Page 1

str. 8

ISPOVIJEST okrivljenika Brune Hančića i Denija Pikla:

www.mnovine.hr

EKSKLUZIVNO Ne poričemo svoju reputaciju smo 'loši dečki', no Pergara ZA MN da u Guruu nismo ni taknuli!

Godina XVI.

Broj 838.

^akovec, UTORAK, 27. rujna 2011.

Cijena 7 kuna

DOGAĐAJ KAKVIH JE HRVATSKA ŽELJNA

“Tehnix” otvorio petu tvornicu i sunčanu elektranu od 102 kW

str. 2

str. 3

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA otpremninama se rješava viška uprave

www.mnovine.hr

SVAKI DAN SVJEŽE VIJESTI

Na listi za odlazak desetero radnika

RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822

media str. 5


2

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

27. rujna 2011.

SVEANOST U DONJEM KRALJEVCU - vodea kompanija u ekoindustriji “Tehnix” slavi 20. obljetnicu i otvara novu tvornicu, te sunanu elektranu od 102 kW

“Tehnix” je ve sada zakoraio u budunost! Na sveanosti u Donjem Kraljevcu ovaj ponedjeljak vodea kompanija u ekoindustriji u ovom dijelu Europe “Tehnix” obilježila je svoju dvadesetu obljetnicu otvaranjem pete po redu tvornice te novoizgraene solarne centrale snage 102 kW, koju je otvorio predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi, uz brojne uzvanike iz poslovnog i politikog okružja Hrvatske i goste iz europskih kompanija. Vlasnik kompanije “Tehnix” uro Horvat, ujedno lan Savjeta za gospodarstvo predsjednika Republike, iznio je da je vrijednost nove investicije oko tri milijuna eura, a zapošljavat

e oko sto radnika i strunjaka. U novootvorenom pogonu proizvodit e se tehnologija za suvremeno gospodarenje otpadom i nadograivati ekovozila EKOMUNAL. “Tehnix” je vodee poduzee u Hrvatskoj i Europi za projektiranje, proizvodnju i servisiranje postrojenja, strojeva i opreme koji su u funkciji zaštite okoliša. Kompanija ima 300 zaposlenih, te vrhunski menadžment, kao i strunjake svih proila. Ukupno u kompaniji “Tehnix” u tvornicama u drugim zemljama i predstavništvima radi oko 500 zaposlenih. Proizvodi kompanije plasiraju

se najviše na europsko i druga svjetska tržišta, a oko 80 posto ukupne se proizvodnje izvozi. Nova sunana elektrana od 102 kW ve je spojena na elektrosustav i elektrinu mrežu i najvea je u ovom trenutku u Hrvatskoj kad je rije o solarnim centralama, a elektrina energija prodaje se u mrežu po povlaštenoj cijeni, a prema pravilniku regulatora. Uz veliku sunanu centralu, “Tehnix” je usvojio proizvodnju i malih pokretnih sunanih elektrana snage 10 kW za koje ne treba graevinska dozvola, a koje služe za smještaj radnika u kontejnerskim naseljima. uro Horvat, vlasnik Tehnixa, u poslovnom krugu izgradio je petu po redu tvornicu

U roku od mjesec dana i hale u Rumunjskoj i Beogradu

Tehnix kontinuirano slijedi trendove i u tehnologiji pa je novoizgraena solarna centrala snage 102 kW bila logini slijed u njihovu razvoju

Tvrtka “Tehnix” praktiki u roku od mjesec dana otvara tri proizvodna pogona, uz ovaj kod kue, još dva u inozemstvu. Jedan u Rumunjskoj, a drugi u Beogradu u Srbiji. Novi proizvodni prostor u Donjem Kraljevcu veliine je 2.500 etvornih metara i nalazi se u sklopu njihova poslovnog kruga. Za dva tjedna otvorit e novu tvornicu u Rumunjskoj

za potrebe tamošnjeg tržišta, a za mjesec dana u Beogradu u Srbiji za potrebe srbijanskog i ruskog tržišta, najavio je uro Horvat, vlasnik Tehnixa. Investicija u Donjem Kraljevcu vrijedna je tri milijuna eura, od ega je dva milijuna osigurano iz vlastitih prihoda, a milijun eura uz pomo HBOR-a koji prati Tehnix u njegovim investicijama. (J.Š.)

Nekoliko takvih manjih solarnih centrala ve je isporueno vodeim europskim tvrtkama, s time da treba znati da je snaga od 10 kW dovoljna za potrebe etiri prosjene kue. U sklopu proslave 20. obljetnice tvrtke “Tehnix” održan je i okrugli stol koji je nosio naziv “Razvoj meimurske industrije i prilagoavanje poslovanja EU”, na kojemu su govorili prof. dr. sc. Boris Cota, predsjednik Savjeta za gospodarstvo predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovia, župan Ivica Perho, voditelj konferencije i direktor tvrtke “Tehnix” uro Horvat, a više o svemu donosimo u iduem broju. (J. Šimunko, foto Z. Vrzan)

Nasilje treba obavezno prijaviti nadležnim institucijama! Anketa “Pod vurom”

Miljenka Toplek, akovec – Jasno, prijavila bih nasilje, i to Centru za socijalnu skrb. Policiji iskreno baš i ne bih, jer oni imaju neki svoj tretman, smatraju te suuesnikom. Službe su danas nedovoljno djelotvorne, a velika stvar su ve ovi SOS telefoni jer su ljudi puno otvoreniji preko telefona nego licem u lice, u tom bi se smjeru trebalo više raditi – bilo volonterski, bilo službeno putem nekih institucija.

Iako je mnogima na bilo koji vid zlostavljanja u obitelji svog susjeda ili poznanika najlakše zatvoriti oi i pretvarati se da je

Mirjana Marec, Knezovec – Iskreno, ne znam. Znam da bih trebala, i znam kome bih trebala prijaviti nasilje, ali mi smo jako konzervativna sredina i nisam sigurna bih li time napravila više koristi ili štete. Ne bojim se da bih naštetila sebi, ali u takvim sluajevima je uvriježeno mišljenje da je nasilje normalno. Možda da sam u nekoj veoj urbanoj sredini, bilo bi sasvim drugaije, ali danas na selu gurati nos u tue poslove ... teško.

to problem samo nasilnika i njegove žrtve, upravo se takvim ponašanjem omoguava daljnje nesmetano provoenje nasilništva.

Naši su sugraani po tom pitanju jasnog i odlunog stava – nasilje u svakom sluaju treba prijaviti, iako e tek rijetki iskreno priznati

da zbog naše male sredine u kojoj se sve sazna ne znaju bi li time uinili više štete ili koristi. U jednom su ipak složni – institucije ne

rade svoj posao dovoljno dobro, emu, na žalost, svake godine svjedoi novi broj ubijenih žena žrtava nasilja. (bš)

Emil Horvat, akovec – Normalno, nasilje bih prijavio policiji, sam se nemam ega bojati. Jesu li službe uinkovite ili nisu, tema je za drugu diskusiju, ali nasilje se treba prijaviti. Treba djelovati, iako to ne može pojedinac, to je ipak zadaa institucija. Trebalo bi donijeti strože zakone koji bi držali nasilnika dalje od žrtve i koji bi mu omoguili lijeenje.

Damira Vresk, akovec – Nasilje bih svakako prijavila. To mi je uostalom i obaveza i u redu je prijaviti, nadam se da bih skupila hrabrosti i da bih prijavila, ili policiji ili pak Centru za socijalnu skrb. Institucije odgovorne za ovakve sluajeve i nisu baš djelotvorne, jer se nakon prijave nasilnici redovito vraaju na slobodu, što vidimo i po primjeru žena koje su nedavno ubijene – službe oito ne rade svoj posao. Bojan Hunjadi, Savska Ves – Nasilje se po zakonu mora prijaviti, jer ako ne prijaviš automatski si suuesnik, a svoju bih prijavu podnio policiji. Što se tie institucija, neke jesu djelotvorne, dok druge ipak nisu. Ono što nam svakako treba jesu sigurne kue, otprilike veliine bivše vojarne u akovcu, koliko je nasilje danas, na žalost, proširena pojava.

Ivica Dodlek, Belica – Nasilje bih deinitivno prijavio, ne bih se niega osobno bojao. To bih prijavio policiji, mada sam mišljenja da nadležne službe nisu baš djelotvorne. Svakako bi trebalo uvesti strožu zakonsku regulativu, ali bi trebalo osnovati i više savjetovališta za žrtve nasilja. (foto: Zlatko Vrzan)


27. rujna 2011.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

3

NI ŽUPANIJSKI PRORAUN NIJE POŠTEEN KRIZE - u etvrtak odluka o sudbini zgrade “Scheier“ i zemljištu na vojarni - prodajnu galeriju, dok bi se na katu nalazio kulturni, glazbeni, konferencijski i izložbeni centar. Dr ug u ponudu da la je Erste&Steiermärkische bank, koja je iskazala interes za zakup nekretnine na odreeno vrijeme od maksimalnih sedam mjeseci, a radi pružanja bankarskih usluga. Pismom namjere za korištenje zgrada Meimurskoj županiji obratila se i Lidija Bajuk, dipl. etnologinja i antopologinja, predsjednica udruge MATAPUR iz Zasadbrega, u kojoj je izložila svoj edukativno - etnografski projekt ouvanja i popularizacije etnomuzikološke i predajne hrvatske baštine iz Meimurja. Naime, prijedlog navedene udruge jest da putem novoosnovane institucije, s djelominom ili potpunom autonomijom poslovanja (npr. putem Muzeja nematerijalne kulture baštine Meimurja ili putem neke druge ustanove),na interaktivan i multimedijalan nain predstavi i popularizira nematerijalna kulturna baština Meimurja, Hrvatske, ali i drugih zemalja, a Scheierovu zgradu predložila je kao mjesto te realizacije. Meimurski župan u prijedlogu odluke za Skupštinu Meimurske županije, koja e se održati u etvrtak 29. rujna, predlaže sasvim novu odluku. Više ne odluku o prodaji, nego davanje zgrade u jednogodišnji najam putem javnog natjeaja, pri emu bi zakupninu utvrdio ovlašteni procjenitelj.

EURO-UNIT iz Slakovca i Erste&Steiermärkische bank interesenti za zgradu - Župan sada više naginje najmu nego prodaji

Krajem srpnja ove godine meimurski župan Ivica Perho raspisao je javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju Scheierove zgrade. Na to se odluio zbog sve praznije županijske blagajne i milijunskih obveze koje treba namirivati iz dana u dan. Istini za volju, ak ni prodaja te zgrade

ne bi pokrpala sve rupe, pa se uz zgradu “Scheier“ prodaje i zemljište na podruju vojarne. No, ponude koje su došle i za zgradu i za zemljište nisu obeavajue. Do isteka roka za iskazivanje interesa za kupnju Scheierice zaprimljeno je samo jedno pismo namjere, u kojem je kao planira-

na namjena nekretnine izražena uslužna djelatnost, što se u ovom trenutku ne poklapa s namjenom predvienom DPU-om Grada akovca. Izvan roka odreenog javnim pozivom zaprimljena su dva pisma namjere, i to: društva EURO-UNIT iz Slakovca, koje je osim za kupnju

nekretnine zainteresirano i za javno - privatno partnerstvo, koncesiju i najam, ovisno o stanju nekretnine, nakon pregleda troškova održavanja, ponuenih uvjeta suradnje, cijene i izrade studije isplativosti. Oni bi u prizemlju imalo ureenu glazbeno

Za zemljište na vojarni tražili kupce, a dobili samo ponudu o kompenzaciji Na javni natjeaj za prodaju nekretnine na podruju gospodarske zone “Poslovni park Meimurje“ i javni natjeaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Meimurske županije (južni dio vojarne u akovcu), radi se u oba

natjeaja o više estica po razliitim cijenama, poevši od 16 do 65 eura za etvorni metar, do isteka roka zaprimljena je samo jedna ponuda, i to od strane društva TEAM d.d. iz akovca. Navedeno društvo dalo je ponudu za kupnju dijela nekretnine u naravi neplodnog zemljišta, površine od 152.350 m2 (zapadni dio Poslovne zone Meimurje). Ponuda navedenoga društva za kupnju navedenih 152.350,00 m² iznosi 19,085.570,59 kn, odnosno 125,27 kn ili 16,81 eura za 1 m² nekretnine, koji iznos odgovara visini ugovorenih radova na temelju prijedloga ugovora o ustupanju radova na izgradnji objekata za skladištenje UbS-a na VSK-u “Hrvatski ždral“, u kojemu je TEAM d.d. predvien za izvoaa radova, a MORH naruitelj radova. Meimurska se županija prilikom primopredaje vojarne od strane Vlade obvezala izgraditi ta skladišta i TEAM sada zapravo predlaže Županiji kompenzaciju umjesto plaanja za rodove ustupanje navedenog zemljišta. Meutim, povjerenstvo koje je izvršilo analizu pristigle ponude predložilo je županu Meimurske županije da ne prihvati prijedlog ponude, i to iz dva razloga. Prvi razlog je taj što je ponuena poetna cijena za nekretninu (16,81 eura za 1 m² ) bitno manja od oglašene (36 eura za 1m²), dok je drugi razlog taj što je Meimurska županija s MORH-om još uvijek u pregovorima glede obveze izgradnje vojnih skladišta, stoga ugovor o ustupanju radova na izgradnji objekata za skladištenje UbS-a na VSK-u “Hrvatski ždral“ još uvijek nije potpisan. Kako sada stvari stoje, rupe u proraunu Županije nee biti lako napuniti ni odlukama o prodaji županijskih nekretnina, jer i potencijalni kupci u recesiji kalkuliraju ... (BMO)

MEIMURSKA ŽUPANIJA otpremninama se rješava viška uprave

Na listi za odlazak desetero zaposlenika U cilju racionalizacije rada tijela uprave Meimurske županije te smanjenja broja zaposlenih, županijskoj Skupštini, koja e se održati u etvrtak 29. rujna, predlaže se donošenje odluke o isplati poticajnih otpremnina onim službenicima i namještenicima kojima e se utvrditi prestanak službe po sili zakona, i to zbog poslovno i osobno uvjetovanih razloga. Radi se o službenicima, odnosno namještenicima koji prvenstveno ostvaruju uvjete

za prijevremenu starosnu mirovinu u ovoj ili iduoj godini. Ovu godinu uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu ostvaruje deset službenika. Od tih deset službenika dvije su službenice ve ostvarile uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu i u razgovorima sa županom prihvatile predloženu visinu otpremnine. Kako kolektivni ugovor za zaposlene još uvijek nije donesen, odluku o uvjetima i visini otpremnine može donijeti Skupština.

Pogubna vrsta demokracije Nedostatak demokracije u politikim strankama javna je tajna hrvatske politike scene ve duže vrijeme. Ako se usporede hrvatske politike stranke s njemakim ili francuskim politikim strankama, vidjet e se da naše stranke sve odreda boluju od manjka demokratinosti, iako neke govore da su demokratinije nego druge. Drugim rijeima, u domaim politikim strankama mnogo je manje politike demokracije nego, na primjer, u Hrvatskom

saboru i na javnoj politikoj sceni. To i ne udi, predsjednici politikih stranaka teže apsolutnoj vlasti u stranci i kad je se jednom doepaju, ne puštaju je iz ruku. Jednom izabrani, smatraju da je njihova funkcija gotovo doživotna, a tako se i ponašaju, poput ruskih gubernatora. Oni uvijek najbolje znaju što je dobro i za njih i za stranku. Primjera u svim strankama ima na pretek, a da se nekoga posebno ne spominje. U nedostatku demokracije predsjednici stranaka postaju

doživotni voe, osobe koje nitko ne dovodi u pitanje, pa nije udno što hrvatskom demokracijom vladaju ve dvadesetak godina isti ljudi, uz pokoji izuzetak. Graanima pak je odluka o tome koga e od desetak ili dvadesetak elnika politikih stranaka izabrati na izborima sve teže i teža, jer su i sami svjesni da imaju jako sužen izbor jednih te istih koji se izmjenjuju na vlasti. Zbog toga izbori postaju dosadni i nije udo što je sve manje onih koji izlaze na birališta. Tako zbog

Zbog toga se u etvrtak na dnevnom redu nalazi odluka o uvjetima i visini otpremnina za one kojima bi u Županiji prestao rad u ovoj i iduoj godini. S obzirom na prihode u županijskom prorauna, predlaže se da se službenicima, odnosno namještenicima isplati 3.500 kuna za svaku godinu radnog staža provedenog u tijelima uprave Meimurske županije, odnosno njenim pravnim prethodnicima, i po 1.000 kuna za svaku

manjka demokracije u strankama, što se do sada smatralo unutarnjim pitanjima svake stranke, stradaju graani na izborima jer imaju sužene mogunosti izbora. To traje ve duže vrijeme. Na žalost, naše politike stranke ispod su razine politikoga javnog demokratskog života i nemaju dostignuti unutarnji stupanj demokracije kakav prodaju u medijima. Manje se zna i govori o tome da je demokracija politiki i povijesni proces koji je vezan uz napredak društva i njegovih potencijala. Demokracija je za naše doba i doba dvadesetog stoljea bila razlika izmeu univerzalizma slobode i jednakosti i neslobode.

godinu radnog staža provedenog izvan tijela uprave Meimurske županije, odnosno njenim pravnim prethodnicima (nekadašnjoj Opini akovec). Otpremnine su prikazane u neto iznosima. Isplata otpremnine predlaže se u dvije jednake rate. Prva rata isplatila bi se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, a druga bi se rata isplatila u roku od 6 mjeseci od dana prestanka radnog odnosa. (BMO)

No, za mladu generaciju koja dolazi sadašnji je razvoj demokratinosti naprosto preuzak i smiješan, generacija koja dolazi gotovo da mrzi svoje oeve zbog nedostatka demokracije. Njoj je, na primjer, mandat od etiri godine smiješno dugaak, a odluivanje u Hrvatskom saboru politiki cirkus koje doduše legalan, ali je cirkus. Ona bi više demokracije i bržu demokraciju, uz današnje moderne mogunosti putem mreža. Tako danas u nas istovremeno kolo vode tri vrste demokracije, od kojih je ona unutarstranaka najpogubnija, iako se na prvi pogled to tako ne ini.

Piše: Josip Šimunko josip.simunko@mnovine.hr


Aktualno u Meimurju

 GDQD

4

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

27. rujna 2011.

Primanja i naknade izuzeti od ovrhe Kada graanin dobije rješenje o ovrsi ili ovršni nalog, na temelju kojega se provodi ovrha na njegovim novanim sredstvima, a ujedno mu se na raun u banci uplauju primanja i naknade koji su izuzeti od ovrhe na temelju lanka 91. i 92. Ovršnog zakona, posebnog

zakona, ili se primanja, naknade i iznosi izuzeti od ovrhe uplauju iz inozemstva, ovršenik je dužan Financijskoj agenciji dostaviti obavijest koja sadržava sljedee podatke: ime i prezime, adresu i OIB ovršenika, vrstu primanja ili naknada izuzetih po zakonu, kao i broj rauna na

koji se uplauju takva primanja, naknade i iznosi koji su izuzeti od ovrhe te naziv banke u kojoj je taj raun otvoren. Od poetka primjene novoga Ovršnog zakona utvreno je osam kategorija primanja izuzetih od ovrhe. To su: djeji doplatak, stipendije uenicima i

studentima, primanja s osnove socijalne skrbi, naknade zbog tjelesnog ošteenja prema propisima o invalidskom osiguranju, naknade za nezaposlene, uzdržavanje, kao i naknade štete nastale zbog narušenog zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti.

U praksi se, meutim, dogaalo da se graanima ovrše i ova zaštiena sredstva, a to se ubudue ne bi smjelo dogaati, te se ovrha ne bi smjela provoditi ni nad ostalim primanjima zaštienim posebnim propisima, poput, primjerice, rodiljne naknade. (BMO)

SREDNJOŠKOLCI taoci linijskog prijevoza

Hoe li prijevoz srednjoškolaca doživjeti još jedne promjene Bez prijevoza srednjoškolaca javni prijevoz nema smisla, jer oni ine veinu putnika u javnom prijevozu. U trenutku kada se Meimurska županija povukla iz sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca, dala je otvorene ruke opinama da se ukljue u sufinanciranje, pa i organiziranje prijevoza srednjoškolaca. Pojedine su opine za svoje uenike tako osigurale jetiniji prijevoz s malim meimurskim

prijevoznicima u odnosu cijene prijevoza koje naplauje Preseki grupa preko javnoga linijskog prijevoza. No, kada je dobio konkurenciju, Preseki je poeo pritisak na Meimursku županiju da e se povui iz linijskog prijevoza. Pokušavajui izgladiti stvar tako da bude vuk sit, a koze na broju, meimurski župan Ivica Perho sazvao je kolegij naelnika i izložio plan prijevoza uenika uz jedinstveni cjenik

u tri cjenovna rajona mjesenih karata po 300, 380 i 480 kuna, koji zagovara Preseki grupa, a malim prijevoznicima nudi prijevoz osnovaca, s time da mu se vrati prijevoz srednjoškolaca na linijski prijevoz. Preseki ima županijsku koncesiju za taj prijevoz, ali, suoen s nižim cijenama koje su ponudili mali prijevoznici, ne želi odustati ni od putnika niti pak spuštati cijene na razinu konkurencije.

HRVATSKI LABURISTI – Stranka rada zapoeli s donacijskom kampanjom

Novonastala situacija posebno je razljutila Mladena Horvata, naelnika opine Nedeliše, odakle dolazi polovica putnika srednjoškolaca. Horvat je podsjetio da su naelnicima prvo dane slobodne ruke oko organiziranja prijevoza i sada kada je sklopio ugovor o prijevozu do kraja godine, i to po cijeni za 90 kuna nižoj od nove koju sada nudi Preseki, pitao je što znai novonastala

situacija. - Trebam li raskinuti važei ugovor s nižom cijenom prijevoza da bi sklopio novi s Presekim po višoj cijeni? Teško u to objasniti roditeljima i uenicima, kazao je Horvat. No, on nije jedini naelnik opine u takvoj nezahvalnoj situaciji. Gotovo polovicu srednjoškolaca prevoze mali prijevoznici. Županija se ljetos povukla i iz sufinanciranja i iz organiziranja prijevoza srednjoškolaca,

a sada e orsiranjem da sve srednjoškolce vrati na linijski prijevoz morati nai nain da ceh unkcioniranja javnog prijevoza ne natovari na lea roditelja kroz poveanje uenikih mjesenih karata. Naime, poetkom rujna Preseki je ve samovoljno ukinuo povlastice za niže karte umirovljenicima i socijalnim kategorijama. (BMO)

MEIMURSKI demokratski savez

Transparentno prikupljanje Samostalno na izbore u III. sredstava – ništa ispod stola! izbornoj jedinici Hrvatski laburisti - Stranka rada pokrenuli su na razini države u utorak 20. rujna akciju predstavljanja poetka donacijske kampanje, kojom e financirati predstojeu parlamentarnu izbornu kampanju. Stranka je odluila prodavati promidžbeni stranaki materijal u obliku suvenira svojim biraima i simpatizerima na štandovima, koji e biti postavljeni na gradskim trgovima. Sredstva se prikupljaju na dva naina, prodajom simbolinih “ciglica” i tzv. “radnikih dionica” u apoenima od 10, 50, 100, 200, 500, 1.000 i 5.000 kuna. U etvrtak 22. rujna akcija je održana i na akovekom Trgu Republike. Predsjednik meimurske organizacije stranke Rajko Bulat istaknuo je: - U zemlji punoj crnih ondova, stranakih torbara i korupcije dovedeni smo u situaciju da malo tko vjeruje da su politiari odgovorni ljudi. No, naša stranka nema torbara i crnih ondova –

radni dan od 9 do 16 sati, a subotom od 9 do 12, sve do 1. listopada. Za svaki kupljeni suvenir, završio je Bulat, dobije se raun, tako da je u ovom sluaju prikupljanja financija sve transparentno, odnosno nema ništa od prodaje ispod stola. (so)

Na konerenciji za novinare, održanoj u petak, predsjednik MDS-a Željko Pavlic izvijestio je da je Vijee stranke donijelo odluku o samostalnom izlasku na izbore za Hrvatski sabor 2011. godine. Kako je naglasio Pavlic, MDS je regionalna stranka i nema rezervne varijante osim zaštite meimurskih interesa. Smatra se da bi ulaskom MDSa u Hrvatski sabor Meimurje dobilo autentinog predstavnika iji se interes ne bi izgubio u interesima neke nacionalne stranke. MDS nije zadovoljan odnosom centralnih vlasti prema Meimurju, u državni proraun slijeva se gotovo 90 posto svih sredstava, pa je podložan politikom arbitriranju. Danas još uvijek više sredstava izlazi iz Meimurja nego što se vraa.

Da bi se to promijenilo, treba promijeniti politiku u Hrvatskoj iz centralistike u regionalistiku, uz pravedniju raspodjelu novca.

ljeno jako malo prostora o kojem odluuju samostalno. Ali se dogaa kao što se to dogodilo Murskom Središu, da im je u takvoj situaciji na teret prorauna pao troška od 20 tisua kuna za prebrojavanje 45 glasova na izborima za nacionalne manjine. Država se za tako mali izborni posao nije rukovodila racionalnošu troškova. Odredila je troškove za izborno povjerenstvo kao da se radi o poslu za parlamentarne izbore, ne vodei rauna o obimu posla i tome da živimo u recesiji i da se s novcem ne možemo razbacivati kao da ga imamo kao pljeve. Župani, gradonaelnici i naelnici ne mogu s raspoloživim sredstvima raspolagati

kao svaka domaica u kunom proraunu, na nain da pristigli novac rasporeuju kako nalažu životni prioriteti, a ne papirnata pravila iz nekoga udaljenog kabineta. Ako ti je crkla penica ili veš mašina, sigurno je da e taj prioritet maknuti sve druge ranije planirane u kui. Plaanje rauna esto nalažu životni a ne administrativni prioriteti. I to je ono s ime se župani, gradonaelnici i naelnici esto spore s državnim revizorima, koji pak svoj posao moraju odraditi onako kako im nalaže zakon i pravila službe. I u tom grmu leži zec. Sustav je potrebno mijenjati, a ne meusobno okrivljavati sudionike poremeenog sustava. Odredimo izvore i visinu pri-

hoda županijama, opinama i gradovima i dopustimo da slobodno raspolažu s njima. Ne treba se država ponašati prema njima kao tutor nedorasloj djeci. Svaka sredina najbolje poznaje svoje potrebe i prioritete, a oni na vlasti morat e preuzeti punu odgovornost za trošenje prema svojim graanima i nee se moi izgovarati na one “gore”. Ovako su županije osnivai škola i zdravstvenih ustanova, ali nemaju utjecaj na njihovo poslovanje. Država kroz decentralizaciju kroji njihovo opremanje, ali tako da sad opet moramo sufinancirati CT ureaj pod nedoreenim okolnostima kategorizacije bolnica. U kojim to okolnostima kao

Laburisti prodajom “ciglica“ i “radnikih dionica“ dolaze do sredstava za izbornu kampanju zato se za pomo obraamo biraima i simpatizerima. Ukoliko svi stranaki promidžbeni materijali budu prodani, na razini Hrvatske prikupilo bi se 2,2 milijuna kuna, kazao je Bulat, i dodao kako e se donacijska akcija odvijati svaki

Željko Pavlic: - Neemo primati donacije jer to smatramo nepotrebnim

elnici MDS-a Zlatko Bacinger i Josip Požgaj iznijeli su i nain financiranja izborne kampanje. MDS e za ovu politiku kampanju izdvojiti samo 12.000 kuna, novac iz prijašnjih kampanja dodijelili su putem natjeaja za stipendiranje studenata. Uz to, MDS je možda jedina stranka u kojoj je reeno da se nee primati donacije jer je to, kažu, nepotrebno. MDS od izbora oekuje promidžbu stranke, a posebno propagiranje Meimurja kao regije, kao i novi izborni sustav, kako bi se dobila vjernija slika, a na nain da županije budu izborne jedinice. Stranka je uputila pitanje potencijalnim koalicijskim partnerima jesu li za regiju Meimurje ili ne. Kako nije bilo odgovora, u MDS-u su odluili izai samostalno na izbore. (JŠ)

POGLED ODOZDO

Pošalji dolje! “Pošalji dolje“ verzija je djeje igre “pošalji dalje“, koju država igra sa županijama, opinama i gradovima. Stvori obveze, odredi troškove i pošalje raun dolje u bazu. Nikakvo udo što su samo etiri grada u državi dobila bezuvjetni nalaz državne revije, a svi drugi moraju na popravni. Kad bi uitelji tako gotovo sav svoj razred poslali na popravni, tada bi se morali zapitati je li uitelj dobro obavio svoj posao. Ovih dana lokalni prorauni tema su redom na vijeima opina, gradova i Žu-

panije. U svim proraunima pad planiranih prihoda zbog recesije u gospodarstvu, pad prihoda iz poreza na plae. Zbog toga što su plae manje, što je manji broj onih koji rade ili se plae i ne isplauju na vrijeme. Nema ni investitora pa ni posljedino prodaje zemljišta, što opet umanjuje proraune. Tzv. decentralizirana sredstava za školstvo, zdravstvo i socijalne potrebe samo prolaze i ostavljaju pisani trag u proraunu, jer su unaprijed odreena. Tako je županijama, opinama i gradovima ostav-

Piše: Božena Malekoci-Oleti bozena.malekoci@mnovine.hr

obveznik zdravstvenog osiguranja, a žitelj ove županije, imam pravo na uslugu na CT sa 64, odnosno 4 reda detektora - prema zdravstvenom stanju u kojem se nalazim ili prema podruju na kojem živim?


27. rujna 2011.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5

ZAKONI I STVARNOST još u raskoraku po pitanju zaštite žena od nasilja

Žene dva puta trpe nasilje - prvo nasilnika, a zatim neefikasnog sustava - Unato nekim popravcima, zakonodavni i institucionalni okvir još je uvijek neeikasan u zaštiti žrtava nasilja, zbog ega su žrtve ne samo žrtve nasilnika ve i neeikasnog sustava, upozorila je na Dan borbe protiv nasilja nad ženama Nadica Jelaš, predsjednica Foruma žena i saborska zastupnica SDP-a. Tu tužnu injenicu potkrijepila je podatkom da je prošlu godinu Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu presudio i odredio Hrvatskoj plaanje odštete u iznosu od 40 tisua eura kazne zbog toga što Hrvatska nije uinila dovoljno da bi zaštitila živote Mignon Tomaši i njezine jednogodišnje keri Vanese, koje je 2006. godine pred njihovom obiteljskom kuom u Slakovcu ubio nevjenani suprug i otac Mladen Mesari. I u ovom sluaju poinitelju je izreena mjera psihijatrijskog lijeenja i kazna zatvora, no nadležne službe nisu do kraja provele ni tu kaznu i mjeru, zbog ega je cijeli sluaj završio tragino, kazala je Jelaš. Unato dobrim strategijama, zakonima i protokolima, žene su i dalje žrtve nasilja i stravinih ubojstava, jer je stvarnost daleko od normi. Tijekom prošle godine policija je predložila prekršajnim sudovima 10.549 zaštitnih mjera, a u prvoj polovici ove godine ve više do 6.600. Lani je 4.583 mjera bilo mjera obveznoga psihosocijalnog tretmana, meutim, samo 88 osoba prošlo je kroz taj tretman od njih 4.500!!! Uz nedostatak inancijskih sredstava, problem je i nedostatak strunih licenciranih osoba s odobrenjem Ministarstva pravosua za provoenje tretmana. Osposobljavanje takvih strunjaka provodi Društvo za psihološku pomo iz Zagreba, koje je tijekom prošle godine osposobilo 90 strunjaka, no, samo 30 njih dobilo

VAŽNI KONTAKTI U SLUAJEVIMA NASILJA U OBITELJI Centar za socijalnu skrb akovec 040/391-92, Policijska uprava meimurska 040/373-111, Jedinstveni broj za hitne sluajeve 112, Sigurna kua 099 835 7335, online savjetovalište Sigurne kue: sigurnakucamedjimurje.hr.

Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu presudio je i odredio Hrvatskoj plaanje odštete u iznosu od 40 tisua eura kazne zbog toga što Hrvatska nije uinila dovoljno da bi zaštitila živote Mignon Tomaši i njezine jednogodišnje keri Vanese, koje je 2006. godine pred njihovom obiteljskom kuom u Slakovcu ubio nevjenani suprug i otac Mladen je i potrebnu licencu Ministarstva pravosua, pri emu ni sve županije nemaju barem jednoga takvog strunjaka. Još jedna mjera koja bi trebala služi zaštiti žrtava nasilja je kontroverzna. U sluajevima obiteljskog nasilja u Hrvatskoj nije zabilježen ni jedan sluaj udaljavanja iz stambenog prostora nasilnika, ve se iz obiteljskog doma redovno udaljavaju žrtve nasilja kojima se osigurava smještaj u sigurnim kuama koje su povezane s odreenim troškovima i kroninim nedostatkom novca. Da ima prije svega politike volje i dovoljno moralne snage, iz domova bi se izdvajalo nasilnika, a ne mnogobrojnije lanove obitelji, time bi i broj osoba u sigurnim kuama bio manji, a i shodno tome troškovi. Uz to, zar drugaije kon-

Smanjuje se ukupan broj ubojstava, a ubijenih žena drastino poveava Unato tome što se ukupan broj ubojstava u Hrvatskoj smanjuje, broj ubijenih žena drastino se poveava. Svaku godinu nasilnici na naroito brutalan nain ubiju 20 do ak 45 žena, pri emu su u svakom drugom sluaju poinitelji ubojstva partneri žrtve. Brojke o nasilju nad ženama daleko su vee jer na svaki prijavljeni sluaj dolazi još deset neprijavljenih, a na svako prijavljeno seksualno nasilje još 15 do 20 neprijavljenih sluajeva. (BMO)

cipirane sigurne kue ne bi mogle postati mjesta resocijalizacije nasilnika? Udaljavanjem iz kua nasilnike na odreeno vrijeme izlagalo bi ih se pozornosti šire društvene zajednici kao primjer. Neka se zbog nasilnog ponašanja crveni nasilnik i trpi inkomodaciju izdvajanja iz doma umjesto da trpe njegove žrtve. No, i u ovakvoj situaciji kakva jest sa sigurnim kuama u kojima završavaju žene i djeca, po preporukama Vijea Europe, nedostaje još oko 700 mjesta u skloništima za žrtve nasilja. Sada ima 300-tinjak mjesta u 19 skloništa. Hrvatska ima samo jedan Centar za žrtve seksualnog nasilja, a trebala bi ih po preporukama Vijea Europe imati 11. Uz to, postoji samo 20 do 30 mjesta gdje žrtve mogu dobiti dugoronu besplatnu pravnu i psihološku pomo, a trebalo bi ih više od 50. Svaka županija trebala bi imati barem jedan servis za rad sa žrtvama nasilja u obitelji, a ne da ih je 11 u Zagrebu, a u središnjoj Hrvatskoj jedna velika rupa. Sustav bi trebao preuzeti brigu o funkcioniranju skloništa za žene, a ne da je to na leima nevladinih udruga. Žene SDP-a zalažu se da država preuzme odgovornost i zakonskim rješenjima sustavno riješi pitanje inanciranja autonomnih skloništa za žene žrtve nasilja, kako bi se sprijeila sadašnja nesigurnost i neizvjesnost u kojoj žive žrtve nasilja. (BMO)

S radom kree online savjetovalište za žrtve nasilja Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u srijedu je u maloj vijenici Meimurske županije održana konferencija za novinare, na kojoj su govorile predsjednica za ravnopravnost spolova Meimurske županije Roberta Barat, psihologinja u Županijskoj bolnici akovec Andreja Bogdan, odvjetnica Andreja Fileš - Ruži i samostalna upravna referentica za besplatnu pravnu pomo u Uredu državne uprave u Meimurskoj županiji Paula Pospišil - Mali. Ponovno je istaknuta važnost institucija kojima se žene

žrtve nasilja mogu obratiti za pomo i savjetovanja, a koje našoj županiji uvelike nedostaju. Iako Sigurna kua akovec djeluje od prošle godine, njen je kapacitet iznimno malen, pa su u njoj ove godine utoište primile tek 4 žene i 5 djece, dok ak 31 osoba boravi u sigurnim kuama u drugim županijama. Osim SOS telefona, tako u Meimurskoj županiji ne postoji nikakva podrška za žrtve, pa ovih dana s radom kree i online savjetovalište, psihološko i pravno, na web stranicama Sigurne kue, što je samo poetak aktivnosti usmjerenih k osnivanju savjetovališta za

žrtve nasilja i toliko željenoga obiteljskog centra. Savjetovanje je anonimno, a odgovore na upite pružat e, u što kraem roku, psiholozi i pravnici koji e volontirati u radu savjetovališta. Premda brojke Policijske uprave meimurske svjedoe o smanjenju broja prijava u odnosu na prošlu godinu – u 2010. godini policija je po prijavama reagirala 583 puta, a u prvih osam mjeseci ove godine to je uinila 258 puta – to ne znai da se situacija iole poboljšala, niti da se ove brojke mogu zanemariti. (bš)

Ekipa prve pomoi OŠ Draškovec izvela je pokaznu vježbu u kojoj je bilo više “unesreenih“ osoba u prometnoj nesrei

GRADSKO DRUŠTVO Crvenog križa akovec

U Šenkovcu obilježen Svjetski dan prve pomoi Hrvatski crveni križ pokrenuo je još 2000. godine u suradnji s petnaest europskih društava crvenog križa inicijativu da se svaku godinu u rujnu obilježava Dan prve pomoi. Ve 2002. godine taj dogaaj prešao je europske okvire i proširio se po cijelom svijetu, te se na poticaj Meunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca od 2003. obilježava kao Svjetski dan prve pomoi. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa akovec obilježio je Svjetski dan prve pomoi u Šenkovcu kod Osnovne škole “Petar Zrinski”. Aktivisti društva besplatno su mjerili krvni tlak i šeer u krvi, za djecu je bila organizirana likovna radionica, prikazana je vježba pru-

POVODOM Europskog tjedna kretanja akoveku ulicu nakratko zatvorili za motorna vozila

Masarykovom ulicom vozili samo romobili, bicikli i role Nedostatno kretanje i time uzrokovano poveanje tjelesne težine vodei su uzronici mnogih bolesti suvremenog ovjeka. Upravo zbog toga u itavoj Europi obilježava se tjedan kretanja kako bi se ukazalo na važnost pješaenja, vožnje biciklom i svih oblika kretanja koji iziskuju iziku aktivnost i njezine dobrobiti za zdravlje. Program obilježavanja Europskog tjedna kretanja u Meimurju zapoeo je u utorak 20. rujna natjecanjem "Sigurno i vješto u prometu“ za djecu I. razreda osnovnih škola na Poligonu za pješake i vozae bicikla u akovcu. U prijepodnevnim satima okupilo se dvjestotinjak djece iz etiri osnovne škole iz akovca, Preloga i Murskog Središa, koji su kroz igru i natjecanje na biciklima, romobilima i rolama uili prometna pravila uz pomo i vodstvo policijskih službenika, Autokluba akovec i volontera, uenika Gospodarske škole. Središnji dogaaj održan pak je u srijedu 21. rujna na Trgu Republike u akovcu, gdje se zbivala veina aktivnosti, poput likovne radionice za djecu pod nazivom “Ja i promet oko mene” i vježbe udruge “Sport za sve“

O mladima se tako dugo pria da su ve ostarjeli Naravno da nije lako izai iz krize jednom kad si ve u nju upao. Kad te zahvati dužniki mulj, teško je bistro razmišljati pa se umjesto rješenja hvatamo u vrtlog razmišljanja o tome tko je kriv i što je trebalo uiniti. Umjesto žalovanja, krivaca i jadikovki, ljudima tada najviše treba svježina, nova krv, friški zrak, a ne karmine sa sjeanjem na dragog pokojnika. Hrvatska se danas na sreu nalazi pred sasvim nevinim i svježim poglavljem, ulaskom u EU. No, ovi izbori pred vratima

jednostavno ne dozvoljavaju razmišljanje o novom i svježem, ve nas uporno zapahnjuju svojim ustajalim mirisom predizbornih programa izvuenim iz ormara. Kao stara odjea iz bakinog ormara, davno oprana i zapakirana, eka u naftalinu ... Ve je postalo folklor da HDZ prije izbora polaže kamene temeljce, a SDP i ekipa obeava veu socijalnu zaštitu graana. Novinari mogu bez veih problema samo kopirati stare tekstove koje su pisali još kad su vjerovali da svaki izbori donose nešto novo.

HDZ doduše silom prilika ini nešto novo. Zabavljen je sam sa sobom i vrlo uspješno rješava sluajeve korupcije u kojima je sam sudjelovao. I to se prikazuje kao nevieni uspjeh vlasti. Istina je da se najvea srea za graane sastoji samo u tome što e napokon u medijima prestati gledati neke ljude koje su gledali prošlih dvadeset godina. Treba priznati, vlast vrlo uspješno radi ono za što bi biološkom satu ipak trebalo još kojih desetak godina, jer nam je zdravstveni standard omoguio da živimo duže.

S druge strane, koalicija “Monog peteha, za novu zoru“ (kako je Milanovi sam od sebe preimenovao Kukuriku koaliciju) takoer izgleda kao ekipa iz ilma “Maratonci tre poasni krug“. Prenose mudrost starijih s koljena na koljeno samo odabranima i žive u svom svijetu. Jedina promjena je ai koji je napokon prihvatio svoje godine, pa je prestao biti djeai. Ne glumi više da je mlai od sam sebe dvadeset godina, ali retorika mu je ostala ista kao i cijeloj koaliciji. Prije kojih deset godina izgledalo je zanimljivo, ak i obe-

žanja prve pomoi unesreenima u prometnoj nezgodi i dijeljen propagandni materijal Crvenoga križa, asopisi, ueniki pribor, baloni i slino. Prezentaciju pružanja prve pomoi demonstrirala je ekipa Osnovne škole Domašinec, ovogodišnja pobjednica županijskog natjecanja prve pomoi i treeplasirana ekipa na Državnom natjecanju u Zagrebu, koju je pripremio i vodio uitelj tjelesne i zdravstvene kulture Dušan Lapov, lan Nadzornog odbora GDCK-a akovec. “Stradali” u prometnoj nesrei bili su uenici tamošnje škole, a maskiranje je izvela volonterka GDCK-a, specijalistica za realistian prikaz ozljeda Tanja Kamenar. (so)

avajue, kad su govorili o tome kako treba dati šansu mladima, puni zanosa najavljivali projekte u kojima e biti novih zapošljavanja, novih ... No sada izgleda ironino kada isluženi politiari najavljuju “novo“. Sama rije “novo“ kad se od njih uje jednostavno smrdi po naftalinu. Zaboravljaju da novo uvijek zamjenjuje staro. ini se da naši politiari ne shvaaju da im izuste kako treba dati šansu mladima moraju najprije pomisliti na to da im daju šansu na nain da odu i prepuste im mjesto. Jer su oni je-

Mnogi graani sudjelovali su u ovogodišnjem Europskom tjednu kretanja pod motom “alternativnog gibanja“ prilagoene svim uzrastima. Graani su mogli izmjeriti krvni tlak, šeer i indeks tjelesne mase, uz savjetovanje o tjelesnoj aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo, evidentirati svoje bicikle, isprobati simulator vožnje i gradsko elektrino vozilo te mnoge druge aktivnosti. Paralelno s tim, za sva vozila na motorni pogon u vremenu od 9 do 12 sati bila je zatvorena ulica Tome Masaryka s ciljem smanjenja oneišenja zraka, zagaenja bukom i zagušenja, te željom da se osigura više prostora za život, a ne vožnju. U ulici Tome Masaryka predškolska djeca i uenici osnovnih škola V. i VI. razreda natjecali su se u vožnji biciklom, rolama i romobilima. (s.o.)

Piše: Tomislav Novak tomicanovak@gmail.com

dino što se u Hrvatskoj nikako ne mijenja. Sve ostalo ve smo promijenili.


6

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

27. rujna 2011.

POLICIJSKE ODORE zaratile dvije varaždinske kompanije, što se može negativno odraziti i na ateks

Tvrtka T7 VIS i Varteks u sukobu za unosan posao Na javnom otvaranju ponuda za izradu uniormi MUP-a novi zaplet. Priopenjem za javnost oglasila se tvrtka T7 VIS, koja se javila na natjeaj s jetinijom ponudom od one koju je dala zajednica ponuaa predvoena Varteksom, a u kojoj se nalazi i akoveki ateks. To je medijski zaratilo dvije varaždinske tvrtke oko toga tko je od te dvije grupacije najpovoljnii ponua u svjetlu i nekih drugih injenica. Naime, Varteks se zbog teškoa u poslovanju na natjeaj javio preko firme keri kao ponuditelj. S druge strane, tvrtki T7 Vis pak se kao teret stavlja injenica da joj je vlasnik Davor Patata koji je predmet istražnih radnji vezanih uz poslovanje Grada Varaždina.

Tvrtka T7 VIS u javnost je iznijela da je Varteksova ponuda 25 posto skuplja od njihove i iznosi 230,3 milijuna kuna, što je 45,5 milijuna kuna više u odnosu na njihovu ponudu koja iznosi 184,8 milijuna kuna. Prema njihovu mišljenju, otegotna okolnost koja diskvalificira Varteks je ta da navodno godinama ne podmiruju poreze i doprinose na plae radnika te kao takvi ne mogu uope sudjelovati na javnim natjeajima, osim na nain da tvrtku ker istaknu kao ponuditelja, a Varteks bude proizvoditelj. Za sebe pak iz T7 VIS-a tvrde da imaju apsolutno zaokruženu proizvodnju, od proizvodnje pree iz sirovog pamuka i dru-

gih vlakana do finalne uniorme i istodobno izvoze tekstilne proizvode u preko 40 zemalja Europe i svijeta. Zbog toga su uvjereni da zadovoljavaju sve kriterije propisane natjeajem i da su za kompletan asortiman proizvoda koje sami proizvode ponudili najnižu cijenu, a što je jasno vidljivo iz zapisnika s javnog otvaranja ponuda. Tvrde da se ini da je upravo ta injenica zasmetala konkurenciji koja njihovu prednost dovodi u pitanje jer su njihove cijene za isti proizvod oigledno znaajno više od onih iz tvrtke T7 VIS. - U interesu i hrvatskih tekstilaca, a i MUP-a koji je naruitelj u ovom poslu, jest dobiti najbolju moguu cijenu za traženi pred-

met nabave u okolnostima u kojima se pazi na svaku proraunsku

kunu, poruili su priopenjem iz T7 VIS-a.

Kako je ateks od nositelja postao samo lan zajednice ponuaa? Ono što nas najviše zanima jest kako e se rasplet dogaaja odraziti na ateks i njegove zaposlenike. Nejasne su okolnosti kako je došlo do toga da je na prethodno odreenom poslu za policijske odore ateks bio

nositelj posla za zajednicu ponuaa, a sada se na tom mjestu pojavio Varteks koji ima daleko nepovoljnije poslovne pokazatelje od ateksa, pa je za nositelja isturena Varteks trgovina, kao firma ki. (BMO)

Nadalje kažu: - Smatramo krajnje nekorektnim da se tvrtka T7 VIS u medijima apostrofira iskljuivo imenom svog vlasnika, iako on ne sudjeluje u poslovnim odlukama tvrtke. Unato presumpciji nevinosti propisanoj hrvatskim Ustavom, Davora Patatu iskljuivo se spominje zbog njegovih istražnih okolnosti, ime se nastoji nanijeti šteta ugledu tvrtke koja uredno zapošljava više od 500 ljudi, plaa sve doprinose i poreze, izvozi u preko 40 zemalja svijeta, a na ijem se elu nalazi uprava sastavljena od mladih i strunih ljudi, poruili su iz T7 VIS-a priopenjem za javnost te zatražili transparentno provoenje javne nabave za odore MUP-a.

KRETANJE NA TRŽIŠTU rada u kolovozu

Nezaposlenih manje nego lani, ali za dlaku više nego u srpnju Krajem kolovoza u evidenciji Podrune službe akovec evidentirano je 6.748 nezaposlenih osoba, što je 0,5 posto više nego u srpnju, ali i 5,6 posto manje nego u kolovozu 2010. godine. Struktura nezaposlenih nije se znaajno promijenila. Udio žena povean je za 0,7 posto u odnosu na srpanj. Neznatno je smanjen udio osoba srednje dobi, 0,2 posto, dok je udio mladih do 24 godine i

osoba u dobi iznad 50 godina povean za 0,2 posto. Što se tie dužine ekanja na zaposlenje, povean je udio osoba koje na zaposlenje ekaju duže od 12 mjeseci. Veinu i dalje ine osobe srednjoškolske razine obrazovanja, njih 56,6 posto. Visokoobrazovanih osoba je 7,5 posto, dok je udio osoba s deficitom obrazovanja 35,9 posto. Poslodavci su iskazali potrebe za 404 slobodna

radna mjesta, a potrebe su se uglavnom odnosile na preraivaku industriju, 124 ili 30,7 posto, obrazovanje, 71 ili 17,6 posto, graevinarstvo, 63 ili 15,6 posto, i trgovinu, 44 ili 10,9 posto. Tražili su se radnici za rad u proizvodnji, 119 ili 29,5 posto, jednostavna zanimanja, 114 ili 28,2 posto, te inženjeri, tehniari i srodna zanimanja, 50 ili 12,4%, uslužna i trgovaka zanimanja, 49 ili 12,1 posto,

te strunjaci i znanstvenici, 47 ili 11,6 posto. Zbog zaposlenja evidenciju nezaposlenih napustilo je 268 osoba. Broj korisnika novane naknade i dalje je u padu i u odnosu na prethodni mjesec za 4 posto, odnosno 17 posto naspram kolovozu prošle godine. U kolovozu je evidentirano 2.080 korisnika naknade, a korisnicima je isplaena 2,922.131,51 kuna.

U okviru Nacionalnog programa za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu, provedbom mjera aktivne politike u nadležnosti HZZ-a do kolovoza kroz zapošljavanje i obrazovne aktivnosti u razne mjere ukljuene su 563 osobe. Aktivnosti su uglavnom bile usmjerene na obrazovne aktivnosti (134 osobe) i zapošljavanje putem javnih radova (158 osoba). Kroz potpore za zapošljavanje zaposleno je 108 osoba, u potpore za usavr-

šavanje ukljueno je 88 osoba, dok je 18 osoba dobilo potporu za samozapošljavanje. U struno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ukljueno je 57 osoba. Nadalje, provedbom mjera iz Nacionalnog programa za Rome do kraja kolovoza obuhvaeno je 107 pripadnika romske nacionalne manjine, 31 kroz ukljuivanje u obrazovne aktivnosti, a ostali na javnim radovima. (BMO)

DAN RASADNIKA “Iva“

Godišnji susret rasadniara iskorišten i za osnivaku skupštinu

Svake godine u rujnu Rasadnik “Iva“ iz Šteanca organizira Dan rasadnika, na koji dolaze predstavnici firmi koje se bave hortikulturom (urbanim šumarstvom) i rasadniarstvom. Ovu godinu na taj tradicionalni skup odazvalo se 120 uzvanika iz 70 kompanija strunjaci, praktiari i trgovci iz cijele Hrvatske, kao i predstavnici nekoliko inozemnih rasadnika. Nakon programa vezanog uz Dan rasadnika, u prostorijama rasadnika održana je i osnivaka skupština Udruge rasadnika ukrasnog drvea i grmlja “Radix” s djelovanjem na nacionalnoj razini. Cilj Udruge je okupljanje rasadnika ukra-

snog drvea i grmlja Hrvatske, promicanje suradnje, unaprjeenje proizvodnje i kvalitete njihovih proizvoda, te njihova promidžba i povezivanje i suradnja s drugim istovrsnim i slinim udrugama te organizacijama u inozemstvu. Na tom tragu ve na ovom skupu potporu su iskazali predstavnici slovenskog udruženja rasadniara. Hrvatskim je rasadnicima neophodno promicanje i uvoenje novih tehnologija u proizvodnju, organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih strunih skupova, organiziranje sajmova, strukovno povezivanje, te struno i proesionalno usavršavanje lanova.

Po drugi put je uz Dan Rasadnika “Iva“ prireena i izložba otografija hortikulturnih ostvarenja partnera Rasadnika “Iva“ u skladišnom hangaru. Rasadnik je osnovan prije jedanaest godina. Proizvodnju ukrasnog raslinja otpoeli su na 4 hektara i 100 m2 prodajnog prostora. Sada je pod kulturom ukrasnoga listopadnog drvea 19 hektara i ukupno 250.000 sadnica drvea, plastenik veliine 150 m2, kontejnerište i vanjski prodajni prostor veliine 8000 m etvornih. Sadnice se, osim za potrebe domae hortikulturne izgradnje, proizvode i za izvoz u Sloveniju, Maarsku, Nizozemsku i Srbiju. (BMO)


27. rujna 2011.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati

7


8

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

27. rujna 2011.

CRNA KRONIKA EKSKLUZIVNO za Meimurske novine o okolnostima koje su dovele do tragine smrti Tomislava Pergara progovorili Bruno Hani i Deni Pikl

“Nismo ga ni taknuli, pretukao ga je Marec” - Ne osjeamo se krivima, izjavili su u srijedu na Opinskom sudu u akovcu Matija Marec (27), Bruno Hani (23) i Deni Pikl (23) - trojac osumnjien da je 27. sijenja ove godine u narodnjakom klubu “Guru” u akovcu na smrt pretukao 22-godišnjeg Tomislava Pergara iz Vukanovca. Na prvom roištu u procesu koji bi trebao rasvijetliti sve okolnosti koje su kobne noi dovele do smrti mladia iz Vukanovca okrivljenici su pred sutkinjom Renatom Marciuš iznijeli svoje osobne podatke. Uz ostalo su kazali kako ne posjeduju nikakvu imovinu, prvookrivljeni Marec izjavio je da izvanredno studira na Kineziološkom fakultetu, Hani je trenutno nezaposlen, dok se Pikl nedavno zaposlio u jednom privatnom poduzeu. Konstatirano je i da se protiv Mareca, takoer na Opinskom sudu u akovcu, vodi i kazneni postupak zbog nanošenja teške tjelesne ozljede, a protiv treeokrivljenog Pikla

za “protupravno oduzimanje slobode u pomaganju”. Hani drugih kaznenih prijava nema. Podsjetimo, u optužnici koju je u mjesecu svibnju podignulo Opinsko državno odvjetništvo okrivljenicima se na teret stavlja da su “oko 1 sat 27. sijenja 2011. u nonom baru u akovcu rukama i nogama izudarali po glavi i tijelu T. P. (1988.) i R. V. (1975.), pri emu je T. P. zadobio teške i po život opasne ozljede uslijed kojih je istog dana preminuo u bolnici, dok je R. V. zadobio lake tjelesne ozljede”. (R.V. je Robert Veselko, prijatelj preminulog Pergara koji je s njim boravio u Guruu, op. a.). Prema neslužbenim informacijama koje su se u javnosti pojavile u danima nakon Pergarove smrti, sukob izmeu njega i trojice okrivljenika zapoeo je zbog jedne djevojke kojoj se, prema izjavama nekih svjedoka, nesretni mladi udvarao. Nakon što su ga, kako kaže i optužnica, izudarali, Pergar je ostavljen pred ulazom u klub sve

Bruno Hani i Deni Pikl dok nije stigla hitna pomo, no, unato pruženoj pomoi, nekoliko sati kasnije u bolnici je preminuo. Osim brutalnosti samog ina, dodatno “crnilo” itavom sluaju daje injenica što su sva trojica optuženih bili zaposlenici kluba. - Mnogo toga što je objavljeno u nekim medijima nije tono, pa bi željeli da se uje i naša strana prie, kazali su nakon završetka prvoga sudskog roišta autoru ovog napisa drugo i tre-

UBOJSTVO bez mrtvog tijela

Maarski organi u Dravi pronašli ljudski kostur Inae, ovih je dana, naime, iz Drave s maarske strane, u visini

Pripada li kostur Krunoslavu Kontrecu iz Turiša? mjesta Feridinandovec u Koprivniko - križevakoj županiji, pronaen ljudski kostur te nije iskljueno da se radi o ostacima pokojnog Kontreca. To e bi potvreno ili demanrano nakon DNK analize, no za pretpostavi je da je roište u sluaju prov Marodija odgoeno upravo zbog spomenuh novih okolnos.

Podsjemo, u srpnju prošle godine Krunoslav Kontrec ošao je u ribolov iz kojeg se nije vrao. Na mostu preko Trnave kod Turiša policija je pronašla krv, dio kos te ahure. Nekoliko dana kasnije u kui Krešimira Marodija pronaena je puška iz koje su ispaljeni meci pronaeni na mostu i drugi tragovi na temelju kojih je optužen za ubojstvo. On porie da je poinio zloin, a istodobno sve dosadašnje potrage za jelom ubijenog muškarca, u kojima su uz policiju i graane sudjelovali i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja te su korišteni specijalni ureaji poput georadara, nisu dale rezultat. Marodi je inae u bolnici za osobe lišene slobode, a optužen je da je zloin poinio u stanju neubrojivos. (V. Kelkedi)

Psi poklali devet koza MIHOVLJAN - Redakciju Meimurskih novina posjetio je Zlatko Sabo, razoarani vlasnik OPG-a “Sabo“ iz Mihovljana, kako bi se požalio na incident koji se dogodio na njegovom imanju. - U srijedu ujutro na moju parcelu u Mihovljanu ušla su etiri psa, pretpostavljam da su psi lutalice, i pred mojim oima ubili devet mojih koza pasmine francuska alpina, dok su neke uspjele pobjei. Nakon što su ih poklali, još su se zadržali na imanju pa sam na njih poeo

bacati komade drva dok nisu pobjegli. - Nakon što sam se malo primirio od silnog uzbuenja, ali i straha, pozvao sam komunalnog redara Grada akovca, policiju i veterinarskog inspektora. Svi su došli i ustvrdili da su se koze zaista pasle na mojem posjedu, ali bez mog nadzora. To me je strašno pogodilo i razoaralo. Pitam njih: zar sam na svom imanju koze koje su bile privezane na lancu trebao stalno nadzirati. Njima je normalno da psi lutaju i kolju moje koze?!

bacuju optužbu da su i oni odgovorni za smrt Pergara. Deni Pikl te je veeri u Guruu puštao glazbu i nije se, tvrdi, miješao u sukob, no sa svoje je pozicije sve vidio te potvruje Hanievu priu.

Sluaj koji je poetkom godine šokirao meimursku i hrvatsku javnost Podsjetimo, sva trojica osumnjienih za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom bili su zaposlenici lokala u kojem se pokojni Pergar zabavljao kobne noi. Od zadobivenih ozljeda nesretni mladi preminuo je nekoliko sati kasnije u Županijskoj bolnici akovec. Prvookrivljeni Marec u pritvoru je, dok se Hani i Pikl brane sa slobode. Sutkinja Marciuš sljedea tri roišta zakazala je u vremenu od 17. do 19. listopada, a tada e svoje iskaze pred sudom iznijeti i ukupno 24 svjedoka – gostiju Gurua. (V. Kelkedi)

UKRATKO

Odgoeno izricanje presude Krešimiru Marodiju - Novi datum posljednjeg roišta zbog pronalaska ljudskog kostura u Dravi? Na Županijskom sudu u akovcu u petak je trebalo biti održano posljednje roište u procesu prov 38-godišnjeg Krešimira Marodija iz Domašinca, koji se tere da je u srpnju prošle godine hicima iz automatske puške ubio svog godinu dana mlaeg poznanika Krunoslava Kontreca iz Turiša. Raspravno roište je, meum, na zahtjev DORH-a odgoeno, a sutkinja Ljiljana Kolenko odredit e naknadno novi datum. Prema izvorima sa suda, oekivalo se i izricanje presude u ovom sluaju.

eoptuženi Bruno Hani i Deni Pikl. Sukus onoga što kažu jest, kao što su se izjasnili i pred sutkinjom, da nisu krivi. Štoviše, tvrde da Pergara nisu ni taknuli, a svu odgovornost za njegovu smrt prebacuju na Matiju Mareca. Hani i Pikl inae se brane sa slobode, dok je prvooptuženi Marec i dalje u pritvoru. - Nakon završetka radnog vremena u klubu u kojem sam radio kao konobar ostao sam ta-

mo. Po onome što sam vidio, pokojni Pergar nabacivao se jednoj goši te ga je Marec koji je tamo bio u funkciji zaštitara udaljio iz lokala. Izgurao ga je van. Pergar se, meutim, vratio. Tada je zapoelo komešanje i naguravanje u koje se ukljuio i njegov prijatelj Veselko. Ja sam Veselka izgurao iz lokala, a istovremeno su se, kada smo mi ve bili blizu izlaza, kod šanka sukobili Pergar i Marec. Po onome što sam mogao vidjeti na mahove, Marec je zadao nekoliko udaraca Pergaru, koji se srušio. Kada sam iz lokala udaljio Veselka, on je pobjegao, a nakon što je izudarao Pergara, pobjegao je i Marec. Ja sam onesviještenog Pergara izvukao iz lokala te mu pružio prvu pomo, a odmah smo, Pikl i ja, pozvali i hitnu pomo. Mi smo mu pokušali pomoi, dok je Marec, koji ga je istukao, nestao. Dok je došla policija, odmah su nas priveli, valjda, na žalost, i zbog reputacije koju imamo, kaže Bruno Hani. Ni on ni Pikl ne poriu da su “loši deki”, no kategoriki od-

A što je sa sigurnošu ljudi, osobito djece koja šeu uz kanal? Kad neko dijete rastrgaju, onda e biti uzbuna, a sada nitko ne reagira da bi pse lutalice ustrijelio ili pokupio, pita se i ustvruje Zlatko Sabo, prisjeajui se dogaaja kada su psi lutalice u Mihovljanu zaklali ždrijebe. (S. Mesari, Z. Vrzan)

Pronaen muškarac s teškim tjelesnim ozljedama opasnima po život MIKLAVEC - Policijska uprava izvijestila je da je u Županijsku bolnice akovec u ponedjeljak zaprimljen muškarac iz Miklavca kod kojeg su utvrene teške tjelesne ozljede opasne po život pa je zadržan na lijeenju. Kako doznajemo, muškarca je u obiteljskoj kui u Miklavcu pronašla supruga, a policija utvruje pod kojim je okolnostima ozlijeen. (vk)

Lovac sluajno nastrijelio kolegu DRAŠKOVEC - Zbog nepažnje, 42-godišnji muškarac iz mjesta Drenovci zaradio je kaznenu prijavu za poinjene ope opasne radnje. Vraajui se u srijedu s organiziranog lova u Draškovcu, u automobilu je neoprezno rukovao puškom - karabinom. U jednom je trenutku pritisnuo okida te je puška opalila i ranila 52-godišnjeg lovca iz Hemuševca. Muškarac je, sreom, zadobio samo lake tjelesne ozljede. (vk)

Ponovno stradao biciklist NEDELIŠE – Na žalost, gotovo svakodnevno Policijska uprava meimurska bilježi prometne nesree u kojima stradavaju biciklisti. Jedan od takvih sluajeva dogodio se u etvrtak rano posli-

jepodne na raskrižju Varaždinske i Ulice Martina Viljevca u Nedelišu. 38-godišnji voza teretnog automobila iz akovca neoprezno se sa sporedne ceste ukljuivao u promet te je udario u 49-godišnjeg biciklista iz Dunjkovca koji se kretao biciklistikom trakom. Voza bicikla se prevrnuo i pao na kolnik te je prevezen u Županijsku bolnicu akovec, gdje je utvreno da je zadobio tešku tjelesnu ozljedu. Voza teretnog vozila bit e kazneno prijavljen. (vk)

Biciklom o bicikl NEDELIŠE - Neobina prometna nesrea dogodila se u ponedjeljak na Trgu Republike u Nedelišu, gdje se biciklima sudarilo dvoje djece. Jedno dijete ukljuivalo se u promet iz dvorišta nedelišanske škole te je zbog nepažnje udarilo drugoga maloljetnog biciklista. Obojica su se prevrnula, a jedan od njih je s teškim tjelesnim ozljedama završio u Županijskoj bolnici akovec. Ni jedan od maloljetnika na glavi nije imao zaštitnu kacigu. (vk)

Sudar sumještana SELNICA - “Klasina” prometna nesrea dogodila su prošli ponedjeljak u akovekoj ulici u Selnici. 25-godišnji voza osobnog automobila iz Brezovca zbog neprilagoene je brzine prešao na suprotnu stranu kolnika te udario u automobil, kojim je upravljao 51-godišnjak takoer iz Brezovca. U Županijskoj bolnici akovec utvreno je da je 51-godišnji voza zadobio teške

tjelesne ozljede pa je zadržan na lijeenju. Mlai voza bit e kazneno prijavljen. (vk)

Vozio moped s ak 4,59 promila alkohola u krvi Gotovo nevjerojatna vijest dolazi iz gornjeg Meimurja. Policijski službenici u etvrtak poslijepodne na cesti izmeu Brezovca i Jurovca zaustavili su vozaa mopeda bez registracijskih oznaka, 44-godišnjaka iz Kapelšaka. Voza je bio oito pijan, a kada je podvrgnut alkotestu, policajci su ostali zapanjeni. Izmjereno mu je ak 4,59 promila. Budui da su okolnosti upuivale da e i dalje nastaviti s injenjem prekršaja, upravljati mopedom u pijanom stanju, priveden je u prostorije policije do otrježnjenja, kažu u policiji. (vk)

Hicima iz automatske puške maloljetnik zapalio dalekovod LONAREVO - Policija je otkrila vandala koji je još 3. rujna u polju zvanom olte u blizini naselja Lonarevo poinio kazneno djelo “dovoenje u opasnost života i imovine ope opasnom radnjom ili sredstvom”. Radi se o maloljetniku iz Podturna koji je u društvu etvorice svojih prijatelja ispalio više hitaca iz automatske puške “M70 AB2” te pogodio i visokonaponski stup, zbog ega se zapalio elektrini vod pa je cijelo Lonarevo ostalo bez elektrine energije. (vk)


27. rujna 2011.

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VIJENIK Sreko Kramar upozorio na Gradskom vijeu Mursko Središe

Umjesto proizvodnje, u Tijari i oko nje rastu dra i grmlje

Proraun Murskog Središa ne može biti samo za taj mjesni odbor Grad Mursko Središe poveao je rebalansom proraun u odnosu na plan za 631.437,71 kunu, no, kada se zagrebe malo dublje, stvari ni izdaleka nisu tako pozitivne kao što bi to brojke obeavale. Poveanje prorauna vezano je uz namjenske projekte iz drugih izvora, a sredstva za to samo prolaze kroz raun Grada. Izvorni prihodi kao što su porez na dohodak i planirane prodaje zemljišta u padu su, što najbolje govori o slaboj gospodarskoj situaciji i smanjenim priljevima iz poreza na plae radnika. Taj prihod smanjen je za preko 83 tisue kuna, a planirana prodaja zemljišta u iznosu od skoro dva milijuna kuna. Izostale su i kapitalne donacije iz Županije u iznosu od 140 tisua kuna. Grad Mursko Središe je u postupku prodaje 1,6 posto udjela u Meimurje plinu zbog zatvaranja investicija iz prošle ali i ove godine: autobusne stanice u Murskom Središu, otplate izgraene Poljske ulice, vodovoda u Hlapiini i nogostupa u Murskom Središu, Hlapiini, Križovcu i Peklenici. Uz to, Grad otplauje i dugorone kredite i robni kredit u sveukupnom iznosu od skoro 5,5 milijuna kuna s kamatama. I zbog ovakva prenapeta stanja financija oporba vodi rauna o svakoj potrošenoj kuni iz prorauna. Sanjina Tomšia, vijenika HNS-a, zanimalo je ko-

Sreko Kramar (HSLS) iz Peklenice pitao je kada e se barem poeti projektirati kanalizacija za ostala mjesta, jer proraun Grada Mursko Središe nije samo za potrebe toga mjesnog odbora liko je Grad koštao HDZ-ov predizborni skup kod Tarandeka, na što mu je Josip Dobrani (HSLS), gradonaelnik, odgovorio da se nije radilo o predizbornom skupu, ve dolasku premijerke u braniteljsku zadrugu “Mura“, pri emu je gradonaelnik bio domain premijerki. Za dogaaj je utrošeno 2.000 kuna.

Zanimalo ga je i koliko je koštalo prebrojavanje 45 listia za protekle izbore Vijea nacionalnih manjina u Murskom Središu Na 20.000 kuna troškova izborne procedure, koji su otpali na Grad, nema se ama baš nikakav

utjecaj. Država je propisala troškove i proceduru i prebacila ih na jedinice lokalne samouprave, pojasnio je gradski tajnik Šteani. Ivan Brda, (SDP), tražio je inormacije o tome je li otklonjen nelegalno dovezeni otpad odlagališta “Hrastinka“. Antun Šimuni odgovorio je da je otpad ne samo odvezen s odlagališta, ve i poinitelj kažnjen, te da više nitko nema kljueve rampe za to odlagalište, koje više nije u uporabi. Miladina Matia (SDP) zanimalo je zašto su stali radovi na obilježavanju natnog izvorišta u Peklenici, koje su mještani prihvatili s odobravanjem. - Stali su zbog stanja u proraunu, kazao je gradonaelnik.

Ivan Leek, predsjednik Gradskog vijea, pitao je u ime stanovnika ulice Matije Gupca u Murskom Središu kada e kanalizacija u toj najstarijoj ulici u Murskom Središu. Sreko Kramar (HSLS) iz Peklenice pak je dometnuo kada e se barem poeti projektirati kanalizacija za ostala mjesta, jer proraun Grada Mursko Središe nije samo za potrebe Mjesnog odbora Murskog Središe. Sredstva za kanalizaciju u cijeni vode prikupljaju se od svih. To je pak otvorilo pitanje prikupljenog a nenamjenski potrošenog novca za sanaciju odlagališta “Hrastinka“, koja je zatvorena, a prikupljenog novca na raunu nema. Sanjin Tomši (HNS) iznudio je takvo priznanje od gradonaelnika, inzistirajui od proelnice za financije Marije Kraji da mu kaže koliko je stanje na raunu Grada i na depozitu, iz ega je proizašlo da prikupljenih 1,2 milijuna kuna na ime sanacije tog odlagališta nema na raunu. Premda nerado, gradonaelnik Josip Dobrani priznao je da su prikupljena sredstva potrošena za druge namjene, gdje su nalagale proraunske rupe. Oporba SDP - HNS rešetala je i troškove putovanja zamjenika gradonaelnika Dražena Srpaka (HDZ), koji dužnost obavlja volonterski, postavljajui provokativna pitanja koliko su novca donijela putovanja na koja je zamjenik gradonaelnika potrošio novac. (BMO)

9

ŠTRIGOVA

Održano roište o Tijari, uskoro rasplet Na Opinskom sudu u akovcu održano je roište o sluaju Tvornice vonih rakija “Tijara”, gdje Opina Štrigova od tvrtke “Tijara” d.o.o. traži povrat zemljišta na kojem je tvornica izgraena do aze pod krov. Na sudu su se našli predstavnici Tijare i opinski naelnik Stanislav Rebernik, koji je nakon rasprave rekao. - Predstavnici Tijare tvrde da je tvrtka ispoštovala ugovor jer je tvornicu izgradila. Mi pak tvrdimo kako je tvornica samo podignuta do pod krov, a nije zapoela s radom 2007. godine, što je posebno naznaeno i utvreno Ugovorom o darovanju opinskog zemljišta za izgradnju Tvornice vonih rakija ‘Tijara’. Sudac je novo roište zakazao za sljedei mjesec, kada e se ii na lice mjesta i vidjeti u kakvom je stanju i azi Tijara, kaže naelnik Resman, uvjeren da je Opina u pravu, prvenstveno u dijelu što nije zapoela proizvodnju i što ne održava graevinu. Podsjeamo da se obdarenik (vlasnik Tijare) Neno Antoni obvezao na darovanom zemljištu izgraditi Tvornicu vone rakije “Tijara”, i to tijekom 2007. godine, koja je trebala imati status trgovakog

društva, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Opinsko vijee Štrigova donijelo je 24. studenoga 2008. godine na svojoj redovnoj sjednici odluku o raskidu ugovora o darovanju s nametom. U meuvremenu je Antoni umro, pa je nasljednica postala njegova supruga Ljiljana, graevina je zarasla u dra i grmlje, a pokrenut je i steajni postupak. Javili su se brojni vjerovnici koji išekuju prodaju zgrade na dražbi ili drugom pogodbom. Najvei vjerovnik je Meimurje inženjering (u steaju), a javili su se i vjerovnici iz inozemstva. U pitanju su višemilijunski iznosi. Rasplet ekaju zainteresirani pojedinci koji su spremni otkupiti graevinu, no ne i dugove, pa je pitanje hoe li se ikada u graevini koja propada iz dana u dan i postaje ruglo najljepše meimurske i hrvatske opine pokrenuti sada ve bilo kakva proizvodnja. Rakije, octa, sokova, manje je važno. Važno je da bi u njoj ljudi našli posao, što je bila i misao vodilja ondašnjih opinskih elnika kada su Neni Antoniu darovali svoje zemljište. (Stjepan Mesari)

OPINSKO VIJEE Nedeliše o trajnom problemu

Sa smeem iz Paraga i dalje u “slijepoj ulici” Na posljednjoj sjednici Opinskog vijea Nedeliše jedno od pitanja na aktualnom satu bilo je i ono Ivana Marcijuša vezano uz problem sanacije smetlišta u romskom naselju Parag u Trnovcu. Naelnik Mladen Horvat podsjetio je da je Opina ve u dva navrata organizirala odvoz i sanaciju izdvojivši za to znaajna sredstva. - Dug je 2009. godine bio oko 800.000 tisua kuna, od ega je pola namirio Fond za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost, dio je platila Županija, dok je GKP ‘akom’ dao 30 posto popusta na odvoz. Sama

Opina Nedeliše još uvijek duguje oko 160.000 kuna. Ovu se godinu pria ponavlja. U Paragu se dnevno proizvodu velike koliine smea. Opina jednostavno nema novac, kazao je Horvat. - Jasno smo dali do znanja da smo Romima omoguili da detaljnim planom ograde svoje objekte onako kako to zakon odreuje, prestali smo odvoziti smee u kantama koje su dobili kao i svi ostali graani jer oni taj odvoz ne plaaju. Omogueno im je da kupuju vree za smee, koje su kao nacionalna manjina plaali u pedeset posto manjem iznosu nego svi ostali

za istu koliinu smea, no oni to nisu prihvatili i opet odlažu smee na prostor na kojem to ne bi smjeli. Situacija je takva, kazao je naelnik Horvat, da je sada tamo trenutno negdje oko 700 tona smea, ije bi zbrinjavanje stajalo oko 600.000 kuna, za koje je Fond za zaštitu okoliša spreman dati oko šezdeset posto iznosa, a za ostalih etrdeset posto tražit emo da se pokrije iz Ureda za nacionalne manjine, pisali smo i saborskom zastupniku manjina Naziu Memediju. Pokušat emo od akoma i ovaj put zatražiti odreeni popust. No, i razliite institucije mo-

OPINSKO VIJEE Sveti Martin na Muri

Proraun u minusu, studentima po tisuu kuna Na svojoj 18. sjednici Opinsko vijee Sveti Martin na Muri donijelo je prve izmjene i dopune opinskog prorauna za 2011. godinu. Rebalansom je proraun s planiranih 3,554.550 kuna smanjen za 607.895 kuna, te iznosi 2,946.655 kuna. Naelnik Franjo Makovec vijenicima je rekao da se proraun smanjuje jer su smanjeni prihodi od poreza na dohodak, te da jedno ministarstvo i EIB 3 ond nisu odgovorili na zamolbe, odnosno projekte koje je opina kandidirala. Premda nema previše novca, Vijee se složilo s naelnikovim prijedlogom da se studentima 3.,4. i 5. godine stu-

Posjet Starom mlinu na Muri samo pješice dija dodijeli jednokratna novana urediti parkiralište za autobuse i pomo od tisuu kuna svakome. osobna vozila kojima posjetitelji i Opinska tajnica Vlatka Župa- turisti dolaze u obilazak i razglenec napravit e popis studenata, davanje Starog mlina na Muri i nakon ega e oni biti pozvani u Mlinskog puta, što znai da e se Opinu ili nekim drugim nainom do mlina moi doi samo pješice. Na aktualnom satu naelnik primiti potporu. Nešto više kuna Opina e Makovec vijenike je izvijestio o platiti za 2.575 kvadratnih meta- uraenom od posljednje sjednice ra zemljišta kod Ribikog doma u do sada te o planovima za naredŽabniku. Na tom e se zemljištu no razdoblje. (S. Mesari)

rale bi pomoi jer e situacija ostati ista. Jedini izlaz je da se promijene odreeni zakoni kako bi se moglo drukije intervenirati, mišljenja je naelnik Horvat. - Stoga smo odluili da u skoro vrijeme na radnom sastanku okupimo župana, sve saborske zastupnike i predstavnike Ministarstva unutarnjih poslova, da pokušamo napraviti jedan dobar program, no još jednom istiem da odreene zakone treba promijeniti, kako bi se mogla promijeniti i situacija s ovom potencijalnom ekološkom bombom, zakljuio je naelnik Horvat. (s. obadi)

Smee u romskom naselju Parag i dalje je veliki financijski i ekološki problem

MALA SUBOTICA

Podijeljena mišljenja o idejnom rješenju centra Jedna od kapitalnih investicija opine Mala Subotica, ija se realizacija planira (ako se stigne) ovu te iduu godinu, jest ureenje centra mjesta Mala Subotica u kojem se nalazi i sjedište opine te poslovni objekti. Ve neko vrijeme na javnom uvidu je idejno rješenje koje je nedavno pred opinskim vijenicima prezentirao akoveki arhitekt Armin Sovar. Mišljenja mještana, prema reakcijama koje iznose na web stranici Opine Mala Subotica, podijeljena su. Neki odobravaju projekt, a budui izgled središta ocjenjuju “odlinim”, dok drugi smatraju da u mjestu ima važnijih i korisnijih prioriteta ili pak kažu da je “centar mjesta ionako mrtav, pa bi dovoljno bilo samo obino asaltiranje”. Pojedinci drže kako

bi bolje bilo prvo izgraditi kanalizacijski sustav, a ne da se naknadno kopa i devastira novoureeni centar. Predlaže se i više drvea

i zelenila. Sve u svemu, o projektu e biti još govora, rije je tek o idejnom rješenju koje vam prezentiramo i mi. (vk)


10

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

27. rujna 2011.

OPINSKO VIJEE Gorian

Oporba opet napustila sjednicu, naelnik najavio raspuštanje Vijea U Gorianu ponovno nije održana 26. sjednica Opinskog vijea sazvana za 22. rujna, jer je oporba na elu s vijenicima Stjepanom Blagusom i Ivanom Maretkom napustila sjednicu prije izglasavanja dnevnog reda, ime su srušili kvorum. Navedeni vijenici inzistiraju da Valent Pandur dade prisegu kao 13. vijenik, iako je stranka iz koje dolazi, HNS, poslala na adresu Opine Gorian svoju odluku u kojoj stoji da nije

donesena odluka o imenovanju vijenika iz njihovih redova te je tako sukladno Zakonu o izboru lanova predstavnikih tijela jedinica lokalne i podrune samouprave i Poslovniku Opinskog vijea opine Gorian samovoljno davanje prisege protuzakonito. Kako se na zakazanoj sjednici Opinskog vijea pojavio i Leo Begovi, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede, s namjerom da aktivira svoj

vijeniki mandat, predsjednik Opinskog vijea Gorian Mladen Varošanec uputio ga je da proita lanak 6. Zakona o izboru lanova predstavnikih tijela jedinica lokalne i podrune samouprave, u kojem stoji da je svoj mandat trebao aktivirati u roku 8 dana od kada je prestao obnašati nespojivu dužnost, a to je bilo tono prije dvije godine kada je postao predsjednikom Uprave Hrvatske elektroprivrede, te je tako

temeljem zakonskih odredbi izgubio svoj mandat. S prezentiranim zakonskim odredbama Begovi se složio i iznio svoje osobno slaganje sa svim predloženim tokama dnevnog reda. Naelnik opine Mario Mohari upozorio je vijenike koji onemoguavaju rad Opinskog vijea i donošenje važnih odluka za opinu Gorian da e direktna šteta za Gorian biti više od 1 milijun i 200 tisua

kuna ve odobrenih sredstava, i to 400 tisua kuna od Županijske uprave za ceste za pješaku stazu sa sanacijom oborinskih voda u Prvomajskoj ulici, 150 tisua kuna od ve potpisanog ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja, 680 tisua kuna od europskog projekta “Industrijski park“ koji se radi u sklopu IPA programa sa susjednom Maarskom, te se nee moi suinancirati prijevoz za srednjoškolce. Zbog takve

situacije u Opini naelnik je najavio raspuštanje Opinskog vijea tijekom sljedeeg tjedna, ukoliko se tijekom tjedna ne donesu odluke kojima bi se omoguio normalni rad Opine Gorian. Vijee e se raspustiti na nain da e 6 vijenika podnijeti ostavke. Predsjednik Opinskog vijea Mladen Varošanec najavio je sazivanje Opinskog vijea za sljedeu srijedu 28. rujna, s poetkom u 19 sati.

OPINSKO VIJEE Donja Dubrava

Vrti za sada ne poskupljuje, ali… - S obzirom na smanjenje broja djece te istodobno poveanje cijena energenata, postoji mogunost da poveamo cijenu boravka djece u djejem vrtiu, kazao je naelnik Varga, a odgovarajui na pitanje vijenika Darka Horvata (HDZ), koga je zanimalo hoe li se poveati ekonomska cijena vrtia. Varga je kazao da e sve znati do kraja mjeseca studenoga, kada e se vidjeti izraun energenata. Bude li se nazirao manjak, Opinsko vijee odluit e hoe li ga “pokriti” iz opinske blagajne ili e pasti na teret roditelja, odgovorio je Varga, te dodao kako je dogovoreno da vrtii nee biti zatvoreni kroz ljeto jer roditelji nemaju kamo s djecom. Tako e vrti u Donjoj Dubravi tih mjesec dana primati djecu iz Donjeg Vidovca, a kada pak nee raditi donjodubravski vrti, roditelji e imati mogunost djecu voziti u Donji Vidovec.

ne. Toj odluci dodan je lanak u kojem piše kako je zakonska obaveza kontrole plinske instalacije – ložišta, tj. mjerenja emisije dimnih plinova te kontrola dozranih i odzranih otvora. Dimnjaarski obrt “Dimos“, koji ima koncesiju u opini, predložio je cijenu spomenute kontrole u iznosu od 90 kuna + PDV. Kako je to cijena koja se primjenjuje u cijeloj županiji,

vijenici su je prihvatili, uz apel mještanima da provjere ložišta kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. Nakon javne rasprave i javnog uvida na koji su sve strune službe dale pozitivno mišljenje, vijenici su donijeli odluku o prihvaanju izmjena i dopuna detaljnog plana ureenja Gospodarske zone Sjeveroistok u Donjoj Dubravi. Izmjene i dopune izradila je tvrtka “Arhi-

tekt-atelje“ iz akovca, a Opina na raspolaganju za prodaju ima još tri parcele.

Opina e sufinancirati dva asistenta u nastavi za djecu s posebnim potrebama Meimurska županija više nije u mogunosti suinancirati asistente u nastavi za djecu

Mijo Punikar doživio “punoljetnost” u Opinskom vijeu

Apel: Prije loženja prekontrolirajte plinske instalacije! Opinsko vijee donijelo je odluku o obavljanju dimnjaarskih poslova na podruju opi-

s posebnim potrebama u dosadašnjem omjeru 75% Županija i 25% Opina. Županija je predložila omjer 50:50, što bi za svaku stranu bio trošak dvije tisue kuna bruto po jednom asistentu. Potrebe su u OŠ Donja Dubrava za dva asistenta koji e se brinuti o troje djece s posebnim potrebama. Naelnik Varga predložio je vijenicima da prihvate odluku o suinan-

Mijo Punikar prima poklon od naelnika Varge za osamnaest godina vijenikog mandata

PRELOŠKOG vijenika Davora Sokaa zanima sudbina infopulta postavljenog u gradu prije nekoliko godina

Malo koji vijenik može se pohvaliti punoljetnim mandatom u radu Opinskog vijea kao što je to Mijo Punikar, vijenik HNS-a u Opinskom vijeu Donja Dubrava. Zbog toga je Marijan Varga (HNS), naelnik opine, odluio vijeniku za “punoljetni” vijeniki staž uruiti prigodan poklon i zahvalu za dosadašnji rad. Mijo Punikar ima 70 godina, a mjesto vijenika obnaša od prvih lokalnih izbora u toj opini te je jedan od rijetkih koji se tako dugo uspio zadržati svih tih godina na politikoj sceni. Kroz osamnaest godina Mijo je promijenio tri stranke. U poetku je bio lan HDZ-a, zatim je prešao u DC, te je danas lan HNS-a i obnaša funkciju predsjednika Odbora za ureenje groblja.

ciranju. Nitko nije bio protiv, no bilo je prijedloga. Predsjednik OV-a Željko Kova, prof., (SDP), smatra kako je nepravedno da asistenti za plau koju primaju kao uitelji ne rade isti posao. Asistent doe u razred, primi dijete i s njime radi te je nakon nastave gotov. Nema pripreme, a ako je dijete bolesno ili mora na rehabilitaciju, asistent nema što raditi jer ravnateljica nema u nadležnosti dati mu drugi posao, rekao je Kova, te predložio da se odluka donese do kraja ove godine, nakon ega bi se zajedno sa Županijom dogovorile izmjene. Vijenik Marijan Pongrac (HDZ) s takvim se prijedlogom ne slaže jer smatra da bi se time rušio cijeli sistem u Županiji koji je dogovorno deiniran. S njime su se složili Marinko Lisjak (HSS) i Darko Horvat, istaknuvši da je toj djeci ovakva vrsta pomoi i te kako potrebna. Kova je odustao od svog prijedloga te je odlueno da se do kraja nastavne godine suinancira iznos za dvoje asistenata u nastavi, ali da se s ravnateljicom kroz ugovor deiniraju neka prava i obaveze. (alf)

OPINSKO VIJEE Sveta Marija

Do daljnjeg na ekanju? 670 tisua za Dom kulture i zonu “Buzovica” HSS-ov vijenik Davor Soka na posljednje dvije sjednice Gradskog vijea Prelog upitao je što je s infopunktom u Prelogu, je li plaen i u ijem je vlasništvu. - Infopunkt postavljen je u okviru projekta ‘Informacije za sve’ iz 2006. godine, koji je odobrila Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva iz Zagreba, a kandidirali su ga Dom kulture Prelog i tamošnja Turistika zajednica. Ukupna vrijednost je 67.105

kuna, od ega je spomenuta zaklada izdvojila 15.000 kuna, dok su dio novca osigurali i preloški poduzetnici. Za održavanje infopunkta 2006. godine bile su utrošene 1.823, a godinu kasnije 1.972 kune. Iduih godina sredstva za održavanje nisu izdvojena. Ugovorom s tvrtkom iz Hodošana, koja je postavila punkt, deinirano je i njegovo održavanje, no, kako je to izostalo, Dom kulture ugovor je otkazao.

Nakon toga voeno je više razgovora s tvrtkama koje bi preuzele spomenuti posao, meutim, interesa nije bilo te se razmišlja o pokretanju postupka javne nabave za održavanje, navodi se u odgovoru na vijeniko pitanje koji potpisuje proelnica Miljenka Radovi. U Gradu izražavaju i nadu da e problem biti riješen do kraja godine. (V. Kelkedi)

Opinsko vijee opine Sveta Marija donijelo je odluku o investicijama vezanima uz sanaciju poda u tamošnjem Domu kulture i izgradnji oborinske kanalizacije u poslovnoj zoni “Buzovica“. Ukupna vrijednost radova iznosi 670 tisua kuna, od ega se 370 odnosi na oborinsku kanalizaciju, a 300 tisua na Dom kulture. Radovi e se inancirati iz opinskog prorauna sa 170 tisua kuna, dok e se za pola milijuna uzeti bankarski

kredit. Proveden je postupak javne nabave pa se uskoro oekuje i poetak radova. Nastavlja se sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima sa 70 kuna Opina Sveta Marija i dalje e suinancirati prijevoz srednjoškolaca sa 70 kuna mjeseno. To se odnosi na uenike koji autobusima putuju u Prelog i Koprivnicu i one koju putuju vlakom do akovca ili Varaž-

dina. Na sjednici Opinskog vijea donesena je odluka o organizaciji posebnoga autobusnog linijskog prijevoza za uenike Srednje škole Prelog s prebivalištem na podruju opine. Naime, Opina organizira posebni linijski prijevoz za uenike Srednje škole Prelog te e roditelji tih uenika opini uplaivati 250 kuna mjeseno, koja e taj novac proslijediti prijevozniku. Razliku do pune cijene od 320 kuna podmirit e Opina. (alf)


27. rujna 2011.

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

SURADNJA tri maarske i tri hrvatske opine uz pomo IPA programa

“Goriki svati” oduševili mještane i goste Manifestacija “Goriki svati“, koja je održana uz prvi vikend rujna u sklopu IPA programa prekogranine suradnje Maarska – Hrvatska, poela je pozdravnim govorom naelnika opine Gorian Marija Moharia, koji je naglasio da je ovo peti projekt u kojem sudjeluje opina Gorian. Ovu godinu opina Gorian sudjeluje u tri projekta ukupne vrijednosti 510.000 eura, od ega Gorianu pripada 330.000 eura. “Gorike svate“ službeno je otvorila predsjednica HKUD-a Gorian Marija Ševa, koja je tom

prilikom spomenula povijest HKUD-a Gorian i bogatu aktivnost društva u posljednjih nekoliko godina. Kroz cjelokupni program vodio je Zvonko Lepoglavec - Lepi, koji je tijekom programa pojašnjavao simboliko znaenje pojedinih radnji samih nekadašnjih svatovskih obiaja. Svadbenu povorku koja se kretala kroz cijeli Gorian pratila je stara limena glazba Goriki bandisti. Oko šatora, gdje se održavala svadba, upriliena je izložba runih radova i starinskih zanata.

Dolazak glavnih svatova

Svatovski obiaji u Gorianu sauvali su izvornost i davninu, što se vidjelo po igranju uloga u svadbenoj povorci, kao i po nizu sitnih ali zapaženih detalja. Tako, na primjer, kapetan svadbe prije nego što glavni gosti sjednu za svatovski stol s njima napravi tri plesna kruga oko simbolikog stola, odnosno tri puta se gosti okrenu oko stola. Taj je obiaj ostao još iz pradavnih vremena, još i prije pokrštavanja. Nositelj je s hrvatske strane bio HKUD Gorian, a u projektu je sudjelovalo ukupno šest opi-

na, i to Gorian, Donja Dubrava i Donji Vidovec s hrvatske strane, te Serdahelj, Murakeresztur i Sumarton s maarske strane. Uz mnoštvo mještana Goriana, na otvorenju manifestacije “Goriki svati“ bili su župan Meimurske županije Ivica Perho, saborska zastupnica Nadica Jelaš, naelnici meimurskih opina te uzvanici iz Maarske i Slovenije. U nedjelju 4. rujna održan je i koncert Puhakog orkestra opine Gorian te priredba HKUD-a Gorian i njihovih gostiju iz Maarske, Slovenije i Hrvatske. (J)

OŠ STRAHONINEC, generacija 1975./1976.

DVADESETA OBLJETNICA SC-a akovec

Slavilo ak dvjesto maturanata Prvi put zajedno nakon 35 godina! Ovo do sada nikome nije uspjelo! ak dvjesto bivših mat uranat a akovekoga Srednjoškolskog centra, koji su školovanje završili 1991. godine, okupilo se na proslavi i obilježavanju 20. obljetnice srednje

školske punoljetnosti. ak devet razreda kojima su se pridružili i maturanti bivšeg COKUP-a prvo je održalo sat razrednika, a potom su sa svojim razrednicima krenuli put Spa&Sport Resorta Sveti Martin, gdje se razgova-

ralo, pjevalo i plesalo do jutra. Maturanti su bili vrijedni te su organizirali tombolu, s koje e prikupljeni iznos biti uplaen zakladi “Katruža”. I za ovo bravo Lidiji Posavec i njezinim kolegama! (sm)

Polaznici Osnovne škole Strahoninec, generacije 1975./1976., proslavili su u subotu 10. rujna 35 godina od “male mature”. Danas pedesetogodišnjaci okupili su se po prvi put nakon toliko godina te su stoga svi s nestrpljenjem išekivali dan obilježavanja ove

obljetnice. Nakon sata razrednika u OŠ, koji je vodila sadašnja ravnateljica škole Jelena Okun, slavlje je nastavljeno u gostionici “Kamelija” u Strahonincu. Budui da se tako dugo nisu vidjeli, bio je i red da se zadrže do ranih jutarnjih sati, što su i uinili. Brojne dogodovštine

koje su ih pratile ovih 35 godina mogle su se prepriavati danima, stoga su svi zajedno odluili da više nee toliko dugo ekati do novog susreta. A do novog susreta za pet godina želimo im svima puno lijepih i radosnih dogaaja za ponovno prepriavanje! (mz)

OSNOVNA škola Dr. Vinka Žganca Vratišinec

NEDELIŠE

Filipanu iz asfalta raste paradajz! I ne samo raste nego i plodove daje. Umirovljenom ugostitelju Josipu Filipanu iz Nedeliša na asfaltnom parkiralištu izrastao je domai paradajz, koji daje lijepe i ukusne plodove. U naravi to znai da iz asfalta u Meimurju ne raste jedino pirika, nego i povre. Ne vjerujete. Pitajte, ili još bolje posjetite Filipana i sve e vam biti jasno! (sm, zv).

LD “FAZAN” Dekanovec

Otvorenje lovakog doma Lovako društvo “Fazan” iz Dekanovca uredilo je vlastiti lovaki dom, koji e sveano otvoriti ovu subotu 1. listopada. Program zapoinje u 16 sati u prostorijama doma koji nosi naziv “Lesiek” te su pozvani svi prijatelji društva i mještani, jer skup e biti svean i radostan, onakav kakav dekanovski lovci znaju organizirati. (sm)

Vatrogasnom vježbom zapovijedao bivši uenik Osnovna škola Dr. Vinka Žganca Vratišinec zajedno s DVD-om Vratišinec, DVD-om Gornji Kraljevec i Javnom vatrogasnom postrojbom održala je pokaznu vatrogasnu vježbu pod nazivom “Školska kuhinja 2011.”, kojom je zapovijedao Mihael Grbavec, nekadašnji uenik vratišineke škole, što je posebno obradovalo uitelje i

ravnatelja Željka Maeka. Vježba je održana pod pretpostavkom da je u školskoj kuhinji došlo do požara, gdje je kuharica zbog dima pala u nesvijest. U vježbi su osim gasitelja sudjelovali uenici i roditelji, a na kraju svi su zajedno ustvrdili kako je vježba uspjela od trenutka dojave o požaru, do dolaska gasitelja, same akcije ga-

šenja i spašavanja te na kraju podnošenja prijavka o akciji. Uenici su vrlo ozbiljno sudjelovali u akciji i pažljivo su slušali upute gasitelja, koji su brzo stigli do požarišta i još brže obavili evakuaciju i gašenje, zapisala je u dnevnik uenica Lucija Jambroši u zbornici, koja je bila privremeno pretvorena u krizni stožer. (S. Mesari)


Dobro je znati

PROIZVODNJA PRIJEVOZ I UGRADNJA VISOKOKVALITETNOG BETONA PRODAJA ARMATURE I ARMATURNIH MREŽA

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

POSEBNE POGODNOSTI PRI KUPNJI PAVLEKA MIŠKINE 49 . VARAŽDIN

T 042 350 937

www.gpzagorje.hr

12

27. rujna 2011.


27. rujna 2011.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 13


14

Poljodjelstvo

27. rujna 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

JAVNI natjeaj IPARD programa za mjeru 302 otvoren do 31. listopada

Sredstva su namje i bespovratna

- Korisnik, odnosno natjeaj mora na po proizvodnju sirovine

AKOVEKI PLAC I SAJAM SRIJEDOM

Umirilo se bujanje cijena Izgleda kako su cijene pojedinih poljoprivrednih proizvoda dosegle plaon i sada su stabilne ili ak u blagom opadanju. Odnosi se to prvenstveno na cijenu kukuruza i pšenice, te šljiva i salata. Na placu je bilo malo ljudi koji su nudili kvalitetno voe i povre te cvijee rezano i u posudicama. Sajam pak kao da se pretvorio u staru kramu, jer prodavaa starih strojeva, alata, naprava, knjiga, slika, gramoonskih ploa te odjee i obue svaku je srijedu sve više i više. Nema odojaka, premda ljudi pitaju, a razlog što ih nema leži u legalizaciji prodaje, pa

CIJENE POJEDINIH ARTIKALA - krumpir - pšenica - kukuruz - jabuke - smokve - salata - mrkva - paprika - drva - kotlet

1,5 do 2 kn/kg 1,50 kn/kg 1,60 kn/kg 6 kn/kg 20 kn/kg 12 kn/kg 8 kn/kg 6 kn/kg 2,20 kn/metar 20 kn/porc.

ljudi prodaju obavljaju doma, nakon što na radiju ili u novinama daju oglas. (S. Mesari, Z. Vrzan)

Agencija za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom prostoru (APPRR) poziva poljoprivrednike da se što prije prijave na natjeaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa za mjeru 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti unutar IPARD programa". Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada 2011. godine, a prijave e se obraivati po redoslijedu zaprimanja. Pravo sudjelovanja na javnom natjeaju imaju fizike i pravne osobe, u rangu mikropoduzea, u sustavu PDV-a, 100 posto u privatnom ili 25 posto u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (podrune) samouprave ili Grada Zagreba koje udovoljavaju propisanim pravilnikom. Nakon provjere kompletnosti zahtjeva

u administrativnoj kontroli, bit e ormirana rang lista podnositelja, a prioritet imaju ulaganja s veim brojem bodova. Za poljoprivrednike je prihvatljiv sektor prerade u poljoprivrednim gospodarstvima, gdje se financiraju ulaganja u izgradnju rekonstrukciju i opremanje objekata za proizvodnju, skladištenje i pakiranje proizvoda od mlijeka, preko mesa, do voa i povra na poljoprivrednom gospodarstvu. Osnovni uvjet za sudjelovanje u natjeaju, odnosno dobivanje bespovratnih sredstava je da podnositelj zamolbe mora biti registriran u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava. Bitno je da su sredstva ovog programa strogo namjenska i bespovratna te su osigurana u proraunu Europske unije i Republike Hrvatske. (S. Mesari)

- Novci se mogu uložiti u preradu mlijeka na fa

LEGALIZACIJA nezakonito izgraenih objekata

Još petnaest mjeseci za podnošenje zahtjeva Premda je petnaest mjeseci dosta dug period, za poetak legalizacije nezakonito izgraenih objekata ipak je kratak, ali još uvijek optimalan. Naime, do 31. prosinca 2012. godine poljoprivrednici trebaju upravnom tijelu, odnosno županijskom Uredu za prostorno ureenje podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju zgrade. Što znai legalizacija nezakonito izgraenih objekata? To je postupak kojim se ozakonjuje nezakonito izgraena zgrada - arma koja je izgraena u skladu s prostornim planom i ona koja nije izgraena u skladu s prostornim planom, ali samo u sluaju ako ozakonjenje

Jako puno novca

Graevina ne smije biti blizu naselja ili u zaštienom podruju

nije ogranieno kao zaštieno podruje, podruje nacional-

nih parkova, parkova prirode i slino.

Iskustva poljoprivrednika susjednih zemalja govore kako postupak legalizacije nezakonito izgraenih objekata stoji jako puno živaca i novca. Prikupljanje podataka i dokumentacije iziskuje mnogo vremena i hodanja u razne urede, a ukupna cijena dobivanja rješenja iznosi par desetaka tisua kuna. Jednako tako rješenje o izvedenom stanju ne može se donijeti dok nije plaen komunalni i vodni doprinos. Stoga u postupak dobivanja rješenja treba krenuti ve sada, kako na kraju ne bi bilo neugodnosti, jer samo s ovim rješenjem vlasnici e moi dobiti razne EU i domae potpore, ali i bankovne kredite. (sm)

Zakon nezakonito izgraenu zgradu tretira kao novu zgradu ili rekonstruirani dio postojee zgrade izgraen bez akta kojim se odobrava graenje, a koja je vidljiva na digitalnoj ortooto karti Državne geodetske uprave. Ortooto karte su osnova za geodetsku podlogu, kao dokaz o postojanju graevine, što je prvi i osnovni preduvjet legalizacije. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureenja i graditeljstva trenutno organizira seminare za svoje djelatnike, koji rade u uredima za prostorno ureenje, kao i za projektante i geodete kako bi mogli kvalitetno tumaiti postupak i nain legalizacije. (S. Mesari)


27. rujna 2011.

Poljodjelstvo 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VAŠ VRT - Kiniju ga Dravica i Murica, nasred parka maloga Meimurja!

enska o podnositelj prijave za oetku ulaganja dokazati e iz vlastitog uzgoja

rmi krava

TRAVNJACI NAŠI ZELENI III Ovo je sad i kalendarski poela jesen. Lijepo Vas molim da se ne svaate s vremenom, ne prigovarate magli ni kiši ni suncu ni mrazu. Sve su to normalne jesenske pojave. To je samo -vrijeme- , nain na koji nas Priroda podsjea da smo dio cjeline koja se stalno mijenja. Rana jesen je dobro vrijeme za sjetvu trave. Nakon kvalitetne pripreme tla, ide naravno osnovna radnja – sjetva. Za sjetvu nam treba sjeme. Kilogram sjemena dovoljan je za zasijavanje od 30-40 kvadratnih metara travnjaka, pri emu posebnu pozornost treba obratiti na ravnomjerno rasporeivanje sjemena prilikom sjetve. Da bi to postigli potrebna koliina sjemena dijeli se na dva dijela. Prvu polovicu sijemo u smjeru sjever-jug, a drugu u smjeru istok-zapad. Sjeme trave je vrlo lagano, pa za sjetvu odaberite suh i miran dan bez vjetra. Ruku kojom sijete držite nisko pri tlu i razbacujte sjeme što je mogue ravnomjernije, tako ete

gubitak sjemena smanjiti na najmanju moguu mjeru. Sjeme nakon sjetve lagano zagrabljate ili prijeite šupljim valjkom (da se sjeme bolje priljubi uz tlo i da se osigura potrebna vlaga za nicanje). Nakon 10-20 dana pojaviti e se prve vlati. Najbolje je ako posijemo u vlažno tlo ili nam sitna kišica stalno zalijeva naš budui travnjak. Ako nema takve lijepe kiše, zasijanu površinu treba zalijevati površina se ne smije prosušiti. Ovdje sada vrijedi obrnuto pravilo nego kod zalijevanja drvea i grmlja. Zalijeva se u estim obrocima (bolje tri put nego jedan put dnevno) ali s manjim koliinama i sitnim kapljicama. Bitno je da se površina prije nicanja ne prosuši toliko da bi se napravila kora. Izbor sjemena, odnosno sjemenske mješavine ovisi o

tipu tla, o tome dali je travnjak sunan ili u sjeni, te o namjeni travnjaka. Kuni vrt objedinjuje više tipova travnjaka po namjeni kao što su: uporabni travnjak, travnjak za igru i ukrasni travnjak. Takvi tipovi travnjaka imaju srednje zahtjeve u pogledu njege. Tipovi uporabnog travnjaka i travnjaka za igru imaju dobru sposobnost optereivanja i otpornosti na sušu, dok se ukrasni travnjak odlikuje gustom tratinom. U sjemenskim mješavinama nalazi se od 3-5 vrsta sjemena trava, u kojima je jedna vrsta nosilac bitnih svojstava, a ostale ju prate u manjem volumnom postotku. Travnjaci zasijani smjesom sjemena lakše su prilagodljivi klimi i terenu od onih zasijanih samo jednom vrstom. Mješavine sjemena obino se nalaze u pakiranju od 1 kg i dovoljne su za zasijavanje površine od 40 kvadratnih metara, a postotak klijavosti im se kree od 6590%. Pozdravi iz IVE!

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijaliska ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sa, subotom od 7 do 12 sa, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - dežurni veterinar na tel. 363-801 i 091/36380-10. PRELOG: Specijalizirana am-

bulanta za male životinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠE: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRA-

VA: Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, derazaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sa, subotom od 7,00 do 10,00 sa. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC UKUPAN BROJ MIKROORGANIZAMA

Kravlje mlijeko 1. Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka u Križevcima (SLKM) dužan je dostavljati nadležnim ovlaštenim veterinarskim organizacijama i nadležnom tijelu – Upravi za veterinarstvo i Upravi za veterinarske inspekcije, izvješa o geometrijskom prosjeku ukupnog broja mikroorganizama u mlijeku tijekom dvomjesenog razdoblja, s najmanje dva uzorka mjeseno, za svakog proizvoaa ije mlijeko ne udovoljava propisanim kriterijima. Spomenuto izvješe SLKM dužan je dostavljati odmah po utvrivanju neudovoljavanja sirovog mlijeka propisanim kriterijima, odnosno im prvi dvomjeseni geometrijski prosjek broja mikroorganizama premaši 100.000 u ml kravljeg mlijeka. 2. SLKM je obvezan dostavljati jednom mjeseno izvješa o analizama stajskog uzorka mlijeka na ukupni broj mikroorganizama svakom proizvoau te otkupljivaima sirovog mlijeka. 3. Po primitku obavijesti o neispunjavanju propisanih kriterija za sirovo mlijeko proizvoa mlijeka obvezan je javiti se nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji te poduzeti korektivne

mjere kako bi u roku od naredna 3 mjeseca nalaz mlijeka (geometrijski prosjek) ponovno bio sukladan propisanim kriterijima. 4. Otkupljiva mlijeka obvezan je po zaprimanju nalaza o poveanom ukupnom broju mikroorganizama (geometrijski prosjek) o tome, pismenim putem, obavijestiti nadležni veterinarski ured u ijoj se nadležnosti nalazi proizvoa nesukladnog mlijeka. Otkupljiva mlijeka obvezan je proizvoaa mlijeka kod kojeg je utvren povean ukupan broj mikroorganizama (geometrijski prosjek) upozoriti na poduzimanje odgovarajuih mjera, te obustaviti otkup mlijeka od proizvoaa koji kroz tri mjeseca od primitka nalaza o nesukladnom mlijeku nije udovoljio propisanim kriterijima. 5. Proizvoau mlijeka i mlijenih proizvoda namijenjenih javnoj potrošnji koji je u sustavu kontrole sirovog mlijeka od strana SLKM-a, a kod kojeg je utvren povean ukupni broj mikroorganizama u stajskom uzorku mlijeka (geometrijski prosjek) te kojemu se i nakon tri mjeseca od prvog utvrivanja nesukladnog mlijeka ponovno utvrdi više

od 100.000 mikroorganizama u 1 ml mlijeka (geometrijski prosjek) nadležni veterinarski inspektor/ službeni veterinar mora zabraniti isporuku mlijeka. Zabrana ostaje na snazi sve dok proizvoa ne dokaže da sirovo mlijeko ponovno ispunjava propisane kriterije. Jedan primjerak rješenja o zabrani isporuke mlijeka dostavlja se otkupljivau. Kao dokaz udovoljavanja mlijeka propisanim kriterijima, proizvoa je dužan predoiti nalaz pretraženog službenog (stajskog) uzorka mlijeka na broj mikroorganizama koji pokazuje manje od 100.000 u 1 ml mlijeka (pojedinani rezultat). Službeni stajski uzorak mlijeka na pretragu mora pratiti popunjeni službeni obrazac. 6. a) Ovlaštene veterinarske organizacije po pozivu proizvoaa obavljaju pregled na licu mjesta kako slijedi: higijenu staje higijenu mužnje higijenu opreme – za mužnju, za uvanje i hlaenje mlijeka osobnu higijenu nainu hlaenja mlijeka, mjerenja i bilježenja temperature b) Ovisno o nalazu prilikom pregleda ovlašteni veterinar daje proizvoau pisanu uputu o daljnjem postupanju na posebnom obrascu.

7. Proizvoai mlijeka i mlijenih proizvoda koji su namijenjeni javnoj potrošnji, a nisu u sustavu kontrole sirovog mlijeka od strane SLKM-a, dužni su obaviti kontrolu sirovog mlijeka pretragom stajskih uzoraka mlijeka na ukupan broj mikroorganizama najmanje 4 puta godišnje u pravilnim vremenskim razmacima u nekom od ovlaštenih laboratorija. Uzorke uzima i dostavlja u laboratorij ovlašteni veterinar. U sluaju da dobiveni pojedinani rezultat analize mlijeka pokaže broj mikroorganizama vei od 100.000 u ml mlijeka. Proizvoa je dužan o tome obavijestiti nadležni veterinarski ured, te poduzeti korektivne mjere kako bi u roku od naredna 3 mjeseca nalaz pretrage mlijeka bio povoljan. Dr. vet. med. Dalibor Turkovi


16

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

27. rujna 2011.

www.metss.hr

Svake subote emisija: KUHAJMO SUBOTOM, METSS U POTRAZI ZA NAJBOLJIM RECEPTOM.

HR ČAK svake subote 9-10 sati


27. rujna 2011.

Dobro je znati 17

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROGRAM “AGROFUTURA” u Gospodarskoj školi akovec

Berba paprike, salate i drugog povra cijele godine

Plastenik u Mihovljanu u dijelu uzgoja paprike

- Hidroponski uzgoj povra znai imati svježu papriku, salatu, a uskoro i drugo povre u svako doba godine, a ne kao do sada samo u sezoni. To posebice raduje ugostitelje, koji više nee morati uzimati uvozno povre u zimskim mjesecima Hidroponska proizvodnja povra u Meimurju u potpunosti je zaživjela u Gospodarskoj školi akovec, na lokaciji Mihovljan, gdje se plodovi paprike i salate beru tijekom cijele godine. A upravo uzgoj i berba povra tijekom cijele godine najvea je prednost i vrijednost hidroponskog uzgoja u plastenicima, o emu potpisnika ovog teksta u posljednje vrijeme pita velik broj itatelja. Svima predlažemo da se jave u Gospodarsku školu akovec, gdje mogu doznati puno toga o ovom u Hrvatskoj novom nainu proizvodnje povra. Gospodarska škola akovec za ovaj je projekt koristila program "Agroutura", kojemu je osnovni cilj modernizacija procesa uenja i savjetovanja te uvoenje novih te adaptacijom postojeih nastavnih planova i programa. Iz ovog programa Gospodarska škola akovec je u Mihovljanu opremila centar za hidroponsku tehnologiju s najsuvremenijom opremom i automatiziranom kontrolom procesa proizvodnje. Podignuti plastenik sastoji se od dva dijela, u kojem je prvi dio namijenjen hidroponskom

uzgoju lisnatog povra, a drugi dio za papriku.

Vrijednost projekta dva milijuna kuna Vrijednost projekta iznosi 310.231,13 eura, što je oko 2,236.000 kuna, od ega iz IPA programa EU dolazi 262.517,58 eura, a razlika su sredstva Gospodarske škole akovec. U Mihovljanu, gdje se nalazi plastenik u kojem se odvija hidroponski uzgoj povra, automatika odreuje usklaivanje vanjske klime s unutarnjom, što se obavlja otvaranjem i zatvaranjem plastenika. Za hladniji dio godine zagrijavanje se obavlja plinom, dok je ljeti dovoljna temperatura

vanjskog zraka. Bazenski dio plastenika, koji je podijeljen na etiri dijela, namijenjen je uzgoju etiriju razliitih vrsti kultura, takozvana floating uzgojna metoda. Ciklus obino traje od tri do etiri tjedna od sjetve do berbe. U svaki bazen sjeme se sije jednom tjedno, pa se stoga i povre nalazi u etiri razliite enoaze. Za uenike je ovo dobro u tehnološkom i pedagoškom smislu, jer istovremeno mogu vidjeti što se dogaa s proizvodnjom tijekom itavog ciklusa. Ovo je važno jer uenici u jednom danu mogu u praksi isprobati izvoenje svih operacija koje se inae izvode tijekom cijele vegetacijske sezone. (sm, ZV)

Hidroponski uzgojena babura vrhunske je kvalitete Projekt financiran od strane EU

U sklopu dodjele bespovratnih sredstava „Implementgacija novih kurikuluma“ projekt Agroutura provodi Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40 000 akovec

Ubiranje salate u bazenskom dijelu plastenika

Kontrola cvatnje paprike U sklopu dodjele bespovratnih sredstava „Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova“ projekt Agronet provodi Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40 000 akovec


18

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

27. rujna 2011.


27. rujna 2011.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 19


20

Mozaik

27. rujna 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

MEIMURSKA ZAKLADA solidarnosti “Katruža“ i Radio Gorice za Katružu

Jabuke i grože za lijekove koji održavaju život

SAVEZ SAV E BAPTISTIČKIH EZ BAPTIS BAP TISTIČ TIČKIH ČKIH C CRKAV CRKAVA RKAVA A U RE REPUBLICI EPUBLIC LICI CI HRVA H HRVATSKOJ RVATSK TSKO S OJ OJ

Jakova Gotovca 2, 40 000 Čakovec

info@bcpc.hr www.bcpc.hr

Svaki ponedjeljak u BCPC akovec radi Biblijsko savjetovalište koje nudi kršansku alternavu u rješavanju; branih, ovisnikih adolescentskih, ili drugih emocionalno egzistencijalnih problema, preko korištenja nježnih unutarnjih promjena koje Bog zahtjeva i provodi. (dogovor na tel: 095 860 95 06)

Prije nego je svijet nastao odabrao sam te.

Meimurska zaklada solidarnosti “Katruža“ raznim manifestacijama i aktivnostima prikuplja sredstva za kupovinu onih lijekova ili terapija koje ne pokriva Fond zdravstva, a koja mnoge oboljele drže na životu ili im olakšavaju tegobe bolesti. Predstavnici Meimurske zaklada “Katruža“ u tu su namjenu u petak 23. rujna na štandu na Trgu Republike u akovcu od 10 do 12 sati prodavali zakladne suvenire i za svaku kupnju ili donaciju poklanjali jabuke. Na štandu je pomagao i Mirko Švenda Žiga, a jabuke donirala AGRA akovec. U subotu 24. rujna krenula je tradicionalna karavana Radio

Gorice za Katružu Radija 1 i Meimurske zaklade solidarnosti prikupljati donacije u grožu i moštu. Vesela karavana krenula je u 8.30 ispred Gradskih bazena u akovcu prema vinogradima gornjeg Meimurja u akciju prikupljanja groža i mošta. U karavanu se ukljuio ura z Meimurja, Skandal band i Mediafest band. Akciju su pomogli: Jamnica, Agromeimurje d.d. Podrum Štrigova, Vajda, pekara Suncokret, Panoex, Meimurka BS i Horvat univerzal vinarska oprema Varaždin. Cjelokupni prihod ovih dviju akcija iskoristit e se za pomo onima kojima je to najpotrebnije – bolesnima s podruja Meimurske županije. (BMO)

Ne boj se jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjednikom desnicom. Izaja 41;10. Poslušajmo kako naš Spasitelj gospodin Isus, govori svakom ovjeku koji ga želi poslušati; „Ne boj se jer ja sam s tobom.“ Pogledaj, ovo nisu prazne rijei utjehe. Ovo nije pozitivistiko psihološko autoprogramiranje. Ovo nisu kao arobne rijei mantre, iz nekog autistinog religioznog svijeta. Ne ! Spasitelj tebi jasno i direktno govori. Govori ti bez ikakve mistike ili nejasnoa; Za Isusa je sitnica pomoi ti i poduprijeti te. On je ve uinio daleko više. Zar on tebi ne bi pomogao? Sam Bog te kupio sa svojom krvlju. On je muen i umro umjesto tebe na križu. Dakle ako je za tebe uinio vee, zar nee uiniti i manje. „Podupirem te pobjednikom desnicom“ To je najmanje što e ikada uiniti za tebe. Ui-

nio je više i init e više. „Prije nego je svijet nastao odabrao sam te.“ Napravio je savez s tobom. Odrekao se nebeske slave i postao je ovjekom za tebe. Ako je to sve uinio u ljubavi za tebe, sigurno e s tobom biti sada i zauvijek. To što ti treba sada malo je, u usporedbi s onim što je za tebe ve uinio. Kao mali mrav na vratima kolosalnog skladišta, koji treba par zrna brašna, takva je tvoja potreba prema neiscrpnom Božjem kapacitetu. Poslušajmo kako nas Spasitelj gospodin Isus zove, po rijei svojoj zapisanoj u Bibliji. Radosno poslušajmo Isusa i ispunimo njegova oekivanja, jer po njegovim djelima i rijeima je oigledno, On nas ljubi i krijepi i pomaže. mr.sc. Ivan Lovakovi

„Dok on još govoraše mnoštvu, eto majke i brae njegove. Stajahu vani tražei da s njime govore. Ree mu netko: “Evo majke tvoje i brae tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore.” Tomu koji mu to javi on odgovori: “Tko je majka moja, tko li braa moja?” I pruži ruku prema uenicima: “Evo, ree, majke moje i brae moje! Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.” Mt; 12,46-50 Ti nisi produkt sluajne, i u praksi znanstveno nemogue evolucije iz kamena. Ne budi prevaren vjerom u hipotezu o evoluciji koja, suprotno svim poznatim zakonima; biologije, fizike, astronomije ili geologije, pretpostavlja postanak materije i razuma ovjeka eksplozijom iz niega. Pogledaj znanstvene i logine dokaze kako je Bog u ljubavi stvorio svijet i ovjeka, na web stranici udruge Postanak. http://udrugapostanak.ucoz.com/

EDUKATIVNA KAMPANJA „Pokažite im put“

PRVA RADIONICA ZA RODITELJE ODRŽANA ZA ZAPOSLENIKE CARSLBERGA CROATIA

Gajeva G Gaje Ga j vaa 3 jeva 35 35, 5 4 5, 40000 00 000 Č Čakovec akov ak kovec ec tel: 040/856-333 040/856 333 info@lovacki-dvori.com inf fo@l @ ovac @lov acki ki-d dvo ori.co i m

U sklopu edukativne kampanje za prevenciju maloljetnike konzumacije alkohola „Pokažite im put“, u prostorijama Carlsberga Croatia održana je prva u nizu radionica namijenjenih roditeljima, zaposlenicima kompanije, koji žele saznati više o tome kako najbolje razgovarati sa svojom djecom o alkoholu i kako pozitivno utjecati na njih. Naime, svjesna problema i moguih posljedica maloljetnike konzumacije alkohola, Carlsberg Croatia okupila je strunjake i pokrenula edukativnu kampanju s ciljem da roditeljima pruži podršku i pomogne s praktinim savjetima o prevenciji. U svoje projekte odgovornog poslovanja kompanija uvijek nastoji aktivno ukljuiti zaposlenike jer su vrijednosti koje zagovara u društvu odraz ljudi koji je ine. Upravo je stoga prva radionica bila namijenjena zaposlenicima koji su, kao angažirani roditelji, odluili poslušati rije strunjaka na ovu temu. Roditelji su se složili da im je radionica pružila mnogo novih informacija o opasnostima ma-

loljetnike konzumacije i vrijedne savjete kako djeci pomoi da budu samosvjesni, da se odupru pritisku vršnjaka, i naue donositi odgovorne odluke. U sklopu kampanje izraen je i prirunik za roditelje, a dostupan je i na stranici www. carlsberg.hr i www.antenazagreb.hr. Kampanja se provodi u suradnji s partnerom trgovakim lancem Mercator i uz potporu Ureda za zdravstvo Grada Zagreba, Obiteljskog centra Obiteljskog centra te Savjetovališta Luka Ritz.


FUNKY CHUCK Jesensku sezonu Male scene Centra za kulturu akovec otvorile su domae snage Funky Chuck. Šesterolani funk sastav ine vrhunski glazbenici Alen Horvat Zibe, Matija Moslavac, Boris Novak, Igor Hrustek, Antun Horvat i Abel Kovaevi, a više o ovom perspektivnom sastavu proitajte na stranicama priloga MEDIA. (foto: Zlatko Vrzan)

KULTURA

Drugi ovogodišnji posjet Lidije Bajuk Ukrajini donio i neoekivanu nagradu Klas Grdi ponovno izlaže u akovcu SCENA

Sejo Sexon najavljuje rockerski spektakl na Varaždin rock festivalu MOZAIK KNJIGA

Osvojite knjigu Richarda Blonna “Živjeti dulje uz manje stresa”


2

27. rujna 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

LJETO S POPUSTOM!!!

JESEN NA MORU... BIOGRAD NA MORU HOTEL IN 4* 27.09.-12.10. 2 pol od 480 kn

PAG HOTEL PAGUS 4* 1.10.-31.10. 2 pol od 500 kn

LOVRAN

Kultura

ETVRTAK, 29. rujna, 20 sati Centar za kulturu akovec

BENJAMIN - hrvatski dokumentarni film Benjamin, 17-godišnji Rom, državni je prvak u geografiji koji nije zadovoljan životom u romskom okruženju i pokušava pronai nain kako da ga prihvate svi ostali. Benjaminovi roditelji, Jehovini svjedoci, naglašavaju da je njihov sin uspješan zahvaljujui religiji i Bogu. Benjamin se s

njima ne slaže, kao ni u mnogim drugim stvarima. Majka i otac ne odobravaju njegovu posveenost i bavljenje hip-hopom, ali u plesu Benjamin vidi dobru priliku da se dokaže svima. Trajanje 26 minuta, preporuuje se starijima od 12 godina.

HOTEL LOVRAN 3* 27.9.-21.10. 2 pol po osobi od 450 kn

MARUNADA U LOVRANU autobusom iz akovca 15.10. cijena po osobi 150 kn

OPATIJA HOTEL ADRIATIC I 4* 01.10.-29.10. 2 pol po osobi od 700 kn

OPATIJA HOTEL MOZART 5* Romantini vikend

KLAS GRDI u Centru za kulturu izlaže “Operative System Death 7”

Recentna djela akovekog miljenika Nakon što je svoja djela posljednji put u akovcu izložio 1998. godine, poznati rijeki umjetnik Klas Grdi ovaj je tjedan u Centru za kulturu akovec predstavio svoj recentni rad nastao u protekle dvije godine. Povratak umjetnika koji je jedan period svog života proveo i u našem gradu pobudio je velik interes poznavatelja njegova stvaralaštva, što govori

2 n/d po osobi od 1090 kn

MORAVSKE TOPLICE

Ukratko o autoru

HOTEL AJDA 4*

Klas Grdi roen je 1963. u Rijeci. Diplomirao je 1988. na rijekom Pedagoškom akultetu, na studiju likovne kulture, Odjel kiparstva, u klasi proesora Josipa Diminia. lan je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka te Hrvatskog društva samostalnih umjetnika. Samostalno izlaže od 1986. i do sada je organizirao dvadesetak samostalnih izložaba, dok je sudjelovao na preko stotinu skupnih u zemlji i inozemstvu te je dobitnik mnogobrojnih nagrada. Izložba u Centru za kulturu akovec otvorena je do 15. listopada.

27.09.-28.10. 2 pol po osobi od 770 kn _______________________

GRAZ, autobusom iz akovca 01.10. Jesenski velesajam & shoping u Seiersbergu cijena po osobi 95 kn

KAPADOKIJA, Turska Zrakoplovom iz Graza! 02.11.-09.11.

Izložbu Klasa Grdia otvorila je Vilma Bartoli, uz podršku Marine Oskoruš u prilog injenici da ovaj umjetnik u našem gradu nije zaboravljen. A zanimljivo, ovaj Grdiev ciklus, nazvan “Operative System Death 7“, propituje upravo život, ulogu i mjesto koje umjetnik ima u svijetu, s konanim pitanjem – hoe li i nakon kraja života jednog umjetnika njegovi radovi ostati ili e i oni biti podložni zaboravu.

Odmak u koloritu I u ovom se ciklusu predstavlja kao umjetnik i kao skulptor, ostaje vjeran

svom prepoznatljivom izražaju, iako je odmak u odnosu na ranija djela oigledan, ponajviše kada je rije o kolorizmu – intenzivne žarke boje u novijim radovima prepuštaju mjesto tamnijim, zagasitijim tonovima. Grdi se i dalje poigrava razliitim materijalima, ponajprije drvom i metalom, a njegovi su akrili na platnu neizostavno smješteni u drvene okvire, koji su više integralni dio samog rada nego okviri. – Vidljivo je to i u tome što neki drveni segmenti prelaze iz

okvira na same akrile i, kada bismo te akrile izvadili iz okvira, bilo bi oito da radovima nešto nedostaje, kazala je prilikom otvorenja izložbe Vilma Bartoli, kustosica rijekog Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, s kojim je u suradnji i raena ova izložba. Klas Grdi u ciklusu “Operative System Death 7“ na radove aplicira i rijei, koje zapravo nemaju znaenje, ve njima autor istražuje zvuk, odnosno melodiju koja nastaje prilikom izgovora, a kroz same nazive djela, koji esto nemaju ni semantiko znaenje, Grdi istražuje i jezini segment koji povezuje s radovima. Kada bismo se vratili na pitanje postavljeno na samom poetku, pitanje o ulozi i postojanju umjetnika u svijetu oko kojeg Klas Grdi plete djela ciklusa “Operative System Death 7”, sudei po broju posjetitelja, ali i Klasovu stvaralaštvu koje nas i danas svakodnevno prati sa zidova pojedinih gradskih prostora, ovaj umjetnik, barem u našem gradu, nipošto nije zaboravljen. (bš)

Cijena po osobi od 2690 kn

U SUBOTU 1. listopada Prvi filatelistiki seminar akovec 2011. JORDAN Zrakoplovom iz Zagreba! 02.10.-09.10. Cijena po osobi od 5995 kn + zrakopl. taksa ___________________

VJEROVALI ILI NE!!! SKIJANJE U FRANCUSKOJ PUY ST. VINCENT

ve od 1350 KN (6-dnevna ski karta i 7 noi u apartmanu) + doplata za prijevoz autobusom iz akovca i još puno SKI destinacija u Austriji, Italiji, Sloveniji,...

PRODAJEMO I .... ulaznice za koncerte i priredbe... Sade 22.11.u ZAG,Rammstein u ZAG,...JEAN MICHEL JARRE 11.10. u ZAG, Tom Jones 21.11. u ZAG,...

www.kompas.hr 9LšHLQIRUPDFLMDXQDšRMSRVORYQLFLXČDNRYFX 326-(7,7(1$6,3878-7(6.203$620

Najbolji poznavatelji filatelije dolaze u naš kraj Davno, prije više od 5 mjeseci, još 14. travnja 2011. godine, u broju 814 Meimurskih novina pokrenuli smo rubriku “Filatelija“ i objavili prvi lanak o organiziranju 1. Filatelistikog seminara akovec 2011. Kako smo ve tada napisali “... Hrvatsko filatelistiko društvo ‘Zrinski’ akovec i grupa prijatelja i filatelistikih zanesenjaka okupljenih oko ovog društva 1. listopada 2011. godine organiziraju u akovcu 1. Filatelistiki seminar. Seminar je zamišljen kao cjelodnevno filatelistiko dogaanje: 7 - 8 strunih filatelistikih predavanja vrhunskih hrvatskih filatelista, prezentacija najnovijih filatelistikih publikacija, pratea tematska filatelistika izložba, uporaba prigodnoga poštanskog žiga i izdavanje prigodne poštanske omotnice ...“. Poznavajui organizatore i njihov ozbiljni pristup svemu ega se prihvate, nije bilo ni primisli da se seminar ne bi održao. Pitanje je samo koliko su prvotno zamišljenom strunom filatelistikom programu uspjeli pridodati dodatnih atraktivnih aktivnosti. U meuvremenu, od travnja, organizatori su program Seminara predstavili i HP-Hrvatskoj pošti, koji su prepoznali kvalitetu seminara i projekt i konkretno podržali. Seminar je od samog poetka zamišljen kao struno filatelistiko obilježavanje 20 godina poštanskih maraka Republike Hrvatske, obilježavajui tako 20 godina od izdavanja prve poštanske marke Republike Hrvatske, marke Zrana pošta Zagreb - Dubrovnik.

Velik broj predavanja i seminara Prvotno zamišljen program predavanja u meuvremenu je proširen, pa e sudionici semi-

nara uti velik broj predavaa i održat e se velik broj seminara. Prigodni poštanski žig koristit e se u subotu na isturenom šalteru poštanskog ureda akovec, koji e se nalaziti u prostorijama održavanja seminara, na Gradskim bazenima akovec. Svi sudionici, koji e za prisustvovanje na seminaru platiti kotizaciju od 150 kn, dobit e sva predavanja u elektronskom obliku, ali i zbornik seminara, tiskana sva predavanja zbog lakšeg praenja predavanja. Takoer, svi sudionici seminara od organizatora e dobiti i potvrde o sudjelovanju na seminaru. Kako smo saznali, organizatori pripremaju svim sudionicima još poneko iznenaenje.

Jedno od njih je popratna filatelistika izložba na kojoj e biti mogue vidjeti ponešto od filatelistikog materijala obraenog u predavanjima. Druga iznenaenja organizatori nam za sada nisu željeli otkriti, uvajui ponešto i za subotu. Ovakva su dogaanja izuzetno rijetka, dapae, koliko je nama poznato, ovo je prvi filatelistiki seminar u Hrvatskoj, ime se poinje pisati nova povijest hrvatske filatelije. Organizacija filatelistikog seminara za koji se plaa kotizacija za sudjelovanje uobiajena je praksa u svijetu; odavno više nema besplatnog prenošenja znanja. No, u sluaju ovog seminara kotizacija prvenstveno služi za pokrivanje svih operativnih troškova i oslobaa organizatora od financijske brige, a kotizacija ujedno obvezuje organizatore na proesionalnu organizaciju. 1. Filatelistiki seminar akovec 2011. bit e sigurno vrhunski organizirano dogaanje, a sve ono što sudionici seminara dobivaju zauzvrat. Nadamo se da ovo nee ostati i jedini filatelistiki seminar u Hrvatskoj; dapae, ve na ovom seminaru organizatori e predstaviti sljedei seminar i dio predavanja koja planiraju odraditi na 2. Filatelistikom seminaru, koji je planiran za sljedeu godinu, no toni termin i mjesto održavanja seminara još nisu tono odreeni. Stoga, ako imate ikakav interes za filateliju, svratite u subotu na Gradske bazene akovec, odvojite 150 kn za cjelodnevni seminar o filateliji, družite se s pravim entuzijastima i strunjacima u filateliji, proširite svoje filatelistike i društvene vidike i uživajte u ugodnom društvu i ukusnom ruku, koji je ukljuen u cijenu sudjelovanja na seminaru. (Željko Steanovi)


27. rujna 2011.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Veer dokumentarnog filma: Benjamin, Irokez Gosti: Matija Vukši, Željko Mavrovi

IROKEZ - hrvatski dokumentarni film Dokumentarni ilm “Irokez”, kojim redatelj Matija Vukši prati životni put boksaa i poduzetnika Željka Mavrovia, otvorio je poetkom ožujka ovogodišnji ZagrebDox, na kojem su prikazani najbolji svjetski dokumentarci sa svih kontinenata, njih

150 – a mnogi od njih nagraeni su na velikih festivalima. U svojoj profesionalnoj boksakoj karijeri Željko Mavrovi pobijedio je u 27 borbi, a izgubio samo jednu – onu za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Hrvatski boksa,

prepoznatljiv i po indijanskoj frizuri, nakon te borbe više nikada nije navukao rukavice. Okrenuo se životu, no prave borbe tek su poele – ali izvan ringa. Trajanje 47 minuta, preporuuje se starijima od 13 godina.

NEDJELJA, 2. listopada, 17 i 19 sati Doma kulture Grada Preloga, Župna crkva Sv. Jakoba Prelog

Barokne veeri Varaždinske barokne veeri, koje se ovu godinu održavaju po 41. puta, dio svoj programa donose i u Prelog. Tako e u župnoj crkvi Sv. Jakoba Prelog u 19 sati nastupiti budimpeštanski Marquise Ensamble Veernjem koncertu prethodit e program u Domu kultu-

re Grada Preloga biti izvedena Moliereova kazališna predstava “Kaiperka”, a održat e se i Revija baroka plemstva i nošnje uz baroknu kavu u izvoenju Orfej – elektrona iz Varaždina i Elektro – strojarske škole Varaždin.

JAZZ SRIJEDU otvorile domae snage

Vrhunski akoveki funk uz Funky Chuck Otvaranje jesenske sezone Jazz srijede u Maloj sceni Centra za kulturu ponovno je pripalo domaim snagama, šesterolanom sastavu Funky Chuck. Nakon nekoliko godina previranja u postavi, u bendu su se napokon ustalili Alen Horvat Zibe – vokal, Matija Moslavac – elektrina gitara (jedini “nemeimurski” uljez, iz Ludbrega), Boris Novak – bass gitara, Igor Hrustek – truba, Antun Horvat – tenor saksofon i Abel Kovaevi – bubnjevi. Prvu je postavu Funky Chucka inilo 9 ljudi, a, osim brojane redukcije, osnovnu razliku inio je i ženski lead vokal, Tatjana, koja je, iako danas u Njemakoj, u bendu ostavila neizbrisiv trag. Naime, upravo je Tatjana Funky Chuck imenovala Funky Chuckom, integriravši u ime njegove osnovne sastavnice – funk i akovec.

Profesionalni odnos prema bendu za dušu Kao što je iz samog popisa lanova vidljivo, gotovo su svi oni akademski obrazovani glazbenici, neki od njih ak i profesori, koji su u glazbenikim krugovima cijele države, pa i šire, na vrhunskom glasu. Kako su nam prije samog koncerta ispriali Boris i Filip, i oni svoje poetke “duguju” akovekoj glazbenoj instituciji – Big Bandu. - Kasnije smo prolazili kroz razliite postave i razliite glazbene stilove, puno smo eksperimentirali, uvijek su se rotirali isti ljudi, ali nikada nismo svirali funk, pojasnio je Boris. Zato danas u ovoj Funky Chuck postavi sviraju samo funk, samo obrade, pretežno Tower

Matija Moslavac, Abel Kovaevi, Alen Horvat Zibe Boris Novak, Antun Horvat i Igor Hrustek vrhunski su glazbenici uz koje ete funk doživjeti na potpuno nov nain Of Power, Average White Band, Arethu Franklin, Jamesa Browna i druge. Iako e priznati da su ovaj bend oformili sebi za dušu, odnos prema Funky Chucku i dalje je strogo profesionalan. - Želimo

nešto postii, želimo nešto više, dodaje Igor, mislei pritom na snimanje albuma i puno više svirki. Mnogi e Funky Chuck prepoznati s ovogodišnjeg Poricijunkulova, kada im se u, prema mnogima najboljoj izvedbi ma-

nifestacije, pridružila i losangeleska pjevaica Shondell, s kojom im je suradnju omoguila direktorica Turistike zajednice grada akovca Ivana Maltar. Nastup na Porcijunkulovom impresionirao je i pjevaicu, s kojom se planira i

nastavak suradnje, a deki su nakon svirke dobili pozive za daljnje nastupe, ak u Švicarskoj. Za sve one koji su propustili energian nastup akovekih “funkera”, bilo na Porcijunkulovom, bilo na prvoj ovosezonskoj

Jazz srijedi, njihovo genijalno stvaralaštvo mogu i sami provjeriti u promo videu koji se može pronai na servisu YouTube, ili ih potražite na njihovoj Facebook stranici. Vjerujte nam, neete požaliti. (bš, foto: Zlatko Vrzan)

HKUU SVETI MARTIN NA MURI

Svetomartinska djeca na Vinkovakim jesenima Iz Vinkovaca, gdje su na Djejim Vinkovakim jesenima predstavljali Meimursku županiju, više nego zadovoljni vratili su se lanovi djejeg folklora i tamburaši Hrvatske kulturno umjetnike udruge Sveti Martin, iz Svetog Martina na Muri. Svetomartinski djeaci i djevojice sudjelovali su sveanom mimohodu koji je okupio dvije tisue sudionika iz šezdesetak skupina iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Središnji dogaaj za njih bio je nastup na Trgu Vinkovakih jeseni, gdje su plesom, pjesmom i

svirkom oduševili velik broj posjetitelja ove respektabilne priredbe. Svetomartinskim kulturnjacima domain je bio KUD “Mijat Stojanovi” iz Babine Grede, kojem je upuen poziv za gostovanje u Meimurju, odnosno Svetom Martinu na Muri. Put i boravak u Vinkovcima, pod vodstvom predsjednika udruge profesora Dražena Crneca, pomogli su Opina i OŠ Sveti Martin na Muri, a djecu su pripremili i vodili profesor Stjepan Horvat, uiteljica Valentina Bogdan, struna suradnica Mira Peri, te roditelji. (S. Mesari, DC)

I navijaice LIVI oduševile nastupima! Navijaice Livi ovogodišnju sezonu zapoele su odlinim nastupima na Vinkovakim jesenima. Na poziv Vinkovake televizije, Livi STAFF u trodnevnom su boravku u Vinkovcima sudjelovale u zabavnom veernjem programu. Livi STAFF održali su i cheerleading kamp za domai cheerleaders klub MA-KO.

U klubu su u tijeku pripreme za novu sezonu, u kojoj je prvo veliko natjecanje poetkom prosinca u Berlinu. Na poetku sezone pozivaju sve djevojice i djeake od 7 do 20 godina na upise u poetnike grupe u subotu 1. listopada u 13 sati u Plesni centar LIVI u akovcu ili da se jave na 098 170 53 89.


4

Scena

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

SUBOTA, 8. listopada, od 15 sati Miners MC Clubhause Mursko Središe

PETAK – UTORAK, 7. do 18. listopada Autonomni centar akovec

Trash&Burn Season End Party

Festival EEII 2011.

Trash&Burn vas poziva na još jedno druženje za kraj sezone u Murskom Središu! Na parkiralištu šetnice uz samu rijeku Muru preko dana, a dalje se zabava nastavlja u prostorijama MC Miners Clubhousea udaljenog samo

Ovogodišnji festival Eksperimentalne elektronske intervencije (EEII) održat e se u Autonomnom centru akovec od 7. do 18. listopada, a njegov e fokus biti na nomadskoj kulturi, mobilnosti, privremenim autonomnim zonama te spajanju tehnologije, pokretljivosti, slobodne kulture i nove medijske umjetnosti. EEII ‘11 je dio pro-

nekoliko metara, uz besplatan ulaz i rock’n’roll svirku Erotic Biljan&His Hereticsa, projekciju ilmova i slika s ovogodišnjeg, treeg po redu, Trash&Burna, štandova s majicama i promociju pin-up kalendara. Upad besplatan!

27. rujna 2011.

jekta “New Media Cross-Border“, koji se provodi u okviru IPA operativnog programa Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013. i djelomino je inanciran od Europske unije. Festival se provodi u partnerstvu s udrugom UKE iz Križevaca. Pozivaju se svi koji imaju struna znanja u razliitim podrujima da se prijave za sudjelovanje do 4. listopada.

VARAŽDIN ROCK festival SIGURNO se održava 1. listopada

Sejo Sexon obeava pravu rockersku atmosferu! Prošli je petak održana i posljednja konferencija za novinare kojom se najavljuje dugooekivani Varaždin rock festival. Svoje prvo izdanje festival kojim se na velika vrata rock vraa u barokni grad doživjet e ovu subotu 1. listopada, a iz organizacije, s obzirom na velik broj upita, poruuju da e se festival sigurno održati, bez obzira na broj prodanih ulaznica, iako broj do sada prodanih ulaznica i te kako ohrabruje. Ulaznica za koncert u pretprodaji stoji 50 kn, a na dan kon-

certa iznosit e 70 kn. Koncerti zapoinju ve od 19 sati, a trajat e do 2 sata iza ponoi. Led probijaju Retro Pult, a slijede Flashback, Male Hookers, Van Gogh i na kraju Zabranjeno pušenje.

Novi i stari hitovi Upravo je frontmen Zabranjenog pušenja, živua legenda rock glazbe prostora bivše Jugoslavije, Davor Sui a.k.a. Sejo Sexon gostovao na konferenciji za novinare, a u kratkom je

obraanju okupljenima obeao istinsku rock atmosferu. - Nakon radnog ljeta, kondicijski i psihološki odlino smo pripremljeni, pojasnio je Sejo, prisjetivši se i posljednjeg koncerta u Varaždinu koji su 2007. odsvirali na Špancirfestu. Na repertoaru Zabranjenog pušenja nai e se u subotu i “gradivo” s novog, ovogodišnjeg albuma “Muzej revolucije”, ali Sejo je obeao da nee izostati ni kultni stari hitovi. - Repertoar gradimo kao nogometnu mom-

ad – svaka se mora izboriti za svoje mjesto, našalio se Sarajlija, i dodao kako je velik kompliment svakom autoru kada može komunicirati i s drugim generacijama, a ne samo onom s kojom je odrastao. Koncert u Varaždinu, zakljuio je, bit e prava rockerska zabava, jer upravo element zabave ne smije biti amputiran iz rocka. Ve idui tjedan ne propustite i veliki intervju sa Sejom Sexonom u novom broju Meimurskih novina. (bš, foto: Zlatko Vrzan)

Zabranjeno pušenje, predvoeno živuom legendom Sejom Sexonom, u subotu 1. listopada nastupit e kao posljednji bend prvog Varaždin rock festivala

TOPLICE SVETI Martin

Na smotri dvjesto mažoretkinja U organizaciji HKUU-a Sveti Martin i Opine Sveti Martin na Muri, u Toplicama Sveti Martin u nedjelju je održana 3. smotra mažoretkinja pod nazivom "Mi smo djeca sree". Publici se, a dvorana je bila puna gledatelja koji vole ovakvu vrstu umjetnosti i zabave, predstavilo šest skupina s dvjesto mažoretkinja svih uzrasta. Redom su nastupile: Svetomartinske mažoretkinje (trenerica Stanka Sedmak Kutnjak), te mažoretkinje iz Domašinca (trenerica Damira Novak), Goriana (trenerice Maja Blaži i Katarina Vahtari Lovrenak), akovca (trenerice Ivana Prprovi i Smiljana Nedeljko), Nedeliša (trenerice Ivana i Tihana Hajdinjak) i Murskog Središa

Mažoretkinje iz Nedeliša pokazale su ime su nastupile na EP-u u Zagrebu

akoveke mažoretkinje izvele su exibition corps (trenerice Lara Podgorelec i Lucija Mutvar). Priredbu je otvorio svetomartinski opinski naelnik Franjo Makovec, sudionike je pozdravio i zahvalio na sudjelovanju profesor Dražen Crnec, predsjednik Organizacijskog odbora, a grupe je predstavila

Sveani poetak smotre u sportskoj dvorani Toplica Sveti Martin

i kroz program vodila Krsitina Vožar. Vrlo dobar domain svim sudionicima bio je Spa @ Sport Resort Sveti Martin, a na kraju je svim mažoretkinjama upuen poziv i na idui susret u 2012. godini, što je naelno i prihvaeno. (S. Mesari)

Domašineke mažoretkinje dolaze nakon sudjelovanja na državnom prvenstvu

Najmlae Svetomartinske mažoretkinje dobile su najvei pljesak


27. rujna 2011.

www.mnovine.hr• •marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr •• 040 www.mnovine.hr 040 312 312 333 333

Lopatinec V. Nazora 22, Meimurski dvori TEL: 040 856 333 , 091-500-51-61 etno.art@ck.t-com.hr

Restoran Meimurski dvori MALO SELO d.o.o., Vladimira Nazora 22, 40311 Lopatinec, tel/fax: 040 856 333 OIB: 13486090993, Poslovni raun kod RBA: 2484008-1102276784

www.medjimurski-dvori.hr

info@medjimurski-dvori.hr

Dobro je znati 255


6

27. rujna 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Knjige, glazba, internet... br. 838

KNJIGA TJEDNA

Milan Ili - “Potpuna akustika” Ime i prezime: Adresa: Broj telefona: Mozaik knjiga u suradnji s Međimurskim novinama poklanja knjigu jednom čitatelju. Za to je potrebno popuniti nagradni kupon te ga poslati na adresu: Međimurske novine, Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec, na mail adresu oglasnik@mnovine.hr, a možete ga dostaviti i osobno u redakciju Međimurskih novina najkasnije tjedan dana od objave kupona.

Dobitnica prošlotjedne knjige Normana Vincenta Pealea “Mo pozitivnog mišljenja“: Ana Marciuš iz Nedeliša.

MOZAIK KNJIGA

Richard Blonna - “Živjeti dulje uz manje stresa” Knjiga “Živjeti dulje uz manje stresa“ predstavlja program utemeljen na terapiji prihvaanjem i obvezivanjem (ACT), koja e vam pomoi nauiti mozak da na stres reagira drukije. Prikazanim tehnikama pomnosti i prihvaanja uvest ete mentalni red, usmjeriti se na ciljeve i usredotoiti se na sadašnji trenutak, kako biste svoju energiju mogli usmjeriti na ono do ega vam je najviše stalo. “Živjeti dulje uz manje stresa“ jedinstvena je knjiga. Ona iznosi posve nov nain gledanja na stres - kao na holistiku interakciju osobe i mogueg stresora. Cjelokupan je stres nemogue odstraniti - on je dio života. Ali stres nije nešto što vam se jednostavno dogaa i na što ne možete utjecati, nego je uvelike povezan s onim što vam o moguim stresorima govori vaš um. Knjiga “Živjeti dulje uz manje stresa“ pomoi e vam da spoznate zbivanja u vlastitu tijelu i umu i te doživljaje prihvatite, umjesto da vas obuzmu, te da nastavite napredovati i raditi u vlastitu korist. U središtu je ove knjige pitanje kako živjeti svrhovit život i to je ini jedinstvenom. Umjesto da vas besciljno nosi struja života, morate birati svoje postupke prema jasnim i ostvarivim ciljevima koje ste si zadali. Kad živite svrhovitim životom, vaše se vrijednosti, vaši ciljevi i postupci meusobno povezuju.

Knjiga pokazuje kako je to na nekoliko naina povezano sa stresom. Autor vas poziva da proete niz zanimljivih, praktinih, na iskustvu utemeljenih vježbi, kojima ete slova na papiru pretvoriti u stvarnost i uiniti bitnima za vlastitu životnu situaciju. Primjerice, nekoliko e vam vježbi pomoi da odredite koje su vam vrijednosti bitne i provjerite u kakvu su odnosu sa životnim ciljem koji ste izabrali. Nauit ete smanjiti broj igara koje igrate i uloga koje imate kako biste se mogli posvetiti življenju života kakav najviše cijenite. Kad to budete postigli, uinit ete velik korak prema smanjenju stresa. Uz pomo ove knjige nauit ete upravljati stresom na drukiji, korisniji i unkcionalniji nain. Na nain koji e vaš život temeljno obogatiti, zahvaajui i mijenjajui mnogo više od samog stresa.

Iza magijskih inkantacija i bajolikih ugoaja, lirske dikcije i tradicionalne pripovjedake impostacije, starinske leksike i arhajskoga izraza kratkoprialake glavnice Milana Ilia, ini se, krije se ideja o književnosti kao prostoru duhovne antropologije. Što je ovjek mogao neko, a nemoan je danas, u kakvom je dosluhu s prirodom bio, o emu se sada tek prisjea, jesu

li uda stvarnija od naoigledne stvarnosti i što o naravi ljudske duše uope znamo - temeljna su pitanja Ilieva pripovjedna svijeta. Ili, reeno drukije: ovjek izmeu uma i strasti, dobra i zla, svijesti i podsvijesti, tame i svjetla, zbilje i uobrazilje, slutnje i mašte, jezika i prikaza ... I još drukije: Ili piše o ljudima koji su neko mogli letjeti, lebdjeti, sa-

njati, znati jer su se sjeali, sjeali se jer su to umjeli ... Poeste “nadreal-antastizacije”, ali i gustoa mitoloških, magijskih, religijskih i uope duhovnih signala, upuuju na to da pojmovi kao što su istina, duša, usud - premda su, znano nam je, van vremena, a iz korpusa domae književnosti i suspendirani do daljnjeg - po Iliu, još nisu za muzej ... Jer nisu literarno potrošeni. (MV Ino)

ALBUM TJEDNA

Black Lips - “Arabia Mountain” Provokativni ameriki garage punkeri Black Lips nedavno su izdali svoj šesti album po redu “Arabia Mountain”, kojim su se vratili starim dobro utabanim putovima nabrijanih retro melodija. Ono što prvo upada u oko i prije nego što se posluša sam “Arabia Mountain” je producent. Tko bi rekao da jedan dancer može tako dobro suraivati s flower punkerima (kako se nazivaju lanovi benda) poput Black Lipsa. Naravno, rije je o svestranom Marku Ronsonu koji se ve višestruko dokazao u svim pravcima moderne pop kulture. Kada netko uje u istoj reenici Black Lips i Mark Ronson, mogao bi zaepiti uši i olako prijei preko “Arabia Mountain”, ali to bi bila prava greška jer ih je Mark vratio tono tamo gdje Black Lip-

Popis pjesama 1. Family Tree; 2. Modern Art; 3. Spidey’s Curse; 4. Mad Dog; 5. Mr. Driver; 6. Bicentennial Man; 7. Go Out And Get It; 8. Raw Meat; 9. Bone Marrow; 10. The Lie; 11. Time; 12. Dumpster Dive; 13. New Direction; 14. Noc-A-Homa; 15. Don’t Mess Up My Baby; 16. You Keep On Running

si pripadaju, na sam poetak, bez pretjeranog filozofiranja, ka retro punku zaraznih melodija. “Arabia Mountain” zvui kao album iz ‘50-ih, ‘60-ih godina prošlog stoljea, kao da je Buddy Holly upoznao The Ramonese, kao da su The Beatlesi i The Rolling Stonesi (oni s poetka karijere) upoznali The Clash, kao da su melodije The Beach Boysa upakirane na malo žeši, ali opet vrlo pristupaan nain ... U konanici ispada kao da su Black Lipsi vremeplovom zapeli u krivom vremenu, ali se ne libe raditi ono što najbolje znaju.

ak 16 pjesama na albumu ini se vrlo mnogo, ali to i nije sluaj za album “Arabia Mountain” jer sve su vrlo kratke pa sve zajedno ima minutažu tek minutu - dvije preko standardnih 40 minuta. Pri tome se ni u jednom trenutku ne osjea zamor ili neka slabija pjesma koju je trebalo izbaciti, tako da je po tom pitanju sve na svojem mjestu. Album poinje odlinom “Family Tree” koja se zasigurno ubraja u sam vrh Black Lips pjesmarice, te je pjesma koja bi mogla približiti bend veim masama poklonika.

Zamislite da su negdje 1963. suraivali The Beatlesi i The Beach Boysi i siguran sam da bi rezultat bio nešto nalik na pjesmu “Family Tree”. Pun pogodak. Album ima još mnogo takvih zgoditaka koji malo balansiraju unutar žanrovskih granica, a sve zajedno zvui kao punokrvni Black Lips album spreman da pokori svijet. “Bone Marrow” je pravi osunani pop, “Mr. Driver” ima nešto mraniju hororsku temu, u “Mad Dog” zvue skoro kao rani Mando Diao ... U svakom sluaju album vrijedan višestrukog preslušavanja. Na samom albumu ima pregršt stvari kojima se ini kao da Black Lipsi odbijaju svoje potencijalne kupce, poput vrlo udnog i psihodelinog covera albuma s golom tetom, izborom producenta i slinim stvarima, ali “Arabia Mountain” upravo je ono što je Black Lipsima trebalo, pravi album o kojem se pria. Šetnja kroz bolju prošlost uz moderan bend esto zna biti dosadna, jednolina i neuvjerljiva, ali Black Lipsi su se ve toliko ispraksirali da i dalje zvue zabavno i neoptereeno, iako imaju ve šesti “jednaki” album. Jednaki je pod velikim navodnicima jer “Arabia Mountain” je album kojim su Black Lipsi ipak napravili veliki korak naprijed. (Siniša Miklauži, preuzeto s portala Muzika.hr)

INTERNET I RAUNALA

Raunalo - najjeftinije ili najpovoljnije?

WEB PREPORUKA

Urbane mame: “The UrbanMoms.ca” Za sve one mame koje u trenutku kada postanu mame ne ostanu “samo mame”, kreirana je stranica The UrbanMoms.ca. Mame su i nakon roenja svoje djece i dalje iznimni pojedinci koji ne ostavljaju osobnost koju su imale prije trenutka koji im je promijenio život iza sebe. Njihovi su se životi ula-

skom djece jednostavno proširili, a poveala se i potreba za inormacijama i znanjem. Svaka majka ima individualni pristup roditeljstvu, konzumeristikom društvu u kojem živimo i životu openito, a sve te pristupe objedinjuje upravo stranica The UrbanMoms.ca – za urbane i moderne mame!

Prilikom svake kupnje e veina tražiti kako da kupi nešto najbolje s uglavnom ogranienim budžetom - ništa drugaije nije sluaj ni s raunalima, stoga je naješe pitanje: gdje kupiti raunalo najjetinije? Ili ipak gdje ga kupiti najpovoljnije? Prije nego otkrijemo gdje kupiti najjetinije, ipak je potrebno zapitati se je li najmanja cijena uvijek najbolji kriterij po kojem je mogue napraviti odluku o kupnji - naime, iako se tehniki radi o istim komponentama, razlike što se tie dodatne podrške prilikom kupnje (ali i kasnije), garancije, naina plaanja, roka isporuke i slino znaju biti vrlo velike kada se radi o nekoliko postotaka razlike u cijeni... Pri ovome bi mogli rei da najpovoljnije nije uvijek i najjetinije - jer dobar savjet prilikom kupnje i pak direktna podrška kod problema s raunalom ili

nekim drugim ureajem može dosta olakšati stvari a ustvari se pri odluci o kupnji o radilo o relativno maloj razlici u cijeni koja je prevagnula u korist najjetinije varijante. Stoga - želite li za što manje novaca kupiti raunalo (ali i druge tehnike ureaje); kupujte ih putem interneta. Gdje tono? Dva servisa e vam pomoi u tome: http://nabava.net i http://jetinije.hr - preglednici ponuda (za sad uglavnom) tehnikih webshop-ova u Hrvatskoj. Ukoliko znate što tono želite i slažete se uvjetima poslovanje, plaanja i dostave (dobro prouite ove dokumente na svakom webshopu gdje kupujete!), cjenovno ete pregledom ponuda nai najjetinije rješenje. Doduše, potrebno se ponekad malo i potruditi i provjeriti neke stvari - navedene cijene ne odgovaraju uvijek trenutnom stanju, raspoloživost robe je ta-

koer dobro provjeriti za svaki sluaj, a i cijena dostave varira ovisno o odreenom webshopu te je i nju potrebno uraunati u krajnju cijenu. Dobro je i raspitati se malo o odreenom webshopu iz kojeg želite naruiti nešto - iako je veina pouzdana i duže vrijeme je na tržištu te je negativnih primjera poput Corbis i Propero webshopova sve manje, uvijek je bolje odluiti se za provjereni webshop nego poslije brinuti hoe li roba biti uope isporuena, ili još gore - hoete li ostati i bez robe ali i bez novaca... Što se tie najpovoljnije kupnje - iako lokalni duani s raunalima i tehnikom robom cjenovno ne mogu konkurirati navedenim webshopovima, dodatna usluga u vidu savjeta, pomoi u sluaju problema i sline prednosti mogu esto uvelike opravdati relativno malu razliku u cijeni - naroito jer

u svakom trenutku komunicirate direktno s ljudima, dok je u sluaju webshopova to uglavnom svedeno na online narudžbu, e-mail i eventualno kratki teleonski poziv, za sve ostalo ste prepušteni sami sebi. Kupujete li uskoro raunalo ili neku tehniku robu - provjerite cijene na gore navedenim servisima, raspitajte se u lokalnim trgovinama te sami odluite - želite li to kupiti najjetinije ili najpovoljnije? Darko Mareš, dipl.ing.el., Infinius d.o.o.

www.infinius.hr email: ino@infinius.hr Infinius d.o.o. Domovinskih žrtava 18 40000 AKOVEC Tel: +385 40 311 099


27. rujna 2011.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Film MONTE CARLO

JOSEF

romantina avanturistika komedija Režija: Thomas Bezucha Uloge: Selena Gomez, Leighton Meester, Cory Monteith

ratna drama/triler Režija: Stanislav Tomi Glavne uloge: Neven Aljinovi Tot, Alen Liveri, Dražen Šivak, Sandra Lonari Tankosi...

Mlada djevojka, njezina zajedljiva sestra i najbolja prijateljica svoj džeparac odlue potrošiti na dugooekivano putovanje iz snova – u Pariz. Meutim, putovanje se pokaže velikim razoaranjem pa svi zajedno odlue ostati u predvorju luksuznog hotela s pet zvjezdica i tamo provesti preostalo vrijeme. Ipak, stvari e

se u potpunosti promijeniti nakon što jednu od njih sluajno zamijene za razmaženu britansku nasljednicu. I prije nego što uspiju otkriti svoje prave identitete, tri djevojke bit e uvuene u svijet paparazza, privatnih aviona, prelijepih haljina, romansi i nevjerojatnog odmora u Monte Carlu. Trajanje 102 minute, preporuuje se starijima od 6 godina.

Radnja se odvija u I. svjetskom ratu, 1915. u Galiciji, a tema se nazire ve u uvodnim scenama, kada preživjeli austrijski vojnik, Hrvat, uzima uniformu i ploicu s identiikacijskim oznakama mrtvog asnika. Postaje vodnik Josef i zapoinje svoje putovanje po ratom opustošenoj tuini. Josefa zarobljava odred natporunika Tiffenba-

cha koji sumnja u njegov identitet i odvodi ga na strijeljanje. Ploica poslije mijenja vlasnika, a ono što na njoj piše glavni je dramski zaplet ilma. Na sreu, završnica je spretno napravljena, pa se ilm gleda sa zanimanjem, ak i kad znate u emu je glavni obrat. Trajanje 90 minuta, preporuuje se starijima od 13 godina.

Nova saga o piratskom kapetanu Jacku Sparrowu koji susree zagonetnu ženu iz svoje prošlosti i strašnog kapetana Crnobradog. Kapetan Jack Sparrow (Johnny Depp) susree ženu iz svoje prošlosti – karizmatinu Angelicu (Penelope Cruz). Nije siguran je li u pitanju ljubav

Darkerska verzija bajke u kojoj selo napada zagonetni vukodlak, a Valerie sumnja da je rije o mladiu kojeg voli. Valerie je prekrasna mlada djevojka razapeta izmeu dva muškarca. Zaljubljena je u autsajdera Petera, a roditelji su joj za supruga namijenili bogatog Henryja. Odluuje pobjei s

Peterom, ali onda obitelj zadesi velika tragedija. Vukodlak koji hara tamnim šumama koje okružuju selo ubio je njezinu sestru. Godinama su ljudi održavali primirje s vukodlakom prinosei mu mjesene životinjske žrtve. Pod krvavim mjesecom zvijer je povisila ulog i uzela ljudski život. Željni osvete, ljudi zovu poznatog lovca na vukodlake, oca Solomona.

utorak, 27.9.

18.00 JOHNNY ENGLISH PONOVNO JAŠE

Dobitnik iz prošlog broja: Ivan Jezernik, Šenkovec

komedija

KUPON ZA NAGRADNU IGRU

20.00 PUT BEZ POVRATKA 5 srijeda, 28.9.

Odgovor: ___________________________

nema ilmskog programa

l. br: _______________________________

etvrtak, 29.9.

Ime i prezime: ______________________

20.00 Veer dokumentarnog filma: BENJAMIN, IROKEZ

________ _____________________________

petak, 30.9.

1. PIRATI S KARIBA – NEPOZNATE PLIME 2. RIO 3. PUŠTENI S LANCA

Komedija brae Farrelly o najboljim prijateljima kojima nakon dugog braka žene dopušt aju da t jedan dana rade - sve što žele! Najbolji prijatelji Rick i Fred u braku su ve dugi

niz godina. Kada su kod kue poeli pokazivati znakove nemira, njihove žene zauzele su odvažan stav kako bi oživjele svoj brak: daju dekima dozvolu za tjedan dana slobode kako bi radili što god žele!

4. CRVENKAPICA 5. 127 SATI 6. JA SAM BROJ 4

18.00 MONTE CARLO

8. PUT OSVETE

romantina avanturistika komedija

9. UKRADENI IDENTITET 10. NEZAUSTAVLJIVI

20.00 JOSEF

FILMSKA TOP LISTA MEIMURSKIH NOVINA 2. BRIDESMAIDS

nedjelja, 2.10.

16.00 AUTI 2

4. BLUE VALENTINE

18.00 MONTE CARLO

5. PINGVINI GOSPODINA POPPERA

romantina avanturistika komedija

6. WARRIOR

ponedjeljak, 3.10.

7. ŠTRUMPFOVI

Animirani ilm o makao papagaju Bluu koji otkriva da nije jedini na svijetu od svoje vrste, pa kree u Rio upoznati ženku Jewel. Junak ilma “Rio“ je Blu, pripitomljeni makao papagaj koji nikad nije nauio letjeti i udobno živi sa svojom vlasnicom i najboljom prijateljicom Lindom u hladnoj Minnesoti. Blu i Linda misle da

ratna drama/triler

animirana akcijska komedija – sinkronizirana na hrvatski jezik

7. BAD TEACHER

je on posljednji primjerak svoje vrste, no, kada uju za makao papigu Jewel koja živi u Rio de Janeiru, kreu prema dalekoj, egzotinoj zemlji ne bi li pronašli Jewel i spasili vrstu od izumiranja. Ubrzo po dolasku otima ih grupa krijumara životinja. Jewel pomaže Bluu pri bijegu, a Blu mora smoi snage nauiti letjeti i nadmudriti otmiare te se vratiti Lindi ...

20.00 JOSEF ratna drama/triler Režija: Stanislav Tomi Glavne uloge: Neven Aljinovi Tot, Alen Liveri, Dražen Šivak, Sandra Lonari Tankosi, Bojan Navojec i dr.

subota, 1.10.

7. OBRED

1. RISE OF THE PLANET OF THE APES

RIO

CRVENKAPICA

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

romantina avanturistika komedija Režija: Thomas Bezucha Uloge: Selena Gomez, Leighton Meester, Cory Monteith

PUŠTENI S LANCA

ili je ona samo nemilosrdna varalica koja ga iskorištava kako bi se dokopala informacije o tome gdje se nalazi Fontana mladosti. Uskoro ga nagovara da se ukrcaju na brod ‘Queen Anne’s Revenge’, kojem je kapetan strašni Crnobradi (Ian McShane), pa se Jack uskoro nae u neoekivanoj avanturi u kojoj ne zna koga se više treba bojati: Angelice ili Crnobradog!

(tri besplatne posudbe) “Pušteni s lanca” je: a) horor b) ratni c) komedija

18.00 MONTE CARLO

DVD, BLUE RAY IZLOG

PIRATI S KARIBA – NEPOZNATE PLIME

NAGRADNO PITANJE

8. SOMETHING BORROWED

18.00 MONTE CARLO

9. OUR IDIOT BROTHER

romantina avanturistika komedija

10. KUNG FU PANDA 2

U.S. Box Office

20.00 JOSEF ratna drama/triler

1. CONTAGION 2. THE HELP

Radno vrijeme blagajne

3. WARRIOR 4. THE DEBT 5. COLOMBIANA 6. RISE OF THE PLANET OF THE APES 7. SHARK NIGHT 3D 8. APOLLO 18 9. OUR IDIOT BROTHER

Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa, srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa, subota – od 16 do 20 sa, nedjelja – od 15 do 20 sa. Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

10. SPY KIDS: ALL THE TIME IN THE...

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (svadbe, roendane, proslave...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ

30 KN - 1 SAT


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

27. rujna 2011.

Lifestyle DOSLJEDNO SPAVANJE, rehidratiziranje i rastezanje samo su neke od tehnika koje e vam pomoi da bolje i brĹže zaponete dan

Deset naina za brĹže i lakĹĄe razbuivanje ujutro Osim ako ne spadate meu one koji imaju prirodnu sposobnost da skoe iz kreveta puni energije, ustajanje moĹže biti najteĹži dio jutra. Kako bismo vam pomogli da iskoristite najviĹĄe od dana, sastavili smo popis naĹĄih omiljenih savjeta za lakĹĄi i Ĺživahniji poetak dana.

1. Rastezanje Polagano istezanje, kao ĹĄto su joga poze, ili ak obino, sporo protezanje pomoi e vaĹĄem tijelu da se napuni energijom. Ovi po-

3. Nemojte previĹĄe “kafeniratiâ€?

kreti takoer e usredotoiti vaĹĄe misli, ispirui maglovitost koja ponekad prati rano buenje.

Da, kofein vam moĹže pomoi da zaponete dan, ali previĹĄe kofeina (viĹĄe od dvije ĹĄalice kave) moĹže izazvati kontraefekt i uiniti vas joĹĄ puno umornijima, posebice kroz nekoliko sati kada kofein popusti. DrĹžite se jedne ĹĄalice kave i razinu energije e biti stabilnija.

2. VjeĹžbanje Jednom kad ste se probudili pokuĹĄajte napraviti nekoliko vjeĹžbi da biste pokrenuli kolanje krvi u tijelu i tako zapoeli radni dan. Bilo ĹĄto, od trbuĹĄnjaka, unjeva, skakanja ili brzinske voĹžnje na orbitreku ili sobnom biciklu. Samo nemojte zaboraviti rastezanjem malo ugrijati miĹĄie prije nego krenete vjeĹžbati.

4. Rehidratizirajte se Kada spavate, vaĹĄe tijelo koristi (i time gubi) zalihe vode u tijelu. Rehidratizirati se s nekoliko aĹĄa hladne vode ne samo da krijepi tijelo, ve pomaĹže stimulirati Ĺživani sustav i probavni trakt. Popijte aĹĄu do dvije vode i vaĹĄe e tijelo biti spremnije nositi se sa stresom koji vas oekuje.

&31/?

8

#9 #;9 <;## 9

#= >

5. Budite dosljedni sa spavanjem Idite u krevet i budite se u isto vrijeme, svaki dan. VaĹĄe tijelo voli dosljednost. PridrĹžavajui se pravilnog rasporeda spavanja, olakĹĄat ete vaĹĄem tijelu da se probudi ujutro â&#x20AC;&#x201C; a i vi ete se osjeati odmorniji tijekom dana.

6. Probudite se uz laganu glazbu

'

(

)")"

'

 "  7050 

Buenje uz glasnu budilicu moĹže biti ĹĄokantno za organizam. Takoer to vas stavlja u kategoriju veeg rizika od sranog udara (ĹĄokantan zvuk moĹže ozbiljno naĹĄkoditi osobama sa slabijim srcem). RijeĹĄite se urlajue budilice i nabavite onu koja vas budi njeĹžno, kao ĹĄto je, primjerice, radio-sat koji postupno pojaava zvuk glazbe dok vam se tijelo istovremeno navikava na buku.

7. Opustite se Iskljuite raunalo ili TV sat vremena prije nego ĹĄto odete u krevet. Jaka treperava svjetla djeluju kao smetnja vaĹĄem mozgu, zbog ega ga moĹžda teĹže â&#x20AC;&#x153;iskljuujeteâ&#x20AC;? nou. Dovoljno je da ugasite svu elektroniku sat vremena prije nego krenete na poinak i vi ete spavati puno kvalitetnije, ĹĄto znai i da ete se puno lakĹĄe probuditi i biti odmorniji tijekom dana.

8. OtuĹĄirajte se OsvjeĹžavajue kapljice vode pokrenut e Ĺživani sustav u vaĹĄem tijelu i pomoi da se osjeate Ĺživlje.

9. Jedite doruak Nakon nonog posta, vaĹĄe tijelo treba energiju kako bi se pokrenulo. Zdrav doruak svako jutro (ak i ako se radi samo o komadu voa s jogurtom ili tostu i sirnom namazu) pomoi e da se osjeate bolje i da lakĹĄe â&#x20AC;&#x153;odraditeâ&#x20AC;? sve ĹĄto imate u ostatku dana.

10. Nauite duboko disati Ustajanje rano ujutro, za neke ljude, moĹže biti uznemirujui proces. Misli o tome ĹĄto se sve treba napraviti tijekom dana, ljudi s kojima ete doi u kontakt i problemi inancijske naravi mogu brzo opteretiti vaĹĄu glavu. Dakle, im se probudite, dajte si trenutak â&#x20AC;&#x201C; diĹĄite duboko iz trbuha i umirite tijelo i um. To e vam pomoi da se lakĹĄe uhvatite u koĹĄtac sa svim radnim obavezama pred vama.

+ ,

OBLIKOVNJE:

-/1 2 231 (H HR) 4/ 2 63 (HHR) RETRO PU LT (H

RECEPT TJEDNA iH)

HR)

VARAŽDIN

Prodaja u laznic a: sustav EVENTIM .hr     

 ! 

" #  $  % & 

ORGANIZATORI:

@ &1

-1? 3 &31/?

/81 &

Quiche od poriluka i slanine Sastojci: â&#x20AC;˘ 300 g braĹĄna â&#x20AC;˘ 120 g maslaca â&#x20AC;˘ 1 jaje â&#x20AC;˘ 2 Ĺžlice hladne vode â&#x20AC;˘ sol â&#x20AC;˘ 1 vei poriluk â&#x20AC;˘ 50 g dimljene slanine â&#x20AC;˘ 3 jaja â&#x20AC;˘ 50 g ribanog parmezana â&#x20AC;˘ 2 dl vrhnja â&#x20AC;˘ 1 Ĺžliica sjemenki komoraa

Priprema Zamijesite tijesto od braĹĄna, omekĹĄalog maslaca, malo soli i Ĺžliica hladne vode, koli-

ko treba. Tijesto treba biti elastino. Stavite ga u hladnjak na pola sata. PomijeĹĄajte jaja sa sitno narezanim kolutovima poriluka i komadiima slanine, dodajte vrhnje, svjeĹže naribani parmezan i sjemenke komoraa. Pazite na sol, jer i slanina i parmezan su slani. Razvucite tijesto i stavite u kalup za krostatu ili quiche. Ostavite visoke rubove. Izlijte smjesu u tijesto. Pecite u zagrijanoj penici na 180 stupnjeva oko 45 do 50 minuta. MoĹže se jesti toplo ili hladno.


27. rujna 2011.

Dobro je znati 299

www.mnovine.hr• •marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr •• 040 www.mnovine.hr 040 312 312 333 333

vel. 36-42

259 K N

vel. 36-41

299 K N

179 K N

HOT

STYLE vel. 36-41

169 K N

229 K N

Jello HR-42000 Varaždin Optujska ulica 171/c Jello HR-35000 Slavonski Brod Osjecˇka 284 u sklopu TC Supernova Varaždin i Slavonski Brod

www.jelloshoecompany.com

vel. 36-42

229 K N


10

27. rujna 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Savjeti Neurološka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vještak

EEG-laboratorij

mr. Jelena Klinčević, spec. klinički psiholog

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TEAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

Čakovec (jug), Antuna Augustinčića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika ttt savjetovanje ttt psihoterapija ttt edukacija ttt istraživanje Matice hrvatske bb, 40000 Čakovec, tel: 040 312-330

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Prijatelj je obolio od shizofrenije

Ne robujte lošim navikama!

Moj prijatelj je obolio od shizofrenije. Zanima me kakva je to bolest? Shizofrenija je veoma teška duševna bolest. Glavna karakteristika shizofrenije koju je ve 1911.g. u svojoj teoriji iznio Freud je raskol bolesnikove veze sa svijetom objekta, odnosno bolesnik izgubi kontakt s realnim svijetom. E.Bleuler je 1911.g. da bi istakao najbitnije karakteristike ove duševne bolesti i njezinih poremeaja uveo termin schizophraenia koristei se grkim rijeima schisis (rascjep) i phrenos (duša). Simptomi shizofrenije su poremeaji afektiviteta (osjeaja), gubitak emocionalne topline, afektivna ambivalencija (istodobna prisutnost suprotnih emocionalnih stavova), razdražljivost, ravnodušnost, manjak sponatnosti i inicijative. Bolesnik iznosi promjenu osjeaja prema roditeljima, brai, obitelji, prijateljima, suprotnom spolu i openito drugim osobama. Zbog izmijenjenog afektiviteta bolesnik vlastitu linost doživljava kao stranu, nestvarnu i osobito promijenjenu i otuenu, dolazi do depersonalizacije. Bolesnici se žale da su potpuno drugaiji nego što su bili, da su automati, strojevi, opsjednuti, hipnotizirani, radi otuenja mišljenja, pamenja, željenja i drugih sastavnica psihikog života. Posljedica izmijenjenog afektiviteta i depersonalizacije dovodi do povlaenja bolesnika iz stvarnosti i zatvaranja u svoj vlastiti psihotini svijet želja, fantazije, simbolike, maginosti i strahovanja., što nazivamo autizam. Stvarnost za njih je sporedna i beznaajna a njihov autustiki svijet je bitan i važan, pa u njemu ostaju sve dok im je poreban kao pribježište od nesnošljive stvarnosti. Meutim, autizam može biti razliitog stupnja, ali potpuni prekid sa stvarnošu nikad ne postoji. Shizofreni bolesnici esto imaju kvalitetne obmane opažanja ili obmane utila koje nazivamo halucinacije.

Intelektualno uenje je nešto razliito od uenja emocionalnih vještina i promjena u ponašanju. Tonije, za razvoj naše “emocionalne inteligencije” pret post avk a je da koristimo bazu svojih kognitivnih sposobnosti, nadograenu leksibilnom upotrebom emocionalnih živanih sektora. Radi se o razliitim kortikalnim strukturama; od intelektualno uenje jednostavnije je od emocionalnog, koje zahtijeva dublju promjenu na neurološkoj razini. Zato nam je lako nauiti napamet pjesmicu, a puno teže npr. nauiti se ne sramotiti kad je trebamo odrecitirati pred publikom. Mnogi od nas su sramežljivi, a ne žele to biti. Jednostavno je rei: nauili smo biti sramežljivi, a što se naui, može se i oduiti - i nauiti djelotvornija navika. Za to je potreban napor i vrijeme, i to je, znam, ono što vam nije drago uti, a što se može, kad je tako! Naime, kada usvajamo svoj repertoar misli, osjeaja

Halucinacije su doživljaji u nekom osjetilnom podražaju: bez postojanja podražaja, znai bolesnik vidi, uje, osjeti na tijelu, što ne može nitko drugi vidjeti, uti ili osjetiti. Slušne halucinacije mogu biti šumovi, pucketanje, glasovi, razgovori, prijetnje. Vidne halucinacije, dakle obmane vida, mogu se javiti u obliku iskrica, bljeska, plamena ili doživljavaju kao cijele scene u kazalištu. Taktilne halucinacije odnose se na osjetilo dodira i daju osjeaj udaranja, štipanja, gmizanja insekata po tijelu. Halucinacije mirisa i okusa obino se javljaju zajedno, naješe kod shizofrenih paranoidnih bolesnika, kada bolesnici s osjeajem uvjerljivosti, tvrde da ih brani partner ili netko drugi truje, stavlja otrov u hranu, iji miris oni prepoznaju pa hranu odbijaju. Kod shizofrenog bolesnika nalaze se poremeaji mišljenja s idejama odnosa, paranoidnim mislima, idejama veliine, sumanutosti proganjanja. Shizofreni bolesnik u njih vrsto vjeruje i ništa ga ne može u tome razuvjeriti. Tako primjerice njega prati i stalno kontrolira organizirana služba, prisluškuju ga, susjedi imaju ureaje u svojim kuama s kojima upravljaju njegovim mislima. Iz toga svega je vidljivo da je shizofrenija teška duševna bolest meutim danas postoje uinkoviti lijekovi koji mogu pomoi takvim oboljelim osobama i u mnogo emu doprinijeti da imaju zadovoljan i uspješan život.

SOS TELEFON 040/395-555 - radnim danom od 17 do 19 sa - psihološka podrška

i djelovanja, živane veze koje podržavaju taj repertoar plaaju i postaju dominantni putovi živanih impulsa. Veze koje ne upotrebljavamo slabe i nestaju, a one koje neprestano upotrebljavamo izrazito osjeaju. Kad treba birati izmeu dva alternativna odgovora, pobijediti e onaj koji ima bogatiju tj. jau mrežu neurona. I što se odgovor eše ponavlja, živani putovi koji ga podržavaju su deblji. Kroz bezbrojna ponavljanja navika se dobro naui pa poinjemo reagirati automatski. To bi odgovaralo onoj frazi da su ljudi “robovi svojih navika”. Odvikavanje?! Uh, teško, ali se isplati. Kad su navike disfunkcionalne, njihova zamjena novom zahtijeva puno vježbanja nove navike - i inlubiranja stare, loše navike, kako bi se ona “ugasila”. Neuralni krugovi boljeg ponašanja tako jaaju. Na kraju e bolja navika zamijeniti staru kao automatski odgovor u kljunim situacijama.

tSVǏOBNBTBäB tDFOUSJSBOKFLSBMKFäOJDF ,*3013",5*,")37"54,*./"Ǝ*/0.

tCJPUFSBQFVUTLBQPNBHBMB #*0&/&3(*+"

tNJHSFOF tDJSLVMBDJKF t[BLPǏFOKB tTLFMJP[F tTQPOEJMP[B tMVNCBMOFJPTUBMFUFHPCF

Piše Katarina Flajpan

BIOTERAPIJA

Poremeaj ravnoteže Ukoliko kralježnjak promijeni oblik ili zapone proces skolioze, to može dovesti do slabije opskrbe krvlju dijela malog mozga i problema s ravnotežom. Poremeaji ravnoteže sve se eše javljaju kao simptom. Ovaj simptom može ukazivati na cijelu paletu bolesti patoloških procesa, od kojih je veina vrlo ozbiljna. Dijagnostikim pretragama može se sa sigurnošu utvrditi uzrok ili poremeaj konstantnoj neravnoteži. Veina poremeaja ravnoteže upuuje na probleme vezane uz vratnu kralježnicu. Ako se dijagnosticira da je to osnovni problem može se lijeiti uklanjanjem simptoma, premda osnovni proces u samoj kralježnici ostaje. Vratnom kralježnicom koju još nazivamo lenom moždinom, prolaze dvije arterije koje dovode krv u podruje malog mozga, odnosno stražnji dio glave. Problem s tim arterijama može predstavljati injenica da one prolaze kroz same kralješke, dakle kroz postojee otvore na kostima vratnog segmenta kralježnice koje zovemo degenerativnim promjenama. Ako s vremenom kralježak promijeni oblik ili poziciju ili pak se cijeli segment deformira u smislu skolioze, to može dovesti do slabije opskrbe krvlju dijela malog mozga. Dogaa se da pacijent ne detektira problem jer arterije zatezanjem vlastitih mišia poveavaju ZAPOELI SU DVODNEVNI TEAJEVI BIOTERAPIJE I BIOENERGIJE PO VRLO PRISTUPANOJ CIJENI. ZA ZAPOSLENE JE MOGU E DOGOVORITI TERMINE SUBOTOM I NEDJELJOM. BILO BI OD ZNAAJNE KORISTI DA SE EDUCIRATE NA JEDNOM OD TEAJEVA

pritisak, brzinu protoka krvi i prilagoavaju se nastalom poremeaju. Ovakva situacija ipak ne može dugo trajati, te se u odreenim situacijama pri pokretanju vrata, vanjskim stresovima ili nekim stanjima dotok krvi prema mozgu može naglo smanjiti ili ak i prekinuti. Znak da se to dogodilo naješe je trenutni gubitak ravnoteže, osjeaj gubljenja tla pod nogama, vrtoglavica, šumovi u ušima a ponekad i munina, povraanje pa i nesvjestica. Takvi simptomi ne prolaze sami od sebe nego zahtijevaju lijeenje. Naješe se primjenjuju lijekovi za pojaavanje cirkulacije. Problemi se smanjuju masažom, akupunkturom elektroterapijom da bi se smanjili grevi vratnih mišia i ramena koji dodatno smanjuju protok krvi. Vrlo su eikasne i vježbe istezanja. Njihova je svrha održati zglobove, ligamente i mišie u takvom stanju da dozvoljavaju maksimalno mogui obim pokreta vrata. Na taj su nain krvni sudovi osloboeni pritisaka uzrokovanih skraenjem ligamenta i mišia, te im je omogueno mnogo povoljnije stanje za normalnu funkciju. Iz svega navedenog jasno je da se bioterapijom postižu najbolji rezultati i zato ne odgaajte problem. Nazovite me bez SMS-a na broj telefona 098/1347-031 i oslobodite se tog problema. I POMOGNETE SVOJIM BLIŽNJIMA ILI POZNANICIMA, DA IM UKLONITE ZDR AVSTVENE PROBLEME, A MOGU E JE I DA POPRAVITE KU NI BUET. BROJ TELEFONA JE 098/1347-031. MOLIM VAS DA NE ŠALJETE SMS. ŽELIM VAM PUNO ZDRAVLJA

Podružnica br.1 – "Aton" d.o.o. NACIONALNI GIMNASTIČKI CENTAR J. Marčeca bb, Nedelišće, tel. 040/373-449, mob. 098/242-162 ZADAR, Dr. Fr. Tuđmana 17, tel/fax. 023/311-535

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI ŽELJEZNIKI KOLODVOR AKOVEC AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1 POLICIJSKA UPRAVA MEIMURSKA ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kovaia 1e HRV. ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE HRV. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE AKOVEC HRV. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jelaia 1 MEIMURSKA BANKA AKOVEC MEIMURJE PLIN, Obrtnika 4 MEIMURSKE VODE, M. hrvatske 10 ELEKTRA AKOVEC, Ž. fašizma 2 - prijava kvara GKP AKOM, Mihovljanska 74 AMBULANTA ZA KUNE LJUBIMCE AKOVEC, R. Steinera 7 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70

tel. 384-333 tel. 313-947 tel. 310-651 tel. 373-111 tel. 375-444 tel. 372-300 tel. 311-790 tel. 311-755 tel. 372-900 tel. 396-800 tel. 340-000 tel. 395-199 tel. 373-700 tel. 371-700 tel. 371-600 tel. 372-466 tel. 390-859 tel. 314-080 tel. 396-294

REDEA – Regionalna razvojna agencija Bana Josipa Jelaia 22 (bivša vojarna) tel. 395-560 MEIMURSKA ŽUPANIJA AKOVEC tel. 374-111 HRVATSKE POŠTE – CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb tel. 804-000 HRVATSKI TELEKOM – Trg Republike 1 tel. 0800-9000 MUZEJ MEIMURJA AKOVEC, Trg Republike 5 tel. 313-499 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE-SSSH akovec, Trg Republike 1 tel. 312-331 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, V. Nazora 16 tel. 390-977 MINISTARSTVO OBRANE, J. Gotovca 5 tel. 313-114 HRV. GOSPODARSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kovaia 2 tel. 311-160 OBRTNIKA KOMORA ME. ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1 tel. 313-971 FINA AKOVEC, O. Keršovanija bb tel. 371-000 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, AKOVEC, J. Gotovca 9 tel. 391-920 HVIDR-a, Strossmayerova 9 tel. 314-644 ŽUPANIJSKI ODBOR ZA ZAŠTITU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA, Ruera Boškovia 2, akovec tel.374-254 INSPEKCIJE SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boškovia 2 (zgrada županije) tel. 374-229; 374-121; 374-106

DRŽAVNI INSPEKTORAT - Ispostava akovec, Zrinsko-frankopanska 9 POREZNA UPRAVA Ispostava AKOVEC, O. Keršovanija 11 Ispostava PRELOG Ispostava MURSKO SREDIŠE URED DRŽAVNE UPRAVE - predstojnik - Služba za gospodarstvo - Služba za društvene djelatnos - Služba za opu upravu - Mani ured AKOVEC - Mani ured PRELOG - Mani ured M. SREDIŠE - Mani ured M. SUBOTICA - Mani ured NEDELIŠE - Mani ured ŠTRIGOVA - Mani ured KOTORIBA - Mani ured DEKANOVEC - Ispostava PRELOG

tel. 391-970 tel. 371-200 tel. 379-730 tel. 370-790 tel 374-111 tel. 374-212 tel. 374-102 tel. 374-112 tel. 374-190 tel. 374-176 tel. 374-055 tel. 374-057 tel. 374-054 tel. 374-059 tel. 374-058 tel. 374-056 tel. 374-060 tel. 374-022


27. rujna 2011.

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info

Mercedes-Benzova E-klasa Web&Drive EUROline je u suradnji s TMobileom pripremio posebnu ponudu - E-klasu Web&Drive – Mercedes-Benzovu elitnu limuzinu s vrhunskim paketom opreme uz znatnu uštedu za kupca. Kao što ve sam naziv paketa naznauje – udobnost vožnje naglašena je pristupom internetu, što omoguuje odabrani spoj luksuzne opreme utemeljen na najnovijim automobilskim i komunikacijskim tehnologijama. Tako E-klasa Web&Drive, meu ostalim, nudi sustav pomoi pri parkiranju Parktronic s navoenjem za parkiranje, radioureaj s navigacijskim sustavom Audio 50, luksuzan paket opreme Avantgarde i

pripremu za mobilni telefon. U vozilo je integriran ureaj za bežini internet – InCar HotSpot – koji nudi pristup bežinoj mreži te omoguuje spajanje do etiri razliita ureaja uz izvrstan signal mreže. Šlag u paketu Web&Drive jesu tri mjeseca besplatnog neogranienog bežinog interneta u suradnji s HT-om i, kao dodatan poklon, Apple iPad 2, tablet s memorijom od 16 GB. E-klasa Web&Drive idealna je za osobe koje od svojeg vozila oekuju vrhunsku udobnost u kombinaciji s inovativnim tehnologijama. Paket Web&Drive najbolje pokazuje 125 godina tradicije i inovacija MercedesBenza.

Hyundai i SKOK Hyundai auto Zagreb ovogodišnji je partner SKOK-a, sajma sporta i slobodnog vremena koji e se održati u zagrebakom Arena centru od 30. rujna do 2. listopada. Organizator SKOKA je intess centar OrlandoFit, takoer partner Hyundaija. Posjetitelji mogu razgledati aktualne modele iz game Hyundai, uvjeriti se u terenske mogunosti modela ix35 na specijalno napravljenoj Offroad rampi, saznati sve o nadolazeim ponudama za kupovinu modela i20 i i30 u listopadu, te sudjelovati u na-

gradnoj igri. Prva nagrada je putovanje u Atenu za dvije osobe na kvaliikacijsku utakmicu za EURO 2012 izmeu Grke i Hrvatske koja e se održati 07. listopada 2011.

Caddy Edition - posebni model za 30. roendan Povodom 30. roendana, koji e uspješni Caddy slaviti u narednoj godini, marka Volkswagen gospodarska vozila pripremila je posebni model: Caddy Edition 30 - studija bliska izvedbi za serijsku proizvodnju. S crno lakiranim krovom i visokosjajnim naplatcima, te visokovrijednom unutarnjom opremom i snažnim motorom, ovaj Caddy bit e posebna atrakcija. 1982. godine Caddy je izašao na europsko tržište u pick-up izvedbi na bazi Golfa I. 30 godina kasnije Caddy je vrsta veliina u segmentu kompaktnih monovolumena i gradskih dostavnih vozila: dosad je Caddy prodan u preko 1,5 milijuna primjeraka. Bilo da je rije o mladoj obitelji, ljudima koji ga koriste kao gradsko dostavno vozilo ili obrtnici – broj fanova kontinuirano raste. To je dovoljan razlog da se 30. roendan ove modelne linije dostojno proslavi s posebnim modelom: Caddy Edition 30. Izvana se Caddy Edition 30 razlikuje od drugih vanj-

ovlašteni prodavatelj i serviser za Toyota vozila

Meimurska županija - Hodošan, Glavna 17 Koprivniko-križevaka županija - Koprivnica, Obrtnika 8

Šavora d.o.o. oglašava prodaju rabljenih vozila. • Za Vas smo pripremili posebne pogodnosti za plaanja u gotovini, te najpovoljnije uvjete financiranja. • U ponudi su vozila iskljuivo sa domaeeg tržišta • Sva vozila možete pogledati na www.savora.hr • Sve informacije možete dobiti na broj telefona: 040/679-679

POPIS VOZILA: 1. Toyota Yaris 1,0 Luna, 2001.g., 121.000 km, 2. vlasnik, na ime kupca = 3.500 eura 2. Toyota Yaris 1,0 Luna, 2003.g., 70.000 km, 1. vlasnik, na ime kupca = 4.430 eura 3. Toyota Prius 1,5 Hybrid SolNAVI, 2006.g., 130.000 km, 1. vlasnik, u PDV-u = 13.400 eura 4. Toyota Prius 1,5 Hybrid Luna, 2007.g., 140.000 km, 1. vlasnik, u PDV-u = 11.000 eura 5. Toyota Hilux 2,5 D-4D DC, 2006.g., 172.000 km, 1. vlasnik, na ime kupca = 14.800 eura 6. Toyota Verso 2.0 D-4D Sol, 2009.g., 116.000 km, 1. vlasnik, u PDV-u = 18.500 eura 7. VW Scirocco 2.0 TDI Sport, 2008.g., 59.900 km, 1. vlasnik, na ime kupca = 19.800 eura 8. VW Eos 1.4 TSI, 2008.g., 6.000 km, 1. vlasnik, na ime kupca = 18.999 eura 9. Renault Megane 1.4 16V Grandtour, 2004. g., 109900 km, na ime kupca = 5.640 eura

skih oprema po visokosjajnom crnom krovu, crno obojanim uzdužnim krovnim nosaima, te po visokovrijednim 17“ lakometalnim naplatcima. Natpisi na stražnjem dijelu, na pominim vratima, te na letvicama praga vrata upuuju na poseban model. Uz crni krov na raspolaganju su odgovarajue vanjske boje: candy bijela, relex srebrna, salsa crvena, primavera zelena i sunny žuta. Unutrašnjost, koju možete naruiti u izvedbi s pet ili sedam sjedala, djeluje sportski i iznimno kvalitetno: sjedala s presvlakama od alcantare, kožno višenamjensko kolo upravljaa te obujmica mjenjaa i ruica rune konice, poluautomatski klima-ureaj (Climatic) i zatamnjena stakla osiguravaju ugodan ambijent. Caddy Edition 30 je s kratkim meuosovinskim razmakom u izvedbi osobnog vozila,ali i u furgon izvedbi – u ponudi s etiri razliita motora: dizelski motori (TDI) u rasponu snage 75 kW do 125 kW, te benzinski

motor (TSI) snage 72 kW. Na salonu u Frankfurtu Caddy Edition 30 izložen je s najjaim motorom kojim je Caddy ikad tvorniki opremljen: 170 KS snažni 2.0 TDI s DSG mjenjaem ubrzava ovaj

kompaktni monovolumen na najveu brzinu od 196 km/h, sa okretnim momentom od 350 Nm osigurava enormnu snagu vue i ini ovaj posebni Caddy najdinaminijim Caddyjem svih vremena.

Nova Nissan Micra ve od 69.900 kn Nissan je za kupce nove Micre pripremio akciju tijekom koje se bogato opremljeni paket opreme Visia nudi po cijeni ve od 69.900 kuna. S novom razinom popusta od 7000 kn, Nissan Micra 1.2 Visia 5 vrata, u seriji opremljena klima ureajem, ESP-om, prednjim i bonim zranim jastucima, zranim zavjesama, servo upravljaem, putnim raunalom, integriranim multimedijskim sustavom koji ukljuuje ita CD-a, dodatni prikljuak za MP3 te Bluetooth® za telefoniranje bez ruku... u akciji se nudi po atraktivnoj cijeni ve od 69.900 kn. Osim toga, novi benzinski motor koji pokree novu Micru vrlo je napredna jedinica koja ima iznimno nisku emisiju ispušnih plinova te vrlo malu potrošnju goriva koju biste oekivali od dizelskog motora – više nego dobrodošla vijest u dobu stalno rastuih cijena goriva. Akcija vrijedi u svim ovlaštenim salonima i traje do isteka zaliha.

AMC Meimurje akovec, Športska 8,

tel. (040) 328-750, 328-751

Šavora d.o.o.

11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

e-mail: prodaja-ford@amc-medjimurje.hr

1. VW Passat 2.0 TDI Comfortline, 2011., smeđa, ESP, start-stop sustav, automatska klima, tempomat, parking senzori, alu felge 2. Ford Focus 1.6 Trend Sport 5 vrata, 2011., crvena, ESP, automatska klima, maglenke, alu felge, sportska sjedala i ovjes 3. VW LT 46 2.8 TDI , 2000., žuta, vučna služba, spuštanje platforme, hidraulično vitlo, signalizacija, tahograf, radio 4. Mercedes 609 D, 1991., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha 5. Iveco Turbo Daily 35-10, 1998., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha 6. Iveco Turbo Daily 35-10, 1998., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha 7. Iveco Turbo Daily 35-10, 1999., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha 8. Iveco Turbo Daily 35-10, 1999., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha 9. Iveco Turbo Daily 35-10, 1999., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha


12

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

27. rujna 2011.

Nova Renault koncesija u akovcu

Autocentar Kos, višegodišnji Renault partner te ovlašteni koncesionar za Varaždinsku i Koprivniko – križevaku županiju proširio je svoju djelatnost i na Meimursku županiju. Od 19. rujna 2011. Autocentar Kos je otvario svoju poslovnicu u akovcu za prodaju i servisiranje vozila Renault i Dacia. Koncesija se nalazi u Mihovljanskoj 89 te se sastoji od prodajnog salona veliene 250 m2, u potpunosti opremljenog servisa od 400m2 sa tri dizelice te postprodajnog odjela. Usluge koje nudi ova nova koncesija su prodaja novih i rabljenih vozila, uz zamjenu „staro za novo“, prodaja rezervnih dijelova i dodatne opreme, servis za vozila marke Renault i Dacia, pranje vozila te usluge limarskih i lakirerskih radova. Uz nabrojene usluge školovano i educirano osoblje Autocentra Kos pruža i brojne ostale usluge od kojih valja posebno istaknuti: dijagnostiku vozila, brzi servis, optiku vozila, zamjenu i uvanje pneumatika, punjenje klima ureaja te sve što treba u održavanju vozila. Posebnu pažnju Autocentar Kos pridaje poslovnim kupcima, sa svojim PRO+ centrom specijaliziranim za komercijalna vozila. Isto tako ukoliko se desi šteta na vašem vozilu, osoblje Autocentra Kos preuzet e ga u najkraem roku, jer im odlina suradnja s vodeim osiguravajuim kuama omoguuje da se procjena i popravak vozila odviju u ovom novom autocentru. Novootvorena koncesija u akovcu zapošljava 7 djelatnika, s namjerom širenja, ovisno o obimu posla, i želji da se marka Renault i Dacia probije svojom kvalitetom, ljubaznošu djelatnika i kvalitetom usluge u sam vrh voznog parka. Svojim radom i zalaganjem te strunošu djelatnika Autocentra Kos cilj je postii najvee mogue zadovoljstvo korisnika usluga koji e se osjeati kao kod kue u jednoj prijateljskoj atmosferi.


27. rujna 2011.

www.mnovine.hr w ww ww.mn mn novine ne.hr hr • redakcija@mnovine.hr redakc akccija ija@mnoviine. ne.h hr • 040 312 333

13


14

www.mnovine.hr â&#x20AC;˘ redakcija@mnovine.hr â&#x20AC;˘ 040 312 333

    PAKET

DALJINSKO CENTRALNO 

 

COLOR PAKET

ZATAMNJENA STAKLA

  

NASLON ZA RUKE

Polo Rabbit  

BEZ TROŠ

KOVA:

  

anja og osigur obvezn uranja ig os o sk ka cije registra pregleda g tehniĂ&#x2039;ko ljeĂŚnika bi javnog

Das Auto.

27. rujna 2011.


27. rujna 2011.

15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Komentari Dugo budu živjeli, ali kako

SVIJET U MOJIM BOJAMA

Šašava utrka krinolina Dok se fina uvažena varaždinska gospoda prošli petak nakon koncerta i sveanog vatrometa kojim su otvorene 41. Varaždinske barokne veeri raspršila gradom, na samo nekoliko metara udaljenosti startala je jedna šašava utrka. Mala turistika atrakcija nazvana “utrka krinolina” okupila je drugu godinu za redom, upravo povodom otvaranja vjerojatno najsveanijega kulturnog estivala sjeverozapadne Hrvatske, luckastu ekipu od 25 natjecatelja, odjevenih u krinoline koje su za svakog od njih posebno izradili kostimografi Iva Šeri i Krešimir Koloži. I to sasvim neobine krinoline, napravljene, primjerice, od letaka s programom Varaždinskih baroknih veeri, neke od pliša i skijaške maske, a neke su napravljene da vjerno doaraju ljubav Hrvatske i Europske unije. I ova kružna utrka ulicama središta grada Varaždina ima svog pobjednika, koji na dar dobiva dragocjenu kartonsku zlatnu ciglu, a ni oni najsporiji nisu automatski i gubitnici, pa je i za posljednjeg u utrci osigurana utješna nagrada – zlatni flaster. Simpatian, pomalo burtonovski, scenarij odigrao se, dakle, prošli petak, a ja sada ovo prenosim jer me ponekad zna gotovo zadiviti maštovitost naših susjeda. Na stranu sad Špancirest, neu ponovno otvarati neke

Piše : Bojana Španiek bojana@mnovine.hr

usporedbe koje jednostavno nemaju smisla. Radi se samo o ideji o simbiozi dviju tako nespojivih stvari – kulturnog dogaaja koji se ve tradicionalno održava pod visokim pokroviteljstvom svih živih ministarstava, i ideje nekolicine entuzijasta o bedastoj utrci, a koja opet može poslužiti kao turistika atrakcija i pridonijeti promociji ne samo Varaždinskih baroknih veeri, ve, što je najvažnije, Varaždina samog. Aha, dodat u samo još da su, s obzirom na to da se estivalski program ovu godinu širi i izvan granica samoga baroknog grada, odreeni programi ponueni i akovcu. Naravno, tu su naišli na finu odbijenicu, pa Meimurci po svoju dozu baroknog ugoaja ovu nedjelju mogu “skoknuti” u Prelog.

AKOVEKI espresso by Bibi

Skejteri uskoro u “Obeanoj zemlji” Skitam se i snimam ... Polako stižu dijelovi za konstrukcije koje e ve za kojih mjesec dana sainjavati toliko oekivani skate park za skejtere, bmxere i rolere na SRC -u “Mladost“ u akovcu. elni ljudi ovog projekta kažu da e se prvo postaviti minirampa i ostali elementi redom kako budu napravljeni, a za mjesec dana trebao bi biti i službeni opening. Mladež s nestrpljenjem oekuje dan kad e se po pitanju skateparka konano izjednaiti s Varaždinom, Koprivnicom i ostalim gradovima diljem Lijepe naše, koje smo, figurativno reeno, nekad davno bili u poziciji “poslati po šibice“, a sad lagano kaskamo za njima i svaki takav projekt moramo potkrijepiti potpisanom peticijom graana. Do prije nekoliko dana još su poneki skejteri i bmxeri vieni pred Centrom za kulturu u njegovanju svoje, nazovimo je tako, urbane supkulture. Meutim, eto uskoro e odahnuti bakice i svi oni koji su iznutra k’o bakice jer skejteri nam iz centra grada odlaze u “Obeanu zemlju“, svoj sk8park (skatepark). Ne smijemo zaboraviti “hajlajtati“ naše drage stepenice CZK-a koje su dale svoj danak i doprinos kao priruna improvizirajua sprava za skateboarding i na tome im velika slava i hvala. Konano e, nadam se, doi taj as da ih s ljubavlju obnove ili pak da ih jednostavno

Piše: Bisera Zadravec bisera.zadravec@ck.t-com.hr

ostave tako, odnosno pretvore u spomenik koji e priati priu o jednoj borbi mladih ljudi za svoje pravo umjetnikog izražavanja putem daske na kotaiima. Tko su zapravo ti skejteri? To su pripadnici supkulture koja odskae od ustaljenih matrica života. Oni ne nailaze uvijek na razumijevanje okoline i ljudi u plavom. Skateboarding je pokret, nain života, a izvoenje vratolomija i raznih trikova jednostavno umjetnost. Ako su gimnastika i akrobatski ples ve odavno priznati, zašto ne bismo dali šansu i ovoj novijoj vrsti aktivnosti za mlade? Skateboarding nije zloin! Skateboarding je dobroinstvo! Dobroinstvo za razvoj tijela i duha naše mladeži. A zloin je ne dati djeci da razvijaju svoju kreativnost i ispucaju svoju energiju u ime nekih tamo pradavnih normi i pravila ponašanja.

Proteklih mjesec - dva dana u Bukovcu, ali i okolnim naseljima, naješe spominjana imena jesu ona Dragutina Lesara i Željka Pavlica, dvojice saborskih zastupnika, jednoga aktualnog i jednoga bivšeg. Ljudi ih ne spominju u kontekstu glasovanja za njih na sljedeim izborima za koje se obojica pripremaju, nego obrnuto i žestoko. Psuju im oca i mater, a pojedini i Boga i rodbinu. Zašto su ljudi srditi na Lesara i Pavlica?

Poznato je da su se ljudi iz Bukovca i okolnih mjesta žalili da na svojim TV prijamnicima ne mogu gledati programe Hrvatske radiotelevizije, a isto tako je poznato da su rtv pretplatu morali plaati. Kada su to uli Lesar i Pavlic, ljudima su rekli neka prestanu plaati pretplatu, odnosno pristojbu Hrvatskoj radioteleviziji, jer da to ne moraju kad ne gledaju njihove programe. Ljudi su povjerovali njihovim naputcima i više nisu plaali pristojbu. Stizale su

opomene i na kraju ovrhe na sva mogua primanja. Sada kada su ostali gotovo bez svih novanih primanja na raunima (mirovine, socijalne pomoi, plae i slino), poeli su zvati Lesara i Pavlica. Ali uzalud. Dvojac se ne javlja na njihove pozive, ovrhovoditelji su nemilosrdni, a ljudi ogoreni i jadni. Psuju sve u šesnaest. Rekao sam im da se u mojem kraju kaže da ako nekoga psuješ taj (opsovani) onda dulje živi. Ljudi pak vele da Lesar i Pavlic, a k njima pridružuju i jednoga zagrebakog odvjetnika, mogu živjeti dulje, ali pitanje je kako.

Piše: Stjepan Mesari stjepan.mesaric@mnovine.hr


POZNATI I SLAVNI MEGAKONCERT u Areni Varaždin 15. listopada

Hrvatske dive u Lisinskom Gabi Novak, Radojka Šverko i Tereza Kesovija održat e 13. listopada u koncertnoj dvorani “Vatroslav Lisinski“ koncert pod nazivom “Hrvatske dive“. Uz pratei orkestar, pod vodstvom Ante Gele, tijekom dvosatnog koncerta dive e se izmjenjivati sa svojim najveim hitovima koje su stvarale tijekom dugogodišnjih karijera. Tereza Kesovija dobitnica je priznanja “Porin“ za životno djelo i jedina hrvatska izvoaica koja je etiri puta rasprodala koncerte u pariškoj Olympiji. Gabi Novak prva je dama hrvatske šlageristike, velika muza i supruga Arsena Dedia. Krajem pedesetih u Zagrebu sudjelovala je na jam sessionu s Louisom Armstrongom i pjevala s Kvartetom Boška Petrovia te mnogim drugim izvoaima. Radojka Šverko poznata je po

FORMULA 13

raskošnom volumenu glasa, njegovoj boji i zapaženim nastupima na brojnim festivalskim nastupima u zemlji i inozemstvu. Na festivalu u Rio de Janeiru 1971. za izvedbu pjesme “Svijet je moj”, skladatelja Alija Kabilja,

dobila je priznanje “The Most Outstanding Performance”, ime je postala prva umjetnica koja je ovo priznanje dobila nakon Janis Joplin. Koncertom “hrvatskih diva“ u Lisinskom zapoinje turneja

koja e se poetkom 2012. nastaviti na prostorima cijele regije. Ulaznice za koncert po cijenama od 150, 180 i 190 kuna možete kupiti na blagajni dvorane “Lisinski“, te u Dallas Music Shopu, Dancing Bearu.

01. SET FIRE TO THE RAIN - ADELE 02. DEATH OF YOU AND ME - NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING 03. BABY PLEASE MAKE A CHANGE - HUGH LAURIE & TOM JONES 04. PROMISES, PROMISES - INCUBUS 05. DEDICATION TO MY EX - LLOYD f ANDRE 3000 & LIL WAYNE 06. SOMEHOW - JOSS STONE 07. RAIN OVER ME - PITBULL feat. MARC ANTHONY 08. PURPLE SKY - KID ROCK 09. PUMPED UP KICKS - FOSTER THE PEOPLE 10. CALIFORNIA KING BED - RIHANNA 11. ADVENTURES OF RAIN DANCE MAGGIE RED HOT CHILI PEPPERS 12. BACK DOWN SOUTH - KINGS OF LEON 13. SPEAKING IN TONGUES - ARCADE FIRE 14. IT’S MY PARTY - QUINY JONES f. AMY WINEHOUSE

Placido Domingo 21. listopada u Areni Zagreb Disciplin A Kitschme predstavlja “Uf” Zagrebu Disciplin A Kitschme predstavit e Zagrebu svoj novi album “Uf” u nedjelju 9. listopada u Tvornici kulture. Nastali 1981., po raspadu Šarla Akrobate, Disciplin A Kitschme (Disciplina kime) i njezin idejni tvorac, skladatelj, basist i pjeva Koja, svojim su izrazito nekonvencionalnim zvukom svedenim na line-up, koji se sastojao od jedne bas-gitare i jednog kompleta bubnjeva, te Kojinim kratkim, minimalistikim tekstualnim strelicama, izazivali potpuno oprene komentare i reakcije, od frenetinog divljenja do kompletnog nerazumijevanja i mržnje. Po povratku iz Velike Britanije okupljena je postava s bubnjarom Bucom i prateom pjevaicom Manjom, kojima e se u Tvornici pridružiti i Kuzma na klavijaturama. Cijena ulaznice iznosi 90 kuna, a možete ih kupiti na svim ovlaštenim prodajnim mjestima Eventima.

Koncert Placida Dominga nesumnjivo je najvei kulturni dogaaj u gradu Zagrebu, jedan od najpoznatijih tenora današnjice zaslužio je i vrhunsku glazbenu pratnju. Slavnog gosta na zagrebakom koncertu glazbeno e pratiti najbolji simfonijski orkestar u državi, orkestar Zagrebake ilharmonije. Orkestar zagrebake ilharmonije ove godine slavi 140 godina tradicije vrhunskog glazbovanja u Zagrebu i Hrvatskoj. Promotori su glazbene umjetnosti diljem Hrvatske i kulturni ambasadori Hrvatske u svijetu. Zaštitni znak grada u kojem djeluje, glazbena institucija slavne prošlosti i velike tradicije koja utjelovljuje urbanu sliku Zagreba kao srednjoeuropskog središta glazbe, umjetnosti i kulture. U novo tisuljee Zagrebaka ilharmonija ulazi s posebnim ciljem - da na svoje koncerte privue još širu i brojniju publiku. Uz orkestar Zagrebake ilharmonije, od

jeseni emo u Zagrebu uživati u izvedbama doista najveih imena svjetske glazbene scene, a koncert na kojem e pratiti jednog od najboljih i najnagraivanijih umjetnika današnjice odlian je poziv brojnoj publici. Posebnu pogodnost pri kupnji ulaznica za koncert Placida Dominga pripremili su za pretplatnike Zagrebake ilharmonije. Svi pretplatnici Zagrebake ilharmonije koji su ve osigurali svoje pretplate, ali i svi koji e to upravo uiniti, imaju jedinstvenu prigodu da tijekom rujna ostvare poseban popust od ak 30% na kupnju ulaznice za spektakularni koncert Placida Dominga 21. listopada u Areni Zagreb. Placido Domingo održava samo deset gala koncerata godišnje i izuzetna je ast ugostiti ga u Zagrebu. Placido Domingo umjetnik je koji je otpjevao najviše opernih uloga u povijesti, ukupno 130 opernih uloga, u Zagrebu e

TJEDNI KALORIFER

izvesti poseban program, biran samo za zagrebaku publiku. Slavni operni pjeva nastupa u pratnji Zagrebake ilharmonije pod ravnanjem dirigenta Eugena Kohna, a gosti na koncertu slavnog tenora na zagrebakom koncertu dvije su sopranistice: Ms. Angel Blue, Ms. Micaela Oeste, te hrvatski pjeva Tony Cetinski. Ulaznice u prodaji u sustavu Eventima, online na www. eventim.hr i na svim prodajnim mjestima Eventima.

Top 10 [pop-rock] 1 EXAMPLE Stay Awake 2 MAROON 5 Moves Like A Jagger (Ft.CHRILISTA DOMAIH STINATOP AGUILERA) 3 OLLY MURS My Heart Skips A Beat / Ft.RIZZLE KICKS/ 4 SAK NOEL Loca People 5 RED HOT CHILI PEPPERS The Adventures Of Rain Dance Maggie 6 BRUNO MARS Marry You 7 CALVIN HARRIS Feel So Close 8 LENNY KRAVITZ Stand 9 EMELI SANDE Heaven 10 LADY GAGA You & I 11 NICOLE SCHERZINGER Wet 12 BEYONCE Best Things I Never Had 13 NOEL GALLAGHERS HIGH FLYING BIRDS The Death Of You And Me 14 PITBULL Rain Over Me (Ft.MARC ANTHONY) 15 LEONA LEWIS Collide (Ft.AVICII)

Varaždin 107.1 Novi Marof 103.2 Ivanec 93.3 Ludbreg 91.4

Posjetite našu novu web stranicu

www.radio-varazdin.hr


Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec, Rudolfa Steinera 7, 40 000 Čakovec

27. rujna 2011.

Dobro je znati 37

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

i d luz a www.poli.c

om.hr

među pilećim kobasicama u Europi!

Kako joj je uspjelo? Odličan okus, tajna receptura, beskompromisna kvaliteta i izuzetno strogi standardi proizvodnje. Samo je tako Poli ostala pileća kobasica broj 1 u Europi. Iako su njezin okus po-

kušali kopirati u najvećim laboratorijima, nastale su samo loše kopije. Kopirati Poli nije im uspjelo u Sloveniji. Ni u Hrvatskoj, ni u Bosni i Hercegovini ni u Srbiji. I nigdje im neće uspjeti jer je Poli jedinstvena. Samo jedna kobasica može biti broj 1. A Poli je to već više od 35 godina.

Proizvedena je od visoko kvalitetnog pilećeg mesa s visokom vrijednošću bjelančevina i niskom vrijednošću zasićenih masti i soli. Tako će i ostati.
22. veljae 2011.

sport@mnovine.hr

HRVATSKI SGP osvojio ĹĄvedski voza Andreas Jonsson

Na SGP-u Croatia pala odluka o svjetskom prvaku:

Gregu Hancocku naslov za 2011. godinu Odlina speedway veer pred viĹĄe od pet tisua gledatelja odrĹžana je u subotu na stadionu â&#x20AC;&#x153;Mileniumâ&#x20AC;? u Donjem Kraljevcu. Pobjednik hrvatskog GP-a je mladi Ĺ veanin Andreas Jonsson, koji je proĹĄle godine u Donjem Kraljevcu osvojio tek ĹĄest boda. Nakon dvadesetak fantastinih voĹžnji, do poluinala je stiglo osam vozaa. U 21. voĹžnji, odnosno prvom poluinalu, prva dva mjesta izborio je dvojac Jonsson i Harris, ispali su Holta i Sayfutdinov, a u drugom poluinalu dalje su proĹĄli Hancock i Lindgren, a ispali Bjerre i Hampel. U inalu, odnosno 23. utrci, najbolji pak je bio Ĺ veanin Andreas Jonsson, iza njega su se plasirali Englez Chris Harris, Ĺ veanin Fredrik Lindgren i novi svjetski prvak, Amerikanac Greg Hancock.

Hancock najstariji svjetski prvak u povijesti speedwaya Zvijezda veeri bio je Amerikanac Greg Hancock, koji je

zija unato nekim najavama nije pronaĹĄla interes da ovaj svjetski motociklistiki spektakl uvrsti u svoj program, makar u skraenoj snimci. Prema posljednjim informacijama, moĹžda emo ipak u pedesetominutnoj snimci uskoro (ne zna se joĹĄ kada) ipak imati priliku vidjeti i na HTV-u kako je bilo na jednoj, kako su i sami vozai rekli, od najboljih ovogodiĹĄnjih utrka iz svjetske speedway Grand Prix serije. (siniĹĄa obadi)

Novi svjetski prvak Hancock u akciji na subotnjoj utrci

Amerika legenda Greg Hancock nije krio oduĹĄevljenje osvajanjem naslova svjetskog prvaka u Donjem Kraljevcu potvrdio naslov svjetskog prvaka u ovoj sezoni. Uoi utrke na Mileniumu brinula ga je ozljeda, no priznao je nakon utrke da mu je samo isti adrenalin blokirao bol njegove ozljede ligamenata koljena i pomogao mu osvojiti drugo

Svjetsko prvenstvo u karijeri. Subotnju utrku zavrĹĄio je na etvrtom mjestu FIM Nice Croatian SGP-a s 15 bodova, koji su mu omoguili da osvoji najveu sportsku nagradu, 14 godina nakon ĹĄto ju je po prvi put podigao u Vojensu 20. rujna, 1997. S

VaĹžan dio posla uoi i tijekom utrke obavlja se i u boksevima s tehnikom ekipom

41 godinom i 113 dana starosti Hancock je najstariji svjetski prvak u povijesti sporta, ime je sruĹĄio rekord koji je drĹžao Ivan Mauger od 1979. godine, koji je tada imao 39 godina i 339 dana. Na konferenciji za novinare nakon utrke Hancock je joĹĄ i dodao da je i ovaj drugi naslov sladak kao i pobjeda 1997. - Znam koliko godina sam morao raditi da bih doĹĄao do ovoga i sada sam najsretniji ovjek na svijetu, zavrĹĄio je novi svjetski prvak. Hancocku e pehar za pobjednika ovogodiĹĄnjeg Grand Prixa biti dodijeljen 8. listopada, nakon posljednje utrke SGP-a u Poljskoj, a tko e ponijeti titulu viceprvaka, najvjerojatnije e odluiti u meusobnom dvoboju subotnji pobjednik iz Donjeg Kraljevca Andreas Jonsson (118) i njegov pratitelj u ukupnom poretku, Jaroslaw Hampel (117).

Ovu godinu Grand Prix na Mileniumu bez Pavlica i domae televizije Na Ĺžalost domaih, ali i mnogobrojnih poljskih navija-

Iako je bilo padova, sve je na sreu zavrĹĄilo bez teĹžih posljedica

Vozai su na stazu prije poetka utrke uĹĄli spektakularno, ali ipak kao suvozai

a, Jurica Pavlic nakon ozljede joĹĄ uvijek nije spreman za natjecanje, dok Dino Kovai nije dobio priliku za nadmetanje s najboljim vozaima svijeta. Za kraj zanimljivo je spomenuti i da je izravni prijenos utrke iz Donjeg Kraljevca preuzelo viĹĄe od dvadesetak svjetskih televizija, ime je utrku uĹživo gledalo viĹĄe milijuna ljudi diljem svijeta. No, za to zadovoljstvo bili su uskraeni ljubitelji speedwaya u Hrvatskoj. Naime, drĹžavna televi-

Pobjednika trojka Grand Prix utrke na Mileniumu: Chris Hariss, Andreas Jonsson i Frederik Lindgren

Konani poredak vozaa SGP-a u Donjem Kraljevcu: 1. Andreas Jonsson 18 bodova (4 pobjede), 2. Chris Harris 19 bodova (3 pobjede), 3. Fredrik Lindgren 12 bodova, 4.Greg Hancock 15 bodova, 5. Kenneth Bjerre 12, 6. Emil Sayfutdinov 10, 7. Jaroslaw Hampel 9, 8. Rune Holta 9, 9. Jason Crump 8, 10. Chris Holder 7, 11. Tomasz Gollob 5, 12. Matej Žagar 5, 13. Janusz Kolodziej 4, 14. Artem Laguta 4, 15. Nicki Pedersen 4, 16. Antonio Lindback 3, 17. Dino Kovacic i 18. Matija Duh, kao rezerve.
27. rujna 2011. ATLETIKA FINALE KUP-a Hrvatske za kadetkinje i kadete

Meimurje i Nedeliše meu najboljima Finalno KUP natjecanje najboljih hrvatskih kadetkinja i kadeta, koje je održano protekle subote u akovcu, okupilo je preko 300 natjecatelja iz 25 hrvatskih atletskih klubova. Za besprijekornu organizaciju i što je sve proteklo u najboljem redu treba estitati organizacijskoj ekipi Atletskog kluba Meimurje, koji posljednje desetljee redovito okuplja hrvatsku atletsku kremu na stadionu Mladosti u akovcu. ak trideset atletskih disciplina etverosatnog programa natjecanja uzorno su odsudili suci Zbora atletskih sudaca Meimurja, a natjecanje su pomogli pokrovitelji Grad akovec i Meimurska županija.

putnici na ovogodišnje kadetsko meunarodno natjecanje koje se održava u Slovakoj, gdje e se u peteromeu natjecati Slovaci, Maari, esi, Slovenci i Hrvati. Na korak do ovog uspjeha bili su i Patrik Škvorc (Meimurje), koji je zauzeo tree mjesto na 300 m prepone s rezultatom 43,76 s, Gabrijel Stojanovi (Nedeliše) na 1000 m s 2:45,61, Vanesa Novak (Nedeliše) na 100 m prepone sa 16,71, Tamara Hatlak (Nedeliše) u bacanju kladiva s 34,94 i Sven Todorovi (Meimurje) u bacanju kladiva s 40,70 m.

Ostali nastupi

Osigurali nastup za reprezentaciju Hrvatske Glavni motiv natjecateljima i njihovim trenerima bio je osvojiti jedno od prva dva mjesta koji osiguravaju nastup u hrvatskoj reprezentaciji poetkom listopada. S istim motivima u natjecanje su ušli i najbolji Meimurci, a prema oekivanjima pobjede su odnijeli Mateja Jambrovi, lanica AK-a Meimurje, na 100 m s 12,72 i 300 m 41,71 sekunde i Bernard Gavez iz AK-a Nedeliše na 1000 m s 2:37,95. Na drugom mjestu natjecanje su završili Nedelišani Iva Patafta u bacanju koplja s 34,98 m te Lovro Kovai u skoku u vis s preskoenih 174 cm, dok su za AK

Mateja Jambrovi i u finalu kupa najbrža na 100 i 300 metara

Meimurje drugo mjesto osvojili Veronika Kova na 300 m s 42,27 sekundi i Emanuel Varga na 100 m s 11,83. Ovih šestero natjecatelja sigurni su

Za visoki plasman meimurskih klubova koji su natjecanje završili meu 6 od 25 ekipa, osim ve spomenutih, važne bodove svojim nastupima skupljali su za AK Meimurje: Petar Novak 7. na 100 m prepone i 9. u skoku u dalj, Filip Turk 6. na 3000 m, Leon Furdi 8. u skoku u vis, Tajana Židov 6. na 300 m prepone i 11. na 300 m, Veronika Kova 8. na 100 m, Emanuel Varga 6. na 300 m, Sven Todorovi 4. u bacanju diska, Žaklina Pongrac 8. na 100 m prepone, Magdalena Hamer 6. u bacanju kladiva, te u štafeti 4x100 m u kojoj su 5. mjesto osvojili kadeti Leon Furdi, Petar Novak, Patrik Škvorc i Emanuel Varga i kadetkinje: Lucija Vuk, Maja Kos, Žaklina Pongrac i Veronika Kova plasmanom na 6. mje-

Rukometaši Meimiurja nisu na domaem parketu uspjeli svladati Dubravu, no važna je vijest da je novi golman, Matija Matuec, odlino branio domau mrežu. Novi je golman svoju vrijednost pokazao odmah na poetku utakmice, kad s dvije obrane otvara put suigraima da okrenu vodstvo Dubrave na 2:1. Iako se i gostujui golman trudio obraniti svoju mrežu, Meimurje odlazi i na +4 (9:5). U 22. minuti gostujui rukometaši uspjeli su, meutim, uloviti prikljuak, a zatim i povesti (11:12), nakon što im je Meimurje netonim dodavanjima Nikole Budiše i Dominika Miševia olakšalo dolazak do lopte, dok je Vedran Škrobar propustio pogoditi mrežu. Dvije minute kasnije iskljuen je Neven Martinevi, pa Dubrava lako dolazi na +2 (13:15), no na odmor se ipak ide s izjednaenih 17:17. Iskljuenje Karla Zadravca sredinom drugog poluvremena otvara Dubravi put za odlazak u plus, iako su se domai do tada dobro držali, na semaforu je 22:24. Meimurci nisu klonuli duhom, postižu tri gola za redom i vraaju se u vodstvo. Uzbudljiva je bila završnica u kojoj je utakmica mogla otii na bilo koju stranu, no gostujui je golman Igor Toti obranio šut Meimuraca na 28:29, a njegov je suigra Kruno Pipini precizan nakon brze kontre, te je time utakmica riješena. - Moja ekipa daje svoj maksimum, ali neke djeje pogreške i oscilacije u igri nas koštaju

Meimurje – Dubrava 29:31 (17:17) akovec, dvorana GOC-a, gledatelja 200 Suci: Cindri/Gonzurek (Osijek)

Meimurje: Benjamin Kovaevi, Neven Marnevi, Denis Ma, Dominik Miševi 3, Davor Varga 5, Tomislav Bratkovi, Igor Krajner 9 (1), Vanja Kušen, Karlo Zadravec 4, Vedran Škrobar, Maja Matuec, Sven Logožar, Petar Sklepi, Mihael Peras, Nikola Budiša 7, Marko Petek 1 Iskljuenja: 12 minuta Dubrava: Antonio Cvitanovi, Luka Vinkovi 2, Šimo Zirdum 4, Tomi Vozab 4, Drago Prka, Goran Stojsavljevi 5 (2), Jurica Zovko 2, Ivan Dumeni, Tin Badžek, Mehmet Cem Gulsun 3, Marko Gotovac 1, Borna Hadrovi 6 (1), Igor To, Hrvoje Horvat, Krunoslav Pipini 4, Roko Glasnovi Iskljuenja: 6 minuta

rezultata. To je ipak nešto na što moramo biti spremni, jer se radi mahom o mladim dekima, sa svega dva - tri iskusnija igraa, a oni su dali sve od sebe. Nedostaje nam vanjski udarac, sve ekipe nam slažu zonu 6-0, a ja rješenje nemam. Nismo obranu mogli probiti, a igrati preko krila i igrati samo preko sredine, protiv Dubrave nee ii, kaže trener Alan Belko. Tome je dodao: - Da smo malo pametnije odigrali u samoj završnici, mogli smo izvui bod, no Zadravec je promašio šut za izjednaenje. Publika, meutim, nikako nije ostala razoarana: - Mi i dalje pokazujemo borbenost i ostavljamo srce na terenu, to je ono što smo dogovorili kao minimum. Nadajmo se da e i ostale stvari proraditi, pa emo publici dati i koju pobjedu. (Ivana Strahija)

tjecanje je subota 22. listopada s poetkom u 11 sati na istoj lokaciji kao i posljednjih godina - jezero uz Stari grad akovec.

Jesenski kros 22. listopada U nastavku jesenskog dijela atletske sezone AK Meimurje e organizirati jesenski kros za uenike osnovnih i srednjih škola te graanstvo. Termin za ovo tradicionalno i masovno na-

Bernard Gavez najbolji na tisuu metara

ODBOJKA

RUKOMET

Meimurje i dalje bez domaih bodova

sto te Lorena Duš, Ivana Vadlja, Elena Martinevi i Nina Dobša koje su se plasirale na 11. mjesto. Za AK Nedeliše bodove su osvajali još i Diana Pintari, 4. u bacanju diska i 5. u bacanju kugle, Lara rnec, 4. u hodanju na 3 km, Lovro Kovai 4. u bacanju koplja, Vanesa Novak 5. u utrci na 300 m prepone, Tamara Hatlak 8. u bacanju diska, Nika Horvat 9. u bacanju koplja, Lana Ferlin 10. u bacanju kladiva, te sudionici u utrkama štafeta: Renato Matoša, Kristijan Horvat, Lovro Kovai i Luka Blagojevi na 9. mjestu kod kadeta i Lea Branilovi, Maja Ferlin, Iva Patafta i Vanesa Novak na 5. mjestu te Sara Logožar, Sara Senar, Nika Horvat i Diana Pintari na 10. mjestu u utci kadetkinja. U ukupnom poretku muških i ženskih ekipa, AK Meimurje je zauzeo 5. mjesto sa 147 bodova iza Agrama, Dinamo-Zrinjevca, Kvarner-Autotransa i Slavonije-Žita, dok je Nedeliše šesto sa 134 boda. Kod kadetkinja Nedeliše je na etvrtom mjestu, a Meimurje na sedmom, dok su u konkurenciji kadeta Meimurci peti, a Nedelišani osmi.

Odbojkaši Centrometala nastavljaju s pripremama Odbojkaši Centrometala marljivo se pripremaju za nadolazeu sezonu. Nakon dvije utakmice protiv odbojkaša Varaždina i osvojenoga drugog mjesta na jakom meunarodnom “Trofeju Nedeliša“, protekli vikend nastupili su na turniru u Šempetru u Sloveniji, gdje su odmjerili snage s iznimno jakim momadima Klagenfurta i domaina. reanski klub na ovom turniru nastupio je znatno oslabljen. Nisu nastupili prvi prima Tomica Posavec, korektor Todorovi, libero Petran i srednjak Pua, sve igrai poetne postave. Stoga je trener Kiri ovaj turnir iskoristio da pruži priliku nekim igraima na pozicijama koje igraju puno rjee. Tako je Palinkaš nakon više godina ponovno zaigrao na mjestu korektora, i to više nego dobro. Dobar je bio i Gotal na mjestu tehniara, dok su Vabec, Harambaši, Marin Posavec i Kova odigrali dobro u napadu. Sve bolji je i mladi Vuk na mjestu libera. Ipak, nenadoknadiv je bio uinak Tomice Posavca i Petrana na prijemu. Inae ovaj dvojac drži preko 95% prijema, tako da se to pokazalo kljunim u ovim utakmicama. U prvoj utakmici naši su igrai u prvom setu vodili Šempeter sve do 18:17. Tada domai rade preokret i dobivaju set. U tom setu domai su osvojili desetak direktnih poena na servisu, te jedino u tome leži razlog gubitka seta, jer su ostali elementi dobro funkcionirali. I u drugom setu slina pria, vodili su ak 19:16, pa su opet domai

napravili preokret. Kako se igralo u tri seta neovisno je li 3:0 ili 2:1, ovime je susret odluen. Trei nebitni set opet je pripao domainu, 25:21. U drugoj utakmici koju su igrali odmah nakon susreta sa Slovencima uspješniji od Centrometala bili su i Austrijanci iz Klagenfurta s 3:0. Uvjetno Austrijanci jer su ak osam igraa u toj momadi bili Amerikanci. U treem susretu domain je iznenaujue svladao Klagenfurt s 2:1 i osvojio prvo mjesto. Ovaj turnir ipak je dobro poslužio reanskoj momadi u pripremnom periodu do prvenstva, koje poinje za dva tjedna.
27. rujna 2011.

II. HNL

Meimurje opet izgubilo, Doveer na izlaznim vratima s trenerske klupe U pet odigranih utakmica Meimurje je upisalo svoj trei poraz ove subote, kad im je u goste stigao Vinogradar. Zbog poraza su naši drugoligaši sada na 13. mjesu tablice, a od njih su lošije samo Marsonia i Croatia. Nakon što je jedva preživio poraz u meimurskom kupu od Hodošana, trener Doveeru nakon nekoliko neuspjeha u prvenstvu drma se itekako trenerska stolica. Kako su u Meimurju brzi ‘na okidau’ kad treba smijeniti trenera, Doveer je od novinara dobio pitanje i o tome, svjestan cijele situacije, a odgovor je glasio: “Nešto se treba promijeniti u klubu. Uprava je na potezu, a što god ona odlui, ja u to poštovati.” Kako neslužbeno saznajemo odluka u ponedjeljak o smjeni Doveera kao trenera još nije potvrena. Inae, Meimurje – Vinogradar 1:2 (1:0) SRC Mladost, akovec, gledatelja: 200. Suci: Ivan Sušac (Novi Mikanovci), Nikola Novak (Koprivnica), Željko Tua (Zabok). Strijelci: 1:0 Garba (11.), 1:1 Toki (61.), 1:2 Ristovski (71.) Meimurje: Bešeni – Meumurac, Bukal (od 74. Barat), Puclin, Begovi (od 67. Marinski) , Garba, Dodlek, Zore (od 76. Habuš), Zeba, Piškor, Petak. Trener: Miljenko Doveer. Vinogradar: Kahlina – Vuki, Povrženi, Grani, Boban, Perak (od 55. Ristovski), Verza (od 60. Toki), Nynkeu, Duki, Hrnevi (od 86. Buckovi), Kahrimanovi. Trener: Ozren Vuli.

spomenimo da osim uloge trenera „Majk“ obavlja i funkciju sportskog direktora u klubu, pa treba vidjeti hoe li ostati na toj funkciji ili deinitivno odlazi iz kluba.

TABLICA

Utakmica je mogla otii i na stranu akovekog drugoligaša Ipak, to sve nije trebalo biti tako, jer su Meimurci poveli u 11. minuti. Nakon što Nynkeu nije uspio prevariti domaeg golmana Bešeni, u brzom protunapadu Begovi pronalazi Garbu, koji loba gostujueg vratara Kahlinu za 1:0. S tim se rezultatom odlazi na odmor, iako su Vinogradari pokušavali izjednaiti, a mogao je sudac Sušac suditi i penal na Garbi u 33. minuti, no to se nije dogodilo. U 61. minuti utakmice pokazalo se koliko je dobro gostujui trener pogodio s izmjenama. Tek ušli Toki je naime na dodavanje Kahrimanovia uspio poravnati na 1:1. To kao da je popravilo preciznost i njegovim suigraima, pa na 1:2 diže Ristovski iz velike blizine, nakon što mu je loptu neometan domaim braniima dopremio Hrnevi. Mogli su se još Meimurci izvui s bodom, da je Petak realizirao priliku stvorenu u 84. minuti, no to se nije dogodilo.

Sudac je trebao svirati penal Doveera je muila spomenuta 33. minuta: “Da je tu sudac dosudio

6 5 1 0 17 5

16

2.Pomorac

6 4 1 1 20 4

13

3.Solin

6 4 0 2 10 8

12

4.Junak

6 2 4 0 7 4

10

5.Mosor

6 2 3 1 8 6

9

6.Imotski

5 2 2 1 5 4

8

7.Gorica

6 2 2 2 3 2

8

8.Rudeš

5 2 1 2 9 6

7

9.Hrv. dragovoljac

6 2 1 3 7 16

7

10.HAŠK

6 2 0 4 11 13

6

11.Vinogradar

5 2 0 3 6 9

6

12.Radnik Legea

5 1 2 2 8 5

5

13.Meimurje

5 1 1 3 7 15

4

14.Marsonia 1909

5 1 0 4 4 15

3

15.Croaa Sesvete

6 0 2 4 3 13

2

1.Dugopolje

Nakon poraza od Vinograda vrlo glasno spominje se Doveerova smjena na trenerskoj klupi NK Meimurja

jedanaesterac, utakmica bi možda otišla u drugom smjeru. Ovako nam je Toki u svom prvom dodiru s loptom zabio gol, uz nespretnu intervenciju vratara. No, krivnja nije na našem golmanu, ve na cijeloj ekipi. Dosta je igraa u utakmicu ušlo s ozljedom,

tu se ne može ništa, osim izgubljene bodove tražiti negdje drugdje.” Jedini strijelac Meimurja Garba istaknuo je nedostatak kvalitete kao razlog za ovaj neuspjeh: “Dobili smo pogotke na individualne greške, ali svi smo krivi. Nije problem u neiskustvu, ve je potrebno malo više kvalitete. Treba poet razmišljati o pojaanju za zimu.” U iduem kolu Meimurje ide k Croatiji, gdje bi možda i moglo do bodova. (Ivana Strahija)

NK DRAVA Kuršanec angažirala poznato nogometno ime za trenera

Veldin Kari na klupi Drave iz Kuršanca krenuo remijem Je li u pitanju „viša sila“ ili „novi izazov“, nije do kraja poznato, ali jedan od najveih nogometnih boema Veldin Kari, ali i odlinih igraa vratio se u blizinu Varaždina i njegovog bivšeg kluba, gdje je imao najuspješniju karijeru, ali „preko Drave“ u Meimurje. Veldin Kari, nekadašnji golgeter HNL-a prošli tjedan je preuzeo treniranje meimurskog drugoligaša NK Drave iz Kuršanca (na slici u društvu Stjepana Jurinjaka iz NK Drave koji je najzaslužniji za ovaj iznenaujui „transfer“). Debi na klupi i nije bio pretjerano uspješan jer je Drava odigrala samo neodlueno protiv Strahoninca. Oekivanja od Karia su da svojim autoritetom i nogometnim iskustvom Dravu dovede u borbu za vrh tablice, budui da start prvenstva nije bio prema oekivanjima. Meutim, niti nedjelja nije donijela puno bolje raspoloženje, bez obzira na proslavljeno nogometno ime na klupi. Najavljuje se mogunost da momad pojaa još jedno poznato nogometno ime Edin Mujin, koji usprkos veteranskim godinama, još uvijek igra amaterski nogomet. Naravno, da još uvijek „nešto vrijedi“ i njegovo nogometno znanje koje oduvijek nije upitno i koje se oito još uvijek može i unoviti kad netko od amaterskih klubova ima ambicije, koje vrlo esto znaju biti i (pre)velike. (foto: eMedjimurje.hr)

III. HNL

Nogometaši akovca korak do prvog mjesta, Polet i dalje bez bodova akovec ni nakon gostovanja u Grabrovnici ne zna za poraz, a na tablici nakon nove pobjede zauzima visoko drugo mjesto. “Igrali smo dobro, zrelo i kvalitetno, iako su domaini bili agresivni i vrsti. Dokazali smo da smo ekipa za vrh tablice”, kazao je nakon 1:3 protiv Croatije u gostima trener akovana Izet Terzi. Naši treeligaši su ostavili malo mjesta sumnji u pobjednika. U 15. minuti pogodak je postigao Danijel Novak, u 44. je isti igra precizan i s bijele toke, a na 0:3 postavlja Luka Bobianec. Domai su uspjeli postii tek poasni gol za 1:3, i to s bijele toke. “Važno je sada ne ‘poletjeti’, tim više što nam u na stadion Mladosti dolazi Polet. Bit e to prilika da usavršimo svoj stil igre”, najavio je Terzi. Polet iz Pribislavca i dalje je bez bodova. U šetom kolu poraženi su na domaem terenu od momadi Ivanice. Gosti su u vodstvo došli u 31. minuti golom Kocijana, U utorak od 17 sati na stadionu Mladosti igrat e se prijateljski pripremni susret akovca i Varaždina. Prvoligaši u akovec stižu kako bi isprobali novoregistriranog brania DeSouzu, kao i Golika, koji je tek nedavno poeo opet trenirati, a trener Tomica Kocijan, renomirani austrijski nogometaš, mora momad pripremiti za teško gostovanje u Koprivnici. Varaždinci nakon devet prvenstvenih kola na kontu imaju samo jedan bod. (IS)

TABLICA 1.Slana

6 5 0 1 19 2 15

2.akovec

6 4 2 0 19 5 14

3.Koprivnica

6 4 2 0 11 3 14

4.Bjelovar

6 4 1 1 18 3 13

5.Mladost Ždralovi

6 3 2 1 13 7 11

6.Nedeliše

5 3 2 0 13 7 11

7.Podravina

5 3 0 2 14 9 9

8.Ivanica

5 3 0 2 11 6 9

9.Nedeljanec

6 2 2 2 11 9 8

10.Podravac

6 2 1 3 13 12 7

11.Mladost Prelog

6 2 0 4 3 18 6

12.Croaa Grabrovnica 6 1 1 4 9 17 4 13.Križevci

5 1 0 4 6 14 3

14.Graniar Kotoriba

5 1 0 4 5 17 3

15.Papuk

6 0 1 5 3 16 1

16.Polet Pribislavec

5 0 0 5 3 26 0

što je bio krajnji rezultat prvog dijela. U nastavkutakoer bez domaeg pogotka, ali su zato gosti postigli još dva. Ribi i Bochl za konanioh 0:3. Graniar je u Kotoribi došao do tri boda protiv mlade moadi Križevaca. Nakonmnogobrijnih prilika, Vilim Kos je u 22. minuti zabio za konanih 1:0. Imali su i gosti svojih prilika, ali na njihovu žalost , ostale su ovoj utakmici neiskorištene.

NOVI INCIDENTNI SLUAJ NK Nedeliše koji bi mogao biti koban za nekoliko igraa

Zbog fizikog napada na suca Fabijanca, za sad prijavljeni Posavec i ukes, a mogu se oekivati i nove prijave To je obino tako, kad nema rigoroznih kazni, pria se obino ponavlja u još drastinijem stilu. Meutim, po svemu sudei za NK Nedeliše bi ovaj puta to moglo biti s puno težim posljedicama. Naime, nakon što su njihovi huligani koji se nazivaju navijakom skupinom, „provalili“ na igralište u meimurskom derbiju u Prelogu i pokušali napasti pomonog suca (zbog navodno krivog oznaenog „aut-a“???), a klub je od disciplinskog suca „nagraen“ sa samo 1.000 kazne, ovaj put dogodio se još drastiniji sluaj. Oito su nakon „navijaa“ i igrai shvatili da imaju „slobodne ruke“ za obraun sa sucima, pa su u Ludbregu u derbi susretu s Podravinom nakon kojih 26 minuta igre i kod rezultata 0:0 oni odluili uzeti „pravdu u svoje ruke“. Naime, nakon što je sudac Fabijanac isklju-

io Ivana Jaria (prije toga iskljuen je Jagec zbog namjernog udaranja domaeg igraa), krenula je prava potjera igraa Nedeliša za glavnim sucem. Što je svega tu (ne)bilo možete pogledati i na snimki teškog incidenta, ali nakon svega sudaka trojka jedva je izvukla „živu glavu“ i pobjegla u svlaionice. Nepravda je uvijek nepravda, ako je uope bilo nepravde u ovim sluajevima, izgleda prema snimci opravdanih iskljuenja ali „divlji zapad“ nije dopušten niti u posljednjoj meimurskoj ligi, a kamoli u III. HNL. Za Nedelišane bi inae sve bilo još gore da domai igrai i nekoliko prisebnih njihovih nisu zaustavili nekoliko razularenih igraa Nedeliša koji su se pošli iziki obraunati sa sucem, pa su ga uspjeli donekle zaštiti. I ne samo to, nego su za „obraun“ bili spremni i neki „civi-

li“ s nedelišanske klupe, umjesto da pokušaju smirivati situaciju. Uglavnom, ovaj put tajnik našeg MNS-a ujedno i disciplinski sudac u ovoj ligi Darko Jambrovi, nee više moi biti milostiv prema Nedelišanima kao što je do sad bio sluaj. Za sad su kako doznajemo prijavljena zbog napada na suce „samo“ dva igraa: Posavec i ukes. Meutim, nakon što se pogleda službena snimka taj „spisak“ zasigurno e biti i proširen. Mogu se oekivati i velike kazne. Osim što e utakmica biti registrirana 3:0 za Podravine, nije nemogue da e Nedeliše biti dodatno kažnjeno oduzimanjem bodova, kao i novanom kaznom. Za igrae koji e biti prijavljeni zbog izikog napada na suca sigurno kazne nee biti mjesene, nego godišnje. Tko e sve biti i koliko kažnjen tek treba vidjeti.
27. rujna 2011.

7. kolo I. ŽNL MNS CENTROMETAL – MLADOST (I) 3-1 (2-1) MACINEC. Igralište: Trate. Suci: Dario Srnec, Josip Kedmenec, Mario Buhin. Delegat: Ivan Kova. Strijelci: 1-0 Vibovec (18), 2-0 Zavrtnik (24) 11m, 2-1 Murkovi (41), 3-1 Vince (58) CENTROMETAL: Petkovi, Borko, Majsen (od 87. Vince B), Fuko, Gunc, Vince M., Novak (od 65. Rodrigue), Bratkovi (od 90. Lastavec), Vibovec, Zavrtnik, Pani (od 72. Fegeš). Trener: Krešo Žnidari. MLADOST: Lacko, Levai (od 65. Zlatarek), Bujan, Jaluši, Lovreni, Murkovi, Beštek, Orehovec, Kamenar (od 82. Kristo ), Pal (od 75. Talan), Jurinec (od 70. Frani). Trener: Dragun Narana. Žu kartoni: Vince M. (Centrometal); Lacko, Kamenar (Mladost)

SLOBODA – TRNAVA 3-0 (1-0) SLAKOVEC. Igralište: NK Sloboda. Suci: Bruno Brljak, Ivica Horvat, Rudolf ižmešija. Delegat: Darko Jambrovi. Strijelci: 1-0 Šoštari (17), 2-0 Šoštari (56), 3-0 Šoštari (76) SLOBODA: Kolar, Podvez (od 31. Hižman), Angel, Begovi, Hergo (od 52. Buhanec), Katanec, Srnec, Šoštari, Goricaj (od 88. Fegeš), Novak, Petek (od 65. Miljani). Trener: Stjepan Petek. TRNAVA: Ribi A, Markan, Markuši, Blagus, Ribi J. (od 82. Varošanec), Malovi T, Mesari (od 73. Malek), Jakši (od 70. Cvetko), Pintar (od 62. Ribari), Baksa, Malovi I. Trener: Robert Katanec. Žu kartoni: Mesari, Ribi J., Baksa (Trnava)

BSK – SPARTAK 3-1 (1-1) BELICA. Igralište: Mosše. Suci: Marin Horvat, Branko Bacinger, Damir Fodor. Delegat: Franjo Fais. Strijelci: 0-1 Begovi E. (4), 1-1 Gelo (15) 11m, 2-1 Gajnik (60), 3-1 Orešanin (85) BSK: Sternad, Bašek, Begovi, Gelo, Gajnik, Mihalec, Žiškovi (od 88. Horvat), Petrievi (od 64. Hajdarovi), Škrilac, Mlinari (od 87. Paler), Orešanin. Trener: Stjepan Mihalec. SPARTAK: Jalšovec, Janec, Križai D, Hali, Križai G., Begovi E (od 62. Ruži), Pasler, Begovi S., Lovreni, Juras (od 74. Pavlic), Lackovi. Trener: Darko Lonari. Žu kartoni: Bašek, Orešanin (BSK); Juras, Križai D. (Spartak).

DINAMO – NAPRIJED 4-1 (1-0) PALOVEC. Igralište: NK Dinamo. Suci: Zoran Novak, Davor Šupljika, Toni Fažon. Delegat: Alojz Kopasi. Strijelci: 1-0 Mihalovi (36), 2-0 Marec (49), 2-1 Marnec (67), 3-1 Križai (84), 4-1 Cirkveni (89) DINAMO: Rebernik, Križai, Janec, Hali (od 86. Žuli M), Domini, Dodlek, Klekar (od 68. Žuli D), Marec (od 89. Jankovi), Štampar, Mihalovi, Cirkveni. Trener: Alojz Kopasi. NAPRIJED: Mlinarec, Šimunkovi, Kemec, Hižman (od 60. Režek I.), Bedenicki (od 86. Šupljika), Kemec (od 78. Gosari), Marnec, Varga, Bermanec, Režek D., Glavina. Trener: Zlatko Vugrinec. Žu kartoni: Štampar, Žuli (Dinamo); Kemec, Glavina (Naprijed)

UKOVEC – PODTUREN 0-2 (0-1) UKOVEC. Igralište: NK ukovec. Suci: Željko Turk, Ivica Felker, Dragan Hrustek. Delegat: Antun Horvat. Strijelci: 0-1 Kolar M. (43), 0-2 Boži R. (60) UKOVEC: Lehki, Canjuga (od 72. Hladnik), Herc, Bradari (od 63. Poljak), Vlah (od 87. Furundija), Varga, Slaviek, Marka, Vuk, Sabol, Blažini. Trener: Ivica Bartoli. PODTUREN: Kolar D., Okreša, Berdin, Radovan, Balenovi, Mravljak, Kerovec, Lepen, Boži K. (od 52. Boži R.), Kolar M., Kolari. Trener: Darko Rob. Žu kartoni: Slaviek, Bradari, Herc (ukovec)

SLOGA – OMLADINAC (NSR) 3-0 (1-0) AKOVEC. Igralište: NK Sloga. Suci: Mihael Belovi, Ivan Žganec, Antun Koruni. Delegat: Stjepan Križai. Strijelci: 1-0 Vabec Davor (19), 2-0 Vabec Darko (47), 3-0 Obadi (69) SLOGA: Mihalkovi, Obadi, Vabec Damir, Vabec Davor (od 63. Bajzek), Vabec Darko (od 77. Branilovi), Glad D (od 46. Glad R), Vugrinec, Saka, Zoka (od 84. Dokleja), Bali, Vrbanec Dino (od 46. Kosalec). Trener: Ivan Hamunajec. OMLADINAC: Tomaši, Vukovi (od 46. Lukman), Filipovi, Bel (od 46. Drk), Jaluši, Marodi, Bari (od 65. Sabol), Krišto (od 72. Lesjak), Novak, Culjak K (od 72. Culjak M.), Reich. Trener: Ivan David. Žu kartoni: Obadi (Sloga); Krišto (Omladinac)

DUBRAVAN – SOKOL 3-1 (1-0) D. DUBRAVA. Igralište: Krbulja. Suci: Božidar Kolari, Dražen Jurec, Dragun Novak. Delegat: Dragun Hozjak. Strijelci: 1-0 mrlec (28), 2-0 Horvat (50), 3-0 mrlec (63), 3-1 Munar (66) 11m DUBRAVAN: Apostolovski, Brljak, Ribi, Vidovi, Horvat, Hujs, Jadan (od 90. Vuenik), Kolman, mrlec, Šolo, Horvat (od 87. Švenda). Trener: Dražen Horvat. SOKOL: Vincek, Puh S., Drk, Bistrovi (od 56. Mikolaj), Novak F, Kovai, Mikolaj, Posavec (od 46. Leich), Maari (od 72. Lisjak), Munar, Novak D. Trener: Denis Ratajec. Žu kartoni: Leich, Mikolaj (Sokol) Crveni karton: Ribi (Dubravan)

I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

LISTA STRIJELACA

U prvoligaškom derbiju BSK bolji od Spartaka Novom pobjedom BSK se polako prilagoava na sam vrh ljestvice prve lige. Loše je krenulo po domae, jer su gosti iz Male Subotice u 4.minuti zgoditkom Emanuela Šegovia poveli 1-0. U 15.minuti BSK ima kazneni udarac kojeg je za 1-1 realizirao Marijan Gelo. Do poluvremena se rezultat više nije mijenjao. Lijepi se i broj gledatelja okupio u Mostišu, negdje oko 350. U 60.minuti BSK zgoditkom Krunoslava Gajnika dolazi do vodstva od 2-1. Kristijan Mihalec pet minuta prije kraja utakmice svojim zgoditkom potvruje pobjedu od 3-1. Imao je Spartak u 90.minuti prigodu iz kaznenog udarca da ublaži poraz, ali ga nije realizirao. Bio je sudar dvojice vratara oi u oi. Gostujui Stjepan Jalšovec bio je neuspješan jer je domai Sreko Sternad obranio njegov udarac. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

Domaa pobjeda Centrometala Novi drugi poraz za redom doživjeli su igrai Mladosti. Ovaj puta na gostovanju u Macincu. Domai su poveli u 18.minuti zgoditkom Nenada Vibovca. Šest minuta kasnije vratar gostiju iz Ivanovca Stiven Lacko skrivio je kazneni udarac i zaradio opomenu. Sa bijele toke za domae je uspješan bio za vodstvo od 2-0 Marko Zavrtnik. etiri minute prije kraja prvog dijela Mladost je zgoditkom Filipa Murkovia smanjila na 2-1. Potvrda domae pobjede uslijedila je u 58.minuti kada je strijelac za konanih 3-1 za Centrometal bio Mišo Vinceti. U vrlo lijepoj i kvalitetnoj utakmici domai su bili puno bolje tehniki dotjerana momad i zasluženo su pobijedili. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa. Pobjeda Podturna u ukovcu. Gosti iz Podturna su u svakom poluvremenu postigli po jedan zgoditak. Prvi dvije minute prije kraja prvog poluvremena Matija Kolar, a drugi u 60.minuti Robert Boži koji je samo osam minuta ranije ušao u igru. Domai su se dobro držali sa gostima, ali zgoditka nikako postii. Svoju borbenost pokazali su na terenu kada su zaradili tri opomene, a gosti niti jednu.

U Donjoj Dubravi pobjeda domaina s igraem manje Dvostruki strijelac za Dubravan bio je Darko mrlec. Prvi je u 28.minuti naeo mrežu vratara Sokola Aleksandra Vinceka. Dražen Horvat je u 50.minuti bio strijelac za domae vodstvo od 2-0. Po drugi se puta u strijelce u 63.minuti za vodstvo

POLET – PUŠINE 1-0 (0-0) SV. MARTIN NA MURI. Igralište: NK Polet. Suci: Ivica Križai, Borut Križari, Saša Fegeš. Delegat: Dragun Vuk. Strijelac: 1-0 Rihtarec (62) POLET: urkin, Karlovec, Novak, Soboan, Turk, Horvat, Lisjak (od 90. Vrši), Rihtarec, Gorianec A (od 67. Karlovec), Šardi (od 81. Gorianec G). Makovec. Trener: Krešimir Šenji. PUŠINE: Majurec, Celinger, Pintari, Zanjko, Klemeni, Silaj, Knezi, Doveer (od 24. Levani), Greguri, Juki, Novosel (od 80. Posavec). Trener: Anelko Špicar. Žu karton: Novosel (Pušine)

VETERANI – ISTOK – 9. KOLO

od 3-0 upisao Darko mrlec. Dvije minute kasnije domai ostaju bez iskljuenog Damira Ribia koji je na crti vratiju rukom sprijeio zgoditak. Sokol ima kazneni udarac, a Nikola Munar je siguran izvoa najstrože kazne i gosti iz Vratišinca ublažuju poraz na 3-1. Domai su imali iskljuenog igraa, a gosti dvojicu opomenutih igraa.

Sloboda bez problema preplivala Trnavu Gost u Slakovcu je bila Trnava. Dobro su gosti iz Goriana otvorili utakmicu imali gredu koju je pogodio Antonio Jakši i inicijativu, ali su na kraju sasvim zasluženo domai slavili. Sva tri zgoditka za Slobodu postigao je David Šoštari. Imao je još nekoliko prigoda da podeblja svoj „konto“ kao strijelac, ali je slabo reagirao u dvije situacije. Prvi je zgoditak postigao u 17.minuti. Preostala dva u drugom poluvremenu. Za vodstvo od 2-0 u 56.minuti ostala je sporna situacija da li je prije postizanja uinio prekršaj nad obrambenim igraem Trnave Tomislavom Maloviem ili ne. Svejedno kako je bilo jer je sudac utakmice Brljak zgoditak priznao i gosti su morali po drugi puta krenuti sa centra. Trei zgoditak pak je Šoštari postigao u 56.minuti i tako nanio novi poraz Trnavi. Trojica opomenutih igraa na utakmici i to iz gostujue momadi.

Dinamu visoka pobjeda protiv Cirkovljana Gosti iz Cirkovljana dobro su krenuli u utakmicu i u 16.minuti Damir Režek pogaa vratnicu. Imali su još tri lijepe prigode igrai Naprijeda za doi do vodstvo, no izostala je realizacija. Domai su nakon promašaja gostiju u 36.minuti zgoditkom Marka Mihalovia poveli 1-0. Samo što je poelo drugo poluvrijeme u 49.minuti domae vodstvo Nino Marec povisuje na 2-0. Gostujui kapetan momadi Željko Martinec ipak je u 67.minuti uspio svladati Miljenka Rebernika i smanjiti domae vodstvo na 2-1. U posljednjih šest minuta igre Dinamo zgodicima Svena Križaia i Bojana Cirkvenia dolazi do pobjede od 4-1. Trojica domaih opomenutih igraa, a dvojica od strane gostiju.

Omladinac i dalje bez i jednog boda U korektnoj utakmici sa po jednim opomenutim igraem u svakoj momadi domaa Sloga je bila bolja i sasvim zasluženo pobijedila Omladinca koji nema još uvijek niti boda. Stvarali su domai prigode, a prvu su uspjeli realizirati u 19.minuti. Pošlo je to za nogom Davoru Vabecu. Njegov brat Darko u 47.minuti povisuje na 2-0. Nakon toga u 62.minuti gosti iz Novog Sela Rok imaju kazneni udarac kojeg je vrlo dobri vratar Matija Mihalkovi obranio. Pero Obadi strijelac je treeg domaeg zgoditka za glatku pobjedu od 3-0 u 69.minuti. Zanimljivu konstataciju naveo

6 zgoditaka – Andrej Gorianec (Polet SMNM), Filip Murkovi (Mladost I), Nenad Vibovec (Centrometal), Darko mrlec (Dubravan), Željko Marnec (Naprijed), Krunoslav Gajnik (BSK) 5 zgoditaka – Mišo Pal (Mladost I), Maja Kolar (Podturen), David Šoštari (Sloboda S), Dražen Horvat II (Dubravan), Marko Mihalovi (Dinamo P) 4 zgoditka – Denis Srnec (Sloboda S), Marko Zavrtnik, Zvonimir Pani (Centrometal), Nebojša Živkovi (BSK), Nikola Drk (Sokol), Miroslav Lisjak (Polet SMNM), Emanuel Šegovi (Spartak) 3 zgoditka – Nikola Blažini (ukovec 77), Damir Režek (Naprijed), Antonijo Fegeš (Centrometal), Nenad Orehovec (Mladost I), Dražen Horvat I (Dubravan), Josip Janec (Spartak), Dražen Petek (Sloboda S), Petar Baksa (Trnava), Nikola Munar (Sokol), Darko Vabec (Sloga ), Bojan Cirkveni (Dinamo P), Marijan Gelo (BSK)

FAIR PLAY Iskljueni igra: Damir Ribi (Dubravan) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Ivica Glavina (Naprijed), Josip Ribi, Petar Baksa (Trnava), Goran Krišto (Omladinac NSR)

STATISTIKA 26 zgoditaka posgnuto ili 3,2 po utakmici 1 iskljueni igra 22 opomenuta igraa 5 kaznenih udaraca dosueno, a 3 realizirani

TABLICA 1.BSK 2.Polet (SMNM) 3.Centrometal 4.Podturen 5.Dubravan 6.Mladost (I) 7.Spartak 8.Sloboda (S) 9.Dinamo (P) 10.Naprijed 11.Sloga () 12.Pušine 13.Sokol 14.Trnava 15.ukovec 77 16.Omladinac (NSR)

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7

5 5 5 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 1 1 0

2 1 0 1 1 0 2 1 3 0 2 2 1 2 0 0

0 1 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 4 4 5 7

19:5 22:10 20:8 14:8 16:13 19:14 11:8 14:11 11:8 13:21 7:6 10:10 9:19 9:22 4:17 7:25

17 16 15 13

13 12 11 10 9 9 8 8 7 5 3 0

Parovi 8. kola: Pušine - Podturen; Trnava - ukovec 77 Omladinac (NSR) - Sloboda (S); Spartak - Sloga (); Naprijed - BSK; Sokol - Dinamo (P); Mladost (I) - Dubravan Polet (SMNM) - Centrometal

je delegat utakmice Stjepan Križari u zapisnik. Naime, spomenuo je pomonog suca Antuna Korunia kako je tijekom drugog poluvremena vjerojatno zbog ozljede ili umora vukao jednu nogu i nije mogao u potpunosti pratiti brzinu akcije. Imao je i dvije vidljive pogreške, sreom bez posljedica po konani rezultat.

Polet teško do domae pobjede U vrlo živoj i dinaminoj utakmici obje su momadi imale svojih prigoda. Domai Polet izglednije, a jednu je u 62.minuti Luka Rihtarec realizirao za tijesnu pobjedu od 1-0. Gosti iz Pušina bili su ravnopravni, ali nisu imali raspoloženog strijelca. Samo jedan opomenuti igra i to gostujui.

VETERANI – ZAPAD – 9. KOLO

SPARTAK – POLET 4-0 (4-0)

BSK – MLADOST (I) 1-2 (0-0)

SOKOL – ŠENKOVEC 2-1 (1-1)

AKOVEC – OMLADINAC (M) 0-2 (0-1)

MALA SUBOTICA. Igralište: Jagodiše. Sudac: Željko Novak. Strijelci: 1-0 Horvat (13), 2-0 Križai I. (19), 3-0 Križai M. (20), 4-0 Lonari (35) SPARTAK: Matjašec, Požgaj, Križai I., Hras, Milijani, Horvat, Križai M., Marec, Pintar, Lonari, Graši. POLET: Pletikapa, Mesari, Ivai, Šolti, Pejanovi, Grkavac, Radek, Medved, Sever, Prprovi, Fodor.

BELICA. Igralište: Mosše. Sudac: Željko Kovai. Strijelci: 0-1 Lajtman (60) 11m, 0-2 Varga (65), 1-2 Horvat V. (86) BSK: Horvat J., Novak, Pintar, Ma, Mesari, Horvat V., Mesari, Buhin (od 45. Meimurec), Trstenjak. MLADOST: Ruži, Višnji, Klinec, Varga, Plevnjak (od 46. Perone), Sušec (od 46. Žvorc), Tkalec (od 45. Jambrovi), Kozjak (od 46. Pojer), Lajtman, Bašek (od 46. Toplek), Žbulj.

VRATIŠINEC. Igralište: NK Sokol. Sudac: Franjo Hergo. Strijelci: 1-0 Leško (11), 1-1 Polak (33), 2-1 Leško (70) SOKOL: Posavec, Zadravec, Horvat, Novak, Leško, Trstenjak, Kovai, uranec, Tomaši, Filipan, Mavrek. ŠENKOVEC: Kolar M., Križai, Ratajec, Toplek, Saboli, Baranaši, Novak, Polak, Toplek, Hren, Kolar D.

AKOVEC. Igralište: SRC Mladost. Sudac: Ivan Žganec. Strijelci: 0-1 Radek (43), 0-2 Dodlek (63) AKOVEC: Tropša, Gaal, Koleni, Srpak, Soboan, Sanjkovi, Bogdan, Šenji, Kneževi, Damjan, Šte ar. OMLADINAC: Šari, Posavec, Zebec, Vukovi, Kukovec, Dodlek, Blažon, Krišto , Strahija, Radek, Kovaevi.

DINAMO – PODTUREN 0-0 DOMAŠINEC. Igralište: NK Dinamo. Sudac: Damir Klari. DINAMO: Hajdarovi, Ciceli, Mihalec, Godina, Pintar, Janec, Husi, Biber, Jesenovi, Hliš, Mihoci. PODTUREN: Kukovec, Mikuli, Radovan, Kerovec, Biber, Murkovi, Strahija, Koevar, Golubi, Strnad, Srpak.

RADNIKI – VIDOVAN 3-1 (1-1) GARDINOVEC. Igralište: NK Gardinovec. Sudac: Danijel Koila. Strijelci: 0-1 Stojkov (13), 1-1 Križai (35), 2-1 Novak J. (50), 3-1 Križai (80) RADNIKI: Paler, Kolari, Carovi, Colari, Potonjak, Žilavec (od 25. Križai), Puri, Novak D., Lovrek, Horvat, Novak J., Oreški. VIDOVAN: Vidovi I., Lukša J., Vidovi A., Igrec, Pongrac, Stojkov, Fabi, Bartoli, Kuzmi, Nes Ž., Nes M., Lukša V.

HODOŠAN – MLADOST 7-1 (4-1) HODOŠAN. Igralište: Stadion NK Hodošan. Sudac: Nino Škrobar. Strijelci: 1-0 Krznar (5), 2-0 Mihokovi (11), 3-0 Šavora (19), 3-1 Bauer (24) 11m, 4-1 Vlahek (30), 5-1 Srpak (58), 6-1 Horvat (69), 7-1 Srpak (84) HODOŠAN: Mesari, Domini, Bihar, Mihokovi, Krznar D., Šavora, Sabol, Krznar Lj., Smolek (od 46. Horvat), Vlahek (od 46. Srpak), Švec. MLADOST: Viher, Marnec, Marcijuš, Soka, Radikovi, ižmešija, Pata a, Slaviek, Hozjak, Kljai, Bauer.

KRALJEVAN – DINAMO (P) 2-2 (1-1) D. KRALJEVEC. Igralište: NK Kraljevan. Sudac: Dominik Mihoci. Strijelci: 0-1 Vugrinec (3), 1-1 Cerovec (30), 2-1 Vlah (61), 2-2 Cirkveni (64) KRALJEVAN: Strahija, Domini, Glad, Pintari, Srpak, Križaj, Mlinarec, Cerovec, Tisaj, Iskra, Vlah. DINAMO: Modrinjak, Cirkveni, Vugrinec, Hliš, Kolari, Novak, Kova, Šegovi, Jankovi, Žuli, Mezga.

NEDELIŠE – SLOBODA 3-0 (1-0)

HAJDUK – BRATSTVO (SV) 4-2 (2-0)

NEDELIŠE. Igralište: Trate. Sudac: Dragun Novak. Strijelci: 1-0 Baksa (38), 2-0 Marciuš (55), 3-0 Knez (65) NEDELIŠE: Borko, Vizinger Damir, Vizinger I., Tkalec (od 46. Knez), Baksa, Žnidari, Vizinger Dejan, Maek, Marec, uek (od 46. Marciuš), Branilovi. SLOBODA: Kovaec, Gorianec, Marec, Kuek, Varga, Plevnjak, Mesari, Vidovi, Hozjan, Bratkovi, Vince.

BREZJE. Igralište: NK Hajduk. Sudac: Marinko Hrušoci. Strijelci: 1-0 Buhanec (7), 2-0 Žnidari (37), 2-1 Boži (56), 3-1 Žnidari (67), 4-1 Grabrovi (75), 4-2 Srnec (81) HAJDUK: Marec Denis, Buhanec, Šprajc, Pintari, Jagec, Mezga (od 46. Grabrovi), Strah, Vrbanec, Žnidari, Slunjski, Marec Darko. BRATSTVO: Šol, Žnidari, Posavec, Boži, Kolari, Horvat, Graši, Zeli, Vuruši (ld 50. Srnec), Tomaši, Balent (od 46. Boži).

SLOBODA – POBJEDA 0-0

TABLICA 1.Hodošan 2.Mladost (I)

7 7

6 6

1 0 38:8 1 0 30:8

19 19

3.Spartak 4.BSK 5.Radniki 6.Mladost (Pr.) 7.Podturen 8.Dinamo (D) 9.Vidovan 10.Dinamo (P) 11.Kraljevan 38 12.Polet (P) 13.Jadran

7 8 8 7 7 6 7 7 7 7 7

5 4 3 4 3 2 2 1 1 1 0

0 0 3 0 1 3 2 3 2 0 0

15 12 12 12 10 9 8 6 5 3 0

2 4 2 3 3 1 3 3 4 6 7

22:5 19:14 18:16 13:18 20:20 12:5 22:21 13:20 14:32 11:29 5:41

SLAKOVEC. Igralište: NK Sloboda. Sudac: Velimir Levai. SLOBODA: Novak, Koruni K., Tomši, Kiri, Senar, Ivanuša, Koruni D., Petek, Hea, Krišto , Okreša. POBJEDA: Mikulan, Treska, Horvat, Ivani, Trbovi, Debelec, Zobovi, Topolnjak, Cvetkovi, Zorkovi, Krizman.

OMLADINAC – SLOGA 1-3 (0-0) NOVO SELO ROK. Igralište: NK Omladinac. Sudac: Marijan Dumani. Strijelci: 0-1 Pintari (54), 1-1 Turk (68) 11m, 1-2 Pintari (78), 1-3 Bubek (85) OMLADINAC: Vugrinec, Skoliber, Podgorelec, Turk, Bel, Fric, Vukovi, Vinko, Varga A., Varga B., Kovaevi. SLOGA: Reif, Blažeka, Levai S., Vraži, Levai D., Srnec, Vuruši, Belec, Bubek, Blažeka, Pintari.

TABLICA 1.Pobjeda 2.Strahoninec 3.Nedeliše 4.Sloga () 5.Omladinac (NSR) 6.Bratstvo (SV) 7.Sloboda (S) 8.Omladinac (M) 9.Sokol 10.Sloboda (M) 11.Šenkovec 12.akovec 13.Hajduk (B)

8 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 6 8

5 5 5 4 4 3 2 3 2 2 1 0 1

2 1 0 3 0 2 4 1 2 0 2 3 0

1 1 2 1 3 2 1 3 4 5 4 3 7

32:8 30:12 26:14 20:13 25:15 22:18 18:13 19:19 15:22 16:22 10:22 8:17 12:58

17 16 15 15 12 11 10 10 8 6 5 3 3
27. rujna 2011.

7. kolo II. ŽL MNS - istok HODOŠAN – BRATSTVO 5-1 (1-1) HODOŠAN. Igralište: NK Hodošan. Suci: Dominik Mihoci, Dario Kos, Darko Lehki. Delegat: Stjepan Perko. Strijelci: 1-0 Strahija (3), 1-1 Horvat M. (31), 2-1 Koba (51), 3-1 Strahija (55), 4-1 Jakši (67), 5-1 Strahija (73) HODOŠAN: Krznar, Blagus, Marec (od 62. Bergovac), Hranjec, Kranjec (od 46. Vadlja), Vlah, Blagus (od 69. Krampa), Jakši, Koba, Strahija. Trener: Goran Strahija. BRATSTVO: Posavec, Varga, Magdaleni, Krišto , Hižman, Vugrin, Vlahov, Horvat F., Horvat M., Kopjar, Kozar. Trener: Zvonko Bratuša. Žu kartoni: Vugrin, Horvat (Bratstvo)

MLADOST – KRALJEVAN 38 1-4 (0-2) SV. MARIJA. Igralište: NK Mladost. Suci: Robert Radek, Antun Kukovec, Tomica Cerovec. Delegat: Davor Drvenkar. Strijelci: 0-1 Hobor (24), 0-2 Belovi (39), 0-3 Hobor (66), 1-3 Štrok (75), 1-4 Tisaj (84) MLADOST:Orehovec,Štrok,Šamarija(od65.Musta),PapakJ,Posavec,PapakF.(od61.Žini),Horvat(od88. Musta M.), Orehovec (od 65. Bogdan), Štrok, Igrec, Markovi (od 71. Musta M.). Trener: Ivan Vidovi. KRALJEVAN: Juras (od 89. Vlah), Jankovi, Belovi, Cvek V. (od 88. akunec-Tompoš), Cvek S., Štefok, Tisaj (od 86. Stankov), Hobor, Dumani (od 84. Pigac), Slaviek S., Slaviek H. Trener: Dubravko Mišin. Žu kartoni: Štrok, Šamarija (Mladost); Slaviek H., Hobor (Kraljevan) Crveni kartoni: Štrok (Mladost); Jankovi (Kraljevan)

DUBRAVA – SK 3-1 (1-1) SIVICA. Igralište: NK Dubrava. Suci: Nino Škrobar, Miran Culjak, Dražen Šajnovi. Delegat: Josip Lesjak. Strijelci: 0-1 Malek (5), 1-1 Vidovi (41), 2-1 Gavez (57), 3-1 Koevar (89) DUBRAVA: Jambroši, Bobianec, Gavez, Žganec (od 67. Bajri), Tkalec, Novak, Povodnja, Drvoderi, Vidovi, Koevar (od 90. Škvorc), Bajri (od 74. Bauer). Trener: Ivan Šardi. SK: Medvar, Baranaši, Kekenj, Žvorc (od 60. Švenda), Vidovi, Puri, Lonari, Horvat N, Malek, Horvat I., Lonari (od 90. Novak). Trener: Zoran Graši. Žu karton: Povodnja (Dubrava) Crveni karton: Vidovi (Dubrava)

MLADOST – BUDUNOST 3-0 (2-0) PALINOVEC. Igralište: NK Mladost. Suci: Jadran Kukovec, Franjo Horvat, Marin Hrušoci. Delegat: Željko Štefanac. Strijelci: 1-0 Ružman (7), 2-0 Talan (27), 3-0 Ružman (90) MLADOST:Marec,Kolari(od82.Sabolec),Vlaši,Tkalec,Gorupi(od84.Podgorelec),Cirkveni,MožekM, Valen (od 46. Novak), Talan (od 84. Sabol), Vrbanec (od 84. Možek Z.), Ružman. Trener: Josip Šegovi. BUDUNOST: onkaš, Višnji T., Hali, Višnji D., Ciglar, Kodba M, Ciglari D (od 75. Ciglari B.), Dodlek, Furdi, Marnec, Kodba B. Trener: Danijel Ciglar Žu kartoni: Kodba M., Višnji T., Ciglari D., Višnji D. (Budunost)

DINAMO – BORAC PMP 2-0 (1-0) DOMAŠINEC. Igralište: NK Dinamo. Suci: Milivoj Bali, Mladen Puklavec, Valenn Kantoci. Delegat: Željko Bacinger. Strijelci: 1-0 Bihar (20), 2-0 Debelec (78) DINAMO: Novak, Borovec, Težaki, Jesnovi (od 90. Jambroši), Brez, Debelec, Obadi, Cvetko (od 80. Furdi), Trstenjak, Bihar, Hrman. BORAC: Vlah, Ciceli (od 46. Mihalec), Špilek, Kovai, Blažini, Cika (od 46. Janec), Mavrin, Radikovi, Brumen, Kovai, Rušanec. Trener: Boris Radikovi. Žu kartoni: Cvetko, Obadi, Debelec (Dinamo); Blažini, Mavrin, Špilek (Borac)

DRAVA – GRANIAR 1-3 (0-0) D. MIHALJEVEC. Igralište: Sportski park. Suci: Vjeran Tuksar, Josip Novak, Darko Pokriva. Delegat: Mijo Horvat. Strijelci: 1-0 Vlah (48), 1-1 Lovrek D (62), 1-2 Lovrek N (64), 1-3 Levai (72) DRAVA: Cveni, Miser, Igrec D, Hošnjak, Mihoci, Igrec Z (od 80. Mihalec), Vuk (od 75. Kos), Orehovec (od 67. Igrec F), Vlah, Bartoli, Pongrac. Trener: Tomislav Lipi GRANIAR: Pancer, Kolari (od 86. Novak), Buhin, Paler, Mihalec, Levai, Drvoderi S (od 54. Lovrek), Drvoderi D, Krznar (od 75. Tomašek), Drvoderi A (od 54. Lisjak), Anderlin (od 54. Lovrek). Trener: Antonio Drvoderi Žu kartoni: Igrec D, Vlah (Drava); Buhin, Lovrek (Graniar)

CROATIA – GALEB 0-1 (0-0) OREHOVICA. Igralište: NK Croaa. Suci: Darko Filipi, Damir Mesari, Željko Ivanuša. Delegat: Nikola Toplek. Strijelac: 0-1 Mihaljac (75) CROATIA: Bajkovec, Bali J., Hunjadi (od 83. Pani), Bali D., Kolar, urin, Križan (od 75. Noak), Ruži S., Krmar (od 60. Jeleni), Ruži M., Ivanuši (od 40. Šafari). Trener: Miljenko Bali. GALEB: Dolenec, Fleten, Balent N, Petri, Erdelji (od 86. Pigac D.), Pigac M. (od 46. Car), Balent (od 59. Vuko), Granar, Balent R., Slaviek, Mihaljac (od 90. Slaviek). Trener: Damir Pigac. Žu kartoni: Kolar (Croaa); Pigac M., Slaviek, Erdelji (Galeb)

II. MEIMURSKA LIGA – ISTOK

LISTA STRIJELACA

Derbi u Orehovici pripao Galebu Utakmicu je riješio Marko Mihaljac u 75.minuti prekrasnim zgoditkom sa oko 20 metara od vratiju domaih. Deset minuta kasnije imaju gosti iz Oporovca novu prigodu da riješe pitanje pobjednika, ali je Igor Erdelji bio neuinkovit. Domaim porazom Croatia je dozvolila svojim pratiteljima da joj se bodovno približe. Tako e barem završnica jesenskog dijela prvenstva biti zanimljivija. Jedan domai, a trojica gostujuih opomenutih igraa.

U Palinovcu slavili domaini Antun Ružman zapoeo je zgoditkom glavom u 7.minuti utakmicu i završio je u 90.minuti svojim drugim zgoditkom. Da je u 63.minuti bio precizniji mogao je postii i trei zgoditak, ali se priprijeila greda. Nikola Talan bio je strijelac domaeg drugog zgoditka u 27.minuti kada je izigrao obranu Budunosti koja je namještala zalee. U 29.minuti sa klupe gostiju iz Podbresta udaljen je predstavnik kluba Franjo Gajnik jer je neprestano negodovao na odluke sudaca i pazite sad ovo zbog toga jer je vlastite igrae pozivao na aktivnije sudjelovanje u igri. Ovaj drugi razlog je strašan. Gosti su bili nešto žustriji u prvom poluvremenu kada im je udaljen predstavnik kluba, a i trojica igraa su bila opomenuta. Još su imali u drugom poluvremenu jednog opomenutog igraa. Domai nikoga tijekom cijele utakmice.

Dubrava s igraem manje do domae pobjede Gosti iz ehovca su u 5.minuti zgoditkom Marka Maleka poveli sa 1-0. etiri minute prije kraja prvog poluvremena na 1-1 je poravnao Alen Vidovi. Rajko Gavez u 57.minuti domaine dovodi u prednost od 2-1. U 69.minuti Dubravi je iskljuen Alen Vidovi i to zbog dvije opomene zaraene na istovjetan nain. Udaljio je loptu sa mjesta za izvoenje prekršaja. SK je u preostalih dvadesetak minuta igre pokušavao stii barem do boda, ali su domai minutu prije kraja utakmice zgoditkom Manuela Koevara stigli do pobjede od 3-1. Jedan opomenuti igra i to domai.

Kraljevan 38 s punim plijenom iz Svete Marije Ve su u prvom poluvremenu gosti iz Donjeg Kraljevca imali lijepo vodstvo od 2-0 zgodicima Nikole Hobora u 24.minuti i Mihaela Belovia u 39.minuti. Svojim drugim zgoditkom u 66.minuti Nikola Hobor je povisio vodstvo Kraljevana 38 na 3-0. Tomislav Štrok je uspio u 75.minuti smanjiti vodstvo gostiju na 3-1. U 81.mi-

nuti dva iskljuenja. Kod domae Mladosti iskljuen je Nikola Štrok jer je udario gostujueg igraa u prekidu igre rukom u lea, a kod gostiju Mihael Jankovi jer je u prekidu igre udario domaeg igraa nogom po nozi. Kad se sve to smirilo Martin Tisaj postiže i etvrti gostujui zgoditak u 84.minuti. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

U Domašincu opinski derbi domainu Nakon podužeg vremena ponovno su se za bodove sastali domai Dinamo i susjedni Borac PMP. Ova je utakmica okupila i vei broj gledatelja od uobiajnog broja. Skupilo se njih oko tristo. Dinamo je u svakom poluvremenu postigao po zgoditak i tako stigao do pobjede od 2-0. U prvom poluvremenu u 20.minuti strijelac je bio Jurica Bihar, a u drugom u 78.minuti strijelac je bio Santino Debelec. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

Bratstvo u Hodošanu izdržalo jedno poluvrijeme Domai su odmah na poetku utakmice u 3.minuti zgoditkom Zorana Strahije poveli sa 1-0. Na 1-1 poravnao je Miroslav Horvat u 31.minuti. Tim se rezultatom otišlo na odmor. U drugom su se dijelu domai razigrali i nanijeli na kraju visoki poraz Bratstvu. Krešo Kova je u 51.minuti doveo domae u vodstvo od 2-1. Do kraja utakmice još dva zgoditka Zorana Strahije za hatrik. Drugi je postigao u 55.minuti, a trei u 73.minuti. Simon Jakši bio je strijelac domaeg etvrtog zgoditka u 67.minuti. Gosti iz Savske Vesi imali su dvojicu opomenutih igraa, a domai niti jednog

Graniar iznenadio Dravu Nakon prvog dijela zgoditaka nije bilo. Utakmica nije bila previše kvalitetna, ali su zabilježene prigode pred jednim i drugim vratima. Samo što je poeo drugi dio domaa Drava zgoditkom Martina Vlaha u 48.minuti dolazi u vodstvo od 1-0. Nakon toga u 54.minuti gostujui trener Jurica Kova radi „potez za notez“. Ubacuje u igru trojicu priuvnih igraa od kojih prvo u 62.minuti Danijel Lovrek poravnava rezultat na 1-1, a potom Neven Lovrek dovodi goste u vodstvo od 2-1 dvije minute kasnije. Da ne bi sve ostalo na priuvama pobrinuo se u 72.minuti Mario Buhin postigavši gostujui trei zgoditak za pobjedu od 3-1. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

VIDOVAN – DRAŠKOVEC 1-3 (0-0)

U Donjem Vidovcu slavio Draškovec

D. VIDOVEC. Igralište: NK Vidovan. Suci: Goran Žganec, Ivana Lisek, Robert Horbec. Delegat: Krešimir Glavina. Strijelci: 1-0 Nemet Dino (51), 1-1 Kvakan (60), 1-2 Repalust L. (74) 1-3 Pišpek (88) VIDOVAN: Kranjec, Zadravec, Herman (od 79. Kuzmi), Nemet Dino (od 68. Nes), Matulin, Šlibar (od 46. Škoda), Nemet Danijel, Kuan, Orehovec, Lukša, Kvakan (od 56. Friši). Trener: Sreko Gabaj. DRAŠKOVEC: Taradi, Mlinari, Židov (od 43. Bermanec), Smrk, Baksa, Turk, Kavran (od 46. Pišpek), Matjai, Jambrovi, Repalust (od 84. Lonari), Debelec. Trener: Božidar Repalust. Žu kartoni: Nemet Dino (Vidovan); Židov, Repalust (Draškovec)

Niti tu u prvom poluvremenu gledatelji zgoditak nisu vidjeli, a u drugom dijelu ak etiri. Domai su poveli u 51.minuti zgoditkom Dine Nemeta i stali. Draškovec je do poravnanja na 1-1 stigao u 60.minuti zgoditkom Tomislava Debelca. Luka Repalust je goste doveo u vodstvo od 2-1 u 74.minuti, a dvije minute prije kraja utakmice Draškovec je zgoditkom Filipa Pišpeka potvrdio pobjedu od 3-1. Jedan domai, a trojica gostujuih opomenutih igraa.

II. MEIMURSKA LIGA - ZAPAD

HAJDUK VINDIJA – JEDINSTVO (NSD) 2:1 (1:0)

Pobjeda Rudara u Šenkovcu

ZASADBREG – BRATSTVO (J) 1:2 (1:0) ZASADBREG. Igralište SC Zasadbreg. Suci: Damir Aldi, Bojan Juras, Filip Aldi Delegat: Dragun Borko Strijelci: 1:0 Šajnovi I. (9), 1:1 Gorianec (48), 1:2 Vinko (82) ZASADBREG: Novak, Nagavci (od 46. Sabolec), Šajnovi S., Rodiger Florijan, Rodiger Filip, Mesari, Gorianec, Šajnovi I., Dunjko, Koroši, Marec Trener. Dražen Novak BRATSTVO: Jeleni, Karlovec (od 80. Vinko), Saka, Antoli, Jambrovi, Levai, Gorianec (od 90. Novak), Koraj, Peri, Jurovi, Brezovaki (od 70. Baumgartner) Trener: Zdravko Modlic Žu kartoni: Rodiger Filip (Zasadbreg), Brezovaki, Jurovi, Karlovec (Bratstvo) Crveni karton: Šajnovi I. (Zasadbreg)

TRNOVEC – MEIMUREC (DP) 0:3 (0:1) TRNOVEC. Igralište NK Trnovec. Suci: Krisnko Jaluši, Bojan Rodinger, Zoran Mezga, Delegat: Dragun Koruni Strijelci: 0:1 Pavlekovi (24)ag, 0:2 Kregar (67), 0:3 Ivanuša (69) TRNOVEC: Tratnjak, Marec, Florjani, Zobec (od 82. Benec), Mežnari, Pavlekovi, Fras, Habrun (od 80. Flac), Bacinger (od 46. Gyo ), Brez, Petri, Trener: Goran Koprivec MEIMUREC:Marciuš,Horvat(od79.Ciglari),Bistrovi(od75.Kozina),Kos,Fuek,Kova,Škvorc,Ivanuša,Treska, Novak (od 46. Lonari), Kregar (od 82. Podvezanec) Trener: Siniša Gavez Žu kartoni: Habrun, Zobec, Mežnari, Benc (Trnovec), Novak, Treska (Meimurec) Crveni kartoni: Marec (Trnovec), Škvorc (Meimurec)

MLADOST – PLAVI 3:0 (1:0) SELNICA. Igralište NK Mladost. Suci: Radovan Posedi, Robert Novak, Maja repinko Delegat: Rajko Zadravec Strijelci: 1:0 Tuksar (36), 2:0 Jakopi (63), 3:0 Levai (73) MLADOST: Hozjan, Kodba, Živko (od 89. Kljuevi), Stojko, Levai J., Vinko, Šavniar, Levai T., Tuksar (od 86. Koila), Jakopi, Vrani (od 76. Zobi) Trener: Marijan Mohari PLAVI:Kuzma,Vugrinec(od76.Šimuni),Trupkovi(od65.Murkovi),ŠkvorcS.,Zadravec,Erdelja,ŠkvorcJ.,Vabec, Kovai (od 66. Novak A), Vugrinec (od 65. Novak G.), Nerer Trener: Milivoj Trstenjak Žu kartoni: Kodba (Mladost) Crveni kartoni: Levai (Mladost), Nerer (Plavi)

SLOBODA – MURA 3:3 (2:3) MIHOVLJAN. Igralište Ciglana. Suci: Zdravko Toplišnjak, Ivica Horvat, Marinko Hrušoci, Delegat: Antun Mesari Strijelci: 1:0 Medved (15)11m, 1:1 Doboši (16), 1:2 Vuruši (32), 1:3 Dragonja (38), 2:3 Sovar (43), 3:3 Sovar (47) SLOBODA: Deban, Belše, Tremski, Žganec, Medved, Rešetar, Gorianec (od 75. Novak), Tisaj, Sovar, Posavec (od 82. Bubek), Lukman Trener: Mladen Kuek MURA: Novak D., Jurovi, Novak M., Vuruši, Stojko D., Vinko D. (od 67. Soboan), Vinko M., Dragoja, Jambroši (od 89. Žalar), Stojko A. (od 88. Vrši), Na, Trener: Dražen Novak Žu kartoni: Lukman, Žganec, Posavec, Medved (Sloboda), Vinko D., Novak M., Na, Stojko A., Jamroši (Mura)

ŠENKOVEC – RUDAR 0:2 (0:1) ŠENKOVEC. Igralište SRC Gorica. Suci: Tomislav Pervan, Tihomir Kralji, Danijel Koila, Delegat: Božidar Jurai Strijelci: 0:1 Šol (33), 0:2 Šol (75)11m ŠENKOVEC: Vuk, Kranjec (od 61. Kanski), Vidovi, Vugrinec, Farkaš, Ban, Korent, Kukovec, Vidovi, Fuko, Leško (od 73. Radikovi), Trener: Mario Zaspan RUDAR: Rajf M., Šimun, Kovai (od 87. Varga), Šprajc, Vuri, Šol D. (Županec), Šol M., Antolovi (od 90. Podgorelec), Zadravec (od 82. Rajf R.) Trener: Antun Srša Žu kartoni: Vugrinec, Ban, Kukovec, Kanski, Korent (Šenkovec), Šol N., Šol D., Zadravec (Rudar) Crveni kartoni: Vidovi (Šenkovec), Županec (Rudar)

DRAVA – STRAHONINEC 1:1 (0:0) KURŠANEC. Igralište Drava. Suci: Darijan Zadravec, Siniša Lukai, Mario Pintari Delegat: Dragun Šafari Strijelci: 1:0 Frani (52)11m, 1:1 Horvat D. (85) DRAVA: Simon, Jaluši, Bajkovec, Carevi, Frani (od 78. Treska), Florijani, Dombaj, Šol, Carevi B., Pla ak (od 58. Bajkovec), Medved (od 87. Zanjko Mihael), Trener: Damir Tomši STRAHONINEC: Kocijan, Krišto (od 48. Horvat M.), Kuqi, Horvat N. (od 72. Graf), Riko, Vrbanec, Lackovi, Lehkec (od 72. Horvat D.), Štefulj, Drabi (od 47. Srnec), Kolari, Trener: Neven Kreslin Žu kartoni: Florijani, Carevi B. (Drava), Vrbanec (Strahoninec)

JEDINSTVO – VENERA 0:2 (0:1) G. MIHALJEVEC. Igralište Pod borom. Suci: Zoran Hajdinjak, Renato Posavec, Renato Vuk, Delegat: Slavko Novak Strijelci: 0:1 Vabec R. (34), 0:2 Škvorc (65) JEDINSTVO: Ter, Krumpi, Mohari (od 71 Kocen), Vuk (od 77. Novak), Plantak, Fujs, Herceg (od 76. Janeš), Ladi, Novak M., (od 64. Pani), Novak D., Trnjak (od 76. Hatlak) VENERA: Kocijan, Cvetkovi, Novak D., Kovai, Vabec I., Vabec L. (od 76. Škvorc), Vabec R. (od 84. Srnec), Peras (od 71. Ambruš T.), Kerman (od 69. Novak V.), Škvorc, Ambruš I. (od 46. Ambruš E.) Trener: Saša Mihali Žu karton: Vuk (Jedinstvo)

Dario Šolti sa dva zgoditka riješio pitanje pobjednika. Jedan je postigao u prvom poluvremenu i to u 33.minuti, a drugi u drugom poluvremenu u 75.minuti iz kaznenog udarca. I domai su imali u 90.minuti kazneni udarac, ali ga nisu realizirali. U 80.minuti svaka je momad ostala bez jednog igraa. Šenkovec bez Saše Vidovia koji je iskljuen zbog udaranja gostujueg igraa rukom u lice, a Rudar bez Matije Županca zbog druge opomene. ak su osmorica igraa završila utakmicu sa opomenom. Petorica domaih i trojica gostujuih.

Veneri PMP bodovi iz Gornjeg Mihaljevca Nakon novog gostovanja momad iz Svetog Jurja na Bregu ostala je neporažena i nakon odigranih sedam kola njihova obrana ili bolje reeno vratar Davor Kocijan primio je samo dva zgoditka. Najmanje u svim meimurskim ligama. Po jednim zgoditkom u svakom poluvremenu svladali su domae Jedinstvo. U prvom dijelu u 34.minuti strijelac za goste bio je Robert Vabec, a drugi zgoditak djelo je Ivana Škvorca u 65.minuti. Samo jedan opomenuti igra i to domai. Igralo se korektno zahvaljujui i dobrom suenju Hajdinjaka.

Meimurec s igraem manje do tri boda u Trnovcu Gosti su poveli u 24.minuti nakon što su domaini postigli preko Gorana Pavlekovia autogol. U 38.minuti Meimurec ima iskljuenog Zlatka Škvorca jer je u prekidu igre nogom po nozi udario domaeg igraa. Do vodstva od 2-0 Meimurec dolazi u 67.minuti zgoditkom Bojana Kregara. Dvije minute kasnije ve je 3-0 za goste, a strijelac Dejan Ivanuša. Tri minute prije kraja utakmice i domainu je iskljuen Denis Marec zbog udaranja igraa Meimurca laktom u prsa. Uz iskljuene, etiri domaa igraa opomenuta i dvojica gostujuih.

Hajduku domaa pobjeda uz propušteni kazneni udarac Rano su domai u 5.minuti zgoditkom Denisa Levaia poveli sa 1-0 i to minimalno vodstvo držali sve do 63.minute kada je na 2-0 svojim zgoditkom povisio Tomislav Jurovi. Momad Jedinstva je kod tog zgoditka protestirala kod suca utakmice Dumania koji je priznao zgoditak na intervenciju svog pomonika Hajdarovia jer je on tvrdio da je cijela lopta prešla crtu vratiju gostiju. U 42.minuti Dumani dosuuje kazneni udarac za domae, ali Mihael Maari nije bio uspješniji od vratara Jedinstva Stjepana Varge. Uspjeli su gosti iz Novog Sela na Dravi u 70.minuti zgoditkom Mišela Škvorca smanjiti na 2-1 i završnicu utakmice uiniti rezultatski neizvjesnom. No, domai Hajduk uspio je tu prednost održati do kraja i upisati novu domau pobjedu. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Igralo se oštro sa mnogo prekršaja i prigovaranja na odluke sudaca. Po delegatu utakmice urancu uz pet izreenih opomena bar još toliko igraa ih je trebao opomenuti po ponašanju na terenu sudac utakmice Dumani.

Podjela bodova u Mihovljanu ak su pet zgoditaka vidjeli gledatelji u prvom poluvremenu, a samo jedan u drugom i to na samom poetku. Gosti iz Hlapiine

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Alen Vidovi (Dubrava), Nikola Štrok (Mladost SM), Mihael Jankovi (Kraljevan 38) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Filip Horvat (Bratstvo SV), Nikola Štrok (Mladost SM), Hrvoje Slaviek (Kraljevan 38), Denis Višnji (Budunost P), Miljenko Blažini (Borac PMP), Mario Buhin (Graniar N), Ivica Slaviek, Igor Erdelji (Galeb)

STATISTIKA 29 zgoditaka posgnuto ili 3,6 po utakmici 3 iskljuena igraa 41 opomenu igra 3 kaznena udarca dosuena i is realizirani

TABLICA 1.Croaa 2.Galeb 3.Mladost (Pal.) 4.Dubrava 5.Kraljevan 38 6.SK ehovec 7.Dinamo (D) 8.Hodošan 9.Mladost (SM) 10.Graniar (N) 11.Borac PMP (T) 12.Drava (DM) 13.Vidovan 14.Bratstvo (SV) 15.Draškovec 16.Budunost (P)

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 1

1 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 0 1 2 2 1

1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 5

15:5 17:6 18:10 11:6 16:14 16:10 12:10 15:11 16:15 7:6 9:12 17:21 12:19 7:17 7:20 7:20

16 14 14 13 11 10 10 9 9 9 9 9 7 5 5 4

Parovi 8. kola: Galeb - Budunost (P), Draškovec - Mladost (Pal.), Graniar (N) - Vidovan, SK ehovec - Drava (DM), Kraljevan 38 - Dubrava, Bratstvo (SV) - Mladost (SM), Borac PMP (T) - Hodošan, Croatia - Dinamo (D)

LISTA STRIJELACA

7. kolo II. ŽNL MNS - zapad ŠTRUKOVEC. Igralište Hajduk Vindija. Suci: Marijan Dumani, Vladimir Blaži, Željko Hajdarovi. Delegat: Stjepan uranec Strijelci: 1:0 Levai (5), 2:0 Jurovi T. (63), 2:1 Škvorc (70) HAJDUK VINDIJA: Jurovi D., Šegovi, Hrženjak K. (od 60. Jurovi T.), Tkalec, Maari M., Levai, Debelec M., Gorianec, Debelec G., Mikulaj (od 86. Radikovi), Maari J. Trener: Robert Gorianec JEDINSTVO: Varga, Jaluši, Štajerec (od 23. Škvorc), Lešnjak (od 75. Bezek), Rešetar, Jambroši, Kosi, Novosel, Novak, Vuruši, orevi Trener: Mladen Rešetar Žu kartoni: Maari J., Jurovi T., Gorianec (Hajduk), Novosel, Rešetar (Jedinstvo)

7 zgoditaka – Tomica Mlinarec (Mladost Pal.), Miroslav Pigac (Galeb); 6 zgoditaka – Dejan Lonari (SK), Zoran Strahija (Hodošan), Sanno Debelec (Dinamo D); 5 zgoditaka – Mario Matulin (Vidovan), Nikola Štrok (Mladost SM), Marijan Dumani (Kraljevan 38), Marko Mihaljac (Galeb); 4 zgoditka – Bruno Dodlek (Budunost P), Miroslav Horvat (Bratstvo SV); 3 zgoditka – Igor Erdelji (Galeb), Dino Horvat, Silvio Šulj (Mladost SM), Boris Radikovi, Siniša Rušanec (Borac PMP), Josip Bali, Marko Ruži, Miroslav Šafari (Croaa), Marn Bartoli, Marn Vlah (Drava DM), Simon Jakši, Krešo Kova (Hodošan), Luka Repalust, Tomislav Debelec (Draškovec), Nikola Talan, Antun Ružman (Mladost Pal.)

imali su vodstvo od 3-1 koje su na kraju ispustili i domaoj Slobodi omoguili da osvoji bod. Uz to je još Mura u 31.minuti uspjela promašiti kazneni udarac. Domai su svoj u 15.minuti kada su došli do vodstva od 1-0 realizirali. Uspješan sa 11 metara je bio Mario Medved. Sa dva zgoditka Borisa Vurušia u 16. i 32.minuti Mura preokree rezultat. Nikola Dragoja strijelac je u 38.minuti za vodstvo gostiju od 3-1. Dvije minute prije odlaska na odmor domai zgoditkom Saše Sovara smanjuju na 3-2. Isti je igra poravnao na konanih 3-3 u 47.minuti. etiri domaa, a petorica gostujuih opomenutih igraa.

Bez pobjednika u Kuršancu Ve nakon prvih 45 minuta igre je bilo 0-0 iako su domai u dva navrata pogodili okvir gola. Drava je povela 1-0 u 52.minuti iz kaznenog udarca kojeg je izveo Krunoslav Frani. Drugi dio pripao je gostima iz Strahoninca i sasvim zasluženo pet minuta prije kraja utakmice zgoditkom Dine Horvata dolaze do boda. Gostujui navijai nešto su bili ljuti na pomonog suca Marija Pintaria pa su ga tijekom utakmice „osvježavali“ da li pivom ili gemištom teško je rei, ali prije bi se reklo nego vodom. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra.

U Selnici slavio domain Kod domaeg vodstva u 36.minuti kada je zgoditak postigao „mladoženja“ Krunoslav Tuksar gosti iz Peklenice prigovaraju sucu utakmice Posediju da je prije postizanja zgoditka bilo igranja lopte rukom od strane strijelca. Jurica Jakopi je u 63.minuti vodstvo Mladosti povisio na 2-0. Tomislav Levai pak je bio strijelac u 73.minuti za konanih 3-0. Dvije minute kasnije dolazi do obostranog iskljuenja. Kod domaina je iskljuen Josip Levai jer je rukama snažno odgurnuo igraa Plavih Tomicu Nerera u prsa tako da je ovaj pao na travu. Kada se Nerer pridigao laktom je u predjelu nosa udario domaeg igraa Tomislava Levaia tako jako da je došlo do krvarenja. Samo je jedan i to domai igra bio opomenut jer je ometao izvoenje slobodnog udarca gostujuoj momadi Plavih.

Derbi zaelja u Zasadbregu Bratstvu Domai su lijepo krenuli i zgoditkom Igora Šajnovia u 9.minuti poveli sa 1-0. Bratstvo je na 1-1 poravnalo poetkom drugog poluvremena u 48.minuti zgoditkom Davida Gorianca. Sporna je 70.minuta kada domai postižu zgoditak, a sudac utakmice Damir Aldi ne priznaje isti zbog navodnog prekršaja nad gostujuim vratarem. Pet minuta kasnije Zasadbreg ostaje sa igraem manje jer im je iskljuen strijelac jedinog njihovog zgoditka Igor Šajnovi zbog druge opomene. Brojano jai gosti iz Jurovca u 82.minuti preko Mirana Vinka koji je samo dvije minute ranije ušao u igru kao joker sa klupe postižu zgoditak za pobjedu od 2-1, a domaine ostavljaju na „grdih“ nula bodova nakon odigranih sedam kola. Jedan domai, a trojica gostujuih opomenutih igraa.

12 zgoditaka – Dario Šol (Rudar); 10 zgoditaka – Boris Vuruši (Mura); 8 zgoditaka – Bojan Baan (Trnovec); 7 zgoditaka – Darijan Treska (Meimurec); 6 zgoditaka – Karlo Posavec (Sloboda M), Slavko orevi (Jedinstvo NSD), Goran Kolar (Šenkovec), Robert Štefulj (Strahoninec); 5 zgoditaka – Goran Kerman, Robert Vabec (Venera PMP), Tomica Nerer (Plavi Pek.); 4 zgoditka – Marko Šol (Rudar), Maja Horvat (Jedinstvo GM), Miljenko Bistrovi (Meimurec), Krunoslav Tuksar (Mladost S), Bojan Kregar (Meimurec) 3 zgoditka – Mišel Popovi, Josip Kosi, Goran Vuruši (Jedinstvo NSD), Josip Maari, Karlo Gorianec (Hajduk Š), Nikola Šol, Alen Kovai (Rudar), Dražen Novak, Nikola Dragoja (Mura), Jurica Škvorc, Aleksandar Novak (Plavi Pek.), Marin Borko (Jedinstvo GM), Saša Sovar (Sloboda M)

FAIR PLAY Iskljueni igrai Igor Šajnovi (Zasadbreg), Denis Marec (Trnovec), Zlatko Škvorc (Meimurec), Josip Levai (Mladost S), Tomica Nerer (Plavi Pek.), Saša Vidovi (Šenkovec), Maja Županec (Rudar) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Karlo Gorianec (Hajduk Š), Luka Jurovi (Bratstvo J), Dario Jambroši (Mura), Neno Ban (Šenkovec), Maja Zadravec (Rudar)

STATISTIKA 24 zgoditaka posgnuto ili 3 po utakmici; 7 iskljuenih igraa; 37 opomenuh igraa; 6 kaznenih udaraca dosueno, a 3 realizirani

TABLICA 1.Rudar 2.Venera PMP 3.Meimurec 4.Trnovec 5.Hajduk (Š) 6.Jedinstvo (NSD) 7.Sloboda (M) 8.Mura 9.Jedinstvo (GM) 10.Drava (K) 11.Plavi (Pek.) 12.Strahoninec 13.Mladost (S) 14.Šenkovec 15.Bratstvo (J) 16.Zasadbreg

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 6 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 0

0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 0

0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 7

28:8 14:2 18:7 18:12 13:12 22:10 19:17 19:20 12:16 10:19 16:16 13:18 11:17 10:19 7:16 5:26

21 19 16 13 11 10 10 10 10 8 7 7 7 5 5 0

Parovi 8. kola: Rudar - Bratstvo (J), Jedinstvo (NSD) - Zasadbreg, Mura - Hajduk (Š), Venera PMP - Sloboda (M), Meimurec - Jedinstvo (GM), Plavi (Pek.) - Trnovec , Strahoninec - Mladost (S), Šenkovec - Drava (K)
27. rujna 2011.

6. kolo III. ŽNL MNS - istok JADRAN – RADNIKI 2:1 (2:1) ŠTEFANEC. Igralište Jadran. Suci: Željko Kovai, Smiljan Perho, Lana Vidovi, Delegat: Tomislav Šol Strijelci: 1:0 Fuko (31), 1:1 Šafar (36), 2:1 Korent (44) JADRAN: Fegeš O., Korent, Gorianec (od 87. Janec), Kontrec, Posavec, Mihalic (od 46. Balog, Jankovi, Šte ar (od 66. Štampar), Fuko, Pavlekovi (od 63. Kranjec A.), Fegeš M. (od 59. Kranjec J.), Trener: Stjepan Makar RADNIKI: Horvat M., Horvat E., Jalšovec (od 56. Miri), Fažon, Horvat S., Toplek, Šafar (od 58. Novak), Mavrin, Habuš, eh, Kolari Trener: Josip Oreški Žu kartoni: Kranjec A., Korent (Jadran), Mavrin, Habuš (Radniki)

ROMSKA VATRA – NAPREDAK 0:10 (0:10) G. KRALJEVEC. Igralište Gmajna. Sudac: Tomislav urila, Delegat: Božidar Jurai Strijelci: 0:1 Jambroši D. (1), 0:2 Jambroši D. (5)11m, 0:3 Horvat (10), 0:4 Maari (17), 0:5 Jambroši D. (25), 0:6 Mui (27), 0:7 Jambroši D. (30), 0:8 Jambroši D. (33), 0:9 Horvat (35), 0:10 Jambroši N. (40) R.VATRA: Oršuš M., Oršoš B., Oršoš D., Kalanjoš M. (od 56. Oršoš M.), Kalanjoš I. (od 56. Balog N.), Oršoš I., Ignac, Oršoš E., Balog K. (od 80. Oršuš M.), Balog D., Oršoš I. NAPREDAK: Žagar, Leich, Hunec P. (od 46. Žganec), Bobianec (od 56. Matoša), Jambroši N., Mui, Horvat (od 66. Hunec L.), Maari, Vidra, Trstenjak, Jambroši D. Trener: Siniša Mikolaj Žu karton: Kalanjoš I. (Romska vatra)

ROMA – BORAC (DH) 0:6 (0:1) D. HRAŠAN. Igralište Trate. Sudac: Jasmin Lozi, Delegat: Maja Poredoš Strijelci: 0:1 Jesenovi (20), 0:2 Pozderec Matej (55), 0:3 Dodlek (59), 0.4 Pata a (75), 0:5 Pata a (77), 0:6 Pozderec Mišel (85), ROMA: Bogdan K., Bogdan M. (od 55. Oršoš S.), Oršoš K., Bogdan Lj., Balog K., Balog N., Ignac, Balog M. (od 47. Bogdan D.), Murši, Maje, Horvat BORAC: Taradi, Karabojev, Jurec, Košak, Pozderec Mišel, Dodlek (od 62. Košak D.), Jasenovi, Pata a, Pozderec Matej, Branilovi (od 46. Fundak), Kolari Trener: Mario Mesari

OMLADINAC – MLADOST (D) 1:0 (1:0) DRŽIMUREC – STRELEC. Igralište Omladinac. Suci: Franjo Hergo, Elvir Bašek, Matej Medari Delegat: Željko Podgorelec Strijelci: 1:0 Tizaj (10) OMLADINAC: Saka R., Toplek (od 74. Korpar), Pata a (od 88. Piknja), Malovi, Saka S., Rošani, Novak, Valen, Lackovi, Tizaj, Ruži, Trener: Darko Sabol MLADOST: Ciceli, Majeri M. (od 72. Pintari), Sršan, Bokaj, Kocijan, Hajdarovi, Hunec, Kanižaj M., Kanižaj S. (od 72. Novak), Telebuh, Hajdarovi Ž. (od 89. Kos), Magdaleni Trener: Renato Ciceli Žu kartoni: Pata a, Ruži (Omladinac), Kocijan, Kanižaj M. (Mladost). Crveni kartoni: Bokaj, Hunec (Mladost)

BUDUNOST – EKO 1:0 (1:0) MIKLAVEC. Igralište Budunost. Suci: Damir Klari, Morano Vlah, Dino Veli Delegat: Ivan Mezga Strijelac: 1:0 Babi (2) BUDUNOST: Lonari, Babi (od 42. Škvorc), Novak, Drk Z., Turk, Šol, Sermek, Jurši (od 65. urin), Sklepi (od 86. Telebuh), Antolovi (od 46. Drk D.), Cerovec (od 54. Biber) Trener: Stanislav Tot EKO: Domini, Bedi, Maek, (od 59. Rudniki), Horvat, Vutek S., Gorianec, Novak Danijel, Mlinari, Novak Damijan, Novak Z., Mihaljkovi Trener: Zlatko Novak Žu kartoni: Juriši, Turk, Škvorc (Budunost), Mihaljkovi, Novak Damijan, Gorianec (Eko) Crveni kartoni: Drk Z. (Budunost), Horvat (Eko)

6. kolo III. ŽNL MNS - zapad PARAG – POBJEDA (GH) 2-16 (1-7) PRESEKA. Igralište: NK Bratstvo. Sudac: Antun Kukovec. Delegat: Marijan Sabol. Strijelci: 0-1 Fegeš (2), 0-2 Balog V (5), 0-3 Golub (16), 1-3 Oršuš D (17), 1-4 Fegeš (26), 1-5 Fegeš (33), 1-6 Fegeš (41), 1-7 Fegeš (45, 1-8 Horvat (47), 1-9 Balog V (55), 1-10 Fegeš (57), 1-11 Štrukelj (62), 1-12 Golub (68), 1-13 Golub (73), 2-13 Balog D. (76), 2-14 Golub (78), 2-15 Golub (82), 2-16 Horvat (84) PARAG: Balog S. (od 60. Horvat P.), Oršuš V., Horvat B., Horvat D., Balog D., Oršuš D. (od 65. Oršoš M), Faik (od 46. Oršuš V), Šei, Oršuš Marn (od 60. Oršuš Maja), Oršoš D. POBJEDA: Tkalec Denis (od 46. Verteš), Tkalec Dino (od 46. Senar), Hanžekovi, Logožar, Golub, Borko, Kresinger, Horvat, Fegeš (od 60. Ivanuša), Balog (od 60. Štrukelj), Lonari (od 46. Vizinger). Trener: Zvonimir Smr Žu kartoni: Balog Mario, Faik (Parag)

BRATSTVO – HAJDUK (B) 1-0 (0-0) PRESEKA. Igralište: NK Bratstvo. Suci: Branko Martan, Boško Martan, Nenad Štrek. Delegat: Stjepan Talan. Strijelac: 1-0 Novak Bojan (90) BRATSTVO: Komar, Trupkovi, abadi, Miljani, Novak B., Vrši, Boži, Novak Danijel, golub, Kovai, Flac (od 46. Novak Denis). Trener: Bojan Novak. HAJDUK: Horvat (od 46. Preložnjak), Domini, Karninik, Trupkovi Marko (od 41. Posedi), Pintari, Buhanec, Gregorini N, Trupkovi Maja (od 46. Perko), Gregorini Z., Halabarec, Jarni. Trener: Vladimir Pavlekovi. Žu kartoni: Novak Bojan (Bratstvo); Domini (Hajduk)

OMLADINAC – SLOGA (Š) 1-1 (1-1) MAKOVEC. Igralište: NK Omladinac. Suci: Mario Gregurina, Ivan Kolari, Luka Bacinger. Delegat: Petar Krha. Strijelci: 0-1 Bogdan (26), 1-1 Mlinari (30) OMLADINAC: Dodlek J, Dragovi, Koren, Lesjak, Peserlin I., Peserlin S., Levai, Jambroši (od 59. Dodlek V), Mlinari, Vidai, alopa. Trener: Branko Zebec. SLOGA: orevi, Kutnjak (od 46. Smolkovi), Kovai, Nemec, Jambrovi, Brežnjak, Novak (od 89. Kamerlin), Gorianec, Bogdan, Senar, Raus (od 77. Lesjak). Trener: Smiljan Jambrovi. Žu kartoni: Vidai, Dodlek V., Koren (Omladinac); Brežnjak, Nemec (Sloga)

D. KONCOVAK – M. MIHALJEVEC 2-1 (1-1) D. KONCOVAK. Igralište: NK D. Koncovak. Suci: Velimir Levai, Stjepan Novak, Ivan Pergar. Delegat: Slavko Vodopija. Strijelci: 0-1 Kovai (3), 1-1 Hozjan (27) 11m, 2-1 Hozjan (82) D.KONCOVAK: Grof, Hrženjak, Hozjan, Koraj (od 89. Vrhar), Horvat M (od 87. Flac), Saka (od 35. Pintari), Brezniar, Cvetkovi (od 88. Gorianec), Sklepi (od 67. Špilak), Turk, Horvat P. Trener: Ivan Sklepi. M.MIHALJEVEC: Magdaleni, Besjani, Pušar (od 59. Mesari), Srnec (od 50. Trupkovi), Besjani, Mesari, Varga (od 84. Zadravec), Šimunkovi, Posavec (od 80. Perho), Kovai, Makšadi. Trener: Krunoslav Mezga. Žu kartoni: Sklepi, Horvat P., Koraj (D.Koncovak); Šimunkovi, Kovai, Posavec, Varga, Trupkovi (M.Mihaljevec)

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Napredak s deset komada ispratio Romsku vatru Sa pet zgoditaka kod Napretka pucaki raspoloženi je bio Dalibor Jambroši koji je jedan zgoditak postigao u 5.minuti iz opravdano dosuenog kaznenog udarca. Uz njega preostalih pet zgoditaka postigli su Dario Horvat dva, a po jedan Nino Jambroši, Davor Mui i Mihael Maari. Jedan opomenuti igra i to iz momadi Romske vatre zbog prigovora na odluku suca utakmice urile.

Eko propustio pobjedu u Miklavcu Domaa Budunost je u 2.minuti zgoditkom Mateja Babia došla do vodstva od 1-0 koje je uspjela sauvati do kraja i pobijediti. Imali su gosti iz Svetog Križa dva kaznena udarca u 52. i 90.minuti, ali je udarce Zlatku Novaku i Simonu Vuteku vrlo dobri vratar Budunosti Denis Lonari obranio. Od 52.minute kada je dosuen kazneni udarac domai igraju sa igraem manje jer im je iskljuen Zlatko Drk zbog spreavanja napadaa gostiju u izglednoj prigodi za postii zgoditak. Eko je u 56.minuti imao poništen zgoditak zbog zalea s ijom se odlukom pomonog suca Dine Velija baš ne slažu. U 81.minuti zbog iste stvari kao kod domaih, ali bez kaznenog udarca Eku je iskljuen Aleksandar Horvat. U nervoznoj utakmici po jedan iskljueni igra u svakoj momadi i po trojica opomenutih igraa.

Jadran sve riješio u prvom poluvremenu Gosti iz Gardinovca dobro su se držali do 31.minute kada je Ivan Fuko postigao zgoditak za domae vodstvo od 1-0. Samo je pet minuta trajala domaa radost kada je Radniki zgoditkom Ivora Šafara stigao do izjednaenja. Minutu prije kraja prvog dijela Dario Korent je svojim zgoditkom odluio pobjednika i Jadranu donio

TRNJE – OTOK 4:1 (2:0) SV. JURAJ U TRNJU. Igralište Trnje. Suci: Mladen eke, Dario Veli, Marna Koprivec Delegat: Dejan Kova Strijelci: 1:0 Begovi (8), 2:0 Begovi (34), 3:0 avlek (62)11m, 3:1 Kalšan Z. (85), 4:1 Sušec (87) TRNJE: Vuk, Tišljari (od 72. Pandur), habuš (od 60. Višnji), Mihocek, Kolari, Kramar, Borovi, avlek (od 78. Narana), Sušec, Begovi (od 78. Lonari), Brodari (od 50. Vadlja), Trener Bruno Glavak OTOK: Rojko, Novak Z., Kalšan P., Grabant, Novak J., Lepen, Gorupi, Koiš (od 54. Vargek), Kalšan Z., Šimec, Vuji (od 68. Beli) Trener: Damir Krznar

nova tri boda. U drugom dijelu se igralo uglavnom izmeu dva kaznena prostora, a pred sam kraj utakmice je malo i „zaiskrilo“. Po dvojica igraa su u svakoj momadi zaradila opomene.

Omladinac bolji od Mladosti Jurica Tizaj bio je strijelac jedinog domaeg tri boda vrijednog zgoditka u 10.minuti utakmice. Tri minute prije kraja utakmice gosti iz Dekanovca ostali su bez dvojice igraa. Prvo je zbog druge opomene iskljuen Ivica Bokaj mada je ve u 40.minuti po delegatu Podgorelcu trebao biti iskljuen kad je zaradio prvu opomenu zbog „odguravanja“ domaeg igraa. Drugom gostujuem iskljuenju kumovao je mladi pomoni sudac Matej Mesari koji je gostima oznaio zalee iako je lopta upuena izravno iz udarca s vratiju. Uz Mesaria vjerojatno ima još dosta igraa koji neznaju dobro PNI da iz tzv. gol auta nema zalea. No, to ne opravdava Marka Hutinca da psuje suca i zarauje iskljuenje. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

LISTA STRIJELACA 15 zgoditaka – Željko Hajdarovi (Mladost D); 13 zgoditaka – Davor Mui (Napredak); 11 zgoditaka – Emil Vidra (Napredak); 10 zgoditaka – Petar Ruži (Omladinac DS); 9 zgoditaka – Bojan Mihaljkovi (Eko) ; 7 zgoditaka – Dino Rudniki (Eko), Mihael Maari (Napredak), Ivan Fuko (Jadran), Aldin Begovi (Trnje); 6 zgoditaka – Marko Valen (Omladinac DS), Jadranko Lastavec (Napredak), Ivan Habuš (Radniki); 5 zgoditaka – Danijel Novak (Eko), Vladimir Pintari (Mladost D), Rajko Dragovi, Dalibor Jambroši (Napredak); 4 zgoditka – Bojan Janec (Omladinac DS), Nino Jambroši (Napredak), Dario Sušec (Trnje); 3 zgoditka – Maja Pavlekovi (Jadran), Stjepan Kanižaj, Mihael Kanižaj (Mladost D), Velimir Šimec, Zoran Kalšan (Otok), Maja Kolari (Radniki), Vladimir Vargek (Borac DH), Jurica Tizaj (Omladinac DS)

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Ivica Bokaj, Marko Hunec (Mladost D), Zlatko Drk (Budunost M), Aleksandar Horvat (Eko) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nema: Dario Korent (Jadran)

STATISTIKA 26 zgoditaka posgnuto ili 4,3 po utakmici; 4 iskljuena igraa; 15 opomenuh igraa; 4 kaznena udarca dosuena,a 2 realizirani

Trnje nastavilo pobjedniki niz Treu za redom upisali su igrai iz Svetog Jurja u Trnju. Izgleda da je trener Bruno Glavak posložio kockice i rezultati su tu. Sa po dva zgoditka u svakom poluvremenu podarili su svoje goste iz Otoka. Za domae je u prvom dijelu dva puta bio strijelac Aldin Begovi. U 62.minuti domai imaju kazneni udarac kojeg je uspješno za vodstvo od 3-0 realizirao Siniša avlek. Otok je u 85.minuti zgoditkom kapetan momadi Zorana Kalšana uspio smanjiti na 3-1, ali su domai dvije minute kasnije zgoditkom Darija Sušeca stigli do pobjede od 4-1. Za pohvalu je što kartoniranih igraa nije bilo. Borac se muio sa Romom. Minimalnih 1-0 je imao Borac protiv Rome i to zgoditkom Nenada Jesenovia u 20.minuti. Roma je ak u tom periodu pritiskala i imala neke prigode. U drugom poluvremenu deki iz Kotoribe malo su posustali, a i žale se na suenje Lozia. Još su pet zgoditaka postigli igrai Borca u drugom dijelu i tako stigli do pobjede od 6-0. U drugom dijelu strijelci su bili dva puta Nikola Patafta, a po jednom Matej Pozderec, Dario Dodlek i Mišel Pozderec. Opomenutih igraa nije bilo.

TABLICA 1.Napredak

6

6

0

0

58:9

18

2.Eko

6

5

0

1

32:4

15

3.Jadran

6

4

1

1

14:9

13

4.Budunost (M)

6

3

2

1

9:7

11

5.Mladost (D)

6

3

1

2

32:8

10

6.Omladinac DS

6

3

1

2

28:4

10

7.Trnje

6

3

1

2

15:12

10

8.Borac (DH)

6

3

0

3

12:18

9

9.Radniki (G)

6

2

0

4

18:15

6

10.Otok

6

1

0

5

10:25

3

11.Romska vatra

6

0

0

6

3:45

0

12.Roma

6

0

0

6

4:79

0

Parovi 7. kola: Mladost (D) - Trnje, Eko - Omladinac DS, Radniki (G) - Budunost (M), Napredak - Jadran, Borac (DH) Romska vatra, Otok - Roma

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

Derbi u Donjem Koncovaku pripao domainu Gosti iz Malog Mihaljevcu brzo su u 3.minuti zgoditkom Vedrana Kovaia poveli sa 1-0. Domain je uspio poravnati nakon jedne greške u obrani gostiju. Naime, njihov igra Darko Srnec glavom je pospremio loptu u vlastita vrata i tako domainu omoguio da stigne do izjednaenja. U drugom poluvremenu domai su bili apsolutno bolja momad. ak su etiri puta domaini drmali vratnicu gostiju, ali zgoditka nikako. Kad se ve inilo da e bod u Mali Mihaljevec u 82.minuti radost domaih navijaa. Inae se ih se ukupno sa gostujuima skupilo oko 200. Kristijan Hozjan bio je strijelac pobjedonosnog domaeg zgoditka. Pune ruke posla imao je vrlo dobri sudac utakmice Velimir Levai. Opomenuo je ak osmoricu igraa. Trojicu domaih i petoricu gostujuih.

Dragan Tuksar, a po jednom Damir Tuksar i Andrej Frani. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Pobjeda napunila do vrha mrežu Paraga. ak je 16 puta po loptu u svoju mrežu morao ii Slaan Balog. Ivan Fegeš postigao je šest zgoditaka, a Dario Golub pet. Preostali strijelci za goste iz Gornjeg Hrašana bili su po dva puta Vjeran Balog i Jasmin Horvat, a jednom Danijel Štrukelj. Dva je zgoditka postigla i momad Paraga. Prvi u 17.minuti postigao je Davor Oršuš, a drugi u 76.minuti Dario Balog. Imala je momad Paraga i dvojicu opomenutih igraa, a momad Pobjede niti jednog.

Devetka Torpeda Dinamu

Gosti iz Brezja bili su ošteeni od suca utakmice Branka Martana za ne dosueni oiti kazneni udarac u 17.minuti kada je u domaem kaznenom prostoru napada Hajduka zaustavljen prekršajem. Zgoditak odluke postignut je u 90.minuti kada je domaem Bratstvu radost svojim zgoditkom donio kapetan-trener momadi Bojan Novak. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi.

Nakon prvih 45 minuta igre gosti iz Žiškovca su se donekle držali i imali zaostatak od samo tri zgoditka. Kao da ih je iskljuenje njihovog igraa Stevice Radeka u 14.minuti bacilo u oaj. Iskljuen je jer sprijeio rukom da domaini ne postignu zgoditak. U drugom dijelu domai su se raspucali i postigli još šest zgoditaka. Hatrik je postigao Antonio Pintari. Po dva su se puta u strijelce upisali Nikola Tuksar i

KRIŠTANOVEC – PLAVI 1975 0-1 (0-0) KRIŠTANOVEC. Igralište: Trate. Suci: Stjepan Fic, Josip Jurinec, Denis Fic. Delegat: Dragun Horvat. Strijelac: 0-1 Bistrovi (68) KRIŠTANOVEC: Munar (od 55. Bujani), Farkaš, Januši, Toplianec, Sabol, Fric (od 83. Kovai M), Kovai D., Radikovi (od 66. Januši), Poje (od 46. Živec), Šafari, Baka. Trener: Zdravko Horvat. PLAVI: Petran, Korošec, Karlovec (od 70. Škvorc N), Francki, Vinkovi (od 46. Levai), Trajbar (od 60. Novak S), Kova, Novak D., Bistrovi, Škvorc (od 87. Jambrovi), Ciglari. Trener: Jerko Petrah. Žu kartoni: Baka, Toplianec, Farkaš, Januši (Krištanovec); Kova, Karlovec (Plavi)

TORPEDO – DINAMO (Ž) 9-0 (3-0) KRIŽOVEC. Igralište: Torpedo. Suci: Željko Novak, Erik Žerdin, Dominik Filipaši. Delegat: Zvonko Novakovi. Strijelci: 1-0 Pintari A (17), 2-0 Tuksar Damir (41), 3-0 Tuksar N (43), 4-0 Tuksar N (48), 5-0 Pintari A (52), 6-0 Frani (57), 7-0 Tuksar D (63), 8-0 Pintari A (71), 9-0 Tuksar Dragan (87) TORPEDO: Herceg, Fric, Jambroši, Tuksar N., Pintari A., Tuksar Damir (od 73. David), Strojko, Šol N., Frani (od 58. Tuksar Dragan), eki, Pintari L. Trener: Robert Glavina. DINAMO: Novak, Sanjkovi, Žagar, Brdar, Radek, Baka, Mošmondor, Dobrani, Mesari, Zemlji, Šparavec. Trener: Tomislav Šari Žu kartoni: Strojko, Pintari A. (Torpedo); Šparavec, Brdar (Dinamo) Crveni karton: Radek (Dinamo)

Poraz Hajduka u Preseki u devedesetoj minuti

LISTA STRIJELACA 13 zgoditaka – Bojan Novak (Bratstvo P), Antonio Pintari (Torpedo); 10 zgoditaka – Ivan Fegeš (Pobjeda) ; 8 zgoditaka – Tine Špilak (Donji Koncovak), Nikola Mošmondor (Dinamo Ž), Nino Mlinari (Omladinac M); 5 zgoditaka – Dario Golub (Pobjeda), Vedran Kovai (Mali Mihaljevec); 4 zgoditka – Vlado Dodlek (Omladinac M), Nikola Šimunkovi (Mali Mihaljevec), Hrvoje Buhanec, Robert Pintari (Hajduk B), Denis Sabol (Krištanovec), Matej Senar (Sloga Š), Samir Oršoš (Parag); 3 zgoditka – Denis Novak (Bratstvo P), Tomislav Šafari (Zebanec), Maja Brezniar, Krisjan Hozjan (Donji Koncovak), Sven Šparavec (Dinamo Ž), Vjeran Balog (Pobjeda), Nikola Tuksar (Torpedo), Tomislav Bistrovi (Plavi 1975)

FAIR PLAY Iskljueni igra: Stevica Radek (Dinamo Ž) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Faik Pec (Parag), Antonio Pintari (Torpedo), Sven Šparavec (Dinamo Ž), Nikola Šimunkovi (Mali Mihaljevec)

STATISTIKA 34 zgoditka posgnuta ili 5,6 po utakmici; 1 iskljueni igra ; 27 opomenuh igraa; kaznenih udaraca nije bilo

Plavima 1975 bodovi iz Krištanovca Zgoditak odluke za goste iz Prekope-Bukovca postigao je u 68.minuti Tomislav Bistrovi. U poluvremenu utakmice prilikom ulaska sudaca u službene prostorije jedan od neodgovornih gledatelja, da li domai ili gostujui nezna se, kovanicom je pogodio pomonog suca Denisa Fica. Vrlo živa utakmica jedne i druge momadi uz šestoricu opomenutih igraa. ak etiri domaa, a dva gostujua.

U Makovcu bez pobjednika Gosti iz Štrigove prvi su u 26.minuti zgoditkom Davora Bogdana poveli sa 1-0. etiri minute kasnije domai Omladinac zgoditkom Nine Mlinaria poravnava na 1-1. To je bilo sve što se zgoditaka tie. Tijekom prvog dijela Sloga je imala više inicijativu. U drugom dijelu domai su uspostavili ravnotežu, a igra se uglavnom odvijala izmeu dvaju kaznenih prostora. Dvije situacije prvo u 63.minuti u domaem kaznenom prostoru i druga u 83.minuti u gostujuem kaznenom prostoru kada je došlo do kontakata igraa sudac utakmice Gregurina nije okarakterizirao kao kaznene udarce. Naravno po završetku utakmice domai gledatelji su negodovali jer im je ostala svježa situacija iz 83.minute. Trojica domaih, a dvojica gostujuih opomenuith igraa.

TABLICA 1.Mali Mihaljevec 2.Torpedo 3.Donji Koncovak 4.Pobjeda 5.Bratstvo (P) 6.Plavi 1975 7.Hajduk (B) 8.Omladinac (M) 9.Sloga (Š) 10.Zebanec 11.Krištanovec 12.Dinamo (Ž) 13.Parag

6 5 5 6 6 5 6 6 5 5 6 6 5

5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0

0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 1 0 0

1 0 0 2 3 1 2 3 2 2 4 5 5

19:5 26:3 24:7 23:15 20:11 7:4 12:12 16:13 10:11 8:9 9:18 16:38 10:54

15 13 13 10 9 8 8 7 7 5 4 3 0

Parovi 7. kola: Pobjeda - Torpedo, Mali Mihaljevec - Parag, Hajduk (B) - Donji Koncovak, Plavi 1975 - Bratstvo (P), Sloga (Š) - Krištanovec, Zebanec Omladinac (M)
27. rujna 2011. KOŠARKA

GRAD AKOVEC akovec, Kralja Tomislava 15

KUP KSMŽ

Meimurje autoritativno! U pretkolu Kupa za podruje Košarkaškog saveza Meimurske županije u Kotoribi je gostovalo Meimurje i vrlo autoritativno dalo do znanja svima «zainteresiranima» da ove sezone ima vrlo jaku momad. Druga utakmica pretkola gdje

se igarlo u Nedelišu, a protivnik domaem C ligašu je bila ekipa Meimurje Globetka, igrala se juer (ponedjeljak 26. rujna) u veernjim satima, te do zakljuenja lista nismo uspjeli i tu utakmicu uvrstiti u ovaj tekst. (bh)

Kotoriba – Meimurje 60:136(18:37, 17:34, 7:34, 18:31) KOTORIBA: Radmani 2, Borovi 2, Habuš, Zvošec A. 22, Fuš, Munka, Zvošec F. 2, Zlatar 15, Pogorelec 8, Selianec 9, Ujlaki. Trener Ujlaki R. MEIMURJE: Novak N. 6, Pus 5, Novak Marek 10, Biševac 14, Jeleni 5, Mikoa 12, Fodor 27, Krišto 2, Goleš 10, Novak Mario Medo 20, Marnovi, Krajai 25. Trener Šopar S.

Mladost Ivanovec – Meimurje 39:98

JUNIORSKA LIGA REGIJE SJEVER, SKUPINA A

Odigrane dvije utakmice!

MLADOST IVANOVEC: Janec, Hamer 2, Kranjec 5, Bulat 3, Anderlin 5, Varga, Vrana 7, Bjelobrk 2, Fekeš 15. Trener Drk I. MEIMURJE: Miko 20, Kanižaj 8, Jeleni 7, Lepen 4, Kocijan 5, Novak 6, Žvorc 5, Golik 11, Farkaš 17, Štefok, Voni 15. Trener aji

Kotoriba – Donji Kraljevec 47:92

Startala je i liga za igrae roene 1994. i mlae. U ovoj skupini za bodove se tue 7 ekipa:

Meimurje, Donji Kraljevec, Kotoriba, Mladost Ivanovec, Rudar Cimper, Dubravan i Vindija. U

prvom kolu u dvije odigrane utakmice nije bilo rezultatske neizvjesnosti. (bh)

KOTORIBA: Pek, Fuš H. 7, Žini, Zvošec 7, Ujlaki 3, Bogomolec, Fuš P. 16, Sabol, Plako 13, Tišler, Vidovi. Trener Munka G. DONJI KRALJEVEC: Sinkovi GK 4, Meimurec 8, Branilovi 16, Budiša 13, Vadlja 6, Ivanovi 13, Švenda 20, Ruži 8, Taradi 4. Trener Zrna F.

KARATE KK NEDELIŠE

Upis novih lanova, prvih mjesec dana škola besplatno Pozivamo svu djecu i njihove roditelje koje zanima karate sport da se ukljue u novu sezonu karate škole. Upisi i treninzi poinju od 26.09.2011. ponedjeljkom i srijedom od 18:30 do 19:30 sati u maloj dvorani OŠ Nedeliše. Do 31.10.2011. karate škola je BESPLATNA za sve polaznike. Doite i probajte karate sport bez ikakvih obaveza! Karate školu organizira Karate klub Nedeliše u suradnji

sa trenerima Karate kluba Globus akovec i Karate centra Nedeliše. Treninge e voditi iskusni treneri i natjecatelji Tihomir Grgi, prof. (izbornik hrvatske karate reprezentacije u katama i osvaja europskih i svjetskih medalja sa kata ekipom Hrvatske), Mladen Vizinger (klupski prvak Europe, prvak Hrvatske u borbama i os vaja brojnih meda lja sa meunarodnih turnira), Dejan Sluki (reprezentativac

Hrvatske, prvak Hrvatske u borbama i bronani u katama, osvaja brojnih medalja sa meunarodnih turnira) i Zoran Topolnjak (reprezentativac Hrvatske, prvak Hrvatske u borbama).Dodatne informacije o upisu možete dobiti na telefone: 098 426 268 (Tihomir Grgi), 091 585 0367 (Mladen Vizinger), 091 524 3580 (Dejan Sluki) ili putem e-mail adrese: info@karatecentar-nedeliše.hr.

PLIVANJE

PK nastupio na mitingu u Maarskoj Plivai akovekog plivakog kluba u nedjelju 11. rujna 2011. sudjelovali su na meunarodnom pozivnom plivakom natjecanju u Szigetvaru. Na natjecanju je nastupilo oko150 plivaa iz 14 klubova iz Hrvatske, Maarske, Slovake i Srbije. PK je na natjecanju je nastupio sa 17 plivaa (Jurian, Cigler, Stunkovi, Marciuš P, Dodlek L., Rojko, Štampar K., Tkalec, Lisjak, Marciuš L., Štampar A, Dodlek M., Novak N., Novak M., Sabol, Furdi i Stunkovi) sa trenerom Goranom Kolariem, prof. U ukupnom plasmanu ekipa prema bodovima PK je zauzeo odlino 2. Mjesto. Uz 15 osvojenih pojedinanih medalja osvojene su i dvije medalje u štafeti, u muškoj konkurenciji 4x50 metara slobodno zlato i u istoj disciplini u ženskoj konkurenciji srebro. Najbolji pojedinci sa po dva zlata su bili Jakov Rojko i Kaja Sabol na 50 metara slobodno i 50 metara. Pojedinano medalje su osvojili još i Deni Jurian, broncu u disciplini 50m slobodno srebro u disciplini 50m leptir. Petra Marciuš bila je druga na 50m slobodno. Kristijan Stunkovi osvojio je 1.mjesto na 200m mješovito, drugi je bio na 50m slobodno, a trei na 50m leptir. Luki Dodleku pripalo je 2.mjesto u discipli-

Mladi akoveki plivai iz maarskog Szigetvara vratili su se s pregršt medalja ni 50m slobodno. Lea Marcijuš je bila druga na 50 metara leno. Martin Dodlek osvojio je prvo mjesto na 50 slobodno,te drugo na 50 metara leno. Tin Furdi bio je takoer na postolju sa srebrnom medaljom osvojenom na 50 metara slobodno.

Slijedi novi raspored rada i upis novih lanova Od ponedjeljka 19. rujna 2011. sve grupe PK-a zapoinju sa svojim radom prema slijedeem rasporedu: NEPLIVAI (do 8 godina) srijedom 18.15 – 19.15, POETNICI (do 9 godina) utor-

kom i etvrtkom 18.45 – 19.45, MLAI KADETI (do 10 godina) ponedeljkom i srijedom 18.45 – 19.45, KADETI (do 13 godina) ponedeljkom i srijedom 20.00 – 21.00, te JUNIORI (od 13 godina) utorkom i etvrtkom 20.30 – 21.30. Upisi za nove lanove u plivaki klub vrše se svaki dan 15 minuta prije poetka treninga. Dodatne informacije: 098 260 123 Anto Dragi, prof - predsjednik PK-a, 098 96 74 620 Goran Kolari, prof - trener i tajnik PK-a, 040 328 233 kancelarija kluba.

Temeljem Odluke Gradskog vijea Grada akovca od 27.svibnja 2010. i Zakljuka Gradonaelnika od dana 23.09.2011., objavljuje

JAVNI NATJEAJ za prodaju stana javnim prikupljanjem pisanih ponuda I. Predmet prodaje je stan u zgradi u akovcu, Ivana Pl. Zajca 31, sagraenoj na kbr.2480/4, k.o. akovec, trosobni stan br.1915/2/8 na 4. katu, desno, ukupne površine 80,89 m2, upisan u knjigu položenih ugovora, poduložak broj 2263, k.o. akovec, u vlasništvu Grada akovca u 1/1 dijela. Predmetni stan je u najmu i najmoprimac ima pravo prvokupa pod uvjetom da je sudjelovao u natjeaju i da prihva najveu ponuenu cijenu. Poetna cijena iznosi 65.000,-EUR (slovima:šezdesetpe sua eura), uveana za troškove procjene vrijednos stana u svo od 1.107,00 kn. II. Ukupna kupoprodajna cijena predstavlja kunsku protuvrijednost eura prema srednjem teaju Hrvatske narodne banke na dan uplate i kupac je plaa odjednom, u roku od 30 (trideset) dana od primitka obavijes o konanos Zakljuka o izboru najpovoljnijeg ponuaa. Na temelju istog teaja obraunavaju se i sva ostala plaanja. Osim kupoprodajne cijene i troškova procjene vrijednos stana kupac je dužan pla i porez na promet nekretnina i sve druge obveze vezane za sklapanje i provedbu kupoprodajnog ugovora. III. Pravo sudjelovanja u natjeaju imaju zike osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj. IV. Stan se prodaje, kupuje i preuzima u zateenom stanju, prema zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan primopredaje stana. U cijeni je sadržana samo vrijednost stana koji se kupuje po naelu „vieno – kupljeno“, što iskljuuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke. V. Sudionici Natjeaja dužni su upla jamevinu u iznosu od 10 % poetne vrijednos cijene stana, a uplauje se u korist proraun Grada akovca br. 2392007 – 1806000006, model 68, poziv na broj 7811-OIB, odnosno za strane državljane broj putovnice, sa svrhom doznake – jamevina za kupnju stana. VI. Pisane ponude za kupnju stana podnose se na adresu: Grad akovec, Ulica Kralja Tomislava 15, 40000 akovec, u roku od 15 dana osobno ili preporueno, raunajui od prvog sljedeeg dana nakon objave u lokalnom tjedniku, u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Javni natjeaj za prodaju stana – ne otvaraj“. Nepotpune i nepravodobne ponude nee se uzima u obzir. Otvaranje ponuda bit e javno dana 14.10.2011. godine u 12 sa i obavit e se u prostorijama u Grada akovca, Kralja Tomislava 15, akovec, soba broj 204, II kat, a mogu pristupi ponuai ili opunomoenici uz predoenje ovjerene punomoi. VII. Ponuda mora sadržava: 1. oznaku stana za koji se podnosi ponuda 2. ponueni iznos kupoprodajne cijene izraženu u eurima 3. dokaz o uplaenoj jamevini 4. ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice za zike osobe, a za pravne osobe izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajui registar za pravne osobe 5. presliku karce tekueg rauna ili broja žiro-rauna na koji se može vra jamevina 6. ugovor o najmu stana kao dokaz kojim se utvruje pravo prvokupa 7. potvrde nadležnih Upravnih odjela Grada akovca da ponua ništa ne duguje Gradu akovcu po osnovu najamnine, zakupnine, komunalne naknade, korištenja drugih gradskih nekretnina odnosno po bilo kojoj drugoj osnovi 8. podatke o ponuditelju, (OIB, prebivalište, broj telefona i dr.) VIII. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuenom cijenom iznad poetne, a sluaju dvije iste provest e se otvoreno nadmetanje izmeu ponuaa. Povjerenstvo koje provodi natjeaj može bez navoenja razloga predloži da Gradonaelnik ne prihva ni jednu ponudu. IX. Natjecatelj koji ima pravo prvokupa bi e obaviješten o cijeni najpovoljnije ponude u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, uz poziv da se u daljnjem roku od 8 dana izjasni o tome prihvaa li najvišu ponuenu cijenu, te uz izjavu o prihvaanju ponude dostavi dokaze o mogunos i sigurnos plaanja ukupnog kupoprodajnog iznosa umanjenog za iznos uplaene jamevine. Ako se u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaanju ponude, Povjerenstvo predlaže kao najpovoljnijeg ponuaa osobu koja je ponudila najvišu cijenu. X. Zakljuak Gradonaelnika o najpovoljnijem ponuau dostavlja se svim ponuaima s uputom da mogu uloži prigovor u roku od 8 dana od dana primitka Zakljuka. XI. Izabranom ponuau uplaena jamevina se uraunava u konani iznos cijene iz kupoprodajnog ugovora, dok se ostalim sudionicima Natjeaja jamevina vraa u roku od 8 dana od dana konanos Zakljuka o izboru najpovoljnijeg ponuaa, u nominalnom iznosu bez kamata. XII. Ako ponua ija je ponuda najpovoljnija odustane od natjeaja ili sklapanja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povrat jamevine, a stan se može proda sljedeem najpovoljnijem ponuau. XIII. Ugovor o kupoprodaji stana sklapa se u roku od 30 dana od konanos Zakljuka o izboru najpovoljnijeg ponuaa, uz plaanje ukupne kupoprodajne cijene prema toki II. Iznimno, u sluaju da se Ugovor sklopi i bez plaanja ukupne cijene u roku odreenom javnim natjeajem, a ona ne bude plaena ni u roku odreenom Ugovorom, Ugovor o kupoprodaji stana se raskida, a uplaena jamevina se ne vraa. XIV. Primopredaja stana se vrši nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene. Kupac stana kojemu Grad akovec nakon sklapanja Ugovora o kupoprodaji stana ne može stan preda u posjed zato što ga koris trea osoba koja ga nije voljna preda Gradu akovcu u posjed, nema pravo na bilo kakvu naknadu štete od Grada akovca i odrie se svakog takvog zahtjeva. XV. U sluaju daljnjeg stvarnopravnog raspolaganja kupljenim stanom Grad akovec ima pravo prvokupa u roku od 5 godina od sklapanja Ugovora o kupoprodaji stana. XVI. Prodavatelj pridržava pravo bez navoenja razloga ne prihva ni jednu ponudu, odnosno poniš natjeaj. XVII. Javni natjeaj e bit objavljen i na službenim internetskim stranicama Grada akovca. Stan se može razgleda prema dogovoru uz prethodnu telefonsku najavu na tel 040 314 924. Svi zainteresirani, osobito prije uplate jamevine, dužni su dodatne obavijes i raspoloživu dokumentaciju preuze u Upravi Grada akovca, Kralja Tomislava 15, akovec, soba broj 204, II kat, svaki radni dan od 8,00 do 13,00 sa, jer se nakon uplate jamevine nikakve reklamacije, prigovori ili pritužbe nee uvažava. Gradonaelnik Grada akovca


27. rujna 2011.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Tjednik Plus

, ,

CAFFE BAR JAMA,

Dobro je znati 45


46

Informacije

27. rujna 2011.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

MEIMURSKE VODE d.o.o. za vodnogospodarsku djelatnost, vodoopskrbu i odvodnju

40000 AKOVEC, Matice hrvatske 10

DRUŠTVO ENERGETIARA VARAŽDIN

OBAVIJEST O OITAVANJU VODOMJERA Od 23. rujna do 14. listopada 2011. godine Meimurske vode e vrši godišnje oitavanje svih vodomjera. Mole se potrošai da omogue pristup vodomjerima. Potrošai mogu i sami oita vodomjer, a stanje javi na besplatan telefon 0800/31-31-11 ili 373-732, 373-733, ili putem interneta popunom obrasca na stranici www.medjimurske-vode.hr OPINA DEKANOVEC

poziva sve zainteresirane kandidate za upis u novi ciklus osposobljavanja poetkom mj. listopada i polaganja strunih ispita za rukovanje energetskim postrojenjima - ložai i rukovatelji centralnog grijanja, strojari parnih kotlova i kompresorskih stanica (NN 70/2010.) Prijave se mogu posla na fax 042 261 353 ili na e-mail energecari@vz.t-com.hr

raspisuje

NATJEAJ za davanje u zakup POSLOVNOG PROSTORA u vlasništvu Opine Dekanovec 1. PREDMET ZAKUPA: Dekanovec – DOM KULTURE, Kalnika 2 a). poslovni prostor površine 51 m² za obavljanje trgovake ili uslužne djelatnos (npr. Pekara, pizzeria, frizerski salon i druge srodne djelatnos) 2. Poetna cijena mjesene zakupnine iznosi 900,00 kuna 3. Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od: 1.a). 5 godina 4. Pismene ponude se podnose u zatvorenoj omotnici neposredno ili putem pošte preporueno na adresu: Opina Dekanovec, F. Andrašeca 41, 40318 Dekanovec, u zatvorenoj omotnici s naznakom «ne otvaraj – natjeaj za zakup poslovnog prostora». Pismene ponude podnose se u roku od 8 dana od dana objave natjeaja. 5. Ponuda mora sadržava: naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i adresu stanovanja ponuaa, rješenje trgovakog suda o upisu u sudski registar, rok u kojem e poe obavlja djelatnost, te ponueni iznos mjesene zakupnine. 6. Kriteriji za odabir ponuda su: - interes Opine za novim poslovnim sadržajima - kvaliteta dosadašnjeg obavljanja djelatnos - mogunost zapošljavanja novih djelatnika - de citarnost djelatnos - uredno plaanje obveza prema Opini Dekanovec u zakonskim rokovima - vremena za stavljanje prostora u upotrebu 7. Struno povjerenstvo razmotrit e prisgle ponude i odabra najpovoljnijeg ponuaa te s njime sklopi ugovor o zakupu. Ponuai e bi pismeno obaviješteni o ishodu natjeaja. Opinsko vijee zadržava pravo ne odabira po raspisanom natjeaju. 8. Sve obavijes o navedenim poslovnim prostorima mogu se dobi na telefon 040/849-488, radnim danom od 08:00 do 12:00 sa, a razgledavanje se može obavi u isto vrijeme. OPINA DEKANOVEC

REPUBLIKA HRVATSKA - MEIMURSKA ŽUPANIJA OPINA DEKANOVEC - OPINSKI NAELNIK OPINA DEKANOVEC raspisuje

NATJEAJ za davanje u najam stambenog prostora u vlasništvu Opine Dekanovec I.

Predmet ponude: Dekanovec – ZGRADA VATROGASNOG DOMA, F. Andrašeca 39 a). stambeni prostor površine 39m² II. Poetna cijena mjesene najamnine za stambeni prostor pod 1.a je 500,00 kuna. III. Stambeni prostor se daje u najam na vrijeme od 2 godine. IV. Pismene ponude se podnose u zatvorenoj omotnici neposredno ili putem pošte preporueno na adresu: Opina Dekanovec, F. Andrašeca 41, 40318 Dekanovec – u roku od 8 dana od dana objave natjeaja, u zatvorenoj omotnici, s naznakom «ne otvaraj – natjeaj za najam stambenog prostora». V. Ponuda mora sadržava: Naziv i sjedište, odnosno ime i prezime ponuaa, adresa, tona oznaka stambenog prostora za koji se ponuda odnosi, iznos mjesene zakupnine. Ponude koje nee sadržava navedene uvjete ili prisgle van roka, nee se razmatra. VI. Kriterij za odabir ponuda su: a. najviši ponueni iznos zakupnine b. interes Opine c. plaanje obveza prema Opini Dekanovec u zakonskim rokovima VII. Sve prispjele ponude e se razmotri i odabrat e se najbolji ponua te e se s njim u roku od 8 dana sklopi ugovor o najmu. Ponuai e bi pismeno obaviješteni o ishodu natjeaja. Opina Dekanovec zadržava pravo neodabira po raspisanom natjeaju. VIII. Sve obavijes o navedenim stambenim prostorima mogu se dobi na broj telefona 040/849-488, radnim danom od 08,00 – 14,00 sa. OPINA DEKANOVEC

Više informacija na našoj Web stranici: drustvo-energecara-varazdin.hr putem e-maila: energecari@vz.t-com.hr ili na tel 098 321 452

Na temelju zakljuka Upravnog odbora Obrtnike komore Meimurja raspisujemo slijedei

NATJEAJ za stipendiranje uenika za deficitarna obrtnika zvanja u jedinstvenom modelu obrazovanja 1. Dodjeljuju se 24 spendije uenicima za de citarna obrtnika zvanja u jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), s prebivalištem na podruju Meimurske županije. 2. Grad akovec je osigurao sredstva za dodjelu spendija za još 6 uenika s podruja Grada akovca, a Grad Prelog za 3 uenika s podruja Grada Preloga. 3. Zamolbi za dodjelu spendije treba priloži: - domovnicu - potvrdu škole o statusu redovitog uenika - kopiju Ugovora o naukovanju - svjedodžbe o uspjehu u 7. i 8. razredu osnovne škole (uenici 1. razreda) - svjedodžbu ili potvrdu škole o uspjehu u prethodnom razredu (uenici 2. i 3. razreda) - dokument o posgnum rezultama na strunim natjecanjima - potvrdu o mjestu prebivališta izdanu od strane MUP-a - izjavu o broju i svojstvu lanova zajednikog domainstva - izjavu o prihodima svih lanova zajednikog domainstva jekom 2010. godine dokumenranu vjerodostojnim dokumenma (npr. kopija porezne prijave, kopija porezne karce, preslika isplatnih lista ili mirovina i sl.) - u sluaju potrebe od podnositelja zamolbe može se traži i dodatna dokumentacija 4. Spendija e bi dodijeljena uenicima koji e ostvari vei broj bodova na osnovu kriterija školovanja za de citarno obrtniko zvanje u jedinstvenom modelu obrazovanja, školskog uspjeha, uspjeha na strunim natjecanjima, prihoda po lanu domainstva i broja djece u zajednikom domainstvu. 5. Zamolbe s kompletnom dokumentacijom treba dostavi u Obrtniku komoru Meimurja, 40000 akovec, I.G. Kovaia 4, najkasnije do 07. listopada 2011. godine. 6. Dosadašnji spendis koji su izvršili ugovornu obvezu dostave ocjena za prošlu školsku godinu (16 spendista) nisu obvezni podnosi zamolbu, a spendiranje se nastavlja. 7. Imena uenika kojima e bi dodijeljena spendija bi e objavljena na oglasnoj ploi Obrtnike komore Meimurja najkasnije do 28.10.2011.godine. Obrtnika komora Meimurja, u provoenju projekta Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva „Obrazovanje za poduzetništvo za 2011. godinu“ objavljuje slijedei

POZIV OBRTNICIMA Obrtnika komora Meimurja organizira seminar:

OSNOVNA ZNANJA O PODUAVANJU NAUNIKA Teaj je BESPLATAN, a potreban je obrtnicima i poduzeima kao uvjet za dobivanje licence za naukovanje uenika u jedinstvenom modelu obrazovanja. Obrazovanje e se provodi u popodnevnim sama Pisane prijave, s podacima o polazniku dostavljaju se u Obrtniku komoru Meimurja, 40000 akovec, I.G.Kovaia 4, neposredno, poštom ili na faks 312 644 te e-mail: ok.cakovec@hok.hr do 07.10.2011. godine. Informacije o seminaru možete dobi u Obrtnikoj komori Meimurja, na telefon 312 643 ili e-mail ok.cakovec@hok.hr Broj polaznika je ogranien, a prijave e bi prihvaene prema vremenu prispjea, do popune.

Steajni upravitelj društva Kruhek d. o. o. u steaju, Kolodvorska 4,

Kotoriba, poslovni broj: V St 54/10 temeljem odluke vjerovnika te l. 158..

Steajnoga zakona objavljuje

ETRNAESTU USMENU JAVNU DRAŽBU RADI PRODAJE POKRETNE IMOVINE STEAJNOG DUŽNIKA

Naziv PEKARSKA OPREMA I INVENTAR (PREMA SPECIFIKACIJI):

Poetna cijena 43.832,70

Usmena javna dražba održat e se dana 30. rujna 2011. godine u 12:00 sati u uredu odvjetnika Damira Barišia, Basariekova 27, Koprivnica

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizike osobe koje najkasnije do

poetka održavanja javne dražbe uplate jamevinu u visini 10%

poetne

cijene na žiro raun Kruhek d. o. o. u steaju, Kotoriba broj: 2340009

1190018033, te dokaz o uplaenoj jamevini predoe prije održavanja javne

dražbe steajnom upravitelju.

Pokretnine se na roištu za dražbu ne mogu

prodati ispod poetne

prodajne cijene.

Poetna prodajna vrijednost iskazana je bez PDV a.

Prodaja se obavlja prema naelu "vieno kupljeno". Prodavatelj ne

odgovara za eventualne pravne i materijalne nedostatke, te se iskljuuje

svaka materijalna odgovornost prodavatelja, a kupac se unaprijed odrie bilo

kakvih naknadnih prigovora u svezi s predmetom prodaje.

Kupac nema pravo na povrat jamevine ako odustane od kupnje ili iz bilo

kojih razloga ne uplati kupoprodajnu cijenu u predvienom roku.

Kupcu se

uplaena jamevina uraunava u prodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima se

vraa u roku od 8 dana nakon zakljuenja javne dražbe.

Rok plaanja kupoprodajne cijene iznosi 8 dana od održavanja javne dražbe. Sve porezne i pristojbene obveze vezane uz kupoprodaju snosi kupac.

Kupac na sebe preuzima troškove demontaže i utovara opreme.

Pokretnine se prodaju iskljuivo kao cjelina i nije mogue dražbovati

za pojedinane predmete

Detaljnije obavijesti o predmetima prodaje na

http://sites.google.com/site/kruhekustecaju/ ili kod steajnog upravitelja na

telefon 098/407 337, 048/621 838. Razgledavanje predmeta prodaje

mogue je uz prethodan dogovor.

REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREENJE I GRADNJU KLASA: UP/I-361-06/11-01/20 URBROJ: 2109/1-13/3-11-03 akovec, 22. rujna 2011. Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju Meimurske županije, na temelju odredbe lanka 23. i 24. Zakona o postupanju i uvjema gradnje radi pocanja ulaganja («Narodne novine», br. 69/09. i 128/10.) i lanka 111. Zakona o prostornom ureenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.)

P O Z I V A na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava nekretnina koje neposredno granie s nekretninama na kojima e se rekonstruira niskonaponska mreža u Vuencu, na kat.est. u k.o. Lopanec, za koje se po zahtjevu investora: HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Elektra akovec, Žrtava fašizma 2, vodi upravni postupak izdavanja rješenja za graenje, za rekonstrukciju niskonaponske mreže u Vuencu: izlaz br.1 iz SBTS 10/0,4 kV Vuenec “Kapela“ (Br. 383). Uvid u glavni projekt mogu izvrši: - osobe s dokazom da su stranke u postupku – izvadak iz zemljišne knjige i preris katastarskog plana, kojima se dokazuje svojstvo stranke, te osobnu iskaznicu kojom se utvruje identet stranke - opunomoenik s dokazom da zastupa stranku dana, 03. listopada 2011. godine, u vremenu od 9 do 12 sa, u Upravnom odjelu za prostorno ureenje i gradnju Meimurske županije, akovec, Ul. R. Boškovia br. 2, soba br. 10. Rješenje za graenje može se izda i ako se stranka ili njezin opunomoenik ne odazovu ovom pozivu.

REPUBLIKA HRVATSKA – MEIMURSKA ŽUPANIJA OPINA DONJI VIDOVEC

OBAVIJEST o izradi DPU poduzetnike zone „Jug“ Donji Vidovec Sukladno lanku 82. Zakona o prostornom ureenju i gradnji («Narodne novine» br. 76/07), Opinsko vijee Opine Donji Vidovec obavještava javnost da je pokrenut postupak izrade Detaljnog plana ureenja poduzetnike zone „JUG“ Donji Vidovec. Daljnje informacije o jeku izrade DPU-a mogu se dobi u Jedinstvenom upravnom odjelu Opine Donji Viodvc, u Donjem Vidovcu, Rade Konara 9 ili na telefon 040/615-105. OPINSKO VIJEE OPINE DONJI VIDOVEC


27. rujna 2011.

Informacije 47

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

REPUBLIKA HRVATSKA - MEIMURSKA ŽUPANIJA OPINA DEKANOVEC - OPINSKI NAELNIK OPINA DEKANOVEC raspisuje

NATJEAJ za davanje u zakup POSLOVNOG PROSTORA u vlasništvu Opine Dekanovec I.

PREDMET PONUDE: 1. Dekanovec – ZGRADA VATROGASNOG DOMA, F. Andrašeca 39 - jedan poslovni prostor a). poslovni prostor površine 95m² - parkiralište 40m² II. Poetna cijena mjesene zakupnine je za prostor pod: 1.a). 1.000,00 kuna III. Poslovni prostor se daje u zakup na vrijeme od: 1.a). 2 godine IV. Pismene ponude se podnose u zatvorenoj omotnici neposredno ili putem pošte preporueno na adresu: Opina Dekanovec, F. Andrašeca 41, 40318 Dekanovec – u roku od 8 dana od dana objave natjeaja, u zatvorenoj omotnici, s naznakom «ne otvaraj – natjeaj za najam poslovnog prostora». V. Ponuda mora sadržava: naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i adresu stanovanja ponuaa, tonu oznaka poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi i ponueni iznos mjesene zakupnine. VI. Kriterij za odabir ponuda su: 1. interes Opine za novim poslovnim sadržajima 2. kvaliteta dosadašnjeg obavljanja djelatnos 3. mogunost zapošljavanja novih djelatnika 4. de citarnost djelatnos 5. uredno plaanje obveza prema Opini Dekanovec u zakonskim rokovima 6. vremena za stavljanje prostora u upotrebu VII. Sve prispjele ponude e se razmotri i odabrat e se najbolji ponua te e se s njim u roku od 8 dana sklopi ugovor o najmu. Ponuai e bi pismeno obavješteni o ishodu natjeaja. Opina Dekanovec zadržava pravo neodabira po raspisanom natjeaju. VIII. Sve obavijes o navedenim stambenim prostorima mogu se dobi na broj telefona 040/849-488, radnim danom od 08,00 – 14,00 sa, a razgledavanje se može obavi u isto vrijeme. OPINA DEKANOVEC

IN MEMORIAM

REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U MEIMURSKOJ ŽUPANIJI

OBAVIJEST O PRESELJENJU Odsjeka za hrvatske branitelje, rad, zdravstvo i socijalnu skrb Od dana 03.10.2011. godine poslovi: - ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji, te uesnika i žrtava NOR-a i JNA, - izdavanje radnih knjižica, - izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu, - izdavanje objava za povlašteni prijevoz osobama s invaliditetom, - postupak utvrivanja prava na zdravstvenu zaštu osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštu ne mogu ostvari po drugoj osnovi, obavlja e se na novoj adresi sjedišta Odsjeka za branitelje, rad, zdravstvo i socijalnu skrb, Zrinsko-frankopanska 9 (zgrada bivšeg „Metalca“). Radno vrijeme Odsjeka: od 8,00 do 16,00 sa.

9. PARTNER PROJEKT d.o.o. akovec, Putjane 15 traži više ZIDARA i TESARA na odreeno vrijeme uz probni rad. Javi se na 099/311-5000 do 30.09. 10. O.M.T. IVANOVEC traži 2 CNC TOKARA i 2 CNC GLODAA na neodreeno uz probni rad. Javi se na 040/338-120 do 4.10. 11. TEAM d.d. AKOVEC traži 5 ZIDARA, 5 TESARA, 3 BRAVARA i 3 RADNIKA ZA PROIZVODNJUALUiPVCstolarijenaneodreeno vrijeme. Javi se na 040/638-333 ili e-mail: kadrovi@team.hr do 24.9. 12. AMS GRUPA d.o.o. BELICA traži 2 SOBOSLIKARA, MONTERA SUHE GRADNJE na odreeno vrijeme. Javi se na 098/496-358 do 8.10. 13. TEUS BB d.o.o., M. Središe, Radnika 67,traži5SOBOSLIKARAi2MONTERASUHE GRADNJE na neodreeno vrijeme. Javi se na 098/486-256 do 30.09. 14. LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1, traži 1 MAGISTRA/MAGISTRA FARMACIJE na odreeno vrijeme, natjeaj je otvoren do popunjenja, pismena zamolba na gornju adresu, više informacija na www.hzz.hr 15. INFONET d.o.o. AKOVEC, D.Cesaria 12, traži 3 (m/ž) BROKERA/TRADERA na neodreeno vrijeme, uvje: SSS, VŠS; VSS, znanje engl. jezika, vješto korištenje raunala, dostavi pismene zamolbe na e-mail: antun.kovacic1@ck.t-com.hr ili 098 206 933, do 30.9. 16. Zidarski obrt SRNEC, G. Hrašan, traži 2 ZIDARA na neodreeno vrijeme, javi se na 098 241 656, do 15.10. 17. ALOPEK STROJARSTVO d.o.o. Pušine,akoveka136,traži1INŽSTROJARSTVA U PROIZVODNJI i 1 CNC OPERATERA na neodreeno vrijeme uz probni rad, poželjno radno iskustvo, javi se osobno ili na mob. 095 189 5252 ili e-mail: info@strojarstvocalopek.hr do 30.09.

18. Djeji vr SUNEKO, SELNICA, Frankopanska 1, traži 1 m/ž ODGAJATELJA na neodreenovrijeme,javisenatel.861-755 ili e-mail: sunceko@hit-com.hr do 25.09. 19. RADIKOVI - postavljanje bet. elemenata, PRELOG, K.Mesaria 9, traži 1 m/ž RADNIKA na postavi tlakovaca i ostali gra. radovi, na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se osobno na gornju adresu ili na tel. 646-609 ili 091 506-7891, do 10.10. 20. NOVAK-SAN d.o.o. PRELOG, traži 1 m/ž ŠIVAA ZAVJESA na odreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se na tel. 645059 ili 098 9688 438, do 30.09. 21. MEGRAD 3B, Novakovec, Budina 27, traži 5 ZIDARA, 5 TESARA, 2 ARMIRAA i 2 GRA. RADNIKA na odreeno vrijeme, javi se na 091 426-9640, do 30.09. 22. Krojaki obrt Zanos, Šenkovec, traži 1 m/ž ŠIVAA s radnim iskustvom na odreeno vrijeme, najava na tel. 343-581, do 30.09. 23. GEA90,AKOVEC,A.Schulteissa,traži 1 REFERENTA ZA ODNOS SA ENGLESKIM TRŽIŠTEM I 1 REFERENTA ZA ODNOSE SA RUSKIM TRŽIŠTEM na neodreeno vrijeme, uvje: SSS, VŠS VSS, akvno znanje engleski, hrvatski i ruski, akvno znanje rada na raunalu, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu ili na e-mail: gea90@ck.tcom.hr do 30.09. 24. GP EKOM d.o.o. AKOVEC, Športska 2, traži 1 m/ž KONOBARA na odreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javiti se osobno uz najavu na tel. 328-210, do 25.09. 25. Caffe bar CHROME AKOVEC, Mihovljanska 64, traži 1 KV/PKV KONOBARA/ ICU na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, javi se osobno na gornju adresu do 16.10.

JOSIPA ŠAJNOVIA MLADENA VINKA VLADIMIRA ROJKA DAMIRA LEHKECA BOŽIDARA KOŠIRA ŽELJKA PONGRACA DRAGUTINA LEHKECA IVANA HIŽMANA DARKA TIŠLJARIA DRAŽENA ŠTEFULJA DRAGUTINA FRIŠIA ANTUNA MUTVARA LJUBOMIRA JALŠOVCA PREDRAGA KOZARA ŽELJKA MURKA IVANA OREŠKOG VLADU ŠTAMPARA

16.03.1952. – 25.09.1991.god. 06.06.1969. – 02.10.1991.god. 14.07.1970. – 28.10.1991.god. 10.04.1970. – 01.11.1991.god. 28.09.1957. – 01.11.1991.god. 24.10.1964. – 09.11.1991. god. 01.04.1956. – 14.11.1991.god. 06.06.1953. – 19.11.1991.god. 01.06.1971. – 20.11.1991.god. 01.01.1963. – 20.11.1991.god. 02.11.1958. – 20.11.1991.god. 30.01.1969. – 20.11.1991.god. 02.11.1957. – 20.11.1991.god. 12.05.1972. – 11.11.1994.god. 04.02.1970. – 12.02.2003.god. 12.04.1950. - nestao 28.07.1965. - nestao

UVAMO USPOMENU NA VAS! DJELATNICI POLICIJSKE UPRAVE MEIMURSKE

IZ MATINOG UREDA ROENI PATRIK PONGRAC, sin Marije i Predraga; LANA NOVAK, ki Barbare i Mladena; KARLA VRBANEC, ki Julije i Krisjana; KARLA DOLENI, ki Silvije i Tibora; NOA I EVA JURINEC, djeca Mihaele i Ivice; DAVID HORVAT, sin Danijele i Marka, FRANKA KOLARI, ki Natalije i Nikole; FILIP LEO KORENT, sin Marne Korent; MATEO FAŽON, sin Lidije i Krisjana; EVAN NOVAK, sin Ines i Siniše; LUCIJA BACINGER, ki Anamarije i Silvije; VIKTOR KNEKLIN, sin Marne i Marna; VITO JANKOVI, sin Mie i Danijela; IZABELA SAKA, ki Marne i Denisa; MERIS RAMADANI, sin Habibe i Šerifa; TEO ŽBULJ, sin Andrijane i Danijela; DENIS JAMBROVI, sin Marine i Daria; PETRA ŠIROK, ki Ljiljane i Danijela; KATARINA ŠOŠTARI, ki Marne i Slavka; LUCIJA BARANAŠI, ki Ane i Krisjana; DINO PIŠPEK, sin Andreje i Nikole; FRAN SARA, sin Ine i Saše; SABINA KALANJOŠ, ki Mirjane i Mihaela; HANA PERMOZER, ki Lucije i Danka; KEVIN ZADRAVEC, sin Sanje i Dejana; DORA ZRNA, ki Terezije i Alena; LEONELA IGNAC, ki Dijane i Mire; NIKO NESTI, sin Suzane i Tihomira (akovec)

VJENANI Andreja Mii i Stjepan Söke (M. Suboca); Ivana Levai i Krunoslav Tuksar, Edita Dobrani i Mirko Dobrani (M. Središe); Krisna Zadravec i Denis Šimunkovi (Nedeliše); Marija Bermanec i Damir Grabant (Prelog) UMRLI Franciska Ivanuši ro. Flujhar r. 1927., Antonija Ivkovi ro. Vincek r. 1933., Matija Kukec r. 1964., Slava Janec ro. Drvenkar r. 1935., Cecilija o ro. Feletar r. 1946., Franjo Bogdan r. 1927., Franjo Hajdinjak r. 1932., Josip Škvorc r. 1945., Rozalija Lonari ro. Sean r. 1918., Julijana Kolmani ro. Bujani r. 1929., Josip Treska r. 1936., Franjo Kolar r. 1932. (akovec); Tatjana Furdi ro. Vlahek r. 1972. (Dekanovec); Gjuro Katana r. 1941., Barbara Horvat ro. Ciceli r. 1928. (Kotoriba); Dragun Šostarec r. 1940., Valenn Ružman r. 1938. (M. Središe); Stjepan Dolar r. 1922. (Nedeliše); Zora Baranaši ro. Haikan r. 1930. (Prelog); Angela Škorjanec ro. Rumi r. 1920., Antun Krišto r. 1936., Franjo Tarandek r. 1928. (Štrigova)

IN MEMORIAM na hrvatskog branitelja

DARKA JURINIA 27.9.1992. - 27.9.2011. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

IN MEMORIAM na hrvatskog branitelja

IVANA VURUŠIA 30.9.1991. - 30.9.2011.

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. AUTO SERVIS-PRIJEVOZ JOSIP DOBRANI,M.Središe, RadeKonara 71, traži m/ž AUTOMEHANIARA i m/ž AUTOLIMARA na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098/493-250 ili na tel. 543-010, do 30.9. 2. Ellit d.o.o. Hodošan, Glavna 2, traži KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098 528 570, do 30.09. 3. Opmus d.o.o. akovec, L.Bezeradija 41, 3 m/ž ZIDARA na odreeno vrijeme, rad na terenu, javi se na mob. 095 915 6263 ili tel. 040 365 018 4. Bujand.o.o.Pretenec205,Nedeliše, traži 1 m/ž KV RADNIKA METALSKE STRUKE na odreeno vrijeme - mog. stalnog zaposlenja, 5g radnog iskustva, zamolbu sla na adresu ili email: renato.bujan1@ck.t-com. hr do 30.9. 5. GINSTALd.o.o.Belica,N.Š.Zrinskog17 traži više MONTERA CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJE, PLINOINSTALATERE na neodreeno, radno iskustvo poželjno, ali nije uvjet. Tel: 099/311-43-10, 091/39643-03 do 05.10. 6. MONTAŽA LIMARIJE Damir Horvat, Totovec traži 3 LIMARA, BRAVARA na neodreeno uz probni rad. Javi se na tel. 098/33-15-09 do 30.09. 7. FENIX d.o.o. Slavonski Brod traži 10 ZIDARA, 10 TESARA i 5 ELEKTRIARA na odreenovrijeme,radnoiskustvopoželjno. Mjesto rada Pleškovec. Sastanak u dvorani 18, Zavoda za zapošljavanje akovec, B.J. Jelaia 1, dana 14.9. u 11 sa. Više informacija na 099/3000-401, 035/405-800 do 6.10. 8. COMPLEX d.o.o. Pribislavec, A. Starevia bb traži 3 VODOINSTALATERA, 4 MONTERA CENTR. GRIJANJA i 1 AUTOMEHANIARA na neodreeno uz probni rad, poželjno radno iskustvo 3g, samostalnost u radu. Javi se na 098/210-166 do 6.10.

Obilježavajui Dan policije, sa zahvalnošu se sjeamo svih hrabrih policajaca koji su dali živote ili nestali u obavljanju službe u vrijeme rata i mira

26. VIJENAC d.o.o. STRAHONINEC, Dravska 70, traži 1 (m/ž) NKV/KV POM. RADNIKA U STAKLENIKU na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, javiti se osobno na gornju adresu, poslije 16 sa ili na tel. 333 870, do 10.10. 27. CityEx akovec, Novakova 24, traži 1 (m/ž) NKV/KV VOZAA DOSTAVLJAA NA QUADU ILI SKUTERU na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, javi se na tel. 091 661 8901, do 28.09. 28. Udruženje Obrtnika Meimurske Županije akovec, Park R. Kropeka 1, traži 1 (m/ž) NKV ISTAA-KURIRA na neodreeno vrijeme, molbe sla na gornju adresu do 5.10. 29. LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1, traži 2 (m/ž) SSS FARMACEUTSKA TEHNIARA – pripravnika na odreeno vrijeme. Pismene zamolbe slati na gornju adresu s naznakom "Natjeaj za farmaceutskog tehniara - pripravnika", natjeaj otvoren do 30.09. 30. AXY obrt za graditeljstvo, vl. Andreja Krika, akovec, S. Radia 24, traži KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme, doi osobno na adresu Ž . Fašizma 4, akovec (stari Megapark) ili se javi na mob. 091 510 6901 do 15.10. 31. LJEKARNE PETEK, M. SUBOTICA, Benkovec 9, traži 1 VSS MAG. FARMACIJE s položenim strunim ispitom na neodreeno vrijeme, javi se na mob. 091 504 7153, do 21.10. 32. EKO-TERRA d.o.o. NEDELIŠE, Sajmište 35, traži 1 SSS/VŠS OSOBU STROJARSKOG SMJERA, VODITELJ SERVISA I PROD. REZ. DIJELOVA i 1 KV/SSS MEHANIARA POLJOP. MEHAN. na neodreeno vrijeme, uz probni rad 3 mj., pismena zamolba na gornju adresu, do 30.09. 33. SENKO d.o.o. ŠTEFANEC, V. Nazora 32, traži 1 OSOBU KV METALSKE STRUKE

OPERATER NA CNC SAVIJAICI LIMA i 1 SSS, VŠS, VSS EKONOMSKI SMJER VODITELJ/VODITELJICA RAUNOVODSTVA na neodreeno vrijeme. Pismena zamolba osobno na gornju adresu do 30.09. 34. Zavod za kontrolu kvalitete d.o.o. AKOVEC, Park R. Kropeka 1, traži 10 m/ž KVSAMOSTALNIHBRAVARAZARADUITALIJI i 5 KV m/ž ZAVARIVAA MAG ZA RAD U ITALIJI na neodreeno vrijeme, obavezno radno iskustvo i kontinuirani rad, samostalnost u radu, najava na tel. 040 311 170, do 30.10. 35. Piramida d.o.o., V. Nazora 18/a, traži POSLOVNU TAJNICU/TAJNIKA, 2 m/ž BRAVARA i 2 m/ž POM. RADNIKA METALSKE STRUKE na neodreeno vrijeme, pismene zamolbe na adresu ili email: josip:belec@ ck.t-com.hr , tel. 040 856-060 do 20.10. 36. UO LOUNGE BAR "S-F", Podturen, akoveka 12, traži KONOBARA/ICU na neodreeno vrijeme, najava na mob. 098 9356 993, do 7.10. 37. Poduzetniki centar Simbioza d.o.o., Dr. R. Boškovia 11, akovec, traži m/ž DJELATNIKA/ICU U FAST FOOD-u SUPERGURGER (sudska ulica) na odreeno vrijeme uz mog. stalnog zaposlenja, najava na mob. 095 6145 977, do 7.10. 38. Filradd.o.o.Macinec,Trnavska9,traži 2 m/ž ZIDARA strojne žbuke; 1 m/ž TESARA i 1 m/ž ARMIRAA na odreeno vrijeme, najava na tel. 098 435 957 ili 040 858 018, do 30.9. 39. UO Kavana Bijela ruža, Štefanec, Zrinskih 9, traži KONOBARA/ICU na neodreeno vrijeme, javi se na mob.098 940 8534, do 7.10. 40. Markov trade d.o.o., I.G.Kovaia 4a, akovec, traži 1 m/ž INSTALATERA CENTRALNOG GRIJANJA ILI VODOINSTALATERA na odreeno vrijeme, javi se na tel. 040 341 357, do 5.10.

Perutnina Ptuj - Pipo d.o.o. akovec Zainteresiranim pravnim ili fizikim osobama nudi se u zakup poslovni prostor u Nedelišu, na dijelu nekretnine upisane u Z.k.ul. 7564 K.O. Nedeliše, estica broj 1170/02, (bivša klaonica peradi), a koji se sastoji od ureda, skladišta i nadstrešnice. Pregled poslovnog prostora može se dogovoriti i detaljnije informacije dobiti na GSM 098 297 289. Pisane ponude šalju se na adresu: Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. akovec, Rudolfa Steinera 7 , 40 000 akovec.

41. Instalacije Mar mont, Nedeliše, B.Radia 37, traži 1 m/ž ZAVARIVAA TIG postupkom na odreeno vrijeme uz mog. stalnog zaposlenja, javi se na mob. 095 5123 469, do 5.10. 42. U.O. Caffe bar "Ignis", Mihovljan, Prvomajska 117 , traži KONOBARA/ ICU na neodreeno virjeme, javi se na mob. 091 9422 681, do 15.10. 43. Rusca d.o.o. I.G.Kovaia 6, akovec, traži KONOBARA/ICU na neodreeno vrijeme, javi se na tel. 040 311 207, 15.10. 44. Mida d.o.o. K. Zrinskih 2, akovec, traži1m/žDJELATNIKAZAPOSLUŽIVANJE U SLASTIARNICI na odreeno vrijeme, javi se na mob. 091 5828 639, do 7.10. 45. Soboslikar i liilac "Slika", Vrhovljan, akoveka 51, traži 2 m/ž SOBOSLIKARA – FASADERA na odreeno vrijeme, radno iskustvo 2g., javi se na mob. 091 512 4115, do 15.10. 46. Stolarija –Premuš, M.Središe, traži m/ž KONDICIJSKOG TRENERA na odreeno vrijeme za rad u Vita t centru, Istarsko naselje 3, M. Središe, javiti se na mob. 098 863 311 ili e-mail: vita t17@gmail. com 47. Studio M d.o.o., Murska 46, D.Kraljevec, traži m/ž VODITELJA/NOVINARA na odreeno vrijeme, javiti se osobno na adresu do 20.10. 48. M o ntmin g d.o.o. akove c , R.Boškovia 16, traži m/ž POM. INSTALATERA CENTRALNOG GRIJANJA na odreeno vrijeme, javi se na tel. 040 390844 ili osobno do 15.10. 49. Pinova d.o.o. akovec, Dr.I.Novaka 1, traži m/ž RUKOVODITELJA prodaje i tekue administracije na odreeno vrijeme, pismenu zamolbu posla na email: pinova@pinova.hr do 15.10.

Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

IN MEMORIAM na hrvatskog branitelja

ROMEA BELIA 1.10.1992. - 1.10.2011. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

IN MEMORIAM na hrvatskog branitelja

MLADENA VINKO 2.10.1991. - 2.10.2011. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije


48

Oglasnik

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

27. rujna 2011.

VAŽNA OBAVIJEST

POTREBNI DODATNI PODACI ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA U RUBRICI USLUGE I IZNAJMLJIVANJE APARTMANA Obavještavamo naše cijenjene oglašivae da ubudue u rubrikama “Usluge” i “Iznajmljivanje apartmana” moraju ostaviti dodatne podatke, sukladno sa zakonskim propisi-

MOTORNA VOZILA AUTOCENTAR BRATUŠA PRODAJE RABLJENA VOZILA: Hyundai Tucson 2.0 DOHC, 2006.g., 71.000km, reg. 12/2011; Hyundai Elantra 2.0 CRDi 2005.g., 101.000km; Opel Antara 2.0 CDTi 2008.g., 71.500 km, reg. 5/2012; Peugeot 107 1.4 Hdi 2008.g., 45.000 km, reg. 10/2011. Tel: 040 364 244

SKUTER Viva City Peugeut 2007.g., registriran, cijena samo 900 eura. mob. 099/791-6853 PRODAJEM KROVNE NOSAE za BMW E39 karavan, cijena 600 kn. Tel: 091 2505 269 HYUNDAI GETZ 1.1 GL 2007.g., 1.vlasnica, klima + oprema, serv. knj., 5vr., crni, odlino stanje, 4.850 eur, mob 095/5410-877 CITROEN BERLINGO 1.9D 2004.g., teretni, bona klizna vrata, centr. dalj. zaklj., servo volan, uredan, nema prijenosa, 3.900 eura, Mob. 098/393-000 VOLVO 440 dizel 1996., reg. do 11/011., cijena 9.000 kn, mob. 091/510-1064 ŠKODA FELICIA 1.3 1986.g., reg. do 8/12., jako ušuvana, tel. 899-324 ŠKODA FABIA Combi HTP 2007.g., reg do 4/2012, 1.vlasnica, 53tkm, serv. knji., sva oprema, plava metalik, 5.900 eur, mob. 098/989-1547 SEAT ALTEA XL 1.9 Tdi stylance 77 kW 2007.g., 25tkm, 1.vl., 4 zimske gume, mob. 098/616-674. PEUGEOT 207 1.4 2011.g., dobiven na nagradnoj igri, 1.vlasnica, 8000km, tvornika garancija 24mj., za 8.999 eur, mob 095/844-1127 PRODAJEM MOPED Thomos Targa A35 1999.g., 49cm3, plavi, spreman za registraciju, na poklon kofer Kappa 26L i kaciga, cijena 2.500kn, mob. 091/528-9292 VW JETTA 1.9 TDI comfortline (sva oprema), 2007.g., reg. do 2/2012, 59tkm, 1.vl., 10.8750 kn, mogu i kredit. mob 098 63 11 66

ma. Zakon o zabrani i spreavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kojeg je donio Hrvatski sabor 20. svibnja 2011.g., propisuje da se sudionikom u obavljanju neregistrirane

djelatnosti smatra i fizika i pravna osoba koja naruuje, posreduje ili objavljuje oglas, odnosno nedopuštenu reklamu u tisku, putem televizije, radija i drugih medija.

Naruitelj oglasa zato je dužan prilikom naruivanja navesti podatke o svom identitetu: tvrtku, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili

ime i prezime naruitelja, OIB i njegovo prebivalište/boravište. Ukoliko to naruitelj ne dostavi, zakonom je zabranjeno objaviti oglas. Stoga, molimo naše itate-

PRODAJE SE LEVATOR za kukuruz i prikolica za prijevoz stoke, povoljno. mob. 098 1888 164 PRODAJEM masulj kruške viljamovke za peenje rakije, 4 tone. Cijena i prijevoz po dogovoru. mob. 098 377 679 PRODAJEM VAGU nosiv. do 300kg, plastenik 18x4 (može i polovica) i kotao za peenje rakije od 100 lit. mob. 098/9211-929 KUPUJEM TRAKTORE stare, ispravne, neispravne, te staro željezo. Dolazak i isplata odmah. mob. 095/904-3665 MIJENJAM INOX BAVU od 80 lit. ili kukuruz u zrnu za grože cijep. mob. 098/9190-527

SERVIS ZA IŠENJE OBAVLJA USLUGE IŠENJA stambenih i poslovnih prostora, mob. 098/955-6885

PRODAJE SE KUA od 240m2, u mirnoj i hoj ulici u Nedelišu. Tel: 098/9279-009 PRODAJE SE KUA KATNICA, odlina lokacija, veliki potencijal, vojni vrtovi akovec – najbolja ponuda. Tel. 098/907-1581 PRODAJE SE OBITELJSKA KUA visoka prizemnica u M. Suboci, gl. ulica, blizina škole i želj. stanice, lokacija pogodna za gosp. djelatnost, mogua i zamjena za stan u k. mob. 098/244-295 FRIZERSKI SALON, novi, namješteni, akovec, Lj. Gaja 6, prodajem, tel. 098/241-559 STAN 2-SOBNI s garažom, novogradnja, ispod Šafrana (Mihovljan), visoki roh-bau, kredit, prodajem. mob. 098/241-559 PRODAJE SE NOVIJA KUA s popratnim objektima, kompl. ureena + 2000 hv okunice, Dragoslavec selo, info: 098/9949-021 PRODAJEM DVOSOBNI STAN u centru k od 46m2, visoko prizemlje, povoljno. mob. 091/572-4557 PRODAJE SE DVOSOBNI komforni stan u k na Jugu, tel. 364-767 KUU, visoku prizemnicu s garažom i okunicom u centru Vž, prodajem. info: 091/517-3243 PRODAJEM JEDNOSOBNI STAN od 42m2 u k, soliter kod parka. mob. 099/500-1220 PRODAJEM BRAVARSKU RADIONICU sa strojevima i alama u Prelogu. Tel. 679-368 PRODAJEM KUU u Koprivnici, blizina bazena škole, mob. 099/690-8456 PRODAJEM KUU u G. Hrašanu na gl. ces, 7km do k i 10km Vž, Info na mob 098/297-210. PRODAJE SE GRADILIŠTE u Mihovljanu dim 20x30 m, 165 hv. Prekrasna lokacija, blagi nagib, pogled na grad. Tel. 098/198-9410 PRODAJEM GRADILIŠTE u Zasadbregu, tel. 091/7636-571 PRODAJEM ZEMLJIŠTE u Lopancu. mob 091/545 7389. PRODAJE SE GRADILIŠTE u Žiškovcu dim. 1600m2, vl. 1/1, u mirnom dijelu naselja, svi prikljuci uz cestu, cijena 5.000 eura, mob. 098/652-292 APARTMAN U NOVALJI od 62m2, pogled na more, 2 sp. sobe, terasa, luksuzno ureen, klima, parking, uporabna dozvola, useljivo odmah. Mog. zamjene za auto, stan ili kuu u k, 105.000 eura. Mob. 098/393-000 PRODAJEM NOVIJU PREKRASNU GARSONIJERU od 29,45m2 u centru k s parkirnim mjestom. mob 098 706 109 PRODAJE SE VIKEND KUA u Dragoslavcu pogodna za stanovanje, s malim vinogradom i vonjakom. Kontakt: 343-557 PRODAJE SE STARIJA USELJIVA KUA (plin, voda, telefon), podrum, garaža, radiona, sa vrtom i oranicom 500 hv, (mogunost gradnje), u centru Nedeliša, (blizina groblja), akoveka 22, cijena 34.000 EUR, Info. 098-482-791 PRODAJEMO GRADILIŠTE u Nedelišu vel.1030m2, hitno. Info; 091 558 5930 ZAGREB: stan od 80 m2, kraj Bundeka, renoviran, 3 sobe, najam, mob. 098/616-674. PRODAJE SE HALA od 500m2 sa ograenim zemljištem cca 890 hv te poslovni prostor u centru akovca. mob 098/9211-929 PRODAJE SE MANJA KUA u Ivanovcu, sa velikom okunicom, povoljno. mob. 098/9691-918 STAN 4-SOBNI (etaža), s garažom, ispod Šafrana (Mihovljan), visoki roh-bau, kredit, prodajem. mob. 098/241-559

PRODAJE SE ORANICA «Sratka» u Totovcu od 230 0 hv, mob. 091/594-2035 KUU i pom. objekt u M. Središu prodajem ili mijenjam za manju kuu ili vikendicu. tel. 098/9176-477 3-SOBNI novoureeni stan u prizemlju katnice, centar k, prodajem ili mijenjam za adekvatan posl. prostor. mob. 098/315-880 PRODAJEM KUU od 160m2 u Pribislavcu, mob. 099/292-5560 PRODA JE SE 2.5-sobni stan od 64m2 na 2.katu, I.pl. Zajca, sup e r ur e e n . te l. 32 8 -3 0 5 i l i 091/1947-808

VINO I GROŽE AKCIJA - Prodajem kvalitetno grože (rizling, šipon) za 2,5kn/kg. ili mošt za 4/kn/lit. mob. 095/211-0000. PRODAJE SE BIJELO KVALITETNO VINO I MOŠT, rajnski rizling, muškat žu, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 PRODAJEMO GROŽE ILI MOŠT, graševina/souvignjon/šipon. Tel: 040 395 095, mob. 099 512 88 17 PRODAJE SE GROŽE cijep, sorte: rizling, silvanac, šipon i kraljevina. Koliina oko 1000 kg, berba 25.9. Upita na mob: 098/749-188 PRODAJEM HRASTOVE BAVE za vino od 100 i 50 lit., u jako dobrom stanju! Tel. 099/784-1989 PRODAJEM KVALITETNO GROŽE šipon, rizling, savignon, povoljno, mošt i vino, berba 24.9.2011. mob. 095/901-5422 PRODAJEM BAVE ZA VINO od hrasta i agacije, do 400 lit., sa dostavom, te stolarski banzek za 400kn. Tel. 858-362 PRODAJE SE MIJEŠANO SORTNO grože ili mošt u Železnoj Gori. mob 099 5656 134.

mob: 095/355-1313 095/355-1414 040/390-431

Čakovec, dr. I.Novaka 2 *preko puta Čakovečkih mlinova*

ŽENSKA OSOBA traži posao išenja poslovnih prostora, pomonog kuhara ili cvjeara. Mob. 095/903-2887 TRAŽIM VRHUNSKOG POZNAVATELJA INTERNETA za jednokratan posao. Tel. 098/1347-031 TRAŽIM POSAO IŠENJA stanova, uvanja djece ili rad u trgovini u k ili bližoj okolici. mob. 098/968-2565 TRAŽIMO POSAO – peglanje, išenje, kuhanje, plaanje režija, šetanje kunih ljubimaca i sl. Ponude na tel. 098/9390-530 ili 099/681-5965 TRAŽIM POSAO poduavanja djece osnovne škole hrvatski jezik i pomo kod uenja ostalih predmeta. mob. 098/738-810

POZNANSTVA DADO (50g) iz Primorja, razveden, sin 15g., voza kamiona koji puno putuje Europom, nisam bogataš, ozbiljan sam, nemam vremena pa ovim putem tražim ozbiljnu i poštenu meimurku sa sela do 43g., za ozbiljnu vezu. sms 099/700-8920

NEKRETNINE – PRODAJA

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama

USLUGE

akovec, R. Boškovia 21 (preko puta suda) tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr sms.nekretnine@ck.t-com.hr

PREKRIVANJE I IZRADA KROVIŠTA, ZIDARSKI RADOVI

PRODAJEMO i POTRAŽUJEMO sve vrste nekretnina na podruju Varaždinske i Meimurske županije

POLJOPRIVREDA KUPUJEM TRAKTORE IMT, URSUS, ZETOR, može i neispravne. tel: 01/2067-370, 092/110-7110 PRODAJEM vrtnu kosilicu, sadnice trešnje i sadnice od trsa, cirkular i ekiar, tel. 333-253 PRODAJEM CIRKULAR. tel. 040/384 427 KUPUJEM TRAKTORSKE zadnje gume 18. 4-30. mob. 098/888-623 PRODAJE SE LUŠARA, levator 6m, 2-brazdni plug 10cola i kvalitetno bijelo vino, tel. 897-188 PRODAJEM TRAKTOR Güldner 15KS 1958.g. oldtimer te prikolicu. mob. 099/418-2538 PRODAJEM ZGLOBNI BAGER Schaeef i tranu pilu. tel. 543-882 PRODAJEM TRAKTOR Zetor 4712 s kabinom, kiper prikolicu 4T, sve registrirano i sauvano, plug 16cola Olt 1-brazdni visoki i prodajem Kawasaki ZX 7R nina 750cm3 12KS 1998.g., 44tkm, kao nov. tel. 098/190-3753 KUPUJEM donju automatsku kuku za traktor Ursus C335. Ponude na 091/2711-778

POSAO

Dugogodišnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. Č k Čakovec, Istarska I t k 9, 9 tel. 395-722, 098/744-980

ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno. Tino, 098/931-7570 OVLAŠTENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI/ PREMATANJE «RODIKOMM» d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC Tel. 040/395-180, 091/5005-128

INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323

KUICA (Istarska, k) od 40m2 + veranda od 10m2, šupa i mali vrt. Prodaje se hitno i povoljno. mob. 099/316-2112

PRODAJE SE KUA s velikom okunicom u Prelogu, useljiva, namještena + gradilište od 2000m2, cijena 100.000 eur (mogunost zamjene). Tel. 645-212 ili 0049/89-4892-302 PRODAJEM GRAEVINSKO ZEMLJIŠTE u Murskom Središu, mob. 098/954-9775 PRODAJE SE KUA katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 HITNO I POVOLJNO PRODAJE SE KUA na Mihovljanu (Šafran), Sv. Mihovila 5, 144m2 stamb. prostora + 105m2 podrum, voda, struja, gradska kanalizacija, plin, okunica s manjim vonjakom i vrtom, kua bez fasade, cijena snižena na 95.000 eur, uredni papiri, vlasnik 1/1. mob. 098/933-1645 PRODAJE SE KUA od 240 m2, blizina centra akovca, Vojni vrtovi, hitno i povoljno. Tel: 091/543-3518 AKOVEC JUG: dvoetažni atraktivan stan s puno svjetla okrenut na južnu stranu, blizina škole, vrtia, pošte, trgovakog centra, donja etaža 36,05 m2, gornja etaža (potkrovlje) 25,40 m2. POVOLJNO! mob: 099-241-4596 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Praporanu od 1010m2 ili 600hv, gornje Meimurje, cijena po dogovoru, mob. 091/5460-414

IZNAJMLJIVANJE ZAGREB - IZNA JML JUJE SE 3-sobna kua, kuhinja, kupaona, namješteno, povoljno za 3 studenta, cijena 800 kn po studentu. Tel. 01/3732-173 IZNAJML JUJE se dvosobni namješteni stan od 50 m2 u centru K. Inf. na tel. 098/242-990. IZNA JML JUJE SE NAMJEŠTENI STAN u kui s posebnim ulazom u Murskom Središu. Plaaju se režije, najamnine nema, info na tel: 00386/70-687-842 IZNAJMLJUJEMO ZASEBNI STAN studenticama u blizini fakulteta. mob. 098/939-6455 ZAGREB, Lanište: iznajmljujem stan od 45m2 za dva ili tri studenta, mob. 091/4455-336 IZNAJMLJUJEM 3-sobni stan od 110m2 i 2-sobni stan od 65m2, odvojena brojila i ulaz, centar k, namješteno. zva poslije 17 sa na mob. 091/933-8468 IZNAJMLJUJEM GARSONIJERU i sobicu iskljuivo za studente. tel. 390-291 IZNAJMLJUJEM STUDENTU slobodnu namještenu sobu s upotrebom kuhinje i kupaone, u k, u 2-sobnom stanu, 100m do Veleuilišta. tel. 849-041

lje i oglašivae za razumijevanje, te dostavu traženih podataka, jer u suprotnom, oglas neemo biti u mogunosti objaviti. MEIMURSKE NOVINE IZNA JML JUJE SE DVOSOBNI namješteni stan u kui u k, poseban ulaz, mob. 098/558-819 ZAGREB, ŠPANSKO: iznajmljujem 1-soban stan od 35m2, novogradnja, posebni prikljuci, cijena 1600 kn, zva vikendom ili nakon 17 sa na tel. 040/313-922 IZNA JML JUJE SE 3-SOBNI STAN od 110 m2 i 2-sobni od 6 4m2, namješteni, odvojeni ulaz i sva brojila, zvati poslije 19 sati na tel. 091/933-8468 IZNA JML JUJE SE KUA u k, Prešernova 26 (blizina Veleuilišta), preko puta Medikol-a. mob. 098/183-9051 ili 098/1922-983 POSLOVNI PROSTOR u centru grada od 24m2, novi pasage, ureen (struja, voda, grijanje), povoljno se iznajmljuje za 800 kn (mog. prodaje), mob 098/242 283 POVOL JNO SE IZNA JML JUJE namještena garsonijera s balkonom u k, blizina Veleuilišta, vrlo niske režije, mob. 098/1620-669 IZNA JML JUJU SE nenamješteni stanovi, 2.5-sobni, 1-sobni i 1.5-sobni, polunamještena garsonijera i 1-sobni stan u k na duže vrijeme. tel. 384-515 ili 098/545-526 IZNAJMLJUJEM 3-SOBNI nenamješteni stan u Makovcu od 90m2, poseban ulaz i sva brojila, novogradnja. mob. 098/958-1928 IZNAJMLJUJEM 1-SOBNI STAN od 42m2 u centru k, polunamješten, mob. 091/1543-864 IZNAJMLJUJE SE 1-sobni stan od 45m2, poseban ulaz. tel. 390-247 IZNA JML JUJE SE NAMJEŠTENA SOBA s upotrebom kupaonice i kuhinje, k još jednoj ženskoj osobi, poseban ulaz i prikljuci. mob. 091/5636-323 BRANI PAR traži stan u najam, prednost Jug i centra grada, te prodajemo kompjutor AMD 2000 za 450 kn. mob. 092/305-2914 IZNAJMLJUJE SE POSL. PROSTOR od 20m2 u centru k, lokacija uhodana. tel. 310-519


27. rujna 2011.

ŽIVOTINJE PRODAJU SE MLADE TIGRICE, BURKOVE PAPIGE, ROZENKOLISI, Şenka barabanta stara 4 godine, te radni parovi rubino i plavih rozela. Tel. 098/944-3339, 829-230 NJEMAKI OVARI s rodovnicama, cijepljeni, tetovirani, nagraivanih roditelja, prodajem. Tel. 040/363-445 ili 098/465-490 ŽENSKO ŠTENE PEKINEZERA svjetlo smee boje s bijelim ťapicama, istokrvno bez papira, oiťeno od parazita, oba roditelja prisutna, vrlo umiljato i privrŞeno, samo u leglu. Viťe info. na 098/944-3339. POKLANJAJU SE ŠTENCI mjeťanci hrv. ovara i terijera, bit e malog rasta. tel. 099/418-2538, Šenkovec PRODAJE SE KVALITETNA HRANA K-9 i Brit za pse i make. Tel. 363-445 PRODAJEM ZEEVE male za tov, zeice za rasplod i zeeve oiťene, tel. 040/333-911 ili 091/906-6933 POKLANJA SE HRVATSKI OVAR star 1.5g., u dobre ruke. mob. 099/418-2538 PRODAJEM KUNIE. mob 099 688 0453 PRODAJEM MLADE BREE KOZE Francuska alpina i srnaste, cijena po 450kn/kom, tel 040 343 810 PRODA JU SE ŠTENCI SHI-TZU-a, istokrvni, prisutna oba roditelja, oiťeni od parazita i trerani prov nametnika, mob. 098-591-261 PRODAJEM DIVLJE ZEEVE iz kaveznog uzgoja, Zagreb, i AKVARIJ sa ribicama i biljem od 20 lit. lijepo ureen, prodajem za 200 kn. Zagreb, mob; 098-908-4675. PRO DA JEM V I Š E V R S TA PA PI GA, ukrasnih pataka i fazana. tel. 040/641-187, 098/912-3938 PRODAJU SE ŠTENCI NJEMAKOG OVARA starosti 8 tjedana, tel. 040/343-386

U PRELOGU JE ODLUTALA KUJICA. ODAZIVA SE NA IME LADA. MOLIMO VAS AKO JE VIDITE, ZADRŽITE JE I HITNO JAVITE NA 091-8988-004. HVALA PUNO

POKLANJAM BIJELE I TIGRASTE poluperzijske maie u dobre ruke. tel. 040/821-459, 098/132 2005, 095/574 8807 POVOL JNO PRODA JEM Ĺ TENAD njem. ovara s rodovnicom, tetovirani i cijepljeni. tel. 295-547 ili 099/246-5011

RAZNO OGRJEVNO DRVO â&#x20AC;&#x201C; agacija, hrast, grab, bukva. Cijena 199kn/m2. Dostava besplatna! tel. 092/14-999-77 PRODAJEM THUJE columne i smaragd, kvalitetan domai uzgoj, tel. 091/547-0069 PRODAJU SE radijatori dim. 90x200cm, crni pisai stol, dj. prijenosni kreve 125x65cm, limena vrata, pvc ulazna vrata dim. 100x110cm, motokulvator Honda F360 i pe za centr. grijanje Centrometal 35KW. Tel. 858-424 PRODAJEM BMX FIT ramu, cijena povoljna. Tel. 829-230, 099/684-1-729, 098/944-3339 PRODAJE SE Ĺ TEDNJAK na kruta goriva Senko i kombinirani (4pl+2struja), te ormar i preĹĄa za vino. mob. 098/970-1062 SMRĹ AVITE U VRLO KRATKOM ROKU i do 30kg jedinstvenom metodom u svijetu. GARANTIRANO! Molim zva na tel. 099/5155-064 (NE sms)

AKCIJA 4 Kn

PILIÄ&#x2020;I PILIÄ&#x2020;I Ä&#x2020; ZA A KLANJE, KLAN LANJE, E, Ĺ˝IVI Ĺ˝ I OÄ&#x152;IĹ Ä&#x2020;ENI OÄ&#x152;IĹ Ä&#x2020;EN OÄ&#x152;IĹ Ä&#x2020; OÄ&#x152; Ĺ Ä&#x2020; NI

Oglasnik 49

www.mnovine.hr â&#x20AC;˘ oglasnik@mnovine.hr â&#x20AC;˘ 040 312 333

JEDNODNEVNI JEDN EDNO D OD ODNEVNI O DNEVNI NEVNI BIJELI B BIJELLII I GRAHORASTI G GRAH RAHO R AHOR HORASTI ORAST STI TI PILIÄ&#x2020;I PIL PILIIÄ&#x2020; Ä&#x2020;I ,

AVA DOST

,

VaraĹždinska 12a 40305 NEDELIĹ Ä&#x2020;E

tel: 040 823 023 - fax: 040 823 005

DVB-T MPEG4 prijemnici

veÄ&#x2021; od

299kn

veÄ&#x2021; od

2799,00 kn Ů DVB-T prijemnici MPEG2 i MPEG4 DENVER DVBT41 DVBT

Digisat Strong Megasat Denver

veÄ&#x2021; od

150kn 15 info@kerman.hr

www.kerman.hr

PRODAJEM crni okrugli masivni stol + 4 stolice, visoki naslon, crna eko koĹža, ouvano (950 kn). Tel. 098/390-692 PROVEDITE NEZABORAVAN TJEDAN U APARTMANU NA TENERIFIMA â&#x20AC;&#x201C; POTPUNO BESPLATNO!!! Mob. 099/5155-064 PRODAJEM starinsko ogledalo mob. 098/907-1581 VRLO POVOLJNO PRODAJEM KNJIGE ZA 8. RAZRED (po programu 2. OĹ AKOVEC) u kompletu ili pojedinano. mob. 098/390-404 DIGITALNI PIANINO GEM (Real piano 800), crne boje, ouvan, star 5g., cijena 5.000 kn, kontakt: 040-343-727 PRODAJEMO HRANILICU ZA DIJETE, malo koriĹĄtena, visoka, plastina, mob. 095/513-7763 PRODAJEM frizerski komplet, 3 goblena, 2 koĹžna zimska kaputa, veliku deku i znake. tel. 042/211-282 NOVI PLAYSTATION 2, slabo koriĹĄten, kinderbet s madracom i dj. sjedalica â&#x20AC;&#x201C; povoljno. mob. 099/2202-330 PRODAJEM UGOST. roĹĄlj, konvektomat, fritezu, toplu kupku, radni stol, hladnjak, kiper, vagu, gril za pilie, cafe aparat, mlinac, deporator, mlin za kruh. mob. 098/9211-929 ANTIKVITETE KUPUJEM â&#x20AC;&#x201C; namjeĹĄtaj, zidne vure, porculan. servis za jelo, stare aute, motore i ostale starine. Plaam odmah! tel. 858-347 ili 095/528-7253 PRODAJE SE NAMJEĹ TAJ iz kue i za kuu, te kamp kuica s tendom (mog. registr. na 3g). mob. 099/3361-032 PRODAJE SE dj. kinderbet i Ĺženski bicikl. tel. 098/632-614 PRODA JEM: trosjed, dvosjed + fotelja (puno drvo hrast), ploa el.ugrad. ĹĄtednjaka (200kn), gume 175/65/14 (4kom/400kn) i 185/60/14 (4kom/1.000kn) s felgama za Opel vectru, ĹĄkrinja sanduarka od 500lit. (kao nova) i dvije podnice za krevet 198x70. tel. 328-106, 098/171-4456 PRODAJEM SINTISAJZER za osnovnu muziku ĹĄkolu, koriĹĄten 1g., cijena po dogovoru. Mob. 098-1876-172 PRODAJEM MINI LAPTOP za 1.200 kuna sa programima, star 1g. mob 099/7453-407, 091/3010-468 PRODAJE SE: ouvana perilica sua Wirhlpool (800kn), ouvani klavir (pianino) sa stolicom i 3 pedale, te odlian caffe aparat DeLonhi (400 eur). mob 091 5404 944 DAJEM U NAJAM graevinsku fasadnu brzomontaĹžnu skelu za sve vrste radova na kui ili veem objektu, te prodajem 10 vrea glet mase i prazne iste kante od jupola, mob. 091 559 4332 PRODAJEM kompjuter Dell HD 149GB s monitorom + kamera Logitech na poklon, teniski reket marke Prince za 250 kn (novi 999 kn), i 4 pl. zelena okrugla stola promjera 120, cijena 100 kn/ kom. mob: 091/541-8810 PRODAJEM LAPTOP marke Acer, cijena prema dogovoru, ouvan i malo koriĹĄten. mob: 091/518-0591 PRIMAMO NA DEPONIJU uz mog. nadoknade prijevoza lomove, staru ciglu i crijep. mob:091/541-8810 PRODAJEM LJEĹ NJAK u ljusci ili oiĹĄen, sorta istarski i rimski, Mob: 099/826-4855 Ĺ TEDNJAK NA DRVA Gorenje (dimnjak s lijeve strane), cijena ksna 600kn, bijele boje, ispravan, mob. 098/681-063 BAS GITARA Squier prec 5 Ĺžiani, ouvan, elixir Ĺžice setupiran - niski acon, mob 098/715 365 KUPUJEM RABLJENU (NOĹ ENU) GARDEROBU Ĺžensku, muĹĄku i djeju. mob 095-801-8374 LCD LG 32 cm, najnoviji model, usb, divX, novo, orig. zapakirano, jamstvo 24 mj. cijena 2099 kn, mob. 098/987-51-51 PC Intel Pentium 4, s monitorom, tipkovnicom i miĹĄem, prodajem za 700 kn ili mijenjam za drva, na tel: 091/5060-821

KUPUJE SE LAPTOP. Kontakt: 099/6714-888 PRODA JEM IPH O NE 4, 16 GB, novi, joť zapakiran, T-mobile garancija. Cijena 4.300 kuna. Tel. 095/840-5500 PRODAJE SE viťegodiťnja Şivica ligustrum visine 60-70cm i elektromotor za friŞider. zva poslije 14 sa na mob. 099/6929-478 (ne sms) PRODAJE SE ŽENSKI BICIKL, malo koriťten, stoji godinu dana u garaŞi, za 300 kn, mob. 095/8600-851 KOŽNA GARNITURA beŞ boje (trosjed, dvosjed i fotelja), Phoenix Lifestyle, staro 5g., hitno i povoljno prodajem za 1.000 kn, mob 098/242 283 PRODAJE SE PREŠA za groŞe i svinja od 170kg. mob. 092/103-6115 PRODAJEM kuu u akovcu, livadu u Puťinama Žirou, bmw 318i 1989.g., te iznajmljujem sobe za studente ili samce. mob. 095/845-3568 ili 095/863-5487

Ovdje je za samo

Udruga za zaĹĄtitu Ĺživotinja PRIJATELJI Ĺžiro-raÄ?un: 2392007-1100062749 www.prijatelji-zivotinja.org e-mail: info@prijatelji-zivotinja.org MOB: 091 89 88 004

PROGRAM KUMSTVA Ako nemate uvjeta za udomljavanje psa ili make, postanite kuma ili kum nekom od ĹĄenika akovekog skloniĹĄta za Ĺživonje Prijatelji i sudjelujte u podmirivanju troĹĄkova hrane ili lijeenja. Posjete web stranice naĹĄe Udruge i odaberite svog virtualnog ljubimca. Sljedei korak je DA izvrĹĄite uplatu od 99,00 kn na Ĺžiro raun udruge 2392007-1100062749, poziv na broj 02 999222, sa svrhom uplate: donacija. Nakon toga na naĹĄ mail poĹĄaljite potvrdu uplate, svoje osobne podatke i ime odabranog kunog ljubimca. Hvala vam od srca!

PRUŽITE NOVI DOM nekom psu ili maci uz simbolinu naknadu troťkova cijepljenja i kastriranja. MoŞete nas posje svaki dan izmeu 9-17 sa, a nalazimo se iza carine (prije nadvoŞnjaka, kod ateksa, skrenite LIJEVO.

MOLIMO DOBRE LJUDE DA NE BACAJU HRANU koja im ostane u kuanstvu, od raznih proslava i vjenanja, ili ako imate starih deka, plah, runika darujte ih akovekom skloniĹĄtu za napuĹĄtene Ĺživonje. ZAHVALJUJEMO DOBRIM LJUDIMA, UDOMITELJIMA I SVIM DONATORIMA!!!

CAKI je pronaen kako luta u Cirkovljanu. Roen je negdje u travnju 2010.g. i bio je vrlo preplaĹĄen kada je doĹĄao u azil, ali sada je dobro. Caki je po naravi vrlo dobar, voli druĹĄtvo ostalih pasa i jedva eka malo maĹženja. Bio bi sretan s malo zelene trave i kuicom u dvoriĹĄtu te druĹĄtvom dobrih ljudi. Cijepljen je i ipiran.

mogao biti VaĹĄ oglas Sve informacije na Iskoristi akciju u listopadu

BETA je jedno malo zaigrano bie. Stalno je u pokretu i u tih svojih osam kvadrata boksa, ona uvijek nae mjesta za tranje. Zato bi nam bilo jako drago da Beta brzo dobije svoj novi dom gdje bi mogla ii u duge ĹĄetnje i veselo se igrati sa svojim novim prijateljima. Roena je 20.1.2008., cijepljena i ipirana.

ATILA je mjeĹĄanac labradora koji je pronaen u jednom selu kraj nogometnog igraliĹĄta nakon ĹĄto je navodno viĹĄe od mjesec dana lutao. U potrazi za hranom koju oito nije nalazio gotovo je umro od gladi. Stigao je u skloniĹĄte potpuno iscrpljen, mrĹĄav, sve kosti su mu se vidjele, ali se polako oporavio i sad ve veselo tri dvoriĹĄtem. Dobre je naravi, slaĹže se s drugim psima, a roen je 23.9.2010., cijepljen i ipiran. MOLIMO LJUDE KOJI IMAJU SLOBODNOG VREMENA DA DOÄ?U PROĹ ETATI PSE!!!

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se DO PETKA DO 11 SATI

838


UTORAK 27. rujna 2011.

TV pregled

od 27.9.2011. do 3.10.2011.

FILMOVI - PREPORUUJEMO

Izgubljena patrola FILM

UTORAK, NOVA TV, 00:00

Redatelj je iskusni Joseph Zito, koji je na lmu bio angaĹžiran i kao izvrĹĄni producent, lmaĹĄ ije su zlatne godine bile osamdesete kad je potpisao etvr nastavak kultnog horor-serijala â&#x20AC;&#x153;Petak 13.â&#x20AC;?, zam â&#x20AC;&#x153;Nestali u akcijiâ&#x20AC;? s Chuckom Norrisom i M. Emmetom Walshom u glavnim ulogama.Uz njih dvojicu, vaĹžnu ulogu tumai i M. Norris, sin legendarnog Chucka Norrisa, s kojim je nastupao u popularnoj TV seriji Walker, teksaĹĄki rendĹžer.

06:10 06:15 06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:05 09:50 10:00 10:05 10:06 11:00

Vatreni obraun FILM

SRIJEDA, NOVA TV, 02:55

Zasien runskim seoskim Ĺživotom koji je is iz dana u dan, George Smith (David Cubi) odlui kupi udaljeno imanje na kojemu sa svojim sljedbenicima moĹže Ĺživje od zemlje izvan bilo kakvih utjecaja vlas i druĹĄtva. Ojaen ĹĄto mu je banka odbila da zajam i sruĹĄila mu sve snove, George uzima stvar u svoje ruke. Novcem od prodaje droge kupuje arsenal oruĹžja i sa svojom ekipom odlazi u pljaku banke.

Boa FILM

ETVRTAK, NOVA TV, 23:20

U najstroĹže uvanom kaznenom zatvoru gdje kaznu odsluĹžuju najvei svjetski kriminalci, planira se bijeg. Bjegunci iskopaju duboku rupu i oslobode nasilno mitsko bie iji ostaci nisu potpuno mrtvi. Bie se brutalno obruĹĄi na kaĹžnjenike i pobije gotovo sve u zatvoru, osim dvojice prijatelja koji se u panici sukobe jedan s drugim.

NajbrĹži i najĹžeĹĄi FILM

PETAK, RTL, 00:40

MoĹžete li zamisli ovakav povratak s posla: skidate skupocjeno odijelo, oblaite koĹžnu odjeu s protektorima i sjedate na motor, posljednju rije tehnike, a zatim kreete na zabranjenu utrku po ulicama Los Angelesa. Scenarij lma â&#x20AC;&#x153;NajbrĹži i najĹžeĹĄiâ&#x20AC;? inspiriran je novinskom priom o ljudima koji vode dvostruke Ĺživote te, na jednako fascinantan nain, obrauje temu ilegalnih utrka.

Tango i Cash FILM

SUBOTA, RTL, 22:00

Tango je policajac koji se odijeva u skupa odijela, uvijek ima elegantnu kravatu i drĹži do svoga izgleda. Cash je, naprov, policajac koji ne mari za izgled i doima se poput skitnice. Suparnici su na poslu, ne slaĹžu se najbolje, no zajedniko im je da kriminalci strahuju od njih. Oni su najbolji u svemu. I kad jednom svaki od njih zaplijeni po jednu golemu poĹĄiljku droge, ĹĄef bande odlui uniĹĄ ih obojicu. Postavlja im zamke koje oni uspjeĹĄno izbjegavaju, bjeĹže i odlue uniĹĄ gangstersko carstvo...

Sentinel - agent u bijegu FILM

NEDJELJA, RTL, 20:00

11:10 12:00 12:11 12:13 12:15 12:30 13:20 14:05 14:14 14:20 14:50 15:35 16:05 16:10 16:20 16:25 17:00 17:08 17:40 17:45 18:30 19:30 19:56 20:01 20:04 20:10 21:10 22:10 23:00 23:20 23:23 23:25 23:35 01:45 02:30 03:30 03:45 04:10 04:40 05:25

06:15 06:20 07:05 07:30 07:55 08:00

Najava programa Trea dob, emisija za umirovljenike TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 9, serija Vijes iz kulture Vijes Vrijeme danas Svijet za sebe: Amazonski labirint, dokumentarna serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Debbie Travis preureuje 3 Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Kad zavolim, vrijeme stane telenovela Sve e bi dobro, serija Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Meu nama Alisa, sluĹĄaj svoje srce - telenovela Znanstvena peca Znanstvene vijes Jezini pouak ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Hrvatska uĹživo Vijes Hrvatska uĹživo HAK - Promet info 8. kat: Kuanice, talk show Capri 3, telenovela Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Sve u 7!, kviz Miris kiĹĄe na Balkanu, TV serija Otvoreno Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Ciklus europskog lma: Slomljeni zagrljaji, ĹĄpanjolski lm (124â&#x20AC;&#x2122;) Bez traga 7, serija (12) Ĺ˝ica 1, serija (18) Skica za portret PotroĹĄaki kod Znanstvena peca Hotel dvorac Orth 9, serija 8. kat: Kuanice, talk show

Najava programa Kad zavolim, vrijeme stane telenovela Silvestrove i iijeve tajne, crtana serija Pipi Duga arapa, crtana serija Mala TV TV vr: TuĹžno stablo

Pete Garrison agent je amerike tajne sluŞbe koji je predsjedniku prije viťe od dvadeset godina spasio Şivot skoivťi pred kiťu metaka. Omiljen i poťtovan meu kolegama u tajnoj sluŞbi, Garrison je karijerist koji sad ť prvu damu. Živi u visokom, urednom svijetu hijerarhijske strukture, planova, povorki automobila, kodnih imena, strunih Şargona i postupaka. To je svemir koji ima smisla sve dok ga ne ponu razdira tajne.

08:10 08:15 08:20 08:25 08:50 09:25 09:35 10:00 10:45 11:30 12:15 12:55 14:30 14:55 15:20 15:55 16:05 16:20 16:25 16:35 16:40 16:45 16:50 17:05 18:00 18:20 18:30 19:05 19:30 19:55 20:00 21:45 23:00 00:00 00:45 01:10 01:55 04:28 05:26

Ninin kutak: Brodii magne Neli i Cezar, crtani lm Danica i pjetli Rudi, the racing pig, serija za djecu Ĺ kolski sat: Rukomet - Europsko za klince Navrh jezika: Raun bez krmara Olujni svijet, serija za djecu Alisa, sluĹĄaj svoje srce - telenovela Prizma, mulnacionalni magazin Hit tv Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom Tranje u Ĺživot, ameriki lm (95â&#x20AC;&#x2122;) H2O Uz malo vode!, serija za mlade Edgemont 1, serija za mlade Ĺ kolski sat: Rukomet - Europsko za klince Navrh jezika: Raun bez krmara Meteor i veliki kotai, crtani lm Mala TV TV vr: TuĹžno stablo Ninin kutak: Brodii magne Neli i Cezar, crtani lm Danica i pjetli Aladinove pustolovine, crtana serija Ĺ apta psima 5 Regionalni dnevnik Ĺ˝upanijska panorama Crna kuja: Pravo na Ĺživot bez nasilja Silvestrove i iijeve tajne, crtana serija GaraĹža: Franko Krajcar i grupa Indivia Veeras Vrag nosi Pradu, ameriki lm (105â&#x20AC;&#x2122;) Bez traga 7, serija (12) Ĺ˝ica 1, serija (18) Retrovizor: Zakon i red: Zloinake nakane 4, serija (12) Retrovizor: Moja obitelj 7B, humorisna serija Retrovizor: 24 (7), serija (12) Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi Noni glazbeni program: Zagreb gori 1998., snimka koncerta (2.dio) Noni glazbeni program: GaraĹža Moonshed

01:45 02:45 03:30 04:15 05:05 05:40

06.40 07.05 07.50 08.45 09.30 10.00 10.50 11.30 12.20 13.00 14.05 14.55 16.05 16.45 17.35 18.30

05.25 06.00 06.50 08.55 10.45 11.55 12.20 13.15 14.10 16.00 16.55 17.05 18.00 18.30 19.05 20.00 20.55 21.50 23.40 23.55 01.30 02.30 04.00

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm (dvije epizode)(R) Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) 1001 no, dramska serija (dvije epizode) (R) Vrata raja, telenovela Exkluziv Tabloid, magazin (R) Veera za 5, lifestyle emisija (R) Krv nije voda, serija (R) Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) RuĹža vjetrova, dramska serija (R) RTL 5 do 5, informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija RuĹža vjetrova, dramska serija Mentalist, kriminaliska serija Put osvete, kriminaliska serija (dvije epizode) RTL Vijes, informavna emisija 11. sat, kriminaliska serija (dvije epizode) Astro show, emisija uĹživo (18) Hawaii Five-O, akcijska kriminaliska serija (dvije epizode) (R) RTL Danas, informavna emisija (R)12

20.20 21.15 22.00 22.30 23.10 23.55 00.35 01.00 01.40

05:15 06:00 06:20 07:50 08:35 09:00 09:01 09:25 10:55 12:30 12:45 13:30 14:00 14:01

SERIJA NOVA TV

02:45

Zvijer

Rukomet - Liga prvaka: CO Zagreb - Savehof, prijenos

Nogomet - Liga prvaka: Lyon Dinamo, prijenos

SPORT etvrtak 29.9., HRT 2, 17.55

SPORT Utorak 27.9., NOVA TV, 20.40

ZVJEZDANI KUTAK Z

Petak, NOVA TV, 23:40 sati

22:45 23:00 23:30 00:00

19.25

SPORT - IZDVAJAMO

Meg Ryan

12:10 13:10 13:55 16:00 17:00 17:25 18:05 19:15 20:00 20:40

Nakon brutalnog ubojstva dvojice ratnih veterana beskunika, Barker i Ellis kreu u ikaĹĄko sironjsko naselje. Sumnjajui da su Ĺžrtve zatraĹžile pomo u mjesnoj bolnici za veterane, Ellis zove dr. Elija Blakea, voditelja psihijatrijskog odjela i specijalista za posttraumatski stresni poremeaj. Meum, iako Ĺželi pomo, dr. Blake moĹže samo potvrdi da su dvojica mrtvih veterana bili pacijen, a na Ellisu je da drugdje potraĹži povjerljive vojne dosjee Ĺžrtava. Meum, nakon ĹĄto opaze moguega osumnjienog na fotogra ji s nadzorne kamere...

06:10 06:55 07:20 07:35 07:45 08:00 08:55 10:55 11:10

08:43 08:45 09:00 11:00 11:45 12:00 12:30 13:00

SERIJA RTL

Na lmu je debirala sa dvadeset godina kao ker Candice Bergen u â&#x20AC;&#x2DC;Rich and Famousâ&#x20AC;&#x2122; (1981), a nakon toga pripala joj je mala uloga Ĺžene Anthonya Edwardsa u Tony Sco ovom â&#x20AC;&#x2DC;Top Gunuâ&#x20AC;&#x2122; (1986). Sa svojim buduim muĹžem Dennisom Quaidom glumila je u znanstveno fantasnom â&#x20AC;&#x2DC;Innerspaceâ&#x20AC;&#x2122; (1987). Dobila je dosta pozivnih krika za svoju vrlo dobru izvedbu u â&#x20AC;&#x2DC;Promised Landâ&#x20AC;&#x2122; (1988), no njezin izgled slatkice i leprĹĄav karakter uvijek su bolje pogodovali romannim komedijama. Suraivala je s mnogim karizmanim glumcima najviĹĄe u komedijama i dramama â&#x20AC;&#x201C; s Tomom Hanksom u â&#x20AC;&#x2DC;Joe Versus the Volcanoâ&#x20AC;&#x2122; (1990), s Valom Kilmerom u â&#x20AC;&#x2DC;The Doorsâ&#x20AC;&#x2122; (1991) i sa Alecom Baldwinom u â&#x20AC;&#x2DC;Prelude to a Kissâ&#x20AC;&#x2122; (1992). Izgleda da joj se suradnja s Hanksom svidjela jer je s njim suraivala joĹĄ nekoliko puta â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2DC;Sleepless in Sea leâ&#x20AC;&#x2122; (1993) i â&#x20AC;&#x2DC;Youâ&#x20AC;&#x2122;ve Got Mailâ&#x20AC;&#x2122; (1998). Nekoliko puta u karijeri pokuĹĄala je dokaza da moĹže kvalitetno odradi i ozbiljnije uloge, no obino se lmovi nisu baĹĄ proslavili na kino blagajnama. Spomenimo samo â&#x20AC;&#x2DC;Kost i mesoâ&#x20AC;&#x2122; (1993) te â&#x20AC;&#x2DC;Kad muĹĄkarac voli Ĺženuâ&#x20AC;&#x2122; (1994) u kojem je Ryan Ĺžena i majka koja se bori s oviĹĄnoĹĄu o alkoholu. U ljubavnoj je vezi s Robertom Downeyjem Jr. u dugo odgaanom â&#x20AC;&#x2DC;Restoraonâ&#x20AC;&#x2122; (1995). Sljedee godine mogli smo ju vidje u ratnom â&#x20AC;&#x2DC;Courage Under Fireâ&#x20AC;&#x2122;, a 1998. snima ak dva lma, sa Nicolasom Cageom â&#x20AC;&#x2DC;City of Angelsâ&#x20AC;&#x2122;, te se okuĹĄala i kao gogo plesaica u â&#x20AC;&#x2DC;Hurlyburlyâ&#x20AC;&#x2122;. Nakon joĹĄ jedne, za Meg pine glavne uloge u slatkoj romannoj komedijici â&#x20AC;&#x2DC;Youâ&#x20AC;&#x2122;ve Got Mailâ&#x20AC;&#x2122; (1998), sljedei projekt joj je razoaravajui â&#x20AC;&#x2DC;Hanging Upâ&#x20AC;&#x2122; (2000). Iste godine glumi u trileru â&#x20AC;&#x2DC;Dokaz Ĺživotaâ&#x20AC;&#x2122;, kojeg kriari nisu previĹĄe hvalili, tvrdei da je u potpunos izostala oekivana kemija izmeu Ryan i Russella Crowea. Krenula je glasina o vezi ovih dvaju glumaca i u stvarnom Ĺživotu, ĹĄto je rezulralo Meginim razvodom od tadaĹĄnjeg supruga Dennisa Quaida s kojim ima sina Jacka Henryja Quaida. 2001. godine Meg snima romannu komediju â&#x20AC;&#x2DC;Kate i Leopoldâ&#x20AC;&#x2122;. Zam odluuje ipak malo riskira kod odabira uloge te nastupa u trileru â&#x20AC;&#x2DC;Rezoviâ&#x20AC;&#x2122; (2003) umjesto Nicole Kidman. ak se i razgolila za potrebe lma, ĹĄto nikad prije nije uinila. JoĹĄ jednu uloga koja je oznaila kraj njezinog imidĹža slatkog nevinaĹĄca je ona Jackie Kallen u drami â&#x20AC;&#x2DC;U klinuâ&#x20AC;&#x2122; (2004). U meuvremenu, preciznije 2006. godine, posvojila je djevojicu iz Kine i nazvala ju Daisy Ryan. Sljedei vei poslovni projekt uslijedio je 2008. godine, a to je â&#x20AC;&#x2DC;Mamin novi frajerâ&#x20AC;&#x2122; s Antoniom Banderasom za koji se izbotoksirala do neprepoznatljivos.

20.55

Mentalist

SERIJA RTL

14.10

Cobra 11

HUM.SERIJA RTL 2

21.15

Raymond

SERIJA DOMA TV

Prijatelji

13:45 14:00 14:15 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:00 18:20 18:35 18:40 18:55 19:00 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:30 22:00

20.50

22:30 23:00 23:10 23:30 23:35 23:50 23:52

NaĹĄi najbolji dani, serija NeustraĹĄivi Scooby Doo, crtana serija Bumba, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija TV izlog Nate Berkus Show Teresa, serija R TV izlog Kad liĹĄe pada, serija R

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA - MARION MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program VELIKE TAJNE MALOG VRTA kontakt emisija KUŠILITI KULTURA U ŠPIGLU iz arhive VTV-a TV PRODAJA - MARION TV PRODAJA - MARION DOM 2 emisija o ureenju doma (R) TV PRODAJA VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VIJESTI VTV-A informavna emisija MALI OGLASI TV PRODAJA EUROMAXX TV magazin (R) ZASTUPNIKI KLUB TV PRODAJA - MARION IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA 24 SATA VIJESTI informavni program NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI VIJESTI VTV-A informavna emisija KRONIKA VARAŽDINSKIH BAROKNIH VEERI najavna emisija VELIKE TAJNE MALOG VRTA kontakt emisija (R) TV OBLOEC podravsko-prigorski mozaik ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi (R) ZASTUPNIKI KLUB (R) NEWSFLASH - GLASA AMERIKE (R) VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

14:30 14:45 15:35 16:20 16:35 17:25 19:00 20:00 20:50 21:15 21:40 22:25 23:20 00:00 00:25 00:45 01:25 02:05 03:30

Ljubav i kazna, serija R IN magazin R Teresa, serija Larin izbor, serija R Vijes Nove TV IN magazin Kad liĹĄe pada, serija Dnevnik Nove TV Liga prvaka: Uvodna emisija Liga prvaka: Olympique Lyonnais Dinamo Zagreb Veernje vijes Liga prvaka-emisija SaĹžeci Lige prvaka Delta Force One: Izgubljena patrola, igrani lm Ezo TV, tarot show (18)* Zvijer, serija (12)* Medij, serija (12)* Brane vode, serija IN magazin R Kraj programa

Zabranjena ljubav, sapunica (R) Divlji boravak, zabavni (R) Studio 45, talk show (R) Vatrogasac Vjeko, crtani lm (R) Uilica, kviz za djecu Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) NajljepĹĄi urok, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epozode) (R) Veseli mladunci, zabavni Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) NajljepĹĄi urok, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epozode) Studio 45, talk show (R) Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Znanstveno lud, humorisna serija Sarah Connor: Kronike, znanstvenofantasna serija Studio 45, talk show Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Znanstveno lud, humorisna serija (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Sarah Connor: Kronike, znanstvenofantasna serija (R)

Rebelde 2, serija R Ana, serija Odavde do vjenos, serija R Rebelde 2, serija Gumus, serija R Flash Vijes Gumus, serija R - nastavak Esmeralda, serija R Valeria, serija R TV izlog Vatreno srce, serija 7/220 Odavde do vjenos, serija 90/160 Flash Vijes Odavde do vjenos, serija nastavak TV izlog Odavde do vjenos, serija Valeria TV izlog Valeria Esmeralda, serija Gumus, serija Hitna 94, serija Prijatelji, serija Mike i Molly, serija Potjera, serija (12)* Vampirski dnevnici, serija (12)* Hitna 94, serija R Prijatelji, serija R Mike i Molly, serija R Potjera, serija (12)* R Vampirski dnevnici, serija (12) R Teresa, serija R Kraj programa

(bivĹĄa akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:58 16:00 16:20 16:50 17:00 18:00 18:30 19:00 19:25 19:35 20:00 20:30 21:00 22:00 22:30 23:00 00:15 01:15

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Lifestyle 24 SATA (uŞivo), informavna emisija istoimenog TV kanala VIDEOSTRANICE Danas pogledajte Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Djeji program 24 SATA (uŞivo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA VOA Hrana i vino Europski dnevnik (produkcija Deutche welle) Put oko svijeta, serijal Željana Rakele Gledaj dalje, talk show s Mladenkom Šari VIJESTI DANA TV Jukebox Zapisano u zvijezdama Erotski program VIDEOSTRANICE


SRIJEDA 28. rujna 2011. 07:50 07:55 08:00 06:10 06:15 06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:05 09:50 10:00 10:05 10:06 11:00 11:10 12:00 12:11 12:13 12:15 12:30 13:20 14:05 14:14 14:20 14:50 15:35 16:05 16:20 16:25 17:00 17:08 17:40 17:45 18:20 19:15 19:30 19:56 20:01 20:04 20:10 20:50 21:40 22:15 23:00 23:20 23:23 23:25 23:30 00:20 01:10 01:55 02:55 03:05 03:35 04:05 04:50 05:35

06:15 06:20 07:05 07:25

Najava programa Meu nama TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 9, serija Vijes iz kulture Vijes Vrijeme danas Svijet za sebe: Carstvo djece sunca, dokumentarna serija Kod Ane Oprah show (1353.) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Kad zavolim, vrijeme stane telenovela Sve e bi dobro, serija Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Ekumena: Religije i totalitarizmi?, religijski kontakt program Alisa, slušaj svoje srce - telenovela Alpe Dunav Jadran HAZU Portre ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Hrvatska uživo Vijes Hrvatska uživo HAK - Promet info 8. kat: Sudski paradoksi, talk show Capri 3, telenovela LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Spe u gosma 4, TV serija Misija: Zajedno Paralele Otvoreno Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Drugi format Šapta psima Bez traga 7, serija (12) Žica 1, serija (18) Skica za portret Alpe Dunav Jadran Paralele Drugi format Hotel dvorac Orth 9, serija 8. kat: Sudski paradoksi, talk show

Najava programa Kad zavolim, vrijeme stane telenovela Silvestrove i iijeve tajne, crtana serija Pipi Duga arapa, crtana serija

08:05 08:20 08:45 09:15 09:30 13:50 14:30 14:55 15:20 15:50 16:05 16:20 16:25 16:30 16:35 16:50 17:05 18:00 18:20 18:35 19:05 19:30 20:10 20:15 20:40 21:40 22:35 23:35 00:35 01:20 01:45 02:30 04:36 05:07

05.15 05.55 06.45 08.50 10.45 11.55 12.20 13.15 14.10 16.00 16.55 17.05 18.00 18.30 19.05 20.00 20.55 21.50

04.00

Gastón je teško ozlijeen, a Miguel je naizgled zadobio samo lakše ozljede pa je pušten iz bolnice. José kaže Almi da e osta s Gastónom jer joj je skrbnik i jer u životu ima samo njega iako on nju nije nikad volio. Javier kaže Rober da je zaljubljen u nju i poljubi je, a ona mu kaže da joj se previše stvari vr po glavi da bi razmišljala o vezi. José kaže Lupi da ne razumije zašto se José lju. Lupita joj kaže da se lju jer stalno krizira Gastóna i da je, iako nije aneo, trenutano krino i njezin je skrbnik te je logino da ga brani. Kaže joj i to da ona ne cijeni svoju mamu i da je grozna prema njoj, a ona i José silno bi željele ima takvu mamu...

20.20

Kralj Queensa

SERIJA RTL

19.05

Krv nije voda

EMISIJA HRT 1TV SERIJA NOVA

20.00

Ljubav i kazna

SERIJA DOMA TV

Vampirski dnevnici

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm (dvije epizode)(R) Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) 1001 no, dramska serija (dvije epizode) (R) Vrata raja, telenovela Exkluziv Tabloid, magazin (R) Veera za 5, lifestyle emisija (R) Krv nije voda, serija (R) Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) Ruža vjetrova, dramska serija (R) RTL 5 do 5, informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija Ruža vjetrova, dramska serija Mentalist, kriminaliska serija CSI: NY, kriminaliska serija (12) (dvije epizode) RTL Vijes, informavna emisija 11. sat, kriminaliska serija (dvije epizode) Astro show, emisija uživo (18) Put osvete, kriminaliska serija (dvije epizode) RTL Danas, informavna emisija (R)

07.50

Rebelde

22.25

08:00 08:55 10:55 11:10 12:10 13:10 13:55 16:00 17:00 17:25 18:05 19:15 20:00 21:00 22:00 22:20 00:10 01:55 02:55 04:20 05:05 05:55

06.40 07.05 07.50 08.45 09.30 10.00 10.45 11.30 12.20 13.00 14.05 14.55 16.05 16.45 17.35 18.30 19.25

21.15

01.30 02.30

SERIJA RTL 2

Mala TV TV vr: Kukavije jaje Gazoon: Glava u oblacima, crtani lm Izazovi: Što je to tamo, hongkonška drama za djecu Rudi, the racing pig, serija za djecu Školski sat: Hrvatska glazbena mladež Izazovi: Moj konj Princ, japanski dokumentarni lm Prijenos sjednice Hrvatskog sabora Briljanteen H2O Uz malo vode!, serija za mlade Edgemont 1, serija za mlade Školski sat: Hrvatska glazbena mladež Izazovi: Moj konj Princ, japanski dokumentarni lm Meteor i veliki kotai, crtani lm Mala TV TV vr: Kukavije jaje Gazoon, crtani lm Izazovi: Što je to tamo, hongkonška drama za djecu Aladinove pustolovine, crtana serija Šapta psima 5 Regionalni dnevnik Županijska panorama 4 zida Silvestrove i iijeve tajne, crtana serija Glazba, glazba... šansone Veeras Nogometna Liga prvaka - emisija Nogometna Liga prvaka: Valencia Chelsea, 1. poluvrijeme Nogometna Liga prvaka: Valencia Chelsea, 2. poluvrijeme Nogometna Liga prvaka - emisija Žica 1, serija (18) Retrovizor: Zakon i red: Zloinake nakane 4, serija (12) Retrovizor: Moja obitelj 7B, humorisna serija Retrovizor: 24(7), serija (12) Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi Noni glazbeni program: Portret umjetnika - Daniel Detoni Noni glazbeni program: Glazba, glazba... Šansone

20.20

23.35 23.50

SERIJA DOMA TV

ETVRTAK 29. rujna 2011.

06:10 06:55 07:20 07:35 07:45

08:43 08:45 09:00 11:00 11:15 11:45 12:00 12:30 12:40 13:45 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:20 18:35 18:40 18:55 19:00 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:00 22:30 23:00 23:10 23:30 23:35 23:50 23:52

Naši najbolji dani, serija Neustrašivi Scooby Doo, crtana serija Bumba, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija TV izlog

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a TV PRODAJA - MARION KRONIKA VARAŽDINSKIH BAROKNIH VEERI emisija o kulturi MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI VIP - INTERVIEW iz arhive VTV-a TV PRODAJA - MARION TV PRODAJA VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VIJESTI VTV-A informavna emisija MALI OGLASI TV PRODAJA KOKTEL mozaina emisija (R) TV PRODAJA - MARION IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA 24 SATA VIJESTI informavni program NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI VIJESTI VTV-A informavna emisija 7. GARDIJSKA BRIGADA dokumentarna emisija DOKUMENTARNI PROGRAM DOM 2 emisija o ureenju doma E-HRVATSKA program pod pokroviteljstvom NEWSFLASH - GLASA AMERIKE (R) VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

22.00 22.30 23.10 23.55 00.35 01.00 01.40

05:15 06:00 06:20 07:05 07:50 08:35 09:00 09:01 09:25 10:55 12:30 12:45 13:30 14:00 14:01 14:30 14:45 15:35 16:20 16:35 17:25 19:00 20:00 20:50 21:15 21:40 22:25 23:20 0:00 0:25 0:45 01:25 02:05 03:30

Nate Berkus Show Teresa, serija R TV izlog Kad liše pada, serija R Ljubav i kazna, serija R IN magazin R Teresa, serija Larin izbor, serija R Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija Dnevnik Nove TV Ljubav i kazna, serija, serija Larin izbor, serija Veernje vijes Pepeljuga, igrani lm Volim te do smr, igrani lm Ezo TV, tarot show (18)* Vatreni obraun, igrani lm (12)* Dr. Hu ,, serija (12)* Brane vode, serija R Kraj programa

Zabranjena ljubav, sapunica (R) Veseli mladunci, zabavni (R) Studio 45, talk show (R) Vatrogasac Vjeko, crtani lm (R) Uilica, kviz za djecu Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Najljepši urok, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epozode) (R) Divlji boravak, zabavni Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Najljepši urok, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) Studio 45, talk show (R) Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Znanstveno lud, humorisna serija Sarah Connor: Kronike, znanstvenofantasna serija Studio 45, talk show Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Znanstveno lud, humorisna serija (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Sarah Connor: Kronike, znanstvenofantasna serija (R)

Rebelde 2, serija R Ana, serija Odavde do vjenos, serija R Odavde do vjenos, serija R Rebelde 2, serija Gumus, serija R Flash Vijes Gumus, serija R - nastavak Esmeralda, serija R Valeria, serija R TV izlog Vatreno srce, serija Odavde do vjenos, serija Flash Vijes Odavde do vjenos, serija nastavak TV izlog Odavde do vjenos, serija Valeria TV izlog Valeria Esmeralda, serija Gumus, serija Hitna 94, serija Prijatelji, serija Mike i Molly, serija Potjera, serija (12)* Vampirski dnevnici, serija (12) Hitna 94, serija R Prijatelji, serija R Mike i Molly, serija R Potjera, serija (12)* R Vampirski dnevnici, serija (12) R Teresa, serija R Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:58 16:00 16:30 16:50 17:00 18:00 18:30 19:00 19:25 19:30 20:00 21:30 23:05 23:30 00:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Dom2 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala VIDEOSTRANICE Danas pogledajte Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Djeji program 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA VOA Hrana i vino Nepoznato o poznama Vijest dana,igrani lm (12) VIJESTI DANA Erotski program VIDEOSTRANICE

06:10 06:15

04:10 04:35 05:20

Najava programa Ekumena: Religije i totalitarizmi?, religijski kontakt program TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 9, serija Vijes iz kulture Vijes Vrijeme danas Svijet za sebe: Bašnici Anda, dokumentarna serija Kod Ane Oprah show (1354.) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela Sve e bi dobro, serija Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Trenutak spoznaje Alisa, slušaj svoje srce - telenovela Profesije osobno: Tandemi, dokumentarni lm Fotogra ja u Hrvatskoj ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Hrvatska uživo Vijes Hrvatska uživo HAK - Promet info 8. kat, talk show Capri 3, telenovela Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Sve u 7!, kviz Bitka za Vukovar: Nenaoružani odredi, dokumentarna serija Pola ure kulture Otvoreno Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Domai dokumentarni lm Svijet za sebe: Bašnici Anda, dokumentarna serija Bez traga 7, serija (12) Žica 1, serija (18) Zalagaonica, dokumentarna serija Skica za portret Bitka za Vukovar: Nenaoružani odredi, dokumentarna serija Pola ure kulture Hotel dvorac Orth 9, serija 8. kat, talk show

06:15 06:20 07:05

Najava programa Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela Silvestrove i iijeve tajne, crtana

06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:05 09:50 10:00 10:05 10:06 11:00 11:10 12:00 12:11 12:13 12:15 12:30 13:20 14:05 14:14 14:20 14:50 15:35 16:05 16:18 16:25 17:00 17:08 17:40 17:45 18:30 19:30 19:56 20:01 20:04 20:10 21:05 21:50 22:20 23:00 23:20 23:23 23:25 23:30 00:20 01:15 02:00 02:55 03:20 03:25

07:30 07:55 08:00 08:10 08:15 08:25 08:50 09:20 09:35 10:00 13:30 14:00 14:30 14:55 15:20 15:50 16:05 16:20 16:25 16:35 16:40 16:50 17:05 17:40 17:55 19:35 19:55 20:00 20:25 20:50 21:00 22:55 23:10 00:05 01:50 02:35 03:00 03:45 06:12

06.40 08.50 10.45 11.55 12.20 13.15 14.10 16.00 16.55 17.05 18.00 18.30 19.05 20.00 20.55 21.50

04.00

SERIJA RTL

23.55

11. sat

SERIJA RTL

10.45

Vrata raja

EMISIJA HRT21 SERIJA RTL

SERIJA DOMA TV

06:10 06:55 07:20 07:35 07:45 08:00 08:55

Naši najbolji dani, serija Neustrašivi Scooby Doo, crtana serija Bumba, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija TV izlog Nate Berkus Show Teresa, serija R

08:43 08:45 09:00

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a TV PRODAJA - MARION MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI VU SRCU TE NOSIM emisija o narodnim obiajima TV PRODAJA - MARION DOM 2 emisija o ureenju doma TV PRODAJA VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VIJESTI VTV-A informavna emisija MALI OGLASI TV PRODAJA KRONIKA VARAŽDINSKIH BAROKNIH VEERI najavna emisija TV PRODAJA - MARION IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI VIJESTI VTV-A informavna emisija VARAŽDINSKI DANI RATA dokumentarni lm JUNACI HRVATSKE SLOBODE - BITKA ZA VARAŽDIN dokumentarni serijal 20 U 20 talk show NEWSFLASH - GLASA AMERIKE (R) VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

11:00 11:45 12:00 12:30 12:40 13:45 14:15 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:20 18:35 18:40 18:55 19:00 19:45 20:00 20:05

19.30

Princ iz Bel Aira

Esmeralda

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm (dvije epizode)(R) Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) 1001 no, dramska serija (dvije epizode) (R) Vrata raja, telenovela Exkluziv Tabloid, magazin (R) Veera za 5, lifestyle emisija (R) Krv nije voda, serija (R) Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) Ruža vjetrova, dramska serija (R) RTL 5 do 5, informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija Ruža vjetrova, dramska serija Mentalist, kriminaliska serija CSI: Najbolje od Grissoma, kriminaliska serija (dvije epizode) (12) RTL Vijes, informavna emisija 11. sat, kriminaliska serija (dvije epizode) Astro show, emisija uživo (18) CSI: NY, kriminaliska serija (dvije epizode) (12) RTL Danas, informavna emisija (R)

06.10

Victor i Nicole potpišu papire za rastavu i E. J. pozove Nicole da to proslave uz veeru, ali ona ga odbije. Victor je s Caroline za barom kad se odjedanput sruši na pod. Caroline zove Hitnu.Sami ne shvaa što je Lucas radio u Salem Innu i razmišlja kako da ga spasi od zatvora. Lucas nikomu ne želi rei zašto je skinuo narukvicu i prekršio pravila kunog pritvora. Lju Philip pita Chloe zašto je spavala s Lucasom. Lucas i Philip se potuku, Bo i Hope ih rastavljaju. Sami upada i zahjeva da joj kažu zašto se Philip i Lucas tuku i što se dogaa meu braom.

21:00

17.25

TV izlog Kad liše pada, serija R Ljubav i kazna, serija R IN magazin R Teresa, serija Larin izbor, serija R Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija Dnevnik Nove TV Ljubav i kazna, serija, serija Larin izbor, serija Veernje vijes Provjereno, informavni magazin Boa, igrani lm, (12)* Vatreni obraun, igrani lm (12)* R Ezo TV, tarot show (18)* Dr. Hu , serija (12)* Volim te do smr, igrani lm R Kraj programa

06.55 07.20 08.05 09.00 09.45 10.20

Zabranjena ljubav, sapunica (R) Divlji boravak, zabavni (R) Studio 45, talk show (R) Vatrogasac Vjeko, crtani lm (R) Uilica, kviz za djecu Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Najljepši urok, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epozode) (R) Veseli mladunci, zabavni Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Najljepši urok, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) Studio 45, talk show (R) Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) Raymond,humorisna serija (dvije epizode) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija Sarah Connor: Kronike, znanstvenofantasna serija Studio 45, talk show Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Sarah Connor: Kronike, znanstvenofantasna serija (R)

11.05 11.45 12.55 13.40 14.35 15.20 16.15 16.55 17.45 18.35 19.30

21.10 05.15 05.55

01.30 02.30

Naši najbolji dani

10:55 11:10 12:10 13:10 13:55 16:00 17:00 17:25 18:05 19:15 20:00 21:00 22:00 22:20 23:20 01:05 02:40 03:40 04:25 05:55

20.20

23.40 23.55

SERIJA NOVA TV

serija Pipi Duga arapa, crtana serija Mala TV TV vr: Škola jezika Gusarske prie, crtani lm Baltazar: Drama oko cvijea, crtani lm Rudi, the racing pig, serija za djecu Školski sat: Izlasci do 23h Kokice Olujni svijet, serija za djecu Prijenos sjednice Hrvatskog sabora Oko globusa, vanjskopoliki magazin KS automagazin H2O Uz malo vode!, serija za mlade Edgemont 1, serija za mlade Školski sat: Izlasci do 23h Kokice Meteor i veliki kotai, crtani lm Mala TV TV vr: Škola jezika Gusarske prie, crtani lm Baltazar: Drama oko cvijea, crtani lm crtana serija Traumatologija Velux rukometna Liga prvaka - emisija Velux rukometna Liga prvaka: Zagreb Savehof, prijenos Velux rukometna Liga prvaka - emisija Veeras Zalagaonica, dokumentarna serija Putujmo povoljno, dokumentarna serija Nogomet, Euroliga - emisija uoi Nogomet, Euroliga: Athlec Bilbao Paris PSG,. prijenos Nogomet, Euroliga - emisija nakon Žica 1, serija (18) Nogomet, Euroliga: Rennes - Atleco Madrid, snimka Retrovizor: Zakon i red: Zloinake nakane 4, serija (12) Retrovizor: Moja obitelj 7B, humorisna serija Retrovizor: 24 (7), serija (12) Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi Noni glazbeni program: Garaža Franko Krajcar i grupa Indivia

22:00 23:00 23:10 23:30 23:35 23:50 23:52

22.00 22.25 23.10 23.50 00.30 00.55 01.35

05:15 06:00 06:20 07:50 08:35 09:00 09:01 09:25 10:55 12:30 12:45 13:30 14:00 14:01 14:30 14:45 15:35 16:20 16:35 17:25 19:00 20:00 20:50 21:15 21:40 22:25 23:20 00:00 00:25 00:45 01:25 02:05 03:30

Rebelde 2, serija R Ana, serija Odavde do vjenos, serija R Rebelde 2, serija Gumus, serija R Flash Vijes Gumus, serija R - nastavak Esmeralda, serija R Valeria, serija R TV izlog Vatreno srce, serija Odavde do vjenos, serija Flash Vijes Odavde do vjenos, serija nastavak TV izlog Odavde do vjenos, serija Valeria TV izlog Valeria Esmeralda, serija Gumus, serija Hitna 94, serija Prijatelji, serija Mike i Molly, serija Na tajnom zadatku, serija Vampirski dnevnici, serija (12)* Hitna 94, serija R Prijatelji, serija R Mike i Molly, serija R Potjera, serija (12) R Vampirski dnevnici, serija (12) R Teresa, serija R Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:58 16:00 16:30 16:50 17:00 18:00 18:30 19:00 19:25 19:30 20:00 21:00 21:30 22:00 22:25 23:15 00:15 01:15

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Vinoteka 24 SATA, vijes VIDEOSTRANICE Danas pogledajte Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Djeji program 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI VOA Hrana i vino Prie iz života Dom2 Vinoteka VIJESTI DANA TV Jukebox Zapisano u zvijezdama Erotski program VIDEOSTRANICE


PETAK 30. rujna 2011.

06:05 06:10 06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:05 09:50 10:00 10:05 10:06 11:00 11:10 12:00 12:11 12:13 12:15 12:16 12:30 13:20 14:05 14:14 14:15 14:45 14:50 15:35 16:05 16:20 16:25 17:00 17:08 17:15 17:40 17:55 18:30 19:25 19:30 19:56 20:01 20:04 20:10 21:05 23:10 23:30 23:33 23:35 23:40 00:35

02:15 04:30 04:40 05:25

Najava programa Trenutak spoznaje (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 9, serija (8/15) (kod. na sat.) Vijes iz kulture (R) Vijes Vrijeme danas Svijet za sebe: Zaboravljena kraljevstva Afrike, dokumentarna serija (52’53) (10/13) (kod. na sat.) Kod Ane Oprah show (1355.) (kod. na sat.) Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (R) Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (7/182) (kod. na sat.) Sve e bi dobro, serija (73/180) (kod. na sat.) Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Drugo mišljenje Branitelji domovine, informavnoedukavni spot Alisa, slušaj svoje srce - telenovela (73/240) (kod. na sat.) Meimurska zlatarija, emisija puke i predajne kulture (30’30”) Skica za portret ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) Hrvatska uživo Vijes HAK - Promet info Globalno sijelo Putem europskih fondova Iza ekrana Capri 3, telenovela (21/26) (kod. na sat.) Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Hrvatska policija u Domovinskom ratu, dokumentarni lm (1/2) Premijera tjedna: Milijunaš s ulice, ameriki lm (12) (120’) (kod. na sat.) Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Pe dan, talk show Filmski maraton - ciklus Jima Jarmuscha: udnije od raja, ameriko-njemaki lm (96’) (kod. na sat.) Filmski maraton: Opsesija, talijanski lm (136’) (R) (kod. na sat.) Skica za portret Hotel dvorac Orth 9, serija (8/15) (R) (kod. na sat.) Globalno sijelo (R)

06:40 Najava programa (kod. na sat.) 06:45 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (6/182) (R) (kod. na sat.) 07:30 Pipi Duga arapa, crtana serija (13/26) (kod. na sat.) 07:55 Mala TV (kod. na sat.) 08:00 TV vr: Kava (kod. na sat.) 08:10 Patuljkove prie: Vodenkonj Balonko, crtani lm (kod. na sat.) 08:15 Tajni dnevnik patke Malde: Izlet (kod. na sat.) 08:25 Rudi, the racing pig, serija za djecu (4/13) (kod. na sat.) 08:50 Školski sat: Kamenje (kod. na sat.) 09:20 Puni krug (kod. na sat.) 09:35 Olujni svijet, serija za djecu (11/26) (kod. na sat.) 10:00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora (kod. na sat.) 13:30 Reprizni program (kod. na sat.) 13:45 Drugi format (R) (kod. na sat.) 14:30 H2O Uz malo vode!, serija za mlade (10/78) (kod. na sat.) 14:55 Edgemont 1, serija za mlade (10/13) (kod. na sat.) 15:20 Školski sat: Kamenje (R) (kod. na sat.) 15:50 Puni krug (R) (kod. na sat.) 16:05 Meteor i veliki kotai, crtani lm (kod. na sat.) 16:20 Mala TV (R) (kod. na sat.) 16:25 TV vr: Kava (R) (kod. na sat.) 16:35 Patuljkove prie: Vodenkonj Balonko, crtani lm (R) (kod. na sat.) 16:40 Tajni dnevnik patke Malde: Izlet (R) (kod. na sat.) 16:50 Crtana serija (kod. na sat.) 17:05 Šapta psima 5 (3/37) (kod. na sat.) 18:00 Regionalni dnevnik (kod. na sat.) 18:20 Županijska panorama (kod. na sat.) 18:30 Briljanteen (kod. na sat.) 19:10 Silvestrove i iijeve tajne, crtana serija (31/47) (kod. na sat.) 19:30 Glazba, glazba... pop (kod. na sat.) 19:55 Veeras (kod. na sat.) 20:00 Filmstar Fish: Struggle for Survival, dokumentarni lm (49’) (kod. na sat.) 20:55 Prljavi seksi novac 2, serija (12) (1/13) (kod. na sat.) 21:45 Nijemi svjedok 13, serija (12) (2/5) (kod. na sat.) 23:20 Na rubu znanos (kod. na sat.) 00:10 Vrijeme je za jazz (kod. na sat.) 01:10 Retrovizor: Moja obitelj 7B, humorisna serija (6/9) (kod. na sat.) 01:35 Retrovizor: 24 (7), serija (12) (4/24) (R) (kod. na sat.) 02:20 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi (kod. na sat.) 05:38 Noni glazbeni program: Baranjski bearac 2005. (kod. na sat.) 06:28 Noni glazbeni program: Klapa Bonaca, glazbena emisija (kod. na sat.)

23.40

Peter Bowman (DAVID MORSE) ameriki inženjer u zemlji Lanske Amerike otet je zbog otkupnine u iznosu od tri milijuna dolara. Njegov poslodavac i osiguravajua kua napuštaju ga, no njegova žena Alice (MEG RYAN) to odbija. Uzima si za zadatak dovesti ga kui, ali ubrzo shvaa da to nee uspje bez pomoi. Strunjak u „K&R-u“ (Otmice i otkupnine) Terry Thorne (RUSSEL CROWE) Aliceina je najbolja i jedina nada za Peterov spas. On uzima posao, ali ubrzo saznaje da je kompliciranije nego što se mislilo...

05.05 05.45 06.30 08.35

16.00 16.55 17.05 18.00 18.30 19.05 20.00 21.00

00.40 02.35 03.35

08:43 08:45 09:00 11:00 11:15 11:55

FILM RTL

21.00

Alien prov Predatora

SERIJA NOVA TV

13.55

Teresa

EMISIJA RTL

SERIJA DOMA TV

Odavde do vjenos

13:35 14:00 14:45 15:25 17:00 17:05 17:15 17:30 18:20 18:35 18:40 18:55 19:00

17.05

Veera za 5

13.00

06:10 06:55

Naši najbolji dani, serija Neustrašivi Scooby Doo, crtana serija Bumba, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija TV izlog Nate Berkus Show Teresa, serija R TV izlog Kad liše pada, serija R Ljubav i kazna, serija R IN magazin R Teresa, serija Larin izbor, serija R Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija Dnevnik Nove TV Ljubav i kazna, serija, serija Larin izbor, serija Policijska akademija 6: Grad pod opsadom, igrani lm Dokaz života, igrani lm (12)* Ezo TV, tarot show (18)* Boa, igrani lm (12)* R Wyvern, igrani lm (12)* IN magazin R Kraj programa

07:20 07:35 07:45 08:00 08:55 10:55 11:10 12:10 13:10 13:55 16:00 17:00 17:25 18:05 19:15 20:00 21:00 22:00 23:40 02:05 03:35 05:05 06:30 07:00

19:45 20:00 20:05 21:15 22:00 22:30 22:40 23:00 23:05 23:20 23:22

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm (dvije epizode)(R) Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) 1001 no, dramska serija (dvije epizode) (R) Vrata raja, telenovela Exkluziv Tabloid, magazin (R) Veera za 5, lifestyle emisija (R) Krv nije voda, serija (R) Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) Ruža vjetrova, dramska serija (R) RTL 5 do 5, informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija Ruža vjetrova, dramska serija Pogodi tko dolazi na veeru, igrani lm, romanna komedija Alien prov Predatora, igrani lm, akcijski horor (12) Najbrži i najžeši, igrani lm, akcijski Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R)

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a TV PRODAJA - MARION KRONIKA VARAŽDINSKIH BAROKNIH VEERI emisija o kulturi FORMULA 1 - VELIKA NAGRADA SINGAPURA slobodni trening 1 TV PRODAJA - MARION OKOLO K(R)OLE mozaina emisija TV PRODAJA FORMULA 1 - VELIKA NAGRADA SINGAPURA slobodni trening 2 VIJESTI VTV-A informavna emisija MALI OGLASI TV PRODAJA PUTEM EUROPSKIH FONDOVA informavno-edukavna emisija TV PRODAJA - MARION IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI VIJESTI VTV-A POPEVKE I ŠTIKLECI zabavna emisija ZAGORSKI MAGAZIN dokumentarna emisija MOJA ISTRA dokumentarna emisija FLASH NEWS - GLASA AMERIKE (R) VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

05:50 05:55 06:30 06:42 06:45 07:15 07:45 08:00 08:05 08:10

09:50 09:55 10:00 10:08 10:09 10:10 10:42 10:45 11:15 11:55 12:00 12:11 12:13 12:15 12:16 12:28 12:30

06.50 07.15 08.00 09.00 09.45 10.15 11.00 11.45 12.55 13.40 14.30 15.20 16.15 16.55 17.45 18.35 19.30 20.20 21.10

22.55

Dokaz života

CSI: Najbolje od Grissoma, kriminaliska serija (dvije epizode) (12)

22.00 22.45

10.40 11.50 12.20 13.10 14.05

FILM NOVA TV

SUBOTA 1. listopada 2011. 04.10

23.30 00.15

Zabranjena ljubav, sapunica (R) Veseli mladunci, zabavni (R) Studio 45, talk show (R) Vatrogasac Vjeko, crtani lm (R) Uilica, kviz za djecu Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Najljepši urok, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) (R) Divlji borovak, zabavni Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Najljepši urok, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) Studio 45, talk show (R) Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Dexter, kriminaliska serija (15) Sarah Connor: Kronike, znanstvenofantasna serija (R) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R)

13:15 14:00 14:28 14:30 14:55 15:45 16:05 16:30 17:00 17:15 17:16 17:20 18:25 19:15 19:20 19:30 19:56 20:01 20:10 21:55 22:10 22:15 00:00

05:15 06:00 06:20 07:50 08:35 09:00 09:01 09:25 10:55 12:30 12:45 13:30 14:00 14:01 14:30 14:45 15:35 16:20 16:35 17:25 19:00 20:00 20:50 21:15 21:40 22:25 23:20 00:00 00:25 00:45 01:25 02:05 03:30

Rebelde 2, serija R Ana, serija Odavde do vjenos, serija R Rebelde 2, serija Gumus, serija R Flash Vijes Gumus, serija R - nastavak Esmeralda, serija R Valeria, serija R TV izlog Vatreno srce, serija Odavde do vjenos, serija Flash Vijes Odavde do vjenos, serija nastavak TV izlog Odavde do vjenos, serija Valeria TV izlog Valeria Esmeralda, serija Gumus, serija Hitna 94, serija Prijatelji, serija Mike i Molly, serija Na tajnom zadatku, serija Vampirski dnevnici, serija (12) Hitna 94, serija R Prijatelji, serija R Mike i Molly, serija R Na tajnom zadatku, serija R Vampirski dnevnici, serija (12) R Teresa, serija R Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:58 16:00 16:30 16:50 17:00 18:00 18:30 19:00 19:25 19:30 20:00 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 00:32 01:32

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Planet Croaa 24 SATA, vijes VIDEOSTRANICE Danas pogledajte Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Djeji program 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA VOA Hrana i vino Ritam tjedna Veliko platno, emisija o lmu Euro - max VIJESTI DANA TV Jukebox Samaritanka,igrani lm (15) Erotski progam(18) Videostranice

Najava programa Drugo mišljenje (R) TV kalendar PP Iza ekrana (R) Meimurska zlatarija, emisija puke i predajne kulture (R) Hrvatska kronika BiH Vijes PP Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Dan revolveraša, ameriki lm (98’) (kod. na sat.) Vijes iz kulture (R) PP Vijes Vrijeme danas HAK - Promet info Kuni ljubimci PP Slike iz Južne Afrike: Juer, danas, sutra - dokumentarna serija (2/4) Normalan život, emisija o obitelji PP Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (R) PP Veterani mira, emisija za branitelje Prizma, mulnacionalni magazin Duhovni izazovi, meureligijski magazin Branitelji domovine, informavno-edukavni spot (R) Eko zona Prirodni svijet 4, dokumentarna serija (2/14) (kod. na sat.) Jelovnici izgubljenog vremena Euromagazin Potrošaki kod Vijes Vrijeme sutra HAK - Promet info Reporteri Lijepom našom: Staro Petrovo Selo (2/2) LOTO 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) Dnevnik Sport Vrijeme Žena maka, amerikoaustralski lm (100’) (R) (kod. na sat.) Vijes Vijes iz kulture In Bruges, britansko-ameriki lm (15) (103’) (kod. na sat.) PP

FILM RTL

Veliki bonvivan i kompletni plejboj Tony Stark ujedno je i nenadmašni genijalni inženjer i konstruktor. Za vrijeme prezentacije svoga najnovijeg oružja u Afganistanu, biva ranjen i uhien, a teroris žele da opasnu letjelicu stvori upravo za njih. Meum, Stark od limiranog materijala uspijeva sebi kreira elino odijelo, kojim ak i sprjeava oekivanu smrt od gelera koji mu je nakon napada ostao zabijen u prsa. Uz pomo svoga odijela Stark bježi iz ruku otmiara, a po povratku u Ameriku obznanjuje kako e njegova kompanija presta proizvodi oružje. No, vrlo brzo doznaje kako njegov zamjenik Obadiah Stone ima drugaije planove.

07:00 Panorame turiskih središta Hrvatske (kod. na sat.) 08:15 Najava programa (kod. na sat.) 08:20 Silvestrove i iijeve tajne, crtana serija (31/47) (kod. na sat.) 08:40 Patak Frka, crtana serija (12/39) (R) (kod. na sat.) 09:05 Djevojica iz budunos, serija za djecu (5/12) (kod. na sat.) 09:30 Mala TV (R) (kod. na sat.) 09:35 Baltazar: O mišu i satovima, crtani lm (kod. na sat.) 09:40 Danica i pjetli (R) (kod. na sat.) 09:45 arobna ploa - 7 konnenata: Srednja Europa (R) (kod. na sat.) 10:00 Trolovi, crtana serija (2/26) (kod. na sat.) 10:25 ni DA ni NE (R) (kod. na sat.) 11:25 Pluck i njegova dizalica, nizozemski lm (91’) (kod. na sat.) 13:00 Filmska maneja: Baileyevo blago, kanadski lm (89’) (R) (kod. na sat.) 14:35 KS automagazin (kod. na sat.) 15:05 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom (kod. na sat.) 15:40 Strozzi-Gregl-Iliji: Igra i zbilja, TV lm (70’) (kod. na sat.) 16:55 Odbojka(Ž)EP, prijenos polu nala (kod. na sat.) 18:25 4 zida (kod. na sat.) 19:05 Silvestrove i iijeve tajne, crtana serija (32/47) (kod. na sat.) 19:30 Glazba, glazba... rock (kod. na sat.) 19:55 Veeras (kod. na sat.) 20:00 Strani dokumentarni lm (kod. na sat.) 21:00 John Adams, serija (2/7) (kod. na sat.) 22:15 Europski koncert Berlinske lharmonije (1/2) (kod. na sat.) 23:30 Drugi format (R) (kod. na sat.) 00:15 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi (kod. na sat.) 03:15 Noni glazbeni program (kod. na sat.)

FILM RTL

14.35

Pogodi tko dolazi na veeru

FILM NOVA TV

SERIJA RTL 2

09:43 09:45 10:00

12:30 12:40 12:55

17:15 18:00 18:15 18:35 18:40 19:00

21.00

19:30 20:00 21:00 21:40 22:00 22:05 23:05

Gumus

19.10

TV izlog U sedmom nebu, serija Peppa, crtana serija Timmy Time, crtana serija Bakugan II - New Vestroia, crtana serija 08:10 Beyblade metal fusion, crtana serija 08:35 Winx, crtana serija 09:00 I tako to, serija 09:30 Smallville, serija 10:30 Larin izbor, serija R 12:30 Rat sestrinstva, igrani lm, 14:15 Policijska akademija 6: Grad pod opsadom, igrani lm, R 16:00 Provjereno, informavni magazin R 17:00 Vijes Nove TV 17:10 Supertalent, show R 19:15 Dnevnik Nove TV 20:05 Divlji valovi. igrani lm 21:40 Muškarac u kui, igrani lm 23:30 Zatvorski krug, igrani lm 01:30 Konana presuda, igrani lm 03:00 Ezo TV, tarot show (18)* 04:30 Wyvern, igrani lm, (12) R 05:50 I tako to, serija R 06:20 IN magazin R 06:45 Kraj programa

07.10 07.55 08.40 09.25 10.00 12.35 13.20 14.10 15.05 16.00 16.45 18.25 19.10 20.00

00.35

23:05 23:07

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA POPEVKE I ŠTIKLECI zabavna emisija (R) TV PRODAJA - MARION DOKUMENTARNI PROGRAM MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program GLAZBENA RAZGLEDNICA TV PRODAJA FORMULA 1 - VELIKA NAGRADA SINGAPURA slobodni trening 3 TV PRODAJA - MARION EMISIJA VTV-A MALI OGLASI TV PRODAJA FORMULA 1 - VELIKA NAGRADA SINGAPURA kvali kacije (R) KUTIONICA djeja emisija TV PRODAJA - MARION VJERA I NADA vjerski program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A 24 SATA VIJESTI informavni program MOJA ISTRA dokumentarna emisija HRVATSKO SRCE VTV TELEVIZIJE putopisni serijal (R) DOKUMENTARNI PROGRAM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar U DOBROM DRUŠTVU zabavna emisija PUTEM EUROPSKIH FONDOVA informavno-edukavna emisija ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Divlji boravak, zabavni (R) Najljepši urok, telenovela Studio 45, talk show (R) Vatrogasac Vjeko, crtani lm (R) Veera za 5, lifestyle emisija (pet epizoda) Divlji boravak, zabavni (R) Veseli mladunci, zabavni (R) Divlji boravak, zabavni (R) Veseli mladunci, zabavni (R) Divlji boravak, zabavni (R) Moderna uda, dokumentarni (dvije epizode) (R) Paklena kuhinja, reality show Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) Hrvatska traži zvijezdu, glazbeni show Moja 3 zida, humorisna serija (dvije epizode) Fesvalac: Francuska Kalifornija, igrani lm, drama (12) (R) Dexter, kriminaliska serija (15) (R)

05:00 06:40 07:40 10:15 10:45

Vatreno srce, serija R Ana, serija R Rebelde 2, serija R Zadovoljna R Odavde do vjenos, serija R

12:35 12:50 13:45 14:40 14:55 16:45

01:25 02:15 02:45

TV izlog Gumus, serija R Dom iz snova, serija R TV izlog Odavde do vjenos, serija Znate li plesa?, reality show R Doma In, emisija Dom iz snova, serija Gumus, serija Zakon brojeva, serija Znate li plesa?, reality show Dokaz života, igrani lm R (12)* Dom iz snova, serija R Doma IN, emisija R Kraj programa

07:58 08:00 12:00 12:30 13:30 14:00 15:00

Danas na programu Djeja TV Auto – moto nauca Ritam tjedna Put oko svijeta KAM Nepoznato o poznama

17:45 18:15 19:10 20:45 22:20 23:15

12.30

Moja 3 zida

06:10 06:25 07:15 07:30 07:45

22.45 06.05 RTL Danas, informavna emisija (R) 06.40 PopPixie, crtani lm (dvije epizode) (R) 07.40 X-Men, animirani lm 08.05 Uilica, kviz za djecu 08.45 Ruža vjetrova, dramska serija (dvije epizode) (R) 10.55 Obitelj Addams 2, igrani lm, komedija 12.50 ista srea, igrani lm, komedija 14.35 Pogodi tko dolazi na veeru, igrani lm, romanna komedija (R) 16.30 Na visokoj nozi, humorisna serija 17.30 Zvijezde Ekstra: Farah Fawce s, zabavna emisija 18.30 RTL Danas, informavna emisija

14:05 14:20 15:25 15:40 15:55 Rat sestrinstva

19.05 Bibin svijet, humorisna serija (dvije epizode) 20.00 Iron Man, igrani lm, avanturiski 22.20 Tango i Cash, igrani lm, akcijska komedija (12) 00.15 Alien prov Predatora, igrani lm, akcijski horor (12) 02.00 Astro show, emisija uživo (18) 03.00 RTL Danas, informavna emisija (R) 03.35 Ukro vatru, igrani lm, triler (12) (R)

21.00

11:00 11:15 11:45 12:00

SERIJA DOMA TV TV kue imaju pravo promjene programa

20.00

Iron Man

00:05 Calendar Girls, britanskoameriki lm (104’) 01:50 Dan revolveraša, ameriki lm 03:30 Skica za portret 03:55 Reporteri (R) 05:00 Jelovnici izgubljenog vremena (R) 05:20 Vrtlarica (R)

(bivša akoveka televizija)

16:50 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21.05 22:35 23:00 00:00 01:00

VIJESTI Euro – max Dom2 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala Pod povealom VIJESTI DANA Hrana i vino Planet Croaa Vinoteka Igrani lm VIJESTI DANA Zapisano u zvijezdama Erotski program VIDEOSTRANICE


NEDJELJA 2. listopada 2011.

05:45 Najava programa 05:50 Duhovni izazovi, meureligijski magazin (R) 06:20 Euromagazin (R) 06:50 TV kalendar 07:05 Silvestrove i iijeve tajne, crtana serija (32/47) (kod. na sat.) 07:25 Mala TV (R) 07:30 TV vr: TuĹžno stablo (kod. na sat.) 07:40 Brlog: aplje (kod. na sat.) 07:45 Tajni dnevnik patke Malde: Izlet (kod. na sat.) 07:55 Vijes iz kulture (R) 08:00 Vijes 08:10 Prijatelji 3 09:00 Vesele trojke, crtana serija (2/52) (kod. na sat.) 09:20 Hamtaro, crtana serija (2/25) (R) (kod. na sat.) 09:43 TV kalendar (R) 10:00 Vijes 10:10 Vrijeme danas 10:11 HAK - Promet info 10:15 Poirot 1, serija (2/10) (kod. na sat.) 11:10 Opera box 11:40 manjinski MOZAIK 12:00 Dnevnik 12:11 Sport 12:13 Vrijeme 12:15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12:25 Plodovi zemlje 13:25 Split: More 14:00 Nedjeljom u dva 15:00 Mir i dobro 15:25 Branitelji domovine, informavno-edukavni spot (R) 15:30 eri godiĹĄnja doba, miniserija (3/4) (kod. na sat.) 17:00 Vijes 17:10 Vrijeme sutra 17:11 HAK - Promet info 17:15 Vrtlarica 17:45 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni game show 19:15 LOTO 6/45 19:20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19:30 Dnevnik 19:56 Sport 20:01 Vrijeme 20:10 Sve u 7!, kviz (kod. na sat.) 21:10 Velo misto, TV serija (82â&#x20AC;&#x2122;43â&#x20AC;?) (14/14) 22:40 Vijes 23:00 Vijes iz kulture 23:05 Oko globusa, vanjskopoliki magazin 23:35 eri godiĹĄnja doba, miniserija (3/4) (R) (kod. na sat.) 01:05 Poirot 1, serija (2/10) (R) (kod. na sat.)

FILM NOVA TV

23.15

Oluja Prije 18 godina, April i Sean Saunders gledali bespomono su gledali kako njihovi roditelji pogibaju u razornom tornadu. April je postala lovac na ouje Ĺželei se tako obraunati s duhovima proĹĄlos, dok se Sean preselio u Seale kako bi se udaljio od ikakvog potencijalnog tornada koji bi doveo u pitanje njegov Ĺživot. Tijekom jednog istraĹživanja April otkrije kako e razorni tornadu pogodi upravo Seale. April zajedno sa svojom kerkom odlazi u Seale te odlui upozori Seana koji je sada gradski ĹĄerif...

SERIJA RTL

22.00

CSI: Miami

INFO RTL

18.30

RTL danas

SERIJA RTL 2

20.00

Kraljevi leda

EMISIJA DOMA TV

Znate li plesa?

22.15

01:55 Skica za portret 02:20 Eko zona (R) 02:45 Prizma, mulnacionalni magazin (R) (kod. na sat.) 03:30 Lijepom naĹĄom: Staro Petrovo Selo (2/2) (R) 04:25 Oko globusa, vanjskopoliki magazin (R) 04:55 Plodovi zemlje (R)

07:00 Panorame turiskih srediĹĄta Hrvatske (kod. na sat.) 07:25 Najava programa (kod. na sat.) 07:30 Gustav Mahler: Simfonija sue (1/2) (kod. na sat.) 08:30 Zlatna kinoteka - Ciklus lmova Billyja Wildera: Ljubav poslije podne, ameriki lm (125â&#x20AC;&#x2122;) (kod. na sat.) 10:35 Biblija 10:45 Vojno hodoaĹĄe u Mariju Bistricu, prijenos mise 12:30 Klapske pjesme Pere Kozomare (35â&#x20AC;&#x2122;35â&#x20AC;?) (kod. na sat.) 13:10 PP (kod. na sat.) 13:15 Filipove bebe, emisija pod pokroviteljstvom (kod. na sat.) 13:50 e-Hrvatska, emisija pod pokroviteljstvom (kod. na sat.) 14:30 Magazin nogometne lige prvaka (kod. na sat.) 14:55 Rukometna Liga prvaka (Ĺ˝): Podravka - Krim, prijenos (kod. na sat.) 16:30 Karate TOP 10, reportaĹža (kod. na sat.) 17:05 Olimp (kod. na sat.) 17:55 Odbojka(Ĺ˝) EP, prijenos nala (kod. na sat.) 19:30 Glazba, glazba... evergreeni (kod. na sat.) 19:55 Veeras (kod. na sat.) 20:00 Ciklus lmskog spektakla: Bounty, ameriko-britanski lm (127â&#x20AC;&#x2122;) (kod. na sat.) 22:10 Filmski bouque - Ciklus Charlesa Bronsona: 10 minuta do ponoi, ameriki lm (15) (98â&#x20AC;&#x2122;) (kod. na sat.) 23:50 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi (kod. na sat.) 02:50 Noni glazbeni program (kod. na sat.)

05.15 RTL Danas, informavna emisija (R) 05.50 PopPixie, crtani lm (tri epizode) (R) 07.10 X- Men, animirani lm 07.35 RuĹža vjetrova, dramska serija (tri epizode) (R) 10.25 Obitelj Addams 2, igrani lm, komedija (R) 12.10 Rockâ&#x20AC;&#x2122;nâ&#x20AC;&#x2122;roll ĹĄkola, igrani lm, komedija 14.25 Iron Man, igrani lm, avanturiski 16.40 Discovery: Lutrija mi je promijenila Ĺživot, dokumentarna serija 17.40 Exkluziv Vikend, magazin 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.10 Galileo, zabavna/obrazovna emisija 20.00 Sennel - agent u bijegu , igrani lm, triler 22.00 CSI: Miami, kriminaliska serija (12) (tri epizode) 00.45 Astro show, emisija uĹživo (18) 01.45 RTL Danas, informavna

10:43 NAJAVA PROGRAMA 10:45 TV PRODAJA - MARION 11:00 PRVA HNL JUNIORI snimka utakmice 12:45 GLAZBENA RAZGLEDNICA 12:55 TV PRODAJA 13:10 FORMULA 1 - VELIKA NAGRADA SINGAPURA izravni prijenos utrke 16:15 TV PRODAJA 16:30 VJERA I NADA vjerski program 15:50 TV PRODAJA - MARION 17:05 POPEVKE I ŠTIKLECI zabavna emisija (R) 18:05 ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi 18:40 TV PRODAJA - MARION 18:55 IZ PROŠLOSTI TV kalendar 19:00 24 SATA VIJESTI informavni program 19:30 VTV TJEDNIK 20:05 KRONIKA VARAŽDINSKIH BAROKNIH VEERI emisija o kulturi 20:45 PRESSICA talk show 21:45 OKOLO K(R)OLE mozaina emisija 22:45 IZ PROŠLOSTI TV kalendar 22:50 E-HRVATSKA program pod pokroviteljstvom 23:30 ODJAVA PROGRAMA 23:32 VIDEOSTRANICE

PONEDJELJAK 3. listopada 2011. emisija (R) 02.20 Tango i Cash, igrani lm, kcijska komedija (12)

06:50 07:05 08:00 08:15 08:30 08:55 09:20 09:45 10:15 10:45 11:15 13:15 15:20 17:00 17:10 19:05 19:15 20:05 21:45 22:00 23:15 01:00 02:30 03:00 03:25 03:50 05:20 05:35 06:00

TV izlog U sedmom nebu, serija Peppa, crtana serija Timmy Time, crtana serija Bakugan II - New Vestroia, crtana serija Beyblade metal fusion, crtana serija Winx, crtana serija Automov Lifestyle Magazin Lige prvaka Novac, business magazin Larin izbor, serija R Zatvorski krug, igrani lm R Divlji valovi. igrani lm R Vijes Nove TV MuĹĄkarac u kui, igrani lm R INA Plave vijes Dnevnik Nove TV Supertalent , show Red carpet, showbiz magazin 1. dio Red carpet, showbiz magazin 2. dio (15)* Oluja igrani lm Konana presuda, igrani lm R Televizijska posla, serija Svi mrze Chrisa, serija Najgori tjedan, serija Red carpet, showbiz magazin (15)* R Automov Lifestyle R Novac, poslovni magazin R Kraj programa

07.00 Zabranjena ljubav, sapunica (deset epizoda) (R) 11.00 Mijau, vau, zabavni (dvije epizode) (R) 12.10 Izvanredni psi, dokumentarni (R) 13.00 Moja 3 zida, humorisna serija (dvije epizode) (R) 14.35 Paklena kuhinja, reality show (R) 15.20 Columbo: Columbov noni Ĺživot, kriminaliska serija (R) 17.15 Hrvatska traĹži zvijezdu, glazbeni show 18.25 Paklena kuhinja, reality show (R) 19.10 Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) 20.00 Kraljevi leda, dokumentarni (R) 20.45 SWAT, reality show (R) 21.35 MuĹĄkarci sa sjekirama, dokumentarni (R) 22.25 Murjaci uĹživo, reality show (dvije epizode) (R) 23.20 Fesvalac: Francuska Kalifornija, igrani lm, drama (12) (R)

04:20 06:25 07:55 09:40 10:10 12:00 12:15 13:50 14:45 15:00 16:45 17:45 18:15 19:10 20:45 22:15 23:10 00:50 01:40 02:10

Vatreno srce, serija R Ana, serija R Rebelde 2, serija R Doma IN, emisija R Odavde do vjenos, serija R TV izlog Gumus, serija R Dom iz snova, serija R TV izlog Odavde do vjenos, serija Znate li plesa?, reality show R Zadovoljna Dom iz snova, serija Gumus, serija Rat sestrinstva, igrani lm R Znate li plesa?, reality show Zakon brojeva, serija R Dom iz snova, serija R Zadovoljna R Kraj programa

(bivĹĄa akoveka televizija)

Danas na programu Djeja TV Gledaj dalje,talk show FORMULA 1 Velika nagrada Singapura 16:18 Hrana i vino 17:15 Tjedna kronika 17:45 TV PRODAJA 18:00 24 SATA (uĹživo), informavna emisija istoimenog TV kanala 18:33 TV Jukebox 19:00 TJEDNA KRONIKA 19:30 Dom 2 20:00 Fio show 23:00 Zapisano u zvijezdama 00:15 Erotski program 01:15 Videostranice

05:40 05:45 06:15 06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:05 09:50 10:00 10:05 10:06 11:00 11:10 11:40 12:00 12:11 12:13 12:15 12:16 12:30 13:20 14:05 14:14 14:20 14:50 15:35 16:05 16:25 17:00 17:10 17:40 17:45 18:30 19:25 19:30 19:56 20:01 20:10 20:35 21:10 22:25 23:00 23:20 23:23 23:25 23:30 00:25 01:15 02:00 02:45 03:40 04:05 04:35 05:20

Najava programa Split: More (R) Mir i dobro (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 9, serija (9/15) (kod. na sat.) Vijes iz kulture (R) Vijes Vrijeme danas Svijet za sebe: Druga strana pusnje, dokumentarna serija (50â&#x20AC;&#x2122;31â&#x20AC;?) (11/13) (kod. na sat.) Kod Ane Blago svjetskih trĹžnica, dokumentarna serija (3/13) (kod. na sat.) Kulturna baĹĄna Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (R) Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (8/182) (kod. na sat.) Sve e bi dobro, serija (74/180) (kod. na sat.) Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Trea dob, emisija za umirovljenike Alisa, sluĹĄaj svoje srce - telenovela (74/240) (kod. na sat.) Glas domovine Kulturna baĹĄna Hrvatska uĹživo Vijes Hrvatska uĹživo HAK - Promet info 8. kat, talk show Capri 3, telenovela (22/26) (kod. na sat.) Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) Dnevnik Sport Vrijeme TV Bingo Provodi i sprovodi, humorisna serija (3/20) (kod. na sat.) Puls Hrvatske Svijet pro ta Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Tajni Ĺživot umjetnikih djela 5, dokumentarna serija (3/3) (kod. na sat.) Ĺ apta psima (4/37) (R) (kod. na sat.) Dr. House 6, serija (3/22) (R) (kod. na sat.) Bez traga 7, serija (12) (7/24) (kod. na sat.) Ĺ˝ica 1, serija (18) (9/13) (R) (kod. na sat.) Skica za portret Blago svjetskih trĹžnica, dokumentarna serija (3/13) (R) (kod. na sat.) Hotel dvorac Orth 9, serija (9/15) (R) (kod. na sat.) 8. kat, talk show (R)

SERIJA NOVA TV

21.00

Larin izbor Nela gubi tko pod nogama, u strahu da e izgubi sve ĹĄto ima dok Zoran pokuĹĄava razuvjeriti Tonija od razvoda. Odlazak Zlatarevih na obiteljski izlet jahtom zavrĹĄava kobno kad Nikol sazna za razvod i strada Dinkovom krivicom. Jakov i Lara su u zategnum odnosima jer je Jakov saznao za Larinu veeru s Danijelom. Blanka je ĹĄokirana pronalaskom Dinkovog â&#x20AC;&#x17E;zida osveteâ&#x20AC;&#x153;. Mornari dovode u pitanje Jakovljev autoritet na brod i on je prisiljen donije drasne odluka kako bi uvrso svoju poziciju kapetana. Mija ne moĹže odolje Zoranovim arima te odluuje promijeni svoj Ĺživot, a i izgled, u emu joj pomaĹže Lara.

INFO NOVA TV

19.15

Dnevnik Nove TV

06:15 Najava programa (kod. na sat.) 06:20 Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (7/182) (R) (kod. na sat.) 07:05 Silvestrove i iijeve tajne, crtana serija (33/47) (kod. na sat.) 07:30 Pipi Duga arapa, crtana serija (14/26) (kod. na sat.) 07:55 Mala TV (kod. na sat.) 08:00 TV vr (kod. na sat.) 08:08 Kr prikazuje (kod. na sat.) 08:10 Brlog (kod. na sat.) 08:15 arobna ploa - engleski (kod. na sat.) 08:25 Rudi, the racing pig, serija za djecu (5/13) (kod. na sat.) 08:50 Ĺ kolski sat (kod. na sat.) 09:20 Ton i ton (kod. na sat.) 09:35 Olujni svijet, serija za djecu (12/26) (kod. na sat.) 10:00 Alisa, sluĹĄaj svoje srce - telenovela (73/240) (R) (kod. na sat.) 10:40 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni game show (R) (kod. na sat.) 12:10 Vrtlarica (R) (kod. na sat.) 12:35 Jelovnici izgubljenog vremena (R) (kod. na sat.) 12:55 U grob niĹĄta ne nosiĹĄ, ameriki igrani lm (99â&#x20AC;&#x2122;) (R) (kod. na sat.) 14:35 H2O Uz malo vode!, serija za mlade (11/78) (kod. na sat.) 15:00 Edgemont 1, serija za mlade (11/13) (kod. na sat.) 15:20 Ĺ kolski sat (R) (kod. na sat.) 15:50 Ton i ton (R) (kod. na sat.) 16:05 Meteor i veliki kotai, crtani lm (kod. na sat.) 16:20 Mala TV (R) (kod. na sat.) 16:25 TV vr (R) (kod. na sat.) 16:33 Kr prikazuje (R) (kod. na sat.) 16:35 Brlog (kod. na sat.) 16:40 arobna ploa - engleski (kod. na sat.) 16:50 Crtana serija (kod. na sat.) 17:05 Ĺ apta psima 5 (4/37) (kod. na sat.) 18:00 Regionalni dnevnik (kod. na sat.) 18:20 Ĺ˝upanijska panorama (kod. na sat.) 18:30 Crna kuja: Pravo na jednakost (kod. na sat.) 19:05 Silvestrove i iijeve tajne, crtana serija (34/47) (kod. na sat.) 19:30 Glazbeni specijal (kod. na sat.) 19:55 Veeras (kod. na sat.) 20:00 Ĺ˝ivot ide dalje 2, serija (3/10) (kod. na sat.) 20:45 Boys Weekend, serija (2/13) (kod. na sat.) 21:15 Dr. House 6, serija (3/22) (kod. na sat.) 22:05 Bez traga 7, serija (12) (7/24) (kod. na sat.) 22:50 Hej! Hej, glazbena emisija (kod. na sat.) 23:35 Putem europskih fondova (R) (kod. na sat.) 23:50 Ĺ˝ica 1, serija (18) (9/13) (kod. na sat.) 00:45 Traumatologija (R) (kod. na sat.) 01:15 Retrovizor: Zakon i red: Zloinake nakane 4, serija (12) (6/23) (kod. na sat.) 02:00 Retrovizor: Moja obitelj 7B, humorisna serija (7/9) (kod. na sat.) 02:25 Retrovizor: 24 (7), serija (12) (5/24) (R) (kod. na sat.) 03:10 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi (kod. na sat.) 05:45 Noni glazbeni program (kod. na sat.)

05.55 06.35 07.00 07.20 08.20 10.40 11.35 12.20 13.15 14.10 16.00 16.55 17.05 18.00 18.30 19.05 20.00 21.00 21.50 23.35 23.50 01.30 02.30 03.15

08:43 08:45 09:00 11:00 11:15 11:45 12:00 12:30 12:40 13:00

13:50 14:00

SERIJA HRT 2

22.05

Bez traga

EMISIJA RTL 2

20.15

Kralj Queensa

SERIJA DOMA TV

Valeria

15.35

NeustraĹĄivi Scooby Doo, crtana serija Bumba, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija TV izlog Nate Berkus Show Kad liĹĄe pada, serija R Ljubav i kazna, serija, serija R Inspektor Rex, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Teresa, serija Inspektor Rex, serija Vijes Nove TV IN magazin Kad liĹĄe pada, serija Dnevnik Nove TV Ljubav i kazna, serija, serija Larin izbor, serija Veernje vijes Najvei rizik, igrani lm Navy CIS, serija Seinfeld Heroji, serija (12)* Ezo TV, tarot show (18) udoviĹĄte iz movare, igrani lm (15) Nate Berkus Show R IN magazin R Kraj programa

06.55 07.30

Veera za 5, lifestyle emisija (R) Zabranjena ljubav, sapunica (eri epizode) (R) Vatrogasac Vjeko, crtani lm (R) Uilica, kviz za djecu Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Columbo: Ubojstvo pod dirigentskom palicom, kriminaliska serija (R) Divlji boravak, zabavni Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) NajljepĹĄi urok, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) Studio 45, talk show (R) Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Znanstveno lud, humorisna serija (R) Sarah Connor: Kronike, znanstvenofantasna serija Studio 45, talk show Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Znanstveno lud, humorisna serija (R) Kralj Queensa, humorisna serija (dvije epizode) (R)

09.15 09.40 10.25 11.10 13.00 13.40 14.30 15.15 16.10 16.50 17.40 18.30 19.20 20.15 21.10 22.00 22.25 23.05 23.45

13:30

07:58 08:00 12:00 13:20

07:00 07:25 07:40 07:55 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 12:55 13:55 16:00 17:00 17:25 18:05 19:15 20:00 21:00 22:00 22:20 00:20 01:20 02:10 03:00 04:00 05:20 06:05 06:40

14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 17:45 18:00 18:35 18:40 18:55 19:00 19:45 20:00 20:05 21:00 21:30 22:00 23:00 23:10 23:30 23:35 23:50 23:52

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm (R) PopPixie, crtani lm Vrata raja, telenovela (R) Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) Vrata raja, telenovela Exkluziv Vikend, magazin (R) Veera za 5, lifestyle emisija (R) Krv nije voda, serija (R) Cobra 11, akcijska serija (dvije epizode) RuĹža vjetrova, dramska serija (R) RTL 5 do 5, informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija RuĹža vjetrova, dramska serija Mentalist, kriminaliska serija Hawaii Five-O, akcijska kriminaliska serija (dvije epizode) RTL Vijes, informavna emisija 11. sat, kriminaliska serija (dvije epizode) Astro show, emisija uĹživo (18) Mentalist, kriminaliska serija (R) RTL Danas, informavna emisija (R)

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a TV PRODAJA - MARION KRONIKA VARAŽDINSKIH BAROKNIH VEERI emisija o kulturi MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI MUŽIKAŠI I PAJDAŠI glazbena emisija VTV TJEDNIK uz komentar za sluťno oťteene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za sluťno oťteene osobe TV PRODAJA - MARION ZAGORSKI MAGAZIN dokumentarna emisija TV PRODAJA VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VIJESTI VTV-A informavna emisija MALI OGLASI TV PRODAJA PRESSICA talk show (R) TV PRODAJA - MARION TV OBLOEC podravsko-prigorski mozaik IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI VIJESTI VTV-A informavna emisija SPORTSKI ZOOM emisija o sportu EMISIJA VTV-A ZOV PRIRODE emisija o lovu i ribolovu DOKUMENTARNI PROGRAM NEWSFLASH - GLASA AMERIKE (R) VIJESTI VTV-A (R) IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

00.30 00.50

06:00 06:20 07:50 08:35 09:00 09:01 09:25 10:55 12:30 12:45 13:30 14:00 14:01 14:30 14:45 15:35 16:20 16:35 17:25 19:05 20:00 20:50 21:15 21:40 22:25 23:20 23:50 00:20 01:00 01:50 02:40 04:10

Ana, serija Odavde do vjenos, serija R Rebelde 2, serija Gumus, serija R Flash vijes Gumus, serija R - nastavak Esmeralda, serija R Valeria, serija R TV izlog Vatreno srce, serija Odavde do vjenos, serija Flash Vijes Odavde do vjenos, serija nastavak TV izlog Odavde do vjenos, serija Valeria, serija TV izlog Valeria, serija Esmeralda, serija Gumus Koktel, magazin Prijatelji, serija Mike i Molly, serija Na tajnom zadatku, serija Vampirski dnevnici, serija (12)* Prijatelji, serija R Mike i Molly, serija R Koktel, magazin R Na tajnom zadatku, serija R Vampirski dnevnici, serija (12) R Teresa, serija R Kraj programa

(bivĹĄa akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:58 16:00 16:30 16:50 17:00 18:00 18:30 19:00 19:25 19:30 20:00 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Lifestyle 24 SATA, vijes VIDEOSTRANICE Danas pogledajte Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Djeji program 24 SATA (uĹživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA VOA Hrana i vino Sport ponedjejkom Auto moto nauca Lifestyle VIJESTI DANA Potraga za izgubljenim civilizacijama TV Jukebox Erotski program VIDEOSTRANICE


54

Razbibriga

27. rujna 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

HOROSKOP

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

NEBREŠ NIKAJ Z MALIM… P

rvi vu Lepoj našoj smo stirali jugosoldatesku z našega cvetnjaka med dvemi vodami, a na naše branitelje, heroje i vitezove se zmislimo jempot na leto. Ako? I to nam je teško. Pak je to nej špot sramota. Tak je malo cajta minulo od teh ratnih dnevov, a ve smo pozabili vse one šteri so nam zborili slobodno Hrvaško. I nej sam to, nek jeden drugoga spituvlemo: A zakaj so oni pravzaprav išli vu rat, kaj jim je to trelo i kakšega so hasna od toga meli? A ljubezen prema domo, rodnoj grudi, rodnoj zemli i želja da se ostvare stoletne senje naših stareših o slobodnoj i nezavisnoj Hrvaškoj. I nej sam to, složimo fešto posle 20 let kak smo oslobodili Meimorje malo, natirali soldate negdašje države, a jako je malo onih šteri so znali gde je fešta i kaj je na programo.Ak so esdepeove saborske zastupnice nej znale gde bode postrojavanje naših braniteljov unda znate kuliko je vur, a jiv esdepe drži cugle vlasti i hercuje vu županiji. Pak kaj

se unda akoski gracki oci udijo kaj je jim niši nej pozval. I to je još nej vse, jerbo je vu akoskoj cirkvi Svetoga Mikloša skorom služena meša za poginule branitele i policaje brez župnika patra Stankija, oem rei, gda je i on, vu zadnji as, zazvedil kaj so ga deli vu program. I mešo i jega.Sve je to bilo bole nikak, kajbi rekli kilavo, gda je tak bilo pred dvajsti let nebi se bili rešili soldatov i od kasarne napraviti prvo vojarno vu Lepoj našoj. araždinci, oem rei, Zagorci se nebrejo pomiriti kak je ve to kaj je dopisništvo državne televizije odišlo z Varaždina vu akovec. Tak dauko so odišli kaj so vum potegli i papera kak je Varaždin negda bil nejglavneši grad vu Hrvaškoj i gda ve nebodo oni hodali vu beli Zagreb grad rez akovec. Ali znate kak je to, vsi idejo tam gde jim je bolše i lepše. A to gda je akovec lepši i bolši od Varaždina, to ve morejo Zagorci videti na drugomo programo državne televizije.

V

V

e tretjo soboto i nedelo se po našaj goricaj uje pesma, grozdje se bere, gveždre i preše skešijo, mošt tee na vse strane, a lagvi se punijo. Kuliko sam mel za uti pre našaj vodovodaaj i uda vej vode se troši vu te dneve nek inae. Nejsam zdržal pak sam išel glet kam, itak, tua voda tee? Najme kaj, grozdje je jako slatko pak se keli za roke, tak gda si berai morajo dobro splajti roke ak oejo isti dimo dojti. Nešterni šparavni gazde to vodo ne vlevlejo vkrej nek jo iltrerajo rez prešo. Imajo oni praf, škoda bi bilo to nejbolšo vodo na sveto sam tak vu zemljo pušati, a ona košta. zbori za sabornike so vsaki den vse bliže. Makar je precednik Ivo još nej del toko na i i neje odredil tonoga dneva, predizborna kampanja je ve genula z mrtve toke. Jedni kukuriejo, drugi kokodaejo, a trei se prepucavlejo lokalno. Kak je to odnavek bilo, levi išejo falinge desnima i obratno. akoski oporbenjaki so nej

I

zadovoljni z grackim ocima tak gda smo zazvedili gda je nejbole bilo za vreme urlaba jerbo se nikaj nej delalo i neje zrasel dug, tak gda ve fali sam cirka tridesti milijonov. Kuliko sam mel za uti, pre gracki vuri, vu gracki upravi je bil održan nekši kolegij i dospomenuli so se kak bodo toga duga kandiderali prema nekšemo fondo evopske unije, jerbo Evropa pomaže vsima šterima fali i šteri nemajo. Nej znati jeli se bode z te mele jel kruh, ali nigdar se ne zna. Treba sprobati, mortik ova inovacija dobi zeleno svetlo. inulo soboto smo prinas vu akovco obilježili Svecki den srca. Dok sam ja odišel k doktorima i medicinskaj sestraj kaj mi zmerijo cukora, kolesterola, tlaka i još nekaj, „moje sreko“ se odteplo od hiže i još dendenes je nej došlo dimo. Nej znati što ve njemo jemle mero, zdiže tlaka i meša cukora i trigliceride. Brzas je moj tlakomjer bil pre mali, a cukor preslabo sladek.

M

OVAN (21.3.-20.4.) Bit ete u iskušenjima da pomou eksperimenata približite osobi do koje vam je stalo, ali distanca e postoja i dalje. Nije idealno vrijeme za ljubav, pa je najbolje da se strpite i mirnim stavom održavate solidan status quo. Osjet ete veliku konstrukvnu energiju i init e vam se da ne postoji ništa što ne biste mogli uspješno obavi. Ipak, morat ete samo malo više vodi rauna o drugima, o njihovom uešu u poslu. Uvažavajte ih i uspjet ete. Tjelesno ste odlino, a emovno krizirate.

BIK (21.4.-20.5.) U osobnim odnosima sve ete više pažnje posveiva svakodnevnici i cijeni one male užitke. Mnogi e se posvetiti zajednikim hobijima i kroz njih osvaja srce osobe do koje im je stalo. Shvat ete znaaj sitnica. Utjecaji su šareni. S jedne strane i dalje imate dobar vjetar u lea i okolnos vam idu na ruku, a pogotovo u savjetodavnim i poslovima koji se šire. S druge strane, poinje vas mui nedostatak energije i iskušenja burnijih reakcija. Kontrolirajte se. Nastojte se štedje velikih napora.

BLIZANCI (21.5.-21.6.) Vaš društveni i privatni život svakim e danom bi sve zanimljiviji i bogaji. Izlazite meu ljude, zabavljate se, dobre ste volje. Oni koji ve jesu u vezama primjeuju poboljšanja, a oni koji još traže srodnu dušu gotovo da mogu bira. Ono što ste analizirali u šini ili pripremali sad polako možete poe provodi u djelo. Bit e još manjih zbrka ili nervozica, ali one e bi samo dodatni pocaj da sve što radite proradite još bolje i krenete naprijed. Jaate i sve ste stabilniji.

RAK (22.6.-22.7.) ŠTITITI

RAZGRTALO

SNIJEGA

VRSTA PLINA

ZAGREBAKI

ELEKTRINI TRAMVAJ

OPSEG

VELIMIR SRIA

PRAMJERA

Dobra je stvar što ete se vi sami smiriti u reakcijama. Ipak, vaša ljubavna oekivanja nee biti sasvim ispunjena. Okolnosti, ljudi i dogaaji nee vam ii na ruku, odnosno, ljubavne prilike e vas mimoilazi. Budite strpljivi i mirni. Neki e napokon nai vremena za predah. Drugi e biti stalno u pokretu ili u mreži ljudi s kojim e suraiva. Nee vam bi dosadno. Manji problemi mogu nasta zbog netrpeljivos s jednom osobom od autoriteta. Ne ulazite u rasprave. Osnažite se rekreacijom koju volite.

SITNI KOLUTIAVAC

MJESTO U MEIMURJU

STRANICA OBROCI

BREZOVEC

MJESTO KOD OPATIJE ANTUN VRDOLJAK

SREDSTVO ZA RAD (MN.)

ŠKORPION (24.10.-22.11.) Neki e bi u ozbiljnom iskušenju da se upuste u kombinaciju tajne ljubavne veze i eksperimenta. Bit e to pravi izazov kojem e moi odolje samo jakom samokontrolom. Potrudite se jasno osvijes svoje prioritete u ljubavnom životu. Dok vi radite u opuštenom slu i pozivate se na rezultate svog prethodnog rada koji nisu zanemarivi, poinju mala nadmudrivanja s nadreenima. Oni e ima sve vee zahtjeve i prisak e ras, a shodno tome i vaša nervoza. Naite kompromis. Štedite energiju.

STRIJELAC (23.11.-21.12.) Pred vama su dani u kojim ete se opus. Izlazit ete i zabavlja se bez priska nekog oekivanja, a baš takav stav bit e garancija da je sve mogue. Mnogi e na ležeran nain osvajati druge oko sebe ili spontano uživa u društvu najdraže im osobe. Premda e bi malih nervoza, vaš pristup poslu bit e iznimno konstrukvan, a vi uinkovi. Djelovat ete poput dobro ušmanog stroja i nee bi ni jednog trenutka praznog hoda. Bit ete neoptereeni zahtjevima šefova. Tjelesno ste izvrsno.

JARAC (22.12.-20.1.) Nekima e se uiniti kao da imaju kost u grlu, jer e biti iskušenja koja oni teško prihvaaju. No sve e brzo proi, pa neka samo izdrže u mirnoi. U nastavku slijedi distanca i poneka ežnja. Strpljenjem održavajte ono što je dobro u svojoj vezi. Kad sve zbrojite, pred vama su otvorena vrata. Više nema neslaganja ili krika, ali ambicije rastu do te mjere da vas ponekad i sputavaju. Zato idite korak po korak i borite se kvalitetom, znanjem i strunošu. Ustrajte u tome i uspjet ete. Poboljšanje i mir.

MUŠKO IME

LAV (23.7.-23.8.)

BLATO GRADI KOD ZADRA

ŽENSKO IME

RAZBOJNIKISUSOV SUVREMENIK

LETJELICA NAPUNJENA ZRAKOM

RIMSKI 99

VRSTA KESTENA

IZUMRLO GOVEDO

PRKOS

OSOBNA ZAMJENICA

SLABOKRV NOST OTAC

RAHIMOVSKI OVOG DANA

RADIOAKT. ELEMENT

ITALIJA

TIP

IZRASLINE U NOSU

AUTOMOBILA ŽABLJA NOGA

PLINOVITO STANJE VODE

TONA

VRSTA GUŠTERA

LIK IZ BIBLIJE

NAPOMENA

PULS

ŽLIJEB

RUTA

I DRUGO

RAVNA POVRŠINA

PUTNIK U SVEMIR

Svakim danom vi ete postaja sve poduzetniji u svojim ljubavnim osvajanjima i akcijama. One e vam uglavnom ii od ruke, pa e samci lako nai osobu koja e podlei njihovom šarmu. Vezani e uživa bez granica. Odlino su postavljeni svi poslovi kod kojih se zahjevaju brze reakcije, dobra operava ili vaša poduzetnost. Oni koji se bave elektrotehnikom i elektronikom imat e iznimne rezultate. I ostali e radi vrlo uinkovito i bi primjer drugima oko sebe. Samo budite to što jeste.

DJEVICA (24.8.-23.9.)

VIRGINIA

GLUMICA LENA

RIJEKA U ITALIJI

GERMANSKO PLEME

PRVI LETA

SRAM

MUŠKO IME

LAPONAC

SELJAKO SUKNO

VOJNA

Jasno ete osvješivati svoje privatne ciljeve i u skladu s njima ete i djelova. Mnogi e ovih dana i u osobnim odnosima pokaza zavidnu inteligenciju. Živjet e mirno, skladno i u prilinom razumijevanju s osobama suprotnog spola. I dalje cvjetaju svi intelektualni poslovi. Mnogi od njih se i proširuju. Vaš utjecaj u cijeloj toj stvari nije zanemariv. Oni koji ue ili pouavaju takoer e bi na dobitku. Istraživai podsvjesnog nenadano dolaze do sretnih otkria. Pred vama su vrlo dinamini snovi.

VODENJAK (21.1.-19.2.) Pred vama su šareni ljubavni dani. S jedne strane, postojat e dobro razumijevanje i sklad u opim idejama izmeu vas i partnera, no s druge strane, svako malo dolazit e i krike na vaš raun. Važno je da se fokusirate na ono pozitivno izmeu vas dvoje. Svojom intuicijom uoili ste gdje trebate više djelova, a gdje sta na loptu. Sad se toga samo držite i radite dalje. Imajte na pame da ne možete radi po svom, nego da uvijek trebate suraiva s drugima. Redovno se odmarajte.

RIBE (20.2.-20.3.) Pokušate li se dogovoriti oko svega, vidjet ete da se još ne razumijete. Zato budite pažljivi i nježnosma pokažite što osjeate. Rijei vam ovih dana nee doprinosi u osobnim odnosima. Oni koji su još sami mogli bi sres nekog novog u jednoj izazovnoj situaciji. Operavno ete ima dosta posla i na neki nain ete izgara u istom. Dogovaranje ili ugovori vam još nee sasvim sjes, pa ih možete i odgodi. U borbenim situacijama na poslu dobro ete se snalazi, ali ipak budite oprezni. Nervoza.

PRAKTINI RAD

BRDO KOD BEOGRADA

TITO STROZZI

VIC tjedna GRAD U AZERBEJDŽANU

IZVRŠITI NAPAD

KALIJ

RAJKO JAGAR

VAGA (24.9.-23.10.) U ovom bogatom ljubavnom tjednu jedino iskušenje bit e vam partnerova sklonost k eksperimenma. Oekivanja da i vi prihvate isto bit e kamen spocanja, ali ete diplomacijom i ljubavlju uspje nadvlada ove prolazne izazove. Mnogi e ima potrebu malo se povui od posla i u miru i šini razmisli o svojim narednim ciljevima i planovima. Ako možete, uzmite si tu malu stanku. Ako ve radite, radit ete iz sjene i nee vam bi važno da se isete. Za sad. Oni koji su na terapijama ozdravljuju.

LANAK U NOVINAMA

MJERA ZA DRAGE KOVINE

Policajac

Gospoo, znate li da ste vozili više od dozvoljene brzine?’ 83-godišnja gospoa mirno odgovori: ‘Da znam, ali ja moram brzo voziti prije nego što zaboravim kamo idem.


27. rujna 2011.

Vremenska prognoza 55

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROGNOZA VREMENA za sljedeih 7 dana

Bablje ljeto se nastavlja iznad 20 Celzijevih stupnjeva. Neke velike kiše u ovom tjednu dakle nema. Za precizniju agrometeorološku ili vremensku prognozu slobodno nas nazovite na telefonski broj 060-555-555 uz cijenu poziva od 3,43 KN/min. iz iksnih te 4,70 KN/min. iz mobilnih mreža. Možete poslati i SMS na broj 66306, na poetku SMS poruke obavezno napišite PROGNOZA1, a zatim vaše pitanje. (prognozu izradila udruga Crometeo 26.9.)

VREMENSKA SLIKA: Prošle godine u ovo doba borili smo se s kišama i poplavama. Ove godine sasvim druga pria – sunce i toplina…u petak, 23. rujna u 11 sati i 4 minute, službeno je poela jesen. Ali to je još uvijek bablje ljeto - ni ovog tjedna ne prijete nam jesenje kiše, nego možemo oekivati ugodno ranojesensko vrijeme uz dosta sunca. Jedino e nas svježa, ponegdje i maglovita jutra podsjeati da smo na kraju mjeseca rujna. Dani e biti ugodno topli.

Opširniju prognozu proitajte u nastavku. VREMENSKA PROGNOZA: Vrlo slino vrijeme pod utjecajem polja visokog tlaka zraka oekuje nas i u prvoj polovici ovog tjedna. To znai da e noi i jutra biti prohladni, to je za kraj rujna sasvim uobiajeno, a mjestimice je ujutro mogua i magla. Danju pretežno ili djelomino sunano i toplo uz popodnevnu temperaturu zraka od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva u hladu. Najbolje se ovih dana odijevati

slojevito da ujutro dok je svježe imamo komad toplije odjee, a danju se možemo raskomotiti dok vladaju sunce i toplina. Manji prodor svježijeg zraka mogu je oko etvrtka kad bi povremeno moglo biti umjerene ili poveane naoblake. U trenutku izrade ove prognoze ini se da nee biti kiše nego samo malo više oblaka i slab do umjeren sjeverni i sjeveroistoni vjetar s kojim bi se popodnevna temperatura u etvrtak mogla sniziti za nekoliko stupnjeva. Prema kraju tjedna opet se ini stabilno, suho i veinom sunano vrijeme. U jutarnjim satima svježe uz moguu maglu i temperaturu od 4 do 8°C, dok bi najviše dnevne temperature i dalje bile sasvim ugodne za kraj rujna i poetak listopada, uglavnom malo

METEOROLOŠKI KALENDAR - 28. rujna 1786. god. u Našicama je pao snijeg - 30. rujna 1884. god. postavljen meteorološki stup na Zrinjevcu u Zagrebu - 3. listopada 1868. god. temperatura zraka u Zagrebu 31°C

DOGAAJI HRVATSKI OLIMPIJSKI dan 2011.

Olimpijski krugovi u “Cipelici” Olimpijski dan obilježava se u Hrvatskoj svaku godinu 10. rujna, a ni ovu godinu on nije zaobišao Meimurje. Tako su se djeca i odgojitelji podrunog objekta “Cipelica” Djejeg vrtia akovec prigodnim sportskim igrama ukljuili u sportsku proslavu ovoga dana, a ukljuilo se više od 150 djece sa svojim odgo-

jiteljima, dok su najmlau skupinu “Sovice“ u obilježavanju ovog dana podržali njihovi roditelji koji su došli vježbati s njima. Djeca vrtikih skupina sudjelovala su u igrama loptom, skakanju u dalj, tranju na 20 metara, bacanju loptice, kolutu naprijed, te “palainkama”. Najbolji su na kraju, kao i na pravoj

Olimpijadi, dobili medalje, a svi zajedno napravili su olimpijske krugove, te na takav nain zatvorili obilježavanje ovoga sportskog dana. Pomo u osmišljavanju i provedbi igara došla je od strane Gimnastikog kluba “Marijan Zadravec Macan”, iji su treneri i ovaj put vježbali s mališanima. (bš)

Olimpijskim krugovima zakljueno je obilježavanje Hrvatskoga olimpijskog dana

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

Pješaenje i sportske igre u Makovcu Prošli su petak i uenici i uitelji Osnovne škole “Petar Zrinski“ Šenkovec sudjelovali u obilježavanju Hrvatskoga olimpijskog dana. Okupivši se ispred škole, u koloni su krenuli do Makovca, a na putu su im se pridružili i uenici i uitelji podrunih škola Makovec i Žiškovec, ali i I. OŠ koji su do Makovca pješke prevalili najdulji put. U Makovcu su napokon mogle zapoeti razne sportske igre, od kojih je najzanimljivija svakako bila nogometna utakmica uenika sedmih i osmih razreda. Malo više spretnosti pokazali su uenici OŠ “Petar Zrinski“ Šenkovec te su zasluženo pobijedili. Nakon sportskih igara uenici i uitelji ponovno su se pješice uputili prema svojim školama. Za organizaciju, koordinaciju s I. OŠ akovec te realizaciju samog programa zaslužna je profesorica Jasminka Jakši. (bš)

FILATELIJA 9/11 dan kada se svijet promijenio Naslov ovog lanka preuzeo sam iz jednoga svjetskog asopisa jer mi se inilo da savršeno opisuje što se dogodilo sa svijetom 11. rujna 2001. godine. A tog 11. rujna 2001. godine sjeam se kao da je bio juer: u jednom trenutku Internet se zablokirao, ni jednoj stranici se nije moglo pristupiti. A onda su poeli zvoniti telefoni: „...jesi li uo, avion se zabio u nebodere blizance Svjetskog trgovakog centra u New Yorku...“, „…srušen je avion na Pentagon…“, „…pogoen je i drugi neboder blizanac…“, „… srušio se oteti avion koji se trebao zabiti u Capitol…“ Svašta se dogaalo kroz ljudsku povijest, strašnih i groznih dogaaja i postupaka razliitih luaka i psihopata nije nedostajalo, no teško je pronai dogaaj u ljudskoj povijesti koji je tako znaajno djelovao i na ameriku vanjsku politiku i na nain života Amerikanaca, ali i svih ostalih ljudi. injenica da više ni jedan komercijalni putniki let avionom nije siguran, da je teroristiki napad na civilno društvo mogu u svakom trenutku i na svakom mjestu, opi strah od letenja, ali i putovanja openito, širom svijeta, u roku nekoliko tjedana nakon tog traginog 11. rujna 2001. bacio je na koljena svjetsku industriju avionskoga putnikog i teretnog prijevoza, ali izazvao i reviziju mnogih podruja i naina ljudskog života. Što rei više? Neu spomenuti ni jedno ime pojedinaca ili organizacija odgovornih za najvee civilno krvoprolie uzrokovano teroristikim napadom, kako im ne bih radio ni najmanju „reklamu“, iako mislim da nema ovjeka koji ne zna tko su poinitelji. Iz pijeteta prema poginulima i njihovim obiteljima neu spomenuti ni jedno drugo ime, ni preživjelih, ni oevidaca. A što se tie poginulih, njih je 2977! Ta brojka ukljuuje sve poginule koji su se u trenutku napada našli u oba tornja Svjetskog trgovakog centra i koji su poginuli u njihovom padu (2606), ali i sve putnike u etiri oteta aviona koji su sudjelovali u teroristikom napadu (dva koji su udarili u WTC tornjeve: American Airlines let 11 (76 putnika i 11 lanova posade), United Airlines let 175 (51 putnik i 9 lanova posade); jednog koji je srušen na Pentagon: American Airlines let 77 (53 putnika i 6 lanova posade); jednog kojeg su putnici uspjeli namjerno srušili kod Shanksvillea u Pensilvaniji kako bi sprijeili teroristiki napad: United Airlines let 93 (33 putinka i 7 lanova posade) te 125 poginulih u zgradi Pentagona. Ta strašna brojka od 2977 poginu-

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: DEJAN ZRNA (tel. 311 866), zamjenica glavnog urednika: BOŽENA MALEKOCI-OLETI , pomonik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, novinari: (tel. 312 333) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Velimir Kelkedi, Helena Zear, Bojana Španiek, Alen Fuš fotograija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 312 333), graiki urednik: Dejan Horvat (tel. 312 335), graika priprema: Blanša Blaževi, Jurica Hoblaj direktor marketinga: (tel. 313 133) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 313 133) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (1.935 kn (pretplata+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11 Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

lih ukljuuje i više od 400 policajaca i vatrogasaca koji su prvi priskoili u pomo i doslovno uletjeli u gorue nebodere ne razmišljajui o svojoj sudbini, ve samo o spašavanju nevinih civila, ija najvea „krivica“ je bila što su se tog dana i tog trenutka našli na „krivom mjestu“. Brojka od 2977 žrtava ne ukljuuje i 19 otmiara, koji su svoj „put u raj“ pronašli na tako surov nain, jer njih ne treba niti oplakivati niti pamtiti po neem drugom, osim po posljedicama njihovog teroristikog ina. Stoga ne udi da su upravo vatrogasci istog toga 11. rujna na mjestu rušenja nebodera „WTC blizanaca“ spontano podigli ameriku zastavu na provizornom jarbolu, pokazujui svijetu obilježje amerike nacije i simboliki izražavajui ne samo ameriku snagu, ve i snagu svih ostalih civiliziranih ljudi u borbi protiv terorizma. Tada snimljena fotografija, koja je dan kasnije, 12. rujna, objavljena na naslovnici novina „The Record“, imenovana „Duh Nulte toke“ (eng. Ground Zero Spirit) postala je kultna fotografija pa ne udi što je iskorištena za dobrotvornu doplatnu poštansku marku ije je likovno oblikovanje objavljeno u javnosti 11. ožujka 2002. godine, obilježavajui tužnih 6 mjeseci od teroristikog napada, a koju je amerika poštanska administracija pustila u promet 7. lipnja 2002. godine Ova poštanska marka, koja svojom nominalom plaa poštanku uslugu u iznosu od 34c, prodavala se po 45c; razlika od 11c namijenjena je za financiranje Savezne agencije za upravljanje kriznim situacijama (eng. Federal Emergency Management Agency- FEMA) i korištena je za pomo obiteljima postradalih u napadu na tornjeve blizance WTC, ali i saniranje ostalih civilnih šteta nastalih drugim, uglavnom prirodnim, nepogodama. Izdavanjem ove poštanske marke pokrenuta je i diskusija oko prikazivanja živuih osoba: po preporukama amerike poštanske administracije samo predsjednici, trenutni i bivši, mogu za života biti prikazani na poštanskim markama. Naime, na marci su prikazane stvarne osobe, imena sva tri vatrogasca se znaju, no neka mi ne zamjere - ni njihova imena neu spominjati. Meutim, s obzirom na dogaaj, prigodu, svrhu i iznos dobrovoljnih sredstava prikupljenih prodajom ove poštanske marke, a tiskano je ukupno 204 milijuna primjeraka, ovaj izuzetak nije izazvao veih negativnih reakcija. Željko Stefanovi

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


NAJVEI SPORTSKI DOGAAJ GODINE U MEIMURJU

TREA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA PREKID U LUDBREGU

PREMIER HRVATSKA RUKOMETNA LIGA

Greg Hancock potvrdio naslov svjetskog prvaka u speedwayu

Igrai Nedeliša “pregazili” glavnog suca

Meimurje i dalje bez domae pobjede

I U MEIMURJU obilježen Svjetski dan srca

Zdravije navike i bolje lijeenje smanjili smrtnost od sranih i moždanih udara U našoj županiji, kao i u Hrvatskoj, kardiovaskularne bolesti na vrhu su ljestvice po smrtnosti, tako je lani od njih u Hrvatskoj umrla 25.631 osoba ili 49 posto od ukupnog broja umrlih. Od toga 568 osoba bilo je iz Meimurske županije ili 46 posto od ukupnog broja umrlih. Prošlu je godinu u Meimurskoj

županiji od akutnog i ponovljenog sranog udara umrlo 95 osoba (58 muškaraca i 37 žena), dok je od moždanog udara i njegovih posljedica umrlo 187 osoba (71 muškarac i 116 žena). U odnosu na prethodnu godinu, smrtnost od sranog udara je vea, dok je smrtnost od moždanog udara smanjena. No, sveukupno una-

trag nekoliko godina bilježi se trend pada smrtnosti kako za srani, tako i za moždani udar, pa je poželjno da se taj trend i održi. A to je briga o svom zdravlju i da se što je mogue više držimo zdravih pravila prehrane te da se što više kreemo. Nizom aktivnosti u organizaciji županijskoga Zavoda

Kontrolirajte tjelesnu težinu

Važno je kontrolirati razinu šeera u krvi

Kretanje je važno u svakom, pa i zlatnom, dobu

za javno zdravstvo, a u suradnji s tvrtkom "Pliva", protekli je vikend ve tradicionalno i u našem kraju obilježen Dan srca, pod geslom "Jedan svijet, jedan dom, jedno srce". U subotu je na Franjevakom trgu u akovcu provedena javno - zdravstvena akcija "Zajedno prema zdravlju". Besplatno se mjerio krvni tlak, zatim razina šeera u krvi, kolesterola i triglicerida u kapilarnoj krvi, analiziran je sastav tjelesne mase. Kardiolozi i drugi specija-

listi zainteresirane graane savjetovali su o prevenciji, ranom otkrivanju i lijeenju bolesti srca i krvnih žila i zdravoj prehrani. Središnje obilježavanje bilo je u nedjelju u Prelogu, gdje je, uz takoer spomenute aktivnosti, prireen i zabavno - glazbeni program. Na novoureenom trgu ispred Doma kulture nastupile su mažoretkinje iz Donjeg Kraljevca, Djeji pjevaki zbor "Maleni", dramska skupina OŠ Selnica koja je izvela igrokaz "La-

boratorijski miš”. Na preloškoj Marini za sve sudionike lanovi udruge "Sport za sve" priredili su rekreativno vježbanje, nakon ega je uslijedio koncert Tamburaškog sastava "Meštri”. Svjetski dan srca obilježen je i u najmanjoj meimurskoj opini – Dekanovec, gdje se mještani ve tradicionalno rado odazivaju akciji. (V.K.)

Jesti voe zdrava je svakodnevna navika

Veeelike torbe! S poetkom jeseni nema više ležernog neobaveznog šetuckanja gradom, jer jesen nosi i svoje obaveze. Da bi sve što je potrebno za povratak u radnu atmosferu bilo na jednom mjestu, tu su, naravno,

torbe. U ženskom sluaju - velike torbe. I same se sigurno eše nego rjee zapitaju jesu li im potrebne baš tako velike torbe, no ne kaže se uzalud - torba glavu uva, zlu ne trebalo, i bolje imati nego nemati!

Međimurske novine 838  
Međimurske novine 838  

međimurske novine 838

Advertisement