horvat Strijelci: 1-0 Križai (10), 1-1 Cirkveni (85) DINAMO: Vibovec, Križai S., Janec, Vutek, Dodlek, Marec (od 80. Novak), Žuli D., Štampar, Pavlekovi (od 68. Šari), Šegovi, Domini, trener: Mijo Horvat OMLADINAC: Marec, Jurinec (od 80. Bari), Reich, Lukman, Jambroši, Nemec, Vukovi (od 55. Pušar), Marodi, Drk, Krištoi (od 86. Cerovec), Cirkveni, trener: Damir Vugrinec Žuti kartoni: Vutek (Dinamo); Vukovi, Reich, Drk (Omladinac)

SOKOL – SPARTAK 5-0 (3-0) VRATIŠINEC. Igralište: NK Sokol. Suci: Kristinko Jaluši, Zoran Novak, Tihomir Kralji. Delegat: Dragutin Vuk Strijelci: 1-0 Puh S (10), 2-0 Lebar (19), 3-0 Manuel Posavec (34), 4-0 Manuel Posavec (77), 5-0 Puh S (90) SOKOL: Puh B., Lebar, Puh S, Drk (od 81. Horvat), Mikolaj M, Leich (od 84. Bistrovi), Mikolaj L., Posavec Manuel (od 84. Major), Lisjak, Munar (od 87. Boži), Novak D., trener: Denis Ratajec SPARTAK: Jalšovec, Lackovi S (od 81. Zadravec), Jankovi, Križai, Šegovi E., Sabolec, Janec, Lovreni, Šegovi S., Škvorc, Lackovi E (od 78. Rogar), trener: Zoran Graši Žuti kartoni: Mikolaj, Novak (Sokol); Jalšovec (Spartak)

Slobodi domaa pobjeda. Rano su ve u 4.minuti domai poveli zgoditkom Saše Treska i to po delegatu Križariu iz zalea. Veliku grešku napravio je pomoni sudac Dragan Hrustek. No, nakon toga Sloboda ima još etiri-pet lijepih prigoda za poveati svoje minimalno vodstvo, ali se Sloga uspjela obraniti sve do 62.minute kada je Tiago Rodrigues samo što je šest minuta ranije ušao u igru potvrdio svojim zgoditkom domau pobjedu Slobode od 2-0. Imala je Sloga u 81.minuti pravu prigodu da bar malo ublaži gostujui poraz, ali je prigoda ostala ne realizirana. Slobodina obrana je «granitna». U osam kola primili su samo tri zgoditka. Dok je pomonog suca Hrusteka muilo zalee, niti sudac utakmice Jurec nije blistao svojim procjenama prekršaja. Jedan opomenuti igra i to gostujui.

Belianci poraženi u Ivanovcu Poraz BSK-a u Ivanovcu. Ve su u prvom poluvremenu domai stigli do visokog vodstva od 4-0. Po dva su zgoditka u tom preiodu postigli Jurica Novak i Ivan Risonji. Risonji je jedan postigao u 34.minuti iz opravdano dosuenog kaznenog udarca. U drugom dijeli strijelci domae Mladosti su malo «zaspali», a gostujui iz Be-

DOMAŠINEC. Sudac: Željko Novak Strijelci: 1-0 Z. Vugrinec (2), 1-1 J. Novak (64), 1-2 Oreški (69) DINAMO: Hajdarovi, Ciceli, Godina, Biber, Zorko, Janec, Sabol Ž, Hliš, Jesenovi, Sabol D., Pintar RADNIKI: Paler, Novak D., Potonjak, Vodopija, Medved, Novak J., Bacinger, Oreški, Baksa, Horvat, Križai

HODOŠAN – BUDUNOST (P) 2-4 (1-4) HODOŠAN. Sudac: Dominik Mihoci Strijelci: 0-1 Novak (8), 0-2 Koiš (11), 0-3 Novak (28), 1-3 Švec (33), 1-4 Ciglari (42-11m), 2-4 Ciglari HODOŠAN: Mesari, Domini, Bihar (od 46. Vlah), Kuhanec, Krznar D (od 46. Kova), Smolek (od 46. Sabol), Grkavac (od 46. Šavora), Švec, Krznar LJ., Vlahek, Doleni BUDUNOST: Ciglari (od 46. Skupnjak), Musta, Ciglari (od 76 Iveš), Hozjak, Gašpari, Sudec, Viher (od 46. Kodba), Kralji, Frani (od 70. Špoljari), Novak, Koiš,

SPARTAK – DINAMO (P) 3-2 (1-0) M.SUBOTICA. Sudac: Darko Lehki Strijelci: 1-0 Graši (18), 2-0 Križai M (66), 3-0 Marec (70-11m), 3-1 Kolari D (70-11m), 3-2 Koprivec (72) SPARTAK: Matjašec, Požgaj (od 46. Kovai), Križai I., Marec, Horvat, Hrasti, Križai M., Miljani, Taradi, Pintar (od 46. Lonari), Graši DINAMO: Modrinjak, Domini (od 46. Križai), Hliš, Kolari I., Furdi, Šegovi (od 46. Pintari), Koprivec, Baranaši, Kolari D., Granatir (od 68. Novak)

MLADOST (P) – PODTUREN 3-1 (2-1) PRELOG. Sudac: Tomislav urila Strijelci: 1-0 Slaviek (20), 1-1 Hranilovi (23), 2-1 Bogdan (38), 3-1 Kalšan (90) MLADOST: Bartoli, Hali, Bogdan, Marciuš, Švenda, Slaviek, Petri, Gorupi, Kalšan, Domini, Kedmenec PODTUREN: Šafari, Novak, Mikuli, Šolti, Biber, Mui, Vinkovi, Koevar, Ovar, Lepen, Hranilovi

lice se probudili. Odmah na poetku u 48.minuti Nenad Škrilac je smanjio na 4-1, a u 56.minuti za konanih 4-2 smanjio Vlatko Orešanin. Jedan domai opomenuti igra, a trojica iz gostujue momadi.

Konano raspoloženi Rudar Sedmica Rudara Poletu. Deki iz Pribislavca još su se u prvom poluvremenu nekako držali dok su imali zaostatak od dva zgoditka, ali u drugom dijelu su pali. Kod domaeg Rudara Alen Kovai je bio trostruki strijelac. Serija Rudarovih zgoditaka krenula je u 5.minuti zgoditkom Nikole Šoltia. Alen Kovai je jedan zgoditak postigao u prvom poluvremenu, a dva u drugom. U drugom dijelu do kraja utakmice strijelci za domae po jednom su bili redom Dario Šolti, Danijel Podgorelec i pet minuta prije kraja utakmice seriju je zakljuio Matija Zadravec. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi.

BELICA. Sudac: Danijel Koila Strijelci: 0-1 Fabi (13), 1-1 V Horvat (41), 2-1 Kovaec (49), 3-1 V Horvat (80), 4-1 Kovaec (90) BSK: J. Horvat, Novak, T. Horvat, Mati, A. Mesari, M. Horvat, Mlinari, V. Horvat, D. Mesari (od 46. Kovaec), Baksa, Trstenjak VIDOVAN: V Lukša, Cenko, J. Lukša, Kvakan, Pongrac, Hertelendi, Igrac, Kuzmi, Fabi, Vidovi, Dolenec

Remi u Palovcu U Palovcu podjela bodova. Svaka je momad postigla po jedan zgoditak koji im je bio dovoljan za osvojeni bod. Dinamo je prvi u 10.minuti zgoditkom Svena Križaia poveo. Tražili su domai u 80.minuti od suca utakmice Branka Bacingera kazneni udarac, ali se njegova zviždaljka nije oglasila. Domai deko Bojan Cirkveni je uspio pet minuta prije kraja utakmice postii zgoditak i tako Omladincu priskrbiti jedan bod na gostovanju. U vrlo živoj i dinaminoj utakmici etiri su igraa bila opomenuta. Jedan domai, a tri gostujui.

VETERANI SJEVEROZAPAD

OMLADINAC (NSR) – AKOVEC 10-0 (5-0)

SLOGA () – SOKOL 6-3 (2-2)

N. SELO ROK. Sudac: Vjeran Tuksar Strijelci: 1-0 Jambroši (6), 2-0 Vlahek (12), 3-0 Jambroši (17), 4-0 Vukovi (28), 5-0 Vukovi (36), 6-0 Varga (57), 7-0 Vlahek (73), 8-0 Vlahek (75), 9-0 Jambroši (86), 10-0 Turk (89) OMLADINAC: Vugrinec, Podgorelec, Turk, Fric, Bel, Jaklin, Vukovi, Vlahek, Jambroši, Varga, Kovaevi AKOVEC: Feher, Gaal, Hamonajec K., Koleni, Sašer, Žganec, Šenji, Damjan, Brki, Kolari, Duji

AKOVEC. Sudac: Marinko Hrušoci Strijelci: 1-0 Pintari (10), 2-0 Blažeka (15), 2-1 Leško (31), 2-2 Leško (44), 3-2 Šteiar (50), 4-2 Šteiar (62-11m), 4-3 Leško (69), 5-3 Šteiar (76), 6-3 Šteiar (80) SLOGA: Grkavec, Soboan, Levai, Vraži, Belec, Šteiar, Baša, Pintari, Varga, Blažeka, Colev SOKOL: Petak, Zadravec, Munar, Podvezanec, Novak, Leško, Trstenjak, Kovai, Tomaši, Filipan, Jambroši

STRAHONINEC – SLOBODA (S) 4-7 (3-5)

HAJDUK (B) – ŠENKOVEC 2-6 (0-4) BREZJE. Sudac: Franjo Hergoti Strijelci: 0-1 Kolar (6), 0-2 Saboli (22), 0-3 Saboli (29), 0-4 Saboli (40), 0-5 Zaspan (55), 0-6 Zaspan (60), 1-6 Škrobar (77-11m), 2-6 Škrobar (90) HAJDUK: Marec, Kralji, Sutnjak, Grabrovi, Šprajc, I. Šafari, Gregorini, Marec, Novak, Horvat, Škrobar ŠENKOVEC: Palatinuš, Tomši, Polak, Zanjko, Kolar, Ratajec, Hren, Sean, Toplek, Zaspan, Saboli

9 7 6 6 5 4 3 3 2 2 2 1 0

BRATSTVO (SV) – SLOBODA (M) 4-3 (2-0) 1 0 2 1 1 3 3 1 3 1 0 0 2

0 2 1 2 3 2 4 4 4 5 7 8 8

52:7 41:17 25:14 29:15 32:15 21:15 22:19 14:27 15:25 13:20 11:32 11:46 10:44

28 21 20 19 16 15 12 10 9 7 6 3 2

Parovi sljedeeg kola: BUDUNOST (Podbrest) - MLADOST (Prelog), VIDOVAN - HODOŠAN, DINAMO (Palovec) - BSK, RADNIKI - SPARTAK, POLET (Pribislavec) - DINAMO (Domašinec), KRALJEVAN 38 - JADRAN

SAVSKA VES. Sudac: Ivan Žganec Strijelci: 1-0 Vrbanec (23), 2-0 Balent (34), 2-1 Doležaj (57), 2-2 Doležaj (61), 3-2 J Boži (70), 4-2 S Boži (72), 4-3 Dokleja (78) BRATSTVO: Žnidari, Posavec (od 46. S Boži), Horvat, Šari (od 46. J. Boži), P. Boži, Zeli, Srnec, T Boži, Balent (od 46. Pavlinek), Vrbanec, Žilavec SLOBODA: Kovaec, Vinceti, Doležaj, Kuek, Varga (od 21. Dokleja), Mezga, Marec, Mihoci, Bratkovi, Žižek, Vidovi

NEDELIŠE – OMLADINAC (M) 2-1 (0-1) NEDELIŠE. Sudac: Dragutin Novak Strijelci: 0-1 Blažon (12), 1-1 Dokleja (72), 2-1 Dokleja (77) NEDELIŠE: Mohari, Branilovi, Krznar, Dokleja, Damir Vizinger, uek, Ivica Vizinger, Baksa, Kovai, Žnidari, Dejan Vizinger OMLADINAC: Šari, Fai, Vrbanec, Zebec, Vukovi, Strahija, Mikulaj, Kukovec, Blažon, Dodlek, Peserlin

POBJEDA – MLADOST (I) 2-1 (1-0) G.HRAŠAN. Sudac: Saša Fegeš Strijelci: 1-0 Zorkovi (42), 1-1 Plevnjak (78), 2-1 Trbovi (80) POBJEDA: Marciuš, Horvat, Ivani, Trbovi, Furdi, Debelec, Zobovi, Topolnjak, Cvetkovi, Zorkovi, Mikulan MLADOST: Bujani, Višnji, Klinec, Perone, Žvorc, Varga, Fuko, Jurinec, Bašek, Plevnjak, Kralji

14 13 12 11 10 9 9 9 9 7 5 1

od pola sata igre ve je Sokol ima vodstvo od 3-0. Prvi je u 10.minuti zgoditak za domae postigao Saša Puh. Preostala dva djelo su Mihaela Lebara i Manuela Posavca. Manuel Posavec i Saša Puh strijelci su za Sokol bili i u drugom poluvremenu za konanih visokih 5-0. Iako je Spartak u prvom poluvremenu gubio sa 3-0 na terenu što se tie igre nije tako loše stajao. Imali su gosti samo jednog opomenutog igraa i to vratara Jalšovca koji je nešto prigovorio sucu utakmice Jalušiu. Kod domaih su dvojica igraa «požutjela».

STRAHONINEC. Sudac: Željko Kovai Strijelci: 0-1 Hea (3), 0-2 Hea (8), 1-2 Kolar (19), 1-3 Vibovec (21), 2-3 Aldi (27), 2-4 Vibovec (34), 3-4 Kolar (35), 3-5 Koruni (43), 3-6 Koruni (68), 3-7 Koruni (78), 4-7 Zorkovi (88) STRAHONINEC: Trupkovi, Štefulj, Hadži, Drabi, Kolar, Aldi, Antonovi, Bali, Makovec, Zorkovi, Senar SLOBODA: Srnec, Goricaj, Tomši, Kiri, Senar, Vibovec, Novak, Koruni, Hea, Ivanovi, Krištoi

10 9 9 9 9 9 10 8 9 8 9 9 10

18 15

STATISTIKA

JADRAN – POLET 7-1 (5-1)

TABLICA

21 20

31 zgoditak posgnu ili 3,8 po utakmici 1 iskljueni igra 20 opomenuh igraa 2 kaznena udarca dosuena i is realizirani

ŠTEFANEC. Sudac: Dražen Šajnovi Strijelci: 1-0 Mihalic (2), 2-0 Mihalic (7), 2-1 Sever (11), 3-1 Podgorelec (16), 4-1 Janec (27), 5-1 Hajdinjak (32), 6-1 Podgorelec (57), 7-1 Pavlekovi (82) JADRAN: Pintari, Juras, Kljuari, Hajdinjak, Hrasti, Podvezanec, Vrbanec, Pavlekovi, Mihalic, Janec, Kranjec POLET: Stamenkovi, Oreški, Mesari, Ivai, Fodor, Prprovi, Sever, Juras, Pletikapa, Horvat, Martinec

1.BUDUNOST (Podbrest) 2.HODOŠAN 3.SPARTAK 4.MLADOST (Prelog) 5.VIDOVAN 6.RADNIKI 7.PODTUREN 8.DINAMO (Palovec) 9.BSK 10.DINAMO (Domašinec) 11.POLET (Pribislavec) 12.KRALJEVAN 38 13.JADRAN

20:10 17:7 21:3 18:12 28:12 18:15 8:13 8:8 11:16 13:11 13:14 12:15 10:16 12:21 10:18 10:38

FAIR PLAY

VETERANI – ZAPAD – 9. KOLO BSK – VIDOVAN 4-1 (1-1)

1 0 2 3 2 3 4 3 4 5 3 5 3 5 5 7

Iskljueni igra: Mladen Anderlin (ukovec 77) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Mario Žganec (Rudar), Damir Režek (Naprijed), Ivan Drk (Omladinac NSR), Zoran Pasler (Mladost Pal.), Ivan Fuko (Mladost I)

Sokol uvjerljivo nadigrao Spartaka. Sa pet su se zgoditaka u svojoj mreži vratili kui deki iz Male Subotice na gostovanju u Vratišincu. Za nešto više

MLADOST (I) – BSK 4-2 (4-0)

0 2 0 0 2 1 0 2 1 0 3 0 3 1 2 1

LISTA STRIJELACA

Težak poraz Spartaka u Vratišincu

IVANOVEC. Igralište: Park mladosti. Suci: Dario Bubek, Stjepan Fic, Ivica Felker. Delegat: Božidar Jurai Strijelci: 1-0 Novak J (4), 2-0 Risonji (11), 3-0 Risonji (34-11m), 4-0 Novak J (36), 4-1 Škrilac (48), 4-2 Orešanin (56) MLADOST: Lacko, Novak M (od 85. Krištoi), Bujan, Žvorc, Jaluši, Kamenar, Levai (od 76. Horvat), Jurinec, Novak J., Risonji, Fuko, trener: Ivan David BSK:Sternad,Šmit(od23.Paler),Orešanin,Gajnik,Mihalec(od46.Bašek),Hajdarovi, Bašek, Makar I., Škrilac, Mlinari, Posavec, trener: Vladimir Pavlekovi Žuti kartoni: Fuko (Mladost); Mlinari, Mihalec, Makar I (BSK)

7 6 6 5 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 1 0

9 zgoditaka – Dario Šol (Rudar) 8 zgoditaka – Nenad Vibovec (Centrometal) 7 zgoditaka – Alen Kovai (Rudar), Tomica Mlinarec (Mladost Pal.) 5 zgoditaka – Damir Režek (Naprijed), Dario Vadlja (Mladost Pal.), Nenad Škrilac (BSK), Ivan Risonji (Mladost I) 4 zgoditka – Dino Herc (ukovec 77), Emanuel Šegovi (Spartak), Boris Vrbanec (Polet P), Željko Glavina (Naprijed), Saša Treska (Sloboda S), Manuel Posavec (Sokol), Marijan Dumani (Centrometal), Jurica Novak (Mladost I)

U Palinovcu slavili domaini. Samo je 1-0 bilo nakon prvog poluvremena. U drugom su dijelu gledatelji vidjeli još šest zgoditaka. Trostruki domai strijelac bio je Tomica Mlinarec koji se izgleda nakon ozljede vrlo dobro oporavio i «gladan» je postii zgoditak. On je bio i jedini strijelac u prvom poluvremenu za domae. Mladost odmah poetkom drugog dijela u 52.minuti zgoditkom Darija Vadlje povisuje vodstvo na 2-0. Dvije minute kasnije gosti iz ukovca su zgoditkom Dražena Vukine smanjili na 2-1. Ostat e pitanje da li je ukovec 77 u 62.minuti ošteen za kazneni udarac. Po delegatu Zadravcu sudac utakmice Dario Srnec ispravno je postupio što nije svirao prekršaj. Potom slijedi drugi zgoditak Tomice Mlinarca u 67.minuti za domae vodstvo od 3-1. Gosti se ponovno vraaju u igru minutu kasnije kada je na 3-2 smanjio Dino Marka. Mladost u 78.minuti ima kazneni udarac kojeg za 4-2 realizira Dario Vadlja, inae strijelac po drugi put na utakmici. Prije toga ukovcu je iskljuen Mladen Anderlin koji je domaeg napadaa sprijeio u izglednoj prigodi da postigne zgoditak. Toku na i za pobjedu Mladosti od 5-2 u 90.minuti stavio je svojim hatrikom Tomica Mlinarec.

PODTUREN – NAPRIJED 0-0

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Parovi sljedeeg kola:CENTROMETAL - RUDAR, NAPRIJED - PUŠINE, UKOVEC 77 - PODTUREN, BSK - MLADOST (Palinovec), SLOGA (akovec) - MLADOST (Ivanovec), OMLADINAC (NSR) - SLOBODA (Slakovec), SPARTAK - DINAMO (Palovec), POLET (Pribislavec) SOKOL. Susre poinju u 16 sa.

Vrijedna pobjeda Palinovana

PODTUREN. Igralište: Trnoc. Suci: Bojan Juras, Igor Križari, Borut Križari. Delegat: Nikola Toplek PODTUREN: Kolar D., Hajdarovi (od 71. Telebuh), Golubi (od 68. Kolar A), Sermek, Balenovi, Mravljek, Mui, Bobianec, Kolar M., Lepen, Vincek, trener: Ivan Hamunajec NAPRIJED: onkaš, Šimunkovi, Varga (od 81. Horvat), Režek N., Novak, Hižman, Režek D., Martinec (od 61. Kemec), Bermanec, Glavina (od 75. Beli), Ružman (od 90. Žvorc), trener: Dušan Podgorelec Žuti kartoni: Varga, Režek D., Režek N. (Naprijed)

VETERANI – ISTOK – 9. KOLO DINAMO (D) – RADNIKI 1-2 (1-0)

TABLICA 1.CENTROMETAL 2.NAPRIJED 3.SLOBODA (Slakovec) 4.BSK 5.RUDAR 6.MLADOST (Palinovec) 7.SPARTAK 8.PUŠINE 9.OMLADINAC (NSR) 10.SOKOL 11.DINAMO (Palovec) 12.UKOVEC 77 13.PODTUREN 14.MLADOST (Ivanovec) 15.SLOGA (akovec) 16.POLET (Pribislavec)

TABLICA 1.NEDELIŠE 2.ŠENKOVEC 3.SLOGA (akovec) 4.POBJEDA 5.OMLADINAC (NSR) 6.SOKOL 7.SLOBODA (Slakovec) 8.OMLADINAC (Makovec) 9.MLADOST (Ivanovec) 10.STRAHONINEC 11.BRATSTVO (SV) 12.SLOBODA (Mihovljan) 13.HAJDUK (Brezje) 14.AKOVEC

9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 9 10 10 10

8 8 7 7 6 5 5 3 3 3 3 2 1 0

1 0 2 1 1 2 0 3 2 0 0 1 1 0

0 2 1 2 3 2 5 4 5 6 6 7 8 10

27:11 39:17 39:14 35:13 46:19 32:22 34:25 26:25 10:21 25:41 12:33 20:33 15:48 11:49

25 24 23 22 19 17 15 12 11 9 9 7 4 0

Parovi sljedeeg kola: SLOBODA (Slakovec) - BRATSTVO (SV), MLADOST (Ivanovec) - STRAHONINEC, SOKOL - POBJEDA, AKOVEC - SLOGA (akovec), OMLADINAC (Makovec) - OMLADINAC (NSR), ŠENKOVEC - NEDELIŠE, SLOBODA (Mihovljan) - HAJDUK (Brezje)

Šesto kolo donijelo pravu golijadu, u etiri susreta dvadeset etiri pogotka Odigrano je šesto kolo meimurske nogometne lige veterana sjeverozapadne skupine u kojem je u etiri utakmice postignuto ak dvadeset etiri pogotka. Najuvjerljivija je bila Venera na domaem terenu protiv Mure s ak 7:1. Ipak, najviše golova gledatelji su imali prilike vidjeti na susretu izmeu Napretka i Poleta koji je završio s 5:5. Donji Koncovak je s 2:0 bio bolji od mladosti, dok je jedinu gostujuu pobjedu u ovom kolu ostvario Zebanec protiv Dubravana s 1:3. U iduem, sedmom kolu Polet je domain Donjem Koncovaku, Bratstvo Napretku, Mura e igrati protiv Vidovana, dok Venera odlazi na gostovanje Mladosti. Slobodna je momad Zebanca. (so)

TABLICA 1.Zebanec 2.Mura 3.Napredak 4.Polet 5.Venera PMP 6.Donji Koncovak 7.Bratstvo 8.Dubravan 9.Mladost

4 5 4 4 4 4 4 4 5

3 3 2 2 1 2 1 1 0

0 0 2 2 3 0 1 0 0

1 2 0 0 0 2 2 3 5

11:9 10:14 16:10 12:6 12:6 7:5 5:7 7:12 1:12

9 9 8 8 6 6 4 3 0
5. listopada 2012.

8. kolo II. Ĺ˝L MNS - istok CROATIA â&#x20AC;&#x201C; BUDUNOST (P) 2-0 (1-0) OREHOVICA. IgraliĹĄte: NK Croatia. Suci: Ivica KriĹžai, Dario Kos, Mario Sukanec. Delegat: Dragutin Hozjak Strijelci: 1-0 Krmar (43), 2-0 Jeleni (80-11m) CROATIA: Patarec, IvanuĹĄi (od 69. RuĹži K), Bali, Kolar (od 86. urila), Kozjak, Kosi, Ĺ afari (od 78. Plevnjak), RuĹži S., Krmar (od 89. HanĹžekovi), RuĹži M., Jeleni, trener: Vladimir Bartoli BUDUNOST: Pancer, Novak D., Martinec (od 46. Novak Z. od 75. ViĹĄnji), Hali, Domini A., Ciglar, Lastavec, Bukal, Dodlek (od 69. Hali), Mihaljkovi, Domini R (od 46. Novosel), trener: Danijel Ciglar Ĺ˝uti kartoni: Jeleni, Krmar, Plevnjak (Croatia); Mihaljkovi, ViĹĄnji (Budunost) Crveni karton: Domini A (Budunost)

BORAC PMP â&#x20AC;&#x201C; DINAMO (D) 0-2 (0-1) TURIĹ E. IgraliĹĄte: NK Borac. Suci: BoĹžidar Kolari, Ivica Horvat, Darko Filipi. Delegat: Darko Jambrovi Strijelci: 0-1 Debelec (30), 0-2 TomaĹĄek (70) BORAC: Cika, Kovai G., Janec, Zrna, Gavez, Brumen, Baksa, Koevar, Kovai D, RuĹĄanec, Topalovi (od 59. Jankulija), trener: Ivan Zrna DINAMO: Valenti, Borovec (od 90. Bihar), Mihalec, TomaĹĄek (od 85. BaranaĹĄi), Krznar, Lovrek (od 76. Furdi), Debelec, Obadi, JakĹĄi, Trstenjak (od 88. Tuan), TeĹžaki (od 89. Eri), trener: Marko Obadi Ĺ˝uti karton: Brumen, RuĹĄanec, Kovai (Borac); JakĹĄi, Mihalec (Dinamo)

DRAĹ KOVEC â&#x20AC;&#x201C; DRAVA (DM) 1-5 (0-2) DRAĹ KOVEC. IgraliĹĄte: ZeleniĹĄe. Suci: Vjeran Tuksar, Ivan Kolari, Robert Kolari. Delegat: Dragutin Borko Strijelci: 0-1 Orehovec (4), 0-2 Igrec J (30), 1-2 Lonari (47), 1-3 Igrec J (67), 1-4 Bartoli Martin (78), 1-5 Igrec J (88) DRAĹ KOVEC: Taradi, Turk, Vugrinec, Kova, Bermanec (od 70. Matjai Danijel), Matjai David, Repalust L, Kuzmi (od 46. Lonari), Erdelji, Mlinari, Kavran, trener: BoĹžidar Repalust DRAVA: KoiĹĄ, Kos, Mihoci, Smrk, rneli (od 68. Bartoli Martin), Orehovec (od 77. Klari), Igrec Z., Igrec J. (od 89. Bartoli Marko), Igrec F (od 86. Slaviek), Herc (od 46. Mihalac), Igrec D., trener: Ivan Klari Ĺ˝uti kartoni: Turk, Bermanec, Kova (DraĹĄkovec); Herc, Mihalac, Bartoli (Drava) Crveni kartoni: Vugrinec (DraĹĄkovec); Smrk (Drava)

TRNAVA â&#x20AC;&#x201C; GALEB 2-0 (2-0) GORIAN. IgraliĹĄte: Gaj. Suci: Damir Aldi, Dragutin Novak, Filip Aldi. Delegat: Miroslav Glavina Strijelci: 1-0 BaĹĄnec (40), 2-0 MarkuĹĄi (43) TRNAVA: Medvar, Gudlin, MarkuĹĄi, Mikec (od 73. Malek), Katanec, FarkaĹĄ, JakĹĄi S, Mesari (od 79. Ĺ avora), BaĹĄnec (od 76. BlaĹžek), Malovi (od 70. JakĹĄi A), Baksa (od 59. Pintar), trener: Mladen Vlah GALEB: Pantaler, Fleten (od 75. Vuk), Balent N, Mihoci, Balent D (od 64. Soka), Erdelji, Frani (od 70. Pigac), Granatir (od 75. Hertelendi), Balent R., Slaviek I., Mihaljac, trener: Damir Pigac Ĺ˝uti kartoni: Pintar (Trnava); Balent D., Fleten (Galeb) Crveni karton: Erdelji (Galeb)

GRANIAR â&#x20AC;&#x201C; KRALJEVAN 38 4-2 (3-1) NOVAKOVEC. IgraliĹĄte: NK Graniar. Suci: Marko urek, Renato Vuk, Marko Smrti. Delegat: Stjepan uranec Strijelci: 1-0 Munar (3), 2-0 Lovrek (9), 3-0 Munar (29), 3-1 Cvek V (45), 3-2 Cvek S (75), 4-2 Lovrek (81) GRANIAR: Tratnjak, Ĺ opar (od 90. JambroĹĄi), BoĹži, Drvoderi S (od 71. Turk), Munar (od 66. Krznar), Drvoderi D, BlaĹžon, BoĹži (od 68. Hajdarovi), Lovrek (od 90. Petak), Drvoderi A., Buhin, trener: Antonio Drvoderi KRALJEVAN: Juras, ekunec-TompoĹĄ (od 50. Kekenj), Vlah, Cvek S., Ĺ tefok, Slaviek H, Tisaj (od 29. Lipi), Slaviek S, Cvek V (od 86. Pigac), Begovi, Hobor, trener: Dubravko MiĹĄin Ĺ˝uti kartoni: Drvoderi D (Graniar); Hobor, Vlah (Kraljevan) Crveni karton: Vlah (Kraljevan)

SK â&#x20AC;&#x201C; HODOĹ AN 2-2 (1-1) EHOVEC. IgraliĹĄte: Makovica. Suci: Darko Filipi, Ivan Ĺ˝ganec, Morano Vlah. Delegat: Tomislav Ĺ olti. Strijelci: 1-0 Kramar (21), 1-1 Narana (26), 1-2 Bunc (89), 2-2 SuĹĄec (90) SK: Vojvoda, Vidovi, Horvat, Lonari, BaĹĄnec, ViĹĄnji, SuĹĄec, BoĹžek, Strahija (od 69. Radi), Kranjec, Kramar, trener: Marko Vidovi HODOĹ AN: Pandur, Kranjec, Blagus (od 55. Papak F), Vadlja (od 67. Papak J), Kova, Marec, Strahiha G., Puri, Narana, Bunc, Strahija Z (od 90. Krampa), trener: Damir Krznar Ĺ˝uti kartoni: BoĹžek, Horvat (SK) Crveni karton: Marec (HodoĹĄan)

8. kolo II. Ĺ˝NL MNS - zapad MEIMUREC â&#x20AC;&#x201C; SLOBODA 3-1 (2-0) DUNJKOVEC-PRETETINEC. IgraliĹĄte: HraĹĄica. Suci: Zdravko TopliĹĄnjak, Marko urek, Nino Grgi. Delegat: Slavko Novak Strijelci: 1-0 Thes (9), 2-0 Kregar (13), 2-1 Culjak (49), 3-1 Treska (84) MEIMUREC: MarciuĹĄ, ReĹĄetar, Kos, Fuek, Horvat, Thes (od 73. Kozina), Bajzek, Treska, IvanuĹĄa, Kregar, Primorac (od 54. Lonari), trener: SiniĹĄa Gavez SLOBODA: BoĹžak, BelĹĄe, Tremski, ReĹĄetar, Ĺ˝ganec (od 69. Bubek), Ĺ˝eleznjak (od 46. Novak), Lukman, Culjak, Tisaj, Sovar, Podgorski (od 46. Posavec), trener: Mladen Kuek Ĺ˝uti kartoni: Lonari, Fuek (Meimurec); Culjak, Tremski (Sloboda)

TRNOVEC â&#x20AC;&#x201C; HAJDUK VINDIJA (Ĺ ) 2-0 (1-0) TRNOVEC. IgraliĹĄte: NK Trnovec. Suci: Ĺ˝eljko Novak, Mladen Puklavec, Ivan Vlahek. Delegat: Antun Horvat Strijelci: 1-0 Ovono (30), 2-0 Bacinger (60) TRNOVEC: KoĹĄak, Baturina (od 87. Flac), Habuzin, Dibena, Herceg, Gyoi, Ĺ˝ganec (od 83. KuiĹĄ), Bacinger, Ovono, Levati (od 50. Novak), PeriĹĄi (od 88. eh), trener: Alen Herceg HAJDUK: Rasol, Tkalec (od 78. HrĹženjak K), HrĹženjak D., PeriĹĄi (od 80. Cmrenjak), Mesari, Jurovi, Mikolaj, Debelec M., Horvat, Lepen-Jurak (od 46. Debele G), Ĺ ardi (od 65. Toplianec), trener: Darko Posavec Ĺ˝uti kartoni: Ovono, Ĺ˝ganec (Trnovec); Jurovi, Debelec G. (Hajduk)

Ĺ ENKOVEC â&#x20AC;&#x201C; MLADOST (S) 4-1 (2-1) Ĺ ENKOVEC. IgraliĹĄte: NK Ĺ enkovec. Suci: DraĹžen Ĺ ajnovi, Josip Jurinec, Matej Mesari. Delegat: Dragutin Ĺ afari Strijelci: 1-0 Fuko (23), 1-1 Tuksar (27), 2-1 Kanski (30), 3-1 Fuko (73), 3-1 Fuko (89) Ĺ ENKOVEC: Novak G, Kanski, Branilovi, Vugrinec, Radikovi, Korent (od 89. Zemlji), Fuko, Kukovec (od 53. Hergoti od 67. Novak M), Novak D., LeĹĄko, Kolar, trener: Marijan Kolar MLADOST: Rajf, Kodba (od 70. Mlinari), Vinko, Ĺ˝erjav (od 53. Radikovi), Hren, Ĺ avniar, Levai, Tuksar (od 82. Koila), Hereni, Murkovi, HoĹĄpel, trener: Marijan Mohari Ĺ˝uti kartoni: Fuko (Ĺ enkovec); Rajf, Vinko, Tuksar (Mladost)

STRAHONINEC â&#x20AC;&#x201C; MURA 1-1 (1-0) STRAHONINEC. IgraliĹĄte: Bujan Stjepan-Stipi. Suci: Mario Buhin, Antun Koruni, Erik Ĺ˝erdin. Delegat: Zvonko Novakovi Strijelci: 1-0 Kopjar (9), 1-1 Stojko (90) STRAHONINEC: Bertapelle, Grabar (od 90. Radek), Zlatarek, Riko (od 50. Kolar), Vrbanec, Kolari, Kopjar (od 67. Kuqi), Drabi (od 78. Ĺ˝uni), Marec, Brez, JaluĹĄi, trener: Ivan Zobec MURA: Novak D, Lipovi (od 65. VrĹĄi), Jurovi, Novak M., Breznik, Stojko D, Vinko M (od 57. Horvat), Stojko N (od 57. Ĺ agi), BraniĹĄa, urin (od 57. Vinko D), Saka, trener: DraĹžen Novak Ĺ˝uti kartoni: Riko (Strahoninec); Vinko M., Breznik, Novak M (Mura)

M.MIHALJEVEC â&#x20AC;&#x201C; BRATSTVO (J) 0-3 (0-1) M.MIHALJEVEC. IgraliĹĄte: NK M.Mihaljevec. Suci: Darijan Zadravec, Elvir BaĹĄek, Denis Fic. Delegat: Petar Krha Strijelci: 0-1 Ĺ tefulj (15), 0-2 Gorianec (56), 0-3 Kirec (84) M.M: Magdaleni, Bestijani, Trupkovi, Mesari P., Mesari M., Zadravec (od 59. JaneĹž), Mesari B (od 87. Kranjec), Kovai (od 36. Srnec), MakĹĄadi, Pintari (od 84. Babi), Posavec, trener: Bruno Mesari BRATSTVO: Jeleni, Vinko K (od 46. Vrbanec), Antoli, Kirec, Jambrovi, Ĺ tefulj (od 79. Peri), Vinko M (od 64. Saka), Levai Danijel (od 86. Levai Denis), Jurovi Koraj (od 46. Gorianec), Trstenjak, trener: Darko Rob Ĺ˝uti kartoni: Mesari, Srnec (MM)

JEDINSTVO (GM) â&#x20AC;&#x201C; PLAVI (P) 1-2 (0-1) G.MIHALJEVEC. IgraliĹĄte: Pod borom. Suci: Jasmin Lozi, Josip Novak, Antun Kukovec. Delegat: Stjepan Perko Strijelci: 0-1 Srnec (1-11m), 0-2 Govedi (61), 1-2 Krumpi M (90) JEDINSTVO: Ter, Mohari (od 66. Novak N), Novak D., Plantak, Fujs (od 57. Krumpi M), Mikulan, Horvat, Ladi (od 60. Smolkovi), Borko (od 69. Novak), Trtinjak, Kocen (od 46. Krumpi S), trener: Roman Trtinjak PLAVI: Horvat, Vugrinec (od 26. Ratajec), Novak, Erdelja, Ĺ kvorc, Trupkovi, Maari, Vugrinec (od 80. Cerovec), Govedi (od 66. Kuzma), Zadravec, Srnec (od 15. Gorianec), trener: Nenad Srnec Ĺ˝uti kartoni: Kocen, Trtinjak Krumpi M (Jedinstvo); Erdelja, Kuzma (Plavi) Crveni karton: Horvat (Plavi)

II. MEIMURSKA LIGA â&#x20AC;&#x201C; ISTOK

LISTA STRIJELACA

Dinamo iz DomaĹĄinca dobio susjedski derbi i uvrstio vrh Derbi u TuriĹĄu opravdao oekivanja. Lijep broj gledatelja njih oko 600 okupio se na susjedskom derbiju. Gosti iz DomaĹĄinca na kraju su se radovali pobjedi, mada su ih domai dobro namuili. ak je Borac PMP imao viĹĄe prigoda za postii zgoditak, ali ĹĄto im to vrijedi kad se broje zgodici. Utakmica je bila otvorena sa dosta prigoda, a prvu je imao Marko Baksa iz redova domaina, ali se izgleda uplaĹĄio vratara Dinama Jurice Valentia. Treba napomenuti da je veliki hendikep domainu bio ne nastupanje Josipa Ribia i Darka Srpaka, obojica su bila zbog obiteljskih obveza sprijeena nastupiti. Domaa mreĹža se zatresla u 30.minuti, a strijelac je na asistenciju Stjepana Krznara bio Santino Debelec za vodstvo Dinama od 1-0. Samo ĹĄto je poelo drugo poluvrijeme domai preko Topalovia i Brumena imaju dvije lijepe prigode za poravnati rezultat, ali niĹĄta od toga. Lijepim prodorom Nikole TomaĹĄeka u 70.minuti Dinamo je stigao do pobjede od 2-0. Vrlo korektna utakmica iako je vrlo dobri sudac BoĹžidar Kolari opomenuo petoricu igraa. Trojicu domaih i dva gostujua. Dubravanu minimalna domaa pobjeda. Iako su domai tijekom cijele utakmice bili bolja momad na terenu tek su u 68.minuti preko Danijela LukĹĄe uspjeli slomiti otpor gostiju iz Sivice i doi do pobjede od 1-0. Dubrava je etiri minute prije kraja utakmice ostala bez Denija Majorika koji je iskljuen zbog druge opomene. Po trojica su igraa u svakoj momadi bila opomenuta. Graniar bolji od Kraljevana 38. Za pola sata igre domai su sa dva zgoditka Ivice Munara i jednim Danijela Lovreka

TABLICA 1.DINAMO (DomaĹĄinec) 2.BORAC PMP (TuriĹĄe) 3.DUBRAVAN 4.GRANIAR (Novakovec) 5.DRAVA (D. Mihaljevec) 6.TRNAVA 7.KRALJEVAN 38 8.GALEB 9.MLADOST (Sv. Marija) 10.HODOĹ AN 11.DRAĹ KOVEC 12.BUDUNOST (Podbrest) 13.VIDOVAN 14.DUBRAVA (Sivica) 15.SK 16.CROATIA

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

7 6 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1

1 1 2 2 1 6 2 2 3 3 0 1 1 1 1 1

0 1 2 2 3 0 3 3 2 3 5 5 5 5 5 6

32:5 27:11 23:12 13:10 21:15 13:10 18:15 16:15 16:16 20:22 12:20 11:21 8:19 14:26 15:29 10:23

22 19 14 14 13 12 11 11 9 9 9 7 7 7 7 4

Parovi sljedeeg kola: VIDOVAN - CROATIA, KRALJEVAN 38 MLADOST (Sv. Marija), DUBRAVA (Sivica) - GRANIAR (Novakovec), DINAMO (DomaĹĄinec) - DUBRAVAN, HODOĹ AN - BORAC PMP (TuriĹĄe), GALEB - SK, DRAVA (D. Mihaljevec) - TRNAVA , BUDUNOST (Podbrest) - DRAĹ KOVEC. Susre poinju u 16 sa.

15 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Stjepan Krznar (Dinamo D); 10 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Zoran Strahija (HodoĹĄan), Josip Igrec (Drava DM); 9 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Josip Ribi (Borac PMP); 8 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Benjamin Brljak (Dubravan), Gregor Bunc (HodoĹĄan); 7 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Miroslav Pigac (Galeb), Sanno Debelec (Dinamo D), Aleksandar Kramar (SK); 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Luka Lipi (Kraljevan 38), Rajko Gavez (Borac PMP), Tino Sabol (Dubrava), Darko mrlec (Mladost SM)

FAIR PLAY

imali vodstvo od 3-0. Kad se oekivao kraj prvog poluvremena u 45.minuti Vjekoslav Cvek je smanjio domae vodstvo na 3-1. Napeto je bilo kad je u 75.minuti Kraljevan 38 stigao do smanjenja rezultata na 3-2 zgoditkom Silvestra Cveka. Igra je dobila na oťtrini, a slabi sudac Marko urek nije se snaťao. Inae je cijelu utakmicu sudio bez kriterija u procjeni dosuivanja prekrťaja, a poglavito kod disciplinskih mjera nije bio dosljedan pa je uvelike zasluŞan za nervozu i nesportska ponaťanja igraa na terenu. Nervoza je kulminirala u 81.minuti kada je Graniar stigao do konanih 4-2 drugim zgoditkom na utakmici Danijela Lovreka. Pred vratima vratara Kraljevana 38 Tomislava Jurasa nastala je velika guŞva u kojoj se naťlo desetak igraa i po gostima iz Donjeg Kraljevca jedan od domaih je uinio prekrťaj u napadu, ali niťta nije sueno pa su gosti morali sa centra. Gosti su protestirali. Najdalje je otiťao Petar Vlah koji je zbog drskih i uvredljivih rijei prema sucu utakmice bio iskljuen. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa. Drava uvjerljiva u Draťkovcu. Lijepo su susjedi iz Donjeg Mihaljevca izreťetali mreŞu domaeg vratara Kristijana Taradija. Ve su na poluvremenu imali vodstvo od 2-0 zgodicima prvo Gorana Orehovca, a potom Josipa Igreca. Samo ťto je poelo drugo poluvrijeme u 47.minuti domai postiŞu svoj jedini zgoditak na utakmici, a postigao ga je Petar Lonari kojeg je domai trener BoŞidar Repalust u poluvremenu uveo u igru. Do kraja utakmice joť dva zgoditka Josipa Igreca za njegov hatrik i jedan Martina Bartolia za gostujuu pobjedu Drave od 5-1. Drava je od 44.minute igrala bez Željka Smrka koji je iskljuen zbog druge opomene. Iz istog razloga i domai igra Hrvoje Vugrinec je iskljuen u 73.minuti. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi. U Gorianu domaini sve rijeťili u prvom poluvremenu. Na ruku je Trnavi iťlo i to ťto je Galeb ve u 25.minuti ostao bez Igora Erdeljija koji je iskljuen zbog vrijeanja suca utakmice Damira Aldia. Tri su minute bile dovoljne domainu da postigne dva zgoditka. Prvog je u 40.minuti postigao Zdravko Baťnec, a drugog u 43.minuti Hrvoje Markuťi. U vrstoj, borbenoj i na momente nervoznoj igri jedan je domai igra opomenut, a dva gostujua. Mladost bolja od Vidovana. Gosti iz Donjeg Vidovca prvi su u 23.minuti zgoditkom Danijela Nemeta poveli. Tri minute prije odlaska na odmor domai su iz opravdano dosuenog kaznenog udarca kojeg je realizirao Stiven Šamarija poravnali na 1-1. U 44.minuti kada je Mladost zgoditkom Nikole Štroka doťla u vodstvo od 2-1 uslijedili su protesti gostujuih igraa, a joť viťe navijaa koji su bili iza pomonog suca Marija Pintaria smatrajui da je zgoditak postignut iz zalea. U samo dvije minute 65. i 67. nova dva domaa zgoditka koja postiŞu Darko mrlec i David Igrec. Nikola Kuan uspio je pet minuta prije kraja utakmice smanjiti domae vodstvo na 4-2. Konanih 5-2 za Mladost djelo je Josipa Hoťnjaka u 90.minuti. ak devet igraa je opomenuo sudac utakmice Davor Šupljika. etiri domaa, a pet gostujuih. U ehovcu domaini u 90.minuti stigli do boda. Dobro je SK krenuo u utakmicu i u 21.minuti zgoditkom Aleksandra Kramara poveo 1-0. Pet minuta je trajala domaa radost kada je na 1-1

II. MEIMURSKA LIGA â&#x20AC;&#x201C; ZAPAD

STATISTIKA 30 zgoditaka posgnuto ili 3,7 po utakmici; 7 iskljuenih igraa; 34 opomenuta igraa; 2 kaznena udarca dosuena i is realizirani

MLADOST (SM) â&#x20AC;&#x201C; VIDOVAN 5-2 (2-1) SVETA MARIJA. IgraliĹĄte: NK Mladost. Suci: Davor Ĺ upljika, Milivoj Bali, Mario Pintari. Delegat: Antun Vlahek Strijelci: 0-1 Nemet (23), 1-1 Ĺ amarija (42-11m), 2-1 Ĺ trok (44), 3-1 mrlec (65), 4-1 Igrec (67), 4-2 Kuan (85), 5-2 HoĹĄnjak (90) MLADOST: GaĹĄpari, BlaĹžini, Kvakan (od 69. Musta D), Ĺ amarija (od 77. Kurtagi), Posavec, Orehovec Denis (od 81. Orehovec Dejan), HoĹĄnjak, Igrec, mrlec (od 90. Musta Mihail), Horvat, Ĺ trok (od 88. Markovi), trener: Slavko Kvakan VIDOVAN: Matulin V., Nemet (od 60. Petri), Herman, LukĹĄa, Nesti N., Varga, Kuan, Kvakan, Grozdek (od 72. TiloĹĄanec), Matulin Marko, Ĺ koda (od 72. Ĺ libar), trener: Ivan Vidovi Ĺ˝uti kartoni: Horvat, Kvakan, HoĹĄnjak, Kurtagi (Mladost); Varga, LukĹĄa, Grozdek, Herman, Kuan (Vidovan)

DUBRAVAN â&#x20AC;&#x201C; DUBRAVA 1-0 (0-0) D.DUBRAVA. IgraliĹĄte: Krbulja. Suci: Robert Radek, Dario Veli, Dino Veli. Delegat: Davor Drvenkar Strijelac: 1-0 LukĹĄa (68) DUBRAVAN: Meimurec, Pahek (od 84. Ĺ venda), Ribi (od 62. Ĺ˝ini), Ĺ tei, Rusak, Horvat I., Jadan Dominik, Vidovi (od 87. Jadan Damjan), KardoĹĄ, LukĹĄa, Nesti, trener: Tihomir Nesti DUBRAVA: Deban, JambroĹĄi (od 65. Vidovi), Murkovi, Tkalec, Majorik, Kerovec, Mui, Bobianec, Sabol, Hutinec, Varga P., trener: Ivan Ratajec Ĺ˝uti kartoni: Ĺ tei, Horvat, Nesti (Dubravan); Bobianec, Hutinec, Sabol (Dubrava) Crveni karton: Majorik (Dubrava)

poravnao Dejan Narana. HodoĹĄanu je u 64.minuti zbog druge opomene iskljuen SaĹĄa Marec. No, niti brojano slabiji gosti nisu posustali ve su u 89.minuti zgoditkom Gregora Bunca doĹĄli do vodstva od 2-1. Kad je izgledalo da tri boda idu u HodoĹĄan u 90.minuti Dario SuĹĄec je poravnao na konanih 2-2. Gosti su imali iskljuenog igraa, a domai dvojicu opomenutih igraa. Prva jesenska pobjeda Croatije. Nakon boda osvojenog u Svetoj Mariji Croatia je u opinskom i susjedskom derbiju bila bolja od Budunosti. Izgleda da je novi trener Vladimir Bartoli polako posloĹžio momad. Gledatelji se nisu baĹĄ nagledali nogometa jer je to bila vrsta i borbena utakmica. I prigoda je bilo vrlo malo. Tek u 43.minuti postignut je prvi zgoditak kada su domai zgoditkom Marijana Krmara poveli sa 1-0. Kada je u 79.minuti Alen Domini napravio prekrĹĄaj za kazneni udarac sudac utakmice KriĹžai opravdano ga je opomenuo, ali kako mu je to bila druga opomena morao je neĹĄto ranije od svojih suigraa pod tuĹĄ. Loptu je na bijelu toku namjestio Martin Jeleni i pogodio za konanih 2-0. Gosti iz Podbresta do kraja utakmice nisu uspjeli postii barem poasni zgoditak, mada im je oteĹžavajue bilo i to ĹĄto su bili brojano slabiji na terenu. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa.

LISTA STRIJELACA

Ĺ enkovani preuzeli vodstvo domaom pobjedom Ĺ enkovec stigao na vrh ljestvice domaom pobjedom. Do nje su doĹĄli tek u samoj zavrĹĄnici utakmice. SaĹĄa Fuko je domae u 23.minuti doveo u vodstvo. etiri minute kasnije gosti iz Selnice poravnali su preko Krunoslava Tuksara na 1-1 uz veliku pomo suca utakmice Ĺ ajnovia koji prethodno nije dosudio prekrĹĄaj nad domaim vratarem Goranom Novakom. No, novu greĹĄku ili protuuslugu Ĺ ajnovi radi u 30.minuti kada domai zgoditkom Roberta Kanskog dolaze do vodstva od 2-1, a njemu pak je prethodio sudar glavama dvojice igraa, a da sudac nije igru zaustavio. To je bilo sve iz prvog poluvremena. SaĹĄa Fuko koji je zapoeo domau seriju zgoditaka je u drugom dijelu sa joĹĄ dva zgoditka u 73. i 89.minuti donio Ĺ enkovcu pobjedu od 4-1. Upravo je on i bio jedini domai opomenuti igra, a kod Mladosti su bila trojica igraa opomenuta. U Svetom Jurju na Bregu svakoj momadi po poluvrijeme. Prvo su dobili domai, a drugo gosti iz Novog Sela na Dravi. Prvi domai strijelac u 24.minuti bio je Kristijan Ciglari, a drugi u 40.minuti Ivan Vabec. Zbog ozljede u domaim redovima nakon prvih 45 minuta igru viĹĄe nije mogao nastaviti Goran Kamenar pa ga je zamijenio Andreas Polanec. Jedinstvo je na 2-1 smanjilo u 49.minuti zgoditkom MiĹĄela Popovia. Do boda gosti dolaze u 69.minuti kada na konanih 2-2 poravnava Samuel Novak. U 87.minuti Venera PMP traĹži kazneni udarac jer je jedan od obrambenih igraa gostiju u svom kaznenom prostoru igrao rukom po lopti. No, sudac utakmice Levai ocijenio je da nije bilo namjere. U drugom dijelu se nisu baĹĄ prema sudakoj trojci lijepo ponijeli gostujui navijai jer su ruĹžno vrijeali. Dva su igraa bila opomenuta na utakmici i to oba gostujua. Novi poraz Jedinstva. Izgleda da deki iz Gornjeg Mihaljevca polako gube dah u borbi za vrh ljestvice jer su ve na sedmom mjestu. Ovaj puta su ih kod kue iznenadili Plavi. Gosti iz Peklenice su ve u prvoj minuti imali kazneni udarac kojeg za vodstvo od 1-0 realizira igra-trener Nenad Srnec. Tom minimalnom gostujuom prednoĹĄu otiĹĄlo se na odmor. Svoje su vodstvo gosti poveali u 61.minuti zgoditkom SaĹĄe Govedia. Pet minuta nakon toga nepromiĹĄljeni potez radi njihov vratar MiĹĄel Horvat koji u prekidu igre rukom u glavu udara domaeg igraa i naravno od suca utakmice Lozia dobiva iskljuenje. SaĹĄa Govedi je morao napustiti igru kako bi na vrata mogao stati priuvni vratar Kristijan Kuzma. Niti brojana prednost domaem Jedinstvu nije puno pomogla jer su tek u 90.minuti zgoditkom MiĹĄe Krumpia uspjeli ublaĹžiti domai poraz na 2-1. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Bratstvo projurilo kroz Mali Mihaljevec. Rano su gosti iz Jurovca u 15.minuti zgoditkom Roberta Ĺ tefulja poveli sa 1-0. U dinaminoj, ali nepovezanoj igri naroito od strane domaih igraa svaka je momad imala svojih prigoda. Gosti

Iskljueni igrai: Alen Domini (Budunost P), Deni Majorik (Dubrava), Hrvoje Vugrinec (Draťkovec), Željko Smrk (Drava DM), Igor Erdelji (Galeb), Petar Vlah (Kraljevan 38), Saťa Marec (Hodoťan) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Dejan Kovai (Borac PMP), Marn Jeleni (Croaa), Bojan Mihaljkovi, Tomica Viťnji (Budunost P), Renato Pintar (Trnava), Dominik Drvoderi (Graniar N), Marko BoŞek, Ivan Horvat (SK), Nikola Kuan (Vidovan)

su svoje realizirali za razliku od domaih koji nisu uspjeli postii zgoditak. Zahtjevnu i teĹĄku utakmicu za suenje Darijan Zadravec je odsudio hrabro, iako su dvojica domaih igraa bila opomenuta zbog prigovora na neke njegove odluke i to u drugom poluvremenu. I domai gledatelji su negodovali verbalno nakon zavrĹĄetka utakmice, ali bez nesportskih ispada. Bratstvo je svoja dva zgoditka za pobjedu od 3-0 postiglo u drugom poluvremenu. Prvi je zgoditak u 56.minuti postigao David Gorianec kojeg je trener Rob u poluvremenu uveo u igru. Drugi pak je ĹĄest minuta prije kraja utakmice postigao Dominik Kirec. U Strahonincu bez pobjednika, ali su domai oĹĄteeni za kazneni udarac. Poveli su domai u 9.minuti zgoditkom Nine Kopjara. Veliku greĹĄku napravio je sudac utakmice Buhin koji nije u 66.minuti dosudio za domae oiti kazneni udarac kojeg samo on nije vidio. Kako i ne bi kad delegat Novakovi tvrdi da je bio od akcije udaljen velikih 40 metara. I ne bi bilo to niĹĄta straĹĄno da Mura u 90.minuti nije izjednaila na 1-1 zgoditkom Denisa Stojka i u Hlapiinu otiĹĄla sa bodom. Jedan domai, a tri gostujui opomenuti igrai. U Dunjkovcu-Pretetincu domaini sve rijeĹĄili u prvih 45 minuta. Brzim zgodicima u samo 13 minuta igre Marina Thesa i Bojana Kregara doĹĄli su do vodstva od 2-0. Poetkom drugog dijela u 49.minuti Sloboda je domae vodstvo smanjila na 2-1 zgoditkom Kristijana Culjaka. Potvrda domae pobjede od

12 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; MiĹĄel Popovi (Jedinstvo NSD); 11 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Dejan Na (Mura); 10 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Bojan Kregar (Meimurec); 8 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Davor Mui (Napredak); 7 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Robert Ĺ tefulj (Bratstvo J); 6 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; SaĹĄa Fuko (Ĺ enkovec), Darijan Treska (Meimurec), Ivan Vabec (Venera PMP); 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Miran Vinko (Bratstvo J), Mihael Maari (Plavi Pek.), Alen Herceg (Trnovec), Dominik Horvat (Hajduk Ĺ ), Nikola Gorianec (Drava K)

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Damir TomaĹĄi, Mirko Horvat (Drava K), MiĹĄel Horvat (Plavi Pek.) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Krunoslav Tuksar (Mladost S), Denis Breznik (Mura), Denis Tremski (Sloboda M), Darko Srnec (Mali Mihaljevec), Mario Carevi (Drava K), Antun Cilar (Napredak), Samuel Novak (Jedinstvo NSD)

STATISTIKA 26 zgoditaka posgnuto ili 3,2 po utakmici; 3 iskljuena igraa; 32 opomenuta igraa; 3 kaznena udarca dosuena i is realizirani

DRAVA â&#x20AC;&#x201C; NAPREDAK (GK) 1-2 (1-1) KURĹ ANEC. IgraliĹĄte: NK Drava. Suci: Nino Ĺ krobar, Branko Martan, BoĹĄko Martan. Delegat: Matija PoredoĹĄ Strijelci: 1-0 Gorianec (1-11m), 1-1 Mui (43-11m), 1-2 Mui (78) DRAVA: Ivkovi, Horvat (od 67. Horvat), TomaĹĄi, Carevi M (od 77. PostruĹžin), Bajkovec, Ĺ ol, Dombaj, Carevi B, Medved, Gorianec (od 79. Zanjko Mihael), Treska, trener: Damir TomaĹĄi NAPREDAK: Ĺ˝agar, Kovai, Bobianec, JambroĹĄi, Mui (od 90. Hutinec L), Maari, SrĹĄan, Vidra (od 37. Lastavec), Tkalec (od 86. Hutinec P), Cilar, Trstenjak, trener: Dragutin Horvat Ĺ˝uti kartoni: Carevi M., Carevi B (Drava); JambroĹĄi, Trstenjak, Lastavec, Cilar, Hutinec (Napredak) Crveni kartoni: TomaĹĄi, Horvat (Drava)

VENERA PMP â&#x20AC;&#x201C; JEDINSTVO (NSD) 2-2 (2-0) PLEĹ KOVEC. IgraliĹĄte: Venera breg. Suci: Velimir Levai, Renato Posavec, Darko Pokriva. Delegat: Vlako Soka Strijelci: 1-0 Ciglari K (24), 2-0 Vabec I (40), 2-1 Popovi (49), 2-2 Novak (69) VENERA: Ciglari V., Ciglari K., Vabec L., Kovai, Vabec I., AmbruĹĄ T., AmbruĹĄ E., Ĺ kvorc, Novak (od 73. urin), Kamenar (od 46. Polanec), orevi, trener: Slavko orevi JEDINSTVO: TomaĹĄi, JaluĹĄi, Ĺ tajerec, ReĹĄetar, JambroĹĄi, Filipovi, Fras, Plaftak, Novak, Popovi, Ĺ kvorc (od 46. LeĹĄnjak), trener: Mladen ReĹĄetar Ĺ˝uti kartoni: Novak, Ĺ tajerec (Jedinstvo)

TABLICA 1.Ĺ ENKOVEC 2.JEDINSTVO (NSD) 3.PLAVI (Peklenica) 4.BRATSTVO (Jurovec) 5.MURA 6.MALI MIHALJEVEC 7.JEDINSTVO (G. Mihaljevec) 8.MEIMUREC 9.NAPREDAK 10.STRAHONINEC 11.HAJDUK (Ĺ trukovec) 12.DRAVA (KurĹĄanec) 13.SLOBODA (Mihovljan) 14.VENERA PMP 15.TRNOVEC 16.MLADOST (Selnica)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

6 5 5 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 1

1 3 1 3 2 1 1 2 1 3 0 0 2 2 0 0

1 0 2 1 2 3 3 3 4 3 5 5 4 4 6 7

23:10 27:8 19:16 21:13 18:13 21:15 19:13 20:22 16:21 12:9 15:22 10:17 13:16 16:22 10:23 8:28

19 18 16 15 14 13 13 11 10 9 9 9 8 8 6 3

Parovi sljedeeg kola: PLAVI (Peklenica) - DRAVA (KurĹĄanec), BRATSTVO (Jurovec) - JEDINSTVO (G. Mihaljevec), MLADOST (Selnica) - MALI MIHALJEVEC, JEDINSTVO (NSD) - Ĺ ENKOVEC, HAJDUK (Ĺ trukovec) - VENERA PMP, SLOBODA (Mihovljan) - TRNOVEC, MURA - ME IMUREC, NAPREDAK - STRAHONINEC. Susre poinju u 16 sa.

3-1 uslijedila je ĹĄest minuta prije kraja utakmice kada je svoj drugi zgoditak na utakmici postigao Bojan Kregar. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Napredak se osladio pobjedom u KurĹĄancu. Sudac utakmice Ĺ krobar opravdano je dosudio dva kaznena udarca. Po jedan za svaku momad. Prvi za domae odmah u 1.minuti. Realizirao ga je Nikola Gorianec. Dvije minute prije odlaska na odmor za goste pak ga je realizirao Davor Mui. U drugom dijelu su pak bila dva iskljuenja i to kod domae Drave. Prvi je pod tuĹĄem zbog druge opomene zavrĹĄio domai Damir TomaĹĄi. Napredak je do pobjede stigao u 78.minuti drugim zgoditkom Davora Muia. U 90.minuti i drugi igra Drave Mirko Horvat je iskljuen zbog grubog starta, otvorenim onom na gleĹžanj gostujueg igraa. Dva su Carevia kod domaina bila opomenuta, a kod gostiju pet igraa je ÂŤpoĹžutjeloÂť. Trnovec bolji od Hajduka. Sa po jednim zgoditkom u svakom poluvremenu stigli su do 2-0 pobjede. Prvi je domai zgoditak postigao Elvis Elle Ovono pojaanje iz Zagreba u 30.minuti. Pola sata kasnije ili tonije u 60.minuti strijelac domaeg drugog zgoditka bio je Bojan Bacinger. Hajduk nije uspio do kraja utakmice postii zgoditak. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi.
5. listopada 2012.

7. kolo III. ŽNL MNS - istok BRATSTVO (SV) – TORPEDO 3:1 (2:0) SAVSKA VES. Igralište NK Bratstvo. Suci: Dominik Mihoci, Marinko Hrušoci, Darko Lehki. Delegat: Drago Koruni Strijelci: 1:0 Novak D. (40-11m), 2:0 Horvat M. (44), 2:1 Tuksar D. (63-11m), 3:1 Novak D. (85) BRATSTVO: Lajtman, Zlatarek, Srnec, Fuko (od 7. Pokriva), Novak D., Krištofi, Horvat N. (od 81. Horvat F., Vlahov, Horvat S. (od 65. Pani), Cerovec (od 87. Bacinger), Horvat M. (od 89. Gra ), Trener: Goran Kova TORPEDO: Herceg, Fric, Tuksar N., Tuksar D., Jambroši (od 67. Šolti N.), Drk, Stojko (od 80. Jezernik), Šolti D., Šolti K. (od 57. Frani), eki, Tuksar D. Trener: Leonard Sanjkovi Žuti kartoni: Krištofi, Horvat N., Horvat F. (Bratstvo), Šolti D., Drk, Jambroši, Fric, Šolti M., Frani (Torpedo) Crveni kartoni: Krištofi (Bratstvo) Fric, Tuksar (Torpedo)

ROMSKA VATRA – RADNIKI (G) 0:11 (0:5) GARDINOVEC. Igralište Gaj. Sudac: Radovan Posedi. Delegat: Antun Martinjaš Strijelci: 0:1 Habuš (11), 0:2 Fažon I. (11), 0:3 Baksa S. (30), 0:4 Murši (34-ag), 0:5 Habuš (44), 0:6 Potonjak (61), 0:7 Habuš (62), 0:8 Fažon I. (63), 0:9 Fažon I (77), 0:10 Fažon I. (80), 0:11 Habuš (87) R.VATRA: Oršoš I., Oršoš D. (od 49. Oršoš B.), Oršoš M., Oršoš I., Oršoš S., Oršoš K. (od 66. Balog K.), Ignac Lj. (od 25. Oršoš E.), Murši (od 54. Kalanjoš), Horvat S., Ignac, Horvat D. RADNIKI: Horvat M. (od 46. Lovreni), Fažon N. (od 25. Horvat D.), Baksa (od 55. Blaži), Paler, Novak S. (od 55. Horvat E.), Potonjak, Radikovi, Jalšovec (od 64. Novak B.), Fažon I., Mavrin, Habuš Trener: Boris Radikovi

EKO – OTOK 4:2 (2:2) SVETI KRIŽ. Igralište Miigen. Suci: Tomislav Herman, Danijel Koila, Nikola Križani Delegat: Željko Podgorelec Strijelci: 0:1 Šimec (6), 0:2 Ruži (13), 1:2 Bedi (27), 2:2 Rudniki (30), 3:2 Kolarek (48-11m), 4:2 Bermanec (63) EKO: Kolarek, Donoša (od 70. Ciglari), Balog, Sanjkovi, Palai, Bedi, Kralji (od 84. Vutek), Bermanec, Maek (od 78. Pintari), Rudniki, Jankulija Trener: Zlatko Novak OTOK: Lepen, Pata ta, Jambreši (od 65. Koila), Malek, Kalšan P., Grabant (od 67. Beli), Božek, Kalšan Z., Ruži, Šimec (od 70. Jurec), Koiš, Trener Ivan Bermanec Žuti kartoni: Donoša, Rudniki (Eko), Kalšan Z., Božek, Kalšan P. (Otok) Crveni kartoni: Kalšan Z. (Otok)

BUDUNOST – JADRAN 2:0 (2:0) MIKLAVEC. Igralište: NK Budunost. Suci: Franjo Hergoti, Robert Novak, Martin Hrušoci Delegat: Ivan Mezga Strijelci: 1:0 Okreša (12), 2:0 Sklepi F. (16) BUDUNOST: Lonari, Sklepi V., Novak, Drk, Zadravec, Antolovi (od 88. Šoštari), Babi, Lisjak, Sklepi F. (od 82. Mutvar), Antolovi N. (od 64. Škvorc N.), Okreša Trener: Stanislav Tot JADRAN: Pani, Kapelari, Gregurini, Novak S., Novak M. (od 46. Zadravec), Dragojlov, Kranjec, Jankovi, Novak, Janec, Krištofi (od 46. Štampar), Trener: Danijel Gregorini Žuti kartoni: Lisjak, Mutvar, Škvorc (Budunost), Gregorini, Kapelari, Štampar, Janec (Jadran) Crveni kartoni: Drk (Budunost), Jankovi (Jadran)

TRNJE – BORAC (DH) 1:2 (0:2) SV. JURAJ U TRNJU. Igralište: NK Trnje. Suci: Filip Hrustek, Dragan Hrustek, Bojan Toplek Delegat: Ivan Kovak Strijelci: 0:1 Mavrin (23), 0:2 Pozderec Ma. (24), 1:2 Kolari (57) TRNJE: Rojko, Pandur, Habuš, Kolari, Matkovi I., Bistrovi (od 46. Narana), Blažini (od 85. Matkovi M.), Lonari, Vadlja, Višnji (od 46. Fai), Beli BORAC: Taradi, Hranjec, Tišljari, Košak, Vrbanec, Jesenovi, Branilovi (od 70. Dodlek), Mavrin, Pozderec Mi., Pozderec Ma., Mesari Trener: Mario Mesari Žuti kartoni: Fai (Trnje), Tišljari, Dodlek (Borac) Crveni kartoni: Lonari (Trnje)

7. kolo III. ŽNL MNS - zapad DONJI KONCOVAK – POBJEDA (GH) 2:2 (1:0) DONJI KONCOVAK. Igralište: NK D.Koncovak. Suci: Radovan Posedi, Željko Hajdarovi, Alen Pancer. Delegat: Slavko Vodopija. Strijelci: 1:0 Skuhala (32), 2:0 Skuhala (48), 2:1 Ladi (53), 2:2 Ladi (63). D.KONCOVAK: Novak, Skuhala, Pintari, Horvat (od 28. Koraj, od 86. Sklepi K.), Stanjko, Brezniar, Vrhar (od 73. Gro ), Cvetkovi, Sklepi M., Flac D., Flac M. (od 61. Gorianec). Trener: Ivan Sklepi POBJEDA: orevi, Horvat, Kova D., Florijani, Tkalec, Ladi, Borko, Kovai, Loožar (od 86. Gavez), Hanžekovi, Martan (od 70. Kova M.). Trener: Robert Mohari Žuti kartoni: Koraj ( D.Koncovak), Borko (Pobjeda) Crveni karton: Florijani (Pobjeda)

OMLADINAC (M) – DINAMO (Ž) 2:3 (1:0) MAKOVEC. Igralište: NK Omladinac. Suci: Dominik Filipaši, Martin Bgovi, Ante Begovi. Delegat: Antun Mesari Strijelci: 1:0 Latin (35), 1:1 Mošmondor (50), 1:2 Mošmondor (55-11m), 1:3 Mošmondor (60), 2:3 Peserlin (90). OMLADINAC: Murk, Posavec, Koren (od 75. Lesjak), Povodnja, alopa, Peserlin, Latin, Dragovi V., Mlinari, Vidai (od 80. Horvat) Dragovi R. Trener: Dejan Podvezanec. DINAMO: Horvat, Majeti, Hunjadi, Bistrovi, Balog . (od 77. Kovai), Balog M., Radek, Biber, Šparavec (od 46. Vukoja), Mošmondor, Milievi (od 10. Žagar) Trener: Zoran Radovan. Žuti kartoni: Dragovi V. (Omladinac), Šparavec, Biber, Žagar (Dinamo).

BRATSTVO (P) – ZEBANEC 1:4 (1:3) PRESEKA. Igralište: NK Bratstvo. Suci: Damir Mesari, Dario Magdaleni, Dario Sutnjak Delegat: Marijan Sabol. Strijelci: 0:1 Ša ari (8), 1:1 Novak B. (35), 1:2 Ša ari (38), 1:3 Maari (41), 1:4 Ša ari (83) BRATSTVO: Jambrovi, Kovai (od 80. Flac), abradi, Škvorc, Boži, Novak M., ekunec (od 84. Miljani), Novak B., Vrši (od 73. Komar), Novak D., Trupkovi Trener: Bojan Novak ZEBANEC: Pokriva, Horvat D., Turk, Sabol, Koroši, Ša ari, Kojter (od 70. Žuni), Vrani (od 85. Koila), Kralj, Kodba, Maari Trener: Neven Horvat Žuti kartoni: Trupkovi, Škvorc (Bratstvo)

PLAVI 1975 – ZASADBREG 6:4 (4:1) PREKOPA. Igralište: NK Plavi. Suci: Dino Horvat, Franjo Horvat, Nenad Štrek, Delegat: Alojz Kopasi Strijelci: 1:0 Vukovi (12), 1:1 Levai (30-11m), 2:1 Bistrovi (34), 3:1 Vinkovi (40), 4:1 Korošec (44-11m), 5:1 Vukovi (56), 5:2 Šimunkovi (59), 6:2 Škvorc D.(62), 6:3 Levai (80-11m), 6:4 Šimunkovi (90) PLAVI: Petran, Novak (od 85. Vodušek), Korošec (od 57. Škvorc E.), Francki, Vinkovi, Škvorc N., Grefil, Kova, Bistrovi, Škvorc D. (od 46. Tomaši), Vukovi (od 71. Oleti) Trener: Jerko Petran ZASADBREG: Lukman, Hatlak, Šajnovi, Belše, Levai D., Rodinger (od 89. Medved), Dunjko, Šimunkovi (od 90. Šajnovi I.), Levai F. (od 81. Šela), Šajnovi S., Marec (od 88. Toplek) Trener: Dražen Novak Žuti kartoni: Francki, Korošec (Plavi), Šajnovi B., Levai F., Dunjko (Zasadbreg)

III. MEIMURSKA LIGA – ISTOK

LISTA STRIJELACA

Bratstvu u burnom ozraju tri boda i elna pozicija Burno u Savskoj Vesi. Pune ruke posla imao je sudac utakmice Mihoci. Dosudio je dva kaznena udarca, za svaku momad po jednog, iskljuio trojicu igraa, jednog domaeg, a dvojicu gostujuih i opomenuo ukupno devetoricu igraa, tri domaa, a šest gostujuih. Što eš više za jednu utakmicu. Dugo je bilo 0-0. Bratstvo je povelo u 40. minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Daniel Novak. Minutu prije kraja prvog poluvremena domai dolaze zgoditkom Miroslava Horvata do vodstva od 2-0. Uzbudljiviji je bio drugi dio utakmice. U 62.minuti gosti iz Križovca ostaju bez Marka Frica koji je iskljuen jer je udario suca utakmice Dominika Mihocija. Minutu kasnije i Bratstvo ima iskljuenog Andreja Krištofia jer je rukom sprijeio zgoditak, a tim potezom Torpedu omoguio da ima kazneni udarac kojeg je za smanjenje rezultata na 2-1 realizirao Dragan Tuksar. Od 71.minute Torpedo igra sa devetoricom igraa. Zbog druge opomene iskljuen im je Nikola Tuksar. Pet minuta prije kraja utakmice Daniel Novak svojim drugim zgoditkom na utakmici Bratstvu donosi pobjedu od 3-1. Derbi u Miklavcu pripao domainu. Budunost je svladala goste iz Šte anca i prestigla iz na tablici, skoivši na drugo mjesto. Jadran je doživio prvi jesenski poraz i na ljestvici kliznuo na 4.mjesto. Brzo su domai riješili pitanje pobjednika. Od 12. do 16.minute postigli su dva zgoditka, a pošlo je to za nogom Ivici Okreši i Filipu Sklepiu. U meuvremenu je u 13.minuti gostima iz Šte anca opravdano zbog zalea poništen zgoditak. Nakon postignutih zgoditaka utakmica je postala vrlo nervozna. Tri su domaa igraa opomenuta, a etiri gostujua. Uz to su jedni i drugi imali iskljuenje. Najprije je iskljuen igra Budunosti u 53.minuti Zlatko Drk koji je gostujueg napadaa sprijeio u izglednoj prigodi za postii zgoditak, a potom igra Jadrana Santino Jankovi koji je u razmaku od pet minuta 56. i 61.minuta zaradio dvije opomene. Visoki poraz Mladosti u Držimurec-Strelec. Raspucali su se domai u nedjelju. Nakon prvih 45 minuta igre vodili su sa 3-0, a preostala etiri zgoditka postigli su u drugom poluvremenu za pobjedu od 7-0. Trostruki domai strijelac Jurica Tizaj dva je zgoditka postigao u prvom poluvremenu, a jedan u drugom. Uz njega domai dvostruki strijelci bili su Tomislav Debelec i Petar Ruži. Najbolju prigodu go-

sti iz Dekanovca imali su preko Stankovia u 22.minuti za poravnati rezultat, ali je lopta otišla u «nebo pod oblake». Dva domaa opomenuta igraa dok ih gosti nisu imali. Otok dobro krenuo u Svetom Križu, ali je na kraju poražen. Za prvih 13.minuta igre gosti su zgodicima Velimira Šimeca i Stjepana Ružia imali vodstvo od 2-0. Nakon toga u 17.minuti ostali su bez Zorana Kalšana koji je nakon što je zaradio opomenu zbog prigovora na odluku suca utakmice Hermana istoga opsovao i završio vrlo rano u svlaionici. Domai su do poluvremena uspjeli poravnati na 2-2. Prvo je na 2-1 smanjio Davor Bedi, a na 2-2 poravnao Dino Rudniki. Samo što je poelo drugo poluvrijeme u 48.minuti Eko ima kazneni udarac kojeg za vodstvo od 3-2 realizira njihov vratar Mario Kolarek. Karlo Bermanec je domau pobjedu od 4-2 potvrdio svojim zgoditkom u 63.minuti. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Novi visoki poraz Romske vatre u Gardinovcu. Ustvari deki iz Piškorovca se drže prosjeka. U sedam kola primili su 11 zgoditaka po utakmici. Tako je bilo i u Gardinovcu. U prvom dijelu pet, a u drugom šest. Po etiri su puta strijelci za Radniki bila dva Ivana, Fažon i Habuš. Uz njih po jedan su put mrežu susjeda tresli Ste an Baksa i Mišel Potonjak. Nikakvih potreba za kartonima nije imao sudac utakmice Posedi. Iz Svetog Jurja u Trnju Borac odlazi sa pobjedom. Gosti iz Donjeg Hrašana u prvom su poluvremenu zgodicima Jurice Mavrina i Mateja Pozderca došli do prednosti od 2-0. Ivan Kolari je uspio u 57.minuti gostujue vodstvo smanjiti na 2-1, ali i ništa više. ak je Trnje u 75.minuti ostalo bez Darija Lonaria koji je iskljuen zbog druge opomene. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa.

OMLADINAC – MLADOST 7:0 (3:0) DRŽIMUREC–STRELEC. Igralište: NK Omladinac. Suci: Dražen Jurec, Toni Fažon, Mladen eke, Delegat Željko Šte anac Strijelci: 1:0 Debelec (16), 2:0 Tizaj (23), 3:0 Tizaj (41), 4:0 Tizaj (49), 5:0 Debelec (56), 6:0 Ruži (87), 7:0 Ruži (90) OMLADINAC: Apostolovski, Korpar, Ruži, Posavec, Na, Rošni (od 64. Škvorc), Novak (od 80. Toplek), Debelec (od 78. Piknja), Pata ta (od 68. Valenti), Lastavec, Tizaj (od 68. Pata ta) Trener: Stjepan Makar MLADOST:Magdaleni,Drvoderi,Levai(od58.CiceliAntun),Furdi(od46. Lesinger),Horvat,Kocijan,CiceliAnte(od62.urkin),Kanižaj(od65.Novak), Jakši, Stankovi (od 46. Kanižaj S.), Sambolek Trener. Tihomir Kolari Žuti kartoni: Na, Rošani (Omladinac)

18 zgoditaka – Dragan Tuksar (Torpedo) 14 zgoditaka – Daniel Novak (Bratstvo SV) 12 zgoditaka – Dino Rudniki (Eko) 8 zgoditaka – Ivan Fažon (Radniki), Ivica Okreša (Budunost M), Jurica Tizaj (Omladinac DS) 7 zgoditaka – Petar Ruži (Omladinac DS) 6 zgoditaka – Matejas Antolovi (Budunost M), Ivan Habuš (Radniki), Tomislav Debelec (Omladinac DS) 5 zgoditaka – Marijan Jakši, Nikola Novak (Mladost D), Dragun Drk (Budunost M), Nikola Graf, Miroslav Horvat (Bratstvo SV), Karlo Bermanec (Eko), Jurica Mavrin (Borac DH)

FAIR PLAY Iskljueni igrai Andrej Krišto (Bratstvo SV), Marko Fric, Nikola Tuksar (Torpedo), Zoran Kalšan (Otok), Zlatko Drk (Budunost M), Sanno Jankovi (Jadran), Dario Lonari (Trnje) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Andrej Frani (Torpedo), Mladen Rošani (Omladinac DS), Miroslav Faji (Trnje), Patrik Kalšan (Otok)

STATISTIKA 33 zgoditaka posgnuto ili 5,5 po utakmici 7 iskljuenih igraa 26 opomenuh igraa 3 kaznena udarca dosuena i is realizirani

TABLICA 1.BRATSTVO (SV) 2.BUDUNOST (Miklavec) 3.OMLADINAC (DS) 4.JADRAN 5.EKO 6.MLADOST (Dekanovec) 7.RADNIKI 8.OTOK 9.TORPEDO 10.BORAC (Donji Hrašan) 11.ROMSKA VATRA 12.TRNJE

5 5 5 4 3 3 3 3 3 2 1 0

1 0 0 2 3 1 1 1 0 1 0 0

1 2 2 1 1 3 3 3 4 4 6 7

31:8 28:8 25:8 15:12 30:10 25:17 21:15 14:17 27:16 13:16 7:77 8:40

16 15 15 14 12 10 10 10 9 7 3 0

Parovi sljedeeg kola:MLADOST (Dekanovec) - TORPEDO, RADNIKI - BRATSTVO (SV), BORAC (Donji Hrašan) - ROMSKA VATRA, OTOK - TRNJE, JADRAN - EKO, OMLADINAC (DS) - BUDUNOST (Miklavec). Susre poinju u 16 sa.

LISTA STRIJELACA

III. MEIMURSKA LIGA – ZAPAD

Zebanec ponovno efikasan za vodee mjesto na tablici Pobjeda Zebanca u Preseki. Trostruki gostujui strijelac Tomislav Ša ari. Od toga su mu dva bila prekrasna. On je ustvari otvorio i zatvorio seriju zgoditaka na utakmici. Prvi u 8.minuti, a trei u 83.minuti. Bojan Novak je u 35.minuti gostujue vodstvo poravnao na 1-1. Do poluvremena još dvije lopte u domaoj mreži. Tomislav Ša ari po drugi puta u 38.minuti i etiri minute prije odlaska na odmor Hrvoje Maari. Gosti nisu imali opomenutog igraa, ali su zato domai imali dvojicu. Tako je Zebanec zahvaljujui odlinoj efikasnosti i gol-razlici preuzeo vrh tablice. Prvi jesenski poraz Zasadbrega 77 u Prekopi-Bukovcu. Gledatelji njih oko 100 došli su na svoje jer su vidjeli deset zgoditaka. Visoko vodstvo od 4-1 domai Plavi 1975 imali su ve u prvom poluvremenu. Dosuena su tri kaznena udarca. Dva za goste iz Zasadbrega i jedan za domae. Sva tri su i bila realizirana. Sve je krenulo u 12.minuti zgoditkom Mihaela Vukovia koji je bio strijelac za domae i u 56.minuti. Oba gostujua kaznena udarca realizirao je Filip Levai. Prvog u 30.minuti za 1-1 i drugog u 80.minuti. Tomislav Bistrovi je domae ponovno doveo u vodstvo u 34.minuti. Šest minuta kasnije na 3-1 povisio Damir Vinkovi, a prvi dio zakljuio iz kaznenog udarca za 4-1 Alen Korošec. Uz dva zgoditka iz kaznenih udaraca gosti su iz igre postigli još dva zgoditka. I to oba u 59. i 90.minuti Nikola Šimunkovi. Šesti domai zgoditak za «vaterpolsku» pobjedu od 6-4 U 62.minuti je postigao Dino Škvorc. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. U Donjem Koncovaku bez pobjednika. Domai su imali vodstvo od 2-0, ali su gosti iz Gornjeg Hrašana uspjeli stii do poravnanja na 2-2. Oba domaa zgoditka prvi u 32.minuti, a drugi u 48.minuti postigao je Mario Skuhala. Zanimljivo i za momad Pobjede oba je zgoditka

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

postigao isti igra. Bio je to Nikola Ladi. On je prvo u 53.minuti smanjio na 2-1, a deset minuta kasnije poravnao na konanih 2-2. Od 77.minute Pobjeda igra sa igraem manje jer im je iskljuen Tomislav Florijani zbog udaranja laktom domaeg igraa u predjelu lica za vrijeme igre. Iako su imali brojanu prednost domai nisu uspjeli to i materijalizirati na terenu. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. Dinamo iznenadio pobjedom u Makovcu. Lijepo su svoje navijae razveselili dinamovci iz Žiškovca. Omladinac je ak prvo poluvrijeme imao minimalno vodstvo od 1-0 zgoditkom Nevena Latina u 35.minuti. U drugom poluvremenu kod Dinama se razigrao Nikola Mošmondor i sa tri zgoditka goste doveo u vodstvo od 3-1. Tek u 90.minuti domai su zgoditkom Saše Peserlina uspjeli ublažiti domai poraz na 3-2. Istina gosti su u drugom dijelu zadržavali sva mogua izvoenja, a kod prekršaja se i bespotrebno izležavali. No, zato je sudac utakmice Filipaši sve to lijepo nadoknadio u vremenu od šest minuta. Jedan je domai igra bio opomenut, a tri gostujua. Hajduk se muio sa Paragom. Umalo su deki iz Paraga kui iz Brezja odnijeli bod. Bili su blizu jer su domai u 88.minuti uspjeli stii do «velike» pobjede od 3-2. Da se domaima dobro ne piše moglo se naslutiti u 15.minuti kad je Pa-

12 zgoditaka – Tomislav Šafari (Zebanec) 10 zgoditaka – Mario Skuhala (Donji Koncovak) 9 zgoditaka – Nikola Mošmondor (Dinamo Ž) 7 zgoditaka – Nikola Ladi (Pobjeda) 6 zgoditaka – Nikola Šimunkovi (Zasadbreg 77) 5 zgoditaka – Miljenko Bistrovi (Sloga Š), Bojan Novak (Bratstvo P), Hrvoje Maari (Zebanec)

FAIR PLAY Iskljueni igra: Tomislav Florijani (Pobjeda)

STATISTIKA 29 zgoditaka posgnuto ili 5,8 po utakmici 1 iskljueni igra 17 opomenuh igraa 5 kaznenih udaraca dosueno i is realizirani

TABLICA 1.ZEBANEC

7

4

2

1 30:13 14

2.ZASADBREG 77

7

4

2

1 19:13 14

3.POBJEDA

7

3

4

0 20:8 13

4.DONJI KONCOVAK

6

3

3

0 19:7 12

5.PLAVI 1975

6

3

1

2 16:14 10 2 10:9 8 3 8:10 7

6.OMLADINAC (Makovec) 6

2

2

7.SLOGA (Štrigova)

2

1

6

8.DINAMO (Žiškovec)

7

2

0

5 17:23 6

9.HAJDUK (Brezje)

6

2

0

4 8:17 6

10.BRATSTVO (Preseka)

6

0

3

3 8:14 3

11.PARAG

6

1

0

5 11:38 3

Parovi sljedeeg kola:PARAG - SLOGA (Štrigova), POBJEDA - PLAVI 1975, ZEBANEC - DONJI KONCOVAK, DINAMO (Žiškovec) - BRATSTVO (Preseka), HAJDUK (Brezje) - OMLADINAC (Makovec). Susrei poinju

u 16 sa.

HAJDUK BREZJE – PARAG 3:2 (2:1) BREZJE. Igralište: Hrastje. Sudac: Božidar Kolari. Delegat: Franjo Fais. Strijelci: 0:1 Balog V. (15), 1:1 Gregorini (25), 2:1 Toplek (33-11m), 2:2 Balog V. (55), Marciuš (88) HAJDUK: Tkalec, Domini, Trupkovi, Jarni, Marciuš, Toplek G., Sear (od 88. Celinger), Gregorini, Trupkovi (od 62. Šimunkovi), Buhanec, Toplek S. ( od 62. Šego). Trener: Nenad Gregorini. PARAG: Horvat D., Oršuš V., Horvat B., Ignac S., Balog V., Oršuš D., Pec, Oršoš M. (od 85. Oršoš D.), Balog S., Balog D. Oršoš M. Žuti kartoni: Toplek G., Šimunkovi ( Hajduk), Horvat D., Oršoš D. (Parag).

rag zgoditkom Vjerana Baloga poveo 1-0. Deset minuta kasnije Nenad Gregorini uspio je poravnati na 1-1. U 33.minuti Hajduk ima kazneni udarac kojeg za vodstvo od 2-1 realizira Goran Toplek. Drugim zgoditkom Vjerana Baloga u 55.minuti Parag je na 2-2. Karlo Marciuš je ipak u 88.minuti uspio postii zgoditak i domainu donijeti pobjedu. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi.


50

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Poslovnim partnerima i svim građanima Međimurja čestamo

AutoCentar Kos Mihovljanska 89, Čakovec, Tel: 040 493 030

5. listopada 2012.


5. listopada 2012.

www.mnovine.hr â&#x20AC;˘ marketing@mnovine.hr â&#x20AC;˘ 040 312 333

Dobro je znati 51


52

Dobro je znati

www.mnovine.hr â&#x20AC;˘ marketing@mnovine.hr â&#x20AC;˘ 040 312 333

5. listopada 2012.


5. listopada 2012.

www.mnovine.hr â&#x20AC;˘ marketing@mnovine.hr â&#x20AC;˘ 040 312 333

Dobro je znati 53


54

Informacije

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

5. listopada 2012.

MEIMURSKE VODE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju 40000 AKOVEC, Matice hrvatske 10

OBAVIJEST O OITAVANJU VODOMJERA Od 22. rujna do 13. listopada 2012. godine Meimurske vode e obavlja godišnje oitavanje svih vodomjera. Mole se potrošai da omogue pristup vodomjerima. Potrošai mogu i sami oita vodomjer, a stanje javi na besplatan telefon 0800/31-31-11 ili 373-732, 373-733, ili putem interneta popunom obrasca na stranici www.medjimurske-vode.hr

REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA ŽUPANIJA OPINA ŠENKOVEC Opinski naelnik Na temelju lanka 36. Statuta opine Šenkovec naelnik opine Šenkovec raspisuje

NATJEAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Opine Šenkovec 1.Predmet zakupa Poslovni prostor u Kulturnom centru Knezovec, Knezovec 124, Šenkovec, i to: a) u prizemlju zgrade, pogled na glavnu ulicu mjesta, veliine 85,53 m2, prostor sa skladištem poslovnim (radnim) dijelom, uredom, sanitarnim vorom i vjetrobranom. 2. Opi uvje i poetna cijena: poetna cijena naknade za zakup na mjesec je za prostor pod tokom a) 2,40 EUR / 1m2. Vrijeme zakupa je 5 godina s mogunos produženja. Operavne i tehnike detalje i pojedinos oko realizacije zakupa odredi e opinski naelnik Ugovorom o zakupu. 3. Namjena: Namjena prostorija je najpogodnija za trgovaku djelatnost. 4. Sadržaj ponude: naziv i sjedište zakupnika ili prezime, ime i adresu stanovanja, OIB, vrstu djelatnos kojom se bavi, ponuena cijena zakupa po 1m2 mjeseno, po potrebi odobrenje za djelatnost i dr.

Osnovna škola Štrigova Štrigova 126A, 40312 Štrigova, raspisuje

NATJEAJ za iznajmljivanje prostora školske sportske dvorane za školsku godinu 2012./2013. Prednost iznajmljivanja daje se sportskim udrugama s podruja Opine Štrigova i školskim sportskim programima. Cijena iznajmljivanja prema odluci osnivaa. Prijavu dostavi u roku 8 dana od dana objavljivanja na gornju adresu.

Obrtnika komora Meimurja, u provoenju projekta Ministarstva poduzetništva i obrta, „Obrazovanje za poduzetništvo za 2012. godinu“ objavljuje slijedei

POZIV OBRTNICIMA Obrtnika komora Meimurja organizira seminar: OSNOVNA ZNANJA O PODUAVANJU NAUNIKA Seminar je BESPLATAN, a potreban je obrtnicima i trgovakim društvima kao uvjet za dobivanje licence za naukovanje uenika u jedinstvenom modelu obrazovanja. Obrazovanje e se provodi u popodnevnim sama. Pisane prijave, s podacima o polazniku dostavljaju se u Obrtniku komoru Meimurja, 40000 akovec, I.G.Kovaia 4, neposredno, poštom, na faks 311 515 te e-mail: obrazovanje-ck@hok.hr do 19.10.2012. godine. Informacije o seminaru možete dobi u Obrtnikoj komori Meimurja, na telefon 313 971 ili e-mail obrazovanje-ck@hok.hr Broj polaznika je ogranien, a prijave e bi prihvaene prema vremenu prispjea, do popune.

5. Kriteriji za odabir ponude: cijena najma po 1m2 mjeseno, interes Opine za novim poslovnim sadržajima za zadovoljenje potreba i interesa mještana, mogunost zapošljavanja novih djelatnika s podruja Opine, uredno plaanje obveze prema Opini i vrijeme stavljanja prostora u uporabu.

Obrtnika komora Meimurja, u provoenju projekta Ministarstva poduzetništva i obrta „Obrazovanje za poduzetništvo za 2012. godinu“ objavljuje slijedei

6. Dostava ponuda: Pisane ponude se dostavljaju na adresu: Opina Šenkovec, Josipa Bedekovia 11, Šenkovec, 40000 akovec, u roku od 8 dana od dana objave natjeaja, s naznakom ''ne otvaraj- natjeaj za zakup poslovnog prostora u Knezovcu''.

Obrtnika komora Meimurja organizira seminar: FINANCIJSKO EKONOMSKO POSLOVANJE U OBRTU

7. Razmatranje ponuda: Od prispjelih ponuda odabrat e se najpovoljniji ponuditelj, te e se u roku od 10 dana zakljui ugovor o zakupu. Svi ponuditelji e bi obaviješteni o rezultama natjeaja. Opina Šenkovec zadržava pravo poništenja natjeaja. 8. Mogunost informiranja: Sve obavijes o predmetnom poslovnom prostoru mogu se dobi na telefon 040/343-250, svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sa kao i razgledavanje istog za vrijeme trajanja javnog natjeaja, prema prethodno dogovorenim terminima. Naelnik Opine Šenkovec

POZIV OBRTNICIMA Seminar je BESPLATAN, a obraiva e teme: • speci nos voenja poslovnih knjiga u obrtu, • upravljanje troškovima i opmalizacija cijena, • platni promet i osiguranje naplate, • aktualne odrednice poreznog sustava • primjena zakonskih propisa i praenje novih Obrazovanje e se provodi u popodnevnim sama Pisane prijave, s podacima o polazniku dostavljaju se u Obrtniku komoru Meimurja, 40000 akovec, I.G.Kovaia 4, neposredno, poštom, na faks 311 515 ili e-mail: okm.sajam-info@ck.t-com.hr do 19.10.2012. godine. Informacije o seminaru možete dobi u Obrtnikoj komori Meimurja, na telefon 311 515 ili e-mail: okm.sajam-info@ck.t-com.hr Broj polaznika je ogranien, a prijave e bi prihvaene prema vremenu prispjea, do popune.

SLOBODNA KDlifed.d.ZvonkoKnezi,p.p.26, akovec, traži 2 m/ž pripravnika u odjelu prodaje; 2 m/ž prodajna predstavnika; 2 m/ž menagera prodaje na odreeno vrijeme uz mog. stalnog zaposlenja, javi se naemail:zvonko.knezic@kd-life. hr ili na gornju adresu do 21.10. Piramida d.o.o., V. Nazora 18/a, Lopanec, traži m/ž POMONE RADNIKE na odreeno vrijeme, javiti se na tel.040 856 060 do 14.10. Midad.o.o.K.Zrinskih2,akovec, traži m/ž djelatnika za prodaju u kiosku-pekari i m/ž djelatnika za prodaju u slasarnici na odreeno vrijeme, javi se na mob, 091 5828 639 do 01.11. Dental art d.o.o., Dr.V. Žganca 12, Prelog, traži m/ž DENTALNOG TEHNIARA na neodreeno vrijeme, javi se mob. 098 9481 831 do 11.10. Kozar in d.o.o., I. Mažurania 28/e,. traži 2 m/ž ZIDARA i 2 m/ž TESARA na odreeno vrijeme, javi se na mob.098 493 150 do 16.10. Opmusd.o.o.-Ca ebar"Jama", traži KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098 958 0727 do 15.10. UO Barok, M. Trnine 19, akovec, traži m/ž PIZZA PEKARA na neodreeno vrijeme, javi se na mob. 091 238 2175 do 10.10. Grawe Hrvatska osiguravajue d.d., Morandinija 4, akovec, traži m/ž ZASTUPNIKA OSIGURANJA na neodreeno vrijeme, javi se na mob. 099 2413 799 ili osobno na adresu do 31.10. alopek strojarstvo d.o.o., akoveka 136, Pušine, traži m/ž TOKARA, GLODAA I CNC OPERATERA na neodreeno vrijeme, javiseosobnoilinaemail:info@ strojarstvo-calopek.hr do 15.10. Cvjearske usluge "Nolina", I. Gundulia 1, Mihovljan, traži

m/ž CVJEARA na neodreeno vrijeme, 20 sa tjedno, javi se na mob. 098 968 0372 do 19.10. Velebit životno osiguranje d.d., akovec, J. Kozarca 15, traži m/ž SAVJETNIKA ŽIVOTNOG OSIGURANJA na odreeno vrijeme, javi se na ili na e-mail: tomislav. horvat@velebit-osiguranje.hr tel. 040 385 078 do 08.10. Pana stolarija d.o.o., Zagrebaka 42, akovec, traži 4 m/ž STOLARA naodreenovrijeme,javise osobno na adresu do 15.10. Midi d.o.o. Ivanovec, P. Miškine bb,traži5m/žZAVARIVAAMIG, MAG POSTUPKOM na neodreeno vrijeme, javi se osobno na adresu ili na email: midi@midi. hr ili na mob. 099 3373 777 do 07.10. Ljupka d.o.o. akovec, Dr. A. Starevia 18, traži m/ž KOZMETIARA i FRIZERA na odreeno vrijeme,javisenamob.098558 900, do 24.10. Izazov d.o.o., J.B. Jelaia 40, akovec, traži m/ž INSTRUKTORA VOŽNJE na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098 749 131 do 13.10. Tkalec trans d.o.o., T. Bratkovia 1, akovec, traži 4 m/ž VOZAA TERETNOG MOTORNOG VOZILA u meun. transportu robe hladnjaama na odreeno vrijeme uz mog. stalnog zaposl., posla životopis na email: info@ tkalectransilinafax:040384800 do 21.10. Objekt jednostavnih brzih usluga ALAYA 2, Frankopanska 9, M. Središe, traži m/ž KUHARA sa 3g. radnog iskustva, na odreeno vrijeme (20 sa tjedno), javi se na mob. 095 849 1568, do 15.10. Metal dekor d.o.o., Ivanovec, P. Miškine 21, Ivanovec, traži m/ž CNC REZAA NA PLAZMI na odreenovrijeme,javisenatel.


5. listopada 2012.

Informacije 55

www.mnovine.hr â&#x20AC;˘ oglasnik@mnovine.hr â&#x20AC;˘ 040 312 333

ZAHVALA povodom smrti naĹĄega dragog oca, djeda i brata

JOSIPA VLAĹ I A iz Orehovice preminulog dana 25.09.2012. u 82. godini Ĺživota

NAISKRENIJE ZAHVALJUJEMO rodbini, kumovima, prijateljima, susjedima i svima ostalima na izrazima suuti, poloĹženim vijencima i svijeama na odar i ispraaju dragog nam pokojnika na vjeni poinak. Zahvaljujemo i vl. Damiru Slameku na ispraaju i toplim rijeima utjehe. OĹžaloĹĄeni: kerka Danica, zet Stjepan, unuci Monika, Jelena i Antun sa suprugom Kristinom, sestre Julijana, Ana i Amalija te braa Ivan i uro

SJE ANJE na voljenog i nepreĹžaljenog

A RADNA MJESTA (Hrvatski zavod za zapoĹĄljavanje) 040 338 070 ili osobno na adresu do 26.10. Piramida d.o.o., V. Nazora 18a, Lopanec, traĹži ing/dipl.ing. strojarstva na neodreeno vrijeme, javiti se osobno na adresu ili na email: josip.belec@ck.t-com.hr ili na tel. 040 856 061 do 25.11. Benzinska postaja Petrol - ugost. i trgovina INN, Sv. KriĹž, akoveka 1a,traĹžiKONOBARA/ICUnaodreenovrijeme,poslapismenuzamolbu na adresu do 09.10. Ca e bar Therapia akovec, traĹži KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme, javi se na mob. 091 241 3388, do 02.11. Metal-euro d.o.o., NedeliĹĄe, Vrtna 37, traĹži dipl.ing./ing. STROJARSTVA za poslove voenja proizvodnje i pripreme teh. dokum. na neodreeno, radno iskustvo 3g., pismena zamolba na adresu ili se javi na tel. 098 9951 559 ili 040 821 169 do 12.10. Liming d.o.o. NedeliĹĄe, akoveka 76, traĹži m/Ĺž TIG ZAVARIVAA na odreeno vrijeme, javi se na adresuilinaemail:liming@liming. hr do 13.10. Metal dekor d.o.o., Ivanovec, P.MiĹĄkine 24, traĹži m/Ĺž BRAVARA i m/Ĺž MIG/MAG ZAVARIVAA na odreeno vrijeme, javi se osobno na adresu do 31.10. Reinox d.o.o. Brezje 81, traĹži m/Ĺž ZAVARIVAA TIG POSTUPKOM na odreeno vrijeme, javi se na adresu do 20.10. Socijalna zadruga Humana Nova, Dr.I.Novaka38,akovec,traĹžim/Ĺž SAMOSTALNOG ADMINISTRATORA za struno osposob.za rad bez zasnivanja rad. odnosa, javi se na adresu ili na email: ivan@ humananova.org do 17.10.

Soboslikarskopodopolagaki obrt Ladi, Strahoninec, traŞi m/Ş SOBOSLIKARA na neodreeno vrijeme, javi se na mob. 099 241 7290 do 15.10. Marti d.o.o., Prelog, traŞi m/Ş TEHNOLOGA U PROIZVODNJI na odreeno vrijeme; m/Ş voditelja proizvodnje na odreeno vrijeme, uz mog. stalnog zaposlenja, javi se na email: oce@mar. hr do 15.10. Radna mjesta VaraŞdin: Stomatoloťka poliklinika Galekovi, V. Nazora 51/C, 42207 Vinica, mjesto rada Vinica, traŞi 1 m/Ş DOKTORA DENTALNE MEDICINE na neodreeno vrijeme, samaki smjeťtaj, uvje: VSS, iskustvo nije vaŞno, poloŞen struni ispit, poznavanje osnova informake, engleski, njemaki jezik. osobni dolazak na navedenu adresu ili zamolbu poslati e-mailom: poliklinika.galekovic@gmail.com najava na tel: 042 722 147 ili mob: 098 183 2746 do 31.12. Autolimarska radionica Nenad Florijani, Dravska 83, Trnovec Bartoloveki, traŞi 1 m/Ş AUTOLAKIRERA na neodreeno vrijeme, uvje: KV autolakirer, radno iskustvo najmanje 3g. na tim poslovima, vozaka B kat., osobni dolazak na navedenu adresu uz najavu na tel: 042 683 202 ili 098 379 821 ili pismenu zamolbu posla poťtom na gornju adresu, do 20.10. AGENT FIDELITAS d.o.o. za zastupanje u osiguranju, traŞi 2 ili viťe m/Ş SLUŽBENIKA za savjetovanje i zastupanje u osiguranju, istraŞivanje trŞiťta i ispitivanje javnog mijenja na Ugovor o radu, opis poslova: administravni poslovi; pronalaŞenjeikomunikacijasakli-

STJEPANA MOHARI A

jenma; realizacija plana; plaa + provizija, uvje: SĹ 4g, potrebno poznavanje informake: WORD, EXCEL, Internet, prednost imaju osobe sa iskustvom u osiguravanju ili nancijskom savjetovanju ili SSS, KV ekonomis, komercijalis, prodavai, bitna je komunikavnost, sklonost mskom radu, organizacijske sposobnos. Ured u VaraĹždinu. Rad u uredu i na terenu Zamolbu posla e-mailom: darko.alf1@gmail.com do 13.10. HIDROPNEUMAT d.o.o. poduzee za servisiranje, popravak i trgovinuauto-dijelova,mjestorada Trnovec, traĹži 1 m/Ĺž KOMERCIJALISTU ZA PRODAJU REZERVNIH DIJELOVA - prodaja rezervnih dijelova za teretna vozila i autobuse na neodreeno vrijeme, uvjeti: SSS - tehnikog ili ekon. smjera, radno iskustvo u prodaji dijelova za teretna vozila, napredna upotreba raunala, poĹželjno znanje njem. ili engl. jezika, vozaka dozvola B kat. Prijavu posla e-mailom: info@hidropneumat.hr do 1.11. HANJES d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Gospodarska 10, Trnovec Bartoloveki, traĹži 2 m/Ĺž TIG ZAVARIVAA za zavarivanje postupkom TIG obrade limova na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, uvje: KV, SSS, 2g. radnog iskustva, poĹželjan vozaki B kat. (nije uvjet), potrebna visoka kvaliteta rada s iskustvom obrade limova. Poduzee Hanjes d.o.o. nalazi se u Slobodnoj zoni Trnovec Bartoloveki. Hanjes d.o.o. je usluĹžno poduzee na podruju obrade metala i specijalizirano je samo na obradu limova, pro la od aluminija, oplemenjenog elika i elika. Njihovi klijen su poduzea iz podruja proizvodnje tranih vozila, farmaceutske, kemijske i

prehrambene industrije te tehnologije odvodnje. Proizvodnja je izvozno orijenrana, 99% proizvoda izvoze u EU. Viťe informacija na www.hanjes.com. Molbe sla iskljuivo na adresu poťtom ilie-mailomnan.marjancic@hanjes.com. Odabir e se izvrťi temeljem procjene kompetencije kandidata. Prijava do 19.10. TP VARAŽDIN d.o.o. P. Miťkine 53, VaraŞdin, traŞi 2 m/Ş VOZAA-DOSTAVLJAA - interni transport robe na podruju VaraŞdinske i Meimurske Şupanije, uvje: KV, B i C kategorija, poŞeljno iskustvo; 1 m/Ş KV, SSS KONOBARA s iskustvom posluŞivanja, informatika znanja; 4 m/Ş INTERNA KONTROLORA za obilazak prodavaona, praenje kompletnog poslovanja prodavaona te svih zakonskih propisa, uvje: VŠS, VSS, ekonomija, trgovina, B kategorija, radno iskustvo obavezno, poznavanje trgovakog poslovanja; 6 m/Ş VODITELJA MALOPRODAJE briga o radu svih prodavaona po svim segmenma - zakonskim propisima, uvje: VŠS, VSS, ekonomija, trgovina, poŞeljno radno iskustvo,Bkat.;6m/ŞPRODAVAA - mjesto rada: VaraŞdin, Ludbreg, Palovec, Peklenica, uvje: KV, SSS, poŞeljno iskustvo, B kategorija, informaka znanja; 4 m/Ş VODITELJA TRGOVAKOG CENTRA - odgovornost za voenje poslovanja prodavaone te koordiniranje rada zaposlenih u prodavaoni, Mjesto rada: VaraŞdin,Ludbreg, Palovec, Peklenica, uvje: VKV trgovakog smjera, VŠS, VSS ekonomija, trgovina, radno iskustvo u voenju prodavaonice. Osobni dolazak ili pismena zamolba na navedenu adresuilie-mailom:kadrovska@ tpvz.hr do 15.10.

iz akovca 02.10.2006. â&#x20AC;&#x201C; 02.10.2012. Dragi pape, u naĹĄim si mislima zauvijek. Tvoja obitelj

Ivana U svakoj misli i Ĺželji tvoje je ime, a onda strah od novog jutra i nove praznine... mama, tata, Bojana i Goran

9.10.2011.

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

IVANU BAĹ EKU 9.10.1995. - 9.10.2012. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske Ĺžupanije

IZ MATINOG UREDA ROENI FRAN BUBEK, sin Kristine i Dine; DOMINIK IGNAC, sin Marije i Kristijana; KARLO IGNAC, sin Ivanke i Zorana; DORIS SEKIRNIK, ki Tamare i Dubravka; MARINA ORĹ UĹ , ki Anelke i Alena; ALAN BEGOVI, sin Ivane i Aldina; MIRJETE RAMADANI, ki HiriĹĄe i Skendera; STIVEN TALANN, sin Ivane i Stjepana; IVAN Ĺ OĹ TARI, sin Martine i Slavka; ZARA MARCIUĹ , ki Monike i SaĹĄe; EMA KATANEC, ki Ane i Nikole; NIKO KOZAR, sin Anemari i Igora; ENA KLAJN, ki Martine i Ranka; NOA KUKOVEC, sin Lidije i SiniĹĄe; VITO OREHOVEC, sin Marte i Matije; ROKO PAVLIC, sin Ivane i Drage; EMA MURĹ I, ki Gordane i Nikole; VIDA DEBAN, ki Andreje i Danijela; LEONA PRELOG, ki Katje i Dejana; EMA SRPAK, ki Mihaele i Luke (akovec) VJENANI Anelka Kovai i Dubravko Kovai, Nikolina KriĹĄtofi i Davor Kodba, Gordana Ivanek i Petar Jovi VladuĹĄi, Jelena BilandĹžija i Krunoslav LogoĹžar, Jasmina Topi i Nikola Hergoti (akovec); Tanja Novak i Miroslav Mun-

ar (M. SrediĹĄe); Gordana Ĺ picar i Petar Taskovi, Ivana Kovai i Marko Pintari, Josipa Gorianec i Mateo Tkalec (NedeliĹĄe); Irena Posedi i SiniĹĄa Novak, Petra Bermanec i Marko Konec (Prelog) UMRLI Nada Smrti ro. TĂśrĂśk r. 1942., Ivan HreĹĄ r. 1937., Josip Mesarek r. 1949., Ivan Dragutin Drabik r. 1940., Josip Vrbanec r. 1952., Josip BaĹĄek r. 1938., Slavko Hozjan r. 1938., Ivan PeruĹĄi r. 1939., Danica Magdaleni ro. Paji r. 1933., Josip VlaĹĄi r. 1931., Pavao Crnec r. 1937., Barbara Vrbanec ro. Hamer r. 1921., Ljudevit ekunec r. 1937., Zlatko Pogorelec r. 1951.; Ivan PeruĹĄi r. 1939., Marija TomaĹĄi ro. Pajnoga r. 1950., Marija Ĺ a ari ro. Posedi r. 1924. (akovec); Ana Toplek ro. Ĺ kvorc r. 1948., Nikola Mutvar r. 1942., Ivan Kuzma r. 1950. (M. SrediĹĄe); Stjepan Ĺ ilec r. 1938., Anelko OrĹĄoĹĄ r. 1978. (NedeliĹĄe); Anka Lepoglavec ro. Ceroveki r. 1939., uro Verli r. 1935. (Prelog); Jasmina Horvat i Julio Ben, Jasmina Veselko i SaĹĄa Hadela (Ĺ trigova).

SIGURNA KUÄ&#x2020;A, Dom za Ĺžrtve obiteljskog nasilja Ä&#x152;akovec e-mail: sigurna1kuca@gmail.com

tel: 099/8357-335 p.p. 160, 40000 Ä&#x152;akovec


56

Oglasnik

5. listopada 2012.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

VAŽNA OBAVIJEST

POTREBNI DODATNI PODACI ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA U RUBRICI USLUGE I IZNAJMLJIVANJE APARTMANA Obavještavamo naše cijenjene oglašivae da ubudue u rubrikama “Usluge” i “Iznajmljivanje apartmana” moraju ostaviti dodatne podatke, sukladno sa zakonskim propisi-

MOTORNA VOZILA PRODAJEM FORD SIERRU 2.3GL dizel 1988.g., reg. do 5/2013., auto je u vrlo dobrom stanju, mogue kombinacije, cijena 1.500 eur. mob. 091/985-1780 PRODA JE SE OPEL VEC T R A 1.6 1989.god., neregistrirana, cijena 3.500 kuna. Zva na 098/9986-138. PRODAJEM ELINE FELGE ZA AUDI A4, 5 rupa, 15 cola, cijena 100 kn/kom. tel. 040/861-208 PRODAJE SE FIAT BRAVA 1998. god. Tel. 095/906-7784 VW PASSAT 1.6D 1991.g., neregistriran, 1.vl., cijena 800 eur. mob. 099/673-6520 P R O D A J E S E F I AT B R A V A 1998. god. registriran, Tel. 099/244-1424 PRODA JE SE SKUTER TGB 20 0 8 . g., re gis tr ir an, mob. 098/556-423 KUPUJEM STARE neispravne i karambolirane automobile, može i olupine. mob. 091/985-1780 PRODA JE SE ŠKODA FELICIA 11.mj. 1997.g., vrlo sauvan, 67tkm, tel. 312-231 ALFA 156 1.8 16V 20 01.g., 186tkm, ful oprema, atraktivna, 3.800 eur (nije ksno), mob. 091/548-8534

POLJOPRIVREDA KUPUJEM TR AK TORE IMT, URSUS, ZETOR - može i neispravne. tel: 01/2067-370, 092/110-7110 PRODAJE SE PRIKOLICA za stajski gnoj SIP-ORION 25, stalno garažirana, korištena dvije sezone, oprana minivašom i podmazana, super stanje, kao nova. Tel. 098/316-865 ili 040 899 138 PRODAJU SE LIJEPE DOMAE JABUKE manja koliina i kvalitetno vino cijep sorte rajnski rizling. Kontakt: 343-557 PRODAJEM BANZEK, trofazni motor 3 KW, prikljuak za traktor, Ludbreg, telefoni: 042/819 - 020, 099/808 - 7586. KUPUJEM NEISPRAVAN TRAKTOR ili s lošim motorom za generalku, isplata odmah - papiri moraju bit uredni, mob. 092 254 29 53 PRODAJEM KRUMPIR 30 kg za 50 kn i zelene tikve za kolae (bunice) po 3 kn/kg. Besplatno dostavljam na Vašu adresu. Tel : 098 355 207 PRODAJE SE DVOBRAZNI PLUG okreta vogel noot, zahvat oranja 10-14 cola, cijena 10.500 kn, mob 098/286-947. PRODAJEM vrtnu kosilicu, cirkular i ekiar, tel. 333-253 PRODAJEM DVIJE KIPER PRIKOLICE 1-osovinsku i 2-osovinsku, te prikolicu za gnoj Fahr 4T i rotoler 2.5m šir. Howard. Tel: 098/170-53-11 PRODAJEM TRAKTOR Kramer 1956.g., u vrlo dobrom stanju, šrota sa 1-faznim motorom i cirkular na kardan. mob. 091/1648-472 TRAKTOR IMT 533, 540, 542, prodajem dijelove mehanike ili te iste traktore kupujem neispravne. Broj 099/886-3910

ma. Zakon o zabrani i spreavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kojeg je donio Hrvatski sabor 20. svibnja 2011.g., propisuje da se sudionikom u obavljanju neregistrirane

djelatnosti smatra i fizika i pravna osoba koja naruuje, posreduje ili objavljuje oglas, odnosno nedopuštenu reklamu u tisku, putem televizije, radija i drugih medija.

Naruitelj oglasa zato je dužan prilikom naruivanja navesti podatke o svom identitetu: tvrtku, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili

ime i prezime naruitelja, OIB i njegovo prebivalište/boravište. Ukoliko to naruitelj ne dostavi, zakonom je zabranjeno objaviti oglas. Stoga, molimo naše itate-

PRODAJEM zglobni bager Schaff kombinirka, te tranu pilu (banzek), tel. 543-882 PRODAJEM DIJELOVE za traktor i dijelove opel kadeta 1.7D, te prikljuke traktorske Ursus C-335, tel. 040/615-009 PRODA JEM TRAK TOR Ursus C-335 kabina Orašje 1994.g., 1700 rs, 1.vl., kompresor, autom. kuka, kip ventil, kao novi, te donju poteznicu za IMT, koristi se za bera i jednoosovinku. mob. 098/190-3753 PRODAJEM traktor Deutz Torpedo 60KS sa prikljucima, rabljen 2 sezone, vrlo ouvan, te suhu hrastovu grau raznih dimenzija i stari ispravan crijep, sve povoljno. tel. 048/835-015

TR A ŽIM POSAO davanja instrukcija iz KNJIGOVODSTVA za srednju školu. Pružam pomo u uenju i vježbanju zadataka. Mob: 098 546 069 DAKTILOGRAF – traži posao prijepisa diplomskih i dr. radnji, tekstova i audio zapisa, izrada tablica u wordu i excelu s unosom formula, brzo i tono. mob. 091/1877-883 ŽENSKA OSOBA traži bilo kakav posao, može i ugostiteljstvo i uvanje djece u mom domu u akovcu. mob. 099/79000-70 TRA ŽI SE OZBIL JNA ŽENSK A OSOBA ZA RAD U KAFIU u akovcu. Uvje odlini. Javi se na broj telefona 0955379042.

VINO I GROŽE

MUŠKARAC zaposlen, traži ženu do 35g. za dopisivanje i vezu, brak mogu. Molim ozbiljne ponude na mob. 098/191-5457 DEKO (33g) zaposlen, ne pije, ne puši, traži curu za ozbiljnu vezu. mob. 091/982-5613

PRODA JE SE KUA u G. Hr aš anu, upi t ati na mo b 098/297-210 PRODA JEM ZEML JIŠTE u Lopatincu. info na broj 091/545 7389. PRODAJE SE graevinsko zemljište u Vuetincu (Lopatincu), 2000m2 dio komunalnih i vodnih doprinosa plaen, mirni kvart, idealno za obiteljsku kuu, za 17.000 Eur; obiteljska kua na jugu, novo renovirana, 180m2, za 159.000 Eur; te posl. prostor od 90m2, preko puta suda i županije, gl. ulaz s uline strane, za 1.450 eur/m2. Mob. 098/297-222 PRODAJU SE DVIJE ORANICE od po 1400 hv-a u Ivanovcu na Prelogama, cijena 3,5 eur/hv. Tel: 098 355 207 PRODAJE SE KUA katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 PRODAJE SE 3-SOBNI STAN od 98m2 u k, T. Gorianca 2, svi prikljuci, cijena: 835.000 kuna. Mob: 091/445-7049. PRODAJE SE KUA od 240 m2, blizina centra akovca, Vojni vrtovi, hitno i povoljno. Tel: 091/543-3518 PRODAJE SE NOVOUREENI TROSOBAN STAN u potkrovlju od 68m2, u k kod želj. kolodvora. Cijena 55.000 eura. Tel. 091 194 6549 PRODA JE SE GR ADILIŠ TE u Pr ap or anu o d 1010 m2 ili 6 0 0 h v, g o r nj e M e i m u rje, cijena po dogovoru, mob. 091/5460-414 PRODAJE SE OBITELJSKA KUA visoka prizemnica u M. Subotici, gl. ulica, blizina škole i želj. stanice, lokacija pogodna za gosp. djelatnost, mogua i zamjena za stan u k. mob. 098/244-295 PRODAJE SE KUA u D. Kraljevcu s velikom okunicom i zemljište, izlaz na drugu ulicu, blizina škole i vrtia, cijena po dogovoru. mob. 095/520-1908 PRODAJEM KUU KATNICU u M. Središu sa dva stana od 80 m2, 2 garaže, 2 podruma i gosp. objektom, svi prikljuci gradski, okunica 2600 m2. Može i zamjena za stan uz doplatu. Cijena 58.000 eur. mob 095/863-1441 PRODAJE SE URE ENI STAN od 55m2 u k, Vukovarska, mob. 091/796-9072 PRODAJE SE KUA u M. Subotici od 90m2 stamb. prostora sa svim prikljucima, na lijepom položaju, blizina škole i želj. stanice. Mob. 098/179-4612 PRODA JE SE OR ANIC A B e gjec u Makovcu, mob. 098/946-6750 PRODAJE SE DVOSOBAN STAN u strogom centru akovca. mob: 091/559-8656 SUPER POVOL JNO PRODAJE SE GR ADILIŠTE u Špor tskoj ulici u Mihovljanu. Tel. 095/5287-287 PRODA JEM LIJEPU KUU U akovcu, u ZAVNOH-a ulici na dobroj lokaciji, blizu Centra. Cijena 195.000 eura. Upitati na mob. 098/134-7494

PRODAJE SE ZIDANA GARAŽA u k, J. Slogara (ispred zgrade br. 6), mob. 091/554-9323 PRODAJE SE STAN u Prelogu, 60m2, cijena po dogovoru. Tel. 099/805-00-15 PRODAJEM JEDNOSOBAN namješteni stan u Istarskoj ul., K. tel. 099/325-4267 PRODAJE SE DVOSOBNI STAN o d 52m2 u akovcu, kom pletno namješten. mob. 098/977-1228 FRIZERSKI SALON, novi, namješten, akovec, LJ. Gaja 6. mob. 098/241-559 STAN 4-SOBNI (etaža), novo, s garažom, ispod Šafrana (Mihovljan), visoki roh-bau, kredit. mob. 098/241-559 PRODA JE SE 1-SOBNI STAN od 3 4m2 u akovcu, mob. 091/2462-412 PRODAJEM VIKENDICU u Frkanovcu od 63m2, povr. zemljišta 2360m2, cijena 19.000 eur. mob. 098/832-691 PRODAJEM KUU visoku prizemnicu s garažom i okunicom u centru VŽ. Mob. 091/517-3243 K U P U J E M S TA R O S E O S KO IMANJE ili kuu u brežnom dijelu Meimurja, u šumi ili blizini šume. Ponude na mob. 098/164-1459 PRELOG: novi stan od 47m2, useljiv, ugraena kuhinja, mob. 098/632-452 PRODAJE SE NOVOIZGRA ENA dvojna obiteljska ku a u Strahonincu, visoki roh bau sistem, cijena 500 eur/ m2, info: 091/886 -88 4 0 ili 091/433-5405 PRODA JE SE ILI IZNA JML JUJE KU A u Podbrestu, info. 095/8465-862

PRODAJEM GROŽ E, bijelo, cijep, graševina i moslavac, oko 1500 kg. Povoljno! Nazvati na mob. 098/659-950 PRODAJE SE ODAVRELI I ZAŠEERENI MOŠT (rajnski rizling i sauvignon). Berba: 15.09.2012. Info: 099/687-6087 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žuti, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 PRODAJEM NOVE BAVE za vino od hrasta i agacije do 400 lit., dostava, vrlo povoljna cijena, tel. 858-362 PRODAJEM VINO šmarnicu. Tel. 861-257 PRODAJE SE KVALITETNO BIJELO VINO – vrlo jeftino, tel. 897-188 PRODAJEM KVALITETNO VINO šipon, laški rizling, cijena po dogovoru. mob. 098/913-9451

USLUGE SERVIS BICIKALA OBAVLJAM KVALITETNO I BRZO s dugogodišnjim iskustvom. MEI bicikli, Kalnika 5, K. mob. 091/9170-878 ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem struno i povoljno. Tino, 098/931-7570 INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323

POSAO TR A ŽIM POSAO davanja instrukcija iz MATEMATIKE. Tel. 091/528-66-71 ŽENSKA OSOBA traži posao išenja ili bilo kakav drugi posao, može i pomo starijim osobama. mob. 099/8420-173 ML A A MUŠK A OSOBA traži b i l o k ak av p o s a o. m o b. 099/8420-173 STUDENTICA druge godine defektologije s iskustvom rada u vru i završenim odgojem, traži posao uvanja djece do jeseni. Info: 098/915-2596

POZNANSTVA

NEKRETNINE – PRODAJA

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama akovec, R. Boškovia 21 tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr

PRODAJU SE NOVI STANOVI u akovcu kod teniskih igrališta (58m2), Zagrebu (73m2 + parkirno mjesto + garaža) i apartman u Poreu (55m2). POVOLJNO, Tel: 098 241 578 PRODAJE SE NOVO NAMJEŠTENI DVOSOBAN STAN od 46,50m2 u ulici Josipa Kozarca 2, na 1. katu. Info: 040/395-729, 098/1899-709 PRODAJE SE KUA sa velikom okunicom u Macincu. mob. 098-137-0717. CRIKVENICA, apartman 40.30m2 u novijoj zgradi, malom spavaom, dnevnom sobom, kuhinjom s blagovaonom, kupaonom, balkonom, mogue i s namještajem, blizu centra, cijena 65.000 eura mob: 098/1862192 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Mihovljanu, 165 hv, 20x30 m, blaga kosina, pogled na grad, mirna novosagraena ulica. Tel. 098/198-9410 PRODA JE SE NOVIJA KUA u Dragoslavcu s malim vinogradom i vonjakom na površini od 600 hv sa prekrasnim pogledom na Ivanšicu i Sloveniju (struja, gradski vodovod, mogu prikljuak na plin). Kontakt: 099/67-14-888

lje i oglašivae za razumijevanje, te dostavu traženih podataka, jer u suprotnom, oglas neemo biti u mogunosti objaviti. MEIMURSKE NOVINE

PRODAJE SE KUA u akovcu (Sajmište) s poslovnim prostorom i gra. zemljište u Mihovljanu, Zvir, novo naselje. mob. 098/206-933 PRODAJEMO KUU s poslovnim objektom i još jedno gradilište u Pušinama u akovekoj ulici, cigla M30, punioci i fert gredice. Info: 098/9810-335 ili 099/7889-818

IZNAJMLJIVANJE IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR od 150 m2, u strogom centru akovca, iznad trgovakog centra Jana. Info: 098/982-1570

I Z N A J M L J U J E M O S TA N U Z AGREBU Trešnjevka (bli zina C ib o nin o g to r nja), dvjema studentima m/ž, Info na 0 4 0/39 6 - 6 61 ili 091/1557-459 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA KUA u Peklenici. Upitati na tel. 098/969-5891 POVOL JNO IZNA JML JUJEM dvosobni komforni stan u M. Središu. mob 091/549-5873 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBNI, namješteni stan u centru K, 58m2. mob. 098/979-6543. IZNAJMLJUJE SE DVOSOBAN NENAMJEŠTEN stan u posl.stambenom objektu, Šenkovec., mob. 098 181 3087 IZNAJMLJUJE SE VIKENDICA u Prekopi vel. 50 m2, za stanovanje, cijena 800 kn/mj., ili se prodaje zajedno sa terenom od 2500 m2 i šumom, cijena 17.900 eur. Tel: 098 355 207 IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENU SOBU s upotrebom kuhinje i kupaonice, tel. 390-291

Varaždinska 12a 40305 NEDELIŠĆE

tel: 040 823 023 - fax: 040 823 005

SRT 6205

PRIMA SAT II digitalni satelitski prijemnik

digitalni satelitski prijemnik

244 kn

DIGISAT DTR4000

338 kn

XTREND ET5000HD

digitalni zemaljski HD prijemnik

digitalni satelitski HD prijemnik

279 kn

1.380 kn

KOMPLETI ETI ZA VIDEO VI NADZOR

komplet sadrži: ● 4 vanjske kamere ● DVR snimač ● potrebne kabele za montažu

2.128,27 kn

info@kerman.hr

www.kerman.hr


5. listopada 2012.

IZNA JML JUJE SE POSLOVNI PROSTOR od 50m2 u Šenkovcu – povoljno. Mob. 098/530-211 IZNAJMLJUJE SE SOBA s upotrebom kuhinje, blizu cen tra akovca, mladoj ženskoj osobi/studentici. mob. 095/518-1881 IZNAJMLJUJEM 3-SOBNI STAN od 80m2 s garažom u Zg (Zaprue, Bundek), kompl. renoviran, blizina trgovine, tramvaja, autob. i želj. kolodvora. mob 098/616-674 IZNA JML JUJE SE namješteni 2-sobni stan studentima u Zagrebu, etažno grijanje, Remetineki Gaj, 100m od Arena centra. mob. 095/901-5422 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA SOBA s upotrebom kuhinje i kupaonice, Jug akovec, mob. 091/7237-999 ŽENSKOJ OSOBI IZNAJMLJUJEM sobu i kuhinju s korištenjem kupaonice u kui s dvorištem i vrtom u centru akovca. tel. 098 241 848 IZNAJMLJUJE SE SOBA s kuhinjom blizu centra akovca mlaoj ženskoj osobi/studentici. mob 095 518 1881. NAMJEŠTENA SOBA s kuhinjom i kupaonicom u Šenkovcu, samcu (muškoj osobi), mob. 098/171-4456 IZNA JML JUJEM S TANOVE I GARSONIJERE, namještene i nenamještene, na duže vrijeme. tel. 384-515 ili 098/545-526 IZNAJMLJUJEM STAN od 56m2 u akovcu, Putjane 35. mob. 098/935-6187 IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENE SOBE s kupaonicom, studenticama ili zaposlenim djevojkama, k-jug, blizina menze i VUŠ-a. mob. 098/987-1058 IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENU SOBU muškoj zaposlenoj osobi, s upotrebom kuhinje i kupaonice, Šenkovec, tel. 343-492 ili 099/845-8504

ŽIVOTINJE

JEDNODNEVNI BIJELI PILIĆI B PILIĆ ĆII BRZA Ć DOSTAVA

RASPRODAJA RASPROD RASPRODA DA AJA TEŠKIH ŠKIH KOKOŠI Š KO KOK KOŠ K OŠI O ŠI ,

,

Oglasnik 57

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

POKLANJAM UMILJATE MAIE od poluperzijske bijele make u dobre ruke, tel 040/821-459. PRODAJU SE MLADE PAPIGE: ŠARENA ROZELA, NIMFE, ROZENKOLISI I TIGRICE. Cijene povoljne. Tel:098/944-3339, 829-230 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA K-9 i Brit za pse i make. Tel. 363-445 PRODA JEM ZEEVE male za tov, zeice za rasplod i zeeve oišene, tel. 040/333-911 ili 091/906-6933 DIVLJE PATKE (ženke) i razne vrste golubova prodajem, tel: 098 184 9728 PRODAJEM ZEEVE za rasplod. tel. 098/465-490 NJEMAKI OVARI, s rodovnicom, cijepljeni, tetovirani, odlinih nagraivanih roditelja – prodajem. Tel. 363-445, mob. 098/465-490 PRODAJU SE ŽIANI KAVEZI za zeeve. mob. 099/4166-852 PRO DA JEM mu š ke ze eve, c ijena p o d o govo r u, m o b. 099/191-1872 PRODAJE SE KOBILA stara 6.5g., mirna, ujahana, hrvatski toplokrvnjak, cijena 9.000 kn i žensko ždrijebe staro 6mj., mob. 091/5050-380

RAZNO PRODAJEM NOSNI ASPIRATOR na usisava Arianna sa dva nastavka, novo, orig. zapakirano. Cijena je 99 kuna. tel 040/396-661 ili 091/596-4927 PRODAJE SE TELEVIZOR SONY, 72cm ekran, 100hz trinitron, malo korišteni u spavaoj sobi. mob. 091/516-4595 DAJEM U NAJAM graevinsku brzomontažnu fasadnu skelu za sve vrste radova na kui. mob. 091/559-4332 KUPUJEM MUŠKE rune švicarske ili japanske satove. Plaanje gotovinom. zva iza 16h na mob. 098/921-9092 PRODAJEM RABL JENI CRIJEP (mogua zamjena za kukuruz). Nazvati na broj 098 806 331 (okolica Lepoglave). PRODA JEM L APTOP HP 14.1 inch, potpuno ispravan. cijena 1050,00 kn, sivu fotelju kao nova za 300 kn, teniski reket marke Prince za 190 kn, te 4 plastina okrugla stola. mob: 091/541-8810

PRODAJE SE SAMSUNG GALAXY y dual sim, radi istovremeno na 2 kartice, bilo koje mreže, kupljen u 5.mj., kao nov, pod garancijom, sa svim dodacima koji idu uz mobitel i memorijskom karcom 2 gb. mob. 098 63 11 66 PRODAJU SE VATROSTALNA STAKLA svih dimenzija i oblika za pei i kamine. tel. 098/710-353 ili 040/863-407 PRODAJE SE ELEKTRINA GITARA Onyx + pojaalo Marathon 36 wa. Cijena 750 kuna. Zva na mob 098/998-6138. PRODA JEM MOBITEL S AM SUNG Galaxy Mini2, novo neraspakiran, jamstvo 24mj., Tmobile, bob-bon mreža, mob. 098/723-160 ORBITREK PLATINUM, original, kao nov, slabo korišten, 700 kn, kupcu darujem mini steper, Tel. 098/632-494 PRODA JU SE radijatori dim. 90x200cm, crni kancelarijski stol, dj. pisai stol, limena vrata, motokulvator Honda F360 i pe za centr. grijanje Centrometal 35KW (plin/ulje). Tel. 858-424 PRODA JEM BMX ramu, cijena povoljna. Tel. 829-230, 099/684-1-729, 098/944-3339 PRODA JEMO HRANILICU Z A DIJETE, malo korištena, visoka, plasna, mob. 095/513-7763 SMRŠAVITE, SMRŠAVITE, SMRŠAVITE! Postanite vitki i ostanite vitki pomou Bio Slim tretmana. Molim poziv bez sms-a na 098/1347-031 PRODAJU SE OIŠENI ORASI I LJEŠNJACI, mob. 098/1760-634 PRODA JE SE USISAVA Vorwerk, malo korišteni, tel. 091/545-8149 PRODA JU SE DVA KRE VE TA dim. 200x90, ouvani, mob. 098/176-0060 NAJBOLJA BIOTERAPEUTKINJA garantirano otklanja kostobolju i križobolju. Molim poziv bez sms-a na broj: 098/1347-031 PRODAJEM STOLARSKI BANZEK za 3.000 kn, tel. 858-362 PRODAJEM teniski reket marke Prince (250 kn); 4 pl. zelena okrugla stola promjera 120 (90 kn/kom); kompjuter Dell HD 149 GB, lcd monitor, kamera Logitech na poklon (1.000 kn), mob: 091/541-8810 PRODAJE SE: komoda, tv stoli, pisai stol, 2 stolia za dnevnu sobu, dvosjed (sve rezbareno i masivno), 2 fotelje, umjetnike slike, masivni stol + 6 stolica, pl. pe, za dj. sobu ležaj 200x90cm i razni ormari, te sat. antena sa receiverom, ouvano. mob. 098/556-423 PRODAJE SE TV color Toshiba 72cm ekran (750kn), veš mašina Zanussi (850kn), pl. štednjak (400kn), 4 kuh. stolice (750kn), trkai bicikl Puch (500kn), ženski dj. bicikl KTM za srednji uzrast (400kn), dvije podnice 70x200cm (200kn/kom) i dva madraca 90x190cm (100 kn/ kom) i. mob. 098/171-4456 PRODAJEM ŽENSKE PLANINARSKE CIPELE br. 40 McKinley, nenošene, te dvokrilni ormar. mob. 098/926-5772 PRODAJEM traktor Tomo Vinkovi, valjak za peglanje i pasat 1.8. mob. 091/188-9720

HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE 19. - 21. listopada UZ DUHOVNO VODSTVO

2 polupansiona na + prijevoz 6 autobusom m 00kn Upis do 16. listopada

NA BROJ: 098 426 377 PRODAJE SE dj. autosjedalica Maxi Cosi Priori od 9-18kg. mob. 098/632-614 PRODAJE SE dj. klokanica Tomy (90kn), dj. vrti (140kn), nosiljka-ležaljka Hauck (140kn) i izdajalica Avent (80kn). mob. 095/828-1931 PRODA JE SE fasadni pl. protoni bojler Vaillant 24KW za centr. grijanje, korišten 2g., te plinska pe Ikom 6KW. mob. 095/904-3645 TRAŽE SE INVESTITORI za siguran i unosan posao. Sve informacije svakodnevno od 9-12 sa na mob. 099/6410-374 PRODAJEM dva madraca Bernarda s podnicama, sjedeu tuš kadu, spavau sobu s 5-krilnim ormarom visoki sjaj. mob. 098/9200-938 POVOLJNO SE PRODAJU 2-krilna ulazna hrastova vrata dim. 2590x1355 sa oberlihtom, mogua zamjena za kukuruz. mob. 091/122-5960 PRODAJEM OŠTRILICU stolarskih noževa do 50cm dužine i glave za izradu lamperije. tel. 390-247 PRODAJE SE TENDA za natkrivanje terasa 3x5m, tel. 544-363 PRODAJU SE THUJE I BUXSUSI. mob. 098/1717-208 PRODAJEM Fila muške pake br. 45 u bijeloj boji, nove, cijena 250 kuna, nove LEVIS 508 traperice u plavoj boji veliina 31/32, cijena 300 kuna. Mob: 099/40-10-142 PRODAJEM AKUSTINU GITARU Yamaha u crnoj boji sa originalnom navlakom za 900 kuna, elektronski šmer za 150 kuna i stalak za gitaru za 150 kuna. Mob: 099/64-111-90.

Sklonište za životinje “Prijatelji” Čakovec telefon: 091-8988-004 Radno vrijeme od 8 do 18 sati, subotom i nedjeljom od 9 do 17 sati Radno vrijeme za posjetitelje od 13 do 15 sati radnim danom ili prema dogovoru, vikendom također prema dogovoru Žiro račun skloništa za uplatu donacija: 2392007-1100006495

Zvrka je prelijepa žuta kujica izuzetno dobre naravi, vrlo vesela i aktivna po prirodi. Glavni optimist u skloništu, uvijek dobre volje i dobra prema svima. Molimo vas udomite Zvrku da ne doeka zimu u skloništu. Cijepljena, ipirana i sterilizirana.

Negro je veseljak, sretan što ima svoj dip dvorišta pa makar i u skloništu, a opet s nadom u srcu da e sljedei posjetitelji skloništa udomiti upravo njega. Svaki put kad proete pored njegovog dvorišta, on e skoiti, pružit vam šapu i ekati da ga pomazite po glavi. Hoete li ga odnijeti u svoj novi dom i ostvariti mu snove o zelenom dvorištu, maloj kuici i pažnji koju toliko želi. Cijepljen i ipiran, bit e srednjeg rasta.

Terica je vjerojatno istokrvna njemaka lovna terijerka vrlo zaigrane i aktivne naravi te dobroudnog karaktera. Slaže se s drugim psima i hitno treba samo svoje dvorište za tranje i igru i prije svega istraživanje jer je vrlo znatiželjnog duha. Cijepljena i ipirana.

Roy je u svojem kratkom majem životu preživio mnogo patnje. Na kraju je došao do nas s potpuno mrtvom nožicom koja je stradala vjerojatno u udarcu automobila. Star je oko 3mj. i za to hrabro bie tražimo novi dom u kojem e odsad pa nadalje osjetiti samo ljubav i nježnost. Zovite za Roya, pružite mu topli dom.

Meimurske novine ne odgovaraju za sadržaj objavljenih oglasa i propagandnih poruka.

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se U SRIJEDU DO 13 SATI

891


PETAK 5. listopada 2012.

TV pregled

od 5.10.2012. do 11.10.2012.

FILMOVI - PREPORUUJEMO

Sin City FILM

PETAK, HRT 1, 23.43

Sincityevska je radnja vjerna i direktna adaptacija serija â&#x20AC;&#x2DC;Sin Cityâ&#x20AC;&#x2122; (â&#x20AC;&#x2DC;The Hard Goodbyeâ&#x20AC;&#x2122;), â&#x20AC;&#x2DC;The Customer is Always Rightâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;The Big Fat Killâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;That Yellow Bastardâ&#x20AC;&#x2122;, ono vrijeme revolucionarnih, a danas kultnih stripova Franka Millera koji je svoje rekao i po pitanju reĹžije, a to koredateljsko udruĹženje je Rodrigueza stajalo lanstva u Uniji redatelja (DGA) koja ne dopuĹĄta da se profesionalci udruĹžuju s neprofesionalcima.

Ubojice FILM

SUBOTA, HRT 1, 20.18

Film u produkciji agilnog Joela Silvera uistinu intrigira zapletom i scenarijem koji su napisala u meuvremenu planetarno proslavljena imena. To su braa Wachowski, idejni tvorci i redatelji sad ve kultnog znanstveno-fantastinog serijala â&#x20AC;&#x153;Matrixâ&#x20AC;?, te Brian Helgeland koji je nagraen Oscarom za scenarij filma â&#x20AC;&#x153;L. A. povjerljivoâ&#x20AC;?. Scenaristiki je trojac vrlo dobro sloĹžio priu iju napetost razvija odnos dvojice profesionalnih ubojica - loĹĄeg i goreg.

ovjek za sva vremena FILM

NEDJELJA, HRT 2, 20.00

â&#x20AC;&#x153;A Man for All Seasonsâ&#x20AC;?, jedan od najuspjeĹĄnijih filmova slavnog amerikog redatelja Freda Zinnemanna (â&#x20AC;&#x153;High Noonâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;From Here to Eternityâ&#x20AC;?, osvojio je ĹĄest Oscara, ukljuujui i onog za najbolji film. Paul Scofield, koji se pojavljuje u ulozi Thomasa Morea, osvojio je Oscara za najboljeg glumca.

Cirkus FILM

PONEDJELJAK, HRT 1, 19.00

PostaojesedminajuspjeĹĄnijinijemifilmupovijestifilma,zaradivĹĄi3,8milijunadolara1928.Produkcijafilma bilojejednoodnajteĹžihiskustavauChaplinovojkarijeri.Pojavilisusebrojniproblemiiodgode(ukljuujui poĹžarustudiju),asnimanjejeodgoenozaskorogodinudana zbogChaplinovarazvodaodLiteGreyi tvrdnjioutajiporaza.NominiranjezaOscarazanajboljegglumcaikratkotrajniOscarzanajboljegredatelja komedije(obezaChaplina),aliAkademijajeizbacilaChaplinaiznatjecanjazanatjecateljskenagradeipredalamuSpecijalnunagraduâ&#x20AC;&#x153;Zasvestranostigenijalnuglumu,pisanje,reĹžiranjeiproduciranjeCirkusaâ&#x20AC;?.

Uhvati me ako moĹžeĹĄ FILM

UTORAK, HRT 2, 20.00

Isnita pria temeljena na autobiogra ji pravog Franka Abagnalea mlaeg, ovo je lm neprestanog tempa i neoekivanih prevrata u radnji koji pokazuje kako stvarnost nekada doista jest neobuzdanija od maĹĄte.Film je 2003. godine imao dvije nominacije za Oscara i nominaciju za Zlatni globus, a iste godine je osvojio BAFTA nagradu.

Trenutak spoznaje (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:08 Vrijeme danas 10:13 Svjetski biseri 2: Portugal - ibersko blago, dokumentarna serija (9/15) 11:07 Preuredi pa prodaj! 5, dokumentarna serija (10/27) 11:29 Preuredi pa prodaj! 5, dokumentarna serija (11/27) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:22 TV kalendar (R) 12:40 Mo sudbine, telenovela (100/102) 13:28 Dr. Oz 2, talk show (25/100) 14:08 Skica za portret (R) 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 Jelovnici izgubljenog vremena: Jedan dan seoskog domainstva (R) 14:55 Drugo miĹĄljenje 15:30 Skica za portret (R) 15:38 Znanstvena peca 16:08 Luda kua, humorisna serija (8/35) (R) 16:42 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uĹživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uĹživo 17:54 HAK - Promet info 18:00 Kontakt: Na dobrom putu 18:22 Iza ekrana 18:52 manjinski Mozaik: Primorski ardaĹĄ 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:58 Sport 20:03 Vrijeme 20:07 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:09 Pjevaj moju pjesmu (3/15) 21:42 Carstvo poroka, serija (12) (1/12) (R) 23:00 Dnevnik 3 23:20 Vijes iz kulture 23:28 Sport 23:31 Vrijeme sutra 23:43 Filmski maraton: Sin City, ameriki lm (15) 01:48 Filmski maraton: Posljednji tango u Parizu, talijansko-francuski lm (15) (R) 03:53 Filmski maraton: arolija obinih dana, ameriki lm (R) 05:27 Svjetski biseri 2: Portugal - ibersko blago, dokumentarna serija (9/15) (R) 06:17 Tema dana (R)

FILM SRIJEDA, HRT 2, 20.00 â&#x20AC;&#x153;Brzinaâ&#x20AC;? je pametan, invenvan triler koji zapoinje s taocima zarobljenim u liu, nastavlja se potjerom autobusom i zavrĹĄava jurnjavom u podzemnoj Ĺželjeznici. Ovaj je lm krcat akcijom od poetka do kraja: specijalnim efekma, uzbuenjem i sjajnim kaskaderskim podvizima. Sve smo to ve vidjeli, no rijetko kad napravljeno toliko dobro i s toliko nabijene energije.

SPORT - IZDVAJAMO

Subota 6.10., NOVA TV, 23.45

SPORT

FILM HRT 1

1.48

Posljednji tango u Parizu

Leonardo Di Caprio Utorak, HRT 2, 20.00 sati

Leonardo Wilhelm DiCaprio (Los Angeles, Kalifornija, 11. studenog 1974.[1]), ameriki glumac. DiCaprio je ulogom Jacka Dawsona u Titanicu 1997. stekao svjetsku slavu. Posljednjih godina se pojavio u lmovima Marna Scorsesea Bande New Yorka (2002.), Avijaar (2004.) i Pokojni (2006.), ĹĄto je izazvalo usporedbe s ranom karijerom Roberta De Nira. Prijelaz sa statusa â&#x20AC;&#x153;zvijezdeâ&#x20AC;? na â&#x20AC;&#x153;superzvijezduâ&#x20AC;? doĹĄao je nakon uloge Jacka Dawsona u blockbusteru iz 1997., Titanic, najuspjeĹĄnijem lmu svih vremena koji je uz to osvojio 11 Oscara. Sljedeih nekoliko godina je uĹživao u statusu svjetske zvijezde, a lijepili su mu i ekete kao ĹĄto su â&#x20AC;&#x153;nejdĹžerski zavodnikâ&#x20AC;? i seks simbol. asopis People u viĹĄe ga je navrata uvrĹĄtavao na popis najljepĹĄih ljudi na svijetu. DiCaprio se 2002. poeo udaljava od svojeg stereopnog izgleda i poeo suraiva s priznam redateljima nastupivĹĄi u dva epska lma: Bande New Yorka (redatelja Marna Scorsesea) i Uhva me ako moĹžeĹĄ (redatelja Stevena Spielberga). Krika je hvalila oba lma. Nastavljajui suradnju sa Scorseseom, dvojac se ponovno udruĹžio za biografski lm o amerikom biznismenu Howardu Hughesu, Avijaar, koji mu je donio drugu nominaciju za Oscara za najboljeg glumca. Godine 2006. ponovno je nastupio u Scorseseovom lmu, Pokojni, ovaj put kao Billy Cosgan, inteligentni policajac iz Bostona na tajnom zadatku. Njegov sljedei lm bio je Krvavi dijamant, objavljen 8. prosinca 2006. Iako lm nije proĹĄao najbolje kod krike, DiCaprio je dobio pohvale za autennost svog zimbabveanskog afrikanerskog naglaska.

10.10 11.05 11.30 11.55 12.45 13.00 14.00 15.00 15.55 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 20.00 21.00 22.00 23.35 01.25 02.25 03.00

RTL Danas, informavna emisija (R) Yugioh, animirana serija Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E30/100) TV prodaja MacGyver, akcijska serija (S01E03/22) (R) MacGyver, akcijska serija (S01E04/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E21/88) (R) TV prodaja RuĹža vjetrova, dramska serija (S2E19/160) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S1E43/48)) (R) MacGyver, akcijska serija (S01E05/22) MacGyver, akcijska serija (S01E06/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E19/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S03E01) RuĹža vjetrova, dramska serija (S2E20/160) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S1E44/48) Toka pucanja, igrani lm, triler (15) Gradski lovac, igrani lm, akcijska komedija Astro show, show, emisija uĹživo RTL Danas, informavna emisija (R) CSI, kriminaliska serija (S09E21/24) (12) (R) CSI, kriminaliska serija (S09E22/24) (12) (R) Kraj programa

03:40 05:10 06:00 06:25

Ezo TV, tarot show (18) * Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

05.10 05.50 07.20

Studio 45, talk show (R) Aurora, telenovela (S01E15) Punom parom, kulinarski izazov (S02E32/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E33/95) Braa koala, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E144/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E145/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E29/55) TV prodaja Divlji boravak, zabavni Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S02E34/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E35/95) Aurora, telenovela (S01E16) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E146/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E147/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E30/55) Studio 45, talk show (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E01/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E02/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E06/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E07/24) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S6E4/24) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S6E5/24) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E03/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E04/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E08/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E09/24) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S6E6/24) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S6E7/24) Sva lica Tare, humorisna serija (S01E01/12) (12) Sva lica Tare, humorisna serija (S01E02/12) (12) Sva lica Tare, humorisna serija (S01E03/12) (12) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E03/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E04/22) Kraj programa

07.45 08.10 09.00 09.35 09.50 10.15 10.40 10.55 11.55 12.10 13.05 13.55 14.10 14.35 15.00 15.45 16.10 16.35 17.35 18.15 18.35 19.00 19.25 19.50 20.15 20.40 21.00 21.25 21.50 22.15 22.40 23.00 23.25 23.50 00.15

Mala TV: TV vr: Ĺ˝aba (R) Oblutkov veliki prijatelj, crtani lm Tajni dnevnik patke Malde: Tko se nije skrio (R) 07:38 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (7/26) (R) 08:00 Teletubbies, animirana serija (194/330) 08:25 Connor na tajnom zadatku 2, serija za djecu (13/13) (R) 08:47 Obina klinka, serija za mlade (49/52) (R) 09:10 Ĺ kolski sat: Bi drukiji 09:40 Puni krug 10:00 Povratak u tajni vrt, ameriki lm (R) 11:35 Idemo na put s Goranom Miliem: Australija (3/6) (R) 12:20 Globalno sijelo (R) 12:45 Indeks (R) 13:15 Jelovnici izgubljenog vremena: Polifonija puke kuhinje (R) 13:35 arolija obinih dana, ameriki lm (94â&#x20AC;&#x2122;) (R) 15:10 Ĺ kolski sat: Bi drukiji (R) 15:40 Puni krug (R) 16:00 Regionalni dnevnik 16:20 Ĺ˝upanijska panorama 16:40 Mala TV: (R) 16:45 TV vr: Ĺ˝aba (R)

Nedjelja 7.10., Srce tv, 7.50

ZVJEZDANI KUTAK Z

08.55 09.10

04.25

Formula, JAPANESE GRAND PRIX

MMA Liga, finale - prijenos (12)*

06.40 07.15 07.40 08.05

03.45

07:08 07:13 07:18 07:23

Brzina

SPORT

06:10 06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:20 09:25 09:50

16:50 Oblutkov veliki prijatelj, crtani lm (R) 16:55 Tajni dnevnik patke Malde: Tko se nije skrio (R) 17:10 Cocco Bill, crtani lm 17:25 Paralele (R) 17:55 Edgemont 5, serija za mlade (6/13) (R) 18:20 Direkt: Daleko od kue, bliĹže sebi dokumentarni lm za mlade (R) 18:50 Briljanteen (705.) 19:30 Slatko ludilo 2, dokumentarna serija (13/20) 19:55 Veeras 20:00 Djeca sunca, znanstveno-popularna serija (3/7) 20:52 Knjiga ili Ĺživot 21:18 Opera box 21:50 Beethoven: Deveta simfonija 23:06 Buenje mrtvih 9, mini-serija (12) (7/10) 00:04 Buenje mrtvih 9, mini-serija (12) (8/10) 00:57 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03:51 Noni glazbeni program: 40. fesval dalmanskih klapa OmiĹĄ 2006. Najbolje s fesvala (R) 04:23 Noni glazbeni program: 47. fesval kajkavskih popevki - Popevke za navek, Krapina 2012. (R) 05:23 Noni glazbeni program: Klapa Kampanel 15 godina ljubavi (R)

Paul je etrdesetpetgodiĹĄni Amerikanac, koji luta Parizom u teĹĄkoj depresiji zbog supruginog samoubojstva.DvadesetogodiĹĄnjaFrancuskinja Jeanne je iz ugledne graanske obitelji i u potrazi je za stanom. Za dva tjedna se udaje za mladog filmskog redatelja Toma. On o njoj snima film i zbog toga je sa svojom filmskom ekipom slijedi gotovo na svakom njenom koraku. Jeanne ode pogledati jedan veliki prazni stan i u njemu zatekne Paula.

EMISIJA RTL

18.05

Exkluziv tabloid

SERIJA DOMA TV

Plameni ljubavi

14:50

00.35 06:50 07:15 07:40 08:45 09:00 10:00 10:15 11:00 12:00 12:35 13:20 14:20 15:25 16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:45 23:50 01:30

Speed Racer, crtana serija 7/26 Monsuno, crtana serija 10/52 Polja nade, serija R TV izlog Moja majka, serija 9/110 TV izlog Izgubljena ast, serija R Walker, teksaĹĄki rendĹžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Masterchef,reality show R Walker, teksaĹĄki rendĹžer, serija 97/199 Zauvijek susjedi, serija 125/180 Vijes Nove TV IN magazin Polja nade, serija 31/140 Dnevnik Nove TV Izgubljena ast, serija 31/68 Mrak komadi, igrani lm SIS: Specijalna postrojba, igrani lm (12)* Amerika razbibriga, igrani lm 01.55

01.00

05:45 06:30 07:10 08:45 09:00 09:01 09:40 10:30 10:45 12:30 12:45 13:45 14:00 14:01 14:35 14:50 15:40 15:55 17:25

20:55 21:55 22:45 23:40 00:35 01:20 02:05 02:50

Plamen ljubavi, serija R Magina privlanost, serija R Ljubav na kocki, serija R Puna kua, serija R Flash vijes Puna kua, serija R - nastavak NaĹĄa mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R TV izlog Asi, serija R Magina privlanost, serija 45/90 Flash vijes Magina privlanost, serija - NASTAVAK TV izlog Plamen ljubavi, serija 45/141 TV izlog Ljubav na kocki, serija 7-8/130 Oprezno s anelom, serija 71-72/194 Asi, serija 103/120 NaĹĄa mala klinika, serija 29/35 Puna kua, serija 19-20/24 Prijatelji, serija 13-14/25 Seinfeld, serija 49-50/180 Djevojke na zadatku, serija (12)* 9/12 Prijatelji, serija R Seinfeld, serija R Rosario, serija (12)* 25/60 Kraj programa

08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:45 14:15 14:45 15:15 15:50 16:00 19:00 19:30 20:00 20:20 20:30 00:00 01:30

Djeja TV Hrana i vino Dom 2 Juer, danas, sutra, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Privredni.hr Podravina i Prigorje Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Poluge razvoja Juer, danas, sutra Iz Nanine ĹĄkrinjice, glazbeni show Erotski program (18) Videostranice

19:05 20:00

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:45 13:00 13:30 14:00 14:45 15:00 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:00 19:05 19:10 19:40 19:50 20:00 20:05 20:50 21:50 22:20 22:45 22:46 22:55 23:05 00:25 00:26

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija KULT ZONA, Kronika VBV (r) TV RAZGLEDNICA 24 SATA VIJESTI informavni program EUROBOXX, magazin (r) , mozaika emisija (R) DRUGA STRANA (r) MALI OGLASI U SVJETLU VJERE (r) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA GLAZBENI INN, glazbena emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROĹ LOSTI 24 SATA VIJESTI, informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA VTV VIJESTI informavna emisija KULT ZONA â&#x20AC;&#x201C; KRONIKA VBV-a OTISCI VREMENA (r), dokumentarna emisija KUMA, emisija o kulturi VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROĹ LOSTI TV kalendar MALI OGLASI SERIJSKI PROGRAM ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

(bivĹĄa akoveka televizija)


SUBOTA 6. listopada 2012.

06:37 Najava programa 06:40 Drugo mišljenje (R) 07:15 TV kalendar 07:27 Iza ekrana (R) 07:57 Hrvatska kronika BiH 08:15 Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: U 3:10 za Yumu, ameriki lm 09:45 Fotogra ja u Hrvatskoj 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Kuni ljubimci 10:45 uka i Maca: Volim jesen kad mrazevi padnu, emisija puke i predajne kulture 11:20 Normalan život, emisija o obitelji 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:24 TV kalendar (R) 12:37 Veterani mira, emisija za branitelje 13:25 Duhovni izazovi, meureligijski magazin 13:57 Prizma, mulnacionalni magazin 14:45 Merkatska dinasja 1, dokumentarna serija (4/13) (R) 15:15 Reporteri: Suvremeni špijuni (1/2) 16:10 Skica za portret 16:18 Eko zona 16:43 TV kalendar (R) 17:00 Vijes 17:09 Vrijeme sutra 17:10 HAK - Promet info 17:11 Navrh jezika: Nula i nišca 17:23 Odmori se, zaslužio si 4 - humorisna serija (5/15) 18:05 Lijepom našom: Cesca (1/2) 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:10 Loto 7/39 20:18 Ubojice, ameriki lm (R) 22:00 Dnevnik 3 22:20 Vijes iz kulture 22:28 Sport 22:31 Vrijeme sutra 22:40 Viši inspektor Banks, serija (pilot) (12) 00:15 Filmski maraton: Sunce, britanskoameriki lm (12) (R) 01:58 Filmski maraton: Kill Bill 1, amerikojapanski lm (15) (R) 03:48 Filmski maraton: Ritam života, bosanskohercegovaki lm (R) 04:59 Skica za portret 05:08 Jelovnici izgubljenog vremena: Fazani iz sjeanja 05:28 Tema dana (R)

16:55 Sportski program 18:40 crtani lm 19:05 Glazbeni specijal: Elvis Stani i Jazzy Oliver Dragojevi 19:30 Slatko ludilo 2, dokumentarna serija (14/20) 19:55 Veeras 20:00 L.A. nedovršeno, dokumentarni lm 60’20” 21:05 Ritam života, bosanskohercegovaki lm (12) (71’) 22:25 Reporteri: Suvremeni špijuni (1/2) (R) 23:20 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 02:18 Noni glazbeni program: Nina Badri - Ljubav za ljubav, snimka koncerta (1.dio) 03:15 Noni glazbeni program: Hari Ronevi - Od geta do teatra, snimka koncerta 04:13 Noni glazbeni program: Veer dalmanske šansone - Retrospekva 15 godina 05:13 Noni glazbeni program: Tedi Spalato, snimka koncerta (2.dio) 06:24 Noni glazbeni program: Svirci moji (6/8)

NEDJELJA 7. listopada 2012. 22:15 23:30 23:45 00:35 00:40 01:15 03:20 04:40 05:50 06:40

Misionar, igrani lm (12)* MMA Liga, nale - emisija (12)* MMA Liga, nale - prijenos (12)* MMA Liga, nale - emisija (12)* Misionar, igrani lm (12)* - nastavak Blade, igrani lm (12)* Ezo TV, tarot show (18)* Babilon 5, igrani lm (12)* Dnevnik Nove TV R Kraj programa

06.05

Punom parom, kulinarski izazov (S02E34/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E35/95) Studio 45, talk show (S03E16) Braa koala, animirani lm Veera za 5, lifestyle emisija (S04E31/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S04E32/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S04E33/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S04E34/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S04E35/185) TV prodaja InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S02E02/10) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E26/55) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E27/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E28/55) TV prodaja Sve što je bitno, dramska serija (S01E43/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E44/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E45/36) Moderna uda, dokumentarni (S01E36/62) Moderna uda, dokumentarni (S01E22/62) Columbo, kriminaliska serija (S01E04/07) David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S01E09/13) David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S01E10/13) Kardashians, reality show (S05E02) Kardashians, reality show (S05E03) Cure iz Jerseya, zabavni (S02E01/21) Kuanice, humorna dramska serija (S07E17/23) Kuanice, humorna dramska serija (S07E18/23) Sve što želim, igrani lm, romanna komedija Sva lica Tare, humorisna serija (S01E01/12) (12) Sva lica Tare, humorisna serija (S01E02/12) (12) Sva lica Tare, humorisna serija (S01E03/12) (12) Kraj programa

06.25 06.50 07.30 07.50 08.20 08.50 09.20

06.00 06.35 08.00 08.25 09.20 09.35 10.10 10.55 11.10 12.15 13.25 13.40 15.35 17.20 18.30 19.10 20.00 22.25 01.00 02.40 03.40 04.15

RTL Danas, informavna emisija (R) Najljepše bajke svijeta, animirani lm Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E19/100) TV prodaja Uilica, kviz za djecu Bibin svijet, humorisna serija (S01E09/11) TV prodaja Waterloo road, dramska serija (S02E07/12) Waterloo road, dramska serija (S02E08/12) TV prodaja Banda iz pješanika 2, igrani lm, obiteljski Lenny je mrtav, igrani lm, akcijska komedija Steve Jobs: Hipi milijarder, dokumentarni RTL Danas, informavna emisija Galileo, zabavna/obrazovna emisija (S02E20/100) Nacionalno blago, igrani lm, avanturiski Tjelesna straža, igrani lm, akcijska drama (12) Panika u zraku, igrani lm, akcijski triler (12) Astro show, show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

09.50 10.20 10.35 11.10 11.25 12.20 12.35 13.30 14.25 14.40 15.05 15.30 15.55 16.50 17.40 19.10 19.35 20.00 20.25 20.50 21.50 22.40

06:35 Najava programa 06:40 Poštar Pat, crtani lm (7/40) 06:55 Aladinove pustolovine, crtani lm (14/26) 07:10 Pipi Duga arapa, crtana serija (22/26) 07:35 Merlin 4, serija za djecu i mlade (4/13) 08:20 Mala TV 08:25 TV vr: Ogovaranje 08:35 Danica i grizli (R) 08:40 Tajni dnevnik patke Malde: S onu stranu kamere 08:50 Teletubbies, animirana serija (195/330) 09:15 Noemie: Tajna, kanadski lm za djecu 10:55 Split: 800 godina od dolaska sv. Franje Asiškog u Hrvatsku, prijenos (ne kod. na sat.) 13:00 Skica za portret 13:10 uvari zdravlja, emisija pod pokroviteljstvom 13:43 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom 14:13 KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom 14:43 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom 15:15 Navrh jezika 15:16 Briljanteen (705.) (R) 15:56 Navrh jezika 16:00 Jelovnici izgubljenog vremena: Agrumi 16:20 Pozivno (R)

06:30 07:25 07:55 08:10 08:35 09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 12:40 14:20 16:25 17:00 17:10 18:10 19:15 20:05

Nad lipom 35, humorisnoglazbeni show Klub otpisanih, serija 16/24 TV Izlog Gormi, crtana serija R Pokemoni, crtana serija 9/24 Beyblade metal, crtana serija 1/26 Winx Club, crtana serija 2/26 Power Rangers Samurai, crtana serija R Power Rangers Samurai, crtana serija 7/24 Larin izbor, serija R Crni Talijan, igrani lm Mrak komadi, igrani lm R Okusi Hrvatske, pustolovni gastro show 4/12 Vijes Nove TV Provjereno, informavni magazin R Nad lipom 35, humorisnoglazbeni show Dnevnik Nove TV S.W.A.T., igrani lm

23.25 00.55 01.20 01.45 02.10

05:55 08:10 08:55 10:25 10:40 11:30 11:45 12:15 13:10 14:00 14:15 15:05 15:20 17:50 18:20 20:00 21:40

06:18 06:20 FILM HRT 1

1.58

Kill Bill etvrti film pisca-scenearista Quentina Tarantina izdan je u dva dijela zbog dužine od skoro 4 sata. Iznenada se probudivši nakon etiri godine provedene u komi, djevojka (U. Thurman) se prisjeti da je zloinaka banda, iji je lan nekada davno bila, izvršila masakr u crkvi ubivši sve svatove osim nje, koja je sluajno preživjela. Usprkos atrofiji mišia, uspije pobjei iz bolnice i krene se osvetiti. Nakon krvavog ubojstva Vernite (V. A. Fox), djevojka odlui potražiti drugog lana bande, Japanku ORen Ishii (L. Liu)...

EMISIJA HRT 1 TV SERIJA DOMA

5.55

Naša mala klinika

INFO RTL

RTL Danas

06:45 06:55 08:15 09:15 09:30 10:30 11:00 12:00 12:45 13:00 13:30 13:45 14:30 15:00 16:30 16:45 17:15 18:10 18:40 19:00 19:05 19:10 19:35 19:45 20:00 22:35 22:55 23:15 23:16 23:24 23:30 01:00

18:30

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI F1 – VN JAPANA, službeni trening ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA ORLANDO KIDS crtani lmovi GLAZBENI INN (r) 1x2, kontakt emisija DRUGA STRANA (r) TV RAZGLEDNICA 24 SATA VIJESTI informavni program TV prodaja KUTIONICA (r) SVIJET ROMA (r) HNL JUNIORI, snimka utakmice TV PRODAJA KULT ZONA – KRONIKA VBV (R) TV ORDINACIJA (r) VJERA I NADA vjerski program VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA, informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA KAJKAVCI U LISINSKOM, snimka koncerta KUMA, emisija o kulturi (r) VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI IGRANI FILM ODJAVA PROGRAMA

23:15 01:00 01:50 02:55

Naša mala klinika-specijal, serija 35/35 Harvey Toons, crtana serija 14-15/78 Nate Berkus show 11/173 TV izlog Prijatelji, serija 13-14/25 TV izlog Jamie Oliver: Jamie kod kue , serija 5/13 Puna kua, serija R Slatke male lažljivice, serija 7/25 TV izlog Slatke male lažljivice, serija 8/25 TV izlog Naša mala klinika, serija R Jamie Oliver: Jamie kod kue , serija R Slatke male lažljivice, serija R Supertalent, show 7/14 Agatha Chrise: Pjenušavi cijanid, igrani lm Zaboravljene duše, serija (12)* 1-2/17 Prijatelji, serija R SIS:Specijalna postrojba, igrani lm R Kraj programa

05:45 Najava programa 05:50 Veterani mira, emisija za branitelje (R) 06:35 TV kalendar 06:47 Duhovni izazovi, meureligijski magazin (R) (R) 07:17 Normalan život, emisija o obitelji (R) 07:50 Zlatna kinoteka: Juer roena, ameriki lm (oko 103’) 09:35 TV kalendar (R) 09:50 Vijes 09:58 Vrijeme danas 09:59 HAK - Promet info 10:00 ni DA ni NE: Suenje maloljetnicima 10:55 Istrage gospoice Fisher, serija (55’27”) (3/13) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:30 Plodovi zemlje 13:25 Rijeka: More 14:00 Nedjeljom u dva 15:05 Mir i dobro 15:40 Zaleeni planet, dokumentarna serija (2/6) 16:35 TV kalendar (R) 17:00 Vijes 17:09 Vrijeme sutra 17:10 HAK - Promet info 17:15 Kreni kolo, dokumentarna serija (24’24”) (5/5) 17:50 Volim Hrvatsku, show program (3/15) 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:10 Loto 7/39 20:15 Sve u 7!, kviz 21:05 Spe u gosma 5, humorisna serija (4/20) 21:40 Nedjeljom ujutro, subotom naveer humorisna serija (12) (4/15) 22:10 Damin gambit, talk show 22:55 Dnevnik 3 23:15 Vijes iz kulture 23:23 Sport 23:26 Vrijeme sutra 23:35 Nedjeljom u dva (R) 00:40 Istrage gospoice Fisher, serija (3/13) (R) 01:35 Strani igrani lm 03:50 Skica za portret 04:05 Jelovnici izgubljenog vremena 04:25 Prizma, mulnacionalni magazin 05:10 Damin gambit, talk show (R) 05:50 Tema dana (R)

06:55 08:15 11:00 11:10 11:40 12:40 13:30 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:50 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 20:00 21:30 22:05 22:15 23:00 00:30 01:30

FORMULA 1, VN Japana, kvali kacije Djeja TV Juer, danas, sutra Auto – moto nauca Lifestyle (r) Privredni.hr Zagrljaj ljepote Planet Coaa G.E.T.Report Dom 2 Poluge razvoja (r) Ravnopravnost spolova Juer, danas, sutra Poljoprivredni savjetnik Obzori 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA TV prodaja Hrana i vino Izbor najuzornije žene Ko – KC županije,2. emisija Bašna Juer, danas, sutra Ritam tjedna Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

23:40 01:50 03:55 04:45 05:30 06:20

05.40 05.25 RTL Danas, informavna emisija (R) 06.00 Najljepše bajke svijeta, animirani lm 07.20 Moji džepni ljubimci, animirani lm 08.30 Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija 08.55 TV prodaja 09.10 Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E20/100) 10.05 Bibin svijet, humorisna serija (S01E10/11) 10.40 TV prodaja 10.55 Sutkinja Amy, dramska serija (S01E15/23) 11.55 Sutkinja Amy, dramska serija (S01E16/23) 12.50 TV prodaja 13.05 Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S01E44/48) (R) 14.05 Hardball, igrani lm, drama 16.05 Nacionalno blago, igrani lm, avanturiski (R) 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.10 Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E23/100) 20.00 Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S01E45/48) 21.00 Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S01E46/48) 22.00 CSI: Miami, kriminaliska serija (S04E23/25) (12) 22.50 CSI: Miami, kriminaliska serija (S04E24/25) (12) 23.45 CSI: Miami, kriminaliska serija (S04E25/25) (12) 00.40 Panika u zraku, igrani lm, akcijski triler (12) 02.10 Astro show, show, emisija uživo (18) 03.10 RTL Danas, informavna emisija (R) 03.45 Sutkinja Amy, dramska serija (S01E15/23) 04.30 Sutkinja Amy, dramska serija (S01E16/23) 05.15 Kraj programa

09.15 09.30 10.30 10.45 11.45 12.45 13.00 13.25 13.55 14.20 14.35 15.55 16.45 17.35 18.10 18.35 19.00 20.00 21.00 21.50 22.40 23.30 23.55 00.15 01.00

07:00 Panorame turiskih središta Hrvatske 07:10 Najava programa 07:15 Vesele trojke, crtana serija (50/52) 07:40 Silvestrove i iijeve tajne, crtana serija (23/48) 08:00 Samoborska glazbena jesen: Lana Kos i Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Aluna Francisa 09:00 Trag Pinka Panthera, britanskoameriki lm (93’) (R) 10:35 Biblija (ne kod. na sat.) 10:45 Vojno hodoaše u Mariju Bistricu, prijenos mise (ne kod. na sat.) 12:35 Kraljevi i prosjak, britanski lm (91’) 14:15 Babybonus, emisija pod pokroviteljstvom 14:50 Koncert zabavne glazbe 16:00 Olimp - sportska emisija 17:00 Speedway Grand Prix Challange, reportaža 17:30 Magazin Lige prvaka

SERIJA RTL

22.00

CSI Miami (bivša akoveka televizija)

18:00 Osijek - nepokoreni grad, dokumentarni lm (oko 90’) 19:30 Slatko ludilo 2, dokumentarna serija (15/20) 19:55 Veeras 20:00 ovjek za sva vremena, ameriki lm (oko 120’) 22:05 Ciklus fesvalskih pobjednika: Ujak Boonmee koji se sjea prošlih života, tajlandski lm (113’) 00:00 Koncert zabavne glazbe 01:15 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03:15 Noni glazbeni program - arhiva

Ekipu istražitelja vodi Horatio Caine (David Caruso), koji u tropskoj klimi mulkulturološkog Miamija, i kada se ini da šanse nisu na njegovoj strani, raspetljava misterije i hvata kriminalce. Miami tim ine Calleigh Dusquene (Emily Procter), dvojezina ljepoca specijalizirana za balisku, Tim Speedle (Rory Cochrane), umišljen, ali simpatian istražitelj s dobrim vezama na ulici, i Eric Delko (Adam Rodriguez), podvodni strunjak koji zna svaku oridsku uvalu. Ekipu zaokružuje ozbiljna medicinska istražiteljica Alexx Woods (Khandi Alexander).

06:40 07:10 07:25 07:50 08:15

Klub otpisanih, serija 17/24 TV Izlog Gormi, crtana serija 6/26 Pokemoni, crtana serija 10/24 Beyblade metal, crtana serija 2/26 08:40 Winx Club, crtana serija R 09:05 Power Rangers Samurai, crtana serija R 09:30 Power Rangers Samurai, crtana serija 8/24 09:55 Larin izbor, serija R 12:55 udovište iz vode, igrani lm 15:00 Scooby Doo, igrani lm 17:00 Vijes Nove TV 17:10 Zamalo junaci, igrani lm 19:15 Dnevnik Nove TV 20:05 Larin izbor, serija 11/165 21:00 Masterchef, reality show 10/65 22:40 Red Carpet, showbiz magazin (15)*

06:38 06:40 07:00 07:10 07:50 09:40 10:15 10:30 11:30 12:00 12:15 12:35 15:00 16:40 17:00 18:00

FILM NOVA TV

17.10

Zamalo junaci

SERIJA DOMA TV

Jamie Oliver

17:50

19:00 19:30 20:00 21:00 21:45 22:30 23:00 23:10 00:10 00:12

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI STUDIO F1 – sportska emisija FORMULA 1 – VN JAPANA, prijenos utrke STUDIO F1, analiza utrke TV PRODAJA ORLANDO KIDS crtani lmovi ZLATNA DOLINA TV PRODAJA VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe KAJKAVCI U LISINSKOM, snimka koncerta FORMULA 1 – VN JAPANA, snimka utrke NOVI SJAJ MARIJE SNJEŽNE, dokumentarni lm U SVJETLU VJERE, vjerski program U DOBROM DRUŠTVU iz arhive VTV, zabavna emisija 24 SATA VIJESTI, informavni program VTV TJEDNIK, informavna emisija OTISCI VREMENA, dokumentarna serija (r) KULT ZONA – KRONIKA VBV MUŽIKAŠI I PAJDAŠI; glazbena emisija VTV TJEDNIK (r) MALI OGLASI MOJA ISTRA, dokumentarna emisija ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

02.25

S.W.A.T., igrani lm R Blade, igrani lm (12)* R Drugo lice planine, serija 5/8 Red Carpet, showbiz magazin (15)* R Dnevnik Nove TV R Kraj programa

Zabranjena ljubav, sapunica (S1E138-145/220) TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E146-147/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E29/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E30/55) TV prodaja Sve što je bitno, dramska serija (S01E46/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E47/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E48/36) TV prodaja Columbo, kriminaliska serija (S01E04/07) Kuanice, humorna dramska serija (S07E17/23) (R) Kuanice, humorna dramska serija (S07E18/23) (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S02E03/10) David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S01E09/13) (R) David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S01E10/13) (R) Paklena kuhinja, reality show (S01E11/34) Mayday: Tajna crne kuje, dokumentarna serija (S09E05/08) Lovci na bombe: Afganistan, dokumentarna serija (S1E5/17) Kraljevi leda, dokumentarni (S01E05) Odstrel, akcijska serija (S02E04) Kardashians, reality show (S05E02) (R) Kardashians, reality show (S05E03) (R) Cure iz Jerseya, zabavni (S02E01/21) (R) Sve što želim, igrani lm, romanna komedija (R) Kraj programa

06:10 06:55 07:40 08:25 10:05 10:20 11:05 11:55

Znate li plesa?, show 15/25 Naša mala klinika, serija R Naša mala klinika, serija 28/35 Supertalent, show R TV izlog Harvey Toons, crtana serija R Prijatelji, serija 17-18/25 Jamie Oliver: Jamie kod kue , serija 6/13 12:20 TV izlog 12:35 Puna kua, serija 19-20/24 13:30 Slatke male lažljivice, serija 9/25 14:20 TV izlog 14:35 Slatke male lažljivice, serija 10/25 15:25 TV izlog 15:40 Naša mala klinika, serija R 17:20 Okusi Hrvatske, pustolovni gastro show 4/12 17:50 Jamie Oliver: Jamie kod kue , serija R 6/13 18:25 Slatke male lažljivice, serija R 20:00 Agatha Chrise: Pjenušavi cijanid, igrani lm 21:35 Zaboravljene duše, serija (12)* R 23:10 Znate li plesa?, show R 15/25 00:00 Prijatelji, serija R 01:00 udovište iz vode, igrani lm R 02:40 Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

07:10 07:50 09:50 10:30 11:00 12:00 12:35 13:00 13:30 15:00 15:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 20:30

FORMULA 1, uvod FORMULA 1, utrka formula 1, analiza Djeja TV Ritam tjedna (r) Bašna (r) Izbor najuzornije žene (r) Poljoprivredni. Savjetnik (r) SPORT NEDJELJOM Podravina i Prigorje (r) Ravnopravnost spolova (r) Tjedna kronika Obzori (r) 24 sata, vijes Veer tamburica (r) Tjedna kronika TV Jukebox Slavonsko veselje, tamburaški show 23:00 Zapisano u zvijezdama (18) 00:30 Erotski program (18) 01:30 Videostranice


PONEDJELJAK 8. listopada 2012.

06:10 06:15 06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:20 09:25 09:48

Najava programa Mir i dobro (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Svjetski biseri 2: Libanon - miljenik Bliskog istoka, dokumentarna serija (52’) (10/15) 11:05 Preuredi pa prodaj! 5, dokumentarna serija (12/27) 11:28 Preuredi pa prodaj! 5, dokumentarna serija (13/27) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:22 TV kalendar (R) 12:40 Mo sudbine, telenovela (101/102) 13:30 Dr. Oz 2, talk show (26/100) 14:10 Skica za portret 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 manjinski Mozaik: Primorski ardaš (R) 14:45 Domai dokumentarni lm 16:05 Luda kua, humorisna serija 36’16 (9/35) 16:40 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:54 HAK - Promet info 18:00 Kontakt: Graanske minute 18:25 8. kat: Djeca rata, talk-show 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 TV Bingo 20:35 Potrošaki kod 21:10 Nulta toka, poliki talk show 22:25 Dnevnik 3 22:45 Vijes iz kulture 22:53 Sport 22:56 Vrijeme sutra 23:05 Na rubu znanos 00:00 Seks i grad 5, humorisna serija (18) (2/8) 00:30 Strani igrani lm 02:25 Dr. Oz 2, talk show (26/100) (R) 03:05 8. kat: Djeca rata, talk-show (R) 03:45 Dr. House 8, serija (12) (5/23) (R) 04:30 Rijeka: More (R) 05:00 Svjetski biseri 2: Libanon - miljenik Bliskog istoka, dokumentarna serija (10/15) (R) 05:52 Tema dana (R)

Cirkus, ameriki lm (69’) 20:10 50’ 21:00 Emisija 21:45 Ubojstvo 1, serija (12) (55’31”) (13/20) 22:40 Odabrani trenutak 22:45 Ciklus europskog lma: Un ami parfait, francuski lm (oko 103’) 00:30 Generalna špica (ZASTAVA)

06.25 07.15 07.35 08.00 08.35 08.45 09.20 09.35 10.30 10.35 10.50 11.50 12.40 12.55 13.45 14.00 14.30 15.00 15.45 16.10 16.40 17.35 18.20 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 23.55 00.15 00.35 01.15 01.55

07:00 Jingle - loop 08:55 Najava programa 09:00 Ciklus europskog lma: Tražei Erica, britanski lm (112’) (R) 10:55 Odabrani trenutak 11:00 Iz jezine riznice: ovjek - Udovi (2.dio) (30’23”) 11:30 Povijest hrvatskog književnog jezika: Jezik kajkavskog književnog kruga (27’28”) (4/10) 12:00 Iz arhive HTV-a: Praznik za žice (2.) (30’00) 12:30 Pe dan, talk show (R) 13:30 Portret umjetnika 14:00 Španjolska umjetnost, dokumentarna serija (2/3) 14:50 Odabrani trenutak 15:00 Koncert klasine glazbe 16:00 Iz jezine riznice: ovjek - Udovi (2.dio) (R) 16:30 Povijest hrvatskog književnog jezika: Jezik kajkavskog književnog kruga (4/10) (R) 17:00 Puka i predajna kultura 17:30 Šume i ljudi: Hrast crnika, dokumentarna serija (29’15”) (4/7) 18:00 Od Lark Risea do Candleforda 2, serija (50’47”) (6/13) 18:51 Odabrani trenutak 19:00 Ciklus lmova Charlesa Chaplina:

Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E30/55) Punom parom, kulinarski izazov (S02E34/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E35/95) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S02E03/10) (R) Braa koala, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E146/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E147/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E30/55) Divlji boravak, zabavni TV prodaja Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S02E36/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E37/95) Aurora, telenovela (S01E17) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E148/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E149/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E31/55) Studio 45, talk show (S03E16) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E03/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E04/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E08/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E09/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E06) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E07) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E05/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E06/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E10/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E11/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E08) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E09) Studio 45, talk show (S03E17) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E05/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E06/22) Odstrel, akcijska serija (S02E04) (R) Studio 45, talk show (S03E17) (R) Kraj programa

UTORAK 9. listopada 2012. 11/65 Veernje vijes Pobješnjeli Max, igrani lm (12)* Zamalo junaci, igrani lm R Flash Gordon, serija 4/22 Djevojke na zadatku, serija (12)* 10/15 Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

23:00 23:20 01:10 02:45 03:35 04:20 05:20 06:10 06:45

06.15

Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E25/55) Punom parom, kulinarski izazov (S02E24/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E25/95) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S2E2/10) (R) Braa koala, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E136/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E137/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E25/55) Divlji boravak, zabavni TV prodaja Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S02E26/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E27/95) Aurora, telenovela (S01E12) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E138/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E139/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E26/55) Studio 45, talk show Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E15/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E16/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E22/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E23/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E15/19) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E16/19) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E17/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E18/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E24/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E01/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E17/19) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E18/19) Studio 45, talk show Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E17/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E18/22) Studio 45, talk show (R) Kraj programa

07.15 07.40 08.05 08.40 09.00 09.35 09.50 10.15 10.40 10.55 11.55 12.50 13.05 13.55 14.10 14.35 15.00 15.45 16.10 16.35 17.35 18.15 18.35 19.00 19.25 19.50 20.15 20.40 21.00 21.25 21.50 22.15 22.40 23.00 23.40 00.00

06:25 07:25 07:50 08:10 08:25 10:10 10:25 11:25 12:00 12:45 13:45 15:25 16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 20:50 21:50

Moja majka, serija 10/110 Monsuno, crtana serija 6/52 Speed Racer, crtana serija 13/26 TV izlog Izgubljena ast, serija R TV izlog Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Masterchef. Reality show R Walker, teksaški rendžer, serija 98/199 Zauvijek susjedi, serija 126/180 Vijes Nove TV IN magazin Polja nade, serija 32/140 Dnevnik Nove TV Izgubljena ast, serija 32/68 Larin izbor, serija 12/165 Masterchef, reality show

00.25 01.05

05:45 06:30 07:10 08:45 09:01

Plamen ljubavi, serija R Magina privlanost, serija R Ljubav na kocki, serija R Puna kua, serija R Puna kua, serija R - nastavak

09:40 10:30 10:45 12:30 12:45 13:45 14:35 14:50

Naša mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R TV izlog Asi, serija R Magina privlanost, serija 46/90 TV izlog Plamen ljubavi, serija 46/141 TV izlog Ljubav na kocki, serija 9-10/130 Oprezno s anelom, serija 73-74/194 Asi, serija 104/120 Naša mala klinika, serija 29/35 Puna kua, serija 21-22/24 Prijatelji, serija 17-18/25 Seinfeld, serija 49-50/180 Djevojke na zadatku, serija (12)* 10/15 Prijatelji, serija R Seinfeld, serija R Rosario, serija (12)* 26/60 Kraj programa

15:40 15:55 17:25

FILM NOVA

23.20

Pobješnjeli Max Film daje depresivnu sliku budunosti. Pria je jednostavna i univerzalna, prema formuli pinog trilera s movom osvete: motoriske bande naudile su Maxu Rockanskom osobno i on žudi za osvetom, sve do uzbudljivog konanog obrauna. Ono što je u lmu iznimno nije pria nego nain na koji je ona režirana, a režirana je besprijekorno. Nije sluajno da je lm dobio prve nagrade Australskog lmskog instuta 1979. godine za zvuk, glazbu i montažu dvojice majstora montaže, Cli a Hayesa i Tonyja Patersona.

SERIJA RTL 2

15.45

Zabranjena ljubav

SERIJA DOMA TV

Asi

19.05

06:58 07:00 07:15 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 14:45 15:30 15:40 16:00 17:00 17:05 17:45 18:40 19:05 19:06 19:10 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:45 22:40 23:00 23:01 23:10 23:20 00:10 00:12

NAJAVA PROGRAMA VTV TJEDNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija EUROBOX (r) ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi 24 SATA VIJESTI informavni program DOM NA KVADRAT, dokumentarna emisija GLAZBENI INN (r) TV PRODAJA MUŽIKAŠI I PAJDAŠI glazbena emisija (R) MALI OGLASI VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe (R) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) SPORTSKI ZOOM, sportska emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informavna emisija KOKTEL mozaina emisija KULT ZONA – Kronika VBV (r) IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI, glazbena emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar (R) MALI OGLASI TRIBINA.HR, sportska emisija ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

19:05 20:00 20:55 21:55 22:45 23:40 00:35 01:20 02:05 02:50

06:10 06:15 06:45 06:57

Najava programa Trea dob, emisija za umirovljenike (R) TV kalendar 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:20 Vijes 09:25 Dobro jutro, Hrvatska 09:48 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Svjetski biseri 2: Egiptom po Nilu, dokumentarna serija (52’) (11/15) 11:05 Preuredi pa prodaj! 5, dokumentarna serija (14/27) 11:28 Preuredi pa prodaj! 5, dokumentarna serija (15/27) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:22 TV kalendar (R) 12:40 Mo sudbine, telenovela (102/102) 13:30 Dr. Oz 2, talk show (27/100) 14:10 Skica za portret 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 Kulturna bašna 14:55 Meu nama 15:35 Brod, grad, tvrava - dokumentarni lm (30’) 16:05 Luda kua, humorisna serija (10/35) 16:40 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:50 HAK - Promet info 18:00 Kontakt: Slova do krova 18:20 8. kat: Jesvi vremeplov, talk-show 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Paravan 21:05 Ciklus hrvatskog lma: Djevojka i hrast, hrvatski lm (76’) 22:30 Dnevnik 3 22:50 Vijes iz kulture 22:58 Sport 23:01 Vrijeme sutra 23:05 Smrtonosna legenda, švedski lm (18) (100’) 00:45 Seks i grad 5, humorisna serija (18) (3/8) 01:15 Blagdan kao nekad, ameriki lm (85’) (R) 02:40 Dr. Oz 2, talk show (27/100) (R) 03:20 8. kat: Jesvi remeplov, talk-show (R) 04:10 Dr. House 8, serija (12) (6/23) (R) 04:55 Svjetski biseri 2: Egiptom po Nilu, dokumentarna serija (11/15) (R) 05:47 Tema dana (R)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:45 16:15 16:50 17:00 19:00 19:30 20:00 21:00 21:10 21:45 22:15 22:40 23:00 00:45 01:45

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Ravnopravnost spolova (r) 24 SATA, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Sport ponedjeljkom Juer, danas, sutra Auto moto nauca G.E.T. Report Vijes dana TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) VIDEOSTRANICE

03:10 04:00 04:55 05:55 06:45

05.50 06.30 07.10 07.35 08.05 08.45 09.20 09.35

10.35 10.50 06.40 07.20 07.45 08.05 08.55 09.10 10.10 11.10 11.35 11.55 12.50 13.05 14.00 15.00 15.55 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 20.00 21.00 22.00 00.20 00.35 02.40 03.40 04.15

RTL Danas, informavna emisija (R) Yugioh, animirana serija Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija (R) Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E24/100) TV prodaja MacGyver, akcijska serija (S01E07/22) (R) MacGyver, akcijska serija (S01E08/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S2E21/60) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S01E47/48) (R) MacGyver, akcijska serija (S01E09/22) MacGyver, akcijska serija (S01E10/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E31/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E22/88) Ruža vjetrova, dramska serija (S2E22/160) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S1E48/48) Nevjerna, igrani lm, triler RTL Vijes, informavna emisija Umri muški 2, igrani lm, akcijski triler (12) (R) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

11.45 12.40 12.55 13.45 14.00 14.30 15.00 15.45 16.10 16.40 17.35 18.20 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 23.55 00.15

06:10 06:15 07:00 07:05 07:15

Najava programa Mo sudbine, telenovela (101/102) Mala TV: TV vr: Povealo Ninin kutak: Kolaž od teksturiranog papira 07:20 Ivanini snovi: Tiskarnica, crtani lm 07:25 Danica i pas iz reklame 07:30 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (9/26) 07:55 Teletubbies, animirana serija (197/330) 08:20 Connor na tajnom zadatku 3, serija za djecu (2/13) 08:45 Obina klinka, serija za mlade (51/52) 09:10 Školski sat: Sport prelazi u dvorane 09:45 Navrh jezika: Misija 10:00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13:20 Blagdan kao nekad, ameriki lm (85’) 14:45 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom (R) 15:15 Školski sat: Sport prelazi u dvorane (R) 15:50 Navrh jezika: Misija (R) 16:00 Regionalni dnevnik 16:20 Županijska panorama 16:35 100% poduzetnik, emisija pod

07:15 07:40 08:40 08:55 09:55 10:10 11:00 12:00 12:35 13:20 14:20 15:25 16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 20:50 21:50 23:00

Speed Racer, crtana serija 14/26 Monsuno, crtana serija 7/52 Polja nade, serija R TV izlog Moja majka, serija 11/110 TV izlog Izgubljena ast, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Masterchef, reality show R Walker, teksaški rendžer, serija 99/199 Zauvijek susjedi, serija 127/180 Vijes Nove TV IN magazin Polja nade, serija 33/140 Dnevnik Nove TV Izgubljena ast, serija 33/68 Larin izbor, serija 13/165 Masterchef, reality show 12/65 Veernje vijes

00.35 01.15

05:45 06:30 07:10 08:45 09:00 09:01 09:40 10:30 10:45 12:30 12:45 13:45 14:00 14:01

SERIJA RTL

19:05

Studenca Tina (20) jedne veeri završi u bolnici zbog velikih bolova u trbuhu. Njezini roditelji, Marijana (45) i Žarko (50), otkriju da je njihova ki rodila dijete prije nekoliko dana. Tina je od njih tajila svoju trudnou i odbija im da bilo kakvu informaciju vezanu uz porod. Majka zatraži pomo svoje roakinje Ivone koja u Tininom kompjuteru pronalazi adresu kue u kojoj je Tina rodila, pa ak i ime babice koja je bila na porodu, a koju dan kasnije i posjete.

SERIJA RTL 2

22:25

Dva i pol muškarca

Naša mala klinika

20:00

22:30 22:50 22:51 23:01 23:19 00:15 00:16

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija MALI OGLASI KULT ZONA – Kronika VBV (r) 24 SATA VIJESTI informavni program SPORTSKI ZOOM, sportska emisija (r) MALI OGLASI KOKTEL mozaika emisija (R) SELA ŽELJEZNE ŽUPANIJE (r) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA ZASTUPNIKI KLUB, informavna emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informavna emisija TV ORDINACIJA, informavna emisija GLEDAJ DALJE, talk show ZASTUPNIKI KLUB, informavna emisija (r) VTV DNEVNIK, informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI TRIBINA.HR, sportska emisija (r) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Studio 45, talk show (S03E16) (R) Aurora, telenovela (S01E17) Punom parom, kulinarski izazov (S02E36/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E37/95) Braa koala, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E148/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E149/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E31/55) Divlji boravak, zabavni TV prodaja Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S02E38/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E39/95) Aurora, telenovela (S01E18) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E150/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E151/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E32/55) Studio 45, talk show (S03E17) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E05/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E06/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E11/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E12/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E08) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E09) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E07/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E08/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E13/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E14/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E10) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E11) Studio 45, talk show (S03E18) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E07/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E08/22) (R) Studio 45, talk show (S03E18) (R) Kraj programa

02:50

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:45 14:15 14:45 16:50 17:00 19:00 19:35 20:00 20:30 21:00 21:10 22:00 22:30 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Dom 2 Juer, danas, sutra, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Sport ponedjeljkom (r) Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Iz opine Nedeliše Obzori (r) Juer, danas, sutra Lifestyle VIJESTI DANA TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) VIDEOSTRANICE

14:35 14:50 15:40 15:55 17:25

20:55 21:55 22:45 23:40

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:15 13:00 13:30 14:20 14:45 15:45 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:15 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:00

Imaš poruku, igrani lm Pobješnjeli Max, igrani lm 01.25 (12) R Flash Gordon, serija 5/22 Djevojke na zadatku, serija (12)* 11/15 Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Kraj programa

Plamen ljubavi, serija R Magina privlanost, serija R Ljubav na kocki, serija R Puna kua, serija R Flash vijes Puna kua, serija R - nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R TV izlog Asi, serija R Magina privlanost, serija 47/90 Flash vijes Magina privlanost, serija NASTAVAK TV izlog Plamen ljubavi, serija 47/141 TV izlog Ljubav na kocki, serija 11-12/130 Oprezno s anelom, serija 75-76/194 Asi, serija 105/120 Naša mala klinika, serija 30/35 Puna kua, serija 23-24/26 Prijatelji, serija 19-20/25 Seinfeld, serija 51-52/180 Djevojke na zadatku, serija (12)* 11/15 Prijatelji, serija R Seinfeld, serija R Rosario, serija (12)* 27/60 Kraj programa

19:05 20:00

SERIJA DOMA TV TV kue imaju pravo promjene programa

23:20 01:30

10.05

06:50

Krv nije voda (bivša akoveka televizija)

pokroviteljstvom 16:40 Mala TV: (R) 16:45 TV vr: Povealo (R) 16:55 Ninin kutak: Kolaž od teksturiranog papira 17:00 Ivanini snovi: Tiskarnica, crtani lm (R) 17:05 Danica i pas iz reklame 17:10 Crtani lm 17:25 Potrošaki kod (R) 17:55 Edgemont 5, serija za mlade (8/13) 18:20 Sinovi Tucsona 1, humorisna serija (7/13) 18:45 Novi klinci s Beverly Hillsa 2, serija (20/22) 19:30 Slatko ludilo 2, dokumentarna serija (17/20) 19:55 Veeras 20:00 Uhva me ako možeš, ameriki lm (135’) (R) 22:20 Dr. House 8, serija (12) (6/23) 23:05 Momci s Madisona 4, serija (12) (12/13) 23:50 Muke 7B: Romanca u Peckhamu, humorisna serija (10/10) 01:05 Bitange i princeze 5, humorisna serija (12) (9/24) 01:40 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03:40 Noni glazbeni program

00:35 01:20 02:05

(bivša akoveka televizija)


SRIJEDA 10. listopada 2012.

06:10 06:13 06:43 06:55

Najava programa Meu nama (R) TV kalendar 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:20 Vijes 09:25 Dobro jutro, Hrvatska 09:48 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Svjetski biseri 2, dokumentarna serija (52’) (12/15) 11:05 Preuredi pa prodaj! 5, dokumentarna serija (16/27) 11:28 Preuredi pa prodaj! 5, dokumentarna serija (17/27) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:22 TV kalendar (R) 12:40 Prkosna ljubav, telenovela (1/150) 13:30 Dr. Oz 2, talk show (28/100) 14:10 Skica za portret 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 Fotogra ja u Hrvatskoj 14:55 Rije i život, religijska emisija 15:35 Alpe Dunav Jadran 16:05 Luda kua, humorisna serija (11/35) 16:40 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:54 HAK - Promet info 18:00 Kontakt: Druga strana medalje 18:20 8. kat: Profesija HGSS, talk-show 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Loto 7/39 20:15 Globalno sijelo (26’) 20:50 Libar Miljenka Smoje oli a ke život vengo fantažija, dokumentarna serija (56’) (3/4) 21:50 Horizon, vanjskopolika emisija 22:45 Dnevnik 3 23:05 Vijes iz kulture 23:13 Sport 23:16 Vrijeme sutra 23:25 Drugi format 00:15 Seks i grad 5, humorisna serija (18) (4/8) 00:45 Pria o Victoru Davisu, kanadski lm (93’) (R) 02:20 Prekid programa radi redovnog održavanja ureaja 04:15 8. kat: Profesija HGSS, talk-show (R) 05:00 Svjetski biseri 2: ,dokumentarna serija (12/15) (R) 05:52 Tema dana (R)

06:10 06:15 07:00 07:05 07:15 07:20 07:30

Najava programa Mo sudbine, telenovela (102/102) Mala TV: TV vr: Smjehis Baltazar Fioleta i Franc, crtani lm Kokošja juha, korejska drama za djecu Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (10/26) 07:55 Teletubbies, animirana serija (198/330) 08:20 Connor na tajnom zadatku 3, serija za djecu (3/13) 08:45 Obina klinka, serija za mlade (52/52) 09:10 Školski sat: Na dva kotaa 09:40 Izazovi: Cilj: ljeto, grki dokumentarni lm za mlade 10:00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13:30 Pria o Victoru Davisu, kanadski lm (93’) 15:10 Školski sat: Na dva kotaa (R) 15:40 Izazovi: Cilj: ljeto, grki dokumentarni lm za mlade (R) 16:00 Regionalni dnevnik 16:20 Županijska panorama 16:35 100% poduzetnik, emisija pod

pokroviteljstvom Mala TV: (R) TV vr: Smjehis (R) Baltazar Fioleta i Franc, crtani lm Kokošja juha, korejska drama za djecu (R) Crtani lm Eko zona (R) Edgemont 5, serija za mlade (9/13) Sinovi Tucsona 1, humorisna serija (8/13) Novi klinci s Beverly Hillsa 2, serija (21/22) Slatko ludilo 2, dokumentarna serija (18/20) 19:55 Veeras 20:00 Brzina, ameriki lm (111’) 21:55 Top Gear 12, dokumentarna serija (3/7) 22:45 Zalagaonica, dokumentarna serija (54/70) 23:10 Zalagaonica, dokumentarna serija (55/70) 23:35 Sinovi anarhije 2, serija (15) (1/13) 00:20 Bitange i princeze 5, humorisna serija (12) (10/24) 00:55 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 02:55 Noni glazbeni program 16:40 16:45 16:55 17:00 17:10 17:30 17:55 18:20 18:45 19:30

ETVRTAK 11. listopada 2012. 05:00 06:00 06:50

06:10 06:15 06:45 06:57

05.35 06.15 06.55 07.20 07.50 08.30 09.05 09.20 09.50

06.30 07.10 07.35 07.55 08.45 09.00 10.00 11.00 11.25 11.45 12.40 12.55 13.50 15.00 15.55 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 20.00 21.00 22.00 22.50 23.50 00.05 02.10 03.10 04.40 05.15

RTL Danas, informavna emisija (R) Yugioh, animirana serija Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija (R) Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E31/100) TV prodaja MacGyver, akcijska serija (S01E09/22) (R) MacGyver, akcijska serija (S01E10/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E22/88) (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S2E22/160) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S1E48/48) (R) MacGyver, akcijska serija (S01E11/22) MacGyver, akcijska serija (S01E12/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E25/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S03E03) Ruža vjetrova, dramska serija (S2E23/100) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E1/78) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S04E09/24) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S04E10/24) RTL Vijes, informavna emisija Nevjerna, igrani lm, triler (R) Astro show, show, emisija uživo (18) Što je gore?, igrani lm, komedija RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

10.20 10.35 11.30 12.25 12.40 13.30 13.45 14.15 14.45 15.30 15.55 16.25 17.20 18.05 18.25 18.50 19.15 19.40 20.05 20.30 20.55 21.20 21.45 22.10 22.35 23.00 23.40 00.00

06:50 07:15 07:40 08:40 08:55 09:55 10:10 11:00 12:00 12:35 13:20 14:20 15:25 16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 20:50 21:50 23:00 23:20 01:10 03:15 04:05

Speed Racer, crtana serija 15/26 Monsuno, crtana serija 8/52 Polja nade, serija R TV izlog Moja majka, serija 12/110 TV izlog Izgubljena ast, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Masterchef, reality show R Walker, teksaški rendžer, serija 100/199 Zauvijek susjedi, serija 128/180 Vijes Nove TV IN magazin Polja nade, serija 34/140 Dnevnik Nove TV Izgubljena ast, serija 34/68 Larin izbor, serija 14/165 Masterchef, reality show 13/65 Veernje vijes Od klinke do komada, igrani lm Imaš poštu, igrani lm R Flash Gordon, serija 6/22 Djevojke na zadatku, serija (12)* 12/15

00.20 01.00

Plamen ljubavi, serija R Magina privlanost, serija R Ljubav na kocki, serija R

08:45 09:00 09:01 09:40 10:30 10:45 12:30 12:45 13:45

Puna kua, serija R Flash vijes Puna kua, serija R - nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R TV izlog Asi, serija R Magina privlanost, serija 48/90 Flash vijes Magina privlanost, serija - NASTAVAK

14:00 14:01 14:35 14:50 15:40 15:55 17:25

20:55 21:55 22:45 23:40

FILM RTL

0.05

Nevjerna “Nevjerna” je logian nastavak autorskih preokupacija Adriana Lynea, pria o preljubu koji neizostavno mijenja živote supružnika. Osim za Lynea standardno visokog nivoa forme, lm ima zanimljivu, napetu i slojevitu priu o branoj krizi sredovjenog para, koja uzdiže ovu dramu na mjesto možda najboljeg

lma u Lyneovoj karijeri. Edward (R. Gere) i Connie (D. Lane) žive u braku iz snova: imaju lijepu kuu u predgrau, devetogodišnjeg sina-i dovoljno materijalnih sredstava za bezbrižan život.

SERIJA RTL 2

14:00 15:00 15:10

18.50

15:30 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:15 19:35 19:45 20:00 20:05

20.00

21:00 21:30 22:30 22:50 22:52 23:02 23:11 23:41 23:42

Teorija velikog praska

SERIJA DOMA TV

Naša mala klinika

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija GLEDAJ DALJE, talk show (r) 24 SATA VIJESTI, informavni program VRIJEME JE ZA GOSPODARSTVO gospodarski talk show TV ORDINACIJA (r) MALI OGLASI MED DRAVOM I GOROM, dokumentarni lm ZASTUPNIKI KLUB (r) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA IZ NAŠIH SREDIŠTA, informavna emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informavna emisija ŠKOLA PREHRANE, emisija o zdravoj prehrani KAJKAVCI, mozaika emisija TRIBINA.HR, sportska emisija (r) VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI IZ NAŠIH SREDIŠTA (r) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Studio 45, talk show (S03E17) (R) Aurora, telenovela (S01E18) Punom parom, kulinarski izazov (S02E38/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E39/95) Braa koala, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E150/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E151/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E32/55) Divlji boravak, zabavni TV prodaja Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S02E40/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E41/95) Aurora, telenovela (S01E19) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E152/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E153/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E33/55) Studio 45, talk show (S03E18) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E07/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E08/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E12/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E13/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E10) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E11) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E09/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E10/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E14/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E15/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E12) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E13) Studio 45, talk show (S03E19) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E09/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E10/22) Studio 45, talk show (S03E19) (R) Kraj programa

05:45 06:30 07:10

19:05 20:00

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 13:00 13:30

Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Kraj programa

00:35 01:20 02:05 02:50

TV izlog Plamen ljubavi, serija 48/141 TV izlog Ljubav na kocki, serija 13-14/130 Oprezno s anelom, serija 77-78/194 Asi, serija 106/120 Naša mala klinika, serija 31/35 Puna kua, serija 25-26/26 Prijatelji, serija 21-22/25 Seinfeld, serija 53-54/180 Djevojke na zadatku, serija (12)* 12/15 Prijatelji, serija R Seinfeld, serija R Rosario, serija (12)* 28/60 Kraj programa

Najava programa Rije i život, religijska emisija (R) TV kalendar 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:20 Vijes 09:25 Dobro jutro, Hrvatska 09:48 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Svjetski biseri 2, dokumentarna serija (52’) (13/15) 11:05 Preuredi pa prodaj! 5, dokumentarna serija (18/27) 11:28 Preuredi pa prodaj! 5, dokumentarna serija (19/27) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:22 TV kalendar (R) 12:40 Prkosna ljubav, telenovela (2/150) 13:30 Dr. Oz 2, talk show (29/100) 14:10 Skica za portret 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 Hrvatska kronika BiH (R) 14:55 Trenutak spoznaje 15:35 Pozivno 16:05 Luda kua, humorisna serija (12/35) 16:40 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:50 HAK - Promet info 18:00 Kontakt: Vaše prie 18:20 Znanstvene vijes 18:25 8. kat: Tata od formata, talk-show 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Posljednji autohtoni Petrovi, dokumentarni lm (23’03”) 20:35 Spektar, unutrašnjopoliki magazin 21:30 Paralele 22:00 Pola ure kulture 22:40 Dnevnik 3 23:00 Vijes iz kulture 23:08 Sport 23:11 Vrijeme sutra 23:15 Ciklus Kultni prvijenci: Iskupljenje u Shawshanku, ameriki lm (137’) 01:35 Strani igrani lm 03:35 Dr. Oz 2, talk show (29/100) (R) 04:15 8. kat: Tata od formata, talk-show (R) 05:00 Svjetski biseri 2, dokumentarna serija (13/15) (R) 05:52 Tema dana (R)

06:10 Najava programa 06:15 Prkosna ljubav, telenovela (1/150) 07:00 Mala TV: 07:05 TV vr: 07:15 Fleks: Kvaka, crtani lm 07:20 Baltazar: udotvorni kola, crtani lm 07:30 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (11/26) 07:55 Teletubbies, animirana serija (199/330) 08:20 Connor na tajnom zadatku 3, serija za djecu (4/13) 08:45 Olujni svijet, serija za mlade (1/26) 09:10 Školski sat: Dobiva li Zemlja vruicu? 09:40 Kokice 10:00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13:35 Igra sudbine, ameriki lm 96’ (R) 15:10 Školski sat: Dobiva li Zemlja vruicu? (R) 15:40 Kokice (R) 16:00 Regionalni dnevnik 16:20 Županijska panorama 16:40 Mala TV: (R) 16:45 TV vr (R) 16:55 Fleks: Kvaka, crtani lm (R) 17:00 Baltazar: udotvorni kola, crtani lm

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:45 14:15 14:45 15:15 15:50 16:00 19:00 19:30 20:00 21:00 21:10 21:45 22:35 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Veliko platno (r) Juer, danas, sutra, vies Videostranice Djeja TV Hrana i vino Planet Croaa Iz opine Nedeliše (r) Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Povealo Juer, danas, sutra Veliko platno Zagrljaj ljepote VIJESTI DANA Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

04:55 05:55 06:45

Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Kraj programa

05.35 06.15 06.55

00.20 01.00

Studio 45, talk show (S03E18) (R) Aurora, telenovela (S01E19) Punom parom, kulinarski izazov (S02E41/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E42/95) Braa koala, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E152/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E153/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E33/55) Divlji boravak, zabavni TV prodaja Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S02E43/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E44/95) Aurora, telenovela (S01E20) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E154/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E155/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E34/55) Studio 45, talk show (S03E19) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E09/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E10/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E14/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E15/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E12) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E13) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E11/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E12/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E16/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E17/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E14) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S06E15) Studio 45, talk show (S03E20) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E11/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S05E12/22) Studio 45, talk show (S03E20) (R) Kraj programa

05:45 06:30 07:10

Plamen ljubavi, serija R Magina privlanost, serija R Ljubav na kocki, serija R

08:45 09:00 09:01 09:40 10:30 10:45 12:30 12:45 13:45

00:35 01:20 02:05 02:50

Puna kua, serija R Flash vijes Puna kua, serija R - nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R TV izlog Asi, serija R Magina privlanost, serija 49/90 Flash vijes Magina privlanost, serija NASTAVAK TV izlog Plamen ljubavi, serija 49/141 TV izlog Ljubav na kocki, serija 15-16/130 Oprezno s anelom, serija 79-80/194 Asi, serija 107/120 Naša mala klinika, serija 32/35 Puna kua, serija 3-4/26 Prijatelji, serija 23-24/25 Seinfeld, serija 55-56/180 Djevojke na zadatku, serija (12)* 13/15 Prijatelji, serija R Seinfeld, serija R Rosario, serija (12)* 29/60 Kraj programa

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:45 14:15 14:45 15:50 17:00 19:00 19:30 20:00 20:35 21:30 21:40 22:25 23:00 00:45 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino G.E.T. Report Juer, danas, sutra, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Povealo (r) Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Podravina i Prigorje Vaše zdravlje Juer, danas, sutra,vijes Privredni.hr VIJESTI DANA Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program(18) Videostranice

07.20 07.50 08.30 09.05 09.20 09.50

06.35 07.10 07.35 08.00 08.50 09.05 10.05 11.00 11.25 11.50 12.40 12.55 13.55 15.00 15.55 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 20.00 21.00 22.00 22.50 23.50 00.05 00.55 01.45 02.45 03.20

RTL Danas, informavna emisija (R) Yugioh, animirana serija Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E25/100) TV prodaja MacGyver, akcijska serija (S01E11/22) (R) MacGyver, akcijska serija (S01E12/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S03E03) (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S2E23/160) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E1/78) (R) MacGyver, akcijska serija (S01E13/22) MacGyver, akcijska serija (S01E14/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E37/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E23/88) Ruža vjetrova, dramska serija (S2E24/160) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S2E2/78) CSI, kriminaliska serija (S10E01/23) (12) CSI, kriminaliska serija (S10E02/23) (12) RTL Vijes, informavna emisija Mentalist, kriminaliska dramska serija (S04E09/24) (R) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S04E10/24) (R) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

10.20 10.35 11.30 12.25 12.40 13.30 13.45 14.15 14.45 15.30 15.55 16.25 17.20 18.05 18.25 18.50 19.15 19.40 20.05 20.30 20.55 21.20 21.45 22.10 22.35 23.00 23.40

06:50 07:15 07:40 08:40 08:55 09:55 10:10 11:00 12:00 12:35 13:20 14:20 15:25 16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 20:45 21:45 22:50 23:55 00:15 02:15 04:00

Speed Racer, crtana serija 16/26 Monsuno, crtana serija 9/52 Polja nade, serija R TV izlog Moja majka, serija 13/110 TV izlog Izgubljena ast, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Masterchef, reality show R Walker, teksaški rendžer, serija 101/199 Zauvijek susjedi, serija 129/180 Vijes Nove TV IN magazin Polja nade, serija 35/140 Dnevnik Nove TV Izgubljena ast, serija 35/68 Larin izbor, serija 15/165 Masterchef, reality show 14/65 Provjereno, informavni magazin Veernje vijes Žena iz vode, igrani lm (12)* Od klinke do komada, igrani lm R Djevojke na zadatku, serija (12)* 13/15

00.00

14:00 14:01 14:35 14:50 15:40 15:55 17:25

FILM HRT 1

23.25

Iskupljenje u Shawshanku (bivša akoveka televizija)

17:10 Fotogra ja u Hrvatskoj 17:25 Globalno sijelo (R) 17:55 Edgemont 5, serija za mlade (10/13) 18:20 Sinovi Tucsona 1, humorisna serija (9/13) 18:45 Novi klinci s Beverly Hillsa 2, serija (22/22) 19:30 Slatko ludilo 2, dokumentarna serija (19/20) 19:55 Veeras 20:00 Zlatna igla - prijenos 21:20 Rukomet, LP (M): Kade en Scha ausen CO Zagreb, snimka 22:30 Sestra Jackie 2, humorisna serija (15) (6/12) 22:55 Sestra Jackie 2, humorisna serija (15) (7/12) 23:25 Sinovi anarhije 2, serija (15) (2/13) 00:10 Bitange i princeze 5, humorisna serija (12) (11/24) 00:45 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 02:45 Noni glazbeni program

Nada e te oslobodi. Snažan e ovjek spasi sebe, a veliki ovjek spasit e drugoga. Morgan Freeman i Tim Robbins zvijezde su filma, nominiranog za sedam Oscara (ukljuujui i najbolji lm), snimljenog prema romanu Stephena Kinga. Morgan Freeman je “ Red “ Redding, iskusni zatvorenik koji zna sve o životu u zatvoru u Shawshanku, u državi Maine. Robbins je novi zatvorenik Andy Dufresne, hi bankar nepravedno osuen za ubojstvo.

EMISIJA HRT21 SERIJA RTL

20:30

Malcolm u sredini

SERIJA DOMA TV

Magina privlanost

13:45

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:45 13:00 13:30 14:15 14:45 15:45 16:00 17:00 17:05 17:45 18:40 19:05 19:06 19:10 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:45 22:15 22:35 22:36 22:46 22:56 23:45 23:46

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija MOJA ISTRA, dokumentarna emisija MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program EMISIJA VTV KAJKAVCI (r) ŠKOLA PREHRANE, emisija o zdravoj prehrani (r) TV PRODAJA VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a KUTIONICA djeja emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA VTV VIJESTI informavna emisija OTVORENI STUDIO, informavni program GLAZBENI IZAZOV, glazbena emisija EUROBOXX; mozaina emisija VTV DNEVNIK informavna emisija REMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI MOJA ISTRA, mozaika emisija (r) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

19:05 20:00 20:55 21:55 22:45 23:40

(bivša akoveka televizija)


62

Kuharica

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Kuharica

5. listopada 2012.

PRIPREMILI: STJEPAN MESARI NEVENKA ŠARDI FOTOGRAFIJE: ZLATKO VRZAN

MEIMURSKA KUHARICA

Grave na tave po meimurski Bruno Jambrovi, majstor kulinarstva koji svoje bajkovite uratke priprema u restoranu “Martin” u Nedelišu, spremio je makedonsko tradicionalno jelo grave na tave, no prije negoli je otkrio recept, napomenuo je kako je samo naziv makedonski, a grah kao osnovna namirnica je domai meimurski. Domai su špek i kobasice, suhe kože i feferoni, a i ono vrlo važno - domaa je meimurska tepsija u kojoj se grave zapee. Miris je prvo što plijeni kod ovog jela, a potom sli-

jedi bajkovit okus graha koji je na sebe privukao okus suhog špeka, rebara, kobasica i kože, a sve zaokružuje blagi miris i okus ešnjaka. Spoznaja da su sastojci domai, da je jelo (inter)nacionalno makedonsko, a majstor Bruno vrhunski, daje za pravo ustvrditi da ga treba pripremiti i uživati u njemu, uz neko od domaih vina. Kuhar Bruno i vlasnik restorana Robert preporuuju Tomšiev silvanac zeleni i našim itateljima žele uspjeh u pripremi ovog jela.

Sastojci: - šareni grah (rešnjovec), suhi špek - sušena rebreca, sušene kože, mast - domae kobasice, lovorov list, ljuti feferoni - ajvar, luk, ešnjak, papar, sol, paprika

Napraviti zapršku te sve zainiti zgustiti. Tako pripremljeni grah posložiti u zemljane tepsije, na vrh graha posložiti na krugove narezane kobasice, na listie narezani špek i nasjeckane feferone.

Priprema Grah staviti u vodu i namakati ga barem dva sata prije pripreme za kuhanje. Staviti ga kuhati te dodati suha rebra, suhe svinjske kože kobasice. Kad je sve kuhano, uzeti iz lonca. U tavi na masti popržiti sitno narezani luk i ešnjak te grah.

VINO TJEDNA

RECEPT PLUS R IZ PENICE akovekih mlinova

Knedle sa šljivama

Sastojci 1 kg krumpira 35 dag oštrog brašna akovekih mlinova 1 cijelo jaje 1 dag maslaca 1/2 kg šljiva 10 dag krušnih mrvica 8 dag maslaca šeer u prahu za posipanje

Priprema Kuhane krumpire ogulite još vrue i protisnite ih. Stavite ih na dasku dok su još topli i zamijesite tijesto od njih uz dodatak brašna, 1 dag maslaca, soli i jaja. Takvo tijesto razdijelite na nekoliko dijelova, a svaki dio oblikujte poput svitka. Od tih svitaka odrežite prikladan komad i splosnite ga dlanovima. U sredinu tog komada tijesta stavite jednu šljivu. Preklopite krajeve tijesta na šljivu i napravite okruglice. Gotove okruglice stavite u vrelu vodu i kuhajte ih nekoliko minuta dok se ne pojave na površini vode. Kuhane okruglice povaljajte u prženim mrvicama. Uzmite tavu, zagrijte preostali maslac i pržite mrvice dok ne budu rumenkaste boje. U toj tavi povaljujte okruglice da budu sa svih strana obložene mrvicama. Gotove okruglice složite u zdjelu i posipajte ih šeerom u prahu

Staviti u zagrijanu penicu i oko 45 minuta pei na temperaturi od 200 Celzijevih stupnjeva. Kada je jelo zapeeno, prekriti ga tankim slojem ešnjaka te poslužiti vrue uz domai kruh.

Pita od oraha i sira

Štamparov traminac

Bijelo polusuho vino obitelji Štampar iz Svetog Urbana, odnjegovano i punjeno za znalce vrhunske vinske kapljice, sadrži 12,5 posto alkohola. Zlatno - žute je boje, intenzivnog mirisa, izražene sortne arome i bukea. Pije se ohlaeno od 8 do 10 Celzijevih stupnjeva uz savijau sa sirom, pitom od sira i blage sireve. (sm)

S Sastojci za tijesto: 35 dag glatkog brašna 3 1 10 dag šeera 1 17 dag margarina d dvije žlice mlijeka 4 žutanjka prašak za pecivo, vanilija p S Sastojci za nadjev od oraha: 1 dcl vode 1 12 dag šeera 2 žlice ruma 1 15 dag oraha (s (sve zajedno malo prokuhati, namazati na tijesto i gore se n st stavi drugi nadjev) S Sastojci za nadjev od sira: ½ svježeg sira 2 20 dag šeera 4 žlice griza od 4 bjelanjka snijeg o

priprema: - Brašno pomiješati s praškom za pecivo, te u sredinu staviti žutanjke, šeer, vanilin šeer i margarin. Zamijesiti tijesto te ga ostaviti da poiva oko 30 min. Za to vrijeme napraviti nadjev (il) od oraha. Sve sastojke zajedno malo prokuhati i namazati na tijesto koje smo prije podijelili u 2 dijela i svaki izvaljali na veliinu pleha u kojem e se pita pei. Na nadjev od oraha stavi se nadjev ili il od sira te se poklopi drugim dijelom tijesta. Gornji dio tijesta može se i naribati. Ispikati vilicom i pei na 180 stupnjeva oko 30 min. Kola po želji posipati šeerom u prahu.


5. listopada 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEIH 7 DANA

U NEDJELJU OSVJEŽENJE

VREMENSKA PROGNOZA: U petak bi vrijeme trebalo biti ugodno uz svježe jutro. Mogua je jutarnja magla, osobito uz vodene površine gdje se magla može i malo dulje zadržati. Danju dosta sunca uz vrlo ugodne dnevne temperature zraka. Lijepo ranojesensko vrijeme. Polako e jaati jugozapadni vjetar pa e se zbog tog toplog vjetra smanjiti mogunost jutarnje magle, a malo ipak povisiti jutarnja temperatura zraka. I dnevna e biti iznad normale za listopad, uglavnom izmeu 22 i 24 Celzijeva stupnja. Dosta toplo. Biometeorološka situacija prema kraju radnog tjedna e se polako kvariti pa su mogue manje tegobe kod meteoropata i kroninih bolesnika. Izgleda da nas takvo vrijeme eka i tijekom subote iako ve neke naznake postoje da bi se u subotu prema kraju dana moglo umjereno naoblaiti. Jugozapadni vjetar mogao bi naveer okrenuti na sjeverne smjerove, ali e još uvijek danju biti toplo i veinom suho. Najviša dnevna temperatura e uz južinu porasti i do 24

stupnja, a biometeorološke prilike bit e sve nepovoljnije. Promjenjivije bi moglo biti tijekom nedjelje i ponedjeljka kad je za kišu mogunost vea, no moramo napomenuti da se u trenutku izrade ove prognoze još ne može sa sigurnošu prognozirati vikend. Naime, prognostike karte razilaze se oko razvoja vremena za vikend. Po nekim izraunima nas eka kišnija i hladnija nedjelja, no neki izrauni daju samo krau i slabu promjenu jer bi nas glavna fronta mogla samo malo rubom okrznuti. Vidjet emo. Vjerojatno e nešto kiše pasti u nedjelju uz sjeverni vjetar, a temperatura zraka osjetno e se sniziti u ondosu na subotnju. U svakom sluaju izgleda da bi u sljedeem tjednu bila malo niža temperatura, i ujutro i poslijepodne. Mogua je i pojava slabe kiše pa zati iskoristite ovih nekoliko lijepih dana prije

Vremenska prognoza i razbibriga 63 nedjelje. Najvea mogunost za kišu bit e u utorak i ponovno u etvrtak. Openito ta kiša nee biti ni obilna ni dugotrajna. Oekuju se i sunana razdoblja. U jutarnjim satima je mogua magla, osobito uz vodene površine. Bit e svježe pa e nam ipak trebati malo toplija odjea. Na Jadranu ovog tjedna uglavnom ugodno vrijeme, a najviše sunca i topline se oekuje osobito na dalmatinskim otocima. Tamo je i temperatura mora još uvijek oko 23 Celzijeva stupnja, dovoljno toplo za kupanje. Od ponedjeljka e bura malo rashladiti. Za precizniju vremensku prognozu slobodno nas nazovite na telefonski broj 060555-555 uz cijenu poziva od 3,49 KN/min.iz iksnih te 4,78 KN/min. iz mobilnih mreža. (prognozu izradila udruga Crometeo 4.10.)

PELUDNAPROGNOZAZAGRAD AKOVECIOKOLICU Petak 5.10.

Subota 6.10.

Nedjelja 7.10.

Ponedjeljak 8.10.

Utorak 9.10.

Srijeda 10.10.

etvrtak 11.10.

NEMAPELUDI NISKA KONCENTRACIJA UMJERENA KONCENTRACIJA VISOKA KONCENTRACIJA

DRVEE TRAVE KOROVI            LEGENDA Alergijski simptomi javljaju se samo

kod izrazito osjetljivih osoba

Simptomi se javljaju kod osjetljivijih

alerginih osoba

Simptomi se javljaju kod svih

alerginih osoba

HOROSKOP VAGA (24.9.-23.10.)

OVAN (21.3.-20.4.) U nadolazeim danima bit ete otvoreni za sve opcije suradnje i nove projekte. Ostvarit ete nešto o emu maštate ve duže vrijeme. Mogue je poveanje zarade. Pripazite na slatkorjeivost suradnika. Možda se radi o osobi koja vas želi iskoristiti. U romatnitnim odnosima partner ili voljena osoba bit e pažljivi prema vama. Mogue je neko poslovno ili privatno putovanje na kojem ete maksimalno uživa i opus se. Provjerite krvnu sliku, jer ste se u posljednje vrijeme malo zanemarili.

BIK (21.4.-20.5.) Neete bi zadovoljni svojom poslovnom situacijom. Dogaaji koje ste oekivali ve nekoliko mjeseci nee se nažalost realizira onako kako biste željeli. U ljubavi takoer nije zadovoljavajua situacija, pa e mnogi od vas krivnju usmjeri na svog partnera. Prihvate injenice onakve kakve jesu i bit e sve lakše i jednostavnije. Zbog nagomilanih problema i briga bi ete umorni. Ipak, pokušajte pronai vrijeme za odmor. Ukoliko imate djecu, posvete im dovoljno pažnje i svoje koncentracije. Više spavajte.

BLIZANCI (21.5.-21.6.) Nemojte se upušta u neprofitabilne projekte. Tijekom cijelog tjedna oko vas su mogui rizici i krive poslovne procjene, stoga dobro pripazite. Potražite ukoliko zatreba pomo bliskih prijatelja. Oni e vam zna i moi pomoi bilo savjetom, bilo financijskim sredstvima. U ljubavi je ipak bolja situacija. Prepuni ste stras i toga je svjesna i voljena osoba. Iz dana u dan vaša e veza bi stabilnija, prepuna razumijevanja i sloge. U danima vikenda priušte si zajedniki izlet u prirodu. Redovito vježbajte.

Bit ete puni radnog elana i s m ete se posebno ponosi. Otvorit ete si vrata prema uspješnos uz odlinu poslovnu ideju. Bit ete podržani u veini prijedloga. U vaš e se život vra netko iz vaše ljubavne prošlos. Koliko e vas to razveseli, toliko e vas i preplaši. Oboje ete želje novi ljubavni poetak, pa se radije potrudite da ostvarite ono o emu ste dosad samo sanjali. Pojedini predstavnici znaka zbog te iste osobe upast e u ljubavni trokut. Na vrijeme odluite što tono želite od svoga života i koga u njemu želite.

ŠKORPION (24.10.-22.11.) Na sreu veine vas, odlino stojite poslovno i nancijski. Meu vama ima i onih koji nisu zadovoljni trenutnom situacijom, jer smatrate kako uvijek možete više i bolje. Težite veim usponima, samo pazite da ne padnete. Znate i sami da tko visoko le, nisko pada. Ljubav vam daje najljepše i najukusnije plodove, pa uživajte u njima. Iako ste vi i voljena osoba razliih karaktera, upravo se u tome nalazi svaka ar vaše povezanos. Muit e vas pospanost. Ranije idite spavat, kako biste slijedei dan funcionirali onako kako se od vas oekuje.

STRIJELAC (23.11.-21.12.) Primite se konkretnih stvari, umjesto da svoje dragocjeno vrijeme trošite na nepotrebne dogaaje. Tamo gdje vam nije mjesto, nemojte ni zalazi, ve lijepo ostanite na svome teritoriju. Energija e vam bi u padu, pa što više odmarajte. Vikend posvete samo sebi u nekakvoj opuštajuoj sredini. Za odmor odvojite veernje sate, jer preko dana ete bi puni obveza. Koncentraciju usmjerite samo na bitno. Rijetki e bi poletni zbog povoljne ljubavne situacije. Oni koji tajno ljube, ljube osobu iz prijateljskog kruga ljudi. Zdravi ste.

RAK (22.6.-22.7.) Odlino ete suraiva sa svojim suradnicima. Imat ete im volje pomoi i bi na usluzi. Najviše e cijeni vaše organizatorske sposobnos. Za mnoge od vas, ljubav je najvažnija stvar na svijetu. Prepust ete se zagrljajima svoje voljene osobe. Uživajte u m danima emovnog zanosa. Jer, kako to obino biva, nakon sunca dolazi kiša. Krajem vikenda osjeaji e bi izmiješani. U jednom trenutku osjeat ete se poletno i prepuni energije, a u drugom iscrpljeno. Uzimajte više tekuine i slobodne trenutke provodite u prirodi.

JARAC (22.12.-20.1.) Ohrabrite se i preuzmite poslovni rizik, na koji se dugo pripremate. Znajte kako bez rizika nema ni pro ta i kako je nastupio pravi trenutak da na tome djelujete. Stojite na mjestu, rado bi se pomaknuli ali ne uspjevate. Onda u ime toga nešto poduzmite za svoju sreu i zadovoljstvo. Pojedince e s mjesta pogura novana situacija i samo ete osobe uspje. U ljubavi slijede promjene. Oni koji su nezadovoljni, konano e im se posrei, dok e sretne veze bi poljuljane. Mogui su problemi sa nesanicom.

LAV (23.7.-23.8.) Jedan vam dogaaj nee dopust da se na išta koncentrirate, jekom cijelog tjedna. Nikako se ne borite prov jaih od sebe, jer ete zasigurno bi gubitnik. Zrait ete erokom i plijeni sve oko sebe. Kod partnera ete izazvat manju ljubomoru. Ako ste slobodni, netko e vas šarmira svojim osmijehom ili neobinim slom udvaranja. U obiteljskom okruženju osjeate se ugodno i sve ete uini da tako ostane i nadalje. Imate li mogunos za kree obiteljsko putovanje, krenite na put. Bit e vam zanimljivo.

VODENJAK (21.1.-19.2.) Najstabilniji ste u poslu i potrudite se da tako i dalje ostane. Posao vam podiže samopouzdanje i otklanja sve druge životne poteškoe, kojih itekako imate. Pokušajte svoje probleme ne odava drugima, jer e ih netko zlouporabi. Pred pojedincima je nova ljubavna afera, pogotovo onima koji se spremaju na poslovno putovanje. Strastvenom zovu nikako neete mo odoljeti. Bez obzira koliko ste mudri i oprezni, ovaj put budite još oprezniji, jer vam zvijezde nisu naklonjene. Glavobolju eliminirajte, esm šetnjama.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Ulazite u razdoblje vrhunske poslovne popularnosti. Iskoriste sve što vam zvijezde daruju, jer tko zna kad ete ovako bit blagoslovljeni. Financijski ete bi zadovoljniji, nego što je bilo prije nekoliko mjeseci, pa e veliki teret past s vaših lea. Zapoet ete sa štednjom i nee vam padat napamet nikakva rastrošnost. Svi e teži tome da što više budu u vašoj blizini. Oni koji su u dugim vezama, ostvarit e dugo sanjani san. A oni u brakovima, nee bit zadovoljni sa situacijom koju živite. Više se odmarajte.

RIBE (20.2.-20.3.) Nemojte svima biti na usluzi, bez obzira koliko vam to izgledalo dobronamjerno. inite samo onima koji ine i vama, jer se u posljednje vrijeme oko vas nalazi najviše sebinih osoba. Mogli biste na sebe natovariti zloesta ogovaranja, koja ste nedavno takoer prošli. Stanite zlobnicima na žulj i isprijeite im se na putu kojem idu prema vama. Jednoj ženskoj osobi nikako nemojte dozvoli da vam se približi. Koliko god trebali ljubav, ne uzimajte je od svakoga, jer bi moglo bolje. Budite strpljivi i sve e bi u redu.

VIC tjedna

Pokora Zaustavi policajac sveenika zbog prebrze vožnje, a sveenik ga zamoli da mu oprosti jer i on ljudima oprašta. - Dobro, oprošteno vam je. A za pokoru ete platiti 300 kuna, odgovori policajac.


SPEEDWAY GRAND PRIX CHALLENGE ODRŽAN JE NA STADIONU “MILENIUM”

ODBOJKAŠI CENTROMETALA ISPALI U HRVATSKOM KUPU

POZNATI POLUFINALISTI KUPA MEIMURSKOGA KOŠARKAŠKOG SAVEZA

Jurica Pavlic zakazao u utrci sezone

Dragovoljac odnio dvije pobjede u Atonu

Košarkaši akovca pregazili Meimurje

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Pomori siroto na svojo sramoto O

vo vu Doljnjo Dobravi je zišlo po onoj staroj pukoj: pomori siroto na svojo sramoto. Dobravski propali krmar Drašek Matotekov je napravil bedake od vsih onih ljudi šteri so mo šteli pomoi kaj se reši „betega“ šteri ga je muoil. Na vse zadje se zazvedilo gda ga je zmislil i gda je peneze nucal za istam nekaj drugo, a do dendenes se je ne zazvedilo za kaj. Nega penez, a nega niti Drašeka šteri je zapral krmo i zginul. Vsi znamo kakši smo ljudi mi Meimorci, kak god malo imamo, ali navek smo tu gda tre drugomo pomoi, a dok se takše huncvutarije spelavlejo z našim dobrim srcima unda dojde do toga gda se negda i vkrej brnemo i tam gde bi pravzaprav trelo pomoi, ali smo nej sigurni je li je neši vu pravoj nevoli ili pak nekaj špekolera. Tak sam vam videl jednoga do-

stik mladoga oveka kak je, kak gluhonemi, hodal po akovco za vreme prošeja i ljudima daval ceduljice na šteroj je pisalo kaj ga muoi. I ljudi so davali peneze, neši vej, neši meje, a neši nikaj. I tak vsaki den. Prošeje je minulo, a rez mesec dni sam ga zišel vu Varaždino gde se istam normalno spominal. Ve vidite gda vu vsakomo žito ga je kukolja, a unda zbog takših, a i takših kak je Drašek, ostanejo brez pomoi oni šteri jo zapraf nucajo. se so labode okrogle, a nejbole je okrogla nogometaška, a brzas zato kaj je nejvekša. Nejpredi so labodoritaši Reke nakefali Dinamovce i to tak kaj so ne znali otkod so, a unda so reki labodoritaši došli vu Dunjkovec igrat kup utakmico z labodoritašima Nedeliša. Ne moram vam rei gda so z GPS-om našli dunj-

V

kovsko igrališe, ali jim je to nikaj nej pomoglo jerbo so dimo odišli podvijenoga repa, isto onak kak i Dinamovci štiri dni predi. No, neje tu kraj prie, nedelski so labodoritaši, vu minulo nedelo, igrali vu Svetomo Martino z Poletovcima, šteri so ovo jesen još nikoga nej pobedili, ali so Nedelišancima oitali bukvico i nakantili jiv 4:1. Vidite na kaj to dojde gda se igra z temaj okroglaj loptaj. Vsi smo najgerek kak bodo nedelski labodoritaši zišli vu Dubrovniko i je li jim ne bode tam prejaki morski zrak šteri je uda jakši od ovoga vu Svetomo Martino?! aši stareši velijo gda je uda bole roditi se brez pimpeka nek brez sree, jerbo ak ovek ima sreo unda mo i pimpek zraste. Ne bi vam znal rei je li Stankec Zvošec z Doljnjega Vidovca ima pimpeka, ali sreo ima. Stankec je za

N

vsega dve leti dobil dva BMW-eje, a to je, prosim vas lepo, nej mala stvar. No, kaj vam nek reem, mislim gda se vsi vi slažete z menom, pak moramo mo biti jalni. Bar malo. Ak ne bi bili, ne bi bili pravi Meimorci. Pak ne bodemo se, valjda, odrakli svojega jala zbog teh dva beemveja. Kaj se mene dotikavle, nebrem mo biti preve jalen jerbo ne igram lutrijo, a kak bodem unda dobil ak ne igram, a Stankec je uporan i žilavi i furt igra. I dok drugi pijejo, on igra, a posle so mo pajdaši ne ženi, a on dobi auta i ne mora hodati peške. Srea je takša kakša je je, i ona si zbira komo bo se v roke dala, jerbo ga je ne dostik za vse. Stankec sam ti igraj i dale, a mi ti bodemo i dale jalni. aša domaa hrvaška televizija, šteroj, još navek, plaamo pretplato, nam je vu naše hiže posla, i to v nedeljo vu dve vure,

N

NEPOTIZAM U ZAPOŠLJAVANJU

POD VUROM

“Tko ima strica, i v nebo se dosmica”

Ana Horvat, akovec - Mislim da u vrijeme kada sam ja tražila posao toga nije bilo u Meimurju, no vremena se mijenjaju pa se, na žalost, i to promijenilo. Danas je gotovo pa ve i nemogue pratiti tko koga zapošljava, jer pravda je, kako stari ljudi kažu, kod nas zakopana dva metra ispod zemlje. Smatram da bi takve osobe trebalo drastino kazniti, a i to zapošljavanje 'po stricu i vujcu', a ne po strunosti, dovelo nas je jednim dijelom do situacije u kojoj se zemlja nalazi.

B

Prema Anievom Rjeniku hrvatskog jezika, nepotizam je “zloupotreba položaja i drugih oblika moi u korist svoje rodbine”, dok pak K la iev Rje nik

Damir Rodiger, Savska Ves - Mislim da je nepotizma u Meimurju manje nego je to recimo u Zagrebu ili ostatku zemlje, odnosno nekim veim središtima. One koji 'posluju' na takav nain zasigurno bi trebalo kazniti za primjer ostalima, tako da rad, znanje i strunost budu prava vrijednost, a ne poznanstvo ili rodbinske veze. Smatram da je najvei krivac tomu država, koja je dopustila da se zakoni jednostavno zaobilaze. Terezija Sklepi, akovec - Zapošljavanje preko veze postoji posvuda pa tako i u Meimurju. Dao bi se i taj problem riješiti, samo mora postojati dobra volja. Ttreba takvima 'stati na trag' jasno i glasno, ako se zna za takav sluaj, pitati koga je to zaposlio i na koji nain te saznati je li možda u svemu sudjelovala i 'mitologija'. Ja sam do svojeg posla došla putem Zavoda za zapošljavanje bez ikakve protekcije, danas je to, na žalost, gotovo pa nemogue.

Ivija Sanaderovoga, tak gda ve vsi znamo gda je on ne nikaj kriv i gda so naši vsakefele politiari zebrali ruom jega kaj bodo vse drvje, kameje i vsega zmazanoga veša na jega hitali. Nešternima je to oprostil, makar nikomo ne bode to pozabil, ali svojo doverašjo pajdašico, Jaco Kosorovo, nebre nikak zabiti. Pak jo je on dopelal vu stranjko, na vlast i poklonil joj je Lejpo našo, za roendan, pred tri leti. I ve se udi. Prosim vas lejpo što je od nas uspel zagospodariti z ženami, kak z svojom doma, tak i z drugima z šterima se shaja, Što? Niši, pak nebre Ivo unda biti izuzetak vu vsemo! Još je vu Bibliji napisano, rekel bi denešji precednik Vlade, Zoki Milanovi: Što se za ma grable od jega i pogine! ila je prinas vu akovco i Meimorjo i kulturna ministrica Andrea Zlatar Violi i prešpancerala se po našoj varoši. Razgledala je Staroga grada skupa z Vladekom Kalšanom, a unda je odišla v Kulturni centar k Laceko Vargi, a na vse zadje se zadržala vu cirkvi Svetoga Mikloša vu spomin-

M

stranih rijei nepotizam opisuje kao protekcionaško popunjavanje unosnih i visokih položaja vlastitim roacima, “svojim ljudima”, te kao zloupotrebu

Mladen Levai, akovec - akovec, odnosno Meimurje nije, na žalost, nikakva iznimka kada su u pitanju takvi 'poslovi' . Bez obzira što je Zagreb puno vei, ni naš grad ne zaostaje u nepotizmu, dovoljno je samo malo pogledati tu malo niže 'od vure', odnosno baciti pogled po ulici Kralja Tomislava, pa ne treba onda puno govoriti i komentirati o tomu ima li ili nema kod nas nepotizma. Toga je oduvijek bilo. Dario Damjan, akovec - Smatram da Meimurje ne odskae od nekakvoga hrvatskog prosjeka kada je u pitanju nepotizam, niti ga ima više niti pak manje. Na žalost, ne postoji mehanizam koji bi to mogao sprijeiti, toga je bilo i uvijek e biti. To bi trebalo biti kažnjivo djelo, samo se postavlja pitanje tko bi to trebao u Hrvatskoj biti taj koji e takve kazniti, možda naše pravosue (smijeh)? Teško da se tomu može stati na kraj, barem ovdje kod nas.

ko z akoskim i meimorskim gvardjanom patrom Stankijom Belobrajdiom. Kak bi to pravi novinari rekli: ministrica i jeni pajdaši so vse vidli, vse uli i vse obeali, a mi sam moramo paziti kaj ne bodemo zakesnili dok bodo oni prehajali z rei na djela. Najte me krivo razmeti, ali najgerek sam je li „kukurikai“ smejo hodati v cirkvo i je li premjer Zoki zna gda je gospa Andrea bili vu našoj cirkvi? inuli tjeden so dobri deki pobirali, a dobri ljudi davali grozdje ili pak peneze za našo „Katružo“. Vsaka ast onima šteri so dali kaj so meli i kuliko so mogli. Jeno pet-šest pot sam preital imena teh dobroinitelov, ali sam nigdi ne mogel najti niti jednoga poznatoga vinogradara. Nej znati zakaj je to tak, je li so jiv ovi deki z „Radio goric“ nej mogli najti ili pak je nekaj drugo vu pitanjo. Nebrem veruvati gda so se oni, šteri nejve imajo, skrivali? Ne, to nebre biti, jega i med jimi dobrih ljudi!

položaja u korist roaka i pristaša. O tomu ima li i koliko nepotizma i u Meimurju, pitali smo Meimurce ovaj tjedan u našoj anketi. (so, zv)

Benjamin Kranjec, Vratišinec - Nepotizam je jedna rak - rana našeg društva, koju e biti teško izlijeiti. Meimurje u tomu nimalo ne zaostaje za ostatkom države. Jednom možda kada se maknu ljudi, odnosno taj nekakav mentalni još uvijek socijalistiki sklop u glavama ljudi, da treba zaposliti strica ili neaka, a ne nekoga tko je možda kvalitetniji i ispunio je više uvjeta za to radno mjesto, možda e onda biti bolje. No, poznavajui upravo mentalitet naših ljudi, to e se najvjerojatnije dogoditi - nikada. Kazne bi trebalo biti, i to stroge.

mi prodiremo dublje

Međimurske novine 891  

Međimurske novine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you