Page 1

www.mnovine.hr Godina XVII.

Broj 872.

ITI BAJKOV IMURJA

^akovec, PETAK, 25. svibnja 2012.

2. URBANOVO 201

OKUSI ME

Restoran “Mamica“ Pušine - ljubaznost, odlina hrana, ali nema vinske karte?!

str. 7

Cijena 7 kuna

P 11. RAFTING KU

Tisue gostiju posjetilo str. 13 podrume meimurskih vinara

Mura 2012.

str. 45

Ovogodišnji pobjednik je Graditeljska škola

SKINITE SUVIŠNE KILOGRAME Darko Horvat u MEIMURSKOM HDZ-u isplatila se podrška novom predsjedniku Tomislavu Karamarku

Predsjedništvu, Željko Kavran u Središnjem odboru stranke

str. 2-3

str. 9

str. 4

ŽUPANIJSKA BOLNICA akovec

Ograniili obim pretraga krvi

Oko dvadeset posto stanovnika Hrvatske je pretilo, a u Meimurju je ta brojka još i viša!

AKCIJA ZAVODA za javno zdravstvo

Debljina poveava rizik od raznih bolesti

GRADONAELNIK protiv movara uz proista na ulazu u akovec

Ne želimo biti žrtva jeftine ali smrdljive tehnologije str. 10-11

Donji Kraljevec Kolodvorska 80A, Tel. 040/ 655 444 PJ Donja Dubrava Koprivnička 27, 040/ 688 200; 099/ 317 3164 PJ Podturen Športska bb, 040/ 847 159; 098/ 256 163 PJ Rasinja Kolodvorska bb, 048/ 837-274 ; 098/ 256 162

20

str. 11 media


2

Aktualno

UREDNIKI osvrt

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

IZ TJEDNA u tjedan

Sorry, Mario, ali … - Da nisam postao saborskim zastupnikom, procesa ne bi ni bilo. Tim je rijeima saborski zastupnik i naelnik opine Gorian Mario Mohari prokomentirao završetak procesa koji je protiv njega kao naelnika opine Gorian pokrenuo DORH, a u veljai ove godine zapoelo suenje na Opinskom sudu u akovcu. Mohari je dobio nepravomonu osudu na osam mjeseci zatvora uvjetno (rok kušnje od dvije godine). Bio je to za njega oito veliki šok, jer je medijima ak prenio da je dobio dva mjeseca više nego je glasila pisana nepravomona presuda. Umjesto po njemu vrlo oekivane oslobaajue presude, stigao je novi veliki teret na njegova lea. Dogodilo se upravo ono, kako neslužbeno doznajemo, što je predlagao DORH u nagodbi - da uope ne doe do suenja, ali Mohari na isto nije pristao. Igrao je riskantno, stigao “na velika vrata“, ali u negativnom kontekstu u medije i sada u politiki nezavidan položaj. Od samog poetka, kad smo obavijestili javnost da zapoinje sudski proces, Mohari je tvrdio kako se “apsolutno ne osjea krivim“, te cijeli proces nazvao politikom namještaljkom HDZ-a. Njegove poruke u ovom sluaju imaju i te kako politiku težinu, jer se njima optužuju ne samo izmeu redaka, ve gotovo pa otvoreno u samom poetku državni organi koji su radili na cijelom sluaju: PU meimurska i DORH akovec, tako sada i Opinski sud akovec za politiko tutorstvo. Vrlo opasna inkriminacija visoko pozicioniranog politiara iz stranke koja obnaša vlast, kojom se i te kako dovodi u pitanje nezavisnost policije i pravosua. Kao i u nekim drugim slinim sluajevima u drugim strankama (sluaj HNS-ovca Ferenaka), implicira se situacija u kojoj za HDZ-ovce vrijede jedna pravila, a za SDP-ovce i njima bliske – druga, kad su

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

Piše: Dejan Zrna urednik@mnovine.hr

u pitanju pravna država, bavljenje politikom i moral. Ispada da SDP-ovi ili HNS-ovi politiari “nisu krivi, ni nakon što se donesu osuujue presude“, te da se mogu i dalje nesmetano baviti politikom. Takav stav zasigurno ne može doprinijeti jaanju demokracije i pravne države. Nezadovoljan presudom, Mario Mohari najavljuje žalbu, dok bi u državi zapadnoeuropske demokracije zapravo morao razmišljati o ostavci i odlasku iz politike. Bez obzira na presudu, on ima i dalje velike politike ambicije i za sad podršku, posebice u vrhu stranke, tako da u ovom trenutku tako nešto nije za oekivati da se uistinu i dogodi. Da se nekim udom ostavka ipak desi, bila bi to vrlo jasna poruka da SDP politiku doživljava kao odgovoran posao u kojem svaki “krivi korak“ može pojedinca skupo koštati. Da smo ozbiljna demokratska zemlja, trebala bi uslijediti dobro poznata reenica njegovoga stranakog šefa Milanovia: “Mario, sorry, ali moraš otii. Bad luck!“. Istovremeno njegovo daljnje bavljenje visokom politikom, kao i ambicija da kao relativno mlad i ambiciozan politiar pokuša napredovati i u stranakoj hijerarhiji, zasigurno njemu osobno, kao i stranci, donosi odreeni teret s kojim e se morati suoavati iz dana u dan. Hoe li taj uteg biti fatalan za njegovu daljnju politiku karijeru, ostaje za vidjeti.

VIJEST(I) TJEDNA

Predebeli smo i time skloniji raznim bolestima U Meimurju je pretilo ak oko 25 posto graana. Debljina poveava rizik od raznih bolesti, od sranog i moždanog udara do šeerne bolesti tipa 2, raka debelog crijeva, depresije … Stoga u ZJZ-u pozivaju graane da se ponu baviti izikim aktivnostima koje, u kombinaciji sa zdravim nainom prehrane, mogu u velikom postotku sprijeiti pojavu bolesti. U ZJZ-u u akovcu povodom Europskog dana debljine graani su imali priliku izmjeriti razne zdravstvene parametre i dobiti savjete lijenika, a predstavljen je i ilmi u kojem desetak graana govori o tome što su poduzeli da skinu kilograme i poboljšaju kvalitetu življenja. Cijela tema na str. 9.

(NE) SVIA NAM SE

Gradonaelnik Šalamon protiv movara uz proista na ulazu u akovec Gradonaelnik akovca Branko Šalamon ne slaže se s rješenjem da na ulazu u akovec uz proista otpadnih voda budu lagune zarasle trstikom, kako bi se otpadni mulj razlagao prirodnim putem. Takvo rješenje smatra neprihvatljivim ne samo iz estetskih razloga, jer bi movara na ulazu u Grad narušila vizuru Grada, ve bi nastao i problem smrada iz proistaa. Takoer koliina mulja na ulazu u Grad bila bi poveana izgradnjom kanalizacije u gornjem Meimurju, d a o je pojašnjenje na temu proširenja proistaa. Inae, Me imurske novine n a upozorenje graana iz Ivanovca i Pribislavca u nekoliko navrata analitiki su obradile cijeli sluaj proširenja proistaa i upozorile javnost na ono što se dogaa “iza zavjese“. Analitiki prikaz na str. 10 - 11.

MEIMURSKI HDZ dobro procijenio tko e pobijediti na unutarstranakim izborima, koji su u nedjelju održani u KD-u “Vatroslav Lisinski” u Zagrebu

ISPLATILA SE PODRŠKA KARAMARKU Darko Horvat izabr u Predsjedništvo, Željko Kavran u Središnji odbor PIŠU: JOSIP ŠIMUNKO, DEJAN ZRNA, ALEN FUŠ FOTO: ZLATKO VRZAN

U

neizvjesnoj izbornoj utrci tek u ponedjeljak nešto prije 5 sati ujutro proglašeni su rezultati novog predsjednika HDZ-a. Tomislav Karamarko dobio je 971 glas izaslanika, a Mi-

lan Kujundži 860. U drugom krugu glasovalo je oko 150 izaslanika manje nego u prvom, jer je stotinjak njih napustilo Sabor, koji je trajao više od 18 sati. Zamjenik predsjednika HDZ-a je Drago Prgomet. Meimurski HDZ je inae takoer dobro prošao, jer su njegovi ljudi prošli u Predsjedništvo i Središnji

TELEFAX: 040 311 699

odbor (Darko Horvat i Željko K av ran). Najve i g ubitnik ovih unutarstranakih izbora jedino je Sunana Gl av a k , koja je bi l a n a dvije liste Karamarkovih oponenata: Kujundžievoj i Miloševievoj. - Kree novo doba HDZa. Ljevici poruujem da je vrijeme eksperimentiranja

Angel izgubio tržišnu utrku s konkurencijom - Trgovci s kojima smo radili poeli su zatvarati tvrtke i obrte, a umjesto plaanja vraali su nam robu. Tako je zatvoreno 10 do 12 prodajnih mjesta. To nas je dotuklo. Zato nismo ni radili zimsku kolekciju i oko Nove godine zatvorili smo duane u Varaždinu i Zagrebu. Ostao je još samo maloprodajni duan u akovcu, u kojem rasprodajemo preostalu robu, kazala je Ruža urkin za poslovni.hr, ne krijui svoje razoaranje jer je u tom poslu posljednjih 30 godina, a sada je morala zatvorit i tvrtku “Angel“ iz Belice, koja je bila posebno omiljena meu mlaom populacijom. Bez posla je ostalo pedesetak radnika. Više na str. 6.

Dvojac meimurskog HDZ-a, Darko Horvat i Željko Kavran, prošao je u borbi za visoke pozicije u elništvu stranke

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: DEJAN ZRNA (tel. 311 866), zamjenica glavnog urednika: BOŽENA MALEKOCI-OLETI, pomonik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, novinari: (tel. 312 333) Stjepan Mesari, Velimir Kelkedi, Siniša Obadi, Bojana Španiek, Alen Fuš fotograija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 312 333), graiki urednik: Dejan Horvat (tel. 312 335), graika priprema: Blanša Blaževi, Jurica Hoblaj, direktor marketinga: (tel. 313 133) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 313 133) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec.

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec

25. svibnja 2012.

ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (1.935 kn (pretplata+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11

Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: redakcija@mnovine.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr medjimurske-novine@ck.t-com.hr


25. svibnja 2012.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

3

DARKO HORVAT, predsjednik HDZ-a Meimurske županije, izabran je u Predsjedništvo HDZ-a na nacionalnoj razini, a Željko Kavran za lana Središnjeg odbora stranke na nacionalnoj razini

Bitno smo doprinijeli Karamarkovoj pobjedi

A U

- Meimurski HDZ vjeruje u kompetencije i sposobnost novog predsjednika, ali isto tako želimo da novi predsjednik na isti nain doživi i respektira Meimurce, posebice lanove HDZ-a, poruuje Darko Horvat

M

ran Tomislav Karamarko – novi šef HDZ-a

s Hrvatskom prošlo, izjavio je novi šef najjae oporbene stranke, nakon što je dobio izbore. Hoe li Karamarko od HDZ-a napraviti vjerodostojnu oporbu, te kasnije stranku koja ponovno zaslužuje dobiti povjerenje graana, ostaje za vidjeti. Velik je broj hrvatskih medija Karamarka doekao “na nož“, ocijenivši da je loš retoriar, odnosno da je novi elni ovjek “špijun i(li) policajac“, što samo po sebi implicira negativne konotacije.

U drugom krugu: Karamarko i Kujundži Favorizirani Tomislav Karamarko i iznenaenje Milan Kujundži ušli su u drugi krug izbora u HDZ-u, koji se odigrao u “treoj smjeni”. Naime, dugotrajno glasovanje proteglo se od ranoga nedjeljnog poslijepodneva do kasnih nonih sati, pa ak i jutarnjih u ponedjeljak. Najvei problem je bio što nisu bili pripremljeni glasaki listii za drugi krug. Jadranka Kosor inae nije ušla u drugi krug glasovanja. Od prisutnih izaslanika oito je dobar dio njih podrškom kandidature Kujundžia poslao poruku da želi na elu stranke vidjeti osobu koja do sad nije kompromitirana u bilo kojem smislu dosadašnje stranake politike. S druge strane, Tomislav Karamarko ve je u prvom krugu dobio više od 800 glasova izaslanika, tako da je opravdao ulogu favorita. Predsjedništvo

meimurskog HDZ-a inae je podržalo njegovu kandidaturu za novog šefa stranke, što se na kraju vidjelo i po dobivenim mjestima u Predsjedništvu i Središnjem odboru stranke, koji se birao odmah kad je bilo glasovanje u prvom krugu za predsjednika. Skup HDZ-ovaca se inae toliko otegao da su mnogi izaslanici otišli kui, pa, nakon što je nešto više od njih 2.000 glasovalo u prvom krugu, u drugom je glasovalo oko 150 manje. Takoer je mnoge od njih izdalo strpljenje, pa su najvei dio vremena provodili u kaiima u okolici dvorane, gdje je bilo vrlo veselo zbog velikog broja tura pia cijelo poslijepodne i veer.

Birali izmeu pet kandidata Jadranka Kosor, Tomislav Karamarko, Milan Kujundži, Darko Milinovi i Domagoj Miloševi natjecali su se za novog predsjednika, odnosno predsjednicu HDZ-a na nacionalnoj razini. Na kraju je izabran favorit – Karamarko. Brojni mediji bavili su se raspoloženjem u pojedinim županijskim podružnicama o tome kome predsjednici istih daju podršku, meutim, to ne znai da su izaslanici bili disciplinirani u glasovanju koje je zahtijevala županijska središnjica. To je i te kako vidljivo i u meimurskom primjeru. Inae, nije uvijek najbolje odabrati jednu stranu, kao što je to bio sluaj kad se

biralo izmeu Pašalia i Sanadera, kada je veina me imur sk ih deleg at a imala “nalog“ da glasuje za Pašalia, ali je bilo desetak “nedispliniranih“ koji su glasovali za kasnijeg pobjednika Sanadera. Tako je bilo, kako neslužbeno saznajemo, i ovaj put. Iako nominalno novi predsjednik HDZ-a Meimurske županije preferira izbor Tomislava Karamarka, najmanje desetak i više delegata nee biti na “istom putu“. Prema dostupnim neslužbenim informacijama, akoveki HDZ podržavao je tako Domagoja Miloševia. Jedan od glavnih ljudi iz sjene Zlatko urkin pak je podržavao Milana Kujundžia. Bilo je i simpatizera Jadranke Kosor. Milinovi kod nas baš i nije imao previše pobornika. Inae, HDZ Meimurja na izbornoj skupštini, koja se održavala u nedjelju u Zagrebu, predstavljalo je ukupno 55 delegata. Za HDZ je u ovom trenutku ipak bilo najvažnije da konano izaberu predsjednika i okrenu se stranakom radu, te konano malo zaoštre kao oporba politiku scenu u Hrvatskoj, u kojoj aktualno vladajua SDP - HNS koalicija gotovo pa nema pravu oporbu. Ostaje za vidjeti kakav e biti HDZ kao oporba, posebice jer e neki od zastupnika nakon izbornog poraza u Saboru RH izgubiti entuzijazam, ali i politiku vjerodostojnost.

eu deset lanova P r e d s je d n i š t v a HDZ-a na nacionalnoj razini, izabran je prvi ovjek meimurskog HDZa Darko Horvat, koji je tu funkciju nedavno preuzeo od Vladimira Ivkovia. To je i najviša politika funkcija iz našeg kraja u vrhu HDZ-a. Zapitali smo ga kako je vidio kampanju i kako je bilo na XV. Opem saboru stranke u Zagrebu. - Iako je ovaj sabor stranke bio u neku ruku prekretnica jer je izabrano gotovo potpuno novo vodstvo, neke se stvari ponavljaju. Izbori i opi sabor su potrajali do pet sati ujutro drugi dan, a dvadeset sati boravka u Lisinskom sigurno je previše, nismo u ratu, pogotovo ako se to protegne na duboku no. Stoga bi trebalo razmisliti i o drugaijoj organizaciji Opeg sabora, no to je unutarnja stvar same stranke i onih koji organiziraju politika okupljanja. Konkretno, bilo bi mnogo bolje za javnost, ali i za umorne politiare, da Opi sabor pone u subotu, svejedno ujutro ili popodne, ili pak da traje dva dana. • Kako ocjenjujete ove izbore? —Smatram da su bili demokratski i, što se toga tie, osjeao sam se dobro jer više nitko ne može prigovarati da nije bilo demokracije. Prije utvrenog datuma održavanja XV. Opeg sabora HDZ uslijedila je, po nekima, duga i doslovce iscrpljujua predizborna kampanja. Svi su kandidati obišli izbornu bazu pa su i u Meimurju na prezentaciji svog programa bili svi kandidati za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Na sam dan održavanja sabora u dvorani ‘Vatroslav Lisinski’ okupilo se 2.148 izaslanika iz cijele Hrvatske i dijaspore, od tog broja 55 izaslanika stiglo je i iz Županije meimurske. Sam izborni proces protekao je u demokratskom okruženju, uz odline govore svih kandidata, koji su se imali priliku posljednji put prije samih izbora obratiti svim izaslanicima. Za samo glasovanje bilo je potrebno puno strpljenja jer je uz strogi nadzor i veliki broj kandidata bila osigurana potpuna diskrecija svakog izaslanika. Bez bilo kakvog incidenta izborni je proces protekao vrlo mirno i nakon dva kruga HDZ je dobio novog predsjednika, Tomislava Karamarka. • Mož e l i se z n at i z a kog a su g la sov a li

meimurski izaslanici i je li bilo dogovora? — Meimurski HDZ, voen injenicom da su dva kandidata za predsjednika u hrvatski Sabor izabrani s liste III. izborne jedinice, dio koje je i Meimurska županija, nekoliko dana prije samog izbora velikim je dijelom stao uz Tomislava Karamarka. S obzirom na tijesan rezultat u drugom krugu glasovanja, time je vei naš doprinos takvoj potpori i konanom izboru Karamarka za predsjednika HDZ-a. Kad je rije o pojedinanom glasovanju izaslanika, to ne mogu znati, no dogovor je bio da se glasuje za njega. Naime, Tomislav Karamarko nije nepoznanica meimurskom HDZ-u. Imali smo ga priliku detaljnije upoznati u kampanji za parlamentarne izbore, tako da nam je ova kampanja za unutarstranake izbore bila samo logiki slijed onoga što smo napravili prije šest mjeseci. Tijekom dva posjeta Meimurju i predstavljanja pred izaslanicima jasno smo iznijeli svoja oekivanja: korek t na, dvosmjer na komunikacija na relaciji akovec - Zagreb, poštivanje ŽO-a HDZ-a Meimurske županije kao ravnopravnog imbenika oko svih odluka koje e se donositi na nacionalnoj razini, participacija lanova meimurskog HDZ u kljunim i izvršnim tijelima HDZ-a na nacionalnoj razini. Meimurski HDZ vjeruje u kompetencije i sposobnost novog predsjednika Tomislava Karamarka, ali isto tako želimo da novi predsjednik na isti nain doživi i respektira Meimurce, posebice lanove HDZ-a. • Na koji ete nain poboljšati rad u stranci na razini županije i dovesti do vee aktivacije vodstva i lanstva? — Želja mi je proširiti Predsjedniš t vo za još dva lana te bismo time zaokružili brojku od jedanaest lanova. Kada se oduzmu dva glavna operativca, predsjednik i tajnik, ostaje devet lanova koji e morati formirati timove koji e se u našoj županiji baviti problematikom pojedinih resora. Moje je opredjeljenje da ti ljudi u konkretnim resorima moraju biti prepoznatljivi i priznati te uz puno povjerenje, ali i zahtjev za punom odgovornošu, imat e puno slobode u

svom radu, ime želim decentralizirati mehanizme u donošenju odluka te odgovornost sa samog Predsjedništva prenijeti na lanove Predsjedništva koji e koordinirati timove po resorima. Ako u tome uspijem, stranka nee biti identiicirana samo kroz rad i nastupe predsjednika, ve kroz veliki broj vrijednih lanova koji sigurno imaju i ideje i iskustva te ideje provesti u konkretna djela. Kao stranka želimo pobjedu na predstojeim lokalnim izborima. Sami ili uz potporu koalicijskog partnera – bez bilo kakvog imperativa. Želimo punu airmaciju ljudi koje emo kandidirati za elna mjesta u županiji, gradovima i opinama. Takoer nam je želja pripremiti stranku i lanstvo za sljedee parlamentarne izbore te nakon pobjede osigurati da u buduoj Vladi zapaženiju ulogu imaju lanovi stranke iz meimurskog HDZ-a. Posebno mi je želja kroz rad stranke airmirati mlade lanove bez obzira na godine radnog staža, dajui im priliku da se nametnu kroz stranaki angažman, posebice ako im to biva uskraeno kroz nerazumijevanje direktora ili vlasnika irmi u kojima rade. Kad je rije o stranci na vlasti, aktualna situacija u Hrvatskoj i županiji nije najbolja. Gotovo šest mjeseci nove Vlade bez konkretnog poteza i jasne vizije rada u sljedee tri i pol godine potie obvezu da nakon unutarstranakih izbora konano profunkcioniramo kao oporba koja nudi rješenja. Ta k o er n a k on predstojeih lokalnih izbora Meimurska županija mora dobit i novo vodstvo, hrabrije i odlunije u provoenju mjera i projekata, posebice onih koji su kapitalnog karaktera za županiju. Smanjenjem, odnosno gotovo nestankom investicija na podruju naše županije izgubili smo primat najkonkurentnije županije, primat najpoželjnijeg kraja za investitore, a, s obzirom na to da druge regije rade i grade, polako se gubi identiikacija Meimurja kao najrazvijenijeg dijela Lijepe naše. Za takve korake trebaju nam novi ljudi koji e znati stvoriti okruženje u kojem e se takve namjere moi i ostvariti.


4

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC zbog minusa prisiljena na mjere štednje prema vanjskim pacijentima

25. svibnja 2012.

MINISTAR RADA i mirovinskog sustava Mirando Mrsi posjetio Meimursku županiju

Ograniili obim Najavio knjižice za sezonske pretraga krvi radnike da ne skau preko Nije nikakva tajna da je Županijska bolnica akovec ograniila obavljanje laboratorijskih pretraga krvi, zbog toga jer nema dovoljno novca za reagense. Za laboratorijske pretrage Županijska bolnica akovec od Fonda zdravstva dobila je 323.000 kuna, a istodobno su fakturirali 900.000 kuna za obavljene usluge u laboratoriju. - Nitko od nas ne oekuje da zaraujemo, ali ovakav nesrazmjer je neodrživ, jer ne možemo plaati dobavljae reagensa, kazao nam je dr. Dragutin Kopasi, ravnatelj bolnice. - Kao elna osoba dnevno razgovaram s dobavljaima koji zbog takvog stanja razmišljaju i o prestanku isporuke reagensa za laboratorijske pretrage, te moramo razmišljati i o racionalizaciji tih troškova. Bio je kod mene dobavlja reagensa iz Švicarske, kojega je zanimalo zašto Hrvatska troši toliko reagensa, a ne plaa. A po koliini potrošenog materijala ponašamo se kao da smo bogatiji od Švicarske, ispriao nam je ravnatelj Kopasi.

Laboratorij dvije treine pretraga obavlja na zahtjev primarne zaštite Kopasi takoer istie: - Dvije treine pretraga u laboratoriju dolazi na zahtjev iz primarne zdravstvene zaštite, a jedna treina od strane specijalista. Pokušavamo protokolima i praenjem unutar bolnice dogovoriti da ne idemo previše u širinu. Fond zdravstva trebao bi kontrolirati potrošnju i ponašanje pojedinih lijenika, jer, na žalost, ima puno nepotrebnih pretraga, što je najvidljivije po ogromnoj koliini nepodignutih nalaza nakon obavljenih pretraga. A i takvih lijenika koji lanove svojih obitelji i prijatelje šalju preventivno na pretrage krvi za tumorske markere. Dajmo, prestajmo imati iluziju da imamo novac za sve, poruuje ravnatelj Kopasi. - Drugi možda ne vode brigu o tome, ali ja kao ravnatelj koji je dnevno u kontaktu s dobavljaima ne mogu ne

plota kad naie inspekcija

PIŠE: BOŽENA MALEKOCI OLETI

voditi rauna o tome. Za zubne usluge, primjerice, Fond zdravstva tono deinira što polica zdravstvenog osiguranja pacijentu omoguuje, a ovdje kod laboratorijskih usluga ne postoji nikakav deinirani limit. Jesmo li na neki nain i žrtve farmaceutske industrije koja namee neke lijekove, a posljedino i pretjerane pretrage, primjerice, za snižavanje masnoa u krvi, pitali smo na kraju ravnatelja bolnice … - Struka je taoc farmaceutske industrije, jer istraživanja koja su inancirana od farmaceutske industrije teško da nisu pristrana, jer samo prije nekoliko desetljea granica za masnoe u krvi bila je viša. Snižavanjem te granici na niže mnogi ljudi postali su pacijenti za lijekove protiv masnoa, kao i za pretrage zbog praenja stanja, kazao nam je ravnatelj Kopasi. Istaknuo je da resurse s kojima raspolažemo moramo koristiti racionalno, ali tu kontrolu trebao bi preuzeti Fond zdravstva koji plaa usluge, a ne je prebacivati na lijenike, završno je kazao Kopasi.

U reformama su uvijek najvee žrtve – obini graani Mi pak bismo zakljuili da je najvei problem u tome što u reformi zdravstva, kao i u svakoj reformi, prve žrtve budu nedužne. Svi oni koji mogu i žele usluge iznad standarda na pretrage e u privatne poliklinike, kojima ogranienja u javnom sektoru u zdravstvu idu na ruke. A niži slojevi osueni su na ekanje. Ovisno o situaciji, ponekad su žrtve pretjeranih pretraga, a ponekad teško dolaze i do prijeko potrebnih pretraga. (BMO)

Mirando Mrsi, ministar rada i mirovinskog sustava, posjetio je u ponedjeljak Meimursku županiju kako bi odradio jedan u nizu radnih susreta s lokalnim elništvom zbog razmjene iskustava na podruju aktivne politike zapošljavanja. Posebno pak zbog kreiranja novih mjera aktivne politike i zapošljavanja u razdoblju od 2013. do 2015. godine, kada ulazimo u Europsku uniju i kada emo se moi kandidirati za korištenje sredstava iz Socijalnog fonda. Od 1. srpnja stoji nam na raspolaganju 73 milijuna eura, iz kojih e se moi inancirati mjere aktivne politike zapošljavanja, ime e se moi poveati obuhvat nezaposlenih tim mjerama. Dio razgovora posveen je i problemima Roma. - Vidimo da sredstva koja ulažemo služe u principu da si umirimo savjest, kazao je ministar Mrsi, da kažemo da smo nešto napravili, a da nemamo efekt na romskoj populaciji niti na njihovom veem zapošljavanju u društvu. Zbog toga je važan sastanak s Vijeem romske nacionalne manjine, gdje emo raspraviti o tome kako i na koji nain Rome ukljuiti i u obrazovni sustav, ali i sustav zapošljavanja. Kada govorimo o mjeri koja je izazvala najveu medijsku pažnju, zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, Meimurska županija (koju je ministar prekrstio u akovaku županiju) i Grad akovec postigli su zavidne rezultate. Jedan dio zakona prošao je malo nezapaženo, a isto je važan za, po ministru opet, akovaku umjesto Meimursku županiju, a to su mjere koje se odnose na sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi. Svi sezonski radnici imat e uz sebe knjižicu sezonskog radnika, gdje e za svaki dan koji provedu na poslu dobiti kupon gdje e biti sadržani doprinosi za prvi i drugi stup mirovinskog osiguranja. Na taj e nain poslodavci moi redovno zapošljavati radnu sna-

gu, jer e moi raditi svi: umirovljenici, nezaposleni, privremeno nezaposleni, široki krug ljudi koji i sada radi na sezonskim poslovima u poljoprivredi, samo nisu bili zaštieni. S druge strane, sezonci nakon završenih sezonskih poslova mogu tako skupljeni rad upisati u radni staž. Time e se sprijeiti dosadašnje neugodne situacije kada inspekcija rada izae na polja da sezonci bježe preko plota, kazao je ministar Mrsi. Poruka poslodavcima: ako želite loviti u mutnom, u ovom zakonu to neete moi uiniti.

Je li rad mladih za 1.600 kn dobra mjera za poboljšanje zaposlenosti? Pitali smo ministra je li rad mladih za 1.600 kuna vatrogasna mjera ili je svjesno snižena cijena radne snage, budui da neki poslodavci ve plaše postojeu radnu snagu zamjenom za jeftiniju radnu snagu od 1.600 kuna, odnosno

zašto bi dali više kad mogu dobiti radnu snagu za puno manju cifru? - Uvijek postoji pokušaj da se traže rupe u zakonu, ali je konano došlo vrijeme da se u Hrvatskoj poštuju zakoni, kazao je ministar Mrsi. - Poslodavac koji dade otkaz radniku nee moi biti kandidatom za tu mjeru. Zavod za zapošljavanje e poslodavca provjeravati je li u posljednjih šest mjeseci dao poslovno uvjetovani otkaz. Poslodavci koji e koristiti ovu mjeru moraju isplaivati plae, poreze i doprinose. S druge strane, po ovoj mjeri može se zaposliti samo visoka struna sprema, uz mentora i plan rada kontroliran od Zavoda za zapošljavanje. Sve su to kontrole koje e onemoguiti da poslodavci izvrdaju ovaj zakon. Ako doe do kršenja ugovora od strane poslodavca, a potpisanog sa Zavodom za zapošljavanje i osobom koja je na strunom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, kazne su izmeu 50.000 i 100.000 kuna. Kažem vam, prvi poslodavac koji prekrši ugovor bit e kažnjen tom

Znaju li ministri iz nove vlasti gdje je Meimurje? Ministar Mrsi kao ugledni i cijenjeni lijenik u posjetu Meimurskoj županiji potpuno se izgubio kao poliar. Na konferenciji za novinare on je Meimursku županiju dva puta prekrstio u akovaku županiju, a akovec u akovac. Jednom se može opros kao

lapsus, ali dva puta je previše. Zbog toga nismo mogli a da mu prilikom postavljanja pitanja prvo ne zaželimo dobrodošlicu u Meimursku županiju, kako se u Zagreb ne bi vrao s mišlju da je boravio u radnom posjetu akovakoj županiji, umjesto Meimurskoj. (BMO)

sumom, jer želim da se zakoni u Hrvatskoj poštuju i da se zakoni provode, kazao je ministar. - Nema opasnosti od sniženja cijene rada jer u cijeloj Hrvatskoj bi po ovoj mjeri bilo zaposleno 10.000 mladih, a lani ih je bilo tako zaposleno 5.000 pa nije pala cijena rada, tvrdi ministar Mrsi. - Ovu mjeru mogu koristiti samo dobri poslodavci. Mjere aktivne politike zapošljavanja koriste se kada imamo veliku nezaposlenost. Kad se ponu otvarati radna mjesta, kad gospodarstvo profunkcionira, onda e se ove mjere same po sebi ugasiti. Sadašnje vrijeme je takvo da tu mjeru treba apsolutno primijeniti, jer gospodarstvo ne otvara radna mjesta, a u Hrvatskoj imamo 60.000 mladih koji nemaju ni godinu dana radnog iskustva. Poruka je poslodavcima: ako želite loviti u mutnom, u ovom zakonu to neete moi uiniti, bio je rezolutan ministar Mrsi. Ostaje ipak za vidjeti gdje e se sve uope moi zaposliti mladi "stažisti“, hoe li to biti samo institucije koje traže od mladih staž + državni ispit ili takoer i privatni sektor. Inae, upravo su mladi Mrsia s kojima je razgovarao u Meimurju upozorili da je ova mjera za njih dobra, ali da je naknada mogla biti barem "minimalac“ od kojih 2.500 kn, jer je 1.600 kn ipak premala cifra. Govorei o drugim mjerama, najavio je i kontrolu socijalnih davanja, kako bi se znalo tko sve dobiva pomo, u kojem iznosu i iz kojih izvora. Takoer, zakonski e se urediti da socijalni transferi mogu biti odraeni i preko društveno - korisnog rada. Ministar se tijekom posjeta susreo s mladima koji su zaposleni i struno osposobljeni putem projekata. Oni su mu prezentirali svoja iskustva. Takoer, posjetio je i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Podrunu službu akovec, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ispostavu akovec, te je održao radni sastanak s predstavnicima udruga umirovljenika te Vijea romske nacionalne manjine Meimurske županije.

POGLED ODOZDO

Solidarnost je snažnija meu sirotinjom M

ožda zvui apsurdno, ali uvijek su solidarnosti s drugima skloniji oni koji imaju malo, nego oni koji imaju više. Zato i imaju više, tvrde mudri ljudi. Meimurska zaklada solidarnosti "Katruža" prošlu je subotu prikupljala sredstva za lijekove bolesnih, kojima odobrava lijekove i terapije kojih nema na listi Fonda zdravstva, a koji im prema preporukama lijenika pomažu u produljenju ili poboljšanju kvalitete života. Akcija je jednostavna. Aktivisti voljni pomoi prikupe prelijepe, mirisne cvjetove iz meimurskih vrtova da bi se na javnim trgovima prikupljala sredstva za lijekove potrebitima. Premda

je kriza i uvijek postoji bojazan hoe li se ljudi odazvati ili proi pored štanda pognute glave, jer su praznih džepova, akcija je na etiri lokacije, u Belici, akovcu, Murskom Središu i Prelogu, uspjela iznad svih oekivanja. Prikupilo se preko 10.000 kuna. Ako se zna da se cvijet prodavao po pet kuna, premda se moglo dati i više, onda možete izraunati koliko je malih ljudi sudjelovalo u akciji želei pokazati solidarnost s drugima. ije da sad nekome zamjeram, ali ni jedna inancijska ustanova ili bogata irma još nije poslala svog predstavnika na štand da otkupi cijelu kantu katruža u humanitarne

N

svrhe?! U situaciji kada je zaista teško i kada bi oni koji imaju novca na pretek trebali razmišljati o društvenoj solidarnosti, jer se društvo zbog nesrazmjera u bogatstvu i siromaštvu para po šavovima. roškovi rastu, porezi se poveavaju, a prihodi i gospodarstvu i graanima padaju. Danas više nije vijest neiji steaj ili gubitak, jer poslovanje s gubicima od irmi do opina, gradova i županija je normalno stanje, a sve drugo je izuzetak. Najvea drama je faustovski izbor: isplatiti državi njezino ili zaposlenicima plae? A za oboje nema zbog smanjenih prihoda. Meutim, i ta dilema

T

je lažna jer ako i država dobije svoje u proraun i u fondove popušit e na PDV-u, glavnom prihodu prorauna, jer budu li se graanima smanjivali prihodi smanjivat e se i raspoloživa sredstva za potrošnju i prihodi od PDV-a. ožda bi naši ministri koji slabo poznaju Meimursku županiju pa ili po njoj lutaju ili ni ne znaju kako se zove trebali subotom doi u Mursko Središe. I to iz dva razloga. Prvi je da se tamo ne mogu izgubiti, pa makar imali i GPS, jer e ih tamo svakako vratiti na granici. A drugi je da se uvjere u kolone automobila koje subotom idu u kupovinu

M

preko granice. Možda su tamo trebali ve doi prošlu subotu, kada je Grad Mursko Središe slavio 15. roendan, da bi vidjeli nepreglednu kolonu vozila u prijepodnevnim satima. Razlog odlaska u kupovinu u Sloveniju je i "PDV koji nipošto nije hara", samo je za dva posto vei. nogi se zbog toga nadaju da se Europska unija nee raspasti prije nego što mi uemo u nju, kako bismo kupovati tamo gdje i naš novac vrijedi više, a da nas na granici ne gnjave s pitanjem - imate li što za prijaviti? ako sada stvari stoje, to bi uskoro mogla biti i jedina dobrobit od ulaska u Europsku uniju, jer sve ono ime su nas mamili za ulazak, fondovi i velika sredstva na raspolaganju, presušit e do našeg ulaska. Bit

M K

Piše: Božena Malekoci-Oleti bozena.malekoci@mnovine.hr

e nam golub na grani zato što zbog teškoga inancijskog stanja neemo imati svoj udio za ulaganje, a još siromašniji za održavanje i korištenje, primjerice, infrastrukture koja bi nam poboljšala kvalitetu života. Glavni dobitnici ulaska u EU jesu tanke elite koje odlaze za plaenu eurobirokraciju.


u Meimurju

 GDQD

25. svibnja 2012.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

pod nazivom “Šareno jezero”, koji Turistika zajednica organizira u suradnji s akovekim umjetnicima, a iju ideju i koncept potpisuju

Nikolina Mekovec i Mario Jakši. Program je zamišljen kroz niz igara i radionica za djecu, koncerata, glazbenih slušaonica te vizualnih

intervencija za mlade i odrasle. U srijedu 30. svibnja u 18 sati na rasporedu je tradicionalna Utrka grada akovca, a u etvrtak u 18.30 sati Plesni studio “Vivona” pripremio je na Trgu Republike plesno - modnu veer. Za petak, subotu i nedjelju pripremljen je bogat kulturno umjetniki program, uz nastupe mališana Djejeg vrtia akovec i Društva “Naša djeca” akovec, Plesnog centra “Livi”, brojnih meimurskih KUD-ova i bendova razliitih glazbenih žanrova. Uz sve to, tijekom vikenda od 1. do 3. lipnja diljem Grada nastupat e ulini svirai, i bit e organizirana prigodna prodaja u kuicama i na štandovima na Trgu Republike. (bš)

Na sveanosti su se okupili meimurski župan Ivica Perho, njegov zamjenik Matija Posavec, saborski zastupnik i preloški gradonaelnik Dragutin Glavina,

naelnici okolnih opina, lendavski župan Anton Balažek, murskosredišanski župnik Tomislav Antekolovi. Posebni uzvanici bili su prva predsjednica Gradskog vijea Mursko Središe Nada Cesar i prvi gradonaelnik Dražen Breglec. Ivan Leek, aktualni predsjednik Gradskog vijea, u prigodnom govoru osvrnuo se na proteklih 15 godina, otkad Mursko Središe ima status grada, te zapitao sebe i druge jesmo li te godine dobro iskoristili. Grad je puno postigao, a može još i više. Josip Dobrani, gradonaelnik Murskog Središa, pak je naglasio dojam da se gospodarske i druge promjene Grada presporo odvijaju, jer želimo više, poruio je gradonaelnik, koji je u prigodnom govoru pobrojao sve radove na komunalnom ureenju Grada i pripadaju-

ih naselja u protekloj godini. Gradonaelnik Dobrani je zaželio u skoroj budunosti ljepši i otvoreniji grad kako kapitalu, tako i svim idejama koje e život u Gradu uiniti ljepšim. Kulturno - umjetniki program izveo je KUD "Mura", njegov mješoviti zbor, tamburaški orkestar i ženska vokalna skupina "Ftiice", sve pod vodstvom pro . Marije Trstenjak, i tamburaški orkestar pod vodstvom Slavka Bregovia. Splet meimurskih plesova otplesala je susjedna olklorna skupina "Dr. Vinko Žganec" iz Vratišinca, dok su najmlai uenici OŠ Mursko Središe osmislili i izrekli svoj pozdrav Gradu, uz vodstvo pro . Sonje Vrši Za sve graane nakon završetka sveane sjednice organizirana je besplatna ponuda jela u gradskoj luici. (BMO)

DAN GRADA akovca od 25. svibnja do 3. lipnja

Desetodnevno slavlje uz bogat program Proslava Dana Grada akovca ovu e se godinu protegnuti na ak 10 slavljenikih dana, koji zapoinju ve danas, u petak 25. svibnja, i potrajat e sve do nedjelje 3. lipnja. U suradnji s brojnim udrugama, institucijama i umjetnicima, koji djeluju u našem gradu, Turistika zajednica grada akovca pripremila je bogat program. Petak, subotu i nedjelju obilježit e održavanje I. regionalnog seminara o ljudskim pravima – edukacije o holokaustu, kulturni program povodom 30. obljetnice KUD-a Makovec, a

sportski je dio programa rezerviran za plivaki Kup grada akovca i natjecanje mladeži i djece vatrogasnih zajednica Meimurske županije. U utorak sam Dan Grada akovca zapoet e u 9.30 sati sveanim mimohodom Gradskoga puhakog orkestra i akovekih mažoretkinja, a u 10 sati u dvorani Centra za kulturu akovec održat e se sveana sjednica Gradskog vijea, uz prigodan program. Isti dan po prvi put e se održati cjelodnevni kulturni dogaaj

5

GRAD MURSKO SREDIŠE proslavio Dan Grada i 15. roendan

Ivan Leek, predsjednik Gradskog vijea: Jesmo li sve ove godine dobro iskoristili? U subotu 19. svibnja u 15 sati ukljuivanjem vatrogasnih sirena i zvonjavom crkvenih zvona zapoela je u središnjem središanskom parku uz Spomenik rudaru sveana sjednica Grada Mursko Središe, koji je tim povodom proslavio 15. roendan. Gradski park, koji je ureen kao mali amfiteatar, napunili su brojni graani i uzvanici kako bi prisustvovali sveanoj sjednici uz kulturno - umjetniki program.

GRAD MURSKO SREDIŠE nagradio zaslužne pojedince i udruge

Najviša nagrada DVD-u Mursko Središe i Franji Bišanu posthumno Uz Dan Grada zaslužni pojedinci i udruge primili su nagrade i zahvalnice Grada Mursko Središe. Zahvalnice su primili Udruga sportske rekreacije “Sport za sve“ Mursko Središe, Teniski klub Mursko Središe, veleasni Ivan Novak, nekadašnji središanski župnik, sada u mirovini, Josip Švenda, direktor TEAM-a akovec za zasluge u gospodarskom i turistikom

podizanju Grada, Mijo Zadravec, društveni djelatnik iz Peklenice, Ivan Govedi iz DVD-a Peklenica, tvrtka “Tišleraj Jambroši“ iz Peklenice i Društvo žena Peklenica. Nagrade Grada Mursko Središe dobili su DVD Mursko Središe povodom 130. obljetnice postojanja te nekadašnji opinski bilježnik Franjo Bišan posthumno. (BMO)

ZAPOINJE I. regionalni seminar o ljudskim pravima – edukacija o holokaustu

Program otvara film “Lea i Darija”, a zatvara razgovor s preživjelima I. regionalni seminar o ljudskim pravima – edukacija o holokaustu, zapoinje danas, u petak 25. svibnja, i trajat e do nedjelje 27. svibnja. Seminar, koji se po prvi put održava u akovcu, organizira Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava te Židovska opina akovec, a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovia, iji je dolazak najavljen i na samo otvorenje. Program e u petak zapoeti ve u 10 sati premijerom filma "Lea i Darija“, dok e radni dio regionalnog seminara zapoeti u 14.30 sati u Tehnološko - inovacijskom centru. Uz voditeljicu

radnog dijela Snježanu Odak Hrka, predavanja e održati veleposlanik Države Izrael u Republici Hrvatskoj Yose Amrani, Renata Ozorli Domini iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Chava Baruch iz jeruzalemskoga edukacijskog centra Yad Vashem, Tvrtko Jakovina i Ivo Goldstein s Filozo skog akulteta Zagreb te Željko Ste anovi iz Hrvatskoga filatelistikog društva “Zrinski”. U 19 sati u Centru ta kulturu akovec seminar e biti i sveano otvoren, uz filatelistiku izložbu i izložbu djejih radova, nakon ega e se u suradnji sa Židovskim filmskim estivalom

Zagreb prikazati film “We must remember”. U subotu se od 9 sati nastavljaju zanimljiva predavanja: Željko Heimer iz Hrvatskoga grboslovnog i zastavoslovnog društva, Loranda Mileti iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Franc Kuzmi iz Pokrajinskog

muzeja Murska Sobota, Lazar Beata Lazar, Melita Švob iz CENDO Istraživakog i dokumentacijskog centra, Ljiljana Dobrovšak s Instituta "Ivo Pilar", Vladimir Kalšan iz Muzeja Meimurja akovec, Branimir Bunjac iz Povijesnog društva Meimurske

županije, Vladimir Kapun, Magdalena Lonari, Dražen Ernei iz Muzeja grada Koprivnice te Milivoj Dretar iz OŠ “Petar Zrinski” Jalžabet. Tijekom subotnjeg programa paralelno s predavanjima održavat e se i radionice za manje grupe sudionika, a za

veer je pripremljena kulturno - umjetnika veer u Centru za kulturu akovec. U nedjelju od 9 sati poinju primjeri iz prakse, u 11 sati na Gradskom groblju akovec održat e se komemoracija za stradale meimurske Židove, a u 12 sati okrugli stol i razgovor s preživjelima. Seminar podržavaju Meimurska i Varaždinska županija, te Grad akovec, a programi se realiziraju uz podršku Veleposlanstva SAD-a, te u suradnji sa Židovskim filmskim estivalom Zagreb. Više in ormacija potražite na stranici ljudskaprava. net.


6

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. svibnja 2012.

ŽUPANIJSKA GOSPODARSKA komora akovec

Struni posjet poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Strukovna grupa za poljoprivredu i prateu industriju Županijske komore akovec organizirala je struni posjet svojih lanica na 79. Meunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu, koji se održavao od 12. do 18. svibnja 2012. godine. Meunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu predstavlja najvei sajamski dogaaj u Srbiji, a po aktivnostima, poslovnosti i izlagakoj ponudi ima karakter najznaaj-

nijega agroposlovnog dogaaja jugoistone Europe i jedan je od pet najuglednijih poljoprivrednih sajmova u Europi. Ovogodišnja zemlja partner bila je Austrija. Ovu godinu na sajmu se predstavilo oko 1.500 izlagaa iz 60 zemalja, a meu njima i 40-ak tvrtki iz Hrvatske. Sajam je obilježila izložba mehanizacije, hrane i pia, organske proizvodnje te najvea nacionalna izložba stoke u regiji. (BMO)

ZAŠTITA POTROŠAA Nastup “Karlovakih bubnjara – Carlosoboom“ u akovcu

“JA NEPISMEN(A)? KAJ GOD” Proglasom “ujte i poujte”, koji upuuje gdje saznati više informacija iz podruja inancijske pismenosti, upoznati su graani akovca u srijedu. Da su veinom inancijski nepismeni, tvrdili su bubnjari obueni u srednjovjekovne nošnje, koji su prošli glavnom ulicom akovca te dijelili letke za zaštitu potrošaa.

Provoditelj cijelog projekta je KORANA – Udruga za zaštitu potrošaa Grada Karlovca, uz inancijsku potporu Ministarstva gospodarstva, zatim Udruga za zaštitu potrošaa Grada Duga Resa i POTROŠA – Društvo za zaštitu potrošaa Hrvatske, uz potporu Karlovake županije i gradova Karlovac, Duga Resa, Ogulin i Slunj. (JŠ)

Angel je za vrijeme njegovih najboljih dana za svaku kolekciju odradio i kvalitetnu promocijsku kampanju

MEIMURSKA MODNA MARKA za mlade Angel izgubila tržišnu utakmicu

Još jedan udarac za posrnulu meimursku tekstilnu industriju Za razliku od Xnationa, koji je ipak veinu proizvodnje organizirao izvan Hrvatske, u zemljama regije s jeftinijom radnom snagom, vlasnica i direktorica Angela Ruža urkin takvu je praksu uporno odbijala, ali na posljetku je izgubila tržišnu utakmicu s jeftinijom uvoznom robom koju prati snažan marketing. Poetkom ove godine poelo je zatvaranje pogona i gašenje proizvodnje, a ovih dana i zatvaranje tvrtke. Poetkom 2009. godine robu su prodavali na 20-ak prodajnih mjesta, od ega su samo u akovcu imali vlastiti maloprodajni duan, a ostalo su bili “korneri” u robnim kuama i veleprodaja. Kako bi brendovi bolje došli do izražaja, planirali su otvoriti pet maloprodajnih mjesta, što su uskoro i ostvarili, pa je u Zagrebu otvoren duan u

Masarykovoj, kao i u drugim gradovima. Na tržištu su uspijevali sve do prošle godine, kad je prodaja drastino pala. - Trgovci s kojima smo radili poeli su zatvarati tvrtke i obrte, a umjesto plaanja vraali su nam robu. Tako je zatvoreno 10 do 12 prodajnih mjesta. To nas je dotuklo. Zato nismo ni radili zimsku kolekciju i oko Nove godine zatvorili smo duane u Varaždinu i Zagrebu. Ostao je još samo maloprodajni duan u akovcu u kojem rasprodajemo preostalu robu, kazala je Ruža urkin za poslovni.hr, ne krijui svoje razoaranje jer je u tom poslu posljednjih 30 godina. - Uvozna je roba prevladala i moramo zatvoriti vrata, i mi i poslovni partneri s kojima smo suraivali. Otvaraju se trgovaki lanci u koje ne možemo lako ui. U tijeku je zatvaranje

tvrtke, potvrdila nam je razoarana R. urkin, koja je Angel osnovala 1994. godine. Modna kua “Angel” bila je prepoznatljiva po prihvaenim kreacijama i za mlade. Zatvaranje Angela samo je jedna u nizu crnih vijesti za tekstilnu industriju u Meimurskoj županiji. Zatvaranjem Angela posao je izgubilo 50-ak ljudi, koliko ih je bilo zaposleno od 2009. godine, a prije ih je bilo i više od 80. Najviše radnika ostalo je bez posla u tvrtkama nastalima iz MT-a, koje su redom pozavršavale u steaju, a održala se samo tvornica u Štrigovi. Prije nekoliko dana takoer je smijenjen Zlatko Kosec, steajni upravitelj u Tvornici rublja MT-a, a za novog je postavljen Stanko Makar. Smjenu je zatražila skupština vjerovnika, zbog navodnoga enormno

- Ostao je još samo maloprodajni duan u akovcu, u kojem rasprodajemo preostalu robu, kazala je Ruža urkin za poslovni.hr, ne krijui svoje razoaranje jer je u tom poslu posljednjih 30 godina

velikog duga koji je nastao za vrijeme proizvodnje u steaju. (vk i dz)

TUA u srijedu pogodila opinu Orehovica i M. Subotica

Teško stradali poljoprivredni usjevi Olujno nevrijeme praeno tuom u poslijepodnevnim satima u srijedu nanijelo je, po svemu sudei, veliku štetu poljoprivrednim

proizvodima u središnjem i donjem Meimurju. Tonih podataka prije zakljuenja ovog broja još nije bilo, ali, kako prenosi Emedjimurje. hr, jedan njihov itatelj javio se revoltiran elementarnom nepogodom koja je ponovno uništila veliki trud onih koji se bave poljoprivredom. Fotograije koje je poslao s podruja su mjesta: Orehovica, Sveti Križ, Vularija, Podbrest, gdje su, kako kaže, oblaci vertikalnog razvoja naprosto masakrirali kukuruz, krumpir, luk i ostale poljoprivredne kulture do neprepoznatljivosti.

S obzirom na visoku temperaturu iznad 20 Celzijusa i crne oblake koji su se nadvili u srijedu nad donjim Meimurjem, zasigurno je tua padala i drugdje. Gornje Meimurje doživjelo je ipak samo prolom oblaka, a vodene bujice su oštetile lokalne i poljske putove. Ispaljeno je na desetke raketa te vee koliine protugradnih otopina iz prizemnih generatora. U etvrtak još nisu bili poznati razmjeri sveukupnih šteta, odnosno hoe li neka od opina zatražiti proglašenje elementarne nepogode.


25. svibnja 2012.

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

GASTRO PATROLA Meimurskih novina

7

Pod pokroviteljstvom:

RESTORAN “Mamica“ Pušine

Ljubaznost, odlina hrana, 394 boda nema vinske karte!? VINO i vinska karta

Gastro patrola

Vinska karta trebala bi se podrazumijevati

Glavni cilj ovog projekta je da ponajbolji meimurski gastro strunjaci daju ocjenu i nezavisno mišljenje o tome što su “zatekli“ u posjeenom restoranu. Meutim, to je samo jedan od više ciljeva ovog projekta. Ima ih puno više, od ukazivanja da se pohvali ono što je dobro, ali i poboljša ono što nije dobro u posjeenim restoranima, da se potakne njihova meusobna kompetitivnost u težnji prema što veoj izvrsnosti itd. Najvažniji pak je cilj da se u danima, mjesecima i godinama koje slijedi u Meimurju profilira zbog zadovoljstva gastro doživljajem što više sjajnih restorana, da danas - sutra kod nas dolaze gosti i turisti ne samo zbog isto turistikog posjeta našem kraju, nego baš ciljano, nekom od restorana, pa da ostanu zbog toga još koji dan duže.

Velika je šteta i veliki minus što nema vinske karte, ni ponude više vrsta crnih vina. Premda je vlasnik pojasnio zašto je to tako, nije ublažio ocjene koje je dala Vesna Stunkovi, uz poruku vlasniku da što prije poradi na vinskoj karti jer ona bi se u ovom restoranu trebala podrazumijevati.

U Pušinama je Gastro patrola u sastavu Stjepan Mesari, Josip Bajsi i Vesna Stunkovi “proešljala” restoran hotela “Mamica” i ve na prvom koraku bila oduševljena urednošu okoliša, predvorja te same unutrašnjosti restorana. Zavirili smo u sanitarni vor, ali i kuhinju, i uvjerili se da je sve kako treba. - Konobar nam je po-

vrhunsku ljubaznost i naširoko nam pojasnio što možemo dobiti za jelo. Dok smo ekali narueno jelo i pie, domain nas je poastio sirnim namazom, koji je bio toliko dobar da smo ustvrdili kako e i glavno jelo biti jednako tako dobro. S nama za stol je sjeo i vlasnik “Mamice”, kojemu smo postavili pitanja kakva pos vina imaju i zbog ega nemaju maj vinsku kartu. Upraih sv si ku o vo nedostatak vinske bajkoviti st o n ka i slab izbor vina iz jela, ljubaz st svih karte o Meimurja i regije mi Me uredn osoblja i se nisu svidjeli, zapisuprostorija je i primjeuje Stjepan naglašavajui da je sve nudio mjesto za Mesari, na n visokoj razini. koje je smatrao da je prigodno za ostalo bilo na Iz tanjura, koji su ipak bili troje gostiju i stvarno je odabrao dobro mjesto, pritom iskazavši bez u ovo vrijeme nezamislivog cvjetnog ili zelenog aranžm žmana (detalja), širili su se bajkoviti okusi lignji na ža pureih filea, teleih žaru, nema vinske ka rte, ko kotleta, riškoga domaeg nedostatak ili sla b kr kruha, prigodnih priloga, izbor meimurs kih te pa sve do deserta. Upravo suhih i slatkih vin je desert bio nešto što nas a je sve troje ugodno iznenadi Sladoled od bue zvudilo.

BODOVANJE (od 1 do 10 svakoga lana žirija po svakom od 15 zadanih kriterija) - ukupno:

- doek i smještaj gosju - osoblje - odjea i obua - radni prostor - sanitarni vor - preporuka konobara uz jelovnik  izgled jela - okus jela - nain posluživanja - jelovnik (zastupljenost reg. i nac. kuhinje) - vinska karta (zastupljenost me. vina) - izbor vina u vinskoj kar POSLUŽIVANJE GLAVNOG JELA I DESERTA: - strunost - diskretnost - ljubaznost - vrijeme - UKUPNO:

27 26 29 29 25 28

30 25 29 19 19 24 28 29 27 394 boda (od moguih 450)

ao je tako dobro, a kad smo ga “konzumirali”, uskliknuli smo to je to, najbajkovitije.

Jelo maštovito, ukusno i dobro zainjeno Vegetarijanka i strunjakinja za vina Vesna Stunkovi ozrajem i ljubaznošu osoblja bila je oduševljena od poetka do kraja našeg boravka u “Mamici”. - Konobar je vrlo ljubazan, jelo maštovito, razliitije nego drugdje, ukusno i odlino zainjeno. Posebno me oduševljava prisutnost meimurskih jela, kao, na primjer, krpica sa zeljem, a solidna je i ponuda za vegetarijance. Prostor je lijep, ist, prozraan, atmos era ugodna, jer su ugodni i domaini, posebno je ljubazan i pro esionalan konobar. Sve je usklaeno, od prostora ispred hotela, ulaza i same unutrašnjosti do pribora za jelo. Velika je šteta i veliki minus što nema vinske karte, niti ponuda crnih vina. Premda je vlasnik pojasnio zašto je to tako, nije ublažio ocjene koje je dala Vesna Stunkovi, uz poruku vlasniku da što prije poradi na vinskoj karti.

Ugodan okus jela, brza posluga, ali nedostaje vinska karta Najstroži i najautoritativniji lan patrole Josip Bajsi, zadovo-

ljan svime, osim vinom, podigao je i razvukao svoj oštri brk i zapisao. Doek gostiju je vrlo dobar, osoblje uredno i ljubazno, a restoran za istu desetku, kao i sanitarni vor. Okus jela je stvarno bajkovit, izgled jela vrlo dobar, posluživanje solidno, ukratko, sve na zavid-

noj razini. Konobar zaslužuje sve pohvale, izuzev nekih sitnica koje možda obian gost ni ne zamijeti. - Mnogo sam nezadovoljniji vinima. Nema vinske karte, što je veliki nedostatak za ovako dobar restoran, odnosno hotel, a k tome slaba ili nikakva je zastupljenost meimurskih vina, te slab izbor od suhih do slatkih vina. Poštujem što vlasnik drži do jedinoga svog vina, ali gosti sigurno žele kušati i druga meimurska vina. Možda ne kažu da nisu zadovoljni izborom, ali vjerojatno drugi put nee doi upravo zbog toga jer ne mogu kušati više pušipela, graševine i drugih vina vrsnih meimurskih vinara, napominje Bajsi, zadovoljan što su vlasnik i konobar saslušali njegove ocjene i obeali da e na tom podruju poraditi. Gastro patrola Meimurskih novina hotel “Mamica” uglavnom toplo preporuuje svim gostima, osobito onima koji od jela oekuju više od obinog, stoga nije udno što je ovaj restoran bez obzira na problematinog vinske ponude izbio na prvo mjesto naše gastro patrole.

Sljedei restoran – “Auto stop” akovec U broju 874, koji izlazi 8. lipnja, donosimo bodovanje i priu iz restorana “Auto stop“ akovec. Tajna gastro patrola u ovom projektu obišla je 12 meimurskih restorana koji su odabrani nasumce, ali po naelu zastupljenosti svih dijelova Meimurja. Bodovanje je obuhvatilo sljedee restorane: Hotel Park akovec, Prepelica Otok, Mamica Pušine, Auto Stop akovec, Toplice Sveti Martin – restoran Vukovec, Hotel Kralj D. Kraljevec, Terbotz Železna Gora, Lovaki dvori akovec, Lovac Prelog, Cimper M. Središe, Stari krov D. Kraljevec i Mala hiža Makovec. Svaka dva tjedna sve do kraja ruja predstavljat emo ocjenjivanje jednog od restorana po objavljenom redosli-

jedu, a zatim slijedi završna sveanost i rezime cijelog projekta. Kako bi se izbjegle bilo kakve kalkulacije, nakon završetka obilaska restorana sastavljen je zapisnik žirija i uz pojedinane ocjene ocjenjivanja svakog lana zapeaen, te deponiran, a bit e dostupan na pregled, kao i sve bilješke – nakon objave svih rezultata. Želja nam je da se cijeli projekt nastavi “pregledom“ drugih restorana sljedee godine.

Projekt je napravljen u dobroj vjeri, a stvar smo prepustili strunjacima Žiri naše “patrole“ radio je u sastavu: Josip Bajsi, struni uitelj i mentor u Srednjoj školi Prelog, vrsni ugostiteljski djelatnik s preko 30 godina radnog iskustva, pro esor koji je osposobio stotine konobara i ugostiteljskih djelatnika te osoba koja je prošla mnoge restorane u Hrvatskoj i svijetu, Vesna Stunkovi, ugledna pro esorica i mentorica u Gospodarskoj školi akovec, enologinja i vrhunska poznavateljica vina i vinske kulture, i Stjepan Mesari, novinar Meimurskih novina, koji dvadesetak godina prati zbivanja u ugostiteljstvu i turizmu, a po mnogima spada u sam vrh poznavatelja vina, o kojima je kao o posebno prepoznatljivom gospodarskom proizvodu, pa ak kao i kultnom proizvodu, prvi pisao ne samo u županiji, nego i regiji, a u ovom projektu bio je moderator. Takoer se nadamo da e drugi restorani, voeni ovim primjerom, pokušati još više poraditi na izvrsnosti, da e se još više pokrenuti meimurska gastronomska scena. Uostalom, ovaj projekt vjerojatno e imati i svoj nastavak, a “tajna gastro patrola“ biti konstantni cilj zapoetog projekta. To je ujedno i odgovor na pitanje nekih ugostitelja zašto ovom prilikom nismo bili i kod njih.

TRENUTANI POREDAK: 1. Mamica Pušine – 394 boda, 2. Prepelica Otok – 376 bodova, 3. Restoran Hotela Park akovec – 329 bodova

Gastro patrola u sastavu Mesari, Stunkovi i Bajsi obišla je 12 meimurskih restorana i ocijenila ih pojedinano po svakom od 15 kriterija


8

Kroz Međimurje

25. svibnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

NA POSLJEDNJEM roištu suenja naelniku opine Gorian obrana je inzistirala na kolektivnoj odgovornosti, dok sam zastupnik i dalje tvrdi da je sve politika namještaljka

MARIO MOHARI A D nisam postao zastupnikom, U S E R Pkojoj se pria Da procesa ne bi ni bilo o

NA O M O V A R P NE

PIŠE: VELIMIR KELKEDI FOTO: ZLATKO VRZAN Poziv za sud dobio sam na prvi dan zasjedanja hrvatskog Sabora. Da nisam postao saborskim zastupnikom, procesa ne bi ni bilo. Tim je rijeima saborski zastupnik i naelnik opine Gorian Mario Mohari prokomentirao završetak procesa koji je protiv njega na Opinskom sudu u akovcu poeo u veljai ove godine, a kojim ga se teretilo za nesavjestan rad u službi. Slino je rekao i na poetku, aludirajui zapravo da se radi o politikoj namještaljci oporbe u opini predvoene HDZ-om. Kako smo ve izvijestili, Mohari je po prvoj toki optužnice (da je ispod tržišne cijene i bez procjene Porezne uprave prodao jedan opinski stambeni prostor) osloboen optužbi. Za taj je sluaj nastupila zastara. Po drugoj pak je (zbog, po stavu suda, nezakonite isplate stimulacija i plaa zaposlenicima opinske uprave u razdoblju od 2005. do 2008. godine) nepravomono osuen na

osam mjeseci uvjetno uz rok kušnje godine Mohari je inae u od dvije godine. telefonskom razgovoru neposredno nakon završetka roišta, što su objavili neki mediji, ukljuujui i naše novine, rekao kako je osuen na deset mjeseci uvjetnog zatvora, no oito je nakon presude bio pod stresom pa mu se potkrala pogreška. Upravo isplati plaa i stimulaciji u svojim su završnim rijeima pred raspravnom sutkinjom Renatom Marciuš i predstavnik optužbe, opinski državni odvjetnik Davorin Zlatarek, i Mohariev odvjetnik Željko Pilipovi posvetili najviše pažnje. - Odluke o isplati kose se s odredbama Zakona o državnim i službenicima i namještenicima (jedan lanak govori o tome da stimulacija ne može biti isplaivana kao stalni dodatak na plau) i Zakona o lokalnoj i podrunoj samupravi, rekao je Zlatarek. Pravilnik opine Gorian koji regulira ta pitanja pak smatra nevažeim jer, kako je rekao, nikad nije objavljen u Službenom glasniku Meimurske županije. - Okrivljenik je svojim nesavjesnim postupanjem ostvario

Bez obzira koliko su bili optimistini za vrijeme suenja Mario Mohari i njegov odvjetnik Željko Pilipovi, na kraju je stigla osuujua nepravomona presuda obilježja kaznenog djela, konstatirao je državni odvjetnik.

“Uskladio” plae - Ukoliko za pojedine zaposlenike (rije je o ukupno etvero) i nisu poštivane sve odredbe, Mohari ne može odgovarati zbog odluka koje je donijelo kolektivno tijelo - Op-

insko poglavarstvo, ustvrdio pak je Pilipovi. Na završnom roištu pojašnjeno je i zašto su zapravo zaposlenici opinske uprave primali stimulacije. Kako je reeno, nakon što je Mohari preuzeo vlast, u opinskoj upravi vladao je kaos. Dokumentacija i papiri bili su u potpunom neredu. Zbog toga je Moha-

ri odluio otpustiti dotadašnjega opinskog tajnika, no, da mu ne bi morao isplatiti veliku, a oito nezasluženu, otpremninu, donesena je odluka o smanjenju koeicijenta za plae – svima. Ipak, da ostali zaposlenici ne bi ispaštali zbog jednog, naelnik im je poveao stimulacije, ime je “kompenzirao” nastalu razliku pa su im plae ostale iste kao i ranije. Kao dio svoje obrane Mohari je priložio i izjave elnika Preloga, Nedeliša, Kotoribe, Svete Marije i Dekanovca, u kojima oni potvruju kako nemaju sustav kriterija, odnosno ocjenjivanja prema kojem bi se pojedinom zaposleniku isplaivala stimulacija. Kroz proces se, naime, provlailo i pitanje, ukoliko su ve bile isplaivane stimulacije, nisu li za takvo što trebali postojati kriteriji. - Nepostojanje kriterija bila je naširoko prisutna praksa u svim jedinicama lokalne samouprave do 2011. godine. Indikativno je da na takvu praksu nije reagirao ni Ured Državne uprave koji ima pravo nadzora nad radom jedinica lokalne samouprave u segmentu upravnih poslova, rekao je Pilipovi.

- Optužen sam da sam inancijski oštetio opinu. Ako je tome tako, kako to da je proraun 2001. godine, kad sam postao naelnikom, iznosio oko 1,900.000 kuna, a dok sam bio smijenjen 2002. godine 4,500.000 kuna, te je na toj razini ostao i dalje nakon što sam ponovno izabran za naelnika, napomenuo pak je Mohari. Pilipovi se “pozabavio” i pojmovima kolektivne odgovornosti i “nesavjesnog postupanja”. Kao primjer gdje su odbaene optužbe protiv predstavnika izvršne vlasti jer je sporni akt donijelo kolektivno tijelo naveo je bivšeg gradonaelnika KoprivniceZvonimiraMršia.Štopakse tie nesavjesnog postupanja, kazao je kako su o tom pojmu svojedobno raspravljali i suci Ustavnog suda te ga ocijenili preširokim i preopenitim. Stoga i u novom prijedlogu Kaznenog zakona kazneno djelo “nesavjesno obavljanje dužnosti” više ne postoji. Nezadovoljan presudom, Mario Mohari najavljuje žalbu. U meuvremenu ekamo i obrazloženje sudske odluke, koje emo objaviti im nam bude dostupno.

AKCIJA PU meimurske i Grada akovca

NAGRADA službenicima PU meimurske zbog zasluga u akciji “Catalunya”

Pronaite svoj ukradeni bicikl pomou Interneta

Petorici meimurskih policajaca po osamsto kuna i priznanje

Kako bi se smanjio broj kraa bicikala, Policijska uprava meimurska u suradnji s Vijeem za prevenciju Grada akovca ve osam godina provodi preventivnu akciju pod nazivom “Zaštitimo svoj bicikl”. Za sve one koji su ostali bez bicikla policija uvodi novost koja bi im mogla pomoi u potrazi. Na internetskoj stranici “medjimurska.policija” objavljene su fotograije pronaenih ukradenih bicikala pa graani više ne moraju dolaziti u policijske postaje kako bi pogledali je li meu njima i njihov. Dovoljno je nekoliko

klikova mišem. No, kako kaže službenica za prevenciju Policijske uprave Marina Matulic - Horvat, ukoliko netko od graana prepozna svoj bicikl, a nije prijavio njegov nestanak, odnosno otuenje, prije eventualnog preuzimanja mora dokazati njegovo vlasništvo - dokumentima, slikom, posebnim karakteristikama bicikla poznatim samo vlasniku (poput ošteenja), a svakako mora navesti i mjesto, odnosno vrijeme nestanka bicikla. Tonost svojih navoda ovjerava potpisom na zapisniku pod kazneno - materijal-

nom odgovornošu. - Nije dovoljno opisati bicikl koji ste vidjeli na slici i preuzeti ga, a zapravo nije vaš. Uz to, uvijek se može dogoditi da vas zaustavi netko na ulici i kaže da je to njegov bicikl, poruuje Matulic - Horvat. Inae, u sklopu akcije “Zaštitimo svoj bicikl” svi kupljeni bicikli se evidentiraju u nadležnim policijskim postajama, sve kako bi se olakšao pronalazak u sluaju krae. Na stranici “medjimurska.policija” nalazi se i niz preventivnih savjeta kako lopovima otežati, odnosno sprijeiti krau. (V. Kelkedi)

Naelnik Policijske uprave meimurske Ivan Soka u ponedjeljak je petorici djelatnika Uprave – Darku Dragieviu, Josipu Korentu, Mariju Bukovcu, Dariju Srnecu i Zdravku Rošaniu uruio priznanja i novane nagrade od oko 800 kuna (15 posto od osobnog dohotka) za visoko profesionalno obavljanje službenih zadaa. Spomenuta grupa zaslužna je, naime, za uspješnu realizaciju akcije “Catalunya”, u sklopu koje je nedavno razotkrivena skupina koja je u Španjolskoj organizirala meunarodnu pro-

stituciju te inila i druga kaznena djela. Upravo zahvaljujui podacima koje su prikupili djelatnici Policijske uprave meimurske, poelo se razmotavati klupko

koje je rezultirao uhienjima više osoba ukljuenih u organizirani kriminal. Uz meimurske policajce, priznanje MUP-a dobila je i Katrin Glui iz Policijske uprave

meimurske, dok o uspjehu cijele akcije govori i podatak da je zbog pomoi pri razotkrivanju skupine Vlada Kraljevine Španjolske hrvatskom MUP-u takoer uputila pisanu zahvalu. - Meimurska policija pripomogla je hvatanju velike i dobro organizirane skupine koja je zgrtala milijune eura, a istodobno ‘vrbovala’ desetke djevojaka iz cijele Europe, rekao je naelnik Odjela Kriminalistike policije Policijske uprave meimurske i jedan od nagraenih Darko Dragievi. (vk, foto: zv)

CRNA KRONIKA

Presreli 61-godišnjaka i opljakali ga Sluaj drskog razbojništva dogodio se u petak rano poslijepodne na cesti izmeu Palinovca i Držimurca, odnosno kod mjesnog groblja u Držimurcu. 21-godišnjak iz mjesta Imbriovec iziki je napao i opljakao 61-godišnjeg muškarca iz Držimurca. Na spomenutoj lokaciji poinitelj je izašao iz osobnog vozila marke “opel vectra” akovekih registarskih oznaka, te prišao 61-godišnjaku, koji se vozio na biciklu. Odgurnuo ga je rukama te je ovaj pao s bicikla, a zatim mu iz džepa uzeo mobilni telefon marke “nokia” i novanik iz kojeg je uzeo manju

koliinu domaeg novca. Žrtva je lakše ozlijeena. Za manje od 20 minuta od prepada poinitelj je, sreom, pronaen. Na makadamskom putu izmeu Palinovca i Donjeg Pustakovca policijska ophodnja zaustavila je sumnjiv automobil, opel vectru, u kojoj su bili 21-godišnjak, 18-godišnjak i 29-godišnjak, svi iz Imbriovca. Kod 21-godišnjaka su pronaeni ukradeni mobitel i novac. Uhien je te mu je odreen tridesetodnevni pritvor. (vk)

Turiše: Napali 12-godišnjaka i ukrali mu mobitel Beskrupulozna kraa zabilježena je u Turišu. U po-

nedjeljak kasno poslijepodne ispred t amošnje benzinske post aje dv ije mlae muške osobe prišle su 12-godišnjaku iz spomenutog mjesta, gurnule ga te mu ukrale mobitel koji je prestrašenom djeaku ispao iz ruke. Zatim su pobjegli. Prema danom opisu, jedan od poinitelja je starosti izmeu 18 i 20 godina, crne kratke kose, visine oko 180 centimetara, srednje tjelesne grae, bio je odjeven u kratku kožnatu jaknu crne boje i tamne hlae. Drugi je približne starosti od 17 ili 18 godina, takoer crne kratke kose, visine oko 170 centimetara, srednje tjelesne grae. Bio je odjeven u trenirku smee boje, a koristio se ženskim biciklom smee boje. Policija traga za lopovima. (vk)

Sudar biciklista Djevojica pala s bicikla i teško u Mihovljanu Nesvakidašnja prometna se ozlijedila nesrea dogodila se u Prvomajskoj ulici u Mihovljanu. Kod kunog broja 54 sudarila su se dva biciklista. 22-godišnjak iz Novog Sela Rok s 1,44 promila alkohola u krvi u zavoju je prešao na suprotnu stranu ceste te se sudario s 21-godišnjakom iz Mihovljana koji je vozio bicikl iz suprotnog smjera. On je i lakše ozlijeen, dok je 22-godišnjak zbog teških tjelesnih ozljeda zadržan na bolnikom lijeenju. Ni jedan od biciklista nije nosio relektirajui prsluk niti imao upaljena svjetla na biciklu. (vk)

Na žalost, iako je poštivala sve prometne propise, odnosno na glavi nosila zaštitnu kacigu, bila oznaena relektirajuim prslukom i u pratnji osobe koja je navršila 16 godina, teško je ozlijeena 14-godišnja djevojica. Ona je u subotu kasno naveer u Prelogu, vozei bicikl, izgubila ravnotežu i prevrnula se. Zadržana je na bolnikom lijeenju. (vk)

Ukrao i razbio auto U noi s petka na subotu nepoznati lopov je u akovekoj Ulici Milke Trnine otuio automobil

marke “opel corsa” u vlasništvu 58-godišnjeg muškarca te se odluio provozati. Policija je drugi dan vozilo pronašla u nedalekoj Buzovekoj ulici, ali ošteeno. Poinitelj je njime prouzroio prometnu nesreu, a zatim pobjegao. (vk)

Gorivo i dalje tražena roba Gorivo je i dalje meu kradljivcima tražena roba, a posljednji sluaj takvoga imovinskog delikta zabilježen je u Podravskoj ulici u Donjoj Dubravi. U noi s ponedjeljka na utorak nepoznati poinitelj je iz rezervoara autobusa u vlasništvu jedne akoveke tvrtke istoio oko dvjesto litara dizelskoga goriva, poinivši štetu od nekoliko tisua kuna. (vk)


25. svibnja 2012.

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

AKCIJA Zavoda za javno zdravstvo Meimurske županije povodom Europskog PIŠE: SINIŠA OBADI

O

ko 20 posto stanovnika Hrvatske je pretilo, a još 40 posto ih ima prekomjernu težinu. Alarmantni su to podaci koji su se mogli uti na obilježavanju Europskog dana protiv debljine, u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Meimurske županije. Stoga u ZJZ-u pozivaju graane da se ponu baviti fizikim aktivnostima koje, u kombinaciji sa zdravim nainom prehrane, mogu u velikom postotku sprijeiti pojavu bolesti. U ZJZ-u u akovcu graani su imali priliku izmjeriti razne zdravstvene parametre i dobiti savjete lijenika, a predstavljen je i filmi u kojem desetak graana govori o tome što su poduzeli da skinu kilograme i poboljšaju kvalitetu življenja. Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije prigodno je prošli tjedan obilježio Europski dan debljine, koji je pokrenut, odnosno njegovo obilježavanje je poelo nakon panel debate o pretilosti u Europskom parlamentu u Strasbourgu 18. studenoga 2009. Sudionici debate ustanovili su da nacionalne vlade, EU i Svjetska zdravstvena organizacija sve više prepoznaju probleme koje uzrokuje prekomjerna debljina i pretilost, njihovu ulogu u neprenosivim bolestima te važnost prevencije. Meutim, takoer su dogovorili da je potrebno uiniti više u lijeenju prekomjerne debljine i pretilosti. Naglasili su da Europska povelja Svjetske zdravstvene organizacije iz 2006. prepoznaje da “pozor-

U Meimurju je pretilo ak oko 25 posto graana. Debljina poveava rizik od raznih bolesti, od sranog i moždanog udara do šeerne bolesti tipa 2, raka debelog crijeva, depresije …

Skinite suvišne kilograme jer debljina poveava rizik raznih bolesti nost i dalje treba biti usmjerena na prevenciju pretilosti u osoba koje su ve prekomjerno debele i stoga izložene visokom riziku, te na lijeenje bolesti pretilosti".

Razliite preventivne akcije U prostorijama Zavoda u akovcu povodom dana pretilosti svi zainteresirani posjetitelji mogli su tako provjeriti razinu kolesterola, triglicerida

i šeera u krvi, izmjeriti krvni tlak, te pomou aparata analizirati sastav tjelesne mase i odrediti parametre uhranjenosti. Prema posljednjim mjerenjima i dostupnim podacima, Hrvatska je na 13. mjestu u svijetu sa 61,4% populacije s indeksom tjelesne mase veim od 25, koji ukazuje na prekomjernu tjelesnu težinu. Kod djece u dobi od 7 do 15 godina rezultati su sljedei: pretilih djeaka je 3,6%, djevojica 3%,

Provedena je i preventivna akcija mjerenja šeera u krvi, tlaka i dr.

dok je s prekomjernom tjelesnom težinom 12,2% djeaka i 13,3% djevojica. Glavni cilj obilježavanja Europskog dana debljine je i ove godine bio ukazati potrebu podizanja razine znanja i svijesti o pretilosti, kao vodeim rizinim aktorima za veinu nezaraznih bolesti, koje su uzrok više od 75% svih smrti u Europi, te zaustaviti trend poveanja broja pretilih, s posebnim naglaskom na djecu i adolescente. Djelatnici Zavoda savjetovali su i sve zainteresirane o pravilnim prehrambenim navikama, važnosti zdravog naina života, ali i moguim imbenicima koji utjeu na zdravlje. U sklopu obilježavanja Dana debljine predstavljen je i film “Oni su promijenili svoj stil života - Pokušajte i vi”.- Kratkim priama ljudi iz naše sredine koji su promijenili svoje životne navike nastoji se potaknuti i druge na kretanje i vježbanje, ime

9

dana debljine 2012.

Desetak Meimuraca koji su odluili podijeliti svoju priu o tomu kako su izgubili suvišne kilograme prigodno je nagraeno povodom obilježavanja Europskog dana debljine

doprinose svojem fizikom i mentalnom zdravlju, istaknula je dr. Renata Kutnjak – Kiš. Desetero njih koji su ispriali svoju priu primilo je i simboline nagrade. Projekt time nije završen ve je ostavljena mogunost da se

drugi koji imaju slina pozitivna iskustva jave sa svojom priom i pošalju je za rubriku Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine na Internet adresu Zavoda www.zzjz-ck.hr, kazala je Kutnjak – Kiš. (so)

Ve mali gubitak prekomjernih kilograma donosi rezultate Debljina i prekomjerna tjelesna težina danas zbog epidemijskih razmjera predstavljaju jedan od najveih problema i prioriteta javnog zdravstva, stoga Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije poduzima brojne aktivnosti u cilju promoviranja zdravog životnog stila koji može pomoi u prevenciji i lijeenju prekomjerne tjelesne težine i debljine. Gubitak prekomjerne tjele-

sne težine za samo 5 - 10% može smanjiti rizik obolijevanja od šeerne bolesti za 58%, te koronarne srane bolesti u muškaraca za 48%, a u žena za 40%. Takoer se smanjuje rizik obolijevanja od povišenog krvnog, te rizik nastanka osteoartritisa. Još više, smanjenje indeksa tjelesne mase za dva broja smanjuje vjerojatnost razvoja osteoartritisa koljena za više od 50%.

POKAZNA VJEŽBA “Jezero 2012.” kod G. Kuršanca i koordinacija djelatnika zaštite i spašavanja iz županija i gradova Hrvatske

Provjera organiziranih snaga za zaštitu i spašavanje na vodi Na jezeru HE akovec kod Gornjeg Kuršanca održana je u etvrtak 17. svibnja pokazna vježba "Jezero 2012.", zbog provjere osposobljenosti organiziranih snaga za zaštitu i spašavanje na vodi Meimurske županije te koordinacije veze i rukovoenja. Scenarij vježbe, a kako je uvodno predstavio naelnik Odjela za planske, preventivne i inspekcijske poslove Podrunog ureda za zaštitu i spašavanje u akovcu Ferid Kašmo, bila je nesrea s prevrtanjem amca na rijeci Dravi, odnosno na vodi, te zagaenje vode. Cilj vježbe bila je provjera osposobljenosti organiziranih snaga za zaštitu i spašavanje na vodi, kroz simulaciju izvanrednog dogaaja nagle pojave vod-

Saniranje zagaenja nakon nesree

estitke župana Perhoa sudionicima vježbe

KOORDINACIJA djelatnika zaštite i spašavanja županija i gradova

Predstavljeni sustavi spašavanja Meimurske i Istarske županije U velikoj vijenici Meimurske županije u akovcu 17. svibnja održana je 8. sjednica Koordinacije djelatnika zašte i spašavanje u županijama i velikim gradovima Republike Hrvatske, na kojoj je, uz župana Meimurske županije Perhoa, nazoio ravnatelj Državne uprave za zaštu i spašavanje

(DUZS) dr. sc. Jadran Perini i proelnik Podrunog ureda za zaštitu i spašavanje akovec Ladislav Soke. Nakon analize zapisnika sa 7. sjednice Koordinacije, sudionicima je prezenran sustav zaštite i spašavanja na podruju Meimurske i Istarske županije, kao i meunarodna

nog vala i poplave te oneišenje vode istjecanjem nepoznate tekuine koja ugrožava okoliš i vodotok. U vježbi su sudjelovali JVP Grada akovca, postrojbe civilne zaštite Meimurske županije, Podruni ured za zaštitu i spašavanje DUZS-a, Zavod za hitnu medicinsku pomo i Zavod za javno zdravstvo Meimurske

suradnja i projekti u sustavu zaštite i spašavanja, o emu je nazone izvijestila predstavnica Osjeko - baranjske županije. Predstavnici sustava zašte i spašavanja Grada Splita i Zadarske županije govorili su o inicijativi za osnivanjem strukovne udruge zašte i spašavanja.

županije, PU meimurska, HEP proizvodnja d.o.o., Proizvodno podruje Sjever Varaždin, Hrvatske vode - VGI Meimurje, Gradsko društvo Crvenog križa akovec, društvo "Švenda Tarman Chemie" d.o.o. ehovec i KPA "Drava" Varaždin. Svi sudionici vježbe pro esionalno su odradili svoje zadae predvie-

ne scenarijem, pokazujui tako spremnost i osposobljenost za spašavanje ljudi i materijalnih dobara u sluaju stvarne ugroze. Ljudi iz prevrnutog amca spašeni su, no jedan, prema scenariju, nije preživio i utopio se. Na kraju, župan Ivica Perho, kojemu je prijavak predao Željko Mikec iz HEP proizvodnje Varaždin, estitao je svim sudionicima na uspješno odraenoj vježbi, uz napomenu da je uvježbavanje postupanja kod stvarnih situacija i nesrea temeljna zadaa svih koji se bave zaštitom, kako bi se što spremnije doekale nesree. Vježbu su organizirali Stožer za zaštitu i spašavanje i Zapovjedništvo civilne zaštite Meimurske županije.

Ekipa prve pomoi Gradskoga crvenog križa akovec na zadatku


10

Kroz Međimurje

OPINA Mala Subotica

Ipak referendum o izdvajanju Štefanca iz opine Veinom glasova Opinsko vijee Mala Subotica na sjednici održanoj u utorak prihvatilo je zahtjev Vijea Mjesnog odbora Štefanec o izdvajanju tog naselja iz sastava opine Mala Subotica i pripajanju Gradu akovcu. Inicijativa za to pokrenuta je još u ožujku 2007. godine, kad je Vijee Mjesnog odbora jednoglasno donijelo odluku o pokretanju postupka izdvajanja, dok su u srpnju iste godine spomenuto

podržali i sami mještani na zboru graana. - S obzirom na to da postupak nije realiziran u prethodnom sazivu Vijea Mjesnog odbora, smatramo da je neophodno nastaviti s inicijativom kako bi se poštovala volja 78,6 posto mještana Štefanca koji su svojim potpisom izrazili želju za izdvajanjem, navodi u zahtjevu predsjednica Vijea Mjesnog odbora Ana Jambrovi. Ujedno od Opinskog

vijea Mala Subotica traži da u skladu sa zakonom u roku od 60 dana donese konanu odluku. Vijee je na prijedlog Kluba vijenika SDP-a odluilo da za iduu sjednicu pripremi odluku o raspisivanju referenduma, na kojem e se mještani Štefanca izjasniti žele li da njihovo naselje ostane u sastavu Male Subotice ili pak da se pripoji Gradu akovcu. (V. Kelkedi)

OPINA Kotoriba

Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže idu do kraja U aktualnom satu posljednje sjednice Opinskog vijea opine Kotoriba naelnik Ljubomir Grgec(SDP) spomenuo je sve zanimljive opinske aktivnosti koje su provedene izmeu dvije sjednice. Iz njegovog izvješa svakako treba spomenuti kako je u akovcu s ministrom poljoprivrede i šumarstva Tihomirom Jakovinom dogovoren model privoenja kraju radova na kanalizacijskoj mreži u Ulici Dragutina Domjania, Ulici bana Jelaia, Zelengaju i Ulici Vladimira Nazora. Ono što je najbitnije - za te e potrebe spomenuto Ministarstvo, odnosno Hrvatske vode odvojiti 2 milijuna kuna. Istaknuo je iznos od 200 tisua kuna koji je Opini dodijelilo Ministarstvo kulture za daljnje ureenje Doma kulture. Za taj e se iznos pokušati riješiti rasvjeta,

balkon i sanacija južne strane koju je zahvatila vlaga. Grgec je rekao kako su gotovi projekti za rekonstrukciju mrtvanice, a predvia se kako bi vrijednost radova iznosila oko 300 tisua kuna, od kojeg iznosa e Opina zatražiti dio sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja. Najavio je i skori poetak radova na presvlaenju asfaltnog zastora novim na pješako - biciklistikoj stazi u Ulici kralja Tomislava od rampi do stare škole. Radovi e u polovinom iznosu inancirati ŽUC akovec i Opina Kotoriba. Radi se i na izradi projektne dokumentacije za adaptaciju stare dvorane. lanove Vijea je podsjetio kako od 1. svibnja upravljanje grobljem spada u nadležnost preloškog Pre-koma, a odnosi se to na ukop pokojnika, i takvim su nainom u Opini i te

kako zadovoljni. Grgec je iznio informaciju vezanu uz tržnicu gdje je proširen prodajni prostor, koji je sada namjenski. Vijenik Zoran Radmani (HDZ) ponovno je pitao naelnika kada e ŽUC poeti s radovima na cesti koja je u njihovoj nadležnosti, a odnosi se na Ulicu Matije Gupca i daljnjem nastavku prema Gorianu. Grgec mu je odgovorio da e se više znati u drugoj polovini godine, kada e ŽUC posložiti svoje inancije, ali je i dodao kako je ona lani ve asfaltirala 700 metra ulice - ceste Matije Gupca. Rekao je kako e 11 km duga cesta do Goriana uz sebe imati i biciklistiku stazu i da e u suinanciranje spomenutih radova najvjerojatnije biti angažiran novac iz IPARD programa prekogranine suradnje Hrvatska - Maarska. (alf)

G

radonaelnik akovca Branko Šalamon ne slaže se s rješenjem da na ulazu u akovec uz proista otpadnih voda budu lagune zarasle trstikom, kako bi se otpadni mulj razlagao prirodnim putem. Takvo rješenje smatra neprihvatljivim ne samo iz estetskih razloga, jer bi movara na ulazu u Grad narušila vizuru Grada, ve bi nastao i problem smrada iz proistaa. Takoer koliina mulja na ulazu u Grad bi bila poveana izgradnjom kanalizacije u gornjem Meimurju, dao je pojašnjenje na temu proširenja proistaa. Inae, Meimurske novine na upozorenje graana iz Ivanovca i Pribislavca u nekoliko navrata analitiki su obradile cijeli sluaj proširenja proistaa i upozorile javnost na ono što se dogaa "iza zavjese“. - Meimurske vode ponašale su se domainski i radile projekt koji daje najjeftinije rješenje, ali mulj kao rezultat rada proistaa ne možemo rješavati tako. Ne želim da problem mulja rješavamo loše za Grad akovec, poruuje Šalamon. Proista je na ulazu u Grad akovec, pa meni zbog stanovnika ovoga Grada nije svejedno kako e izgledati ulaz u njega. Nije mi svejedno kakva e biti emisija neugodnih mirisa. Nije mi svejedno kako e se to rješavati. Grad akovec je puno

GRAANSKA INICIJATIVA urodila plodom

Besplatnim “cugom” u nedjelju u Kotoribu! manifestacija bit e u nedjelju, a zapoet e jutarnjim otvaranjem ulice tradicijske ponude domaih proizvoda. Ovogodišnja atrakcija bit e pletenje velike kotoripske košare, koju e isplesti nekoliko poznatih kotoripskih košaraa. Tradicija Dana šibe i ribe je bazen gdje e se moi uloviti riba te priprema kotoripskog specijaliteta - šarana na rašljama. Za poslijepodne od 14 sati najavljen

je kulturno - zabavni program. I ove je godine Opina Kotoriba za sve posjetitelje organizirala besplatan prijevoz vlakom koji e voziti od Varaždina do Kotoribe. Polazak iz Varaždina je u 10.22 h, a povratak iz Kotoribe u 19.09 h. Gosti e imati priliku posjetiti Etnozbirku u starom župnom dvoru, župnu crkvu i stalnu postavu ostavštine književnika i moreplovca Jože Horvata. (alf)

Ne želimo biti ali smrdljive t

Od proširenja proistaa na nain kakav su

VMO Peklenica

Traži se proširenje vrtia i škole u Peklenici Vijee Mjesnog odbora Peklenica od Grada Mursko Središe traži provjeru kompletne dokumentacije u vezi s dodjelom zemljišta u dijelu naselja Peklenice zvanom Brezje. Što im je sumnjivo ili nejasno, nije reeno na 12. sjednici VMO-a, na kojoj se razgovaralo i o drugim temama te se predlagala rješenja za odreene probleme i otklanjanje nedostataka u mjestu. Tako VMO predlaže izradu projektne dokumentacije za dogradnju djejeg vrtia i proširenje mjesne, odnosno Podrune škole, u što se trebaju ukljuiti i Osnovna škola Mursko Središe i Meimurska županija. Vijenik Josip Murkovi smatra da javnost premalo

DANI ŠIBE I RIBE

Tradicionalna kotoripska manifestacija "Dani šibe i ribe" devetu godinu za redom održat e se u subotu 26. i nedjelju 27. svibnja na lokaciji kod nove škole i sportske dvorane. Dvodnevni program zapoinje u subotu od 13 sati, kada e opinske udruge u šumici kod škole kuhati iš paprikaš i pripremati peenu ribu, a u veernjim satima ispod šatora bit e održana rock veer. Centralna

25. svibnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

zna o Spomen - parku u Peklenici te traži da se fotograije o parku objave na središanskim gradskim internetskim stranicama. Od Dražena Srpaka, zamjenika gradonaelnika Mursko Središe, vijenici traže detaljnija pojašnjenja u vezi s inanciranjem udruga u tekuoj godini na itavom gradskom podruju, osobito kada su u pitanju vea ulaganja. U naselju se iz dana u dan pokazuje sve vea potreba za ureenjem zelenih i javnih površina, pa se mjesni elnici snalaze na razne naine. Naješe traže usluge mjesnih poljoprivrednika, vlasnika traktora i strojeva Željka Novaka i Vladimira Novaka, koji ih uredno obave, ali ostaje pitanje tko e to platiti

kad Mjesni odbor nema novac. Stoga Gradu Mursko Središe predlažu da ovoj dvojici troškove iskompenziraju s njihovom obvezom plaanja komunalne naknade. Tako bi Novakovi i dalje ureivali naselje, MO bi lakše funkcionirao, a Gradu taj novac ne bi bio velik manjak u proraunu. Kompenzacija s komunalnom naknadom predlaže se i za obitelj Željka i Svjetlane Tomaši, koji su vlastitim sredstvima uredili sakralni objekt na Trgu peklenikih rudara. Rije je o 2.500 kuna. Sve dogovore obavit e lanovi VMO-a Peklenica, koji traže i proglašenje elementarne nepogode od poplave od prije dvadesetak dana. (S. Mesari)

VMO Mursko Središe

Pomažu ribiima i gasiteljicama Na svojoj 9. sjednici Vijee Mjesnog odbora Mursko Središe odluilo je materijalno pomoi Športsko - ribolovnom društvo "Mura" Mursko Središe u ureenju djejeg igrališta na Športsko - rekreacijskom centru "Zaleše". VMO je mišljenja da

je ŠRC "Zaleše" najljepši i najposjeeniji rekreacijski centar na širem gradskom podruju, na kojem se odmaraju i rekreiraju roditelji s djecom. ak i cijele obitelji dolaze na piknike, slave roendane i slino i zbog toga je dobro pomoi ure-

diti igrala za djecu, složni su vijenici. Isto tako VMO Mursko Središe pomoi e DVD-u Mursko Središe u nabavi odora za vatrogasnu žensku desetinu, ponajbolju skupinu središanskoga vatrogasnog društva. (sm)


25. svibnja 2012.

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

GRAD AKOVEC i gradonaelnik protiv movara uz proista na ulazu u akovec

i žrtva jeftine tehnologije

uložio u sanaciju odlagališta otpada u kojoj obavlja i sanaciju mulja s proistaa. Ne želim da sada zbog trenutane ekonomske opravdanosti izgradnjom laguna nastane vizualna ili interventna situacija koja bi ugrožavala sve ono što smo do sada postigli. Ne mogu prihvatiti da samo Grad akovec

Meimurske novine na upozorenje graana iz Ivanovca i Pribislavca u nekoliko navrata analitiki su obradile cijeli sluaj proširenja proistaa i upozorile javnost na ono što se dogaa “iza zavjese“ bude žrtva rješavanja mulja i svih drugih opina koje koriste kanalizaciju. Ako svi plaamo rentu za trpljenje zaštite izvorišta vodocrpilišta Nedelišu, onda s druge strane postoji i drugaija solucija od toga da Grad akovec trpi proista s negativnim utjecajem na okolinu i da zbog toga treba dobiti nekakvu satisfakciju za to. Izgradnjom kanalizacija u gornjem Meimurju poveat emo koliinu otpadnog mulja

u akovcu. Netko to mora platiti veom cijenom. Grad akovec u svojim rukama ima izdavanje prostorne dokumentacije za izradu laguna, kako e se postaviti prema tome, pitali smo na kraju gradonaelnika … - Borit u se rukama i nogama da se to ne dogodi. Studija je, na žalost, prošla. Predstavnik Grada bio je protiv te studije, na žalost predstavnici Županije bili su za tu studiju. Jasno je da emo mi poduzeti sve korake da se pronae bolje rješenje. U ideji zbrinjavanja otpada MBO-T tehnologijom se pitanje mulja može riješiti u roku od 24 sata, koji se potom u roku od mjesec dana može vratiti kao humus za gnojivo. S druge strane, tehnologiji uz pomo laguna s trstikom, koja oponaša prirodne procese razgradnje mulja, treba sedam godina da se mulj razgradi. Kvalitetnija tehnologija jest skuplja, ali ne može Grad akovec biti žrtva jeftinije tehnologije. Slažem se da gospodarski razlozi moraju biti važni, ali zaštita okoliša i standard graana takoer su važni. Ne treba mi da me netko u pola noi naziva zbog toga što ne može otvoriti prozor zbog smrada. S te strane želim biti kooperativan, ali ne želim biti žrtva, kazao je završno gradonaelnik Šalamon. (BMO)

zamislile Meimurske vode oito nee biti ništa

Kandidatkinje za “miss špancera”

ŠPANCEROM okonani Dani grada Mursko Središe

Stotine Središanaca prvi put vidjelo Balaton i Napolitanke U nedjelju je održan drugi dan proslave i obilježavanja Dana grada Mursko Središe i 15. obljetnice od njegovog statusa grada u novoj hrvatskoj državi. Proslava je zapoela svetom misom za grad, na kojoj i nije bilo previše gradskih vijenika i dužnosnika, a nastavljena je veselim djejim igrama na igralištu NK Rudara. Središnji i najljepši dio programa bio je gradski špancer uz zabavni program i vožnju skelom preko Mure.

Skela je prevezla preko 1.300 ljudi

Preko 1.300 ljudi došlo je u Fusek na obalu Mure, odakle se veina njih skelom prevezla na lijevu rijenu obalu i potom razgledala Napolitanke i Balaton, ribolovne površine ŠRD-a "Mura". Mnogima je to bio prvi posjet ribikim destinacijama Balaton i Napolitanke, koje ureuju ribii ŠRD-a "Mura" Mursko Središe. Najstariji sudionik koji je prošao itavu stazu je 80godišnji Franjo Leskovec iz Murskog Središa, a najmlai dvogodišnji Tomo Frani iz Peklenice.

Stvarno ne mogu vjerovati da postoji takva ljepota. Tu pod nosom nam je, a još do sad nismo vidjeli ni Napolitanke ni Balaton, komentirali su mnogi “španceraši” na nedjeljnoj šetnji lijevom obalom Mure kod Murskog Središa

Najmlai sudionik Tomo Frani s djedom i bakom prolazi krajolikom Fuseka

Društvo žena, predvoeno živahnom Anicom Varaga, primalo je prijavnice sudionika, a najstariji je 82-godišnji Rudolf Vraniar, a najmlai etverogodišnji David Pahor, no oni nisu prešli itavu stazu. Društvo žena održalo je izbor miss i mistera špancera. Missica je Nasta Crnkovi iz Štrukovca, a mister Martin Nedeljko iz Murskog Središa. Zabavom, pjesmom, plesom i nagradnim igrama završen je dan, a ujedno i Dani grada, koji su zapoeli još u subotu ujutro. (S. Mesari)

CENTAR Rudolfa Steinera dobiva fasadu i stolariju

Unuk osnivaa porschea daje znaajnu donaciju Kompletnu vanjsku stolariju za Centar Rudolfa Steinera donira Peter Daniel Porsche, unuk osnivaa porschea. Na objektu su bili postavljeni takozvani "slijepi okviri“, a da bi se mogla montirati stolarija, potrebno je izvesti radove na vanjskoj izolaciji i fasadi. Za izvoenje spomenutih radova potrebno je prikupiti i dodatna sredstva, zbog ega

traje velika akcija prikupljanja sredstava gotovo u cijeloj Europi, u koju su se ukljuila antropozofska društva iz Italije i Švicarske, te farmaceutska tvrtka "Weleda" i mnogi pojedinci štovatelji djela dr. Rudolfa Steinera. Prema trenutnim informacijama, fasada i vanjska stolarija mogle bi biti gotove do 7. Dana Rudolfa Steinera. (J.Š.)

ESTITKE ueniku SŠ Prelog

Preloški gradonaelnik priredio prijam za Luku Mesaria Preloški gradonaelnik Dragutin Glavina u ponedjeljak je priredio prijam za uenika Srednje škole Prelog Luku Mesaria i njegovog mentora prof. Mišu Rašana. Podsjetimo, Luka je osvojio srebrnu medalju na ovogodišnjem Meunarodnom natjecanju uenikih istraživakih projekata, održanom u Nizozemskoj. Uenik je uz pomo svog mentora napravio istraživanje o europskom dabru, na kojem je radio još od prošle školske godine, a o ijoj kvaliteti govori i podatak da je nagraen i zlatnom medaljom na državnom natjecanju. Vrijedi spomenuti i profesore Maju Labaš i Juricu Vugrina koji su Luku pripremili za prezentaciju rada na engleskom jeziku. Gradonaelnik je estitao Luki na velikom i znaajnom uspjehu te mu zaželio uspjeh u daljnjem radu. Luka je zahvalio na estitki i ukratko se osvrnuo na projekt, odnosno same ciljeve istraživanja. Istraži-

vano je podruje europskog dabra na lokaciji Perutnica, na starom rukavcu rijeke Drave, kod naselja Otok, a ciljevi istraživanja bili su analizirati vrstu drvea koju dabar grize, visinu grizotine, procijeniti starost grizotine, promjer i udaljenost grizotine od vode. Istraživanje je zapoeto još prošle školske godine, a ove godine krenulo se u osvajanje "europskih znanstvenih voda“. Naime, projekt je prijavljen za Biološki kongres u Šibeniku te za Meunarodni simpozij o europskom dabru u Ivani - Gradu. Prisutnima se takoer obratio i prof. Miša Rašan te zahvalio na podršci i novanoj pomoi za kupnju avionske karte, što je olakšalo njihov put u Nizozemsku. Zahvalama su se pridružili i ravnatelj Tomislav Gregur te Lukina majka. Luki je uruena novana nagrada, zlatnik Grada Preloga, te Fotomonograija Preloga, a mentoru prof. Miši Rašanu zlatnik Grada i knjiga "Povijest Meimurja". (vk, foto: vipro)

DEKANOVEC

Hrvatski laburisti osnovali ogranak Hrvatski laburisti – Stranka rada osnovali 13. po redu ogranak u Meimurskoj županiji, i to u opini Dekanovec. Za predsjednika je izabran dosadašnji povjerenik Željko Žerjav, za tajnicu Vera Jambroši, dok izvršni odbor ine Slavko

Strahija, Juraj Pintari i Miroslav Baksa. - Nastavljamo i dalje s osnivanjem novih ogranaka, te novim akcijama kojima želimo pomoi svakom poštenom i podcijenjenom radniku, poruuju Laburisti u priopenju za javnost. (vk)


12

Kroz Međimurje

OTKRIE

U

mjetniki fotograf i istraživa prirode Josip Horvat Majzek, koji je do sada priredio 22 samostalne izložbe slika na temu prirode i ljudi, odnosno ljepota našega kraja, otkrio je tri nove vrste u Meimurju, odnosno na porjeju rijeke Mure, jednog sisavca, pticu i novu orhideju koji žive u našem kraju.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

TRI nove životinjske i biljne vrste u Meimurju

MAJZEK OTKRIO

Tri nove vrste u Meimurju: sisavac, ptica i orhideja u akovcu, kad je prikazao sto nepoznatih i najljepših biljaka Meimurja, od ega je 25 u crvenoj knjizi, a koju je otvorio dr. sc. Gordan Luka, Majzek se i dalje nastavio baviti fotograiranjem lore. Još prije otkrio je staništa pet vrsta meimurskih orhideja, stanište crnkaste sase i drugih zaštienih biljaka. Sad je na lokalitetu u opini Domašinec otkrio

Nije dabar, ve barska nutrija Svakodnevno boravei u prirodi sa svojim fotoaparatom, Josip Horvat Majzek je prošle godine u opini Podturen uoio novu životinjsku vrstu. On o tome kaže: - U prvi mah mislio sam da je rije o dabru, samo manjem, no uskoro sam uvidio da to nije dabar. Životinja je imala drugaiji rep, ali i plivae kožice na nogama. Tragao sam za njom mjesecima da bih je snimio i konano mi je uspjelo. Rije je o barskoj nutriji, latinski Myocastor coypus, sisavcu koji naraste do 10 kilograma težine. Životinja je glodavac i hrani se biljem, a aktivna je i po danu, za razliku od dabra. Invazivna je vrsta, a k nama je vjerojatno dospio iz europskih zemalja. Barska nutrija porijeklom je iz Južne

25. svibnja 2012.

Barska nutrija

Bjelovrata muharica

Orhideja jajoliki opotac

Amerike, a živi u movarama i vodenim staništima. Životinja ima veliku glavu, male, visoko smještene oi i uši, te robusno tijelo dugako 47 do 58 centimetara, no samo joj je rep dugaak ak od 34 do 41 centimetra. Može narasti do metra u dužinu.

Meimurju, bjelovratu muharicu, latinski Ficedula albicollis. Snimljen je mužjak. Ptica nešto vea od vrapca ima crno - bijele pruge poput zebre, gledano bono. Hrani se lovom na sitne insekte. Usput, ovo nije prvo otkrie nove ptice u našem kraju. Nedavno je Majzek otkrio i crnu rodu te prstenovao tri mlada ptia, a još prije dva mjesta gdje gni-

jezde ptice pelarice. Uz to, godinama prati populaciju bijelih roda u našem kraju, a od 1987. do 2002. godine kao suradnik Ornitološkog zavoda HAZU, sve do pojave ptije gripe, kad se u Zavodu odustalo od prstenovanja zbog opasnosti.

Bjelovrata muharica U opini Podturen Majzek je otkrio i novu vrstu ptice u

novu, šestu vrstu orhideje koja raste u Meimurju. Orhideja nosi hrvatski naziv ‘jajoliki opotac’, a latinski naziv biljke je Listera ovata. Na taj je nain meimurska lora i fauna postala bogatija za još tri vrste, a Majzek kaže da je to njegov doprinos Danu zaštite prirode i Danu bioraznolikosti. (J. Šimunko, foto Z: Vrzan, Majzek)

Šesta vrsta orhideje Na posljetku, nakon izložbe “Cvetje Meimurja”

Josip Horvat Majzek kao strastveni zaljubljenik prirode u svakodnevnom obilasku

SVJETSKI Dan zaštite prirode 22. svibnja i Meunarodni dan biološke raznolikosti

Regionalni park Mura - Drava mora ostati zaštieni dio prirode - Na podruju rijeka Mure i Drave do sada je zabilježeno oko 300 razliitih svojti vaskularne flore, od kojih su 42 svojte strogo zaštiene temeljem Zakona o zaštiti prirode. Od ukupnog broja strogo zaštienih svojti, njih je ak 28 procijenjeno kao ugroženo. U parku boravi 19 vrsta strogo zaštienih sisavaca, 177 vrsta ptica, te 72 vrste riba, mnoštvo leptira itd.

P

ovodom s v jet skog Dana zaštite prirode i Meunarodnog dana bioraznolikosti, javna ustanova “Meimurska priroda“, što je službeni skraeni naziv Javne ustanove za upravljanje zaštienim prirodnim vrijednostima na podruju Meimurske županije, organizirala je u utorak 22. svibnja u Svetom Martinu na Muri predavanje na temu “Zaštita prirode u RH i biološka raznolikost Meimurske županije”. Predavaica je bila prof. Mihaela Mesari, koja vodi strunu službu Javne ustanove “Meimurska priroda”, i uz ostalo je iznijela osnovne podatke o bioraznolikosti našega kraja, posebice u podruju parka Mura – Drava. Ravnatelj Siniša Golub i Mihaela Mesari kažu: - Podruje Meimurske županije (bez obzira na brojne pritiske od strane ljudskih djelatnosti i njegovog negativnog utjecaja) još uvijek se odlikuje znaajnom biološkom raznolikošu. Najznaajnija biološka raznolikost Meimurja nalazi se unutar Regionalnog parka Mura - Drava (ali i izvan njega na znaajnim staništima nalaze se razliite biljne i životinjske vrste – djelomino obuhvaene Nacionalnom ekološkom mrežom). Regionalni park Mura - Drava

obiluje velikim brojem staništa, a posebno su znaajna vlažna staništa – ak 60 tipova prema Nacionalnoj klasiikaciji staništa, od kojih je ak 37 rijetko i ugroženo. Na podruju rijeka Mure i Drave do sada je zabilježeno oko 300 razliitih svojti vaskularne lore, od kojih su 42 svojte strogo zaštiene temeljem Zakona o zaštiti prirode. Od ukupnog broja strogo zaštienih svojti, njih ak 28 procijenjeno je kao ugroženo, s rizikom od izumiranja na podruju RH, te se nalaze u Crvenoj knjizi vaskularne

lore Hrvatske. Park predstavlja podruje rasprostranjenosti 19 strogo zaštienih, odnosno zaštienih vrsta sisavaca. Ukupni broj zabilježenih vodozemaca na podruju Mure i Drave je 11. Prema nekim istraživanjima, u Parku ima ak 177 vrsta ptica, dok su Mikuška i Tomik 2009. godine dokazali prisutnost 89 vrsta, od ega su 54 vrste bile gnjezdarice. Broj do sada zabilježenih vrsta riba u Dravi i Muri iznosi ak 73. Prema Crvenoj knjizi vretenca Hrvatske, Park je podruje rasprostranjenosti 24 strogo zaštienih ili zaštie-

nih vrsta vretenaca, od kojih se 10 nalazi u kategoriji pred izumiranjem. Tako je u sjevernim dijelovima Hrvatske poznato oko 106 vrsta danjih leptira. Osim Regionalnog parka, na podruju Meimurske županije znaajna bioraznolikost nalazi se na podruju gornjeg Meimurja – to je spomenik prirode Bedekovieve grabe te brojni okolni travnjaci. Naravno, i u ostalim dijelovima Meimurja postoje staništa na kojima obitavaju tipine biljne i životinjske vrste, speciine za našu biogeografsku regiju. Sa stajališta

struke zaštite prirode, ouvana staništa preduvjet su bogate bioraznolikosti. Odreene biljke i životinje zadržat e se na odreenom prostoru ukoliko je stanište dovoljno ouvano, dinamino, cjelovito i stabilno. U Republici Hrvatskoj bazu rezultata inventarizacije uva Državni zavod za zaštitu prirode kao središnja Ustanova za obavljanje strunih poslova zaštite prirode u RH. Prema lanku 65., Zavod uspostavlja i provodi inventarizaciju svih sastavnica biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti (svojte, stanišni tipovi, geolokaliteti i tipovi krajobraza), kartiranje ugroženih svojti, geolokaliteta i stanišnih tipova, te njihovo stalno i pravodobno dopunjavanje. Podaci o inventarizaciji dostavljaju se Ministarstvu. Podaci su javni, osim ako se zbog zaštite divljih svojti ili staništa podaci ne proglase tajnim. Zavod prati i organizira praenje stanja ouvanosti prirode (monitoring). Praenje stanja ouvanosti prirode obuhvaa: praenje i ocjenu stanja bioloških svojti, njihovih staništa, stanišnih tipova, ekološki znaajnih podruja, ekoloških sustava, ekološke mreže te tipova krajobraza, praenje promjena geoloških vrijednosti (pojave

klizišta, urušavanja, novih izvora i sl.), što obuhvaa i izradu posebnih geoloških karata kao podlogu za daljnja istraživanja i praenja, te praenje stanja zaštienih prirodnih vrijednosti. Prema lanku 67., istraživanje zaštienih prirodnih vrijednosti i speleoloških objekata može se obavljati na temelju rješenja Ministarstva. Rješenje kojim se odobrava istraživanje sadrži uvjete pod kojima se ono može provesti, a rješenje moraju zatražiti i djelatnici javne ustanove. Vlasnik ili nositelj prava korištenja zemljišta ili vodene površine mora omoguiti istraživanje zaštienih prirodnih vrijednosti osobi koja za to ima odobrenje iz stavka 1. ovoga lanka. Osoba koja je obavila istraživanja dužna je o rezultatima istraživanja izvijestiti Ministarstvo i Zavod u roku od trideset dana od dana završetka istraživanja. Koprivniki biolog Goran Šafarek tijekom dvogodišnjega terenskog istraživanja napravio je detaljnu kartu staništa rezervata Veliki Pažut, te utvrdio da postoji više od 30 razliitih tipova staništa, a na slinim rijekama u Europi tek ih je nekoliko, što govori o velikoj bioraznolikosti rezervata. (J. Šimunko)


25. svibnja 2012.

Kroz Međimurje 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Tomši, Kuni, Dvanajšak i Martin na predstavljanju vina u akovekom Podroomu

S pajdašima pušipel i na pjesmu vue...

Kocijanovi, Štamparovi i Jakopii na promociji vina u Patrixu

URBANOVO 2012., najvea i najznaajnija vinarsko - gastronomska priredba u Meimurju i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, od 18. svibnja do 1. lipnja: Dan otvorenih podruma dobar uvod u drugo poluvrijeme Urbanova 2012.

Tisue posjetitelja oduševljeno vinima, domainima, delicijama i krajolikom Dan otvorenih podruma dobar uvod u “drugo poluvrijeme” Urbanova 2012. PRIPREMILI: STJEPAN MESARI, DEJAN ZRNA FOTO:ZLATKO FOTO: ZLATKO VRZAN Jedan od najljepših dana na Danima vina u županiji Zrinskih - Urbanovo 2012., priredbi koja je zapoela u etvrtak, a kulminaciju e doživjeti ovaj vikend, bio je subotnji Dan otvorenih podruma na Meimurskoj vinskoj cesti. Sportskim rjenikom reeno, bilo je ovo odlino prvo poluvrijeme i sjajan uvod u, nadajmo se, vrhunski nastavak “utakmice” ovaj vikend u Štrigovi i Svetom Urbanu. U subotu od ranih jutarnjih sati mnogi posjetitelji, turisti i gosti u kolonama su hrlili prema štrigovskim bregima u posjet nekima od brojnih otvorenih podruma na Meimurskoj vinskoj cesti. Josip Mikec, tajnik u TIC-u

Štrigova, rekao je kako je samo u jednom trenutku ak devet autobusa s turistima došlo u središte Štrigove, a potom odvezlo ljude na Vinsku cestu.

Pušipelu prošlogodišnje berbe - najviše ocjene Ekipa Meimurskih novina obišla je podrume obitelji Dvanajšak - Kozol, Štampar, Cmrenjak, Kuni, Danice i Borisa Novaka, Kerman, Kocijan i Kojter i svugdje naišla na grupe razdraganih ljudi iz svih krajeva Hrvatske, ali i regije. Gosti izvan naše županije trebali bi biti sinonim za Dane otvorenih podruma u godinama koje dolaze. Sigurno je da e mnogi od njih, a možda i svi, u svojim sredinama priati kako im je lijepo bilo u Meimurju i kako su dobri meimurski pinoti, rizlinzi,

graševine, silvanci, chardonayi i poglavito pušipel, zaštiena vrsta meimurskog vina. Zagrepane, Virovitiane, Spliane, Rijeane, Osjeane i mnoge druge pušipel je oduševio svojom svježinom i pitkošu. Oni koji su kušali pušipel prestiq kasne i izborne berbe ostali su bez rijei, uz duboke uzdahe i odobravanje za izuzetnost kimanjem glavama. Osim vina, izvrsne ocjene zaslužili su i dobili vinari za domae delicije koje su se nudile na stolovima, od mesa z tiblice, preko sira z vrhnjem, do odojka i bograa.

Štrigova ovaj vikend u epicentru dogaanja Pria o pušipelu nastavlja se i danas u petak u sportskoj dvorani u Štrigovi, gdje se u 10 sati otvara IV. estival pušipela, ali i

DOŽIVLJAJ ZA PAMENJE: Gastronautska elita Hrvatske na Urbanovom! U arobnu priu Urbanovoga i Bajkovitih okusa Meimurja ukljuili su se vodei hrvatski gastronauti i enolozi, tako da posjetitelje 4. Festivala pušipela, Bajkovitih okusa Meimurja i sajma vinarske i vinogradarske opreme, koji e se od 25. do 27. svibnja održavati u sportskoj dvorani OŠ Štrigova, oekuje vrhunski enogastronomski doživljaj kakav još nije vien na ovim prostorima.

Rene Bakalovi, Saša Špiranec, Raul Lajtman i Ivanka Rosati samo su neka od svjetski priznatih imena koja e u itavom nizu posebno pripremljenih polusatnih radionica na izložbenom prostoru TZMŽ-a gostima Urbanovoga prezentirati naine sljubljivanja najboljih meimurskih vina s tradicionalnim jelima i s posjetiteljima podijeliti svoj

Ivan Petek vodi Kermanovo vinogradarstvo, a vinograd je kao iz raja

doživljaj Bajkovitih okusa Meimurja. Aktraktivne, pro esionalno voene degustacije jela i pila oduvijek su bile poseban mamac za publiku, a ovakvu priliku bilo bi zaista šteta propustiti. Doite i okusite Urbanovo 2012.! Detaljan program i tonu satnicu radionica potražite na www.urbanovo.hr

Bajkovitih okusa Meimurja, te IV. sajam vinogradarsko - vinogradarske opreme. Festival pušipela traje od petka do nedjelje naveer, kada e se na ovu lijepu, korisnu i bajkovitu priredbu spustiti zavjesa, a ostati sjeanja na Dane vina u županiji Zrinskih, koji su postali nezaobilazan dogaaj hrvatskoga kontinentalnog vinarstva i turizma. Blagdan je Svetog Urbana, zaštitnika meimurskih vinogradara i vinara, ali i naselja, u petak 25. svibnja, te e od 20 sati u mjesnoj kapeli biti služena sveta misa na koju dolaze vinari, ali i turisti i gosti. Predstavljanje Udruge za zaštitu meimurskih autohtonih proizvoda je u subotu od 10 sati i dogaaj je to na kojemu e biti predstavljeni i na kušanje i prodaju ponueni zaštieni ali i tradicionalni proizvodi, košino ulje, meso z tiblice, kozji sir, sir turoš i drugi vrhunski proizvodi s mirisom meimurskog podneblja.

Štamparov podrum iz kojeg su potekle najljepše vinske prie

U zdravlje s poslovnim prijateljima

Voenje degustacije Boris Novak odradio je vrhunski

MESAP - Nedeliše: ocijenjeni pušipeli i moslavci

Dvanajšakovim vinima dva zlata i srebro Poznati su rezultati ocjenjivanja vina marke pušipel i moslavac, prijavljeni na ocjenjivanje za potrebe MESAP-a Nedeliše 2012. Komisija u sastavu Marijan ižmešija, Zdenko Ivankovi, Branka Mihaljevi, Marko Karoglan i Goran Marmili je u prostorijama MESAP-a u Nedelišu ocijenila 19 uzoraka pušipela berbe 2011. i 2012. godine. Dodijeljene su etiri zlatne medalje, šest srebrnih medalja, šest bronanih medalja i tri priznanja. - Zlatne medalje za svoje pušipele osvojili su Vinogradarstvo i podrumarstvo Cmrenjak iz Svetog Urbana, koje je osvojilo najviše bodova (88), Vina Dvanajšak iz Dragoslavca, i to dvije medalje, te

Vinogradarstvo i vinarstvo Kocijan iz Štrigove. Srebrne medalje osvojili su Zvonko Kerman, Nedeliše, Danica i Boris Novak (2 puta), Banfi, Vina Kojter, Sveti Urban, Vina Dvanajšak, Dragoslavec, i OPG Milivoj Kossi, Nedeliše. Bronane medalje osvojili su Vina Kuni, Banfi, Vinogradarstvo i podrumarstvo Cmrenjak, Sveti Urban, OPG Vladimir Horvat, Sveti Urban, Viktor Kerman, Sveti Urban i Vinogradarstvo i podrumarstvo Tomši, Železna Gora. Priznanja su osvojili Mihalj Novinšak, Sveti Martin na Muri, Stjepan Krznar, Macinec, i Viktor Kerman, Sveti Urban. Odlija e biti podijeljena na Urbanovo 2012., ovaj petak (danas) u Štrigovi u popodnevnim satima. (S. Mesari)

Oldtimeristi su se okrijepili kod Antuna i Jelene Kojter


14

Poljodjelstvo

AKOVEKI PLAC I SAJAM SRIJEDOM

Novaki, Makovec i Dobraniev unuk Peri rezanjem vrpce otvaraju vonjak starinskih sorti jabuka

Jagode, trešnje, stari bicikli, ali i odojci U srijedu je bio blagdan Svetog Deziderija (Željko), po domaem Dežijovo, i nekada je to znaio kraj proljetnih kiša i poetak toplijih dana. Slino je bilo prošlu srijedu, malo kišice, malo sunca, što se odrazilo i na posjet ljudi akovekom placu i sajmu. Solidan broj ljudi okupio se na jednom i drugom mjestu, a trgovalo se osrednje. Na placu su najtraženiji bili mladi krumpir, jagode i trešnje, a na sajmu kukuruz, pšenica

CIJENE POJEDINIH ARTIKALA

- trešnje 16 kn/kg - jagode 20 kn/kg - jabuke 6 kn/kg - puterica 12 kn/kg - ml. luk 5 kn/pušlek - ml. krumpir 8 kn/kg - domai ocat 10 kn/l - kosiše 40 kn/kom - kuni 100 kn/kom - peena kraa 40 kn/porc. i stara krama, a meu njom kupovali su se stari bicikli, u voznom i nevoznom stanju. Manje od uobiajenog prodavali su se pilii, raii i žibeki, a nešto bolje kokoši nesilice. Dobro je išlo rezano cvijee, kao i ono za presaivanje na gredice ili na balkonske posude. I kod peenjara je živnulo. Oito je od nekuda ljudima došao novac. Nakon duljeg vremena na sajmu su na prodaju ponueni odojci, i to po tisuu kuna za par. (S. Mesari, Z. Vrzan)

25. svibnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

UDRUGA voara, vinogradara i povrara opine Sveti Martin na Muri

lanovi udruge posjeduju 60-ak hektara vonjaka, vinogradari tek postaju znaajni dio poljoprivrede, povrari su mali, ali hrabri. Sve to zahvaljujui udruzi i njezinom osnivau i predsjedniku Mladenu Dobraniu

Obilježili deset godina uspješnog rada i promocije voarstva PIŠE: STJEPAN MESARI U proljee 2002. godine, na poticaj Mladena Dobrania iz Brezovca, osnovana je Udruga voara, vinogradara i povrara opine Sveti Martin na Muri, koja je u petak 18. svibnja obilježila i proslavila 10. obljetnicu osnutka i isto toliko godina uspješnog rada. - I ne samo rada, nego i promocije voarstva, posebice jabuke, te jednako tako naše opine, županije i regije, naglasio je Mladen Dobrani na poetku proslave ne velikog ali znaajnog jubileja udruge koja broji pedesetak lanova. - Za ovako malu opinu udruga je zaista korisna, krasi je kvalitetan rad i svakako je doprinijela gospodarskom razvitku naše opine, jer, osim što je kvalitetno obraeno preko sto hektara površina, tu je izgraeno nekoliko hladnjaa i skladišta, okupljenim je lanovima, gostima i uzvanicima rekao opinski naelnik Franjo Makovec, koji ima puno smisla i osjeaja za rad udruge. Predsjednik Skupštine Meimurske županije je, estitajui obljetnicu, lanovima udruge poruio neka i dalje idu ovako hrabro naprijed, jer ne samo što su korisni za sebe i svoje obitelji nego i za meimursko, poglavito gornjomeimursko voarstvo i sveukupno gospodarstvo u opini i županiji.

Vonjak starinskih sorti jabuka i drugog voa Sveanost je zapoela otvorenjem novog vonjaka starinskih sorti jabuka i dru-

Sudionici sveane sjednice u konferencijskoj dvorani

Šubi i Dobrani ustvruju da su voke u dobroj kondiciji te da su tretiranja ekološki prihvatljiva

gih voki u vlasništvu OPG-a Dobrani iz Brezovca, gdje je Dobrani rekao kako je OPG od Opine Sveti Martin na Muri na 30 godina u zakup dobio zemljište na kojem su posaene voke starinskih i tradicionalnih meimurskih sorti, kao što su mašanjka, raneta, london peping, ljetna mušaja, bobovec, poganica, klopanjka, citronka, jušika,

kanada, vugršica, boskop, lesica, topas i druge. - Ove voke uzgojili smo supruga Biserka, kerka Jasmina i ja, i to na osnovu kerkina maturalnog rada u Gospodarskoj školi akovec. Dakle, sve je nastalo na našem gospodarstvu, od sjemenki (koštica), preko divljaka, cijepljenja, do formirane voke sadnice. Stotinjak je

sadnica posaeno 90 posto, to su jabuke, a ima i šljiva, trešanja, višanja, oraha, breskvi, sve e to ovdje biti tretirano maksimalnim korištenjem prirodnih sredstva, odnosno uz minimalno korištenje kemijskih zaštitnih i prehranjivakih sredstava, naglasio je Dobrani, dodavši kako e novi vonjak sa starinskim sortama biti mjesto uzgoja i distribucije plemki i za druge voare. U sklopu proslave i obilježavanje obljetnice rada udruge održana je sveana sjednica, na kojoj su predana priznanja i zahvalnice najzaslužnijim lanovima. Kratka, jezgrovita i aktualna predavanja održali su vrsni agronomski strunjaci mr. sc. Milorad Šubi i mr. sc. Tomislav Tomši. Gosti proslave bili su prof. Petar Novaki, predsjednik Skupštine Meimurske županije, i Franjo Makovec, svetomartinski opinski naelnik, te predstavnici društava, klubova i udruga s podruja opine Sveti Martin na Muri. Zajednikim druženjem svih sudionika u Seoskom turizmu “Gorianec”, gdje je održana i osnivaka skupština 2002. godine, uz bogra i glazbeni sastav Eko band, završeno je obilježavanje jubileja ove zaista vrijedne udruge. Podijeljene su zahvalnice Mladenu Dobraniu, Krunoslavu Colaru, Franji Novaku, Silviju Lovreniu, Mihajlu Novinšaku, Vladimiru erinoviu, Zdravku Šafariu, Tomislavu Tomšiu, Marijanu ižmešiji, Petru Vukoviu i Opini Sveti Martin na Muri, za rad i doprinos udruzi u proteklom razdoblju.


25. svibnja 2012.

Poljodjelstvo 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VAŠ VRT U proljee se voli vrt!

Cvjetno grmlje Kako je lijep ovaj Svijet! Ovdje potok, ondje cvijet. Tako je nekako išla pjesma. Uili smo je u školi. Oni koji smo je uili. Ljepota svuda oko nas, samo joj treba dopustiti da bude viena. Kraj maja, rane lipe cvatu, kasne se spremaju. Pa jasmini mirišu tako opojno da nam uope ne treba vina da bismo bili pijani. ujete li korijenje kako pije vodu, male zelene lisne centrale kako pretvaraju energiju Sunca u kemijsku energiju organske mase? Slušajte, sve se to uje u zujanju pela. Ako pozorno gledate, vidjet ete kako se oplouju cvjetovi trava da bi nastalo zrno za buduu mravlju gozbu. Pele rade, mravi rade, da li su i ljudi tu negdje? Jesu. Vrtlar sadi, zidar gradi a knjigovoa zbraja. I to je dio prie.

U ovako lijepom svijetu, ini se primjereno priati o cvjetnom grmlju. Nekad je cvjetnu osnovu vrta inilo jednogodišnje cvijee i trajnice. Ali se sad cvatue grmlje koristi za stvaranje trajnog drvenastog okvira, pozadine za mnoge druge cvjetne vrste. Porastu zanimanja za cvjetne grmove u hortikulturi znaajno je doprinio njihov uzgoj u kontejnerima – teglama, što prilino pojednostavnjuje njihovu manipulaciju i produžava povoljno vrijeme sadnje. Tako se cvjetno grmlje može nabaviti a onda i posaditi u vrijeme kad je ono najatraktivnije – u vrijeme cvatnje. Kad se presauje grmlje iz zemlje, to se mora izvesti u vrijeme mirovanja vegetacije. Tada su cvjetni grmovi prilino neza-

nimljivi, bez liša i, naravno, bez cvijeta. Kad je presadnja cvjetnih grmova pojednostavljena, a ponuda u vrtnim centrima proširena, došle su do izražaja sve prednosti cvjetnog grmlja pred jednogodišnjim cvijeem i trajnicama. Ovdje otpada sadnja koja se ponavlja svake godine ili vaenje i presadnja svakih nekoliko godina. Puževi im nisu tolika prijetnja, a i zalijevanje je mnogo jednostavnije i rjee. Izvan perioda cvatnje grmlje daje zelenu zaštitu od pogleda i dobro je sklonište za ptice i ostale divlje - domae životinje. Osim zalijevanja cvatue

grmlje od svih drugih mjera njege grmlje traži samo povremeno orezivanje, uklanjanje ocvalih cvjetova, okopavanje ili maliranje i gnojidbu. Cvatue ili cvjetno grmlje je zaista dobra odluka, ako imate malo vremena za «pipkanje» po vrtu, a volite raskošne boje i mirise. Priat u Vam nekoliko iduih susreta o cvjetnom grmlju. Ovaj emo puta preskoiti «Kraljevske obitelji» ruža i rododendrona, o njima smo dosta priali do sada, ali zato ima ‘more drugih’ jednako zanimljivih vrsta. Pozdravi iz Vrtnog centra IVA!

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijaliska ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 12 sati, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - dežurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PRELOG: Specijalizirana ambulanta za male

živonje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠE: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA: Ambulan-

ta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarskosanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sa, subotom od 7,00 do 10,00 sa. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC

Punomasna, pržena (tostirana) soja u hranidbi mlijenih krava Preživai, kao što su krave, ovce i koze, mogu u hranidbi koristiti punomasno sojino zrno bez ikakve prethodne obrade. No ipak i s takvim sojinim zrnom u hranidbi mlijenih krava trebamo biti oprezni. Razlog oprezu proizlazi iz injenice da u hranidbi mlijenih krava koristimo ureu ili slina krmiva. Sirovo, sojino zrno sadrži enzim ureazu, koja u kontaktu s ureom uništava njezino efikasno djelovanje u obroku. Osim toga, korištenjem smjese za mlijene krave koje sadrže ureu i mljeveno, sirovo sojino zrno prilikom skladištenja i uvanja postepeno otpuštaju miris na amonijak. Zato, zbog raspada uree i otpuštanja amonijaka, urea ne bi trebala biti dodavana u obroke koji sadrže sirovo, mljeveno zrno. Termika obrada sirova sojina zrna inaktivira enzim ureazu, produžuje vrijeme skladištenja i uvanja sojina zrna razaranjem enzima lipaze, te poveava sadržaj by-pass bjelanevina u punomasnoj soji. Posljednjih godina istraživanja dokazuju važnost by-pass (u buragu neraz-

gradivih) bjelanevina u hranidbi visoko mlijenih krava. By-pass bjelanevine su one bjelanevine koje izbjegavaju i zaobilaze ermentaciju u buragu krava, te su dostupne za apsorpciju u tankom crijevu. S porastom proizvodnje mlijeka stvara se potreba za stalnim izvorom by-pass bjelanevina koji e izbjei mikroorganizme i ermentaciju u buragu,te tada zadovoljiti potrebe za njima. Openito se smatra da bi oko 35 do 40% od ukupnih bjelanevina trebale biti by-pass bjelanevine. Toplinski obraeno sojino zrno sadrži 33 do 44% bjelanevina, 15 do 22% sirovih masti i openito ima sadržaj vlage oko 12%. Prosjeni sadržaj by-pass bjelanevina od ukupnih bjelanevina, za pravilno termiki obraenu soju, je oko 60%. Prženje sojina zrna vrlo je popularan nain upotrebe sojina zrna u hranidbi domaih životinja, zbog njegovog sadržaja by-pass bjelanevina i masti. Dva su osnovna tipa i naješa naina prženja sojina zrna. Prženje soje u bubnju ili u visoko temperaturnom sušio-

niku kod kojeg se zrno soje prevozi preko per oriranog poda kroz koji se upuhuje upuhuje vrui zrak. Prženjem u bubnju sojino zrno ubacuje se u rotacioni bubanj gdje se visoka temperatura postiže naješe otvorenim plamenom i u kojem zrno ostaje od jedne minute do pola sata, ovisno o tehnologiji prženja. Ako smo sojino zrno pržili nižom temperaturom, tada je sadržaj by-pass bjelanevina znatno smanjen. Osim samog postupka prženja soje na kvalitetu upotrebe i proizvodne rezultate mlijenih krava utjee i veliina estica prilikom mljevenja. Veliina estica pržene soje može utjecati na nain iskorištavanja bjelanevina. Ova injenica proizlazi iz podataka da se bjelanevine iz manjih estica soje brže razgrauje u buragu nego bjelanevine iz veih estica soje. Upotreba pržene, punomasne soje u obroku mlijenih krava poznata je i cijenjena zbog injenice da je pržena soja visoko ješna i ima visoku koncentraciju hranjivih tvari (probavljiva vlakna, mast i protein). U veini istraživakih

pokusa koji su se provodili, pržena soja bila je zamjenjivana za smjesu sojine same i žitarica (uglavnom kukuruz). Na taj se nain otvorila mogunost za podmirenje visokih koncentracija hranjiva u obroku, a uz smanjenje topivih ugljikohidrata (mogunost metabolikih poremeaja), koji imaju porijeklo iz žitarica. Posljednjih godina vršila su se mnoga istraživanja o upotrebi soje i njenih nusproizvoda u hranidbi mlijenih krava. Istraživanja dokazuju da krave hranjene prženom, punomasnom sojom proizvode više mlijeka i mlijeka korigiranoga na mlijenu mast od krava koje su jele sirovo zrno ili sojinu samu. Zamjenjivanje sojine same s termiki obraenom punomasnom sojom u obroku krava konzumacija obroka ostaje na željenoj razini, dok se javlja poveanje mlijenosti za oko 6-8%. Ovi navodi mogu se objasniti poveanjem iskoristivosti masti iz ponuenog obroka, odnosno na smanjenu sintezu vlastitih endogenih masti iz octene i maslane kiseline. Vedran Trogrli dr.vet.med.

NOVO

VONE SADNICE

Podrum Štrigova

breskva nektarina lijeska malina kupina ogrozd ribiz

PRODAJNO MJESTO jabuka kruška dunja mušmula trešnja višnja šljiva marelica

Štrigova 71 tel: 040 851 013

Ruže stablašice i lozni cijepovi jabuke • šljive AKCIJA trešnje • višnje - 20% NOVO U PONUDI GOJI

OSKORUŠA

KIVIKA ARGUTA (mini kivi)

Struan savjet i vrhunska usluga


16

Mozaik

DRŽAVNO natjecanje iz biologije za osnovne i srednje škole

Biolozima dva trea mjesta u istraživakim radovima Državno natjecanje u znanju i samostalnim istraživakim radovima iz biologije 2011./2012. održano je u Vrsaru. U istraživakim radovima meimurski predstavnici osvojili su dva trea mjesta: Lucija Hodak i Marta Vlahek, rad "Sastav faune beskralješnjaka na razliitim travnjacima donjeg Meimurja", 3. mjesto, Srednja škola Prelog , mentor Mišo Rašan, i Lora Alijaševi i Ana Kadi, rad "Raznolikost makrobeskralježnjaka rijeke Drave na podruju hidroenergetskog sustava akovec", 3. mjesto, OŠ Ivana Gorana Kovaia Sveti Juraj na Bregu, mentorica Dunja Turk. Nastupili su još: Laura Pelšnar, 10. mjesto, I. OŠ akovec, mentor Zvonimir Mali, Ivona Levak, 7. mjesto, OŠ Ivanovec, mentorica Marija Puri Hranjec, Josip Tarandek, 9. mjesto, Gimnazija akovec, mentorica Nevenka Sinkovi, Martina Horvat i Nino Klari, rad "Iniciranost šuma donjeg Meimurja bijelom i žutom imelom", 5. mjesto, Srednja škola Prelog, mentor Mišo Rašan, Bruno Roak i Lara Zrna, rad "Kebra (Myricaria germanica L.)", 6. mjesto, Srednja škola Prelog, mentor Mišo Rašan, te Nino Gajnik i Darije Zdolec, rad "Kako poveati urod rikule u hidroponskom uzgoju", 10. mjesto, Gospodarska škola akovec, mentorica Dunja Geršak.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. svibnja 2012.

UZVRATNI POSJET uenika i profesora amsterdamske srednje škole “Damstede” Meimurju

Gostoljubivošu i prirodnim ljepotama Meimurje osvojilo Nizozemce PIŠE: Bojana Španiek Ve na odlasku gimnazijalaca iz Amsterdama, kad su krenuli prvi dogovori o ponovnom susretu na hrvatskom tlu, i uenici i profesori amsterdamske škole priznali su jedno – o sjevernoj Hrvatskoj ne znaju baš ništa. Obala i more za njih su bile jedine asocijacije na spomen naše zemlje, i tim je više bilo zanimljivo pratiti kakav e dojam kontinent ostaviti na njih. Iako e se mnogima možda uiniti kako se Meimurje i okolica ne mogu mjeriti s brojnim atrakcijama koje Amsterdam krije na svakome koraku, marljivoj organizacijskoj ekipi Gimnazije akovec zapravo je bilo teško "strpati“ sve ono što žele pokazati u svega pet dana. Kocka je tako pala na sljedei itinerarij: ve po dolasku ih je u Gimnaziji akovec doekala prepoznatljiva Multikulti glazbena veer posveena Europi i disko u Prostoru. Idui dan krenuli su u cjelodnevni izlet na kojem su se upoznali s meimurskim ljepotama, prirodom i tradicijom: Udruga "Meimurske roke“ za njih je pripremila radionicu starih zanata, u Štrigovi su posjetili crkvu i vidikovac Maerkin breg, u Svetom Martinu na Muri su razgledali stari mlin i provezli se skelom, u Svetoj Ma-

riji posjetili su etnološki muzej ipke, a kod Legrada pogledali uše Mure u Dravu. U iduim je danima organiziran i posjet Zagrebu, kao i razgledavanje Varaždina, piknik uz trakošansko jezero te iskopavanje fosila u Maranu, a kako je ostavljeno dovoljno slobodnog vremena za druženje s Nakon što domainima, posu uenici Gimnazije jedine su obiteakovec u veljai otputovali lji svoje goste u Nizozemsku i tjedan dana proveli povele na inkao gosti uenika amsterdamske dividualne srednje škole “Damstede”, u svibnju izlete, ak i je red došao i na uzvratni posjet, pa je do Rijeke i tridesetak mladih Nizozemaca u pratnji Opatije.

Ogroman turistiki potencijal

troje profesora prošli tjedan provelo u upoznavanju Meimurja i sjeverne Hrvatske

No, nas je zanimalo kakav su dojam Meimurje i njegova turistika ponuda ostavili na uenike i profesore iz Nizozemske. U jednome su složni – Meimurje je prekrasno! Brežuljkasti krajolik, "urbanost“ i veliina akovca, zelenilo, te ureenost i istoa stavke su koje su najviše impresionirale naše goste, pa nam je i profesor biologije Bas Overwater rekao kako smatra da Meimurje ima ogroman turistiki potencijal. No, uoio je i jednu boljku na kojoj emo ipak trebati poraditi želimo li doista turizam uiniti prihodovnom

Spremni za EU! Kako su gosti iz Nizozemske u Meimurju boravili baš u vrijeme Europskog tjedna, pitanje je li Hrvatska spremna za Europsku uniju nametnulo se samo po sebi. – Ja sam uitelj, a ne politiar!, pokušao se ograditi profesor biologije Bas Overwater, no ipak je donio svoju procjenu, na temelju njemu bitnih stavki. – Ako pogledamo infrastrukturu, ceste i povezanost, rekao bih da je Hrvatska spremna za EU. Osim toga, pokrivenost Wi-Fi signalom je odlina, spremni ste!, našalio se.

“Zar ovdje nitko ne radi?”

Pod strunim okom predsjednice Udruge “Meimurske roke” Mirjane Biber Hren, profesor Jasper Rom okušao se u lonarstvu

g ranom u našoj županiji, a to je ozbiljniji pristup turistikih djelatnika. Naime, na ak tri dogovorena termina velika grupa gostiju i domaina došla je na zatvorena vrata. – Vidi se da još niste navikli na turiste. Nama je cijela ta zbrka možda dodatno pojaala doživljaj, ali taj biste problem svakako morali riješiti u budunosti, preporuio je Bas. Najvei potencijal vidi u meimurskim vinogradima i smatra da bismo baš oko toga trebali koncentrirati svoju turistiku ponudu.

Pozitivna iskustva smještaja kod domaina No, i ovaj je put najvea vrijednost cijelog projekta stu-

No, gorui problem vidi u visokoj stopi nezaposlenosti. Iako je to trenutno problem u cijelom svijetu, pa i u Nizozemskoj, stopa od 16 posto doista je zabrinjavajua. Osobito kad se u obzir uzme da se u Nizozemskoj ona kree oko, za naše pojmove nedostižnih, 5 posto. – No, bit e zanimljivo vidjeti kako e Hrvatska riješiti taj problem, kazao je Bas. Za profesora geograije Jaspera Roma dileme pak uope nema. – Hrvatska je deinitivno ve sada europska zemlja!, zakljuuje.

dijskog putovanja upravo injenica da se uenici smještaju u obiteljima i na taj nain još bolje upoznaju nain života, obiaje i kulturu našega kraja. Kako se naših pedesetak uenika iz Amsterdama vratilo s isto toliko iskustava, ništa drugaije nije se moglo oekivati ni od njihovih nizozemskih kolega. I dok su pojedinci, navikli na odsjedanje u luksuznim hotelima, na smještaj imali pokoju zamjerku, velika je veina prezadovoljna svime što su ovdje doživjeli. Domaini i njihove obitelji su, kažu, vrlo ljubazni i gostoljubivi, kue su daleko vee od onih u Nizozemskoj, a posebno su istaknuli kako je na stolu uvijek ogromna koliina hrane koju ne mogu pojesti, i da domaini neprestano vode brigu da netko sluajno ne ostane gladan.

Kako smo s gostima iz Nizozemske popriali za subotnjeg ispijanja kave na akovekoj špici, nakratko su prokomentirali i ovaj obiaj. - Mislio sam da Nizozemci piju puno kave, a onda sam došao u Hrvatsku. Razlika je u tome što je pijenje kave vaš stil života, a za nas je kava nužnost. Pijemo je puno, ali ne ovako kao vi, na ‘špici’, kavu pijemo kod kue, pojasnio je profesor Bas Overwater. - Došli smo u utorak, i sve terase u gradu su bile pune, nismo se mogli ne zapitati – zar ovi ljudi ne moraju raditi? Mi u Amsterdamu izlazimo tek naveer, i onda na terasi znamo popiti koje pie ili nešto pojesti, tijekom dana ne. Ali meni se svia ovakav nain života, pomalo je talijanski ili austrijski, smatra profesor Jasper Rom. Osim toga, pojasnio nam je profesor geograije Jasper Rom, impresionirani su i injenicom da se u Gimnaziji akovec nastava s gotovo istim brojem uenika odvija na trostruko manjem prostoru, da je predmeta više i da se svejedno postižu odlini rezultati te da još ostaje naina i vremena za dodatne aktivnosti. 

Prirodne ljepote Meimurja oduševile su goste iz Nizozemske

OSNOVNA ŠKOLA Strahoninec

Dobrodošlica biskupu uz pjesmu, recitacije i tamburaše ŠTRIGOVA

Uenici razgledali Državni arhiv Meimurja Uenici završnih razreda Osnovne škole Štrigova posjetili su Državni arhiv Meimurja, koji se nalazi u Štrigovi, u zgradi bivše osnovne škole. Djelatnici arhiva uenike su upoznali s nainom uvanja arhivske grae, nainom obavljanja svojeg posla te s tome što se sve može nai u arhivu.

Uenici su zanimanjem prolistali matine knjige roenih i umrlih, a mnogi su meu zapisanima pronašli svoje prece. Pojedince je boravak u arhivu toliko impresionirao da su odluili dio ljetnih praznika proboraviti tamo, u potrazi za svojim korijenima. (sm, mt)

Varaždinski biskup, monsinjor Josip Mrzljak, posjetio je u srijedu 16. svibnja Osnovnu školu Strahoninec. Ravnateljica, uitelji i djelatnici okupljeni u zbornici poželjeli su dobrodošlicu biskupu, koji je bio u pratnji župnika Branka Sajkovia, a on im se obratio prigodnim rijeima te se

poveo razgovor o školovanju, i koliko je važan odgoj u njemu. Nakon toga biskup se družio s uenicima, koji su pripremili za njega prigodan program, a pod mentorstvom vjerouiteljice Marije Meštri. Posebno su zanimljiva bila pitanja novinarske grupe uenika, koji su ispitivali biskupa

o njegovom djetinjstvu, obitelji, školovanju, sveenikom pozivu, a cijeli "intervju" moi e se proitati u sljedeem izdanju školskog lista "Klopotec". Na kraju susreta razmijenjeni su obostrano i darovi za uspomenu. Nakon sveanog ruka biskup je još jednom zahvalio školi

Tamburaši, uenici škole, oduševili su biskupa meimurskim pjesmama

na dobrodošlici, te se uputio u daljnji obilazak opine i župe Strahoninec. Uistinu lijep i dostojanstven posjet biskupa protekao je u radosnom ozraju te je škola poašena što je bila dio biskupova pastoralnog posjeta. (mz)

Uenici OŠ Strahoninec žele dobrodošlicu biskupu Mrzljaku


25. svibnja 2012.

Dobro je znati 17

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

DONACIJA Euroherca Ekonomskoj i trgovakoj školi akovec

20 darova za 20 godina U prostorima Ekonomske i trgovake škole akovec ovaj je tjedan, u sklopu Eurohercove akcije "20 darova za 20 godina“, povodom obilježavanja dvadeset godina poslovanja Euroherca, uruena etvrta donacija od dvadeset planiranih, ija ukupna vrijednost iznosi milijun kuna. Akcija je okrenuta prema mladima koji e danas - sutra imati svoje obitelji, kao i onim najmlaim lanovima društva s porukom kako ih kao zajednica imamo obvezu usmjeravati na njihovom životnom putu. Donaciju u iznosu od 50.000 kuna za nabavu informatike opreme Ekonomskoj i trgovakoj školi akovec, ravnateljici gi Dušanki Novak, uruila je Klaudija Mavrek, predstavnica Podružnice Euroherc osiguranja akovec.

- Jeste li znali kako je akovec nazvan prema grofu Dimitriusu Chakyju koji je u 13. stoljeu podigao drvenu

utvrdu poznatu kao 'akov toranj'? Osim bogate povijesti i prekrasnih graevina, akovec se dii, ovom kraju svima zna-

nom, Ekonomskom i trgovakom školom akovec, školom koja punih devedeset godina kvalitetno educira generacije

Osiguranje kojem vjerujem

srednjoškolaca, i taj roendan slavi upravo ove godine. Ovu strukovnu školu trenutno pohaa 715 uenika koji se školuju u dva strukovna sektora za pet zanimanja. Hvala Eurohercu, velikom prijatelju naše škole, što nas prati i pomaže nam u razvoju kvalitetnoga poduzetnikog obrazovanja naših uenika. Vjerujem kako e nova informatika oprema našim uenicima omoguiti kvalitetne vježbe i praktinu nastavu, poruila je Dušanka

Novak, ravnateljica Ekonomske i trgovake škole. Program aktivnosti Euroherca predvien je za dvadeset druženja diljem dvadeset gradova Lijepe naše.


18

Mozaik

25. svibnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Ekonomisti 4.C

G Ekonomisti 4.

dnoj nastavi 4. AS Suradnici u razre

ONI SU prije 25 godina bili maturanti Srednjoškolskog centra akovec

Sa sata razredne zajednice na slavlje u Kristal Maturirali su prije 25 godina, ali njima se ini kao da je bilo juEkonomisti 4.E er, kad su pohaali nekadašnji Inokorespodenti 4. INO Srednjoškolski centar akovec. Uspomene na srednjoškolske dane sa svojim kolegama iz školskih klupa obnovili su najprije na satu razredne zajednice sa svojim nekadašnjim razrednicima ili profesorima, a potom su slavlje nastavili u restoranu "Kristal" u akovcu. Okupili su se maturanti školske godine 1986./1987. sljedeih završnih razreda: ekonomisti, trgovci, inokorespodenti, odgajatelji i suradnici u razrednoj nastavi. 4.F Ekonomisti

Ekonomisti 4.A

S dnoj nastavi 4.B Suradnici u razre

Trgovci 4.T

Odgajatelji 4. O

MEIMURSKA ZAKLADA solidarnosti "Katruža“

Prodajom katruža prikupljeno više od deset tisua kuna za oboljele Graani Meimurja po tko koji put pokazali su svoju solidarnost s potrebitima. Prošlu subotu podržali su akciju Meimurske zaklade solidarnosti "Katruža", darivali su katruže iz svojih vrtova, ali i kupovali cvjetove kako bi se prodajom namaknula humanitarna sredstva za oboljele na podruju Meimurja. Prodajom katruža u akovcu je ostvaren prihod od 3.334,15 kuna i 12 eura, u Prelogu je ostvaren prihod od 3.863 kune i 5 eura, u Belici je prikupljeno 1.620 kuna, a u Murskom Središu 1.775 kuna. Ukupno je prikupljeno 10.592,15 kuna i 17 eura.

Upravni odbor Zaklade "Katruža" zahvaljuje svima koju su poklonili katruže za prodaju, te svima koji su kupnjom cvijeta donirali sredstva i na taj nain

svojom humanošu i dobrotom pomogli onima kojima je to najpotrebnije. Posebno zahvaljuju aktivisticama i aktivistima udruge “Priloko srce“ iz Prelo-

ga, Udruzi žena Belica, Društvu žena Mursko Središe, Društvu žena Peklenica, lanicama i lanovima Kulturno - umjetnikog društva "Makovec“ te uenicima i djelatnicima OŠ Vladimira Nazora Pribislavec. Zahvaljuju i svima drugima koji su na bilo koji nain pomogli ovu akciju. Meimurska zaklada solidarnosti "Katruža“ prošli je tjedan održala svoju 114. sjednicu. Dodijeljene su tri pomoi u iznosu od 8.000 kuna. Pomoi su dodijeljene podnositeljima zahtjeva - djeci iz Savske Vesi i Nedeliša za provoenje rehabilitacije terapijskog jahanja u iznosu od po 3.000 kuna i podnositelju zahtjeva, djetetu iz Preloga, za provoenje rehabilitacije ABBA terapijom u iznosu od 2.000 kuna. Zaklada e, zahvaljujui dobrim ljudima, i dalje pružati pomo u lijeenju onima kojima je ta pomo potrebna. (BMO)

ŽUPANIJSKA liga protiv raka akovec

U subotu akcija “Ruke nade za plavu vrpcu” ILCO društvo, koje djeluje u sklopu Županijske lige protiv raka akovec, nedavno je u reanu obilježilo etvrtu godišnjicu osnivanja i rada. Iz društva stiže i poruka da u subotu 26. svibnja od 11 do 17 sati na Franjevakom trgu u Varaždinu društva ILCO Varaždin, akovec i Koprivnica te Liga protiv raka i Zavod za javno zdravstvo Varaždinske, Meimurske i Koprivniko križevake županije organiziraju javno - zdravstvenu akciju "Ruka nade za plavu vrpcu". Cilj akcije je potaknuti graanstvo na voenje brige o svome zdravlju te otkrivanje bolesti

raka debelog crijeva u samom poetku obolijevanja putem testova. Na Franjevakom trgu u Varaždinu taj e dan biti postavljena velika edukacijska maketa - model debelog crijeva uz pomo koje se na vrlo slikovit nain upozorava na važnost prevencije te bolesti. U 11 sati graanima i lanovima udruga na Franjevakom trgu uz domaine obratit e se i ministar zdravlja prof. dr. sc. Rajko Ostoji, dr. med., koji e lanovima udruge pomoi u dijeljenju letaka te na taj nain pomoi u edukaciji graana te prevenciji ove sve raširenije bolesti.


25. svibnja 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 19


20

Mozaik Novi život se rađa

Ivana (28) i Mihael (28) Rebernik iz Lopatinca dobili su prvo dijete, sina Leona, roenog 17. svibnja u 9.15 sati.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. svibnja 2012.

DOJENJE je vještina AKCIJA Hrvatskog saveza slijepih u akovcu koja se ui

Rodina Mala škola dojenja u utorak 29. svibnja

I slijepa žena, kao i svaka druga, ima pravo biti majka

U utorak 29. svibnja, u prostoru udruge ACT u akovcu, održat e se Mala škola dojenja. Radionicu vode Rodine savjetnice sa SOS telefona za pomo pri dojenju, a pozvane su trudnice i njihovi partneri. Radionica se organizira kako bi trudnice i mame, uz pomo Rodinih savjetnica, zajedno pokušale zaobii i riješiti mogue probleme koji dojenje, iako je jednostavno, prirodno i zdravo mogu pretvoriti u nešto bolno, neugodno i komplicirano. Poetak radionice je u 16.30 sati, a predvieno trajanje je 2 sata i 30 minuta (ukljuene pauze). Prijave su obavezne zbog ogranienog broja sudionika i primaju se do popunjavanja grupe, radnim danom od 10 do 14 sati na tel. 098 620 463. Radionica je besplatna.

– Svaku godinu povodom Majina dana imamo jednu ciljanu temu, a ovaj put u središtu je slijepa žena kao majka. Želimo govoriti o važnosti i znaaju spolnog i reproduktivnog zdravlja i poruiti da i slijepa žena, jednako i kao svaka druga, ima pravo biti majka, kazala je Marija Musta, predsjednica povjerenstva za žene u Hrvatskom savezu slijepih, koji je organizirao prigodnu akciju u akovcu. Marija Ciglar, predsjednica Udruge slijepih Meimurske županije, kaže da su meu lanicama proveli anketu koja je pokazala da su slijepe žene još uvijek prezatvorene i nisu spremne govoriti o svojim problemima. I one same nose predrasude i poistovjeuju se sa širom društvenom zajednicom. Mi same moramo mnogo više raditi na sebi, kako bismo same razbile pre-

drasude. Na sljepou se nekad gledalo kao na sramotu, a obitelji su skrivale svoje slijepe lanove. Mnogo se od tada promijenilo, no neke su predrasude ostale. Na ovom skupu gotovo sve su žene majke. Neke su slijepe od roenja, a neke su poslije izgubile vid. Invaliditet ne bi smio biti

prepreka za majinstvo, koje je dar za svaku ženu. Slijepa majka treba potporu, više iziku nego psihiku. Društvo reagira tako da ta tema još uvijek predstavlja tabu pa se o tome ne govori. Ta šutnja mnogo govori, rekla nam je M. Ciglar. (vk)


KULTURA

U akovcu održana promocija nosaa zvuka Marije Tuksar - Micike Nove nagrade za Pjevaki zbor “Josip Štolcer Slavenski” Predstavljena knjiga “Lepšega ne kak je Meimorje” Glazbeno povezivanje akovca i Nagykanizse uz Lidija Bajuk Quartet i Pjevaku skupinu “Duga”

Najmaturanti akoveki gimnazijalci g 4.b, Valentina Mesari i Denis Bermanec Nakon N a višednevnog slavlja, Dani maturanata 2012. godine kulminirali su u petak, zadnji dan škole, g t tradicionalnim mimohodom maturanata ulicama gradova Preloga i akovca do otvorenog prostora gr S SRC-a “Mladost“. Tamo je oko 1.200 maturanata doekao zabavni program u kojem su se izm izmjenjivali školski bendovi, a proslava je završena p proglašenjem najmaturanata, za koje su novane nagrade osigurali meimurski gradovi. Titulu najoriginalnijeg razreda ponio je 4.b Gimnazije akovec, dok je najmaturanticom proglašena Valentina Mesari iz 3.c Gospodarske škole akovec, a najmaturantom Denis Bermanec iz 3. s3 Tehnike škole akovec. (bš, foto: Zlatko Vrzan)

SCENA

U tijeku su prijave za 2. Salon fotografije 2012. Drugo mjesto za fotografiju gimnazijalca Jerka Fabia U subotu 26. svibnja KUD Makovec slavi 30. obljetnicu


2

25. svibnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

LJETO S POPUSTOM!!!

Kultura

SUBOTA, 26. svibnja, 16 sati Tribina Cukorek, Centar za kulturu akovec

Djeje gradsko kazalište akovec: “Tri leptira” BOOM LJETO!

BOOM AKCIJE etvrtkom!!! -rezervirajte smještaj četvrtkom za pojedine destinacije i ostvarite popust od 20% za boravke od najmanje 3 noći!

Na natjeaju zagrebakog radija za najbolju djeju radiodramu meu nagraenima je bio i tekst Vere Zemuni “Tri leptira”. Meutim, nije izveden na programu Hrvatskog radija. Zato su lanovi Djejega gradskog kazališta akovec odluili ovu lijepu priu adaptirati za scensko izvoenje.

Tri para leptira, bijeli, žuti i crveni, veselo lete livadom i upoznaju prijatelje koji na njoj žive. Susreu tako mauhice, skakavca, pelu i žapca i veselo se igraju. Odjednom zapoinje velika oluja i leptirii se nemaju kamo sakriti. Traže zaklon kod prijatelja tulipana, ali, na žalost, od toga ništa. Oluja e ipak prestati, a leptiri e se spasiti. Kako? Doite i pogledajte. U predstavi glume svi glumci mlaeg uzrasta Djejega gradskog kazališta, njih 25.

SUBOTA, 26. svibnja, 19 sati Centar za kulturu akovec

Kulturno - umjetnika veer u sklopu Edukacije o holokaus holokaustu Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava i Židovska opina akovec ovaj vikend organiziraju Prvi regionalni seminar o ljudskim pravima – Edukaciju o holokaustu s osvrtom na regionalnu

I U AKOVCU održana

JELSA – ADRIATIQ HOTEL HVAR 3* i

Jer v slav

BIOGRAD N/M – MED. SELO SAN ANTONIO 3* JELSA, otok Hvar, HOTEL ADRIATIQ HVAR 3* 01.06.-16.06., 7 pol po osobi od 2.065 kn IKA, HOTEL IKA 3*, do 01.07. 1 pol po osobi od 285 kn PETRČANE, HOTEL PINIJA 4*, do 31.05. 2 pol po osobi od 558 kn TRIBUNJ, APARTHOTEL THE MOVIE RESORT 3* 21.06.-25.06., 4 pol po osobi od 740 kn EUROPSKA PUTOVANJA zrakoplovom /autobusom! PROVANSA, 20.06.-25.06., Autobusom iz Zagreba cijena po osobi 3.390 kn RUSIJA, St. PETERSBURG & MOSKVA 19.06.-26.06., Zrakoplovom iz Zagreba cijena po osobi 7.950 kn + 1.150 kn zrak. prist. IZRAEL, 19.06.-26.06., Zrakoplovom iz Zagreba Cijena po osobi od 7.250 kn + 1.590 kn zrak. prist. GARDALAND & SAFARI PARK, 23-24.06. Autobusom iz Čakovca cijena po osobi od 645 kn ZALJUBLJENI SVIBANJ!!! SAMO ZA PAROVE!!! Cijena za 2 odraslu osobu -50%! Zrakoplovom iz Graza ili Beča! RODOS, 27.05., HOTEL PEGASOS 4* 7 pol po osobi od 3.840 kn KRF, 30.05., HOTEL DELFINIA 4* 7 pol po osobi od 4.220 kn GRAN CANARIA, 30.05., HOTEL IFA BUENAVANTURA 3+*

7 pol po osobi od 3.995 kn

tematiku. U kulturno umjetnikom programu 26. svibnja sudjelovat e plesna skupina “Or Hašemeš“ (Sjaj sunca) iz Zagreba i KUU “Seljaka sloga“ Nedeliše. Oni e u svom programu pokazati splet

Pjevaka skupina “Duga” na veeri glazbenog povezivanja zastupala je boje Nagykanizse, a Lidija Bajuk Quartet akovca

LIDIJA BAJUK Quartet i Pjevaka skupina “Duga” na Tribini 

Glazbeno prožimanje akovca i Nagykanizse Na pretposljednjoj proljetnoj Tribini “akovec etvrtkom” prošli je tjedan koncert održala poznata meimurska etnoglazbenica i njen kvartet, te Pjevaka skupina “Duga” iz maarske Nagykanizse. Zajedniki kulturno - umjetniki program održan je u sklopu projekta “Nadogradnja kulturne i turistike ponude u prekograninom podruju” - Kaa II. Ovo je etvrti po redu kulturni dogaaj gradova akovca i Nagykanizse, koji je inanciran iz IPA programa. Pjevaka skupina “Duga” (Szivarvany enekeguettes) dolazi iz

maarske Nagykanizse, i svojim repertoarom obuhvaa glazbu od renesanse do suvremene, od mjuzikla do jazza. Lidija Bajuk Quartet na nov i zanimljiv nain obrauje starije tradicijske napjeve iz svih hrvatskih krajeva, ukljuujui i napjeve Hrvata izvan domovine, a sastav osim Lidije Bajuk ine i glazbenici Branko Trajkov, Stanislav Kovai i Antun Boži. Lidiji Bajuk ovo je ve trei nastup s maarskim glazbenicima u godinu dana – prije akovca u Budimpešti je nastupila s Irén Lovász, a u Nagykanizsi s Mártom

Sebestyén. Ovakvi su glazbeni dogaaji bitni, smatra, jer su naše zemlje oduvijek bile politiki, povijesno, pa i kulturno povezane, i vidljiv je utjecaj meimurske glazbe na maarsku i obrnuto. - Ovakvih bi dogaaja zato trebalo biti više i drago mi je da se ide u tom smjeru. Bilo bi zgodno možda napraviti i jedan tematski koncert, ukljuujui i okrugli stol, da se malo tematiziraju davne slavne teme koje su zapoeli još Vinko Žganec, Josip Štolcer Slavenski i Béla Bartók, kazala je Lidija povodom koncerta. (bš)

TENERIFE, 30.05., HOTEL JACARANDA 4* 7 pol po osobi od 4.385 kn TUNIS, 30.05. i 06.06., Zrakoplovom iz Zagreba/Ljubljane HOTEL EM CLUB SELIMA 3* ULM 7 all incl. po osobi od 1.690 kn + 790 kn zrak. prist.

HOTEL EM CAP MAHDIA 3* ULM 7 all incl. po osobi od 1.590 kn + 790 kn zrak. prist.

WELLNESS & SPA BAŠKA, otok Krk, HOTEL CORINTHIA 3* do 7.6., 2 pol po osobi od 670 kn KRAPINSKE TOPLICE, HOTEL VILLA MAGDALENA 4*

Iako narušena zdravlja Osim brojnih zgoda iz s okupljenoj publici još j

PIŠE: Bojana Španiek Nakon što je svjetlo dana ugledao na krajem prošle godine održanoj “Veeri Žganevih zapisa” u Vratišincu, u meuvremenu je predstavljen i u Zagrebu, nosa zvuka Marije Tuksar - Micike “Sunani glas iz davnina” svoju je promociju prošli petak imao i u akovcu. U sklopu Mjeseca Matice hrvatske održana je tim povodom mala tribina, na kojoj su o znaaju ove primadone meimurske arhaine glazbe govorili ravnatelj Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagreb dr. sc. Tvrtko Zebec, prof. glazbene kulture Dragica Karolina Šimunkovi, dipl. etnologinja i antropologinja, ujedno i urednica izdanja, Lidija Bajuk te predsjednik Ogranka Matice hrvatske akovec prof. dr. sc. Stjepan Hranjec, dok je svoj glazbeni doprinos dala i dipl. entologinja Jelena Tisaj.

25.05.-01.07., 2 pol po osobi od 1.349 kn OPATIJA, HOTEL ADRITIC I 4*, 30.05.-12.06. 2 pol po osobi od 849 kn

NUDIMO I ... ulaznice za koncerte, 2CELLOS u ZG 12.06., STING u ZG 27.06., RED HOT CHILI PAPPERS u ZG 29.08., IL DIVO u ZG 17.09., ulaznice za sportska događanja RUKOMET...

9LšHLQIRUPDFLMDXQDšRMSRVORYQLFLXČDNRYFX 326-(7,7(1$6,3878-7(6.203$620

www.kompas.hr

Dio velikog bogatstva kulturno - umjetnikih udruga Meimurja predstavljen je na promociji knjige “Lepšega ne kak je Meimorje”

PREDSTAVLJENA KNJIGA “Lepšega ne kak je Meimorje”

Jedinstvena knjiga portreta meimurskih KUD-ova Tradicija meimurskoga kulturnog amaterizma poznata je diljem Hrvatske, pa i šire, a Zajednica hrvatskih kulturno - umjetnikih udruga Meimurske županije jedna od najbolje organiziranih i najaktivnijih zajednica u Hrvatskoj. Osim brojnim nastupima i sudjelovanjima na državnim i meunarodnim smotrama i susretima, prošli je tjedan to potvrdila knjigom portreta udruga koje djeluju na podruju Meimurske županije, “Lepšega ne kak je Meimorje”. Rije je o jedinstvenoj knjizi koju autorski potpisuje prof. dr. sc. Stjepan Hranjec,

izdanoj u nakladi Matice hrvatske Ogranka akovec, a koja objedinjuje “osobne iskaznice” 66 kulturno - umjetnikih udruga, koje upravo meimurski amaterizam ine najrazvijenijim u cijeloj zemlji. Tim je povodom u Centru za kulturu prošlu srijedu pripremljen program koji je obuhvatio presjek svih aktivnosti KUD-ova i udruga, u kojem su nastupili Ženska vokalna skupina “Josip Štolcer Slavenski”, Limena glazba Belica, KUD Žiškovec, Djeja folklorna skupina i tamburaški sastav KUU-a “Zvon” Mala Subotica, HKUU Sveti Martin, KUD

“Katruže” Ivanovec, te Vokalna i folklorna skupina KUU-a “Seljaka sloga” Nedeliše. Impresivnu scenograiju u kojoj su lanovi i lanice dramske skupine KUD-a Donji Kraljevec pozirali u živim slikama osmislila je Marija Hranjec, a istaknutim uvarima narodnog blaga Meimurja, Elizabeti Toplek – Teti Lizi i Matiji Grabroviu, uruena su i najviša priznanja Zajednice – povelje za neizreciv doprinos ouvanju kulturne baštine. Program je pripremio i vodio Dejan Buva. (bš)

Na promociji su govorili Tvrtko Zebec


25. svibnja 2012.

err u austu stu plesova razliitih podneblja, razliitih kultura. Židovsku kulturu predstavit e plesna skupina “Or Hašemeš“, dok e hrvatske plesove izvesti KUU “Seljaka sloga“ Nedeliše.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

NEDJELJA, 27. svibnja, 19.30 sati Crkva Sv. Nikole

ETVRTAK, 31. svibnja, 20 sati Centar za kulturu akovec

Koncert marijanskih pjesama

Kazališna družina “Štolcer” akovec - “Idu Zrinski“

Mjesec svibanj u crkvi je mjesec svibanjskih pobožnosti u ast Blažene Djevice Marije. Pridružujui se slavlju, Ogranak Matice hrvatske akovec organizirat e koncert marijanskih pjesama. U akovekoj župnoj crkvi Sv. Nikole nastupit e dva

crkvena zbora, Ženski i Mješoviti zbor crkve Sv. Nikole, sopranistice Janja Vukina - Fuko i Katarina Toplek, orguljašica Božica Tuen, violinistica Dorotea Boži te recitatori crkve Sv. Nikole. Koncert poinje u 19.30 sati, odnosno nakon veernje svete mise.

Obitelj Zrinski je na okupu. Gospodaru akovca, banu Nikoli Zrinskom, u posjet je došao brat Petar sa ženom Katarinom. Nitko ne zna što rade iza zidova. Možda se odmaraju, možda pišu pisma, možda se spremaju za novu bitku s Turcima. ini se da život meu zidinama prolazi sporo. Sajmeni je dan. Pred zidinama vreva, tu se radi, ljubi,

pjeva i živi. Obini ljudi žive posve obinim životom. Režija: Dejan Buva (najbolja režija na ovogodišnjem festivalu KAM), kostimi: Jasmina Kuhanec, zvuk: Dino Pavlekovi, uloge: Željka Grahovec (najbolja glumica na ovogodišnjem festivalu KAM), Matko Buva, Ivica Mikolaj, Marko Kova, Kristina Štebih, Tamara Korunek, Toni Zadravec ...

a promocija nosaa zvuka Marije Tuksar - Micike, primadone meimurske arhaine glazbe

velike ljude treba iti dok su živi!

NOVE NAGRADE za Pjevaki zbor “Josip Štolcer Slavenski” na 8. Meunarodnom natjecanju pjevakih zborova u Zadru

Slavenskom dvije fantastine nagrade: srebro i bronca

a, Marija Tuksar - Micika prisustvovala je i ovoj, ve treoj, promociji svoga zvunog izdanja. svoje mladosti i bogate pjevake karijere, smogla je snage i nakratko zapjevala, priuštivši time jednom rijeima teško opisivo iskustvo Lidije Bajuk i zagrebakog etnoglazbenika Tome Sombolca, koji su izišli na teren i u samo jednoj veeri snimili sav materijal, dok je projekt u cijelosti inancirala Opina Vratišinec. Sama Micika prošli je petak s publikom podijelila neke zgode iz svoje mladosti, poput pjesama koje su se pjevale kraj krušne pei, ili dok se do dugo u no gazilo zelje, ili svojih nastupa za 70. roendan dr. Vinka Žganca održanog u zagrebakoj Mimari i na akovakim vezovima. Osim toga, iako prilino narušenog zdravlja, Micika je smogla snage i još jednom nakratko zapjevala.

Lidija Bajuk jedna je od zaslužnih što je audioizdanje Marije Tuksar - Micike “Sunani glas iz davnina” uope ugledalo svjetlo dana

Dragica Karolina Šimunkovi u srdanom i emotivnom izlaganju prisjetila se kako ju je veliki dr. Vinko Žganec uputio upravo na Miciku i njenog bratia Iveka, od kojih je nauila sve što danas zna

o starim ljestvicama. - Iako nije školovana, i nikada nije uila glazbu, ima nešto što nosi u sebi, a to se ne može stei u školama, to se ili ima ili nema, nadovezao se Stjepan Hranjec.

c, Dragica Karolina Šimunkovi, Lidija Bajuk, Stjepan Hranjec i Mario Šari, a pjesmom se predstavila Jelena Tisaj

Micika nikad nije umorna od popevanja! Osim njih, na samo snimanje ovog nosaa zvuka osvrnuli su se inicijatorica projekta Lidija Bajuk i predsjednik KUD-a “Dr. Vinko Žganec” Mario Šari. Micike se sjea još od prije 15 godina kada je doselio u Vratišinec, a budui da ju je u mnogim prilikama upravo on vozio na nastupe, naslušao se, kaže, svega. - Micika se uvijek odazivala na nastupe, i nikad nije umorna od popevanja, istaknuo je Šari, prisjetivši se kako se, po povratku s operacije i iscrpljujuih kemoterapija, Marija Tuksar odmarala – sjedei u vrjaku i pjevajui. Upravo je zato odluio Miciki odati poast dok je još živa, svjestan neprocjenjivog blaga koje je naprosto moralo ostati negdje zabilježeno. To ne bi bilo mogue bez pomoi Udruge “Matapur”, njene predsjednice

Cjelokupni repertoar vratišineke pjevaice Marije Tuksar snimljen je na inicijativu predsjednice Udruge “Matapur” Lidije Bajuk i Marija Šaria, predsjednika KUD-a “Dr. Vinko Žganec” Vratišinec, a u suradnji s Tomom Sombolcem, zagrebakim etnoglazbenikom. Samostalni audioalbum s njezinim životopisom, sa zapisom stihova izvedenih napjeva i s kraim kajkavskim rjenikom, objavljen je u spomen na zaviaj kakav živi u sjeanju tek njegovih najstarijih žitelja.

Novim nizom nagrada zboraši Slavenskog još su jednom pokazali da na dostojan nain prezentiraju glazbenu kulturu Meimurja, ali i Republike Hrvatske

Pjevaki zbor “Josip Štolcer Slavenski” iz akovca, još uvijek aktualni prvak države u zborskom pjevanju, uspješno je prošli vikend nastupio na 8. Meunarodnom natjecanju pjevakih zborova u Zadru. U konkurenciji 13 zborova iz SAD-a, Slovenije, Bugarske, Poljske i Hrvatske, naši zboraši još jednom su pokazali da na dostojan nain prezentiraju glazbenu kulturu Meimurja, ali i Republike Hrvatske. Zbor je nastupio s iznimno teškim glazbenim programom i uspio osvojiti fantastino tree mjesto i nagradu “Bronani križi opatice ike“. Ispred Slavenskog našao se samo zbor North Dakota State University Concert Choir iz Farga (SAD) i Choir Szkoly Glownej iz glavnoga poljskog grada Varšave. Važno je napomenuti da su oba zbora

sveuilišni zborovi, pa je tim uspjeh Slavenskog kao pravoga amaterskog zbora još vei. Na istom natjecanju nastupila je i Ženska vokalna grupa Pjevakog zbora u kategoriji ženskih zborova i osvojila 2. mjesto i nagradu “Srebrni križi opatice ike“. Ispred akovanki bio je samo Ženski zbor “Cappella Zinka” iz Zagreba, koji je ujedno osvojio i Grand Prix Zadra. Osvajanjem dviju nagrada Slavenski je bio najuspješniji zbor natjecanja, a njegova dirigentica Senka Bašek –Šamec najuspješnija dirigentica. Moramo napomenuti da je Slavenski prije dva tjedna nastupio na Meunarodnom natjecanju zborova u Prijedoru “Zlatna vila“ i osvojio nagradu žirija za najbolje izvedenu sakralnu skladbu, a ve za dva tjedna Slavenski odlazi na natjecanje zborova u Zagreb u kategoriji mješovitih i ženskih zborova.


4

Scena

25. svibnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

SUBOTA, 26. svibnja, od 17 sati Dvorište Društvenog doma ukovec

SUBOTA, 26. svibnja, od 22 sata Caffe bar “Paladin” akovec

Humanitarni koncert “Svi za Jana”

Koncert: Mejaši

Udruga žena “Žireki“ i Udruga oboljelih od leukemije i limfoma organiziraju humanitarni koncert pod nazivom “Svi za Jana“. Povod humanitarnom koncertu je podrška malom Janu i obitelji Balent iz ukovca. Ulaz je dobrovoljni prilog, a sva prikupljena novana sredstva donirat e se Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma.

Subota koja slijedi bit e zapamena po ludilu i zabavi do ranih jutarnjih sati, jer u goste dolazi ve dobro poznati tamburaški sastav MEJAŠI. “Tamburaši u starkama” startaju od 22 sata, a ulaz je besplatan. Zato požurite, zauzmite svoje mjesto i zapjevajte uživo hitove “Udala se nikad nije”, “Reci mi toplinom srca”,

Na koncertu e nastupiti djeca OŠ Draškovec i Djejeg vrtia “Fijolica“ Prelog - Draškovec, KU “Seljaka sloga” Prelog, Limena glazba opine Donji Kraljevec, KUD Kotoriba, Dramska skupina “Veliko srce”, Marija Jambroši, Meri Šeparovi, Suzana Herceg, Željko Pokupec – Šero, Vladimir Košir – Tonka, Zbor mladih “modestia” župe Sv. Roka Draškovec, zbor udruge “Prijatelji sv. Roka” i mnogi drugi.

“Previše ljubavi” i mnoge druge u izvedbi Mejaša. A kao iznenaenje za vas, Mejaši pripremaju i novi singl koji e izvesti u Paladinu ve ovu subotu!

ZAVRŠENI DANI maturanata 2012.

Najdiscipliniranija genera generac maturanata u gospodarsk najnesigurnija vremena PIŠE: Bojana Španiek FOTO: Zlatko Vrzan

pokazali da se znaju dostojanstveno veseliti i slaviti, i sami su svjesni da je tjedan veselja tek kratkotrajna pauza u odnosu na posao koji ih tek eka na predstojeoj državnoj maturi, koja e odrediti daljnji smjer njihova školovanja. No, opet, današnje su mlade generacije, pa tako i maturanti 2012., i više nego svjesni lošeg stanja u zemlji, o emu svjedoi i natpis na majicama jednoga razreda - “Mi smo generacija u recesiji. Nemamo love za natpis”. Svjesniji su nego ikad nedostatka radnih mjesta, ekanja na zavodima za zapošljavanje, neisplate plaa i injenice da ak ni završeni fakulteti i struno obrazovanje nisu garancija stabilne budunosti. Upravo zato sve vei broj njih, oit je nastavak trenda koji je vidljiv u razmišljanju mladih u prote-

Oko 1.200 meimurskih maturanata prošli je tjedan slavilo kraj svoga srednjoškolskog školovanja. U Meimurju se nije prosipalo brašno, nije se namakalo u fontanama i nitko se nije zaruio, barem ne javno. No, o ovoj generaciji maturanata organizatori Coolijade 2012., ve tradicionalne manifestacije povodom Dana maturanata, imali su samo rijei pohvale. Divna, sjajna i dostojanstvena – atributi su kojima su gradski elnici zasluženo pohvalili ovu generaciju, jer su remeenje javnog reda i mira i uništavanje gradske imovine, koji su nekako tradicionalno popratne pojave same proslave, ovu godinu doista svedene na Najoriginalminimum. A nijim razredom, zbog veselje ipak atraktivnih uniformi, ali i nije izostalo. primjerenog ponašanja, proNo, glašen je 4. b razred Gimnazije iako su

akovec. Meu 84 prijavljena za naslov najmaturanata, najviše glasova osvojili su Valentina Mesari iz 3. c Gospodarske škole akovec i Denis Bermanec iz 3. s3 Tehnike škole akovec

klim godinama, odluit e se za nastavak školovanja na nekom od fakulteta u Hrvatskoj, ili inozemstvu. Neki e nonšalantno dobaciti kako je fakultet najbolji nain da izgube vrijeme dok se gospodarska situacija u zemlji ne popravi, dok su drugi od samog poetka srednje škole bili svjesni da fakultet nije tek opcija, ve nužnost. Osim toga, državna matura tu uvelike olakšava sam proces donošenja odluke o upisu, jer kad polože državnu maturu pred sobom imaju jasan i opipljiv popis fakulteta koje mogu pohaati. Jedini korak koji preostaje tek je – odluiti studirati.

Još jedna uspješna Coolijada No, u ovih tjedan dana koje su godinama ekali, koje je sveano otvorio prvi zvižduk neije fuke, a zatvorili tradicionalni mimohodi ulicama akovca i Preloga, te završna veselica organizirana kod SRC-a “Mladost”, maturanti meimurskih srednjih škola dobili su svoju priliku za opuštanje i kratkotrajni zaborav na sve brige koje ih ekaju u svijetu odraslih. Da bi to veselje proteklo bez redaka ispisanih na stranicama crne kronike ili osude javnosti zbog neprimjerenog ponašanja, ve se osam godina organizira Coo-

lijada, koju zajednikim snagama provode Policijska uprava meimurska, ravnatelji srednjih škola, Meimurska županije te gradovi akovec, Prelog i Mursko Središe. Na ovaj se nain maturante nastoji potaknuti na primjereno ponašanje, odnosno ponuditi im alternativu za njihovu zabavu, proslavu i aktivnosti tijekom završnih dana škole. Organizacijsku je palicu ovu godinu preuzela Tehnika škola akovec, a nakon višednevnog slavlja sami Dani maturanata kulminirali su u petak, zadnji dan škole, tradicionalnim mimohodom maturanata ulicama grada akovca do otvorenog prostora SRC-a “Mladost“. Tamo je oko 1.200 maturanata doekao zabavni program u kojem su se izmjenjivali školski bendovi, a proslava je završena proglašenjem najmaturanata, za koje su novane nagrade osigurali meimurski gradovi. Titulu najoriginalnijeg razreda ponio je 4. b Gimnazije akovec, dok je najmaturanticom proglašena Valentina Mesari iz 3. c Gospodarske škole akovec, a najmaturantom Denis Bermanec iz 3. s3 Tehnike škole akovec.


25. svibnja 2012.

SRIJEDA, 30. svibnja, 21 sat Klub “Podroom” akovec

NEDJELJA, 27. svibnja,19 sati Varaždin, “Graberje”

Humanitarni koncert “Samo jedna želja” Humanitarni koncert “Samo jedna želja” uskoro e se održati u Varaždinu, a sve kako bi pomogli roditeljima i djeci oboljelih od najtežih oblika malignih bolesti. Koncert e se održati 27. svibnja s poetkom u 19 sati u dvorani “Graberje“, a na njemu e besplatno nastupiti brojni poznati glazbenici: Gordana Ivanjek, Nenad Kumri - arli, Kvartet

racija acija ski ki

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Varaždin, Regional Band, Lucerne, Kavaliri, Ivan Brezni i Violine Zagorja, Nikolina Fišter, Ivica Pepelko te mnogi drugi. Sva prikupljena sredstva ii e Hrvatskoj udruzi koja brine o smještaju, edukativnoj, psihološkoj i drugoj pomoi roditeljima i djeci oboljelih od leukemije i drugih malignih bolesti. Zato doite u Graberje i pomozite bolesnoj djeci.

Koncert: Jam Ritual Varaždinski Jam Ritual od 2009. godine je rock i blues svirkama stekao stalnu publiku na varaždinskom i zagrebakom podruju, a u zadnjih pola godine poinju intenzivno raditi na autorskim pjesmama koje pišu na engleskom jeziku. Bend ine Toni Tkalec, Edvin erahovi, Karlo Mer-

kaš i Matija Burek. Osim zapaženih nastupa u renomiranim zagrebakim klubovima, Jam Ritual kao headliner nastupio je i u velikoj koncertnoj dvorani u njemakom Ravensburgu uz još šest europskih bendova. Nedavno su objavili i svoj prvi singl “Leavin’ Home”, koji se na prestižnoj stranici

za promociju svjetskih bendova, Reverb Nation, popeo na 2. mjesto ljestvice najboljeg rock benda u ovom dijelu Hrvatske. Treba li vam još koji argument da se u srijedu nacrtate u Podroomu?

U TIJEKU prijave za 2. Salon fotografije akovec 2012.

Meunarodno priznanje, pokroviteljstvo i žiri U tijeku su prijave za 2. Salon fotograije akovec 2012., u organizaciji Udruge “Fotograija“ iz akovca. Ovogodišnji Salon nastavak je prošlogodišnje prie, s tom razlikom da je ovogodišnji natjeaj otvoren svim fotograima amaterima i profesionalcima iz cijelog svijeta. Kvaliteta prošlogodišnjeg Salona prepoznata je i od strane FIAP-a (Federation Internationale de l ‘Art Photographique), Meunarodne federacije za umjetniku fo-

tograiju, te je ovogodišnjem salonu dodijeljeno i FIAP-ovo pokroviteljstvo. Tako e se najboljim radovima po temi, osim salonskih plaketa i medalja, dodjeljivati i FIAP-ova odlija, a uspjeh na Salonu fotograije akovec broji se pri ostvarivanju FIAP-ovih zvanja. Ovogodišnje su teme: kolekcija na slobodnu temu, portret, pokret i arhitektura. lanovi ovogodišnjeg žirija vrsni su poznavatelji fotograije s višegodišnjim iskustvom

žiriranja: donedavni predsjednik francuskog fotosaveza i sadašnji dopredsjednik FIAP-a

Jacky Martin, predsjednik ciparskog fotosaveza Nicos Karanikis i profesionalni fotograf i aktivni lan FIAP-a i njemakog fotosaveza Wolfgang Wiesen. Zadnji dan za prijavu je 18. lipnja 2012., dok e izložba biti otvorena na petak 13. u srpnju, u sklopu programa “Ljeto u gradu Zrinskih”, u galeriji Muzeja Meimurja u starom gradu. Više informacija pronaite na službenoj stranici: salon-cakovec.fotograija.hr.

GIMNAZIJALCI USPJEŠNI i u fotografiji

Jerko Fabi osvojio 2. mjesto na natjeaju Državne uprave za zaštitu i spašavanje Na natjeaju, koji je raspisala Državna uprava za zaštitu i spašavanje u kategoriji foto/video radova, uenik 3. g razreda Gimnazije akovec Jerko Fabi osvojio je 2. mjesto. Tema natjeaja bila je “Katastrofa i snaga zaštite i spašavanja”, s ciljem da se djecu i mlade osvijesti o opasnostima i prevenciji katastrofa. Mladi gimnazijalac 2. je mjesto osvojio fotograijom “Tragovi”. Dodjela nagrada održana je sredinom

Gimnazijalac Jerko Fabi nagradu za fotografiju “Tragovi” primio je u Zagrebu u pratnji mentorice Karmen Farkaš

KUD MAKOVEC

Proslava obljetnice osnutka i domainstvo tamburaškoj smotri - Po prvi put smotra ima natjecateljsko obilježje. Naime, jedan, i to najbolji od pet prijavljenih orkestara, stei e pravo nastupa u Ogulinu na Državnoj smotri tamburaša PIŠE: Stjepan Mesari Ovaj vikend KUD Makovec je u središtu kulturne pozornosti, jer u subotu i nedjelju organizira dvije izuzetne priredbe, odnosno njihov je domain i organizator. U subotu 26. svibnja obilježava se i slavi 30. obljetnica od osnutka i isto toliko godina kontinuiranog i uspješnog djelovanja. Drugi dan, u nedjelju 27. svibnja, pak je KUD domain 18. smotre tamburaških sastava KUD-ova, HKUD-ova i tamburaških orkestara Meimurske županije. Sveanost obilježavanja i proslave 30. obljetnice KUD-a Makovec zapoinje u subotu svetom misom za sve preminule

Postoje i uspješno djeluju trideset godina

lanove u makovekoj župnoj crkvi, s poetkom u 15 sati. Nakon mise u Društvenom domu se održava sveana sjednica društva, s podjelom priznanja,

kulturno - umjetnikim programom te druženjem domaina i gostiju. Nedjeljna tamburaška smotra u Društvenom domu zapo-

svibnja u Novinarskom domu u Zagrebu, a Jerko je nagradu primio u pratnji svoje mentorice profesorice Karmen Farkaš. Meutim, to nije jedina nagrada koju je osvojio ovu godinu. Naime, na natjeaju za 3. Meunarodnu izložbu digitalne fotograije na temu “Radost” njegova je fotograija odabrana kao jedna od 10 fotograija koja e predstavljati boje Hrvatske na izložbi na Cipru.

inje u 15 sati, uvodnim nagovorima i sveanim otvorenjem uz Lijepu našu. Na smotri e nastupiti 10 tamburaških sastava i 7 orkestara, koje e pratiti publika u dvorani, ali i maestro Siniša Leopold, državni selektor za državnu Tamburašku smotru, koja e se održati u Ogulinu. Jedan od meimurskih tamburaških orkestara (TO), a natjeu se TO “Stjepan Bujan - Stipi“ iz akovca, TO KUU-a “Zvon“ iz Male Subotice, TO KUD Belica i TO KUU Zasadbreg, koji bude proglašen najboljim, nastupit e u Ogulinu. Ulaz na smotru je slobodan, a vodstvo KUD-a Makovec poziva sve prijatelje društva, ljubitelje tamburaške glazbe i druženja da Makovec za subotu i nedjelju izaberu kao mjesto provoda svog vikenda. Jer po završetku smotre za sve sudionike, goste i graanstvo priprema se zabava uz sada ve kultni Skandal bend, dobro jelo i nastup KUD-a “Marof“ iz Novog Marofa, kao gosta priredbe. 


6

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. svibnja 2012.

Knjige, glazba ... KAJ TE BRIGA

KNJIŽNICA “NIKOLA Zrinski” akovec preporuuje

KOLUMNA O GLAZBI I OKO NJE

Piše: Igor Baksa

Volim crtane serije (III.) Jazz u povijesti crtanog ilma ima veliku ulogu, još od crtanih ilmova “Warner Brothers” studija - “Looney Tunes” i “Merrie Melodies” serija kratkih crtia. Najistaknutiji kompozitor iz ere “Warner Brothersa” bio je Raymond Scott, a, iako nikad nije snimio ni jednu skladbu za crtani ilm, postao je naširoko poznat zbog toga što je Carl Stalling adaptirao njegove glazbene teme za crtani ilm. Pa su tu nastali neki od žanrovskih klasika, poput glazbe za Zekoslava Mrkvu, Paju Patka, Porky Piga, ptiicu Tweety ili maka Silvestra. Veliki uspjeh u glazbenim tema doživjeli su skladatelji kasnijeg doba, kad su skladbe za crtane ilmove, izgleda, više bile koncentrirane oko upeatljive i pamtljive melodije koja je ocrtavala karakter crtanog junaka. Takva je bila i tema sad ve jazz klasika Henryja Mancinija “The Pink Panther”. Iako je prvo bio samo uvodna špica za ilm o lovu na dragocjeni dijamant, crtani je junak ubrzo doživio spin-off i dobio svoju seriju. Možda se sjeate i soundtracka za “Boži Charlieja Browna”, skladatelja Guaraldija, soundtracka koji je još i dan - danas jedan od najprodavanijih božinih CD-a u Americi. Ako se ne sjeate ili niste gledali, siguran sam da znate glazbu iz crtanog ilma “La Linea”. “La Linea” je crtani ilm talijanskog autora Osvalda Cavandolija, a popularnu seriju prati vrlo upeatljiva naslovna temu “Baiubadu”, u našem fonetskom prijevodu – “bajum bajum”. Linija je nastala 1969., kada je Cavandoli napravio crti - reklamu za jednu talijansku tvrtku koja se bavila opremom za domainstvo. Crtani lik je bio pojednostavljen, po-

1. Nataša Dragni “Svaki dan, svaki sat” Makarska, šezdesetih godina. Sve poinje novom novcatom torbom. Ima bijele i plave pruge te žutu ribu u sredini, a pripada Dori, koja upravo kree u vrti. Luka još nikad nije vidio ništa tako lijepo! Petogodišnjak je toliko oaran njome da zaboravi disati, te se onesvijesti. Dora ga poljupcem budi i

oni postaju nerazdvojni - sve do jednoga rujanskog dana nekoliko godina poslije, kad Dora s roditeljima odseli u Pariz. Nakon šesnaest godina iznova se susretnu, i to u gradu ljubavi. Dora, koja je ostvarila svoj san da postane kazališna glumica, odlazi s prijateljima na otvorenje izložbe. Umjetnik

je Luka ... Iako nema sumnje da mogu biti sretni samo zajedno, život kree nepredvienim tijekom. 2. Carlos Ruiz Zafon: “Princ magle” 3. Damir Miloš: “Pisa. Povratak”

Publicistika: 1. Chris Guillebeau: “Umijee nekonformizma” 2. Timothy Ferriss: “etverosatno tijelo” 3. David Richo: “Kako biti odrasla osoba u vezi”

ALBUM TJEDNA

Edo Maajka - “Štrajk mozga” jedinosti i boje su izostavljene, pa se tako gledateljstvo moglo usredotoiti na djela glavnog lika. Glavni lik crtia bi pozdravio crtaa s “Mmmm-daaaa!”, krenuo hodati i obino naišao na prepreku. Zadnja neprijelazna prepreka je uvijek bio kraj crte. Sve je ovo bio obrazac koji se ponavljao u svakoj epizodi crtane serije, uz neizostavnu odjavnu melodiju “Baiubadu”. Upeatljivu glazbenu temu, inae sjajnu jazz kompoziciju, skladao je Franco Godi. Osim glavne teme, u crtiu se pojavljuje još nekoliko kompozicija, od višeglasnog talijanskog jazza i furioznih bee-bop egzibicija na klaviru i jazz bubnja, kojima se stvara ugoaj nervoze i rastresenosti glavnog lika, do toga da Linija u nekoliko epizoda i sama svira razliite instrumente. “La Linea” se 2005. pojavila u videospotu za Jamiroquaijevu pjesmu “(Don’t) Give Hate a Chance”, gdje joj je zapravo odan hommage. Sam spot je animirani komentar “Rata protiv terorizma” i sadrži 3D prikaze poznatog lika, Linije, kao i crtaevu ruku i olovku.

WEB PREPORUKA

SweetHomeStyle.tumblr. com – ureenje doma

Kad je u pitanju ureenje doma, kljune su dvije stvari: novac i ideja. Ukoliko imate puno novca, nedostatak ideje lako se rješava – jednostavno platite nekome tko ih ima napretek. No, u sluaju da vam novac kronino nedostaje, i dobra ideja ponekad ini u-

Beletristika:

da. Tumblr Sweet Home Style posveen je upravo ureenju domova i svima koji su opsjednuti tom tematikom, i na ovoj adresi pronai ete nepresušno vrelo zanimljivih ideja kojima i vi možete obogatiti svoj dom. Ili barem o tome maštati.

Ve deset godina, od 2002. na ovamo, Edo Maajka svake parne godine dostavi novi studijski uradak. Edin najnoviji album nazvan “Štrajk mozga” vremenski je najkrai i možda najsumorniji te najumorniji album u Maajinoj impresivnoj karijeri. Na “Štrajku mozga” najslabija je karika ono što je inae Edin forte: tekstovi. “Panika”, “Imaš li ti šta para”, “Soma tebi, soma njemu”, pa i “Šuldigung Sabine” imaju rijei i konstrukcije koje zvue kao da ih je Edo ve prije koristio, ili kao da su postale fraze koje se mogu uti na televiziji. Za Praznik rada s HTV-a se ulo (na žalost) isprazno kokodakanje o položaju radnika od strane novinara. Kad govori o radnicima, Maajka se zadržava na površini, umjesto da ide dublje kako može i zna. Recimo, Edo Maajka je 2004. na “No Sikiriki” imenom i prezimenom opleo po hrvatskoj glazbenoj industriji te objavio svojevrsni krik iz srca “Mater vam jebem”. 2006. je na “Budi i ti” nimalo biranim ali kirurški preciznim rijeima napao MTV, a na “Štrajku mozga” dobiva se dojam da o slinim problemima pria u rukavicama

dom imaju toliko poznat Edin stvaralaki, pripovjedaki i ilozofski nerv. Takoer, “Diši” nastavlja Edinu fascinaciju progresivnim rockom, “Šta e re” sadrži najbolji tekst na ploi, a “Ratata/Moj DJ” je prava žestoka ramalama koje je trebalo biti više. Kao što nogometni klub Real Madrid ostvaruje dobre rezultate s rezerviranim angažmanom, tako je i Edo Maajka snimio solidan album koji ima lijepe trenutke i može održati njegov teškom mukom steeni status, no ipak je dozvolio konkurenciji (pada mi na pamet General Woo s mnogo boljim “Verbalnim deliktom”) da se približi. (Zoran Tukar, preuzeto s portala Muzika.hr)

Popis pjesama i pretjerano je openit. Kao što u hrvatskoj glazbenoj industriji oligarsi imaju ime i prezime, tako imaju i u privredi i, ako se Maajka time ve bavi, oekuje se da bude odreen. Instrumentalne podloge neurotino su zujave, a Maajin glas snimljen je prilino duboko. Osjete se godine iskustva i rada, tako da Edo nije toliko lepršav kao inae, prezentira se kao ogoren i nervozan konstantno

neveselom i depresivnom hrvatskom i bosanskom situacijom. Sad je i roditelj, pa ovjek mora misliti kako e i kakvu e ostaviti budunost svojoj djeci, što je u ovakvim vremenima, na žalost, vrlo zahvalna tema za repanje, a i za razmišljanje. Pjesme koje drže album i zbog kojih ovaj album vrijedi imati jesu “Ratata/Moj DJ”, “Diši”, “Drukiji”, “Šta e re” i zakljuna “Gube se”, koje re-

1. Panika 2. Diši 3. Uplaujem zato 4. Soma tebi, soma njemu 5. Šuldigung Sabine 6. Facebook 7. Imaš li ti šta para 8. Ratata/ Moj DJ 9. Drukiji 10. Džigera Beat 11. Šta e re 12. Gube se

MOZAIK KNJIGA

Miran Košuta - “Ljubavni život profesora Baltazara Sertia” Baltazar Serti, ugledni sveuilišni profesor, i njegova ljubavnica, Anita Holzman, putuju na kongres u Bangkok. Na putu do zrakoplovne luke ispreplest e se prošlost sa sadašnjošu, postavit e se pitanja gdje smo i kamo idemo? On e se pitati što se dogaalo s njegovom obitelji od 1940., kad je tata diskretno protestirao protiv žandara, a ona bi voljela znati gdje je pogriješila i zašto je samo jednom u životu, i to nakratko, shvatila što je doista ljubav. Slijetanje u Bangkok otvorit e Pandorinu kutiju: Anita e se poslije jedne masaže poeti osjeati manje krivom zbog nasluivanja slobode i nesputanosti, a Baltazar e, pijan, završiti u bordelu. Za oboje e to biti nova i dotad nezamisliva iskustva koja e ih katapultirati u orbite o kojima su mogli samo sanjati.

hovitiji, opušteniji i manje obvezujui. Milan Košuta roen je 1960. u Skopju, a odrastao je u Zagrebu, gdje i danas živi. Završio je Medicinski fakultet, specijalizirao psihijatriju u Zagrebu i Dobitnik knjige Mirana Košuta “Ljubavni život profesora Baltazara Sertia”: Ivica Filo, akovec.

psihoterapiju u Beu. Od 1994. radi kao privatni psihoterapeut. Godine 1999. napisao je knjigu iz podruja psihologije “Susret kao lijek“, u kojoj se bavi egzistencijalistiko - fenomenologijskom psihoterapijom. Povremeno objavljuje kolumne u tjedniku Globus. “Ljubavni život profesora Baltazara“ njegov je prvi roman.

br. 872

Odluke koje e donijeti znaajno e utjecati na njihove i tue živote (i poneku smrt), a naši e junaci (barem neki) shvatiti da se život može doživljavati i na drukiji nain - veseliji, du-

Ime i prezime: Adresa: Broj telefona: Mozaik knjiga u suradnji s Međimurskim novinama poklanja knjigu jednom čitatelju. Za to je potrebno popuniti nagradni kupon te ga poslati na adresu: Međimurske novine, Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec, na mail adresu oglasnik@mnovine.hr, a možete ga dostaviti i osobno u redakciju Međimurskih novina najkasnije tjedan dana od objave kupona.


25. svibnja 2012.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Film, Internet ... NAGRADNO PITANJE

LJUDI U CRNOM 3

DIKTATOR

akcijska SF komedija Režija: Barry Sonnen eld Uloge: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson

komedija Režija: Larry Charles Uloge: Sasha Baron Choen, Anna Faris, John C.Reilly, Megan Fox, Ben Kingsley Komedija Sache Barona Cohena, diktator Aladeen (Sacha Baron Cohen) je nemilosrdni vladar Wadiye koji dolazi u posjet SAD-u. Premijer Wadiye Tahir (Ben Kingsley) planira

Fa nt a s t i  n i duo, agent J (Will Smith) i agent K (Tommy Lee Jones), ponovno su u akciji! Nakon što svijetu zaprijeti opaki izvanzemaljac, agent J mora se vratiti kroz vrijeme sve u 1969. godinu, gdje se sastaje s mladim agentom K-om

preuzeti vlast te brije bradu Aladeenu, izbaci ga na cestu i postavlja dvojnika na njegovo mjesto. A ladeen je sada prisiljen živjeti i raditi kao obian ovjek ...

PARADA

milo (Miloš Samolov) kreu na put po zemljama bivše Jugoslavije, u kojima je Limun ratovao tijekom devedesetih.

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

petak, 25.5. nema filmskog programa

subota, 26.5. nema filmskog programa

KUPON ZA NAGRADNU IGRU

nedjelja, 27.5.

Odgovor: ___________________________

16.00 LORAX

l. br: _______________________________

animirana obiteljska antazija

Ime i prezime: ______________________

18.00 i 20.00 LJUDI U CRNOM 3

________ _____________________________

akcijska SF komedija

(Josh Brolin). Njih dvojica zajedno kreu u borbu protiv Borisa (Jemaine Clement), neprijateljski nastrojenog izvanzemaljca, kako bi ga sprijeili da uništi Zemlju u budunosti. Film traje 90 minuta, preporuuje se starijima od 13 godina.

ponedjeljak, 28.5.

18.00 i 20.00 LJUDI U CRNOM 3 akcijska SF komedija

utorak, 29.5.

DVD, BLUE RAY IZLOG Grupa gay aktivista pokušava organizirati Paradu ponosa u Beogradu. Kad policija odbije osigurati skup, oni se obraaju Limunu (Nikola Kojo), vlasniku zaštitarske agencije i ratnom veteranu. Pošto u Beogradu ne može okupiti ekipu za zaštitu gay parade, Limun odlui okupiti ekipu u regiji. Limun i voa gay aktivista Rad-

(tri besplatne posudbe) Glavnu mušku ulogu u filmu “Sherlock Holmes: Igra sjena” igra: a) L. Neeson b) R. DeNiro c) R. Downey Jr. Dobitnik iz prošlog broja: Saša Jankovi, Mihovljan

1. SHERLOCK HOLMES: IGRA SJENA

SHERLOCK HOLMES: IGRA SJENA Sherlock Holmes je oduvijek bio najpametniji ovjek u prostoriji ... sve do sad! Pojavio se novi kriminalni genijalac, Pro essor Moriarty. On ne samo da je Holmesov intelektualni pandan, ve svojom zloom i potpunim neimanjem savjesti stjee prednost pred detektivom.

18.00 i 20.00 LJUDI U CRNOM 3 akcijska SF komedija

2. ALVIN I VJEVERICE 3 3. ODJEL STRAHA 4. KAUBOJI I IZVANZEMALJCI 5. GOSPODIN NITKO 6. CRNI SATI 7. OBRED

Holmes njegovu kobnu slagalicu zloina poinje otkrivati kod istrage ubojstva austrijskog princa.

8. UKRADENI IDENTITET 9. PRAVI ELIK 10. PUT BEZ POVRATKA 5

INTERNET I RAUNALA

Cyberbullying Cyberbullying je meusobno maltretiranje vršnjaka, koje se iz stvarnog svijeta poinje odvijati sve više na internetu. Oznaava bilo kakvi oblik nasilja, prijetnji, ponižavanja izmeu djece i mladih preko interneta ali i drugih digitalnih tehnologija poput mobilnih tele ona. Budui da se sve odvija u virtualnom svijetu, vrlo rijetko dolazi do direktnog fizikog nasilja, ali sukobi znaju eskalirati do takvih razmjera da dolazi do tunjava, ubojstava ili samoubojstava što ukazuje na ozbiljnost problema.

www.infinius.hr email: in o@infinius.hr Infinius d.o.o. Domovinskih žrtava 18 40000 AKOVEC Tel: +385 40 311 099

Cyberbullying se ne može direktno povezati s jedinstvenim oblikom nasilja, no esto se svodi na slanje uznemirujuih i/ili prijeteih poruka (preko Facebooka, e-maila, SMS-ova…), objavljivanje neistina, laži ili pak povjerljivih detalja u javnosti (Youtube, blog, Facebook), krau i mijenjanje pristupnih podataka za društvene mreže te lažno predstavljanje. Motivi zlostavljaa su razliiti, od dosade do osvete za prijašnje fiziko maltretiranje te potrebe za osiguravanjem vlastitog društvenog statusa. Budui da se odvija uglavnom kada su uesnici sami pred raunalom i/ili mobilnim tele onom, velika je vjerojatnost da se pretjera pred neim što je u nekom sluaju trebalo biti najobinija šala. Zbog nepostojanja straha i srama koji su prisutni kad se sve odvija u fizikom svijetu,

komunikacija koja se odvija na internetu je esto grublja i manje se pazi na rijei. U velikom broju sluajeva žrtva ni ne zna tko je napada, a zbog viralne prirode online zlostavljanja sve jako brzo može prerasti na razinu cjelokupne škole, grada ili države. Ponekad je kriva i interpretacija napisanog – za razliku od stvarnog svijeta gdje je intonacija u govoru dovoljna da se zna da se ne misli ozbiljno, prilikom komunikacije putem interneta te SMS-ova je potrebno dodavati smileye kako se poruke ne bi krivo protumaile. Savjeti o sigurnosti koji vrijede openito na internetu su prikladni i ovdje - ne dijeliti osobne in ormacije preko društvenih mreža, ne pisati ništa što ne želite da svi znaju, ne otvarati privitke ili linkove koji su vam poslali ljudi koje ne znate, ne vjerovati nekome samo na osnovi slike i korisnikog imena te neprimjerene radnje prijaviti odgovornoj osobi (moderator, abuse služba). Darko Mareš, Infinius d.o.o.

srijeda, 30.5. nema filmskog programa

etvrtak, 24.5. nema filmskog programa

DOM KULTURE PRELOG

subota, 26.5., i nedjelja, 27.5.

20.00 MUPPETI obiteljska komedija

Radno vrijeme blagajne Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa, srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa, subota – od 16 do 20 sa, nedjelja – od 15 do 20 sa. Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (svadbe, roendane, proslave...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ

30 KN - 1 SAT


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. svibnja 2012.

Lifestyle BUDITE ZDRAVIJI i imajte zategnutu kožu, bez ružne naranine kore

Top namirnice koje vam pomažu u borbi protiv celulita Iako nema brzinskog lijeka za celulit, postoji mnogo namirnica bogatih sastojcima koji pomažu smanjiti vidljivost celulita zahvaljujui njihovim svojstvima koja poboljšavaju cirkulaciju. Ako vas mui celulit, razmislite o tome da neke od ovih namirnica ukljuite u svoju svakodnevnu prehranu. Šparoge: pomažu jaati vene i kapilare te kontroliraju krvni tlak. One su takoer dobar izvor vitamina A, B i C. Banane: izvrsne za zdravlje krvnih žila i uvelike pomažu zdravoj cirkulaciji. One su i dobar izvor kalija, vitamina B6 i magnezija. Brokula: sadrži alfa lipoinu kiselinu, koja pomaže sprijeiti stvrdnjavanje i raspadanje kolagena uzrokovanog šeerom. Ona je, takoer, dobar izvor selena i kalcija. Citrusno voe: narane, grejpfrut, limun, mandarine - sve ove voke izvrstan su izvor vitamina C. Narana sadrži biolavonoide koji po-

L

ista prehrambenih namirnica za koje je potrebna stroža kontrola pri uvozu zbog poveane kontaminacije opasnim tvarima, objavljena u ožujku u Narodnim novinama, još bi i danas bila tek jedan u nizu propisa iz resora poljoprivrede da nije došla u ruke novinara i javnosti otkrila kakvim nas sve otrovima hrane uvoznici voa i povra. Pitate se gdje su kontrole, inspektori, carinske inspekcije, zašto se u Hrvatsku dozvoljava uvoz kineske tjestenine pune aluminija ili pak egipatskih narani tretiranih ogromnim koliinama pesticida? Tko provjerava voe i povre koje se prodaje na tržnicama? Kad je ve tako skupo, je li i kvalitetno? Imaju li prehrambene namirnice koje se nalaze na policama hrvatskih trgovina tone deklaracije o svom sastavu i porijeklu? Jesu li potrošai u Lijepoj našoj dovoljno educirani o opasnostima koje u sebi krije prekomjerna upotreba pesticida? Puno pitanja, a odgovora od mjerodavnih (pre)malo.

u lijeenju ošteenih kolagenskih vlakana. Istovremeno je i dobar izvor vitamina C. Avokado: sadrži esencijalne masne kiseline koje poboljšavaju zdravlje kože i cirkulaciju.

Što još pomaže protiv celulita?

boljšavaju cirkulaciju i jaaju kapilare. Riba: losos, sardine, tuna, pastrva i grge imaju mali udio masnoa i mnogo proteina i minerala važnih u

borbi protiv celulita. Takoer su odlini izvori esencijalnih masnih kiselina. Kruške: izvrsne za detoksikaciju, odnosno pomažu tijelu da se riješi štetnih tvari,

pomažui limfnom sustavu. Dobar su izvor vlakana i kalija. Ananas: ima protuupalno djelovanje koje može pomoi protiv zadržavanja tekuine i

Namirnice s veim udjelom vode kao što su lubenica, grože i rajice – one e hidratizirati kožu, tako e ona izgledati ljepše i napetije. Cjelovite žitarice pomažu ustabiliti razine šeera u krvi, a to pak sprjeava oscilacije inzulina, koje vašem tijelu “govore” da sprema masne zalihe umjesto da ih troši.

ZNAMO LI što uope jedemo

Je li baš sve opasno? Tko zna pravu istinu o opasnoj hrani? Na popisu objavljenom u Narodnim novinama nalazi se 40-ak namirnica, meu kojima su rajice, jagode, grah, lješnjaci, kikiriki, zaini iz Indije, tjestenina iz Kine. Popis namirnica koje moraju proi strožu kont rolu Minist arst vo poljoprivrede dobilo je od Europske unije. U vou i povru s opasne l i s t e o tkriveni su pesticidi, teški metali, aluminij, pa ak i salmonela u zainskom bilju. A latoksini su pronaeni u azer-

bajdžanskim lješnjacima, kikirikiju iz Brazila, Gane, Indije i JAR. U namirnicama su korištena kancerogena bojila. Prestrašno zvui što se sve može nai u jednoj narani ili dinji, koje se uvoze iz dalekih zemalja i pri s k l a d i - štenju i sušenju bivaju podvrgnute

štetnim tretiranjima kako bi do krajnjeg odredišta došle “svježe“ , lijepe boje i arome, a tako štetne za ljudsko zdravlje. Prekomjerna upotreba pesticida, iji se ostaci mogu nai u svim vrstama voa i povra, pa tako i tamo gdje ih najmanje oekujete, zabrinjava potrošae. S jedne strane propagira se velika korist od svježeg voa i povra, a s druge pak to isto voe i povre dolazi na naš stol iz dalekih i nerazvijenih zemalja u kojima su vrlo upitni sustavi kontrole hrane. To ne znai da namirnice koje potjeu s razvijenog Zapada nisu takoer sumnjive kvalitete, pri emu pravu istinu o utjecaju ak i malih koliina kemijskih sredstava na ljudsko zdravlje vješto skrivaju mone globalne kompanije, proizvoai pesticida.

Oprez kod limuna i narani Poseban oprez potreban je s limunom i naranama. Njihova je kora nejestiva jer je tretirana koliinama pesticida koje su nerijetko iznad dopuštene granice. Bilo je ve sluajeva uvoza limuna na hrvatsko tržište ija kora nije za upotrebu, jer je tretirana pesticidima zbog sprjeavanja kvarenja i potreba skladištenja. Kora toga otrovnog limuna koji se našao na policama hrvatskih trgovina nikako se ne smije koristiti naribana za kolae, niti se smije cijeli limun stavljati u sokovnik. Isti je sluaj i s drugim agrumima, pa i kad pomislite da bi bilo bolje da umjesto toga uvoznog i prskanog limuna koristimo domai, posaen, uzgojen i ubran u Hrvatskoj, to nije

Šareno povre i voe, kao što su crvene paprike, rotkvice, kelj pupar, kupus, špinat, kariol, batat, mrkva, celer, krastavac, kivi, dinja, marelice i nektarine, bogato je vitaminom C, koji je veoma važan za sprjeavanje raspadanja kolagena i njegovu sintezu, odnosno vrstou i elastinost kože. Kolagen je potpora strukture kože Konzumirajte i puno bobiastog voa – kupine, maline, jagode, borovnice, brusnice i ribizl.

jamstvo da nisu i u njegovoj proizvodnji korišteni razliiti pesticidi.

Prljavih 12 Postoji rang lista tzv.12orice najprljavijih, to su kulture kod kojih je pronaeno najviše pesticida i koje bi trebalo izbjegavati konzumirati ako potjeu iz komercijalnog uzgoja. To su celer, breskva, jagoda, jabuka, borovnica, nektarina, paprika, špinat, trešnja, kelj, krumpir i grože. Na suprotnoj pak strani, na listi voa i povra kod kojeg je mali rizik od zagaenosti pesticidima jesu ananas, papaja, mango, luk, lubenica, šparoge, kupus. Smatra se kako se pesticidi iz voa i povra mogu veim dijelom ukloniti temeljitim pranjem te guljenjem, a što su potvrdile i laboratorijske kontrole. No, novo istraživanje pokazuje da ispiranje vodom ne uklanja sve pesticide i fungicide, i to na jabukama i krumpiru, koje su analizirali britanski znanstvenici. Tek guljenje i kuhanje uništava sve tragove pesticida u tim namirnicama.


25. svibnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Koje je godišnje doba? Sudei po kišnoj jesenskoj i proljetnoj sunanoj prošlotjednoj izmjeni vremena, vrlo je teško procijeniti da je zapravo mjesec svibanj i da na tronu godišnjih doba još uvijek caruje proljee. I iz pogleda na akoveku špicu takoer je vidljivo da su vremenske prilike mnoge ostavile zbunjenima, pa, dok jedni ve hodaju u kratkim suknjicama i vruim hlaicama, drugi još uvijek oblae tople prsluke. Mi, u išekivanju što toplijih dana, ipak glasujemo za ovo prvo!

ESPRESSO by

Je li ljubav zaista "velianstvena katastrofa” ili …? N

eka istraživanja govore da veza puca ponajviše u dva sluaja: kad partner uhvati partnericu u preljubu ili pak kad se partnerica emocionalno veže za drugoga. Što ako se dogaa nešto izmeu? e li novac i materijalni status postao važniji od ljubavi, meusobnog poštovanja, kvalitete veze?! Izgleda da jest, jer “sponzorstvo” u odnosu muškarca i žene danas postaje prihvatljiva društvena norma. Isto kao i svojevrstan “zakon šutnje”

J

kojim smo okruženi kad su u pitanju prešutni dogovori izmeu supružnika da se o tome što se dogaa izmeu etiri zida ne govori u javnosti, iako više možda ni ne spavaju u istom krevetu. to pak je s “ljubavi”!? Moj omiljeni francuski pisac Frédéric Beigbedera takvu situaciju opisuje na sljedei nain: “Ljubav je velianstvena katastrofa: znati da se zalijeeš u zid i svejedno ubrzavati; srljati u propast s osmijehom na usnama; radoznalo ekati trenutak kad e

Š

se stvar usrati. Ljubav je jedino programirano razoaranje, jedina predvidiva nesrea koja se traži repete”. ovjek se mora odluiti: ili e s nekim živjeti ili e za tim žudjeti. Ne možeš žudjeti za onim što imaš, to je protiv prirode. Eto zašto divne brakove raznese u komadie neki neznanac ili neznanka što iznenada iskrsne. ak i ako ste se oženili najzgodnijim komadom ili frajerom, uvijek e postojati netko novi koji bez kucanja ue u vaš život i na vas može

“

djelovati poput supermonog afrodizijaka”, zbori kolumnistica Veljaa na ovu temu. glav nom, ot voreno društvo posljednjih dvadesetak godina donijelo je neke nove prozore u svijet, donijelo je stvarnost Frederica Beigbedera i ono ega su se ranije svi sablažnjavali: veliku mogunost izbora na svakom koraku. ini li zaista prilika lopova? Bi li i našim roditeljima ljubav trajala tri godine da su imali mogunost i za nešto drugo? Jesmo li mi zaista

U

raskalašeni i bez pravih životnih vrijednosti, ili su oni ljubomorni na injenicu da mnoge žene, primjerice, više ne ovise o materijalnom statusu svojih gorih polovica? Je li vjena ljubav zaista utopija, traje li zaista, kako tvrdi Frederic, samo tri godine? S obzirom na konzumerizam u svakom pogledu, pa tako i ljubavnom, koji je posljednjih godina svratio i kod nas, ini se da je upravo tako. Koliko dugo e takav svijet izdržati u takvom ritmu, a da jednostavno ne

pukne u svakom pogledu, ostaje za vidjeti. edino je gore forsiranje ljubavi od odustajanja od ljubavi. Ali udarati joj rok trajanja? Odbijam. Nema garanciju poput vašeg tostera, auta, vibratora? Još bolje. Rizik garantira strast. Ostajati jer nemaš drugog izbora, poput naših roditelja – tužno je. No, otii na prvi znak neuspjeha, ipak je kukaviki” poruuje po tom pitanju Jelena Veljaa, i to nije uope loš zakljuak kad je “suvremena" veza u pitanju.

“J


10

25. svibnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Savjeti Neurološka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vještak

EEG-laboratorij

mr. Jelena Klinčević, spec. klinički psiholog

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TEAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolniko lijeenje ovisnosti

Čakovec (jug), Antuna Augustinčića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika ttt savjetovanje ttt psihoterapija ttt edukacija ttt istraživanje Matice hrvatske bb, 40000 Čakovec, tel: 040 312-330

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Piše prof. psihologije Berta Bacinger Klobuari

Preoptereena

Pokazati ljubav i toleranciju...

Poljuljano mentalno zdravlje djeteta u obitelji alkoholiara

PI TANJE: Na svom radnom mjestu u z ad nji h godinu dana previše radim tako da se svaki d a n os je am potpuno iscrpljenom. Ve mi je posla dosta i tako sam zasiena da mi je svega dosta. Moji životni uvjeti su takvi da ja moram puno raditi da bi više zaradila ali mislim ako tako nastavim da u “puknuti”. ODGOVOR: Kod svake aktivnosti bilo da se radi o radnom mjestu ili nekakvom privatnom poslu u slobodno vrijeme, treba imati granice. Vaša konstatacija da ete “puknuti” ako tako nastavite, je sasvim tona. Potrebno je uiniti nekakvu reorganizaciju vaših aktivnosti. Svi mi trebamo raditi i boriti se da zaradimo nekakve novce, koji su nam prijeko potrebni za život. Meutim, kod toga na ono najvažnije ne mislimo a to je na naše fi-

ziko i naroito psihiko zdravlje. Ukoliko tako puno radite da se kod toga iscrpljujete, pa ne naete nimalo vremena za sebe, onda zapravo ni nemate vremena da se malo “zaustavite”, pa vaše prazne “baterije” ponovno napunite, onda vam tako zaraeni novac nee pružati nikakvo zadovoljstvo jer ete sebe “uništiti”. Bitno bi trebalo odrediti vrijeme rada do kada se osjeate dobro, tada bi trebalo stati i prekinuti s poslom. Ukoliko imate obitelj, prijatelje onda se više s njima družite. Posvetite i sebi pažnju. Sigurno imate ve dugo nekakve želje, o kojima razmišljate, pa si to priuštite. Bavite se tjelovježbama, što više kreite se u prirodi, otiite na kavu s prijateljicom, prijateljem, igrajte se kad god stignete, a ako imate osobu od povjerenja iznesite joj što vas tišti.

Ve  i n a ljudi osjea radosnu nježnost i brižnost, naklonost i ljubav prema maloj djeci ili mladuncima životinja. Kao da ima mo neki duboki kod koji se budi u blizini bia koja imaju u sebi neki dobar potencijal i trebaju zaštitu i podršku da ga razviju. Osjetimo potrebu da podržimo sve dobro i vrijedno što plijeni svojom jednostavnom prisutnošu, i sami se ispunimo tom snagom istinske težnje za rastom i razvojem u kojem možemo sudjelovati. Roditelji i svi ostali koji imaju djecu pored sebe znaju taj osjeaj predanosti i unutarnje dobiti stvorene bliskim odnosom sa djetetom koje volimo i gledamo kako raste...Voljeti je predivno! Takvo stanje povezanosti i blizine ima najveu dubinu i najlakše je dostižno sa vlastitom djecom i, a nalazimo ga u razliitim varijacijama u raznim drugim meuljudskim odnosima i vezama koje su prijateljske ili ljubavne naravi. I u takvim se vezama dvije osobe meusobno hrane i potiu na razvoj vlastitih vrlina i sposobnosti, uživajui u skladu i uzajamnoj razumijevajuoj naklonosti. Ponekad mi se ini da je itav ljudski život jedno stalno traženje bliskih i dragih ljudi koji e nas oplemeniti svojim sudjelovanjem u našem životu i s kojima emo imati osjeaj punoe i smisla postojanja. Traženje je to u kojem ima puno neizvjesnosti i razoaranja jer

naše dobre želje i namjere, zbog brojnih objektivnih prepreka i mnogih manje nam jasnih unutarnjih konica, esto urode slabim plodovima i trud se pokaže jalovim...Nema toga tko se nije razoarao u ljudima. Više puta, naravno. To samo po sebi nije problem, ali ako vas loša iskustva dovedu u stanje otuenosti i udaljavanja, pa i izbjegavanja bliskih veza sa drugim ljudima, najvjerojatnije je da ete upasti u dugotrajan proces nepovjerenja i nesigurnosti koji vas ponekad može odvesti u neki od mentalnih poremeaja. S druge strane, i eše kao pravi psihijatrijski problem, postoje bazini deficiti u strukturi osobnosti zbog ega neki ljudi nisu sposobni ostvariti adekvatan socijalni i emocionalni kontakt sa drugima. Zato i vama može biti teško ili nemogue prii takvim osobama ma koliko se trudili ili bili zainteresirani za njih, a posebno je teško ako su takve osobe vaši bližnji, djeca, partneri ili roditelji, s kojima živite a ne možete im se dovoljno približiti...Ostaje vam biti pomirljiv i tolerantan. Znate ve, što ne možete promijeniti, treba prihvatiti. Uvijek je mogue pronai nekog koga možete voljeti, pa ako to nikako ne možete s onima koje sad imate oko sebe, tražite dalje. Kao što stara pjesma kaže: «negdje postoji netko, kao ti, kome tvoja ljubav treba kao zemlji kišne kapi»...Pronaite tog nekog za sebe.

tSVǏOBNBTBäB tDFOUSJSBOKFLSBMKFäOJDF ,*3013",5*,")37"54,*./"Ǝ*/0.

tCJPUFSBQFVUTLBQPNBHBMB #*0&/&3(*+"

tNJHSFOF tDJSLVMBDJKF t[BLPǏFOKB tTLFMJP[F tTQPOEJMP[B tMVNCBMOFJPTUBMFUFHPCF Podružnica br.1 – "Aton" d.o.o. NACIONALNI GIMNASTIČKI CENTAR J. Marčeca bb, Nedelišće, tel. 040/373-449, mob. 098/242-162 ZADAR, Dr. Fr. Tuđmana 17, tel/fax. 023/311-535

I. G. Kovai 1E akovec 099 222 1 888

Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam Utorak: 15.00 - 18.00 • Srijeda: 15.00 - 18.00 • etvrtak: 9.00 - 12.00

Tijekom nekoliko proteklih tjedana isticali smo štetno djelov a nje a l kohola u obit elji n a odrast anje djeteta. Dalekosežan utjecaj alkoholizma odražava se ne samo u fizikim i mentalnim problemima alkoholiara, ve dovodi i do psihikih problema ostalih lanova obitelji, ime su najteže pogoena djeca. Ovog puta želimo podrobnije opisati kako djeca ovisno o dobi reagiraju na alkoholizam roditelja. U djetetovoj predškolskoj dobi jedna od dominantnih osobina je RADOZNALOST, ime dijete pokazuje želju da ui. U obitelji alkoholiara niz djetetovih pitanja ostaje bez odgovora. Istraživaka igra esto bude prekidana zbog nepredvidivog roditelja. Dijete je esto ismijano. este su zabrane koje dijete ne razumije. U predškolskoj dobi dijete ima veliku potrebu i želju za stjecanjem iskustava i vještina, što se ne zadovoljava. Nadalje, dijete gleda i doživljava neprilagoena ponašanja roditelja. Ali ne zna da su ta ponašanja loša i ne zna da se to ne smije. Naprimjer ako tata tue mamu, onda e i dijete tui nekoga. No na takvo ponašanje dijete bude kažnjeno. To mu poveava kon uziju jer odrasla osoba za isto ponašanje nije kažnjena. Kao posljedica, dijete je puno straha i nesigurnosti. Zato ne radi ništa i prepušta se pasivnosti. Nastoji se ponašati kao da ne postoji. Sve to raa nepovoljne emocije, što šteti djetetovom mentalnom zdravlju i skladnom razvoju. Tijekom rano-školske dobi do puberteta, važna vrlina koja se spontano javlja, ali je treba i njegovati, jest MARLJIVOST: dijete nastoji skrenuti pažnju na sebe nekim dobrim i pozitivnim ponašanjem. Ako

dijete s vojom marljivošu postigne odreeni uspjeh, npr. u školi ili u sportskoj ili d r u g oj a kt i v no s t i , a roditelj na post ig nue djeteta reagira omalovažavanjem, ili pak to ne zapaža jer je prezauzet svojim alkoholizmom, kod djeteta se razvija stav “Ja nikad ne mogu biti dovoljno dobar” ili “Ja nisam sposoban”. Dijete postaje lijeno, nezainteresirano, i u konanici sklono depresiji ili nekim iskrivljenim oblicima ponašanja (poremeaj ponašanja, ovisnosti). U doba puberteta se na temelju svih ranijih iskustava FORMIR A OSOBNOST. Ako se mlada osoba identificira s negativnom linosti alkoholiarskog roditelja, ormirati e se kao osoba s negativnim stavovima i s problemima, s osjeajem obiteljske manjkavosti, bez usaenih životnih vrijednosti kao što su vjernost, solidarnost, osjeaj pripadnosti. Kao rezultat, takva mlada osoba ne može se primjereno uklapati meu druge, ima stalni osjeaj neuspjeha, ne zna donositi odluke, ne zna koje su mu uloge. Tako postaje buntovnik i osoba koja može zai u bolest ili kriminal. Sva su djeca u obiteljima alkoholiara uvijek žrtve jer obitelj nije usmjerena na zadovoljavanje potreba djece: djeca su osujeena u ostvarenju svojih želja, u ostvarenju bliskosti s drugima. Ogromna je potreba za lijeenjem osobe ovisne o alkoholu pri emu se ne smije zanemariti savjetodavni ili terapijski rad s obitelji. Osobito je bitan rad s djecom, gdje strunjaci mogu pomoi djetetu kako ne bi nosila breme problema svojih roditelja. Pri tome je izuzetno važno rano intervenirati kako bi se sprijeilo produbljivanje i širenje problema.


25. svibnja 2012.

Piše Katarina Flajpan

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

BIOTERAPIJA

Serotonin Serotonin je poznata neurotransmiterska kemikalija ili supstanca dobrog raspoloženja. Za svaki organizam je najbolje da prirodnim putem unosi u sebe serotonin, ali to je, na žalost, mogue samo onda kad je organizam u pravilnom balansu i pod djelovanjem pozitivne energije koja je naješe u deficitu. Neraspoloženje ovjeka ne mora biti uvijek rezultat briga i strahovanja nego upravo pomanjkanje serotonina. Prirodno ga možemo apsorbirati laganim šetnjama za vrijeme umjereno sunanih dana, ponekom kriškom okolade i dobrim društvom s kojim se ugodno osjeate. Uvijek naite razloga za smijeh i radost. Inae, nedostatak serotonina može uzrokovati i ozbiljnije zdravstvene probleme. Serotonin regulira unkcije poput fine mišine kontrakcije, regulira temperaturu tijela, apetit, osjeaj boli, ponašanja, krvnog tlaka i disanja. Kada je u ravnoteži, daje osjeaj zadovoljstva i mentalne opuštenosti. Premalo serotonina dovodi do abnormalnih mentalnih stanja, poput depresije. Serotonin se stvara u mozgu, pinealnoj žlijezdi, trombocitima i probavnom traktu. On je važan u prijenosu impulsa izmeu živanih stanica, ali ima i ulogu u cirkulaciji krvi. Promjene njegove koncentracije unutar mozga mogu dovesti do razliitih poremeaja ponašanja, na primjer depresije, agresije, prisilnog ponašanja, poreDA BISTE BILI LIJEPI, ZDRAVI I DUGOVJENI POTREBNO JE I ZDRAVO ŽIVJETI. POMOU NAJNOVIJE BIO SLIM METODE VI MOŽETE POSTATI VITKIJI, LJEPŠI, POŽELJNIJI I SRETNIJI. BEZ NAPORA SKINITE SUVIŠNE KILOGRAME I OSIM GARANTIRANO LIJEPOG IZGLEDA POSTANITE ZDRAVA I USPJEŠNA OSOBA. AKO TO ŽELITE VI ETE SIGURNO

meaja spavanja, a važan je imbenik u regulaciji osjeaja gladi. Farmakologija, kao vrlo razvijena grana industrije lijekova nudi itavu paletu rješenja ovog poremeaja. Tu je potreban poseban oprez. Razmislite koliko najrazliitijih lijekova morate uzimati a da se nitko ne zapita za stanje vašeg imuniteta. Kad se na svaki zdravstveni poremeaj djeluje armakološki imunitet gubi svoju unkciju i tek onda poinju pravi problemi. Vi postajete ovisnik o lijekovima koji polako ali sigurno istiskuje vaš imunitet van upotrebe. Kad je dugo izvan upotrebe on gubi svoju snagu jer lijekovi odrauju njegov posao. Imunitet organizma je previše bitan da biste zanemarili i odgaali problem. On je prirodni zaštitnik vašeg organizma i veoma je važno da se ne naruši. Najkrai put je posjet bioterapeutu koji vam može podii energiju koja je u deficitu i na taj nain sprijeiti itav niz problema koji se samo gomilaju. Nazov ite me bez SMS-a na broj tele ona 098/1347-031 i vrlo jednostavno riješite ovaj naoko teški problem. Garantirano ete biti opskrbljeni s odgovarajuom koliinom pozitivne energije koja e vam uz put podii moral, osloboditi vas teških tenzija, tjeskoba, anksioznosti i slino. Neka vam život bude veseo i radostan umjesto težak, tužan i žalostan. Odluite sami, izbor je vaš, a ja vam želim dobro zdravlje. USPJETI. BIO SLIM TRETMAN VAM OSIGURAVA JEDAN NOVI I SRETNIJI ŽIVOT KOJI E VAS ZAUVIJEK OSLOBODITI SUVIŠNIH KILOGRAMA I POPRATNIH TEGOBA. BIO SLIM TRETMAN TRAJE OKO 30 MINUTA A DOVOLJAN JE JEDAN POSJET TERAPEUTU. DOGOVORITE TRETMAN BEZ SMS-A NA BROJ TELEFONA 098/1347-031 I POSTANITE VITKI.

11


12

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info

25. svibnja 2012.

Promjene u dizajnu Range Rover Sporta za 2013

Jaguar predstavlja XJ Sport i uslugu Speed taxi Najnoviji dodatak Jaguarovoj floti u njegovom test centru na Nürburgring Nordschlei e-u je Jaguarov prvi taxi, iako s daleko više sposobnosti nego što biste oekivali od uobiajenog taxi-ja. Baziran na najnovijem aluminijskom XJ Supersportu s produženim meuosovinskim razmakom i paketima Sport i Speed Pack, Jaguarov taxi s Nürburgringa razvija 510 KS iz 5.0 litarskog V8 motora s turbokompresorom i maksimalnu brzinu od 278 km/h, ali bez taximetra... Završni lak u netipinoj sivoj mat boji i vanjskim paketom Sport Pack, Jaguar Nürburgring taxi dolazi i s paketom

Speed Pack – koji podiže svoju elektroniki ogranienu brzinu sa 248 km/h na 278 km/h – ali je inae mehaniki standardan. Unutra je, naravno, velikodušan prostor za etvero, iako je nekoliko uobiajenih znaajki udobnosti XJ-a zamijenjeno kako bi putnici sigurno sjedlili na svojim mjestima tijekom vrlo brzih krugova vožnje za koje je on itekako sposoban. Nema standardnih kožnih grijanih i hlaenih sjedala, nego su umjesto njih ugraena etiri trkaa sjedala od kojih je svaki opremljen pojasevima u etiri toke. Promjene na unutrašnjosti zaokružene su prilagoenim zaštitinim kavezom.

Za 2013. godinu, Range Rover Sport uvršuje svoju poziciju najdinaminijeg i najluksuznijeg sportskog tourera u svojoj klasi sa svježim novim bojama i proširenim izborom mogunosti u interijeru i dizajnu aluminijskih kotaa. “Range Rover Sport je znaajno revidiran 2011. godine s velikim pomacima u pogonskim agregatima i podizanju razine opremljenosti kako bi se poveao njegov raspon mogunosti. Ove godine idemo korak dalje, pružajui još više izbora s novim kombinacijama boja i novim detaljima kako bismo iznova definirali razinu udobnosti i privlanosti koju Range Rover Sport ima,” kaže John Edwards, globalni direktor marke Land Rover. Kako bi se upotpunile promjene na vanjskom dizajnu provedene na modelskoj godini 2012., upadljivi aluminijski kotai s pet krakova u srebrnoj (Sparkle Silver) boji - i pet novih boja karoserije daju kupcima više izbora kad govorimo o izgledu njihovog Range Rovera Sport: Barolo, Barossa, Causeway,

Havana i Mariana, svi su uvedeni za 2013. Kupci ija je želja Supercharged model otkrit e i mogunost kojom crvenu koionu eljust Brembo ugraenu kao standard, mogu vratiti u crne konice visokih per ormansi bez dodatnih troškova. U unutrašnjosti su dostupne dvije nove kombinacije: gornji dio kabine u tamnijim tonovima sa sjedalima presvuenim u svijetle tonove ili obrnuto. Kupci takoer mogu birati i obradu u karbonskim vlaknima što dodaje oštar i suvremeni izgled unutrašnjosti. Za modelsku godinu 2012., na Range Rover Sport uvedena je i najviša razina audio opreme. Sustav High-Ice Harmon Kardon daje 380W jak zvuk iz ukupno 11 zvunika dok vrhunski, premium sustav Harmon Kardon Logic proizvodi udesnih 825W iz, ni manje ni više, nego 17 zvunika. 7-inni zaslon na dodir kupcima daje mogunost tehnologije Dual View kojom voza može gledati zaslon za navigaciju, a suvoza može gledati DVD. Napredne karakteristike ukljuuju i glazbeni server i jedinstveni Land Roverov sustav


25. svibnja 2012.

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Novi Peugeot 208 – Zlatan Vehabovi projekt U sklopu predstavljanja Peugeota 208, osvanula je ideja da bi bilo zanimljivo takav stilski vrh vidjeti u oslikanom izdanju. Tako je zapoela suradnja sa Zlatanom Vehaboviem, mladim hrvatskim slikarom, koji se usprkos godinama istaknuo na mnogim zajednikim izložbama, ali i na sedam samostalnih. No nikakvo ga iskustvo

nije pripremilo na projekt u kojem se tek trebao dokazati. Zlatan Vehabovi glavni je i jedini dizajner krinoline za debitantski bal Peugeota 208. Pripremajui se za projekt i radei na njemu tjednima, pokazao je još jednom da je umjetnik koji zna iskoristiti kreativnu podlogu do maksimuma, a 208 se pokazao kao neoekivana inspiracija. Osli-

kani 208 je izložen u MSU tijekom izložbe “Ljubav prema riziku”, iji je glavni sponzor upravo Peugeot. Ovaj jedinstveni, oslikani Peugeot 208 osim svoje kreativnog znaaja, dobit e i onaj humanitarni. Naime, 208 by ZV biti e prodan, a sav prihod od kupnje namijenjen je u humanitarne svrhe i to za razminiranje.

Nova ponuda u Renaultu Renault je od ovog tjedna za svoje kupce pripremio novu komercijalnu akciju u suradnji sa Splitskom bankom. Rije je o ponudi u kojoj svi kupci osobnih vozila osim redovnih popusta prilikom isporuke dobivaju i Visa bankovnu karticu Splitske banke s unaprijed uplaenim iznosom koji mogu koristiti po vlastitom izboru: za kupovinu dodatne

“Say What You See” – sustav prepoznavanja glasa s komandama ispisanim na zaslonu. Fantastian izbor pogonskih agregata modela Range Rover Sport ostaje nepromijenjen za 2013. godinu. 3.0-litarski EU5 dizelske inaice ostvaruju performanse s visokom eikasnošu. Inaica s 256 KS ima maksimalan moment od 600 Nm i emisije CO2 od 230 g/km dok inaica od 211 KS pruža moment od 520 Nm i 224 g/km. Inaica snage 245 KS 3.0-litarski sa 6-brzinskim mjenjaem ugraen je na tržišta gdje ostaju na snazi propisi o EU4. 5.0 litarski benzinski motor s atmosferskim usisom proizvodi 375 KS s momentom od 510 Nm, a perjanica, 5.0 litarski Supercharged ima snagu 510 KS i 625 Nm momenta. CO2 emisije iznose 327 g/km i 348 g/km. Svi motori voze uz nenadmašni ZF automatski mjenja, EU5 dizeli su kombinirani s ZF 8HP70 s 8 brzina, a benzinski ZF HP28 sa 6 brzina. Brzine se mijenjaju na gumbu (rotary gear shifter) i pomou ruice koja se nalazi na kolu upravljaa.

opreme u Renault salonima uz posebni popust, za odlazak na ljetovanje, za shopping i slino. Iznosi na kartici ovise o odabranom modelu: 1.000 kn za Twingo i Clio Storia, 2.000 kn za Clio, obitelj Mégane, Scenic i Fluence i 3.000 kn za vozila više srednje klase poput Lagune, Espacea, Koleosa ili Latituda. Akcija traje od 23. svibnja do kraja lipnja.

eriti nagrade «Webby Award» za website Volkswagen Buba

Tvrtka Eurorent ponosni sponzor RK Zagreb Croatia osiguranje

Za internetski nastup 21st Century Beetlea marka Volkswagen je osvojila renomirane nagrade online branše za najbolji automobilski website, najpreglednije navigiranje i strukturu te za iznimni koncept dizajna i funkcionalnosti. «Webby Award» nagrauje iznimna dostignua u podruju

websitea, interaktivne promidžbe, online i mobilne komunikacije. Dodjela nagrade održava se 21. svibnja u New Yorku. Meunarodna akademija za digitalnu umjetnost i znanost (International Academy of the Digital Arts and Sciences) svake godine pobjedniku dodjeljuje Webby Award poznat i pod

nazivom «Oscar za internetska dostignua». U pripadajuem «People's Voice Award» javnost ocjenjuje svoje favorite u odreenim kategorijama. i u toj domeni je www.beetle.com (hrvatska verzija: www.novabuba.hr) proglašen pobjednikom u kategoriji «Best Automotive Website 2012».

Tvrtka Eurorent i RK Croatia Osiguranje potpisali su sponzorski ugovor, kojim je klub dobio na korištenje lotu Mitsubishi Motors automobila. Tvrtka Eurorent je RK Croatia Osiguranje ustupila 12 sponzorskih vozila marke Mitsubishi pa e tako sada vozni kluba obogatiti modeli Colt, Lancer te ASX. Trener Zagrebaša Slavko Goluža je izjavio da mu je ast i zadovoljstvo što Mitsubishi postaje dio projekta ovog ambicioznog kluba, koji u sljedeoj natjecateljskoj godini želi da postigne još bolje rezultate. Dodao je da je rukomet jedan od sportova kojim

Flash mob za Peugeot 208 Peugeot je za svoj novi hit model 208 osmislio sasvim novi nain promocije. U skladu sa sloganom „Let your body drive“, koji odgovara karakteru ovog inovativnog urbanog automobila, organizirao je lash mob. Radi se o grupi plesaa koji naizgled spontano ponu plesati na sveope iznenaenje i oduševljenje prisutne publike. Naravno, ništa nije sluajno, koreograiju je ve unaprijed osmislila Larisa Lipovac. Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu podrhtavao je pod ritmovima glazbe i plesa. etiri izložene 208-ice kao da su i same htjele zaplesati okružene lepršavom mladom plesnom grupom. Pridružio im se i Davor Gobac, koji je sa svojim bendom „Psihomodo Pop“ tom prigodom održao i mini koncert . Uzavrelu atmosferu dodatno je podizao i uvijek raspoloženi Mario Petrekovi.

se grad Zagreb treba ponositi. Tijekom konferencije za novinare nije izdržao, a da igrae i predstavnike uprave RK Croatia Osiguranje ne upita nekoliko pitanja te tako provjeri njihovo znanje o marci Mitsubishi. Bilo je jasno da su igrai i uprava prošli odreene pripreme, jer su svojim znanjem iznenadili i same novinare. Na kraju su novinari iskoristili priliku za fotograiranje igraa i uprave ispred automobila, nakon ega je Branko Mioši, lan uprave tvrtke Eurorent, i službeno uruio kljueve novih automobila igwraima odnosno predstavnicima kluba.


14

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Prodaja novih automobila u RH po top modelima 1.1. 30.4.2012. 1

Model Opel Astra

koliina udio, % 519 3,86%

2

Volkswagen Golf

442

3

Volkswagen Polo

426

3,17%

4 5 6 7

Hyundai i30 Volkswagen Passat Citroën C4 Škoda Octavia

417 404 392 391

3,10% 3,00% 2,91% 2,91%

8

Peugeot 308

391

2,91%

9

Renault Megane

382

2,84%

3,28%

10 Opel Corsa

345

2,56%

11 Renault Clio

340

2,53%

12 Kia Rio 13 Škoda Fabia

281 268

2,09% 1,99%

14 Citroën C3

243

1,81%

15 Chevrolet Aveo

242

1,80%

16 Hyundai ix35

229

1,70%

17 Ford Fiesta

214

1,59%

18 Ford Focus

212

1,58%

19 Kia Sportage

210

1,56%

20 Kia Cee'd

206

1,53%

21 ostali

6905

51,30%

UKUPNO

13459 100%

25. svibnja 2012.

Opel Mokka dobila FlexFix nosa bicikala Opelov posve novi SUV imena Mokka bit e dostupan s nadograenom, drugom generacijom nosaa bicikala FlexFix koji sada može ponijeti do tri bicikla. Ovaj Opelov ekskluzivni sustav integriran je u stražnji odbojnik vozila pa je tako uvijek na dohvat ruke. ak i kada su na njemu bicikli, nosa FlexFix može se nagnuti tako da se poklopac prtljažnika lako otvara i nije teško pristupiti predmetima u prtljažniku. Nešto kasnije tijekom godine, kako e se približavati službeno tržišno predstavljanje, ovaj mali SUV ponudit e još više mogunosti za pohranu jer e dobiti i dodatni FlexFix nosa. Da je na Mokku montirana standardna verzija sustava FlexFix, ovaj bi automobil mogao ponijeti tek jedan bicikl. No u usporedbi s prvom generacijom, druga generacija nosaa FlexFix može ponijeti

dodatnih 10 kg - ukupno njih 30. Druga generacija FlexFixa sada je dostupna s adapterom na koji je mogue smjestiti još dodatna dva bicikla. Ukupna nosivost s tri bicikla iznosi 60 kg. Opel je i dalje jedini proizvoa automobila koji nudi posve integrirani sustav nosaa bicikla

koji je uvijek na dohvat ruke. Ovim je nosaem iznimno jednostavno upravljati i može ga se prilagoditi runo, bez potrebe za alatom. Bicikli se uvršuju posebnim držaima obloženim gumom, a sustav nosaa može se zakljuati tako da su bicikli zaštieni od krae kada je Mokka parkirana. ak i kad su

bicikli na njemu, sustav FlexFix druge generacije može se nagnuti pa se poklopac prtljažnika vrlo lako otvara te se jednostavno i brzo pristupa Mokkinu prtljažniku. Druga velika prednost Opelova sustava FlexFix u usporedbi s uobiajenim nosaima bicikala je da ga je lako dosegnuti pa ga time krasi izvanredna ergonominost. Za razliku od ostalih sustava, kao što su krovni nosai kod kojih morate bicikl dii iznad glave, sa sustavom FlexFix ne naprežete lea. Još jedna prednost FlexFixa nad sustavima krovnih nosaa je da s njim vozilo nije podložno ogranienju brzine od 120 km/h jer su bicikli smješteni straga.

Mokka spaja funkcionalnost, udobnost i avanturu Zahvaljujui svojoj dužini od 4,28 metara, u Mokku se

može udobno smjestiti petero putnika. Vozna dinamika Mokke prilagoena je potrebama gradskog života sa svim prednostima off-road vožnje. Upravo stoga Mokka, osim s prednjim (FWD) pogonom, dolazi i s tehnologijom pogona na sve kotae (AWD) radi boljeg držanja podloge i upravljanja na neasfaltiranim cestama. Ponuena su tri uinkovita motora. Svi modeli runog prijenosa opremljeni su Opelovim sustavom Start/ Stop koji štedi gorivo. Ponuda benzinskih motora sastoji se od atmosferskog 1.6-litarskog motora s 115 KS i 155 Nm te 1.4-litarskog Turbo motora sa 140 KS i 200 Nm. Što se dizelske ponude tie, tu je 1.7 CDTI turbo dizelski motor sa 130 KS i 300 Nm okretnog momenta koji nudi visoku ekonominost i niske emisije.

Izvor: Promocija plus

Autocentar Bratuša d.o.o. Preloška 38, Čakovec Telefon: 364-244 Prodaje sljedeća rabljena vozila: 1. Chevrolet Spark 0.8 S, 2009.g., 142000 km, reg. 10/2012, cijena 22700 kn 2. Ford Focus 1.6, 2011.g., 15000 km, reg. 2/2013, cijena 90000 kn 3. Hyundai Elantra 2.0 CRDi, 2005.g., 98000 km, reg. 6/2012, cijena 41000 kn 4. Hyundai IX20 1.4 GL, 2011.g., 3000 km, reg. 11/2012, cijena 99000 kn 5. Hyundai Matrix 1.6 GL, 2004.g., 100000 km, reg. 5/2012, cijena 31000 kn 6. Hyundai Tucson 2.0 GLS + plin, 2007.g., 80000 km, reg. 7/2012, 85000 kn 7. Nissan X-Trail 2.2 dci Sport, 2004.g., 112000 km, reg. 6/2012, 90000 kn 8. Peugeot 407 2.2 HDI, 2007.g., 154000 km, reg. 2/2013, cijena 96000 kn 9. Renault Laguna 1.8 RT, 1995.g., 228000 km, reg. 5/2012, cijena 5700 kn

Nova nagrada za Range Rover Evoque Dizajn, tehnologija i sposobnosti aktualnih modela Land Rovera ogledaju se i u nadmonom uspjehu marke na dodjeli nagrada Diesel Car Awards 2012. Range Rover Evoque dobio je od magazina titule za najbolji crossover “Best Crossover” i sveukupni naslov automobila godine “Car of the Year” i dodao ih dugom popisu od 112 osvojenih svjetskih nagrada. Ocjenjivaki sud proglasio je Evoque “krajnje privlanim

MEIMURJE PLIN INFO Ako primjetite sumnjivi miris u blizini plinskog trošila ili osjetite mučninu i glavobolju

NE ODGAAJTE POZIV

DISTRIBUTERU PLINA Pravovremenim pozivom čuvate život i zdravlje članova obitelji!

Sprijeit ete nesreu i život uiniti bezbrižnim! DEŽURNA SLUŽBA 040 395 199

AKOVEC, Obrtnika 4 CIJENA PRIRODNOG PLINA ZA TRAVANJ 2012. GODINE KUĆANSTVO: Za razdoblje od 01.04.2012. do 30.04.2012. 2,882500 kn/m3 s PDV-om, odnosno 0,311261 kn/kWh s PDV-om PODUZETNIŠTVO: Za razdoblje od 01.04.2012. do 30.04.2012. 4,04 kn/m3 uvećano za PDV, odnosno 0,436252 kn/kWh uvećano za PDV PODUZETNIŠTVO (PROIZVODNJA): Za razdoblje od 01.04.2012. do 30.04.2012. 2,85 kn/m3 uvećano za PDV, odnosno 0,307752 kn/kWh uvećano za PDV

oku i nevjerojatnim za vožnju.. automobilom koju u trenu postaje klasik.” Dok je Evoque-u pripala najvea nagrada, Land Rover Discovery 4 pokazao je

raznolike mogunosti Land Roverovog dizajna i inženjerstva preuzimajui nagradu “Best 4x4 Award” ve treu godinu zaredom.

Range Rover Evoque s Land Roverovim snažnim, a štedljivim 2.2 litarskim motorom dostupan je u izvedbama SD4 sa 190 KS, TD4 150 KS i eD4 s pogonom na dva kotaa i 150 KS, dok Discovery 4 uživa prednosti 3.0 litarskog SDV6 unaprijeenog sekvencijalnog turbo dizelskog motora koji razvija 255 KS i 600 Nm momenta. Range Rover pokree 4.4 litarski TDV8 dizelski motor s dvije sekvencijalne turbine i snagom od 313 KS i 700 Nm momenta.


25. svibnja 2012.

15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

TJEDNI TOP 5

Nova generacija 1.6 turbo motora otvara sezonu novih Opelovih pogonskih sustava Opel iz temelja obnavlja svoju ponudu motora. Tri posve nove benzinske i dizelske serije zamje kljuni dio trenutnog portfelja. Cilj je preuzeti vodeu poziciju u branĹĄi, i to ne samo po potroĹĄnji goriva i emisiji nego i speciinim okretnim momentom i smanjenjem buke. Prvi novi motor koji e biti predstavljen etverocilindrini je agregat zapremine 1.598 kubinih centimetara s turbopunjaem, izravnim ubrizgavanjem i Start/Stop tehnologijom. Novi SIDI (spark ignition direct injection = paljenje pomou svjeica, izravno ubrizgavanje) ECOTEC motor bit e dostupan s razliitom snagom i u nekoliko linija automobila.. Proizvodnja u tvornici Szentgotthardt u Maarskoj poet e krajem 2012. godine. Glatko ubrzavanje, snaĹžna vua, niska razina buke i niska potroĹĄnja goriva bili su glavni fokus. Naglasak je bio na okretnom momentu, a inĹženjeri su uspjeli postii 187,5 Nm po litri zapremine, ĹĄto je novi standard za benzinske motore iz masovne proizvodnje. Najvei okretni moment iznosi do 300 Nm i dostupan je ve kod 1.700 okretaja u minuti. Najvea snaga od 200 KS dostiĹže se pri 4.700 okretaja. U usporedbi s prethodnim modelom, 1.6-litarskim benzinskim motorom s turbopunjaem, potroĹĄnja goriva i emisija ugljinog dioksida smanjeni su 13%.

RABAC, NO NAME HOTELI 2*2.6. - 23.6., 2 PLP 2.6. - 23.6., 2 PLP 2 polupansiona 350,00 kn

I N T A PL STAVA S E B D SU GLE ENJA E R P KO

Gardaland 7.06.-9.06. 3 dana / autobusom od 1.070 kn Berlin-Potsdam -Dresden - Prag 6.06. 5 dana / autobusom 1.990,00 kn Krstarenje Costa Fascinosa Venecija- KatakolanSantorini-Dubrovnik 28.5., 4.6., 11.6. i 18.6. 8 dana / 7 noći 2.275,00 kn Tunis 31.05. EM Beach 4* 7 dana / all inclusive 2.680,00 kn

POKLANJAMO: IZLET U MAÄ?ARSKU (KESTHELY I HEVIZ) za prvih 50 rezervacija ljetovanja

3 godine jamstva na originalne rezervne dijelove ugraene u ovlaĹĄtenom servisu

INSULA - TuristiÄ?ka agencija

Glavna 5 40323 Prelog

040 637 555 www.insulatour.com info@insulatour.com

AMC Meimurje akovec, Ĺ portska 8,

tel. (040) 328-750, 328-751 e-mail: prodaja-ford@amc-medjimurje.hr 1. Ford Fiesta 1.25 5 vrata - novi model, 2009., crvena, servo, ABS, klima, radio CD/mp3, daljinsko centralno zakljuÄ?avanje, el. i grijani retrovizori 2. Ford Focus 1.6 Trend Sport 5 vrata - novi model, 2011., crvena, ESP, autom. klima, el. paket, maglenke, alu felge, sportska sjedala i ovjes 3. VW Passat 2.0 TDI Comfortline - novi model, 2011., smeÄ‘a, ESP, start-stop sustav, automatska klima, el. paket, tempomat, parking senzori, alu felge 4. VW LT 46 2.8 TDI, 2000., Ĺžuta, vuÄ?na sluĹžba, spuĹĄtanje platforme, hidrauliÄ?no vitlo, signalizacija, tahograf, radio 5. Iveco Turbo Daily 35-10, 1999., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha 6. Iveco Turbo Daily 35-10, 1999., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha 7. Iveco Turbo Daily 35-10, 1999., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha

NAJAVA ZA PREGLED NA 040/365-302 PreloĹĄka 92, AKOVEC, www.alfacar.hr

KLADISSAAIDOBI AJ

oi bo

ai POSIOALI TIPSTI va o  dana na a on vo  mobi aa namaniianav!ommo !noidobi a" Po ivamono om#$o #ni# oa iami oov"

 dobivam  adioi i

 idimai advim ad odi idoma o iaa

Samo oa  SS

aia m

DOBITAK1 na

88708 S

POĹ ALJI SSA

88708

IPIĹ I IJ

DOBITAK1

ina%&"00 n'm'dan

ITdand"o"o"(mana1)#10)&7a i# "0*+700700#odava%DOBITAK1STOP


PRIJAVITE

se za Ljetni fotosession 2012.

Meimurske novine i ovu godinu organiziraju Ljetni fotosession u kojem, kao i prethodnih ljetnih mjeseci, predstavljamo desetak meimurskih djevojaka. Uvjet za prijavu je navršenih osamnaest godina. Serijal naslovnica kree krajem lipnja i potrajat e cijelo ljeto. Prijave za fotosession primaju se na broj mobitela: 091/2417002 ili 091/2417008, ili putem e-maila: zlatko. vrzan@mnovine.hr ili urednik@mnovine.hr, ili pak putem Facebook proila Meimurskih novina.

Poznati i slavni

FORMULA 13

Goran Bare i Majke u Areni Varaždin 1. lipnja Arena Varaždin uskoro kree s novom serijom glazbenih koncerata, a kao prvi u sklopu novog projekta nazvanog Arena Club ve 1. lipnja nastupit e hrvatski rock velikani Goran Bare i Majke. Arena Club je projekt koji e obuhvatiti ukupno 7 svirki do kraja godine, a u kojem e se koncerti ograniiti iskljuivo na parter u velikoj dvorani, ime e se posjetiteljima ponuditi nešto novo – poseban vizualni i glazbeni ugoaj, po uzoru na urbane klubske scene. Goran Bare je tim povodom prošle srijede doputovao u Varaždin na konferenciju za novinare, istaknuvši kako je na svim koncertima koje je odsvirao i u Varaždinu

Drive By TRAIN On The Run KAISER CHIEFS I Used To Have It All MAVERICK SABRE Slow It Down AMY MACDONALD Banjo RASCAL FLATTS Rocky Ground BRUCE SPRINGSTEEN Truth Is LEVELLERS Payphone MAROON 5 feat. WIZ KHALIFA Burn It Down LINKIN PARK New York SNOW PATROL Where Have You Been RIHANNA

Top 10 [strane]

Dance Again J.LO feat. PITBULL RITA ORA R.I.P.(Ft TINIE TEMPAH) Only The Horses SCISSOR SISTERS

i u akovcu bila odlina atmosfera, pa istu oekuje i 1. lipnja. Iako su upravo Majke na ovogodišnjoj nagradi Porin pokupile najviše kipia, ukljuujui i one za hit go-

dine i pjesmu godinu, Bare istie su nagrade svakako lijepe, ali ne i presudne za njegovo stvaralaštvo i nadahnue. Upravo u Varaždinu Bare i Majke otvaraju svoju ljetnu

turneju, a kako e ovim koncertom obuhvatiti 40-tak pjesama iz svog dugogodišnjeg stvaralaštva, ovaj rock spektakl ne smijete propustiti. (bš)

Cupid DANIEL POWTER

TOP LISTA DOMAIH

FUN We Are Young /Ft JANELLE MONAE/

Live to Rise SOUNDGARDEN

PITBULL Back In Time

Big Hoops (Bigger The Better) NELLY FURTADO

JENIFFER LOPEZ Dance Again /Ft PITBULL/ CALIGOLA Forgive Forget MANDINGA Zaleilah

ŽELJKO JOKSIMOVI

TULISA Young MARINA & THE DIAMONDS Primadonna

23. lipnja u Areni Varaždin Nakon iznimno uspješnoga prošlogodišnjeg gostovanja u Varaždinu, jedan od najpopularnijih pjevaa regije, Željko Joksimovi, ponovno stiže u barokni grad. Nastupit e 23. lipnja u Areni Varaždin. No, prije nastupa u Varaždinu oekuje ga, izmeu ostalog, i nastup na Eurosongu, gdje e predstavljati Srbiju pjesmom “Synonym” (ili u srpskoj verziji “Nije ljubav stvar”). Njegova pjesma na kladionicama iznimno dobro stoji, predviaju mu, naime, plasman meu prvih pet. Željko Joksimovi postao je poznat najširoj publici kada je na Eurosongu 2004. predstavljao Srbiju i Crnu Goru pjesmom “Lane moje” i osvojio odlino drugo mjesto. Veliki uspjeh na Eurosongu ponavlja i dvije godine kasnije, kada je skladao glazbu za pjesmu “Lejla” kojom je Hari Varešanovia predstavljao Bosnu i Hercegovinu. Pjesma je osvojila tree mjesto, a Željko Joksimovi osvojio i prestižnu nagradu za najboljeg kompozitora (“Composeraward”) prema mišljenju svih kompozitora sudionika festivala. Stoga Željko Joksimovi ima razlog nadati se i ovu godinu visokom plasmanu.

Željko Joksimovi, koji svira ak jedanaest instrumenata, skladao je i pjesme “ija si” i “Nesanica”, koje je otpjevao preminuli Toše Proeski, te pjesmu “Miljacka” za Halida Bešlia. Koncerti Željka Joksimovia posebna su pak pria – njegovi koncerti posveeni su širenju ljubavi, a njegovi tekstovi pokazuju koliko voli i cijeni publiku kojoj se obraa. Ulaznice za koncert Željka Joksimovia u Areni Varaždinu u prodaju e biti puštene sutra (23. svibnja). Cijena za parter je 80 kuna, za tribinu 90 kuna, a u prodaju e biti puštene i ulaznice za fan pit po cijeni od 130 kuna (fanovi e dobiti i autogram kartu Željka Joksimovia). Ulaznice za fan pit mogu se kupiti u sustavu Eventima na www.eventim.hr, preko kojeg se mogu kupiti i ulaznice za parter i tribinu. Ostala prodajna mjesta jesu: Varaždin – trgovine Branka i Time out, akovec – Caffe bar Arcus i Radio 1, Ivanec – Kavana Ivana, Novi Marof – Caffe bar Prestige, Ludbreg – Caffe bar Jura, Prelog – Pizzeria Rosa, Mursko Središe – Caffe bar Alaya, Palovec – Domino bar. Organizator koncerta je Max Boegl Tehnobeton, a izvršni producent Tipo marketing.

K’NAAN Is Anybody Out There /Ft Nelly Furtado/ LANA DEL RAY Blue Jeans MADONNA Girl Gone Wild TRAIN Drive By

Varaždin 107.1 Novi Marof 103.1 Ivanec 93.3 Ludbreg 91.4

VAŠ NAJBOLJI RADIO VARAŽDIN www.radio-varazdin.hr


25. svibnja 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

R

Plus

Tjednik

Dobro je znati 37


38

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

25. svibnja 2012.
9. ožujka 2011.

sport@mnovine.hr

NOGOMET

GIMNASTIKA EUROPSKO PRVENSTVO u gimnastici održava se u francuskom Montpellieru

Filip Ude bez finala na konju s hvataljkama Filip Ude nije uspio ui u finale EP u gimnastici na konju s hvataljkama, koje se održava u rancuskom Montpellieru. Neposredno prije zakljuenja novina vježbao je u kvalifikacijama i nije uspio napraviti vježbu do kraja. Ocjena od 13.833 nikad nije dovoljna za finale. Kao što je poznato, Ude je na EP-u u švicarskoj Laussaneu osvojio srebrnu medalju s ocjenom 15.725 uoi OI u Pekingu. Nadamo se da ovaj nastup nee pokolebati da Ude bude pravi na olimpijskom turniru u Londonu. Cjelovitiju analizu donosimo u našem sljedeem broju. Ovaj tjedan rancuski Montpellier inae je domain najboljim gimnastiarima Starog kontinenta. I dok tamošnji stanovnici žive u eu oriji osvajanja nogometnog prvaka Francuske, u grad je stigla karavana najboljih europskih gimnastiara. U tom se gradu održava 30. Europsko gimnastiko prvenstvo, na kojem je i peterolana

Ocjena od 13.833, koju je Ude dobio u kvalifikacijama EP-a u Montpellieru, daleko je od one koja je bila potrebna za finale delegacija Hrvatske. U sastavu hrvatske reprezentacije uz Filipa Udea nalaze se i Osjeani Robert Seligman, Tomislav Markovi, Marijo Možnik i Marko Brez. Seligman je bolje odvježbao konj nego Ude i dobio ocjenu 14.966, ali u trenutku zakljuenja ovog broja nije bilo poznato je li ušao u finale.

Ude i Seligman na konju s hvataljkama, Markovi na parteru i Možnik na prei. Na prvenstvu e nastupiti tristo devet gimnastiara iz trideset šest europskih zemalja. Od toga je 150 seniora i 159 juniora, a jedan od sudaca bit e i akovanin Mario Vukoja. (dz i so)

Meimurci dali jednoglasnu podršku Davoru Šukeru U akovekom hotelu Park u utorak je održana sjednica skupštine Meimurskoga nogometnog saveza, na ijem su dnevnom redu bile samo dvije toke. Usvajanje zapisnika sa skupštine održane 23. ožujka prošle godine i donošenje odluke o podršci Davoru Šukeru kao kandidatu za predsjednika Hrvatskoga nogometnog saveza. Od ukupno etrdeset i tri lana, koliko ih ima skuština, trideset i jedan je prisustvovao sjednici. Nakon izbora radnog predsjedništva i rješavanja nekih tehnikih detalja i nejasnoa oko zapisnika s prošle sjednice, predsjednik Meimurskog nogometnog saveza Mato Kljai rijeima dobrodošlice je pozdravio i skupštinarima predstavio, kako je kazao -budueg predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Davora Šukera. Govorei o razlozima stavljanje ove toke na dnevni red sjednice skupštine, Kljai je dodao: - Mogli smo na Izvršnom odboru ovaj prijedlog odraditi sami, održati sjednicu i odluiti o kandidatu, ali nismo, jer želimo da sve bude transparentno i da svi predstavnici u skupštini imaju in ormacije iz prve ruke.

Znamo kakvo je stanje i situacija u HNS-u, da se nakon Eura sprema izvanredna sjednica i da je Davor Šuker, to otvoreno možemo rei, za nas jedini kandidat za predsjednika HNS-a. Podršku Šukeru javno je na sjednici dao i nekadašnji predsjednik MNS-a , a danas lan Izvršnog odbora HNS-a Stjepan Križari, podsjetivši sve nazone da je Vlatko Markovi veliki prijatelj meimurskog nogometa, ali da je došlo vrijeme za promjene. - Markoviu treba naravno zahvaliti za sve ono

RITMIKA GIMNASTIKA NGC “Aton“ Nedeliše po prvi put ugošuje turnir u ritmikoj gimnastici

U nedjelju 3. lipnja “In memoriam Milan Remar” Po prvi put u Nacionalni gimnastiki centar “Aton“ Nedeliše ugošuje “ritmiarke“ i turnir u ritmikoj gimnastici. Gimnastiki klub Vindija organizira meunarodni turnir u ritmikoj gimnastici “In memoriam Milan Remar” u ast poznatog Varaždinca Milana Remara i zahvalu za njegov veliki doprinos u gimnastici, kojoj je posvetio više od 30 godina rada i ljubavi. Turnir se održava u nedjelju 3. lipnja s poetkom u 10 sati.

Na turniru e sudjelovati 80 natjecateljica iz 12 klubova i 5 zemalja. GK Vindija i njihove trenerice Natalija Gotal i Maja Selak predstavit e svojih 10 natjecateljica koje e nastupiti u ukupno 8 kategorija. U B programu natjecat e se Veronika Viljevac, Leona Pretkovi, Kaja Bobek i Chiara Belec, dok u A programu Vindiju nastupaju Tamara Arti, Ema Kovai, Tena Mlinari, Mia Vidakovi, Rea Strnad i Elena Milenkovi.

Sveano otvorenje turnira je u 13 sati, a potom slijede kadetkinje i u 17.30 iskusne seniorke. Na otvorenju e se predstaviti sportska škola ritmike gimnastike GK Vindije, koju vodi Valentina Farkaš. Posjetitelji e imati priliku pogledati izložbu o Milanu Remaru i 30 godina moderne ritmike gimnastike u Varaždinu. Sponzori natjecanja su poslovni sustav Vindija, Duga d.o.o. i PMG Produkt d.o.o. iz Varaždina. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.

Ovu subotu II. Aton kup GK MZM ovu subotu 26. svibnja u NGC-u “Aton“ organizira II. Aton kup za klince i klinceze iz 5 klubova u sportskoj gimnastici. Prijavljeno je 160 natjecatelja. Natjecanje prve grupe poinje u 10 sati, od 12 do 13 je proglašenje rezultata i sveano otvaranje, a u 13 sati poinje natjecanje druge grupe. Ulaz je slobodan.

što je napravio u minulih etrnaest godina kao predsjednik, no stiglo je novo vrijeme u kojem e hrvatski nogomet, još jedna nogometna legenda, Davor Šuker usmjeriti na novi i vjerujem još kvalitetniji put. Davor Šuker, kojemu je ve sedam županijskih nogometnih saveza dalo podršku, u svojem je prigodnom govoru zamolio podršku i skupštinara MNS-a, pritom kazavši: - Želim da odlazak Vlatka Markovia bude dostojanstven, jer on mi je bio kao otac, zbog ega mu od srca zahvaljujem. Ovih sam dana bio s njim i Platinijem na jednom radnom sastanku u Münchenu, gdje su svi nazoni spomenuli da su jako zadovoljni stvarima koje se dogaaju, odnosno pozitivnim vjetrovima koji pušu u hrvatskom nogometu. - Cilj mi je, naglasio je Šuker u nastavku, da napokon ujedinim hrvatski nogomet u kojemu i oko kojeg je bilo do sad puno ružnih rijei i stvari, a zapravo bi nogomet trebao biti jedan od najboljih dijelova našeg društva. Dodao je da namjerava što prije stvoriti nekoliko kampova za rad s mladima, ali i onog reprezentativnog i da se nada dobroj suradnji sa županijskim savezima. Kada pak je rije o prvoj nogometnoj ligi: - Ja sam za ligu deset, kazao je Šuker, jer Hrvatska nije Španjolska ili Njemaka da bi mogla podnijeti šesnaest pro esionalnih klubova. Na kraju su lanovi skupštine prijedlog Izvršnog odbora potvrdili jednoglasno, dizanjem ruke, te velikim pljeskom dali podršku Davoru Šukeru kao kandidatu za novog predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. (so)

SPEEDWAY KVALIFIKACIJSKA UTRKA za Svjetsko juniorsko prvenstvo vožena je na Mileniumu

Kovai u polufinalu, pobjeda Poljaku Zmarzliku Prošlu je subotu na stadionu “Milenium” u Donjem Kraljevcu održana utrka Svjetskog prvenstva vozaa do 21 godine, u kojoj su nastupili najbolji juniori iz devet zemalja. Ono što je bilo zasigurno najvažnije - to je i ostvareno. Dino Kovai se osvajanjem sedmog mjesta s devet bodova uspio plasirati u polufinale, u koje se kvalificiralo prvih osam vozaa plus rezerva. Dino Kovai je nakon velike pogreške u prvoj vožnji, kada je poveo, slabo zatvorio prolaz kraj sebe i propustio dva vozaa kraj sebe do kraja natjecanja bio uspješan, odnosno ostvario je ono što se od njega i oekivalo. U dvije je vožnje bio najbolji, dok je u tri osvojio po bod, što mu je na kraju bilo dovoljno za polufinale. Pobjednik subotnje utrke

Na subotnjim kvalifikacijama Dino Kovai ostvario je planirani cilj plasman na polufinale Svjetskog prvenstva za juniore je bio Poljak Bartosz Zmarzlik bez i jednog izgubljenoga boda, dok je drugo mjesto s 14, odnosno bodom manje osvojio njegov sunarodnjak Tobiasz Musielak. Za treu poziciju vozile su se dodatne utrke. Po 12 bodova osvo-

jili su eh Vaclav Milik te Poljak Damian Adamczak, te je nakon repasaža bronca pripala ehu. Za polufinale se sada eka službeni ždrijeb koji e vozaima dodijeliti utrke u Terenzanu (Italija) ili Chervonogradu (Ukrajina).
25. svibnja 2012.

50 GODINA rukometnog kluba iz Preloga

Velika obljetnica i znaajna rukometna monografija Promocijom knjige “50 godina rukometa u Prelogu“ i prigodnom sveanošu u preloškom Domu kulture sveano je obilježen veliki jubilej – 50 godina rada Rukometnog kluba Prelog. Na poetku organiziranog igranja rukometa u Prelogu su djelovala ak tri kluba koja su se spojila u jedan i od tada poinje kontinuitet toga najtrofejnijeg hrvatskog sporta u tom gradu. Na svih 50 godina podsjetio je u knjizi autor Ljubomir Kolarek, koji je nakon “prvog izdanja“ knjige “40 godina rukometa u Prelogu“ to ponovno uspio, uz pomo suradnika: ure Ujlakija, Ivice Betija, Davora Sokaa, te Maje i Stjepana Narane iz Studija Vipro, koji je odradio i graiko oblikovanje. Rukomet se inae u Prelogu poeo igrati još u Osnovnoj školi Prelog 1958. godine. Prvi klubovi osnovani su 1961., i to odjednom tri, da bi se idue godine održala i sjednica Rukometnog centra Prelog. Predsjednik RK-a Prelog Darko Pandur podsjetio je na tu bogatu povijest, ali sadašnjost i budunost kluba, koja je zahvaljujui odlinom radu s mladima i te kako perspektivna. Glavni urednik Meimurskih

novina Dejan Zrna i sportski kroniar osvrnuo se na knjigu, autora i njegove suradnike, naglasivši posebice važnost rukometa kao sporta kako u Hrvatskoj, Meimurju i Prelogu. Autor Ljubomir Kolarek pun emocija Autor knjige Ljubomir Kolarek u emocionalnom obraanju dupkom punom Domu kulture poka-

zao je zašto tako voli ovaj sport i klub, ali i koliko cijeni napore svih onih koji su uvijek bili uz RK Prelog, odnosno njega osobno u nadahnuu za nastajanje ove knjige. Istaknuo je ovom prilikom posebice važnost razvitka ženskog rukometa u Prelogu, koji je posljednjih godina doživio renesansu kroz obnovu ŽRK-a Prelog. Da ženski rukomet ima perspektivu, najbolje se vidi kroz rezultat

ženske školske ekipe OŠ Prelog, koja je ovih dana osvojila srebrnu medalju na državnom prvenstvu. Takoer je zahvalio tamošnjem uitelju Božidaru Žegarcu koji je rukometno odgojio brojne rukometaše i rukometašice i uvijek je bio neizostavni dio preloškog rukometa. Saborski zastupnik i gradonaelnik Dragutin Glavina u obraanju prisutnima osim estitki istaknuo

O knjizi i rukometu u Prelogu, uz autora Kolareka, govorili su predsjednik kluba Darko Pandur i kroniar sportskih zbivanja u Meimurju Dejan Zrna

Autor i suradnici knjige “50 godina rukometa u Prelogu“

TENIS ITF MILANO – juniorke

Mekovec poražena u 2. kolu U 2. kolu teniskog juniorskog ITF turnira A kategorije u Milanu – Trofej Boniglio (neslužbeno juniorsko prvenstvo svijeta na zemlji) Iva Mekovec poražena je od ehinje Katerine Siniakove. Prvi set došao je do tie – breaka koji je dobila eška igraica. Drugi set Iva je izgubila rezultatom 6:2. Na juniorskom teniskom turniru, koji se igra u Milanu pod nazivom 13. turnir, u prvom je kolu bila bolja od

Belgijanke Marie Benoit 6:4, 7:5. ehinja Katerina Siniakova, koja je bila bolja od Ive u 2. kolu, u prvom kolu izbacila je Ukrajinku Dianu Bogoliyu 6:3, 6:2. Prošle godine ehinja je inae bila dva puta bolja od Mekovec. U Maarskoj na Epitok – Abris Cupu pobijedila ju je u poluinalu 7:5, 6:3 te u Radencima u Sloveniji takoer u poluinalu 6:1, 6:0. Oito ehinja ne odgovara našoj igraici.

MARIBOR

Ena Babi u etvrtfinalu Maribora Na meunarodnom teniskom turniru iz kalendara Tennis Europe za djeake i djevojice do 14 godina, održanom u Mariboru, Ena Babi ostvarila je plasman u etvrtinale turnira, gdje

je zaustavljena od Švicarke Tamare Arnold 6:3 6:4. U prvom kolu Ena je kao nositeljica bila slobodna, u drugom i treem kolu bila je uspješnija od Slovenki Anje Gal 6:1 6:3 i Zale Dovnik 6:3 6:1.

2. HRVATSKA TENISKA LIGA

Poraz protiv Karlovca, pobjeda protiv Vinkovaca Sredinom svibnja poela su natjecanja u Drugoj hrvatskoj teniskoj ligi u kojoj sudjeluje i prva seniorska momad Teniskog kluba Franjo Punec akovec. U prvom kolu na gostovanju u Karlovcu kod istoimene momadi zabilježen je i prvi poraz u prvenstvu. Igrai Karlovca bili su uspješniji i pobijedili rezultatom 6:3. Pobjede za momad Puneca ostvarili su Dejan Žliar i Bojan Jaklin u pojedinanim

je važnost rukometa kao promotora Grada Preloga, dok je predsjednik Zajednice sportskih udruga i saveza Meimurske županije Mato Kljaji naglasio posebno injenicu što klub odlino radi s mladima i da je zbog toga kao sportski djelatnik ponosan. Na sveanosti rukometa u Domu kulture u Prelogu nastupili su zbor „Maleni“ i Mirko Švenda Žiga, dok je vrsni moderator i voditelj cijelog programa bio Željko Soka.

susretima i Bojan Jaklin i Milan Stojko u susretu parova. Na domaem terenu u drugom kolu protiv gostiju iz Teniskog kluba Vinkovci zabilježena je prva pobjeda i upisana dva boda. Rezultat susreta 6:3 za domau momad. Pobjede za momad Puneca ostvarili su Mitja Zajšek, Dejan Žliar, Petar Kaui, Bojan Jaklin u pojedinanim susretima i parovi Žliar - Jaklin i Kaui - Hublin.

Knjiga ima 135 stranica s 200-tinjak fotograija i novinskih izrezaka (Lista Meimurje i Meimurskih novina), tiskana je u nakladi od 800 primjeraka, a može se kupiti za 50 kn, što je ujedno donacija u daljnjem radu RK-a Prelog. Izdavanje knjige pomogli su brojni donatori koji su uz izdavanje ove vrijedne sportske monograije pomogli i aktualnom trenutku preloškog rukometa. (Dejan Zrna, foto: Mario Narana)

ŠAH BUŠEVAC

Tajana Turk odlina druga Tajana Turk, petnaestogodišnja kadetkinja Šahovskog kluba Mursko Središe, nastupila je prošli vikend kao naša nacionalna majstorica na meunarodnom turniru juniorki u Buševcu. Pravo nastupa imale su sve šahistice do 20 godina, a nastupile su natjecateljice iz Maarske, Slovenije te naše državne prvakinje iz cijele Hrvatske (Rijeka, Vukovar, Zagreb …). Treba istaknuti da je na ovom ženskom, 11. po redu tradicionalnom turniru u Buševcu, kraj Velike Gorice, nastupilo 21 igraica od kojih je favoritkinja i prva nositeljica bila

WFM Ivona Purgar iz Novog Marofa. Tajana je bila 5. nositeljica i turnir je završila osvojivši odlino drugo mjesto, iza Maarice Bettine Gombos. Trea, bronana bila je Vukovaranka Tamara Ljikar. Tajana je od šest odigranih partija nanizala tri pobjede i remizirala s pobjednicom turnira Bettinom Gombos, sa Slovenkom Natašom Buar, te s FIDE majstoricom Ivonom Purgar, ne zabilježivši ni jedan poraz. Osvojila je ukupno 4,5 boda i po jaim dodatnim kriterijima osvojila srebrni pehar i novanu nagradu.

Tajana je uenica prvog razreda Ekonomske i trgovake škole u akovcu, a živi u Donjem Zebancu. etiri puta je bila kadetska državna prvakinja Hrvatske (2005., 2007., 2009. i 2011.), nastupila je na dva Europska prvenstva, a 2010. podijelila je 7. - 11. mjesto na Svjetskom prvenstvu za mlade u Grkoj. Zajedno s bratom Karlom Turkom, majstorskim kandidatom i lanom ŠK-a Mursko Središe, nastupa redovno na openima i turnirima diljem Hrvatske. Ove godine u kolovozu Tajana e nastupiti na Europskom prvenstvu u Pragu. To

Tajana Turk, nacionalna majstorica u šahu, bila je odlina druga na turniru u Buševcu pravo je osvojila pobjedom na državnom prvenstvu u Rapcu prošle godine. (vt)

ATLETIKA

KOŠARKA

Utrka Grada akovca na rasporedu u srijedu 30. svibnja

U Ligi djeaka najbolje – djevojice!

Šestu godinu za redom u sklopu obilježavanja Dana Grada akovca održat e se utrka ulicama akovca. Start, koji e kao i cilj biti na akovekom Trgu Republike, predvien je za srijedu 30. svibnja u 18 sati. Utrku koja e se održati u nekoliko kategorija otvorit e trkai u kolicima na šeststo metara. Nakon njih krenut e utrke za kadetkinje i kadete koji e trati 1000 i 1500 metara, juniorke na 1500 i juniori 3000 metara, a u isto vrijeme e se održati i utrke za graanstvo na 1500 za žene i 3000 metara za muškarce. U glavnoj utrci na 5000 metara, koja e startati u 19.15 sati, natjecat e se seniorke i veteranke, te seniori i veterani. U ovoj utrci odlija e se dijeliti posebno za seniorke i seniore, a veterani i veteranke za medalje e se boriti u etiri kategorije: 40 - 49 godina, 50 - 59, 60 - 69 i stariji od 70 godina. U glavnoj utrci oekuje se nastup najboljih dugoprugaša Hrvatske, te Slovenije i Maarske, koji su pobjeivali u 2010. i 2011. godini.

Utrka je humanitarnog karaktera pa se uplauje startnina od 30 kuna, od ega e dio prihoda ii Društvu distroiara, invalida cerebralne i djeje paralize i drugih tjelesnih ošteenja akovec. Organizator natjecanja Atletski klub Meimurje poziva sve zainteresirane da se prijave u uredu Turistike zajednice akovec, Kralja Tomislava 1 ili putem e-pošte na adresu akm@ck.t-com.hr. Prijave su mogue i na sam dan utrke na Trgu Republike od 16 sati. Iz AK Meimurja posebno apeliraju na sve one koji se rekreativno bave tranjem da se ukljue u ovu manifestaciju, a svima koji se prijave do subote 26. svibnja organizator e osigurati majicu s obilježjima ove manifestacije. Udruga s najveim brojem sudionika koji završe jednu od utrka osvojit e pehar za masovnost. Informacije vezane za utrku mogu se dobiti i na broj mobitela 098/921-1479. Prošlu je godinu na Utrci sudjelovalo 225 trkaica i trkaa iz Hrvatske, Slovenije i Maarske.

Još jednim turnirom doigravanja za plasman igrale su se utakmice u ligi U- 12, u prošlosti netonog imena Liga djeaka. U borbi za „medalje“ prvo mjesto nakon prvoga turnira sa dvije sjajne pobjede nad Meimurjem i Kotoribom osvojile su djevojice iz ŽKK Radost. Drugo je Meimurje, a trea Kotoriba. Ostali su klubovi razigravali na drugim turnirima. Meimurje (Bašek 4, Hrustanovi 4, Herman 7, Pongrac 5, oki 6, Kokolek 12) – ŽKK Radost (Štrukelj 7, Rešetar 9, Bašek 8, Kranjec P. 19, Jeleni 9) 38:52 ŽKK Radost (Bašek 22) – Kotoriba (Latin 8, Orehovec 10, Luc 5) 46:33 Meimurje (Hrustanovi 16, Herman 9, oki 9) – Kotoriba (Latin 8, Orehovec 8) 42:33

U ovoj skupini koja se bori za prva tri mjesta u ukupnom poretku vodi ŽKK Radost s dvije pobjede, slijedi Meimurje s jednom, a trea je Kotoriba bez pobjede (za sada). Slijedei je turnir na rasporedu za dva tjedna. Donji Kraljevec (Šupljika 12, Meimurec 8, Lepen 8, Sinkovi 6) – Grafiar 38:28 Donji Kraljevec (Šupljika 12, Meimurec 8, Lepen 8) – Nedeliše (Miholek 17, Platuži 7) 45:31

Nedeliše (Miholek 18, Jaluši 2) – Grafiar 23:31

Nakon prvoga turnira vodei u ovoj skupini je Donji Kraljevec s dvije pobjede, slijedi Graiar s jednom, a tree je Nedeliše bez pobjede. Ovoga vikenda na rasporedu je slijedei turnir. Prelog (Krušelj 11, Iveli 8, Kuli 12) – akovec (Soboan 13, in 8, Krnjak 6) 41:32 akovec (Barani 8, Jankovi 6) – BŠT(Drk 6, Jeleni 16, Kranjec M. 16) 22:45 Prelog (Iveli 8)- BŠT (Jeleni 24, Kranjec 17) 20:57

U skupini momadi koje se bore za poredak od 7. do 9. mjesta vodei je BŠT s dvije pobjede, slijedi Prelog s jednom, a na dnu je akovec bez pobjede. Idui turnir je na rasporedu ovoga vikenda.

KOŠARKAŠKI VIKEND VODI TURNIR momadi za poredak od 4.-6. mjesta Nedeliše, subota 26. svibnja, školska dvorana, utakmice s poetkom u 9, 10 i 11 sati TURNIR momadi za poredak od 7.-9. mjesta akovec, II OŠ, subota 26. svibnja , utakmice s poetkom u 9.30; 10.30; 11.30 sati
25. svibnja 2012. III. HNL - SJEVER

Graniar ili Mladost Prelog ispadaju uz Poleta iz lige Na žalost, kod nas uvijek ništa nije poznato kad je u pitanju koliko e klubova ispasti iz lige, pa tako i iz III. HNL - sjever. Sigurno je da ispadaju tri kluba, dok je vrlo mogue da etvrti isto bude ugrožen. Upravo za to etvrto mjesto, koje barem donosi mogunost spasa, bore se na kraju prvenstva Mladost Prelog i Graniar Kotoriba. U Pribislavcu je odigran meimurski derbi zaelja III. HNL - sjever u kojem su kui s tri boda otišli nogometaši Graniara iz Kotoribe. Prvih je 45 minuta završilo bez golova, iako su priliku imali napadai na obje strane. ak je domain u tom dijelu igre bio bolja momad, imao inicijativu, no realizacija je i ovaj put zakazala.U drugom je poluvremenu ipak u vodstvo stigla gostujua ekipa, i to u 48. minuti pogotkom ižmešije, ali i dosta velikom zaslugom domaeg vratara Vibovca. Na 0:2 povisio je u 68. minuti efektnim pogotkom glavom Filip Kos. Nakon toga splasnula je malo i gostujua agresivnost, pa su domai uspjeli preko Horvatia smanjiti na 1:2 u 87. minuti. Taj je pogodok izgleda unio sasvim nepotrebnu nervozu u igrae obje momadi, pa je tako u posljednjim trenucima susreta Rešetar nepotrebno “nagazio“ Kosa, koji mu nije ostao dužan, stvorila se velika gužva, nakon koje je u ovom susretu izuzetno loš glavni sudac Prepolec nagradio i Rešetara i Kosa crvenim kartonima. U posljednjem 30. kolu nogometaši Poleta odlaze na

teško gostovanje drugoplasiranoj momadi prvenstva Koprivnici, dok e Graniar bodove spasa tražiti na domaem terenu protiv akovca.

TABLICA 1.Mladost (Ž) 2.Koprivnica 3.Bjelovar 4.Nedeliše ( -1 ) 5.Slana

Mladost u Prelogu prokockala bodove spasa Podravina je do svoje sedme uzastopne pobjede stigla, na žalost, u Prelogu. U za njih vrlo važnom susretu nogometaši Mladosti ostali su bez vrijedna tri boda. Imali su preloki igrai tijekom prvih etrdeset i pet minuta terensku inicijativu, koju su naplatili pogotkom Andrea Silve u 21. minuti i s tim su minimalnim vodstvom otišli na odmor. Krenuli su dobro i u nastavak susreta. Imao je Furunija priliku da povea vodstvo domaina i možda ve tada riješi pitanje pobjednika, no nije uspio svladati gostujueg vratara Jambresa u situaciji jedan na jedan. Strijelac vodeeg pogotka za domaine Andre Silva takoer se mogao ponovno upisati u strijelce, ali je ovaj put njegova lopta prošla kraj stative. A kako to u nogometu zna biti, kad ne zabiješ, dobiješ. To se upravo dogodilo i nogometašima Mladosti. Prvo je izjednaio Milas u 61. minuti, a pobjedu Podravini donio je Valjak petnaestak minuta kasnije u 77. minuti nakon odline gostujue akcije. Pri kraju susreta je i D. Kranjec, koji je u 62. minuti zamijenio Mišia, imao priliku za poravnanje rezultata,

6.Podravina

29 20 7 2 +60 67 29 19 6 4 +41 63 29 19 5 5 +45 62 29 19 4 6 +20 60 29 18 4 7 +49 58 29 17 2 10 +25 53

7.Croaa (G)

29 16 4 9 +29 52

8.akovec

29 14 6 9 +7 48 29 14 3 12 +13 45

9.Ivanica 10.Križevci 11.Nedeljanec 12.Podravac (V) 13.Mladost (P) 14.Graniar (K)

29 9 6 14 -3 33 29 9 3 17 -12 30 29 8 3 18 -20 27 29 8 3 18 -41 27

15.Papuk (O)

29 8 2 19 -49 26 29 1 5 23 -62 8

16.Polet (P)

29 1 1 27 -102 4

no na žalost domaina sve je ostalo samo na prilici.

Nedeliše uspješno u Nedeljancu S vrijednim bodovima vratili su se iz Nedeljanca nogometaši Nedeliša. Iako su u poetnim minutama domai bili bolja momad, imali inicijativu, nisu uspjeli iskoristiti ak etiri vrlo izgledne prilike za postizanje pogotka, Nedeliše je to uskoro kaznilo. Treska je Meimurcima donio vodstvo u 28. minuti, da bi na 2:0 povisio Vibovec tri minute prije kraja prvog dijela. Tim je rezultatom završeno prvo poluvrijeme. Iako se prema igri koju su prikazali igrai obje momadi moglo naslutiti da e i u drugom dijelu biti golova, to se, na žalost, po gledatelje, navijae domae momadi nije dogodilo. S bodovima osvojenima u Nedeljancu Nedeliše se sada nalazi

ponovno na etvrtom mjestu treeligaške tablice. Eventualnom pobjedom vodee Mladosti iz Ždralova u Bjelovaru i naravno domaom pobjedom Nedeliša nada Križevcima sezonu bi mogli završiti i na odlinom treem mjestu. Ono što igrae Nedeliša eka do kraja ovogodišnje sezone je i inale kupa Meimurskog nogometnog saveza u kojem e im protivnik u dvije utakmice biti nogometaši Slobode iz Slakovca. Prvi se susret igra u Slakovcu 30. svibnja u 17.30 sati, dok je uzvrat u Dunjkovec – Pretetincu 6. lipnja takoer u 17.30.

Za kraj pred domaom publikom akovec doživio poraz Novi domai praz doživjela je i momad akovca. Ovaj su put bolji bili gosti iz Ivanca slavivši s 2:4. Ivanane je u vodstvo doveo nakon jedne brze kontre Muri u 24. minuti. U trideset i prvoj minuti akovec je ipak stigao do izjednaenja. Nakon opravdano dosuenog kaznenog udrarca, siguran je realzator bio domai kapetan Danijel Novak. Ne samo da su uspjeli izjednaiti, nego su domai preko Balenta u posljednjoj minuti prvog dijela i poveli 2:1. U drugom dijelu stara akoveka pria. Zbog malog broja igraa, samim time i mogunosti izmjena (jedina rezerva je rezervni vratar), momad Izeta terzia posustaje. Gosti to naravno koriste i u 64. minuti je Kocijan prvo poravnao rezultat, da bi onda u 80. i 88. minuti za goste zabili još i Muri i Šamber i tako donijeli Ivanici pobjedu od 2:4. S obzirom na situaciju i brojano stanje momadi, vjerujemo da u NK akovcu svi jedva ekaju posljednje kolo i utakmicu protiv Graniara kojom e se završiti ova sezona. (Siniša Obadi)

ZAVRŠILA II. HNL

Uvjerljiva pobjeda za oproštaj od lige Nogometaši Meimurja u nedjelju su se uvjerljivom pobjedom od ak 5:0 oprostili pred svojim navijaima od ovogodišneg prvenstva, ali i na žalost najvjerojatnije i od nastupa u II. HNL. Da su tijekom prvenstva odigrali barem polovicu susreta na ovakvom nivou, kao što je to bilo u posljednjem kolu protiv Marsonije, njihova drugoligaška pria mogla je imati sasvim drukiji kraj. Krenuli su domaini odlino i ve su na samom poetku susreta Borzi, Miki i Puclin imali prilike, koje nisu isoristili. Ono što nije uspjelo domaim napadaima uspjelo je gostujuim obrambenim igraima. Zabili su gol, ali u vlastitu mrežu. Menzil je u 23. minuti izveo korner, domaa obrana i nije reagirala baš najbolje i lopta je završila iza vratara Kruljca. Na 2:0 je povisio Puclinu u 29. minuti nakon kombinacije sa Zebom. Ve u 31. minuti nova prilika za Mikia, a par trenutaka kasnije i za Menzila, no rezultat se ne mijenja pa je prvo poluvrijeme završili vodstvom Meimurja od 2:0. Poetkom drugog dijela mladi je Skoliber zamijenio u igri Novka i ubrzo nakon toga u 54. minuti i on se upisao u strijelce. Naime, sam je završio akciju i poveao vodstvo domaih na 3:0. No, tu nije bio kraj golovima. Igrala se 71. minuta, kada je gotovo bila preslikana akcija iz kakve je Meimurje zabilo trei gol. Strijelac je ponovo bio Skoliber. Još je jedan igra zabio tek nakon što je ušao u igru. Mladi je

TABLICA 1.Dugopolje

28 17 6 5 +23 57

2.Pomorac 3.Mosor 4.Vinogradar 5.Imotski 6.Rudeš 7.Gorica 8.Hrv. dragovoljac 9.Radnik Legea 10.Junak 11.Solin 12.Marsonia 1909 13.Meimurje 14.HAŠK 15.Croaa Sesvete

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

18 15 15 11 11 10 10 10 10 10 8 5 6 4

2 7 5 9 8 10 10 9 9 5 6 7 3 4

8 6 8 8 9 8 8 9 9 13 14 16 19 20

+33 +20 +15 +5 +9 +3 -1 +3 +2 -10 -25 -29 -19 -29

Vuk u 67. minuti zamijenio Mikia, da bi ve u 73. nakon odline akcije u suradnji s Menzilom i Borziem postigao i peti gol za konani rezultat Meimurje Marsonija 5:0. Gosti su devedeset minuta imali tek jednu pravu priliku, no i tu je opasnost domai vratar Tizaj otklonio bez veih problema. Nakon odigranih 30. kola Meimurje je završilo s 22. osvojena boda na 13. mjestu, koje na žalost vodi u drugu ligu. Osim toga, akovekom klubu nije ni izdana licenca za drugoligaško natjecanje u sljedeoj. Naime, poznato je da je do sada nisu dobili zbog inancijskih razloga, a hoe li uspjeti pokriti sva važea dugovanja i dati garanciju za dobro poslovanje u natjecateljskoj sezoni 2012./2013., uskoro e se znati. Do kraja ovog tjedna oekuje se odluka odgovornih u klubu kada je u pitanju trenerska pozicija, odnosno vjerujemo da e se više znati i nakon današnje (petak) konferencije za novinare.

POLUFINALE Hrvatskog nogometnog kupa za žene

FINALE KUPA Meimurskog nogometnog saveza

Trnava u Gorianu domain Dinamu

Prvi domaini Sloboda Slakovec (seniori) i NK Meimurje (juniori)

U subotu (sutra) 26. svibnja s poetkom u 17 sati u Gorianu je na rasporedu utakmica poluinala nogometnog kupa za žene, u kojoj ekipa ŽNK Trnava Gorian traži svoj put do inala protiv Dinamo Maksimira. Igraice i struni stožer stoga vas pozivaju da ih doete podržati u tom nastojanju u što veem broju i pomognete im ostvariti najvei uspjeh u povijesti kluba, ali i meimurskog nogometa.

Nogometašice Trnave pred najveim su uspjehom u klupskoj povjesti, stoga im je potrebna i vaša podrška!

U ponedjeljak u podne ve tradicionalno u prostorijama MNS-a akovcu izvueni su domaini prvih inalnih utakmica u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Od 1998. kada se posljednji put u seniorskoj konkurenciji inale igralo u dvije utakmice Izvršni odbor MNS je donio odluku da se od ove godine ponovno inale igra na dvije utakmice i to u obje konkurencije, juniorskoj i seniorskoj. U seniorskoj konkurenciji obje momadi NK Nedeliše i NK Sloboda Slakovec su samim ulaskom u inale stekli pravo

56 52 50 42 41 40 40 39 39 35 30 22 21 16

nastavka natjecanja u pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa koje se igra 29. svibnja (srijeda). Prve inalne utakmice kupa MNS; juniori - 29.svibnja (utorak) stadion SRC Mladost akovec u 19.30 sati: NK Meimurje - NK Mladost (Ivanovec); seniori – 30.svibnja .(srijeda) Slakovec u 17.30 sati: NK Sloboda (Slakovec) - NK Nedeliše. Uzvratne inalne utakmice na rasporedu su 05.lipnja (utorak) u Ivanovcu gdje igraju juniori, a 06.lipnja (srijeda) u Dunjkovcu-Pretetincu igraju seniori. Obje utakmice poinju u 17.30 sati.
25. svibnja 2012. I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

28.kolo I. ŽNL MNS PUŠINE – DINAMO (P) 2-0 (1-0) PUŠINE. Igralište: NK Pušine. Suci: Zoran Hajdinjak, Renato Posavec, Tihomir Kralji. Delegat: Stjepan Perko. Strijelci: 1-0 Doveer (28), 2-0 Celinger (59) PUŠINE: Majurec, Kresinger, Pintari, Novosel (od 86. Vrbanec), Zanjko, Pozder, Celinger T., Klemeni, Levani, Knezi, Doveer (od 68. Posavec), trener: Boris orevi DINAMO: Rebernik, Križai (od 63. Marec), Žuli Darko, Janec, Dodlek, Klekar, Žuli Danijel (od 63. Hergoti), Štampar, Mihalovi, Cirkveni (od 73. Kralji), trener: Zoran Kralji Žuti kartoni: Pintari, Klemeni, Knezi, Posavec, Zanjko (Pušine); Janec (Dinamo)

SPARTAK – OMLADINAC (NSR) 5-1 (3-1) M.SUBOTICA. Igralište: Jagodiše. Suci: Saša Fegeš, Ivan Žganec, Tomislav urila. Delegat: Dragutin Vuk. Strijelci: Hali (22), 2-0 Šegovi I. (24), 3-0 Lackovi (31), 3-1 Novak (41), 4-1 Šegovi S (61), 5-1 Šegovi S (86) SPARTAK: Jalšovec, Lackovi, Križai, Hali (od 85. Janec), Rogina, Šegovi E. (od 74. Pavlic), Pasler (od 80. Škvorc), Lovreni, Šegovi S (od 88. Zadravec), Juras (od 86. Rogar), Šegovi I., trener: Zoran Graši OMLADINAC: Tomaši, Marodi, Reich, Lukman, alopa, Jaluši (od 46. Krištoi), Culjak, Vukovi, Novak, Drk (od 65. Perho), Pušar (od 50. Filipovi) Žuti karton: Culjak (Omladinac)

NAPRIJED – TRNAVA 4-2 (1-1) CIRKOVLJAN. Igralište: Zdenci. Suci: Dario Bubek, Željko Kovai, Boris Jakovljev. Delegat: Rajko Zadravec. Strijelci: 0-1 Markuši T (11), 1-1 Horvat P (34), 2-1 Režek (56), 2-2 Markuši H (64), 3-2 Hižman (81), 4-2 Režek (84) NAPRIJED: Mlinarec, Varga (od 55. Glavina Ž), Hižman F (od 85. Kemec), Horvat F., Novak, Hižman J., Glavina I (od 83. Žvorc), Kemec, Horvat P., Vlah, Režek D (od 88. Sai), trener: Dušan Podgorelec TRNAVA: Ivkovi, Gudlin, Malek, Malovi T (od 73. Ribi), Katanec, Jakši, Markuši H., Malovi I., Pintari (od 67. Baksa), Markuši T., trener: Mladen Vlah Žuti kartoni: Varga (Naprijed); Malek (Trnava)

Andrej Gorianec donio novu pobjedu Poletu Polet teškom mukom stigao do domae pobjede. Nakon dosta miroljubivog prvog dijela kada niti jedan igra nije zaradio opomenu u drugom dijelu puno življa igra koju je pratilo oko 250 gledatelja. Sloboda je prva stigla do vodstva stigla u 20.minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Vjeran Levec. Kada su gosti iz Slakovca u 56.minuti lijepim lob udarcem Patrika Hergotia svoje vodstvo poveali na 2-0 nije baš izgledalo sjajno po domae. Samo su dvije minute bile dovoljne Poletu da poravna na 2-2. Prvo je u 60.minuti na 2-1 smanjio Nenad Radikovi, a na 2-2 iz kaznenog udarca u 62.minuti poravnao kapetan momadi Boris Hren. Atmosfera je malo «prokuhala» i u gledalištu pa je u 75.minuti iz dijela gdje su bili gostujui navijai u teren za igru ubaena plastina boca koja sreom nikoga nije pogodila. Da srea prati hrabre pokazalo se minutu prije kraja utakmice kada je Poletu pobjedu od 3-2 svojim zgoditkom donio Andrej Gorianec. Istoga trena ga je trener Šenji izveo iz igre da zaradi pljesak domaih gledatelja. Živost na terenu u drugom dijelu donijela je i oštriju igru, te na kraju etiri opomene. Jedna domaem igrau i tri gostujuim.

Spartak opet golgeterski raspoložen

CENTROMETAL – SLOGA () 2-1 (2-1) MACINEC. Igralište: Trate. Suci: Željko Turk, Lidija Kralji, Mario Buhin. Delegat: Željko Bacinger. Strijelci: 0-1 Vabec Damir (11), 1-1 Vibovec (8), 2-1 Pani (12) CENTROMETAL: Petkovi, Borko, Novak, Fuko, Pani, Vinceti (od 27. Fegeš), Novak (od 81. Jurman M), Lastavec (od 64. Vinceti), Vibovec, Bratkovi, Baan. SLOGA: Mihalkovi, Kosalec, Branilovi N (od 46. Vabec Darko), Zoka, Vabec Damir, Branilovi R., Kolar, Bali, Vabec Davor (od 46. Vugrinec), Juki, Bajzek, trener: Ivan Hamonajec Žuti kartoni: Pani, Borko (Centrometal); Mihalkovi (Sloga) Crveni karton: Zoka (Sloga)

SOKOL – PODTUREN 5-5 (4-1) VRATIŠINEC. Igralište: NK Sokol. Suci: Borut Križari, Stjepan Fic, Ivica Felker. Delegat: Petar Krha Strijelci: 1-0 Vincek (23), 2-0 Vincek (29), 3-0 Vincek (31), 4-0 Lebar (36), 4-1 Balenovi (41) 11m, 4-2 Lepen (46), 4-3 Lepen (58), 4-4 Kolar M (74), 5-4 Munar (83), 5-5 Okreša (88) SOKOL: Puh B., Mikolaj, Lisjak, Lebar, Drk, Novak F (od 46. Posavec), Puh S (od 46. Bistrovi), Vincek, Munar, Kovai R (od 46. Mikolaj), Novak D (od 51. Horvat), trener: Denis Ratajec PODTUREN: Kovai (od 46. Golubi), Okreša, Boži K. (od 46. Lepen), Radovan, Balenovi, Kolar A., Mravljek (od 11. Horvat), Boži R., Kerovec, Mui, Kolar M., trener: Damir Vrbanec

Spartak uvjerljiv kod kue. Nakon desetke u Gorianu kod kue su spartakovci Omladincu «utrpali» pet zgoditaka. Da gosti iz Novog Sela Rok nemaju baš što previše tražiti u Maloj Subotici domai su pokazali u pola sata igre kada su ve imali sigurnih 3-0. Denis Hali krenuo je u 22.minuti domaom serijom zgoditaka. Igor Šegovi povisuje na 2-0 dvije minute kasnije, a 3-0 je djelo Sandra Lackovia u 31.minuti. Uspio je Omladinac etiri minute prije odlaska na odmor zgoditkom Jurice Novaka smanjiti na 3-1. Domai su u drugom dijelu sa dva zgoditka Sreka Šegovia u 61. i 86.minuti stigli do konanih 5-1. Samo jedan opomenuti igra i to gostujui.

Sloga nezadovoljna sa suenjem u Macincu U Macincu sve riješeno za prvih 12 minuta igre. Rezultat od 2-1 ostao je do kraja utakmice. Sloga je ve u 5.minuti zgoditkom Damira Vabeca povela 0-1. Nenad

POLET – SLOBODA (S) 3-2 (0-1)

LISTA STRIJELACA

SV. MARTIN NA MURI. Igralište: NK Polet. Suci: Marin Horvat, Jadran Kukovec, Dragutin Novak. Delegat: Franjo Kocijan Strijelci: 0-1 Levec (20) 11m, 0-2 Hergoti (56), 1-2 Radikovi (60), 2-2 Hren (62) 11m, 3-2 Gorianec (89) POLET: urkin, Karlovec Mihael, Karlovec Mihajel, Soboan, Hren, Horvat (od 30. Lisjak), Radikovi, Novak (od 79. Rihtarec), Gorianec (od 90. Šardi A.), Šardi Z., Turk , trener: Krešimir Šenji SLOBODA: Kolar (od 87. Tkalec), Buhanec, Begovi M., Begovi A. (od 74. Kolar), Levec, Katanec, Srnec, Goricaj (od 65. Angel), Hergoti (od 59. Šoštari), Novak, Petek (od 81. Miljani), trener: Stjepan Petek Žuti kartoni: Soboan (Polet); Novak, Srnec, Angel (Sloboda)

DUBRAVAN – BSK 2-0 (0-0) D.DUBRAVA. Igralište: Krbulja. Suci: Matija Horvat, Dražen Sukanec, Siniša Lukai. Delegat: Alojz Kopasi Strijelci: 1-0 Horvat D (70), 2-0 Horvat D (88) DUBRAVAN: Meimurec, Jadan Dominik (od 80. Štei), Ribi (od 65. Horvat I), Hujs, Horvat D., Vidovi, Špoljar, Brljak, Horvat D (od 90. Pahek), Nesti, mrlec (od 89. Bali), trener: Dražen Horvat BSK: Sternac (od 84. Dodlek), Bašek, Šmit, Gelo, Gajnik, Mihalec, Živkovi, Škvorc, Petrievi, Makar (od 75. Trstenjak), Antolaši, trener: Kristijan Mihalec Žuti kartoni: Horvat I., Jadan Dominik (Dubravan); Antolaši, Živkovi (BSK)

TABLICA

30 zgoditaka – Igor Šegovi (Spartak) 25 zgoditaka – Dražen Horvat II (Dubravan) 19 zgoditaka – Nenad Vibovec (Centrometal) 17 zgoditaka – Filip Murkovi (Mladost I) 15 zgoditaka – Marko Mihalovi (Dinamo P), Andrej Gorianec (Polet SMNM) 14 zgoditaka – Željko Glavina, Damir Režek (Naprijed), Aleksandar Vincek (Sokol) 13 zgoditaka – Nenad Škrilac (BSK) 12 zgoditaka – Denis Srnec (Sloboda S), Dino Herc (ukovec 77), Darko mrlec (Dubravan), Jurica Novak (Omladinac NSR) 11 zgoditaka – Goran Krišto (Omladinac NSR) 10 zgoditaka – Željko Marnec (Naprijed), Miroslav Lisjak (Polet SMNM), Ivan Malovi (Trnava), Ivica Vugrinec (Sloga ), Maja Kolar (Podturen), Sreko Šegovi (Spartak) 9 zgoditaka – Krunoslav Gajnik (BSK) 8 zgoditaka – Dražen Petek, David Šoštari (Sloboda S), Bojan Cirkveni (Dinamo P), Krunoslav Bratkovi, Zvonimir Pani (Centrometal), Maja Horvat (Polet SMNM), Josip Lepen (Podturen), Nikola Munar (Sokol)

Vibovec uspio je u 8.minuti poravnati na 1-1, a domainu pobjedu od 2-1 u 12.minuti donijeti Zvonimir Pani. Gosti iz akovca malo se bune na suca utakmice Turka koji je domaeg igraa u 39.minuti samo opomenuo, a njihovog je Luku Zoka u 74.minuti iskljuio zbog po njima sline situacije. Delegat Bacinger u svom izvješu navodi da je sudac ispravno postupio. Sloga nije previše zadovoljna niti pomonom sutkinjom Lidijom Kralji. Kod prvog domaeg zgoditka tvrde da je isti postignut iz zalea. I tu delegat daje za pravo sutkinji. U svim tim gostujuim prigovorima malo je pretjerao «gledatelj» Vabec. U 89.minuti isto zanimljiva situacija da li je za goste bio kazneni udarac ili je bio prekršaj na domaem vrataru kako je i na kraju dosueno. Dva domaa opomenuta igraa, a jedan gostujui i to vratar.

Dubravan stigao do vrijedna tri boda Dubravanu važna domaa pobjeda. Kako je pri dnu ljestvice sve napetije, a dva su kola do kraja prvenstva i nije puno više bodova u igri samo šest domaini su uknjižili tri boda. Dugo je bilo 0-0. Tek su u posljednjih dvadesetak minuta utakmice domai slomili vrste goste iz Belice kojima ovog proljea ne «cvate cvijee». Najbolji domai strijelac Dražen Horvat sa svoja dva zgoditka u 70. i 88.minuti donio je pobjedu od 2-0. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

ukovani blizu boda, ali ipak pobjeda Ivanovanima Mladost bolja od ukovca 77. U prvom dijelu mreže su mirovale. Samo što je poelo drugo poluvrijeme u 48.minuti domai zgoditkom Nikole Horvata dolaze do vodstva od 1-0. Nakon toga pomoni sudac Kedmenec bezrazložno podiže zastavicu nakon što domai postižu zgoditak. Gosti iz ukovca uspjeli su 69.minuti zgoditkom Krunoslava Frania poravnati na 1-1. U istoj minuti domai su ostali bez iskljuenog Željka Kamenara zbog udaranja gostujueg igraa koje po prianju domaih nitko nije vidio. Bili su gosti blizu boda, ali je u 83.minuti svojim zgoditkom Filip Murkovi Mladosti donio pobjedu od 2-1. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa. Vaterpolski rezultat u Vratišincu. Svakoj momadi pripalo je po jedno poluvrijeme.

Podturen dostignuo „nedostižno“ vodstvo Sokola u vatrometu golova Domaem Sokolu prvo kada su stekli vodstvo od 4-1, a gostima iz Podturna drugo kada su uspjeli poravnati na kraju konanih 5-5. Aleksandar Vincek za domae je postigao prva tri zgoditka do 31.minute. Pet minuta

MLADOST – UKOVEC 2-1 (0-0) IVANOVEC. Igralište: NK Mladost. Suci: Goran Žganec, Bruno Brljak, Josip Kedmenec. Delegat: Antun Horvat Strijelci: 1-0 Horvat (48), 1-1 Frani (69), 2-1 Murkovi (83) MLADOST: Lacko, Levai, Bujan, Jaluši, Horvat (od 56. Zlatarek), Murkovi, Beštek, Orehovec, Kamenar, Jurinec (od 74. Talan), Novak, trener: Dragutin Narana UKOVEC: Lehki, Poljak (od 54. Hladnik), Marka, Anderlin, Bradari, Frani, Belovi, Petrovi, Vuk, Herc, Dumani, trener: Ivan Bartoli Žuti kartoni: Jaluši (Mladost); Bradari, Anderlin (ukovec) Crveni karton: Kamenar (Mladost)

1.Polet (SMNM) 2.Spartak 3.Centrometal 4.BSK 5.Mladost (I) 6.Sloboda (S) 7.Podturen 8.Sokol 9.ukovec 77 10.Dinamo (P) 11.Sloga () 12.Naprijed 13.Omladinac (NSR) 14.Pušine 15.Dubravan 16.Trnava

Pušine rutinski do bodova

Naprijed u završnici slomio otpor Trnave Naprijedu rutinska domaa pobjeda. Tako su i domai igrai shvatili Trnavu pa su gosti u 11.minuti zgoditkom Tomislava Markušia poveli sa 1-0. Uspjeli su domai u 34.minuti zgoditkom Petra Horvata poravnati na 1-1. Damir Režek je domae u vodstvo doveo u 56.minuti. Novu nervozu u domae redove unosi Hrvoje Markuši u 64.minuti kada je poravnao rezultat na 2-2. U posljednjih desetak minuta igre prvo Fabijan Hižman dovodi Naprijed u vodstvo od 3-2, a pobjedu od 4-2 svojim drugim zgoditkom na utakmici potvruje Damir Režek. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi.

VETERANSKA liga Sjeverozapad

PRELOG. Igralište: NK Mladost. Sudac: Damir Klari Strijelci: 1-0 Slaviek (10) 11m, 2-0 ižmešija (22), 2-1 Vidovi (25), 3-1 Slaviek (32) 11m, 4-1 Slaviek (48) MLADOST: Bartoli, Kedmenec, Bauer, Hozjak, Viher, Gorupi, ižmešija, Patafta, Slaviek, Koiš, Zvonarek VIDOVAN: Pišpek, Meimurec, Lukša, Dolenec, Bartoli, Hertelendi, Kuzmi, Stojkov, Nesti, Vidovi, Legin.

STRAHONINEC. Igralište: Bujan Stjepan-Stipi. Sudac: Franjo Hergoti Strijelci: 1-0 Tomaši (4), 2-0 Tomaši (17), 2-1 Kozar (17), 3-1 Drabi (66), 4-1 Tomaši (68), 4-2 Hergoti (73), 5-2 Aldi (80), 6-2 Hadži (84), 7-2 Hadži STRAHONINEC: Trupkovi, Šimuni, Tomaši, Drabi, Kova, Maek, Topoljnjak, Zeli, Zadravec, Aldi, Hadži BREZJE: Marec, Vinkovi, Hergoti, Grabrovi, Šafari M, Alijaševi, Gregorini, Marec, Žnidari, Šafari I., Slunjski

ŠENKOVEC. Igralište: NK Šenkovec. Sudac: Dragutin Novak Strijelci: 0-1 Šteiar (20), 0-2 Kolari (24), 0-3 Šteiar (29), 0-4 Šteiar (33), 0-5 Kolari (55), 0-6 Kolari (69), 0-7 Musta (88) ŠENKOVEC: Palatinuš, Baranaši, Polak, Ratajec, Hren, Toplek, Pušar, Saboli, Mikac, Tkalec, Križai AKOVEC: Tropša, Gaal, Duji, Saer, Šteiar, Šenji, Kneževi, Hamonajec, Kolari, Musta, Žganec

POLET – HODOŠAN 3-5 (2-3)

DINAMO – JADRAN 7-2 (2-0) PALOVEC. Igralište: NK Dinamo. Sudac: Željko Novak Strijelci: 1-0 Koprivec (9), 2-0 Šegovi (36), 3-0 Koprivec D (48), 4-0 Šegovi (58), 4-1 Vrbanec (63), 4-2 Kljuari (74), 5-2 Šegovi (76), 6-2 Koprivec (83), 7-2 Šegovi (86) DINAMO: Modrinjak, Križai, Furdi, Cirkveni, Domini, Koprivec D., Kolari I., Kolari D., Vugrinec, Koprivec Z., Jankovi JADRAN: Kovaec, Juras, Kljuari, Hajdinjak, Hrasti, Mihalic, Podvezanec, Janec, Vrbanec, Pavlekovi, Podgorelec

TABLICA 1.Spartak 2.Mladost (I) 3.Hodošan 4.BSK 5.Mladost (Pr.) 6.Dinamo (D) 7.Vidovan 8.Podturen 9.Dinamo (P) 10.Radniki 11.Polet (P) 12.Kraljevan 38 13.Jadran

21 20 22 21 21 21 22 21 21 22 20 21 21

16 15 13 13 13 9 9 8 7 6 5 2 0

1 3 3 3 1 5 5 3 5 7 0 3 3

SLOGA – SLOBODA 5-3 (2-3) AKOVEC. Igralište: NK Sloga. Sudac: Marinko Hrušoci Strijelci: 1-0 Štampar (10), 1-1 Okreša (13) 11m, 2-1 Pongrac (20), 2-2 Koruni (27), 2-3 Hea (36), 3-3 Strahija (61), 4-3 Colev (65), 5-3 Colev (78) SLOGA: Grkavac, Mikuli, Štampar, Vraži, Varga, Srnec, Pongrac, Belec, Bubek, Blažeka, Colev SLOBODA: Vibovec, Horvat, Platuži, Srnec, Senar, Goricaj, Kiri, Koruni, Hea, Okreša, Krištoi

TABLICA

OMLADINAC – NEDELIŠE 2-4 (0-3) 4 2 6 5 7 7 8 10 9 9 15 16 18

76:20 55:19 89:40 62:30 42:39 46:33 60:51 54:60 45:50 43:50 39:71 34:103 24:103

49 48 42 42 40 32 32 27 26 25 15 9 3

Parovi sljedeeg kola:Kraljevan 38 - Mladost (Pr.), Vidovan - Mladost (I), Radniki - Polet (P), BSK – Podturen, Spartak Dinamo (P), Jadran - Dinamo (D)

MAKOVEC. Igralište: NK Omladinac. Sudac: Ivan Žganec Strijelci: 0-1 Branilovi (11), 0-2 Žnidari (27), 0-3 Marcijuš (44), 0-4 Vizinger I (77), 1-4 Dodlek (85) 11m, 2-4 Kukovec (88) OMLADINAC: Šari, Posavec, Zebec, Vukovi, Strahija, Kukovec, Dodlek, Blažon, Hranjec, Vrbanec, Damiš NEDELIŠE: Tkalec, Vizinger D., uek, Branilovi, Vizinger D., Žnidari, Dokleja, Vizinger I., Pongrac, Marcijuš, Branilovi

SLOBODA – POBJEDA (GH) 3-2 (1-1) MIHOVLJAN. Igralište: NK Sloboda. Sudac: Zdravko Toplišnjak Strijelci: 0-1 Topoljnjak (9), 1-1 Gorianec (34), 2-1 Marec (47), 3-1 Vidovi (59), 3-2 Topoljnjak (75) SLOBODA: Kovaek, Vinceti, Varga, Žižek, Vidovi, Bratkovi, Gorianec, Mihoci, Marec, Plevnjak, Kolari POBJEDA: Marcijuš, Treska, Kova, Horvat, Ivani, Trbovi, Furdi, Zobovi, Topoljnjak, Mikulan, Germek

45 43 38 37 37 36 36 34 33 32 32 16

Pobjeda Pušina uz nerealizirani kazneni udarac. Da bi brzo stigli do vodstva domai su propustili u 15.minuti realizirati kazneni udarac jer je isti gostujui vratar Dinama Miljenko Rebernik obranio. No, gosti iz Palovca po loptu su u svoju mrežu svejedno morali ii u 28.minuti kada je zgoditak postigao Siniša Doveer. U drugom dijelu Pušine zgoditkom Tomice Celingera u 59.minuti dolazi do pobjede od 2-0. Da su domai više željeli pobjedu vidi se i u broju opomenutih igraa. Oni su ih imali ak pet, a gosti samo jednog.

DOMAŠINEC. Igralište: NK Dinamo. Sudac: Dominik Mihoci. Strijelci: 0-1 Ciglari (36) 11m, 1-1 Vugrinec (39), 2-1 Sabol (49), 3-1 Hliš (58), 4-1 Hliš (69), 5-1 Hliš (79), 6-1 Sabol (80), 6-2 Tisaj (88) DINAMO: Hajdarovi, Ciceli, Mihalec (od 45. Jakši), Godina (od 45. Sabol), Janec, Pintar, Husi, Biher, Jesenovi, Hliš, Vugrinec KRALJEVAN: Strahija, Domini, Tisaj, Cerovec, Ciglari, Iskra (od 65. Balog), Glad, Srpak, Mlinarec, Križaj, Hegeduš

PRIBISLAVEC. Igralište: Peter Perši. Sudac: Marijan Dumani Strijelci: 0-1 Vlahek (3), 1-1 Jeki (6), 1-2 Vlahek (11), 1-3 Grkavac (18), 2-3 Novak (38), 3-3 Jeki (53), 3-4 Šavora (72), 3-5 Domini (85) POLET: Stamenkovi, Vibovec, Martinec, Mesari, Oreški, Jeki, Perši, Bister, Horvat, Ivai, Novak HODOŠAN: Mesari, Domini, Bihar, Doleni, Krznar D, Štefok, Krznar Lj., Šavora, Bari, Grkavac, Vlahek

49 48

kasnije na 4-0 je povisio Mihael Lebar. etiri minute prije kraja prvog dijela Podturen ima kazneni udarac kojeg u zgoditak pretvara Mihovil Balenovi. U drugom dijelu gosti u igru odmah od poetka uvode Josipa Lepena koji postiže dva zgoditka i smanjuje rezultat na 4-3. Matija Kolar je poravnao na 4-4 u 74.minuti. Nikola Munar uspijeva domae ponovno dovesti u prednost svojim zgoditkom u 83.minuti. Dvije minute prije kraja utakmice na 5-5 poravnao je Ivica Okreša i tako gostima donio bod. U golijadi opomenutih igraa nije bilo.

ŠENKOVEC – AKOVEC 0-7 (0-4)

SAVSKA VES. Igralište: NK Savska Ves. Sudac: Dražen Šajnovi Strijelci: 1-0 Balent (18), 1-1 Jaklin (22), 1-2 Vukovi (87) BRATSTVO: Šolti, Posavec, Kolari, Horvat, Tomaši, Balent, Vrbanec, Srnec, Boži, Šari, Vuruši OMLADINAC: Grahovec, Skoliber, Turk, Vukovi, Bel, Fric, Jaklin, Varga A, Vinko, Varga B., Kovaevi

60 55

STATISTIKA

STRAHONINEC – BREZJE 7-2 (2-1)

BRATSTVO – OMLADINAC (NSR) 1-2 (1-1)

71:36 66:26 59:42 46:31 53:44 50:34 47:44 50:58 39:52 49:46 32:45 46:62 46:59 35:40 54:75 30:79

37 zgoditaka posgnuto ili 4,6 po utakmici 2 iskljuena igraa 23 opomenuta igraa 4 kaznena udarca dosuena, a 3 realizirani

MLADOST – VIDOVAN 4-1 (3-1)

MLADOST – RADNIKI 3-0 (0-0)

6 5 9 8 11 9 10 13 13 12 12 12 15 12 16 20

FAIR PLAY

DINAMO – KRALJEVAN 38 6-2 (1-1)

IVANOVEC. Igralište: NK Mladost. Sudac: Velimir Levai Strijelci: 1-0 Krištoi (55), 2-0 Krištoi (65), 3-0 Kranjec (67) MLADOST: Ruži, Višnji (od 68. Jurinec), Igrec (od 46. Kralji), Varga (od 80. Kozjak), Fuko (od 43. Toplek), Tkalec, Lajtman, Bašek, Krištoi (od 65. Pojer), Perone, Žbulj (od 46. Kranjec) RADNIKI: Paler, Novak, Vodopija, Krznar, Colari, Žilavec, Horvat, Carovi, Križai, Potonjak, Hajdarovi

3 7 4 6 3 7 8 4 4 6 6 7 3 8 2 4

Iskljueni igrai: Željko Kamenar (Mladost I), Luka Zoka (Sloga ) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Mario Pintari, Nikola Zanjko (Pušine), Maja Mihalkovi (Sloga ), Nebojša Živkovi (BSK), Danijel Novak, Boris Angel (Sloboda S), Jurica Jaluši (Mladost I), Siniša Bradari, Mladen Aderlin (ukovec 77)

VETERANI – ZAPAD – 23. KOLO

PODTUREN – SPARTAK 2-4 (1-3)

19 16 15 14 14 12 10 11 11 10 10 9 10 8 10 4

Parovi sljedeeg kola: Spartak – Pušine, Trnava – Sokol, Podturen Mladost (I), ukovec 77 - Polet (SMNM), Sloboda (S) – Centrometal, Sloga () – Dubravan, BSK - Dinamo (P), Omladinac (NSR) - Naprijed

VETERANI – ISTOK – 23. KOLO

PODTUREN. Igralište: Trnoc. Sudac: Darko Lehki Strijelci: 0-1 Horvat (11), 1-1 Murkovi (13), 1-2 Graši (14), 1-3 Taradi (38), 2-3 Ovar (49), 2-4 Marec (85) PODTUREN: Kukovec, Orehov, Mikuli (od 46. Koevar), Ovar J, Biber, Murkovi, Kerovec, Ovar S., Strnad, Hranilovi (od 46. Mui), Šafari SPARTAK: Matjašec, Požgaj, Križai I, Marec, Hrasti (od 55. Jankovi), Miljani, Horvat (od 60. Frani), Križai M., Taradi, Lonari, Graši

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

1.Nedeliše 2.Omladinac (NSR) 3.Sloga () 4.Strahoninec 5.Bratstvo (SV) 6.Sloboda (S) 7.Pobjeda 8.akovec 9.Sokol 10.Šenkovec 11.Omladinac (M) 12.Sloboda (M) 13.Hajduk (B)

21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 22 22

16 16 12 11 10 9 8 7 7 5 5 5 1

2 1 5 5 4 7 6 4 4 5 5 2 0

3 4 4 5 7 5 7 9 10 11 11 15 21

61:29 68:34 56:34 77:49 66:48 59:44 63:41 53:47 54:58 39:59 39:55 45:74 24:132

50 49 41 38 34 34 30 25 25 20 19 16 3

Parovi sljedeeg kola: Pobjeda - Sloga (), Sloboda (S) Omladinac (M), Nedeliše - Bratstvo (SV), Omladinac (NSR) – Šenkovec, akovec – Strahoninec, Bratstvo (SV) - Sokol

U 18. kolu gosti postigli tek jedan pogodak Odigrano je 18. kolo veteranske lige sjeverozapadne skupine u kojem su domaini dobili sve utakmice. Venera je s 5:0 slavila protiv Mladosti, dok je Mura bila bolja od napretka s 3:0. Rekordnu pobjedu kola ostvario je Polet protiv Zasadbrega s ak 11:0, dok su jedini gol gosti postigli u susretu Donjeg Koncovaka i Dubravana, koji je završio pobjedom domaina 3:1. Utakmica izmeu Zebanca i Bratstva je bila odgoena. Do kraja prvenstva se moraju odigrati još etiri odgoene utakmice, a u vodstvu je trenutno Polet sa 38 bodova , dok drugoplasirani Bratstvo i Mura imaju po 35 bodova.(so)

TABLICA 1.Polet SMNM

17 12 2

3

54:13 38

2.Bratstvo (J)

16 10 5

1

47:21 35

3.Mura

17 10 2

5

43:27 32

4.Venera PMP

16

8

4

4

48:27 28

5.Zebanec

17

8

3

6

43:33 27

6.Mladost (S)

17

7

2

8

35:36 23

7.Napredak

17

6

1 10 36:38 19

8.Dubravan

17

4

4

9.D. Koncovak

18

4

3 11 23:40 15

10.Zasadbreg

18

3

0 15 18:87

9

25:50 16 9
25. svibnja 2012.

28. kolo II. ŽL MNS - istok MLADOST – BRATSTVO (SV) 5-1 (3-0) PALINOVEC. Igralište: Trate. Suci: Damir Klari, Ivan Vlahek, Morano Vlah. Delegat: Mijo Horvat Strijelci: 1-0 Vadlja (25), 2-0 Vlaši (41), 3-0 Kolari (45), 3-1 Horvat (50), 4-1 Vlaši (70), 5-1 Fileš (73) MLADOST: Marec, Kolari (od 59. Možek), Vlaši, Tkalec, Kovai, Gorupi (od 46. Podgorelec), Možek (od 46. Murkovi), Baksa, Mlinarec, Vadlja, Talan (od 60. Fileš), trener: Mijo Horvat BRATSTVO: Posavec, Bacinger, Zlatarek, Magdaleni, Medved, Horvat M. (od 80. Tot), Horvat s., Kopljar N., Fuko (od 46. Krištoi), Cerovec (od 46. Vugrin), Vlahov, trener: Goran Kova Žuti kartoni: Fileš (Mladost); Kopljar, Vlahov, Horvat (Bratstvo)

DRAVA – CROATIA 2-6 (1-3) D.MIHALJEVEC. Igralište: Sportski park. Suci: Dario Srnec, Vjeran Tuksar, Damir Mesari. Delegat: Dragutin Hozjak. Strijelci: 1-0 Hošnjak (20), 1-1 urin (22), 1-2 Bali J. (28), 1-3 Krmar (45), 1-4 Križan (59), 1-5 Bali J. (73), 1-6 Šafari (78), 2-6 Orehovec (80) 11m DRAVA: Bartoli, Kos, Miser (od 58. Lipi), Igrec Z., Mihalac, Igrec D. (od 68. Bartoli), Vuk, Orehovec, Hošnjak, Igrec F., Herc, trener: Tomislav Lipi CROATIA: Bajkovec, Ivanuši, Bali D., urin, Kolar (od 58. Križan), Jeleni (od 68. Šafari), Hunjadi, Krmar (od 75. Pužaj), Ruži (od 84. Hanžekovi), Bali J., trener: Miljenko Bali

DUBRAVA – DINAMO (D) 1-1 (1-0) SIVICA. Igralište: Berek. Suci: Dominik Mihoci, Josip Jurinec, Vlado Blaži. Delegat: Nikola Toplek. Strijelci: 1-0 Škvorc (10), 1-1 Debelec (66) DUBRAVA: uranec, Varga (od 65. Jambroši), Turk, Tkalec, Drvoderi (od 44. Žganec), Bobianec Matija, Paler, Bobianec Mihael, Sabol, Škvorc, Murkovi, Mui, trener: Ivan Ratajec DINAMO: Bobianec, Krznar A (od 54. Ovar), Gregori, Krznar S., Brez (od 58. Furdi), Debelec, Obadi, Težaki, Trstenjak, Baranaši (od 68. Jambroši), Bihar, trener: Marko Obadi Žuti kartoni: Škvorc, Bobianec, Sabol (Dubrava); Bihar, Obadi (Dinamo)

BUDUNOST – KRALJEVAN 38 2-0 (0-0) PODBREST. Igralište: NK Budunost. Suci: Rudolf ižmešija, Branko Martan, Boško Martan. Delegat: Josip Lesjak Strijelci: 1-0 Martinec (48), 2-0 Dodlek (69) BUDUNOST: Ciglari, Višnji T, Hali, Kodba, Domini, Višnji D., Hali (od 58. Lonari), Lastavec, Dodlek (od 89. Novosel), Martinec (od 76. Ciglar Dario), trener: Ciglar Danijel KRALJEVAN: Vlah A., Vlah P., Štefok, Cvek, Slaviek, Hobor (od 88. Juras), Stankovi Bojan, Stankovi Boris, Novak (od 85. Ilijaš), ekunec, Lipi, Stankov, trener: Dubravko Mišin Žuti kartoni: Višnji, Kodba (Budunost); Novak, Stankovi Boris (Kraljevan) Crveni karton: Stankovi Bojan (Kraljevan)

GRANIAR – GALEB 2-3 (1-0) NOVAKOVEC. Igralište: Drvarijum. Suci: Bojan Juras, Dražen Novak, Željko Hajdarovi. Delegat: Božidar Jurai Strijelci: 1-0 Lovrek (30), 1-1 Erdelji I (49), 2-1 Drvoderi (52), 2-2 Mihoci (54), 2-3 Erdelji I (67) GRANIAR: Pancer, Lovrek N., Levai, Novak, Mihalec, Paler, Lisjak, Drvoderi D, Lovrek D (od 59. Krznar), Drvoderi A, Buhin, trener: Antonio Drovoderi GALEB: Dolenec, Balent N., Mihoci, Soka, Pigac M (od 48. Erdelji I), Frani (od 67. Vuk), Balent (od 64. Fleten), Erdelji M., Granatir (od 85. Kos), Balent R., Mihaljac, trener: Damir Pigac Žuti kartoni: Paler (Graniar); Balent, Frani (Galeb)

DRAŠKOVEC – SK 4-1 (1-0) DRAŠKOVEC. Igralište: NK Draškovec. Suci: Dražen Jurec, Mario Pintari, Marinko Hrušoci. Delegat: Željko Štefanac Strijelci: 1-0 Lonari (34), 2-0 Pišpek (48) 11m, 3-0 Pišpek (64), 3-1 Vidovi (66), 4-1 Repalust (75) DRAŠKOVEC: Taradi, Turk, avlek, Smrk, Kova (od 81. Matijai), Repalust D (od 47. Lonari), Debelec, Mlinari, Kavran, Repalust L., Pišpek, Repalust B., trener: Božidar Repalust SK: Novak, Baranaši, Horvat, Božek, Bašnec, Lonari J., Malek, Lonari D., Horvat D. (od 50. Vidovi), Horvat N., Višnji, trener: Davor Horvat Žuti kartoni: Kova (Draškovec)

28. kolo II. ŽNL MNS - zapad HAJDUK VINDIJA – STRAHONINEC 1-1 (1-1) ŠTRUKOVEC. Igralište: NK Hajduk. Suci: Marijan Dumani, Milivoj Bali, Stjepan Novak. Delegat: Dragutin Šafari Strijelci: 1-0 Gorianec (24), 1-1 Hadži (35) HAJDUK: Zadravec, Hrženjak D., Tkalec, Sabo (od 63. Šardi), Šegovi, Levai, Debelec M., Gorianec, Debelec G., Radikovi (od 46. Šopar), Mikolaj, trener: Robert Gorianec STRAHONINEC: Bertapelle, Krištoi (od 48. Kuqi), Višnjari, Zlatarek, Hadži, Riko, Kolari, Brez, Vrbanec (od 87. Bujan), Marec, Drabi (od 60. Horvat), trener: Ivan Zobec Žuti kartoni: Tkalec (Hajduk); Kolari (Strahoninec)

MURA – RUDAR 2-5 (2-3) HLAPIINA. Igralište: NK Mura. Suci: Ivica Križai, Antun Koruni, Miran Culjak. Delegat: Stjepan Križari Strijelci: 0-1 Šprajc (11), 0-2 Šolti (23), 0-3 Šolti (26), 1-3 Vuruši (34), 2-3 Vinko (43), 2-4 Šolti (65), 2-5 Antolovi (71) MURA: Novak, Lipovi, Šagi (od 46. Soboan), Jurovi, Novak, Vuruši, Stojko, Vinko, urin, Breznik, Na (od 22. Vinko od 80. Vrši), trener: Dražen Novak RUDAR: Rajf, Kovai (od 46. Varga), Šprajc, Vuri, Županec, Antolovi, Šolti (od 87. Vinko), Zadravec (od 90. Šolti M), Šolti N., Žganec (od 65. Liklin), Šolti M (od 85. Podgorelec), trener: Anton Srša Žuti kartoni: Vinko, Soboan (Mura)

BRATSTVO – MEIMUREC 2-1 (0-0) JUROVEC. Igralište: SRC Peri Mladen Bokši. Suci: Damir Aldi, Davor Šupljika, Filip Aldi. Delegat: Davor Drvenkar Strijelci: 0-1 Kregar (53), 1-1 Koraj (73) 11m, 2-1 Horvat (88) BRATSTVO: Jeleni, Saka, Kirec, Jambrovi, Levai, Gorianec, Horvat, Kutnjak, Trstenjak, Baumgartner (od 65. Novak), Koraj, trener: Darko Rob MEIMUREC: Marciuš, Kos, Jakopec, Fuek, Horvat, Thes (od 65. Bistrovi), Ivanuša, Treska D (od 80. Kozina), Treska J. (od 85. Ciglari), Kregar, Novak, trener: Siniša Gavez Žuti kartoni: Koraj, Kirec (Bratstvo); Thes, Ivanuša, Treska (Meimurec) Crveni kartoni: Novak, Jakopec (Meimurec)

JEDINSTVO – DRAVA 4-1 (1-1) G.MIHALJEVEC. Igralište: Pod Borom. Suci: Nino Škrobar, Darko Pokriva, Danijel Koila. Delegat: Slavko Vodopija Strijelci: 1-0 Golub (7) 11m, 1-1 Dombaj (19), 2-1 Ladi (56), 3-1 Krumpi (72), 4-1 Novak (89) JEDINSTVO: Ter, Krumpi, Novak N (od 50. Mohari), Vuk, Plantak, Fujs, Mikulan, Golub, Horvat (od 82. Novak M), Ladi (od 63. Borko), Trtinjak (od 66. Pani), trener: Roman Trtinjak DRAVA: Mohari, Treska, Jozi, Carevi, Florijani, Šol, Dombaj, Jaluši, Carevi (od 60. Tomaši), Plaftak, Zanjko Mihael (od 66. Zanjko Marin), trener: Damir Tomaši Žuti kartoni: Vuk, Plantak, Novak M (Jedinstvo); Šol, Dombaj (Drava)

JEDINSTVO – VENERA PMP 4-4 (2-1) N. SELO NA DRAVI. Igralište: NK Jedinstvo. Suci: Zdravko Toplišnjak, Ivan Kolari, Mihael Vukovi. Delegat: Dragutin Borko Strijelci: 1-0 Vuruši (30), 2-0 orevi (33) 11m, 2-1 Vabec I (44), 2-2 Kerman (50), 2-3 Kerman (60), 2-4 Kerman (63), 3-4 Lešnjak (90), 4-4 Novak (90) JEDINSTVO: Varga, Jaluši M., Jaluši N., Jambroši, Rešetar, Vuruši, Novak, Popovi, orevi, Škvorc, Lešnjak, trener: Mladen Rešetar VENERA: Kocijan (od 90. Srnec), Kovai, Vabec I., Vabec L., urin (od 46. Srnec), Novak, Ambruš E. (od 88. Polanec), Kerman (od 84. Šimunkovi), Ambruš T (od 90. Tomaši), Ambruš I., Škvorc, trener: Saša Mihali Žuti kartoni: Škvorc, orevi, Jaluši, Lešnjak (Jedinstvo); Vabec L., Vabec I., Ambruš I. (Venera) Crveni karton: Dejan Mohari, izioterapeut (Venera)

SLOBODA – ŠENKOVEC 3-4 (2-1) MIHOVLJAN. Igralište: NK Sloboda. Suci: Franjo Hergoti, Mladen Pukavec, Dario Kos. Delegat: Marijan Sabol. Strijelci: 1-0 Posavec (17), 1-1 Farkaš (26), 2-1 Lukman (30) 11m, 2-2 Kolar (57), 3-2 Novak (77), 3-3 Farkaš (79), 3-4 Korent (89) SLOBODA: Deban, Belše, Rešetar, Požgaj, Medved, Cerovec, Tisaj, Posavec, Lukman, Novak (od 70. Bubek), trener: Mladen Kuek ŠENKOVEC:NovakG.,NovakM.,Culjak,Vugrinec,Ban(od65.Korent),Kanski(od30.Zanjko),Kukovec (od 90. Kranjec S), Farkaš (od 80. Kranjec J), Leško, Fuko, Kolar, trener: Marijan Kolar Žuti kartoni: Kukovec, Culjak (Šenkovec); Cerovec, Medved, Rešetar (Sloboda)

II. MEIMURSKA LIGA – ISTOK

Palinovani slave naslov i uvjerljivo pobjeuju Prvaku laki domai bodovi protiv Bratstva. U lijepoj utakmici za gledanje sa šest postignutih zgoditaka i u kojoj nije bilo nikakvih visokih tenzija. U goste je buduem lanu I Meimurske lige stiglo posljednje plasirano Bratstvo koje se ovim gostujuim porazom i službeno oprostilo od natjecanja u II Meimurskoj ligi i seli u najniži rang. Ve je Mladost u prvih 45 minuta igre imala vodstvo od 3-0. Prvi je gostima postigao zgoditak Dario Vadlja u 25.minuti. U posljednje etiri minute prvog dijela gosti primaju još dva zgoditka koja postižu Dražen Vlaši i Nikola Kolari. Poetkom drugog dijela u 50.minuti Bratstvo je uspjelo zgoditkom Miroslava Horvata smanjiti na 3-1. Po drugi se puta u strijelce u 70.minuti za domae upisuje Dražen Vlaši. Konanih 5-1 djelo je Gorana Fileša kojeg je trener Šegovi u igru uveo od poetka drugog poluvremena. Upravo je i on bio jedini domai opomenuti igra dok su gosti iz Savske Vesi imali trojicu opomenutih igraa. Poraz Hodošana u Svetoj Mariji. Gosti su poveli u 13.minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Simon Jakši. Do poluvremena domaa Mladost je uspjela zgoditkom Vedrana Markovia poravnati na 1-1. U drugom dijelu gosti koji su došli sa taman 11 igraa pali su. Nikola Blažini je bio taj koji je domae doveo u vodstvo u 48.minuti koje više nisu ispuštali do kraja utakmice nego su svoje vodstvo samo «podebljavali». Nikola Štrok strijelac je domaeg treeg zgoditka u 66.minuti, a Dino Horvat etvrtog u 79.minuti. Petica je pala etiri minute prije kraja zgoditkom Filipa Papka. Deki iz Hodošana samo su dvije minute prije kraja utakmice zgoditkom kapetana Zorana Strahije ublažili poraz na 5-2. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa.

TABLICA 1.Mladost (Pal.) 2.Hodošan 3.Croaa 4.Mladost (SM) 5.Galeb 6.Dinamo (D) 7.Graniar (N) 8.Kraljevan 38 9.Vidovan 10.Dubrava 11.SK 12.Borac PMP (T) 13.Draškovec 14.Drava (DM) 15.Budunost (P) 16.Bratstvo (SV)

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

21 15 13 13 12 12 12 12 12 10 10 9 8 8 8 4

4 5 10 4 6 6 5 4 3 5 3 4 5 4 2 4

2 7 4 10 9 9 10 11 12 12 14 14 14 15 17 19

90:24 73:47 59:38 59:50 52:38 55:48 46:36 47:47 46:58 31:46 47:48 43:60 38:68 48:71 36:57 29:63

67 50 49 43 42 42 41 40 39 35 33 31 29 28 26 16

Parovi sljedeeg kola: Galeb - Mladost (SM), Hodošan – Dubrava, Dinamo (D) - Drava (DM), Croaa – Vidovan, Borac PMP (T) - Mladost (Pal.), Bratstvo (SV) - Budunost (P), Kraljevan 38 – Draškovec, SK ehovec - Graniar (N)

Visoka pobjeda Croatije u Donjem Mihaljevcu. Nije tako izgledalo kada su domai u 20.minuti zgoditkom Josipa Hošnjaka poveli sa 1-0. No, od 22.minute pa do kraja prvog dijela gosti iz Orehovice dolaze do vodstva od 3-1. Redom su za njih zgoditke postizali Andreas urin, Josip Bali i Marijan Krmar. I drugi dio je nastavljen u istom «tempu». Samo sad je redoslijed strijelaca bio malo drugaiji. Saša Križan, po drugi puta Josip Bali i Miroslav Šafari. Drava je u 80.minuti imala kazneni udarac kojeg je realizirao Goran Orehovec, ali samo za poraz od 6-2. Niti jedan opomenuti igra. Galebu bodovi iz Novakovca. Domai Graniar je dva puta imao vodstvo, ali su na kraju tri boda otišla u Oporovec. ak su domai nakon prvog dijela imali minimalno vodstvo od 1-0 zgoditkom kojeg je u 30.minuti postigao Danijel Lovrek. Poetkom drugog dijela u 49.minuti gosti su poravnali na 1-1 zgoditkom Igora Erdeljija. Tri minute kasnije Graniar ponovno ima vodstvo, a strijelac je bio Antonio Drvoderi. Samo je dvije minute trajalo domae vodstvo kada je David Mihoci poravnao na 2-2. Pobjedu Galebu od 3-2 u 67.minuti donosi svojim drugim zgoditkom Igor Erdelji koji je u igru ušao tek poetkom drugog dijela i tako uvelike bio zaslužan za pobjedu gostiju. U zanimljivoj i rezultatski neizvjesnoj utakmici jedan domai, a dvojica gostujuih opomenutih igraa. U Sivici podjela bodova. Domainu je pripalo prvo poluvrijeme kada su rano ve u 10.minuti zgoditkom Vjekoslava Škvorca poveli sa 1-0. Gosti iz Domašinca do boda su došli u 66.minuti zgoditkom njihovog najboljeg strijelca Santina Debelca. Iako je momad Dinama imala više loptu u svom posjedu Dubrava je u kontrama bila opasna. Na kraju je po vienom neriješen ishod i najpravedniji. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Budunosti bodovi nade za ostanak. Kako je na dnu ljestvice ove lige vrlo gusto svaki osvojeni bod, a naroito tri su vrlo važni. Kraljevan 38 je u prvom poluvremenu uspio ne primiti

MLADOST – HODOŠAN 5-2 (1-1) SV. MARIJA. Igralište: NK Mladost. Suci: Kristinko Jaluši, Toni Fažon, Renato Vuk. Delegat: Ivan Mezga Strijelci: 0-1 Jakši (13) 11m, 1-1 Markovi (20), 2-1 Blažini (48), 3-1 Štrok (66), 4-1 Horvat (79), 5-1 Papak F (86), 5-2 Strahija (88) MLADOST: Kranjec, Blažini (od 82. Orehovec Dejan), Štrok T., Papak J. (od 60. Bogdan), Horvat, Štrok N., Igrec, Papak F, trener: Ivan Vidovi HODOŠAN: Vadlja, Bergovec, Krampa, Sinkovi, Kovaevi, Marec, Jakši, Kranjec, Blagus, Kova, Strahija, trener: Goran Strahija Žuti kartoni: Papak J. (Mladost); Marec, Bergovec, Sinkovi (Hodošan)

VIDOVAN – BORAC PMP 3-2 (2-0) D.VIDOVEC. Igralište: Kalanice. Suci: Velimir Levai, Mladen eke, Valentino Kantoci. Delegat: Antun Martinjaš. Strijelci: 1-0 Nemet Dino (12), 2-0 Kvakan (27), 3-0 Škoda (51), 3-1 Ribi (54), 3-2 Ribi (74) VIDOVAN: Kranjec, Lukša, Herman, Kuan, Matulin Mario, Nemet Dino (od 80. Vukoti), Nemet Danijel (od 61. Friši I), Friši D. (od 73. Nesti), Škoda (od 90. Tilošanec), Matulin Marko, Kvakan, trener: Sreko Gabaj BORAC: Vlah, Telebuh, Janec, Kovai, Markan, Zrna, Brumen (od 46. Špilek), Gavez, Ribi, Srpak, Rušanec. Žuti karton: Kvakan (Vidovan)

II. MEIMURSKA LIGA – ZAPAD

FAIR PLAY Iskljueni igra: Bojan Stankovi (Kraljevan 38) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Jurica Papak (Mladost SM), Filip Bergovec (Hodošan), Dario Kova (Draškovec), Tomica Višnji, Bojan Kodba (Budunost P), Boris Stankovi (Kraljevan 38), Nikola Vlahov, Miroslav Horvat (Bratstvo SV)

STATISTIKA 40 zgoditaka posgnuto ili 5 po utakmici; 1 iskljueni igra; 22 opomenuta igraa; 3 kaznena udarca dosuena i is realizirani

zgoditak, ali su domai u drugom dijelu sa dva zgoditka stigli do pobjede. Malo im je u tome «pomogao» i igra gostiju Bojan Stankovi koji vrijeao suca utakmice ižmešiju i u 61.minuti zaradio iskljuenje. Prvi je zgoditka za domae u 48.minuti postigao Filip Martinec, a potom u 69.minuti Bruno Dodlek. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Vidovan bolji od Borca PMP. Skoro su domai propustili visoko vodstvo od 3-0 do kojeg su stigli u 51.minuti. Naime, nakon toga gosti iz Turiša postižu dva zgoditka i u 74.minuti je 3-2. Sreom po domae navijae «vidovske volke» prednost je sauvana do kraja utakmice. Sve je krenulo u 12.minuti kada je zgoditak postigao Dino Nemet. Na 2-0 je povisio Tomislav Kvakan. Prvi domai strijelac u drugom poluvremenu bio je Hrvoje Škoda. Josip Ribi pak je postigao oba zgoditka za goste. Ne baš laku utakmicu za suenje vrlo je dobro odsudio Velimir Levai. Samo je jednog igraa opomenuo i to domaeg zbog napucavanja lopte u prekidu igre. Draškovcu važni domai bodovi. Bila je to u prvom dijelu po kvaliteti vrlo slaba igra jedne i druge momadi. Loše je poelo po domae jer im je ve u 4.minuti ozlijeen Dejan Repalust pa su bili primorani brzo raditi izmjenu. Njegova zamjena Petar Lonari postiže zgoditak glavom nakon ubaaja Debelca pred gostujua vrata u 34.minuti za vodstvo od 1-0. U 48.minuti domai imaju kazneni udarac kojeg za vodstvo od 2-0 realizira Filip Pišpek. Isti je igra strijelac i u 64.minuti. SK je uspio postii zgoditak u 66.minuti, a postigao ga je Marko Vidovi i smanjiti rezultat na 3-1. Luka Repalust u 75.minuti postavlja konanih 4-1 za Draškovec. Samo jedan opomenuti igra i to domai.

LISTA STRIJELACA

U susjedskom derbiju u Hlapiini napeto, ali bodovi prvaku Pobjeda Rudara u Hlapiini. Za pola sata su susjedi iz Murskog Središa postigli tri zgoditka i domainu uništili nadu u povoljniji rezultat mada je nakon toga bilo dosta zanimljivo. Nino Šprajc je prvi u 11.minuti postigao zgoditak za goste, potom je dva puta strijelac bio Dario Šolti u 23. i 26.minuti. Uspjela je Mura do poluvremena zgodicima Borisa Vurušia i Danijela Vinka smanjiti na 3-2. Za hatrik se Dario Šolti pobrinuo u 65.minuti kada Rudar ima vodstvo od 4-2. Po delegatu Križariu petom gostujuem zgoditku kojeg je u 71.minuti postigao Matejas Antolovi prethodio je prekršaj nad domaim obrambenim igraem kojeg sudac utakmice Ivica Križai nije vidio. Isti je tijekom utakmice dozvolio igru sa dosta kontakata, pa i sitnih prekršaja. U dva su navrata domai tražili kazneni udarac, a jednom gosti. No, sudac je u sve tri situacije ostao dosljedan svom kriteriju i pustio je nastavak igre. Sam dva opoemnuta igraa i to domaa. Bratstvo spretno i sretno pobijedilo Meimurca. Nakon prvog dijela zgoditaka nije bilo. Domai su u 48.minuti imali kazneni udarac kojeg Tomislava Horvat ne realizira ve pogaa vratnicu. Meimurec je poveo u 53.minuti zgoditkom Bojana Kregara. Sudac utakmice Damir Aldi uspio je igraa Meimurca Sandra Novaka «spakirati» van iz igre za samo dvije minute i to zbog dvije opomene. Prvu je dobio zbog napucavanja lopte, a drugu zbog preoštrog starta. Novi kazneni udarac domai imaju u 73.minuti. Sada ga izvodi Bernard Koraj i pogaa za 1-1. Novo gostujue iskljuenje Tomice Jakopeca uslijedilo je u 79.minuti zbog vrijeanja suca utakmice Damira Aldia. Bez dvojice igraa Meimurec nije izdržao do kraja i dvije minute prije kraja utakmice domai zgoditkom Tomislava Horvata dolaze do pobjede od 2-1. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Drava blizu bodu, ali je na kraju ipak poražena u Gornjem Mihaljevcu. Ve u 7.minuti domai imaju kazneni udarac kojeg realizira Dejan Golub. Tomislav Dombaj poravnao je na 1-1 u 19.minuti. Nakon prvog dijela gostima je bod bio u džepu. No, domai zgoditkom Mihaela Ladia u 56.minuti ponovno vode. Potom slijedi možda kljuna situacija za Dravu kada Dejan Plaftak u 62.minuti ima izglednu prigodu za postii zgoditak i poravnati rezultat na 2-2, ali ništa od toga jer je prigoda otišla u nepovrat. Nakon toga Jedinstvo postiže još dva zgoditka u 72. i 89.minuti i dolazi do pobjede od 4-1. Strijelci tih dvaju zgoditka bili su Saša Krumpi i Mario Novak. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Bez pobjednika u Novom Selu na Dravi. Prvo su domai poveli sa dva zgoditka prednosti. Gosti poravnali i oni prešli u prednost od dva zgoditka da bi na kraju domai uspjeli u 90.minuti postii dva zgoditka i osvojiti bod. Prva dva doma-

LISTA STRIJELACA 27 zgoditaka – Zoran Strahija (Hodošan); 25 zgoditaka – Sanno Debelec (Dinamo D); 22 zgoditaka – Tomica Mlinarec (Mladost Pal.); 17 zgoditaka – Nikola Talan (Mladost Pal.); 16 zgoditaka – Simon Jakši (Hodošan) Bruno Dodlek (Budunost P); 15 zgoditaka – Dejan Lonari (SK); 14 zgoditaka – Stjepan Krznar (Dinamo D), Luka Lipi (Kraljevan 38), Marko Mihaljac (Galeb); 13 zgoditaka – Filip Papak (Mladost SM), Dario Vadlja (Mladost Pal.); 12 zgoditaka – Marko Ruži (Croaa), Miroslav Pigac (Galeb), Antonio Drvoderi (Graniar N); 11 zgoditaka – Josip Ribi (Borac PMP), Nikola Štrok (Mladost SM), Miroslav Horvat (Bratstvo SV); 10 zgoditaka – Antun Ružman (Mladost Pal.), Zdravko Bašnec (Hodošan), Luka Repalust (Draškovec), Josip Hošnjak, Goran Orehovec (Drava DM); 9 zgoditaka – Aleksandar Kramar (SK), Igor Erdelji (Galeb), Josip Bali (Croaa); 8 zgoditaka – Mario Matulin (Vidovan), Siniša Rušanec (Borac PMP), Filip Pišpek (Draškovec), Marijan Krmar, Miroslav Šafari (Croaa)

a zgoditka u 30. i 33.minuti postigli su Goran Vuruši iz igre i Slavko orevi iz kaznenog udarca. Venera PMP je do 2-2 stigla u 50.minuti nakon što je prvo u 44.minuti strijelac bio Ivan Vabec, a nakon njega Goran Kerman. Kerman je zaslužan za još dva gostujua zgoditka u 60. i 63.minuti i gostujue vodstvo od 4-2 i svoj hatrik na utakmici. Domae Jedinstvo je do boda došlo u 90.minuti zgodicima Gorana Lešnjak i Samuela Novaka. Po završetku utakmice izioterapeut Venere PMP Dejan Mohari je vrijeao, prijetio i psovao suca utakmice Toplišnjaka. Naravno prijavljen je u zapisnik. etiri su domaa igraa bila opomenuta, a trojica gostujuih. Neriješeno i u Štrukovcu. Sve se odigralo u prvom poluvremenu. Hajduk je poveo u 24.minuti zgoditkom Karla Gorianca, a Strahoninec je poravnao na konanih 1-1 u 35.minuti zgoditkom Gorana Hadžia. U dinaminoj igri poglavito u samoj završnici kada se igralo otvoreno na pobjedu redale su se prigode pred jednim i drugim vratima, ali realizacije nije bilo. Strahonincu je u 65.minuti na intervenciju pomonog suca Balia poništen zgoditak zbog zalea. Neriješeno 1-1 je bilo i u opomenutim igraima. Šenkovec slavio u Mihovljanu. Sloboda je tri puta imala vodstvo sve do 79.minute kada susjedi poravnavaju na 3-3 i minutu prije kraja utakmice zgoditkom Dejana Korenta dolaze do pobjede od 4-3. Domai su poveli u 17.minuti zgoditkom Karla Posavca. Na 1-1 poravnao je u 26.minuti Zoran Farkaš. Novo domae vodstvo bilo je u 30.minuti i to iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Deni Lukman nakon što je lopta

TABLICA 1.Rudar 2.Meimurec 3.Jedinstvo (GM) 4.Jedinstvo (NSD) 5.Mura 6.Hajduk (Š) 7.Venera PMP 8.Šenkovec 9.Plavi (Pek.) 10.Mladost (S) 11.Bratstvo (J) 12.Sloboda (M) 13.Trnovec 14.Strahoninec 15.Drava (K) 16.Zasadbreg

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

24 14 14 12 13 12 11 11 10 10 10 9 9 7 8 8

1 5 5 6 3 5 7 4 5 5 3 4 4 7 2 2

2 8 8 9 11 10 9 12 12 12 14 14 14 13 17 17

96:22 64:40 49:42 72:44 67:57 47:42 44:35 44:53 50:45 34:55 44:71 49:59 43:59 39:49 33:66 36:72

73 47 47 42 42 41 40 37 35 35 33 31 31 28 26 26

Parovi sljedeeg kola: Rudar – Trnovec, Mladost (S) - Jedinstvo (GM), Drava (K) - Sloboda (M), Šenkovec - Hajduk (Š), Strahoninec – Zasadbreg, Plavi (Pek.) - Bratstvo (J), Meimurec - Jedinstvo (NSD), Venera PMP - Mura

38 zgoditaka – Boris Vuruši (Mura), Dario Šol  (Rudar); 23 zgoditaka – Bojan Kregar (Meimurec); 21 zgoditak – Darijan Treska (Meimurec); 16 zgoditaka – Alen Kovai (Rudar); 15 zgoditaka – Slavko orevi (Jedinstvo NSD); 14 zgoditaka – Tomica Nerer (Plavi Pek.), Robert Štefulj (Strahoninec), Goran Vuruši (Jedinstvo NSD); 13 zgoditaka – Goran Kolar (Šenkovec), Karlo Gorianec (Hajduk Š); 12 zgoditaka – Luka Jurovi (Bratstvo J), Marko Šol (Rudar), Miljenko Bistrovi (Meimurec); 11 zgoditaka – Krunoslav Tuksar (Mladost S), Mišel Popovi (Jedinstvo NSD); 10 zgoditaka – Robert Vabec (Venera PMP), Roman Trnjak (Jedinstvo GM), Samuel Novak (Jedinstvo NSD); 9 zgoditaka – Karlo Posavec, Saša Sovar (Sloboda M); 8 zgoditaka – Miran Vinko (Bratstvo J), Zvonimir Šol (Drava K), Jurica Škvorc (Plavi Pek.)

FAIR PLAY Iskljueni: Sandro Novak, Tomica Jakopec (Meimurec), Dejan Mohari zioterapeut (Venera PMP) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Mišel Škvorc, Slavko orevi, Goran Lešnjak (Jedinstvo NSD), Matej Flac (Trnovec), Rajko Plantak, Mario Novak (Jedinstvo GM), Dominik Kirec (Bratstvo J), Dejan Ivanuša (Meimurec), Vedran Rešetar (Sloboda M)

STATISTIKA 36 zgoditaka pos gnuto ili 4,5 po utakmici; 3 iskljuenja; 32 opomenuta igraa; 6 kaznenih udaraca dosueno, a 4 realizirana

ZASADBREG – PLAVI (P) 0-2 (0-2) ZASADBREG. Igralište: NK Zasadbreg. Suci: Božidar Kolari, Ivica Horvat, Josip Novak. Delegat: Ivan Kova Strijelci: 0-1 Trupkovi (8), 0-2 Maari (40) ZASADBREG: Lukman, Rodinger Florijan, Šajnovi, Mesari Davor, Novak, Mesari Dušan, Rodinger Filip, Dunjko D, Šimunkovi (od 55. Dunjko K), Gorianec, Koroši, trener: Dražen Novak PLAVI: Novak T, Vugrinec, Novak A., Škvorc S., Gorianec, Radikovi, Škvorc J., Trupkovi, Maari, Erdelja, Nerer, trener: Nenad Srnec

TRNOVEC – MLADOST (S) 1-1 (0-1) TRNOVEC. Igralište: Trnovec. Suci: Radovan Posedi, Robert Novak, Antun Kukovec. Delegat: Franjo Feis Strijelci: 0-1 Vinko (35), 1-1 Slokan (88) TRNOVEC: Košak, Slokan, eh, Borko, Pokos, Zobec, Fras, Flac, Goyi, Rodrique, Petri, trener: Kristijan Kiri MLADOST: Rajf, Kodba, Vinko, Stojko, Živko, Kren, Vrani, Levai, Tuksar (od 80. Novosel), Šavniar (od 55. Novosel od 90. Koila), Murkovi, trener: Marijan Mohari Žuti kartoni: Slokan, Rodrique, Flac (Trnovec); Kren, Vinko, Kodba (Mladost)

pogodila u ruku jednog obrambenog igraa Šenkovca. Goran Kolar poravnao je na 2-2 u 57.minuti. Tree domae vodstvo uslijedilo je u 77.minuti, a strijelac je bio Tomislav Novak. Drugim zgoditkom Zorana Farkaša Šenkovec u 79.minuti dolazi do 3-3. Ve je ranije opisan pobjedonosni zgoditak gostiju. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Plavima pobjeda u Zasadbregu. Tri kola prije kraja prvenstva biti e zanimljivo koje e dvije momadi biti 15. i 16. na ljestvici. Zasadbreg zasad drži fenjer na ljestvici. Gosti iz Peklenice u prvom su poluvremenu zgodicima Jurice Trupkovia i Mihaela Maaria stigli do pobjede od 2-0. Niti jedan opomenuti igra pomalo u ovakvoj utakmici zauuje. Trnovec do domaeg boda u 88.minuti. Mladost je u 35.minuti zgoditkom Roberta Vinka povela sa 1-0. Delegat utakmice Fais u svom izvješu «kudi» suenje Posedija i njegovih pomonika. Slaba primjena tehnikih i disciplinskih mjera. Sama igra bila je vrlo dobra iako sa puno prekršaja. Jednog boda vrijedan zgoditak za domae postigao je Dino Slokan. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi.
25. svibnja 2012.

19. kolo III. ŽNL MNS - istok EKO – MLADOST (D) 2:0 (0:0) SVETI KRIŽ. Igralište: Miigen. Suci: Jasmin Gvozdi, Dario Lehki, Hrvoje Slaviek Delegat: Tomislav Šolti Strijelci: 1:0 Mlinari (62)11m, 2:0 Mlinari (72) EKO: Pani, Bedi (od 44. Novak Z.), Maek, Novak Danijel, Vutek S., Horvat, Bermanec (od 87. Vutek K.), Mlinari, Mihaljkovi, Novak Damijan, Rudniki Trener: Zlatko Novak MLADOST: Ciceli J., Sambolek, Kos, Magdaleni, Žerjav, Ciceli A., Pintari, Kocijan, Kanižaj, Hajdarovi, Bokaj Trener: Pintari Josip Žuti kartoni: Novak Danijel, Horvat (Eko); Pintari, Sambolek, Bokaj, Kocijan (Mladost)

RADNIKI – OMLADINAC (DS) 5:1 (3:1) GARDINOVEC. Igralište: Gaj. Suci: Željko Novak, Martina Koprivec, Mario Suhanec, Delegat: Matija Poredoš Strijelci: 1:0 Habuš (11), 2:0 Fažon N. (13), 2:1 Korpar (23), 3:1 Mavrin (29), 4:1 Novak B. (52), 5:1 Fažon I. (84) RADNIKI: Horvat M., Horvat D. (od 71. Blaži), Baksa, Fažon N., Horvat S., Horvat E., eh, Novak (od 60. Potonjak), Habuš, Mavrin, Fažon I.,Trener: Josip Oreški OMLADINAC: Saka R., Korpar (od 77. Srpak) Novak (od 77. Piknja), Pali D. (od 46. Rošani, Domjani, Lackovi, Taradi, Patafta (od 30. Valenti), Saka S. S. (od 46. Malovi), Tizaj, Ruži Trener: Darko Sabol Žuti kartoni: Horvat E., Mavrin (Radniki); Korpar (Omladinac)

OTOK – ROMSKA VATRA 3:1 (1:0) OTOK. Igralište: NK Otok. Sudac: Bojan Juras. Delegat: Antun Vlahek Strijelci: 1:0 Šimec (13), 1:1 Oršoš I. (53), 2:1 Kalšan Z. (35), 3:1 Koila (58) OTOK: Kolarek, Novak Z. (od 56. Koiš), Lepen, Malek, Novak J. (od 30. Kalšan P.), Grabant, Gorupi (od 31. Rojko), Kalšan Z., Vargek (od 56. Jurec), Šimec, Koiš Trener: Ivan Bermanec R. VATRA: Balog M., Balog K., Oršoš E., Oršoš I., Oršoš S., Oršoš ., Ignac, Oršoš M., Oršoš I., Ignac M. Žuti kartoni: Koiš (Otok)

BORAC – JADRAN (Š) 1:5 (1:1) D. HRAŠAN. Igralište: Opletare. Suci: Mario Buhin, Bojan Toplek, Robert Kolari Delegat: Miroslav Glavina Strijelci: 0:1 Gregorini (6), 1:1 Patafta (26)11m, 1:2 Pavlekovi (53), 1:3 Pavlekovi (62), 1:4 Pavlekovi (77), 1:5 Fuko (88) BORAC: Saka, Jurec (od 78. Taradi), Karabojev (od 62. Mesari), Košak, Novak (od 55. Dodlek, Pozderec I., Branilovi, Kolari, Patafta, Pozderec M., Jasenovi Trener: Mario Mesari JADRAN: Habijan, Fegeš M., Gorianec, Novak, Gregorini, Korent (od 81. Mihalic), Jankovi, Kontrec, Fuko, Pavlekovi (od 81. Šteiar), Kranjec (od 81. Štampar) Žuti kartoni: Branilovi, Pozderec M. (Borac), Pavlekovi (Jadran) Crveni kartoni: Habijan (Jadran)

III. MEIMURSKA LIGA – ISTOK

LISTA STRIJELACA

Napredak slomio posljednju prepreku prema naslovu prvaka Napredak slomio Budunost u drugom poluvremenu. ak su gosti iz Miklavca u 7.minuti zgoditkom Zlatka Drka poveli sa 1-0. Domai su sedam minuta kasnije zgoditkom Davora Muia poravnali na 1-1. U 50. minuti nakon jednog kontakta domaeg igraa Jurice Leicha i vratara Budunosti Denisa Lonaria u gostujuem kaznenom prostoru domaini traže kazneni udarac, ali sudac utakmice Filipi pokazuje samo na udarac s vratiju. Domai su do pobjede od 2-1 stigli u 77.minuti zgoditkom Emila Vidre. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Mladost u Svetom Križu igrala sa desetoricom. Dobro su se gosti iz Dekanovca i držali s obzirom na brojani nedostatak. Eko je do zgoditka stigao tek u 62.minuti i to iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Goran Mlinari. Deset minuta kasnije domai drugim zgoditkom Gorana Mlinaria dolaze do pobjede od 2-0. Dva domaa, a etiri gostujua opomenuta igraa. Jadranu bodovi iz Donjeg Hrašana. Zgoditkom Danijela Gregorinia u 6.minuti gosti su poveli. Nevolja im je stigla u 26.minuti kada im je zbog spreavanja domaeg igraa u izglednoj prigodi za postii zgoditak iskljuen vratar Tomislav Habjan i još k tome dosuen kazneni udarac. Na vrata je stao priuvni vratar Oliver Fegeš koji je zamijenio Gorana Gorianca. Nikola Patafta bio je siguran izvoa najstrože kazne za 1-1. Tim se rezultatom otišlo na odmor. Sa dva zgoditka Matije Pavlekovia u 53. i 62.minuti Jadran je poveo 3-1. Kod zgoditka gostiju u 62.minuti iskljueni vratar Habjan preskoio je ogradu i pomonom sucu objašnjavao što je i kada je zalee. Sudac utakmice Buhin je Borac oštetio u 75.minuti za ne dosueni kazneni udarac nakon što je jedan igra gostiju u svom kaznenom prostoru u živom zidu igrao rukom po lopti. Treim zgoditkom kapetana momadi Matije Pavlekovia Jadran je u

77.minuti stigao do vodstva od 4-1. Ivan Fuko je dvije minute prije kraja utakmice postavio konanih 5-1 za Jadran. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra. Radniki visoko porazio Omladinca. Ve su u prvom poluvremenu domai stigli do vodstva od 3-1. Sve je krenulo u 11.minuti zgoditkom Ivana Habuša. Na 2-0 je povisio Nino Fažon u 13.minuti. Uspio je Omladinac u 23.minuti zgoditkom Denisa Korpara smanjiti na 2-1. Domai kapetan Stjepan Mavrin do odmora postiže zgoditak i Radniki vodi 3-1. U drugom dijelu domai postižu još dva zgoditka i to Boris Novak i Ivan Fažon za pobjedu od 5-1. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra. Otok ne baš sjajan u sudaru sa Romskom vatrom. Deki iz Piškorovca došli su na gostovanje u Otok sa desetoricom igraa. Imali su vrlo dobrog vratara Marka Baloga koji ih spasio težeg poraza od 3-1. U prvom dijelu bilo je minimalnih 1-0 za Otok zgoditkom Velimira Šimeca u 13.minuti. Igor Oršoš je poravnao na 1-1 u 53.minuti. Otok je u samo tri minute od 55. do 58. zgodicima prvo Zorana Kalšana, a potom Dejana Koiša stigao do pobjede od 3-1. Malo su i domai napadai zakazali koji nisu imali baš svoj dan. Jedan opomenuti igra i to domai.

NAPREDAK – BUDUNOST (M) 2:1 (1:1) G.KRALJEVEC. Igralište: Gmajna. Suci: Darko Filipi, Smiljan Perho, Denis Fic. Delegat: Vlado Soka Strijelci: 0:1 Drk Z. (7), 1:1 Mui (14), 2:1 Vidra (77) NAPREDAK: Žagar, Leich, Bobianec, Jambroši, Mui (od 61. Hutinec P.), Horvat (od 33. Vidra), Lastavec, Maari (od 88. Govedi), Dragovi, Cilar, Trstenjak Trener: Siniša Mikolaj BUDUNOST: Lonari, Sklepi V., Novak, Drk Z., Zadravec, Škvorc, Babi, Jurši (od 84. Berdin), Sklepi P., Sermek, Drk D., Trener Stanislav Tot Žuti kartoni: Leich, Vidra, Hutinec P. (Napredak), Sklepi, Drk Z., Zadravec (Budunost)

M. MIHALJEVEC – POBJEDA (GH) 8:1 (4:0)

OMLADINAC – BRATSTVO (P) 1:1 (1:0) MAKOVEC. Igralište: NK Omladinac. Suci: Dominik Filipaši, Elvih Bašek, Matija Filipi, Delegat: Zvonko Novakovi Strijelci: 1:0 Mlinari (17), 1:1 Novak B. (54) OMLADINAC: Murk, Dragovi, alopa, Peserlin, Šajnovi, Koren, Jambroši, Podvezanec, Mlinari, Vidai, Levai Trener: Branko Zebec BRATSTVO: Komar, abradi, Kovai (od 83. Trupkovi), Škvorc, Boži, ekunec, Novak M., Novak D., Novak B., Miljani M., Potonik (od 83. Miljani H.) Trener: Bojan Novak Žuti kartoni: Vidai, Peserlin (Omladinac) Boži, Miljani M., Potonik, Škvorc, (Bratstvo)

ZEBANEC – D. KONCOVAK 2:2 (1:0) ZEBANEC. Igralište: Marof. Suci: Vedran Hrušoci, Martin Hrušoci, Nikola Križari. Delegat: Slavko Novak Strijelci: 1:0 Puri (17), 1:1 Horvat (61), 2:1 Šafari (72), 2:2 Pleh (88) ZEBANEC: Pokriva, urin, Žerjav, Koila, Puri, Šafari, Mlinari, Horvat N., Kovai (od 57. Horvat M.), Turk, Maari Trener: Neven Horvat D.KONCOVAK: Vrhar, Flac, Grof, Hozjan, Gorianec (od 46. Sklepi K.), Pintari, Horvat P., Cvetkovi, Horvat M. (od 57. Flac), Sklepi M., Pleh Trener: Ivan Sklepi Žuti kartoni: Puri, Žerjav, urin (Zebanec), Grof, Pleh (Koncovak) Crveni kartoni: Koila (Zebanec)

SLOGA – PARAG 9:1 (5:0) ŠTRIGOVA. Igralište: NK Sloga. Sudac: Robert Radek. Delegat: Antun Mesari Strijelci: 1:0 Smolkovi (18), 2:0 Žižek (25), 3:0 Kovai T. (30), 4:0 Senar (33), 5:0 Jambrovi (36), 5:1 Horvat B. (54) 6:1 Kovai T. (67), 7:1 Smolkovi (68), 8:1 Senar (70), 9:1 Jambrovi (72) SLOGA: Rojko, Kovai T., Žižek, Nemec (od 73. Kamerlin), Novak (od 53. Kovai R.), Brežnjak (od 60. Žižek E.), Gorianec (od 83. Rojko), Smolkovi, Senar, Jambrovi, Bogdan Trener: Smiljan Jambrovi PARAG: Horvat D., Oršoš V., Horvat B. (od 46. Šei), Balog D., Ignac S. (od 69. Oršoš Milan), Oršoš Martin (od 69. Oršoš Marko), Pec (od 71. Ignac I), Oršoš Martin (od 46. Oršuš S., Oršoš Damijan, Oršuš A. Žuti kartoni: Oršoš D., Oršuš A. (Parag)

Mali Mihaljevec potvrdio naslov s uvjerljivom pobjedom Mali Mihaljevec visokom domaom pobjedom osigurao naslov prvaka. Nakon niza natjecateljskih sezona i vjeitog drugog mjesta na ljestvici dekima iz Malog Mihaljevca uspjelo je tri kola prije kraja prvenstva osigurati ulazak u II Meimursku ligu. Sa visokih 8-1 pobijedili su momad Pobjede i nisu u 55.minuti uspjeli realizirati kazneni udarac. Za domae su po etiri zgoditka postigli Milan Mesari i Milan Posavec. Za goste iz Gornjeg Hrašana poasni zgoditka u 48.minuti postigao je Dario Golub. Jedan opomenuti igra iz redova gostujue momadi. Plavi 1975 bolji od Torpeda. Ve su u prvom dijelu domai riješili pitanje pobjednika u ovom susretu. Do vodstva od 1-0 stigli su u 23.minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Alen Korošec. etiri minute prije odlaska na odmor Saša Novak postavlja na kraju konanih 2-0 za domae. Torpedo bez postignutog zgoditka i ambicije prvog mjesta. Bilo je dosta žustro na terenu jer je mladi sudac Dino Horvat ak devetoricu igraa opomenuo. Od toga etiri za prigovor na njegove odluke. Domai su bolje prošli u omjeru kartoniranih igraa jer su ih imali etvoricu, a gosti iz Križovca petoricu. Donjem Koncovaku bod u Zebancu. Do njega su gosti stigli dvije minute prije kraja utakmice zgoditkom Marka Pleha. Zebanec je poveo 1-0 u 17.minuti zgoditkom Denisa Puria. Dugo je bilo to minimalno domae vodstvo sve do 61.minute kada je na 1-1 poravnao Patrik Horvat. Zebanec je u 64.minuti ostao sa igraem manje jer im je iskljuen Valentino Koila zbog udaranja nogom u prsa gostujueg igraa dok je ovaj ležao na travi. Domai iako sa igraem manje novo vodstvo imaju u 72.minuti zgoditkom Tomislava Šafaria. Marko Pleh donio je bod go-

FAIR PLAY Iskljueni igra: Tomislav Habjan (Jadran) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Ivan Sabolek, Ivica Bokaj (Mladost D), Emil Vidra (Napredak), Matej Pozderec (Borac DH), Dejan Koiš (Otok), Elvis Horvat, Stjepan Mavrin (Radniki)

STATISTIKA 21 zgoditak posgnu ili 4,2 po utakmici 1 iskljueni igra 19 opomenuh igraa 2 kaznena udarca dosuena i is realizirani

TABLICA 1.Napredak 2.Eko 3.Jadran 4.Budunost (M) 5.Omladinac DS 6.Otok 7.Trnje 8.Mladost (D) 9.Borac (DH) 10.Radniki (G) 11.Roma 12.Romska vatra

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

17 14 14 10 9 10 8 8 8 6 1 0

0 2 2 3 3 0 3 2 1 1 0 1

2 3 3 6 7 9 8 9 10 12 18 18

115:23 90:20 66:29 48:26 68:30 50:53 49:43 58:36 39:48 53:48 16:171 22:147

51 44 44 33 30 30 27 26 25 19 3 1

Parovi sljedeeg kola: Trnje – Eko, Mladost (D) - Radniki (G), Omladinac DS – Napredak, Budunost (M) - Borac (DH), Jadran – Otok, Romska vatra - Roma

LISTA STRIJELACA

22. kolo III. ŽNL MNS - zapad III. MEIMURSKA LIGA – ZAPAD M. MIHALJEVEC. Igralište: NK M. Mihaljevec. Suci: Darijan Zadravec, Darijo Veli, Dino Veli. Delegat: Drago Koruni Strijelci: 1:0 Posavec (5), 2:0 Mesari M. (27), 3:0 Mesari M. (39), 4:0 Posavec (41), 5:0 Posavec (46), 5:1 Golub (48), 6:1 Mesari M. (60), 7:1 Posavec (69), 8.1 Mesari M. (86) M.MIHALJEVEC: Magdaleni, Bestijani N., Trupkovi (od 54. anadi), Srnec, Bestijani D. (od 46. Varga), Mesari P., Mesari B., Kovai, Makšadi, Mesari M., Posavec (od 71. Babi) Trener: Bruno Mesari POBJEDA: Tkalec Denis, Horvat, Golub (od 70. Senar), Hanžekovi, Borkov, Tkalec Dino, Gavez (od 75. uran), Ladi (od 69. Vizinger), Balog (od 76. Tomaši), Kovai, Kocijan Trener: Dejan Borko Žuti kartoni: Dejan Borko (Pobjeda)

31 zgoditak – Ivan Fuko (Jadran) 28 zgoditaka – Davor Mui (Napredak) 26 zgoditaka – Bojan Mihaljkovi (Eko) 24 zgoditaka – Aldin Begovi (Trnje) 23 zgoditaka – Dino Rudniki (Eko), Željko Hajdarovi (Mladost D) 22 zgoditaka – Emil Vidra (Napredak) 16 zgoditaka – Mihael Maari (Napredak) 14 zgoditaka – Petar Ruži (Omladinac DS), Dragun Drk (Budunost M) 13 zgoditaka – Damjan Novak (Eko) 12 zgoditaka – Stevica Bobianec (Napredak), Ivan Fažon (Radniki) 11 zgoditaka – Filip Sklepi (Budunost M), Smiljan Patafta (Omladinac DS), Jadranko Lastavec (Napredak), Matej Gorupi, Zoran Kalšan (Otok), Maja Kolari, Ivan Habuš (Radniki), Maja Pavlekovi (Jadran) 10 zgoditaka – Marko Balog (Romska vatra), Vladimir Pintari (Mladost D), Nikola Pata a (Borac DH) 9 zgoditaka – Mario Taradi (Omladinac DS)

stima u 88.minuti. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. U Makovcu na zelenom terenu 1-1, a za zelenim stolom 3-0 za Omladinac. Gosti iz Preseke napravili su veliki previd kada su u sastav momadi stavili Luku Potonika koji je još jednu utakmicu zbog iskljuenja i tree opomene morao pauzirati. Netko se od rukovodstva gostujue momadi pobrojao. No, kako bilo domai su upisali tri boda, a Bratstvu je oduzet jedan bod i igra je dodatno kažnjen sa etiri utakmice zabrane nastupa. Sloga devetkom poastila Parag. Uz toliko primljenih zgoditaka ponovno je dobro branio vratar Paraga Danijel Horvat i svojim obranama goste spasio od još težeg poraza. Jedini gostujui zgoditak postigao je Božidar Horvat u 54.minuti. Kod Sloge strijelci su bili po dva puta Robert Smolkovi, Matej Senar i Smiljan Jambrovi, a po jednom Tomislav Kovai, Kristijan Žižek i Damir Nemec. Parag je imao dvojicu opomenutih igraa, a domai bez kartoniranih igraa. Ranije su svoju utakmicu 23.kola još 01.svibnja odigrali u Brezju domai Hajduk i Dinamo iz Žiškovca. Domai su slavili pobjedom od 6-3.

PLAVI 1975 – TORPEDO 2:0 (2:0) PREKOPA. Igralište: NK Plavi. Suci: Dino Horvat, Franjo Horvat, Patrik Kolari. Delegat: Željko Podgorelec Strijelci: 1:0 Korošec (23)11m, 2:0 Novak (41) PLAVI: Janež, Škvorc N., Korošec, Francki, Vinkovi, Levai, Grel, Kova, Karlovec (od 58. Bistrovi), Novak (od 77. Škvorc D.), Ciglari (od 88. Škvorc M.) Trener: Jerko Petran TORPEDO: Herceg, David, Jambroši E., Tuksar N., Šolti S., Drk, Stojko (od 46. eki), Šolti N.), Frani, Jambroši D., Tuksar D., Trener: Robert Glavina Žuti kartoni: Francki, Ciglari, Novak, Bistrovi (Plavi), Jambroši E., Tuksar N., Herceg, Frani, Jambroši D. (Torpedo)

33 zgoditaka – Bojan Novak (Bratstvo P) 30 zgoditaka – Dragan Tuksar (Torpedo) 23 zgoditaka – Matej Senar (Sloga Š) 20 zgoditaka – Milan Mesari (Mali Mihaljevec), 18 zgoditaka – Bruno Mesari (Mali Mihaljevec) 17 zgoditaka – Nino Mlinari (Omladinac M) 16 zgoditaka – Tomislav Šafari, Denis Puri (Zebanec) 15 zgoditaka – Smiljan Jambrovi (Sloga Š) 14 zgoditaka – Antonio Pintari (Torpedo) 13 zgoditaka – Tine Špilak (Donji Koncovak), Nikola Ladi (Pobjeda), Milan Posavec (Mali Mihaljevec) 11 zgoditaka – Ivan Fegeš (Pobjeda), Nikola Mošmondor (Dinamo Ž), Miroslav Horvat (Donji Koncovak), Kristijan Ciglari (Plavi 1975), Denis Sabol (Krištanovec) 10 zgoditaka – Dario Golub (Pobjeda) 9 zgoditaka – Tomislav Bistrovi, Alen Korošec (Plavi 1975), Vlado Dodlek (Omladinac M), Krisjan Hozjan (Donji Koncovak), Robert Pintari (Hajduk B)

FAIR PLAY Iskljueni igra: Valenno Koila (Zebanec) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Krisjan Ciglari (Plavi 1975), Dario Jambroši, Nikola Tuksar (Torpedo), Alen Oršuš (Parag), Patrik urin (Zebanec), Saša Peserlin (Omladinac M), Marko Miljani (Bratstvo P)

STATISTIKA 27 zgoditaka posgnuto ili 5,4 po utakmici; 1 iskljueni igra; 23 opomenuta igraa; 2 kaznena udarca dosuena, a 1 realiziran

TABLICA 1.Mali Mihaljevec

22 20 1

1

91:12

61

2.Torpedo

21 16 2

3

81:19

50

3.Donji Koncovak

21 13 4

4

70:30

43

4.Omladinac (M)

21 12 2

7

49:31

38

5.Sloga (Š)

21 11 3

7

65:34

36

6.Hajduk (B)

22 10 4

8

47:34

34

7.Pobjeda

21 10 2

9

62:54

32

8.Plavi 1975

21 9

3

9

53:29

30

9.Zebanec

21 8

3

10 57:52

27

10.Bratstvo (P)

22 8

2

12 52:54

25

11.Krištanovec

21 3

2

16 26:80

11

12.Dinamo (Ž)

21 3

0

18 34:97

9

13.Parag

21 1

0

20 26:187 3

Parovi sljedeeg kola: Pobjeda - Hajduk (B), Dinamo (Ž) - Plavi 1975, Torpedo - Sloga (Š), Parag – Zebanec, Donji Koncovak - Omladinac (M), Bratstvo (P) - Krištanovec
25. svibnja 2012.

ODRŽAN 11. Rafting kup Mura 2012.

Ovogodišnji pobjednik je Graditeljska škola akovec

TEKST I FOTO: Siniša Obadi U subotu je održan jedanaesti po redu Rafting kup Mura 2012. Ova edukativno - natjecateljska i ekološka akcija srednjih škola Meimurske županije, u organizaciji Grada akovca, Turistike zajednice Meimurske županije, opina uz rijeku Muru, te kao provedbenoga organizatora GP-a “Ekom“ iz akovca, svaku godinu izaziva sve više pažnje, a broj sudionika redovito prelazi brojku dvjesto. Ovu godinu je sudjelovalo sedam srednjih škola s podruja Meimurske županije, te jedna srednja škola iz Slovenije, dok su ostale amce popunili zaljubljenici u prirodu i prekrasan krajolik uz rijeku Muru. Cilj cijele akcije je, kao i svake godine, bio razvoj sportsko rekreacijskog turizma na rijeci Muri i upoznavanje šire javnosti s njezinim ljepotama, ali i potrebama da se zaštiti kao park prirode. - injenica je, na žalost, da mi premalo vrjednujemo svoje stvari i svoj kraj, stoga je i nastojanje Grada akovca i gradske Turistike zajednice, s, naravno, opinama uz rijeku Muru, da obilježimo te ljepote koje imamo da ih i pokažemo i podijelimo s drugima, kazao je predsjednik organizacijskog odbora, akoveki gradonaelnik Branko Šalamon. Jedan od najzaslužnijih ljudi za to što je Rafting kup Mura stigao do broja jedanaest zasigurno je i direktor Ekoma Miodrag Novosel Cico. - Rafting na Muri je nakon ovih desetak godina održavanja postao zapravo i turistiki brend Meimurja, kazao nam je Novosel. - Stoga, nastavio je, ve sada mogu otkriti da dogodine spremamo i jedno iznenaenje za sve sudionike. Naime, htjeli bi objediniti kompletnu trasu kroz Meimurje, odnosno od Svetog Martina do Donje Dubrave, i to u dva dana, ime bi i kroz rafting obilježili ulazak Hrvatske u EU.

Krenulo se okupljanjem ispred akovekih Gradskih bazena “Marije Ruži“, odakle se autobusima otišlo do Podturna, gdje su se tono u podne nakon kratke edukacije i savjeta profesionalnih skipera o tomu kako se treba “ponašati“ na vodi posade spustile amce u vodu. Nakon dionice od 4 km prva je postaja bila Novakovec, gdje su raftingaši doekani s okrjepom. Uslijedio je nastavak u dužini od 4 km do Dekanovca. Tu je domain priredio i kulturno - umjetniki program, uz

prikaz starih zanata i, naravno, ve tradicionalno odline krafne s okoladom. U Dekanovcu je održan i prvi dio sportskog natjecanja “na suhom“ za srednjoškolske posade. Nakon toga veslala se dionica dužine 3 km do Domašinca, u kojem su srednjoškolci odradili još jedan dio natjecanja na suhom. Iz Domašinca pak je vodila dionica duga 10 kilometara do posljednjeg stajališta, odnosno do cilja u Gorianu, gdje su proglašeni i pobjednici. Nakon zbrojenih rezultata svih disciplina, ovo-

SPORT & FASHION OUTLET Ovogodišnji pobjednik, nakon svih zbrojenih rezultata sportskih natjecanja, postala je akoveka Graditeljska škola

Čakovec, Super Konzum, 040/829-030 9-030 Varaždin, Super Konzum

- velike marke - male cijene - popust do 80% %

novo

RADNO VRIJEME: ponedjeljak: 12-20 h; utorak - petak: 8 - 20 h; subota: 8-14 h ADIDAS-ASICS-NIKE-PUMA-REEBOK-MEXX-TOM TAILOR-ZARA-MANGO-BERSHKA -S.OLIVER-MASSIMO DUTTI-KAPPA-FILA-UMBRO-ROXY-QUIKSILVER Svih dosadašnjih godina jedna od važnijih stvari prije poetka plova je i “suha priprema”

Kupanja u Muri bilo je i na 11. Rafting kupu

godišnji je pobjednik postala Graditeljska škola akovec s dvadeset i dva osvojena boda. S bodom manje, drugo je mjesto pripalo akovekoj Ekonomskoj i trgovakoj školi, dok je tree mjesto osvojila Gospodarska škola akovec. Treba spomenuti da je na ovogodišnjem raftingu sudjelovala i posada sastavljena od predstavnika Hrvatske turistike zajednice, iji je lan bio i nekadašnji košarkaški reprezentativac i ovjek koji je nekoliko sezona nastupao u NBA, najjaoj svjetskoj košarkaškoj ligi, Gordan Giriek. - Pošto volim prirodu, vrlo sam se rado odazvao pozivu prijatelja iz Turistike zajednice da sudjelujem na ovom jednom ‘blažem’ raftingu, a više zapravo zabavi i promociji vašega prekrasnog kraja, kazao je Giriek. - Ovdje

Mnogi od onih koji su sudjelovali na Rafting kupu bili su oduševljeni prekrasnim netaknutim krajolikom uz Muru sam prvi put, no moram rei da sam oduševljen prirodom, hranom koja nam je pripremljena, tako da se nadam da se idue godine, kad ponovno skupim ovako dobro društvo

za jedan amac, vidimo ponovo. Svi sudionici ovogodišnjeg plova na kraju su ispod mosta u Gorianu mogli uživati u odlinom, sad ve tradicionalnom, raftingaškom grahu. 


46

Informacije

25. svibnja 2012.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

IZ MATINOG UREDA

ROENI MARKO KRISTOFI, sin Katarine i Vjekoslava; KIJARA REBERNIK, ki Lidije i Kristijana; DUJE DOMJANI, sin Anje i Igora; EVA KAMENAR, ki Maje i Željka; LAURA KRALJ, ki Jelene i Dejana; VITA KONTREC, ki Vesne i Damira; DENIS MARKULIN, sin Paule i Romea; FILIP JALUŠI, sin Sandre i Martina; KIARA I ZARA HALI, keri Ljiljane i Alana; RAMONA NOVAK, ki Dijane i Davora; IVANA BOGDAN, ki Emine i Filipa; KAJA DRK, ki Maje i Gorana; INES BALOG, ki Tatjane i Zvjezdana; SAMUEL MESARI, sin Klementine i Dušana; JULIO ORŠUŠ, sin Vlatke i Stjepana; ROKO GORUPI, sin Dijane i Ivana (akovec)

VJENANI

POZIV

ZAINTERESIRANIM PRAVNIM I FIZIKIM OSOBAMA

Tanja Mesari i Mario Novak, Željana Graši i Davor Mlinari, Maja Kureti i Ivica Mihalic, Mateja Horvat i Gabrijel Kovai, Marija Marec i Milan Drk, Katalin Rita Szentes i Ervin Novak, Sanja Veseli i Ivan Kolari, Marina Gromilovi i Miroslav Zorko (akovec); Jasmina Dravec i Matija Gregur, Valentina Mihalec i Marko Jambor (Dekanovec); Mirela Štirini i Dragutin

Lukan, Renata Gorianec i Ivan Jambreši (Kotoriba); Lucija Peri i Manuel Herman (M. Središe); Paulina Podvezanec i Krunoslav Horvat, Sandra Levani i Mario Kocijan (Nedeliše); Petra Jambrovi i Dubravko Posavec, Branka Vlah i Branko Radi (Prelog)

UMRLI Vladimir Trupkovi r. 1965., Antun Obadi r. 1957., Katarina Jambreši ro. Zadravec r. 1934., Nada Starek ro. Medved r. 1957., Goran Hudin r. 1979., Ana Bokaj ro. Krnjak r. 1923., Marija Jaluši ro. Tot r. 1947., Antun Bali r. 1922., Josip Vinkovi r. 1942., Agata Pokopec ro. Babi r. 1934., Barbara Marec ro. Dobša r. 1926., Dragutin Kiva r. 1952., Franjo Vabec r. 1931., Magdalena Mesari r. 1938., Helena Kovai ro. Jambrovi r. 1935., Ivan Zdolec r. 1968., Ivan Vrtari r. 1933. (akovec); Mara Meirold Matuner ro. Zadravec r. 1924. (Kotoriba); Katarina Ivani ro. Antunovi r. 1921. (M. Subotica); Marija Kovai ro. Jambroši r. 1927., Eva Šimunkovi r. 2012., Darko Hadela r. 1975. (M. Središe); Milan Knezi r. 1957., Katarina Blagovi ro. Marec r. 1931. (Nedeliše); Olga Glavina ro. Mikec r. 1930., Alojzije Hozjak r. 1946. (Prelog)

''Meimurje-graditeljstvo'' doo poziva sve pravne i/ili fizike osobe koje vide poslovnu priliku u osnivanju zajednike tvrtke koja bi se bavila proizvodnjom, distibucijom te ugradnjom transportnih betona sa novo sagraene tvornice betona u Kuršancu, pokraj jezera Poleve. Vrijednost instalirane tvornice betona Liebherr 1.0 m3, prateih objekata s opremom, laboratorija za ispitivanje kvalitete, infrastrukture te beton auto-pumpe i dvaju automiksera iznosi: 7.500.000 kuna neto Tvornica betona Kuršanec izvedena je sukladno pozitivnim propisima RH, posjeduje uporabnu dozvolu, a puštena je u pogon 05/2011. U toku 2011. godine proizvela je cca 10.000 m3 betona za potrebe tržišta Meimurja te ostvarila dobit u poslovanju. ''Meimurje-graditeljstvo'' doo traži partnera za 50 % ueša u zajednikoj tvrtki za vrijednost 3.750.000 kuna uveano za pripadajue poreze. Pozivamo sve zainteresirane osobe da dostave svoje pismo namjere glede predmetnog poziva na adresu: ''Meimurje-graditeljstvo'' doo Uprava Zagrebaka 42 a, 40 000 akovec

, itetna l a v k , kožna a... n udob

• Muško šišanje: 35,00 kuna • Umirovljenici, studenti, uenici,, djeca: 25,00 kuna • Žensko šišanje: 40,00 kn, pranje kose 10,00 kn • Žensko feniranje kratka kosa: 30,00 kuna

igode za sve pr e i namjen

WFMJLBQPOVEBrBLDJKFJQPQVTUJrQPWPMKOFDJKFOF

RADNO VRIJEME: Pon-pet: 07:00 - 20:00; Subotom: 07:00 - 15:00


25. svibnja 2012.

Informacije 47

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

SLOBODNA RADNA MJESTA (Hrvatski zavod za zapošljavanje) LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1, traži 1 m/ž MAGISTRA FARMACIJE na odreeno vrijeme, natjeaj je otvoren do popunjenja, pismena zamolba na gornju adresu, info na www.hzz.hr GRAWE HRVATSKA d.d. 42000 VARAŽDIN, Vukovarska 5, traži 5 ZASTUPNIKA OSIGURANJA na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 3g., znanje stranih jezika engl., znanje rada na raunalu, osobni automobil, mjesto rada Me. županija, javiti se osobno na gornju adresu ili dostavi pismenu zamolbu, najava na tel. 042/321-910, 099/2413799 ili na e-mail: Anica.CukovicSambar@grawe. hr do 30.06. Kavana ATLANTIC, Nedeliše, Varaždinska 65, traži 1 KONOBARA/ICU, 1 KUHARA/ICU, 1 HOTELSKO TUR. TEHNIARA m/ž, 1 OSOBU ZA ISPOMO U KUHINJI I LOKALU na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se osobno izmeu 8-9 sa ujutro na gornju adresu do 30.05. DIDASKO d.o.o. AKOVEC, Dr.I. Novaka 38, traži 1 NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA - odgajatelj, uitelj razredne nastave, profesor nastava engleskog jezika prvenstveno s djecom vrke dobi i nižim razredima OŠ, na odreeno vrijeme, pola radnog vremena, mjesto rada Prelog, akovec, javi se na e-mail: info@didasko.com.hr do 01.06. MIDA d.o.o. AKOVEC, traži 2 m/ž PRODAVAA SLASTICA i 1 KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme, mjesto rada slasarnica u centru akovca, javi se na 091 5828 639, do 1.06. STEMIR d.o.o. akovec, traži 3 SSS, VŠS, VSS TRGOVAKA PUTNIKA/PROMOTORA (M/Ž) na odreeno vrijeme, mogu se javiti sve zainteresirane osobe bez obzira na zvanje, poželjno korištenje vlastog vozila ali nije uvjet, javi se na 092 1383 762, do 02.06. Ca e bar "MARTI" Prelog, akoveka 105, traži 1 KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme, javi se na 098 964 3111, do 31.05. MOHARI INSTALACIJE d.o.o. AKOVEC, traži 1 KV INSTALATERA GRIJANJA I VODOVODA na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, radno iskustvo 3g., javi se na 098 393 114, do 01.06.

zak uz najavu na tel. 382-094, do 31.05. BIST d.o.o. AKOVEC, L.Bezeredija 10, traži 4 KV SOBOSLIKARA m/ž na neodreeno vrijeme, radno iskustvo jedna godina, javi se na 091 440 6333, do 29.05. Ca e bar JAMA M. SREDIŠE, traži 2 KONOBARA/ ICEnaodreenovrijeme,javisena0912579871ili e-mail: jama.opmus@gmail.com do 31.05. ARION d.o.o. PUŠINE, traži 1 DIPL. ING./ING. ELEKTROTEHNIKE na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, znanje engl. ili njem. jezika, poželjna znanja na podruju solarne tehnologije, javi se na 099 222 0770 ili e-mail: tajana.perenc@ arion-it.hr do 28.05. MTK Meimurska trgovaka kompanija d.o.o. NEDELIŠE, Žarkovice 15, traži 5 RUNIH PAKIRERA m/ž na odreeno vrijeme, javi se osobno na gornju adresu od 9-13 sa, najava na tel. 040 822 250, do 31.05. Ugostelj Sabol Goran Ca e bar MASKA, SVETI JURAJ U TRNJU, traži 1 KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme, javi se na 091 5414 868, do 09.06. Keramiarski obrt KRAMAR, D. PUSTAKOVEC, traži 1 M/ŽPOLAGAAKERAMIARSKIHPLOICAnaodreeno vrijeme, javi se na 098 600 139, do 31.05. Poljoprivredno gospodarstvo Josip Fuec, Ivanovec, traži 1 STOARSKOG RADNIKA m/ž na odreeno vrijeme, urednost, spremnost na pošvanje strogih higijenskih standarda u procesu mužnje, dvokratno radno vrijeme, javi se na 098 767 569, do 25.05. AUTOSERVIS - AUTOPRIJEVOZ Josip Dobrani, M. Središe, R. Konara 71, traži 1 EKONOMISTU za knjigovodstveno-raunovodstvene poslove na odreeno vrijeme, javi se na 098 493 250 ili na email: marija.dobranic@silo-dobranic.hr do 31.05. NIT d.o.o. - SOHO BAR AKOVEC, traži VIŠE KONOBARA m/ž na neodreeno vrijeme, edukacija buduih djelatnika, znanje stranih jezika, poželjno radno iskustvo, pošaljite svoj CV i molbu za posao na: mamica@mamica.com.hr do 31.05.

RESTORAN LAGUNA AKOVEC, Mihovljanska 70, traži 1 KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme, javi se na 095 345 0345, do 31.05.

Ca e-bar PADOVA AKOVEC, K.Tomislava 45, traži 1 KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, javi se osobno ili na mob. 098 426 344, do 31.05.

Zidarsko fasaderski obrt TERMO DOM, N. S. ROK, V.Nazora 9, traži 1 m/ž ZIDARA na odreeno vrijeme, javi se na 098 861 993, do 30.05.2012.

IMPRIMIS d.o.o. Strahoninec, akoveka 128, traži 1KONOBARA/ICUnaodreenovrijeme,javisena 095 815 7233, do 31.05.

NIT d.o.o. Pušine, akoveka 47, traži 1 KUHARA/ ICU, 1 PIZZA PEKARA/ICU na neodreeno vrijeme uzprobnirad,životopiseslaiskljuivoupismenom obliku putem pošte ili e-mail: mamica@mamica. com.hr do 28.05.

GRA-COOP d.o.o. M. Središe, Marnska 165, traži 1 SSS GRA EVINSKOG TEHNIARA m/ž na neodreeno vrijeme uz probni rad, radno iskustvo 3g., javi se na 040 543 980, 098 242 431, do 31.05.

AUTO ROMAN d.o.o. AKOVEC, Dr.T. Bratkovia 1, traži 1 PKV, KV SAMOSTALNOG AUTOLAKIRERA ILI AUTOLIMARA na neodreeno vrijeme uz probni rad, radno iskustvo 2g, dostavi pismenu zamolbu na gornju adresu, mob. 098 918 2092 ili e-mail: auto-roman@net.hr do 10.06. LimarijaHorvatTOTOVEC, Dravska15,tražiradnike na montaži fasadnih panela, krovnih panela i graevinske limarije - LIMARE, BRAVARE, TESARE na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, poželjno radno iskustvo ali nije uvjet, osobni dola-

Mesna industrija VAJDA d.d. AKOVEC, Zagrebaka 4, traži 4 m/ž KV MESARA na odreeno vrijeme uz mog. stalnog zaposlenja, mjesto rada KRK, mog. smještaja, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu ili e-mail: hana.brlenic@vajda. hr do 05.06. AUTO ŠKOLA KOLEDŽ akovec, J.B. Jelaica 4d, traži 1 INSTRUKTORA VOŽNJE "B" kategorije na odreeno vrijeme, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu ili e-mail: auto-skolakoledz@com ili na mob. 098 749 131, do 08.06.

NEKRETNINE MARAS USKA BB, ČAKOVEC (kod tržnice) Tel. 040/390-770 Mob. 098/331-535, 099/331-5350

Ca e bar "AXY" akovec, Ž. Fašizma 4, traži 1 DJELATNICU ZA RAD U KAFIU na odreeno vrijeme, javi se na 091 510 6901, do 30.06.

adresu, ili pismena zamolba na adresu ili e-mailom: ta.kristalnalaguna@gmail.com, najava na telefon: 042 203 502, do 30.5.

Dom za starije i nemone osobe, Slakovec 70, traži 1 VŠS MEDICINSKU SESTRU na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, položen struni ispit, 1g radnog iskustva, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu, do 31.05.

EcoMission d.o.o. za ekologiju, zaštu i konzalng, V. Nazora 12, Varaždin, traži 2 m/ž SAMOSTALNA ISPITIVAA – strunjaka zaštite na radu i zaštite od požara na neodreeno vrijeme, uvje: 1 dipl. inž. elektrotehnike i 1 dipl. inž. strojarstva, struni ispit: strunjak zašte na radu, ispivanje stabilnih sustavazadojavuigašenjepožara,andragoškaznanja, engl. i njem. jezik, informaka znanja, B kateg. Osobni dolazak ili pismena zamolba na navedenu adresu ili e-mailom na: igor@ecomission.hr ili kontakt tel.: 042/210-074 ili 099/733-7778, do 3.6.

KLIKER d.o.o. M. Središe, traži 1 FRIZERA m/ž na odreeno vrijeme, radno iskustvo min. 1g., mjesto rada Hotel Golf u Toplicama Sv. Marn , javi se na 095 5636 555, do 01.06. Knjigovodstveni servis BIROKONTO, Šenkovec, B. Radia 3, traži 1 SSS, VŠS KNJIGOVO U m/ž na nepuno radno vrijeme (6 sa dnevno), uvje: iskustvo na knjigovodstvenim poslovima, mog. stalnog radnog odnosa, znanje rada na raunalu, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu do 31.05.

Stomatološki centar GALEKOVI; mjesto rada Vinica; traži 1 m/ž SSS DENTALNOG TEHNIARA s radnim iskustvom 1g. na neodreeno vrijeme, najava na tel. 042/208-415 ili mob. 091 572 4747 (Josip Galekovi), do 31.5.

RUSTICA d.o.o. akovec, I.G.Kovaia 6, traži 1 KUHARA/ICU za rad na rošlju; 1 POM. KUHARA m/ž i 1 KONOBARA m/ž na odreeno vrijeme. Javi se na tel. 311-207, do 30.05.

ZLATNO ZRNO d.o.o. N. Tesle 63, Trnovec, traži 3 KV PEKARA/ICU s radnim iskustvom 6mj., na odreeno vrijeme, mjesto rada Trnovec. Najava na tel: 042/684-012 od 7-15 sa, do 20.5.

Vinogradarska zadruga "ŠTIGOVANKA" Železna Gora 68, traži 2 KV KONOBARA/ICE za šank; 1 KV KONOBARA/CE za hranu; radno iskustvo poželjno, znanje stranih jezika; 2 POM. KUHARA m/ž s obaveznim radnim iskustvom; 1 KV, SSS, VŠS, VSS OSOBE ZA BUKING - traženje potencijalnih gosju, znanje stranih jezika, vozaki ispit, vlastiti auto, mjesto rada za sva radna mjesta je Krk, Malinska, Baška, zainteresirani javi se na 099 222 1338, do 30.06.

Pekara Edi Filip Perdedaj, Varaždinska 207, Nedeljanec, traži 1 KV, SSS KONOBARA/ICU (iskustvo nije važno), mjesto rada Varaždin i 1 KV PEKAR/ICU sa ili bez radnog iskustva ili SSS bez obzira na zvanje s obaveznim iskustvom na ism poslovima, mjesto rada Nedeljanec. Na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno. Kontakt 091 5933 113 dnevno od 14-16 sa, do 1.6.

MARTI d.o.o. Prelog, traži 1 m/ž strojarskog inž. ili dipl. strojarski inž. (radno iskustvo nije uvjet), ili strojarski tehniar m/ž na odreeno vrijeme, uvje: 15g radnog iskustva, izrada 3D programa na laseru, potrebno poznavanje tehnologije i procesa proizvodnje, akvno znanje engl. ili njem. jezika, te znanje autocada, solidworksa i ostalo 3D programiranje. Javi se iskljuivo e-mail: o ce@ mar.hr do 15.06. Radna mjesta Varaždin: BOXMARK LEATHER d.o.o., Gospodarska 12, Trnovec Bartoloveki; traži 30 OSOBA ZA ŠIVANJE KOŽNIH NAVLAKA ZA AUTOMOBILE na odreeno vrijeme, uvje: OŠ, PKV, KV - ili osobe sa školom za šivaa ili završen teaj krojenja i šivanja ili osobe s radnim iskustvom na poslovima šivanja pismene zamolbe osobno ili poštom na gornju adresu do 31.5. GRAWE Hrvatska osiguravajue d.d., Zagrebaka 66, 42000 Varaždin, traži 5 m/ž PREDSTAVNIKA PRODAJE na neodreeno, uvje: SSS ekon. ili trg. smjer, iskustvo 2g., vozaka dozvola B kat. i osobni automobil, informaka znanja, poznavanje stranog jezika, mjesto rada Vž županija, osobni dolazak za zamolbom na gornju adresu uz najavu na tel: 042 321 910 ili mob: 099 241 3799 ili posla zamolbu poštom na navedenu adresu do 31.5. Kristalna Laguna Markeng d.o.o., Meimurska 28, Varaždin, traži 1 m/ž TELEMARKETING MANAGERA za nadgledanje rada i radnika u telemarkengu, movacija radnika na neodreeno vrijeme, uvje: SSS, VŠS, VSS, iskustvo 2g., B kat., iskustvo na vodeim pozicijama, izražene organizacijske sposobnosti, razumijevanje i teno poznavanje engleskog jezika. Osobni dolazak na navedenu

Autolimarska radionica Nenad Florijani, Dravska 83, Trnovec Bartoloveki, traži 1 m/ž KV AUTOLIMARA na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, B kateg., osobni dolazak na navedenu adresu uz najavu na tel: 042 683 202 ili mob: 098 379 821, do 15.6. METAL PRODUCT d.o.o. za proizvodnju elektro opreme, aka 70, Zagreb, mjesto rada Brezniki Hum, traži 2 m/ž LJEVAA ZA TLANI LIJEV na odreenovrijeme,uvje: KV, SSS,VŠS strojarskog, metalskog ili metalurškog smjera sa obaveznim radnim iskustvom 2g. na m poslovima, B kat., engl. jezik. Zamolbe slati na fax: 01 626 1093 ili mail adresu andrej.tomic@metal-product.hr do 31.05. BEREN d.o.o. Zagreb, mjesto rada Varaždin, traži 2 m/ž TRGOVCA/PRODAVAA za rad u trgovini akumulatorima te auto dijelovima i opremom na neodreeno vrijeme, uvje: KV, SSS trgovac - bitno je znanje i iskustvo na ism ili slinim poslovima, potrebna je osnovna informatika pismenost te znanje u okviru paketa MS Office, poželjno je osnovno znanje o auto-mehanici te auto-dijelovima openito, B kat., engl. jezik, traži se odgovorna, uredna, pristojna, komunikavna i eksibilna osoba. Prijavu poslati e-mailom na: beren@beren. hr do 21.06.

REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADNJU KLASA: UP/I-361-06/12-02/4 URBROJ: 2109/1-13/3-12-2 akovec, 22. svibnja 2012. Meimurska županija, Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju, na temelju odredbe lanka 23. i 24. Zakona o postupanju i uvjema gradnje radi pocanja ulaganja («Narodne novine», br. 69/09. i 128/10.) i lanka 111. Zakona o prostornom ureenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), u postupku izdavanja rješenja za graenje, upuuje

P O Z I V vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno granie s nekretninama na kojima e se rekonstruira niskonaponska mreža u Donjem Vidovcu, na katastarskim escama koje pripadaju katastarskoj opini Donji Vidovec, da izvrše uvid u Glavni projekt za izdavanje rješenja za graenje za rekonstrukciju niskonaponske mreže u Donjem Vidovcu: izlazi br. 1, 2 i 3 iz TS 10/0,4 kV Donji Vidovec «MATIJE GUPCA» (br. 494) u postupku koji se vodi po zahtjevu tvrtke HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Elektra akovec iz akovca Uvid u Glavni projekt mogu izvrši: osobe s dokazom da su stranke u postupku (svojstvo stranke dokazuje se izvatkom iz zemljišne knjige ili izvodom iz posjedovnog lista, te osobnom iskaznicom) opunomoenik s dokazom da zastupa stranku dana 5. lipnja 2012. u vremenu od 10 do 12 sa, u Upravnom odjelu za prostorno ureenje i gradnju Meimurske županije, Prelog, Glavna 35, 2. kat (tel. 040/646-510). Osobi koja se odazove pozivu, a ne dokaže svojstvo stranke ili punomonika stranke, uskrat e se mogunost uvida u Glavni projekt. Rješenje za graenje za traženi zahvat u prostoru može se izda i ako se stranka ili njezin opunomoenik ne odazovu ovom pozivu.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Podruna služba Varaždin poziva sve osobe zainteresirane za rad na moru u turiskoj sezoni 2012., da se odazovu na pripremna grupna informiranja koja e se održa u ispostavama: 30.5. u Varaždinu, 1.6. u Ludbregu, 6.6. u Novom Marofu i 8.6. u Ivancu. Grupna informiranja poinju u 13:30. Ostale informacije na 401 524 kod Marine Ostrun. Informiranjima mogu prisustvova i osobe koje nisu prijavljene u evidenciji HZZ.

Varaždinska 12a 40305 NEDELIŠĆE

tel: 040 823 023 - fax: 040 823 005

Solarni fotonaponski sustavi Paket SOLKMAL - mono panel Sol 40W - regulator 10A - pretvarač 150W/300W - akumulator 50Ah POTROŠAČI: rasvjeta, radio

1.510,99 kn

Prodajna mjesta: akovec: Nikole Pavia 4, tel: 040/363-396 Strossmayerova 5, tel: 040/385-054 Prelog: Trg Svetog Florijana 18, tel: 040/646-787 Varaždin: Zagrebaka 55, tel: 042/321-843 Gajeva 4, tel: 042/200-944 Tarifa REVOLUCIJA mjesečno 150 kn. Neograničeni razgovori + SMS prema svim fiksnim i mobilnim operaterima + 500 MB internet prometa.

OVLAŠTENI UVOZNIK ZA HRVATSKU Najvei izbor LCD i LED telev televizora od 799 kn

AKCIJA 82 cm 1.999 kn

PRODAJE SE RENOVIRANI STAN od 50m2 na prvom katu u centru akovca. Sastoji od dviju soba i kupaonice, prikljuak struje i vode. CIJENA: 49.000 eur-a. Mogunost poslovnog prostora za hu djelatnost, odvjetnike urede, osiguravajua društva, frizersko-kozmearske salone i dr.

SVE VRSTE STE GRUNDIG

Paket SOLKSRE24 - mono panel Sol 30W x 2 - regulator 10A - pretvarač 500W/1000W - akumulator stacionarni 55Ah x 2 kom

- ručni mikseri - aparati za kavu - tosteri - kuhala za vodu - auto usisavači

POTROŠAČI: rasvjeta, radio, TV, mini hladnjak

Veliki izbor

3.008,36 kn info@kerman.hr

www.kerman.hr

GARMIN G od 699 kn DIGITALNI DIGIT

PRIJEMNICI KUĆANSKIH KIH APARATA PRIJE - masažer za stopala - uređaji za oblikovanje kose - aparati za šišanje - sušila za kosu

PS 2 s čipom

SAT HD 199 kn 899 kn

SERVIS MOBITELA I PLAYSTATIONA

laptopa Veliki izbor opreme za mobitele, USB kablovi, auto punjači, kućni punjači, torbice... info@bukal.hr

www.bukal.hr

info tel. 040363 396


48

Oglasnik

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

25. svibnja 2012.

VAŽNA OBAVIJEST

POTREBNI DODATNI PODACI ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA U RUBRICI USLUGE I IZNAJMLJIVANJE APARTMANA Obavještavamo naše cijenjene oglašivae da ubudue u rubrikama “Usluge” i “Iznajmljivanje apartmana” moraju ostaviti dodatne podatke, sukladno sa zakonskim propisi-

MOTORNA VOZILA PRO DA J E M DA E WO O N U BIRA karavan. Mobitel: 098-241-172. PRODAJEM REN. MEGANE coupe 1996.g., plavi, u izvrsnom stanju, mob. 098/9205-620 PRODAJEM ELINE FELGE ZA AUDI A4 - 5 rupa, 15 cola, cijena 100 kn/ kom. tel. 040/861-208 PRODAJEM 4 RABLJENE LJETNE GUME Fulda 195/60 R15, visina prola 4 mm, mob. 098 903 1909 OTKUP SVIH VRSTA STARIH OTPADNIH VOZILA. Najbolja cijena plaanja. mob. 098/927-2282 PRODAJEM KACIGU za motor BM T500 srebrnoplavu, ABS, novu, vel. L, tri venlacije, klik kopanje, lagana. Upita svaki dan poslije podne na tel. 040/858-001 CITROEN X SAR A PIC A S SO 1.8 benz 2000.g., 151tkm, uvoz iz Austrije, reg. do 21.7.2012. mob 098/170-2627. FIAT PUNTO 1.2 sx 2000.g., sva oprema osim klime, jako ušuvan, reg. do 2/2013, 5vr., redovit servis, cijena 2.450 eur, mob 098/600-110. NISSAN PRIMERA 1.6 xl 1991.g., ouvana, reg. istekla, metalic bordo, gume skoro nove, motor odlian, cijena 500 eur, mob 095/837-6695 PRODAJE SE OPEL VECTRA A 1.7td 1994.g, 260tkm, nereg., 6.000 kn. Mob: 099/627-3008 SKUTER Peugeot 50cm 2007.g. za 900 eura. mob. 091/540-4944 PRODAJEM AUDI A4 (S4) 1.8 benzin, autoplin, tvorniki spušten, 1996.g. u izvrsnom stanju, mob. 098/9205-620 PRODAJE SE FIAT BRAVA 1998. god. Tel. 095/906-7784 VW PASSAT 1.6D 1991.g., neregistriran, 1.vl., cijena 800 eur. mob. 099/673-6520 PEUGEOT 206 1.4 2002.g., benz + plin. mob. 098/178-3431 PRODAJEM at tempra 1.9D 1997.g., registriran, vrlo dobro stanje, za 2.000eur; Kawasaki ZX7R nina 750cm3 122KS 1998.g., sauvan, mob. 098/190-3753 KUPUJEM AUTOMOBILE – ispravne, neispravne, karambolirane, može i stare olupine. Isplata i dolazak. mob. 092/287-5661 PRODA JU SE DIJELOVI za Opel Astru, 1.6 GL 1995g., motor, getriba, farovi, šiber, branici, vrata, mob: 098/491-636 PRODAJE SE KHIA SHUMA 1999.g., reg. do 5.mj. 2013., mogua zamjena za skuter. mob. 092/305-2914 TOYOTA STARGET 1.3 1994.g., reg. do 12.mj., mob. 095/824-8228

POLJOPRIVREDA KUPUJEM TRAKTORE IMT, URSUS, ZETOR - može i neispravne. tel: 01/2067-370, 092/110-7110 PRODAJEM vrtnu kosilicu, cirkular i ekiar, tel. 333-253 PRODAJEM donju poteznicu za IMT 533,539, 540 za bera i prikolicu 1-osovinku. mob. 098/190-3753 PRODAJEM DVIJE KIPER PRIKOLICE 1-osovinsku i 2-osovinsku, te prikolicu za gnoj Fahr 4T i rototiler 2.5m šir. Howard. Tel: 098/170-53-11 PRODAJEM PRSKALICU od 300lit. Morava, stariju sadiliciu krumpira, manji rasipa umjetnog gnojiva, kola gumenjak – sve ispravno. mob. 099/829-7625

ma. Zakon o zabrani i spreavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kojeg je donio Hrvatski sabor 20. svibnja 2011.g., propisuje da se sudionikom u obavljanju neregistrirane

PRODAJEM NOVE BAVE za vino od hrasta i agacije do 400 lit., dostava, vrlo povoljna cijena, tel. 858-362 PRODAJE SE PRIKOLICA za stajski gnoj SIP-ORION 25, stalno garažirana, korištena dvije sezone, oprana minivašom i podmazana, super stanje, kao nova. tel. 098 316 865, 040 899 138 PRODAJEM STROJ Mio Standard – sve u jednom (cirkular, ekiar, hoblarica, brusilica), malo korišten, te suhe bukove daske. mob. 095/849-6848

djelatnosti smatra i fizika i pravna osoba koja naruuje, posreduje ili objavljuje oglas, odnosno nedopuštenu reklamu u tisku, putem televizije, radija i drugih medija.

IMATE PROBLEME SA FINANCIJAMA? U NAJKRAEM MOGUEM ROKU U SURADNJI SA OVLAŠTENIM KREDITNIM UREDIMA I DIREKTNO U BANKAMA BRZO I USPJEŠNO RJEŠAVAMO SVE VAŠE FINANCIJSKE PROBLEME • reprogram dugova do 200.000 kn bez uvida u HROK • bankovni krediti i preko ½ plae i bez administrativne zabrane • zatvaramo ovrhe u FINI iz novog kredita • rješavamo i kratkorone pozajmice

Javite se s povjerenjem na tel: 060-610-614 svakog dana od 08 do 21 sat NOVE MOGUNOSTI REPROGRAMA SVIH DUGOVANJA KREDITIMA IZ INOZEMSTVA. STARI NEUREDAN KREDIT NA HIPOTECI NE SMETA. Poslujemo sukladno l. 7 Zakona o potrošakom kreditiranju i Zakonu o zaštiti potrošaa RH.

Cijena poziva - tel. 6,88 kn/min, mob. 8,28 kn/min. IT Jedan d.o.o., Gmajna 14, 10437 Rakitje, MB 01945084 , info.047-601157

USLUGE

POZNANSTVA

ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno. Tino, 098/931-7570

NEOŽENJEN MUŠKARAC (36g) traži žensku osobu za ozbiljnu vezu, razvedena ili dijete ne smeta. Tel: 092/2696-213 MUŠKARAC (33g) traži slobodnu žensku osobu slinih godina, za upoznavanje i druženje, iz me. ili varaž. županije. Iskljuivo ozbiljne dame. mob. 099/841-2937

NADGROBNI SPOMENICI, PROZORSKE KLUPICE, STEPENICE - popust 20% . Info: www.klesarstvo-mramor.hr ili 091/516-4592 SOBOSLIKARSKO-LIIL AKI I DEKORATIVNI RADOVI, fasadni radovi, knauf sistemi, keramiarski radovi i adaptacije. RUDMAN d.o.o., tel. 098/9870-895, 091/7939-028

POSAO TRAŽE SE PARKETARI S ISKUSTVOM ZA RAD U INOZEMSTVU. Kontakt: 098/331-231, mail: pal @net.hr ili fax: 040/395-513

TRAŽIM POSAO košnje trave, ureivanja okoliša, cijepanje drva i gra. radove (farbanje fasada) i zidarske poslove, mob. 099/404-7517 ŽENSKA OSOBA traži posao išenja ili bilo kakav drugi posao, može i pomo starijim osobama. mob. 099/8420-173 TRAŽIM ALATNOG BRUSAA s iskustvom na poslovima oštrenja alata. mob 091/723-7730 TRAŽIM OSOBU za košnju trave i špricanje vinograda. Kontakt: 099/6714-888 MLA A MUŠKA OSOBA traži bilo kakav posao. mob. 099/8420-173 TRAŽIM POSAO uvanja djece, okolica k. Tel. 343-056, 099/852-7270 OZBILJNA ŽENSKA OSOBA s iskustvom traži posao išenja Vašeg stana ili kue, peglanja, prijevoza, uvanja djece ili starijih osoba, ili konobarenje vikendom. mob. 099/402-1413 TRAŽI SE KONOBARICA ILI KONOBAR sa iskustvom za rad u kafe baru u okolici akovca, mob: 098 913 8465

KREDITI POZAJMICE za nezaposlene, zaposlene, umirovljenike uz zalog zlata, srebra, starina, raunala, ekova u ovlaštenoj zalagaonici. mob. 095/40-888-41

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama akovec, R. Boškovia 21 tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr

PRODAJU SE NOVI STANOVI u akovcu kod teniskih igrališta (58m2) i Merkatora (48m2), Zagrebu (73m2 + park mjesto + garaža) i apartman u Poreu (55m2). POVOLJNO, Tel: 098 241 578

NEKRETNINE – PRODAJA STAN, AKOVEC, Istarsko naselje (kuice), kompletno renoviran i proširen, sa šupom i malim vrtom. Cijena 31.000 eur!! mob. 095/242-0000

STOLARIJA NOVAK – proizvodnja prozora, vrata, masivnih dovratnika, stepenica i namještaja po mjeri. Info: 091/5320-559 ili www.stolarija-novak.hr

INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323 TRAŽIM PODUKE za mandolinu. mob. 095/242-0000 STAMBENA ZGRADA u akovcu prikuplja ponude za termotehniko rješenje trošila i sanaciju dimnjaka. Ovlaštene tvrtke nazovite na mob. 098/632-114

Naruitelj oglasa zato je dužan prilikom naruivanja navesti podatke o svom identitetu: tvrtku, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili

PRODAJEM KU U u Vuencu cca 350 m2 s velikom okunicom 800 m2. Mobitel: 098-552-990. PRODAJEM KU U U CENTRU akovca, Ulica Kralja Tomislava, cca 700 m2. Mobitel: 098-552-990.

PRODAJEM GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE u Murskom Središu, mob. 098/954-9775

ime i prezime naruitelja, OIB i njegovo prebivalište/boravište. Ukoliko to naruitelj ne dostavi, zakonom je zabranjeno objaviti oglas. Stoga, molimo naše itate-

PRODAJE SE KUA katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 PRODAJE SE VIKENDICA s inventarom i vinograd sa cca 800 okota, u okolici Štrigove. Tel: 00386/26-292-203 ili 00386/41-298-355 PRODAJE SE 3-SOBNI STAN od 98m2 u k, T. Gorianca 2, svi prikljuci, cijena: 835.000,00 kuna. Mob: 091/445-7049. PRODAJE SE KUA od 240 m2, blizina centra akovca, Vojni vrtovi, hitno i povoljno. Tel: 091/543-3518 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Praporanu od 1010m2 ili 600hv, gornje Meimurje, cijena po dogovoru, mob. 091/5460-414 PRODAJE SE OBITELJSKA KUA visoka prizemnica u M. Subotici, gl. ulica, blizina škole i želj. stanice, lokacija pogodna za gosp. djelatnost, mogua i zamjena za stan u k. mob. 098/244-295 PRODAJE SE KUA u D. Kraljevcu s velikom okunicom i zemljište, izlaz na drugu ulicu, blizina škole i vrtia, cijena po dogovoru. mob. 095/520-1908 PRODAJEM KUU KATNICU u M. Središu sa dva stana od 80 m2, dvije garaže, 2 podruma i gosp. objektom, svi prikljuci gradski, okunica 2600 m2. Može i zamjena za stan uz doplatu. Cijena 65.000 eur. mob 095/863-1441 PRODAJEM IMANJE sa 2h okunice u gornjem dijelu Meimurja. Imanje se nalazi pored glavne ceste u blizini toplica Sv. Marn, hitno i povoljno, mob 099/8698-106

lje i oglašivae za razumijevanje, te dostavu traženih podataka, jer u suprotnom, oglas neemo biti u mogunosti objaviti. MEIMURSKE NOVINE

PRODAJE SE KUA u Krištanovcu, vonjak i oranica u produžetku, hitno i povoljno, mob 095/920 3562 PRODAJEM VIKEND VONJAK - gradilište s lokacijskom dozvolom, 1/1, u Zasadbregu povoljno. Tel. 091 7636 571 PRODAJE SE GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE u Vuetincu (Lopatincu), 2000m2 dio komunalnih i vodnih doprinosa pl., mirni kvart idealno za obiteljsku kuu, 17.000 Eur, te posl. prostor od 90m2, preko puta suda i županije (tvz. sudska ulica), cijena 1450 e/m2, mob. 098/297-222 PRODAJEM STAN U PULI od 51m2, udaljen 50m od mora, sa 2 terase u prizemlju. Vlasniki list. mob: 095/862-5323 TOPLICE SVETI MARTIN: atrakvna graevinska zemljišta u blizini bazena, prodajem od 35 eur/m2, tel: 099 673 7919 PRODAJE SE ILI IZNAJMLJUJE poslovni prostor od 84m2 u centru k, kompletno ureen, predvien za sve namjene, povoljno, mob 091/1411-721 PRODAJE SE MANJA KUA u Dragoslavcu sa malim vinogradom i vonjakom, struja, voda, mogu prikljuak plina. Kontakt: 099/6714-888 PRODA JE SE URE ENI STAN od 55m2 u k, Vukovarska, mob. 091/796-9072 PRODAJE SE KUA u M. Subotici od 90m2 stamb. prostora sa svim prikljucima, na lijepom položaju, blizina škole i želj. stanice. Mob. 098/179-4612


25. svibnja 2012.

PRODAJE SE ORANICA Begjec u Makovcu, mob. 098/946-6750 PRODAJE SE DVOSOBAN STAN u strogom centru akovca. mob: 091/559-8656 PRODAJEM LIJEPU KUU U akovcu, u ZAVNOH-a ulici na dobroj lokaciji, blizu Centra. Cijena 195.000 eura. Upita na mob. 098/134-7494 PRODAJE SE ZIDANA GARAŽA u k, J. Slogara (ispred zgrade br. 6), mob. 091/554-9323 PRODAJE SE POLOVICA KUE u akovcu, vlasništvo 1/1, poseban ulaz (plus garaža i dvije pomone prostorije). Upita na broj 363-018 PRODAJEM JEDNOSOBNI STAN od 30m2 u k, kompletno renoviran i namješten, preko puta Gimnazije, bez tereta. mob. 098/553-270 PRODAJEM OBITELJSKU KUU u Varaždinu, blizina centra. mob. 099/859-6744 PRODAJEM KUU od 110m2 u ehovcu, mogua zamjena za stan ili vikendicu uz doplatu, cijena 110.000 eur. mob. 095/519-7555 PRODAJE SE JEDNOSOBNI STAN u k od 34m2, mob. 091/2462-412 KUU u Murskom Središu prodajem ili mijenjam za manju ili za vikendicu do 65m2. mob. 098/9176-477 MIJENJAM KUU U SELNICI za stan u k, upita na tel. 00386/40-777-909 ili 099/516-2742 PRODAJE SE GRUNT u Dekanovcu s gosp. zgradama, plin, struja, voda, telefon. Upita nakon 14 sa na mob. 098/160-2857 PRODAJEM KUU u Štrukovcu sa gosp. objekma, vonjakom i oranicama. Može zamjena po dogovoru. mob. 099/7080-305 PRODA JE SE DVOSOBAN STAN od 64m2 na Sajmištu, preko puta Medikol-a. Hitno i povoljno! mob. 098/562-756 PRODAJE SE DVOSOBNI STAN u k od 52m2, kompletno namješteni. mob. 098/977-1228 PRODA JE SE KUA u Murskom Središu, odmah useljiva, mob. 098/632-235 PRODAJEM OBITELJSKU KUU na Vojnim vrtovima u akovcu (6 soba, 2 kupaone, podrum, tavan, dvorište). Odmah useljivo. tel: 364 166, 364 024 PRODAJEM VIKEND vonjak - gradilište s lokacijskom dozvolom, 1/1, u Zasadbregu povoljno. Tel. 091 7636 571 KUPUJEM ORANICU kod južne obilaznice akovca. mob. 098/1790-733

IZNAJMLJIVANJE IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR od 100m2 u Šenkovcu – povoljno. Mob. 098/530-211

IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENU SOBU s upotrebom kuhinje i kupaonice, tel. 390-291 IZNAJMLJUJE SE SOBA s upotrebom kuhinje, blizu centra akovca, mladoj ženskoj osobi/studenci. mob. 095/518-1881 IZNAJMLJUJEM 3-SOBNI STAN od 80m2 s garažom u Zg (Zaprue, Bundek), kompl. renoviran, blizina trgovine, tramvaja, autob. i želj. kolodvora. mob 098/616-674 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA SOBA s upotrebom kuhinje i kupaonice, Jug akovec, mob. 091/7237-999 IZNAJMLJUJE SE STAN studenma sa 5 soba, kompletno ureen, s velikom terasom, može bi do 10 osoba, 1km od centra grada, povoljno, iznajmljuje se skladišni prostor sa kancelarijama, a može i samo skladištenje, natkriven ulaz, povoljno, mob. 091/1411-721ZAGREB: iznajmljujem jednosobni stan u blizini zagrebakog velesajma, 1.kat, mob. 099 673 7919

Oglasnik 49

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

IZNAJMLJUJE SE TROSOBNI, namješteni stan u centru akovca, s malim dvorištem blizu bolnice, vra, škole, autobusnog kolodvora. Brojila i ulaz odvojeni. Useljivo odmah. Tel. 095/808 60 50. IZNAJMLJUJE se namještena soba s upotrebom kuhinje i kupaonice, za jednu ili dvije osobe, u kui u k. tel. 040-390-320 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBNI namješteni stan u donjem dijelu kue s posebnim ulazom, u akovcu, za info nazva 098/938-7532 IZNA JML JUJEM namješten stan od 32m2 u Vukovarskoj ul. u k, + podrum, od 1.7.2012., mob 091/504-9035 ŽENSKOJ OSOBI IZNAJMLJUJEM sobu i kuhinju s korištenjem kupaonice u kui s dvorištem i vrtom u centru akovca. tel. 098 241 848 IZNAJMLJUJEMO namješteni stan u kui u M. Središu, poseban ulaz, cijena po dogovoru, mob. 092/254-9613 IZNAJMLJUJE SE opremljen ugostiteljski lokal na odlinoj lokaciji, mob. 099/256-7899 IZNAJMLJUJE SE SOBA s kuhinjom blizu centra akovca mlaoj ženskoj osobi/studenci. mob 095 518 1881. IZNAJMLJUJEM JEDNOSOBAN namješteni stan u Istarskoj ul., K. tel. 091/2177-558 IZNAJMLJUJE SE 2-sobni namješteni stan, tel. 098/303-759 TRAŽI SE U NAJAM KUA ili manji stan u Prelogu, namješteno. mob. 091/3050-902 IZNA JML JUJE SE nenamješteni 1.5-sobni stan, garsonijera i 1-sobni stan i garsonijera namješteni, na dulje vrijeme + ugovor. tel. 384-515 ili 098/545-526 IZNAJMLJUJEM STAN u Zagrebu, Maksimir, za 2-3 studenta, povoljno. mob. 098/426-021 IZNA JML JUJEM NOVI STAN od 52m2, potpuno namješten. mob. 098/632-300 IZNAJMLJUJE SE JEDNOSOBNI namješteni stan s balkonom u k. mob. 095/814-8715 NAMJEŠTENE SOBE s upotrebom kuhinje i kupaonice u Šenkovcu, idealno za radnike (rme), sportaše (klubove), samce i sl., blizina grada, veliko dvorište, svi prikljuci, mog. dužeg i kraeg najma do 9 osoba. mob. 098/171-4456 IZNAJMLJUJE SE STAN u Buzovekoj ulici, u sreenoj obiteljskoj kui sa još 4 stana. Stan je odmah useljiv. Cijena 1.000 kn + režije. Na mob: 091 340 4056 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBNI namješteni stan, etaža kue, akovec, poseban ulaz. mob. 098/55-88-19 IZNAJMLJUJE SE TROSOBNI NAMJEŠTENI STAN u centru akovca, brojila i ulaz odvojeni. Useljivo odmah. Tel. 095/808 60 50.

ŽIVOTINJE

PILIĆI stari tjedan dana bijeli i grahorasti

BRZ RZ ZA A DOSTAVA ,

,

PRODAJU SE grice, nimfe i rozenkolisi. Tel. 098/944-3339, 829-230 POKLANJAJU SE predivni štenci mješanca stari 2mj., u dobre ruke. mob. 091/895-4662 PRODAJEM VIŠE VRSTA PAPIGA I FAZ ANA. tel. 040/641-187 ili 098/912-3938

PRODAJE SE KVALITETNA HRANA K-9 i Brit za pse i make. Tel. 363-445 PRODAJEM ZEEVE male za tov, zeice za rasplod i zeeve oišene, tel. 040/333-911 ili 091/906-6933 DIVLJE PATKE (ženke) i razne vrste golubova prodajem, tel: 098 184 9728 PRODAJEM ZEEVE za rasplod. tel. 098/465-490 NJEMAKI OVARI, štenci, s rodovnicom, cjepljeni, tetovirani, odlinih nagraivanih roditelja – prodajem. Tel. 363-445, mob. 098/465-490 POKLANJAJU SE predivni upavi crni maii stari 2mj., u dobre ruke. Tel. 363-765 PRODAJU SE ŠTENCI SHI-TZU-a istokrvni, prisutna oba roditelja, mob 098-591-261 P R O D A J E S E PA P I G A r o z e l a , mužjak star godinu dana, mob. 098/914-3423 POKLANJAJU SE LIJEPI UPAVI MAII stari 2mj. u dobre ruke ljubiteljima živonja. Tel: 822-362 DIVLJE ZEEVE IZ KAVEZNOG UZGOJA prodajem po 600 kn. Imam CD literaturu o uzgoju, šaljem poštom - pouzeem 150 kn. Zagreb, 098/908-4675 PRODAJEM ŠTENAD NJEM. OVARA s rodovnicom, cijepljeni i tetovirani, tel. 295-547 ili 098/246-5011

RAZNO PRODAJEM OGRJEVNO DRVO – bukva, grab, agacija, hrast. Cijena 199 kn/m. mob. 092/14-999-77 PRODAJU SE radijatori dim. 90x200cm, crni kancelarijski stol, dj. pisai stol, limena vrata, pvc ulazna vrata dim. 100x210cm, motokultivator Honda F360 i pe za centr. grijanje Centrometal 35KW (plin/ulje). Tel. 858-424 PRODAJEM BMX ramu, cijena povoljna. Tel. 829-230, 099/684-1-729, 098/944-3339 PRODAJEMO HRANILICU ZA DIJETE, malo korištena, visoka, plastina, mob. 095/513-7763 SMRŠAVITE, SMRŠAVITE, SMRŠAVITE! Postanite vitki i ostanite vitki pomou Bio Slim tretmana. Molim poziv bez sms-a na 098/1347-031 PRODAJU SE OIŠENI ORASI I LJEŠNJACI, mob. 098/1760-634 PRODAJE SE USISAVA Vorwerk, malo korišteni, tel. 091/545-8149 PRODAJU SE DVA KREVETA dim. 200x90, ouvani, mob. 098/176-0060 NAJBOLJA BIOTERAPEUTKINJA garanrano otklanja kostobolju i križobolju. Molim poziv bez sms-a na broj: 098/1347-031 PRODAJEM IPHONE 4GS clon 32g dual sim , radi istovremeno na dvije karce, za 750 kn. mob. 098 920 5620 PRODAJEM STOLARSKI BANZEK za 3.000 kn, tel. 858-362 PRODAJU SE dva nova stolarska radna stola (hoblipank), domae rune izrade, vel. 200x90cm, drveni tokarski vijci, cijena po dogovoru, Koruni Konrad, Dragoslavec 37, Sv. Juraj na Bregu PRODAJU SE DVA NOVA MADRACA dim. 190x90, mob. 098/163-6488 PRODAJE SE dj. roza bicikl vel. 16 ina (40,64 cm); rozne dj. role s mog. podešavanja br. (31-33). Mob: 099 687 6087 PRODAJEM 4 m3 obraenog bijelog kamena za zid, suhozid, kamenjar. Varaždin. Cijena: 2.000 kn, mob: 098 446 883 PRODAJEM teniski reket marke Prince (250 kn); 4 pl. zelena okrugla stola promjera 120 (90 kn/kom); kompjuter Dell HD 149 GB, lcd monitor, kamera Logitech na poklon (1.000 kn), te primamo na deponiju uz mog. nadoknade prijevoza lomove, staru ciglu i crijep, bez morta. mob: 091/541-8810 PRODAJEM NOVU PEDALU za elektrinu gitaru BOSS OCTAVE OC-2. Mob: 099/2596-444

PRODAJE SE: sjedea kožna garnitura (trosjed i dvije fotelje) masivna samo 1.200 kn; ca e aparat DeLonhi odlian cijena 2.500 kn; te aparat za vodu (grije i hladi) skoro nov, + 4 boce, za samo 600 kn. mob 091/540-4944 PRODAJEM el. gitaru ESP LTD 400 VIPER, cijena po dogovoru, može zamjena za je iniju tehniku ili neku drugu robu uz doplatu. Mob. 099/4010-142 ili Email: tanja1804@net.hr PRODAJEM traperice Levis, sportske duge i kratke hlae Adidas, Puma raznih veliina, muške sportske majice dugih i kratkih rukava Nike, DC razne boje (vel. L). Muške patike Fila bijele, Globe crno-sive, Vans crne (vel. 45/46). Mob 098/9920-390 PRODAJE SE laptop HP 6735b AMD Turion X2 Dual Core 2.00GHz, 4 GB RAM, 250HDD, WLAN, Bluetooth, Webcam, DVD+-RW, 4 USB, S-video, ita karca, pkovnica prov prolijevanja tekuine, skener prsta, starost 2,5g., odlino ouvani, cijena 1.700kn. mob. 091/516-4595 PRODAJE SE BIJELO VINO cijep (sauvignjon, rizling, šipon) za gemište, popust na koliinu. Može i aširano. HITNO I POVOLJNO!!! Mob: 099 687 6087 PRODAJU SE HALOGENERATORI, malo korišteni, za kunu uporabu za trajno uklanjanje svih dišnih, alergijskih i kožnih boles djece i odraslih, povoljno, mob. 091/1411-721 PRODAJU SE INVALIDSKA KOLICA, nova, u pola cijene, hitno. Mogunost dostave! mob. 098/729-626 PRODAJU SE odojci, šuma u Sv. Urbanu (Kozlovak), livada u Vukanovcu od 700hv. Mog. zamjene za manji auto. mob. 098/180-3117 PRODAJE SE: kinderbet s madracem, djeja kolica, bicikl za djevojice (srednji uzrast) i mini motocikl (benz). mob. 098/171-4456 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žuti, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 DJEJA ODJEA, OBUA I OPREMA za dijete 0-3g., vrlo ušuvano, povoljno prodajemo; akovec, 095 511 4013 KUPUJEM MANJI LEDOMAT za kafe bar, broj mob: 098 913 8465 PRODAJEM NOVI LG LCD LED monitor 19” model E1951S, garancija 36mj., star 10 dana, cijena 580kn što je 25% manje nego je plaen. Tel 091/520-5575 PRODAJEM LIJEPO URE EN AKVARIJ od 20 lit., s ribicama, biljem i puževima-istaima, za 200 kn. Zagreb, 098/908-4675. ANTIKVITETE KUPUJEM: namještaj, zidne satove, slike, porculan, srebro, zlato i ostale starine. Plaam odmah! tel. 858-347 ili 095/528-7253

Udruga za zaštitu životinja PRIJATELJI žiro-račun: 2392007-1100062749 www.prijatelji-zivotinja.org, e-mail: info@prijatelji-zivotinja.org MOB: 091 89 88 004

PRUŽITE NOVI DOM nekom psu ili maci uz simbolinu naknadu troškova cijepljenja i kastriranja. Možete nas posje svaki dan izmeu 9-17 sa, a nalazimo se iza carine (prije nadvožnjaka, kod ateksa, skrenite LIJEVO. MOLIMO LJUDE KOJI IMAJU SLOBODNOG VREMENA DA DOĐU PROŠETATI PSE!!!

Zara i njezina braa su prekrasni štenci koji željno ekaju svoj novi dom. Bit e srednjeg do višeg rasta, a roeni su sredinom veljae 2012.g. Cijepljeni su i ipirani.

Toffee je prekrasan bijeli labrador roen u svibnju 2011.g. Kao i svi labradori, znatiželjan je po naravi, vrlo aktivan i pametan pas. Cijepljen je i ipiran. Željan je zelene trave za tranje i izležavanje na suncu. Dobar je s djecom i bio bi pravi prijatelj obitelji s djecom.

Gipsolina njezina braa su udomljena, a ona još eka u azilu svoj novi dom. Udomite ovu ljepoticu i dobili ste prijatelja za vjenost.

Meimurske novine ne odgovaraju za sadržaj objavljenih oglasa i propagandnih poruka.

Ovdje je za samo

mogao biti Vaš oglas Sve informacije na Iskoristi akciju u lipnju

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se U SRIJEDU DO 13 SATI

872


PETAK 25. svibnja 2012.

TV pregled

od 25.5.2012. do 31.5.2012. 06:09 06:14 06:44 06:54

FILMOVI - PREPORUUJEMO

Roen 4. srpnja FILM

PETAK, HRT 2, 22:50

Jedan od najveih Ĺživuih redatelja, Oliver Stone, prema biografiji Rona Kovica, snimio je snaĹžni anratni lm o strahotama rata, ali i svemu onom ĹĄto eka vojnike kada se vrate kuama nakon proĹživjelih uĹžasa. Ron Kovic (Tom Cruise) je odrastao u patrijarhalnoj i katolikoj obitelji u Massapequau na Long Islandu. U svakom pogledu Ron je izvanredan mladi, akademski je uspjeĹĄan te ziki snaĹžan zbog ega postaje najistaknuji lan hrvakom ma svoje ĹĄkole.

Slomljena strijela FILM

SUBOTA, HRT 2, 20:00

Pripremite se na voĹžnju bez ogranienja u sjajnome akcijskom spektaklu “Slomljena strijelaâ€? kojim se slavni John Woo potvrdio kao jedan od najveih akcijskih redatelja danaĹĄnjice. Jedan od prvih naslova koje je slavni hongkonĹĄki majstor John Woo snimio u Americi, “Slomljena strijela’â€? je istovremeno jedan od njegovih najboljih uradaka, odlian akcijski lm koji spaja napetu i nepredvidljivu priu s vrhunskim specijalnim efekma i sjajno odraenim ulogama.

Vjernik FILM

NEDJELJA, HRT 2, 21:50

Danny Balint je uvjereni nacist, i mrzi Židove, a od svojih primitivnih pajdaťa uva tajnu svog Şidovskog podrijetla. Jednom prilikom upozna Linu Moebius i Curtisa Zampfa, mondene neonaciste novog doba koji odrŞavaju leŞerne kruŞoke sa simpatizerima. Njih dvoje pokuťavaju uvjeriti Dannyja, koji je artikuliran i iznimno sugestivan u iznoťenju svojih rasistikih, ponajprije antiŞidovskih stajaliťta, da im se pridruŞi i postane njihovim svojevrsnim glasnogovornikom. Danny se zbliŞi s Lininom keri Carlom...

PobjeĹĄnjeli Max 2 FILM

PONEDJELJAK, NOVA TV, 22:25

Budunost nee pripas pokornima, kako su nas stoljeima uzalud uvjeravali. Nekoliko godina nakon ĹĄto je osveo smrt svoje supruge, djeteta i partnera koje su ubili pripadnici zloglasne bande pod vodstvom Toecuera, bivĹĄi policajac Max Rockatansky (Mel Gibson) luta cestama post-apokalipne Australije, traĹžei gorivo, hranu i ostalo potrebno za puko preĹživljavanje.

Diler FILM

Najava programa Trenutak spoznaje (R) TV kalendar Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:03 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 09:05 Divlji Plamen 1, serija (4/13) 09:50 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:05 Vrijeme danas 10:12 Konani sraz sumo-boraca, dokumentarni lm (51’) 11:03 Mjesto pod suncem - osta ili oi 5, dokumentarna serija (7/55) 12:00 Dnevnik 12:10 Sport 12:12 Vrijeme 12:14 TV kalendar (R) 12:30 Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (176/182) 13:15 Dr. Oz, talk show (118) 14:00 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:09 Vrijeme sutra 14:10 Drugo miťljenje 14:40 Hrvatsko narodno rukotvorstvo, emisija puke i predajne kulture 15:15 Ponos Ratkajevih, TV serija (44’25�) (114/180) 16:05 Gorski lijenik 1, serija (43’19�) (2/8) 16:50 TV kalendar (R) 17:00 Vijes u pet 17:20 HAK - Promet info 17:28 Hrvatska uŞivo 18:25 Putem europskih fondova 18:40 Iza ekrana 19:12 20pet, kviz 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:04 Veeras 20:05 Vrijeme 20:08 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Odabrao elo H.: Tajna dinasje Romanovih, dokumentarni lm (51’) 21:05 Ciklus hrvatskog lma: Banovi Strahinja (12) 23:00 Dnevnik 3 23:20 Sport 23:23 Vrijeme sutra 23:25 Vijes iz kulture 23:35 Pe dan, talk show 00:25 Na rubu znanos: Bioterapija 01:15 Filmski maraton: Nacija brze hrane, britansko-ameriki lm (12) (113’) 03:08 Filmski maraton: Raspjevani detekv, ameriki lm (12) (105’) (R) 04:53 Divlji Plamen 1, serija (4/13)

Klub Jane Austin FILM SRIJEDA, NOVA TV , 22:25 Sylvia (Amy Brenneman) ĹĄokirana je kada je muĹž Daniel (Jimmy Smits) napus nakon 20 godina braka u kojem imaju troje djece. Jocelyn (Maria Bello), njezina neudana prijateljica, skriva se od svoga samotnjakog Ĺživota uzgajajui pse. Prudie (Emily Blunt), mlada uiteljica francuskoga, udana je za bogatoga muĹža, ali ometaju je svakodnevne maĹĄtarije o seksu s drugim muĹĄkarcem. Bernadee (Kathy Baker), koja se viĹĄe puta udavala, razvija eĹžnju za joĹĄ jednom sreom u Ĺživotu.

10.50 11.05 12.00 12.50 13.05 14.00 15.00 15.55 16.55 17.10 17.58 18.05 18.30 19.05 20.00

02.25 03.25 04.00 04.40 05.25

07:05 07:35

16:25 20:10

Odabrao elo H.: Tajna dinastije Romanovih

Debrecen: Plivanje EP, prijenos SPORT

Rukomet, kvalifikacije za EP(Ĺ˝): Italija - Hrvatska, prijenos

Petak 25.5., HRT 2, 17:00

SPORT

Usitnimsatima17.srpnja1918.boljĹĄevikiodred strijeljao je Nikolaja II. Romanova, njegovu suprugu,njihoveetirimladekeriimladogprincaregenta, zajedno s nekoliko slugu. U toj je paljbi pobijena stara loza, a naslijedio ju je niz teorija i nagaanjakojesutrajalegotovocijelostoljee... Godine 1991. sablasni ostaci pronaeni na proplanku sibirske ĹĄume u novostvorenoj Ruskoj Federaciji potaknuli su najveu forenziku istragu u povijesti tih prostora.

etvrtak 31.5., HRT 2, 18:30

ZVJEZDANI KUTAK Z

Amy Brenneman Srijeda, NOVA TV, 22:25 sati

Brenneman je kerka Frederice S,. sutkinje iz Connectituta, i Russella L. Brennemana, odvjetnika. Dok je bila na Harvardu, pomogla je u osnovanju kompanije Cornerstone Theatre Company, s kojom je putovala nekoliko godina nakon diplomiranja. U svojoj prvoj vaĹžnijoj televizijskoj ulozi, Brenneman je glumila Janice Licalsi, policajku povezanu s ma jom, u policijskoj dramskoj seriji NYPD Blue. Njen lik, koji je imao romannu vezu s likom kojeg je glumio David Caruso, pojavljivao se u prvoj sezoni serije (1993–1994) i u nekoliko prvih epizoda u drugoj sezoni. 1994. godine nominirana je za Emmy-ja za najbolju sporednu ulogu u dramskoj seriji, a 1995. za najbolju istaknutu gostujuu glumicu. Nakon napuĹĄtanja serije NYPD Blue, Brenneman se pojavila u nekoliko lmova, ukljuujui Casper (1995), Heat (1995), Fear (1996), Daylight (1996) i Nevada (1997). Pojavila se u seriji Frasier, u sezoni 1998-1999. godine. 1999. godine, Brenneman je postala tvorac i glavni producent televizijske serije Sutkinja Amy, u kojoj je igrala glavnu ulogu. Brenneman je utjelovila rastavljenu samohranu majku koja radi kao sutkinja u Ha ordu, u Connectutu. Ideja serije bazirana je na ranim Ĺživotnim iskustvima njene majke, Frederice Brenneman, sutkinje u Connectitutu. U oĹžujku 2007. godine, Brenneman se pojavila u seriji Uvod u anatomiju i poela sa snimanjem serije Privatna praksa. 2007. godine, Brenneman je glumila “Sylviu Aviluâ€? u The Jane Austen Book Club. 2008. godine, Brenneman je dobila glavnu Ĺžensku ulogu u 88 Minutes, pored Ala Pacina. 1995. godine, Brenneman se udala za lmskog redatelja Brada Silberlinga u vrtu njenih roditelja. Imaju dvoje djece: Charlo e Tucker (20. oĹžujka 2001.) i Bodhija Russella (5. lipnja 2005.).

SERIJA RTL

19.05

Krv nije voda

SERIJA NOVA TV

14:30

Walker - teksaĹĄki rendĹžer

EMISIJA RTL

18.05

Exkluziv

17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 22:00 00:05 01:40

07:17 07:20 07:30 08:30 08:45 08:50 09:00 10:45 11:00 11:45 12:00 12:45 13:00 13:30 14:00 14:30 14:45 15:45 16:00 16:55 17:05 17:45 18:00 18:40 19:00 19:01 19:05 19:35 19:45 20:00 20:05 21:15 22:00 22:30 22:50 22:55 23:00 23:10

SERIJA DOMA TV

Dona Barbara

7:15

Studio 45, talk show (R) Klon, telenovela (S1E104/184) NajljepĹĄe bajke svijeta, crtani lm (R) NajljepĹĄe bajke svijeta, crtani lm (R) TV Prodaja Uilica, kviz za djecu Punom parom, kulinarski izazov (S3E27/95) Punom parom, kulinarski izazov (S3E28/95) TV Prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S4E99/145) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S4E100/145) (R) TV Prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S1E44/55) Veseli mladunci, zabavni TV Prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S3E29/95) Punom parom, kulinarski izazov (S3E30/95) Klon, telenovela (S1E105/184) Zabranjena ljubav, sapunica (S4E101/145) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S4E102/145) (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S1E45/55) Studio 45, talk show (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S3E6/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S3E7/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S3E5/23) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S3E6/23) (R) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S2E20/24) (R) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S2E21/24) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S3E8/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S3E9/22) Teorija velikog praska, humorisna serija (S3E7/23) Teorija velikog praska, humorisna serija (S3E8/23) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S2E22/24) (R) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S2E23/24) (R) Dexter, kriminaliska serija (S2E10/12) (15) (R) Survivor: Bez cenzure, reality show (12) Teorija velikog praska, humorisna serija (S3E7/23) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S3E8/23) (R) Malcolm u sredini, humorisna serija (S3E8/22) Malcolm u sredini, humorisna serija (S3E9/22) Survivor: Bez cenzure, reality show (12) (R) Kraj programa

09.50 10.15 10.30 10.55 11.20 11.35 12.35 13.25 13.40

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm PopPixie, crtani lm Moji dĹžepni ljubimci, crtani lm (R) Cobra 11, akcijska serija (S8E4/14) Cobra 11, akcijska serija (S8E5/14) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Kuhar i pol, kulinarski show (R) Veera za 5, lifestyle emisija (SE154/180) (R) TV prodaja Vatreno nebo, telenovela (S1E119/165) RuĹža vjetrova, dramska serija (S1E172/190) (R) TV prodaja Krv nije voda, serija (S2E75/88) (R) Survivor, reality show (R) Cobra 11, akcijska serija (S8/pilot1) Cobra 11, akcijska serija (S8/pilot2) RTL 5 do 5, Informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija (SE155/180) Kuhar i pol, kulinarski show Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S2E76/88) RuĹža vjetrova, dramska serija (S1E173/190) 40 dana bez komada, igrani lm, romanna komedija TV premijera: Put do zrelos 2, igrani lm, komedija (12) PogreĹĄno skretanje 2, igrani lm, horor (18) Astro show, show, emisija uĹživo RTL Danas, informavna emisija (R) CSI, kriminaliska serija (S9E2/24) (12) CSI, kriminaliska serija (S9E3/24) (12) Kraj programa

16.15 17.05 17.45 18.05 18.30 18.55 19.20 19.45 20.10 20.30 20.55 21.20 21.45 22.10 22.30 23.20 00.05 00.30 00.50 01.10 01.35 02.20

08:00 08:15 08:30 09:25 09:40 10:40 12:40 13:30 14:30

FILM HRT 1

06.20 07.00 07.45 08.10 08.35 08.50 09.25

15.40 05.30 06.10 06.55 07.10 07.25 08.20 09.10 09.35 09.53 09.55

00.35

SPORT - IZDVAJAMO

Glupost nije zapreka, serija R Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

14.30 15.15

22.45

06:35 Najava programa 06:40 Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (175/182) (R) 07:25 Teletubbies, animirana serija (93/330) 07:50 Mala Tv: 07:55 TV vr: Jura preureuje duplju 08:05 Oblutak u kadi, crtani lm 08:10 Tajni dnevnik patke Malde: arobna zamjena (R)

03:10 03:30 04:50 05:40 06:10

14.05

21.00

UTORAK, HRT 1, 23:55

Krimi “Pusherâ€? vrlo je dobar lm pun akcije i napeh scena i prvi je dio istoimene trilogije mladoga danskoga redatelja Nicolasa Windinga Refna, kojega je upravo ona proslavila. Naime, radi se o izrazito Ĺživo snimljenim lmovima ĹĄto zorno prikazuju okrutnost i nemilosrdnost danskog podzemlja, te tamoĹĄnji svijet droge u koji su upleteni i sitni kriminalci i veliki “podzemni“ monici.

08:20 Psea ophodnja, serija za djecu (12/13) (R) 08:45 H2O Uz malo vode! 1, serija za mlade (12/26) (R) 09:10 Školski sat: Nestali 09:40 Puni krug 10:00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13:35 Mali John, ameriki lm (99’) 15:15 Školski sat: Nestali (R) 15:45 Rukomet, kvali kacije za OI (Ž): Nizozemska - Hrvatska, snimka 16:15 Briljanteen 17:00 Debrecen: Plivanje EP, prijenos 17:55 Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 18:00 Regionalni dnevnik 18:20 Županijska panorama 18:30 Tree Hill 8, serija (18/22) 19:10 Teletubbies, animirana serija (54/330) (R) 19:35 Debrecen: Plivanje EP, snimka 19:55 Veeras 20:00 Prijateljska nogometna utakmica: Hrvatska - Estonija, emisija 20:20 Pula: Prijateljska nogometna utakmica: Hrvatska - Estonija, prijenos 22:20 Prijateljska nogometna utakmica: Hrvatska - Estonija, emisija 22:50 Roen 4. srpnja, ameriki lm (138’) 01:10 Retrovizor: Uvijek je sunano u Philadelphiji 5, humorisna serija (12) (3/12) (R) 01:35 Retrovizor: Pepeo pepelu 2, serija (12) (3/8) 02:20 Retrovizor: Zloini bez sankcija, serija (12) (12/12) 03:05 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 05:35 Noni glazbeni program - arhiva

00:10 01:10 01:12

I tako to..., serija 3/18 Astro boy, crtana serija 34/50 Bumba, crtana serija 59-60/150 TV izlog Kad liĹĄe pada, serija R TV izlog Stras Orijenta, serija R Walker, teksaĹĄki rendĹžer, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Walker, teksaĹĄki rendĹžer, serija 114-115/199 Zauvijek susjedi, serija 133/180 Vijes Nove TV IN magazin Kad liĹĄe pada, serija 247/320 Dnevnik Nove TV Stras Orijenta, serija 25 - 26/150 Sad je dosta, igrani lm Obru straha, igrani lm (15)* Wyvern, igrani lm (12)* R

NAJAVA PROGRAMA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA 5 MINUTA ZA KONDICIJU IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija (R) MALI OGLASI 1X2 kontakt emisija TV RAZGLEDNICA EUROBOX magazin (R) MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program EMISIJA VTV-A OTVORENO NEBO dokumentarna emisija (R) TV PRODAJA OTVORENI STUDIO kontakt emisija (R) MALI OGLASI ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija VIJESTI VTV-A informavna emisija ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija TV PRODAJA GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program TV RAZGLEDNICA TV razglednica MALI OGLASI VIJESTI VTV-A POPEVKE I ŠTIKLECI zabavna emisija KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama (R) VIJESTI VTV-A informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar (R) MALI OGLASI PRAVO NA OBRANU dramska igrana serija, ep. METAL EYE glazbena emisija ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

06:30 07:15 08:45 09:00 09:01 09:25 10:10 10:25 11:10 12:40 12:55 13:40 14:00 14:01 14:25 14:40 15:35 15:50 16:45 17:40 19:15 20:00 20:50 21:40 22:30 23:00 23:45 00:35 01:00 01:45

Ljubav bez granica, serija R Dona Barbara, serija R Oluja u raju, serija R Flash vijes Oluja u raju, serija R - nastavak Puna kua, serija R TV izlog NaĹĄa mala klinika, serija R Za tvoju ljubav, serija R TV izlog Asi, serija R Ljubav bez granica, serija 111/125 Flash vijes Ljubav bez granica, serija - nastavak TV izlog Dona Barbara, serija 89/190 TV izlog Dona Barbara, serija 90/190 Oluja u raju, serija 112/185 Za tvoju ljubav, serija 51-52/90 Asi, serija 8/120 NaĹĄa mala klinika, serija 8/15 Puna kua, serija 11-12/22 Prijatelji, serija 15-16/24 Mr. Bean, serija 13/14 Gilmorice, serija 13/22 Prijatelji, serija R Mr. Bean, serija R Gilmorice, serija R Kraj programa

(bivĹĄa akoveka televizija)

08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:30 16:00 16:30 16:50 17:00 17:50 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 21:30 22:00 22:30 00:30 01:30

Djeja TV Hrana i vino G.E.T.Report 24 sata, vijes Videostranice Djeja TV Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Podravina i Prigorje (r) TV prodaja 24 SATA (uĹživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino Ritam tjedna Veliko platno Euromax Vijes dana Minotaur, igrani lm Erotski program (18) Videostranice


SUBOTA 26. svibnja 2012.

05:33 05:35 06:05 06:18 06:45 07:45 08:00

Najava programa Drugo mišljenje (R) TV kalendar Iza ekrana (R) Na Neretvu miseina pala (2/2) Hrvatska kronika BiH Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: avolov kanjon, ameriki lm (92‘) 09:35 Domai dokumentarni lm 09:50 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 HAK - Promet info 10:13 Kuni ljubimci 10:45 Pol oriha, dokumentarna serija (27‘47“) (4/5) 11:15 Normalan život, emisija o obitelji 12:00 Dnevnik 12:10 Sport 12:12 Vrijeme 12:14 TV kalendar (R) 12:30 Veterani mira, emisija za branitelje 13:15 Duhovni izazovi, meureligijski magazin 13:45 Prizma, mulnacionalni magazin 14:30 manjinski Mozaik 14:45 HAZU portre: Jakov Sirotkovi (R) 15:00 Eko zona 15:30 Ti udesni mladunci, dokumentarna serija (52‘) (3/5) 16:30 Euromagazin 17:00 Vijes u pet 17:09 Vrijeme sutra 17:10 HAK - Promet info 17:20 Reporteri: arobni Azerbajan 18:20 Potrošaki kod 18:50 Globalno sijelo (24‘30“) 19:20 Loto 7/39 19:25 Najava programa 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:05 Veeras 20:06 Vrijeme 20:10 Paci k, serija (7/10) 21:00 Eurosong 2012 - prijenos nalne veeri 00:20 Dnevnik 3 00:35 Sport 00:38 Vrijeme sutra 00:40 Vijes iz kulture 00:50 Filmski maraton: Otvori oi, španjolski lm (12) (113‘) 02:45 avolov kanjon, ameriki lm 04:20 Euromagazin (R) 04:45 Reporteri: arobni Azerbajan (R) 05:45 Eko zona (R) 06:10 Napomena: Ususret Eurosongu

10:40 Rukomet, kvali kacije za OI (Ž): Hrvatska - Argenna, prijenos 12:20 Odabrao elo H.: Tajna dinasje Romanovih, dokumentarni lm (R) 13:15 uvari zdravlja, emisija pod pokroviteljstvom 13:45 KS Automagazin, emisija pod pokroviteljstvom 14:15 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom 14:45 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom 15:20 Magazin UEFA EURO 2012. (8/8) 15:55 Ružiona (R) 16:25 Mijenjam svijet: Akademija na ulici, dokumentarni lm za mlade (R) 17:00 Debrecen: Plivanje EP, prijenos 19:00 Rukomet, LP (M) - Final Four: Kiel Others, snimka 19:55 Veeras 20:00 Slomljena strijela, ameriki lm (104’) 21:50 Prvi pla, dokumentarni lm (93’46”) 23:25 Johan Falk, serija (12) (1/6) 00:55 Boris Papandopulo: Hrvatska misa Zbor Ruske državne kapele i Valerij Poljanski 02:10 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04:30 Noni glazbeni program - arhiva

09.25 10.00 10.13 10.15 12.10 12.25 13.30 14.35 14.50 17.28 17.30 18.30 19.10 20.00

01.40 02.40 03.15 04.00 04.45

00:50

Otvori oi Po mnogim kritiarima “Otvori oi” Alejandra Amenábara (The Others) jedan je od najintrigantnijih filmova s kraja devedesetih godina. Film, ija je osnova roman Ubik amerikoga književnika Philipa K. Dicka, razmatra temu života poslije smrti omoguenog hibernacijom. César (E. Noriega) je vrlo zgodan mladi koji je rano ostao bez roditelja, no naslijedio je njihovo bogatstvo, tako da živi sam u golemom stanu u središtu Madrida.

SERIJA RTL 2

15:55

Moderna uda

SERIJA RTL

06:10 06:25 08:00

EMISIJA HRT 1 TV SERIJA DOMA

7:40

Naša mala klinika

INFO RTL

RTL Danas

10:30 11:30 12:30 14:30 17:00 17:10 18:05

18:30

06.15 06.40 07.05 07.50 08.30 08.45 09.30 09.45

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm PopPixie, crtani lm Ben 10: Ulmate Alien, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Kuhar i pol, kulinarski show (R) Columbo, kriminaliska serija (S3E8/8) TV prodaja Poroci Miamija, kriminaliska serija (S2E2/23) Poroci Miamija, kriminaliska serija (S2E3/23) TV prodaja Isnite laži, igrani lm, akcijska komedija Kuhar i pol, kulinarski show Discovery: Preživje divljinu - Otok u Paci ku, dokumentarna serija RTL Danas, informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S1E71/74) Arthur i Maltazardova osveta, igrani lm, obiteljski/ avanturiski Obiteljske veze, igrani lm, komedija Joshua, igrani lm, horor/ triler (18) (R) Astro show, show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Discovery: Lutrija mi je promijenila život, dokumentarna serija Discovery: Lutrija mi je promijenila život, dokumentarna serija Kraj programa

11.15 11.30 12.00 12.30 13.05 13.40 13.55 14.55 15.55 16.40 17.30 18.15 19.05 20.00 21.15 23.25 00.15 01.00 01.45 02.35

TV Izlog Zauvijek susjedi, serija R Pca trkaica, serija 6/26 Astro boy, crtana serija R Lego Ninjago, crtana serija R Gormi, crtana serija R Pokemoni, crtana serija R Pokemoni, crtana serija 19/24 Divino novo ruho, serija 13/13 Sestra Hawthorne, serija 1/10 Larin izbor, serija R Moja ljubavi, igrani lm Vijes Nove TV Provjereno, informavni magazin R Nad lipom 35, humorisnoglazbeni show

07:17 07:20 07:30 08:30 08:45 08:50 09:00 10:45 11:00 12:00 12:15 12:45 13:00 13:30 13:45 14:45 15:00 15:30 15:45 16:15 16:45 17:30 17:50 18:05 18:40 19:00 19:05 19:30 19:45 20:00 21:00 21:20 22:30 22:50 22:55 23:05 00:05 00:07

NAJAVA PROGRAMA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA 5 MINUTA ZA KONDICIJU IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija (R) MALI OGLASI 1X2 kontakt emisija VTV GUŠTI Z MIK-A zabavna emisija TV RAZGLEDNICA 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV ORDINACIJA kontakt emisija (R) TV PRODAJA MOJA ISTRA dokumentarna emisija (R) MALI OGLASI KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi (R) KUTIONICA djeja emisija (R) EMISIJA VTV-A ZAJEDNO mozaina emisija TV PRODAJA VJERA I NADA vjerski program VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program TV RAZGLEDNICA TV razglednica MALI OGLASI ERIK KUHA VICOVIZIJA iz arhive VTV, zabavna emisija POPEVKE I ŠTIKLECI zabavna emisija (R) VIJESTI VTV-A informavna emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI METAL EYE glazbena emisija (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Dnevnik Nove TV Spider-man 3, igrani lm Krvavi dijamant, igrani lm Rollerball, igrani lm (12)* Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

Moderna uda, dokumentarni (S1E29/62) Punom parom, kulinarski izazov (S3E29/95) Punom parom, kulinarski izazov (S3E30/95) Najljepše bajke svijeta, crtani lm (R) Veseli mladunci, zabavni Studio 45, talk show (R) TV prodaja Klon, telenovela (S1E105/184) TV prodaja Veera za 5, lifestyle emisija (S3E31/180) Veera za 5, lifestyle emisija (S3E32/180) Veera za 5, lifestyle emisija (S3E33/180) TV prodaja Veera za 5, lifestyle emisija (S3E34/180) Veera za 5, lifestyle emisija (S3E35/180) U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (S2E1/10) (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S1E7/10) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S1E41/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S1E42/55) Moderna uda, dokumentarni (S1E29/62) Moderna uda, dokumentarni (S1E17/62) Moderna uda, dokumentarni (S1E50/62) Moderna uda, dokumentarni (S1E34/62) Paklena kuhinja, reality show (S1E1/34) Columbo, kriminaliska serija (S3E8/8) (R) Fesvalac: Igra ljubavi, romanna komedija Dexter, kriminaliska serija (S2E10/12) (15) (R) Survivor: Bez cenzure, reality show (12) (R) Moderna uda, dokumentarni (S1E17/62) Moderna uda, dokumentarni (S1E50/62) Moderna uda, dokumentarni (S1E34/62) Kraj programa

06:07 Najava programa 06:12 Duhovni izazovi, meureligijski magazin (R) (R) 06:42 TV kalendar 06:52 Normalan život, emisija o obitelji (R) 07:27 Globalno sijelo (R) 08:00 Zlatna kinoteka: Great Guns, ameriki lm (71’) 09:10 Domai dokumentarni lm 09:35 Vijes iz kulture (R) 09:40 TV kalendar (R) 10:00 Vijes 10:08 Vrijeme danas 10:09 HAK - Promet info 10:10 ni DA ni NE 11:00 Poirot 5, serija (50’40”) (3/8) 12:00 Dnevnik 12:10 Sport 12:12 Vrijeme 12:25 Plodovi zemlje 13:20 Split: More 14:00 Nedjeljom u dva 15:05 Posljednja šansa, ameriki lm (89’) 16:35 Domai dokumentarni lm 17:00 Vijes u pet 17:09 Vrijeme sutra 17:10 HAK - Promet info 17:15 Mir i dobro 17:45 Vrtlarica 18:15 Lijepom našom: Gola (2/2) 19:20 Loto 6/45 19:25 Najava programa 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:05 Veeras 20:06 Vrijeme 20:10 Sve u 7!, kviz 21:00 Downton Abbey, serija (10/10) 22:00 Dnevnik 3 22:15 Sport 22:18 Vrijeme sutra 22:20 Vijes iz kulture 22:30 Pošteno i prema zakonu 1, serija (5/10) 23:15 Dr. Oz 1b, talk show (12) (1) 00:05 Nedjeljom u dva (R) 01:05 Posljednja šansa, ameriki lm 02:35 Poirot 5, serija (3/8) (R) 03:25 Skica za portret 03:30 Vrtlarica (R) 03:55 Prizma, mulnacionalni magazin (R) 04:40 Lijepom našom: Gola (2/2) (R)

09:45 10:35 10:45 10:55

Merlin 3, serija za djecu i mlade (1/13) Biblija (ne kod. na sat.) Portret Crkve i mjesta (ne kod. na sat.) Vrbanj (Hvar): Misa, prijenos (ne kod. na sat.) 11:55 Babybonus, emisija pod pokroviteljstvom 12:25 Rukomet, kvali kacije za OI (Ž): Španjolska - Hrvatska, prijenos 14:00 Magazin UEFA EURO 2012. (8/8) (R) 14:30 Magazin Lige prvaka 15:00 Olimpijci: Prvaci i izazivai, dokumentarna serija (26’) (4/12) 15:30 Olimp - sportska emisija 16:00 Stolni tenis - Croaa Open 17:00 Debrecen: Plivanje EP, prijenos (do 19.00) 17:55 Rukomet, LP (M) - Final Four 19:40 Stolni tenis - Croaa Open 19:55 Veeras 20:00 Dva jahaa, ameriki lm (105’) (R) 21:50 Filmski bouque : Vjernik, ameriki lm (15) (99’) 23:30 Posebni dodaci, emisija o lmu 23:45 Valcer s Bashirom, izraelsko-njemakofrancusko-ameriko- nsko-švicarskobelgijsko-australski lm (15)(87’) 01:15 Glazbeni specijal 01:40 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03:50 Noni glazbeni program - arhiva

12.40 13.40 13.55 15.40 16.40 17.38 17.45 18.30 19.10 20.00

07:20 Najava programa 07:25 Boris Papandopulo: Hrvatska misa - Zbor Ruske državne kapele i Valerij Poljanski 08:25 Mala TV 08:30 TV vr: Neobini maraton 08:40 Brlog: Divlja patka 08:45 Tajni dnevnik patke Malde: arobna zamjena (R) 08:55 Vesele trojke, crtana serija (34/52) 09:20 Silvestrove i iijeve tajne, crtana serija (7/48)

06:55 07:40 09:55 10:10 11:05 11:55 12:25 12:40 14:10 14:25 15:15 15:30 16:20 17:50

03:30 03:55

Pelica na zadatku, crtani lm Naša mala klinika, serija 4-6/15 TV izlog Ne zaboravi shove, glazbeni kviz R Harvey Toons, crtana serija 52-53/78 Jamie Oliver: Sve za 30 minuta , serija R TV izlog Hellcats, serija 1-2/22 TV izlog Mike i Molly, serija 19-20/24 TV izlog Puna kua, serija R Naša mala klinika, serija R Jamie Oliver: Sve za 30 minuta , serija 19/40 Hellcats, serija R Supertalent, show 1/13 Selidba, igrani lm Na tajnom zadatku, serija 5-6/13 Smallville, serija 1-2/22 Vampirski dnevnici, serija 7-8/22 (12)* Jamie Oliver: Sve za 30 minuta , serija R Kraj programa

21.00 22.00 23.00 23.50 00.40

03.45 04.30

SERIJA HRT1

Downton Abbey 2 Hugh Boneville i Maggie Smith predvode glumaku postavu u izvrsnoj i višestruko nagraivanoj britanskoj seriji, koju HTV premijerno prikazuje za hrvatske gledatelje.Uz šest Emmyja, te brojne druge nominacije i nagrade, serija je upravo osvojila i Zlatni globus u kategoriji najbolje TV serije.”Jutarnje zrake sunca oslikavaju obrise Downton Abbeyja, velianstvenog vlastelinskog dvorca usred velianstvenog imanja.

18:30 19:00 19:15 19:30 20:00 20:40 21:15 22:00 22:15 23:00 00:30 01:30

Djeja TV FORMULA 1,VN Monaca, trening 3 Vaše zdravlje (r) Tv Jukebox FORMULA 1, kvali kacije Zagrljaj ljepote G.E.T.Report Vijes Poljoprivredni savjetnik Euromaxx (r) 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA TV prodaja Hrana i vino Bašna Planet Croaa Dom&Sl Vijes dana Lifestyle (r) Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

05:40 05:55 06:55 07:20 07:45 08:10

08:38 08:40 08:50 10:50 11:20 11:30

SERIJA RTL

(bivša akoveka televizija) 08:00 10:55 12:35 13:35 13:55 15:30 16:15 16:50 17:00 17:30 18:00

21:00

17:45

Exkluziv Vikend

EMISIJA RTL 2

19:05

Paklena kuhinja

SERIJA RTL 2

20:00

Kardashians

SERIJA DOMA TV

Jamie Oliver

17:50

08:35 9:00 09:25 09:55 11:15 13:20 15:10 16:20 17:00 17:10 19:15 20:05 21:00 22:50 00:10 01:40 02:30 04:00 05:10 06:00

05.25 05.25 06.00 07.35 08.45 09.10 09.26 09.30 11.25 11.40

01.25 02.25 03.00

18:20 20:00 21:25 23:00 00:30 02:00

19.10

Galileo

05.50

03.20

08:25 08:50 09:15 09:40 10:05 FILM HRT 1

05.05

10.45 05.35 06.10 07.45 09.00

23.40 Najava programa Opera box Animanijaci 1, crtana serija (6/13) Jackanory, serija za mlade (1/3) Mala Tv Baltazar: O mišu i satovima, crtani lm Danica i medvjed, crtani lm (R) arobna ploa: II. razred (22.) Kuni svemirci, crtana serija (7/26) Fakini u ljetnom kampu, švedski lm za djecu (85’)

19:15 20:05 22:35 01:05 02:50 04:20 05:15 05:40

10.15

21.50

06:47 06:52 07:25 07:50 08:15 08:20 08:25 08:30 08:45 09:15

NEDJELJA 27. svibnja 2012.

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm Moji džepni ljubimci, animirani lm (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirani lm TV prodaja Kuhar i pol, kulinarski show (R) Columbo, kriminaliska serija (S4E1/6) TV prodaja Poroci Miamija, kriminaliska serija (S2E4/23) Poroci Miamija, kriminaliska serija (S2E5/23) TV prodaja Arthur i Maltazardova osveta, igrani lm, obiteljski/ avanturiski (R) Budva na pjeni od mora, humorisna dramska serija (S1E5/12) (R) Budva na pjeni od mora, humorisna dramska serija (S1E6/12) (R) Kuhar i pol, kulinarska emisija (R) Exkluziv Vikend, zvjezdani magazin RTL Danas, informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S1E72/74) Survivor: Povratak u civilizaciju, emisija iz studija Budva na pjeni od mora, humorisna dramska serija (S1E7) Budva na pjeni od mora, humorisna dramska serija (S1E8) CSI: Miami, kriminaliska serija (S7E9/25) (12) (R) CSI: Miami, kriminaliska serija (S7E10/25) (12) (R) CSI: Miami, kriminaliska serija (S7E11/25) (12) (R) Astro show, show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Discovery: Lutrija mi je promijenila život, dokumentarna serija Discovery: Lutrija mi je promijenila život, dokumentarna serija Kraj programa04.25 Kraj programa(tri epizode)

TV Izlog Zauvijek susjedi, serija R Pca trkaica, crtana serija 7/26 Astro boy, crtana serija R Lego Ninjago, crtana serija 2/13 Gormi, crtana serija

NAJAVA PROGRAMA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi ZAJEDNO mozaina emisija (R) MALI OGLASI ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi (R) 12:00 TV PRODAJA 12:15 KUTIONICA djeja emisija (R) 12:45 MINUTE ZAGORSKOG LISTA informavna emisija 13:15 TV PRODAJA 13:30 VJERA I NADA vjerski program 13:50 MALI OGLASI 14:00 MALI OGLASI 14:15 ŠKOLA PREHRANE DR. BRANKA VRI A 15:15 TV PRODAJA 15:30 OTVORENI STUDIO kontakt emisija (R) 16:30TV RAZGLEDNICA 16:45 POPEVKE I ŠTIKLECI zabavna emisija (R) 18:00 ERIK KUHA (R) 19:00 IZ PROŠLOSTI TV kalendar 19:05 24 SATA VIJESTI informavni program 19:30 VTV TJEDNIK 20:00 VEER UZ FILM emisija o lmu 22:30 MUŽIKAŠI I PAJDAŠI glazbena emisija 23:10 VTV TJEDNIK informavna emisija 23:40 IZ PROŠLOSTI TV kalendar (R) 23:45 MALI OGLASI 23:55 GLAZBENI IN kontakt emisija 00:25 ODJAVA PROGRAMA 00:27 VIDEOSTRANICE

08.45 09.00 09.50 10.05 11.00 11.55 12.10 13.00 13.15 14.15 15.15 16.15 16.50 17.25 19.05 20.00 20.25 21.10 22.55 23.50 00.45 01.40

06:15 07:10 08:00 09:30 09:45 11:10 12:00 12:15 12:45 14:15 14:30 15:20 15:35 17:50 18:20 20:00 21:40 23:15 00:45 02:15 02:40

20/26 Pokemoni, crtana serija R Pokemoni, crtana serija 20/24 Magazin Lige prvaka Osje ritam – dokumentarni lm Larin izbor, serija R Ponovno u akciji, igrani lm Nad lipom 35, humorisno-glazbeni show Spider-man 3, igrani lm R Vijes Nove TV Spider-man 3, igrani lm R - nastavak Dnevnik Nove TV Larin izbor, serija 166/182 Glazba i shovi, igrani lm Red Carpet, showbiz magazin (15)* Trenutak poslije, igrani lm, Gospodari iluzija, show 7/13 Pria o Gwen Araujo, igrani lm (12)* Red Carpet (15) R 11/25 Dnevnik Nove TV R Kraj programa

Zabranjena ljubav, sapunica (S4E93-100/145) TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S4E101-102/145) TV prodaja Divlji boravak, zabavni Divlji boravak, zabavni TV prodaja Paklena kuhinja, reality show (S1E1/34) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S1E43/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S1E44/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S1E45/55) U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (S2E2/10) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestylifestyle emisija (S1E8/10) Columbo, kriminaliska serija (S3E8/8) (R) Paklena kuhinja, reality show (S1E2/34) Kardashians, reality show (S3E12/12) Cure iz Jerseya, zabavni (S2E12/21) Fesvalac: Igra ljubavi, romanna komedija (R) Paklena kuhinja, reality show (S1E2/34) Divlji boravak, zabavni Divlji boravak, zabavni Kraj programa

Ne zaboravi shove, glazbeni kviz 10/17 Mike i Molly, serija R Naša mala klinika, serija 7-8/15 TV izlog Supertalent, show R Harvey Toons, crtana serija R TV izlog Jamie Oliver: Sve za 30 minuta , serija R Hellcats, serija 3-4/22 TV izlog Puna kua, serija 13-14/22 TV izlog Naša mala klinika, serija R 6/15 Jamie Oliver: Sve za 30 minuta , serija 20/40 Hellcats, serija R Smallville, serija R Na tajnom zadatku, serija R Selidba, igrani lm R Vampirski dnevnici, serija (12)* R Jamie Oliver: Sve za 30 minuta , serija R 18/40 Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

08:00 12:00 12:30 13:00 13:10 13:50 13:55 16:20 17:20 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 23:00 00:30 01:30

Djeja TV Planet Croaa Dom2 Tv prodaja FORMULA 1, VN Monaca,uvodna emisija FORMULA 1, utrka FORMULA 1, analiza Hrana i vino Tjedna kronika 24 sata, vijes Poljoprivredni savjetnik (r) Tjedna kronika TV Jukebox Fio show Zapisano u zvijezdama Erotski program (18) Videostranice


PONEDJELJAK 28. svibnja 2012. 07:55 08:03 08:05 08:10 08:20 08:45

05:39 05:42 06:12 06:42 06:52

Najava programa Split: More (R) Mir i dobro (R) TV kalendar Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:58 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 09:05 Divlji Plamen 1, serija (5/13) 09:50 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Tvorci promjene 2:Nadnica za nadu, dokumentarna serija (52’) (1/10) 11:10 Mjesto pod suncem - osta ili oi 5, dokumentarna serija (8/55) 12:00 Dnevnik 12:10 Sport 12:12 Vrijeme 12:18 TV kalendar (R) 12:30 Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (177/182) 13:15 Dr. Oz, talk show (119) 14:00 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:09 Vrijeme sutra 14:10 Trea dob, emisija za umirovljenike 14:40 Glas domovine 15:15 Ponos Ratkajevih, TV serija (47’17”) (115/180) 16:02 Gorski lijenik 1, serija (3/8) 16:47 TV kalendar (R) 17:00 Vijes u pet 17:20 HAK - Promet info 17:28 Hrvatska uživo 18:20 8. kat: Jesmo li monogamni?, talk-show (44’55”) (R) 19:12 20pet, kviz 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:05 Veeras 20:06 Vrijeme 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 TV Bingo 20:35 Jugoslavenske tajne službe: Preuranjena samostalnost, dokumentarna serija (53’12”) (9/10) 21:35 Puls Hrvatske 22:35 Rekonstrukcija 23:10 Dnevnik 3 23:30 Sport 23:33 Vrijeme sutra 23:35 Vijes iz kulture 23:45 Svijet pro ta 00:15 Španjolska umjetnost, dokumentarna serija (2/3) 01:05 Jugoslavenske tajne službe: Preuranjena samostalnost, dokumentarna serija (9/10) (R) 02:00 In medias res (R) 02:45 Traerica 4, serija (12) (19/22) (R) 03:30 Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (9/22) (R) 04:15 Skica za portret 04:35 Divlji Plamen 1, serija (5/13) 05:20 8. kat: Jesmo li monogamni?, talk-show (R)

TV vr Kr prikazuje Brlog arobna ploa Psea ophodnja, serija za djecu (13/13) (R) H2O Uz malo vode! 1, serija za mlade (13/26) (R) 09:10 Školski sat 09:45 Gorski lijenik 1, serija (2/8) (R) 10:30 Križevci: Grkokatolika liturgija, prijenos (ne kod. na sat.) 12:05 Degrassi Novi naraštaj 5, serija za mlade (15/19) (R) 12:30 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (20/26) 12:55 Plodovi zemlje (R) 13:50 Dugi bijeg kui, ameriki lm (88’) 15:20 Degrassi Novi naraštaj 5, serija za mlade (15/19) 15:45 Olujni svijet, serija za mlade (14/26) (R) 16:10 Školski sat (R) 16:40 Mala TV: (R) 16:45 TV vr (R) 16:53 Kr prikazuje (R) 16:55 Brlog 17:00 arobna ploa 17:15 Ljubav u zaleu, telenovela (39’09”) (7/175) 17:55 Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 18:00 Regionalni dnevnik 18:20 Županijska panorama 18:30 Downton Abbey, serija (10/10) (R) 19:20 Teletubbies, animirana serija (55/330) (R) 19:45 Glazba, glazba... 19:55 Veeras 20:00 Hrvatski pleter 2012., prijenos 21:15 Top Gear 11, dokumentarna serija (1/6) 22:10 Traerica 4, serija (12) (19/22) 23:00 Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (9/22) 23:45 Pet dana, serija (12) (2/5) 00:30 Sestra Jackie 1, humorisna serija (15) (10/12) 01:00 Hrvatske utakmice na EP: EP ‘96.: Hrvatska - Turska, snimka 01:45 Retrovizor: Uvijek je sunano u Philadelphiji 5, humorisna serija (12) (4/12) (R) 02:10 Retrovizor: Pepeo pepelu 2, serija (12) (4/8) 02:55 Retrovizor: Dodir života i smr 2, serija (12) (1/13) 03:40 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 05:40 Noni glazbeni program 06:35 Napomena: Tenis: French Open, Roland Garros (27.5. do 10.6.)

05.20 06.00 06.45 07.00 07.15 08.10 09.00 09.15 09.58 10.00 10.55 11.10 12.00 12.55 13.10 14.00 15.05 16.00 16.55 17.10

06:35 Najava programa 06:40 Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (176/182) 07:25 Teletubbies, animirana serija (94/330) 07:50 Mala Tv

17.58 18.05 18.30 19.05 20.00 20.50 21.50 23.45 00.00 00.50 01.40 02.40 03.25 04.00

EMISIJA NOVA TV

17:25

IN magazin Popularna Ana Stuni pridružit e se voditeljima IN magazina te emo je uz Miju Kovai i Ivu Perkušia od 19. ožujka gleda u poslijepodnevnom formatu u 18.25 sa. ‘Veselim se IN magazinu i samostalnom voenju lifestyle formata, a sigurna sam da je Nikolina izvrstan izbor za Red Carpet i s Danielom e ini nepogrešiv duo’ – izjavila je Ana Stuni.

INFO NOVA TV

19.15

Dnevnik Nove TV

INFO RTL

23:45

RTL Vijes

SERIJA RTL 2

14:30

Klon

SERIJA DOMA TV

Asi

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm PopPixie, crtani lm Moji džepni ljubimci, animirani lm Cobra 11, akcijska serija (S8/pilot1) Cobra 11, akcijska serija (S8/pilot2) TV prodaja Exkluziv Vikend, zvjezdani magazin (R) Kuhar i pol, kulinarski show (R) Veera za 5, lifestyle emisija (S9E155/180) (R) TV prodaja Vatreno nebo, telenovela (S1E20/165) Ruža vjetrova, dramska serija (S1E173/190) (R) TV prodaja Krv nije voda, serija (S2E76/88) (R) Survivor: Povratak u civilizaciju, emisija iz studija (R) Cobra 11, akcijska serija (S8E6/14) Cobra 11, akcijska serija (S8E7/14) RTL 5 do 5, Informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija (S9E156/180) Kuhar i pol, kulinarski show Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S2E77/88) Ruža vjetrova, dramska serija (S1E174/190) Survivor, reality show Željezni orao 3, igrani lm, akcijski (12) RTL Vijes, informavna emisija CSI: Miami, kriminaliska serija (S7E9/25) (12) (R) CSI: Miami, kriminaliska serija (S7E10/25) (12) (R) Astro show, show, emisija uživo (18) CSI: Miami, kriminaliska serija (S7E11/25) (12) (R) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

19:15

06:10 06:35 07:00 07:15 07:30

07:17 07:20 07:30 08:30 08:45 08:50 09:00 09:30 10:00 10:20 10:45 11:00 12:00 12:15 13:00 13:30 14:00 14:30 14:45 15:45 16:00 16:55 17:05 17:45 18:00 18:40 19:00 19:01 19:05 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:30 22:00 22:30 22:50 22:55 23:00 23:10 23:40 00:40 00:42

I tako to..., serija 4/18 Astro boy, crtana serija 35/50 Bumba, crtana serija 61-62/150 TV izlog Kad liše pada, serija R

NAJAVA PROGRAMA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA 5 MINUTA ZA KONDICIJU IZ PROŠLOSTI TV kalendar VTV TJEDNIK informavna emisija (R) EUROPSKI DNEVNIK TV magazin (R) VJERA I NADA vjerski program (R) EUROBOX magazin (R) MALI OGLASI 1X2 kontakt emisija TV RAZGLEDNICA EMISIJA VTV-A (R) 24 SATA VIJESTI informavni program DOM 2 emisija o ureenju doma KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi (R) TV PRODAJA ERIK KUHA (R) MALI OGLASI ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija VIJESTI VTV-A informavna emisija ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija TV PRODAJA IZ NAŠIH SREDIŠTA dokumentarna emisija VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program TV RAZGLEDNICA TV razglednica MALI OGLASI VIJESTI VTV-A informavna emisija SPORTSKI ZOOM emisija o sportu ZAJEDNO mozaina emisija (R) ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi OTVORENO NEBO dokumentarna emisija VIJESTI VTV-A informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar (R) MALI OGLASI MOJA ISTRA dokumentarna emisija SPORTSKI ZOOM emisija o sportu (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

UTORAK 29. svibnja 2012. 08:25 08:40 10:40 12:40 13:30 14:30 16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:00 22:05 22:25 00:15 00:45 02:20 03:10 04:00 05:00 05:45 06:35 07:05

06.00 07.00 07.25 08.00 08.15 08.40 09.05 09.40 10.15 10.30 10.55 11.20 11.35 12.35 13.25 13.40 14.05 14.30 15.15 15.40 16.05 17.05 17.45 18.05 18.30 18.55 19.20 19.45 20.10 20.30 20.55 21.20 21.45 22.10 22.30 23.15 23.55 00.15 00.40 01.05 01.25 01.50 02.35

TV izlog Stras Orijenta, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 116-117/199 Zauvijek susjedi, serija 134/180 Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija 249/320 Dnevnik Nove TV Stras Orijenta, serija 27/150 Larin izbor, serija 164/182 Veernje vijes Pobješnjeli Max 2, igrani lm (12)* Magazin MMA Lige (12)* Trenutak poslije, igrani lm (12)* R Pravednik, serija (12)* 11/13 Seinfeld, serija 123-124/180 Ezo TV, tarot show (18)* Gospodari iluzija, show R Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

Ne daj se, Nina!, humorna drama Najljepše bajke svijeta, crtani lm (R) Uilica, kviz za djecu TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (R) TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov Klon, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama Studio 45, talk show (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Survivor: Bez cenzure, reality show (12) Studio 45, talk show Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Kardashians, reality show (R) Cure iz Jerseya, zabavni (R) Kraj programa

06:09 06:12 06:42 06:52

Najava programa Trea dob, emisija za umirovljenike (R) TV kalendar Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:58 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 09:05 Divlji Plamen 1, serija (6/13) 09:50 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Tvorci promjene 2: Resource and a Challenge, dokumentarna serija (52’) (2/10) 11:10 Mjesto pod suncem - osta ili oi 5, dokumentarna serija (9/55) 12:00 Dnevnik 12:10 Sport 12:12 Vrijeme 12:18 TV kalendar (R) 12:30 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (178/182) 13:15 Dr. Oz, talk show (120) 14:00 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:09 Vrijeme sutra 14:10 Meu nama 14:40 Znanstvena peca 15:15 Ponos Ratkajevih, TV serija (116/180) 16:05 Gorski lijenik 1, serija (4/8) 16:50 TV kalendar (R) 17:00 Vijes u pet 17:20 HAK - Promet info 17:22 Hrvatska uživo 18:20 8. kat: Akupunktura, talk-show (45’01”) (R) 19:12 20pet, kviz 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:04 Veeras 20:05 Vrijeme 20:08 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Sve u 7!, kviz 21:05 U Europi: 1961. - Istona Njemaka, dokumentarna serija (36’14”) (27/35) 21:45 Otvoreno 22:35 Dnevnik 3 22:55 Sport 22:58 Vrijeme sutra 23:00 Vijes iz kulture 23:05 Karlovaka zvijezda, dokumentarni lm (48’59”)) 23:55 Ciklus europskog lma: Diler, danski lm (15) (103’) 01:40 In medias res (R) 02:25 Traerica 4, serija (12) (20/22) (R) 03:10 Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (10/22) (R) 03:55 Znanstvena peca (R) 04:25 Skica za portret 04:35 Divlji Plamen 1, serija (6/13) 05:20 8. kat: Akupunktura, talk-show (R)

10:00 Gorski lijenik 1, serija (3/8) (R) 10:45 Degrassi Novi naraštaj 5, serija za mlade (16/19) (R) 11:10 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (21/26) 11:35 Rekonstrukcija (R) 12:05 Top Gear 11, dokumentarna serija (1/6) (R) 12:55 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom (R) 13:25 Ljubavne pjesme, ameriki lm (98’) 15:05 Degrassi Novi naraštaj 5, serija za mlade (16/19) 15:30 Olujni svijet, serija za mlade (15/26) (R) 15:55 Školski sat (R) 16:30 Navrh jezika (R) 16:40 Mala Tv: (R) 16:45 TV vr (R) 16:55 Ninin kutak 17:00 Crtani lm (R) 17:05 Danica 17:15 Ljubav u zaleu, telenovela (35’56”) (8/175) 17:55 Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 18:00 Regionalni dnevnik 18:20 Županijska panorama 18:30 Tree Hill 8, serija (19/22) 19:15 Teletubbies, animirana serija (56/330) (R) 19:40 Glazba, glazba... 19:55 Veeras 20:00 In medias res 20:50 Moja obitelj, ameriki lm (121’) 22:55 Traerica 4, serija (12) (20/22) 23:45 Ružiona 00:15 Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (10/22) 01:00 Hrvatske utakmice na EP: EP ‘96.: Hrvatska - Danska, snimka 01:45 Retrovizor: Uvijek je sunano u Philadelphiji 5, humorisna serija (12) (5/12) (R) 02:10 Retrovizor: Pepeo pepelu 2, serija (12) (5/8) 02:55 Retrovizor: Dodir života i smr 2, serija (12) (2/13) 03:40 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 05:40 Noni glazbeni program 06:35 Napomena: Tenis: French Open, Roland Garros (27.5. do 10.6.)

Ljubav bez granica, serija R Dona Barbara, serija R Dona Barbara, serija Oluja u raju, serija R Flash vijes Oluja u raju, serija R - nastavak Puna kua, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Za tvoju ljubav, serija R TV izlog Asi, serija R Ljubav bez granica, serija 112/125 Flash vijes Ljubav bez granica, serija - nastavak TV izlog Dona Barbara, serija 91/190 TV izlog Dona Barbara, serija 92/190 Oluja u raju, serija 113/185 Za tvoju ljubav, serija 53-54/90 Asi, serija 9/120 Naša mala klinika, serija 9/15 Puna kua, serija 15-16/22 Prijatelji, serija 17-18/24 Mr. Bean, serija 14/14 Gilmorice, serija 14/22 Prijatelji, serija R Mr. Bean, serija R Gilmorice, serija R Kraj programa

05.35 06.15 07.00 07.15 07.30 08.25 09.15 09.40 09.58 10.00 10.55 11.10 12.00

17.58 18.05 18.30 19.05 20.00 20.50 21.50 22.45 23.35 00.30 00.45

07:05 07:35 SERIJA NOVA TV

Ali Riza ide u Adapazar po Ajše i proživljava oaj zbog nemogunosti da pomogne nesretnoj Fikret. Nerazrješivost problema u životu Lejlu dovodi do nove odluke. Lejlin neoekivani potez donosi olakšanje Oguzu, a razbjesni Džejdu. Ferhunde poinje poduzima odlune korake kako bi svome životu dala novi smjer. U meuvremenu zbližavanje Nedžle i Alija ne prolazi neprimijeeno pozornom pogledu. Ova situacija uzrok je nemiru svih, posebice ge Hajrije.

INFO RTL

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:30 16:00 16:30 16:50 17:00 17:50 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:15 00:15 01:15

(bivša akoveka televizija) Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Sedma brzina (r) 24 SATA, vijes Videostranice Djeja TV Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Lifestyle TV prodaja 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino Sport ponedjeljkom Auto moto nauca Obzori VIJESTI DANA TV Jukebox TV prodaja Zapisano u zvijezdama Erotski program (18) VIDEOSTRANICE

16:55

RTL 5 do 5

ZABAVA RTL

18:05

Exkluziv

SERIJA RTL 2

21:45

Dva i pol muškarca

08:00 08:15 08:30 09:25 09:40 10:40 12:40 13:30 14:30

Naša mala klinika

20:00

01:55 02:45 03:30 04:15 05:15 06:05 06:30 07:05

06.20 07.00 07.45 08.10 08.35 08.50 09.25 09.50 10.15 10.30 10.55 11.20 11.35 12.35 13.25 13.40 14.05 14.30 15.15 15.40 16.05 17.05 17.45

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm PopPixie, crtani lm Moji džepni ljubimci, crtani lm Cobra 11, akcijska serija (S8E6/14) Cobra 11, akcijska serija (S8E7/14) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Kuhar i pol, kulinarski show (R) Veera za 5, lifestyle emisija (S9E156/180) (R) TV prodaja Vatreno nebo, telenovela (S1E121/165) Ruža vjetrova, dramska serija (S1E174/190) (R) TV prodaja Krv nije voda, serija (S2E77/88) (R) Survivor, reality show (R) Cobra 11, akcijska serija (S8E8/14) Cobra 11, akcijska serija (S8E9/14) RTL 5 do 5, Informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija (S9E157/180) Kuhar i pol, kulinarski show Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S2E78/88) Ruža vjetrova, dramska serija (S1E175/190) Survivor, reality show Javne tajne, zabavni (S1E5/6) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S2E7/23) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S2E8/23) RTL Vijes, informavna emisija Željezni orao 3, igrani lm, akcijski (12) (R) Astro show, show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

I tako to..., serija 5/18 Astro boy, crtana serija 35/50 Bumba, crtana serija 63-64/150 TV izlog Kad liše pada, serija R TV izlog Stras Orijenta, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 118-119/199

18.55 19.20 19.45 20.10 20.30 20.55 21.20 21.45 22.10 22.30 23.15 23.55 00.15 00.40 01.05 01.25 02.10

06:30 07:15 08:00 08:45 09:00 09:01 09:25 10:10 10:25 11:10 12:40 12:55 13:40 14:00 14:01 14:25 14:40 15:35 15:50 16:45 17:40 19:15 20:00

07:17 07:20 07:30 08:30 08:45 08:50 09:00 10:45 11:00 12:00 12:15 13:00 13:30 14:00 14:30 14:45 15:45 16:00 16:55 17:05 17:45 18:00 18:40 19:00 20:00 20:05 21:00 22:00 22:30 22:50 22:55 23:00 23:10 23:40

SERIJA DOMA TV TV kue imaju pravo promjene programa

18:05

Kad liše pada

19:15 20:05 21:00 22:05 22:25 00:10

18.05

02.30 03.30 04.05 06:30 07:15 08:00 08:45 09:00 09:01 09:25 10:10 10:25 11:10 12:40 12:55 13:40 14:00 14:01 14:25 14:40 15:35 15:50 16:45 17:40 19:15 20:00 20:50 21:40 22:30 23:00 23:45 00:35 01:00 01:45

17:00 17:25 18:05

18.30

12.55 13.10 14.00 15.05 15.55 16.55 17.10 06:35 Najava programa 06:40 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (177/182) (R) 07:25 Teletubbies, animirana serija (95/330) 07:50 Mala TV: 07:55 TV vr 08:05 Ninin kutak 08:10 Crtani lm 08:15 Danica 08:20 Serija za djecu 08:45 H2O Uz malo vode! 1, serija za mlade (14/26) 09:10 Školski sat (R) 09:45 Navrh jezika

16:25

00:40 00:42

NAJAVA PROGRAMA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA 5 MINUTA ZA KONDICIJU IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija (R) MALI OGLASI 1X2 kontakt emisija TV RAZGLEDNICA VELIKE TAJNE MALOG VRTA kontakt emisija 24 SATA VIJESTI informavni program EUROMAXX TV magazin CRO ORC JEDROMANIJA emisija o jedrenju (R) TV PRODAJA SPORTSKI ZOOM emisija o sportu (R) MALI OGLASI ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija VIJESTI VTV-A informavna emisija ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija TV PRODAJA ZASTUPNIKI KLUB VIJESTI VTV-A EMISIJA VTV VIJESTI VTV-A informavna emisija TV ORDINACIJA emisija o zdravlju GLEDAJ DALJE talk show ZASTUPNIKI KLUB (R) VIJESTI VTV-A informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar (R) MALI OGLASI MINUTE ZAGORSKOG LISTA informavna emisija TRIBINA.HR emisija o MaxTV Prvoj ligi - 1. HNL (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

20:50 21:40 22:30 23:00 23:45 00:35 01:00 01:45

Zauvijek susjedi, serija 135/180 Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija 250/320 Dnevnik Nove TV Stras Orijenta, serija 28/150 Larin izbor, serija 165/182 Veernje vijes Banda s terena, igrani lm Pobješnjeli Max 2, igrani lm (12)* R Pravednik, serija (12)* 12/13 Seinfeld, serija 125-126/180 Pravednik, serija (12)* R Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Seinfeld, serija R IN magazin R Kraj programa

Studio 45, talk show (R) Klon, telenovela Najljepše bajke svijeta, crtani lm (R) Najljepše bajke svijeta, crtani lm (R) TV prodaja Uilica, kviz za djecu Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov Klon, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama Studio 45, talk show (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Survivor: Bez cenzure, reality show (12) Studio 45, talk show Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Survivor: Bez cenzure, reality show (12) (R) Kraj programa

Ljubav bez granica, serija R Dona Barbara, serija R Dona Barbara, serija Oluja u raju, serija R Flash vijes Oluja u raju, serija R - nastavak Puna kua, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Za tvoju ljubav, serija R TV izlog Asi, serija R Ljubav bez granica, serija 113/125 Flash vijes Ljubav bez granica, serija - nastavak TV izlog Dona Barbara, serija 93/190 TV izlog Dona Barbara, serija 94/190 Oluja u raju, serija 114/185 Za tvoju ljubav, serija 55-56/90 Asi, serija 10/120 Naša mala klinika, serija 10/15 Puna kua, serija 17-18/22 Prijatelji, serija 19-20/24 Mr. Bean, serija 1/14 Gilmorice, serija 15/22 Prijatelji, serija R Mr. Bean, serija R Gilmorice, serija R Kraj programa

(bivša akoveka televizija) 07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:30 16:00 16:20 16:50 17:00 18:00 18:30 19:00 19:25 19:35 20:00 21:00 22:00 22:30 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino U dobrom zdravlju 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala VIDEOSTRANICE Djeja TV Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Sport ponedjeljkom (r) 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA VOA Hrana i vino Sveana sjednica GV akovca Gledaj dalje, talk show VIJESTI DANA Tajne uspjeha Zapisano u zvijezdama Erotski program (18) VIDEOSTRANICE


SRIJEDA 30. svibnja 2012.

06:09 06:12 06:42 06:52

Najava programa Meu nama (R) TV kalendar Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:58 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 09:05 Divlji Plamen 1, serija (7/13) 09:50 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Tvorci promjene 2: Energy for Change, dokumentarna serija (52’) (3/10) 11:10 Mjesto pod suncem - osta ili oi 5, dokumentarna serija (10/55) 12:00 Dnevnik 12:10 Sport 12:12 Vrijeme 12:18 TV kalendar (R) 12:30 Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (179/182) 13:15 Dr. Oz, talk show (121) 14:00 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:09 Vrijeme sutra 14:10 Ekumena, religijski kontakt program 14:40 Indeks, emisija o školstvu 15:15 Ponos Ratkajevih, TV serija (117/180) 16:05 Gorski lijenik 1, serija (5/8) 16:50 TV kalendar (R) 17:00 Vijes u pet 17:20 HAK - Promet info 17:22 Hrvatska uživo 18:20 8. kat: Sudbinski susre, talk-show (40’51”) (R) 19:10 20pet, kviz 19:20 Loto 7/39 19:25 Najava programa 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:04 Veeras 20:05 Vrijeme 20:08 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Misija: Zajedno 21:05 Paralele 21:40 Otvoreno 22:30 Dnevnik 3 22:50 Sport 22:53 Vrijeme sutra 22:55 Vijes iz kulture 23:05 Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu, reportaža 23:35 Drugi format 00:20 Putem europskih fondova (R) 00:35 Vrijeme je za jazz 01:35 In medias res (R) 02:20 Traerica 4, serija (12) (21/22) (R) 03:00 Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (11/22) (R) 03:45 Skica za portret 03:55 Drugi format (R) 04:40 Divlji Plamen 1, serija (7/13) 05:25 8. kat: Sudbinski susre, talk show (R)

08:10 EBU drama za djecu (R) 08:20 Serija za djecu 08:45 H2O Uz malo vode! 1, serija za mlade (15/26) (R) 09:10 Školski sat 09:40 EBU dokumentarac za djecu - Izazovi 10:00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13:00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora: Dan Hrvatskoga sabora (spomendan) (60’?) 13:30 Igra iz lijevog polja, ameriki lm (94’) 15:05 Degrassi Novi naraštaj 5, serija za mlade (17/19) 15:30 Olujni svijet, serija za mlade (16/26) (R) 15:55 Školski sat (R) 16:25 EBU dokumentarac za djecu - Izazovi (R) 16:40 Mala Tv: (R) 16:45 TV vr (R) 16:55 Crtani lm (R) 17:00 EBU drama za djecu (R) 17:10 Ljubav u zaleu, telenovela (38’41”) (9/175) 17:55 Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 18:00 Regionalni dnevnik 18:20 Županijska panorama 18:30 Tree Hill 8, serija (20/22) 19:15 Teletubbies, animirana serija (57/330) (R) 19:40 Glazba, glazba... 19:55 Veeras 20:00 In medias res 20:50 Veliki hakleri, ameriki lm (111’) 22:45 Traerica 4, serija (12) (21/22) 23:35 Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (11/22) 00:20 Hrvatske utakmice na EP: EP ‘96.: Hrvatska - Portugal, snimka 01:05 Retrovizor: Uvijek je sunano u Philadelphiji 5, humorisna serija (12) (6/12) (R) 01:30 Retrovizor: Pepeo pepelu 2, serija (12) (6/8) 02:15 Retrovizor: Dodir života i smr 2, serija (12) (3/13) 03:00 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 05:00 Noni glazbeni program 06:35 Napomena: Tenis: French Open, Roland Garros (27.5. do 10.6.)

05.35 06.10 07.00 07.15 07.25 08.20 09.15 09.35 09.58 10.00 10.50 11.05 12.00 12.55 13.10 14.00 15.05 15.55 16.55 17.10 17.58 18.05 18.30 19.05 20.00

06:35 Najava programa 06:40 Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (178/182) (R) 07:25 Teletubbies, animirana serija (96/330) 07:50 Mala Tv: 07:55 TV vr 08:05 Crtani lm

20.50 21.50 22.45 23.40 00.35 00.50 01.40 02.40 03.25 04.10 04.45

EMISIJA RTL 2

23:15 07:05 07:35

Studio 45 U trajanju od 45 minuta, kao urednica i voditeljica razgovarat e sa zanimljivim gosma - pjevaima, glumcima, sportašima i poliarima, dok e se na ekranu prikaziva prilozi o temama koje su toga dana aktualne. Da show bude još zabavniji, svi e komenra teme bez obzira jesu li s njima upozna ili ne!

SERIJA NOVA TV

3:10

Seinfeld

INFO RTL

18:30

RTL danas

SERIJA RTL 2

18:30

Teorija velikog praska

08:00 08:15 08:30 09:25 09:40

07:17 07:20 07:30 08:30 08:45 08:50 09:00 10:45 11:00 12:00 12:15 12:45 13:45 14:00 14:30 14:45 15:45 16:00 16:55 17:05 17:45 18:00 18:20 18:40 19:00 19:01 19:05 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:00 22:30 22:50 22:55 23:00 23:10 23:40

SERIJA DOMA TV

Oluja u raju

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm PopPixie, crtani lm Moji džepni ljubimci, crtani lm Cobra 11, akcijska serija (S8E8/14) Cobra 11, akcijska serija (S8E9/14) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Kuhar i pol, kulinarski show (R) Veera za 5, lifestyle emisija (S9E157/180) (R) TV prodaja Vatreno nebo, telenovela (S1E122/165) Ruža vjetrova, dramska serija (S1E175/190) (R) TV prodaja Krv nije voda, serija (S2E78/88) (R) Survivor, reality show (R) Cobra 11, akcijska serija (S8E10/14) Cobra 11, akcijska serija (S8E11/14) RTL 5 do 5, Informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija (S9E158/180) Kuhar i pol, kulinarski show Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S1E40/70) (R) Ruža vjetrova, dramska serija (S1E176/190) Survivor, reality show CSI: NY, kriminaliska serija (S3E15/24) (12) CSI: NY, kriminaliska serija (S3E16/24) (12) CSI: NY, kriminaliska serija (S3E17/24) (12) RTL Vijes, informavna emisija Javne tajne, zabavni (S1E5/6) (R) Astro show, show, emisija uživo (18) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S2E7/23) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S2E8) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

8:45

00:10 00:40 00:42

I tako to..., serija 6/18 Astro boy, crtana serija 37/50 Bumba, crtana serija 65-66/150 TV izlog Kad liše pada, serija R TV izlog Stras Orijenta, serija R

NAJAVA PROGRAMA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA 5 MINUTA ZA KONDICIJU IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija (R) MALI OGLASI 1X2 kontakt emisija TV RAZGLENDICA DOM 2 emisija o ureenju doma (R) EMISIJA VTV MALI OGLASI ZASTUPNIKI KLUB (R) TV PRODAJA EMISIJA VTV-A TMALI OGLASI ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija VIJESTI VTV-A informavna emisija ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija TV PRODAJA VŽ NOGOMET emisija o nogometnim ligama ŽNS Varaždin (R) TV PRODAJA - MARION VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program TV RAZGLEDNICA TV razglednica MALI OGLASI VIJESTI VTV-A informavna emisija ŠKOLA PREHRANE DR. BRANKA VRI A emisija o prehrani EMISIJA VTV IZ NAŠIH SREDIŠTA dokumentarna emisija (R) VIJESTI VTV-A informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar (R) MALI OGLASI VŽ NOGOMET emisija o nogometnim ligama ŽNS Varaždin (R) VELIKE TAJNE MALOG VRTA kontakt emisija (R) EUROMAXX TV magazin (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

ETVRTAK 31. svibnja 2012. 10:40 12:40 13:30 14:30 16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:00 22:05 22:25 00:25 02:20 03:10 04:00 05:00 05:50 06:30 07:05

06.20 07.00 07.45 08.10 08.35 08.50 09.25 09.50 10.15 10.30 10.55 11.20 11.35 12.35 13.25 13.40 14.05 14.30 15.15 15.40 16.05 17.05 17.45 18.05 18.30 18.55 19.20 19.45 20.10 20.30 20.55 21.20 21.45 22.10 22.30 23.15 23.55 00.15 00.40 01.05 01.25 02.10

06:30 07:15 08:00 08:45 09:00 09:01 09:25 10:10 10:25 11:10 12:40 12:55 13:40 14:00 14:01 14:25 14:40 15:35 15:50 16:45 17:40 19:15 20:00 20:50 21:40 22:30 23:00 23:45 00:35 01:00 01:45

Walker, teksaški rendžer, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 120-121/199 Zauvijek susjedi, serija 136/180 Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija 251/320 Dnevnik Nove TV Stras Orijenta, serija 29/150 Larin izbor, serija 166/182 Veernje vijes Klub Jane Ausn, igrani lm (12)* Superbad, igrani lm (15)* Pravednik, serija (12)* 13/13 Seinfeld, serija 127-128/180 Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Seinfeld, serija R 125/180 IN magazin R Kraj programa

Studio 45, talk show (R) Klon, telenovela Najljepše bajke svijeta, crtani lm (R) Najljepše bajke svijeta, crtani lm (R) TV prodaja Uilica, kviz za djecu Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov Klon, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama Studio 45, talk show (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Survivor: Bez cenzure, reality show (12) Studio 45, talk show Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Survivor: Bez cenzure, reality show (12) (R) Kraj programa

Ljubav bez granica, serija R Dona Barbara, serija R Dona Barbara, serija Oluja u raju, serija R Flash vijes Oluja u raju, serija R - nastavak Puna kua, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Za tvoju ljubav, serija R TV izlog Asi, serija R Ljubav bez granica, serija 114/125 Flash vijes Ljubav bez granica, serija - nastavak TV izlog Dona Barbara, serija 95/190 TV izlog Dona Barbara, serija 96/190 Oluja u raju, serija 115/185 Za tvoju ljubav, serija 57-58/90 Asi, serija 11/120 Naša mala klinika, serija 11/15 Puna kua, serija 19-20/22 Prijatelji, serija 21-22/24 Mr. Bean, serija 2/14 Gilmorice, serija 16/22 Prijatelji, serija R Mr. Bean, serija R Gilmorice, serija R Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 15:30 16:00 16:30 16:50 17:00 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 21:50 22:15 22:50 23:35 00:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Veliko platno (r) 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala Djeja TV Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Od Mure do Drave (r) 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino Povealo Dom&Sl Vijes dana Privredni.hr Zagrljaj ljepote (r) Erotski program(18) VIDEOSTRANICE

10:00 13:30 15:00 15:05

06:10 06:12 06:42 06:52

Najava programa Ekumena, religijski kontakt program (R) TV kalendar Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:58 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 09:05 Divlji Plamen 1, serija (8/13) 09:50 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Tvorci promjene 2: A Trip for a Change, dokumentarna serija (52’) (4/10) 11:10 Mjesto pod suncem - osta ili oi 5, dokumentarna serija (11/55) 12:00 Dnevnik 12:10 Sport 12:12 Vrijeme 12:18 TV kalendar (R) 12:30 Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (180/182) 13:15 Dr. Oz, talk show (122) 14:00 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:09 Vrijeme sutra 14:10 Trenutak spoznaje 14:40 Hrvatska kronika BiH (R) 14:55 Kulturna bašna 15:15 Ponos Ratkajevih, TV serija (118/180) 16:05 Gorski lijenik 1, serija (6/8) 16:50 TV kalendar (R) 17:00 Vijes u pet 17:20 HAK - Promet info 17:22 Hrvatska uživo 18:20 8. kat: Život prije slave, talk-show 19:12 20pet, kviz 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:04 Veeras 20:05 Vrijeme 20:08 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Sve u 7!, kviz 21:05 Pola ure kulture 21:35 Tajna podmornice K-19, britanskonjemako-ameriko-kanadski lm (132’) 23:55 Dnevnik 3 00:15 Sport 00:18 Vrijeme sutra 00:20 Vijes iz kulture 00:30 Runjieve veeri (2. dio) 01:25 In medias res (R) 02:10 Traerica 4, serija (12) (22/22) (R) 02:55 Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (12/22) (R) 03:40 Pet dana, serija (12) (3/5) (R) 04:25 Kulturna bašna (R) 04:40 Divlji Plamen 1, serija (8/13) 05:25 8. kat: Život prije slave, talk-show (R)

06:35 Najava programa 06:40 Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (179/182) (R) 07:25 Teletubbies, animirana serija (97/330) 07:50 Mala Tv: 07:55 TV vr 08:05 Crtani lm 08:20 Serija za djecu 08:45 H2O Uz malo vode! 1, serija za mlade (16/26) (R) 09:10 Školski sat 09:40 Kokice

Prijenos sjednice Hrvatskog sabora Mary & Tim, ameriki lm (88’) Crtani lm Degrassi Novi naraštaj 5, serija za mlade (18/19) 15:30 Olujni svijet, serija za mlade (17/26) (R) 15:55 Školski sat (R) 16:25 Kokice (R) 16:40 Mala Tv: (R) 16:45 TV vr (R) 16:55 Crtani lm (R) 17:10 Ljubav u zaleu, telenovela (41’20”) (10/175) 17:55 Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 18:00 Regionalni dnevnik 18:20 Županijska panorama 18:30 Rukomet, kvali kacije za EP(Ž): Italija Hrvatska, prijenos 19:55 Veeras 20:00 In medias res 20:50 Zalagaonica, dokumentarna serija (44/70) 21:15 Zalagaonica, dokumentarna serija (45/70) 21:45 Traerica 4, serija (12) (22/22) 22:35 Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (12/22) 23:20 Pet dana, serija (12) (3/5) 00:05 Hrvatske utakmice na EP: EP ‘96.: Hrvatska - Njemaka, snimka 00:50 Retrovizor: Uvijek je sunano u Philadelphiji 5, humorisna serija (12) (7/12) (R) 01:15 Retrovizor: Pepeo pepelu 2, serija (12) (7/8) 02:00 Retrovizor: Dodir života i smr 2, serija (12) (4/13) 02:45 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04:45 Noni glazbeni program 06:35 Napomena: Tenis: French Open, Roland Garros (27.5. do 10.6.)

05.30 06.10 06.55 07.10 07.25 08.20 09.10 09.35 09.53 09.55 10.50 11.05 12.00 12.50 13.05 14.00 15.00 15.55 16.55 17.10 17.58 18.05 18.30 19.05 20.00 20.50 21.50 22.45 23.40 00.35 00.50 01.35 02.35 03.20 04.05 04.40

07:05 07:35

FILM HRT 1

21:00

08:00 08:15 08:30 09:25 09:40 10:40 12:40 13:30 14:30

Tajna podmornice K-19

16:25

Film je uspio evocirati hladnoratovsku paranoju, klaustrofobinu napetost svojstvenu podmornikim dramama te karakternu mozainost uske socijalne sredine suoene s izvanrednim okolnosma. Film je snimljen na lokacijama u Kanadi, Rusiji te na Islandu. Godine 1961. dvije svjetske supersile SAD i SSSR vode sve žešu utrku u naoružanju. SAD raspolažu i nuklearnim podmornicama u ijem su dometu Moskva i Lenjingrad.

17:00 17:25 18:05 19:15 20:05

SERIJA RTL

11:05

Vatreno nebo

18:30

RTL danas

EMISIJA HRT21 SERIJA RTL

17:45

Malcolm u sredini

SERIJA DOMA TV

Asi

12:55

I tako to..., serija 7/18 Astro boy, crtana serija 38/50 Bumba, crtana serija 67-68/150 TV izlog Kad liše pada, serija R TV izlog Stras Orijenta, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 122-123/199 Zauvijek susjedi, serija 137/180 Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija 252/320 Dnevnik Nove TV Stras Orijenta, serija

05:00 06:00 06:50 07:05

06.20 07.00 07.45 08.10 08.35 08.50 09.25 09.50 10.15 10.30 10.55 11.20 11.35 12.35 13.25 13.40 14.05 14.30 15.15 15.40 16.05 17.05 17.45 18.05 18.30 18.55 19.20 19.45 20.10 20.30 20.55 21.20 21.45 22.10 22.30 23.15 23.55 00.15 00.40 01.05 01.25 02.10

06:30 07:15 08:00 08:45 09:00 09:01 09:25 10:10 10:25 11:10 12:40 12:55 13:40 14:00 14:01 14:25 14:40 15:35 15:50 16:45 17:40 19:15 20:00

07:17 07:20 07:30 08:30 08:45 08:50 09:00 10:45 11:00 12:00 12:15 12:45 13:00 13:30 14:00 15:00 15:15

INFO RTL

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm PopPixie, crtani lm Moji džepni ljubimci, crtani lm Cobra 11, akcijska serija (S8E10/14) Cobra 11, akcijska serija (S8E11/14) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Kuhar i pol, kulinarski show (R) Veera za 5, lifestyle emisija (S9E158/180) (R) TV prodaja Vatreno nebo, telenovela (S1E123/165) Ruža vjetrova, dramska serija (S1E176/190) (R) TV prodaja Krv nije voda, serija (S1E40/70) (R) Survivor, reality show (R) Cobra 11, akcijska serija (S8E12/14) Cobra 11, akcijska serija (S8E13/14) RTL 5 do 5, Informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija (S9E159/180) Kuhar i pol, kulinarski show Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S2E79/88) Ruža vjetrova, dramska serija (S1E177/190) Survivor, reality show CSI, kriminaliska serija (S9E5/24) (12) CSI, kriminaliska serija (S9E6/24) (12) CSI, kriminaliska serija (S9E7/24) (12) RTL Vijes, informavna emisija CSI: NY, kriminaliska serija (S3E15/24) (12) Astro show, show, emisija uživo CSI: NY, kriminaliska serija (S3E16/24) (12) CSI: NY, kriminaliska serija (S3E17/24) (12) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

21:00 22:05 22:25 23:25 01:25 02:35 04:15

15:45 16:00 16:55 17:05 17:45 18:00 18:40 19:00 19:01 19:05 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:30 22:00 22:40 23:00 23:05 23:10 23:20 00:20 00:50 00:55

NAJAVA PROGRAMA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA 5 MINUTA ZA KONDICIJU IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija (R) MALI OGLASI 1X2 kontakt emisija TV RAZGLEDNICA EUROPSKI DNEVNIK TV magazin (R) MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program PRIVREDNI HR emisija o gospodarstvu (R) ŠKOLA PREHRANE DR. BRANKA VRI A emisija o prehrani (R) TV PRODAJA VŽ NOGOMET emisija o nogometnim ligama ŽNS Varaždin (R) MALI OGLASI ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija VIJESTI VTV-A informavna emisija ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija TV PRODAJA KUTIONICA djeja emisija VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program TV RAZGLEDNICA TV razglednica MALI OGLASI VIJESTI VTV-A informavna emisija OTVORENI STUDIO kontakt emisija EUROBOX magazin EMISIJA VTV-A MUŽIKAŠI I PAJDAŠI glazbena emisija (R) VIJESTI VTV-A informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar (R) MALI OGLASI PRESSICA talk show GUŠTI Z MIK-A zabavna emisija (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

20:50 21:40 22:30 23:00 23:45 00:35 01:00 01:45

30/150 Larin izbor, serija 167/182 Veernje vijes Provjereno, informavni magazin Pijani uitelj, igrani lm Osje ritam – dokumentarni lm R Klub Jane Austen, igrani lm (12)* R Glupost nije zapreka, serija 6-7/8 Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

Studio 45, talk show (R) Klon, telenovela Najljepše bajke svijeta, crtani lm (R) Najljepše bajke svijeta, crtani lm (R) TV prodaja Uilica, kviz za djecu Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov Klon, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama Studio 45, talk show (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Dva i pol muškarca, humorisna serija Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Survivor: Bez cenzure, reality show (12) Studio 45, talk show Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Survivor: Bez cenzure, reality show (12) (R) Kraj programa

Ljubav bez granica, serija R Dona Barbara, serija R Dona Barbara, serija Oluja u raju, serija R Flash vijes Oluja u raju, serija R - nastavak Puna kua, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Za tvoju ljubav, serija R TV izlog Asi, serija R Ljubav bez granica, serija 115/125 Flash vijes Ljubav bez granica, serija - nastavak TV izlog Dona Barbara, serija 97/190 TV izlog Dona Barbara, serija 98/190 Oluja u raju, serija 116/185 Za tvoju ljubav, serija 59-60/90 Asi, serija 12/120 Naša mala klinika, serija 12/15 Puna kua, serija 21-22/22 Prijatelji, serija 23-24/24 Mr. Bean, serija 3/14 Gilmorice, serija 17/22 Prijatelji, serija R Mr. Bean, serija R Gilmorice, serija R Kraj programa

(bivša akoveka televizija) 07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:30 16:00 16:30 16:50 17:00 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:45 21:15 22:50 22:20 23:15 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino G.E.T. Report 24 SATA, vijes VIDEOSTRANICE Djeja TV Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Povealo (r) 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox Vijes dana Hrana i vino Podravina i Prigorje Dom 2 EU dnevnik Vijes dana Lifestyle (r) Zapisano u zvijezdama(18) Erotski program(18) VIDEOSTRANICE


54

Kuharica

Kuharica

25. svibnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PRIPREMAJU: Stjepan Mesari, Bojana Španiek

MEIMURSKI LONEC

Piletina na nain šefa kuhinje Iako velik broj svojih recepata drži u najstrožoj tajnosti, pa svoje kolege nerijetko protjera iz kuhinje kad ih sprema, šef kuhinje akovekog restorana “Barok” Dragutin Karl Novak za itatelje Meimurskih novina ponovno je odluio objelodaniti djeli svoje kulinarske mudrosti. No, iako je on sam svoje iskustvo stjecao u gotovo svim svjetskim kuhinjama, kaže kako prevelike mudrosti – nema. Kuhar povratnik i ovaj je put za nas pripremio jelo koje odiše jednostavnošu, namirnice koje koristi su sve iz našega kraja, a rukola koja ovom jelu daje posebnu, proljetnu i osvježavajuu notu iz obiteljskog je “Barokovog” vrta. Piletina na nain šefa kuhinje u ovom sluaju znai pilei ile ispunjen smjesom svježeg sira i rukole, poslužen na pjenici od matovilca, uz palentu punjenu maslinama i peenim tikvicama i patlidžanima. Osim toga, u restoranu “Barok” jedini u okolici koriste lava grill, u kojem pravo vulkansko kamenje jelu spremljenom u etiri zida daje okus kao da je upravo sišlo sa žive vatre, pa ak i bolji. Dobar tek!

Sastojci (za 4 osobe):

Priprema

- 8 dag pileeg filea - 10 dag svježeg sira - 10 dag rukole - 15 dag tikvice - 15 dag patlidžana - 10 dag palente - 5 - 6 komada odkoštienih maslina - sol po ukusu - 1,5 dl ulja

Palentu je potrebno skuhati dan prije, izlite je u tepsiju i posuti sjeckanim maslinama. Povre narezati na ploške i ispei na grillu, a pilei file istui i napuniti smjesom svježeg sira i rukole, te ga ispei. Kad sve bude pri kraju, i palentu treba izrezati na šnite i nakratko pei s piletinom. Jelo servirati na pjenici od matovilca.

VINO TJEDNA IZ PENICE akovekih mlinova

Slanci Sastojci: - 50 dkg brašna za dizana tijesta T-400 akovekih mlinova - 1 kocka kvasca - 3 dcl mlijeka - 1 žliica soli - 1 žliica šeera - 1 dcl ulja - na vrh noža prašak za pei

sac nadigne. U zdjelu stavite brašno, sol, šeer, ulje, preostalo mlijeko i nadignuti kvasac. Sve zajedno zamijesite i ostavite na toplom da se diže. Premijesite, istresite na dasku i oblikujte kuglice. Zatim kuglice razvaljajte u kvadrate, svaki popreno prerežite da dobijete dva trokuta. Od trokuta smotajte slanac. Prije peenja neka odstoje, premaPriprema: žite žumanjkom i prema želji posipajte U malo toplog mlijeka staviti malo solju ili sezamom. Pecite ih na 200 šeera i kvasca, te ostaviti da se kva- C 20 minuta.

Brkieva graševina Kvalitetno je vino s geografskim podrijetlom, vinarsko - vinogradarske zadruge “Štrigovanka“, obitelji Brki iz Železne Gore. Berbe je 2008. i karakterizira ga ugodna svježina, korektni alkoholi od 12 posto te speciian okus. Pije se rashlaen na 10 Celzijevih stupnjeva uz jela s roštilja, isto ili s malo mineralne vode. (sm)

DESERT

Pita od bijele okolade U restoranu “Barok” ovih su dana meu popularnijim slasticama razne slatke pite. Iako su pite vrlo este i na našim stolovima, osim uobiajene pite od jabuke, Dragutin Karl Novak sprema pite po nešto drugaijoj recepturi

Sastojci: - 250 g bijele okolade

i od cijele palete razliitih okusa i namirnica kojima je doista teško odoljeti. Za nas je ovaj tjedan pripremio pitu od bijele okolade na koju smo se odmah “navukli” i jedva je ekamo i sami spremati kod kue.

Priprema

Od maslaca i mljevenih keksa napraviti koru pite. - 1 l slatkog vrhnja Bijelu okoladu ugrijati sa - 50 g Gustina slatkim vrhnjem, umiješati - 200 g Petit Beure keksa gustin. Ulijati na koru u kalup i ohladiti. Servirati - 125 g maslaca sa šlagom.


25. svibnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROGNOZA VREMENA za sljedeih 7 dana

Sljedeih dana nestabilno

VREMENSKA SLIKA: Na kraju prošlog burnog meteorološkog tjedna, vikend je donio stabilizaciju i povratak proljetnog ugoaja, uz obilje sunca i topline. Subota je u cijeloj zemlji bila sunana uz najviše dnevne temperature od 20 do 23°C, dok je najtopliji bio Daruvar s 24°C. Sunana nedjelja je donijela još više temperature zraka. S poetkom ovog tjedna vrijeme se opet promijenilo… Ciklona Štef proteklih nekoliko dana ima dominantan utjecaj na vrijeme u našim krajevima, ali su kišne oborine bile neravnomjerno rasporeene. Na Jadranu je vrlo kišovito bilo na splitskom podruju. Obilnija kiša pala je tijekom utorka i

na istoku Slavonije, gdje je bilo i izraženijih pljuskova. Na postaji Osijek Retfala palo je 44 mm kiše. Dosta kiše je bilo i u sjevernim krajevima unutrašnjosti. Varaždin je dobio 24 mm, Koprivnica oko 20 mm, Križevci 18 mm, Bjelovar 17 mm. Tijekom srijede ponegdje je bilo i jaeg nevremena, osobito u Varaždinskoj županiji. Utjecaj ove ciklone malo e slabiti, ali i sljedeih dana bit e lokalnih pljuskova, osobito popodne. Bit e i sunca. Koliina kiše bit e vrlo nejednolika jer e oborine biti pljuskovitog karaktera što znai da negdje može s pljuskom pasti puno, a u susjednom mjestu malo ili nimalo kiše.

VREMENSKA PROGNOZA: U petak bi možda ak moglo proi i bez kiše. Neemo ništa obeavati, ali dan bi mogao biti djelomino sunan i ugodno topao. Puhat e povremeno umjeren sjeveroistoni vjetar. Postoji šansa za popodnevni pljusak, ali nee ih biti u svim mjestima. Popodnevna temperatura malo e pasti u odnosu na etvrtak. U subotu i nedjelju mogu je utjecaj nove ciklone s kojom bi opet postojala mogunost kiše ili pljuskova. Sve u svemu, prilino nestabilno i

Vremenska prognoza i razbibriga 55 nepouzdano vrijeme. Teško je u sljedeih tjedan dana jamiti ijedan suhi dan, a da ne govorimo o više dana u komadu. Nemojte raunati na duže stabilno razdoblje. Ipak, temperatura e biti relativno ugodna, nema veih zahlaenja na vidiku. Uglavnom e se raditi o onom poznatom tipu vremena kad je jutro mirno, prijepodne djelomino sunano i sve toplije, a onda ta toplina sredinom dana i popodne povea sparinu i donese lokalne popodnevne ili veernje pljuskove koji ponegdje mogu biti praeni i grmljavinom. Poetkom sljedeeg tjedna još uvijek nestabilno uz najveu mogunost za kišu i pljuskove tijekom ponedjeljka kad e biti i malo svježije. Od utorka više sunca i sve toplije, ali rijetki pljuskovi još su mogui. Najvea šansa za suho vrijeme je oko srijede. Uglavnom, ostaje nam proljetno promjenjivo, ali u cijeloj toj prii i relativno toplo vrijeme. Nema na vidiku veih zahlaenja, ali što se tie opsežnih poljoprovrednih ili graevinskih radova za koje bi vam trebalo duže suho vrijeme, radije se još malo suzdržite jer zasad nema trajne stabilizacije. Za precizniju vremensku prognozu slobodno nas nazovite na telefonski broj 060-555-555 uz cijenu poziva od 3,49 KN/min.iz iksnih te 4,78 KN/min. iz mobilnih mreža. (prognozu izradila udruga Crometeo 24.5.)

METEOROLOŠKI KALENDAR 25. svibnja 1781. god. pao snijeg u Gorskom kotaru 28. svibnja 1868. god. u Zagrebu izmjereno 34,3°C 29. svibnja 1879. god. zbog obilnih kiša povodanj rijeke Drave u Osijeku

HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.) U iduim danima imat ete potrebu za inmnošu i rado ete se povlai u svoja eri kuna zida. Oni u vezama vrijeme e tu provodi s voljenom osobom i nikom nee dopus da se miješa u njihov zajedniki život. Samci e manje izlazi. Doi e do manjih trzavica, ali više zbog toga što vi vjerujete u uspjeh, dok su neki drugi kolege oko vas sumnjiavi. Morat ete ih razuvjerava. Ako budu naporni, puste ih i radite svoje. Vi znate da ste na dobrom putu.

BIK (21.4.-20.5.) Malo ete se ulijeniti i prepustiti dogaajima bez da intervenirate. Ponekad ete imati osjeaj da vas nosi voda, a nee uvijek bi onako kako vi želite. Stoga se probudite, vaš ljubavni život je dobar, ali treba malo više vašeg angažmana Svjesni da ste sad nešto posgli dopust ete si odreeni luksuz. Možda e vam netko prigovori, ali imate pravo napla svoje zasluge, pa i potroši ono što ste stekli. Ukoliko budete imali mjeru, sve je pod kontrolom.

BLIZANCI (21.5.-21.6.) Kako tjedan bude odmicao, vi ete sve više i više blista. Imat ete mnogo udvaraa, a ponekad ete bi u iskušenju da sjedite na dvije stolice. Oni u stabilnim vezama istinski e uživati u društvu voljene osobe. Cijeli ovaj tjedan posao e vam uglavnom bi u drugom planu. Zanimat e vas ljubav i tajne. Više puta vidjet ete ono što drugi ne vide i me ete se baviti sa žarom. Posao ete odraiva bez mnogo razmišljanja. Uglavnom sve tee uredno.

RAK (22.6.-22.7.) Potreba za toplinom, nježnošu i ljubavlju nee vas napušta. Neki e bi u iskušenju da li otkri sve karte, a drugi e to uini zbog spomenute potrebe. Oni u duljim vezama ojaat e kroz nova iskustva i posta još bliskiji. Ni za što na svijetu ne bi se prodali. Zanemarit ete nemoralne ponude i usredotoi se na ono što ste posgli. Zakljuit ete da je to sasvim dovoljno i da na m temeljima možete kvalitetno svoj posao gradi dalje. Ideje su vam dobre.

LAV (23.7.-23.8.) Oni koji još traže srodnu dušu povezat e se sa širim krugom ljudi i preko njih uspostavljati nove kontakte. Bit e otvoreni, zabavni, spremni na šalu, pa stoga i privlani. Oni u vezama nee zanemarivati svoju društvenost. Ako vam ponude bolji posao ili projekt koji bi vas mogao promovira na višu poziciju, nemojte to uze kao zdravo za gotovo. Raunajte da vi trebate opravda ono povjerenje koje vam se ukazuje. Takoer pokažite zahvalnost.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Najbolje ete se osjea ako težište u svojoj vezi postavite na intelektualnu stranu odnosa. Ona emovna i dalje e bi pomalo zakoena jer se obje strane nee lako otvara, a svaka sitnica za vas e postaja prepreka. Priekajte. Nude vam se nove opcije. Niste sigurni što izabra, jer su mogunos velike. Što god uzeli, nekamo e vas doves jer imate dobru dugoronu potporu planeta. Vodite se za svojim kriterijima i sjete se svojih ciljeva u poslu.

VIC tjedna

Golubovi Pita uiteljica Ivicu: - Koje vrste ptica su golubovi? - To su ptice serice.

VAGA (24.9.-23.10.) Zastupat ete diplomatski stav i mudrim pristupom osvaja neije srce. To e se pokaza kao dobitna kombinacija. Mnogi e uvrs svoj odnos, a razumijevanje s voljenom osobom bit e vee. Bit ete vrlo zadovoljni. Postaje sve jasnije da možete mnogo naui. Oni koji to žele, napredovat e. Uenici i studen mogu takoer oekiva vrlo uspješan tjedan. Pred mnogima se otvara put koji su dugo ekali. Male prepreke bit e prolaznog karaktera.

ŠKORPION (24.10.-22.11.) Pria o zavoenju bit e vam prva na pameti. Neete lako odustajati da uzbudite osobu do koje vam je stalo. Služit ete se svim tehnikama i sredstvima. Uglavnom ete uspijevati. Pazite samo da se ne umorite od silnih pokušaja. Kako tjedan bude prolazio, vama e postajati raditi sve lakše i lakše. Shvatit ete da i vi sad možete više utjecati na stvari i ponešto imati pod kontrolom. To e vam izmamiti osmijeh na lice, a vaše e samopouzdanje porasti. Razvijate se.

STRIJELAC (23.11.-21.12.) Tokom ovog tjedna uvidjet ete da ne možete zanemariva partnera jer on (ona) to jednostavno ne prihvaa. Vaš nonšalantni stav samo je bijeg od trenutane praznine u vezi. Pokušajte se fokusira na ono što je dobro izmeu vas dvoje, pa e bi lakše. Kako tjedan bude odmicao, vi ete sve manje moi utjeca na stvari. Ako vam se ini da gubite oslonac, ne brinite, jer dugorono ne stojite loše. Potrebno je više suradnje s drugima koji sad vode glavnu rije.

JARAC (22.12.-20.1.) Prolazna osjetljivost voljene osobe bit e povezana s vanjskim utjecajima. Vi ete joj pružiti toliko potreban oslonac, a to e u konanici samo uvrstiti vašu vezu. Oni koji su još sami mogli bi biti neije rame za plakanje. Tako e sve poeti. Ovih dana dobivat ete nove zadatke koji e vas poticati još više. Nee vam biti teško raditi jer vi to volite, pa ak i ako treba nekog zamijeniti. Zaposleni uslužnim djelatnostima bit e po veim pritiskom, ali e se s njim dobro nositi.

VODENJAK (21.1.-19.2.) Imat ete priliku pokaza svu svoju društvenost i smisao za zabave. Mnogi e eše izlazi ili boravi s ljudima. Neki e se i zaljubi. Privatni život e se razvija lijepo i na vaše zadovoljstvo. Nee bi prepreka, bit e dobrih prilika. Kako tjedan bude odmicao, vas e sve više zanima specinos u poslu. Tražit ete nešto nesvakidašnje ili barem kreavno. Suradnike ete zbunjiva, ali i ugodno iznenaivati novim rješenjima koja sigurno nee bi dosadna.

RIBE (20.2.-20.3.) Na dnevni red izlazi sve ono što ste dugo vremena gurali pod tepih. Kod nekih su to odreeni problemi povezani s obitelji ili domom, a koje ete sad mora rješava. Ovaj angažman malo e vas udalji od ljubavi koja takoer nije sjajna. Mnogi bi najradije pobjegli jer nee bi sigurni kako djelova. Ipak, morat ete mirno sagleda situaciju i reagira po potrebi. Sve se može riješi ako završite ono što ste ve trebali i otvorite novo poglavlje.


MEIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ

EUROPSKO GIMNASTIKO PRVENSTVO

50 GODINA RUKOMETA U PRELOGU

Jednoglasna podrška Šukeru

Filip Ude nije uspio ui u finale

Promovirana knjiga Ljubomira Kolareka

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Pak na kaj smo došli mi Meimorci, ve se niti sabornikaj ne verje!?

A

k se obrnete okoli sebe bodete videli gda so vseposot okoli nas Dnevi vina vu našoj županiji Zrinski. Nekaj si gruntam gda je grozdje raslo prinas, na tomo falako zemlje med dvemi vodami uda predi nek je Mikloš Zrinski došel k nam za gazdo. Brzas je tak moralo biti, jerbo gda je nej ne bi se Zrinski tak cukali za of naš kraj. Najbrž so grozdje poeli saditi prvi Meimorci, šteri so se dotepli vu of naš kraj, negdi tam vu stoletjo sedmom. I ovo letošje UrbanovobodemomiMeimorci prefeštali onak kak se šika. Pred nami je izložba vsega kaj se nuca vu goricaj i v pelnicaj, gde drugdi nek vu Štrigovi, a skupa z tem se morejo sprobavati vsa nejbolša vina štera rastejo vu brežnomo krajo (ili kak bi „kukurikai“ rekli: po brešajkaj i grabaj) naše Županije ponosne. Minulo soboto pak smo meli, verjem gda to vsi

dobro znate, otprte pelnice vsih naših vinarov. Tam je bilo vse kaj ste nucali: dobrote i finote na stolo, fino vineko vu lagvima, a bandisti i tamburaši na dvoro. Morem vam rei gda sam bil jerbo to brez mene nebre minuti. Ali to vam je još nej vse, bila je i moja soseda Barika , štera je do ve ne hodala. Ne bodete veruvali, ali neje se dala vum z pelnice. A neje se šparala. Sprobala je vse kaj joj je bilo pre roki i zebrala si je nejbolšega. Pogunuli ste, zebrala si je mene jerbo vam je poznato gda je vu vino istina. Nejsam mogel pobei. No, nejsam se niti preve fkrej vlekel. Dok je sprobala vina z vsih lagvov dobila je kuraža tak gda smo se , na vse zadje, ipak sparili. A gledali smo se prek blanjki i zalukavali rez šeleporke ve hajdig dugo. I unda bode meni neši rekel gda nejbolše meimorsko vineko ne pari

ljude. Ak ne verjete meni pitajte mojo prvo sosedo Bariko. ak je bilo i reeno, hadezeovci so si zebrali novoga precednika. Od šest kandidatov, šteri so šteli biti precedniki, zebrani je Tomek Karamarko. Nej znati što je bole zadovolen z novim precednikom, hadezeovci ili pak „kukurikai“? Vsi ga jako falijo. A i naši Meimorci so zadovoljni, kaj znai gda so i oni glasali za Tomeka, a i naš vodei hadezeovac, Darkec Horvatov, je zebrani vu Precedništvo stranjke, kaj je Vladeko Ivkovio nigdar nej uspelo. Je to jako lejpo gda so vsi zadovolni! inuli tjeden je minula norijada maturantov. Nekak mi se vidlo gda so maturanti, a tu mislim i na maturantice, pili uda meje nek negda. Mortik je to zbogradi toga kaj ga nej penez ili pak so se skrivali pred

K

M

menom ili pak je to meni sam tak zgledalo? Nebrem nikak razmeti te mlade, emo se itak oni tak veselijo? im zbavijo maturu bodo se našli na burzi. Ak pak se ipak uspejo nekak zapisati na faks unda jiv burza aka rez štiri – pet let dok ga završijo. No, mortik posle faksa ne bodo završili na burzi ak bodo meli sreo ili pak strica kaj bodo mogli delati za 1.600 kuni na mesec. Neje ni to tak hudo kaj posle 16 – 17 let hodanja vu školo moreš delati za te drobne peneze. Kak veli minister Mrši: bole nekaj nego nikaj! ak zgledi karte so poele iti Zorana Zokija Vidovia. Nejpredi je postal prvi zamjenik akoskoga gradonaelnika, a par dni posle so ga zebrali za prvoga „seljaka“ na falako zemle med dvemi vodami, oem rei, precednika županiskoga

K

Haesesa. Brzas se gospon Zoki razme vu politiko, a i zna svojega posla, gda ga ljudi zberejo navek im ga najdejo na izbornomo listeko. Nekaj si gruntam, ak ga ve karta ide mogel bi zaigrati i loto. Što zna? minulo soboto ste na glavnomo akoskomo placo mogli kupuvati vse Hrvaško, oem rei, naše. Ono nejvredneše kaj imamo mi Meimorci smo mi Meimorci. Mi imamo pravo pamet i vredne, oem rei, zlatne roke i vse ono kaj napravimo je dobro, ino i vredno. Nekaj si gruntam zakaj to, kuliko vredimo mi Meimorci (i vse ono kaj mi napravimo) uda predi zazvedijo vsi drugi, a na zadje mi. A kaj moremo ak nam je takši horoskop. irektor Meimorja, Bojan Benik, je malo globleše pogledal vu kupico (ali ne v pra-

V

D

zno) pak je potlik podral 23 stupeke polek ceste. I to z autom. Brzas je trdo spal, a još trdeše je držal kormana ak se mogel tak ravno pelati i kaj mo je niti jeden stupek nej zbegel. Kaj vi mislite, je to gospon mogel naprajti brez treninga? ospon Mario Mohari je na sodo, kak goranski naelnik, a nej kak sabornik, ve hajdigpot rekel gda je nej nikaj kriv, ali mo soci ne verjejo. Ve vidite, gospon Mario je vse lejpo sprepovedal kak je delal, kuliko je i komo penez daval pod stolom, donesel je viziperte gda i vsi drugi tak delajo, ali vse mo je to nej pomoglo. Morete si misliti kak je teško jednomo politiaro gda mo niši ne verje? Ali ako soci ne verjejo jednomo opinskomo naelniko i saborniko, pak kam smo to došli, ljudi moji?

G

URBANOVO je fantastina promocija Meimurja i naših vinara! I dok smo još prošlu godinu na pitanje hoe li posjetiti Urbanovo od naših sugovornika dobili i koji upitan pogled uz protupitanje – a kaj je to?, ove godine situacija se drastino promijenila. Ne samo da je danas ve teško nai Meimurca koji za

Urbanovo nije barem uo, ako ve nije posjetio koji od vinskih podruma, ve je zaista teško pronai osobu koja ne cijeni meimurska vina i vinare i ne svrstava ih u sam hrvatski vrh. U Meimurju je, osim toga, vrlo oita i promjena u kulturi pijenja

Željko Janec, Strelec – Urbanovo je dobar potez za Meimurje i cijelu Hrvatsku. Dobro je udruživanje s ostalim vinarima, ove godine s istarskim, povezivanje i razmjena iskustava je jako bitna. Druga se vina ne mogu usporeivati s meimurskim, u zadnjih deset godina je kvaliteta znatno porasla.

Zlatko Korbelj - Zujo, akovec – Ve sam bio u obilasku podruma, ii u i ovaj vikend. Pijem iskljuivo meimurska vina, a Urbanovo je fantastina ideja, samo nedostaje još jedna velika završna priredba u akovcu. Kultura pijenja vina jako se promijenila u Meimurju, nedostaje samo još malo marketinga.

Robert Varošanec, akovec – Posjetio sam Urbanovo, i mislim da je ova manifestacija odlina reklama za vina, Meimurje, ali i cijelu Hrvatsku. Meimurska su vina, po meni, najkvalitetnija u cijeloj zemlji. Vidim da se mijenja i percepcija o našim vinima, ja recimo imam sortu i proizvoaa koje preferiram, kvaliteta mi je bitna.

vina, jer više nije svejedno kakav ete “laktosuka” natoiti u ašu, ve se o kvaliteti i sorti vina razmišlja pomno i unaprijed, što su potvrdili i naši ovotjedni sugovornici. (bš)

Zdravko Jani, akovec – Urbanovo je jako lijepa manifestacija, gornje Meimurje je svakako turistiki atraktivno, pa je šteta da se i eše ne promovira. Meimurska su vina vrhunska, a vidim i da se napušta praksa ispijanja gemišta te da se sve više konzumira kvalitetno buteljirano vino.

Maja Kos, ehovec – Jako mi se svia ovakva promocija našega kraja, za Meimurje se treba uti i po lijepim stvarima, a na naše vinograde možemo biti ponosni. Naša vina ne samo da mogu konkurirati drugima, ve su po meni i najbolja. Vidim da su se i mladi preorijentirali s piva na vino.

Mario Gregurina, Mala Subotica – Ovaj nain promocije je dobar, i marketing je dobro odraen, pa je Urbanovo sad ve poznata i priznata manifestacija. Meimurska su vina zaista kvalitetna, ali još se premalo uje za njih, pa je Urbanovo i te kako potrebno. Kultura pijenja vina svakako se promijenila, danas više pazimo na kvalitetu nego je to prije bio sluaj. (foto: Zlatko Vrzan)

mi prodiremo dublje

Međimurske novine 872  
Međimurske novine 872  

Međimurske novine 872

Advertisement