Page 1

www.mnovine.hr Godina XVII.

Broj 884.

^akovec, PETAK, 17. kolovoza 2012.

O M A V I R K T O I PRV

Cijena 7 kuna

NATJEAJ za naelnika Policijske uprave Meimurske str. 2-3

8 KANDIDATA Krunoslav Gosari

Ivan Soka

Goran Cmreak

Zdravko Kolari

Kristijan Srpak

Danijel Mikuli

Goran urašin

Stjepan Habuš

za novog šefa meimurske policije Najvee šanse daju se Krunoslavu Gosariu i dosadašnjem naelniku Ivanu Sokau. Glasno se spominje i njegov prethodnik Goran Cmreak, a naravno i svi ostali su „u igri“ sve do konane odluke… LOŠE VIJESTI sa Zavoda za zapošljavanje

MILIJARDE estica peluda u zraku

PROSLAVE I MANIFESTACIJE diljem Meimurja

str. 8-13

Iz redovnog obrazovanja Ambrozija tjera ljude Reportaže iz: Svetog Martina na Muri, na burzu stiglo preko ak na selidbu iz Murskog Središa, Macinca, Štefanca, str. 4 str. 4 220 mladih Meimurja Svete Marije, Cirkovljana i D. Vidovca POST-FESTUM PORCIJUNKOLOVA

Što treba(mo) popraviti da bi dobilo najsjajniju medalju MEDIA str. 2-3

Donji Kraljevec Tel. 040/ 655 444

str. 38


Aktualno

2

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

UREDNIKI osvrt

IZ TJEDNA u tjedan

Sposobnost i znanje ili samo podobnost K

ukuriku koalicija na elu sa SDP-om dobila je povjerenje veina graana na prošlim izborima izmeu ostaloga i zbog toga jer je obeala da e napustiti obrasce ponašanja koji nisu primjereni istinski demokratskom društvu, poput tzv. politike podobnosti. To posebice vrijedi za postavljanja i zapošljavanja u državnim i javnim službama po stranakom kljuu što je bila esta odlika prošlih vlasti, kad su u pitanju postavljenja ali ak i formiranje „inovnikog državnog aparata“ u ministarstvima i javnim poduzeima. ažalost, naslijeeni mentalitet podobnosti u našem društvu nikako da zamijeni znanje i sposobnost, za što najveu odgovornost snose politike stranke koje se i dalje ne žele odrei potrebe da budu okruženi poslušnicima, a ne strunjacima. reom, u Meimurju, se po pitanju zapošljavanja u državnim i javnim službama, te lokalnoj samoupravi, do sada uspjelo izbjei taj iskljuivi kriterij zapošljavanja po poslušniko-podobnom modelu, iako je naravno takvog zapošljavanja bilo i vjerojatno e biti i ubudue. Meutim, ono kako na lokalnom nivou, tako i na državo trebalo bi biti prvenstveno svedeno na dužnosnika mjesta, a nikako i na menadžerska, proelnika, naelnika, savjetnika i sva druga u državnoj upravi i javnim službama. pravo to je danas jedan od najveih problema koji se dogaa na državnom nivou. Nova vlast ne vjeruje administraciji koju je zatekla i za koju tvrdi da je zaposlena iskljuivo po stranakom HDZ-ovom kljuu i da je još k tome nesposobna. Meutim, nee se ništa promijeniti ako se na aktualnu administraciju, zaposli „nova stranaka administracija“, jer e se ova zemlja i dalje vrtjeti u krug. Ako su potrebne promjene moralo bi se konano poeti postavljati i zapošljavati u državnim i javnim službama po kriteriju znanja i sposobnosti. Samo na taj nain neka

N

S

U

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

Piše: Dejan Zrna urednik@mnovine.hr

VIJEST(I) TJEDNA

Zbog ambrozije ljudi moraju ak privremeno seliti iz Meimurja Donedavno je ambrozija bila neprijatelj poljoprivrednicima i povrtlarima te jedinicama lokalne samouprave koje troše novce na njezino uklanjanje. Ove godine postala je velika opasnost za ljude, za njihovo zdravlje i opstanak Dijana Uvodi - Juri, zamjenica Zavoda za javno zdravstvo Meimurske županije, kaže da meu osobama alerginim na pelud ak 75 posto ih je alergino upravo na pelud ambrozije. Nažalost, sve više ima onih koji ne mogu podnositi zdravstvene tegobe, pa su ak prisiljeni privremeno preseliti u druge krajeve. Opširnije na str. 4.

(NE) SVIA NAM SE stranka može stei povjerenje graana, te pokazati da je bolja od one koja primjenjuje obrasce koji bi trebali konano postati prošlost. Posebice, kako bi se steklo povjerenje mladih, koji ne vjeruju više niti sami sebi, niti svojoj diplomi, ve iskljuivo stranakoj iskaznici, pa se i dalje masovno ulanjuju u stranke, posebice aktualne koalicije na vlasti, smatrajui da e jedino na taj nain moi pronai posao. ko aktualno vladajue stranke nastave s tom praksom, a tako nešto se dogaa na svim nivoima i to ne samo u državnim i javnim službama, ve i na nižim nivoima, odnosno lokalnoj samoupravi poput situacije u susjednom Varaždinu gdje u lokalnoj samoupravi praktiki nemaš nikakve šanse „ako nisi HNS“, onda emo i dalje svjedoiti situaciji da se naše društvo ne mijenja na bolje, nego ak da idu stvari još na gore. elimo li zdravije društvo, ne može aktualna vlast na elu sa SDP-om „stranako postavljenje ili zapošljavanje“ u državnoj ili javnoj službi koje bi trebalo biti iskljuivo po modelu strunosti, opravdavati s onim što se dogaalo ranije, za vrijeme HDZ-a, odnosno svojom dobronamjernošu i poštenjem. ko stranke konano ne prevladaju taj mentalitet podobnosti i poslušništva, hrvatsko društvo bit e osueno da ga vode oni koji su ispodprosjeni, dok za one stvarno sposobne, kreativne i strune ljude i dalje nee biti potrebe, niti mjesta.

A

Ž

A

Kriza nije razlog za prestanak proslava i zabava Iako je recesija snažno zakucala na vrata i u naš kraj, pa su mnogi morali primjerice godišnji odmor provesti kod kue umjesto na moru ili nekom putovanju, to ne znai da se Meimurci ne znaju veseliti i zabavljati, te da su odustali od tradicionalnih proslava. Upravo su seoske zabave i domaa atmosfera mnogima zamijenili more i plaže. Nakon akovekog Porcijunkolova, manifestacije i proslave nastavljene su diljem Meimurja, naše ekipe posjetile su veliki broj njih, a što smo sve zabilježili prenosimo od str. 8 do 13.

Alarmantni rast nezaposlenosti Krajem srpnja u evidenciji Podrune službe akovec evidentirane su 7.253 nezaposlene osobe – 181 (2,6%) osoba više nego prethodni mjesec i 538 (8,0%) osoba više nego u srpnju 2011. godine. Do porasta nezaposlenosti uglavnom je došlo zbog pojaanog priljeva novoprijavljenih direktno iz redovnog obrazovanja, a tijekom mjeseca iz tog razloga evidentirano je 226 osoba. Zbog poveanog broja novoprijavljenih direktno iz redovnog školovanja, došlo je i do promjena u udjelima u ukupnom broju nezaposlenih. Jesen i zima donijet e na žalost još gore brojke, a to znai da još nismo dosegli dno krize. Vratit e se sezonci kojih je u prvih sedam mjesec i bilo 314, veinom na Jadranu, a na burzu e doi i oni koji nisu upisali fakultete na jesen. Više na str. 4.

NATJEAJ za naelnika PU meimurske PIŠE: VELIMIR KELKEDI

I

Meimurje išekuje jedno od znaajnijih imenovanja na javnu funkciju – onu naelnika Policijske uprave meimurske. Naime, nakon što je resorni ministar Ranko Ostoji raspisao natjeaj za dvoje zamjenika i troje pomonika glavnog ravnatelja policije, naelnike svih 20 policijskih uprava u Hrvatskoj kao i naelnike 185 policijskih postaja, na MUP-ovoj web stranici objavljena su imena svih 123 kandidata koji su ispunili formalne uvjete iz internog oglasa. Meu njima je ak osmorica kandidata za prvog policajca Meimurja. Na tu poziciju pretendiraju sadašnji naelnik Policijske uprave meimurske Ivan Soka, njegov zamjenik Danijel Mikuli, zatim aktualni glasnogovornik PUM-a Krunoslav Gosari, naelnik Odjela policije Policijske uprave meimurske Kristijan Srpak, naelnik Odjela zajednikih i upravnih poslova PUM-a Stjepan Habuš, naelnik Odjela za granicu i bivši naelnik PUM-a Goran Cmreak, naelnik Policijske postaje akovec Goran urašin, te naelnik Policijske postaje Prelog Zdravko Kolari.

TKO E MEIM

Meimurski kandidati pred Povjerenstvom MUP-a idui petak U oglasu se navodi da se za elna mjesta u policiji mogu javiti kandidati koji uz visoku strunu spremu i 10 godina na rukovodeim poslovima imaju i najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova te položeno ili steeno zvanje policijski savjetnik. Kandidati koji su ispunili formalne uvjete bit e pozvani na testiranje u Visoku policijsku školu Policijske akademije u Zagrebu na kojem e se utvrditi interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad te steeno radno iskustvo u struci i rezultati ostvareni u dosadašnjem radu. Meimurski kandidati pred povjerenstvo e izai idui petak, 24. kolovoza, a konana odluka donijeti e se do kraja mjeseca. Testirat e se njihovo znanje, a zatim slijedi i razgovor sa lanovima povjerenstva. Povjerenstvo za provedbu internog oglasa potom e sainiti rang-listu koju e dostaviti glavnom ravnatelju policije. On e kandidate za imenovanje predložiti ministru, a svoje mišljenje o kandidatu, doduše neobvezujue, dat e i županijske skupštine. Izabrani naelnik PU meimurske imenuje se na razdoblje od pet godina.

Tko ima najviše izgleda? Posljednju rije pri odabiru tako e, sudei po „pravilima igre“ ipak imati ministar Ostoji. Od izvora bliskih MUP-u doznajemo da od meimurskih kandidata najviše šanse za naelnika PUM-a imaju glasnogovornik Krunoslav Gosari i dosadašnji naelnik Ivan Soka. Za sve ostale koji su se prijavili više-manje vrijedi ono „olimpijsko pravilo“ – „važno je sudjelovati“, iako naravno svaki od njih ima referencu da može zasjesti u fotelju prvog meimurskog policajca. Naravno, u tijeku su i lobiranja svakoga kandidata da je upravo on

AK OS

Krunoslav Ivan Soka nada osta

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: DEJAN ZRNA (tel. 311 866), zamjenica glavnog urednika: BOŽENA MALEKOCI-OLETI, pomonik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, novinari: (tel. 312 333) Stjepan Mesari, Velimir Kelkedi, Siniša Obadi, Roberta Radovi, Alen Fuš fotograija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 312 333), graiki urednik: Dejan Horvat (tel. 312 335), graika priprema: Blanša Blaževi, Jurica Hoblaj, direktor marketinga: (tel. 313 133) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 313 133) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec.

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

17. kolovoza 2012.

ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (1.935 kn (pretplata+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11

Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: redakcija@mnovine.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr medjimurske-novine@ck.t-com.hr


17. kolovoza 2012.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

E BITI NOVI ŠEF MURSKE POLICIJE Iako se na natjeaj za novog naelnika prijavilo ak 8 kandidata najvee šanse da zasjedne na mjesto „prvog meimurskog policajca“ daju se Krunoslavu Gosariu i dosadašnjem naelniku Ivan Sokau. Glasno se spominje i njegov prethodnik Goran Cmreak, a naravno i svi ostali su „u igri“ sve do konane odluke…

3

Novi naelnik PU predlaže kandidate za naelnike postaja ravnatelju MUP-a Ministar Ostoji raspisao je i interni oglas za naelnike policijskih postaja. U našem kraju birat e se naelnici policijskih postaja akovec, Prelog, Mursko Središe, Štrigova i Postaje prometne policije akovec. Kandidati uz barem višu strunu spremu moraju imati osobno zvanje policijskog inspektora i najmanje deset godina radnog staža u policiji. Interni oglas za imenovanje rukovodeih policijskih službenika/ca takoer provodi MUP-ovo Povjerenstvo koje e nakon testiranja rang listu predati naelniku Policijske uprave meimurske. On svoj prijedlog kandidata zatim podnosi glavnom ravnatelju policije koji donosi i konanu odluku. Mandat naelnika policijskih postaja takoer traje pet godina.

koalicijske Vlade ve bio naelnik Policijske uprave meimurske. U srpnju 2004. godine smijenjen je s te funkcije i prerasporeen na mjesto policijskog službenika za zakonitost postupanja u Uredu naelnika u PU varaždinskoj. Kasnije Na poziciju se vraa u Policijsku pretendiraju: sadašnji naelnik upravu meimurPolicijske uprave meimurske Ivan sku i postaje naSoka, njegov zamjenik Danijel Mikuli, elnik Odjela za granicu. No, zatim aktualni glasnogovornik PUM-a 2007. godine Krunoslav Gosari, naelnik Odjela policije je smijenjen i Policijske uprave meimurske Kristijan Srpak, zbog „teže ponaelnik Odjela zajednikih i upravnih poslova vrede službePUM-a Stjepan Habuš, naelnik Odjela za granicu ne dužnosti“ i bivši naelnik PUM-a Goran Cmreak, naelnik upuen na disPolicijske postaje akovec Goran urašin, ciplinski postute naelnik Policijske postaje Prelog pak. Naime, deleZdravko Kolari. gaciju MUP-a na elu s tadašnjim ministrom Kirinom, kad je u travnju te godine išla u Maarsku, nije doekao u sveanoj odori, nije u skladu s uputama pozdravio ministra i bio pripravan podnijeti mu prijavak, iako ga je na tu obavezu upozorio i naelnik PUM-a Ivan Soka. Nakon smjene postavljen je za policijskog inspektora za terorizam, ratne zloine i ekstremno nasilje. Kasnije se ipak vraa na funkciju šefa ovdašnje granine policije. Meutim, izmeu Gosaria i Cmreaka s obzirom na „politiki vjetar u lea“ naklonost je ipak kako se neslužbeno kalkulira na Gosarievoj strani. Uglavnom, kako nova politika vlast inzistira na promjenama na vodeim pozicijama u državnim službama, može se oekivati promjena, meutim, ostaje za vidjeti tko e na kraju od osmorice kandidata dobiti povjerenje ministra Ostojia i Županijske skupštine u imenovanju funkciju naelnika PU meimurske.

SAM KANDIDATA v Gosari prvi favorit, a „u finišu“ ipak se anku na funkciji taj koji može biti najbolji u novom mandatu od pet godina.

Gosari najizgledniji kandidat!? Od svih osmorice, Krunoslav Gosari je javnosti, upravo i zbog funkcije glasnogovornika koju obnaša od 2005. godine, i vjerojatno najpoznatiji. U policiji radi od 1985.

godine i veinu je radnog vijeka proveo u kriminalistikoj policiji i to na rukovodeim funkcijama. Rodom je iz Goriana gdje je završio i osnovnu školu, zatim akoveku Gimnaziju, a fakultet u Zagrebu. Politiki je blizak SDP-u, pa se stoga kalkulira da u zenitu policijske karijere ima najvee šanse da postane prvi ovjek meimurske policije.

Što se tie dosadašnjeg naelnika PU meimurske Ivana Sokaa on i dalje rauna da može ostati na istoj funkciji s obzirom na rezultate koje je postigla PU meimurska u proteklom razdoblju pod njegovim vodstvom. Iako mu neki iz politikih redova zamjeraju na „nedosljednosti“ u rašišavanje odreenih sumnji i prijava, posebice kad je u

pitanju gospodarski kriminalitet, na njegovoj strani puno je više pozitivnih rezultata od stanja sigurnosti u županiji koje je na visokom nivou, usprkos dobro poznatim dnevnim problemima posebice kad su u pitanju delikventna ponašanja dijela romske nacionalne manjine. Tu su i drugi kvalitetni rezultati prema kojima je stanje stvari u prometu,

opem kriminalitetu preventivi i drugim policijskim aktivnostima kad je Meimurje u pitanju meu najboljima u Hrvatskoj, što je nedavno priznao i ministar Ostoji, a isto napominje i župan Perho. Meu onima koji su meu top-favoritima esto se spominje ime i Gorana Cmreaka. Cmreak je u vrijeme nekadašnje Raanove

Župan e podržati svakog kandidata Mišljenje o novom naelniku Policijske uprave meimurske morat e dati i Skupština Meimurske županije, odnosno župan Ivan Perho. – Podržat u svakog kandidata. Zadovoljan sam suradnjom sa sadašnjim naelnikom Sokaem, a u budunosti se nadam još boljoj suradnji policije, Meimurske županije i šire zajednice u cjelini. Dobar pokazatelj i nedavno osnivanje Vijea za prevenciju, kaže župan Ivan Perho


4

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

17. kolovoza 2012.

PIŠE: JOSIP ŠIMUNKO

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Eskalacija alarmantne situacije po pitanju zaposlenosti u Meimurskoj županiji

K

Iz redovnog obrazovanja na burzu rada ak 226 mladih

rajem srpnja u evidenciji Podrune službe akovec evidentirane su 7.253 nezaposlene osobe – 181 (2,6%) osoba više nego prethodni mjesec i 538 (8,0%) osoba više nego u srpnju 2011. godine. Do porasta nezaposlenosti uglavnom je došlo zbog pojaanog priljeva novoprijavljenih direktno iz redovnog obrazovanja, a tijekom mjeseca iz tog razloga evidentirano je 226 osoba. Zbog poveanog broja novoprijavljenih direktno iz redovnog školovanja, došlo je i do promjena u udjelima u ukupnom broju nezaposlenih. Jesen i zima donijet e na žalost još gore brojke, a to znai da još nismo dosegli dno krize. Vratit e se sezonci kojih je u prvih sedam mjeseci bilo 314, veinom na Jadranu, a na burzu e doi i oni koji nisu upisali fakultete na jesen.

Na nesreu, još nismo dosegli dno, jesen i zima donijet e još gore brojke do sadašnjih 7253 nezaposlenih u srpnju. Sad se sa sjetom možemo sjeati “dobrih” vremena prije krize iz 2008. godine, kad je na Podrunom uredu Zavoda za zapošljavanje u akovcu bilo prijavljeno samo oko 5000 nezaposlenih danih razloga (123), nepoštivanja zakonskih odredbi (55), odjave sa evidencije (35) i ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku i posvojiteljsku poštedu (37).

Poslodavci trebaju samo 292 radnika, manje za 18 posto nego mjesec prije

ak 536 osoba iz radnog odnosa na burzu radilo, od ega je direkPrema analizi Matno iz radnog odnosa rine Kodba, u eviZapoevidentirano 536 denciju su prijavslenost u odosoba. Znaajan ljene 953 osobe, a nosu na srpanj udio, kao što je broj novo prijavve spomenuto, ljenih povean prošle godina odnosi se na je za 67,8% u pala za ak 8 novoprijavljene odnosu na preposto! d i r ek t no i z r e t hodni mjesec . dovnog obrazovanja Struktura novo pri(226), 181 osoba evijavljenih je sljedea: dentirana je iz neaktivnosti, 637 osoba ve je prethodno

dok je preostalih 10 osoba ušlo u evidenciju iz ostalih razloga. Istovremeno, evidenciju su napustile 772 osobe ili 37,4% više nego prethodni mjesec. Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 466 osoba, a 22 osobe zaposlene se na temelju drugih poslovnih aktivnosti. Preostale 284 osobe brisane su iz ostalih razloga, uglavnom zbog nejavljanja u dva uzastopna mjeseca bez oprav-

Tijekom srpnja poslodavci su prijavili potrebe za 292 radna mjesta, što je smanjenje u odnosu na prethodni mjesec (18,7%) i srpanj 2011. godine (3,0%). Potrebe su uglavnom iskazane u preraivakoj industriji (124 ili 42,5%), graevinarstvu (36 ili 12,3%) i trgovini (36 ili 12,3%). Prema rodu zanimanja potrebe su uglavnom iskazane za zanimanja u obrtu i pojedinanoj proizvodnji (115 ili 39,4%), jednostavna zanimanja (47 ili 16,1%), te za uslužna i trgovaka zanimanja (31 ili 10,6%) i rukovatelje strojevima i vozilima (31 ili 10,6%).

nezaposlenih koristilo je Mal svjetla toka je to što je u srpnju zanovanu naknadu. ak 90 posleno 466 osoba, Broj korisnik a što je poveanje u posto novozapovean je u odnoodnosu na presu na prethodni poslenih poslothodni mjesec (5,9%) davci prijavljuju mjesec (35,1%) i srpanj i srpanj prošle prošle godine na odreeno godine (13,5%). (45,2%). I prošli Korisnicima je na vrijeme mjesec z aposime nov ane nalenje je pronašlo više knade bilo isplaeno muškaraca. Temeljem 3.394.613,70 kn. ugovora o radu veina osoba U okviru Nacionalnog prozaposlila se na odreeno vrijeme grama za poticanje zapošljavanja odnosno sezonski – 90,8% ili 423 za 2011. i 2012. godinu, provedzaposlene osobe. bom mjera aktivne politike u Samo 34 posto nadležnosti HZZ-a do srpnja kroz zapošljavanje i obrazovne aknezaposlenih koristi tivnosti u razne mjere ukljuene su novanu naknadu 643 osobe. Najviše osoba ukljueno U srpnju 2012. godine 2.458 je u javne radove - 340, a zatim nezaposlenih osoba ili 33,9% U prvoj fazi ureaj za proišavanje slijede: potpore za zapošljavanje se gradi i projektiran je na 4500 ES (150), obrazovne aktivnosti (70), (ekvivalent stanovnika). Oekuje struno osposobljavanje bez zasse završetak izgradnje u listopadu, nivanja radnog odnosa (67) te potkad bi trebao zapoeti šestomje- pore za usavršavanje (7) i potpore seni probni rad od ukupnog broja za samozapošljavanje (9).

AMBROZIJA sve više ugoržava zdravlje ljudi i u Meimurju

Zbog ambrozije ljudi odlaze iz Štrigove, u Dekanovcu ak pet posto oboljelih Piše: STJEPAN MESARI

K

— Donedavno je ambrozija bila neprijatelj poljoprivrednicima i povrtlarima te jedinicama lokalne samouprave koje troše novce na njezino uklanjanje. Ove godine postala je velika opasnost za ljude, za njihovo zdravlje i opstanak

olovoz je mjesec u kojem je ambrozija u punom cvatu, a i najmanji vjetar njezin pelud raznosi podrujem gdje ona raste. Na tom letu po zraku pelud završava i na ljudima koje ne ini sretnima. I dok nekima smo zasmeta te ga brisom maramice ili ruke otklone, mnogi stvara ozbiljne zdravstvene probleme. Ambrozija odnosno njezin pelud postale su vrlo ozbiljan problem kada je u pitanju ljudsko zdravlje, osobiti dišni organi te oi i koža. - Takvih osoba kojima pelud ambrozije ini velike poteškoe sve je više iz razloga što je i ambrozije sve više. Ljudi koji su osjetljivi na ambroziju nikako tijekom njezine cvatnje ne bi smjeli izlaziti iz svojih stanova i kua. Ako zbog posla i drugih obveza moraju izlaziti, onda na žalost moraju raunati i na posljedice. Tada se esto javljaju svojim lijenicima koji im savjetuju ne izlaženje na otvoreno te im pripisuju kakvi lijek za olakšanje posljedica koje im je prouzroio pelud ambrozije. Dakle ne izlaziti, a oni koji mogu neka iskorjenjuju ambroziju, kaže dr. Dijana Uvodi - Juri, zamjenica Zavoda za javno zdravstvo Meimurske županije, dodajui da meu osobama alerginim na pelud ak 75 posto ih je alergino upravo na pelud ambrozije, iju koncentraciju za Meimursku županiju

mjeri Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije..

Svakodnevno se u Meimurju s ambrozijom bori stotine ljudi

Preko pet posto ima zdravstvene probleme Problemi s ambrozijom postoje u svim meimurskim opinama i gradovima, a vrlo teško stanje je u Dekanovcu i Štrigovi. - Kod nas u Dekanovcu je stanje vrlo teško, jer nam preko pet posto ljudi ima zdravstvene probleme s peludom ambrozije. Od toga tri posto ima vrlo ozbiljne zdravstvene tegobe od teškog disanja, preko crvenila na koži do suzenja i upaljenja oiju. Opina poduzima sve mogue radnje od uklanjanja ambrozije na javnim površinama što obavljamo u našem trošku do upozorenja poljoprivrednicima da uklone ambroziju sa svojih njiva i okunica, govori o go-

tovo alarmantnom stanju u Dekanovcu opinski naelnik Ivan Hajdarovi, apelirajui na svijest graana oko uklanjanja ambrozije i poruke da je stanje zabrinjavajue. U Opini Selnica su uinkovito riješili ovogodišnji problem s ambrozijom. Naelnik Anelko Kovai kaže kako je opina u svom trošku ambroziju uklonila sa svojih zelenih i javnih površina, a putem komunalnog

redara upozoravaju graane da je uklone sa svojih površina, što uglavnom i ine.

One koji nee ukloniti ambroziju sa svojih površina, novano emo kazniti, kaže Stanislav Rebernnik, naelnik Opine Štrigova

Ivan Hajdarovi, naelnik Opine Dekanovec: Pet posto naših ljudi ima zdravstvene probleme uzrokovane peludom ambrozije

- Branimr Jakopi iz Železne Gore trpi velike neugodnosti zbog peluda ambrozije i predlaže njezini otkup kako bi s edo kraja iskorijenila

Ljudi odlaze na more ili inozemstvo Na podruju Opine Štrigova sve više ljudi osjea zdravstvene tegobe, prouzroene peludom ambrozije te drugih korova. Mnogi od njih traže lijeniku pomo, a pojedini odlaze na mjesec i više

dana u druge krajeve, jer jednostavno ovdje ne mogu zdravo živjeti, odnosno udisati zrak pun peluda ambrozije. Stoga opina Štrigova kree u žestoku borbu s vlasnicima gruntova, zemljišta i drugih površina na kojima izrasta i ne uklanja se korov, poglavito ambrozija. Ovog trenutka ispisuju se opomene vlasnicima zapuštenih parcela koje je obišao komunalni redar ili su graani sami došli prijaviti takve sluajeve. Opinski naelnik Stanislav Rebernik i komunalni redar Vid Marec sukladno zakonskim odredbama i Odlukama o komunalnom redu donijeli su Odluku o kažnjavanju vlasnika parcela koji ne odstrane ambroziju u iznosu od 500 kuna, na koju nema prigovora, nego ona postaje izvršna ako kod slijedeeg obilaska komunalni redar zatekne ambroziju u rastu. Branimir Jakopi, poznati vinogradar iz Železne Gore ve nekoliko godina ima velike zdravstvene tegobe s peludom ambrozije i stalno je u potrazi za uinkovitim rješenjem uklanjanja ambrozije. - Stvarno sedam - osam godina ambrozija mi otežava život jer mi pelud nadražuje dišne organe te u to vrijeme odlazim na more kako bi se zaštitio od nesnosnih problema sa zdravljem. Kada sam doma onda sam najviše u podrumu i tu mi

je dobro, no svejedno ponekad moram otii od kue i odmah su nevolje.

Otkup ambrozije!? Stalno se mislima borei protiv ambrozije i pratei kako se protiv nje bore u svijetu došao sam na ideju koju sam ve izrekao magistru Miloradu Šubiu iz Savjetodavne poljoprivredne službe, a evo sada i vama i vašim itateljima. Predlažem da država organizira otkup išupane ambrozije i siguran sam da bi ona za nekoliko godina nestala. Jer kao što su uglavnom Romi zbog otkupa starog željeza i drugog otpada u potpunosti oistili prirodu, tako bi i Romi i svi drugi za novac sigurno iskorijenili ovu biljku koja nikome ne donosi korist. Država bi to inancirala i sigurno ne bi potrošila više novca nego što se sada troši na košnju i tretiranje, nakon ega ona slijedee godine izraste u veim koliinama i na veim površinama, razmišlja i predlaže Branimir Jakopi, koji tegobe ublažuje ajem od mente i drugim preparatima.

Milijarde estica peluda u zraku Košnjom ili tretiranjem ambrozija koja spada u vrstu korova i raste u kontinentalnim dijelovima Hrvatske se trajno ne uništava. Prije cvatnje ju je potrebno išupati s korijenom i onda deponirati tako da se osuši i na kraju je spaliti. Ambrozija je jednogodišnja biljka koja je tijekom cvatnje u stanju proizvesti oko milijardu estica peluda koje se potom putem vjetra raznose na okoliš. Vruina, vlaga i blagi povjetarac, kojih je najviše u kolovozu idealni su uvjeti za širenje peludi koja se širi od biljke do biljke kako bi oplodila sjemenke i osigurala naraštaj i slijedee godine.


17. kolovoza 2012.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5

u Meimurju

 GDQD

HSP Meimurske županije: O kolskoj, bolnici i državnom teritoriju

PIŠE: JOSIP ŠIMUNKO

P

Kolsku ne dirati, bolnicu u okrilje ministarstva - Radionica željezniki vozila akovec, poznata i kao “Kolska” mora ostati kakva je i sada, a ne ii u nekakvu rekonstrukciju, spajanje ili gašenje, kao što se može išitati iz programa rekonstrukcije Hrvatskih željeznica (HŽ-a). Stoga tražimo od Skupštine Meimurske županije Gradskog vijea Grada akovca, da na svojim prvim sjednicama o tome razgovaraju i donesu zakljuke kojima e Kolska biti zaštiena od moguih “preustroja” kakvih je u Hrvatskoj na žalost puno i završava-

ju katastrofalno za zaposlenike, reeno je na današnjoj konferenciji Hrvatske iste stranke prava (HSP) Meimurske županije. Goran Rohaek, predsjednik HSP-a osvrnuo se i na temu preustroja Županijske bolnice akovec, rekavši kako je planirani preustroj nemogu, odnosno da ako do njega doi, živjeti e samo nekoliko mjeseci, jer županija jednostavno nee imati novce za inanciranje potreba bolnice. HSP traži da se

KANALIZACIJSKI proista Donji Kraljevec

GORIAN

Do kraja godine prikljuuju se sva mjesta u opini

Društveni dom dobiva novo krovište

ri kraju su betonski radovi na proistau otpadnih voda u Donjem Kraljevcu, koji bi trebao biti dovršen do kraja ove godine, a zapoela je ugradnja ureaja. Radove izvodi tvrtka “urkin” s nekoliko tvrtki koje su dobile posao na naU prvom je planu upravna zgrada tjeaju, a voditelj gradilišta proistaa (lijevo), te pogonska zgrada Bojan Hribar, ovlašteni in(desno), a u daljini sabirni bazen žinjer strojarstva iz tvrtke “urkin” kojeg smo zatekli na gradilištu, rekao nam je da radovi dobro napreduju i da e sve biti dovršeno na vrijeme. Proista je slian akovekom, samo je mnogo manji. Investitor su “Meimurske vode”, a izvoenje radova na izgradnji mehaniko-biološkog ureaja za proišavanje ide prema planu. Prema rijeima JosiU prvoj fapa Zoreca, direktora “Meimurskih voda”, ugovorzi ureaj za pronim sporazumom koji išavanje se gradi je sklopljen 27. srpnja i projektiran je na 4500 .2011. godine izmeu ES (ekvivalent stanovnitvrtke Meimurske U I fazi ureaj za pro- zgrada (kombinirani ureaj, vode d.o.o. (naruitelj) ka). Oekuje se završetak išavanje projektiran je stanica za prihvat fekalija te i tvrtki urkin (koizgradnje u listopadu, na 4500 ES (ekvivalent kompresorska stanica) te ja je vodei partner) kad bi trebao zapoestanovnika). sabirni bazen. Objekti bioiz akovca, Prostor ti šestomjeseni loškog stupnja proišavad.o.o. Bjelovar, Bistra Nekoliko objekata nja su SBR reaktori d.o.o. urevac i Biogest probni rad Ureaj za proišavanje i mjera protoka. Na liniInternational GmbH Virote otpadnih voda Donji Kralje- ji mulja gradi se zgušnjiva vitica (izvoditelji) obuhvavec se sastoji vizualno od vi- mulja i postrojenje za strojeno je izvoenje projektne i z dokumentacije za I i II fazu gradnja I faze proistaa še objekata. Na liniji vode, to nu dehidraciju mulja. Gradi otpadnih voda i izvoenje su objekti mehanikog stup- se i manja upravna zgrada. proistaa otpadnih voda U k upna predv iena te izrada projekta za rekon- rekonstrukcije dijela kolek- nja proišavanja: automattora II za odvodnju otpadska gruba rešetka i ulazna vrijednost investicije je strukciju dijela kolektora II nih voda. crpna stanica te pogonska 9.723.348,40 kuna. za odvodnju otpadnih voda,

Do sada su izvedeni svi grubi graevinski radovi, a u tijeku je izvedba obrtnikih radova (fasaderski, soboslikarski, bravarski i sl.) te dobava i ugradnja strojarske i elektroopreme.

Probni rad kree u listopadu Planirani rok za završetak radova je 10. listopad ove godine kada e poeti i probni rad u trajanju od 6 mjeseci. Tada se planira i spajanje kuanstava na kanalizacijski sustav, o emu e svi biti i pismeno obaviješteni. Na ureaj za proišavanje otpadnih voda Donji Kraljevec spajaju se slijedea naselja: Donji Kraljevec, Hodošan, Palinovec, Sveti Juraj u Trnju, Donji Pustakovec i Donji Hrašan. Na proistau nee biti posebnih zapošljavanja, ve e se on servisirati iz akovca, kaže direktor “Meimurskih voda” Josip Zorec.

STRAHONINEC

Uskoro se gradi nova crkva Dovršetak izgradnje Centar za javne, kulturne i društvene potrebe u Strahonncu odvija se prema planu. Radi se o investiciji u vrijednosti od oko sedam milijuna kuna, kazala je Sanja Krištoi, opinska naelnica. - Još 2009. godine potpisali smo ugovor s o projektu izgradnje Centra za javne, kulturne i društvene potrebe, u kojoj Ministarstvo obnove i regionalnog razvitka sudjeluje s etrdeset posto svojih sredstava, odnosno s oko tri milijuna, dok e ostatak od etiri milijuna kuna biti namaknuto iz sredstava same opine, dodaje Krištoi. Krajnji rok planirane gradnje je godinu i pol dana, s time da e, kaže naelnica, radovi

županijske bolnice vrate i okrilje Ministarstva zdravlja, jer e samo tako moi donekle uredno i kvalitetno poslovati. HSP za sve probleme u Hrvatskoj pak tako i u zdravstvu odgovornom smatra Hrvatsku vladu, koja je po njima nesposobna ali i izdajnika, kada je u pitanju suverenitet nad državnim teritorijem, o kojem, kako kažu u HSP, premijer Milanovi “nema volje” raspravljati. (S. Mesari)

najvjerojatnije završiti krajem rujna ili poetom listopada ove godine,odnosno prije ugovorenog roka.U buduem Centru nalazit e se opinske prostorije, zatim prostorije Jedinstvenoga upravnog odjela, one namijenjene udrugama koje djeluju na podruju opine, velika informatika uionica, te višenamjenska dvorana za održavanje raznih manifestacija. U samom sklopu, odnosno uz sam Centar bit e izgraen i novi dom za strahoninske dobrovoljne vatrogasce.

U Strahonincu uskoro i nova župna crkva - Uz izgradnju novog Centra za javne, kulturne i

Radovi na izgradnji Centra za javne, kulturne i društvene potrebe u Strahonincu su pri samom kraju

društvene potrebe, kazala je Krištoi, u Strahonincu e se uskoro krenuti i s izgradnjom nove župne crkve. Ovih je dana nakon malo pravnih zavrzlama oko prodaje i prijenosa opinskog zemlji-

šta u tu svrhu završen javni natjeaj za prodaju zemljišta, namijenjenoga iskljuivo za izgradnju sakralnih objekata, a ve je ranije OV donijelo odluku o oslobaanju plaanja komunalnog doprinosa

Župe Marije Pomonice Strahoninec za izgradnju crkve. Radovi na poetku izgradnje nove crkve u Strahonincu najvjerojatnije e zapoeti ve ove jeseni. (Siniša Obadi)

Zapoeli su radovi na rekonstrukciji Društvenog doma u Gorianu. Trenutno se radovi odvijaju na izmjeni krovišta uz druge radove na ureenju. Ukupna vrijednost radova kree se iznad 2 milijuna kuna. Rije je o sredstvima koje je osiguralo Ministarstvo regionalnog razvoja, a koja su dobivena putem natjeaja. Radove izvodi tvrtka “urkin”, a trebali bi biti dovršeni poetkom studenog. (J)

OREHOVICA

Uenici provode ljetne praznike vrtlarei u školskom eko vrtu Svoju ljubav prema školi i izvannastavnim aktivnostima dokazali su marljivi uenici OŠ Orehovica koji su radove u svom eko vrtu nastavili obavljati i za vrijeme ljetnih školskih praznika. Uenike 6. razreda, polaznike Ekološke grupe koju vodi uiteljica Kristina Vrabec, zatekli smo u poslu tonije ubiranju plodova svog rada. U košarama se našlo svega: od graška, tikvica, blitve, salate do mladog krumpira. Radišne ruice paze na svoj eko vrt, a plodove spremaju za školsku kuhinju te na taj nain vode rauna i o zdravoj prehrani. Za njih je okapanje krumpira i upanje korova, kažu maji kašalj koji obavljaju s puno ljubavi. (rr)


6

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

GASTRO PATROLA Meimurskih novina

17. kolovoza 2012.

Pod pokroviteljstvom:

Restoran Lovaki dvori u akovcu

Harmonija kvalitete, ljubaznosti i ambijenta

Gastro patrola Gastr

Odlina vinska karta Pregledna je i bogata Vinska karta u Meimurskim dvorima, kako domaih tako i regionalnih i stranih vina. ak 15 buteljiranih bijeli vina meimurskih vinara Novaka, Cmrenjaka, Kocijana, Kojtera, Dvanajšak - Kozola, Belovia, Štampara i Kralja, nalazi se u Vinskoj karti i vitrini.

la vrlo detaljno razgledala svaki dio zg kako bi restorana i prostorija p S novim vlasnikom, a time saznala što se s to nudi gostima samim i novom koncepci- i je li sve kako to traže, manje jom i ponudom nekadašnji propisi, a više profesionalnost restoran(i) Lovaki dom a- zaposlenika i dobra ugostiteljkovec, sada pod nazivom Lo- ska praksa. vaki dvori akovec gostima Konobar je profesionalno je na usluzi ve neko vrijeme. doekao i smjestio "trodo jac", ja srdano pozdravio i zaželio ugodan boravak za sanitarni vor u i potom uzeo narudžbu. p podrumskom dij D seekalonanarueelu Dok dosta je nespretno no jelo, konobar je donio kruh kr iukusannamaz,da rješenje se lakše eka i ašicu doBODOVANJE (od 1 do 10 svakoga lana žirija po svakom od 15 zadanih kriterija) - ukupno:

- doek i smještaj gostiju - osoblje-odjea i obua - radni prostor - sanitarni vor - preporuka konobara uz jelovnik - izgled jela - okus jela - nain posluživanja - jelovnik (zastupljenost reg. i nac. kuhinje) - vinska karta (zastupljenost me. vina) - izbor vina u vinskoj karti POSLUŽIVANJE GLAVNOG JELA - strunost - diskretnost - ljubaznost - vrijeme - UKUPNO

29 30 29 26 30 29 28 29 26 28 29 30 28 28 29 428 bodova (od moguih 450)

ma e rakije. Profesionalnost konobara odmah je ostavila dojam na patrolu i tako je ostalo do kraja. Nain posluživanja na kakav patrola nije nigdje naišla, ophoenje ljubazno i diskretno, a tako ljudsko i prijateljsko. On je najbolji dio odline prie iz Lovakih dvora.

Rapsodija hrane i vina Narueno je bilo zgotovljeno vrlo brzo i na najvišoj profesionalnoj razini postavljeno na stol. Bukovae odlino pripremljene, štrukli sa svježim sirom gotovo vreli a tako ukusni, riža skuhana pred par minuta, kao i sve ostalo do salate i deserta. Konobar je predložio vina s vinske karte, a patrola se složila da je odabir odlian. Uz jelo koje se konzumiralo preporuio je Cmrenjakov zeleni silvanac i DK Grofovo crno vino. Vino je posluženo u prikladnim ašama uz šarmantan upit konobara: - Odgovara li vašim ukusima?

Deset predikatnih i nevjerojatnih 13 crnih vina kako naših meimurskih, ali i slavonskih, dalmatinskih i istarskih može se konzumirati u Lovakim dvorima. kvalitetno i svježe, od nekoliko je vinara, tako da je u zaista u pitanju reprezentativna vinska karta.

Bil a je t o jednostavno rapsodija hrane i vina, kada su zadovoljena sva osjetila i uz osjeaj kvalitete i zadovoljstva posluživanjem. Lovaki dvori zaslužuju posjetu jer je to mjesto gdje se u jednu toku spojeni kvaliteta, ljubaznost i ambijent lovakog doma koji nakon adaptacije diše novim pluima i gosta ini oduševljenim u trenucima boravljenja i blagovanja.

je sve više U njemu n nje posluživa eserta i više vi gostiju, pak je la, d glavnog je ka vina naša Gastro patrona i preporu

Sljedei restoran – Cimper Mursko Središe Nakon što smo obišli devet restorana, vodeu poziciju u našoj Gastro patroli preuzeli su Lovaki dvori akovec. U broju 888. donosimo ocjenjivanje restorana Cimper u M. SRedišu. Tajna gastro patrola u ovom projektu obišla je 12 meimurskih restorana koji su odabrani nasumce, ali po naelu zastupljenosti svih dijelova Meimurja. Bodovanje je obuhvatilo sljedee restorane: Hotel Park akovec, Prepelica Otok, Mamica Pušine, Auto Stop akovec, Toplice Sveti Martin – restoran Vukovec, Hotel Kralj D. Kraljevec, Terbotz Železna Gora, Lovaki dvori akovec, Lovac Prelog, Cimper M. Središe, Stari krov D. Kraljevec i Mala hiža Makovec. Svaka dva tjedna sve do kraja rujna predstavljat emo ocjenjivanje jednog od restorana po objavljenom redoslijedu, a zatim slijedi

428 bodova

završna sveanost i rezime cijelog projekta. Kako bi se izbjegle bilo kakve kalkulacije, nakon završetka obilaska restorana sastavljen je zapisnik žirija i uz pojedinane ocjene ocjenjivanja svakog lana zapeaen, te deponiran, a bit e dostupan na pregled, kao i sve bilješke – nakon objave svih rezultata. Želja nam je da se cijeli projekt nastavi "pregledom“ drugih restorana sljedee godine.

TRENUTANI POREDAK 1. Lovaki dvori akovec428, 2. Dvorac Trebotz-404, 3. Mamica Pušine-394, 4. Auto Stop akovec-386, 5. Restoran Vukovec Toplica Sveti Martin-374, 6. Prepelica Prelog-376, 7. Restoran Hotela Park akovec-329, 8. Hotel Kralj Donji Kraljevec-299, 9. Kavana Lovac Prelog-258

Glavni cilj ovog projekta Glavn meimurski je da ponajbolji pon gastro st strunjaci daju ocjenu i nezavis nezavisno mišljenje o tome št što su ““zatekli“ u posjeenom restoranu. Meutim, to je samo jedan od više ciljeva ovog projekta. Ima ih puno više, od ukazivanja da se pohvali ono što je dobro, ali i poboljša ono što nije dobro u posjeenim restoranima, da se potakne njihova meusobna kompetitivnost u težnji prema što veoj izvrsnosti itd. Najvažniji pak je cilj da se u danima, mjesecima i godinama koje slijedi u Meimurju proilira zbog zadovoljstva gastro doživljajem što više sjajnih restorana, da danas - sutra kod nas dolaze gosti i turisti ne samo zbog isto turistikog posjeta našem kraju, nego baš ciljano, nekom od restorana, pa da ostanu zbog toga još koji dan duže. Projekt je napravljen u dobroj vjeri, a stvar smo prepustili strunjacima Žiri naše “patrole“ radio je u sastavu: Josip Bajsi, struni uitelj i mentor u Srednjoj školi Prelog, vrsni ugostiteljski djelatnik s preko 30 godina radnog iskustva, profesor koji je osposobio stotine konobara i ugostiteljskih djelatnika te osoba koja je prošla mnoge restorane u Hrvatskoj i svijetu, Vesna Stunkovi, ugledna profesorica i mentorica u Gospodarskoj školi akovec, enologinja i vrhunska poznavateljica vina i vinske kulture, i Stjepan Mesari, novinar Meimurskih novina, koji dvadesetak godina prati zbivanja u ugostiteljstvu i turizmu, a po mnogima spada u sam vrh poznavatelja vina, o kojima je kao o posebno prepoznatljivom gospodarskom proizvodu, pa ak kao i kultnom proizvodu, prvi pisao ne samo u županiji, nego i regiji, a u ovom projektu bio je moderator. Takoer se nadamo da e drugi restorani, voeni ovim primjerom, pokušati još više poraditi na izvrsnosti, da e se još više pokrenuti meimurska gastronomska scena. Uostalom, ovaj projekt vjerojatno e imati i svoj nastavak, a “tajna gastro patrola“ biti konstantni cilj zapoetog projekta. To je ujedno i odgovor na pitanje nekih ugostitelja zašto ovom prilikom nismo bili i kod njih.

Gastro patrola u sastavu Mesari, Stunkovi i Bajsi obišla je 12 meimurskih restorana i ocijenila ih pojedinano po svakom od 15 kriterija


17. kolovoza 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

GR AT IS:

Dobro je znati

7


8

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

17. kolovoza 2012.

CRNA KRONIKA PIŠE: VELIMIR KELKEDI

Naganjali „kokošare“ BELICA - Više nepoznatih poinitelja u ponedjeljak oko ponoi ušlo je u nezakljuani kokošinjac u Belici te su poklali više kokoši, s namjerom da ih naravno, ukradu. Lopovi su ( ili kokoši) meutim oito bili previše buni pa su probudili vlasnika, ali i susjede koji su došli do kokošinjca. Poinitelji su poeli trati prema obližnjoj šumi, odbacivši plijen, no mještani Belice krenuli su za njima. Jedan se spotaknuo i pao te su ga uhvatili. Utvreno je da se radi o 48-godišnjem muškarcu. Za ostalima se još traga.

Poljak „pao“ s maginom gljivom i „kokom“ GP GORIAN - Vijest više nije da pojedini strani turisti tijekom ljetnih mjeseci u našu zemlju pokušavaju unijeti manje koliine lakih droga, naješe marihuane, za vlastite potrebe. No, s nešto „egzotinijim“ pripravcima graninoj je kontroli u ponedjeljak na prijelazu Gorian 2 pristupio 30-godišnji državljanin Poljske. Kako je izvijestila policija, u njegovom vozilu pronaen je smotuljak s halucinogenom drogom psilocybin, odnosno takozvanom maginom ili meksikom gljivom težine 18,2 grama, te vreica ispunjena lišem koke pod nazivom „coca leif", težine 9,3 grama. Poljak je uhien i priveden Prekršajnom sudu u akovcu, gdje je novano kažnjen, dok e u redovnom postupku biti i kazneno prijavljen.

Pao na beton i teško se ozlijedio ŽELEZNA GORA - U subotu ujutro u Železnoj Gori, 61-godišnjak iz Prekope, u štaglju je stajao na drvenim daskama i istovarivao bale sijena. U jednom trenutku, jedna od dasaka je pukla. a muškarac je sa visine od 2.5 metra pao na betonsku podlogu. Vozilom Hitne medicinske pomoi prevezen je u Županijsku bolnicu akovec gdje je utvreno da je teško ozlijeen pa je zadržan na daljnjem lijeenju.

Krao i razbijao AKOVEC - U noi s 11. na 12. kolovoza u Ulici Rudolfa Steinera u akovcu, nepoznati poinitelj provalio je u urede poduzea iz Varaždina gdje je ispreturao stvari i ukrao klju od kombi vozila i foto-aparate. Potom je originalnim kljuem kojeg je pronašao u jednom od ureda otvorio spremište i ukrao motornu pilu. U garaži je razbio staklo na osobnom automobilu vlasništvo muškarca iz Sivice, u kojem je ispreturao stvari, ali ništa nije otuio. Materijalna šteta procjenjuje se na više tisua kuna.

Pobjednik natjecanja - ekipa DVD-a D. Kraljevec 2

DVD SVETA MARIJA organiziralo tradicionalno natjecanje sa zaprežnim špricama

Trea uzastopna pobjeda vatrogasaca iz Donjeg Kraljevca TEKST I FOTO: ALEN FUŠ

Minule nedjelje vatrogasci Svete Marije ponovno su bili uspješni organizatori 17. tradicionalnog meunarodnog natjecanja sa zaprežnim špricama koje je održano u samom centru Svete Marije. Svake godine sve atraktivnije natjecanje privlai i sve vei broj natjecateljskih ekipa. Tako je u natjecanju sudjelovalo 47 ekipa, od toga 36 muških i 11 ženskih. Dvije ekipe stigle su iz Slovenije, po jedna iz Maarske i Auatrije, dok su ostale došle iz ak osam hrvatskih županija. Ovo nadaleko poznato vatrogasno natjecanje je u ime pokrovitelja Hrvatske vatrogasne zajednice otvorio

Dragutin Trupkovi, a upriliena je i tradicionalna izložba zaprežnih šprica u središnjem parku. U ženskoj konkurenciji pobjeda je pripala DVD-u Selno iz Krapinsko – zagorske županije, druge su bile vatrogastkinje Strahoninca, a tree iz Varaždinskih Toplica.

ak dvije ekipe DVD D. Kraljevec na vrhu U muškoj konkurenciju ponovno su najbolji bili lanovi DVD-a Donji Kraljevec i to druga ekipa. Iza njih se plasirala njihova prva ekipa, dok je tree mjesto zauzela prva ekipa DVD-a Draškovec. Najboljima su Dragutin Trupkovi i predsjednik organizatora Ivan Pavlic uruili medalje

i pehare, dok su vatrogasci Donjeg Kraljevca u trajno vlasništvu primili ve drugi veliki prijelazni pehar jer su pobjedili tri godine zaredom. Najstariju ekipu na natjecanju imao je DVD Sveta Marija sa 580 godina, najstariji natjecatelj bio je Drago mrlec iz Donje Dubrave (80 godina), dok su najljepšu špricu imali lanovi DVD-a Draškovec. Treba spomenuti nastup Puhakog orkestra Male Subotice, Zagrebakih mažoretkinja i Letakog kluba Rode, a sve to pratio je veliki broj natjecatelja i posjetitelja, njih ukupno oko dvije tisue. Vatrogasno druženje nastavljeno je zabavom uz glazbeni sastav Globus.

Detalj s natjecanja

Najljepšom špricom proglašena je ona DVD-a Draškovec

Ostao bez „muzike“ u autu KURŠANEC - Nepoznati poinitelj u petak je u Ulici Zrinskih u Kuršancu provalio u automobil u vlasništvu muškarca iz akovca. Ukrao je auto-radio, DVD player, te zvunik i pojaalo oštetivši vlasnika za nekoliko tisua kuna.

Ženska ekipa DVD-a Strahoninec bila je najuspješnija od meimurskih ženskih ekipa

Dio ekipe DVD-a Sveta Marija ujedno domaina natjecanja ija ekipa je bila najstarija na natjecanju


17. kolovoza 2012.

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

MACINEC obilježio svoj dan i 15. roendan

Mjesto s jakim gospodarstvom, ali i bogatim društvenim životom PIŠE: VELIMIR KELKEDI FOTO: ZLATKO VRZAN

Naselje Macinec u sastavu opine Nedeliše na blagdan Velike Gospe u srijedu, proslavilo je svoj dan te ujedno petnaestu obljetnicu otkako je na inicijativu prvog predsjednika Vijea mjesnog odbora Ivana Oreškog, taj dan odabran kao Dan Macinca. Mjesni DVD ujedno pak je proslavio 90. obljetnicu, a Društvo žena Macinec deset godina rada. Sveanost je poela blagdanskom misom u župnoj Crkvi uznesenja blažene djevice Marije, dok je prigodan program uz govore i kulturno umjetnike nastupe održan na igralištu Nogometnog kluba Centrometal. Predsjednik Vijea mjesnog odbora Macinec Željko Kofja u prigodnom obraanju nije govorio o projektima Vijea izrazivši tek nadu da su „njihove aktivnosti vidljive“. Zahvalio je svima koji pomažu dobrobiti i napretku mjesta. Naelnik opine Nedeliše Mladen Horvat kazao pak je kako u opini „ine sve da zadovolje potrebe mještana Macinca“, podsjetivši na projekte izgradnje sportske dvorane i djejeg vrtia. Mjesto, od inae 580 stanovnika, eka i poetak izgradnje kanalizacijskog sustava. Projekti su, istaknuo je Horvat, spremni. Naglasio je da e spomenuta investicija biti meu prvima koja e se financirati europskim novcem, nakon što naša

Zahvalnice povodom Dana Macinca Podijeljene su i zahvalnice Vijea mjesnog odbora koje su primili – Opina Nedeliše, tvrtka Centrometal, Društvo žena Macinec, OŠ dr. Ivana Novaka Macinec, župnik Stjepan Markuši, KUU Seljaka sloga Nedeliše, DVD Macinec, Društvo žena Macinec i NK Centrometal.

U bogatom i raznovrsnom kulturno zabavnom programu uz ostale su nastupili uenici osnovne škole, Pjevaki zbor župne crkve Macinec te mlade pjevaice Saša i Rea Velicki kao i Debora Lovreni koja je prisutne oduševila svojom baletnom tokom.

DRAŠKOVEC

CIRKOVLJAN

Tradicionalno obilježeno Lovree 10. kolovoza u Cirkovljanu je obilježe blagdan svetog Lovre. Središnje slavlje održano je u crkvi svetog Lovre gdje je misu predvodio veleasni mr. Damir Bobovec, u zajedništvu sa više sveenika.U popodnevnim satima, slikari iz Likovne udruge

zemlja idue godine ue u Europsku uniju. Rekao je i da Macinec ima jaku industriju „po emu je i ispred samog naselja Nedeliše“. Sveanosti je prisustvovao i župan Ivan Perho koji je primio i prigodan poklon – svoju karikaturu, rad Ivana Krištofia.

donjeg Meimurja prikazali su tehniku crtanja ulja na staklu te izložili svoje radove. Svetkovina je obilježena i uz tradicionalnu zabavu u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Cirkovljan. ( oto: Stjepan Narana)

„Rokovo u Meimurju“ sve više prepoznatljiva duhovna manifestacija Draškovec je proteklih dana proslavio blagdan svetog Roka, zaštnika mjesta. Središnje slavlje održano je u etvrtak zavjetnom procesijom s kipom svetog Roka od nogometnog igrališta do perivoja svetog Roka kod crkve gdje je misu predvodio varaždinski biskup monsinjor Josip Mrzljak. U poslijepodnevnim sama uslijedio je i "Draškovski sejem" sa suvenirima, jelima i piima od kve, djejim radionicama i mjerenjem tlaka i šeera u krvi. Program se nastavio na mjesnom nogometnom igralištu"gdje je prireena izložba vrhunskih pasa Kinološkog društva iz Varaždina, nakon koje je odigrana i nogometna utakmica. Kod crkve je služena i veernja sveta misa, a zam je održan i festival svetog Roka. Trodnevna duhovna priprema uoi blagdana poela je inae ve u ponedjeljak, a sva tri dana organizatori su pripremili u glazbeno pjesnike veeri. Fotoreportaža u sljedeem broju. (vk)


10

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

17. kolovoza 2012. DRUGI dio ljeta uz Muru u z

S korito metlom Se domae z Marofa dohaja

Likovna Republika mala ali fajna družina

ZAVRŠENI Dani turizma u Svetom Martinu na Muri

Povorka starih zanata i obiaja najvei dogaaj Sveanom i velianstvenom povorkom starih zanata i obiaja te bogatim kulturno - umjetnikim programom i zabavom, u nedjelju su u Svetom Martinu završeni ovogodišnji Dani turizma, koji su ljetos okupili, kako je rekao Franjo Makovec, predsjednik Turistike zajednice, nešto manje sudionika, ali nisu bili ništa siromašniji nego ranijih godina. Istina je da je nedjeljnu priredbu posjetio izuzetno veliki broj, najvei u minulih

nekoliko godina, te da su u povorci starih obiaja i zanata sudjelovale 23 skupine iz Meimurja te gosti iz Babine Grede. Svoj doprinos velikom uspjehu nedjeljnom programu dala je Likovna Republika, iji lanovi su izradili desetak umjetnikih djela. Kroz program su vrlo dobro vodili ura z Meimurja, Eržika Koila i Dragec Koila. U prijepodnevnim satima održana je sveana sveta misa na otvorenom. Ovogodišnji Dani turizma Opine

Z beciklinima v Evropu, sad ili nikad

Sveti Martin na Muri, održavali su se od 22. srpnja i kroz razliite zabavne, kulturne i sportske dogaaje okupili su žitelje ovog dijela županije, te turiste i strane goste iz domovine i regije. Turizam u Svetom Martinu na Muri, okonanjem ove priredbe ne staje, on silovito ide naprijed u toplicama, vikendicama, podrumima, uz Muru i gorice. (S. Mesari)

Poljoprivreda i ribarstvo ministra Jakovinu zoveju

Da je metla konj, prvi bi ja bio

Tradicionalna kulturna, zabavna, sportska i gastronomska priredba Ljeto uz Muru u Murskom Središu približila se samom kraju. Ako je Gradski kotli bio najposjeenija priredba, najzanimljivija je bez sumnje bila Murska alka koja se u subotu poslijepodne održavala u Gradskoj luici. Lijep broj sudionika pokazao je svoje umijee u disciplinama talige party, korito party, slama party i metla party, gdje se po

U ŠTEFANCU održane seos

Krampusi k Muri vruinu tiraju

Vujek i stric idu z goric

SIVICA

U organizaciji MO Štefanec i tamošnje Udruge žena prošle su subote povodom obilježavanja dana mjesta po prvi put održane seoske igre na kojima je nastupilo sedamdesetak mještana podijeljenih u tri ekipe. Nakon sveane sjednice VMO-a i mimohoda mjesnih udruga ulicama Štefanca u petak, idueg su dana održana natjecanja u potezanju užeta, “živim takama“, kotrljanju bale sijena, ledenom osvježenju i mnogim drugim

„Nasmijana“ Vrba Odnedavno ureen okoliš oko sportskog igrališta u Sivici, tonije Siviki berek, popularno okupljalište žena iz Sivice još je ljepše ureen. Naime, lanice Udruge žena Sivica kao i svi ostali mještani Sivice, odsad nogometne utakmice mogu pratiti

Atrakivna n spretnosti“

iz hladovine gdje je izgraeno prigodno mjesto za odmor i druženje. Oko stabla žalosne vrbe postavljene su klupe i stolovi sagraeni od starih bandera koje je donirala Elektra akovec. Mjesni odbor Sivice svoj je doprinos dao time što je po-

Grane žalosne vrbe stvaraju ugodnu hladovinu

S novog odmarališta na Sivikom bereku, u samom centru sela, može se vidjeti nogometno igralište, djeje igralište i ostatak sela

klonio staru lipu koja se srušila kod Podrune škole Sivica, dok su radnici Tesar Strahija d.o.o.iz Podturna obradili drvo i izgradili klupe i stolove. U samom postavljanju klupa i stolova sudjelovali su radnici javnih radova opine Podturen kao i žene lanice Udruge

žena Sivica koje su premazale drvo zaštitnim lakom. Zemlja oko žalosne vrbe posuta je crvenom ukrasnom korom koju je donirala opina Podturen. Ova akcija u kojoj je svatko dao svoj doprinos pokazuje koliko je zapravo jednostavno urediti okoliš ukoliko imaš

kreativne ideje i složne ljude koji e pomoi u realizaciji. Stablo žalosne vrbe odsad više nee imati razloga da bude žalosno jer e zasigurno biti vrlo rado posjeivano mjesto na kojem e se širiti dobre emocije. (Andreja Šmitran)

Uvijek zabavne seoske igre iziskuju veliku spretnost svih natjecatelja


17. kolovoza 2012.

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

znaku Murske alke

om po vodi, taligama, m i slamom po suhom

FESTIVAL gibanice u Marskoj donio zapaženi nastup žena iz D. Dubrave Nije lehko unima v Sinju, ali niti našima v Središu!?

Idemo do kraja, kaj je nam Mura mrzla i globoka

pet lanova ekipe natjecalo i za simboline nagrade. Solidan broj gledatelja uživao je u vještinama koje su iskazali pojedinci a poglavito u korito partiy, gdje je trebalo obuzdati valove ne baš mirne

rijeke Mure. Do ekstaze publiku su dovodili sudionici korito partya koji su se u koritu vozili po Muri i gaali alku. Bilo je ispadanja iz korita u hladnu Muru, no natjecatelji su ostali do kraja uporni i svi su stigli do

cilja. Puno lakše je išlo s taligama, slamom i metlama Naveer je održan Disco Šmrk, lijepa priredba s nažalost malo publike. Do kraja Ljeta uz Muru ostaju još ribiko natjecanje u subotu u Križovcu i nedjeljno Prošenje v Središu, sa sveanom svetom misom u 11 sati te druženjem kod "zdenca istine i života" u župnom dvorištu. Time i tako e završiti ovogodišnje Ljeto uz Muru, koje po prvi puta otkako se održava nije imalo problema s kišom.. (S. Mesari)

Tree mjesto za dobravsku gibanicu s tikvom i makom U maarskom naselju Serdehelj minule subote održana je manifestacija pod nazivom Festival gibanice. Ovo je bila dvanaesta godina otkako se organizira dogaaj, a svake godine tamo se nau i Meimurci. Dobar uspjeh u kategoriji gibanica „tikva–mak“ u konkurenciji 36 uzoraka osvajanjem treeg mjesta postigla je ekipa žena iz Donje Dubrave. Dobravsku gibanicu pripremile su Franciska Maruši, Elizabeta Fabi i Elizabeta Jankoci. Na ovom meunarodnom kulinarskom natjecanju sudjelovale su i žene iz Donjeg Vidovca. Uspjeh

Žene iz Donje Dubrave koju su pripremale „tikva-mak“ dobravsku gibanicu zauzele su izvrsno tree mjesto u konkurenciji 36 ekipa

je još vei ako se spomene da su lanovi žirija bili Janoš Pataki, predsjednik Meunarodnog

saveza slastiara i Laszlo Zila, predsjednik Saveza obrtnika Maarske. (alf)

ske igre i susret prijatelja konja

natjecanja na „jahakoj stazi “ i u vožnji koija Zanimljivo natjecanje na Dravi prerasta u tradiciju

VIDOVSKA zlatarska alka

Sedamnaest jahaa i njihovih konja pokazalo se svoje znanje na stazi spretnosti

zanimljivim i atraktivnim narodnim igrama. Nakon svih prebrojanih rezultata pobjednik je postala ekipa Velikog Štefanca, na drugom je nmjestu bilo Novo selo, dok je tree pripalo ekipi malog Štefanca. Osim seoskih igara posjetitelji su na igralištu nogometnog kluba Jadran imali priliku po prvi puta u Štefancu vidjeti utrke konjskih koija i natjecanje u stazi spretnosti u jahanju. -Natjecalo se deset zaprega i petnaest jahaa na tridesetak konja, kazao je Hrvoje Križaji, jedan od organizatora

ovog zanimljivog natjecanja. Osim meimurskih zaljubljenika u konje i konjiki sport tu su bili i gosti iz Hrastovskoga, mjesta kraj Ludbrega. Vladimir Kosec najbolje vozio koiju Tako je u vožnji koijom sudjelovalo jedanaest natjecatelja, a na pobjednikom su se postolju našli lanovi Udruge Konj moj prijatelj. Prvo mjesto je osvojio Vladimir Kosec, drugo Tomo Rendi, dok je tree mjesto pripalo Stjepanu Blažeki. U stazi spretnosti u kojoj

je sudjelovalo 17 jahaa prvo mjesto osvojio je Karlo Hereni, drugi je bio Hrvoje Križaji, a trei Dario Pintar. Zanimljivo je da je pobjednik u ovoj disciplini nastupio na “posuenom” meimurskom konju Suzy, vlasnika Hrvoja Križaija organizator ovog zanimljivog susreta, jer je u Štefanec stigao samo sa sedlom, bez konja, no to ga nije sprijeilo da osvoji prvo mjesto na natjecanju. Organizatori za iduu godinu najavljuju još više igara, a nadaju se i odazivu veeg broja mještana. (so)

Mlade nade tri puta pogodile u „sridu“ i pobijedile I dok se u Sinju tradicionalno organizira „Sinjska alka“, tradiciju polako, ali sigurno iz godine u godine nabire i „dravska alka“. Tako su lanovi Moto nautikog kluba Vidovski zlatari druge godine zaredom bili su uspješni organizatori Vidovske zlatarske alke koja je održana na derivacijskom kanalu HE Dubrava kod mosta u blizini Donjeg Vidovca. Na ovom zanimljivom i jedinstvenom natjecanju sudjelovalo je 18 ekipa koje su imale zadatak da veslajui u dramskim

amcima u tri plova pokušaju pogoditi viseu alku i osvojiti što više bodova, a najviše bodova dakako donosi pogodak u sredinu. Ekipa broji tri lana, dva veslaju i usmjeravaju amac, a jedan lan ekipe gaa alku. Ovu godinu pobjednici natjecanja s maksimalnih devet bodova bili su Darko Gabaj, Emil Zvošec i Dario Gabaj koji su inili ekipu pod nazivom Mlade nade. Drugo mjesto pripalo je ekipi Mi 3 u sastavu Tomislav Matulin, Marinko mrlec i Rajni Artner, dok je

tree mjesto osvojila ekipa naziva Nerasti u sastavu Damir Cenko, Nikola Matulin i Valentino Friši. Tri najbolje ekipe od predsjednika kluba Nenada Lukše dobili su medalje, a pobjedniki trojac kui je ponio i prijelazni pehar. Sama manifestacija zapoela je zajednikom povorkom kroz Donji Vidovec uz pratnju bandista, a završila je panoramskom vožnjom amcima gdje su brojni posjetitelji uživali u svim prirodnim arima rijeke Drave. (alf)


12

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

17. kolovoza 2012.

KUU-a i Društvo žena Gornji Kraljevec

Tikva-mak “naj” kola Porcijunkulova Najizlagai Porcijunkulova 2012

VESELE razglednice s Porcijunkulova 2012.

Iz mnoštva izlagaa teško je bilo izabrati najbolje PIŠE: ROBERTA RADOVI FOTO: ZLATKO VRZAN

Uvijek je nezahvalno iz mnoštva kvalitetnih sadržaja izabrati najbolje jer svaka “izlagaka pria” ima svoju osobitost i vrijednost. Organizatoru, Turistikoj zajednici grada akovca zasigurno nije bilo lako izdvojiti “šlag na torti”, ali detalji kao što su orginal-

nost i kreativnost, stvaralaki rad i osebujnosti predstavljanja zavrijedili su etiketu “najboljih”. Ali zapravo, pobjednici su svi koji su kroz svih pet dana akovekog proštenja srdano i s osmijehom na licu doekivali posjetitelje od ranih jutarnjih do kasnih nonih sati. Sve izlagae s radošu oekujemo i slijedee godine.

Ugodno je mirišalo na akovekom proštenju. Slasne i ukusne domae delicije donijele su marljive lanice KUU-a i Društva žena Gornji Kraljevec. Pogau tikvamak jedva su stizale ispei kolika je bila potražnja za njima. Predsjednica Udruge Štefanija Jambroši i više je nego zadovoljna tako dobrim odjekom domaih pogaa: - Naša Udruga prisutna je redovno na proštenju ve od 2001. godine i svake godine je odaziv sve vei i vei. Pogau tikva-mak ne stižemo toliko ispei koliko je ljudi žele i traže.Svi se raspituju gdje nam se nalazi štand. Pogae radimo od domaeg tijesta, ak je i mak djelomino domai, onoliko koliko ga žene uspiju pripremiti. Ove je godine Udruga predsta-

vila i djeje igrake kakve su se nekad izraivale. Žetveni vijenci, lanii i prstenje od slame, narukvica, “satinec ili ti buza”, stolii, šeširii... Zaas su s ovog štanda nestajali i ti, današnjim mališanima, zanimljivi suveniri. A odrasli su se rado prisjeali svojih dana mladosti. Upravo s namjerom ouvanja tradicije, ova Udruga želi inalizirati projekat etno kue u Gornjem Kraljevcu. Unutar nekoliko prostorija ureenih u tradicionalnom stilu, jedna bi bila posebno namijenjena igrakama. lanice društva stoga pozivaju sve koji su zainteresirani pomoi u postavu tog dijela etno kue sa svojim pisanim prilozima o nainu izrade negdašnjih igraaka ili pak prilozima ouvanih starinskih igraki.

KUD Makovec prezentira tradiciju žetvenih obiaja

KUD MAKOVEC

Tradiciju treba uvati i njegovati Kulturno umjetniko društvo “Makovec“ prvog je dana proštenja podsjetilo sve posjetitelje na potrebu ouvanja tradicije i kulturne baštine Meimurja. Uz demonstraciju i predstav-

Radionica “Kreativno more” i svi ostali programi izvedbi Brankice i Gorana Paska u Vilinskoj šumi zapaženi su i nagraeni kao najbolji djeji sadržaj

ljanje žetvenih obija, pjesme, plesa, glazbe i molitve, predstavili su i negdašnju kuhinju “naših starih”. Danas se ta nekad obina jela svrstavaju u red izuzetnih gastronomskih delicija.

Predsjednica KUU-a i Društva žena Gornji Kraljevec Štefanija Jambroši (prva lijevo) sa lanicama

OLDTIMERI po 13. puta GOSPA od anela

Temelj svih dogaaja Porcijunkulova Proslava blagdana Gospe od anela - Porcijunkule okupila je mnogobrojne vjernike iz Meimurja te Slovenije i Maarske. Franjevaki samostan u akovcu i ove je godine pripremio sadržajan duhovni program. Porcijunkulsko proštenje sveano je otvoreno prigodnim duhovnim koncertom nakon veernjeg misnog slavlja prvog dana trodnevne duhovne priprave koja je zapoela u ponedjeljak 30. srpnja. Ponajvei interes i okupljanje vjernika izazvala je sveana procesija s kipom Majke Božje koja prolazi akovekim ulicama. Na procesiji su izmeu ostalog sudjelovali i Pomurski Hrvati. Vrijedi takoer istaknuti i dvojezinu svetu misu na slovenskom i maarskom jeziku. Crkveni blagdan “Gospa od anela” temelj je svih dogaaja Porcijunkulova što se ne smije zaboraviti. Raduje spoznaja kako iz godinu u godinu upravo duhovni programi okupljaju sve vei broj hodoasnika i vjernika.

“Ne smij se! I ti eš biti star” Kolekcionari i zaljubljenici u stare automobile i motocikle okupirali su u subotu 4. kolovoza Park Rudolfa Kropeka i Trg Eugena Kvaternika povodom 13. Meunarodnog oldtimer susreta “Meimurje 2012”. Povijesno vrijedna vozila stizala su na mjesto susreta ve od 8 sati ujutro. Sveanost otvaranja susreta održana je na pozornici Tomislav, a na izložbu povijesnog nasljea tehnike kulture u domeni starih “limenih ljubimaca” pristiglo je više od 150 vozila koja su stigla iz Hrvatske i susjednih zemalja. Simpatina vozila privukla su pozornost mnogobrojnih posjetitelja i šetaa svih generacija. Nakon revijalnog okupljanja u akovcu, oldtimeri su krenuli na panoramsku vožnju Meimurjem u dužini od 100 km na ruti Selnica, ehovec, Sveta Marija, akovec. “Ne smij se! I ti eš biti star”, jedna od suvenir naljepnica odražava radostan duh koji krasi sve “oldtajmeraše”, a uoili smo je na vozilu supružnika Šteice i Josipa Sovar iz Ivanovca. Taj brani par ve dugi niz godina sa svojom “bubom” godišta 1967. krstari i sudjeluje na mnogobrojnim old timer susretima u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Njemakoj i Maarskoj. I kako kaže Josip Sovar: “Svi se poznajemo, rukujemo se i pozdravljamo. Mi smo kao jedna velika familija. Ako zatreba, uvijek pomažemo jedni druge, bilo u životu, bilo na cesti. Ali naša vozi-

50. međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam Gornja Radgona, Slovenija, | od subote 25. kolovoza do četvrtka 30. kolovoza 2012, od 9.00 do 19.00 sati (zadnji dan do 18.00 sati)

“Fio” nekad glavno prijevozno sredstvo ovdašnjih prostora, danas je pravi raritet la baš zato što su dugotrajna, naješe ne trebaju velike popravke.. (smijeh).” Druženje i prijateljstvo upravo je i ponajvea vrijednost ovakvih susreta. Stoga poželimo svim “oldtajmerašima” još mnogo, mnogo novih kilometara i zajednikih radosnih družbi.

Tradicionalno svjež! Velika nagradna igra! Možda ste baš vi sretni posjetitelj koji će se s 50-og sajma AGRA odvesti s novim automobilom TOYOTA AYGO Orange! U velikom nagradom izvlačenju možete sudjelovati sa svakim pravilno ispunjenim nagradnim kuponom.

AH Furman Ptuj

45-godišnja “buba” nikad nije iznevjerila svoje vlasnike

Pravila nagradne igre objavljena su na www.pomurski-sejem.si

Pomurskisejem_AGRA_oglas_123X173_Varazdinske_HR.indd 1

www.pomurski-sejem.si

9.8.2012 8:02:17


17. kolovoza 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 13


14

Poljodjelstvo

17. kolovoza 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Vino i grože na svakom koraku i za svakog posjetitelja

Mihael Novinšak ( u crvenoj majci), odlian domain i gost

DAN vina i jabuka u Jurovaku

I jabuke i grože su dobro, ali vino je najbolje Izuzetno velik broj ljudi okupio se u petak na Danu vina i jabuka koji je u organizaciji Udruge voara i vinogradara Opine Sveti Martin na Muri održan u svetomartinskom vinogorju. Svi sudionici okupili su se na imanju obitelji Mihaela Novinšaka u Orešju, dijelu Naselja Jurovak, odakle su krenuli na šest kilometara dugi pohod po klijetima i vinogradima, da bi se ponovno okupili kod Novinšakovih gdje je održano druženje uz jelo, pie i glazbu.

Na ovom zaista lijepom skupu prijatelja vinograda, vina i jabuka bili su i meimurski župan Ivica Perho, svetomartinski opinski naelnik Franjo Makovec i Ivan Martan, predsjednik županijskog Odbora za poljoprivredu i turizam, kao i predsjednici raznih udruga, društava i klubova. Vinogradari i voari koje su sudionici pohodili rekli su kako su unato ne baš povoljnim vremenskim prilikama i jabuke i grože u dobrom stanju te se oekuju solidne berbe.

Šest kilometara, kroz vinogorje i vonjake lako s eprošlo

- Sve je to u redu s jabukama i grožem, ali nama je vino u najboljem stanju, ulo se iz vesele i zadovoljne skupine koja je propješaila oko šest kilometara ne osjeajui nikakav umor. - Tako je uvijek kod nas, veselo i zabavno, pak nitko niti ne misli na noge i umor, rekao je Mladen Dobrani, glavni organizator priredbe koja je po broju sudionika nadmašila sve dosadašnje, a obitelj Novinšak se iskazala odlinim i pažljivim domainom. (S. Mesari)

MEIMURSKO vinogorje

Šubi najavio berbu groža Rukovoditelj Savjetodavne poljoprivredne službe u Meimurskoj županiji mr.sc. Milorad Šubi, u petak je na Danu vina i jabuka u Jurovaku najavio ovogodišnju berbu groža.

Šubi je okupljenim vinogradarima rekao kako e berba zapoeti krajem kolovoza ili poetkom rujna, što je vrlo rano u odnosu na normalne godine, ali da su na to utjecale vremenske prilike, poglavi-

Berba poinje ranije, a vina e sadržavati visoke alkohole, kaže mr.sc. Milorad Šubi

to velike vruine tijekom srpnja i kolovoza. Isto tako vinogradarima preporuio da više ne obavljaju nikakvo tretiranje (prskanje) ranijih sorti groža kako bi ono kod berbe bilo potpuno isto, bez ikakvih ostataka škropiva. Rekao je kako e vina sadržavati visoke alkohole, više od uobiajenih i prosjenih z anaše podruje. - Spuštanje temperature zraka nou i prema jutru na svega 6 C stupnjeva, loše e se odraziti na grože, ali e dobro doi jabukama, rekao je mr.sc. Milorad Šubi, dodajui da se niti s jednom berbom previše ne žuri kako bi se postigla što bolja kvaliteta plodova i kasnije preraevina, poglavito vina, sokova i octa. (S. Mesari)

Lijepe i ukusne lubenice na Kovaevom imanju u Gardinovcu

MLADEN Kova iz Gardinovca proizvodi lubenice

Lubenice slasnije i sonije od svih uvoznih Na svom poljoprivrednom gospodarstvu Mladen Kova iz Gardinovca proizvodi lubenice i t ne bilo kakve, nego slasnije i sonije od svih uvoznih, ali i mnogih domaih koje kupujemo u trgovinama, placovima i sajmovima. - Zaista naše lubenice su vrlo ukusne, slatke i zavidne veliine i težine, što sami vidimo, no najbolje ocjene dolaze od onih koji ih konzumiraju svježe s njive ili korektno ohlaene, kaže Kova, dok na polju odvaja plodove kojima je vrelo sunce ispeklo sloj kore. - Da, ove vruine, posebno vrelo sunce poinile su nam

velike štete jer preko treine lubenica nije za ljudsku prehranu zbog nagorjele kože. No sve druge su vrlo kvalitetne usuujem se rei vrhunske. Slasne, sone i lijepe lubenice rezultat su dobre obrade tla i navodnjavanja što je najvažnije u cijelom procesu. Bez navodnjavanja plodovi lubenica ne bi opstali, odnosno ne bi bili toliko soni, naglašava Kova, koji svoje lubenice prodaje na kunom pragu. Proizvodnjom lubenica poeo se baviti pred tri - etiri godine više iz radoznalosti nego zbog ekonomike, ali je

ubrzo uvidio da je lubenica zanimljivija od paprike koju je njegova obitelj ranije proizvodila. Od 20 poetnih sadnica proširio se na nekoliko stotina, a u obradi mu pomaže obitelj, supruga Irena te kerke Adela i kristina, a najviše punica Vera Baksa. Ovogodišnji urod i kvaliteta daju im poticaj za daljnju sadnju i proizvodnju lubenica na dobrom gradinovskom zemjištu. Manji dio zemljišta dobiti e paradajz i zelje, a lubenica posatje njihova "carica" meu povrem. (S. Mesari, Z. Vrzan)


17. kolovoza 2012.

Poljodjelstvo 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

I ljeti se voli vrt.

Caryopteris Kako je lijep ovaj Svijet! Ovdje potok, ondje cvijet. Ljeto je dugo, ljeto je toplo, ljeto je pomalo istrošilo naše cvjetno strpljenje. Sve je ve posustalo s cvatnjom. Ljetnice naravno drže tempo, ali grmlje je nekako prazno. ak su i na njegovanim ružama cvjetovi malobrojni. Sad nastupaju oni, Kariopterisi. To su zgodni i zanimljivi listopadni polugrmovi kasne cvatnje. Evo, sad smo uveli i tu kategoriju, nisu baš pravi grmovi, nego polugrmovi. Uzgajaju se zbog sivo-zelenih, kopljastih listova i malenih, no obilnih modrih cvjetova. Otporni su na mraz.

Mali grm koji ne naraste više od 1m, idealan je za sadnju na prednji dio sunane gredice ili kao niska živica. Cvate kada je veina drugog grmlja ve ocvala, ima lijepe i aromatine listove. Posadite ih nekoliko u skupini i uživajte u patuljasto plavim ili ljubiasto-plavim cvjetovima. Uspijevat e na svim vrstama tla ukljuujui i vapnena. C. clandonensis je popularna vrsta – hibrid koji je prije mnogo godina uzgojila Kraljevska hortikulturna udruga u Velikoj Britaniji. To je okrugli grm veliine 1,5x1,5m sa sivozelenim lišem, skupinom li-

jepih cvatova blijedoplave ili ljubiasto-plave boje koja se pojavljuje kasno ljeti i cvate do rane jeseni. Postoji nekoliko sorti. Arthur Simmond – nazvan po uzgajivau – ima plave cvjetove i uredna je rasta. Heavenly Blue i Kew Blue imaju cvjetove koji su tamnije plave boje nego osnovna vrsta. Sorte je teško raspoznati ali Worcester Gold emo prepoznati lako po mladom lišu zlatnožute boje. C. incana (1,2 m) ima listove sa sivim dlaicama.

Traži potpuno sunani položaj i voli dobro ocjedito vrtno tlo. Na takvom mjestu izgleda kao vrlo raskošan grm lavande kasne cvatnje. Orezivanje ovih polugrmova mora biti oštro i svake godine. U ožujku porežite izboje oko 5 cm iznad razine tla. To je slian postupak kao s trajnicama. Zato smo kariopteris nazvali polugrmom. Polugrm, poluovjek, polusvijet. Lijepi pozdravi iz IVE!

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijaliska ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sa, subotom od 7 do 12 sa, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - dežurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PRELOG: Specijalizirana ambulanta za

male životinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠE: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA: Ambulanta Donja Du-

brava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, derazaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sa. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC

ŽELJEZO (Fe) I LJUDSKI ORGANIZAM Željezo je najzastupljeniji prijelazni metal na zemlji bitan za mnoge oblike života te ga, uz rijetke izuzetke, svi živi organizmi trebaju za opstanak. Smatra se esencijalnim jer je sastavni dio svih staninih procesa ukljuujui disanje, redoks procese, energetski metabolizam, DNA sintezu i regulaciju gena. Unato sveprisutnoj distribuciji i obilju željeza u biosferi, organizmi mogu biti izloženi pomanjkanju ili pak preoptereenju željezom ak i s fatalnim posljedicama. Željezo se u prirodi u dva oksidacijska stanja, kao željezo (II) i željezo (III) odnosno u obliku dvovalentnih i trovalentnih iona željeza. Soli dvovalentnog željeza zelene su boje i lako se otapaju u vodi, dok su soli trovalentnog željeza crvene ili smee boje i teško su topljive. Velike razlike u redoks potencijalu dvovalentnih i trovalentnih iona željeza doprinose ulozi željeza kao bitnog biološkog metala. Živi organizmi su prisiljeni usvojiti djelotvoran nain transporta željeza i njegov mehanizam skladištenja da bi ravnotežu izmeu štetnih i korisnih uinaka željeza. Tako bakterije i gljivice stvaraju prirodne spojeve, siderofore, koji služe prijenosu željeza iz

okoliša u stanicu. Kod biljaka dva su naina prijenosa željeza iz tla – redukcija i keliranje. Kod životinja željezo je uglavnom steeno hranom te kao takvo ima dobru ili ogranienu biodostupnost ovisno o izvoru. Tako se željezo iz crvenog mesa jako dobro resorbira dok se željezo iz biljaka slabo resorbira zbog prisutnosti fosfata, polifenola i ostalih spojeva koji inhibiraju resorpciju i stvaraju netopive komplekse. U normalnim nutritivnim uvjetima odrasli sadrže oko 45 mg (žene) odnosno 55 mg (muškarci) željeza po kg tjelesne mase, odnosno u ljudskom tijelu je 3 do 5 grama željeza. Ukupna koliina željeza u organizmu je uglavnom u formi hemoglobina (60-70 %) te 10 % kao mioglobin, citokrom i drugi enzimi sa željezom, a 20-30 % je vezano na feritin i hemosiderin. Višak željeza se izluuje, ali odreeni dio zaostaje u crijevima, žui, a male koliine i u noktima i kosi. Ukupno izluivanje željeza je 0,5 mg po danu. Željezosudjeluje u raznim metabolikim procesima u organizmu kao što su prijenos kisika, sinteza DNA i prijenos elektrona. Koncentracija željeza u tkivima treba biti dobro regulirana jer

poveane koliine dovode do ošteenja tkiva kao rezultat stvaranja slobodnih radikala. Poremeaji metabolitma željeza spadaju u naješa oboljenja kod ljudi te obuhvaaju široki spektar bolesti s razliitim klinikim manifestacijama – od anemije do neurodegenerativnih bolesti. Poznavanje regulacije željeza na molekularnoj razini je kritino u identiiciranju uzroka bolesti te postavljanju pravilne dijagnoze i tretmana lijeenja. Iako nije znanstveno dokazano dosadašnji podaci govore da nije preporuljivo uzimanje željeza van izioloških zahtjeva na da bi se izbjegli simptomi nedostatka željeza potrebno je zadovoljiti preporueni dnevni unos. Kada željezo nije dovoljno zastupljeno u hrani, homeostatski mehanizam poveava crijevnu apsorpciju željeza iz tjelesnih skladišta. Zalihe se pri tome brže troše nego što se željezo apsorbira iz hrane što može dovesti do njegovog nedostatka u organizmu. Tijekom posljednjih nekoliko desetljea nastojanja u vezi unosa željeza uglavnom su se svodila na prevenciju nedostatka željeza i to tijekom rasta i u periodu trudnoe. Interes za željezo pojaan je i injenicom da dio stanov-

ništva Zemlje ne konzumira meso i mesne proizvode, što po mišljenju mnogih može izazvati nedostatak esencijalnih elemenata kao što su cink i željezo. Smatra se da je uz nizak unos mesa i povean unos leguminoza i žitarica apsorpcija željeza i cinka smanjena. Žitarice i leguminoze esto sadrže visoki sadržaj inhibitora apsorpcije minerala, kao što su ftalati i polifenoli koji inhibiraju cink i non-hem željezo stvaranjem netopljivih kompleksa u crijevima. Stoga je biodostupnost ovih mikronutrijenata iz ovih vrsta hrane esto slaba. Usljed toga nedostatak ovih mikronutrijenata predstavlja veliki zdravstveni problem u zemljama u razvoju, utjeui na rast, razvoj i sposobnost pamenja u djece. Životinjski proteini u mesu svinja, teladi, goveda, janjadi i peradi pospješuju resorpciju željeza. Tvari odgovorne za bolju resorpciju, obino zvane mesni faktor, nisu poznate ali speciine aminokiseline ili dipeptidi nastali razgradnjom u probavnom sustavu mogu poveati resorpciju željeza. Hrana poput jetre, bubrega, srca, meso bez masnoa i perad najbogatiji su izvor željeza. Nenad Martinec, dipl.ing. preh.tehn.

TITAN DUO PACK 1ha 520,00 kn


16

Mozaik

CRVENI KRIŽ akovec

AKCIJA „Fijoline“

Skupljena odjea, obua i hrana za Smiljana i Josipa Humanitarna udruga Fijolina pokrenula je akciju pod nazivom S.O.S. 1 putem koje prikupljaju odjeu, obuu i hranu za djecu koja žive u teškim životnim uvjetima. Donaciju za djecu možete dati i u novanom obliku, ako uplatite novac na žiro raun Humanitarne udruge 2392007-1100074777 mo-

del 02 kod Meimurske banke sa naznakom SOS1. Predsjednik Fijoline Nenad Peršak javio je kako su sve prikupljeno proslijedili Smiljanu i Josipu zbog kojih je akcija i pokrenuta, a koja i dalje traje. U prvoj posjeti djeci koja žive u stvarno nemoguim uvjetima u što su se i osobno uvjerili, odnijeli su 2.150 kuna i pun auto odjee, obue i hrane.

Peršak smatra da se taj problem može riješiti jedino ako se ta djeca presele iz te sredine sa ili bez roditelja. Udruga i nadalje prikuplja pomo za njih i nadaju se da e možda Centar za socijalnu skrb, kao i županijske ili gradske strukture reagirati, jer ako se taj problem ne riješi tada toj djeci ne preostaje ništa drugo nego da postanu problem društva u kojem živimo. (alf)

SOCIJALNA ZADRUGA “Humana nova”

Rasprodaja nošene i nove odjee i obue Bliži se poetak školske godine i pravo je vrijeme za obnovu garderobe školaraca i djece vrtike dobi. Ali i starije dobne populacije zasigurno e moi ponešto pronai za sebe na rasprodaji odjevnih predmeta i obue u organizaciji socijalne zadruge Humana Nova. Redovita mjesena dvodnevna prodaja 1. i 2. klase donirane nošene i nove odjee i obue odvijati e se u sortirnici Humana Nove (kompleks Stari hrast, kod nadvožnjaka, Dr. Ivana Novaka 38, u dvorištu), u petak i subotu (24. i 25. kolovoza), u vremenu od 8 do 17 sati.

Druga klasa donirane nošene odjee je klasa vrlo slina prvoj klasi donirane nošene odjee koja se prodaje u Malim duanima Humana Nova u akovcu i Varaždinu. Razlika je u tome što je 2. klasa odjee dodatno obraena (uklonjene su mrlje, lekovi na odjei), popravljena (nedostajali su gumbi, zatvarai) ili oporabljena. Odjea 2. klase prodavati e se na kilograme, biti e lako pretraživa po kutijama, na uredno posloženim stolovima i stalcima. Cijena kilograma odjee je 15 kuna, a kupci sami biraju odjeu i važu. Cijena odjee 1. klase jed-

Uenici iz 15 osnovnih škola na Rabu Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa akovec ve šestu godinu za redom organiziralo je besplatno ljetovanje djece na Rabu. Na ljetovanje je upueno dvadeset i sedmero djece iz 15 osnovnih škola Meimurske županije koje su sudjelovale na natjecanju ekipa mladeži i podmlatka Hrvatskog Crvenog križa. U vremenu od 27. srpnja do 3. kolovoza 2012. godine djeca su boravila u odmaralištu Društva naša djeca Varaždin u Rabu, na otoku Rabu, uz pratnju profesorica Mire Pai i Dubravke Kekeš. Vrijeme je jako brzo prošlo u zajednikom kupanju, igrama, razliitim radionicama, plesu i upoznavanju s povijesti

naka je kao i u Malim duanima Humana Nova. Kupovinom i odabirom ove odjee možete znatno uštedjeti, ali i dati potporu djelovanju socijalne zadruge Humana nova koja zapošljavanje osobe s invaliditetom i drugih društveno iskljuenih osoba. Time izravno doprinosite izgradnji društva tolerancije te pomažete socijalno iskljuenim osobama i njihovim obiteljima unaprijediti njihovo samopouzdanje i kvalitetu života. U konanici dajete svoj mali, ali znaajan doprinos održivom razvoju lokalne zajednice, smanjenju siromaštva i ouvanju prirode. (rr)

Uenici iz osnovnih škola Meimurja na Rabu

te kulturnim znamenitostima grada i otoka. Na sunanom Rabu sklopljena su mnogobrojna prijateljstva, zaiskrile prve simpatije i napunjene su

“baterije” za nadolazee dane. Vjerujemo da e ovo ljetovanje svima ostati u dugom i nezaboravnom sjeanju. (K)

Uži krug obitelji

NEDELIŠE

HODOŠAN

Susret generacije roenih 1952./53.

U Hodošanu se protekle subote okupila generacija 1952. i 1953. godine kako bi proslavila 60 obljetnicu života i 45 obljetnicu završetka osnovne škole. U crkvi Ivana Nepomuka u Hodošanu održana je i sveta misa koju je vodio župnik župe Sveti Juraj u Trnju Darko Kelemeni, a potom je prema željama okupljenih Maja Narana obavila fotograiranje ispred stare osnovne škole. Stara

17. kolovoza 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

osnovna škola Hodošan u koju su polazili danas je zapuštena i bez prozora i treba joj temeljita obnova. Mnogi su nazoni bili zaueni zbog toga što se škola, koja je i svojevrsni spomenik kulture, ne obnavlja za neku drugu djelatnost ako ve nije za školu. Posjeeni su i grobovi umrlih prijatelja iz djetinjstva, što je i najtužniji momento cijelog susreta. U veernjim satima, svi

su se okupili u restoranu Klubu 114 na Graninom prijelazu Gorian. Nszone su pozdravili organizatori susreta Andrija Ilijaš i Željko avlek, te uitelj Drago Blagus, a druženje je potrajalo do kasno u no. Mnogi iz generacije 1952. danas su u inozemstvu, znatan dio u Zagrebu i drugim mjestima Hrvatske a jedan dio je ostao kod kue. (JŠ)

Suzana i Vanja Avdonjin proslavili srebrni pir Proslava 25. godišnjice braka uvijek je krasna romantina pria. Živjeti skladno u ljubavi i povjerenju etvrt stoljea zaslužuje prigodnu sveanost koja se popularno u našim krajevima naziva “srebrni pir”. Upravo jednu takvu lijepu priu donosi i brani par Vanja i Suzana (djevojaki Dania) Avdonjin koji su vjenani 25. srpnja 1987. godine. Životni put ih je odveo živjeti u Švicarsku (Kloten kod Züricha ) gdje su polazili školu i upoznali se. Meimurka Suzana porijeklom je iz Nedeliša, a suprug Vanja iz Belog Manastira. Poznanstvo i prijateljstvo okrunjeno je sretnim brakom.

Povodom obilježavanja 25 godina zajednikog života i braka organizirali su prigodnu sveanost u Nedelišu u užem krugu obitelji kojoj su nazoili i ki Anja (23 god.) i

sin Natan (20 god.). Sveanost je razigrao i svirkom razveselio i duo Paloma. Harmonija zajednikog života neka potraje, sve do zlatnog pira i dalje... (S.Zorkovi)

Slavljenici Suzana i Vanja s djecom


KLJUNA KOST

Što treba(mo) popraviti kako bi dobili najsjajniju medalju Kultura postupanja posjetitelja s otpadom i bolje pozicioniranje štandova KAZALIŠTE

Ljetna turneja akoveke glumake družine Pinklec HKUU Sveti Martin

Razgovor s povodom

Mladen Badovinac, frontmen grupe TBF - Svi smo mi u istom “d....”. Puno je tu zezancije, koja nije pretjerano drugaija na ovim prostorima. U tekstovima obraujemo životne slike koje nisu isforsirane. Saša sve to duhovito piše, ima oko za detalje. Tako da se svako može pronai u našim pjesmama. Ne umišljamo sebi da smo iznad sistema, mi smo ga samo dobro opisali.

Nova turistika atrakcija Rimljani protagonisti davne autohtone kulture VARAŽDIN

Audicija za mjuzikl “Josip i kriave boje njegovih snova” Imagine Fest Varaždin

Primaju se prijave mladih bendova


2

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

LJETO S POPUSTOM!!!

STIGLI ZIMSKI KATALOZI I JESENSKA PUTOVANJA!

Kultura

17. kolovoza 2012.

AKOVEC, 19. - 29. kolovoza Centar za kulturu, 14. Škola medijske kulture ‘Dr. Ante Peterli’

akovec u znaku medijske kulture! akovec e od 19. do 29. kolovoza živjeti nadasve filmski. U Centru za kulturu u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza u suradnji s Hrvatskom kinotekom održavat e se 14. Škola medijske kulture ‘Dr. Ante Peterli’. Svi polaznici desetodnevnog edukativnog programa imati e priliku uiti i družite se s vodeim hrvatskim teoretiarima filma, filmolozima, redateljima, snimateljima, montažerima, glumcima i filmskim kritiarima. Damir ui,

Dražen Ilini, Snježana Tribuson, Edo Lukman, Goran Tribuson i Leon Luev tek dio su imena hrvatskog filmskog svijeta koji e voditi pratee radionice, seminare i druženja. Program Škole medijske kulture prema preporuci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa vrijedan je doprinos razvoju medijske, posebice filmske kulture, u okviru nastave hrvatskog jezika i književnosti u našim školama. Osim nastavnika za sudjelo-

vanje u radu škole mogli su se prijaviti i svi zainteresirani u cilju nadogradnje znanja iz filmske kulture. Svrha programa Škole medijske kulture je dati temeljna znanja za provedbu nastavne (osnove medijske teorije, osnove filmskoga jezika, temeljne filmske vrste, intermedijske veze, metodike radionice), a putem radionica omoguiti stjecanje neposrednih stvaralakih i radnih iskustava korisnih za nastavu. Za vrijeme održavanja škole medijske kulture nee biti filmskog programa u Centru za kulturu.

DRUGA strana medalje akovekog proštenja NAŠA PREPORUKA CHARTERA

Švicarska 16.09, 5 dana, od 3.290 kn

Andaluzija 27.09., 6 dana, od 4.990 kn

NAŠA PREPORUKA PUTOVANJA BARCELONA 30.8., 4 dana, od 3.290 kn ISTANBUL 20.9., 5 dana, od 2.695 kn

NAŠA PREPORUKA DALEKIH PUTOVANJA DUBAI 03.10., 6 dana, od 4.650 INDIJA 06.10., 9 dana, od 11.490 JORDAN & IZRAEL 07.10., 8 dana, od 8.490 MEXICO & KUBA 25.10., 11 dana, od 14.990 SAFARI U KENIJI I ODMOR NA DIANI BEACHU 26.10., 10 dana, od 12.990

NAŠA PREPORUKA ODMORA VELI LOŠINJ Vitality H. Punta 4*, do 1.9. 1 pol, od 490 kn TISNO H.Borovnik 3*, 11.8.-25.8., 7 pol, od 2.470 kn TROGIR H. Medena 2*, do 1.9., 7 pol, od 2.050 kn POSTIRA / BRAČ H. Pastura 4*, 13.8.-1.9., 7 pol, od 3.095 kn KORČULA H. Bon Repos 2*, do 1.9., 7 pol, od 1.580 kn

NAŠA PREPORUKA MEDITERANA TUNIS iz Zagreba, TURSKA iz Graza i Ljubljane GRČKA iz Graza i Ljubljane,... zatražite ponude u poslovnici!

PRODAJEMO I ULAZNICE ZA KONCERTE RED HOT CHILI PAPPERS u ZG 29.08. IL DIVO u ZG 17.09. ulaznice za sportska događanja RUKOMET, košarka... i još mnogo toga...

9LšHLQIRUPDFLMDXQDšRMSRVORYQLFLXČDNRYFX 326-(7,7(1$6,3878-7(6.203$620

www.kompas.hr

KLJUNA KOST - kreativa, književnost, kompilacije, slikarske i glazbene kompozicije, kakofonija, kamera, kantata, kulturne i znanstvene karijere, katedra, kinematografija, kinodvorana, klasina glazba, klavijatura, komplementarne boje, koncept, kontrast, kontura, kopiranje, koordinate, kreda, kritika, kultura življenja ... TEKST I FOTO:ROBERTA RADOVI, SINIŠA OBADI Katkad nam se ini kako je svijet prepun ljudi koji s radošu ukazuju na neke manjkavosti, pogreške ili nedostatke. Namjera promišljanja “Kljune kosti” ovog puta nije prstom ukazivati na propuste, ve skrenuti pozornost na detalje kulture življenja u cilju njihova unapreenja. Svi mi bi trebali biti voljni poslušati tui stav i priznati kako su mogui drukiji, možda i kvalitetniji oblici izvedbe nekih projekata. Tema je netom završena mani estacija “Porcijunkulovo 2012” koja je samo “kost” sveprisutne problematike i na mnogim drugim priredbama našeg grada i kraja. Postavlja se pitanje kakvu smo razglednicu odaslali svim posjetiteljima našeg proštenja? Što su naši gosti osim kulturno-turistikih i koncertnih dogaaja odnijeli kao uspomenu, što su vidjeli u ponosnom nam gradu Zrinskih? Suvremena vizualizacija prostora, predmeta i naina življenja njeguje upravo taj kult “vienja”. Sve više dolazi do izražaja krilatica “vidjeti znai vjerovati”. Tako su opazive osobine predmeta ili objekata kao što su boje, materijali i oblici esto puta prvi signali i in ormacije o nama. Besprijekorno ureen gradski park ili privatni vrt, dotjerane rizure i odijela prolaznika, prilazi gospodarskim objektima ili likovno zanimljivo oblikovani promotivni materijali, postaju standardi i simboli kvalitetnog življenja i sveopeg poslovnog i javnog komuniciranja. I nekako se upravo filozofija modernog života oitava kroz kriterij vidljivosti: znati možemo samo ono što vidimo. A znamo i volimo vidjeti sklad, istou i jasnu poruku. U kojoj mjeri smo te postulate zapazili na akovekom obilježavanju “Gospe od Anela”?

Neke bitke se moraju više puta voditi da bi se u konanici pobijedilo I kad smo svi ve po završetku akovekog “španciranja” bili umorni i kad se grad poeo istiti od veselica, zapazili smo detalj na koji mogu vrlo lako i brzo utjecati i sami izlagai. Njihov izlagaki prostor poželjno je ostaviti u stanju kakvim su ga zatekli. Naljepnice oznaka prostora jednostavno je ukloniti, tek u par sekundi. Dva su dana po završetku izlaganja još uvijek bile zaljepljene, sve dok ih nisu uklonili marljivi djelatnici zaduženi za gradsku istou. A završna slika našeg ljudskog civilizacijskog dostignua je “hraak”. Nije ni za otografiranje. Ali je nažalost prisutan. esto i previše puta. Nikad mi nije i nee biti jasno zašto bi svi morali vidjeti postupak i rezultat iskašljavanja izluevina neijih žlijezda. Toliko o kulturi, sreom ipak manjeg broja prolaznika našeg grada.

ŠTO TREBA( BI DOBILI NA Kulturu postu otpadom i bol (ne)Kultura postupanja Porcijunkulovo iz godine u godinu izrasta u organizacijski sve zahtjevniji program. To je zapravo program svih nas koji živimo u ovom gradu koji se tih dana pretvara u jednu veliku pozornicu. Svi stanovnici grada s pridošlim gostima i posjetiteljima postaju glumci, koji izlaze i silaze s pozornice igrajui

vlastite uloge. Sami kreiramo velik dio zbivanja, bilo u negativnom ili pozitivnom smislu. Nakon razigranih noi jutarnji prolazak gradom odaje sliku nepoznavanja bontona postupanja s otpadom. Ne može se oekivati da e o otpadu brinuti jedino i iskljuivo nadležne institucije za zbrinjavanje otpada.

HKUU SVETI Martin na Muri ponudio novu turistiku atrakciju

Rimljani protagonisti davne autohtone kulture - Ideja o Rimljanima kao sekciji HKUU Sveti Martin na Muri, krenula je od profesora mr. Dražena Crneca, današnje predsjednika HKUU Sveti Martin, a potom je ostvarena uz pomo Meimurske županije i svetomartinske opine u cilju popularizacije kulturne i povijesne baštine PIŠE: STJEPAN MESARI

Prava turistika atrakcija postaju "Rimljani", skupina mladih ljudi iz Opine Sveti Martin na Muri, koji sudjeluju kod kulturnih, vjerskih i društvenih dogaanja u opini i župi, a svojom pojavom plijene pozornost kako domaih tako i stranih ljudi,

gostiju i turista. Odjeu i pripadajue opremu i predmete izrauju sami lanovi uz pomo opinske Turistike zajednice i po svemu je istovjetna s odjeom Rimljana iz vremena kada su oni naseljavali podruje Svetog Martina na Muri, a to je bilo od 1. do 4. stoljea poslije Krista. Najvei doprinos daju Petrana Bacinger i Mira Peri, koje modeliraju, konstruiraju

i izrauju odjeu i opremu. Koreografija i logistika su u rukama predsjednika mr. pro . Dražena Crneca i tajnice Kristine Vožar. - Rimljani su ostvareni na temelju programa Tradicijska povorka kulturno - povijesne baštine, a cilj nam je prouiti i sistematizirati grau o kulturnom životu i ouvanju kulturne povijesne baštine, popula-


17. kolovoza 2012. AKOVEC, 17. kolovoza, 19 sati Centar za kulturu,

AKOVEC, 18. kolovoza, 19 sati Centar za kulturu

Poetnici Filmska komedija i drama progovara o mladom Oliveru kojem se svijet preokrene kad mu otac priopi da je neizljeivo bolestan i da ima - mladog ljubavnika Andyja (Goran Višnji)! Film “Poetnici” je bio veliki hit meu nezavisnim filmovima te je dobio nagradu Gotham za najbolji nezavisni film i najbolji

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

glumaki ansambl, što znai da je nagradu dobio i naš Goran Višnji koji je pohvaljen za ulogu mladog homoseksualca. Christopher Plum-

mer je u 82. godini konano dobio Oscara, a svi zajedno su dobili vrlo dobre kritike. Film je ocijenjen kao odlina studija karaktera koja izbjegava klišeje nezavisnog filma, te uspjeva depresivnu temu pretvoriti u šarmantnu komediju. Kritiari su istakli iskrenost i toplinu glavnih likova koji samo žele biti sretni. Ova se dramska komedija u trajanju od 105 minuta preporuuje starijima od 13 godina.

Naša majka “Naša majka” istinsko filmsko remek djelo. Nemojte propustiti pogledati potresnu dramu o dvoje blizanaca koji ispunjavaju posljednju želju svoje majke. Jedno pismo trebaju odnijeti svom bratu za kojeg

nisu ni znali da postoji, a drugo pismo trebaju predati ocu

za kojeg su mislili da je mrtav. Tijekom svoje potrage poinju doznavati zastrašujue tajne iz majine burne i brutalne prošlosti, a svako novo otkrie približava ih istini koja e zauvijek obilježiti njihove živote...Snažna i potresna pria, istinsko remek djelo preporuuje se starijima od 14 godina.

a

(MO) POPRAVITI KAKO AJSJAJNIJU MEDALJU panja posjetitelja s lje pozicioniranje štandova Ljetna je žega, ali odmora Gostovanje Pinkleca na Meunarodnom festivalu djeteta u Šibeniku

KAZALIŠNA ljetna turneja akoveke glumake družine

a s otpadom Nesretno pozicioniranje štandova Odložimo te otpatke u košaru za smee, bacimo taj opušak u predvienu kantu, a ne kraj nje. Izlagai štandova uredno su pospremili i pripremili svoj izlagaki prostor za sljedei dan. Ali ujutro ih na njihovom mjestu doekuje iznenaenje u vidu ostataka hrane, razne ambalaže i drugog smea. Sigurno ne želimo nikome poslati takvu razglednicu našeg grada.

Ovogodišnje akoveko proštenje ugodno je iznenadilo urbanom svirkom na pozornici Štros gdje smo zamijetili i posjetitelje iz Zagreba i Varaždina. Kao domain ovog grada ne osjeam se baš ponosno pred gostima kod obližnjeg prostora koji se koristi za plakatiranje. Pro esionalna

Prema jednoj poslovici etiri stvari se ne mogu vratiti: izgovorena rije, izbaena strijela, protekli život i propuštena prilika. Možda smo svi zajedno ove godine propustili

rizirati vrijednosti i znaaj ouvanja te baštine kao i aktivno doživljavanje i spoznavanje nekadašnjeg povijesno okruženja, pojašnjava znaaj Rimljana kao kulturne i turistike atrakcije, a jednog dana možda i kao povijesne vrijednosti ovog kraja. Naime, prema zapisima na mjestu današnjeg Svetog Martin a na Muri nalazilo se naseljeno, kulturno, trgovako i vojno obrambeno središte ovog dijela Rimskog carstva, grad Halicanum. Mnogi predmeti iz tog vremena otkriveni su krajem prošlog stoljea i pohranjeni su u Muzeju Meimurja, a današnja

struka ureenja javnih prostora zasigurno bi predložila kvalitetnije ureenje tog dijela ulice i predložila suvremeniji i uredniji prostor za plakatiranje. este su pritužbe, što se vidjelo i u našoj anketi graana o impresijama s Porcijunkulova, kako su pozicije štandova u gradu previše zbijene. Jer, ljudi vole razgledavati i kupovati u ugodnoj atmos eri. esto prevelika gužva odnosi i mogunost vee zarade izlagaima, jer potencijalni kupac gubi komoditet ugodnosti kupovanja kad mu za vratom dahe stotinjak (naješe znojnih) prolaznika. Vrhunac nesretnog pozicioniranja zapažen je u Perivoju Zrinskih. Teško je gastronomski uživati u tradicionalnom okusu langoša kad se on peenjari kraj kante za odlaganje psejeg izmeta. Vjerujemo, ni sam organizator dogaanja, Turistika

zajednica grada akovca, nije bila odviše oduševljena ovakvom pozivnicom za degustiranje proštenskih delicija.

priliku imati najsjajniju medalju Porcijunkulova. Vjerujem kako e slijedee izdanje biti obilatije istoom eksterijera i gradskih prostora na koje utjeemo i mi sami graani.

Ugodno e mi biti zapaziti sjaj u oku sugovornika kad e govoriti o sjajnim danima provedenim u akovcu uz kvalitetne i sjajne kulturnozabavne programe.

Ladanjski život, poglavito za muževe

svetomartinska generacija na to vrijeme podsjea nošnjama,

predmetima i držanjem (stilom) što se moglo vidjet na ovogodiš-

njim Danima turizma Opine Sveti Martin na Muri, poglavito, u nedjelju u Povorci starih obiaja i zanata, na svetomartinskim ulicama. Na ovoj priredbi se predstavila nova skupina pod nazivom Slaveni, koja prikazuje dolazak Slavena na ove prostore i zasigurno e poput Rimljana pobuditi interes publike. Mladi iskazuju interes za ovakve projekte, mr. Crneec ima ideje i volje, potrebno je tek osigurati financijska sredstva koja e se brzo vratiti kroz razne vidove predstavljanja i nastupa Rimljana i Slavena kao kulturno - povijesnih skupina.

za družinu Pinklec “nega” Iako ve danima sunce prži, kazališna družina Pinklec na okupu se drži. Juri estivalima po kopnu i moru, i u nastavku saznajte gdje e doekati slijedeu zoru... Dakle, Pinklecov nemiran duh i ovog ljeta je na putu. Srpanj i kolovoz rezervirani su za estivalska gostovanja. Službeni program Meunarodnog estivala djeteta u Šibeniku obogatili su izvedbom lutkarske predstave “Ptiica” u dva veernja termina. Jadranska turneja nastavljena je na Cresu gdje je pinklecova ekipa pomogla “susedima” Varaždincima (HNK Varaždin) iznjedriti Prvi estival lutkarskih kazališta u Osoru (FLOS). U Osoru i Malom Lošinju odigrana je predstava ''A tko si ti?''. Morski dio turneje zapeatili su gostovanjem na estivalu na iovu gdje su izveli lutkarsko igranu predstavu “Tata Lav i njegova sretna djeca” u koprodukciji sa Djejim kazalištem Dubrava.

„Klupica“ izvedena u Delnicama Družina potom osvježenje traži u Gorskom kotaru i sudjeluje na estivalu Kotar Fest koji se od ove godine održava na više lokacije goranskog kraja. Davor Dokle-

ja voditelj dramskog studija Dada K.D. Pinklec o tom dijelu ovogodišnje ljetne turneje je kazao: - Kotar Fest smo otvorili predstavom “Klupica” u Delnicama. Izuzetno nam je bilo drago što sudjelujemo na ovom estivalu, ne samo zato jer je to prvi takav estival u tom dijelu Hrvatske ve i zbog toga što je jedan od organizatora ovog estivala naš dobar prijatelj i glumac Matija Kezele (glumi u više Pinklecovih predstava). Prvi Kotar Fest prošao je odlino, a Matiji možemo samo poželjeti da ih u budunosti bude barem sto i da kazalište u Gorskom Kotaru zaživi i poživi im duže. Pinklece možete uskoro dohvatiti na obližnjem Špancir estu. Petak, 31. kolovoza, njihov je dan predstavljanja na tom varaždinskom estivalu dobrih vibracija i emocija. Odigrati e predstavu “Tata Lav i njegova sretna djeca” u jutarnjem terminu s poetkom u 11 sati te je ponoviti naveer u 18 sati. Kazališna družina Pinkec pronalazi vrijeme i za kreiranje nove predstave radnog naziva “Snjeguljica mora umrijeti”. Koprodukcijski partner predstave je HNK Varaždin, a akoveka publika moi e novi uradak Pinkleca pogledati krajem rujna. (rr)

Turisti i mještani iova uživali su u predstavi “Tata Lav i njegova sretna djeca” u izvedbi K.D. Pinklec&Djeje kazalište Dubrava


4

Scena

PETAK, 24. 08., ŠPANCIRFEST, POZORNICA STARI GRAD Saša Maek & Phat Phillie, Kiril Dzajkovski

Pozornica MTV prvog dana u znaku elektronskih ritmova ast otvaranja pozornice uz bedeme Starog grada u Varaždinu odnosno tkz. MTV pozornice imat e Saša Maek i Phat Phillie, varaždinsko-zagrebaki dvojac. Uz njih se veže etiketa nositelja hrvatske, ali i europske clubbing scene! DJ Phat Phillie zajedno sa mladim, ali i globalno popularnim bubnjarom Saša

Maekom pripremit e teren za izlazak makedonskog glazbenika Kirila Džajkovskog. Poznat je po suradnji s jednim od najpoznatijih makedonskih bendova “Leb i sol” te izvedbama glazbenih mikseva makedonske etno glazbe s electro ritmovima. Kiril je sudjelovao na brojnim kompilacijama objavljenim

RAZGOVOR S POVODOM Mjuzikl “Josip i kriave boje njegovih snova” izveden je i u akovcu prije nekoliko godina. Glumci, plesai i pjevai bili su iskljuivo amateri

AUDICIJA

Za mjuzikl “Josip i kriave boje njegovih snova” Jedan od najpoznatijih mjuzikala svih vremena “Josip i kriave boje njegovih snova” održat e se 16. listopada u Areni Varaždin u izvedbi meunarodnog kazališta “CornerstoneArts” Hrvatska. Mjuzikl je napisao Andrew Lloyd Webber a tekst Tim Rice, poznat po scenariju za Disneyev animirani ilm “Kralj lavova”. Ovaj je mjuzikl na Broadwayu do danas izveden više od 1000 puta. U Hrvatskoj je do sada odigran nekoliko puta uz potporu redatelja mjuzikla Richarda Monteza, utemeljitelja i direktora “CornerstoneArts” kazališta. Sve izvedbe bile su izrazito dobro posjeene i unaprijed rasprodane, a mnogi e se prisjetiti i sjajne realizacije mjuzikla istovjetnog organizatora u akovcu prije nekoliko godina. Osobitost kazališta ini nain odabira glumaca, plesaa i pjevaa. Za izvedbu u odreenoj državi i gradovima glumaki postav se pronalazi iz redova prijavljenih amatera. Za varaždinski spektakl audicija za mjuzikl “Josip i kriave boje njegovih snova” najavljena je za ponedjeljak 10. rujna 2012. godine u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin s poetkom u 17,00 sati. Svi koji su zainteresirani sudjelovati u ovom raskošnom scenskom mjuziklu neka ne propuste doi na audiciju. (rr)

17. kolovoza 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

u svijetu za izdavae kao što su Putumayo, 10 KILO, Pschent Music, Third Ear Music i Distinctive Records. Osim rada na projektima s elektronikom glazbom i svojih solo albuma, Kiril piše glazbu za ilm, televiziju i kazalište. Uz takve goste zabava na MTV pozornici je zajamena.

P,ETAK, 24. 08., ŠPANCIRFEST, POZORNICA KORZO, Kavaliri, Mejaši

Željni ste zaviajne glazbe kajka Trk na varaždinski Špancirfest! Cimbulaško violinski sastav “Kavaliri” dolazi iz Bednje. Kroz svoj glazbeni izriaj njeguju autohtonu glazbu bednjanskog kraja. Zaštitni znak Kavalira su pjesme ispjevane na bednjanskom govoru

koji se ubraja meu najinteresantnije, najmelodinije i najkompliciranije govore kajkavskog narjeja zbog bogatstva vokala, diftonga, zanimljivih glasovnih promjena i akcenata. Svakako vrijedi doživjeti

MLADEN BADOVINAC, frontmen grupe TBF koja je nedavno ponovno rasplesala akovec

Ne umišljamo sebi da smo iznad sistema, mi smo ga samo dobro opisali! PIŠE: ROBERTA RADOVI FOTO: ZLATKO VRZAN

u manjim klupskim prostorima: — Mi ipak najbolje funko ž d a p on ajb olji cioniramo u klubovima kaprogramski sadržaj paciteta do 2000 ljudi. Iako ponudio je ve prvi nam je gušt svirati u velikim dan nedavno završene madvoranama. Svaki taj velik nifestacije “Porcijunkulovo koncert je za pamenje. Mi 2012”. lanovi splitskog bennismo bend koji bi mogao eda The Beat Fleet ili skraesto svirati u tako velikim prono TBF donijeli su na glavnu storima. Bolje sve to ispadne akoveku pozornicu svoje kad nam je publika bliže, kad glazbene vinjete gradskog žismo prisniji s njima i kad se sa vota dalmatinskih gradova svakim možemo vidjeti u “oi koje se tematikom i probleSvirke u Hrvatskoj i u oi”. Što se tie nastupa u rematikom bitno ne razlikuju gostovanja u regiji giji, jedno smo vrijeme malo od naina i stila življenja • Nakon izdanja albuma više svirali po Sloveniji, a to je ovdašnjih prostora. Tom se uslijedila je dvoranska tursad nekako prestalo. U Bosni i prigodom frontmen TBF-a neja s gostovanjem u velikim Hercegovini smo prisutni od Mladen Badovinac kroz mo- dvoranama u Rijeci, Zagrepoetka i od prvog albuma zaian razgovor dotaknuo bu i Splitu. Iskustvo svirke smo super primljeni. Tamo dosadašnje glazbene krea- pred mnogobrojnom publiredovito imamo koncerte. tive, aktualnih problema u kom je slatko, ali kako kaže U Srbiji slabo nastupamo, društvu i pojedinih detalja Badovinac, TBF je stvoren nismo imali tamo službeno dinaminog života benda. z a nast u- izdanje, pa je bilo teško proUvertira u razgovor bio je p e movirati album. Ali pomalo osvrt na glazbenu koncepse ipak povezujemo s srpJa sam jedan ciju posljednjeg albuma skom klupskom scenom. Ove od kretena koji misli da “Pistaccio metallic“ zime u Beogradu, u dvorani koji je izdan sredinom psovke nisu problem. Ja sam od Amerikana, okupilo se oko prošle godine: tih utopista koji misle da su silovanje, 1000 ljudi što je za bendove - Velika je razlika rat, glad... i takve rijei odvratne i ne bi kao što smo mi super. Bili nakon izdanja prva dva albuma. Od tre- trebale da postoje. A ku'ac, pi'ka, govna, smo na Exitu dva puta, te sisa... su najnormalnije ljudske pojave. eg albuma nadalje, s ve š to snimamo, Psovke proizlaze iz kolokvijalnih snimamo s bendom. govora i one su Proces je ostao isti. Nisu neizbježne. radikalni zaokreti u zvuku, al' opet svaki album ima svoj karakter. Ništa se ekstremno nije promijenilo. To je uvijek prepoznatljiv TBF. Ovaj zadnji album mi najbolje zvui. Razlikuje se produkcijski. Najbolje mi je snimljen. Sami smo ga prvi put produkcijski odradili i svima nam je to na neki nain pobjeda. Vrijediš onoliko koliko ti vrijedi zadnje dijelo. Mislim da smo napravili dobru stvar. • Singl “Mater” odmah je isprofiliran kao velik hit ne samo unutar anova TBF-a ve i kod drugih štovatelja urbane glazbe, što je dodatno pozicioniralo bend kao

M

jedan od najpopularnijih u Hrvatskoj. — Imamo rekordno puno koncerata. Ovo ljeto nam je indikativno koliko smo popularni. “Pisme” se vrte na radiju. Komentari su u plusu i zadovoljni smo. Najpopularniji? Nije to mogue kad je evidentno da ima popularnijih izvoaa od nas. Objektivno, ima izvoaa koji privlae više publike i imaju više koncerata od nas.

Mi izvoai koji se bavimo goruim temama, propovijedamo obraenicima, a oni koji bi nas trebali saslušati i doživjeti prosvjetljenje nemaju intelektualnog kapaciteta da svirali u Šapcu i Subotici. Ide lagano. Makedoniju im se to dogodi. I to je nismo ni dotakli, Crnu goru tako. isto nikako. Imali smo dva poziva za gostovanja u Crnoj gori u protekle 4 godine, ali se nismo uspjeli dogovoriti. I tamo je izgleda malo klimava situacija...(smijeh). • Koncertni nastupi nakon akovca? — Široki brijeg, Vodice, Cres, Cavtat, Makarska, Biograd, Virovitica, Crikvenica, Pula, Imotski, Labin, Starigrad na Hvaru,... a onda idemo u Gdanjsk u Poljsku. Poslije toga u Prag. Nije to neka meunarodna karijera, to je više neki pucanj u prazno. Koncerti su vezani za meunarodni dogovor vezan uz maturalna putovanja preko Kolegijuma.

— Svi smo mi u istom “d....”. Puno je tu zezancije, koja nije pretjerano drugaija na ovim prostorima. U tekstovima obraujemo životne slike koje nisu isforsirane. Saša sve to

Tibiefovske pjesme kao kritika aktualnog stanja društva • Socijalno angažirani tekstovi daju osobit peat vašim pjesmama. Upravo takva tematika bliska je standardu života veini ljudi ovdašnje regije.

Sjajan koncert u akovcu uz potporu mnogobrojne publike


17. kolovoza 2012.

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PETAK, 24. 08., ŠPANCIRFEST, POZORNICA TRG MILJENKA STANIA, Josipa Lisac

avaca? to jezino bogatstvo. Kajkavštinu e na pozornicu Korza donijeti i tamburaški sastav “Mejaši” koji je nedavno gostovao i na akovekom proštenju “Porcijunkulovo 2012”. esto ih se naziva tamburaši u starkama jer

duhovito piše, ima oko za detalje. Tako da se svako može pronai u našim pjesmama. Ne umišljamo sebi da smo iznad sistema, mi smo ga samo dobro opisali. Mogu li britki komentari i tekstovi vaših pjesama utjecati ili možda ak pokrenuti neke dogaaje u cilju poboljšanja kvalitete života obinih ljudi?

Da se drugaije izražavamo to bi ispalo umjetno • Psovke u vašim pjesmama su odraz bunta ili jednostavno odraz stila života naših krajeva? — Ja sam jedan od kretena koji misli da psovke nisu problem. Ja sam od tih utopisa koji misle da su silovanje, rat, glad... i takve rijei odvratne i ne bi trebale da postoje. A ku’ac, pi’ka, govna, sisa... su najnormalnie ljudske pojave. Psovke proizlaze iz kolokvijalnih govora i one su nezbježne. A da se drugaije izražavamo to bi zvualo previše umjetno kao što to ujemo u puno hrvatskih ilmova, a da ne govorim o sapunicama. Nekim udom smo se najviše ispsovali na zadnjem albumu. U Materi smo se najviše ispsovali i u poetku je ak i meni bolo uši. Sad baš uživam u tome... (smijeh).

Koncert Josipe Lisac – osebujan vizualni i glazbeni doživljaj se od ostalih tamburaša razlikuju i po stilu odijevanja. Tradicionalne narodne nošnje zamijenili su trapericama i starkama. Sastav ine mladi glazbenici koji uspješno vežu tamburu s pop-rock elementima.

- Zakljuujemo kako mi izvoai koji se bavimo goruim temama, propovijedamo obraenicima, a oni koji bi nas trebali saslušati i doživjeti prosvjetljenje nemaju intelektualnog kapaciteta da im se to dogodi. I to je tako. Ne znam koliko puta bi se nešto trebalo preformulirati pa da se dogodi neko super prosvjetljenje. To ustvari i nije bio naš cilj. Frustriraju nas te neke konice, pa se teme napišu da bi sami sebi umirili nemiran duh. Ima puno ljudi koji to prepoznaju, ali da je to nešto što e promijeniti svijet... i nije. Bob Dylan napiše “Master of War” pa ljudi opet uzimaju puške i pucaju. Nek’ ljudi rade s našim pismama što hoe. • Što biste istakli kao gorui problem hrvatskog društva? — Dosta velik problem je korupcija, to je nešto što se proširilo u svakoj pori našeg života, nemogue je to izbjei. Toliko je ukorijenjen taj

Unikatna i ekscentrina. Sjajan i jedinstven vokal koji izvodi raznolike glazbene žanrove. Sve je to jednostavno, jedna i jedina, Josipa Lisac. Svojim nastupom i izvedbom vjenih hitova poput “O jednoj mladosti”, “Magla”, “Danas sam luda”, “Dok razmišljam o

neki mentalitet u stilu: “ajmo za.ebat kralja koji nas gazi”. Ne znam kako emo iz tako duboko raširenog mentaliteta doi do toga da postanemo jedna Nizozemska, jedna Švicarska. Svak' pogoduje nekome svome, od prodaje jabuke do dogovaranja oko Pelješkog mosta. Tako je i u glazbi. Ako ideš raditi po pravilima, završit eš u Vrapu. • U pjesmama se esto dotiete i problematike života mladih. Kakav je vaš stav prema mlaim generacijama? — Sretni su jer su mladi, mogu jest kruha kol'ko hoe, a nee im se uhvatiti u salo i ljubomoran sam zbog toga. Mogu piti duže dana zaredom, a da im ne pukne glava. Ja se ve nakon dva moram oporavljati, pa sam isto zato ljubomoran... (smijeh). Mladost je super, krasni su. Vidim da je masu njih zanemareno u opem kulturnom razvoju. Klinci su dosta bahati, nego što su to bili prije. Nemaju takta, nemaju u sebi bontona za: “dobra veer, ja sam taj i taj, tija bi to i to...”. Sve bi nešto džonom u prsa i takve stvari. I ja sam ima takve godine, pa se nisam tako ponaša kao što se ova mladost danas ponaša. Bez respekta su... eto to me žulja.

Nagrade i zarada od glazbe •Split je oduvijek bio izvorište brojnih originalnih glazbenih autora. O današnjoj splitskoj glazbenoj sceni Badovinac promišlja konstruktivno i kritiki: — Ima puno bendova, puno je ljudi koji se bave glazbom. To što je kvantitet velik, ne znai da je i kvaliteta. Nema dovoljno kvalitetnih autora. Više fali dobrih autora tekstopisaca nego kompozitora. Ne vidim tu neku razvaljujuu silu koja e nešto novo napravit. • Može li se u Hrvatskoj dobro živjeti od glazbe?

nama”, “Na, na, na”,”Ja bolujem”... oplemenit e sveanost otvaranja ovogodišnjeg varaždinskog Festivala dobrih emocija Špancirfesta. Sama o sebi kaže da se užasava prosjenosti i banalnosti i itav njezin život posveen je iznalaženju novih, originalnih, esto pu-

ta i šokantnih rješenja, što je uvijek i na svakom mjestu ini atraktivnom, zanimljivom i provokativnom. Starogradski ambijent Stanieva trga bit e sjajna kulisa još jednom koncertu Josipe Lisac koja e zasigurno iznova ispovocirati snažnu znatiželju posjetitelja.

Izlet u kazalište i slobodno vrijeme U suradnji s Zagrebakim kazalištem mladih realiziran je “izlet” grupe u kazališne vode. Predstava “Garaža” koja izmeu ostalog ukazuje i na problematiku obiteljskog nasilja je poetkom 2010-te doživjela i svoju praizvedbu u legendarnom njujorškom kazalištu „La MaMa“, poznatom po eksperimentalnom teatru. Dojmovi s gostovanja u gradu koji nikad ne spava bili su za TBF-ovce i Mladena Badovinca i više nego dojmljivi: - New York je bio dobar izlet. ‘ebeno dobro smo se povezali s tom glumakom ekipom iz ZKM-a. Svi su super i od njih se može puno nauit ne samo o glumi, nego i o životu. To je najvrijednije

— Nije pravilo. Od glazbe može živjeti samo netko odreen tko ima razliit stil i toliko kvalitetnih pjesama koje e godinama privlaiti publiku na koncerte. Nama je trebalo punih deset godina da doemo do toga da možemo rei da živimo od glazbe. Dugo, dugo smo jahali da doemo do toga. • Ovdje u Meimurju, ali i diljem Hrvatske prepoznaju vas i kao zaštitno lice poznatog pivskog brenda. Potrošaki mentalitet hrani takve marketinške kampanje koje su izuzetno dobro prihvaene zbog duhovitosti i originalnosti. Glazbenici danas ulaze u takve suradnje i sline projekte uz kompromis zbog zarade? — Danas nema naina da budeš odvojen od toga. Najsretniji bi bili da ne moramo na koncertima biti obljepljeni banerima sponzora. Sria je

akoveki korzo nije splitska riva ali je dobrodošao za promoviranje zajedništva benda

u tom iskustvu. Predstava je takva kakva je. Fifty-ifty, ili se publici svia ili im se gadi. Nama je bilo gušt radit. New York me impresionira. Volim velike gradove. Nakon tri dana sam se osjea ko domai. Novih kazališnih projekata i suradnje s glumcima zasada nema, kako je Badovinac na kraju našeg razgovora kazao, “ali u budunosti ništa nije iskljueno“. Slobodno vrijeme koristi za razmišljanje o novom albumu i: - Šetam psa, odem na pie u jedan kai... sad sam malo zanemario odlaske u teretanu, ali obino i to radim, a ako se dogodi dobar koncert, odem na koncert. Život je OK.

ove scene da uope ima takvih sponzora koji se s jedne strane drže nogometne reprezentacije, a s druge rock'n'rolla. S njima je super suradnja. Mene su pozvali da budem u jednoj reklami i mislio sam da e to biti samo jedanput jer u biti musav na snimanju kao što sam uvijek. Sad sam se skompa s ona tri “debila”, kažem to iz dragosti, bolje mi je re' s one tri ludonje. Sad mi je svaki put ludilo do na snimanje... (smijeh). Marketing... sve je to još jedna slika apsurda, ne samo u Hrvatskoj nego i svjetska koja bi nestala ukidanjem monetarnog sistema, što se nee dogoditi. Dok para vlada, to je tako. To se izmeu ostalog zove - odrastanje. • S ovogodišnjeg Porina TBF je odnio kui jednu od glavnih nagrada odnosno za album godine “Pistaccio Metallic”. Ipak se o toj priredbi ne izražavaju se prevelikim oduševljenjem. — Porin ko Porin, uvijek dosadnjikava manifestacija. Ne znam kako ga razigrat. Nismo ništa oekivali. Jednostavno nije nam se više dalo bavit se smislom Porina, pa smo u zadnje vrijeme poeli zadovoljavati potrebe izdavaa i nekih naših navijaa, koji nas vole vidjet kako primamo nagrade. Uvijek je to pravo pitanje: jesi li pravi dobitnik ili gubitnik. Mi doemo, ako što dobijemo uzmemo, kažemo hvala i odemo u svoju sobu. Tamo se zabavimo i to je “to”.

IMAGINE Fest Varaždin

Primaju se prijave mladih bendova Varaždinska Udruga mladih O-mega poziva mlade bendove Meimurske i Varaždinske županije prijaviti se na predselekcijsku veer “Imagine festivala 2012”. Jedan od ciljeva organizatora tog meunarodnog festivala je ponuditi mladim glazbenicima priliku da kreiraju glazbu u profesionalnim uvjetima, besplatno putuju i nastupaju na veim europskim glazbenim scenama, primjerice poput gostovanja u drugim državama lanicama Jeunesses Musicales (Slovenija, Rumunjska, Makedonija, Švedska, Norveška, Belgija, Francuska, Njemaka). Finale ovog internacionalnog okupljanja mladih glazbenika pod nazivom “Imagine festival 2012.” odvija se u Belgiji, a natjecanje je organizirano na nain da svaki prijavljeni bend dobiva odreenu nagradu. Osim nagrada u obliku svirke na festivalima, nude se i drugi oblici nagrada poput profesionalnog fotograiranja mladih bendova, intervjua na glazbenim portalima i radio postajama te koncerti u organizaciji Udruge mladih O-mega. Za Imagine Fest Varaždin mogu se prijaviti bendovi i izvoai svih stilova glazbe u dobi od 12 do 20 godina. Prijave traju do 1. rujna 2012. na mail adresu imagine.varazdin@gmail.com te na linku službene Facefook stranice Imagine festivala http:// www.facebook.com/ events/338386739582426 . (rr)


6

17. kolovoza 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Knjige, glazba ... KAJ TE BRIGA

KNJIŽNICA “Nikola Zrinski” akovec preporuuje

KOLUMNA O GLAZBI I OKO NJE

Piše: Igor Baksa

Plagiraj me nježno (IV.) Kao što smo rekli, obrada se razlikuje od plagijata po tome što je u prijavi nadležnoj instituciji koja se bavi glazbenim autorskim pravima naveden autor izvorne melodije. Meutim, ne biste vjerovali koliko pjesama je u hrvatskoj prošlo kao plagijat i za to nitko ne mora odgovarati. Naravno, jer smo malo tržište i, primjerice, odvjetništvu Michaela Jacksona nije palo na pamet dizanje tužbe, jer bi na kraju za autorstvo vjerojatno dobili neku kunsku siu. Plagirao ga je izvjesni Bojan Šalamon koji je navodno napisao glazbu za navijaku pjesmu Nereda feat. Zapreši Boys “Srce vatreno”. Kad ujete pjesmu “You Are Not Alone” Michaela Jacksona, svima je jasno da je to potpuno ista pjesma. Sva srea da meu navijakom populacijom nema mnogo fanova Michaela Jacksona. Da navedemo još neke od preoitih plagijata (dok emo se hrvatskim kraljevima plagijatorstva pozabaviti sljedei put). Dorijan Klari na Index.hr piše o sljedeim kraama: E.T. “Na Boži sama”, plagijat je “Last Christmas” Wham-a. Pitam se tko bi bio toliko lud da ide plagirati jednu od najpoznatijih božinih, a i pjesama uope. Odgovor je – Boytronic, u glazbenoj branši poznat po preoitom plagiranju. Thompson, takoer poznat kao jedan od najoitijih plagijatora, izmeu ostalih ukrao je melodiju pjesme “Super Trooper” švedsko-svjetskog kvarteta ABBA za svoju junaku himnu “Iza devet sela”. Thompson je priznao da njegova i ABBA-ina pjesme pre-

Anelka Subaši: Uzmite sudbinu u svoje ruke Hrvatska astrologinja koja savjetuje mnoge obine i poznate osobe i pomaže im da prepoznaju i iskoriste svoje potencijale svojom knjigom pokazuje kako osnovna znanja iz astrologije i psihologije te njihova primjena u svakodnevnom životu mogu biti korisni za podizanje svijesti o sebi i svojim mogunostima. Otkrijte kako planeti utjeu na vaša kljuna životna razdoblja, nauite prepoznati te planetarne utjecaje, bilo da su pozitivni ili negativni. Kad ih postanete svjesni, tada ete ih moi iskoristiti na najbolji mogui nain i - unato okolnostima - upravljati svojim

životom! Konkretnim savjetima, temeljenim na godinama praktinog iskustva u radu s ljudima, Anelka Subaši pomoi e itatelju da pronae pravi savjet za sebe, koji e ga potaknuti da pozitivno razmišlja i riješi svoj problem. Pronaite odgovore na pitanja poput: Kako mogu prepoznati i iskoristiti utjecaj planeta?, Kako planeti utjeu na ljubav i posao?, Kako donijeti pravilnu odluku?, Kada je najbolje vrijeme za nov i posao?, K ako prevladati krizu srednjih godina, Kako biti istinski sretna/an? te mnoga druga koja sve više namee ubrzani ritam življenja.

Beletristika: 1. Gerard Donovan: “Julius Winsome” 2. Wolfgang Hilbig: “Ja” 3. Tom McCarthy : ‘ K ‘

Publicistika: 1. Anelka Subaši: Uzmite sudbinu u svoje ruke 2. Rima Rudner: Kako postati sretan 3. John Harrison: Vrt u malom

ALBUM TJEDNA

Black Coffee: Adagio više nalikuju jedna na drugu, pa mu se pola krivice oprašta. Meutim, hrvatska glazbena struka je zakazala udijelivši Thomsponu grand prix Hrvatskog Radijskog Festivala, koji prima samo “nove autorske i neemitirane pjesme”. Doris Dragovi “To”, jedan je u nizu Huljievih vješto ukamuliranih plagijata, a rije je o krai glazbe velikog hita Glorie Gaynor “I Will Survive”. Kopir aju i r a z ne svjetske uzore, Ivana Kindl malo se zaletjela, pa je sa Silvijem Pasariem potpisala "Strastvenu ženu", koja nije ništa drugo nego tek ponešto izmijenjena Beyoncina "Naughty Girl". Vesna Pisarovi otpjevala je pjesmu “Ja ekam no” Milane Vlaovi, istovremeno pjevajui “Because You Love Me” Celine Dion. Na Dori je prošla zapaženo, jednako kao i mnoge druge pjesme s hrvatske estrade koje su, zapravo, kopije stranih veih ili manjih hitova. Previše je takvih pjesama da bi se sve pobrojale, tako da je pametnije stati dok još imamo prilike.

br. 884

Ime i prezime: Adresa: Broj telefona: Mozaik knjiga u suradnji s Međimurskim novinama poklanja knjigu jednom čitatelju. Za to je potrebno popuniti nagradni kupon te ga poslati na adresu: Međimurske novine, Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec, na mail adresu oglasnik@mnovine.hr, a možete ga dostaviti i osobno u redakciju Međimurskih novina najkasnije tjedan dana od objave kupona.

Nekoliko mjeseci nakon odlinog albuma "Maneštrun", Black Coffee imaju novi album "Adagio" izdan na etiketi Caligola Records iz Venecije. Dok je "Maneštrun" bio zbirka više razliitih kolaboracija, odnosno snimaka iz studija i nastupa uživo, novi album više je klasian, uravnotežen studijski projekt koji su Renato Švorini i Jadran Dui io snimili sa svojim starim suradnikom Danieleom Di Bonaventurom. Black Coffee tako je na ovom albumu trio s Bonaventurom kao ravnopravnim lanom sastava. Vokalni gosti pojavljuju se u dvije skladbe, dok ostale pjesme sadrže samo meuigru tri glazbenika. Mediteranski jazz koji sviraju Black Coffee ovdje je pomiješan s obilnim dozama glazbenih zaina iz Mediteranu emocionalno i glazbeno sestrinske Latinske Amerike. Uvodna obrada "Se va la murga" Urugvajca Jaimea Roosa je funky tango kojem Švorini i io daju seksi groove, dok zanosnu melodiju vodi Bonaventura na svojoj bandoneon harmonici - mogue s prvakom bandoneona i tanga Astorom Piazzollom u mislima.

Tu je i žustri tango "La negra alegre", a na tango vue i obrada tradicionalne "Evo san ti doša". Egzotini, mistini voodoo "Cultus via Haiti", sa zadarskom Haiankom Martine Thomas na vokalu, na "Adagio" ima svoju reprizu s "Maneštruna". Druga skladba s vokalima je tradicionalna "Izresla ruža rumena" u kojoj je za vodeu melodiju zadužen Švoriniev bas. U pjesmi gostuje ženska mini-klapa koju ine Ani Vuceti, Anela Curkovi-Petrovi i Tamara Soleti,.

Black Coffee za ovaj su album inspiraciju crpili iz uistinu razliitih izvora koji se protežu kroz nekoliko stoljea glazbe. Obrade ukljuuju napolitanu "Santa Lucia", staru talijansku pjesmu "Reginella campagnola" koja je prije sedamdesetak godina pod imenom "The Woodpecker Song" bila veliki hit za Glenna Millera i njegov orkestar, zatim "Waltz for Ruth" pionira free-jazza Charliea Hadena, te naslovnu skladbu venecijanskog skladatelja iz 18. stoljea Tomasoa Albinonija koja zatvara album.

Popis pjesama 1. Se ve la murga 2. Evo san ti doša 3. Cultus via Haiti 4. Santa Lucia 5. zresla ruža rumena 6. La negra algre 7. Io canto 8. Movimento 9. Reginella campagnola 10. Waltz for Ruth 11. Adagio

Osim obrada na "Adagio" se nalaze i tri Bonaventurine autorske pjesme, ve spomenuti "Cultus via Haiti", "Io canto" u zaigranom ritmu kasa, te "Movimento" s tenim, emotivnim pianom kojim je Bonaventura u nekoliko skladbi zamijenio svoju harmoniku. "Adagio" još jednom potvruje kvalitetu sastava Black Coffee, a Daniele Di Bonaventura temeljnom dvojcu pristaje poput rukavice. Oito je da su to glazbenici na istim valnim duljinama i sa zajednikim ainitetima. Njihov zavodljivi mediteranskolatinski jazz oduševit e i jazz puriste, ali je i toliko pitak i privlaan da s lakoom nadilazi žanrovske granice. (Marko Vukuši, preuzeto s portala Muzika.hr)

MOZAIK KNJIGA

Mary Kay Andrews: Ljetna ljubav Ellis, Julia i Dorie najbolje su prijateljice od osnovne škole. Sada, u srednjim tridesetima, sve se tri nalaze na životnim i ljubavnim raskršima. Elis je upravo otpuštena s posla i svodi raune o zadnjih deset godina svog života. Julia ima muškarca koji bi za nju uinio sve na svijetu, ali ona ne

može skriti svoju nesigurnost i u potpunosti mu se prepustiti. A Dorie je zaprepaštena izdajom muškarca kojeg je voljela najviše na svijetu. Tri e žene odluiti provesti ljeto u unajmljenoj kui na moru. A vlasnik kue naoiti je i preplanuli surfer Ty koji ce zainteresirati svoje nove goše. Ovoj e se

ekipi pridružiti i misteriozna žena koja bježi od svoje prošlosti i potrebno joj je sklonište. U unajmljenoj kui nai e se tako petero ljudi koji e morati preispitati sve što znaju o svojim životima i krenuti na put na kojem e otkriti tajne koje e ih dovesti do oprosta, ali i nove ljubavi.


17. kolovoza 2012.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Film, Internet ... POETNICI

NAŠA MAJKA

komedija, drama, romansa režija: Mike Mills Uloge: Ewan McGregor, Christopher Plummer, Melanie Laurent, Goran Višnji, Ming Kai Leung...

ratna mistina drama Režija: Denis Villeneuve Uloge: Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin and Maxim Gaudette

Drama o mladom Oliveru kojem se svijet preokrene kad mu otac priopi da je neizljeivo bolestan i da ima - mladog ljubavnika Andyja (Goran Višnji)! Film “Poetnici” je bio veliki hit meu nezavisnim ilmovima te je dobio nagradu Gotham za najbolji nezavisni ilm i najbolji glumaki ansambl, što znai da je nagradu dobio i naš Goran Višnji koji je pohvaljen za ulogu mladog homoseksualca. Christopher Plummer je u 82. godini

konano dobio Oscara, a svi zajedno su dobili vrlo dobre kritike. Film je ocijenjen kao odlina studija karaktera koja izbjegava klišeje nezavisnog ilma, te uspjeva depresivnu temu pretvoriti u šarmantnu komediju. Kritiari su istakli iskrenost i toplinu glavnih likova koji samo žele biti sretni. Ova se dramska komedija u trajanju od 105 minuta preporuuje starijima od 13 godina.

Potresna drama o dvoje blizanaca koji ispunjavaju posljednju želju svoje majke. Kanaanka libanonskog porijekla umire i u svojoj oporuci ostavlja dva pisma svojoj djeci, blizancima Jean i Simonu. Jedno pismo trebaju odnijeti svom bratu za kojeg nisu ni znali da postoji, a drugo pismo treba-

ju predati ocu za kojeg su mislili da je mrtav.Tijekom svoje potrage poinju doznavati zastrašujue tajne iz majine burne i brutalne prošlosti, a svako novo otkrie približava ih istini koja e zauvijek obilježiti njihove živote...Snažna i potresna pria, istinsko remek djelo preporuuje se starijima od 14 godina.

NAGRADNO PITANJE (tri besplatne posudbe) “Joyful Noise” je režirao: a) T. Graff b) G. Ritchie c) S. Spielberg

Zabavna i inspirirajua pria o glazbi, nadi i ljubavi. Teška vremena nadvila su se nad njihov maleni gradi u državi Georgiji, a jedino što bi svim stanovnicima moglo podii raspoloženje je osvajanje nacionalnog turnira “Joyful noise”. Meutim, neslaganje dviju glavnih pjevaica zbora prijeti uništenjem svih snova. V. Rose

komedija, drama, romansa

subota, 18.8.

19.00 NAŠA MAJKA

Odgovor: ___________________________

ratna mistina drama

21.00 POETNICI

l. br: _______________________________

komedija, drama, romansa

Ime i prezime: ______________________

nedjelja 19. – srijeda 29.8.

ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE nema redovnog ilmskog programa DOM KULTURE PRELOG

subota, 18.8., i nedjelja, 19.8.

20.00 LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC

Spajajui “napetu akciju” s osobnom dramom, koja doseže nebeske visine, u ovom dvostrukom dobitniku nagrade ”Oscar” glumi Gregor y Peck “u izvedbi života”, koja mu je donijela nominaciju za Oscar u kategoriji za najboljeg glumca. Na vrhuncu Drugoga svjetskog rata bombaška eskadrila 918 pretrpi velike

romansa, pustolovni

1. NASLJEDNICI 2. KRONIKE

Radno vrijeme blagajne

3. GRANICA

gubitke, pa je general Sovage poslan da preuzme komandu. Zbog njegove stroge discipline vlastiti ljudi ga ne vole i, premda on ne pokazuje osjeaje dok se nalazi pod teškim napadima i smrtonosnom pucnjavom, sve više postaje vezan za dobrobit svojih ljudi - što oznaava tešku poziciju za svakog vou, pogotovo ako se svi zajedno nalaze u središtu rata.

4. GOSPODIN NITKO 5. UKRADENI IDENTITET 6. OBRED 7. VRIJEME JE NOVAC 8. MAMURLUK 2 9. SCHERLOCK HOLMES 2 10. AUTI 2

Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa, srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa, subota – od 16 do 20 sa, nedjelja – od 15 do 20 sa. Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

INTERNET I RAUNALA

Eko svijet naše planete Zemlje

Internet planiranje puta Na internetu je stvarno teško zalutati, pa ak i kada je stvarno putovanje u pitanju. Ukoliko su vam potrebne upute za odreenu destinaciju, bez puno muke možete ih nai na internetu uz toni izraun dužine i trajanja puta.

Mireo mape

kako protie akcija sadnje 10 milijuna stabala u Indiji. Informirajte se o mogunostima doniranja odreenih projekata te nainu pridruživanja pojedinim volonterskim programima. Imate li eko vijest koja može interesirati istomišljenike na drugim kontinentima ili stranim drža-

ratna mistina drama

________ _____________________________

WEB PREPORUKA

Naš dom, planeta Zemlja, sve teže diše. Zagaivai je svakodnevno sve više guše i pritišu. Možemo li živjeti u skladu s prirodom? Nemamo dovoljno novaca, a trebali bi koristiti ekološka sredstava za išenje koja su esto skuplja od uobiajenih. Sumnja nas uhvati i kad na polici u trgovini zapazimo proizvod s certiikatom: je li taj proizvod doista prirodan? Kakav je utjecaj kapitalizma na eko sustave? ... Imate li nedoumice oko takvih i slinih pitanja, internet stranica www. earthday.org dat e vam bar djelomine odgovore na vaša “zelena” promišljanja. Oekuje vas mnoštvo zanimljivosti iz eko svijeta. Saznajte

21.00, NAŠA MAJKA

KUPON ZA NAGRADNU IGRU

TWELVE O'CLOCK HIGH

želi ostati pri tradicionalnom stilu pjevanja, dok živahna G. G. želi totalno uzdrmati stvari.

petak, 17.8.

19.00 POETNICI

Dobitnik iz prošlog broja: Nikola Jezernik, Šenkovec

DVD, BLUE RAY IZLOG JOYFUL NOISE

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

vama možete je objaviti. Foto galerije i video uratci skladno su ukomponirani u ovu mozainu i informativnu web adresu. I u konanici, svoj osobni život pokušajte organizirati na nain odgovornog ponašanja prema prirodi. Priroda e nam svima na tome biti i više nego zahvalna.

Na adresi http://maps. mireo.hr nalaze se mape te planer puta tvrtke Mireo - tvrtke poznate po izradi softvera za cestovne navigacijske sustave te praenje vozila. Ukoliko

www.infinius.hr email: info@ininius.hr Ininius d.o.o. Domovinskih žrtava 18 40000 AKOVEC Tel: +385 40 311 099

ste imali priliku koristiti ureaje za cestovnu navigaciju pokretane njihovim softverom i mapama, vjerovatno vam je ve poznata preciznost dovoenja do destinacije i izrauna puta. Suelje je vrlo jednostavno i pregledno te je glavni naglasak na karti koja uglavnom prikazuje prometnice bez suvišnih detalja.

T-com karta T-com nam na http:// karta.tportal.hr uz mnoštvo usluga nudi i servis prikaza adrese te planiranja puta na karti. Dodatna prednost korištenja T-com usluge je prikaz toki interesa ime vam je ujedno omoguen i pregled hotela, restorana i trgovina u blizini mjesta gdje putujete, a ponegdje ak i prikaz nekretnina koje

su na prodaju (mogui nedostatak je što su, izgleda, prikazane toke interesa vezane iskljuivo uz T-com sustav oglašavanja te na taj nain druge zanimljive destinacije neete vidjeti ako ih vlasnik nije odluio oglasiti kod T-coma).

Google karte Google karte na http:// maps.google.hr je googleov servis za prikaz karti i planiranje ruta te nudi suelje standardno za google-ove servise te su uz standardni izraun puta omoguene dodatne opcije koje nisu dostupne na ostala dva servisa (izbjegavanje autoceste, planiranje puta pješice). Najvea prednost je mogue planiranje puta i u inozemstvo (i Mireo i T-com vas mogu uputiti na destinacije samo u Hrvat-

skoj) te mogunost ispisa jednom isplaniranog puta na pisa što je i najpraktinije kad krenete na put (navedena su tekstualno i sva raskrša i skretanja na putu što za prethodne servise nije sluaj). Svejedno koji od gore predloženih servisa odaberete, planiranje puta e vam biti olakšano, a rezultati su gotovo identini za sve destinacije. Mala prednost je na strani google-ovog servisa zbog mogunosti ispisa na pisa te jednostavnog prikaza i planiranja za više sudionika (jednom planirani put može se snimiti i poslati e-mailom drugim osobama), ali za osnovno orjentiranje u prostoru i procjenu dužine puta gotovo da i nema razlike. Darko Mareš, Ininius d.o.o.

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (svadbe, roendane, proslave...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ

30 KN - 1 SAT


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

17. kolovoza 2012.

Lifestyle IPKAAAA – obožavamo je!

Tako je seksi, tako zavodljiva i savršena za sva godišnja doba Vrijeme je za obnovu djejih soba Bliži se nova školska godina a i veina djece mlae dobi vratit e se u vrtie. Pravo je vrijeme da se naprave manji zahvati ureenja i obnove djejih soba. Pri tome imajte na umu da djeji prostori moraju biti prilagoeni uzrastu i potrebama djece. Nemojte propustiti ostaviti slobodan prostor za igru. Ukoliko planirate promijeniti namještaj izaberite ugradbene ormare. Time ete dobiti dodatan slobodan prostor. U djejim sobama trebalo bi uvijek biti dovoljno prirodnog svjetla.Teške zavjese zamijenite laganijim tkaninama poput tila. U sobama manje kvadrature dobro e izgledati

ako umjesto zavjesa ostavite slobodan prozor na koji ete zalijepiti prozirne silikonske naljepnice s veselim djejim motivima. Za školarce treba isplanirati dostatan knjižni prostor te vei radni stol. Sobe za djevojice esto se ureuju u roza koloritu. Izvrsna alternativa za roza boju su i žute nijanse. Djeaki prostori zgodno e izgledati i u “otvorenoj” zelenoj boji. Ukoliko su sobe male, uz bijele plohe zidova isplanirajte bojanje tek jedne plohe. Soba e tako vizualno izgledati vea. Igrajte se bojama i elementima pri tome ne zaboravljajui na praktinost i udobnost prostora djejih soba.

Savjeti kako kombinirati i nositi ipkaste kreacije

Sezonu za sezonom ipka oduševljava na modnim pistama od New Yorka preko Pariza i dalje do istoka. Ma, u stvari, ona oduševljava od svojih poetaka (u obliku u kojem je sada otprilike poznajemo od kasnog 15. stoljea), i to svojom elegancijom, profinjenošu i zavodljivošu. A ako niste to do sada znali ipka je pravi hit ove sezone, a to e se nastaviti i tijekom jeseni i zime. S obzirom da je još ljeto mi emo se koncentrirati na ovosezonske kolekcije. ipku su za ovo vrijeme predvidjeli Valentino, Miu Miu, Erdem, Vuitton, Valli i Elie Saab, no nisu samo poznati dizajneri, velikoj veini nas novano nedostupni, ti koji su u svoje kolekcije uvrstili i ipku – to su uinili i high street brendovi kao što su H&M, Zara, Mango, Miss Sel ridge... Nisu svi koristili istu vrstu ipke, niti iste boje, no kod svih njih ona je nezamjenjiv dio ovosezonskih kolekcija. Bilo da se radi o " rancuskoj" ipki ili engleskom bodu – važno je samo da je znate dobro kombinirati. A što je najbolje, pravila nikada nisu bila toliko nevažna kao ove sezone. ipku možete slojevati i kombinirati – bilo s drugom ipkom (delikatnija sitna ipka s "težom", krupnijom ipkom) ili pak s drugim materijalima. Sve se svodi na kontrast – delikatnost i zgusnutost, antikno i moderno. A jednako tako možete se igrati i s bojama. Crna ili bijela, koje su klasika za ipku, ii e dobro sa svime, to to ne znai da se ne možete poigrati i s kombiniranjem ipke u boji.

• Igrajte se s materijalima i bojama i miješanjem stilova (recimo, bijela ipkasta haljina i crne marte) • Slojevajte ipku i druge materijale i igrajte se s teksturama • Kombinirajte ipku i kožu – hit sezone! • Isprobajte pravi vintage look s romantinom ipkastom haljinom ili bluzom. • Kombinirajte ipku s potpuno svakodnevnim odjevnim predmetima – trapericama ili kratkim hlaicama. Ili ako se radi o ipkastoj suknji ili hlaicama – s obinom košuljom ili pamunom majicom.

Pozornost usmjerite i na slijedee preporuke • Nemojte se ograniavati konzervativnim - "tako bi to trebalo biti"- pravilima – igrajte se proporcijama, materijalima i budite potpuno moderni. • Nemojte misliti da bijela ipka mora djelovati nevino. Dozvolite da vam tu i tamo ispod proviri seksi crno donje rublje. • Osim ako se ne radi o haljini – nemojte se zaviti u ipku od glave do pere – radije je kombinirajte drugim zanimljivim materijalima (spomenuli smo kožu, a to mogu biti i svila ili pamuk) i asesoarima. • Ipak ne pretjerujte s asesoarima – ipka je dovoljan ukras sama po sebi, no to je ve stvar osobnog stila i ukusa.

MASKARA u boji vraa se na velika vrata! Sada vam za totalno cool look doslovce treba 5 minuta!

Trend koji obožavamo: maskara u boji PARFEM ZA NJEGA: Armani Code Sport Athlete

Miris za pobjednike inspiriran Olimpijskim igrama! Armani Code Sport Athlete posveen je energiji i fizikoj spremi vrhunskih sportaša ija je tijela oblikovao fiziki napor, svakodnevna tjelovježba i odricanje. Kao što istinske sportaše odlikuje hrabrost i odlunost, tako i glavna impresija ovog par ema ocrtava hladnu i monu svježinu koja e svim sportašima biti dobrodošla u vruim ljetnim mjesecima. Gornju mirisnu notu ini citrusno mediteransko voe, bergamot i tangerina, s nijansom umbira i ružiastog papra. Slijedi uravnoteženo savršenstvo nota mente,

koji kompoziciji mirisa daje svježinu i ultramodernu živost. Note citrusa i mente, zaštitni znak mirisa Armani Code Sport, ovdje pomiu postojee granice svježine. Senzualna drvenasta temeljna nota postepeno se razotkriva kroz sofisticirani spoj putenog ambroxa, elegantnog vetivera i zavodljivog tamjana. Armani Code Sport Athlete svojom mirisnom kompozicijom nadahnjuje muškarce na nove pobjede pred svim životnim izazovima. Dostupan je kao 75 ml Eau de Toilette.

Maskara u boji ponovo postaje popularna, a ako je sudei po dizajnerima i revijama za jesen ona e biti pravi hit. Kod Stelle McCartney trepavice su bile kobaltno plave boje, dok su se u Dioru odluili za sve nijanse – ružiastu, zelenu, plavu, žutu... "Volim kad djevojke nose maskaru u boji", kazala je makeup artistica Pat McGrath koja je osmislila šminku za Stellinu reviju. A nevjerojatno upeatljiva intenzivna ljubiasto-kobalt plava nijansa bila je razigrana i mladenaka, te je vizualno postignut izgled veih i sjajnijih oiju. Upravo su zato dobre maskare u boji – one mogu nevjerojatno naglasiti vaše oi, a to je i zabavan novi nain da se poigrate s bojom. No, vi ne morate ekati do jeseni da biste isprobali ovaj potpuno cool makeup. U stvari, ako se nas pita – ovo je savršeno za ljeto! Dobijete boju na oima, a ne morate trošiti puno vremena na šminkanje jer je ve i sama maskara dovoljna (u stvari ne preporua se puno sjenila kada se nanosi maskara u boji).

Odaberite pravu boju... Znati što vam stoji, a što ne veoma je važno za svaki makeup, pa tako i maskaru u boji. Plava u pravilu stoji dobro svima, a ono što je još dobro – nakon neprospavane noi zbog plave boje bjeloonice e vam djelovati bjelje (a ne crvene). Ljubiasta najbolje stoji zelenim i plavim oima, dok e zelena odlino stajati zelenim i smeima. Doduše sa zelenom pažljivo ako imate kratke trepavice – jer ona može uiniti da vam trepavice izgledaju krae nego inae.

S kojim sjenilima ih kombinirati? Oi ostavite ili bez sjenila, a ako ve želite sjenilo onda neka

ono bude što diskretnije. Što se boja tie izbjegavajte kombiniranje maskare i sjenila u istoj boji. Puno bolji e ekt postii ete s diskretnim zemljanim tonovima ili komplementarnim bojama. Suzdržite se i s rumenilom. Kao i kod smokey eyea i ovdje rumenilo neka bude što blaže. Umjesto nanošenja boja na lice, radije se pobrinite da vam ten izgleda lijepo – pa na lice besprijekorno nanesite puder.

Želite li intenzivnu boju? Ako imate jako tamne trepavice boja se nee vidjeti toliko dobro i intenzivno kao na svjetlijim trepavicama. U tom sluaju na trepavice prvo nanesite "bi-

jelu" maskaru koju neki makeup brendovi imaju za produljivanje trepavica (npr. L'oreal). Tada nanesite maskaru u boji – vidjet ete koliko ona jae dolazi do izražaja.

Ili smanjiti intenzitet? Ako mislite da je maskara preintenzivna – nanesite je nakon crne maskare. A ako pak mislite da je maskara u boji na gornjim i donjim trepavicama pretjerana – nosite je samo na donjim trepavicama s crnom maskarom na gornjima.


17. kolovoza 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Pruge su uvijek dobitna kombinacija Sveto trojstvo koje ine ljeto, moda i pruge uvijek su dobitna kombinacija. Teško bi se pronašao ormar koji ne sadrži bar jedan prugasti odjevni predmet. Uske, široke, mornarske, crno-bijele,... sve su one svake modne sezone iznova moderne. U kombinaciji s drugim originalnim detaljima donose svježinu u stilu odijevanja. I ovog ljeta na akovekim ulicama uz esto viene tokaste uzorke dominirali su i prugasti modeli. Vjeni su i nikad ne izlaze iz mode. Nose ih svi, i veliki i mali.

Poželite li nabaviti na sezonskom sniženju (ve su poela!) pokoji novi prugasti komad odjee, neete požaliti niti pogriješiti. Razigrane i vedre prugice uvijek ete ih moi nositi. Ups...jedino pripazite da se ne dovedete u poziciju prisilnog nošenja okomitih širokih prugica zatvorske odjee kakve esto viamo u akcijskim filmovima. Modna industrija u Hrvata, proizvodnjom takve prugaste zatvorske odjee, proteklih godina doživjela bi pravi procvat!

ESPRESSO by

P

rijateljstvo oplemenjuje ovjekov život. Prijatelje prepoznajemo i u malim, svakodnevnim uporabnim predmetima. Primjerice, u privjescima za kljueve. Privjesci vjerno prate svaki naš korak pružajui nam psihološku sigurnost da smo zakljuali vrata doma, ponijeli kljueve automobila ili poslovnog ureda. Zbrku svih naših kljueva, samo jedan privjesak dovodi u red. Sve je tu, na jednom mjestu, na dohvatu ruku i pod kontrolom. Tako se dobro i sigurno osjeamo u družbi sa svim našim privjescima! Volimo ih kao prijatelje, gotovo kao lanove obitelji.esto ih nosimo i uvamo poput amajlija koje nam

Što je ovjek bez privjeska? donose sreu. Doprinose brzom i lakom prepoznavanju vlastitog svežnja kljueva. Iz oblika i izgleda pojedinog privjeska mogu se isitati odreene karakteristike i osobnosti njihovih vlasnika. agledajte se malo u privjeske vaših poslovnih suradnika, poznanika, lanova obitelji... Jesu li elegantni, novi, pohabani, šareni, metalni, kožni, esto vieni ili sasvim posebni i originalni? Posvetite pozornost njihovoj ormi, materijalima izrade i koloritima. Iznenadit e vas otkria i mogue spoznaje o navikama, interesima ili sklonostima oso-

Z

ba – “nosaa” privjesaka. I jeste li se ikada zapitali što je uope “ovjek bez privjeska”? novatori smišljaju tehnike naprave u cilju uništavanja i zamjene tih naših dragih “kunih ljubimaca” s nekim novim tehnikalijama , jer su prema njihovom tumaenju privjesci za kljueve nezgrapni i staromodni. Hm... sve damo, ali privjeske ne damo! Toliko ih volimo sa svim njihovim mogunostima. Privjesak za kljueve s video kamerom, privjesak za kljueve protiv komaraca, privjesak koji se javlja na zvižduk, privjesak LED svje-

I

tiljka, privjesak protiv štetnog zraenja, privjesak s plemenitim kristalima, privjesak upalja, privjesak... ne, nema kraja tom nizu svekolikih oblika i multi unkcionalnosti tog, na prvi pogled, obinog predmeta. Muškarcima je možda teže shvatljivo zašto žene bez obzira na dob obožavaju privjeske u obliku medvjedia, pingvina, makastih životinjica. Ali se ko pijetlovi s krasnom krijestom “šepure” s brendiranim privjeskom kljueva novog automobila u njihovom vlasništvu. Kad ne bismo bogatstvo ovjeka prepoznavali u imanju zdravlja,

velikodušnosti, ljubavi i znanja, gotovo da bismo mogli rei da je ovjek to bogatiji što je više kljueva nanizao na privjesak. ak su i autori pjesmuljaka koji zaudo (ili ne?) postaju nagraivani hitovi ovdašnjih prostora posegnuli za temom privjeska. Sigurno vas je negdje “zakvaio” sveprisutni stih: “Ja sam ti bila privjesak, što se sija, obmana il' kopija, tvome srcu, samo bižuterija...” A kad se bolje zamislimo nad izreenim (ispjevanim) stihom, dolazimo do osobnog zakljuka, kako doista u svom životu nikome i nikada neželimo biti privjesak. Nažalost, situacije suvremenog života preesto nam ukazuju na postojanje partnerskih veza “privjesaka” koje esto rezultiraju ak i oblicima nasilja. No, to je kompleksna tema o kojoj emo i kroz drugaija sagledavanja zasigurno još progovoriti. oznajete li osobu bez privjeska? Ako vaš odgovor glasi “da”, ukljuite je odmah bez razmišljanja u veliku svjetsku obitelj imatelja i nositelja privjesaka. Poklonite joj privjesak. Iz aktualne tržišne ponude moi ete odabrati željeni privjesak s karakterom. Bit e to mali korak za ovjeanstvo, ali velik za promicanje iskonske i neuništive veze zvane “ovjek – privjesak”.

P


10

17. kolovoza 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Savjeti Neurološka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vještak

EEG-laboratorij

mr. Jelena Klinčević, spec. klinički psiholog

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TEAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

Čakovec (jug), Antuna Augustinčića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika ttt savjetovanje ttt psihoterapija ttt edukacija ttt istraživanje Matice hrvatske bb, 40000 Čakovec, tel: 040 312-330

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Je li cerebralna paraliza Nije tako strašno kao nasljedna bolest? što zamišljamo Nakon mnogobrojnih pokušaja i poslije dužeg vremenskog perioda uspjela sam ost at i trudna. Meutim, moj daljnji roak ima cerebralnu paralizu. Trebam li biti zabrinuta za svoje dijete da i ono ne bude imalo cerebralnu paralizu? Prije svega nekoliko rijei o cerebralnoj paralizi. Ime cerebralna paraliza dolazi od latinske rijei cerebrum, što znai mozak a paraliza govori o nemogunosti obavljanja normalnih kretnja. Cerebralna paraliza je stanje koje je uzrokovano ošteenjem ili defektom ne-

zrelog mozga kod novoroenadi. Ošteenje nastaje prije roenja (prenanatalni), tijekom roenja (perinatalni) i nakon roenja (postnatalni). Ukoliko trudnoa prolazi uredno i beba uredno napreduje a uz pretpostavku da e porod biti uredan, nema razloga da budete zabrinuta. Da uklonite bilo kakvu sumnju preporua se nakon poroda, dijete odvesti kod neuropedijatra, koji e ustanoviti je li postoji bilo kakav poremeaj motorikog razvoja kod vašeg djeteta.

Ve  i n a sramežljivih i nesigurnih ljudi ima poteškoa u uspostavljanju kontakta s drugom osobom. Još je teže socijalno anksioznim i fobinim osobama kojima prisutnost drugih ljudi izaziva emocionanu i kognitivnu blokadu, što može ozbiljno narušavati kvalitetu života i problem je koji zahtijeva strunu pomo. Ali svi ostali ljudi, veina nas, imamo poteškoe u uspostavljanju kontakta ponekad i s nekim osobama u odreenim situacijama. Može to biti zato što je to osoba suprotnog spola koja nam se svia, ili je to neki veliki autoritet, ili je osoba sasvim razliite dobi, statusa, nekih karakteristika kojima ne znamo kako pristupiti. Glavnu prepreku u našim glavama ine negativne misli, niz neugodnih i poražavajuih ideja kako emo biti neshvaeni, odbijeni, kako emo se zbuniti ili osramotiti. Ponekad se može uiniti da je komunikacija nemogua, i na toj toki razmišljanja potrebna je prava hrabrost za stupanje u akciju. A što je zapravo tako strašno ako se to dogodi?! Poljuljat e se naša slika o sebi, ali nee nam valjda cijeli život biti loše zbog toga? Svi preživimo takve situacije s vremena na vrijeme. Ako nam se dogodi da ostanemo bez teksta i ne znamo kako dalje, mogue je da to drugoj osobi bude posve prihvatljivo, možda joj baš zbog toga budemo simpatini. Mogue je da se i u toj drugoj glavi kuha slina zavrzlama i zbunjenost jer želi ostaviti

dobar dojam, pa e obostrana zbunjenost znaiti olakšavajuu situaciju za obe strane. Ovako ve bolje zvui, lakše je ako nisam samo ja u nevolji, he he. Ako baš i nisam sklona misliti pozitivno, hajde da bar probam razblažiti situaciju i po mogunosti se malo nasmješiti na sve to skupa. Nije dobro ostajati u crnim mislima, one nas tako esto onemoguavaju da poduzmemo nešto što želimo ili za što smo sposobni. Važno je nauiti se dekatastroizirati situaciju koja je važna. Kako? Kad vas ve spopadaju crne misli, nemogue ih je izbjei, pa im dajte na volju i odgovorite si na pitanje: koji je najgori ishod, što se konkretno grozno ili strašno može dogoditi? Usudite se pogledati u svoje najcrnje primisli i nemojte bježati, to su samo udovišta u vašoj glavi. Kad tako utvrdite što je najgore mogue, pokušajte prijei na drugi korak: razmišljajte koliko je taj ishod vjerojatan. Potrudite se, budite realni, tome služi vaš zdrav razum. Kad ste to donekle utvrdili, recite ŠTO AKO SE I DOGODI? Drugi nas nee pojesti, ne nastaje nova ozonska rupa u atmosferi, ništa slino. Pa što onda?! Odradite li korektno ova tri koraka, itava e vam situacija biti poznatija, proraena kroz vaše zamisli. A onda, iznenadite sami sebe šeerom za kraj i odradite u svojim mislima i etvrti korak: A KOJI JE NAJBOLJI ISHOD? Eh da, to je tako dobro zamisliti...osjetit ete da postajete lagani i odluni, samo krenite!

tSVǏOBNBTBäB tDFOUSJSBOKFLSBMKFäOJDF ,*3013",5*,")37"54,*./"Ǝ*/0.

tCJPUFSBQFVUTLBQPNBHBMB #*0&/&3(*+"

tNJHSFOF tDJSLVMBDJKF t[BLPǏFOKB tTLFMJP[F tTQPOEJMP[B tMVNCBMOFJPTUBMFUFHPCF Podružnica br.1 – "Aton" d.o.o. NACIONALNI GIMNASTIČKI CENTAR J. Marčeca bb, Nedelišće, tel. 040/373-449, mob. 098/242-162 ZADAR, Dr. Fr. Tuđmana 17, tel/fax. 023/311-535

Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolniko lijeenje ovisnosti

I. G. Kovai 1E akovec 099 222 1 888

Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam Utorak: 15.00 - 18.00 • Srijeda: 15.00 - 18.00 • etvrtak: 9.00 - 12.00

Piše prof. psihologije Berta Bacinger Klobuari

Alkoholizam i emocije Emocija je doživljaj izazvan situacijom u kojoj se osoba nalazi i izazvan okolnim zbivanjima, pri kojem je organizam pojaano aktiviran (uzbuen). Emocija se pok azuje odgovarajuom reakcijom (pla, smijeh, bijeg...). Kad spominjemo osobu koja je ovisna o alkoholu, kod koje inae zbog štetnog djelovanja alkohola dolazi do niza psihikih promjena, jasno je da dolazi i do problema u podruju emocionalnog ponašanja. Naime, alkohol potkopava sposobnost osobe da upravlja sobom i da regulira svoje doživljavanje i emocije zato što je smanjena sposobnost prosuivanja svakodnevnih životnih situacija, jer se gubi orijentacija o tome što je vrjedno i slabije je shvaanje meuljudskih odnosa. ovjek inae raspolaže velikim spektrom emocija - od osnovnih: srea, tuga, ljutnja i strah, do inijih: razoarenje, ljubav, briga, strepnja, ponos, simpatija, stid, zaljubljenost, krivnja, iznenaenost... Ali kako alkoholiar ima narušeno emocionalno doživljavanje, kod takve je sobe est osjeaj praznine i besciljnosti. Osoba koja pije ne prepoznaje emocionalna stanja drugih. Osobito je karakteristian nedostatak suosjeanja - sposobnosti da razumije drugu osobu kako se osjea (npr. shvaanje da netko drugi pati) što inae kod zdravih osoba povlai za sobom i primjerenu reakciju (npr. tješenje) koja e kod alkoholiara izostati. Emocionalni problemi se najteže odražavaju u funkcioniranju obitelji: alkoholiar ne vidi emocionalne potrebe lanova svoje obitelji i, što je vrlo tužno, ne uoava djetetove signale kojima izražava potrebu za toplinom i sigurnošu. Ne zapaža promjene na djetetovom licu niti njegova emocionalna stanja. Ne uoava djetetove signale kojima izražava svoje potrebe. Bliskost meu lanovima obitelji tone. U obitelji važna je emocija privrženost - vrsta emocionalna veza izmeu osoba, naješe djeteta i odrasle osobe. Obzirom na cjelokupno osiromašenje emocionalnosti kod alkoholiara, i tu se javlja nedostatak, radi ega pate lanovi obitelji, osobito djeca kojoj je privrženost s

roditeljem temelj zdravog emocionalnosocijalnog razvoja. Emocionalna klima u obitelji je teška. Stabilnost i sigurnost, koji svakome pružaju oslonac, zamijenjeni su stalnim oscilacijama raspoloženja i nepredvidivošu. Toleranost i toplina zamijenjeni su nestrpljivošu i neuvažavanjem. Kad govorimo o emocionalnim problemima kod alkoholiara u obitelji, ne možemo ne spominjati pojavnost bolesne ljubomore što obino dovodi do maltretiranja svog partnera, time i cijele obitelji. Stalno stanje opijenosti dovodi do stanja psihološke uznemirenosti koje je obilježeno spletom uzburkanih negativnih emocija: nesigurnost, nezadovoljstvo, neprilagoenost .... Poveava se vjerojatnost razvoja depresije s gubitkom interesa za uobiajene aktivnosti. Susreemo i osjeaje gubitka kontrole nad zbivanjima oko sebe što dovodi do strahova, osoba je “puna” negativnih misli, ima negativna predvianja i paranoidno razmišlja. Negativne emocije i iznenadne promjene raspoloženja se vide u svakodnevnim životnim aktivnostima. esti su izrazita impulzivnost i nedovoljna sposobnost kontrole reagiranja, bez uzimanja u obzir posljedica. Naješe zapoinje kao razdražljivost, zatim kao iznenadni i jaki nastupi ljutnje, sve do agresije odnosno nasilja. Neugodne reakcije i napadaji bijesa rezultiraju nizom problema u odnosima s drugim ljudima: sukobima i žestokima svaama. Emocionalna stabilnost je važna komponenta u životu svake osobe, pokazuje zdravu linost, što je temelj za sretan život kako same osobe tako i osoba oko nje. Suoavajui se s opisanima nepovoljnim stanjima, osoba koja je ovisna o alkoholu teško planira svoj život u smjeru odreenog cilja, ne može više razluiti važne od nevažnih situacija, neprimjereno komunicira, ne može upravljati vlastitim emocijama, što u konanici dovodi do neprilagoenog ponašanja u svakodnevnom životu, i ujedno onemoguava da sama prekine naviku pijenja odnosno zaustavi svoju ovisnost.


17. kolovoza 2012.

11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

• Muško šišanje: 35,00 kuna • Umirovljenici, studenti, uenici,, djeca: 25,00 kuna • Žensko šišanje: 40,00 kn, pranje kose 10,00 kn • Žensko feniranje kratka kosa: 30,00 kuna

RADNO VRIJEME: Pon-pet: 07:00 - 20:00; Subotom: 07:00 - 15:00


12

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

17. kolovoza 2012.

MEIMURJE PLIN INFO Ugradite li u stan novu plastičnu stolariju ili montirate novu kuhinjsku napu

SVAKAKO OBAVIJESTITE

DISTRIBUTERA PLINA

kako bi vam se izvršila provjera dozrake i povrata dimnih plinova

Sprijeit ete nesreu i život uiniti bezbrižnim! DEŽURNA SLUŽBA 040 395 199

AKOVEC, Obrtnika 4 CIJENA PRIRODNOG PLINA ZA SRPANJ 2012. GODINE KUĆANSTVO: Za razdoblje od 01.07.2012. do 31.07.2012. 2,840000 kn/m3 uvećano za PDV, odnosno 0,306672 kn/kWh uvećano za PDV + TS2 16,50 kn uvećano za PDV PODUZETNIŠTVO: Za razdoblje od 01.07.2012. do 31.07.2012. 4,25 kn/m3 uvećano za PDV, odnosno 0,458929 kn/kWh uvećano za PDV + TS2 16,50 kn uvećano za PDV PODUZETNIŠTVO (PROIZVODNJA): Za razdoblje od 01.07.2012. do 31.07.2012. 3,43 kn/m3 uvećano za PDV, odnosno 0,370382 kn/kWh uvećano za PDV + TS2 16,50 kn uvećano za PDV PODUZETNIŠTVO (PROIZVODNJA – godišnja potrošnja veća od 10 GWh odnosno 1.000.000 m3): Za razdoblje od 01.07.2012. do 31.07.2012. 3,40 kn/m3 uvećano za PDV, odnosno 0,367143 kn/kWh uvećano za PDV + TS2 60,00 kn uvećano za PDV

A J I AKC

Profesionalni proizvodi za pranje unutrašnjosti motora i sustava dovoda goriva, te vrhunski aditivi za motorna ulja i sredstva za smanjenje crnih ispušnih plinova kod dizel motora

KOMPLET ZA UNUTARNJE KOMPLET ZA UNUTARNJE PRANJE BENZINSKOG MOTORA PRANJE DIZELSKOG MOTORA 476,25 kn 238,13 kn 530,63 kn 265,32 kn - SMANJUJE POTROŠNJU GORIVA - POBOLJŠAVA EKO-TEST - PRODULJUJE VIJEK TRAJANJA MOTORA

SNIŽENO 50%

Preloška 92, AKOVEC, 040 365 303, www.alfacar.hr


17. kolovoza 2012.

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Automobilizam

Seat 124 Sport Coupe 550 kilometara kroz Alpe: Classic Silvretta slovi kao jedan od najboljih dogaaja europske oldtimer scene. Ove godine utrci se pridruĹžio Seat 124 Sport CoupĂŠ 1600 proizveden 1972. godine. Seat 124 Sport Coupe 1600 predstavljen je 1970. a njegov elegantan dizajn je vrlo impresivan, ak i u danaĹĄnje vrijeme. 1,6-litreni benzinski motor razvija 110 KS i omoguava vozilu najveu brzinu od 180 km/h. 124 Sport Coupe je bio prvi Seat-ov model s pet-stupanjskim mjenjaem, a u proizvodnji se zadrĹžao od 1970. do 1975. godine.

TJEDNI TOP 5 POREÄŒ HOTEL PLAVI 3* 7 polupansiona 25.8. već od 2.320 kn OTOK RAB, RAB HOTEL INTERNATIONAL 3* 7 polupansiona 18.8.-1.9. već od 2.170 kn BIOGRAD HOTEL KORNATI 4* 7 polupansiona 18.8.-1.9. već od 2.700 kn U cijenu je ukljuÄ?en wellness paket

Premijera posve novog Kia Carensa na Paris Motor Kijin potpuno novi Carens, kompaktni movolumen, premijerno e se prikazati u Parizu na Motor Showu 27. rujna ove godine. Novi Carens karakteriziraju potpuno novi dizajn, niŞa linija krova, produŞen meuosovinski razmak, vei kotai (do 18�) i kromirani ukrasi te dinamian prostor unutraťnjosti.

Novi model kombinira sportski izgled, prostranu i funkcionalnu unutraĹĄnjost te atraktivan izgled koji je postao standard za Kijina vozila. Kijina novinarska konferencija na PariĹĄkom Motor Showu predviena je za 17.30 sati 27. rujna kada e se novi Carens po prvi puta pokazati javnosti.

AMC Meimurje akovec, Ĺ portska 8,

tel. (040) 328-750, 328-751 e-mail: prodaja-ford@amc-medjimurje.hr

1. Ford Focus 1.6 Trend Sport 5 vrata 2011., crvena, ESP, automatska klima, el. paket, maglenke, alu felge, sportska sjedala i ovjes 2. VW Passat 2.0 TDI Comfortline, 2011., smeđa, ESP, start-stop sustav, automatska klima, el. paket, tempomat, parking senzori, alu felge 3. Renault Vel Satis 3.0 V6 dCi, 2003., crna, automatic, ESP, automatska klima, el. paket, tempomat, alu felge, koŞa, navigacija, xenon 4. Iveco Turbo Daily 35-10, 1999., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha 5. Iveco Turbo Daily 35-10,1999., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha

KRSTARENJE COSTA DELIZIOSA MAROKO, KANARI, PORTUGALSKA MADEIRA First minute 29.11.-10.12. od 2.710 kn CIPAR - KIRENIJA LAPHETOS RESORT HOTEL & CASINO 4* 7 polupansiona 13.8. i 20.8. od 2.590 kn

INSULA - TuristiÄ?ka agencija

Glavna 5 40323 Prelog

040 637 555

NOVO! Poslovnica ÄŒakovec: tel. 31 44 55 (u sklopu hotela "Park") www.insulatour.com info@insulatour.com

Autocentar BratuĹĄa d.o.o. PreloĹĄka 38, ÄŒakovec Telefon: 364-244

Prodaje sljedeća rabljena vozila: tBMW 525d, 2000.g., 248000 km, SFH DJKFOBLO tHyundai Sonata 2.0 crdi, 2006.g., LN SFH  DJKFOBLO tMazda 3 1.6 i, 2005.g LN SFH DJKFOBLO tNissan X-Trail 2.2 dci Sport,H LN SFH  DJKFOBLO tSubaru Forester 2.0 benzin+plin,H LN SFH  DJKFOBLO tVW Golf V 1.6 FSI,H LN DJKFOBLO tVW Passat 2.0 TDI, 2007.g.,LN SFH  DJKFOBLO tVW Polo 1.2, 2007.g.,LN SFH DJKFOBLO

Brzi servis 30min = 355kn

za vozila starija od 5 godina

ulje filter rad

AutoCentar Kos, Mihovljanska 89, ÄŒakovec, Tel: 040 493 030


14 30

Dobro je znati

www.mnovine.hr •• redakcija@mnovine.hr 333 www.mnovine.hr marketing@mnovine.hr • •040 040312 312 333

17. kolovoza 2012.


17. kolovoza 2012.

www.mnovine.hr• •marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr •• 040 www.mnovine.hr 040 312 312 333 333

15 Dobro je znati 31

posjetite nas na

www.metss.hr

0g

70 i l e j i b Polu

POINJE ŠKOLA

3,99 KN

iznenaenje u Metssu 202 Prelog: svaki dan pojedini artikli u pola cijene

imamo širok izbor i povoljne cijene školskog pribora Svake subote emisija KUHAJMO SUBOTOM, METSS U POTRAZI ZA NAJBOLJIM RECEPTOM.


Poznati i slavni eVARAŽDIN pokrenuo tiskani tjednik

Varaždinski tjednik, novine varaždinskog kraja U etvrtak 9. kolovoza se na kioscima širom Varaždinske županije našle su se nove novine – Varaždinski tjednik. Dvije i pol godine nakon pokretanja eVaraždin.hr-a, Elektroniki Varaždin odluio se i za pokretanje novina. eVaraždin je time postao jedan od prvih online news medija, koji pokree novine, kao dodatan informativni brand. Novine e izlaziti etvrtkom, koštat e sedam kuna, a prodavat e se na preko 200 prodajnih mjesta. Novine e izlaziti na tjednoj bazi, uz najsuvremeniji dizajn, uz najkvalitetnije teme. Okuplje-

na je kvalitetna medijska ekipa novinara, fotografa, graiara i

medijskih djelatnika, sve kako bi napravili odlian proizvod. Va-

raždinski tjednik u svakom e broju imati i i svoje regionalne stranice (Ivanec i Lepoglava, Novi Marof i VŽ Toplice, Ludbreg, zapadni dio županije od Srainca do Cestice). Želja je temama u novinama doi do svakog obinog ovjeka u Varaždinskoj županiji - do itatelja, a ne da se u novinama nalaze iskljuivo teme u kojima dominiraju politiari. U prvom broju obišli su cijeli niz ulica, kvartova, naselja, zaseoka i sela u varaždinskom kraju kako bi pronašli sadržaje koje zanimaju itatelje. Detalje možete pronai - Varaždinskom tjedniku - novina na strani obinih ljudi. Sve komentare, reakcije, bilo pozitivne ili negativne, ali prije svega teme koje bi u novinama voljeli pronai, pošaljite na kontakt@evarazdin.hr. Varaždinski tjednik su novine koje možete kreirati upravo - vi!

FORMULA 13

ELEKTRONSKI Špancirfest

Poznat program Party pozornice Arena I ove godine na nonoj Party pozornici Arena svake veeri Špancirfesta, od 22 sata pa do 6 sati ujutro, posjetitelje oekuje ludi provod na atraktivnoj lokaciji kod Gradske sportske dvorane uz rijeku Dravu. Nakon najave legendarnog Tomcrafta i svjetski poznatog Gramophonedzije, poznati je i ostali dio sjajnog elektronskog dj programa. Organizatori u Varaždin dovode zvuna imena klupske scene koja e zasigurno oduševiti sve ljubitelje elektronske glazbe, a nai e se ponešto i za ljubitelje rocka, reggaea ili

diska. Izvoai stižu iz više europskih zemalja, a imena koja e privui pažnju su i Miss Maverik iz Engleske, DJ Pierce i Viktoria Rebeka iz Njemake te Paolo Barbato iz Italije. Uz njih, na Party pozornici Arena nastupit e i renomirani hrvatski klupski izvoai – Fil Tilen, Krankšvester, RHS Coolektiv, Jabbaton, Umbo, Balkans HiFi, Mario Kova, a nastupit e i petnaestak lokalnih izvoaa. Kao podrška headlinerima ove e godine nastupiti veinom predstavnici varaždinske DJ scene. Svakog dana od 23 do 6 sati ujutro za Špancirere željne zaba-

ve do zore, osiguran je besplatni prijevoz Pan busevima do Party pozornice i natrag. Promotivne cijene ulaznica: Kupi festivalsku ulaznicu i partijaj za samo 10 kuna po danu! Podsjeamo, ulaznice za Party pozornicu Arena u prodaji su iskljuivo preko web stranice Entrio.hr (https://www. entrio.hr/event/spancirfest2012-party-pozornica-arena433). Do 23. kolovoza ulaznicu za svih 10 dana nonog programa možete kupiti po cijeni od samo 100 kuna, a dnevne ulaznice za samo 25 kuna. Od prvog dana Špancirfesta, moi e se kupovati iskljuivo dnevne ulaznice na

Najvea zvijezda Party Arene bit e dolazak legendarnog DJ-a Tomcraft ulazu na Party pozornicu i to po 30 kuna.

I’ll Be Waiting ADELE I Gotsta Get Paid ZZ TOP This Is Love WILL.I.AM feat. EVA SIMONS The Celestials SMASHING PUMPKINS Wide Awake KATY PERRY Don’t Wake Me Up CHRIS BROWN Queen Of California JOHN MAYER She’s So Mean MATCHBOX TWENTY Cruising California THE OFFSPRING Move In The Right Direction GOSSIP One More Night MAROON 5 Summer Paradise SIMPLE PLAN feat. SEAN PAUL Endless Summer OCEANA Lights ELLIE GOULDING Pride AMY MACDONALD 50 Ways To Say Goodbye TRAIN Disconnected KEANE Spectrum (Calvin Harris Mix) FLORENCE + THE MACHINE Scream USHER

"Strangeland". Popularnost diljem svijeta osvojili su desetak velikih hitova poput pjesama: „Somewhere Only We Know“, „Everybody Changing“, „Bedshaped“ i druge, dok je s novog albuma ve predstavljeno nekoliko sjajnih singlova meu kojima je „Silence By The Night“ jedan od najveih ovogodišnjih svjetskih hitova koji ne silazi tjednima s vrhova svih svjetskih glazbenih top-lista. Ulaznice za ljubljanski koncert dostupne su od 6. srpnja putem Interneta u sustavu Eventime po popularnim cijenama od 28,50 eura.

2 LINKIN PARK Burn ItDOMAIH Down TOP LISTA 3 MADONNA Turn Up The Radio 4 ROMANO & SAPIENZA Tacata /Ft Rodriguez/ 5 CALVIN HARRIS We’ll Be Coming Back /Ft EXAMPLE/ 6 CEDRIC GERVIS Molly 7 FLORENCE & THE MACHINE Spectrum (Say My Name)

Keane krajem listopada u Ljubljani Jedan od najpoznatijih engleskih indie-rock bendova - Keane na svojim je stranicama najavila datume europske turneje. Najbliže nama bit e u Ljubljani, gdje e zasvirati u Hali Tivoli, a što se tie bližih gradova Hrvatskoj sviraju još u Budimpešti i Beu. Iako je navedeno kako e najvjerojatnije biti još koncerata, zasad su sigurni oni u listopadu i studenom. 29. listopada Keane tako nastupa u Ljubljani, 30. listopada u dvorani Petoi u Budimpešti, a 31. listopada u Gasometru u Beu. Indierockeri objavili su poetkom svibnja etvrti studijski album

Top Hit List 1 TRAIN 50 Ways To Say Goodbye

8 DAVID GUETTA I Can Only Imagine (Ft CHRIS BROWN) 9 GUSTAVO LIMA Balada Boa (En Vivo) 10 FLORIDA Whistle 11 TIMBALAND Hands In The Air (Ft NE-YO) 12 ALEXANDRA STAN Lemonade 13 STOOSHE Black Heart 14 NO DOUBT Sele Down 15 NICKI MINAJ Pound The Alarm

Varaždin 107.1 Novi Marof 103.1 Ivanec 93.3 Ludbreg 91.4

VAŠ NAJBOLJI RADIO VARAŽDIN www.radio-varazdin.hr Indie-rockeri objavili su poetkom svibnja etvrti studijski album “Strangeland”.
9. ožujka 2011.

sport@mnovine.hr

K

ao što je to bilo i s poetkom pri- III. HNL sjever - Meimurski treeligaši u subotu i nedjelju kreu s prvenstvom prema, tako je i na poetku novog prvenstva. Svi meimurski treeligaši osim akovca ovoga e vikenda odigrati utakmice prvog kola u novoj prvenstvenoj sezoni. Iz kluba informacije o ekipi, treneru i ostalim stvarima vezanima uz rad kluba stižu na kapaljku ili ih uope nema. Prvi ovjek kluba Dušan Mikolaj kaže da se po tom pitanju u klubu još uvijek radi na rješavazavršili prošlu sezonu, a od novih lica tu nju problema, no kako i na koji nain, niti Igrai na koje e Biškup moi raunati u su Karlo Gorianec, Ivan Škvorc, Matej par dana uoi poetka prvenstva nismo novoj sezoni su: Tizaj, Prekupec, Šafari, Senar, Matija Vinko i Nikola Vinkovi. ništa uspjeli saznati (još uvijek ekamo Dodlek, Petak, Menzil, Barat, Skoliber, Svoju prvu treeligašku utakmicu Polet da se momad vrati s Kupresa, jer u a- Koren,V. Pintari, Mihalic, Nynkeu, Šari e odigrati na domaem terenu protiv kovcu i okolici nitko nije primijetio da se i Vukovi, Halilovi, a tu su i etvorica juPodravca iz Virja. pripremaju (!?), kazao je oito u neoz- niora Ignji, Hrustek, Pongrac i Turk, koji NK Graniar iz Kotoribe ima novog e biti prikljueni u rad prve momadi biljnom tonu Mikolaj koji je inae izgleda trenera. Seniorski sastav e u novoj naostao jedini ovjek u klubu op.a.). S druge i ekati eventualnu priliku da zaigraju. III. HNL sjever tako poinje 18. tjecateljskoj sezoni voditi Zoran Kastel pak strane kada je u pitanju odgoda uta- Posljednju “provjeru spremnosti” uoi kolovoza u 17.30 sati. U jesenski dio iz Varaždina, nekada standardni i dugokmice prvog kola protiv Bjelovara po- poetka prvenstva nogometaši Meikree se tjedan dana ranije kako se godišnji igra varaždinskog Varteksa. murja su odradili u gostima kod Hrvatvjerenik za natjecanje u III. HNL ne bi ušlo s utakmicama u prosinac, Posljednjih godinu dana Kastel je kao skog dragovoljca pobijedivši s sjever Mato Lonar rekao a u prvo proljetno kolo igrati e se trener vodio momad Ivanca. Graniar 2:1. Strijelci su bili Petak i nam je: - Reeno mi je tjedan dana kasnije, odnosno 2. i 3. je u dvije posljednje pripremne utakmice Menzil iz kaznenog udarNK akoda postoji dogovor ožujka 2013. Svi klubovi utakmice ubilježio pobjedu i poraz. Prvo su s 5:2 bica nakon prekršaja nad NK akovca s Mevec odgodio je igraju subotom osim Graniara iz Koli bolji na gostovanju kod BSK iz Belice, da Nedimom Haliloviimur jem oko toribe i Croatie iz Grabrovnice koji e prvo kolo, zbog tobi potom na domaem terenu izgubili od em, novim igraem razmjene, oddomae utakmice igrati nedjeljom Strmeca iz Bedenice, lana III HNL srediu redovima akoga jer još uvijek nema nosno prelaska poslijepodne. vekog treeligaša, šte rezultatom 2:0. Graniar je u nedjelju mladih igraa ekipu za igranje, za što Prvo kolo predstojee sezone koji je inae nekad u prvom kolu novog prvenstva domain Meimur ja u nam tako donosi susrete Nedeliše je ak i Povjerenik za igrao za varaždinski momadi Slatine. akovec, koji ni– Virovitica, Graniar (K) – Slatina, Varteks. Meimurje natjecanje dao „zeleje imao dovoljan Preložani imaju novog akovec – Bjelovar (odgoeno), Pove u prvom kolu ebroj igraa i da bi no svjetlo (!?) predsjednika – Josipa let (Sv. M. na Muri) – Podravac Virje, ka teško gostovanje sve trebalo biti ubrZvonareka Mladost Ždralovi – Meimurje, Kou Ždralovima protiv zo riješeno. Što pak se privnica – Mladost Prelog, PodraviMladosti, prošlogodišnjeg U dosta okrnjenom sastavu svoje su tie utakmice prvog kola na Ludbreg – Ivanica i Croatia (G) prvaka lige. pripreme za novu sezonu odradili i noakovec se dogovorio s Bjelo– Križevci. Nogometaše Nedeliša za novu je gometaši Mladosti iz Preloga. Pod vodvarom (utakmica odgoena za 12. rujan) sezonu pripremao Nenad Marec. U njistvom trenera i igraa Ivana Habuša, u tako da tu nema problema. Problema nehovim je redovima zasigurno najzvuPrelogu su se pripremali Farkaš, Miši, ši i Nino Pintari iz akovca. Zbog odrma, zasada, ali kako je krenulo, a još nije nije pojaanje u posljednjih nekoliko Hali, Sraka, Vugrinec, Balent, Magdaležavanja 14. meunarodnog nogometnog niti poelo, ne bi se baš moglo rei da ih godina “meimurski zet“, tridesetogo- turnira U-12 “Meimurec 2012” koji se ni, Sabol, Hreš, Vlah, Hladnik, Furuniza NK akovec u novoj sezoni nee biti. dišnji napada Davor Piškor, kojemu je igra na igralištu u Dunjkovec-Pretetincu ja, a ekipi bi se trebao pridružiti i Biber. S posljednji klub bio singapurski Tampi- momad Nedeliša e svoju jubilarnu, nekoliko se igraa još uvijek pregovara, Meimurje prvi favorit za naslova, svi ostali žele što nes Rovers, a svoju ponajbolju sezonu 10. sezonu u III. HNL protiv Viroviti- tako da ni u Prelogu igraka križaljka niodigrao je u redovima Meimurja pod ce otvoriti u subotu na SRC-u Mladost je do kraja deinirana. U posljednja dva bolji rezultat vodstvom trenera Mršia kad je odlino u akovcu s poetkom u 17.30 sati. pripremna susreta Mladost je ostvariMeimurje je svoje pripreme za no- stajalo u I. HNL. Nedeliše su napustili Polet iz Svetog Martina na Muri je novi la polovian uspjeh. Protiv Mladosti iz vu sezonu odradilo u akovcu. Ekipa je Saša Treska, koji e karijeru nastaviti lan tree lige. Nakon kvaliikacija ko- Hrženice su ubilježili pobjedu od 3:0, a zadržala kostur iz prošle sezone, tako da u redovima Slobode iz Slakovca, Davor jima su izborili taj status, nogometaši susretu odigranom protiv Centrometala bi prema rijeima trenera Damira Biš- Balent i Luka Periši. Uz odlaske svaka- Poleta nisu imali baš previše odmora iz Macinca pak su bili poraženi s 1:3. kupa uz kvalitetan rad u novoj sezoni to ko treba dodati da je u 40. godini života jer su odigrali i nekoliko prijateljskih Prošlog petka održana i godišnja trebalo donijeti borbu za naslov prva- nogometnu karijeru završio Dragan utakmica protiv klubova koji su se u skupština na kojoj je Josip Zvonarek ka. - Momad je relativno mlada, kazao Vibovec, dugogodišnji igra i kapetan nalazili na pripremama u Toplicama izabran za novog predsjednika, Željko nam je Biškup, sastavljena veinom od Nedeliša. Klubu su pristupili Manuel Sveti Martin ( Slaven Belupo, NK Osijek, Soka za tajnika, a najavljena je i sanacija perspektivnih domaih nogometaša. Tu Marec, koji je stigao iz akovekog Me- ruski FC Sibir i Sevastopol). Prema ri- cjelokupnog sportskog parka Mladosti. su i etvorica bivših prvoligaških igra- imurja, dok su s iste adrese, ali drugog jeima predsjednika Tomislava Kralja, Mladost svoju prvu utakmicu igra u sua koji bi trebali biti okosnica ove ekipe. kluba, stigli Mario Sean, Davor Jambro- u klubu su ostali svi igrai s kojima su botu u Koprivnici. (so)

Kreu svi, osim akovca, “koji se priprema na Kupresu”!

TENIS ITF Punec Open

U drugom kolu Slovenac Razboršek bolji od 1. nositelja Francuza Michona

Veina kree u subotu, u nedjelju se igra u Kotoribi i Grabrovnici

MEIMURSKI nogometni kup

Neoekivani poraz Rudara, Omladinca i Dinama Domašinec U srijedu na blagdan Velike Gospe odigrani su susreti drugog kola kupa Meimurskog nogometnog saveza. U 2. kolu dogodilo se i nekoliko veih iznenaenja. Rudar koji je s velikim ambicijama ušao i u I. meimursku ligu, neoekivano je poražen kod kue od Hodošana 3:5. Oito su gosti prebrodili vrlo brzo frustraciju nakon teškog poraza u Domašincu i imaju visoke ambicije i u ovosezonskom kup natjecanju. Pobjedu nad favoriziranim i ligu više plasiranim Omladincem (NSR), izborio je SK, s time da treba spomeniti da su „ovljani“ u prvom prvenstvenom kolu teško “stradali” (10:0) od Dubravana. U redove iznenaenja spada i visoki poraz Dinama iz Domašinca u D. Koncovaku. No, s obzirom da momad Koncovaka odlino igra u kup natjecanju ve nekoliko sezona, možda

za “prave poznavatelje” nogometa ovo onda i nije preveliko iznenaenje. Polet iz Pribislavca se uspio provui protiv Hajduka iz Štrukovca, tek nakon izvoenja kaznenih udaraca. Kup se nastavlja u srijedu 5. rujna kada se ukljuuje svih 16 nositelja. Rezultati 2. kola: Pušine – Podturen 2 : 1, Jedinstvo (GM) – Sloboda (M) 2 :2 (9-8) 11m, Rudar – Hodošan 3: 5, Naprijed – Strahoninec 2 : 3, Plavi (Pek.) – Mura 3:0, Croatia – Dubravan 3:1 , Jedinstvo (NSD) – Graniar (N) 5:2 , Budunost (P) – Mali Mihaljevec 1:3, Donji Koncovak – Dinamo (D) 4 : 1, Galeb – Borac PMP (T)3 : 1, Hajduk (Š) – Polet (P) 1:1 (4-5) 11m, Mladost (Pal.) – Sloga () 2 :1 , Dubrava – Venera PMP 2:1, SK – Omladinac (NSR) 1: 1 (4-2) 11m, Trnava – Draškovec 4: 2, Bratstvo (J) – Sokol 1:3.

Parovi 1/16 inala (srijeda, 5. 9. u 17 sati): Pušine – Meimurec, Jedinstvo (GM) – Meimurje, Hodošan – Spartak, Strahoninec – Graniar (K), Plavi (Pek.) – Šenkovec , Croatia – Dinamo (P), Jedinstvo (NSD) – BSK, Mali Mihaljevec – Mladost (Pr.), Donji Koncovak – Centrometal, Galeb – akovec, Polet (P) – Mladost (I), Mladost (Pal.) – Nedeliše, Dubrava – Polet (SMNM), SK – ukovec 77, Trnava – Trnovec, Sokol – Sloboda (S). Juniori e svoje utakmice prvog kola odigrati ove subote, 18. kolovoza u 17.30 sati. Sastaju se: Radniki – Dubravan, Dubrava – Šenkovec, Bratstvo (Savska Ves) – Sloga (Štrigova), Borac PMP – Draškovec, Kraljevan 38 – Sloboda (Mihovljan), Dinamo (Domašinec) – Omladinac (Makovec), Mladost (Sveta Marija) – Plavi (Peklenica) (so)

akoveki ITF turnir Punec Open u drugom je kolu ostao bez prvog nositelja. Naime slovenski tenisa Razboršek je u tri seta, 3:6 7:5 6:2 bio bolji od Francuza Axela Michona 336. igraa na ATP ljestvici i prvog nositelja turnira. Od hrvatskih igraa plasman meu osam najboljih su ostvarili Joško Topi pobjedom protiv Austrijanca Weinhandla 6:2, 6:1, Luka Zaninovi protiv Francuza Masse 6:7, 7:5, 6:2 i drugi nositelj i prošlogodišnji pobjednik turnira Toni Androi protiv Talijana Borge 6:3, 7:5. Rezultati drugog kola glavnog turnira: Razboršek (Slo) – Michon (Fran) 3:6, 7:5, 6:2, Topi (Hrv) – Weinhandl (Aut) 6:2 6:1, Heller (Njem) – Propst (Aut) 6:1, 6:2, Bedene - Urbanija (oba Slo) 6:1, 3:6, 6:3,Zaninovi (Hrv) – Massa (Fra) 6:7, 7:5, 6:2, Rola (Slo) – Goleš Babi 6:1, 6:0, Ternar (Slo) – Pehar (Hrv) 6:2, 4:6, 7:6, Androi (Hrv) – Filipenko (Ma) 6:3, 7:5. U etvrtak prije zakljuivanja ovog broja novina odigrana su etvrtinala, u petak se igraju poluinalni meevi, veliko inale na rasporedu je u subotu u 16 sati, a reportažu s turnira donosimo u slijedeem broju.

Ema Mikuli peta nositeljica u Brkom akoveka tenisaica Ema Mikuli ovoga tjedna igra na 10.000 dolara vrijednom ITF turniru u Brkom u BiH. Ema je u prvom kolu kao peta nositeljica pobijedila srpsku tenisaicu Sašku Gavrilovsku 6:2, 6:2, a u drugom kolu je eka bolja iz susreta ehinje Tereze Malikove i Maje Mladenovi, srpske tenisaice s pozivnicom. Iva Mekovec pak je nažalost završila svoj nastup u Innsbrucku. Bolja od nje je bila osma nositeljica, Austrijanka Yvonne Neuwirth, sa 6:2, 6:0. (so)
17. kolovoza 2012.

1.kolo I. ŽNL MNS CENTROMETAL – POLET (P) 7:1 (4:0) Macinec. Igralište: Trate Suci: Tomislav Herman, Igor Križari, Dragutin Novak. Delegat: Darko Jambrovi Strijelci: 1:0 Vibovec(3), 2:0 Vibovec (9), 3:0 Bratkovi (11), 4:0 Dumani (44), 5:0 Bratkovi (54), 6:0 Dumani (55), 7:0 Jurman (80), Vrbanec (84) Centrometal: Petkovi, Borko (od 67. Jurman M.), Novak (od 71. Slokan), Doveer, Gunc, Vinceti, Bratkovi (od 64. Jurman N.), Buhanec ( od 59. Jurman F.), Vibovce, Majsen (od 58. Vinceti), Dumani. Trener: Marko Zavrtnik Polet: Novak B., Trstenjak, Lesjak, Magdaleni, Pongrai ( od 83. Juran), Raki ( od 80. Juran), Vrbanec, Novak I., Fajfari, Krištoi, Boži (od 46. Halabarec) Žuti kartoni: Vinceti (Centrometal) Vrbanec (Polet)

UKOVEC 77 – OMLADINAC (NSR) 2:0 (1:0) ukovec. Igralište: ukovca77 Suci: Dario Srnec, Tomislav urila, Siniša Lukai. Delegat: Stjepan Križari Strijelci: 1:0 Špoljar (13), 2:0 Frani (55) UKOVEC 77: Lehki, Vukina, Špoljar, Bradari, Mihoci, Frani, Stanovi (od 82. Anderlin), Belovi ( od 85. Poljak), Vuk (od 83. Hladnik), Pokos ( od 75. Marka), Herc ( od 15. Lipi). Trener: Ivan Bartoli OMLADINAC: Marec, Jurinec, Reich (od 70. Vugrinec), Lukman, Cirkveni, Nemec, Vukovi, Marodi (od 64. Vodopija), Drk, Krištoi, Lesjak (od 15. Pušar) Žuti kartoni: Mihoci, Poljak (ukovec), Krištoi, Drk (Omladinac)

MLADOST (I) – RUDAR 1:7 (0:1) Ivanovec. Igralište Park Mladosti, Suci Božidar Kolari, Ivica Horvat, Dražen Sukanec, Delegat: Slavko Vodopija Strijelci: 0:1 Kovai (17), 1:1 Novak J. (51), 1:2 Šolti M. (53), 1:3 Šolti D. (59), 1:4 Šolti D. (60), 1:5 Kovai (64), 1:6 Šolti D. (83), 1:7 Podgorelec (85) MLADOST: Patafta, Bujan (od 64. Talan), Jaluši, Žvorc, Horvat, Novak M. (od 61. Novak N.), Novak J., Kamenar, Jurinec (od 77. Levai), Fuko, Frani (od 71. Klinec), Trener: Hamonajec Ivan RUDAR: Rajf, Šimun, Kovai (od 88. Smolkovi), Šprajc, Vuri, Šolti D. (od 82. Podgorelec), Rožman, Zadravec, Šolti N., Žganec (od 52. Vuruši), Šolti M. (od 85. Kneževi), Trener Antun Srša Žuti kartoni: Žganec, Zadravec, (Rudar), Crveni kartoni: Kamenar (Mladost)

BSK – SLOGA 4:1 (2:1) Belica: Igralište Mostiše. Suci: Marin Horvat, Branko Bacinger, Damir Fodor Delegat: Vlado Soka Strijelci: 0:1 Obadi (8), 1:1 Makar (35), 2:1 Škrilac (41), 3:1 Škrilac (82), 4:1 Krajner (86), BSK: Sternad, Bašek, Makar D. (od 66. Antolaši), Šmit, Orešanin, Gajnik (od 85. Krajner), Živkovi, Bašek, Makar I., Škrilac, Mlinari Trener Vladimir Pavlekovi SLOGA: Novak, Jaluši, Obadi, Hadži, Kosalec, Vabec (od 60. Silaj), Juki, Malovi, Bali (od 22. Branilovi, od 72. Glad), Vugrinec, Zoka Trener Branko Janžek Žuti kartoni: Šmit (BSK), Obadi, Zoka, Juki (Sloga)

PUŠINE – SOKOL 3:0 (0:0) Pušine. Igralište Pušine. Suci Dario Bubek, Saša Fegeš, Dragan Hrustek, Delegat. Željko Bacinger Strijelci: 1:0 Miki (65)11m, 2:0 Doveer (85), 3:0 Miko (87) PUŠINE: Majurec, Miko, Knezi, Pozder, Zanjko, Celinger, Kresinger (od 75. Posavec), Vidovi (od 63. Perii), Doveer, Miki (od 83. Vrbanec), Levani (od 87. Lesar), Trener: Boris orevi SOKOL: Posavec, Lisjak, Lebar, Puh, Drk (od 72. Horvat), Novak F., Posavec, Munar, Kovai (od 63. Bistrovi), Novak D., Trener: Denis Ratajec Žuti kartoni: Knezi (Pušine), Mikolaj (Sokol)

I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

Pribislavani potopljeni u Macincu Centrometal krenuo sa sedmicom. Gost u Macincu bio je Polet iz Pribislavca koji se nakon jednogodišnjeg «plesa» u III HNL sjever ponovno vratio na meimurske travnjake. Sve je praktiki što se rezultata tie bilo riješeno u 11.minuti kada su domai ve vodili 3-0. U tom periodu domai kapetan Nenad Vibovec postigao je dva zgoditka, a jedan Krunoslav Bratkovi glavom nakon udarca iz kuta. Nakon toga domai strijelci su se primirili. Tek minutu prije kraja prvog dijela ljetno pojaanje domaih Marijan Dumani povisuju vodstvo na 4-0. Poetkom drugog dijela u samo dvije minute u 54. i 55. nova dva zgoditka u mreži vratara Poleta Borisa Novaka. Strijelci Krunoslav Bratkovi i Marijan Dumani obojica po drugi puta na utakmici. Domai trener Marko Zavrtnik nakon tako visokog rezultata polako u igru uvodi mlade domae snage. Jedan od njih Neven Jurman je u 80.minuti za vodstvo Centrometala od 7-0 postigao i lijepi zgoditak. Šest minuta prije kraja utakmice Boris Vrbanec je svojim zgoditkom barem malo ublažio ionako vrlo visoki poraz na 7-1. Treneru Poleta Bruni Matoteku predstoji mukotrpan posao da nešto napravi u igri ako mu vodstvo kluba ne dovede nekoliko kvalitetnih igraa. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi i to u posljednjih pet minuta utakmice.

Rudar protutnjio kroz Ivanovec Težak domai poraz Mladosti. Ve je nakon prvih 45 minuta mirisalo na gostujuu pobjedu kada su gosti iz Murskog Središa ujedno i novajlija u ligi zgoditkom Alena Kovaia u 17.minuti poveli sa 1-0 i to ouvali do poluvremena. Samo što je poelo drugo poluvrijeme domaa Mladost ima kazneni udarac kojeg ne realizira Jurica Novak, odnosno vratar Rudara Mario Rajf je njegov udarac obranio. No, ubrzo se Jurica Novak u 51.minuti lijepim zgoditkom iskupio za «grijeh» kada je poravnao rezultat na 1-1. Nakon toga u samo 11 minuta igre od 53. do 64. gosti postižu etiri zgoditka i dolaze do visokog vodstva od 5-1. Seriju gostujuih zgoditaka zapoeo je Marko Šolti. Sa dva zgoditka nastavio Dario Šolti i završio svojim drugim zgoditkom Alen Kovai. Da za domae nesrea bude vea u 63.minuti zbog druge opomene iskljuen im je Željko Kamenar. Kada se igra Mladost raspala Rudar u samoj završnici utakmice postiže još dva zgoditka za pobjedu od visokih 7-1. Dario Šolti upisuje svoj hatrik i jednom je strijelac bio Danijel Podgorelec. Dva gostujua opomenuta igraa.

Belianci krenuli uvjerljivo BSK uvjerljiv kod kue. Gosti iz akovca poveli su u 8.minuti zgoditkom Pere Obadia. Do poluvremena domai preokreu rezultat zgodicima u 35.minuti Ivana Makara i 41.minuti Nenada Škrilca. Nakon tog perioda Sloga je imala dvije izgledne prigode, ali bez realizacije. U posljednjih osam minuta utakmice BSK drugim zgoditkom Nenada Škrilca i prvim Igora Krajnera kojeg je domai trener Vladimir Pavlekovi u istoj minuti uveo u igru dolazi do konane pobjede od 4-1. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa.

Loš debi Palinovana Slobodi bodovi iz Palinovca. Domaa Mladost imala je više loptu u svom posjedu, ali su gosti iz Slakovca kontrama u prvom poluvremenu stigli do vodstva od 2-0 zgodicima kapetana momadi Milivoja Goricaja u 24.minuti i Borisa Angela u 42.minuti. Deset minuta prije kraja utakmice gosti imaju opravdano dosueni kazneni udarac kojeg za pobjedu od 3-0 realizira Vjeran Levec. Samo jedan opomenuti igra i to gostujui, mada domai zamjeraju sucu utakmice Ivici Križaiu da ih je trebao još više opomenuti. No, delegat utakmice Mijo Horvat ga «brani» da je imao isti kriterij kod dodjele opomena.

Pušine bez problema Pušine glatko dobile Sokola. Dobro su se gosti iz Vratišinca držali sve do 65.minute kada je za domae dosuen kazneni udarac kojeg je za vodstvo od 1-0 realizirao Marko Miki. etiri minute kasnije novi kazneni udarac za domae, ali ovaj puta Marko Miki prebacuje vrata. Siniša Doveer je u 85.minuti vodstvo Pušina povisio na 2-0, a tri minute prije kraja utakmice Dejan Miko svojim zgoditkom postavlja konanih 3-0 za Pušine. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. Sa po jednim zgoditkom u svakom poluvremenu ukovec 77 pobijedio Omladinca. Još su domai u 38.minuti ošteeni za ne dosueni kazneni udarac od strane suca utakmice Darija Srnca, a niti pomoni sudac Siniša Lukai nije reagirao u toj situaciji iako je trebao. Igralo se u nedjeljno prijepodne pa su obojica vjerojatno malo «zaspala». ukovec 77 prvi je zgoditak postigao u 13.minuti, a strijelac je bio Davor Špoljar. Krunoslav Frani pak je u 55.minuti bio strijelac za pobjedu od 2-0. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

Naprijedu vrijedna tri boda U Cirkovljanu domaini slavili protiv Spartaka koji zasigurno kao i prošle godine ima ambiciju biti

PODTUREN – DINAMO (P) 1:1 (0:1)

NAPRIJED – SPARTAK 1:0 (0:0)

MLADOST (P) – SLOBODA (S) 0:3 (0:2)

Podturen Igralište Trnoc Suci: Nino Škrobar, Renato Posavec, Tihomir Kralji, Delegat Rajko Zadravec Strijelci: 0.1 Jankovi (34), 1:1 Balenovi (77) PODTUREN: Kolar D., Kolar A. (od 86. Mravljek), Vincek, Radovan, Balenovi, Sermek, Mui, Bobianec, Kati (od 46. Maari), Lepen, Kolar M., Trener Damir Vrbanec DINAMO: Vaš, Križai, Jankovi, Janec, Vutek, Dodlek (od 29. Žuli D.), Klekar, Štampar, Pavlekovi (od 80. Novak), Šegovi, Domini, Trener Zoran Kralji Žuti kartoni: Mui (Podturen) Jankovi (Dinamo) Crveni kartoni: Domini (Dinamo)

Cirkovljan. Igralište Zdenci. Suci: Zdravko Toplišnjak, Bruno Brljak, Jasmin Lozi, Delegat Dragutin Hozjak Strijelci: 1:0 Režek D. (64) NAPRIJED: onkaš, Hižman F. (od 66. Bermanec), Varga, Horvat, Šimunkovi, Hižman J., Kemec (od 66. Martinec), Ružman, Horvat, Glavina (od 78. Režek N.), Režek D. Trener: Dušan Podgorelec SPARTAK: Jalšovec, Lackovi, Jankovi, Križai, Sabolec (od 83. Šegovi D.), Janec, Lovreni, Šegovi S., Mihalic, Škvorc, Rogar Trener: Zoran Graši Žuti kartoni: Režek D., onkaš, Bermanec (Naprijed), Križai, Šegovi, Lovreni (Spartak)

Palinovec. Igralište Trate. Suci: Ivica Križai, Jadran Kukovec, Josip Kedmenec Delegat Mijo Horvat Strijelci: 0:1 Goricaj (24), 0:2 Angel (42), 0:3 Levec (80)11m, MLADOST: Mlinarec, avlek, Vlaši (od 61. Cirkveni), Gorupi (od 82. Možek), Kovai, Pesler, Murkovi (od 71. Podgorelec), Talan (od 82. Valenti), Varga, Hali (od 61. Možek M.) Trener Josip Šegovi SLOBODA: Kolar, Buhanec (od 57. Podvez), Angel (od 46. Begovi A.), Begovi M., Levec, Katanec, Srnec, Hergoti, Treska (od 62. Tiago), Goricaj (od 36. Novak), Petek, (od 80. Šoštari), Trener: Stjepan Petek Žuti kartoni: Begovi A. (Sloboda)

VETERANI – ISTOK – 23. KOLO BSK - KRALJEVAN 38 3:0 RADNIKI (G) – MLADOST (P) 1:1 (0:0) Gardinovec. Sudac Damir Klari Strijelci: 0:1 Zvonarek (48), 1:1 Oreški (62), RADNIKI: Paler, Novak D., Potonjak, Vodopija, Horvat, Novak J., Bacinger, Oreški, Križai, Baksa, Carovi MLADOST: Hali, Marciuš, Kalšan, Bauer, Gorupi, Kedmenec, Patafta, Domini, Zvonarek, Mesarek, Petri

BUDUNOST (P) – VIDOVAN 4:0 (3:0) Podbrest. Sudac: Željko Novak Strijelci: 1:0 Novak (11), 2:0 Viher (31), 3:0 Hali (42), 4:0 Novak (67) BUDUNOST: Ciglari B., Hali, Ciglari M., Kozjak, Gajnik, Sudec, Viher, Kralji, Frani, Novak, Koiš VIDOVAN: Meimurec, Lukša, Cenko, Dolenec, Fabi, Hertelendi, Legin, Stojkov, Nesti, Vidovi, Štei

HODOŠAN – POLET (P) 4:1 (4:1) Hodošan. Sudac: Dominik Mihoci Strijelci: 1:0 Svec (7), 2:0 Krznar Lj. (9), 2:1 Fodor (20), 3:1 Krznar Lj (38), 4:1 Svec (44) HODOŠAN: Mesari, Domini, Bihar, Kuhanec, Krznar Lj., Šavora, Srpak, Svec, Krznar D., Doleni, Štefok POLET: Stamenkovi, Sever, Fodor, Mihalkovi, Šolti, Pejanovi, Radek, Martinec, Oreški, Mesari, Pletikapa

TABLICA 1.CENTROMETAL 2.RUDAR 3.BSK 4.PUŠINE 5.SLOBODA (S) 6.UKOVEC 77 7.NAPRIJED (C) 8.PODTUREN 9.DINAMO (P) 10.SPARTAK 11.OMLADINAC (NSR) 12.SLOGA () 13.SOKOL 14.MLADOST (P) 15.POLET (P) 16.MLADOST (I)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

7:1 7:1 4:1 3:0 3:0 2:0 1:0 1:1 1:1 0:1 0:2 1:4 0:3 0:3 1:7 1:7

3 3

3 3

3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Parovi sljedeeg kola: RUDAR - SLOGA (akovec), OMLADINAC (Novo Selo Rok) – BSK, SPARTAK - UKOVEC 77, POLET (Pribislavec) - NAPRIJED (Cirkovljan), SOKOL – CENTROMETAL, DINAMO (Palovec) – PUŠINE, SLOBODA (Slakovec) – PODTUREN, MLADOST (Ivanovec) - MLADOST (Palinovec)

LISTA STRIJELACA 3 zgoditka – Dario Šol (Rudar) 2 zgoditka – Nenad Vibovec, Krunoslav Bratkovi, Marijan Dumani (Centrometal), Alen Kovai (Rudar), Nenad Škrilac (BSK)

FAIR PLAY Iskljueni igrai Željko Kamenar (Mladost I), Benjamin Domini (Dinamo P)

STATISTIKA 32 zgoditka posgnuta ili 4 po utakmici 2 iskljuena igraa 23 opomenuta igraa 4 kaznena udarca dosuena, a 2 realizirani

u gornjem domu. Ravnopravna igra tijekom cijelog susreta, ali domai Naprijed u 64.minuti preko Damira Režeka postiže lijep zgoditak iz slobodnog udarca vrijedan tri domaa boda. Spartak je imao svojih prigoda, ali što im vrijedi kad nisu niti jednom uspjeli zatresti mrežu domaeg vratara Davora onkaša. Po trojica opomenutih u svakoj momadi.

Remi Podturna i Palovana Podjela bodova u Podturnu. Dinamo je u 34.minuti zgoditkom Denisa Jankovia poveo sa 1-0. Domai su tek u 77.minuti uspjeli zgoditkom Mihovila Balenovia poravnati na konanih 1-1. Sporna je 82.minuta kada su gosti iz Palovca postigli zgoditak, ali im je isti poništen od strane pomonog suca Renata Posavca koji je signalizirao da je prilikom centaršuta lopta prešla poprenu crtu terena za igru. Gosti smatraju da nije bilo tako. No, i sa bodom u Podturnu mogu biti zadovoljni. U 83. minuti Dinamu je iskljuen Benjamin Domini, jer je grubo nasrnuo na domaeg igraa u tijeku igre. Neriješeno je bilo i u opomenutim igraima, po jedan u svakoj momadi.

VETERANI – ZAPAD – 23. KOLO PODTUREN – DINAMO (P) 5:1 (1:1)

POBJEDA (GH) – ŠENKOVEC 3:4 (2:4)

MLADOST (1) – SOKOL 2:5 (1:2)

Podturen. Sudac Danijel Koila Strijelci: 1:0 Ovar S. (24)11m, 1:1 Domini (31), 2:1 Ovar S. (49), 3:1 Ovar S. (53), 4:1 Ovar S. (80), 5:1 Koevar (90) PODTUREN: Šolti, Orehov, Kerovec, Ovar J., Biber, Murkovi, Horvat, Ovar S., Strnad, Vinkovi, Tkalec DINAMO: Rebernik, Križai, Hliš, Kolari, Furdi, Šegovi, Domini, Granatir, Vugrinec, Mezga, Kova

Gornji Hrašan. Sudac: Franjo Hergoti Strijelci: 1:0 Debelec (9), 1:1 Saboli (16), 1:2 Sean (30), 1:3 Saboli (44), 2:3 Debelec (45), 2:4 Saboli (78), 3:4 Toplek (88) POBJEDA: Mikulan, Treska, Kova, Horvat, Ivani, Trbovi, Zamuda, Furdi, Debelec, Zobovi, Topolnjak ŠENKOVEC: Kolar, Marciuš, Farkaš, Sean, Zanjko, Tkalec, Polak, Ratajec, Hren, Kolar, Toplek

Ivanovec. Sudac: Velimir Levai Strijelci: 1:0 Krištoi (12), 1:1 Ratajec (33), 1:2 Munar (35), 2:2 Lajtman (49)11m, 2:3 Filipan (54), 2:4 Ratajec (70), 2:5 Filipan (74)11m MLADOST: Ruži, Klinec, Jurinec, Varga, Tkalec, Lajtman, Bašek, Žvorc, Krištoi, Perone, Žbulj SOKOL: Petak, jambreši, Mance, Ratajec, Trstenjak, Munar, Novak, Kovai, Tomaši, Tarandek, Filipan

SPARTAK – JADRAN 3:1 (1:1) Mala Subotica. Sudac: Zdravko Toplišnjak Strijelci: 1:0 Marec (33), 1:1 olakovi (43), 2:1 Marec (57), 3:1 Marec (81) SPARTAK: Matjašec, Požgaj, Križai, Hrasti, Miljani, Horvat, Križai M., Marec, Taradi, Lonari, Graši JADRAN: Kovaec, Juras, Kljuari, Podvezanec, Hrasti, Sušec, Mihalic, Mesari, Kranjec, Pavlekovi, Hajdinjak

TABLICA 1.PODTUREN 2.BUDU 3.HODOŠAN 4.BSK 5.SPARTAK 6.MLADOST (P) 7.RADNIÄŒKI 8.DINAMO (D) 9.JADRAN 10.POLET (P) 11.KRALJEVAN 38 12.DINAMO (P) 13.VIDOVAN

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

5:1 4:0 4:1 3:0 3:1 1:1 1:1 0:0 1:3 1:4 0:3 1:5 0:4

3

3 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0

Parovi sljedeeg kola: DINAMO (Palovec) - BUDUNOST (Podbrest), RADNIKI - PODTUREN, POLET (Pribislavec) - MLADOST (Prelog), KRALJEVAN 38 - HODOŠAN, JADRAN - BSK, DINAMO (Domašinec) - SPARTAK

SLOGA – MIHOVLJAN 5:1 (1:1)

OMLADINAC (NSR) – HAJDUK (B) 9:0 (5:0)

akovec. Sudac: Marinko Hrušoci Strijelci: 0:1 Plevnjak (26), 1:1 Belec (27), 2:1 Belec (65), 3:1 Belec (70), 4:1 Pintari /72), 5:1 Pintari (89) SLOGA: Grkavac, Mikuli, Štampar, Kreslin, Varga, Srnec, Glad, Belec, Vuruši, Baša, Pintari SLOBODA: Kovaec, Vinceti, Varga, Doležaj, Vidovi, Bratkovi, Plevnjak, Mihoci, Marec, Plevnjak M., Kolari

Novo Selo Rok. Sudac: Marijan Dumani Strijelci: 1:0 Turk (2), 2:0 januši (17), 3:0 Vukovi (18), 4:0 Januši (31), 5:0 Januši (32), 6:0 Ilekovi (65), 7:0 Varga (72), 8:0 Januši (75), 9:0 Podgorelec (82) OMLADINAC: Vugrinec, Podgorelec, Turk, Fric, Bel, Jaklin, Vukovi, Kovaevi, Vinko, Varga, Januši HAJDUK: Marec De., Kralji, Hergoti, Grabrovi, Šafari, Marec Da., Gregorini, Žnidari, Slunjski, Šafari, Sutnjak

NEDELIŠE – BRATSTVO (SV) 7:0 (5:0) Nedeliše. Sudac: Dražen Šajnovi Strijelci: 1:0 Baksa (12), 2:0 Marcijuš (30), 3:0 Marcijuš (32), 4:0 Vukši (37), 5:0 Marcijuš (41), 6:0 Vizinger De. (53), 7:0 Vizinger De. (70) NEDELIŠE: Borko, Branilovi, Tkalec, Dokleja, Vizinger Da., Vizinger M., Vizinger I., Baksa, Knez, Žnidari, Vizinger De. BRATSTVO: Šolti, Žnidari, Posavec, Kolari, Horvat, Tomaši,. Šari, Žemlji, Boži, Srnec, Balent

STRAHONINEC – MAKOVEC 3:2 (2:0) Strahoninec. Sudac Dragutin Novak Strijelci: 1:0 Aldi (6), 2:0 Antonovi (43), 2:1 Strahija (72), 2:2 Blažon (78), 3:2 Zorkovi (82) STRAHONINEC: Trupkovi, Patafta, Hadži, Drabi, Kolar, Aldi, Šimuni, Bali, Pavlekovi, Tomaši, Senar MAKOVEC: Šari, Vrbanec, Peserlin, Vukovi, Strahija, Mikolja, Kukovec, Blažon, Dodlek, Križari, Hranjec

SLOBODA (S) – AKOVEC 4:1 (2:0) Slakovec. Sudac Ivan Žganec Strijelci: 1:0 Okreša (36), 2:0 Krištoi (39), 2:1 Duji (80)11m, 3:1 Hea (82)11m, 4:1 Kiri (89) SLOBODA: Posavec, Platži, Tomši, Kiri, Senar, Ivanuša, Okreša, Koruni, Hea, Goricaj, Krištoi AKOVEC: Tropša, Gaal, Saer, Šenji, Kneževi, Hamonajec, Kolari, Duji, Novak, Koleni, Soboan

TABLICA 1. OMLADINAC (NSR) 2. NEDELIŠE 3. SLOGA () 4. SOKOL 5. SLOBODA (S) 6. ŠENKOVEC 7. STRAHONINEC 8. POBJEDA 9. OMLADINAC (M) 10. MLADOST (I) 11. AKOVEC 12. SLOBODA (M) 13. BRATSTVO (SV) 14. HAJDUK (B)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

9:0 7:0 5:1 5:2 4:1 4:3 3:2 3:4 2:3 2:5 1:4 1:5 0:7 0:9

3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

BRATSTVO (Savska Ves) - SOKOL, AKOVEC - MLADOST (Ivanovec), OMLADINAC (Makovec) - SLOBODA (Slakovec), ŠENKOVEC - STRAHONINEC, SLOBODA (Mihovljan) - POBJEDA, HAJDUK (Brezje) - SLOGA (akovec), NEDELIŠE - OMLADINAC (NSR)
17. kolovoza 2012.

1. kolo II. ŽL MNS - istok DUBRAVAN – SK 10:0 (3:0) Donja Dubrava. Igralište Krbulja. Suci: Radovan Posedi, Martin Hrušoci, Marko urek Delegat: Ivan Kova Strijelci: 1:0 Nesti T. (13), 2:0 Brljak (18), 3:0 Nesti (29), 4:0 Lukša (48), 5:0 Švenda (49), 6:0 Švenda (58), 7:0 Pahek (62), 8:0 Brljak (63), 9:0 Vidovi (77), 10:0 Brljak (86) DUBRAVAN: Fabi (od 80. Meimurec), Švenda (od 65. Jadan Da.), Ribi (od 56. Horvat), Štefi, Rusak, Vidovi, Jadan Do., Nesti, Lukša (od 60. Pahek), Brljak, Miser (od 72. Mikulan), Trener Tihomir Nesti SK: Novak, Lonari (od 46. Jankulija), Farkaš, Bašanec, Vadlja, Sušec, Radi, Božek, Višnji, Kramar, Blažini (od 66. Strahija) Trener: Marko Vidovi Žuti kartoni: Višnji (SK)

DINAMO (D) – HODOŠAN 6:1 (2:1) Domašinec. Igralište: Kokotov Vez. Suci: Dominik Mihoci, Darko Lehki, Branko Martan, Delegat Ivan Mezga Strijelci: 1.0 Debelec (18),11m, 2:0 Krznar (26), 2:1 Strahija Z. (42), 3:1 Borovec (46), 4:1 Obadi (57), 5:1 Krznar (65), 6:1 Krznar (88), DINAMO: Valenti, Tuen (od 69. Furdi), Borovec, Bihar, Tomašek, Krznar (od 90. Baranaši D.), Lovrek (od 67. Barani V.), Debelec (od 85. Marka), Obadi, Jakši, Trstenjak, Trener: Marko Obadi HODOŠAN: Vuk, Papak J., Marec, Blagus, Kova (od 85. Bergovec), Puri, Papak F. (od 74. Narana), Bunc, Vadlja (od 46. Kranjec), Strahija V., Strahija Z., Trener: Damir Krznar Žuti kartoni: Tuen, Borovec, Baranaši V. (Dinamo), Puri (Papak J.), Marec (Hodošan)

DUBRAVA – GALEB 2:1 (0:0) Sivica. Igralište Dubrava. Suci: Mihael Belovi, Dragutin Novak, Boris Jakovljev Delegat Franjo Fais Strijelci: 1:0 Sabol (52), 1:1 Pigac (63), 2:1 Sabol (50) DUBRAVA: Mui, Jambroši (od 55. Majorik), Murkovi (od 62. Bobianec Mi), Tkalec, Drvoderi, Bobianec Ma., Paler, Gorianec, Sabol, Škvorc, Varga, Trener Ivan Ratajec GALEB: Dolenec, Fleten, Balent, Mihoci, Soka, Pigac (od 82. Zadravec), Frani, Mihaljac, Granatir, Slaviek (od 88. Balent), Erdelji Trener: Damir Damir Pigac Žuti kartoni: Frani (Galeb)

KRALJEVAN 38 – DRAVA 1:1 (1:0) Donji Kraljevec Igralište Kraljevana. Suci Robert Radek, Milivoj Bali, Marinko Hrušoci Delegat: Stjepan Perko Strijelci: 1:0 Vlah P. (39), 1:1 Igrec J. (48), KRALJEVAN: Juras, Vlah P., Cvek S., Slaviek P., Šte ok, Slaviek S. (od 38. Cvek V.), Begovi, Stankov (od 81. Harmicar), Lipi (od 70. Pigac N.), Hobor (od 59. ekunec), Tisaj, Trener Dubravko Mišin DRAVA: Koiš, Slaviek, rneli (od 81. Lipi), Mihalac (od 55. Kos), Smrk, Mihoci, Herc (od 88. Bartoli I.), Igrec F. (od 70. Žganec), Igrec J., Igrec Z. (od 59. Igrec D.), Orehovec, Žuti kartoni: Stankov, Slaviek (Kraljevan), Mihalac (Drava)

VIDOVAN – BUDUNOST (P) 2:1 (1:0) Donji Vidovec. Igralište Vidovan. Suci Rudol ižmešija, Darko Pokriva, Mario Sukanec, Delegat: Željko Šte anac Strijelci: 1:0 Kvakan (28), 1:1 Bukal (46), 2:1 Grozdek (89) VIDOVAN: Kranjec, Herman, Lukša, Varga (od 59. Petri), Matulin Mario, Nemet Di., Nemet Da., Kuan, Grozdek, Matulin Marko, Kvakan, Trener: Ivan Vidovi BUDUNOST: Pancer, Ciglar, Novak Z. (od 87. Novosel), Višnji, Domini, Lastavec, Hali A., Bukal, Dodlek, Kodba, Domini (od 46. Hali T.) Trener: Danijel Ciglari Žuti kartoni: Varga, Nemet Di., Kuan, Vidovan, Višnji (Budunost)

1. kolo II. ŽNL MNS - zapad MLADOST (S) – SLOBODA (M) 2:3 (1:1) Selnica. Igralište Mladosti. Suci: Mario Buhin, Željko Hajdarovi, Damir Mesari Delegat: Božidar Jurai Strijelci: 0:1 Sovar (25), 1:1 Jakopi (39), 1:2 Sovar (57), 2:2 Kodba 875), 2:3 Tremski (90) MLADOST: Raj M. (od 18. Raj R.), Novosel (od 46. Kodba), Stojko N, (od 30. Jakopi), Stojko T., Rok, Šavniar, Levai, Tuksar (od 82. Koila), Radikovi, Murkovi, Hošpel Trener Marijan Mohari SLOBODA: Horvat, Halabarec (od 90. Podgorski), Belše, Požgaj, alopa, Rešetar, Tremski, Culjak, Posavec, Sovar, Tisaj Trener: Mladen Kuek Žuti kartoni. Tisaj (Sloboda)

PLAVI – NAPREDAK 5:1 (2:0) Peklenica. Igralište Pocurke. Suci: Stjepan Fic, Renato Vuk, Miran Culjak Delegat: Slavko Novak Strijelci: 1:0 Maari (42), 2:0 Govedi (45), 3:0 Nerer (53), 4:0 Radikovi (64), 5:0 Zadravec (68), 5:1 Mui (70) PLAVI: Horvat, Cerovec (od 46. Trupkovi), Nerer (od 65. Novak), Vabec, Vugrinec (od 71. Ratajec), Škvorc S., Škvorc J. (od 75. Gorianec), Maari, Erdelja(od 60. Radikovi), Govedi, Zadravec Trener: Nenad Srnec NAPREDAK: Žagar, Leich, Bobianec, Jambroši, Mui, Maari, Sršan (od 55. Mikuli), Lastavec, Vidra (od 65. Govedi), Cilar (od 73. Hutinec M.), Trstenjak Trener: Dragutin Horvat Žuti kartoni: Zadravec, Škvorc J. (Peklenica), Srša, Vidra, Trstenjak (Napredak)

M. MIHALJEVEC – MEIMUREC 1:1 (0:1) Mali Mihaljevec Igralište Mali Mihaljevec Suci: Marijan Dumani, Boško Martan, Antun Kukovec Delegat: Nikola Toplek Strijelci: 0:1 Primorac (43), 1:1 Srnec (64) MALI MIHALJEVEC: Magdaleni, Bestijani, Trupkovi, Srnec, Mesari P., Zadrave (od 65. Mesari D.), Mesari B., Kovai, Makšadi, Varga, Perho (od 53. Babi) Trener Dejan Žarkovi MEIMUREC: Marciuš, Primorac (od 71. Treska J.), Rešetar, Kos, Fuek, Horvat, Bajzek, Ivanuša (od 82. Košir), Treska D., Jakopec, Kregar Trener Siniša Gavez Žuti kartoni: Mesari P. (Mali Mihaljevec), Bajzek (Meimurec)

VENERA PMP – DRAVA (K) 4:0 (2:0) Sveti Juraj na Bregu, igralište Venera. Suci: Franjo Hergoti, Franjo Horvat, Stjepan Novak Delegat: Petar Krka Strijelci: 1:0 Kovai (19), 2:0 Kovai (44), 3:0 Vabec L (68), 4:0 Kerman (76) VENERA: Kocijan, urin (od 55. Polanec), Vabec L., Kovai, Vabec I., Ambruš T., Peras (od 86. orevi) Ambruš E., Kerman, Ciglari (od 79. Milani), Kamenar Trener: Slavko orevi DRAVA: Ivkovi, Horvat K.(od 46. Horvat M.), Zanjko, Tomaši, Bajkovec, Postružin, Dombaj (od 71. Zanjko Mi), Jeluši, Medved, Gorianec, Huseinovi (od 66. Bratuša), Trener. Damir Tomaši Žuti kartoni: Peras, Kovai, Kerman (Venera), Bajkovec, Medved (Drava)

JEDINSTVO (GM) – STRAHONINEC 3:1 (0:1) Gornji Mihaljevec. Igralište Pod borom. Suci: Damir Klari, Vjeran Tuksar, Saša Mihali, Delegat: Alojz Kopasi Strijelci: 0:1 Grabar (7), 1:1 Novak D. (62), 2:1 Horvat (63), 3:1 Mikulan (87) JEDINSTVO: Angel, Krumpi S. (od 82. Kocijan), Mohari, Novak D., Plantak, Fujs, Mikulan, Ladi (od 82. Miljani), Horvat M. (od 88. Vuk), Borko (od 72. Smolkovi), Novak M. (od 82. Novak N.) Trener: Goran Mikulan STRAHONINEC: Bertapelle, Radek, Grabar, Zlatarek, Žerjav, Kolar (od 89. Srnec), Kolari, Lehkec (od 60. Vrbanec), Kozar (od 82. Matkovi), Marec, Drabi (od 76. Žuni), Trener Ivan Zobec Žuti kartoni: Novak M., Borko Fujs (Jedinstvo), Vrbanec (Strahoninec) Crveni kartoni: Grabar (Strahoninec)

II. MEIMURSKA LIGA – ISTOK

LISTA STRIJELACA

Draškovcu sva tri boda nakon velike glupsti igraa Mladosti (SM) Poelo je prekidom u Svetoj Mariji. Nevjerojatnu stvar je uinio domai igra Tomislav Štrok u 75.minuti kod domaeg vodstva od 1-0. Nezadovoljan jednom odlukom pomonog suca Darija Kosa prišao mu je i glavom ga udario u nos tako da je potekla krv. Sucu utakmice Darku Filipiu nakon konzultacije sa pomonikom nije preostalo ništa drugo nego da 15 minuta prije regularnog vremena odsvira kraj. Tako e Draškovec ni kriv ni dužan za zelenim stolom dobiti utakmicu 3-0, a o ostalim sankcijama sve ovisi o disciplinskom sucu Stjepana Talanu. Do prekida samo jedan opomenuti igra i to domai. Strijelac tog jedinog domaeg, ali sada nevažnog zgoditka u 62.minuti bio je Davor Bogdan. Prema in ormacijama iz MNS-a Tomislav Štrok, igra NK Mladost (SM) kažnjen je zabranom igranja od 2 godine, dok je njegov klub osim izgubljene utakmice 0:3 (p ) dodatno kažnjen i oduzimanjem 3 boda. SK teško stradao u Donjoj Dubravi. Nakon prvog poluvremena još su se gosti iz ehovca dobro držali. Imali su zaostatak od tri zgoditka. No, u drugom poluvremenu prava rezultatska katastro a. Na kraju je gostujui vratar Vanja Novak primio deset «komada». Benjamin Brljak bio je trostruki strijelac, dvostruki Tihomir Nesti i Dejan Švenda, a po jednom su se u strijelce upisali Danijel Lukša, Niko Pahek i Igor Vidovi. Samo jedan opomenuti igra i to gostujui. Dinamo Hodošan „poastio“ šesticom. Nitko nije oekivao debakla Hodošanana koji su se u prošloj sezoni držali

TABLICA 1.DUBRAVAN 2.DINAMO (D) 3.DRAŠKOVEC 4.BORAC PMP (T) 5.DUBRAVA (S) 6.VIDOVAN 7.GRANIAR (N) 8.TRNAVA 9.DRAVA (DM) 10.KRALJEVAN 38 11.BUDUNOST (P) 12.GALEB 13.CROATIA 14.HODOŠAN 15.SK 16.MLADOST (SM)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

10:0 6:1 3:0 3:1 2:1 2:1 3:3 3:3 1:1 1:1 1:2 1:2 1:3 1:6 0:10 0:3

3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -3

Parovi sljedeeg kola: CROATIA – HODOŠAN, GALEB - DINAMO (Domašinec), DRAVA (Donji Mihaljevec) - DUBRAVA (Sivica), BUDUNOST (Podbrest) - KRALJEVAN 38, DRAŠKOVEC – VIDOVAN, TRNAVA - MLADOST (Sveta Marija), SK - GRANIAR (Novakovec), BORAC PMP (Turiše) - DUBRAVAN

jako dobro. Nakon prvih 45 minuta igre gosti iz Hodošana su se dobro držali i na odmor otišli sa minusom od jednog zgoditka. U drugom dijelu domai dolaze do visoke i zaslužene pobjede. Sve je krenulo u 18.minuti kada Dinamo ima opravdano dosueni kazneni udarac kojeg je realizirao Santino Debelec. Domai kapetan momadi Stjepan Krznar vodstvo Dinama u 26.minuti povisuje na 2-0. Tri minute prije odmora Hodošan zgoditkom Zorana Strahije smanjuje na 2-1. Uz taj jedan postignuti zgoditak gosti su još imali nekoliko izglednih prigoda ali je izostala realizacija ovaj puta. Samo što se krenulo sa centra u drugom poluvremenu domai zgoditkom Nenada Borovca vode 3-1. Igra-trener Marko Obadi u 57.minuti povisuje na 4-1, a preostala dva domaa, a svoja ukupno tri zgoditka do kraja utakmice postiže Stjepan Krznar za pobjedu od 6-1. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi. U Turišu sve riješeno u prvom poluvremenu. Ve u 9.minuti Croatija ima igraa manje. Iskljuen im je Saša Ruži jer je namjerno laktom udario domaeg igraa u predjelu glave. Josip Ribi dva je puta u 2. i 37.minuti uspio svladati vratara Croatije Krunoslava Patareca. Rajko Gavez strijelac je bio za domae u 33.minuti. Kad se ve ekao posljednji zvižduk za odlazak na odmor suca utakmice Ivana Žganca gosti iz Orehovice uspjeli su preko Denisa Poljanca smanjiti na konanih 3-1. Nažalost gledatelji njih oko 150 u drugom dijelu zgoditak nije vidjelo. etiri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Vidovan do pobjede stigao u 89.minuti. Prvu su prigodu imali gosti iz Podbresta preko Brune Dodleka u 10.minuti. Tomislav Kvakan doveo je domae u vodstvo u 28.minuti. Dvije minute prije kraja prvog dijela kod Budunosti je teže rame ozlijedio Robert Domini pa je morao napustiti igru. Odmah poetkom drugog dijela u 46.minuti gosti su zgoditkom Nikole Bukala poravnali na 1-1. Imao je nakon toga domai Vidovan inicijativu, ali su tek u 89.minuti zgoditkom Lea Grozdeka stigli do pobjede od 2-1. Tri domaa, a jedan gostujui opomenuti igra. Galebu gostujui bod izmakao u 90.minuti. Nakon prvog dijela mreže se nisu tresle. Gosti iz Oporovca imali su više prigoda za postii zgoditak, ali je domaa Dubrava u 52.minuti zgoditkom Tine Sabola povela sa 1-0. Galeb je u 63.minuti poravnao na 1-1 zgoditkom Miroslava Pigaca. Kada je izgledalo da bod ide u Oporovec domai su drugim zgoditkom Tine Sabola u 90.minuti stigli do pobjede od 2-1. Jedan opomenuti igra i to iz momadi Galeba. Zanimljivo u Novakovcu. Burno je bilo u posljednjih pet minuta prvog dijela. Prvo Trnava u 39.minuti ima kazneni udarac kojeg realizira Robert Katanec. Domai zgodicima Danijela Lovreka u 41. i Dominika Drvoderia u 43.minuti preokreu rezultat i dolaze do vodstva od 2-1. Minutu kasnije i drugi dosueni kazneni udarac za goste iz Goriana. Ponovno je sa 11 metara uspješan bio Robert Katanec za poravnanje

II. MEIMURSKA LIGA – ZAPAD

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Saša Ruži (Croaa), Tomislav Štrok (Mladost SM)

STATISTIKA 35 zgoditaka posgnuto ili 5 po utakmici; 2 iskljuena igraa; 26 opomenuh igraa; 3 kaznena udarca dosuena i is realizirani

GRANIAR – TRNAVA 3:3 (2:2) Novakovec. Igralište Drvarijum Suci: Davor Šupljika, Antun Koruni, Luka Bacinger, Delegat Antun Vlahek Strijelci: 0:1 Katanec (39)11m, 1:1 Lovrek (41), 2:1 Drvoderi D. (43), 2:2 Katanec (44)11m, 2:3 Markuši (55), 3:3 Krznar (46) GRANIAR: Tratnjak, Levai T. (od 46. Drvoderi S.), Levai M., Krznar, Turk, Furdi, Hajdarovi, Boži, Lovrek, Drvoderi D., Buhin Trener: Antonio Drvoderi TRNAVA: Medvar, Pintar, Farkaš, Martan (od 46. Jakši), Katanec, Šavora (od 76. Blagus), Jakši, Markuši H. (od 85. Malek), Mikec, Markuši T., Baksa Trener: Mladen Vlah Žuti kartoni: Krznar (Graniar), Farkaš, Šavora, Jakši (Trnava)

BORAC PMP – CROATIA (O) 3:1 (3:1) Turiše. Igralište Borac PMP Suci: Ivan Žganec, Mario Pintari, Josip Jurinec, Delegat Dejan Kova Strijelci: 1:0 Ribi (2), 2:0 Gavez (33), 3:0 Ribi (37), 3:1 Poljanec (45) BORAC: Vlah, Kovai G., Janec, Zrna, Gavez (od 57. Kovai D.), Brumen (od 69. Sabadi), Baksa, Ribi (od 90. Cika), Srpak (od 46. Topalovi), Špilek (od 46. Koevar), Rušanec CROATIA: Patarec, Jelini, Kozjak, Kolar, Bali, Ruži, Kosi, Ša ari, Krmar, Ruži M., Poljanec Trener Miljenko Bali Žuti kartoni: Baksa, Špilek, Topalovi, Kovai D., (Borac), Gorianec, Jelini (Croatia) Crveni: Ruži S. (Croatia)

MLADOST (SM) – DRAŠKOVEC 0:3 (pf) Svet Marija. Igralište Mladosti Suci: Darko Filipi, Valentina Kantoci, Dario Kos, Delegat: Zvonko Novakovi Strijelci: 1:0 Bogdan (62) MLADOST: Gašpari, Bogdan, Kvakan, Kurtagi, Posavec, Štrok T., Orehovec, Musta M. (od 46. Orehovec M.), Blažini, Igrec, Štrok N., Trener: Slavko Kvakan DRAŠKOVEC: Repalust B., Turk, Erdelji, Pavlic, Matijai D., Vugrinec, Repalust L., Lonari, Mlinari, Matijai M., Bermanec Trener: Božidar Repalust Žuti kartoni: Kurtagi (Mladost), Crveni kartoni: Štrok (Mladost)

na 2-2. Kod te situacije se domai bune da je prije bio prekršaj nad domaim obrambenim igraem. Samo što je poelo drugo poluvrijeme u 55.minuti Trnava ponovno ima vodstvo, a strijelac je bio Tomislav Markuši. etiri minute prije kraja utakmice bod je ipak ostao u Novakovcu jer je na 3-3 poravnao Nikola Krznar. Kod tog postignutog domaeg zgoditka sudac utakmice Davor Šupljika dosudio je prekršaj nad gostujuim vratarem, ali je pomoni sudac Antun Koruni signalizirao da je ve prije prekršaja nad vratarem cijela lopta bila u mreži pa su gosti morali krenuti sa centra. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa. Bez pobjednika u Donjem Kraljevcu. Kraljevan 38 prvi je u 39.minuti poveo zgoditkom Petra Vlaha sa 1-0. Na konanih 1-1 poravnao je u 48.minuti Josip Igrec. Drava je zadovoljna na otvaranju jesenske sezone sa gostujuim bodom. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra.

LISTA STRIJELACA

Pekleniani, Venera i Jedinstvo krenuli najuvjerljvije Nakon kupa Plavi bolji i u prvenstvu od Napretka. U kupu je bilo tijesno, ali ovaj puta je bilo glatko. Uz pet postignutih zgoditaka Plavi su u 80.minuti propustili realizirati kazneni udarac. Neuspješan je bio Ivan Zadravec. Zanimljivo je da su domai imali svih pet razliitih strijelaca. U prvom dijelu strijelci su bili Mihael Maari i Saša Govedi, a u drugom Tomica Nerer, Ivica Radikovi i Ivan Zadravec. Gosti iz Gornjeg Kraljevca uspjeli su u 70.minuti preko Davora Muia ublažiti poraz na 5-1. Novi «školovani» trener Plavih Nenad Srnec tako je jesenski start imao vrlo uspješan. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Sa po dva zgoditka u svakom poluvremenu Venera PMP stigla do domae pobjede. U prvom dijelu oba domaa zgoditka u 19. i 44.minuti postiže Marko Kovai. U drugom pak su dijelu strijelci bili prvo u 68.minuti Luka Vabec, a potom u 76.minuti Goran Kerman. Nakon prvog dijela i samo jednog opomenutog igraa u drugom se dijelu igra malo rasplamsala pa je sudac utakmice Franjo Hergoti morao još etvoricu igraa primiriti opomenama. Gosti iz Kuršanca nisu uspjeli postii barem poasni zgoditak. Jedinstvo do visoke domae pobjede u drugom poluvremenu. Minimalnih 1-0 imali su domai zgoditkom Davora Rešetara u 44.minuti. Hajduk se još u prvom dijelu dobro držao, ali je u drugom dijelu posustao. Na 2-0 za domae povisuje u 53.minuti Kristijan Štajerec. Mišel Popovi strijelac je za 3-0, a konanih 4-0 djelo je Dejana Pla taka tri minute prije kraja utakmice. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra. Šenkovec bolji od Trnovca. Iako su gosti iz Trnovca prvi u 15.minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Alen Herceg poveli sa 1-0 i imali dosta izglednih prigoda za poveati svoje vodstvo domai su preokrenuli rezultat i stigli do pobjede. Da gosti nisu bili uspješni zaslužan je i domai vratar Goran Novak. Ve su u prvom poluvremenu prvo u 29.minuti zgoditkom Dejana Leška poravnali na 1-1 i u 39.minuti zgoditkom Gorana Kolara stigli do vodstva od 2-1. Od 67.minute Trnovec je igrao bez zbog dvije opomene iskljuenog Tomice Zobeca. Svoju domau pobjedu od 3-1 Šenkovec je potvrdio u 90.minuti zgoditkom Kristijana Hergotia. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra. Nakon brzog vodstva Strahoninec poražen u Gornjem Mihaljevcu. Gosti su ve u 7.minuti zgoditkom Matije Grabara poveli sa 1-0. Taj je rezultat dugo bio

3 zgoditka – Stjepan Krznar (Dinamo D), Benjamin Brljak (Dubravan) 2 zgoditka – Robert Katanec (Trnava), Tino Sabol (Dubrava), Josip Ribi (Borac PMP), Dejan Švenda, Tihomir Nes (Dubravan)

sve do 62.minute kada je na 1-1 poravnao Dejan Novak. Minutu kasnije domai imaju vodstvo od 2-1 zgoditkom Matije Horvata. Tri minute prije kraja utakmice konanih 3-1 za Jedinstvo djelo je domaeg kapetana Damira Mikulana. Minutu prije treeg domaeg zgoditka Strahoninec je ostao bez Matije Grabara koji je zaradio drugu opomenu. Tri domaa opomenuta igraa, a jedan domai. Slobodi pobjeda u Selnici. Do nje su gosti iz Mihovljana stigli u 90.minuti. Da se domaoj Mladosti dobro ne piše dalo se naslutiti u 25.minuti kada gosti zgoditkom Saše Sovara dolaze do vodstva. Šest minuta prije odlaska na odmor domai preko Jurice Jakopia poravnavaju na 1-1. Drugim zgoditkom Saše Sovara u 57.minuti Sloboda ponovno ima prednost. Igor Kodba je u 75.minuti poravnao na 2-2, a radost gostima donio je u 90.minuti Denis Tremski. Jedan opomenuti igra i to iz momadi Slobode. Bratstvo i Mura podijelili bodove. U prvom dijelu Bratstvo je imalo vodstvo, a u drugom Mura pa je na kraju neriješen ishod i možda najpravedniji. Ve u 3.minuti se tresla mreža Mure, a strijelac je bio Robert Šte ulj. Dejan Na je uspio u 22.minuti poravanti na 1-1, ali i u 47.minuti Muru dovesti u vodstvo od 2-1. Bernard Koraj

TABLICA 1.PLAVI (P) 2.JEDINSTVO (NSD) 3.VENERA PMP 4.ŠENKOVEC 5.JEDINSTVO (GM) 6.SLOBODA (M) 7.BRATSTVO (J) 8.MURA 9.MALI MIHALJEVEC 10.MEIMUREC 11.MLADOST (Selnica) 12.STRAHONINEC 13.TRNOVEC 14.NAPREDAK 15.DRAVA (K) 16.HAJDUK (Š)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 zgoditka – Marko Kovai (Venera PMP), Saša Sovar (Sloboda M), Dejan Na (Mura)

FAIR PLAY Iskljueni igrai Maja Grabar (Strahoninec), Tomica Zobec (Trnovec)

STATISTIKA 33 zgoditaka posgnuto ili 4,1 po utakmici; 2 iskljuena igraa; 28 opomenuh igraa; 2 kaznena udarca dosuena, a 1 realiziran

ŠENKOVEC – TRNOVEC 3:1 (2:1) Šenkovec. Igralište Gorica. Suci: Željko Novak, Ivan Vlahek, Morano Vlah Delegat: Josip Lesjak Strijelci: 0:1 Herceg (15)11m, 1:1 Leško (29), 2:1 Kolar (39), 3:1 Hergoti (90) ŠENKOVEC: Novak G., Novak M. (od 89. Radikovi), Branilovi, Vugrinec, Ban, Leško (od 69. Novak D.), Kukovec, Hergoti, Fuko (od 90. Zemuni), Korent (od 84. Kanski), Kolar Trener: Marijan Kolar TRNOVEC: Košak, Periši, Flac (od 55. Baturina), Bacinger, Herceg, Zobec, Habuzin, Levati (od 75. Novak Zo.), Lui, od 35. Novak Zl.), Žganec (od 79. Kuiš), Gyofi Trener: Alen Herceg Žuti kartoni: Novak M., Novak D. (Šenkovec), Herceg (Trnovec) Crveni kartoni: Zobec (Trnovec)

JEDINSTVO (NSD) – HAJDUK (Š) 4:0 (1:0) Novo Selo na Dravi. Igralište Jedinstvo. Suci: Damir Aldi, Filip Aldi, Mladen Puklavec Delegat Josip Baksa Strijelci: 1:0 Rešetar (44), 2:0 Štajerec (53), 3:0 Popovi (68), 4:0 Pla tak (87), JEDINSTVO: Tomaši, Jaluši, Lešnjak, Rešetar, Jambroši, Filipovi, Škvorc, Štajerec, Novak, Popovi, Pla tak Trener: Mladen Rešetar HAJDUK: Jurovi, Hrženjak L. (od 56. Hrženjak K.), Hrženjak D., Žganec, Živko, Tkalec, Jurovi, Debelec M., Horvat, Mikulaj (od 69. Debelec A.), Šardi (od 60. Toplianec) Trener: Ivan David Žuti kartoni: Lešnjak, Novak (Jedinstvo), Toplianec (Hajduk)

BRATSTVO (J) – MURA 2:2 (1:1) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

5:1 4:0 4:0 3:1 3:1 3:2 2:2 2:2 1:1 1:1 2:3 1:3 1:3 1:5 0:4 0:4

3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Parovi sljedeeg kola: DRAVA (Kuršanec) - HAJDUK (Štrukovec), SLOBODA (Mihovljan) - JEDINSTVO (NSD), MURA - MLADOST (Selnica), NAPREDAK - BRATSTVO (Jurovec), STRAHONINEC - PLAVI (Peklenica), ME IMUREC - JEDINSTVO (Gornji Mihaljevec), TRNOVEC - MALI MIHALJEVEC, VENERA PMP - ŠENKOVEC

Sveti Martin na Muri. Igralište NK Polet. Suci: Velimir Levai, Željko Kovai, Vladimir Blaži Delegat: Drago Koruni Strijelci: 1:0 Šte ulj (3), 1:1 Na (22), 1:2 Na (47), 2:2 Koraj (68) BRATSTVO: Jeleni, Saka, Antoli, Kirec, Jambrovi (od 57. Kutnjak), Šte ulj, Vinko, Levai, Gorianec, Jurovi, Koraj Trener: Darko Rob MURA: Novak, Lipovi, Jurovi, Breznik (od 67. Žalar), Stojko D., Vinko, Horvat (od 11. Mrši), Stojko N., Braniša, urin, Na Trener: Dražen Novak Žuti kartoni: Saka, Antoli (Bratstvo), Breznik, Lipovi, Šagi (Mura)

je bio taj koji je u 68.minuti poravnao na konanih 2-2. Inae se ova utakmica suglasnošu oba kluba igrala u Svetom Martinu na Muri u sklopu Dana opine i skupilo se oko 350 gledatelja. Dva su igraa Bratstva bila opomenuta, a tri iz momadi Mure. U Malom Mihaljevcu svakoj momadi bio je dovoljan jedan zgoditak za bod. Prvi su poveli gosti iz Dunjkovca-Pretetinca dvije minute prije kraja prvog dijela zgoditkom Marka Primorca nakon izvedenog udarca iz kuta. Domai su do poravnanja stigli u 64.minuti zgoditkom Darka Srneca. Po jedan je igra opomenuti u svakoj momadi.
17. kolovoza 2012. RUKOMET

ŠAH PRVA HRL

Tajana Turk nastupa akoveki rukometaši poeli s priprema, na Europskom za koju ligu, još uvijek ne znaju prvenstvu u Pragu Nakon odlinog nastupa na nedavno održanom državnom prvenstvu u Topuskom, gdje je osvojila naslov viceprvakinje Hrvatske, najbolja mlada meimurska šahistica Tajana Turk je otputovala na Europsko prvenstvo u šahu u kategorijama od osam do šesnaest godina koje se igra u Pragu

igra od 16.- 26. kolovoza. Juer je održano sveano otvaranje, a nastup u prvom kolu Tajanu eka danas (petak) u 15 sati. U kategoriji u kojoj nastupa Tajana Turk, na prvenstvu je prijavljeno šezdeset osam šahistica, a predvieno je da se svakoga dana odigra po jedno, a sveukupno devet kola.

Iako još uvijek nije poznat poetak prvenstva, u rukometnom klubu Meimurje zapoele su pripreme za predstojee natjecanje u Prvoj ligi. Pod palicom novog, odnosno starog trenera Ivice Haeka i njegovog pomonika Dražena Posavca svakodnevno se trenira na vanjskim terenima SRC-a Mladost, Macanovog doma i i Mihovljanu. - Krenuli smo s pripremama, kako bi što spremnije doekali nastup u prvenstvu, vjerujemo Prve lige, kazao je

Haek. U klubu se naime eka odluka odgovornih u Županiji koja e nadaju se biti povoljna i za klub, ali i za kompletni meimurski rukomet. Rije je naravno o inancijama i tomu koliko Županija može i želi pratiti i podržati klub u novoj sezoni. U posljednjem tjednu mjeseca kolovoza (toan datum još nije deiniran) trebala bi biti održana i Skupština kluba na kojoj e se kako nam je kazao Velimir Vrtari dopredsjednik Meimurja kratko izvijestiti

skupštinare i sve zainteresirane o trenutnoj situaciji u klubu i na kojoj e se donijeti i konana odluka o tomu u kojoj e se ligi RK Meimurje natjecati u iduoj sezoni. Ivica Haek u ovom trenutku ima na raspolaganju: Kovaevia, Hajdarovia, Krajnera, Milasa, Horvatia, Martinjaka, Bašeka, Vurušia, Škrobara, Kovaia, Peteka, Miševia, Blagusa, Sklepia, Novaka, Goleša, Tornera, Raguža, Mareca, Pustia i Koevara. Nakon kondicijskih

priprema koje e potrajati do 20. kolovoza, ve 21. ih eka prva pripremna utakmica protiv Velike Nedjelje, dok bi 1. rujna trebali odigrati susret protiv Murske Sobote. Kasnije e biti dogovoreni još neki termini za odigravanje pripremnih susreta, sada za koju ligu u klubu još uvijek ne znaju, ali s e nadaju da e to biti ipak prva. No to u ovom trenutku više ovisi od inancijama nego želji i igrakim mogunostima akovekih rukometaša. (so)

SPORTSKI RIBOLOV ŠRD MURA MURSKO SREDIŠE Ribolov za brane parove

Pobjednici Miroslava i Ivanka Škoda

Na ribnjaku Zaleše u organizaciji ŠRD Mura Mursko Središe održano je natjecanje branih parova u lovu ribe udicom na plovak. Natjecala su se 34 brana para iz cijelog Meimurja, a pobijedili su Miroslav i Ivanka Škoda iz Svete Marije koji su lovili 16530 grama ribe. Drugo mjesto osvojio je par Marijan i Žaklina Lisjak iz Zlatne udice Krištanovec, tree mjesto osvojio je bra-

ni par Josip i Ivana Orehov iz Novakovca, etvrti su bili Zlatko i Karolina Kraun iz Svete Marije i peti Boško i Svjetlana Jagec iz ŠRD TSH akovec. Svi oni dobili su prigodne nagrade koje im je uruio Stjepan Lisjak, predsjednik ŠRD Mura. Korektno su sudili Branko Vrtari i Ivica Vugrinec, koji su izvagali 207230 grama ulovljene ribe i potom je pustili u ribnjak. (S. Mesari)

II. HRL

NAJAVLJUJEMO

S pripremama krenuli i u drugoligašu Prelogu

U Vratišincu 18. kolovoza rukometni turnir “Danijel & Bajo”

Unato konfuznom stanju u hrvatskom rukometu (prije svega zbog besparice veine klubova), ne zna se još sastav liga, a prvenstvo bi trebalo poeti 9. rujna, rukometaši Preloga zapoeli su s pripremama za novu natjecateljsku sezonu. Nakon uspješnog prošlogodišnjeg nastupa, kada su osvojili naslov viceprvaka II. HRL sjever, ove se godine planira napraviti korak više i plasirati se Prvu rukometnu ligu. S onim kondicijskim dijelom priprema se zapoelo, kako nam je kazao trener Josip Borkovi 13. kolovoza i one e se kompletno odraditi na domaem terenu u Prelogu. Tu su naravno još

Rukometaši Preloga, prošlogodišnji viceprvaci, ove su godine istaknuli kandidaturu za naslov prvaka u drugoj ligi

i turniri kao i pripremne utakmice. Prva od njih je 22. kolovoza protiv Ivanca, slijedi su-

sret protiv Meimurja koji bi se trebao odigrati 25. 8, pa onda 1. rujna protiv KTC-a, za 8. rujan planira se turnir u Murskoj Soboti. - S obzirom na kvalitetu i mogunosti moje momadi, kazao je Borkovi, sasvim opravdana su oekivanja da ove sezone pokušamo osvojiti prvo mjesto i plasirati su viši rang natjecanja. Prošlogodišnja ekipa je ostala na okupu i uz jedno do dva pojaanja sasvim sigurno možemo biti jedan od glavnih kandidata za naslov prvaka. Do prve pripremne utakmice rukometaši Preloga svakodnevno e trenirati na vanjskim sportskim terenima u svojem gradu. (so)

Rukometni klub Sokol iz Vratišinca organizira Memorijalni rukometni turnir Danijel & Bajo koji e se igrati na školskom rukometnom igralištu u subotu 18. kolovoza od 17 sati. Na turniru e igrati RK Gola, RK Nedeliše, RK Concordia iz Lepoglave, RK Sokol iz Vratišinca, RK Zalaegerszeg iz Maarske (veterani) i veteranski sastav Sokola. Domain i organizator turnira poziva mještane da dou u što veem broju jer ih uz dobar rukomet, oekuje bogata ponuda jela i pia. (so)

KOŠARKA

Hakl je uvijek pun dinamike i akcije

Košarkaški klub Kotoriba u subotu, 11. kolovoza u kotoripskom Sportskom parku bio je organizator 16. po redu Streetball turnira koji od prošle godine nosi naziv Memorijalni streetball turnir Bojan Zvošec u ast njihovom treneru i velikom ovjeku koji je bio dugi niz godina sinonim za kotoripsku košarku, ali je nažalost ovaj svijet iznenadno i prerano napustio. Na turniru su igrale ekipe koje su primile pozivnice organizatora i to: MNK 75, Bipsii, Crnje, Globetka, Caffe bar Art, Gurni muški 4, Odred za nered, Nemaš to pravo, Trinaestica, ŠRD Som, Zgradeši, TIM, Zmisli nekaj, Dubravan i XXXL. U inalnom susretu ekipa XXXL iz Ivanovca bila je bolja od Trinaestice iz Kotoribe, dok je u utakmici za etvrto mjesto Du-

Organizatori iz KK Kotoribe uvaju spomen na Bojana Zvošeca – koji je bio sinonim za kotoripsku košarku

MEMORIJALNI turnir Bojan Zvošec

XXXL iz Ivanovca pobjednici Streetball turnira u Kotoribi bravan iz Donje Dubrave pobijedio TIM iz Kotoribe. Najbolje ekipe kui su ponijele pehare.

Kao i svake godine, organizirano je natjecanje u gaanju trica na koje su se mogli prijaviti svi,

Svi sudionici turnira

od igraa do gledatelja. Najbolji tricaš bio je Ivan Fuš. (alf)
17. kolovoza 2012. SPORTSKE IGRE mladih u Splitu

Sjajni mladi akoveki rukometaši osvojili zlato Sportske igre mladih, na kojima sudjeluje i veliki broj mladih meimurskih sportaša i ove se godine tradicionalno održavaju u Splitu. Natjecanja u nekim disciplinama su ve gotova i znaju se pobjednici. Jedni od njih su i rukometaši RK Meimurja roeni 1994. i mlai koji su u Splitu nastupili pod imenom Caffe Bar “Joka” akovec i osvojili zlatnu medalju meu šesnaest najboljih ekipa iz cijele Hrvatske. Rije je o prošlogodišnjim kadetima koji su bili viceprvaci države, dok pak su ove godine na istom kadetskom prvenstvu bili pomalo iznenaujue posljednji. No, na natjecanju u Splitu ponovo su potvrdili svoju neupitnu kvalitetu i pod palicom mladog voditelja Mire Bibera stigli do zlata. U svojoj su skupini bili bolji od Zadra sa 16:10 i Mo-

slavine sa 13:9. U poluinalu ih je ekao susret protiv varaždinskog Varteksa koji su dobili sa 21:13, da bi u inalu slavili protiv ekipe Zagreba s uvjerljivih 21:17. Za akoveke rukometaše na Sportskim igrama mladih nastupali su: Breznik, Lukman, Horvati, Torner, Škrobar, Martinevi, Miševi, Pusti, Raguž, B. Raguž, Kolari i Vuruši. Voditelj ekipe bio je Miro Biber.

etvrtinale u kojem ih je ekala i zaustavila ekipa Zagreba. Unato dobroj igri akovanki, odbojkašice Zagreba bile su bolje i zasluženo slavile s 2:0. Naslov prvakinja na kraju je osvojila ekipa Osijeka. Boje akovekog KOP-a u Splitu branile su: Mirna Baksa, antonija Hajdinjak, Andreja Štei, Annabella Ciglar, Sara Petak, Sara Šalamon, Tara Turopoljac, Manuela Ivanuša, Zdravka Benko, Klara Novak, Vanna Apostolovski i Iva Bulovi. Iako nisu osvojile naslov najbolje ekipe, akoveke rukometašice u svojim su redovima imale najljepšu sportašicu u svojoj smjeni. Naime, organizator turnira je priredio izbor za Miss i Mistera 4. smjene igara na kojem je titula najljepše pripala akovekoj odbojkašici Tari Turopoljac. (Siniša Obadi)

Odbojkašice KOP-a pete Na Sportskim igrama mladih u Splitu sudjelovale su i mlade odbojkašice KOP-a . One su u konkurenciji osamnaest ekipa natjecanje završile na petom mjestu. U svojoj su kvaliikacijskoj skupini bile bolje od odbojkašica Gospia s 2:1 u setovima, ime su izborile

Caffe bar Hantek – najbolji na turniru

Zlatni akoveki rukometaši na ovogodišnjim Sportskim igrama mladih u Splitu

HRASTINKA kraj Dunjkovca tradicionalan domain turnira u viseoj kuglani

Zanimljiva nadmetanja, odlina atmosfera i druženje Pobjednici na okupu

GRABANICE - NEDELIŠE održan malonogometni turnir

Ekipa pobjednika – Gryphoni

ODBOJKA NA PIJESKU na Grabanicama

Hantek najbolji etvrti po redu dnevno-noni malonogometni turnir na lokaciji Grabanice u Nedelišu održan je u odlinoj organizacija Društva sportske rekreacije Grabanice, 27. i 28. srpnja Turniru se odazvalo deset ekipa i to: Logan, Vatreni, Caffe bar Hantek, Caffe bar Eny, MM Servis, Enigma, Caffe bar Piccadilly, Bipsii, Podrumarstvo i vinogradarstvo Tkalec te Dugan. Utakmice su bile zanimljive i korektne, a do poluinala su došli: Logan, Caffe bar Hantek, Vatreni i Enigma. Logan i Caffe bar Hantek odigrali su 2:3, dok su Vatreni

uvjerljivo pobijedili Enigmu sa 7:0 . Za tree mjesto igrali su Logan i Enigma 2:2. U regularnom vremenu rezultat je bio 2:2, pa su o pobjedniku odluivali penali, u kolima je više sree bilo na strani Enigme, a utakmica je završila rezultatom 2:4. U inalnoj utakmici izmeu Caffe bara Hantek i Vatrenih pobijedila je ekipa Caffe bara Hantek, rezultatom 1:0. Pohvaliti treba dobru organizaciju ovog turnira, zalaganje lanova sportske udruge Grabanice koji su se svakodnevno pobrinuli za dobro ie i pie. (S. Zorkovi)

Drugoplasirana ekipa Vatreni

Pobjeda Gryphona Prošle subote održan je osmi va uestvovali su Miljenko Novak po redu turnir u viseoj kuglani, i Goran Zorkovi, Željko Ivanuša i u organizaciji udruge Hrastinka Drago Petran, Zvonimir PodveDunjkovec - Pretetinec. Nadme- zanec i Franjo Fuko, Marijan Petalo se u tri discipline: pojedina- tran i Denis Novak, Željko Treska no, parovi i egzibicije. Najprije se i Zoran Jaklin, te Marjan Horvat dvadeset dvoje natjecatelja borilo i Drago Pintari. Najuspješniji za prva tri mjesta u pojedinanoj par bio je Zvonimir Podvezanec konkurenciji, na nain da se pr- i Franjo Fuko s ak 125 bodova, drugo mjesto pripalo je vo deset puta bacalo u pune, Željku Ivanuši i Dragi a zatim deset puta na tzv. išenje. Dobra Petranu za osvojenih Pojedi121 bodova, dok su atmosfera i fer nanano najbolji trei bili Miljenko vijanje nije izostaŽeljko Ivanuša, Novak i Goran lo ni ovoga puta, u paru Zvonimir bez obzira što se Podvezanec i Franjo Zorkovi s osvojenih 112 bodova. ove godine skuFuko, u egzibiciU egzibicijama, ili pilo nešto manje jama Miljenko rušenju teških pozigledatelja. Najviše Novak cija, izmeu dvanaest uspjeha imao je ovoga najboljih najviše uspjeha puta Željko Ivanuša koji je za pobjedu srušio 116 drva, drugo imao je Miljenko Novak. Da gostima i natjecateljima mjesto osvojio je Zvonimir Podvezanec sa srušena 113 drva, dok je ništa ne fali, pobrinuli su se lanotree mjesto osvojio Miljenko No- vi udruge Hrastinka, te predsjedvak, za koje je ovoga puta trebalo nik udruge Zlatko Kova, tajnik Zoran Jaklin – oba, i blagajnik 108 porušenih unjeva. U igru parova bila su uvršte- Marijan Horvat – Pero. Uz dobro na prva dvanaestorica, a parovi pie, pripremljen je besplatan su se birali na nain da je drugih grah, koji je krkao za vrijeme išest izvlailo svoj par. U igri paro- tavog turnira. (S.Zorkovi)

Svi uesnici turnira

Tree mjesto osvojila je ekipa Enigma

Na lokaciji Grabanice u Nedelišu prošlu subotu e u organizacija Društva sportske rekreacije Grabanice održan je turnir u odbojci na pijesku. Turniru se odazvalo trinaest ekipa koje su bile podijeljene u tri skupine po 3 i jedna od etiri ekipe. U prvoj skupini natjecale su se ekipe: Leskovar, MM, Eny, Gryphon. U drugoj Radnii, Dva i dva te Stari i nori. Trea: Sekulanti, Vinske mušice i Plaenici,

Drugoplasirana ekipa Piccadillya dok su etvrtu skupinu inili: Piccadylly, Hantek i Vatreni. Nakon razigravanja po skupinama natjecanje se nastavilo po kup sistemu etvrtinalnim parovima. U etvrtinalu Radniki – Piccadilly 1:2, Gryphon – Vinske mušice 2:0, Stari i nori – Vatreni 2:0 te Eny – Plaenici takoer 2:0. U poluinalu Gryphon je dobio Stare i nore 2:0, a Piccadilly – Eny

2:1. etvrto mjesto osvojila je ekipa Stari i nori izgubivši od Enya 1:2. Ekipu Srati i nori inili su: Mario orevi, Lea Horvat, Jelena Toplek i Ana Novak. Za Eny su igrali: Dino Vibovec, Karlo Kocijan, Luka Železnjak i David Periši. U inalu je Gryphon pobijedio Piccadilly 2:1. Za Piccadilly su igrali: Vanja Štrukelj, Meteo Sutnjak, Domagoj Košir, Ivan Novak, Dario Lesar i Neven Ceilinger. Najviše sree imala je ekipa Gryphona koju su inili: Tomislav Radikovi, Ljerka Herman, Ana Trstenjak i Goran Novak. Usprkos ne najboljem vremenu (bilo je i kiše i vjetra, a temperatura je naveer bila je niža od 15 stupnjeva), turnir je skupio puno dobrih odbojkaša i navijaa. (S. Zorkovi)

Za tree mjesto igrali su Eny i Star y i nori


38

Informacije

17. kolovoza 2012.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

SLOBODNA RAD BAKSA GRADNJA d.o.o. Gardinovec 73, traži 10 MONTERA SUHE GRADNJE na neodreeno vrijeme, mjesto rada Njemaka, obavezno radno iskustvo najmanje 5g. na istim poslovima; 1 ARHITEKTA - GRA . TEHNIARA za izmjere na gradilištima, izrade situacija, voenja gra. dnevnika, režijskih knjiga, odlazak na sastanke, te ostale administrativne poslove, potrebno radno iskustvo, jako dobro poznavanje njem. jezika u govoru i pismu, poznavanje osnovnih programa na raunalu, komunikavnost, vozaki ispit B kat., mjesto rada Njemaka. Dostavi pismene zamolbe na e-mail: baksa.gradnja@gmail.com ili na fax: 040 843 127 ili donije osobno na gornju adresu do 15.08. GRAWE HRVATSKA d,d. akovec, Morandinija 4, traži 5 m/ž ZASTUPNIKA OSIGURANJA na neodreeno vrijeme, uvjeti: min. SSS, znanje rada na raunalu, vozaki ispit B kat., poželjno radno iskustvo 3g., poželjno položen struni ispit za zastupnika osiguranja, mogu se javi i kandida koji ne ispunjavaju uvjet staža i koji ne posjeduju vlas automobil. Javi se osobno na gornju adresu ili dostavi pismenu zamolbu na gornju adresu do 31.08., više info na mob 099 241 3799 Strojobravarski obrt MIVA, Pribislavec, A.Starevia 1, traži 1 BRAVARA, 1 ZAVARIVAA (mig, mag) na neodreeno vrijeme, radno iskustvo jedna godina, javiti se na osobno na gornju adresu ili mob. 091 3101 735, do 17.08. Ca e bar KOZJAK, Nedeliše, traži 1 KONOBARA/ICUnaodreenovrijeme,javisena 098 913 8465, do 15.08. STOLARIJA A. Jurkovi, Pribislavec, V. Žganca18,traži1m/žKVSTOLARAnaodreeno vrijeme,radnoiskustvo2g.,javiseosobno na gornju adresu do 23.08. SABIO d.o.o. Ivanovec, traži 2 KONOBARA/ ICE na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, javi se na 095 8614039 ili e-mail: sabio.d.o.@gmail.com do 14.08. Ljekarna Kova-Drakuli akovec, D. Cesaria 5,traži1mgr. farmacijena neodreeno vrijeme, javi se osobno na gornju adresu ili e-mail: ljekarna.kovac@gmail.com do 23.08. AUTO ROMAN d.o.o. akovec, T. Bratkovia 1, traži 1 m/ž KV AUTOLIMARA i 1 m/ž PKV SAMOSTALNOG AUTOLAKIRERA na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 2g., javi se na 098 918 2092 ili e-mail: autoroman@net.hrilipisanazamolbanagornju adresu do 24.08.

Seoski turizam JURAS, M. Mihaljevec, Prvomajska 11, traži 2 KONOBARA/ICE na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, poželjno radno iskustvo, poželjno znanje stranih jezika, javi se na 099 268 1984, do 14.08. Poljoprivredni proizvoa Braniša Nenad, Belica, B. Radi 73, traži 1 m/ž RADNIKA NA FARMI MUZNIH KRAVA na neodreeno vrijeme, vozaki ispit B kateg., prednost kandidatima iz okolice Belice, javiti se osobno na gornju adresu ili na mob. 098 699 529, do 25.08. KARMEN d.o.o. AKOVEC, J. Kozarca 15, traži 1 m/ž FRIZERA na odreeno vrijeme, javi se osobno na gornju adresu u vremenu od (11-18sa) ili na mob 091/2200-550, do 26.08. ELKA-TEH d.o.o. GARDINOVEC, traži 1 m/ž KV SERVISERA GRIJANJA I HLA ENJA na odreeno vrijeme, osoba treba zadovoljava uvjet za dodjelu pocajnih mjera, javi se na 098 329 670, do 08.08. Ca e bar ŠAJNOVI, Sve Urban 29, traži 1 KONOBARA/ICU na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javiti se na 099 856 8090, do 15.08. MEDIA-SOFT d.o.o. akovec, B. Graner 14, traži m/ž MARKETING MENAGERA na odreeno vrijeme, pismenu zamolbu posla na: info@media-so .info do 24.08. KAVANA KOCKA, M. Suboca, traži KONOBARA/ICUnaneodreenovrijeme,javise na mob. 098 1717 216, do 15.08. INSTALACIJE TUKSAR d.o.o., G. Kraljevec, Marof 13, traži m/ž VODOINSTALATERA na odreeno vrijeme, javi se na mob. 095 902 5038, do 21.8. Autoservis-Autoprijevoz Dobrani Josip, R.Konara71,M.Središe,tražiKVVOZAA C i E kat. za meunarodni transport sa 2g radnog iskustva, javi se na mob.098 49 325, do 18.8. Centar zdravlja i ljepote "S-LIFE" akovec, K.Mesaria 1, traži m/ž KOZMETIARA za mjesto rada Prelog, na neodreeno vrijeme, natjeaj je otvoren do 18.08., javi se na mob. 099 222 1000 ME IMURJE BETON, Zrinsko-frank. bb, akovec, traži m/ž GRA EVINSKI RADNIKE na odreeno vrijeme, javi se osobno od 7-8 sa g. Mlinari Josipu, do 17.08. Ca e bar Bacardi, Mihovljanska 49, akovec, traži KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098 1867 118 do 24.08.

REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA ŽUPANIJA GRAD MURSKO SREDIŠE GRADONAELNIK -

JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE SPORTSKE DVORANE U MURSKOM SREDIŠU Grad Mursko Središe obavještava sportske klubove i sportske udruge s podruja Grada Mursko Središe da najkasnije do 07.09.2012. godine trebaju podnije zahtjev za korištenje sportske dvorane. Uni cirani službeni zahtjevi se mogu preuze i ispunjeni te ovjereni peatom kluba ili udruge preda kod g. Brako Bojana ili g. Kutnjak Bojana, djelatnika Gradske uprave zaduženih za poslovanje sportske dvorane, ili na internet stanici Grada Mursko Središe – www.mursko-sredisce.hr Prednost kod odreivanja termina ima e sportski klubovi s podruja Grada Mursko Središe, klubovi dvoranskih sportova, klubovi koji dvoranu koriste jekom cijele jesensko-zimske sezone, klubovi koji rade sa djejim uzrasma te ve dugogodišnji korisnici sportske dvorane. Klubovi i udruge koji u navedenom roku ne podnesu zahtjev za korištenje sportske dvorane gube pravo na naknadno korištenje dvorane. Takoer obavještavamo klubove da se trebaju strogo pridržava kunog reda koji je objavljen na oglasnoj ploi dvorane i internet stranici Grada, a naroito lanka 15. – „korisnicima koji se nee pridržava ovog kunog reda bi e uskraeno pravo korištenja sportske dvorane“. Raspored korištenja sportske dvorane bi e izvješen na oglasnoj ploi sportske dvorane i oglasnoj ploi Grada Mursko Središe, te na gradskoj web stranici, najkasnije do 21.09.2012. godine. ZAMJENIK GRADONAELNIKA: Dražen Srpak


17. kolovoza 2012.

IZ MATINOG UREDA

DNA MJESTA (Hrvatski zavod za zapošljavanje) Kavran grupa d.o.o., Kalnika bb, akovec, traži m/ž CNC OPERATERA ZA OBRADU STAKLA na odreeno vrijeme, posla pismenu zamolbu na gornju adresu do 16.08. Piramida d.o.o., V. Nazora 18/a, Lopanec, traži m/ž REFERENTA saznanjem njemakog jezika i m/ž ELEKTRIARA na neodreeno vrijeme, javi se na tel. 040 856 061 ili pismenu zamolbu do 30.08. Instalaterski obrt Bokaj, Domašinec, Glavna 223, traži m/ž INSTALATERA GRIJANJA I VODOINSTALATERA s radnim iskustvom od 3 mj. na neodreeno vrijeme, mjesto rada Njemaka i Meimurska žup., javiti se na mob. 098 745 412 do 15.08. Soboslikarski obrt Kova, A. Šenoe 24, Pribislavec,tražim/žSOBOSLIKARAnaodreeno vrijeme, javi se na mob. 099 3016 113 do 17.08. Ha-lim gradnja d.o.o., Grkavešak 35, traži 3 m/ž LIMARA na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098 1867 199, do 17.08. STOLARIJA PREMUŠ d.o.o. - Vita- t, M. Središe, traži m/ž KOZMETIARA na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098 863 311, do 15.09. Pekara Ida d.o.o., D. Vidovec, traži m/ž PEKARA na neodreeno vrijeme, javi se na mob. 098 426 902, do 20.08. FILRAD d.o.o. Macinec, Trnavska 9, traži TESARA M/Ž na odreeno, radno iskustvo 3 godine, mjesto rada Istra mob. 098/435957 do 30.08. Mlin JULIJA d.o.o. Sajmišna 66, Kotoriba, traži VODITELJA m/ž održavanja mlinskog postrojenja i opreme. Na neodreeno vrijeme,radnoiskustvo2godine.Javisenamail: mlinjulia@mlinjulia.hr do 14.8.12. UO CAFFE BAR LIPA, Otok bb, traži KONOBARA m/ž na neodreeno, javi se na mob. 098/964-3111 do 13.9. Restoran Laguna, Mihovljanska 70, akovec traži PIZZA-MAJSTOR, KUHAR/KUHARICA na odreeno, javiti se na mob. 095/3450345 do 30.08.

Informacije 39

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

Radna mjesta Varaždin: BOXMARK LEATHER d.o.o., Gospodarska 12, Trnovec Bartoloveki; traži 20 OSOBA ZA ŠIVANJE KOŽNIH NAVLAKA ZA AUTOMOBILE na odreeno vrijeme, uvjeti: OŠ, PKV, KV - ili osobe sa školom za šivaa ili završen teaj krojenja i šivanja ili osobe s radnim iskustvom na poslovima šivanja pismene zamolbe osobnoili poštomna gornju adresu do 31.8. Ugost. obrt Dražen Jambriško, Varaždin; traži 2 KONOBARA/ICE U VINSKOM BARU ZLATNE GORICE (TC LUMINI) na neodreeno vrijeme, uvje: KV konobar ili osoba s radnim iskustvom u ugosteljstvu; poslodavac nudi mogunost usavršavanja u somelierskim teajevima dva puta godišnje te smulavna primanja. Osobni dolazak na adresu: RESTORAN ZLATNE RUKE, VARAŽDIN, KUKULJEVIEVA 13 svaki dan od 8-9 sa (obavezno ponije zamolbu i životopis), kontakt osoba gospodin Dražen Jambriško, do 31.8. Gastrocom d.o.o., Varaždin, S. S. Kranjevia 12/1; traži 1 POMONIKA/ICU VODITELJA PANSIONA - RESTORANA GARESTIN - organizacija radnog procesa u odjelu hrane i pia, smještaja, praonici rublja - iskljuivo osobe koje su završile preddiplomski, diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij, odnosno preddiplomski ili specijaliskidiplomskistrunistudijEKONOMIJE - SMJER HOTELIJERSTVO; vrlo dobro poznavanje engl. jezika u govoru i pismu; dobro poznavanje njem. jezika u govoru i pismu; kandida s podruja grada Varaždina ili okolice do 5 km udaljenos + uvjet za Struno: minimalno 90 dana u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, bez staža, osobni dolazak na adresu ili pismene zamolbe poštom ili e-mailom: info@gastrocom-ugosteljstvo.com ili najava na tel. 042 211466, mob. 098 370 405, do 31.8. Ljekarna varaždinske županije, Kolodvorska 18, Varaždin; traži 1 MAGISTRA/MAGISTRA FARMACIJE - mjesto rada: BEDNJA na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvje: VSS mag. farmacije, 1 g. radnog iskustva,

položen struni ispit, pismene zamolbe osobno, poštom ili e-mailom: ljekarnadr.gaj@vz.t-com.hr ili najava na tel. 042 212955, mob. 098 9832 856, do 31.8. METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d., Zagreb;traži1PRODAJNOGPREDSTAVNIKA/ICU za pronalazak potencijalnih korisnika (kupaca) i kreiranje prodajnih prilika; prezentiranje, izrada ponuda i prodavanje integriranih telekomunikacijskih i IT rješenja za poslovne korisnike; stalni kontakt i održavanje poslovnesuradnjespostojeimkorisnicima na odreeno vrijeme, uvje: VŠS, VSS smjer elektrotehnika ili ekonomija, min. 2g. radnog iskustva na m poslovima, vrlo dobro poznavanje engl. jezika te svaki dodatni jezik kao prednost, odlino poznavanje rada na raunalu, struna edukacija i cer ka iz podruja akvnos navedenih u opisu posla kao prednost, razvijene prezentacijske, prodajne i pregovarake vješne, samoinicijativnost, vozaki B kat., mjesto rada: Varaždinska, Meimurska i Krapinska županija. Pismene zamolbe e-mailom: zaposljavanje@metronet. hr do 31.8. ZIF GRADNJA d.o.o., Poljana Donja, M. Pušteka 53A, traži 2 m/ž OŠ, KV ZIDARA za zidanje kamenom, žbukanje, postavljanje ploica na odreeno vrijeme (oko 6mj.), mjesto rada: Otok Pašman (planirani poetak radnog odnosa: 01.09.2012). Na natjeaj se mogu javi kandida s iskustvom na poslovima zidanja, žbukanja, a poželjno bi bilo i posjedovanjeiskustvanaposlovimapolaganja ploica. Kontakt osoba: Josip Vuk, Mob. 095 903 3767, do 31.8. TRANSPORTI KRAJAN društvo s ogranienom odgovornošu za cestovni prijevoz robe, Biškupeka 16c, Varaždin, kontakt na mobitel 098/284-495 traži 3 VOZAA I VOZAICU za meunarodni prijevoz na odreeno vrijeme, uvje KV, SSS, dozvola C i E kategorije, obavezno iskustvo u meunarodnom transportu 1 godinu

ROENI ANDRIJA BOŽI, sin Emine i Žarka; TEA URA, ki Mihaele i Dejana; LANA CICELI, ki Antonije i Josipa; DARLA LEEK, ki Dejane i Dalibora; DORIS RODEK, ki Danjele i Danijela; LEONA STRAHIJA, ki Martine i Zorana; KRISTOFER ROHAEK, sin Teodore i Saše; ANA DOKLEJA, ki Dušanke i Ivana; ISABELLA DEVI, ki Lane i Tihomira; NIKŠA ZEKO, sin Dijane i Safeta; KARLO ŽERJAV, sin Jasmine i Marka; VITO STRAHIJA, sin Sendi i Danijela; LOVRO KRIŽANEC, sin Jasmine i Josipa; ALEN KOVAI, sin Lili i Siniše; KARLA PINTARI, ki Valentine i Dragana; MIA KUZMA, ki Verice i Andreja; LEON HLIŠ, sin Mateje i Bojana; MANUEL TIŠLJARI, sin Dubravke i Daniela; SILVIO SANJKOVI, sin Silvije i Saše; JOSIP SOBOAN, sin Otilije i Zlatka; NIKŠA ORŠUŠ, sin Lane i Marka; LENA KOVAI, ki Martine i Ivice; KIARA CRNEC, ki Aristeje i Gorana; MAX LADI, sin Miroslave i Stjepana; SEMENTA BALAŽI, ki Nataše i Leonarda; LORENA FUEC, ki Maje i Jasmina (akovec)

VJENANI Marijana Bali i Damir Lovrec; Tamara Kuzma i Gabrijel Šardi; Marijela Kneklin i David Marciuš (akovec); Tamara Fundak i Zoran Vrbanec (Kotoriba); Bojan Mihaljkovi i Emina Nuredini (Mala Subotica); Anamarija Turk i Antonio Biani; Gordana Pali i Andrejas Kocijan (Mursko Središe); Monika Mezga i Saša Marciuš (Nedeliše), Slavko Bihar i Mateja Baranaši (Prelog), Valerija Hausmeister i Mihael Novak; Jelena Novak i Karlo Horvat (Štrigova)

UMRLI Dragutin Kanižaj, r. 1947.; Dragutin Blagovi r. 1937.; Treza Novak r. Novak r. 1922.; Ivan Premuš r. 1937., Agata Jakovinac, r. Šeper r. 1921. (akovec); Andrija Karloci r. 1922. (Kotoriba), Marija Rusak r. Vincek 1956.; Eduard Jankovi 1918. (Mala Subotica); Antun Cerovec r. 1930.; Julijana Šimunkovi r. Jakopi r. 1933.; Terezija Kodba r. Horvat r. 1923. (Mursko Središe); Šteica Vadlja r. 1934.; Stjepan Hranjec r. 1940.; Ivan Dodlek r. 1926. (Prelog)

U SPOMEN

DAVORIN RADOŠEVI 17.08.2005. – 17.05.2012. S ljubavlju živiš u našim mislima i srcima. Vole te tvoji najmiliji.

PRIMA BIRO Zrinsko-Frankopanska 23 40000 akovec Tel: 040 / 396 555 Fax: 040 / 395 707

OGLAS za popunu radnih mjesta 1. BRAVAR/STROJOBRAVAR(M/Ž) - više izvršitelja 2. ZAVARIVA (M/Ž), TIG POSTUPKOM - više izvršitelja 3. AUTOLAKIRER (M/Ž)- više izvršitelja 4. STROJARSKI TEHNIAR (M/Ž)- više izvršitelja 5. POSLOVOA U BRAVARSKOJ RADIONICI (M/Ž) – 1 izvršitelj 6. POSLOVOA U LAKIRNICI (M/Ž) – 1 izvršitelj Uvje koje kandida trebaju ispunjava : Ad 1) - SSS/KV, minimalno 1 godina rada u struci Ad 2) - minimalno 1 godina rada u struci Ad 3) - SSS, minimalno 1 godina rada u struci Ad 4) - SSS, minimalno 1 godina rada u struci Ad 5) - ing./dipl.ing. strojarstva- 2 godine rada u struci Ad 6) - ing./dipl.ing. strojarstva ili kemijske tehnologije – 2 godine rada u struci Ponude sa radnim životopisom, adresom i brojem telefona posla do 31.08.2012. na adresu ili e-mail: PRIMABIRO d.o.o. Zrinsko-Frankopanska 23 40000 akovec primabiro@ck.t-com.hr

ošlo d e j Ljeto n!... u Jele GORNJA RADGONA OD 25. DO 30. KOLOVOZA

AGRA - Meunarodni poljoprivredno prehrambeni sajam Od 25. do 30. kolovoza 2012. u slovenskoj Gornjoj Radgoni održava se 50. meunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam, na kojem se predstavljaju poljoprivredne i prehrambene industrije iz Slovenije i regije etiriju država. U poslovnom dijelu prikazati e se najnovija dostignua u poljoprivrednoj mehanizaciji, vrhunska oprema i alati te traktori, kosilice na daljinsko upravljanje, kao i bogata ponuda iz oblasti šumarstva. Posebno e biti prezentirana mobilna žiara na daljinsko upravljanje s uzdužnim proilom do 200 metara i nosivosti dvije tone. Jednako tako biti e predstavljen montažni vinski podrum. Za izbirljive posjetitelje organizira se ECO i BIO ponuda s proizvodima bez genetikih modiiciranih organizama. Nevjerojatnih ak 600 vina

s Otvorenog državnog ocjenjivanja vina "Vino Slovenija Gornja Radgona" moi e konzumirati posjetitelji sajma u Vinskom hramu. Još vei broj zanatskih proizvoda i proizvoda i predmeta domaih obrta, te putnika i komercijalna vozila i robu široke potrošnje moi e se kupiti na ovom jubilarnom i prestižnom sajmu kojeg svake godine posjeti nekoliko tisua ljudi iz svih krajeva Europe i svijeta. Gostujua regija je austrijska Štajerska s izlagaima projekta Genuss Region Osterreich, dok e srpski izlagai skupno biti predstavljeni pod Autonomnom pokrajinom Vojvodina. Povodom 50. obljetnice zajednike europske politike, putujuom interaktivnom izložbom predstaviti e se i Europska komisija, a pridru-

žuje se i Poljoprivredna - šumarska komora Slovenije te Savez zadruga Slovenije. Održati e se reprezentativna izložba goveda simentalske pasmine i lipicanaca, zatim cvjetne oaze, a sve e povezati struno - znanstvena dogaanja a cjelinu zaokružiti 18. meunarodni sajam ambalaže, tehnike pakiranja i logistike koji se održava paralelno sa sajmom AGRA na sajamskim prostorima u Gornjoj Radgoni. Jednako tako slovenske farme i turistike farme ponudit e zaštiene regionalne proizvode i obilje izvornih delicija. Projektom «Kupujem Slovensko» prikazt e se kvaliteta slovenske prehrambene i preraivake industrije, a predstavit e je mesari, mljekari, mlinari, poljoprivrednici i proizvoai bezalkoholnih napitaka, sokola i vina.

jama .. i c k a ...s ustima. i pop WFMJLBQPOVEBrQPWPMKOFDJKFOF


40

Oglasnik

17. kolovoza 2012.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

VAŽNA OBAVIJEST

POTREBNI DODATNI PODACI ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA U RUBRICI USLUGE I IZNAJMLJIVANJE APARTMANA Obavještavamo naše cijenjene oglašivae da ubudue u rubrikama “Usluge” i “Iznajmljivanje apartmana” moraju ostaviti dodatne podatke, sukladno sa zakonskim propisi-

ma. Zakon o zabrani i spreavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kojeg je donio Hrvatski sabor 20. svibnja 2011.g., propisuje da se sudionikom u obavljanju neregistrirane

MOTORNA VOZILA

VINO

PRODAJEM OPEL VIVARO 2.5 CDTI, 2006. g. full oprema. Upita na tel. 098/389-520 PRODAJEM FIAT PUNTO 1996 g., 1.vl., redovno servisiran i ouvan, vozilo je ispravno i nije potrebno ništa ulaga. tel. 099/3384-326 PRODAJEM REN. MEGANE coupe 1996.g., plavi, u izvrsnom stanju, mob. 098/9205-620 POVOLJNO PRODAJEM FIAT MAREA 1997.g., 2.vl., 240tkm, redovito servisiran, reg. do veljae, TD, 101 KS, mažena, pažena, sigurna, štedljiva i vrijedna. mob 091/637-0046 PRODAJEM ELINE FELGE ZA AUDI A4, 5 rupa, 15 cola, cijena 100 kn/ kom. tel. 040/861-208 PRODAJE SE FIAT BRAVA 1998. god. Tel. 095/906-7784 VW PASSAT 1.6D 1991.g., neregistriran, 1.vl., cijena 800 eur. mob. 099/673-6520 PRODAJE SE FIAT BRAVA 1998. god. registriran, Tel. 099/244-1424 PRODAJE SE ŠKODA FELICIJA, 98. god., registrirana godinu dana. Tel. 091/585-84-34 PRODAJE SE RENAULT CLIO 1.2 reg. do 5/2013. pr vi vlasnik, 75800km, ‘2003g. Zvati na mob. 098/171-7296. MOTOR CHOPER QINGOI IM 250 14 KW, 2006.g. reg do 9/12, 5.300 KM, povoljno (mog. kredita). Tel. 091/8801-255, 098/242-283 PRODAJE SE Xcara Picasso, 2000.g., 1.8.benzinac, uvoz iz Austrije, reg.21.7.13. tel: 098/170-2627 PRODAJEM MOTOCIKL APRILIA SR 125, 1997., registrirani i sauvani, 17.000km, tel. 095/862-8403 PRODAJEM SKUTER 2007., registriran, ouvan ili mijenjam za Opel kadet. Tel. 098/958-3836 PRODAJEM DAEWOO LANOS 1,4 SE, 55 KW, 2000.g., metalik srebrni, reg do. 11/12, 110000 km. Tel. 099/680-4086

PRODAJE SE KVALITETNO VINO ŠIPON, laški rizling. Cijena po dogovoru i primamo narudžbe za grože berba 2012, vinograd Vukanovec. Mob: 098/913-9451 Primamo narudžbe za grože (graševina,šipon) iz štrigovskog vinogorja.Mogua je i zamjena za odojke, svinje, kukuruz u zrnu ili manji auto registriran.Tel. 099/752-8800 PRODAJE SE GROŽ E, sorte sivi pinot, koliine cca 2 tone. Berba nakon 1.9. Tel: 091/521-5350 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žu, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 Prodajem CRVENO VINO odlino za bambuse, može se proba, cijena samo 6 kn/l. Javi se možete na mob:098/467-942. Prodajem CRVENO VINO odlino za bambuse, može se proba, cijena samo 6 kn/l. Javi se možete na mob: 098/467-942.

Naruitelj oglasa zato je dužan prilikom naruivanja navesti podatke o svom identitetu: tvrtku, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili

ime i prezime naruitelja, OIB i njegovo prebivalište/boravište. Ukoliko to naruitelj ne dostavi, zakonom je zabranjeno objaviti oglas. Stoga, molimo naše itate-

T R A Ž IM P O S AO dav anja in strukcija iz knjigovodst va za srednju školu. Pružam i pomožam pomo u uenju i vježbanju zadataka. Mob: 098 546 069

PRODAJE SE URE ENI STAN od 55m2 u k, Vukovarska, mob. 091/796-9072 PRODAJE SE KUA u M. Subotici od 90m2 stamb. prostora sa svim prikljucima, na lijepom položaju, blizina škole i želj. stanice. Mob. 098/179-4612 PRODAJE SE ORANICA Begjec u Makovcu, mob. 098/946-6750 PRODAJE SE DVOSOBAN STAN u strogom centru akovca. mob: 091/559-8656 PRODAJEM LIJEPU KUU U akovcu, u ZAVNOH-a ulici na dobroj lokaciji, blizu Centra. Cijena 195.000 eura. Upita na mob. 098/134-7494 PRODAJE SE ZIDANA GARAŽA u k, J. Slogara (ispred zgrade br. 6), mob. 091/554-9323 PRODAJE SE POLOVICA KUE u akovcu, vlasništvo 1/1, poseban ulaz (plus garaža i dvije pomone prostorije). Upita na broj 363-018 PRODA JE SE STAN u Prelogu, 60m2, cijena po dogovoru. Tel. 099/8462-920 PRODAJEM JEDNOSOBAN namješteni stan u Istarskoj ul., K. tel. 099/325-4267 IZNAJMLJUJE SE 3-SOBNI STAN od 67m2 u Zagrebu, VIII Vrbik 10A, I kat, pogodan za 3-4 ž--ske ili muške osobe – studente. Blizina Filozofskog fakulteta, FER-a, Strojarstva i brodogradnje Graevinarstva i Pravnog fakulteta. Mogui razni dogovori. Tel. 098 632 598 i 098 632 596 NEDELIŠE, graevinsko zemljište 2196 m2, ulica prema Dunjkovcu, 11,5 eur/m2, mogui svi kom. prikljuci, vl. 1/1, hitno se prodaje. mob 095/8484 507. PUŠINE, kua sa poslovnim prostorom, u sklopu parcele još jedno gradilište, zam punioci, cigla M30 I stari crijep. Tel. 099/7889-818 ili 098/810-335 PRODAJEM KUU VISOKU PRIZEMNICU 90m2, velika okunica 1280m2, obnovljena blizu vrtia i škole, akovec – Martane. Tel. 098/160-2269 PRODAJE SE DVOSOBNI namješteni stan u akovcu od 52 m2, odmah useljiv. Tel. 098/977-1228 PRODAJEM VIKENDICU i vinograd s berom u Pleškovcu sa svim inventarom bave, preša, muljaa. Vikendica je vel. 6,5 x 5m s natkrivenom terasom. Tel. 98/95-86-893 PRODAJEM GRADILIŠTE u Brezju kod vrtia, odlina lokacija. Tel. 098/1760089, 099/595-33-90 PRODAJE SE STARIJA KUA U akovcu, odlina lokacija kod autobusne. Tel. 099/595-33-90, 098/176-00-89 Prodaje se kua u Šenkovcu, svi prikljuci: struja, voda, plin, kanalizacija, centralno. Tel. 099/786-99-70 PRODAJE SE KUA 100m2 u PRIBISLAVCU. Plin, struja, voda, kanalizacija, telefon, kabelska, sanirano krovište, PVC stolarija, vlasništvo 1/1. Cijena 40.000 EURA. Tel: 098/9192-126 PRODAJE SE JEDNOSOBNI stan u akovcu od 34 m2. Mob. 091/2462-412 PRODAJEM KUU visoku prizemnicu s garažom i okunicom u centru Varaždina. Mob. 091/517-3243 PRODAJE SE KUA S GOSPODARSKIM ZGRADAMA u Dekanovcu. Svi prijlkuci, veliko dvorište i vrt. Vlasništvo 1/1. Mogunost stanovanja dvije obitelji, dvije zasebne kue. Tel: 098/160-28-57

PRODAJEM KUU U LOPATINCU cca. 100m2, sa svim prikljucima + centralno grijanje + podrum + pomone prostorije, ograeno, vonjak, vel. parcela. 1036 HV. Tel. 098/908-23-02, 855-283 ZABLATJE, prodaje se starija kua kod crkve za 5.000 eura. Telefon: 048/631-153 PRODAJEM VIKEND VONJAK - gradilište sa lokacijskom dozvolom, 1/1 u Zasedbregu povoljno. Tel.091 7636-571 PRODA JE SE graevinsko ze mljište u Vuetincu (Lopatincu), 2000m2 dio komunalnih i vodnih doprinosa plaen, mirni kvart idealno za obiteljsku kuu.17000E. Mob.098/297-222 PRODA JE SE poslovni prostor 90,0m2,preko puta suda i Županije (tzv. sudska ulica), glavni ulaz s uline strane. 1450 e/m2. Mob.098/297-222 GRADILIŠTE 934 m2 u Šenkovcu predjelu Dolec, komunalno maksimalno opremljeno. tel. 098/241-126 PRODAJE SE KUA u G. Hrašanu. Upitati na 098/297-210PRODA JE SE GRADILIŠTE u Žiškovcu, površine 434 hv, sreeni papiri, hitno i vrlo povoljno, mob. 098/652-292. PRODAJEM obiteljsku kuu na Vojnim vrtovima u akovcu. Odlina lokacija. Odmah useljivo. Informacije na tel: 364 166, 364 024.» PRODAJEM VEE IMANJE u gornjem dijelu Meimurja. Imanje se nalazi pored gl. ceste, površine 2.3h sve jedna parcela. Mogue ga je podijeli u više gra. parcela. Hitno!!! 099/752-8800 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Mihovljanu. 165 hv, 20x30 m, blaga kosina, pogled na grad, mirna novosagraena ulica Matije Gupca Tel. 098/198-9410

POZNANSTVA MUŠKARAC srednjih godina traži ženu za ozbiljnu vezu. Molim ozbiljne ponude na tel. 092/177-6539 DEKO (33g), zaposlen, ne pije, ne puši, traži curu za ozbiljnu vezu. mob. 091/9825-613 GOSPODIN (45g) iz akovca, dobar, simpaan, obrazovan, poduzetan i jako vrijedan, moli da mu se javi izuzetno marljiva, obrazovana i simpatina ženska duša za ozbiljnu vezu. Nazva poslije 21h na tel. 095/897-8843 POVRATNIK 64.god., 175 cm, dobrog izgleda, situiran traži šarmantnu gospou od 55 – 65 godina za prijateljstvo i mogui brak. Tel: 095/878-3-666

NEKRETNINE – PRODAJA

USLUGE ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno. Tino, 098/931-7570

INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323 SELIDBE, PRIJEVOZ I TAPECIRANJE NAMJEŠTAJA - obavljamo u Hrvatskoj i inozemstvu. Tel. 098 704 257 GRAEVINARSTVO SNIM-GRAD d.o.o. IZVODI: novogradnje - kue, adaptacije i dogradnje, krovišta, fasade, žbuke, keramika i ostali graevinski radovi. Tel: 098 267 447 ili 042 683 225 ZAVARIVANJE ALUMINIJA, INOXA I ELIKA. Mob. 098-700-172, Slamek Var-BOŠKO

POLJOPRIVREDA POSAO KUPUJEM TRAKTORE IMT, URSUS, ZETOR - može i neispravne. tel: 01/2067-370, 092/110-7110 PRODAJEM vrtnu kosilicu, cirkular i ekiar, tel. 333-253 PRODAJEM DVIJE KIPER PRIKOLICE 1-osovinsku i 2-osovinsku, te prikolicu za gnoj Fahr 4T i rototiler 2.5m šir. Howard. Tel: 098/170-53-11 PRODAJEM NOVE BAVE za vino od hrasta i agacije do 400 lit., dostava, vrlo povoljna cijena, tel. 858-362 PRODAJE SE KVALITETNO BIJELO VINO – vrlo je ino, tel. 897-188 PRODAJEM manju samohodnu kosilicu, traktorsku prikolicu i gajbu na hidraulik. mob. 091/1648-472 PRODA JEM KOMBA JN CL A A S DOMINATOR 98S, žitni heder 3,9m –88god., te Volvo 460 GLE 1991. godina za dijelove. Mobitel: 098/241-878. MULJAU NA el. pogon, odvaja peteljke, malo korištenu. Kace od 150, 200 i 650 l, te el. pumpu za pretakanje, prodajem. Tel. 091/5384947 PRODAJEM TRAKTOR TORPEDO – DEUTZ 4006 s kabinom, 1. vlasnik sauvan, te auto kuka za Ursus i donju poteznicu za IMT – služi za bera i jednoosovinku. Tel. 098/190-3753

djelatnosti smatra i fizika i pravna osoba koja naruuje, posreduje ili objavljuje oglas, odnosno nedopuštenu reklamu u tisku, putem televizije, radija i drugih medija.

TRAŽIM POSAO košnje trave, ureivanja okoliša, cijepanje drva i gra. radove (farbanje fasada) i zidarske poslove, mob. 099/404-7517 ŽENSKA OSOBA traži posao išenja ili bilo kakav drugi posao, može i pomo starijim osobama. mob. 099/8420-173 MLA A MUŠKA OSOBA traži bilo kakav posao. mob. 099/8420-173 STUDENTICA druge godine defektologije s iskustvom rada u vru i završenim odgojem, traži posao uvanja djece do jeseni. Info: 098/915-2596 TRAŽIM POSAO njegovanja starijih osoba, medicinska sestra po struci. Tel: 822-564, 099/5153-582 ŽENSKA OSOBA traži posao uvanja djece, išenja, a može i pomo starijim osobama akovec i okolica. Tel. 360-066, 091/9011-982 Djevojka, 20 god, odgovorna i vesele naravi, TRAŽI POSAO uvanja djece u svom ili Vašem domu u vrijeme kad to Vama odgovara i onoliko sati koliko Vama treba..097/7448-607 T R A Ž IM P O S AO dav anja in strukcija iz matematike. Tel. 091/528-66-71

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama akovec, R. Boškovia 21 tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr

PRODAJU SE NOVI STANOVI u akovcu kod teniskih igrališta (58m2) i Merkatora (48m2), Zagrebu (73m2 + park mjesto + garaža) i apartman u Poreu (55m2). POVOLJNO, Tel: 098 241 578 STAN, AKOVEC, Istarsko naselje (kuice), kompletno renoviran i proširen, sa šupom i malim vrtom. Cijena 31.000 eur!! mob. 095/242-0000

PRODAJE SE KUA katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 PRODA JE SE 3-SOBNI STAN od 98m2 u k, T. Gorianca 2, svi prikljuci, cijena: 835.000 kuna. Mob: 091/445-7049. PRODAJE SE KUA od 240 m2, blizina centra akovca, Vojni vrtovi, hitno i povoljno. Tel: 091/543-3518 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Praporanu od 1010m2 ili 600hv, gornje Meimurje, cijena po dogovoru, mob. 091/5460-414 PRODAJE SE OBITELJSKA KUA visoka prizemnica u M. Suboci, gl. ulica, blizina škole i želj. stanice, lokacija pogodna za gosp. djelatnost, mogua i zamjena za stan u k. mob. 098/244-295 PRODAJE SE KUA u D. Kraljevcu s velikom okunicom i zemljište, izlaz na drugu ulicu, blizina škole i vrtia, cijena po dogovoru. mob. 095/520-1908 PRODAJEM KUU KATNICU u M. Središu sa dva stana od 80 m2, 2 garaže, 2 podruma i gosp. objektom, svi prikljuci gradski, okunica 2600 m2. Može i zamjena za stan uz doplatu. Cijena 58.000 eur. mob 095/863-1441

lje i oglašivae za razumijevanje, te dostavu traženih podataka, jer u suprotnom, oglas neemo biti u mogunosti objaviti. MEIMURSKE NOVINE

Prodajem HITNO staru kuu u Maloj Suboci, cijena 10 000eura tel.095/588-3275 PRODAJEM ZEMLJIŠTE u Lopatincu, I. L. Ribara 13, spuštena cijena na 5.000 eura. Kontakt 091/545-7389.

IZNAJMLJIVANJE IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR od 100m2 u Šenkovcu – povoljno. Mob. 098/530-211 IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENU SOBU s upotrebom kuhinje i kupaonice, tel. 390-291 IZNAJMLJUJE SE SOBA s upotrebom kuhinje, blizu centra akovca, mladoj ženskoj osobi/studenci. mob. 095/518-1881 IZNAJMLJUJEM 3-SOBNI STAN od 80m2 s garažom u Zg (Zaprue, Bundek), kompl. renoviran, blizina trgovine, tramvaja, autob. i želj. kolodvora. mob 098/616-674 IZNA JML JUJE SE NAM JE Š TENA SOBA s upotrebom kuhinje i kupaonice, Jug akovec, mob. 091/7237-999 ŽENSKOJ OSOBI IZNAJMLJUJEM sobu i kuhinju s korištenjem kupaonice u kui s dvorištem i vrtom u centru akovca. tel. 098 241 848 IZNA JML JUJEMO jednosobni namješteni stan u kui u M. Središu zaposlenim osobama, poseban ulaz, cijena 800 kn. mob. 00386/70-687-842 IZNAJMLJUJE SE SOBA s kuhinjom blizu centra akovca mlaoj ženskoj osobi/studenci. mob 095 518 1881. IZNAJMLJUJE SE SOBA s kuhinjom u privatnoj kui, blizina centra k, ženskoj osobi. mob. 098/241-848 IZNAJML JUJEM 2-SOBNI KOMFORNI STAN u M.Središu. mob 091/5495-873

Varaždinska 12a 40305 NEDELIŠĆE

tel: 040 823 023 - fax: 040 823 005

Solarni fotonaponski sustavi Paket SOLKMAL - mono panel Sol 40W - regulator 10A - pretvarač 150W/300W - akumulator 50Ah POTROŠAČI: rasvjeta, radio

1.510,99 kn

Paket SOLKSRE24 - mono panel Sol 30W x 2 - regulator 10A - pretvarač 500W/1000W - akumulator stacionarni 55Ah x 2 kom POTROŠAČI: rasvjeta, radio, TV, mini hladnjak

3.008,36 kn info@kerman.hr

www.kerman.hr


17. kolovoza 2012.

IZNAJMLJUJEM STAN U Zagrebu, idealan za tri studenta ili studence. Blizina Studentskog centra na Savi i Kineziološkog fakulteta i tramvaja. Tel: 098/241-616 STUDENTICI iznajmljujem sobu. Tel. 098/426-337 IZNAJMLJUJEM GRADILIŠTE za mirnije djelatnos blizu akoveke bolnice. Tel. 098/595-33-90 DAJEM U NAJAM gornji dio kue cca. 120 m2 za ured ili stanovanje, blizu bolnice na dulje vrijeme. Tel: 098/176-00-89, 099/595-33-90 IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR U CENTRU AKOVCA. Tel. 098/164-9212 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBNI STAN U SOLITERU, pl. Zajca 15. Tel. 091/1384-021 IZNAJMLJUJE SE 1.5 sobni stan u prizemlju kue s posebnim ulazom u akovcu studenma i samcima. Mob.091/384-3359 IZNAJMLJUJE SE dvosoban nenamješten stan u poslovno stambenom objektu Šenkovec. Mob. 098/181-3087 IZNAJMLJUJE SE studentima jednosobni stan u Zagrebu, Trešnjevka, neposredna blizina Ciboninog tornja i Savske ceste. tel. 091/596-4927 IZNAJMLJUJEM STAN u Zagrebu, 1-soban, blizu Bundeka i tramvajske stanice, lijep, novoureeni, za dvoje. Prednost studen nepušai. Vrlo povoljno. tel 098/212-250 IZNAJMLJUJEM GARSONJERU u širem centru akovca, samcima ili studenma, namještena, odvojena brojila, parking ispred zgrade, po želji internet, kabelska, najamnina 899 kn. Tel. 095/8080-116. IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENU i ureenu kuu u Ivanovcu, cijena 1400,00 kn + režije, te prodajem dvije oranice kod separacije na Prelogama, veliine 1400 i 1600 hv-a. Tel: 098/355 207 NAMJEŠTENE SOBE s kuhinjom i kupaonicom na dužiu ili krai rok, radnicima, sportašima, posl. ljudima, samcima i sl. tel. 098/171-4456 IZNAJMLJUJU SE STANOVI i garsonjer, nenamještni i polunamješteni na duže vrijeme i ugovor. Tel. 384-515 mob. 098/545-526

BR

PILIĆI DOSTZA AVA BIJELI I GRAHORASTI ,

,

Oglasnik 41

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

IZNAJMLJUJEM dvosobni stan na jugu akovca. Za informacije zovite 092/1640-933 IZNAJMLJUJE SE trosobni, namješteni ili nenamješteni stan u mirnoj ulici, u centru akovca. Sva brojila i ulaz odvojeni. Useljivo od 01.09. Tel.095/808-60-50. HITNO se traži stan u najam u centru akovca . Tel. 098/673-718 IZNA JML JUJE SE manja ku a u Mihovljanu, 1.5 km od centra grada. Tel. 091/505-2707 ili 091/520-9520 IZNAJMLJUJE SE jednosobni stan ureen za dvije studence. Mogunost korištenja internetom. Nazva na 098/203-408 IZNAJMLJUJE SE jednosobni stan ureen za dvije studence. Mogunost korištenja internetom. Nazva na 098/203-408

ŽIVOTINJE PRODAJEM SVINJE za klanje i odojke, domaa ishrana. mob 091 597 9588 PRODAJU SE MLADE PAPIGE: NIMFE, ROZENKOLISI I TIGRICE. Tel. 098/944-3339, 829-230 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA K-9 i Brit za pse i make. Tel. 363-445 PRODA JEM ZEEVE male za tov, zeice za rasplod i zeeve oišene, tel. 040/333-911 ili 091/906-6933 DIVLJE PATKE (ženke) i razne vrste golubova prodajem, tel: 098 184 9728 PRODAJEM ZEEVE za rasplod. tel. 098/465-490 NJEMAKI OVARI, štenci, s rodovnicom, cijepljeni, tetovirani, odlinih nagraivanih roditelja – prodajem. Tel. 363-445, mob. 098/465-490 NJEMAKI BOKSERI štenci, gras i grastocrni, s rodovnicom i vet. knjižicom. info 042/641-417 ili 095/553-5369 PRODAJE SE BRE A krava Holstein. Tel. 092/128-7937 PRODAJU SE ŠTENCI shi -tzua, istokrvni, prisutna oba roditelja Tel. 098/591-261 PRODA JEM LIJEPO URE EN AKVARIJ od 20 lit. za 200 kuna, sa ribicama i biljem. Zagreb, tel. 098/908-4675. PRODA JEM VIŠE VRSTA PAPIGA ukrasnih pataka i faz ana. Tel. 0 4 0/6 41-187 ili 098/9123-938 PRODA JEM PATKICE indijske trkaice, ovogodišnje.Ivo, Savska Ves. Telefon 334- 074 ili 098/632-474

RAZNO PRODA JU SE r a dijator i dim. 90x200cm, crni kancelarijski stol, dj. pisai stol, limena vrata, pvc ulazna vrata dim. 100x210cm, motokultivator Honda F360 i pe za centr. grijanje Centrometal 35KW (plin/ulje). Tel. 858-424 PRODAJEM BMX ramu, cijena povoljna. Tel. 829-230, 099/684-1-729, 098/944-3339 PRODAJEMO HRANILICU ZA DIJETE, malo korištena, visoka, plasna, mob. 095/513-7763 SMRŠAVITE, SMRŠAVITE, SMRŠAVITE! Postanite vitki i ostanite vitki pomou Bio Slim tretmana. Molim poziv bez sms-a na 098/1347-031 PRODAJU SE OIŠENI ORASI I LJEŠNJACI, mob. 098/1760-634 KUPUJU SE KNJIGE ZA 1. RAZRED srednje škole – smjer tehniar za raunarstvo. Tel. 347-313 PRODAJE SE USISAVA Vorwerk, malo korišteni, tel. 091/545-8149 P R O D A J U S E D VA K R E V E TA dim. 20 0 x 9 0, o uvani, mob. 098/176-0060 NAJBOLJA BIOTERAPEUTKINJA garanrano otklanja kostobolju i križobolju. Molim poziv bez sms-a na broj: 098/1347-031 PRODAJEM IPHONE 4GS clon 32g dual sim , radi istovremeno na dvije karce, za 750 kn. mob. 098 920 5620 PRODAJEM STOLARSKI BANZEK za 3.000 kn, tel. 858-362 PRODAJEM teniski reket marke Prince (250 kn); 4 pl. zelena okrugla stola promjera 120 (90 kn/kom); kompjuter Dell HD 149 GB, lcd monitor, kamera Logitech na poklon (1.000 kn), mob: 091/541-8810 PRODAJE SE: plinska pe, TV Schneider 70cm,. mob. 098/134-2005 Prodajem GIRARDENGO djeji muški bicikl 24’’ za 200 kn i ROLLERBLADE agressive role vel. 42 za 800 kn, mob. 098/390-404 PRODAJE SE FOTELJA tamnija, razvlai se u ležaj, sauvana, cijena 200kn. tel. 098/390-692 PRODAJEM JEFTINO (cijena po dogovoru): tri plinske pei, 2 protona bojlera, plinsku grijalicu za kupaonu i 1-fazni ekiar + krunja kukuruza. mob. 091/4822-122 PRODAJEM KOMPJUTER DELL hard disk 149 GB, instalirani Windoovsi, sa LCD monitorom HP L 1950g - PIVOT podesiv, kamera, logitech na poklon. cijena 900 kn tel. 091/541-8810 PRODAJEM AKUSTINU GITARU Yamaha crnu, elektrinu gitaru ESP LTD VIPER 400 crnu i pedalu za elektrinu gitaru BOSS METAL ZONE MT2 . Može i zamjena za je iniju tehniku ili neku drugu robu uz doplatu. Mobitel : 099/40-10-142 BOJLER na struju 50 litara, malo korišten. Samo 300 kn. tel. 363-061 PRODAJU SE KNJIGE za 2.raz.ss raunalni tehniar u strojarstvu, te udžbenici za 5, 6, 7, 8 raz OŠ. tel. 097/744-8607 PRODAJE SE ŠKRINJA Gorenje 310 litara stara 3 god. za 1.000 kuna ili zamjena za TV Tel.098/590-933 PRODAJEM OGRJEVNO DRVO, bukvu, agaciju, grab, hrast, cijena 199 kn/m2, metar kubni. Dostava. Tel. 092/14-999-77 PRODAJEM UDŽBENIKE za 1. razred strukovne škole, smjer Tehniar za raunalstvo. Mob: 091/6330043 BANZEK, TROFAZNI motor 3KW, prikljuak za traktor.tel. 099/808-7586, 042/819-020. PRODAJEM VRTNU GARNITURUod šibe, okrugli stol i 4 stolice. 042/819-020, 091/761-3467

PRODAJEM teniski reket marke Prince za 250 kn, cijena novog bila 999 kn, te 4 plasna zelena okrugla stola 120.komad 90 kn. mob. 091/541-8810 PRODAJEM KACIGU za motor BM T500 srebrnoplavu, ABS, novu, veliina L,tri venlacije, klik kopanje, lagana. Mobitel: 099/25-96-444 PRODAJEM sportske hlae i majice marke Levis i Adidas, raznih boja i veliina i nove muške patike “fila” bijele, vel. 45. Mobitel 099/64-111-90 PRODAJEM prekrasne umjetnike slike. Unikatna izrada runim radom u tehnici mozaik-intarzije. Mobitel : 099 /64-111-90 ŠKRINJA Gorenje, stara 3 god, 307 lit. 1000 kn.može zamjena za drva. tel 098/590-933 KNJIGE prodajem - za 7. i 1. razred osnovne škole (program III. OŠ K). Tel. 098/948-9907 ORBITREK PLATINUM, original, kao nov, slabo korišten, 700kn, kupcu darujem mini steper, Tel. 098/632-494 PRODAJU SE ŽIANI kavezi za zeeve i motorna pila Husqvarna 350 vrlo povoljno. tel. 099/4166-852 VEŠ MAŠINA Zanussi (850 kn), plinski štednjak (400 kn), ploa za elektrini ugradbeni štednjak (200 kn) ženski djeji bicikl za srednji uzrast (350 kn) muški trkai bicikl (500 kn) tel. 098/171-4456 PRODA JE SE stari crijep. Tel. 098/170-5446 PRODAJEM MADRACE BERNARDA s podnicama 2 kom i stol za dnevni boravak – orah, radni stol orah za 2000 kn. mob. 098/920-0936 ELEKTRINA kombinirana akumulacijska grijalica vode s izmjenjivaem topline, Junkers, 80 litara, playstaon 2 komplet ipirane igrice.. tel. 098/9936-118 ADAPTACIJE kupaonica i stanova, postava ploica mramora, dekor kamena, malaraj. 098/241-096 PRODAJEM EL. Mješalicu za beton Unimax 150. Tel. 099/680-4086 PRODAJEM 300 litara noje (cijena 5 kn/lit), te stari crijep u dobrom stanju (model kikinda 272, po 1 kn), mogue zamjene za kukuruz ili drva. Nazva na broj 098/806-331 (okolica Lepoglave)

Udruga za zaštitu životinja PRIJATELJI žiro-račun: 2392007-1100062749 www.prijatelji-zivotinja.org, e-mail: info@prijatelji-zivotinja.org MOB: 091/8988-004 TRAŽIMO NOVI DOM za 250 pasa koji borave u akovekom skloništu za napuštene živonje. Nalazimo se na adresi Carinski odvojak bb, iza carine i tvrtke ateks. Radno vrijeme skloništa je od 9 do 17 sa, a za udomljavanje se svakako unaprijed javite na 091-8988-004. Naknade za udomljavanje nema, ali je dobrovoljni prilog za pokrie troškova cijepljenja, ipiranja, kastracije uvijek dobrodošao. Pse ne udomljavamo na lanac ili u boks. Pozivamo sve graane koji imaju slobodnog vremena da nam se jave ukoliko su zainteresirani za nekoliko sa volonterskog rada tjedno u skloništu

Bionda je malecka rastom i vrlo, vrlo nježna u srcu i duši. Sklonište nije mjesto za tako nježnu i ranjivu kujicu pa se nadamo da e ubrzo dobiti svoj novi dom. Bionda ne traži mnogo, samo svoje ljude uz koje ju više nikada nee biti za ništa strah i s kojima e uživati u miru i srei do kraja svojeg života. Roena je negdje u kolovozu 2011. godine, cijepljena i ipirana.

Silver je njemaki ovar roen u ožujku 2009. godine koji je jako zaštitniki usmjeren prema ljudima s kojima živi. Nažalost, zbog bolesti vlasnika vraen je u sklonište i nadamo se da nee dugo ekati svoj novi dom jer je navikao živjeti u velikom dvorištu s puno trave za tranje i u društvu ljudi.

Larica je mješanka terijera vrlo nježne naravi. Voli se igrati, ali ne poinje prva igru nego eka da ju se pozove. Draga je i kad uete u njihovo dvorište, eka svoj trenutak pažnje i maženja. Roena je negdje u travnju 2012. godine, cijepljena i ipirana.

Meimurske novine ne odgovaraju za sadržaj objavljenih oglasa i propagandnih poruka.

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se U SRIJEDU DO 13 SATI

884


PETAK 17. kolovoza 2012.

TV pregled

od 17.8.2012. do 23.8.2012.

FILMOVI - PREPORUUJEMO

Trgovac smru FILM

PETAK, RTL, 21:40

Policijski detekv Jim Randall (Michael Paré) kao šestogodišnji djeak svjedoio je smr svojih roditelja i sestre. Trenutno pokušava razotkri lanac trgovaca drogom koji predvodi Panella (Frank Notaro), iji su plaeni ubojice Velazquez (Tony Caprari) i Birch (Greg Melvill- Smith) likvidirali Randallovu obitelj prije dvadeset i tri godine. Nakon što mu se dogodilo da je “uleo” u još jednu policijsku zasjedu, šef Wasburn (Micheal McGovern) ga pošalje policijskom psihologu.

Punisher FILM

SUBOTA, NOVA TV, 00:20

Frank Castle (Tom Jane) je mnogo puta u svom životu gledao smr u oi. Uspio je preživje i konano pokušao živje normalnim životom, sa suprugom Mariom (Samantha Mathis) i sinom Willom (Marcus Johns). No, zloinac Howard Saint (John Travolta) mu ubija cijelu obitelj, a njega teško ranjava! Shvavši da zakon nije dovoljan, Frank kree u svoju osvetniku misiju...

Sam protiv svih FILM

NEDJELJA, NOVA TV, 20:00

Neil Shaw (W. Snipes) izuzetno je sposoban operavac koji sa skupinom suradnika za tajnu službu Ujedinjenih naroda obavlja složene tajne operacije, a s m su upozna generalni tajnik UN-a Douglasa Thomasa (D. Sutherland) i njegova pomonica Eleanor Hooks (A. Archer). Nakon što sa svojim kolegama, meu kojima je i spretni Robert Bly (M. Biehn), izvede akciju kojom kinesku delegaciju u UN-u vra za pregovaraki stol sa Sjevernom Korejom.

Mamci iz svemira 2 FILM

PONEDJELJAK, NOVA TV, 00:25

Nastojei zaboraviti nemile dogaaje povezane s intergalaktiki uljezima u obliku atraktivnih djevojaka, student Luke (Corey Sevier) se preselio na drugi fakultet na kojem mu predaje profesor Erwin Buckton (Tobin Bell). Luke i etvorica prijatelja, sudjeluju u natjecanju u tome tko e zavesti i spavati sa što više studentica u što kraem periodu.

Urnebesni praznici FILM

UTORAK, RTL, 20:50

FBI je Ricku (Mel Gibson) dao novi identet jer je pomagao tajnoj službi da uhi velikog trgovaca drogom (David Carradine). Petnaest godina kasnije bivša Rickova zarunica, a sada uspješna odvjetnica, prepozna svog bivšeg deka. No Rick ima ozbiljnijih problema. Agent zadužen za Rickovu sigurnost zamijenjen je, a na njegovo mjesto dolazi korumpirani agent koji dileru droge, prov kojeg je Rick svjedoio, otkriva gdje se Rick skriva.

Topovi s Navaronea FILM

SPORT - IZDVAJAMO

SPORT

09:09 09:44 10:00 10:05 10:12 11:01 12:00 12:10 12:12 12:14 12:30 13:18 15:00 15:09 15:13 15:43 16:13 17:00 17:20 17:25 18:00 18:35 19:26 19:30 19:59 20:05 20:06 20:09 20:10 21:07 21:50 22:10 22:13 22:15 22:20 22:35 00:30 01:02 02:47 04:20 05:00 05:42 05:52

Najava programa Trenutak spoznaje TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Dome, slatki dome - humorisna serija (35’02”) (12/18) Vijes iz kulture Vijes Vrijeme danas Zavolite svoj dom 2, dokumentarna serija (1/10) (kod. na sat.) ovjekov planet: Arkk: Život u dubokom ledu, dokumentarna serija (3/8) (kod. na sat.) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Mo sudbine, telenovela (63/102) (kod. na sat.) Svjeonik na Crnim vodama, ameriki lm (kod. na sat.) Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Dubine: Otkria, dokumentarna serija (10/10) Prigušeni cvrkut, dokumentarni lm Ponos Ratkajevih, TV serija (174/180) (kod. na sat.) Vijes HAK - Promet info Hrvatska uživo Vjerovanja, emisija puke i predajne kulture (5/5) Loza, TV serija (10/16) (R) Navrh jezika Dnevnik Sport Veeras Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Odabrao elo H.: U ljudskom jelu Neprijateljski svijet, dokumentarna serija (4/4) (kod. na sat.) Spe u gosma 4, humorisna serija (10/20) Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra News Vijes iz kulture Ciklus amerikog lma 70 -ih: M.A.S.H. (111’) (R) (kod. na sat.) Seks i grad 3, humorisna serija (18) (12/18) (kod. na sat.) Filmski maraton: Opasna pratnja, ameriko-britanski lm (12) (103’40”) (kod. na sat.) Filmski maraton: Svjeonik na Crnim vodama, ameriki lm (kod. na sat.) CSI: Miami 9, serija (12) (9/22) (R) (kod. na sat.) Suevo novo ruho, serija (4/8) (R) (kod. na sat.) Skica za portret Dubine: Otkria, dokumentarna serija (10/10) (R)

SRIJEDA, NOVA TV, 00:20

Godina je 1943. Suoeni s gubicima, Nijemci pokušavaju uvui u sukob neutralnu Tursku i nagovori je da se prikljui silama Osovine. S tom namjerom, odlue napas britanske snage na otoku Kherosu u Egejskom moru. Dvije sue britanskih vojnika nalazi se u klopci, a njihova mornarica ne može ih spasi zbog njemakih topova koji se nalaze na susjednom otoku Navaroneu.

Rukomet: Novigrad - Zagreb Metalurg, prijenos

06:12 06:17 06:47 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:04

07:10 Najava programa (kod. na sat.) 07:15 Mo sudbine, telenovela (62/102) (kod. na sat.) 07:58 Teletubbies, animirana serija (155/330) (kod. na sat.) 08:22 Žutokljunac: Imam dvije dadilje (kod. na sat.) 08:42 Amika, serija za djecu (33/52) (kod. na sat.) 08:55 Amika, serija za djecu (34/52) (kod. na sat.) 09:07 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade (7/26) (kod. na sat.) 09:31 Kanjon opasnih igara, serija za djecu (27’45”) (5/7) (kod. na sat.) 10:00 Gradi Wakkaville, crtana serija (24/26) (kod. na sat.) 10:25 Ljubav je udna (kod. na sat.) 10:55 Loza, TV serija (9/16) (R) (kod. na sat.) 11:40 Vjerovanja, emisija puke i predajne kulture (4/5) (R) (kod. na sat.) 12:10 Edgemont 3, serija za mlade (5/13) (kod. na sat.)

etvrtak 23.8., HRT 2, 18:00

Srijeda 22.8., HRT 2, 20:40 FILM NOVA TV

ZVJEZDANI KUTAK Z

Harrison Ford Petak,NOVA TV, 20:05 sati

Rodio se u Chicagu u obitelji oca, irskog podrijetla i majke, rusko-židovskog podrijetla. Nije bio osobit uenik. Nakon napuštanja škole odluio se za glumaku karijeru.[2] Suoen sa poetnim glumakim neuspjesima, poeo je raditi kao stolar. Meutim, 1973. godine opet se okušao na velikom platnu, u lmu Ameriki gra , a eri godine kasnije ostvario je nezaboravnu ulogu šarmantnog krijumara u kultnom znanstveno-fantasnom lmu Zvjezdani ratovi IV: Nova nada. Novi val popularnos stekao je 1981. godine izvedbom arheologa i pustolova Indiane Jonesa u lmu Omai izgubljenog kovega. Krajem 70-ih i jekom 80-ih godina uvrso je status akcijskog junaka repriziravši uloge Hana Soloa i Indiane Jonesa u nastavcima Zvjezdanih ratova i serijala Indiana Jones.[3] Godine 1985. primio je Zlatni globus za lm Svjedok (1985.), a poetkom 90-ih nastavlja niza kino-uspješnice (Patriotske igre, 1992., Bjegunac, 1993., Neposredna opasnost, 1994. i Air Force One, 1997.).

13:00 15:15 17:00 17:10 18:05 19:15 20:05 22:25 00:20 02:25 04:20 05:40 06:30

07.05 08.00 08.45 09.10 09.35 09.50 10.30 10.45 11.10 11.35 11.50 12.50 13.45 14.35 14.50 15.15 15.40 16.25 16.50 17.15 17.50 18.15 19.00 19.25

06.40 07.20 07.35 07.50 08.45 09.40 09.55 10.45 11.00 12.00 12.25 12.40 13.30 14.15 15.15 16.10 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 20.00 21.40 23.25 01.30 02.30 03.05

05:50 07:10 07:25 08:20 08:45 09:10 09:35 10:00 10:25 10:55

RTL Danas, informavna emisija (R) PopPixie, crtani lm Moji džepni ljubimci, crtani lm Ezel, dramska serija (S02E33/76) Ezel, dramska serija (S02E34/76) TV prodaja Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E68/82) TV prodaja Šklama do vrha, humorna dramska serija (S02E13/13) (R) Exkluziv Tabloid, magazin (R) TV prodaja Veera za 5, lifestyle emisija (S08E29/75) Bibin svijet, humorisna serija (S03E14) Poroci Miamija, kriminaliska serija (S03E21/24) Poroci Miamija, kriminaliska serija (S03E22/24) Bibin svijet, humorisna serija (S03E17) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S01E54/74) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija (S08E30/75) Smrtonosni dug - TV premijera, akcijski/ triler Trgovac smru, igrani lm, akcijski (12) Put osloboenja, igrani lm, romanna drama (12) Astro show, show, emisija uživo RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

Bijele udovice, zabavna emisija TV Izlog Dodir s neba, serija 2/22 Shaggy i Scooby-doo, crtana serija R 1/13 Lego Ninjago, crtana serija R 0 Spiderman, crtana serija R 0 Pokemoni, crtana serija R Pokemoni, crtana serija 19/24 Klub otpisanih, serija 5/24 Drugo lice planine, serija

19.50 20.15 20.40 21.00 21.25 21.50 22.15 22.40 23.00 00.35 00.55 01.20 03.05

06:20 07:00 07:40 09:10 10:00 10:15 11:00 12:30 12:45 13:40

20:05

Bjegunac Doktor Richard Kimble (Harrison Ford) imao je savršeni život: predivnu ženu Helen (Sela Ward), lijeniku karijeru i skupocjenu kuu. Sve do one noi kad mu je ubijena žena. Nakon što mu umre na rukama, Kimble biva osuen za njeno ubojstvo. Na putu prema kaznionici Kimble pobjegne, odluan da nae ubojicu svoje žene. Uhvaen u nonoj mori iz koje se ne može probudi, dr. Richard Kimble postaje bjegunac kojeg lovi savezni šerif Sam Gerard (Tommy Lee Jones).

EMISIJA RTL

18.05

Exkluziv tabloid

SERIJA DOMA TV

Plameni ljubavi

14:50

14:30 14:45 15:30 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:10 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:30 22:00 22:25 22:26 22:30 22:40 00:10 00:12

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija EUROBOX magazin DOM 2 emisija o ureenju doma (R) 24 SATA VIJESTI informavni program KAJKAVCI mozaika emisija (R) TAJNE USPJEHA dokumentarni serijal (R) MALI OGLASI GLAZBENI IZAZOV emisija o kulturi (R) FILMSKE NAJAVE (r) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA GLAZBENI IN, glazbena emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informavna emisija DOKUTEKA, dokumentarna emisija KUMA, emisija o kulturi FILMSKE NAJAVE VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI SERIJSKI PROGRAM ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Divlji boravak, zabavni Klon, telenovela (S01E164/184) Punom parom, kulinarski izazov (S01E52/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E53/90) TV prodaja Vatrogasac Vjeko, animirani lm TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica Zabranjena ljubav, sapunica TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E49/55) Divlji boravak, zabavni Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S01E54/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E55/90) Klon, telenovela (S01E165/184) Zabranjena ljubav, sapunica Zabranjena ljubav, sapunica Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E50/55) Malcolm u sredini, humorisna serija (S01E16/16) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E01/25) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E07/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E08/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E01/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E02/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E02/25) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E03/25) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E09/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E10/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E03/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E04/24) (R) Ekstremis, igrani lm, akcijski Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E02/25) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E03/25) Prljavi pokvareni varalice, igrani lm, kriminaliska komedija (R) Kraj programa

00:10 01:05 01:55 02:40 03:25

08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:45 16:15 16:50 17:00 19:00 19:30 20:00 21:00 21:10 21:40 22:10 22:30 00:15 01:15

Djeja TV Hrana i vino Vrijeme je za gospodarstvo Juer, danas, sutra, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Ritam tjedna Juer, danas, sutra EU dnevnik Veliko platno VIJESTI DANA Mega tsunami (15) Erotski program (18) Videostranice

14:35 14:50 15:35 15:50 17:30 19:05 20:00 20:50 21:40 22:30

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00

1-2/6 Prazan grad, igrani lm Povratak superjunaka, igrani lm Vijes Nove TV Periferija City, serija R Nad lipom 35, humorisno-glazbeni show R Dnevnik Nove TV Bjegunac, igrani lm Zmije u avionu, igrani lm (12)* Punisher, igrani lm (12)* R Zatvorski okovi, igrani lm (12)* R Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Kraj programa

Magina privlanost, serija R Plamen ljubavi, serija R Isnska ljubav, serija R Puna kua, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Labirint stras, serija R TV izlog Asi, serija R Magina privlanost, serija 10/90 TV izlog Plamen ljubavi, serija 10/141 TV izlog Isnska ljubav, serija 32-33/95 Oprezno s anelom, serija 1-2/194 Asi, serija 68/120 Naša mala klinika, serija 25/32 Puna kua, serija 3-4/24 Prijatelji, serija 13-14/24 Pravednik, serija (12)* 10/13 Besramnici, serija (15)* 9/12 Ezo TV, tarot show (18)* Prijatelji, serija R Pravednik, serija (12)* R Besramnici, serija (15)* R Kraj programa

23:25

Nogomet: Liga prvaka - Dinamo Maribor, prijenos SPORT

12:32 Obina klinka, serija za mlade (23/52) (kod. na sat.) 12:55 Dharma i Greg 5, humorisna serija (2/24) (kod. na sat.) 13:15 Briljanteen (kod. na sat.) 13:55 Napjevi naroda San - Plesni fesval u pusnji Kalahari, dokumentarni lm (44’) (kod. na sat.) 14:40 Zalagaonica, dokumentarna serija (22/70) (kod. na sat.) 15:00 Zalagaonica, dokumentarna serija (23/70) (kod. na sat.) 15:25 Crno-bijeli svijet, dokumentarni lm (2/2) (R) (kod. na sat.) 15:55 Novi Dubrovnik Nikole Dobrovia (R) (kod. na sat.) 16:30 Svaiji i niiji: Konji, dokumentarni lm (kod. na sat.) 17:00 Idemo na put s Goranom Miliem: Gdje smo sve bili (10/10) (kod. na sat.) 17:46 PP (kod. na sat.) 17:48 Suevo novo ruho, serija (4/8) (kod. na sat.) 18:30 Novi klinci s Beverly Hillsa 1, serija (20/24) (kod. na sat.) 19:15 20pet, kviz (kod. na sat.) 19:30 Glamurozne slasce 1, dokumentarna serija (5/10) (kod. na sat.) 19:55 Veeras (kod. na sat.) 19:56 PP (kod. na sat.) 20:00 Stockholm: Atleka - Dijamantna liga, prijenos (-22.00) (kod. na sat.) 22:00 PP (kod. na sat.) 22:05 CSI: Miami 9, serija (12) (9/22) (kod. na sat.) 22:45 PP (kod. na sat.) 22:50 Muke 4A, humorisna serija (5/7) (kod. na sat.) 23:20 Bitange i princeze 3, humorisna serija (12) (19/20) (kod. na sat.) 23:55 Inspektor Montalbano 3, serija (12) (100’) (1/4) (kod. na sat.) 01:47 Retrovizor: Sestra Jackie 1, humorisna serija (18) (12/12) (kod. na sat.) 02:15 Retrovizor: Dr. House 6, serija (12) (16/22) (kod. na sat.) 02:57 Retrovizor: Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (3/22) (R) (kod. na sat.) 03:39 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi (kod. na sat.) 06:22 Noni glazbeni program: Klape Gospi Sinjskoj, snimka koncerta iz 2012. (kod. na sat.)

(bivša akoveka televizija)


SUBOTA 18. kolovoza 2012.

06:22 Najava programa 06:27 Drugo mišljenje 06:57 Vela Gospe na Salima, emisija puke i predajne kulture (34‘10“) 07:32 TV kalendar 07:45 Hrvatska kronika BiH 08:00 Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Alvarez Kelly, ameriki lm (106‘) (kod. na sat.) 09:50 Vijes iz kulture 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 HAK - Promet info 10:13 Kuni ljubimci 10:45 Ribar ribi grize rep, dokumentarna serija (2/4) 11:15 Normalan život, emisija o obitelji (34‘14) 12:00 Dnevnik 12:10 Sport 12:12 Vrijeme 12:14 TV kalendar 12:30 Mo sudbine, telenovela (64/102) (kod. na sat.) 13:15 Ekumena, religijski kontakt program 13:50 Prizma, mulnacionalni magazin 14:40 Žena iz hitne pomoi, ameriki lm (84‘) (kod. na sat.) 16:05 Prirodni svijet 5: Posljednji grizli, dokumentarna serija (7/12) (kod. na sat.) 17:00 Vijes 17:09 Vrijeme sutra 17:10 HAK - Promet info 17:15 Euromagazin: Lofo - dragulj u kruni 17:45 Reporteri: Igraju li milijarderi prljavo i Koncep kineskog umjetnika (54‘26) (kod. na sat.) 18:40 najava 18:50 Globalno sijelo (R) 19:20 Loto 7/39 19:25 Najava programa 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:05 Veeras 20:06 Vrijeme 20:10 Auschwitz - Nacis i „konano rješenje“: Mahnito ubijanje, dokumentarna serija (5/6) (kod. na sat.) 21:00 Razbija, ameriki lm (87‘) (kod. na sat.) 22:35 Dnevnik 3 22:50 Sport 22:53 Vrijeme sutra 22:55 News 23:00 Vijes iz kulture 23:15 Kill Bill 2, ameriki lm (15) (132‘) (kod. na sat.) 01:30 Filmski maraton: Nebo iznad krajolika, bosansko-hercegovaki lm (84‘) (kod. na sat.) 02:55 Filmski maraton: Obitelj Savage, ameriki lm (12) (110‘) (R) (kod. na sat.) 04:45 Skica za portret 05:10 Reporteri: Igraju li milijarderi prljavo i Koncep kineskog umjetnika (R) (kod. na sat.) 06:10 Prigušeni cvrkut, dokumentarni lm 06:40 Globalno sijelo (R)

12:38 PP (kod. na sat.) 12:40 Filmska maneja: Tommy i mudra mula, ameriki lm (90’) (kod. na sat.) 14:10 .. (kod. na sat.) 14:35 Odabrao elo H.: U ljudskom jelu: Neprijateljski svijet, dokumentarna serija (4/4) (R) (kod. na sat.) 15:25 Meu nama (kod. na sat.) 15:55 .. (kod. na sat.) 16:15 Sevdah u Lisinskom 2011, snimka koncerta (69’) (kod. na sat.) 17:25 Na rubu znanos: Pria o konoplji (kod. na sat.) 18:15 Boje turizma (kod. na sat.) 19:00 PP (kod. na sat.) 19:05 Garaža: Jasna Biluši & New Deal (kod. na sat.) 19:30 Glamurozne slasce 1, dokumentarna serija (6/10) (kod. na sat.) 19:55 Veeras (kod. na sat.) 19:56 PP (kod. na sat.) 20:00 Muke 4A, humorisna serija (6/7) (kod. na sat.) 20:30 Muke 4A, humorisna serija (7/7) (kod. na sat.) 21:00 Bitange i princeze 3, humorisna serija (12) (20/20) (kod. na sat.) 21:35 Omiš 2012., nale muških klapa, snimka (kod. na sat.) 22:27 PP (kod. na sat.) 22:30 Tajna služba, serija (12) (2/6) (kod. na sat.) 00:00 Waldbühne 2011. - Fellini, jazz & co. (1/2)53’07 (kod. na sat.) 01:15 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi (kod. na sat.) 04:15 Noni glazbeni program: U dobrom društvu - izbor (kod. na sat.) 04:40 Noni glazbeni program: Svirci moji 2 (7/8) (kod. na sat.)

13:00 15:15 17:00 17:10 18:05 19:15 20:05 22:25 00:20 02:25

Prazan grad, igrani lm Povratak superjunaka, igrani lm Vijes Nove TV Periferija City, serija R Nad lipom 35, humorisnoglazbeni show R Dnevnik Nove TV Bjegunac, igrani lm Zmije u avionu, igrani lm (12)* Punisher, igrani lm (12)* R Zatvorski okovi, igrani lm (12)* R

04:20 05:40 06:30

Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Kraj programa

07.35 08.00 08.25 08.45 09.00 09.30 10.00 10.30 10.45 11.15 11.45 12.20

05.40 06.15 07.30 08.50 09.15 09.30 10.35 11.35 11.50 13.35 13.50 15.40 17.30 18.30 19.10 20.00 21.50 23.40 01.10 02.10 02.45 05.20

07:30 Najava programa (kod. na sat.) 07:35 Mo sudbine, telenovela (63/102) (kod. na sat.) 08:20 Majstori svirai: Velika Gorica (1. dio) (R) (kod. na sat.) 08:50 Pipi Duga arapa, crtana serija (15/26) (kod. na sat.) 09:15 Maharal - tajna talismana, serija za mlade (4/5) (kod. na sat.) 09:40 Mala TV (kod. na sat.) 10:10 Kuni svemirci, crtana serija (20/26) (kod. na sat.) 10:35 Sportske igre mladih (7/12) (kod. na sat.) 10:50 PP (kod. na sat.) 10:55 Tomov pononi vrt, ameriki lm za djecu (R) (kod. na sat.)

NEDJELJA 19. kolovoza 2012.

RTL Danas, informavna emisija (R) Najljepše bajke svijeta, animirani lm PopPixie, crtani lm Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija TV prodaja Waterloo road, dramska serija (S1E1/8) Waterloo road, dramska serija (S1E2/8) TV prodaja Plavuša uzvraa udarac, igrani lm, komedija TV prodaja Gore od najgoreg, igrani lm, komedija Kod kue je najljepše, igrani lm, romanna komedija Discovery: Somalijski gusari, dokumentarni RTL Danas, informavna emisija Galileo, zabavna/obrazovna emisija (S01E54/74) (R) Mamin novi frajer, igrani lm, akcijska romanna komedija (R) Bez vesla, igrani lm, avanturiska komedija (R) Ljubavni guru, igrani lm, komedija (R) Astro show, show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Posljednje Kristovo iskušenje, igrani lm, drama (12) (R) Kraj programa

12.55 13.10 14.10 15.10 15.25 15.50 16.15 16.40 17.30 18.15 19.05 20.00 21.35 23.10 00.45 01.30 02.20 03.05

06:20

05:50 07:10 07:25 08:20 08:45 09:10 09:35 10:00 10:25 10:55

Bijele udovice, zabavna emisija TV Izlog Dodir s neba, serija 2/22 Shaggy i Scooby-doo, crtana serija R 1/13 Lego Ninjago, crtana serija R 0 Spiderman, crtana serija R 0 Pokemoni, crtana serija R Pokemoni, crtana serija 19/24 Klub otpisanih, serija 5/24 Drugo lice planine, serija 1-2/6

08:35 09:45 10:25 10:40 11:25 11:55 12:10 13:50 14:40 14:55 15:45 16:00 17:30 18:20 20:00 22:10 23:45

06:58 07:00 FILM NOVA TV

22:25

Zmije u avionu Za vrijeme treninga vožnje moto krosa na Havajima, Sean Jones (Nathan Phillips) svjedoi ubojstvu važnoga amerikog tužioca koje je ubio moni ma jaš Eddie Kim. Š ga FBI-ev agent Neville Flynn (Samuel L. Jackson) na putu za Los Angeles gdje mora svjedoi prov Eddieja. Ukrcaju se na noni let te zauzmu itavi prvi razred. No meum, Eddie pošalje stone razliih vrsta opasnih zmija avionom s ureajem za mjerenje vremena koji e u odreenom trenutku pus zmije u avion s ciljem da ga sruši.

EMISIJA HRT 1 TV SERIJA DOMA

06:20

Naša mala klinika

INFO RTL

RTL Danas

18:30

07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 14:15 14:45 15:00 16:00 16:45 17:45 18:00 18:40 19:05 19:10 19:35 19:45 20:00 22:00 22:30 22:25 22:30 22:40 00:25 00:27

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi VU SRCU TE NOSIM iz arhive VTV, emisija o narodnim obiajima (R) 1X2 kontakt emisija JANINE 2012 OFF ROAD (r) reportaža 24 SATA VIJESTI informavni program KUTIONICA djeja emisija (R) KAJKAVCI, dokumentarna emisija (R) TV PRODAJA MOJA ISTRA; dokumentarna emisija GLAZBENI IZAZOV SMOTRA FOLKLORA U HRŽENICI, reportaža TV PRODAJA VJERA I NADA vjerski program VTV DNEVNIK informavna emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica DEKI Z BREGOV 35 GODINA ANSAMBLA, snimka koncerta (r) VICOVIZIJA zabavna emisija (R) VTV DNEVNIK informavna emisija IZ PROŠLOSTI TV kalenadar MALI OGLASI IGRANI FILM ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

00:30 01:15 02:45

Punom parom, kulinarski izazov (S01E54/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E55/90) Vatrogasac Vjeko, animirani lm (R) TV prodaja Veera za 5, lifestyle emisija (S03E91/95) Veera za 5, lifestyle emisija (S03E92/95) Veera za 5, lifestyle emisija (S03E93/95) TV prodaja Veera za 5, lifestyle emisija (S03E94/95) Veera za 5, lifestyle emisija (S03E95/95) U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (S02E03/10) (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S01E08/10) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E46/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E47/55) TV prodaja Sve što je bitno, dramska serija (S01E01/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E02/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E03/36) Moderna uda, dokumentarni (S01E46/62) Moderna uda, dokumentarni (S01E10/62) Moderna uda, dokumentarni (S01E26/62) Paklena kuhinja, reality show (S01E25/34) Columbo, kriminaliska serija (S04E04/06) (R) Pobjedniki m, igrani lm, drama Ekstremis, igrani lm, akcijski Moderna uda, dokumentarni (S01E46/62) Moderna uda, dokumentarni (S01E10/62) Moderna uda, dokumentarni (S01E26/62) Kraj programa

Naša mala klinika, serija 21-23/32 Pljukanci, animirani lm Harvey Toons, crtana serija 76-77/78 TV izlog Nate Berkus show 4/173 Jamie Oliver: Jamie kod kue , serija R TV izlog Pce umiru pjevajui, serija 3/5 U dvoje je bolje, serija 19-20/22 TV izlog Puna kua, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Jamie Oliver: Jamiejevo ministarstvo prehrane, serija 1/4 Pce umiru pjevajui, serija R Supertalent, show 13/13 Roditelji u bijegu, igrani lm Jamie Oliver: Jamiejevo ministarstvo prehrane , serija R Nate Berkus show R Obiteljska ast, igrani lm (12) * Kraj programa

07:05 07:10 07:45 07:55 08:35 09:45 10:00 10:08 10:09 10:19 12:00 12:10 12:12 12:14 12:30 13:25 14:00 15:05 16:45 17:00 17:09 17:10 17:15 17:45 18:15 19:20 19:25 19:30 19:59 20:05 20:06 20:10 22:05 22:20 22:23 22:25 22:30 22:45 00:20 01:05 02:45 04:15 04:25 05:10

Najava programa Ekumena, religijski kontakt program TV kalendar Normalan život, emisija o obitelji Zlatna kinoteka: Postaja Komana, ameriki lm (70’) (R) (kod. na sat.) Vijes iz kulture Vijes Vrijeme danas HAK - Promet info Umorstva u Midsomeru 13, serija (4/8) (kod. na sat.) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Plodovi zemlje Split: More Reagan, dokumentarna serija 56’03” (2/2) (R) (kod. na sat.) Veliki, ameriki lm (100’) (R) (kod. na sat.) TV kalendar Vijes Vrijeme sutra HAK - Promet info Mir i dobro Vrtlarica Lijepom našom: Pakrac (1) (61’18”) Loto 6/45 Najava programa Dnevnik Sport Veeras Vrijeme Jadranske igre: Kaštela Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra News Vijes iz kulture dokumentarni lm Dr. Oz 1b, talk show (12) (26/29) (kod. na sat.) Plavuša, ameriki lm (12)(101’) (R) (kod. na sat.) Umorstva u Midsomeru, serija (4/8) (kod. na sat.) Skica za portret Prizma, mulnacionalni magazin Lijepom našom: Pakrac (1)

05:20 Najava programa (kod. na sat.) 05:25 Ramazanski bajram, prijenos bajramske sveanos iz zagrebakog islamskog centra 07:10 Waldbühne 2011. - Fellini, jazz & co. (1/2) (R) (kod. na sat.) 08:10 Prijatelji 3 (11/15) (R) (kod. na sat.) 09:05 Vesele trojke, crtana serija (43/52) (kod. na sat.) 09:30 Silvestrove i iijeve tajne, crtana serija (16/48) (kod. na sat.) 09:55 Merlin 3, serija za djecu i mlade (10/13) (kod. na sat.) 10:40 Biblija 10:50 Portret Crkve i mjesta 11:00 Sve Petar vrstec: Misa, prijenos 12:00 PP (kod. na sat.) 12:05 Filmska maneja: McBride: Tko je ubio Martyja?, ameriki lm (83’) (kod. na sat.) 13:30 Meu svojima, ameriki lm (86’) (kod. na sat.) 14:55 PP (kod. na sat.) 15:00 Domai dokumentarni lm (kod. na sat.) 16:40 Šerif u New Yorku 1, serija (3/3) (kod. na sat.) 17:50 Šerif u New Yorku 2, serija (1/7) (kod. na sat.)

(bivša akoveka televizija)

18:30 19:00 19:15 19:30 20:00 20:50 21:00 21:35 22:30 22:50 23:00 00:30 01:30

05:45

06.55 10.15 10.30 11.20 11.35

13.35 13.50 06.50 07.30 08.45 10.00 10.25 10.40 11.35 11.50 12.45 13.00 14.45 16.35 18.30 19.10 20.00 22.10

23.55 00.45 01.45 02.20 03.10 03.55 05.15

06:30 07:00 07:15 08:15 08:40 09:05 09:30 09:55 11:25 13:55 15:45

RTL Danas, informavna emisija (R) Najljepše bajke svijeta, animirani lm Moji džepni ljubimci, animirani lm Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija TV prodaja Sutkinja Amy, dramska serija (S01E01/23) TV prodaja Sutkinja Amy, dramska serija (S01E02/23) TV prodaja Boxboarders!, igrani lm, komedija Bez vesla, igrani lm, avanturiska komedija (R) Mamin novi frajer, igrani lm, akcijska romanna komedija (R) RTL Danas, informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S01E55/74) (R) Sam prov svih, igrani lm, akcijski triler (R) CSI: Miami, kriminaliska serija (S04E02/25) (12) CSI: Miami, kriminaliska serija (S04E03/25) (12) CSI: Miami, kriminaliska serija (S04E04/25) (12) Astro show, show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Sutkinja Amy, dramska serija (S01E01/23) Sutkinja Amy, dramska serija (S01E02/23) Ljubavni guru, igrani lm, komedija (R) Kraj programa

Klub otpisanih, serija R TV Izlog Dodir s neba, serija 3/22 Shaggy i Scooby-doo, crtana serija R Spiderman, crtana serija R Pokemoni, crtana serija R Pokemoni, crtana serija 20/24 Bijele udovice, zabavna emisija Grožice na suncu, igrani lm Roditelji u bijegu, igrani lm Nad lipom 35, humorisno-

14.50 15.05 15.30 15.55 16.20 16.55 17.30 19.05 20.00 20.45 21.30 22.15 23.50 00.45 01.45 02.45

05:05

22:10

Osamnaestogodišnja Sarah Jennings nestala je na turiskom putovanju u Miamiju. Posljednji je put viena mrtva pijana u jednom nonom klubu. Njezini prijatelji prijavili su nestanak, a u njezinu napuštenom automobilu naeni su tragovi krvi. Horatio primjeuje nadzornu kameru u retrovizoru iz koje se može vidjeti da je nestala djevojka nenamjerno prouzroila nesreu. Detektivi otkrivaju da je unesreeni bio njezin pooim te da je nakon provoda u klubu ošla na brodsku zabavu, gdje su joj se udvarala dvojica prijatelja.

SERIJA RTL 2

20:00

Život poslije ljudi

SERIJA DOMA TV

Jamie Oliver

17:30

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) 08:40 MALI OGLASI 08:45 ORLANDO KIDS crtani lmovi 10:45 TV PRODAJA 11:00 MOJA ISTRA (r) 11:30 ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi (R) 12:00 TV PRODAJA 12:15 DRAGA GOSPA ILAKA (r) dokumentarni lm 13:00 VTV Markeng, lm 13:15 VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe 13:40 MALI OGLASI 13:50 GLAZBENI IZAZOV 14:30 KUTIONICA djeja emisija (R) 15:15 KAJKAVCI dokumentarna emisija (R) 15:45 DEKI Z BREGOV 35 GODINA ANSAMBLA, snimka koncerta (r) 17:45 TV PRODAJA 18:00 MALI OGLASI 18:10 U DOBROM DRUŠTVU iz arhive VTV, zabavna emisija 19:05 24 SATA VIJESTI informavni program 19:30 VTV TJEDNIK informavna emisija 20:00 OTISCI VREMENA dokumentarna emisija (R) 21:00 MUŽIKAŠI I PAJDAŠI glazbena emisija 22:00 VTV TJEDNIK informavna emisija (R) 22:25 IZ PROŠLOSTI TV kalendar 22:30 MALI OGLASI 22:40 GLAZBENI IN zabavna emisija (R) 23:10 QUO VADIS serijski lm (2/6) 00:10 ODJAVA PROGRAMA 00:12 VIDEOSTRANICE

Zabranjena ljubav, sapunica (S1E68-75/220) TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E76-77/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E48/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E49/55) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E50/55) TV prodaja Sve što je bitno, dramska serija (S01E04/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E05/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E06/36) U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (S02E04/10) (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S01E09/10) (R) Columbo, kriminaliska serija (S04E04/06) (R) Paklena kuhinja, reality show (S01E26/34) Život poslije ljudi, dokumentarni (S01E05/10) Život poslije ljudi, dokumentarni (S01E06/10) Život poslije ljudi, dokumentarni (S01E07/10) Pobjedniki m, igrani lm, drama Paklena kuhinja, reality show (S01E26/34) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E48/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E49/55) Kraj programa

00:40 01:25 03:00

08:00 12:00 13:30 14:00 14:50 15:25 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 23:00 00:30 01:30

Djeja TV 100% meimursko (r) Vrijeme je za gospodarstvo Proštenje u Molvama (r) G.E.T.Report (r) Dom 2 (r) Hrana i vino Tjedna kronika U dobroj formi (r) 24 sata, vijes Sedma brzina (r) Tjedna kronika TV Jukebox Fio - show Zapisano u zvijezdama Erotski program (18) Videostranice

07:20 08:00 10:10 10:25 11:15 12:00 12:15 13:55 14:10 15:00 15:15 17:30 18:20 20:00

23:55 08:13 08:15

glazbeni show Vijes Nove TV Karate Kid 3, igrani lm Dnevnik Nove TV Periferija City, serija 9/24 Kuna zeica, igrani lm Red Carpet, showbiz magazin (15)* Bjegunac, igrani lm R Karate Kid 3, igrani lm (15)* R Savršena nevjesta, realiy show Red Carpet, showbiz magazin (15)* R Kraj programa

Znate li plesa?, glazbeni kviz 8/25 Naša mala klinika, serija 24-25/32 Harvey Toons, crtana serija R Supertalent, show R TV izlog U dvoje je bolje, serija R Jamie Oliver: Jamiejevo ministarstvo prehrane , serija R TV izlog Pce umiru pjevajui, serija 4/5 TV izlog Puna kua, serija 5-6/24 TV izlog Naša mala klinika, serija R Jamie Oliver: Jamiejevo ministarstvo prehrane, serija 2/4 Pce umiru pjevajui, serija R Christopher Columbus, serija 1-2/6 Povratak superjunaka, igrani lm R Flash Gordon, serija 18/22 Jamie Oliver: Jamiejevo ministarstvo prehrane, serija R Znate li plesa?, glazbeni kviz R Gospodari prstenova, igrani lm Kraj programa

05:50

21:40 23:10

CSI Miami Djeja TV Auto – moto nauca Meimurske škole (r) Ritam tjedna (r) EU dnevnik (r) G.E.T.Report Sanjin kreavni kutak (r) Obzori Juer, danas, sutra Lifestyle 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA TV prodaja Hrana i vino Proštenje u Molvama Juer, danas, sutra Planet Croaa KAM (r) VIJESTI DANA TV prodaja Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

17:00 17:10 19:15 20:05 21:00 22:50 23:50 02:05 03:55 05:25

12.35

23.00

SERIJA RTL

08:00 12:00 12:35 13:30 14:30 15:00 15:30 16:30 16:50 17:00 18:00

19:05 Glazbeni specijal: 2 Cellos Arena specijal (kod. na sat.) 19:30 Glamurozne slasce 1, dokumentarna serija (7/10) (kod. na sat.) 19:55 Veeras (kod. na sat.) 19:56 PP (kod. na sat.) 20:05 Legenda o izgubljenom blagu, ameriko-talijanski lm (105’) (kod. na sat.) 21:50 PP (kod. na sat.) 22:00 Ciklus fesvalski pobjednici: Vjetar koji povija jeam, irsko-francuskobritanski lm (12)122’ (R) (kod. na sat.) 00:05 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi (kod. na sat.) 03:04 Noni glazbeni program: Majke “Unplugged”, snimka koncerta iz 2008. (kod. na sat.) 04:51 Noni glazbeni program: Glazbeni specijal - Du y specijal (kod. na sat.) 05:22 Noni glazbeni program: Jinx, snimka koncerta iz 2007. (kod. na sat.) 06:28 Noni glazbeni program: Rekonstrukcija - Jinx (kod. na sat.)

(bivša akoveka televizija)


PONEDJELJAK 20. kolovoza 2012. 13:00 13:20 13:50 06:12 06:17 06:47 06:57 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:06 09:11 09:46 10:00 10:09 10:10 11:00 12:00 12:10 12:12 12:14 12:30 13:15 15:00 15:09 15:10 15:40 16:10 17:00 17:20 17:25 18:00 18:35 19:26 19:30 19:59 20:05 20:06 20:09 20:10 20:35 21:40 22:20 22:40 22:43 22:45 22:50 23:10 01:15 01:45 02:27 03:09 03:29 04:09 04:20 04:40 05:25

Najava programa Mir i dobro TV kalendar PP Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Dome, slatki dome - humorisna serija (13/18) Vijes iz kulture Vijes Vrijeme danas Zavolite svoj dom 2, dokumentarna serija (2/10) (kod. na sat.) ovjekov planet: Prašume, dokumentarna serija (4/8) (kod. na sat.) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Mo sudbine, telenovela (65/102) (kod. na sat.) U pohodu na slobodu, ameriki lm (98’) (kod. na sat.) Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Krš i more: Malo more, dokumentarna serija (1/4) Krš i more: Že i poplave, dokumentarna serija (2/4) Ponos Ratkajevih, TV serija (175/180) (kod. na sat.) Vijes HAK - Promet info Hrvatska uživo Azijske razglednice: Pozdrav iz Delhija, dokumentarna serija (1/5) (R) Loza, TV serija (11/16) (R) Navrh jezika Dnevnik Sport Veeras Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom TV Bingo U krupnom planu Spe u gosma 4, humorisna serija (11/20) Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra News Vijes iz kulture Ciklus najboljih europskih lmova: Još jedna godina, britanski lm (126’) (kod. na sat.) Seks i grad 3, humorisna serija (18) (13/18) (kod. na sat.) CSI: Miami 9, serija (12) (10/22) (R) (kod. na sat.) Šaptaica duhovima 5, serija (20/22) (R) (kod. na sat.) Dharma i Greg 5, humorisna serija (3/24) (R) (kod. na sat.) Suevo novo ruho, serija (5/8) (R) (kod. na sat.) Skica za portret Jelovnici izgubljenog vremena Idemo na put s Goranom Miliem: Švicarska i Austrija (1/4) Zavolite svoj dom 2, dokumentarna serija (2/10) (R) (kod. na sat.)

14:45 14:50 15:10 15:35 16:25 16:55 17:40 17:55 18:40 18:45 19:30 19:45 20:10 20:11 20:15 21:00 23:00 23:45 01:15 01:50 02:35 03:00 03:45 04:30 06:30

UTORAK 21. kolovoza 2012. 15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:50 22:10 00:25 02:00 02:45 03:10 03:30 04:15 05:15 05:50

10.40 10.55 11.50 12.45 13.10 13.30 14.25 15.00 15.55 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 20.00 20.50 21.45 22.35 23.30 23.45 00.35

03.05 03.55 04.30

05:50 06:15 06:40 07:00 08:00 08:15 10:00 10:15 12:05 13:20 14:05

RTL Danas, informavna emisija (R) PopPixie, crtani lm Moji džepni ljubimci, animirani lm Ezel, dramska serija (S02E35/76) Ezel, dramska serija (S02E36/76) TV prodaja Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E69/82) TV prodaja Cobra 11, akcijska serija (S10E14/15) Cobra 11, akcijska serija (S10E15/15) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E02/80) (R) Bibin svijet, humorisna serija (S03E18/25) Cobra 11, akcijska serija (S10E16/15) Cobra 11, akcijska serija (S11E01/14) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S01E56/74) (R) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E03/80) (R) Kuanice, humorna dramska serija (S07E01) Hawaii Five-0, kriminaliska serija (S01E24/24) Odstrel, akcijska serija Odstrel, akcijska serija RTL Vijes, informavna emisija Odstrel, akcijska serija CSI: Miami, kriminaliska serija (S04E02/25) (12) Astro show, show, emisija uživo (18) CSI: Miami, kriminaliska serija (S04E03/25) (12) CSI: Miami, kriminaliska serija (S04E04/25) (12) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

I tako to..., serija 13/20 Shaggy i Scooby-doo, crtana serija 4/13 Spiderman, crtana serija 5/13 Kad liše pada, serija R 309/320 TV izlog Stras Orijenta, serija R TV izlog Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R In magazin R Walker, teksaški rendžer, serija

06.55 07.55 08.20 08.45 09.20 09.55 10.10 10.30 10.45 11.10 11.35 11.50 12.50 13.45 14.35 14.50

15.40 16.25 16.50 17.15 18.15 18.35 19.00 19.25 19.50 20.15 20.40 21.00 21.25 21.50 22.15 22.40 23.00 00.30 00.50 01.15

06:20 07:00 07:40 09:10 10:00 10:15 11:00 12:30 12:45 13:40 14:00 14:01 14:35 14:50 15:35 15:50 17:30 19:05 20:00

23:25

FILM NOVA TV

22:10

Oceanovih dvanaest Prošle su tri godine otkad je Danny Ocean (George Clooney) sa svojom ekipom, koju je predvodio Rusty Ryan (Brad Pi) izveo jednu od najunosnijih pljaki u povijes. Njegova ekipa koja se sastojala od ambicioznog džepara Linusa Caldwella (Ma Damon), strunjaka za eksplozive Bashera Tarra (Don Cheadle) te strunjaka za provaljivanje u sefove Franka Caona (Bernie Mac), opljakala je poduzetnika Terryja Benedicta (Andy Garcia) i to do zadnjeg novia tako da su provalili u neprobojni sef u Las Vegasu.

SERIJA RTL 2

16:25

16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:10 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00

Zabranjena ljubav 21:30

SERIJA DOMA TV

Asi

19:05

22:30 23:00 23:25 23:26 23:30 23:40 00:10 00:12

NAJAVA PROGRAMA VTV TJEDNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija SVIJET ROMA dokumentarna emisija (R) DOM 2 emisija o ureenju doma 24 SATA VIJESTI informavni program VTV TJEDNIK informavna emisija (R) KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi (R) MALI OGLASI MUŽIKAŠI I PAJDAŠI glazbena emisija (R) MALI OGLASI VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe (R) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA PUTOMANIA putopisni serijal VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informavna emisija KOKTEL mozaina emisija TRIBINA.HR emisija o MaxTV Prvoj ligi - 1. HNL U DOBROM DRUŠTVU iz arhive VTV, zabavna emisija ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar (R) MALI OGLASI TAJNE USPJEHA dokumentarni serijal ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

06:12 06:17 06:47 06:57 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:06 09:08 09:11 09:46 09:56 10:00 10:09 10:10

Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E50/55) Punom parom, kulinarski izazov (S01E54/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E55/90) U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (S02E04/10) (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S01E09/10) (R) TV prodaja Vatrogasac Vjeko, animirani lm TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E76/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E77/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E50/55) Divlji boravak, zabavni Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S01E56/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E57/90) Klon, telenovela (S01E166/184) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E78/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E79/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E51/55) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E02/25) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E03/25) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E09/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E10/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E03/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E04/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E04/25) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E05/25) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E11/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E12/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E05/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E06/24) (R) Vlak odmetnika, igrani lm, akcijski (12) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E04/25) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E05/25) Kraj programa

11:50 12:00 12:10 12:12 12:14 12:24 12:30 13:12 13:15 14:40 14:55 15:00 15:09 15:10 15:40 16:10 17:00 17:20 17:21 17:25 18:00 18:30 18:35 19:26 19:28 19:30 19:58 19:59 20:04 20:05 20:06 20:09 20:10 20:55 21:00 21:35 21:40 22:00 22:03 22:05 22:08 22:10 22:20 22:30 00:55 01:00 01:30 02:12 02:54 03:14 03:54 04:15 04:40 05:25

20:50 21:40 22:30

06:58 07:00 07:15 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 14:45 15:30 15:40

39-40/199 Zauvijek susjedi, serija 128-129/180 Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija 310/320 Dnevnik Nove TV Stras Orijenta, serija 133-134/150 Veernje vijes Oceanovih dvanaest, igrani lm Mamci iz svemira: Zavoenje, igrani lm (15)* Muškarci u krizi, serija 1/10 Braa, serija R Braa, serija 9/13 Zaboravljene duše, serija (12)* R Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Kraj programa

11:00

15.15 06.40 07.15 07.30 08.00 08.40 09.30 09.45

01.20 02.20 06:55 Najava programa (kod. na sat.) 07:00 Mo sudbine, telenovela (64/102) (kod. na sat.) 07:45 Teletubbies, animirana serija (156/330) (kod. na sat.) 08:10 Žutokljunac: Ankvarijat (24’10”) (kod. na sat.) 08:35 Amika, serija za djecu (35/52) (kod. na sat.) 08:50 Amika, serija za djecu (36/52) (kod. na sat.) 09:05 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade (8/26) (kod. na sat.) 09:30 Kanjon opasnih igara, serija za djecu (27’31”) (6/7) (kod. na sat.) 10:00 Gradi Wakkaville, crtana serija (25/26) (kod. na sat.) 10:25 Ljubav je udna (kod. na sat.) 10:55 Loza, TV serija (10/16) (R) (kod. na sat.) 11:40 Vjerovanja, emisija puke i predajne kulture (5/5) (R) (kod. na sat.) 12:10 Edgemont 3, serija za mlade (6/13) (kod. na sat.) 12:35 Obina klinka, serija za mlade (24/52)

(kod. na sat.) Dharma i Greg 5, humorisna serija (3/24) (kod. na sat.) Prigušeni cvrkut, dokumentarni lm (kod. na sat.) Tvorci promjene 1; Inovira znai oponaša, dokumentarni lm (52’) (1/10) (kod. na sat.) PP (kod. na sat.) Zalagaonica, dokumentarna serija (24/70) (kod. na sat.) Zalagaonica, dokumentarna serija (25/70) (kod. na sat.) Plodovi zemlje (kod. na sat.) Mijenjam svijet: Na rubu Hrvatske (25’34”) (kod. na sat.) Idemo na put s Goranom Miliem: Švicarska i Austrija (1/4) (kod. na sat.) Fotogra ja u Hrvatskoj (kod. na sat.) Suevo novo ruho, serija (5/8) (kod. na sat.) PP (kod. na sat.) Novi klinci s Beverly Hillsa 1, serija (21/24) (kod. na sat.) 20pet, kviz (kod. na sat.) Glamurozne slasce 1, dokumentarna serija (8/10) (kod. na sat.) Veeras (kod. na sat.) PP (kod. na sat.) Laži mi 3, serija (4/13) (kod. na sat.) Wall Street, ameriki lm (121’) (R) (kod. na sat.) CSI: Miami 9, serija (12) (10/22) (kod. na sat.) Muke 4B: Do Hulla i natrag, humorisna serija (90’) (1/1) (kod. na sat.) Bitange i princeze 4, humorisna serija (12) (1/24) (kod. na sat.) Šaptaica duhovima 5, serija (20/22) (kod. na sat.) Retrovizor: Kath i Kim 1, humorisna serija (1/17) (kod. na sat.) Retrovizor: Dr. House 6, serija (12) (17/22) (kod. na sat.) Retrovizor: Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (4/22) (R) (kod. na sat.) Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi (kod. na sat.) Noni glazbeni program (kod. na sat.)

00:10 01:00 01:45 02:30

Magina privlanost, serija R Plamen ljubavi, serija R Isnska ljubav, serija R Puna kua, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Oprezno s anelom, serija R TV izlog Asi, serija R Magina privlanost, serija 11/90 Flash vijes Magina privlanost, serija - nastavak TV izlog Plamen ljubavi, serija 11/141 TV izlog Isnska ljubav, serija 34-35/95 Oprezno s anelom, serija 3-4/194 Asi, serija 69/120 Naša mala klinika, serija 26/32 Puna kua, serija 7-8/24 Prijatelji, serija 15-16/24 Pravednik, serija (12)* 11/13 Besramnici, serija (15)* 10/12 Prijatelji, serija R Pravednik, serija (12)* R Besramnici, serija (15)* R Kraj programa

Najava programa Trea dob, emisija za umirovljenike TV kalendar PP Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom PP Dome, slatki dome - humorisna serija (14/18) Vijes iz kulture PP Vijes Vrijeme danas Zavolite svoj dom 2, dokumentarna serija (3/10) (kod. na sat.) ovjekov planet: Planine - Život u visinama, dokumentarna serija (5/8) (kod. na sat.) PP Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar PP Mo sudbine, telenovela (66/102) (kod. na sat.) PP For One Night, ameriki lm (86’) (kod. na sat.) Kulturna bašna PP Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Krš i more: Ombla, dokumentarna serija (3/4) Krš i more: Veliki zid, dokumentarna serija (4/4) Ponos Ratkajevih, TV serija (176/180) (kod. na sat.) Vijes HAK - Promet info PP Hrvatska uživo Azijske razglednice: U gradu Taj Mahala, dokumentarna serija (2/5) (R) PP Loza, TV serija (12/16) (R) Navrh jezika PP Dnevnik PP Sport PP Veeras Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Boje turizma PP Spe u gosma 4, humorisna serija (12/20) PP Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra News PP Vijes iz kulture PP Ciklus najboljih europskih lmova: Kompleks Baader Meinhof, njemaki lm (15)(144’) (R) (kod. na sat.) PP Seks i grad 3, humorisna serija (18) (14/18) (kod. na sat.) CSI: Miami 9, serija (12) (11/22) (R) (kod. na sat.) Šaptaica duhovima 5, serija (21/22) (R) (kod. na sat.) Dharma i Greg 5, humorisna serija (4/24) (R) (kod. na sat.) Suevo novo ruho, serija (6/8) (R) (kod. na sat.) Skica za portret Vrtlarica Idemo na put s Goranom Miliem: Švicarska i Austrija (2/4) Zavolite svoj dom 2, dokumentarna serija (3/10) (R) (kod. na sat.)

06:55 Najava programa (kod. na sat.) 07:00 Mo sudbine, telenovela (65/102) (kod. na sat.) 07:45 Teletubbies, animirana serija (157/330) (kod. na sat.) 08:10 Žutokljunac: Joža nosi povre (24’13”) (kod. na sat.) 08:35 Amika, serija za djecu (37/52) (kod. na sat.) 08:50 Amika, serija za djecu (38/52) (kod. na sat.) 09:05 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade (9/26) (kod. na sat.) 09:30 Kanjon opasnih igara, serija za djecu

(bivša akoveka televizija)

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Planet Croaa 24 SATA, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Iz arhive (100% meimursko) Juer, danas, sutra Auto moto nauca VIJESTI DANA G.E.T. Report Zapisano u zvijezdama Erotski program (18) VIDEOSTRANICE

15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:50 22:10 00:25 02:00 02:45 03:10 03:30 04:15 05:15 05:50

07.05 08.00 08.45 09.10 09.35 09.50 10.30 10.45 11.10 11.35 11.50 12.50 13.45 14.35 14.50 15.15 15.40 16.25 16.50 17.15 17.50

06.35 07.15 07.30 07.45 08.40 09.30 09.45 10.40 10.55 11.50 12.45 13.05 13.30 14.20 15.00 15.55 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 20.00 20.50 22.50 23.40 00.35 00.50 01.35 02.35 03.20 04.05 04.40

05:50 06:15 06:40 07:00 08:00 08:15 10:00

RTL Danas, informavna emisija (R) PopPixie, crtani lm Moji džepni ljubimci, crtani lm Ezel, dramska serija (S02E37/76) Ezel, dramska serija (S02E38/76) TV prodaja Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E70/82) TV prodaja Cobra 11, akcijska serija (S10E16/15) Cobra 11, akcijska serija (S11E01/14) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E03/80) (R) Bibin svijet, humorisna serija (S03E19/25) Cobra 11, akcijska serija Cobra 11, akcijska serija RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S01E57/74) (R) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E04/80) (R) Kuanice, humorna dramska serija (S07E02) Pca na žici, igrani lm, akcijski Zakon i red, kriminaliska serija (S15E11) Zakon i red, kriminaliska serija (S15E12) RTL Vijes, informavna emisija Odstrel, akcijska serija (R) Astro show, emisija uživo (18) Odstrel, akcijska serija (R) Odstrel, akcijska serija (R) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

I tako to..., serija 13/20 Shaggy i Scooby-doo, crtana serija 4/13 Spiderman, crtana serija 5/13 Kad liše pada, serija R 309/320 TV izlog Stras Orijenta, serija R TV izlog

18.15 19.00 19.25 19.50 20.15 20.40 21.00 21.25 21.50 22.15 22.40 23.00 00.35 00.55 01.20 02.50

06:20 07:00 07:40 09:10 10:00 10:15 11:00 11:45 12:30 12:45 13:40 14:00 14:01 14:35 14:50 15:35 15:50

19:05 20:00 20:50 21:40 22:30

SERIJA RTL

19:05

Prije eri godine Helenin (39) trogodišnji sin Šime nestao je iz trgovakog centra u Splitu. Ovaj je nesretni dogaaj u potpunos dotukao Helenu, koja je, uz pomo psihologa, ipak došla k sebi. Jednoga dana, pred zagrebakom školom u kojoj kao nastavnica radi njezina prijateljica Ksenija, Helena ugleda sedmogodišnjeg djeaka za kojeg povjeruje da je njezin izgubljeni sin. U poetku joj nitko ne povjeruje, budui da je i ranije imala slinih ‘ispada’, ali kada Helena dozna da njezinog djeaka odgaja druga obitelj, njen trud urodi plodom i isna bude otkrivena.

SERIJA RTL 2

22:15

Dva i pol muškarca

SERIJA DOMA TV TV kue imaju pravo promjene programa

10:15 12:05 13:20 14:05

17:30

Krv nije voda 07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:45 16:15 16:50 17:00 19:00 19:30 20:00 21:30 21:40 22:16 22:45 23:15 00:45 01:45

(27’31”) (7/7) (kod. na sat.) 10:00 Gradi Wakkaville, crtana serija (26/26) (kod. na sat.) 10:25 Ljubav je udna (kod. na sat.) 10:55 Loza, TV serija (11/16) (R) (kod. na sat.) 11:40 Edgemont 3, serija za mlade (7/13) (kod. na sat.) 12:05 Obina klinka, serija za mlade (25/52) (kod. na sat.) 12:30 Dharma i Greg 5, humorisna serija (4/24) (kod. na sat.) 12:50 Glazba, glazba... (kod. na sat.) 12:55 Hrvatska kronika BiH (kod. na sat.) 13:10 Krš i more: Malo more, dokumentarna serija (1/4) (kod. na sat.) 13:40 Krš i more: Že i poplave, dokumentarna serija (2/4) (kod. na sat.) 14:10 Tvorci promjene 1: ovjekoljublje i kapitalizam: Bezizgledan spoj?, dokumentarni lm (52’) (2/10) (kod. na sat.) 15:05 Zalagaonica, dokumentarna serija (26/70) (kod. na sat.) 15:30 Zalagaonica, dokumentarna serija (27/70) (kod. na sat.) 15:55 Rekonstrukcija: Boa (kod. na sat.) 16:25 Split: More (kod. na sat.) 16:55 Idemo na put s Goranom Miliem: Švicarska i Austrija (2/4) (kod. na sat.) 17:40 Fotogra ja u Hrvatskoj (kod. na sat.) 17:55 Suevo novo ruho, serija (6/8) (kod. na sat.) 18:40 PP (kod. na sat.) 18:45 Novi klinci s Beverly Hillsa 1, serija (22/24) (kod. na sat.) 19:30 20pet, kviz (kod. na sat.) 19:45 Glamurozne slasce 1, dokumentarna serija (9/10) (kod. na sat.) 20:10 Veeras (kod. na sat.) 20:11 PP (kod. na sat.) 20:15 Laži mi 3, serija (5/13) (kod. na sat.) 21:00 Devet, ameriko-talijanski lm (114’) (kod. na sat.) 22:55 CSI: Miami 9, serija (12) (11/22) (kod. na sat.) 23:40 Muke 5A, humorisna serija (1/6) (kod. na sat.) 00:10 Bitange i princeze 4, humorisna serija (12) (2/24) (kod. na sat.) 00:45 Šaptaica duhovima 5, serija (21/22) (kod. na sat.) 01:30 Retrovizor: Kath i Kim 1, humorisna serija (2/17) (kod. na sat.) 01:55 Retrovizor: Dr. House 6, serija (12) (18/22) (kod. na sat.) 02:40 Retrovizor: Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (5/22) (R) (kod. na sat.) 03:25 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi (kod. na sat.) 05:35 Noni glazbeni program (kod. na sat.)

Naša mala klinika

20:00

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:15 13:00 13:30 14:00 14:30 14:45 15:45 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:10 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:00 22:25 22:26 22:30 22:40 23:55 23:57

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija MALI OGLASI VELIKE TAJNE MALOG VRTA kontakt emisija 24 SATA VIJESTI informavni program EUROMAXX TV magazin (R) SNIMKA PREDSTAVE KAM MALI OGLASI KOKTEL mozaina emisija (R) MARKETING VTV TELEVIZIJE reportaža VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA TRIBINA.HR VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informavna emisija VU SRCU TE NOSIM iz arhive VTV, emisija o narodnim obiajima PRESSICA, talk show VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI 100 GODINA HAJDUKA, snimka koncerta ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

23:25 00:10 01:00 01:45 02:30

Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R In magazin R Walker, teksaški rendžer, serija 39-40/199 Zauvijek susjedi, serija 128-129/180 Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija 310/320 Dnevnik Nove TV Stras Orijenta, serija 133-134/150 Veernje vijes Oceanovih dvanaest, igrani lm Mamci iz svemira: Zavoenje, igrani lm (15)* Muškarci u krizi, serija 1/10 Braa, serija R Braa, serija 9/13 Zaboravljene duše, serija (12)* R Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Kraj programa

Divlji boravak, zabavni Klon, telenovela (S01E166/184) Punom parom, kulinarski izazov (S01E56/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E57/90) TV prodaja Vatrogasac Vjeko, animirani lm TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E78/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E79/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E51/55) Divlji boravak, zabavni Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S01E58/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E59/90) Klon, telenovela (S01E167/184) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E80/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E81/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E52/55) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E04/25) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E05/25) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E11/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E12/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E05/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E06/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E06/25) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E07/25) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E13/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E14/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E07/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E08/24) (R) Specijalci, igrani lm, komedija Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E06/25) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E07/25) Vlak odmetnika, igrani lm, akcijski (12) Kraj programa

Magina privlanost, serija R Plamen ljubavi, serija R Isnska ljubav, serija R Puna kua, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Oprezno s anelom, serija R Oprezno s anelom, serija R TV izlog Asi, serija R Magina privlanost, serija 12/90 Flash vijes Magina privlanost, serija - nastavak TV izlog Plamen ljubavi, serija 12/141 TV izlog Isnska ljubav, serija 36-37/95 Oprezno s anelom, serija 5-6/194 Asi, serija 70/120 Naša mala klinika, serija 27/32 Puna kua, serija 9-10/24 Prijatelji, serija 17-18/24 Pravednik, serija (12) 12/13 Besramnici, serija (15) 11/12 Prijatelji, serija R Pravednik, serija (12)* R Besramnici, serija (15)* R Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:45 16:15 16:50 17:00 18:30 19:00 19:35 20:00 20:30 21:00 21:10 22:00 22:30 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino U dobrom zdravlju Juer, danas, sutra, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija Dijane uljak TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino KAM Dom 2 Juer, danas, sutra Lifestyle VIJESTI DANA TV Jukebox Zapisano u zvijezdama Erotski program (18) VIDEOSTRANICE


SRIJEDA 22. kolovoza 2012.

06:12 06:17 06:47 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:06 09:11 09:46 10:00 10:09 10:10 11:00 12:00 12:10 12:12 12:14 12:30 13:15 14:35 15:00 15:09 15:10 16:10 17:00 17:20 17:25 17:55 18:30 19:18 19:20 19:26 19:30 19:58 19:59 20:04 20:05 20:06 20:09 20:10 20:55 21:35 21:55 21:58 22:00 22:05 22:25 00:40 01:10 02:25 03:07 03:27 04:07 04:20 04:40 05:25

Najava programa Meu nama TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Dome, slatki dome - humorisna serija (15/18) Vijes iz kulture Vijes Vrijeme danas Zavolite svoj dom 2, dokumentarna serija (4/10) (kod. na sat.) ovjekov planet, dokumentarna serija (6/8) (kod. na sat.) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Mo sudbine, telenovela (67/102) (kod. na sat.) Where There’s a Will, ameriki lm (81’) (kod. na sat.) Kulturna bašna Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Prosjaci i sinovi, dramska serija (1/13) Ponos Ratkajevih, TV serija (177/180) (kod. na sat.) Vijes HAK - Promet info Hrvatska uživo Azijske razglednice: Uzduž Rajastana, dokumentarna serija (3/5) (R) Loza, TV serija (13/16) (R) Navrh jezika Loto 7/39 Najave + PP Dnevnik PP Sport PP Veeras Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Veliki brodolomi Jadrana: Sila mora, dokumentarna serija (40’08”) (5/6) Spe u gosma 4, humorisna serija (13/20) Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra News Vijes iz kulture Ciklus najboljih europskih lmova: Nikom ni rijei, francuski lm (12)(127’) (kod. na sat.) Seks i grad 3, humorisna serija (18) (15/18) (kod. na sat.) Vrijeme je za jazz: Black Co ee i Daniele di Bonaventura (72’30”) Šaptaica duhovima 5, serija (22/22) (R) (kod. na sat.) Dharma i Greg 5, humorisna serija (5/24) (R) (kod. na sat.) Suevo novo ruho, serija (7/8) (R) (kod. na sat.) Skica za portret Jelovnici izgubljenog vremena Idemo na put s Goranom Miliem: Švicarska i Austrija (3/4) Zavolite svoj dom 2, dokumentarna serija (4/10) (R) (kod. na sat.)

12:05 Obina klinka, serija za mlade (26/52) (kod. na sat.) 12:30 Dharma i Greg 5, humorisna serija (5/24) (kod. na sat.) 12:50 Moje rodno mjesto: Sukošan (kod. na sat.) 13:10 Krš i more: Ombla, dokumentarna serija (3/4) (kod. na sat.) 13:40 Krš i more: Veliki zid, dokumentarna serija (4/4) (kod. na sat.) 14:10 Tvorci promjene 1, dokumentarni lm (52’) (3/10) (kod. na sat.) 15:05 Zalagaonica, dokumentarna serija (28/70) (kod. na sat.) 15:30 Zalagaonica, dokumentarna serija (29/70) (kod. na sat.) 15:55 Euromagazin: Lofo - dragulj u kruni (kod. na sat.) 16:25 City folk 2012: Dhaka (7/9) (kod. na sat.) 16:55 Idemo na put s Goranom Miliem: Švicarska i Austrija (3/4) (kod. na sat.) 17:40 PP (kod. na sat.) 17:45 Suevo novo ruho, serija (7/8) (kod. na sat.) 18:30 Novi klinci s Beverly Hillsa 1, serija (23/24) (kod. na sat.) 19:15 20pet, kviz (kod. na sat.) 19:45 Glamurozne slasce 1, dokumentarna serija (10/10) (kod. na sat.) 20:10 Veeras (kod. na sat.) 20:15 Nogometna Liga prvaka - emisija (kod. na sat.) 20:40 Nogomet Liga prvaka, kvali kacije: Dinamo - Maribor, prijenos (kod. na sat.) 22:35 Nogometna Liga prvaka - emisija (kod. na sat.) 23:00 Muke 5A, humorisna serija (2/6) (kod. na sat.) 23:30 Bitange i princeze 4, humorisna serija (12) (3/24) (kod. na sat.) 00:05 Šaptaica duhovima 5, serija (22/22) (kod. na sat.) 00:50 Retrovizor: Kath i Kim 1, humorisna serija (3/17) (kod. na sat.) 01:15 Retrovizor: Dr. House 6, serija (12) (19/22) (kod. na sat.) 02:00 Retrovizor: Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (6/22) (R) (kod. na sat.) 02:45 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi (kod. na sat.) 05:00 Noni glazbeni program (kod. na sat.)

15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:50 22:10 00:20 02:50 03:35 04:00 05:00 05:50

07.05 08.00 08.45 09.10 09.35 09.50 10.30 10.45 11.10 11.35 11.50 12.50 13.45 14.35 14.50 15.15 15.40 16.25 16.50 17.15 17.50

06.30 07.10 07.25 07.40 08.35 09.25 09.40 10.35 10.50 11.45 12.40 13.05 13.25 14.15 15.00 15.55 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 20.00 20.50 22.40 00.30 00.45 01.35 02.35

06:50 Najava programa (kod. na sat.) 06:55 Mo sudbine, telenovela (66/102) (kod. na sat.) 07:40 Teletubbies, animirana serija (158/330) (kod. na sat.) 08:05 Žutokljunac: Nezvani gost (26’05”) (kod. na sat.) 08:35 Amika, serija za djecu (39/52) (kod. na sat.) 08:50 Amika, serija za djecu (40/52) (kod. na sat.) 09:05 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade (10/26) (kod. na sat.) 09:30 Operacija Barbarossa, serija za djecu (1/7) (kod. na sat.) 10:00 Šaolinski paževi, crtana serija (1/26) (kod. na sat.) 10:25 Ljubav je udna (kod. na sat.) 10:55 Loza, TV serija (12/16) (R) (kod. na sat.) 11:40 Edgemont 3, serija za mlade (8/13) (kod. na sat.)

ETVRTAK 23. kolovoza 2012.

03.20 03.55

05:50 06:15 06:40 07:00 08:00 08:15 10:00 10:15 12:05 13:20 14:05

RTL Danas, informavna emisija (R) PopPixie, crtani lm Moji džepni ljubimci, crtani lm Ezel, dramska serija (S02E39/76) Ezel, dramska serija (S02E40/76) TV prodaja Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E71/82) TV prodaja Cobra 11, akcijska serija Cobra 11, akcijska serija TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E04/80) (R) Bibin svijet, humorisna serija (S03E20/25) Cobra 11, akcijska serija (S11E02/14) Cobra 11, akcijska serija (S11E03/14) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S01E58/74) (R) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E05/80) (R) Kuanice, humorna dramska serija (S07E03) Mjesec od porculana, triler Igra skrivaa, triler (15) RTL Vijes, informavna emisija Zakon i red, kriminaliska serija (S15E11) Astro show, show, emisija uživo (18) Zakon i red, kriminaliska serija (S15E12) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

I tako to..., serija 14/20 Shaggy i Scooby-doo, crtana serija 5/13 Spiderman, crtana serija 6/13 Kad liše pada, serija R 310/320 TV izlog Stras Orijenta, serija R TV izlog Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Walker, teksaški rendžer, serija

18.15 19.00 19.25 19.50 20.15 20.40 21.00 21.25 21.50 22.15 22.40 23.00 00.35 00.55 01.20 02.50

06:20 07:00 07:40 09:10 09:35 10:00 10:15 11:00 12:30 12:45 13:40 14:00 14:01 14:35 14:50 15:35 15:50 17:30

FILM RTL

20:50

Mjesec od porculana Policajac Kyle Bodine (Ed Harris) zaljubljuje se u lijepu Rachel Munro (Madeleine Stowe). Rachel je u nesretnom braku s bogatašem (Charles Dance). Jedne noi Rachel više ne može podnije zlostavljanje i svog supruga ubije. Kyle joj pomogne zataška zloin i ponudi joj alibi. No Lamar (Benicio Del Toro), mladi Kyleov partner, sumnjii Rachel za ubojstvo i zapoinje istragu. Uskoro e se pokazati da se iza navodne samoobrane krije itav lanac spletki i misterija...

SERIJA RTL 2

19:00

Teorija velikog praska

SERIJA DOMA TV

Isnska ljubav

07:40

12:40 13:40 14:00 14:30 14:45 15:45 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:10 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:30 22:15 22:35 22:40 22:45 22:55 23:45 23:50

23:25 00:10 01:00 01:45 02:30

Magina privlanost, serija R Plamen ljubavi, serija R Isnska ljubav, serija R Puna kua, serija R Puna kua, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Oprezno s anelom, serija R TV izlog Asi, serija R Magina privlanost, serija 13/90 Flash vijes Magina privlanost, serija - nastavak TV izlog Plamen ljubavi, serija 13/141 TV izlog Isnska ljubav, serija 38-39/95 Oprezno s anelom, serija 7-8/194 Asi, serija 71/120 Naša mala klinika, serija 28/32 Puna kua, serija 11-12/24 Prijatelji, serija 19-20/24 Pravednik, serija (12)* 13/13 Besramnici, serija (15)* 12/12 Prijatelji, serija R Pravednik, serija (12)* R Besramnici, serija (15)* R Kraj programa

06:50 Najava programa (kod. na sat.) 06:55 Mo sudbine, telenovela (67/102) (kod. na sat.) 07:40 Teletubbies, animirana serija (159/330) (kod. na sat.) 08:05 Žutokljunac: Pantomima (28’09”) (kod. na sat.) 08:35 Amika, serija za djecu (41/52) (kod. na sat.) 08:50 Amika, serija za djecu (42/52) (kod. na sat.) 09:05 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade (11/26) (kod. na sat.) 09:30 Operacija Barbarossa, serija za djecu (2/7) (kod. na sat.) 10:00 Šaolinski paževi, crtana serija (2/26) (kod. na sat.) 10:25 Ljubav je udna (kod. na sat.) 10:55 Loza, TV serija (13/16) (R) (kod. na sat.) 11:40 Najbolje iz povijes HTV-a: (kod. na sat.) 12:10 Edgemont 3, serija za mlade (9/13) (kod.

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:45 16:15 16:50 17:00 19:00 19:30 20:00 21:00 21:10 21:40 22:10 22:30 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Veliko platno (r) Juer, danas, sutra, vies Videostranice Djeja TV Hrana i vino Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Iz arhive: meimurske škole Juer, danas, sutra U dobroj formi Vrijeme je za gospodarstvo VIJESTI DANA TV Jukebox Zapisano u zvijezdama Erotski program (18) Videostranice

03:40 04:00 05:00 05:50

07.05 08.00 08.45 09.10 09.35 09.50 10.30 10.45 11.10 11.35 11.50 12.50 13.45 14.35 14.50 15.15

06.35 07.15 07.30 07.45 08.40 09.30 09.45 10.40 10.55 11.50 12.40 13.05 13.30 14.20 15.00 15.55 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 20.00 20.50 22.30 00.20 00.35 02.15 03.15 03.50

RTL Danas, informavna emisija (R) PopPixie, crtani lm Moji džepni ljubimci, crtani lm Ezel, dramska serija (S02E41/76) Ezel, dramska serija (S02E42/76) TV prodaja Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E72/82) TV prodaja Cobra 11, akcijska serija (S11E02/14) Cobra 11, akcijska serija (S11E03/14) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E05/80) (R) Bibin svijet, humorisna serija (S03E21/25) Cobra 11, akcijska serija (S11E04/14) Cobra 11, akcijska serija (S11E05/14) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S01E59/74) (R) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S02E06/80) (R) Kuanice, humorna dramska serija (S07E04) (R) Ocean straha, dokumentarna drama Uboji predator, igrani lm (12) RTL Vijes, informavna emisija Igra skrivaa, triler (15) Astro show, show, emisija uživo RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

16.50 17.15 17.50 18.15 19.00 19.25 19.50 20.15 20.40 21.00 21.25 21.50 22.15 22.40 23.00 00.50 01.10 01.35 03.20

05:50 06:15

08:00 08:15 10:00 10:15 12:05 13:20 14:05 15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:50 22:10 23:50 00:20

I tako to..., serija 15/20 Shaggy i Scooby-doo, crtana serija 6/13 Spiderman, crtana serija 7/13 Kad liše pada, serija R 311/320 TV izlog Stras Orijenta, serija R TV izlog Walker, teksaški rendžer, serija R Zauvijek susjedi, serija R IN magazin R Walker, teksaški rendžer, serija 43-44/199 Zauvijek susjedi, serija 132-133/180 Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija 312/320 Dnevnik Nove TV Stras Orijenta, serija 137-138/150 Veernje vijes Šuška se, šuška, igrani lm Magazin MMA Lige (12)* Zapleši sa mnom, igrani lm R

06:20 07:00 07:40 09:10 10:00 10:15 11:00 12:30 12:45 13:40 14:00 14:01 14:35 14:50

FILM NOVA TV

22:10

Tek zaruena Sarah Hu ngton (Jennifer Aniston) odlazi u Pasadenu sa svojim zarunikom na obiteljsko vjenanje. uje glasine da su knjiga i lm Diplomac temeljene na njezinoj obitelji. Jesu li njezine baka i mama bile u vezi s ism ovjekom prije vjenana njezinih roditelja? Je li ona dijete nepoznatog ovjeka? Zato se ne uklapa u obitelj? Je li njezina majka bila sretna? Ulazi li i ona sama u brak bez ljubavi? Odgovore e potražiti kod samog sudionika tog ljubavnog trokuta, Benjamina (Kevin Costner).

EMISIJA HRT21 SERIJA RTL

20:40

Malcolm u sredini

SERIJA DOMA TV

Magina privlanost

13:40

NAJAVA PROGRAMA VTV TJEDNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija PRIVREDNI HR emisija o gospodarstvu PUTEM EUROPSKIH FONDOVA informavno-edukavna emisija 12:45 MALI OGLASI 13:00 24 SATA VIJESTI informavni program 13:30 GLAZBENI IN zabavna emisija 14:00 FILMSKE NAJAVE (R) 14:30 OTISCI VREMENA dokumentarna emisija 15:30 MALI OGLASI (R) 15:45 TV RAZGLEDNICA TV razglednica 16:00 VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) 17:00 VTV VIJESTI informavna emisija 17:05 VEKERICA jutarnji program VTV-a 17:45 KUTIONICA djeja emisija 18:40 VTV DNEVNIK informavna emisija 19:05 VREMENSKA PROGNOZA 19:06 IZ PROŠLOSTI TV kalendar 19:10 24 SATA VIJESTI informavni program 19:35 MALI OGLASI 19:45 TV RAZGLEDNICA 20:00 VTV VIJESTI informavna emisija 20:05 JUNACI HRVATSKE SLOBODE, dokumentarni program 21:00 DRUGA STRANA, emisija o ravnopravnos spolova 21:45 EUROBOX, TV mahazin 22:15 VTV DNEVNIK informavna emisija 22:35 VREMENSKA PROGNOZA 22:36 IZ PROŠLOSTI TV kalendar 22:40 MALI OGLASI 22:50 MOJ PUT, dokumentarni program 23:50 ODJAVA PROGRAMA 00:00 VIDEOSTRANICE

Divlji boravak, zabavni Klon, telenovela (S01E168/184) Punom parom, kulinarski izazov (S01E60/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E61/90) TV prodaja Vatrogasac Vjeko, animirani lm TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E82/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E83/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E53/55) Divlji boravak, zabavni Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S01E62/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E63/90) Klon, telenovela (S01E169/184) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E84/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E85/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E54/55) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E08/25) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E09/25) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E15/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E16/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E09/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E10/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E10/25) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E11/25) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E17/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E18/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E11/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E12/24) (R) Ne reci ni rije, igrani lm, triler (15) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E10/25) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E11/25) Projekt X, igrani lm, znanstvenofantasna komedija Kraj programa

Magina privlanost, serija R Plamen ljubavi, serija R Isnska ljubav, serija R Puna kua, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Oprezno s anelom, serija R TV izlog Asi, serija R Magina privlanost, serija 14/90 Flash vijes Magina privlanost, serija - nastavak

00:10 01:00 01:45 02:30

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:45 16:15 16:50 17:00 19:00 19:30 20:00 20:35 21:10 21:20 22:20 22:45 23:15 00:45 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino G.E.T. Report Juer, danas, sutra, vijes Videostranice Djeja TV Hrana i vino Juer, danas, sutra, vijes Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Euromaxx Privredni.hr Juer, danas, sutra,vijes Sanjin kreavni kutak VIJESTI DANA TV Jukebox Zapisano u zvijezdama(18) Erotski program(18) Videostranice

15:35 15:50 17:30

20:50 21:40 22:30

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30

Odbrojavanje, serija (12)* 4/4 Glupost nije zapreka, serija 4/8 Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Kraj programa

TV izlog Plamen ljubavi, serija 14/141 TV izlog Isnska ljubav, serija 40-41/95 Oprezno s anelom, serija 9-10/194 Asi, serija 72/120 Naša mala klinika, serija 29/32 Puna kua, serija 13-14/24 Prijatelji, serija 21-22/24 Opasna igra, serija (12)* 1/13 Na putu prema dolje, serija (12)* 1/13 Prijatelji, serija R Opasna igra, serija (12)* R Na putu prema dolje, serija (12)* R Kraj programa

19:05 20:00

Šuška se, šuška (bivša akoveka televizija)

02:25

15.40 16.25

07:00

20:50 21:40 22:30

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija VRIJEME JE ZA GOSPODARSTVO gospodarski talk show IDU ZRINSKI, snimka predstave (r) MEIMURSKI NARODNI OBIAJI dokumentarni program TRIBINA.HR emisija o MaxTV Prvoj ligi - 1. HNL (R) MALI OGLASI DOKUTEKA (R) MARKETING VTV TELEVIZIJE reportaža VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA FESTIVAL KAZALIŠNIH AMATERA MEIMURJA snimka predstave VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informavna emisija OTISCI VREMENA, dokumentarna emisija SVIJET ROMA, mozaika emisija MOJA ISTRA, mozaika emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI VELIKE TAJNE MALOG VRTA kontakt emisija (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Divlji boravak, zabavni Klon, telenovela (S01E167/184) Punom parom, kulinarski izazov (S01E58/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E59/90) TV prodaja Vatrogasac Vjeko, animirani lm TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S1E80/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E81/220) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E52/55) Divlji boravak, zabavni Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S01E60/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E61/90) Klon, telenovela (S01E168/184) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E82/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S1E83/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E53/55) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E06/25) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E07/25) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E13/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E14/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E07/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E08/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E08/25) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E09/25) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E15/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S05E16/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E09/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E10/24) (R) Projekt X, igrani lm, znanstvenofantasna komedija Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E08/25) Malcolm u sredini, humorisna serija (S02E09/25) Specijalci, igrani lm, komedija Kraj programa

06:12 Najava programa 06:17 Rije i život: civilizacijski rizici umjetne oplodnje, religijska emisija (29’50”) 06:47 TV kalendar 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:06 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09:11 Dome, slatki dome - humorisna serija (16/18) 09:46 Vijes iz kulture 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Zavolite svoj dom 2, dokumentarna serija (5/10) (kod. na sat.) 11:00 ovjekov planet, dokumentarna serija (7/8) (kod. na sat.) 12:00 Dnevnik 12:10 Sport 12:12 Vrijeme 12:14 TV kalendar 12:30 Mo sudbine, telenovela (68/102) (kod. na sat.) 13:15 The Circuit, ameriki lm (86’) (kod. na sat.) 14:45 Fotogra ja u Hrvatskoj 15:00 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 15:09 Vrijeme sutra 15:10 Prosjaci i sinovi, dramska serija (2/13) 16:10 Ponos Ratkajevih, TV serija (178/180) (kod. na sat.) 17:00 Vijes 17:20 HAK - Promet info 17:25 Hrvatska uživo 18:00 Azijske razglednice: Tko nije vidio Bangkok, dokumentarna serija (4/5) (R) 18:35 Loza, TV serija (14/16) (R) 19:26 Navrh jezika 19:30 Dnevnik 19:56 Sport 20:02 Veeras 20:03 Vrijeme 20:06 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:07 Kratki susre 20:32 Urugvajski Hrva, dokumentarni lm (24’17”) (R) 21:05 Spe u gosma 4, humorisna serija (14/20) 21:50 Dnevnik 3 22:10 Sport 22:13 Vrijeme sutra 22:15 News 22:20 Vijes iz kulture 22:40 Ciklus najboljih europskih lmova: Drugi dah, francuski lm (12) (127’) (kod. na sat.) 00:50 Seks i grad 3, humorisna serija (18) (16/18) (kod. na sat.) 01:20 CSI: Miami 9, serija (12) (12/22) (R) (kod. na sat.) 02:02 Dharma i Greg 5, humorisna serija (6/24) (R) (kod. na sat.) 02:22 Suevo novo ruho, serija (8/8) (R) (kod. na sat.) 03:02 Skica za portret 03:12 Škrinja: Sloboda 04:07 Reprizni program 04:40 Idemo na put s Goranom Miliem: Švicarska i Austrija (4/4) 05:25 Zavolite svoj dom 2, dokumentarna serija (5/10) (R) (kod. na sat.)

na sat.) 12:35 Obina klinka, serija za mlade (27/52) (kod. na sat.) 13:00 Dharma i Greg 5, humorisna serija (6/24) (kod. na sat.) 13:20 eram bunar - voda studena, dokumentarni lm (30’14”) (kod. na sat.) 13:50 Tvorci promjene 1, dokumentarna serija (52’) (4/10) (kod. na sat.) 14:40 Škrinja: Sloboda (kod. na sat.) 15:35 Drugi format (kod. na sat.) 16:20 Idemo na put s Goranom Miliem: Švicarska i Austrija (4/4) (kod. na sat.) 17:10 Suevo novo ruho, serija (8/8) (kod. na sat.) 18:00 Rukomet (M): Novigrad - Zagreb Metalurg, prijenos (kod. na sat.) 19:30 20pet, kviz (kod. na sat.) 19:45 Glamurozne slasce 2, dokumentarna serija (1/10) (kod. na sat.) 20:10 Veeras (kod. na sat.) 20:15 Laži mi 3, serija (6/13) (kod. na sat.) 21:00 Bezdan, ameriki lm (165’) (R) (kod. na sat.) 23:45 CSI: Miami 9, serija (12) (12/22) (kod. na sat.) 00:30 Muke 5A, humorisna serija (3/6) (kod. na sat.) 01:00 Bitange i princeze 4, humorisna serija (12) (4/24) (kod. na sat.) 01:35 Retrovizor: Kath i Kim 1, humorisna serija (4/17) (kod. na sat.) 02:00 Retrovizor: Dr. House 6, serija (12) (20/22) (kod. na sat.) 02:45 Retrovizor: Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (7/22) (R) (kod. na sat.) 03:30 Retrovizor: Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (8/22) (R) (kod. na sat.) 04:15 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi (kod. na sat.) 06:25 Noni glazbeni program (kod. na sat.)

06:40

19:05 20:00

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00

41-42/199 Zauvijek susjedi, serija 130-131/180 Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija 311/320 Dnevnik Nove TV Stras Orijenta, serija 135-136/150 Veernje vijes Zapleši sa mnom, igrani lm Topovi s Navaronea, igrani lm Muškarci u krizi, serija 2/10 Braa, serija 10/13 Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Kraj programa

23:25

(bivša akoveka televizija)


46

Kuharica

Kuharica

17. kolovoza 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PRIPREMILI: STJEPAN MESARI SINIŠA OBADI FOTO: ZLATKO VRZAN

MEIMURSKA KUHARICA

Puretina s povrem Vjerojatno najbolju puretinu u našem kraju pripremaju u restoranu Kavane Braco u akovcu kod Konzuma. Da je to tako uvjerili smo kušajui puretinu s povrem koju je pripremila kuharica Biserka Gotal, žena koja dnevno pripremi na stotine obroka za brojne goste ovog restorana. Što je to tako dobro u ovoj puretini i što doprinosi da je ona tako ukusna i dobra, na granici bajkovitosti jela. Prvo i osnovno to je iskustvo kuharice Biserke, a drugo to su vrhunski sastojci koje ini kvalitetno i svježe puree meso te povrem svježe ili smrznuto. Puretina s povrem je dobro ukomponirano jelo ne brojnih ali kvalitetnih i odabranih sastojaka, koje se priprema strpljivo i pažljivo. Uz ovo glavno jelo kao prilog poslužuje se riža ili tjestenina, a za vino kuharica preporua rajnski rizling kane berbe. Biserka našim itateljima želi uspješnu pripremu ovog jela i dobar tek, što žele i Meimurske novine.

sastojci: - puree meso, luk, ulje, sol - brokulica, karfiol, mrkva

vegeta, ešnjak.....). Poslužiti vrue s prilogom, a salata nije potrebna jer je u jelu dovoljno povra.

priprema: - Na vruem ulju u tavici s jedne i druge strane posoliti purei odrezak na brzinu zapei s jedne i druge strane te dobro pustiti da se zapee do kraja i izvaditi iz posude. Na ulju u kojem se pekla puretina popržiti luk i sve zalijati temeljcem od povra. Smjesu zgusnuti brašnom te u nju staviti odrezak i sve skupa prodinstati. Dok je dinstanje na polovici dodati povre ( ne prije kako se ne bi raskuhalo) i potom zainiti prema vlastitom ukusu (papar,

VINO TJEDNA

Cmrenjakov silvanac zeleni

IZ PENICE akovekih mlinova

Uštipci od tikvica RECEPT PLUS R

Mahune na kreolski nain Sastojci 450 g tikvica 200 g glatkog brašna akovekih mlinova 2 jaja 1 prašak za pecivo sol, vegeta ulje za prženje

Priprema Tikvice oguliti i naribati, posoliti i ostaviti da puste s ok . K ad su odstajale i pustile sok dodati vegetu, jaja, brašno, i na kraju prašak za pecivo. Lagano sve dobro promiješati, i pržiti na vrelom ulju.

Ako ste poželjeli pojesti nešto drugaije, evo odlinog recepta. Sad mo m za vas otkrivamo kako ete pripremiti mahune na kreolski nain p odnosno jelo od kuhanih mahuna i o zainjenoga umaka od rajica. Ovo za jelo je može biti i izvrstan prilog peradi ra sa roštilja. Sastojci: 350 g ma huna 1 s r e d nje vel i k c r ven i lu k ½ male svježe zelene paprike 1 mala limenka nasjeckanih, oguljenih rajica (pelata, 400 g) o s ol , c r n i p ap a r 2 k r i š k e s l a n i n e (6 0 g ) 1 žliica šeera (odnosno po želji) Priprema: Operite i oistite mahune pa ih izrežite na komade dugake 4 cm. cm Oistite i sitno nasjeckajte luk

i papriku, a rajice stavite u cjedilo da se ocijede. U veliku posudu za kuhanje stavite do 2,5 cm vode pa zakuhajte na jakoj vatri. Posolite vodu i dodajte mahune. Poklopljene mahune kuhajte oko 8 minuta na umjerenoj vatri i nekoliko puta promiješajte. Potom ih ocijedite i ostavite na toplom mjestu. U velikoj tavi popržite slaninu da postane hrskava, pa je nakkon toga stavite na upijajui papir. Masnou ostavite u tavi u koju zatim dodate nasjeckani luk i papriku i pirjajte oko 4 minute (dok ne ) omekšaju, ali ne smiju potamnjeti. Dodajte rajice i šeer i kuhajte još petnaestak minuta. Nekoliko puta lagano promiješajte. Dodajte mahune i zainite solju i paprom. Izmrvite slaninu, pospite po mahunama i odmah poslužite.

Suho je vinom berbe 2010.m intenzivno zelenkasto - žute boje, koje sadrži 11,6 posto alkohola. Vino je lijepo i puno retro kiselkaste arome blagog feferona ili jabuke, a u pozadini okusa kompota jabuke i blagog limuna. Alkohol je prisutan u prvom kontaktu s nosom, ali nije nametljiv, uostalom kao i sva Cmrenjakova najbolja vina. Pije se rashlaen na 10 Celzijevih stupnjeva. (sm)


17. kolovoza 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEIH 7 DANA

NOVI VAL PAKLA

VREMENSKA SLIKA: Ugodno osvježenje u kojem smo imali prilike uživati tijekom vikenda i poetkom tjedna nee dugo potrajati. Nažalost. Suša stvara sve vee probleme cijeloj Hrvatskoj. Sve više mjesta u Hrvatskoj ima problema s pitkom vodom, ak i redukcije. Razina nadzemnih (rijeke, jezera) i podzemnih voda izuzetno je niska. To nije ni udno s obzirom da se na sušnu 2011. godinu nastavila i vrlo sušna 2012. godina. I s proizvodnjom hrane sve je vei problem, ali jedino što možemo je ekati pravu

kišu koje nažalost nee biti ni ovog tjedna. Štoviše, zbog novog jaanja anticiklone doi e nam opet vruina, osobito sljedei tjedan kad e temperatura opet biti paklena. Kiše nema na vidiku. VREMENSKA PROGNOZA: U petak e zapuhati lagani sjeveroistoni vjetar pa e uz malu do umjerenu naoblaku stii malo svježiji zrak. Nee se to osjetiti po nekom osobitom padu temperature – moglo bi biti samo stupanj-dva manje nego u etvrtak, i dalje oko 30°C. Ali ta frontica dobro e doi

da malo uspori rast dnevnih temperatura za vikend. Od subote pa u nastavku vikenda polagano sve jaa vruina. I to opet praena cjelodnevnim sunanim vremenom pa e to dodatno optereivati sušom ve iscrpljeni biljni i životinjski svijet. Malo pomalo i noi e postati sve toplije, osobito poetkom sljedeeg tjed-

Vremenska prognoza i razbibriga 47 na, a jutarnje rose e biti sve manje. Pojavit e se i slab do umjeren vjetar s juga i jugozapada koji e osim vruine donijeti i osjeaj sparnog vremena. Mogue je da do kraja sljedeeg tjedna opet u mnogim dijelovima unutrašnjosti uhvatimo vrelih 40 Celzijevih stupnjeva. U našoj županiji ipak neemo ii puno preko 37 ili 38°C. Naravno, pri takvom vremenu ponovno emo esto slušati sve savjete i preporuke kako si olakšati podnošenje vruine, a meu glavne savjete svakako spadaju izbjegavanje najjaeg sunca izmeu 10 i 17 sati, uzimanje dovoljno tekuine i manje izikih napora... Na Jadranu e i sljedeih sedam dana biti sunano i vrue, osobito u Dalmaciji gdje temperatura nee padati ispod 30°C nijedan dan. I temperatura mora je vrlo ugodna za kupanje i osvježenje. Idealno za godišnji odmor, ali uz oprez zbog jakog sunca. Za precizniju vremensku prognozu slobodno nas nazovite na telefonski broj 060-555-555 uz cijenu poziva od 3,49 KN/min.iz iksnih te 4,78 KN/min. iz mobilnih mreža. (prognozu izradila udruga Crometeo 13.8.)

METEOROLOŠKI KALENDAR 20. kolovoza 1898. god. veliko nevrijeme i „vijor“ kod azme 21. kolovoza 1981. god. u Rijeci veliko nevrijeme s 360 mm oborine 22. kolovoza 1952. god. velike vruine na Balkanu, u Makedoniji 44,5°C

HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.) Bistar um i komunikativnost bit e vaši glavni aduti. Na veini poslovnih sastanaka vodit ete glavnu rije i na taj nain stei poštovanje okoline. Najvei užitak predstavljat e vam vrijeme provedeno s društvom. Zajedniki izlazak protei e u sjajnom tonu i okruženju, a na posebno sretne okolnos mogu rauna svi koji traže avanturu. Mogua su putovanja zajedno s obitelji. Izbjegavajte opasne tjelesne akvnos koje bi mogle prouzroi nezgodan pad ili ozljedu. Pronaite vrijeme za odmor.

BIK (21.4.-20.5.) Odgovarat e vam samostalan rad. U osami ete se posve rješavanju zaostataka i s nestrpljenjem odbrojava minute do kraja radnog vremena. Privlait e vas pomalo nesreene osobe. Pokušat ete im pomoi svojim savjema i potporom, no pripazite da iz svega ne izaete slomljena srca. Pripadnici ovog znaka koji imaju partnera mogu oekiva više sretnih i romannih dogaaja. Bit e okruženi pažnjom, nesebinim davanjem i razumijevanjem. Ograniite akvnost na laganu šetnju ili plivanje.

BLIZANCI (21.5.-21.6.) Motivirani ste i puni energije, stoga sa žarom krenite završavati zadatke koje ste ocijenili zahtjevnima. Potpora ostalih suradnika pri tome e se takoer pokaza od pomoi. Vedri ste i druželjubivi pa e vam sklapanje novih poznanstava predstavlja izniman užitak. Veernji izlazak mnogima e pruži priliku da ostvare svoje romanne težnje. Samci e se upušta u nove ljubavne kombinacije i bit e skloni raznim zakulisnim igrama. Idealno je vrijeme za odlazak u šoping i obnovu garderobe.

RAK (22.6.-22.7.) Iako niste zadovoljni s trenutnom poslovnom i nancijskom situacijom, nije vrijeme za radikalne poteze. Izbjegavajte sukobe s autoritema, barem dok vam se ne otvori neka druga opcija. Družit ete se iskljuivo s popularnim i zabavnim osobama. Samci e se trudi svim silama osvoji neiju pozornost i to e im uspje na iznenaujue jednostavan nain. Ukoliko ste u vezi, pronaite više vremena za partnera. Nemojte preskaka obroke u želji da se riješite suvišnih kilograma. Više kretanja pokazat e se uinkovijim.

LAV (23.7.-23.8.) Odlino ete se snalaziti u intelektualnim poslovima. Ukoliko kontakrate i suraujete s inozemstvom, poslovne partnere ete impresionira elokvencijom i uslužnošu. Razveselit e vas poziv drage osobe koju odavno niste uli. Razgovor e protei u ugodnom tonu, a nije iskljueno ni da e se ponovno probuditi uspavane strasti. Mnogi pripadnici ovog znaka više e se druži s prijateljima, a i novaca e ima više. Višak energije invesrajte u sport koji volite. Zdravlje dobro.

DJEVICA (24.8.-23.9.) U želji da steknete nancijsku sigurnost, informirat ete se o najpogodnijim uvjema za štednju. Izbjegavajte vee troškove dok vam se novana situacija malo ne stabilizira. Odgodite putovanja i velike kupovine. Partner e bi vrlo zahtjevan i pokušat e utjeca na vaše odluke. Ipak, neete mu dopustiti da upravlja vašim životom, ak ni pod cijenu svae. U ljubavi ete bi nemirni i željni novih izazova. Pripazite, jer dolazi do pada raspoloženja i energije. Osigurajte svom organizmu dovoljno sna i odmora.

VAGA (24.9.-23.10.) Neete ima vremena ni za kratak predah. Nemojte prihvaa nove zadatke prije nego što dovršite ve zapoete. Budete li previše uslužni, drugi e vas poe iskorištava. Vrijeme je da svoje potrebe stavite na prvo mjesto. Partner e vas živcira stalnim prigovaranjem pa ete vrijeme radije provodi s društvom. Samci e uživa u oijukanju, no nee biti zainteresirani za ulazak u ozbiljnu vezu. Pripazite na vruinu i pobrinite se da kraj sebe imate dovoljnu koliinu vode.

ŠKORPION (24.10.-22.11.) U tjednu koji dolazi marljivo krenite u završetak i nalizaciju davno zapoeh projekata. Posebice e inspirirani bi svi Škorpioni iji posao zahjeva kreavnost i maštu. Nadolazei dani bit e ispunjeni nježnošu i romantikom. Stoga nema potrebe ni razloga za ljubomoru prema parnteru. Samci e bi toliko privlani da e se više udvaraa bori za njihovu naklonost. Zahvaljujui brzom metabolizmu, moi ete uživa u hrani i piu bez straha od suvišnih kilograma.

STRIJELAC (23.11.-21.12.) Najbolje ete se snalazi u poslovima koji iziskuju komunikativnost i izražene mentalne sposobnosti. Sve planirane projekte pomno razradite i vremenski tempirajte. Nemojte dozvoliti kašnjenje. Provjeravajte redovito e-mail jer ete primi važnu obavijest. Pozivne promjene najviše e razveseli samce. Razgovor s atrakvnom osobom protei e u ugodnoj atmosferi, a druženje e potraja do dugo u no. Vedri i nasmijani, neete niemu dozvoli da vam pokvari raspoloženje.

JARAC (22.12.-20.1.) Budite oprezni prilikom moguih novanih ulaganja. Turistiki djelatnici susrest e se s odreenim zastojima ili odgodama koje e im ugrozi poslovanje. Pripazite i na mogue pravne probleme. Nape odnosi sa starijim lanovima obitelji navest e vas da što više vremena provedete u samoi. Neete ima volje za rasprave pa e vam najviše odgovara izolacija. Probavne smetnje bit e posljedica prekomjernog uživanja u hrani i piu. U dnevni ritam akvnost dodajte rekreavnu šetnju.

VODENJAK (21.1.-19.2.) Izbjegavajte ulazak u vea zaduženja. Neke nepredviene okolnos mogle bi vam prouzroi ozbiljnije financijske probleme. Zamarat e vas uobiajene poslovne situacije u kojma neete moi bi kreavni. Bit ete pomalo naivni i žudi za pažnjom, što e vas uini lakim plijenom. Nemojte se upušta u vezu sa zauzetom osobom. Djelujete zanosno u traganju za novim izazovima. Povoljno je vrijeme za kupovinu nove garderobe ili promjenu frizure. Ipak pripazite se prevelike rastrošnos.

RIBE (20.2.-20.3.) U tjednu koji je pred vama imat ete dovoljno energije suoi se s razliim poslovnim problemima. Vještinom kvalitetnog pregovaranja zna ete sauva svoju poslovnu poziciju. Osluškujte svoju intuiciju i sve e bi onako kako planirate. U ljubavnim odnosima nee se realizira sve kako ste planirali i priželjkivali. Ali bit ete uporni i neete odusta od svojih vizija. Ukoliko ste sami takvo vas stanje nee previše zabrinjava. Družite se s prijateljima ili provedite dane vikenda u krugu obitelji. Zdravlje izvrsno.

VIC tjedna

Kabrio Zašto si je Jacques kupio dva kabrioleta? - Pa da se može rolati.


KRENULO PRVENSTVO MEIMURSKIH NOGOMETNIH LIGA

ODIGRANO 2. KOLO MEIMURSKOG NOGOMETNOG KUPA

AKOVEC DOMAIN PROFESIONALNOM ITF TURNIRU

Igra Mladosti (SM) udario suca

Ispali Rudar, Dinamo (D), Omladinac (NSR)…

U subotu veliko finale Punec Futuresa

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Za Prcinkulovo vsi poti vodijo vu akovec M

inulo je glavno akosko prošeje Prcinkulovo, štero akoski fratri i patri obslužavlejo ve duže od 350 let, a akoski turistiki težaki nekaj duže od etrdeset let. Kak je da je, dok to denemo skupa unda dojdemo do toga gda se Prcinkulovo obslužavle ve cirka štiristo let. I kaj vam nek reem ve posle od kak so se prošejarska svetla vgasnula? Vsako leto so prošeja vse bolša i bolša, a to nam je potvrdil i akoski gvardjan, pater Stanko, šteri je rekel gda ga ovo leto, na glavnoj predobednoj meši, bilo uda vej ljudi nek lani. Nekaj je za to „kriv“ fratarski biškup iz Perua, Gerard Žerdin, nekaj pater Zvijezdan Lini, šteri je predvodil trodnevnico, a nejve pak zaslugi ima Marijica ije se godovno i slavilo. Prošeje se je, vu cirkvi i okoli cirkve, slavilo po dnevo, a po noi so bili drmeši i terevenke, štere so prek meli turistiki težaki. Vu te dneve bilo je po akovco

vsega kaj ste si poželjeli, a i uda vej od toga. uda je bilo bandistov, tamburašov, plesaov i pjevaov za teh pet dni vu akovco. Naši klošari pre gracki vuri so zbirali nejbolše pjevae, nejlepše pjevaice, nejfajneše oprave, nejdebleše moške, nejbolešlank puce i žene, nejbole hercig frizurice, kiklice, vroe hlaice, kape, škrlake, špilhoze… Zazvedil sam gda je nejlepšo frizuro mel o Marai Maki, a odlino drugo mesto je osvojil Duško Lokin. Nek se zna! a samo prošeje, drugoga augustuša, predi glavne meše bila je pršecija po glavnoj akoskoj vulici, od Orla do cirkve. To je nej nikaj novoga i tak je vsako leto, ali ovo leto so turistiki težaki najavili gda bode vu peršeciji i Gospa od anela. Brzas so se nej z Marijicom nejbole dospomenuli jerbo je ona nej došla. u soboto, den predi Dneva Pobjede vu akovec se doteploN

V

hajdig oldtajmerov, kaj motorov, kaj autov. Bilo je tu uda domaih, a još vej stranjskih. Došli so ljudi, oem rei, dopelali so se iz vsih krajov Lejpe naše, a bilo je i sosedov. Došli so oni z Evrope, a i oni tretji. Spazil sam lejpoga plavoga auta z Beograda. ovek je vupal tak dauko dojti jerbo je i on i auto z onoga cajta gda smo si još bili žnjimi z dobra. Rekel je gda navija za Dinamo i gda zato vozi plavoga auta i gda je štel videti Meimorje o šteromo je ul vse nejlepše. Kuliko sam mel za uti bilo mo je jako lejpo prinas, kak i vsima šteri dojdejo. ej znati je li je Marijica mela rada labodo i labodoritaše? Cirkvene knige o temo nikaj ne pišejo, ali je labodoritaški klub Meimorje organizeral turnira za Prcinkulovo. Igrali so naši meimorski tretjeligaši: Nedeliše, Prelog, martinski Polet i akosko Meimorje. Pobedili so Meimorci. Kuliko sam mel za uti šteli so pozvati i domaega akoskoga tretjeligaša, ali so jiv nigdi

N

nej mogli najti: niti upravo, niti trenera, a niti pak igrae. Najgerek sam kak bodo itak akovari igrali vu tretjoj ligi štera zutra pone. a vreme prošeja so me zastajli Janezi (prepoznal sam jiv jerbo so govorili slovenski) pred akoskim Kulturnim centrom i pitali so me po šteromo Nikoli Zrinskomo je akoska knjižnica dobila ime. Zvlekel sam se i rekel sam jim: Kaj po šteromo, po onomo glavnomo! I odišel sam vu Centar za kulturu na nejbolša vina naših meimorskih vinarov! Ruon so mene našli, pak so mogli nekoga spametnešega pitati! oš je prošeje niti nej minulo, a ve so tati orabali škreblico, i to ono glavno, vu akoskomo samostano. Neši je vodil brigo o temo gda so vsi fratri pre veernji meši pak je prekapal po samostano i odnesel je peneze štere je našel. Nej znati je li so se tati okuražili pak so poeli po cirkvaj i farofaj krasti otkak so državni politiari

Z

J

prestali hodati k meši ili pak so si to ve od predi splanerali. Nej znati kam bode to itak došlo jerbo vse vej i vej ga toga. a sam Den pobjede zišli so se vu Hodošano haesesovci i obilježili obljetnico smrti svojega prvoga precednika Štefeka Radia, a isto tak so preslavili i Den pobjede i domovinske zahvalnosti. Posle meše bilo je skupno druženje gde smo zazvedili kaj „seljaki“ planerajo. Vsi znamo kak so, nej slabo nego nikak, prešli na minulaj parlamentarnaj izboraj tak gda imajo sam jednoga sabornika. Morem vam rei gda so naši meimorski „seljaki“ nejletneše genuli i poeli so se prepravlati za nove izbore šteri nas, i jiv, akajo drugo leto vu majušo. Oni znajo kaj oejo: poticaje za seljake, posla za one na burzi, težakima plae, kukurikaima kaj prejdejo z rei na djela, a vsima nama kaj im predi zidemo vum krize i recesije. Tak je bar rekel jiv meimorski pre-

N

cednik Zoran Vidovi. A mi vsi bi šteli kaj dragi Božek da jegovim reima hasna, tak kaj bode nam bole, a unda bodo i „seljaki“ dobili uda vej glasov. edna nevola nigdar ne dohaja sama, to nam je odnegda poznato. Tak je polek ove naše i svecke krize, štera nas duši ve štiri leti, k nam došla i suša. A dok je suša seljaki nemajo kaj žeti, a mi pak unda nebodemo meli kaj jesti. im je skorom cela Slavonija preglasila elementarno nepogodo zbogradi suše mam so se oglasili „kukurikai“ na vlasti. Oni to vse vidijo, oni to vse znajo, ali penez ga nega kaj bi se to nadoknadilo. I kaj so ve naši seljaki krivi kaj je letos tak velika suša? Nikaj! A vse to bodo morali platiti z svojega žepa. Vidite, a z druge strane se ovi vu državnaj službaj bunijo kaj jim bodo plae sto, dvjesto ilio tristo kuna meneše i kaj nebodo dobili božinico. A kaj bi rekli gda bi i na jiv došla takša nevola kak je na naše seljake? I unda mi nek neši ree gda so vsi jednaki. A što je seljakima kriv kaj i oni nemajo kolektivne ugovore z svojim ministarstvom?

J

Nastupi hrvatskih sportaša na Olimpijskim igrama ispunili oekivanja Prije pet dana spuštena je zavjesa na najvee ovogodišnje svjetsko

Ivan Hren, Mihovljan – Bio sam veinu vremena na putu , tako da sam putem televizije slabije pratio igre, no zato je tu stalno bio ukljuen radio. Smatram da su rezultati koje su postigli naši sportaši vrhunski s obzirom na broj stanovnika naše zemlje i svima nam poznatog “ulaganja” u sport. Veina rezultata je zapravo bila i prema onim našim oekivanjima, sve u svemu odlian nastup hrvatskih sportaša u Londonu. Imamo sportsku budunost što je najvažnije. Lijepo je vidjeti, kao što sam ve rekao da se unato skromnim primanjima naš sport ne predaje i da ima potencijala za još bolje rezultate.

Stjepan Horvat, Ivanovec – Ove sam “europske” Olimpijske igre moram priznati pratio toliko da e sada i televizoru biti potrebno odmora nekoliko dana. Kada pak je rije o uspjesima naših tu treba dati visoku ocjenu, odnosno po mojem su ispunili devedeset pet posto onoga što smo od njih i oekivali. Jedino su možda malo “podbacili” rukometaši jer svi smo oekivali nakon dugo godina posta i to olimpijsko zlato, no na kraju nemamo im što zamjeriti, a zlatnu medalju oekujem u Riu. Same igre su nekako zbog možda samog Londona bile s više glamura, ali onaj natjecateljski dio je bio na razini prošlih igara.

sportsko natjecanje, OI u Londonu. Koliko su Meimurci pratili Igre,

Alan Mujezinovi, akovec – Olimpijske igre sam pratio koliko su mi to poslovne obaveze dopuštale, no bio je to sigurno jedan vei dio svih sportskih natjecanja. Od naših se za nikoga ne može rei da je podbacio, jer je sam plasman na Igre uspjeh, a ini mi se da se svake etiri godine sve više naših sportaša uspijeva plasirati na ovo najvee svjetsko natjecanje. U odnosu na Peking jedino mi je jako žao za našeg Meimurca Filipa Udea, no želim mu i nadam se da e to sve “popraviti” kroz etiri godine u Riu. Još jednom svi mi koji smo bili doma možemo samo rei, svaka ast svim sportašima koji su nastupili iako nisu osvojili medalju.

nastupe hrvatskih sportaša i koliko su tim nastupima na kraju i bili zado-

Dražen Popovi, akovec – Nažalost ove igre sam “propustio” odnosno jako malo pratio zbog poslovnih obaveza. No, ono što sam ipak vidio, barem kada su uspjesi naših u pitanju je sasvim u redu. S obzirom na najbolji rezultat po broju medalja u povijesti koji su ostvareni ne smijemo imati niti jednu veu zamjerku na nastup hrvatskih sportaša. U životu su znate, a posebno zapravo u sportu želje jedno, a konani rezultat nešto sasvim drugo. Zato, svima onima koji su osvojili medalje, ali i onima koji su se “samo” kvaliicirali na Olimpijske igre treba još jednom iskreno estitati i poželjeti im još više sree kroz etiri godine u Brazilu.

voljni, pitali smo ih ovoga tjedna “pod vurom”. (so,zv)

Marino Milievi, akovec – Veina sportskih natjecanja koje sam pratio je bila ona u kojoj su sudjelovali hrvatski sportaši. Prije svega moram rei da me oduševila atmosfera meu hrvatskim sportašima. Ne pamtim takvu slogu, meusobno bodrenje i to me apsolutno ostavilo bez teksta. Za nikoga ne smijemo rei da je podbacio. Sa uspjehom naših sportaša sam i više nego zadovoljan. Jedino mi je žao rukometaša koji nikako da se riješe kompleksa Francuza. No, kroz etiri godine je novo natjecanje , pa e možda i tu biti malo više sree.

Tamara Šardi, Slemenice- Igre nisam baš previše pratila jer sam bila na moru i to bez televizije, ali sam zato putem novina znala što se dogaa. Od naših je bilo onih što su iznenadili, onih što su više manje potvrdili oekivanja, ali i ponekog razoaranja. No, sve je to sport , natjecanje, pa tako na to i treba gledati. Svima koji su se borili pod hrvatskom zastavom moramo estitati i poželjeti im još više uspjeha i sportske sree kroz etiri godine u Riu.

mi prodiremo dublje

Međimurske novine  
Međimurske novine  

Međimurske novine

Advertisement