Page 1

www.mnovine.hr Godina XVI.

Broj 846.

Cijena 7 kuna

^akovec, UTORAK, 22. studenoga 2011.

U ŠUMI STRANAKA i koalicija birači će teško naći svoje

str. 2-3

Čak 31 izborna lista u lovu za naklonost birača Zapečaćen stroj, vlasnik prijavljen državnom odvjetništvu

Ponosni smo što je Povratak 87.000 Vukovar branilo i 58 hrastova lužnjaka u međimurskih policajaca međimurske šume

str. 13

ŠUMARIJA ČAKOVEC svaku godinu pošumi 30-ak hektara

str. 6-7

KOLONA SJEĆANJA na Grad heroj i u Čakovcu

str. 12

GLAVNI INSPEKTORAT reagirao

ČAKOVEC PONOVNO aktualizirao gradnju nove vijećnice s privatnim sektorom

str. 8

Zemljište i doprinos u zamjenu za prostor www.mnovine.hr

SVAKI DAN SVJEŽE VIJESTI

www.facebook.com/mnovine

RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822

media str. 15


2

Aktualno

UREDNIKI osvrt

2011.

IZ TJEDNA u tjedan

Iako su favoriti poznati, ak 31 lista na glasakom listiu III. izborne jedinice Prema zadnjim podacima Državnoga izbornog povjerenstva (DIP), na izbore izlazi, kad se zbroje sve izborne jedinice, 314 izbornih lista, od kojih je 285 stranakih i 29 neovisnih. Na ovim izborima kandidata za Sabor je znatno više nego na prethodnima, 2007. godine. Na glasakim listiima bit e 4382 kandidata, a 2007. godine bilo ih je 3585 na 323 liste. Meutim, nema rekorda, jer se na izborima 2003. natjecalo ak 5105 kandidata na 359 kandidacijskih lista. Meu kandidatima na ovim izborima opet pretežu muškarci, njih je 2885, a žena 1527. Oko 65 posto je muškaraca, što je ipak manje za 5 posto nego prije etiri godine. U šumi lista naše III. izborne jedinice birai e se trebati zaista snai i pronai “prave brojeve“, jer je prijavljen rekordan broj od ak 31 liste (na prošlim izborima bilo ih je 25). Iako možda to naizgled izgleda jednostavno i banalno, s obzirom na iskustva s birakih mjesta, mnogim biraima to zaista predstavlja problem. U ovom sluaju to bi ponajviše moglo vrijediti za velikoga izbornog avorita, Kukuriku koaliciju, kojeg inae pod tim nazivom na listi uope nema. Na izbornom listiu bit e etiri stranke: SDP, IDS, HNS i HSU, dok se naziv koji koriste u predizbornoj kampanji službeno na izbornom listiu ne može koristiti. Ostaje za vidjeti kako e sada tei kampanja ove etiri stranke, jer sada birae moraju uvjeriti da zaokružuju na listi njih, a ne Kukuriku koaliciju. Kao što govore sva istraživanja javnog mijenja, borba za naklonost biraa vodi se izmeu dvije opcije: Kukuriku koalicije, koju ini koalicija stranaka: SDP, IDS, HNS i HSU, i pod tim nazivom izlazi u svim izbornim jedinicama, a u našoj izbornoj jedinici pod brojem 26. S druge strane, do sada vladajui HDZ dobio je znatno “višu poziciju“, i u III. izbornoj jedinici na glasakom

Piše: Dejan Zrna urednik@mnovine.hr

listiu ima broj 11. Izmeu te dvije opcije podijelit e se, po svemu sudei, ako budu ankete tone, ak 12 - 13 saborskih mandata, s time da su predvianja da e taj omjer biti “debelo“ na strani Kukuriku koalicije, a rezultat bi mogao glasiti 9:3 ili ak 10:2. Slobodna su ostala jedno ili dva mjesta, ako e se tako nešto uope dogoditi, jer s obzirom na veliki broj lista mogue je dodatno “raslojavanje“ glasova, a tu je D’Hondtova metoda neumoljiva u korist one liste koja dobije premoni broj glasova. Na žalost, više stranaka kojima je pala popularnost, posebice to vrijedi za HSLS, HSS i HDSS, nije uvidjelo nužnost snažnog i velikog okupljanja u jednu jedinstvenu treu listu. Da je došlo do stvaranja bilo kakvoga znaajnijeg “treeg puta” više stranaka, mogli bi se barem neemu nadati. Ovako su se na to mjesto “pogurnuli“ populisti Laburisti, koji e pokušati biti ispred svih drugih “malih“ i dobiti taj preostali mandat ili dva. Na žalost, na politikoj sceni nema snažnoga treeg bloka stranaka centralistike ili desne orijentacije, ali pojavio se veliki broj razliitih malih opcija koje su preoptimistino uvjerene da mogu igrati ulogu na politikoj sceni, iako zapravo samo stvaraju zbrku u politikom prostoru i, s obzirom na izborni sustav koji se primjenjuje, pogoduju izbornom pobjedniku.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

22. studenoga 2011.

PARLAMENTARNI IZBORI

ŠTO E PREVAGNUTI kod zaokruživanja vlastitih favorita na predstojeim izborima u III. izb

Najjae stranke bez previše novih imena, Juri uzeo na listu ak dva meimurska psihijatra PIŠE: BOŽENA MALEKOCI - OLETI Što bi stranke dale da u kristalnoj kugli izbornog dana mogu pogledati kako e odluivati birai? Zanima li birae uope kao Zorana Milanovia i Jadranku Kosor ishod borbe titana u III. izbornoj jedinici Radimira aia i Tomislava Karamarka ili e birae više zanimati lokalne znaajne politike figure na listi? Koliko bi Meimuraca temeljem izborne matematike moglo ui u Sabor? Smatramo li kao birai da je važno pozicionirati što više svojih na liste u našoj izbornoj jedinci ili glasujemo i za druge voeni nekim svojim unutarnjim glasom? Tko bi mogao biti onaj koji e donijeti toliko željene i potrebne promjene? Je li to HDZ koji se kaje i tvrdi “greške su nas nauile“ ili SDP i partneri koji obeavaju da su oni sposobni za promjene?

etiri do pet meimurskih zastupnika iz svih stranaka Meimurje može na temelju dosadašnjih iskustava raunati najviše na etiri do pet zastupnika iz naše županije. Pet zastupnika imali smo iz naše županije u ovom sazivu polovice mandata, kada je Vladimir Ivkovi svoj mandat prepustio kolegi iz Varaždinske županije. Uz njega iz Meimurja meu

zastupnicima su bile Dragica Zgre- to je bio test (ne)odgovornosti njiho- tanje je koliko se njih nakon tako bec i Nadica Jelaš iz SDP-a, Sunana vih politiara, koju su sa zadrškom ormiranih listi uvrijedilo i razljutiGlavak iz HDZ-a i Dragutin Lesar, kaznili micanjem Gorana Habuša s lo, premda sada zbog mira u stranci koji je ušao u Sabor kao zastupnik liste, ali i pobune u HDZ-ovom redo- šute i drže figu u džepu. HNS-a, pa napuštanjem te stran- vima upravo zbog niskog pozicioniDakle, ako je Kosorica jako ke iz nezavisnog nakon osnivanja ranja lokalnih uglednih politiara na razljutila svoju izbornu bazu ovanove stranke vlastitom transor- listi Kezelja u Varaždinskoj županiji. kvim ormiranjem liste, može se macijom postao zastupnik novo- Malo tko je oekivao ak dva Koso- dogoditi da u najgoroj varijanti ni osnovane parlamentarne stranke riina ministra na prvim mjestima Sunana Glavak ne proe u Sabor i Hrvatski laburisti. u ovoj izbornoj jedinici, Karamarka da se otvore mjesta za prolaz nekih Kad ve pokušavamo pogoditi i Miloševia. Budui da oni veze s drugih kandidata. Da Lesar ne ue kako e se ponašati birai, postav- ovom izbornom bazom nemaju, to ponovno u Sabor, bilo bi vee iznelja se pitanje hoe li Radimiru ai- bi moglo ozbiljno poljuljati izborni naenje, ali takoer da uu ak dva u gledati kroz prste zbog nesree rezultat te liste. Stranke najprije s njegove liste. u Maarskoj i ne glede na to davati mogu raunati na glasove svojih Dva meimurska Kukuriku koaliciji glasove kao da lanova i simpatizera, a potom se to aiu nije dogodilo? ost alih biraa. psihijatra na listi Ljube Ako se stvari raspletu na taj PiJuria nain, Mario Mohari bit e novi Tko je od meiLjubo Juri, nositelj izborne zastupnik u Saboru, a Draguliste SDP-a na prošlim izborima, murskih politiara najbliže tin Glavina, premda zadnji a sada Bloka zajedno, takoer saborskom mandatu? Iz Kukuriku na listi, ušao bi u Sabor nema nikog visokopozicikoalicije prema anketama ne bi trebalo na aievo mjesto oniranog iz Meimurske biti problema za Nadicu Jelaš i Marija Mokoje on prazni ulažupanije na prva tri skom u izvršnu haria. Dragutin Glavina ima sporazum da se mjesta. Kako e mu to vlast. To bi ve bila mijenja s aiem u sluaju pobjede njihovog honorirati birai na tri meimurska tabora. To su ve tri mjesta. Iz tabora HDZ-a treizborima, vidjet e se. zastupnika. bala bi proi Sunana Glavak, koja je trea na listi Podržala su ga dva Što e biti s meimurska psihijasvoje stranke. Kod Laburista bi Dragutin Lesar HDZ-om u III. iztra, Andreja Bogdan i bornojjedinci?Tko trebao biti siguran, a optimistian je i drugi na listi, Živko Miševi, na sreje mogao vjerovati Rajko Bulat, iako je teško vjerovati da e dobiti dini liste. Da okrenemo da e ova izborna dva mjesta. Što se tie ostalih stranaka, jedino malo na šalu, situacija u jedinica biti lakmus nositelj HDSS-a Ivan Martan, ako proe kojoj je Hrvatska zaista papir i test ovih izbora treba jednoga uglednog i stranka prag, ulazi, dok na ostalim što se tie vjerodostojsposobnog ekonomista i dolistama meimurski (ne)stranaki nosti stranaka. S jedne bre psihijatre za ovo ludilo koje predstavnici i nemaju baš strane, za Kukuriku koaliciju nas je zadesilo.

previše izgleda.

Lijekovi samo ako ih propišu lijenici! Anketa “Pod vurom”

Hrvatska se ubraja u zemlje s velikom potrošnjom antibiotika, a ona osobito raste u ovo doba godine kada se viroze,

gripe i virusne inekcije lijee antibioticima koji na njih uope ne djeluju. Ovih dana iz medicinskih krugova stižu i vijesti

o novoj superbakteriji otpornoj na 50 posto antibiotika, koja se rapidno širi Europom i predstavlja novu zdravstve-

Radi Prokovi, akovec – Pijem lijekove za tlak, koje mi je propisao lijenik. Ostalo ništa, ni za glavobolju. Ja vam trošim med svakodnevno, ujutro i na veer, pa mi lijekovi ni ne trebaju. Na superbakteriju se ne obazirem, cijepim se redovito protiv gripe, treba se samo malo paziti, to je sve.

superbakteriju gledaju kao na još jedan armaceutski pokušaj manipulacije. (bš)

Ljubica Pajtak, akovec – Lijekove koristim, ali samo one koje mi doktori propišu. Tu jako pazim i pijem samo ono što lijenici smatraju da moram zbog tlaka i masnoa, a antibiotike nisam pila ve godinu - dvije. Za superbakteriju sam ula – sve je danas mogue, i da je istina, ali i da je samo propaganda da bismo kupovali još više lijekova.

Dalibor Striškovi, akovec – Lijekovima uope ne pribjegavam, ne trošim ih, ak ni antibiotike, jer imam nekakvu preosjetljivost na njih, a lijenici ih propisuju i za obinu prehladu. Mislim da je superbakterija nešto umjetno proizvedeno, svake godine se diže ama oko tih gripa, pa nikad ne bude baš tako kako nas plaše.

Krunoslav Peri, akovec – Ne koristim apsolutno nikakve lijekove, ne uzmem ni kad me boli zub, ‘magadim’. Eventualno ako mi ih lijenici propišu, ali ja nisam bio bolestan 15 godina. Lani sam obolio od gripe, odležao sam etiri dana i sve sam riješio bez lijekova. Što se tie te superbakterije, ne znam što bih rekao, puno puta su se te bolesti pokazale samo kao obina patka.

nu prijetnju. Naši sugraani, ipak, rijetko lijekove uzimaju na vlastitu ruku, uglavnom se drže lijenikih preporuka, a na

Dean Pani, Šenkovec – Ništa ne trošim, u ljekarne ni ne ulazim, zdrav sam k’o dren! Superbakterija je, po mome mišljenju, samo armaceutski marketing, isto kao ptija gripa, svinjska gripa i sve one poslije njih, sve je to izmišljeno.

Mihael Žganec, Sivica – Antibiotike ne koristim, od lijekova eventualno tablete protiv bolova, nevezano za lijekove koji mi doktori propišu. Za superbakteriju iskreno još nisam uo, ali može biti da nam sad i to žele prodati kao što su nam prodavali ptiju gripu, samo zbog lijekova. (oto: Zlatko Vrzan)


22. studenoga 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PARLAMENTARNI IZBORI bornoj jedinici Seljaci su samo jednom imali svog predstavnika u Saboru, bio je to prof. Petar Novaki, sadašnji predsjednik Skupštine, ali on meu širim slojevima nikada nije dosegao popularnost HSS-ovca Marijana Vukšia, koji je u dva mandata bio zamjenik župana. Bolje bi to uspjelo novom adutu, akovekom Zoranu Vidoviu, ali rejting stranke ne nudi previše. Ivan Martan sa svojim HDSS-om može pokušati zauzeti mjesto poljuljanog HSS-a. U vrijeme najvee popularnosti HSLS je imao ne samo prvoga dugovjenog meimurskog saborskog zastupnika i jedinoga našeg potpredsjednika Sabora Boltu Jalšovca, te još jednog zastupnika, Željka Pavlica. Do naglog pada stranke došlo je nakon odlaska tadašnjeg predsjednika Dražena Budiše iz Raanove vlade, nakon ega je stranka gubila lutajui od desna na lijevo i natrag. Može li Darinko Kosor revitalizirati HSLS s Dragutinom Kranjecom, naelnikom Varaždinskih Toplica, na elu u ovoj izbornoj jedinici. Uspiju li osvojiti barem jedan mandat, na polovici saborskog mandata Kranjeca bi trebao zamijeniti naš Josip Grivec. I tu negdje završava “podjela mandata“, ukoliko e HSS, HDSS, HSLS, Blok zajedno uope stii do bilo kojega saborskog mandata. Ostaju još oni koji e takoer uzeti posto, dva ili tri, ali teško da e doi do presudnih 5%. Željku Pavlicu, elniku MDS-a i bivšem saborskom zastupniku, koji je pokušao u Meimurju airmirati politiku stranku regionalnog karaktera, nedostaje energinost i liderskih osobina koje imaju predsjednici drugih regionalnih stranaka. On je za politiku naprosto premlak. Bolje je funkcionirao kad je bio lan drugih stranaka, tada ta njegova osobina nije tako dolazila do izražaja.

“Desnije“ stranke bez prave artikulacije u našem kraju Jedan dio meimurskih biraa, pa i graana, ima potrebu za demokršanskom opcijom, ali je nikako ne uspijeva jasno artikulirati. Demokršani su u Meimurju najbolji rezultat poluili odmah nakon prvih izbora. Meutim, kasnije su razjedinili. Uz to, nedostatak prepoznatljivog vodstva, nastupi pod razliitim imenima uinili su svoje. Ovaj put podršku biraa traže listom po imenu HRAST. Uglavnom im nedostaje ustrajnosti u politici, zbog ega su redovito do sada ostajali ispod izbornog praga. Pravaške opcije ovdje takoer imaju slabu politiku prou, ali Goranu Rohaeku iz Hrvatske iste stranke prava te ustrajnosti ne nedostaje. Nositelj je liste HSP-a u Meimurskoj županiji, a udružio se s Ružom Tomaši i njezinim HSPom dr. Ante Starevi. Goran Rohaek potpuno se razlikuje od svih s politike scene u Meimurju i po tome je prepoznatljiv. Njemu su se dogaali ozbiljni gafovi - govorio je o materiji koju nije dovoljno poznavao, iznosio stavove iz ropotarnice prošlosti pomiješane s idejama koje su pogaale u srž problema ovoga društva. Ako mu uspije da jednog dana razlui bitno od nebitnog, ima nade i za njega.

2011.

Aktualno

3

AK 31 IZBORNA LISTA u lovu za naklonost biraa u našoj (III.) izbornoj jedinici

U šumi stranaka i koalicija na izbornom listiu birai e teško nai svoje PIŠE: BOŽENA MALEKOCI - OLETI FOTO: ZLATKO VRZAN ak 31 izborna lista u lovu je za naklonost biraa u našoj III. izbornoj jedinici. Imena nekih izazivaju kontroverze šale li se to oni s nama ili izbore koriste za vlastitu

Pozicije stranaka, koalicija i nezavisnih lista u III. izbornoj jedinici 1. Abeceda demokracije – ABECEDA, nositelj liste: Branko Ozimec 2. Agenda mladih demokrata - AMD Hrvatska stranka mladih - HSM, nositelj liste: Miroslav Rajh 3. Akcija mladih - AM, nositelj liste: Vojmir Saboli 4. Akcija socijaldemokrata hrvatske - ASH Stranka umirovljenika Hrvatske -Blok umirovljenici zajedno - SUH, Splitska stranka umirovljenika - SSU, nositelj liste: Zlatko Klari, prof. 5. Akcija za bolju Hrvatsku - ABH Jedino Hrvatska - pokret za Hrvatsku - jedino Hrvatska, nositelj liste: mr. sc. Željko Sai 6. Autohtona - hrvatska seljaka stranka - A-HSS Savez za promjene - SP nositelj liste: Ivan Pernar 7. Autohtona - hrvatska stranka prava A-HSP nositelj liste: Rudolf Forko 8. Blok umirovljenici zajedno - BUZ, Primorsko - goranski savez - PGS Hrvatska radnika stranka - HRS, nositelj liste: prof. dr. sc. Ljubo Juri 9. Demokratska stranka žena - DSŽ, nositeljica liste: Marija Jelini 10. Hrvatska demokratska seljaka stranka - HDSS, nositelj liste: Ivan Martan 11. Hrvatska demokratska zajednica HDZ, nositeljica liste: Jadranka Kosor 12. Hrvatska europska stranka - HES, nositeljica liste: Naja Šebalj 13. Hrvatska kršanska demokratska unija - HKDU, nositelj liste: Božo Rendi 14. Hrvatska seljaka stranka - HSS, nositelj liste: dr. sc. Zvonimir Saba 15. Hrvatska socijalno - liberalna stranka - HSLS Zagorska demokratska stranka – ZDS, nositelj liste: Darinko Kosor 16. Hrvatska stranka prava - HSP, nositelj liste: Daniel Srb 17. Hrvatska stranka prava dr. Ante Starevi - HSP dr. Ante Starevi Hrvatska ista stranka prava - HSP, nositeljica liste: Ruža Tomaši 18. Hrvatska stranka zelenih - Eko savez Zeleni, nositelj liste: Robert Špoljar 19. Hrvatski laburis - Stranka rada, nositelj liste: Dragun Lesar 20. Hrvatski rast - Hrast, nositelj liste: Ladislav Ili 21. Meimurski demokratski savez MDS, nositelj liste: Željko Pavlic 22. Nacionalni demokra - ND, nositelj liste: Dean Golubi 23. Neovisna lista, nositelj liste: Ivan Fioli Fio 24. Neovisna lista, nositelj liste: dr. sc. Ivan Grubiši 25. Nova Hrvatska - NH, nositelj liste: Borko Šamija 26. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokra - HNS Istarski demokratski sabor - IDS, Hrvatska stranka umirovljenika – HSU, nositelj liste: Radimir ai 27. Socijaliska radnika parja Hrvatske – SRP, nositelj liste: Franjo Golenko 28. Stranka hrvatskog zajedništva – SHZ, nositelj liste: Željko Vinski 29. Zagorska stranka - ZS, nositelj liste: Miljenko Jernei 30. Zelena lista, nositelj liste: Stanko Bezek 31. Zelena stranka – ZS, nositelj liste: Tihomir Campanello

zabavu. Nekim ljudima željnima politike promocije nikada ne dosadi, pa se za svake parlamentarne izbore ponavlja ista pria, mnoštvo lista s imenima za koja nikad nitko nije uo, osim kada se biraju zastupnici za Sabor. Listu s 14 imena nije problem sastaviti, potrebno je samo imati obitelj, rodbinu i prijatelje

koji su raspoloženi podržati prvog na listi i igra može poeti. Za mnoge koji sastavljaju te liste radi se o uzbuenju koje pruža igra lutrije. Dobit e tri tjedna, zbog zastarjelih izbornih pravila, priliku da se predstave na nacionalnoj razini. U nadi da su dosadašnji akteri u politici i lica iz sabornice biraima

dozlogrdili, žive u uvjerenju da e im se posreiti prijei izborni prag i domoi se saborske klupe. Mnogi ljudi u neobaveznim razgovorima govore “da sam ja na vlasti“, ali samo neki to pretvore i u osnivanje stranke za jednokratnu upotrebu. Takve e samo raditi gužvu na glasakom listiu i stvarati

pomutnju kod biraa koji e zbog slinosti naziva i skraenica tražiti prepoznatljivo ime stranke za koju misle glasovati, kako se ne bi zabunili pa glasovali za nekoga za koga nisu ni pomislili. Vjerujte, to se ve dogaalo i jako pismenim ljudima, a ne, kako se to obino misli, samo malim ljudima.

Kandidati naješe prisutnih stranaka u našem politikom životu Iz šume stranaka izdvajamo one koje su eše prisutne u našem politikom životu, bilo kao stranke ili osobe koje su na lis kao podrška znaajnijim pojedincima. Donosimo pregled kandidata i brojeve stranaka, koalicija i nezavisnih lista koje e ima na glasakom lisu.

(Br. 26)Socijaldemokratska parja Hrvatske - SDP Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokra - HNS Istarski demokratski sabor - IDS Hrvatska stranka umirovljenika - HSU nositelj liste: Radimir ai 1. Radimir ai, r. 1949., Varaždin 2. Siniša Hajdaš Doni, r. 1974., Hum Zaboki 3. Nadica Jelaš, r. 1957., Strahoninec 4. Sonja Konig, r. 1974., Zagreb 5. Mario Habek, r. 1972., Lani 6. Milorad Bani, r. 1957., Vuglovec 7. Željko Kolar, r. 1967., Klanjec 8. Mario Mohari, r. 1970., Gorian 9. Natalija Marnevi, r. 1975., Varaždin 10. Anelko Topolovec, r. 1973., Bregi Radobojski 11. Marijan Škvari, r. 1962., Lepoglava 12. Dunja Špoljar, r. 1966., Radoboj 13. Dubravko Bili, r. 1969., Hrastovsko 14. Dragun Glavina, r. 1945., Prelog

(Br. 11) Hrvatska demokratska zajednica - HDZ nositeljica liste: Jadranka Kosor, r. 1953., Zagreb 1. Tomislav Karamarko, r. 1959., Zagreb 2. Domagoj Ivan Miloševic, r. 1970., Zagreb, 3. Sunana Glavak, r. 1968., akovec 4. Milivoj Škvorc, r. 1960., rešnjevec 5. Tomislav Kezelj, r. 1951., Varaždin 6. Vladimir Ivkovic, r. 1960., Donji Pustakovec 7. Vladimir Kurei, r. 1963., Petrijanec 8. Josip Horvat, r. 1964., Donja Šemnica 9. Goran Kaniški, r. 1976., Gornji Kneginec 10. Vilmica Kapac, r. 1962., Pregrada 11. Mladen Križaic, r. 1963., Mala Suboca 12. Miroslav Kopjar, r. 1945., Zlatar 13. Nenad Horva, r. 1977., Ljubešcica 14. Ivanica Somoi, r. 1971., akovec (Br. 19) Hrvatski laburis - Stranka rada nositelj liste: Dragun Lesar 1. Dragun Lesar, r. 1956., Šenkovec 2. Rajko Bulat, r. 1974., akovec

12. Filip Vrani, r. 1981., akovec 13. Branko Malek, r. 1961., Kotoriba 14. Željko Tomaši, r. 1960., Kuršanec

3. Stanko Medvedec, r. 1960., Varaždinske Toplice 4. Tomislav Konevski, r. 1970., Zabok 5. Boris Ravi, r. 1984., Novi Marof 6. Petra Kovai, r. 1984., Lapšina 7. Božidar Kolari, r. 1956., Varaždin 8. Tamara Recek, r. 1974., Palinovec 9. Stjepan Bomeštar, r. 1951., Varaždin 10. Darinka Pergar, r. 1959., Nedeliše 11. Vlado Jurinjak, r. 1959., Varaždin 12. Kruno Kantoci, r. 1984., akovec 13. Silvija Mušica, r. 1978., Sveti Križ Zaretje 14. Bojan Ceboci, r. 1985., Sve Križ Zacretje

(Br. 14) Hrvatska seljaka stranka - HSS nositelj liste: dr. sc. Zvonimir Saba 1. dr. sc. Zvonimir Saba, r. 1957., Donji Kneginec 2. Vlasta Hubicki, r. 1953., Marija Bistrica 3. Zlatko Orsag, r. 1958., Vularija 4. dr. sc. Nina Begievi re. ep., r. 1980., Varaždin 5. Branko Munjak, r. 1953., Donja Stubica 6. Zoran Vidovi, r. 1964., akovec 7. Ivan Šagi, r. 1950., Brodarovec 8. Stjepan Horvat, r. 1953., Sopot 9. Marija Frani, r. 1950., Sveta Marija 10. Marijan Lazar, r. 1961., Hrženica 11. Željko Zozoli, r. 1950., Gornji Kraljevec 12. Marija Vranovi, r. 1959., Gardinovec 13. Željko Vincek, r. 1963., Trnovec 14. Dražen Cvek, r. 1969., Vrankovec

(Br. 10) Hrvatska demokratska seljaka stranka - HDSS nositelj liste: Ivan Martan 1. Ivan Martan, r. 1938., akovec 2. Nenad Božak, r. 1977., Kuan Marof 3. Zlatko Polišanski, r. 1976., Prelog 4. Franjo Bujan, r. 1959., Šandorovec 5. Darinka Filipovic, r. 1962., akovec 6. Bojan Jurišaga, r. 1954., akovec 7. Ivan Katanovi, r. 1969., Križevci 8. Josip Jurinec, r. 1959., Ivanovec 9. Željka Pintari, r. .1981., Mala Suboca 10. Branimir Koruni, r. 1967., Prelog 11. Ivana Jagec, r. 1982., Dunjkovec

(Br. 15) Hrvatska socijalno - liberalna stranka – HSLS, Zagorska demokratska stranka - ZDS nositelj liste: Darinko Kosor 1. Dragun Kranjec, r. 1949., Varaždinske Toplice 2. Stanko Belina, dr. med., r. 1954., Zabok 3. Josip Grivec, r. 1957., Donji Vidovec 4. Božidar Gorup, r. 1964., Tomaševec 5. mr. sc. Miljenko Ernoi, r. 1966., Varaždin 6. mr. sc. Renato Slaviek, r. 1969., Mihovljan 7. Višeslav uk, dr. med., r. 1963., Marija Bistrica 8. Sandra Bosilj, r. 1977., Moženec 9. Mirko Juric, r. 1961., Vinica 10. Ivan Lonari, r. 1947., Vinogradi Ludbreški 11. Jelena Drndi, r. 1989., Mihaljekov Jarek 12. Nina Gradiški Zrinski, r. 1968., Stubike Toplice 13. FranjoMakovec, r. 1948., Brezovec 14. Stjepan Jakuš, r. 1951., Poznanovec

(Br. 17) Hrvatska stranka prava dr. Ante Starevi - HSP dr. Ante Starevi Hrvatska ista stranka prava - HSP nositeljica liste: Ruža Tomaši 1. Goran Rohaek, r. 1981., akovec 2. Stjepan Sean, r. 1977., Pretenec 3. Zdravko Saka, r. 1970., Varaždin 4. Ivana Toplianec, r. 1978., akovec 5. Saša Hajni, r. 1970., Varaždin 6. Damir Tomšic, r. 1970., Nedeliše 7. Vladimir Jakši, r. 1960., Dekanovec 8. Vladimir Hrni, r. 1958., Varaždin 9. Franjo Krznar, r. 1957., Novakovec 10. Verica Kolari, r. 1967., Varaždin 11. Franjo Bnec, r. 1970., Palovec 12. Saša olakovi, r. 1976., Terezino Polje 13. Mladen Juras, r. 1966., Mala Suboca 14. Marko Novak, r. 1992., Belica

(Br. 20) Hrvatski rast - HRAST nositelj liste: Ladislav Ili 1. Ladislav Ilcic, r. 1970., Varaždin 2. Nikola Šopar, r. 1969., Varaždin 3. urica Katanec, r. 1984., Gorian

4. Sandra Majsec, r.1970., Sve Križ Zaretje 5. Bruno Matotek, r. 1978., akovec 6. Petar avlek, r. 1976., Ivanec 7. Štefanija Damiš, r. 1954., akovec 8. Marna Sabljak, r. 1992., Varaždin 9. Anton Pucko, r. 1976., Laz Bistriki 10. Vlatka Železnjak, r. 1975., akovec 11. Hrvoje Šlezak, r. 1976., Strahoninec 12. Vjekoslav Koprek, r. 1970., Tomaševec Biškupeki 13. Snježana Sui, r. 1967., Tuhovec 14. Mario Merkaš, r. 1973., Grana

(Br. 8) Blok umirovljenici zajedno - BUZ Primorsko - goranski savez - PGS Hrvatska radnika stranka - HRS nositelj liste: prof. dr. sc. Ljubo Juri 1. prof. dr. sc. Nedeljko Štefani, r. 1958., Zagreb 2. Mladen žganec, r. 1969., rešnjevo 3. Nino Lucic, r. 1960., Varaždin 4. Stevan Tramburovski, r. 1971., Varaždin 5. Živko Miševi, r. 1960., akovec 6. Darko Gazdek, r. 1970., Novi Marof 7. Andreja Bogdan, r. 1965., akovec 8. Lidija Špiko, r. 1979., Varaždin 9. Tomislav Ivankovi, r. 1974., Zabok 10. Zvonko uras, r. 1952., Varaždin 11. Darko Novosel, r. 1948., Varaždin 12. Aleksandra Kodri, r. 1992.,Hrvatski Leskovac 13. Mario Lešina, r. 1973., Varaždin 14. Danijel Štos, r. 1983., Hrvatski Leskovac

(Br. 21) Meimurski demokratski savez - MDS nositelj liste: Željko Pavlic 1. Željko Pavlic, r. 1962., Sveta Marija 2. Zlatko Bacinger, r. 1961., akovec 3. Josip Požgaj, r. 1953., akovec 4. Zlatko Lovreni, r. 1957., Palinovec 5. Sanja Bacinger, r. 1963., akovec 6. Ivan Pavlic, r. 1955., Palinovec 7. Snežana Hižman, r. 1960., Cirkovljan 8. Tamara Kronast, r. 1971., akovec 9. Željko Ciglaric, r. 1959., Nedelišce 10. Barbara Kneklin, r. 1985., Zasadbreg 11. Tanja Zelenbaba, r. 1963., akovec 12. Zlatko Novak, r. 1960., Šenkovec 13. Ksenija Polišanski, r. 1971., Prelog 14. Andreas Lisjak, r. 1973., Sveta Marija


4

Aktualno

2011.

BIVŠA PREDSJEDNICA šenkovekih Hrvatskih laburista Nevenka Zdolec

Rajko Bulat laže o meni, a na stranakim predizborima bilo je niz nepravilnosti Da bi, kako kaže, konano završila sa sapunicom zvanom Lesar, Bulat i Laburisti te javnosti predoila pravu istinu o posljednjim dogaanjima, našoj redakciji obratila se sada bivša predsjednica šenkovekog ogranka ( mjesta iz kojeg je i predsjednik Hrvatskih laburista Dragutin Lesar) HL-a Nevenka Zdolec. Tek da kratko podsjetimo, s obzirom da smo o sukobu unutar spomenute stranke ve opširno pisali, Zdolec je 8. studenoga podnijela neopozivu ostavku na sve funkcije u i s još 49 lanova od ukupno 74, trenutno zatražila ispisnicu iz stranke, a sve se to dogodilo nakon što je objavljena lista kandidata Hrvatskih laburista za 3. izbornu jedinicu. Vijest je prva prenijela internetska stranica Labourleaks.com koja se ve duže bavi previranjima unutar stranke. Razlog odlaska lanova je kako su naveli nedemokratinost, bahatost i arogancija predsjednika meimurske podružnice Hrvatskih laburista Rajka Bulata. Prozvani je dakako uzvratio svojoj bivšoj kolegici u izjavi Meimurskim novinama uz ostalo kazavši da”razumije njeno razoaranje što spletkama nije uspjela ostvariti svoju ambiciju da bude druga na listi“. K tome je pridodao i pomalo nedoreenu i šturu, ali izjavu iz koje se jasno može išitati na što aludira - „da se nada da e Zdolec izvršiti inancijske obveze prema stranci”. -Nemam apsolutno nikakvih dugovanja prema stranci, a za to imam i potvrdu koju je izdao i potpisao te peatom stranke ovjerio Rajko Bulat. U njoj stoji da s danom 14. listopada ( dakle kada je Zdolec ve izašla iz stranke op.a ) Hrvatski laburisti –Stranka rada nema nikakvih potraživanja od mene, kaže Zdolec. Kopiju tog dokumenta podastrla je i autoru ovog teksta. Ono što pak je ranije revoltiralo Zdolecovu i što je jedan od razloga njene ostavke je, napominje, niz nepravilnosti na skupštini meimurske podružnice stranke održanoj 19. listopada kada su se birali kandidati za saborsku listu. –Vrijeanjem i klevetama Bulat uporno izbjegava odgovoriti na pitanje o 20 „nestalih“ glasova sa izborne skupštine te zašto nije održan drugi krug. Sve je to protivno statutu stranke, tvrdi Zdolec, a njeno mišljenje dijeli i takoer bivša lanica šenkovekog ogranka Zvonkica Svetlei koja pojašnjava: Skupštini je prisustvovalo 54 delegata. Od ponuenih 8, glasovanjem smo trebali zaokružiti 6 ili manje što u startu daje prednost pojedincima. Ako su 54 delegata zaokružila 6 kandidata to je ukupno 324 glasa. No, iz zapisnika kojeg sam tražila od gospodina Bulata vidljivo je da 20 glasova nedostaje. Da sam znala da se može i ja bih glasala samo za svog kandidata i time njemu dala prednost, a ostale zakinula za glasove. Svi sa imalo mozga u glavi znamo kako bi trebalo izgledati glasanje, no oito su laburisti iznad toga. Bilo je dovoljno zaokružiti samo jednog kandidata. Nadalje, Bulat i gica Petra Kovai dobili su po 50 glasova,

Nova predsjednica šenkovekog ogranka takoer bila meu 49 ”izašlih“ lanova, no jedina se vratila, pa je nagraena? Hrvatski laburisti proteklih su dana izabrali novo vodstvo ogranka u opini Šenkovec. Za predsjednicu je, izvijestili su, jednoglasno izabrana Gordana Potonjak, za tajnicu Biserka Tkalec, dok Izvršni odbor ine: Jadranka Levai, Bruno Tkalec i Dino Potonjak. Zanimljivo je da je, barem kako tvrdi Nevenka Zdolec, novoizabrana predsjednica Potonjak bila jedna od 49 osoba koje su istupile iz stranke. - Jedina se i ponovno ulanila, a mi (Zdolec i Svetlei) i dalje imamo ispisnice svih ostalih nezadovoljnih ex-laburista, kaže Zdolec. (vk) a još dvoje kandidata po 37. Statut i Pravilnik o ustroju u takvim situacijama nalažu drugi krug glasovanja što bi bilo i normalno, a ne meusobno prepuštanje mjesta i dogovaranje samih kandidata. Kada sam nekoliko dana kasnije ukazala na sve Bulat je ustvrdio da se u takvim situacijama kandidati mogu dogovarati i prepuštati mjesta, tvrdi Zvonkica Svetlei. Na Nevenku Zdolec pak su se kasnije još, istie nadalje Svetlei, Bulat kao i predsjednik akovekog ogranka Denis Šari, derali. Na kraju putem medija i vrijeali da se pridružila “skupini otpadnika”. Uz to, na samoj skupštini je nakon prvog kruga glasovanja, jednu lanicu telefonski nazvao predsjednik stranke Dragutin Lesar i rekao neka se drugi krug preskoi i da se kandidati s istim brojem glasova sami meu sobom dogovore. Bulat pak je, tvrde Zdolec i Svetlei, rekao da drugog kruga ne može biti jer nema dovoljno glasakih listia. Netona je i, nastavljaju, Bulatova tvrdnja da je Zdolec dobila najmanji broj glasova. –Iz zapisnika je vidljivo da je dobila 27, dok je najmanje, 18, imao Milutin Kosti. -ude i tvrdnje predsjednika Lesara iznesene u jednom mediju gdje on kaže kako je dezinformacija da je 49 lanova izašlo iz stranke. Živi li Lesar zbog neažurnosti tajnika stranke još uvijek u zabludi i neznanju? Kako je to mogue kada je taj isti tajnik nakon istupanja zvao lanove nudei im mogunost da se ispisnice poderu i da se ponovno ulane? Ili se možda radi o prikrivanju? Nisam nikakva foteljašica i samo sam se htjela boriti za prava žena, poštivanje zakona te Statuta i Pravilnika o ustroju stranke. Zbog toga su valjda i nastale prepirke s predsjednikom Bulatom. Nakon svega, u politiku nikad više, zakljuuje ogorena bivša elnica šenkovekih Laburista Nevenka Zdolec. (Velimir Kelkedi)

22. studenoga 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PARLAMENTARNI IZBORI

MEIMURSKI KANDIDATI Kukuriku koalicije krenuli u izborno predstavljanje u Donjoj Dubravi

Do sad vladajui HDZ potrošio legitimitet, vrijeme je za promjene PIŠE: ALEN FUŠ U prostorijama budueg infocentra Europske unije u Donjoj Dubravi Kukurika koalicija (SDP-HNS-HSU-IDS) zapoela je izbornu kampanju i predstavljanje njihovog programa ”Plan 21”. Na stranakom skupu, kojemu su domaini bili naelnik Donje Dubrave Marijan Varga (HNS) i predsjednik Opinskog vijea Željko Kova (SDP), predstavljeni su meimurski saborski kandidati Kukuriku koalicije: Nadica Jelaš i Mario Mohari (SDP) te Dragutin Glavina (HNS). Na tribini je za sebe rekla kako je samozatajna, nije previše u medijima, ali kao saborska zastupnica radila je marljivo, što je znao prepoznati njezin šef Zoran Milanovi. Jelaš je naglasila kako ne žele igrati prljavu kampanju jer su vladajui iz HDZ-a potrošili sav dignitet politiara, ve zasukati rukave, krenuti na posao i vratiti povjerenje graana. Smatra da su ovi izbori povijesni jer je situacija izuzetno teška te graani žele i zahtijevaju promjene. - Naš posao u Saboru je donošenje dobrih zakona i kontrola izvršne vlasti. Mi smo kroz Plan 21 obuhvatili sve probleme graana. Moram napomenuti da bez dobrih projekata nee biti podrške iz državnog prorauna ili EU. U ovoj državi 286 tisua ljudi je nezaposleno, od ega je sto tisua mladih i svaki trei od njih ima diplomu. Mišljenja smo da je to ogroman potencijal koji nije iskorišten. Hrvatsku treba mijenjati i idemo pobijediti, poruila je Jelaš.

Predstavljanje meimurskih kandidata Kukuriku koalicije u D. Dubravi

Mohari: Provest emo decentralizaciju Naelnik Goriana Mario Mohari (SDP) na osmom je mjestu Kukuriku koalicije. Istaknuo je kako Plan 21 visoko rangira regionalnu politiku, predvia ustroj pet regija i donosi toliko oekivanu decentralizaciju. Izbornu koalicijsku listu za III. jedinicu na 14. mjestu zakljuuje gradonaelnik Preloga Dragutin Glavina (HNS), koji obeava kako nee biti rezanja materijalnih i drugih prava koja su mještani stekli do sad. Na skupu je bio i meimurski župan i šef meimurskog SDP-a Ivica Perho. Govorio je o važnostima izbora te što sve oekuje od saborskih zastupnika i budue Vlade. Ponovno je pozvao sve politike opcije na jedinstvo kada su u pitanju važni projekti za meimurski kraj. Od saborskih zastupnika oekuje da zastupaju stavove za razvoj cijelog Meimurja. Zamjenik

župana i predsjednik HNS-a Matija Posavec slikovito je opisao zašto je baš Donja Dubrava odabrana za poetak kampanje u Meimurju. - Ovdje imamo desetogodišnju odlinu suradnju HNS-a i SDP-a. Donja Dubrava je najistonije mjesto u Meimurju. Svi znamo da sunce izlazi na istoku, pa mi simbolinim buenjem stvaramo novu Hrvatsku, poruio je Posavec. Bila je ovo prilika da naelnik Varga prezentira uspjehe i rezultate aktualne vlasti u toj opini. Nabrojao je izgradnju vrtia, sudjelovanje u EU projektima, ureenje Industrijske zone, socijalizaciju Roma i komunalno ureenje mjesta. Prozvao je sadašnju vlast kako je stopirala sve projekte u mjestu te se nada da e poslije izbora stanje biti potpuno drugaije. Svi govornici pozvali su graane da 4. prosinca izau na izbore jer istiu da je velika razlika izmeu pobjede koje im predviaju brojne ankete i one stvarne, službene, nakon izbora. 

GORANA HABUŠA, novog HNS-ovog gradonaelnika, nema na listi Kukuriku koalicije za III. izbornu jedinicu

Maknut s liste za parlamentarne izbore PIŠE: DEJAN ZRNA - Osjeam moralnu odgovornost nakon onoga što mi se dogodilo u petak i zbog toga sam ve dan kasnije, u subotu (tjedan ranije, op. a.), Predsjedništvu HNS-a i Središnjem odboru stranke predložio da me se makne s liste za III. izbornu jedinicu, rekao je Goran Habuš, koji je u pijanom stanju izazvao lakšu prometnu nesreu, nakon ega je postao ”meta“ žestokih napada drugih stranaka. Umjesto Habuša, koji je bio 9. na listi Kukuriku koalicije u III. izbornoj jedinici, na listi je Natalija Martinevi, koja je zamjenica varaždinskog gradonaelnika. Upitan hoe li se povui s mjesta gradonaelnika, odgovorio je da smatra da mu je dužnost, nakon što je na prijevremenim izborima za varaždinskog gradonaelnika prije dva tjedna dobio podršku 70 posto biraa, da sa svojim zamjenicima do kraja odradi sve projekte i programe koje su predstavili graanima. Inae, svi analitiari kažu kako bi Kukuriku koalicija dobila još koji glas više da je Habuš podnio ostavku i na mjestu gradonaelnika, jer bi pokazali da prihvaaju jedan drugaiji model obnašanja vlasti nego je

u dobroj situaciji. Novi bi izbori odgodili rješavanje goruih problema. Imamo snage i želje, odradit emo ovaj mandat, a graani e zatim to valorizirati, rekao je Habuš na temu zašto nije dao ostavku i na mjestu gradonaelnika.

Preloški gradonaelnik, HNS-ovac Glavina, na 14. mjestu liste Lijevo na slici Natalija Martinevi koja je zamijenila Gorana Habuša na listi Kukuriku koalicije i Dragutin Glavina, meimurski predstavnik HNS-a na istoj listi, koji je dobio poziciju br. 14, ali i garanciju da ulazi u Sabor to do sad bio sluaj. Meutim, s druge strane, slažu se da vjerojatno ovaj ”incident“ nee previše naštetiti uspjehu Kukuriku koalicije. - Radi se o mandatu od 18 mjeseci, nakon kojeg e graani imati priliku rei što misle o tome jesam li trebao podnijeti ostavku ili ne. U ovom trenutku smatram da je za Grad Varaždin puno bolje rješenje da odradimo najavljeno jer Grad nije

Od meimurskih kandidata HNS-a, na listi se nalazi preloški gradonaelnik Dragutin Glavina i to, kako doznajemo, na zadnjem, 14. mjestu, ali, prema dostupnim informacijama, postoji sporazum da, ukoliko Kukuriku lista preuzme vlast i formira novu Vladu, Glavina bi trebao u Sabor RH ui umjesto nositelja liste i predsjednika HNS-a Radimira aia, bez obzira na posljednje mjesto na listi koje ne osigurava zastupniki mandat. Od ukupno samo tri meimurska kandidata na Kukuriku listi, još su dva SDP-ovca: Nadica Jelaš i Mario Mohari na pozicijama 3. i 8. Kukuriku lista u III. izbornoj jedinici najavljuje veliku pobjedu i osvajanje ak 10 ili 11 od ukupno 14 mandata. 

Ako Milanovi shvati da mu je gard problem, bit e ga zanimljivo dalje pratiti … Još iz vremena kad su uitelj i sveenik bili najpametniji u selu, pa i gradu, nosimo naviku da vjerujemo kako netko drugi, mudriji od nas, može dati odgovore na pitanja koja mi ne znamo, donijeti odluke u koje sami nismo sigurni. Treba spomenuti i naš provincijski mentalitet u kojem smo odgojeni, kako se one prave, vrlo važne, velike odluke donose u nekakvim centrima moi, gdje trustovi mozgova danonono razmišljaju o nekim velikim problemima i smišljaju najbolja rješenja koja e donijeti prosperitet, sreu, mir i blagostanje. Moram vas razoarati. Takvi centri ne postoje. ak i kad smo slušali legende o amerikoj

NASA-i, Bijeloj kui, nekakvim znanstvenim laboratorijima, velikom kapitalu ... svugdje su ljudi od krvi i mesa, s familijama, rodbinom, inancijskim, zdravstvenim i svim drugim problemima. Ljudi koji su u djetinjstvu ganjali psa ili maku po susjedstvu, bosi gazili po govnima ili se igrali po gradskom smeu kad bi se vraali iz škole. Prave odluke uvijek su donosili pojedinci, koji su se usudili preuzeti odgovornost za dobro i loše. A oni svojom aurom, svojim liderstvom i vizijom oko sebe okupljali ljude koji su odraivali te vizije. Skup svega toga zove se karizma. Kakve to ima veze s Milanoviem? Hm, ovaj karizmatini dio za sada nikakve. O Zoranu Milanoviu ne znam

ništa. Ono što je o njemu izgovoreno uvijek je dolazilo od nekog drugog, nikad iz njegovih usta. O njegovim vrlinama prepriavaju njegovi kolege, prijatelji (ako ih zaista ima), supruga … Tako se stvaraju legende, mitovi. On sam ništa nikad nije ispriao, jer eto drži svoj “privatni život” daleko od oiju javnosti. To je sasvim razumljivo za svakog ovjeka, samo onda takav nema što tražiti u politici, koja je potpuno javno djelovanje. Milanovi nije oko sebe okupio ljude koji mu vjeruju, ve je preuzeo stranku u koju je došao mnogo kasnije, s 35 godina. A kad ulaziš u stranku iju bazu ine ljudi izgubljeni u prostoru i vremenu, onda si u tim godinama

automatski nova nada (Sanader je bio vrlo slian sluaj). Još ako se i boje tvoje drskosti, nema ti kraja. Milanovi prema onome što je do sada pokazao odgovara upravo onom provincijskom mentalitetu kojeg se moramo riješiti, da odluke donosi netko tko je iznad svega, netko jako pametan. Milanovieva pojavnost odašilje upravo takav dojam da je visoko iznad svega. Toliko iznad da se ovima ispod sebe, ako se ve mora obraati, obraa citatima, mudrim savjetima, ili ih samo prijekorno strijelja svojim prodornim pogledom. Nikad nije promptno reagirao ni na jedan javni dogaaj u Hrvatskoj. Uvijek je baš tad bio negdje. Državu su tresle afere, od njega ni

glasa. Naravno, kažu u SDP-u da imaju druge ljude koji su davali izjave na aktualne teme. No svima nam je jasno da te druge izjave ne vrijede ništa, poput one Linieve o dovoenju MMF-a. Milanovi ima zid oko sebe i nastupa samo u strogo kontroliranim uvjetima. Takav nastup možda prilii sustavima u kojima vlast postavlja “Božanska mudrost” kao što je sluaj s faraonima ili srednjovjekovnim vladarima, no u parlamentarnoj demokraciji ovakvo ponašanje vrlo je problematino. Ukoliko se uspije posvijestiti da je to problem, umjesto da je uvjeren kako mu je takav stav glavna prednost, bit e ga zanimljivo pratiti u njegovoj, a posljedino time i našoj, transformaciji.

Piše: Tomislav Novak tomicanovak@gmail.com


22. studenoga 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PARLAMENTARNI IZBORI HDZ zapoeo predizbornu kampanju u III. izbornoj jedinici, koja je na terenu popraena navodnim nezadovoljstvom s izbornim listama

2011.

Aktualno

5

Jadranka Kosor u akovcu: U pitanju su neistine koje šire pojedini mediji PIŠU: DEJAN ZRNA, JOSIP ŠIMUNKO - Nema nezadovoljstva, to je još jedan pokušaj medija da se našteti HDZ-u, ta pria o nezadovoljstvu, prijeporima, o tome što e biti sa mnom ili s nekim drugim. To nije dobro, jer širiti neistine nije dobro. injenica je da u ja uvijek voditi HDZ na nain da svaki lan može rei svoje mišljenje, pa tako i u Varaždinu, tako unkcioniraju moderne demokratske stranke, rekla je Kosor, i zakljuila: - Ja sam sigurna da e rezultat izbora biti bolji nego na prošlim izborima, no treba rei da je tu, što se tie HDZa, teška izborna utrka. Sve je krenulo inae isti dan, prošli etvrtak, kad je rijeki Novi list i još neki koji su objavili tekstove i izjave elnih varaždinskih HDZ-ovaca o nezadovoljstvu izbornim listama. - Rekli smo Baiu da sva trojica odlazimo nakon izbora ako u Sabor ne ue ni jedan HDZ-ovac iz Varaždinske županije, a ja sam tek peti na listi, kazao je Novom listu predsjednik županijskog odbora te stranke Tomislav Kezelj nakon što se proširila vijest da je on sa svojim najbližim suradnicima, Ivan Hermanom, predsjednikom gradskog ogranka stranke, i predsjednikom mladeži i županijskim stranakim tajnikom Vlatkom Vukoviem, zbog ogorenja sastavom liste te stranke za III. izbornu jedinicu dao trenutane ostavke. Kako se špekulira, “zbog mira u kui“, dok ne prou izbori, ovaj stranaki incident po svemu je sluaj zataškan nakon posjeta varaždinskih HDZ-ovaca stranakoj središnjici. Podsjetimo da je Kosor za ove izbore odluila da na prva dva mjesta u III. izbornoj jedinici ne budu “stranaki ljudi s terena“, ve njezini bliski suradnici u Vladi: Tomislav Karamarko i Domagoj Miloševi. Tek na treem mjestu je akovanka Sunana Glavak,

Dobro razmislite! Prvo izborno promidžbeno televizijsko obraanje Jadranke Kosor, pa tako i ono koje se dogodilo u akovcu, u znaku je nezadovoljstva pisanjem hrvatskih medija o HDZ-u inae glasnogovornica stranke. Prema izbornim anketama, realno je da samo ova trojka ue u Sabor, dok je i najoptimistinija HDZ-ova prognoza i nada da i etvrto mjesto nosi saborsko mjesto. Peto mjesto za ulazak u Sabor, na kojem je Kezelj, oito nije realno, naravno, ako HDZ i dalje ne zadrži vlast, što je prema sadašnjem stanju stvari teško za oekivati, ili pak se Karamarko ili Miloševi, odnosno obojica ne odreknu saborskog mandata. Varaždinski HDZ-ovci izrazili su nezadovoljstvo zašto su prednost dobili oni koji su u HDZ ušli tek nedavno, poput Karamarka i Miloševia, dok su lokalni HDZ-ovci oito po njima zapostavljeni.

Meimurski HDZ bez izjava o listama Iako neki mediji špekuliraju na mogunost raskola izmeu lokalnog HDZ-a i središnjice zbog izbornih lista, za sad izgleda da je varaždinski sluaj barem javno – izolirani primjer. Naime, što se tie meimurskog HDZ-a, on je, što se tie samog vrha, oito vjeran predsjednici Kosor i njezinim odlukama, prema kojima su etiri njihova vienija meimurska lana: Sunana Glavak, Vladimir Ivkovi, Mladen Križai i Ivanica Somoi dobili mjesto na stranakoj listi III. izborne jedinice, iako

se jedino Glavak, koja je pozicionirana na 3. mjesto, smiješi zadržavanje mjesta u Saboru. Meutim, kako neslužbeno doznajemo, i u meimurskim stranakim kuloarima i te kako se pria kako vlada nezadovoljstvo s listom, ali i imenima meimurskih stranakih kandidata koji su na listi. Isto postoji i kod nekih vienijih i utjecajnih meimurskih HDZ-ovaca, ali i kod nekih cijelih meimurskih ogranaka HDZ-a, jer navodno nisu prošli njihovi prijedlozi. Meutim, dok ne prou izbori, o istom se ogranci ne žele izjašnjavati javno. Bilo kakvih službenih priopenja bilo koga iz HDZ-ovih redova, kad su liste u pitanju, za sad nema. HDZ i njezina predsjednica Kosor inae izbornu kampanju, barem onaj nominalno službeni dio, jer neormalni ve traje nekoliko mjeseci, zapoeli su nakon poznate Barake na Jarunu upravo u III. izbornoj jedinici posjetom Zagorju, Varaždinu i akovcu u etvrtak poslijepodne i predveer. U akovcu je u Vukovarskoj ulici, gdje HDZ tradicionalno organizira svaku godinu paljenje svijea, Kosor zapalila svijeu na sjeanje na Grad heroj – Vukovar, a nakon toga prisustvovala je obilježavanju proslave proglašenja 30. travnja hrvatskim spomendanom, koji prireuje Zrinska garda. 

Radi se o Hrvatskoj Hrvatska je sauvala financijsku stabilnost. — Smanjili smo porez na dohodak i neporezne namete gospodarstvu — Objedinili smo javnu nabavu i time uštedjeli 300 milijuna kuna — Uredili smo stanje u javnim tvrtkama poput HEP-a i stoga nije poskupila struja — Državnim smo dužnosnicima smanjili plae i mirovine — Smanjili smo državnu potrošnju primjenom zakona o fiskalnoj odgovornosti — Skraeni su rokovi plaanja javnih poduzea na prosjeno 45 dana — Planiramo omoguiti plaanje PDV-a prema naplaenoj realizaciji za male poduzetnike s ukupnim prometom nižim od 2,5 milijuna kuna — Unato krizi u eurozoni, jamimo stabilnost proraunskih isplata i u sljedeem mandatu Želite li vlast koja priziva MMF i strane revizorske kue da umjesto njih upravljaju Hrvatskom ili želite i daje imati sigurna radna mjesta i primanja?

Pokrenuli smo investicije te tako zapoeli gospodarski oporavak. — Pokrenuli smo program velikih javnih investicija vrijedan više od 100 milijarda kuna, od kojih je ve 20 milijarda u razliitim azama realizacije — Zakonom o prostornom ureenju i gradnji propisana su pravila ureenja prostora s namjerom zaštite i održivoga gospodarenja, a propisane su i mjere kontrole i ouvanja obalnog i otonog podruja od neprimjerene izgradnje Želite li vlast koja e pola mandata potrošiti na podjelu otelja ili nastavak reormi i rast gospodarstva?

Osiguravamo bolju budunost mladima. — U izgradnju hrvatskih veleuilišta zbog prilagodbe u bolonjskom procesu uloženo je više od 3,5 milijarde kuna, a sustavnom provedbom cjeloživotnog uenja na svim obrazovnim razinama ostvarit emo preduvjet za postizanje strunoga, prilgodljivoga i visokomotiviranoga ljudskog potencijala — Olakšicama emo omoguiti mladima koji prvi put nalaze posao da se lakše zaposle — Najpovoljnijim stambenim kreditima omoguili smo brojnim mladim obiteljima kupnju vlastitog doma — Ukinuli smo ogranienja na rodiljne naknade, ime smo omoguili punu plau zaposlenim rodiljama do šestog mjeseca života djeteta. Želite li vlast koja daje nejasna obeanja ili vodstvo koje konkretnim mjerama omoguuje bolju budunost?

HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAKA STRANKA

Budunost mladima, poštovanje i sigurnost starijima

Ivan Martan, predsjednik HDSS-a i nositelj stranake liste u našoj III. izbornoj jedinici, poruuje da zaokružite broj 10 na glasakom listiu - Ako nam hrvatski birai daju povjerenje na nadolazeim parlamentarnim izborima 4. prosinca i tako Hrvatskoj demokratskoj seljakoj stranci (HDSS) omogue da u hrvatskom Saboru zastupaju svoj program, kojem je osnova budunost mladima, poštovanje i sigurnost starijima, hrvatsko selo e u narednom razdoblju izgledati drugaije. Puno, puno bolje nego sada, jer su ga sve dosadašnje vlasti zapostavljale, omalovažavale i dovele ga u situaciju da mladi u njemu

skoro pa i ne žele živjeti, a kamoli raditi i stvarati svoje obitelji, naglašava Ivan Martan, predsjednik HDSS-a i nositelj liste u III. izbornoj jedinici. - Da mislimo vrlo ozbiljno i hrvatsko selo uiniti drugaijim, kao uostalom i cijelo hrvatsko društvo, da mladi imaju šanse i uvjete za kvalitetan život, zaposlenje, struno usavršavanje i osnivanje obitelji, a stariji dostojanstven život u godinama kada se trebaju odmoriti od cjeloživotnog rata, moje su vodilje od samih poetaka bavljenja politikom. Obitelj i ovjek uvijek su mi bili na prvom mjestu, a tako su i svim HDSS-ovim kandidatima u sve etiri izborne jedinice, i stoga pozivam hrKANDIDATI u III. izbornoj jedinici (1. - 14.): Ivan Martan, akovec (nositelj liste), Nenad Božak, Kuan Maro, Zlatko Polišanski, Prelog, Franjo Bujan, Šandorovec, Darinka Filipovi, akovec, Bojan Jurišaga, akovec, Ivan Katanovi, Križevci, Josip Jurinec, Željka Pintari, Mala Subotica, Branimir Koruni, Prelog, Ivana Jagec, Dunjkovec, Filip Vrani, akovec, Branko Malek, Kotoriba, Željko Tomaši, Kuršanec.

vatske graane da na izborima 4. prosinca glasuju za naše kandidate. HDSS, ako postane parlamentarnom strankom, svojim e radom, istupima i prijedlozima hrvatskom selu dati mjesto koje mu pripada. To emo moi jer su na našim listama ljudi koji znaju što, gdje i kako treba pomoi u odreenom mjestu jer potjeu iz njega ili bliže okolice. To kod drugih stranaka nije tako, jer vidljivo je da one u, na primjer, III. izbornoj jedinici imaju ljude koji do sada ni nisu znali gdje je Meimurje, Zagorje ... Mladi, ako želite sigurnost sebi i svojim obiteljima, stariji, ako želite poštovanje i sigurnost, onda 4. prosinca na svojim glasakim listiima zaokružite listu HDSS-a. Sigurno ste dobro odabrali, poruuje Ivan Martan, predsjednik HDSS-a i nositelj liste u III. izbornoj jedinici, dodajui ponosno kako je njihova kandidatkinja u II. izbornoj jedinici 18-godišnja Marija Tomi iz Roviša kod Bjelovara najmlaa kandidatkinja na sljedeim izborima u državi. (sm)


6

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

22. studenoga 2011.

KOLONA SJEANJA na Grad heroj Vukovar organizirana po

Vukovar je nakon II. svjetskog rata prvi grad koji je zahvaljujui neprijateljskoj opsadi sravnjen sa zemljom

Vukovar: juer, danas, sutra? Svi mi koji smo suvremenici vremena znamo kakva je to bila žrtva u obrani cijele Hrvatske. Na žalost, traume hrvatskog stanovništva još su bolne, bez obzira što je prošlo više od 20 godina od zloina koji su poinile neprijateljske paravojne snage i JNA. Prvenstveno jer još nije razriješena sudbina više od 446 nestalih hrvatskih branitelja, ali i obinih ljudi, ali i zbog toga jer grad ne živi danas još uvijek “za sadašnjosti i budunost“, ve je, na žalost, sve više “rob prošlosti“. Teško se gradi povjerenje, prevladavaju traume i razgovor o ratnoj prošlosti. Ono što multiplicira težinu situacije zasigurno je takoer teška ekonomska situacija, besperspektivnost mnogih ljudi, kao i obian život koji nije “obian“ jer se odvija u odvojenim hrvatskim i srpskim vrtiima, školama, ali i kafiima, dijelovima grada i slino. Grad je oito podijeljen,

ljudi su podijeljeni, a tako nešto nije dobro za budunost, jer podjele su idealna situacija za neki novi budui sukob. Djeci i mladima, koji pak dolaze iza nas, ne treba od istog grada stvarati neke nove “mitove“, poput onih naših nekadašnjih “partizanskih izleta“, nakon kojih smo se najmanje sjeali gdje smo i zašto smo “tamo negdje“ bili. I ne treba ih previše optereivati svime onime što je nama starijima posve jasno, posebice kad su u pitanje odavanje poasti, paljenje lampaša, kolona sjeanja, koji u njihovoj dobi uglavnom znaju biti shvaeni uglavnom kao tek tako, neka stvar usput, da ne budu u školi ili nešto slino. Pustite ih neka odrastu i sami shvate težinu hrvatskog Grada heroja, neka ga dožive na svoj nain, sa svojim emocijama i koju godina poslije i to e biti sigurno onako kako taj grad i zaslužuje. (dz)

Meimurje se pono Vukovar odvažno b 58 meimurskih po VUKOVARSKI ZLOIN PIŠU: DEJAN ZRNA, JOSIP ŠIMUNKO - Oskudijevali su u naoružanju, pa i u odjei, ali zato su bili borci koji su tih dana zadivili Hrvatsku, što e ostati upameno zauvijek. I danas, kad na nogometnim utakmicama gomila skandira "Vukovar, Vukovar" i "Nema predaje" - skandira zapravo njima koji se nisu predavali do posljednjeg daha. Meu tim herojima Vukovara jesu i deseci meimurskih policajaca, od kojih su mnogi navršili tek 19, 20 godina i golobradi krenuli u rat, drugi nešto možda stariji i iskusniji od njih, ali obiteljski ljudi, koji su ostavili žene i djecu da bi branili svoju zemlju protiv tada deseterostruko i više nadmonijeg neprijatelja.

Herojstvo meimurskih policajaca Vukovar je danas sve više obnovljen, ali nedostaje onaj pravi “slavonski život” kao nekada prije rata

3 - mjeseca trajala je opsada grada 1624 - hrvatska branitelja i civila su poginula 86 - djece smrtno je stradalo u napadima ili muki 2500 - ljudi je ranjeno ubijeno n a k o n 7000 - zarobljenih hrvatskih branitelja i civila odvedeno je nakon pada u srbijanske koncentracijske logore pada Vukovara, 22.000 - Hrvata i ostalih nesrba prognano je iz dok se još 2 grada vode kao ne446 - hrvatskih branitelja i civila još se stali. Ranjeno nalazi na popisu nestalih i zatoenih je i zarobljeno po-

Govor zapovjednika meimurskih policajaca na vukovarskom ratištu Antuna Novaka

Od njih 58, najteže je bilo u zadnjoj smjeni iz koje se 15 meimurskih policajaca nikada nije više vratilo kui. 13 je poginulo

više meimurskih policajaca koji su odvedeni u srpske logore, dok se desetak njih probojima iz opkoljenog grada uspjelo spasiti nakon pada u neprijateljske ruke ili možda još zlosutnije sudbine. Svi oni godinama unatrag pomalo su samozatajni, kao i mnogi naši drugi sugraani koji su se negdje drugdje istaknuli, dugo nisu previše željeli govoriti o svemu onome što se dogaalo u toj najveoj bitki Domovinskog rata. Ovu herojsku tromjesenu bitku godinama su pratile i odreene kontroverze, prvenstveno zbog toga jer su naši policajci koji su u Vukovar stigli poetkom rujna 1991. godine bili praktiki posljednje pojaanje njegovoj obrani. Je li se Vukovaru moglo više

Predsjednica Vlade u akovcu zapalila svijeu za Vukovar Svijeu za branitelje Vukovara u etvrtak je takoer u akovcu zapalila i predsjednica HDZ-a i Vlade RH Jadranka Kosor, netom nakon dolaska. akoveki HDZ inae ve nekoliko godina unatrag organizira paljenje svijea u spomen na Grad heroj u Vukovarskoj ulici u akovcu. Ovom prilikom Kosor je poruila: - Zapalila sam svijeu za sve one koji su branili svoj

grad i time istinu o Hrvat- Vukovara u kojem je poinjen skoj, kao i budunost naše genocid, kulturocid i ekocid. djece. Ovo je trenutak gdje Vukovar je sravnjen sa zetreba zastati u meusobnim mljom i uništeni su mnogi izbornim nadmetanjima i, životi, ali nije uništen hrvatmoram rei, katkada svaa- ski duh. I toga se trebamo ma i prepirkama. Zastanimo prisjetiti i danas u akovcu, svi zajedno, cijela Hrvatska. kao i svakom drugom gradu Ovo je dvadeseta obljetnica Republike Hrvatske. od ulaska etnika i pripad(jš) nika Jugoslavenske narodne armije u Vukovar, dvadeset Jadranka Kosor: - Vukovar je sravnjen sa zemljom i godina od užasnog stradanja uništeni su mnogi životi, ali nije uništen hrvatski duh

moi, tko je zakazao, je li možda ak izdan od tadašnjeg vrha države (tu posebno odjekuju rijei reportera Hrvatskog radija Vukovar Siniše Glavaševia u studenom 1991.: "Optužujem! Predsjednik, Vlada i Sabor izdali su Vukovar!"), sve su to bila dosta godina zabranjena pitanja i tabu teme o kojima se nije previše prialo. Tek se posljednjih godina poelo otvoreno priati o herojstvu ljudi koji su branili taj grad, poela su na površinu izlaziti imena istinskih heroja. Meu herojskim djelima obrane spominju se i ona od meimurskih policajaca, poput tada 19-godišnjeg Mire Radmanovia iz D. Kraljevca, koji danas živi u

Kolona sjeanja u akovcu krenula je od igralište “Sloga” i nakon hoda po cijelom gradu zapaljene su svijee u Vukovarskoj ulici Prelogu, koji je sasvim sluajno upao u uveni "Turbo vod“, da bi "preko noi“ nauio rukovati s osom ili zoljom i zajedno sa svojim kolegama uništio desetke tenkova i pretvorio Trpinjsku cestu u njihovo "groblje“. Takvih pria ima jako mnogo i trebaju se uti što više. U povodu dvadesete obljetnice pada i herojske obrane Vukovara, ove godine po prvi je put organizirana i kolona sjeanja u akovcu. Organizator je bila Udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije, a podršku su dali Meimurska županija i Grad akovec.

Duga kolona sjeanja u akovcu Okupljanje sudionika kolone sjeanja u akovcu organizirano je kod igrališta “Sloga” u etvrtak, uz prigodne govore župana Ivice Perhoa i predstavnika Grada akovca te zapovjednika mei-


22. studenoga 2011.

osi što je ranilo i olicajaca

murskih policajaca u Vukovaru Antuna Novaka. Svi oni zajedno podsjetili su na znaajnu ulogu meimurskih policajaca u obrani Vukovara i njihovoj žrtvi za slobodu Hrvatske. Kolona sjeanja je nakon toga stigla u Vukovarsku, gdje su sudionici zapalili svijee cijelom dužinom ulice, te na rotoru. U koloni su se zajedno našli vukovarski branitelji i lanovi obitelji poginulih branitelja, predstavnici vlasti, uenici i graani, kao i predstavnici udruga iz Domovinskog rata. Kod Spomen - zida poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima iz Meimurja na zidu Knjižnice “Nikola Zrinski” zapaljene su ve u veernjim satima svijee i položeni su vijenci, uz svetu misu u župnoj crkvi Svetog Nikole. 

Naša županijska delegacija prilikom odavanja poasti na Spomen - obilježju u Vukovaru

Veliki broj Meimuraca, na elu sa županom, u Koloni sjeanja u Vukovaru varaždinske. Poginulo ih je 10, ranjeno 26, a jedan se još uvijek vodi kao nestali. Kako je u prigodnom govoru na Trpinjskoj cesti uz ostalo rekao župan Perho, o žrtvi Vukovara treba govoriti stalno, a u današnje vrijeme politike strukture kod donošenja razliitih odluka trebale bi se rukovoditi željama i ambicijama branitelja. - Tra-

7

SVEANOST prigodom proglašenja 30. travnja hrvatskim spomendanom na Zrinske i Frankopane

o prvi put i u akovcu

Obilježavanju Dana sjeanja na žrtvu Vukovara 1991. godine i 20. obljetnice teškog stradanja toga herojskog grada u petak su prisustvovala i izaslanstva Meimurske županije, Grada akovca, Policijske uprave meimurske te ovdašnjih braniteljskih udruga i drugih institucija, ali i onih Meimuraca koji su se željeli poklonili hrvatskom Gradu heroju i njegovim braniteljima, meu kojima su meu brojnijima bili upravo Meimurci, meimurski policajci. Ukupno više od 150 njih iz akovca je prošli petak otišlo put Vukovara. Župan Ivica Perho položio je vijenac na Trpinjskoj cesti, gdje se nalazi spomen - ploa na poginule meimurske i varaždinske policajce. Podsjetimo, službenici ondašnje Policijske stanice akovec, njih 58, upueno je u Vukovar 11. rujna 1991. godine. Bili su dio Zasebne postrojbe Policijske uprave

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

gedija Vukovara s poetka devedesetih dokaz je i koliko ljudski um nema kraja gluposti, istaknuo je. Izaslanstva iz Meimurja prikljuila su se i glavnoj Koloni sjeanja, odnosno tihoj i dostojanstvenoj povorci do Memorijalnog groblja žrtava Vukovara. Uz župane svih hrvatskih županija, vijence je tamo položio i župan Perho. (vk)

CILJ ZRINSKE GARDE Stari grad kao nacionalno memorijalno središte Zrinskih i Frankopana U Starom gradu u akovcu u etvrtak je održana sveanost povodom proglašenja 30. travnja nacionalnim spomendanom na Zrinske i Frankopane. Uz lanove Zrinske garde i goste iz Hrvatske Kostajnice, Ozlja i drugih gradova Zrinskih, sveanosti je bila nazona Jadranka Kosr, predsjednica Vlade Republike Hrvatske, kao i dogradonaelnik akovca Zoran Vidovi te drugi gosti. Nakon što je Zrinska garda akovec uputila službeni poticaj hrvatskom Saboru te se svojim prijedlogom Zakona o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj u postupak ukljuila i Vlada RH, hrvatski je Sabor na 24. sjednici 28. listopada 2011. proglasio 30. travnja spomendanom na Zrinske i Frankopane, uz obrazloženje: - Dan pogibije Petra Zrinskog i Frana Krsta Frankopana primjereno i dostojanstveno obilježava se kao spomendan na Zrinske i Frankopane kao simbola žrtve za slobodu i pravdu hrvatskoga naroda i hrvatske domovine, uz geslo "Navik on živi ki zgine pošteno". Tim povodom prikazan je i kratki film Hrvatske televizije o Zrinskoj gardi, proitano pismo Petra Zrinskog “Moje drago serce”, a predsjednici Vlade Jadranki Kosor dodijeljen je u znak zahvale aksimil pisma.

Spomendanom na Zrinske i Frankopane snažniji ulazimo u društvo EU Govorei o znaaju proglašenja 30. travnja kao spomendana na Zrinske, predsjednik

Sveanost povodom proglašenja 30. travnja nacionalnim spomendanom na Zrinske i Frankopane u Starom gradu u akovcu Zrinske garde akovec Alojzije Soboanec uz ostao je rekao: Otpor Zrinskih i Frankopana neprijateljima Hrvatske predstavlja jedan od najznaajnijih hrvatskih povijesnih, državotvornih i nacionalnih enomena. Zbog toga je kult Zrinskih i Frankopana u hrvatskom narodu, unato potiskivanju, snažno djelovao, nadahnjujui nove branitelje za slobodu i neovisnost hrvatske države, odigravši tako u hrvatskoj povijesti prvorazrednu ulogu. Na poziv Zrinske garde, pisanu potporu toj inicijativi dali su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Matica hrvatska, Družba 'Braa hrvatskoga zmaja', varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak i mjesta vezana uz Zrinske i Frankopane: Grad akovec, Grad Vrbovec, Grad Bakar, Grad Hrvatska Kostajnica, Grad Senj, Opina Nedeliše, Opina Donja Dubrava, Opina Legrad i Meimurska županija, koja 30. travnja od ranije slavi kao svoj dan. Uvrštavanjem 30. travnja u spomendane Republike Hrvatske, spremniji i snažniji ulazimo u obitelj europskih naroda, jer sada imamo još nešto po emu e nas prepoznati i po emu emo se prepoznati, vidljivi znak našega nacionalnog, povijesnog, kulturnog i vjerskog identiteta.

Rije je o inicijativi za revitalizaciju graditeljske baštine Zrinskih u Meimurju i pretvaranje Starog grada Zrinskih u akovcu u nacionalno memorijalno središte Zrinskih i Frankopana, a za ostvarenje tog cilja potrebna nam je podrška Republike Hrvatske, Meimurske županije i Grada akovca. On je na kraju posebno zahvalio svima koji su dali podršku toj ideji, a posebno Jadranki Kosor, koja je zajedno sa svim lanovima Vlade, te kao lanica Zrinske garde akovec, prepoznala znaaj ove inicijative. Predsjednica Vlade Jadranka Kosor u kraem je govoru istaknula da je i sama lanica Zrinske garde akovec, te zahvalila na darovima, rekavši: - Podsjetili ste na ono najvažnije, što svaki narod mora njegovati kako bi sauvao svoje dostojanstvo i sjeanje na one koji su najzaslužniji u našoj povijesti. Hrvatska je završila pregovore s Europskom unijom, a hrvatski jezik postat e uskoro 24. službeni jezik. Tako se na neki nain ovaj povijesni krug zatvara i na neki nain odgovora na pitanje - ima li smisla boriti se za domovinu, boriti se za pravdu. Ima, što su pokazali i Zrinski i Frankopani prije niza stoljea, poruila je Kosor. (J. Šimunko, oto Z. Vrzan)

Predsjednik Zrinske garde Alojzije Soboanec u društvu hrvatske premijerke Jadranke Kosor

Sveanost za Nikolu Zrinskog akovekog u Gornjem Kuršancu

Svi Meimurci koji su otišli put Vukovara posjetili su i stratište Ovaru, te se poklonili žrtvama, meu kojima su i meimurski policajci, uglavnom ranjenici iz vukovarske bolnice, koji su tamo muki ubijeni

U petak 18. studenoga u Gornjem Kuršancu održana je sveanost obilježavanja pogibije Nikole Zrinskog akovekog, gdje su kod spomenika tom velikanu naše povijesti zapaljene svijee i položeni vijenci. Na sveanosti su govorili: predsjednik Matice hrvatske ogranka akovec pro. dr. Stjepan Hranjec, ravnatelj Muzeja Meimurja a-

kovec mr. Vladimir Kalšan, naelnik opine Nedeliše Mladen Horvat i predsjednik Skupštine Meimurske županije Petar Novaki. Nakon kraega kulturno - umjetnikog programa, održana je sveta misa u kapeli Majke Božje na nebo uznesene, koju je predvodio vl. Pavao Marka uz sudjelovanje mjesnog župnika mr. Josipa Jankovia.

Uz sveanost u Gornjem Kuršancu, u župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa u akovcu održana je sveta misa za žrtve Vukovara i Škabrnje, nakon ega su zapaljene svijee kod Spomen - zida nestalima i poginulima u Domovinskom ratu kod Knjižnice “Nikola Zrinski”. (J)


8

Aktualno

22. studenoga 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

u Meimurju

 GDQD

GRAD AKOVEC ponovno aktualizirao gradnju nove vijenice po modelu partnerstva s privatnim sektorom

PRORAUN akovca planiran skromnije

Na 109 milijuna kuna - Proraun Grada akovca za iduu godinu planira se u iznosu od 109 milijuna kuna, manji je od prijašnjih, ali e biti uravnotežen i iz njega proizlazi smanjenje minusa koji akovec vue iz prijašnjeg razdoblja, kazao je Branko Šalamon, gradonaelnik, na sastanku strunog kolegija u etvrtak. Sjednica strunog kolegija održana je zbog upuivanja dokumenata na usvajanje Gradskom vijeu, koje e se održati u etvrtak 24. studenoga u 12 sati. Gradonaelnik Šalamon naglasio je da e se uz smanjenje minusa redovito isplaivati plae proraunskim korisnicima, otplaivati kredit, ali se idue godine otvara prostor i za nova ulaganja, budui da e se Grad riješiti otplate kredita od 10 milijuna kuna. Na Gradsko vijee upuena je odluka o utvrivanju ekonomske cijene Djejeg vrtia za polaznike romske nacionale manjine, kao i ekonomske cijene za krai boravak djece u vrtiu za korištenje drugih programa. Gradsko vijee raspravljat e i o davanju suglasnosti akomu na promjenu cijene usluga održavanja istoe i odlaganja komunalnog otpada, pri emu bi se uz razvrstavanje otpada na kunom pragu u besplatne vree i manji broj odvoza otpada cijena takvim korisnicima smanjivala, a vea bi bila onima s etiri ili pet odvoza otpada iz kuanstva. (BMO)

Grad osigurao 106 novih stipendija Grad akovec je i ove godine odluio stipendirati velik broj studenata. Odobreno je ak novih 106 stipendija studentima, po dva kriterija. Dio studenata ostvaruje stipendije po kriteriju uspjeha, a dio prema socijalnom statusu. Grad ukupno stipendira 343 studenta, meu kojima i tri vukovarska studenta. Za stipendiranje studenata iz prorauna se godišnje izdvaja 2,65 milijuna kuna. - Stipendiranje studenata nije obveza Grada, ve je smatramo politikom poveanja obrazovne strukture u našoj županiji, kao i ulaganjem u gospodarstvo kroz poveanje obrazovne strukture mladih ljudi, kazao je gradonaelnik Šalamon.

Za svoj prostor u zgradi Grad nudi zemljište i komunalni doprinos akoveki gradonaelnik Branko Šalamon na strunom kolegiju u etvrtak ponovno je aktualizirao pitanje izgradnje nove gradske vijenice, odnosno uprave Grada. Sadašnja zgrada u Ulici kralja Tomislava neadekvatna je. Trebalo bi je hitno sanirati krovište i stolarija dotrajali su, instalacije su u izrazito lošem stanju, a prostor je skuen, istaknuo je uz ostalo Šalamon. Trenutno, pojasnio je, postoje tri tvrtke koje su zainteresirane za izgradnju objekta veliine od gotovo 7.000 kvadratnih metara na sadašnjem parkiralištu MT-a u samom centru grada. Po za sada tek okvirnom prijedlogu, Grad bi uložio zemljište i komunalni doprinos te dao pravo graenja, dok bi sve ostale troškove, od izrade projekata do same gradnje, snosio investitor. Grad bi po završetku u svoje vlasništvo dobio dio zgrade. Cijela investicija se, naime, procjenjuje na iznos od 60 do ak 100 milijuna ku-

na, što Grad, ukoliko bi samostalno krenuo u projekt, inancijski trenutno ne može. Po spomenutom pak bi modelu, upravo zbog visoke cijene, korist imalo i gospodarstvo, odnosno graditeljski sektor. Recimo i da, s obzirom na loka-

ciju gradnje parkirališta MT-a, Grad ne bi želio ostati bez parkirnih mjesta jer se ispod zgrade planira izgradnja podzemne garaže. Gradsko vijee akovec na svojoj bi iduoj sjednici trebalo usvojiti odluku o javnom pozivu za

U centru grada, na najveem parkiralištu u gradu, planira se izgradnja nove poslovne zgrade u kojoj bi se nalazila i gradska vijenica, dok je za parkirališni prostor predviena podzemna garaža

TRAGOM UPITA ITATELJA Ureenje akovekih gradskih etvrti

Ima li pravice meu kvartovima? PIŠE: BOŽENA MALEKOCI - OLETI

Prva briga svakog graanina je krov nad glavom, a, kad se to riješi, svaki graanin postane svjestan kvalitete života u svom kvartu. Oni s malom djecom u stambenom bloku prvenstveno razmišljaju kamo ih izvesti iz etiri zida na zrak. Zelena površina, sigurnost zbog okolnih prometnica i barem malo djeje igralište njihov su prvi prioritet i životni problem. Upravo te teme otvorio je itatelj iz novog kvarta na Sajmištu, gdje je i Grad izgradio zgrade iz programa poticane stanogradnje, ali i gdje su drugi investitori izgradili svoje zgrade, a svi pri tome zaboravili da bi jedno djeje igralište, za koje je idealno mjesto u unutarnjem "dvorištu" zgrada, podiglo kvalitetu života mladim obiteljima s djecom. Evo kako potrebe tog kvarta opisuje jedan njegov stanar. - Obraam vam se u nadi da mi možete pomoi aktualizirati problematiku novoga stambenog bloka na Sajmištu. Živim u zgradi koju je gradio Grad u suradnji sa Stanoradom. Ispred moje zgrade nalazi se parkiralište koje je tako loše projektirano da vozai automobila, pa ak i kamiona, naše parkiralište koriste kao preicu da bi došli npr. do Medikola, i to u punoj brzini. Problem je u tome da u mojoj i zgradi do nas ima jako puno djece koja se tamo igraju, pa se bojim da e se nešto poduzeti tek kad se dogodi nešto tragino, a to želimo sprijeiti im prije. Probao sam kontaktirati Grad, ali oni nemaju za takve stvari sluha, kao i za puno drugih stvari. Mislim da je tu potrebno samo malo volje, uz mala sredstva, da se napravi neki improvizirani ležei policajac ili neka prepreka, možda da se suzi taj ulaz na parkiralište.

Sigurnost zbog okolnih prometnica i barem malo djeje igralište njihov je prvi prioritet i životni problem, upozorio je stanar ovoga stambenog bloka Kod nas takve stvari idu jako teško, jer ne znate koga da pitate za dozvolu da se tako nešto može napraviti. Drugi problem je ulica Dobriše Cesaria, koja ide od zgrade TEAM i prolazi pokraj parkia. Nedavno je nakon dugo vremena u toj ulici postavljen novi sloj asfalta), gdje još i dan - danas, a prošlo je više od 5 godina od izgradnje tih zgrada, nema ni jedne uline lampe, pa je ta ulica u totalnom mraku, a kroz nju svakodnevno po mrklom mraku prolaze djeca na putu iz škole i studenti koji idu na vlak. Istovremeno na polovici ZAVNOH-a ulice napravljena je jedna slijepa ulica, gdje je nedavno postavljen friški asfalt, rubnici i instalacije za rasvjetu samo zbog jedne kue (nekog bogataša na kraju te ulice, koja ne vodi nikuda, a duga je možda 50 metara - pitam se samo tko je to platio). U unutrašnjosti svih stambenih zgrada na Sajmištu još i dan – danas, ia-

ko bi prije trebalo sanirati zemljište jer neki investitori to još uvijek nisu napravili, nije izgraeno nikakvo djeje igralište, kako su obeali na Gradu odavno. Istovremeno je iza kua u nizu iza ulice ZAVNOH-a tzv. bogataški kvart, tamo je Grad napravio igralište, iako su zgrade na Sajmištu puno prije napravljene i broj stanovnika koji se nalazi u njima barem je 10-ak puta vei, a time i broj djece. Pitam se tko je tu potegnuo veze, pita naš itatelj.

Zoran Vidovi, zamjenik gradonaelnika, poruio graanima: Oblikujte zahtjev i javite mi se! S pitanjima našeg itatelja upoznali smo Zorana Vidovia, zamjenika gradonaelnika, zaduženog za komunalnu problematiku. Prvo što je uinio zamolio

iskazivanje interesa za spomenutu investiciju. S obzirom na to da se radi o najljepšoj lokaciji u akovcu, uz sam Perivoj, to bi mogao biti arhitektonski i urbanistiki izazov koji, ako uspije (!?), može i te kako podii izgled središta grada, sklanjajui sadašnje parkiralište s glavnog trga pod zemlju. No, ovako velika investicija u ovo vrijeme nee proi bez prijepora, poevši od pitanja zašto baš sada. Zatim, ako se krene u partnerstvo, kome e biti povjereno, do toga kako e, doe li do izgradnje, budua zgrada izgledati. Prvi dio polemika oko mogue izgradnje nove vijenice otvorit e se ve na sjednici Gradskog vijea u etvrtak. (BMO)

je graane tog kvarta da mu u pisanom obliku obrazlože svoje zahtjeve i oko rješavanja problema stanja na parkiralištu i oko djejeg igrališta. Do sada ni gradski kotar kojemu pripadaju ni graani tog kvarta nisu se s tim zahtjevom obratili Gradu. Zoran Vidovi je, konzultirajui gradske službe, ustvrdio da je zemljište na kojem se nalazi parkiralište, kao i ono gdje bi graanin želio vidjeti djeje igralište, u vlasništvu stanara, pa Grad ne bi mogao postavljati nikakve objekte na zemljište koje nije u njegovom vlasništvu, no može se angažirati da se iznae rješenje. No, ono što nam i nakon takvih odgovora na temelju konzultacija gradskih službi nije sasvim do kraja jasno jest baš vlasništvo nad zemljištem na kojem se nalazi sporno parkiralište. Zgrade POS-a graene su tako da je Grad u projekt ulazio sa svojim zemljištem, stanovi se kupovali na kredit, pa ni zemljište u tom sluaju nije zasigurno još u vlasništvu stanara. S druge strane, sva su djeca gradska i postavljanje dvije - tri ljuljake i tobogana na lokacijama gdje raste puno male djece ne bi trebao biti nepremostivi problem, tim više ako se na igrališta iza kua u Ulici ZAVNOH-a moglo utrošiti 400 tisua kuna, kako smo doznali od Zorana Vidovia. To igralište je reprezentativno i ureeno na inicijativu Društva "Naša djeca". Na željenu rasvjetu pak e se, kako smo doznali, graani naekati, jer za sada je nema ni u planovima. Možda bi ipak trebali malo jae zahtijevati neke svoje potrebe preko svoga gradskog kotara, prema ijim se planovima ravna u svom planiraju i Grad. Sada je vrijeme kad se donosi proraun, pa i manje želje za ljepšim kvartovima mogu ui barem u planove Grada. Što se pak tie ureenja male ulice koja izlazi iz sredine Ulice ZAVNOH-a, kupci graevinskih parcela u toj ulici "masno" su platili zemljište i komunalni doprinos i dugo vremena ekali na komunalno ureenje te ulice, na što su imali pravo temeljem plaenoga komunalnog doprinosa. Na kraju je ureenje realizirano tek temeljem sredstava iz državnog prorauna za komunalno ureenje.

OBAVIJEST ITATELJIMA

Pitanja, pisma, reagiranja … Poštovani itatelji! U posljednje vrijeme dobivamo sve vei broj upita graana na aktualnu problematiku koja se dogaa u vašem mjestu ili negdje oko vas. Hvala za javljanje u vezi s bilo kojim problemom svima zainteresiranima, pokušavamo pronai adekvatne odgovore na ista, a

za suradnju s itateljima i dalje su vam na raspolaganju e-mailovi: redakcija@mnovine.hr, urednik@mnovine.hr ili tel.: 312-333, faks: 311-699, predbroj: 040. Takoer posljednjih mjeseci dobivamo vei broj pisama. Obavještavamo sve zainteresirane da se, ako

žele javnu objavu istih, obavezno osobno potpišu te ostave osobne podatke: ime i prezime i adresu. U tom sluaju možemo objaviti vaše pismo i zaštititi vaš identitet, dok anonimna pisma zbog novih odredbi u Zakonu o kaznenom postupku više nismo u mogunosti i ne možemo objavljivati.

Isto se odnosi i na reagiranja. Redakcija zadržava pravo skraivanja i ureivanja pisama i reagiranja. Ispravke krivih ili netonih navoda objavljivat emo i dalje prema Zakonu o javnom informiranju. Hvala na itanju i javljanju, preporuujemo se i za ubudue. ®


22. studenoga 2011.

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

BESKRUPULOZNI ZARAUJU i na zapošljavanju nezaposlenih

Zarauju na jamevini koju traže od nezaposlenih KRETANJE na tržištu rada u listopadu

Zbog zaposlenja evidenciju napustilo 540 nezaposlenih • 144 osobe ili 2,2% manje nezaposlenih nego prethodni mjesec, odnosno ak 11% manje nego u listopadu 2010. godine

Poslodavci iskazali 557 slobodnih radnih mjesta Poslodavci su iskazali potrebe za 557 slobodnih radnih mjesta, a potrebe su uglavnom iskazane u trgovini, za 130 djelatnika, preraivakoj industriji, 111 djelatnika, obrazovanju, 100 djelatnika, i graevinarstvu, 89 djelatnika. Prema rodu zanimanja potrebe su uglavnom iskazane za zanimanja u obrtu i pojedinanoj proizvodnji, 237 djelatnika, za jednostavna zanimanja, 82 djelatnika, inženjere, tehniare i srodna zanimanja, 81 djelatnik, strunjake i znanstvenike, 74 djelatnika. Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 540 osoba, a najvei broj zaposlenja evidentiran je u preraivakoj industriji (157), trgovini (137) i 66 u graevinarstvu. (BMO)

Krajem listopada u evidenciji Podrune službe akovec evidentirano je 6.390 nezaposlenih osoba – 144 (2,2%) osobe manje nego prethodni mjesec i 792, odnosno 11 posto manje nego u listopadu 2010. godine. Do smanjenja broja nezaposlenih veim dijelom došlo je zbog znaajnog broja zapošljavanja, pa je tako evidenciju tijekom listopada zbog zaposlenja napustilo 540 osoba. U odnosu na prethodni mjesec, struktura nezaposlenih, imajui u vidu dob, spol i trajanje nezaposlenosti, nije se znaajno promijenila. Najviše nezaposlenih osoba evidentirano je meu najvitalnijom populacijom u dobi do 25 do 49 godina starosti, kojih je polovica u strukturi nezaposlenih. Udio mladih osoba do 24 godine je 23,4 posto, dok je starijih od 50 godina 26,5 posto. Imajui u vidu razinu obrazovanja, veinu i dalje

ine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 55,8 posto, odnosno na razini listopada prošle godine. Što se tie visokoobrazovanih osoba, njihov udio je 7,3 posto ili 0,2 posto više nego u rujnu, odnosno 1,3 posto više u usporedbi s listopadom prošle godine. Udio osoba s deficitom obrazovanja je 36,9, odnosno 1,3 posto manje nego u listopadu prošle godine. Broj korisnika novane naknade i dalje je u padu u odnosu na prethodni mjesec, i to za 1,6 posto, odnosno za 14,7 posto naspram listopadu prošle godine. U listopadu su evidentirana 2.043 korisnika naknade, a korisnicima je isplaeno 2,788.139,58 kuna. U okviru Nacionalnog programa za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu, provedbom mjera aktivne politike u nadležnosti HZZ-a do listopada kroz zapošlja-

vanje i obrazovne aktivnosti u razne mjere ukljuene su 1.002 osobe. Aktivnosti su uglavnom bile usmjerene na obrazovne aktivnosti (284 osobe) i zapošljavanje putem javnih radova (321 osoba). Kroz potpore za zapošljavanje zaposleno je 168 osoba, u potpore za usavršavanje ukljueno je 88 osoba, dok su 23 osobe dobile potporu za samozapošljavanje. U struno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ukljueno je 118 osoba. Nadalje, provedbom mjera iz Nacionalnog programa za Rome/Akcijskog plana desetljea za ukljuivanje Roma od 2005. do 2015. godine, do listopada 2011. godine obuhvaeno je 127 pripadnika romske nacionalne manjine, od ega najvei dio, njih 90, kroz zapošljavanje preko javnih radova, a 30 ukljuivanjem u obrazovne aktivnosti. (BMO)

- Javljam Vam se ovim putem kako bih zaustavila daljnje oglašavanje tvrtke koja se bavi prodajom parema, jer je, naime, rije o lažnim oglasima, piše nam jedna itateljica, i navodi sluaj tvrtke koja preko novina oglašava prijam radnika u radni odnos (tajnice, ekonomista, komercijalista). - Meutim, tijekom samoga inormativnog razgovora kandidatima obeaju željeno radno mjesto (npr. administrator), te ih pritom upute na uplatu jamevine od 120 kn za nekakve reklamne primjerke parema - testere. Nakon potpisivanja "izjave", tajnica naknadno upisuje koliinu parema koju je potrebno prodati u kratkom vremenskom razdoblju, tonije, 25 parema u roku 3 - 7 dana. Ukoliko ne izvrše obvezu i prodaju, kandidati ostaju bez prava na povrat jamevine od 120 kn. U najmanju ruku ostajete bez 120 kn na licu mjesta prilikom inormativnog razgovora, novac možete vratiti jedino prodajom 25 komada parema u roku 7 dana. Cijena za komad je oko 250 kn. Takvim nainom postupanja kandidati su dovedeni u zabludu te, jednom rijeju, nasamareni. Razgovor traje 15 - 20 min, a ljudi ekaju u redovima, pretežno mlade ženske osobe (zamislite 100 kandidata x 120kn =12000 kn

samo temeljem obavljenoga inormativnog razgovora). Vlasnik tvrtke V. T. na isti nain posluje u svojoj drugoj tvrtki koja se bavi financijskim posredovanjem (osiguranje i sl.).

Zavod za zapošljavanje upoznat s problemom Oni koji su se na oglas za posao u spomenutim tvrtkama javili naknadno su se obratili za pomo i reerentici Zavoda za zapošljavanje, koja je upoznata s nainom postupanja ove tvrtke, koja nije jedini sluaj, ali je one koji su na neki nain nasamareni uputila državnom inspektoratu - inspekciji rada. Na žalost, drugog naina postupanja prema takvima nema. Nikome na elu ne piše da prilikom oglašavanja za prijam u radni odnos misli kandidate iskoristiti za sasvim nešto drugo, a ne radi zapošljavanja, niti pak oglasne službe u medijima imaju nadležnost a priori preispitivati moralnost takvih oglašivaa. Jedini nain da im se stane na put je da reagiraju oni koji su direktno ošteeni. Posredno, u njihovo ime, to ne može napraviti nitko drugi, osim onog tko je nepravdu osjetio na svojoj koži. Jedino što možemo je javno obznaniti nemoralnu praksu beskrupuloznih pojedinaca. (BMO)

POGLED ODOZDO

Zaustavljanje bahatog kapitalizma Kamo ide svijet nakon posljedica bahatog kapitalizma? Hoe li se prosvjednici, iji broj buja u sve veem dijelu svijeta, prometnuti u nove gerilce u ratu protiv posljedica bahatog kapitalizma, zvanog neoliberalizam. Neoliberalizam ovakve vrste se iscrpio, to je svakome jasno, ali su njegove posljedice tek sada izašle na vidjelo. Financijski sektor pumpao je novac i uvlaio nas u njegovu potrošnju sve perfidnijom i sve širom paletom proizvoda života na kredit. Sada kada su iscrpili naše potencijale, od graanskih, poduzetnikih,

do državnih rezervi, svoje su napunili do krajnjih granica. Probudili smo se iz none more u kojoj nam je jedan dio puta svima bilo lijepo. Onima iz financijskog sektora zato što su se na nama bogatili, a nama što smo na krilima dugova koje su nam odobravali mislili da svaki dan u svakom pogledu i mi postajemo sve bogatiji, zato što smo na kredit mogli skidati s polica sve što smo poželjeli. Ova vrsta kapitalizma iz svih nas izvlaila je najgore požude. Imperativ je postao imati, a ne biti. Po tome koliko si imao mjerilo te se kao ovjeka, kao poduzetnika i kao državu.

Nalazimo se pred raskršem. Svojevrsnom ponovnom tranzicijom. Iz bahatog neoliberalizma u društvenu odgovornosti. Nitko to nee nazvati povratkom u socijalizam jer se i taj pojam i društveni sustav gadno kompromitirao u prošlosti. One države i društva, meu kojima i naše, koji su prije dvadesetak godina uletjeli su upravo razbahaeni novi kapitalizam. Sada su oba kompromitirana i pala. Kao ni u prerasle cipele, ni u jedan od njih povratak nije mogu. Kako sada nai krivca i privesti ga pravdi, jer u prirodi je ovjeka da

traži krivca nakon poinjene štete. Gdje su prozori tih krivaca pod kojima bi prosvjednici cijelog svijeta iskalili svoje nezadovoljstvo? Gdje zapravo živi taj 1 posto monih ljudi u svijetu koji je sve nas zeznuo i bacio u steaj i dužniko ropstvo. Jasno je da se otvara jedno novo poglavlje u povijesti, kraj svijeta kakvo smo poznavali zadnjih dvadesetak godina. Kakav e novi kurs biti, teško je nazrijeti. Hoe li završiti apokaliptino, a novi poetak izgledati kao dan poslije? Može li nakupljeni bijes i oaj koji je preplavio svijet ponoviti stare ve poznate obrasce.

Pojedinac ne mora nužno potonuti u bujici koja nosi sve pred sobom, ali više ne smije upadati u zamke kreatora dužnikog ropstva. Na osobnoj razini moramo se ponovno vratiti sebi. Ponimo cijeniti sve ono što možemo uiniti sami, bez posuivanja tueg novca. Kuhanje rukova, razmjena djeje garderobe, radovi po kui po sistemu sam svoj majstor sve više ulaze u modu. Ako se vratimo svim zaboravljenim vještinama koje smo znali, ali smo ih odbacili, jer je sve bilo jetinije u obližnjem šoping centru, živjet emo s manje, ali kvalitetnije. Sve što proizvedemo u vlastitom vrtu prva je liga u odnosu na ono što nam prodaju, samo kako bi nam se isplatilo kupovati u šoping centrima.

Piše: Božena Malekoci-Oleti bozena.malekoci@mnovine.hr

Vrijeme je da prestanemo padati u bankrot kao snoplje pod kosu u žetvi, prezaduženi svi: od graana, poduzetnika, gradova i država.


10

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

22. studenoga 2011.

MESAP JESEN 2011. pokazao da e

Najviše pažnj domae proiz NAŠI OBRTNICI u suradnji sa slovenskima

U afirmaciju tradicijskih i umjetnikih obrta Sekcija DUO, koja okuplja tradicijske i umjetnike obrte iz Ljutomera, Gornje Radgone, Lendave i Murske Sobote, u etvrtak 17. studenoga u Ljutomeru je organizirala susret s predstavnicima obrtnikih komora Meimurske i Krapinsko - zagorske županije. Na susretu je razgovarano o potrebi afir-

miranja tradicije i etnološko - kulturnog nasljea, te oživljavanju starih obrta kojima prijeti izumiranje. S obzirom na to da dosadašnja iskustva pokazuju da se pomoi obiju država i resornih ministarstva ne treba previše nadati, jedino rješenje je u povezivanju i zajednikim projektima,

te financijskim sredstvima iz europskih ondova. Stoga e budue zajednike aktivnosti tematski biti prilagoene uvjetima natjeaja, zakljueno je na skupu. Suradnja se nastavlja susretom u akovcu, koji e u organizaciji Obrtnike komore Meimurske županije biti održan u prosincu. (BMO)

Tradicionalna sajamska priredba "MESAP JESEN", održana ve peti put, okupila je najviše domaih izlagaa, mahom proizvodno orijentiranih, jedan dio domaih tvrtki koje nude proizvode iz uvoza te predstavnike tvrtke multinacionalki. Sluajno ili ne, znatan broj domaih tvrtki bio je iz Nedeliša. Od ukupno 70 izlagaa, 17 ih je bilo iz Nedeliša, a 30-ak iz Meimurske županije, jedan iz Slovenije, te predstavnici stranih tvrtki i 10-ak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i udruga. Na otvorenju sajma u petak govorili su Vitomir Kiri, v.d. direktora sajma, naelnik opine Nedeliše Mladen Horvat te župan Ivica Perho, koji je i otvorio sajam. Iako je krizno vrijeme, gospodarstvenici su našli nain da se pojave na sajmu, pa je svim izlagaima upuena zahvala. Župan Perho zaželio je što više graana na sajmu.

Prehrambeni proizvodi, poljoprivreda i preraivaka industrija u prvom planu Prvi dan sajma najviše su pažnje pobudila jela od krumpira žena iz Belice, koja su od strane nazonih pojedena u slast, te vone sadnice Agromeimurja, a sve se više graana svih dobi in-

Vitomir Kiri, direktor sajma: Ove je jeseni znatno više izlagaa nego prijašnje teresira i za nove naine grijanja kua. Tako nije bila rijetkost da se uz štand Cetrometala zaustavi šezdesetogodišnji brani par i zainteresira za solarno grijanje, a dio graana okupio se i uz kamin na pelete u kojem je gorjela vatra tvrtke "MDI". Tvrtka “Toroid” iz Nedeliša predstavila je i hidrauline d i z a l ice z a ureivanje drvea koje se mogu unajmiti. Obiteljska p o ljopr i-

Iako je krizno vrijeme, vredna gospodarstvenici su gosponašli nain da se pojave darst va predvona sajmu, pa je svim d i l a j e izlagaima upuena OBernarda r ehove c s ek opr oizahvala zvodima. Po-

Župan Ivan Perho i suradnici u obilasku sajma

sjetitelji su mogli degustirati više vrsta mesnih preraevina Vajde, kozji sir, vina udruge “Hortus Croatiae” ili Agromeimurja i drugo. To su bili samo neki dojmovi, prava ocjena sajma tek e uslijediti nakon zatvaranja i sabiranja kontakata, s time da treba rei da su neki predstavnici tvrtki nedostajali, no oni se pojavljuju na sajmu u lipnju.

PRELOŠKA gospodarska zona Sjever bogatija za još jednu tvrtku i nova ra

U samo etiri mjeseca iz hala tvrtke “Nestor” do - Tvrtka ima osamdeset zaposlenih, ali cilj je daljnje poveanje radnih mjesta PIŠE: VELIMIR KELKEDI FOTO: STJEPAN NARANA Preloška Gospodarska zona Sjever te, dakako, i Grad u cjelini bogatiji su za još jednu novu tvornicu. Gradonaelnik Dragutin Glavina posjetio je tvrtku "Nestor", iji je proizvodni pogon na spomenutoj

lokaciji sagraen u rekordnom roku. Od ideje do realizacije prošla su, naime, samo etiri mjeseca! Tvrtka "Nestor" osnovana je 2006. godine, poela je s 25 djelatnika u unajmljenom prostoru. - Postupno smo poveavali proizvodnju, kako su nam prostori postajali pretijesni, a

zahtjevi kupaca sve vei, odluile smo se na novi objekt, uz pomo našeg kooperanta. Trenutno imamo 80 zaposlenih, ali cilj nam je poveati broj radnih mjesta. Grad Prelog i gradonaelnik bili su nam stvarno od velike pomoi da se projekt realizira u tako kratkom roku, bez odugovlaenja. Sve


22. studenoga 2011.

Gospodarstvo 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

e sajam preživjeti kriznu godinu

e pobudile su zvodne tvrtke

Na otvaranju sajma okupio se niz uzvanika i gostiju

Štand “Vajde” sa suhomesnatim proizvodima Ljudska univerza Ormož, akra te Ekoremedijacijski tehnološki centar Celje. Zaštita voda podrazumijeva da svi koji imaju pitku vodu imaju i prikljuke na kanalizacijski sustav, a u mjestima opine Nedeliše još se vode borbe oko toga osnovnog uvjeta. Održan je i skup o obnovljivim izvorima energije, predstavljen IPARD program za bespovratno suinanciranje projekta u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi, kao i program akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj. (J. Šimunko, foto Z. Vrzan) Sajam u subotu u jutarnjim satima, kad je snimljena ova fotografija

Struni skupovi

Dio štandova s proizvodima hrane

Održano je više strunih skupova, koji su okupili proizvoae i trgovce iz pojedinih grana gospodarstva. Tako je predstavljen projekt “Pijemo istu vodu“ (zaštita pitke vode opine Nedeliše i opine Središe ob Dravi). Rije je o važnom projektu jer se njime dugorono štite izvori pitke vode u Nedelišu, koji su presudno važni za Meimurje, kao i dugorono upravljanje vodama. IPA projekt Slovenija - Hrvatska traje do kraja 2012. godine, a fond iznosi 603.676 eura. Nositelji su projekta Meimurske vode, opine Središe ob Dravi i Nedeliše,

Pei i kotlovi te solarni kolektori “Centrometala” bili su na meti posjetitelja

Motorne pile svih veliina tvrtke “Motoreni” zauzele su centralni prostor sajma

adna mjesta

zgraena nova omaih vlasnica Djelatnice tvrtke iz prve smjene s gostima prilikom skromnog obilježavanja poetka rada tvrtke “Nestor”

Vlasnice i direktorice tvrtke Željka Špiranec i Irena Jeud s gradonaelnikom Glavinom

je s njihove strane odraeno brzo i korektno, kažu vlasnice i direktorice Željka Špiranec i Irena Jeud. - Kad smo dogovarali mogunost da se izgradi ova hala, u prvom trenutku bilo je malo nepovjerenja jesmo li u mogu-

nosti to obaviti tako brzo. Mislim pritom na radnje koje se odnose na djelokrug Grada i Ured državne uprave. Svjedoci smo, eto, da smo vrlo brzo sve napravili. Priznajem, nisam oekivao da e ovaj objekt biti izgraen u tako rekordnom roku. Vjerujem da

ete biti zadovoljni, da su uvjeti rada dobri, a vjerujem da e i poslodavci biti dobri. Ako vam zatreba pomo, slobodno nam se javite. Mi emo neke odreene pomoi poveati, u prvom radu pomo za novoroenu djecu naših novih stanovnika, poruio je

gradonaelnik Dragutin Glavina, zaželjevši zaposlenicima uspješan rad. U posjet Nestoru došao je i proelnik Željko Poredoš. Novu tvornicu i zaposlenike blagoslovio je župnik preasni Antun Hoblaj. Tvornica je inae površine oko 450 etvornih metara.


12

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

22. studenoga 2011.

CRNA KRONIKA

“Mario me ispljuskao i onda sam ga valjda ubo” PIŠE: VELIMIR KELKEDI FOTO: ZLATKO VRZAN

BELIANEC vozio u krivom smjeru i izazvao tešku prometnu nesreu

48-godišnji poljoprivrednik u pijanom stanju usmrtio vozaa iz BiH 48-godišnji proizvoa krumpira iz Belice Božidar Premuš u srijedu naveer na autocesti Bregana - Lipovac kod Samobora prouzroio je tešku prometnu nesreu u kojoj je poginuo 64-godišnji bosanskohercegovaki državljanin Ilija R. Kako je izvijestila policija, vozei kamion po gustoj magli, muškarac iz Belice u jednom je trenutku prešao na suprotnu stranu autoceste (još se utvruje na kojem je mjestu i kako završio na suprotnoj strani), te izazvao dva sudara. U krvi je imao 1,44 promila alkohola. Malo poslije 18 sati kod vora Sveta Nedelja najprije je prednjim dijelom kamiona izravno udario u peugeot 207, kojim je upravljao 43-godišnji

N. Š. Kao da se ništa nije dogodilo, Premuš je nastavio voziti još petsto metara pogrešnim smjerom te ubrzo udario i u audi A 6 austrijskih registracijskih oznaka, koji je vozio nesretni Ilija R. Obojica muškaraca hitno su odvezena u KB “Sestre milosrdnice“, no vozau audija nije bilo spasa. Premuš je lakše ozlijeen. Mještani Belice inae ga opisuju kao skromnog i marljivog ovjeka koji se godinama bavi proizvodnjom i prodajom krumpira, a isto tako više od 15 godina vozi kamion. Živi s majkom i nije bio sklon alkoholu. Je li kobne veeri nešto popio da se zagrije pa ga je prevarila i magla, tek e se utvrditi. (V. Kelkedi, foto: Cropix)

TRAGEDIJA U NEDELIŠU

Još jedna smrt gušenjem plinom 51-godišnjak iz Makovca smrtno je stradao, po svemu sudei, uslijed trovanja plinom u obiteljskoj kui u Ulici Vinka Karlovia u Nedelišu, gdje je živio kao podstanar. Kako je izvijestila policija, tijekom noi s petka na subotu muškarcu je pozlilo uslijed korištenja plinske pei pripojene na bocu kojom se grijao

u slabo prozranoj prostoriji. Na mjesto dogaaja izašli su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada akovca i izmjerili poveanu koncentraciju ugljinog monoksida, te zatvorili dovod plina s plinske boce. Stanar je hitno prevezen u Županijsku bolnicu akovec, meutim, u subotu prijepodne je preminuo.

Iskaz koji je pred Sudskim vijeem Županijskog suda u Varaždinu dao Dejan emerika iz Palinovca (22), optužen za ubojstvo svoga deset godina starijeg bratia Marija iz istog mjesta, prilino se razlikuje od onog što je iznijeto u optužnici protiv njega. Podsjetimo, mladia iz Palinovca sud tereti da je u noi s 24. na 25. travnja ove godine, na Uskrsni ponedjeljak, na cesti izmeu Podturna i Ferketinca na smrt nožem izbo Marija emeriku. Motiv tog zloina (koji je Dejan emerika policiji priznao) je koristoljublje. Od roaka kojeg je ubio ranije u dva je navrata posudio novac, koji mu nije mogao vratiti jer ga je potrošio. Bavio se kockanjem. Navodno je rije o svoti od ukupno 100.000 kuna (4.500 eura i 70.000 kuna). Kobne veeri slanjem sms poruka nagovarao je žrtvu da se nau kako bi dogovorili oko povrata duga … Umjesto toga, Dejan je Mariju presudio na brutalan nain. Izjašnjavajui se o krivnji, optuženik je na poetku suenja izjavio da se "osjea odgovornim, ali ne na nain kako je optužen". Tu pomalo zbunju-

emerika se kaje, ali tvrdi da je ubio bratia u samoobrani

juu izjavu obrazložio je, iznosei svoju obranu, na posljednjem roištu održanom u petak. Žao mi je što se to dogodilo i ne mogu shvatiti da sam to uope mogao napraviti. Mario mi je bio kao stariji brat, volio sam ga. Još nisam svjestan da sam izgubio bratia. Ne mogu spavati, imam none more. Kajem se zbog svega što se dogodilo, rekao je emerika.

Novac je trebao biti uložen u kupovinu automobila? Potom je naveo da su se u ožujku Mario i on dogovorili da e zajedno kupiti aute koje su planirali dalje preprodati i

na taj nain zaraditi. Dogovorili su se da Mario uloži 100.000, a Dejan 50.000 kuna. Kako su na prethodnim roištima kazali pojedini svjedoci, prijatelji optuženika, o tome planu Dejan im je priao. - Mario mi je rekao da ne bi išao u to, da sam prebalav i nesposoban, što me uvrijedilo. Htio je da ja njemu dam novac kako bi on vodio posao, što nisam htio. Poeo je vikati na mene, psovati, pljusnuo me nekoliko puta tako da mi je sve zvonilo u ušima, brani se sada Dejan emerika. Nakon verbalnog sukoba, iz auta je uzeo nož da, kako kaže, prestraši Marija: - Tada je poblesavio, takvog ga u životu nisam vidio. Branio sam

se nožem i u jednom ga trenutku i ubo. emerikin iskaz predstavlja preokret u procesu. Naime, policija je nakon istrage zakljuila da je ubojica svoj in pomno isplanirao te da je u svom vozilu ak imao istu odjeu u koju se planirao preobui nakon ubojstva. Nadalje, nakon što ga je prvo ranio, Mario emerika pokušao je pobjei, no ubojica ga je sustigao i presudio mu na brutalan nain. Zbog svega ga se tereti upravo za teško ubojstvo iz koristoljublja, za što je predviena kazna od deset do ak etrdeset godina zatvora. Kako smo ve opširnije pisali, na dosadašnjim roištima, prije optuženika, svjedoili su roditelji optuženika, te njegovi ali i poznanici i prijatelji žrtve, kao i djelatnica kasina u koji je Dejan odlazio. Majka optuženog na fotograiji je prepoznala nož koji je pronaen na mjestu zloina kao isti koji mu je dva dana ranije dala za piknik uz vuzmenku. Potvreno je i da je kockajui jednom prilikom ostvario dobitak od 70.000 kuna, no tada su oito “kola krenula nizbrdo“. Zapao je u dugove, posudio novac, a problem riješio na najgori mogui nain.

UKRATKO S “fantomkom” na glavi opljakao poštu na akovekom Jugu

s bijelim prugama. Na glavi je imao kapu s prorezima za oi, takozvanu fantomku. Policija traga za kradljivcem.

Nepoznati lopov u srijedu je iz poslovnice pošte na akovekom Jugu u Ulici Tomaša Gorianca otuio još nepoznatu koliinu novca. Kako je izvijestila policija, oko 17.55 sati ušao je u poštu te prstom upozorio zaposlenicu da šuti, a zatim od nje zatražio da mu preda novac. Nakon što je to uinila, zaprijetio joj je da ne zove policiju jer je izvana gleda njen prijatelj. Potom se udaljio u nepoznatom pravcu. Prema opisu, poinitelj je muškarac mlae životne dobi, srednje tjelesne grae, visine oko 180 cm, plavih oiju. Bio je obuen u šuškavac bordo boje i trenirku plave boje

Iz obiteljske kue u Dunjkovcu ukradeno više stotina tisua kuna DUNJKOVEC - U ponedjeljak rano ujutro, izmeu 6.30 i 6.50 sati, nepoznati poinitelj provalio je u obiteljsku kuu u Dunjkovcu, u vlasništvu ženske osobe, razbivši vrata kue. Otuio je vei iznos domaeg i stranog novca te zlatni nakit. Materijalna šteta procjenjuje se na ak nekoliko stotina tisua kuna.

U Prelogu ukradeno 300 metara kabla PRELOG - Kraa s materijalnom štetom od nekoliko desetaka tisua kuna zabilježena je u Prelogu. Provaljeno je u skladište jednoga tamošnjeg privatnog poduzea, odakle je ukradeno gotovo 300 metara elektrinog kabla. Za poiniteljem se traga.

Policija mjerila buku motornih vozila Policijski službenici Postaje prometne policije proveli su preventivnu akciju pod nazi-

vom “Emisija buke motornih vozila”. Policajci su zaustavljali vozae vozila, a djelatnici jedne stanice za tehniki pregled vozila mjerili su razinu buke koju proizvode vozila zaustavljenih vozaa. Akcijom se, kažu u policiji, željelo upozoriti vozae motornih vozila na prekomjernu emisiju buke vozila. Propisna dozvoljena razina buke vozila ovisi o homologacijskim vrijednostima odreenim za svako vozilo, a što ovisi o tipu vozila i više dodatnih faktora kao na primjer godište, snaga vozila i slino. Tijekom akcije zaustavljeno je 14 vozila, te je kod svih izmjerena emisija buke u dozvoljenim granicama. (V. Kelkedi)

GLAVNI INSPEKTORAT o teškim ozljedama na radu u tvrtki “Plastometalik Vlaši” u Maloj Subotici

Stroj zapeaen, vlasnik prijavljen Državnom odvjetništvu Nakon objave lanka u prošlom broju Meimurskih novina o tvrtki iz Male Subotice u kojoj je nekoliko radnika, zbog loše zaštite na radu, teško ozlijeeno (ostalo bez prstiju), stigao je i odgovor Državnog inspektorata Republike Hrvatske o provedenim inspekcijskim nadzorima. Podsjetimo, kako je ustvrdio naš sugovornik, jedan od djelatnika tvrtke, (koji

nije iziki ozlijeen, ali je zbog proživljenih stresova završio kod psihijatra), poslodavac je sa stroja za savijanje lima skinuo zaštitni dio s ciljem da povea produktivnost. U odgovoru Inspektorata, koji potpisuje glavni inspektor Robert Markt, kaže se: - Dana 7.11. 2011. godine u 8.30 sati dogodila se ozljeda na radu u pogonu obrta 'Plastometalik Vlaši', Mala Subotica,

u kojoj je stradao radnik Antun Vlahek. Radniku je na hidraulinoj preši 5 tona prikliještilo lijevu šaku, kojom prilikom je došlo do traumatske amputacije distalnih valanhi 2 – 5 prsta. Inspektor rada za zaštitu na radu obavio je inspekcijski nadzor u kojemu su utvrene povrede odredbi Zakona o zaštiti na radu, i to u dijelu posebnih pravila: osposobljavanje za rad na sigu-

ran nain, posebni uvjeti rada - zdravstvena sposobnost radnika. Tim su povodom poduzete zakonom propisane mjere, rješenjem je zabranjena upotreba sredstva rada, bit e podnesen optužni prijedlog te emo podnijeti posebno izvješe Državnom odvjetništvu. Državni inspektorat je potvrdio i drugu nesreu o kojoj je progovorio naš sugovornik, a

koja se dogodila 30. travnja 2010. godine: - U istom pogonu na istom stroju dogodila se ozljeda na radu u kojoj je stradao uenik na naukovanju Antonio Dodlek. Ueniku je amputiran vršak srednjeg prsta desne ruke. I u tada obavljenom inspekcijskom nadzoru utvrene su povrede propisa Zakona o zaštiti na radu te su poduzete zakonom propisane mjere. Uvidom u spis

predmeta utvreno je da je izdano Rješenje o zabrani korištenja stroja, podnesen je optužni prijedlog protiv vlasnika obrta, a na zahtjev državnog odvjetništva i izvješe, kaže inspektor Markt. Dakle, kad ve teške ozljede vlastitih zaposlenika vlasnika tvrtke nisu potaknule da na strojeve vrati zaštitne dijelove, na to e ga, nadajmo se, primorati pravosue. (V. Kelkedi)


22. studenoga 2011.

Kroz Međimurje 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

POŠUMLJAVANJE MEIMURSKIH ŠUMA Sadnja hrasta u Držimurcu

Povratak 87.000 hrastova lužnjaka u Meimurje - Šumarija akovec pošumi svaku godinu tridesetak hektara šuma, najviše hrastom lužnjakom i topolom, te jasenom, a kao dio dobrog gospodarenja šumama. Ovu godinu pošumit e se 46 hektara. Staro je šumarsko pravilo da se uvijek pošumi ono što se posjee Šumarija akovec ovih dana privodi kraju pošumljavanje šume kod Držimurca hrastom lužnjakom, a prema svojem godišnjem planu i programu pošumljavanja. Kod Držimurca s druge strane rjeice Trnave rast e narednih godina 50.000 novih sadnica hrasta lužnjaka na površini od 6,3 hektara. Tonije, a kako e poneki povjesniari i ekolozi možda itati i naše novine za sto godina, treba navesti da se šuma hrasta lužnjaka, što je i autohtona vrsta za naš kraj, sadi u Držimurcu, šumarskim rjenikom reeno: u Gospodarskoj jedinici Donje Meimurje Šumarije akovec, Odjel/odsjek 13A, gdje brojka oznaava odjel, a slovo odsjek. Šuma ovih dana posaenog hrasta lužnjaka moi e se srušiti tek za više od sto godina, a stabla tih hrastova rušit e tek etvrta ili peta generacija šumara. Upravitelj Šumarije akovec dipl. ing. šumarstva Benjamino Horvat o pošumljavanju

Ove godine posadit e se 87.000 sadnica hrasta lužnjaka

Zaštitna ograda zbog srna i štetoina na dvije noge

Mladi hrastii u trapu za svaki sluaj, ako naglo naiu niske temperature

Upravitelj Šumarije akovec Benjamino Horvat: - Svi koji danas posade šume hrasta ili jasena osigurat e svojim praunucima lijepe prihode, pa e ih se nova pokoljenja sjeati i po tome. Za privatne šumovlasnike sadnice su besplatne, dakako, uz kontrolu jesu li doista posaene

kaže: - Svaku godinu prema planu pošumimo znatan broj hektara, neke godine više, a neke manje, s time da je prosjek negdje oko trideset hektara godišnje. Ove godine zasadili smo u proljee i sad u jesen oko 46 hektara mladih šuma hrasta i topole, ukupno 87.000 sadnica hrasta lužnjaka starosti dvije godine, te 3,5 tona žira, kao i 6.500 kanadskih topola koja se križala s našom topolom i ve je autohtona vrsta. Iduu godinu planiramo pošumiti 28,5 hektara, takoer hrastom lužnjakom i topolom, a ako bude dovoljno sadnica i jasenom.

Zloin i kazna D vadeset godina hrvat sko pravosue šut i i sporadino kažnjava ratne zloince ili one koji su u ratu poinili druga nedjela. Tako danas imamo paradoks – za Vukovar jedva da je netko odgovarao, glavni krivci još nisu, za Škabrnju ili Voin takoer, za neke se zloine koje je poinila srpska paravojska ili jugovojska, sasvim je svejedno, ni ne uje. Tako, na primjer, niti se ne govori o pedeset masovnih grobnica

na Banovini, a te je zloine uinio agresor. Nisu odgovarali ni oni koji su najodgovorniji u provoenju politike velike Srbije, generali jugoslavenske vojske, dok su neki od najboljih generala hrvatske vojske u Haagu. S druge strane, hrvatsko pravosue kažnjava hrvatske vojnike koji su se ogriješili o pravila rata ili poinili zloin. I to je redu, najprije se mora poistiti pod svojim pragom, neka svi oni koji su poinili

- Ova šuma hrasta lužnjaka koju sad sadimo kod Držimurca treba deset do dvadeset godina za ormiranje stabala, prije toga e sve izgledati kao grmlje i živica, hrast raste sporo i treba ga uvati od srna i drugih glodavaca, ali i od štetoina na dvije noge. Zbog toga podižemo visoke ograde nakon što posadimo male sadnice, srne vole vršne pupove izgristi. Prije toga tu je rasla mješovita šuma, uz najviše bagrema (agacije), koju smatramo korovom. Zbog toga smo nakon sjee tlo oistili. Šumarskim rjenikom, mi kažemo da obavljamo takozvanu konverziju šume, dižemo je za kvalitetu više, nakon bagrema tu e sad biti hrast. Mnogo toga ovisi i o godini, ako e biti sušna godina, kao što je bila ova, dio malih sadnica e stradati, pa e trebati ponovno saditi, bilo bi lijepo da idua godina ima dovoljno kiše. Kod Držimurca smo zatekli u poslu dvije ekipe šumarskih radnika, njih desetak, kako sade male hrastove, te revirnika Marija Manjkasa, dipl. ing. šumarstva, koji nje bio u nadzoru i kontroli. Posao pošumljavanja dobiven je na javnom natjeaju

Hrvatskih šuma. Jedna ekipa šumarskih radnika, koja radi na pošumljavanju, iz našeg je kraja, a iz Slatine u Slavoniji. Sadnice hrasta sade se na oko metar i pol jedna od druge, te nakon sadnje u iskopane rupe dobro utabaju nogama. Posao je dosta naporan, treba kopati rupe uz mnogo korijenja od prijašnjih stabala, no treba ga završiti prije niskih temperatura. Upravitelj Šumarije akovec Benjamino Horvat kaže da ne voli ostavljati mlade sadnice u trapu do proljea jer se onda pojave štete od glodavaca, pa ih se sve nastoji posaditi ove jeseni, što je i svojevrsna utrka s vremenom. Temperature su ve pale ispod nule, i to dosta naglo, no, ako vrijeme posluži, sve e sadnice za tjedan dana na lokaciji u Držimurcu biti posaene, tvrde šumari. Svoje šume mogu obnoviti i privatni šumovlasnici, što još nije uobiajeno u našem kraju. Za sve one koji su u upisniku šumskih površina Hrvatske šume osiguravaju besplatne sadnice hrasta, topole ili jasena, autohtonih i kvalitetnih vrsta drvea, no ne i bagrema. Oni koji žele iduih godina pošumljavati svoje šume trebaju se javiti u Šumariju akovec kako bi osigurali sadnice na vrijeme. (J. Šimunko, oto Z. Vrzan)

zloin odgovaraju. No ini se da smo u tom išenju pod svojim pragom i ostali, a sve pod jakim pritiskom meunarodne zajednice i hrvatske politike koja se godinama ponašala po sistemu mrkve i batine. Još uvijek kao da imamo dva mjerila, jedno za hrvatske branitelje, drugo za agresore. U ovom trenutku, dvadeset godina nakon rata, znatnim dijelom i zbog pritiska Europe i ulaska u Europsku uniju više je pokrenutih procesa protiv hrvatskih branitelja nego protiv agresora. Ukupno je protiv hrvatskihbraniteljapokrenutodo sada oko dvije i pol tisua procesa, a za agresora deset puta manje.

Vrijeme je da sad, nakon što emo postati dio Europske unije i kad ne bude više ucjena s raznih strana, zaponu procesi protiv agresora. Logino je da sad nakon što smo procesuirali sve hrvatske ratne zloine ili je taj proces pri kraju zaponemo kažnjavati i zloine agresora. Svaki od njih ima ime i prezime, a ljudi znaju, samo ih treba pitati. Jasno je da je agresor poinio mnogo više zlodjela nego onaj tko se branio. Hrvatsko sudstvo stoga treba suditi sve ratne zloine ili nedjela etnika i jugoarmije, ne zbog osvete, ili zbog neijega politikog pogle-

PREDSTAVLJENA KNJIGA o Zelenom planu opine Nedeliše

Britanski veleposlanik David Blunt: Naša ekološka industrija zapošljava milijun ljudi Veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske nj. e. David Blunt u srijedu je boravio u Nedelišu. Svrha njegova posjeta bila je promocija Plana zelenog djelovanja, odnosno brošure koja je tiskana zahvaljujui financijskoj pomoi britanskog veleposlanstva. Naelnik opine Nedeliše Mladen Horvat naglasio je da opina Nedeliše drži do zaštite okoliša, o emu svjedoi višegodišnja aktivnost i na planu Zelene agende, odnosno održivog razvoja. Na podruju opine nalazi se i vodocrpilište, što je razlog više da se zaštiti okoliša daje izuzetna važnost. O potrebi tiskanja knjige govorio je i Josip Ceilinger, opina Nedeliša je prva u Hrvatskoj koja je ponovno tiskala knjigu kao trajan dokument o zelenom djelovanju. Župan Meimurske županije Ivica Perho naglasio je da Nedeliše potvruje naš osnovni postulat – brigu za okoliš i njeno ouvanje za budue generacije. Ovakve akcije pridonose ne samo zaštiti, ve i senzibilizaciji javnosti za ovaj problem. Mi Meimurci i tu smo ispred ostatka Hrvatske, no još uvijek moramo mnogo raditi. Veleposla n i k Dav id Blunt u kraem predavanju upoznao je prisutne s aktivnostima britanskog veleposlanstva, ali i stanju u Velikoj Britaniji i Europskoj uniji na ovome planu. Velika Britanija predvodnica je u zemljama EU u pogledu smanjenu emisije staklenikih plinova, poveanju korištenja obnovljivih izvora energije te

da na svijet, ne zbog ove ili one politike stranke, ve zbog poštivanja zakona i meunarodnih moralnih i stvarnih normi ponašanja u ratu i miru. Zakon o aboliciji donesen je kako ne bi bilo osvete, no taj zakon ne može štititi ratne zloine ili nedjela, a i ne štiti ih, a ratni zloini ili nedjela ne zastarijevaju. Zašto svi oni koji su u vrijeme Domovinskog rata inili zloine ili druga nedjela moraju odgovarati? Dakako, zbog žrtava, ali i zbog budunosti naše djece i suživota na ovim prostorima, kako se jednom opet ne bi ponovili ti strašni dogaaji.

Britanski veleposlanik David Blunt: - U Velikoj Britaniji mnogo se ulaže u obnovljive izbore energije, jer e poremeaj klime dovesti najprije do poremeaja proizvodnje hrane, a onda i do velikih poremeaja u društvima

ozelenjavanju industrije. Dio svojih iskustava žele prenijeti i na našu zemlju, a financiranje izdanja ove edicije dio je tog projekta. On je uz ostalo naglasio da zelena industrija u Velikoj Britaniji ve zapošljava oko milijun ljudi, dok se u razvoj obnovljivih izvora energije ulaže milijardu unti godišnje. Britansko veleposlanstvo tiskanje drugog izdanja Plana zelenog djelovanja opine Nedeliše financiralo je s 30-ak tisua kuna, dok sama opina Nedeliše izdvaja godišnje za Plan zelenog djelovanja opine oko 200.000 kuna, odnosno do sada preko 1,2 milijuna kuna. Veleposlanik David Blunt posjetio je i Vodocrpilište u Nedelišu, gdje je zajedno s naelnikom opine Mladenom Horvatom posadio drvo prijateljstva, te Podrunu školu u Pušinama, gdje je održao predavanje. (JŠ)

Piše: Josip Šimunko josip.simunko@mnovine.hr


14

Kroz Međimurje

TRAGOM PITANJA itatelja o navodnim manipulacijama u izboru za mjesto raunovoe u OŠ Hodošan

Natjeaj poništen, ali ravnatelj Bari ponovno e predložiti istu osobu U uredništvo je stiglo anonimno pitanje u kojemu se tvrdi da nije sve bilo isto na natjeaju za radno mjesto za voditelja raunovodstva u OŠ Hodošan. Naime, 30. rujna u OŠ Hodošan je objavljen natjeaj za radno mjesto voditelja raunovodstva, a, nakon što su zaprimljene molbe kandidata, natjeaj je na kraju poništen. Dana 27. listopada na 17. sjednici Školski odbor nije donio pozitivnu odluku o zapošljavanju. U odluci je navedeno da ravnatelj Ivan Bari zapošljava novu djelatnicu na odreeno vrijeme od dva mjeseca, a do ponovnog raspisivanja novog natjeaja. I tu ne bi ništa bilo sporno da nije rije o djelatnici koja je do tada radila na Opini Donji Kraljevec, u raunovodstvu, i bila je stalno zaposlena. Dala je otkaz, ravnatelj OŠ Hodošan Ivan Bari navodno je zvao Opinu da joj se omogui raskid ugovora bez otkaznog roka, jer je on mora prijaviti do odreenog datuma. Na natjeaj se inae prijavilo pedesetak osoba koje su bez posla i zadovoljavaju sve uvjete, smatra se da je bitnije zaposliti nekog "svog". Dalje se navodi da je ravnatelj Ivan Bari poznat po takvom nainu zapošljavanja, a zaposlio je i svoju suprugu, kaže se u pismu.

Ravnatelj Bari: Predložio sam osobu za koju smatram da je najbolja za taj posao Zapitali smo ravnatelja OŠ Hodošan Ivana Baria o emu je rije i jesu li toni navodi iz pisma. On kaže: - Tono je da se na natjeaj za radno mjesto voditelja raunovodstva javio jako veliki broj kandidata. No, nije tono da sam zvao u Opinu Donji Kraljevec, kao što se navodi u pismu, kako bih omoguio raskid ugovora bez otkaznog roka. Osoba o kojoj je rije sama je odluila promijeniti radno mjesto, na što ja nisam utjecao. Nakon pregleda zamolbi za radno mjesto, predložio sam Školskom odboru da zaposli najboljeg kandidata za radno mjesto raunovoe, smatram da je to osoba koju sam predložio, a koja je stjecajem okolnosti prije radila u Opini Donji Kraljevec. Školski odbor je odluio kako je odluio, pa sam predloženu djelatnicu zaposlio na samo dva mjeseca, do ponovnog raspisivanja natjeaja. I dalje smatram da je osoba koju predlažem najbolji kandidat za radno mjesto raunovoe, pa u ponovno predložiti Školskom odboru da je primi u radni odnos. (JŠ)

DONJA DUBRAVA

Osnovna škola prikuplja knjige za lektiru OŠ Donja Dubrava povodom Mjeseca hrvatske knjige organizira humanitarnu akciju pod motom "Darujmo knjigu da bismo joj vratili život". Ovom akcijom škola prikuplja knjige za svoju knjižnicu prema popisu koji je objavljen na Internet stranicama te na ulazima u školsku i opinsku zgradu. Pozivaju sve one koji u svojoj privatnoj knjižnici imaju takve knjige i više im ne trebaju da ih poklone školskoj knjižnici. Cilj akcije je da se upotpuni lektirni fond, ime bi se uenicima olakšalo itanje lektire. Knjige možete darovati svaki radni dan od 7.30 do 13.30 sati u školskoj knjižnici.

22. studenoga 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

OPINSKO VIJEE opine Kotoriba nikad u jedinstvenijem

Prekinuta tradici

SVE ODLUKE JE PIŠE: ALEN FUŠ

Ve dugo na sjednicama Opinskog vijea opine Kotoriba odluke se ne donose jednoglasno. Ta je tradicija prekinuta na 22. sjednici, kada su vladajui i oporba jednoglasno prihvatili sve odluke i tako dokazali da razumom i bez politikih prepucavanja mogu odluivati za dobrobit Kotoripana. U aktualnom satu naelnik Ljubomir Grgec (SDP) izvijestio je vijenike o radovima u mjestu. Zapoeli su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u ulicama Nikole Tesle i Dragutina Domjania, a uskoro e se asfaltirati ulica Matije Gupca, gdje su ti radovi završeni. Najavio je poetak sanacije ulice Nikole Zrinskog. Radovi e stajati 254 tisue kuna, a u polovinom iznosu suinanciraju ih Ministarstvo regionalnog razvoja i Opina Kotoriba. Opina je raspisala natjeaj za kreditno zaduživanje u iznosu od 700 tisua kuna za suinanciranje druge faze radova na sanaciji nerazvrstanih cesta kroz program EIB 2. Grgec je rekao kako e do kraja godine biti obavljena i sanacija poljskih putova. Vijenika Damira Suia (HSLS) zanimalo je odakle e se namaknuti sredstva za sanaciju putova jer u proraunu za to nije predvien novac. Sui je i mišljenja kako je proširenje ceste od Doma kulture do stare škole izvedeno nestruno, pa ga je zanimalo hoe li se to popraviti. Naelnik Grgec odgovorio je kako su radovi na proširenju ceste u nadležnosti ŽUC-a te da su iz Opine urgirali i obeano

Znatno jeftiniji prikljuak na kanalizacijsku mrežu i vodovod Na sjednici je donesena odluka o izmjeni i dopuni odluke o prikljuenju na komunalne vodne graevine. Prema rijeima opinskog proelnika Marijana Rusaka, izmjene su usklaene prema novoj zakonskoj uredbi. Mještani e od sad prikljuak na kanalizaciju i vodoopskrbnu mrežu plaati znatno manje. U odluci stoji da naknada za prikljuenje za stambenu zgradu ili stan kao posebni dio nekretnine površine do 200 kvadratnih metara iznosi 25% prosjene mjesene bruto plae u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu. U konkretnom primjeru, prikljuak na kanalizaciju plaat e se oko dvije tisue kuna umjesto dosadašnjih pet tisua. Za poslovne i proizvodne zgrade naknada e iznositi 30% od prosjene bruto plae. U odluci piše kako opinski naelnik može utvrditi akcijske uvjete plaanja naknade za prikljuenje u odreenom periodu, umanjenjem utvrenog iznosa naknade za prikljuenje najviše do 50% i/ili produženjem obronog roka plaanja naknade najduže do deset mjesenih obroka.

im je da e se sanirati, dok e se sredstva za sanaciju poljskih putova namaknuti iz stavke za nerazvrstane ceste. Nezavisni Vinko Horvat predložio

je da se napravi red na polju jer vlasnici preoravaju poljske putove te da se takvim osobama uputi upozorenje. Naelnik je najavio da e u dogovoru s poljoprivrednim redarom to idue godine postrožiti.

Izmjene u Pravilniku vrtia Vijenici su donijeli odluku o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroj-

stvu i nainu rada Djejeg vrtia Kotoriba, koje im je predložilo Upravno vijee te ustanove, usklaujui Zakon o predškolskom radu i naobrazbi. Radno vrijeme odgojitelja je 40 sati tjedno, od koji 27,5 (do sad 30) provode neposredno u odgojnoj skupini s djecom, a ostalo radno vrijeme pripremaju se za rad, surauju s roditeljima djece, ukljuuju se u kulturu i javnu djelatnost mjesta i usa-

Suradnja dviju opina i PP-a Prelog Nedavno je u Donjoj Dubravi održan zajedniki sastanak na kojemu su bili naelnik Policijske postaje Prelog Zdravko Kolari te naelnici opina Donja Dubrava i Donji Vidovec Marijan Varga i Josip Grivec. Na radnom dogovoru analizirana je sigurnosna situacija na tom podruju te mjere koje treba intenzivirati. Svi su naglasili izvrsnu suradnju, a tom su prilikom naelnici spomenutih opina estitali naelniku Kolariu roendan, poželjevši mu puno sree na osobnom planu te poslovnog uspjeha u daljnjem radu. (alf)

4. PROSINCA IZBORI i za vijea mjesnih odbora opine Mala Subotica

U šest mjesnih odbora Uz parlamentarne, 4. prosinca graani s pravom glasa koji stanuju na podruju opine Mala Subotica birat e i svoje predstavnika u vijeima mjesnih odbora. Objavljene su liste kandidata. Za Vijee Mjesnog odbora Mala Subotica svoje liste istaknuo je HDZ (nositelj liste je Mladen

Križai), koalicija HNS - SDP (nositelj je Vladimir Mihalic), zatim HSU (nositelj je Dragutin Perenc) te Nezavisna lista Vladimira Domjania, koji je i njen nositelj, a ujedno i naelnik opine Mala Subotica. Za Vijee Mjesnog odbora Palovec natjecat e se HDZ (nositelj je Josip Šegovi),

HSU (Franjo Obadi) te SDP - HNS (Danica Glad). Birai iz Držimurec - Strelca moi e birati izmeu dvije liste – one koalicije HNS - SDP (Miljenko Ciglar) te Nezavisne liste Ivana Dodleka, koji je i nositelj liste. U Štefancu su liste istaknuli HDZ (nositelj je Vladimir Jambrovi), HSU (Stje-

pan Kameni), Nezavisna lista Matije Pavlekovia, koji je i nositelj, te SDP - HNS (Dejan Hrasti). U Svetom Križu pak je objavljena samo jedna lista – koalicije SDP-HSLS-HNS s nositeljicom Jadrankom Sermek. Stanovnici Piškorovca birati pak e izmeu dvije liste – HDZ-a (nositelj je Ivan


22. studenoga 2011.

Kroz Međimurje 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

m tonu nego na posljednjem zasjedanju

OPINSKO vijee Podturen

Drastino smanjen proraun

ija prepucavanja

EDNOGLASNO! Kao nikad do sad Opinsko vijee sve je odluke donijelo – jednoglasno

vršavaju se. Polovica radnog vremena od 12,5 tjedno (do sad 10) tjedno vezana uz pripreme za rad s djecom i suradnju s roditeljima provodi se u vrtiu, a broj izvršitelja povean je na 2,5 s dosadašnjih 2. Ivana Kosa (HDZ) zanimalo je donose li ove izmjene novo zapošljavanje, na što je predsjednik Upravnog vijea Dario Rajher odgovorio da ne. U vrtiu rade dvije odgajateljice, dok ravnatelji-

ca polovicu radnog vremena obavlja u vrtikoj skupini.

Odlueno o zakupu poljoprivrednog zemljišta Opina Kotoriba raspisala je natjeaj za zakup poljoprivrednoga državnog zemljišta. Na opinsku adresu pristiglo je 26 valjanih ponuda, koje je razmatralo peterolano povjerenstvo u sastavu Branko Malek, Dragutin Doleni,

Željko Šebeštjan, Stjepan Jarni i Stanko Vugrini. Oni su Opinskom vijeu izradili tabelu prema utvrenim prioritetima i propisanim zakonskim kriterijima. Natjeaj je raspisan za zakup 172 hektara na 20 godina i 19 ha na 5 godina. Predviena poetna cijena iznosila je 96.734 kune, a natjeajem je postignut dupli iznos od 193.468 kuna. Jednoglasnom odlukom vijenika OPG Poljoprivrednik Mladen Domini

iz Kotoribe dobio je 39,9 ha zemljišta u zakup, Obrt Sušara i trgovina Siladi iz Kotoribe 37,5 ha, OPG Poljoprivredni proizvoa Josip Gregurc iz Kotoribe 25,2 ha, OPG Marijana Balenta iz Šenkovca 29,3 ha, OPG Nikole Siladija iz Kotoribe 39,8 ha i OPG Mladena Blažeke iz Donjeg Kraljevca 19,1 ha. Na ovu odluku potrebna je suglasnost Ministarstva poljoprivrede, nakon ega slijedi potpisivanje ugovora. 

ukupno petnaest lista Oršoš) te koalicije HNS - SDP (Ljubo Ignac).

Izbori isti dan kad i parlamentarni, pa se oekuje veliki odaziv Podsjetimo, prema nedavnoj odluci Opinskog vijea Mala Subotica, donesenoj na prijedlog naelnika Domjania,

da bi se smanjili troškovi, izbori za vijea mjesnih odbora u toj opini i ubudue održavati e se kad i parlamentarni. Prema zakonskoj odredbi, Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja graana u odluivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i

svakodnevnog utjecaja na život i rad graana. Tijela mjesnog odbora jesu vijee mjesnog odbora i predsjednik vijea mjesnog odbora. Vijee mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu u skladu sa statutom, financijski plan i godišnji obra-

un te obavlja i druge poslove utvrene zakonom i statutom. Nadzor nad zakonitošu rada tijela mjesnog odbora obavlja opinski naelnik, odnosno gradonaelnik, koji vijee može i raspustiti ako ono uestalo krši statut jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne obavlja povjerene mu poslove. (vk)

- Ovogodišnji proraun rebalansom je s 8,921.000 kuna smanjen na 5,038.000 kuna, što je smanjenje za 3,886.200 kuna ili 44 posto Za ak 3,8 milijuna kuna smanjen je ovogodišnji opinski proraun, koji je planiran u iznosu od 8,9 milijuna kuna, a sada je rebalansom utvren na 5,038.000 kuna. Pojedine oporbene vijenike ovo je smanjenje razljutilo, te su rekli kako se kod njegovog donošenja u prosincu prošle godine znalo da je nerealan. - Izostale su predviene i dogovorene potpore države i županije, na što Opina ne može utjecati. Planirati je trebalo jer u protivnom se ne može ni oekivati pomo sa strane. Opina nije ništa izgubila jer je ostatak prorauna realan, a za nadati se da e se stanje popraviti i da emo obeano dobiti, pojasnio je naelnik Josip Lepen, dodajui kako je uglavnom rije o novcu predvienom za izgradnju proistaa. Vijenici iz oporbe ostaju kod tvrdnje da se nerealno planira i ne štedi dovoljno, što Lepen odbija, tvrdei da se gradi i štedi, no da je vrijeme takvo da se ne može planirati u detalje. - Uštedjelo se na održavanju javnih površina, održavanju groblja, održavanju domova kulture (društvenih domova), udrugama i klubovima, održavanju skela na Muri, deratizaciji i održavanju kanala oborinskih voda. Poveani su izdaci samo za javnu rasvjetu, socijalne pomoi, što dovoljno govori o dobrom gospodarenju

Bez investicija - Idue godine neemo ulaziti ni u kakve investicije, jedino e se proraunskim kunama popravljati ošteenja putova i slino. Sve ostalo bit e uloženo u izgradnju proistaa, što je vrlo znaajan projekt za cijelu opinu. Tek u 2013. godini pokrenut emo nove investicije i ulaganja, i to prvenstveno novcem vlastitih proraunskih sredstva, najavljuje štednju u 2012. godini naelnik Josip Lepen, vjerujui da je tako najbolje za opinu. (sm)

- Ogranieni smo na vlastita sredstva, jer potpore su izostale, kaže naelnik Josip Lepen s proraunskim novcem, kazao je naelnik Lepen, najavivši skromniji proraun, odnosno ulaganja za 2012. godinu.

U zakup 32 hektara poljoprivrednog zemljišta Vijee je donijelo odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podruju opine Podturen. U zakup je dano 31,8547 hektara zemljišta po ukupnoj cijeni od 25.697,56 kuna. Poetna cijena bila je 12.848,78 kuna, a konana je postignuta sudjelovanjem poljoprivrednika u javnom natjeaju. Površine su na natjeaju zakupili OPG Mirjana Biber iz Podturna, OPG Vladimir Bobianec iz Sivice, OPG Josip Cerovec iz Podturna i OPG Josip Herman iz Ivanovca. Zemljište koje ine oranice koje su i do sada bile obraivane vlasnici e obraivati 5 i 20 godina, za što je suglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Vijee je donijelo i odluku o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgraenoj zgradi. Legalizirati se mogu zgrade s najviše tri etaže, od kojih je najviša etaža potkrovlje. Radi se o graevinama izgraenima unutar ili izvan graevinskog podruja.

NOVAKOVEC

Ureen Dom kulture Ministarstvo kulture Republike Hrvatske doznailo je Opini Podturen 100 tisua kuna, koje je Opina iskoristila za ureenje Doma kulture (Društveni dom) u naselju Novakovec.

Ovom iznosu Opina je dodala par tisua kuna te je u Domu ureeno grijanje, obojani su zidovi, te su nabavljeni stolovi i klupe, pak je tako Dom kvalitetno ureen za potrebe održavanja skupova i priredbi. (sm)


16

Kroz Međimurje

GORNJI MIHALJEVEC

Badlian dobio novu cestu

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

22. studenoga 2011.

OPINSKO VIJEE Selnica raspravljalo o nedavnim prosvjedima žitelja Bukovca u v

Bukovani dobili “ elnika i dijela vije - Na cestu koja se zapoela sanirati nakon županove intervencije dovezen je krivi šljunak, što stvara v PIŠE: STJEPAN MESARI

Ministar unutarnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko u naselju Badlian otvorio je novoizgraenu cestu, ija je vrijednost 536 tisua kuna. Projekt je financiran iz programa EIB II, kojemu je ukupna vrijednost dva milijuna kuna i koristi se za ureenje prometnica

na podruju opine Gornji Mihaljevec. Opina je u sufinanciranju ove prometnice sudjelovala s 20 posto vrijednosti radova. Otvorenju je bila nazona i saborska zastupnica Sunana Glavak (HDZ), a cestu je blagoslovio veleasni Ivan Vugrini, domai župnik. (sm)

ŠTRIGOVA

Spojeni hrvatsko slovenski susjedi Oko 700 metara duga je novoureena cesta koja se od dijela naselja Banfi nadovezuje na hrvatsko slovensku granicu u opinama Štrigova i Razkrižje u Sloveniji te koja je vrlo bitna za ovdašnje stanov-

nike s obje strane granice. Radovi su vrijedni 180 tisua kuna, a u financiranju su sudjelovali Opina Štrigova sa 130 tisua kuna i žitelji Banfija te vlasnici vikendica s 50 tisua kuna. (sm)

PLEŠKOVEC

Gradi se pješako – biciklistika staza prema Mohokosu

Na svojoj 11. sjednici, održanoj u etvrtak, Opinsko vijee Selnica raspravljalo je i o nedavnim prosvjedima žitelja Bukovca pred zgradom Meimurske županije, te o posljedicama ili rezultatima ovoga mirnog i dostojanstvenog prosvjeda, koji elnici opine vide drugaije od prosvjednika i njihovog predvodnika i vijenika Ervina Vievia. Prvi je u raspravu krenuo Ivan Mezga, predsjednik Opinskog vijea, ljuto naglasivši kako je meu prosvjednicima vidio i one koji u doba kad je on kao prvi opinski naelnik stvarao opinu Selnicu nisu ni znali gdje je Selnica. - Prosvjedovali su i oni koji su ilegalno izgradili vikendice u Bukovcu, za što nisu platili niti plaaju bilo kakve doprinose i pristojbe. Ovi puntari iskoristili su teško stanje u društvu da ocrne opinu, a godinama nisu za nju, kao ni za Mjesnu zajednicu, kasnije za Mjesni odbor Bukovec, uinili ništa, žestoko je govorio Mezga. Naelnik Anelko Kovai za sve nevolje krivi Zorana Šaria, bivšeg ravnatelja ŽUC-a, koji, prema njegovim saznanjima, nije želio potpisati prekategorizaciju ceste kroz Bukovec.

- Meu prosvjednicima su bili i oni koji grade na crno i ne plaaju doprinose, a ni nisu iz Bukovca, žestoko je ustvrdio Ivan Mezga, predsjednik Vijea

- Da je to uinio, ovih problema ne bi bilo, jer bi se novac jednostavnije osigurao. No, nešto je dobro ostvareno ovim prosvjedima. Probudila se županija koja u 10 godina opine Selnica nije pomogla ni s jednom lipom. Županovom intervencijom cesta je pošljunana, ali pogrešnim šudrom. Navožen je pjeskoviti

šljunak u koji automobili propadaju pa ih treba izvlaiti ili gurati. Pitam kako e biti kad padnu kiše i stvori se blato. Ali kaj župan zna kakšega šudra treba navoziti, prokomentirao je naelnik Kovai, dodavši kako je zadnje kune, i to 100 tisua, Opini Selnica doznaio župan Branko Levai.

Nikad nisu platili prvu cestu kroz Bukovec

- Bukovani su Opini dužni preko 50.000 kn Kovai je tijekom raspraza komunalne naknade i doprinose, reeno ve rekao kako su mještani je na sjednici Bukovca dužni preko 50 tisu-

a kuna na ime naknada i doprinosa, naglasivši da, kada bi platili barem dio dugovanja, Opina bi poela ulagati u ureenje naselja. Naglasio je i da je odlukom župna, dožupana i predstavnika javnih poduzea narod u Bukovcu podijeljen na gornje i donje, što je po njemu vrlo loše, te predlaže elektrifikaciju i javnu rasvjetu po cijelom naselju, a ne samo onom dijelu odakle su prosvjednici. Oglasio se i Ignac Šardi, svojevremeno opinski na-

Izmjere su katastrofalne, posljedice ne

Intenzivirani su radovi na izgradnji pješako - biciklistike staze od malonogometnog igrališta “Venera“ u Pleškovcu prema Mohokosu, najvišem meimurskom brijegu. Dužina st aze iznosi 300-tinjak metara, investicija je vrijedna 320 tisua kuna, a s po 50 posto u sufinanciranju sudjeluju ŽUC i

Opina Sveti Juraj na Bregu. Radove izvodi akoveka Tegra, a završetak radova oekuje se do kraja ovog mjeseca. Nastavak radova na izgradnji do samog vrha Mohokos slijedi idue godine, kada e staza biti dovršena u itavoj dužini od opinske uprave do najvišega meimurskog i opinskog vrha. (sm)

Nakon što je Vijee donijelo odluku o visini poreza na vikendice, opinski naelnik Anelko Kovai vijenicima je rekao kako su okonane katastarske izmjere i da sad slijedi javni uvid, na kojem e se direktno vidjeti tko još nije platio i tko nije obavio obveze u vezi s izmjerom, te da e se moi povui razne konzekvence prema “neistima”, krenula je bujica kritika. - Izmjere su okonane, problemi su ostali, ljudi su ogoreni i ne žele platiti ono što nije korektno obavljeno. Državna geodetska uprava je ustvrdila da su izmjere obavljene katastroalno i da zapravo ništa ne vrijede, gotovo su uglas rekli oporbeni vijenici Ervin Vievi i Kruno Živec, a s njima su se složili gotovo svi vijenici, izuzev predsjednika Mezge i naelnika Kovaia, koji su branili mjeritelje. - Ima ljudi koji su vlasnici parcela preko pedeset godi-

- Izmjere su obavljene katastrofalno, kažu vijenici Kruno Živec i Ervin Vievi


22. studenoga 2011.

Kroz Međimurje 17

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

vezi s izgradnjom ceste

“packe” od enika opine velike probleme u odvijanju prometa, tvrdi naelnik opine Anelko Kovai

Ministarstvo financija doznailo sredstva, riješeno dugovanje Tegri Ministarstvo inancija Republike Hrvatske doznailo je Opini Selnica 720 tisua kuna, koje je Opina iskoristila za otplatu dugovanja tvrtki “Tegra“ na ime obavljenih radova na modernizaciji nekoliko prometnica, izvijestio je opinske vijenike naelnik Anelko Kovai, naglasivši kako su, zahvaljujui njegovom angažmanu, kao i njegovog zamjenika Dragutina Debelca, doznaena ova znaajna sredstva. Ovime je Tegri vraen vei dio duga koji Opini omoguuje normalnije inancijsko poslovanje.

elnik, podsjetivši prosvjednike i predstavnika naselja Bukovec Bistrovia da Bukovani nisu nikada platili prvu asfaltiranu cestu kroz naselje i bili su protiv njezine modernizacije, a danas se bez srama po njoj voze. - Danas prosvjeduju oni koji nisu platili ni prvu cestu, niti su željeli opinu Selnica i VMO Bukovec, u danima kada smo teškom mukom stvorili opinu u kojoj tada nije asfaltirana bila ni jedna jedina lokalna cesta, žestoko je tako-

esagledive

- Predvodnik prosvjednika, ujedno i vijenik, Ervin Vievi o ovom problemu na sjednici nije prozborio ni rije er govorio Šardi, naglasivši da su neistine koje prosvjednici šire kako se u opini Selnica ništa ne radi. Nevjerojatno ali istinito, predvodnik prosvjednika i vijenik Ervin Vievi nije prozborio ni rijei, kao ni drugi vijenici. na i sada im mjeritelji - geodeti govore da to nije tako. Imamo primjera da je sve napravljeno i vlasnik ima papire 1/1, ali to ne znai da je stvarni vlasnik. Izmjere nisu napravljene kako treba i smatram da ih treba ponoviti ili pak s Geodetskim zavodom Split, koji je mjerenja obavio, raskinuti ugovor, rekao je Ignac Šardi, iznova pitavši zašto nije korišten model Svetog Martina na Muri, gdje je sve obavljeno korektno i kvalitetno.

Više od polovice ne želi platiti - Da su ljudi izmjerama nezadovoljni, govori i podatak da oko 60 posto ljudi ne želi platiti izmjere, a sve iz razloga što im nije ništa jasno i što ne mogu dalje ništa poduzimati, pak svi nešto ekaju. Tome je najvei krivac naelnik Kovai, koji je obavio vrlo lošu prezentaciju prije poetka izmjera, ustvrdio je vijenik Kruno Živec. Više vijenika je iznijelo svoja iskustva, kao i iskustva graana, koja su vrlo loša. Prema njihovim

Sufinanciraju Javnu vatrogasnu postroju, odabrali mrtvozornika Vijee je donijelo odluku o visini udjela u suinanciranju Javne vatrogasne postrojbe akovec, prema kojoj e sudjelovati s 28.580 kuna godišnje ili 2.382 kune mjeseno. Za mrt vozornika na svom podruju vijenici su odabrali doktora Tomislava Milyja iz Mihovljana, te odredili porez na kue za odmor u iznosu od 11 kuna po etvornom metru.

rijeima, ove geodetske izmjere jedan su od najslabijih poslova u opini od njezina postojanja. Naelnik Anelko Kovai smatra da je uinjeno najbolje što se moglo, a nezadovoljni su oni koji se nisu kvalitetno za to pripremili, a mogli su. Vijenici, ali i mještani, drugaijeg su mišljenja, pa je sigurno da e se o ovom problemu još razgovarati. Osobito su nezadovoljni što e sve propuste mjeritelja i nejasnoe na kraju morati platiti graani, a mjeritelji ne snose nikakve novane ni druge posljedice. Kovai kaže kako na ime izmjera postoje dugovanja od oko 2,8 milijuna kuna. Podsjeamo da se u izmjere krenulo 2010. godine, da poslove obavlja Geodetski zavod Split, a izmjeru provodi Državna geodetska uprava. Izmjera stoji 6,019.000 kuna, od ega Državna geodetska uprava plaa 40 posto ili 2,407.848 kuna, a preostali vei dio u iznosu od 3,611.772 kune plaaju posjednici estica. Javni uvid treba biti obavljen do kraja ove ili na poetku idue godine.

Zgrada Piramide i dalje stoji na neriješenoj vlasnikoj parceli i neurednog je okoliša

OPINA SVETI Juraj na Bregu

Tvrtka “Piramida” više nema podršku opinskih elnika - Opinski naelnik Nagrajsalovi kaže da vlasnik tvrtke Josip Belec nije ispoštovao ni jedan dogovor te da se tvrtka mora izmjestiti sa sadašnje pozicije PIŠE: STJEPAN MESARI Osim sitnijih tehnikih radova na podruju opine Sveti Juraj na Bregu, elništvo je zaokupljeno trima projektima koji u mnogome utjeu na raspoloženje mještana, na njihov kvalitetniji i ljepši život, ali i na ope stanje u opini. Rak - rana opinskog vodstva i mještana je tvrtka “Piramida“ iz Lopatinca u vlasništvu Josipa Beleca iz akovca. - Vlasnik tvrtke Belec nije ispoštovao ni jedan dogovor, ni jedno obeanje, ni jednu obvezu, koje je dao i potpisao, tako da smo u vrlo nezgodnoj situaciji. Do 15. listopada Piramida je trebala ispuniti sva obeanja prema Opini, kako bi mogla poslovati i razvijati se u duhu pozitivnih propisa i odluka, te na zadovoljstvo graana i samih zaposlenika. Do tog nadnevka Piramida, odnosno vlasnik i direktor Josip Belec nije uinio ništa. Ljudski smo ga ekali, ali sada više stvarno nemamo ni mogunosti ni volje s njime se nadmudrivati. Prije par dana obišao sam okoliš Piramide, pitao Beleca kada e odraditi svoj dio poslova, meutim, nisam uo ni vidio ništa novo i bolje. Uskoro e biti sjednica Opinskog vijea, na kojoj emo donijeti odluku o izmjeni Urbanistikog plana opine Sveti Juraj na Bregu, prema kojem e Piramida dospjeti u teži položaj nego je to sada, rekao je u srijedu opinski naelnik Anelko Nagrajsalovi, napomenuvši kako su on i opinsko elništvo bili krajnje strpljivi prema Piramidi zbog ljudi koji tamo rade, ali strpljenju dolazi kraj. - Odluke se trebaju poštivati i

Nakon dvije godine skela je maknuta od crkve, što znai da su vanjski radovi okonani provoditi, a obeanja ispuniti, mišljenja je Nagrajsalovi, koji je vrui kesten zvan “Piramida“ naslijedio od prethodnih opinskih vlasti.

Crkva u punom sjaju Ljepši dio dogaanja je dovršetak vanjskog ureenja župne crkve u samom opinskom i župom središtu, crkve koja je nepažnjom i nemarom graditelja srušena u lipnju 2008. godine. - U potpunosti je dovršeno vanjsko ureenje župne crkve u Svetom Jurju na Bregu, što je oznaeno uklanjanjem dizalice (krana) s radilišta. Lijepo ofarbana crkva i cinktor iznova krase župno središte i ovaj dio županije. Ureen je i okoliš te je zasaeno ukrasno grmlje. Od ovog trenutka crkva e se ureivati samo s unutarnje strane. Malo je tko mogao prije godinu - dvije povjerovati rijeima Dragutina Barleka, opinskog vijenika i jednog od vlasnika tvrtke “akovecstan“, koja je nositelj obnoviteljskih radova, da e crkva biti još ljepša nego je bila prije.

Iz dana u dan dvorana je sve viša i viša

I zaista, nova vanjska fasada crkvu ini ljepšom nego prije, što se ne može rei za unutrašnjost, koja je još uvijek otvorenih rana. Ipak, bogoslužje se u njoj odvija i to je najvažnije, a sve ostalo bit e ureeno u narednom razdoblju. Važno je da u igri više nisu milijunski iznosi, jer e se restauratorski radovi moi odvijati u fazama i uz u danom trenutku manje novane iznose.

Dvorana raste iz dana u dan Milijunski iznosi pak su u pitanju kada se govori o drugom lijepom dogaaju i objektu u opini Sveti Juraj na Bregu. Školsko - sportska dvorana gradi se punim intenzitetom i raste iz dana u dan za nekoliko redova cigle. - Zaista, radovi napreduju bolje i brže nego smo planirali. Svaki tjedan imamo koordinaciju svih sudionika u izgradnji i upravo smo ustvrdili da smo radovima odmaknuli dvadesetak dana ispred planiranih rokova. Služi nas vrijeme, izvoai rade korektno i kvalitetno i nakon dugotrajnih zemljanih i instalaterskih radova sada su na redu zidovi koji rastu poput gljiva. Vide se konture budue proširene školske zgrade i sportske dvorane, više je nego zadovoljan opinski naelnik Anelko Nagrajsalovi, kojeg posebno raduje injenica da je na gradilištu najviše meimurskih radnika, majstora i poduzetnika te da se svi dobro slažu s nositeljem radova, tvrtkom “Fenix“ iz Slavonskog Broda, što jami kvalitetan rad i poštivanje krajnjih rokova, do rujna sljedee godine. 


18

Poljodjelstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

22. studenoga 2011.

ODRŽANA 8. izložba jabuka UVVP-a Sveti Martin na Muri

U znaku starinskih sorti i njihovih mladih uvara AKOVEKI PLAC I SAJAM SRIJEDOM

Kupci zaostali u magli - Pak megla je kaj bi na nju mogli lojtru nasloniti ili ju z sekirkom tesati i što bu onda došel na sejem, komentirali su nedolazak kupaca na sajam prodavai krumpira. Zaista, trea "novemberska sreda" bila je u znaku guste magle koja je prekrila ne sam meimursku metropolu nego i cijelo Meimurje. Ono malo prodavaa i kupaca na sajmištu vrlo se lako složilo oko cijene, te je posao obavljen na obostrano zadovoljstvo. Na placu pak se našlo desetak prodavaa i malo kupaca, bolje reeno, prolaznika kroz placovski prostor, te su oko podneva prodavai zbrajali uglavnom

CIJENE POJEDINIH ARTIKALA - trebljeni orasi - grah tetovac - crveni luk - bijeli luk - krumpir - kukuruz - bijeli kupus - crveni kupus - oskoruša - limun

55 kn/kg 20 kn/kg 3,5 kn/kg 5 kn/kg 2, kn/kg 1,60 kn/kg 2 kn/kg 4 kn/kg 16 kn/kg 12 kn/kg

metalne kune, tek tu i tamo po koju deseticu ili dvadeseticu. Epitet najprodavanijeg artikla pripada trijebljenim orasima. I na placu i na sajmu. (S. Mesari, Z. Vrzan)

Udruga voara, vinogradara i povrara (UVVP) opine Sveti Martin na Muri u sklopu Martinja organizirala je 8. po redu izložbu jabuka svojih lanova te triju osnovnih škola, koje u sklopu svojih aktivnosti održavaju i šire vlastite vonjake. - Upravo su mladi iz osnovnih škola Sveti Martin na Muri, Selnica i Štrigova obilježili ovogodišnju izložbu, koja se prvih godina redovito održavala 1. listopada, kada je Svjetski dan jabuke, da bi se kasnije održavala u sklopu opinskih martinjskih sveanosti, kaže Mladen Dobrani, predsjednik svetomartinskog UVVP-a. - Školska djeca sa svojim mentorima te naš stari Starinske voar Petar Vukovi još su jednom pokasorte, kao što zali da su pravi usu mašanjka, raneta, vari starinskih sorti, ali i širiklopanjka, poganica, telji starinskih jabuka u svo- jonatan, boskop i mnoge druge, jim školskim imaju osiguranu budunost, i obiteljskim vonjacima. Na jer ih tri gornjomeimurske ovoj smo izložbi predstavili proškole imaju u svojim gram daljnjeg uzprogramima goja starinskih sorti voa, osobito jabuka, i danas u sadnicama imamo 20-ak sorti starinskih jabuka. Ove emo sadnice rasprostraniti po školama i meu našim lanovima, koji e ih dalje njegovati ne samo kao uvanje tradicije, nego i kao proizvodnju, jer vidimo da približavanjem naše zemlje EU raste interes za mašanjku, božinicu, lesiicu, klopanjku, mešnicu, ranetu, ambur, kanadu, boskop, jonatan i druge domae sorte jabuka koje su nekada bile dominantne, skoro i jedine vrste

Mladen Dobrani zadovoljan je što mladi brinu o starinskim jabukama

Petar Vukovi, najsavjesniji uzgajatelj i uvar starinskih vonih sorti na ovom podruju, kaže Dobrani, ne skrivajui zadovoljstvo što se uz intenzivne nasade voari bave i izvornim nainom uzgoja starinskih sorti voaka. Ugoaj izložbe, na žalost, nisu pospješili voari koji se bave plantažnim uzgojem jabuka, jer imali bi što pokazati. Meutim, koliko se moglo uti od pojedinih voara, oni nisu zainteresirani za ovakav nain prezentacije svojih proizvoda. Moramo primijetiti da su u poetku bili i da su o njima mnogi potrošai i kupci doznali na izložbi jabuka opine Sveti Martin na Muri, odakle je istina o njihovim kvalitetnim jabukama krenula u svijet. (Stjepan Mesari)

OŠ Sv. Martin na Muri od starinskih jabuka proizvodi voni sok

Rasadnik Sveta Marija Omladinska 14 Telefon: 040/660-191

Voćnjak Nedelišće Varaždinska bb., Telefon: 040/895-220

VONE SADNICE

jabuka kruška dunja mušmula trešnja višnja šljiva marelica breskva nektarina lijeska malina kupina ogrozd ribiz

Ruže stablašice i lozni cijepovi Kontejnirane sadnice

aronija borovnica brusnica kaki kivi citrusi smokva šipak drijen boysen tayberry jagoda

GOJI

NOVO U PONUDI

OSKORUŠA

KIVIKA ARGUTA (mini kivi)

Struan savjet i vrhunska usluga


22. studenoga 2011.

Poljodjelstvo 19

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VAŠ VRT - Kiniju ga Dravica i Murica, nasred parka maloga Meimurja!

Ruže stablašice Znate da po svijetu postoje udruge ljubitelja ruža? Samo u susjednoj Sloveniji ima ih nekoliko. O «obinim» ružama ve smo ove jeseni divanili. Sad mi se ini zgodno nešto još rei o stablašicama. Bilo koja sorta ruža može se uzgojiti kao ruža stablašica. Ipak, u proizvodnji sadnica ruža stablašica koriste se sorte koje ispunjavaju odreene karakteristike, a to su naješe otpornost na niske temperature, oblik krošnje, obilna cvatnja, gusta krošnja, otpornosti na bolesti itd. Ve nekoliko godina veliki hit su pendula ili «tužne» ruže stablašice. Kod njih koristimo sorte iz grupe pokrivaa tla koji povijaju grane prema zemlji. To ne znai da sorte iz ostalih grupa ruža ne izgledaju dobro kao stablašice.

Ruže stablašice sadimo slino kao i sadnice klasinih ruža. Razlika je u tome što sadnicu stablašice sadimo na dubinu kako je rasla u rasadniku - cijepljeno mjesto je u razini zemlje. Kako bi je sprijeili od ošteenja vjetra, obavezno moramo postaviti kolac uz sadnicu. Ruže stablašice su osjetljivije na smrzavanje od standardnih ruža. Odabirom zaštienog mjesta gdje emo ih saditi smanjujemo taj rizik. Stablašice možemo saditi i u vee tegle ili neke sline posude. Tako posaene pametno je preko zime pospremiti u zatvoren prostor. Poželjno je krošnju pred zimu zamotati papirnatom ili jutenom vreom. Prije toga krošnju možemo ispuniti slamom. Stablašice se mogu zaštititi i umotavanjem krošnje granama crnogorice. Zaštita od štetnika i bolesti ista je onoj od klasinih ruža. Kod mjera njege imamo i odstranjivanje divljih izbojaka. Kod ruža stablašica razlikujemo dvije vrste divljih izbojaka koji se izgledom dosta razlikuju. Jedni mogu tjerati iz korijena, a njih se rješavamo bilo upanjem dok su mlai, bilo odgrtanjem i

rezanjem pri osnovi kod korijena. Druga vrsta divljih izbojaka može tjerati iz debla i to eše prvih par godina, a njih kidamo pri osnovi im ih primijetimo, dok su još mali. Ukoliko ih ne bi odstranjivali, mogli bi narasti i do 2 m. Mjera njege je i odstranjivanje ocvalih cvjetova. To radimo isto kao i kod standardnih ruža. Kod pokrivaa preporuamo da odredite visinu do koje želite da

vam krošnja visi i povremeno je na toj visini podšišate. Neke od sorti su: Ingrid Bergman – krupni cvijetovi, uspravna krošnja kao i kod ostalih ajevki; Monica – puno izbojaka, gusta krošnja, pravilni pupoljci , prekrasna boja cvijeta; Concerto 94 – pendula ruža stablašica koja obilno i stalno cvate, grane blago povijene; Friesia – mirišljava žuta stablašica, cvate stalno, otporna na bolesti; Bodenabend – pendula tip krošnje, grane povijene prema dolje, crveni jednostavni cvijetovi, cvate stalno i obilno; Iceberg – bogato cvate, ista bijela boja cvjetova, a krošnja s vremenom može narasti i do 1,5m promjera; Angela – stvara veliku krošnju kao i veina grmolikih ruža, cvate stalno, grane su blago povijene, te je vrlo zdrava. Da budete zdravo i dobro žele Vam u IVI!

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijaliska ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sa, subotom od 7 do 12 sa, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - dežurni veterinar na tel. 363-801 i 091/36380-10. PRELOG: Specijalizirana am-

bulanta za male životinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠE: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRA-

VA: Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, derazaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sa, subotom od 7,00 do 10,00 sa. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC

Ehinokokoza – nalaz na liniji klanja Echinococcus granulosus je mala pasja trakavica koja u odraslom stadiju parazitira u tankom crijevu pasa i nekih divljih mesoždera, a u larvalnom stadiju (hidatidna cista, ehinokokni mjehur) u jetri, pluima, rjee drugim organima biljojeda, svinje i ovjeka. Pas kao konani nosioc invadira se kad s odbaenim organima naklon klanja pojede fertilni mjehur. U njegovu crijevu e se nakon odreenog vremena razviti spolno zrele trakavice koje e otpuštati lanke ispunjene jajacima i na taj nain kontaminirati okoliš. Životinje se invadiraju kad s hranom ili vodom zagaenom pseim izmetom, proguta i jajašca ehinokoka koje e iz crijeva krvnim putem dospjeti u jetru, plua pa i druge organe gdje e polako rasti kao mjehur koji s vremenom može dosei veliinu ša-

ke pa i djeje glave. Ehinokokoza domaih životinja u pravilu ne uzrokuje važnije klinike simptome, dok kod ovjeka ovisno o veliini i smještaju mjehura može izazvati ozbiljne tegobe i zahtijevati složene kirurške zahvate prilikom njihova uklanjanja. Larvalna ehinokokoza životinja znaajna je prije svega zbog odbacivanja invadiranih organa pri klaonikom pregledu što rezultira ekonomskim gubicima. Ehinokokne mjehure naješe nalazimo na jetri i pluima, ali se mogu razviti i u drugim organima i tkivima (srce, mišino tkivo). Pri pregledu se lako pre-

poznaju zbog karakteristine grae – to su u pravilu okrugli bjelkasti mjehurii ispunjeni bistrom vodenastom tekuinom, a vrstoa, prozirnost i veliina im ovise o starosti procesa. Oko svakog chinokokoa razvija se vezivno-tkivna ovojnica kao posljedica reakcije organizma na invaziju. Prema odredbama važeeg Pravilnika o nainu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda mesa i organa nakon klanja organi u kojima se naeni ehinokoki u veoj mjeri tako da se ne mogu u potpunosti odstraniti nisu upotrebljivi za prehranu ljudi. Iako invadirani organi nisu izravno opasni za ovjeka, oni su realna opasnost za širenje ehinokokoze ako se sirovi dadu psu ili ih takve pojede neki divlji mesožder. Stoga je važno upozoriti vlasnike životinja da kod klanja životinja za potrebe vlastitog kuanstva koje ne podliježe obaveznom veterinarsko-

zdravstvenom pregledu mesa i organa nakon klanja ukoliko uoe gore opisane promjene na organima da takve organe obvezatno kratko prokuhaju i zakopaju, a nikako da ih sirove daju psima. Osim neškodljivog uklanjanja invadiranih organa nakon klanja vrlo važna mjera za suzbijanje ehinokokoze je obvezatna dehelmintizacija pasa koja se svake godine prema Naredbi o zaštiti životinja od zaraznih i parazitarnih bolesti provodi zajedno sa cijepljenjem pasa protiv bjesnoe. Dražen Kranjec dr.vet.med.


20

Dobro je znati

22. studenoga 2011.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Opina Orehovica na temelju odredbe lanka 32. stavka 3. i lanka 52. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08, 21/10 i 63/11), Odluke Agencije za upravljanje državnom imovinom o davanju suglasnos za pokretanje postupka davanja u zakup nekretnina na podruju Opine Orehovica (klasa: 940-06/11-06/5, urbroj: 360-06-01/04-2011-2) i Odluke o raspisivanju javnog natjeaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na podruju Opine Orehovica (Službeni glasnik Meimurske županije 18/11) za k.o. Orehovica i k.o. Vularija, klasa: 02105/11-01/4, Urbroj:2109/22-11-01-8 donesenoj na 16. sjednici održanoj dana 13.10.2011., objavljuje:

JAVNI NATJEAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podruju Opine Orehovica za k.o. Orehovica i Vularija I. Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na podruju Opine Orehovica u katastarskim opinama Orehovica i Vularija koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na podruju opine Orehovica predvieno za zakup ostale namjene: k.o. Orehovica r.br

k..br.

kultura

površina/ha

poetna zakupnina (kn/ha)

trajanje zakupa (godina)

napomena

1

1545/1

oranica

6,9809

422,00

do 5

estica se nalazi u zoni graenja

k.o. Vularija r.br

k..br.

kultura

površina/ha

poetna zakupnina (kn/ha)

trajanje zakupa (godina)

napomena

1

1480/15 (dio)

oranica

3,0675

422,00

do 5

estica se nalazi u zoni graenja

II. Pismena ponuda za zakup neke od nekretnina oznaenih u toci 1. ovog javnog natjeaja sadrži: - ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, OIB za zike osobe odnosno MB i OIB za pravne osobe, - preslika osobne iskaznice ili izvod iz sudskog registra, - katastarsku opinu i broj katastarske esce za koju se ponuda podnosi, te površinu esce, - visinu ponuene zakupnine, - ponudi se obvezatno prilaže dokaz o prvenstvu prava zakupa iz toke III. ovog natjeaja, - gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta, - potvrdu jedinice lokalne samouprave o podmirenim obvezama s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta III. Sudionik natjeaja može bi zika ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda plala sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i prov koje se ne vodi postupak radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta. Prvenstveno pravo kupnje ili zakupa ima zika ili pravna osoba koja je sudjelovala u natjeaju, sljedeim redoslijedom: 1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastom gospodarstvu ili vlasnik poljoprivrednog obrta i upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (u daljnjem tekstu: Upisnik) najmanje 2 godine do objave javnog natjeaja, 2. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastom gospodarstvu i upisani su u Upisnik najmanje 2 godine do objave javnog natjeaja, 3. trgovako društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnos i upisano je u Upisnik najmanje 2 godine do objave javnog natjeaja, 4. ostale zike ili pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i upisane su u Upisnik, 5. ostale zike ili pravne osobe. Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga lanka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje, odnosno zakupa, prednost se utvruje prema sljedeim kriterijima: a) dosadašnji zakupnik koji zemljište koris na osnovi valjanog ugovora o zakupu kojem je prethodio javni natjeaj i uredno izvršava svoje ugovorne obveze, b) dosadašnji posjednik koji je stupio u posjed poljoprivrednog zemljišta na temelju valjanog ugovora o zakupu kojem je prethodio javni natjeaj, koji je u meuvremenu istekao, ali je ta osoba nastavila koris predmetno poljoprivredno zemljište i nakon isteka roka iz ugovora o zakupu na nain da zemljište uredno obrauje, c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji ima prebivalište i pravna osoba koja ima sjedište na podruju jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba koja je raspisala natjeaj, najmanje dvije godine do objave javnog natjeaja, d) pravna ili zika osoba koja je vlasnik ili posjednik objekta za uzgoj stoke što dokazuje iden kacijskom karcom sljedeim redoslijedom: – za proizvodnju mlijeka, – za proizvodnju mesa i jaja, – za ostale proizvodnje, a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu upisanih u Upisnik, a pogodne su za ratarsku i stoarsku proizvodnju, e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je završen ili u realizaciji projekt u

okviru Operavnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske, f) vei broj lanova obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva upisanih u Upisnik ili vei broj stalno zaposlenih djelatnika pravne osobe i obrta. Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga lanka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje odnosno zakupa, prednost se utvruje prema sljedeim kriterijima: a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo iji nositelj ima sljedeim redoslijedom: – završen struni ili sveuilišni studij poljoprivrednog ili veterinarskog smjera, – završenu srednju poljoprivrednu školu, b) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske duže vrijeme, a najmanje 3 mjeseca ili lan obitelji smrtno stradalog, zatoenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošu. c) poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik ekoloških proizvoaa. Ako su ponuditelji izjednaeni po svim ranije navedenim kriterijima, izbor najpovoljnijeg ponuditelja utvruje se na osnovi najviše ponuene cijene. Ukoliko su svi ponuditelji ponudili istu poetnu cijenu izbor najpovoljnijeg ponuditelja utvruje se na osnovi Gospodarskog programa. IV. Fizika ili pravna osoba koja je sudjelovala u natjeaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrenom redoslijedu uz uvjet da prihva najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuaa koji ispunjava natjeajne uvjete iz istog redoslijeda prava prvenstva. V. Osobe koje sudjeluju u natjeaju obavezno moraju uz ponudu priloži dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to: - obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika i transakcija „117“ ili „131“ koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje); - poljoprivredni obrt ( dokaz: rješenje o upisu u upisnik, izvadak iz obrtnog registra ili obrtnica i transakcija „117“ ili „131“ koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje); - obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva), - pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnos (dokaz: izvod iz sudskog registra), - dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu za zemljište za koje se podnosi ponuda) - dosadašnji posjednik (dokaz: preslika ugovora o zakupu za zemljište za koje se podnosi ponuda koji je istekao, te potvrda nadležne opine/grada na ijem se podruju zemljište nalazi da is uredno obrauje to poljoprivredno zemljište), - uvjerenje o prebivalištu (izdaje nadležna policijska uprava); - gospodarski objekt /odnos grlo-hektar: (dokaz: potvrda iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su prijavljene u upisnik i potvrda nadležnog županijskog ureda Hrvatske poljoprivredne agencije o broju uvjetnih grla ili druga odgovarajua isprava kojom se dokazuje postojanje stonog fonda), - poljoprivredno gospodarstvo kojem je završen ili u realizaciji projekt u okviru Operavnog Programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske (dokaz: izvješe Hrvatske poljoprivredne komore o stanju provedbe projekta) - broj lanova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (dokaz: rješenje o upisu u upisnik): - broj stalno zaposlenih djelatnika pravne osobe ili obrta (dokaz: izvod iz sudskog registra za pravne osobe, transakcija „117“ ili “131“ za sve zaposlene u obrtu); - završen struni ili sveuilišni studij poljoprivrednog ili veterinarskog smjera ili završena srednja poljoprivredna škola (dokaz: preslika diplome ili svjedodžbe ovjerene od javnog bilježnika) - razvojaeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske duže vrijeme , a najmanje 3 mjeseca i lanovi obitelji poginulog, umrlog, zatoenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošu (dokaz o statusu – potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova). - ekološka proizvodnja: (dokaz: rješenje o upisu u Upisnik ekoloških proizvoaa); - gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehnike karakteriske gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje odnosno zakupa i prikaz oe-

kivanih troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji. VI. Nevažeim ponudama smatraju se: - ponude koje prelaze dvostruki iznos cijene zakupnine, - zajednike ponude dvaju ili više ponuaa, - ukoliko ponuditelj nije podmirio sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta, - ukoliko se prov ponuditelja vodi postupak radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta. VII. Maksimalna površina koja se može da u zakup nekoj osobi nije utvrena Programom raspolaganja oljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u Opini Orehovica koje je donijelo Vijee Opine Orehovica 11.10.2002. godine (Klasa: 012-03/02-01/353, Urbroj:2109/22-02-02) na kojeg je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva dalo Suglasnost (Klasa: 320-02/02-01/875, Urbroj: 525-2-02-3/SGT od 02.12.2002.) ni Dopunom Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u Opini Orehovica koje je donijelo Vijee Opine Orehovica 16.03.2005. godine (Klasa: 012-03/05-01/83, Urbroj:2109/22-05-01) na kojeg je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva dalo Suglasnost (Klasa: 320-02/02-01/875, Urbroj: 525-9-05-7/SGT od 08.07.2005.) VIII. Zakupnina za prvu godinu zakupa plaa se u roku od 15 dana od dana uvoenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeu zakupnina se plaa do 30. lipnja te godine. Ako je zakupac u posjedu poljoprivrednog zemljišta iznos zakupnine za prvu godinu smanjit e se razmjerno plaenoj naknadi za korištenje zemljišta. Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit e se revalorizacija zakupnine sukladno lanku 75. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. IX. Pisane ponude šalju se poštom, preporueno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta, ne otvaraj“ na adresu Opina Orehovica, akoveka 9, 40322 Orehovica, u roku od 15 dana od dana objave ovog natjeaja. X. Nepravovremene i nepotpune ponude nee se uze u razmatranje. XI. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Opinsko vijee Opine Orehovica uz pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. O donesenoj odluci iz stavka 1. ove toke obavještavaju se svi sudionici natjeajnog postupka za odreenu nekretninu. Nakon dobivene suglasnos Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozivno mišljenje, opinski naelnik i najpovoljniji ponua sklapaju ugovor o zakupu.

OPINSKO VIJEE OPINE OREHOVICA Predsjednik Opinskog vijea Opine Orehovica Branko Sušec

Klasa: 945-05/11-01/5 Ur. broj: 2109/22-11-01-3 Orehovica, 22.11.2011. Sumarni pregled površina u natjeaju po katastarskim opinama: 1. k.o. Orehovica, površina 6 ha 98 a 09 m2; poetna cijena: 422,00 kn/ha 2. k.o. Vularija, površina 3 ha 06 a 75 m2; poetna cijena: 422,00 kn/ha

Ukupno površina: 10,0484 ha Ukupna poetna cijena: 422,00 kuna/ha

Popis estica koje su predmet ovog natjeaja objavljen je u Službenom glasniku Meimurske županije br. 18/11 od 17.10.2011. godine i na oglasnoj ploi Opine Orehovica.


22. studenoga 2011.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 21


22

Mozaik

JOGA Kreu dva teaja

Upišite se u Smart Vision u Nedelišu Centar "Smart Vision" u Nedelišu poinje s upisima svih zainteresiranih za osnovni teaj joge u trajanju od tri mjeseca. Iskusite opuštenost i mir te sve dobrobiti koje vam joga kao drevna vještina omoguuje. Vježbajte jogu u ugodnom i lijepom ambijentu. Sve informacije na www. smartvision.hr.

Kree teaj i u bivšim GK barakama Ukoliko ste kronino umorni, bezvoljni, razdražljivi, nemate samopouzdanja i ini vam se da su svi drugi uspješniji od vas, stalno s nekim u sukobu, pobolijevate li sve eše, svi ovi simptomi nastaju kao posljedica stresa. Kako ga se osloboditi, možete nauiti na predavanju koje e se održati u etvrtak 24. studenoga u 19 sati u akovcu, A. Schulteissa 19 (bivše prostorije GK-a). Ulaz slobodan.. Na uvodnom predavanju možete saznati kako se pomou uinkovitih tehnika disanja i primjerenih tjelesnih vježbi oslobaamo neistoa i negativnosti. Tijelo i um, osloboeni od stresa, donose nam entuzijazam, radost, poveanu koncentraciju i djelotvornost, poveanu budnost, vraanje samopouzdanja, bolju komunikaciju s ljudima, porast imuniteta i ouvanje zdravlja

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

22. studenoga 2011.

EUROPSKI DAN SVJESNOSTI o antibioticima

Još uvijek smo (pre)veliki potrošai antibiotika U Zavodu za javno zdravstvo Meimurske županije održana je konferencija za medije povodom 18. studenoga, kada se diljem Europe obilježava Europski dan svjesnosti o antibioticima (European antibiotic awarenss day, EAAD). U Hrvatskoj je u sklopu kampanje 21. studenoga održan prigodni simpozij u Školi narodnog zdravlja ”Andrija Štampar“ u Zagrebu. Kada je rije o antibioticima, oni su jedna iznimno važna skupina u medicini, a posebno su pozicionirani sada, s obzirom na okolnosti da su bakterije razvile iznimnu otpornost na tu skupinu lijekova. S druge pak je strane sve manje otkria novih skupina antibiotika, tako da se službena medicina nalazi zapravo u jednom vrlo teškom položaju, kazala je

Marina Payerl - Pal, dr.med., spec. mikrobiologije i parazitologije iz ZZJZMŽ-a. Stoga je ovo prilika da se o tome obavijesti i šira javnost, da se pozovu graani da se prema toj skupini lijekova treba ponašati iznimno odgovorno, jer e i oni moi doprinijeti da ona ostane im dulje u upotrebi. - U zemljama u kojima se propisuje, a samim time i troši, malo antibiotika, bakterije su sauvale osjetljivost na njih i lijenici imaju na raspolaganju široku lepezu lijekova za lijeenje infekcija, no u onim zemljama u kojima se troši puno antibiotika, a meu koje se još uvijek, na žalost, ubraja i Hrvatska, bakterije su u visokim postocima otporne na razne antibiotike, dodala je dr. Payerl - Pal. U Nizozemskoj se, na primjer, popije 12 dnevnih doza na

U Hrvatskoj je potrošnja antibiotika još uvijek prevelika, podatak je to koji su iznijele dr. Marina Payerl - Pal i dr. Dženana Mulaomerovi Musi na konferenciji povodom Europskog dana svjesnosti o antibioticima tisuu stanovnika, a u Hrvatskoj 22. Rekorderi su Grci s 40 dnevnih doza. Hrvatska se, nažalost, još uvijek ubraja u zemlje s velikom potrošnjom antibiotika, s time da se više od 90 posto troši ambulantno, a ostalo u bolnicama.Važno je stoga, istiu u ZJZ-u, da graani antibiotike nikad ne uzimaju na svoju ruku, bez konzultacije s lijenikom, da ne koriste stare zalihe iz nekoga prethodnog tretmana, jer su to sve razlozi koji

dovode do pritiska na bakterijsku loru i onda do situacije koja je sada toliko teška da cjelokupna i europska i svjetska javnost poziva na racionalno i pametno postupanje s tim lijekovima.

Šmrcanje i kašljanje ne lijee se antibioticima Ono što je zapravo još uvijek loše je da se vrlo esto, upravo u

ovo doba godine, kada je vrijeme viroza, a uskoro se oekuje i pojava gripe, koriste antibiotici u lijeenju virusnih infekcija na koje uope ne djeluju. Zato u sluaju infekcija kao što su šmrcanje, curenje nosa ili kašljanje nikako ne bi trebalo koristiti antibiotike bez konzultacije s lijenikom. Kada pak je rije o bolnikom lijeenju infekcija, predsjednica Povjerenstva za bolnike infekcije ŽB-a akovec Dženana Mulaomerovi Musi, dr. med. spec. anesteziolog, istaknula je da je tu rije o bolesnicima kod kojih, bilo zbog težine infekcije, bilo zbog pridruženih bolesti, nije mogue ambulantno izlijeiti infekciju. - U Županijskoj bolnici akovec ve dugi niz godina postoji protokol antibiotske proilakse koji jasno propisuje vrstu, dozu i vrijeme primjene antibiotika prije odreene operacije ili neke invazivne procedure. Ono što je takoer važno, kazala je još dr. Mulaomerovi - Musi, jest to da se pravilna higijena ruku, prije svega osoblja, ali i bolesnika, pokazala kao najuinkovitija mjera za sprjeavanje bolnikih infekcija. Zato pacijenti mogu imati puno povjerenje u lijenike, medicinske sestre ili bilo kojeg djelatnika u bolnici koji dezinicira ruke prije kontakta s njima. (Siniša Obadi)


22. studenoga 2011.

Uenici OŠ Ivanovec na projektnom zadatku

Sudionici iz Meimurske županije

MANIFESTACIJA tehnike kulture za osnovnoškolce u akovu

INOVA - Budi uzor

Nastupilo sedam meimurskih timova

Zlato, dva srebra i bronca meimurskim inovatorima

U a kov u je k rajem prošlog tjedna održana Manifestacija tehnike kulture "Danas mali, sutra veliki majstor“ 2011. godine. Cilj manifestacije je bio da uenici viših razreda osnovne škole steknu na neformalan nain nova tehnika znanja i vještine, da se potakne timski rad, razvija motorika, kreativnost, inovativnost i izrazi poduzetništvo. Nazonim uiteljima tehnike kulture – mentorima uenika omogueno je upoznavanje s novim tehnologijama, koje bi unaprijedile izvoenje nastave tehnike kulture.

U SRIJEDU 23. studenoga

Gimnazija akovec slavi pedeset godina Gimnazija akovec poziva sve svoje nekadašnje i sadašnje uenike, djelatnike i prijatelje na sveanost kojom e ova ugledna škola obilježiti svoju 50. obljetnicu. Ovim okupljanjem, koje e se održati u srijedu 23. studenoga u 18 sati u Centru za kulturu akovec, obnavlja se sjeanje na sve generacije gimnazijskih uenika, profesora i djelatnika koji su ostavili trag u razvoju Meimurja i Lijepe naše. Obilježavanje 50. obljetnice Gimnazije akovec zapoelo je još prošli tjedan predstavljanjem knjige “Antologija meimurske

mlade lirike”, a, nakon središnje sveanosti ovu srijedu, kroz cijelu školsku godinu odvijat e se niz programa. U sijenju 2012. tako e se održati izložba školskog lista “agi”, u veljai prirodoslovno - matematiki dan na kojem e se susresti gimnazijalci iz Slovenije, Austrije, Maarske i Hrvatske. U ožujku nas eka književni susret gimnazijskih pjesnika, u travnju Multi-kulti koncert, u svibnju izložba radova gimnazijalaca svih generacija, u lipnju sportski susreti, a u listopadu idue godine bit e predstavljena i monograija škole. (bš)

POVIJEST SE ui od onih koji su je proživjeli

Meimurski branitelji Vukovara razgovarali s gimnazijalcima Povodom 20. obljetnice pada grada Vukovara, uenici etvrtih razreda akoveke Gimnazije prisustvovali su predavanju meimurskih branitelja koji su od rujna 1991. godine sudjelovali u obrani Vukovara i Borova Naselja. Predavanje, održano u prostorijama Muzeja Meimurja akovec, vodili su bivši zapovjednik zasebne policijske postrojbe PU varaždinske Antun Novak, zamjenik zapovjednika Zvonko Horvati, te branitelji Dragutin Topolnjak i Tihomir Domini. Novak je istaknuo 185 djelatnika policijskih stanica akovec, Ivanec, Ludbreg, Novi Marof i Varaždin koji su 11. rujna 1991. otišli u Vukovar kao zamjena dotadašnjoj grupi na ispomoi. Od tog je broja 10 akovekih policajaca poginulo, jedan je evidentiran kao nestali, a ak ih je 24 završilo u koncentracijskim logorima. Sam Antun Novak te Zvonko Horvati u zatoeništvu su proveli 185 dana. Branitelji su otvoreno progovorili o žrtvama, nehumanim uvjetima u kojima su živjeli, broju sudionika, koncentracijskim logorima i najtežim trenucima koje su prolazili. Kroz svoje prie opisali su da ni nedostatak hrane, sanitarnih uvjeta ni municije nije toliko teško podnijeti koliko je teško biti daleko od voljenih. Detaljno i iskreno prošli su kroz dogaaje kao što je srpski pokušaj rušenja bolnice pune

Mozaik 23

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

O svojim danima u Vukovaru gimnazijalcima su govorili bivši zapovjednik zasebne policijske postrojbe PU varaždinske Antun Novak, zamjenik zapovjednika Zvonko Horvati te branitelji Dragutin Topolnjak i Tihomir Domini

ranjenih civila i vojnika, prelazak preko rijeke Vuke i prvih pisama kojima su mogli javiti da su živi. Takoer, naglasili su da se premalo govori o doprinosu i brojnosti meimurskih branitelja u obrani Vukovara, te postavili pitanje bi li

Hrvatska bila priznata od strane Meunarodne zajednice da se pad grada nije nikada dogodio. U sklopu predavanja predstavljena je i knjiga "Vukowaraždin“, u kojoj su detaljno opisani dani provedeni na bojištu. (bš)

U izložbenom djelu "Majstora" izloženi su najuspješniji praktini radovi koje su uenici izradili u prošloj školskoj godini u svojoj županiji i Gradu Zagrebu. U natjecateljskom djelu "Majstora" sudjelovala su 54 tima iz osam "kontinentalnih" županija i Grada Zagreba. Iz Meimurske županije svoje su timove imale I. OŠ akovec, OŠ Hodošan, OŠ Ivanovec, OŠ Selnica, OŠ Sveti Martin na Muri, OŠ Štrigova i Klub mladih tehniara Društva pedagoga tehnike kulture Meimurske županije, koje je bilo organizator

nastupa. Uenici su tehniku tvorevinu prema projektnom zadatku trebali izraditi unutar tri sata. Iako nisu bili meu prva tri tima, jer im je ponestalo malo vremena pri završnom spajanju tehnikih tvorevina, može se biti zadovoljan kvalitetom izraenih radova i ukupnim nastupom naših uenika. Domain manifestacije, Društvo pedagoga tehnike kulture Slavonija, za sve je sudionike organiziralo obilazak akovake katedrale i Državne ergele lipicanaca, te je svim uenicima poklonilo prigodne majice. (žm)

Na 36. Salonu inovacija s meunarodnim sudjelovanjem "INOVA - BUDI UZOR", 7. Izložbe inovacija, prototipova i studentskih poslovnih planova hrvatskog saveza inovatora, koja je po veliini ove godine bila 5. u svijetu i okupila 415 inovacija i 22 strane zemlje, lanovi INOMA-e osvojili su etiri medalje. Tako je Ivan Kolmani za kosilicu – maler za travu i korov osvojio zlatno odlije, Josip Šincek, INO – PANEL, srebro, Branko Mavrek za metalni umetak za ormarie srebro, i Damir Bašek ureaj za posipavanje zaštitnog sredstva protiv klijanja krumpira broncu. Udruga inovatora Meimurja "INOMA" akovec proglašena je najboljom udrugom za 2011. godinu te osvojila veliki pehar, koji je primio predsjednik Darko Doboši. (J)


24

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

22. studenoga 2011.

Samo dobre vijesti “BOLNICA - BEZBOLNICA” na Djejem odjelu Županijske bolnice akovec UDRUGA ŽENA za ouvanje tradicije i kulturne baštine “Zlatne ruke” organizirala

Predavanje o njezi bolesnika Temeljem zacrtanog plana i programa rada Udruge žena za ouvanje tradicije i kulturne baštine “Zlatne ruke“ iz akovca, održano je još jedno u nizu zanimljivih predavanja u cilju edukacije njihovih lanica. Nakon što je u sijenju organizirano predavanje na temu ”Ušteda energije u domainstvu“, koje održao ing. elektrotehnike Gordan Vrbanec, bilo je tu još tribina o uzgoju cvijea, ali i o tome kako dobro gospodariti sa svojim financijama. Ovaj put je lanicama udruge predavanje o njezi bolesnika održala viša medicinska sestra Ana Antunovi,

koja je u svojem izlaganju istaknula da je ovo zapravo jedno struno savjetovanje za sve one koji kod kue imaju bolesnike, jer se u bolnici njega bolesnika provodi i evidentira na jedan sasvim drugaiji nain nego to zapravo radimo u svojem domu. U bolnici se ta njega može provoditi konstantno dvadeset i etiri sata, dok je to kod kue to gotovo nemogue i iz razloga što postoji manje pomagala i nema tolike strunosti, no uvijek je dobro uti i nauiti kako bi i ta njega bolesnika i njegovom domu bila što bolja i kvalitetnija. (so)

U posjetu mališanima i Plesni studio “Vivona” U mjesecu studenom Gradsko društvo Crvenog križa akovec zapoelo je s projektom “Bolnica – Bezbolnica”, u želji da jednom mjeseno uljepša bol-

nike dane malim bolesnicima na Djejem odjelu Županijske bolnice akovec. Posjetu djeci odazvao se sredinom mjeseca Plesni studio

“Vivona” iz akovca. lanice dviju skupina izvele su nekoliko svojih plesnih koreografija, a donijele su i svoje igrake te ih donirale mališanima Djejeg odjela. Osim

plesaica Vivone, djecu je darivalo i Gradsko društvo Crvenog križa akovec, ovaj put DVD playerom, crtiima, slatkišima i stolnjacima.

AKCIJE DOBROVOLJNOG darivanja krvi

U etvrtak 24. studenoga u Orehovici i Gorianu Gradsko društvo Crvenog križa akovec organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi ovaj etvrtak 24. studenoga u Orehovici u vremenu od 8 do 10.30 sati u prostorijama sportske dvorane stare škole, te u Gorianu u vremenu od 12 do 15 sati u prostorijama tvornice “Meisso”.

Podjela priznanja za darivatelje

lanice dviju skupina Plesnog studija “Vivona” posjetile su mališane u bolnici

Novi život se rađa

Gradsko društvo Crvenog križa akovec za darivatelje krvi koji su dio sebe nesebino darivali 35 i više puta organizira podjelu priznanja, ovoga petka, 25. studenog u 18 sati u Pivnici “Pilka” u akovcu.

U Kotoribi prikupljene 93 doze krvi Gradsko društvo Crvenog križa akovec u suradnji sa srodnim društvom iz Kotoribe u tom su mjestu organizirali akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je održana posljednji dan mjeseca listopada u prostorijama Vatrogasnog doma. Najdragocjeniju tekuinu doš-

lo je dati 95 Kotoripana. Njih dvoje je odbijeno zbog zdravstvenih razloga, pa je krv uzeta od 93 darivatelja, koji e ovom humanom gestom nekome spasiti život. Akciju je proveo Odjel za transuzijsku medicinu Ope bolnice Varaždin. (al)

Davor (27) i Karmena (26) Marodi iz Držimurca dobili su prvo dijete, sina Matiju, roenog 10. studenoga u 16.20 sati. Radovan (38) i Blaženka (38) Tomši iz Malog Mihaljevca dobili su etvrto dijete, sina Jana, roenog 15. studenoga u 8 sati. Po najmlaeg su lana obitelji stigli tata i starija sestra Mandi (17), a kod kue ih ekaju još Damjan (13) i Sindi (18).

Josip Braniša (22) i Simona Ruklja (23) iz Vratišinca dobili su sina Noela, roenog 13. studenoga u 23 sata.


akovec napokon doekao Marka Tolju! “Tolja pjeva Sinatru” naziv je koncerta koji je Marko Tolja odabrao za svoje prvo predstavljanje akovekoj publici – uz pratnju Jazz Orkestra HRT-a i uz hitove velikog Franka Sinatre – za prvi put ništa više i ništa bolje nismo mogli poželjeti. Intervju s mladim rijekim glazbenikom potražite u našem prilogu MEDIA. (foto: Zlatko Vrzan)

KULTURA

U akovekoj Gimnaziji predstavljena Antologija meimurske mlade lirike Završen Mjesec hrvatske knjige – najitai: Tessa Bengez i Vladimir Posedi SCENA

London Calling Comedy Show po prvi put gostovao u akovcu DEVETI MEF uz bok najjaim festivalima u Hrvatskoj – dijelimo 5x2 ulaznice!


2

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

LJETO S POPUSTOM!!!

Kultura

ETVRTAK, 19. studenoga, 14 sati Graditeljska škola akovec

22. studenoga 2011.

ETVRTAK, 24. studenoga, 19 sati Centar za kulturu akovec

Izložba: 2. triennale hrvatske keramike Tribina : Koncert Umjetnike ško Graditeljska škola akovec jedan je od meunarodni žiri od prijavljenih ukupno njih “Miroslav Magdaleni” akovec domaina 2. triennala hrvatske keramike. 57. Poseban dio izložbe posveen je nedavno

STIGLI S STIG ST TIG IGL LI NOVI LI NOV OVII KATALOZI KATA KA KATALO TALO LO OZI ADVENT, PUTOVANJA, AD ADVE VENT NT, BLAGDANSKA PU BOŽI I NOVA GODINA , SPA,... SELCE

Izložba e biti postavljena u holu dvorane Graditeljske škole akovec i sveano otvorena u etvrtak u 14 sati. Inae, 2. triennale hrvatske keramike otvoreno je još u lipnju u galeriji MORH-a “Zvonimir“, povodom obilježavanja 20. obljetnice Dana državnosti Republike Hrvatske te 20. obljetnice osnutka Oružanih snaga Republike Hrvatske. Izloženi su radovi 37 autora, koje je odabrao dvadeseterolani

preminulom keramiaru Emilu Beniu, a svojim radovima predstavljaju se i uenici Graditeljske škole iz akovca. Nakon Graditeljske škole akovec izložba seli u Bjelovar, Šibenik i Krapinu, a otvorenje ove izložbe posveeno je obilježavanju 50. obljetnice škole i jedna je od niza manifestacija koje e se tim povodom odvijati tijekom cijele godine.

Ove godine Umjetnika škola “Miroslav Magdaleni“ obilježava 15. godišnjicu osamostaljenja. Naime, odlukom tadašnje Skupštine Županije meimurske na 14. sjednici, održanoj 27. rujna 1995., donesena je odluka o izdvajanju

U AKOVEKOJ Gimnaziji predstavljena Antologija

HOTEL SELCE 3* 15.11.-30.12. 4 pol po osobi od 800kn

Poezija kao p

UMAG HOTEL MELIA CORAL 5* 15.11.-23.12. 2 pol po osobi od 655 kn

PIŠE: BOJANA ŠPANIEK

ROVINJ HOTEL EDEN 4* 15.11.-23.12. 3 pol po osobi od 1170 kn

ANDALUZIJA, 30.11.-04.12. zrakoplovom iz Zagreba LM cijena po osobi do 3850 kn + zrak. prist.

JORDAN, 08.12.-11.12. zrakoplovom iz Zagreba LM cijena po osobi od 3650 kn + zrak. prist.

MAROKO, 14.12.-18.12. zrakoplovom iz Zagreba LM cijena po osobi od 3450 kn + zrak. prist. ADVENTI sa polaskom iz akovca, autobusom!

GRAZ, 03.12. cijena po osobi 115 kn

BRATISLAVA,10.12.-11.12. cijena po osobi 570 kn

BE,10.12. cijena po osobi 195 kn

BUDIMPEŠTA,17.12. cijena po osobi 180 kn

NOVA GODINA BALATON, 30.12.-01.01.12. autobusom iz akovca FM od 1490 kn po osobi

KANARI, TUNIS, TURSKA u studenom! Letovi iz Graza i Bea!

KANARI 7 pol po osobi od 3260 kn TUNIS 7 all incl.po osobi od 2730 kn

TURSKA, 30.11. let iz Bea 7 pol po osobi od 1285 kn

SKI OPENING

Nastup Lidije Bajuk u Beu

VII. FESTIVAL hrvatske glazbe u Beu

Znaajan nastup Lidije Bajuk u bekoj Mozart Saal Muziki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb organizira VII. Festival hrvatske glazbe u Beu koji upravo traje. Na otvorenju festivala je poetkom mjeseca u Konzerthaus Mozart Saal nastupila Lidija Bajuk s meimurskim pjesmama, a koncert Lidije Bajuk Quartet prikazan je i na ORF televiziji kao znaajni kulturni dogaaj. Ovogodišnji sedmi po redu festival hrvatske glazbe u Beu posveen je zakopanom blagu, izvedbi hrvatskih tradicijskih narodnih napjeva. Vrsna world muzic glazbenica Lidija Bajuk izvela je niz tradicijskih pjesama Hrvatske, a najviše iz Meimurja, uz svoj poseban individualni pristup u kojemu narodne napjeve propušta kroz svoj umjetniki doživljaj. Na taj se nain stari i ve pomalo zaboravljeni napjevi nude publici i u novom ruhu, uz nešto drugaije aranžmane, no uz vrhunsku glazbenu razinu. Festival e završiti sredinom prosinca nastupom ansambla “Lado”, te nastupom Tamburaškog orkestra HRT-a.

KRANJSKA GORA

Hrvatska glazba u svijetu

Hotel Larix 4* i Kompas 4*

Festival hrvatske glazbe u Beu jedan je od rijetkih izlazaka hrvatske glazbe u svijet, a sam je festival nastao

01.12.-22.12. 2 pol po osobi od 745 kn

kao poticaj da se više uje o hrvatskoj glazbi. Iako ima svoje vrijednosti, hrvatske glazbe gotovo da i nema u svjetskim metropolama. Katastrofalno zvui podatak da su ovu godinu snimljena samo dva CD-a s hrvatskom glazbom u suradnji s njemakom izdavakom kuom i to je sve, iako se mnogi pjevai hvale da su nastupili vani. Idejni zaetnik i organizator Festivala hrvatske glazbe u Beu, muzikolog Davor Merkaš iz Muzikoga informativnog centra Koncertne direkcije Zagreb, kaže: - Kada sam 90-ih godina iz Hrvatske došao na studij u austrijsku metropolu, shvatio sam da je hrvatska glazba, ak i u krugovima mojih kolega muzikologa koji su dobro poznavali glazbu iz cijelog svijeta, potpuna nepoznanica. Zauen tom spoznajom (koja, kako sam kasnije utvrdio, ni u najmanjoj mjeri nije bila krivnja Austrijanaca), odluio sam uiniti nešto kako bih promijenio ‘stanje stvari’, no do danas je malo toga primijenjeno, osim možda u Beu. Takve festivale hrvatske glazbe trebalo bi, da je više novca, organizirati u svim zemljama i vodeim glazbenim centrima, jer nas svijet doista glazbeno ne poznaje, što je naša krivnja. (J. Š.)

KATSCHBERG Hotel Cristallo 4*

15.-18.12. 3 pol po osobi od 1965 kn

PRODAJEMO I .... ulaznice za koncerte i priredbe, utakmice... Karlovako live u VŽ 09.12.,...

www.kompas.hr 9LšHLQIRUPDFLMDXQDšRMSRVORYQLFLXČDNRYFX 326-(7,7(1$6,3878-7(6.203$620

Osnovne glazbene škole akovec, te njezinom osamostaljenju i preimenovanju u Osnovnu umjetniku školu akovec. Škola je poetkom školske godine 1995./1996. preselila u nove prostorije, a sve potrebne radnje i dozvole

SELJAKA SLOGA Donja Dubrava

estitke Teti Lizi za 87. roendan U dvorani OŠ Donja Dubrava tamošnji KUD “Seljaka sloga” priredio je priredbu povodom Martinja. Uz domaine, u odlinom i raznolikom programu publici su se predstavili KUD Bjelovar, KUD “Prigorec” iz Markuševca kraj Zagreba i društvo iz Bosne i Hercegovine – “Izvor” iz Žabljaka. Obiaj krštenja mošta u vino uprizorili su lanovi dramske sekcije predvoeni meštrom ceremonije Markom Karlocijem, dok je za pjevni dio bio zadužen Pjevaki zbor Udruge umirovljenika Donje Dubrave. Najvea nagrada sudionicima programa bila je ispunjena dvorana do posljednjeg mjesta i pljesak posjetitelja. Tom su prilikom lanovi sloge meimurskoj primadoni Elizabeti

Toplek – Teti Lizi estitali 87. roendan. Lijepim roendanskim željama Teti Lizi pridružujemo se i mi, uz želju da nam poživi još mnogo godina. Na ulazu u dvoranu prikupljao se dobrovoljni prilog koji e biti namijenjen za brojne aktivnosti donjodubravskih slogaša. (alf)

Iako možda nije prvi, a nadamo se ni posljednji, zbornik mladog pjesništva našega kraja, ova je Antologija u svakom sluaju najobuhvatnija i prožima najduži vremenski period. Zbirka sadrži ak 547 pjesama 141 autora zastupljenih na 304 stranice, a obuhvaeno je stvaralaštvo u dvadesetogodišnjem periodu, od osnutka samostalne Hrvatske do danas. Sama promocija, održana prošli utorak u auli Gimnazije akovec, zamišljena je vrlo simbolino – kao jedan poetak i jedan kraj. Naime, ovom je promocijom zakljuena ovogodišnja manifestacija “Mjesec hrvatske knjige” posveena upravo pjesnicima, a poezija je poslužila i kao savršen uvod u obilježavanje 50 godina Gimnazije akovec, koja e se nizom dogaaja provlaiti kroz cijelu školsku godinu. Poetak, kraj i još jedna prilika mnogim njenim bivšim polaznicima za susret sa školom u kojoj se promijenilo toliko toga, a kao da se nije promijenilo ništa. Za samog profesora Ivana Pranjia izdavanje i promocija knjige jedan je od najsretnijih trenutaka u životu. - S ovime se može usporeivati samo ženidba, djeca i prva knjiga!, rekao nam je ushie-

no izmeu brojnih estitki i susreta s uenicima kojima je upravo on stavio pero u ruku i upravo ih on potaknuo na stvaralaštvo za koje su mnogi primili i vrlo prestižne nagrade. - Ovo je knjiga svih mojih dragih i predragih uenika s kojima sam se družio 20 godina, koji su stvarali i uvijek veselili sve oko sebe svojom kreativnošu, invencijom te divnim srcima i toplinom, dodao je Pranji.

Iskrenost je pokreta svega Od svojih je uenika uvijek tražio da pišu iskreno, vodei se vlastitom pedagoškom i didaktikom devizom – iskrenost daruje pismenost. - U srži svega velika je iskrenost koja je nezaustavljivi motor pokreta književnosti i jedi-

Profesor Ivan Pranji u Antologiji meimurske mlade lirike obuhvatio je dvadesetogodišnje stvaralaštvo svojih uenika

BRUNO ŠIMLEŠA, najprodavaniji hrvatski autor d gostovao u akovcu

O ljubavi otvoreno i be PIŠE: BOJANA ŠPANIEK Ni najvei "self help" skeptici, u koje se i sama ubrajam, ne mogu ostati imuni na Brunu Šimlešu. Iako je literatura o samopomoi dio knjižara i knjižnica koji zaobilazim u širokom krugu, a moja prva reakcija na Šimlešin dolazak na susret u Knjižnicu “Nikole Zrinski” akovec bilo je prevrtanje oima, moram priznati da me ipak uspio malo “smekšati”. Barem do te mjere da knjigu uzmem u ruku i prolistam je, za itanje sam još uvijek pretvrd orah. Ipak, mnogi su naši sugraani prošli ponedjeljak velikim odazivom na susret dokazali da mladog autora duhovne literature i te kako cijene, i da njegovo najnovije izdanje “Ljubavologija” ne drži bez pokria ve osam tjedana prvo mjesto najprodavanije knjige iz podruja publicistike. U akovcu mu je, kaže Šimleša, uvijek bilo lijepo, pa i ovaj put. - Drago mi je što uspijevamo iskreno, otvoreno i bez rukavica razgovarati o ljubavi i ovaj put o meuljudskim odnosima. Baš mi je bilo sjajno i zahvalio bih svima koji su došli, zadovoljno

Velik broj poklonika i itatelja B je poruio svojim akovekim itateljima.

“Ljubavologija” ve dva mjeseca najprodavanija knjiga Prije dvije godine Bruno Šimleša u akovcu se s itateljima susreo u knjižari VBZ, a preskuenim se prošli ponedjeljak pokazao i prostor akoveke Knjižnice. Problem, oigledno, nije u prostoru koliko u popularnosti 32-godišnjeg autora, koji iza sebe ima ve 5 knjiga, svaku popularniju od one prethode. Prvu je knjigu objavio u vlastitoj nakladi ve u ranim dvadesetima, kada su ga maltene optuživali za prepisivanje i nedoraslost. Danas je on sam urednik duhovne literature u velikoj nakladnikoj kui, a, osim pi-


22. studenoga 2011.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

NEDJELJA, 27. studenoga, 15 sati Društveni dom Belica

ole

za rad dobivene su poetkom 1996., pa se ta godina uzima kao službeni poetak rada škole. Glazbeno školovanje, ono institucionalizirano, poelo je u akovcu 1946. Prvi direktor škole bio je poznati glazbeni pedagog, skladatelj i dirigent Miroslav Magdaleni. U njegovu ast škola je 2006., uz obilježavanje 60. godišnjice

tog dogaaja, te uz 10. obljetnicu osamostaljenja škole, preimenovana u Umjetniku školu “Miroslav Magdaleni“ akovec. U obljetnikom koncertu sudjelovat e sadašnji uenici škole, kao i bivši uenici, kojima je glazba postala njihov životni izbor i zvanje. O bogatom glazbenom i plesnom životu škole svjedoit e i monograija au-

Godišnja priredba KUD-a Belica torice Petrane Sabolek, ija e promocija biti u tjednu samog koncerta. Besplatne ulaznice možete podii na blagajni Centra za kulturu. Dobrovoljni prilozi prije i nakon koncerta sakupljat e se za školovanje balerine Tine Hatlak.

a meimurske mlade lirike

poetak i kao kraj Za povratak u školu u kojoj su proveli svoju mladost i koja ih je uvelike formirala kao ljude mnogima nije potreban Neki od autora dodatni povod. No, kada je on ipak povezan danas su odrasli visokoobrazovani uz jednu ovakvu promociju, može se raunati ljudi koji e na svona generacije i generacije gimnazijalaca je stihove iz sred“povratnika”. Ovu e školsku godinu takvih njoškolskih dana, objavljene u Antoprilika biti pregršt, jer e škola nizom logiji meimurske zanimljivih dogaaja cijelu školsku mlade lirike, gledati godinu slaviti svojih pola tek kao na pisani dokaz vlastitog odrastanja. Oni stoljea. ni garant k valitete. Koju god od ovih pjesama proitate, svaka je svoj svijet, jer je svaka pisana s dubokim osjeajem i to je ono na što sam ponosan. Tko je u stanju biti iskren, taj sigurno otvara mnoge pore ne samo književnosti, nego i kvalitete života, istie profesor, koji e krajem ove godine izdati i svoju novu knjigu eseja i kritika nazvanu upravo “Iskrenost daruje pismenost”.

duhovne literature, ponovno

ez rukavica

Bruno Šimleša ima i u akovcu sanja, posljednjih deset godina održava radionice na kojima polaznike ui zdravom pristupu sebi i životu uope, piše tjednu kolumnu za novine i redovit je gost na hrvatskim televizijskim i radijskim postajama. “Ljubavologija”, najnovija knjiga Brune Šimleše izašla je prije nepunih pet mjeseca i apsolutni je hit meu itateljima. Samog autora, ipak, više od brojke prodanih knjiga vesele generalno lijepe reakcije i injenica da veina ljudi i primjenjuje ideje iz knjige. - Meni nije poanta razgovarati o ljubavi i meuljudskim odnosima tako da nam to u glavi ostane jasno, a da s time zapravo ništa ne napravimo. Želja mi je da ljudi primijene ideje iz knjige tako da u svom svakodnevnom životu žive ljubav na sve naine na koje znaju i umiju, zakljuio je Šimleša. 

drugi u Gimnaziji i na Književnoj radionici otkrili su ljubav prema stvaralaštvu koje je do danas samo raslo, pa iza sebe imaju objavljene i vlastite knjige – Ivana Janec, Sergej Baumhak, Maša Bajc, Ivan Bujan, Kristian Novak, Igor Baksa, Andrijana Kos - Lajtman, Kristina Štebih, Petra Vidovi, Danijel Kralj, Željka Horvat, Jelena Lukša. A upravo su stihovi ono najvrjednije što je danas ostalo iza onih kojih više nema meu na-

ma, stihovi koji i danas svjedoe o nevjerojatnom talentu dobitnika nagrade “Goran za mlade pjesnike” 1998. godine, autora knjige poezije i proze “Horror vacui”, tragino preminulog Nenada Pivara.

Lirika je uvijek “in”! Osim poezije starijih generacija, Antologija obuhvaa i sasvim recentno stvaralaštvo aktualnih gimnazijalaca, iji radovi pokazuju da poezija nije stvar prošlosti i da postoje i mlade darovite generacije ije “vrijeme tek dolazi”. - U ovom kraju, to doista možemo rei, žive ljudi koji imaju fenomenalan osjeaj za lirsko, što izmeu ostalog dokazuju i glazbom, jer glazba i lirika su kao prst i nokat. U kraju u kojem su nastajale tako tople pjesme nije sluajno da je lirika uvijek ‘in’, zakljuuje profesor Ivan Pranji. 

Svoju godišnju priredbu KUD Belica održat e ove nedjelje 27. studenoga u 15 sati u dvorani Društvenog doma Belica. KUD Belica osnovan je 1983. godine kao nasljednik Ogranka Seljake sloge, koji je uspješno djelovao izmeu dva svjetska rata. Danas broji pedesetak lanova koji djeluju u tri sekcije: folklornoj, tamburaškoj i dramskoj.

NOVI USPJEH mlade umjetnice

Ivana Mrela nagraena na INTERBIFEP-u u Tuzli Tek što se osušila tinta s redaka u kojima ste prije samo nekoliko tjedana mogli proitati o prijamu kod predsjednika Ive Josipovia povodom uruenja prve rate Nacionalove “Top stipendije za top studente“, stigla je još jedna potvrda “isplativosti“ ulaganja u Ivanu Mrelu i njenu budunost. Naime, mlada je akoveka umjetnica na prošli tjedan u Tuzli održanom Internacionalnom bienalnom festivalu portreta, crteža i graike “INTERBIFEP“ osvojila nagradu “Ismet Mujezinovi“. INTERBIFEP, koji se ovu godinu održao 14. put, najvei je umjetniki dogaaj u Bosni i Hercegovini, a nagrada koju je primila Ivana za portret nosi ime jednog od najveih bosanskih slikara, najpoznatijeg upravo po portretima, rodom iz Tuzle. Na INTERBIFEP se ovu godinu prijavio ak 371 umjetnik iz 53 zemlje svijeta, a komisija festivala za bijenale

Ivana Mrela ispred svog rada nagraenog na 14. INTERBIFEP-u u Tuzli je odabrala 320 radova 161 au- kraju bijenala, a u studenom tora iz 51 zemlje svijeta. Inter- idue godine za nagraene e nacionalni žiri inili su Ismar umjetnike biti organizirana i Mujezinovi, akademski slikar kolektivna izložba. Ivana je, uza sve svoje ostaiz BiH, Tanja Gangar, kustosica Nacionalne galerije portreta le obveze, ovih dana angažiraLondon, Sylvie Gonzalez, di- na i na izradi scenograije za rektorica Muzeja umjetnosti i ciklus “Glazbene staze“, koji se istorije “Saint - Denis“ iz Fran- po trei put održava u Maloj cuske. Ivana je nagradu osobno dvorani Vatroslava Lisinskog, primila na konferenciji za no- a koji je svoju koncertnu sezonu vinare, koja je za nju i još troje otvorio ve prošli utorak. (bš) dobitnika upriliena na samom

TURISTIKA AGENCIJA

travel

ZAVRŠEN MJESEC hrvatske knjige

Najitai Tessa Bengez i Vladimir Posedi Mjesec hrvatske knjige, koji se diljem Hrvatske ve tradicionalno održao od 15. listopada do 15. studenoga, priveden je kraju prošli tjedan i u akovcu. U organizaciju manifestacije zajedniki su ušli Knjižnica “Nikola Zrinski” akovec i Matica hrvatska ogranak akovec, a, kako je kazala ravnateljica akoveke Knjižnice Ljiljana Križan, njome su vrlo zadovoljni. U mjesec dana manifestacije održano je nekoliko promocija, tribina i susreta s autorima, postavljeno je nekoliko izložbi, za korisnike su pripremljene i mnoge pogodnosti, obilježen je i Dan hrvatskih knjižnica, a sve kako bi se promoviralo itanje. - Želja nam je da doista iz mjeseca u mjesec i iz godine u godinu promoviramo knjigu i itanje, da promoviramo obrazovanje. Svaku godinu za Mjesec hrvatske knjige pokazuje se sve vei interes, knjižnice diljem Hrvatske javljaju se sa sve bogatijim programima, pa tako i mi. Nadamo se da e ovo uroditi plodom, da emo dobiti nove korisnike, itae i da e knjiga i dalje živjeti kod nas u Meimurju,

istaknula je za kraj ravnateljica Križan. Na samom kraju proglašeni su i najitai 2011. godine. Titula najitaice Djejeg odjela pripala je Tessi Bengez iz akovca, koja je protekle godine proitala ak 235 knjiga, a najviše voli itati dvije Sanje – autorice Sanju Polak i Sanju Pili. Vladimir Posedi iz Mihovljana, kako sam kaže, “stari akovanec”, najita je Opeg odjela, a ita od treeg razreda osnovne škole, kada knjižnica još nije bila tu gdje je danas. Iako mu je titulu najitaa donijela brojka od 210 knjiga, kaže da ih je toliko posudio, ali proitao možda 180, jer i sam o tome vodi posebnu evidenciju. ita jer, kako kaže, na televiziji nema programa koji bi ga privukli, pa od pet sati popodne pa sve do iza ponoi ita. Do sada je proitao toliko knjiga da se ne može svih ni sjetiti, ali ipak e kao najdraže istaknuti knjige koje je proitao o Da Vinciju, Nostradamusa, Orhana Pamuka, Ephraima Kishona, a od domaih autora najdraži su mu Pavii, Tribuson i u posljednje vrijeme Bjelovarac Mirko Sabolovi, ije je tri knjige proitao u – dva dana. (bš)

ADVENT U BEU 10. 12. 2011. samo 199,00 kn

SVETI MARTIN na Muri

Otvorena izložba Vesne Osojniki Do sredine prosinca može se u izložbenom prostoru Opine Sveti Martin na Muri, razgledati minulog etvrtak otvorena izložba pod nazivom “Kretanja” , autorice akademske kiparice mr. art. Vesne Osojniki iz Grabrovnika. Na sveanosti otvorenja kojem je nazoio lije broj ljudi, o utorici i njezinim djelima govorila je Danijela Ljubii Mitrovi, kulturna djelatnica iz Slavonskog Broda i prijateljica Vesne Osojniki. Izložbu je otvorio opinski naelnik Franjo Makovec, koji je autorici zahvalio što je u dane Martinja Svetom Martinu na Muri podarila ovako lijep i vrijedan kulturni dogaaj. Izložba je postavljena povodom Martinja, opinskog praznika i Dana opine, a razgledati se može svaki radni dan Opinske uprave do sredine prosinca 2011. godine. (S. Mesari)

ADVENT U GRAZU 03. 12. 2011. samo 115,00 kn GARANTIRANI POLAZAK

ADVENT U BUDIMPEŠTI 03. 12. 2011. samo 185,00 kn

ADVENT NA AROBNIM AUSTRIJSKIM JEZERIMA 17. 12. 2011. samo 299,00 kn FIRST MINUTE – 269,00 kn

POSEBNA PONUDA DOEK NOVE GODINE U BUDVI uz Prljavo kazalište i Dinu Merlina 30. 12. 2011. - 02. 01. 2012 samo 1.099,00 kn

ADVENT NA AROBNIM AUSTRIJSKIM JEZERIMA 17. - 18. 12. 2011. ve od 550,00 kn

POSJETITE NAS U POSLOVNICI Katarine Zrinski 2, ČAKOVEC tel.: 040 396 090 mob.: 091 508 8248 jakopic.travel@ck.t-com.hr www.jakopic-travel.hr

SA STILOM DO CILJA !


4

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Scena

SRIJEDA, 30. studenoga, 19 sati Centar za kulturu akovec

22. studenoga 2011.

PETAK, 25. studenoga Caffe bar “Pictura” akovec

Humanitarni koncert plesnih skupina Grada akovca

Prva veer DemoFesta – Nova vrsta, Tritonus Falos i Božje ovice

Humanitarni koncert plesnih skupina Grada akovca organizira se kako bi se mladoj akovekoj balerini Tini Hatlak pomoglo u prikupljanju novca potrebnog za školovanje u moskovskoj baletnoj školi. Ulaznice stoje 25 kn, a u programu e nastupiti: Studio suvremenog plesa “Teuta”, Osnovna baletna škola Umjetnike škole “Miroslav Magdaleni” akovec, Plesni studio “Vivona”, akoveke mažoretkinje te Plesni centar “Livi“.

Ovaj petak poinje DemoFest akovec, festival demo bendova, koji e se održati u akovekoj “Picturi”. Na ukupno pet festivalskih veeri bendovi e nastupati sa svojim repertoarom, a, kao i prošlu godinu, morat e obraditi jednu tradicionalnu meimursku pjesmu te je izvesti u sklopu svog nastupa. Žiri festivala sastavljen je

od dvije osobe, dok je trei lan žirija publika koja može glasovati tijekom svih festivalskih veeri za bilo koji od bendova. Nagrada za najbolji bend je snimanje tri pjesme s producentskim savjetovanjem u profesionalnom studiju “Jazbina“ u Maloj Subotici. Ovaj petak led e probiti Nova vrsta, Tritonus Falos i Božje ovice.

SEDAMNAESTI JAZZ FAIR u akovec napokon doveo Marka Tolju

Christophe Davidson, Steve Hall i Paddy Lennox odvažili su se predstaviti publici u malom gradu

LONDON CALLING Comedy “zarazio” i meimursku publiku

Kanaanin, Britanac, Irac i Meimurec – koja kombinacija! Nakon Rijeke, Zagreba, Osijeka i Varaždina, mali putujui stand-up cirkus stigao je i u akovec. London Calling Comedy jedinstveni je projekt koji u Hrvatsku donosi najbolje od britanske stand-up scene. Osmislio ga je prije godinu dana Nino Banti, hrvatski novinar i komiar, jedan od lanova originalne postave emisije “Zloesta djeca” na Radiju 101, a koji ve 15 godina živi i radi u Londonu. U svakom nastupu London Calling Comedy Showa predstavljaju se trojica komiara s engleskoga govornog podruja, pa su prošlu srijedu u Centru za kulturu akovec svoje umijee predstavili “nevini” Kanaanin Christophe Davidson, “sarkastini” Britanac “Steve Hall” i “šarmantni” Irac Paddy Lennox. Osim njih, priliku da se po prvi put predstavi domaoj publici dobio je i mladi Vlatko Štampar iz akovca, student arhitekture, koji se ve dugi niz godina bavi stand-up komedijom u zagrebakom Studiju smijeha.

U akovcu postoji apetit za komediju Nakon veih gradova, objašnjava Peter Hopwood, jedan od pokretaa cijelog projekta, a-

Iznenaenje veeri - Vlatko Štampar, iako Meimurec, sasvim neoekivano nastupio je u sklopu London Calling Comedy Showa

kovec je prvi manji grad u kojem je London Calling predstavljen, najprije kroz susret s uenicima Ekonomske i trgovake škole akovec, a kasnije i u Centru za kulturu. - Znamo da je ovo najmanji grad koji smo obuhvatili projektom, no, sudei prema dosadašnjim reakcijama, znamo da i ovdje postoji apetit za komediju, pojasnio je, dodavši kako projekt u Hrvatskoj zapravo vrlo dobro funkcionira. - Problema nema što se tie jezika, možda ponekad komiari moraju malo modiicirati materijal, malo usporiti za publiku, ali na kraju dana brojke pokazuju da projekt funkcionira i da ljudi vole kad doemo u njihov grad, zakljuio je Hopwood. To su potvrdili i sami komiari, priznavši da su ih je hrvatska publika prilino iznenadila. - Publika ovdje sve razumije, nema potrebe da se pojedine reference objašnjavaju jer su u nekim sluajevima Hrvati ak više u toku s recentnim dogaajima i pop kulturom nego su to možda ljudi na sjeveru Amerike, pojasnio je Kanaanin Christophe Davidson, koji je u akovcu nastupio u ulozi moderatora showa i, po mnogima, odradio najbolji posao veeri. - Nema potrebe za usporavanjem, Hrvati su jako oštroumni, ne samo po pitanju jezika, ve i kulturno. To je za nas super, jer samo guramo svoje standardne materijale, rekao je Davidson. U trosatnom nastup ak etvorica stand-up komiara “izrešetali” su brojne situacije iz vlastitog i tuih života, dotaknuli su se Slovenaca i reprezentativnog poznavanja engleskog jezika hrvatske premijerke, a iznenaenje veeri svakako je bio odlian nastup mladog Štampara, kojeg u akovcu priželjkujemo ponovno što skorije i što eše – bilo u samostalnom nastupu, bilo uz London Calling komiare, koji su ionako obeali da e se ponovno vratiti. (Bojana Španiek)

akovec je dugo ekao Marka Tol a napokon ga je doekao tjedan na prvoj veeri 17. Ja u Centru za kulturu akovec pjeva Sinatru” naziv je konce Marko odabrao za svoje prvo pr akovekoj publici – uz prat Orkestra HRT-a i uz hitove Franka Sinatre – za prvi pu više i ništa bolje nismo m poželjeti.

Kad je u pitanju moja glazba, nemam kompromis! PIŠE: BOJANA ŠPANIEK

Glasu i šarmu Marka Tolje do sada Meimurci su mogli svjedoiti samo preko televizijskih ekrana ili radijskog etera. Meutim, prošlotjedna Tribina "akovec etvrtkom", ujedno i prva veer 17. Jazz faira, pružila nam je priliku da se i osobno uvjerimo da se ono što smo vidjeli sto posto poklapa sa stvarnom slikom i prilikom. I glasom. Od 2007. godine, kada se javnosti prvi put predstavio na Dori, ostao je do danas možda najvee iznenaenje hrvatske glazbene scene. Lakoa s kojom pjeva i ustrajanje na kvaliteti osigurali su mu status ponajboljega mladog glazbenika Hrvatske, o emu svjedoe i osvojeni Porini, nastupi s velikim glazbenicima u velikim svjetskim dvoranama i velika naklonost što starije, što mlae publike. A tek mu je 27 godina! • Marko, akovec Vas je dugo ekao, gdje ste se do sada skrivali? — U magli sam se oito skrivao! Da, prvi put sam u akovcu, iako imam ovdje dosta poznate ekipe, pogotovo iz tih muziarskih krugova. Recimo, s Maaseyem Kovaeviem puno sam suraivao u samim mojim poecima, i puno me puta zvao da doem do njega, ali, eto, nikako da to i ostvarim. Sada u možda spojiti ugodno s korisnim. • Sa sobom nam na neki nain dovodite i velikog Franka Sinatru? — Da, ovaj je nastup zamišljen kao zajedniki koncert s Jazz orkestrom HRT-a, a ja u dati nekakav obol Sinatri, kojeg oduvijek volim. Zamišljeno je da sve pjesme budu njegove, iako smo ubacili i još neke druge, ali sve su u principu u tom fahu. • Odakle ljubav prema toj pomalo starinskoj glazbi? Swing, jazz, blues – neobian odabir za tako mladu osobu. — Meni je nastupanje s Big Bandom omiljeno, iako je ono što ja osobno radim na svojim ploama u principu pop, ali ne pop-

rock nego više pop s primjesama jazza, swinga i takvih stvari. Ono emu najviše težim, ali možda sam za to još malo premlad, jest snimati ploe s Big Bandom, te nekakve jazz standarde, baš ovo što je Sinatra pjevao. To su zapravo bili nekakvi moji poeci, pa se nadam da e i kraj moje karijere biti u tom stilu. • Neki bi zlobnici možda rekli da tom stilu nedostaje malo energije, da je malo mlaan. — Jazz i swing su takva glazba. Jazz je prvenstveno, tako se uvijek kaže, glazba za muziare, odnosno najbolja je onomu koji je svira. I to je istina, jer stvarno ima jazz kompozicija koje su i meni koji volim jazz užasno dosadne i naporne. Ovo što emo mi veeras izvesti je vrlo pitki jazz. Zapravo, tih godina, kada se ta glazba pisala, to je bila pop glazba, tako da je to vrlo pitko i u principu nema one neke energije koju ima današnji pop gdje su do-

Brižno biranim repertoarom sastavljenim uglavnom od meimurskih pjesama ili pjesama domaih autora (“Meimurski zdenci”, “Klinek stoji pod oblokom” “Vehni, vehni ijolica”) dobro je tog Jazz Fair etvrtka Jazz orkestar HRT-a zagrijao publiku u svom etrdesetominutnom samostalnom nastupu. A onda je Marko Tolja iskoio iz magle i otpjevao najvee Sinatrine hitove - “Fly Me To The Moon”, “Strangers In The Night”, “Sway”, “I’ve Got You Under My Skin”i druge,

minantni gitare i bubanj, nego je sve onako 'plinovito'. Zato možda nekakvom neistreniranom uhu može zvuati mlako ili lah, ali kroz tu se muziku može osjetiti jako puno emocija.

Sve se desilo sluajno! • I Vi ste svoj glazbeni put zapravo zapoeli na Dori 2007., pa, iako su mnogi upravo to natjecanje pokušali iskoristiti kao nekakvu odskonu dasku, to je uspjelo uistinu rijetkima. Zašto onda baš Vama? — Meni je uspjelo možda zato što Doru nisam htio iskoristiti kao odskonu dasku. Ta Dora desila se zapravo sasvim sluajno – Andrej Baša, koji je napisao pjesmu 'Deja Vu', ponudio mi je da je otpjevam. Ja Doru nikada nisam baš nešto pretjerano volio, ali u to je vrijeme bila jedan od najgledanijih festivala. Skeptian sam ušao u to, jer pjesma je

zabavljajui pri tom publiku šarmom kojem smo do sada mogli svjedoiti samo preko ekrana. Priznao je Marko da Meimurce baš i ne razumije i da mu je cijeli dan kao prevoditelj služio trombonist Jazz orkestra HRT-a, “naš” Miro Taradi. Rekao je i da vjeruje kako je naš grad istinski lijep, ali se zbog magle u to nije mogao osobno i uvjeriti, i baš je zato obeao da e se u akovec ponovno vratiti. Jedva ekamo! (bš, foto: Davor Žerjav)

neka kombinacija jazza i bossa nove, ja sam tada bio mulac od 22 godine, u odijelu i kravati, pa su svi prvo pitali tko je ovaj i što on tu glumi. I kad se sve pomaknulo, ušao sam u inale, onda je krenula i jedna velika medijska hajka – svi su me pitali gdje si ti do sada, gdje si se skrivao i tako je malo po malo krenulo, i ugovor s Aquarius Recordsom, i prva ploa i sve dalje. Zapravo se sve desilo jako sluajno i bez nekoga mog pretjeranog guranja u medije, sve se nekako samo odvilo. • Ali, ne znamo koliko je to ljudima poznato, potjeete iz glazbene obitelji, i Vaš je stric Davor Tolja druga polovica dua Denis&Denis. Je li Vam on pomogao i na neki nain Vas usmjerio? — Davor je zapravo autor svih pjesama Denis&Denisa, Marina je zapravo samo pjevala. Što se mene tie, nije se puno miješao. Kao prvo, stil koji ja pjevam njemu nije blizak pa se nije htio puno uplitati, a ja sam od samog poetka imao druge suradnike s kojima sam radio. On mi je uglavnom najviše pomogao savjetima kako se ponašati u ovom biznisu i tako. A da smo glazbena obitelj – jesmo – svi po doma pjevušimo, i moj stari je za vrijeme fakulteta imao bend, tako da smo svi nešto svirali, pjevali, kod nas je uvijek veselo. • Iza sebe imate nekoliko uspješnih suradnji, svakako moramo spomenuti koncert Olivera Dragojevia u londonskom Royal Albert Hallu. S kim biste još voljeli raditi? — Joj, ima ih jako puno, od onih nerealnih tipa Stevie Wonder, Eric Clapton i takvi, do onih realnih. Zapravo, najvei mi je uzor u Hrvatskoj uvijek bio Oliver i s njim sam uspio, on mi je priuštio da sam prvu pjevaku suradnju s njim odradio u jednoj od najcjenjenijih koncertnih dvorana u svijetu. Pjevati u takvoj dvorani sa svojim idolom mislim da je bilo iznad svih mojih oekivanja da e se to ikada ostvariti. Sama injenica da stojim na toj bini – imam doma jedno 15 DVD koncerata baš iz te dvorane, svih


22. studenoga 2011.

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

SUBOTA, 17. prosinca Arena Varaždin

Hladno pivo Svoj posljednji ovogodišnji koncert u sklopu aktualne turneje Hladno pivo održat e 17. prosinca u Areni Varaždin. Koncert organiziraju Max-Bogl Tehnobeton, Promomedia i tvrtka ABUS d.o.o. Ulaznice za koncert mogu se nabaviti ve od prošloga tjedna u prodajnom susta-

lju, o prošli azz Faira c. “Tolja erta koji je redstavljanje tnju Jazz velikog ut ništa mogli

• Imate 27 godina, no Vaša je publika zapravo nešto starija. — Imam tu sreu da je moja publika, kako se to esto kaže, od 7 do 77. Na moje koncerte dolazi publika koja varira od tinejdžerki koje luduju iskljuivo zbog nekih svojih hormona koji divljaju u njima, do istinskih ljubitelja glazbe koju radim. Tako da je vrlo široka lepeza, i

mojih najveih uzora od Stinga pa na dalje – to je bilo poprilino intenzivno iskustvo. Užasno i strahovito me ulovila trema, s Oliverom sam pjevao dvije pjesme i ak me nije toliko trema ulovila na samom koncertu koliko to jutro kad smo ušli u dvoranu. Kad ueš u dvoranu koju si vidio na televiziji i za koju znaš što znai, i onda staneš na binu i samo si zamisliš tko je sve stajao i pjevao na ovome mjestu – stvarno je bila rka i panika. • S obzirom na to da ste tamo ve nastupali, što dalje? Neki solo koncert tamo ili? Koje su Vaše želje? — Ajoj, to ne znam. Oliver je to sebi ostvario u dosta kasnoj dobi, pa, ako ništa drugo, nadam se da u si i ja jednog dana to moi priuštiti. Ne znam, imam ja ambicija za van, kao i mnogi od nas, ali sam nekako dosta vrsto na zemlji, mislim da moram postati, kako se to kaže, gazda u svom selu da bih mogao ii van. I dok ne ostvarim neki svoj maksimum tu kod nas, neu se odavde micati, tako da sam za sada zadovoljan i ovime ovdje.

vu Eventim te u Varaždinu (Rock Art, Barfly i Time Out) i akovcu (Radio 1). Odlukom organizatora prvih maksimalno 1.000 ulaznica prodavat e se po cijeni od 70 kuna i to samo u periodu 15. - 29. studenoga, nakon ega e cijena ulaznice biti 90 kuna, odnosno 110 kuna na dan koncerta.

svašta. Ja to ne volim, radije se držim svoje struke i svoje ljubavi, a to je glazba. Time se bavim, pa možda zato ispadam malo povueno, ali zapravo sam puno drugaiji od toga. • Dio toga je i Vaš imidž. — Kad se izvode, kao, primjerice, veeras, jazz i swing, nema drugo nego obui odijelo. U poetku sam stalno bio u odijelima jer mi je to bilo najlakše, nije mi se dalo puno razmišljati što obui – staviš ljusku na sebe i riješio si problem. Ovisi o prilici, veinom su svi koncerti nekakve sveane prilike pa se uvijek obueš lijepo za to, ali na nekim 'manje bitnim' svirkama smo cijeli moj i ja bend u casual izdanju, ipak ja imam samo 27 godina, pa privatno odijela ne nosim. • Slovite kao glazbenik impresivnih glasovnih mogunosti, ali svatko ima loš dan. Kako onda izgleda kada se to dogodi Vama? — Kad je baš loš dan, da ne možeš ni 'beknut', onda ne pjevaš. Ali, kad je meni loš dan, to publika vjerojatno ni ne kuži, nije to takva velika razlika. Dobro se zagriješ, meni je to grozno i ubio bih se, ali publika to zapravo ni ne kuži. Isto kao što i sad kad (pod navodnicima) plešem, mislim si to je meni kao izvoau velika 'ajme, sve sam alio, pa to se sve prednost jer me stariji slušaju vidi', ali na kraju se zaista ništa zbog glazbe, a ovim mladima ne vidi, to su neki minimalni uspijevam, zbog tih nekih drupomaci. Osim ako nisi bolestan gih stvari koje njih zanimaju, pa ne možeš ništa. U principu su tu svoju glazbu ‘gurnuti’. To je glasnice miši kao i svaki drugi, pogotovo teško u državi i menako ga bildaš i treniraš, bit e jai talitetu u kojem mi živimo, gdje i moi eš duže pjevati. znamo kakva glazba najbolje • Iza Vas su dva albuma – prolazi, ali ja uspijevam nekajedan s obradama, jedan s auko pomiriti tu komercijalnost i torskim stvarima, a u priprekvalitetu. (oto: Zlatko Vrzan) mi je i trei. Što nas eka? — Prije toga treeg sad u Ne volim svaštariti • esto Vas ljudi karak- prosincu izlazi božini live alteriziraju kao samozatajnog bum koji sam snimio prošle goglazbenika. Zašto volite biti dine u HNK-u u Rijeci. To je bio toliko tajanstveni? Nama baš jedan lijepi koncert s cijelim simonijskim orkestrom kazališta, i ne djelujete tako! — Pa i nisam! Privatno sam s kojima sam izveo najpoznatije sasvim druga linost, uvijek sam svjetske i hrvatske božine pjesrce društva, veseo, nasmijan, sme, snimili smo CD i DVD, tako da sve izlazi u prosincu. A popriam viceve, imitiram etkom sljedee godiljude, priam glune, evo ja sada još Mi posti, ak i na malo autorski svojim konneemo, kao z av r š av a m certima. Ali mnogi drugi, ustvrditi da taj studijski kad je u pije Tolja hrvatski Sinatra, jer – album koji tanju moTolja je Tolja, Sinatra je Sinatra. je zapravo ja glazba, No, ako netko u Hrvatskoj može i trei, ali ga tu nekako smije pjevati Sinatru, to je sasvim ja u neku nemam r u k u g lesigurno Marko Tolja. Štoviše, kompr o dam kao da misa pa to dapae i dabome – to je i je prvi, jer sam možda ispaviše nego poželjno. ja po prvi put da malo grubo autor glazbe i svih prema ljudima. Na tekstova na albumu. televiziji se ne volim glupirati ako tome nije vrijeme ni Opet nešto novo, uvijek si volim mjesto, ne volim isorsirati neki navui nekakve nove probleme, smijeh. Ako baš uleti neka dobra i nadam se da e me ljudi sada ora, uvijek je dobrodošla, ali u upoznati i kao takvog. • Strahujete li pomalo od principu ja sam tu da bih pjevao i da bih bio muziar i nastojim kritike? se toga držati. U Hrvatskoj ljudi — U poetku, kad sam poeo puno vole svaštariti, raditi sve i pisati, strahovao sam, sad više

ne. Sad mi je svejedno. Zapravo, nije mi svejedno, ali pomirio sam se s time jer sam pisao iskreno, o stvarima koje me ljute i vesele i to je zapravo nekakav najbolji nain da svoje mišljenje, emociju prenesem ljudima. I sami ste prije rekli, malo sam samozatajan i ne volim u medijima puno priati o nekim svojim privatnim stvarima, a tu u o njima pjevati, tako da e ljudi kroz te pjesme dobiti priliku malo me bolje upoznati. • Rijeka slovi kao grad koji živi za glazbu. Koliko to glazbenicima olakšava put, jer znamo da su mnogi veliki glazbenici potekli baš iz Rijeke. U emu je ta 'rijeka tajna'? — Rijeka je tradicionalno rockerski grad i zapravo je iz Rijeke malo uspješnih izvoaa koji nisu rockeri. Putokazi, Tina Vukov, i neki drugi, ali ostatak su uglavnom rockeri – Urban, Let 3 itd. Rijeka je muziki jako poseban grad zbog toga što je to bio luki grad, pa ima svih vjera, rasa i dimenzija ljudi, svi smo jedni prema drugima vrlo tolerantni, pa tako i u glazbi. Nema, kao što sam primijetio u Zagrebu ili nekim drugim sredinama, tih nekakvih muzikih klanova gdje jedna grupica mrzi drugu, svi smo nekako povezani, nitko nikome ne smeta i openito je život vrlo miran. Ja na Korzu mogu ako želim prošetati gol – nitko me nee otkat', nitko me nee ni primijetiti, a u Zagrebu izaem na najobiniji aj na trgu i odmah te tamo njih petoro poslika. U Rijeci je skroz drugaiji mentalitet. • Ne možemo, za kraj, zaobii ni ples. Nakon mentorstva u showu 'Zvijezde pjevaju', odluili ste proplesati. Što je bilo presudno za taj korak? — Tri godine producenti su me nagovarali i sad su me na kraju uspjeli nagovoriti. Nije mi žao jer sam otkrio jednu novu vrstu umjetnosti, ali mogu rei i sporta, koji mi se jako svia. Kad nauiš neki ples, onda je stvarno gušt – ja sam uživao u engleskom valceru i tangu prošle subote, sad me eka paso doble koji nikako ne volim i nikako mi ne sjeda. Iz emisije u emisiju plesovi variraju, a meni više pašu ti standardni plesovi gdje si gore stabilan, a dolje agaš, a ovi latino mi baš i ne idu, ali, kao i svake subote, idem na glavu, pa kud puklo da puklo. • Imate li kakvih oekivanja od Plesa sa zvijezdama? — Nemam pojma. Mene su u svim medijima proglasili nekakvim avoritom. Ali, kao prvo, ja to ne vidim kao natjecanje, tri godine sam se natjecao u pjevanju, sada kao uenik, to nije moja struka, iskreno mi je svejedno koji u biti na kraju. Bitno mi je da ne iznevjerim svoju jadnu mentoricu koja se mui sa mnom, a oekivanja – dati svaki put sve od sebe, i to je to. 

Kemal Monteno nastupit e na ovogodišnjem 9. po redu MEF-u, a uz njega za Grand Prix natjeu se i Jole, ET, Karma, Hari Ronevi, Daniel Popovi, Alen Vitasovi i mnogi drugi

DEVETI MEIMURSKI FESTIVAL ZABAVNE GLAZBE - MEF uz bok najjaim festivalima u Hrvatskoj

Velika konkurencija za Grand Prix Glazbeni dogaaj koji se ve devetu godinu za redom održava u Meimurju, popularni MEF, i ovu godinu pratit e više od dvije tisue gledatelja u dvorani Graditeljske škole u akovcu, kao i gledatelji Hrvatske radiotelevizije u snimci na drugom programu. Umjetniki direktor estivala Vladimir Koiš Zec odabrao je od 113 pristiglih skladbi njih 21, uz mnoga poznata imena autora i izvoaa. Tako e se za veliki Grand Prix natjecati Kemal Monteno, Jole, ET, Karma, Hari Ronevi, Daniel Popovi, Alen Vitasovi, Ivana Tomi, Dora Bai. Nastupit e i Katja Fašink iz Slovenije i Daniela Škegro iz BiH, dok e domae snage zastupati petoro izvoaa

– grupa Vertigo, Kom3dija, Suzana Herceg, Bojan Masnec i Tajana Toplek. Pokrovitelji ovogodišnjeg estivala, koji se namee kao vodei u europskoj regiji Mura – Drava, je Vlada Republike Hrvatske te Hrvatsko društvo skladatelja. Meu lanovima žirija koji odluuju o nagradama jesu Zrinko Tuti, Rajko Dujmi i Josip Turk, koji je ovogodišnji laureat posebne nagrade estivala za doprinos hrvatskoj glazbi. Voditelji su estivala Melita Hrngek i Mirko Fodor, a estivalska veer zapoinje u etvrtak 27. studenoga od 20 sati. Ulaznice su u prodaji u RK-u Meimurka, Radiju 1 I TZ-u grada akovca.

Ulaznice za najbrže itatelje! Pet najbržih itatelja koji s najnovijim brojem Meimurskih novina dou u našu redakciju (Ivana

Mažurania 2) dobit e po dvije ulaznice za Meimurski estival zabavne glazbe, popularni MEF. Požurite!


6

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

22. studenoga 2011.

Knjige, glazba, internet... KNJIŽNICA “NIKOLA Zrinski” akovec preporuuje Beletristika: Novo u Knjižnici “Nikola Zrinski” akovec Preporuke:

1. Zoran Pili - “avli od papira” Roman o Šamskom i Fredu, piscima s oboda onoga što zovemo zagrebakom književnom scenom. Baš nekako na desetu godišnjicu tragedije u Columbineu, Šamski, koji je samo Šamski kao što je Sting samo Sting, nakon poduže stvaralake stanke poinje raditi na romanu “Tattoo”. Pria je to o dvojici klinaca iz susjedstva, o onima uz koje odrastaju i nasilju koje se proteže od Columbinea preko Erurta, Virginia Techa, Jokele, Kauhajokija pa sve do Winnendena i naselja Sloboština. I dok Šamski, poput Tysona na kraju karijere, tetura izmeu stvarnog života i fikcije, esto ni sam ne znajui gdje završava jedno, a poinje drugo, Frederiku opu zvanom Fred dogaa se ono što najmanje želi - uspjeh. Cijeli svoj život Fred se svojski trudio ostati u zavjetrini anonimno-

sti, provlaiti se ispod radara, preživljavati s desetak itatelja, a onda romanom “Franzenov protvanj”, neoekivano i posve neplanirano, dospijeva u konkurenciju za jednu od najunosnijih književnih nagrada u regiji. U eksplozijama nasilja i smijeha, izmeu zbilje i umišljaja, zveckaju nevidljive škare ostavljajui iza sebe avle od papira, likove ponekad toliko stvarne da biste ih - ako vam ponestane sree - ve danas mogli susresti na ulici.

2. Justin Halpern: “Provale mog starog” 3. Lars Kepler: “Hipnotizer”

Publicistika: 1. Paul E. Dennison, Gail E. Dennison, Brain Gym: “Prirunik za obitelj i edukatore” 2. Leil Lowndes: “Kako zavesti koga poželite? 85 provjerenih tehnika za uspješno zavoenje” 3. Wyn Derbyshire: “Šest tajkuna: Životi Johna Jacoba Astora, Corneliusa Vanderbilta, Andrewa Carnegieja, Johna D. Rockeellera, Henryja Forda i Josepha P. Kennedyja”

KNJIGA TJEDNA

Indra Sinha - “Animalovi ljudi” Otkad pamti, Animal hoda na etiri noge. No tako nije bilo oduvijek. Oni koji ga znaju odmalena kažu da je nekada i on koraao uspravno, da je imao roditelje i ime, sve do noi kad je iz zapuštena tvornikog postrojenja amerike kemijske kompanije iscurila Apokalipsa i spustila se do grada. Zato je sada Animal, Janvaar, zvijer. Svijet gleda s visine od etrdesetak centimetara i živi u ruševnu tornju, sa psom i starom opaticom, kojoj šapuu aneli. Ima osamnaest godina i sanjari o Nishi i doktorici Barber. I da, neprestano razmišlja o tome kako da izgubi nevinost ... Ovaj roman o najveoj nesrei u povijesti suvremene Indije, izazvanoj nemarom amerike kemijske kompanije “Union Carbide”, bio je finalist nagrade “Man Booker” 2007., a dobitnik je nagrade “Co-

mmonwealth” 2008. za najbolju knjigu objavljenu u Europi i Južnoj Aziji. Od prvog retka pa sve do dramatina završetka Sinhine knjige, duhovit i iskren Animalov glas vodi

itatelja kroz smijeh i suze, otkrivajui ljepotu ak i u onome što bi se moglo uiniti najmranijim zakutkom svijeta. Animal i njegovi ljudi - cijela jedna galerija nezaboravnih likova - možda i jesu žrtve, ali ne znaju za samosažaljenje - njihova životna radost i duh, baš kao i njihova patnja, otkrivaju nam prirodu ljudskosti, vode nas u samo srce suvremene Indije. Indra Sinha (1950., Colaba, Bombaj, Indija) britanski je romanopisac indijskog podrijetla. Cijenjen je prevoditelj sa sanskrta (engleski prijevod “Kama Sutre”, monografija o izvorima tantrizma), proglašen za jednog od najboljih britanskih copywritera svih vremena. Indra Sinha svjetsku je književno priznanje zaslužio romanom “Animalovi ljudi” (2007.). Od 1993. vodi kampanju

ALBUM TJEDNA

Tom Waits - “Bad As Me” Kad Mick Jagger oko sebe okupi Joss Stone, Damiena Marleya, Rahmana i Davea Stewarta, nazove se Superheavy. Kada Tom Waits oko sebe okupi macane poput Davida Hidalga (Los Lobos), Michaela Balzarya, od milja Flea, (Red Hot Chili Peppers), Keitha Richardsa (The Rolling Stones) i Marca Ribota - nastane “Bad As Me”, u mnogome teža ploa od grupe Superheavy. Možda te dvije suradnje pokazuju zašto nove ploe Stonesa nema na vidiku: dok Jagger stvara trendy glazbu, Richards je pobonik Tom

Popis pjesama 1. Chicago; 2. Raised Right Men; 3. Talking at the Same Time; 4. Get Lost; 5. Face to the Highway; 6. Pay Me; 7. Back in the Crowd; 8. Bad as Me; 9. Kiss Me; 10. Satisfied; 11. Last Lea; 12. Hell Broke Luce; 13. New Year’s Eve

Waitsu, kojeg top liste zanimaju otprilike kao Richija Samboru Hrvatska. Waitsu je ovo prvo objavljivanje novog materijala nakon pet godina i kolekcije “Orphans”, koja je donijela preko dva tuceta neobjavljenih radova. Prije 30 i kusur godina Paul Simon je tijekom preuzimanja nagrade za najbolji album javno zahvalio Stevieu Wonderu na neizdavanju albuma te sezone. Kako je krenuo s “Bad As Me”, mogao bi i naš Tomislav eko (iliti Tom Waits) primiti slinu zahvalu. Prilikom preslušavanja “Bad As Me” namee se dojam da Waits nije ljenario, nego je kontinuirano u periodu od pet godina stvarao pjesme, jer “Bad As Me” zvui kao presjek najboljih pjesama od njih 100 ili više, koliko ih je valjda Waits zajedno sa svojom suprugom, koautoricom Kathleen Brennan, napisao u zadnjih pet godina. Stilski se “Bad As Me” nalazi na poznatom terenu iskrzanog bluesa, jazza i countrya, kojima su pridodani asimetrini (bolje reeno, pijani) ritmovi te neobina zvukovna rješenja uz relativno pristupanu, toplu i melodinu (shvatite to u širem smislu) produkciju.

Druga (pozitivna) impresija je da je Waits i dalje vrlo živahan i okusiran na svoj rad. Waits e sa svoje biološke 62 godine na vratu pokazati nevjerojatnu energinost i strastvenost - za nevjerne Tome tu je “Hell Broke Luce”, protestna, antiratna stvar kakve pišu valjda još samo industro-metalci ili tehno-jungleri. Za one kojima je teško ekati tu, po rasporedu predzadnju stvar, “Chicago”, naslovna pjesma ili “Satisfied” dat e slian dojam, doduše, malo manje intenzivan, no svejedno slušatelji mogu osjetiti iznimnu melodijsku invenciju. Waits e takoer vrlo uvjerljivo podsjetiti slušatelje kako zna, može i uspijeva biti nježan i zavodljiv: “Kiss Me”, “Last Lea” ili “New Year’s Eve” imaju snagu rastopiti muzikog konzumenta s eznutljivim tendencijama, a “Pay

INTERNET I RAUNALA

QR poštanska marka

WEB PREPORUKA

Ordinacija.hr

– odgovori na sva vaša pitanja iz podruja medicine Na web adresi Ordinacija. hr pronai ete prvi hrvatski portal koji na medicinu gleda kroz liestyle. Stranica je to na kojoj se nalazi najšira i najopsežnija baza podataka lijenika privatne prakse. Cilj autora same stranice je da budu pokretai novih ideja i da budu korisni. U etiri kategorije – zdravlje, budi sretan, budi lijep(a) i zdravi

tanjur – posjetitelji stranice mogu pronai odgovore na brojna pitanja i zanimljive i praktine savjete koje preporuuju brojni strunjaci lijenici, nutricionisti, treneri i drugi, a na stranicama ete pronai i kolumne pokojega poznatog imena. U svakom sluaju, stranicu Ordinacija. hr posjetite što prije, sigurno ete pronai nešto za sebe.

Da i u Hrvatskoj ima hvalevrijednih inovacija što se tie inormatike i mobilnih tehnologija su nam dokazali iz - Hrvatske pošte. Iako inae nije tvrtka koja bi se zbog prirode posla mogla povezati s novim tehnologijama, na Danu marke 2011 - 20 godina poštanskih maraka Republike Hrvatske su nas iznenadili s inovativnom i jedinstvenom poštanskom markom u svijetu - QR kodom oznaenom markom. QR (“quick response” - brzi odaziv) kod je dvodimenzionalni kod koji na prvi pogled nalikuje barkodovima za oznaavanje proizvoda, no namjena mu je lako prenošenje inormacija za itanje putem pametnih mobilnih teleona. Naješe se upotrebljava za

web adrese gdje e mobilni ureaj odmah nakon oitavanja adrese s koda prijei na preglednik i prikazati traženu web stranicu na internetu - nešto što se sve eše može primjetiti na jumbo plakatima i oznakama uz reklame. emu služi QR kod na poštanskoj marki? Oitavanjem njenog koda (svaka od ovih poštanskih maraka ima jedinstveni kod) vam je omogueno da dobijete potvrdu o prispijeu svoje poštanske pošiljke, ali i dodatne podatke o njenom putovanju - kao što su vrijeme otpreme, datum kada je pošiljka stigla na odredište te ukupni broj kilometara koliko je marka prošla! Takoer, pregledom ovih inormacija na adresi http://qrmarka.posta.hr možete putem interak-

tivne karte pratiti put pošiljke od slanja do odredišta. Sudjelovanje u ovom pregledu je javno te se uz osnovne inormacije (grad i datum slanja i primitka) na gornjoj adresi mogu vidjeti svi do sad prijeeni putevi pošiljki oznaenih QR poštanskim markama kao i ukupan broj kilometara koje su sve te pošiljka prošle. Za praenje pošiljke putem QR koda niste ogranieni samo pametnim mobilnim teleonima - budui da je jedinstveni kod za praenje itljiv na dnu marke, mogue je i direktno putem preglednika na raunalu upisati ga te na taj nain pratiti poštu oznaenu uz pomo ovog koda.

Sinhin je tekst oštrica koja sja na mjeseini. Ovaj roman, uza svu bol koju nosi, djelo je najvee ljudskosti. Guardian Glas Sinhina pripovjedaa, djeaka Animala, hvata nas za grlo i ne pušta. On je drzak, bistar i ništa mu nije sveto ... briljira dok priziva boje, okrutnost i bratstvo što vladaju na ulicama indijskoga grada. New Statesman Ovo je knjiga koja istražuje velike teme - pravdu, jednakost, prirodu ljudskosti - i nikad ne uzmie pred onima koje je otkrila. Observer za pomo stanovnicima Bhopala, a jedan je od osnivaa medicinskog centra koji nudi besplatnu zdravstvenu pomo bhopalskim žrtvama trovanja plinom i vodom. Me” ima jednu od jaih uvodnih tekstualnih raza. Richards i Waits zapjevat e u dirljivom duetu na “Last Lea” u kojoj e dva vokalna škripavca podariti natprosjeno veliku dozu sugestivnosti i topline. U vokalnom smislu Waits se na veem dijelu albuma drži svoga poznatog glasa motorne-pilena-teaju-kontroliranja-bijesa, no u momentima e u vokalnim razama podsjetiti na drugoga velikog kantautorskog radoholiara, mranjaka Nicka Cavea. Sve pjesme, kako god na prvo slušanje heterogene bile, zajedno tvore zbirku neveselih sliica Amerike izmeu dva svjetska rata, i po tome, a i po visokoj kvaliteti, “Bad As Me” vrlo je slian “Pull Up Some Dust and Sit Down” Rya Coodera, s tim da se Cooder “proesorski” drži amerikih žanrova, a Waits u pravoj maniri slikara impresionista strastveno i na prvi pogled nelogino kuha, miješa i zainjava sve žanrove americane, dodaje pokoji europski ili pak neki egzotini štih i sve skupa pretvara u svoj originalni, waitsovski izriaj. U svakom sluaju “Bad As Me” je album kome je teško nai manu, ali je zato lako nai vrline i zbog toga je u najužem krugu za plou godine. (Zoran Tukar, preuzeto s portala Muzika.hr)

QR marke je dizajnirao svjetski poznati dizajnerski dvojac iz Zagreba Bruketa&Žini te ih je mogue kupiti u poštama diljem Hrvatske - dostupne su u vrijednosti 3,10 kn, što je dovoljno za slanje pisma unutar granica Hrvatske. Budui da je naklada 1 000 000 primjeraka, za oekivati je da e biti dostupne još neko vrijeme; stoga ako šaljete poštu nekome, iskoristite prednosti ove poštanske marke - za sad jedinstvene u svijetu. Darko Mareš, Infinius d.o.o.

www.infinius.hr email: ino@infinius.hr Infinius d.o.o. Domovinskih žrtava 18 40000 AKOVEC Tel: +385 40 311 099


22. studenoga 2011.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Film SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE (I) akcijska fantazija, romansa Režija: Bill Condon Uloge: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner

ARTHUR BOŽI ARTHUR CHRISTMAS animirana obiteljska avantura Režija: Barry Cook i Sarah Smith

I z s t ud ija koji nam je donio animirane klasike “Sezona lova”, “Divlji valovi” i “Oblano s uftama”, dolazi najnovija animirana poslastica za sve uzraste: “Arthur Boži”. Radnja ovo-

Robert Pattinson i Kristen Stewart u ulogama besmrtnog vampira i mlade tinejdžerice, koji se zaljubljuju i ruše sve granice i predrasude, svojom savršenom glumakom kemijom osvojili su milijune gledatelja širom svijeta, a ilm gSumrak h postao je instant klasik. Ove godine Sumrak saga

ga sigurnog hita vrti se oko Djeda Mraza i njegovog zadatka da u jednoj noi obie svu djecu svijeta i ostavi im poklone ispod bora prije božinog jutra. Za sve uzraste!

NAGRADNO PITANJE (tri besplatne posudbe) Odakle dolazi ilm “Koža u kojoj živim”? a) Italija b) Španjolska c) Francuska Dobitnik iz prošlog broja: Franjo Lackovi, Mihovljan

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC utorak, 22.11.

18.00 i 20.00 SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE (PRVI DIO) akcijska fantazija, romansa

srijeda, 23.11.

KUPON ZA NAGRADNU IGRU

nema ilmskog programa

Odgovor: ___________________________

nema ilmskog programa – Tribina 

l. br: _______________________________

etvrtak, 24.11.

petak, 25.11.

Ime i prezime: ______________________

18.00 ARTHUR BOŽI

________ _____________________________

animirana obiteljska avantura Režija: Barry Cook i Sarah Smith

20.00 SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE (PRVI DIO)

se nastavlja prvim dijelom posljednjeg poglavlja - ilmom gPraskozorje h. Quileute i Volturi približavaju se Belli i Edwardu koji uskoro trebaju postati roditelji. Dijete koje ekaju predstavlja prijetnju kako za vukodlake, tako i za vampire. Film traje 111 minuta, preporuuje se starijima od 13 godina.

akcijska fantazija, romansa

subota, 26.11.

18.00 ARTHUR BOŽI animirana obiteljska avantura 1. HARRY POTTER I DAROVI SMRTI 2

20.00 SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE (PRVI DIO)

2. PINGVINI GOSPODINA POPPERA

akcijska fantazija, romansa

3. PIRATI S KARIBA

DVD, BLUE RAY IZLOG GOSPODIN NITKO Futuriska drama o najstarijem ovjeku na svijetu. Dobitnik nagrade publike na Europskim lmskim nagradama. Gospodin Nitko budi se u bolnici i siguran je da ima 34 godine. Meutim, njegov doktor mu objašnjava da je star 118 godina, da nitko više

ne umire i da se nalazi u 2092. godini. On je nesiguran u to i ne sjea se skoro niega. U njegovu sobu ušulja se novinar koji ga želi ispita o njegovom životu za vrijeme mladosti. Gospodin Nitko poinje priu o svom životu i glavnim prekretnicama...

animirana obiteljska avantura

20.00 SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE (PRVI DIO)

8. LETEI KLINCI 9. LJUBAV I OSTALE DROGE

akcijska fantazija, romansa

10. CRVENKAPICA

FILMSKA TOP LISTA MEIMURSKIH NOVINA

20.00 SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE (PRVI DIO) akcijska fantazija, romansa

5. FOOTLOOSE

DOM KULTURE PRELOG

6. PARANORMAL ACTIVITY 3

subota, 26.11., i nedjelja, 27. 11.

7. ABDUCTION

Jasonom koji je krivac za nesreu njezina sina. Njezina iksacija mladiem odvlai je od uspomene na sina, dok je Howie neutješan i stalno misli na prošlost. Corbettovi e se svaki na svoj nain boriti s uspomenama, ali i graditi svoju budunost.

ponedjeljak, 28.11.

18.00 ARTHUR BOŽI animirana obiteljska avantura

4. BLUE VALENTINE

ZEJA RUPA

Kina. No, 2011. ono što su do sad bila svjedoanstva postat e zastrašujua stvarnost kada nepoznate sile napadnu Zemlju. Dok ljudi promatraju kako gradovi širom svijeta padaju, Los Angeles postaje posljednje uporište ovjeanstva...

7. PUT OSVETE

7. WHAT’S YOUR NUMBER?

Becca i Howie Corbett su sretan brani par iji se savršen svijet sruši kada im pogine sin Danny. Dannyja je pogazio auto i djeak je na mjestu umro. Becca se pokušava suoiti sa šokom. Utjehu pronalazi u druženju s mladim crtaem stripova

Akcijski SF o posebnom odredu marinaca koji dobiva zadatak zaustaviti invaziju izvanzemaljaca na Los Angeles i itavi svijet. Godinama se bilježe sluajevi opažanja NLO-a širom svijeta - Buenos Aires, Seul, Francuska, Njemaka,

6. PUŠTENI S LANCA

16.00 i 18.00 ARTHUR BOŽI

2. JACK AND JILL

da je predstave. Jacob i Marlena povežu se oko brige za novu cirkusku atrakciju, slonicu Rosie, te njihovo prijateljstvo prerasta u ljubav. Dok napetost raste, oni moraju odluiti koliko daleko e ii kako bi zaštitili voljene od bijesa nepredvidljivog Augusta.

INVAZIJA SVIJETA: BITKA LOS ANGELES

5. LARGO WINCH

1. J. EDGAR

VODA ZA SLONOVE Jacob je kao mladi nakon pogibije roditelja napustio veterinarski studij i pridružio se cirkusu brae Benzni. Cirkus svojim tiranskim metodama vodi August i pokušava spasiti posao u teškim vremenima krize. Njegova žena Marlena zvijez-

nedjelja, 27.11.

4. X-MEN: PRVA GENERACIJA

8. IMMORTALS

19.00 PUT BEZ POVRATKA 4

9. PUSS IN BOOTS 10. REAL STEEL

U.S. Box Office 1. IMMORTALS

horor Režija: David R. Ellis Uloge: Shantel VanSanten, Bobby Campo, Haley Webb, Nick Zano, Krista Allen, Andrew Fiscella, Mykelti Williamson, Richard T Jones

2. JACK AND JILL

Radno vrijeme blagajne

3. PUSS IN BOOTS 4. TOWER HEIST 5. J. EDGAR 6. A VERY HAROLD & KUMAR 3D... 7. IN TIME 8. PARANORMAL ACTIVITY 3 9. FOOTLOOSE

Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa, srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa, subota – od 16 do 20 sa, nedjelja – od 15 do 20 sa. Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

10. REAL STEEL

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (svadbe, roendane, proslave...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ

30 KN - 1 SAT


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

22. studenoga 2011.

Lifestyle VEA PLAA, prednost u zapošljavanju, bolji položaj ...

Kada znate da je vrijeme za dodatno obrazovanje? - Gotovo svi poslovi u današnje vrijeme zahtijevaju nadogradnju postojeeg znanja, a samoobrazovanje, na žalost, u mnogim sluajevima više ništa ne znai. Za sve vam je potreban “legalan dokaz” da vi to zaista znate raditi ... Koliko puta ste poželjeli da imate još neko dodatno obrazovanje koje bi vam dobro došlo na radnom mjestu ili koje bi vam dalo prednost u promaknuu naspram drugima, veu plau, bolji položaj ili pak prednost u zapošljavanju na novom radnom mjestu? Na žalost, u Hrvatskoj obrazovni sustav još uvijek nije prilagoen uvjetima na tržištu rada, tako da visokoobrazovane osobe nakon završenog fakulteta imaju vrlo malo ili ništa praktinog znanja o zanimanju ili struci koju su završili. I dok im možda njihovo teoretsko znanje nee mnogo pomoi u rješavanju konkretnih zadataka na poslu, nego samo mnogo upornosti i prakse, vee su šanse da e oni prije ili kasnije imati priliku za napredovanjem i boljim poslom, i to ne možda zbog sposobnosti nego zbog gpapira g koji e moi priložiti u svoj životopis. Cjeloživotno obrazovanje prije nekoliko godina bio je stran pojam, na iji su spomen mnogi ljudi odmahivali rukom. No, danas isti ti ljudi odlaze na usavršavanja, seminare, upisuju fakultete i poslijediplomske studije ... Trendovi u obrazovanju brzo se mijenjaju i ako ih ne pratite za nekoliko godina više neete biti “u igri”.

Gotovo svi poslovi u današnje vrijeme zahtijevaju nadogradnju postojeeg znanja, a samoobrazovanje, na žalost, u mnogim sluajevima više ništa ne znai, za sve vam je potreban “legalan dokaz” da vi to zaista znate raditi. Ako ga vi neete imati, netko drugi hoe. Tržište rada postalo je brutalno mjesto na kojem nema milosti. Na sreu, sve više je mogunosti za dodatnim obrazovanjem i prekvaliikacijama, koje više ili manje diktira tržište rada. Pitanje koje se u ovom trenutku postavlja jest kako znati da je vrijeme za dodatno obrazovanje.

Trud, vrijeme i novac Nije lako nakon godina rada ponovno sjesti za školske klupe, a još je gore sjesti i poeti uiti. To je jedan od razloga zbog ega se veina osoba vrlo teško odluuje na taj korak, pa makar bilo to i na samo nekoliko mjeseci. Postoje ipak odreeni razlozi zbog ega bi vam se vaš dodatan trud, vrijeme, ali i novac trebali isplatiti. Nikako ne smijemo zaboraviti na sve vee cijene obrazovanja. One još uvijek nisu visoke kao u zapadnim zemljama, no svake godine sve više im se približavaju, a naše plae ostaju iste ili su ak i niže. Ipak, kada doe vrijeme da nešto poduzmete, nema vremena za mnogo odgaanja. Evo koji bi trebali biti vaši primarni razlozi za daljnje obrazovanje:

1. Manjak samopouzdanja na radnom mjestu Neprestano se usporeujete s drugim kolegama s posla i uvjereni ste da svi znaju bolje i više od vas? Ako se nalazite u takvoj situaciji te osjeate konstantni strah da ete nešto krivo rei u poslovnom žargonu ili napraviti nešto krivo te se osramotiti pred svojim kolegama ali i klijentima, to je deinitivno znak da morate poduzeti nešto po pitanju vašeg obrazovanja, kako biste dobili odreena znanja koja vam nedostaju naspram kolegama s kojima radite. Nema mnogo drugih mogunosti u stjecanju znanja koje vam nedostaje. Vrijeme je da ozbiljno razmislite o dodatnom obrazovanju i da se ponovno primite knjige.

2. Ne iskorištavate svoj puni potencijal Znate da ste sposobni za mnogo više, da možete dati mnogo više, no zbog nedostatka stupnja obrazovanja jednostavno ne možete dodatno napredovati. Ako bi dodatno obrazovanje ili viši stupanj obrazovanja otklonili spomenute prepreke, nemate mnogo prostora za nedoumicu. Ili ete zagristi metak i vratiti se u “školu” ili ete ostati gdje jeste. Nemojte zaboraviti da e vam dodatno obrazovanje

vaša nadreena osoba postati osoba s višim formalnim obrazovanjem i s mnogo manje iskustva. Nije fer, ali to je dobro poznati scenarij u mnogim tvrtkama. Znate da imate iskustva, imate posao u malom prstu, bez vas bi se dogodio raspad sistema, ali ipak niste doekali to promaknue. Zar ne mislite da je vrijeme za dodatno obrazovanje koje bi vas dignulo u željene visine?

5. Želite promijeniti karijeru, ali nemate adekvatno obrazovanje

dati ne samo legitimitet da tražite nešto više na poslu, nego i samopouzdanje da se izborite za sebe i pokažete što možete.

3. Dosada na trenutnoj poziciji Ovaj se razlog deinitivno može povezati s prethodnim navedenim razlogom. Ako i zanemarite bolju poziciju i plau, dosadan posao može biti “ubojica” vaše osobnosti i samopouzdanja. Ako vaš mozak traži da se pokrenete i radite nešto novo i drugaije, dodatno obrazovanje deinitivno bi moglo biti pravo rješenje

za vas. Osim što e ono zaokupiti vaš mozak te mu dati novi polet, dobit ete nove mogunosti zapošljavanja na zanimljivijim radnim mjestima na kojima vam to do sada nije bilo mogue zbog premalih kvaliikacija. Nikako nemojte zaboraviti na nova znanja koja ete moi primijeniti na postojeem radnom mjestu i pokazati svojim nadreenima da ste sposobni za nešto više.

4. Imate praktino znanje, ali ne i kvalifikaciju Ponekad vam godine ili ak desetljea iskustva nee ništa znaiti ako e

Ovo je još jedan od poznatih scenarija. Ne možete dobiti posao bez iskustva, ali isto tako ne možete dobiti iskustvo bez posla. Ako je to sluaj, prva stepenica o emu se morate pobrinuti jest formalno obrazovanje, koje e poslodavcima dati zeleno svjetlo prilikom zapošljavanja. Prije e vam netko dati priliku za stjecanje iskustva s gpapirom g nego bez njega. Ako vam je pak dosta posla koji trenutno radite i imate druge interese i želje u životu, onda je pravo vrijeme za prekvaliikaciju. Ne trebate zauvijek raditi u raunovodstvu, ako želite postati maserka. Važno je imati malo volje, želje, vremena i naravno – novca.

MAKE UP trikovi za sve sezone

ZIMA JE tu!

Odaberite svoj stil zimskog kaputa Šminku koju imate iskoristite - Modele karakteriziraju ravne linije, nešto širi krojevi, nekoliko redova veih ukrasnih gumbi i openito retro izgled iz 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljea ... Ako još uvijek niste kupili zimski kaput, onda je vrijeme da to uinite im prije. Iako je do datumskog poetka zime preostalo nešto više od mjesec dana, svi znamo da su niske temperature mogue u bilo koje vrijeme kasne jeseni. Kada ste se ve odluili ”baciti“ u ne tako jeftinu investiciju kupovine kaputa, koji ete vjerojatno nosi i nekoliko sljedeih jesensko - zimskih sezona, onda de nivno trebate kupi nešto što je u trendu, što vam pristaje i što e vas na kraju krajeva ugrija. Ove godine modni kreatori poigrali su se ne samo s materijalima, nego i stilovima. No, ono što je zajedniko gotovo svim modelima je da ih karakteriziraju ravne linije, nešto širi krojevi, nekoliko redova veih ukrasnih gumbi i openito retro izgled iz 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljea. Mi smo izdvojili nekoliko skupina u koje bi se mogli svrsta modeli kaputa, no, ako bolje pogledate, vidjet ete da se krojevi i slovi isprepliu.

Elegantni stil Naše je vjerovanje da svaka žena treba imati jedan elegantan kaput. Možda vam ne treba za svaki dan i možda on nee biti najtopliji zimski odjevni predmet u vašem ormaru, ali je to odjevni predmet u kojem ete i po hladnom vremenu izgleda lijepo i ženstveno. Ove godine pretežno se nose poludugi modeli koji sežu iznad i ispod koljena, iako ima i onih duljih modela koji sežu malo iznad gležnja i oni krai koji sežu do sredine bedra. Veinu modela karakteriziraju ravne linije, veliki gumbi, velike kragne uz dodatke kao što su krzno, ipka, ukrasni džepovi. Boje su pretežito zagasite, od crne, sivih i smeih nijansa, te crvene i ljubiaste.

na nove zanimljive naine - Nova je sezona, no nije vam potrebna tona novih proizvoda kako biste i ove jeseni izgledali fantastino i bili u trendu. Saznajte nove make up trikove koje bi svaka žena trebala znati S obzirom na to da je došla nova sezona, vjerojatno ste spremni za promjenu, i ne mislimo samo na garderobu. S novom sezonom mijenja se i nain šminkanja, a dobra je vijest da ne morate u šoping po nova sjenila, ruževe i rumenila da biste bili u trendu i izgledali fantasno! Veinu stvari koje ve imate možete iskoris i kreira najpopularnije ovogodišnje jesenske trendove. Sve što morate zna je kako make up koji ve imate kombinira na nove zanimljive naine!

Seksi usnice Ležerni stil Gdje je granica izmeu elegantnog i ležernog sla? Ona nije strogo de nirana, nego je više stvar ukusa. Ono što se nekom ini ležerno nekome e proi pod elegantno. Osim toga, veliku ulogu ima i ostala odjea i obua koju ete obui i, naravno, modni dodaci – kapa, rukavice, šal, torbica ... Karakterisno za ležernije modele je da su nešto krai, neki sežu samo do poetka bedra, neki do sredine bedra, a najdulji su do koljena. Krojevi su više ”sportski“, mladenaki, s veliki šnalama i gumbiima. I ove kapute karakteriziraju ravne linije te zagasite boje, te poneki svijetlosivi i bijeli model.

Vojniki stil Ovaj sl mogao bi proi pod ležerni sl kaputa, no, s obzirom na to da je ove godine toliko popularan i raširen, odluili smo ga izdvoji u posebnu skupinu. Dupli redovi gumba kao na sveanoj vojnoj odori, visoke ruske kragne ili široke kragne u vojnikom slu, ukrasne manžete i strogi jednostavan kroj karakteriziraju vojni sl. Naješe se radi o nešto kraim modelima kaputa koji sežu maksimalno do sredine bedra, a najpopularnije su domoljubne boje – bijela, plava, crvena. Izuzetak je

nezaobilazna siva boja – top boja ove sezone.

Karirani stil Druga podvrsta ležernog sla jesu kapu od kariranih materijala ili pak materijali uzorka riblje kos. Možemo slobodno rei da se radi o modelima namijenjenima za mlae osobe, koje mogu vrlo lako ovakav kapu pripasa ostaloj odjei i asesoaru. Karirani modeli ove godine naješe imaju sivu bazu koja je protkana nešto življim bojama – plavom, ljubiastom, ružiastom, crvenom ili nekom svijetlom neutralnom bojom.

Retro modeli Za sve modele kaputa koji se nose ove sezone može se rei da su retro, neki malo više, neki malo manje. No, uvijek iz brojnih kolekcija koje smo mogli vidje na modnim pistama možemo izdvoji one malo više retro, odnosno modele koji kao da su izašli iz ormara vaših mama i baka. Ovi predivni ali ak pomalo ekstravagantni modeli nisu za svaiji ukus ni sl. No, ono što je sigurno, ako se odluite za neki od slinih modela, bit ete zamijeeni i prepozna kao osoba u trendu.

Pretvorite staro u novo! Umjesto kupovanja novog ruža, radije pokušajte kombinira one koje ve imate kod kue. Kombinirajte smekaste nijanse s ružiastom, da dobijete novu seksi boju. Crvenu i ljubiastu da dobije trenutno ultrapopularnu tamnocrvenu, ili pa crvenu i rozu da dobijete intenzivnu boju fuksije. Poigrajte se i sami s ruževima koje imate i osmislite svoju jedinstvenu nijansu! Pojaajte svoj crveni ruž. Ove jeseni crveni ruž je apsolutni “must have”! Da biste ga još jae istaknuli, izmeu dva sloja ruža nanesite puder u kamenu. Puder e upi ulje iz ruža, a rezultat e bi intenzivan, crveni mat ruž, koji je trenutno totalno popularan. Obrubite usne olovkom za oi. Naravno, ne mislimo na crnu ili smeu olovku za oi, ve olovku u boji kože koju koriste za “highlightanje” kapka ispod obrva ili unutarnji kut oka ili pak kao podlogu za sjenilo. Olovka u boji kože odlina je za spreavanje prolijevanja ruža (a poslužit e i kako podloga za svaku boju ruža). Nanesite podlogu na usne. Usne boje kože veoma su popularne ove sezone i kombiniraju se s teškim make upom na oima. Za taj look nije vam potreban ruž u boji kože – poslužit e i kvalitetni tekui puder koji imate. Spužvicom ga nanesite na usne, ostavite da se osuši nekoliko sekundi i zam nanesite prozirno sjajilo za usne.

Besprijekorna, njegovana koža Primer za lice u specijalnim prilikama iskoriste i na ostatku jela. Odjea koja otkriva (recimo dekolte, ruke ili noge) nosit e se i sada u jeseni. Za posebne prilike, kada morate zablista, primer za lice nanesite na otkriveni dio jela koji želite naglasi. Primeri sadrže molekule koje ublažavaju nedostatke kože i crvenilo te koži daju gladak, lijep re ekrajui i mlai izgled. Upravo je zato dobro nanije ih posvuda gdje želite privui pozornost. Nanesite ruž ili sjajilo na obraze. Ponestalo vam je rumenila? Dick Page, arski direktor za Shiseido, preporuuje da iskoriste blago rumeni ruž ili intenzivno crveno sjajilo ili balzam (labello) za usne i nanesete ga na jabuice za prirodan sjaj kože. Umjesto rumenila koriste bronzer. Da biste posgli look naglašenih, isklesanih jagodica koje imaju manekenke na pistama – nanesite bronzer (umjesto rumenila) ispod jagodica. Ovo prividno stvara sjene i dubinu, pa e vam jagodice bi istaknuje. Za ovo možete koris i tamniju nijansu pudera koja vam je preostala od ljeta – samo pazite da ne pretjerate da ne ispadnete kao Lindsey Lohan na posljednjem roištu. Naslikajte svoju podlogu. Na jesenskim modnim pistama modeli su djelovali kao “fotošopirani”, odnosno imali su besprijekornu podlogu. Da biste to posgli, tekui puder nanesite kistom. Njime ete puder ravnomjernije rasporedi, i koža e vam izgleda besprijekorno, svježe, gotovo fotošopirano. Pripazite kod pregiba (oko oiju i nosa), prisnite kis malo jae kako biste izgladili linije. I nemojte zaboravi redovito pra kist (plosnat i manji od uobiajenog kista za puder) kojim nanosite puder – možete ga pra obinim šamponom za kosu.

Nevjerojatno zavodljive oi Iskoriste rumenilo. Prije smo govorili kako zamijeni rumenilo, a sada emo spo-

menu kako vam rumenilo može posluži. Kremasto ružiasto rumenilo nanesite ispod obrva i na vrhove jagodica – tako ete posi diskretan, svjež sjaj koji e privui pažnju na vaše oi i uini cijelo lice sjajnijim. Nanesite sjajilo za usne ispod obrva. Zvui možda ludo, ali ako nježno rozno sjajilo za usne nanesete ispod obrva, to e vam pomo naglasiti i vizualno “podii” oi. Koriste neljepljivo sjajilo (da vam se trepavice ne lijepe za njega) i dobro ga “blendajte” sa sjenilom. Nosite kontrastne boje sjenila. Ovo je veoma popularan trend za jesen – a vi to možete i sa sjenilima koja imate kod kue. Nanesite intenzivnu nijansu sjenila (recimo, ljubiastu) na gornji kapak, a zam suplniju boju (blijedo zelenu) nanesite uz liniju donjih trepavica. Isprobajte sami kombinacije boja. Nanesite bronzer na trepavice. Ako vam je ponestalo maskare, ili naprosto želite isproba novo - ešljiem za trepavice nanesite bronzer umjesto maskare. Tako ete dobi diskretno svjetlucanje trepavica i potpuno novi zanimljivi look.

Svesezonske tajne De nirajte obrve. Obrve možete uredi i naglasi i koristei maskaru, smeu po mogunos. Sakrijte podonjake. Uz donje trepavice nanesite tanki sloj bež - smekastog sjenila, to e pomoi prikri podonjake. Ovo je insajderski trik ako vam je ponestalo korektora ili pak se želite dvostruko “osigura” da se podonjaci nee vidje. Svjetlucavo sjenilo za punije usne. Svjetlucavo svijetlo (blijedo ružiasto ili bijelo) sjenilo nanesite na sredinu usana – tako e one dobi na punoi. Svjetlucave esce privlae svjetlo, pa usne izgledaju prirodno punije. Sjajna koža pomou sjenila. Ako imate metalik, svjetlucavo sjenilo koje vam se raspalo ili koje znate da više neete koris – dobro ga usitnite (ako ve nije u prahu) i dodajte losionu za jelo.


22. studenoga 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Kuharica

9

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PRIPREMAJU: Stjepan Mesari, Bojana Španiek

MEIMURSKI LONEC

Svinjski biftek u modernijoj izvedbi, ali starinskog ukusa

Svinjski biftek na meimurski Ukusan i tradicionalan svinjski biftek na meimurski nain u nešto modernijoj varijanti s buinim uljem i košticama pripremile su za naše itatelje kuharice restorana “Terbotz” u Železnoj Gori – Silvija Hora, Marija Maja Medved i Marinela Kocijan. Svinjski biftek meu pukom još se naziva ile, pisanica i lungi, a mi smo se odluili za naziv koji se u Meimurju najdulje održao. Kuharice su ga priredile na novi europski nain, samo izgledom, dok je sve ostalo od domaeg mesa i domaih mirodija iz vlastitog vrta i dvorišta. Jelo je vrlo ukusno, lako za probavu i pogodno za mlae i starije osobe. Poželjno je da svi sastojci budu svježi, premda ni smrznuto nije loše, tim više što ga proizvo-

Umak od gljiva martinica Sastojci: Silvija Hora, Marija Maja Medved i Marinela Kocijan pripremile su svinjski biftek ai oznauju kao vrlo ukusno i zdravo. Da bi svinjski biftek bio ukusniji, kuharice iz Terbotza dodaju mu buine koštice, a uz salatu i prilog koriste domae buino (tikvino) ulje. Naime, kažu kako nekada nije u kui bilo drugog ulja osim tikvinog i tada je cijeli

Seljaka juha Ovotjedna juha koju toplo preporuujemo itateljima Meimurskih novina i sve veem broju poklonika našega Meimurskoga lonca prava je

domaa seljaka juha, puna domaih dobrota, dovoljno “jaka” da sasvim ponosno samostalno ini cjeloviti obrok – bilo ruak, bilo veeru!

- 10 dag martinica - 1 dl temeljca - glavica luka - sol, papar, mast

grunt mirisao na “rno olje”, što se i danas osjea u Terbotzovoj, a može i u vašoj kuhinji. Martinske gljive, suhe šljive i kozji sir z rimšarske grabe bajkoviti su dodaci jelu. Kuharice Silvija, Marija Maja, Marinela i Meimurske novine kažu: u slast i dobar tek!

Gljive martinice pirjati na masti i luku dok omekšaju te ih zalijati temeljcom i pustiti da se smjesa zgusne. Zainiti je solju i paprom i po želji još kojim zainom (ljuta paprika, ajvar, senf).

Sastojci

Postupak

- 10 dag suhog mesa z tiblice - 5 dag vrganja - 5 dag hajdinske kaše - 2 dl slatkog vrhnja - 2 dl temeljca - glavica luka - mast, sol, papar

Luk pirjati dok omekša, dodati narezano suho meso i vrganje. Zalijati temeljcom, dodati kašu i pustiti da se kuha 15-ak minuta. Kad je kaša kuhana, zagustiti slatkim vrhnjem te zainiti po vlastitom ukusu.

Priprema

Biftek Sastojci za 1 obrok: - 25 dag svinjskog bifteka - 10 dag tikvinih koštica - 5 dag kozjeg sira - 2 dag gljiva martinica - 5 dag suhih šljiva - sol, papar

Priprema Biftek ili file otvoriti, posoliti, popapriti i nadjenuti kozjim sirom, gljivama i suhim šljivama. Nadjeveni biftek zarolati i uvaljati u nadrobljenim buinim košticama. Staviti pei 15 minuta na 200 Celzijevih stupnjeva, izvaditi i poslužiti s umakom od sezonskih gljiva martinica. Za prilog hajdinska kaša s crnim uljem i ciklom.

Seljaka juha ukrašena s malo vrhnja

VINO TJEDNA

Pinot sivi Vrhunsko je mekano vino, jakog tijela i speciine arome na breskvu i marelicu. Uglavnom je blage ružiaste ili slamnato žute boje, kristalne bistroe, a u ustima je primjerene kiselosti. Diskretno je i istog mirisa, bouqetom upuuje i na zrelo domae voe. Lijepo zaobljenog okusa i ono što ga ini posebnim - blago - gorkog je okusa. Poslužuje se na 12 do 13 Celzijevih stupnjeva uz peena mesa (svinjetinu, teletinu, patku i ostala pikantna jela), ribe, rižoto i tjestenine. U svijetu je poznat još kao burgundac i tokaj, a meimurski je vrhunske kakvoe. (sm)

IZ PENICE akovekih mlinova

Brioši Sastojci:

varkove pogaice Nekada hrana za siromašne, danas varci uživaju status autentine gastronomske delicije, a s “hoch” statusom dolazi i “hoch” cijena. Kako bi vam varci ipak nešto duže

Sastojci: - 800 g brašna - 1svježi kvasac - malo mlijeka, soli, šeera - 500 g varaka (mljevenih) - papar, sol, razne sjemenke (lan, sezam, suncokret) - 1 jaje (za premazivanje)

Priprema Umijesiti klasino, dizano tijesto: kvasac razmutiti s malo mlijeka, soli i šeera te pustiti da nabubri. U brašnu napraviti udubinu, izliti kvasac i izmijesiti tijesto. Tijesto pokriti i pustiti da odstoji oko 1 sat, da se udvostrui.

trajali, predlažemo da ih “ukomponirate” u varkove pogaice, koje e, kao i sami varci, predstavljati pravi izazov – pokušajte se zaustaviti nakon samo jedne!

Razvaljati ga na pobrašnjeloj podlozi u obliku kvadrata. Na njega, kao kod izrade lisnatog tijesta, položiti varke umjesto margarina te ih popariti i posoliti. Slijedi postupak preklapanja kao i kod izrade lisnatog tijesta: preklopiti 4 puta. Umotati tijesto u foliju i pustiti da odstoji u hladnjaku 15 – 20 min. Postupak ponoviti još 3 puta. Zatim razvaljati prst debelo i ašom ili modulima izrezivati krugove željene veliine. Poslagati u tepsiju, premazati jajem i posipati sjemenkama. Pei u penici na 200 stupnjeva.

Savjet: Kada su gotove i nakon što se ohlade, varkove pogaice možete spremiti u zamrziva.

- 40 g svježeg kvasca - 500 g brašna za dizana tijesta - 100 ml ulja - 50 g šeera - 1 vanilin šeer - 2 jaja - sol - 100 – 200 ml mlijeka

Priprema Kvasac razmrvite, dodajte malo šeera, brašno i mlake vode, pa ga ostavite na toplom mjestu desetak minuta. Brašno prosijte, napravite udubinu u koju stavite ulje, šeer, vanilin šeer, malo soli i lagano istuena jaja. Sve promiješajte i dodajte kvasac. Dodavanjem toplog mlijeka izradite glatko tijesto i ostavite neka se diže 15 – 20 minuta. Nakon toga tijesto premijesite, razdijelite na jednake dijelove i svaki oblikujte u valjak. Zarežite tri kraka, pa ispletite male pletenice ije krajeve podvijte kako biste dobili okrugli oblik. Stavite ih u namašen lim i ostavite da se dižu 10 minuta. Premažite ih jajetom i pecite na 200 stupnjeva oko 20 minuta.


10

22. studenoga 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Savjeti Neuroloťka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vjeťtak

EEG-laboratorij

mr. Jelena KlinÄ?ević, spec. kliniÄ?ki psiholog

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

PSIHOLOĹ KE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TEAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA

t,JOF[JPUFSBQJKB t1PTUPQFSBUJWOB SFIBCJMJUBDJKB tSFIBCJMJUBDJKB OBLPO$7*B tSFIBCJMJUBDJKB TQPSUTLJIP[MKFEB t-JNGOBESFOBäB t.BTBäB t&MFLUSPUFSBQJKB t.BHOFUPUFSBQJKB t5FSBQJKBMBTFSPN

ÄŒakovec (jug), Antuna AugustinÄ?ića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika ttt savjetovanje ttt psihoterapija ttt edukacija ttt istraĹživanje Matice hrvatske bb, 40000 ÄŒakovec, tel: 040 312-330

PiĹĄe dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

PiĹĄe mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

PiĹĄe Alen Horvat bach. phisioterapist

Cluster glavobolja

Klubovi oboljelih od raka

Teniski lakat

Imam 28 godina. Živim jednim skladnim branim Şivotom. Imamo dvoje djece. Moja supruga i ja obadva radimo. Do sada nisam bio teŞe bolestan. Svake godine u jesen imam glavobolje. Bolovi se javljaju u napadajima i to u predjelu desne polovice ela i sljeponice i veoma su snaŞni. Obino traju jedan do dva sata. Uz bolove javlja mi se crvenilo desne polovice lica, suzenje oka i curenje iz nosa. Uinio sam pretrage (Kraniogram, EEG i pregled oiju te CT-mozga) koje su bile uredne. Nakon uinjenih pretraga moj lijenik misli da se radi o jednoj vrsti migrene. Interesira me je li ja bolujem od neke vrste migrene ili !? Prema simptomima koje ste naveli kod vas bi se moglo raditi o jednoj vrsti glavobolje koju nazivamo cluster glavobolja ili Bing-Hortonova glavobolja. Naime cluster glavobolja po nekima se smatra varijantom migrene, jer se obje vrste glavobolja dakle migrena i cluster glavobolja mogu pojaviti u istog bolesnika. Cluster glavobolja nije nasljedna. Najeťe se pojavljuje u muťkaraca obino u treem desetljeu Şivota, a ponekad se zna javiti u 20. godini, a zapaŞena su pojedinana pojavljivanja u 10. i 11. godini Şivota. Kliniki se manifestira kao snaŞni napadaji bolova na jednoj polovici ela, oka, sljeponice. Bolovi nastupaju veoma

brzo. Napadaj bolova traje veinom 30 minuta do tri sata, a bolovi su preteĹžito lokalizirani u oku ili sljeponici, a koji za razliku od migrene gotovo nikada ne mijenjaju stranu. Uz bolove javlja se crvenilo lica, crvenilo i suzenje oka, spuĹĄtanje i oteenost vjee, curenje iz nosnice, zaepljenost nosnice, znojenje ela i lica. Znakovito je da se kod ove vrste glavobolje bolovi pojaavaju prilikom leĹžanja i osobito nou. Bolovi nisu izazvani vanjskim podraĹžajem a nema munine, povraanja niti svetlucanja pred oima. Glavobolja se javlja u ciklikim razdobljima ili skupinama po emu je dobila naziv i to najeĹĄe u proljee i jesen. Izmeu dva napadaja cluster glavobolje mogu proi mjeseci ili godine. Kada se pojave nadaji bolova onda se oni u poetku javljaju svaki drugi dan, zatim svaki dan. Dnevno ih moĹže biti i nekoliko. Bolovi su razliita trajanja. Karakteristino je da se napadaji uvijek javljaju u isto doba dana ili u noi, a za razliku od migrene, osobama s cluster glavboljom godi kretanje. Ĺ to se tie lijeenja pokazalo se kao djelotvorno lijeenje uzimanje preparata litija, primjerice litijeva karbonata 2 do 3x1 tabletu dnevno. VaĹžno je ovdje napomenuti da se litij daje samo u lijeenju a ne u proilaksi.

Ljudski je Ĺživot spoj dobr ih i loĹĄih situacija i dogaaja, kombinacija koja nastaje nekim nama neobjaĹĄnjivim putevima i nema puno smisla pokuĹĄavati odgonetnuti zaĹĄto je to tako. Kad nam se dogaaju dobre stvari ili ih ne primjeujemo jer se ine same po sebi razumljive, ili ih smatramo zasluĹženima jer su rezultat nekih naĹĄih nastojanja. A kad nas snae neko zlo ne moĹžemo se iĹĄupati iz ralja neke nemani koja nas tjera da preispitujemo zaĹĄto i kako se to dogodilo, zaĹĄto baĹĄ meni, ime smo to izazvali, kako je to mogue... Jedan od najgorih Ĺživotnih dogaaja koji se moĹže dogoditi je oboljevanje od zloudne bolesti. Rak je bolest koja ima ogromnu mo da nas zastraĹĄi i uini nemonima, iznenada, posve neekivano nam promijeni Ĺživotni put, i stoga izaziva izraziti stres kod oboljelog i najuĹže okoline. Prilagodba na takvu bolest koja radikalno mijenja Ĺživot ponekad je na rubu nekih psihikih poremeaja uz mogunost da se privremeno izgubimo u mraku depresije i tjeskobe, ali na putu kojim treba dalje ii u Ĺživotu uz medicinsku pomo i podrĹĄku najbliĹžih osoba sve se psihike krize postupno rjeĹĄavaju i bolest postaje poznati neprijatelj koji nije svemoan.

Nijedan neprijatelj zapravo nije svemoan, nijedna bitka nije izgubljena tako dugo dok se ne predamo. Naini borbe, njeno trajanje i ishod uvelike ov ise o samoj osobi. Jedna od dobrih mogunosti i potrebnih oblika podrťke osobama koje boluju od raka je iskustvo drugih oboljelih ljudi koji su proťli tim istim putem lijeenja i oporavka pa najbolje razumiju sve popratne pojave i probleme koje bolest izaziva. Slina Şivotna pria spaja nepoznate ljude i udruŞuje ih protiv zajednikog neprijatelja, a jedan od oblika takvog korisnog udruŞivanja mi smo u Županijskoj ligi protiv raka akovec organizirali kroz etiri kluba: klub laringektomiranih osoba, klub Şena lijeenih od bolesti dojke, klub oboljelih od raka debelog crijeva i klub oboljelih od raka prostate. Klubovi otvorenih vrata i vedrog srca uvijek oekuju nove lanove. Ciljevi i misija svih naťih klubova usmjereni su okupljanju lanova radi njihovog druŞenja i meusobne razmjene informacija o bolesti, kao i promicanju svijesti o preventivi navedenih sijela raka, jer oboljele osobe svojim aktivnim noťenjem sa problemima bolesti najbolje pokazuju kako se treba nositi s najteŞim Şivotnim izazovima i primjer su svima nama.

LINIJA POVJERENJA ZA OSOBE OBOLJELE OD RAKA I LANOVE NJIHOVIH OBITELJI (040 395 307) srijedom i etvrtkom od 16 do 18 sati

SOS TELEFON 040/395-555

Skoni zglob Uganue skonog zgloba najeĹĄa je trauma na tom dijelu tijela. U svijetu svake godine nekoliko milijuna ljudi zatraĹži pomo bilo koje vrste poradi ove ozlijede. U Hrvatskoj je to oko 10.000 pacijenata koji nakon uganua zgloba imaju manje ili vee probleme u lijeenju. Kod mlaih osoba to je neĹĄto lakĹĄe izljeivo, dok starije osobe, koje su usput budi reeno sklonije takvoj vrsti ozljeda, ostaju u kroninim problemima koji su na Ĺžalost u progresiji. Tu populaciju nikad ne napuĹĄta strah da e krivim korakom ponovo povrijediti gleĹžanj, na Ĺžalost, nije neka rijetkost. Povri-

jeeni najeĹĄe nekim oblozima, iji je uinak kratkotrajan, eliminiraju oteklinu, privremenu bol, ali su u stvari liĹĄeni svakodnevnih aktivnosti. Ukoliko inzistiraju na naporima vraaju se u kronino stanje. To nastojanje vezano je uz Ĺželju oboljelog da se vrati punim aktivnostima, ali se problem samo pojaava, odnosno dovodi do stanja poveanog rizika od ozlijede istog zgloba, a ono ĹĄto je mnogo gore, postoji velik rizik od ozljede koljena, ili zadobivanja upalnih procesa na tetivama i miĹĄiima donjih ekstremiteta. Nedovoljno ili nekvalitetno provedena rehabilitacija moĹže postati pravi rasadnik novih ozljeda. Skoni zglob ima dva funkcionalna dijela koji se meusobno ponaĹĄaju kao cjelina. Prvi ine dvi-

je potkoljenine kosti uzajamno spojene vrstim ligamentima ( tibioibulaknom sindezmozom) koje izgledaju kao klijeĹĄta izmeu kojih je umetnuta jedna kost stopala (talus). Ove tri kosti ine gornji zglob i u njemu se odvijaju pokreti stopala gore-dolje, lijevodesno, koje su od iznimne vaĹžnosti za stabilnost i balans. U biti cijelo stopalo, sa svojim spojem za potkoljenine kosti, u kombinaciji s ZAPOELI SU DVODNEVNI TEAJEVI BIOTERAPIJE I BIOENERGIJE PO V R L O PRISTUPANOJ CIJENI. ZA ZAPOSLENE JE MOGU E DOGOVORITI TERMINE SUBOTOM I NEDJELJOM. BILO BI OD ZNAAJNE KORISTI DA SE EDUCIRATE NA JEDNOM

Vularija, Matije Gupca 14 fizioalen@gmail.com tel: 095/865-1326

Vrlo est bolni sindrom, koji bez obzira na svoj nadimak nije rezerviran samo za tenisae. U okolini lakta hvataju se miĹĄii koji pokreu prste i ĹĄaku te omoguuju njihov stisak i opuĹĄtanje. Drugim rijeima sve ĹĄto podignemo, nosimo, uhvatimo rukama, se prenosi od ĹĄake preko lakta do ramena. Problem nastaje kada ponavljamo odreene monotone pokrete jako dugo, a pogotovo kada se radi o snaĹžnim pokretima. Idealni za to su pokreti servisa u t en isu, ali takoer i kruĹžni pokreti kod zidanja, iĹĄenja, pranje prozora, te drugim aktivnostima poput kopanja! Sve to dovodi do preoptereenja miĹĄia podlaktice, pojave upale njihovog hvatiĹĄta na laktu ĹĄto zovemo epikondilitis, ili famozni teniski lakat. Znaajan simptom je bol, koja na poetku nije toliko intenzivna, ali s vremenom se ona pojaava, kod hvatanja ĹĄakom, ili opruĹžanja prstiju, rezultat jest nemogunost obavljanja posla u pojedinim profesijama. Kod lijeenja najvaĹžnije je brzo i pravilno dijagnosticirati bolest i odmah zapoeti terapiju.

Svrha terapije jest smiriti bol, napetost i upalu, pa kombiniramo ledeni oblog, elektroterapiju i magnetoterapiju, a kasnije ubacujemo ultrazvuno lijeenje, laser te presoterapiju. Vrlo su vaĹžne takoer i vjeĹžbe istezanja miĹĄia podlaktice, kojima opuĹĄtamo miĹĄie, i na taj nain smanjujemo bol. NaglaĹĄavam da ovo oboljenje moĹže biti vrlo uporno, pa lijeenje moĹže trajati tjednima, pa i mjesecima, zato je vrlo vaĹžno ne zanemarivati simptome, bolove u predjelu la k t a , i ne oekivati da e oni proi sami od sebe, jer se to u veini sluaja nee dogoditi. Iskustvo govori da unato najboljoj i pravovremenoj izikalnoj terapiji ostaje ak 30% onih kod koji ostaju prisutni simptomi, te onemoguavaju povratak u sportsku aktivnost, ili svakodnevicu. Kod takvih sluajeva ide sa iniltracijom kortizona (inj. Direktno na mjesto upale), a kad ni to nema rezultata, slijedi operativni zahvat. Osim navedenih terapijskih postupaka, vrlo je vaĹžno evaluirati tehniku sporta, ili aktivnosti kojom se pacijent bavi!!

- radnim danom od 17 do 19 sa - psiholoĹĄka podrĹĄka

BIOTERAPIJA

PiĹĄe Katarina Flajpan

ALEN HORVAT

BACH. PHISIOTERAPIST

nekim kretnjama koje se odvijaju u koljenu, djeluje kao jedna funkcionalna cjelina. vrstou ovim zglobovima i kostima daju ligamenti, miťii i njihove tetive. U trenutku kada su sile koje djeluju na stopalo prejake, iznenadne ili uinjene u smjeru, za koje stopalo nema dovoljnu zaťtitu, dogaa se uganue s pripadajuim oťteenjima mekih tkiva, prije svega ligamenata, tetiva, miťia ali i zglobnih hrskavica. OD TEAJEVA I POMOGNETE SVOJIM BLIŽNJIMA ILI POZNANICIMA, DA IM UKLONITE ZDRAVSTVENE PROBLEME, A MOGU E JE I DA POPRAVITE KU NI BUET. BROJ TELEFONA JE 098/1347-031. MOLIM VAS DA NE ŠALJETE SMS. ŽELIM VAM PUNO ZDRAVLJA

tSVÇ?OBNBTBäB tDFOUSJSBOKFLSBMKFäOJDF ,*3013",5*,")37"54,*./"ĆŽ*/0.

tCJPUFSBQFVUTLBQPNBHBMB #*0&/&3(*+"

tNJHSFOF tDJSLVMBDJKF t[BLPÇ?FOKB tTLFMJP[F tTQPOEJMP[B tMVNCBMOFJPTUBMFUFHPCF PodruĹžnica br.1 – "Aton" d.o.o. NACIONALNI GIMNASTIÄŒKI CENTAR J. MarÄ?eca bb, Nedeliťće, tel. 040/373-449, mob. 098/242-162 ZADAR, Dr. Fr. TuÄ‘mana 17, tel/fax. 023/311-535

Dakle doĹĄlo je do potpunog disbalansa vaĹžnog dijela tijela, odnosno noge, a samo dobar bioterapeut moĹže sve ostale tegobe vratiti u stanje balansa. Umjesto da trpite dugotrajne boli i kao posljedicu nesigurnost u normalnom kretanju na-

zovite broj telefona, (bez SMS-a) 098/1347-031 i dogovorite svoj bioterapeutski tretman koji e vas sa sigurnoĹĄu vratiti u normalnu funkciju ve nakon etiri tretmana. Uvjerite se u uinkovitost iscjeljenja a ja vam Ĺželim dobro zdravlje.


22. studenoga 2011.

www.mnovine.hr• •marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr •• 040 www.mnovine.hr 040 312 312 333 333

Lopatinec V. Nazora 22, Meimurski dvori TEL: 040 856 333 , 091-500-51-61 etno.art@ck.t-com.hr

MALO SELO d.o.o., Vladimira Nazora 22, 40311 Lopatinec, tel/fax: 040 856 333 OIB: 13486090993, Poslovni raun kod RBA: 2484008-1102276784

www.medjimurski-dvori.hr info@medjimurski-dvori.hr

REZERVIRAJTE SVOJE MJESTO ZA ZAVRŠNU SVEANOST

Gajeva G aje jeva 3 35 35, 5 40000 5, 00 0Č Čakovec akov ak kove ec tel: 040/856-333 info@lovacki-dvori.com info o@l o @ ovac @lov acki ki-dv dvori.com i

Dobro je znati 11 35


12

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info

Šavora d.o.o.

ovlašteni prodavatelj i serviser za Toyota vozila

Meimurska županija - Hodošan, Glavna 17 Koprivniko-križevaka županija - Koprivnica, Obrtnika 8

Šavora d.o.o. oglašava prodaju rabljenih vozila. • Za Vas smo pripremili posebne pogodnosti za plaanja u gotovini, te najpovoljnije uvjete financiranja. • U ponudi su vozila iskljuivo sa domaeeg tržišta • Sva vozila možete pogledati na www.savora.hr • Sve informacije možete dobiti na broj telefona: 040/679-679

POPIS VOZILA: Toyota Aygo 1.0 Cool 3 vrata, bijela boja, 2011.g., cijena = 64.175 kn sa PDV-om Toyota Aygo 1.0 Cool 5 vrata, crna metalik boja, 2011.g., cijena = 68.327 kn sa PDV-om Toyota Yaris 1.0 Luna 5 vrata, crvena boja, 2011.g., cijena = 91.732 kn s PDV-om Toyota Yaris 1.33 Sol VSC 5 vrata, crvena metalik boja, 2011.g., cijena = 113.778 kn s PDV-om Toyota Auris 1.33 Terra 5 vrata, bijela boja, 2011.g, cijena = 111.136 kn s PDV-om Toyota Auris 1.33 4Me 5 vrata, crvena metalik boja, 2011.g., cijena = 117.100 kn s PDV-om Toyota Verso 1.6 Terra MPV, srebrna metalik boja, 2011.g., cijena = 142.317 kn s PDV-om Toyota Avensis 1.6 Terra SD, bijela boja, 2011.g, cijena = 156.134 kn s PDV-om Toyota RAV4 2.0 Active 2WD, crna boja, 2011.g., cijena = 179.765 kn s PDV-om Toyota RAV4 2.2 D-4D Limited 4x4, srebrna metalik boja, 2011.g., cijena= 255.266 kn s PDV-om Toyota Hilux 2.5 D-4D DC Country AC, bijela boja, 2011.g., cijena = 191.770 kn s PDV-om Toyota Hilux 3.0 D-4D DC City automatik, crna metalik boja, 2011.g., cijena= 260.928 kn s PDV-om

Autocentar Bratuša d.o.o. Preloška 38, Čakovec Telefon: 364-244 Prodaje sljedeća rabljena vozila: 1. Hyundai ix35 1.7 crdi, 2011.g., 6000 km, reg.03/2012, cijena 174000 kn, test vozilo, u sustavu pdv-a 2. Honda Civic 1.4, 1996.g., 250000 km, cijena 16000 kn 3. Honda Jazz 1.4 ls, 2005.g., 117000 km, reg.01/2012, cijena 47000 kn 4. Ford Focus 1.6, 2011.g., 6300 km, reg. 02/2012, cijena 95000 kn, u sustavu pdv-a 5. Nissan Primera 1.6, 2001.g., 163000 km, reg. 11/2011, cijena 26000 kn 6. Opel Antara 2.0 cdti, 2008.g., 71500 km, reg. 05/2012, cijena 145000 kn 7. Peugeot 107 1.4 hdi, 2008.g., 45000 km, reg. 10/2011, cijena 45000 kn 8. Renault Laguna 2.0 rt, 1997.g., 162000 km, reg.03/2012, cijena 21000 kn 9. Volkswagen Polo 1.9 sdi, 2001.g. 179000 km, reg.03/2012, cijena 26000 kn

Bio je to moan automobil koji je osvojio srca i maštu ljudi iz raznih dijelova svijeta, postavši predloškom zidnih postera, majica i pjesama naredna etiri desetljea. Sada se vratio, bolji i moniji nego ikada, spreman ponovno preuzeti svoje poasno mjesto na europskim cestama – i zidovima djejih spavaih soba. Novi Chevrolet Camaro s V8 motorom i 432 KS vratio se u Europu nakon desetljea odsutnosti. Suvremen dizajn za 21. stoljee izraz je Camarovog bogatog nasljea, s nosom u obliku slova V, širokim robusnim stavom i širokim stražnjim ramenima kao prepoznatljivim znaajkama koje ukazuju na legendarnu prošlost, a istovremeno ine ovaj automobil suvremenom ikonom dizajna. Detaljno testiran na uvenoj njemakoj trkaoj stazi Nürburgring, Camaro je dizajniran posebno za europske kupce, s posve novim ovjesom i cijelim nizom drugih poboljšanja. Camarove statistike jednako su impresivne kao njegov dizajn. S runim prijenosom dolazi fantastini 6,2-litarski LS3 V8 motor s 432 KS i 569 Nm okretnog momenta pri 4.600 okretaja u minuti. To znai ubrzanje od 0 do 100 km/h za 5,2 sekunde za kupe i 5,4 sekunde za kabrioletsku izved-

22. studenoga 2011.

Chevrolet Camaro vratio se

bu. Automatski prijenos uparen je sa 6,2-litarskim L99 V8 motorom s 405 KS koji daje 556 Nm okretnog momenta pri 4.300 okretaja u minuti. Automatski kupe dostiže 100 km/h za 5,4 sekunde, s dodatne 0,2 sekunde za kabriolet. Camaro nudi najveu brzinu od 250 km/h. Cijena kupea u Hrvatskoj poinje od 54.500 eura, dok se kabriolet može kupiti od 60.000 eura. Paket povodom 45. godišnjice postojanja košta dodatnih 2.500 eura (cijene s PDV-om). Dubokim zvukom V8 motora Camaro plijeni još izdaleka i najavljuje svoj dolazak. Europski Camaro slian je po sadržaju modelu 2SS koji je ponuen na sjevernoamerikom

tržištu. Novi model, prvi za Europu, dolazi s posve novim FE4 ovjesom razvijenim posebno za ovo tržište. Ovjes koji karakterizira poveanje vrstoe i bone stabilnosti koje znatno poveava performanse i upravljivost pri velikim brzinama pokazao se tako popularnim da e se nuditi s automobilima iz nove modelske godine u SAD-u s boljim paketima opreme. FE4 ovjes ima iznova ugoene prednje i stražnje amortizere i nove krute prednje (23 mm) i stražnje (24 mm) stabilizatore. 20-inni naplatci s Pirellijevim PZero gumama osiguravaju da se snaga kvalitetno iskorištava, dok Brembo etveroklipne disk-konice s ABS-om u kombinaciji

sa StabiliTrakom i kontrolom proklizavanja osiguravaju uinkovito koenje i brzu vožnju kroz zavoje. Kotai su smješteni na vanjskom dijelu kako bi bili naizgled izravnati s površinom karoserije i odavali dojam agilnosti i robusnog stava. Žudite li za anonimnosti i uklapanju u mase, Camaro vjerojatno nije automobil za vas. Prednji dio u obliku slova V okružen je prednjim svjetlima sa svjetleim ksenonskim LED prstenima koja oponašaju duboko usaene oi i daju Camaru pomalo prijetei izgled. Chevroletova zlatna leptir-mašna s ponosom ukrašava prednji dio automobila i usmjerava poglede preko kupolastog poklopca motora ime se dobiva dojam pokreta ak i kada je automobil parkiran. Stražnja maska je jedinstvena za europske modele Camara. Dvostruka LED stražnja svjetla odražavaju jedinstven izgled prednjeg dijela vozila. Dizajn stražnjeg dijela zaokružen je velikim okruglim kromiranim vrhovima ispušnih cijevi, slinima onima kod Corvette Z06. Cijeli niz zvuno izolacijskih elemenata osigurava da se, im uete u novi Camaro, osjeate kao da ste ušli u

Zlatni volan 2011. za novi VW Up! ak mjesec dana prije samog plasiranja na tržište meunarodni struni žiri je novom Volkswagen modelu Up! dodijelio nagradu „Zlatni volan". Meunarodno priznatu nagradu njemaki tjednik „Bild am Sonntag" i asopis „Auto Bild“ dodjeljuju izvanrednim novitetima ve po 36. put. U glasovanju je sudjelovao žiri

sainjen od strunih novinara, vozaa utrka, odabranih poznatih osoba i više od 260.000 itatelja. Pri tome se Volkswagen Up! izdvojio meu svim konkurentima u svojoj klasi. Tako je Up! nakon Sharana, Pola i Golfa etvrti Volkswagen model u nizu, kojemu je u zadnje etiri godine dodijeljena nagrada „Zlatni volan". „Zlatni volan“ se

dodjeljuje od 1976. godine za najbolje automobilske novitete godine. Ukupno 42 poznate

osobe, tehnikih strunjaka, profesionalnih vozaa utrka i relija te glavnih urednika meunarodnih podružnica strunog asopisa. „Auto Bild“ jeni ove godine imao j mogunost u zatvorenom kompleksu detaljno testirati 20 naješe odabranih modela meu itateljima. Novi Up! na hrvatskom tržištu oekujemo u ožujku 2011.

Tehnologija HYbrid4 nagraena Zlatnim volanom u Njemakoj Prestižna nagrada Goldenes Lenkrad (Zlatni volan), za dostignua u auto industriji, u kategoriji ekologija pripala je tehnologiji HYbrid4, koju je prvi na svijetu razvio PSA Peugeot Citroën. Žiri sastavljen od itatelja Auto bilda i Bild am Sonntaga, te strunjaka iz 15 zemalja, izabrali su ovu tehnologiju meu 16 inalnih

projekata – vozila, koncepata, tehnologija – koji su obilježili godinu svojim doprinosom brizi za okoliš. Na ovaj nain nagraen je i 3008 HYbrid4, prvi hibridni dizel na svijetu, koji e biti komercijaliziran na proljee idue godine. S HYbrid4, PSA Peugeot Citroën ujedinio je ekološke performanse termikog di-

zelskog motora s prednostima elektrinog motora : što je revolucija u pogledu ušteda u potrošnji i emisiji – oko 30% u odnosu na klasini dizelski motor – a emisija CO2 kree se ispod 100 g/km. Na Peugeotu

3008 HYbrid4, prednji pogon ini dizelski motor od 120 kw (163 KS), opremljen iltrom estica (FAP), a stražnji pogon elektrini motor od 27 kw (37 KS). Automobil ima pogon na sva etiri kotaa.

Totalno luda za Hondom od 127.000 kn*

Redovna maloprodajna cijena za model Civic 1.4 Comfort iznosi 162.890 kn*, dok akcijska cijena za model Civic 1.4 Comfort iznosi 129.000 kn*. U sve navedene cijene je uključen PDV. Civic 1.4 Comfort: kombinirana potrošnja 5,9 lit/100 km, emisija CO2 139 g/km. Slika je simbolična. Ograničena količina vozila. Prodaja do isteka zaliha.

Dinamic Trade d.o.o. Braće Graner 6, Čakovec, tel: 040/329-123 www.honda.hr

preporuča


u Europu drugi svijet, premda ete u unutrašnjosti uvijek uti mono brujanje V8 motora. Integrirani dizajn središnje konzole kombinira kontrole multimedijskog sustava i klimatizacije u jednom komadu moderne elektronike s velikim gumbima koje je lako dohvatiti, s gumenim i kromiranim detaljima – tako da odgovaraju modelu automobila u kojemu se nalaze. Chevroletovo ledenoplavo ambijentalno svjetlo proteže se duž vrata. Ista plaviasta nijansa karakteristina je za brzinomjer s lijeve strane i broja okretaja s desne, dok su u sredini prikazane preostale informacije bitne vozau. Opcionalno naranasto ambijentalno osvjetljenje dostupno je s paketom opreme za interijer Inferno Orange. etverodijelni skup instrumenata ispred mjenjaa vraa nas do legendarnog Camara iz 1969., no ukljuuje moderno LED pozadinsko osvjetljenje. Paket ukljuuje pokaziva temperature ulja, tlaka ulja, temperature mjenjake tekuine i voltaže akumulatora. Sportska sjedala posebno su oblikovana i imaju zaobljen gornji dio s naglašenim prošivima. Veliki vozaki informacijski centar pruža uvid u sve podatke

– ukljuujui potrošnju, informacije o putu i tlaku u gumama – potrebne kada ste na putu. Camaro je jedino vozilo u svojoj klasi koje nudi „Head Up Display” kao dio standardne opreme. Ova opcija prikazuje kljune informacije, kao što su brzina i trenutno odabrana pjesma ili radijska postaja, na samom vjetrobranskom staklu tako da voza u svakom trenutku prati što se dogaa na cesti. Stražnji parkirni senzori s kamerom i šest zranih jastuka standardni su, kao i ISOFIX nosai za najmlae obožavatelje sportskih automobila. Camaro nudi beskompromisnim obožavateljima dobrog zvuka vrhunski Boston Acoustics sustav s devet zvunika. USB prikljuci za osobne ureaje i Bluetooth takoer su dio paketa. Premda ekonomina potrošnja goriva možda i nije najviše na listi prioriteta vlasnika Camara, sustav aktivnog upravljanja gorivom L99 motora automatski gasi etiri od osam cilindara tijekom niskih optereenja ime se smanjuje potrošnja goriva. Ovo donosi uštede i do 7,5%. Modeli Camara s runim mjenjaem imaju kombiniranu potrošnju od 14,1 litre na 100 km, dok su automatske verzije još bolje s kombiniranom potrošnjom od 13,1 litre na 100 km.

PONEKAD SAMO ŽELITE UŽIVATI U VOŽNJI BOGATO OPREMLJEN RENAULT MEGANE

www.renault.hr

RENAULT MEGANE + 4 ZIMSKE GUME VEĆ OD 97.900 KN Akcija vrijedi za određeni broj vozila sa zalihe, traje od 2.11. 2011. do isteka zaliha, vrijedi za fizičke osobe i isključuje sve druge akcije. Cijena se odnosi na Mégane Generation 1.6 16V 100KS (74kW). Jamstvo vrijedi pri kupnji uz Renault Financiranje i do ispunjenja prvog od dva navedena uvjeta.

80 000 km

Prodaja novih automobila u RH po proizvoaima 1.1.-31.10.2011. Proizvoa

koliina udio, %

1

Volkswagen

4372

2

Opel

3566

9,92%

3

Renault

3310

9,21%

4

Peugeot

2865

7,97%

5

Škoda

2654

7,38%

6

Chevrolet

2532

7,04%

7

Hyundai

2328

6,48%

8

Citroen

2275

6,33%

9

Ford

1667

4,64%

12,16%

10 Kia

1326

3,69%

11 Dacia

1201

3,34%

12 Toyota

1014

2,82%

13 Nissan

934

2,60%

14 Suzuki

802

2,23%

15 Audi

796

2,21%

16 BMW

743

2,07%

17 Mazda

724

2,01%

18 Seat

702

1,95%

19 Fiat

470

1,31%

20 Mercedes

445

1,24%

21 Honda

392

1,09%

22 Volvo

216

0,60%

23 Mitsubishi

174

0,48%

24 Alfa Romeo

91

0,25%

25 Smart

73

0,20%

26 Mini

61

0,17%

27 Lada

54

0,15%

28 Subaru

34

0,09%

29 Porsche

31

0,09%

30 Land Rover

18

0,05%

31 ostali

81

0,23%

UKUPNO Izvor: Promocija plus

35951

100%

CD-radio MP3 s 8 zvunika, elektrine podizae prednjih i stražnjih stakala, elektrino pokretana i grijana vanjska ogledala, senzor za kišu, tempomat, stražnje parkirne senzore, svjetla za maglu sprijeda, središnje zakljuavanje daljinskim upravljaem, aluminijske naplatke 17”, upravlja s komandama audio sustava, kožna sjedala, bluetooth, putno raunalo, elektrino pokre-

Slika automobila je simbolična.

AutoCentar Kos, Mihovljanska 89, Čakovec, Tel: 040 493 030

Chevrolet Epice za hrvatske branitelje Ministarstvo obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti nabavilo je 25 automobila Chevrolet Epica od ovlaštenog Chevroletovog partnera PSC-a iz Zagreba. Automobili su isporueni 100%-tnim hrvatskim ratnim vojnim invalidima I. skupine, koji to pravo ostvaruju temeljem lanka 60. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i lanova njihovih obitelji. Limuzina Chevrolet Epica sa 4,81 metara dužine pruža veliku razinu udobnosti i sigurnosti. Isporueni automobili dolaze s 2.0-litarskim dizelskim motorom, šesterostupanjskim automatskim prijenosom i trogodišnjim tvornikim jamstvom. Opremljeni su bogatim paketom opreme koji ukljuuje: ABS i ESP sustav, 6 zranih jastuka, automatski klima ureaj,

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Prosječna potrošnja: 6,8 l/100 km. Emisija CO2: 157 g/km.

22. studenoga 2011.

tano vozaevo sjedalo podesivo u 8 smjerova, grijana prednja sjedala i krovni otvor. Na 8 isporuenih automobila izvršene su prilagodbe za osobe s invaliditetom, prema vrsti invaliditeta i zahtjevima hrvatskih ratnih vojnih invalida. Preinake je provela tvrtka Spid kao jedini registrirani proizvoa opreme za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Renault PREPORUČUJE


14

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

22. studenoga 2011.

Nissan Juke Naito, poseban model za prvi roendan Za manje od godine Nissan Juke – prvi crossover u B-segmentu – vrsto je utisnuo svoj znak na europsko, ali i hrvatsko trŞiťte crossovera. inei viťe od 30% posto prodaje Nissana u Hrvatskoj, Juke je od samog starta napravio odlian rezultat osvojivťi udio od 8,3% u segmentu medium SUV-a. U Nissanovoj tvornici u Sunderlandu na sjeveru Engleske do danas je proizvedeno viťe od 120.000 primjeraka koji su otiťli u sve dijelove svijeta, a do kraja kolovoza u Europi prodano ih je 99.713. Bať kao ťto je to prije njega uinio Qas-

Bluetooth, Nissanov Dynamic Control System koji vozau omoguuje ugaanje dinamikih funkcija automobila, a dodatno nudi krovni spojler, naslon za ruke i crne 17-inne alu naplatke. Na raspolaganju su sva tri dostupna motora: jedan dizelski i dva 1,6-litrena benzinska. Na vrhu palete je benzinski motor s turbopunjaem i izravnim ubrizgavanjem (DIG-T) koji nudi 190 KS. Drugi benzinski motor razvija 117 KS, a 1.5 dCi common rail dizel 110 KS. Nissan Juke Naito je u prodaji od 10. listopada 2011.

hqai, Juke je prokrio nov put u prethodno konzervativnom dijelu trŞiťta. Juke svoj prvi roendan proslavlja novom jedinstvenom inaicom, nazvanom Naito – ťto na japanskome (anglizam) znai no – i utemeljena na paketu opreme Acenta Sport Pack. Ima upadljive crne 17-inne alu naplatke u kontrastu ili usklaene s trima bojama karoserije: bijelom, vrlo upadljivom crvenom ili dramatinom metalik crnom bojom. Standardna oprema ukluuje automatski klima ureaj, tempomat, svjetla za maglu, zatamnjena straŞnja stakla,

AMC Meimurje

Snimljena Opelova Milenijska fotografija

akovec, Ĺ portska 8,

tel. (040) 328-750, 328-751 e-mail: prodaja-ford@amc-medjimurje.hr

Opel je Milenijskom fotograijom proslavio 20. roendan Opel Astre. Na fotograiji Ĺ ime Strikomana poziralo je oko 170 vozila marke Opel, raznih modela i godiĹĄta, te oko 250 njihovih vlasnika. Na slici su se naĹĄli ljubitelji Opela s obiteljima, grupe prijatelja, Opelovi vjerni kupci, poslovni partneri i zaposlenici. Automobili svih generacija i modela su sezali od Opel Olympije Rekord i Opel Kapitana sve do najnovijih: Astre, Insignije, Corse i Merive. Svi sudionici postali su dijelom Opelove povijesti, ali i ciklusa Milenijskih fotograija Ĺ ime Strikomana. Strikomanu je ovo 264. Milenijska fotograija, prva s ovako velikim brojem automobila.

1. Ford Fiesta 1.25 5 vrata - novi model, 2009., crvena, servo, ABS, klima, radio CD/mp3, daljinsko centralno zakljuÄ?avanje, el. i grijani retrovizori 2. Ford Focus 1.6 Trend Sport 5 vrata - novi model, 2011., crvena, ESP, autom. klima, el. paket, maglenke, alu felge, sportska sjedala i ovjes 3. VW Passat 2.0 TDI Comfortline - novi model, 2011., smeÄ‘a, ESP, start-stop sustav, automatska klima, el. paket, tempomat, parking senzori, alu felge 4. VW LT 46 2.8 TDI, 2000., Ĺžuta, vuÄ?na sluĹžba, spuĹĄtanje platforme, hidrauliÄ?no vitlo, signalizacija, tahograf, radio 5. Iveco Turbo Daily 35-10, 1999., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha 6. Iveco Turbo Daily 35-10, 1999., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha 7. Iveco Turbo Daily 35-10, 1999., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha

Auto godine po cijeni godine od

t+".457" t.0#*-/0(+".457" t13&7&/5*7/*)13&(-&%"

146.460 kn

Motor 1.6 GDi , ABS, ESP, DBC, TCS, HAC, 6 zraÄ?nih jastuka, klima ureÄ‘aj, elektriÄ?ni podizaÄ?i stakala, elektriÄ?no podesivi i grijani vanjski retrovizori, srediĹĄnje daljinsko zakljuÄ?avanje s alarmom, radio CD MP3 + RDS + 6 zvuÄ?nika, USB + AUX ulazi, aluminijski naplatci 17’’, tonirana stakla, putno raÄ?unalo‌

HR auto 2011. 2011     

Zbor automobilskih novinara HND

www.hyundai.hr

AUTOCENTAR BRATUĹ A d.o.o. 40 000 ÄŒakovec, PreloĹĄka 38 PRODAJA: 040/ 364-244, SERVIS: 040/364-233 E-mail: prodaja-ck@acbratusa.hr Posjetite naĹĄ prodajni salon svakim radnim danom od 08:00 do 17:00 sati, te subotom od 08:00 do 12:00 sati. RADUJEMO SE VAĹ EM DOLASKU.

Cijena je vezana uz srednji teÄ?aj za EUR iz teÄ?ajnice HNB na dan 19. listopada 2011. Cijena je informativnog karaktera i Hyundai auto Zagreb zadrĹžava pravo promjene cijene bez prethodne najave. Slika auta je simboliÄ?na.


22. studenoga 2011.

15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Komentari Oj martinjske duge noi - Što se za Ivanjske dneve ne nadela i na martinske noi ne namajguje, neje vreden gazdom se zvati, prastara je hrvatska i meimurska izreka. Naime, najdulji dani u godini su oko Ivanja u lipnju i zaista se može naraditi jer dan traje preko 16 sati, a no par sati. Najdulje noi pak su oko Martinja u studenom, kada no traje preko 16 sati, a dani par sati. Martinjske duge noi upravo traju i meni su donijele neke radosti, odnosno baš su mi uljepšale dane i esto zapjevušim, onak bez viže: Oj martinjske duge noi, nemojte Ivanje brzo doi. Prva lijepa stvar dogodila mi se upravo na Martinje, kada sam se riješio muke koja me optereivala cijelo ljeto. Na Martinje sam više nego ugodno, lijepo i radosno razgovarao s veleasnim Ivanom Hercegom, svetomartinskim župnikom, i odagnao sumnju koja me proganjala. Jednostavno sam tijekom ljeta osjeao da me veleasni Herceg izbjegava, a nisam mogao dokuiti što bi moglo utjecati da se sveenik i ovjek kojeg izuzetno poštujem okrenuo kontra mene. Pomislih, zli jezici mi žele pomutiti odnos s ovjekom sveenikom i, što nije nevažno, sve boljim i boljim vinarom. - Štef, pa kaj bi se na Vas srdio. Jednostavno smo i jedan i drugi u brigama, žurimo se i ne vidimo se, pa ste možda imali osjeaj da se srdim. Na Vas se jednostavno nije mogue srditi, rekao mi je veleasni Herceg, podignuvši ašu za naše desetogodišnje poznanstvo. Vino i žene dva su mi najdraža i najljepša medija, oko i glede kojih se nikad i s nikim ne posvadim. Mnogo sam martinjskih veeri proveo razgovarajui o vinima i ženama i sve su završile lijepo, istina, s promilima u krvi, ali za vino i žene ništa nije preskupo. Meimurska su vina najbolja, lanjska su prodana, a ve i ponesta-

Piše: Stjepan Mesari stjepan.mesaric@mnovine.hr

ju ljetošnja. Drugi vinari u Hrvatskoj još nisu prodali preklanjska. A, osim toga, u martinjskim dugim noima doznah kako su meimurski vinogradari ostavili puno groža za izborne berbe. Možda i ledene. Još kad ih natoe lijepe meimurske snahe i djevojke. I onda neš pil, mislim stvarno. U martinjskim noima je Bili pokorio Turke, što je teško uspijevalo mnogim bojovnicima i kraljevima. Dario Šimi je dobio od UEFA-e priznanje za 100 nastupa, a u noi sam doznao da je Siniša Glavaševi, makar kasno, dobio priznaje za svoj novinarski posao upuivan iz Vukovara. U dugoj martinjskoj noi prije 20 godina pao je Vukovar. Tužno. Meutim, ovih martinjskih dugih noi promišljam o Vukovaru i slavim. Slavim hrvatsku pobjedu nad smru koju je u Vukovar slao srpsko - etniki dušmanin. U martinjskim noima slavim ja, prisjeam se Vukovara. Siguran sam da se sveti Bono, zaštitnik Vukovara, ne srdi. Pak i on je roen u Ivanjskim noima. Ne srdim se ni na sve one koji nisu upalili svijeu za Vukovar, u martinjskoj dugoj noi 18. studenoga. Malo je zbrda, malo z dola. Ali od srca i mladoga martinskog vina. Ako ne zamjeri glavni urednik, nemojte ni Vi.

AKOVEKI espresso by Bibi

Ponosna mama! Ni sluajno ne mogu a da ovotjednu “kolonu slova“ ne posvetim našim mladim plesaima iz akoveke Break dance skupine Nexus, koji su prošlu nedjelju postigli odlian uspjeh na Supertalentu Nove TV, plasirajui se u samo inale. Izuzevši injenicu da sam kao majka jednog od mlaih inalista iz spomenute plesne skupine zbog toga iznimno ushiena i ponosna, ujedno sam i jako sretna što je zasad barem netko od naših Meimuraca uspio proi dalje. Tome je, nagaam, svakako pridonijelo Meimurje kao veinsko glasako tijelo, ali isto tako i cijela Hrvatska. Viui i navijajui iz prvih redova publike u studiju, vrlo sam emotivno i “srano” proživljavala tijek, a posebice kraj te 2. poluinalne emisije Supertalenta koja je išla uživo iz Zagreba. Merla je toliko zakomplicirao epilog emisije da se jedva iskobeljao donekle smislenim reenicama. Našim dekima ovaj put je bila naklonjena Nina i publika koja ih nije iznevjerila. Što se tie toga muškog dijela žirija Supertalenta, vrlo objektivno prezentirao je male nedostatke nastupa kojih su djelomino bili svjesni trener Saša Mikac i akoveki brejkeri u sastavu: Zlatko Tomaši, Vanja Tomaši, Deni Glavina, Philipp Kutnjak, Vedran Glavina, Kevin Kutnjak, Lui Kavran, Lino Zadravec i Ivan Kukovec. Njihove dobronamjerne kritike uzet

Piše: Bisera Zadravec bisera.zadravec@ck.t-com.hr

e u obzir prilikom pripremanja nove plesne toke za inale ovoga svjetski popularnog showa, koje e se održati sredinom mjeseca prosinca. A za inale najavljuju nešto totalno drugaije. Na nama je da ih bodrimo i dalje, uzimajui u obzir injenicu da veinski dio ove skupine ine djeca te da je usporedba s nekim proi break dance skupinama sasvim nerelevantna. Da ne spominjemo kronian problem nedostatka dvorane za vježbanje s kojim se, osim njih, bore i drugi sportovi. U trenutku kada pišem ovu kolumnu još se ne znaju inalisti 3. poluinalne emisije Supertalenta, ali ja znam da u glasovati za našu broadwaysku zvjezdicu Rebeccu Posavec, kako bi se i ona našla meu inalistima. Možda neki iz Hrvatske konano shvate da postojimo i mi tamo iza Drave!

Piše : Bojana Španiek bojana@mnovine.hr

SVIJET U MOJIM BOJAMA

Pješaci u magli Dok je gusta magla diljem Hrvatske prouzroila prošli tjedan velik broj prometnih nesrea, lananih sudara i traginih pogibija, u akovcu, sreom, nismo bili svjedoci takvih dogaaja. Ipak, kao pješak ovih dana osjeam se uglavnom kao pokretna meta, jer rijetko koji voza uistinu i prilagoava brzinu vožnje uvjetima na cesti. Nekoliko puta ovaj tjedan skoro me

na zebri pokupio auto. Vjerojatno zato jer se u magli bijele trake ne vide, pa se onda svi zajedno možemo praviti da ih, ako se ne vide, zapravo ni nema. Radi se o frekventnijim pješakim prijelazima gdje bi vozai i u normalnim uvjetima trebali biti posebno oprezni, a da ne priamo o uvjetima kakvi su vladali prošli tjedan. Na posebnom sam oprezu zato ja, svjesna da u tamnom

kaputu i nisam baš najuoljiviji sudionik u prometu, znam da me nee baš svatko vidjeti, iako bi trebali o tome trebali posebno voditi rauna. Ne, umjesto toga, uvijek se nae pokoji biser koji ni u magli ne upali ionako jedva vidljiva svjetla, pa, kad se ipak uspije zaustaviti na samoj zebri, jer on nema pojma da se ona nalazi baš tu, samo da ne izae iz auta i ne zadavi me. Trubi, urla i psuje, dok ja u šoku pipam ruke i noge i pro-

vjeravam jesu li još na mjestu. Za sada jesu, ali dodatna doza opreza svima bi nam ovih dana posebno dobro došla.


POZNATI I SLAVNI

Rasprodan parter za koncert Toma Jonesa 21. i Sade 22. studenoga u Areni Zagreb Koncerti Toma Jonesa i Sade sve su bliži, a ulaznica je sve manje. Tako je i službeno rasprodan parter za oba koncerta te su u prodaji ostale samo tribine. Za Toma Jonesa ostale su tribine dolje po cijeni od 300 kuna, dok se za Sade može kupiti tribina dolje po cijeni od 400 i tribina gore po cijeni od 300 kuna. Velški Tigar, koji u sklopu svoje Praise & Blame turneje premijerno dolazi u Zagreb, na koncertu e izvesti svoje najvee hitove. Tko se želi prisjetiti osjeaja kada je prvi put u kultnom zagrebakom klubu “Saloon”, na svom prvom plesnjaku zaplesao na opscenu “Delilah”, romantinu “She’s a Lady” ili “It’s not Unusual”, Arena Zagreb 21. studenoga mjesto je na kojemu e se zabaviti. Ako još nemate svoju ulaznicu na koncert, koji e biti svojevrsno putovanje kroz vaše

uspomene, ovaj vikend pravo je vrijeme za nabavu iste. U prodaji je ostala samo donja tribina po cijeni od 300 kuna. Odmah nakon romantinog Toma Jonesa, prekrasna Sade dolazi u Arenu 22. studenoga predstaviti pjesme sa svojega najnovijeg albuma “Soldier of love”, u koji je preneseno puno osobnih emocija. Svaka je pjesma na neki nain posveta nekom osjeaju

i doživljaju kroz koji je svatko od njenih slušatelja prošao. Karakteristina za njene izvedbe je višeslojnost s prostorima koji se preklapaju, pa tako pjesme nemaju jedinstveno znaenje. Ovisno o slušatelju, pjesma poprima onaj oblik kakav mu najbolje odgovara u odreenom trenutku. Ljubav ili sjeta, ponos ili strah i cijeli niz emocija preplavit e Arenu Zagreb. Na izvedbama

uživo uvijek prevladava osjeaj ljubavi. Nakon koncerta svi e moi biti ponosni što su prisustvovali jednom zaista ekskluzivnom koncertu jer poznato je kako Sade koncerte radi vrlo rijetko. Svatko se može pronai u njezinim pjesmama. Ako je Tom Jonesov koncert putovanje kroz uspomene, Sadein koncert je putovanje kroz emocije. Doite i pronaite osjeaj koji vas veže uz njene pjesme. U prodaji su ulaznice za tribinu dolje po cijeni od 400, te tribinu gore po cijeni od 300 kuna. Sve ulaznice mogu se kupiti na svim ovlaštenim prodajnim mjestima sistema Eventim, te na blagajni Arene koja e u ponedjeljak 21. i utorak 22. studenoga raditi od 9 ujutro. Ulaznice je mogue kupiti i uz 10% popusta u uredu Adrie Entertainment, Lanište 30 (Arena, jug).

FORMULA 13 01. CALLED OUT IN THE DARK -SNOW PATROL 02.LOCA PEOPLE(WHAT THE FUCK) - SAK NOEL 03. PUMPED UP KICKS - FOSTER THE PEOPLE 04. IT GIRL - JASON DERULO 05. BLACK SPARTACUS HEART ATTACK MACHINE THE NIGHTWATCHMAN 06. CHEERS (DRINK TO THAT) - RIHANNA 07. THE HELLCAT SPANGLED SHALALALA - ARCTIC MONKEYS 08. DON’T GIVE UP ON ME NOW - BEN HARPER 09. FLY - NICKI MINAJ feat. RIHANNA 10. MIRACLE WORKER - SUPERHEAVY 11. SET FIRE TO THE RAIN - ADELE 12. YOU AND I - LADY GAGA 13. STUCK - CARO EMERALD

Veer posveena Karlu Metikošu U subotu 10. prosinca Josipa Lisac e u teatru “Kerempuh” održati veer posveenu Karlu Metikošu povodom 20. obljetnice njegove smrti. Veer posveena Metikošu, naslovljena “Život je samo most”, donosi promociju posebnog izdanja Matta Collinsa, na kojem su na 2 CD-a sabrana njegova djela iz rock faze ‘60-ih godina. Izdanje prati i knjiga memoara koji su izlazili u Plavom vjesniku 1971., kao i velika knjiga pjesama Karla Metikoša (28 velikih pjesama koje je skladao kroz godine). Bit e prikazan dokumentarni ilm o njegovom životu, s

Radiohead objavio prve datume europske turneje

Grupa Radiohead objavila je nekoliko europskih datuma svoje turneje, na koju kreu idue godine. Za sad su najavili pet koncerata, no oekuje se kako e uskoro objaviti i ostale postaje turneje na kojoj e se - prema rijeima gitarista Eda O’Briena - orijentirati više na album “The King Of Limbs”. Prvi poznati europski gradovi i datumi jesu Rim (30. lipnja), Firenza (1. srpnja), Bologna (3. srpnja), Udine (4. srpnja) i Berlin (6. srpnja).

Top 10 [domae] TBF Veseljko PARNI VALJAK Vjeruj TOP LISTA DOMAIH MASSIMO Iz jednog pogleda GAZDE & Vedrana Vukojevi GORAN BARE I MAJKE Teške boje Ç ENI Ostavljam  usne PRVA LIGA Nemoj rei da je kraj

naglaskom na rock fazu ‘60-ih godina, njegove poetke, cijeli niz razgovora i rijetkih intervjua, zatim njegov videozapis iz Afrike, te plesni performance na temu Matt Collins & rock’n’roll, u plesnim aranžmanima Snježane Abramovi. Dogaaj e obogatiti i pjesnikinja Sonja Manojlovi. Svoja razmišljanja podijelit e i neki Karlu bliski ljudi, a glazbeni kritiari osvrnut e se na njegovu karijeru. Naravno, kratki glazbeni nastup održat e i Josipa Lisac. Limitirani broj ulaznica u pretprodaji je od ponedjeljka 21. studenoga po cijeni od 80 kuna, na blagajni Kerempuha.

DRAŽEN ZEI Kaznila me ona za sve u životu

DANIJELA Klju BOJAN JAMBROŠI Ruža vjetrova BAJAGA Ako treba da je kraj NENO BELAN Ocean ljubavi SHORTY & Magnec Ft Z.Vukovi Žito

Varaždin 107.1 Novi Marof 103.2 Ivanec 93.3 Ludbreg 91.4

Posjetite našu web stranicu

TJEDNI KALORIFER

www.radio-varazdin.hr


22. studenoga 2011.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 41


42

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

22. studenoga 2011.

Ludi za Poli - Hrvatska

Nabildaj

prste i Besplatna igrica za Androide.

Poslikaj QR kod ili telefonom posjeti market.android/baci-slona i preuzmi besplatnu igricu. Poslikaj QR kod i preuzmi besplatnu igricu za Androide.
6. rujna 2011.

sport@mnovine.hr

RUKOMET

ODBOJKA 1. A odbojkaška liga

Centrometal bolji od Daruvara

PREMIER HRL Novi poraz Meimurja

Spava zamrznula Meimurje na -6 Svoj osmi poraz ove sezone doživjeli su Meimurci, no ovaj posebno boli, jer su imali veliku prednost u prvom poluvremenu, koju su uz sudaku “pomo” i vlastite pogreške, kao i manjak snage, prokockali.”Meni nije jasno emu se uope udimo, kad ne radimo na treninzima. Svima je bilo apsolutno jasno da se ove sezone od Meimurja ne mogu oekivati plae, ali oni koji su pristali tako raditi trebali bi biti pošteni i pravi sportaši, a ne si birati treninge. Tako nikamo neemo doi”, žestio se nakon susreta trener Alan Belko. U prvom poluvremenu, uz pomo par odlinih intervencija Matueca, Meimurci odlaze na 14:8. inilo se da emo konano

vidjeti pun plijen meimurskih rukometaša, no oni u 23. minuti neobjašnjivo staju, pucaju slabo, olakšavaju golmanu Juzbašiu dolazak na radnu tekmeraturu i na odmor idu sa svega golom prednosti.U drugom poluvremenu Vinkovani su samo trebali uzeti ponueno, pa u 33. minuti imaju vodstvo na 15:16, koje više nisu ispustili. Odlian je u gostujuim redovima bio Kuže, koji je meimurske golmane izbušio bez da bi ga obrana, koja za njega nije imala rješenja, uspjela sprijeiti. Velika je šteta prokockati takav rezultat, a posebno je žalosno što se nakon ovakve utakmice vuku i repovi. Radi se o sucima, koji su u drugom dijelu susreta

Meimurje – Spava 27:33 akovec, dvorana GOC-a Suci: Cepanec, Jeti (Varaždin) Meimurje: Martinevi 4, Mati 1, Miševi 2, Krajner 5, Goleš, Bratkovi, Zadravec 5, Matuec (8 obrana), Škrobar, Logožar (4 obrane), Martinjak 4, Bari 3, Budiša 1, Sklepi, Petek 5, Milas Spava: Juzbaši (22 obrane), Abramovi, Androš 3, Gazi, Kalaica, Tomas, Marko Miši 1, Didi, Pahani 3, Mile Miši, Šunda 1, Raljevi 4, Kuže 13, Pongrai 2, Oroz 6, Rimac Sedmerci: Meimurje 0/1, Spava 5/6 Iskljuenja: Meimurje 6 minuta, Spava 6 minuta

donijeli par odluka na stranu Spave, što je izazvalo domai revolt ali i pitanje koliko je pametno za suce u akovec slati osobe iz Varaždina.Tamošnji Varteks di Caprio bori se naime za goli život, a na tablici je smješten tik ispod našeg Meimurja, s jednakim brojem bodova, no lošijom golrazlikom. Stoga su suci bili pod lupom, a onome tko ih delegira trebalo bi idui puta ipak pasti na pamet da se takvim kontroverzama samo bespotrebno potpiruju strasti. (Ivana Strahija)

Odbojkaši Centrometala ostvarili su petu pobjedu u sedam kola prvenstva, odnosno etvrtu pobjedu u nizu svladavši direktnog konkurenta za prvih šest mjesta Daruvar rezultatom 3:0. Utakmica je odigrana u bunoj atmosveri koju su prije svega predvodili vjerni navijai iz Macinca. Tako su prvi puta ove sezone naši igrai imali i pravu podršku navijaa sa tribine i nisu ih iznevjerili. Trener Kiri utakmicu je zapoeo sa standardnom postavom. Tehniar Gotal, libero Petran, korektor Todorovi, srednjaci Marin Posavec i Kova, te primai Tomica Posavec i Vabec. Tijekom utakmice domaa momad nije imala niti jednu izmjenu. U prvom setu na prvom odmoru je 8:6 za naše, na drugom ista razlika 16:14. U tim trenucima obje momadi igrale su odlino. Daruvar je prvi put poveo 18:17. Opet Centrometal okree, igra se poen za poen, a tada naši rade dodatni poen i

dolaze do 24:22 i dvije set lopte. Gosti realiziraju prvi napad, a onda i direktnim poenom na servis Celana izjednauju na 24:24, te kasnije imaju i set loptu pri 25:24. Opet Centrometal okree na poen prednosti i dalje se redaju set lopte Centrometala. Konano je deveta set lopta urodila plodom i Centrometal sa 33:31 dobiva poetnu prednost u susretu.Drugi set gosti iz Daruvara na poetku imaju prednost od poen ili dva. Centrometal prelazi u vodstvo nakon sedmog poena i od tada ta prednost raste na 16:11. I kad se inilo da bi ovaj set mogao lakše na stranu reinara gosti dolaze na samo poena pri 18:17. Ipak tada naši igrai dodaju gas, dolaze do 24:21, te set rješavaju sa 25:22. Trei set slina situacija kao i u prva dva. Centrometal vodi, a Daruvar sustiže. Na prvom odmoru je 8:6, na drugom 16:13. Gosti se ne predaju, te izjednauju na 17:17. Kasnije domai stalno vode da bi novo poravnjanje sti-

glo u najgori tren na 23:23. Tada Centrometal prolazi u napadu, a Kova blokom završava utakmicu za 25:23.Ovom pobjedom Centrometal je i nadalje šesti, ali sada sa istim brojem bodova kao i peta Opatija, dok niti vodee momadi nisu znatno ispred naših igraa. Naredni susret Centrometal e igrati kroz dva tjedna kada u Nedeliše Karlovac, jer je susret u Rovinju odgoen zbog nastupa igraa Rovinja Igora Demirovia za reprezentaciju Hrvatske u predkvalifikacijama za Olimpijske igre. (j.k.) Centrometal - Daruvar - 3:0 Nedeliše, dvorana SGC Aton, gledatelja 100 Suci : Bardi, Muha (oba Osijek) Centrometal : Kova, Palinkaš, Pua, David, Vabec, Harambaši, Todorovi, T. i M. Posavec, Gotal, Petran, Vuk (trener Kiri) Daruvar: Kepija, Ivoševi, Karapandža, Salopek, Strahija, Celan, Petrovi, Kurtovi, Nagy, Renoi (trener Meringer)
22. studenoga 2011. KARATE

“Meimurci” najbolji u Štrigovi Minulog vikenda održan je 7.po redu Štrigova open, na kojemu su svoja sportska znanja pokazali i lanovi karate kluba „Meimurje“.Luna Hamer je još jednom dokazala svoju dominaciju u kategoriji uenica i osvojila zlato, što joj je dalo dodatnu motivaciju za nastup i u kategoriji mlaih kadetkinja ,gdje je takoer osvojila zlato.Lucija Lesjak, ovogodišnja državna prvakinja, s lakoom je opravdala svoju titulu i osvojila zlato u kategorijama uenica i mlaih kadetkinja. Ana Marija Nedeljko, iako još uvijek stie iskustva po turnirima, osvojila je bronanu medalju u kategoriji mlaih kadetkinja. Sara Sabol je, unato bodovnoj prednosti sa poetka borbe, nažalost izgubila u finalu i osvojila srebro. Erik Ovar, najmlai lan kluba na turniru, nakon 2 pobjede, izgubio borbu za 3.mjesto. Kruno Kropek, Nino Cmrenjak i Leon Marciuš pokorili su kategoriju mlaih kadeta. Kruno je osvojio bronanu medalju, Nino srebrnu, a pobjednik klupskog finala bio je Leon. Leon je radio i kategoriju kadeta i osvojio srebro, dok je Nino u kategoriji uenika osvojio zlato. Iako lanovi nisu nastupili u svome punom sastavu, postigli su zavidne rezultate i time osvojili nagradu za najuspješniji klub turnira.

Odlian nastup karatista Male Subotice u Osijeku

Karatisti Male Subotice osvojili tri zlata i tri bronce Na meunarodnom karate turniru, Kup Osijeka na kojem su sudjelovali i natjecatelji iz Male Subotice i to s odlinim uspjehom. Zlatnu medalju osvojio je Vilim Murši u kategoriji mlaih kadeta do 36 kilograma s tri pobjede slavivši u finalu sa 7:0. Fabijan Murši je bio najbolji u kategoriji uenika do 42 kilograma ,takoer s tri pobjede svladavši u finalu aktualnog prvaka Hrvatske s 6:4. Zlato je osvojila i Maria Murkovi u kategoriji uenica do 40 kilograma. Do bronce su stigli i Mihael Sirc u kategoriji uenika do 38 kilograma, te Fabijan Murši u mlaim kadetima do 41 kilograma. Filip Novak je takoer nastupivši po prvi put u juniorima odnio broncu. Na natjecanju su sudjelovali i Antonija Ruži te Dominik Murkovi koji su ostali bez plasmana. Idueg je dana održan i Kup sjeverozapadne Hrvatske na kojem su kadeti Nikola Jankaš i Sebastian-Ivan Godina u kategoriji do 55 kilograma osvojili srebro i broncu.

II.HNL Meimurje do boda protiv najbolje gostujue momadi lige

TABLICA

Trei remi Biškupa

1.Dugopolje

13 10 1 2

2.Mosor

13 8

4 1

5.Gorica

+22 +15 13 8 1 4 +17 13 7 4 2 +8 14 7 3 4 +8

Otkako je Damir Biškup sjeo na klupi Meimurja, nakon inicijalnog potopa kod Mosora, poraza nije bilo, a do sva tri boda u akovcu nije uspio ni inae vrlo raspoloženi Junak, koji je po broju bodova osvojenih u gostima na prvom mjestu tablice (tri pobjede, etiri remija).Sinjani su krenuli eksplozivno te ve prije isteka prve minute intervenciju piše golman Bešeni, kojem je loptu u mrežu pokušao smjestiti Lagator. Nakon što su se regrupirali, Meimurci su konano krenuli u napad, ali odlina akcija Meumurca, šiji šut odbija golman Runje, završava bez pogotka, jer izbijenu loptu Garba iz neposredne blizine nije uspio pospremiti u mrežu. Prvo poluvrijeme završava s dvije prilike Junaka, prvo je opasan bio Legator, na kojeg je Bešeni i opet spreman, a zatim je loptu iznad domae vratnice poslao Samardži. U drugi dio nešto bolje kreu domai nogometaši, Puclin je testirao reflekse gostujueg golmana, a potom je Garba proigrao Meumurca, koji meutim loptu šalje nebu pod oblake. S druge strane prijeti Samardži, no domai je golman spreman na njegove lopte. Pravi je heroj Bešeni postao u 61. minuti, kad je prvo obranio uda-

6.Vinogradar

13 8

0 5

+7 24

7.Junak

13 5

6 2

8.Rudeš

13 4

3 6

9.Solin

+7 +7 -14 -12 -7 -10 -19 -21 -8

rac Šindika, a zatim je pokazao odline reflekse kada je Kozina, pokušao iskoristiti odbijenu loptu. Par minuta kasnije, pomogla je Bešeniu i vratnica, koja se isprijeila lopti Samardžia. U samoj završnici do pobjede su mogli doi Meimurci, no srea im nije bila sklona. Runje je obranio šut Meumurca, dok je Petakovu loptu izbio netko iz obrane Junaka. Meumurac je u prilici i u 89. minuti, iz slobodnog udarca šalje opasnu loptu, no Runje je izvlai ispod grede. Nakon utakmice je Damir Biškup

Meimurje – Junak 0:0 (0:0) SRC Mladost, akovec Gledatelja: 100 Suci: Davor Grizelj (Vinkovci), Bojan Zobenica (Vinkovci), Franjo Vuko (Otok) Meimurje: Bešeni, Novko, Levai, Marinkovi, Barat, Meumurac, Puclin, Garba (od 68. Kovai), Dodlek (od 46. Bukal), Petak, Zeba Trener: Damir Biškup Junak: Runje, Gale, Ajdukovi (od 72. Sabli), Ljubas, Mandac, Poljak, Šindik, Tadi (od 75. Klarica), Kozina, Samardži, Lagator Trener: Tomislav Bili

3.Pomorac 4.Imotski

13 4

2 7

10.Hrvatski dragovoljac 12 3

4 5

11.HAŠK

13 3

2 8

12.Croaa Sesvete

13 3

2 8

13.Marsonia 1909

13 3

2 8

14.Meimurje

13 2

4 7

15.Radnik Legea

12 1

4 7

31 28 25 25 24 21 15 14 13 11 11 11 10 7

rekao: “Nismo ušli u utakmicu onako kako smo se dogovorili. Kod kue bismo morali više težiti pas igri, a ostaje i žal za nerealiziranim prilikama. Na klupi nam sjede kadeti i juniori, a teško je od te djece oekivati da naprave pravi pomak protiv kvalitetnog i vrstog protivnika kao što je Junak.” Za utakmicu su Meimurci imali dobar plan: “Željeli smo tri boda, a svoju šansu tražili smo preko bokova gdje je Junak, po meni, najslabiji. Poslije svega, mislim da je ovaj rezultat i najrealniji. Probat emo ova dva izgubljena boda nadoknaditi negdje drugdje.” Prilika za nadoknadu je ve u iduem kolu, kad Meimurje gostuje u Slavonskom Brodu kod Marsonije. (Ivana Strahija)

III. HNL – SJEVER Pobjeda Nedelišea pred domaom publikom, akovcu bod na gostovanju kod Ivanice

Nedeliše napunilo mrežu Nedeljanca U posljednjoj ovogodišnjoj domaoj utakmici nogometaši Nedeliša pobijedili su gostujui Nedeljanec s 4:1. Golijadu je u Dunjkovcu zapoeo Denis Golubi koji je glavom zatresao mrežu gostiju iz Nedeljanca. Na 2:0, rezultat kojim je završilo i prvo poluvrijeme povisio je Davor Balent. U nastavku susreta, Danijel Jagec je prvo u 53. minutii poveao vodstvo domaina na 3:0, da bi u 70. iz kaznenog udarca pogodio ua 4:0 i nedostižno vodstvo domaina. Nedeljanec je preko Roga u 87. minuti uspio postii poasni pogodak za konani rezultat ove utakmice.. Zahvaljujui remiju akovca u Ivancu, Nedeliše prezimiti na 5. mjestu na prvenstvenoj ljestvici s 29 bodova.

akovec se s gostovanja iz Ivanca vraa “samo “ s bodom Nogometaši akovca su pak u posljednjem kolu gostovali u Ivancu kod

VANICA – AKOVEC 2:2 IVANEC Gradski stadion. Gledatelja 100. Sudac : Branislav Karlica (Garešnica) STRIJELCI : 1:0 Muri (19), 1:1 Balent (20), 1:2 Balent (25), 2:2 paen (83) IVANICA : Ladi , Kocijan (od 36. Bochl), Hrani , Ribi( od 89. Posavec), Mri , Paen , Puclin, Lazni , Knez, Priher , Biško ( od 46. Gregur). Trener : Damir Lelas AKOVEC : Prekupec, Pintari, M. Antonovi (od 36. Mesari ) Pomper, D. Mesari, Sean ,Balent, D: Bobianec (od 64. Igrec) , Jambroši, D. Antonovi , I . Bobianec( od 85 . Mihalic). Trener : Izet Terzi

PODRAVINA – MLADOST (P) 4:3 LUDBREG Gradski stadion . Gledatelja 120 . Sudac : Molvarec (Koprivnica) Strijelci : 1:0 Vukovi (5), 2:0 Kosir (33), 3:0 Valjak (38), 3:1 Furunija (59), 4:1 M Vaunec (59), 4:2 Magdaleni (83), 4:3 M. Radikovi (90- 11m) PODRAVINA : Bendelja , M. Vaunec, Valjak (od 63 Milas), Sabol ( od 71. Jambroši), Tarandek , Fajt , Kosir, M.Vaunec, Vukovi (od 53. Pokos), Vruina, Malec, Trener : Branko Laevi MLADOST (P) : F. Farkaš, Magdaleni, D. Farkaš, Sraka, Mat. Radikovi, Hali(od 46. Mar. Radikovi, Bukal, Hladnik, Vugrinec(od 84. N Kralji), Miši, Furunija ( od 66.F. Hižman) . Trener :Zoran Kralji

TABLICA 1.Koprivnica

14 11 3 0

2.Slana

14 11 0 3

3.Bjelovar 4.Mladost Ždralovi 5.Nedeliše (-1)

Ivanice. Domaini su bolje otvorili susret i u 19 . minuti poveli preko Muria, no samo minutu kasnije ,zahvaljujui odlinom udarcu Balenta s nekih petnaestak metara, akovani su izjednaili. Rastrani balent je u 25. minuti bio i strijelac drugog, vodeeg gola za akovec, kada je uspio svladati istralog domaeg vratara Ladia. Nakon toga nizale su se prilike na obje strane,da bi u 83. minuti, s antastinim udarcem s ruba kaznenog prostora Paen pogodio za izjednaenje na 2:2.

Novi poraz Mladosti u Ludbregu Na oproštaju od jesenskog dijela prvenstva Podravina je u Ludbregu svladala Mladost iz Preloga s 4:3. Domaini su u susret krenuli odluno i golovima Vukovia , Kosira i Valjaka ve 38. minuti vodili 3:0. Poetkom nastavka Podravina je imala još nekoliko prilika da povea ionako visoko vodstvo, no ni jedna od njih nije realizirana, pa je kazna stigla u 59. minuti kada Furunija smanjuje bvodstvo na 3:1. Podravina nastavlja s prilikama od kojih je jednu realizirao Vaunec za poveanje vodstva od 4:1.U zanimljivoj završnici je prvo Mladost preko Magdalenia u 83. minuti smanjila vodstvo domaina na 4:2, da bi u 90. Radikovi iz kaznenog udarca postigao gol za konanih 4:3.

U meimurskom dvoboju Graniar slavio protiv Poleta U meimurskom dvoboju 3. HNL sjever Graniar je u Kotoribi slavio pro-

tiv Polet iz Pribislavca 3:1. Hladno vrijeme i sklizak teren bili su zasigurno razlog što u Kotoribi nije bilo pretjerano kvalitetnog nogometa, u susretu koji su domai sasvim zasluženo dobili , protiv slabih gostiju. Svi golovi su postignuti u prvom poluvremenu , a junak, ali ujedno i tragiar susreta je domai strijelac žmešija, koji je zabio sva tri gola, no prije kraja susreta je

GRANIAR – POLET 3:1 KOTORIBA – Sportski park. Sudac Bojan Novosel( Trnovec) STRIJELCI : 0:1 Toplek (13), 1:1 B . ižmešija (15) 2:1 B . ižmešija (30), 3:1 B . ižmešija (42) GRANIAR : Tropšek, V. Radmani, Fundak , Beliga , Habuš, Mikulan (od 46. Gorupi), Hertelendi ( od 87. Paveli), B : ižmešija , F. Kos, V. Kos, K. Radmani ( od 46. Lan) Trener Robert ižmešija POLET : Vibovec , Podgorski, ( od 50. Baksa) Bašek, M. Novak , Posavec, Okreša, Jurian (od 65. I. Novak) , Toplek(od 80. Kontrec) , Pavlekovi , Kova , Jankovi. Trener: Boris ižmešija

NEDELIŠE- NEDELJANEC 4:1 DUNJKOVEC/ PRETETINEC Igralište Hrašica. Gledatelja 150.Sudac Avdo Gadžo (Bjelovar) STRIJELCI : 1:O Golubi (12), 2:0 Balent (26), 3:0 Jagec (53), 4:0 Jagec (70-11m), 4:1 Rog (87) NEDELIŠE: Posavec, ukes, Vibovec, Pintari, Jagec, Treska (od 46. Periši), Hrušoci (od 69 Železnjak), Vizinger (od 61. Perko), Golubi, Jari Trener : Ž. Orehovec NEDEL JANEC : Valenti, I,Kuko, D. Kuko, urasek ( od 61. Gazdek),Hudoletnjak, Tomaškovi,Matuec,Piska, Kovai (od84. Drožek), kapeš ( od 77. Rog) , Melnjak Trener: D. Mare

+25 36 +36 33

14 10 2 2

+26 32 +28 31 14 9 3 2 +14 29

14 9

4 1

6.akovec

14 8

4 2

+19 28

7.Podravina

14 7

1 6

8.Ivanica

14 6

2 6

+8 +4 0 -3 -8 -23 -28

9.Croaa Grabrovnica

14 5

3 6

10.Nedeljanec

14 4

2 8

22 20 18 14 14 13 12

11.Križevci

14 4

2 8

12.Graniar Kotoriba

14 4

1 9

13.Mladost Prelog

14 3

3 8

14.Podravac

14 3

1 10 -13 10

15.Papuk

14 1

16.Polet Pribislavec

14 1

1 12 -34 4 0 13 -51 3

morao izai zbog teže ozljede, kada mi je prililom jednog nezgodnog pada stradao lakat. (I. Strahija i S. Obadi)

22. Memorijalna malonogometna liga Josip Francki Joja prijave do srijede Pozivaju se sve zainteresirane ekipe malog nogometa da se prijave za 22. po redu Memorijalnu malonogometnu ligu Josip Francki - Joja koja e se igrati u športskoj dvorani Ekonomske i trgovake škole u akovcu. Prijave se primaju do 23. studenog 2011. kod Ljubice Vrbani na teleone 312-520, 313-985 i 091 579 33 64. Dogovor za poetak lige i izvlaenje natjecateljskih parova za 1. kolo biti e u srijedu 23. studenog 2011. s poetkom u 19 sati u prostorijama ETŠa. Pravo nastupa imaju svi igrai sa navršenih 33 godine tj. roeni 1978. godine.
22. studenoga 2011.

15. kolo I. ŽNL MNS UKOVEC 77 – CENTROMETAL 3-1 (2-1) UKOVEC. Igralište: NK ukovec. Suci: Kristinko Jaluši, Rudol ižmešija, Josip Kedmenec. Delegat: Božidar Jurai. Strijelci: 1-0 Herc (17), 2-0 Belovi (34), 2-1 Bratkovi (40), 3-1 Dumani (90)11m UKOVEC: Lehki, Marka, Slaviek, Anderlin, Brdari, Frani, Belovi, Sabol, Vuk (od 88. Poljak), Herc, Dumani (od 90. Canjuga). Trener: Ivan Bartoli CENTROMETAL: Petkovi, Vinceti B (od 76. Jurman), Vinceti M., Doveer, Bratkovi, Novak (od 63. Lastavec), Gunc, Vibovec, Zavrtnik, Fegeš (od 80. Rodrigue), Fuko. Trener: Krešo Žnidari Žuti kartoni: Vuk, Frani, Anderlin, Slaviek (ukovec); Novak, Bratkovi (Centrometal)

I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

BSK minimalnom pobjedom na vrhu eka proljetni nastavak LISTA STRIJELACA 17 zgoditaka – Dražen Horvat II (Dubravan) 16 zgoditaka – Igor Šegovi (Spartak) 14 zgoditaka – Nenad Vibovec (Centrometal) 10 zgoditaka – Andrej Gorianec (Polet SMNM) 9 zgoditaka – Miroslav Lisjak (Polet SMNM), Nenad Škrilac, Krunoslav Gajnik (BSK), Damir Režek (Naprijed), Mišo Palfi (Mladost I) 8 zgoditaka – Filip Murkovi (Mladost I), Marko Mihalovi (Dinamo P), Željko Marnec (Naprijed), Dino Herc (ukovec 77) 7 zgoditaka – Maja Kolar (Podturen), Željko Glavina (Naprijed), Darko mrlec (Dubravan) 6 zgoditaka – David Šoštari (Sloboda S), Marko Zavrtnik, Zvonimir Pani (Centrometal), Josip Janec (Spartak), Bojan Cirkveni (Dinamo P), Goran Krišto  (Omladinac NSR), Nikola Munar (Sokol) 5 zgoditaka – Nikola Drk (Sokol), Nebojša Živkovi (BSK), Emanuel Šegovi (Spartak), Dražen Petek, Denis Srnec (Sloboda S), Dražen Horvat I (Dubravan), Darko Vabec (Sloga ), Ivica Okreša (Podturen)

OMLADINAC (NSR) – SOKOL 5-2 (3-0) NOVO SELO ROK. Igralište: Stadion NK Omladinac. Suci: Bojan Juras, Davor Šupljika, Vjeran Tuksar. Delegat: Darko Jambrovi Strijelci: 1-0 Reich (28), 2-0 Vukovi (41), 3-0 Krištofi (45), 3-1 Vincek (75), 4-1 Krištofi (80)11m, 4-2 Munar (85), 5-2 Lesjak (89) OMLADINAC: Tomaši, Perho (od 87. Bel), Reich, Lukman, Jaluši, Marodi, Krištofi, Vukovi (od 46. Bari), Novak, Culjak, Drk (od 70. Lesjak). Trener: Ivan David SOKOL: Mesari, Mikolaj, Lisjak, Puh, Leich, Drk (od 46. Vincek), Novak, Kovai (od 60. Bistrovi), Mikolaj (od 46. Lebar), Posavec (od 83. Boži), Munar. Trener: Denis Ratajec Žuti kartoni: Tomaši (Omladinac); Mikolaj, Leich (Sokol)

SLOBODA (S) – DUBRAVAN 6-1 (4-0) SLAKOVEC. Igralište: NK Sloboda. Suci: Saša Fegeš, Marin Horvat, Dražen Jurec. Delegat: Stjepan uranec. Strijelci: 1-0 Novak (6), 2-0 Novak (28), 3-0 Novak (30), 4-0 Hižman (42), 5-0 Levec (57)11m, 5-1 Horvat (61), 6-1 Katanec (86) SLOBODA: Kolar (od 81. Tkalec Miš.), Podvez (/od 74. Tkalec Mih), Angel (od 55. Goricaj), Begovi, Levec, Katanec, Srnec, Hižman, Šoštari (od 63. Miljani), Novak, Petek (od 63. Hergoti). Trener: Stjepan Petek DUBRAVAN: Šubaša, Brljak (od 46. Švenda), Ribi (od 68. Bali), Horvat, Hujs, Jadan, Kolman, Šolo (od 46. Jakupak), mrlec, Nesti, Horvat. Trener: Dražen Horvat Žuti kartoni: Horvat, Jadan, Hujs (Dubravan)

SLOGA () – DINAMO (P) 2-1 (2-1) AKOVEC. Igralište: NK Sloga. Suci: Zoran Novak, Boris Jakovljev, Dragan Hrustek. Delegat: Dragutin Šaari. Strijelci: 0-1 Jankovi (26), 1-1 Zoka (27), 2-1 Kolar (39) SLOGA: Peri, Obadi, Vabec, Bajzek (od 67. Juki), Vabec (od 28. Kolar), Glad (od 83. Kosalec), Dokleja, Vugrinec, Zoka, Bali, Branilovi. Trener: Ivan Hamonajec DINAMO: Rebernik, Križai, Janec, Hali, Dodlek (od 67. Kocijan), Klekar, Marec (od 90. Jankovi), Žuli D (od 85. Žuli M), Štampar, Mihalkovi. Trener: Damir Vrbanec Žuti kartoni: Bajzek, Glad (Sloga); Janec, Žuli D., Hergoti (Dinamo) Crveni karton: Janec (Dinamo)

TRNAVA – MLADOST (I) 1-3 (1-0) GORIAN. Igralište: Gaj. Suci: Matija Horvat, Damir Fodor, Dragutin Novak. Delegat: Dragutin Horvat. Strijelci: 1-0 Katanec (12), 1-1 Palfi (47), 1-2 Palfi (54), 1-3 Palfi (65) TRNAVA: Ivkovi, Pintar (od 80. Baksa N), Baksa P., Malek, Katanec, Markan, Jakši (od 80. Harmicar), Mesari, Malovi I., Malovi T., Horvat (od 70. Cvetko). Trener: Robert Katanec MLADOST: Patata, Bujan, Jaluši, Žvorc (od 80. Horvat D), Horvat N. (od 75. Talan), Murkovi, Beštek, Orehovec (od 70. Frani D), Kamenar, Palfi (od 89. Levai), Jurinec (od 80. Novak). Trener: Dragutin Narana Žuti kartoni: Markan, Horvat, Malovi T., Malovi I. (Trnava); Frani D. (Mladost)

SPARTAK – NAPRIJED 8-1 (4-0) MALA SUBOTICA. Igralište: Jagodiše. Suci: Dario Bubek, Toni Fažon, Darko Pokriva. Delegat: Marijan Sabol. Strijelci: 1-0 Šegovi I (3), 2-0 Šegovi I (15)11m, 3-0 Šegovi I. (28), Šegovi I (41), 4-1 Režek D (46), 5-1 Šegovi I. (55), 6-1 Šegovi I. (57), 7-1 Škvorc (75), 8-1 Šegovi S (81) SPARTAK: Jalšovec, Hali, Križai G, Šegovi E. (od 70. Pavlic), Pasler, Janec (od 67. Škvorc), Lovreni, Šegovi S., Juras (od 58. Križai D), Šegovi I. (od 86. Zadravec), Lackovi (od 85. Kapelari). Trener: Darko Lonari NAPRIJED: Mlinarec, Varga, Bermanec (od 82. Sai), Režek I, Bedenicki, Šimunkovi, Glavina (od 30. Kemec D), Martinec, Kemec M., Režek D., Horvat. Trener: Zlatko Vugrinec Žuti kartoni: Juras (Spartak); Glavina, Martinec, Kemec, Horvat, Šimunkovi (Naprijed) Crveni karton: Režek I. (Naprijed)

PODTUREN – POLET (SMNM) 1-1 (0-0) PODTUREN. Igralište: Trnoc. Suci: Nino Škrobar, Ivica Horvat, Ivica Felker. Delegat: Slavko Vodopija. Strijelci: 1-0 Kerovec (53), 1-1 Radikovi (71) PODTUREN: Kolar D., Okreša, Berdin (od 80. Kolar A.), Radovan, Balenovi, Mravljak, Kerovec, Lepen, Telebuh, Kolar M., Kolari. Trener: Darko Rob POLET: urkin, Radikovi, Novak (od 58. Karlovec), Soboan, Hren, Horvat, Lisjak (od 65. Makovec), Rihtarec, Gorianec, Šardi, Karlovec (od 75. Turk). Trener: Krešimir Šajni Žuti kartoni: Berdin, Kerovec, Balenovi (Podturen); Radikovi (Polet)

BSK ME. METALI – PUŠINE 1-0 (0-0) BELICA. Igralište: Mostiše. Suci: Branko Bacinger, Ivan Žganec, Siniša Lukai. Delegat: Dragutin Vuk. Strijelac: 1-0 Gajnik (83) BSK: Sernad, Bašek, Makar (od 57. Horvat), Begovi, Gajnik, Gelo, Živkovi, Hajdarovi (od 85. Paler), Petrievi, Mlinari, Orešanin. Trener: Stjepan Mihalec PUŠINE: Majurec, Celinger, Pintari, Novosel, Zanjko, Pozder, Klemeni, Posavec, Doveer (od 36. Grabar), Knezi, Gregori (od 6. Levani). Trener: Ivan Domini Žuti kartoni: Mlinari, Gajnik, Živkovi (BSK); Celinger, Doveer, Novosel (Pušine) Crveni karton: Grabar (Pušine)

BSK-u Me. metali minimalna domaa pobjeda i jesenski naslov. Kako deki iz Belice niti jednom u 15 prvenstvenih kola nisu teren napustili pognute glave, odnosno nisu doživjeli poraz sasvim su zasluženo nakon jesenske etape na vrhu ljestvice sa tri boda prednosti pred Poletom. Gosti iz Pušina dobro su ih namuili da bi došli do pobjede. Istina imali su domai svojih prigoda, ali je vrlo dobri vratar Pušina Ivan Majurec bio zaslužan što domai nisu sve do 83.minute postigli zgoditak. Gosti se bune da su zgoditak primili iz zalea pa im je u istoj minuti zbog druge opomene iskljuen Matija Grabar. Prema izvješu delegata utakmice Vuka situacija je dvojbena, ali treba vjerovati pomonom sucu Ivanu Žgancu koji je bio u liniji. Strijelac tog jedinog zgoditka za BSK bio je Krunoslav Gajnik. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

Polet jedva do boda u Podturnu U Podturnu podjela bodova. Nakon prvog dijela veliki broj gledatelja ak oko 400 zgoditak nije vidio. Domai su poveli lijepim zgoditkom Ivana Kerovca u 53.minuti. Gostima iz Svetog Martina na Muri bod je donio Nenad Radikovi u 71.minuti. Sklizak i zaleen teren ometali su bolji razvoj igre, ali su zato igrai bili vrlo korektni. Mada je etvoricu igraa opomenuo, tri domaa, a jednog gostujueg sudac utakmice Škrobar sa svojim pomonicima odradio je utakmicu «prvoligaški». Poraz Centrometala u ukovcu. Domai su dosta brzo zgoditcima Dine Herca u 17.minuti i Mihaela Belovia u 34.minuti poveli sa 2-0 i imali malo više mira u igri. Pet minuta prije kraja prvom dijela «nemir» je u domae redove uveo Krunoslav Bratkovi smanjivši rezultat na 2-1. U drugom dijelu gosti iz Macinca pokušavali su stii do boda, ali su domai u 90.minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Marijan Dumani potvrdili domau pobjedu od 3-1. etiri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa.

Pucaki raspoložen Spartak U Maloj Subotici Spartak dobro napunio mrežu Naprijeda. Po etiri su zgoditka u svakom poluvremenu postigli igrai Spartaka svojim gostima iz Cirkovljana. Pucaki najbolje raspoložen bio je Igor Šegovi koji je postigao ak šest zgoditaka. Istina jednog u 15.minuti iz kaznenog udarca, ali se piše. Iz prvog dijela sva etiri zgoditka su djelo Igora Šegovia. U drugom dijelu postiže još dva, a dva su postigli Danijel Škvorc u 75.minuti i Sreko Šegovi

u 81.minuti. Jedini zgoditak za goste u 46.minuti postigao je Damir Režek. Od 69.minute Naprijed je igrao bez iskljuenog zbog dvije opomene Ivana Režeka. Po završetku utakmice od strane službenih osoba u zapisnik je prijavljen predstavnik kluba Vladimir Martinec jer je iako nije bio na klupi iz gledališta vrijeao službene osobe tijekom prvog poluvremena. Gosti su na kraju bili iznimno nezadovoljni, jer su doživjeli visoki poraz, ali se žale da im kod vodstva domaina od 1:0 nije dosuen isti penal i da je to itekako utjecalo na daljnji tijek utakmice. Jedan domai opomenuti igra, a ak petorica gostujuih.

Ivanovani uspješni u Gorianu Mladost slavila u Gorianu. Domaa Trnava dobro je krenula u utakmicu i u 12.minuti zgoditkom Roberta Katanca povela sa 1-0. Gosti iz Ivanovca u drugom poluvremenu sa tri zgoditka Miše Palfija preokreu rezultat u svoju korist. Prvi je Palfi postigao u 47.minuti, drugi u 54. i trei u 65.minuti za pobjedu od 3-1. Po završetku utakmice jedan je domai gledatelj ušao u teren za igru i htio se obraunati sa sucima, ali je redarska služba na vrijeme sprijeila incident. etiri domaa, a jedan gostujui opomenuti igra.

Slakovani naprašili Dubravan Visoka domaa pobjeda Slobode. Teško su stradali deki iz Donje Dubrave na gostovanju u Slakovcu. Ve je nakon prvih prohladnih i maglovitih 45 minuta igre bilo 4-0 za domae. Trostruki strijelac za Slobodu u prvom dijelu bio je Danijel Novak. On je goste sredio za pola sata igre. Tri minute prije odlaska na odmor etvrti domai zgoditak postiže Mario Hižman. Do petog zgoditka Sloboda dolazi u 57.minuti iz kaznenog udarca kojeg realizira Vjeran Levec. Tek u 61.minuti gosti uspijevaju zgoditkom Dražena Horvata II postii poasni zgoditak. etiri minute prije kraja utakmice Tomislav Katanec svojim zgoditkom postavlja konanih 6-1 za Slobodu. Trojica opomenutih igraa i sva trojica iz gostujue momadi.

Konano raspoložen Omladinac Omladinac se kod kue raspucao. Gosti iz Vratišinca prema prikazanoj igri su na kraju rezultatski gledajui izuzetno loše prošli. Dobro su krenuli u utakmicu. Igrali i imali loptu više u posjedu, ali su domai postizali redom jedan ljepši od drugog zgoditke. Prvog je za Omladinac u 28.minuti postigao «ljevaom» David Reich, drugoga u 41.minuti

FAIR PLAY Iskljueni : Maja Grabar (Pušine), Ivan Režek, Vladimir Marnec predstavnik kluba (Naprijed), Filip Janec (Dinamo P) Zbog tree opomene pravo nastupa u prvom proljetnom kolu nemaju: Ivan Horvat, Dominik Jadan, Dalibor Hujs (Dubravan), Krunoslav Frani, Mladen Anderlin, Josip Slaviek (ukovec 77), Krunoslav Bratkovi (Centrometal), Filip Janec (Dinamo P), Tomislav Malovi (Trnava), Marinko Juras (Spartak), Krunoslav Gajnik (BSK), Siniša Doveer (Pušine), Ivan Kerovec (Podturen), Ivica Glavina, Željko Marnec, Denis Kemec, Petar Horvat, Ivan Šimunkovi (Naprijed)

STATISTIKA 37 zgoditaka posgnuto ili 4,6 po utakmici 4 iskljuenja 38 opomenuh igraa 4 kaznena udarca dosuena i is realizirani

TABLICA 1.BSK 2.Polet (SMNM) 3.Centrometal 4.Spartak 5.Podturen 6.Mladost (I) 7.Dubravan 8.Sokol 9.Sloboda (S) 10.Sloga () 11.Omladinac (NSR) 12.Naprijed 13.ukovec 77 14.Dinamo (P) 15.Pušine 16.Trnava

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

10 10 8 7 7 8 7 7 6 5 5 5 5 3 3 2

5 2 2 4 4 1 2 1 2 3 2 2 1 5 5 3

0 3 5 4 4 6 6 7 7 7 8 8 9 7 7 10

34:11 42:20 38:23 33:16 28:19 30:24 35:38 24:35 28:23 17:28 23:32 27:44 22:37 22:23 17:22 17:42

35 32 26 25

25 25 23 22 20 18 17 17 16 14 14 9

Davor Vukovi i treeg u 45.minuti iz slobodnog udarca Goran Krištofi. Tek u 75.minuti Sokol uspijeva zgoditkom Aleksandra Vinceka smanjiti na 3-1. Cijelo drugo poluvrijeme Sokol je bio puno bolji i zgoditak u domaoj mreži je stalno visio. No, jedan neoprezan start u vlastitom kaznenom prostoru obrambenog igraa Sokola nad Ivanom Lesjakom u 80.minuti je goste stajao na kraju visokog poraza. Sudac utakmice Juras bio je blizu mjesta «prekršaja» i odmah pokazao na bijelu toku. Goran Krištofi je bio uspješan izvoa udarca sa 11 metara i domai imaju vodstvo od 4-1. Pet minuta kasnije Nikola Munar uspijeva smanjiti na 4-2, a konanih 5-2 za Omladinac djelo je Ivana Lesjaka u 89.minuti. Jedan domai, a dvojica gostujuih opomenutih igraa. Iako je bilo prohladno skupilo se oko 150 gledatelja.

Pobjeda Sloge Domaa pobjeda Sloge. Dinamo je prvi stigao u vodstvo u 26.minuti autogolom Luke Zoka. Samo minutu kasnije domai su zgoditkom istog igraa poravnali na 1-1. Odmah se Luka Zoka iskupio za «grijeh». Renato Kolar je svojim zgoditkom u 39.minuti donio pobjedu Slogi od 2-1. U drugom poluvremenu više zgoditaka nije bilo. Domainu je na ruku išlo i to što su gosti iz Palovca u 51.minuti ostali bez Filipa Janeca koji je iskljuen zbog psovanja suca utakmice Zorana Novaka. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa.


 15. kolo II. ŽL MNS - istok MLADOST (P) – DINAMO (D) 1-1 (0-1) PALINOVEC. Igralište: NK Mladost. Suci: Ivica Križai, Josip Jurinec, Branko Martan. Delegat: Alojz Kopasi Strijelci: 0-1 Jesenovi (19), 1-1 Vrbanec (58) MLADOST: Marec, Talan, Vlaši, Tkalec, Gorupi, Cirkveni, Možek M, Vadlja (od 46. Fileš), Mlinarec (od 48. Možek Z), Vrbanec (od 77. Baksa), Ružman. Trener: Josip Šegovi DINAMO: Novak, Vargek, Borovec, Horvat (od 58. Baranaši), Jesenovi, Krznar, Brez, Debelec, Težaki, Trstenjak, Bihar. Trener: Marko Obadi Žuti kartoni: Vadlja, Fileš (Mladost); Bihar, Debelec, Vargek, Jesenovi, Trstenjak (Dinamo) Crveni karton: Krznar (Dinamo)

DRAŠKOVEC – BORAC PMP 4-2 (2-0)

22. studenoga 2011. II. MEIMURSKA LIGA – ISTOK

Palinovanima za kraj samo bod, ali lijepa prednost za nastavak prvenstva LISTA STRIJELACA

DRAŠKOVEC. Igralište: Sportski park. Suci: Robert Radek, Ivan Vlahek, Renato Vuk. Delegat: Mijo Horvat. Strijelci: 1-0 Repalust (5), 2-0 Repalust (19), 2-1 Hali (66), 3-1 Lonari (81), 3-2 Kovai (83), 4-2 Pišpek (86) DRAŠKOVEC: Taradi, Židov, Mlinari (od 58. Jambrovi), Baksa, Smrk, Baranaši, Kova (od 83. Turk), Matjai, Pišpek, Repalust (od 88. Bermanec), Debelec (od 65. Lonari). Trener: Božidar Repalust BORAC: Vlah, Novak, Telebuh, Kovai, Blažini, Hali, Radikovi, Brumen, Jankovi, Srpak, Rušanec. Trener: Boris Radikovi Žuti kartoni: Baksa, Jambrovi (Draškovec); Brumen, Jankovi, Hali (Borac) Crveni kartoni: Blažini, Rušanec (Borac)

18 zgoditaka – Zoran Strahija (Hodošan) 13 zgoditaka – Tomica Mlinarec (Mladost Pal.), Dejan Lonari (SK), Bruno Dodlek (Budunost P) 12 zgoditaka – Sanno Debelec (Dinamo D) 11 zgoditaka – Nikola Talan (Mladost Pal.) 10 zgoditaka – Antun Ružman (Mladost Pal.) 9 zgoditaka – Filip Papak (Mladost SM), Simon Jakši (Hodošan), Miroslav Horvat (Bratstvo SV) 8 zgoditaka – Miroslav Pigac (Galeb), Mario Matulin (Vidovan), Stjepan Krznar (Dinamo D), Nikola Štrok (Mladost SM) 7 zgoditaka – Marko Mihaljac (Galeb), Luka Lipi (Kraljevan 38), Marn Vlah (Drava DM), Antonio Drvoderi (Graniar N), Marko Ruži (Croaa) 6 zgoditaka – Siniša Rušanec (Borac PMP), Zdravko Bašnec (Hodošan), Luka Repalust (Draškovec), Aleksandar Kramar (SK) 5 zgoditaka – Dino Horvat (Mladost SM), Igor Erdelji (Galeb), Krešo Kova (Hodošan), Miroslav Šafari (Croaa), Goran Orehovec (Drava DM), Filip Pišpek (Draškovec)

GRANIAR – BRATSTVO (SV) 5-4 (1-4) NOVAKOVEC. Igralište: NK Graniar. Suci: Darijan Zadravec, Valentino Kantoci, Boško Martan. Delegat: Slavko Novak Strijelci: 0-1 Horvat (3), 1-1 Kolari (10), 1-2 Fodor (12), 1-3 Horvat (15), 1-4 Kopjar (33), 2-4 Lovrek D (53), 3-4 Lovrek D. (59), 4-4 Mihalkovi (70), 5-4 Drvoderi A (90) GRANIAR: Pancer, Kolari, Levai (od 34. Drvoderi D.), Lovrek D., Mihalec, Drvoderi S (od 46. Lisjak), Krznar, Lovrek N., Mihalkovi, Drvoderi A., Paler. Trener: Antonio Drvoderi BRATSTVO: Vranovi, Vugrin, Zlatarek, Hižman, Kocijan, Vlahov, Kopjar, Horvat, Pokriva (od 16. Murk), Fuko, Fodor (od 89. Kozar), Murk. Trener: Zvonko Bratuša Žuti kartoni: Lovrek N. (Graniar); Vugrin (Bratstvo) Crveni karton: Kocijan (Bratstvo)

BUDUNOST (P) – CROATIA 2-4 (2-2) PODBREST. Igralište: NK Budunost. Suci: Damir Aldi, Damir Klari, Miran Culjak. Delegat: Nikola Toplek Strijelci: 0-1 Jeleni (6), 1-1 Dodlek (11), 2-1 Ciglar (27)11m, 2-2 Ruži (31)11m, 2-3 Hunjadi (64), 2-4 Hunjadi (84) Žuti kartoni: Hali, Kodba B., Kodba M. (Budunost), urin, Bali (Croatia)

SK – KRALJEVAN 38 4-0 (3-0) EHOVEC. Igralište: Makovica. Suci: Zoran Hajdinjak, Danijel Koila, Dražen Šajnovi. Delegat: Ivan Mezga Strijelci: 1-0 Malek (2), 2-0 Lonari (35), 3-0 Vidovi (40), 4-0 Kramar (84) SK: Medvar, Bašnec, Vidovi (od 85. Baksa), Lonari, Božek, Horvat N (od 78. Višnji), Sušec (od 66. Kekenj), Malek, Horvat I, Lonari, Kramar (od 85. Novak). Trener: Zoran Graši KRALJEVAN: Vlah (od 46. Juras), Hobor, Jankovi, Cvek V., Cvek S., Štefok, Tisaj, Vlah, Lipi, Slaviek S (od 81. Pigac), Slaviek H. Trener: Dubravko Mišin Žuti kartoni: Božek (SK); Vlah (Kraljevan)

VIDOVAN – HODOŠAN 2-5 (0-2) DONJI VIDOVEC. Igralište: NK Vidovan. Suci: Jasmin Lozi, Milivoj Beli, Mladen eke. Delegat: Antun Horvat. Strijelci: 0-1 Vlah (12), 0-2 Strahija (35), 0-3 Strahija (46), 1-3 Tilošanec (55), 2-3 Herman (57), 2-4 Strahija (77), 2-5 Erdelja (80) VIDOVAN: Bokaj, Zadravec, Herman, Friši (od 81. Petri), Matulin (od 81. Lukša Dario), Lukša Damir, Nesti, Kuan, Škoda, Friši, Kvakan. Trener: Sreko Gabaj HODOŠAN: Krznar, Bergovec (od 57. Blagus M.), Blagus D (od 60. Erdelja), Sinkovi, Kovaevi, Kranjec, Vlah, Jakši (od 87. Krapa), Kova, Strahija, Bašnec (od 84. Vadlja). Trener: Goran Strahija Žuti kartoni: Friši (Vidovan); Bergovec, Krznar, Erdelja, Sinkovi (Hodošan) Crveni karton: Kova (Hodošan)

DUBRAVA – GALEB 1-1 (1-0) SIVICA. Igralište: Berek. Suci: Radovan Posedi, Robert Novak, Mihael Vukovi. Delegat: Davor Drvenkar Strijelci: 1-0 Drk (39), 1-1 Frani (63) DUBRAVA: Mui, Drk, Povodnja (od 63. Varga), Tkalec, Drvoderi, Bobianec, Novak Dom., Gavez, Žganec, Koevar (od 60. Novak Dan.), Turk (od 85. Murkovi). Trener: Ivan Šardi GALEB: Dolenec, Fleten (od 46. Balent D), Balent N., Petri, Soka, Erdelji, Mihaljac, Pigac (od 52. Vukoti), Frani, Granatir, Balent R. Trener: Damir Pigac Žuti kartoni: Povodnja, Turk, Bobianec (Drava); Mihaljac, Pigac (Galeb) Crveni kartoni: Erdelji, Granatir (Galeb)

FAIR PLAY Dinamu bod iz Palinovca. ak su gosti iz Domašinca zgoditkom Mihaela Jesenovia od 19.minute imali vodstvo od 1-0. No, domaa Mladost kao jesenski prvak ipak je u drugom poluvremenu u 58.minuti zgoditkom Matea Vrbanca poravnala na konanih 1-1. Domai su u dva navrata pogodili gostujuu vratnicu, ali su i gosti imali dvije izgledne prigode koje nisu realizirali. Želju za pobjedom imali su jedni i drugi pa je stoga bilo i ak sedam opomenutih igraa. Domaa samo dva, a gostujua ak petorica. Dinamu je u 64.minuti iskljuen kapetan momadi Stjepan Krznar jer je neoprezno laktom udario domaeg igraa u predjelu glave.

Hodošanu pobjeda, Vidovan „bez lijeka“ za Zorana Strahiju Hodošanu pobjeda u Donjem Vidovcu. Ve su gosti nakon prvog dijela zgodicima Nikole Vlaha u 12. i Zorana Strahije u 35.minuti imali vodstvo od 2-0. Poetkom drugog dijela u 46.minuti drugim zgoditkom na utakmici Zoran Strahija povisuje vodstvo Hodošana na 3-0. Vidovan uspijeva u dvije minute 55. i 57. postii dva zgoditka i smanjiti gostujue vodstvo na podnošljivih 3-2. Strijelci za domae bili su prvo Tomislav Tilošanec, a potom Mihael Herman. I trei se puta u strijelce za goste upisao Zoran Strahija u 77.minuti. Janko Erdelja postavio je konanih 5-2 za Hodošan svojim zgoditkom u 80.minuti. etiri minute kasnije gosti su ostali bez Kreše Kovaa koji je iskljuen zbog druge opomene. Jedan domai, a etvorica gostujuih opomenutih igraa.

Croatiji pobjeda u susjedskom derbiju Opinski derbi u Podbrestu pripao Croatiji. Susjedi iz Orehovice su odmah na poetku utakmice u 6.minuti zgoditkom Martina Jelenia pokazali domainu po što su došli. Pet minuta kasnije Budunost je poravnala na 1-1 zgoditkom Brube Dodleka. U 27.minuti domai imaju kazneni udarac kojeg za vodstvo od 2-1 realizira Danijel Ciglar. I gosti imaju kazneni udarac u 31.minuti. Njihov pa u zgoditak i poravnanje rezultata na 2-2 pretvara Marko Ruži. Tim se rezultatom otišlo na odmor. U drugom dijelu sa dva zgoditka Marka Hunjadija u 64. i 84.minuti Croatija dolazi do pobjede od 4-2. Tri domaa opomenuta igraa, a dva gostujua.

DRAVA (DM) – MLADOST (SM) 1-1 (0-0)

Remi u Donjem Mihaljevcu

DONJI MIHALJEVEC. Igralište: Prek Druma. Suci: Tomislav urila, Renato Posavec, Filip Aldi. Delegat: Dragutin Hozjak Strijelci: 0-1 Štrok (62), 1-1 Vuk (82) DRAVA: Cvetini, Kos, Miser, Mihalac, Mihoci, Igrec, Vuk, Orehovec, Vlah, Lipi (od 64. Bartoli), Hošnjak (od 80. Igrec). Trener: Tomislav Lipi MLADOST: Kranjec, Bogdan (od 80. Orehovec Dejan), Šamarija (od 70. Štrok T), Papak J, Posavec, Šulj, Blažini, Horvat (od 64. Grozdek), Papak F., Igrec, Štrok N. Trener: Ivan Vidovi Žuti kartoni: Vlah, Igrec (Drava); Horvat, Šulj, Štrok (Mladost)

U Donjem Mihaljevcu bez pobjednika. Jedni i drugi prema prigodama mogli su slaviti, ali je na kraju neriješen ishod možda i najpravedniji. Na «iks» je mirisalo ve nakon prvih 45 minuta kada 300 promrzlih gledatelja zgoditak nije vidjelo. Prva je u vodstvo došla Mladost u 62.minuti zgoditkom Nikole Štroka. Denis Vuk uspio je poravnati na 1-1 u 82.minuti i tako Dravi osigurati bod. Dva domaa opomenuta igraa, a tri gostujua iz Svete Marije.

Novakovani teško do sva tri boda Graniar sretno i spretno do domae pobjede. Gosti iz Savske Vesi su u Novakovcu ispustili gotovo nemogue. Nakon prvog poluvremena su imali vodstvo od 4-1 i na kraju su teren napustili poraženi. Kako je krenulo? Bratstvo je ve u 3.minuti zgoditkom Miroslava Horvata povelo 1-0. Graniar je ubrzo u 10.minuti zgoditkom Tihomira Kolaria poravnao na 1-1. Dvije minute kasnije Bratstvo ponovno ima vodstvo, a strijelac je bio Ivan Fodor. Drugim zgoditkom Miroslava Horvata Bratstvo u 15.minuti vodi sa 3-1. Kada je u 33.minuti Nino Kopjar povisio vodstvo gostiju na 4-1 niti domai navijai nisu vjerovali da se Graniar može vratiti «u život». Domai su u drugom dijelu zaigrali na sve ili ništa i uzeli gostima sve. Danijel Lovrek je sa svoja dva zgoditka u 53. i 59.minuti smanjio na 4-3. U 70.minuti na 4-4 je poravnao Bojan Mihaljkovi. Pobjedu Graniaru u 90.minuti donosi Antonio Drvoderi. Po završetku utakmice igra Bratstva Filip Kocijan na ulasku u službene prostorije izvrijeao je suca utakmice Darijana Zadravca, a ovaj ga je prijavio. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi.

SK protiv Kraljevana riješio sve na brzinu SK slavio pobjedu kod kue. Sve su domai riješili u prvom poluvremenu kada su stigli do vodstva od 3-0. Prvi je mrežu Kraljevana 38 u 2.minuti naeo Marko Malek. Dejan Lonari strijelac je drugog domaeg zgoditka u 35.minuti, a pet minuta kasnije strijelac treeg domaeg zgoditka bio je Marko Vidovi. Šest minuta prije kraja utakmice Aleksandar Kramar je svojim zgoditkom samo potvrdio domau pobjedu SK-e od 4-0. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi.

Galeb zadržao bod u Sivici Iz Sivice Galeb kui sa bodom. Nakon što je gostima iz Oporovca ve u 13.minuti zbog druge opomene iskljuen napada Igor Erdelji bilo je svima jasno da e nešto više sa igraem manje gosti teško uiniti. Dubrava je brojanu prednost iskoristila u 39.minuti kada je zgoditkom Dragutina Drka povela sa 1-0. Galeb je ipak smogao snage i u 63.minuti je zgoditkom Petra Frania poravnao na 1-1. Kada je u 73.minuti Galebu iskljuen i drugi igra Tomislav Granatir takoer zbog druge opomene izgledalo je da Galebu nema spasa, ali su deki trenera Mišina uspjeli taj rezultat održati do kraja utakmice i kui se vratiti se vrijednim bodom. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa.

Vrijedna tri boda Draškovca Draškovec bolji od Borca PMP. Domai su do prednosti od 2-0 došli u prvom poluvreme-

Iskljueni igrai: Filip Kocijan (Bratstvo SV), Miljenko Blažini, Siniša Rušanec (Borac PMP), Stjepan Krznar (Dinamo D), Igor Erdelji, Tomislav Granatir (Galeb), Krešo Kova (Hodošan) Zbog tree opomene pravo nastupa u prvom proljetnom kolu nemaju: Danijel Baksa, Marko Jambrovi (Draškovec), Nikola Brumen (Borac PMP), Dario Vadlja (Mladost Pal.), Jurica Bihar (Dinamo D), Tihomir Hali (Budunost P), Marko Božek (SK), Maja Bobianec (Dubrava), Marko Mihaljac (Galeb), Dino Horvat, Tomislav Štrok (Mladost SM)

STATISTIKA 38 zgoditaka posgnuto ili 4,7 po utakmici 7 iskljuenih igraa 36 opomenuh igraa 2 kaznena udarca dosuena i is realizirani

TABLICA 1.Mladost (Pal.) 2.Hodošan 3.Croaa 4.Mladost (SM) 5.Graniar (N) 6.Kraljevan 38 7.SK 8.Galeb 9.Dinamo (D) 10.Vidovan 11.Drava (DM) 12.Dubrava 13.Budunost (P) 14.Draškovec 15.Borac PMP (T) 16.Bratstvo (SV)

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

11 9 9 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 3 2 2

3 4 4 4 3 3 2 4 3 2 1 2 1 3 3 2

1 2 2 4 5 5 6 5 6 7 8 8 9 9 10 11

46:13 47:24 32:18 34:23 26:18 26:29 30:22 27:18 30:26 29:33 27:36 18:28 24:34 17:43 16:41 18:41

36 31 31 25 24 24 23 22 21 20 19 17 16 12 9 8

nu. Oba je zgoditka u 5. i 19.minuti postigao Luka Repalust. U ne baš previše kvalitetnoj igri gosti iz Turiša su imali više loptu u svojim nogama, ali su zato domai svoju igru gradili na brzim kontrama iz kojih su i postigli zgoditke. Gosti su svoj prvi zgoditak postigli tek u 66.minuti, a postigao ga je Franjo Hali za smanjenje rezultata na 2-1. Nakon toga u razmaku od samo šest minuta od 70. do 76. Borac PMP je ostao bez dvojice igraa. Najprije je zbog druge opomene iskljuen Miljenko Blažini, a potom pak Siniša Rušanec koji nezadovoljan jednom odlukom pomonog suca Renata Vuka istoga rukama s lea odgurava. Promrzli gledatelji su u posljednjih desetak minuta igre vidjeli još tri zgoditka. Prvo su u 81.minuti domai zgoditkom Petra Lonaria poveali svoje vodstvo na 3-1. Dvije minute kasnije gosti zgoditkom Gorana Kovaia smanjuju na 3-2. Filip Pišpek je u 86.minuti postavio konanih 4-2 za Draškovec. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa.
22. studenoga 2011.

15. kolo II. ŽNL MNS - zapad HAJDUK VINDIJA – MLADOST (S) 3-1 (1-0) ŠTRUKOVEC. Igralište: NK Hajduk. Suci: Marijan Dumani, Vlado Blaži, Martin Begovi. Delegat: Željko Podgorelec Strijelci: 1-0 Debelec (15), 2-0 Šopar (57), 2-1 Tuksar (65), 3-1 Šopar (88) HAJDUK: Jurovi, Radikovi (od 89. Hrženjak L.), Hrženjak D., Tkalec (od 44. Šopar), Maari M, Levai, Debelec M, Gorianec, Debelec G., Govedi, Maari J., Zadravec. Trener: Robert Gorianec MLADOST: Rajf, Kodba, Vinko (od 61. Zobi), Stojko, Živko, Levai J, Vrani, Levai T (od 75. Hren), Tuksar, Šavniar, Hošpel. Trener: Marijan Mohari Žuti kartoni: Tkalec, Radikovi, Šopar (Hajduk); Tuksar, Stojko, Vrani (Mladost)

II. MEIMURSKA LIGA - ZAPAD

Lider Rudar na kraju jeseni ipak poražen

VENERA PMP – MEIMUREC 4-2 (2-1)

LISTA STRIJELACA

SV. JURAJ NA BREGU. Igralište: NK Venera PMP. Suci: Franjo Hergoti, Dominik Mihoci, Darko Lehki. Delegat: Josip Lesjak. Strijelci: 1-0 Kovai (32), 2-0 Novak V (35), 2-1 Kregar (43), 3-1 Novak V (50), 4-1 Vabec I (52)11m, 4-2 Kregar (56)11m VENERA: Kocijan, Vabec L. (od 89. Ambruš I), Kovai, Novak D., Vabec I., Kerman, Škvorc I. (od 85. Škvorc R.), Cvetkovi, Vabec R. (od 88. Srnec), Novak V. (od 77. Ambruš E.), Ambruš T. Trener: Saša Mihalic MEIMUREC: Marciuš, Kozina, Lonari (od 77. Srša), Kos (od 32. Novak S), Fuek, Kova, Škvorc Z., Horvat, Bistrovi, Thes (od 78. Ciglari), Kregar. Trener: Siniša Gavez Žuti kartoni: Kos, Kova (Meimurec)

25 zgoditaka – Dario Šol (Rudar) 18 zgoditaka – Boris Vuruši (Mura) 12 zgoditaka – Bojan Kregar (Meimurec) 11 zgoditaka – Goran Kolar (Šenkovec), Bojan Baan (Trnovec) 10 zgoditaka – Robert Štefulj (Strahoninec), Alen Kovai (Rudar) 9 zgoditaka – Slavko orevi (Jedinstvo NSD), Robert Vabec (Venera PMP), Miljenko Bistrovi (Meimurec) 8 zgoditaka – Josip Maari (Hajduk Š), Karlo Posavec (Sloboda M), Luka Jurovi (Bratstvo J) 7 zgoditaka – Darijan Treska (Meimurec), Marko Šol (Rudar), Samuel Novak, Goran Vuruši (Jedinstvo NSD), Krunoslav Tuksar (Mladost S) 6 zgoditaka – Tomica Nerer (Plavi Pek.) 5 zgoditaka – Goran Kerman, Vedran Novak (Venera PMP), Roman Trnjak, Maja Horvat (Jedinstvo GM), Velimir Habrun (Trnovec), Marko Debelec (Hajduk Š), Mišel Popovi (Jedinstvo NSD), Saša Sovar (Sloboda M), Jurica Škvorc (Plavi Pek.)

ZASADBREG – DRAVA (K) 2-0 (0-0) ZASADBREG. Igralište: NK Zasadbreg. Suci: Dražen Jurec, Željko Kovai, Bojan Rodiger. Delegat: Antun Mesari Strijelci: 1-0 Kovai (47), 2-0 Marec (88) ZASADBREG: Novak, Mesari, Rodinger Flo, Mesari, Novak, Dunjko, Gorianec (od 73. Šajnovi S), Šajnovi I. (od 46. Barbi), Rodinger Fi., Šimunkovi (od 80. Marec), Kovai. Trener: Dražen Novak. DRAVA: Mohari, Jaluši, Treska (od 70. Jozi), Florjani (od 60. Plaftak), Bajkovec, Kozjak, Dombaj, Sol, Medved, Varga, Carevi (od 72. Postružin). Trener: Verdin Kari Žuti kartoni: Dunjko, Mesari, Šajnovi (Zasadbreg)

JEDINSTVO – RUDAR 3-0 (0-0) G. MIHALJEVEC. Igralište: NK Jedinstvo. Suci: Zdravko Toplišnjak, Antun Koruni, Marinko Hrušoci. Delegat: Ivan Kova Strijelci: 1-0 Mikulan (50), 2-0 Ladi (63), 3-0 Krumpi (83) JEDINSTVO: Teh, Krumpi (od 89. Pani), Fujs, Plantak, Vuk (od 73. Novak D), Mikulan D (od 89. Janež), Ladi, Horvat (od 79. Novak M), Herceg, Mikulan G., Borko (od 46. Mohari). Trener: Goran Mikulan RUDAR: Rajf, Kovai, Šprajc, Vuri, Županec, Šolti M, Antolovi (od 89. Vuruši), Zadravec (od 89. Podgorelec), Vinko, Šolti N., Žganec. Trener: Antun Srša

JEDINSTVO – STRAHONINEC 3-1 (1-0) NOVO SELO NA DRAVI. Igralište: NK Jedinstvo. Suci: Željko Novak, Mladen Puklavec, Antun Kukovec. Delegat: Željko Bacinger Strijelci: 1-0 Štajerec (9)11m, 1-1 Zlatarek (55), 2-1 Vuruši (82), 3-1 Popovi (90) JEDINSTVO: Varga, Kosi, Štajerec, Vidaek, Jaluši, Jambroši, Lonar (od 90. Škvorc), Vuruši, Novak (od 90. Bezek), Popovi, Novosel (od 61. Lešnjak). Trener: Mladen Rešetar STRAHONINEC: Kocijan, Krištoi (od 90. Drabi), Kuqi, Horvat M (od 84. Horvat D.), Riko, Vrbanec (od 69. Horvat N), Zlatarek, Mihali, Štefulj, Srnec, Kolari. Trener: Neven Kreskin. Žuti kartoni: Štajerec (Jedinstvo); Kuqi, Horvat M., Zlatarek (Strahoninec)

FAIR PLAY

U Gornjem Mihaljevcu prekinuta serija pobjeda Rudara. U vrloj lijepoj utakmici koja je privukla tristotinjak gledatelja jesenski prvak Rudar je dominirao igrom, a domai su postizali zgoditke. Nakon prvog dijela zgoditaka nije bilo. Domae Jedinstvo povelo je u 50.minuti zgoditkom Gorana Mikulana. Mihael Ladi je domae vodstvo povisio na 2-0 u 63.minuti. Sedam minuta prije kraja utakmice domai preko Saše Krumpia postižu i trei zgoditak za glatku domau pobjedu od 3-0. Tako je Rudar nakon 14 kola i 14 pobjeda u posljednjem jesenskom kolu doživio prvi prvenstveni poraz. Da li je jedan od razloga ne igranje kažnjenog, a ujedno i najboljeg strijelca lige Darija Šoltia pokazat e prva dva proljetna kola koliko mora još pauzirati. Sa opomenama je možda malo pretjerao sudac utakmice Toplišnjak jer ih je izrekao ak devet od toga etvorici igraa za prigovore na njegove odluke koje su u nekim situacijama bile pomalo udne. Pet je domaih igraa opomenuo, a etvoricu od gostiju iz Murskog Središa.

Veneri PMP derbi i drugo mjesto SLOBODA (M) – TRNOVEC 4-0 (3-0) MIHOVLJAN. Igralište: NK Sloboda (Ciglana). Suci: Velimir Levai, Josip Novak, Stjepan Novak. Delegat: Franjo Kocijan Strijelci: 1-0 Mui (25), 2-0 Mui (28), 3-0 Posavec (31), 4-0 Sovar (82) SLOBODA: Deban, Gorianec, Belše, Žganec, Medved, Želežnjak (od 43. Rešetar), Lukman, Tisaj (od 77. Bubek), Mui, Sovar, Posavec (od 80. Šafari). Trener: Mladen Kuek TRNOVEC: Tretnjak (od 46. Košak), Gyoi (od 69. ešnjaj), Florjani, Horvat, Mežnari, Zobec, Fras, Brez, Habrun, Baan, Petri. Trener: Goran Koprivec Žuti kartoni: Mui, Žganec (Sloboda); Flac, Habrun, Brez (Trnovec) Crveni karton: Horvat (Trnovec)

MURA – PLAVI (P) 5-3 (1-2) HLAPIINA. Igralište: NK Mura. Suci: Darko Filipi, Franjo Horvat, Željko Ivanuša. Delegat: Drago Koruni Strijelci: 0-1 Škvorc (30), 1-1 Stojko (33), 1-2 Nerer (41), 2-2 Vuruši (47)11m, 3-2 Dragoja (80), 4-2 Jambroši (85), 4-3 Škvorc (90), 5-3 MURA: Novak (od 34. Tkalec), Breznik (od 78. Vrši), Jurovi, Novak, Vuruši, Stojko, Vinko, Dragoja (od 84. Soboan), Jambroši (od 62. Vinko), Stojko (od 90. Bogdan), Na. Trener: Dražen Novak PLAVI: Novak T, Trupkovi, Murkovi (od 72. Novak A.), Škvorc S (od 89. Trstenjak), Vabec, Erdelja, Škvorc J., Vidra, Mikuli, Vugrinec, Nerer. Trener: Milivoj Trstenjak. Žuti kartoni: Na, Jambroši, Jurovi (Mura); Škvorc S (Plavi) Crveni kartoni: Mikuli, Erdelja (Plavi)

BRATSTVO (J) – ŠENKOVEC 4-3 (0-1) JUROVEC. Igralište: ŠRC Peri Mladen-Bokši. Suci: Jadran Kukovec, Stjepan Fic, Mario Pintari. Delegat: Franjo Fais. Strijelci: 0-1 Kukovec (5), 1-1 Jambrovi (55), 2-1 Jurovi (65), 2-2 Farkaš (78)11m, 2-3 Fuko (83), 3-3 Jurovi (85), 4-3 Peri (88) BRATSTVO: Jeleni, Saka (od 85. Baumgartner), Antoli, Kirec (od 20. Horvat), Jambrovi (od 88. Novak), Levai, Koraj, Peri, Jurovi, Vinko, Kutnjak. Trener: Zdravko Modlic ŠENKOVEC: Vuk, Vidovi S (od 70. Zemlji), Leško, Radikovi, Farkaš, Ban, Korent, Kukovec, Vidovi M., Fuko, Kanski (od 78. Zanjko). Trener: Mario Zaspan Žuti kartoni: Horvat, Jambrovi, Saka (Bratstvo); Radikovi, Zanjko, Ban (Šenkovec) Crveni karton: Kukovec (Šenkovec)

Venera PMP bolja od Meimurca. Bio je to susret za naslov „viceprvaka jeseni“ u ovoj ligi. Domaini su za nešto više od pola sata igre zgodicima Marka Kovaia i Vedrana Novaka imali vodstvo od 2-0. U 32.minuti Meimurcu se teže ozlijedio Jurica Kos pa je pomo morao potražiti u županijskoj bolnici akovec. Dvije minute prije kraja prvog dijela Meimurec zgoditkom Bojana Kregara smanjuje na 2-1. Samo što je poelo drugo poluvrijeme u 50.minuti novi zgoditak u mreži Tomislava Marciuša. Potom u razmaku od samo etiri minute od 52. do 56. slijede opravdano dosuena dva kaznena udarca. Po jedan za svaku momad. Prvi je imala Venera kojeg realizira Ivan Vabec, a drugog gostujueg realizira Bojan Kregar kojem je ujedno to bio drugi zgoditak na utakmici. Na kraju je završilo pobjedom domaih od 4-2. Dvojica opomenutih igraa i to obojica iz momadi Meimurca za preoštri start.

Štrukovani svladali Selniane Hajduk se od jeseni i svojih navijaa oprostio domaom pobjedom protiv Mladosti. Brzo su domai u 15.minuti zgoditkom Marka Debelca poveli sa 1-0. Domai trener Gorianec uveo je u igru Antonija Šopara, a ovaj u 57.minuti postiže zgoditak za vodstvo Hajduka od 2-0. U 64.minuti gosti iz Selnice imaju kazneni udarac, no domai vratar Davor Jurovi brani isti, ali odbijenu loptu ipak u domau mrežu posprema Krunoslav Tuksar. Dvije minute prije kraja utakmice domai drugim zgoditkom Antonija Šopara dolaze do pobjede od 3-1. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

riješiti ve u prvom dijelu prema prigodama koje nisu realizirali. Poetkom drugog dijela u 55.minuti Strahoninec je poravnao na 1-1 zgoditkom Darka Zlatareka. Goran Vuruši je u 82.minuti postigao drugi domai zgoditak, a Mišel Popovi je u 90.minuti samo potvrdio domau pobjedu od 3-1. Jedan domai, a tri gostujui opomenuti igrai.

Trnovec uvjerljivo poražen u Mihovljanu Sloboda glatko dobila Trnovca. Prvi su prigodu da dou u vodstvo imali gosti u 15.minuti. Za samo šest minuta od 25. do 31.minute domaa je Sloboda zgodicima redom dva puta Davora Muia i jednom Karla Posavca stigla do vodstva od 3-0 koje je održala do isteka 45 minute. Domai su u 44.minuti uzdrmali gostujuu vratnicu. U drugom dijeli domai igraju u «leru», ali i takvom igrom pred kraj utakmice u 82.minuti preko kapetana momadi Saše Sovara dolaze do pobjede od 4-0. Minutu prije kraja utakmice Trnovcu je iskljuen Dario Horvat jer je domaeg napadaa sprijeio u prigodi da postigne još jedan zgoditak. Dva domaa opomenuta igraa, a tri gostujua.

Golijada u Hlapiini, pobjeda domaina U Hlapiini ak osam postignutih zgoditaka. Prvo je poluvrijeme pripalo gostima iz Peklenice, ali su se na kraju pobjedi radovali domai. Tek su u 30.minuti gledatelji njih oko 150 vidjeli prvi zgoditak kojeg su postigli Plavi za vodstvo od 1-0. Strijelac je bio Siniša Škvorc. Tri minute je trajala gostujua radost kada je na 1-1 poravnao Alen Stojko. etiri minute prije kraja prvog dijela novo gostujue vodstvo, a zgoditak je postigao Tomica Nerer. Samo što je poelo drugo poluvrijeme u 47.minuti Mura ima kazneni udarac kojeg za 2-2 realizira Boris Vuruši. Nikola Dragoja je u 80.minuti domae doveo prvi puta u vodstvo. Pet minuta kasnije na 4-2 domae vodstvo povisuje Dario Jambroši. Puno se toga dogodilo u 90.minuti. Prvo je Jurica Škvorc smanjio domae vodstvo na 4-3. Potom je «netko» (jer ga sudac Filipi i delegat Koruni nisu upisali) od domaih postigao peti zgoditak za pobjedu Mure od 5-3. Takoer su u toj minuti dvojica igraa Plavih bila iskljuena. Prvo Nenad Mikuli zbog druge opomene, a potom Krunoslav Erdelja zbog psovanja suca utakmice Filipia. Kad još dodamo da je i domai igra Marko Jurovi takoer u 90.minuti zaradio opomenu onda se zbilja puno toga u 90.minuti dogodilo. Kad smo kod opomenutih igraa Mura ih je imala trojicu, a Plavi samo jednog.

Jedinstvu sva tri boda u završnici

Jurovanima sva tri domaa boda golom Peria

Jedinstvo do domae pobjede u završnici utakmice. Ve su u 9.minuti domai imali opravdano dosueni kazneni udarac kojeg je realizirao Kristijan Štajerec. Minimalnom domaom prednošu otišlo se na «kuhano vino» iako su domai sve mogli

Bratstvo jesensku berbu bodova završilo domaom pobjedom. Loše je po domae krenulo od poetka. Ve u 5.minuti Šenkovec je zgoditkom Darija Kukovca poveo sa 1-0 i to vodstvo držao cijelo prvo poluvrijeme. Kad su gosti u 50.minuti ostali

Iskljueni igrai: Dario Kukovec (Šenkovec), Nenad Mikuli, Krunoslav Erdelja (Plavi Pek.), Dario Horvat (Trnovec) Zbog tree opomene pravo nastupa u prvom proljetnom kolu nemaju: Krunoslav Tuksar, Miljenko Vrani (Mladost S), Jurica Kos, Deni Kova (Meimurec), Tomislav Horvat (Bratstvo J), Franjo Radikovi, Neno Ban (Šenkovec), Dario Jambroši (Mura), Velimir Habrun (Trnovec), Krisjan Štajerec (Jedinstvo NSD), Mihael Ladi, Maja Horvat, Damir Mikulan, Mihael Ter (Jedinstvo GM), Marko Šol, Nino Šprajc, Maja Županec (Rudar)

STATISTIKA 38 zgoditaka posgnuto ili 4,7 po utakmici 4 iskljuena igraa 39 opomenuh igraa 6 kaznenih udaraca dosueno, a 5 realizirano

TABLICA 1.Rudar 2.Venera PMP 3.Jedinstvo (GM) 4.Meimurec 5.Hajduk (Š) 6.Jedinstvo (NSD) 7.Mladost (S) 8.Sloboda (M) 9.Mura 10.Bratstvo (J) 11.Trnovec 12.Šenkovec 13.Zasadbreg 14.Drava (K) 15.Plavi (Pek.) 16.Strahoninec

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

14 9 8 8 7 7 7 7 7 6 6 5 5 4 4 2

0 3 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 4

1 3 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9

58:15 28:17 28:23 33:24 27:23 38:26 22:28 31:27 36:37 23:35 29:34 25:34 21:34 18:40 24:30 20:34

42 30 26 25 24 23 23 22 22 20 19 17 16 14 13 10

bez strijelca do tad jedinog zgoditka na utakmici Darija Kukovca sve im se raspalo. Luka Jambrovi je u 55.minuti poravnao na 1-1, a Bratstvo u vodstvo od 2-1 u 65.minuti doveo Luka Jurovi. Uspio je Šenkovec u 78.minuti poravnati na 2-2 iz kaznenog udarca koje je uspješno realizirao Zoran Farkaš. Završnica utakmice je bila u stilu trilera. Saša Fuko je u 83.minuti goste doveo u vodstvo od 3-2. Drugim svojim zgoditkom na utakmici Luka Jurovi poravnao je na 3-3 u 85.minuti. Mihael Peri bio je taj koji je domainu u 88.minuti donio radost i tri boda pobjedom od 4-3. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

Izvrsnu završnicu Zasadbreg okrunio novom pobjedom Zasadbreg nastavio pobjedniki niz. ak ve šest kola deki iz Zasadbrega ne znaju za poraz, a pet kola zgoditak nisu primili. Izgleda da oni jedini žale što je jesenskom dijelu prvenstva kraj. Gosti iz Kuršanca su ve u 4.minuti imali prigodu doi u vodstvo, ali je dobro intervenirao domai vratar Milan Novak. U prvom dijelu zgoditaka nije bilo. Samo što se krenulo sa centra u nastavak drugog dijela domai zgoditkom Marka Korošia dolaze u vodstvo od 1-0. U 55.minuti Drava pogaa domau vratnicu pa je još jedna prigoda otišla u nepovrat. Dvije minute prije kraja utakmice konanih 2-0 za Zasadbreg postavlja svojim zgoditkom Diego Marec koji je u igru ušao samo osam minuta ranije kao joker sa klupe. Tri domaa opomenuta igraa dok ih gosti nisu imali.
22. studenoga 2011. KOĹ ARKA A 2 LIGA SJEVER

Tri Rudareve pobjede u nizu! Niti najstariji pratitelji koťarke s ovih naťih sjevernih prostora Lijepe naťe ne pamte situaciju kada je koťarkaťki klub iz Murskog Srediťa imao tri pobjede za redom u drugoligaťkoj konkurenciji. Uostalom, ako se dobro sjeamo Rudar je po zavrťetku proťle sezone na kontu imao ukupno 4 pobjede. No, kako bi na raznim (ne)popularnim prezentacijama svega i svaega rekli – ali, to nije sve! Rudar Cimper u iduem kolu igra doma protiv Koprivnice, pa ima ťansu ve sada izjednaiti ukupan skor pobjeda s lanjskom sezonom. Protekloga vikenda se igrao lokalni derbi na Drugoj osnovnoj izmeu akovca i Rudar Cimpera. Utakmicu su obiljeŞili izuzetno neraspoloŞeni strijelci, smuťeni razigravai, smuťeni dodavai, te na kraju toan ťut za tri poena Nikole Hrkaa(Rudar Cimper) kojim su gosti minus 1

pretvorili u plus 2(51:53) i odnijeli bodove na rijeku Muru. KoĹĄarkaĹĄi Meimurja su gostovali u Bjelovaru i domaina u ionako mrzloj dvorani dodatno zaledili na minus 31! U iduem kolu Meimurje igra doma protiv Podravca, akovec gostuje u KriĹževcima kod neugodnog Radnika,a Rudar igra doma protiv Koprivnice. (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA Koprivnica- Grafiar 106:72 Vindija – Radnik 96:63 Bjelovar – Meimurje 72:103 (9:17, 18:28, 21:26, 24:32) MEIMURJE: Novak N. 2, Pusti 12, Novak Marek 13, Miko 12, Krajai 21, Zaspan, Fodor 13, Kriťtofi 2, Biťevac 15, Lonari, Jeleni 6, Novak Mat. 7. Trener Šopar S.

TABLICA 1. MEIMURJE 2. Vindija 3. Mladost() 4. AKOVEC 5. Radnik 6. Petar Zrinski 7. Podravac 8. RUDAR CIMPER 9. Ivanica 10. Koprivnica 11. Bjelovar 12. Gra ar

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 4 4 4 3 3 3 2 1 0 0

0 0 2 2 2 3 3 3 4 5 6 6

12/+272 12/+122 10/+59 10/+47 10/-16 9/+31 9/+16 9/-25 8/-57 7/-108 6/-110 6/-231

akovec – Rudar Cimper 51:53 (19:14, 9:11, 11:13, 12:15) AKOVEC: Horvat 4, Vehtersbah, Prprovi 10, Megla 17, Kranjec 5, Terek D. 1, Juras, Ostoja 4, Wrana 2, Fekeť 4, Brdar, Drk 4. Trener Kovai B. RUDAR CIMPER: Varga 10, Bedi, Kralji, Korbelj, Hrka 12, Radikovi 8, Cilar, Frani 2, Dodlek 10, Tkalec 4, Bogdan, Srnec 7. Trener Damjanovi B.

Ivanica – Petar Zrinski 60:68 Podravac – Mladost() 74:64

KUP KREĹ IMIR OSI

Meimurje osvojilo regiju! U finalu Kupa za regiju Sjever koje se igralo u Virju akoveko Meimurje pobijedilo je Podravca rezultatom 74:60. Prvo poluvrijeme je domain bio u rezultatskom plusu, igrali su iznad

svojih trenutnih mogunosti, no u drugom je poluvremenu kvaliteta Meimurja doĹĄla do izraĹžaja. Slijedei protivnik Meimurja e biti netko iz zagrebake drugoligaĹĄke regije. (bh)

Podravac –Meimurje 60:74 (15:13, 23:21, 13:23, 9:17) MEIMURJE: Novak N. 3, Pusti, Marek Novak 7, Lonari, Krajai 17, Zaspan 2, Fodor 13, Kriťtofi, Biťevac 13, Mario Novak Medo 13, Jeleni, Novak Mat. 6. Trener Šopar S.

C LIGA KSMĹ˝ JUNIORSKA LIGA REGIJE SJEVER, SKUPINA A

Rudari puknuli Vindiju! Braco Damjanovi, trener juniora i seniora Rudar Cimpera imao je 100% vikend. Osim ĹĄto je u A 2 ligi u akovcu „maznuo“ istoimenoga drugoligaĹĄa,

doma je u juniorskoj utakmici isto uinio i varaĹždinskoj Vindiji, zahvaljujui dobroj igri svog naboljeg igraa Radikovia (24 koĹĄa). Mladost Ivanovec(Wrana

KADETSKA LIGA REGIJE SJEVER, SKUPINA A

Prva pobjeda Preloga! Ĺ est puta su kadeti Preloga odlazili s terena pognutih glava, da bi u sedmoj utakmici doznali kakav je pobjedniki osjeaj. PriuĹĄtili su si Ivanicu, a najbolji u domaoj

momadi Soka s 22 postignuta koĹĄa. Donji Kraljevec (Mesari 30, Ivanovi J. 29, RuĹži 16) je odnio pobjedu 85:43 u Lepoglavi, dok je u lokalnom derbiju akovec(Doveer

LIGA MLAIH KADETA REGIJE SJEVER, SKUPINA A

Nekoliko napetih zavrĹĄnica! Ut a k m ic a i z me u m l aih kadeta Meimurja Globetke(Hrustanovi 23, oki 10) i akovca(Strbad 21, BlaĹžeka

22) bila je rezultatski neizvjesna, a zavrĹĄnica je pripala akovcu 55:49. U Donjoj Dubravi je bilo joĹĄ napetije. Domai Dubravan (Klipi 14,

30, FekeĹĄ 22, HanĹžekovi 19) je kod kue pobijedila D- Kraljevec (Ivanovi 29, BudiĹĄa 14) rezultatom 81:78. Na tablici vode Meimurje s 5 pobjeda, bez poraza, kao i Dubravan ali s pobjedom manje. Na dnu je Kotoriba bez pobjede. (bh) 14, Ĺ ajnovi 17, Kranjec 16) bio bolji od Rudara (Peri 26, Vinko 15) rezultatom 65:49. Meimurje je poderalo Vindiju u VaraĹždinu 132:44. Na tablici vodi Meimurje s 8 pobjeda i bez poraza, drugi je Donji Kraljevec s jednim porazom. Na dnu su Lepoglava i Prelog s jednom pobjedom. (bh) Kuzmi 19) izgubio je od Mladosti Ivanovec (Be 13, Lesjak 20) sa 47:48! Prelog(Horvat 34) je izgubio 6 koĹĄeva razlike u Lepoglavi, a Kotoriba (FuĹĄ 27) s 14 u VaraĹždinu od Vindije.NedeliĹĄe (Kocijan 15, GaĹĄparec 22) je bilo bolje od Ivanice rezultatom 53:28. (bh)

Meimurje II “fuknuloâ€? Kotoribu! Prva pobjeda mlade (juniori i mlai seniori) momadi Meimurja II obiljeĹžilo je 6. kolo najniĹže lige. Vrijedi zabiljeĹžiti

i ve treu pobjedu NedeliĹĄa (posljednja protiv Mladosti u produĹžetku)koje se lagano diĹže na tablici prema vrhu. Globetka

i dalje bez poraza s velikom vjerojatnoĹĄu da e tako ostati i do kraja prvenstva. (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOĹ EVI, TABLICA Meimurje Globetka - Donji Kraljevec 93:61

MEIMURJE GLOBETKA: Markovi 10, Vugrinec 14, Cimerman 5, Serdarevi 7, Gomzi 2, Levai 10, Belovi, Golubi A. 11, Vuruťi 12, Golubi N. 20, Radek 2. Trener Škoda D. DONJI KRALJEVEC: Švenda 3, Lepen 3, Kocijan, Štean J., Lonari 5, Budiťa 2, Ivanovi D. 20, Balent, RuŞi m17, Ivanovi J. 6, Štean D. 5, Šupljika. Trener Zrna I. Nedeliťe – Mladost Ivanovec 54:51 (6:13, 17:7, 16:9, 7:17,8:5)

NEDELIĹ E: Gospoi 13, Ĺ olja 9, Horvat, Posavec, Prprovi 6, Radinovi 2, Ĺ egovi 20, Novak, Posedi, Perdec 4. Trener BoĹĄnjak M. MLADOST IVANOVEC: VuruĹĄi 8, Kresinger 11, Bedi 4, FekeĹĄ 2, Kranjec, Borkovi, Drk 18, Vehtersbah 8, Bjelobrk, Mlinari. Trener GaĹĄparlin S.

Prelog-Dubravan 56:46 (8:13, 8:6, 19:12, 21:15)

PRELOG: Ciglar M. 7, Pilať, Glavina 12, Novosel 2, Poljak 2, Jankovi, Švenda 10, BlaŞona, Ciglar N. 2, Šari, Poredoť 21. Trener Sori R. DUBRAVAN: Lukťa D. 8, Rusak 5, Rai, Lukťa R. 10, Igrec, Meimurec 5, Majcen 2, BlaŞeka 7, Fabi, Štefi 9. Trener Kruťelj K. Meimurje II – Kotoriba 81:60 (30:16, 23:20, 12:14, 16:10)

MEIMURJE II: Jeleni 14, Lepen 12, Miko 12, Golik 4, Žvorc 3, Lonari 6, Kriťtofi 21, KaniŞaj 4, Martinovi 3, Bedi 2. Trener aji I. KOTORIBA: Radmani, Borovi, Habuť 5, Zvoťec A. 20, Suťec, Zvoťec V., Munka 10, Zlatar 9, Pogorelec 6, Selianec 10, Fuť. Trener Ujlaki R.

TABLICA 1. Meimurje Globetka 6 6 0 12/+141 2. Prelog 6 5 1 11/+31 3. Dubravan 4. Donji Kraljevec

6 4 2 10/+5 6 3 3 9/+10

5. NedeliĹĄe

6 3 3 9/-25

6. Mladost Ivanovec 7. Meimurje II 8. Kotoriba

6 2 4 8/-28 6 1 5 7/-59 6 0 6 6/-75

Dubravan – Nedeliťe 73:53 (13:9, 21:13, 20:13, 19:18)

DUBRAVAN: LukĹĄa D., Rusak 4, Rai 4, Igrec, Fabi 4, LukĹĄa R. 1, Meimurec 13, Majcen, BlaĹžeka 12, Ribi 16, Ĺ tefi 19. Trener KruĹĄelj K. NEDELIĹ  E: Gospoi 25, Prprovi 5, Posavec, Radinovi 2, Ĺ egovi 11, Posedi 2, Perdec 9. Trener BoĹĄnjak M.

SPORTSKI RIBOLOV Ĺ RD MURA Mursko SrediĹĄe

Meimurski ribii u znak sjeanja na herojski Vukovar Ĺ portsko ribolovno druĹĄtvo (Ĺ RD) Mura, Mursko SrediĹĄe, organiziralo je natjecanje u lovu ribe na plovak za parove, pod nazivom Sjeanje na Vukovar. Ovo natjecanje u Murskom SrediĹĄu postalo je tradicionalno i jedini je dogaaj u gradu kojim se daje zasluĹžena poast onima koji su stali u obranu grada heroja Vukovara, meu kojima su bili i brojni meimurski vitezovi, te ribii raznih druĹĄtava.

Natjecalo se 36 sportskih ribia iz viťe druťtava, meu kojima su bili mnogi drŞavni prvaci i reprezentativci u razliitim kategorijama, kao ťto su Mensur Roťi, Ivica Bonino, Damir Škori, Željko Trbovi, DraŞen Štajduhar, Marko Štajduhar, MIhael Pongrac, Alan Perko, Dominik Peter, DraŞen erveni, ERvin Škoda, kuharski majstor i tv zvijezda Ljubo Matulin i veteran Ludvig Lukman.

- Prvo mjesto osvojio je par Marijan Hali - Zlatko Jurec. Drugo mjesto osvojio je par Zvjezdan Maari - BoĹĄko Jagec, trei je par Stjepan Lisjak - Antun Rihtarec, etvrti su Dario eki - Josip eki i peti par je Leo Begovi - Mensur RoĹĄi. Nat je c at elji s u u lov i l i 322.650 grama ribe,a pojedinano najviĹĄe je ulovio Marijan Hali, 20.460 grama. Svi sudionici su minutom ĹĄutnje odali poast

poginulima u obrani hrvatskog grada heroja Vukovara, a najbolji su primili nagrade i pehare. Natjecanje su odlino vodili brojni domai suci, predsjednik Branko Vrtari i tehniki doajeni Stjepan Lisjak i Zvjezdan Maari. Naravno da nije izostao zajedniki objed na Ĺ RC ZaleĹĄe, a svima je upuen poziv za dolazak i na slijedee netjecanje u spomen na Vukovar. (S. Mesari, ZM)

Najbolje plasirani natjecatelji
22. studenoga 2011.

VELIKI borilaki spektakl 16. prosinca

KORAK PO KORAK do vrha

Finale Biggers Bettera u Varaždinu

Predavanje o usponu na Imja Tse u Nepalu

U varaždinskoj Areni 16. e prosinca biti održan finalni, deveti turnir Biggers Better, najvei borilaki spektakl ikad održan u Varaždinu. Biggers Better turnir je koji je prošle godine pokrenuo predsjednik WKN Federacije Stephan Cabrera, sa željom da ljubiteljima borilakih vještina ponudi nešto novo. Je li vei uvijek i bolji - pitanje je kojim se vodio vlasnik Biggers Bettera Stephan Cabrera kada je osmišljavao ime turnira, odgovorivši odmah da teži borac nije uvijek i jai te da se lako može dogoditi da ga upola lakši protivnik zahvaljujui hrabrosti i taktikim vještinama pobijedi. Upravo je to ar Biggers Bettera, kazao je Cabrera na konerenciji za medije u Areni, dodavši: - Ovaj turnir privlai razliite ljude. Boks obino privlai publiku srednje životne dobi, dok je Biggers Better atraktivan i mladima, pa ak i djevojkama i ženama, jer to je nešto potpuno drugaije. Zato u Varaždinu na finalnom turniru oekujem punu dvoranu i atraktivne borbe na visokoj razini. Na turniru sudjeluju borci u kategoriji od 79,5 ki-

Na borilakom spektaklu u Varaždinu nastupit e i trojica hrvatskih boraca, Ivica Baurin, Vanja Kostel i Jurica Škoranec

lograma na više, što znai da se u ringu mogu sresti borci jedan od 80 kilograma težine s brzinom, ali i ne velikom snagom udarca, i borac od 130 kilograma težine sa snagom udarca, ali bez brzine. Borci dolaze iz razliitih borilakih sportova, boks, k ick box ing , K-1, Muay thai, ultimat fight ... Borbe traju tri runde po t r i minute i mora biti pobjednik, što znai da nema

kalkuliranja kao kod klasinih boksakih meeva u dvanaest rundi, nego je to otvorena borba dvaju boraca željnih što brže pobjede. Finalisti imaju tri borbe u dva sata, što znai da izmeu nema pauze nego odmah ide sljedea borba. Pobjednik svakoga kvalifikacijskog turnira dobiva petnaest tisua amerikih dolara i plasman na finalni turnir Biggers Better King. Varaždinski turnir najavio je i Siniša Kovaevi, jedan od organizatora. - Ovaj turnir nema nikakve veze s proesionalnim boksom, kao što ga neki usporeuju. Dakle, to je televizijski show koji se održava po slinim pravilima kao u boksu, dozvoljeni su neki udarci koji u boksu

nisu dozvoljeni i sve se odvija po Biggers Better pravilima. Suci i cijelo osoblje dolazi iz kompanije Biggers Better, tako da to nema nikakve veze s boksakom ili kickboxing Federacijom, kazao je Kovaevi.

U Varaždinu e se boriti osmorica velianstvenih U Varaždin dolaze samo najbolji, pobjednici svih osam turnira, i pobjednik osvaja nagradu od dvadeset pet tisua amerikih dolara i krunu kralja Biggers Bettera. Tako emo u Areni imati priliku vidjeti Mairisa Breidisa iz Litve, Alexeia Mazikina iz Ukrajine, Milena Paunova iz Bugarske, Niku Fa-

lina i Konstantina Airicha iz Njemake, Constantina Bejenarua iz Rumunjske, Nicolasa Wamba iz Francuske, te hrvatskog predstavnika Ivicu Baurina, pobjednika kvalifikacijskog turnira u Bugarskoj. O svojem sudjelovanju na finalnom Biggers Betteru Baurin je na konerenciji istaknuo: – ast mi je i zadovoljstvo što e se ovaj turnir održati u Hrvatskoj, odnosno Varaždinu, što nisam uope oekivao da e se dogoditi. Drago mi je da se na finalnom Biggers Betteru imam priliku boriti pred svojom publikom. Znam da e biti teško, ali nadam se da u osvojiti turnir. Osim Baurina, priliku za nastup pred domaom publikom u sklopu Biggers Bettera dobit e još dva domaa borca. Vanja Kostel, koji e se pokušati kvalificirati na prvi turnir iz nove serije Biggers Bettera, koji e biti održan u veljai idue godine u Maroku, te mladi Jurica Škoranec, koji e se u Varaždinu boriti za titulu juniorskog prvaka Europe. Obojica su poruila da e dati sve od sebe da se domaoj publici, koju oekuju u velikom broju, pokažu u najboljem svjetlu. Borilaki spektakl u Areni Varaždin poet e u 19.30 sati bogatim popratnim programom, dok prijenos na Eurosportu poinje u 21 sat. Ulaznice koštaju 40 kuna, a mogu se ve sada kupiti preko Interneta u sustavu Ulaznice hr. (so)

Jedno od najposjeenijih predavanja u organizaciji akovekoga planinarskog kluba “Extrem” bilo je ono prošlotjedno o usponu na vrh Imja u Nepalu. Rijeka alpinistica Patricija Kos u akovec je donijela vrlo svježe impresije s tog putovanja i uspona, za koji je kazala: - Otišla sam tamo na slijepo, sama se u Nepalu organizirala i otišla na Himalaju u norveškoaustrijsko-hrvatsko-nepalskoj kombinaciji. Prošla sam Everest Base Camp (5364 m), Kala Patthar (5550 m) i osvojila vrh Imja Tse (6189 m). Neobina je privlanost te daleke zemlje. Privlai svojom jednostavnošu, jedinstvena je i jednostavna, poput magneta. Stoga ne bi trebalo zauditi ako se nakon ovog predavanja još neki od meimurskih planinara, koji su podijelili njezin doživljaj Nepala kroz glazbu, boje, vizure, osmijeh i planinarsko-alpinistike zgode, odlue za put prema Nepalu i osvajanju vrha Imja Tse. Naime, nakon njezinoga prvog gostovanja u akovcu (5. veljae 2010.), etvero meimurskih planinara osjetilo je istinski zov i krenulo putem Nepala, a njihovo se iskustvo i “pria” oekuje 2. prosinca, uz domainstvo HPD-a “Bundek” u Murskom Središu.


50

Dobro je znati

22. studenoga 2011.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

VELIKA AKCIJA ZIMSKIH GUMA SA BESPLATNOM MONTAŽOM

DIO IZ VELIKE PONUDE: 175/65 R14 WINTER G-FORCE GO 82T BFGOODRICH 175/65 R15 WINTER G-FORCE GO 84T BFGOODRICH 175/65 R15 KRISALP HP2 TL 84T KLEBER 185/65 R15 KRISALP HP2 TL 88T KLEBER 195/60 R15 KRISALP HP2 TL 88T KLEBER 195/65 R15 W442 WINTER 91t HANKOOK 205/75 R16C WINTER 110/108 HANKOOK

mpc mpc mpc mpc mpc mpc mpc

451,41 kn 472,27 kn 447,23 kn 471,59 kn 536,85 kn 525,25 kn 857,89 kn

*slike su informativnog karaktera


22. studenoga 2011.

Dobro je znati 51

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

POSLOVNI KALENDAR TRODJELNI

POSLOVNI KALENDAR 3 SPIRALE

dimenzije: 63x29,5 cm pasica za dotisak: 29,7x21 cm papir: kunstdruck 090 gr stražnj list : kromokarton 320 gr uvez: spirala, opseg: 12 listova + vrećica, pakiranje u kutiji po 25 kom

dimenzije: 25x71 cm pasica za dotisak : 25x17 cm papir: superprint 090 gr stražnji list: dali bordo i dali plavi 250 gr uvez: spirala – 3 kom, op opseg: 3 x 12 listova + vrećica, pakiranje u kutiji po 30 kom

5,50 kn

13,90 kn

od

24,90 kn

TERMINER ROKOVNIK B5 SPIRALNI

visina: 24 cm, širina 17 cm. vis visin Materija erijal: ko erij Materijal: korice - ljepenka 1,5 mm, unutrašnjost superprint 90 g. Korice: umjetna koža. Opseg: 136 listova. Mogućnost dotiska: sitotisak, folitisak, suhi žig. Uvez: spirala. Pakiranje: u prigodnu kutiju.

od

24,90 kn

Zatvoreni format: 30 x 15 cm, otvoreni format: 30 x 25,5 cm Papir: Superprint 90 g. Opseg: 53 lista. Korice: plava, bordo, srebrna. Plastifikacija: sjajna, mat, UV lak. Dotisak: sitotisak, foliotisak, suhi žig. Uvez: spirala. Pakirano: u prigodnoj kutiji

od

23,90 kn

Posjetite naše nove redizajnirane Corporate web stranice, prolistajte novi Corpora ate gifts if 2012 kkatalog l i iizaberite b i nešto š za sebe b i svoje poslovne partnere izmedu više od 1000 artikala! Možete nas posjetiti i u našem Showroomu, dr. Ivana Novaka 38. (stari Hrast)

www.printex.hr Dr. Ivana Novaka 38 t 40000 ČAKOVEC T 040 391 270 t F 040 391 788 E t E printex@printex.hr


52

Dobro je znati

22. studenoga 2011.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

NE

N A GARAN JN I@ E E

C I JA

CIJ

JA OJ TRGOVINI NAMJE[TA UKOLIKO U NEKOJ DRUG G VOD IZ NA[EG PRODAJNO NA\ETE BILO KOJI PROIZ UZ U CIJEN TU I, CIJEN PROGRAMA PO NI@OJ

5%

OG POPUSTA DODATN NUDIMO VAM I MI Prodajni centar VARA@DIN, Gospodarska bb,

radno vrijeme: pon. - pet.: od 9.oo - 20.oo, sub.: od 8.oo - 20.oo, nedjelja 27. 11. 2011: od 9.oo - 19.oo

CIJENE U KATALOGU SU U KUNAMA I VRIJEDE (OSIM POSEBNO OZNA^ENIH) ZA GOTOVINSKO PLA]ANJE od 25. 11. do 27. 11. 2011 ODNOSNO DO RASPRODAJE ZALIHA. MOGU]NOST KUPOVINE NA KREDIT DO TRI GODINE. [TEDNE @ARULJA 15W UKLJU^ENA

vi{e od

345.-

-55%

65% 119.POPUST vi{e od

XXXL POPUST

99.POPUST vi{e od

50%

49

.-

set ~a{a 6/1 BO, art. 8201373001936, 8201373001938

vise}a svjetiljka MADRID, 1x E27, art. 5600509000384

459.-

55% 199.POPUST vi{e od

[OKANTNO

1.800.-

799

.-

kuhinja LIZA, {irina 180 cm, boja wenge, cijena je za drveni dio

259.POPUST vi{e od

65%

89

2.900.-

3.200.-

35% 1.799.-

POPUST

POPUST vi{e od

dje~ja soba TEEN, 2D ormar, kompjuterski stoli}, TV stoli}, komoda, krevet 120x200 cm s no}nim ormari}em

.-

dr`a~ za ru~nike, visina 95 cm, art. 8040H85010002

strojni tepih STUDIO, 120 x 170 cm, jednostavno za odr`avanje, art. 5610273000455

50% 1.599.-

spava}a soba LUNA II C, 260 x 220 x 54 cm, krevet: 200x160 cm, boja: wenge/vanilija


22. studenoga 2011.

Dobro je znati 53

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

. 2011. O 25., 26. i 27. 11 M SA CE JI [N DI POVODOM GO

S Y A D G N I P P O SH

11. 25., 26. i 27. 11. 20 NAJMANJE

11. 25., 26. i 27. 11. 20 NAJMANJE

11. 25., 26. i 27. 11. 20 NAJMANJE

% 5 2 % 0 2 % 0 2 taj na sav namje{ * sa zalihe

la na akciji pla}anja osim artika *vrijedi za sve vrste

na sav * nenamje{taj

j na sav namje{*ta bi d` ru po na

12 rata

BEZ kamata Diners, Amex, master, GO card, stambeni krediti

BESPLATNA

DOSTAVA I MONTA@A* na podru~ju cijele RH

* sukladno s uvijetima Lesnine

la na akciji pla}anja osim artika *vrijedi za sve vrste

la na akciji pla}anja osim artika *vrijedi za sve vrste

-55% XXXL POPUST

samo u petak 25.11.2011.

1.100.-

499

.-

regal SALE, 220 x 190 x 45 cm, boja: orah/bijela

-80% XXXL POPUST

200.-

50.-

9

99

dekorativni jastu~i}, 40 x 40 cm, razli~iti uzorci

POPUST vi{e od

65%

tabure s poklopcem

69

-60%

.-

XXXL POPUST

vi{e od

-65% XXXL POPUST

samo u nedjelju 27.11.2011.

500.-

2.500.sjede}a grt. DOMINO LEJLA, kutna: 204x152x92 cm, le`aj: 204x136 cm, + sanduk za posteljinu

799

.-

stolica COBRA, ko`a, boja crna

199

.-


54

Informacije

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

22. studenoga 2011.

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1, traži 1 m/ž MAGISTRA FARMACIJE na odreeno vrijeme, natjeaj je otvoren do popunjenja, pismena zamolba na gornju adresu, info na www.hzz.hr 2. Peradarstvo Blažeka d.o.o. D. Pustakovec, traži 10 m/ž PERADARSKIH RADNIKA na odreeno vrijeme, javi se na mob 095 877 3054, do 24.11. 3. LJEKARNE PETEK, Bekovec 9, M. Suboca, traži 1 VSS MAGISTRA FARMACIJE na neodreeno vrijeme, položen struni ispit, javi se na 091/504-7153, natjeaj otvoren do popunjenja 4. U.O. Bistro Mlinarec, Prelog, K. Zvonimira 30, traži 1 KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme, javi se na 098 937 1863, do 27.11. 5. KNAUF FAL, N. Selo Rok, traži 7 m/ž MONTERA SUHE GRADNJE i 2 ŠPAHTLERA na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se na 098 9244 510, do 20.11. 6. KSM d.o.o. Palinovec, traži 1 VOZAA/ ICU KAMIONA S PRIKOLICOM za meunarodni prijevoz na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 2g., položen vozaki ispit B, C, E kat., javi se na 099 6655 331, do 30.11. 7. PIRAMIDA d.o.o. Lopanec, V.Nazora 18/a, traži 2 m/ž MONTERA CENTRALNOG GRIJANJA i VIŠE m/ž AUTOMEHANIARA (mog. osposobljavanja za zavarivaa) na neodreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, javi se osobno na gornju adresu ili dostavi pismenu zamolbu, natjeaj otvoren do 26.11. 8. SAMANTA d.o.o. Hodošan, traži 1 KONOBARA/ICUnaneodreenovrijeme,javi se na 099 681 2411, do 30.11. 9. GRADITELJ BOB, Dragoslavec Selo 29b, traži 2 KV, PKV ZIDARA na odreeno vrijeme uz mog. stalnog zaposlenja, javi se na 091/1855-786, do 30.11. 10. LUNAd.o.o.Strahoninec,Ž.Fašizma,traži1m/žMEHANIARA-MAJSTORAnastroju za pletenje arapa na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, poželjno radno iskustvo, javi se na 092/2366-329, do 30.11. 11. RUŽMARIN d.o.o. Pribislavec, traži 1 PRODAVAA/ICU NA ŠTANDU – KIOSKU na odreenovrijeme,mjestoradaakovec, javi se na 098 907 9121, do 30.11. 12. Ca e bar "AXY" (bivši Megapark), akovec, Ž.Fašizma 4, traži 1 KONOBARA/ICU na odreenovrijeme,javisena0915106901, do 15.12. 13. PAN d.o.o. akovec, K.Zrinski 4, traži 1 m/ž GRA. INŽENJERA na neodreeno vrijeme uz probni rad, znanje rada u ARCOD-u, poželjno vozaki ispit B kategorije, javi se na 098/698-369, do 10.12. 14. Nezavisna nancijskaagencijaIFASavjetovanjed.o.o.,akovec,traži2m/žSSS,VŠS, VSS SAVJETNIKA ZA OSOBNE FINANCIJE - suradnika za savjetovanje i prodaju nancijskih produkata na ugovor o djelu - honorarno 15-20 sa tjedno, znanje engl. jezika, znanje rada na PC-u, vozaki ispit B kat. Više info: na: www.i-fa.hr a prijave i životopise sla iskljuivo mailom: cakovec@i-fa.hr do 25.11. 15. PALFI d.o.o. 40319 Belica, Radnika 36, traži VIŠE PARKETARA za rad u Njemakoj, potrebno iskustvo u brušenju, lakiranju - spremnost na mski rad, 2g. radnog iskustva, vozaka dozvola B kat., prednost dobro poznavanje njem. jezika u govoru i pismu, javi se na 098 296 436 ili dostavi pismene zamolbe na gornju adresu ili e-mail: dkolak-pal @net.hr do 9.12. 16. ALLIANZ ZAGREB d.d. Poslovnica akovec, K.Zrinski 1/1, traži VIŠE ZASTUPNIKA OSIGURANJA – uvje: VŠS ili SSS (poželjno radno iskustvo na ism ili sl. poslovima), dobro poznavanje rada na raunalu, vozaka B kat., posl. i prodajna orijentacija, profesionalnost, poduzetnost i sklonost mskom radu,komunikacijskeiprezentacijskevješne, zamolbu i životopis dostavi na e-mail: dijana.kolac@allianz.hr ili na gornju adresu do 10.12. 17. Keramiar Toplek Tihomir, N.S.Rok, M.Tita 56, traži 2 m/ž KERAMIARA na neodreeno vrijeme, javi se na 040 855 908,

098 473 421, do 30.11. 18. MISTEX d.o.o. Žiškovec, traži 3 ŠIVAA/ ICE TEKSTILA na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, poželjno radno iskustvo,javisena098242058od7-15sa, do 30.11. 19. Restoran Fortuna, M. Subotica, traži 1 KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme, javi se na 098 244 001, do 2.12. 20. MAESTRAL d.o.o. akovec, Dr.I.Novaka 38, traži 2 MONTERA CENTRALNOG GRIJANJA, 2 ELEKTRIARA i 2 ZIDARA na odreeno vrijeme, javi se na 391-805 ili dostavi zamolbu na gornju adresu do 25.11. 21. PEKARA CVEK d.o.o. D. Kraljevec, traži 5 m/ž RADNIKA NA PROIZVODNJI KOLAA na odreenovrijeme,javi seosobnoili040 602 200, do 30.11.

3. HAFI inženjering, trgovina, servis d.o.o., Sajmište 16, Varaždin, mjesto rada: cijela Hrvatska te Bosna, traži 1 m/ž KOMERCIJALNOG PRODAVAA NA TERENU na odreeno vrijeme (uz probni rad 3mj.) – uvje: SSS, VŠS strojarski tehniar ili elektromehaniar, vozaka dozvola B kat., znanje rada na raunalu, aktivno poznavanje njem. jezika, poznavanje propisa, radno iskustvo 1g. Životopise poslati poštom na navedenu adresu do 31.11. 4. KID-91d.o.o.,DonjaPoljana,M.Pušteka 27, traži 1 KONOBARA/ICU na neodreeno vrijeme, uvje: OŠ, KV, SSS bilo koje struke, radnoiskustvonijebitno,osiguransmještaj, radno vrijeme od 7-24, petkom i subotom do 2 sata. Dolazak na adresu ili najava na mob: 091 588 7403 (Marija Kataleni), do 30.11.

22. AUTOROMAN d.o.o. akovec, T.Bratkovia 1 "Panex", traži 1 m/ž AUTOLIMARA AUTOLAKIRERA na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, radnoiskustvo5g.,javisena0989182092, do 9.12.

5. GECI d.o.o., Remetinec 24a; mjesto rada: Ca e bar DAJ-DAM na autobusnom kolodvoru u Novom Marofu; traži 1 OŠ, KV, SSS KONOBARA/ICU bilo koje struke, na neodreeno vrijeme, nema mog. smještaja, najava na mob: 098 610 222 (Ana Geci), do 30.11.

23. METAL DEKOR d.o.o. Ivanovec, P.Miškine 24, traži 5 ZAVARIVAA i 5 BRAVARA s radnim iskustvom na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, obavezno radno iskustvo, javi se osobno na gornju adresu ili najava na tel. 040 338 070, do 30.11.

6. Ugost. obrt. PLAVA NO, Ljubešica, Zagrebaka 70, traži 1 KONOBARA/ICU na neodreeno vrijeme, uvjeti: OŠ, KV, SSS bilo koje struke, nema mog. smještaja, rad u smjenama, putni troškovi po dogovoru, najava na mob: 099 8180 750 (Špani Stjepan), do 31.12.

24. Dom zdravlja AKOVEC, I.G. Kovaia 1e, traži 2 VSS DOKTORA MEDICINE m/ž djelatnost za hitnu medicinsku pomo na neodreeno vrijeme, završen medicinski fakultet, položen struni ispit, odobrenje za samostalanradHrvatskelijenikekomore, hrvatsko državljanstvo. Uz zamolbu priloži: diplomu, dokaz o položenom strunom ispitu, licenca Hrvatske lijenike komore, domovnica, krai životopis, postoji mog. davanja u najam stana u vl. Doma Zdravlja akovec za vrijeme obavljanja poslova doktora medicine u Domu zdravlja akovec. Dokazi se dostavljaju u neovjerenoj preslici, molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natjeaja dostavljaju se na gornju adresu s naznakom "za natjeaj - zapošljavanje doktora medicine", do 24.11.

7. KAMINIRABUZINd.o.o.zaizraduimontažu kamina i krušnih pei, Varaždinska 104, Novi Marof, traži 1 m/ž KOMERCIJALISTU za terenski rad na podruju HR i BiH, uvje: SSS ekon. smjera, iskustvo 5g. u terenskoj prodaji, odgovornost, marljivost i komunikavnost, poznavanje rada na raunalu, vozaka B kat.; 1 m/ž ADMINISTRATORA za poslove vezane za raunovodstvo (fakture), izrada ponuda, uvje: SSS ekon. smjera, iskustvo 5g., odgovornost, marljivost i komunikavnost, poznavanje rada na raunalu, vozaka B kat.; 1 TAJNIKA/TAJNICU DIREKTORA za komunikaciju s inozemnim partnerima, uvje: SSS ekon. smjera, iskustvo 10g., odgovornost, marljivost, komunikavnost, org. sposobnos, poznavanje rada na raunalu, vozaka dozvola B kat., poželjno poznavanje tal. ili španj. jezika, ali nije uvjet. Sva su radna mjesta na neodreeno vrijeme. Zamolbu i životopis posla mailom na: direktor@rabuzin.hr, ili faksira na broj 042 621 033 ili donije osobno na adresu Varaždinska 104, Novi Marof uz prethodnu najavu na telefon 042 621 033, gdin. Rabuzin, do 1.12.

25. Mi-mont d.o.o. akovec, P.Preradovia 6, traži 2 MONTERA CENTRALNOG GRIJANJA na odreeno vrijeme, javi se na 098 354 621, do 25.11. 26. ŽABAC Izrada umjetnikih predmeta, Knezovec 112, traži 1 RADNIKA NA IZRADI I FARBANJU SUVENIRA na odreeno vrijeme, javi se na 098 242 383, do 9.12. IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUNA SLUŽBA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIŠE: 543-200

Radna mjesta Varaždin: 1. BOXMARK LEATHER d.o.o., Gospodarska 12, Trnovec Bartoloveki; traži 30 OSOBA ZA ŠIVANJE KOŽNIH NAVLAKA ZA AUTOMOBILE na odreeno vrijeme, uvje: OŠ, PKV, KV ili osobe sa školom za šivaa ili završen teaj krojenja i šivanja ili osobe s radnim iskustvom na poslovima šivanja, pismene zamolbe osobno ili poštom na gornju adresu do 30.11. 2. HANJES d.o.o. Gospodarska 10, Trnovec Bartoloveki; traži 1 m/ž RUKOVATELJA BROJANO UPRAVLJANIM STROJEVIMA - SSS, rad na CNC programima, laser i savijanje, potrebna visoka kvaliteta rada sa iskustvom obrade limova, lasersko rezanje isavijanje,vozakiispitBkat.,znanjeengl.jezika, radno iskustvo 2g., odabir e se izvrši temeljem procjene kompetencija kandidata; 5 m/ž ZAVARIVAA i 2 m/ž STROJOBRAVARA - KV, SSS zavarivanje postupkom TIG obrade limova, lasersko rezanje, savijanje, potrebnavisokakvalitetaradasaiskustvom obrade limova, vozaki ispit B kat., odabir e se izvrši temeljem procjene kompetencija kandidata. Sva radna mjesta su na odreeno vrijeme. Pismene zamolbe sla poštom na adresu ili na e-mail: n.marjancic@hanjes. com ili osobni dolazak na adresu do 16.12., kontakt osoba Natalija Marjani

8. VINDIJA d.d. Varaždin prehrambena industrija, Meimurska 6, 42000 Varaždin, traži 1 INOKORESPODENTA (M/Ž) za sve vrste prijevoda ukljuujui i konferencijski prijevod na odreeno vrijeme uz mog. stalnog zaposlenja, uvjeti: SSS, VŠS, VSS, iskustvo 3g., znanje engl. i njem. jezika, informatika znanja (min MS office), B kat. Pismena zamolba poštom na gornju adresu ili e-mailom: posao@vindija.hr do 22.11. 9. Ugostiteljski obrt "PRESTIGE", Novi Marof, Zagrebaka 27, traži 1 KONOBARA/ ICU na neodreeno vrijeme, uvje: OŠ, KV, SSS bilo koje struke, nema mog. smještaja, plaeni putni troškovi, rad samo u poslijepodnevnoj smjeni najava, javi se na mob: 091 510 9251, Davor Pobor do 31.12. 10. BRKd.o.o.Podevevo149,traži1KONOBARA/ICU na neodreeno vrijeme, uvje: OŠ, KV, SSS bilo koje struke, nema mog. smještaja, plaeni putni troškovi, radno vrijeme prema dogovoru. najava na mob :099 671 4158, Josip Palanuš, do 31.12. 11. SPORT STIL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži 1 m/ž PRODAVAA u trgovini lovakom opremom, zaštitnom odjeom i obuom (otvorenje trgovine u VŽ u Optujskoj ul., po. 12.mj.o.g) – na odreeno vrijeme uz mog. stalnog zaposlenja. Uvje: KV, SSS, VŠS, poznavanje informake: word, internet, iskustvo 3g., vozaka B kateg., OPIS POSLA: prodaja (maloprodaja +veleprodaja),primanjenarudžbi,priprema robe, slanje robe kupcima, rad s postojeim, ali i traženje novih kupaca. Zamolbu posla mailom na: v.brlenic@gmail.com do 26.11. 12. ZLATNO ZRNO d.o.o. traži 1 m/ž PEKARA na odreeno vrijeme, uvje: KV pekar, iskustvo 6 mj., mjesto rada Trnovec, najava na tel: 042 684 012, ga. Darinka, do 30.11.


22. studenoga 2011.

Informacije 55

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

ZAHVALA

Temeljem lanka 442. Zakona o trgovakim društvima i lanka 17. Društvenog ugovora društva MEIMURSKE NOVINE d.o.o. akovec, Ivana Mažurania 2, Uprava – direktor Društva saziva, te objavljuje

povodom gubitka naše drage i voljene

POZIV

LJUBICE RADULOVI ro. Tekeli

ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU DRUŠTVA MEIMURSKE NOVINE d.o.o.

iz akovca preminule dana 11.11.2011.g. u 55.-toj godini života

Godišnja Skupšna društva MEIMURSKE NOVINE d.o.o. održat e se u utorak, 6. prosinca 2011. godine u konferencijskoj dvorani prostora MEIMURSKIH NOVINA, u akovcu, Ivana Mažurania 2/2, s poetkom u 18 sa. Za godišnju Skupšnu predlaže slijedei:

želimo ovim putem najtoplije zahvaliti svim divnim roacima, kumovima, prijateljima, susjedima i znancima koji su nam rijeima ili brzojavima izrazili suut, okitili odar cvijeem i svijeama, i ispratili našu najdražu Ljubicu na vjeni poinak.

DNEVNI RED: 1. Izbor predsjedavajueg Skupšne 2. Utvrivanje nazonih lanova Društva na Skupšni 3. Izvješe Uprave o poslovanju Društva s temeljnim nancijskim izvješem za 2010. godinu 4. Izvješe Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja za 2010. godinu 5. Donošenje odluke o pokriu gubitaka Društva u 2010. godini 6. Davanje razrješnice Upravi – direktoru Društva za 2010. godinu 7. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu

Posebno hvala fra. Tomislavu Faletaru na molitvi i toplim rijeima ispraaja. U ovoj boli i tuzi teško je osobno zahvaliti svakome tko je na bilo koji nain pridonio i olakšao nam njezin ispraaj.

NAJISKRENIJE SVIMA VELIKO HVALA.

PRIJEDLOZI ODLUKA Ad.1. Za predsjedavajueg Skupšne prihvaa se Darko Pintari. Ad.3. Prihvaa se Izvješe Uprave o poslovanju Društva s temeljnim nancijskim izvješem za 2010. godinu Ad.4. Prihvaa se Izvješe Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja za 2010. godinu Ad.5. Gubitak ostvaren u poslovanju za 2010. godinu prenosi se u sljedeu poslovnu godinu. Ad. 6. Daje se razrješnica Upravi – direktoru Društva za 2010. godinu Ad.7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu U akovcu, 22. studenog 2011. godine Skupšni imaju pravo prisustvova svi lanovi Društva koji su upisani u knjigu Društva, te njihovi zastupnici ili punomonici. Materijali za Glavnu skupšnu bi e dostupni svim lanovima Društva u sjedištu Društva svakog radnog dana u vremenu od 8.30 do 10 sa. Molimo da se odazovete barem 15 minuta ranije prije poetka Skupšne. MEIMURSKE NOVINE d. o.o. Bojan Hrka, direktor

Ožalošeni: suprug Rade i djeca Sanja i Saša s obiteljima

SJEANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na

MARIJU MESARI ro. Deban iz Merhatovca 22.11.2001. – 22.11.2011. Sin Stjepan s obitelji i unuka Marija s obitelji

TUŽNO SJEANJE

dragoj baki LJUBICI Draga baka, ponosni smo što smo te imali a sada neizmjerno tužni što emo dalje morati živjeti samo od uspomena.

na voljenu suprugu

MARIJU MESARI ro. Deban

Ako nas uješ i vidiš, htjeli bi ti rei da te puno, puno volimo. I hvala ti na svemu.

Na temelju odredbe lanka 8. Odluke o dodjeli povlaštenih kredita studenma s podruja Grada Preloga, objavljuje se

iz Merhatovca 22.11.2001. – 22.11.2011.

tvoji Niko, Ena i Adam

JAVNI POZIV

Vrijeme prolazi, ali bol ostaje.

ZA DODJELU POVLAŠTENIH STUDENTSKIH KREDITA

Zauvijek tvoj suprug Ivan

IN MEMORIAM na hrvatskog branitelja

I.

Pozivaju se studen s podruja Grada Preloga na podnošenje prijava za dodjelu povlaštenih studentskih kredita (u daljnjem tekstu: kredi). II. Kredit je namjenski, za pokrivanje osnovnih troškova studija. III. Pravo na kredit ostvaruju svi redovni i izvanredni studen (uz uvjet da u roku upisuju godinu za godinom) dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija s podruja Grada Preloga. IV. Kredi se dodjeljuju u sljedeim iznosima: 1. dodiplomski i diplomski studiji: 1. za studije na podruju Meimurske županije u iznosu od 500,00 do 600,00 kuna mjeseno, 2. za studije na podruju Varaždinske županije u iznosu od 500,00 do 800,00 kuna mjeseno, 3. za studije na podruju Republike Hrvatske (izvan Meimurske i Varaždinske županije) u iznosu od 500,00 do 1.200,00 kuna mjeseno, 4. za studije u inozemstvu u iznosu od 1.000,00 do 1.500,00 kuna mjeseno. 2. poslijediplomski studiji: 1. za studije na podruje Republike Hrvatske u iznosu od 800,00 do 1.200,00 kuna mjeseno, 2. za studije u inozemstvu u iznosu od 800,00 do 1.500,00 kuna mjeseno. V. Postupak dodjele kredita provodi Upravni odjel za upravu i društvene djelatnos a o dodjeli kredita odluuje Gradonaelnik. VI. Prijave za dodjelu kredita podnose se na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, 40323 Prelog, s naznakom «Za dodjelu povlaštenih kredita» do 12. prosinca 2011. godine. VII. Prijavi se prilaže: 1. potvrda visokog uilišta o upisanoj godini studija u akademskoj godini 2011/12. 2. preslik osobne iskaznice. Obrazac prijave za dodjelu povlaštenih studentskih kredita nalazi se na internet stranici Grada Preloga www.prelog.hr GRADONAELNIK

IZ MATINOG UREDA

FRANJU TARADIJA 27.11.1991. - 27.11.2011.

ROENI JANA PERKO, ki Renate i Siniše; EDUARDO ORŠOŠ, sin Violete i Gordana; TILIA ŽVORC, ki Doroteje i Emila; PETAR BARI , sin Marijane i Krešimira; NIKOLA KOVAI , sin Kristine i Dejana; NOA URIN, sin Ivane i Dejana; LEON BLAŽEK, sin Suzane i Josipa; TEO LOVRENI , sin Dajane i Dominika; ENOLA PINTARI , ki Vlatke i Nikole; IDA HREN, ki Nine i Dominika; TIA OREHOVEC, ki Marine i Mladena; MATIJA MARODI, sin Karmene i Davora; TEO KOLARI , sin Ivanke i Davora; PATRIK ŠTROK, sin Emine i Tomislava; VJERA PINTARI , ki Ksenije i Gorana; TEO JAKLIN, sin Branke i Maria; NELI TKALEC, ki Karmenke i Maria (akovec) VJENANI Martina Šimunkovi i Ranko Klajn; Irena rep i Josip Kozar

(akovec), Bojana Gal i Jurica Lovreni (Mala Subotica), Damira Novak i Neven Šafari (Prelog) UMRLI Franciska Janec, r. Patafta r. 1927.; Amalija Zvošec r. Nagy r. 1943.; Jerko Šekutor, r. 1924.; Rudolf eh, r. 1936.; Marica Mihalini r. Goriki r. 1925.; Ana Strah, r. Mesari r. 1938.; Viktorija Doveer r. Željeznjak r. 1931.; Stjepan Tomaši r. 1935.; Josip Kedmenec r. 1918.; Konrad Herjavec r. 1936. (akovec), Andrija ižmešija r. 1919. (Kotoriba), Apolonija Kontrec r. Lisjak r. 1927.; Marija Soboan r. Kramar r. 1026., Ana Kuzma r. Horvat r. 1933. (Mursko Središe), Josip Oreški r. 1950. (Nedeliše), Ignac Pintar r. 1929.; Marija emerika r. Kalšan r. 1938.; Vera Zimprich r. Flisar r. 1931.; Josip Vuk r. 1930. (Prelog)

Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

BRANKU MARINIU 28.11.1991. - 28.11.2011. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

IN MEMORIAM hrvatskom branitelju

ŽELJKU UNUŠU 28.11.1995. - 28.11.2011. Udruga roditelja poginulih i umrlih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije


56

Oglasnik

22. studenoga 2011.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

VAŽNA OBAVIJEST

POTREBNI DODATNI PODACI ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA U RUBRICI USLUGE I IZNAJMLJIVANJE APARTMANA Obavještavamo naše cijenjene oglašivae da ubudue u rubrikama “Usluge” i “Iznajmljivanje apartmana” moraju ostaviti dodatne podatke, sukladno sa zakonskim propisi-

MOTORNA VOZILA PRODAJEM YAMAHA MOTIF ES8 sa koferom,semplovima i sustain pedalom. Zva na 091/790-0066 NISSAN QASQAI 1.6 84kw plin 2007.g., ušuvan, garažiran, + kompl. zimske gume s felgama, te euro kukom... mob . 098/55-33-52 PRODAJE SE DOSTAVNO VOZILO Caddy iz 1996.g., odlian ali nije registriran, cijena 1.100eur (po dogovoru). mob. 098/414-243 SKUTER VIVA City Peugeut 2007.g, registriran, za samo 900 eura. mob. 091/970-1929 CITROEN JUMPER 2.8 HDI ‘03.g., dupla kabina i ALFA ROMEO 1.8i ‘98.g., u odlinom stanju, mob. 098/807-843 DODGE 2.4 1997.g., 7 sjedala, prodajem ili mijenjam za je inije. mob. 095/901-9429 SEAT ALTEA XL 1.9 TDI 2007.g., 1.vl., 30tkm, garažiran, servisiran, kasko do 21.5.2012., reg. do 1.10.2012., + 4 zimske gume s felgama, autom. klima, parking senzori, napravljen godišnji servis, vrlo ušuvan. mob. 098/616-674 OPEL KADET 1.7 dizel 1990.g., reg. do 4/12., cijena 4.500kn. mob. 098/553-002 FIAT TIPO 1.4ie 1993.g., reg. do 10/12., zimske gume, odlino stanje, mob. 091/384-3349 FIAT UNO 1.0 (nije poljski) 1996.g., 5vr., metalik, ouvan, registr. do 15.10.2012., mob. 098/906-9355 PRODA JEM KOMBI Khia Besta 1997.g., vrlo povoljno. mob. 091/252-3656 OPEL CORSA 1.3CDTI 2004.g., reg. do 8./12., tel. 363-793 REN. MEGANE 1.4e 1996.g., reg. godinu dana, od vlasnika, mob. 099/598-3497 PEUGEOT 206 1.4 2002.g., tamno crveni, 90tkm, mob. 098/722-769 RENAULT TWINGO 1.2 1997.g., reg. 1 godinu, odlino stanje, zimske gume, 1.799 eura xno, mob. 098/551-267 HYUNDAI ACCENT 1.5 benz 2006.g., 57tkm, 1.vl., kao nov, klima i ostala oprema, reg. istekla, obavljen tehniki, obavezan prijenos, cijena 4.800 eur, mob. 091/723 77 30 FIAT UNO 1.0 re 1999.g., reg. do 5mj/2012g., odlian motor, prva boja, tehniki potpuno ispravan, jeftino održavanje, mala potrošnja goriva, cijena povoljna. tel: 095/903-8509 FIAT BRAVA 1.6 SX 1997.god., reg. do 6/2012, zlatna met, servo, centr. zaklj., el. stakla, branici u boji vozila, servisirana (zamijenjen zupas), za 1.100 eura, mob (098) 242 283 VW POLO 1.9 SDI 5V 2005. god., 120tkm, klima, servo, alu. felge + eline zimske gume, serv. knjiga (svi rauni), sauvan, 1.vl., 4.800 eura, mob (098) 242 283 PRODAJEM RENAULT 5 1.1 1992.g., i dijelove za is. tel. 091/5130-939

mob: 095/355-1313 095/355-1414 040/390-431

Čakovec, dr. I.Novaka 2 *preko puta Čakovečkih mlinova*

ma. Zakon o zabrani i spreavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kojeg je donio Hrvatski sabor 20. svibnja 2011.g., propisuje da se sudionikom u obavljanju neregistrirane

POLJOPRIVREDA KUPUJEM RABL JENE TRAK TORE, u lošijem stanju, neispravne, isplata i prijepis odmah . mob: 091/140-2603 PRODAJEM repu po 1,20kn, krumpir po 2kn i luk po 3kn, besplatna dostava, Tel: 098 355 207 PRODAJEM BANZEK 3-fazni, motor 3KW, prikljuak za traktor. tel 099/808-7586, 042/819-020. PRODAJEM METALNE KONSTRUKCIJE ZA PLASTENIKE za gredice dim. 1x3 m ili 2x4 m, pogodno za zimsku salatu ili sl. Mob 091 502 1276. PRODAJEM vrtnu kosilicu, sadnice trešnje i sadnice od trsa, cirkular i ekiar, tel. 333-253 PRODA JEM TRAKTOR IMT-533 Delux s kabinom, kompresor, kip ven l, 1.vl., sauvan, kao nov, te kabinu za traktor IMT 533, 539, 542, Deutz, Zetor za 100eur (fale 2 stakla). mob. 098/190-3753 PRODAJE SE KABINA za traktor Ursus 335, plug Batuje 1-brazdni, okreta sijena Sip, šumsko vitlo i montirka za gume. mob. 091/517-5821 PRODAJE SE LUŠARA, levator 6m, 2-brazdni plug 10cola i kvalitetno bijelo vino, tel. 897-188 KUPUJEM TR AK TOR 40 -50K S. mob. 099/598-3497 PRODAJEM PLASTENIK 9x4, dvobrazni plug Olt 10cola, vagu nosivosti 300 kg, kotao za peenje rakije 100 lit. mob. 098/9211-929 PRODAJEM prikolicu za gnoj Fahr 5T, roto tiler Hovard 2.5m za f inu obradu zemlje. mob. 098/170-5311

djelatnosti smatra i fizika i pravna osoba koja naruuje, posreduje ili objavljuje oglas, odnosno nedopuštenu reklamu u tisku, putem televizije, radija i drugih medija.

Naruitelj oglasa zato je dužan prilikom naruivanja navesti podatke o svom identitetu: tvrtku, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili

ime i prezime naruitelja, OIB i njegovo prebivalište/boravište. Ukoliko to naruitelj ne dostavi, zakonom je zabranjeno objaviti oglas. Stoga, molimo naše itate-

POSAO

PRODAJEM manju vikendicu i zemljište od 700hv (200hv šuma); u Vugrišincu , cijena 15.500 eur zemljište u Globetki od 600hv, blizu Šenkovca, cijena 6 eur/hv, te dvije oranice u Ivanovcu na Prelogama od 1500 i 1600 hv, cijena 3 eur/ hv. Tel: 098 355 207 PRODAJE SE GRAEVINSKO ZEMLJIŠTE u Vue ncu (Lopa ncu), 2000m2 dio kom. i vodnih doprinosa plaen, mirni kvart, idealno za obiteljsku kuu, cijena 17.000Eur, te posl. prostor od 90m2, preko puta suda i županije, cijena 1450 eur/m2. Mob. 098/297-222 PRODAJEM GRADILIŠTE u Zasadbregu. Tel. 091/7636-571 HITNO PRODAJEM NOVIJU GARSONIJERU u centru k-a od 30m2 s parkirnim mjestom, papiri uredni, brojila odvojena. Cijena 32.500 eur. mob 098 706 109 NEDELIŠE - prodaje se kua. mob. 099/7969-541 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Žiškovcu dim. 16x100m, vl. 1/1, u mirnom dijelu naselja, svi prikljuci uz cestu, povoljno, mob. 098/652-292. PRODAJE SE STARO IMANJE u D. Koncovaku sa okunicom od 11.000m2, struja, bunar, blizina prikljuaka za plin i vodovod, pogodno za nasad vinove loze ili kupine. Hitno i povoljno! mob 098/972-3313 HITNO I POVOLJNO PRODAJE SE KUA na Mihovljanu (Šafran), Sv. Mihovila 5, 144m2 stamb. prostora + 105m2 podrum, svi prikljuci, okunica, kua bez fasade, cijena snižena na 95.000 eur, uredni papiri, vlasnik 1/1. mob. 098/933-1645 PRODAJE SE KUA od 240 m2, blizina centra akovca, Vojni vrtovi, hitno i povoljno. Tel: 091/543-3518 POVOLJNO AKOVEC JUG: dvoetažni atrakvan stan s puno svjetla, južna strana, blizina škole, vra, pošte, trgovakog centra, donja etaža 36m2, gornja etaža (potkrovlje) 25m2. mob: 099-241-4596 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Praporanu od 1010m2 ili 600hv, gornje Meimurje, cijena po dogovoru, mob. 091/5460-414 ODLINA PRILIKA ZA KUPNJU OBITELJSKE KUE - vojni vrtovi akovec. Tel. 098/907-1581 PRODAJE SE OBITELJSKA KUA visoka prizemnica u M. Subo ci, gl. ulica, blizina škole i želj. stanice, lokacija pogodna za gosp. djelatnost, mogua i zamjena za stan u k. mob. 098/244-295 PRODAJEM KUU sa dva stana, dvije garaže, ljetnom kuhinjom i veim dvorištem, u akovcu. tel. 312-231 PRODAJE SE KUA katnica na Jugu, ureena, 240m2 i 2-sobni stan u Vž, Trakošanska 5, povoljno, te grob sa dva grobna mjesta u k, ureen. mob. 098/9858-427 PRODAJEM KUU visoku prizemnicu s garažom i okunicom u centru Vž. mob. 091/517-3243 PRODAJE SE KUA u Ivanovcu, prizemlje i potkrovlje, plin, struja, voda, preko puta vra i škole, cijena 39.000 eur (može i preuzimanje kredita na 9g.). mob. 091/5636-323 VRLO POVOLJNO prodaje se dio kue, vl. 1/2, u Strahonincu, Prvomajska 42a ili se mijenja za manji stan ili vikendicu. mob. 099/4111-273 STAN 4-SOBNI (etaža), s garažom, ispod Šafrana (Mihovljan), visoki roh-bau, kredit, prodajem. mob. 098/241-559 FRIZERSKI SALON, novi, namješteni, akovec, Lj. Gaja 6, prodajem, tel. 098/241-559

KUPUJEM STAN u centru k s parkirnim mjestom, centr. plin, ista dokumentacija, odvojena brojila, do 45.000 eur. mob. 095/582-3627 STAN 2-SOBNI s garažom, novogradnja, ispod Šafrana (Mihovljan), visoki roh-bau, kredit, prodajem. mob. 098/241-559 PRODAJE SE APARTMAN u Novalji 62 m2, mog. zamjene za 3-sobni stan u k, pogled na more, 2 sp. sobe, terasa, luksuzno ureen, 2 parkinga, uporabna dozvola, useljivo odmah Mob. 098/393-000 PRODAJE SE STARIJA USELJIVA KUA (plin, voda, telefon), podrum, garaža, radiona, sa vrtom i oranicom 500 hv, (mog. gradnje), u centru Nedeliša, (blizina groblja), akoveka 22, cijena 34.000 EUR, Info. 098-482-791 PRODAJEM HALU u Kuršancu 500 m2 s ograenim zemljištem 890 hv za 135.000 EUR i poslovni prostor u centru akovca. mob. 098/9211-929 PRODAJEM KUU u k, blizina hotela Park. Info: 099/4010-226

KB SRAINEC VILKA NOVAKA 6, TRAŽI VODITELJA ZA T.C. JANA U AKOVCU NA NEODREENO VRIJEME. PONUDE SA ŽIVOTOPISOM POSLATI NA : JELENA K B.HR

DJELATNIKE ZA RAD sa Internet kompanijom zarada vrlo dobra, kompletna edukacija osigurana kroz posao, isplata sigurna i tona, novo na tržistu ali sigurno i provjereno. Info: aleksandarticicsandi@gmail.com ili na mob. 091/1799-901 UITELJICA TRAŽI POSAO pružanja pomoi u uenju, pisanju zadaa i pripremanju za ispit za uenike 1.-8.r. OŠ (za uenike koji otežano ue ili rade po prilagoenom programu). mob 091 583 8182

KREDITI NOVI KREDITI NA TRŽIŠTU! Obustave do 1/2 plae i na ostatak plae! Zatvaramo c/l. UMIROVL JENIKI. Bez HROK-a i jamaca. Pozajmice 20.000 kn. Mob. 098/9060-390 i 092/112-1180 AKCIJA GOTOVINSKIH KREDITA BEZ JAMACA S RATOM DO POLA PLAE! Zatvaramo c/l i problem zaduženja. Pozajmice 20.000 kn u 24h. Mob. 098/903-8995, 098/591-533

NEKRETNINE – PRODAJA

USLUGE

PREKRIVANJE I IZRADA KROVIŠTA, ZIDARSKI RADOVI Dugogodišnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. Č k Čakovec, IIstarska t k 9, 9 tel. 395-722, 098/744-980

ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno. Tino, 098/931-7570 KERAMIKA, KAMEN, ADAPTACIJE – kvalitetno izvodim. Keramiarski obrt Pink, mob. 091/557-8649

INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323 OSLIKAVANJE PROELJA ZGRADA slikama i crtežima za ljepši ugoaj Vašeg doma. Može i za reklame. Tel. 040/295-208 ili 091/517-3053

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama akovec, R. Boškovia 21 (preko puta suda) tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr sms.nekretnine@ck.t-com.hr

PRODAJEMO i POTRAŽUJEMO sve vrste nekretnina na podruju Varaždinske i Meimurske županije STAN, AKOVEC, Istarsko naselje (kuice), kompletno renoviran i proširen, sa šupom i malim vrtom. Povoljno i hitno!! mob. 099/316-2112 PRODAJU SE NOVI STANOVI u akovcu kod teniskih igrališta (58 m2) i Mercatora (48 m2), Zagrebu (73 m2 + park mjesto + garaža) i apartman u Poreu (55m2). POVOLJNO! Tel: 098 241 578

PRODAJEM GRAEVINSKO ZEMLJIŠTE u Murskom Središu, mob. 098/954-9775 PRODAJE SE 2-SOBAN STAN kompl. renoviran 2007.g. (nove instalacije), klima, 1.kat, odlina lokacija, balkon + podrumsko spremište kompl. renovirano, za 54.000eur, mob. 091/364-0788 PRODAJE SE KUA katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 PRODAJEMO GRADILIŠTE u Nedelišu vel 1030m2, hitno. mob. 091 558 5930 PRODAJE SE STAN od 52m2 u centru k, sa spremištem i natkrivenim parkiralištem. mob. 098/768-455

IZNAJMLJIVANJE IZNAJMLJUJEMO namještenu kuu sa dvorištem u Ivanovcu, cijena 200 eura. Tel: 098 355 207 IZNAJMLJUJE SE KUA sa tri sobe u akovcu. mob. 098-284-298. IZNAJMLJUJU SE TRI SOBE za studence u akovcu, u neposrednoj blizini Visoke uiteljske škole. mob. 098-17-888-52 IZNAJMLJUJEM poslovno-gospodarski objekt u strogom centru Nedeliša za sve djelatnos, novo renovirano + vlas to parkiralište, odlina lokacija. mob 098 935 4229 IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENE SOBE sa svim prikljucima, upotreba kuhinje i kupaonice, idealno za radnike, sportaše, studente i sl., Šenkovec, tel. 328-106 ili 098/171-4456

lje i oglašivae za razumijevanje, te dostavu traženih podataka, jer u suprotnom, oglas neemo biti u mogunosti objaviti. MEIMURSKE NOVINE

IZNAJMLJUJE SE namještena soba s balkonom, te uporabom kuhinje i kupaonice, djeljiva sa drugim podstanarom, zaposlenoj osobi, uži centar k, tel. 500-396 IZNAJMLJUJEM 3-sobni stan od 110m2 i 2-sobni stan od 65m2, odvojena brojila i ulaz, centar k, namješteno. zva poslije 15 sa na mob. 091/933-8468 IZNA JML JUJEM GARSONIJERU i sobicu iskljuivo za studente. tel. 390-291 IZNAJMLJUJE SE kompletno opremljena pizzeria na odlinoj lokaciji, mob. 099/256-7899 IZNAJMLJUJE SE SOBA s upotrebom kuhinje, blizu centra akovca, mladoj ženskoj osobi/studenci. mob. 095/518-1881 IZNAJMLJUJEM 3-SOBNI STAN od 80m2 s garažom u Zg (Zaprue, Bundek), kompl. renoviran, blizina trgovine, tramvaja, autob. i želj. kolodvora. mob 098/616-674 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA SOBA s upotrebom kuhinje i kupaonice, Jug akovec, mob. 091/7237-999 IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENI STAN od 85m2 u k na Jugu, poseban ulaz. mob. 099/677-4304 IZNA JML JUJE SE KU A s gosp. objektima, blizina k, mob. 099/598-3497 IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENI 1-sobni stan u k, Vukovarska ul. Mob 091/501-6685 IZNA JML JUJE SE nenamješ te ni 1.5-sobni stan i garsonijera 30m2, te polunamješteni 1-sobni stan i garsonijera 20m2, na duže vrijeme + ugovor, tel. 384-515 ili 098/545-526 I Z N A J M L J U J EM p r ize m n i p o slovni prostor 65 m2 u akovcu I.Mažurania 2. mob. 098/9211-929 IZNAJMLJUJEM TRI SOBE s korištenjem kupaonice i kuhinje, s posebnim ulazom, novo ureeno, 100m od Uiteljske škole. tel. 390-094 ili 095/814-2392

OVLAŠTENI UVOZNIK ZA HRVATSKU Prodajna mjesta: akovec: Nikole Pavia 4, tel: 040/363-396 Strossmayerova 5, tel: 040/385-054 Prelog: Trg Svetog Florijana 18, tel: 040/646-787 Varaždin: Zagrebaka 55, tel: 042/321-843 Gajeva 4, tel: 042/200-944 Zadržite stari broj, prenesite ga u TELE2 i doživotno dobivate 50 KN mjesečno besplatnog razgovora

Kupon za popust pri kupnji

KUĆANSKIH APARATA

-15%

vrijedi do 30.11.2011.

- ručni mikseri - aparati za kavu - tosteri - kuhala za vodu - auto usisavači - masažer za stopala - uređaji za oblikovanje kose - aparati za šišanje - sušila za kosu

GARMIN od 799 kn DIGITALNI MPEG 4 PRIJEMNICI 219 kn PLAYSTATION 2 899 kn

SERVIS MOBITELA I PLAYSTATIONA

Veliki izbor

laptopa Veliki izbor opreme za mobitele, USB kablovi, auto punjači, kućni punjači, torbice... info@bukal.hr

www.bukal.hr

info tel. 040363 396


22. studenoga 2011.

IZNAJMLJUJE SE skladišni prostor + kancelarije u predgrau akovca, povoljno, mob. 091-14-11-721 IZNA JML JUJE SE JEDNOSOBAN STAN u Zagrebu (Knežija) za jednu ili dvije osobe, mob. 091/593-2496 IZNAJMLJUJEM DVOSOBNI stan u ul. Bana J. Jelaia 51a, akovec. Tel. 396-212 IZNAJMLJUJEM 2-SOBNI STAN s garažom u k, mob. 098/9356-187

PRODAJE SE ŽENSKO ŠTENE PEKINEZERA svjetlo smee boje s bijelim šapicama, istokrvno bez papira, oišeno od parazita, oba roditelja prisutna, vrlo umiljato i privrženo, samo u leglu. mob. 098/944-3339. PRODAJU SE ŠTENCI BIGLA stari 3mj., istokrvni, povoljno, tel. 866-827 ili 098/9234-071 TRAŽIM MUŠKO ŠTENE ZLATNOG RETRIVERA. Ako netko prodaje ili poklanja, molim vas javite na tel. 040-863-621 ili 091-513-6254 POVOLJNO PRODAJEM ŽENSKO ŠTENE njem. ovara s rodovnicom. tel. 295-547 ili 099/246-5011

ŽIVOTINJE PRODAJEM KUNIE za obradu, tov i rasplod. mob 099 6880 453 PRODAJEM PAUNA zeleni indijski, mužjak star 3g., sa repom preko jednog metra, cijena 700 kn, mob. 099/842-9075 PRODA JEM SVINJU ZA KL ANJE oko 110 kg, domaa ishrana i 2 odojka, mob 091 597 9588 PRODA JU SE ŠTENCI ZL ATNOG RETRIVERA, tel. 343-387 ili 095 8717 443. ŠTENCI SHI-TZU-a, istokrvni, bez rodovnika, oba roditelja prisutna, povoljno, mob. 098-591-261 POKLANJAM MAIE crnog i tigrastog poluperzijskog, u dobre ruke. tel. 040/821-459, 098/132 2005, 095/574 8807 PRODA JU SE ML ADE TIGRICE, BURKOVE PAPIGE, ROZENKOLISI, mužjak plave rozele te radni par rubino rozela. Tel. 098/944-3339, 829-230 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA K-9 i Brit za pse i make. Tel. 363-445 PRODA JEM ZEEVE male za tov, zeice za rasplod i zeeve oišene, tel. 040/333-911 ili 091/906-6933 DIVLJE PATKE (ženke) i razne vrste golubova prodajem, tel: 098 184 9728

PILIĆI PILIĆI Ć ZA A KLANJE, KLAN LANJE E, ŽIVI ŽIVI I OČIŠĆENI OČIŠĆ O Č ČIŠĆEN ŠĆ NI

RAZNO VELIKA RASPRODAJA UKRASNOG BILJA ZA OKUNICE I PARKOVE. Mob. 098/1744-608 PRODAJEM OGRJEVNO DRVO bukva, grab, agacija, hrast – cijena 199,00 kn/metar. mob. 092/14-999-77

PRODAJE SE DOMAE NEŠPRICANO KISELO ZELJE po 12 kn/kg i glavice za sarmu. Kontakt: 343-557 PRODAJEM BOJLER na struju 50 lit, malo korišten, grijalicu (nekorištenu) i kuhinjski stol na razvlaenje sa 6 stolica, mob. 099/799-4759. PRODAJEM LAPTOP Toshiba, noviji, te laptop Gericom BB, 1500 kn/ kom, slike šaljem na mail, info na 099/842-9075 IZNAJMLJUJEM graevinsku fasadnu brzomontažnu skelu za sve vrste radova na kui ili veem objektu, mob 091 559 4332 PRODAJEM kompjuter Dell HD149 gb, monitor + kamera Logitech na poklon, teniski reket marke Prince (250 kn), i 4 pl. zelena okrugla stola promjera 120, cijena 90 kn/kom. mob: 091/541-8810

BRZA DOSTA VA JEDNODNEVNI PILIĆI JEDN EDNOD DNODNEVNI D OD DNEVNI D NEVNI BIJELI BIJE B ,

Oglasnik 57

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

, Varaždinska 12a 40305 NEDELIŠĆE

tel: 040 823 023 - fax: 040 823 005

DVB-T MPEG4 prijemnici

već od

299kn

već od

2799,00 kn ٠ DVB-T prijemnici MPEG2 i MPEG4 DENVER DVBT41 DVBT

Digisat Strong Megasat Denver

već od

150kn 15 info@kerman.hr

www.kerman.hr

PRODAJEM DVA identina radna stola za djeju sobu, orah-crvena boja, + ladica za tipkovnicu, povoljno, može i pojedinano. mob. 098/414-243 PRODA JE SE klavir (pianino), harmonika Melodija, caffe aparat DeLonghi Magnifica, perilica sua Wirhlpool, ouvana, samo za 800 kn. te sjedea garnitura koža, trosjed i dvije fotelje. tel. 091/970-1929. PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žuti, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 PRODA JEM dva mala taburea, ouvani, kao novi, malo korišteno, cijena 50kn/kom, mob. 099/7969-541 PRODAJU SE DIONICE Vajde d.d. akovec. mob. 091/973-6332 PRODA JEM KVALITETNO ML ADO VINO rizling-savinjon, vea koliina te merkantilni krumpir i krumpir za ishranu. Mob. 098 745 484. Q S C 13 0 0 US A Profes sional Power Amplifier, razglasno pojaalo, 2x650W ili 1300 W bridge i skretnica ZECK SC24, stereo crossover, hitno i povoljno, mob 098/972- 3313 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žuti, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 PRODA JEM: trosjed, dvosjed + fotelja (puno drvo hrast), tapec. krevet (nije brani), škrinju sanduarku, ploa el. ugrad. štednjak (200kn), pl.štednjak (800kn), gume s felgama 185/60/14 za opel vec tru (4kom/99 0 kn), skije s vezovima, klizaljke, pancerice (150-200kn) i klavijature Yamaha DX-21 (1.500kn). tel. 328-106 ili 098/171-4456 PRO DA J U S E r a d i j a t o r i d i m . 90x200cm, crni pisai stol, dj. prijenosni kreveti 125x65cm, limena vrata, pvc ulazna vrata dim. 100x210cm, motokultivator Honda F360 i pe za centr. grijanje Centrometal 35KW. Tel. 858-424 PRODA JEM BMX FIT ramu, cijena p ovoljna. Tel. 829 -230, 099/684-1-729, 098/944-3339 PRODAJEMO HRANILICU ZA DIJETE, malo korištena, visoka, plastina, mob. 095/513-7763 PRODAJEM KVALITETNO GROŽE šipon, rizling, savignon, povoljno, mošt i vino, berba 24.9.2011. mob. 095/901-5422 NOKIA C2-02, nova, nekorištena, zapakirana, cijena 800 kn, mob. 099/325-4267 PRODA JEM RABL JENE PLINSKE PEI Maja 12 (2 kom), Maja 8 (2 kom) i protoni bojler za s anit arnu vodu od 9 lit. Tel. 8 2 9 - 3 41 , 0 9 9/41 5 -1 5 - 8 2 , 099/74-14-975 PRODA JE SE KINDERBET, mob. 098/632-614 ANTIK VITETE KUPUJEMO: namještaj, satove, slike, škrinje, pei, stare automobile, motore i ostale starine. Plaam odmah! tel. 858-347 ili 095/528-7253 PRODAJEM UGOST. roštilj, konvektomat, penicu, fritezu, toplu kupku, radni stol, hladnjak, kiper, vagu, kotao, gril za pilie, cafe aparat, komplet, štednjak, kasu. mob. 098/9211-929 PRODAJEM tritikal i motornu pili Stihl. mob. 099/598-3497 PRODAJE SE više plinskih pei, vrlo povoljno, stari crijep Kikinda i pl. štednjak, te kua (plin, voda, struja) i oranica 1500hv. tel. 337-629 PRODAJEM JEAM po cijeni od 1.70kn/kg, pakiran po 40kg. Novo Selo Rok, tel. 853-258

PRODAJEM 100 DIONICA Mesne ind. Vajda d.o.o. akovec. mob. 091/5245-448 PRODAJEM RABLJENU skijašku opremu, carving skije vis. 160 cm, ženske pancerice br. 38 i ženske skijaške hlae br. 38, mob. 098/1767-039 PRODAJEM LAPTOP compaq Evo n610 za 699 kn, mob: 092 1297 541 PRODAJEM kuu u k, livadu u Pušinama, bmw 318i 1989.g. i iznajmljujem sobe. mob. 095/845-3568 PRODAJEM hladnjak sa zamrzivaem i novi mobitel Sony Ericsson Spiro, vrlo povoljno. mob. 098/9353-666 PRODAJEM VEU KOLIINU GAJBI drvenih i plastinih za razne namjene, cijena 2kn/kom. mob. 098/180-3515 PRODAJE SE plinski bojler Confort Junkers 24kW ZWE 24-5 MFK star 2g., mob. 098/9066-811 MOLE SE DOBRI LJUDI koji su voljni pokloni odjeu ili obuu za djecu ili odrasle. mob. 092/162-1396 PRODAJEM zimske gume s felgama dim 185/65/14 odline, cijena 1.200 kn, te prodajem kvalitetnu kutnu kuhinju dim. 2.5x2.5m (radi preseljenja). mob. 095/900-1405

Meimurske novine ne odgovaraju za sadržaj objavljenih oglasa i propagandnih poruka.

Ovdje je za samo

Udruga za zaštitu životinja PRIJATELJI žiro-račun: 2392007-1100062749 www.prijatelji-zivotinja.org e-mail: info@prijatelji-zivotinja.org MOB: 091 89 88 004

PROGRAM KUMSTVA Ako nemate uvjeta za udomljavanje psa ili make, postanite kuma ili kum nekom od šenika akovekog skloništa za živonje Prijatelji i sudjelujte u podmirivanju troškova hrane ili lijeenja. Posjete web stranice naše Udruge i odaberite svog virtualnog ljubimca. Sljedei korak je DA izvršite uplatu od 99,00 kn na žiro raun udruge 2392007-1100062749, poziv na broj 02 999222, sa svrhom uplate: donacija. Nakon toga na naš mail pošaljite potvrdu uplate, svoje osobne podatke i ime odabranog kunog ljubimca. Hvala vam od srca!

PRUŽITE NOVI DOM nekom psu ili maci uz simbolinu naknadu troškova cijepljenja i kastriranja. Možete nas posje svaki dan izmeu 9-17 sa, a nalazimo se iza carine (prije nadvožnjaka, kod ateksa, skrenite LIJEVO.

MOLIMO DOBRE LJUDE DA NE BACAJU HRANU koja im ostane u kuanstvu, od raznih proslava i vjenanja, ili ako imate starih deka, plah, runika darujte ih akovekom skloništu za napuštene živonje. ZAHVALJUJEMO DOBRIM LJUDIMA, UDOMITELJIMA I SVIM DONATORIMA!!!

ASKA je mješanka haskija roena u 11.mj. 2007. Treba joj veliko dvorište i mjesto za tranje jer poput svih haskija koji su poznati po tome da vole trati ima puno energije. Vrlo je pametna i brzo ui. Cijepljena je, ipirana i sterilizirana, i nije za lanac.

DUNJA II je unato svojoj dobi izuzetno veseo i aktivan pas. Roena je 13.7.2006. Crne je boje s pomalo sjedim dlakicama po tijelu i laganim smeim paležem po šapicama. Dobro se slaže s ostalim psima, dobre je naravi i voli se igrati. Bila bi veseo prijatelj svojim novim ljudskim prijateljima.

mogao biti Vaš oglas Sve informacije na Iskoristi akciju u studenom

ASTRA je istokrvna kujica lovake pasmine s pedigreom. Njezin dosadašnji skrbnik je teško obolio i više se o Astri ne može brinuti. A ona je toliko divna, staložena, draga i odgojena kujica. Na život u skloništu se zaudo privikla vrlo brzo, voli se maziti, dobre je volje i nadamo se da svoju starost nee doekati iza azilskih rešetaka ve u novom domu, s novim prijateljima. Astra je roena 2002.g., cijepljena je i ipirana. S obzirom na njezinu starost, Astra više nije za lov i udomljava se iskljuivo kao kuni ljubimac. MOLIMO LJUDE KOJI IMAJU SLOBODNOG VREMENA DA DOĐU PROŠETATI PSE!!!

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se DO PETKA DO 11 SATI

846


UTORAK 22. studenoga 2011.

TV pregled

od 22.11.2011. do 28.11.2011.

FILMOVI - PREPORUUJEMO

Ameriki ninja FILM

UTORAK, RTL, 23:55

U stilu velikih borilakih klasika osamdesetih, dolazi nam napeti akcijski uradak kakav je danas nemogue pronai na filmskom platnu. Iako je naslovna uloga u poetku bila predviena za Chucka Norrisa, na kraju ju je odigrao Michael Dudikoff, koji prije poetka snimanja nije poznavao gotovo niti jedan borilaki pokret. No zahvaljujui odlinom poslu Mikea Stonea, koreografa borilakih vještina, glavni junak, kao i ostali likovi, djeluje poput pravih poznavatelja ninjutsua.

Kua na jezeru FILM

SRIJEDA, NOVA TV, 22:25

Dok usamljena dr. Kate Forster (Bullock) razmjenjuje pisma s arhitektom Alexom Wylerom (Reeves), dopisivanje prerasta u ljubav, a oni shvaaju da žive u istoj kui, ali s dvije godine vremenske razlike.Da bi mogli bi zajedno, moraju otkri tajnu svoje udesne ljubavi, a njihovi pokušaji mogli bi uniš jedino što ih je povezalo i omoguilo im da se zaljube.

Prave zvijeri FILM

ETVRTAK, HRT 1, 00:00

Nabrijani uvar zoološkog vrta (John Cleese) sukobljava se s australskim medijskim tajkunom Vinceom McCainom (Kevin Kline) koji traži restrukturiranje zoološkog vrta. Sve se zahuktava kad se ekipi pridruži tajkunov sin, Rod McCain (opet Kevin Kline) sa zahtjevom da živonje moraju bi opasnije i nasilnije da bi se privukli posjetelji. Na scenu stupa Willa Weston (Jamie Lee Curs), markenška genijalka koja isprva pomaže u operaciji preobrazbe zoološkog, ali onda shvaa da Roda treba zaustavi...

Što mui Gilberta Grapea FILM

PETAK, HRT1, 00:25

Gilbertov monotoni život bez trenutka slobodnog vremena mijenja se kad upozna Becky. Njihova veza bit e teško ostvariva uz Gilbertova svakodnevna zaduženja. Gilbert Grape (Johnny Depp) živi u Endori, mjestu gdje se nikad ništa ne dogaa. Policija intervenira jedino kada se Gilbertov retardirani brat pokušava pope na obližnji vodotoran ili kada mu umre prekogojazna majka koju jedino posebna služba može izvui iz kue.

Allien - Osm putnik FILM

SUBOTA, RTL, 00:05

Alien - osmi putnik jedan je od najnapejih znanstveno-fantasnih lmova. Imao je izvanredan uspjeh u kinima, a ak i oni koji su mu prigovarali slažu se da su specijalni efek i fantasna scenogra ja nezaboravni. Daleka budunost. Sedmerolana posada trgovakog svemirskog teretnjaka “The Nostromo”, natovarenog s dvadeset milijuna tona mineralnih ruda, vraa se na Zemlju.

Tesna koža FILM

NEDJELJA, HRT 2, 20:00

06:10 Najava programa 06:14 Trea dob, emisija za umirovljenike (R) 06:44 TV kalendar 06:56 Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09:07 Kralj vinograda 3, serija (2/13) 09:52 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Zemlje-ljudi-pustolovine 5, dokumentarna serija (45’) (7/10) 11:00 Kod Ane 11:10 Debbie Travis preureuje 4 (6/8) 11:55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 12:00 Dnevnik 12:11 Sport 12:13 Vrijeme 12:15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12:16 TV kalendar (R) 12:30 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (43/182) 13:20 Sve e bi dobro, serija (108/180) 14:05 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:14 Vrijeme sutra 14:20 Meu nama 14:50 Alisa, slušaj svoje srce - telenovela (109/240) 15:35 Znanstvena peca 16:05 Znanstvene vijes 16:10 Fotogra ja u Hrvatskoj 16:20 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 16:25 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:35 HAK - Promet info 17:36 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 17:40 8. kat: Bez igdje ikoga, talk show 18:30 Od Lark Risea do Candleforda 3, serija (9/12) 19:30 Dnevnik 19:56 Sport 20:01 Vrijeme 20:04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Sve u 7!, kviz 21:00 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 21:04 To je Europa (5/13) 21:40 U Europi: 1916. - Francuska i Engleska, dokumentarna serija (5/35) 22:15 Predstavljamo vam, emisija pod pokroviteljstvom 22:25 Dnevnik 3 22:45 Sport 22:48 Vrijeme 22:50 Vijes iz kulture 23:00 Ciklus europskog lma: Neka ue onaj pravi, švedski lm (18) (112’) 00:55 Žalac, ameriki lm (12) (125’) (R) 03:00 Žica 4, serija (18) (1/13) (R) 03:55 Skica za portret 04:10 Znanstvena peca (R) 04:40 Kralj vinograda 3, serija (2/13) (R) 05:25 8. kat: Bez igdje ikoga, talk show (R)

Referent Mita se svakodnevno suoava sa gužvom u kui i na poslu. U pretrpanom stanu svatko traži svoje mjesto pod Suncem. Iskrice sijevaju sa svih strana, a njegova mala plaa je nedovoljna za sve obiteljske potrebe i zahtjeve. Najmlaeg sina mui škola i snovi o polovnoj “Hondi”, dok mu je stariji sin vjeni apsolvent astronomije, a ki diplomirana pravnica koji bezuspješno traga za poslom.

SERIJA NOVA TV

20:35 Nogometna Liga prvaka: Milan - Barcelona

Košarkaški Eurokup: Cedevita Bayern, prijenos Utorak 22.11., HRT 2, 18:30

SPORT

Leonardo DiCaprio Petak, HRT 1, 00:25 sati

06:20

Nakon brutalnog ubojstva dvojice ratnih veterana beskunika, Barker i Ellis kreu u ikaško sironjsko naselje. Sumnjajui da su žrtve zatražile pomo u mjesnoj bolnici za veterane, Ellis zove dr. Elija Blakea, voditelja psihijatrijskog odjela i specijalista za posttraumatski stresni poremeaj. Meum, iako želi pomo, dr. Blake može samo potvrdi da su dvojica mrtvih veterana bili pacijen, a na Ellisu je da drugdje potraži povjerljive vojne dosjee žrtava. Meum, nakon što opaze moguega osumnjienog na fotogra ji s nadzorne kamere...

Iako mu je na poetku karijere otac sugerirao da bira intrigantnije uloge, on je danas samo mainstream mainstream, a zna li zaista glumiti nas još nije uvjerio. Leonardo DiCaprio jedinac je sin oca Georgea i majke mu Irmalin, a svoje ime duguje kicku koji je zadao svojoj majci dok se divila udesnoj DaVincijevoj slici u U zi. Njegovo djenjstvo ipak nije bilo tako skladno kao i ime – roditelji su mu se razveli ve godinu dana nakon njegova roenja, ostajui u prijateljskim odnosima koje bi najbolje opisala tula liberalnih hipija. Osim slobodnjakih nazora, na djeaka je najviše utjecao poziv njegovog oca – on je, naime, producent underground stripova, pa su u kui vrlo esto gosli izuzetno zanimljive goste, ukljuujui strip-umjetnika Roberta Crumba, pisca Charlesa Bukowskog i književnika Huberta Selbya. Leo je odmalena bio vrlo nestašan, esto je prepisivao i varao na testovima, imao problema s koncentracijom, školu nije volio, pa je svoju energiju naješe usmjeravao na zabavljanje ostalih. Svemu ovome možemo doda njegova demokratska uvjerenja, odgovornost prema okolišu, žustru borbu prov Busha jekom nedavne izborne kampanje, angažman u dobrotvornim akcijama, te razne donacije rodnom mu gradu. Leonardo DiCaprio na kraju krajeva nije loš ovjek, a njegova prosjena ili samo zadovoljavajua gluma vjerojatno je vezana uz krivi izbor lmova. Možda nas iznenadi, ipak je još mlad.

06:45 07:10 07:25 07:40

SERIJA RTL

21.00

Kos

SERIJA RTL

14.10

Krv nije voda

HUM.SERIJA RTL 2

21.15

Raymond

SERIJA DOMA TV

Prijatelji

20.50

06.45 07.35 08.20 09.15 09.45 10.05 10.30 11.15 12.00 12.50 13.30 14.20 15.10 16.05 16.45 17.35 18.30 19.25 20.20 21.15 22.00 22.30 23.15 23.55

Bakugan, crtana serija 16/52 Jagodica Bobica, crtana serija 7/26 Roary, crtana serija 34/52 Bumba, crtana serija 103-104/150 Pca trkaica, crtana serija

01.40

07:05 07:25 08:05 08:20 09:00 09:01 10:25 10:40 12:05 12:45 13:00 13:40 14:00 14:01 14:45 15:00 15:55 17:30 19:10 20:05 20:50 21:20 22:10 23:00 23:30 00:15 00:55

08:43 08:45 09:00 11:00 11:15

Srijeda 23.11., HRT 2, 20:35

ZVJEZDANI KUTAK Z

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm (R) PopPixie, crtani lm Izbori 2011. - predstavljanje programa Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) Exkluziv Tabloid, magazin (R) Veera za 5, lifestyle emisija (R) Emperatriz, telenovela (dvije epizode) Ruža vjetrova, dramska serija (R) Krv nije voda, serija (R) Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) RTL 5 do 5, informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija Ruža vjetrova, dramska serija Kos, kriminaliska serija (12) Put osvete, kriminaliska serija (dvije epizode) RTL Vijes, informavna emisija Ameriki ninja, igrani lm, akcijski (12) Astro show, emisija uživo (18) Kos, kriminaliska serija (R) (12) RTL Danas, informavna emisija (R)

02:20

Zvijer

22:45 23:10 23:30 00:00 01:50 02:20 03:10 03:55 04:55 05:40 06:05 06:20

00.35 01.00 06.00 06.35 07.05 07.15 08.05 10.15 10.45 11.35 13.15 14.10 15.00 16.55 17.05 18.00 18.30 19.05 20.00 21.00 21.50 23.40 23.55 01.35 02.35 03.20

SPORT - IZDVAJAMO

SPORT

06:20 Najava programa 06:25 Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (42/182) (R) 07:10 Patak Frka, crtana serija (32/39) (R) 07:35 Kuni svemirci, crtana serija (24/26) 07:55 Mala TV (27’49”) 08:00 TV vr: Dani u tjednu 08:10 Ninin kutak: Kolaž od teksturiranog papira 08:15 Neli i Cezar, crtani lm 08:20 Danica i pelikan 08:25 Connor na tajnom zadatku 1, serija za djecu (10/13) 08:45 Školski program: Modni trendovi budi svoj i originalan 09:20 Navrh jezika: Jezik i mozak 09:30 etvero prov Z, serija za djecu (22/26) 10:00 Alisa, slušaj svoje srce - telenovela (108/240) (R) 10:45 Prizma, mulnacionalni magazin (R) 11:30 Glas domovine (R) 12:00 Euromagazin (R) 12:25 Obrtnik partner, emisija pod pokroviteljstvom (R) 12:55 Mala TV (R) 13:00 TV vr: Dani u tjednu 13:10 Ninin kutak: Kolaž od teksturiranog papira 13:15 Neli i Cezar, crtani lm 13:20 Danica i pelikan 13:30 Izbori 2011. - predstavljanja 15:20 Školski program: Modni trendovi - budi svoj i originalan (R) 15:55 Navrh jezika: Jezik i mozak 16:05 Rupert, crtana serija (26/52) 16:30 Izbori 2011. - sueljavanje 18:00 Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 18:05 Berba lavande, dokumentarni lm (25’03”) 18:30 Košarkaški Eurokup: Cedevita - Bayern, prijenos 20:15 Veeras 20:20 Ponos i predrasude, britanski lm (122’) (R) 22:30 CSI: Las Vegas 10, serija (12) (4/23) 23:15 Ubi me dosada 1, humorisna serija (3/8) 23:55 Žica 4, serija (18) (1/13) 00:50 Retrovizor: Zakon i red: Odjel za žrtve 10, serija (12) (11/22) 01:35 Retrovizor: Otkad si ošla 3a, humorisna serija (7/8) 02:05 Retrovizor: Bez traga 7, serija (12) (1/24) (R) 02:50 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 05:40 Noni glazbeni program: Garaža Svadbas

08:05 08:20 09:15 10:10 11:10 12:10 13:00 14:00 16:00 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 20:40

11:45 12:00 12:30 13:00 14:00 14:15 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:20 18:40 19:00 19:02 19:05 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:45 22:15 22:35 22:45 23:00 23:10 23:30 23:35 23:50 23:52

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA - MARION TV OBLOEC podravsko-prigorski mozaik (R) MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program VELIKE TAJNE MALOG VRTA kontakt emisija ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija (R) TV PRODAJA - MARION EMISIJA VTV-A TV PRODAJA VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VIJESTI VTV-A informavna emisija MALI OGLASI TV PRODAJA SPORTSKI ZOOM emisija o sportu (R) TV PRODAJA - MARION VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI VIJESTI VTV-A informavna emisija TV ORDINACIJA kontakt emisija MUŽIKAŠI I PAJDAŠI glazbena emisija ZASTUPNIKI KLUB VIJESTI VTV-A informavni program IZ PROŠLOSTI TV kalendar (R) VELIKE TAJNE MALOG VRTA kontakt emisija (R) NEWSFLASH - GLASA AMERIKE (R) VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

01:40 03:10

11/26 TV izlog Nate Berkus Show 78/173 Kad liše pada, serija R Ljubav i kazna, serija, serija R Inspektor Rex, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Teresa, serija 108-109/152 Inspektor Rex, serija 42/123 Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija 116/320 Dnevnik Nove TV Liga prvaka: Studijska emisija Liga prvaka: Real Madrid - GNK Dinamo Zagreb Liga prvaka: Studijska emisija Veernje vijes Sažeci Lige prvaka Najvei rizik, igrani lm R Seinfeld, serija 27/180 Zvijer, serija (12)* 12/13 Heroji, serija (12)* R Ezo TV, tarot show (18)* Nate Berkus Show R Seinfeld, serija R 27/180 IN magazin R Kraj programa

Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) (R) Divlji boravak, zabavni (R) Studio 45, talk show (R) Uilica, kviz za djecu Super Mario Bros, crtani lm (R) Super Mario Bros, crtani lm Najljepši urok, telenovela Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epozode) Veseli mladunci, zabavni (R) Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Najljepši urok, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epozode) Studio 45, talk show (R) Pod ism krovom, humorisna serija (dvije epizode) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Pod ism krovom, humorisna serija (dvije epizode) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) Znanstveno lud, humorisna serija (R) Vatreni deki, dramska serija (12) Studio 45, talk show Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Znanstveno lud, humorisna serija (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Vatreni deki, dramska serija (12)

Ana, serija 231/254 U ime ljubavi, serija 42/170 TV izlog U ime ljubavi, serija 43/170 Flash vijes Esmeralda, serija R TV izlog Rosalinda, serija R Vatreno srce, serija 53/220 TV izlog Vatreno srce, serija 54/220 Pca trkaica, crtana serija R Flash vijes Koktel, magazin R TV izlog Sjene prošlos, serija R Rosalinda, serija 17-18/80 Esmeralda, serija 128-129/137 Sjene prošlos, serija 9/95 Koktel, magazin Prijatelji, serija 12/24 Zakon brojeva, serija 9/18 Živa meta, serija (12)* 4/12 Prijatelji, serija R 11/24 Zakon brojeva R, serija 8/18 Koktel, magazin R Živa meta, serija (12) R 3/12 Teresa, serija R Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:58 16:00 16:20 16:50 17:00 18:00 18:30 19:00 19:25 19:35 20:00 21:00 22:00 22:30 23:00 00:15 01:15

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino U dobrom zdravlju 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala VIDEOSTRANICE Danas pogledajte Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Sport ponedjeljkom (r) 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA VOA Hrana i vino akoveki kutak Gledaj dalje, talk show s Mladenkom Šari VIJESTI DANA Tajne uspjeha Zapisano u zvijezdama Erotski program (18) VIDEOSTRANICE


SRIJEDA 23. studenoga 2011.

ETVRTAK 24. studenoga 2011. 07:30 07:45 08:00

06:10 06:14 06:44 06:56

Najava programa Meu nama (R) TV kalendar Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09:07 Kralj vinograda 3, serija (3/13) 09:52 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Zemlje-ljudi-pustolovine 5, dokumentarna serija (45‘) (8/10) 10:55 Kod Ane 11:10 Oprah show (1376.) 11:55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 12:00 Dnevnik 12:11 Sport 12:13 Vrijeme 12:15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12:16 TV kalendar (R) 12:28 Živje zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12:32 Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (44/182) 13:20 Sve e bi dobro, serija (109/180) 14:05 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:14 Vrijeme sutra 14:16 Rije i život: Je li neizlazak na Izbore grijeh propustom?, religijski program 14:50 Alisa, slušaj svoje srce - telenovela (110/240) 15:35 Alpe Dunav Jadran 16:05 HAZU Portre 16:15 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 16:25 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:35 HAK - Promet info 17:36 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 17:45 8. kat: Što kad djeca odu, talk show 18:20 Od Lark Risea do Candleforda 3, serija (10/12) 19:15 LOTO 7/39 19:30 Dnevnik 19:56 Sport 20:01 Vrijeme 20:04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Spe u gosma 4, TV serija (10/20) 20:45 Živje zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 20:50 Misija: Zajedno 21:45 Paralele 22:10 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 22:20 Dnevnik 3 22:40 Sport 22:43 Vrijeme 22:50 Vijes iz kulture 22:55 Drugi format 23:45 Povratak u raj, ameriki lm (12)(108‘) (R) 01:35 Oprah show (1376.) (R) 02:15 Žica 4, serija (18) (2/13) (R) 03:10 Skica za portret 03:30 Paralele (R) 03:55 Drugi format (R) 04:40 Kralj vinograda 3, serija (3/13) (R) 05:25 8. kat: Što kad djeca odu, talk show (R)

06:15 Najava programa 06:20 Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (43/182) (R) Patak Frka, crtana serija (33/39) (R) Kuni svemirci, crtana serija (25/26) Mala TV TV vr: Kr prikazuje TV vr: Glumac (R) Gazoon, crtani lm Šest savjeta kako posta najbolji nogometaš svijeta, nizozemska drama za djecu 08:20 Connor na tajnom zadatku 1, serija za djecu (11/13) 08:40 Školski program: Parkovi našeg grada 09:10 Izazovi: Mora postoja neki nain, turski dokumentarni lm 09:25 etvero prov Z, serija za djecu (23/26) 09:55 Alisa, slušaj svoje srce - telenovela (109/240) (R) 10:40 Prepad na Rommela, ameriki lm (94’) (R) 12:15 Briljanteen (R) 12:55 Mala TV (R) 12:58 Mala TV: Kr prikazuje (R) 13:00 TV vr: Glumac (R) 13:05 Gazoon, crtani lm 13:10 Šest savjeta kako posta najbolji nogometaš svijeta, nizozemska drama za djecu 13:30 Izbori 2011. - predstavljanja 15:20 Školski program: Parkovi našeg grada (R) 15:55 4 zida (R) 16:30 Izbori 2011. - sueljavanje 18:00 Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 18:05 Crtani lm (R) 18:25 Košarkaška Euroliga (Ž): Gospi - Wisla Can Pack, prijenos 20:10 Veeras 20:15 Nogometna Liga prvaka - emisija 20:35 Nogometna Liga prvaka: Milan Barcelona, 1. poluvrijeme 21:35 Nogometna Liga prvaka: Milan Barcelona, 2. poluvrijeme 22:35 Nogometna Liga prvaka - emisija 23:30 Žica 4, serija (18) (2/13) 00:25 Gavin i Stacy 2, humorisna serija (4/8) 00:55 Retrovizor: Zakon i red: Odjel za žrtve 10, serija (12) (12/22) 01:40 Retrovizor: Otkad si ošla 3a, humorisna serija (8/8) 02:10 Retrovizor: Bez traga 7, serija (12) (2/24) (R) 02:55 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 05:55 Noni glazbeni program 07:05 07:30 07:50 07:53 07:55 08:00 08:05

06.00 06.35 07.05 07.15 08.05 10.15 10.45 11.35 13.15 14.10 15.00 16.55 17.05 18.00 18.30 19.05 20.00 21.00 21.50

01.35 02.35 03.20

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm (R) PopPixie, crtani lm Izbori 2011. - predstavljanje programa Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) Exkluziv Tabloid, magazin (R) Veera za 5, lifestyle emisija (R) Emperatriz, telenovela (dvije epizode) Ruža vjetrova, dramska serija (R) Krv nije voda, serija (R) Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) RTL 5 do 5, informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija Ruža vjetrova, dramska serija Kos, kriminaliska serija (12) CSI: NY, kriminaliska serija (dvije epizode) (12) RTL Vijes, informavna emisija Put osvete, kriminaliska serija (dvije epizode) Astro show, emisija uživo (18) Kos, kriminaliska serija (R) (12) RTL Danas, informavna emisija (R)

Sjene prošlosti 06:40 07:05

20.05

11:45 12:00 12:30 12:40 13:45 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:20 18:40 19:00 19:02 19:05 19:35 19:45 20:00 20:05

21.20

21:00 22:00 22:20 22:25 22:30 23:00 23:15 23:17

20.20

Kralj Queensa

SERIJA RTL

19.05

Krv nije voda

EMISIJA HRT 1TV SERIJA NOVA

Ljubav i kazna

SERIJA DOMA TV

Zakon brojeva

19:15 20:05 21:00 22:05 22:25 00:15 02:15 02:45 03:30 04:15 05:15 06:00 06:15

06.45 07.35 08.20 09.15 09.45 10.05 10.30 11.15 12.00 12.50 13.30 14.20 15.10 16.05 16.45

Bakugan, crtana serija 17/52 Jagodica Bobica, crtana serija 8/26

19.25 20.20 21.15 22.00 22.30 23.15 23.55 00.35 01.00 01.40

07:05 07:25 08:05 08:20 09:00 09:01 10:25 10:40 12:05 12:45 13:00 13:40 14:00 14:01 14:45 15:00 15:55 17:30 19:10 20:05 20:50 21:20 22:10 23:00 23:30 00:15 00:55

08:43 08:45 09:00 11:00 11:15

SERIJA RTL 2

17:00 17:25 18:05

18.30

19.10

Dok e Ezel u Aliju otkri idealnog muškarca, Esmerova žudnja, ljubav i bijes pobudit e svu njezinu strast, pa e ona plovi izmeu dvije ljubavi. Serija ‘Sjene prošlos’ obiluje izvrsnim scenariskim elemenma koji u seriju unose kriminaliske i akcijske elemente. U njenoj radnji pramo kronološki odrastanje troje djece te njihov susret nakon 23 godine. Likovi su razraeni do samih detalja, a klasina podjela na negativce i pozitivce gotovo je nevidljiva. Lijepa protagonistica Ezel utjelovljenje je dobre i krhke djevojice koja izrasta u izvrsnu kirurginju.

11:30 12:15 14:00 16:00

17.35

23.40 23.55

SERIJA DOMA TV

08:25 08:40 09:35 10:30

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a TV PRODAJA - MARION OTVORENO NEBO dokumentarna emisija (R) MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV ORDINACIJA kontakt emisija (R) TV PRODAJA - MARION TV PRODAJA VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VIJESTI VTV-A informavna emisija MALI OGLASI TV PRODAJA ZASTUPNIKI KLUB (R) TV PRODAJA - MARION VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI VIJESTI VTV-A informavna emisija ŠKOLA PREHRANE DR. BRANKA VRIA emisija o prehrani DOKUMENTARNI PROGRAM VIJESTI VTV-A informavna emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar NEWSFLASH - GLASA AMERIKE (R) DOM 2 ŠKOLA ŠAHA (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

01:40 03:10

Roary, crtana serija 35/52 Bumba, crtana serija 105-106/150 Pca trkaica, crtana serija 10/26 TV izlog Nate Berkus Show Kad liše pada, serija R Inspektor Rex, serija R 42/123 IN magazin R Plesom do zvijezda 2, igrani lm Teresa, serija 110-111/152 Inspektor Rex, serija 43/123 Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija 117/320 Dnevnik Nove TV Ljubav i kazna, serija 66/107 Larin izbor, serija 54/160 Veernje vijes Kua na jezeru, igrani lm Postal, igrani lm (12)* Seinfeld, serija 28/180 Nestali, serija (12)* 10/18 Zvijer, serija (12)* R 12/13 Ezo TV, tarot show (18)* Nate Berkus Show R IN magazin R Kraj programa

Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) (R) Veseli mladunci, zabavni (R) Studio 45, talk show (R) Uilica, kviz za djecu Super Mario Bros, crtani lm (R) Super Mario Bros, crtani lm Najljepši urok, telenovela Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epozode) Divlji boravak, zabavni Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Najljepši urok, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epozode) Studio 45, talk show (R) Pod ism krovom, humorisna serija (dvije epizode) (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Pod ism krovom, humorisna serija (dvije epizode) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) Znanstveno lud, humorisna serija (R) Vatreni deki, dramska serija (12) Studio 45, talk show Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Znanstveno lud, humorisna serija (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Vatreni deki, dramska serija (12)

Ana, serija 232/254 U ime ljubavi, serija 44/170 TV izlog U ime ljubavi, serija 45/170 Flash vijes Esmeralda, serija R TV izlog Rosalinda, serija R Vatreno srce, serija 55/220 TV izlog Vatreno srce, serija 56/220 Pca trkaica, crtana serija R Flash vijes Koktel, magazin R TV izlog Sjene prošlos, serija R Rosalinda, serija 19-20/80 Esmeralda, serija 130-131/137 Sjene prošlos, serija 10/95 Koktel, magazin Prijatelji, serija 13/24 Zakon brojeva, serija 10/18 Živa meta, serija (12)* 5/12 Prijatelji, serija R 12/24 Zakon brojeva R, serija 9/18 Koktel, magazin R Živa meta, serija (12)* R 4/12 Teresa, serija R Kraj programa

(bivša akoveka televizija) 07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:58 16:00 16:30 16:50 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:25 19:30 20:00 21:00 21:45 22:15 22:45 23:10 23:30 00:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Sedma brzina 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala VIDEOSTRANICE Danas pogledajte Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Od Mure do Drave(r) Tajne uspjeha (r) 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA VOA Hrana i vino Povealo Dom&Sl EU dnevnik Link,emisija o novim tehnologijama VIJESTI DANA TV Jukebox Erotski program(18) VIDEOSTRANICE

05:25 8. kat: Dalmanci ne plau, talk show (R) 06:05 Najava programa 06:09 Rije i život: Je li neizlazak na izbore grijeh propustom?, religijski program (R) 06:44 TV kalendar 06:56 Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09:07 Kralj vinograda 3, serija (4/13) 09:52 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Zemlje-ljudi-pustolovine 5, dokumentarna serija (45’) (9/10) 11:00 Kod Ane 11:10 Oprah show (1377.) 11:55 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 12:00 Dnevnik 12:11 Sport 12:13 Vrijeme 12:15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12:16 TV kalendar (R) 12:30 Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (45/182) 13:20 Sve e bi dobro, serija (110/180) 14:05 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:14 Vrijeme sutra 14:20 Trenutak spoznaje 14:50 Alisa, slušaj svoje srce - telenovela (111/240) 15:35 Epilog, emisija o kazalištu 16:05 Fotogra ja u Hrvatskoj 16:20 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 16:25 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uživo 17:35 HAK - Promet info 17:36 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 17:45 8. kat: Dalmanci ne plau, talk show 18:30 Od Lark Risea do Candleforda 3, serija (11/12) 19:30 Dnevnik 19:56 Sport 20:01 Vrijeme 20:04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Sve u 7!, kviz 21:00 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 21:05 Bitka za Vukovar: Ovara, dokumentarna serija (10/10) 21:50 Pola ure kulture 22:15 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 22:20 Dnevnik 3 22:40 Sport 22:43 Vrijeme 22:45 Vijes iz kulture 22:50 Sevdah, dokumentarni lm (66’) 00:00 Prave zvijeri, britansko-ameriki lm (12)(90’) 01:30 Oprah show (1377.) 02:10 Žica 4, serija (18) (3/13) (R) 03:05 Skica za portret 03:30 Bitka za Vukovar: Ovara, dokumentarna serija (10/10) (R) 04:15 Pola ure kulture (R) 04:40 Kralj vinograda 3, serija (4/13) (R)

06:20 Najava programa 06:25 kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (44/182) (R) 07:10 Patak Frka, crtana serija (34/39) (R) 07:35 Kuni svemirci, crtana serija (26/26) 07:55 Mala TV (27’33”) 08:00 TV vr: Poslovice 08:10 Gusarske prie, crtani lm 08:15 Mala princeza, crtani lm 08:25 Connor na tajnom zadatku 1, serija za djecu (12/13) 08:45 Školski program: Poezija - nobelovci 09:15 Kokice 09:30 etvero prov Z, serija za djecu (24/26) 10:00 Alisa, slušaj svoje srce - telenovela (110/240) (R) 10:45 Destry ponovno jaše, ameriki lm (91’) 12:15 Fotogra ja u Hrvatskoj 12:25 KS automagazin (R) 12:55 Mala TV (R) 13:00 TV vr: Poslovice 13:10 Gusarske prie, crtani lm 13:15 Mala princeza, crtani lm 13:30 Izbori 2011. - predstavljanja 15:20 Školski program: Poezija - nobelovci (R) 15:50 Kokice (R) 16:05 Rupert, crtana serija (27/52) 16:30 Izbori 2011. - sueljavanje 18:00 Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 18:05 Morske orgulje, dokumentarni lm (28’48”) 18:35 Traumatologija (R) 19:05 Patak Frka, crtana serija (34/39) (R) 19:30 Glazba, glazba... jazz (21’) 19:55 Veeras 20:00 Dodjela Nagrada hrvatskog glumišta, prijenos 22:05 CSI: Las Vegas 10, serija (12) (5/23) 23:00 Žica 4, serija (18) (3/13) 23:55 Retrovizor: Zakon i red: Odjel za žrtve 10, serija (12) (13/22) 00:40 Retrovizor: Otkad si ošla 3b, humorisna serija 01:20 Retrovizor: Bez traga 7, serija (12) (3/24) (R) 02:05 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 05:05 Noni glazbeni program

06:20 06:45

SERIJA RTL

11.35

Emperatriz

SERIJA RTL

23.55

CSI NY

EMISIJA HRT21 SERIJA RTL

19.30

Pod ism krovom

SERIJA DOMA TV

Esmeralda

17.30

Inspektor Rex, serija R

12:10 13:00 14:00 16:00 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05

IN magazin R Larin izbor, serija R Teresa, serija 112-113/152 Inspektor Rex, serija 43/123 Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija 118/320 Dnevnik Nove TV Ljubav i kazna, serija, serija 67/107 Larin izbor, serija 55/160 Veernje vijes Provjereno, informavni magazin Sakuplja kosju, igrani lm (12)* Sa oaja, igrani lm R Nestali, serija (12)* 11/18 Sjedi i šu!, serija 8/13 Ezo TV, tarot show (18)* Nate Berkus Show R IN magazin R Kraj programa

21:00 22:05 22:25 23:25 01:30 03:00 03:45 04:10 05:10 05:55 06:15

06.45 07.35 08.20 09.20 09.50 10.10 10.35 11.15 12.00 13.00 13.40 14.35 15.20 16.15 16.55 17.45

20.20 06.00 06.35 07.05 07.15 08.05 10.15 10.45 11.35 13.15 14.10 15.00 16.55 17.05 18.00 18.30 19.05 20.00 21.00 21.50

21.00

Larin izbor

11:10

19.30

01.35 02.35 03.20

“Larin izbor” je napeta ljubavna pria koja mora prebrodi brojne zapreke. Ovo je pria o izboru jedne žene izmeu dva muškarca, izboru izmeu karijere i obitelji, te odanos i bitke za preživljavanjem. Serija je snimana na vanjskim lokacijama duž dalmanske obale što dodatno pridonosi romannoj atmosferi.pažnju jekom cijele radnje serije. Režija: Krisjan Mili, Mladen Dizdar, Robert Orhel, Tomislav Rukavina; Scenarij: Tomislav Hrpka, Iva Ilakovac, Aleksandar Kristek, Ozren Marod; Uloge: Doris Pini, Ivan Herceg, Ecija Ojdani, Frane Perišin,

Nate Berkus Show Kad liše pada, serija R Ljubav i kazna, serija R

18.35

23.40 23.55

SERIJA NOVA TV

08:20 09:15 10:10

07:10 07:25 07:40 08:05

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm (R) PopPixie, crtani lm Izbori 2011. - predstavljanje programa Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) Exkluziv Tabloid, magazin (R) Veera za 5, lifestyle emisija (R) Empretriz, telenovela (dvije epizode) Ruža vjetrova, dramska serija (R) Krv nije voda, serija (R) Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) RTL 5 do 5, informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (R) Ruža vjetrova, dramska serija Kos, kriminaliska serija (12) Kuanice, humorna dramska serija (dvije epizode) RTL Vijes, informavna emisija CSI: NY, kriminaliska serija (dvije epizode) (12) (R) Astro show, emisija uživo (18) Kos, kriminaliska serija (R) (12) RTL Danas, informavna emisija (R)

Bakugan, crtana serija 18/52 Jagodica Bobica, crtana serija 9/26 Roary, crtana serija 36/52 Bumba, crtana serija 107-108/150 Pca trkaica, crtana serija 13/26 TV izlog

21.10 22.00 22.25 23.15 23.50 00.35 01.00 01.40

07:05 07:25 08:05 08:20 09:00 09:01 10:25 10:40 12:05 12:45 13:00 13:40 14:00 14:01 14:45 15:00 15:55 17:30 19:10 20:05 20:50 21:20 22:10 23:00 23:30

08:43 08:45 09:00 11:00 11:15 11:45 12:00 12:30 12:40 13:45 14:15 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:20 18:40 19:00 19:02 19:05 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:00 22:20 22:25 22:30 23:00 23:15 23:17

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a TV PRODAJA - MARION EUROPSKI DNEVNIK TV magazin MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI ŠKOLA PREHRANE DR. BRANKA VRIA emisija o prehrani (R) TV PRODAJA - MARION DOM 2 emisija o ureenju doma TV PRODAJA VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VIJESTI VTV-A informavna emisija MALI OGLASI TV PRODAJA KUTIONICA djeja emisija TV PRODAJA - MARION VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI VIJESTI VTV-A informavna emisija EMISIJA VTV-A OKOLO K(R)OLE mozaina emisija VIJESTI VTV-A informavna emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar (R) NEWSFLASH - GLASA AMERIKE DOKUMENTARNI PROGRAM ŠKOLA ŠAHA (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

00:15 00:55 01:40 03:25 04:45

Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) (R) Divlji boravak, zabavni (R) Studio 45, talk show (R) Uilica, kviz za djecu Super Mario Bros, crtani lm (R) Super Mario Bros, crtani lm Najljepši urok, telenovela Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epozode) Veseli mladunci, zabavni (R) Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Najljepši urok, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epozode) Studio 45, talk show (R) Pod ism krovom, humorisna serija (dvije epizode) (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Pod ism krovom, humorisna serija (dvije epizode) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Raymond,humorisna serija (dvije epizode) Znanstveno lud, humorisna serija (R) Vatreni deki, dramska serija (12) Studio 45, talk show Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Znanstveno lud, humorisna serija (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Vatreni deki, dramska serija (12)

Ana, serija 233/254 U ime ljubavi, serija 46/170 TV izlog U ime ljubavi, serija 47/170 Flash vijes Esmeralda, serija R TV izlog Rosalinda, serija R Vatreno srce, serija 57/220 TV izlog Vatreno srce, serija 58/220 Pca trkaica, crtana serija R Flash vijes Koktel, magazin R TV izlog Sjene prošlos, serija R Rosalinda, serija 21-22/80 Esmeralda, serija 132-133/137 Sjene prošlos, serija 11/95 Koktel, magazin Prijatelji, serija 14/24 Zakon brojeva, serija 11/18 Živa meta, serija (12)* 6/12 Prijatelji, serija R 13/24 Zakon brojeva R, serija 10/18 Koktel, magazin R Živa meta, serija (12)* R 5/12 Postal, igrani lm Teresa, serija R Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:58 16:00 16:30 16:50 17:00 18:00

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Vinoteka 24 SATA, vijes VIDEOSTRANICE Danas pogledajte Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Od Mure do Drave 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala 18:30 TV Jukebox 19:00 VIJESTI DANA 19:25 VOA 19:30 Hrana i vino 20:00 Podravina i Prigorje 20:30 Vaše zdravlje 21:30 Dom 2 22:00 VIJESTI DANA 22:30 Lifestyle 23:15 Zapisano u zvijezdama(18) 00:15 Erotski program(18) 01:15 VIDEOSTRANICE


PETAK 25. studenoga 2011.

SUBOTA 26. studenoga 2011. 06:45

06:10 06:14 06:44 06:56

Najava programa Trenutak spoznaje (R) TV kalendar Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09:07 Kralj vinograda 3, serija (5/13) 09:52 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Zemlje-ljudi-pustolovine 5, dokumentarna serija (45’) (10/10) 11:00 Kod Ane 11:10 Oprah show (1378.) 11:55 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 12:00 Dnevnik 12:11 Sport 12:13 Vrijeme 12:15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12:16 TV kalendar (R) 12:30 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (46/182) 13:20 Sve e bi dobro, serija (111/180) 14:05 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:14 Vrijeme sutra 14:15 Drugo mišljenje 14:45 Branitelji domovine, informavnoedukavni spot 14:50 Alisa, slušaj svoje srce - telenovela (112/240) 15:35 Doba veselog stroja, emisija puke i predajne kulture (29’13”) 16:05 Skica za portret 16:20 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 16:25 Hrvatska uživo 17:00 Vijes 17:10 HAK - Promet info 17:11 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 17:15 Globalno sijelo 17:45 Putem europskih fondova 18:00 Iza ekrana 18:30 Od Lark Risea do Candleforda 3, serija (12/12) 19:30 Dnevnik 19:56 Sport 20:01 Vrijeme 20:04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Hrvatski kraljevi, dokumentarnoigrana serija (7/7) 21:00 Premijera tjedna: Žene, ameriki lm (114’) 22:55 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 23:00 Dnevnik 3 23:20 Sport 23:23 Vrijeme 23:25 Vijes iz kulture 23:30 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 23:35 Pe dan, talk show 00:25 Filmski maraton: Što mui Gilberta Grapea, ameriki lm (12)(118’) 02:25 Filmski maraton: avolja brigada, ameriki lm (12)(127’) (R) 04:35 Skica za portret 04:45 Kralj vinograda 3, serija (5/13) (R)

07:10 07:25 06:15 Najava programa 06:20 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (45/182) (R) 07:05 Patak Frka, crtana serija (35/39) (R) 07:30 Gladijatorska akademija, crtana serija (1/26) 07:55 Mala TV 08:00 TV vr: To nije za igru 08:10 Patuljkove prie, crtani lm 08:15 Tajni dnevnik patke Malde: Zaborav 08:25 Connor na tajnom zadatku 1, serija za djecu (13/13) 08:45 Školski program: Vrtlarenje 09:15 Puni krug 09:30 etvero prov Z, serija za djecu (25/26) 10:00 Alisa, slušaj svoje srce - telenovela (111/240) (R) 10:45 Bitka u apaškom klancu, ameriki lm (82’) (R) 12:10 Drugi format (R) 12:55 Mala TV (R) 13:00 TV vr: To nije za igru 13:10 Patuljkove prie, crtani lm (R) 13:15 Tajni dnevnik patke Malde: Zaborav 13:30 Izbori 2011. - predstavljanja 15:20 Školski program: Vrtlarenje (R) 15:50 Puni krug (R) 16:05 Rupert, crtana serija (28/52) 16:30 Izbori 2011. - sueljavanje 18:00 Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 18:05 Cabaret, dokumentarni lm (27’48”) 18:35 Briljanteen 19:15 Patak Frka, crtana serija (35/39) (R) 19:40 Glazba, glazba... pop (23’) 20:05 Veeras 20:10 Ivo Gamulin Gianni i Gloria Gaynor, snimka koncerta (2. dio) 47’23” 21:05 Prljavi seksi novac 2, serija (12) (7/13) 21:55 Umorstva u Midsomeru 13, serija (12) (1/8) 23:35 Na rubu znanos 00:20 Vrijeme je za jazz: Jazz na muzikoj akademiji (67’22”) 01:30 Retrovizor: Zakon i red: Odjel za žrtve 10, serija (12) (14/22) 02:15 Retrovizor: Trava zelena 1, humorisna serija (1/7) (R) 02:45 Retrovizor: Bez traga 7, serija (12) (4/24) (R) 03:30 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 06:30 Noni glazbeni program

06.25 07.20 08.15 08.40 08.55 09.35 11.30 12.20 14.05 15.05

22.10

Tihi bijes Šerif (Chuck Norris) se u malenom teksaškom gradu suoava s problemom zaustavljanja nepobjedivog ubojice koji je zahvaljujui genekom inženjeringu neunišv. Grupa mladih istraživaa odgovorna je za razvoj seruma, a uprava istraživakog instuta odlui nastavi s genekim eksperimenma bez obzira na posljedice. Chuck Norris pokazuje svoje briljantne borilake vješne dok se sam bori prov dvanaestak opakih bajkera te svoju toplu i privlanu stranu dok raspiruje staru romansu s Alison Halman (Toni Kalem), istražiteljicom na instutu…

02.05 03.05 03.45

06:20

08:43 08:45 09:00

SERIJA RTL

19.05

Krv nije voda

10:45 11:00 11:30 11:45 12:00 12:30 12:55 14:45 15:00 16:40 16:55

SERIJA NOVA TV

14.00

Teresa

EMISIJA RTL

17.05

Veera za 5

SERIJA DOMA TV

U ime ljubavi

18:40 19:00 19:02 19:05 19:30 19:40 20:00 20:05 21:15 22:00 22:20 22:25 22:30

7.25

17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:00 22:05 00:05 01:55 03:50 05:20 06:05 06:35

06.45 07.30 08.20 09.15 09.45 10.10 10.30 11.15 12.00 12.55 13.40 14.30 15.20 16.15 16.55 17.45

00.10 22:05

08:05 08:20 09:15 10:10 11:10 12:10 13:00 14:00 16:00

18.35 05.50

16.55 17.05 18.00 18.30 19.05 20.00

FILM NOVA TV

07:40

23:15 23:30 23:32

RTL Danas, informavna emisija (R) Emperatriz, telenovela (R) Izbori 2011. - predstavljanje programa Dragon Ball Z, animirani lm (R) PopPixie, crtani lm Exkluziv Tabloid, magazin (R) Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) Veera za 5, lifestyle emisija (R) Emperatriz, telenovela (dvije epizode) Krv nije voda, serija (R) Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) RTL 5 do 5, informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija Zavodnik, igrani lm, romanna komedija TV premijera: Sennel - agent u bijegu, igrani lm, triler Izuzetna hrabrost, igrani lm, akcijski (12) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Pobjednici i grešnici, igrani lm, akcijska komedija (12)

Bakugan, crtana serija

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a TV PRODAJA - MARION EUROMAXX TV magazin (R) TV PRODAJA - MARION MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI FORMULA 1 - VELIKA NAGRADA BRAZILA trening 1 TV PRODAJA VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA FORMULA 1 - VELIKA NAGRADA BRAZILA trening 2 VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program 4. ROENDAN LESNINE VARAŽDIN reportaža TV PRODAJA - MARION VIJESTI VTV-A POPEVKE I ŠTIKLECI zabavna emisija ZAGORSKI MAGAZIN dokumentarna emisija VIJESTI VTV-A informavna emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar FLASH NEWS - GLASA AMERIKE (R) ZAGORSKI MAGAZIN dokumentarna emisija ŠKOLA ŠAHA ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

19.30 20.20 21.10 22.00 22.45 23.30 00.15

07:05 07:25 08:05 08:20 09:00 09:01 10:25 10:40 12:05 12:45 13:00 13:40 14:00 14:01 14:45 15:00 15:55 17:30 19:10 20:05 20:50 21:20 22:10 23:00 23:30 00:15 00:55 01:40 03:10

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:58 16:00 16:30 16:50 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:25 19:30 20:00 21:00 21:30 22:00 22:30 23:15 00:30 01:30

19/52 Jagodica Bobica, crtana serija 10/26 Roary, crtana serija 37/52 Bumba, crtana serija 109-110/150 Pca trkaica, crtana serija 14/26 TV izlog Nate Berkus Show Kad liše pada, serija R Ljubav i kazna, serija R Inspektor Rex, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Teresa, serija 114-115/152 Inspektor Rex, serija 45/123 Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija 119/320 Dnevnik Nove TV Ljubav i kazna, serija, serija 68/107 Larin izbor, serija 56/160 Glazba i shovi, igrani lm Tihi bijes, igrani lm (12)* Sakuplja kosju, igrani lm (12)* R Ezo TV, tarot show (18)* Nate Berkus Show R IN magazin R Kraj programa

Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) (R) Veseli mladunci, zabavni (R) Studio 45, talk show (R) Uilica, kviz za djecu Super Mario Bros, crtani lm (R) Super Mario Bros, crtani lm Najljepši urok, telenovela Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epozode) Divlji boravak, zabavni Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Najljepši urok, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epozode) Studio 45, talk show (R) Pod ism krovom, humorisna serija (dvije epizode) (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Pod ism krovom, humorisna serija (dvije epizode) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) Dexter, kriminaliska serija (15) Vatreni deki, dramska serija (12) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R)

Ana, serija 234/254 U ime ljubavi, serija 48/170 TV izlog U ime ljubavi, serija 49/170 Flash vijes Esmeralda, serija R TV izlog Rosalinda, serija R Vatreno srce, serija 59/220 TV izlog Vatreno srce, serija 60/220 Pca trkaica, crtana serija R Flash vijes Koktel, magazin R TV izlog Sjene prošlos, serija R Rosalinda, serija 23-24/80 Esmeralda, serija 134-135/137 Sjene prošlos, serija 12/95 Koktel, magazin Prijatelji, serija 15/24 Zakon brojeva, serija 12/18 Živa meta, serija (12)* 7/12 Prijatelji, serija R 14/24 Zakon brojeva R, serija 11/18 Koktel, magazin R Živa meta, serija (12)* R 6/12 Teresa, serija R Kraj programa

(bivša akoveka televizija) Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Dom2 24 SATA, vijes VIDEOSTRANICE Danas pogledajte Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Podravina i Prigorje (r) Dom2 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA VOA Hrana i vino Ritam tjedna Veliko platno, emisija o lmu Euro - max VIJESTI DANA Zagrljaj ljepote TV prodaja Erotski progam(18) Videostranice TV kue imaju pravo promjene programa

05:30 05:35 06:10 06:25 06:55

Najava programa Drugo mišljenje (R) TV kalendar Iza ekrana (R) Doba veselog stroja, emisija puke i predajne kulture (R) 07:25 Vijes iz kulture (R) 07:30 Hrvatska kronika BiH 07:45 Vijes 07:50 Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Crvena rijeka, ameriki lm (128’) 10:00 Vijes 10:08 Vrijeme danas 10:09 HAK - Promet info 10:10 Kuni ljubimci 10:45 To je Europa (5/13) (R) 11:15 Normalan život, emisija o obitelji 11:55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 12:00 Dnevnik 12:11 Sport 12:13 Vrijeme 12:15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12:16 TV kalendar (R) 12:30 Veterani mira, emisija za branitelje 13:15 Prizma, mulnacionalni magazin 13:57 Duhovni izazovi, meureligijski magazin 14:25 Branitelji domovine, informavno-edukavni spot (R) 14:28 Eko zona 14:53 Prirodni svijet 4, dokumentarna serija (10/14) 15:43 Jelovnici izgubljenog vremena 16:03 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 16:05 Euromagazin 16:30 Potrošaki kod 16:58 Predstavljamo vam, emisija pod pokroviteljstvom 17:00 Vijes 17:10 Vrijeme sutra 17:11 HAK - Promet info 17:12 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 17:20 Reporteri 18:25 Lijepom našom: Split (2/2) 19:15 LOTO 7/39 19:20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19:30 Dnevnik 19:56 Sport 20:01 Vrijeme 20:10 Ples sa zvijezdama (5/8) 21:55 Vijes 22:10 Vijes iz kulture 22:15 Veernja premijera: Machete, ameriki lm 00:05 Filmski maraton: Filmska no s Alienima - Alien: Osmi putnik, ameriki lm (12)(113’) 02:00 Filmski maraton: Filmska no s Alienima - Alien 2, ameriki lm (12)(132’) 04:10 Skica za portret 04:25 Reporteri (R) 05:25 Potrošaki kod (R)

FILM HRT 1

22:20

07:00 Najava programa 07:05 Patak Frka, crtana serija (20/39) (R) 07:30 Djevojica iz budunos 2, serija za djecu (1/12) 07:55 Mala TV (28’45”) (R) 08:00 Baltazar: Vatrogasna pria, crtani lm 08:05 Danica i pelikan 08:10 arobna ploa - 7 konnenata: Australija 08:25 Trolovi, crtana serija (10/26) 08:50 ni DA ni NE (R) 09:50 Hrvatski djeji fesval 2011., snimka 11:20 Filmska maneja: Kad je Harry sreo Sally, ameriki lm (92’) (R) 12:55 KS automagazin 13:30 Izbori 2011. - predstavljanja 15:25 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom 15:55 4 zida 16:30 Izbori 2011. - sueljavanje 18:00 Osijek: Odbojka predkvali kacije za OI (M), snimka 19:15 Veeras 19:20 Lake Louise: Svjetski skijaški kup - spust (M), prijenos (od 19.55 do 20.20 kombinirani prijenos) 19:55 Crtani lm (R) 20:10 Rukometna Liga prvaka: CO Zagreb - Chambery Savoie HB, prijenos 22:05 Maršal Žukov, dokumentarni lm (1/2) 23:00 West-Eastern Divan Orchestra i Daniel Barenboim u Alhambri (2/2) 00:15 Fringe - Na rubu 1, serija (12) (9/21) (R) 01:05 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04:05 Noni glazbeni program 06:55 Osijek: Odbojka predkvali kacije za OI (M) prijenos na HRT+ u 13.55?

05.40 RTL Danas, informavna emisija (R) 06.15 Crvene kapice, animirani lm 06.45 X-Men, animirani lm 07.10 PopPixie, animirani lm (dvije epizode) (R) 07.45 Uilica, kviz za djecu 08.20 Ruža vjetrova, dramska serija (dvije epizode) (R) 10.25 Gorile u magli, igrani lm, drama 12.50 Zavodnik, igrani lm, romanna komedija 15.00 Sennel - agent u bijegu, igrani lm, triler (R) 17.00 Na visokoj nozi, humorna dramska serija 17.55 Zvijezde Ekstra: Djeca slavnih, zabavna emisija 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.10 Galileo, zabavna/ obrazovna emisija 20.00 ia mia, ne(sretna) je pria, igrani lm, animirani 21.35 Gol rejker, igrani lm, komedija 23.20 Tijek vremena, igrani lm, znanstveno-fantasni triler (12) 01.25 Astro show, emisija uživo (18) 02.25 RTL Danas, informavna emisija (R) 03.00 Izuzetna hrabrost, igrani lm, akcijski (12)

Machete Akcijski lm “Machete” jedno je od najuspjelijih i najzabavnijih ostvarenja uglednog lmaša Roberta Rodrigueza (Desperado, Od sumraka do zore, Bilo jednom u Meksiku, serijal Spy Kids). “Machete” je možda i najbolji Rodriguezov lm još od vremena kultnog niskobudžetnog prvijenca “El Mariachi”. Rije je o nadahnuto režiranom djelcu neskrivenog meksikog nacionaliskog naboja, iza ije se akcijsko-zabavne prie skrivaju vrlo ozbiljni autorski komentari imigrantske zbilje na jugu Amerike te slika sveope korumpiranos društva.

FILM DOMA

20:05

Tajni rjenik

06:05 TV izlog 06:20 U sedmom nebu, serija 18-19/23

09:43 09:45 10:00 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:25 12:30 12:45 13:15 13:55

16:30 16:40 16:55 18:15 18:40 19:00 19:05 19:30

SERIJA RTL 2

21.00

SERIJA DOMA TV

Sjene prošlos

19.10

10:25 10:40 11:00 12:10 12:25 12:55 13:55 14:10 15:05

19:10 20:05 21:55

23:30 01:00 02:25

20.05

Moja 3 zida

06:30 08:10 08:25 09:15

23:00

15:20

FILM NOVA TV

07.00 Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) (R) 07.45 Divlji boravak, zabavni (R) 08.30 Najljepši urok, telenovela 09.15 Studio 45, talk show (R) 10.00 Super Mario Bros, crtani lm (R) 10.35 Veera za 5, lifestyle emisija (pet epizoda) 12.50 Divlji boravak, zabavni (R) 13.35 Veseli mladunci, zabavni (R) 14.20 Divlji boravak, zabavni (R) 15.05 Veseli mladunci, zabavni (R) 16.00 Divlji boravak, zabavni (R) 16.45 Moderna uda, dokumentarni (dvije epizode) (R) 18.25 Paklena kuhinja, reality show (R) 19.10 Pod ism krovom, humorisna serija (dvije epizode) 20.00 Hrvatska traži zvijezdu, glazbeni show 21.00 Moja 3 zida, humorisna serija 21.50 Moja 3 zida, humorisna serija (R) 22.45 Fesvalac: Prijetea isna, igrani lm, drama (12) 00.25 Dexter, kriminaliska serija (15) (R)

16:10 17:40 18:10 18:40

15:30 15:45

Suze boga sunca

08:05 Bakugan, crtana serija R 18/52 08:30 Roary, crtana serija R 36/52 08:45 Peppa, crtana serija 11-12/26 09:00 Tokica i pjegica, crtani lm 09:25 Beyblade metal fusion, crtana serija 34/39 09:50 Lego Ninjago, crtana serija 4/4 10:05 Winx, crtana serija 13/52 10:30 Frikovi, serija 4/16 11:30 Larin izbor, serija R 13:25 Tajni rjenik, igrani lm 15:30 Slatki Boži, kulinarski show 2/5 16:00 Provjereno, informavni magazin R 17:00 Vijes Nove TV 17:10 Supertalent, show R 19:15 Dnevnik Nove TV 20:05 Suze Boga Sunca, igrani lm 22:20 ovjek iz sjene, igrani lm (12)* 00:05 Delta Force One - Izgubljena patrola, igrani lm, (12)* 01:50 Tihi bijes, igrani lm (12)* R 03:30 Ezo TV, tarot show (18)* 04:50 Kraj programa

19:40 20:10 21:10 21:40 22:10 22:15 22:45 23:45 23:47

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA POPEVKE I ŠTIKLECI zabavna emisija (R) TV PRODAJA - MARION 4. ROENDAN LESNINE VARAŽDIN reportaža EMISIJA VTV-A MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV PRODAJA - MARION EMISIJA VTV-A (R) TV PRODAJA FORMULA 1 - VELIKA NAGRADA BRAZILA trening 3 4. ROENDAN LESNINE VARAŽDIN reportaža TV PRODAJA MUŽIKAŠI I PAJDAŠI glazbena emisija (R) KUTIONICA djeja emisija TV PRODAJA - MARION FORMULA 1 - VELIKA NAGRADA BRAZILA kvali kacije VJERA I NADA vjerski program VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program 4. ROENDAN LESNINE VARAŽDIN reportaža TV OBLOEC podravsko-prigorski mozaik MOJ PUT dokumentarna emisija KAJKAVCI mozaika emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar SVIJET ROMA dokumentarna emisija U DOBROM DRUŠTVU zabavna emisija ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

03:25 03:50 04:15

U ime ljubavi, serija 50/170 TV izlog Ana, serija R upko i pepeljugin bal, crtani lm TV izlog Harvey Toons, crtana serija 4/78 upko i no vješca, crtani lm TV izlog Zadovoljna, emisija R Jamie Oliver: Jamijevo ministarstvo prehrane , serija R TV izlog Sjene prošlos, serija R Ne zaboravi shove, glazbeni kviz R 1 Savršena nevjesta, serija 2/12 ZelenJava, magazin Doma IN, emisija Jamie Oliver: Jamiejeva Italija , serija 1/6 Sjene prošlos, serija 13/95 Tajni rjenik, igrani lm Ne zaboravi shove,glazbeni kviz 2/16 Jamie Oliver: Jamiejeva Italija, serija R 1/6 Savršena nevjesta, serija R Sjene prošlos, igrani lm Ne zaboravi shove, glazbeni kviz R Doma IN, emisija R ZelenJava, magazin R Kraj programa

(bivša akoveka televizija) 07:58 Danas na programu 08:00 Djeja TV 12:00 Auto – moto nauca 12:30 Gledaj dalje (r) 13:30 Ritam tjedna (r) 14:30 Zagrljaj ljepote 15:15 Euromaxx 15:45 Vinoteka (r) 16:15 Glas Roma 16:50 VIJESTI 17:00 Poljoprivredni savjetnik 17:30 Dom2 18:00 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala 18:30 Pod povealom 19:00 VIJESTI DANA 19:15 TV PRODAJA 19:30 Hrana i vino 20:00 Bašna 20:45 Planet Croaa 21:20 Dom&Sl 22:05 Vijes dana 22:25 Link, emisija o novim tehnologijama 23:00 Zapisano u zvijezdama 00:15 Erotski program (18) 01:00 VIDEOSTRANICE


NEDJELJA 27. studenoga 2011.

05:50 Najava programa 05:55 Duhovni izazovi, meureligijski magazin (R) 06:20 Euromagazin (R) 06:45 TV kalendar 07:00 Patak Frka, crtana serija (36/39) (R) 07:25 Mala TV 07:30 TV vr: izma glavu uva 07:40 Brlog: Lemuri (R) 07:45 Tajni dnevnik patke Malde: Zaborav 07:55 Vijes iz kulture (R) 08:00 Vijes 08:05 Prijatelji 3 09:00 Vesele trojke, crtana serija (10/52) 09:25 Hamtaro, crtana serija (10/26) (R) 09:48 TV kalendar (R) 10:00 Vijes 10:10 Vrijeme danas 10:11 HAK - Promet info 10:15 Poirot 1, serija (10/10) 11:10 Opera box 11:40 manjinski MOZAIK 12:00 Dnevnik 12:11 Sport 12:13 Vrijeme 12:15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12:25 Plodovi zemlje 13:25 Split: More 14:00 Nedjeljom u dva 15:00 Mir i dobro 15:30 Branitelji domovine, informavno-edukavni spot (R) 15:32 Skica za portret 15:45 Ledeno doba, ameriki animirani lm (70’) 17:00 Vijes 17:10 Vrijeme sutra 17:11 HAK - Promet info 17:15 Vrtlarica 17:45 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni game show 19:15 LOTO 6/45 19:20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19:30 Dnevnik 19:56 Sport 20:01 Vrijeme 20:10 Sve u 7!, kviz 21:05 Loza, TV serija (8/16) 21:55 Vijes 22:10 Vijes iz kulture 22:20 Oko globusa, vanjskopoliki magazin 22:55 Poťiljka, ameriki lm (12) (104’) 00:40 Poirot 1, serija (10/10) (R) 01:35 U uredu 4, humorisna serija (15/19) 01:55 U uredu 4, humorisna serija (16/19)

FILM RTL

11.35

Totalno ludi Glazbeni kanal VH1 osmislio je „Totalno lude� kao saru nejdŞerskih lmova 80-h, te kao markenťki trik predstavio lm kao „izgubljeni i neprikazani dragulj� iz 80-h. Film koji je prikazan 2006., ismijava loťa odjevna rjeťenja 80-h, stereopne karaktere tog vremena te lmove poput „Prljavog plesa�, „TinejdŞerskog vukodlaka�, „Lijepe u ruŞiastom�, „Karate kida� i drugih. Ako spomenemo da je redatelj Neal Brennan, ujedno i scenarista kultne komedije „Totalno napuťeni�, bit e vam jasno da vas oekuje 100 minuta neprestanog smijeha.

02:15 U uredu 4, humorisna serija (17/19) 02:35 Skica za portret 02:40 Prizma, mulnacionalni magazin 03:25 Lijepom naĹĄom: Split (2/2) (R) 04:20 Oko globusa, vanjskopoliki magazin (R) 04:50 Plodovi zemlje (R)

SERIJA RTL

21.45

INFO RTL

18.30

RTL danas

SERIJA RTL 2

20.00

Kraljevi leda

EMISIJA DOMA TV

Ne zaboravi shove

22.05

znanstveno-fantasni triler (12)

04:55 05:50 06:45 07:10 07:25 07:40 08:05 08:30

06:55 Najava programa 07:00 Glazbeni salon Gvozdanovi: Renata Pokupi 07:50 Zlatna kinoteka: Najvea pripovijest koja je ikad ispriana, ameriki lm (186’) (R) 10:58 Vrh: Misa, prijenos (ne kod. na sat.) 12:00 Biblija (ne kod. na sat.) 12:10 Skica za portret 12:25 Baby bonus, emisija pod pokroviteljstvom 12:55 e-Hrvatska 13:30 Izbori 2011. - predstavljanja 15:25 Magazin nogometne lige prvaka 15:50 Olimp 16:30 Izbori 2011. - sueljavanje 18:10 Veeras 18:15 Hokej, EBEL liga: Medveťak EHC Liwest Black Wings Linz, prijenos 20:50 Ciklus lmskog spektakla: Smijeťna strana povijes, ameriki lm (89’) 22:25 Filmski bouque: Kineska etvrt, ameriki lm (12) (126’) 00:30 Svjetski skijaťki kup - super G (M) i slalom (Ž), snimka 01:15 Zulu, britanski lm (133’) 03:30 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi

08:55 09:25 09:55 10:25 12:20 14:25 16:20 17:00 17:10 19:05 19:15 20:05 22:30 23:45 01:30 03:30 04:40 05:05 05:30 05:50 06:15

06.55 07.45 11.50 12.40 13.15

06.40 RTL Danas, informavna emisija (R) 07.15 Zvijezde Ekstra: Djeca slavnih, zabavna emisija 07.40 Crvene kapice, animirani lm 08.10 X- Men, animirani lm 08.35 PopPixie, crtani lm (tri epizode) (R) 09.30 RuĹža vjetrova, dramska serija (dvije epizode) (R) 11.35 Totalno ludi, igrani lm, komedija 13.20 Gol rejker, igrani lm, komedija 15.10 ia mia, ne(sretna) je pria, igrani lm, animirani (R) 16.40 Discovery: PreĹživje divljinu - Iza kamere (1. dio), dokumentarna serija 17.40 Exkluziv Vikend, magazin 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.10 Galileo, zabavna/ obrazovna emisija 20.00 Tesna koĹža 2, igrani lm, komedija 21.45 CSI: Miami, kriminaliska serija (12) (tri epizode) 00.30 Astro show, emisija uĹživo (18) 01.30 RTL Danas, informavna emisija (R) 02.05 Tijek vremena, igrani lm,

14.50 15.35 17.15 18.25 19.10 20.00 20.45 21.35 22.25 23.20

07:10 08:50 09:05 10:15 10:30 11:40 12:00 12:15 13:25 13:55 14:25 14:40 15:35 16:40 18:10 18:40 19:10 20:05 20:35 22:05 23:05 23:35 01:05 02:35

10:33 10:35 10:35

CSI: Miami

PONEDJELJAK 28. studenoga 2011.

NAJAVA PROGRAMA MALI OGLASI 4. ROENDAN LESNINE VARAŽDIN reportaŞa 10:45 TV PRODAJA - MARION 11:00 PRVA HNL JUNIORI snimka utakmice 12:45 TV ORDINACIJA emisija o zdravlju (R) 13:45 TV PRODAJA 14:00 OTVORENO NEBO dokumentarna emisija 14:30 4. ROENDAN LESNINE VARAŽDIN reportaŞa 14:35 MALI OGLASI 14:40 TV PRODAJA 14:55 VJERA I NADA vjerski program 15:15 TV PRODAJA - MARION 15:30 MALI OGLASI 15:55 TV PRODAJA - MARION 16:10 FORMULA 1 - VELIKA NAGRADA BRAZILA emisija (R) 19:15 24 SATA VIJESTI informavni program 19:30 VTV TJEDNIK 20:05 KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi 20:45 PRESSICA talk show 21:45 OKOLO K(R)OLE mozaina emisija 22:45 IZ PROŠLOSTI TV kalendar 22:50 E-HRVATSKA program pod pokroviteljstvom 23:30 ODJAVA PROGRAMA 23:32 VIDEOSTRANICE

03:35 04:00

I tako to..., serija 15-16/18 Smallville, serija 3/22 Bakugan, crtana serija R Roary, crtana serija R Peppa, crtana serija 13-14/26 Nick i Noel, crtani lm Beyblade metal fusion, crtana serija 35/39 Winx, crtana serija 14/52 Automov Lifestyle Magazin Lige prvaka ZelenJava, magazin 8/12 Larin izbor, serija R Sinbadovo zlatno putovanje, igrani lm Zmija u sjeni orla, igrani lm Karate Kid, igrani lm Vijes Nove TV Karate Kid, igrani lm - nastavak INA Plave vijes Dnevnik Nove TV Supertalent – uŞivo, show Red carpet, showbiz magazin (15)* ovjek iz sjene, igrani lm (12)* R Suze Boga Sunca, igrani lm R David Guea, dokumentarni lm Televizijska posla, serija 17/22 Svi mrze Chrisa, serija 20/22 Najgori tjedan, serija 16/16 Red carpet, showbiz magazin (15)* R Kraj programa

Veera za 5, lifestyle emisija (dvije epizode) Zabranjena ljubav, sapunica (deset epizoda) (R) Divlji boravak, zabavni (R) Izvanredni psi, dokumentarni (R) Moja 3 zida, humorisna serija (dvije epizode) (R) Paklena kuhinja, reality show (R) Columbo: LaĹžna uzbuna, kriminaliska serija (R) Hrvatska traĹži zvijezdu, glazbeni show Paklena kuhinja, reality show (R) Pod ism krovom, humorisna serija (dvije epizode) Kraljevi leda, dokumentarni (R) MuĹĄkarci sa sjekirama, dokumentarni (R) SWAT, reality show (R) Murjaci uĹživo, reality show (dvije epizode) (R) Fesvalac: Prijetea isna, igrani lm, drama (12)

U ime ljubavi, serija 52/170 TV izlog Ana, serija R TV izlog upko i no vjeĹĄca, crtani lm R Harvey Toons, crtana serija R TV izlog upko i pepeljugin bal, crtani lm R Doma IN, emisija R Jamie Oliver: Jamiejeva Italija , serija R TV izlog Sjene proĹĄlos, serija R Ne zaboravi shove, show R SavrĹĄena nevjesta, serija 3/12 Zadovoljna, emisija Jamie Oliver: Jamiejeva Italija , serija 2/6 Sjene proĹĄlos, serija 14/95 Slatki BoĹži, kulinarski show Sjene proĹĄlos, igrani lm R Ne zaboravi shove,glazbeni kviz 3/16 Jamie Oliver: Jamiejeva Italija , serija R SavrĹĄena nevjesta, serija R Delta force one: Izgubljena patrola, igrani lm R Ne zaboravi shove, glazbeni show R Zadovoljna, emisija R Kraj programa

(bivĹĄa akoveka televizija)

05:39 05:44 06:14 06:44 06:56

Najava programa Split: More (R) Mir i dobro (R) TV kalendar Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09:07 Kralj vinograda 3, serija (6/13) 09:52 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Mare TV 5, dokumentarna serija (45’) (1/20) 10:55 Kod Ane 11:05 Blago svjetskih trŞnica, dokumentarna serija (11/13) 11:35 Kulturna baťna 12:00 Dnevnik 12:11 Sport 12:13 Vrijeme 12:15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12:16 TV kalendar (R) 12:30 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (47/182) 13:20 Sve e bi dobro, serija (112/180) 14:05 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:14 Vrijeme sutra 14:20 Trea dob, emisija za umirovljenike 14:50 Alisa, sluťaj svoje srce - telenovela (113/240) 15:35 Glas domovine 16:05 Kulturna baťna 16:25 Hrvatska uŞivo 17:00 Vijes 17:10 Hrvatska uŞivo 17:40 HAK - Promet info 17:45 8. kat, talk show 18:30 Od Lark Risea do Candleforda 4, serija (1/6) 19:25 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19:30 Dnevnik 19:56 Sport 20:01 Vrijeme 20:04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 TV Bingo 20:35 Provodi i sprovodi, humorisna serija (11/20) 21:15 Klasa opmist, dokumentarni lm (58’10�) 22:25 Dnevnik 3 22:45 Sport 22:48 Vrijeme 22:50 Vijes iz kulture 23:00 Svijet pro ta 23:30 Znanje je poetak - The West-Eastern Divan okrestar, glazbenodokumentarna emisija (93’) 01:05 U uredu 4, humorisna serija (18/19)

EMISIJA NOVA TV

17.25

IN magazin Dnevni magazin pod urednikom palicom glavne urednice Ivane Mandi i dnevne urednice Sanje Zdorc. IN magazin okuplja dream team redakciju druĹĄtvene scene. Dnevna doza domaih i stranih vijes, druĹĄtvenih dogaaja i kronika, komentara i intervjua nudi se gledateljima kroz deset jakih rubrika i joĹĄ jaih novinara. Voditelji IN magazina su Nikolina PiĹĄek, Mia Kovai i Ivo PerkuĹĄi.

INFO NOVA TV

19.15

Dnevnik Nove TV

01:25 02:10 03:05 03:20 03:35 04:05

Dr. House 6, serija (11/22) (R) Žica 4, serija (18) (4/13) (R) Skica za portret Kulturna baťna (R) Glas domovine (R) Blago svjetskih trŞnica, dokumentarna serija (11/13) (R) 04:35 Kralj vinograda 3, serija (6/13) (R) 05:20 8. kat, talk show (R)

06:05 Najava programa 06:10 Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (46/182) (R) 06:55 Patak Frka, crtana serija (37/39) (R) 07:20 Gladijatorska akademija, crtana serija (2/26) 07:45 Mala TV 07:50 TV vr 07:58 Kr prikazuje 08:00 Brlog 08:05 arobna ploa - engleski 08:15 Connor na tajnom zadatku 2, serija za djecu (1/13) 08:40 Školski program 09:10 Ton i ton 09:25 etvero prov Z, serija za djecu (26/26) 09:55 Alisa, sluťaj svoje srce - telenovela (112/240) (R) 10:40 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni game show (R) 12:10 Vrtlarica (R) 12:35 Jelovnici izgubljenog vremena (R) 12:55 Mala TV (R) 13:00 TV vr 13:08 Kr prikazuje (R) 13:10 Brlog 13:15 arobna ploa - engleski 13:30 Izbori 2011. - predstavljanja 15:20 Školski program (R) 15:50 Ton i ton (R) 16:05 Rupert, crtana serija (29/52) 16:30 Izbori 2011. - sueljavanje 18:00 Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 18:05 Hrvatski kraljevi, dokumentarno-igrana serija (7/7) 18:55 Crtani lm (R) 19:05 Patak Frka, crtana serija (37/39) (R) 19:30 Glazbeni specijal 19:55 Veeras 20:00 Život ide dalje 3, serija (1/5) 20:45 Traumatologija 21:15 Dr. House 6, serija (11/22) 22:05 CSI: Las Vegas 10, serija (12) (6/23) 22:50 Putem europskih fondova (R) 23:10 Žica 4, serija (18) (4/13) 00:05 Retrovizor: Zakon i red: Odjel za Şrtve 10, serija (12) (15/22) 00:50 Retrovizor: Trava zelena 1, humorisna serija (2/7) (R) 01:20 Retrovizor: Bez traga 7, serija (12) (5/24) (R) 02:00 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04:30 Noni glazbeni program

05.40 06.20 06.50 07.00 07.50 10.00 10.45 11.35 13.15 14.10 15.00 16.55 17.05 18.00 18.30 19.05 20.00 21.00 22.55 00.45 01.00 01.50 02.50 03.55

08:43 08:45 09:00 11:00 11:15 11:45 12:00 12:30 12:40 13:10 13:50 14:00

08:00 Djeja TV 12:00 Zagrljaj ljepote (r) 12:45

BaĹĄna

14:00 Poljoprivredni savjetnik (r) 14:30 Tjedna kronika 15:00 Hrana i vino 15:55

Glazba,pp

16:10

FORMULA ! (Velika nagrada

19:15

Tjedna kronika

SERIJA HRT 2

21.15

Dr. House

Brazila) 19:45 TV prodaja

EMISIJA RTL 2

17.35

Kralj Queensa

14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:20 18:40 19:00 19:02 19:05 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00

20:00 Fio show

21:30

23:00 Zapisano u zvijezdama

22:00 22:20 22:25 22:30 23:30 23:45 23:47

00:15 Erotski program (18) 01:15

Videostranice

SERIJA DOMA TV

Esmeralda

17.30

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm (R) PopPixie, crtani lm Izbori 2011. - predstavljanje programa Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) Exkluziv Vikend, magazin (R) Veera za 5, lifestyle emisija (R) Emperatriz, telenovela (dvije epizode) RuĹža vjetrova, dramska serija (R) Krv nije voda, serija (R) Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) RTL 5 do 5, informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija RuĹža vjetrova, dramska serija Univerzalni vojnik, igrani lm, akcijski (12) Kontrola leta, igrani lm, akcijski (12) RTL Vijes, informavna emisija CSI: Miami, kriminaliska serija (R) (12) Astro show, emisija uĹživo (18) CSI: Miami, kriminaliska serija (R) (12) RTL Danas, informavna emisija (R)

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a TV PRODAJA - MARION EUROMAXX TV magazin MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI VTV TJEDNIK informavna emisija (R) VJERA I NADA vjerski program uz komentar za sluťno oťteene osobe TV PRODAJA - MARION ZAGORSKI MAGAZIN dokumentarna emisija TV PRODAJA VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VIJESTI VTV-A informavna emisija MALI OGLASI TV PRODAJA ŽIVOT NA SJEVERU mozaina emisija TV PRODAJA - MARION VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI VIJESTI VTV-A informavna emisija SPORTSKI ZOOM emisija o sportu TV OBLOEC podravsko-prigorski mozaik ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija (R) VIJESTI VTV-A informavna emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar (R) NEWSFLASH - GLASA AMERIKE (R) DOKUMENTARNI PROGRAM ŠKOLA ŠAHA (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

06:20 06:45 07:10 07:25 07:40 08:00 08:15 09:10 10:10 11:10 12:10 13:00 14:00 16:00 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:00 22:05 22:25 00:15 01:55 02:20 03:05 04:50 06:20

06.55 07.45 09.30 10.00 10.35 11.20 12.55 13.40 14.30 15.15 16.05 16.45 17.35 18.30 19.20 20.10 21.10 22.00 22.25 23.10 23.50 00.35 00.55

07:05 07:25 08:05 08:20 09:00 09:01 10:25 10:40 12:05 12:45 13:00 13:40 14:00 14:01 14:45 15:00 15:55 17:30 19:10 20:05 20:50 21:20 22:10 23:00 23:30 00:15 00:55 01:40 03:10

Bakugan, crtana serija 20/52 Jagodica Bobica, crtana serija 11/26 Roary, crtana serija 38/52 Bumba, crtana serija 111-112/150 Pca trkaica, crtana serija 15/26 TV izlog Nate Berkus Show 82/173 Kad liĹĄe pada, serija R Ljubav i kazna, serija, serija R Inspektor Rex, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Teresa, serija 116-117/152 Inspektor Rex, serija 46/123 Vijes Nove TV IN magazin Kad liĹĄe pada, serija 120/320 Dnevnik Nove TV Ljubav i kazna, serija, serija 69/107 Larin izbor, serija 57/160 Veernje vijes Do kraja, igrani lm Zmija u sjeni orla, igrani lm R Seinfeld, serija 29/180 Heroji, serija (12)* 13/19 Sinbadovo zlatno putovanje, igrani lm R Ezo TV, tarot show (18)* Kraj programa

Veera za 5, lifestyle emisija (dvije epizode) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (eri epizode) Uilica, kviz za djecu Vatrogasac Vjeko, crtani lm (R) Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Columbo: LaĹžna uzbuna, kriminaliska serija (R) Divlji boravak, zabavni Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) NajljepĹĄi urok, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) Studio 45, talk show (R) Pod ism krovom, humorisna serija (dvije epizode) (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Pod ism krovom, humorisna serija (dvije epizode) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) Znanstveno lud, humorisna serija (R) Vatreni deki, dramska serija (12) Studio 45, talk show Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Znanstveno lud, humorisna serija (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R)

Ana, serija 235/254 U ime ljubavi, serija 54/170 TV izlog U ime ljubavi, serija 55/170 Flash vijes Esmeralda, serija R TV izlog Rosalinda, serija R Vatreno srce, serija 61/220 TV izlog Vatreno srce, serija 62/220 Pca trkaica, crtana serija R Flash vijes Koktel, magazin R TV izlog Sjene proťlos, serija R Rosalinda, serija 25-26/80 Esmeralda, serija 136-137/137 Sjene proťlos, serija 15/95 Koktel, magazin Prijatelji, serija 16/24 Zakon brojeva, serija 13/18 Živa meta, serija (12)* 8/12 Prijatelji, serija R 15/24 Zakon brojeva R, serija Koktel, magazin R Živa meta, serija (12)* R Teresa, serija R Kraj programa

(bivĹĄa akoveka televizija) 07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:58 16:00 16:30 16:50 17:00 17:50 18:00 18:30 19:00 19:25 19:30 20:00 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Planet Croaa 24 SATA, vijes VIDEOSTRANICE Danas pogledajte Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Lifestyle TV prodaja 24 SATA (uĹživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA VOA Hrana i vino Sport ponedjejkom Auto moto nauca Obzori VIJESTI DANA Pod povealom (r) TV Jukebox Erotski program VIDEOSTRANICE


62

Razbibriga

22. studenoga 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

HOROSKOP

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Fletno smo pozabili Vukovara M

inuli tjeden, toneše, osemnajstoga novembra smo obilježili dve tožne obljetnice i to 347. let otkak je divja svija rešehnola Mikloša Zrinskoga akoskoga vu šumici polek Kuršanca, a i 20. let otkak se jugosoldateska uspela, na jedvite jade, probiti u Vukovar, a isto tuliko let je otkak je ista vojska napravila masakr u Škabrnji. Nejpredi smo, den predi, vužigali svee vu Vukovarskoj vulici gde se zišlo hajdig ljudi, ali ipak nej tuliko kuliko je grad-heroj Vukovar i jegovi branitelji, a pogotovo oni šteri so tam ostajli svoje živote, zaslužili. Nešterni so došli sam zbog radi toga kaj so doakali gospo Jaco Kosor štera je to veer vužgala sveo prinas vu akovco. Drugi den naveer je akoski župnik i gvardjan, pater Stanko, služil mešo za vse šteri so poginuli u Vukovari, Škabrnji, a i vu celomo domovinskomo rato, ali je cirkva bila slabo popujena. Gda ga nej bilo Zrinske garde, Matice Hrvacke i Hrvackih zmajov pre meši bi bili sam oni šteri vsaki den hodajo. A vsima nam Vukovar jako uda znai, tak se bar falimo. To vam meni nejde nikak vu glavo: niti jeden den nebremo vse pustiti na stran i pokloniti se vsima onima šteri so nam, i to svojim životima, omoguili kaj imamo

svojo Lejpo našo, slobodno i nezavisno.

I

stoga dneva odveer smo se zišli vu Kuršanco kaj se, na kratek as, zmislimo na Mikloša Zrinskoga šteroga je divja svija (nej znati je li je bila na štiri ili pak na dve noge, ali svija je bila) sfondala i kaj mo zafalimo za vse kaj je napravil za naše Meimorje malo. Moram vam rei gda ga Maarov i Zagrepancov vsako leto vse vej, a nas Meimorcov vse meje i meje. Ne moram vam rei gda je Grad akovec, grad Zrinskih, a i naša Županija je županija Zrinskih, ali smo to nej baš pokazali. Bil je pozdravljeni zamjenik akoskogha gradonaelnika, gospon Vidovi, ali je on bil vu Vukovaro, pak si nekak gruntam kaj vu tomo akovco niši drugi nikaj ne dela i nema as kajbi vu Kuršanec došel osim Zokija. Još me nekaj gvinta: nejsam videl niti jednoga navuitela, a niti profesora (ispriavlem se profesoro Kapuno šteri sikam dojde). Pak kak bodo navuiteli našo deco navili ak nikam ne dojdejo. Predi vsih si gruntam gda so navuiteli z povjesti morali tu biti, ali i oni se nedajo nigdi videti. Brzas imajo spametnešega posla.

D

ok smo vsi obrjeni prema izboraj i listekaj na šterima nam se nudijo novi saborniki,

Strahoninari so onak stiha, stiha podrli opino, oem rei, zgrado opine. I to je još nej vse. Kuliko sam mel za uti, vruhnuli bodo i Vatrogasnoga doma. Dok sam to videl mam sam znova išel glet esdepeovoga listeka za sabornike, ali ga, zaprav, strahoninske naelnice, gospe Sanje, nej gori. Celo no sam nej mogel spati, ali sam vjutro zazvedil gda Sanja planera zazidati novo opino i novoga doma za ogjogasce i to još lepšega i još starešega nek je of bil šteroga so sfondali. Kak zgledi ipak so žene te štere ftruc krizi rivlejo kotaa napretka naprej. Bar prinas. No, tak se, bar za ve, sam pripoveda jerbo do ve se sam vruhnulo ono kaj je bilo, a ve tre ljunuti vu šake i znova zafremati planerano. Do ve nas je Sanja nej kanila pak joj moramo veruvati.

M

ortik znate, a mortik ne znate gda je, vu ovomo cajto, vu Parago, jednomo i drugomo, 127 trudnici. Tak so bar gospon doktor rekli, a i najte me ruom za re loviti jerbo je to bilo minuli tjeden, mortik je ve denes druga. Kuliko vidimo, Romi delajo i po dnevo (???) i po noi i kaj se nate, skupa z menom, udili kaj bode, rez dvajsti let, Parag glavni grad opine Nedeliše, a najbrž i celoga maloga Meimorja.

K

aj nebodete rekli gda ne pratim predizborno kampanjo bodem vam povedal gda je 80 Meimorcov pošlihtano na sedemnajst listekov šteri kandiderajo za sabornike vu ovoj našoj 3, izbornoj jedinici, a vse skupa je prijavlena 31. listek. Neje niti nam lefko šteri si moramo prebirati.

N

a mlajšima svet ostaja, tak so rekli meimorski esdepeovci i na listo so postajli gospona koršmita Moharia, goranskoga naelnika, a gospoo Dragico Zgrbec so prodali na listo vu Koprivnico. Gda me neši pital nigdar ne bi rekel gda tam nemajo dostik politiarov i gda jiv morajo uvoziti z Meimorja. Još jempot se pokazalo gda politiki i politiaraj neje nikaj nemogoe.

N

eje ve niti Martinje kaj je negda bilo, oem rei, neje vseposot isto. Prinas je sveti Martin, kajbi rekli, vinski biškupi i martinski meštri so krstili mošta vu vino, a prek Drave, vu Varaždino je tej isti Martin skinul z saborske liste varaždinskoga naelnika, gospona Habuša i to sam zato kaj je malo bole puhnul vu policajsko fukico. Štel mo je sveti Mikloš, varaždinski patron, pomoi, ali je ve bilo prekesno dok je zazvedil.

OVAN (21.3.-20.4.) Neete moi izbjei neka ljubavna iskušenja, ali ete pozivnim stavom i jasnim rjenikom uspijeva prolazi kroz njih. Ponekad e vam bi naporno, pa se pripremite da to. Oni koji još traže srodnu dušu mogli bi naii na nju tamo gdje se najmanje nadaju. Najbolje ete se osjea kod kue. Imat ete energije, ali biste je najradije korisli za kune radove. S posla ete jedva eka pobjei. Ipak, razne sitne obveze odreivat ete pomalo odsutni duhom, ali korektno.

BIK (21.4.-20.5.) Poveat e se vaš broj kretanja meu ljudima i svako malo ostvarivat ete zanimljive kontakte. Oni koji su još sami neka širom otvore oi i fokusiraju se na okolinu kako im dobra prilika ne bi promakla. Vezani vjerojatno putuju zajedno. Dobar dio tjedna provest ete uvršujui svoju nancijsku poziciju. Ostvareno ete nastoja uloži u nešto sigurno i dugorono. U tome ete i uspje. Povremeno ete djelova zbrkano, pa uvijek pripremite ono što radite.

BLIZANCI (21.5.-21.6.) Trudit ete se sza na sve i svojim akcijama uveseljava partnera. Pri tom ete se i dosta troši, pa bi bilo dobro da usporite tempo. Naroito to vrijedi za one koji oekuju uživanje, jer od silne strke moglo bi im isto izmai iz ruku. Na poslu ete djelova sigurno i smiono. Malo je toga što vas u ovom trenutku može zaustavi. Ono što ste zamislili provodit ete u djelo bez zadrške, odluniji više nego ikad, a drugi e vas slijedi kao vou. Pazite da vas ne sprži sunce.

RAK (22.6.-22.7.) Popustit e prepreke koje su vas sputavale i jaale vam ežnje. Sad ete više i bolje moi izrazi ono što osjeate, a druga strana e vas razumjeti. Utoliko dolazi do poboljšanja. Samci e biti sve bolji u zavoenju, pa neka svakako izlaze van. Subjektivno neete nalaziti oekivano zadovoljstvo u poslu koji radite, ali objekvno ne stojite loše. ak ste u boljoj poziciji nego mnogi. Ne postavljajte sebi suvišna pitanja jer sada za to nije vrijeme.

LAV (23.7.-23.8.) Mogue je da e neke vaše ljubavne tajne bi otkrivene. Zato se ne trudite da ih sakrijete, ali pripremite argumente ili objašnjenja ako bude potrebno. Zapravo se ništa ne može sakri. Budite uvjerljivi i iskreni i sve e proi dobro. Imat ete odlinih ideja i poveanu sposobnost izražavanja, pa e svi poslovi takvog karaktera bi dobro odraeni. Ono što e škripa bit e savjetovanje. Ni ete vi drugima zna da savjet, ni obratno. Mislite svojom glavom.

DJEVICA (24.8.-23.9.) U iduim danima imat ete priliku pokazati koliko ste društveni. Pozivi bi mogli pljuštati sa svih strana. Ako ste još sami, nemojte predugo analizirati. Ako ste u vezi, povedite partnera sa sobom u krug svojih prijatelja. Bit e dobro. U vama e jaati potreba za odmorom i odmakom od svega, ali kako e i dalje postojati pritisak mnogih radnih zadataka, morat ete se prilagoditi. Ne sumnjajte u svoje sposobnosti ak i onda kad rezultati nisu vidljivi. Oni e se ve pokazati.

VAGA (24.9.-23.10.) Vaš ljubavni život ovih e dana oscilira. as e vam se ini da možete sve i da ste na vrhu svijeta, no ve idui tren spoznavat ete da je sve to možda samo iluzija. Pozivnim pristupom trebate održava ravnotežu. Gledajte samo dobro. Proanalizirajte koji su vaši ciljevi i prioriteti u karijeri. Oni e vas najbolje vodi i pokaziva vam put kojim trebate ii. Naroito je to važno sada kad vam se pruža prilika za napredovanje. Koliko god teško bilo, vrijedi proba.

ŠKORPION (24.10.-22.11.) Pred vama je jedan ispunjavajui ljubavni tjedan. Za razliku od mnogih drugih, vi ete uspijeva spaja izazove i dobi, ugodno s korisnim i tako razvijati svoju vezu na pametan nain. Slušajte sebe i neete pogriješi. Mogue je da ete povremeno ima zbrkane misli i nejasne ideje ili izražavanja, ali generalno gledajui, vaš utjecaj raste, a vi se možete dalje razvija u struci. Manje smetnje bit e prolaznog karaktera i vi ete ih nadvlada.

STRIJELAC (23.11.-21.12.) Možda e vam se initi da ve cijelu vjenost ekate da se stvari pokrenu s mrtve toke i opet ništa. Najbolje je da prihvate situaciju i da živite dan po dan, sat po sat. Vaša spontanost i šarm kad tada donijet e i rezultate. Vi biste poletjeli, ali ne daju vam krila. Gradili biste, ali nema materijala. I stalno tako. Osjeat ete frustracije, ali ne takve da ih ne biste mogli okrenu na šalu. Trenutno najbolje stojite s idejama i misaonim poslovima.

JARAC (22.12.-20.1.) Tupost i distanca vaš je nain da izbjegnete poneku svaicu ili otkrivanje razliitos izmeu vas i voljene osobe. Nije da ste hladni, nego oprezni. Takvi ete bi i ovaj tjedan, a vaš partner ako vas shvati, blago njemu. Ako ne, bit e na mukama. Iako e se na prvi pogled ini da je sve plod sluajnos, samo vi znate da se zapravo radi o pažljivo razraenoj i primijenjenoj strategiji koja malo po malo donosi plodove. Ne morate to otkri svima, nego samo nekima.

VODENJAK (21.1.-19.2.) Bit e manjih problema u razumijevanju ili usuglašavanju ideja izmeu vas i voljene osobe, ali ne takvih da ih ne možete nadvlada. Ukoliko prvo razmislite, a tek onda pažljivo kažete, sve e proi vrlo dobro. Neki radni zadaci koji su bili blokirani, sada e se pokrenu, a vi ete ima posla više nego ostali. Zato se na to i pripremite. Ne gunajte što je tako, jer ete kasnije vidjeti da e vam se sav ovaj trud i ispla. Jednostavno radite.

RIBE (20.2.-20.3.) Ukoliko ste na moru ili putovanju, svakako se ukljuite u neko društveno zblivanje, jer biste lako mogli sres osobu svojih snova. Ne mora to bi senzacionalno mjesto za izlazak, nego ak i obina terasa, ali vi budite otvoreni za sve. Samo ako vam je posao po svojoj prirodi zabavan, ovaj tjedan radit ete s užitkom. Svi ostali samo e glumi da rade, a u duši e zbraja minute do izlaska van. S mozgom e bi u sferama ljubavi ili sapunica.

VIC tjedna

Jedinica Vratio se Perica sav sretan iz skole: - Mama, mama, dobio sam jedinicu iz matematike. Jupiii! - Pa kako se možeš radovati, klipane jedan? - A kako ne bih mogao? Drugi nisu ništa dobili!


22. studenoga 2011.

PROGNOZA VREMENA za sljedeih 7 dana

Relativno hladno

Bliži se kraj studenog i sad je ve jasno da je s toplim danima gotovo. Proteklog tjedna obavila nas je gusta magla, a bilo je hladnije nego u frižideru. I sljedeih nekoliko dana nastavit e se hladno i suho vrijeme, a u drugom dijelu tjedna temperatura bi mogla malo porasti, ali uz mogunost slabih oborina. Inje, mraz, magla, snježna izmaglica: to je bila slika iz veeg dijela nizina unutrašnjosti proteklih nekoliko dana. Najviša dnevna temperatura je uglavnom tijekom cijelog dana ostala ispod 0°C. U sunanim gorskim krajevima i na Jadranu je temperatura bila osjetno viša od smrznutih nizina – na moru blizu 20 Celzijevih stupnjeva. Teško je zamisliti da se na jugu Hrvatske još može kupati

Vremenska prognoza 63

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

u moru ija je temperatura oko 19 Celzijevih stupnjeva. Poetak ovog tjedna i dalje e u našim sjeverozapadnim krajevima obilježiti stabilno, ali hladno i maglovito zimsko vrijeme. Danas oekujemo tmuran dan uz maglu i nisku naoblaku. Vjetar e biti slab. I dalje emo biti smrznuti jer se temperatura tijekom cijelog dana vjerojatno nee podii iznad nula stupnjeva. Mjestimice je mogua pojava inja ili sitne bijele prašine – snježne izmaglice. Ujutro emo mjeriti oko -4, a poslijepodne izmeu -3 i 0 Celzijevih stupnjeva. Od srijede e se pojaviti mogunost slabih oborina na granici kiše i snijega. Još uvijek u e ostati tmurno i hladno. Uz mnoštvo oblaka nije iskljuena pojava sla-

bih oborina na granici kiše i snijega. Zbog hladnog tla mogua je opasnost od poledice. U emu je stvar? U nizinskom podruju e biti dovoljno hladno za snijeg jer e temperatura ostati ispod nule i tlo je smrznuto. Ali u višim slojevima atmosfere bit e jedan sloj toplijeg zraka…proteklih dana na Sljemenu, Ivanšici i drugim višim predjelima temperatura je bila i do +8°C. Upravo tu leži problem jer e se pahuljice koje e padati iz oblaka morati probijati i kroz taj sloj toplijeg zraka. Ukoliko se pahulje rastope onda e u nizinama padati kiša koja se smrzava u dodiru s tlom. Ako se taj sloj toplijeg zraka ipak rashladi i temperatura bude oko nule, onda bi na cijelom putu izmeu oblaka i tla pahuljice mogle preživjeti i pasti kao slab snijeg. Dakle, jedan stupanj gore-dolje može presuditi hoe li padati kiša ili snijeg. Budui da smo ve nekoliko dana u zimskim uvjetima, spremni smo za obje situacije uz dodatni oprez u prometu. Dodatno valja uzeti u obzir da e se ciklona s oborinama nalaziti na podruju

Sredozemlja pa emo biti dosta daleko od nje. U takvim situacijama najmanje oborina padne upravo kod nas na sjeverozapadu Hrvatske. Ako bude snijega radit e se o malim koliinama, a u sluaju kiše mogua je opasna poledica pa svakako budite na oprezu tijekom srijede i etvrtka. U petak i za vikend bi se nastavilo pretežno oblano vrijeme, samo ponegdje uz kraa sunana razdoblja. Bit e uglavnom suho uz veinom slab vjetar. Jutarnja temperatura zraka bit e oko nule ili malo ispod, a najviša dnevna uvelike e ovisiti o eventualnoj pojavi sunca, ali naelno možemo rei da e biti manje hladno nego poetkom tjedna pa bismo konano mogli mjeriti temperature iznad nule. Za precizniju vremensku prognozu slobodno nas nazovite na telefonski broj 060-555-555 uz cijenu poziva od 3,43 KN/min. iz iksnih te 4,70 KN/min. iz mobilnih mreža. (prognozu izradila udruga Crometeo 19.11.)

METEOROLOŠKI KALENDAR 24. studenog 1739. god. na podruju Iloka pao snijeg koji nije kopnio do 25. ožujka 26. studenog 1970. god. u Barotu (Guadalupe) u jednoj minuti palo 38 mm oborine 27. studenog 1948. god. poela magla u Londonu koja je trajala neprestance 114 sati, do 1. prosinca

FILATELIJA

Vukovar 18 studeni je dan sjeanja na grad-heroj, na Vukovar. HP-Hrvatska pošta d.d. ove godine izdala je prigodnu poštansku marku kako bi podsjetila na stradanja i razaranja Vukovara. Posebno me raduje što je za mov te marke izabrana fotogra ja razorenog Vukovara, ulica Nikole Tesle, jer mislim da nikada ne smije bi kraj širenju prave isne o Vukovaru i srbijanskoj agresiji na Hrvatsku, pa makar i na ovakav nain Odlian je i žig PRVI DAN, koji HP-Hrvatska pošta d.d. tradicionalno koris uz nova izdanja poštanskih maraka. No, posebno mi se svia prigodni poštanski žig koji je 18. studenog 2011. godine bio u uporabi u Vukovaru-tako se to radi!! Spomenuto izdanje poštanske marke obilježava tužnu 20. obljetnicu pada Vukovara. Možda bi marku slinog sadržaja trebalo izdava svake godine za spomendan vukovarskih stradanja. Možda bi se, kad bi takve poštanske marke poele kruži svijetom, taj is svijet i upitao koja je to prava isna iz Hrvatske iz 1991.-1995. godine. Inae, tog 18. studenog 1991. godine Vukovar je pao, okupiran od tzv. JNA i srpskih paravojnih postrojbi. Tog dana prestalo je sustavno granaranje grada u kojem nije bilo ni vojnih postrojbi ni vojnih ciljeva, grada koji je više od 87 dana sustavno uništavan, (bitka za Vukovar službeno je poela 25. kolovoza 1991. godine, kada se smatra da je poela opsada Vukovara, no granatiranje i borbe

su poele mnogo ranije). U tih 3 mjeseca, po podacima vukovarske bolnice poginulo je 1624 i ranjeno 1219 osoba, no neslužbeno se govori o više od 3000 poginulih i ubijenih, najmanje 2500 ranjenih i više od 7000 branjenika i civila odvedenih u srbijanske logore. Kada su, tog 18. studenog 1991. godine vukovarci, njih 22156 hrvata i nesrpskog stanovništva, prognani iz svog grada, hodali su jednom malom stazicom od bolnice preko središta grada i trga Slavije, ranjenog Vodotornja do Mitnice i Novog groblja praeni do zuba naoružanim bandima, stazicom proišenom meu ostacima nekad prelijepog grada, na koji je u h 3 mjeseca palo, procjenjuje se, preko 6,5 milijuna tenkovskih i topovskih granata. Procijenjena izravna ratna šteta iznosi preko 10 milijardi kuna, a o indirektnoj šte nema smisla ni govori, ta je šteta neprocjenjiva. (Željko Stefanovi)

Dogaaji MUIPV akovec

Izborna skupština Meimurska udruga za integriranu proizvodnju voa (MUIPV) u petak 25. studenoga održava svoju redovnu izbornu godišnju skupštinu. Skupština, na kojoj e se izabrati novo elništvo udruge, održava se u Lovakim dvorima u akovcu s poetkom u 18 sati. (sm)

Adventski vijenac na stol U nedjelju 27. studenoga 2011. zapoinje nova liturgijska godina, prvom nedjeljom adventa ili došaša, kojom katolici diljem svijeta zapoinju pripremu za Boži, najradosniji kršanski blagdan. Sigurno je da se za Boži vjernici katolici trebaju pripremati u nutrini svojeg bia i duše, ali svakako zaslužuju da to bude i izvanjski. Jedan od tradicionalnih i lijepih naina je stavljanjem adventskog vijenca na stol i paljenjem svijea na adventskom vijencu.

OCJENJIVANJE vina u Ormožu

Pregršt odlija za meimurska vina

Adventski vijenac na stolu je ukras domu usa meu sve i ljudska radost dolaska malog Isusa nas. Ima onih koji kažu da je adventski ntski vijenac poganski obiaj i djelo, no isto tako ko svi koji vjerujemouIsusaKristaovoinimo moizljubaviiradostištonamBogšaljeSinka kasvog. Stoga u nedjelju, nakon mise, stavite ite vijenac na stol i zapalite prvu svijeu, a potom svaku narednu nedjelju sljedeu, kako bi u nedjelju 18. prosinca gorjele sve etiri, etiri, pred Boži, koji je u nedjelju 25. prosinca. a. (sm, ZV)

SKUPŠTINA 7. gardijske brigade OSRH “Puma”

Poziv pripadnicima brigade i lanovima obitelji poginulih i nestalih Godišnja skupština udruge 7. gardijske brigade “Puma” bit e održana u subotu 26. studenoga u Domu kulture Srainec, na istom mjestu kao i prijašnjih godina. Sveanost sjeanja na poginule i nestale pripadnike 7. gardijske brigade zapoet e svetom misom u kapelici Svetog Jurja u Optujskoj ulici, s poetkom u

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

10 sati, (bivša vojarna), dok skupština u Sraincu zapoinje u 11 sati. Pozivaju se bivši pripadnici 7. gardijske brigade, a posebno lanovi obitelji poginulih branitelja 7. gardijske brigade, da budu nazoni skupštini udruge. Svim obiteljima poginulih branitelja brigade te najtežim stopostotnim ratnim

vojnim invalidima brigade bit e prigodno uruena knjiga “Monograija 7. gardijske brigade”, koja je pripremana dvije godine. Udruga “Puma” za tu je prigodu osigurala 90 Monograija. Pripadnici brigade svoj primjerak Monograije (rije je o obimnoj knjizi) mogu nabaviti u udruzi 7. gardijske bri-

gade “Puma” (vidi: www udruga-puma. hr) po cijeni od 200 kuna za lanove udruge. S tim se sredstvima inancira tisak novih Monograija, s ciljem da u dogledno vrijeme svi pripadnici brigade, njih oko 4.500, imaju svoj primjerak Monograije, odnosno zainteresirani graani i institucije. (j)

Pred Martinje su za meimurske vinare iz slovenskog Ormoža s meunarodnog ocjenjivanja vina Šipon/furmint/ pušipel 2011. stigle lijepe vijesti. Pušipel clasic 2009. obitelji Bojana Štampara iz Svetog Urbana dobio je naziv “šampion” i k tome zlatnu medalju. Moslavac 2003. akovekog Agromeimurja osvojio je naziv državnog prvaka i veliku zlatnu medalju, dok je šipon 2001. obitelji Štampar dobio zlatnu medalju. Pušipel 2009. Alojza Tomšia iz Železne Gore dobio je priznanje, kao i pušipel 2010. obitelji Rajka Cmrenjaka iz Svetog Urbana. Rajka Dvanajšak iz Dragoslavca je za pušipel 2009. dobila srebrnu medalju. Odlija e dobitnicima biti uruena na sveanosti u Ormožu krajem ovog mjeseca. (sm)

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: DEJAN ZRNA (tel. 311 866), zamjenica glavnog urednika: BOŽENA MALEKOCI-OLETI , pomonik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, novinari: (tel. 312 333) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Velimir Kelkedi, Siniša Obadi, Bojana Španiek, Alen Fuš fotograija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 312 333), graiki urednik: Dejan Horvat (tel. 312 335), graika priprema: Blanša Blaževi, Jurica Hoblaj direktor marketinga: (tel. 313 133) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 313 133) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (1.935 kn (pretplata+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11 Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


RUKOMETNA PREMIJER LIGA

SEDMO KOLO 1.A ODBOJKAŠKE LIGE

II. HRVATSKA NOGOMETNA LIGA

Novi domai poraz Meimurja

Centrometal bolji od Daruvara

Meimurju “samo” bod protiv sinjskog Junaka

NIKAD VEA SKUPINA veleposlanika posjetila Meimursku županiju

Predstavnici ak jedanaest zemalja još bolje upoznali potencijale Meimurja i obeali gospodarsku suradnju Jedanaest veleposlanika akreditiranih u Hrvatskoj u organizaciji Meimurske županije i Koordinacije hrvatskih društava prijateljstva posjetilo je Meimurje. Ambasadori Rusije, Ukrajine, Njemake, Južne Koreje, Kine, Rumunjske, Makedonije, Danske, Azerbejdžana i Slovake u cjelodnevnom boravku upoznali su se s posebnostima najsjevernije hrvatske županije, ali i mogunostima ulaganja. U posjetu Meimurskoj županiji boravili su veleposlanik Ruske federacije nj. e. Robert Markaryan, Narodne Republike Kine nj. e. Shen Zhifei, Ukrajine nj. e. Oleksandar Levchenko, Republike Makedonije Dano Markovski, Republike Koreje Seong Ung Park, Savezne republike Njemake nj. e. dr. Bernd Fischer, Republike Slovake nj. e. Roman Supek, Kraljevine Danske Bo Eric Weber, Republike Rumunjske Cosmin George Dinescu te Azerbejdžana Kamil Tajid oglu Khasiyev.

U Meimurju nema birokratskih prepreka za ulaganja Kako je tijekom prijama naglasio župan Meimurske župa-

nije Ivica Perho, Meimurska županija ima izuzetno povoljan geografski položaj, ovdje žive ljudi s razvijenim radnim navikama, a dozvole za koje su

nadležne županijske i opinske službe izdaju se bez nepotrebnog birokratiziranja. - Sve to odlini su temelji za ulaganja i upravo na tome oe-

kujemo podršku, ali i promicanje kod zainteresiranih investitora iz vaših zemalja, rekao je u obraanju veleposlanicima župan Perho.

Špiceri u magli! Vrlo bismo vam rado i ovaj tjedan izreferirali što su naše dame najviše nosile na špici, ali, i sami ste vjerojatno primijetili, špi-

ca je bila zavijena u maglu. Najbitnije od svega bilo je toplo se zabundati, jer zima ipak nije vrijeme za modne eksperimente.

Doživite slike na drugaiji nain! Kralja Tomislava 17 tel.: 040 / 312 - 259

Veleposlanici su tijekom posjeta iskazali veoma velik interes za mogunosti ulaganja u Meimurje, jer kod nas ve postoje i rade tvrtke koje su rezultat stranih ulaganja. Njemaki veleposlanik nj. e. dr. Bernd Fischer posebno je istaknuo pozitivna iskustva koja je imao Haix, koji radi u Maloj Subotici. Veleposlanik Republike Slovake u Hrvatskoj nj. e. Roman Supek na kraju posjeta, zahvaljujui domainima, istaknuo je da su svi oduševljeni vienim te da shvaaju zašto sjever Hrvatske slovi za najpoduzetniji dio Hrvatske. Svoja iskustva u cijeloj zemlji prenijet e tvrtkama iz svojih zemalja koje imaju interes investirati u Hrvatsku, a Meimurje e sigurno biti na vrhu. Veleposlanici su posjetili Tehnološko - inovacijski centar u akovcu, Poslovnu zonu u Svetom Martinu na Muri, Toplice Sv. Martin te Vinsku cestu Meimurja. (BMO)

Međimurske novine 846  

međimurske novine 846

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you