Page 1

www.mnovine.hr Godina XVII.

Broj 889.

^akovec, PETAK, 21. rujna 2012.

STI O N R A V T S E J N A Meimurci PRIKRIV izašlo na vidjelo više nee

str. 4-5

MOŽE LI SE VJEROVATI SLAVKU LINIU

Cijena 7 kuna

GORNJI HRAŠAN uzavreo zbog romske problematike, koja nikako da se kvalitetno riješi

plaati teret rastrošnosti drugih JE LI OVO TAJNA USPJEHA MEIMURSKOG GOSPODARSTVA?

str. 7

Plae niže za ak 21 posto od državnog prosjeka

NOVI NAMET LOKALNOJ SAMOUPRAVI

str. 4

MEIMURSKI PROIZVOAI KRUMPIRA TVRDE

Kaufland uništava hrvatsku proizvodnju krumpira

Kad e politika konano shvatiti da mora prestati str. 2-4

str. 5

Zbrinjavanja akutnog infarkta u KB-u “Dubrava” na trošak opina i gradova

podilaženje manjini

KOTORIPANIN STANISLAV PETRAC

str. 9

Trguje li se sa zdravljem nas graana koji živimo u blizini mlina ‘Julia’?

Donji Kraljevec Tel. 040/ 655 444

media str. 11


Aktualno

2

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

UREDNIKI osvrt

IZ TJEDNA u tjedan

pati po tom pitanju, izmeu ostalog i na tome gubili glasove i popularnost, posebice u našem kraju. Mnogi od njih isto ne prepoznaju ni danas. ad pak kolege novinari i komentatori tako lako iz udobne zagrebake fotelje dijele packe svima nama, postaje mi totalno pa neugodno. Na žalost, moram im odgovoriti da nisu uope upueni gdje je problem. Sve je bilo u redu dok nije bilo novca od države. Meuljudski odnosi izmeu veinskog stanovništva i Roma u Meimurju bili su skoro pa idilini. Ali sve je krenulo naopako s porodiljnim naknadama i kad se još k tome dodaju druge socijalne povlastice, kao što su: djeji doplatak, socijalna pomo, zdravstvena zaštita i još niz socijalnih prava na teret države. Umjesto procesa što kvalitetnije socijalizacije Roma u našem kraju, zahvaljujui veliki novanim socijalnim davanjima države, ustolien je "kult nerada" i krenuo obrnuti proces. Tako se sve više dogaa da si, ako si obrazovan, sve manje prihvaen u sklopu romske populacije. Najvažnije je postalo raanje djece, bahaenje koje se najviše oituje na nepoštivanju zakona (krae, prometni prekršaji, nasilno ponašanje ...), problemi koji se gomilaju jer policija "ne smije" ni kazati tko zapravo u Meimurju ini najviše kaznenih djela kad su u pitanju imovinski delikti, teški prometni prekršaji, napadi na službene osobe itd. Novac koji se "poklanja" godinama unatrag romskoj zajednici u našem kraju, na žalost, vraa se kao bumerang u pokušaju njihove socijalizacije. Država na taj nain "pere savjest" sebi, odnosno prema Europi, a zapravo ini totalni kontraefekt. Ni novim Zakonom o socijalnoj skrbi, nedavno prihvaenim od SDP-ove veine u Saboru RH, ništa nije promijenjeno. Istovremeno svaki pokušaj da se ukaže na probleme, prikaže realno stanje stvari, pokuša pomoi ne samo romskom, ve i veinskom stanovništvu, posebice djeci koja se školuju zajedno s pripadnicima romske manjine, od "dežurnih zaštitnika“ ljudskih prava doživljava se uglavnom negativno, lijepe se etikete o širenju rasizma i slino. današnjim vremenima, kad je novca u proraunu sve manje, zasigurno svatko mora preuzeti svoj dio tereta. Socijalna država je uvijek dobrodošla, posebice u današnje vrijeme, meutim, onima kojima su socijalna davanja zaista potrebna i ne zloupotrjebljavaju ih.

Kad e konano K “Zagreb“ prestati podilaziti romskoj nacionalnoj manjini 

esto pišem na ovom mjestu o problemu romske nacionalne manjine, pa mi je ve gotovo bezveze “smišljati nešto novo“. S obzirom na kulminaciju nepovjerenja, koja je izbila minulih dana, izmeu ostalog jer je zakazala i naša županijska vlast, koja je ostala gluha na zahtjeve za razgovorom s mještanima Gornjeg Hrašana, ne preostaje mi ništa drugo nego “ponoviti gradivo“. Pa eto ... ako ine tek oko šest posto populacije u Meimurju (neki kažu da je to i više, jer se dobar dio u zadnje vrijeme izjašnjava Hrvatima), pripadnici romske nacionalne manjine u posljednjih desetak godina, a posebice otkako su im postali dostupni razliiti novi oblici pomoi, umjesto daljnje socijalizacije s veinskim stanovništvom, zapoeli su raditi probleme. Prvenstveno jer iz godine u godinu slabi interes meu mladima u toj zajednici za školovanjem i zapošljavanjem, s obzirom na to da su mnogi meu njima shvatili da mogu vrlo lako živjeti na tui raun. Uz pomo državnog novca ili pak kriminalnim aktivnostima (razliiti imovinski delikti koji kulminaciju doživljavaju nakon što je procvjetala trgovina sekundarnim sirovinama). ve to dogaa se godinama unatrag posljednjih godina, zato jer je manjinska romska populacija iskoristila situaciju u kojoj je hrvatska država pokušala popraviti demografsku situaciju državnim subvencijama. Tu su i mnoge druge socijalne beneicije prema manjinskom stanovništvu. S obzirom na teške životne okolnosti u kojima si mladi veinskog stanovništva svih ovih godina teško mogu priuštiti troje, etvero ili više djece, bez obzira na socijalna prava koja su na raspolaganju "hrvatskoj majci“, tu situaciju najbolje je iskoristila upravo manjinska romska populacija, koja na osnovi raanja djece posljednjih godina dobiva znaajne državne novane subvencije koje se, na žalost, vrlo esto zloupotrjebljavaju i ne koriste za ono za što su namijenjene, jer nema mehanizama kontrole. Naješi izgovori za nedostatak istih bili su da bi

I

S

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

Piše: Dejan Zrna urednik@mnovine.hr

se time zadiralo u ljudska prava. U meuvremenu se u EU situacija prema romskoj populaciji, koja je u velikom broju stigla i u tamošnje zemlje, jako promijenila. Na gore. Senzibilitet koji je vladao prema istoj kad je ona bila na "pristojnoj udaljenosti“ bio je jako velik. Meutim, sve se to promijenilo rušenjem granica. Zbog poveanja kriminala njihovim dolaskom, primjerice, u francuske ili engleske gradove, izazvan je veliki revolt domaeg stanovništva, pa je uslijedila i žestoka represija države. Puno neprimjerenija i žeša nego se to ikad dogodilo kod nas, gdje se i te kako "pažljivo“ postupa u slinim ili još gorim primjerima deliktnog ponašanja. Iako su i tamo nevladine udruge žestoko protestirale, vlast se nije dala smesti i poruila je da se kriminal nee i ne može tolerirati, bez obzira tko bio u pitanju. dok se najjae europske države obraunavaju bez pardona s kriminalom pripadnika manjinskog stanovništva, koja tamo nema nikakve socijalne beneicije i živi esto u najgorim moguim uvjetima, poput "šatorskih naselja" i sl., u našoj županiji, u kojoj je, kako znaajnim državnim sredstvima, tako i iz EU, praktiki svaka romska obitelj dobila posljednjih godina veliku priliku da živi život kao i veinsko stanovništvo, istu mnogi od njih, na žalost, zloupotrjebljavaju na najgori mogui nain. Kod nas su se mnoge stvari godinama "gurale pod tepih“, Vlada "desnog centra“, na elu s HDZ-om, koja je i te kako trebala biti kritina prema tome što se zapravo dogaa s državnim novcem koji nenamjenski troši manjinsko stanovništvo, nije poduzimala ništa. Posve je bilo normalno da su, kad nisu prepoznavali kako bi trebali nastu-

I

U

VIJEST(I) TJEDNA

Slavko Lini najavio daljnje rezanje plaa - Ovdje u Meimurju ljudi izvoze i imaju nisku plau, a što bi onda trebali imati visoku plau oni u HEP-u koji diže cijenu, u neracionalnim cestama, kad još svatko od graana plaa kredite za te ceste? Da, oni kao sindikati to oekuju. Javnost e biti na njihovoj strani, nee biti na našoj koji emo rei - nema više toga. Nee se više prebacivati krediti na Meimurce za kredite za ceste, brodogradilišta i za preskupu struju. Sve emo to oistiti. Svi e se spustiti na ono što emo imati, poruio je ministar Lini u Meimurju. I to je u redu, kad su neuspješni u pitanju, jer zaista je bilo dosta da netko isplauje, a radi s ogromnim gubicima. Lini je uglavnom obeao da e rezati onima koji nisu uspješni u javnom i državnom sektoru, ali ono što je za graane Meimurja puno važnije nije kazao. Kako zapravo motivirati uspješne, koji rade s dobiti, da isplauju vee plae, nego je to, primjerice, sluaj u Meimurskoj županiji koja tavori na dnu po prosjeku plaa u Hrvatskoj. Više na str. 4 - 5 i 6.

(NE) SVIA NAM SE

Veselo je barem u goricama – berba groža na vrhuncu Mnogi berai i vinogradari rekli su nam kako je prošli utorak bio najljepši i za berbu idealan i najpogodniji dan. Ni prevru ni presuh ni vjetrovit ni potpuno miran, nego upravo lahorast, kakav vole berai i u kakvom je grože u najboljem stanju. Bobice su slatke, ne pretople, i vrlo se lako ubiru te silovito ulijeu u prešalicu, iz koje kao med slatki mošt tiho tee u pripremljene bave ili lagve. Posjetili smo desetak berbi u meimurskim vinogradima i zabilježili istinski lijepu atmosferu. Reportažu donosimo na str. 15.

RNOSTI A V T S E J N A IV R PRIK izašlo na vidjelo

Mještani su prosvjedovali jer nitko iz županijske vlasti nije na vrijeme reagirao i objasnio situaciju oko dolaska romske djece u PŠ G. Hrašan

M

ještani Gornjeg Hrašana najavili su i održali u ponedjeljak prosvjed, nakon što je tristotinjak graana potpisalo peticiju da se u Podrunoj školi Gornji Hrašan ne održava predškola za 54 mališana, od kojih je 44 romske nacionalnosti. Kao razloge protivljenju održavanja predškole u drugoj smjeni, nakon nastave za prva etiri razreda osnovne škole, navode pitanje sigurnosti kao i nezadovoljavajue uvjete za tako velik broj djece: zbog neodgovarajuega sanitarnog vora i funkcioniranja kuhinje. Povod organiziranju predškole u Gornjem Hrašanu je pomanjkanje prostora u Osnovnoj školi Macinec, jer broj djece romske nacionalne manjine stalno se poveava. Djecu iz romskog naselja Parag dovodi u školu u Gornji Hrašan autobus. No dolazak djece u Gornji Hrašan bila je samo iskra koja je zapalila ve dulje vrijeme narušene odnose izmeu veinskog naroda i romske nacionalne manjine u opini Nedeliše, u kojoj se nalazi najvee romsko naselje u Meimurju. Nije u pitanju nacionalna netrpeljivost, ve asocijalno ponašanje graana romske nacionalne

TELEFAX: 040 311 699

manjine, i to ne djece, ve odraslih, kazao je naelnik Mladen Horvat. To što odrasli ine u opini i izvan opine u Meimurskoj županiji, a to su palež, krae i pojava nasilništva. Graani opine Nedeliše i te kako su zainteresirani za integraciju Roma, ali na socijalizaciji bi trebalo jako puno raditi s postojeom generacijom odraslih graana romske nacionalne manjine, a za to bi trebalo promijeniti postojee zakone u domeni socijalne politike, graditeljstva i zaštite okoliša, kaže naelnik. Potreban je drugaiji pristup onima koji žive u romskom naselju. Ti problemi generiraju odreeni antagonizam koji se javlja izmeu graana hrvatske nacionalnosti i graana Roma. Djeca nisu problem.

Mještani G. Hrašana potpuno ojaeni - S programom predškole u opini Nedeliše poelo se prošle godine, što je dobra praksa da se djeca pripreme za školu. Kad bi djeca romske nacionalne manjine bila približno na stupnju higijenskih navika i znanja kao njihovi vršnjaci iste dobi, u školi ne bi bilo problema i ne bi graani hrvatske nacionalnosti

Na neslavnom visokom treem mjestu po porastu nezaposlenosti Meimursko gospodarstvo, koliko god do sada bilo žilavo, izgubilo je dah u onom najvažnijem segmentu - u zapošljavanju. U kolovozu su objavljeni poražavajui rezultati za Meimursku županiju. Našla se na neslavnoj listi tri županije u kojima je u odnosu na kolovoz prošle godine najviše porasla nezaposlenost. Na neslavnoj ljestvici prvo mjesto u rastu nezaposlenosti ima Koprivniko - križevaka županija, gdje je u godinu dana od kolovoza 2011. do kolovoza 2012. nezaposlenost porasla za 12,5 posto, slijedi je Sisako - moslavaka s 11 posto, a ne treem mjestu je Meimurska županija s 10,3 posto. Cijela analitika na str. 7.

Predškolci su usmjereni na nastavu u matinu školu u Macinec

Zahvaljujui županu, situacija je u utorak smirena i normalizirana

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: DEJAN ZRNA (tel. 311 866), zamjenica glavnog urednika: BOŽENA MALEKOCI-OLETI, pomonik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, novinari: (tel. 312 333) Stjepan Mesari, Velimir Kelkedi, Siniša Obadi, Roberta Radovi, Alen Fuš fotograija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 312 333), graiki urednik: Dejan Horvat (tel. 312 335), graika priprema: Blanša Blaževi, Jurica Hoblaj, direktor marketinga: (tel. 313 133) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 313 133) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec.

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec

21. rujna 2012.

ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (1.935 kn (pretplata+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11

Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: redakcija@mnovine.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr medjimurske-novine@ck.t-com.hr


21. rujna 2012.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

3

GORNJI HRAŠAN uzavreo zbog romske problematike koja nikako da se kvalitetno riješi, ve na nain da se podilazi manjinskom stanovništvu, koje koristi “priliku“

PUKLO, NA ŽALOST, NA DJECI

a sve zbog politike i asocijalnog ponašanja Roma, koje veinsko stanovništvo ne želi više trpjeti selili svoju djecu koja gravitiraju prema Macincu u druge škole, kaže naelnik. Problem je ve dosta izražen jer to seljenje djece u druge škole iziskuje troškove prijevoza. - Iskljuujem bilo kakvu mržnju i nacionalnu iskljuivost, graani samo traže da se Romi u socijalnom ponašanju približe našim standardima u navikama i ponašanju da bi mogli jedni s drugima normalno živjeti, kazao je naelnik Horvat. Graani Gornjeg Hrašana ojaeni na skupu iznosili su argumente da se osjeaju kao manjina, budui da Romi imaju vea socijalna prava i zaštitu, dobivaju komunalni standard, koji drugi graani plaaju, drsko kradu, a da za vrijednost krae do 900 kuna ne odgovaraju, budui da se ošteene upuuje na privatne tužbe za koje nemaju sredstva za pokretanje, a što onda još više ohrabruje pripadnike romske manjine sklone takvom ponašanju da se okoriste tom svojevrsnom zakonskom rupom.

Dodatno narušeno povjerenje Treba otvoreno rei da je povjerenje izmeu graana romske nacionalnosti i veinskog stanovništva ozbiljno narušeno. Autobus koji je dovezao u ponedjeljak poslijepodne romsku djecu u Podrunu školu u Gornji Hrašan upuen je u matinu školu u Macinec u pratnji uiteljica. Razljueni odrasli Romi u tome su vidjeli novu segregaciju, prijetili novim tužbama Bruxellesu. No, nisu stali na tome, prijetili su da e zauzvrat sutradan u utorak zatvoriti školu u Macincu da nitko nee ui u nju, tvrdei da je to njihova škola. No ni tu strastima nije bio kraj, ve su padale i prijetnje da e paliti i kukuruz. Nadamo se da su to samo ipak bile rijei izreene u ljutnji. Strasti su smirivali naelnik opine Mladen Horvat, župan Ivica Perho te pripadnici policije, koji su svojim umirujuim tonovima doprinijeli da za sada sve ostane na povišenim tonovima. No umalo da nije ostalo samo na povišenim tonovima koji su se dogaali u ponedjeljak, jer je u utorak oko podneva nastala nova incidentna situacija koju su izazvali roditelji male romske djece, ali i njihovi dežurni dušobrižnici, poput Željka Baloga, koji su se pojavili u Gornjem Hrašana i kao da su jedva ekali da se dogodi neki vei eksces. Sreom, na licu mjesta ponovno se pojavio meimurski župan, koji je uz asistenciju policije, koja je bila suzdržana, ali odluna na mjestu dogaaja, smirio situaciju. Romska djeca bila su normalno na nastavi, a naveer su otišla kui bez problema. U srijedu i etvrtak stvari su se vratile u normalu, ali, s obzirom na situaciju, teško da je prii tu i kraj.

FACEBOOK

Politiari izigrali roditelje i mještane!? Na Facebooku se pojavila još jedna roditeljska pria o cijeloj situaciji oko G. Hrašana, koja pojašnjava puno toga, ali i razotkriva da politiari i nadležne službe moraju imati potpuno drugaiji pristup u zajednici, jer se više ne može raditi “ispod pulta“. Citiramo: “Kao što znate, radi se o problemima vezanima uz romsku zajednicu. Na žalost, problemi su se pokušali riješiti na krivom mjestu i zbog toga izražavam svoje žaljenje. Ali do svega je došlo u prvom redu zbog neinformiranja roditelja na vrijeme. Stekao se dojam kao da nam nešto taje, prvu informaciju smo dobili tjedan dana nakon poetka školske godine(12. 09. 2012.), i to na roditeljskom sastanku pod temu ‘ostalo’. Ukratko, obavijestili su nas da e se od ponedjeljka 17. 09. 2012. u našoj školi (podruna škola G. Hrašan) poeti odvijati predškolska nastava za 55 djece (uope nije bitno što su 44 od njih Romi). Naša škola je stara (1962.) i smatramo da nema ni kapacitete ni sanitarne uvjete za taj broj djece + naša djeca koja polaze 1. - 4. razred. Škola je do poetka ove godine imala dvije uionice u kojima se odvijala dvosmjenska nastava. Poetkom ove godine, jedna od uionica je pregraena, i iz nje su napravljene dvije uionice. Od toga jedna ima cca 15m2, i predviena je za odvijanje nastave 1. razreda. U 1. razred ove godine upisano je svega 6 djece, pa e ta veliina prostorije valjda biti dostatna, ali što e biti sa sljedeim generacijama, ako bude vei broj djece? S time da je sad nastava organizirana u jednoj smjeni, a do sad to nije bilo mogue! Na svu tu djecu su samo dva WC-a, kuhinja je totalno neprimjerena, djeca jedu na hodniku! Ali sanitarna inspekcija je navodno rekla da je sve u redu! Tražili smo da se nam dade uvid u taj dokument, meutim, ništa nismo dobili. Uglavnom, roditeljima nisu bile dane tražene informacije, pa se u petak 14. 09. 2012. u 18 h zatražio sastanak s mjerodavnima (ravnateljica, naelnik, župan). Sastanku su prisustvovali roditelji djece i skoro svi mještani G. Hrašana, meutim, od mjerodavnih se nitko nije odazvao. Revol-

A kada u pojedinim mjestima prekipi, onda smo rasisti, a s time se uope ne slažem. Moj sin od 5. razreda sjedi s Romkinjom zajedno u klupi, i protiv toga nemam apsolutno ništa. Meutim, evidentno je da nam djeca zaostaju znanjem za djecom koja nemaju Rome u razredu, iz razloga što ne prou sve gradivo koje je predvieno ili ga prou letimino zato jer se uitelji trude da i Romi savladaju vei dio gradiva.”

Mještani G. Hrašana ogoreni na jednostrano izvještavanje velikog broja medija

Mještani G. Hrašana posebice su ogoreni na izvještavanja nacionalnih medija, posebice HRT-a i drugih televizija, u utorak, jer je bilo vidljivo da su Romi željeli izazvati incidentnu situaciju, dok su mještani poštovali odluku župana i sve što se dogaa pratili iz ili ispred vlastitih dvorišta tirani injenicom da ih nitko ne želi saslušati, roditelji i mještani su bili primorani organizirati prosvjed kako bi iznijeli svoje stavove i mišljenja. Prosvjed su prenosili razni mediji, od kojih se veina usredotoila samo na informaciju o zabrani ulaska djece u školu, a ne na sve ostale bitne probleme. Ovaj put su mjerodavni bili prisutni, pa se izmeu njih i predstavnika roditelja i mještana dogovorio sastanak kako bi se pokušalo nai adekvatnije rješenje, te je prosvjed prekinut. Na sastanku se, osim jeftinih politikih obeanja, nije konkretno dogovorilo ništa. Jer, ako se jedna strana ne slaže, smatramo da dogovora nema. Nakon toga su uslijedile prijetnje da e se predškolska nastava u utorak 18. 09. 2012. održati ‘milom ili silom’! Odmah po završetku sastanka poslana je obavijest medijima od strane mjerodavnih da je sve dogovoreno i da nastava poinje u utorak! Roditelji i mještani, nakon što su uli iz medija iskrivljenu sliku, opet su organizirali sastanak i izrazili nezadovoljstvo. Dio njih je prihvatio obeanja koja su uputili mjerodavni, meutim, dio se s time nije slagao, prvenstveno iz razloga što više politiarima u ovoj državi nitko ne vjeruje. Taj dio mještana je svoje neslaganje izrazio opet u utorak, i to mirnim prosvjedom kod škole, ali bez pokušaja zabrane ulaska djeci. Na žalost, i to je bilo dovoljno da se skupi povea skupina Roma iz obližnjeg mjesta, i to iskoristi da prikaže kao njihovu segregaciju

i diskriminaciju. Volio bih da se ostatku države, ali i šire, prikaže istinita slika suživota trenutno veinskog stanovništva s Romima. Program njihove socijalizacije traje ve više od dvadeset godina, na žalost, rezultata nema nikakvih. Ustvari, situacija je sve gora i gora ... Program socijalizacije izgleda ovako: pored svih socijalnih naknada koje koriste, a vjerujte koriste ih u maksimalnoj mjeri, dajemo im besplatne knjige, besplatnu užinu, besplatan prijevoz u školu. Plaamo im romske pomagae, kako bi mogli pratiti nastavu na hrvatskom jeziku. Napravili smo im ceste, povukli smo im struju, vodu. Napravili smo im nasip oko ilegalnog naselja! Našim ljudima se ilegalno izgraeni objekti ruše, što je ispravno, ali onda neka bude za sve graane jednako. Ni to nije bilo dosta, onda smo im besplatno ta ilegalna naselja LEGALIZIRALI! Pogledajte na Geoportalu naselje Trnovec, po kojim je to pravilima struke to naselje moglo biti legalizirano? Daje im se pomo za grijanje, da sada je to bilo u drvima, meutim, oni su ta drva prodali, a novac potrošili na alkohol i cigarete. Sada im se plaaju novcem, pa imaju jednu brigu manje, samo direktno kupe alkohol i cigarete. Drva, naravno, ukradu u obližnjim šumama. Rezultati socijalizacije su sljedei: tek 1% ih završi osnovnu školu - koliko nesavjesnih roditelja je kažnjeno, primjerice, za zanemarivanje djeteta, što djecu ne šalju u školu, ve na ulicu pro-

siti? Pune crne kronike samo njihovoga delinkventnog ponašanja. Porast broja socijalnih sluajeva (jedan stari podatak: ine 6% stanovništva Meimurja, a koriste 74% socijalne pomoi). Majke ostaju trudne ve s 12 godina (zato i ne završavaju školu). Do 18. godine ima ve 3 - 4 mala Roma. Do 25. postaje baka, ali ni tu ne staje, još je sposobna raati. Nerijetki je sluaj da jedna romska obitelj ima po deset lanova, ne ukljuujui bake i djedove. Za svako dijete dobi se poveliki iznos pomoi. Pa su tu još dodaci jer je svako od tih eljadi ugrožen socijalni sluaj. Pa oni nisu u mogunosti raditi jer su – Romi. Pa sukladno tome imaju pravo na naknadu na Zavodu za zapošljavanje. Po kojim zakonima mogu biti s 12 godina majke, i to samohrane? Nije ona samohrana majka, ona je oženjena po njihovim obiajima koji ukljuuju i kupovanje nevjeste. Gdje je tu pravna država, to nisu izuzetci, to je pravilo. Zakljuak: program socijalizacije i integracije je neadekvatan i ne daje rezultate, ve suprotno, stvara još vei broj socijalnih sluajeva. Ne znam, a možda se i zbog toga zove program socijalizacije! Dajui im sve besplatno na pladnju, umjesto da ih nauimo radnim navikama, nauimo ih samo prositi i tražiti još vea prava. Meimurci su jako tolerantni, i zbog toga je najvea populacija Roma baš u Meimurju. Svi ovi problemi se gomilaju godinama, i svi ih guraju pod tepih.

Putem društvene mreže “Facebook” mještani G. Hrašana zatražili su podršku u otkrivanju prave istine u odnosu izmeu veinskoga hrvatskog stanovništva i romskog stanovništva, odnosno onome što se dogaa u stvarnom životu kad je u pitanju romsko naselje Parag, ali i veina drugih u Meimurju, a što veliki broj, posebice nacionalnih medija, uope ne žele uti i prenijeti javnosti. Citiramo: “Želim se obratiti svima koji nisu u suživotu s Romima, a jaki su na komentarima, a veze nemaju sa stvarnim problemom, nego puše baljezganja šund novina, HRT-a, itd.: Gospodo draga, doite na tjedan dana u bilo koje romsko naselje, doite u razred u kojem se nalazi 6 uenika neroma i 17 uenika Roma, pratite malo zbivanja u školi i oko nje. Kako bi vama, štovana gospodo, koja niste ni primirisali romskom naselju, bilo da vam dijete doe iz škole opljakano, maltretirano, popljuvano (DOSLOVNO), da zaostaje s gradivom jer je cijeli razred ekao da mali Rom izrauna 1 i 1. Nisu mali Romi krivi, naravno, to su djeca. Problem je što e kad - tad i oni postati kao i njihovi roditelji: gomila neradnika koji žive na raun države, tj. nas budala koji plaamo poreze, odgajamo svoju djecu itd. Recite mi, smatrate li normalnim da Romkinja sa svojih 17 godina ima troje djece i planira ih imati još? Zašto? Pa zato da ih država i dalje zasipa novcem koje neki od nas ne vide u tri mjeseca poštenog rada! Skoro svaka romska obitelj ima cca desetero djece, primaju socijalu koja se pretvara u sanduke piva, a jadna djeca zakinuta za ono najosnovnije odgoj. S obzirom na to da im država/županija plaaju prijevoz u školu, užinu, udžbenike itd. dok NEromska djeca sve to moraju platiti, pitamo se tko je onda diskriminiran?! Nemojte molim vas pametovati i nazivati ljude rasistima jer POJMA O POJMU NEMATE što se stvarno dogaa i kako to stvarno izgleda.”


4

Aktualno

21. rujna 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

TEK ŠTO JE OTIŠAO IZ MEIMURJA, ponovno se traži sastanak s potpredsjednikom Vlade RH

SLAVKO LINI Ministar financija posjetio Meimu

Hitan sastanak s Mimicom zbog dogradnje škole u Macincu

MOŽEMO LI

Nee se više na Me za ceste, brodograd Franjo Dodlek: - Akcijska cijena od jedne kune za kilogram krumpira u Kauflandu podla je i neprimjerena

MEIMURSKA UDRUGA proizvoaa merkantilnog krumpira Belica sporta, kako bi se trajno riješilo pitanje prostora neophodnog za stvaranje preduvjeta za organiziranje predškolskog odgoja za Inae, tek što je Mimica pripadnike romske nacionalne otišao iz Meimurja, a nakon manjine u Meimurju. To konprosvjeda održanih u pone- kretno znai dogradnja škole u djeljak ispred Podrune škole Macincu, jer se samo tako mogu u Gornjem Hrašanu, koji su stvoriti preduvjeti da romska organizirali roditelji djece iz djeca naue hrvatski jezik te da ovog mjesta, protivei se odr- mogu normalno pratiti redovnu žavanju predškole za pripadni- nastavu. Ovo treba riješiti prije ke romske nacionalne manjine poetka sljedee školske godine, u tom objektu, u prostorima budui da smo obvezni osiguraMeimurske županije održan ti preduvjete za što kvalitetnije je sastanak sa svim ukljuenim ukljuivanje Roma u obrazovni stranama. sustav kao prvi korak k njihovoj Na njemu su prisustvovali integraciji u društvo. predstavnici roditelja djece iz I na kraju, ovi najnoviji doGornjeg Hrašana, predsjednik gaaji dokazuju da je problem VMO-a Gornji Hrašan, pred- obrazovanja romske nacionalne sjednik VMO-a Parag, naelnik manjine izuzetno kompleksan opine Nedeliše Mladen te da je nužno da se u Horvat, ravnateljica njegovo rješavanje, OŠ "Dr. Ivan Novak" Meimurski pored lokalne i Macinec, župan reg iona lne župan Ivica Meimurske samoupraPerho rekao je da se županije Perve, ukljui u protekla dva desetljea ho, te djelati država, Romima podilazilo zbog nici Upravpriopeno nog odjela za dnevno - politikih razloga te je iz Ureda obrazovanje, meimurod njih stvorilo kategoriju kulturu i skog župastanovništva koja ne sport MŽ-a, a na. poznaje obveze nakon sastanka prema javnosti je upueno priopenje sljedeeg sadržaja. - Zajednika je ocjena da je ova današnja neugodna situacija ukazala na nužnost dugoronog rješenja potrebnih uvjeta za održavanje redovne nastave i predškolskog odgoja, odnosno Meimurski župan Iviproduženog boravka u OŠ 'Dr. ca Perho ukazao je na još Ivan Novak' Macinec. Takoer, jedan aspekt problema u dugorono treba riješiti neka romskoj populaciji, a to je pitanja svakodnevnog suživota veliki broj djece koja zapoRoma i veinskog stanovništva, inju, a ne završavaju, škokako na prostoru opine Nedelovanje bilo u osnovnoj ili liše, tako i cijelog Meimurja, srednjoj školi. Problemi za gdje živi najvei broj hrvatskih tu djecu nastaju nakon 15. Roma. godine života, kada se ta Uz žaljenje zbog današnjih djeca nau na ulici, jer više dogaaja, prihvaen je prijedlog nisu interesantna roditeda se od utorka 18. rujna pone ljima jer gube doplatke na s održavanjem predškole za pripadnike romske nacionalne njih zbog prestanka školomanjine u PŠ Gornji Hrašan, uz vanja. Po zakonu su maloobvezu ravnatelja i zaposlenih u ljetnici, a velik broj se odaje toj školi da osiguraju što kvalimaloljetnikoj delinkventetnije uvjete za održavanje reciji, što je problem koji ve dovne nastave i predškolskog zalazi u sigurnosni aspekt. odgoja za svu djecu. Svi probleTreba rei da je u romskoj mi koji e se eventualno pojaviti populaciji 60 posto mlae od rješavat e se u hodu, a u njihovo 16 godina. Drugi problem je rješavanje ukljuivat e se i Žurano raanje kod praktiki panija kao osniva škole. još djevojica od 15. godine Svi sudionici današnjeg saživota na dalje, što se ne bi stanka složili su se s inicijativom smjelo tretirati kao specida se žurno organizira sastanak fikum tog naroda, ve kao s potpredsjednikom Vlade RH Nevenom Mimicom, koji je zaprotuzakonito, i takve sludužen za pitanja nacionalnih ajeve tretirati kao kod svih manjina, te s resornim Ministardrugih graana. stvom znanosti, obrazovanja i PIŠE: BOŽENA MALEKOCI OLETI FOTO: ZLATKO VRZAN

Problem romske djece nakon 15. godine života

“Strani trgovaki lanac ‘Kaufland’ uništava hrvatsku proizvodnju krumpira“ U Belici je u etvrtak održana kon erencija za novinare, na kojoj su o nelojalnoj konkurenciji govorili elnici Udruge proizvoaa krumpira. Umjesto predsjednika Dragutina Taradija, koji je izgubio glas zbog prehlade, priopenje je proitao Franjo Dodlek. U priopenju se izmeu ostalog kaže: - Poznato je da se vei dio voa i povra plasira preko trgovakih lanaca, koji su u zadnjih par godina poeli graditi plasman na neprimjerenim akcijskim prodajama. Time narušavaju cijenu i tržište do propasti proizvoaa krumpira. Pretrpjeli smo dvije sušne godine i smatramo da nema mjesta tim akcijama, a proizvoai se prisiljavaju na isporuku po akcijskim cijenama. Udruga meimurskih proizvoaa merkantilnog krumpira u dva je navrata pozivala predstavnike trgovina na sastanak da zajedno riješimo problem. Jednom su se odazvali Plodine i Agro ructus, odnosno Konzum, a drugi put samo Agro ructus. Udruga je dala strunjacima da izraunaju proizvodnu cijenu krumpira te je prošle godine na urodu od 25 tona po hektaru ona iznosila 1,43 kune, a krumpir se prodavao po 80 lipa. Ove godine je izraunato da je proizvodna cijena krumpira 1,49 lipa na 25 tona po hektaru, a krumpir se prodavao po 1,30 kune za kilogram i niže. Akciju koju priprema Kaufland za nedjelju 23. rujna od jedne kune za kilo-

gram krumpira Izvršni odbor udruge smatra krajnje podlom i neprimjerenom, te je na svojoj sjednici 19. rujna ove godine oštro osudio i proglasio Kaufland da upropaštava hrvatsku proizvodnju krumpira. Zbog suše krumpira nema dovoljno, pa su esti upiti iz Bosne, Srbije, Slovenije, Makedonije, Belgije, Rusije, Ukrajine i drugih zemalja, rekao je Franjo Dodlek, napomenuvši da su cijene u tim zemljama znatno više. Tako u Nizozemskoj krumpir stoji 1,8 kuna za kilogram, u Sloveniji pak 25 centi u rin uzi, što je oko 1,9 kuna. Smatra se da Kaufland spuštanjem cijena ispod proizvoakih želi stei trgovake prednosti na nelojalan nain, usput dovodei proizvoae krumpira u težak položaj. Naime, oni u borbi za tržište, jer su mali, postaju konkurenti jedan drugom, ako jedan iskoi, drugi eka na red, te se na taj nain uništava domaa proizvodnja. Na pitanje kako se obraniti, Franjo Dodlek je odgovorio da Poljoprivredna komora predlaže osnivanje zadruge ili drugi vrši oblik povezivanja, sama udruga nije dovoljna, te razvoj vlastite marke krumpira. U Meimurju se proizvodi oko 70 posto krumpira za potrebe Hrvatske, od toga u Belici oko 35 posto domaih potreba. Kaufland od domaih proizvoaa krumpira godišnje kupuje oko 2.000 tona krumpira, uz akcije sa spuštenim cijenama gotovo svaka dva tjedna. (J.Šimunko, oto Z. Vrzan)

PIŠE: BOŽENA MALEKOCI OLETI FOTO: ZLATKO VRZAN

Ministar financija Slavko Lini u srijedu je bio u posjetu Meimurskoj županiji na sastanku Kolegija naelnika i gradonaelnika vezano uz pripremu izrade prorauna za 2013. godinu. Meimurski župan kazao je da ih je u pripremi ovakvog sastanka najviše zanimala fiskalna decentralizacija i korištenje europskih ondova nakon ulaska u EU. Skrenuo je pozornost ministru da su kako županija, tako i opine i gradovi dosta optereeni obvezama iz proteklog razdoblja, pa je potencijal za iduu godinu bitno smanjen, a trend u gospodarstvu ne ide na ruku. U županiji je preko 7.400 nezaposlenih, a do kraja godine ta e brojka biti još i vea. Zbog ega e županijski proraun trebati i potporu socijalne note, koja e trebati biti jae naglašena nego do sada, kazao je župan. I bez obzira što e idua godina biti izborna godina, bit e trezvenosti, poruio je Perho. Slavko Lini kazao je da ovogodišnji program ušteda nastavljamo i idue godine na plaama i materijalnim troškovima. Za iduu godinu takoer je najavio vrlo strogu disciplinu u plaanjima. I nadalje e se smanjivati zdravstveni doprinos, te još neki parafiskalni nameti. Uvest e se novi sustav oporezivanja nekretnina, koji e zamijeniti komunalnu naknadu i poreze na vikendice. Sustav nee biti obraun na kvadrate, ve na vrijednosti. Zakon e biti oštriji prema onima koji imaju nekretnine van upotrebe. Sve to bit e prihod prorauna jedinica lokalne samouprave.

Plaanje rauna u tono zadanim vremenskim okvirima Kazao je da e Vlada na sjednici u etvrtak donijeti prijedlog

zakona o financijskom poslovanju, prema kojemu se sve obveze jedinice lokalne samouprave moraju plaati u roku od 30 dana, što znai da e od 1. listopada i za sve njih biti velika obveza. U privredi se plaanje može ugovoriti u roku od 60 dana, ime e pokušati na neki nain riješiti nelikvidnost u privredi. Najvei dio našega zajednikog posla kao jedinica lokalne i regionalne samouprave, zajedno s državom i bankarskim sustavom, bit e predsteajne nagodbe i konsolidacija svih pravnih subjekata od najmanjeg obrta do velikih tvrtki. Probat emo sve uiniti da spasimo radna mjesta, ali isto tako da kapitalno spasimo sve te tvrtke za zapošljavanje i nove projekte kako bi imali vei broj zaposlenih, pa da taj strah koji je ovdje u Meimurskoj županiji prisutan ne bude više, jer ako prije konsolidiramo gospodarstvo tog trenutka bi mogli poeti ozbiljniji projekti. Sve ove mjere i restrikcije odgovornog ponašanja bez investicija i novih projekata ne bi išle. Vlada je napokon pokrenula naša trgovaka društva, uvjerena da e se investicije planirane u državnim firmama ostvariti. Dogovor je da u tom pogledu budu nemilosrdni i elnici regionalne samouprave kad su u pitanju Hrvatske ceste i Hrvatske vode. Vlada je aktivnim radom sa svjetskim institucijama, od EBRD-a, EIB-a, Svjetske banke, CEB-a, uspjela dogovoriti ogromne iznose. Tako su u srijedu potpisana tri ugovora izmeu HBOR-a i EIB-a o skoro milijardu eura dodatnog kapitala, sve e to ii i za male tvrtke i jedinice lokalne samouprave, za energetsku efikasnost. Svjesni smo da ogranienja JLS-a mogu opteretiti kreditno 20 posto prorauna, ali je energetska uinkovitost van limita, kao i JPP. Na žalost, graani e morati platiti pune cijene komunalnih

Hoemo li se izjedna M

eimurska županija ima krvnu sliku kakvu Hrvatska priželjkuje, to je potvrdio i ministar Lini za boravka u Meimurskoj županiji. Kod nas je uglavnom sve što je trebalo propasti ve propalo, ono što je ostalo živi skromno ili izvozi. Radi se mahom o preraivakoj industriji, metalcima, tekstilcima i obuarima. Izvoznici su u suficitu s najrazvijenijim europskim zemljama u koje izvozimo. akle, meimursko gospodarstvo je pretea svih trendova koje ova vlast priželjkuje za ostatak Hrvatske. No samo mi znamo koja je cijena tog uspjeha: krv, znoj i suze i brojne razdvojene obitelji

D

zbog rada u inozemstvu ili na terenu. Meimurci desetljeima prešutno pristaju da rade za manje, samo da bi zadržali svoja radna mjesta. Statistika je neumoljiva, izvozno smo orijentirana županija, ali imamo 21 posto niže plae od ostatka Hrvatske. Je li to zbog toga, što je govorio Lini, što plaamo ceh neracionalnosti javnih poduzea: HEP-a, Hrvatskih cesta, brodogradilišta ... ijena naše racionalnosti bila su još vea otpuštanja u recesiji, tako da bi se službeno evidentiran broj nezaposlenih mogao do kraja godine približiti broju od osam tisua nezaposlenih. To je cijena našeg uspjeha. Je li to recept za Hr-

C


21. rujna 2012.

ursku županiju i najavio veliko pospremanje u državi

I MU VJEROVATI? eimurce prebacivati krediti dilišta i preskupa struja!

Slavko Lini, ministar financija, u Meimurju: - Polako emo ostali dio Hrvatske privesti tome da bude štedljiv, konkurentan te da izvozi usluga, vode, struje, plina, a sada i grijanja, zbog ega je bitno ii na socijalne programe kako pomoi onima koji e imati teškoe u zatvaranju svojih kunih prorauna s obzirom na pune cijene komunalnih usluga, a limitiranih plaa i mirovina. Kazao je da oekuje lakšu 2014. i 2015. godinu zbog veih mogunosti povlaenja sredstava iz europskih fondova. - Što se tie iskalne decentralizacije, na lokalnu razinu prelazi puna odgovornost za socijalu, obrazovanje na razini osnovnog i srednjeg obrazovanja i puna odgovornost za zdravstvo, izuzev klinikih bolnikih centara, kao i deiniranje opina koje su iskalno nesposobne za ove nove aktivnosti te e ostati protokolarne, a njihove poslove e preuzeti županije, kazao je ministar Lini.

Lini: Do sad ste plaali ceh jer nije funkcionirala država • Za Meimurske novine ministra Linia pitali smo slje-

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

dee. Meimurska županija je pretežno preraivaka i izvozno orijentirana. Ima suficit u robnoj razmjeni s inozemstvom s najrazvijenijim zemljama EU, poput Njemake, Italije i drugih, ali to ne rezultira poveanom kvalitetom života u regiji, ve su plae 21 posto niže nego u državi, a nezaposlenost raste, je li to recept i za Hrvatsku? - Ne bih ja rekao da je to meuovisno. Uvijek se trebamo pitati gdje je problem u Hrvatskoj, onda ete vidjeti da u proradi racionalnog poslovanja možete biti konkurentni na europskom tržištu, a u isto vrijeme mnogi nisu ni pokušali ii na europsko tržište, jer su imali neracionalnosti. • Jesmo li mi kažnjeni? — Ne, niste. Ja sam sa županom porazgovarao što oekuje od provedbe novog zakona o predsteajnim nagodbama, saznao sam možda nešto malo problema oko manjih irmi ili obrtnika. A što ostale eka? Stravino pospremanje. Osnovni problem

je što država nije funkcionirala. Mogli ste ne plaati, mogli ste ne raditi, dobili ste plau. Bilo je normalno da ne radite. U Diokiju devet mjeseci ne rade, a traže plau itd. To su stvari koje u narednih šest mjeseci sve istimo. Sve. išenja i pospremanja ovdje (u Meimurju, op. a.) nee biti bogznašto, jer su se ljudi ovdje racionalno ponašali. Imali su svoje tržište, uvali su ga i nisu ga izgubili. Svi ostali koji to nisu izgubit e djelatnosti i radna mjesta. Prema tome, mi oekujemo traume u mnogim drugim mjestima, regijama, županijama koje nisu spremne za tržišnu utakmicu. Bit e stravine promjene. Vladina poruka je: i smo svoje kolektivne ugovore priveli kraju. Potpisali nove, otkazali gdje nismo imali suradnju. I samo pitamo što ekate u državnim irmama. Sindikati pitaju što se miješate. Miješamo se. Ovdje u Meimurju ljudi izvoze i imaju nisku plau, a što bi vi onda trebali imati visoku plau u HEP-u koji diže cijenu, u neracio-

Iduu godinu više decentraliziranih sredstava, opine koje su “nerentabilne“ imat e samo protokolarne ovlasti Za sljedeu godinu planirana je daljnja decentralizacija, koja e jedinicama lokalne i regionalne samouprave u potpunosti prepustiti brigu oko socijale, zdravstva i obrazovanja. Osim što e tako direktno moi utjecati na te politike, opine i gradovi koje takve iskalne aktivnosti nee moi ispunjavati imat e samo protokolarne ovlasti, dok bi inanciranje preuzele županije. No, ve za godinu dana opinama, gradovima i županijama otvara se mogunost daleko veeg korištenja sredstava iz fondova EU, ime bi se trebali inancirati razni projekti, jedan je od naglasaka u razgovoru ministra Linia i župana Perhoa. nalnim cestama kad još svatko od vas plaa kredite za te ceste? Da, oni kao sindikati to oekuju. Javnost e biti na njihovoj strani, nee biti na našoj koji emo rei - nema više toga. Nee više prebacivati kredite na Meimurce za kredite za ceste, brodogradilišta i za preskupu struju. Sve emo to oistiti. Svi e se spustiti na ono što emo imati. Do sad ste plaati taj ceh, jer nije funkcionirala država, poruio je ministar Lini. Dodao je na kraju takoer: - Mi sad pokušavamo rei, iako smo sami i mnogi nas napadaju, mi emo to provesti i polako emo ostali dio Hrvatske privesti tome da budu štedljivi, konkurentni i da izvoze, kazao je ministar Slavko Lini. Ipak, na kraju se postavlja pitanje hoemo li zaista biti svi “u istom košu“, jer ve se po turistikoj sezoni i (ne)plaanju poreza i doprinosa u tom sektoru, posebice privatnom, stvari ne miu s mjesta. Takoer, kad je gospodarstvo u pitanju, i to ono uspješno, kod nekih tvrtki i te kako je vidljivo da se “špara“ i dalje na radniku, koji je zaslužan za njegovu poslovnu uspješnost i s “meimurskom plaom“ ga se ne nagrauje, ve kažnjava. Naravno da neuspješni ne mogu isplaivati visoke plae, ali uspješni bi ipak morali više misliti na svog zaposlenika i njegovo zadovoljstvo.

POGLED ODOZDO

A

mo kvalitetnije nego drugi. Zašto nam ne vjeruju, zato jer ne vide kako živimo i koliko radimo. Da nakon što završimo redovni posao sami ureujemo svoje okunice. Godišnji odmor i slobodne dane koristimo za radove po kui, jer volimo lijepo, a nemamo novac za plati pa uredi. Zato što smo estete, virimo u dvorišta ureenijih država i sramimo se svog siromaštva pa vlastita dvorišta ukrašavamo cvijeem da bi izgledali manje siromašni nego što jesmo. Ureujemo svoje povrtnjake, punimo podrume zimnicom, hranimo kokoši i svinje. Radimo kobasice, slanine i urke, peemo svoj kruh i kolae. Razmjenjujemo knjige i odjeu za djecu. inimo sve što je god u našoj moi da barem sebi osiguramo

krov nad glavom i hranu. Sve više cijepamo drva i grijemo se na pei na drva. Ne grijemo parkove ni ulice kao što nam spoitava ai, ve se zimi umatamo u deke kako termostat ne bi prelazio 20 stupnjeva. paramo. A za koga? Za druge, jer velik dio ostatka Hrvatske prosvjeduje, traži subvencije i živi samo od državnih službi na proraunu. Jesmo li kažnjeni, jesmo, jer smo u manjini i još smo k tome mali. Naš glas se ne uje dovoljno. Svi se dive našim uspjesima, ali samo dok ne prijeu most na Dravi. Nakon toga im se naš recept ini nemoguim i teško provedivim. Zbog toga mi se ini da emo se teško izjednaiti s dugima u blagostanju. Prije e biti da e kriza druge

JOŠ JEDAN ZDRAVSTVENI trošak pao na lokalnu samoupravu

Zbrinjavanja akutnog infarkta u KB-u “Dubrava” na trošak opina i gradova

Kako do sredstava s kojima se spašavaju životi brojnih meimurskih graana u KB-u “Dubrava”?

Zbrinjavanja akutnog infarkta u KB-u Dubravi za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je nadstandard i, ako nadalje želimo sve oboljele s akutnim infarktom voziti na ugradnju stenta u KB-u Dubravu i na taj nain smanjivati invalidnost i spašavati živote, možemo, ali na trošak opina i gradova. Na prošlom Kolegiju naelnika i gradonaelnika naeta je tema troškova Zavoda za hitnu medicinu Meimurske županije za zbrinjavanje akutnog infarkta i trebalo se dogovoriti inanciranje tih troškova. Izdvajanjem Zavoda za hitnu medicinu iz sustava Doma zdravlja dolazi u pitanje zbrinjavanje tih pacijenata. Na prošlom Kolegiju izražena je puna potpora ovom projektu.

Ni do sad to nije plaala država, ali … Na pitanje zašto se to ne inancira više s državne razine, župan Perho je kazao da ni do sada to nije inancirano iz državne razine, ve

iz sredstava Doma zdravlja, koji je imao svoj proraun dijelom iz centraliziranih sredstava, a vei dijelom iz koncesija lijenika primarne zdravstvene zaštite. - Budui da Zavod za hitnu medicinu nema ta koncesijska sredstva, treba vidjeti na koji nain to inancirati, budui da je taj vid zbrinjavanja dao dobre i pozitivne rezultate. To je nadstandard koji Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne priznaje i moramo nai kako emo tu inancijsku konstrukciju zatvoriti, kazao je župan. Godišnje se radi o 370 do 400 tisua kuna, što znai 30 do 35 tisua kuna mjeseno. Prijedlog je da se sredstva skupljaju prema kljuu broja stanovnika, no vidjet e se kakva je spremnost naelnika i gradonaelnika da prihvate taj prijedlog. Nai emo nain za zatvaranje te inancijske konstrukcije do kraja godine, a za iduu godinu ta bi se sredstva trebala nai na odreenim pozicijama u proraunima gradova i opina. (BMO)

DAN EUROPSKE SURADNJE Proista Podturen, suradnja Veleuilišta u akovcu i Sveuilišta Pannonia u Maarskoj, te znaajni planovi suradnje

Dan otvorenih vrata proistaa Podturen u sklopu projekta “Mura WWTP”

aiti u siromaštvu ili blagostanju vatsku? Hoe li ostatak Hrvatske morati poput Meimurja liti krv, znoj i suze da bi na kraju došli na razinu meimurskih plaa, koje su pri dnu hrvatskog prosjeka? ko je tome tako, teško mi je vjerovati da e Lini uz ostatak Vlade u tome uspjeti. Meimurci povijesno uvjetovano ve u sebi nose gen da se ne oslanjaju na druge. Dobro je ako pomo doe, ali s tim nikada ne raunaju zdravo za gotovo. Zbog toga su žrtve svoga uspjeha. Liniev savjetnik Fior na završetku konferencije za novinare u prolazu mi je prišapnuo da je Meimurje ipak regija najugodnija za stanovanje. Odnosno u toj poruci sam osjetila nevjericu da, unato uspjehu našeg gospodarstva i nižim plaama, ne živi-

5

Š

Piše: Božena Malekoci-Oleti bozena.malekoci@mnovine.hr

srušiti na naše siromaštvo koje samo jako vješto prikrivamo. Naše cvijee u dvorištu nije ništa drugo nego lijepe i uredne zakrpe kako bi prikrile sramotu našeg siromaštva.

U sklopu prekograninog projekta "Mura WWTP" u Podturnu je u etvrtak održan dan otvorenih vrata izgraenog proistaa otpadnih voda Podturen u organizaciji Meimurskih voda. O projektu su govorili naelnik opine Josip Lepen te direktor Meimurskih voda Josip Zorec, uz strune prezentacije Biserke Mavrin - Veinovi, voditeljice meunarodnih projekata u Meimurskim vodama, te

Darija Bana, voditelja Sektora upravljanja projektima Meimurskih voda. Gosti i uzvanici tom su prigodom posjetili proista otpadnih voda u Podturnu. Dan europske suradnje nastavljen je predavanjima u akovcu o suradnji Veleuilišta u akovcu i Sveuilišta Pannonia iz Maarske, te o potencijalnim projektima, o emu više u iduem broju. (JŠ)


Aktualno

u Meimurju

 GDQD

6

21. 2 1. rujna 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PREDSTAVLJANJE u MUP-u RH

Krunoslav Gosari i službeno novi naelnik PU meimurske Devetnaest novoimenovanih naelnika policijskih uprava predstavio je u policijskom ravnateljstvu glavni ravnatelj policije Vlado Domini. Novi naelnik Policijske uprave meimurske, kako smo ve izvijestili, njezin je do-

sadašnji glasnogovornik Krunoslav Gosari, koji na tom mjestu zamjenjuje dosadašnjeg naelnika Ivana Sokaa. Gosaria je glavni ravnatelj policije Vlado Domini izmeu osmorice meimurskih kandidata predložio za novoga pr-

vog ovjeka meimurske policije. Na mjesto naelnika najvee, Policijske uprave zagrebake, dolazi Goran Buruši. Splitsku e policiju voditi Zdenko Petrievi, osjeku Milan Barievi, dok e u naelniku fotelju

Primorsko - goranske policije sjesti Senka Šubat. To je tek drugi put da je jedna žena u Hrvatskoj došla na mjesto naelnice policije. Novog naelnika nije dobila jedino Požeško - slavonska policija, gdje je natjeaj poništen. (vk)

DVADESET I PRVA obljetnica osloboenja Meimurja od jugovojske

Spomen - ploa u bivšoj vojarni generacije e podsjeati na 17. rujna 1991. godine

P

olaganjem vijenca ispred spomenika poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima u Perivoju Zrinskih u akovcu i paljenjem svijea kod Spomen - zida poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima iz Meimurja, postavljenom na zidu Knjižnice “Nikola Zrinski” u akovcu, zapoelo je obilježavanje 21. obljetnice osloboenja Meimurja od JNA. Prije 21 godine 17. rujna osloboena je vojarna u akovcu, a dan poslije i karaula uz Muru. Podsjeamo, karaulu u Donjoj Dubravi jugovojska je digla u zrak, a eksplozija je odjeknula u cijelom donjem Meimurju, a ula se i u Legradu, dok se karaula Kotoriba nakon uspješnih pregovora predala u jutarnjim satima 18. rujna. Karaula kod Goriana, koja je bila u okruženju, predala se dan kasnije, 19. rujna, u srijedu. Grad akovec i Meimurje postali su na taj nain prvo osloboeno podruje zemlje od jugovojske, i to bez žrtava, što je tada odjeknulo u cijeloj Hrvatskoj. Prošle godine spomen - ploa postavljena je na lovakom domu u Vratišincu, gdje je tih dana bio smješten Krizni štab Opine akovec, a još prije i u Preseki, gdje se nalazilo ratno zapovjedništvo snaga TO-a opine akovec. Ove godine spomen - ploa postavljena je na zgradu kod ula-

za u prostore bivše akoveke vojarne.

Zašto se pada na malim stvarima?

Priznanje braniteljima uvijek treba biti živo Župan Meimurske županije Ivica Perho odao je priznanje svima onima koji su toga rujanskog dana zauzeli objekte i zarobili veliku koliinu oružja te oružje bivše Teritorijalne obrane tadašnje opine akovec. Na te slavne dane podsjetio je i Josip Horvat, predsjednik UHVDR-a Meimurske županije, otvarajui sveanost i prisjeajui se tih dana. Na sveanoj akademiji u prostorima Tehnološko - inovacijskog centra Meimurje nazonima se obratio ondašnji zamjenik naelnika štaba Teritorijalne obrane Opine akovec Franjo Kovai te podsjetio na dogaaje iz 1991. godine, kada se oružje doslovce kralo iz vojarne od jugovojske u višemjesenoj borbi da se sauva oružje Teritorijalne obrane Opine akovec, nužno za obranu Meimurja i Hrvatske. Prvih 800 komada oružja je u noi 17. rujna otpremljeno u Gornji Kuršanec kao pomo varaždinskim snagama, danas se rijetko spominje što je to znailo u to doba. Zamjenik naelnika Policijske uprave meimurske Danijel Mikuli govorio je o ulozi policije

u oslobaanja vojnih objekata u Meimurju. Policija je ve poetkom 1991. godine obavljala pripreme za obranu tadašnje Opine akovec. Policajci su sudjelovali u oslobaanju vojarne te distribuciji osvojenog naoružanja ostalim postrojbama u Hrvatskoj. U Domovinskom ratu poginulo je 14 meimurskih policajaca, a dvojica se još uvijek vode kao nestali. Izaslanik ministra branitelja, naelnik službe za pravne poslove Ministarstva branitelja Tomo Bogovi, istaknuo je veliki znaaj oslobaanja sjeverozapadne Hrvatske, jer je ovdje zarobljeno oružje u tom trenutku odigralo presudnu ulogu u Domovinskom ratu. - Izveli ste temeljni zadatak, osloboenje kraja, na briljantan nain i bez žrtava, rekao je Bogovi, i nastavio: - To što ste uinili

imalo je u tim danima ogroman znaaj za cijelu Hrvatsku.

Ponos na 17. rujna Župan Perho naglasio je takoer da je 17. rujna 1991. godine jedan od onih datuma u našoj povijesti zbog kojih osjeamo ponos. - Naša zemlja danas bije neke druge bitke, kazao je Perho, te nastavio: - Gospodarska kriza, nezaposlenost i opa apatija koja je zavladala u društvu esto nam se ini ogromnom, gotovo nepremostivom preprekom za daljnji razvoj. No, kušnja koju smo uspješno prebrodili poetkom 90-ih godina pokazuje nam da ustrajnošu, jedinstvom i jasnim ciljem ispred sebe možemo riješiti i najvee probleme. (J. Šimunko, foto Z. Vrzan, Muzej Meimurja akovec)

Sveanosti u vojarni bilo je uz ve spomenute nazono više od stotinu graana, najvei dio branitelja, saborske zastupnice Nadica Jelaš i Sunana Glavak te Dragutin Glavina, naelnici i gradonaelnici pojedinih opina Meimurja, predsjednik Kriznog štaba Opine akovec Anton Jurinec i drugi. No nedostajali su mnogi, a što je odmah zamijetio i na što se požalio i dio sudionika na samoj sveanosti. Branitelja je u Meimurskoj županiji bilo oko osam tisua, a u rujanskim dogaajima 1991. godine u Meimurju sudjelovalo ih je oko pet tisua. Jasno je da ih se ne može sve pozvati, no trebalo bi pronai naine da se 17. rujna dostojnije obilježi, tako da bude manje nepotrebnog nezadovoljstva. Konkretno, na sveanosti nisu bili pojedini zaslužni policijski dužnosnici iz tih vremena, nisu bili mnogi zapovjednici i tako dalje, tako da se i danas, nakon 21 godine, zapravo ne zna kome uputiti poziv i na koji nain okupiti ljude na pravi nain. Snaga tih rujanskih dogaaja bila je takva da e izazivati velike

emocije dok su sudionici živi, bili su to za mnoge najvažniji dani u životu, tako da jedan obian papir kao poziv za mnoge mnogo znai. S druge strane, ti se povijesni dogaaji obilježavaju ne samo u akovcu, ve i u Murskom Središu, ali i u Gorianu, Kotoribi, a spominju se u Donjoj Dubravi. Svaka opina ili grad obilježava dogaanja iz 1991. godine na svoj nain, a naješe se “pada” na takozvanim malim stvarima. Tako je u Gorianu ove nedjelje održana sveanost osloboenja karaule u Gorianu. Na sveanosti ispred Društvenog doma u Gorianu govorili su Josip Vadlja, predsjednik Kriznog štaba TO-a MZ-a Gorian, te Mladen Magdaleni u ime branitelja i 54. bojne. No nije bilo, kažu, nikoga od politikih predstavnika opine Gorian, vjerojatno zbog toga jer je ocijenjeno da e glavna proslava biti održana u akovcu, pa je onda u Gorianu ne treba ni biti. No sam život pokazuje drugaije - i ne samo u Gorianu. (JŠ)

Tako je to bilo 1991. godine …

Odred narodne zaštite Pušine stigao je u pomo, snimljeno ispred Policijske stanice akovec

Zaustavljanje tenkova u akovcu i Murskom Središu u lipnju 1991. godine

Prvi susret dojuerašnjih protivnika: major Josip Babi, tada zapovjednik vojarne JNA u akovcu (bio je na strani hrvatske obrane), diže u zrak predsjednika Kriznog štaba Antona Jurinca nakon osloboenja vojarne

Zapovjedništvo odreda TO-a “Marko Kova”

Dio odreda TO-a “Zrinski”

Tenkovi u Meimurju skreu prema Sloveniji


21. rujna 2012.

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

MEIMURSKO gospodarstvo gubi dah

7

VESNA HALUGA, proelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, promet i europske integracije, predstavila Gospodarsko - socijalnom vijeu Meimurske županije rezultate poslovanja meimurskog gospodarstva

Na neslavnom visokom JE LI OVO TAJNA USPJEHA MEIMURSKOG GOSPODARSTVA? treem mjestu po porastu nezaposlenosti Meimursko gospodarstvo, koliko god do sada bilo žilavo, izgubilo je dah u onom najvažnijem segmentu - u zapošljavanju. U kolovozu su objavljeni poražavajui rezultati za Meimursku županiju. Našla se na neslavnoj listi tri županije u kojima je u odnosu na kolovoz prošle godine najviše porasla nezaposlenost. Na neslavnoj ljestvici prvo mjesto u rastu nezaposlenosti ima Koprivniko - križevaka županija, gdje je u godinu dana od kolovoza 2011. do kolovoza 2012. nezaposlenost porasla za 12,5 posto, slijedi je Sisako - moslavaka s 11 posto, a ne treem mjestu je Meimurska županija s 10,3 posto. Rezultati su poražavajui i za cijelu Hrvatsku, jer je nezaposlenost rasla u ak 19 županija, a do poveanja zaposlenosti od kolovoza prošle do kolovoza ove godine došlo je samo u Karlovakoj za 2,4 posto i Likoj - senjskoj županiji za 2,3 posto. Zapošljavanju, odnosno poboljšanju života obinih graana nije pomogao ni turizam, jer nema pozitivnih pomaka u zapošljavanju ni u primorskim županijama. Krajem kolovoza 2012. godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje registrirane su na podruju cijele države 301.583 nezaposlene osobe. U usporedbi sa srpnjem 2012., broj nezaposlenih poveao se za 1 posto ili 2.893 osobe, a u odnosu na kolovoz 2011. godine broj nezaposlenih vei je za 5,7 posto ili 16.238 osoba. Poveanje nezaposlenih za 5,7 posto unatrag godinu dana na državnoj razni još više govori o padu Meimurja, gdje je nezaposlenost rasla dvostruko brže od državnog prosjeka, za 10,3 posto.

Krajem kolovoza u evidenciji Podrune službe akovec evidentirane su 7.442 nezaposlene osobe – 189 osoba više, nego prethodni mjesec i 694 osobe više nego u kolovozu 2011. godine. Imajui u vidu razinu obrazovanja, dob, spol i trajanje nezaposlenosti nije došlo do znaajnih promjena u odnosu na prethodni mjesec. Obzirom na spol udio žena ipak je povean za 1 posto, dok je udio dugotrajno nezaposlenih osoba smanjen za 1,1 posto u odnosu na srpanj. Što se tie nezaposlenih osoba obzirom na dob i razinu obrazovanja pokazatelji su na razini prošlog mjeseca, a u evidenciji i dalje prevladavaju osobe sa srednjim strunim obrazovanjem – 55,8 posto nezaposlenih. U evidenciju je prijavljena 791 osoba, najvei broj direktno iz radnog odnosa - 496 osoba ili 62,7 posto novoprijavljenih. Iz neaktivnosti u evidenciju su se tijekom kolovoza prijavile 193 osobe, 89 osoba zabilježeno je direktno iz redovnog školovanja, dok 13 osoba dolazi iz nekog drugog oblika rada. Istovremeno, evidenciju su napustile 602 osobe ili 22 posto manje nego prethodni mjesec. Zbog zaposlenja evidenciju je napustila 351 osoba, a 18 osoba zaposleno se na temelju drugih poslovnih aktivnosti. Preostale 233 osobe brisane su iz ostalih razloga, uglavnom zbog nejavljanja u dva uzastopna mjeseca bez opravdanih razloga. Tijekom kolovoza poslodavci su prijavili potrebe za 375 radnih mjesta, što je smanjenje u odnosu za kolovoz prošle godine za 7,2 posto. Potrebe su uglavnom iskazane u preraivakoj industriji, obrazovanju i graevinarstvu. (BMO)

OBRTNIKA KOMORA Meimurske županije

Obrtnici promocijom na sajmovima traže uspjeh na tržištu Jesenski dio ovogodišnje promocije meimurskog obrtništva na regionalnim i meunarodnim sajmovima u zemlji i svijetu zapoeo je nastupom na 20. Jesenskom meunarodnom bjelovarskom sajmu, koji se od 7. do 9.rujna održao u Gudovcu kraj Bjelovara. Obrtnika komora Meimurske županije ve tradicionalno organizira predstavljanje svojih lanova, te im nudi mogunost sufinanciranja izložbenog prostora u visini od 50 posto. Ovu mogunost je na sajmu u Gudovcu iskoristilo osmero obrtnika: Bavarije Srnec iz Nedeliša sa svojim bavama, Lamela iz Gornje Dubrave s lamelama i disk ploicama. Razliite vrste vaga predstavio je obrt ISM vage Bukovi iz Donjeg Mihaljevca, suvenire Keramika Fajgl iz Zasadbrega. Sušara i trgovina Siladi iz Kotoribe i Bister d.o.o. iz Domašinca predstavili su košino ulje, Saz M iz akovca ljepila, a strunjaci iz akovekog obrta Kaja consulting svoje savjetodavne usluge. Meimurski obrtnici e se predstaviti i na 45. Meunarod-

nom obrtnikom sajmu od 12. do 18. rujna u Celju. Uz promociju meimurskog obrtništva, tradicije i turistikih potencijala, poseban naglasak je na promociji novog, jedinstvenog proizvoda akovekog obrta Studio obscura - unikatnih zidnih satova od gramo onskih ploa. Nastup je uz pomo i sufinanciranje Hrvatske obrtnike komore organizirala Obrtnika komora Meimurske županije. U punom su zamahu pripreme za nastupe na sajmovima na kojima e se meimurski obrtnici predstaviti do kraja ove godine. Obrtnika komora Meimurske županije organizira i sufinancira nastupe obrtnika na sajmovima u Splitu, Puli, Skopju, Zenici i Križevcima. Detaljne in ormacije možete saznati u Obrtnikoj komori Meimurske županije, Ivana Gorana Kovaia 4, akovec. Kontakt osoba: struni suradnik za in ormiranje i sajmove Robert Varga (311-515), okm.sajam-in o@ck.tcom.hr. (BMO)

Plae niže za ak 21 posto od državnog prosjeka - Gospodarska kriza, koja je zapoela još 2009. godine, nastavljena je tijekom 2010. godine, ali ni 2012. godina nije nam sjajna, kazala je u uvodu Vesna Haluga, proelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, promet i europske integracije. - Velik problem u hrvatskom, a time i meimurskom, gospodarstvu zapravo predstavlja porast broja nezaposlenih osoba i nastavak svih negativnih trendova. Oekujemo da e se ulazak u Europsku uniju idue godine pozitivno odraziti i na ukupno poslovanje. Ono što sve zanima je 2012. godina, gdje je došlo do odreene konsolidacije u zemljama Europske unije, koje su zapravo primarne zemlje u koje meimursko gospodarstvo izvozi. Tako da možemo ipak biti relativno zadovoljni i s 2011. godinom i u nastavku za prvih šest mjeseci 2012. godine, gdje naši izvoznici bilježe minimalni rast od oko 3 posto. U usporedbi s drugim županijama u okruženju: Varaždinskom, Koprivniko - križevakom, Zagrebakom i Krapinsko - zagorskom županijom, u veini promatranih parametara zapravo smo najuspješnija županija, kazala je proelnica Haluga. - U usporedbi sa svim hrvatskim županijama i Gradom Zagrebom, Meimurska županija u svojoj uspješnosti poslovanja u 2011. godini zauzima jako visoko šesto mjesto, svakako moramo uzeti u obzir da smo ipak teritorijalno najmanja županija i po broju gospodarskih subjekata pri dnu, a po dobiti i uspješnosti u samom vrhu. No velika sjena tog uspjeha jesu prosjene plae, još uvijek pri dnu hrvatskog prosjeka, odnosno 21 posto niže od prosjeka plaa u državi.

Prosjene plae niže u samo nekoliko hrvatskih županija U usporedbi sa susjednim županima, meimurske plae su niže

je do smjene vlasti, definiran je datum ulaska Hrvatske u EU, a ova godina je kljuna za dugorono usmjeravanje kretanja javnog duga i openito gospodarske situacije u zemlji.

I dalje e biti potrebne “reforme“

Radnici, posebice oni u uspješnim tvrtkama u Meimurju, koje rade s velikom dobiti, ipak bi trebali osjetiti i na svojim plaama uspješnost svojih firmi, kako ne bi i dalje bile meu najmanjima u Hrvatskoj od plaa u Varaždinskoj županiji, dok su više od druge tri županije. S obzirom na to da izvozimo više nego uvozimo, gospodarski smo uspješniji od ostatka Hrvatske, pitanje je bazira li se taj meimurski gospodarski uspjeh na uštrb niskih plaa radnika. Jesu li radnike plae žrtvovane za uspjeh meimurskog gospodarstva? Tamna strana uspjeha meimurskog gospodarstva jest i poveanje nezaposlenosti i pad kvalitete života graana ove županije! Proelnica Vesna Haluga je rekla: - Ja bih taj uspjeh prije svega vezala za uspjeh kod pregovaranja i ugovaranja novih poslova naših gospodarskih subjekata u inozemstvu. Tržišta su Njemaka i Italija, pogotovo Njemaka, koja je prva izašla iz recesije. No, u svakom sluaju, ako gledamo ukupnu neto dobit, naroito nekih poduzea koja ne smijem po zakonu spominjati, ve samo o ukupnim prihodima, naspram plaama, ja bih se složila s tom konstatacijom. Ovaj upravni odjel izradio je opširnu pisanu in ormaciju o stanju i kretanju meimurskog gospodarstva u 2011. godini te nastavno trendove u ovoj i iduoj godini. Interesantan je podatak da su poduzetnici Meimurske županije

u razdoblju do 2007. do 2011. godine pozitivno poslovali i ostvarili neto dobit, dok se istodobno neto dobit na razini Hrvatske konstantno smanjuje. Svega jedanaest županija imalo je u 2011. godini neto dobit, dok je preostalih 10 županija poslovalo s neto gubitkom. Meimurski poduzetnici su u 2011. godini ostvarili bolje poslovne rezultate od 2010. godine. I dalje su prisutne osnovne karakteristike poslovanja poduzetnika Meimurske županije: dominantna uloga poduzetnika županijskog središta, srednje velikih poduzetnika, poduzetnika privatnog sektora te poduzetnika preraivake industrije, graevinarstva i trgovine na ukupne rezultate poduzetnika županije. Zakljuak Upravnog odjela za gospodarstvo Meimurske županije glasi da se poduzetnici Meimurske županije s pravom ubrajaju u uspješniji segment gospodarstva Hrvatske, iji su zaposlenici kontinuirano manje plaeni od prosjeka poduzetnika Hrvatske. U 2011. godini to je bilo za 21,06 posto. Prema mišljenju Upravnog odjela za gospodarstvo Meimurske županije, 2012. godina je za Hrvatsku po mnogo emu specifina. Nakon osam godina došlo

S druge strane, dužnika kriza u Eurozoni i spora dinamika pronalaženja rješenja, zbog odreenosti hrvatskog izvoza na zemlje EU, nepovoljno utjeu na pronalaženje rješenja i gospodarsku aktivnost u Hrvatskoj. Recesija u EU utjee i na smanjenje potražnje i posljedino smanjenje izvoza. Uzimajui u obzir moguu nedostupnost povoljnih izvora financiranja, pogotovo onih iz inozemstva, logian je rast cijene kapitala, a prema posljednjim podacima zabilježeno je daljnje poveanje nezaposlenosti bez obzira na uspješnu turistiku sezonu, što je vrlo zabrinjavajue. Zbog svega navedenog Hrvatsku u 2012. godini karakterizira usporavanje i stagnacija gospodarskih aktivnosti. Idua godina zahtijevat e konsolidaciju javnih financija EU kako bi se riješila dužnika kriza. Kao u EU, fiskalna konsolidacija i strukturne re orme prijeko su potrebne i u Hrvatskoj. Smanjenje javnog duga u prvoj e godini zasigurno negativno utjecati na gospodarski rast, smanjujui ionako slabu domau potražnju i osobnu potrošnju stanovništva, te posljedino smanjujui investicije. Unato tome, svi se slažu da je fiskalna konsolidacija apsolutno nužna, a ohrabrujue djeluje i podatak da bi se ve u 2013. godini mogli vidjeti njeni pozitivni uinci. Upravni odjel za gospodarstvo Meimurske županije procjenjuje da, ako se konano zapone sa strukturnim re ormama i fiskalnom prilagodbom, ve za dvije - tri godine možemo oekivati i pozitivan gospodarski rast. (BMO)

PERUTNINA Ptuj - PIPO akovec

Prva nagrada Štefici Munar iz Radovana Voditelj korporativnih komunikacija i odnosa s javnošu Perutnine Ptuj - PIPO akovec, dr. vet. med. Vedran Mikuli, u etvrtak je u prostorijama poduzea u akovcu Štefici Munar iz Radovana uruio prvu nagradu u igri “Ludi maraton”. Zadovoljna i sretna Štefica Munar dobila je Poli bicikl i prigodni paket proizvoda POLI Perutnine Ptuj - PIPO akovec, rekavši ovom prigodom kako je njezina obitelj stalni i

vjerni potroša Poli proizvoda te da je vrlo sretna jer ovo joj je prva nagrada u životu. Mikuli je, estitajui dobitnici, rekao kako se raduje što je obitelj Munar dobila prvu nagradu u igri koja je privukla velik broj potrošaa POLI proizvoda u igri “Ludi maraton“, u kojoj je podijeljena ukupno 1001 nagrada, te potrošae pozvao da sudjeluju u 11. POLI maratonu idue godine. (S. Mesari, Z. Vrzan)

Mikuli uruuje nagradu Štefici Munar iz Radovana


8

Kroz Međimurje

T

rei kup DVD-a Nedeliša ove je god i ne ok upio dvadeset devet seniorskih ekipa, koje su ostvarile izuzetne rezultate. U prilog tomu ide zasigurno i to što su natjecatelji u optimalnoj formi, jer je ovaj kup bio i svojevrsna provjera svih ekipa koje su izborile plasman na državno natjecanje, koje se održava kroz desetak dana u Zadru. Osim posljednje službene provjere ekipa, na ‘’tapeti’’ su se našli i meimurski vatrogasni suci koji e suditi u Zadru. Uz domae, u Nedelišu su se našle i ekipe iz Slovenije i susjednih županija. U kategoriji muška ‘’A’’ gdje je nastupilo sedam vatrogasnih odjeljenja

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

21. rujna 2012.

VATROGASTVO

ODRŽAN III. kup Nedeliša

Uspjela posljednja provjera pred državno natjecanje pobjedniki pehar, kao i veliki prijelazni, otišao je u susjednu Koprivniko križevaku županiju DVDu Veliki Otok s 412,17 bodova. Na drugo mjesto plasirala se ekipa DVD-a Nedeliše s 404,45 bodova, dok je trei DVD Peteranec osvojio 394,93 bodova.

U kategoriji muški ‘’B’’, gdje je nastupilo šest ekipa, vatrogasci JVP-a akovec (ovogodišnji pobjednici kupa HVZ-a) još jednom su pokazali svoju trenutnu spremnost osvojivši najviše, 427,70 bodova, ostavivši iza sebe drugoplasiranu ekipu DVD MT za više od osam

Na kupu u Nedelišu najstarija ali uspješna bila je ekipa DVD-a MT-a Tvornice arapa

Da odlino i brzo spajanje “usisnog voda“ nije samo privilegija muških kolega, još su jednom u Nedelišu dokazale i žene

bodova. Tree je mjesto osvojila ekipa ateksa. U kategoriji žene ‘’A’’ nastupilo je sedam ekipa, a najuspješnija je bila ona iz DVD-a Pustakovec-Buzovec-Putjane s osvojenih 388,21 bodova, drugopla-

sirane su bile lanice DVD-a Veliki Otok i tree je mjesto pripalo DVD-u Lopatinec. U kategoriji žene ‘’B’’, gdje je nastupilo najviše, ak devet, nije bilo iznenaenja, DVD Savska Ves je rutinski obavila zacrtani cilj

osvojivši 406,54 bodova. Na drugo se mjesto plasirao DVD Mali Mihaljevec s 403,34 bodova, dok je treu poziciju zauzela ekipa DVDa Gornji Vidovec s 396,43 boda. (so, foto dp )

CRNA KRONIKA

Stradali voza mopeda i biciklist U prometnoj nesrei koja se dogodila u utorak naveer u Hodošanu teško se ozlijedio 48-godišnji voza mopeda iz tog mjesta. Vozei U licom br ae R ad i , zapoeo je pretjecanje osobnog automobila, koji je, meutim, poeo skretati ulijevo. Došlo je do udara te se voza mopeda prevrnuo i pao na kolnik. Zbog težine ozljeda zadržan je na bolnikom lijeenju. U Stepinevoj ulici u Selnici takoer u utorak teško pak se ozlijedio 48-godišnji biciklist iz Goriana. Vozei se spomenutom ulicom, u jednom je trenutku sišao izvan kolnika i udario u prometni znak i betonsko postolje mosta. Bio je pod utjecajem alkohola od 1,03 promila, a usto je vozio tehniki neispravan

U centru akovca par napao 42-godišnjeg Opljakana poslovnica za otkup muškarca Policijskoj uprav i zlata u centru meimurskoj 42-godišnji akovca muškarac iz akovca pribicikl. Zadobio je teške tjelesne ozljede.

U poslovnici za otkup zlata u vlasništvu tvrtke iz Kastva u akovekoj Ulici kralja Tomislava u ponedjeljak kasno poslijepodne dogodio se sluaj razbojništva. Nepoznati poinitelj ušao je u lokal te uz prijetnju pištoljem djelatnici naredio da mu preda novac, što je ona i uinila. Zatim se pješice udaljio iz objekta. Prema opisu, poinitelj je muškarac starosti oko 28 godina, visine oko 170 centimetara i srednje tjelesne grae. Bio je odjeven u hlae tamnije boje, crnu majicu dugih rukava, a na glavi je nosio kapuljau i tamne naoale. Šteta iznosi nekoliko tisua kuna. Policija traga za razbojnikom.

javio je kako su ga u parku u akovcu u subotu napali ženska osoba i njezin deko, koje on poznaje, te su mu otuili mobitel. Prema njegovim navodima, na relaciji izmeu gradske tržnice i Ulice Matice hrvatske oko 12.30 sati prišao mu je par kojeg otprije poznaje. Mladi ga je šakom udario u glavu, pri emu je napadnutom muškarcu iz džepa ispao mobitel. Žensk a osoba uzela je mobitel te manju koliinu novca, a zatim je s dekom pobjegla u nepoznatom pravcu. 42-godišnjak je uslijed napada zadobio lake tjelesne ozljede. Policija traga za nasilnikim parom.

U prometnoj nesrei u Strahonincu ozlijeene etiri osobe 32-godišnja vozaica osobnog automobila iz Preloga u etvrtak je u akovekoj ulici u Strahonincu prouzroila prometnu nesreu u kojoj su ozlijeene etiri osobe. Spomenutom cestom kretala se neprilagoenom brzinom te je u jednom trenutku u zavoju prešla na lijevu stranu kolnika i udarila u osobni automobil kojim je iz suprotnog smjera upravljala 31-godišnjakinja iz Strahoninca. U promet-

Krae u Gorianu i Dekanovcu I proteklih dana policija bilježi više kraa, a one s najveom materijalnom

noj nesrei 31-godišnja vozaica i putnica iz Strahoninca, koji su se nalazili u njezinom vozilu, kao i dijete putnik iz Murskog Središa, koje se nalazilo u drugom vozilu, teško su ozlijeeni, te su zadržani u bolnici na daljnjem lijeenju. Lakše je ozlijeeno i još jedno dijete – putnik u vozilu iz Murskog Središa. Protiv 32-godišnje vozaice bit e podnijeta kaznena prijava Opinskom državnom odvjetništvu u akovcu. štetom dogodile su se u Gorianu i Dekanovcu. Tijekom noi s nedjelje na ponedjeljak nepoznati lopov provalio je u kai u Prvomajskoj ulici u Gorianu. Nasilno

je otvorio vrata, a zatim iz unutrašnjosti lokala otuio poker aparat u vlasništvu pr iv at nog podu ze a i z Ivanovca. Iskoristivši pak krau odsutnost ukuana, takoer za sad nepoznati k radljivac ušuljao se u obiteljsku kuu u Kalnikoj ulici u Dekanovcu i ukrao novac. U oba sluaja materijalna šteta iznosi nekoliko desetaka tisua kuna.

Vlasnik na djelu uhvatio kradljivca janjeta Krae stoke u Meimurju u posljednje vrijeme nisu rijetkost, no ne dogaa se esto da vlasnici lopove uhvate na djelu. Takav sluaj zabilježen je, meutim, u Sajmišnoj ulici u Nedelišu. 28-godišnji muškarac iz tog mjesta iz obora za ovce otuio je jedno janje od 30 kilograma. Životinju je odnio u obližnji grm i zaklao, no dok joj je poeo skidati kožu


21. rujna 2012.

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

KUP Hrvatske vatrogasne zajednice

Meimurski vatrogasci ponovno najbolji Jedinica JVP-a akovec drugu je godinu za nredom postala ukupni pobjednik kup natjecanja HVZ-a za seniore. Oni su u zadnjem kolu održanom u akov u nadja ali konkurenciju i tako postali ukupni pobjednici još jednu godinu za redom.

Premo meimurskih vatrogasaca u ovogodišnjem natjecanju samo su potvrdili lanovi DVD-a MT-a Tvornice arapa, koji su bili drugi. U kategoriji muški ‘’A’’ u ukupnom poretku ekipa DVD Nedeliše se plasirao na deseto mjesto,

dok su odmah do njih na jedanaestom bili vatrogasci DVD-a Savska Ves. U kategoriji žene ‘’B’’ iz Meimurja je sudjelovala samo ekipa DVD-a Savska Ves, koja je zauzela odlino drugo mjesto u ukupnom poretku kupa HVZ-a.

STANISLAV PETRAC iz Kotoribe, u borbi s državnom birokracijom i inspektorima, proziva:

Trguje li se sa zdravljem nas graana koji živimo u blizini mlina ‘Julia’? Mlin “Julia” u Kotoribi ini se previše bui i po danu i po noi, proizvodei brašno za velike trgovake kue. Pitanje je zbog ega nadležni šute i zašto se Stanislavu Petracu ne odgovori je li u pravu ili nije

akoveki profesionalci po drugu su godinu za redom pobjednici kup natjecanja Hrvatske vatrogasne zajednice

PIŠE: VELIMIR KELKEDI naišao je vlasnik, 35-godišnjak takoer iz Nedeliša, i lopova zadržao do dolaska policije. Janje i nož su mu oduzeti, a vlasnik e protiv njega podnijeti privatnu tužbu.

Ponovno kraa stoke u Držimurcu Nova k raa stoke, odnosno peradi zabilježena je u Držimurcu. Nepoznati poinitelj ili više njih iz nezakljuanog su štaglja u vlasništvu 62-godišnjeg muškarca odnijeli dvije svinje težine 50 i 80 kilograma te iz kokošinjca 4 kokoši nesilice. Šteta se procjenjuje na nekoliko tisua kuna.

Muškarac iz Lonareva u kombiju vozio “dodatnu opremu” – pištolj i nož Tijekom nadzora prometa djelatnici Policijske

ZANIMLJIVOSTI

Policija rasprodala gotovo sve bicikle nepoznatih vlasnika Tek je d a n bic i k l ostao je u policijskom skladištu, a 190 ih je prodano na tradicionalnoj javnoj licitaciji koju organizira Policijska uprava meimurska, prodajui pronaene bicikle nepoznatih vlasnika. Poetna cijena svakog bicikla,

uprave meimurske u noi sa subote na nedjelju u Novom Selu Rok zaustavili su teretno vozilo akovekih registarskih oznaka, kojim je upravljao 26-godišnjak iz Lonarevog naselja. Na suvozaevom sjedalu

kažu u policiji, bila je 30 kuna, a uvijek dobro posjeenom dražbom postignuta je prosjena cijena od 177 kuna po biciklu. Licitacijom je ostvaren prihod od ukupno 15 tisua 810 kuna, a taj je iznos uplaen u državni proraun.

uoili su pištolj sa spremnikom u kojem se nalazilo 9 komada streljiva te vojniki nož dužine 14 centimetara. Muškarcu je oružje oduzeto jer ga je posjedovao ilegalno te e biti prijavljen Opinskom sudu u akovcu.

Na jedan pomalo neuobiajen sluaj. No to nije rješenje, ja problem upozorio je ovih dana samo želim smanjenje buke Stanislav Petrac, ing. elektroteh- na razumnu mjeru da možemo nike iz Kotoribe, koji radi u mirno živjeti, te pisani nalaz od akovcu u vlastitoj tvrtki. inspektora, na što po zakonu On je prije nekoliko mjeseci imam pravo da bih mogao popodnio pritužbu višem sani- duzeti druge korake, ako ne tarnom inspektoru u županiji bude poboljšanja. Miroslavu Vrbancu na buku koju Koliko znam, mlin “Julia” proizvodi mlin “Julia” u Koto- ovakvom bukom krši Zakon o buribi, tražei da se buka smanji. ci i Zakon o gradnji, nešto je poslije Prema njegovim rijeima, mlin dograivano, znam da jest. “Julia” bui i po danu i po noi, a Po našim zakonima, inspekpogotovo zadnjih godina, kada tor bi mlin trebao odmah zatsu navodno ograeni dodatni voriti ili mu dati rok da otkloni elementi. problem. No to ne ini, ve me se - Buka je nesnosna, pogo- zavlai nekoliko mjeseci kao da tovo u noi, pa ak i pokraj za- sam strano tijelo, a ne graanin tvorenih prozora, uje se i u ci- Kotoribe. jeloj Kotoribi ako puše sjeverni Na sreu, ja znam svoja prava vjetar, kaže Stanislav Petrac, te i tjerat u do kraja dok se nesnosnastavlja: - Prijavio sam pretjer- na buka ne smanji. Pitam se kako anu buku i kršenje zakona bi se tek snašao obini graanin višem sanitarnom inspektoru koji ne poznaje propise. Smatram Miroslavu Vrbancu, zaduženom da to nije u redu. za našu županiju, u pisanom obZa taj problem znaju i naelnik liku još prije nekoliko mjeseci. opine Kotoriba i stalno zaposleni Inspektor je bio na uvidu, no predsjednik Opinskog vijea do danas mi nije poslao pisani Kotoriba, ali ne reagiraju. Možda i nalaz, što mora uiniti po za- zbog toga jer mlin ‘Julia’ inancijskonu. Nije mi odgoki pomaže neke opinske vorio još od svibudruge. Trguje se zdravnja. Kad zovem ljem nas graana koji - Ne žei tražim pisani živ imo u blizini lim zatvaraodgovor da nje mlina, ve bih mogao poduzeti daljnje samo smanjezakonske konje buke rake, inspektor Vrbanec mi kaže: - Riješit e se problem, talijanski vlasnici sad su na feragostu i slino. To nije odgovor inspektora koji treba štititi graane, kaže Petrac.

mlina, a za sitne ustupke, kaže revoltirani Petrac u oekivanju nalaza, uz napomenu da ne želi zatvaranje mlina, jer bi to naškodilo gospodarstvu Kotoribe, ve samo zaštitu od buke i mir svoje obitelji i susjeda. (J. Šimunko)

NALAZ juer ipak konano stigao

Inspektor Vrbanec potvrdio da buka prelazi dopuštenu razinu, pogon treba sanirati U etvrtak upravo pred zakljuenje ovog broja novina javio se Stanislav Petrac s novim vijestima. Nalaz sanitarnog inspektora Miroslava Vrbanca konano je stigao 18. rujna. U njemu se navodi da buka prelazi dopuštenu razinu u stambenom naselju, te je naložena mlinu "Julia" potrebna sanacija pogona, uz rok do kraja rujna ove godine. Pitanje je je li trebalo ekati tako dugo, mjerenje buke obavljeno je još 10. srpnja ove godine. (JŠ)

Buka je prevršila svaku mjeru Nastavlja u istom tonu: Buka je prevršila svaku mjeru, ve smo svi razdraženi koji stanujemo u blizini mlina u Kotoribi. Zvao sam i u Koprivnicu u inspektorat, nadreene inspektorima. Takoer dobivam odgovor da e se to riješiti, ili da e netko drugi preuzeti

Stanislav Petrac: - Ne želim zatvaranje mlina, ve samo smanjenje buke koja je nesnosna, na što kao graanin Kotoribe imam pravo. Zašto inspektor ne štiti nas graane?


10

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PRIPREMIO: ALEN FUŠ

TRODNEVNI program uz Dane opine Kotoriba

U petak 14. rujna zapoelo je trodnevno obilježavanje Dana opine Kotoriba, koji se organiziraju uz vjerski blagdan Uzvišenja svetog Križa. U veernjim satima u Domu kulture održana je sveana sjednica Opinskog vijea, na kojoj su bili saborska zastupnica Nadica Jelaš, meimurski župan Ivica Perho, pomonik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Veselin Biševac, predstavnici javnih poduzea, opinskih udruga, elnici opina i gradova, brojni gospodarstvenici i mnogi drugi.

POHVALIO SE NAELNIK GRGEC Unato recesiji, vidljiv je napredak

Puno toga se napravilo Sjednicu je vodio predsjednik Opinskog vijea Željko Šebeštjan, dok je o opinskim aktivnostima i planovima govorio naelnik Ljubomir Grgec. Spomenuo je da se unato eko-

21. rujna 2012. etapno je ureivan Dom kulture, u emu je vei dio sredstava, kao i ureenje te opremanje knjižnice i itaonice, dala država. Govorei o planovima, veliki je naglasak stavljen na novi Prostorni plan koji nudi bezbroj mogunosti svekolikog razvoja mjesta, a najavljen je dovršetak izgradnje kanalizacije, poetak izgradnje ureaja za proišavanje otpadnih voda, završetak i obnova i ureenje Doma kulture i knjižnice te ureenje ostalih društvenih objekata. Želja opinskih elnika je cesta Kotoriba – Gorian, ijom bi se izgradnjom riješio dugogodišnji problem prometne izoliranosti. Župan Perho pozvao je Kotoripane na zajedništvo bez obzira na stranaku pripadnost, jer se samo tako mogu postii dobri rezultati. U ime donjomeimurskih sredina estitke je uputio naelnik opine Donji Vidovec Josip Grivec, istaknuvši vrlo dobru suradnju.

Podijeljena priznanja

Naelnik Grgec u obraanju prisutnima na sveanoj sjednici

Nagrade za najljepše dvorište, balkon i prozor Nedjeljni program zapoeo je sveanim misnim slavljima u župnoj crkvi i otvaranjem izložbe runih radova u Etnozbirci u starom farofu, koju su priredile lanice Društva žena. Program je u poslijepodnevnim satima nastavljen ispod šatora. Nastupile su Mažoretkinje Kotoribe i folkloraši KUD-a Kotoriba, dok je naelnik Ljubomir Grgec uruio priznanja i lonanice cvijea nagraenima u akciji “Kotoriba – meimurski cvijetnjak”. Najljepši prozor, prema ocjeni komisije, ima Verica Horvat iz Sajmišne ulice, u kategoriji balkona treu

nagradu osvojila je Nikolina Šverko iz Murske, drugu Anita Hrašanec iz Ulice Ivana Mažurania, dok je priznanje za najljepši balkon primila Ljubica Martan iz Nove. U kategoriji okunica i dvorišta podijeljene su etiri nagrade. Najljepše dvorište ima Paulina Plako iz Zelegaja, slijede Vesna Pintari iz Ulice R. Boškovia, Kristijan Zvošec iz Nove ulice i Jadranka Matotek iz K. P. Krešimira IV. Druženje je nastavljeno uz svirku Limene glazbe iz Belice. Dakako, treba spomenuti i tradicionalno kotoripsko prošenje, koje je sastavni dio Dana Kotoribe.

Dobitnici ovogodišnjih priznanja

nomskoj krizi i recesija puno toga napravilo, posebice na komunalnom ureenju, a vidljiv je i napredak u gospodarstvu, što je nit vodilja za razvoj sva-

Svi sudionici Djejih ljetnih igara

ke lokalne samouprave. Zadovoljstvo je izreeno na planu komunalnog ureenja mjesta. Odnosi se to na izgradnju kanalizacijske mreže, cestovne

Bistrii i Korpii pobjednici Djejih ljetnih igara Program je nastavljen u subotu. U jutarnjim satima na polju Mekote održani su Dani polja tikve u organizaciji Sušare Siladi. U poslijepodnevnim satima u sportskoj dvorani održane su Ljetne djeje igre, kojima je domain bilo Društvo “Naša djeca”. Tradicionalne igre svake se godine održavaju u drugom mjestu, a u Kotoribu je stiglo pet ekipa sastavljenih od djece u dobi od 9 do 12 godina. U pet zanimljivih igara, skakanju u vreama, nošenju loptice u žlici, voenju lopte izmeu

Oni imaju najljepše ureena dvorišta, balkone i prozore

infrastrukture, u emu su Opini veliku potporu pružile Hrvatske vode, ŽUC i program EIB-2. Na planu društvenih djelatnosti u minulom periodu

Na sjednici su uruena opinska priznanja. Zahvalnice su primili košarkaška ekipa OŠ Kotoriba za uspješan nastup na državnom natjecanju, Rudolf Balog za predan rad u Košarkaškom klubu Kotoriba, Slavica Maltar za dugogodišnji uspješan rad u Udruzi umirovljenika – podružnici Kotoriba i mlin "Julia" d.o.o. za doprinos gospodarskom razvoju Kotoribe. Opinske medalje dobili su Josip Maretko za dugogodišnji rad u ŠRD-u "Som" i Dragutin Pogorelec za dugogodišnji rad u KUD-u Kotoriba. Svojim pjevanjem sveanost su uljepšale lanice vokalne grupe OŠ Kotoriba, pod strunim vodstvom njihove profesorice Klaudije Vidovi.

prepreka, nošenju balona u paru i igri s epovima, natjecali su se Korpii iz Kotoribe, Krijesnice iz Preloga, Bobice iz Donjeg Mihaljevca, Mangii iz Svete Marije i Bistrii iz Donjeg Vidovca. Izostali su Dravii iz Donje Dubrave, koji su u igrama sudjelovali od samog poetka. Bistrii i Dravii skupili su 21 bod i time postali zajedniki pobjednici. Drugo mjesto s 14 bodova osvojili su Mangii i Krijesnice, dok su tree bile Bobice. Svi sudionici primili su na poklon majice i punu

košaru slatkiša. U programu su nastupile pjevaica Elizabeta Pongrac i mažoretkinja Ema Zadravec, a igre je vodio Alen Fuš. Istovremeno, na školskom igralištu održane su Opinske igre bez granica. Tu su najbolji bili lanovi MNK Kluba 75, drugo mjesto osvojili su košarkaši, a tree vatrogasci. Predstavnici šesnaest opinskih udruga kuhalo je gulaš, koji je mještanima besplatno podijeljen. Pokrovitelj ovih manifestacija bila je Opina Kotoriba, koja je pripremila nagrade najboljima.


21. rujna 2012.

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

OPINSKO VIJEE Donji Kraljevec

GRADSKO VIJEE Prelog

Manjak u proraunu od ak 3,2 milijuna kuna

Nikad bolje izvršenje prorauna u prvom polugodištu

Na sjednici Opinskog vijea Donji Kraljevec, održanoj u ponedjeljak, prihvaeno je izvješe o izvršenju prorauna za prvih šest mjeseci ove godine. Prihodi su bili predvieni u iznosu od 8,8 milijuna kuna, no ostvareni su samo s 2,5 milijuna kuna, dok su rashodi bili predvieni u iznosu od 4,4 milijuna kuna, a plaeno je 1,7 milijuna kuna. Drugim rijeima, opina Donji Kraljevec nalazi se u nezavidnom i teškom položaju, trenutno zbog nemogunosti ostvarenja prorauna za prvih šest mjeseci ima manjak od 3,2 milijuna kuna. Kako e biti do kraja godine, teško je rei.

Sakupljeno ak 14 tona lampaša Vijee je prihvatilo izvješe o gospodarenju otpadom na podruju opine Donji Kraljevec u 2011. godini. Poslovi sakupljanja otpada povjereni su gradskoj tvrtki PRE-KOM iz Preloga. Sakupljanjem otpada obuhvaeno je 87 posto, odnosno 1.208 domainstava. Od 662 tone otpada, sakupljeno je 570 tona komunalnog otpada te odvojeno 31 tona papira, 23 tone plastike, 3,9 tona metala, 14 tona stakla, 3,5 tona tetrapaka, 1,1 tone gume, ali ak 12,6 tona lampaša. Za najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika na podruju opine Donji Kraljevec odabrana je tvrtka "Meimurec pogrebnik", umjesto Pre-koma, kako je predlagano Opinskom vijeu, jer je ta ponuda bila

najpovoljnija. No vijenici su odluili drugaije. Za obavljanje dimnjaarskih poslova na podruju opine Donji Kraljevec odabrana je tvrtka "Dimos Strahoninec", koja je i do sada radila taj posao.

Dijete mlae od 12 godina ne može voditi životinju Vijee je usvojilo i prijedlog odluke o uvjetima i nainu držanja kunih lju-

bimaca i nainu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na podruju opine Donji Kraljevec. Psi moraju biti mikoroipirani te registrirani, a vlasnik životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu ako životinja pobjegne, kao i troškove smještaja životinje u azil. Odreuje se da dijete do dvanaest godina ne može voditi ljubimca na javnoj površini. Prijedlog odluke o izmje-

nama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu ni ovaj put nije prošao, a rije je o problemu u Radievoj ulici u Donjem Kraljevcu, o kojem smo ve više puta pisali, za koju se tražilo smanjenje od 6 kuna po metru kvadratnom. Vijee nije imalo primjedbi na Statut Lokalne akcijske grube (LAG) "Mora - Drava", zadnji put je Statutu samo uvjetno dana suglasnost. (J. Šimunko)

ZAMJENIK naelnika opine Kristijan Baranaši:

Nakon više godina izgradnje, kanalizacija e konano biti puštena u rad Zamjenik naelnika Kristijan Baranaši podnio je izvješe o radu za prvih šest mjeseci, iz kojeg se vidi da se niz projekata ostvaruje usprkos besparici. Izvršeni su radovi na rekonstrukciji ceste u Svetom Jurju u Trnju u Donjem Pustakovcu, a ukupna vrijednost je oko 5 milijuna kuna, što su potpunosti inancirale Hrvatske ceste. Završeni su radovi i na rekonstrukciji ceste u Donjem Hrašanu i izgradnji pješako - biciklistike staze. Te je radove inancirala Županijska uprava za ceste i Meimurske vode. Ureeni su parkovi u Donjem Hrašanu i Donjem Pustakovcu, uz sudjelovanje mještana, te u Palinovcu. S Gradom Prelogom održano je niz sastanaka zbog programa prekogranine su-

Opina je u nezavidnom položaju, no kanalizacija e do kraja godine biti puštena u pogon

radnje vezane uz ekoturizam i gradnju biciklistikih staza iz programa IPARD te sastanci u Maarskoj na temu pretpristupnih fondova. Obnovu Doma kulture u Palinovcu pomoglo je Mini-

starstvo kulture, obavljen je takoer postupak javne nabave za izgradnju prometnice u poduzetnikoj zoni Palinovec, a posao je dobila Tegra. Od Županijske uprave za ceste zatraženo je da uredi pješaku stazu u Palinovcu i povue novi sloj asfalta. Od Hrvatskih cesta traži se povrat 1,8 milijuna kuna koje je Opina svojedobno uložila u državnu cestu D-30, a rezultati se nakon niza sastanaka oekuju do kraja godine. Do kraja ove godine trebala bi biti puštena u pogon kanalizacija opine Donji Kraljevec, što je možda i najznaajnija vijest nakon niza godina gradnje kanalizacije. U Donjem Kraljevcu ureuje se i stambena zona “Istok”, u tijeku je izrada detaljnog plana te javni uvid ovih dana. (JŠ)

PIŠE: VELIMIR KELKEDI

Grad Prelog nikad u prvom polugodištu nije imao bolje izvršenje prorauna od ovogodišnjih prvih šest mjeseci, rekao je na sjednici Gradskog vijea, održanoj u etvrtak, gradonaelnik Dragutin Glavina. Svoje tvrdnje potkrijepio je i brojkama, rekavši da je u spomenutom razdoblju temeljni inancijski dokument Grada bio ostvaren s 35 posto. Takav povoljan trend nastavljen je i u ljetnim mjesecima, pa je u kolovozu realizacija iznosila ve 68 posto. - Grad nema problema ni s likvidnošu i svoje raune uredno plaa, kratko je sumirao Glavina, izrazivši uvjerenje da e do kraja godine realizacija biti vrlo blizu planiranoj. Tim više jer se vei priljev sredstava s državne razine oekuje upravo u jesenskim mjesecima. Jedna od novosti je da e Grad, uz ostalo, dobiti i 94.500 kuna od Ministarstva hrvatskih branitelja za inanciranje izgradnje pristupnih staza do javnih zgrada za osobe s invaliditetom. Ukupni godišnji proraun Preloga za 2012. godinu inae je planiran u iznosu od 19,200.000 kuna. Na sjednici Gradskog vijea, koja je odraena u samo pola sata, prihvaena je i ostavka vijenika HSS-a Davora Sokaa, koji je spomenutu dužnost napustio na vlastiti zahtjev. Novi vijenik za sada nije imenovan jer se još eka prijedlog Hrvatske seljake stranke.

Za politike stranke 24.300 kuna Sukladno Zakonu o inanciranju politikih aktivnosti i izborne promidžbe, i Gradsko vijee Prelog donijelo je odluku o rasporeivanju sredstava za inanciranje politikih

stranaka u ovoj godini. Grad e za tu namjenu iz svog prorauna izdvojiti ukupno 24.300 kuna. 9.760 kuna dobit e šestero gradskih vijenika HNS-a, 6.560 kuna etvero HDZ-ovih, 4.800 kuna tri vijenika SDP-a, a 3.200 kuna dvojica HSSovih vijenika. Pripadnice ženskog, kao podzastupljenog spola u Vijeu, primaju 10 posto višu naknadu od svojih muških kolega.

Prisjetili se velike tragedije iz 1953. godine Na rijeci Dravi kod Preloga 13. rujna 1953. godine dogodila se jedna od najveih europskih nesrea na rijekama, u kojoj je život izgubilo 14 ljudi. amac koji je prevozio ljude preko Drave, koji su išli rezati šibu, prevrnuo se i potopio. Prosjena dob utopljenika bila je 36 godina. U Prelogu se svake godine prisjeaju tužne obljetnice, pa je tako u spomen na tragediju u nedjelju u kapelici Sv. Huberta u Otoku služena sveta misa. Njoj su prisustvovale i Ana Fleten te Franciska Šestan, jedine osobe koje su preživjele nesreu. Na spomen - obilježje stradalima kod kapele Sv. Huberta položeni su vijenci i zapaljene svijee, da bi potom povorka s bakljama krenula na obalu, gdje su lanovi Nautikog kluba “Labud“ amcima takoer položili vijenac u znak sjeanja na stradale žrtve. itavu manifestaciju obogatili su i Dobrovoljno vatrogasno društvo Prelog, crkveni zbor, pjevaki zbor “Agnus“ te brojni graani Preloga.

DOMAŠINEC

Kreu u izradu geoinformacijskog sustava Kao i niz drugih meimurskih opina, i Opinsko vijee Domašinec donijelo je odluku o izradi geoinformacijskog sustava za svoje podruje. Kako je obrazložio naelnik Dragutin Lisjak, radi se o sustavu koji e olakšati izraun komunalne naknade, odnosno budueg poreza na nekretnine, o ijem uvoenju

razmišlja hrvatska Vlada. Sustav e izraditi akoveka tvrtka "Geo-gauss" po cijeni od 24.900 kuna, što e opina otplatiti u pet dvomjesenih rata. - Na podruju Domašinca još uvijek ima dosta nekretnina koje nisu upisani ni u katastar ni u gruntovnicu, pa e novi sustav pripomoi i rješavanju toga. (vk)


12

Kroz Međimurje

21. rujna 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

OPINA Nedeliše

U šest mjeseci više od osam milijuna kuna prihoda PIŠE: SINIŠA OBADI Kada je rije o izvršenju opinskog prorauna Nedeliša za prvo polugodište 2012., on je ostvaren u iznosu od 8,369.623,73 kune, što s viškom prihoda iz ranijih godina iznosi 9,219.393,82 kune. Još jednom se pokazalo da Nedeliše, za razliku od veine drugih opina, i te kako dobro stoji kad su prihodi u pitanju. Unato tome, u Opini smatraju da je prihod relativno nizak, što pak je utjecaj nisko ostvarenih planiranih godišnjih prihoda od potpore, koje su ostvarene sa svega 4,2 posto, a njihovo se znatno vee ostvarenje oekuje tek u drugom polugodištu. Najvei ostvareni prihodi jesu oni od poreza s 5,580.839,64 kune, što je na nivou planiranih (50,2%), dok su u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne godine 22,1 posto vei. Najvei utjecaj na ovakav rast poreznih prihoda ima porez na dohodak, ije je ostvarenje 44,7% planiranog iznosa, odnosno ak 23,2 posto vee u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi u poslovanju za prvo polugodište pak su ostvareni u iznosu od 8,814.144,76 kuna od ukupno godišnjih planiranih proraunskih sredstava u iznosu od 22,741.000 kuna.

Most preko potoka Dragoslavec u prometu kroz dvadesetak dana Aktualni sat bio je takoer zanimljiv na posljednjem zasjedanju Opinskog vijea Nedeliše. Kao i uvijek, zasjedanje Opinskog vijea nije moglo proi bez niza pitanja, bilo da se odgovori traže odmah ili u pisanom obliku. Vijenik Josip Ceilinger odgovorio je tako na postavljeno pitanje vijenice Dijane Posavec s prošle sjednice o njegovom mišljenju vezanom uz izjavu predsjednika Uprave Hrvatske elektroprivrede da e se na rijeci Muri graditi hidroelektrane. Ceilinger je kazao da takvo što nije mogue zbog više odluka na lokalnoj i državnoj razini o zaštiti rijeke Mure, dodavši da je ak UNESCO proglasio rijeke Muru, Dravu i Dunav meunarodnim rezervatom biosfere. Istaknuo je kako se on, kao i drugi koji rade na ouvanju i zaštiti okoliša, zbog toga previše ne uznemiruju takvim istupima, te da e meimurska i hrvatska javnost znati zaustaviti eventualne pokušaje da se na Muri grade hidrocentrale. Kazavši pak kako nije zadovoljna primljenim odgovorom vezanim uz projekcije troškova održavanja i režijskih troškova SRC-a “Trate” Nedeliše, vijenica Dijana Posavec predložila je i zatražila da Opina Nedeliše angažira ovlaštenu tvrtku koja može takvo što procijeniti. Upitala je tko i po kojim kriterijima odluuje o raspodjeli sredstava opinskim sportskim udrugama i društvima, te je predložila da se o tome izradi pravilnik ija bi podloga mogao biti prijedlog koji je dostavio Atletski klub Nedeliše. Odgovor na to dao je naelnik Horvat, kazavši kako e se zbog instalirane opreme i funkcioniranja stadiona zaposliti jedna struna osoba, jer se radi o znaajnoj graevini za opinu i šire. Projekcija ostalih troškova nije obraunata, ali e se svi parametri vezani uz njihovo plaanje utvrditi ugovorom s korisnicima, prije svega s NK-om Nedeliše i AK-om Nedeliše. Mogue je da

se ti troškovi izravno plaaju od sredstava potpore koja dobivaju ova dva kluba ili na neki drugi nain s obzirom na to tko e se sve i koliko koristiti sportskim terenima, a to e biti utvreno prije nego što se tereni daju na upravljanje i korištenje, zakljuio je naelnik Horvat. Vezano uz raspodjelu sredstava sportskim udrugama i društvima, Horvat je kazao kako je prijedlog Atletskog kluba Nedeliše zaprimljen, te e se o njemu razmatrati na strunoj razini, dodavši da postoji i model raspodjele sredstava koji se primjenjuje na županijskoj razini. Rekao je kako ovi modeli imaju odreene nedostatke, ali su dobra osnova za raspravu i donošenje pravila koja e svi koji raunaju na pomo iz opinskog prorauna morati prihvatiti. Koliki su troškovi izgradnje mosta u reanu preko potoka Dragoslavec i kada e most biti pušten u promet, zanimalo je vijenika Josipa Debeleca, dok pak je Radovan Marec, konstatirajui kako je šljunani put izmeu reana i Pretetinca sve prometniji, pitao može li se on urediti s obzirom na nastala ošteenja. Potpredsjednik Vijea Ivan Marciuš pitao je može li uvjetovanje visinom otkupne cijene zemljišta stopirati radove na izgradnji južne obilaznice Nedeliša i hoe li se urediti biciklistika staza izmeu Nedeliša i Gornjeg Hrašana, s obzirom na to da se sve više graana vozi biciklom. Objedinivši odgovor na sva tri pitanja, naelnik Mladen Horvat kazao je da e ukupna vrijednost izgradnje mosta u reanu zajedno s asfaltom biti 335.000 kuna. Opina Nedeliše platila je troškove materijala u iznosu od 180.000 kuna, dok se razlika odnosi na radove od strane Hrvatskih cesta. Most e se nakon asfaltiranja i pregleda pustiti u promet kroz dvadesetak dana. Šljunani put izmeu reana i Pretetinca e se, s obzirom na dosadašnju ureenost, asfaltirati u proljee 2013. godine, kako je dogovoreno s ravnateljicom Županijske uprave za ceste. Naelnik Horvat odgovorio je kako sukladno zakonskim propisima nitko tko nee biti zadovoljan ponuenom otkupnom cijenom zemljišta, koju e utvrditi ovlašteni sudski vještak, nee moi “stopirati” radove na izgradnji južne obilaznice Nedeliša, koja je u izgradnji prometne infrastrukture na prvom mjestu po prioritetima u Meimurskoj županiji. Vlasnici nezadovoljni otkupnom cijenom morat e se za viši iznos izboriti sudskim putem. Naelnik je rekao kako je zemljište trase južne obilaznice Nedeliša bilo obuhvaeno katastarskom izmjerom te je vlasništvo u potpunosti ureeno. Za obilaznicu su gotove studije zaštite okoliša i izvedivosti i Hrvatske ceste rade na idejnom rješenju. Što se tie izgradnje biciklistike staze od Nedeliša do Gornjeg Hrašana, to je bilo planirano za izvedbu od strane Hrvatskih cesta, ali se stalo zbog toga jer e se uz ceste postaviti glavni kolektori sustava kanalizacije. Naime, donesena je odluka da se najprije postave kanalizacijske cijevi, a onda urede biciklistike staze duž državnu cestu D-208 od Nedeliša do Trnovca, kako se ne bi dva puta kopalo, ime bi radovi bili skuplji. Više o ostalim tokama i polemikama u sljedeem broju.

Matija Posavec ponovno obeava Vratišinanima sportsku dvoranu

Župnik Pavao Mesari blagoslovio je sve nazone i poželio obilje sree i uspjeha

DAN opine Vratišinec - sveano u Vratišincu, zabavno u Gornjem Kraljevcu

Sportsku dvoranu obeali i a - Izgradnju sportske dvorane u Vratišincu prvi je najavio Josip Posavec, nekadašnji meimurski ž Posavec, a u petak je i isto kazao i Radimir ai, prvi potpredsjednik Vlade i predsjednik HNSOpina i župa Vratišinec prošli su vikend proslavile Dan opine i blagdan Uzvišenja Svetog Križa, što zajedniki ine šest godina. Središnji dogaaj bila je sveana sjednica Opinskog vijea, na kojoj su bili brojni gosti, uzvanici, kulturni, sportski i politiki djelatnici te školska i vrtika djeca i graani. Na sjednici su podijeljena visoka opinska priznanja i zahvalnice, a zabavni dio održan je u Gornjem Kraljevcu, gdje su održana natjecanja u nogometu, vatrogastvu i drugim igrama, uz obilježavanje 40. godine postojanja NK-a “Napredak”. Prije nego su govornici dobili pravo na rije, na sve njih je Božji blagoslov zazvao domai župnik veleasni Pavao Mesari. Na sveanoj sjednici govorili su Antun Bukovec, predsjednik Opinskog vijea Vratišinec, opinski naelnik Zdravko Mlinari, zamjenik meimurskog župana Matija Posavec i prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva te predsjednik Hrvatske narodne stranke - Hrvatski liberali Radimir ai. Svi su oni rekli kako se na podruju opine Vratišinec puno toga dobroga napravilo, da postoje veliki i realni planovi i programi koji e biti ostvareni za vlasti sadašnje opinske i državne vlasti. Poglavito se to odnosi na izgradnju sportske dvorane, poduzetnike zone Ciglenice te kanalizacije i suvremenih prometnica.

Društvo žena Gornji Kraljevec pjeva “Meimurje, kak si lepo zeleno”

Dožupan obeao još jednom dvoranu

ture u Vratišincu dobiti svojevrsni muzej.

Pred Vratišinane je stao i dožupan Matija Posavec i takoer još jednom obeao izgradnju sportske dvorane u Vratišincu. - Nakon ovih parlamentarnih izbora imamo pravo stvari gledati s više optimizma prema ostvarenju nekih projekata. Tako je izgradnja sportske dvorane u Vratišincu prva na listi prioriteta. Još osam mjeseci imamo mandate i za to vrijeme radovi na dvorani moraju zapoeti kazao je na vratišinekoj bini Doma kulture Dr. Vinka Žganca, uskliknuo je Posavec, dobivši pljesak nazonih, koji je ipak bio slabijeg intenziteta nego na prethodna dva skupa. Matija je poruio kako se Vratišinec mora kvalitetno i snažno koristiti na promicanju i zaštiti brenda dr. Vinka Žganca, koji e novcem Ministarstva kul-

Pero i križ vaša su vrijednost Radimir ai nadovezao se na Posavev govor o akademiku dr. Vinku Žgancu, naglasivši kako pero i križ koji se nalaze u opinskom grbu i na barjaku jesu bogatstvo ove

Meimurski HSS-ovci meu najbrojnijima na stranakom hodoašu lanova, a iz Meimurske županije njih oko 300. Sveuilištarci HSS-a iz Meimurske županije nosili su prinos darova kod svete mise u Mariji Bistrici. Izmeu ostalog darovali su i svetomarsku ipku – poculicu, kak vu je na

opine, koja je biser u zemlju dragulja kakva je po njemu Hrvatska. - Za opinu Vratišinec je važan identitet, a vi ga imate u doktoru Vinku Žgancu i to trebate dobro iskoristiti. Ni jedna zemlja na svijetu nema tolike ljepote, koje se danas, na žalost, ne prepoznaju. Vjerujem da e naša

Radimir ai podupire razvojne planove opine i obeava pomo

MARIJA BISTRICA

Županijska organizacija HSS-a Meimurske županije i ove godine tradicionalno je pr i s u s t vov a l a n a 7. hodoašu lanova HSS-a u hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistrike u Mariji Bistrici. I ove godine okupilo se više od 10.000

Domai KUD predstavio se mei

glavi nosila i meimurska sveuilištarka sveeniku Zlatku Korenu, župniku i novoizabranom rektoru Nacionalnog svetišta Majke Božje Bistrike u Mariji Bistrici, te na taj nain promovirali kulturnu baštinu Meimurja i Svete Marije.


21. rujna 2012.

Kroz Međimurje 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Naelnik Mlinari govori o radu opinske vlasti

i i M. Posavec župan, isto obeanje stiglo je i od dožupana Matija -a pol godine, koliko mandata ima ova V lada, sportska dvorana u Vratišincu biti izgraena, glasno je obeao ai, estitajui svima Dan opine.

Poduzetnika zona takoer je u planu…

imurskim pjesmama i plesovima

djeca znati cijeniti ljepotu, bogatstvo i vrijednosti Hrvatske. Zadivljen sam s koliko je ljubavi naelnik Mlinari govorio o Vratišincu, a to znai da želi dobro voditi opinu koju su mu birai povjerili. Ova Vlada e pomoi da Vratišinec bude još ljepši i bolji, a ja vam kažem da e u sljedee tri i

Opinski naelnik Zdravko Mlinari složio se kako je izgradnja dvorane prioritet radi osiguranja što boljih uvjeta školskoj djeci i sportskim udrugama, no naglasio je kako jedan projekt takoer zaslužuje pozornost, možda i veu nego dvorana. - Otvaranje poduzetnike zone Ciglenice na površini od oko 10 hektara važan je cilj koji moramo ostvariti. Otvorenjem Ciglenice osigurala bi se brojna radna mjesta za naše ljude te povisila kvaliteta života ljudi u našoj opini, naglasio je naelnik Mlinari. - Jednako tako važno nam je izgraditi kanalizaciju te urediti sve ulice

u Vratišincu i Gornjem Kraljevcu. Zadovoljno i radosno mogu rei kako su u izradi projekti za gradnju ceste Gornji Kraljevec - Novo Selo Rok, te da zapoinje izgradnja pješako - biciklistike staze Vratišinec - Gornji Kraljevec, kao i ureenje svih prilaza prema Vratišincu u ukupnoj vrijednosti od 2,8 milijuna kuna, rekao je Mlinari, zahvalivši županijskim javnim poduzeima na pomoi i razumijevanju. U kulturno - umjetnikom pr og r a mu n a s t upi l i s u uenici OŠ Dr. Vinka Žganca, pod vodstvom pro esora Stjepana Horvata, djeca iz vrtia “Sreko”, KUD “Dr. Vinko Žganec” i Društvo žena Vratišinec. Kroz program je kvalitetno vodila Nina Jambroši, a za sve nazone prireen je domjenak.

Javna priznanja P o a s n i m graaninom Vratišinca posthumno je proglašen dr. Vinko Žganec. Plaketu Dr. Vinka Žganca dobio je nekadašnji opinski naelnik Stjepan Ša ari. Peat opine Vratišinec primio je NK “Napredak” iz Gornjeg Kraljevca povodom 40. obljetnice od osnutka i postojanja. Zahvalnice opine Vratišinec dobili su Dragutin Cerovec, Verica Hliš, Podružnica umirovljenika Vratišinec, Mladen Šolt i, Iv ica B r a nov i , V l ad i m i r Jambroši, Josip Žganec, Darko Hutinec, Rudol Maari, Zvonko Žganec, Josip Slamek, Stjepan Šimuni i Ivan Mavrin. (sm)

Gosti i uzvanici na sveanoj sjednici opine Vratišinec

OPINSKO vijee Selnica

Naelnik i vladajui zadovoljni ostvarenim prihodima Na 19. sjednici Opinskog vijea Selnica prihvaen je izv ješt aj o izv ršenju opinskog prorauna za prvih šest ovogodišnjih mjeseci. U prvom polugodištu prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1,089.582 kune ili s 21,9 posto od planiranih 5,044.415. kuna za cijelu godinu. Prihodi su za ak 103,8 posto vei nego u istom razdoblju prošle godine, a najviše ih se ostvarilo od poreznih prihoda te administrativnih pristojbi i drugih subjekata unutar prorauna te darovnica. Konkretno, u razdoblju od 1. sijenja do 30. lipnja 2012. ostvaren je ukupan višak prihoda i primitaka u iznosu od 180.909 kuna, što opinske elnike, poglavito naelnika i vladajue politike garniture, ini vrlo zadovoljnima. Oporbeni vijenici nisu previše zadovoljni ostvarivanjem prorauna, no, svjesni da

Dvorana Mjesnog doma iznajmljuje se po novim cijenama

ništa ne mogu uiniti, nisu reagirali buno kao više puta do sada. Uglavnom, naelniku su rekli da nije pošten, da ne radi kako bi trebao, te su pitali za naknade od sjednica koje još nisu dobili. Vijee je na ekanju ostavilo ukljuivanje u Lokacijsku akcijsku grupu (LAG) te donijelo odluke o naknadama za iznajmljivanje Mjesnog doma u Selnici. Za svadbe i sline

dogaaje najamnina Mjesnog doma stoji 1.200 kuna, plus troškovi struje, vode i plina. Dvorana se iznajmljuje za 200 kuna po danu uz plaanje energenata, dok se za malu dvoranu plaa 100 kuna. Komplet posua iznajmljuje se po cijeni od 1,50 kuna po osobi. Table se iznajmljuju po 20 kuna, a udruge s podruja opine korištenje dvorana ne plaaju. (S. Mesari)

OPINA Sveti Juraj na Bregu

Dvorana nee biti gotova 5. listopada - Izvoa je radove na izgradnji dvorane i dogradnji škole dužan obaviti u roku od 12 mjeseci po uvoenju u posao, piše u Ugovoru o izgradnji, potpisanom 7. ožujka 2011. godine. Ugovorena vrijednost investicije s PDV-om iznosi 11,847.964 kune PIŠE: STJEPAN MESARI Ovih dana okonani su radovi na dijelu graevine nove sportske dvorane i zgrade Osnovne škole Ivana Gorana Kovaia u Pleškovcu, koji ih povezuje u jednu cjelinu. Tako su zidovima zatvorene uionice na školi, odnosno škola je pregraena, ime se omoguuje normalan rad za uenike i uitelje, a majstori mogu slobodno raditi na ulaznom dijelu u sportsku dvoranu. Prema rijeima opinskog naelnika Anelka Nagrajsalovia, s dvoranom nije situacija najsjajnija i daleko je dan službenog otvorenja i poetak korištenja dvorane za uenike i sportske udruge. - Definitivno dvorana nee biti dovršena do 5. listopada 2012., kako je najavljeno i obeano. Došlo je do odreenih financijskih zastoja pa samim time i do zaustavljanja odreenih poslova. Jednako tako, kad i osiguramo sredstva, nikako ne želimo da se radi pod hitno, jer nam je važna kvaliteta i sigurnost objekta, kaže naelnik Nagrajsalovi. Na naš upit može li otvorenje možda biti na Martinje 11. studenoga, naelnik kaže kako bi sretan bio da mu kljueve nove dvorane “donese sveti Nikola”, 6. prosinca 2012., ali dvoji i u tu mogunost. Ugovorom izmeu Ministarstva regionalnog razvoja, Meimurske županije, Opine Sveti Juraj na Bregu i poduzea “Fenix” iz Slavonskog Broda, potpisanog 7. ožujka 2011., utvruje se dovršenje radova u roku od 12 mjeseci od uvoenja u posao. Ukupna ugovorena vrijed-

Svetojurjevsko groblje ureivat e Željko Medved, novi komunalni radnik - grobar nost investicije iznosi s PDV-om 11,847.963,81 kunu.

Željko Medved novi je komunalni radnik Opina Sveti Juraj na Bregu raspisala je natjeaj za poslove komunalnog radnika - grobara na koji se prijavilo šest kandidata. Potrebnim ispitima i testiranju prijavila su se etiri kandidata: Željko Medved, Zoran Kermar, Davor Mandir i Juraj Magdaleni.

- Dvorana nee biti dovršena do 5. listopada 2012., kako je najavljeno, kaže opinski naelnik Anelko Nagrajsalovi

Na osnovu rezultata za privremeno radno mjesto komunalnog radnika - grobara izabran je Željko Medved iz Dragoslavca, koji je skupio 47 od moguih 50 bodova. Keramr je skupio 31, Mandir 30, a Magdaleni 29 bodova. O nainu kandidiranja i izboru komunalnog redara u našu redakciju pristiglo je pismo našeg itatelja, koji izmeu ostalog upozorava i pita zašto dva puta nije raspisan pisani dio ispita na isti nain, te zar ne vrijedi da prednost imaju nezaposlene osobe iz HZZ-a. Isto tako pita kako druge opine raspisuju i koje kriterije imaju za radno mjesto grobara, te tko i na temelju ega odreuje pisani ispit za grobara, ako je u pitanju osnovnoškolsko obrazovanje. Opinski naelnik Anelko Nagrajsalovi kaže kako je itav postupak proveden zakonito i pravilno i da nema više što rei, osim da se uvijek netko može buniti, ali da je on sve uinio kako mora biti, a Povjerenstvo pravilno obavilo svoj posao i izbor komunalnog redara. (S. Mesari)


14

Poljodjelstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

21. rujna 2012.

MEIMURSKI poljoprivrednici odjednom ubiru šest kultura - urod prepolovljen, kvaliteta solidna AKOVEKI PLAC I SAJAM SRIJEDOM

Potražnja za šljivama i gorinim breskvama

Beru se krumpir, kukuruz, šeerna repa, tikve, grože i jabuke PIŠE: STJEPAN MESARI FOTO: ZLATKO VRZAN

Predzadnja srijeda u rujnu na akovekom placu i sajmu bila je možda i posljednja na koju su ljudi došli u kratkim rukavima i hlaama, haljinama i suknjama, jer ljetu se bliži kraj. Slino je i s ponudom, sve je manje tjednih artikala, a najviše se prodaje kukuruz, pšenica, koja i ponestaje, zatim luk, paprika u vreama, pilii i kokice te mrkva, jabuke, stolno grože i šljive. Šljiva zapravo najviše nedostaje, jer kupaca ima puno i zasigurno bi se prodalo na tone šljiva za preradu u pekmez i rakiju. Dobro poznavatelji prilika govore kako e se idue "europske godine" šljivovica i pekmez od šljiva najviše tražiti. Traženo je rezano cvijee, lanci endivije te ku-

CIJENE POJEDINIH ARTIKALA - pšenica - kukuruz - krumpir - zelje - paprika - paradajz - šljive - orasi - anci - regine

1,60 kn/kg 1,80 kn/kg 1, 50 kn/kg 5 kn/kg 7 kn/kg 6 kn/kg 12 kn/kg 50 kn/kg 0,50 kn/kom 10 kn/pušlek

pus, koji takoer nedostaje. Nema ni vrganja ni drugih gljiva, a vrlo malo je domaih krušaka i gorinih breskvi, a potražnje ima. Peenjari su srednje zadovoljni, kao i prodavai drva. (S. Mesari, Z. Vrzan)

Ni najstariji žitelji naše županije ne pamte da bi se istog trenutka na našim poljima, te u vinogradima i vonjacima, ubiralo ak šest poljoprivrednih proizvoda. Ove 2012. je tako, a rezultat je to ekstremnih temperatura zraka koje su utjecale na ranije dozrijevanje veine poljoprivrednih proizvoda. Suša je prvo oduzela i najpotrebniji minimum vlage srednje ranoj i kasnoj sorti krumpira te se on poeo ubirati puno ranije, a ovog trenutka je berba kasnih sorti pri kraju. Koliine su smanjene za oko 40 posto i jedva e zadovoljiti uobiajene potrebe meimurskog i hrvatskog tržišta.

Kukuruz uništen, uroda da i nema Biljka, odnosno poljoprivredna kultura koja je od suše apsolutno najviše pretrpjela jest kukuruz, koji je sazrio i bere se dva mjeseca prije uobiajenih rokova. Može se slobodno rei da je kukuruz pretrpio štete i do sto posto na pojedinim podrujima, a samo su u manjem dijelu prihodi od oko tonu - dvije na hektar. Domai kukuruz e sigurno nedostajati, te se oekuju i visoke cijene, koje su ve sada prešle do nedavno nezamislive 2 kune po kilogramu.

Tikvi 75 posto manje Ranije nego je to uobiajeno, prije prvih jesenskih magli, zapoela je berba tikva (bundeva) na meimurskim poljima. U pojedinim mjestima, parcelama i regijama tikve su podbacile 100

Najvee štete zbog suše pretrpio je kukuruz

na. Listovi su požutjeli i izgubili osnovnu funkciju, dok su korijeni isušeni. Zavisno od sorte do sorte, ratari proizvoai Definitivno je šeerne repe imat e da pojedine kulture gubitke do preko etrdeset posto. trpe stopostotne štete, a Još uvijek se ne veina njih izmeu 30 i 90 posto, zna kada e zašto je zabrinjavajui podatak i znak poeti prerada za uzbunu pred godinu u kojoj e šeerne repe, Vinogradari su relativno zadovoljni, jer ali ve sada se Hrvatska postati lanicom Europske šeera u bobicama ima i previše zna da zarade unije. Nije svejedno s kakvom gotovo nee bipoljoprivrednom slikom posto i ratari ih ni ne pokušavaju ti. Mogue kasne dolazimo pred nju i skidati s polja, nego e ih zaorati jesenske kiše neu zemlju. Ono malo što ih je prenjezino tržište znatno e ublažiti šteostalo dat e male koliine ko- Gorka te, i to, naravno, kod onih štica za preradu u buino ulje ili šeerna ratara koji su se odluili repu repa sjemenke za konzumiranje. ostaviti u zemlji. I dok su "kukuruzari" još Nikada se šeerna repa niSlatko grože, niske koliko - toliko napraviti silažu je vadila prije listopada ili stuili šrot, tikvari nee imati baš denoga, a ove godine kod nas kiseline nikakve koristi, samo štete i ra- je zbog velike suše kampanja Berba groža u punom je zoaranje. berbe zapoela prvih dana ruj- tijeku još od polovice kolovoza i potrajat e do kraja rujna. Bobice su prepune šeera, ali kod pojedinih sorti kiseline su izuzetno niske, pa e ovaj put u proizvodnji vina najvažniju ulogu odigrati procesi u podrumu. Prinosi e biti manji od 30 do 50 posto, a zbog niskih otkupnih cijena, uvjetovanih zalihama lanjskog vina, mogue je da znatne koliine ostanu nepobrane. Gotovo je sigurno da e biti puno manje izbornih ili kasnih berbi te da sigurno nee biti ledene berbe, barem kako stvari Jabuke koje nisu smrzle u cvatnji, a takvih je malo, dobre su kakvoe stoje sada, u treoj dekadi rujna.

Kiseli okus beraa jabuka

Umjesto 4 tone, sada jedva 1,5 tona na mekoti

Jabuke se ubiru takoer dosta ranije u odnosu na prosjek unazad etrdesetak godina. Više od suše jabuke je oštetio proljetni mraz, koji je poinio štete i do 100 posto, na pojedinim lokacijama, poglavito središnjeg i donjeg Meimurja. One jabuke koje su ostale na stabljikama i koje se ne zalijevaju daju slabe prinose, a i kvaliteta je upitna zbog sunevih opeklina pokožice te su zbog manjeg broja tretiranja plodovi puni krastica i drugih ošteenja. Najmanje 40 posto jabuka bit e ljetos i jesenas ubrano u meimurskim vonjacima, a to je zaista alarmantan podatak. Dodaje li se svemu ovome i slab urod krastavaca, paprike, luka, mrkve, zelja i drugih povrtlarskih kultura, ve sada je jasno da je 2012. godina za sve poljoprivrednike bila slaba godina. Jesenska sjetva bit e ubrana kada Hrvatska idue godine bude lanica EU. Pitanje je kakve e biti prve berbe u "europskoj Hrvatskoj"?


21. rujna 2012.

Poljodjelstvo 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

REPORTAŽA

MEIMURSKE novine po meimurskim goricama cama

Napuniti prešu slatkim bobi

lji Štampar

Zlatni silvanac zeleni obite

ež prešaju sauvignon

Iskusni Franjo i njegova mlad PRIPREMILI: STJEPAN MESARI ZLATKO VRZAN

Urbanski biser od silvanca, zlatni muškat na Stanetinskom bregu i desetine vrsnog mošta po starim podrumima

Mnogi berai i vinogradari rekli su nam kako je prošli utorak bio najljepši i za berbu idealan i najpogodniji dan. Ni prevru ni presuh ni vjetrovit ni potpuno miran, nego upravo lahorast, kakav vole berai i u kakvom je grože u najboljem stanju. Bobice su slatke, ne pretople, i vrlo se lako ubiru te silovito ulijeu u prešalicu, iz koje kao med slatki mošt tiho tee u pripremljene bave ili lagve. Put po goricama zapoeli smo kod obitelji Bojana i Danice Štampar, gdje smo se prvo, kao i berai, okrijepili odlinim kranjskim kobasicama hrvatskog proizvoaa, te krumpir salatom po posebnom receptom, i sve to zalijali POL POL kombinacijom koja najbolje paše uz ovakve prigode. Nazoili smo berbi silvanca te caberneta, sauvignona i gamaya za potrebe rossea. Šeeri su fantastini, 94 Oechsla. Bojan i sin David prezadovoljni su omjerima i zadovoljni koliinama.

Sve puno zrelog rizlinga

Vinski pajdaši i vinoljubi, vrsni majstori i poznavatelji vina, Ivan Oreški, Franjo Hunjadi i mlaahni Mario Juras, uživali su slušajui vrenje mošta, opušteni uz gemište. U Frcovoj kleti vrijeme nikud ne leti, za sve se ima vremena, svugdje se stigne, pa Ivan, Franjo i Mario, držei se tog naela, prate vrenje mošta u drvenim lagvima. Na Martinje smo pozvani. Nekoliko metara dalje, na drugoj strani Stanetinskog brega, beru Cmrenjakovi berai, predvoeni vlasnicom Martom Cmrenjak. Na Martinoj herbiji bere se zlatni muškat, poznatiji kao muškat žuti, meutim, ove godine on je "zlatniji" i od zlata, a mošt koji kušamo sigurno bi poželio i Sultan Velianstveni, koji, hvala Bogu, nikad nje stigao u ove krajeve. Rajko, Marko i Petra pak nadziru procese u vinariji, kunui se da e ovogodišnje vino biti bolje od najboljeg. Vjerujemo i hitamo dalje, okrijepljenog tijela i duše.

Milan, Franjo i Branimir prešaju i nadziru

U Frcovoj kleti vrijeme polako leti Tamo gdje se spajaju Sveti Urban i Stanetinec, svoje gorice i klijet ima Franjo Hunjadi iz akovca, kojeg prijatelji jednostavno zovu Frc.

Na poziciji Orehovak i Železna Gora posjetili smo vinogradare i vinare, poglavito maestra i gospodina Franju Lebara, njegovoga dragog zeta Milana Židova i uzoritog gospodina i asnog lana Hortus Croatiae Branimira Jakopia. Dok su revni berai grožem punili pute i sanduke, prešari su pažljivo, pažljivije nego ikada, prešali zlatne bobice pomno odabranoga zelenog silvanca, sauvignona i muškata žutog. Oechsla kao u

ki zelenog silvanca

Branimir kuša mošt djevians

Oni su pobrali sivi pinot i

zasluženo se odmaraju

aya za rosse

Prešanje caberneta i gam

ine

Tone i tone groža proguta

Vladek mjeri šeere i kisel

Dobro vrije Frcova graševina

t zlatnog muškata

Milan Židov dotjeruje moš

prii, nigdje ispod 94, a kiseline izmeu 6 i 7 posto jamstvo su nastajanja dobrog vina. - Ma što dobrog, samo ekstra vrhunskog, kakvog do sad još nije bilo, uskliknuo je Židov dok je kušao mošt s prijateljima iz Lomnice Donje, rodnog mjesta Turopoljskog topa Štefa Deveria, legendarnoga Dinamovog nogometaša. Na upit kakvo bude vino, Lebar i Jakopi uglas kažu: - Pa zlatno, kakvo drugo kad je godina tako lijepa, bez tue, bez bolesti, a ovo malo suše samo je znak da moramo stalno biti oprezni.

Kojterov pinot i Horvatov rajnski Slagalica nam se poela raspadati, ceste križati i postali smo svjesni da sve koje smo kanili posjetiti neemo uspjeti. Obitelji i dobre susjede Tonija i Jelenu Kojter i Vladimra i Danicu Horvat nismo mogli niti smjeli zaobii. Kojteri su brali pinot bijeli, iz kojeg je nastao vrhunski mošt s 96 Oechsla i 7,6 posto kiselina. Kakvo e vino biti, nismo ni pitali. Pretpostavljamo, oslanjajui se na Kojterovu reputaciju. Preko puta Horvatovi slave godinu bez tue, jer kako je ne slaviti kada se zna da im je tri godine za redom uništila sve prinose, a ljetos je bajkovitost meu trsovima. Rajnski dostiže 94 Oechsla i 8 posto kiselina, što znai da e vino biti super vrhunsko. Dalje se nije dalo, premda smo kanili obii Kocijanove, Borisa, Dvanajšakove i Turkove. Ne sumnjamo da je i kod njih lijepo, rodno i dobro. Vidimo se s njima na Martinje ili pak na narednoj berbi. Da bude barem kao ovogodišnja, ne šampionska, ali fantastino lijepa, ugodna i dobra.

Jakopieva mamut preša

Rajko i Marko procjenjuju

mošt muškata žutog

iji v Stanetincu

Marta bere na svojoj herb


16

Poljodjelstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

21. rujna 2012.

I jesen je lijepa u vrtu.

HEBE Hebe u hortikulturi su deinitivno dokaz ovjekovog umijea. Toliko kultivara je posloženo, toliko boja usklaeno. Ne volim to rei, ali to je dokaz ljudske moi. Ovaj veliki rod vazdazelenih grmova s Novog Zelanda prije se svrstavao s rodom Veronica, pa je to još uvijek njegov uobiajeni naziv isto kao što se hebe esto izostavljaju iz grupe cvjetnog grmlja. U nekim rasadnicima nai ete bogatu i raznovrsnu ponudu. Neke hebe imaju ljuskavo liše koje prianja uz stabljiku i daje joj izgled bia – one nisu privlane kao cvatue biljke i ovdje neemo govoriti o njima. Ostale su grmovi s gustim ovalnim listovima koje se stvaraju u kompaktnim cvjetnim klasovima u obliku etke za bocu. Hebe nisu tako osjetljive kao što se misli a neke najpopu-

larnije su prilino otporne. Ali sve su kratkoživue a neke skoro potpuno uništi prvi mraz. Openito je pravilo da što je vei list, biljka je vjerojatno osjetljivija. Ako izuzmemo osjetljivost na mraz, hebe je lako uzgajati ak i u zagaenom zraku i posolici. Niskorastue vrste (12-50 cm) primjerene su za pokrivanje tla ili sadnju u kamenjare. Ove vrste više izgledaju kao neke neobine, lijepe jastuaste trajnice nego cvjetni grmovi. Jedna od najboljih je H.pinguifolia Pagei s granama obuenim u sivkasto zeleno liše i s bijelim cvjetovima u svibnju – kolovozu. Još jedna popularna vrsta je H.Barl Teschner koja od lipnja do srpnja nosi ljubiaste cvjetove s bijelim grlom. Druge su H.albicans okrugli grm visok 0,5–1,2m – u ovoj skupini srednje veliine dominira uvijek popularna H.

Autumn Glory ljubiastoplavi cvjetovi, i H. Great Orme sjajno ružiasti cvijetovi srpanj – listopad. Neke su otpornije od prosjeka - H.franciscana Blue Gem, H. Marjorie, H. Midsummer Beauty, H.Mrs Winder. Postoji velik broj srednje velikih vrsta koje su osjetljivije H.macrantha, H.Purple Queen i H.hulkeana. Tu su i visoke Hebe koje se mogu koristiti za živicu u podrujima s blagom klimom. H.salicifolia (2-3,5 m) ima zeleno liše i klasove bijelih cvjetova. H.andersonii Variegata (2m) koja ima zeleno liše poprskano

krem bojom i blijede žukasto ljubiaste cvjetove od kolovoza do rujna. Uvjeti uzgoja nisu komplicirani. Hebe najbolje uspijevaju na potpunom suncu. Što se tla tie ne zahtijevaju neke posebne uvjete, svako dobro vrtno tlo bit e im dobro mjesto za život. Kod orezivanja budite oprezni, odrežite raštrkane izboje u svibnju, ali ne zarezujte u staro drvo. Ako želite svoje hebe sami dalje razmnožiti, stavite na ukorijevanje poluzrele reznice u hladno klijalište ljeti. Budite dobri, volite svoj vrt, sadite grmlje. Voli Vas IVA!

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijaliska ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sa, subotom od 7 do 12 sa, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - dežurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PRELOG: Specijalizirana ambulanta za

male životinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠE: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA: Ambulanta Donja Du-

brava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, derazaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sa. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC

Q-GROZNICA Q-groznica je bolest zajednika i ljudima i životinjama. U životinja u pravilu nema vidljivih znakova bolesti (inaparentna infekcija), ali su one izvor infekcije za ovjeka. Infekcija se u ovjeka esto oituje uz atipinu upalu plua. Uzronik bolesti je mikroorganizam, rikecija Coxiella burnetti. Q-groznica je proširena u svim zemljama svijeta, a meu prirodnim domainima ima oko 125 vrsta sisavaca i bezbroj vrsta lankonožaca. Od domaih životinja, domaini uzronika su ponajprije preživai, ali takoer konj, magarac, pas i perad. Goveda, ovce i koze su glavni rezervoari infekcije za ovjeka. U osušenom materijalu uzronik može preživjeti od 30 do 500 dana. Pasterizacija uništava uzronika u mlijeku. Coxiella burnetti iz prirodnih domaina (sisavaca, ptica i lankonožaca), izluuje se krvlju, slinom, mokraom, izmetom, a neredovito i u znatno manjoj koliini i mlijekom krava, ovaca i koza. Veliki postotak iniciranih krava izluuje uzronika mlijekom. Izluivanje može trajati i do dvije godine. Mnogo uzronika ima i u plodnim tekuinama i plodnim ovojnicama.

Uzronik se prenosi oralno preko iniciranih plodnih ovojnica, stelje, hrane i kontamirane vode, udisanjem prašine i izmetina lankonožaca, te kapljinom infekcijom pri

pomaganju u poroaju, osobito kod pobaaja i kod klanja. Osim toga uzronik se može prenijeti i preko kože, kada zaraženi krpelji sišu krv. Ovce se smatra najznaajnijim rezervoarom infekcije za ovjeka. ovjek se inicira naješe udisanjem. Infekcija se rijetko prenosi s ovjeka na ovjeka. Kliniki uoljiva bolest malokad se pojavljuje u životinja. U tim rijetkim prilikama nae se povišena temperatura, iznemoglost, konjuktivitis, upala plua, oticanje zglobova, smanjenje tjelesne težine i smanjenje mlijenosti sve do zasušenja. Kod težeg oblika bolesti ovce i koze, a vjerojatno i krave, mogu pobaciti u drugoj polovici breosti.

U krava iz stada u kojima je serološki dokazana Q-groznica pojavljuje se upala maternice i jalovost. Upala maternice može se nai nakon normalnog teljenja, kao i kod pobaaja. Zaostajanje posteljice je eše nego obino, a i krave se ne tjeraju. Raa se i avitalna telad, kod koje se oko treeg dana pojavi opa slabost, proljev i dehidracija. Kod poroaja, koji je obino normalan, a i raa se zdravi plod, uzronik se obilno izluuje. U ovaca i koza se Q-groznica uglavnom istie nenadanim pobaajem. Rijetke su komplikacije kod ove bolesti. Ponekad se i raanje avitalne janjadi pripisuje Qgroznici. Iako infekcije u životinja, poglavito u ovaca, mogu biti este, klinika bolest je u životinja dosta rijetka. Malokad znatnije štete mogu nastati zbog pobaaja. Bolest je najznaajnija kao opaka zoonoza (veinom profesionalna bolest). Lijeenje bolesnih životinja je bezizgledno, jer iako je Coxiella burnetti vrlo osjetljiva na tetraciklin, on slabo utjee na izluivanje uzronika mlijekom. Uzronik se širi veinom pri poroaju i pobaaju, zato

ve ovdje treba nastojati prekinuti lanac širenja odgovarajuom sustavnom higijenom poroaja. Jaka otpornost uzronika zahtijeva temeljitu dezinfekciju vrlo koncentriranim dezinicijensima (3-8% otopina formalina, hipoklorit s najmanje 200mg/L aktivnog klora). Pribor se dezinicira potapanjem 30 min. u 5%-tnu otopinu fenola. Ruke se deziniciraju 2%-tnom otopinom kloramina ili 70%tnim alkoholom. Mlijeko iz zaraženih stada se mora pasterizirati. Uzronik se vrlo esto nae u sirovom kozjem mlijeku. Ljude u rizinoj skupini (stoari, mljekari, mesari, klaoniko osoblje, strigai dr.) treba upozoriti na moguu opasnost od infekcije. Q-groznica je u ljudi poznata pod imenom primarna atipina pneumonija (upala plua), klaonika groznica, sedmodnevna groznica, pustinjska groznica, balkanska gripa, talijanska groznica, krimska groznica i kretska pneumonija. Izvor infekcije uvijek je vezan uz životinje, a kao što je prije navedeno, infekciji su osobito izloženi ljudi koji po svom pozivu dolaze u dodir sa životinjama. Smatra se da ve jedan jedini mikroorganizam može u ovjeka izazvati infekciju. Snježana Štorga DVM

TITAN DUO PACK 1ha 520,00 kn


21. rujna 2012.

Dobro je znati 17

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Petak, dan za...

ČAKOVEC - VARAŽDIN - OPATIJA - RIJEKA

AKCIJA STUDENTI

75,00 kn

Visokoturistiki autobusi polasci svaki dan akovec Varaždin Rijeka Opatija

polasci svaki dan

22:45 03:15 03:50

akovec Varaždin Rijeka Opatija

nedjeljom

* Potražite nas svakog petka od 23.12.2011. na svim prodajnim mjestima!

www.mnovine.hr www.facebook.com/mnovine

akovec Varaždin Rijeka Opatija

23:40 19:30 18:50

petkom 18:15 18:45 22:30 22:50

akovec Varaždin Rijeka Opatija

24:00 23:40 19:30 18:50

Autobusni promet d.d. Varaždin, Gospodarska 56 Tel: 042 407 888

www.ap.hr


18

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

21. rujna 2012.


21. rujna 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 19


20

Mozaik

21. rujna 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

JOŠ JEDNA uspješna akcija Socijalne zadruge “Humana Nova”

Prikupljeno više od 28 tona odjee

UDRUGA “ZORA” - okrugli stol “Nasilne veze su bezveze”

Nasilje u mladenakim vezama nije dovoljno prepoznato!PIŠE: VELIMIR KELKEDI

Socijalna zadruga “Humana Nova” u suradnji s komunalnim poduzeima AKOM, MURS-EKOM i PRE-KOM te meimurskim jedinicama lokalne samouprave uspješno je provela akciju sakupljanja rabljene odjee, tekstila, obue i istih plastinih vreica. Time su navedene organizacije obilježile Meunarodni dan zaštite ozonskog omotaa. Meunarodni dan zaštite ozonskog omotaa proglašen je 16. rujna 1987. godine, na dan potpisivanja Montrealskog protokola. Broj zemalja potpisnica protokola, od prvobitnih 46, porastao je do danas na više od 150, meu kojima je i Republika Hrvatska, koja je protokol potpisala 1991. godine. Akcija je provedena u subotu na 26 lokacija u Meimurskoj županiji te je sakupljeno više od 28 tona rabljene odjee i tekstila, 7 tona obue i desetak vrea plastinih vreica. Prikupljenu odjeu, tekstil i obuu zaposlenice Socijalne zadruge “Humana Nova” sortiraju u nekoliko klasa. Prva klasa robe u najveem obimu namijenjena je za daljnju prodaju, bilo putem malih duana “Humana Nova”, drugih secondhand duana u Hrvatskoj i inozemstvu ili za donacije socijalno ugroženim obiteljima ili pojedincima. Druga klasa odjee dodatno je obraena - uklonjene

su mrlje na odjei te prišiveni gumbi ili zatvarai. Treu klasu pak ine tek djelomino upotrjebljivi proizvodi koji naješe završavaju kao repromaterijal za nove proizvode od recikliranih materijala. etvrta klasa robe su neupotrjebljivi tekstilni proizvodi koji e se reciklirati i pravilno zbrinuti u suradnji s partnerima, za to ovlaštenim organizacijama. - Nerecikliranje odjee i tekstila ima veliki utjecaj i na ozonski omota i atmosferu, podsjeaju u Zadruzi. Ponovnim korištenjem 1 kg pamune tkanine smanjujemo ispuštanje 3,6 kg CO2 u atomosferu, koji nastaje raspadanjem pamuka na odlagalištima, uvamo 6.000 litara pitke vode i sprjeavamo upotrebu 0,3 kg umjetnog gnojiva i 0,2 kg pesticida u proizvodnji pamuka kao sirovine. - Zajednikom akcijom Socijalne zadruge ‘Humana Nova’, komunalnih poduzea, jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva (udruga ‘Zora’ i Volonterski ured Meimurja), poduzetnika (TID-EXTRA d.o.o., Kvantum d.o.o.), volontera i stanovnika Meimurja smanjili smo za 100 tona emisiju CO2 u atmosferu, sauvali 168 milijuna litara pitke vode i sprijeili upotrebu 8.400 kg umjetnog gnojiva i 5.600 kg pesticida! Recikliranje ima utjecaja!

akoveka udruga “Zora” organizirala je u utorak 18. rujna javnu raspravu o razvoju sustavnih preventivnih programa za suzbijanje nasilja u mladenakim vezama. Dvorana dnevnog boravka Uenikog doma Graditeljske škole bila je gotovo prostorno premala za velik broj srednjoškolaca koji su došli sudjelovati u radu okruglog stola. Govornici su bili strunjaci iz Ženske sobe (Dalibor Stani), Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (Nataša Bijeli), Zavoda za javno zdravstvo (Narcisa Slugan) i MUP-a (Josip Jalšovec). Tijekom rada okruglog stola vodila se rasprava o postojeoj situaciji vezanoj uz rodno uvjetovano nasilje, s naglaskom na nasilje u mladenakim vezama, posljedicama na zdravlje, prevenciju i rješavanje problema u skladu s potrebama mladih. Predstavljeni su rezultati nacionalnog istraživanja provedenog u sklopu projekta “Povezani - za veze bez nasilja”. Istraživanje je pokazalo kako je na ispitanom uzorku od 1.000 srednjoškolaca tre-

Govornici Okruglog stola: Dalibor Stani (Ženska soba, Zagreb), Nataša Bijeli (CESI, Zagreb), Narcisa Slugan (ZZJZ, MŽ), Josip Jalšovec (MUP, PU meimurska) i Krešimir Kelin (Udruga “Zora”, akovec)

ih razreda u Zagrebu, ak njih 25% doživjelo nasilje. Od toga njih 14% jednom, a 4% više puta. A ak 67% ispitanika na istom uzorku poznaje nekog tko je bio nasilan. Svi su se govornici složili u injenici kako nasilje u mladenakim vezama nije dovoljno prepoznato te da se još uvijek o toj problematici projekti provode razjedinjeni, povremeno i bez odgovarajuih sustavnih mjera. Ali se ipak u posljednje vrijeme bilježe pozitivni koraci u cilju pri-

davanja znaaja nasilju u mladenakim vezama.

Zatražite pomo ako je ista potrebna Narcisa Slugan iz Zavoda za javno zdravstvo Meimurske županije posebice je pozvala mlade ljude na suradnju i dolazak u Zavod: - Ako vam zatreba pomo, ne mora vam biti neugodno. Doite ili se javite na naše kontakte (e-poštom, telefonom) i zajedno emo nai rješenje za sve vaše probleme.

Udruga “Zora” najavila je i javnu akciju koja e se održati ovu subotu na Trgu Republike u akovcu, s poetkom u 9 sati, na spomen 22. rujna 1999., kada su na Opinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, odnosno povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Svi prolaznici moi e se pridružiti, proitati edukativne materijale ili jednostavno porazgovarati s volonterima. (rr)

Tema suzbijanja nasilja u mladenakim vezama okupila je povei broj srednjoškolaca


AKOVEC

Mladi filmaši pokazali talent za kreativno stvaralaštvo PRELOG

"Le Jardin Secret" Prekrasna blaga barokne solistike vokalne glazbe PODTUREN

Obilježavanje Dana europske baštine ŠTRIGOVA

KUD "Sveti Jeronim" boravio na Krku VARAŽDIN

Završio 7. Trash film festival

SVJETSKI DAN ORALNOG ZDRAVLJA Preventivne akcije u akovcu i Prelogu

U znaku veselja, pjesme, plesa i zdravog djejeg osmijeha


2

21. rujna 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

LJETO S POPUSTOM!!!

STIGLI ZIMSKI KATALOZI I JESENSKA PUTOVANJA!

Kultura

SRIJEDA, 26. rujna, 19.30 sati AKOVEC, CENTAR ZA KULTURU LONDON CALLING COMEDY - Stand up komedija

Vrhunski stand up komiari ponovo u akovcu! Pomislili ste kako su s ljetom nestala sva uzbuenja i dogaanja? Varate se! U grad nam dolaze ljudi iji je životni zadatak razbijanje dosade. London Calling Comedy Club u goste dovodi tri komiara direktno s uzbudljive london-

ske komiarske scene! Rob Collins, Bryan O’gorman i John Gordillo nasmijat e vas, zaintrigirati i natjerati na razmišljanje. Rob Collinsm, irski komiar s londonskom adresom, imat e ulogu voditelja pro-

NAŠA PREPORUKA PUTOVANJA ŠVICARSKA autobusom iz Čakovca 03.10., 6 dana, od 3.695 kn TURSKA KAPADOKIJA grupni polazak, let iz LJU 04.10. , 8 dana, od 4.140 kn AUSTRIJSKA CESTA SIRA I VINA autobusom iz Čakovca 06.10., 3 dana, od 1.495 kn PARIZ 27.09., 4 dana, od 3.595 kn AMSTERDAM 05.10., 5 dana, od 3.495 kn BERLIN 05.10, 4 dana, od 2.895 kn ITALIA ROMANTICA 17.10., 5 dana, od 3.795 kn

NAŠA PREPORUKA ODMORA LOVRAN H. Park 4* do 29.9., 2 pol, od 528 kn MOŠ.DRAGA H. Marina 4* 29.9.-21.10., 2 pol, od 580 kn OPATIJA H. Imperial 3* 30.9.-13.10., 3 pol, od 675 kn CRIKVENICA H. Esplanade 3* do 6.10., 3 pol, od 555 kn RAB H. International 3* do 30.9., 7 pol, od 1.480 kn PRIMOŠTEN Adriatiq h. Zora 3* 6.10.-11.10., 3 pol, od 855 kn BAŠKO POLJE Dep.Alem 2* do 29.9., 3 pol, od 420 kn

ŠTRIGOVA

grama. Bryan O’gorman komiar je prepun inteligentnog humora. Odlina mješavina dobro napisanih šala i neobinih karaktera koje doarava u samo nekoliko godina uinili su ga jednim od najpopularnijih mladih komiara u njego-

voj rodnoj Kanadi. Posljednju kariku ovoga vrsnog stand up trojca ini John Gordillo, koji je roeni Londonac. On je komiar, televizijski voditelj humoristikih emisija ... Za ulaznicu od 40 kuna dobit ete sjajnu stand up predstavu i zabavu!

FILMSKA KREATIVA

KUD boravio na Krku Dvodnevnim izletom u Bašku na otoku Krku, KUD "Sveti Jeronim" iz Štrigove predahnuo je i odmorio se od brojnih nastupa tijekom godine, ne samo u Štigovi, nego diljem regije. Matej Šavniar, predsjednik društva, kaže kako je ovo lanovima, kojih je svih godišta, nagrada za amaterski i naporan rad u vježbanju, kao i nastupima na gotovo svim priredbama koje organiziraju Turistika zajednica, opina i župa Štrigova, kao i sam KUD, a takvih priredbi je zaista puno. Boravkom u Baškoj pjesmom, glazbom i plesom razveselili su mnoge turiste i dobili poziv domaina da dou i sljedeu godinu. (S. Mesari)

Mladi filmaši amaterske ekiMladifilmašiamaterskeekipe "LaCinema" svojim prvijencom u vidu kratkometražnoga igranog filma "Rondo" ispunili su u petak 14. rujna dvoranu akovekog Centra za kulturu. Meimurska publika je, izgleda, i više nego "žedna" domaega kreativnog stvaralaštva, a posebice filmskog. Premijeri je prethodilo otvaranje dokumentarne izložbe otografija sa setova snimanja filma, koje je odraeno tijekom lipnja ove godine na lokacijama u akovcu, Štrigovi, Kuršancu i Pribislavcu. Vieni filmski uradak u trajanju od 18 minuta ilustrira dva putovanja, dvije usporedne linije života: bijeli muškarac putuje prema svom roenju, a

Mladi filmaši pokazali talent za kreativno stvaralaštvo crni prema završetku svog života. Kao što i sam naziv filma upuuje na vrtnju, kružnu i muziku ormu "rondo", tako i autori filma preispituju smisao života kroz kružni ciklus rasta,

NAŠA PREPORUKA SPORT Liga prvaka (D. KIEV – DINAMO) UKRAJINA/KIJEV 02.-04.10., 3 dana, 3.850 kn Liga prvaka (PSG – DINAMO) FRANCUSKA/PARIZ 05.-07.11., 3 dana, 3.550 kn Liga prvaka (PORTO – DINAMO) PORTUGAL/PORTO 20.-22.11., 3 dana, 3.150 kn

NAŠA PREPORUKA DALEKIH PUTOVANJA DUBAI 03.10., 6 dana, od 4.650 DUBAI & SEYCHELLES 05.10., 11 dana, od 12.090 INDIJA 06.10., 9 dana, od 11.990 MEXICO & KUBA 25.10., 11 dana, od 14.990 KUBA 29.10., 10 dana, od 11.090

NAŠA PREPORUKA CHARTERA ANDALUZIJA 27.09., 6 dana, od 4.990 kn SEVILLA CITY STAY 27.09., 6 dana, od 3.250 kn SICILIJA 01.11., 4 dana, od 3.495 kn

NAŠA PREPORUKA MEDITERANA TUNIS iz Zagreba, TURSKA iz Graza i Ljubljane GRČKA iz Graza i Ljubljane,... zatražite ponude u poslovnici!

PRODAJEMO I ULAZNICE ZA KONCERTE sportska događanja RUKOMET, košarka... i još mnogo toga...

9LšHLQIRUPDFLMDXQDšRMSRVORYQLFLXČDNRYFX 326-(7,7(1$6,3878-7(6.203$620

www.kompas.hr

NAJAVLJUJEMO ŠTRIGOVA, 28. i 29. rujna STRUNO-ZNANSTVENI SKUP

"Na bregima, med vodami - na tragu mitske, povijesne i duhovne baštine gornjeg Meimurja" Matica Hrvatska - ogranak akovec u suradnji s Odsjekom za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozo skog akulteta u Zagrebu (Udruga Matapur), Meimurskom županijom, Opinom Štrigova, Državnim arhivom za Meimurje te Turistikim uredom Štrigova organizira struno-znanstveni skup s meunarodnim sudjelovanjem, koji e se održati 28. i 29. rujna u Štrigovi. Skup pod nazivom "Na bregima, med vodami - na tragu mitske, povijesne i duhovne baštine gornjeg Meimurja" zapoet e u petak okupljanjem gostiju te sveanim otvorenjem koje je predvieno u 9.15 sati u u crkvi Sv. Jeronima u Štrigovi. Programski sadržaji dvodnevnog skupa okupit e mnogobrojne govornike i goste iz Hrvatske te inozemstva, koji e se dotaknuti tema kao što su Rangerove reske u Štrigovi, restauratorski zahvati, meimurski tiponimi, meimurska mitologija, srednjovjekovno zidno slikarstvo u Meimurju i dr. Detaljan program Skupa organizator e predstaviti u petak 21. rujna u prostoru Matice hrvatske - ogranak akovec na kon erenciji za novinare. (rr)

PREMIJERA kratkometr

odnosno odumiranja. Radnja filma osmišljena je bez verbalnih dijelova, što nimalo ne umanjuje razumijevanje dramaturgije crno - bijelog svijeta. "Rondo" je na incijativu Bruna Kontreca okupio perspektivnu i kreativnu ekipu. Redateljica filma je Ana Flac, a scenaristica Kristina Štebih. Tehniki dio potpisuju direktor otografije Tomislav Buza, snimatelji su Stela Horvat i Ervin Bajuk te montažer Tihomir Vrbanec. Bojan Miljani zaslužan je za montažu zvuka i autor je originalne glazbe koja se kvalitetom posebice istie. Za kosti-

VARAŽDIN

Završio 7. Trash film festival dodjelom Zlatnih motorki Dodjelom estivalskih nagrada, Zlatnih motorki, za najbolji akcijski, borilaki, SF

i horor film te najbolji film po izboru publike, završio je 7. Trash film estival. U prepu-

nom kinu multimedijalnog centra KULT u Varaždinu na taj je nain dano prizna-


21. rujna 2012.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

CENTAR ZA KULTURU ETVRTAK, 27. rujna, 20 sati

SNJEGOVI KILIMANDŽARA - krimidrama Radnja filma u trajanju od 107 minuta zapoinje aktualnom tematikom - nezaposlenošu. Unato tomu što je ostao bez posla u brodogradilištu, Michel sretno živi s Marie - Claire. Prijatelji im za tridesetu godišnjicu braka

poklone novac za putovanje u Tanzaniju do planine Kilimandžaro, no prije puta opljakani su u vlastitu domu. Vozei se u autobusu, Michel u rukama dvojice djeaka spazi strip ukraden u pljaki i odlui ih slijediti. Nastavak koji slijedi

ilustrira posebice europske vrijednosti. Zanimljivost je što su scenaristi Jean - Louis Milesi i Robert Guédiguian tematiku i nadahnue pronašli u poemi Victora Hugoa. Film je imao meunarodnu premijeru na filmskom estivalu u Cannesu

2011. Europski parlament filmu je dodijelio nagradu “Lux 2011.” rancuskom filmu, što je još jedno dodatno jamstvo još jednoga probranog filmskog druženja. Snjegovi Kilimandžara preporuuju se publici starijoj od 10 godina.

NAJAVLJUJEMO - petak, 21. rujna, 11 sati

ažnog filma “Rondo” ispunila Centar za kulturu

PODTUREN - obilježavanje Dana europske baštine u Meimurju

Otvorenje dokumentarne izložbe fotografija sa snimanja filma “Rondo”

mografiju je zaslužna Dubravka Skvrce. Šminku su odradile Patricija Lisjak i Jasmina Smrti, a upeatljive maske Marija Serti. Vizualni identitet plakata osmislili su Bojan Miljani i Ena Bajuk. Glavne uloge tumae Marija Kolb i Bruno Kontrec, uz sudjelovanje i pomo brojnih statista. Financijsku potporu filmu dali su Meimurska županija i Grad akovec.

Zvonimira Berkovia danas ima status kultnog filma i ubraja se u sam vrh hrvatske kinematografije. Mlada ekipa "LaCinema" svojim autorskim projektom "Rondo" daje naznaku razvoja suvremenoga filmskog izriaja s meimurskih prostora. Možda e poput svoga filmskog imenjaka jednog dana postati

kultni kratkometražni zapis iz ovdašnjih sjeverozapadnih hrvatskih krajeva. Gledatelji su po završetku premijerne projekcije imali prigodu ocijeniti vieni uradak. Ocjena 4 (vrlo dobar) i više je nego dobar pokazatelj u kom se smjeru kree promišljanje mladih filmskih kreativaca. (rr)

Film e se predstavljati iskljuivo na festivalima

Muzeja Meimurja akovec mr. sc. Vladimir Kalšan održat e predavanje na temu povijesti Podturna, dok e etnobaštinu Podturna predstaviti kustosica Etnogra skog odjela Jelena Tisaj. Viša struna savjetnica za zaštitu arheološke baštine u Konzervatorskom odjelu u Varaždinu, mr. sc. Marijana Korunek, održat e predavanje na temu "Pregled

stanja baštine u Meimurju". Nakon spomenutih izlaganja o svemu e se moi izjasniti i drugi sudionici skupa. Prema najavi ravnatelja Muzeja Meimurja akovec, mr. sc. Vladimira Kalšana, muzejskim posjetiteljima e tijekom vikenda, 22. i 23. rujna, u povodu Dana europske baštine biti omoguen besplatan posjet Muzeju.

VARAŽDIN

Autori su najavili daljnji život filma kroz njegovo predstavljanje na domaim i meunarodnim filmskim estivalima. Istoimeni dugometražni film "Rondo" (1966.) redatelja

nje filmašima entuzijastima iz cijelog svijeta. Dodjeli su prisustvovali i zamjenica varaždinskog gradonaelnika i saborska zastupnica Natalija Martinevi te filmska redateljica Irena Škori. Najbolje filmove na 7. Trash film estivalu odabrali su redateljica Irena Škori, redatelj Ivan Goran Vitez te akademski glumac Stojan Matavulj. Jednu Zlatnu motorku dodijelila je i estivalska publika. Zlatna motorka za najbolji akcijski film dodijeljena je

Prigodnim mani estacijama, okruglim stolovima i predavanjima diljem Europe ve se tradicionalno 23. rujna obilježava kao Dan europske baštine. Ove godine taj e se nadnevak obilježiti i u Meimurskoj županiji. Muzej Meimurja akovec organizirat e javnu tribinu pod nazivom "Spomenika baština opine Podturen". Skup e biti održan u Podturnu u petak 21. rujna 2012. godine s poetkom u 11 sati prigodnim kulturnim programom kod pukoga sakralnog spomenika "Kalvarija". Nakon toga, u Domu kulture u Podturnu bit e upriliena javna tribina na kojoj e o tom spomeniku podrobnije govoriti muzejska kustosica i povjesniarka umjetnosti Maša Hrustek Soboan. Ravnatelj

Odabrani najbolji radovi natjeaja Muzeja anela!

britanskom filmašu Eliasu Georgopoluosu za film "Breakdown reward". Najboljim horor filmom proglašen je španjolski filmaš Ainho Menendez za film "Un arewell". Zlatna motorka za najbolji borilaki film dodijeljena je amerikim filmašima za film "Thy kill be done". Ruskom filmašu Pavelu Dudinu dodijeljena je Zlatna motorka za najbolji SF uradak, odnosno za film "One way ticket". Festivalska publika je glasovanjem odluila dodijeliti jednu Zlatnu motor-

ku hrvatskom filmašu Hrvoju Muževiu za njegov film "Vrijeme mutanata". - Zahvalio bih udruzi 'Trash' na ovom estivalu, koji nam je pružio priliku da prikažemo svoje filmove. Mislim da je ovaj estival nešto što ni jedan hrvatski ljubitelj filma ne bi smio propustiti, zakljuio je Muževi na dodjeli. Nakon sveane dodjele estivalskih nagrada održan je i završni koncert, na kojem su nastupili austrijski tuXedo, bjelovarski Rammstein tribute band Kein Engel.

Varaždinski Muzej anela, iako je otvoren tek nešto više od godinu dana, zahvaljujui svojimaktivnostimaodredište je za mnoge posjetitelje, ali i inspiracija za mnoge umjetnike. Još poetkom ožujka Muzej anela raspisao je natjeaj za kratku priu, a krajnji rok za dostavu istih bio je 1. srpnja ove godine. Neki od uvjeta bili su da tekst dosad nije objavljen te da je tema vezana uz Varaždin kao grad anela, grad u kojem aneli spavaju, uz duhovnost, važnost intuicije, dobrote, ljubavi, vrednovanje nematerijalnih vrijednosti, bajkovitosti anela i slino. ak 47 pria iz Hrvatske i inozemstva zadovoljilo je kriterije i uvjete natjeaja te ušlo u konkurenciju za nagrade, a one se sastoje od objave radova na web stranici Muzeja anela i kasnije u tiskanom izdanju. Radove je odabiralo Prosudbeno povjerenstvo koje ine: Božica Jeluši, književnica iz urevca, Jadranka Pintari, urednica i kritiarka iz Zagreba, te Nada Bogojevi, pjesnikinja i predsjednica Književnog društva Varaždin. lanice žirija odabrale su tako i 3 najbolja rada: "Aneo Gabrijel" (autor Berislav Njegovec iz Varaždina), potom “Varaždinsko buenje" (autor Josip Ivanovi iz Tomislavgrada) i "Svileni i Kososvila" (autorica Zdenka Mija Brebri iz Bjelovara).

Prema propozicijama natjeaja, dodjeljuju se tri ravnopravne nagrade, radovi Željka Prsteca. Nagrade e biti dodijeljene u Muzeju anela u Varaždinu, na sveanosti povodom Dana Anela uvara, 2. listopada u 18 sati, u Muzeju ane-

la Varaždin. Na sveanosti uruenja nagrada, nagraeni e autori itati svoje uratke, a potom e u Rajskom vrtu biti i koncert kantautora duhovne glazbe, Antonia Tkaleca. Ulaz na ovaj dogaaj tradicionalno je besplatan!


4

21. rujna 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Scena

AKOVEC, SUBOTA, 22. rujna, 11 sati - Franjevaki trg Plesna predstava studija Vivona - TAJNA MORSKIH DUBINA

Vivona zapoinje novu plesnu sezonu! Plesnom predstavom “Tajna morskih dubina” a kovek i plesni studio Vivona zapoet e novu plesnu sezonu. Tako e

se u subotu 22. rujna s poetkom u 11 sati na Franjevakom trgu (ispred crkve) okupiti više od stotinu plesaa suvremenog plesa te

break dancea lanova studija. Koreografiju su osmislile Karmen Kovaevi Jambor, Petra Kova, Kristina Kozjak, Ivana Pearko i Matija

uran. Predstava je namijenjena graanstvu povodom otvorenja nove plesne sezone, a u sluaju kiše program e biti odgoen.

Tajna ....

Plesna predstava

SUBOTA, 13. listopada, 20 Koncert - KLAPE U MEIM

STUDIO Vivona dubina "

" Tajna morskih

morskih

. SVKOB 2012. TVCPUB, 1:00 sati

 ČakovcV

'SBOKFWBʊLJUSHV

dubina ...

nastupaju: enog plesa . plesačice suvrem 4 - 18 godina a "Vivone" . break dance skupin

Spektakl “K Iako su ljeto, more i šum valova ve iza nas, jesen e nam podariti najvee bogatstvo koje Dalmcija može pružiti - klapsku pismu. Sve ljubitelje dalmatinskog melosa oekuje

SVJETSKI dan oralnog zdravlja obilježen je u Meimurju prev

U znaku veselja, pjesme, plesa i zdravog djejeg osmijeha PIŠE: ROBERTA RADOVI FOTO: ZLATKO VRZAN - Zdrav osmijeh uljepšat e i ‘svako popevanje’, poruio je Žiga mališanima

Vladimir Maari , dr. stom., gradonaelnik Branko Šalamon i Tanja Rosi, dr. med. dent.

Veselje, pjesma, ples i zdrav djeji osmijeh obasjali su proteklu subotu 15. rujna akoveki Franjevaki trg u prijepodnevnim satima. Akcija kojom se obilježava Svjetski dan oralnog zdravlja (12. rujna) namijenjena je prije svega najmlaem uzrastu, djeci predškolske dobi, ali i njihovim roditeljima u cilju edukacije o pravilnoj njezi zuba i oralnom zdravlju. Akcija je prepoznatljiva i po zaštitnom znaku koji se aplicira na prigodne majice, plakate i letke, a osmislio ih je meimurski otogra Damir Klai Klju.

Veliki i mali gosti programa Inae, na Franjevakom trgu u akovcu svoja plesna i pjevaka umijea predstavili su mališani djejih vrtia Bambi, Žibeki i akovec (Vjeverica, Cvrak i Cipelica), plesne skupine Vivona i Teuta te djeji gradski zbor akoveki mališani, pod vodstvom Rade Magi. Potporu akciji dale su i poznate hrvatske te meimurske estradne zvijezde: sastav Soul Fingers, Mirko Švenda Žiga, Marija Jambroši Kupper, Marco Kupper i Rebeka Posavec. Voditeljice programa bile su "Trinaestii" - Suzana Kova i Sanja Vinceti, a organizaciju programa potpisuje Gordana Šolti Siladi.

Timski rad rezultira uspješnim finalom akcije Soul Fingersi ne boje se karijesa! Djeci savjetuju redovito pranje zuba i odlazak stomatologu

Organizatorica akcije Tanja Rosi, dr. med. dent., po

Što se dogaa nakon završetka akcije? Edukacija i odjeci akcije ne završavaju realizacijom Dana zdravog osmijeha. Tanja Rosi o daljnjem tijeku in ormiranja javnosti o zdravstvenoj problematici ouvanja zdravlja zubi i usne šupljine kazala je: - U Predsjedništvu sam Hrvatskog društva za djeju i preventivnu stomatologiju, a od ove godine i rizniar Društva. Tako sam u mogunosti dodatno predstaviti akciju. Kada na godišnjoj skupštini Društva prezentiram rad s djecom (prije i za vrijeme akcije), kolege stomatolozi iz cijele Hrvatske ne skrivaju oduševljenje i pozitivne dojmove o svim našim aktivnostima. Ponekad su na skupštini prisutni i eminentni predavai iz struke iz cijelog svijeta te i oni iskazuju pohvale takvom nainu rada. Sve aktivnosti vezane uz Dan zdravog osmijeha prezentiram i u asopisu

završetku mani estacije zahvalila je svima koji su svojim volonterskim radom pridonijeli uspješnoj realizaciji ovoj ve sada sedmoj po redu akciji, a posebno je istaknula kvalitetnu suradnju s Hrvatskim stomatološkim društvom - podružnica akovec, uz potporu Hrvatskog društva za djeju i preventivnu stomatologiju. Zahvale su upuene i Društvu "Naša djeca" akovec te Gospodarskoj školi akovec. Kao organizator takoer za-

Svjetske zdravstvene organizacije. Rosi je na kraju pozvala i sve ostale gradove diljem Hrvatske da se na slian aktivan nain ukljue u obilježavanje Svjetskog dana oralnog zdravlja u cilju smanjenja oralnih bolesti i tegoba: - Kao lanica Predsjedništva Društva za djeju i preventivnu stomatologiju želim rei da bih voljela da se ovakav entuzijastiki edukativni duh proširi i na druge gradove Hrvatske te da svojim primjerom budemo inspiracija i drugima za ovakve projekte. Raduje me što su i u Prelogu, evo ve etiri godine, krenuli istim smjerom, pa je Meimurje obogaeno još jednom preventivno - edukativnom akcijom. Stomatološka preventiva je najuinkovitija ako se zapone u najranijoj dobi, jer tako ostaje zapisana za cijeli život!

Dan zdravog osmijeha namijenjen je najmlaima

viteljstvom Hrvatskog društva za djeju i preventivnu stomatologiju, obilježen je Svjetski dan oralnog zdravlja. Aktivnosti vezane uz preventivne akcije za djecu predškolskog i školskog uzrasta organizira ve etvrtu godinu za redom mr. sc. Marija Godina, dr. med. dent. u suradnji s doktorima dentalne medicine, studentima dentalne medicine, dentalnim asistentima i medicinskim sestrama.

hvaljuje i lokalnoj zajednici te gospodarskim subjektima koji su mališanima uveselili njihov Dan zdravog osmijeha (Grad akovec, akom, Printex, Music centar, Pekara Suncokret, PZ-akovec Regina, Roendaonica Alex, Arcus).

U Prelogu takoer uspjela promocija zdravih zubia! Na Trgu slobode ispred Doma kulture Grada Preloga u subotu 15. rujna, pod pokro-

Organizatorica akcije Tanja Rosi, dr. med. dent.


21. rujna 2012.

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

0 sati - AKOVEC, Dvorana GOC-a URJU

Klape u Meimurju” 13. listopada u akovcu! veliki spektakl - Klape u Meimurju - u subotu 13. listopada, u dvorani GOC-a, u akovcu. Dalmatinske “pisme” u naš e kraj donijeti klapa Cambi (Kaštel Kambelovac), Tomislav

Brali & Intrade, klapa Maslina, klapa Sveti Juraj - Hrm te gosti Vinko Coce i Lidija Bai. Nakon ovogodišnje turneje, tijekom koje su klape obišle Zagreb, Rijeku, Varaždin, Split,

Dubrovnik, Zadar ..., pozivi za novim koncertima ne prestaju. Klapsko pivanje, u to više nitko ne sumnja, postalo je pravi brand. Prepune dvorane, sportske arene, nogometni

imaju svoju vjernu publiku, koja zasigurno nee izostati ni ovaj put. Na koncertu se osim meimurske publike oekuje i vei broj stranaca iz susjednih zemalja (Maarska, Slovenija,eška, Slovaka), koji su postali vjerni fanovi klapskih spektakala.

stadioni i želja da ih se ponovno uje siguran su znak njihove kvalitete. Od davnine je Meimurje poznato po njegovanju etnoglazbe i uvanju tradicije, tako da klape oduvijek ovdje

ventivnim akcijama u akovcu i Prelogu jolice, Grada Preloga i gradonaelnika, te Turistike zajednice Grada Preloga. Organizatori se zahvaljuju takoer zahvaljuju brojnim sponzorima.

Cijeli tjedan edukacije djece vrtike dobi

Zašto se organizira Dan zdravog osmijeha? U akovcu se okupio velik broj roditelja, sluajnih prolaznika i svih zainteresiranih za edukaciju o oralnom zdravlju. Na prigodnim štandovima stomatolozi su djeci i roditeljima dijelili informativno - edukativne letke te davali korisne savjete o potrebi ouvanja zdravlja zuba i usne šupljine. Organizatorica akcije Tanja Rosi, dr. med. dent., tom je prigodom naglasila kako su upravo takva javna popularizacija problematike oralne higijene i direktno predstavljanje javnosti snažan apel i poruka: - Smatramo da je važno s preventivnim zdravstvenim mjerama izai u javnost. Vremena se mijenjaju; ne treba ekati u ordinaciji, ve izai iz bijelih kuta i napraviti još jedan podsjetnik u svijesti ljudi o važnosti uvanja oralnog zdravlja. Uvijek je lakše sprijeiti nego lijeiti.

Interes za edukativnim materijalima i promotivnim pastama bio je velik! Hoe li i zubi biti zdraviji?

Subotnje inale akcije, može se rei, kruna je rada s djecom vrtike dobi. Tijekom cijelog tjedna uoi Dana zdravog osmijeha djeca u vrtiima uila su o spoznajama važnima za oralno zdravlje. Primjerice, o grai zuba, nazivima i broju zuba, zdravoj prehrani te o oralnoj higijeni, pravilnim tehnikama etkanja … Cilj tih aktivnosti je obuhvatiti što vei broj Važdjece predškolskog no je s uzrasta, a nakon akpreventivnim cije edukacija e se zdravstvenim mjerama usmjeriti i prema izai u javnost. Vremena roditeljima, što se mijenjaju, ne treba ekati je jednako važu ordinaciji, ve izai iz bijeno. Na završnici lih kuta i napraviti još jedan u subotu organipodsjetnik u svijesti ljudi o zirana je takoer važnosti uvanja oralnog i edukativna likovzdravlja. Uvijek je lakna radionica kroz še sprijeiti nego koju su mališani uili lijeiti o njezi svojih zubia. Posebnost akcije u Prelogu je edukacija djeje populacije te odraslih putem edukativno - likovnih radionica. Tehnike i znanja demonstrirane su na igrakama i didaktikim modelima. Po prvi put u Meimurju prezentirala se djeci i odraslima ITOP-a radionica, što znai Individualno trenirana oralna preventiva. Manifestacija ima prije svega preventivni karakter te se njome želi ukazati na važnost prevencije dentalnih, parodontnih i oralnih bolesti. Zabavni dio progama vodili su Zubi vila, Gric i Grec, uz sudjelovanje Djejeg vrtia "Fijolica" Prelog s podrunim vrtiima u Cirkovljanu i Draškovcu, Osnovne škole Prelog i Draškovec, Srednje škole Prelog, Mažoret i twirling klub D. Kraljevec, Djejeg vrtia "Ružica" iz Goriana, te KUD Seljaka sloga Prelogdoktora i studenata dentalne medicine, dentalnih asistenata i medicinskih sestara. Poseban gost bio je pobjednik showa „Hrvatska traži zvijezdu“ Goran Kos. Predstavila se i talentirana kantautorica Lea Šprajd, dok se za šaljivi dio programa pobrinuo „uro s Meimurja“. Organizatori akcije bili su mr. sc. Marija Godina, uz pomo udruge Naša Djeca, teta preloške Fi-

Karijes ugrožava ak 90% populacije! Predsjednik Hrvatskog stomatološkog društva - Hrvatskoga lijenikog zbora akovec - Vladimir Maari, dr. stom., naglasio je kako se akcijom “Dan zdravog osmijeha” skree pozornost javnosti na injenicu da se naješa bolest zuba, odnosno karijes može lako i jednostavno sprijeiti, te je istaknuo: – Najvažnija je redovita oralna higijena, pranje zubia zubnom pastom ili išenje pomou zubnog konca. Potom je bitan redovit posjet stomatologu zbog kontrole jer se ponekad bolest, odnosno karijes može pojaviti unato redovitim kontroloma. Jedan od razlo-

ga zbog kojih je i pokrenuta ova akcija, kako je kazao, jest gotovo porazna injenica te podatak kako u suvremenom svijetu ak 90% ljudi, a pogotovo mlade populacije, ima karijes. Stoga Maari u svojoj preporuci i savjetu za održavanje oralne higijene i zdravlja poziva roditelje mališana neka više pozornosti pridaju upravo ovoj problematici, te je zakljuio: - Roditelji su najvažnija karika u cijelom tom sistemu. Jer ako roditelj ne pruža primjer svojoj djeci, ne samo u sluaju oralne higijene, nego i openito u životu, teško je oekivati od djeteta da ima i usvoji dobre navike.

PREPORUUJEMO - BAROKNA VEER U PRELOGU

Prekrasna blaga barokne solistike vokalne glazbe Engleski ansambl Le Jardin Secret predstavit e ovu subotu 22. rujna prekrasna blaga barokne solistike vokalne glazbe uz pratnju izvornog continua i obligatnih instrumenata. Koncert e se održati u Prelogu, u crkvi Sv. Jakoba, s poetkom u 19 sati. Ansambl sa sopranisticom Elizabeth Dobbin izvodi široki raspon repertoara 17. i 18. stoljea, s osobitim naglaskom na povijesni kontekst i mogunost kreativnog sviranja continua i improviziranja. Glazba je vrlo intimna i izražajna, a koriste se snažni i kontrastirajui efekti pjesništva koje je uglazbljeno, što slušatelju otvara tajnovita mjesta srca. Le Jardin Secret (u francuskom jeziku upravo je metafora za srce) mjesto je senzualne ljepote i uživanja, tajnovitosti i kontemplacije, tugovanja, boli i patnje, zabave i ugode. Upravo takvog ugoaja bit e i glazbena

veer koja oekuje posjetitelje barokne veeri u Prelogu. Cilj je ansambla oživjeti osjeajnu snagu glazbe, otvarajui vrata estetskom svijetu baroka u njegovoj potpunoj ljepoti. Ansambl je nastupao na Flanders Festivalu, City Music Society u Londonu, Cambridge Early Music i Brighton Early Music festivalima, te na Georgian Concert Society u Edinburghu, a snima za BBC Radio 3. U 2010. godini održana je turneja na Dutch Early Music Network, kao i turneja u Velikoj Britaniji s nastupima u Totnesu, Suffolku i na London Handel festivalu. Program Orfeo ansambl je predstavio s dvije izvedbe za Euroconcert u Barceloni. Vrhunci u 2011. godine ukljuivali su Amuz u Antwerpenu. Sve su to jamstva istinske glazbene poslastice koja e sve štovatelje klasike okupiti na prekrasnoj baroknoj veeri u Prelogu. (rr)


6

21. rujna 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Knjige, glazba ... KAJ TE BRIGA

KNJIŽNICA “Nikola Zrinski” akovec preporuuje

KOLUMNA O GLAZBI I OKO NJE

Piše: Igor Baksa

Glazba je dijete O

d prije nekoliko mjeseci, kao otac novoroeneta, poeo sam se zanimati za jedan sasvim osebujan tip glazbe – glazba za bebe. Kako je u našoj maloj obitelji glazba veliki dio života (ako ne drugaije, a onda sigurno što se tie oca i njegovog novca za pelene:), odluio sam istražiti što najrazliitiji izvori – od službene medicine, do narodne predaje i prakse prijatelja i poznanika – kažu da je najbolje za djetetov glazbeni odgoj. rvo što morate shvatiti jest da, ako svom djetetu ne puštate glazbu, to ne znai da e ono ostati bez glazbenog odgoja. To znai samo da e ga glazbeno odgojiti okolina koja je, na žalost, prepuna smea. ruga najbitnija stvar je ta da odmah morate odustati od pouavanja, tj. pokušaja formiranja glazbenog ukusa svog djeteta. Vaš je zadatak kao roditelja samo da mu date što više glazbenih poticaja razliitog žanra i karaktera, koji e za razliku od mnogog smea s radija, reklama i sl. obogatiti, a ne zaglušiti, njegov slušni aparat, a ujedno i razviti odreene centre u mozgu. Mnoga ispitivanja potvrdila su izravni utjecaj glazbe na razvoj djejeg mozga, pogotovo klasike, a pogotovo Mozartovih djela (vjerojatno zato što Mozartova zaklada najviše ulaže u takva istraživanja). Takozvani “Mozartov efekt” odnosi se na rezultate istraživanja koji upuuju na zakljuak da slušanje Mozartovih djela pozitivno utjee na mentalne sposobnosti slušaa. Popularizirana verzija ove znanstvene hipoteze govori da vas slušanje Mozarta ini pametnijim, a vrlo maloj djeci pomaže u bržem i kvalitetnijem razvoju odreenih mentalnih sposobnosti, poput govora, mašte itd. oj prijatelj Kruno svojoj je bebici puštao svakojaku glazbu, od klasike i jazza, do klasinog i progresivnog rocka. Djetetu možete puštati sve, i poželjno je da mu puštate što više toga, ali

P

D

M

morate razumjeti odreene zakonitosti psihologije glazbe. Primjerice, prije spavanja sigurno neete ni sami slušati up-tempo glazbu, nego nešto smirujue. Bila to klasika ili Enya ili slow-jazz – nije važno. Zapravo bi bilo dobro da s vremenom pokrijete svaki od tih stilova. Na taj nain djetetov slušni aparat razvijat e se mnogo šire i brže od slušnog aparata djeteta koje je osueno samo na djeje pjesmice i ranije spomenutu nekontroliranu zvunu okolinu. sim puštanja glazbe, velik dio onoga što možete napraviti za svoje dijete jest – glazba uživo. Osim odlazaka na mirnije koncerte, glazbu možete proizvoditi i vi. Pjevanje – i to bez obzira imate li sluha ili ne, te sviranje – bez obzira znate li svirati ili ne. Moj prijatelj Goran svom je djetetu, da ga zabavi, poeo svirati usnu harmoniku. Nisam ga uo, ali sasvim sigurno do danas svira puno bolje nego kad je poeo. Ja pak sam usporedo s trudnoom svoje drage poeo svirati didgeridoo. Dijete od 4. tjedna prije trudnoe sasvim jasno uje zvukove i glazbu iz majine okoline. ako da, dijete je savršeni partner za zajedniko otkrivanje glazbe koju možda nikad prije nismo i ne bismo slušali, kao i otkrivanje vlastitih skrivenih glazbenih talenata.

O

T

Petra Mrduljaš Doležal – “Prstenovi koji se šire” Prstenovi koji se šire: Junaka potraga u djelima J. R. R. Tolkiena Petre Mrduljaš Doležal ozbiljan je doprinos znanstvenom prouavanju epske fantastike 20. stoljea, napisan pitko, itko i precizno. Naime, unato popularnosti J. R. R. Tolkiena i njegovih oponašatelja, to je podruje dugo bilo zanemareno u književnoznanstvenim krugovima. Ova studija poiva na pretpostavkama zaetnika arhetipske kritike Northropa Fryea i mitologa Josepha Campbella te prouava mitsku okosnicu suvremene epske fantastike, pokazujui kako taj popularni književni oblik ima duboke ko-

rijene u književnom kanonu – od Homera do arturijanskoga ciklusa i viktorijanskih fantastiara – te kako ga je mogue i danas “proitati” u mnogim djelima, ne samo književnim.

“Onaj tko razbije nešto da utvrdi što je to, sišao je sa staze mudrosti”, napisao je u jednom pismu Tolkien, a autorica je rukovoena tom mudrošu sauvala Tolkienovu pripovijest od redukcije i pokazala da Frodovo putovanje u demonski predio ponavlja mitski obrazac, ali da u trenju s oekivanim nastaje znaenje. Ova e knjiga razveseliti itatelje suvremene fantastike koji žele produbiti razumijevanje omiljenih djela, itatelje koji žele produbiti svoje uvide i doživljaje u književnost i umjetnost openito, a pokrpat e i velike rupe u teoriji fantastine književnosti na hrvatskom jeziku,

Ime i prezime: Adresa: Broj telefona: Mozaik knjiga u suradnji s Međimurskim novinama poklanja knjigu jednom čitatelju. Za to je potrebno popuniti nagradni kupon te ga poslati na adresu: Međimurske novine, Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec, na mail adresu oglasnik@mnovine.hr, a možete ga dostaviti i osobno u redakciju Međimurskih novina najkasnije tjedan dana od objave kupona.

1. Vasilij Grossman: Život i sudbina 2. Mihael Koryta: Kua empresa 3. Charlaine Harris: Klub mrtvih

PUBLICISTIKA: 1. Petra Mrduljaš Doležal: Prstenovi koji se šire 2. Branko Poli: 1000 glazbenih anegdota 3. David Lagercrantz: Ja sam Zlatan Ibrahimovi – moja pria

koje nasušno nedostaje kako iz tipkovnica domaih autora, tako i u prijevodima. Ve je i bilo vrijeme da se krene, u tamu mita, s prstenom oko vrata, uz raskošnu naslovnu ilustraciju Marine Leskovar Grubiši.

ALBUM TJEDNA

Saint Etienne - “Words and Music by Saint Etienne” Osmi album engleske grupe francuskog imena, koja traje preko 20 godina, donosi šarolike poglede: unaprijed, lijevo, desno, da bi najveu dubinu postigli pogledom unatrag. Naravno, Saint Etienne su evoluirali i nema više one nadobudnosti koja je krasila precijenjenu obradu starog klasika Neila Younga “Only Love Can Break Your Heart”, ali “Words and Music” ima širinu, dubinu i erudiciju koja esto nedostaje kurentnim muziarima. Upravo naslov “Words and Music by Saint Etienne” najbolje doarava što korisnik dobiva: zaokruženi autorski projekt s osobnim peatom i druženjem s glazbom kao idejom vodiljom – gotovo pola pjesama ve u naslovu ima neku muziku referencu. Uvodna “Over The Border” postavlja scenu, kulise i ugoaj cijelog albuma: nabrajanje opih mjesta u svojoj privatnoj muzikoj povijesti -

Peter Gabriel iz Genesisa, New Order i Marc Bolan dobivaju svoje posvete u uhu ugodnoj, nostalginoj electro pop me-

lodiji, koja se razvija u hitoidnu “I’ve Got Your Music”. Saint Etienne svoje pjesme grade pomou nježnosti,

MOZAIK KNJIGA br. 889

BELETRISTIKA:

Gregg Hurwitz -”Ti si sljedei” Gregg Hurwitz novo je veliko ime kriminalistikog romana, a ovo mu je prvi roman preveden na hrvatski jezik. “Ti si sljedei’’ - Znam vas, zar ne? Te etiri rijei dovoljne su da dovedu Mikea Wingatea i njegovu obitelj u smrtonosnu opa-

snost. Mike ne prepoznaje ovjeka koji je te rijei izgovorio, ali ini se da stranac zna sve o njemu. I sve o njegovoj obitelji. ini da je ak bio i u njihovom domu. Što je Mike uinio? Zašto ga prate? Jesu li ga s nekim zamijenili? Prijetnje preko

noi prerastaju u otvorene napade i Mike, njegova žena i njihova mala ki više nisu sigurni – osobito ne u vlastitom domu. No, Mike nema vremena otkrivati kako je do toga došlo, jer njegovi su neprijatelji ve i prije ubili – a on je sljedei!

Popis pjesama 1. Over the Border 2. I’ve Got Your Music 3. Heading For The Fair 4. Last Days of Disco 5. Tonight 6. Answer Song 7. Record Doctor 8. Popular 9. 25 Years 10. DJ

iskustva i sigurnosti. Iako “Words and Music” sadrži popriline doze plesnih ritmova, ona prije svega nije plesna ploa, ve relativno tiho electro-pop-folk ostvarenje koje svoje slušatelje lovi na kartu atmosfere i zavodljivih melodija. lanovi grupe ionako su dama i gospoda u godinama koji naoko bez velikih pretenzija, nehajno i nenametljivo grade pop kompoziciju s pamtljivim refrenima i dovoljno prostora da se u mozgu slušatelja slika nadogradi sama. Pjevaica Sarah Cracknell možda e na nekim pjesmama zazvuati umorno ili neinspirirano, no to nee pretjerano ugroziti generalni koncept ploe. (Zoran Tukar, preuzeto s portala Muzika.hr)


21. rujna 2012.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Film, Internet ... ISTINA O MUŠKARCIMA

BOURNEOVO NASLJEE

danska komedija/drama Režija: Nikolaj Arcel Uloge: Thure Lindhardt, Tuva Novotny, Rosalinde Mynster,.Signe Egholm Olsen , Karen-Lise Mynster...

akcija, avantura, triler Režija: Tony Gilroy Uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton

Romantina komedija “Istina o muškarcima” govori o generaciji muškaraca koji su nespremni za velike obveze, ali ipak postavljaju ozbiljna pitanja o životu i ljubavi. Mads, inspiriran svojim tinejdžerskim snovima (“živi život kao da je solo na gitari, nikad nemoj ostarjeti”), ostavlja svoju djevojku Marie te odluuje napisati emocionalan i ozbiljan scenarij preko kojeg e otkriti ženu svojih

snova. To je lakše rei nego napraviti. Nakon mnogih loših spojeva, izgleda da je Mads na starom putu - sve dok ne upozna 19-godišnju Julie, koja ga podsjea na njegovu djevojku iz snova iz srednjoškolskih dana. Nije ni udo da ga prekid njihove veze baca u emocionalnu nestabilnost, oaj i paniku. Duhovit ilm u trajanju od 91 minute, preporuuje se starijima od 11 godina.

Globalna senzacija vraa se u akciju! U novom dijelu poznate franšize, izvorno nastale prema predlošku romana Roberta Ludluma, pojavljuje se novi špijun Aaron Cross, kojeg glumi Jeremy Renner, dva puta nominiran za Oscara. Renner igra operativca koji je podvrgnut tajnom

vladinom programu, još opasnijem od onog kojem je podvrgnut Bourne. Uz njega u novom nastavku gledat emo i dobitnicu Oscara Rachel Weisz i dva puta nominiranog za Oscara - Edwarda Nortona. Akcijsku uspješnica u trajanju od 135 minuta preporuuje se starijima od 13 godina.

NAGRADNO PITANJE (tri besplatne posudbe) “The Avengers” je: a) SF b) crtani c) glazbeni Dobitnik iz prošlog broja: Damir Novak, akovec

petak, 21.9. nema ilmskog programa

subota, 22.9.

KUPON ZA NAGRADNU IGRU Odgovor: ___________________________ l. br: _______________________________

akcija, avantura, triler

20.00 LUDO SRETNI komedija, drama

nedjelja, 23.9.

16.00 MADAGASKAR 3

Ime i prezime: ______________________

animirana avantura SINKRONIZIRANA na hrvatski jezik

________ _____________________________

18.00 BOURNEOVO NASLJEE akcija, avantura, triler komedija, drama

ponedjeljak, 24.9.

18.00 BOURNEOVO NASLJEE akcija, avantura, triler 1. CRNI SATI

20.00 ISTINA O MUŠKARCIMA

2. THE AVENGERS

THE AVENGERS

mir poznatije pod imenom S.H.I.E.L.D. – morat e sastaviti jedini tim koji e moi svijetu vratiti ravnotežu i spasiti ga od katastrofe.

18.00 BOURNEOVO NASLJEE

20.00 LUDO SRETNI

DVD, BLUE RAY IZLOG Marvel studio predstavlja Osvetnike – fantastinu skupinu superheroja koje predvode Iron Man, Nevjerojatni Hulk, Thor, Kapetan Amerika, Hawkeye i Black Widow. Kada iskrsne neoekivana neprijateljska prijetnja koja ugrozi globalnu svjetsku sigurnost i zaštitu, Nick Fury – voditelj meunarodne agencije za

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

DARK SHADOWS Film je nastao prema istoimenoj seriji iz 60-ih. Johnny Depp, glumi Barnabasa Collinsa, kojega je na poetku 18. stoljea vještica Angelique, zbog toga što joj je slomio srce, pretvorila u vampira i živog pokopala. On se iz svoga poivališta uspijeva iskopati, no tek 1972. U novom e se vremenu

3. PROJEKT X

danska komedija, drama

4. NASLJEDNICI

utorak, 25.9.

5. SCHERLOCK HOLMES 2

18.00 BOURNEOVO NASLJEE

6. DADILJA 7. BIJES TITANA pokušati spojiti sa svojim potomcima, koje predvode Elizabeth i Roger. No na put e mu stati Angelique.

akcija, avantura, triler

8. JOHN CARTER

20.00 ISTINA O MUŠKARCIMA

9. PUT RATA 10. GRANICA

danska komedija, drama

INTERNET I RAUNALA

WEB PREPORUKA

Kako je nastao “Ice Tea”? Znate li kako je nastao tzv. ledeni aj? Poduzetni su Amerikanci, za vrijeme prvoga amerikog svjetskog sajma, sluajno otkrili i patentirali hladni aj. Jedan je poduzetnik svojim posjetiteljima planirao servirati aj, no, zbog velikih vruina, nitko nije bio zainteresiran za njegovu ponudu. Dosjetio se u skuhani aj ubaciti veliku koliinu leda, ime ga je rashladio. Tako je nastao Ice Tea te postao veliki hit sajma, a i šire, saznaje se na Internet stranici www.kucazelenogcaja.com, koja pruža obilje podataka o aju. Na toj se adresi može saznati mnogo i o vrstama, nainu pripreme te blagodatima raznih vrsta ajeva. Poželite li kušati koji, nema problema. Stranica nudi i mogunost online narudžbe. Hladniji zimski dani kucaju na vrata, pa aroban svijet okusa, mirisa i boja probranih vrsta

ajeva može biti prava ugoda za nepce. Zanimljiva je i povijest nastanka koncepta aja u vreicama, o kojoj se takoer može proitati na ovoj stranici. Dosjetljivi Amerikanac, prodava aja Thomas Sullivan, u gazu je ovio promotivni primjerak aja, koji je dostavljao u restorane za probu. Shvatio je kako vlasnici restorana ajeve služe neodmotane iz pakiranja koje im je dostavio jer žele izbjei nered mokrih ajnih listia po kuhinji. Uvidio je u tome sjajnu marketinšku priliku i lansirao danas svugdje prisutan aj u vreicama.

di vaš e-mail klijent na raunalu, dodatne pogodnosti su veliki prostor za spremanje e-mailova s privicima (kod nekih i više od 10GB), brzo pretraživanje i napredna zaDo prije par godina bilo je nezamislivo štita od spam-a. imati raunalo bez bar nekog programa za Što se tie uredskih aplikacija, na e-mail, obradu teksta ili proraunske tabli- raspolaganju su vam dvije glavne opcice - što je za veinu korisnika bila i osnovna je - Zoho i Google Docsm uz sve veu donamjena raunala. stupnost i Microsoftovih Live servisa. U zadnje vrijeme, na internetu, ima sve Zoho (http://www.zoho.com) je na ovom više servisa (Google, Yahoo, Hotmail, Zoho) podruju od samog poetka i broj ponukoji preuzimaju ulogu tih programa. Ujedno, enih aplikacija je zaista velik, a mnogi servisi nude i besplatni smještaj svih vaših njegove servise za obradu teksta (Zodokumenata. Prednosti su mnoge - nave- ho Writer) i proraunske tablice (Zodeni servisi uglavnom su besplatni za osob- ho Sheet) smatraju najnaprednijima. nu upotrebu (s dodatnom opcijom plaanja Google docs (http://docs.google.com) je Gopretplate u sluaju komercijalne upotrebe), ogle-ov paket online alata za obradu teksta, jednom napravljeni dokument možete ažuri- proraunske tablice, obradu prezentacija i rati s bilo kojeg mjesta u svijetu budui da vas formulare. Uz vrlo jednostavan rad i odline stalno eka na serveru, a ujedno, ako to želite, mogunosti dijeljenja podataka s ostalim možete vrlo jednostavno pregled i ažurira- korisnicima, velika mu je prednost i dostunje vlastitih dokumenata podijeliti s ostalim pnost na hrvatskom jeziku. korisnicima. Svakodnevno su moKao osnovnu apligunosti ovih online alata kaciju za komunikaciju sve vee, a kako se sve više internetom, e-mail bekoriste mali mobilni netbowww.infinius.hr splatno nudi više serviok-ovi, ured se sve više seli email: info@ininius.hr sa: Google mail (http:// na internet. Dovoljno je mail.google.com), Yahoo imati internet preglednik Ininius d.o.o. mail (http://mail.yahoo. i pristup internetu - sve Domovinskih žrtava 18 com) te Hotmail (http:// ostalo je dostupno online. 40000 AKOVEC www.hotmail.com). Uz Darko Mareš, Tel: +385 40 311 099 sve mogunosti koje nuIninius d.o.o.

Virtualni ured

srijeda, 26.9.

19.30 LONDON CALLING COMEDY stand up komedija

etvrtak, 27.9.

20.00 CVJETNI TRG sveana premijera

DOM KULTURE PRELOG

subota, 22.9.

20.00 PROMETEJ avantura, triler, SF, spektakl

nedjelja, 23.9.

20.00 PROMETEJ avantura, triler, SF, spektakl

Radno vrijeme blagajne Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa, srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa, subota – od 16 do 20 sa, nedjelja – od 15 do 20 sa. Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (svadbe, roendane, proslave...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ

30 KN - 1 SAT


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

21. rujna 2012.

Lifestyle NOVI HITOVI za njega

Modne asistentice otkrivaju što e on nositi ... Predstojeu sezonu tamnoplava, tzv. ponono plava je nova crna, zbog toga e vjerojatno trgovine s muškom odjeom biti preplavljene upravo odjeom u toj boji. I dok se nekim ženama u glavi mota muškarac u “pedeset nijansi sive”, ona je definitivno ove godine ostala negdje u pozadini. Kako ne bi bilo zabune, radi se o vrlo tamnoj nijansi plave boje, koja pod odreenim svijetlom može izgledati i crna, s plavim odsjajem. Ona vrlo dobro pristaje ležernim, poslovnim i sveanim kombinacijama. Posebno bismo skrenuli pozornost na ponono plave kožnate jakne, koje su apsolutni hit ove sezone. U modi su ponovno avijatiarske jakne, pa e možda i neki stariji muškarci izvui iz ormara taj model jakne koja je ekala da se ponovno vrati u modu. Makar odreene undamentalne razlike nema meu novim modelima i onima starima 10, 15, 30 godina, nove jakne su dobile neki novi štih u kojima se spaja

trenutna moda i klasika. Koliko se ini, veina muškaraca to i najviše voli. A boje? Od nijansa konjak smee, ponono plave, sive, crne, pa ak i lakirane, za one koji se vole isticati. Makar ovaj stil jakna više spada pod ležerniju odjeu, odreeni modeli mogu se jako dobro kombinirati u poslovno - ležernoj kombinaciji. Ponovno smo doekali povratak jednoga specifinog oblika vojnikog stila, koji je, ini se, vjena inspiracija mnogim modnim kreatorima. Nakon maskirne vojne odjee, koja je nekoliko godina harala modnom industrijom, ini se da su se modni kreatori odluili poslužiti “vojnom modom” iz I. i II. svjetskog rata. Maslinasto zelena boja, kakva se naješe koristila za vojna odijela, neodoljivo podsjea na ta ni malo lijepa i laka razdoblja. Ali, kako uvijek biva, u svakom zlu se raa neko dobro, a to je u ovom sluaju moda na kraju 2012. i poetku 2013. godine.

FINANCIJE

Pronaite sreu u štedljivosti Možemo li biti sretni ako si uskraujemo životne užitke jer štedimo? O ovom pitanju, ovisno o prilikama u kojima se nalazimo i razliitim karakterima, dalo bi se raspravljati i vjerujem da svatko od nas ima mišljenje o tome. No uzmite trenutak da proitate ovaj citat: - Tri najvažnija sastojka za sreu jesu: imati nešto za raditi, nekoga za voljeti i nešto emu se možemo nadati. (Alexander Chalmers, škotski pisac) Kako srea i štedljivost idu zajedno? Klju do sree u životu stalne štedljivosti je imati cilj, svrhu i nadu. Dugorona nada može biti, primjerice, život bez dugova (bez dugova na kartici, s otplaenim kreditom za automobil ili s otplaenim kreditom za stan). Štedljiv život ne ispunjava život ežnjom, žalošu i ljubomorom. On zapravo može donijeti istinsko zadovoljstvo i sreu. Postoje mnogi ljudi koji žive štedljiv život i svejedno uživaju u njemu. Ustvari, oni koji su

se prebacili na štedljiv nain života esto komentiraju da bi im bilo još bolje da su i ranije poeli. Štedljiv ovjek pronalazi radost u ostvarenju ciljeva, smanjivanju stresa, te u oslobaanju od financijskih tereta. Svaki korak koji poduzimaju prema slobodi od dugova je kao velik uspjeh. “Štediše” ne troše vrijeme i energiju okusirajui se na ono što nemaju, oni se usredotouju na

ono što je doista važno – da imaju dovoljno sredstava da obave i naprave sve što moraju napraviti. Na primjer, ne brinu imaju li najmoderniji novi automobil koji ima sve i svašta što nije nužno potrebno. Oni se usredotoe na posjedovanje automobila, novog ili rabljenog, koji e ih odvesti od toke A do toke B. I to je to. Štedljivost takoer omoguava istraživanje kreativne

strane. Smišljanje naina da se umanje troškovi ili dobije više za istu koliinu novca – može biti veoma provokativna vježba. Štedljivi si ljudi postavljaju ciljeve. To je ono što ih ini motiviranima. Oni znaju da se svaka ušteena kuna broji. Svaka kuna vodi ih bliže slobodnom životu bez dugova. Možete li zamisliti život u kojem ne brinete o tome hoete li moi otplatiti dugove i platiti sve raune? Tada biste mogli poeti štedjeti za budunost, za ostvarivanje vaših snova – odlazak na to veliko putovanje, raniju mirovinu, kupovinu bicikla ... Bili biste u mogunosti slijediti svoje strasti i snove bez stresa oko toga gdje da nabavite novac i bez grižnje savjesti, jer ste to savjesno uštedjeli, ne trošei novac na nepotrebne gluposti. Tako e vaš novac biti potrošen s namjerom i nekakvim znaenjem.

OSLOBODITE SE OVISNOSTI O SLATKOM!

Odbiti slasticu može predstavljati pravi izazov, ali postoji dovoljno razloga da ga prevladate Izjavu “Ja sam ovisan/a o slatkom” nitko ne doživljava previše ozbiljno. Pored svih ostalih ovisnosti, ona o slatkišima ini se u potpunosti bezazlenom. Meutim, preveliki unos šeera može ozbiljno naštetiti zdravlju i dovesti do razvoja brojnih bolesti. Rei “ne” slatkišima ponekad može predstavljati pravi izazov. Meutim, “la dolce vita” se ne postiže prekomjernim koliinama slatkog, ve umjerenošu. Vjerojatno ni najveim ljubiteljima slatkog nije do kraja jasno zašto imaju toliku glad za šeerom. Prav i

PARFEM ZA NJU: Lancôme -”La vie est belle”

Parfem koji istie unutarnju ljepotu “Život je lijep” - iskaz je novoga Lancômeovog par ema koji predstavlja mani est nove ere mirisa kroz iskaz sklada, entuzijazma i slobode. La vie est belle je miris u koji je utkana svijest i duša, miris radosti, osmijeha i slobode. Olivier Polge, Dominique Ropion i Anne Flipo, troje vrhunskih rancuskih tvoraca par ema, po prvi put spajaju talente u svrhu kreiranja izuzetnog mirisa. Njihov mani est glasi: kreirati najženstveniji miris s oaravajuim sastojkom - irisom. Složeni proces ukljuivao je trogodišnji rad i ni manje ni više nego 5.521 isprobanih verzija do konanog rezultata: savršene estetske ravnoteže, moi i trajnosti. Dizajnirana je bogata ravnoteža jednostavno-

sti u kojoj se meusobno prožimaju rijetka plemenitost irisa, uzbudljiva dubina paulija i djetinje, vedre, slatkaste note. Istinski koncentrat luksuza, La vie est belle sadrži gotovo 50% prirodnih sastojaka. U današnjoj je industriji izrade par ema to zaista rijedak sluaj, što ovaj par em ini Lancomeovim najizuzetnijim dostignuem. Dostupan je u pakiranju od 30, 50 i 75 ml.

o d govor krije se u našoj biologiji. Zanimljivo istraživanje provedeno na štakorima pokazalo je da oni izmeu zaslaene vode i kokaina u svakoj prilici odabiru - zaslaenu vodu! Kad se radi o šeeru, nije bitno ak ni to je li prirodan poput ruktoze ili u potpunosti umjetno proizveden. ak i kad su znanstvenici poveali dozu ponuenog kokaina, štakori su i dalje davali prednost šeeru. Iz toga možemo samo zakljuiti to da smo preosjetljivi na šeer. Kad su receptori za slatko u našem mozgu stimulirani hranom koja obiluje šeerom - taj osjeaj naješe

prevlada našu mogunost samokontrole. Iz ove perspektive ini se da smo u potpunosti bespomoni kad se radi o prevladavanju želje za slatkim. Meutim, pravom strategijom možete s lakoom nadii ak i taj prirodni nagon za uzimanjem slatkog.

Tijekom cijelog dana unosite dovoljno hrane s niskim udjelom šeera Kad ne pojedemo dovoljno hrane s niskim udjelom šeera tijekom dana, naše tijelo po svojoj prirodi vapi za kalorijama. Tada je naješi odabir - zaslaena hrana. Sigurno ste svi više puta osjetili neodoljivi poriv za uzimanjem slatkog u poslijepodnevnim satima. Poslije napornog dana na poslu najlakše je okrenuti se raznim grickalicama i slatkišima. Kako biste to izbjegli, trebate pripaziti na nekoliko stvari. Nipošto nemojte preskoiti doruak. Pošteno se najedite za vrijeme ruka. U obrocima kombinirajte razliite namirnice; dovoljno voa i povra, cjelovite žitarice te neko lagano meso ili ribu. Pravilna i raznolika prehrana uvelike e smanjiti vašu potrebu za unosom slatkog. Preduhitrite želju za slatkim zdravom mješavinom od povra.

aša vode Želja za slatkim može porasti ako ste

u dehidriranom stanju. Kad osjetite potrebu za slatkim, prvo popijte par aša vode. Dobra navika za vaše zdravlje je i da ponete dan ašom vode i mješavinom p ov r a za doruak . Tako ete hidrirati svoj organizam, opskrbiti ga lako probavljivim nutrijentima i priskrbiti dovoljno energije za poetak dana.

Jedite voe i ponite koristiti steviju i agavin sirup Kad poželite pojesti nešto slatko, pojedite voku ili koristite steviu. Stevia je biljka iji su listovi prepuni glikozida koji su ak do 300 puta slai od samog šeera. Stevia se preporuuje i dijabetiarima, a njome možete zasladiti aj, smoothie ili desert.

Jedite zakiseljenu i fermentiranu hranu Ovaj trik se bazira na principu “klin se klinom izbija”. Kad god pomislite na slatko, pojedite nešto kiselo ili ermentirano – primjerice, kiselo zelje ili krastavac. Takva hrana je puna probiotika i nutrijenata te lako

može presjei potrebu za slatkim.

Svakodnevno uzimanje probiotika Kad se ravnoteža naše crijevne flore izbaci iz ravnoteže - to može uzrokovati želju za slatkim. Probiotici to mogu sprijeiti te dovesti našu crijevnu floru natrag u red. Potrebno je dnevno unijeti oko 15 milijardi aktivnih bakterija. Time e dobre bakterije s lakoom nadvladati one loše, a potreba za slatkim biti e uvelike oslabljena.

Glutamin Glutamin je aminokiselina, dodatak prehrani, koji e prevariti vaš mozak kako su potrebe za glukozom zadovoljene. Uzima se dva puta dnevno po 500 mg. Zapamtite, naše tijelo je po prirodi preosjetljivo na šeer. Tu injenicu ne možemo niti trebamo pobijediti. Moramo nauiti živjeti s tom spoznajom. Korištenjem ovih strategija u svakodnevnom životu lakše ete prebroditi šeernu krizu te tako ušutkati zvijer u vama koja vrišti: “Želim slatko”.


21. rujna 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Uhvati me ako možeš! Za šal ... Ljeto još uvijek traje. Kalendarski. Nekoliko kišnih kapi, hladniji dani i povremena naoblaka ipak su natjerali akoveke špicere da posegnu u ormare i nabace ponešto topliju odjeu i obuu te uvijek dobrodošao "bonus plus" modnog odijevanja - šal. Bez obzira koju ulogu ima, kao topli odjevni predmet ili kao modni dodatak, šal je višenamjenski, svevremenski i uvijek moderan. Lepeza uzoraka, oblika, veliina i vrsta tkanina od kojih su šalovi izraeni gotovo je nemjerljiva! U hladnije dane posežemo za debljim i dužim krea-

cijama, a ljetno - jesenki modeli naješe su krai i laganiji. Vole ih sve generacije, muškarci i žene. Bilo da su pleteni u kunoj radinosti, od svile ili kašmira, elegantni za sveane prilike ili sportsko - navijaki, uz malo mašte mogu se prilagoditi svim vremenskim uvjetima, situacijama i potrebama. Imaju multikulturalnu primjenu na svim zemljopisnim širinama i dužinama. Volimo ih. Nisu komplicirani. Svojom jednostavnošu i mogunošu kombiniranja dozivaju nas u svjetsko kolo nosaa šalova!

ESPRESSO by

Osmijeh ništa ne košta, a nekome može uljepšati dan! S

vaka godina ima svoje dane darivanja. Roendani, imendani, obljetnice, Boži, Nova godina, Uskrs ... svi ti radosni dani dolaze, bili mi spremni na njih ili ne. Vrebaju nas kao zvjerke svoju lovinu, i naješe nas, opet, iznenade. Pa tako zapoinje naša jurnjava od trgovine do trgovine, od ponude do ponude. Tražimo nešto posebno, originalno i nevieno za lanove naše obitelji, ljubavne partnere, prijatelje ili poslovne suradnike. I baš nam ide! Ludo i nezaboravno! Na kraju umorni od traganja, nezadovoljni

ponudom i esto razoarani trgovakom uslugom, u nedostatku vremena i volje, ponovno kupujemo "obian" poklon, slian onome koji smo kupili prošle i pretprošle i pretpretprošle godine. A u sebi se zavjetujemo i kunemo: "Okrenut u ja novi list. Sljedee godine sigurno e sve biti drugaije! Na vrijeme u ..." I onda se opet zateknemo u nekoj jurnjavi, vremenskoj gužvi i stisci. Potrošaki mentalitet koji nam se, htjeli mi to ili ne, jednostavno i lako podvukao, kako se to kaže, pod kožu, pretvorio nas je u lovinu, koja e se kad - tad "zakaiti" na kakvu ponudbenu

udicu i mamac. Jer sa svih strana nas k'o pelice med oblijeu akcije, sniženja, popusti, top i mega ponude ... a proizvodi nas dozivaju i vrište: kupi me, kupi me! in darivanja bi zapravo trebao biti istinska arolija od srca. Poklone koje nekome želimo darivati trebali bi pripremati i odabirati s pažnjom i smireno. Hm ... Božini dani darivanja zapravo e jako brzo zakucati na vrata, iako smo tek zakoraili u poetak jeseni. Iskoristimo jesenje doba, koje obiluje bogatstvima darova prirode, mirisima, bojama i okusama. Jabuke, grože, kestenovi ... Sve to donosi neki

A

mir i spokoj u nama, koji nam može pomoi napraviti popis božinih darova kako bismo izbjegli potrošaku strku i jurnjavu u prosincu. A sigurno su i neke roendanske ili druge obljetnice na vidiku. Kako god bilo, razloga za darivanje uvijek ima. Ponajprije se odluite za mogunost nabavke dara. Hoete li ga kupiti ili, ako ste kreativna duša, sami ga osmisliti. Pokušajte biti dio ovoga drugog plana. vi ljudi imaju barem mrvu kreativnosti u sebi. Mogunosti su nebrojene. Ve jedna šetnja prirodom dat e vam priliku za ideje. Primjerice, od suhog cvije-

S

a mogu se napraviti zanimljivi kolaži i slike. Ili ukrasni aranžmani. Kamenii mogu poslužiti za izradu neobinih figura. Figurice mogu nastati i od starih bakrenih žiica iz strujnih kablova. Napišite pjesmu ili priu. Uglazbite stih. Nacrtajte neiji portret. Ispletite vuneni šal ili kapu. Imate li volje, upišite se na neki hobi, kreativnu radionicu, gdje ete moi savladati neku novu slikarsku, keramiku ili drugu "uradi sam" vještinu. Uživat ete u svakom tom koraku osmišljavanja poklona za vama dragu osobu. Taj e poklon imati dodatnu i istinsku vrijednost. Poklonite dragoj

osobi svoje vrijeme i provedite s njom poslijepodne u šetnji ili vožnji biciklom u prirodi. To su tako jednostavni a toliko dragocjeni pokloni. okloniti nekome svoje vrijeme, pozornost, pomo, druženje, ašicu prijateljskog razgovora, vedrinu i osmijeh, to su možda najljepši i najvrjedniji darovi. Njih ništa ne može zamijeniti. Nasmiješite se sluajnom prolazniku. Osmijeh ništa ne košta, a nekome može uljepšati dan. Poklonite osmijeh, i sami ete biti radosniji. I ne zaboravite, svaki dan daje nam priliku za darivanje.

P


10

21. rujna 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Savjeti Neurološka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vještak

EEG-laboratorij

mr. Jelena Klinčević, spec. klinički psiholog

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TEAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolniko lijeenje ovisnosti

Čakovec (jug), Antuna Augustinčića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika ttt savjetovanje ttt psihoterapija ttt edukacija ttt istraživanje Matice hrvatske bb, 40000 Čakovec, tel: 040 312-330

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Piše prof. psihologije Berta Bacinger Klobuari

Korisno je nauiti se opuštati

Psihoterapija ljubavnih problema

Tko kako pije ili teško je priznati samom sebi ono što je drugima oito

PITANJE: Prije t ri t jedna doživ jela sam nekol i k o pu t a iznenadne napadaje u obliku lupanja srca, bolova u pr s i m a , osjeaja nedostatka zraka, vrtoglavicu, jaki strah da u umrijeti i da u poludjeti. Sada se bojim da se napadaji ne ponove. Što da radim? Simptomi koje navodite odgovaraju klinikoj slici paninog poremeaja. Panina ataka može se dogoditi “sama od sebe” ili biti izazvana dolaskom u doticaj sa izvorom straha (npr. ulazak u prostoriju s puno ljudi ili tijekom vožnje ili u li tu koji se naglo zaustavi na pola kata i dr.). Napadaji obino traju desetak minuta. Takvi bolesnici su stalno zabrinuti zbog eventualnih budui

napadaja i eventualnih posljedica pa se radi t o g a b oj e negdje otii sami. Preporuam vam da se javite psihijat r u kako bi se postavila adekvatna dijagnoza i provelo odgovarajue lijeenje. Znai, nije dovoljno uzeti lijek (anksiolitik) u vrijeme panine atake, nego je potrebno provesti psihijatrijsko lijeenje. Kod lijeenja paninog poremeaja važno je uzimati lijekove (uglavnom anksiolitike, antidepresive) uz istovremeno primjenjivanje kognitivnobihevioralne terapije. Isto tako veoma je korisno uenje tehnike opuštanja i važno je da pri tome pazimo na disanje da ono bude duboko i pravilno.

CITODIJAGNOSTIKA D.O.O. JANKA JURKOVIĆA 2A VARAŽDIN

PRIVATNA CITOLOŠKA ORDINACIJA MR. SC. LADISLAVA VESELIĆ, DR. MED. SPECIJALIST KLINIČKE CITOLOGIJE

Y T O

- ULTRAZVUK DOJKE - PUNKCIJA DOJKE POD KONTROLOM UZ-A S ANALIZOM - PUNKCIJA LIMFNOG ČVORA POD KONTROLOM UZ-A S ANALIZOM - PUNKCIJA ŠTITNJAČE POD KONTROLOM UZ-A S ANALIZOM - ANALIZA URINA - ANALIZA ISCJETKA DOJKE - PUNKCIJA KOŠTANE SRŽI S ANALIZOM - ANALIZA PAPA TESTA

NALAZI SE DOBIVAJU U ROKU OD 24 SATA! RADNO VRIJEME: PONEDJELJAK - PETAK: 12-16 H PO DOGOVORU: 098/446-280, 042/200-253 www.citodijagnostika.hr

Vjerovanja o ljubav i, k ao i s v a os t a la v jerovanja i st avov i, vrijednosni sustavi i svjetonazor neke osobe njena s u o s obn a stvar. Odgojem u obitelji i pripadnošu odreenom kulturnom i socijalnom krugu dobivamo upute za život koje se kroz osobnu prizmu svakog od nas oblikuju u više ili manje konzistentne vrijednosne sustave. Stavovi o ljubavi i njenoj ulozi u životu mogu pojedincu donijeti manje ili vee probleme, odnosno uspjehe i zadovoljstvo. Vjerovanja i vrednovanja ljubavi svakome su od nas svojevrsni putokazi na životnom putu koji nam pomažu ili odmažu da se ne izgubimo. Puno je, nazovimo ih tako, velikih ideja i pretjeranih poruka sroeno u ime ljubavi i njene mistifikacije kroz tisuljea razvoja ljudskog društva, ali dan danas pojedinac u svom osobnom razvoju mora proi bar neke velike zablude i doživjeti poraze prije no što pronae, ako mu to uspije, sebi prihvatljivu ormulu života. Što psihoterapija ima sa svim tim? Ljudi dolaze strunjaku kada smatraju da imaju probleme koje sami ne mogu riješiti. Postoje odreene etike dvojbe u pogledu psihoterapijskih intervencija koje zadiru u klijentov vrijednosni sustav. Prije svega je to pitanje koliko terapeut ima prava neke životne vrijednosti i izbore proglašavati pogrešnima ili manje vrijednima, ima li on prava mijenjati vrijednosni sustav klijenta koji se obrati za pomo. Ako netko vjeruje da je ljubav smisao života i želi se ubiti jer

mu se ne živi bez ljubavi, treba li ga uvjeravati da je život ipak vredniji od ljubavi? U ovom ete sluaju vjerojatno vrlo lako odgovoriti da takva osoba sigurno treba strunu pomo. Postoje i ljudi koji bi lakonski izjavili da nek’ se samo ubije onaj tko je takav bedak, ali kad bi njihovo dijete smatralo da ne može živjeti bez ljubavi, ti isti ljudi zaledili bi se od užasa. Da, to nisu bezazlene situacije. Psihoterapeuti imaju odgovornost koju ni roditelj ni kultura kojoj pripadamo u nekim okolnostima ne mogu nadomjestiti. Psihoterapeutu odlazimo kad smo u slijepoj ulici i u svojoj okolini ne nalazimo dobre odgovore za problem koji nas mui. Nai se u situaciji da trebamo psihoterapijsku pomo znai živjeti u patnji za koju sami ne nalazimo lijeka u svom životnom okruženju. Motiv za promjenu u vrijednosnom sustavu, motiv za svaku psihoterapijsku intervenciju je patnja koju klijent osjea i zbog koje traži pomo. Cilj je pronai mogunosti da se patnja umanji ili ukloni. Uloga psihoterapeuta je da pozove pacijenta da uvidi vezu izmeu svoje patnje i uvjerenja i vrijednosti koje ima, da preispita svoje vrijednosti i vjerovanja i da mu pomogne donijeti svjesnu vrijednosnu odluku koja e rezultirati kvalitetnijim nainom života. Promjena hijerarhije vrijednosti i intervencije u kognitivnom prostoru nastaju u dogovoru sa pacijentom koji sam pretražuje i svjesno bira i odluuje kako e reaorganizirati vlastite životne principe, jer on sam njima nije zadovoljan i pati.

tSVǏOBNBTBäB tDFOUSJSBOKFLSBMKFäOJDF ,*3013",5*,")37"54,*./"Ǝ*/0.

tCJPUFSBQFVUTLBQPNBHBMB #*0&/&3(*+"

tNJHSFOF tDJSLVMBDJKF t[BLPǏFOKB tTLFMJP[F tTQPOEJMP[B tMVNCBMOFJPTUBMFUFHPCF Podružnica br.1 – "Aton" d.o.o. NACIONALNI GIMNASTIČKI CENTAR J. Marčeca bb, Nedelišće, tel. 040/373-449, mob. 098/242-162 ZADAR, Dr. Fr. Tuđmana 17, tel/fax. 023/311-535

I. G. Kovai 1E akovec 099 222 1 888

Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam Utorak: 15.00 - 18.00 • Srijeda: 15.00 - 18.00 • etvrtak: 9.00 - 12.00

Mnogi e se složiti da je sama a k t ivnost pijenja alkoholnih pia laka. U našoj kulturi pijenje je blisko obiajima i tradiciji: pijenje je prihvatljivo u nizu situacija (razliite prigode i slavlja, ne ormalna druženja, vezano uz sportska dogaanja...). Ono što je teško, a i tu e se mnogi složiti, jest završiti piti. Jedna aša vue drugu, a sa svakom je samokontrola sve manja. Kad je bunar pun mnogi i dalje nalijevaju u njega iako vide da je rub preliven. No naravno, i nasreu, ne ide tako kod svih. Postoje razliiti naini pijenja, zovemo ih “stilovi” pijenja. - Prije svega spomenimo osobe koje nikad ne piju. Ne vole alkohol, ili ne piju zbog nekih zdravstvenih problema, ili pak vjerskih razloga.... - Neke bismo osobe mogli nazvati “eksperimentatorima” - kod njih se pijenje svodi na svega nekoliko puta. Potom se takvo ponašanje, nakon što se “isprobalo”, više ne prakticira. Ne postoji interes za alkohol. - Kod pijenja alkohola susreemo i tzv. “rekreacijsko pijenje” - konzumiranje alkohola veže se uz odreene situacije, naješe prigodno u društvu, ili uz jelo, vezano uz obiajne norme. Ne prerasta u nekontrolirano pijenje niti u naviku. - Pijenje kao opuštanje ili rastereenje. Razvija se kod pojedinaca kojima alkohol služi kao sredstvo opuštanja radi sigurnijeg suoavanja s neželjenim okolnostima kako bi smanjili neugodu i da bi se mogli suoavati s problemima. Pijenje je vezano uz situacije koje proizvode tjeskobu. To postaje navika jer se za svaku nelagodnu situaciju poseže za bocom. To može prerasti u ovisnost. - Alkohol kao dio svakodnevnog života. Može biti vezan uz neka zanimanja (pr. vlasnici ugostiteljskih objekata), za ritual (prije ili poslije posla “skoiti na cugu”). Takoer može prerasti u ovisnost. - Pije se nevezano za odreen tip situacija ili prigoda, samo zato što je pri ruci, ili se kreira situacija da bi se imalo razloga za pijenje.

- Posljednja tri stila dovode do toga da se ispijaju sve vee koliine. Ako se tu ne prekine, dolazi do ovog p o s lj e d nj e g stila koji slijedi. - Ovisnost o alkoholu kao bolest. Tu se vraam na onu priu o bunaru s poetka teksta. Ovisnost se prepoznaje u nemogunosti da se prestane piti unato jasnim pokazateljima ošteenosti. U takvom sluaju je poželjno kad osoba jednog dana sáma postane svjesna da je alkoholiar. Tada ona odlui potražiti pomo. No nažalost esto se dešava da osoba ne priznaje sama sebi ono što je drugima oito. Tada se dešava slijedee: • Osoba stalno doživljava sudare svojih želja i potreba, s tuim željama i potrebama. • Suoava se s napadima, kritikom i nerazumijevanjem od strane drugih, a zapravo se samom ovisniku ini da su ti drugi sve krivi. • Ovisnik ima potrebu biti žustar (itaj: nasilan) da ispravi stvari. • Živi sa svakodnevnim glavoboljama, probavnim smetnjama, proljevima, žgaravicom, teškoama spavanja, slušanjem zvukova u ušima... • Misli mu bježe, esto zaboravi što je trebalo uraditi, a govori nevezano • Teško upravlja i koordinira pokrete. Okolina se ljulja. • Izlaz pronalazi u “konano pravim prijateljima koji ga razumiju i kažu mu: “Idemo na cugu, bu ti lakše!””. No nije lakše, osim možda u džepu (vlastitom i od branog druga, a i u kasicama djece). Tada se život svede na životarenje. Hvalevrijedan uspjeh je shvaanje: “Da, imam problem s alkoholom!” To znai osvijestiti problem, progledati da se vidi ono što drugi ve godinama vide, uti da ima problem nakon što su to ve godinama govorili. To je prvi korak ka rješavanju problema, ka poduzimanju pozitivnih promjena. Put do potpunog oporavka ini još niz stepenica. Tu je izuzetno važna podrška najbližih, a u savladavanju tih svih stepenica, pomo i savjet mogu vam pružiti strunjaci u Savjetovalištu za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam.


21. rujna 2012.

11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Petak, dan za... * Potražite nas svakog petka od 23.12.2011. na svim prodajnim mjestima!

www.mnovine.hr

KLJUČ U RUKE od proizvodnje pro do gradnje

www.facebook.com/mnovine

SVJEŽI BETON www.betaplast.hr

betaplast@betaplast.hr

040 382 165

ffax: 040 382 103


12

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

21. rujna 2012.

Automobilizam

Najbolja ponuda CitroĂŤna za novu sezonu CitroĂŤn specijalna serija MedveĹĄak nikada nije bila spremnija za novu sezonu. Naime, uz poklone i specijalne pogodnosti financiranja, momad CitroĂŤn dobila je i novo pojaanje: CitroĂŤn C4 Aircross MedveĹĄak. Radi se o iznimno bogato opremljenim modelima CitroĂŤn C3, C3 Picasso, C4, C4 Picasso i C4 Grand Picasso i Berlingo s najboljom ponudom na trĹžiĹĄtu: 4 % fiksne kamate uz financiranje putem CitroĂŤn Financial Services. Prilikom kupnje modela CitroĂŤn C3 Picasso, C4, C4 Picasso i C4 Grand Picasso, Berlingo MedveĹĄak kupci na dar dobivaju 4 zimske gume. CitroĂŤn C3 MedveĹĄak u ponudi je s cijenom od 79.900 kn te

serijskom opremom koja ukljuuje ABS + REF + AFU, 6 zranih jastuka, klima ureaj, regulator/ limitator brzine, putno raunalo, radio CD MP3 s 4 zvunika i jack utinicom,svjetla za maglu, daljinsko centralno zakljuavanje, elektrine vanjske retrovizore, g ume 195/55 R16, sjedalo vozaa podesivo po visini, osvjeĹživa prostora, paket Kromirani Look, prednje elektrine podizae stakala, progresivni servo upravlja, upravlja presvuen

TJEDNI TOP 5

Audi SQ5 TDI ekskluzivni koncept

BRIJUNI 29.09.2012. Polazak iz ÄŒakovca 300 kn VIKEND U TOSKANI Firenza, Pisa, Montecatini Terme, Ferraro 05.10.-07.10.2012. iz ÄŒakovca 899 kn MEÄ?UGORJE 12.-14.10.2012. iz ÄŒakovca 1 polupansion 480 kn NOVI SAD – BEOGRAD 20.-21.10.2012. Polazak iz ÄŒakovca 690 kn TURSKA – KAPADOKIJA 04.10.-12.10.2012. iz ÄŒakovca 7 polupasniona 4.940 kn

INSULA - TuristiÄ?ka agencija

Glavna 5 40323 Prelog

040 637 555

NOVO! Poslovnica ÄŒakovec: tel. 31 44 55 (u sklopu hotela "Park") www.insulatour.com info@insulatour.com

koĹžom podesiv po visini i dubini i dr. CitroĂŤn C4 MedveĹĄak u ponudi je s cijenom od 106.900 k n., a u atraktivnoj serijskoj opremi ima ABS + REF + AFU + ESP + ASR, k lima ureaj, 6 zranih jastuka, r e g u l a t o r/ limitator brzine, naplatci od lagane legure 16“, radio CD MP3 s komandama na volanu i jack utinica, svjetla za maglu s bonim osvjetljenjem, daljinsko

centralno zakljuavanje, elektrini i grijane vanjske retrovizore, sjedalo vozaa i suvozaa podesivo po visini, upravlja presvuen koĹžom podesiv po visini i dubini, putno raunalo, paket City (pomo pri parkiranju straga, preklopivi retrovizori, kromirana letvica na straĹžnjem braniku, utinica 12 V u prtljaĹžniku), sjedalo suvozaa podesivo po visini, upravlja presvuen koĹžom podesiv po visini i dubini, i dr. CitroĂŤn C4 Aircross MedveĹĄak u ponudi je s cijenom od 179.900 kn i bogatom serijskom opremom koja ukljuuje ABS + REF + AFU + ESP, 7 zranih jastuka, automatski klima ureaj

+ hlaeni pretinac za rukavice, elektrine podizae prednjih i straŞnjih stakala, elektrino preklopive i grijane vanjske retrovizore, LED dnevna svjetla, naplatke od lagane legure 16� Flinders, pomo pri kretanju na kosini, progresivni elektrini servo upravlja, putno raunalo + regulator brzine, radio CD MP3 6 zvunika, sjedalo vozaa podesivo po visini, svjetla za maglu, upravlja i ruica mjenjaa presvueni koŞom, USB Box (USB utinica + Jack utinica + BlueToothŽ), paket City (pomo pri parkiranju straga, unutarnji elektrokromni retrovizor), elektrine podizae prednjih i straŞnjih stakala i dr.

SUV visokih performansi s novim dizajnerskim rjeĹĄenjima S 230 kW (313 KS), Audi SQ5 TDI je novi top model serije Q5 modela i prvi S model u povijesti Audija sa dizelskim motorom. DaĹĄak ekskluzivnosti predstavlja limitirana serija vozila “Audi SQ5 TDI ekskluzivni konceptâ€?, koju Audi predstavlja na sajmu automobila u Parizu kao pokazatelj novih dizajnerskih rjeĹĄenja u unutraĹĄnjosti i ekskluzivnih rjeĹĄenja na eksterijeru, a ija ograniena proizvodnja u samo 50 primjeraka zapoinje u prvom tromjeseju 2013. Status SQ5 TDI Audi ekskluzivnog koncepta je lako utvrdiv iz samog izgleda. “Aral Blueâ€? boja s kristalnim e ektom posebno je razvijena za ekskluzivne, ograniene proizvodnje modela i donosi nevjerojatan osjeaj dubine. Kao i kod svakog S modela iz Audija, vanjski retrovizori su u aluminijskoj izvedbi. Xenon plus prednja svjetla s LED dnevnim svjetlima su standard. etiri ispuĹĄne cijevi dominiraju straĹžnjim dijelom vozila. SQ5 TDI ekskluzivni koncept iznenauje snaĹžnim kontrastom u interijeru: sportska sjedala, koĹžni multi unkcijski sportski upravlja i ruica mjenjaa u crnoj “Fine Nappaâ€? koĹži s kontrastnim snjeĹžno bijelim i crnim ĹĄavovima.

Autocentar BratuĹĄa d.o.o. PreloĹĄka 38, ÄŒakovec Telefon: 364-244

Prodaje sljedeća rabljena vozila: tHyundai Coupe 1.6 FX, H LN SFH DJKFOBLO t)ZVOEBJ&MBOUSB4QPSU H LN DJKFOBLO t)ZVOEBJ5VDTPO8%EJFTFM H LN SFH DJKFOBLO t.B[EBJ H LN SFH DJKFOBLO t/JTTBO95SBJMEDJ4QPSU H LN SFH DJKFOBLO t0QFM;BĂśSB$%5* H SFH DJKFOBLO t78(PMG7'4* H LN DJKFOBLO t781PMP H LN SFH DJKFOBLO

kn 130.000,00 1.6 BASIC kn 139.900,00 1.6 VISIA ograniÄ?ena koliÄ?ina novih vozila sa zalihe sa ukljuÄ?enom registracijom


21. rujna 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

AMC Meimurje akovec, Športska 8,

tel. (040) 328-750, 328-751 e-mail: prodaja-ford@amc-medjimurje.hr

1. Ford Focus 1.6 Trend Sport 5 vrata 2011., crvena, ESP, automatska klima, el. paket, maglenke, alu felge, sportska sjedala i ovjes 2. VW Passat 2.0 TDI Comfortline, 2011., smeđa, ESP, start-stop sustav, automatska klima, el. paket, tempomat, parking senzori, alu felge 3. Renault Vel Satis 3.0 V6 dCi, 2003., crna, automatic, ESP, automatska klima, el. paket, tempomat, alu felge, koža, navigacija, xenon 4. Iveco Turbo Daily 35-10, 1999., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha 5. Iveco Turbo Daily 35-10,1999., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha

Renault donira ekskluzivno 100% elektrino vozilo Papi Benediktu XVI. Francuski proizvoa vozila Renault uruio je Njegovoj Svetosti Benediktu XVI. u potpunosti elektrino vozilo, posebno izraeno kako bi se odgovorilo na potrebe mobilnosti Pape. Vozilo je osmišljeno na temelju vozila Kangoo Maxi Z.E. i izraeno u suradnji s francuskim dizajnerom karoserija, tvrtkom Gruau. Tvrtka Renault takoer je donirala i drugo elektrino vozilo žandarmeriji Vatikana. Vozila je juer Papi uruio Carlos Ghosn, predsjednik-generalni direktor grupe Renault u papinskoj ljetnoj rezidenciji Castel Gandolfo. Tvrtka Renault Vatikanu je uruila dva u potpunosti elektrina vozila, posebno izraena za potrebe mobilnosti Pape. Carlos Ghosn, predsjednik-generalni direktor grupe Renault, uruio je vozila Njegovoj Svetosti Benediktu XVI. ove srijede, 5. rujna, prilikom posjete papinskoj ljetnoj rezidenciji Castel Gandolfo. Prvo vozilo, predvieno za kretanje Pape u njegovoj ljetnoj rezidenciji, bijele je boje i ukrašeno papinskim grbom na vratima. Vozilo je ekološka i dugotrajna verzija papamobila. Model je izraen na osnovi vozila Kangoo Maxi Z.E, dug je 4,6 m i širok 1,8 m. Opremljen je elektrinim motorom od 44 kW (60 KS) i litij-

ionskom baterijom koja mu omoguuje prosjenu autonomiju od 170 km (u mješovitoj vožnji prema normi NEDC). Drugi model dizajnom je vrlo slian prvom vozilu, plave je boje s bijelom i žutom trakom sa strane. Namijenjen je žandarmeriji Vatikana za pružanje zaštite Papi. Ova dva vozila preraena su u suradnji s francuskim dizajnerom karoserija, tvrtkom Gruau. Ove ekskluzivne prilagoene verzije imaju 4 sjedala, a 2 zasebna stražnja sjedala posebno su udobna. Nude i ostala posebna rješenja poput krovnog otvora, bonih stražnjih stakala koja se mogu ukloniti, stražnjih vrata koja se otvaraju u oba smjera te elektrino podesivih preklopivih pragova za olakšan pristup u unutrašnjost vozila. Na ovaj nain tvrtka Renault, svojim iskustvom kao proizvoa automobila i kao vodei proizvoa u sektoru elektrinih vozila, stoji na usluzi trendu održivog razvoja Vatikana i Njegovoj Svetosti Benediktu XVI. Papa, koji je esto posebnu pažnju pridavao temama koje se tiu okoliša, više puta je naglasio potrebu za održivim razvojem kako bi se ouvalo sve nastalo Stvaranjem.

13


14

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

21. rujna 2012.

i vojni model po akcijskim cijenama

WFMJLBQPOVEBrQPWPMKOFDJKFOF

SAVRŠEN IZBOR ZA TVRTKE 1. 1.6 .6 MultiJet 16V 105 KS


21. rujna 2012.

www.mnovine.hr• •marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr •• 040 www.mnovine.hr 040 312 312 333 333

Svake subote emisija: KUHAJMO SUBOTOM, METSS U POTRAZI ZA NAJBOLJIM RECEPTOM.

Dobro je znati 15 35

HR ČAK svake subote 9-10 sati


Poznati i slavni VELIKI koncert „Klape u Meimurju“

U Tvornici 13. listopada Chrysta Bell 13. listopada u Velikom pogonu Tvornice kulture nastupa kantautorica Chrysta Bell, muza kultnog redatelja Davida Lyncha. Pjevaica je elektro dream pop benda Black Book Angel, tijekom karijere suraivala je s legendama iz svijeta glazbe i filma, a 2006. je “kliknula“ s Lynchom, te plasirala pjesmu

“Polish Poem” za soundtrack filma “Inland Empire”. Njihov odnos se produbio i rezultirao albumom “This Train”, koji je Lynch producirao, te napisao svih 11 pjesama. Kako kaže najava: - Chyrsta svojim izgledom neodoljivo nalikuje Lauri Harring u ‘Mulholland Driveu’, a svojim nastupom i

kretnjama podsjea na Audrey iz ‘Twin Peaksa’, pa se ini kao utjelovljenje Lynchovog sna ... Cijena ulaznice iznosi 80 kuna, 100 kuna na dan koncerta, a možete ih nabaviti na prodajnim mjestima Eventima (u Zagrebu - glazbena knjižara Rockmark, Berislavieva 13 te na Muzika. hr - kupovina ulaznica).

Legendarni gitarist i frontmen Dire Straitsa idue godine u Zagrebu Kako je objavljeno na njegovim službenim stranicama, Mark Knopfler nastupit e idue 2013. godine u Zagrebu. 5. svibnja, u sklopu turneje kojom promovira novi, dvostruki album “Priva-

teering”, legendarni gitarist i rontmen nekadašnjih Dire Straitsa održat e koncert u Areni Zagreb. Posljednji put u Hrvatskoj nastupio je 2008. godine u zagrebakom Domu sportova.

FORMULA 13 1 Runaways THE KILLERS 2 Hurts Like Heaven COLDPLAY

Legendarni Knopfler ponovno stiže u Hrvatsku

3 Summertime Sadness LANA DEL REY 4 I Follow Rivers LYKKE LI

Keane krajem listopada u Ljubljani Jedan od najpoznatijih engleskih indie-rock bendova - Keane na svojim je stranicama najavio datume europske turneje. Najbliže nama bit e u Ljubljani, gdje e zasvirati u Hali Tivoli, a što se tie bližih gradova u Hrvatskoj sviraju još u Budimpešti i Beu. Iako je navedeno kako e najvjerojatnije biti još koncerata, za sad su sigurni oni u listopadu i studenom. 29. listopada Keane tako nastupa u Ljubljani, 30. listopada u dvorani Petofi u Budimpešti, a 31. listopada u Gasometru u Beu. Indie-rockeri objavili su poetkom svibnja etvrti studijski

album “Strangeland”. Popularnost diljem svijeta osvojili su desetak velikih hitova poput pjesama: „Somewhere Only We Know“, „Everybody Changing“, „Bedshaped“ i druge, dok je s novog albuma ve predstavljeno nekoliko sjajnih singlova, meu kojima je „Silence By The Night“, jedan od najveih ovogodišnjih svjetskih hitova koji ne silazi tjednima s vrhova svih svjetskih glazbenih top-lista. Ulaznice za ljubljanski koncert dostupne su od 6. srpnja putem Interneta u sustavu Eventime po popularnim cijenama od 28,50 eura.

5 Say Goodbye NORAH JONES 6 While You’re Out Looking For Sugar JOSS STONE 7 Reboot The Mission WALLFLOWERS FT. MICK JONES 8 Oh Love GREEN DAY 9 Breaking Down FLORENCE + THE MACHINE 10 Lost In The Echo LINKIN PARK 11 Little Black Submarines THE BLACK KEYS 12 La La La SNOOP LION 13 Blow Me (One Last Kiss)

P!NK

14 Lemonade ALEXANDRA STAN 15 Everybody’s On The Run NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS

Top Hit List 1 NO DOUBT Se le Down 2 PINK BlowLISTA Me (OneDOMAIH Last Kiss) TOP 3 FUN Some Nights 4 RITA ORA How We Do (Party) 5 LYKEE LEE I Follow The Rivers/Magician Remix/ 6 WILEY Heatwave 7 NICKI MINAJ Pound The Alarm 8 LINKIN PARK Burn It Down 9 FLORENCE & THE MACHINE Spectrum (Say My Name) 10 MADONNA Turn Up The Radio 11 CEDRIC GERVIS Molly

Indie-rockeri objavili su poetkom svibnja etvrti studijski album “Strangeland”

12 TIMBALAND Hands In The Air (Ft NEYO) 13 TRAIN 50 Ways To Say Goodbye

Muse u Papp Laszlo Areni u Budimpešti 20. studenoga Britanska alternativna rock grupa Muse, nakon trogodišnje pauze, na glazbenu scenu vratit e se novim albumom “The 2nd Law“, dok istovremeno bend krajem godine održava veliku europsku koncertnu turneju. Na radiostanici BBC 1 nedavno je takoer održana live stream premijera pjesme “Unsustainable“. Muse, na žalost, nakon

slabog odjeka koncerta 2006. godine u Zagrebu, ni na ovoj dvoranskoj turneji ne dolazi u Hrvatsku, iako su neki datumi još uvijek slobodni. Za sada je najbliži grad našoj zemlji u kojoj e se održati koncert – Budimpešta, 20. studenoga. Putnike agencije organiziraju odlazak na koncert iz Zagreba i Varaždina.

14 PORTER ROBINSON Language 15 CALVIN HARRIS We’ll Be Coming Back

Varaždin 107.1 Novi Marof 103.1 Ivanec 93.3 Ludbreg 91.4

VAŠ NAJBOLJI RADIO VARAŽDIN www.radio-varazdin.hr

Odline Muse u Budimpešti svira 20. studenoga


21. rujna 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 37
9. oĹžujka 2011.

sport@mnovine.hr

STOLNI TENIS - kvalifikacije za EP 2. kolo

U

drugom kolu kvalifikacija za nastup na EP-u 2013. godine u Scwechatu Ĺženska reprezentacija Hrvatske u sjajnoj je atmos eri u sportskoj dvorani DG sport u Prelogu pred ĹĄeststotinjak gledatelja poraĹžena od Maarske 0:3. Maarice su u Prelog doĹĄle u najjaem sastavu koji je u prvom kolu nadvisio Bjelorusiju, tako da njihova pobjeda nije nikakvo iznenaenje. Neven Cegnar ponovno se odluio za mladu ekipu, ali je na dan susreta zbog viroze iz kombinacija za sastav ispala Mateja Jeger. Me je otvoren susretom Lee Rakovac i Petre Lovas koji je znatno iskusnija Maarica rijeĹĄila u svoju korist rezultatom 3:1 u setovima. U prva dva seta Lovas je dominirala te je vrlo brzo povela s 2:0 u setovima. U treem setu Rakovac je pokazalo zbog ega je trenutno jedna od najperspektivnijih europskih igraica. Sjajnom igrom Rakovac je rijeĹĄila trei set u svoju korist rezultatom 11:9. U etvrtom setu ponovno je do izraĹžaja dolazi iskustvo Maarice koja mirno privodi susret kraju. Ivana Tubikanec je u prvom setu pruĹžila snaĹžan otpor Georgini Poti, 13. igraici s aktualne europske rang-liste. Tubikanec je taj set izgubila u samoj zavrĹĄnici 9:11. U preostala dva seta Pota je pokazala zbog ega je igraica iz samog europskog vrha te je do kraja susreta izgubila samo deset poena. U treem susretu VaraĹždinka Petra Petek odigrala je sjajno te je

Pobjeda i poraz hrvatskih reprezentacija u Prelogu - MuĹĄka reprezentacija Hrvatske svladala Bjelorusiju, pomlaena Ĺženska izgubila od Maarica Nakon dva kola dvije pobjede hrvatskih stolnotenisaa Pobjedom u drugom kolu kvalifikacija nad ekipom Bjelorusije od 3:1 hrvatska reprezentacija zasjela je na prvo mjesto kvalifikacijske skupine za odlazak na Europsko prvenstvo. Izbornik Zvonimir Koreni je, za razliku od prvog susreta s Austrijom, u ovom preloĹĄkom koristio Roka ToĹĄia umjesto Tan

Ruiwua, dok su gosti, prema najavama, stigli bez dva najbolja igraa, Vladimira Samsonova i Evgenya Chtchetininea. Utakmica je otvorena susretom izmeu Andreja Gaine i iskusnog Vitaliya Nekhvedovicha. Gaina je u dva puta tijekom susreta nadoknaivao set zaostatka, ali je u konanici slavio 3:2 u setovima, uz napomenu da je u petom setu “razbio“ Nekhvedovicha rezultatom 11:1. U drugom susretu Tomislav Kolarek je poraĹžen

od Pavela Platonova 1:3 u setovima. Iako je Kolarek desetak mjesta bolji na svjetskoj rang listi od Platonova, u ovom susretu Platonov je bio znatno bolji te je zasluĹženo slavio. Roko ToĹĄi je na “trojci“ odrĹžao sat stolnog tenisa mladom Kirylu Barabanovu, koji je u tri seta ukupno osvojio samo osam poena. Gaina je toku na i stavio u susretu s Platonovim, primijenivĹĄi isti recept kao u susretu s Nekhvedovichem. Dva puta je lovio zaostatak od jednog seta, ali je ponovno u posljednja dva seta bio sjajan te je na kraju zasluĹženo slavio s 3:2 u setovima. Hrvatski izbornik Zvonimir Koreni je nakon pobjede kazao: - Bio je to pomalo rastrgan susret. Kako Samsonov nije doĹĄao, pritisak je bio na nama, ĹĄto se posebno vidjelo na igri Gaine i pogotovo Kolareka, kojemu je ti bio ipak neĹĄto vei problem. ToĹĄi je na trici odigrao na iskustvo te je svoj posao obavio vrlo dobro. (so, hst)

Ni na ovom susretu nije nedostajalo atraktivnih poteza s 2:3 u setovima poraĹžena od vrlo neugodne Szandre Pergel. Pergel je dobila prvi set 11:7, nakon ega Petek igra kao u transu, te rjeĹĄava sljedea dva seta vrlo uvjerljivo u svoju korist. Meutim, u posljednja dva seta Maarica namee svoj ritam igre s jako puno “prljavih“ lopti te dobiva susret s 3:2 u setovima. Nakon susreta izbornik Neve Cegnar nije bio

previĹĄe nezadovoljan: - Ipak su cure odigrale vrlo dobro, bilo je dobrih meeva. Maarice su meu tri najbolja sastava u Europi te su znatno starije i iskusnije od naĹĄih djevojaka. Bilo je neĹĄto i malo treme, recimo u prvom meu Lee Rakovac, dok je Petek imala otvoreni susret protiv Pergel. Jako sam zadovoljan, vidio sam puno toga dobroga u naĹĄoj igri.

Reprezentacija Hrvatske u Prelogu je pobjedom nad Bjelorusijom odradila odlian posao i preuzela vrh ljestvice u kvalifikacijama

SPEEDWAY CHALLENGE Grand Prix vozit e se 29. rujna u Donjem Kraljevcu

Jurica Pavlic spreman za utrku sezone pred punim stadionom Osam dana dijeli nas od najvaĹžnije utrke ovogodiĹĄnjeg speedway natjecanja – finala Grand Prix kvalifikacija. Osamnaest vozaa doĹĄli su kroz sedam utrka kvalifikacija do finala, koje se 29. rujna u 19 h vozi na stadionu “Mileniumâ€?. Objavljena je startna lista za utrku, Jurica vozi s brojem 15, ĹĄto znai da na stazu izlazi u voĹžnjama broj 4, 8, 9, 15 i

Šesnaest vrhunskih vozaa Lista za 2012. FIM Speedway GP Challenge izgleda ovako: 1.Leon Madsen Danska, 2.Kryszto Kasprzak Poljska, 3.Davey WattAustralija, 4. Martin Vaculik Slovaka, 5. Martin Smolinski Njemaka, 6.Antonio Lindbäck Švedska, 7. Troy Batchelor Australija, 8. Michael Jepsen Jensen Danska, 9.Peter Ljung Švedska, 10. Matej Žagar Slovenija, 11. Niels-Kristian Iversen Danska, 12. Hans Andersen Danska, 13. Aleť Dryml eťka, 14. Gregorz Walasek Poljska, 15. Jurica Pavlic Hrvatska i 16. Adrian Miedzinski Poljska. Rezerve Peter Kildemand Danska i Krzyszto Buczkowski Poljska.

18. SluĹžbeni trening odrĹžat e se u petak 28. rujna u 17 sati. Da je ovaj put zanimanje za utrku izuzetno veliko, potvrdila je i “akcijskaâ€? prodaja ulaznica po deset kuna, kada je planulo 1.300 ulaznica u par sati prodaje. Osim onih koji su ve nabavili ulaznice, na tribinama e biti i puno mladih ljubitelja speedwaya, odnosno onih koji e to tek postati nakon ove utrke. Naime, iz SK-a UNIA u meimurske su ĹĄkole poslali ponudu, odnosno zatraĹžili in ormaciju o broju uenika koji bi htjeli prisustvovati ovom velikom motociklistikom dogaaju, naravno, besplatno. (so)

FIM SPEEDWAY GRAND PRIX CHALLENGE 29.09.2012. Ulaznice u pretprodaji na www.eventim.hr

PoÄ?etak utrke u 19:00 h

Stadion Milenium, Donji Kraljevec

Trening se odrĹžava u petak u 17:00 h

Ulaznice po cijeni od 50 do 500 kn u pretprodaji na stadionu Milenium te u sustavu Eventim.

www.speedway-unia.hr

NAJVEĆA UTRKA ZA KRAJ SEZONE

Jurica Pavlic tMatej Žagar tAntonio Lindbaeck tMartin Vaculík Hans Andersen tNiels Kristian Iversen tKrzysztof Kasprzak tMichael Jepsen Jensen tDavey Watt tGrzegorz Walasek Leon Madsen tMartin Smolinski tAdrian Miedziński tAles Dryml tPeter Ljung tTroy Batchelor tPeter Kildemand tKrzysztof Buczkowski
21. rujna 2012. ODBOJKA

NOGOMET

“Trofej Nedeliša”po drugi put odbojkašima Centrometala Odbojkaši Centrometala po drugi su put postali pobjednici tradicionalnog meunarodnog odbojkaškog turnira “Trofej Nedeliša“. U poluinalnom susretu, koji su odigrali protiv HOK Domaljevac, odbojkaši iz Bosanske Posavine pokazali su se jakim protivnikom za meimurski sastav, ali je na kraju me pripao Centrometalu 3:1. U drugom poluinalu Sisak je slavio protiv slovenske momadi OK Sip Šempeter i osigurao inale. Finalni susret dva hrvatska prvoligaša uvjerljivo je pripao domaem Centrometalu. Sredinom prvog seta reanska momad otišla je na šest razlike, koje je rutinski sauvala do kraja seta za 25:19. Drugi set dugo je vodio Sisak, na drugom odmoru imao je 16:14. Nakon njega Centrometal okree sa 17:16, kasnije razlika odlazi na tri poena, i tako do konanih 25:22. I u treem setu vodio

Neriješeno protiv Slovenaca

Po dugi put u povijesti turnira “Trofej Nedeliša“ pehar pobjednika osvojila je domaa momad, OK Centrometal je Sisak 12:10. Nakon toga preokret i lagano osvajanje seta Centrometala s 25:18. Centrometal je veinu turnira odigrao s Gotalom na mjestu tehniara, Križanoviem kao korektorom, primaima Tomicom Posavcem i Kurtešom, srednjacima Palinkašem i Marinom Posavcem, te mladim liberom Vukom. U momadi su još bili Pu-

TENIS ITF PODGORICA – 50.000 $

Mekovec zaustavljena, Mikuli iz kvalifikacija u glavni turnir Nakon 11 uzastopnih pobjeda, Iva Mekovec nije uspjela ostvariti 12. pobjedu u nizu u profesionalnoj karijeri. Na najjaem ITF turniru, na kojem je do sad nastupila, kvaliikacijama challengera vrijednog 50.000 $ u Podgorici, zapela je u 2. kolu izgubivši od 3. nositeljice, njemake tenisaice i 416. igraice svijeta Anne Zaja. Nakon dva izjednaena seta, od kojeg je prvi dobila Zaja 7:5, a drugi Mekovec 6:4, u treem setu Zaja je odigrala puno bolje i s 6:1 stigla nadomak glavnog turnira. Oito je Ivi ponestalo energije nakon iscrpljujueg subotnjeg mea u kojem je vodila tešku borbu protiv Švicarke Knoll. Taj višesatni me Mekovec je dobila u svoju korist rezultatom 7:6 (4), 4:6, 7:6 (5). Iva tako nije uspjela nastaviti veliki niz, ali usprkos tome od ponedjeljka 17. rujna na 527. mjestu je WTA liste, što je novi veliki pomak. U Podgorici je odlino igrala druga akoveka tenisaica Ema Mikuli. 20-godišnja akoveka tenisaica iskoristila je pruženu priliku i ušla u glavni turnir. 584. igraica s WTA liste nije imala lagani zadatak u 3. kolu protiv domae juniorke koja još uvijek nema zapaženih rezultata na ovom nivou turnira Vladice Babi, ali ipak je uspjela. Mikuli je bila impresivna u prva dva kola. Najprije je pomela s terena Bugarku Vangelovu 6:2, 6:1, a onda je priredila najvee iznenaenje kvaliikacijskog dijela turnira eliminiravši 2. nositeljicu, Slovakinju Zuzanu Luknarovu, inae 402. igraicu s WTA liste. Slovaku tenisaicu dobila je takoer u dva seta 7:6 (3), 6:4. U 1. kolu glavnog turnira igrala je protiv iskusne Talijanke Camerin, inae 5. nositeljice turnira i izgubila me u tri seta. Nakon što je dobila prvi teški set 7:6, Mikuli više nije mogla parirati iskusnoj talijanskoj igraici, koja joj je u preostala dva seta dozvolila tek dva gema. Ipak, Mikuli je s ulaskom u glavni turnir osvojila novih 7 WTA bodova s kojima e znatno napredovati na ljestvici najboljih tenisaica svijeta.

a, Makarov, David, Todorovi i Harambaši. Zbog ozljede izostao je Kova, a opravdano je odsutan bio i libero Petran, oba igraa poetne postave reanskog kluba. Nakon turnira predsjednik opinskog vijea Opine Nedeliše Željko Kacun kao predstavnik pokrovitelja turnira, svim momadima podijelio je pehare. (so, dp)

Nakon osvajanja Trofeja Nedeliša, odbojkaši Centrometala odigrali su prijateljsku utakmicu s momadi Panvita-Galex iz Murske Sobote. Radi se petoj momadi jake slovenske prve lige. Po prvi put momad Centrometala bila je ravnopravna gostima, te je susret nakon neizvjesne borbe završio 2:2. Utakmica je ranije ugovorena u etiri seta. Cijeli susret oba trenera uope nisu mijenjala svoje najbolje postave. Trener Kiri nakon susreta je kazao: - Jako sam zadovoljan prikazanom igrom. Ovo nam je bio do sad najjai protivnik, te smo im bili u potpunosti ravnopravni. Oito se pokazuje da smo skupili dobru momad, rekao bih najbolju ikad, i da s pravom možemo oekivati dobre rezultate u službenim natjecanjima, koja zapoinju za deset dana.

KOŠARKA VETERANSKI TURNIR ROGLA 2012

Meimurje finalist! Rogla Kup naziv je meunarodnog turnira za košarkaše veterane u dvije starosne konkurencije, 35+ i 45+. U ovoj starijoj sudjelovali su i akoveki veterani pod imenom Meimurje veterani. Ukupno 6 momadi iz tri države podijeljeno je u dvije skupine, pa su tako naši najprije odmjerili snage sa Štajerskom. Bila je to vrlo jaka utakmica visokog ritma odmah na poetku turnira, protivnici su u dva navrata imali 10-12 koševa prednosti, no naši su „dedeki“ i inae poznati po upornosti oba puta stigli prednost, pred kraj i poveli i na kraju pobijedili rezultatom 48:42 (igralo se 4 x 8 min). Drugoga dana u cik zore protivnik je bila vrlo nervozna ekipa Trsta koju su naši ipak lak-

KOŠARKAŠKI SAVEZ MEIMURSKE ŽUPANIJE

Poinje natjecanje u Kupu Hrvatske! Nova sezona loptanja meu obruima u meimurskim dvoranama starta ovoga vikenda kada su na rasporedu utakmice u Kupu Krešimir osi za našu županiju. Najprije e se ve u prvom kolu namjeriti dva najozbiljnija sastava za osvajanje pokala – akovec i Meimurje. Ostali parovi su Kotoriba – Rudar, Donji Kraljevec – Dubravan, te Prelog – Meimurje Globetka koji e jedini od nabrojana 4 para svoju utakmicu odigrati ovoga vikenda. (bh)

Veterani Meimurja na Rogli dogurali do finala

še od oekivanja svladali rezultatom 39:19, no stradao je u jednom klinu pod košem Milan Bošnjak na kojega se više nije moglo raunati zbog vjerojatno napukloga rebra ( uspomena na lakat tršanskoga centra). Ovom pobjedom naši su se veterani potpuno zasluženo plasirali u inale turnira, koje je odigrano predveer istoga dana. Zbog manjka snage i svježine Meimurje veterani ipak su morali pobjedu prepustiti veteranima Maribora za koje su igrali bivši proslavljeni košarkaši Olimpije i Maribora Mirt, Besedi, Potisk i ostali. Na kraju je bilo 47:35 za Maribor. Ono što nije uspjelo veteranima Meimurja u konkurenciji 45+, uspjelo je trojici akovekih poluaktivnih poluveterana u konkurenciji 35+ koji su igrali za Adecco Maribor i osvojili turnir u svojoj konkurenciji. Samir Juras kodnog imena Boštjan, Matija Novak pod nazivom Matej, te Dejan Vugrinec na Rogli poznatiji kao Vogrinc svoju su novu veteransku destinaciju pronašli kroz veliko

prijateljstvo koje gaje naši i mariborski isluženi bivši znaajni košarkaši. Vrlo vjerojatno našoj se trojici „janeza“ smiješi i Svjetsko veteransko prvenstvo idue godine u Argentini. Naravno, u dresu Adecco Maribora. Navodno je sponzor ve rezervirao avionske karte. U akovekoj ekspediciji bio je i Damir Špiranec, košarkaški sudac – veteran koji je i na Rogli fukao. Na kraju spomenimo i sastav ekipe Meimurje veterani koja je osvojila drugo mjesto u Sloveniji: Željko Levai, Duško Lajtman, Ivica Kasapovi, Bojan Hrka, ore Gaeša, Nebojša Gaeša, Milan Bošnjak, Bruno Kovai i Miroslav Jaluši. (bh)

KOŠARKAŠKI VIKEND VODI KUP Prelog – Meimurje Globetka, subota 22. rujna u 18 sati, Prelog

KUP MNS-a i dalje u znaku iznenaenja

Ispala dva hrvatska treeligaša: Graniar (K) i Polet (SMnM) Ne prestaju iznenaenja u Kupu MNS-a, koji dokazuje da kvaliteta meimurskog nogometa, posebice kad su u pitanju hrvatski treeligaši, nije baš na nekoj razini. Naravno, iznenaenja treba pripisati jer pojedini županijski klubovi koji u svojim redovima imaju igrae koji bi u sadašnjim uvjetima bez problema igrali ne samo III. HNL, ve i II. HNL, i kad se oni “napale“ s tri - etiri takva igraa, vrlo lako mogu obraunati i s hrvatskim treeligašima koji nemaju izbalansiranu kvalitetu. To je, primjerice, u osmini inala pošlo za rukom Hodošanu (Bunc, Z. Strahija …) protiv Graniara iz Kotoribe, koji su dobili vrlo uvjerljivo, s ak 5:2. I ukovani su eliminirali hrvatskog treeligaša Poleta iz Svetog Martina na Muri boljim izvoenjem dodatnih penala. Nakon 0:0 u regularnom dijelu, ukovec 77 slavio je 4:2 na jedanaesterce. Od hrvatskih treeligaša i pristup i kvalitetu potvrdili su Meimurje i Mladost Prelog, koji su svladali Meimurec 5:3, odnosno BSK-a 5:2. U etvrtinale je ušla i palinovska Mladost, koja je slavila u Pribislavcu 3:2, te Plavi iz Peklenice, koji su bili bolji od Croatije 3:1. Sljedei utorak igraju Centrometal i akovec, nakon ega e biti poznati svi etvrtinalisti. U etvrtinalu, koje se igra u proljetnom dijelu sezone, sastaju se: Hodošan – Meimurje, Plavi – Mladost Prelog, pobjednik Centrometal-akovec – Mladost Palinovec i ukovec 77 – Sloboda Slakovec.

REZULTATI SLOBODA (S) – TRNAVA 2-0 (1-0) SLAKOVEC. Suci: Božidar Kolari, Igor Križari, Vjeran Tuksar. Strijelci: 1-0 Rodrique (38), 2-0 Treska (66).

MEIMUREC – MEIMURJE 3-5 (1-4) DUNJKOVEC-PRETETINEC. Suci: Bojan Juras, Borut Križari, Saša Fegeš. Strijelci: 0-1 Dodlek (1), 0-2 Halilovi (23), 0-3 Dodlek (39), 1-3 Rešetar (40), 1-4 Barat (44), 2-4 Kregar (54), 3-4 Kregar (57), 3-5 Vabec (80).

POLET – MLADOST (P) 2-3 (1-2) PRIBISLAVEC. Suci: Damir Aldi, Dragutin Novak, Franjo Hergoti. Strijelci: 0-1 Murkovi (31), 0-2 Mlinarec (34), 1-2 Vrbanec (44), 1-3 Kovai (52)11m, 2-3 Makar (68).

PLAVI – CROATIA 3-1 (3-0) PEKLENICA. Suci: Nino Škrobar, Radovan Posedi, Tihomir Kralji. Strijelci: 1-0 Maari (7), 2-0 Škvorc (25)11, 3-0 Nerer (35), 3-1 Ruži M (70).

UKOVEC 77 – POLET (SMNM) 0-0 UKOVEC. Suci: Marin Horvat, Damir Fodor, Dražen Jurec.

MLADOST (P) – BSK 5-2 (1-1) PRELOG. Suci: Dario Srnec, Dario Bubek, Darko Filipi Strijelci: 0-1 Hajdarovi (21), 1-1 Balent (26), 2-1 Hladnik (49), 3-1 Jules (57), 3-2 Gajnik (59)11m, 4-2 Sraka (74), 5-2 Magdaleni (85).

HODOŠAN – GRANIAR 5-2 (2-1) HODOŠAN. Suci: Zoran Hajdinjak, Ivica Felker, Ivan Žganec. Strijelci:1-0Strahija(20),1-1Na(27),2-1 Bunc(33),3-1Bunc(52),3-2Kos(55)11m, 4-2 Strahija (77), 5-2 Strahija (86).

RUKOMET I. HRVATSKA RUKOMETNA LIGA

Rukometaši Meimurja slavili i u Senju Nakon domae pobjede protiv Hrvatskog dragovoljca u 1. kolu I. HRL, akoveki su rukometaši slavili i u drugom kolu, na gostovanju u Senju. Bili su bolji od domaina rezultatom 29:27. Ostvarena je pobjeda protiv momadi koja je proteklu sezonu završila na 6. mje-

stu u prvoligaškom društvu, što još više daje na težini ovoj pobjedi. Nakon dva odigrana kola, akoveki se rukometaši nalaze na samom vrhu prvenstvene ljestvice. U utakmici 3. kola, koja se igra ovu subotu (sutra), Meimurje je u akovcu domain Crikvenici.
21. rujna 2012.

P

o dosta teškom terenu u Prelogu domaa je momad u jednom dijelu susreta uspjela biti ravnopravni suparnik Meimurju. No, na kraju je ipak presudila bolja tjelesna sprema nogometaša Meimurja i dobra taktika postavka Damira Biškupa. Biškup je tako ojaao vezni red u koji je ušao Nynkeu i novopridošli Golik. To je bio kljuan potez, jer su gosti dominirali nad inae solidnim veznim redom domaina, koji ovaj put nije mogao protiv “prvoligaških igraa“. Prilika nije bilo previše, ali bilo je pitanje trenutka kad e presuditi vea kvaliteta gostiju. Za drugu pobjedu u nizu Meimurja najzaslužniji je bio strijelac jedinog pogotka Danijel Kuzmi. On je u 59. minuti nakon ubaaja Menzila iz kornera glavom pogodio nebranjeni dio mreže domaeg vratara i donio svoj momadi tri vrijedna boda. Do poveanja vodstva gosti su skoro došli u 64. minuti, kada je Menzil s malo više od dvadesetak metara od gola Farkaša odlinim udarcem pogodio vratnicu. Pri kraju susreta nezadovoljstvo u redovima Meimurja zbog, po njihovom mišljenju, nedosuenoga kaznenog udarca nad Skoliberom i poništenoga inae regularnog pogotka Vukovia (nije bilo zalea). Mladost je u sljedeem kolu gost u Bjelovaru, dok Meimurje na domaem travnjaku doekuje Podravinu.

Valjak s etiri pogotka pregazio akovec Najefikasnija utakmica petog kola odigrana je u akovcu, gdje je domain doživio pravi rezultatski potop. Gostujua Podravina slavila je s rezultatom 2:5. U tome su im uvelike pomogli akoveki nogometaši svojom najslabijom predstavom u dosadašnjem dijelu prvenstva. Ve u prvih pola sata igre bilo je 2:0 za goste golovima Nikole Valjka u 19. i 29. minuti. Do odmora je smanjio Karlo Balent pogotkom u 31. minuti. Na dva gola prednosti u nastavku susreta

S

ve ono što nam ponekad nedostaje na nogometnim travnjacima kada za loptom jure deki, omoguile su nam vidjeti i doživjeti prošli tjedan u meimurskom derbiju II. HNL za žene - djevojke. Šest golova, podjela bodova, dva crvena kartona, kazneni udarac, propuštene prilike, sve to su imali prilike vidjeti gledatelji na susretu izmeu nogometašica “Katarine Zrinski“ i “Trnave“ iz Goriana odigranom na stadionu Mladosti u akovcu. akovanke su na otvaranju susreta došle do vod-

III. HNL sjever - 5. kolo

Meimurje i nakon Preloga ostaje vodea ekipa na prvenstvenoj ljestvici bio i rezultat prvog poluvremena. Nedeliše je u 63. minuti ostalo s deset igraa na terenu, jer je zbog drugoga žutog kartona iskljuen Nino Pintari. S desetoricom na terenu Nedeliše nije izdržalo. Prvo je 74. minuti Trupac smanjio gostujue vodstvo na 1:2, da bi samo etiri minute kasnije, u 78. minuti Sui postigao izjednaujui pogodak za konanih 2:2. U sljedeem petom kolu Nedeliše je domain Croatiji iz Grabrovnice.

goste iz Ludbrega je vratio Hojski u 51. minuti, da bi svojim novim pogocima u 61. i 68. minuti sudbinu akoveke momadi zapeatio najbolji igra susreta Valjak. Konaan rezultat od 5:2 za Podravac postavio je poasnim z pred sam kraj utakmice u 82. minuti domai napada Pono Pintari.

Polet i nakon pet kola bez pobjede U Svetom Martinu na Muri domai je Polet pred 350 gledatelja ugostio ekipu Slatine. U borbenom ali nogometno i ne baš zanimljivom susretu jedino vrijedi za izdvojiti je iskljuenje gostujueg trenera Predraga Samardžije, koji je u 45. minuti dobio crveni karton zbog konstantnog prigovaranja sucima. Unato tome što je postojala velika želja i htijenje za prvom pobjedom, nogometaši Poleta nakon susreta sa Slatinom morali su se zadovoljiti bodom. U dosta oštroj igri koju su nametnuli prije svega gosti, domaini su imali svojih prilika, no nisu ih iskoristili. Posebno veliki žal postoji za onom u posljednjoj minuti utakmice kada se Rihtarec našao sam ispred vratara gostiju, ali nije dobro glavom zahvatio loptu, tako da je utakmica je završila podjelom bodova uz rezultat 0:0.

Nedelišu bod u Ždralovima s igraem manje U jednoj neizvjesnoj i zanimljivoj utakmici Nedelise je u Ždralovima protiv

Graniar do pobjede preokretom u posljednjim sekundama Nicolás Nynkeu uz Gordana Golika u veznom redu bio je “prvoligaška” prevaga u derbiju hrvatskih treeligaša u Prelogu domae Mladosti uspjelo doi do boda. Zapravo, slobodno se može rei prema prikazanoj igri da su nogometaši Nedeliša u Ždralovima ostavili dva boda. Prvih etrdeset pet minuta odline igre donijelo je Nedelišu i odlian rezultat. U 29. minuti Meimurac je s ruba šesnaesterca odlinim lobom prevario vratara Mladosti i doveo svoju momad u vodstvo. Nakon udarca iz kuta u 38. minuti odlino se snašao Pintari i pospremio loptu u mrežu za vodstvo od 2:0, što je

Graniar iz Kotoribe odigrao je sjajnu utakmicu na domaem terenu protiv Virovitice i upisao pobjedu. No, nije poelo dobro po domaine, jer je Tadi iskoristio nesmotrenost domae obrane i na desnoj strani domaega kaznenog prostora uposlio usamljenog Škaru, koji je zakucao loptu u suprotni kut nemonog Jambreca. Graniar je do poluvremena uspio poravnati rezultat. Lonar je izveo skraeni korner, no umjesto centaršuta ubacio je loptu u mrežu kraj iznenaenog vratara Bartolia. Nakon odlinoga drugog poluvremena, u kojem su se izmjenjivale prilike s obje strane, u neizvjesnoj je završnici, odnosno drugoj minuti sudake nadoknade domai kapetan Vilim Kos svladao gostujueg vratara Bartolia i

Ostali rezultati 5. kola: Croatia - Ivanica 6:0, Koprivnica - Bjelovar 2:0, Podravac - Križevci 3:2.

TABLICA 1. Meimurje 2. Podravina 3. Koprivnica 4. Croaa Grabrovnica 5. Mladost Ždralovi 6. Virovica 7. Slana 8. akovec 9. Graniar Kotoriba 10. Mladost Prelog 11. Podravac 12. Bjelovar 13. Nedeliše (-1) 14. Ivanica 15. Križevci 16. Polet Sve Marn

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0

1 0 0 0 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 0 2

0 1 1 2 0 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3

+7 +12 +6 +9 +4 +3 +1 -3 -4 0 -8 -3 -2 -7 -10 -5

13 12 12 9 9 7 7 7 7 5 5 4 4 4 3 2

Parovi 6. kola: Virovitica - Križevci, Meimurje - Podravac, Bjelovar - Mladost (P), Slatina - Koprivnica, Ivanica - Polet, Nedeliše - Croatia, Podravina - Mladost (Ž), Graniar - akovec. donio svojoj ekipi toliko željenu pobjedu. Sljedee kolo Graniar je ponovno domain, ovaj put ekipi akovca.

II. HNL za žene

I ženski derbi pokazao da u Meimurju rivalitet, na žalost, esto znai “neprijateljstvo“ stva od 2:0. Za 1:0 zabila je Damjana Antolin s ruba kaznenog prostora, a na 2:0 povisila je u 15. minuti Petra Levai na asistenciju Antolin. Nakon gola, na žalost po domau ekipu,

Levai je morala napustiti travnjak zbog ozljede gležnja. Uslijedile su dvije velike greške domae obrane koje su ekipu “Katarine Zrinski“ koštale izjednaenja. U samo tri minute nogometašice iz Goriana vratile su rezultat na poetak, na neriješeno. Prvo je Gabri u 37. minuti dodala za Romanu Njari, kojoj iz neposredne blizine nije bilo teško poslati loptu u mrežu, da bi u 40. minuti Njari ponovno postigla pogodak, nakon što je dobila loptu s lijeve strane. U posljednjim sekundama prvog dijela domaa je ekipa stigla do novog vodstva nakon dosuenoga kaznenog udaraca (zbog kojeg su se goše i najviše žalile). Srušena je bila Hren, a sigurna izvoa najstrože kazne Damjana Antolin. Na poetku drugog dijela u 47. minuti izjednaujuim pogotkom Paškvaline Gabri Trnava je izjednaila na 3:3, što je bio i konani rezultat ove zanimljive utakmice. Do kraja susreta obje ekipe imale su

Lijepo je bilo sve, ali samo na poetku susreta kada su ekipe napravile zajedniku snimku priliku zabiti po još poneki pogodak, a više od igre imala je Trnava, koja je na kraju bila bliže pobjedi. U 68. minuti su nakon meusobnog udaranja crvene kartone dobile domaa Vesna Brežni i igraica Trnave Paškvalina Gabri. Ono što treba spomenuti je, na žalost, i nesportsko ponašanje na tribinama kako gostujuih, tako i

“Katarina Zrinski” i “Trnava” krenule uvjerljivim pobjedama Oba meimurska predstavnika u II. HNL-sjever za žene uspješno su krenula u novo prvenstvo prije meusobnog derbija. Nakon što su odgodili utakmice 1. kola, “Trnava” Gorian i novi akoveki ženski nogometni klub “Katarina Zrinski” prve utakmice ove sezone odigrali su u 2. kolu. Obje ekipe su bile uvjerljive. “Katarina Zrinski” je na gostovanju u Jastrebarskom domae nogometašice natjerala u oaj svladavši ih s ak 18:0. Ve u prvom dijelu bilo je 0:10 za goše iz akovca, a na kraju antastinih 0:18. Prva

službena utakmica i odmah visoka pobjeda. Trnava je takoer startala vrlo uspješno, i to na domaem terenu u Gorianu. Svladale su bez problema, takoer novog lana lige, ŽNK Vrbovec. Bilo je 6:1. Inae, Vrbovec i Jaska igrali su u prvom kolu i pobjedu je slavila ekipa Vrbovca od 7:0, tako da prema ovome rezultatu zasigurno e “Trnava” i “Katarina Zrinski” voditi borbu za sam vrh tablice. U ligi inae osim naših predstavnica igraju još: Istra Pula, Lepoglava, Tuškani, Cestica, Podravina, Vrbovec i Jaska.

domaih takozvanih “navijaa i ljubitelja nogometa”, koje baš i ne prilii nogometnom susretu, posebno ne ženskom. Po završetku susreta domain je bio zadovoljan bodom unato tome što su propustile dva gola razlike, pa je tako trenerica “Katarine Zrinski“ Ines Petrievi kazala: - Utakmica je bila borbena. Svaka ast mojim curama, no svakako estitke i Trnavi. Ovaj rezultat je najrealniji. Gorian je dvije godine prvi u ovom sastavu, a sada su još i nešto pojaale. Mi smo se okupili prije dva mjeseca, mlada smo ekipa, treniramo aktivno mjesec i pol, no prezadovoljna sam ovime što su naše cure pokazale. Gosti za

Katarina Zrinski – Trnava 3:3 akovec.StadionMladosti.Gledatelja:200.Sudac: Ivan Žganec akovec. Strijelci: 1:0 Damjana Antolin (7), 2:0 Petra Levai (15), 2:1 Romana Njiri (38), 2:2 Romana Njiri (40), 3:2 Damjana Antolin (45, 11m), 3:3 Paškvalina Gabri (47) Katarina Zrinski: Sanja Šolti, Morena Martinjak, Anita Miri (Marjana baka 90), Damjana Antolin, Barbara Peri, Lana Zeli, Lea Obadi, Anita Lajtman, Vesna Brežni, Dina Vugrinec, Petra Levai (Ivana Hren 19) Trener: Ines Petrievi. Trnava:Kiva,Pirša,Hrman,(od82.Vrani),Marka , Videc (od 70. Smrk), Gabri, Požgaj, Matjai, Grabar, Horvat, Njari. Trener: Tatjana Mesari.

medije (iz valjda samo njima znanih razloga) nisu htjeli dati izjavu. (dz, so, oto zv)
21. rujna 2012. I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

6.kolo I. ŽNL MNS MLADOST – NAPRIJED 3-3 (2-2) IVANOVEC. Igralište: Park Mladosti. Suci: Saša Fegeš, Dražen Sukanec, Neven Bujani. Delegat: Željko Bacinger Strijelci: 0-1 Glavina (2), 1-1 Risonji (10), 1-2 Ružman (33), 2-2 Fuko (37), 3-2 Risonji (56), 3-3 Ružman (78) MLADOST: Lacko, Jurinec (od 90. Krištofi), Bujan, Žvorc, Jaluši, Kamenar, Levai (od 46. Novak M), Horvat, Novak J., Risonji (od 73. Petrievi), Fuko, trener: Ivan David NAPRIJED: onkaš, Hižman F., Šimunkovi (od 63. Horvat), Režek, Novak (od 90. Žvorc), Hižman J., Režek (od 88. Beli), Martinec, Varga (od 46. Bermanec), Glavina, Ružman, trener: Dušan Podgorelec Žuti kartoni: Novak J., Fuko, Žvorc, Horvat (Mladost); Hižman J., Režek, Novak, Bermanec (Naprijed)

POLET – OMLADINAC (NSR) 0-4 (0-2) PRIBISLAVEC. Igralište: Stadion Petar Perši. Suci: Dario Srnec, Siniša Lukai, Toni Fažon. Delegat: Petar Krha Strijelci: 0-1 Vukovi (12), 0-2 Vukovi (39), 0-3 Cirkveni (73), 0-4 Lesjak (87) POLET: Dolovi, Raki (od 46. Novak B), Krištofi N, Magdaleni, Boži, Lesjak, Trstenjak, Vrbanec, Krištofi M., Halabarec (od 46. Makar), Novak I., trener: Dejan Posavec OMLADINAC: Marec, Jurinec (od 86. Lesjak), Pušar, Marodi, Jambroši, Nemec, vukovi (od 76. Cerovec), Lukman, Drk, Krištofi (od 69. Vodopija), Cirkveni (od 88. Žganec), trener: Damir Vugrinec Žuti kartoni: Raki, Krištofi M., Vrbanec (Polet); Krištofi G., Lukman, Jurinec (Omladinac) Crveni karton: Krištofi N (Polet)

RUDAR – SPARTAK 2-0 (1-0) M. SREDIŠE. Igralište: Šoderka. Suci: Tomislav Herman, Tomislav urila, Dragutin Novak. Delegat: Alojz Kopasi Strijelci: 1-0 Kovai (16), 2-0 Županec (73) RUDAR: Raj , Simon, Kovai (od 81. Kneževi), Šprajc, Vuri, Županec, Šolti D., Zadravec, Šolti N (od 88. Podgorelec), Žganec, Šolti M (od 90. Vuruši), trener: Antun Srša SPARTAK: Jalšovec, Lackovi S., Jankovi, Križai, Šegovi E (od 85. Zadravec), Lovreni, Šegovi S., Mihalic (od 76. Sabolec), Juras, Škvorc, Lackovi E (od 88. Rogar), trener: Zoran Graši Žuti kartoni: Županec, Šprajc, Šolti, Žganec (Rudar); Šegovi S, Lackovi E., Jankovi, Šegovi E (Spartak)

DINAMO – BSK ME. METALI 1-3 (0-2) PALOVEC. Igralište: NK Dinamo. Suci: Zoran Novak, Borut Križari, Željko Kovai. Delegat: Zvonko Novakovi Strijelci: 0-1 Orešanin (12), 0-2 Gajnik (22), 0-3 Škrilac (64), 1-3 Štampar (86)11m DINAMO: Vibovec, Križai (od 84. Žuli M), Janec, Vutek, Dodlek (od 78. Šari), Marec, Žuli D. (od 46. Novak), Štampar, Pavlekovi, Šegovi, Domini (od 87. Švenda), trener: Zoran Kralji BSK: Sternad, Šmit, Orešanin, Gajnik, Mihalec (od 90. Antolaši), Živkovi (od 89. Škvorc), Škrilac (od 77. Bašek D), Bašek N., Makar I (od 85. Makar D), Mlinari, Posavec, trener: Vladimir Pavlekovi Žuti kartoni: Domini, Janec, Marec (Dinamo); Sternad (BSK)

SLOBODA – UKOVEC 77 1-0 (0-0) SLAKOVEC. Igralište: NK Sloboda. Suci: Marin Horvat, Igor Križari, Ivica Horvat. Delegat: Slavko Vodopija Strijelac: 1-0 Treska (72) SLOBODA: Kolar, Podvez (od 50. Buhanec), Angel, Novak, Levec, Katanec, Srnec, Goricaj (od 80. Fegeš), Tiago (od 61. Hižman), Treska (od 82. Petek G), Petek D (od 63. Šoštari), trener: Stjepan Petek UKOVEC: Lehki, Hladnik, Marka, Bradari, Mihoci, Frani, Belovi, Anderlin, Vukina, Pokos, Poljak (od 67. Pavlic), trener: Ivan Bartoli Žuti kartoni: Šoštari (Sloboda); Vukina, Bradari (ukovec)

Velika pobjednika serija Naprijeda zaustavljena u Ivanovcu Naprijedu samo bod iz Ivanovca. Iako su gosti dva puta vodili, «me loptu» imali su domaini kada su u 56.minuti drugim zgoditkom Ivana Risonjia poveli sa 3-2. Ve u 2.minuti Naprijed je poveo zgoditkom Željka Glavine. Prvi svojim zgoditkom na utakmici Ivan Risonji u 10.minuti poravnava na 1-1. Novo gostujue vodstvo uslijedilo je u 33.minuti zgoditkom Antuna Ružmana koji je u 78.minuti svojim drugim zgoditkom gostima donio bod. Do poluvremena u 37.minuti na 2-2 poravnao je Ivan Fuko. U otvorenoj i vrlo dobroj igri krajnjih 3-3 je i realno. Po etiri opomenuta igraa u svakoj momadi.

osvojiti tri domaa boda. Pošlo je to za nogom Saši Treska. U prvom poluvremenu sudac utakmice Marin Horvat nije nikoga opomenuo, ali je zato u drugom dijelu opomenuo trojicu. Jednog domaeg, a dvojicu gostujuih igraa.

Rudar bolji od Spartaka Domai su u svakom poluvremenu gostima iz Male Subotice postigli po jedan zgoditak. U prvom dijelu u 16.minuti Alen Kovai, a u drugom dijelu u 73.minuti Matija Županec. U vrlo kvalitetnoj igri u svakoj su momadi po etvorica igraa opomenuta.

Belianci slavili u Palovcu

Podturen zabijao na vrijeme

Pobjeda BSK-a u Palovcu. Ve su u prvom poluvremenu susjedi iz Belice zgodicima Vlatka Orešanina i Krunoslava Gajnika nakon 22.minute igre imali vodstvo od 2-0. Nenad Škrilac je uspio gostujue vodstvo u 64.minuti poveati na 3-0. etiri minute prije kraja utakmice domai Dinamo uspijeva iz opravdano dosuenog kaznenog udarca ublažiti domai poraz zgoditkom Marka Štampara na 3-1. Tri domaa opomenuta igraa, a jedan gostujui.

Podturen glatko dobio kod kue Pušine. Kad se ve oekivalo da gledatelji njih oko ak 250 u prvom poluvremenu nee vidjeti zgoditak u 44.minuti domai dolaze do vodstva zgoditkom Aleksandra Vinceka. Od 56.minute Pušine su bez iskljuenog Dejana Mika koji je napravio grubi start s lea nad domaim igraem. To je gostima dodatno zakompliciralo situaciju. Tako brojano jai domai do kraja uspijevaju još dva puta svladati vratara Pušina Ivana Majurca i stii do pobjede od 3-0. Prvo je u 74.minuti za 2-0 strijelac bio Mihovil Balenovi, a potom u 80.minuti za 3-0 Nikola Mui. Jedan domai opomenuti igra, a tri gostujua.

Centrometalu sva tri boda iz Palinovca Centrometal stigao do tri boda u Palinovcu. Domaa Mladost je prva ve u 3.minuti zgoditkom Darija Vadlje povela sa 1-0. Leon Novak je u 28.minuti uspio poravnati na 1-1. Gosti iz Macinca prvi puta dolaze u prednost u 37.minuti zgoditkom Bojana Baana. Dvije minute prije odlaska na odmor svojim drugim zgoditkom Dario Vadlja poravnava na 2-2. U drugom dijelu strijelci kao da su mirovali. Zgoditak odluke za pobjedu Centrometala od 3-2 postigao je Nenad Vibovec u 68.minuti. Samo jedan opomenuti igra i to gostujui zbog preoštrog starta.

Raspucani Omladinac u Pribislavcu

Sloboda teško do domae pobjede. U dosta tvrdoj i neizvjesnoj igri domai su ipak u 72.minuti uspjeli gostima iz ukovca ugurati jednu loptu u mrežu njihovog vratara Darka Lehkija i tako

Omladinac visoko porazio Poleta u Pribislavcu. Sa visokih 4-0 Omladinac je nadigrao domaine. Prva dva gostujua zgoditka u 12. i 39.minuti postigao je Davor Vukovi. Od 68.mi-

PODTUREN – PUŠINE 3-0 (1-0)

MLADOST – CENTROMETAL 2-3 (2-2)

PODTUREN. Igralište: NK Podturen. Suci: Zoran Hajdinjak, Bruno Brljak, Dragan Hrustek. Delegat: Franjo Fais Strijelci: 1-0 Vincek (44), 2-0 Balenovi (74), 3-0 Mui (80) PODTUREN: Kolar D., Hajdarovi, Serma (od 80. Kolar A.), Radovan, Balenovi, Mravljak, Mui (od 84. Golubi), Bobianec (od 87. Berdin), Kolar M (od 78. Maari), Lepen, Vincek (od 81. Telebuh), trener: Ivan Hamunajec PUŠINE: Majurec (od 78. Fegeš O), Mikulec, Periši (od 70. Fegeš M), Pozder, Zanjko (od 77. Klemeni), Celinger, Miko, Knezi (od 81. Ceilinger), Kresinger (od 65. Posavec), Miki, Levai, trener: Boris orevi Žuti kartoni: Radovan (Podturen); Zanjko, Periši, Pozder (Pušine) Crveni karton: Miko (Pušine)

PALINOVEC. Igralište: NK Mladost. Suci: Bojan Juras, Davor Šupljika, Tihomir Kralji. Delegat: Antun Horvat Strijelci: 1-0 Vadlja (3), 1-1 Novak (28), 1-2 Baan (37), 2-2 Vadlja (43), 2-3 Vibovec (68) MLADOST: Saka, Talan (od 70. Fileš), Cirkveni, Gorupi (od 84. Podgorelec), avlek (od 46. Mlinarec T), Kovai, Možek, Murkovi, Hali, Vadlja, Pasler, trener: Josip Šegovi CENTROMETAL: Petkovi, Borko, Novak (od 87. Slokan), Doveer, Gunc, Vinceti M, Bratkovi, Buhanec, Rodrique (od 80. Majsen), Baan (od 90. Jurman), Vibovec (od 89. Vinceti B), trener: Marko Zavrtnjak Žuti karton: Doveer (Centrometal)

PODTUREN – SPARTAK 1-2 (0-1) PODTUREN. Igralište: Trnoc. Sudac: Željko Kovai Strijelci: 0-1 Taradi (3), 0-2 Taradi (58), 1-2 Strnad (90) PODTUREN: Šolti, Kukovec, Mikuli, Srpak, Biber, Kerovec, Vinkovi, Koevar, Ovar, Strnad, Hranilovi SPARTAK: Matjašec, Požgaj, Križai I, Hrasti, Miljani, Horvat, Križai M., Marec, Taradi, Lonari, Graši

DINAMO – KRALJEVAN 38 5-0 (2-0) PALOVEC. Igralište: NK Dinamo. Sudac: Danijel Koila Strijelci: 1-0 Kolari (25), 2-0 Domini (10), 3-0 Domini (68), 4-0 Koprivec (75), 5-0 Kolari (90) DINAMO: Rebernik, Križai, Hliš, Kolari, Furdi, Šegovi, Domini, Koprivec, Granatir (od 20. Kolari), Baranaši, Domini KRALJEVAN: Vlah, Cerovec, Glad, Iskra, Radmanovi, Harmicar, Domini, Perca, Srpak, Kalšan, Strbad.

RADNIKI – POLET (P) 6-1 (3-0) GARDINOVEC. Igralište: NK Radniki. Sudac: Mladen eke Strijelci: 1-0 Novak J. (7), 2-0 Vodopija (9), 3-0 Horvat (42), 4-0 Hajdarovi (60), 5-0 Oreški (70), 6-0 Oreški (74), 6-1 Radek (85) RADNIKI: Paler, Novak D., Potonjak, Vodopija, Novak J., Bacinger, Oreški, Baksa D., Carovi, Horvat, Hajdarovi POLET: Vibovec, Mesari, Radek, Fodor, Sever, Oreški, Martinec, Prprovi, Juras, Kameni, Stamenkovi

VETERANI SJEVEROZAPAD SOKOL – HAJDUK (B) 5-0 (3-0)

VRATIŠINEC. Igralište: NK Sokol. Sudac: Franjo Hergoti Strijelci: 1-0 Munar (21), 2-0 Zadravec (26), 3-0 Filipan (37), 4-0 Leško (60), 5-0 Jambreši (66) SOKOL: Petak, Jambreši, Tarandek, Trstenjak Milivoj, Novak, Leško, Trstenjak Marijan, Kovai, Zadravec, Filipan, Munar HAJDUK: Kralji, Hergoti, Grabrovi, Šprajc, Ša ari I, Gregorini, Marec, Novak, Škrobar, Ša ari M., Radikovi

VIDOVAN – JADRAN 5-1 (4-1)

G.HRAŠAN. Igralište: NK Pobjeda. Sudac: Dragutin Novak Strijelci: 1-0 Trbovi (8)11m, 2-0 Trbovi (68)11m, 3-0 Trbovi (72) POBJEDA: Mikulan, Treska, Horvat, Ivani, Trbovi, Furdi, Zobovi, Topolnjak, Cvetkovi, Krizman BRATSTVO: Šolti, Posavec, Kolari, Horvat, Tomaši, Šari, Žnidari, Zemlji, Dunjko, Boži, Zeli

1.BUDUNOST (Podbrest) 2.MLADOST (Prelog) 3.SPARTAK 4.HODOŠAN 5.VIDOVAN 6.PODTUREN 7.RADNIKI 8.DINAMO (Palovec) 9.DINAMO (Domašinec) 10.BSK 11.JADRAN 12.POLET (Pribislavec) 13.KRALJEVAN 38

7 7 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7

7 5 5 5 4 3 2 2 2 1 0 0 0

0 1 1 0 0 2 3 1 0 2 2 0 0

0 1 0 1 2 2 1 3 4 3 5 7 7

40:3 26:11 18:7 32:12 27:8 17:9 13:11 9:23 11:17 8:15 9:33 4:31 7:41

21 16 16 15 12 11 9 7 6 5 2 0 0

Parovi sljedeeg kola: KRALJEVAN 38 - RADNIKI, JADRAN DINAMO (Palovec), DINAMO (Domašinec) - VIDOVAN, SPARTAK - BUDUNOST (Podbrest), BSK - PODTUREN, HODOŠAN - MLADOST (Prelog)

STRAHONINEC – SLOGA 0-6 (0-2) STRAHONINEC. Igralište: Športski park. Sudac: Darijan Zadravec Strijelci: 0-1 Vuruši (9), 0-2 Štefiar (25), 0-3 Štefiar (49), 0-4 Colev (58), 0-5 Colev (74), 0-6 Colev (84) STRAHONINEC: Trupkovi, Šte ulj, Hadži, Drabi, Kolar, Aldi, Topolnjak, Mihaljuš, Oreški, Tomaši, Senar SLOGA: Grkavac, Soboan, Levai, Vraži, Strahija, Varga, Vuruši, Štefiar, Baša, Belec, Štampar (od 46. Colev)

SLOBODA (S) – OMLADINAC (NSR) 4-2 (1-0) SLAKOVEC. Igralište: NK Sloboda. Sudac: Dražen Šajnovi Strijelci: 1-0 Vibovec (6), 1-1 Kovaevi (51), 2-1 Fuko (66), 3-1 Vibovec (70), 3-2 Varga (75), 4-2 Vibovec (80) SLOBODA: Srnec, Goricaj, Tomši, Kiri, Senar, Vibovec, Fuko, Koruni, Hea, Novak, Krištofi OMLADINAC: Grahovec, Ilekovi, Turk, Fric, Bel, Jaklin, Januši, Vinko, Varga B, Kovaevi, Varga A.

11 10 9 8 8 6 6 6 5 5 4 1

nute domai Polet igra sa igraem manje jer im je zbog druge opomene iskljuen Neven Krištofi. Bojan Cirkveni koji je dolaskom Davora Jambrošia «prekomandiran» u napad postigao je u 73.minuti svoj prvi jesenski zgoditak, a gostujui trei. Tri minute prije kraja toku na i stavio je za pobjedu svojim zgoditkom Leo Lesjak kojeg je trener Damir Vugrinec samo minutu ranije uveo u igru. Koliko je Omladinac još prigoda propustio domai su još dobro prošli. Polet je imao samo jednu jedinu obeavajuu prigodu i to nije realizirao. Iz ne zna se kojih razloga domaini u poluvremenu, kako je ve obiaj, nije gostujuim igraima ponudio nikakav napitak. Rezultat takvog nepotrebnog «naelektriziranog» odnosa su i po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

MLADOST (I) – NEDELIŠE 0-1 (0-0)

TABLICA

15 12

STATISTIKA

IVANOVEC. Igralište: NK Mladost. Sudac: Ivan Žganec Strijelac: 0-1 Knez (52) MLADOST: Bujani, Jurinec, Jambrovi, Varga, Tkalec, Kozjak (od 46. Klinec), Lajtman, Bašek, Žvorc, Kralji, Perone NEDELIŠE: Mohari, Dokleja, Vizinger M., Vizinger Damir, Vizinger Dejan, Žnidari, Baksa, Vizinger I., Branilovi V., Marcijuš (od 46. Knez), Kacun

AKOVEC – SLOBODA (M) 2-3 (2-1)

16 15

26 zgoditaka posgnuto ili 3,2 po utakmici 2 iskljuena igraa 36 opomenuh igraa 1 kazneni udarac dosuen i is realiziran

MLADOST – BSK 3-1 (3-0)

AKOVEC. Igralište: NK akovec. Sudac: Marinko Hrušoci. Strijelci: 0-1 Plevnjak (18), 1-1 Hamonajec B (28), 2-1 Hamonajec B (42), 2-2 Plevnjak (67), 2-3 Vinceti (79) AKOVEC: Tropša, Gaal, Hamonajec K., Koleni, Saer, Peher, Žganec, Hamonajec B., Kneževi, Sanjkovi, Šenji SLOBODA: Jankovi, Vinceti, Doležaj, Kuek, Plevnjak, Mezga, Mesari, Varga, Marec, Mihoci, Bratkovi

16:7 15:5 15:10 16:2 21:10 13:12 5:6 6:6 10:13 8:9 6:7 6:13 7:10 7:11 7:17 8:28

Iskljueni igrai: Neven Krišto (Polet P), Dejan Miko (Pušine) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Goran Krišto (Omladinac NSR), Sreko Šegovi (Spartak), Jurica Novak (Mladost I), Miroslav Pozder (Pušine)

PRELOG. Igralište: Park Mladosti. Sudac: Darko Lehki Strijelci: 1-0 Zvonarek (12), 2-0 Petri (22), 3-0 Petri (25), 3-1 Sirc (60) MLADOST: Bartoli, Petri (od 46. Gorupi), Kljai (od 46. Pata ta), Radikovi, Posavec, Kedmenec, ižmešija (od 46. Kalšan), Zvonarek, Hali, Slaviek, Martinec BSK: Horvat J, Novak (od 46. Husi), Buhin, Mati, Mesari, Horvat M., Horvat V., Baksa, Trstenjak, Sirc, Horvat T

D.VIDOVEC. Igralište: Kalanica. Sudac: Dominik Mihoci Strijelci: 1-0 Fabi (5), 2-0 Fabi (8), 2-1 Pintari (18), 3-1 Stojkov (30), 4-1 Ujlaki (36), 5-1 Fabi (88) VIDOVAN: Lukša V, Kvakan (od 46. Lukša J), Vidovi (od 55. Hertelendi), Štefi, Pongrac, Stojkov (od 55. Igrec), Fabi, Kuzmi, Ujlaki (od 55. Legin), Vidovi, Nesti (od 55. Cenko) JADRAN: Pintari S, Juras, Mesari, Podvezanec, Hrasti, Kranjec, Pavlekovi, Mihalic, Janec, Kljuari, Pintari I.

0 1 1 2 1 2 3 2 2 4 4 4 3 3 4 5

LISTA STRIJELACA

VETERANI – ZAPAD – 7. KOLO

POBJEDA (GH) – BRATSTVO (SV) 3-0 (1-0)

1 0 0 0 2 1 0 2 2 0 0 0 2 2 1 1

8 zgoditaka – Dario Šol (Rudar) 7 zgoditaka – Nenad Vibovec (Centrometal) 5 zgoditaka – Damir Režek (Naprijed) 4 zgoditka – Dino Herc (ukovec 77), Tomica Mlinarec (Mladost Pal.), Alen Kovai (Rudar), Nenad Škrilac (BSK)

Sokolu jedan zgoditak dovoljan za domaa tri boda. Ve u 3.minuti domai su riješili pitanje pobjednika zgoditkom kojeg je postigao Luka Mikolaj. Nakon toga jedni i drugi imaju još prigoda za postii zgoditak, ali je sve ostalo na tom jednom. Sloga se dobro držala, ali nije uspjela stii barem do boda. Imali su deki iz akovca i dvojicu opomenutih igraa dok ih kod domaina nije bilo.

SOKOL – SLOGA 1-0 (1-0)

PODBREST. Igralište: NK Budunost. Sudac: Željko Novak. Strijelci: 1-0 Novak (4), 1-1 Sabol (20), 2-1 Kavran (44), 3-1 Kralji (65), 4-1 Novak (81) BUDUNOST: Ciglari B, Musta, Kavran, Hozjak, Gajnik, Sudec, Viher, Kralji, Frani, Novak, Ciglari M. DINAMO: Hajdarovi, Ciceli, Godina, Biber, Zorko, Janec, Sabol Ž, Hliš, Jesenovi, Sabol D., Mihoci.

5 5 5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 0

FAIR PLAY

VRATIŠINEC. Igralište: NK Sokol. Suci: Ivica Križai, Ivica Felker, Stjepan Fic. Delegat: Dragutin Borko. Strijelac: 1-0 Mikolaj (3) SOKOL: Puh, Lebar (od 20. Bistrovi), Drk (od 88. Horvat), Mikolaj M, Novak (od 89. Major), Leich, Mikolaj L (od 90. Ruklja), Posavec, Lisjak, Munar, Novak, trener: Denis Ratajec SLOGA: Mihalkovi, Dokleja, Obadi, Bali, Hadži, Kosalec, Vabec, Glad D (od 55. Glad R), Malovi, Vugrinec, Zoka (od 70. Branilovi), trener: Branko Janžek Žuti kartoni: Obadi, Zoka (Sloga)

BUDUNOST – DINAMO 4-1 (2-1)

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Parovi sljedeeg kola:PUŠINE - RUDAR, CENTROMETAL - PODTUREN, NAPRIJED - MLADOST (Palinovec), UKOVEC 77 - MLADOST (Ivanovec), BSK - SLOBODA (Slakovec), SLOGA (akovec) - DINAMO (Palovec), OMLADINAC (NSR) - SOKOL, SPARTAK - POLET (Pribislavec). Susre poinju u 16:30 sa.

I Sokolu zgoditak dovoljan za trijumf

Slakovani jedan ali vrijedan gol za pobjedu

VETERANI – ISTOK – 7. KOLO

TABLICA 1.NAPRIJED 2.BSK 3.CENTROMETAL 4.SLOBODA (Slakovec) 5.RUDAR 6.MLADOST (Palinovec) 7.SPARTAK 8.PUŠINE 9.PODTUREN 10.UKOVEC 77 11.SOKOL 12.OMLADINAC (NSR) 13.DINAMO (Palovec) 14.SLOGA (akovec) 15.MLADOST (Ivanovec) 16.POLET (Pribislavec)

OMLADINAC (M) – ŠENKOVEC 2-4 (1-2) MAKOVEC. Igralište: NK Makovec. Sudac: Saša Fegeš Strijelci: 0-1 Novak R (28), 1-1 Zebec (38)11m, 1-2 Novak R (42)11m, 1-3 Pušar (65), 2-3 Dodlek (80), 2-4 Tomaši (85) OMLADINAC: Šari, Vrbanec, Zebec, Strahija, Mikolaj, Kukovec, Blažon, Dodlek, Peserlin, Hranjec, Križari ŠENKOVEC: Palatinuš, Posavec, Polak, Tomaši, Pušar (od 60. Baranaši), Zanjko, Novak R., Kolar, Saboli, Zaspan, Mikac, Križai

TABLICA 1.NEDELIŠE 2.SOKOL 3.ŠENKOVEC 4.SLOGA (akovec) 5.POBJEDA 6.OMLADINAC (NSR) 7.SLOBODA (Slakovec) 8.MLADOST (Ivanovec) 9.STRAHONINEC 10.OMLADINAC (Makovec) 11.SLOBODA (Mihovljan) 12.BRATSTVO (SV) 13.HAJDUK (Brezje) 14.AKOVEC

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 0 0

1 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0

0 1 2 1 2 3 3 2 4 3 5 5 6 7

22:10 26:13 28:14 21:8 24:11 29:15 24:15 8:8 20:26 19:18 12:23 8:27 7:37 8:31

19 16 15 14 13 12 12 11 9 8 6 6 1 0

Parovi sljedeeg kola: BRATSTVO (SV) - ŠENKOVEC, SLOBODA (Mihovljan) - OMLADINAC (Makovec), HAJDUK (Brezje) - AKOVEC, NEDELIŠE - SOKOL, OMLADINAC (NSR) - MLADOST (Ivanovec), SLOGA (akovec) - SLOBODA (Slakovec), POBJEDA - STRAHONINEC

Tri gostujue i tek jedna domaa pobjeda U etvrtom kolu sjeverozapadne skupine meimurske veteranske lige gosti su bili puno uspješniji.Slavili su u tri susreta, dok je domau pobjedu ostvarila tek jedna ekipa. Jedna utakmica je završila remijem. Najuvjerljiviji je bio Polet protiv Dubravana s 1:4. Visoku gostujuu pobjedu od 0.3 su ostvarili i veterani Zebanca protiv Mladosti, kao gosti su slavili i nogometaši Mure protiv Donjeg Koncovaka s 0:1. Jedini susret bez pobjednika bio je onaj izmeu Venere PMP i Bratstva, završilo je 2:2.

TABLICA 1.Polet 2.Zebanec 3.Mura 4.Napredak 5.Bratstvo 6.Donji Koncovak 7.Venera PMP 8.Dubravan 9.Mladost

3 3 3 2 3 2 3 2 3

2 2 2 1 1 1 0 0 0

1 0 0 1 1 0 3 0 0

0 1 1 0 1 1 0 2 3

7:1 8:8 6:6 7:5 4:4 5:1 5:5 3:8 0:7

7 6 6 4 4 3 3 0 0

Parovi sljedeeg kola: Napredak - Donji Koncovak, Bratstvo - Dubravan, Zebanec - Venera PMP, Mura - Mladost


 6. kolo II. ŽL MNS - istok GRANIAR – MLADOST (SM) 0-1 (0-0) NOVAKOVEC. Igralište: Drvarijum. Suci: Darko Filipi, Ivan Žganec, Petar Ruži. Delegat: Stjepan Križari Strijelac: 0-1 Štrok (61) GRANIAR: Tratnjak, Šopar (od 73. Krznar), Buhin, Drvoderi S, Munar (od 40. Drvoderi A), Novak, Blažon, Boži R., Lovrek, Drvoderi D, Boži K., trener: Antonio Drvoderi MLADOST: Gašpari, Blažini, Bogdan, Hošnjak, Posavec, Horvat, Markovi (od 46. Orehovec Denis), Štrok, Igrec, mrlec, Šamarija (od 88. Orehovec Dejan), trener: Slavko Kvakan Žuti kartoni: Boži, Novak, Šopar, Drvoderi A., Drvoderi S (Graniar); Bogdan, Markovi, Orehovec Denis (Mladost)

BUDUNOST – GALEB 1-1 (1-1) PODBREST. Igralište: NK Budunost. Suci: Kristinko Jaluši, Mladen eke, Lana Vidovi. Delegat: Matija Poredoš Strijelci: 0-1 Pigac (8), 1-1 Bukal (36)11m BUDUNOST: Pancer, Novak Z., Hali (od 46. Lastavec), Višnji, Domini, Ciglar, Mihaljkovi, Bukal, Dodlek, Domini (od 65. Novosel), Novak D., trener: Danijel Ciglar GALEB: Pantaler, Fleten, Balent N., Soka, Erdelji (od 77. Vuk), Pigac (od 90. Slaviek), Granatir (od 46. Balent D), Balent R., Slaviek, Mihaljac, trener: Damir Pigac Žuti kartoni: Mihaljkovi, Višnji (Budunost); Fleten, Balent D (Galeb)

BORAC PMP – KRALJEVAN 38 5-3 (2-1) TURIŠE. Igralište: NK Borac. Suci: Božidar Kolari, Ivica Horvat, Josip Kedmenec. Delegat: Stjepan Talan Strijelci: 1-0 Baksa (7), 2-0 Koevar (29), 2-1 Lipi (35), 2-2 Lipi (66), 3-2 Ribi (67), 3-3 Lipi (72), 4-3 Ribi (80), 5-3 Rušanec (87) BORAC: Cika, Kovai, Janec, Zrna, Gavez, Brumen, Baksa (od 78. Jankulija), Ribi (od 90. Sabadi), Koevar, Srpak (od 78. Kovai), Rušanec, trener: Ivan Zrna KRALJEVAN: Juras, Vlah, Cvek S, Štefok, Slaviek H, Tisaj, Slaviek S (od 27. Lipi), Cvek V (od 90. Kekenj), Begovi, Harmicar (od 90. Pigac), Hobor (od 63. ekunec), trener: Dubravko Mišin

DUBRAVAN – VIDOVAN 0-0 (0-0) D.DUBRAVA. Igralište: Krbulja. Suci: Jasmin Lozi, Branko Martan, Boško Martan. Delegat: Dejan Kova DUBRAVAN: Fabi, Švenda, Ribi, Štei, Rusak, Horvat, Jadan, Vidovi, Lukša, Kardoš (od 75. Miser), Nesti, trener: Tihomir Nesti VIDOVAN: Matulin V., Nemet, Herman, Lukša, Matulin Mario, Varga, Kuan, Petri (od 60. Zvošec), Grozdek, Matulin Marko (od 70. Šlibar), Kvakan (od 75. Tilošanec), trener: Ivan Vidovi Žuti kartoni: Jadan, Kardoš (Dubravan); Nemet (Vidovan)

TRNAVA – DINAMO 1-1 (0-0) GORIAN. Igralište: NK Trnava. Suci: Radovan Posedi, Robert Novak, Martin Hrušoci. Delegat: Ivan Kova Strijelci: 1-0 Markuši T (55), 1-1 Krznar (86)11m TRNAVA: Medvar, Gudlin, Markuši H (od 84. Malek), Mikec (od 73. Pintar), Katanec, Farkaš, Jakši, Baksa, Bašnec, Malovi, Markuši T (od 75. Blažek), trener: Mladen Vlah DINAMO: Valenti, Tuan (od 55. Furdi), Borovec, Tomašek, Krznar, Lovrec, Debelec (od 89. Horvat), Obadi (od 75. Težaki), Jakši, Trstenjak, Bihar (od 62. Mihalec), trener: Marko Obadi Žuti kartoni: Markuši (Trnava); Lovrek (Dinamo)

SK – DUBRAVA (S) 6-2 (4-1) EHOVEC. Igralište: NK SK. Suci: Rudolf ižmešija, Valentino Kantoci, Dario Kos. Delegat: Antun Vlahek. Strijelci: 1-0 Sušec (5), 2-0 Božek (13), 3-0 Kramar (22), 4-0 Horvat (23), 4-1 Tkalec (32), 4-2 Varga (53), 5-2 Kramar (58), 6-2 Radi (85) SK: Vojvoda, Lonari, Blažini (od 73. Farkaš), Horvat, Bašnec (od 67. Vidovi), Višnji, Sušec, Božek, Strahija (od 60. Radi), Kranjec, Kramar (od 86. Baksa), trener: Marko Vidovi DUBRAVA: Mui, Jambroši (od 11. Bobianec Mihael), Tkalec, Majorek, Bobianec Matija, Paler, Hutinec, Sabol, Škvorc, Varga (od 80. Bauer), Murkovi, trener: Ivan Ratajec Žuti kartoni: Horvat, Farkaš (SK)

6. kolo II. ŽNL MNS - zapad MEIMUREC – JEDINSTVO (NSND) 1-3 (0-2) DUNJKOVEC-PRETETINEC. Igralište: Hrašica. Suci: Nino Škrobar, Josip Jurinec, Renato Vuk. Delegat: Drago Koruni Strijelci: 0-1 Škvorc (30), 0-2 Novak (40), 0-3 Popovi (46), 1-3 Kregar (55) MEIMUREC: Marciuš, Jakopec, Kos, Horvat, Fuek, Kozina (od 82. Lonari), Bajzek (od 82. Košir), Novak, Ivanuša (od 46. Treska), Thes (od 69. Primorac), Kregar, trener: Siniša Gavez JEDINSTVO: Tomaši, Jaluši, Bezek, Rešetar, Jambruši, Filipovi, Fras, Plaftak, Novak, Popovi, Škvorc, trener: Mladen Rešetar Žuti karton: Thes (Meimurec) Crveni kartoni: Filipovi, Plaftak, Škvorc (Jedinstvo)

ŠENKOVEC – PLAVI (P) 3-1 (3-0) ŠENKOVEC.Igralište:NKŠenkovec.Suci:DominikMihoci,DarkoLehki,MoranoVlah.Delegat: Željko Štefanac Strijelci: 1-0 Kolar (17), 2-0 Korent (18), 3-0 Leško (35), 3-1 Maari (67) ŠENKOVEC: Novak G, Kanski, Branilovi, Vugrinec, Fuko, Koren (od 88. Zemlji), Novak D., Kukovec, Hergoti (od 64. Radikovi), Leško (od 90. Domunkoš), Kolar, trener: Marijan Kolar PLAVI: Horvat, Vugrinec (od 46. Cerovec), Nerer, Vabec, Škvorc S (od 46. Erdelja), Škvorc J., Trupkovi, Maari, Vugrinec (od 46. Novak), Govedi (od 73. Ratajec), Zadravec (od 46. Gorianec), trener: Nenad Srnec Žuti kartoni: Andrej Vugrinec, Mario Radikovi (Šenkovec); Vabec (Plavi)

STRAHONINEC – HAJDUK-VINDIJA 4-0 (1-0) STRAHONINEC. Igralište: Bujan Stjepan-Stipi. Suci: Zdravko Toplišnjak, Nino Grgi, Martina Koprivec. Delegat: Antun Martinjaš Strijelci: 1-0 Kolari (7), 2-0 Marec (66)11m, 3-0 Bani (88), 4-0 Višnjari (90) STRAHONINEC: Bertapelle, Grabar, Zlatarek, Riko (od 87. Bani), Jaluši, Kolari (od 88. Matkovi), Žerjav, Drabi (od 57. Vrbanec), Marec, Kopjar (od 83. Kuqi), Krištoi (od 59. Višnjari), trener: Ivan Zobec H.VINDIJA:Zadravec,Tkalec(od78.DebelecA),HrženjakD,Lepen-Jurak,Žganec(od39.Hrženjak K.), Mesari, Mikulaj, Debelec M., Jurovi, Debelec G., Šardi (od 87. Taradi), trener: Darko Posavec Žuti kartoni: Mesari, Hrženjak D. (Hajduk-Vindija)

M.MIHALJEVEC – JEDINSTVO 4-2 (2-1) M.MIHALJEVEC. Igralište: NK M. Mihaljevec. Suci: Franjo Hergoti, Vladimir Blaži, Denis Fic. Delegat: Josip Lesjak Strijelci: 0-1 Plantak (18)11m, 1-1 Mesari M (22), 2-1 Varga (33), 3-1 Varga (74), 3-2 Plantak (82), 4-2 Srnec (85) MM: Magdaleni, Bestijani, Trupkovi (od 44. Zadravec), Srnec, Mesari P., Mesari M., Mesari B., Kovai (od 71. Janež), Makšadi, Varga (od 90. Mesari D), Perho (od 56. Posavec), trener: Bruno Mesari JEDINSTVO: Ter, Krumpi, Mohari, Vuk (od 73. Fujs), Plantak, Mikulan G. (od 36. Novak D), Mikulan D, Horvat (od 76. Novak M), Ladi (od 46. Borko), Trtinjak, Golub (od 46. Smolkovi), trener: Roman Trtinjak Žuti kartoni: Bestijani, Makšadi, Pintari (MM); Vuk, Golub, Novak D (Jedinstvo)

NAPREDAK – SLOBODA 2-1 (2-0) G.KRALJEVEC. Igralište: Gmajna. Suci: Velimir Levai, Darko Pokriva, Elvir Bašel. Delegat: Dragutin Šafari Strijelci: 1-0 Vidra (14), 2-0 Mui (36), 2-1 Posavec (47) NAPREDAK: Žagar, Leich (od 77. Hutinec M), Hutinec P., Bobianec (od 73. Govedi), Jambroši, Mui, Maari, Lastavec, Vidra (od 77. Hutinec L.), Cilar (od 32. Tkalec), Trstenjak, trener: Dragutin Horvat SLOBODA: Božak, Podgorski (od 46. Lackovi), Tremski, Bel, Žganec, Želežnjak (od 46. Rešetar), Lukman, Culjak (od 65. Tisaj), Belše, Sovar, Posavec, trener: Mladen Kuek Žuti kartoni: Leich, Jambroši, Mui (Napredak); Tremski, Žganec, Želežnjak (Sloboda)

VENERA – BRATSTVO (J) 3-3 (2-1) LOPATINEC. Igralište: NK Venera. Suci: Dari Bubek, Mario Pintari, Matej Mesari. Delegat: Marijan Sabol Strijelci: 1-0 orevi (6), 2-0 Vabec I (14), 2-1 Štefulj (34), 3-1 Vabec I (65), 3-2 Štefulj (74), 3-3 Štefulj (82) VENERA:CiglariV.,CiglariK.,VabecL.,Tomaši(od80.urin),VabecI.,AmbrušT.,Peras,Ambruš E., Kamenar (od 87. Novak), Škvorc, orevi (od 50. Vabec R), trener: Slavko orevi BRATSTVO: Jeleni, Vinko (od 8. Štefulj), Antoli, Kirec, Gorianec (od 60. Saka), Levai, Jurovi, Koraj, Trstenjak, Vinko, Jambrovi L., Jambrovi N., trener: Darko Rob Žuti kartoni: Kerman, Ambruš E (Venera); Vinko, Gorianec, Jurovi (Venera)

21. rujna 2012. II. MEIMURSKA LIGA – ISTOK

LISTA STRIJELACA

Dinamo iz Domašinca nije prošao u Gorianu Bez pobjednika u Gorianu. Skupio se lijep broj od 300 gledatelja. Domaa Trnava bila je bliža pobjedi, ali su gosti iz Domašinca etiri minute prije kraja utakmice poravnali na konanih 1-1 iz kaznenog udarca. U prvom dijelu zgoditka nije bilo. Trnava je u 55.minuti povela zgoditkom Tomislava Markušia. Možda su domai i u meuvremenu zakinuti za jedan kazneni udarac od strane suca utakmice Posedija, ali gosti nisu jer su u 86.minuti imali isti kojeg je za gostujui bod realizirao Stjepan Krznar. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. U Turišu gledatelji vidjeli osam zgoditaka. Na sreu po domae navijae dva više u gostujuoj mreži. Za pola sata igre domai zgodicima Marka Bakse i Manuela Koevara imaju vodstvo od 2-0. Luka Lipi je iz momadi Kraljevana 38 bio trostruki strijelac. Jedan je zgoditak postigao u prvom poluvremenu, a dva u drugom. Josip Ribi je u 80.minuti svojim zgoditkom Borac PMP doveo u vodstvo od 4-3, a sedam minuta kasnije Siniša Rušanec potvrdi pobjedu od 5-3. Za pohvalu je što niti jedan igra nije bio opomenut. Susjedski derbi u Donjoj Dubravi bez zgoditaka. Na Krbulju je došlo oko 400 gledatelja po lijepom sunanom

TABLICA 1.DINAMO (Domašinec) 2.BORAC PMP (Turiše) 3.DUBRAVAN 4.DRAVA (D. Mihaljevec) 5.DRAŠKOVEC 6.KRALJEVAN 38 7.GALEB 8.TRNAVA 9.GRANIAR (Novakovec) 10.HODOŠAN 11.DUBRAVA (Sivica) 12.VIDOVAN 13.SK 14.MLADOST (Sv. Marija) 15.BUDUNOST (Podbrest) 16.CROATIA

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 5 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 0

1 1 2 1 0 2 2 5 2 1 1 1 0 2 1 0

0 0 1 2 3 2 2 0 2 3 3 3 4 2 4 6

24:4 20:7 21:9 15:11 11:13 13:10 14:13 11:10 8:8 18:20 12:18 6:13 12:21 10:13 8:18 7:22

16 16 11 10 9 8 8 8 8 7 7 7 6 5 4 0

Parovi sljedeeg kola: MLADOST (Sv. Marija) - CROATIA, VIDOVAN - GRANIAR (Novakovec), KRALJEVAN 38 - DUBRAVAN, DUBRAVA (Sivica) - BORAC PMP (Turiše), DINAMO (Domašinec) - SK, HODOŠAN - TRNAVA, GALEB - DRAŠKOVEC, DRAVA (D. Mihaljevec) - BUDUNOST (Podbrest). Susre poinju u 16:30 sa.

vremenu. Kakav god bio položaj koje momadi na ljestvici kad igraju Dubravan i Vidovan to je derbi. U prvom dijelu bilježimo po jedni izglednu prigodu na svakoj strani. Prvo su gosti nakon udarca iz kuta pogodili vratnicu, a domai sa pet metara nisu uspjeli svladati vratara Vidovana Vjerana Matulina. U drugom dijelu ista slika na terenu pa je i konani rezultat 0-0 možda i najpravedniji, a za gledatelje najnepopularniji. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra. Croatija i dalje na nula bodova. Domaini nikako da stignu do prvog jesenskog ploda (itaj boda). Dobro su krenuli u utakmicu i zgoditkom kapetana momadi Marijana Krmara poveli sa 1-0. Gosti iz Donjeg Mihaljevca do poluvremena su zgoditkom Josipa Igreca uspjeli poravnati na 1-1. U drugom dijelu Drava sasvim zasluženo pobjeuje sa 4-1. U vrlo fer i korektnoj igri sa samo jednim i to domaim opomenutim igraem domai su napadali, a gosti iz kontri zabijali. Strijelci za Dravu u drugom dijelu bili su po drugi puta na utakmici Josip Igrec i po prvi puta Filip Igrec i Goran Orehovec. Draškovec bolji od Hodošana. Nakon prvog poluvremena i minimalnih 1-0 za domae zgoditkom Luke Repalusta u 34.minuti malo je tko vjerovao da e biti tako glatko za domae u drugom dijelu. U 64.minuti ve je Draškovec imao vodstvo od 4-0. Strijelci su redom bili Dario Kova, Darko Kuzmi iz kaznenog udarca i po drugi puta Luka Repalust. Gosti iz Hodošana bude se tek u posljednje dvije minute utakmice kada Zoran Strahija sa svoja dva zgoditka smanjuje na konanih 4-2. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Galebu bod iz Podbresta. Sve se odigralo u prvom poluvremenu. Gosti iz Oporovca prvi su u 8.minuti zgoditkom Miroslava Pigaca poveli, a domaa Budunost u 36.minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Nikola Bukal poravnala na konanih 1-1. Neriješeno je bilo i u opomenutim igraima. Po dvojica u svakoj momadi. Mladosti tri boda u Novakovcu. Zgoditkom Nikole Štroka u 61.minuti pobjeda je pripala gostima iz Svete Marije. Domai Graniar malo je ljut na suca utakmice Filipia jer smatraju da su ošteeni za ne dosueni kazneni udarac kada je jedan igra Mladosti u svom kaznenom prostoru igrao rukom po lopti. Sve se to zbilo u 83.minuti. Imali su domai «popravni» u treoj minuti sudake nadoknade, ali je prigoda otišla u nepovrat. U vrstoj na momente i preoštroj igri, sa osmoricom opomenutih igraa,

II. MEIMURSKA LIGA – ZAPAD

FAIR PLAY Iskljuenja nije bilo Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Marko Fleten (Galeb), Dominik Jadan (Dubravan), Ivan Ivanuši (Croaa), Nikola Turk (Draškovec)

STATISTIKA 32 zgoditaka posgnuto ili 4 po utakmici; iskljuenja nije bilo; 25 opomenuh igraa; 3 kaznena udaraca dosuena i is realizirani

CROATIA – DRAVA 1-4 (1-1) OREHOVICA. Igralište: NK Croatia. Suci: Darijan Zadravec, Mladen Puklavec, Danijel Koila. Delegat: Davor Drvnekar Strijelci: 1-0 Krmar (10), 1-1 Igrec Z (35), 1-2 Igrec F (51), 1-3 Igrec J (67), 1-4 Orehovec (89) CROATIA: Patarec, Hunjadi, Bali (od 62. Ivanuši), Kolar, Kozjak, Kosi, Šafari (od 85. urila), Ruži S, Krmar, Ruži M, Jeleni, trener: Vladimir Bartoli DRAVA: Koiš, Herc (od 88. Bartoli M), Igrec, Kos, Smrk, Mihoci (od 46. Slaviek), rneli, Orehovec G, Igrec J., Igrec Z (od 90. Bartoli I.), Igrec F., trener: Antun Pongrac Žuti karton: Ivanuši (Croatia)

DRAŠKOVEC – HODOŠAN 4-2 (1-0) DRAŠKOVEC. Igralište: NK Draškovec. Suci: Jadran Kukovec, Ivan Vlahek, Stjepan Novak. Delegat: Dragutin Hozjak Strijelci: 1-0 Repalust (34), 2-0 Kova (50), 3-0 Kuzmi (53)11m, 4-0 Repalust (64), 4-1 Strahija Z (89), 4-2 Strahija Z (90) DRAŠKOVEC: Taradi, Turk (od 78. Židov), Jambrovi, Kova, Pavlic (od 64. Kavran), Matjai, Repalust, Kuzmi (od 81. Lonari), Erdelji (od 87. Matjai), Mlinari, Vugrinec (od 88. Bermanec), trener: Božidar Repalust HODOŠAN: Ribi, Kranjec, Blagus, Vadlja, Papak J., Puri, Papak F (od 46. Narana), Bunc, Narana (od 66. Bergovec), Strahija G., Strahija Z., trener: Damir Krznar Žuti kartoni: Turk, Erdelji, Jambrovi (Draškovec); Narana, Strahija Z (Hodošan)

pet domaih, a tri gostujua, gosti su imali više prigoda, a samo su jednu uspjeli realizirati, ali dovoljno za pobjedu. SK šesticom ispratio Dubravu. Furiozno su domai krenuli u utakmicu. Za samo 23.minute igre ve je bilo 4-0 za SK. Nakon toga Dubrava u 32.minuti zgoditkom Simona Tkaleca smanjuje na 4-1, a potom u 53.minuti zgoditkom Patrika Varge bilo je 4-2. Domai ponovno pritišu goste i do kraja postižu još dva zgoditka za visoku pobjedu od 6-2. Dvostruki domai strijelac bio je Aleksandar Kramar i to u svakom poluvremenu po jedan. Uz njega još su po jednom mrežu Velimira Muia tresli Dario Sušec, Marko Božek, Mario Kranjec i Ivan Radi. Dva opomenuta igraa i to oba iz redova domaina.

LISTA STRIJELACA

Šenkovec na brzinu do pobjede i vodstva na tablici Šenkovec sve doma riješio za pola sata. Brzo su domai sa tri zgoditka primirili goste iz Peklenice. Prvi je mrežu Mišela Horvata naeo Goran Kolar u 17.minuti iz slobodnog udarca. Minutu kasnije strijelac je za 2-0 bio Dejan Korent koji je umakao zadnjoj gostujuoj liniji. Trei domai zgoditak u 35.minuti djelo je Dejana Leška. Tek u 67.minuti Plavi su uspjeli zgoditkom Mihaela Maaria ublažiti poraz na 3-1. Inae su gosti u drugom dijelu bili puno bolja momad, ali osim asnog poraza ništa više nisu uinili. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra. Pobjeda Jedinstva u Dunjkovcu-Pretetincu. Domai Meimurec u otvaranju utakmice propušta nekoliko prigoda i nakon toga kazna stiže. Gosti iz Novog Sela na Dravi na odmor su otišli sa dva zgoditka prednosti. Prvi je u 30.minuti postigao Mišel Škvorc, a drugi deset minuta kasnije Samuel Novak. Samo što je poelo drugo poluvrijeme utakmica je praktiki riješena. Mišel Popovi je Jedinstvo doveo u vodstvo na visokoih 3-0. Domai ipak u 55.minuti preko Bojana Kregara smanjuju na konanih 3-1. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa. U sudaru dvaju Mihaljevca, Mali bolji. Jedinstvo je prvo u 18.minuti povelo nakon kaznenog udarca kojeg je realizirao Rajko Plantak. Do poluvremena domai su zgodicima Milana Mesaria u 22. i Zorana Varge u 33.minuti preokrenuli gostujue vodstvo. U drugom poluvremenu gosti su u 57.minuti ošteeni za kazneni udarac kojeg nije dosudio sudac utakmice Hergoti. Domain svoje vodstvo povisuje na 3-1 u 74.minuti drugim zgoditkom na utakmici Zorana Varge. Drugi je zgoditak na utakmici postigao i Rajko Plantak, ali za goste i smanjenje rezultata na 3-2. Pet minuta prije kraja utakmice toku na i za pobjedu Malog Mihaljevca od 4-2 stavio je Darko Srnec. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Muri bodovi iz Kuršanca. Dva je puta domaa Drava imala vodstvo, ali su na kraju slavili gosti iz Hlapiine. Zanimljivo svih pet zgoditaka postignuto je u prvih pola sata igre. Nikola Gorianec je ve u 5.minuti Dravu doveo u vodstvo. Tri minute kasnije na 1-1 poravnao je Marko Jurovi. Novo vodstvo domai imaju u 20.minuti, a strijelac je bio Hrvoje Treska. Dvije minute kasnije Mura po drugi puta stiže domae vodstvo zgoditkom Dejana Naa. Isti je igra u 32.minuti svojim drugim zgoditkom Muri donio pobjedu od 3-2. Jedan domai opomenuti igra, a dva gostujua i to obojica zbog prigovora na odluku suca utakmica Jureca. Inae delegat Mesari zamjera sucu Jurecu da previše komunicira sa igraima, a manje sudi. U Svetom Jurju na Bregu podjela bodova. Gostujue Bratstvo uspjelo je domae vodstvo od 3-1 koje su imali od 65.minute sustii i tako doi do gostujueg boda. Bratstvo

13 zgoditaka – Stjepan Krznar (Dinamo D) 10 zgoditaka – Zoran Strahija (Hodošan) 8 zgoditaka – Benjamin Brljak (Dubravan) 7 zgoditaka – Gregor Bunc (Hodošan), Josip Ribi (Borac PMP), Miroslav Pigac (Galeb), Josip Igrec (Drava DM) 6 zgoditaka – Aleksandar Kramar (SK) 5 zgoditaka – Luka Lipi (Kraljevan 38) 4 zgoditaka – Rajko Gavez, Marko Baksa (Borac PMP), Bruno Dodlek (Budunost P), Dejan Švenda (Dubravan), Darko mrlec (Mladost SM), Filip Igrec (Drava DM), Darko Kuzmi (Draškovec)

je veselo zbog boda, a srdito zbog suca Bubeka. U 14.minuti Venera PMP ima vodstvo 2-0 zgodicima Slavka orevia i Ivana Vabeca. Robert Štefulj uspio je u 34.minuti domae vodstvo smanjiti na 2-1. Drugim zgoditkom Ivana Vabeca Venera PMP bježi na 3-1 u 65.minuti. Bod je Bratstvu donio Robert Štefulj koji je do kraja postigao još dva zgoditka, odnosno ukupno tri za konanih 3-3. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Glatka domaa pobjeda Strahoninca. Gosti iz Štrukovca dobro su se držali u prvom poluvremenu kada su imali minus od jednog zgoditka kojeg je za domae postigao Patrik Kolari. Peh se Hajduku dogodio u 39.minuti kada je njihovom obrambenog igrau Viktoru Žgancu pukla potkoljenina kost. U drugom dijelu domai ubacuju u brzinu više i postižu još tri zgoditka za pobjedu od 4-0. U drugom dijelu strijelci za domae bili su najprije u 66.minuti iz kaznenog udarca Denis Marec, a potom u dvije posljednje minute utakmice igrai koji su ušli u igru u drugom poluvremenu Ivica Bani i Ivan Višnjari. Dvojica opomenutih igraa i to iz momadi Hajduka. Jedan zbog preoštrog starta, a drugi zbog prigovora sucu utakmice Toplišnjaku kod dosuenog kaznenog udarca za domae. Napredak uspio pobijediti Slobodu. Nakon prvih 45 minuta domai su zgodicima Emila Vidre prekrasnim udarcem

TABLICA 1.ŠENKOVEC 2.JEDINSTVO (NSD) 3.MALI MIHALJEVEC 4.JEDINSTVO (G. Mihaljevec) 5.MURA 6.PLAVI (Peklenica) 7.BRATSTVO (Jurovec) 8.MEIMUREC 9.STRAHONINEC 10.SLOBODA (Mihovljan) 11.NAPREDAK 12.DRAVA (Kuršanec) 13.HAJDUK (Štrukovec) 14.VENERA PMP 15.TRNOVEC 16.MLADOST (Selnica)

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0

0 0 1 1 2 2 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5

18:7 18:5 19:9 17:9 14:11 14:13 16:12 15:14 10:7 11:12 13:17 7:14 8:18 11:19 7:16 6:21

16 14 13 13 10 10 9 8 7 7 7 6 6 4 3 3

Parovi sljedeeg kola: JEDINSTVO (G. Mihaljevec) - DRAVA (Kuršanec), PLAVI (Peklenica) - MALI MIHALJEVEC, BRATSTVO (Jurovec) - ŠENKOVEC, MLADOST (Selnica) - VENERA PMP, JEDINSTVO (NSD) - TRNOVEC, HAJDUK (Štrukovec) - ME IMUREC, SLOBODA (Mihovljan) - STRAHONINEC, MURA - NAPREDAK. Susre poinju u 16:30 sa.

9 zgoditaka – Dejan Na (Mura) 8 zgoditaka – Bojan Kregar (Meimurec) 6 zgoditaka – Mišel Popovi (Jedinstvo NSD), Davor Mui (Napredak), Robert Štefulj (Bratstvo J) 5 zgoditaka – Miran Vinko (Bratstvo J), Mihael Maari (Plavi Pek.), Alen Herceg (Trnovec) 4 zgoditaka – Krisjan Štajerec (Jedinstvo NSD), Darijan Treska (Meimurec), Ivan Vabec (Venera PMP), Nikola Gorianec (Drava K)

FAIR PLAY Iskljueni igra: Ivan Šavniar (Mladost S) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Alen Herceg (Trnovec), Goran Kerman (Venera PMP), Vedran Želežnjak (Sloboda M), Dominik Hrženjak (Hajduk Š), Nino Jambroši (Napredak)

STATISTIKA 37 zgoditaka posgnuto ili 4,6 po utakmici; 1 iskljueni igra; 31 opomenu igra; 3 kaznena udarca dosuena i is realizirani

DRAVA – MURA 2-3 (2-3) KURŠANEC. Igralište: NK Kuršanec. Suci: Dražen Jurec, Erik Žerdin, Dominik Filipaši. Delegat: Antun Mesari Strijelci: 1-0 Gorianec (5), 1-1 Jurovi (8), 2-1 Treska (20), 2-2 Na (22), 2-3 Na (32) DRAVA: Ivkovi, Jaluši, Tomaši, Carevi, Bajkovec, Šol, Dombaj, Carevi, Medved (od 65. Postružin), Gorianec, Treska (od 43. Bratuša), trener: Damir Tomaši MURA: Novak, Lipovi, Jurovi (od 60. Vinko D), Novak, Breznik, Stojko (od 67. Šagi), Vinko M., Braniša (od 85. Stojko), urin (od 88. Žalar), Na, Saka, trener: Dražen Novak Žuti kartoni: Jaluši (Drava); Šagi, Lipovi (Mura)

TRNOVEC – MLADOST (S) 2-3 (1-2) TRNOVEC. Igralište: NK Trnovec. Suci: Branko Bacinger, Josip Novak, Nenad Štrek. Delegat: Stjepan Perko Strijelci: 0-1 Hošpel (15), 1-1 Žganec (37), 1-2 Tuksar (42), 1-3 Hošpel (72), 2-3 Herceg (87)11m TRNOVEC: Košak, Levati (od 73. Flac), Habuzin, Gyoi, Periši, Zobec (od 43. Lui), Žganec, Bacinger, Kuiš (od 46. Baturina), Herceg, Šarevi (od 46. Novak), trener: Alen Herceg MLADOST: Novosel, Kodba, Vinko, Žerjav, Stojko N., Stojko T., Levai, Tuksar (od 88. Koila), Hereni, Hošpel, trener: Marijan Mohari Žuti kartoni: Herceg (Trnovec); Tuksar (Mladost)

i Davora Muia nakon velike greške vratara Slobode Zvonimira Božaka na odmor otišli sa prednošu od 2-0. Poetkom drugog dijela u 47.minuti Karlo Posavec je smanjio na 2-1 domae vodstvo koje su oni i ouvali do kraja utakmice. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Mladost iznenadila pobjedom u Trnovcu. Gosti iz Selnice prvu jesensku pobjedu upisali su na gostovanju. Inae su tijekom cijele utakmice bili bolja momad i sasvim su zasluženo pobijedili. Još su u 75.minuti ostali bez Ivana Šavniara kojeg je sudac utakmice Branko Bacinger iskljuio zbog druge opomene. Gabrijel Hošpel prvi zatresao domau mrežu u 15.minuti. Robert Žganec poravnao je na 1-1 u 37.minuti, a novu prednost Mladosti u 42.minuti donio Krunoslav Tuksar. Po drugi puta se u strijelce Gabrijel Hošpel upisuje u 72.minuti za vodstvo od 3-1. Tri minute prije kraja utakmice Trnovec ima kazneni udarac kojeg u zgoditak i poraz od 3-2 pretvara Alen Herceg. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi.
21. rujna 2012.

5. kolo III. ŽNL MNS - istok JADRAN – MLADOST (D) 0-0 ŠTEFANEC. Igralište: NK Jadran. Suci: Marko urek, Dario Veli, Dino Veli. Delegat: Bojan Rodiger JADRAN: Pani, Štampar, Kontrec, Šteiar, Korent, Novak, Gregorini, Kranjec (od 83. Kresinger), Jankovi, Novak, Janec MLADOST: Magdaleni, Kolari, Levai, Furdi, Horvat, Kocijan, Ciceli Ante (od 79. Majeri), Kanižaj, Jakši, Stankovi, Novak (od 60. Blažon), trener: Tihomir Kolari Žuti kartoni: Gregorini, Šteiar, Korent (Jadran); Furdi, Kanižaj, Novak (Mladost)

EKO – RADNIKI 1-1 (1-1) SVETI KRIŽ. Igralište: Miigen. Suci: Željko Novak, Patrik Kolari, Matija Filipi. Delegat: Tomislav Šolti Strijelci: 1-0 Rudniki (4), 1-1 Potonjak (20) EKO: Kolarek, Donoša (od 68. Maek), Horvat, Balog, Palai, Bedi, Kralji, Bermanec, Maek (od 76. Sanjkovi), Rudniki, Jankulija, trener: Zlatko Novak RADNIKI: Horvat, Blažini (od 61. Baksa), Horvat, Paler, Novak, Potonjak, Radikovi (od 88. Cirkveni), Jalšovec (od 71. Fažon N), Fažon I., Mavrin, Habuš, trener: Boris Radikovi Žuti kartoni: Palai, Bermanec, Kolarek (Eko); Kolarek, Mavrin, Paler, Novak (Radniki)

OMLADINAC – OTOK 3-0 (2-0) DRŽIMUREC-STRELEC. Igralište: NK Omladinac. Suci: Damir Aldi, Filip Aldi, Dario Magdaleni. Delegat: Nikola Toplek Strijelci: 1-0 Grabant D (1)ag, 2-0 Patafta N (5), 3-0 Valenti (86) OMLADINAC: Apostolovski, Korpar (od 76. Patafta S), Domjani (od 78. Toplek), Posavec (od 89. Malovi), Na, Rošani, Patafta N., Lastavec (od 70. Novak), Tizaj (od 85. Valenti), Ruži, Debelec, trener: Stjepan Makar OTOK: Lepen, Patafta, Vuji (od 75. Beli), Malek, Novak, Grabant, Kalšan P., Kalšan Z., Ruži, Šimec, Koiš (od 88. Jurec), trener: Ivan Bermanec Žuti kartoni: Patafta N. (Omladinac); Vuji, Kalšan (Otok)

BORAC – BUDUNOST 2-3 (1-1) D.HRAŠAN. Igralište: Opletara. Suci: Dražen Šajnovi, Bojan Toplek, Nikola Križari. Delegat: Miroslav Glavina Strijelci: 0-1 Okreša (14), 1-1 Jasenovi (18), 1-2 Sklepi (63), 1-3 Lisjak (67), 2-3 Vargek (88)11m BORAC: Taradi, Jurec, Košak, Hranjec, Vrbanec, Tišljari, Branilovi (od 28. Ribari), Mavrin (od 64. Varošanec), Pozderec Mišel (od 82. Dodlek), Pozderec Matej, Jasenovi (od 70. Vargek), trener: Mario Mesari BUDUNOST: Lonari, Sklepi, Novak, Drk, Zadravec, Lisjak, Babi, Drk (od 85. Antolovi), Sklepi (od 85. Škvorc), Okreša, Antolovi, trener: Stanislav Tot Žuti kartoni: Jurec, Košak, Vargek (Borac)

ROMSKA VATRA – BRATSTVO (SV) 0-16 (0-4) SAVSKA VES. Igralište: NK Bratstvo. Sudac: Željko Hajdarovi. Delegat: Vlado Soka Strijelci: 0-1 Fuko (21), 0-2 Pani (26), 0-3 Graf (33), 0-4 Graf (34), 0-5 Graf (47), 0-6 Novak (51), 0-7 Novak (53), 0-8 Horvat (57), 0-9 Horvat (60), 0-10 Kocijan (63), 0-11 Graf (64), 0-12 Bacinger (71), 0-13 Novak (78), 0-14 Vlahov (81), 0-15 Novak (82), 0-16 Novak (85) R.VATRA: Oršoš S., Oršuš ., Oršoš B, Oršoš E (od 60. Oršuš Man), Oršuš Mar (od 46. Horvat S), Oršoš D (od 65. Murši), Ignac (od 53. Horvat D), Oršoš I, Balog K., Oršoš I., Ignac M (od 63. Oršoš K) BRATSTVO: Lajtman H, Zlatarek (od 46. Pokriva), Krištoi, Fuko, Novak, Kocijan (od 65. Bacinger), Pani (od 53. Lajtman M), Vlahov, Graf, Horvat N., Horvat M (od 60. Vugrin), trener: Goran Kova Žuti kartoni: Oršoš S. (RV); Pani (Bratstvo)

5. kolo III. ŽNL MNS - zapad OMLADINAC – POBJEDA 0-0 MAKOVEC. Igralište: NK Omladinac. Suci: Mario Buhin, Filip Hrustek, Mateo Sutnjak. Delegat: Slavko Novak OMLADINAC: Murk, Peserlin, Horvat (od 58. Jambroši), Povodnja, Galovi (od 64. Posavec), alopa, Dragovi, Podvezanec (od 17. Koren), Mlinari (od 75. Dodlek), Vidai, Latin, trener: Dejan Podvezanec POBJEDA: orevi, Horvat, Kova, Florijani, Tkalec, Golub, Ladi, Borko, Logožar, Kocijan (od 69. Ivanuša), Martan (od 82. Gavez), trener: Robert Mohari Žuti kartoni: Povodnja, Peserlin (Omladinac); Kocijan, Gavez (Pobjeda)

D.KONCOVAK – SLOGA (Š) 3-1 (2-0) D.KONCOVAK. Igralište: NK D. Koncovak. Suci: Mihael Balenovi, Marijan Dumani, Antun Koruni. Delegat: Ivan Mezga Strijelci: 1-0 Skuhala (36), 2-0 Skuhala (45), 2-1 Bistrovi (53), 3-1 Horvat (85) DK: Novak T, Turk (od 57. Špilak), Skuhala, Koraj (od 73. Sklepi K), Pintari, Horvat, Brezniar, Vrhar (od 87. Novak L), Sklepi M., Gorianec, Flac, trener: Ivan Sklepi SLOGA: Rojko, Kovai, Bogdan, Žižek E, Nemec, Brežnjak, Novak, Žižek K., Kovai (od 73. Tomac), Bistrovi, Kamerlin (od 46. Raus), trener: Smiljan Jambrovi Žuti kartoni: Brezniar (DK); Žižek E (Sloga)

BRATSTVO – ZASADBREG 77 2-2 (1-1) PRESEKA. Igralište: Zelena. Suci: Robert Radek, Martin Begovi, Ante Begovi. Delegat: Dino Jambrovi Strijelci: 0-1 Marec (12), 1-1 Novak B (14), 2-1 Vrši (55), 2-2 Šimunkovi (80) BRATSTVO: Komar, abradi, Škvorc, Boži, Novak M., ekunec, Kovai D, Novak B., Vrši (od 88. Kovai F), Novak D., Trupkovi, trener: Bojan Novak ZASADBREG: Novak Milan, Hatlak (od 57. Šajnovi B), Levai, Kozjak (od 46. Belše), Šajnovi I. (od 76. Toplek), Rodinger, Dunjko, Šimunkovi, Marec, Šajnovi S., Šela (od 67. Perho K), trener: Dražen Novak Žuti kartoni: Novak Miro (Bratstvo); Belše (Zasadbreg)

HAJDUK-BREZJE – ZEBANEC 0-2 (0-0) BREZJE. Igralište. Hrastje. Suci: Vjeran Tuksar, Ivan Kolari, Robert Kolari. Delegat: Božidar Juri Strijelci: 0-1 Šafari (55), 0-2 Maari (69) H.BREZJE: Horvat, Domini, Ambruš (od 78. Šimunkovi), Trupkovi Marko, Toplek (od 70. Jarni), Senar, Gregorini (od 70. Celinger), Žnidari (od 78. Marcijuš), Trupkovi Matija (od 60. Perko), Buhanec, Dunjko, trener: Nenad Gregorini ZEBANEC: Pokriva, Horvat, Turk, Sabol, Koroši, Pori (od 73. Levai), Šafari, Žuni (od 84. Koila), Kralj (od 27. Vrani), Kodba, Maari (od 80. Kojter), trener: Neven Horvat Žuti kartoni: Žnidari, Gregorini, Senar, Horvat, Trupkovi (HB); Kralj, Turk, Kodba, Levai (Zebanec)

III. MEIMURSKA LIGA – ISTOK

Omladinac (DS) preuzeo vrh tablice Omladinac lagano dobio Otoka. Ve u 28 sekundi igre gosti iz Otoka su postigli autogol preko Darija Grabanta. Nikola Patafta je u 5.minuti vodstvo Omladinca povisio na 2-0. Domai su bili bolji tijekom cijele utakmice i etiri minute prije kraja u 86.minuti Marko Valenti svojim zgoditkom postavlja konanih 3-0. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa. U Štefancu bez zgoditaka. I domai i gosti tražili su od suca utakmice Marka ureka po jedan kazneni udarac. Prvo u 33.minuti gosti iz Dekanovca, a potom tri minute prije kraja utakmice u 87.minuti domai. Ni jednom se nije oglasio sudac svojom zviždaljkom, ali se zato jesu oglasili igrai pa su trojica zaradila opomene zbog prigovora. Jedan domai i dva gostujua. Na kraju su bila po trojica igraa u svakoj momadi ukupno opomenuta. Kiša zgoditaka u Savskoj Vesi. ak 16 puta su deki iz Bratstva Romskoj vatri zatresli mrežu. Vratar Romske vatre Samuel Oršoš je u 84.minuti kod rezultata 15-0 samovoljno napustio teren za igru nezadovoljan suigraima, naroito onima iz obrane i za to zaradio od suca utakmice Hajdarovia opomenu. I jedan igra Bratstva je bio opomenut zbog preoštrog starta. Daniel Novak je postigao pet zgoditaka od «šesnaestice», a Nikola Graf etiri. Dva su zgoditka djelo Miroslava Horvata, a po jedan su postigli redom Krešimir Fuko, Nikola Pani, Filip Kocijan, Nikola Vlahov i Dragan Bacinger. Prošenje u Donjem Hrašanu domainu pokvarila Budunost. Imali su gosti iz Miklavca stalno vodstvo tako da su domaini na kraju pretrpjeli minimalni poraz od 3-2. Ivica Okreša zapoeo je seriju gostujuih zgoditaka u 14.minuti. Domai Borac uspio je na 1-1 poravnati etiri minute kasnije zgoditkom Nenada Jasenovia. Tim se rezultatom otišlo na odmor. Samo su etiri minute bile dovoljne gostima da stignu do vodstva od 3-1. U razmaku od 63. do 67.minuti strijelci su bili prvo Filip Sklepi, a potom Ivan Lisjak. Dvije minute prije kraja utakmice domai imaju kazneni udarac kojeg je za konanih 3-2 realizirao Vladimir Vargek. Gosti nisu

imali opomenutih igraa, ali su zato domai imali trojicu. Radnikom bod iz Svetog Križa. Rano su domai ve u 4.minuti zgoditkom Dine Rudnikog poveli sa 1-0. No, njihovo vodstvo gosti iz Gardinovca su anulirali u 20.minuti zgoditkom Mišela Potonjaka. Nakon toga mreže se više nisu tresle. Tri minute prije kraja utakmice domainu je zbog zalea poništen zgoditak i jako su bili ljuti na sudaku trojku koja nije bila bez «grijeha» tijekom utakmice, ali kako navodi delegat utakmice Šolti bez utjecaja na konani ishod. Inae je svakoj momadi pripalo po jedno poluvrijeme i neriješen ishod je najrealniji. U nervoznoj igri sudac utakmice Željko Novak opomenuo je po trojicu igraa u svakoj momadi. Trnje i dalje bez boda. Nova tri boda iz Svetog Jurja u Trnju u Križovec je odnio Torpedo. Tek nakon pola sata igre domai su poklekli. Dragan Tuksar doveo je goste u vodstvo. Samo su pet minuta gosti imali prednost kada na 1-1 poravnava Dario Lonari. Anderj Frani se prilikom jednog gostujueg prodora u 37.minuti našao u ogradi iza vratiju u koju je jako udario prsima. Igru nije više mogao nastaviti, a pomo je morao potražiti u županijskoj bolnici akovec. Nikola Tuksar u 38.minuti ponovno Torpedo dovodi u vodstvo. U drugom dijelu strijelci su se raspucali pa je na kraju završilo 6-2 za Torpedo. I u drugom dijelu su braa Tuksar Nikola i Damir bili strijelci po drugi puta za goste, a njima su se još pridružili Damjan Šolti iz kaznenog udarca i Alen Drk iz igre. I drugi domai zgoditak u 82.minuti postigao je Dario Lonari. Zanimljivo da je sudac utakmice Dino Horvat šest domaih igraa opomenuo, a niti jednog gostujueg.

TRNJE – TORPEDO 2-6 (1-2) SV. JURAJ U TRNJU. Igralište: NK Trnje. Suci: Dino Horvat, Franjo Horvat, Mario Sukanec. Delegat: Josip Baksa Strijelci: 0-1 Tuksar Dragan (30), 1-1 Lonari (35), 1-2 Tuksar N (38), 1-3 Tuksar Dragan (56), 1-4 Tuksar N. (68), 2-4 Lonari (82), 2-5 Šolti D (84)11m, 2-6 Drk (87) TRNJE: Rojko, Pandur, Habuš (od 46. Narana), Kramar, Kolari, Matkovi, Bistrovi, Vargec (od 37. Beli), Blažini (od 46. Grabant), Lonari, Škribulja (od 46. Višnji) TORPEDO: Herceg. David (od 67. Jezernik), Fric, Šolti, Tuksar N., Tuksar Dragan, Jambroši, Drk, Šolti D., Frani (od 37. Strojko), Tuksar D., trener: Leonard Sanjkovi Žuti kartoni: Blažini, Vargec, Bistrovi, Habuš, Beli, Roko (Trnje)

LISTA STRIJELACA 11 zgoditaka – Daniel Novak (Bratstvo SV) 9 zgoditaka – Dino Rudniki (Eko) 8 zgoditaka – Dragan Tuksar (Torpedo) 7 zgoditaka – Ivica Okreša (Budunost M) 6 zgoditaka – Matejas Antolovi (Budunost M) 5 zgoditaka – Marijan Jakši, Nikola Novak (Mladost D), Dragun Drk (Budunost M), Jurica Tizaj (Omladinac DS), Nikola Graf (Bratstvo SV) 4 zgoditka – Goran Mlinari, Karlo Bermanec (Eko), Jurica Mavrin (Borac DH), Petar Ruži (Omladinac DS), Bojan Stankovi (Mladost D), Danijel Gregorini (Jadran)

FAIR PLAY Iskljuenja nije bilo Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Nikola Pani (Bratstvo SV), Danijel Gregorini (Jadran), Saša Košak (Borac DH)

STATISTIKA 34 zgoditaka posgnuto ili 5,6 po utakmici; iskljuenja nije bilo; 26 opomenuh igraa; 2 kaznena udarca dosuena i is realizirani

TABLICA 1.OMLADINAC (DS) 2.JADRAN 3.BRATSTVO (SV) 4.MLADOST (Dekanovec) 5.OTOK 6.BUDUNOST (Miklavec) 7.EKO 8.TORPEDO 9.RADNIKI 10.BORAC (Donji Hrašan) 11.ROMSKA VATRA 12.TRNJE

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 0

0 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0

1 0 1 1 1 2 1 3 3 4 4 5

16:5 12:8 25:5 23:7 11:11 24:7 24:6 14:13 7:15 9:13 7:54 7:35

12 11 10 10 10 9 8 6 4 3 3 0

Parovi sljedeeg kola: MLADOST (Dekanovec) - BRATSTVO (SV), TORPEDO - ROMSKA VATRA, RADNIKI - TRNJE, BORAC (Donji Hrašan) - EKO, OTOK - BUDUNOST (Miklavec) , JADRAN OMLADINAC (DS). Susre poinju u 16:30 sa.

III. MEIMURSKA LIGA – ZAPAD

Lider Zasadbreg jedva do boda u Preseki Zasadbreg 77 sretno do boda u Preseki. Tek deset minuta prije kraja utakmice su gosti iz Zasadbrega uspjeli poravnati rezultat na konanih 2-2 i tako izbjei prvi poraz. Zasadbreg 77 je prvi u 12.minuti zgoditkom Diega Mareca poveo sa 1-0. Dvije minute kasnije na 1-1 poravnao je Bojan Novak. Dalibor Vrši je iz slobodnog udarca uz pomo gostujueg vratara Milana Novaka doveo u 55.minuti Bratstvo u vodstvo od 2-1. Takoer iz slobodnog udarca lijepim zgoditkom u 80.minuti Nikola Šimunkovi je poravnao na konanih 2-2. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. Bez zgoditaka u Makovcu. Neriješeno je bio 2-2 i u opomenutim igraima. U dosta borbenoj utakmici jedni i drugi su imali svoje prigode, ali se mreže domaeg vratara Nikole Murka i gostujueg Marija orevia nisu tresle. Vjerojatno su gosti iz Gornjeg Hrašana zadovoljniji bodom od domaeg Omladinca. Zebanec slavio u Brezju. Nakon prvih 45 minuta bilo je 0-0. U drugom se dijelu utakmica lomila i prelomila u korist gostiju iz Zebanca. Pune ruke posla imao je sudac utakmice Vjeran Tuksar koji je svoj posao obavio vrlo dobro, ali je ak devetoricu igraa opomenuo. Pet domaih, a etiri gostujua. Gosti su poveli u 55.minuti zgoditkom Tomislava Šafaria. Za konanih 2-0 pobrinuo se Hrvoje Maari u 69.minuti. U Donjem Koncovaku pobjeda domaina. Ve su domai nakon prvog poluvremena sa dva zgoditka Marija Skuhale imali vodstvo od 2-0. Poetkom drugog dijela u 53.minuti Sloga je zgoditkom Miljenka Bi-

strovia smanjila na 2-1. Pet minuta prije kraja konanih 3-1 za domae postavlja Miroslav Horvat. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi i to u drugom poluvremenu. Delegat Mezga pohvalio je u svom izvješu suenje mladog suca utakmice Balenovia. Parag iznenadio pobjedom u Žiškovcu. Uz devet postignutih zgoditaka slavili su gosti. ak šest zgoditaka postignuto je u prvom poluvremenu kada je Parag na odmor otišao sa prednošu od 4-2. U 70.minuti domai smanjuju zgoditkom Ivice Puškadije na 4-3, ali etiri minute kasnije Dario Balog trostruki gostujui strijelac povisuje na 5-3. Dinamo je u 80.minuti ostao bez iskljuenog Stivena Šparavca koji je iskljuen zbog druge opomene. Tri minute prije kraja utakmice Marino Milievi ublažuje domai poraz Dinama na 5-4. Za Dinamo su još strijelci bili Nikola Mošmondor iz kaznenog udarca i Stiven Šparavec iz igre. Za goste su zgoditke uz trostrukog strijelca Darija Baloga postigli Faik Pec i Davor Oršuš.

DINAMO – PARAG 4-5 (2-4) ŽIŠKOVEC. Igralište: NK Dinamo. Sudac: Damir Mesari. Delegat: Željko Podgorelec Strijelci: 0-1 Balog D (6), 1-1 Mošmondor (9)11m, 1-2 Balog D (20), 1-3 Pec (30), 2-3 Šparavec (34), 2-4 Oršuš D (36), 3-4 Puškadija (70), 3-5 Balog D (74), 4-5 Milievi (87) DINAMO: Horvat, Šparavec, Bistrovi (od 64. Kovai), Hunjadi (od 39. Majeti), Balog ., Balog M., Mošmondor, Puškadija, Milievi, Jug, Biber (od 39. Vukoja), trener: Zoran Radovan PARAG: Horvat D, Oršuš V., Horvat B., Balog V., Oršuš D., Pec, Oršoš M (od 64. Ignac S), Balog S., Oršuš A., Oršoš M., Balog D (od 86. Ignac I), Balog S. Žuti kartoni: Puškadija, Majeti (Dinamo); Balog V., Balog S., Balog D., Horvat D (Parag) Crveni karton: Šparavec (Dinamo)

LISTA STRIJELACA 8 zgoditaka – Tomislav Šafari (Zebanec) 7 goditaka – Mario Skuhala (Donji Koncovak) 4 zgoditka – Dario Martan, Nikola Ladi (Pobjeda), Miljenko Bistrovi (Sloga Š), Miroslav Horvat (Donji Koncovak), Hrvoje Maari (Zebanec), Nikola Mošmondor (Dinamo Ž)

FAIR PLAY Iskljueni igra: Sven Šparavec (Dinamo Ž) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nema: Mihael Kocijan (Pobjeda)

STATISTIKA 19 zgoditaka posgnuto ili 3,8 po utakmici 1 iskljueni igra 23 opomenuta igraa 1 kazneni udarac dosuen i is realiziran

TABLICA 1.ZASADBREG 77

5

4

1

0 13:5 13

2.POBJEDA

5

3

2

0 16:4 11

3.ZEBANEC

5

3

1

1 23:9 10

4.DONJI KONCOVAK

4

3

1

0 15:3 10

5.OMLADINAC (Makovec) 4

2

1

1 5:3

7

6.PLAVI 1975

4

2

0

2 8:8

6

7.SLOGA (Štrigova)

5

2

0

3 6:8

6

8.HAJDUK (Brezje)

4

1

0

3 3:11 3

9.PARAG

5

1

0

4 9:35 3

10.BRATSTVO (Preseka)

4

0

2

2 5:8

11.DINAMO (Žiškovec)

5

0

0

5 10:19 0

2

Parovi sljedeeg kola:SLOGA (Štrigova) - PLAVI 1975, ZASADBREG 77 DONJI KONCOVAK, POBJEDA - BRATSTVO (Preseka), ZEBANEC - OMLADINAC (Makovec), DINAMO (Žiškovec) - HAJDUK (Brezje). Susretii

poinju u 16:30 sa.
21. rujna 2012. UDRUGA “Mirno more“

JUDO

Meimurci sudjelovali u Floti mira uz stotinjak drugih plovila

Nakon deset godina vraa6SRUWLUHNUHDFLMD se u akovec Tradicija juda u Meimurju seže u sedamdesete godine prošlog stoljea, kada su djelovale mnoge uspješne generacije džudaša. Upravo iz jedne od njih nastala je ideja za osnivanjem džudo kluba i nastavkom organiziranog bavljenja ovim sportom u Meimurju. Stoga je i cilj novoosnovanog kluba Zrinski razvijanje i promicanje džuda kao vještine i sporta. S obzirom na to da unatrag nekoliko godina ne postoji aktivni klub u Meimurju, ali i šire, koji se bavi ovom borilakom vještinom, vodstvo kluba koje ine redom bivši džudaši, odnosno onaj struni dio, profesori tjelesne i zdravstvene kulture Milivoj Bujani i Goran Karamarkovi, koji e u klubu biti aktivni kao treneri, te predsjednik kluba Velimir Pavlic, odluili su pokrenuti novi judo klub. Dani otvorenih vrata i upisa novih lanova traju tijekom cijelog mjeseca rujna, a treninzi

Želja je “starih” džudaša da što vei broj mladih ponovno upozna znanje o ovom sportu, odnosno jednoj plemenitoj borilakoj vještini se održavaju u dvorani Policijske uprave meimurske u akovcu (MUP akovec) ponedjeljkom s poetkom u 20 sati i petkom u terminu od 19 sati. (so,vp)

ŠAH

U Atonu zapoela Škola šaha, uskoro i seminar za što bolje izvoenje “šahovske nastave” Pod nazivom “Škola šaha“ u organizaciji Šahovskog saveza Meimurske županije u utorak je s radom zapoela šahovska škola za mlade. Upis u školu može se obaviti svaku srijedu od 19 do 20 sati, kada je i termin škole šaha za poetnike. Nastava e se održavati u Sportsko - gimnastikom centru “Aton“ u Nedelišu. Važno je napomenuti da je škola stalno otvorena i prima nove polaznike. Cijena mjesenog školovanja iznosi 60 kuna. Dodatne informacije možete dobiti na broju telefona: 0993016330 i portalu ŠSMŽ sahmedjimurje.com. Ve ovu subotu 22. rujna u organizaciji Šahovskog saveza Meimurske županije održat e se seminar “Šah za školu“, da bi se poveao broj nastavnika, koji su osposobljeni izvoditi nastavu šaha u osnovnim školama i voditelja škole šaha u šahovskim klubovima. Cilj je upoznati

Djeca iz meimurskih srednjih škola protekli su tjedan sudjelovala u meunarodnoj Floti mira, jedriliarskom druženju u organizaciji udruge “Mirno more“. U ovogodišnjoj loti od ak 112 plovila i više od tisuu sudionika, etrnaest srednjoškolaca iz Meimurja inili su posade dviju jedrilica. Iz Hrvatske je sudjelovalo još pet posada: iz Varaždina, Zadra i Kaštela. Uz profesore, pratitelje djece, u loti je aktivno sudjelovalo i desetak meimurskih skipera, od kojih mnogi na ovom projektu, pod okriljem udruge “Mirno more Hrvatska“, volontiraju ve više od deset godina.

Meimurski sudionici u Floti mira

polaznike s metodologijom izvoenja nastave šaha i poveati broj djece koji znaju igrati šah. Europski parlament je donio pisanu deklaraciju, kojom obvezuje sve lanove za uvoenje programa “Šah u škole“ u svoje obrazovne sustave, a uz to moraju i osigurati dovoljan budžet, što znai da e sljedee godine ulaskom hrvatske u Europsku uniju to biti aktualno i kod nas. Šahovski savez Meimurske županije za ovaj projekt ima punu podršku Meimurske županije i Zajednice športskih udruga i saveza Meimurske županije. Seminar e se održati u Sportskom centru Aton u Nedelišu. Kotizacija iznosi 150 kuna, a može se uplatiti na žiro raun Saveza ili gotovinom na licu mjesta. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefonu 091 799 7427 (Roland Tomaši) ili 091 505 2740 (Emil Novak). Prijave se mogu poslati na email: info@sah-medjimurje.com.

Djeca su ponajviše uživala u virtualnoj simulacije vožnje

Skiperi i pratnja “meimurskih jedrilica“

Kontrole nikad dosta, posebice kad se radi o tlaku i šeeru

Plovilo se akvatorijem Srednjeg Jadrana, sa središnjim dogaanjima u Vodicama. U jedinstvenoj pustolovini, u prirodnom ambijentu mora i dalmatinskih otoka, uz stjecanje osnovnih pomorskih znanja i vještina, djeca razliitih nacionalnosti su, kroz druženja, sportske aktivnosti i mnoge radionice uili o meusobnoj toleranciji, nenasilju, prihvaanju razliitosti i odbacivanju predrasuda. U Floti mira posebnu pažnju pridaju integraciji odgojno i socijalno zapuštene djece, i djeci s posebnim potrebama, te su i ona aktivno ukljuena u Floti mira. (V. Kelkedi)

Dobna granica nije prepreka za pješaenje

EUROPSKI TJEDAN KRETANJA, 16. - 22. rujna

Kreemo li se u pravilnom smjeru?! Tekst: Roberta Radovi Foto: Zlatko Vrzan

M

eimurska županija i Grad akovec i ove godine organizirali su niz aktivnosti povodom Europskog tjedna kretanja 2012., akciju koja se u Europi obilježava ve 10 godina. Tjedan se obilježava svake godine od 16. do 22. rujna u cilju promoviranja održivog naina kretanja, a posebice naglašavanja potrebe smanjivanja korištenja automobila. Krajem proteklog tjedna program obilježavanja Europskog tjedna kretanja u našoj županiji predstavio je zamjenik župana

Matija Posavec, zajedno sa suradnicima mr. sc. Vesnom Haluga, proelnicom Upravnog odjela za gospodarstvo, promet i europske integracije, i Darkom Radanoviem iz Odsjeka za europske integracije. Više o akcijama Policijske uprave meimurske i natjecanju “Sigurno i vješto u prometu” govorila je Irena Brnovi, policijska službenica za preventivu u cestovnom prometu. Akcija se provodila pod krilaticom “Kretanje u pravom smjeru”.

Znaaj pravilne prehrane i tjelovježbe U utorak je u zgradi Sindikata dr. med. Branko Vri govorio

Aerobik s ciljem promocije tjelesnih aktivnosti o pravilnoj prehrani. Dan kasnije održana je središnja manifesta-

cija na Trgu Republike i u privremeno za sav promet zatvorenoj

ulici Tome Masaryka. Ulini prostor iskoristio se za natjecanja uenika u vožnji biciklima, rolama i romobilima. Na Trgu je organizirano mjerenje krvnog tlaka i šeera. Na štandu Zavoda za javno zdravstvo svi zainteresirani dobili su savjete o pravilnoj prehrani. Najmlai su uživali u vožnji biciklima, natjecali se u nagradnim igrama te isprobali simulator vožnje s naprednom tehnologijom virtualne stvarnosti. Akciji su se pridružili i korisnici Doma za starije i nemone, koji su pod sloganom “Mladi i moni” vježbali aerobik. Na štandovima su predstavljeni rad Policije i Hrvatskog autokluba, a

zainteresirani su mogli upoznati ekološki elektrini automobil namijenjen gradskoj vožnji te hibridni automobil za potrebe veih udaljenosti.

Biciklijada za završnicu Za petak 21. rujna najavljeno je natjecanje djece prvih razreda u vožnji biciklom, rolama i romobilima na poligonu SRC-a “Mladost” u akovcu, s poetkom u 10 sati. Isti dan s poetkom u 13 sati bit e organizirana i biciklijada županijskih i gradskih djelatnika, koja je otvorena i za sve zainteresirane graane.


21. rujna 2012.

Dobro je znati 45

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

• Na temelju lanka 53. Opih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom nestandardne usluge plaaju se prema cjeniku za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava ili opskrbljivaa plinom u obvezi javne usluge. • Cjenik za navedene nestandardne usluge donijet je uz prethodno pozitivno mišljenje Hrvatske energetske regulatorne agencije, te se prema stavku 3. tog lanka objavljuje kako bi se uinio dostupnim svim krajnjim kupcima. • Nestandardne usluge su sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za prikljuenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama.

ČAKOVEC, OBRTNIČKA 4 Cjenik donesen.............................................14.09.2012. Cjenik u primjeni od....................................01.10.2012.

CJENIK ZA NESTANDARDNE USLUGE operatora distribucijskog sustava 1. a. b. c. d. 2. 3. 4. 5. a. b. 6. a. b. 7.

Nestandardna usluga

JEDINICA MJERE

1

2

Izdavanje energetske suglasnos za graevinu ili dio graevine s jednim obraunskim mjernim mjestom i prikljunim kapacitetom [1]: do 100 kWh/h kom od 100 do 400 kWh/h kom

od 400 do 4.000 kWh/h preko 4.000 kWh/h Izrada elaborata izvanrednog stvaranja tehnikih uvjeta u distribucijskom sustavu [2] Suglasnost za izvoenje radova u zaštnom pojasu distribucijskog sustava Nadzor nad izvoenjem radova u zaštnom pojasu distribucijskog sustava [2] Obilježavanje trase plinovoda: dužine do 100 m za svaki daljnji metar Ucrtavanje položaja elemenata distribucijskog sustava na podloge: dužine do 100 m za svaki daljnji metar Prikljuenje samostalne uporabne cjeline na postojeu plinsku instalaciju koja je u uporabi u graevini prikljuenoj na distribucijski sustav [3] 8. Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme [4]: a. plinomjer s mijehom do G-6 b. plinomjer s mijehom od G-10 do G-25 c. plinomjer s mijehom od G-40 do G-65 d. plinomjer s mijehom G-100 i više e. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom do G-25" f. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-40 do G-65" g. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-100 do G-250" h. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-400 do G-650" i. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-1000 do G-2500" j. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom G-4000 i više" k. mehaniki korektor l. elektronski korektor 9. Montaža ili demontaža regulacijske, sigurnosne i druge opreme: a. regulator tlaka na niskotlanom dijelu distribucijskog sustava (NT regulator tlaka) do DN25 [4] b. regulator tlaka na srednjetlanom dijelu distribucijskog sustava (ST regulator tlaka) do DN25 [4] c. plinski lter uz ST regulator tlaka do DN25 [4] d. ostala oprema nazivnog promjera do DN 25 [4] e. ostala oprema nazivnog promjera DN 32 i više [3] 10. Montaža ili demontaža pretplatnog plinomjera s mijehom do G-6 [4] 11. Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme s poveanim brojem funkcija, ukljuujui i modul za daljinsko oitanje [3] 12. Pohrana plinomjera i druge mjerne opreme do 30 dana: a. plinomjer s mijehom do G-6 b. plinomjer s mijehom od G-10 do G-25 c. plinomjer s mijehom od G-40 do G-65 d. plinomjer s mijehom G-100 i više e. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipomdo G-25" f. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-40 do G-65" g. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-100 do G-250" h. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-400 do G-650" i. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-1000 do G-2500" j. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom G-4000 i više" k. mehaniki korektor l. elektronski korektor 13. Pohrana plinomjera i druge mjerne opreme od 31 do 300 dana [5]: a. plinomjer s mijehom do G-6 b. plinomjer s mijehom od G-10 do G-25 c. plinomjer s mijehom od G-40 do G-65 d. plinomjer s mijehom G-100 i više e. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom do G-25" f. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-40 do G-65" g. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-100 do G-250" h. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-400 do G-650" i. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-1000 do G-2500" j. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom G-4000 i više" k. mehaniki korektor l. elektronski korektor 14. Izmještanje obraunskog mjernog mjesta u sluaju neovlaštene potrošnje plina [3] 15. Izmještanje elemenata plinskog distribucijskog sustava [3] 16. Popravak prikljuka i obraunskog mjernog mjesta uslijed ošteenja ili otuenja koje je korisnik mogao sprijei [3] 17. Stavljanje izvan funkcije plinskog prikljuka [3] 18. Obustava isporuke plina [6]: a. Na obraunskom mjernom mjestu b. Na glavnom zaporu c. Na nemjerenom dijelu plinske instalacije ili na prikljuku na javno-prometnoj površini [3] d. Uporaba usluge zike zašte 19. Nastavak isporuke plina nakon otklanjanja uzroka ogranienja ili obustave isporuke za koju je odgovoran korisnik [7]: a. Na obraunskom mjernom mjestu b. Na glavnom zaporu c. Na nemjerenom dijelu plinske instalacije ili na prikljuku na javno-prometnoj površini [3] 20. Ispivanje kvalitete plina na zahtjev korisnika sustava [8] 21. Oitanje stanja plinomjera na posebni zahtjev opskrbljivaa plinom: a. bez uporabe modula za daljinsko oitanje b. uporabom modula za daljinsko oitanje c. uporabom modula za daljinsko oitanje s GPRS sustavom 22. Dostava podataka koji se odnose na krajnje kupce, na zahtjev opskrbljivaa plinom koji ih opskrbljuje plinom 23. Kontrolno ispivanje ispravnos plinomjera i druge mjerne opreme na zahtjev korisnika u ovlaštenom servisu uz vještaenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM) ili kod ovlaštene pravne osobe za ovjeravanje plinomjera: a. plinomjer s mijehom do G-6 b. plinomjer s mijehom od G-10 do G-25 [2] c. plinomjer s mijehom od G-40 do G-65 [2] d. plinomjer s mijehom G-100 i više [2] e. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom do G-25 [2]" f. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-40 do G-65 [2]" g. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-100 do G-250 [2]" h. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-400 do G-650 [2]" i. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-1000 do G-2500 [2]" j. "turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom G-4000 i više [2]" k. mehaniki korektor [2] l. elektronski korektor [2] 24. Provjera nepropusnos i ispravnos plinske instalacije u graevini ili dijelu graevine namijenjene za stanovanje 24.1. Ispivanje ispravnos i nepropusnos nemjerenog dijela novoizgraene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije (prethodno ispivanje) za graevinu ili dio graevine s: a. 1 obraunskim mjernim mjestom b. 2 do 4 obraunska mjerna mjesta c. 5 do 10 obraunskih mjernih mjesta d. 11 do 20 obraunskih mjernih mjesta e. 21 do 30 obraunskih mjernih mjesta f. 31 do 50 obraunskih mjernih mjesta g. 51 do 100 obraunskih mjernih mjesta h. 101 do 200 obraunskih mjernih mjesta i. više od 200 obraunskih mjernih mjesta 24.2. Ispivanje nepropusnos nemjerenog dijela novoizgraene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja (glavno ispivanje) za graevinu ili dio graevine s: a. 1 obraunskim mjernim mjestom b. 2 do 4 obraunska mjerna mjesta c. 5 do 10 obraunskih mjernih mjesta

CIJENA NESTANCIJENA NESTANDARDNE USLUGE DARDNE USLUGE S BEZ PDV-a (Kn/ PDV-om (Kn/jedinica jedinica mjere) mjere) 3 4

224,78 449,56

280,98 561,95

kom kom * kom *

1.236,29 1.573,46 PI 337,17 PI

1.545,36 1.966,83 PI 421,46 PI

kom m

449,56 1,87

561,95 2,34

kom m *

224,78 1,07 PI

280,98 1,34 PI

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

112,39 224,78 674,34 899,12 449,56 674,34 899,12 1.123,90 1.798,24 2.247,80 674,34 674,34

140,49 280,98 842,93 1.123,90 561,95 842,93 1.123,90 1.404,88 2.247,80 2.809,75 842,93 842,93

kom kom

56,20 112,39

70,25 140,49

kom kom * kom *

112,39 28,10 PI 224,78 PI

140,49 35,13 PI 280,98 PI

dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan

1,83 3,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 3,00 3,00

2,29 4,38 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 7,50 7,50 3,75 3,75

dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan * * *

0,95 2,00 3,25 3,00 3,03 3,25 3,40 3,00 4,00 4,00 2,00 2,00 PI PI PI

1,19 2,50 4,06 3,75 3,79 4,06 4,25 3,75 5,00 5,00 2,50 2,50 PI PI PI

*

PI

PI

kom kom * sat

112,39 112,39 PI 150,00

140,49 140,49 PI 187,50

kom kom * kom

224,78 224,78 PI 264,30

280,98 280,98 PI 330,38

kom kom kom

28,10 22,48 16,86 BN

35,13 28,10 21,08 BN

kom * * * * * * * * * * *

600,00 PI

750,00 PI

d. e. f. g. h. i. 24.3.

11 do 20 obraunskih mjernih mjesta kom 112,39 140,49 21 do 30 obraunskih mjernih mjesta kom 168,59 210,74 31 do 50 obraunskih mjernih mjesta kom 224,78 280,98 51 do 100 obraunskih mjernih mjesta kom 337,17 421,46 101 do 200 obraunskih mjernih mjesta kom 449,56 561,95 više od 200 obraunskih mjernih mjesta kom 674,34 842,93 Ispivanje ispravnos i nepropusnos nemjerenog dijela postojee instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima ili na zahtjev korisnika za graevinu ili dio graevine s: a. 1 obraunskim mjernim mjestom kom 168,59 210,74 b. 2 do 4 obraunska mjerna mjesta kom 269,74 337,18 c. 5 do 10 obraunskih mjernih mjesta kom 359,65 449,56 d. 11 do 20 obraunskih mjernih mjesta kom 449,56 561,95 e. 21 do 30 obraunskih mjernih mjesta kom 674,34 842,93 f. 31 do 50 obraunskih mjernih mjesta kom 899,12 1.123,90 g. 51 do 100 obraunskih mjernih mjesta kom 1.348,68 1.685,85 h. 101 do 200 obraunskih mjernih mjesta kom 1.798,24 2.247,80 i. više od 200 obraunskih mjernih mjesta kom 2.697,36 3.371,70 24.4. Ispivanje ispravnos i nepropusnos mjerenog dijela novoizgraene ili obnovljene (rekonstru- kom 67,43 84,29 irane) plinske instalacije (prethodno ispivanje) 112,39 140,49 24.5. Ispitivanje nepropusnosti mjerenog dijela novoizgraene ili obnovljene (rekonstruirane) kom plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja (glavno ispivanje) 24.6. Ispivanje ispravnos i nepropusnos mjerenog dijela postojee instalacije u svrhu izdavanja kom 179,82 224,78 ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima ili na zahtjev korisnika 25. Provjera nepropusnos i ispravnos plinske instalacije u graevini javne namjene ili dijelu graevine javne namjene, te graevini ili dijelu graevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost 25.1. Ispivanje ispravnos i nepropusnos novoizgraene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije (prethodno ispivanje) graevine s prikljunim kapacitetom [9]: a. do 100 kWh/h kom 449,56 561,95 b. od 100 do 400 kWh/h kom 899,12 1.123,90 c. od 400 do 4.000 kWh/h kom 1.348,68 1.685,85 d. preko 4.000 kWh/h kom 1.798,24 2.247,80 25.2. Ispivanje nepropusnos novoizgraene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja (glavno ispivanje) graevine s prikljunim kapacitetom [9]: a. do 100 kWh/h kom 561,95 702,44 b. od 100 do 400 kWh/h kom 1.011,51 1.264,39 c. od 400 do 4.000 kWh/h kom 1.573,46 1.966,83 d. preko 4.000 kWh/h kom 2.023,02 2.528,78 25.3. Ispivanje ispravnos i nepropusnos postojee instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima ili na zahtjev korisnika graevine s prikljunim kapacitetom [9]: a. do 100 kWh/h kom 786,73 983,41 b. od 100 do 400 kWh/h kom 1.348,68 1.685,85 c. od 400 do 4.000 kWh/h kom 2.023,02 2.528,78 d. preko 4.000 kWh/h kom 2.472,58 3.090,73 26. Izdavanje ovlaštenja za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija pravnim kom 2.000,00 2.500,00 osobama 27. Izdavanje ovlaštenja za ispivanje ispravnos i nepropusnos plinskih instalacija zikim oso- kom 2.000,00 2.500,00 bama 28. Pripremno-završno vrijeme, ukljuujui dolazak i odlazak s lokacije: a. do 20 km kom 98,00 122,50 b. za svaki daljnji km km 3,26 4,08 Tumaenje skraenica: NT niski tlak ST srednji tlak PI "cijena usluge se odreuje izraunom propisanim za svaku od takvih usluga (brojevne oznake uz naziv usluge) " BN bez naknade Tumaenje brojevnih oznaka: "[1] Cijena usluge izdavanja energetske suglasnos u graevini ili dijelu graevine s 2 i više obraunskih mjernih mjesta odreuje se za svako obraunsko mjerno mjesto prema izrazu: CESOMM = (CESO + (PCrs/2)*BROMM))/BROMM gdje je: CESOMM - cijena usluge izdavanja energetske suglasnos za svako obraunsko mjerno mjesto CESO - cijena usluge izdavanja energetske suglasnos za jedno obraunskom mjerno mjesto odgovarajueg prikljunog kapaciteta PCrs - zadnja utvrena prosjena cijena radnog sata radnika (sukladno odredbama Pravilnika o naknadi za prikljuenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za poveanje prikljunog kapaciteta), PCrs = 112,39 Kn (za regulacijsku godinu 2012.) BROMM - ukupan broj obraunskih mjernih mjesta. " "[2] Cijena usluge sastoji se od troška rada koji se odreuje kao umnožak broja radnik-sa potrebnih za izvršenje usluge i zadnje utvrene prosjene cijene radnog sata radnika (PCrs) sukladno odredbama Pravilnika o naknadi za prikljuenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za poveanje prikljunog kapaciteta. Broj radnik-sa se odreuje na osnovu ukupnog broja radnika potrebnih za izvršenje usluge i broja radnih sa koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje usluge." "[3] Cijena usluge sastoji se od troška rada, troška materijala i ostalih zavisnih stvarnih troškova.Trošak rada odreuje se kao umnožak broja radnik-sa potrebnih za izvršenje usluge i zadnje utvrene prosjene cijene radnog sata radnika (PCrs) sukladno odredbama Pravilnika o naknadi za prikljuenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za poveanje prikljunog kapaciteta. Trošak materijala i ostali zavisni stvarni troškovi obraunavaju se po stvarnim nabavnim cijenama, uveanim za iznos manipulavnih troškova od 5% (trošak materijala i ostale zavisne troškove potrebno je speci cira). " [4] Usluga ne ukljuuje opremu i zavisne troškove nabave. Trošak nabave opreme i zavisni troškovi nabave obraunavaju se po stvarnim nabavnim cijenama, uveanim za iznos manipulavnih troškova od 5% (trošak nabave opreme i zavisne troškove nabave potrebno je speci cira). [5] Pohrana plinomjera i druge mjerene opreme naplauje se najviše do 300 dana, nakon ega je besplatna. "[6] Usluga se obraunava korisniku u sluaju: - ugrožavanja sigurnos isporuke plina, - dva neuspjela uzastopna pokušaja oitanja stanja plinomjera, - po nalogu opskrbljivaa, te u svim ostalim sluajevima za koje je zakonskim ili podzakonskim propisima propisana obustava plina korisniku. U sluaju da korisnik traži obustavu isporuke plina, obraunavaju se u pojedinanom sluaju pružene usluge kao što su demontaža plinomjera, pohrana plinomjera, montaža plinomjera, pripremno-završno vrijeme i sl. Usluga obustave plina se ne naplauje." [7] U sluaju da korisnik traži nastavak isporuke plina u roku kraem od dva radna dana (ukljuujui i rad izvan redovitog radnog vremena), cijena usluge se poveava za 50%. [8] Trošak usluge snosi podnositelj prigovora na kvalitetu plina samo u sluaju kada je zahtjev podnositelja prigovora neutemeljen. Usluga ne ukljuuje troškove ispivanja od strane ovlaštene osobe. [9] U sluaju 2 i više trošila, cijena usluge uveava se za 10% po svakom trošilu. Ope napomene: 1. Ovaj Cjenik za nestandardne usluge temelji se na odredbama Zakona o zapaljivim tekuinama i plinovima, Opih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom, Pravilnika o naknadi za prikljuenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za poveanje prikljunog kapaciteta, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava i internih tehnikih akata koje donosi operator distribucijskog sustava. 2. Operator distribucijskog sustava dužan je prilikom ispostavljanja rauna korisniku nestandarne usluge, na jasan i razumljiv nain, naves sve pružene nestandardne usluge prema ovom cjeniku, a za usluge ija cijena nije jednoznano utvrena (jedinica mjere - *) speci cira sve elemente na osnovu kojih je cijena usluge izraunata. 3. Kod usluga koje uvjetuju angažiranje drugih ovlaštenih pravnih ili zikih osoba, u cjenik se ne upisuje iznos koji naplauje druga ovlaštena pravna ili zika osoba, nego samo trošak usluge operatora distribucijskog sustava. Nakon pružanja usluge, korisniku se uz iznos prema cjeniku dodaje iznos prema ispostavljenom raunu od strane druge ovlaštene pravne ili zike osobe, koji se ujedno i prilaže korisniku.

CJENIK ZA NESTANDARDNE USLUGE opskrbljivaa plinom u obvezi javne usluge Nestandardna usluga

JEDINICA MJERE

CIJENA NECIJENA NESTANDARDNE STANDARDNE USLUGE BEZ USLUGE S PDV-a (Kn/jedi- PDV-om (Kn/ nica mjere) jedinica mjere) 3 4 10,00 12,50

1 2 Obraunavanje mjesene novane obveze za isporueni plin na zahtjev krajnjeg kupca koji koris javnu uslugu kom na temelju dostave mjesenih oitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca Izrada izvanrednog ili kontrolnog obrauna unutar obraunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koris javnu uslugu: 2.1. na temelju dostave mjesenih oitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca koji koris javnu uslugu kom 10,00 12,50 2.2. na temelju izvanrednog oitanja potrošnje od strane operatora distribucijskog sustava kom 20,00 25,00 3. Dostava obrauna iz toke 1. i 2.: 3.1. na adresu kupca bez povratnice kom 10,00 12,50 3.2. na adresu kupca s povratnicom kom 15,00 18,75 3.3. neposredno uruenje u poslovnom prostoru opskrbljivaa kom BN BN Tumaenje skraenica: BN bez naknade Ope napomene: 1. Ovaj Cjenik za nestandardne usluge temelji se na odredbama Opih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom. 2. Opskrbljiva plinom u obvezi javne usluge dužan je prilikom ispostavljanja rauna korisniku nestandarne usluge, na jasan i razumljiv nain, naves sve pružene nestandardne usluge prema ovom cjeniku. 3. Kod usluga koje uvjetuju angažiranje drugih ovlaštenih pravnih ili zikih osoba, u cjenik se ne upisuje iznos koji naplauje druga ovlaštena pravna ili zika osoba, nego samo trošak usluge opskrbljivaa plinom u obvezi javne usluge. Nakon pružanja usluge, korisniku usluge se uz iznos prema cjeniku dodaje iznos prema ispostavljenom raunu od strane druge ovlaštene pravne ili zike osobe, koji se ujedno i prilaže korisniku.

1. 2.

kom kom kom kom kom kom kom kom kom

44,96 56,20 89,91 112,39 157,35 179,82 224,78 337,17 449,56

56,20 70,25 112,39 140,49 196,69 224,78 280,98 421,46 561,95

kom kom kom

56,20 67,43 89,91

70,25 84,29 112,39

Direktor: Nenad Hranilovi, mag.oec, v.r.


46

Informacije Osnovna škola Podturen raspisuje

NATJEAJ za iznajmljivanje prostora školske sportske dvorane za šk.god.2012./13. Cijena iznajmljivanja po satu prema Odluci Meimurske županije. U pisanoj prijavi naves puni naziv udruge ili kluba, ime i prezime i broj telefona osobe za kontakt, planirani termin korištenja dvorane. Prijavu dostavi u roku 8 dana na adresu škole: Osnovna škola Podturen akoveka 5 40317 Podturen Ravnateljica škole: Marijana Cerovec

PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA VARAŽDIN Varaždin, Matka Laginje 6, tel. (042) 260 423 ; 260 609 www.pssv.hr ; pssv@pssv.hr

vrši upis polaznika u programe SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH za zanimanja: ekonomist komercijalist prodava rudarski tehniar graevinski tehniar

 arhitektonski tehniar zidar tesar zaštitar osoba i imovine

OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA za: zanimanja u podruje ekonomije i trgovine: - rukovatelj robom – prodava; poslovoa u trgovini; - samostalni knjigovoa; poslovna tajnica / tajnik zanimanja u ugostiteljstvu: - poslužitelj jela i pia; priprematelj jednostavnih jela i slastica; priprematelj bureka i pizza... zanimanja u graditeljstvu: - graevinski poslovoa; zidar; tesar; armira; betonirac; soboslikar; keramiar; asfalter; izolater; injektirac; torketirac; staklar... rukovatelj rudarskih / graevinskih strojeva (bager, utovariva, grejder, viliar, valjak, dizalica, drobljenje kamena i separacija, strojevi za pripremu, transport i ugadnju betonskog sastava, finišer…) zanimanja u rudarstvu: - rudarski poslovoa; rudar na površinskom kopu; geobuša; miner / palitelj mina rukovatelj eksplozivnim tvarima i pirotehnikim sredstvima (pri proizvodnji, transportu, skladištenju, transportu, prodaji, upotrebi, miniranju, uništavanju) uslužne djelatnosti i ostala zanimanja: - poslovoa službe održavanja strojeva; - raunalni operater; daktilograf - cvjear - aranžer; - loža centralnog grijanja; dimnjaar; - ljeva; zavariva osposobljavanje vozaa i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari u cestovnom saobraaju (ADR); osposobljavanje puanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom; priprema graana za pristupanje polaganju obrtnikih / majstorskih ispita radi voenja obrta. Upisi polaznika u obrazovne programe su u tijeku i mogu se izvršiti do kraja rujna. *** Informacije o školovanju se mogu dobiti u tajništvu škole - svakog radnog dana prijepodne od 9 do 12 sati ili poslijepodne od 16 do 18 sati.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

21. rujna 2012.

IZ MATINOG UREDA RO ENI REA KOVAI, ki Mateje i Gabrijela; ANDRIJANA PETRAC, ki Helene i Petra; TINO BALOG, Sin Romane i Danijela; TENA ŠAVNIAR, ki Marijane i Izidora; PETAR SMOLKOVI, sin Tine i Ivana; ERIK DVANAJŠAK, sin Marijane i Željka; TIN LUKMAN, sin Vlatne i Nine; VIDA FUKO, ki Sanje i Jurice; MILA ŠTAMPAR, ki Željke i Ninoslava; LARA PERGAR, ki Alenke i Damira; NINA MARTINEC, ki Monike i Željka; LANA REP, ki Tatjane i Danijela; DAVID MEGLI, sin Marte i Maria; PATRICIJA HORVAT, ki Ljubice i Milana; MAURO GAJNIK, sin Karmen i Krunoslava; BEA HOŠNJAK, ki Dine i Marka (akovec) VJENANI Emina Mikulaj i Marko Preininger, Ivana Tkalec i Marko Valjak, Antonija anadi i Nikša Monik, Karmelina Novak i Emanuel Branšak, Marina Haek i Dalibor Žganec (akovec); Petra Kova i Mario Mavrin, Maja Pla ak i Maja Jurec (Dekanovec); Mateja Krmar i Saša Fuko, Suzana

Lovreni i Antonio Krznar, Nena Tot Kaša i Mladen Puklek (M. Suboca); Irena Lesar i Igor Šopar, Ivana Novini i Goran Topolnjak, Irena Lesar i Igor Šopar (Nedeliše); Leonarda Mikloška i Mario Bauer, Ivana Pavlic i Mario Glavak (Prelog) UMRLI Ivan Štrukelj r. 1946., Elizabeta Horvat ro. Vibovec r. 1933., Ivan Novosel r. 1941., Marija Trstenjak ro. Turk r. 1933., Genoveva Maari ro. Šardi r. 1928., Veronika Kacun ro. Tomaši r. 1946., Franjo Brako r. 1942., Zorka Kubat ro. Bjalan r. 1932., Marija Sabol ro. Lukai r. 1943., Sreko Zovak r. 1946., Ivan Mihokši r. 1936. (akovec); Augusn Telebuh r. 1952., Marija Bister ro. Hranilovi r. 1948. (Dekanovec); Marija Murkovi ro. Novak r. 1943. (M. Središe); Rozalija Šparlek ro. Bistrovi r. 1936., Ivan Vukovi r. 1946. (Nedeliše); Štefanija Štefanec ro. Slaviek r. 1914. (Prelog); Jelena Balievi ro. Katani r. 1922., Danica Kovaevi ro. Duk r. 1933. (Štrigova)

GRAD PRELOG objavljuje

OGLAS I. Pozivaju se graani i pravne osobe na podnošenje inicijave za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga, te da dostave pismeni prijedlog i obrazloženje inicijave za dodjelu priznanja Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga najkasnije do 22. listopada 2012. godine. II. Javna priznanja Grada Preloga su: 1. Poasni graanin Grada Preloga 2. Nagrada Grada Preloga za životno djelo 3. Grb Grada Preloga 4. Plaketa Grada Preloga 1.Poasnim graaninom Grada Preloga može bi proglašena zika osoba koja je svojim zaslugama, postupcima i djelovanjem znatno pridonijela razvoju, znaaju i ugledu Grada Preloga. Status Poasnog graanina Grada Preloga javno je priznanje koje se iskazuje posebnom poveljom Grada Preloga. 2. Nagrada Grada Preloga za životno djelo dodjeljuje se zikim osobama za • osobite radne i poslovne rezultate i pocaj razvitku gospodarstva na podruju Grada Preloga • zapažena ostvarenja u znanos i znanstveno-istraživakom radu • zapažene uspjehe i ostvarenja u kulturi i umjetnos, • zapažene uspjehe u odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu, sportu, zdravstvenoj i obrazovnoj skrbi, • humana djela • Nagrada Grada Preloga za životno djelo može se dodijeli samo jednoj osobi u jednoj godini. 3. Grb Grada Preloga dodjeljuje se zikim ili pravnim osobama, ustanovama i udrugama za • osobite radne i poslovne rezultate i pocaj razvitku gospodarstva na podruju Grada Preloga • zapažena ostvarenja u znanos i znanstveno-istraživakom radu • zapažene uspjehe i ostvarenja u kulturi i umjetnos, • zapažene uspjehe u odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu, sportu, zdravstvenoj i obrazovnoj skrbi, • humana djela • zapaženu graansku hrabrost u tekuoj godini. Svake godine mogu se dodijeli najviše 3 Grba Grada Preloga 4. Plaketa Grada Preloga može se dodijeli prijateljskim jedinicama lokalne samouprave i uprave u zemlji i inozemstvu, te domaim i stranim

zikim ili pravnim osobama, ustanovama i udrugama u znak priznanja za uspješnu i korisnu suradnju s Gradom Prelogom. Svake godine mogu se dodijeli najviše pet Plaketa Grada Preloga. III. U jeku jedne godine istoj pravnoj ili zikoj osobi može se dodijeli samo jedno javno priznanje. Osobi proglašenoj Poasnim graaninom Grada Preloga ne mogu se dodjeljivati druga javna priznanja Grada utvrena ovom Odlukom. IV. Prijedlog mora sadržava: • podatke o podnositelju zahtjeva, • životopis osobe,odnosno podatke o pravnoj osobi, koja se predlaže za priznanje, • obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja, • odgovarajuu dokumentaciju. V. Za sve ostale informacije svi zainteresirani mogu se javi u Grad Prelog, Glavna 35, tel 645-301, radnim danom 07,00 – 15,00 sa.

SLOBODNA FLACd.o.o.Ca ebarRamona, Zebanec Selo 14, traži KONOBARA/ICU, nazva na tel. 524143 do 29.9.

ili na email: lapostolski@helig. hr do 1.10.

GP PIGER d.o.o. akovec, J. Kozarca 15 traži VIŠE m/ž TESARA, ZIDARA i ARMIRAA na odreeno vrijeme, rad na terenu (Primorje). Javiti se na 099/4170-600 ili na mail: gp.piger@ck.t-com.hr do 30.09.

javiti se na mob. 099 8568 090, do 30.9.

Ca e bar "Fenix" Prelog, akovekabb,tražiKONOBARA/ POSAVEC d.o.o. Nedeliše, ICU na neodreeno vrijeme, A. Šenoa 4, traži VIŠE M/Ž javiti se na mob. 099 8393 MONTERA GRIJANJA I VODE 765, do 30.9. na odreeno vrijeme, javi se Caffe bar familija Šajnovi, na tel. 040/821-317, 098/426- Sv.Urban 29, traži KONOBA500, do 29.09. RA/ICU na odreeno vrijeme,

Limarija Horvat, Totovec, Dravska 15, traži m/ž LIMARA na neodreeno vrijeme, javi se na mob. 098 331 509, do 28.09.

I-kongd.o.o.,M.Središe,Poljska43,traži2m/žŠIVAA;m/ž TEKSTILNOG PREDRADNIKA, KONTROLORA na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098 9595 930 ili 099 2120 553 do 28.09.

Junior d.o.o. akovec, A. Starevia 14, traži PRODAVAA/ ICU na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098 396 933 do OMT IVANOVEC traži 2 m/ž 06.10. CNC GLODAA; 1 m/ž CNC KD life d.d. Zvonko Knezi, TOKARA i m/ž VODITELJA p.p. 26, akovec, traži 2 m/ž ALATNICE na neodreeno pripravnika u odjelu prodaje; vrijeme, uvjet: radno iskustvo 2 m/ž prodajna predstavnika; 1g., javi se na tel. 338-120 do 2 m/ž menagera prodaje na 28.09. odreeno vrijeme uz mog. Uniso d.o.o. M. Središe, J. Šajnovia bb, traži KONOBARA/ICU za rad u Ca e bar Ellite na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098 9839 707, do 30.9.

stalnog zaposlenja, javiti se na email: zvonko.knezic@kdlife.hr ili na gornju adresu do 20.10.

Partner gradnja d.o.o. akovec, Putjane 15, traži 3 kv m/ž BRAVARA na odreeno vrijeme, radno iskustvo 6mj., javi se na tel. 040 364 699 ili mob. 099 311 5000, do 30.9.

do 01.11.

Helios vig d.o.o. Starevia 23, akovec, traži m/ž ZASTUPNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na mob. 091 4899 768

Mega metal d.o.o. Nedeliše, Varaždinska 45, traži m/ž LAKIRERA NA PLASTIFICIRANJU na odreeno vrijeme, radno

Sabio d.o.o. Ivanovec, J. Broza 107, traži KONOBARA/ICU na Drvotrade d.o.o., V. Nazora neodreeno vrijeme, javiti 32a, Nedeliše, traži 2 m/ž se na mob. 095 861 4039, do RUKOVATELJA GRA . STRO- 27.09. JEVIMA; 4 m/ž RADNIKA NA Piramida d.o.o., V. Nazora PILANI i 1 m/ž RADNIKA NA 18/a, Lopanec, traži m/ž POSORTIRANJU I PAKIRANJU na MONI RADNIKE na odreeodreeno vrijeme, pismenu no vrijeme, javi se na tel.040 zamolbu poslati na gornju 856 060 do 14.10. adresu do 27.09. Pozamanterija-materijali, traPekara Cvek d.o.o. Pušine, ke, ipke d.o.o., J. Broza Tita mob. 091 5373 651, traži m/ž 88, Mursko Središe, traži m/ž PEKARA na neodreeno vrije- VODITELJAPRODAJEiPOSLUme, javi se na mob. 091 5373 ŽITELJA STROJA U TKAONI na 651 ili na e-mail: silvestar@ neodreeno vrijeme, javiti cvek.hr do 28.09. se na email:jadranka@pozaTekeli projekt-inženjering manterija.hr do 30.09. d.o.o., M. Središe, M. Kovaa Mida d.o.o. K.Zrinskih 2, a72, traži 2 m/ž TESARA; 2 m/ž kovec, traži m/ž djelatnika za ZIDARA I 2 m/ž GRA . RAD- prodaju u kiosku-pekari i m/ž NIKA - na odreeno vrijeme, djelatnika za prodaju u slasjavi se na mob 098 240 131 arnici na odreeno vrijeme, do 30.09. javi se na mob, 091 5828 639 Dental art d.o.o., Dr.V. Žganca 12, Prelog, traži m/ž DENTALNOG TEHNIARA na neodreeno vrijeme, javiti se mob. 098 9481 831 do 11.10.


21. rujna 2012.

Informacije 47

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

A RADNA MJESTA (Hrvatski zavod za zapošljavanje) mjesto u Kotoribi, ima org. prijevoz, javi se na mob.091 520 9501 do 29.09. Smart d.o.o. K. Zvonimira 5, akovec, traži m/ž STOLARA na odreeno vrijeme, javiti se tel.040 391 888 ili osobno na adresu do 28.09. Inpiro d.o.o., R. Boškovia 1, akovec, traži 3D/2D KONSTRUKTORA m/ž na neodreeno vrijeme, pismenu zamolbu slati na email: inpirio@inpirio.hr do 28.09.

Radna mjesta Varaždin:

StomatološkapoliklinikaGALEKOVI, V. Nazora 51/C, 42207 Vinica, mjesto rada Vinica, traži 1 m/ž DOKTORA DENTALNE MEDICINE na neodreeno vrijeme, samaki smještaj, uvje: VSS, iskustvo nije važno, položen struni ispit, poznavanje osnova informake, engleski, njemaki jezik. osobni dolazak na navedenu adresu ili zamolbu posla e-mailom: poliklinika.galekovic@gmail.comnajava na tel: 042 722 147 ili mob: 098 183 2746 do 31.12.

Kozar in d.o.o., I. Mažurania 28/e,. traži 2 m/ž ZIDARA i 2 m/ž TESARA na odreeno vrijeme, javi se na mob.098 493 150do Autolimarska radionica Nenad Florijani, Dravska 83, Trnovec 16.10. Bartoloveki, traži 1 m/ž AUCa e bar «K Piš», I.Gundulia TOLAKIRERA na neodreeno 3, Mihovljan, traži KONOBARA/ vrijeme, uvje: KV autolakirer, ICU na neodreeno vrijeme, ja- radno iskustvo najmanje 3g. vi se na mob. 095 803 1373, do na tim poslovima, vozaka B 26.09. kat., osobni dolazak na naveUO Ca e bar "Mar" Otok bb, denu adresu uz najavu na tel: Prelog, traži KONOBARA/ICU na 042 683 202 ili 098 379 821 neodreeno vrijeme, javi se na ili pismenu zamolbu poslati mob. 098 9643 111 do 30.09. poštom na gornju adresu, do 28.9. E-SISTEMI d.o.o., Dr.A. Starevia bb, Pribislavec, traži m/ž YANNA d.o.o. za trgovinu i SASTAVLJAA PROZORA I IZO usluge, mjesto rada Varaždin, STAKLA na odreeno vrijeme, traži 1 m/ž KV FRIZERA na poslati pismenu zamolbu na neodreeno vrijeme, uvjeti: ambicioznost (mog. dodatnog adresu do 29.09. usavršavanja putem strunih Kova-metal d.o.o., V. Žganca edukacija), iskustvo je poželj49, akovec, traži m/ž DIPL.ING. no, ali nije uvjet ukoliko postoji STROJARSTVA na neodreeno jak interes za usavršavanjem vrijeme, akvno znanje njema- do samostalnosti. Pismena kog, javiti se na mob. 098 214 zamolba: Yanna d.o.o., Varaž968 do 29.9.

TUŽNO SJEANJE

din, Kureleva 27 ili e-mailom: ispivanje javnog mijenja na ivana@yanna.hr do 30.9. Ugovor o radu, opis poslova: Ljekarna Varaždinske Župa- administravni poslovi; pronije, Kolodvorska 18, Varaž- nalaženje i komunikacija sa din; traži 1 m/ž MAGISTRA klijenma; realizacija plana; FARMACIJE za mjesto rada: plaa + provizija, uvjeti: SŠ BEDNJA, na odreeno vrije- 4g, potrebno poznavanje me uz mog. na neodreeno, informake: WORD, EXCEL, uvjeti: VSS mag. farmacije, Internet, prednost imaju 1g. radnog iskustva, položen osobe sa iskustvom u osistruniispit.Pismenezamolbe guravanju ili financijskom osobno, poštom ili e-mailom: savjetovanju ili SSS, KV ljekarna-dr.gaj@vz.t-com.hr ekonomisti, komercijalisti, ili najava na tel. 042 212 955, prodavai, bitna je komunikavnost, sklonost mskom mob. 098 9832 856 radu, organizacijske sposobUgost. obrt VESNA HORVAT, nos. Ured u Varaždinu. Rad Sajmište 13, Varaždin, traži 1 u uredu i na terenu ZamolKV KONOBARA/ICU s isku- bu posla e-mailom: darko. stvom u caffe baru "SAJMI- alf1@gmail.com do 13.10. ŠTE" na neodreeno vrijeme, kontakt: 098 735 847 do KASELJ d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu, mjesto 30.9. rada Sve Ilija, traži 1 m/ž KV Autotransport Stjepan Radi, CVJEARA na odreeno vriTransport-Trgovinad.o.o,mje- jeme (zamjena) bez radnog sto rada: Greda, Varaždinska iskustva ili osobe drugog županija, traži 1 PEKARA/ zvanja sa obaveznim iskuICU na neodreeno vrijeme, stvom na poslovima prodauvje: KV, SSS, majstorski is- je i aranžiranja cvijea, mob: pit, samostalnost u radu, za 098 267 281, do 30.9. kandidate iz udaljenijih podruja poslodavac osigurava KAMINI HOYAN d.o.o., Zasmještaj, najavi se na telefon grebaka62,42222Ljubeši042 729 988 (Paula Radi) ili ca, traži 4 OSOBE ZA MONzamolbu posla e-mailom na: TAŽU KAMINA, ROŠTILJA I autotransport-sr@vz.t-com. KRUŠNIH PEI na odreeno vrijeme uz mog. na neodrehr do 30.09. eno, uvje: NKV, KV, poželjAGENT FIDELITAS d.o.o. za no zidar ili osoba s iskustvom zastupanje u osiguranju, traži u graevini, rad na terenu. 2 ili više m/ž SLUŽBENIKA za Pisana zamolba na adresu savjetovanje i zastupanje u ili mailom na info@kaminiosiguranju,istraživanjetržištai hoyan.hr do 28.9.

JOSIP MAREC 21.9.2007. – 21.9.2012. Uvijek si u našim srcima i molitvama. Hvala svima koji posjeuju tvoje poivalište. Maria, Ana i Klaudija

IN MEMORIAM na hrvatskog branitelja

VLADIMIRA ŠAJNA 22.9.1992. - 22.9.2012. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

IN MEMORIAM na hrvatskog branitelja

JOSIPA ŠAJNOVIA 25.9.1991. - 25.9.2012. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

IN MEMORIAM na hrvatskog branitelja

DARKU JURINIU 27.9.1992. - 27.9.2012. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

SIGURNA KUĆA, Dom za žrtve obiteljskog nasilja Čakovec e-mail: sigurna1kuca@gmail.com

tel: 099/8357-335 p.p. 160, 40000 Čakovec


48

Oglasnik

21. rujna 2012.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

VAŽNA OBAVIJEST

POTREBNI DODATNI PODACI ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA U RUBRICI USLUGE I IZNAJMLJIVANJE APARTMANA Obavještavamo naše cijenjene oglašivae da ubudue u rubrikama “Usluge” i “Iznajmljivanje apartmana” moraju ostaviti dodatne podatke, sukladno sa zakonskim propisi-

MOTORNA VOZILA RENAULT MEGANE 1.4 16 V 20 01.g., 5vr., boja zelena s efektom, reg. do 12/2012., 99tkm, cijena 21.000,00 kuna; mob 091/5568-575 PRODAJEM NOVU KACIGU za motor BM T500 srebrno-plavu, ABS, vel. L, tri ventilacije, klik kopanje, lagana. Mob: 099/64-111-90 P R O D A J E S E KO M B I M A ZDA 2200E dizel 1991.g., reg. d o 3./201 3., 1.v l ., p o vo lj no. mob. 0 9 9/ 742-5797 ili 098/911-8052 PRODA JEM T HOMOS auto matic u odlinom stanju, mob 098/164-3871 FIAT PUNTO 1.2 SX 2000.g., sva oprema osim klime, jako ušuvan, vlasnica, reg. do 2/2013, 5vr, redovit servis, cijena 2.450 eur, mob 098/600-110. PRODAJEM REN. MEGANE coupe 1996.g., plavi, u izvrsnom stanju, mob. 098/920-5620 PRODAJEM ELINE FELGE ZA AUDI A4, 5 rupa, 15 cola, cijena 100 kn/kom. tel. 040/861-208 PRODAJE SE FIAT BRAVA 1998. god. Tel. 095/906-7784 VW PASSAT 1.6D 1991.g., neregistriran, 1.vl., cijena 800 eur. mob. 099/673-6520 P R O D A J E S E F I AT B R A V A 1998. god. registriran, Tel. 099/244-1424 MOTOR CHOPER Q ingoi IM 250 kubika, 2006.g., 5300km, reg. do 9/13., jako sauvan, povoljno, mog. kredita. mob. 091/8801-255 ili 098/242-283 PRODA JE SE ŠKODA FELICIA 11.mj. 1997.g., 67tkm, vrlo sauvana, tel. 312-231 PRODAJEM FORD MONDEO za 3.000 kn. mob. 098/9356-187 PRODA JEM SKUTER 2007.g., registriran, te kupujem ili mijenjam za opel kadet. mob. 098/958-3836 MOTOCIKL YAMAHA XS 600S 1992.g., reg. do 6/13., prodajem ili mijenjam za traktorsku prikolicu s niskim rudom ili za hidraulini traktorski cjepa. mob. 091/2711-778 PRODA JEM BMW 525D E60 2004.g., klima, parking senzori, xenon svijetla, orig. 189tkm, mob. 091/505-7306 PRODAJE SE OPEL CORSA 1.4i 1998.g., plave boje i Daewoo Matiz 1999.g., bijele boje, 5vr., cijena po dogovoru. tel. 341-321

POLJOPRIVREDA PRODAJEM: tritikal, dijelove za traktore Ursus i IMT, 2-brazdni plug 10 i 12 cola, te blok motora za mali Ursus. mob. 098/745-972 PRODAJEM vrtnu kosilicu, cirkular i ekiar, tel. 333-253 PRODAJEM DVIJE KIPER PRIKOLICE 1-osovinsku i 2-osovinsku, te prikolicu za gnoj Fahr 4T i rototiler 2.5m šir. Howard. Tel: 098/170-53-11 PRODA JEM manju samohodnu kosilicu, traktorsku prikolicu i gajbu na hidraulik. mob. 091/1648-472

ma. Zakon o zabrani i spreavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kojeg je donio Hrvatski sabor 20. svibnja 2011.g., propisuje da se sudionikom u obavljanju neregistrirane

djelatnosti smatra i fizika i pravna osoba koja naruuje, posreduje ili objavljuje oglas, odnosno nedopuštenu reklamu u tisku, putem televizije, radija i drugih medija.

Naruitelj oglasa zato je dužan prilikom naruivanja navesti podatke o svom identitetu: tvrtku, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili

PRODAJEM TRAKTOR IMT 533 1977.g., plugove, okreta sijena, samohodni 2-redni bera kukuruza sa sjeckalicom, rotokosu i malar 1.20. mob. 098/745-972 PRODA JEM zglobni bager Schaff – kombinirka, te tranu pilu (banzek), tel. 543-882

TRAŽIM POSAO PRIPOMO U KUI ili branje groža, jabuka te prodajem sedam paketa pelena za odraslu osobu od 50kg. mob. 098/923-4060

AKOVEC CENTAR - Trg E. Kvaternika 10

VINO I GROŽE PRODAJEMO GROŽ E oko 10T cijena 3 kn/kg (graševina, šipon) iz štrigovskog vinogorja, mogua je i zamjena za odojke, svinje, kukuruz u zrnu ili manji auto registriran. mob 099/752-8800 PRODAJEM KVALITETNO GROŽ E po 3,4 kn/kg (graševina, šipon) ili mošt po 5,4 kn/lit. Vuetinec. tel: 095/211 0000 PRODAJEM GROŽ E cijep, više sorti. 040/855-571 PRODAJEM NOVE BAVE za vino od hrasta i agacije do 400 lit., dostava, vrlo povoljna cijena, tel. 858-362 PRODAJEM VINO, šmarnicu. Upitati na tel. 861-257 PRODAJE SE KVALITETNO BIJELO VINO – vrlo jeftino, tel. 897-188 PRODAJE SE VINO I MOŠT BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žuti, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 SUPER POVOL JNO prodajem inox posude za vino, zavareno postolje + pipa + poklopac. mob. 098/9392-168 PRODAJEM KVALITETNO VINO šipon, laški rizling i grože ili mošt 23.9., cijena po dogovoru. Vinograd Vukanovec, mob. 098/913-9451

USLUGE MA SER – TER APEUT nudi usluge manipulavne terapije: obrada kralježnice, pojaavanje cirkulacije, migrene, uklještenja, zakoenja, lumbalne tegobe, išijas. mob. 098/1911-423 ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno. Tino, 098/931-7570 INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323 SELIDBE, PRIJEVOZ I TAPECIRANJE NAMJEŠTAJA - obavljamo u Hrvatskoj i inozemstvu. Tel. 098 704 257 TRAŽIM POSAO davanja instrukcija iz knjigovodstva za srednju školu. Pružam pomo u uenju i vježbanju zadataka. Mob: 098 546 069 DAKTILOGRAF – usluge prijepisa, diplomskih radnji, tekstova i audio zapisa, izrada tablica u wordu i excelu. Brzo i tono. mob. 091/1877-883 T R A ŽIM POS AO davanja in strukcija iz matematike. Tel. 091/528-66-71 TRAŽIM POSAO DAVANJA INSTRUKCIJA iz matematike u predmetnoj nastavi i pomo u uenju i pisanju zadaa u razrednoj nastavi na podruju Preloga i okolice. Tel. 099 674 3166.

POSAO ŽENSKA OSOBA traži posao išenja ili bilo kakav drugi posao, može i pomo starijim osobama. mob. 099/8420-173 ML A A MUŠK A OSOBA tra ži bilo kakav posao. mob. 099/8420-173 STUDENTICA druge godine defektologije s iskustvom rada u vrtiu i završenim odgojem, traži posao uvanja djece do jeseni. Info: 098/915-2596

POZNANSTVA DEKO (33g) zaposlen, ne pije, ne puši, traži curu za ozbiljnu vezu. mob. 091/982-5613 SIMPATIAN DEKO, dobar, vrijedan i obrazovan, traži muziki nadarenu žensku dušu. mob. 095/897-8843

NEKRETNINE – PRODAJA

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama akovec, R. Boškovia 21 tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr

PRODAJU SE NOVI STANOVI u akovcu kod teniskih igrališta (58m2) i Merkatora (48m2), Zagrebu (73m2 + park mjesto + garaža) i apartman u Poreu (55m2). POVOLJNO, Tel: 098 241 578 PRODA JE SE U PRHOVCU 36 starija ruševna kua te vonjak i oranica, vel. 2399 hv, struja prikljuena, plinski prikljuak uz cestu. Kontakt: 098-241-060. PRODAJEM VEE IMANJE u gornjem dijelu Meimurja, imanje se nalazi pored gl. ceste, površine 2.3h sve jedna parcela. Mogue ga je podijeliti u više gra. parcela. Hitno!!! mob 099/752-8800 PRODAJE SE KUA u G. Hrašanu, mob 098/297-210 PRODA JE SE NOVOUREENI TROSOBAN STAN u potkrovlju od 68m2, u k kod želj. kolodvora. Cijena 55.000 eura. Tel. 091 194 6549 PRODA JE SE GR A E V INSKO ZEMLJIŠTE u Vuetincu (Lopatincu), 2000m2 dio komunalnih i vodnih doprinosa pl., mirni kvart idealno za obiteljsku kuu, za 17.000 Eur, novo renovirana obiteljska kua na jugu od 180m2 za 159.000 Eur, te posl. prostor 90m2, preko puta suda i županije, gl. ulaz s uline strane, cijena 1.450 eur/m2. Mob. 098/297-222

ime i prezime naruitelja, OIB i njegovo prebivalište/boravište. Ukoliko to naruitelj ne dostavi, zakonom je zabranjeno objaviti oglas. Stoga, molimo naše itate-

PRODAJE SE KUA u akovcu, Radnika 3, Pustakovec, povoljno. mob. 098/1760-264

LIJEPI POSLOVNI PROSTOR

URED, TRGOVINA, KAFFE, SLASTICE, ZASTUPSTVA, INFORMATIČKE DJELATNOSTI Tel. 040/311-516 PRODAJE SE OBITELJSKA KUA visoka prizemnica u M. Subotici, gl. ulica, blizina škole i želj. stanice, lokacija pogodna za gosp. djelatnost, mogua i zamjena za stan u k. mob. 098/244-295 PUŠINE: prodaje se kua s posl. prostorom, u sklopu parcele još jedno gradilište, zatim punioci i stari crijep. Tel. 098/9810-335 ili 099/7889-818 PRODAJEM OBITELJSKU KUU na Vojnim vrtovima u akovcu, odlina lokacija, odmah useljivo. Info tel: 364 166, 364 024 PRODAJE SE KUA katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 PRODAJE SE 3-SOBNI STAN od 98m2 u k, T. Gorianca 2, svi prikljuci, cijena: 835.000 kuna. Mob: 091/445-7049. PRODAJE SE KUA od 240 m2, blizina centra akovca, Vojni vr tovi, hitno i povoljno. Tel: 091/543-3518 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Praporanu od 1010m2 ili 600hv, gornje Meimurje, cijena po dogovoru, mob. 091/5460-414 PRO DA JE S E 4 -S O B NI S TA N (etaža), novo, s garažom, ispod Šafrana (Mihovljan), visoki rohbau, kredit. mob. 098/241-559 PRODAJE SE KUA u D. Kraljevcu s velikom okunicom i zemljište, izlaz na drugu ulicu, blizina škole i vrtia, cijena po dogovoru. mob. 095/520-1908 PRODAJEM KUU KATNICU u M. Središu sa dva stana od 80 m2, 2 garaže, 2 podruma i gosp. objektom, svi prikljuci gradski, okunica 2600 m2. Može i zamjena za stan uz doplatu. Cijena 58.000 eur. mob 095/863-1441 PRODAJE SE URE ENI STAN od 55m2 u k, Vukovarska, mob. 091/796-9072 PRODAJE SE KUA u M. Subotici od 90m2 stamb. prostora sa svim prikljucima, na lijepom položaju, blizina škole i želj. stanice. Mob. 098/179-4612 PRODAJE SE ORANICA Begjec u Makovcu, mob. 098/946-6750 PRODAJE SE DVOSOBAN STAN u strogom centru akovca. mob: 091/559-8656 PRODAJEM LIJEPU KUU U akovcu, u ZAVNOH-a ulici na dobroj lokaciji, blizu Centra. Cijena 195.000 eura. Upitati na mob. 098/134-7494 PRODAJE SE ZIDANA GARAŽA u k, J. Slogara (ispred zgrade br. 6), mob. 091/554-9323 PRODA JE SE STAN u Prelogu, 60m2, cijena po dogovoru. Tel. 099/805-00-15 PRODA JEM JEDNOSOBAN namješteni stan u Istarskoj ul., K. tel. 099/325-4267 SUPER POVOLJNO PRODAJE SE GRADILIŠTE u Športskoj ulici u Mihovljanu. Tel. 095/5287-287 PRODAJE SE 2- SOBNI STAN u Zagrebu (Kruge - blizina HRTV i Nacionalne SK); 2.kat, 53m2, spremište u podrumu 3m2, garaža 19m2. mob 091/556-8575; 091/391-5003

lje i oglašivae za razumijevanje, te dostavu traženih podataka, jer u suprotnom, oglas neemo biti u mogunosti objaviti. MEIMURSKE NOVINE

IZNAJMLJIVANJE

PRODAJE SE U MARTINUŠEVCU 11, zemljište vel. 2jutra i 217hvati, sa starom seoskom kuom i zidanim gosp. objektom, drvenim objektom i zidanom garažom, dvorištem te oranicom, uz cestu, na brijegu, s pogledom na okolicu. Idealno za vikendicu ili obiteljsku kuu. Struja prikljuena, plin uz cestu. mob. 098-241-060 PRODAJEM NOVI FRIZERSKI SALON, namješten, u k, LJ. Gaja 6. mob. 098/241-559 PRODAJE SE KUA od 100m2, visoka prizemnica, renovirana, sa okunicom, cijena 85.000 eur. tel. 386-022 PRODAJE SE DVOJNA KUA rohbau u Strahonincu ili se mijenjam za mali stan ili garsonijeru, mob. 098/749-131 KUPUJEM GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE s komunalnom infrastrukturom, prednost Nedeliše, Savska Ves i Strahoninec. Ponude na mob. 098/1382-304 PRODA JE SE 2-SOBNI STAN u k od 52m2, kompl. namje š t e n , o d m a h u s e l j i v. m o b . 098/977-1228 PRODAJA – NAJAM KUE, poslovnog prostora, gradilišta. tel. 098/206-933 ili 040/343-693 KUPUJEM ORANICU kod južne obilaznice k ili nudim u zamjenu ren. megane 2007.g. sa svom opremom, 43tkm, mob. 091/505-8885 PRODAJE SE DVOSOBAN STAN u centru grada k od 58m2, hitno, prizemlje, te auto golf III dizel 1994.g., reg. do 5/13., mob. 095/523-3380

TRAŽIM U NAJAM SOBU s upotrebom kuhinje ili manji namješten stan u Šenkovcu. Mob. 098/ 9333 431 IZNAJMLJUJE SE STAN u Zagrebu – Dubrava, 50m od tramvaja, etažno pl. grijanje, info: 098/76-20-76 IZNAJMLJUJEM VIKEND KUU za stanovanje blizu Vž. toplica, dvije sobe, centr. grijanje, garaža, za 1.200kn + rež. mob 099/414-5002 TRAŽI SE U NAJAM GARSONIJERA ili jednosobni stan u k, iskljuivo u zgradama sa zasebnim ulazom, na razdoblje od 1-2 mjeseca. Ponude slati na 097/755-6371 TRAŽI SE U NAJAM KUA u Šenkovcu ili stan u akovcu na duži vremenski period. mob ; 099 7 79000-70 IZN A JML JUJE SE T ROS OBNI KOMFORNI S TAN u akovcu i poslovni prostor. Info mob: 098-912-9983 IZNA JML JUJE SE POSLOVNI PROSTOR od 50m2 u Šenkovcu – povoljno. Mob. 098/530-211 IZNAJMLJUJE SE 1.5-SOBNI STAN od 57m2 u Zagrebu, Kajzerica, potpuno i moderno namješten, klima, perilica/suerica, TV, flat rate Internet, novi madraci. 400 EUR + polog. mob 098 308 604 IZNA JML JUJEMO STAN U ZAGREBU Trešnjevka (blizina Ciboninog tornja), dvjema studentima m/ž, Info na 040/396-661 ili 091/1557-459 IZNAJML JUJEM NAMJEŠTENU SOBU s upotrebom kuhinje i kupaonice, tel. 390-291 Varaždinska 12a 40305 NEDELIŠĆE

tel: 040 823 023 - fax: 040 823 005

SRT 6205

PRIMA SAT II digitalni satelitski prijemnik

digitalni satelitski prijemnik

244 kn

DIGISAT DTR4000

338 kn

XTREND ET5000HD

digitalni zemaljski HD prijemnik

digitalni satelitski HD prijemnik

279 kn

1.380 kn

KOMPLETI ETI ZA VIDEO VI NADZOR

komplet sadrži: ● 4 vanjske kamere ● DVR snimač ● potrebne kabele za montažu

2.128,27 kn

info@kerman.hr

www.kerman.hr


21. rujna 2012.

IZNAJMLJUJE SE skladišni prostor s kancelarijama (može i samo skladištenje), natkriven ulaz, i poslovni prostor od 84m2 u k, uz mog. otkupa, kompletno ureen, predvien za sve namjene – povoljno, mob. 091-1411-721 IZNAJML JUJE SE SOBA s upotrebom kuhinje, blizu centra akovca, mladoj ženskoj osobi/ studentici. mob. 095/518-1881 IZNAJMLJUJEM 3-SOBNI STAN od 80m2 s garažom u Zg (Zaprue, Bundek), kompl. renoviran, blizina trgovine, tramvaja, autob. i želj. kolodvora. mob 098/616-674 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA SOBA s upotrebom kuhinje i kupaonice, Jug akovec, mob. 091/7237-999 ŽENSKOJ OSOBI IZNAJMLJUJEM sobu i kuhinju s korištenjem kupaonice u kui s dvorištem i vrtom u centru akovca. tel. 098 241 848 IZNA JML JUJEMO jednosobni namješteni stan u kui u M. Središu zaposlenim osobama, poseban ulaz, cijena 800 kn. mob. 00386/70-687-842 IZNAJMLJUJE SE SOBA s kuhinjom blizu centra akovca mlaoj ženskoj osobi/studentici. mob 095 518 1881. IZNAJMLJUJEM DVIJE NAMJEŠTENE SOBE sa kuhinjom i kupaonicom, u privatnoj kui, centar K, mob. 091/5612-052 IZNAJMLJUJE SE SOBA s kuhinjom u privatnoj kui, blizina centra k, ženskoj osobi. mob. 098/241-848 POVOLJNO IZDAJEM SOBE studenticama, k-Jug, blizina VUŠ-a i menze. mob. 098/1687-069 IZNAJMLJUJU SE DVA 3-sobna stana u k, V. Nazora 5, cijena po stanu 200 eur + režije, prednost studentima. mob. 098/932-1519 IZNAJML JUJE SE 2-sobni stan u centru k od 65m2, namješten, odvojena brojila, parking. zvati poslije 17sati na mob. 091/933-8468 IZNA JML JUJE SE JEDNOKREVETNA SOBA studentici, upotreba kuhinje i kupaonice, poseban ulaz, blizina faksa. mob. 098/811-497 IZNAJML JUJE SE 2-sobni stan u Z g (Maksimir), Ravnice za 2-3 studenta, povoljno. mob. 098/426-021 IZNA JML JUJE SE 2-sobni stan u k, Putjane 35. mob. 098/9356-187

Oglasnik 49

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

IZNAJMLJUJEM STANOVE I GARSONIJERE, namještene i nenamještene, na duže vrijeme. tel. 384-515 ili 098/545-526 IZNAJMLJUJEMO NAMJEŠTENE SOBE s kuhinjom i kupaonicom u Šenkovcu, na duži ili krai rok, radnicima, sportašima, posl. ljudima, samcima i sl., do 9 osoba. mob. 098/171-4456 IZNA JML JUJE SE namješteni 2-sobni stan studentima u Zagrebu, etažno grijanje, Remetineki Gaj, 100m od Arena centra. mob. 095/901-5422 IZNAJMLJUJEM 1-SOBNI STAN od 45m2 u k, poseban ulaz, plin, struja, voda. tel. 390-247 IZNAJMLJUJEM POSL. PROSTOR u centru k, ureen, povoljno. tel. 390-134

ŽIVOTINJE

JEDNODNEVNI BIJELI PILIĆI B PILIĆ ĆI BRZA DOSTAVA

RASPRODAJA RASPROD RASPRODA DA A JA TEŠKIH ŠKIH KOKOŠI Š KOK KOK KOŠ O OŠI ŠI ,

,

NJEMAKI BOKSERI štenci, tigrasti i tigrasto-crni s rodovnicom i vet. knjižicom. Tel: 042/641-417, 095/553-5369 PRODAJEM VIŠE VRSTA PAPIGA, ukrasnih pataka i fazana. Info: 040/641-187 ili 098/912-3938 POKLANJA SE KUJICA DALMATINERA stara otprilike 8mj., razigrana i dobroudna, cijepljena, navikla na život u dvorištu. Traži novu obitelj jer je njeni sadašnji vlasnici ne mogu zadržati. pas je u akovcu. Zvati radnim danom od 7-15 sati na 633-608 PRODAJU SE PATKE eri-beri, te se kupuje pšenica, kukuruz, zob i jeam u manjim koliinama. Tel: 822-362 PAPIGE PITOME, rukom hranjene. Dostava. Zamjena. mob. 091/159-9979 PRODAJU SE MLADE PAPIGE: ŠARENA ROZELA, NIMFE, ROZENKOLISI I TIGRICE. Cijene povoljne. Tel:098/944-3339, 829-230 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA K-9 i Brit za pse i make. Tel. 363-445 PRODA JEM ZEE VE male za tov, zeice za rasplod i zeeve oišene, tel. 040/333-911 ili 091/906-6933

DIVLJE PATKE (ženke) i razne vrste golubova prodajem, tel: 098 184 9728 PRODAJEM ZEEVE za rasplod. tel. 098/465-490 NJEMAKI OVARI, s rodovnicom, cijepljeni, tetovirani, odlinih nagraivanih roditelja – prodajem. Tel. 363-445, mob. 098/465-490

RAZNO PRODAJEM OGRJEVNO DRVO – bukva, agacija, grab, hrast. Cijena 199,00 kn/m kubni. Dostava! mob. 092/14-999-77 PRODAJEM PREKRASNE UMJETNIKE SLIKE , unikat - runi rad u tehnici mozaik intarzije. Ukras za Vaš dom ili poslovni prostor, poklon najdražima. Vrlo povoljno. Mob: 099/4010-142 PRODAJE SE RABLJENI MADRAC dim. 200x180cm za 50 kuna. mob. 098/390-404 PRODAJU SE nogometne kopake br. 39 , štucne (arape) i štnici za potkoljenice, sve u sportskoj torbi. Jako malo korišteno, kupljeno u Intersportu, cijena jako povoljna. mob: 098-297-218 PRODAJEM drvene box palete za jabuke zapremnine 300kg, 25 kom, cijena 150 kn/kom, i drvene palete dim. 100x120cm, 30kn/kom, mob 098/652-292. PRODAJEM teniski reket marke Prince za 190 kn, 4 pl. zelena okrugla stola promjera 120, cijena 90 kn/kom, te laptop HP 14.1 inch, potpuno ispravan, cijena 1.050,00 kn, mob. 091/541-8810 PRODAJEM nove sportske hlae i majice marke Levis i Adidas, raznih boja i veliina te nove bijele muške patike Fila vel. 45. Mob: 099/641-1190 PRODAJEM AKUSTINU GITARU Yamaha 412 BL u crnoj boji, stalak i šmer za gitaru, pedalu Boss metal zone, vrlo povoljno. Mob: 099/40-10-142 PRODAJEM NOSNI ASPIRATOR na usisava Arianna sa dva nastavka, novo, orig. zapakirano. Cijena je 99 kuna. tel 040/396-661 ili 091/596-4927 PRODAJU SE halogeneratori, malo korišteni, za kunu uporabu ili za posao, koristi se za trajno uklanjanje svih dišnih, alergijskih i kožnih boles djece i odraslih te 4 ormara + 2 stola za kancelariju, masivni namještaj, ušuvan, korišten samo1g u ordinaciji, povoljno. mob. 091-1411-721 PRODAJE SE: komoda, tv stoli, pisai stol, 2 stolia za dnevnu sobu, dvosjed (sve rezbareno i masivno), 2 fotelje, vrtna kosilica, ogledalo staro 100g., umjetnike slike, skuter 2008.g. mob. 098/556-423 PRODA JU SE radijatori dim. 90x200cm, crni kancelarijski stol, dj. pisai stol, limena vrata, pvc ulazna vrata dim. 100x210cm, motokulvator Honda F360 i pe za centr. grijanje Centrometal 35KW (plin/ulje). Tel. 858-424 PRO DA J EM B MX r amu, c i jena povoljna. Tel. 829-230, 099/684-1-729, 098/944-3339 PRODAJEMO HRANILICU ZA DIJETE, malo korištena, visoka, plasna, mob. 095/513-7763 SMRŠAVITE, SMRŠAVITE, SMRŠAVITE! Postanite vitki i ostanite vitki pomou Bio Slim tretmana. Molim poziv bez sms-a na 098/1347-031 PRODAJU SE OIŠENI ORASI I LJEŠNJACI, mob. 098/1760-634

PRODAJE SE USISAVA Vorwerk, malo korišteni, tel. 091/545-8149 P R O D A J U S E D VA K R E V E TA dim. 20 0x90, ouvani, mob. 098/176-0060 NAJBOLJA BIOTERAPEUTKINJA garanrano otklanja kostobolju i križobolju. Molim poziv bez sms-a na broj: 098/1347-031 PRODAJEM STOLARSKI BANZEK za 3.000 kn, tel. 858-362 PRODAJEM teniski reket marke Prince (250 kn); 4 pl. zelena okrugla stola promjera 120 (90 kn/kom); kompjuter Dell HD 149 GB, lcd monitor, kamera Logitech na poklon (1.000 kn), mob: 091/541-8810 PRODAJEM ROLLERBLADE Agressive role vel. 42 za 800 kn, mob. 098/390-404 PRODAJE SE klima Whirlpool, masivni stol + 6 stolica, pl. pe, dj. ležaj 200x90cm, tv 72cm i 51cm te sat. antena sa receiverom, ouvano. mob. 098/556-423 ORBITREK PLATINUM, original, kao nov, slabo korišten, 700kn, kupcu darujem mini steper, Tel. 098/632-494 PRODAJU SE NOGOMETNE KOPAKE br. 39, štucne (arape) i štnici za potkoljenice, sve u sportskoj torbi. Jako malo korišteno, kupljeno u Intersportu, cijena jako povoljna. mob: 098-297-218 PRODAJU SE dvije podnice 70x200cm (200kn/kom), veš mašina Zanussi (850kn), pl. štednjak (400kn), ženski dj. bicikl za srednji uzrast KTM (400kn), 4 kuh. stolice (800kn), trkai bicikl Puch (500kn) i dva madraca 90x190cm (100 kn/kom). mob. 098/171-4456 PRODAJEM BICIKL MTB Rog, fotoaparat Olympus x840, alu felge 16cola borbet, mobitel Nokia 3510, konzolu Genius za video igrice. mob. 099/502-7777 PRODAJEM pl. protoni bojler Vaillant od 14 lit., novi, garancija, te rabljene pl. pei Ikom, je ino. mob. 091/313-7855 PRODAJEM ŠKRINJU Gorenje od 420lit., pod garancijom, cijena 1.800 kn. tel. 095/814-8743 PRODAJEM prekrasne, runo oslikane staklene boice, prikladne kao poklon svatovima. povoljno. mob. 099 565 6078

Sklonište za životinje Prijatelji telefon: 091-8988-004 Radno vrijeme od 8 do 18 sati, subotom i nedjeljom od 9 do 17 sati Radno vrijeme za posjetitelje od 13 do 15 sati radnim danom ili prema dogovoru, a vikendom prema dogovoru

Bella je nježna i mila ljepotica predivnih oiju i toplog pogleda. Kad je pomazite odmah bi vam se popela u krilo i tražila još i još ljubavi i pažnje. Vjerojatno je mješanka labradora iako manja rastom. Kao i svi psi koji dou u naše sklonište i ona je bila zbunjena, preplašena i samo je okicama gledala kroz ogradu dvorišta da li e netko doi uskoro po nju. Roena je negdje u studenom 2011., visoka 41 cm, cijepljena i ipirana.

Fredy je malo zaigrano, veselo i optimistino bie. Voli pažnju i toplinu sunca i dvorišta. Uskoro dolazi hladnije vrijeme i bili bismo jako sretni kada bi Fredy dobio novi dom prije kiše i snijega. Ne znamo što je prošao prije dolaska u sklonište, kojim je putevima lutao, kako je dolazio do hrane, ali nekoliko lijepih rijei i topli osmijeh na našim licima i ve dijeli puse i oekuje nježnost. Roen je negdje u svibnju 2011., visok 37 cm, cijepljen i ipiran.

Gary je mješanac labradora izuzetno nježne i tople naravi. Voli se baciti pred noge i ekati da ga netko podraga po trbuhu. Pametan je, brzo ui i sluša. Pokazuje izuzetno veliku privrženost pa e sigurno biti uvijek uz vas kao pravi prijatelj. Roen je negdje u srpnju 2011., visok 52 cm, cijepljen i ipiran.

Njupko je jedna kuštrava loptica sree i radosti. Mješanac vjerojatno newfoundlandera ve je ovako malecki veliki rastom. Silno je željan pažnje i igranja. Idealan za obitelj s djecom traži kuu s velikim dvorištem i samo svoje ljude. Roen je u lipnju 2012. godine, cijepljen protiv zaraznih bolesti.

Meimurske novine ne odgovaraju za sadržaj objavljenih oglasa i propagandnih poruka.

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se U SRIJEDU DO 13 SATI

889


PETAK 21. rujna 2012.

TV pregled

od 21.9.2012. do 27.9.2012.

FILMOVI - PREPORUUJEMO

Lavlja jazbina FILM

PETAK, RTL, 23.50

Grupa FBI agenata, meu kojima je Mike Varga (Stephen Dor ), odlazi u Budimpeštu uniš rusku ma ju koja sebe naziva Solntsevskaya. Pokaže se da se Rusi, osim što su upetljani u trgovinu ljudima i drogom, bave i ilegalnim švercom oružja. Mike se uspije približi voi, Dariusu Paskaviu (Bob Hoskins), no upoznaje njegovu ki Katju (Laura Fraser) u koju se zaljubi.

Prie za laku no FILM

SUBOTA, RTL, 20.00

Skeeter Bronson( Adam Sandler), ista je i potrko u velikom hotelu koji sanja o poziciji menadžera. No ini se da se ti snovi nikada nee ostvariti kada vlasnik hotela, Barry Nottingham (Richard Griffiths), odlui postaviti njegovog zeta, Kendalla (Guy Pierce), za upravitelja. U meuvremenu, Skeeterova sestra, Wendy (Courtney Cox), dolazi u posjet kako bi mu ostavila njezino dvoje djece na uvanje.

Robin i Marian FILM

NEDJELJA, HRT 2, 20.10

Mnoštvo razliitih filmskih verzija prie o Robinu Hoodu ima barem jedno zajedniko. Naime, svaki je od njih lako gledljiv i sposoban gledateljima pružiti velike koliine užitka i zabave jer je originalna materija toliko zanimljiva i šarmantna da je ni redatelji sa siromašnijom vizijom, ili slabiji glumci, nikako nisu uspijevali okaljati. Takve rasprave u kontekstu “Robin i Marian”, meutim, nemaju nikakvog smisla jer je rije o jednom od najboljih i najoriginalnijih pristupa bazinoj prii...

Povratak mumije FILM

PONEDJELJAK, HRT 2, 20.00

Teba, 3067. pr. Kr. Staroegipatski Kralj Škorpiona (The Rock) odluio je sa svojom vojskom pokoriti poznatisvijet,alijeposlijesedamgodinavojevanjaizgubiosvebitke.Suoensasmruusredpustinje zavjetovaoseboguAnubisudaemupredatidušupomognelimupobijeditineprijatelje.Nakonšto mu je Anubis to i omoguio, duša Kralja Škorpiona zauvijek je pripala bogu umrlih.

Patriotske igre FILM

UTORAK, HRT 2, 20.00

Špijunski dani stvar su prošlos za Jacka Ryana, koji je sa ženom (Anne Archer) i kerkom (Thora Birch) na odmoru u Engleskoj. Pred Buckinghamskom palaom, sasvim sluajno, Jack svjedoi teroriskom napadu na lana kraljevske obitelji. Uspije osuje napad na Lorda Holmesa i postane heroj. No Ryanova hrabrost dovest e njegovu obitelji u veliku opasnost. Brat ubijenog teroriste (Sean Bean) željan je osvete i kao mete oznaio je Jackovu obitelj.

06:10 06:15 06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:20 09:25 09:48

Najava programa Trenutak spoznaje (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Vijes iz kulture (R) 10:25 Pogled na Zemlju 2: Havaji, dokumentarna serija (5/6) 11:21 Azijski sakralni spomenici: Angkor Wat San jednoga kralja (30’02”) (1/11) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:22 TV kalendar (R) 12:40 Mo sudbine, telenovela (91/102) 13:30 Dr. Oz 2, talk show (16/100) 14:10 Skica za portret 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 Jelovnici izgubljenog vremena: 14:55 Drugo mišljenje: Palijavna medicina (30’23”) (R) 15:35 Znanstvena peca 16:05 Tata mata: Drugim oima, dokumentarna serija (8/9) 16:35 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:54 HAK - Promet info 18:00 Hrvatska uživo: Na dobrom putu 18:20 Putem europskih fondova 18:40 Iza ekrana 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:11 Pjevaj moju pjesmu 21:55 Dnevnik 3 22:15 Vijes iz kulture 22:23 Sport 22:26 Vrijeme sutra 22:35 Filmski maraton: Nema me, amerikonjemaki lm (12) (130’) 00:45 Filmski maraton: Luda kua, ameriki lm (90’) (R) 02:15 P.T.Barnum, ameriki lm (2/2) (R) 03:45 Dr. Oz 2, talk show (16/100) (R) 04:25 Pola ure kulture (R) 04:55 Pogled na Zemlju 2: Havaji, dokumentarna serija (5/6) (R) 05:50 Tema dana (R)

15:40 16:00 16:20 16:40 16:45 16:50

Puni krug (R) Regionalni dnevnik Županijska panorama Mala TV: (R) TV vr: Mama i ker (R) Oblutak: Oblutkov poseban prijatelj, crtani lm (R) 17:00 Tajni dnevnik patke Malde: Veliko pospremanje 17:10 Crtani lm 17:25 Paralele (R) 17:55 Edgemont 4, serija za mlade (14/18) 18:20 Direkt: Nemam posao imam hobi, dokumentarni lm za mlade 18:50 Briljanteen (703.) 19:30 Slatko ludilo 2, dokumentarna serija (2/20) 19:55 Veeras 20:00 Djeca sunca, znanstveno-popularna serija (1/7) 20:55 Knjiga ili život 21:25 Opera box (oko 36’) 22:05 Otvorenje 42. Varaždinskih baroknih veeri, snimka 23:50 Buenje mrtvih 9, mini-serija (12) (3/10) 00:40 Buenje mrtvih 9, mini-serija (12) (4/10) 01:30 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03:25 Noni glazbeni program

07:05

Kraj programa

05.10 05.50 07.20

01.00

Studio 45, talk show (R) Aurora, telenovela (S01E05) Punom parom, kulinarski izazov (S01E12/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E13/90) Braa koala, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E124/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E125/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E19/55) TV prodaja Divlji boravak, zabavni Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S01E14/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E15/90) Aurora, telenovela (S01E06) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E126/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E127/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E20/55) Studio 45, talk show (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E03/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E04/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E10/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E11/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E03/19) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E04/19) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E05/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E06/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E12/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E13/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E05/19) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E06/19) (R) Znanstveno lud, humorisna serija (S2E8/13) Znanstveno lud, humorisna serija (S2E9/13) Znanstveno lud, humorisna serija (S2E10/13) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E05/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E06/22) Kraj programa

05:45 06:30 07:10 08:45 09:00 09:01 09:35 10:35 10:50 12:30 12:45 13:45 14:00 14:01 14:35 14:50 15:40 15:55 17:25 19:05 20:00 20:50 21:45 22:35 23:30 00:15 01:00 01:45 02:25

Plamen ljubavi, serija R Magina privlanost, serija R Isnska ljubav, serija R Puna kua, serija R Flash vijes Puna kua, serija R - nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R TV izlog Asi, serija R Magina privlanost, serija 35/90 Flash vijes Magina privlanost, serija - NASTAVAK TV izlog Plamen ljubavi, serija 35/141 TV izlog Isnska ljubav, serija 82-83/95 Oprezno s anelom, serija 51-52/194 Asi, serija 93/120 Naša mala klinika, serija 19/35 Puna kua, serija 17-18/22 Prijatelji, serija 9-10/24 Seinfeld, serija 29-30/180 Opasna igra, serija (12)* 9/10 Rosario, serija (12) 15/60 Seinfeld, serija R Prijatelji, serija R 9/24 Kraj programa

08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:45 14:15 14:45 15:15 15:50 16:00 19:00 19:30 20:00 20:20 20:30 23:00 00:30 01:30

Djeja TV Hrana i vino Obzori (r) Juer, danas, sutra, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Privredni.hr Podravina i Prigorje Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Graditeljski identet Juer, danas, sutra Iz Nanine škrinjice, glazbeni show Arka, pogled u budunost Erotski program (18) Videostranice

07.45 08.10 09.00 09.35 09.50 10.15 10.40 10.55 11.55 12.10 13.05 13.55 14.10 14.35

06.45 07.20 07.40 08.00 08.55 09.10 10.05 11.05 11.30 11.50 12.45 13.00 14.00 15.00 15.55 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 20.00 21.00 22.05 23.50 01.45 02.45 03.20 04.05 04.50

RTL Danas, informavna emisija (R) Moji džepni ljubimci, crtani lm Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E26/100) (R) TV prodaja MacGyver, akcijska serija (S2E5/22) (R) MacGyver, akcijska serija (S2E6/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E82/80) (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S2E9/165) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S01E29/48) (R) MacGyver, akcijska serija (S2E7/22) MacGyver, akcijska serija (S2E8/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E8/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E83/80) Ruža vjetrova, dramska serija (S2E10/165) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S01E30/48) Kraljevi i ja 3 - TV premijera, igrani lm, romanna komedija Lavlja jazbina, igrani lm, triler (12) Astro show, show, emisija uživo RTL Danas, informavna emisija (R) CSI, kriminaliska serija (S09E19/24) (12) (R) CSI, kriminaliska serija (S09E20/24) (12) (R) Kraj programa

15.00 15.45 16.10 16.35 17.35 18.15 18.35 19.00 19.25 19.50 20.15 20.40 21.00 21.25 21.50 22.15 22.40 23.00 23.25 23.50 00.15 00.35

Zabranjeni ples FILM SRIJEDA, NOVA TV, 23.20 Nisa dolazi u Ameriku kao ambasadorica dobre volje u nastojanju da zaš svoje selo i brazilske prašume od mulnacionalne kompanije koja ih želi uniš.Tijekom svog boravka u Americi Nisa se zaljubi u Jasona kojega poduava plesu Lambadi kako bi se prijavili na plesno natjecanje koje e se prikaziva na državnoj televiziji i možda na taj nain pokušs ukaza na problem uništenja prašuma.

SPORT - IZDVAJAMO

Košarka: Cibona - Efes Pilsen, prijenos SPORT

06:10 06:15 07:00 07:05 07:10

Najava programa Mo sudbine, telenovela (90/102) Mala TV: TV vr: Mama i ker Oblutak: Oblutkov poseban prijatelj, crtani lm 07:20 Tajni dnevnik patke Malde: Veliko pospremanje 07:30 Šaolinski paževi, crtana serija (23/26) 07:55 Teletubbies, animirana serija (182/330) 08:20 Connor na tajnom zadatku 2, serija za djecu (3/13) 08:45 Obina klinka, serija za mlade (39/52) 09:10 Školski sat: Koncentrirano o koncentraciji 09:40 Puni krug 10:00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13:35 P.T. Barnum, ameriki lm (2/2) (90’) 15:10 Školski sat: Koncentrirano o koncentraciji (R)

(M) i Hrvatska - Maarska (Ž), snimka SPORT

Nedjelja 23.9., HRT 2, 18.10 FILM HRT 1

ZVJEZDANI KUTAK Z

Adam Sandler

15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 22:00 00:10 02:30 04:20 04:45 06:15

Speed Racer, crtana serija 2/26 Polja nade, serija R TV izlog Izgubljena ast, serija R TV izlog Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Walker, teksaški rendžer, serija 85-86/199 Zauvijek susjedi, serija 174-175/180 Vijes Nove TV IN magazin Polja nade, serija 21/140 Dnevnik Nove TV Izgubljena ast, serija 21/68 Smrtonosno oružje 2, igrani lm (12)* Batman i Robin, igrani lm Gospodari prstenova, igrani lm (12)* Magazin MMA Lige (12)* R Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R

Prelog: Stolni tenis, Euroliga: Hrvatska - Bjelorusija

Subota 22.9., HRT 2, 19.55

Subota, RTL, 20.00 sati

06:20 06:45 07:45 08:00 10:00 10:15 12:05 13:20 14:05

Adam Richard Sandler (Brooklyn, New York, 9. rujna 1966.) je ameriki komiar, glumac, scenarist i glazbenik. Karijeru je poeo u amerikoj emisiji zvanoj “Saturday Night Live” (hrv. Subotnja Veer Uživo). Najpoznaje uloge su mu u lmovima “Tata od formata”, “Luda vjenanja” i “Vodonoša”, a poznat je po još važnih uloga. Rodio se u New Yorku u SAD-u, kao sin medicinske sestre Judy Sandler i oca injžinjera Stanleya Sandlera. Kao petogodišnjak se preselio s roditeljima u Manchaster u New Hampshire gdje je završio srednju školu. Kao djeak esto je ljetovao po kampovima diljem SAD-a te sve zgode iz toga razdoblja pria u svojim komiarskim nastupima. Diplomirao je na sveuilištu u New Yorku 1988. 1980-ih Sandler je glumio prijatelja Theoa Huxblea, Smi ya u popularnoj humorisnoj seriji “Cosby Show”. Tada ga je otkrio komiar Dennis Miller koji ga je preporuio ekipi “Saturday Night Live-a” 1990. Ostao je u u SNL do 1995 godine kada se odluio posve glumakoj karijeri. Sandlerova prva uloga bila je u komediji “Prelazak Prijeko” (eng. Going Overboard). 1995 glumio je u lmu “Billy Madison” u kojem glumi odraslog muškarca koji ponavlja sve razrede ocu u inat. Igrao je u mnogo uspješnih komedija kao što su “Otporan na metke”, “Sretni Gilmour”, “Svadbeni pjeva” ali najveu slavu donijela mu je uloga zaostaloga muškarca koji nogometnoj momadi donosi vodu “Vodonoša”.Znaajnu ulogu donio mu je lm “Tata od formata” iz 1999 godine. Posljednji lm mu je “You don’t mess with the Zohan” (2008). U lipnju 2003 godine Sandler je oženio Jacqueline Samantha Titone i s njom ima ker Cedars-Sinai roenu 2006 godine. Adam s obitelji živi u Los Angelesu ali posjeduju kuu u New Yorku.

22.35

Nema me “Nema me” amerikoga redatelja Todda Haynesa (Poison,Far FromHeaven),neobianje film, osebujna postmodernistika kombinacija glazbenog i biografskog filma, ostvarenog u poludokumentarnom i poluigranom stilu. Inae, redatelj je ve snimio jedan film iste tematike, “VelvetGoldmine”prikazujuiživotdrugeslavne zvijezde iz svijeta glazbe, Davida Bowiea. Slavni ameriki pjeva, tekstopisac i glumac Bob Dylan ima šest lica po kojima ga njegovi obožavatelji prepoznaju i poistovjeuju...

EMISIJA RTL

18.05

18:40 19:00 19:05 19:10 19:40 19:50 20:00 20:05

14:50

21:05 21:30 22:30 22:50 22:55 23:00 22:40 00:10 03:12

Exkluziv tabloid

SERIJA DOMA TV

Plameni ljubavi

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 14:45 15:30 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija EUROBOXX, magazin (r) DOM 2 emisija o ureenju doma (R) 24 SATA VIJESTI informavni program SVIJET ROMA, mozaika emisija (R) TAJNE USPJEHA dokumentarni serijal (R) MALI OGLASI DRUGA STRANA (r) FILMSKE NAJAVE (r) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA KULT ZONA, Kronika VBV, uvodna emisija (r) VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI 24 SATA VIJESTI, informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA VTV VIJESTI informavna emisija VARAŽDINSKI DANI RATA, dokumentarni lm KUMA, emisija o kulturi IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI, zabavna emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI SERIJSKI PROGRAM ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

(bivša akoveka televizija)


SUBOTA 22. rujna 2012.

06:20 Najava programa 06:25 Drugo mišljenje: Palijavna medicina (30‘23“) (R) 06:55 TV kalendar 07:10 Iza ekrana (R) 07:40 manjinski Mozaik: Nedužni stradali (R) 07:55 Hrvatska kronika BiH 08:15 Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: ovjek bez zvijezde, ameriki lm (86‘) (R) 09:40 Skica za portret 10:00 Vijes 10:08 Vrijeme danas 10:09 HAK - Promet info 10:10 Kuni ljubimci 10:45 S Meunarodne smotre folklora 11:20 Normalan život, emisija o obitelji 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:23 TV kalendar (R) 12:35 Veterani mira, emisija za branitelje 13:25 Duhovni izazovi, meureligijski magazin 13:55 Prizma, mulnacionalni magazin 14:45 Eko zona 15:15 Reporteri 16:15 Merkatska dinasja 1, dokumentarna serija (2/13) (R) 16:40 TV kalendar (R) 17:00 Vijes 17:09 Vrijeme sutra 17:10 HAK - Promet info 17:11 Fotogra ja u Hrvatskoj 17:30 Odmori se, zaslužio si 4 - humorisna serija (3/15) 18:05 Lijepom našom: Velika (1/2) 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 Loto 7/39 20:20 U 3:10 za Yumu, ameriki lm (118‘) (R) 22:30 Dnevnik 3 22:50 Vijes iz kulture 22:58 Sport 23:01 Vrijeme sutra 23:10 Inspektor George Gently 4, serija (12) (1/2) 00:45 Filmski maraton: 10 minuta do ponoi, ameriki lm (15) (98‘) 02:25 Filmski maraton: ovjek bez zvijezde, ameriki lm (86‘) 03:55 Filmski maraton: Klopka, srpskonjemako-madžarski lm (103‘)

06:45 06:50 07:15 07:40 08:05 08:35 09:20 09:25 09:30 09:35 09:50

Najava programa Pipi Duga arapa, crtana serija (20/26) Kuni svemirci, crtana serija (25/26) Crtana serija Crtana serija Merlin 4, serija za djecu i mlade (2/13) Mala TV: TV vr: Prljave ruke Danica i slon i balon (R) Tajni dnevnik patke Malde: Klape Teletubbies, animirana serija (183/330) 10:15 Sportske igre mladih (12/12) 10:30 Minusove muke sa Zemljanima, ameriki lm (82’) (R) 12:00 Inauguracija mu ije Aziza Hasanovia, prijenos (ne kod. na sat.) 13:00 Fotogra ja u Hrvatskoj 13:10 uvari zdravlja, emisija pod pokroviteljstvom 13:40 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom 14:10 KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom 14:40 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom 15:15 Navrh jezika 15:16 Briljanteen (703.) (R)

NEDJELJA 23. rujna 2012.

15:55 Navrh jezika 16:00 Brijai, ameriki lm (99’) (R) 17:40 Pozivno (R) 18:15 ovjek i njegova sjena, dokumentarni lm (R) 19:00 Glazbeni specijal: West Herzegowina fest 19:25 Slatko ludilo 2, dokumentarna serija (3/20) 19:50 Veeras 19:55 Zagreb: Košarka u povodu ...: Cibona Efes Pilsen, prijenos 21:45 Klopka, srpsko-njemako-madžarski lm (103’) 23:30 Reporteri (R) 00:25 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 02:25 Noni glazbeni program

01:30 03:30 05:00 05:50 06:40

05.05 05.30 05.55 06.20 06.50

06.20 06.55 08.20 08.45 09.35 09.50 10.25 11.05 11.20 12.30 13.35 13.50 15.45 17.30 18.30 19.10 20.00 21.50 23.50 01.40 02.40 03.15 04.05 04.55

07:35 07:50 08:15 08:40 09:05 09:30 09:55 10:15 11:20 13:05 15:25 16:25 17:00 17:10 18:10 19:15 20:05 21:50 23:50

RTL Danas, informavna emisija (R) Najljepše bajke svijeta, animirani lm Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E08/100) (R) TV prodaja Uilica, kviz za djecu Bibin svijet, humorisna serija (S01E02/11) TV prodaja Waterloo road, dramska serija (S02E03/12) Waterloo road, dramska serija (S02E04/12) TV prodaja Stric Buck, igrani lm, komedija Kraljevi i ja 3, igrani lm, romanna komedija (R) Dan poslije katastrofe, dokumentarna serija (drugi dio) RTL Danas, informavna emisija Galileo, zabavna/obrazovna emisija (S02E09/100) Prie za laku no, igrani lm, obiteljska fantazija Šangajsko podne, igrani lm, akcijska komedija Stranac pred vrama - TV premijera, igrani lm, triler (12) Astro show, show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Waterloo road, dramska serija (S02E03/12) (R) Waterloo road, dramska serija (S02E04/12) (R) Kraj programa

TV Izlog Speed Racer, crtana serija R Gormi, crtana serija R Pokemoni, crtana serija R Pokemoni, crtana serija 5/24 Power Rangers Samurai, crtana serija R Power Rangers Samurai, crtana serija 3/24 Drugo lice planine, serija 4/8 O makama i psima, igrani lm Batman i Robin, igrani lm R Periferija City, serija 13/14 Okusi Hrvatske, pustolovni gastro show 2/12 Vijes Nove TV Provjereno, informavni magazin R Nad lipom 35, humorisnoglazbeni show R Dnevnik Nove TV Bljesak, igrani lm Punisher: Ratna zona, igrani lm (12)* Smrtonosna bitka: Istrebljenje, igrani lm (12)*

07.20 07.50 08.20 08.50 09.05 09.40 10.25 11.00 11.15 12.15 12.30 13.30 14.30 14.45 15.10 15.35 16.00 16.50 17.35 19.00 19.30 20.00 20.45 21.30 22.15 00.00 00.25 00.50 01.15

06:45 09:05 09:55 10:45 11:00 11:55 12:20 12:35 13:25 14:15 14:30 15:15 15:30 17:55 18:25 20:00 21:30

FILM NOVA TV

11.20

O makama i psima Prvijenac Lawrencea Gutermana istie se najviše pragmatinom uporabom animatronike, koja nikada nije sama sebi svrhom, ve je korištena kao oslonac karakterizaciji i razvoju radnje. U nekim je trenucima nemogue razaznati radi li se o pravoj životinji ili robotiziranoj lutki, a i sam govor realiziran je besprijekorno.Premisa filma, odnosno, dolazak neiskusne osobe u zakuasti špijunski svijet, ovdje je okrenuta naglavce te u ulozi “iskusnog” agenta imamo priliku gledati simpatinog psa Loua, ija je dobrota zapravo najjae oružje u borbi protiv zlih maaka...

EMISIJA HRT 1 TV SERIJA DOMA

06:45

Naša mala klinika

INFO RTL

RTL Danas

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 13:45 14:30 14:55 16:15 16:30 17:00 17:15 18:10 18:40 19:00 19:05 19:10 19:35 19:45 20:00 21:00

18:30

22:30 23:00 23:20 23:23 23:30 23:40 01:10 00:12

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi VU SRCU TE NOSIM (r) 1x2, kontakt emisija VARAŽDINSKI DANI RATA, dokumentarni lm (r) 24 SATA VIJESTI informavni program TV prodaja KUTIONICA (r) SVIJET ROMA (r) Formula 1 – VN SINGAPURA, službeni trening TV PRODAJA ZAGORSKA MORNARICA ( 1209 – 27:34), reportaža (r) ŠARANSKI KUP, reportaža (r) TV ORDINACIJA PLUS - CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, posebna emisija VJERA I NADA vjerski program VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA, informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA JUNACI HRVATSKE SLOBOSE – epizoda Varaždinski dani rata, dokumentarni program 26. ETNOFESTIVAL “CVETLIN 2012”, snimka drugog dijela fesvala KUMA, emisija o kulturi (r) VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI IGRANI FILM ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

23:15 00:55 01:45 02:10 03:50

Smrtonosno oružje 3, igrani lm (12)* R Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Drugo lice planine, serija R Kraj programa

Punom parom, kulinarski izazov (S02E14/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E15/95) Braa koala, animirani lm Veera za 5, lifestyle emisija (S04E21/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S04E22/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S04E23/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S04E24/185) Veera za 5, lifestyle emisija (S04E25/185) TV prodaja U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (S02E09/10) (R) U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (S02E10/10) (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S01E03/10) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E16/55) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E17/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E18/55) TV prodaja Sve što je bitno, dramska serija (S01E31/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E32/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E33/36) Moderna uda, dokumentarni (S01E30/62) Moderna uda, dokumentarni (S01E28/62) Columbo, kriminaliska serija (S01E02/07) (R) David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S1E5/13) David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S1E6/13) Kardashians, reality show (S4E11/12) Cure iz Jerseya, zabavni (S2E20/21) Odstrel, akcijska serija (S2E2/16) Fesvalac: Ljepota pozornice, igrani lm, drama Znanstveno lud, humorisna serija (S2E8/13) (R) Znanstveno lud, humorisna serija (S2E9/13) (R) Znanstveno lud, humorisna serija (S2E10/13) (R) Kraj programa

Naša mala klinika, serija 15-17/35 Harvey Toons, crtana serija 9-10/78 Nate Berkus show TV izlog Prijatelji, serija 11-12/24 Jamie Oliver: Jamiejeva Italija , serija R TV izlog Puna kua, serija R Slatke male lažljivice, serija 21/22 TV izlog Slatke male lažljivice, serija 22/22 TV izlog Naša mala klinika, serija R Jamie Oliver: Jamie kod kue , serija 1/13 Slatke male lažljivice, serija R Supertalent, show Agatha Chrise: Ubi je lako, igrani lm Tudori, serija (12)* 5-6/8 Prijatelji, serija R Jamie Oliver: Jamie kod kue , serija R Prijatelj Joey, igrani lm Kraj programa

(bivša akoveka televizija) 08:00 11:00 11:35 12:35 13:05 13:55 15:20 16:15 16:50 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 20:00 20:35 21:30 21:45 22:30 23:00 00:30 01:30

Djeja TV Auto – moto nauca Lifestyle (r) Privredni.hr (r) Zagrljaj ljepote FORMULA 1, VN Singapura, kvali kacije G.E.T.Report Ravnopravnost spolova Juer, danas, sutra Poljoprivredni savjetnik Obzori 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA TV prodaja Hrana i vino Izbor najuzornije žene Ko – KC županije,1. emisija Ritam tjedna Juer, danas, sutra Kajkanje Vijes dana Arka. Pogled u budunost Erotski program (18) Videostranice

05:35 Najava programa 05:40 Veterani mira, emisija za branitelje (R) 06:25 TV kalendar 06:37 Duhovni izazovi, meureligijski magazin (R) 07:07 Normalan život, emisija o obitelji (R) 07:40 Zlatna kinoteka: Praznik u Rimu, ameriki lm (113’17”) (R) 09:35 TV kalendar (R) 09:50 Vijes 09:58 Vrijeme danas 09:59 HAK - Promet info 10:00 ni DA ni NE: Tesranje na droge (R) 10:55 Miss Fisher’s Murder Mysteries, serija (56’54”) (1/13) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:30 Plodovi zemlje 13:25 Rijeka: More 14:00 Nedjeljom u dva 15:05 Mir i dobro 15:40 Prirodni svijet 5: Komodski varan Smrtonosni ugriz, dokumentarna serija (12/12) 16:35 TV kalendar (R) 17:00 Vijes 17:09 Vrijeme sutra 17:10 HAK - Promet info 17:20 Kreni kolo, dokumentarna serija (25’41”) (3/5) 17:50 Volim Hrvatsku, show program (1/15) (73’23”) 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 Loto 6/45 20:14 Sve u 7!, kviz 21:05 Spe u gosma 5, humorisna serija (2/20) 21:45 Nedjeljom ujutro, subotom naveer humorisna serija (12) (2/15) 22:15 Damin gambit, talk show 23:00 Dnevnik 3 23:20 Vijes iz kulture 23:28 Sport 23:31 Vrijeme sutra 23:40 Sherlock 2, serija (12) (3/3) 01:10 Nedjeljom u dva (R) 02:10 Miss Fisher’s Murder Mysteries, serija (1/13) (R) 03:05 Double Wedding, ameriki lm (R) 04:30 Skica za portret 04:45 Prizma, mulnacionalni magazin 05:30 Damin gambit, talk show (R)

07:00 Panorame turiskih središta Hrvatske 07:05 Najava programa 07:10 Vesele trojke, crtana serija (48/52) 07:35 Animanijaci, crtana serija (4/13) 08:00 Beka lharmonija u Londonu (1/2) 09:00 Pink Panther ponovno napada, britansko-ameriki lm (100’) 10:40 Biblija (ne kod. na sat.) 10:50 Portret crkve i mjesta(ne kod. na sat.) 11:00 Zrinski Topolovac: Misa, prijenos (ne kod. na sat.) 12:00 Fotogra ja u Hrvatskoj 12:10 Djevojka iz Jerseya, ameriki lm (99’) (R) 13:55 Babybonus, emisija pod pokroviteljstvom 14:30 Double Wedding, ameriki lm (86’) 15:55 Koncert 16:25 PP 16:30 Olimp - sportska emisija 18:10 Prelog: Stolni tenis, Euroliga: Hrvatska - Bjelorusija (M) i Hrvatska -

SERIJA RTL

21.50

CSI Miami Divlja jurnjava ulicama Miamija završi neobinom nesreom i smru vozaice. Sluaj dolazi u ruke CSI ma, koji u prtljažniku pronae tijelo ubijenog muškarca. Uskoro se CSI-evci nau duboko u mranoj istrazi ubojstva povezanog s ukradenom ogrlicom vrijednom 4 milijuna dolara. Tijekom istrage, jedan e trag Nataliju emovno potres i potaknu da ispria dio vlaste prošlos.

06.40 RTL Danas, informavna emisija (R) 07.15 Najljepše bajke svijeta, animirani lm 08.35 Moji džepni ljubimci, animirani lm 09.45 Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija 10.10 TV prodaja 10.25 Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E09/100) (R) 11.20 TV prodaja 11.35 Bibin svijet, humorisna serija (S01E03/11) 12.20 TV prodaja 12.35 Sutkinja Amy, dramska serija (S01E11/23) 13.30 Sutkinja Amy, dramska serija (S01E12/23) 14.30 Šangajsko podne, igrani lm, akcijska komedija (R) 16.35 Prie za laku no, igrani lm, obiteljska fantazija (R) 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.10 Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E10/100) 20.00 Ubojite namjere, igrani lm, kriminaliski (R) 21.50 CSI: Miami, kriminaliska serija (S04E17/25) (12) 22.45 CSI: Miami, kriminaliska serija (S04E18/25) (12) 23.35 CSI: Miami, kriminaliska serija (S04E19/25) (12) 00.30 Astro show, show, emisija uživo (18) 01.30 RTL Danas, informavna emisija (R) 02.05 Sutkinja Amy, dramska serija (S01E11/23) 02.50 Sutkinja Amy, dramska serija (S01E12/23) 03.35 Stranac pred vrama - TV premijera, igrani lm, triler (12) (R) 05.10 Kraj programa

Zabranjena ljubav, sapunica (S1E118-125/220) TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E126-127/220) 11.25 TV prodaja 11.40 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E19/55) 12.40 Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E20/55) 13.40 TV prodaja 13.55 Sve što je bitno, dramska serija (S01E34/36) 14.20 Sve što je bitno, dramska serija (S01E35/36) 14.45 Sve što je bitno, dramska serija (S01E36/36) 15.10 TV prodaja 15.25 Columbo, kriminaliska serija (S01E02/07) (R) 16.45 InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S2E1/10) 17.20 Odstrel, akcijska serija (S2E2/13) (R) 18.05 David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S1E5/13) (R) 18.35 David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S1E6/13) (R) 19.05 Paklena kuhinja, reality show (S01E34/34) 20.00 Mayday: Tajna crne kuje, dokumentarna serija (S9E3/8) 20.50 Lovci na bombe: Afganistan, dokumentarna serija (S1E3/17) 21.40 Kraljevi leda, dokumentarni (S01E03) 22.30 Kardashians, reality show (S4E11/12) (R) 23.15 Cure iz Jerseya, zabavni (S2E20/21) (R) 00.00 Fesvalac: Ljepota pozornice, igrani lm, drama (R) 01.45 Kraj programa

Ubojite namjere

SERIJA DOMA TV

Jamie Oliver

02:30

Klub otpisanih, serija 12-13/24 08:00 TV Izlog 08:15 Speed Racer, crtana serija R 08:40 Gormi, crtana serija 4/26 09:05 Pokemoni, crtana serija R 09:30 Pokemoni, crtana serija 6/24 09:55 Power Ranger Samurai, crtana serija R 10:20 Power Ranger Samurai, crtana serija 4/24 10:40 Periferija City, serija R 11:40 Sinbadovoi grovo oko, igrani lm

10.20 10.35

07:00

13:50 15:50 17:00 17:10 19:15 20:05

08:13 08:15 08:40 08:45 10:45 11:00 11:30 12:00 12:15 12:35 13:15 13:55

19:30 20:00 21:00 21:30 22:15 22:45

17:55

23:30

07.00

19:00

20:00

Greystoke: Legenda o Tarzanu, igrani lm Red Carpet, showbiz magazin (15)*

00:30 Punisher: Ratna zona, igrani lm (12)* R Egzorcizam Emily Rose, igrani lm (18)* 04:30 Red Carpet, showbiz magazin (15)* R 05:30 Klub otpisanih, serija R 06:15 Kraj programa

15:45 16:30 17:05 18:00

FILM RTL 2

21:00

Maarska (Ž), snimka 18:40 Buzet: Automobilizam na brdskim stazama, reportaža 19:10 Magazin Lige prvaka 19:40 Slatko ludilo 2, dokumentarna serija (4/20) 20:05 Veeras 20:10 Robin i Marian, ameriki lm (oko 106’) 22:00 Ciklus Fesvalski pobjednici: Prorok, francuski lm (15) (150’) 00:30 Glenn Miller Orchestra: Veer swinga i elegancije (2/2) (49’20”) 01:20 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03:10 Noni glazbeni program

00:20 00:22

Špijuni poput nas, igrani lm Nad lipom 35, humorisnoglazbeni show Vijes Nove TV Borac za pravdu, igrani lm Dnevnik Nove TV Larin izbor, serija 1/165

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA KULT ZONA, Kronika VBV, uvodna emisija (r) ZLATNA DOLINA TV PRODAJA VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe MOJA ISTRA, dokumentarna emisija STUDIO F1, uvodna emisija FORMULA 1 – VN SINGAPURA, prijenos utrke STUDIO F1, analiza utrke DRUGA STRANA (r) OTVORENI STUDIO (r) U DOBROM DRUŠTVU iz arhive VTV, zabavna emisija 24 SATA VIJESTI, informavni program VTV TJEDNIK, informavna emisija OTISCI VREMENA, dokumentarna serija GLAZBENI INN, glazbena emisija MUŽIKAŠI I PAJDAŠI; glazbena emisija VTV TJEDNIK (r) FORMULA 1 – VN SINGAPURA, snimka utrke (r) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

05:50 07:15 08:45 10:05 10:20 11:10 12:00

Znate li plesa?, show 13/25 Naša mala klinika, serija 18-19/35 Supertalent, show R TV izlog Harvey Toons, crtana serija R Prijatelji, serija 13-14/24 Jamie Oliver: Jamie kod kue , serija R 12:30 TV izlog 12:45 Puna kua, serija 21-22/22 13:40 Slatke male lažljivice, serija 1/25 14:30 TV izlog 14:45 Slatke male lažljivice, serija 2/25 15:35 TV izlog 15:50 Naša mala klinika, serija R 17:25 Okusi Hrvatske, pustolovni gastro show 2/12 17:55 Jamie Oliver: Jamie kod kue , serija 2/13 18:25 Slatke male lažljivice, serija R 20:00 Agatha Chrise: Ubi je lako, igrani lm R 21:45 Tudori, serija (12)* R 23:20 Znate li plesa?, show R 00:45 Prijatelji, serija R 01:35 Jamie Oliver: Jamie kod kue , serija R 02:05 Nate Berkus show R 02:50 Grožice na suncu, igrani lm 04:55 Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

08:00 Djeja TV 11:00 Kajkanje (r) 11:50 Podravina i Prigorje 12:15 Izbor najuzornije žene KO – KC županije (r) 12:45 TV Jukebox 13:10 FORMULA 1, VN Singapura, uvodna emisija 13:50 FORMULA 1, utrka 15:50 FORMULA 1, analiza 16:20 Hrana i vino 18:00 24 sata, vijes 18:30 Poljoprivredni savjetnik (r) 19:00 Tjedna kronika 19:30 TV Jukebox 20:00 Fio - show 23:00 Zapisano u zvijezdama 00:30 Erotski program (18) 01:30 Videostranice


PONEDJELJAK 24. rujna 2012.

06:10 06:15 06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:20 09:25 09:48

Najava programa Mir i dobro (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Vijes iz kulture (R) 10:25 Pogled na Zemlju 2, dokumentarna serija (6/6) 11:21 Azijski sakralni spomenici: Katmandu - Grad bezbrojnih bogova (30’00”) (8/11) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:22 TV kalendar (R) 12:40 Mo sudbine, telenovela (92/102) 13:30 Dr. Oz 2, talk show (17/100) 14:10 Skica za portret 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 manjinski Mozaik 14:45 Skica za portret 14:55 Trea dob, emisija za umirovljenike 15:35 Glas domovine 16:05 Tata mata: etvrta zona, dokumentarna serija (9/9) 16:35 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:54 HAK - Promet info 18:00 Hrvatska uživo: Graanske minute 18:20 8. kat, talk-show 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:11 TV Bingo 20:35 Potrošaki kod 21:10 Nulta toka, poliki talk show 22:30 Dnevnik 3 22:50 Vijes iz kulture 22:58 Sport 23:01 Vrijeme sutra 23:10 Na rubu znanos 00:05 Seks i grad 4, humorisna serija (18) (14/18) 00:35 Jane Doe: Vanishing Act, ameriki lm (85’) (R) 02:00 Dr. Oz 2, talk show (17/100) (R) 02:40 8. kat, talk-show (R) 03:25 Dr. House 8, serija (12) (1/24) (R) 04:10 Skica za portret 04:25 Glas domovine (R) 04:55 Pogled na Zemlju 2: Havaji, dokumentarna serija (6/6) (R) 05:50 Tema dana (R)

pokroviteljstvom 16:40 Mala TV: (R) 16:45 TV vr: Kišna glista (R) 16:55 Brlog: Premija zajednice (R) 17:00 arobna ploa: Sedam konnenata Sjeverna Amerika 17:10 Crtani lm 17:25 Rijeka: More (R) 17:55 Edgemont 4, serija za mlade (15/18) 18:20 Dharma i Greg 5, humorisna serija (23/24) 18:45 Novi klinci s Beverly Hillsa 2, serija (12/22) 19:30 Slatko ludilo 2, dokumentarna serija (5/20) 19:55 Veeras 20:00 Povratak mumije, ameriki lm (125’) (R) 22:10 Dr. House 8, serija (12) (1/24) 22:55 Momci s Madisona 4, serija (12) (7/13) 23:40 Muke 7 B: Proroci u Miamiju (2), humorisna serija (2/10) 00:30 Bitange i princeze 5, humorisna serija (12) (1/24) 01:05 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03:05 Noni glazbeni program

UTORAK 25. rujna 2012. 03:35

Prošli život, serija (12)* 5/7 Opasna igra, serija (12)* 10/10 Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

04:20 05:05 06:05 06:55 07:20

06.25

Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E20/55) Punom parom, kulinarski izazov (S02E14/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E15/95) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S2E1/10) (R) Braa koala, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E126/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E127/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E20/55) Divlji boravak, zabavni TV prodaja Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S02E16/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E17/95) Aurora, telenovela (S01E07) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E128/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E129/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E21/55) Studio 45, talk show (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E05/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E06/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E12/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E13/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E05/19) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E06/19) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E07/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E08/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E14/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E15/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E07/19) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E08/19) (R) Studio 45, talk show Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E07/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E08/22) Studio 45, talk show (R) Kraj programa

07.25 07.50 08.15 08.50 09.00 09.35 09.50 10.15 10.40 10.55

06.35 07.15 07.30 07.55 08.45 09.00 10.00 10.55 11.20 11.45 12.35 12.50 13.50 15.00 15.55 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 20.00 21.00 22.00 23.55 00.10 01.00 01.50 02.50 03.35 04.10

RTL Danas, informavna emisija (R) Moji džepni ljubimci, animirani lm Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E10/100) (R) TV prodaja MacGyver, akcijska serija (S02E07/22) (R) MacGyver, akcijska serija (S02E08/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E82/88) (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S02E10/160) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S01E30/48) (R) MacGyver, akcijska serija (S2E9/22) MacGyver, akcijska serija (S2E10/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E11/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E83/88) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S01E31/48) Ruža vjetrova, dramska serija (S2E11/160) Grješnici i sveci - TV premijera, igrani lm, akcijski (12) RTL Vijes, informavna emisija CSI: Miami, kriminaliska serija (S04E17/25) (12) CSI: Miami, kriminaliska serija (S04E18/25) (12) Astro show, show, emisija uživo (18) CSI: Miami, kriminaliska serija (S04E19/25) (12) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

11.55 12.50 13.05 13.55 14.10 14.35 15.00 15.45 16.10 16.35 17.35 18.15 18.35 19.00 19.25 19.50 20.15 20.40 21.00 21.25 21.50 22.15 22.40 23.00 23.40 00.00

06:25 06:10 Najava programa 06:15 Mo sudbine, telenovela (91/102) 07:00 Mala TV 07:05 TV vr: Kišna glista 07:15 Brlog: Premija zajednice 07:20 arobna ploa: Sedam konnenata Sjeverna Amerika 07:30 Šaolinski paževi, crtana serija (24/26) 07:55 Teletubbies, animirana serija (184/330) 08:20 Connor na tajnom zadatku 2, serija za djecu (4/13) 08:45 Obina klinka, serija za mlade (40/52) 09:10 Školski sat 09:40 Školski sat 10:00 Lijepom našom: Velika (1/2) (R) 11:00 Reprizni programmu (R) 12:35 Plodovi zemlje (R) 13:25 Jane Doe: Vanishing Act, ameriki lm (85’) 14:50 Jelovnici izgubljenog vremena: 15:10 Školski sat (R) 15:40 Školski sat (R) 16:00 Regionalni dnevnik 16:20 Županijska panorama 16:35 100% poduzetnik, emisija pod

06:45 07:00 09:00 09:15 11:05 12:15 13:00 14:00 15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 20:50 21:50 23:00 23:20 01:10

Speed Racer, crtana serija 3/26 TV izlog Izgubljena ast, serija R TV izlog Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 87-88/199 Zauvijek susjedi, serija 176-177/180 Vijes Nove TV IN magazin Polja nade, serija 22/140 Dnevnik Nove TV Izgubljena ast, serija 22/68 Larin izbor, serija 2/165 Masterchef, reality show 2/65 Veernje vijes Poštena igra, igrani lm (12)* Greystoke: Legenda o Tarzanu, igrani lm R

00.25 01.05

05:45 06:30 07:10 08:45 09:00 09:01 09:35 10:35 10:50 12:30 12:45 13:45 14:00 14:01

Plamen ljubavi, serija R Magina privlanost, serija R Isnska ljubav, serija R Puna kua, serija R Flash vijes Puna kua, serija R - nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R TV izlog Asi, serija R Magina privlanost, serija 36/90 Flash vijes Magina privlanost, serija NASTAVAK TV izlog Plamen ljubavi, serija 36/141 TV izlog Isnska ljubav, serija 84-85/95 Oprezno s anelom, serija 53-54/194 Asi, serija 94/120 Naša mala klinika, serija 20/35 Puna kua, serija 21-22/22 Prijatelji, serija 15-16/24 Seinfeld, serija 31-32/180 Opasna igra, serija (12)* 10/10 Prijatelji, serija R Seinfeld, serija R Rosario, serija (12)* 16/60 Kraj programa

14:35 14:50 15:40 15:55 17:25 19:05 20:00

FILM NOVA

23.20

Poštena igra Kad odvjetnica Kate McQueen (Cindy Crawford) otkrije planove ruske ma je ta ista ma ja je pokuša ubi no ona preživi pokušaj ubojstva. Policajac Max Kirkpatrick (William Baldwin) jedina joj je šansa za preživljavanje te par zajedniki bježi. No ruska ma ja im uspije ui u trag te odbjeglom paru ne preostaje ništa drugo nego ui u okršaj s ma jašima... Nakon što otkrije planove ruske ma je, odvjetnica Kate McQueen (Cindy Crawford) preživi pokušaj ubojstva. Jedina joj je šansa za spas bijeg pod zaštom poštenog policajca Maxa Kirkpatricka (William Baldwin).

SERIJA RTL 2

15.45

Zabranjena ljubav

SERIJA DOMA TV

Asi

19:05

06:58 07:00 07:15 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 14:45 15:30 15:40 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:10 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:00 23:00 23:25 23:26 23:30 23:40 00:10 00:12

NAJAVA PROGRAMA VTV TJEDNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija KAJKAVCI, dokumentarna emisija (R) ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi 24 SATA VIJESTI informavni program VTV TJEDNIK informavna emisija (R) KUMA, emisija o kulturi (R) MALI OGLASI MUŽIKAŠI I PAJDAŠI glazbena emisija (R) MALI OGLASI VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe (R) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA IZ NAŠIH SREDIŠTA, informavna emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informavna emisija KOKTEL mozaina emisija U DOBROM DRUŠTVU, iz VTV Arhive TRIBINA .HR , sportska emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar (R) MALI OGLASI TAJNE USPJEHA dokumentarni serijal ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

20:50 21:45 22:35 23:30 00:15 01:05 01:55 02:40

06:09 06:12 06:42 06:54

Najava programa Trea dob, emisija za umirovljenike (R) TV kalendar 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:20 Vijes 09:25 Dobro jutro, Hrvatska 09:48 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Vijes iz kulture (R) 10:25 Svjetski biseri 2: Sicilija - vulkanska ljepoca, dokumentarna serija (52’) (1/15) 11:21 Azijski sakralni spomenici: Butan Planinski dom budiskih bogova (30’16”) (9/11) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:22 TV kalendar (R) 12:40 Mo sudbine, telenovela (93/102) 13:30 Dr. Oz 2, talk show (18/100) 14:10 Skica za portret 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 Kulturna bašna 14:45 Skica za portret 14:55 Meu nama 15:35 elini zagrljaj, dokumentarni lm (25’04”) 16:05 Domai dokumentarni lm / serijal 16:35 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:50 HAK - Promet info 18:00 Hrvatska uživo: Slova do krova 18:20 8. kat, talk-show 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:15 Ruske željeznice, dokumentarni lm 20:50 Ciklus hrvatskog lma: Imam dvije mame i dva tate (87’) 22:25 Dnevnik 3 22:45 Vijes iz kulture 22:53 Sport 22:56 Vrijeme sutra 23:05 You Kill Me, ameriki lm (15) (90’) 00:40 Seks i grad 4, humorisna serija (18) (15/18) 01:10 Amish Grace, ameriki lm (86’) (R) 02:35 Dr. Oz 2, talk show (18/100) (R) 03:15 8. kat, talk-show (R) 04:00 Dr. House 8, serija (12) (2/24) (R) 04:45 Skica za portret 04:55 Svjetski biseri 2: Sicilija - vulkanska ljepoca, dokumentarna serija (1/15) (R) 05:50 Tema dana (R)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:45 16:15 16:50 17:00 19:00 19:30 20:00 21:00 21:10 21:45 22:15 22:45 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Planet Croaa 24 SATA, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Sport ponedjeljkom Juer, danas, sutra Auto moto nauca G.E.T. Report Vijes dana TV Jukebox Arka, pogled u budunost Erotski program (18) VIDEOSTRANICE

06:10 06:15 07:00 07:05 07:15 07:20 07:25 07:30 07:55 08:20 08:45 09:10 09:45 10:00 10:30 11:00 11:30 11:40 12:25

Najava programa Mo sudbine, telenovela (92/102) Mala TV: TV vr: Kosa Ninin kutak: Miši i siru Ivanini snovi: Požar u šumi, crtani lm Danica i pas Igor Šaolinski paževi, crtana serija (25/26) Teletubbies, animirana serija (185/330) Connor na tajnom zadatku 2, serija za djecu (5/13) Obina klinka, serija za mlade (41/52) Školski sat Navrh jezika Znanstvena peca (R) Glas domovine (R) S Meunarodne smotre folklora (R) Fotogra ja u Hrvatskoj Idemo na put s Goranom Miliem: Južna Amerika - Brazil (9/9) Knjiga ili život (R)

SERIJA RTL

19:05

Danica i Slavko žive s kerima Antonijom (18) i Vanjom (17), koje su esto ljubomorne jedna na drugu. No pravi problemi zapoinju kad Vanja zatekne sestru kako razgovara s njezinim dekom Lukom (18), zbog ega i prekine vezu s njim. Vanja se zatvara u sebe, poinje zanemariva školske obaveze i postane jako drska prema svim ukuanima. Na kraju pobjegne od kue, zatraži utoište kod starije sestre Nataše, te obavijesti roditelje da želi napustiti školu i zapoe vlas život.

SERIJA RTL 2

22:15

Dva i pol muškarca

SERIJA DOMA TV TV kue imaju pravo promjene programa

06.40 07.20 07.35 08.00 08.50 09.05 10.05 11.05 11.25 11.50 12.45 13.00 13.55 15.00 15.55 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 20.00 21.00 22.00 22.50 23.50 00.05 01.50 02.50 03.25

Krv nije voda (bivša akoveka televizija)

12:55 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom (R) 13:25 Amish Grace, ameriki lm (86’) 14:50 Jelovnici izgubljenog vremena: 15:10 Školski sat (R) 15:45 Navrh jezika (R) 16:00 Regionalni dnevnik 16:20 Županijska panorama 16:35 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 16:40 Mala TV: (R) 16:45 TV vr: Kosa 16:55 Ninin kutak: Miši u siru (R) 17:00 Ivanini snovi: Požar u šumi, crtani lm (R) 17:05 Danica i pas Igor 17:10 Crtani lm 17:25 Potrošaki kod (R) 17:55 Edgemont 4, serija za mlade (16/18) 18:20 Dharma i Greg 5, humorisna serija (24/24) 18:45 Novi klinci s Beverly Hillsa 2, serija (13/22) 19:30 Slatko ludilo 2, dokumentarna serija (6/20) 19:55 Veeras 20:00 Patriotske igre, ameriki lm (112’) 22:00 Dr. House 8, serija (12) (2/24) 22:45 Momci s Madisona 4, serija (12) (8/13) 23:30 Muke 7 B: Samo prirodno, humorisna serija (3/10) 00:35 Bitange i princeze 5, humorisna serija (12) (2/24) 01:10 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03:10 Noni glazbeni program

Naša mala klinika

20:00

07:20 07:45 08:00 09:00 09:45 10:00 11:00 12:00 12:35 13:20 14:20 15:25 16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:15 13:00 13:30 14:20 14:45 15:45 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:15 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:00 22:30 22:50 22:51 23:01 23:19 00:15 00:16

RTL Danas, informavna emisija (R) Moji džepni ljubimci, crtani lm Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E11/100) (R) TV prodaja MacGyver, akcijska serija (S2E9/22) (R) MacGyver, akcijska serija (S2E10/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E83/88) (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S2E11/160) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S01E31/48) (R) MacGyver, akcijska serija (S2E11/22) MacGyver, akcijska serija (S2E12/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E27/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E84/88) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S01E32/48) Ruža vjetrova, dramska serija (S2E12/160) Kuanice, humorna dramska serija (S07E13) (R) Kuanice, humorna dramska serija (S07E14) (R) RTL Vijes, informavna emisija Grješnici i sveci - TV premijera, igrani lm, akcijski (12) (R) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

Speed Racer, crtana serija 4/26 TV izlog Polja nade, serija R Izgubljena ast, serija R TV izlog Moja majka, serija 1/110 Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R 1 Masterchef, reality show R Walker, teksaški rendžer, serija 89/199 Zauvijek susjedi, serija 178/180 Vijes Nove TV IN magazin Polja nade, serija 23/140 Dnevnik Nove TV Izgubljena ast, serija 23/68

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija MALI OGLASI KULT ZONA – Kronika VBV (r) 24 SATA VIJESTI informavni program SPORTSKI ZOOM, sportska emisija (r) MALI OGLASI KOKTEL mozaika emisija (R) SELA ŽELJEZNE ŽUPANIJE (r) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA ZASTUPNIKI KLUB, informavna emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informavna emisija TV ORDINACIJA, informavna emisija GLEDAJ DALJE, talk show ZASTUPNIKI KLUB, informavna emisija (r) VTV DNEVNIK, informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI TRIBINA.HR, sportska emisija (r) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

20:50 21:50 23:00 23:20 01:15 03:20 04:05 05:05 06:05 06:55 07:20

05.55 06.35 07.20 07.45 08.25 09.00 09.35 09.50 10.15 10.40 10.55 11.55 12.50 13.05 13.55 14.10 14.35 15.00 15.45 16.10 16.35 17.35 18.15 18.35 19.00 19.25 19.50 20.15 20.40 21.00 21.25 21.50 22.15 22.40 23.00 23.40 00.00 00.25 01.05

05:45 06:30 07:10 08:45 09:00 09:01 09:10 09:35 10:35 10:50 12:30 12:45 13:45 14:00 14:01

Larin izbor, serija 3/165 Masterchef, reality show 2/65 Veernje vijes Otkupnina za Kinga, igrani lm (12 Dracula, igrani lm (15)* Prošli život, serija (12)* 6/7 Djevojke na zadatku, serija (12)* 1/15 Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

Studio 45, talk show (R) Aurora, telenovela (S01E07) Punom parom, kulinarski izazov (S02E16/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E17/95) Braa koala, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E128/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E129/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E21/55) Divlji boravak, zabavni TV prodaja Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S02E18/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E19/95) Aurora, telenovela (S01E08) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E130/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E131/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E22/55) Studio 45, talk show (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E07/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E08/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E14/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E15/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E07/19) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E08/19) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E09/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E10/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E16/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E17/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E09/19) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E10/19) (R) Studio 45, talk show Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E09/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E10/22) Studio 45, talk show (R) Kraj programa

00:15 01:05 01:55 02:40

Plamen ljubavi, serija R Magina privlanost, serija R Isnska ljubav, serija R Puna kua, serija R Flash vijes Puna kua, serija R - nastavak Puna kua, serija R Naša mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R TV izlog Asi, serija R Magina privlanost, serija 37/90 Flash vijes Magina privlanost, serija NASTAVAK TV izlog Plamen ljubavi, serija 37/141 TV izlog Isnska ljubav, serija 86-87/95 Oprezno s anelom, serija 55-56/194 Asi, serija 95/120 Naša mala klinika, serija 21/35 Puna kua, serija 1-2/24 Prijatelji, serija 17-18/24 Seinfeld, serija 33-34/180 Djevojke na zadatku, serija (12)* 1/12 Prijatelji, serija R Seinfeld, serija R Rosario, serija (12)* 17/60 Kraj programa

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:45 14:15 14:45 16:50 17:00 19:00 19:35 20:00 20:30 21:00 21:10 22:00 22:30 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Dom 2 Juer, danas, sutra, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Sport ponedjeljkom (r) Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Priloki kutak Planet Croaa Juer, danas, sutra Lifestyle VIJESTI DANA TV Jukebox Arka, pogloed u budunost Erotski program (18) VIDEOSTRANICE

14:35 14:50 15:40 15:55 17:25 19:05 20:00 20:50 21:45 22:35 23:30

(bivša akoveka televizija)


SRIJEDA 26. rujna 2012.

06:09 06:12 06:42 06:54

Najava programa Meu nama (R) TV kalendar 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:20 Vijes 09:25 Dobro jutro, Hrvatska 09:48 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Vijes iz kulture (R) 10:25 Svjetski biseri 2: Peru - dragulj Inka, dokumentarna serija (52’) (2/15) 11:21 Azijski sakralni spomenici: Indija Remekdjela u špiljana Ajante (30’21”) (10/11) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:22 TV kalendar (R) 12:40 Mo sudbine, telenovela (94/102) 13:30 Dr. Oz 2, talk show (8/100) 14:10 Skica za portret 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 Fotogra ja u Hrvatskoj 14:55 Ekumena, religijski kontakt program 15:35 Alpe Dunav Jadran 16:05 Domai dokumentarni lm / serijal 16:35 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:54 HAK - Promet info 18:00 Hrvatska uživo: Druga strana medalje 18:20 8. kat, talk-show 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:11 Loto 7/39 20:16 Globalno sijelo (26’) 20:45 Libar Miljenka Smoje, dokumentarna serija (56’) (1/4) 21:45 Horizon, vanjskopolika emisija 22:40 Dnevnik 3 23:00 Vijes iz kulture 23:08 Sport 23:11 Vrijeme sutra 23:20 Drugi format 00:05 Putem europskih fondova (R) 00:25 Seks i grad 4, humorisna serija (18) (16/18) 00:55 Mysterious Death of Nina Chereau, ameriki lm (99’) (R) 02:35 Dr. Oz 2, talk show (8/100) (R) 03:15 8. kat, talk-show (R) 04:00 Skica za portret 04:15 Horizon, vanjskopolika emisija (R) 04:55 Svjetski biseri 2: Peru - dragulj Inka, dokumentarna serija (2/15) (R) 05:50 Tema dana (R)

16:00 Regionalni dnevnik 16:20 Županijska panorama 16:35 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 16:40 Mala TV: (R) 16:45 TV vr (R) 16:55 Baltazar, crtani lm (R) 17:00 Poštar Pat, crtani lm (R) 17:10 Crtani lm 17:25 Crtani lm 17:30 Eko zona (R) 17:55 Edgemont 4, serija za mlade (17/18) 18:20 Sinovi Tucsona 1, humorisna serija (1/24) 18:45 Novi klinci s Beverly Hillsa 2, serija (14/22) 19:30 Slatko ludilo 2, dokumentarna serija (7/20) 19:55 Veeras 20:00 Škola za frajere, ameriki lm (97’) 21:45 Top Gear 12, dokumentarna serija (1/7) 22:40 Zalagaonica, dokumentarna serija (52/70) 23:00 Zalagaonica, dokumentarna serija (53/70) 23:25 Muke 7 B: Kobna zubobolja, humorisna serija (4/10) 00:50 Bitange i princeze 5, humorisna serija (12) (3/24) 01:25 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03:25 Noni glazbeni program

ETVRTAK 27. rujna 2012. 23:20 01:05 02:50 03:35 04:20 05:20 06:10 06:45

Zabranjeni ples, igrani lm Valennovo, igrani lm (15)* Prošli život, serija (12)* 7/7 Djevojke na zadatku, serija (12)* 2/15 Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

05.55 06.35 07.20

Studio 45, talk show (R) Aurora, telenovela (S01E08) Punom parom, kulinarski izazov (S02E18/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E19/95) Braa koala, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E130/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E131/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E22/55) TV prodaja Divlji boravak, zabavni Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S02E20/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E21/95) Aurora, telenovela (S01E09) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E132/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E133/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E23/55) Studio 45, talk show (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E09/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E10/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E16/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E17/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E09/19) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E10/19) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E11/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E12/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E18/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E19/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E11/19) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E12/19) (R) Studio 45, talk show Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E11/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E12/22) Studio 45, talk show (R) Kraj programa

07.45 08.10 09.00 09.35 09.50 10.15 10.40 10.55

06.40 07.15 07.35 08.00 08.50 09.05 10.00 11.00 11.25 11.45 12.40 12.55 13.55 15.00 15.55 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 20.00 21.00 22.00 22.50 23.45 00.00 00.50 01.40 02.40 04.10 04.45

RTL Danas, informavna emisija (R) Moji džepni ljubimci, crtani lm Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E27/100) (R) TV prodaja MacGyver, akcijska serija (S2E11/22) (R) MacGyver, akcijska serija (S2E12/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E84/88) (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S2E12/160) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S01E32/48) (R) MacGyver, akcijska serija (S2E13/22) MacGyver, akcijska serija (S2E14/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E12/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E85/88) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S01E33/48) Ruža vjetrova, dramska serija (S2E13/160) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S04E05/24) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S04E06/24) RTL Vijes, informavna emisija Zakon i red, kriminaliska serija (S15E22) Zakon i red, kriminaliska serija (S15E23) Astro show, show, emisija uživo (18) Velika gužva u Bronxu, igrani lm, akcijska komedija RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

11.55 12.10 13.05 13.55 14.10 14.35 15.00 15.45 16.10 16.35 17.35 18.15 18.35 19.00 19.25 19.50 20.15 20.40 21.00 21.25 21.50 22.15 22.40 23.00 23.40 00.00 00.25 01.05

06:10 06:15 07:00 07:05 07:15 07:20 07:30 07:55 08:20

Najava programa Mo sudbine, telenovela (93/102) Mala TV: TV vr Baltazar, crtani lm Poštar Pat, crtani lm Šaolinski paževi, crtana serija (26/26) Teletubbies, animirana serija (186/330) Connor na tajnom zadatku 2, serija za djecu (6/13) 08:45 Obina klinka, serija za mlade (42/52) 09:10 Školski sat 09:40 EBU dokumentarac za djecu - Izazovi 10:00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13:30 Mysterious Death of Nina Chereau, ameriki lm 99 15:10 Školski sat (R) 15:40 EBU dokumentarac za djecu - Izazovi (R)

FILM HRT 2

20.00

Škola za frajere Roger (J. Heder) je potpuno zbunjeni i prestrašeni radnik na parkiralištu iz New Yorka ije su misli zaokupljene svime i svaim, a pogotovo djevojkom Amandom (J. Barre ) kojoj se boji prii. Ne bi li podigao samopouzdanje, upisuje tajni teaj koji vode bizarni Dr. P. (B. B. Thornton) i njegov asistent Lesher (M. Clarke Duncan). Njih dvojica koriste sve mogue, pa i opasne metode da ohrabre svoje polaznike.

SERIJA RTL 2

19:00

SERIJA DOMA TV

16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 20:50 21:50 23:00

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:30 15:45 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:15 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:30 22:15 22:35 22:40 22:45 22:55

Teorija velikog praska

Isnska ljubav

07:20 07:45 08:00 09:00 09:45 10:00 11:00 12:00 12:35 13:20 14:20 15:25

07:10

23:25 23:26

Speed Racer, crtana serija 5/26 TV izlog Polja nade, serija R Izgubljena ast, serija R TV izlog Moja majka, serija 2/110 Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Masterchef, reality show R Walker, teksaški rendžer, serija 90/199 Zauvijek susjedi, serija 179/180 Vijes Nove TV IN magazin Polja nade, serija 24/140 Dnevnik Nove TV Izgubljena ast, serija 24/68 Larin izbor, serija 4/165 Masterchef, reality show 3/65 Veernje vijes

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija VRIJEME JE ZA GOSPODARSTVO gospodarski talk show ZAGORSKA MORNARICA ( 1209 – 27:34), reportaža (r) 24 SATA VIJESTI, informavni program GLEDAJ DALJE, talk show (r) TV ORDINACIJA (r) MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA IZ NAŠIH SREDIŠTA VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informavna emisija ŠKOLA PREHRANE, emisija o zdravoj prehrani KAJKAVCI, mozaika emisija TRIBINA.HR, sportska emisija (r) VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ZASTUPNIKI KLUB, informavna emisija (r) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

05:45 06:30 07:10 08:45 09:00 09:01 09:35 10:35 10:50 12:30 12:45 13:45 14:00 14:01 14:35 14:50 15:40 15:55 17:25 19:05 20:00 20:50 21:45 22:10 22:35 23:30 00:15 01:05 01:55 02:40

Plamen ljubavi, serija R Magina privlanost, serija R Isnska ljubav, serija R Puna kua, serija R Flash vijes Puna kua, serija R - nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R TV izlog Asi, serija R Magina privlanost, serija 38/90 Flash vijes Magina privlanost, serija - NASTAVAK TV izlog Plamen ljubavi, serija 38/141 TV izlog Isnska ljubav, serija 88-89/95 Oprezno s anelom, serija 57-58/194 Asi, serija 96/120 Naša mala klinika, serija 22/35 Puna kua, serija 3-4/24 Prijatelji, serija 19/24 Prijatelji, serija 20/24 Seinfeld, serija 35-36/180 Djevojke na zadatku, serija (12)* 2/12 Prijatelji, serija R 17/24 Seinfeld, serija R 33/180 Rosario, serija (12)* 18/60 Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:45 14:15 14:45 15:15 15:50 16:00 19:00 19:30 20:00 21:00 21:10 21:40 22:30 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Veliko platno (r) Juer, danas, sutra, vies Videostranice Djeja TV Hrana i vino Planet Croaa Priloki kutak Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Povealo Juer, danas, sutra Veliko platno Zagrljaj ljepote VIJESTI DANA Arka, pogled u budunost Erotski program (18) Videostranice

06:09 06:12 06:42 06:54

Najava programa Ekumena, religijski kontakt program (R) TV kalendar 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:20 Vijes 09:25 Dobro jutro, Hrvatska 09:48 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Vijes iz kulture (R) 10:25 Svjetski biseri 2: Kanari - otoci spoja kultura, dokumentarna serija (52’) (3/15) 11:21 Azijski sakralni spomenici: Indija - Šiva, Višnu i Brahma (30’20”) (11/11) 12:00 Dnevnik 12:15 Sport 12:17 Vrijeme 12:22 TV kalendar (R) 12:40 Mo sudbine, telenovela (95/102) 13:30 Dr. Oz 2, talk show (19/100) 14:10 Skica za portret 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:30 Hrvatska kronika BiH (R) 14:45 Skica za portret 14:55 Trenutak spoznaje 15:35 Pozivno 16:05 Domai dokumentarni lm / serijal 16:35 TV kalendar (R) 16:58 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:50 HAK - Promet info 18:00 Hrvatska uživo: Hrvatska plus 18:15 Znanstvene vijes 18:20 8. kat, talk-show 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Veeras 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:11 Što sam si to uinila?, dokumentarni lm (40’44”) 20:55 Spektar, unutrašnjopoliki magazin 21:40 Paralele 22:10 Pola ure kulture 22:45 Dnevnik 3 23:05 Vijes iz kulture 23:13 Sport 23:16 Vrijeme sutra 23:25 Ciklus Kultni prvijenci: Following, britanski lm (70’) 00:40 The Long Shot, ameriki lm (97’) (R) 02:20 Dr. Oz 2, talk show (19/100) (R) 03:00 8. kat, talk-show (R) 03:45 Spektar, unutrašnjopoliki magazin (R) 04:25 Pola ure kulture (R) 04:55 Svjetski biseri 2: Kanari - otoci spoja kultura, dokumentarna serija (3/15) (R) 05:50 Tema dana (R)

16:40 TV vr: Teško i lako 16:50 Fleks i mravi, crtani lm (R) 17:05 Rupert i nestašni duh, crtani lm 17:10 Crtani lm 17:25 Globalno sijelo (R) 17:55 Edgemont 4, serija za mlade (18/18) 18:20 Sinovi Tucsona 1, humorisna serija (2/24) 18:45 Novi klinci s Beverly Hillsa 2, serija (15/22) 19:30 Slatko ludilo 2, dokumentarna serija (8/20) 19:55 Veeras 20:00 Daleko od oiju, ameriki lm (118’) 22:05 Top Gear 12, dokumentarna serija (2/7) 22:55 Sestra Jackie 2, humorisna serija (15) (4/12) 23:20 Sestra Jackie 2, humorisna serija (15) (5/12) 23:50 Muke 7B: Junaci i zloinci, humorisna serija (5/10) 00:50 Bitange i princeze 5, humorisna serija (12) (4/24) 01:25 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03:25 Noni glazbeni program

FILM NOVA TV

0.15

Život na rubu Redatelj Ryan Murphy, koji nam je poznat po iznimno uspješnoj seriji “Nip/Tuck”, stoji i iza ove biografske prie o bizarnom odrastanju amerikog pisca Augustena Burroughsa. Film je nastao prema istoimenim memoarima. Nakon što su mu se roditelji rastali, Augustena ostavlja njegova mentalno nestabilna majka koja želi posta pjesnikinja i šalje ga da živi s njezinim psihijatrom i njegovom ludom obitelji. On s trinaest godina shva da je homoseksualac, i doživi ljubav sa znatno starijim muškarcem.

EMISIJA HRT21 SERIJA RTL

20:40

Malcolm u sredini

SERIJA DOMA TV

Magina privlanost

13:45

Magazin MMA Lige (12)* 24/25 Tekkon Kinkreet, igrani lm (15)* Ezo TV, tarot show (18)* Djevojke na zadatku, serija (12)* 3/15 Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

05.55 06.35 07.20

Studio 45, talk show (R) Aurora, telenovela (S01E09) Punom parom, kulinarski izazov (S02E20/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E21/95) Braa koala, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E132/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E133/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E23/55) TV prodaja Divlji boravak, zabavni Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S02E22/95) Punom parom, kulinarski izazov (S02E23/95) Aurora, telenovela (S01E10) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E134/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E135/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E24/55) Studio 45, talk show (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E11/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E12/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E18/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E19/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E11/19) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E12/19) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E13/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E14/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E20/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E21/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E13/19) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S05E14/19) (R) Studio 45, talk show Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E13/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S04E14/22) Studio 45, talk show (R) Kraj programa

07.45 08.10 09.00 09.35 09.50 10.15

06.45 07.20 07.40 08.00 08.55 09.10 10.05 11.05 11.30 11.50 12.45 13.00 13.55 15.00 15.55 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 20.00 21.00 22.00 22.55 23.50 00.05 00.55 01.45 02.45 03.30 04.15 04.50

RTL Danas, informavna emisija (R) Moji džepni ljubimci, crtani lm Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija (R) Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E12/100) (R) TV prodaja MacGyver, akcijska serija (S2E13/22) (R) MacGyver, akcijska serija (S2E14/22) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E85/88) (R) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S2E13/1609 (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S01E33/48) (R) MacGyver, akcijska serija (S2E15/22) MacGyver, akcijska serija (S2E16/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E28/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E19/88) (R) Sulejman Velianstveni, povijesna dramska serija (S01E34/48) Ruža vjetrova, dramska serija (S2E14/160) CSI, kriminaliska serija (S09E21/24) (12) CSI, kriminaliska serija (S09E22/24) (12) RTL Vijes, informavna emisija Mentalist, kriminaliska dramska serija (S04E05/24) (R) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S04E06/24) (R) Astro show, emisija uživo (18) Zakon i red, kriminaliska serija (S15E21) (R) Zakon i red, kriminaliska serija (S15E22) (R) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

10.40 10.55 11.55 12.10 13.05 13.55 14.10 14.35 15.00 15.45 16.10 16.35 17.35 18.15 18.35 19.00 19.25 19.50 20.15 20.40 21.00 21.25 21.50 22.15 22.40 23.00 23.40 00.00

07:20

06:10 Najava programa 06:15 Mo sudbine, telenovela (94/102) 07:00 Mala TV: 07:01 TV vr: Teško i lako 07:11 Fleks i mravi, crtani lm 07:20 Rupert i nestašni duh, crtani lm 07:30 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (1/26) 07:55 Teletubbies, animirana serija (187/330) 08:20 Connor na tajnom zadatku 2, serija za djecu (7/13) 08:45 Obina klinka, serija za mlade (43/52) 09:10 Školski sat 09:40 Kokice 10:00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13:30 The Long Shot, ameriki lm (97’) 15:10 Školski sat (R) 15:40 Kokice (R) 16:00 Regionalni dnevnik 16:20 Županijska panorama 16:35 Mala TV: (R)

02:25 02:50 04:15 05:15 06:00 06:50 07:15

07:45 08:00 09:00 09:45 10:00 11:00 12:00 12:35 13:20 14:20 15:25 16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 20:45 21:45 22:50 23:55 0:15

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30 12:45 13:00 13:30 14:00 14:30 14:45 15:45 16:00 17:00 17:05 17:45 18:40 19:05 19:06 19:10 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:00 22:45 23:30 23:55 23:56 00:06 00:10 00:11

Speed Racer, crtana serija 6/26 TV izlog Polja nade, serija R Izgubljena ast, serija R TV izlog Moja majka, serija 3/110 Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Masterchef, reality show R Walker, teksaški rendžer, serija 91/199 Zauvijek susjedi, serija 180/180 Vijes Nove TV IN magazin Polja nade, serija 25/140 Dnevnik Nove TV Izgubljena ast, serija 25/68 Larin izbor, serija 5/165 Masterchef, reality show 4/65 Provjereno, informavni magazin Veernje vijes Život na rubu, igrani lm (12)*

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija PRIVREDNI HR emisija o gospodarstvu PUTEM EUROPSKIH FONDOVA informavno-edukavna emisija MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program KAJKAVCI, mozaika emisija (r) ZAGORSKA MORNARICA ( 2405 – 31:23), reportaža (r) ŠARANSKI RIBOLOV, reportaža (r) ŠKOLA PREHRANE, emisija o zdravoj prehrani (r) TV RAZGLEDNICA TV razglednica VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a KUTIONICA djeja emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA VTV VIJESTI informavna emisija OTVORENI STUDIO, informavna emisija U SVJETLU VJERE, vjerski program KULT ZONA, Kronika VBV GLAZBENI IZAZOV, glazbena emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

00.25 01.05

05:45 06:30 07:10 08:45 09:00 09:01 09:10 9:35 10:35 10:50 12:30 12:45 13:45 14:00 14:01

00:15 01:05 01:55 02:40

Plamen ljubavi, serija R Magina privlanost, serija R Isnska ljubav, serija R Puna kua, serija R Flash vijes Puna kua, serija R - nastavak Puna kua, serija R Naša mala klinika, serija R TV izlog Oprezno s anelom, serija R TV izlog Asi, serija R Magina privlanost, serija 39/90 Flash vijes Magina privlanost, serija NASTAVAK TV izlog Plamen ljubavi, serija 39/141 TV izlog Isnska ljubav, serija 90-91/95 Oprezno s anelom, serija 59-60/194 Asi, serija 97/120 Naša mala klinika, serija 23/35 Puna kua, serija 5-6/24 Prijatelji, serija 21-22/24 Seinfeld, serija 37-38/180 Djevojke na zadatku, serija (12)* 3/12 Prijatelji, serija R Seinfeld, serija R Rosario, serija (12)* 19/60 Kraj programa

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:45 14:15 14:45 15:50 17:00 19:00 19:30 20:00 20:35 21:35 21:40 22:15 22:40 23:00 00:45 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino G.E.T. Report Juer, danas, sutra, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Povealo (r) Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Podravina i Prigorje Vaše zdravlje Juer, danas, sutra,vijes Privredni.hr VIJESTI DANA TV Jukebox Arka, pogled u budunost Erotski program(18) Videostranice

14:35 14:50 15:40 15:55 17:25 19:05 20:00 20:50 21:45 22:35 23:30

(bivša akoveka televizija)


54

Kuharica

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Kuharica

21. rujna 2012.

PRIPREMILI: STJEPAN MESARI SINIŠA OBADI FOTO: ZLATKO VRZAN

MEIMURSKA KUHARICA

Gorina pita Ako ovog trenutka u meimurskim goricama postoji nešto oko ega se svi slažu, onda je to prava domaa i starinska gorina ili vinogradarska pita, spremljena iz samo domaih sastojaka, po stoljetnom receptu i po rukama Renate Knehtl, kuharice u Svetom Urbanu. Kada je peena i postavljena na stol, sveano se razreže na oblije veliini pet puta pet centimetara. Ukusna je vrua, ali i hladna, samo što se onda jede uz ašicu prigodnog vina, naješe izborne ili kasne berbe. Renata Knehtl i Meimurske novine žele uspješno spremanje gorine pite i nakon što vinogradi opuste. Želja za ovim bajkovitim jelom nikada ne opusti, dapae, biva sve izraženija nakon što se jednom kuša.

Priprema Prvo se postavi tijesto za dizanje, a napravi se iz brašna, šeera, dva jaja, malo masti ili ulja te mlijeka. Ostavi da se digne, a potom se masa tijesta razdijeli na dva dijela. Jedan se razvalja i stavi u tepsiju i po njemu se razmaže pekmez od domaih marelica. Drugi dio kolaa se takoer razvalja i nareže na rezance te posloži na prvi kola po pekmezu, tako da se napravi svojevrsna mreža. Tako se ostavi da odstoji neko vrijeme, a potom se stavi u penicu štednjaka na drva i pee 25 minuta na oko 200 Celzijevih stupnjeva. Izvadi se iz penice, posipa šeerom u prahu i premaže smjesom slatke vode,

pomiješane rumom i medom. Da prste poližeš i poželiš još najmanje jedan komad! Pita je zaista ukusna i jednostavna za pripremiti. Uz ovu bajkovitu pitu najbolje prija ašica kasne, izborne

VINO TJEDNA

RECEPT PLUS R IZ PENICE akovekih mlinova

Kola s jabukama

Juha od bundeve

Sastojci 4 jaja 12 žlica šeera 12 žlica glatkog brašna akovekih mlinova 1 prašak za pei 2 dcl jogurta 12 Žlica ulja Fil od jabuki: ½ kg jabuka 6 žlica šeera 1 vanili šeer 1 žlica cimeta

Priprema Biskvit: jaja umutiti sa šeerom, postupno dodavati ulje, jogurt, brašno i prašak za pei. Polovicu smjese za biskvit pei na 200 C oko 15 minuta. Kada je na pola peen na njega staviti naribane jabuke pomiješane sa šeerom i cimetom. Preliti ostatkom biskvita i pei još pola sata na 180 C.

Jesenje sivilo i nedostatak ssunanih dana jednostavno ete rastjerati juhom od n bundeva, koja krijepi i grije. b Bundeva je izuzetno zdrava B namirnica, prebogata vitan minom A. Takoer obiluje C m vitaminom, B2 vitaminom, v a odlian je izvor kalija. Oni koji broje kalorije takoer e k biti zadovoljni ovom namirnib ccom, jer u 100 grama bundeve ima samo 13 kalorija. Juhu je im najbolje pripremiti kad vam n ostane višak pilee juhe kao o ttemeljac. Sastojci: S - 2 žlice ulja - 1 crveni luk, narezan na kockice k - 2 režnja ešnjaka, oguljenog i zdrobljenog

ili ledene berbe graševine ili sauvignona. Sastojci: - kvas, mlijeko, šeer - 2 jaja, ulje ili mast - pekmez od marelice - rum, med, brašno

- 400 g bundeve - 1 litra pileeg temeljca Priprema Zagrijte ulje u vruoj tavi, dodajte luk i ešnjak i pirjajte 5 minuta. Dodajte bundevu, oguljenu i nasjeckanu, i pirjate zajedno s lukom nekoliko minuta te dodajte temeljac. Pustite da mješavina zavri. Smanjite vatru i kuhajte dvadeset minuta poklopljeno, sve dok bundeva ne bude kuhana. Pustite da se smjesa ohladi i stavite dio po dio u mikser (blender). Miksajte mješavinu dok ne postane sasvim kašasta. Vratite mješavinu u posudu u kojoj ste kuhali juhu i zagrijte juhu. Prije posluživanja zainite paprom i solju po ukusu.

Rizling rajnski iz Agromeimurja Kvalitetno je polusuho bijelo vino, akovekog Agromeimurja - Podrum Štrigova, s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom. Berbe je 2011. godine i sadrži 12,10 posto alkohola. Krasi ga vinski miris, izvanredna nježna aroma sorte. Servira se uz najfinije jelo od bijelog mesa i ribe, te uz rakove i žablje specijalitete, poslužen na temperaturi od 10 do 12 Celzijevih stupnjeva. (sm)


21. rujna 2012.

Vremenska prognoza i razbibriga 55

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEIH 7 DANA

ostaju prohladni uz mjestiminu maglu. Jutarnja temperatura bit e izmeu 5 i 10°C. Danju e sunce sve bolje grijati, a vjetar e biti slab. Popodnevna temperatura poetkom tjedna moŞda se popne i do 25 Celzijevih stupnjeva. Mala je mogunost da uz viťe oblaka tijekom utorka padne kakav krai pljusak. ini se da nam i srijeda donosi slino – suho, stabilno i ugodno vrijeme primjereno kraju rujna i svim radovima na otvorenom. Toplo bi se trebalo nastaviti i u etvrtak, ali ne posve stabilno. Na Jadranu dosta sunanog vremena i topline ovaj vikend. Joť se moŞe uŞivati na praznim plaŞama i na suncu, osobito na dalmatinskim otocima. Poetkom tjedna na sjevernom Jadranu mjestimice kiťa. Za precizniju vremensku prognozu slobodno nas nazovite na telefonski broj 060-555-555 uz cijenu poziva od 3,49 KN/min.iz iksnih te 4,78 KN/min. iz mobilnih mreŞa. (prognozu izradila udruga Crometeo 20.9.)

ZA SVAKOGA PONEĹ TO

VREMENSKA PROGNOZA: U petak ponovno oekujemo utjecaj anticiklone. To znai da bi uslijedila stabilizacija vremena sa viťe sunca. Ujutro je mogua magla, ponegdje i dugotrajnija, osobito uz vodene povrťine. Danju suho i preteŞno sunano s umjerenom naoblakom. Puhat e slab juŞni vjetar. Jutarnja temperatura u petak e biti izmeu 3 i 7°C, a najviťa dnevna oko 18 ili 19°C. U subotu e se joť jedna hladna fronta glavninom premjeťtati malo sjevernije od Hrvatske. Kod nas se vrijeme nee bitno mijenjati – oekuje se djelomino sunano i ugodno. Jutro prohladno uz moguu maglu, a danju bi temperatura trebala biti oko 20°C. ini se dobro vrijeme za berbe i ostale aktivnosti na otvorenom.

Ipak u noi na nedjelju i tijekom nedjelje moĹže biti viĹĄe oblaka. Postojat e mala ĹĄansa za nekakvu slabu kiĹĄu u Meimurju i Podravini. Mogua su tijekom dana i sunana razdoblja. Temperatura zraka se nee bitno mijenjati ili e jutarnja

malo porasti, a dnevna samo malo pasti. Sve je to i dalje ugodno rujansko vrijeme. U ponedjeljak i utorak lijepo i sve toplije rujansko vrijeme. Bit e suho uz dosta sunca i polako sve toplije. Naravno, noi i jutra

PELUDNAPROGNOZAZAGRADAKOVECIOKOLICU

DRVEE TRAVE KOROVIPetak

14. 9.  

Subota

15. 9.

 

Nedjelja

16. 9.  

Ponedjeljak 17. 9.  

Utorak

18. 9.  

Srijeda

19. 9.  

etvrtak

20. 9.

 

 

LEGENDA NEMAPELUDI NISKAKONCENTRACIJA UMJERENAKONCENTRACIJA VISOKAKONCENTRACIJA

 Alergijski simptomi javljaju se samo kod izrazito osjetljivih osoba

Simptomi se javljaju kod osjetljivijih alerginih osoba

Simptomi se javljaju kod svih alerginih osoba

HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.) Zadovoljni ste zbog novih informacija koje kruĹže na poslovnom planu. Na vrijeme ete propozna mogui dobitak. Stalo vam je da djelujete uvjerljivo pred poslovnim suradnicima koji e moĹžda posumnja u vaĹĄe profesionalne i organizatorske sposobnos. Nemojte dozvoli da zbog sitnih interesa napravite poetniki propust i izgubite neije povjerenje. Osjeate novi emovni uzlet i Ĺželite ostvari svoje namjere. Partner ima drugu orijetnaciju i djeluje nesigurno, ali vjeruje u vaĹĄe namjere. ZadrĹžite samopouzdanje i opmizam.

BIK (21.4.-20.5.) U skladu sa svojim perfekcioniskim zahtjevima djelujete zabrinuto zbog neijih komentara, ali prvi dojam moĹže lako zavara. Prilagodite se na razliite uvjete poslovanja i ostanite dosljedni u svojim namjerama. U susretu sa suradnicima upotrijebite svoje najjae adute. U emovnim odnosima oslonite se na blisku osobu. Uz njezinu potporu sve se moĹže rijeĹĄi uz pravilno doziranje mudros, emocija i stras. Zajedno e bi lakĹĄe rijeĹĄi sve probleme. Dane vikenda provedite u obiteljskom okruĹženju. ViĹĄe se odmarajte.

BLIZANCI (21.5.-21.6.) Neki novi dogaaji i informacije na poslovnoj sceni potvrdit e sva vaĹĄa ambiciozna oekivanja. Spremni ste preuze vodeu ulogu u mskom projektu. Stalo vam je da u poslovnim pregovorima de nirate zajednike odnose. Vodite akvni druĹĄtveni Ĺživot i rado se pojavljujete na javnim mjesma zabave. PriĹželjkujete nove emovne kontakte. Ono ĹĄto drugima djeluje teĹĄko i neizvedivo, za vas e predstavlja igru emovnog potvrivanja. Oekuju vas ugodne promjene i novi dogaaji u odnosu sa voljenom osobom. Zdravi ste.

VAGA (24.9.-23.10.) Koliko god aĹžurnosti i odgovornosti imali neete moi udovoljiti svim suradnicima. Netko e vas nagovara da nastavite sa zapoem poslovima. Povremeno ete osje nedostatak volje ili koncentracije za obavljanje nekih poslova. U ljubavnom Ĺživotu kao da vam nedostaju vei izljevi emociija i stras. Partner je esto zbog poslovnih obveza odsutan, te vam tako nehono uskrauje emovnu paĹžnju. Potajno priĹželjkujete ostvarenje jednog romannog susreta. Mogue su manje glavobolje ili nesanica.

Ĺ KORPION (24.10.-22.11.) Na poslovnom planu uvidjet ete kako takka na kojoj inzisrate ne donosi uvijek i pozivne rezultate. Netko e vas doves pred kako se to kaĹže 'gotov in' i indirektno e odbaci vaĹĄe ideje. Izbjegavajte situacije za koje nemate dovoljno znanja, profesionalne umjetnos ili praknog iskustva. PokuĹĄajte promijeni svoju ulogu u ljubavom odnosu. Ne dopada vam se saznanje, da netko drugi bira ili odluuje u vaĹĄe ime. Smirite svoje uzavrele strasti. Parnter e ima razumijevanja za vas. Prehranu obogate voem i povrem.

STRIJELAC (23.11.-21.12.) Na poslovnom planu neet moi odbaci neije zahtjeve. Za konanu realizaciju bit e vam potrebno dodatno strpljenje i mudrost. Veliki napor e se na kraju ispla. Potrudite se da bolje prilagodite svoje ponaĹĄanje u ljubavnom odnosu. Nema potrebe krizira voljenu osobu ili pak preuveliava neije manje. Saekajte da vam partner povjeri svoje probleme. Nakon iskrenog razgovora i uzajamnog povjerenja lakĹĄe ete donije odluku o buduim planovima. Sa zdravljem neete ima problema.

RAK (22.6.-22.7.) Pravilno usmjerite svoju kreavnu energiju kroz rad ili stvaralaĹĄtvo. Iako nailazite na nerazumijevanje okoline, imajte na umu, kako je ponekad potrebno prihva teĹže okolnos i strpljivo eka svoju priliku. U ljubavnom odnosu pokuĹĄavate realno sagledati partnerovo ponaĹĄanje, ali ne pronalazite zadovoljavajui odgovor. Parnter vas poĹĄtuje i voli, i to vam daje osjeaj sigurnos. Ukoliko ste sami, tome e uskoro doi kraj. Na vidiku je poznanstvo s izuzetno zanimljivom osobom, koja e vas zaara. Zdravlje odrĹžavajte tjelovjeĹžbom.

LAV (23.7.-23.8.) Prihvali ste dodatne obaveze i akvnu ulogu u novim dogaajima na poslovnoj sceni. Informirajte se prije nego ĹĄto de nirate svoje poslovne interese. Neka vaĹĄi rezultati ilustriraju vaĹĄe znanje i sposobnos koje posjedujete. U emovnim odnosima zaboravite na laĹžne obzire ili na strogi glas razuma. Slijedite svoje osjeaje. Ukoliko ste slobodni, spontano odgovorite na neije udvaranje ili ljubavni poziv. Oslonite se na svoje osjeaje u skladu sa emovnom inspiracijom koja vas pra. Opuste se i uĹživajte u danima vikenda.

JARAC (22.12.-20.1.) Poslovna strategija koju provodite samo e djelomino dati pozivne rezultate. Budite promiĹĄljeni, a posebno pred osobom koja vas moĹže okarakterizira na pogreĹĄan nain ili koja moĹže upotrijebi vaĹĄe izjave u svoju korist. Romanni odnosi bi e pomalo u krizi. U neformalnim susrema neete uspijeva privui neiju paĹžnju, ak ni uz pomo zavodnikog ĹĄarma i poznah 'ljubavnih trikova'. Imate potrebu promijeni neke ustaljene rituale u partnerskom odnosu, kako bi uljepĹĄali svoj intimni Ĺživot. ViĹĄe se odmarajte.

VODENJAK (21.1.-19.2.) Razlii stavovi ili drugaija poslovna orijetnacija u odnosu sa suradnicima, djelovat e kao oteĹžavajui faktor u odreenim dogovorima. Novi nesporazumi utjecat e na vaĹĄu koncentaciju. Bit e vam potrebni kvalitetniji poslovni uvje za realizaciju svih ideja i ciljeva. Djelujete zabrinuto u ljubavnom odnosu. Iznenadne promjene u parnterovom ponaĹĄanju izazvat e kod vas ljubomoru i sumnju. PokuĹĄat ete razumije ĹĄto se dogaa s voljenom osobom kad se ne nalazi u vaĹĄoj blizini. Ne brinite. Sve je u redu. ViĹĄe spavajte.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Djelujete afirmativno i imate dovoljno sluha za suvremene ideje kojima moĹžete unaprijedi svoj poslovanje. ZavrĹĄit ete aktualne projekte na vrijeme, ĹĄto e vam dati psiholoĹĄko olakĹĄanje i materijalnu sasfakciju. Zbog emovne nesigurnos povremeno ete ima potrebu provjerava svog partnera. Razgovarajte s njime o problemima i zajedniki otklonite sve mogue nedoumice. Ako ste slobodni, netko e vas ĹĄarmira svojom atrakvnom pojavom ili neobinim slom udvaranja. Ne razmiĹĄljajte. Krenite dalje!

RIBE (20.2.-20.3.) Na poslovnom planu netko e vas ometati u realizaciji vaĹĄih planova i ideja. Zbog toga ete trpjeti odreeni gubitak ili nepravdu. Nema potrebe izgovara pogreĹĄne rijei pred suradnicima koje ne poznajete dovoljno. Budite mudri i suzdrĹžani. Potreban vam je netko da vas emovno inspirira. Ako ste sami krenite u potragu, jer su izgledni susre s novim zanimljivim osobama. Pri upoznavanju pravilno dozirajte emocije, razum, strast i maĹĄtu, ovisno od okolnos i prilikama u kojima se nalazite. Pronaite vremena za rekreaciju.

VIC tjedna

Neka jedu kolae

Prolazi Mujo pored prosjaka, a on mu jadan pruŞa ruku i kaŞe: - Brate, nisam jeo tri dana. A Mujo mu odgovara: - Morať, brate, makar na silu‌


NOVA IZNENAENJA U MEIMURSKOM NOGOMETNOM KUPU

STOLNOTENISKA POSLASTICA HRVATSKIH REPREZENTACIJA U PRELOGU

ODLINO IZDANJE MLADE AKOVEKE TENISAICE U PODGORICI

Hodošan i ukovec izbacili hrvatske treeligaše

Ljubitelji “pingia” vidjeli dva vrhunska mea

I Ema Mikuli pokazala da izvrsno napreduje

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Politiari so branitelje stirali vum z cirkve M

inuli tjeden se vseposot pisalo i pripovedalo kak so se gospoda Vladek Ivkovi i Ivek Cerovec, ugledni i dugoletni lanovi nejjakše stranke vu opoziciji (bar za ve) hadezeja posvadili i pokefali vu Doljnjemo Kraljevco. Jiv županijski precednik, gospon Darko Horvat, nam je lejpo pojasnil kak so to novinari vse napuhnuli, tak gda je on moral rei pravo istino. A to je: spomenuta gospoda so skup došli vu krmo, a isto tak so, rez vuru, dve, skup i zišli vum. A kaj je nutri bilo o temo nam je gospon precednik nikaj ne govoril, pak si moramo, na vse zadje, zebrati od onoga kaj so nam pripovedali oni šteri so tam bili i šteri so vidli. ajte me krivo razmeti, nemam vam ja nikaj protiv hadezeja, ali vu toj stranki se ne-

N

kaj kuha. Nebrem rei gda se oni resteplejo, ali nešterni odhajajo ili pak ne dohajajo dok treba. Vse drvje i kameje je hieno na glavnoga kuhara, kak so ga od milja Štefa nazvali, a vasi bode se vidlo je li so nekaj krivi i oni šteri so na ogej metali, kak i oni šteri so prpra i papriko, po skriveki, vu lonec nasipavali? oš jempot smo mi Meimorci dokazali gda smo vekši katoliki od pape. Najme kaj, jedino kaj se, vu ovom cajto, prinas vu Meimorjo zida je šporcka dvorana pre školi vu Svetomo Jurjo na Brego. Vsi znamo gda naši zidari, a i ostali meštri šteri delajo polek i posle zidarov nemajo kaj delati, ali našo dvorano pre Jurjo zidajo meštri z Slavonskoga Broda. To je još nej vse. Treba i namještaja dopelati vu dograeno školo i dvorano, a i to smo dali dekima

J

z Slavonskoga Broda. Po onoj staroj pukoj: Kud krava tud i tele! Prosil bi lepo naše meimorske politiare kaj bi oni pelali naše meštre vu Slavonski Brod i kaj bi jim tam nekšega posla našli. A ako pak to ne bi išlo, unda pak si nek, bar dva-tri mesece, idejo tua po plao!? aš novi državni labodoritaški trener i Dalmatinec, Igor Štimac, poel je svojega posla jako domoljubno i po željama. Najme kaj, poel je metati vu reprezentacijo vse one šteri oejo igrati. No, nej ruon vse, sam one šteri so mo zemljaki. Tak so ve svoje prve tekme zigrali, još junjori, Mario Maloa i Josip Radoševi. Vsi znamo gda i pesme po željama na radio koštajo, a brzas su tu tarife uda vekše. No, ak pak je ne preve drago mogel bi se i ja zapisati, jerbo mi nej preškodilo

N

kaj bi se, zutra ili pak prekzutra, falil pred vnukima kak sam igral za vatrene, pak makar i protiv Hajduka z Brezja. uda je rei i tinte, vu ove dneve, potrošeno na našega Mikloša Zrinskoga, šteri je ratuval protiv Turinov vu Sigeto i tam je ostal brez glave. Hajdig je onih zvanih, a još vej onih drugih, reklo svoje mišleje o našemo sigeckomo junako, a i o jegovomo protivniko Sulejmano Velianstvenomo. Nejsmo mi jalni Sulejmano kaj je on Velianstveni, nek smo srditi kaj je naš Mikloš nej isto takši. Rekla je soseda Franca: Kak se kcoj držimo tak nam je i je. Brzas ima ona praf. Isto tak si gruntam zakaj mi furt pripovedamo gda idemo vu Sigetvar, a dok Maari idejo k nam oni idu vu aktornjo. Ak se Zrinski boril v Sigeto unda ga nebremo iti iskat vu Sigetvar.Skradja je vura, oliti zadji cajt, kaj se to navimo. I to vsi. I to je još nej vse. Prosim vas lejpo kak bode naš Mikloš Zrinski Sigecki velianstveni gda smo vu akoskomo parko zdigli spomenika meter cvancik? Pitam vas: Kak? pondelek 17. septembra smo preslavili 21. obljetnico otkak je Meimorje naše malo osloboeno od Jugosoldateske. Položili smo vence pre spomeniko vu parko, vužgali svee pre zido gde so naši branitelji šteri so dali svoje živote za Lejpo našo i okrili spomen ploo na ulazo vu negdašjoj kasarno. Vse je to lepo i dobro, ali je ovo leto prvipot nej bilo meše vu cirkvi za vse poginule i nestale branitelje. Nej znati što je to tak zakukurikal, a vsi znamo gda so naši heroji išli vu rat z krunicaj okoli šijaka i gda jim je dragi Božek pomagal, a ve ga tak zapravljamo!

V

ROMSKO PITANJE – nedostaje politika volja da se ono riješi Nevenka Kovai, Donji Kraljevec - Smatram da bi krivicu, kada je konkretno u pitanju sluaj u Hrašanu, trebalo podijeliti, jer krivi su jedni i drugi, jer znate kak ide ona stara - da se jedan pas sam ne grize. Kada pak je rije o nekakvoj mržnji prema Romima, mislim da to ne stoji, nego veinski narod samo želi da se i oni ponašaju, odnosno barem približe socijalnom ponašanju koje je uvedeno kao standard i za sve ostale graane, no oni se još uvijek ne ponašaju tako. Tomo Rogina, akovec - Mislim da, kada su u pitanju ova djeca, krivica za nemile dogaaje je zajednika. Ovakvi problemi nisu od juer i traju ve godinama i ve je davno to trebalo riješiti. Prema Romima nema govora o nekakvoj mržnji, ve samo želji da se socijaliziraju i civiliziraju jer, ruku na srce, ljudi koji žive u blizini njihovih naselja vjerujem da imaju visoki prag tolerancije, posebno na njihovo drsko i bahato ponašanje, no sve ima svoje granice.

Rajka Džanko, akovec - Ovo što se dogodilo s tom djecom u Gornjem Hrašanu samo je eskalacija onoga što se ve dugo nakuplja u Meimurju, a vezano je uz prava koja imamo svi, a koja Romi puno više koriste, no zaboravljaju, odnosno prave se gluhi kada su u pitanju i njihove obaveze prema zajednici i državi u kojoj žive. Krae, bahato ponašanje, bezobrazluk koji stiže s njihove strane sada se, na žalost, prelomio preko djece, a nije se trebao niti smio. Mislim da Rome treba zaposliti, a ne im samo davati pomoi, naknade, treba ih nauiti da ono što troše trebaju platiti kao i svi mi drugi.

Nada Kos, Donji Pustakovec - Velika krivica što je do svega ovoga došlo jest u samim Romima i njihovom neprihvatljivom ponašanju. No, smatram da veliki dio krivnje snose i oni koji iz metropole dolaze u posjet Meimurju da bi vidjeli kako mi to provodimo strašnu segregaciju. Moj je prijedlog da si dio Roma pozovu i ispod svojih prozora, jer velika je naša Hrvatska. No, koliko ujem i vidim, sve više Meimuraca se seli iz svojeg kraja jer ne mogu više podnijeti tu torturu jadnih segregiranih Roma. Nema tu rijei o mržnji prema njima jer su Romi, ve zbog ponašanja koje se iz jednog bezobraznog pretvorilo u zastrašujue.

V

si oni šteri držijo kljue od kasi vu rokaj, kak vu županiji tak i po gradaj i opinaj, uda premalo penez davlejo za šport i športaše. Kaj se unda udimo težakaj? Ve niti oni neejo davati za športaše, uda jim bole paše kaj bodo vsaki mesec dobavlali plae. Pak je i dragi Božek prvo sebi brado napravil. Tak bar velijo nezerenoši, oem rei, agnostiki. eto ide krajo tak gda ve ne bodemo mogli gledati te ženske resporke, kak one gori pre bregecaj, tak i ove doli pre jakicaj. Neje leko bilo zdržati to novo modo štera vej otkrivle nek skrivle: em ti gori skaejo zizeki, em ti doli plešejo ritice… Probal sam jempot krej gledati od teh ženskih bregecov, pak sam se vu kandelaber zaletel. Od unda sam si premislil zanavek: bole nek mi tlak, cukor, trigliceridi skoijo ili pak mali Jožek glavico zdigne sam kaj nebom ve mel frugo na eli.

L

Ovih je dana u Gornjem Hrašanu bilo vrelo. Što misle o tom sluaju, tko je svemu tome kriv i kako pronai rješenje

Rozalija Bogdan, Parag - Mislim da je velikim dijelom krivica i na OŠ Macinec jer su tamo znali što e se dogoditi, a nama nisu javili da nas eka 'odbor za doek'. Smatram da takvu strahotu naša djeca nisu zaslužila. Kada pak je rije o krivnji za sve ostalo što se dogaa, previše se generalizira Rome, jer nismo svi isti, kao što ni svi Hrvati nisu isti, postoje pojedinci koji iskau svojim ponašanjem s obje strane. Recimo, ja sam školovala troje djece, dvoje je još uvijek u osnovnoj, dok nam je ki završila pedagoški fakultet, ali nikako si ne može pronai posao.

problem, koji u Meimurju tinja godinama, pitali smo ovaj tjedan Meimurce u anketi, Hrvate, ali i Rome. (so, foto: zv)

Mihael Varga, akovec - Najvei krivac za cjelokupnu romsku situaciju je prije svega država, koja je dozvolila da do svega ovoga doe. Prava, korištenje naknada, pomo s jedne strane, a kada su u pitanju obaveze prema toj istoj državi - ništa. Naravno, ne smijemo zaboraviti da je dio toga velikog problema nastao i prilikom izbora, odnosno raznoraznih obeanja Romima, samo da bi se 'kupili' glasovi. Neke stvari sada bi trebalo posjei u korijenu, no kažem postoji li za to i politika volja, to je ve drugo pitanje.

mi prodiremo dublje

Međimurske novine  

Međimurske novine