Page 1

OPTUŽNICA protiv trojke u slučaju ubojstva u narodnjačkom klubu "Guru"

Pijan 21-godišnjak iz Varaždinac Svetog Jurja u Trnju Marčec čeka "parkirao" ispod prozora suđenje u

str. 8

str. 8

BIZARNA prometna nesreća u Hodošanu

pritvoru, međimurska dvojka sa slobode www.mnovine.hr

Nakon teškog pada, u ponedjeljak operiran u Poznanu

CRNA KRONIKA

str. 43

SPIDVEJAŠ Jurica Pavlic stradao na utrci u Poljskoj

Godina XV.

Broj 820.

^akovec, UTORAK, 24. svibnja 2011.

Cijena 7 kuna

MEĐIMURJE U ZNAKU MANIFESTACIJA KOJE BI TREBALE PRERASTI U PREPOZNATLJIV TURISTIČKI PROIZVOD

str. 2-3

DANI VINA u županiji Zrinskih

URBANOVO 2011. Može li zahvaljujući i vinu Međimurje postati poželjna turistička destinacija? - Vinske ceste predstavljaju danas odmor i zabavu, ali ujedno trebaju biti edukativne i kulturološke. Na žalost, kod nas još uvijek to nije u onom obliku koji bi doveo tisuće turista mjesečno …

PRELOG

str. 11

Treći Festival jagoda privukao brojne ljubitelje toga iznimnog voća ZAVRŠILI MATURANTSKI DANI media str. 9

str. 10, 21

KOTORIBA

www.mnovine.hr

Za vikend tradicionalni Dani šibe i ribe SVAKI DAN SVJEŽE VIJESTI

Objavljujemo mega maturantsku fotografiju iz Šampiona RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822

str. 52


2

Aktualno

UREDNIKI osvrt

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

IZ TJEDNA u tjedan

Vino kao turistika destinacija Iako još uvijek lutamo u prezentiranju meimurskoga turistikog proizvoda kao cjeline, vinska cesta sve više predstavlja važnu kariku ruralnog turizma i poticaj ukupnom gospodarskom razvoju našeg kraja. Naime, vrlo je teško ukljuiti se i nai svoje mjesto ne samo na domaem, ve i svjetskom tržištu, pa je prodaja vina, posebice kvalitetnog i vrhunskog buteljiranog, putem vinske ceste naša dobra prilika, posebno za male meimurske vinare. Još uvijek nemamo, marketinški gledajui, sadržajno proilirani turistiki proizvod, ili pak se on tek nazire, a vino, vinari i vinska cesta kao mogui temelj turistike ponude gornjeg kraja Meimurja takoer nemaju pravu poziciju. Ponešto svojom krivnjom, ponešto zbog toga što politika još uvijek ne zna prepoznati stratešku orijentaciju našega gospodarstva u budunosti. Meutim, dugorono zahvaljujui sve veem ugledu meimurskog vina, taj gospodarski segment i te kako može pridonijeti poboljšanju kvalitete života i životnog standarda graana u tom dijelu Meimurja, ali i osvijestiti da se treba brinuti o prirodi i njezinim plodovima, ekološki zaštienom okolišu. Vrlo važno rješenje nudi se u obliku turistike destinacije, te sadržajno osmišljenoga turistikog boravka promocijom meimurskih proizvoda kao što su vino i, naravno, vinske ceste. Vinske ceste predstavljaju danas odmor i zabavu, ali ujedno trebaju biti edukativne i kulturološke. Na žalost, kod nas još uvijek to nije u onom obliku koji bi doveo tisue turista mjeseno. Naravno, za tako nešto treba imati priu, a osim domaina - vinara, koji danas uglavnom takve stvari rade u privatnim aranžmanima, tre-

Piše: Dejan Zrna urednik@mnovine.hr

24. svibnja 2011.

ZAPOELI DANI VINA u županiji Zrinskih – Urb

Meimursko vino i v gospodarstva, turizm - Orijentacija u budunosti trebala bi biti stvaranje kvalitetnih i vrhunskih te brendiranih marki meimurskih poznata vina poput: rajnskog rizlinga, graševine, pinota, chardonaya, souvignona, silvanca, muškata, pa i

bala bi bolja poveznica i koordinacija izmeu njih i meimurske Turistike zajednice, vodia koji su nedavno primili diplome na MEV-u, privatnih turistikih agencija, uz nezaobilazno važnu ulogu turistikog Resorta Sveti Martin kojemu minulih mjeseci nije lako zbog ope ekonomske situacije, a posebice problema naplate koji, naravno, generira probleme i u njihovom poslovanju. Meutim, bez sinergije svih nabrojenih danas i sutra sigurno nee biti rezultata koje je vrlo realno i vrlo brzo mogue ostvariti. Usluga turistima nove generacije koji su željni odmora u seoskom ambijentu, ali isto tako žele upoznati autohtoni proizvod, proces njegove proizvodnje te izvornost narodnih obiaja, jela i pia, mora biti naš zalog za budunost. Stoga je Urbanovo koje se iz godinu u godinu razvija na nekoliko razina vrlo važna manifestacija, a ponajviše u senzibiliziranju javnosti za vino, vinare i vinske ceste. Posebice pak to vrijedi za Dane otvorenih vrata podruma naših vinara koji slijede ovaj tjedan i vikend koji bi upravo na tragu vina kao turistike destinacije trebali biti otvoreni barem dvjestotinjak dana godišnje, ne samo za domae ljubitelje i kupce vina, ve ponajviše za organizirane turistike posjete.

Najvea, najljepša i najairmiranija meimurska priredba posveena vinu, vinogradarstvu i vinarstvu Dani vina u županiji Zrinskih – Urbanovo 2011. zapoela je u petak u Sportskoj dvorani u Štrigovi prigodnim programom i sveanim otvorenjem koje je obavio Ivica Perho, meimurski župan. Manifestacija traje dva tjedna, a osim kušanja vina i posjeta vinskim podrumima organizirano je i niz predavanja, Sajam vinarske i vinogradarske opreme, predstavljanje proizvoaa vina iz Zadarske županije i još mnogo toga. Program završava

u petak 3. lipnja Vinskim balom u restoranu “Terbotz”, te sveanim otvaranjem prve boce pušipela iz 2010. godine. Sveanom otvaranju uz meimurske politike elnike i gospodarstvenike nazoili su brojni uzvanici i gosti, meu kojima je bio i Perhoev kolega iz Zadarske županije Stipe Zrili, naelnik opine Štrigova Stanislav Rebernik, Ivan Hodali, savjetnik ministra poljoprivrede i ujedno predstavnik Vlade RH, te oni najvažniji za ovo dogaanje - najbolji meimurski vinari, lanovi Društva vinara ”Hortus Croatiae”, predvoeni svojim predsjednikom

Zdravkom Dvanajšakom i moderatorom Josipom Mikecom. Državnu himnu te nekoliko prigodnih popijevki izvela je ženska vokalna skupina ”Stridone”. Meimurski župan Ivica Perho i zadarski župan Stipe Zrili potpisali su Povelju o prijateljstvu izmeu dviju “vinskih” županija.

Pozicioniranje Meimurja kroz vino kao poželjne turistike destinacije Sve uzvanike i sudionike priredbe pozdravio je Matija Posavec, predsjednik Organizacijskog

odbora, koji je uinio ogromne napore da se unato gospodarskoj krizi Dani vina održe, štoviše, da naprave ogroman iskorak u društvo najveih manifestacija u regiji. - Urbanovo je manifestacija kojom se cijelo Meimurje pozicionira kao poželjna turistika destinacija, jer smo kontinuiranim ulaganjem u infrastrukturu stvorili sve preduvjete da imamo dovoljan broj smještajnih kapaciteta svih kategorija i ureenost objekata, do vinskih kušaonica i meimurske Vinske ceste na koju smo osobito ponosni. A ono što s posebnim ponosom istiem jest da gdje god se pojave meimurski vinari nikada se ne vraaju praznih ruku, nego s pregršt medalja, priznanja i nagrada, naglasio je

Zdravko Dvanajšak, predsjednik Hortus Croatiae, pozdravlja sudionike i goste priredbe

Predstavljanje i podjela Vinske putovnice

Meimurski vinari morali bi još više poraditi na promociji vlastitih vina! Dvotjedna turistika manifestacija “Urbanovo 2011.” odvija se ovih dana u štrigovskom kraju s ciljem promocije

meimurskog vina i vinara, ali i turizma u našoj županiji. Iako su Meimurci uglavnom uli za Urbanovo, neki e ipak

istaknuti da je promocija same manifestacije mogla biti i bolja. S druge strane, ovotjedni sugovornici u anketi i sami kupuju

meimurska vina, složni su da meimurski vinari rade odlian posao, ali ipak ne uživaju status i rejting koji imaju nji-

hovi kolege iz drugih krajeva Hrvatske. Treba uložiti u promociju – složni su Meimurci. (bš)

Anketa “Pod vurom”

Nikola Barievi, akovec – Za Urbanovo sam uo, i ii u posjetiti manifestaciju, obavezno u Štamparov, Cmrenjakov i Novakov podrum. Ova akcija je dobra, mi smo vinarski kraj i svakako moramo vino promovirati, barem da Meimurci znaju koliko dobra vina imamo, ako ve nitko drugi. Naša su vina sigurno dovoljno kvalitetna da budu poznata i šire, pa bi se sajmovi s meimurskim vinima morali organizirati na više mjesta u Hrvatskoj.

Petra Žini, Donja Dubrava – Nisam upoznata s ovom manifestacijom, nisam vidjela nikakve plakate i moram priznati da do sada nisam ula za Urbanovo. Ipak, mislim da meimurski vinari imaju jako ina vina, a slažem se da njihova kvaliteta nije dovoljno prepoznata van naše županije. Eto vidite, i za Urbanovo je reklama deinitivno trebala biti bolja. Marija Modlic, akovec – Za Urbanovo sam ula, znam da se odvija ovaj tjedan, ali neu ii zato što mi radno vrijeme to ne dozvoljava. Meimurska vina nisu dovoljno prepoznata, trebalo bi ih više izvoziti. Mislim da je promocija, barem manifestacije ‘Urbanovo’, bolja nego prijašnjih godina, ljudi su sada više upoznati nego što je to prije bio sluaj.

Dubravka Karlovi, Donja Dubrava – Nisam ula za Urbanovo, oigledno promocija nije dobro odraena, to je svakako moralo biti bolje. Turistika zajednica ne radi dovoljno, trebali su se više potruditi. Meimurska vina kupujemo, u to se suprug više razumije od mene, ali mislim da bi svakako trebalo poraditi i na promociji naših vina i vinara.

Drago Zadravec, Novo Selo Rok – Naravno da sam uo, ja sam porijeklom iz Štrigove i Urbanovo posjeujem svaku godinu, sve je bolje i bolje. To je odlina prilika ne samo za vinare, ve i da se Meimurje pokaže kao kontinentalna turistika destinacija, sve pohvale. Akcija je odlino izreklamirana, potrudili su se i organizatori i vinari, ak je i Varaždin oblijepljen plakatima. Dobro je što je Županija prepoznala ovaj proljetni brend, jer smo još uvijek previše inertni u tim stvarima. Meimurski su vinari sve bolji i bolji, ak su im i vinari iz drugih krajeva pomalo zavidni.

Zlatko Žbulj, akovec – uo sam za Urbanovo, vidio sam plakate po gradu, i u novinama, i na televiziji. Znam da ima veze s vinom, ak u možda ii posjetiti. Meimurska vina kupujemo, ne redovito, ali ako kupujemo vino kupit emo meimursko. Naši vinari nisu dovoljno promovirani, deinitivno mislim da bi se trebali više reklamirati. (foto: Zlatko Vrzan)


24. svibnja 2011.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

3

banovo 2011. , koji traju do 3. lipnja

vinari kao poveznica ma i kulture h vina i vinara, na ijem je elu njihovom odlukom pušipel, ali uz gotovo sva ostala crnih vina koja se takoer sve više proizvode u meimurskim vinogradima slavca dobili su srebrne diplome. Bronane diplome primili su Dragutin Kuni iz Banija, obitelj Cmrenajk iz Svetog Urbana, obitelj Dvanajšak – Kozol iz Dragoslavca i Milivoj Kossi iz Štrigove.

U sklopu priredbe održan je 3. Sajam opreme za vinogradarstvo i vinarstvo, upriliene su zabavne veeri, te susreti izlagaa s organizatorima i novinarima. (Stjepan Mesari, Dejan Zrna, foto: Zlatko Vrzan)

Dani otvorenih podruma Predsjednik Organizacijskog odbora Matija Posavec govorio je o dalekosežnoj važnosti Urbanova Posavec, naglasivši da su naša vina naš ponos, ponos Hrvatskog cvijetnjaka.

Kvaliteta vina u prvom planu Predsjednik Društva vinara ”Hortus Croatiae” Zdravko Dvanajšak kazao je novinarima kako se sve više stvaraju preduvjeti za još bolje pozicioniranje meimurskog vina i vinara na domaem i stranom tržištu, ali da naši vinari ne mogu zadovoljiti koliine koje traži tržište. Stoga bi orijentacija u budunosti trebala biti stvaranje kvalitetnih i vrhunskih te brendiranih marki meimurskih vina i vina-

Dobitnici povelja za pušipel ra na ijem je elu pušipel, ali uz gotovo sva ostala poznata vina poput: rajnskog rizlinga, graševine, pinota, chardonaya, souvignona, silvanca, muškata, pa i crnih vina koja se takoer sve više proizvode u meimurskim vinogradima. I zaista, gotovo svaki od meimurskih vinara može se pohvaliti nekom diplomom ili priznanjem dobivenim na domaim i inozemnim sajmovima, tako da sigurno možemo tržištu ponuditi kvalitetno i vrhunsko vino u buteljama koje postiže puno veu cijenu nego ”rinfuza“. Posebna pria pak su ”predikati“, meimurska vina iz iz-

bornih berbi koja zadovoljavaju najstrože ocjenjivake standarde i uz još veu pozornost toj proizvodnji zasigurno se mogu i na tržištu postii još bolji rezultati. Naravno, za brendiranje i pozicioniranje na hrvatskom tržištu bit e potrebna još vea otvorenost vinara, kao i svijest za marketinško ulaganje koje danas još uvijek nije na nivou koji je potreban kako bi butelje meimurskih vinara postale do kraja prepoznatljive.

Vinska putovnica i diplome za pušipel Prvi dan Urbanova inae je predstavljena Vinska putovnica

ijom kupnjom gosti i turisti pod posebnim pogodnostima mogu putovati i uživati na Meimurskoj vinskoj cesti. Vitomir Kiri iz MESAP-a i župan Ivica Perho vinarima su podijelili diplome za pušipel, zaštienu meimursku marku vina. Velike zlatne diplome dobili su Vinogradarstvo i vinarstvo Štampar iz Svetog Urbana i Agromeimurje akovec – Podrum Štrigova. ak dvije zlatne diplome dobila je Vinska hiža obitelji Cmrenjak iz Svetog Urbana. Pušipeli Alojza Tomšia iz Železne Gore, Zvonimira Kermana iz Stanetinca i obitelj Dvanajšak – Kozol iz Drago-

Urbanovo 2011. nastavlja se ve u srijedu 25. svibnja svetom misom za vinare u kapeli u Svetom Urbanu. Sveta misa zapoinje u 19 sati, a po njenom završetku vinari e preseliti u Društveni dom, gdje e održati sveanu skupštinu Društva ”Hortus Croatiae”. Od petka 27. do nedjelje 29. svibnja na Meimurskoj vinskoj cesti održavat e se Dani otvorenih podruma, koji e biti otvoreni od 12 sati. Najbolji vodi i preporuka je Vinska putovnica, ali i ranija iskustva

i preferiranje odreenih vrsta vina. U nedjelju 29. svibnja program e se odvijati u Svetom Urbanu, prvo proštenjarskom svetom misom od 11 sati, te veselicom, vinskim igrama i degustacijama u nastavku programa. Dani vina u županiji Zrinskih – Urbanovo 2011. završavaju u petak 3. lipnja velikim Vinskim balom i otvaranjem prve boce pušipela berbe 2010. u Dvorcu ”Terbotz” u Železnoj Gori. Sveanost zapoinje u 20 sati. (sm)

PRESICA Vinogradarstva i podrumarstva Štampar

Osvajanje Londona i studentska stipendija za srednjoškolca Prigodno druženje s novinarima imala je obitelj Štampar, na kojoj su o njihovoj vinarskoj tradiciji govorili Bojan i David Štampar, te Ivan Gorianec, stilist i moderator Vinogradarstva i podrumarstva Štampar. S izuzetnim ponosom reeno je kako današnja obitelj Štamapar nastavlja tradiciju iz 1913. godine, kada je na obiteljskom podrumu postavljena freska i kada je nazdravljeno poetku stvaranja vinarske obitelji, koja je danas, skoro sto godina kasnije, meu najboljima u Hrvatskoj, ali i svijetu. Naime, nedavno su Štampari svoja vina poslali na Svjetsku izložbu vina u London, gdje su u konkurenciji 13 tisua vina iz cijelog svijeta

ušli meu 50-ak vina koja su kasnije ocijenjena. Štamparova vina dobila su dvije ”Pohvale s velikom preporukom“, što je izuzetan uspjeh za vinara koji je prvi put došao na ovaj eminentni skup svjetskih vinara. Štamparovi su ovom prigodom obznanili kako e s tri tisue kuna stipendirati uenika iz Gospodarske škole akovec koji e studirati na Agronomskom fakultetu u Zagrebu ili slinoj ustanovi na kojoj se ui o vinogradarstvu i vinarstvu. Obitelj Štampar pohvalila je pisanje meimurskih novinara ne samo o njihovim nego i meimurskim vinima, te predstavila vlastite nove web stranice. (sm, zv)

Vinarija Štampar, ponosna na tradiciju i London

Vino, pjesma i politika na jednom mjestu

Potpisivanje Povelje o prijateljstvu izmeu Meimurske i Zadarske županije

Zadarska županija – županija partner - Potpisivanjem Povelje o prijateljstvu izmeu naše i Zadarske županije stvaraju se preduvjeti da se naša vina i ostali prehrambeni proizvodi nau na stolovima turista koji svaku godinu dolaze na hrvatski Jadran. Takoer, mogunosti za suradnju ima i u organiziranju posjeta turista koji su odsjeli u kontinentalnoj Hrvatskoj, a Meimurje zasigurno ima što pokazati i ponuditi, rekao je predsjednik Organizacijskog odbora Matija Posavec o ovogodišnjem županiji partneru. I tu se ne-

e stati. U petak je potpisana Povelja, a u subotu se u ranim poslijepodnevnim satima svojim poznatim vinima, autohtonim delicijama i turistikim ponudom svim posjetiteljima Urbanova predstavila Zadarska županija. Najavljeno je takoer da e se svaku godinu veze produbljivati i s ostalim hrvatskim županijama koje njeguju kulturu ”dobre kapljice“, koja i te kako može biti poveznica gospodarstva i razvoja turizma. (sm)

Agromeimurje – Podrum Štrigova dii se velikom zlatnom diplomom za pušipel

Rajnski rizling, izborna berba obitelji Cmrenjak, nagraen je u Londonu


Aktualno

u Meimurju

 GDQD

4

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Broj nezaposlenih u travnju po prvi put znaajno pao K r ajem t r av nja na Zavodu za zapošljavanje evidentirano je 6.687 nezaposlenih. Po prvi put nakon niza mjeseci bilježimo i pad nezaposlenosti u odnosu na isto razdoblje

Ministarstvo kulture ovu godinu u Meimurje ulaže pet milijuna kuna Svoj prošlotjedni posjet Meimurju ministar kulture RH, ujedno i lan Predsjedništva HDZ-a, Jasen Mesi iskoristio je i za sastanak s lanovima ovdašnjega Županijskog odbora stranke. - Uz razgovor o aktualnoj politikoj situaciji u zemlji, u ozraju završetka pregovora Republike Hrvatske o punopravnom lanstvu u EU, najviše rijei bilo je o radu resornog Ministarstva, odnosno participiranju u sredstvima za projekte za koje e natjeaji biti objavljeni idui mjesec. Osim vrijednih kulturno - povijesnih spomenika, Meimurje je speciino po velikom broju domova kulture, iju obnovu Ministarstvo kulture suinancira sukladno inancijskim mogunostima. U naš kraj Ministarstvo ovu godinu ulaže ukupno oko 5,000.000 kuna. Pojedinano najviše za obnovu župne crkve u

Svetom Jurju na Bregu – 1,500.000 kuna te za obnovu Staroga grada Zrinski u akovcu, za koju je osigurano 800.000 kuna, kaže glasnogovornica stranke i saborska zastupnica Sunana Glavak. (vk)

Za povezivanje tvrtki i znanstveno - istraživakih institucija 641.109 eura U utorak je u prostorijama Tehnološko - inovacijskog centra Meimurje predstavljen sporazum o partnerstvu prekograninog projekta SPRINT, što je skraenica za stvaranje potpornog okruženja za poticanje gospodarskog rasta i konkurentnosti povezivanjem tvrtki i znanstveno - istraživakih institucija u pograninom podruju. Vodei partner je Regionalna razvojna agencija REDEA, a ukupna vrijednost projekta, koji traje dvije godine, 641.109,31 eura, pri emu IPA suinancira 540.699,80 eura ili 84,34 posto. Partneri su u ovom projektu, uz REDEA-u, Znanstveno - istraživaki centar Bistra, Ptuj, Zagorska

24. svibnja 2011.

razvojna agencija ZARA, Tehnološki centar za elektrine strojeve TECES, Agencija za razvoj Varaždinske županije AZRA, Razvojni centar Murska Sobota, TehnoCentar Sveuilišta u Mariboru, Ured za transfer tehnologije Sveuilište u Zagrebu. Projekt se bavi povezivanjem tvrtki i znanstveno - istraživakih institucija na slabije razvijenom pograninom podruju, a ukljuivat e minimalno 40 poduzetnika i istraživakih institucija iz Hrvatske i Slovenije. Koordinator projekta je Matija Derk, voditelj projekta dr. Bojan Penik, voditeljica inancija Sandra Polanec Marinovi te asistent Igor Kovai. (BMO)

prethodne godine za 3,9 mjeseci. Broj nezaposlenih u odnosu na ožujak ove godine smanjen je za ak 8,9 posto. To je rezultat u prvom redu znatno veeg zapošljavanja u travnju, kada

je zbog zaposlenja brisano 613 osoba, što je za ak 25 posto više nego prethodni mjesec, odnosno 23,6 posto više nego u travnju prošle godine. Vei broj djelatnika posao je našao

u preraivakoj industriji, 176, zatim slijedi graevinarstvo, 116, javna uprava i obrana, 86, i trgovina, 5. S druge strane, u evidenciju Zavoda direktno iz radnog odnosa došlo je 317 osoba,

pa kad se stavi u odnos broj otpuštenih i ponovno zaposlenih, barometar zapošljavanja je u plusu za 296 osoba ili jednu tvornicu dobre srednje veliine. (BMO)

GOSPODARSKO - SOCIJALNO vijee Meimurske županije

Apel županijskoj i lokalnoj vlasti za dodatnom štednjom i racionalnom potrošnjom Uz izvješe o izvršenju prorauna Meimurske županije i punjenju prorauna, koje je slabo, lanovi Gospodarsko - socijalnog vijea raspravljali su o stanju energetskog sektora Meimurske županije. Kako je županija u gubicima, župan Ivica Perho traži naine da se gubitci smanje. Uz ostalo, smanjit e se izdaci za plae otpuštanjem sedam do devet županijskih djelatnika ili odlaskom u mirovinu, rekao je župan, a spomenuti su i MESAP i Centar Rudolfa Steinera. Više o tome u prii o zasjedanju posljednje sjednice županijske Skupštine. lanovi GSV-a u svojem su zakljuku naveli da apeliraju na sve sudionike županijske i lokalne vlasti da se dodatno angažiraju te da štednjom i racionalnom potrošnjom pridonesu poboljšanju stanja u gospodarstvu.

Meimurje plin: Cijena plina nije se mijenjala dvije godine i meu najmanjima je u Europi U drugom dijelu sjednice bilo je rijei o energiji i stanju u energetskom sektoru kako bi se bolje vidio utjecaj energenata na standard graana. Direktor Meimurje plina Vladimir Ivkovi informirao je GSV o

HEP: Nemojte trgati limitatore, raun za isto je 40.000 kuna

stanju u plinskom sektoru. Od prije godinu dana cijena plina za stanovništvo i za tvrtke nije ista, od kada se formira na državnoj razini. Pri tome Vlada formira cijenu plina za graane, a cijena se nije mijenjala dvije godine te je gotovo najniža u Europi. Cijene plina za gospodarstvo vee su za oko 20 posto u odnosu na domainstva, vezane su uz teaj dolara i eura, a, prema europskim cijenama, negdje u sredini. Gospodarstvo ima pravo na izbor dobavljaa plina, no za sada je dostupan samo jedan. Do kraja ove godine trebao bi uz slovenski pravac biti dostupan još jedan smjer dobave plina, preko Osijeka, pa e gospodarstvenici moi više birati. Meimurje plin kao distributer nema puno manevarskog prostora za utjecaj na cijenu plina, on sudjeluje u ukupnoj cijeni sa samo 12 posto, a taj postotak pada i zbog novih naina dobave plina. Kad je rije o broju zaposlenih i plaama,

Vladimir Ivkovi napomenuo je da tvrtka “Meimurje plin” ima ve više godina 70 zaposlenih, za oko 30 posto manje nego drugi distributeri. Godišnje isporui oko 70 milijuna prostornih metara plina, te po tome ima europsku rentabilnost. Plinska godina zapoinje 1. listopada, što je znaajno zbog toga što akontacijska plaanja plina više nee biti tako omiljena, naime, prije toga trebat e podmiriti sve troškove. - Tako je iz dobre namjere da se stimulira ljetna potrošnja plina na lokalnoj razini izašao loš rezultat, kaže Ivkovi, jer e Vlada sve odreivati, pa više nee biti mogue posebne olakšice kao do sada. U Meimurju je oko 10 posto potrošaa plina obuhvaeno opomenama zbog neredovitog plaanja. Kad je rije o plaama, one su više nego u prosjeku u županiji, ali niže nego u plinskoj grupaciji Hrvatske.

Direktor akoveke Elektre Damir Srpak naveo je druge probleme, broj zaposlenih je 170, no dobna je struktura vrlo loša. Prošlu godinu je po prvi put ljetna špica potrošnje premašila zimsku, ljetna špica iznosila je 58 megavata, a zimska 56 megavata po potrošnji. Novost je što je HEP dužan preuzeti proizvodnju elektrine energije iz solarnih centrala i drugih alternativnih izvora, a s time je napravljen odreeni pomak, za manje solarne centrale više ne treba elaborat. Po kilovatu snage kod prikljuenja naplauje se 1.350 kuna. On je napomenuo da je poželjno da tvrtke koje nemaju svojeg dobavljaa elektrine energije što prije pronau. Posebno je skrenuo pažnju na lošu praksu da se trgaju limitatori kad nekome nedostaje snage, to može skupo stajati one koji tako rade. Naime, raun za trganje limitatora je 40.000 kuna, a HEP uredno pošalje raun za nastalu štetu. GSV ovaj put nije raspravljao o vodi zbog obveza direktora Josipa Zoreca, koji je morao otii. (J. Šimunko)

POGLED ODOZDO

Zašto župan Perho može rezati bez posljedica Oporba je na zadnjoj sjednici Skupštine iz petnih žila parirala županu i vladajuem SDP-u, dokazujui kako nije sposoban stvoriti proraunske prihode i kako ide u krivom smjeru. Dirali su u njegovu najtanju žicu rezanja prihoda najslabijima: udrugama civilnog društva, sportašima, kulturi, prijevozu srednjoškolaca i studenata te subvencije poljoprivrednicima. Ali sve to gotovo da uope ne može naškoditi politikom liku meimurskog župana. Zašto je to tako kada bi, da je nekome drugome u takvoj poziciji, to bilo opasno politiko polje. Pod nekim drugim politiki led ve bi puknuo, ali ne i

pod županom Perhoem, premda to nema nikakve veze s njegovom lakšom izikom konstitucijom. Radi se iskljuivo o neumoljivoj politikoj jednadžbi koju emo sada rašlaniti. U centraliziranoj državi kao što je naša županije i opine i gradovi imaju vrlo ograniene ovlasti. I zbog toga se graani, pa ako hoete i glasaka mašinerija, stavljaju na stranu slabijih i doživljava ih se kao žrtve državne vlasti. A ako je taj netko još iz oporbenog bloka u odnosu na vlast, tada može gotovo raunati na amnestiju iz redova svojih graana za bilo kakve propuste. Osim toga, sadašnji župan je u znatno bo-

ljoj poziciji od svojih prethodnika. Izabran je izravno od graana. U Skupštini ima svoju vrstu veinu i njegovi su politiki protivnici do kraja mandata potpuno nemoni u bilo kakvom izmicanju politikog tla pod njegovim nogama. Tree, on je tek na polovici mandata, daleko je od izbora i sada je u mogunosti donositi nepopularne odluke, jer se one nee odraziti na njegov ponovni izbor. Ne treba zaboraviti da on dolazi iz jake parlamentarne stanke i mora voditi rauna o raspoloženju graana, jer mora ostaviti dobar imidž bilo sebi, bilo eventualno svom politikom nasljedniku.

etvrto, Ivica Perho nema imidž bahatog politiara, ve dobrog deka iz susjedstva, a kako smo okruženi svom silom politiara bahatog ponašanja, graani njemu opraštaju i ono što drugima s manjim grijesima, veom eikasnošu, ali i veom bahatošu, ne bi ni u snu oprostili. Dakle, Ivica Perho, koji je u politici rane mladosti, jako dobro zna da mora vui dobre poteze u zadnjoj godini mandata, kada e birai pažljivije motriti što on ini. Najbolnije su toke, dakako, prijevoz uenika i subvencije u poljoprivredi, jer mnogi Meimurci žive od poljoprivrede ili su

osobno ili preko nekog lana obitelji jednom nogom na zemlji. No, Ivici i te nepopularne odluke idu na ruku, jer se iz prijevoza prije njega povukla država, pa se može pozivati i, štoviše, okrivljavati nju. Tako je i u poljoprivredi. Što bi njemu moglo ii u minus? Samo to da na državnoj razini pobijedi njegova opcija koja bi nakon toga poela donositi nepopularne odluke za graane. Omrznu li u tom sluaju graani tu opciju na državnoj razini, drugim mjerilima poeli bi mjeriti i sadašnju županijsku vlast. Ovo proljee gospodarstvo je poelo pokazivati znakove oporavka i to bi moglo popraviti i krvnu sliku županijskog prorauna. Uspije li župan i na neki nain kapitalizirati imovinu na vojarni,

Piše: Božena Malekoci-Oleti bozena.malekoci@mnovine.hr

svojim suparnicima izbit e jake adute iz rukava. Dakle, najvee zamke za opstojnost SDP-ove vlasti jesu unutar njih samih, a ne u njihovim protivnicima.


24. svibnja 2011.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5

ZASJEDANJE SKUPŠTINE Meimurske županije

Županijska vlast sanaciju proraunskog duga gradi na prodaji vojne imovine, a trži je tako kao da je ne želi prodati!? - Vladajua veina na elu sa SDP-om prihvatila je obraun prošlogodišnjeg prorauna s manjkom od 18 milijuna kuna, kao i rebalans ovogodišnjeg, koji je umanjen za 20 milijuna kuna. HDZ se boji za opstojnost Županije! Županijska Skupština je veinom vladajuih glasova (SDP, HNS, HSS, HSU i MDS) prihvatila obraun prorauna za prošlu godinu, koji je na kraju godine iznosio 18 milijuna kuna, i prihvatila rebalans za ovogodišnji proraun, koji se s poetnih 160 milijuna oekivanih prihoda korigira na 140 milijuna kuna. No, pribroji li se ovogodišnjim potrebama od 140 milijuna kuna i manjak od preko 18 milijuna kuna koji treba pokriti, zapravo je samo umanjen za taj minus. Oporba (HDZ, Nezavisna lista J. Posavca) s druge se strane zbog slabe realizacije prihoda pribojava jesu li i ovogodišnji prihodi za redovno i tekue poslovanje županije realni ili e se Županija krajem godine suoiti i s dvostrukom veim gubitkom nego prošle godine, a župan mogue doi i pod udar za-

konske fiskalne odgovornosti. Ta mjera se do sada, doduše, protiv nikoga nije poduzimala, a ne treba je smetnuti s uma.

Nema na vidiku nikoga tko bi kupio vojni kompleks za 57 milijuna kuna Sve što su zamjerali vladajuima na Skupštini oporbeni HDZ je dan kasnije po održavanju Skupštine ponovio na konerenciji za novinare. Oni obraun prorauna, kao ni rebalans koji ne smatraju realnim, nisu prihvatili. Kritike na raun vladajuih pred novinarima su sumirali Mladen Križai, predsjednik Kluba vijenika HDZa, i Vladimir Ivkovi, predsjednik županijskog HDZ-a i županijski vijenik.

Ivkovi: akovec više nema status Pantovaka za Meimurje Vladimir Ivkovi, predsjednik županijske organizacije HDZ-a, ponovio je i na konerenciji za novinare ono što je dan ranije kazao kao oporbeni vijenik u Skupštini. Kad je u pitanju politika prodaje zemljišta u akovcu, na ijem se podruju nalazi i vojarna kao županijska imovina, rije je o pristupu koji je HDZ-u teško shvatiti. Nije im jasno zašto se županijska vlast ne prilagoava tržištu. - akovec više nije Pantovak za Meimurje, kazao je Ivkovi, da bi to mogao pratiti cjenovno u prodaji zemljišta. Za usporedbu je iznio da se u Prelogu puno više gradi jer se gradilišta, što je vidljivo iz podataka o potrebama u komunalnoj inrastrukturu, prodaju po 12 - 13 tisua eura, što je graanima realno i mogue i zbog ega se Prelog gradi i razvija, Grad naplauje komunalne doprinose i naknade, a graevinari imaju posla. Zbog toga bi se i Županija trebala prilagodi tržišnim okolnostima i barem politici Grada akovca, koji je to pokušao shvatiti i u tim cijenama svesti se u realne okvire. Statistiki je dokazano da se zbog te fleksibilnosti u cijenama zemljišta u Prelogu gradi petnaest puta više kua po broju stanovnika

nego u akovcu. Naš je prijedlog da se iz toga izvuku neke pouke i pokuša nešto iz tih pouka realizirati, kazao je Ivkovi. Osvrnuvši se na utjecaj stanja u proraunu na proraunske korisnike, Ivkovi je kazao da vlast nije imala snage rei zbog izborne godine da e neki korisnici zbog prošlogodišnjeg manjka u proraunu ostati bez sredstava, što im produžuje agoniju. Zbog manjka u proraunu kažnjeni su poljodjelci, sportaši, branitelji, udruge civilnog društva, kojima su smanjene stavke u proraunu, kao i za crkve i spomenike kulture. Ivkovi je vladajuima spoitnuo i da nenamjenski troše decentralizirana sredstva, te da tim sredstvima krpaju rupe u proraunu, a državu se istodobno proziva da povea ta sredstva. Da se decentralizirana sredstva troše nenamjenski, vidljivo je i po tome što su škole dobile obavijesti da moraju smanjiti rashode za ona sredstva koja im je država osigurala i dala, ali im ih Županija uskrauje i s njima radi uda preživljavanja, zakljuio je elni ovjek meimurskog HDZ-a. (BMO)

Vodi za licemjere Kad se neko vrijeme bavite novinarstvom, htjeli ili ne, postajete živi skener za neke pojave koje znate prepoznati, no ne odmah i osvijestiti. Zbog toga ponekad zna biti teško dovoljno dobro prenijeti na papir ono što bi javnosti možda trebalo rei, naroito ako vam je mozak više tehniki orijentiran negoli društveno. A moj to svakako jest, jer stalno nešto rauna, mjeri, zbraja i oduzima, dok emocije esto bivaju prepuštene srcu, koje pak podmuklo zna uspavati mozak. Osviještenom izricanju injenica nedostaje osobno iskustvo, a iluminacija obino stiže tek

zadovoljan odgovorom na vijeniko pitanje što je poduzeto po uoenim nepravilnostima u radu Graditeljske škole, jer mu je u odgovoru na vijeniko pitanje napisano da je, ukoliko ima konkretnih inormacija u vezi s postojanjem kaznenog djela u poslovanju Graditeljske škole, dužan

kad se ovjek zakopa duboko u govna. Na sreu, zadnjih nekoliko godina imao sam priliku zakuhati si dovoljno takvih situacija, da od silnih prosvjetljenja gotovo svijetlim u mraku. Ono što me zapahnulo posljednjih dana je ogromna koliina licemjerja koje nam je postalo nezaobilazni pratilac u svakodnevnici. Možda licemjerje zvui prilino bezopasno i ne spada u “sedam glavnih grijeha”, moglo bi se prepoznati tek kao neka izvedenica oholosti. No, injenica je da licemjerje može izazvati potpuni emocionalni raspad i rušenje ovjekovog integriteta pod nepravdom koja mu je

Župan Ivica Perho - što je ostalo od županove politike brige za malog ovjeka? to prijaviti Državnom odvjetništvu. Koila je kazao da bi Školski odbor zbog utvrenih nepravilnosti trebao pokrenuti pitanje odgovornosti ravnatelja, ali je to oklijevanje doveo u vezu s izjavom da je jedan lan Školskog obora zaposlio svoju ker u školskoj knjižnici?! (BMO)

Što je ostalo od županove politike brige za malog ovjeka?

- Nikad u povijesti Meimurska županija nije bila u težoj financijskoj situaciji nego što je sada, ustvrdio je Mladen Križai, predsjednik kluba vijenika HDZ-a, najjae oporbene stranke u županijskoj Skupštini. Unato manjku od 18 milijuna kuna s kojim je Županija završila svoje poslovanje u prošloj godini, rebalansom su i nadalje planirani prihodi na prilino visokoj razini od 159 milijuna kuna. U tom iznosu ugraen je prošlogodišnji manjak od preko 18 milijuna kuna, te 141 milijun kuna za redovne i tekue potrebe Županije u ovoj godini. Problem je u tome što Županija nema nikakvo uporište za to da e se planirani prihodi ostvariti, jer rauna na prodaju imovine na vojarni u iznosu od 57 milijuna kuna, a da u ovom trenutku ne postoji ništa opipljivo što bi ukazivalo da e do prodaje imovine doi, kazao je Križai. HDZ je od vladajuih oekivao da e vijenicima na usvajanje u Skupštini predoiti rebalans koji e garantirati financijsku stabilnost ili postupnost uvoenja financijske stabilnosti, no, kako je kazao, na njihovo veliko razoaranje i, na žalost svih proraunskih korisnika, usvojene su izmjene prorauna za 2011. godinu demagoške i samo privremeno odgaaju financijski kolaps, koji se može dogoditi krajem 2011. godine. - Time županijska vlast ozbiljno ugrožava i opstojnost Županije, kazao je Križai. - Prema tome izražavam veliku zabrinutost, teško emo se riješiti manjka iz prošle godine, a otvorit e se nove dubioze iz 2011. godine. Ono što HDZ udi je to što se Županija u

Osim najveeg oporbenog kluba HDZ-a, strelice kritika na raun vladajuih odašiljali su i nezavisni iz bloka Josipa Posavca. On je pokušao dokuiti zašto Županija uporno inzistira na prodaji zemljišta na vojarni po 65 eura za etvorni metar, što je cijena utvrena od sudskog vještaka kada je Grad akovec prema kretanjima na tržištu preko puta vojarne privatnom vlasniku prodao po 23 eura za kvadrat, a nešto ranije po 30 eura za kvadrat. - Je li Županija talac grada, pitao je Posavec. Vijenik Josip Posavec takoer je ustvrdio da župan Perho ima ponudu zainteresiranog investitora, ali je “drži u ladici”, jer bi realizacija zahtijevala promjenu GUP-a od strane akovca. Predrag Koila pak se pitao kako e za smanjenje subvencija glasovati HSS iji su seljaci glasaka baza, odgovor je dobio ubrzo kad su HSS-ovci digli glas za rebalans kojim se smanjuju subvencije. On je bio i ne-

Na kritike iz oporbenog tabora vezano uz smanjenje stavki odreenim proraunskim korisnicima, prije svega za subvencije u poljoprivredi i prijevoz srednjoškolaca, meimurski župan Ivica Perho na sjednici Skupštine kazao je: - Odluio sam rei ne sportašima, kulturi, poljoprivrednicima (subvencije su umanjene za 2 milijuna kuna, a poljoprivrednici ekaju i na zaostale obveze iz prethodnog razdoblja koje e stii kad novca bude) i uenicima. Najteži potez koji u napraviti jest rezanje prijevoza srednjoškolaca i studenata. Subvencionirani prijevoz srednjoškolaca nije poveao broj uenika u srednjim školama, niti e ga smanjiti, ali e bitno otežati njihovo školovanje obiteljima, kazao je Ivica Perho, koji bi najviše volio uvesti subvencionirani prijevoz samo odreenim socijalnim kategorijama, ali za sad kriteriji nisu poznati. Kazao je da ni opine ni gradovi novac za sadašnji model subvencija prijevoza nemaju. A nije ni jasno hoe li župan srednjoškolce na jesen izruiti “Presekom u ralje” po slobodno ormiranim tržišnim cijenama ili e barem na tom podruju dopustiti konkurenciju prijevoza uenika, kad ve nee sudjelovati u plaanju karata, kako zbog monopola koji si je sada priskrbio Preseki cijene uenikog prijevoza ne bi podivljale. U novonastalim okolnostima ponovno bi trebalo preispitati zašto je prijevoz uenika postao tako vrsto vezan uz linijski prijevoz? Strah od divljanja cijena tim je vei jer je na pitanje vijenika Branka Krnjaka (HDZ) na osnovu ije odluke je nakon što se predvia ukidanje besplatnog prijevoza uenika i studenata poskupio linijski prijevoz župan odgovorio da ormi-

nanesena. Licemjer u tome ak ni ne uživa, njemu je to kao “dobar dan”. Evo svježi primjer. Osuda generalima ermaku i Gotovini. U nama je mahom izazvalo nevjericu, bijes i nemo, jer smo uz Domovinski rat i emotivno vezani. Jasno nam je kako je ta osuda licemjerna, uzimajui u obzir sve dotadašnje ratne obiaje, naroito onih samih koji su kumovali presudi, žmirei pred svim dogaajima koji su do Oluje doveli. Licemjerje ili hipokrizija neprestano nas prati u privatnom, proesionalnom i javnom životu. Hipokrit je u staroj Grkoj bio naziv za glumca, osobu koja namjerno zavarava druge. Licemjer poziva na osudu drugoga, a sam je u toj istoj stvari još i gori. Primjere za to esto vidimo u firmama koje zbog nespo-

sobnih menadžera loše posluju, no oni e naješe prekoravati druge za njihove pogreške i pozivati na vei radni elan. Micanje okusa s pravog problema na neko drugo polje rasprave na kojem je u prednosti pravo je umijee licemjera. “Niko ne uspijeva tako brzo kao onaj koji se koristi tuom greškom”, rekao je engleski filozo Francis Bacon, isti za kojeg se veže i izreka “Znanje je mo”. Zbog ega je Crkva mnogo više pod udarom zbog (ne)opravdanog trošenja novca ili seksualnih skandala, ma koliko bili ispod statistike? Zbog toga jer takvo ponašanje iz njihovih redova djeluje licemjerno, sasvim suprotno od njezina nauka. A na to reagiramo emocionalno. U politici pak je licemjerje gotovo postalo obiaj. Kad se netko

iz samog politikog vrha usudi rei da “trebamo stegnuti remen” i pri tom ima plau od kojih 17.000 kuna, ne razmišlja o tome da veina graana radi za tri - etiri tisue kuna. U predizborno vrijeme politiari kao da se natjeu u tome tko e biti vei licemjer. No, uz njih nismo emocionalno vezani, štoviše, oguglali smo. To je i putokaz kako se zaštititi od licemjerja. Zadržati emocionalni odmak. Postoji još jedna injenica koja otkriva licemjere, drže se grupe sebi slinih, jer jedino uz pomo njih imaju kakvo takvo zalee. Koriste društvenu podršku kako se nikad sami ne bi sukobili s istinom. Zbog toga na sve strane rca toliko optužbi od samih korumpiranih politiara i menadžera. Javno usmjeruju krivicu na drugog kriv-

Zbog prošlogodišnjeg minusa od preko 18 milijuna kuna i nerealnih oekivanja od ovogodišnjeg prorauna, HDZ se boji za opstojnost Županije pokušaju prodaje imovine striktno drži cijene koju je odredio sudski vještak, a da se tržište zbog niza okolnosti promijenilo. Predlagala se korekcija i smanjenje cijene, kako bi se zemljište prodalo, a kroz investiciju pokrenuo razvojni proces. Ali oito da županijska vlast nema nikakav prijedlog što i kako na podruju vojarne raditi i zbog toga ne idu na smanjenje cijene zemljišta i ne pokušavaju riješiti situaciju. Prodajom zemljišta po korigiranoj cijeni sanirali bi minus u proraunu, a s druge strane otvorio bi se razvojni cilj na podruju vojarne.

Je li Županija talac Grada?

ranje cijena u linijskom prijevozu nije u nadležnosti Županije.

Smanjenje zaposlenih u Županiji? Županija bi se trebala smanjiti za devet djelatnika, ali radi se o onima koji imaju prve uvjeti za prirodni odljev zbog približavanja mirovini, jedna je od mjera koju je kao mogunost na GSV-u iznio župan u pokušaju da se racionalizira rad Županije. No, iz oporbenog HDZ-a tu ne vide neke uštede ni spas za Županiju, jer bi troškovi otpremnina mogli pojesti ostvarene uštede na smanjenju broja djelatnika. Problem vide u tome što se opseg poslova zbog smanjenih prihoda smanjio, a broj ljudi je isti, a još više tome što zbog smanjenih prihoda oni ne mogu raditi na projektima koji bi poveali prihodovnu stranu prorauna. Nije problem u broju ljudi, ve u tome što ljudi koji su angažirani rade ili ne rade, istiu oporbenjaci. I u tome zaista ima puno istine, ali treba rei da su se godinama unatrag, ukljuujui HDZ i Josipa Posavca na Županiji, zapošljavali svi, i to uglavnom po “stranakim linijama“. I to su bila zapošljavanja na službenikim mjestima na kojima su praktiki nemogui otkazi bez velikih otpremnina. Na žalost, istu politiku nastavio je i aktualni župan Perho, koji je pokušao dobiti “struni tim“, ali izgleda da mu to baš i nije uspjelo. Poznato je da se u ureenim državama “administracija ne mijenja“, samo dužnosnici, ali nedostatak povjerenja u “administraciju“ koja se preuzima doveo je do toga da danas Županija ima 3 puta više zaposlenih nego prije 12 - 13 godina. (BMO)

Piše: Tomislav Novak tomicanovak@gmail.com

ca, kako bi dobili podršku javnosti, pokazujui da je njihovo licemjerje manje od tueg. Ima li veeg jada i zla za društveno zdravlje?


6

Gospodarstvo

Župan i saborski zastupnici traže od Vlade oprost dugova za tekstilce, obuare i drvopreraivae Zbog teškog stanja u kojem se godinama nalazi meimurska tekstilna, obuarska, kožna i drvopreraivaka industrija, župan Meimurske županije Ivica Perho zajedno sa saborskim zastupnicima s našeg podruja odluio je prema Vladi Republike Hrvatske ii s inicijativom za oprost poreznih dugovanja. Naime, neke od obveza prema državnom proraunu vuku se dugi niz godina, te tvrtkama onemoguuju normalno poslovanje i razvoj. Neke od njih imaju osigurane poslove i realne razvojne programe, no zbog dugovanja nastalih dijelom i zbog nemogunosti naplate potraživanja ne mogu se razvijati. Iako u posljednjih desetak godina broj zaposlenih u ovim industrijskim granama opada, još uvijek u njima radi velik broj Meimuraca, a kad im se pribroje i lanovi njihovih obitelji, broj ljudi koji su ovisni o budunosti ovih industrija ini gotovo petinu stanovništva županije. - U izradi smo plana oprosta dugovanja koji emo žurno uputiti prema Vladi, kako bi se ta traženja mogla uzeti u obzir prilikom izrade rebalansa prorauna za 2011. godinu. Dugovi ovih gospodarskih grana temeljem poreza na dodanu vrijednost i doprinosa prema mirovinskom i zdravstvenom osiguranju iznose oko 250 milijuna kuna, priopeno je iz Ureda župana Ivice Pehoa. (BMO)

- Meimurski turizam možemo gledati u okviru razvoja turizma openito u Hrvatskoj i u tom kontekstu problematike koja mui turizam openito i kao djelatnost koja se ubrzano razvila zadnjih godina u Meimurju. injenica je da je Meimurje napravilo zadnjih nekoliko godina strahovito veliki odmak i iskorak u toj djelatnosti, kako u receptivnom, tako i organizacijskom dijelu, otvorio se strahovito velik broj sadržaja, novih segmenata ponude koji prije desetak godina nisu bili ni zamislivi na našem podruju, i to je nešto što mene kao predsjednika Strukovne grupe za turizam posebno raduje, kazao je Marijan Martinjaš pred zasjedanje te strukovne grupacije, ija je tema bila kako još poboljšati praktini dio nastave kljunih kadrova za turizam i ugostiteljstvo, prije sve kuhara, konobara i slastiara. Svi koji se bave turizmom teže tome da se što više profesionaliziraju i ponudu dotjeraju do visoke razine. Upravo zbog toga je i tema prošlotjednog sastanka Strukovne grupe išla tim slijednom da uenici koji se obrazuju za turistika i ugostiteljska zanimanja: kuhar, konobar i ostala zanimanja vezan uz turizam budu educirani na najbolji mogui nain, kod najboljih moguih licenciranih majstora. - Škole u Prelogu i akovcu dobro su organizirane, imaju izuzetno dobar profesorski kadar, iskustva u radu s djecom. Ali izuzetno je važan i praktini dio nastave, koji moraju odraditi kao budui profesionalci u struci. Tu su na potezu ugostiteljski objekti i ostali imbenici u turizmu koji moraju dati svoj doprinos u edukaciji djece, da bi po završetku školovanja dobili najbolje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

24. svibnja 2011.

STRUKOVNA GRUPA za ugostiteljstvo i turizam

Nakon nevjerojatnog i turizmu, moramo brus Osjea se oporavak nakon prošlogodišnjeg zastoja Statistikih pokazatelja za prošlu godinu u brojkama o turizmu za Meimursku županiju za sastanak Strukovne grupe nije bilo, tako da nam je Martinjaš iznio tek dojmove iz svoje branše o prošloj godini, da je bila nešto slabija od pretprošle godine, odnosno nije došlo do novog rasta u toj djelatnosti. No, ova godina ponovno budi optimizam, stvari su se ponovno poele razvijati. Osjea se oporavak i, ako se tako nastavi, sljedea godina trebala bi biti puno, puno bolja, kazao je Marijan Martinjaš, predsjednik Strukovne grupe. (BMO)

i najkvalitetnije kadrove, kazao je Martinjaš.

Turisti nas doživljavaju kao sredinu u kojoj je poželjno živjeti Na pitanje što bi još trebali uiniti da bi Meimurje bilo još zanimljivija i atraktivnija turistika destinacija, predsjednik Strukov-

ne grupe turizma Marijan Martinjaš kazao je da moramo samo njegovati ono što ve imamo, a to su prije svega prirodne ljepote, netaknuta priroda, lijep i ist okoliš, te lijepo ureeno Meimurje. - Ali

V

odstvo Udrtuženja obrtnika Meimurske županije održalo je u etvrtak u akovcu tematski sastanak pod radnim naslovom “Problemi obrtništva i obrtništvo u budunosti u Europi”. Skup je uz nazonost samo triju predstavnika, gradonaelnika i naelnika meimurskih opina i gradova otvorio predsjednik obrtnika Meimurske županije Ivan Rešetar, tako da su na kraju obrtnici govorili - sami sebi. Naime, obrtnici su zahtijevali da se zbog nagomilanih problema održi poseban sastanak s naelnicima opina i predstavnicima politikih stranaka u našem kraju, što je trebao biti ovaj sastanak, koji je pak održan u krnjem sastavu zbog neodaziva. Na skup su došli elni ljudi gradova, a ne i manjih opina, gdje su i najvei problemi.

Svaki mjesec deset obrtnika manje Proteklu 2010. godinu broj obrtnika u Meimurju pao je za 100 obrtnika, a ovu godinu svaki mjesec obrt zatvara desetak obrtnika, a broj od 1.540

je jako važna i srdanost kojom zraimo. Gosti nas doživljavaju kao toplu sredinu i svi koji nam dolaze u goste posebno istiu tu našu toplinu i srdanost koju sreu rijetko gdje na svijetu, zbog ega se

odmah osjeaju kao dio te cjeline. Doživljavaju nas kao sredinu gdje bi svatko poželio živjeti. No, nikada ne treba biti zadovoljan uinjenim, još se može poraditi na itavom nizu detalja, prije

UDRUŽENJE obrtnika Meimurske ž

Mladi obr obrtnika u Meimurju nikad nije bio manji, reeno je. Da sve bude crnje, prosjena starost obrtnika u Meimurju iznosi 52 godine. Predsjednik Ivan Rešetar kaže: - Mlaih nema, nitko se od njih ne usudi u obrtnike, a troškovi su veliki. Da bi mlai obrtnik ušao u posao, njega ureenje i najmanjeg prostora i ostalo stoji oko 100.000 kuna. Mladi to nemaju, a i pitanje je bi li bili spremni uložiti u nešto s nesigurnom budunošu. Smatram da naši rigorozni propisi i zakoni onemoguavaju mladima da postanu obrtnici. Konkretno, naša su davanja prema obrtnicima u Europi oko dvadeset posto vea. Kako emo konkurirati ako smo u startu skuplji za oko dvadeset posto zbog raznih nameta i davanja državi.

MAJOKO d.o.o., tel: 040/829-139, 822-522, mob: 098/802-273, Dunjkovec, Glavna 9


24. svibnja 2011.

iskoraka u siti kadrove

rizam i ugostiteljstvo nisu osnovne grane i kao takvi vrlo su osjetljivi na svaku krizu. Kruh i mlijeko ljudi uvijek kupuju, a ruak u ugostiteljskom lokalu, odmor i putovanje priušte si ako mogu jer to spada u sekundarne ljudske potrebe i zbog toga i država i društvo i zakonodavac moraju kroz dierencirani PDV pokušati pomoi toj djelatnosti jer se u njoj zapošljava puno ljudi, a turizam sam po sebi generira razvoj drugih djelatnosti, i poticajan je za razvoj drugih djelatnosti. (BMO)

Uenik praksu mora savladati u stvarnoj situaciji, a ne serviranjem štrukli od stiropora u kabinetu

Kvalitetni kadrovi klju su uspjeha u turizmu svega treba držati visoku razinu kvalitete. S druge strane, radimo u takvom gospodarskom okruženju koje dosta koi i onemoguava razvoj. Tako je zakon o nepušenju došao u najgore mogue vrijeme. Tu-

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

I dok prije desetak i više godina ni u najhrabrijim zamislima nismo vjerovali da bi se turizam mogao razviti u znaajnu meimursku gospodarsku granu, sada ve stvari sjedaju na svoje mjesto. Strukovna grupa za turizam jedna je od najmlaih strukovnih grupa pri Županijskoj gospodarskoj komori, ali ona se sada ve bavi tekuim problemima te djelatnosti. Klju uspjeha u turizmu jesu ljudi, pa se tako na Strukovnoj grupi raspravljalo upravo o tome. Kako osigurati dovoljan broj licenciranih radionica u kojima e uenici ugostiteljskih i turistikih zanimanja obaviti praktini dio nastave, kako bi po završetku školovanja mogli kvalitetno se ukljuiti u posao. Školski kabineti ne mogu ueniku doarati stvarne situacije ni u kuhinji, ni u posluživanju gosta. Sigurnost i kvalitetu bilo u snalaženju u kuhanju ili u posluživanju gosta uenik može stei samo u stvarnim situacija-

ma. Posluživanje štrukli od stiropora nisu adekvatna zamjena praksi u pravom restoranu. Struka smatra da se zbog toga obrazovanje kadrova u turizmu i ugostiteljstvu mora nastaviti u jedinstvenom sustavu školovanja, nipošto u povratku na klasino školovanje i praksu u školskim kabinetima. To bi bio povratak unatrag. Na potezu su ugostitelji i drugi imbenici u turizmu koji moraju iznjedriti dovoljan broj licenciranih mjesta za obavljanje prakse. U Obrtnikoj komori mogu potražiti niz inormacija o tome na koje se sve naine može doi do licence, a na raspolaganju su i razliiti vidovi financijskih potpora koje olakšavaju licenciranje i uenike na praksi i u ulasku u svijet rada nakon školovanja. Svakome tko mora poduavati budue ugostiteljske i turistike radnike to jest dodatni napor, ali bez toga nee biti novih kvalitetnih kadrova. (BMO)

EKONOMSKI BREVIJAR

Znak do znaka Znakove oko nas sve manje uvažavamo, a esto se na njih toliko naviknemo, da ih ni ne primjeujemo. Vještine traženja, opažanja i itanja znakova oduvijek su bile vrlo važne, cijenjene i tražene. Lovci, pustolovi, tragai i slini još se bave njima. Ima raznih znakova, od prometnih znakova pa sve do znakova starenja. U meteorologiji, osim prognoze, postoji i znak vremena koji se odreuje iz procijenjene koliine naoblake, kao i vrste i koliine oborina odreenog dana. Pa i svi mi znamo da nakupljanje tamnih oblaka znai kišu, a sijevanje i grmljavina znakovi su oluje. Potresi i poplave takoer postaju sve znakovitiji. Sve je više smea, i sve je vea borba protiv njega, zatrpavamo ga, a ipak se gušimo u njemu. Svae i netrpeljivost, na žalost, sve su eše, pa i one spadaju u znakove vremena. Jaa i zanimanje za socijalnu problematiku, i to ne samo zbog vee senzibilizi-

ranosti, ve i zbog znaajnog rasta broja socijalno ugroženih. No, postoje i znakovi vremena koji nam ukazuju što bi se moglo dogoditi. Tko ih ne prepoznaje, obino nastrada ili indirektno uzrokuje štetu. Da bi se stanje i situacija jasno vidjeli i ispravno protumaili, potrebno je pratiti i prepoznavati znakove vremena. To se može uiniti na osnovi duže prakse i steenog iskustva, ili sposobnošu uoavanja karakteristinih svojstava i pojava. Sjeanja, tragove i mudre savjete trebamo uiti itati i tumaiti. Na primjer, sve je više novih, tek tiskanih, novanica koje lijepo izgledaju, oštre su i iste, mirišu po tiskarskoj boji, ali njihovo esto pojavljivanje znak je da ih se sve više tiska. Ako ih se tiska zbog zamjene starih, ošteenih i iskrzanih, sve je u redu. Ali, ako su one samo papir bez pokria, teško nama – neman inflacije je pred vratima. U Europi pak s jedne strane nestaju (i posljednji)

županije održalo tematski sastanak

rtnici traže se svijeom Ivan Rešetar: - Broj obrtnika drastino pada, a mladi ne žele u domae obrtništvo, radije nakon školovanja odlaze u Austriju ili Italiju

S druge strane, mi školujemo mlade za obrtnike, usuujem se rei vrlo kvalitetno, a kad završe školovanje ne ostaju ovdje ve odlaze raditi u Italiju ili Austriju, ili pak odlaze u Zagreb. To je, na žalost, realnost, pa mladih obrtnika u Meimurju gotovo da i nema. Smatram da bi, osim studentima, stipendije trebali

davati i uenicima koji ue za obrtnike, onima koji e ostati ovdje i sutra razvijati obrtništvo u opinama i gradovima. Svima je u interesu da ostanu ovdje, a ne da odu, u emu i opine i gradovi moraju pomoi. Ve se dugo ne slažemo s Vladom zbog visokih nameta za obrtništvo, vrijeme je da vlast barem omogui da imamo jednake uvjete kao i naša konkurencija u Europi. Ako se to ne dogodi, strani e nam obrtnici kad uemo u Europsku uniju zbog vee konkurentnosti preuzimati poslove, njih nije briga što smo mi u startu skuplji. Ako kažemo da u zadnjih deset godina nisu dizane cijene u obrtnikim zanimanjima, osim pokojeg izuzetka, onda je jasno da je obrtništvo u velikim problemima. Kod starije populacije obrtnika pak vlada ope mišljenje da dalje tako ne može, znatan broj njih spreman je za nekoliko godina zatvoriti obrt i otii u mirovinu, to ujem svakodnevno.

ko ga drugi vide. Radom na crno smatraju se neprijavljeni radnici i slino, toga ima, ali ni izdaleka tako mnogo

kao što se ini. Vei problem od toga je rad na crno koji “ne postoji”, rad onih koji uope nisu prijavljeni kao obrtnici,

pa se ni ne vidi. Žalosno je takoer što inspekcije takvima kao “ne mogu ništa“, jer mogu kontrolirati one

Najvei problem rad na crno koji “ne postoji” Jedan od velikih problema je i rad na crno, no ne ka-

7

Samo su oni željeli uti obrtnike

Zlatko Boži,dipl.oec. zlatko.bozic@ck.t-com.hr

granini znakovi “željezne zavjese“ na istoku, dok se s druge strane, na zapadu, ponovno pokušavaju uvesti granine kontrole. A Schengenska zona još bi se trebala širiti. Usput, esto se uje da redovito nestaje poneka koliina prometnih znakova. Neki od njih postaju kuni ukrasi udnih kolekcionara, dok mnogi od njih završe kao sekundarna sirovina. Znak tonog vremena s radija ili crkvenog zvonika uvijek nam dobro doe, a kada emo uti znak da dolaze bolja vremena?

koji imaju prijavljene obrte. Zaista su ponekad udni naši zakoni. U zadnje vrijeme i poljoprivrednici sve više zapošljavaju sezonsku radnu snagu, koliko znam, jedan dio tih ljudi koji sezonski radi kod poljoprivrednika ni ne želi da ih se prijavi, pogotovo se to odnosi na romsku populaciju, kazao je završno Rešetar. (J. Šimunko, oto Z. Vrzan)


8

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

OPINA Šenkovec

24. svibnja 2011.

CRNA KRONIKA

Požarna predžetvena OPINSKO državno odvjetništvo akovec Podignuta optužnica protiv trojice u sluaju preventiva ubojstva u narodnjakom klubu “Guru” U svrhu sprjeavanja nastajanja i širenja požara, zaštite osobne sigurnosti i sigurnosti imovine u predžetveno doba, u Opini Šenkovec odluili su prihvatiti plan motrenja, uvanja i ophodnje otvorenog prostora. Prema tom planu, oba dobrovoljna vatrogasna društva (Šenkovec i Knezovec), koja djeluju na podruju opine, obavezna su postupati po mjerama koje su navedene u njemu. Za osiguranje inancijskih sredstava provoenja plana odgovoran je

naelnik opine Šenkovec, dok su vodei ljudi DVD-a odgovorni zapovjedniku vatrogasnih postrojbi VZ-a Grada akovca, i to za organizacijske i preventivne mjere. Vatrogasci moraju ustrojiti evidenciju dežurnih lanova, opremiti se potrebnom opremom za ophodnju, a samu ophodnju vršiti svaki dan u doba žetve u kritino vrijeme od 10 do 18 sati. Mjere zaštite od požara ovisit e tako ponajprije od opsega i kvalitete svih obavljenih pripremnih radova.

VATROGASNI Memorijal Vladimir Rusak

Prestižni pehari otišli izvan Meimurja

- Matija Marec iz Varaždina i dalje je u pritvoru. Meimurska dvojka suenje eka na slobodi Opinsko državno odvjetništvo u akovcu podnijelo je Opinskom sudu u akovcu optužnicu protiv Matije Mareca (27), Brune Hania (23) i Denija Pikla (23), koje se sumnjii da su 27. sijenja u narodnjakom klubu "Guru" na smrt pretukli Tomislava Pergara (22) iz Vukanovca. Time se oekuje i poetak sudskog procesa u sluaju koji je šokirao meimursku i hrvatsku javnost. U priopenju suda navodi se da se optužnica podiže protiv "M. M. (1984.), B. H. (1988.) i D. P. (1988.) zbog poinjenja kaznenog djela teške tjelesne ozljede

iz l. 99. st. 3. u svezi sa st. 1. Kaznenog zakona (20. 5. 2011.). Okrivljenicima se stavlja na teret da su oko 1 sat 27. sijenja 2011. u nonom baru u akovcu rukama i nogama izudarali po glavi i tijelu T. P. (1988.) i R. V. (1975.), pri emu je T. P. zadobio teške i po život opasne ozljede, uslijed kojih je isti dan preminuo u bolnici, dok je R. V. zadobio lake tjelesne ozljede. Protiv okrivljenog M. M. predloženo je produljenje pritvora temeljem l. 102. st. 1. t. 3. Zakona o kaznenom postupku, odnosno zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela". (vk) Prvooptuženi Matija Marec na suenje eka u varaždinskom pritvoru

BIZARNE prometne nesree, sreom, bez kobnih posljedica

Detalj s natjecanja vatrogasne mladeži u D. Dubravi U Sportskom parku Krbu- ljice Klana koje su se plasirale lja u Donjoj Dubravi okupio se ispred ženskih ekipa iz Svete veliki broj vatrogasne mladeži Marije i Donjeg Mihaljevca. U i djece na 6. Memorijalu Mario muškoj konkurenciji najboRusak. Organizator natjecanja lji su bili vatrogasci iz DVD-a je DVD Donja Dubrava, a memo- Sušak - Rijeka koji su tako porijal se organizira u spomen na stali pobjednici ovogodišnjeg prerano preminulog lana Ma- natjecanja i kui ponijeli veliki rija Rusaka koji je bio lan ekipe prijelazni pehar. Drugo su mjesto osvojili mladež – muški. Ove godine na natjecanju je natjecatelji DVD-a Sveta Marija, sudjelovalo najviše ekipa (30) iz a trei su bili lanovi DVD-a iz ak pet županija: Meimurske, Krištanovca. U kategoriji „djeca Varaždinske, Primorsko-go- – muški“ najuspješniji su bili naranske, Bjelovarsko-bilogorske tjecatelji Donje Dubrave, drugo i Koprivniko-križevake. Ve- mjesto osvojila je ekipa Belice, a lika borba i ove se godine vodila tree DVD-a Donji Mihaljevec. U kategoriji „djeca – žene“ za prijelazni pehar u kategoriji „mladež – muški“. Pehar se najuspješnije su bile natjecateljidodjeljuje u toj kategoriji jer je ce iz DVD-a Sušak – Rijeka ispred preminuli Mario bio lan te do- svojih vršnjakinja iz Donjeg Mihaljevca i Sigeteca. Nakon služnjodubravske ekipe. Mladež (od 12 do 16 godi- benog otvorenja, lanovi ekipe na) natjecala se u muškoj i žen- u kojoj je bio Mario, uputili su se skoj kategoriji. Meu ženama na njegov grob gdje su položili najuspješnije su bile natjecate- cvijee i upalili svijee. (alf)

Neoprezni motociklist Pijan “pokosio” ogradu, na obilaznici akovca automobil i “parkirao“ udario u vozaa mopeda ispod prozora Pravi “show” u Glavnoj ulici u Hodošanu izveo je u nedjelju ujutro oko 9.30 sati 21-godišnji voza iz Svetog Jurja u Trnju. Vozei pijan (1,53 promila ) i neprilagoenom brzinom u spomenutoj je ulici izgubio nadzor nad vozilom, u izlasku iz zavoja sišao izvan kolnika te kotaima udario u cestovni rubnik. Zatim je skroz sletio s

ceste, odnosno udario u ogradu obližnje kue te ogradu povrtnjaka i stražnji desni dio parkiranog automobila, betonsku žardinjeru i zid kue, u vlasništvu 52-godišnjaka iz Hodošana. Privremeno mu je oduzeta vozaka dozvola te e biti podnesen optužni prijedlog. Srea u nesrei je što nitko nije stradao. (vk)

Motociklist je udario mopedista na križanju na ulazu u akovec, koje je inae esto uzrok prometnih nesrea Dvadesetogodišnji motociklist iz Preloga u nedjelju je na južnoj obilaznici akovca izazvao prometnu nesreu u kojoj je uz njega ozlijeen i mopedist. Dvadesetogodišnjak je ušao u raskrižje obilaznice i županijske ceste akovec – Savska Ves kada je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo, zbog ega je udario u moped kojim je upravljao 27-godišnjak iz Mihovljana. Nakon udara voza motocikla se prevrnuo i pao na kolnik, dok je voza mopeda odbaen

na vjetrobransko staklo osobnog automobila bjelovarskih registracijskih oznaka kojim je upravljala 31-godišnjakinja iz Belice. Vozai motocikla i mopeda vozilom hitne medicinske pomoi akovec prevezeni su u Županijsku bolnicu akovec, gdje su im utvrene teške tjelesne ozljede pa su zadržani na lijeenju. Protiv vozaa motocikla slijedi podnošenje prijave zbog poinjenja kaznenog djela “izazivanje prometne nesree“.

“Parkiranje pod oblokom“, sreom, bez kobnih posljedica bilo za vozaa, bilo za ukuane

UKRATKO Osamnaestogodišnji nasilnik napao i teško ozlijedio vršnjakinju

ETIRI VATROGASNA DRUŠTVA predstavila vozni park

Održan mimohod vatrogasnih vozila Vatrogasna zajednica podruja opine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec i Sveta Marija prošle je godine po prvi puta organizirala mimohod vatrogasnih vozila. Nakon pozitivnih reakcija, vožnju kroz naselja spomenute zajednice organizirali su i ove godine. Mimohod vozila održan je nedjelju, 22. svibnja u sklopu Mjeseca zaštite od požara

kako bi mještanima pokazali s kakvim voznim parkom raspolažu. Uz rotirajua svjetla i povremene zvukove vatrogasnih sirena, u koloni vatrogasnih vozila bilo je pet kombi vozila, jedna auto-cisterna, jedno tehniko vozilo i etiri navalna vozila. Start kolone je bio u Donjem Vidovcu, put je nastavljen kroz sva mjesta zajednica, a završen je u Kotoribi.

AKOVEC - Bez, kako se navodi u službenom policijskom izvješu, ikakvog povoda, 18-godišnji uenik iz reana u utorak ujutro iziki je napao svoju vršnjakinju iz akovca. Incident se dogodio u plastenicima Gradskoga komunalnog poduzea “akom” akovec u Mihovljanskoj ulici, gdje su uenici obavljali školsku praksu. Djevojka je pregledana u Županijskoj bolnici akovec te je utvreno da je zadobila teške tjelesne ozljede. Nasilnik ju je izudarao po tijelu i bit e kazneno prijavljen.(vk)

Ponovno napad u akovekom parku: osmorica protiv dvojice Policijska uprava meimurska 22. svibnja u 00.35 sati zaprimila

je telefonsku obavijest od muške osobe iz Nedeliša kako su u Starom gradu oko 00.20 sati njega i njegove prijatelje izudarali nepoznati mladii. Ošteeni dojavitelj i dvojica njegovih prijatelja djelatnicima policije izjavili su da im je u akovcu, u Perivoju Zrinskih, 22. svibnja oko 00.25 sati prišla skupina od sedam do osam mladia, a koji su ih bez ikakvog povoda izudarali rukama i nogama po tijelu. U Županijskoj bolnici akovec muškarac (25) zatražio je lijeniku pomo, gdje je utvreno da je zadobio tešku tjelesnu ozljedu, u vidu loma prsta. Rad na utvrivanju poinitelja je u tijeku, te slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u akovec.

Nepoznati kradljivac “oistio” zlatarnicu PRELOG - Tijekom noi s utorka na srijedu nepoznati lopov pro-

valio je u kuu u Glavnoj ulici u Prelogu u vlasništvu 72-godišnjeg muškarca, u kojoj se nalaze zlatarnica i poslovnica osiguravajue tvrtke “Triglav”. Najprije je nasilno otvorio vrata kue, a zatim u hodniku skinuo metalnu rešetku zlatarnice u vlasništvu 32-godišnjeg akovanina. Unutra je onesposobio alarmni ureaj i videonadzor, a zatim iz sefa i vitrina otuio veu koliinu zlatnog, srebrnog i mesinganog nakita. U naumu da otvori bankomat koji se nalazi u poslovnici spomenute osiguravajue tvrtke nije uspio. Policijska uprava meimurska ne navodi vrijednost ukradenog nakita, navodei tek da se radi o veoj materijalnoj šteti.

Noni “šoping“ u Kitru SVETI JURAJ U TRNJU - Nepoznati lopov oštetio je tvrtku “TP Varaždin” za oko 20.000 kuna. Tijekom noi 16./17. svibnja iz trgo-

vine “Kitro“ spomenutog poduzea u Svetom Jurju u Trnju otuio je veu koliinu cigareta, razne vrste konzervi, slatkiše, kavu, prašak za pranje rublja, pelene, sladoled, sokove i razne vrste salama. U lokal je ušao skinuvši metalne rešetke s prozora.

Sa svinjogojske farme ukraden alat TOTOVEC - Na svinjogojskoj farmi u blizini Totovca 15./16. svibnja nepoznati poinitelj ušao je u otkljuanu prirunu kuhinju te otuio pribor za jelo i ispreturao stvari. Potom je kljuem koji je našao u kuhinji otkljuao vrata skladišta, a tamo ukrao aparat za zavarivanje, hidraulinu dizalicu, elektrinu brusilicu, kardansko vratilo, 4 kromirane police i razni alat, sve u vlasništvu 67-godišnjaka iz Orehovice. Materijalna šteta procjenjuje se na 3 tisue kuna. (vk)


24. svibnja 2011.

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

LOVAKI SAVEZ Meimurske županije

Stotinjak mladih lovaca nije u lovakom sustavu jer ih sprjeavaju velike upisnine - Lovci su pokrenuli zaista važno pitanje, a to je pomlaivanje lanstva. Posebno je potrebno privui visoko obrazovane i mlade ljude koji e lovstvo prezentirati brže i modernije, reeno je na lovakoj skupštini

Predsjednik Ljubomir Grgec dao je podatak da je gotovo stotinjak mladih lovaca izvan Društava i kazao da e se time Savez ozbiljno pozabaviti Istina, lovcima i Lovakom savezu Meimurske županije velik su problem naleti vozila na divlja, nedostatak sitne divljai zeca i prepelice, Oreško polje, te kolizija Zakona o lovstvu i Zakona o sigurnosti prometa na cestama, no daleko vei problem je staro lanstvo, odnosno vrlo mali broj mladih lovaca, ulo se na posljednjoj skupštini Lovakog saveza Meimurske županije, održanoj u petak u Domu lovaca u akovcu. Problematiku je otvorio Dragutin Grd iz Lovakog društva "Trka" Sveti Martin na Muri, ustvrdivši: - Pogledajmo se na što sliimo, svi smo malo pak starci. Predlažem da se Izvršni odbor i potom skupština pozabave pitanjem pomlaivanja lanstva. Predsjednik meimurskih lovaca Ljubomir Grgec iznio je

zanimljiv podatak, prema kojemu je preko stotinu lovaca izvan lanstva u lovakim društvima, i to veinom mladih. Edo Pongrac iz LD-a "Patka" Sveta Marija vjerojatno je detektirao razlog manjka mladih.

Zatvoreni i skupi - Osobno smatram da smo u lovakim društvima previše zatvoreni i zadovoljni sami sobom, a to mlade odbija od ulanjenja. Jednako tako tvrdim da su upisnine previsoke, što mladima ini problem, a s druge strane u lanstvo se primaju ljudi sa strane koji donesu eure, a to su ljudi koji i ne žele mlade meu sobom. Snizimo upisnine, otvorimo se mladima i ovaj e se vrlo važni problem riješiti, istina, ne odmah, ali prije nego da ostane ovakvo,

Pankreti ne odgovara Meimurski župan Ivica Perho uputio je ministru regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Božidaru Pankretiu dopis u kojem ga upozorava na niz propusta i nepravilnosti vezanih uz sluaj podruja Oreško polje, kojim traži da se poništi odluka Skupštine Koprivniko - križevake županije, koja

Lovaki dom ponos svih lovaca

je jednostrano ovo podruje uraunalo u Zajedniko lovište Koprivnica 1, ime je nanesena nepravda i šteta meimurskim lovcima. Do sada županu nije stigao nikakav odgovor, a o ovom problemu nije bilo govora ni na posljednjoj Skupštini Lovakog saveza Meimurske županije. (S. Mesari)

- Ovaj dom pokazuje da smo lovci spremni za Europsku uniju, kaže uro Horvat rekao je Pongrac, dodavši kako njegovo društvo u Svetoj Mariji pomlauje lanstvo. Tajnik saveza Mladen Lackovi kaže da je potrebno smanjiti upisninu, osobito ako ona stoji kao prepreka mladima da se ulane u društva. - Ja osobno, ali i svi koji smo tajnici ili obavljamo sline poslove, vidimo da nam nedostaju mladi i obrazovani lovci, koji bi novim

Sedam dana i sedam noi Meimurski maturanti proslavljali su svoj ulazak u zrelost punih sedam dana i sedam noi, pa je time postignut svojevrsni rekord. Dovoljno govori podatak da su iz varaždinskih srednjih škola uenici bježali u Meimurje kako bi slavili s meimurskim maturantima, što znai da je tamo bilo znatno skromnije. Roditelji maturanata kažu da su za tih sedam dana i noi izdvojili i do tisuu kuna za svojeg maturanta, a prosjeno oko

pet stotina kuna, te tako poveali troškove kunog budžeta. No, najteže im je padalo što je dolazio kui pijan i u sitne sate, a nisu mogli ništa, zabrana bi bila još teža. Osim toga, nisu svi jednako bogati ili jednako siromašni, pa je nekim roditeljima bilo veoma teško izdvojiti novac za maturalna ludovanja. Što se to dogodilo da su se maturalna ludovanja protegnula na sedam dana i noi u akovcu i Meimurju?

Pitanje je jesu li proslave zrelosti mogle biti jednostavnije i krae. Vjerojatno su mogle biti, preko Drave bilo je, ini se, drugaije. Znatan udio u dugim maturalnim proslavama zasigurno imaju i poneki meimurski ugostitelji, kojima je to sigurno odgovaralo. No, pravo je pitanje negdje drugdje: što je danas uope maturalna zabava, a što matura. Nekad je maturalni ispit bio ispit zrelosti, a tako je i danas u

O funkcionalnosti i ljepoti preureenog Doma lovaca u akovcu pohvalno se izrazio velik broj lovaca. - estitam predsjedniku Grgecu i svima koji su radili na preureenju doma. Mogu rei da sam sretan i ponosan što pripadam ovom savezu i društvu. Ovo je dokaz da smo mi lovci spremni za Europu iz koje e nam ponovno dolaziti mnogi lovci, koji e nam biti i dragi partneri iz Unije, kojoj po svemu odavno pripadamo, emotivno i ponosno je izgovorio uro Horvat iz LD-a “Fazan” Draškovec. Financijska konstrukcija oko inanciranja obnove doma polako se zatvara, odnosno treba biti okonana do 15. lipnja ove godine. (sm)

Dragutin Grd otvorio je pitanje problematike starosti, odnosno pomlaivanja lanstva

tehnikama javnosti prezentirali lovstvo, ali i omoguili kvalitetniju izradu raznih projekata, naglasio je Lackovi. Zakljuak skupštine je da Izvršni odbor poradi na ovom problemu. Upisnina koja stoji kao prepreka ulasku mladih

lovaca u lovaka društva iznosi oko pet tisua kuna. lanovi skupštine, meu kojima nije bilo predstavnika LD-a "Prepelica" iz Preloga, koji navodno bojkotiraju savez, prihvatili su izvješa predsjednika Ljubomira Grgeca i Nadzornog odbora, te prihvatili planove i programe rada za naredno razdoblje. (Stjepan Mesari)

modernim zapadnim društvima, svojevrsna društvena inicijacija mladih naraštaja. No, u današnjim dogaanjima uz maturu sve je manje inicijacije, a sve više ritualizma i alkohola. Sve je više dogaanja vezanih uz same maturalne proslave, a iz godinu u godinu one poprimaju sve ritualnije oznake. Zadnjih se godina povezanost u razredima namjerno prezentira, svaki razred oblai se što bizarnije kako bi privukao pažnju javnosti, no osnovno je to što su svi iz jednog razreda odjeveni isto. Još i više, cijeli se ratovi meu maturantima vode tko e biti kako odjeven.

Sama ludovanja razliita su od kraja do kraja. Uz povorke i zviždanje, zabave, druženja i pijanke, ponegdje se baca brašno, ponegdje se ulazak u svijet odraslih proslavlja na druge naine, možda organiziranim plesom na trgu, uz ve udomaene kasnonone provode. Roditelji jednog maturanta kažu da su se u tih sedam dana nauživali straha za više godina. Zato sve to ne mora trajati punih sedam dana, kao što je to bilo u našem kraju, i to bi moralo nekoga zabrinuti, posebno profesore.

U NEDJELJU 29. svibnja u akovcu

Komemoracija za nevine židovske žrtve Meimurja i Prekmurja Svaku godinu posljednju nedjelju u mjesecu svibnju sjeamo se nevinih židovskih žrtava Meimurja i Prekmurja, odvedenih u logore smrti diljem nacistike vladavine. I ovu godinu dan sjeanja obilježit e se posljednju nedjelju u svibnju, 29. svibnja, na židovskom groblju u akovcu, s poetkom u 11 sati. Uz mnogobrojne domae Židove, podatak koji nije previše poznat u javnosti, da je jedan od najpoznatijih hrvatskih Židova Branko Lustig u stradalništvo koncetracijskih logora sproveden 1942. godine upravo iz akovca. Njega su maarski fašistike vlasti zajedno s majkom Vilmom i mnogima drugima iz akovca, poslale u „logor smrti“ kao što je bio jedan od najzlogasnijih Auschwitz kraj poljskog grada Owi cima, kamo su nažalost vodile mnogobrojne kompozicije vlakova upravo iz tada okupiranog Meimurja, gdje se inae pokušao skloniti od progona, zajedno s obitelji iz Osijeka. Danas je poznati holivudski producent koji je sudjelovao u izradi „Schindlerove liste“ jednog od najpotresnijih ilmova-svjedoanstva o stradanju Židova u II. Svjetskom ratu i to upravo u Auschwitzu, a za isti je dobio Oscara. Pukom sreom Lustig je zajedno s majkom preživio „holokaust“, za razliku od oca kojih je takoer poput mnogih Meimuraca odveden na prisilni rad u Maarsku i tamo je pred kraj rata strijeljan, kao i mnogi drugi meimurski Židovi koji su ratnih godina odvedeni iz našeg kraja u nacistike koncetracijske logore i to one najgore vrste i nikad se više nisu vratili kui. Uz ostale uzvanike i goste, komemoraciji e biti nazoni glavni rabin u Republici Hrvatskoj Luciano Moše Prelevi i potpredsjednica ŽOZ-a Sanja Tabakovi. Svojim emo prisustvom iskazati suut i poštovanje nevinim žrtvama, piše u pozivu na komemoraciju, koji potpisuje Andrej Pal, dr. med., predsjednik Židovske opine akovec. (j, dz)

Piše: Josip Šimunko josip.simunko@mnovine.hr


10

Kroz Međimurje

Odabran koncesionar za prijevoz pokojnika, Snježani Bence još jedan mandat na mjestu ravnateljice vrtia njem belikoga groblja, ime e se u predstojeem razdoblju baviti opinska vlast. Vijee je odabralo i koncesionara za dimnjaarske usluge, kao i za prijevoz pokojnika, takoer u iduih 5 godina, a obavljanje te djelatnosti na podruju Belice povjereno je Dragutinu Zdolecu. Godišnja koncesijska naknada iznosi 10.000 kuna, što e Zdolec plaati u dva obroka. Snježana Bence još je u jednom mandatu potvrena na dužnost ravnateljice Djejeg vrtia Belica. Imenovano je i Upravno vijee te predškolske ustanove koje ine Roberta Taradi, Marija Prekupec i Kristian Mihov. (V.Kelkedi)

OV MALA SUBOTICA ponovno o stalnom problemu kraa na groblju

Burna rasprava - Nakon burne rasprave, svi su se vijenici složili da tvrtka “Gorinka”, koja danas ima 24 zaposlena, treba vee prihode kako bi bila što manji teret Opini Gorian, koja ionako ima male prihode Sjednica Opinskog vijea Gorian održana u petak gotovo je u cijelosti posveena poslovanju Opinskoga komunalnog poduzea “Gorinka”. Opet se razbuktao politiki sukob na relaciji bivši predsjednik OV-a Stjepan Blagus – naelnik Mario Mohari. Tvrtka OKP “Gorinka” osnovana je 2007. godine od strane Opine Gorian kao jedinog osnivaa, a danas ima 24 zaposlena, 22 stalno i 2 djelatnika povremeno te još 7 sezonskih radnika u proljee zbog košnje. Ukupni prihod tvrtke u 2010. godini iznosio je 1,5 milijuna kuna. Prihodi od održavanja graninih prijelaza, što plaa

iznio pak je mišljenja da ograda ne može sprijeiti krae, ve se to može iskljuivo strožim kažnjavanjem poinitelja. – Bit e još i gore, upozorio je. – Groblje bi i prema odluci o komunalnom redu trebalo imati ogradu. Prioriteti se uvijek mogu mijenjati, problem treba riješiti što prije, ovako izazivamo bijes graana, suprotnog je mišljenja predsjednik Opinskog vijea Vladimir Mihalic. Na sjednici je po prvi put javno reeno i da kradljivci s groblja nisu samo pripadnici romske nacionalne manjine, ve i “drugi“. Ukazano je i na injenicu da se neki (slino kao i u Orehovici, o emu se raspravljalo i na sjednicama tamošnjeg Opinskog vijea, op.a.) po groblju voze automobilima, odnosno sa svojim vozilima dolaze do grobova najbližih. – To je stvar kulture i šteta je uope trošiti rijei na takvo nešto, konstatirao je prvi ovjek Male Subotice Domjani. Bilo kako bilo, o “sluaju groblje“ još e biti govora. Za sada je rasprava završila bez konkretnih zakljuaka. Sukladno planovima, na groblju u Maloj Subotici ove je godine izgledna obnova mrtvanice, odnosno rekonstrukcija krovišta. Ostalo slijedi u neka bolja vremena. (Velimir Kelkedi)

Ministarstvo financija, iznose 1,17 milijuna kuna, što je bila i glavna primjedba na sjednici.

Blagus smatra da Opina previše plaa Gorinki Naime, vijenik Stjepan Blagus izraunao je da za plae i davanje radnicima treba oko 1,2 milijuna kuna, te, kako je rekao, Opina Gorian u znatnom iznosu financira svoju tvrtku i tako ve više godina. On je naveo da Opina financira materijalne troškove tvrtke, te da je Opina Gorian platila Gorinki ukupno 389.236 kuna, on smatra da je to previše. U izvješu Gorinke prikazano je da je od Opine stiglo samo 242.215 kuna, te još 45.187 za održavanje groblja, te ne zna gdje se izgubilo oko 100.000 kuna. - Za nekoliko godina Opina Gorian platila je oko 2 milijuna kuna tvrtki 'Gorinka', te ujedno oko 400.000 kuna poreza državi, kaže Blagus, umjesto da su tim sredstvima uzeli kredit i napravili sportsku dvoranu. To je bila i najznaajnija primjedba, uz napomenu da

Rješenje: ograda ili strože kazne O ve, može se rei, redovnoj temi – stalnim kraama na groblju u Maloj Subotici – i na posljednjoj sjednici raspravljalo je tamošnje Opinsko vijee. - Više se ne kradu samo vaze, karike i ukrasi na spomenicima, nego ak i sadnice cvijea, dakle, praktiki sve, rekla je u sklopu aktualnog sata HDZ-ova vijenica ura Horvat. S obzirom na to da je i sama doživjela sluaj s cvijeem, do daljnjeg nee plaati grobnu naknadu, a slinog je stava, istaknula je, više ogorenih mještana. Predložila je da se oko groblja podigne ograda, ocijenivši da e to sprijeiti ili barem smanjiti broj kraa. Tome prijedlogu pridružilo se još nekoliko vijenika, ak i po "cijenu da se odustane od nekih drugih investicija". Opinski naelnik Vladimir Domjani kazao je, meutim, kako se svi projekti vezani uz groblje realiziraju planski. Za ovu se godinu, što je jedan od kapitalnih projekata, planira rekonstrukcija mrtvanice, krovišta. U budunosti e na red doi i ograda. - Kako vam to nije prije smetalo. Meni smeta ve duže, no ne možemo sve riješiti odmah. Imamo i projekte za žive ljude. Radimo sustavno, poruio je. Vijenik Valentin Šipuš

24. svibnja 2011.

OPINSKO VIJEE Gorian

OV BELICE

Opinsko vijee Belica na svojoj je 14. sjednici održanoj u petak usvojilo nekoliko odluka vezanih uz groblja. Tako je donesena odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku davanja koncesije za prijevoz pokojnika na podruju opine. Taj e posao u narednom petogodišnjem razdoblju obavljati pogrebnika tvrtka „Rosi“ iz Makovca. Koncesijska naknada iznosi 20.001 kunu godišnje, a plaa se u dva jednaka godišnja obroka. Prihvaen je i zakljuak o izvješu o proteklom radu uprava groblja u Gardinovcu i Belici. U planovima je istaknuta potreba za prošire-

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

su cijene Gorinke previsoke za Opinu Gorian, te da treba dogovoriti standard košnje kako bi se smanjili troškovi.

Naelnik Mohari demantirao Blagusa Direktor tvrtke “Gorinka” Mihamed Al Muteh, dipl. ing., napomenuo je da se groblje u Gorianu kosi osam puta godišnje, a park uz crkvu deset puta godišnje, te da je Gorian sad lijepo ureen. Naelnik op-

U KOTORIBI predstojei vikend, od petka do nedjelje, Dani šibe i ribe

Bogat trodnevni program uz nezaobilazni šaran na rašljama Dani šibe i ribe postali su nadaleko prepoznatljiva maniestacija. Ove godine Opina Kotoriba u suradnji s Turistikom zajednicom Meimurske županije i Hrvatskom turistikom zajednicom organizira osmu godinu zaredom ovu tradicionalnu maniestaciju koja e se održati od 27. do 29. svibnja na prostoru kod OŠ Kotoriba. Rije je o izložbeno-prodajnoj maniestaciji u njegovanju starih zanata i obiaja, od kojih su pletenje košara i proizvoda od šiba, kao i riblji specijaliteti od dravske i murske ribe, posebna specifinost ovog kraja. U petak 27. svibnja od 19 sati ispod šatora kod škole zapoinje Rock veer. Subotnji program od 9 sati otvara stolnoteniski turnir u školskoj sportskoj dvorani, od 13 sati zapoinje natjecanje u kuhanju fiša koji e u humanitarne svrhe pripremati lanovi kotoripskih udruga, dok u veernjim satima slijedi zabava i druženje ispod šatora. Centralna maniestacija Dana šibe i ribe bit e u nedjelju 29. svibnja, a izložbeno-prodajni sajam zapoinje u 10 sati. Oekuje vas prezentacija izrade predmeta od šibe, prezentacija izrade nedavno zaštiene Svetomarske ipke, mogunost ribolova u ba-

Zaštitni znak manifestacije je tradicionalno peenje šarana na rašljama zenu, domai kolai Udruge žena peenu ribu. Za glazbeni ugoaj sati, a povratak iz Kotoribe je u Kotoribe, rukotvorine Uenike sva tri dana zadužen je Musta 17.02 ili 19.07 sati. Goste e imati zadruge Mura OŠ Kotoriba, li- bend. priliku sa željeznikog kolodvocitarski proizvodi, promocija ra nastaviti vožnju u turistikom ekoproizvoda (sokova, buinog Besplatno “cugom“ na vlaku, te razgledati crkvu i etnozDane šibe i ribe ulja ...), zabavni djeji park za najbirku u starom arou. Izvršni mlae, bogata ponuda pia po Opina Kotoriba i ove je go- organizator Dana šibe i ribe je promotivnim cijenama i riblja dine organizirala besplatni pri- Promo media d.o.o. iz Varaždina, gastronomska ponuda. Treba jevoz vlakom iz Varaždina preko a medijski pokrovitelj Radio Mesvakako izdvojiti kotoripski fiš, akovca za Kotoribu. Polazak iz imurje. kotoripski šaran na rašljama i Varaždina je u nedjelju u 10.23 (al)


24. svibnja 2011.

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

DANI Rudolfa Steinera u Donjem Kraljevcu 3. i 4. lipnja

o “Gorinki” Rasprava o OKP-u “Gorinka” u Gorianu

Najviše o biodinamikoj poljoprivredi U petak 3. i subotu 4. lipnja bit e u Donjem Kraljevcu održani 6. Dani Rudolfa Steinera. Ovu godinu naglasak na predavanjima bit e na biodinamikoj poljoprivredi, a više predavaa iz Hrvatske i Slovenije govorit e o poljoprivredi bez pesticida i umjetnih gnojiva, uz pomo prirodnih sila. Samo otvorenje Dana Rudolfa Steinera upriliit

e se u petak 3. lipnja ispred njegove rodne kue s poetkom u 15 sati, uz kulturno - umjetniki program. U prostorima opine Donji Kraljevec bit e otvorena izložba biodinamiki proizvedenih poljoprivrednih proizvoda, a poetak niza predavanja je u 16.30 sati, pa sve do 20 sati. U subotu 4. lipnja predavanja poinju u 10 sati, a s pauzom

za ruak potrajat e gotovo cijeli dan. I zadnja dva predavanja u subotu u popodnevnim satima posveena su biodinamikoj poljoprivredi. O biodinamikoj proizvodnji govorit e: Drago Purgaj, Damir Jurjevi, Rajko Atanackovi i Feri Predih. Bit e rijei i o radionici za djecu i drugim temama vezanima uz Steinera. (JŠ)

DONJA DUBRAVA

Humanitarna veer za Andreja Matoteka – Prpreka, oboljelog od leukemije - Aukcijom, dobrovoljnim prilozima te prodajom pia i jela ukupno je prikupljeno 40 tisua kuna, na emu je vidno dirnut Andrej od srca zahvalio

ine Dario Mohari rekao je da su cijene Gorinke identine cijenama Prekoma, da nije tono da Gorinka ima vee cijene te da nisu tone objede vijenika Blagusa o troškovima za gorivo koje je navodno uinio naelnik. Naime, djelatnici Gorinke kad im se pokvari automobil tvrtke koriste svoj osobni, pa imaju pravo na refundaciju troškova od strane Ministarstva inancija. No, napomenuo je da Gorinka treba vee prihode, plan

je proizvoditi klupe i ui u neke druge projekte koji bi mogli poveati prihode. Naime, sredstva od strane Ministarstva inancija svaku su godinu manja i zbog sve vee konkurencije.

Dodatni prihodi? U diskusiji je više vijenika napomenulo da bi Gorinka trebala tražiti dodatne izvore prihoda, o emu bi trebalo povesti rauna narednih mjeseci, što zapravo znai da ona na odre-

eni nain optereuje Opinu, koja ionako ima male prihode. No, istovremeno tvrtka zapošljava odreeni broj ljudi, jedan dio iz opine Gorian. Vijenici su prihvatili kao najpovoljniju ponudu Zvonka Krznara za zakup 4,3 hektara poljoprivrednog zemljišta koje je namijenjeno za poduzetniku zonu, a kako ne bi bilo neobraeno. Cijena zakupa je 700 kuna po hektaru. (J. Šimunko)

Andrej Matotek, svima znani kao Prprek (29), iz Donje Dubrave u mjesecu svibnju prošle godine obolio je od akutne mijeloine leukemije. Od tada za svoje lijeenje svaka dva tjedna odlazi na kemoterapije u Zagreb i konzumira nekoliko skupih lijekova. Otkrio nam je kako za kupnju lijekova mjeseno izdvaja 2.900 kuna, a svaku terapiju plaa 800 kuna. To mu je mjeseni trošak od minimalno 4.500 kuna, a oekuje ga i operacija presaivanja koštane srži, što e morati platiti 72 tisue kuna. HNS Donje Dubrave odluio je pomoi svome sumještaninu na zamolbu njegove majke. U caffe baru “Stop” organizirali su humanitarnu veer pod nazivom

Centar Preloga u subotu prijepodne vrvio je graanima koji su razgledavali i, dakako, uživali u okusima i mirisima 3. Festivala jagoda. Uz svirku skupine Kom3dija, moglo se uživati u svježim jagodama, odnosno kolaima i drugim poslasticama pripremljenima od tog voa. Predstavilo se dvanaest izlagaa i prvi smo u regiji koji organiziramo manifestaciju poput ove, kaže Ivan Gradeak iz preloške

Turistike zajednice. Lagane i osvježavajue, jagode su prema prodaji bobiastog voa najpopularnije u svijetu. Mnogima su drage zbog zamamna srcolikog oblika, no strunjaci tvrde ka-

ko bi nam trebale postati i dio svakodnevne prehrane zbog iznimne zdravstvene vrijednosti. Naime, izmeu ostalog jagoda sadrži više vitamina C od npr. narane. Meutim, ono što zabrinjava zasigurno jest dosta visoka cijena jagoda, koje su ipak ovih dana kada su na tržnice i supermarkete stigle ”sa svih strana“ postale cjenovno prihvatljivije kupcima. (vk, foto: zv)

jom, dobrovoljnim prilozima te prodajom pia i jela ukupno je prikupljeno 40 tisua kuna, na emu je vidno dirnut Andrej od srca zahvalio. U zabavnom programu svoj obol akciji dali su Duo Romantik, Štef i bandisti iz Malog Bukovca, Skandal bend i TS Frankopani. Ljudi dobra srca ponovno su položili veliki humani ispit, dokazavši da su uvijek tu kada netko treba njihovu pomo. Ukoliko ste bili sprijeeni doi te subote u Donju Dubrava, a želite pomoi oboljelom mladiu na njegovom teškom putu, možete to uiniti uplatom na broj rauna Meimurske banke 2392007-3227932243, s naznakom: pomo Andreju. (alf)

NOVI IPA projekt

Tri donjomeimurske opine u suradnji s opinama iz Maarske

Donjomeimurske opine Gorian, Donja Dubrava i Donji Vidovec u suradnji s opinama iz Maarske (lanice udruge Muramente) kandidirale su nekoliko projekata prema fondovima Europske unije. Nakon uspješne prošlogodišnje „Pune zdele“, jedan od tih projekata dobio je zeleno svjetlo kroz IPA program i kree s realizacijom

Trei Festival jagoda u Prelogu privukao brojne ljubitelje toga iznimnog voa

“Pomozimo Andreju pobijediti akutnu mijeloinu leukemiju“. U sklopu humanitarke održana je aukcija fotograija koje su poklonili župnik Mirko Pilaj i Zaštitarsko - ekološka udruga “Senjar”, dok su dvije umjetnike slike darovali Zlatko Meimurec i jedan anoniman autor. U aukciju su se ukljuili kreatorica Maja Miser sa svoje tri dizajnerske haljine, Dragutin Miser sa željeznim stalkom za cvijee i Foto video Frani. Predsjednik organizacijskog odbora i opinski naelnik Marijan Varga zahvalio je svima koji su sudjelovali u akciji i naglasio da te veeri na sceni nije bila politika, ve humanost, a Andreju je poželio što brže ozdravljanje. Aukci-

poetkom mjeseca lipnja. Radi se o projektu „Naše pjesme i plesovi uz Muru“, nositelj projekta s hrvatske strane je KUD Gorian, a njegova vrijednost kree se blizu 90 tisua eura. Prva u nizu manifestacija održat e se u Donjem Vidovcu 25. i 26. lipnja pod nazivom „Vidovske popevke“. To e biti lijep dar tome naselju koje ove godine

u lipnju slavi 785. roendan. Nedavno je na samoj granici potpisana potrebna dokumentacija za poetak projekta, a svoje potpise stavili su predstavnici meimurskih opina Marija Ševa, Mario Mohari i Josip Grivec te Stjepan Tišler, predsjednik udruge opina uz Muru i naelnik maarskog Serdahelja. (alf)


12

Kroz Međimurje

NAELNICI triju gornjomeimurskih opina ujedinjuju službe

Zajedniki komunalni redar i turistika zajednica U cilju i interesu što efikasnijeg i konkretnijeg rada, reda i razvoja triju opina, u Štrigovi su radni sastanak održali naelnici gornjomeimurskih opina koji su razgovarali o potrebama i mogunostima racionalnog poslovanja te unaprjeenja kvalitete življenja za mještane, ali i za turiste koji u sve veem broju dolaze u ovaj dio županije i države. Naelnici opina Štrigove, Gornjeg Mihaljevca i Svetog Jurja na Bregu Stanislav Rebernik, Franjo Kovai i Anelko Nagrajsalovi tako su razgovarali o mogunosti da komunalni redar koji sada radi za podruje Gornjeg Mihaljevca i Svetog Jurja na Bregu ubudue radi i za Štrigovu. Da istaica koja sada radi pola radnog vremena za Štrigovu drugu polovicu radnog vremena radi za Gornji Mihaljevec. Posebno je važan razgovor i naelan dogovor o ormiranju Turistike zajednice opina Štrigova, Sveti Juraj na Bregu i Gornji Mihaljevec.

Vikendaši zagauju krajolik Ne samo ovog trenutka, nego posljednjih desetak godina, najvee probleme opinskim elnicima i žiteljima zadaju vi-

kendaši koji smee bacaju po šumarcima, livadama i potocima. Naelnici su jedinstveni kada kažu da okoliš ne zagauje lokalno stanovništvo, nego oni koji u gornje Meimurje dolaze na odmor, te se usput riješe "urbanog smea". Jedino visoke novane globe - kazne mogu biti lijek za ovakve ljude, smatraju naelnici. Turizam je jednako tako važan za razvoj ovih opina, a da bi on pružao što više ugodnosti, potreban je ist okoliš. Objediniti i potom ponuditi destinacije i gastro posebnosti ovog kraja ono je na emu e poraditi opinski i turistiki djelatnici i volonteri. U Štrigovi su to vino te vjerske graevine, u Gornjem Mihaljevcu pješako - biciklistika staza i šetnica i u Svetom Jurju na Bregu Bedekovieva graba, Školski put u Frkanovcu te kupinovo i ribizlovo vino. Na objedinjavanju i prezentiranju etnobaštine zasigurno e poraditi sve tri opine. Naelnici i opinske službe u narednom e razdoblju sainiti programe s potrebama i mogunostima uvrštavanja u zajedniki blok interesnih poslova i zajednica. (Stjepan Mesari, Zlato Vrzan)

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

24. svibnja 2011.

OPINSKO vijee Sveti Martin na Muri

Sve ljepši, a sve ih je manje - Tvrdim i siguran sam da podruje opine Sveti Martin na Muri nikada nije bilo ljepše i urednije, ak ljepše nego onda kada smo dobili Zeleni cvijet i Intertas. No, s druge strane, razmišljam što nam to vrijedi kada nas je sve manje. Od popisa stanovništva 2001. godine do sada 2011. u opini je 221 stanovnik manje. Popisom 2001. opina je imala 2.958 stanovnika, a sada nas je 2.737 i to je zabrinjavajue, rekao je na zadnjoj sjednici Opinskog vijea sveto martinski naelnik Franjo Makovec, dodavši kako su rezultati popisa neslužbeni, ali su toni. Jedino su naselja estijanec, Maro i Žabnik u plusu, sva su ostala u minusu. Makovec je rekao kako osobno na natalitet baš ne može utjecati, ali zato Opina može na ureenje javnih površina i parkova. Za ovu namjenu za 40-ak tisua kuna kupljen je traktor s kosilicom i prikolicom, ime je znatno olakšan i ubrzan rad komunalnih radnika na ureenju svih naselja.

Mlinarska kua i lokalne ceste Opina je za potrebe izgradnje Mlinarske kue kupila 35 prostornih metara hrastovine koja e se ugraditi u temelje i donji dio objekta. Jednako tako kupljena je jelova graa za potrebe krovišta, pak se vjeruje da bi do jeseni Mlinarska kua mogla biti stavljena

pod krov, uz uvjet da i Hrvatska turistika zajednica odradi svoj posao. Za ove potrebe te za Mlin na Muri i Skelu na Muri uloženo je 128 tisua kuna. U Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva u Zagrebu otvorene su pristigle ponude za radove na modernizaciji nerazvrstanih cesta na podruju opine Sveti Martin na Muri. Na natjeaj su se prijavili Pavlic - Asalt - Beton iz Goriana (1,415.188, 68 kuna), Tegra iz akovca (1,377.315,87 kuna) i Cesta iz Varaždina (1,419.264,96 kuna). Za izvoaa radova izabrana je akoveka Tegra, koja e uskoro i zapoeti modernizaciju prometnica. Za obnovom i modernizacijom vape cesta Gornji Koncovak - Bukovec, te dionice u Jurovaku, Marou, Žabniku, Grkavešaku, Brezovcu i još nekim mjestima.

Štedljiva javna rasvjeta Odlukom svog Vijea, Opina Sveti Martin na Muri ide u nabavku 267 rasvjetnih tijela za potrebe javne rasvjete za cijelo opinsko podruje. Potom e s akovekom Elektrom dogovoriti model i dinamiku postavljanja rasvjetnih tijela, a itav posao trebao bi biti dovršen do ovogodišnjeg Božia i bit e to najmodernija i najefikasnija javna rasvjeta u našoj županiji. Vijenik Branko Varši vijenicima je pojasnio prednosti ovakve vrste rasvjete, koja e uz veliku uštedu vrlo efikasno osvjetljavati željene površine. Pojednostavljeno, dosadašnje bijelo svjetlo zamijenit e ono svijetložute boje. Za ovaj projekt opina je dobila 297 tisua kuna od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost nakon što je projekt kan-

didirala za podruje energetske uinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Razliku u cijeni konanog projekta u visini od 46 posto iz svog e prorauna isfinancirati sama opina. (S. Mesari)

Prvi put minus u proraunu Prošlu 2010. godinu Opina je završila s 587.258 kuna minusa u svom proraunu, što je rezultat nepristizanja novca iz pojedinih izvora financiranja. Odlukom Vijea proraunski manjak namjerit e se iz opinskog prorauna za 2011. godinu, a, prema rijeima naelnika Franje Makovca, to e biti realizirano u prvih osam mjeseci, odnosno dio je ve namiren. (sm)

OPINA Selnica

Rasprava o stanu bivšeg uitelja Milana Mamule

Turistima treba ponuditi isto turistiko podruje

Može li to Marec sam? Ovog trenutka Vid Marec obavlja poslove komunalnog redara za podruje opina Sveti Juraj na Bregu i Gornji Mihaljevec. Sada mu se želi pridodati i podruje opine Štrigova. Pitanje je može li Marec sam nadzirati ovakvo veliko podruje

te na koji nain sankcionirati prekršitelje. Opomene su se pokazale neuinkovitima, novane globe gotovo su simboline, a savjest ljudi je nikakva. Posla previše za nekoliko ljudi, a kamoli za jednog Mareca, ma koliko on revan bio. (sm)

LAPŠINA

Dobili novi VMO Naselje Lapšina u opini Sveti Martin na Muri ima novo Vijee Mjesnog odbora (VMO) i novog predsjednika. Za predsjednika je na zboru graana izabran Dragutin Bogdan, a za dopredsjednika Andrija Boris, koji su odmah prionuli najveem i najozbiljnijem poslu, odnosno rješavanju

možda i najveeg problema ne samo u naselju, nego i opini. Zajedno s Opinom zapoeli su sanaciju i odvoz smea s nekadašnjega opinskog odlagališta, koje je službeno zatvoreno, no neodgovorni pojedinci ne mare za tu zabranu, te i dalje dovoze svoje smee. (S. Mesari)

Na prošlotjednoj sjednici Opinskog vijea Selnica vijenik Melkior Gorianec postavio je pitanje statusa uiteljskog stana u zgradi Podrune škole Zebanec, koji dulje vrijeme stoji zatvoren. Ovim pitanjem Gorianec je možda i ne slutei otvorio temu o kojoj se potiho govori dulje vrijeme, no nitko javno nije o tome pitao ni govorio. Radi se o stanu na katu zebanske škole u kojem su godinama živjeli uitelji supružnici Milan i Katica Mamula. Oboje su umrli, prvo Katarina, a potom i Milan, koji su sahranjeni u Lici, odakle potjeu, a kako nisu imali djecu, malo tko je nešto više znao o njima i njihovoj ostavštini, pa tako i o stanu koji su koristili 30-ak godina. Na Goriancovo pitanje odgovorio je opinski naelnik Anelko Kovai, rekavši prvo kako najradije o tome ne bi govorio jer bi mogao pokrenuti lavinu problema, ali ipak je rekao par reenica. - Opina Selnica je svojevremeno uitelju Milanu Mamuli stan dala na doživotno korištenje, no kasnije je Školski odbor Osnovne škole Selnica taj stan uitelju Milanu Mamuli dao u vlasništvo. Nakon njegove smrti javili su se nekakvi nasljednici ili suvlasnici, troje ljudi koji nam sada stvaraju ogromne probleme. Za svaku sanaciju ili bilo koji potez trebamo njihovu suglasnost i zapravo smo taoci nasljednika Milana Mamule. Pokušali smo taj stan otkupiti, meutim, sadašnji vlasnici traže 60 tisua eura, što mi nemamo. Zamolio sam pravnu službu Meimurske županije

Naelnik nije u pravu u -vezi stana Mislim da nije u redu to

Selnica dobila Gospodarsku ulicu Opinsko vijee Selnica jednoglasnom odlukom vijenika donijelo je odluku o imenovanju ulice u Gospodarskoj zoni Selnica. Ulica u kojoj se nalazi 10 graevinskih parcela nosit e naziv Gospodarska ulica, a ona

se nadovezuje na županijsku cestu Štrukovec - Selnica i za sada nema izlaz ni na jednu drugu prometnicu. U njoj je ve izgraena jedna proizvodna hala, a izgradnja druge najavljena je za srpanj ove godine. (S. Mesari)

kako stvar iznosi opinski naelnik Kovai. Mamula je 40 godina radio u našoj školi i kao graanin i kao ovjek ispunio je sve uvjete za kupnju stana. Sve, ali baš sve, uinjeno je po zakonu, a to što je stan zatvoren, to je pravo vlasnika i ne vidim razlog zašto to nekome smeta. Pa zatvoreni su i drugi stanovi i cijela domainstva, pa se ne postavljaju takva pitanja, kaže Branko Jalšovec, ravnatelj OŠ Selnica, u koju spada PŠ Zebanec. da vidi što se može uiniti, kako bismo barem mogli bez problema sanirati graevinu u kojoj se nalazi škola, odgovorio je Kovai, dodavši kako sadašnji (su)vlasnici od opine traže etažiranje objekta, poseban ulaz i vrt. Vijenici su se složili da ovo pitanje treba riješiti, to tim prije što je škola u Zebancu izgraena novcem mještana koji žele da stan bude nekome od koristi, a ne da zatvoren propada ili da ga dobiju oni koji baš ni nisu previše znali gdje se Zebanec nalazi. Jednako tako vijenici traže da se riješi pitanje kontejnera u Zebancu u kojemu je svojevremeno bila prodavaonica akovekog Trgocentra. Vijenik Kruno Živec kaže da je kontejner ruglo, sramota i leglo razne gamadi. (S. Mesari)


24. svibnja 2011.

Kroz Međimurje 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROGRAM UZ Dan Grada akovca

Radionice, performansi, koncerti, plesna umjetnost, sportska natjecanja akovec 29. svibnja slavi Dan Grada. Kako ovu godinu taj dan pada u nedjelju, sveana sjednica povodom Dana Grada održat e se u petak 27. svibnja i na njoj e biti podijeljena najviša gradska priznanja, Zlatna plaketa Grb Grada akovca i priznanja zaslužnim graanima. Prigodni programi uz Dan Grada ovu godinu odvijat e se devet punih dana, od ponedjeljka 23. svibnja do srijede 1. lipnja. Program otvaraju radionice Centra za odgoj i obrazovanje pod nazivom "Razliitosti nas povezuju", koji e i u utorak imati svoj dan i u sklopu toga program u Centru za kulturu povodom 40. obljetnice postojanja. Naveer je

Od petka do nedjelje dani vina i roštilja I ne zaboravimo, od petka do nedjelje od 27. do 29. svibnja na Trgu Republike održavaju se dani vina i roštilja, u izložbeno - prodajnim kuicama bit e na raspolaganju rukotvorine udruga “Zlatne ruke”, Meimurske ruke, domae radinosti Marija Horvata i drugih.

dvorani "Scheier" koncert Muzike omladine - saksofoni. U srijedu je otvorenje FAUKA - Festivala uline i kazališne kreativnosti. U etvrtak kao zanimljivost istiemo ak tri performansa, u Perivoju Zrinskih kod agacije Marija Jakšia - Agacija = zapakirati i prodati, drugi ŽMLJ je na Franjevakom trgu, a trei pod nazivom "SILKROD" autora Luke Bunia i Emila Hercega na programu je u 21 sat. U 20 sati je kazališna predstava "Oj ti tložni lovek," prema tekstovima Dunje Knebl, koja e u 21 sat održati koncert. U petak na dan održavanja sveane sjednice prijepodne je posveeno djejem stvaralaštvu, u 15 sati je meunarodni policijski streljaki turnir u streljani akovec, a uveer se održavaju koncerti na Franjevakom trgu, klubu Prostor kaj starog Hrasta te Trgu Republike. Subota je od jutra znaku plesnih studija te nastupa KUD-ova na otvorenom. Iskoristite priliku i besplatno razgledajte akovec u pratnji turistikog vodia i saznajte znamenitosti pokraj kojih prolazite dnevno, a o njima ne znate puno. Naveer su razliiti koncerti na više lokacija u gradu, u 23 sata nastupaju žongleri u Prostoru. Od sportskih natjecanja, na bazenima je plivako na-

Tribina “Etika ili korupcija u lokalnoj samoupravi” U srijedu 1. lipnja u 13 sati je tribina iz podruja lokalne samouprave, na koju dolaze predavai Pravnog fakulteta. Teme su zanimljive: Etika ili korupcija u lokalnim službama te Kako poboljšati lokalno upravljanje. U 17 sati je izložba poštanskih maraka u ast posjeta Svetog Oca Benedikta VI. tjecanje za Kup Grada akovca. U nedjelju je Trei meunarodni badmintonski turnir u dvorani II. OŠ akovec, zatim plivako natjecanje mladih plivaa na bazenima, u 17.30 je humanitarni koncert za ultrazvuni aparat za bolnicu, nastupaju Županijski tamburaški koncert Stjepan Bujani, Marija Jambroši, Kom3dija, New York, Zodiac, Pod silom živ, Ad Astra. Ponedjeljak 30. svibnja u znaku je proslave Dana III. Osnovne škole akovec, a u utorak ta škola održava Dan otvorenih vrata na kojem e posjetitelji moi razgledati uenike radove.

STARI mlin na Muri kod Žabnika

Ve je došlo preko dvije tisue posjetitelja Opina Sveti Martin na Muri ovu godinu bilježi izuzetno veliku posjeenost turista iz svih dijelova Hrvatske. Najviše ih dolazi u Spa @ Golf Resort u Toplicama Sveti Martin, a odmah je tu i mlin na Muri kod Žabnika. - Lani u ovo vrijeme mlin na Muri posjetilo je par stotinu turista, a ovu godinu ve preko dvije tisue, s tendencijom daljnjeg rasta, što nas ini izuzetno zadovoljnima. Najviše je školske djece i studenata, te gostiju Toplica, ali i namjernika koji žele vidjeti sam mlin i njegovu okolicu, zadovoljno istie Ivana Živec, tajnica TZ-a opine Sveti Martin na Muri. U petak je mlin obišlo dvjestotinjak posjetitelja, meu kojima su bili i uenici i uitelji OŠ "Rikard Kataleni Jeretov" iz Opatije, kojima je domain bila OŠ Nedeliše, iji ravnatelj Ivica Pai

SANACIJA klizišta u Dragoslavcu

Dovršetak do kraja lipnja

Opatijci na Muri kod Žabnika kaže da su Primorci oduševljeni Meimurjem, osobito okolišem

rijeke Mure sa skelom i mlinom te Vinskom cestom. (S. Mesari)

Zapoela je velika sanacija klizišta i kolnika na županijskoj cesti akovec - Štrigova u naselju Dragoslavec. Zbog radova promet se odvija sa zastojima, odnosno svjetlosnim ureajima (semafori) reguliran je naizmjenian prolaz vozila. Radove u troškovima Županijske uprave za ceste (ŽUC) izvodi akoveka Tegra, a završetak je predvien za kraj lipnja ove godine. (S. Mesari)


14

Poljodjelstvo

24. svibnja 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

AKOVEKI PLAC I SAJAM SRIJEDOM

Konano stigli i odojci S akovekog sajma stiže poljoprivredna dobra vijest, a govori da su se nakon nekoliko mjeseci na sajmišnom prostoru pojavili odojci. Interesenata i radoznalaca je bilo na pretek, no kupaca nešto manje, jer, istini za volju, ljudi su ve i zaboravili da se na sajmu mogu kupiti i odojci. Nueni su po 850 kuna za par, odnosno po 18 kuna za kilogram. Bila je odlina ponuda raznog povra, malih životinja te presadnica. Na placu je sve u znaku flanaca, mladog luka, jagoda, rotkvica i rezanog cvijea. Cijene su vrlo razliite, a s prodavaima se treba cjenkati ili pak u kupovinu doi pred kraj sajmenog i placovskog dana. (S. Mesari, Z. Vrzan)

CIJENE POJEDINIH ARTIKALA - kukuruz - tricale - jeam - pšenica, - mladi krumpir - stari krumpir - anci - salata - mladi luk - klineci

1,60 kn/kg 2,40 kn/kg 2,40 kn/kg 1,80 kn/kg 6 kn/kg 2 kn/kg 1 do 6 kn/kom 12 kn/kg 10 kn/pušlek 5 kn/pušlek

www.panex-agm.com

DP 900PD 900W 14000 l/h

DP-550P 550W 11500l/h Čakovec, Zagrebačka 101 Tel: 040/384-354 Fax: 040/384-355 e-mail: panex.agm@ck.t-com.hr

249kn DP 1100 SD 1100W 15000l/h

JETS 1000G 1000W 3500l/h

402kn MOTORNI TRIMER CG330 dvotaktni 0,9 kW

435kkn

POPUST ZA GOTOVINU 5%

280kn AUTO- JETS 1000G 1000 W 3500l/h

591kn Zastupnik za kompletan program

Mirjana Dežek Ciglar s uenicima u njihovom vonjaku

OSNOVNA ŠKOLA Selnica najbolja u Hrvatskoj u voarstvu i vrtlarstvu

Ovdje zapoinje uzlet novih poljoprivrednika Ne samo ovog trenutka, nego posljednjih skoro dvadeset godina, Osnovna škola Selnica najbolja je u ekološkom vrtlarstvu i povrarstvu u Hrvatskoj, a u novije vrijeme i u zaštiti okoliša. Sve ovo nagraeno je brojnim nagradama i priznanjima, a proteklih dana i potvrivanjem statusa ekoškole. Ekološki školski vrt i vonjak nalaze se u Zebancu kod Podrune škole, a voditeljice su uiteljice Mihaela Grahovec i Mirjana Dežek Ciglar, koje, osim strunošu i vlastitim iskustvom, s obzirom na to da potjeu sa seoskih gospodarstva, djeci odmalena usauju ljubav prema zemlji, poljoprivredi i okolišu. Dvije uiteljice, uz svesrdnu pomo školskog ravnatelja Branka Jalšovca, zapravo više nego uspješno nastavljaju projekt i posao koji je 1991. godine zapoela ondašnja uiteljica i školska ravnateljica Marija Leek, koja je školu i uvela u sam hrvatski vrh kada su u pitanju ekološki školski vrt, vonjak i, ono najvažnije, mladi kadrovi koji e jednog dana nastaviti srednje i visoko obrazovanje u poljoprivredi, ili u najmanju ruku biti vrlo dobri poljodjelci na svojim domainstvima.

Pomaže struka

970kn

uz osiguran servis i rezervne dijelove

Ponuda kompletne poljo-mehanizacije

Ovog trenutka u Zebancu raste stotinjak voaka starinskih i modernih sorti, koje se obrauju i njeguju uz pomo i preporuke mr. sc. Tomislava Tomšia i Antuna Sia, vrsnih strunjaka i voara. U vrtu pak se ekološki uzgajaju luk, salate, kupus, paprika, paradajz, grašak, mahune te ljekovito bilje, a ogroman doprinos daje školska kuharica Tanja Zadravec, osobito kada je u pitanju berba i spremanje plodova. Tu je i Robert Zadravec, koji djecu ui kako ukloniti korove iz vrta, a pokosi i travu u vonjaku. - Ništa ne prepuštamo sluaju, stoga smo angažirali magistra Tomšia i Sia, koji osim savjeta mladima paze i da sve potrebne

Mirjana Grahovec posebno brine o ekološkom vrtu

Ljekovita svojstva Osim što djecu poduavaju o prehrambenim osobinama, prednostima i kvaliteti povra i voa, mentorice, a posebice Mihaela Grahovec, mnogo govore o njihovim ljekovitim svojstvima. Tako kažu da se krumpirove stabljike s listovima koriste kao kupelj za otklanjanje greva i probadanja u nogama. Oblozi od svježeg krumpira pomažu kod upale u glavi, u grudima i na udovima. Ako nekome zapne kost u grlu, treba jesti kuhani krumpir i kost e proi kroz grlo bez ošteenja sluznice. Osobito je ljeiv celer, a priznat je kao arodizijak. Uzreica kaže: “Kad bi žena znala što celer ini muškarcu, išla bi ga tražiti po cijelom svijetu”, ili “Kad bi muškarac znao celerovo djelovanje, zasadio bi njime cijeli vrt”. Celer obiluje vitaminima A, B, C i E i pomaže u lijeenju reume i gihta. (sm)

Vlastiti uzgoj presadnica djeca obavljaju u školi radnje na modernom nasadu obavimo redovito i na vrijeme. Želimo da djeca steknu saznanja potrebna ili kod upisa u poljoprivredne škole ili u pomoi svojim roditeljima. Odgovorno tvrdim kako iz naše škole, iz ovog vonjaka i ovog vrta, odlaze budui kvalitetni poljoprivrednici, kaže školski ravnatelj Jalšovec, dodajui da u vrtu i vonjaku izraste plodova koji su dostatni školi i još se daju u karitativne svrhe. Školski vonjak i vrt u Zebancu sa svojim uenicima i mentorima edukativan je centar i poljoprivredno gospodarstvo u malom, o kojima e se još puno uti i govoriti, budui da je rije o iznimnom primjeru u državnim okvirima, s pogledom na Europsku uniju. (Stjepan Mesari)

Stalno ureenje vonjaka u režiji Roberta Zadravca


24. svibnja 2011. SVETI MARTIN na Muri

Zakup državnog zemljišta Opina Sveti Martin na Muri, u zakup daje poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, koje se nalazi kod naselja Marof. Javnim natjeajem e se objaviti zakup 3,8 hektara zemljišta uz poetnu cijenu od 410,42 kune po hektaru, a želja opine je da zakupac bude ozbiljan poljoprivrednik s podruja Opine Sveti Martin na Muri ili bliže okolice, što bi jamilo da e zemljište biti obraivano. Zemljište se daje u zakup na 10 godina, a potom e na njemu biti izgraen proista otpadnih voda. (sm)

Poljodjelstvo 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VAŠ VRT - Kiniju ga Dravica i Murica, nasred parka maloga Meimurja!

Mali javori Javori (Acer sp.) su rod hortikulturno najpopularnijeg drvea. Ima ih jaakoo puno vrsta i još više kultivara. O njima i njihovim hortikulturnim vrijednostima napisane su cijele enciklopedije hvalospjeva. Za to postoje dobri razlozi. Acer platanoides 'Globosum', kuglasti javor Kuglasti javor (Acer platanoides 'Globosum') jedan je od najtraženijih kuglastih kultivara nacijepljenih na ravno stablo podloge. Uzgojen je prvi put 1873. godine u Belgiji, u rasadniku gospodina Van Houtte -a. Od tad postaje najtraženije drvo za male vrtove, uske drvorede i slina mjesta gdje je poželjno da raste drvo, nalik na drvo, a da ne preraste raspoloživi prostor. I onaj krasni drvored akovekog 'Peškog pota' (današnja V. Nazora ) bio je zasaen negdje u tom prvom valu ope pomame za ovim kultivarom.

A. platanoides 'Globosum' gotovo je savršena hortikulturna vrsta. Krošnja mu je i bez orezivanja skoro idealno okruglo oblikovana, gusta je i prekrivena krasnim lišem. Naješe se nacjepljuje na visinu 2 ili 2,20m. Za male se vrtove sve eše traže biljke nacijepljene na 1,5m, a nešto rijee su kugle nacijepljene na visinu 2,40 m – to je oblik za drvorede tik uz ulicu. U poodmakloj starosti postiže ukupno visinu do 5(7) metara i širinu krošnje, ako se ne orezuje, do 6 m. To je poželjna visina stabla za drvoredno drvo i uope za 'drvo' kako ga mi shvaamo. Krošnja mu je ovalno široka, esto isto toliko široka koliko i visika (okrugla). Naješe se održava na veliinu do 3m promjera krošnje.

Listov i su mu u proljee kod listanja malo crvenkasto obojeni a kasnije se razviju u tamnozelene sjajne, velike (oko 18 cm), lapovite listove. U jesen su intenzivno žuti. Cvate u aprilu neprimjetnim žutozelenim cvjetovima. Plod mu je okriljeni oraši dug 3,5-4,5 cm koji u jesen, kad otpada sa stabla, može raditi svakakve propelerske vragolije na vjetru. Voli svako dobro vrtno tlo, nije posebno izbirljv, ali ako je tlo bolje, biljka ljepše raste. Voli puno sunce ali podnosi i djelominu zasjenu. Naješe nalazi mjesto u malim vrtovima gdje je omiljen zbog svog ogranienog rasta i lijepe okrugle krošnje. Ako želite imati u svom vrtu Javor, a vrt Vam je mali, ovo je dobar izbor. Unosi poruku reda i ureenosti u vrt ili park. Vrlo je esta sadnja drvoreda uz šetnice, biciklistie staze i sline manje prometnice gdje ljudi dolaze blizu biljkama.

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijaliska ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sa, subotom od 7 do 12 sa, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - dežurni veterinar na tel. 363-801 i 091/36380-10. PRELOG: Specijalizirana am-

bulanta za male životinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠE: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRA-

VA: Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, derazaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sa, subotom od 7,00 do 10,00 sa. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC

Postupak s dlakavom divljai nakon odstrela a u cilju poboljšanja održivosti mesa divljai Odstrel divljai predstavlja završnu mjeru uzgojnog rada kojom izuzimamo iz uzgoja nepoželjnu i prekobrojnu divlja , ili pak divlja koja se nalazi na vrhuncu razvoja, a nakon kojeg slijedi opadanje. Prema tome razlikujemo razliite vrste odstrela poput sanitarnog, uzgojnog, redukcijskog ili redovitog. Prema zakonu o veterinarstvu ovlaštenik prava lova dužan je obavjestiti nadležnu veterinarsku službu o odstrelu divljai u roku 12 sa po odstrelu, a u cilju pregleda i kontrole mesa divljai. Prema tome trupovi divljai djelovi trupa i meso podliježu obavezno veterinarskoj sanitarnoj kontroli nakon odstrela. Divlja i njezini djelovi mogu se prenositi samo uz potvrdu ovlaštenika prava lova. (zakon o lovu 1994.g) S obzirom da je uspjeh lova neizvjestan, veterinar u pravilu ne prisustvuje samom inu odstrela. Stoga je bitna provedba odreenog i tradicionalnog ustaljenog skupa postupaka u cilju ouvanja mesa , ali i naknadne provjere zdrastvene ispravnos. Postupku sa divljai nakon odstrela prethodi procedura u sklopu lovake eke koja se prvenstveno odnosi na odavanje poasti odstrijeljenoj divljai i zahvalu na uspješnom lovu. Budui su procesi zrenja i kvarenja u mesu divljai brži i burniji od ish u mesu domaih živonja neophodno je navedene postupke skra na najmanju moguu mjeru. Što hitnija obrada , poglavito krupne divljai nužan je preduvjet za ouvanje mesa , posebice u ljetnim mjesecima. Najvažnije mjere ukljuuju evisceraciju (vaenje unutarnjih organa) i što brže hlaenje trupa. Upravo se stoga spomenutoj obradi divljai pristupa odmah na mjestu odstrela

ili na najbližem prikladnom mjestu. Pored toga neophodno je naves da je na mjestu odstrela zabranjeno skidanje kože i rasjecanje trupala. Trup divljai potrebno je otvori cijelom dužinom i izvadi unutarnje organe. Naime, otvaranje trupla osim uklanjanja probavnih organa bogah bakterijama i enzimima ima za ulogu i pospješivanje hlaenja divljaine. Pri tom valja paziti da sadržaj , prvenstveno probavnog sustava , ne oneis meso pa je u tu svrhu dobro podveza jednjak i završno crijevo. Podvezivanje jednjaka je naroito bitno u preživaa , poput srna, jelena, divokoze i muona. U muških životinja a posebice u veprova naglasak se stavlja na što hitnije otklanjanje spolnih organa a kod jazavca i podrepne mirisne žljezde. Ovaj in nužan je kako divljaina nebi poprimila neugodan miris sekreta navedenih žljezda. Prilikom vaenja unutarnjih organa valja naglasiti potrebu pohranjivanja srca , plua, jetre i bubrega a po mogunos i slezene za naknadni veterinarski pregled. Tu valja naglasi kako žuni mjehur ostaje uz jetru. Vreice valja oznai kako bismo pouzdano znali od koje divljai potjeu uzorci. Sve to nam govori i o neophodnom obilježavanju trupala odgovarajuim eketama s podacima o mjestu i vremenu odstrela. Naravski da se pri otvaranju lešine trebaju uze i okolnos u kojima je odstreljenja pa shodno tome i potražiti makroskopski vidljive promjene. Meu inima je dobro pregleda omentum na eventualne trbušne stadije trakavice. Neiskorišteni dio utrobe potrebno je duboko zakopa ili neškodljivo uniš. Pri odstrelu divlje svinje medvjeda i jazavca naroitu pozornost treba obra

na T. spiralis te uze uzorke ošita za pregled. Podrazumjeva se da meso treba pohrani i ne konzumira do dolaska rezultata pregleda na trihinelu. Nakon evisceracije sljedea briga ali i dužnost lovca i posjednika divljaine je dopremi trup divljai do objekta za hlaenje gdje se is ohlade do +7 °C. Krupnu divlja treba objesi za stražnje noge kako bi pospješili istjecanje krvi. U cilju boljeg hlaenja divljaine, posebice u ljetnim mjesecima uputno je razdvoji polutke pomou drvenih ili metalnih klinova ali i djelomice odvoji pleku od grudnog koša. Uputno je s trupa ukloni kožu guljenjem a kod zeca i divljeg kunia mogue je skinu i svlaenjem. Trupove divljai nužno je dopremi u objekte za rasijecanje i obradu u naredna 24h. U sklopu navedenog postupka provodi se i vet. sanitarni pregled mesa divljai. Prvenstveno je utvrdi da li je divlja uginula ili je odstrijeljena , da li je sumnjiva na oboljenje te utvrdi da li je meso svježe odnosno je li zahvaeno procesima gnjilenja. Pri pregledu veterinar mora iskljui nazonost zoonoza, malignih otoka i apscesa, parazita, otrovanja, brojne ozljede, krvarenja i edema, znakove raspadanja usred prekasno obavljene evisceracije ili kasno pronaene odstreljene divljai , promjene boje , okusa i konzistencije, pojavu vodnjikavos, prekomjerne mršavos i oneišenja koja se ne mogu ukloni. Upravo u cilju što bržeg nalaska odstrijeljene divljai zakon o lovu propisuje da svako lovište koje gospodari krupnom divljai mora ima psa za rad na krvnom tragu. Meso divljai može se okarakterizira higijenski ispravno/neispravno za prehranu ljudi. Ukoliko je meso proglašeno higijenski neispravni nužno ga je

odmah neškodljivo ukloni. Divljaina koja je ocijenjenena kao pogodna za prehranu ljudi oznaava se okruglim žigom ili ovalnom eketom na kojoj je osnut peat, naravno s registracijskim brojem odobrenog objekta. Ukoliko sa trupova nije skinuta koža is se obilježavaju žigom koji se stavlja s unutrašnje strane na obje strane potrbušine. Trupove divljai nikada nesmijemo stavlja na hrpu ak ni jekom hlaenja, jer to može vrlo brzo doves do smrdljivog zrenja mesa. Princip odradbe zeeva i divljih kunia u pravilu is osim što je jedna od prvih mjera izmokravanje. Izmokravanje (isskivanje mokrae iz mokranog mjehura ) ini se tako da se zec ili divlji kuni podigne za prednje noge te se mokraa issne priskom dlana na donji dio trbuha. Na taj nain uklanjamo mokrau koja ima negavan utjecaj na ouvanje mesa i njegov miris. Konano pri obradbi trupova valja pripazi na trofeje pojedine divljai, tako se kod srnjaka, jelena, divokoza i muona glava odvaja od trupa u okcipitalnom zglobu (trofej je rogovlje s djelom ili cijelom lubanjom) a kod veprova je neophodno odvoji gornju i donju eljust na za to predvienom mjestu (trofej su stalno rastui zubi onjaci ili kljove). Horvat Miljenko, dr. vet. med.


16

Mozaik

24. svibnja 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

DAN OTVORENIH vrata u Gospodarskoj školi akovec

Kreativna škola koja zaslužuje više pažnje Ekipa podmlatka OŠ Domašinec: Monika Furdi, Lana Kramar, Miljenko Novakovi, Ivan Merka – Hudopisk, Lucija Bihar, Lorena Novakovi te mentor Dušanom Lapovom zajedno s moralnom podrškom ostalih pratitelja

DRŽAVNO NATJECANJE mladeži Hrvatskoga Crvenog Križa

Ekipa OŠ Domašinec trea u kategoriji podmlatka! Prošli je vikend u Zagrebu održano 15. Državno natjecanje ekipa mladeži Hrvatskoga Crvenog križa, u organizaciji domaina, OŠ Izidora Kršnjavog, a pravo sudjelovanja stekle su pobjednike ekipe meužupanijskih natjecanja. Društvo Crvenog križa akovec predstavljala je ekipa podmlatka OŠ Domašinec, u sastavu Monika Furdi, Lana Kramar, Miljenko Novakovi, Ivan Merka – Hudopisk, Lucija Bihar i Lorena Novakovi, a predvoena mentorom Dušanom Lapovom natjecala se u znanju o Meunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, meunarodnom

humanitarnom pravu i ljudskim pravima i vještinama prve pomoi. U konkurenciji 10 ekipa, svojim su znanjem osvojili 164,10 bodova i time zauzeli odlino 3. mjesto, iza ekipa iz Buja i Nove Gradiške. Moralnu podršku ekipi OŠ Domašinec na natjecanju su pružali i ravnateljica GDCK-a akovec Nada Špoljari, djelatnici Sanja Goleš i Željko Kamenar, lanovi i volonteri GDCK-a akovec, a kao službeni fotograf ekipu je pratila Ivana Novak. Za ovakav uspjeh zaslužan je višemjeseni rad i trud Dušana Lapova, te struna pomo lijenika - insruktora Roberta Grudia, dr. med. spec. kirurga.

Uz Europski dan protiv debljine, ZZJZ Meimurske županije poruuje:

Ulažu se veliki napori u prevenciju i lijeenje debljine Debljina je zbog naina života, prije svega prejedanja i premalo kretanja, postala najvažniji izazov javnog zdravstva u 21. stoljeu. Europski ministri zdravstva potpisali su na konferenciji u studenom 2006. Europsku povelju o borbi protiv debljine, kojom su se obvezali da e do 2015. zaustaviti njezino širenje. Povodom toga i Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije i ovu se godinu ukljuio u obilježavanje Europskog dana protiv debljine. Održana je konferencija za medije na kojoj su sudjelovale Marina Payerl - Pal, dr.med., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Meimurske županije, Renata Kutnjak Kiš, dr. med., rukovoditeljica Djelatnosti za javno zdravstvo i voditeljica Savjetovališta, i Jasna eri, mg. nutricionizma, iz savjetovališta za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine ZZJZ-a Meimurske županije. Govorei o iskustvu i novostima u radu Savjetovališta za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine, dr. Kutnjak Kiš napomenula je da je u njihovoj ustanovi pruženo 975 usluga savjetovanja i podijeljeno 5.000 raznih vrsta edukativnih materijala, da se 4 - 5 % zdravstvenog novca troši na lijeenje debljine, odnosno bolesti povezanih s debljinom, zato je potrebno ulagati maksimalne napore u prevenciju i lijeenje. Povodom Europskog dana protiv debljine u Scheierovoj zgradi u akovcu održana su i dva predavanja, ono magistre nutricionizma Jasne eri “Pravilnom prehranom zaustavimo yo-yo efekt”, dok je dr. med., spec. interne medicine Andrea Mari iz Županijske bolnice akovec imala predavanje na temu “Debljina i šeerna bolest”.

Tijekom akcije graani su mogli besplatno izmjeriti krvni tlak, šeer u krvi i tjelesnu težinu

Ruka nade za plavu vrpcu – ruka nade za oboljele od raka ZZJZ Meimurske županije prikljuio se i akciji ”Ruka nade za plavu vrpcu”, koja je održana na akovekom Trgu Republike. Cilj ove akcije bio je poveati svijest javnosti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva te pružiti ruku nade osobama koje su oboljele od raka debelog crijeva iznošenjem vlastitih iskustava te motiviranjem oboljelih osoba da se ukljue u rad ILCO društva (društvo koje okuplja osobe koje su operirane zbog raka debelog crijeva). Tijekom akcije dijelile su se edukativne brošure o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva, te o programu ranog otkrivanja, letci s informacijama o djelovanju Županijske lige protiv raka akovec i ILCO društva akovec, te asopis Saveza invalidskih društava Hrvatske – “Ruka nade”. Djelatnici ZZJZ-a Meimurske županije uz uenike Srednje škole akovec zainteresiranim su osobama pokazali ispravan nain uzimanja uzoraka za testiranje stolice na skriveno krvarenje.

Svoja je vrata prošli etvrtak po drugi put uenicima osmih razreda osnovnih škola, ali i svima zainteresiranima, otvorila Gospodarska škola akovec. Nizom kreativnih radionica i prezentacija predstavili su se nastavni programi i zanimanja koja ova škola nudi, pa su tako, primjerice, frizeri pokazali avangardne frizure ili aktualne trendove u bojenju kose, a kod kozmetiara ste, uz masažu ili šminkanje, dobili pravo malo spa opuštanje. Kreativnima su se pokazali i uenici i profesori manje kreativnih predmeta, poput matematike, izike ili stranih jezika, osmislivši kvizove znanja ili koji šaljivi putopis kojima su i u svoje uionice uspješno privukli brojne osmaše.

U ovogodišnji Dan otvorenih vrata ukljuili su se i prometni policajci Policijske uprave meimurske

Topla i struna škola Upravo su takvim pristupom, smatra ravnateljica škole Sabrina Blajda, dipl. ing., iskoili iz uštogljenoga nastavnog procesa i uspjeli podignuti akciju na jedan viši nivo. - Kroz ovaj Dan otvo-

Budui frizeri pokazali su što su ve sada nauili u Gospodarskoj školi

renih vrata želimo pokazati osmašima, ali i njihovim profesorima, strunim suradnicima i ravnateljima, što sve imamo i nudimo. Mi smo vrlo kreativna škola, koja je ponekad ak premalo eksploatirana – više bi nas trebali koristiti i Grad i Županija, smatra ravnateljica, i dodaje kako se Gospodarska škola vrlo esto ukljuuje u razne manifestacije i sajmove diljem županije, poput nedavno održanog Vatrometa mode. Prvenstveni je cilj Dana otvorenih vrata pružiti osmašima uvid u zanimanja koja ova škola nudi, poboljšati upis ili barem ostati na razini dobroga prošlogodišnjeg odaziva, emu je sigurno doprinijela ista akcija. Gospodarska je škola, kaže ravnateljica Blajda, topla i struna, a i uenici koji se odlue na daljnje školovanje na fakultetima postižu izvrsne rezultate. Kaže kako je primjetno povean broj uenika ove strukovne škole koji obrazovanje nastavljaju, primjerice, na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, ili na akovekom Uiteljskom fakultetu. Tome je, smatra, pridonijela i državna matura, koja uenike primorava da ispune listu željenih fakulteta. - Kad je jednom ispune, ve drugaije razmišljaju i lakše donose odluku o daljnjem školovanju, kaže ravnateljica. (bš, foto: Zlatko Vrzan)

CENTAR za odgoj i obrazovanje

Sveano otvorenje i primopredaja prostora za stjecanje životnih vještina U Centru za odgoj i obrazovanje u akovcu održano je sveano otvorenje prostora za stjecanje životnih vještina njihovih štienika. Kua od 70 kvadratnih metara, koju je izgradilo poduzee ”Tehnix”, rezultat je prošlogodišnjeg Božinog sajma održanog u Areni Zagreb, u organizaciji Meunarodnog kluba žena Zagreb, kada je prikupljeno više od 180.000 kuna. lanice te udruge veinom su supruge stranih veleposlanika u RH. Ulla Marton,Tina Odinsky, Lidia Bashota, Blanka Šegovi El Kalifa, Renata Baanek, Barbara Luka i Lili Gildshat samo su neke od lanica toga Meunarodnog kluba žena koje su danas bile prisutne na sveanom otvorenju.

S

veana dvorana gostionice “K Jeleni” u Gornjoj Dubravi, drugog svibanjskog etvrtka bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a žamor, smijeh i veselje meu ljudima govorili su da je rije o posebnom skupu, posebnih ljudi i posebnom razlogu. Zaista, skup je bio poseban, osobit, jer na njemu su se okupili meimurski brani parovi koji ove godine obilježavaju i slave 50 i 60 godina zajednikog života. ak 98 branih parova ovu godinu slavi 50. obljetnicu braka, 18 parova zavidnih 60 godina života u braku, a veliku veinu njih je Udruga umirovljenika Meimurske županije ugostila i poastila u Gornjoj Dubravi. Izostali su samo oni koji zbog bolesti jednog ili oba lana nisu mogli krenuti put Gornje Dubrave, pak e im aktivisti udruge prigodne darove i estit-

Kua od sedamdeset kvadrata za stjecanje životnih vještina štienika Centra za odgoj i obrazovanje

SUSRET BRANIH parova s pedeset i šezdeset godina branog života

Dvjesto trideset i dvoje sla - Ovakvi susreti održavaju se od 1992. godine, i do sada je na njima bilo 1.313 bran bio jedinstven dogaaj u Hrvatskoj, sada navodno postoji još jedna udruga koja

Dragutin i Agata Posavec iz Nedeliša slave zlatni jubilej

Biskup Josip Mrzljak pozdravlja slavljenike


24. svibnja 2011.

Mozaik 17

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ŠESNAESTA Državna smotra i natjecanje hrvatskih Globe škola održana u II. OŠ akovec

Osvješivanje uenika u pokušaju da se ouva naš planet akoveka II. Osnovna škola bila je domain XIV. Državne smotre i natjecanja hrvatskih GLOBE škola. - Projekt GLOBE je meunarodni projekt u koji je ukljueno preko sto zemalja svijeta. Njegova osnovna zadaa je pokušaj da se ouva naš planet Zemlja, kazao je ravnatelj II. Osnovne škole Vinko Grgi, i zapravo jedinstveni projekt jer je jedan od rijetkih koji u neemu korisnom zbližava gotovo cijeli svijet. To je ustvari praenje i opažanje promjena u prirodi, a sve u smislu i cilju zaštite okoliša.

pravila u GLOBE -u takva su da škola domain ne može sudjelovati u službenom dijelu natjecanja, odnosno može se natjecati, ali izvan konkurencije. Sve to zbog toga, objasnio je ravnatelj Grgi, što bi zbog poznavanja terena na kojem se ono održava domaini bili u velikoj prednosti u odnosu na ostale sudionike.

Nastupile OŠ Belica i SŠ Prelog, II. OŠ izvrstan domain Na natjecanju u orijentacijskom kretanju svi su sudionici pokazali brzinu, spretnost, ali i dobro snalaženje u prirodi na nepoznatom terenu

Terenski dio održan u okolici Svetog Martina na Muri U Meimurju je tako tri dana boravilo dvjestotinjak uenika iz 52 osnovne i srednje škole iz itave Hrvatske, koji su na prethodnim županijskim natjecanjima postigli najbolje rezultate. Natjecali su se u nekoliko kategorija, odnosno projekata koji su prije toga morali proi recenziju nekoga od profesora s Uiteljskog fakulteta, a na samom natjecanju morali su pred strunim povjerenstvom obraniti svoj rad i projekt. Drugi dio natjecanja odvijao pak se u Sv. Martinu na Muri. Orijentacijsko kretanje u prirodi bilo je spoj prirodnog i znanstvenog, gdje

Projekte je trebalo “obraniti” pred strunim povjerenstvom su se uenici na terenu, u prirodi, morali pravilno kretati i orijentirati prema tokama koje su sami morali otkriti i uz to ispuniti vrlo

zahtjevne i složene zadatke. Na kraju moramo spomenuti još jednu zanimljivost, vezanu uz rezultate i natjecanje. Naime,

Meutim, meimurske osnovne škole imale su svog predstavnika na ovom natjecanju, OŠ Belica, koja je osvojila 28. mjesto od 33 osnovnih škola koje su nastupile. Meu srednjim školama nastupila je SŠ Prelog i zauzela solidnu 7. poziciju od 16 srednjih škola. Pobjedu je meu OŠ odnijela ekipa Banije Karlovac, a meu SŠ najbolji su bili srednjoškolci iz Gimnazije ”Matija Mesi” iz Slavonskog Broda. No, iako se nisu natjecali, uenici i profesori akoveke II. Osnovne bili su odlini domaini, što su pri odlasku iz našeg kraja nakon završetka smotre potvrdili svi sudionici, neki ak rekavši da se uskoro opet vraaju u Meimurje kako bi ga još bolje upoznali, s obzirom na to da zbog obaveza na natjecanju nisu imali baš i priliku. (so)

Predstavnici Grada akovca s organizatorima susreta u Karlovcu

GRAD AKOVEC na 5. susretu gradova i opina prijatelja djece u Karlovcu

Predstavljen projekt “Alkohol nije cool – mladi za mlade” Predstavnici Grada akovca sudjelovali su na 5. susretu gradova i opina prijatelja djece, koji se pod motom “Volim i poštujem sebe, poštujem druge” održao prošli tjedan u Karlovcu. Susret je, kao i svaku godinu do sad, bio organiziran u dva dijela, od kojeg je prvi dio bio namijenjen odraslima, koji su sudjelovali na okruglom stolu ija je ovogodišnja tema bila ”Primarna prevencija ovisnosti”. Grad akovec na okruglom su stolu predstavljali mr. sc. Narcisa Slugan, dr. med., specijalist školske medicine, prof. Ana Grabant (psihologinja Gimnazije akovec), uenice (maturantice Gimnazije akovec Vanesa uka i Ivanica Sklepi te Igor Mesari). Spomenuti su predstavili projekt ”Alkohol nije cool – mladi za mlade”, koji se provodi u akovekim osnovnim i srednjim školama od 2002. godine, a odnosi se najprije na edukaciju uenika o štetnosti svih vrsta ovisnosti, a potom i na akciju kojom educirani uenici - volonteri

usvojeno znanje prenose svojim vršnjacima. U sklopu ovog projekta na ovaj je nain o pogubnim utjecajima ovisnosti educirano više od 1.000 uenika od 6. do 8. razreda osnovnih škola te više od 1.500 uenika srednjih škola. Na okruglom stolu svoje je projekte prevencije ovisnosti predstavilo 15 gradova iz cijele Hrvatske. Drugi dio programa bio je namijenjen uenicima osnovnih škola kojima je bilo ponueno sudjelovanje u nekoj od desetak radionica, pa su tri uenika OŠ Ivanovec, pod vodstvom uiteljice Irene Levai, sudjelovali na arheološkoj radionici. Grad Karlovac odlino je organizirao ovaj susret, koji je 2007. godine bio organiziran i u akovcu, a steena e iskustva drugih gradova zasigurno pridonijeti i kvalitetnijim programima u našem gradu. Domain susreta 2012. godine bit e Velika Gorica, a tema e biti ”Utjecaj i važnost medija u životu mladih”.

ZAJEDNICA ŽENA HDZ-a “Katarina Zrinski”, ekološka udruga ”Vrba” Jurevec i brojni donatori po drugi put zajedno u humanitarnoj akciji

etrdeset i sedmero meimurskih maturanata jeftinije na maturalni ples Zajednica žena HDZ-a ”Katarina Zrinski“ po drugi je put uspješno realizirala humanitarnu akciju pod nazivom ”Svi na maturalni ples“, koju je prošle godine inicirala saborska zastupnica spomenute stranke Sunana Glavak. Na konferenciji za novinare, održanoj u petak, Glavak je zajedno sa stranakim kolegama ravnateljima akovekih srednjih škola uruila prigodne omotnice, kao simbol novca koji je prikupljen u sklopu akcije i uplaen na

raune škola. Ravnatelji e inancijska sredstva proslijediti uenicima slabijega imovinskog stanja, ovu godinu radi se o ukupno njih 47, sve s ciljem da im se umanje troškovi odlaska na maturalni ples. Po istom modelu kao i prošlu godinu, lanice HDZ-ove Zajednice žena i Ekološke udruge ”Vrba“ Jurevec uoi Uskrsa sastale su se u prostorijama udruge u Maloj Subotici te izraivale pisanice koje su dan kasnije na akovekom Trgu Republike ponudile graa-

telji slabijega imovinskog statusa. Sredstva je donirao i Grad Mursko Središe. akovec nije. U ime ravnatelja na donaciji je zahvalio ravnatelj Tehnike škole Dražen Blažeka koji je uz ostalo istaknuo kako se može initi da iznos od 100 ili 150 kuna ne može nekome puno pomoi, no da su mu se javili uenici koji bez i tolike pomoi ne bi mogli na maturalni ples. Akcija e se nastaviti i dogodine, obeali su inicijatori. (V. Kelkedi)

Predstavnici Grada Preloga – lanovi Djejega gradskog vijea iz OŠ Prelog i OŠ Draškovec sa svojim pedagozima

Na susretu po prvi put i Grad Prelog Na 5. susretu gradova i opina prijatelja djece u Karlovcu po prvi je put sudjelovao i Grad Prelog, koji su predstavljali lanovi Djejega gradskog vijea iz OŠ Prelog i OŠ Draškovec sa

svojim pedagozima. Kako je tema susreta bila ”Primarna prevencija ovisnosti”, o situaciji po tom pitanju u Gradu Prelogu govorila je Diana Uvodi - uri, dr. med.

OŠ MURSKO SREDIŠE

avljenika

Srebrni maturanti

nih parova. Do nedavno je ovo organizira sline susrete ke predati u njihovim kuama i domovima. Sve su njih iskreno i od srca pozdravili i obljetnice estitali te dobro zdravlje poželjeli Petar Horvat, predsjednik meimurskih umirovljenika, Josip Vincek, predsjednik Matice umirovljenika Hrvatske, meimurski župan Ivica Perho, predstavnici Meimurske banke akovec, te posebno biranim rijeima monsinjor Josip Mrzljak, varaždinski biskup. Slavljenici s kojima smo razgovarali rekli su da se tolike godine zajedniki mo-

nima. - Na taj smo nain prikupili inicijalna sredstva, a zatim su se ukljuili i drugi donatori, tvrtke te neke jedinice lokalne samouprave. Ravnatelji i nastavnici najbolje znaju kojim je uenicima potrebna pomo, zato daljnji posao prepuštamo njima, kazala je Glavak. Dok su prošlu godinu novac dobili samo potrebiti uenici akovekih srednjih škola, ovu godinu zahvaljujui donaciji Grada Preloga pomoglo se preloškim srednjoškolcima, iji su rodi-

Vladimir i Katarina Kova iz Svete Marije u braku su 60 godina gu preživjeti prvenstveno uz Božju pomo, tolerantnost i s ljubavlju koja je zasaena ve na prvom susretu i u svakoj osobi plamti dovoljno da ne ugasi ono što su jedno drugom obeali pred sveenikom i matiarom. (Stjepan Mesari)

Uenici Osnovne škole Mursko Središe, koji su osmogodišnje školovanje završili 1986. godine, prošli su vikend obilježili 25 godina od tog trenutka. Srebrni maturanti sa svojim razrednicama Nadom Palaš i Brankom Beukse prvo su u školi imali sat razrednika, a potom su u vratišinekom Royalu prepriavali život i dogodovštine, te ”zaružili” do jutra, kak se i ”šika” takvim dogaajima u našem kraju. (sm, foto: Siniša)


18

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

24. svibnja 2011.

PONOVNO ODLINI rezultati akovekih gimnazijalaca na državnim natjecanjima

Lea Bister prva iz kemije, povijesti, Luka Cigler trei Mali školski kustosi iz Gardinovca pokazali su kako se nekada pralo rublje

MALI ŠKOLSKI kustosi u Gardinovcu i Šenkovcu

Predstavili svoja saznanja o zaviajnoj baštini U sklopu projekta ”Mali školski kustosi”, koji Muzej Meimurja akovec u suradnji s meimurskim osnovnim školama provodi ve treu godinu za redom, svoja saznanja o zaviajnoj baštini podijelili su prošli tjedan i uenici OŠ “Petar Zrinski” iz Šenkovca te OŠ Belica. Šenkoveki mali kustosi, Ema Kolarek (8. a), Julija Janec (8. b), Eva Kolarek (7. b), Marta Kozjak (4. a) i Matija Vugrinec (4. b), predstavili su kapelicu Svete Jelene. Taj važni i znaajni spomenik ovog mjesta, istaknula je mentorica Jelena Fuss, mora se predstaviti i s njim upoznati sve mještane, ali i širu javnost. Kao glavnu temu prezentacije uenici su odabrali Gotiko – freskni ciklus kapele. Kada pak je u pitanju sam projekt ”Mali kustosi”, Fuss kaže da je to nešto jako vrijedno, jer uenici moraju poznavati svoju povijest i moraju biti blizu mjesta zbivanja prošlosti, a time i zavoljeti ono što imaju kraj sebe i ono što su im u nasljee ostavili njihovi preci. Na prezentaciji “Kapela Sv. Jelene, Gotiko - freskni ciklus” u Šenkovcu su uz mnogobrojne posjetitelje bili i meimurski župan Ivica Perho, naelnik opine Šenkovec Vladimir Novak te ravnatelj Muzeja Meimurja Vladimir Kalšan, koji je na kraju malim kustosima i njihovoj mentorici uruio diplome za rad na ovom projektu.

Mali kustosi u Gardinovcu Središnja manifestacija projekta, na sam Meunarodni dan muzeja, održana pak je u srijedu u Gardinovcu, gdje su uenici OŠ Šenkovec, odnosno PŠ Gardinovec, predstavili garnovsko potono pralo, odnosno prikazali obiaj pranja rublja na obližnjem potoku, gdje su još šezdesetih godina prošloga stoljea žene prale rublje. Stariji Gardinovani i brojni gosti mogli su se prisjetiti kako se istoa i bjelina rublja održavala prije pola stoljea, a, kako kažu mještani, ostaci pristupnih stuba i glavne kamene ploe na pralu još uvijek vjerojatno postoje ispod debele naslage zemlje. S druge strane, prezentaciju koju su pripremili mali kustosi OŠ Belica – Sara Sean i Dino Kanižaj iz 7. a razreda, a pod vodstvom profesora Dejana Levaia, s uenjem su pratili mlai naraštaji, stekavši pravi uvid u nain pranja rublja prije nego su izumljeni i u široku upotrebu prešli strojevi za pranje rublja. Na prezentaciji su uz posjetitelje bili i župan Meimurske županije Ivica Perho, naelnik opine Belica Zvonimir Taradi, zamjenik župana Matija Posavec te ravnatelj OŠ Belica Antun Žuli. Prezentacije se nastavljaju i po drugim meimurskim osnovnim školama. (so, bš)

Na državnim natjecanjima iz pojedinih predmeta, koja su se proteklih tjedana odvijala diljem Hrvatske, ni ovu godinu nisu razoarali uenici Gimnazije akovec, škole koja ve dugi niz godina, a kvalitetu rada i obrazovanja potvruju i ovi najnoviji rezultati, potpuno opravdano uživa status jedne od najboljih srednjih škola u cijeloj državi. Tako je Lea Bister, uenica treeg razreda Gimnazije akovec, osvojila prvo mjesto na Državnom natjecanju iz kemije. Lea je odlina uenica koja od 7. razreda sudjeluje na natjecanjima iz kemije. Prošlu je godinu na Državnom natjecanju iz svoga omiljenog predmeta osvojila peto mjesto, a izuzetni rezultat i prvo mjesto Lea je ostvarila pod vodstvom mentorice Mirjane Jakopevi, prof., koja je opisuje kao odgovornu, savjesnu i skromnu. Lea je na ovom natjecanju najbolje riješila test, a na pokusu osvojila maksimalan broj bodova. Uz Leu, odlinim rezultatom – osvojenim 5. mjestom s istog natjecanja, može se pohvaliti i Danijel Zadravec.

Dorina trogodišnja tradicija izvrsnih rezultata Osim Lee, prvim mjestom na Državnom natjecanju, ovaj put iz povijesti, može se pohvaliti još

jedna uenica 3. razreda - Dora Tot, i njena mentorica Ivanka Virgej, prof. Dori ovo nije prvi odlian rezultat s Državnog natjecanja iz ovog predmeta. Naime, još u prvom razredu Dora je bila najbolja u cijeloj državi, a prošlu

Lea Bister, pod vodstvom

je godinu osvojila tree mjesto. Osim Dore, zapažene rezultate na ovom su natjecanju osvojile i uenice pod vodstvom profesorice Verice Mutvar. Takoer, na Državnom natjecanju iz geograije, uenik

OPINA I ŽUPA Sveti Juraj na Bregu

Život seljaka i vlastelinstva u 16. stoljeu - Projekt je posveen 20. obljetnici osamostaljenja Republike Hrvatske te kao ostavština domovini i zaviaju. Osjeam da smo ovo bili dužni napraviti za svoju Hrvatsku, kaže Jelena Haek, školska ravnateljica i autorica projekta U Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovaia Sveti Juraj na Bregu u srijedu 11. svibnja predstavljen je projekt “Povijesni izvori župe i opine Sveti Juraj na Bregu”, o kojem je u uvodu nekoliko reenica rekla Jelena Haek, školska ravnateljica. Haek je posebno naglasila da je na projektu kojim je obuhvaena prošlost, odnosno ljudi

Vrijedni zapisi o životu i obiajima 16. stoljea

Seljaka hrana, sir z vrhnjem

Šenkoveki mali školski kustosi istražili su Kapelicu Svete Jelene, važan i znaajan spomenik njihova mjesta

Dora Tot, najbolja povjesniarka treih razreda u Hrvatskoj, s mentoricom Ivankom Virgej, prof.

Slamnati krovovi prekrivali su sve graevine

i dogaaji u 16. stoljeu, preko godinu i pol dana aktivno radilo 32 prosvjetnih radnika, isto toliko roditelja, tehniko osoblje i svi uenici ove škole. Projekt je sažet u prigodnoj knjizi, a posveen je 20. obljetnici uspostave samostalne i neovisne

Republike Hrvatske te kao trajni zapis opini, župi, zaviaju i Domovini. - Predstavljanju je nazoio velik broj gostiju i uzvanika, roditelja te svi zaposlenici i uenici. U ime Meimurske županije došla je mr. sc. Sonja Toši - Grla,

Alat za obradu zemlje

proelnica ureda za obrazovanje, kulturu i sport, u ime Državne uprave Mirjana Krnjak, proelnica Službe za društvene djelatnosti. Na predstavljanju projekta, uz uenike i zaposlenike škole, svoj doprinos dale su Gospodarska škola akovec te Ekonomska i trgovaka škola akovec. Za ovu prigodu u školskoj su kuhinji pripremljena uobiajena jela iz onog vremena, koja su bila na stolovima seljaka, kao što su sir z vrhnjem, hajdinska i prosena kaša, cvirki, jaja, gibanica i pogae. Vlastelini su jeli puno kvalitetnija jela, više puta na dan i puno obilnije. Posebno se stol razlikovao kada je u pitanju pie. Seljaci su pili jabunicu i slabiju žganicu, a vlastelinstvo samo najbolja vina. Slino je bilo i od odijevanja. Seljaci su imali odjeu od lana i konoplje, a vlastelini od svile i inog pamuka. (Stjepan Mesari)

Odjea vlastelinske djece


24. svibnja 2011.

Mozaik 19

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Dora Tot iz i iz geografije

UENICI OŠ Ivana Gorana Kovaia Sveti Juraj na Bregu meu najboljim mladim biolozima Hrvatske

Istraživaki rad Lovra Kadija i Lucije Hoblaj prvi u kategoriji “Biljke i gljive” Poetkom svibnja oko 140 uenika i njihovih mentora iz cijele Hrvatske okupilo se na Državnom natjecanju iz biologije u Puli. Meimursku županiju predstavljali su uenici osnovnih i srednjih škola, koji su se na natjecanje plasirali u znanju i samostalnim istraživakim radovima. U kategoriji samostalnih istraživakih radova posebno

su se istaknuli Lovro Kadi i Lucija Hoblaj, uenici 8. b razreda Osnovne škole Ivana Gorana Kovaia Sveti Juraj na Bregu, u pratnji mentorica Dunje Turk i Jelene Pavlic. Svojim istraživakim radom naslova “Rasprostranjenost bijele i žute imele na podruju opine Sveti Juraj na Bregu” osvojili su prvo mjesto u kategoriji ”Biljke i gljive“ – osnovne škole.

m Mirjane Jakopevi, prof., osvojila je prvo mjesto na Državnom natjecanju iz kemije, dok je Danijel Zadravec osvojio peto mjesto 2. razreda Luka Cigler, pod vodstvom mentora Roberta Slunjskog, prof., osvojio je 3. mjesto. Luki je ovo ve šesto uzastopno Državno natjecanje iz geograije, na kojima je uvijek postizao zapažene

rezultate. Ovu je godinu meu najbolja tri poznavatelja geograije u Hrvatskoj, a svestrani Luka natjecao se i na Državnom natjecanju iz matematike. (hz, bš)

Prvonagraeni Lovro Kadi i Lucija Hoblaj u predstavljanju svoga istraživakog rada

PROJEKTNI DAN u OŠ Sveti Martin na Muri

Od kovaa Branka do Nikole Pokrivaa Blizu tisuu ljudi minulog je petka sudjelovalo i razgledalo projektni dan Osnovne škole Sveti Martin na Muri, koji je održan pod skupnim nazivom “Martinska kronika”, pa je tako ovaj dogaaj po broju sudionika bio najvei ove godine u svetomartinskom kraju. Na prostorima oko škole, na školskom igralištu te parku kod župnog dvora uenici, uitelji, mentori, obrtnici i zanatlije te roditelji školaraca uredili su i postavili štandove na kojima je prikazano sve najvažnije iz svakoga pojedinog opinskog naselja. Tako su se na najbolji mogui nain predstavili mještani Vrhovljana sa svojim Brankom kovaem, a mještani Jurovca ponosno s nogometnim internacionalcom Nikolom Pokrivaem. Marof je ponosan na etnoskupljaa i kuhara Stanka Trstenjaka, Jurovak na Potrti kota, Brezovec na Makovca, Dobrania i mladu doktoricu, Žabnik na Mlin na Muri i ribie, Gradišak na Venec … Prikazane su sve znamenitosti, osobito iz podruja voarstva, vinogradarstva, seoskih turizama i, naposljetku, ono najznaajnije, itavi kompleks Spa @ Golf Resorta iz Toplica Sveti Martin. - Temeljna ideja projekta leži u pomalo nevjerojatnoj injenici da se u relativno maloj opini kao što je Sveti Martin na Muri smjestilo ak etrnaest naselja. Svaku priu pojedinano za odreeno mjesto, s prikazom života i rada ljudi, obiaja, kulinarskih umijea i mnogo, mnogo drugoga, predstavljamo na školskom prostoru, kaže školski ravnatelj Tomislav Paljak, ponosan na djecu i uitelje koji su ostvarili program koji e ostati zapisan u analima svetomartinske opine. (Stjepan Mesari)

Uenici i mentori iz Meimurske županije, sudionici 53. natjecanja i smotre radova mladih tehniara Republike Hrvatske

S NATJECANJA i smotre radova mladih tehniara Hrvatske

Rad Tina Novosela dobio poziv za Meunarodni sajam inovacija ”ARCA 2011.” U Puli je poetkom mjeseca održano 53. natjecanje i smotra radova mladih tehniara Republike Hrvatske, na kojem se meu 300 uenika, u sedam podruja po redovnom nastavnom H - programu, te u pet podruja prema programima izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti tehnike kulture zvanom P – program, natjecalo i 25 uenika iz naše županije. Najvrjednije rezultate osvojili su Anamarija Skoliber iz OŠ Sveta Marija, mentori Nevenka Reif i Franjo Jambrovi – tree mjesto meu uenicima šestih razreda u H – programu, a prošlogodišnjem državnom prvaku Karlu anadiju (8. r.) iz OŠ Mursko Središa i lanu Radio-kluba Meimurje, mentor Branimir Vinko, u podruju ”Radio orijentacija” za dva boda

je izmaknulo prvo mjesto, te je osvojio drugo mjesto. U sklopu natjecanja održana je i Smotra uenikih radova na kojoj su prikazani radovi na zadanu temu ”Signalizacija i dojavljivanje“, te radovi inovacije i posebno vrijedni radovi kao modeli, makete i replike. Rad Tina Novosela iz II. OŠ akovec ”Robotski protupožarni signalizacijski sustav”, mentor Gordan Bartoli, izdvojen je kao inovacija, te je dobio poziv da bude izložen na Meunarodnom sajmu inovacija ”ARCA 2011.”, koji e se na jesen održati u Zagrebu. Uz to, Tin je dobio nagradu Hrvatskog saveza pedagoga tehnike kulture, desetodnevni boravak na ljetnoj školi tehnike kulture u Nacionalnom centru tehnike kulture u Kraljevici.

Lopatinec V. Nazora 22, Meimurski dvori TEL: 040 856 333 , 091-500-51-61 etno.art@ck.t-com.hr

Kova Branko kuje željezo

Restoran Meimurski dvori MALO SELO d.o.o., Vladimira Nazora 22, 40311 Lopatinec, tel/fax: 040 856 333 OIB: 13486090993, Poslovni raun kod RBA: 2484008-1102276784

www.medjimurski-dvori.hr

info@medjimurski-dvori.hr


20

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

24. svibnja 2011.

Kavana “Stari krov” u Donjem Kraljevcu postaje ekskluzivno odredište

Pašteta od rijenih riba, meni Zrinskih i meimurska jela Kavana “Stari krov” u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52D, postaje ekskluzivno odredište uvoenjem nove ponude jela te pristupom. Samo ime kavane “Stari krov” s potpunom restoranskom ponudom uspomena je na nekadašnju nadaleko poznatu gostionicu na istom mjestu iz prošlog stoljea, koja je pamtila niz lijepih i veselih dogodovština i zagrebake boeme kao i popularne pjevae onoga doba. Od nekadašnje gostionice ostalo je samo ime kao uspomena. Sadašnja kavana “Stari krov” moderni je objekat koji ima tri sasvim odvojena restoranska prostora gdje se mogu odvijati tri razliita sadržaja i u koje se udobno može može stati 300 gostiju, s terasom i sobama za noenje. Velika joj je prednost i to što se u neposrednoj blizini nalazi sportski centar, pa je mogue organizirati razliite sportsko-rekreacijske susrete i druženja. U kavani se održavaju i sve obiteljske sveanosti, svadbe, firme, krstitke, roendani, dakako uz prethodnu najavu. Voditelj kavane, mladi i poduzetni Danijel Jankovi iz akovca kaže: Rijetko se koji ugostiteljski objekat može može pohvaliti da ima prostore u kojima se mogu odvijati tri razliita sadržaja, kao što je to u kavani “Stari krov”. Kavana je specifina i po ponudi jela, uz klasian restoranski meni gostima nudimo poseban riblji meni i nekoliko specijaliteta.Tako na primjer, jedini u Meimurju, a koliko

znam, nudimo paštetu od više vrsta rijenih riba. Rije je o specijalitetu s posebnom recepturom, koje je dakako tajna. Od drugih ribljih specijaliteta nudimo soma u umaku od crnog vina, smua na žaru ili na meimurski, a za one kojima je draža morska riba brancina, oradu ili morskog psa te ostalu morsku ribu.

Meni Zrinskih Za goste koji žele zaviriti u meimursku povijest nudimo meni Zrinskih, u kompletu tri jela po recepturi iz kuhinje groova Zrinskih, a po zapisima kuhara Zrinskih. Predjelo se sastoji od junetine u umaku od octa i luka, glavno jelo je vepar u crnom umaku s domaim rezancima,a desert kuhana kruška. Dakako da nudimo i meimurska jela, tako gašperc,

Na danima vina pet vodeih meimurskih vinara Kavana “Stari krov” e na danima vina koji poinju 26. svibnja predstaviti pet vodeih meimurskih vinara, svakog tjedna po jednog. Svaki e vinar odabrati svojih pet najboljih vina s kojima e gostovati u kavani. Gosti e potom birati vino veeri, koje e se zatim uz simboline cijene moi kušati cijeli tjedan, do idue degustacije. Kotizacija za veeru, jelo i pie po osobi iznosi 40 kuna, a degustacije e se održavati etvrtkom. Šesti tjedan biti e organizirano i finalna veer, odnosno druženje svih gostiju i vinara.

Redoslijed predstavljanja vinara: • 26. 5. - Vinska kua Novak Boris • 2. 6. - Vinska kua Dvanajšak - Kozol • 9. 6. - Vinska kua Jakopi • 16. 6. - Vinska kua Štampar • 30. 6. - Vinska kua Cmrenjak • 9. 7. - FINALE - predstavljanje najboljih vina petorice najboljih vinara.

Jankovi Danijel, voditelj kavane “Stari krov”

žgance, gosea jetra na žaru, široke rezance, meso s tiblice, bakine jabuke (jabuke v šlarogu), meimursku gibanicu i štrukle. Naši stalni gosti su pak ve navikli da svakog dana u tjednu nudimo svježi bogra za gablec po popularnoj cijeni od 20 kuna, a u ponudi su i internacionalna jela te razne vrste pizza. (J,Z)

Vepar u crnom umaku po receptu Zrinskih

Vepar u crnom umaku Ako je meso lijepo sirovo operi ga u octu. Potom ocat procijediti kroz sito, nalij vode i vina koliko je dosta, dodaj prženog kruha, jabuke i luka pa jako skuhaj. Protisni zajedno s medom i natopi meso. Dodaj badema, grože iz melase, papra, šafrana, umbira, klinia. Bademe možeš rascijepiti lijepo dugako i

EURO-UNIT PRIMIO NAGRADU ZLATNI INDEKS Što više uinimo za studente tijekom njihova obrazovanja, to e više oni pridonositi hrvatskom društvu kad napuste školovanje, reeno je na sveanosti dodjele nagrade Zlatni indeks 2010., nagrade koja je ove godine dodijeljena prvi put, a koju studentske udruge zagrebakog Sveuilišta dodjeljuju tvrtkama za društveno odgovorno ponašanje u protekloj godini. Zlatni indeks 2010. dodijelio je ukupno 13 nagrada u pet kategorija te posebnu nagradu žirija za dodatni trud i zalaganje za studentski život i Grand Prix, koji se dodjeljuje automatski onim tvrtkama koje su prikupile najvei broj nagrada. U studentske su projekte najviše ulagale tvrtke Holcim Hrvatska, Hrvatska poštanska banka, te Coca Cola HBC Hrvatska.

Najvei broj stipendija podijelile su tvrtke Renoprom i INA, dok su u kategoriji Prakse dobitnici Ernst Young, Hrvatska poštanska banka i Ericsson Nikola Tesla. U sudjelovanju na studentskim projektima u organizaciji studenata i studentskih udruga istakle su se EuroUnit i Coca Cola HBC Hrvatska. Misija studentske inicijative Zlatni indeks je nagraditi tvrtke i institucije za njihov rad i volju za sudjelovanjem i poboljšanjem studentskog života te poticati sve ostale da se prikljue s ciljem razvoja što uspješnije komunikacije izmeu gospodarstva i sveuilišta. U projektu koji je trajao sedam mjeseci sudjelovalo je sedam studentskih udruga zagrebakog Sveuilišta pod krovnom organizacijom studentske

udruge eStudent. Prijavljeno je ukupno 27 kompanija, a za studente je prikupljeno ukupno 180 tisua kuna, od ega je 90 posto sredstava isfinancirano kroz razna partnerstva, sponzorstva i donacije, istaknuto je na dodjeli. Tvrtka Euro-Unit je jedina tvrtka iz kategorije malih i srednjih poduzea koja je primila ovo priznanje. Nagrada Zlatni indeks je priznanje našeg dugogodišnjeg kontinuiranog rada u zajednici na raznim projektima od ekologije, sporta, kulture, ouvanja kulturne baštine i drugim. Društveno odgovorno ponašanje je ugraeno u naše svakodnevno poslovanje i unato teškim ekonomskim prilikama u kojima poslujemo uvijek emo nai kako vremena tako i sredstava kako bi pomogli kvalitetne programe i projekte za dobrobit zajednice.

tako ih staviti unutra. Ako bi meso bilo slano a ne bi bilo dovoljno krvi uzmi pulpe kuhanih šljiva procijedi je kroz sito pa je dodaj. ( Orginalni zapis iz kuharske knjige akovekog dvora obitelji Zrinski, iz vremena Nikole Zrinskog, hrvatskog bana 1647. – 1664. )


24. svibnja 2011.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 21


22

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

24. svibnja 2011.


24. svibnja 2011.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 23


24

Novi Şivot se rađa

SAVEZ SAVE SA VEZ VE Z BAPTISTIÄŒKIH BAPT BA PTIS PT ISTI IS TIÄŒK TI ÄŒKIH ÄŒK IH C CRKAVA RKAV RK AVA AV A U RE REPU REPUBLICI PUBL PU BLIC BL ICII HR IC HRVA HRVATSKOJ VATS VA TSKO TS KOJJ KO

Jakova Gotovca 2, 40 000 ÄŒakovec

info@bcpc.hr www.bcpc.hr

Svaki ponedjeljak u BCPC akovec radi Biblijsko savjetovaliĹĄte koje nudi krĹĄansku alternavu u rjeĹĄavanju; branih, ovisnikih adolescentskih, ili drugih emocionalno egzistencijalnih problema, preko koriĹĄtenja njeĹžnih unutarnjih promjena koje Bog zahtjeva i provodi. (info 095 860 95 06 mr.sc. Ivan Lovakovi) U subotu 28. svibnja u 18 sati sluĹžba za mlade u Pastoralnom centru. Gost propovjednik Tod Dick

Jesu li baptisti nova vjera? Ovaj lanak je uvod u seriju lanaka o dijelovima krĹĄanske vjere koji su manje poznati na naĹĄim prostorima. Tko su baptisti? Kada su nastali? Koliko ih ima? Ĺ to vjeruju? Po emu se razlikuju od rimokatolika, protestanata ili pravoslavnih? Ovo su samo neka od pitanja sa kojima se Ĺželimo pozabaviti. Krenimo od naziva, ĹĄto znai naziv baptist i kako je nastao? DanaĹĄnja nazivlja pripadnika raznih krĹĄanskih crkava kao ĹĄto su: rimokatolik, pravoslavac, anglikanac ili luteran neete nai u Bibliji, ali e te nai naziv krĹĄanin i baptist. Ivan Krstitelj je osoba iz evanelja koja je svima dobro poznata. U sva etiri evanelja u grkom originalu njegovo ime je     ‘’Ioanes ho Baptistes’’. Mnogi europski jezici su zadrĹžali njegov grki naziv, kao na primjer, engleski, John the Baptist. Ivan Krstitelj bio Ĺžidovski prorok, a njegov poziv na pokajanje i krĹĄtenje bitna je sastavnica baptistikog poimanja vjere Rimokatoliki sveenik Francis Mac Nutt, koji je bio vrlo upoznat sa karizmatskim zbivanjima unutar protestant-

skih denominacija u dvadesetom stoljeu u Americi, u svojoj knjizi ’’Iscijeljene’’ (1967) govorei o Isusovoj smrti na kriĹžu, piĹĄe : ’’Evanelje kaĹže Bog ljubi takve kakvi jesmo, i Krist umro za nas dok smo joĹĄ bili grjeĹĄnici. Kada je Isus razapet tamo nije bilo niti jednog jedinog krĹĄanina, ak niti jednog katolika, samo jedan baptist. ’’ (str.294) Naziv baptist ili anabaptist bio je poznat u cijelom Rimskom carstvu u prvim stoljeima zbog krĹĄtenja ili podronjavanja grki   baptiz . Vidimo dakle grki naziv je temelj imena baptistike zajednice. U Europi se naziv baptist ponovno pojavljuje u danaĹĄnjem znaenju tek 1609. godine. Tada je u Amsterdamu osnovana prva baptistika crkva kao nastavak anabaptistikog pokreta koji je djelovao u prethodnim stoljeima. Anabaptistiki pokret se intenzivno ĹĄiri u 16. Stoljeu u doba velikih promjena koje je pokrenula reformacija. Anabaptisti i baptisti, dakle, nisu nastali iz reformacije nego mnogo prije. ( p. M.Komanovi)

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

24. svibnja 2011.

Mato (36) i Mirela (31) Vidakovi iz akovca dobili su sina Mihaela, roenog 14. svibnja u 00.45 sati. Po brata je doĹĄao i osmogodiĹĄnji Matija.

Danijel (26) i Sendi (26) Strahija iz Gornjeg Kraljevca dobili su ker Niku, roenu 13. svibnja u 00.45 sati. Po Niku je doĹĄla i dvogodiĹĄnja Nikol.

Petar (33) i Marina (27) Srnec iz Strahoninca dobili su sina Erika, roenog 15. svibnja u 11.15 sati. Po mlaeg brata doĹĄao je i ĹĄestogodiĹĄnji Jurica.

Mario (38) i Kristina (26) Novak iz akovca dobili su sina Davida, roenog 16. svibnja u 5.50 minuta. Davida kod kue ekaju Darko (3), Anelina (4) i Anamarija (15 mjeseci).

SAMO DOBRE VIJESTI OBILJEŽEN MEUNARODNI dan sestrinstva

Nagraene sestre s trideset godina staŞa Medicinske sestre i medicinski tehniari obiljeŞili su proťli tjedan u biblioteci ravnateljstva Županijske bolnice akovec Meunarodni dan sestrinstva, u znak na Florence Nightingale, bolniarku koja je postavila temelje sestrinstva. Ovaj je dan obiljeŞen pod pokroviteljstvom Hrvatske udruge medicinskih sestara, PodruŞnice akovec, a u skladu s temom koju preporuuje ICN – Meunarodni savjet medicinskih sestara, koji istie aktualni problem vezan uz njihov djelokrug. Na obiljeŞavanju su se okupljenima obratili proelnica Ureda za zdravstvo, socijalnu skrb i nacionalne manjine Meimurske

Marija Brankovi, Verica Cerovec, Jelena Topolnjak, Ivan Kacun, Dragica Žbulj te Jasna Šolti navrťili su ak trideset godina rada u ovoj plemenitoj struci Şupanije dr. Lidija Bijeli, predstavnik Hrvatske lijenike komore dr. Živko Miťevi te glavna sestra bolnice Ana Antonovi, koja svojim savjetima pruŞa veliku podrťku HUMS-u. Na skupu je bilo prisutno etrdesetak medicinskih sesta-

ra naťe bolnice, a posebno su nagraene sestre koje su ove godine navrťile ak 30 godina rada u ovoj plemenitoj struci: Marija Brankovi, Verica Cerovec, Jelena Topolnjak, Dragica Žbulj, Jasna Šolti te Ivan Kacun. (bť)

MURSKO SREDIĹ E

Djeca u Gradskoj upravi Djeca i tete iz Djejeg vrtia �Maslaak� posjetili su Gradsku upravu Murskog Srediťa, gdje ih je primio zamjenik gradonaelnika DraŞen Srpak. Djeca su pjesmom gradu estitali Dan Grada te su razgledala prostorije Gradske uprave. (sm)

AKOVEKI Dom za starije i nemone

ObiljeĹžen Meunarodni dan obitelji U Domu za starije i nemone osobe u akovcu tradicionalno je obiljeĹžen Meunarodni dan obitelji. Taj se dan u svijetu po prvi put spominje 1994. pod sloganom “Da obiteljski dan ne ine stvari nego srdani odnosi roditelja i djeceâ€?. Od onda pa sve do danas obiljeĹžava se kao Meunarodni dan obitelji. Kao i u mnogim mjestima diljem cijelog svijeta, tako se i u akovekom Domu za starije i nemone osobe tog dana prisjeaju da je obitelj temelj danaĹĄnjeg druĹĄtva, u ijem se okruĹženju stvaraju ljudi sa svojim karakterom, stavovima, vjerovanjima, koji grade svijet oko nas. U prigodnom umjetnikom programu, koji su pripremili zajedno sa svojim radnim terapeutima, sudjelovali su korisnici doma uz pomo svojih malih ali dragih gostiju, uenika III. Osnovne ĹĄkole akovec. (s.o.)


KULTURA

U Svetom Martinu održano osmo Savjetovanje za narodne knjižnice Obljetnika veer Paje Kanižaja

Karlo, Barbara i 4. THK – najmaturanti 2011. Osma po redu Coolijada organizirana je povodom ovogodišnjih Dana maturanata, a posljednji dan svoga srednjoškolskog obrazovanja maturanti su proslavili tradicionalnim mimohodom. U sklopu Coolijade održan je izbor za najmaturanta/najmaturanticu, kojima su proglašeni Karlo Šardi i Barbara Brežnjak, dok je titula razreda plus pripala preloškom 4. THK razredu. Više u prilogu MEDIA. (foto: Zlatko Vrzan)

SCENA

Intervju: Mile Kekin Koani orkestar 28. svibnja u akovekom Prostoru! MOZAIK KNJIGA

Osvojite knjigu Julijane Matanovi "Cic i svila"


2

24. svibnja 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Kultura

UTORAK, 24. svibnja, 19.30 sati

New Sax Quartet Zagreb New Sax Quartet ine etvorica mladih hrvatskih saksofonista – Nikola Fabijani, Gordan Tudor, Goran Jurkovi i Tomislav Žužak. Svi redom diplomanti su zagrebake Muzike akademije u klasi profesora Dragana Sremeca. Usavršavali su se na konzervatorijima u Parizu, Beu i Amsterdamu, Muzikoj akademiji u Zagrebu te na seminarima kod renomiranih svjetskih saksofonista. Tijekom studija i u

ETVRTAK, 26. svibnja, 19 sati Centar za kulturu akovec Tribina  Godišnja produkcija Umjetnike škole “Miroslav Magdaleni” akovec

godinama po diplomi djeluju, uz ostale glazbenike aktivnosti, i u formaciji kvarteta saksofona s kojim su ostvarili niz zapaženih nastupa u periodu od 2000. godine do danas. Okosnicu programa koncerta u akovcu init e remekdjela svjetske glazbene literature (Gershwin, Ligeti, Franck) u obradi za kvartet saksofona, a pridružit e im se i pijanist Ivan Batoš.

Ve tradicionalno, Umjetnika škola “Miroslav Magdaleni” uz završetak nastavne godine prireuje prije svega za roditelje i uenike škole, ali i za sve ostale ljubitelje glazbe i plesa, priredbu

pod nazivom “Javna produkcija škole”. Na ovaj nain škola želi publici približiti djelovanje škole, tako da na priredbi svirajui, pjevajui i plešui u programu sudjeluju najbolji uenici. Inae, u školi

ODRŽANA OBLJETNIKA veer Paje Kanižaja

ODRŽANO OSMO SAVJET

Pajo Kanižaj kritiki o Titu, Savki, Mesiu, Tumanu ...

Knjižn društv

Ogranak Matice hrvatske akovec priredio je u utorak u dvorani Matice obljetniku veer suvremenoga hrvatskog književnika Paje Kanižaja. Ujedno je obilježeno etrdeset godina od knjige “Kralju Tomislavu” Paje Kanižaja, koja je 1971. godine izazvala skandal u ondašnjoj komunistikoj javnosti te bila proskribirana, dok su se pojedine pjesme iz te knjige širile usmenom predajom. Zbirka pjesama “Kralju Tomislavu” dosegla je najvišu ikad otisnutu tiražu u Hrvatskoj kad je rije o pjesmama. Knjigu “Kralju Tomislavu” tiskao je 1971. godine TIZ "Zrinski", a tadašnji urednik knjige, danas prof. dr. sc. Dragutin Feletar, prisjetio se tih trenutaka. Kako je istaknuo, kad je knjiga izašla, ona je zbog svojeg domoljublja i asocijacija izazvala nemalo iznenaenje. Pisana je na kajkavštini, no odmah je zapela za oko tadašnjim dušobrižnicima. U ono se doba smatralo da je nacionalistika, tako da su svi koji su imali posla s njom došli pod udar politikog režima.

“Pa onda neš' pil” Govorei o knjizi, prof. dr. sc. Stjepan Hranjec podsjetio je na vrijeme sedamdesetih, tzv. Hrvatskog proljea. Zbirka “Kralju Tomislavu” tiskana je prije etiri desetljea u akovcu, budui da u Koprivnici te 1971. godine Pajo Kanižaj nije mogao nai izdavaa. U vedrom i veselom tonu mnogobrojnim se štovateljima, koji gotovo da nisu stali u dvoranu, obratio i slavljenik Pajo Kanižaj (roen 1939. godine). On je proitao neke humoristine kajkavske pjesme, poput "Vužgi, vužgi" i druge, sa satirinim i politikim žaokama koje su o ono vrijeme bile zabranjene – tako, na primjer, kritizirao je Tita, Savku, te u novije doba Mesia i Tumana, progovarao

- Cilj savjetovanja bio je s kojima ona to postiže, i upu predsjednica Programsko

Prof. dr. sc. Dragutin Feletar, književnik Pajo Kanižaj i prof. dr. sc. Stjepan Hranjec. Dok Pajo Kanižaj govori svoje aforizme i pjesme, ne može se susprei smijeh

i o propasti partije i slino, što je za ono doba bilo neuveno. Prisjetio se i dragih prijatelja kojih više nema. Obljetnicu zbirke pjesama Paji Kanižaju je estitao i predsjednik ogranka Matice hrvatske Koprivnica Dražen Ernei te mu poklonio dar gradonaelnika Zvonimir Mršia, koji je Paji Kanižaju poslao telegram u kojem mu estita u ime svih Koprivnianki i Koprivnianaca, te ga pozdravlja iz Koprivnice s bocom vina. Butelju vina poklonio je Paji Kanižaju i predsjednik akovekog ogranka

Matice Stjepan Hranjec, na što je Pajo samo uzvratio: - Pa onda neš' pil! Pravo iznenaenje veeri uslijedilo je na kraju. Studentski tamburaški sastav i Goran Šafari, pod ravnanjem Branimira Magdalenia, praizveo je pjesmu Nikole Pavia “Meimurska”, za koju je Branimir Magdaleni napisao glazbu, uz dugaak pljesak nazonih u dvorani. Skladba “Meimurska” Branimira Magdalenia uz tekst Nikole Pavia nadasve je lirska i pjevna, a sigurno e ostati u sjeanju svih koji je uju. (J. Šimunko)

Dvorana Matice hrvatske u akovcu bila je prepuna, a dio publike stajao je i u hodniku

KNJIŽEVNI SUSRET s Majom Brajko Livakovi

Zajednika ljubav prema prirodi, moru i književnosti Igraonica “Bamblek” Knjižnice i itaonice “Nikola Zrinski” iz akovca ugostila je prošli tjedan spisateljicu Maju Brajko Livakovi. Autorica djela “Kad pobijedi ljubav”, “Finka Fi”, “Stakleni dvorac” i drugih roena je u Bolu na Brau, a živi i radi kao djelatnica knjižnice u Zagrebu. Njena se djela nalaze na popisu školske lektire i bave temom odrastanja. Prilikom posjeta igraonici “Bamblek” književnica je istaknula kako najviše voli uti što samu djecu zanima, a ona je s njima podijelila svoju veliku ljubav prema prirodi, moru, svom rodnom kraju i, naravno, književnosti. U glazbenom dijelu susreta nastupile su Tihana Novak

Sonja Toši - Grla, predsjednica Organizacijskog odbora, govori o multikulturalnosti u Hrvatskoj Od srijede do subote u hotelu Spa Golfer Resorta u Toplicama Sveti Martin održano je 8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, na kojem je sudjelovalo 170 knjižniara iz Hrvatske, te nekoliko iz inozemstva. Na sveanosti otvorenja govorili su Jasen Mesi, ministar kulture, Sonja Toši - Grla, predsjednica Programskog i Organizacijskog odbora, Dunja Seiter - Šverko, glavna ravnateljica Nacionalne i sveuilišne knjižnice u Zagrebu, Ljiljana Križan iz akoveke Knjižnice, meimurski župan Ivica Perho, opinski naelnik Franjo Makovec, Gordan Vrbanec, predsjednik Gradskog vijea akovec, te nekolicina sudionika. Kroz izlaganja se govorilo da su knjižnice, kao ustanove s jakim poslanjem služenja opem dobru i javnom interesu, istinska komunikacijska mjesta zajednice, nositelji poruka o identitetima što smo ih tijekom vremena baštinili ili onih koje sada živimo. Reeno je da knjižnice moraju promicati, ali i sudjelovati u stvaranju društva tolerancije, solidarnosti, suradnje, dijaloga multikulturalizma, društva ravnopravnosti, inovativnosti te društva uspješnih ljudi.

Hrvatska je multikulturalna i europska zemlja Književnica Maja Brajko Livakovi najviše voli uti što djecu zanima na gitari te vokal Tajana Toplek. Književnica Maja Brajko Livakovi istog

se dana predstavila i uenicima OŠ Strahoninec. (bš)

Sonja Toši - Grla najviše je govorila na ovom savjetovanju, a, kada je u pitanju multikulturalizam, ona je ustvrdila: - Djelujui u globalnom i multikulturalnom društvu, knjižnice se suoavaju


24. svibnja 2011.

je mogue uz solfeggio i skupno muziciranje uiti sljedee instrumente: glasovir, harmoniku, gitaru, tambure, violinu, lautu, trubu, saksofon, klarinet i trombon, a u teajnom obliku synthesizer. Na produkciji e uz soliste na spomenutim instrumentima nastupiti zbor i orkestar škole, te uenici Osnovne baletne škole.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ETVRTAK, 26. svibnja, 19 sati Vatrogasni dom Prelog

SUBOTA, 28. svibnja, 16 sati Centar za kulturu akovec

SRIJEDA, 1. lipnja, 17 sati Izložbeni prostor Centra za kulturu akovec

Promocija druge zbirke pjesama Ljubice Fleten

Tribina “Cukorek”

Filatelistika izložba “Sjeanje i nada”

U Vatrogasnom domu u Prelogu bit e u etvrtak 26. svibnja predstavljena druga knjiga Ljubice Fleten, lanice Književnog kluba Prelog. Autorica je dulje vrijeme živjela u Švedskoj, a sad u Prelogu. Prva zbirka pjesama “Sjene samoe” nastala je prije dvije godine. Druga zbirka poezije, koja e biti predstavljena u etvrtak, nosi naziv “Srebrni snovi”, a govori o životu i ljubavi. Zbirku je svojim slikama ilustrirala Milena Petkovi iz Murskog Središa. Promocija zapoinje u 19 sati. (J)

KUU “Veseli Meimurci” - “Dobrodošli u kviz” Predstava Martine Kureti - Sedlar izvedena je na ovogodišnjem Festivalu kazališnih amatera Meimurja, gdje je glavna glumica Jelena Tisaj proglašena najboljom glumicom festivala za ulogu pjevaice u ovoj predstavi. - Ugodno se

zavalite u naslonjae, naoružajte dlanove i nabacite osmijeh na lice. Vodimo vas u najzabavniji, najsmješniji i najurnebesniji kviz u gradu, poruuju lanovi KUU-a “Veseli Meimurci” akovec. Predstava traje 45 minuta.

Filatelistiki Klub “Marija Hunjak” u ast dolaska Svetog Oca Benedikta XVI. u Hrvatsku postavit e izložbu poštanskih maraka pod nazivom gSjeanje i nada h. Izložba e biti postavljena u prostoru Centra za kulturu u akovcu, a otvorenje je predvieno za srijedu 1. lipnja, s poetkom u 17 sati. Uz izložbu maraka, izložit e se i likovni

radovi uenika II. OŠ akovec, koje vodi uiteljica Monika Vrtari -Vuk. U glazbenom djelu programa nastupit e mlade uenice Osnovne glazbene škole “Miroslav Magdaleni” iz akovca Sara Hunjak i Nikolina Škvorc, te lanovi Zajednice profesionalnih glazbenika Meimurja Petra Labazan, Dorotea Boži i Anita Magdaleni.

TOVANJE za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

nice moraju stvarati vo uspješnih ljudi krenuti pozornost na knjižnicu kao središte lokalne zajednice, te pokazati programe i akcije s utiti zahtjev za poveanje financijskih sredstava za ovu namjenu, kaže mr. sc. Sonja Toši - Grla, og i Organizacijskog odbora Jednako tako naglasit e se problemi s kojima se danas susreu knjižnice te vizija razvoja i ciljevi koji se žele ostvariti, uz jasnu naznaku izvora inanciranja. Posljednji dan savjetovanja sudionici su obišli znaajnije turistike i kulturne destinacije gornjeg Meimurja, iskazavši oduševljenje zbog istog i urednog krajolika, te bogate turistike ponude na Vinskoj cesti. (Stjepan Mesari)

REKLI SU: Jasen Mesi, ministar kulture: Najavljujem nova ulaganja u knjižnice, od nabave knjiga, digitalizacije, ET tehnike i znaajna sredstva za ove potrebe u novom državnom proraunu. Isto tako iskorist emo novac iz EU fondova.

Uzvanici i gosti savjetovanja s nizom izazova, jer su promijenjeni i percepcija knjižnica kao ureenih zbirki i naini komunikacije. U svim svojim segmentima knjižnica je okrenuta korisnicima svoje lokalne zajednice, bilo pojedincima ili skupinama, neovisno o dobi, spolu, obrazovanju, vjerskom i nacionalnom opredjeljenju, socijalnom i društvenom statusu, naglasila je Toši - Grla, naglasivši kako je Hrvatska multikulturalna, tolerantna i europska država. Na savjetovanju je bilo puno govora o Strategiji za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, a ministar Jasen Mesi inzistirao je da jedan od zakljuaka bude oživotvorenje Strategije, ija e izrada ui u program državnog prorauna. - Bez obzira na to tko e obnašati vlast, novac za Strategiju mora biti osiguran, i pozivam vas knjižniare da ne podlegnete politici i politiarima, nego tražite da se to ostvari, poruio je ministar Mesi, dodavši kako oekuje da i Sveti Martin na Muri ima svoju knjižnicu, u kojoj e onda biti održano sljedee savjetovanje. Premda e zakljuci savjetovanja biti napisani i prezentirani kasnije, jasno se može ustvrditi kako je osnovni cilj savjetovanja bio skrenuti pozornost na potrebu izrade nove Strategije razvoja knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Sonja Toši - Grla, predsjednica Organizacijskog Odbora: - Jedan od ciljeva ovog skupa je i povezivanje knjižniarstva s meimurskim turizmom. Kada pak je u pitanju toliko isticana potreba multikulturalnog djelovanja, naglašavam da je Hrvatska i mulkulturalna i europska država.

Ministar Jasen Mesi poziva na oživotvorenje Strategije za narodne knjižnice

Dunja Seiter - Šverko iz NSK-a u Zagrebu daje podršku knjižnicama u cijeloj Hrvatskoj

Dunja Seiter - Šverko, glavna ravnateljica NSK-a u Zagrebu: Nacionalna i sveuilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) snažno podržava razvoj narodnih knjižnica u cijeloj Hrvatskoj. Knjižnice e ubudue bi mjerilo uspjeha, mjesta poželjna za život, pozicionirana kao bolja, uspješnija, ugodnija u odreenoj ukupnos.

lanovi CAGG-a plešu, pjevaju, sviraju, izvode jazz, blues te obrade rock pjesama, a njihovi ih profesori usmjeravaju i vježbaju s njima, da bi još više napredovali

CIKLUS AKUSTINE glazbe Gymnasium

Zvuk akustine glazbe u Gimnaziji akovec Da i danas ima mladih i talentiranih zaljubljenika u glazbu, dokazuje nam i koncert pod nazivom “Ciklus akustine glazbe Gymnasium”, koji su akoveki gimnazijalci održali 2. svibnja u Gimnaziji akovec. Gimnazijalci su svoju publiku podsjetili na poznate autore ija su djela izvodili. Uz klavirsku pratnju Bruna Boja, Iva Bartoli pjevala je “Tiek i Tiica”, a na klaviru je odsvirala "La Regatu Venzianu" F. Listza. Bruno Boj oduševio je i izvoenjem Revolucionarne “Etude” F. Chopina. Merljindu Ljušaj je, svirajui “Summertime” Georgea Gershwina, na klaviru pratila Lucija Megla, Irena Vuk predstavila se izvoenjem “Sonantine u C-duru” na klaviru, a Lea Šprajc izvoenjem “Usidrenih pogleda” uz klavir i vokal. Uenici Gimnazije akovec rado izvode i jazz glazbu, a najistaknutiji su Silvija, Elena, Kruno, Luka, Nikola, Filip, Borna i Karlo. Nazivaju se gimnazijskim jazzerima, a izveli su ameriku narodnu pjesmu “When the saints go”. Uz njih, Gimnazija akovec može se pohvaliti još mnogim nadarenim uenicima i bendovima koje osnivaju. Neki od njih su i Inbox, Restart Unplugged i Vox Gymnasium.

Svaku godinu jedan koncert

Dio od 170 hrvatskih knjižniara prati rad savjetovanja

Ciklus akustine glazbe – CAGG sa svojim je djelovanjem zapoeo inicijativom profesora Damira Rodigera i profesorice Branke Srnec - Tompa, koji su željeli okupiti uenike koji posje-

duju iskustva i znanja u podruju glazbe, a bili su ili su još uvijek uenici Gimnazije akovec. lanovi CAGG-a plešu, pjevaju, sviraju, izvode jazz, blues te neke obrade rock pjesama, dok ih njihovi profesori usmjeravaju i vježbaju s njima da bi još više napredovali. Kako su uenici razliitih godina i iz razliitih mjesta, probe se esto održavaju i subotama, a u usklaivanju vremena i mogunosti mladim talentima potpunu podršku pružaju ravnateljica Gimnazije akovec Tea Dragi Runjak i cijelo Nastavniko vijee. Profesor Rodiger i profesorica Srnec - Tompa kažu kako nikada ne odbijaju uenike koji žele sudjelovati u ovom projektu, ve se trude usmjeriti ih te im pomoi u usavršavanju, kako bi jednog dana ovakvi koncerti postali tradicijom. Za poetak, svaku godinu bit e održan barem jedan koncert, a ako niste u mogunosti nazoiti ovom dogaaju, profesor Damir Rodiger snimke koncerata objavljuje i na Internetu. U svakom sluaju, mladi su dobili još jednu priliku za druženje i slušanje kvalitetne glazbe koju izvode njihovi vršnjaci, a uenici koji nastupaju imaju priliku postati još bolji i pokazati svoj talent. Profesor Damir Rodiger i profesorica Branka Srnec - Tompa jako su zadovoljni s uenicima i njihovim talentom te radom, a uenici rado sudjeluju, vježbaju, ulažu svoje vrijeme i trud. Uloženi napori urodili su plodom jer je svaka izvedena toka bila popraena velikim pljeskom. (Dijana Kocijan)


4

24. svibnja 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Scena PETAK, 27. svibnja, 19 sati Trg Republike, akovec

SUBOTA, 28. svibnja, 20 sati Trg Republike akovec

SUBOTA, 28. svibnja Caffe bar “Paladin”

Koncerti – Deep Sea, Zodiac

Natupaju Funky Chuck i Feuacid

Vatra

U sklopu proslave Dana Grada akovca, u petak e na Trgu Republike najprije u 19 sati nastupiti mladi akoveki bend Deep Sea, a nakon njih pozornicu e preuzeti iskusni i dobro poznati Zodiac.

Obilježavanje proslave Dana Grada akovca nastavit e se i u subotu, koncertom Funky Chucka, funk benda koji, u novoj postavi, ine iskusni meimurski glazbenici Alen Horvat

Novi studijski album virovitikog rock benda Vatra izlazi drugom polovinom 2011., a najavni singl “Tremolo” oduševljava slušateljstvo. Samo na YouTubeu preslušan je više od 90.000 puta, a do koncertne promocije no-

– Zibe, Matija Moslavac, Boris Novak, Abel Kovaevi, Igor Hrustek i Antun Horvat. Nakon njih nastupit e Feuacid, pobjedniki bend prošlogodišnjeg Demofesta.

vog albuma Vatra e gostovati u Bjelovaru, Orašju, Banjoj Luci, te u subotu 28. svibnja u akovekom caffe baru “Paladin”. Ulaznica za ovaj koncert iznosit e 30 kn, a možete ih kupiti u Paladinu i Flashu.

HLADNO PIVO koncertom u caffe baru “Paladin” krenulo u predstavljanje novog albuma “Svije

Kako se Hladno pivo “do Svi izlagai drugog po redu Art Placa

DRUGI ART plac u akovcu

Mjesto afirmacije mladih umjetnika Po drugi put akoveki Prostor ugostio je mlade umjetnike iz cijelog Meimurja na cjelodnevnom izložbeno - prodajnom dogaaju pod nazivom “Art plac”. Velik uspjeh, dobar odaziv i pozitivne kritike koje je pokupio prvi Art plac, organiziran u ožujku, nagnao je organizatore, akoveki Centar za mlade, pod dirigentskom palicom Davora Dokleje, da neairmiranim mladim umjetnicima daju novu priliku da pokažu svu svoju kreativnost i posebnost. Nekima od njih ovo je tek hobi, opuštanje duše i kanaliziranje suvišne energije u kreativni proces kojim na kraju nekoga mogu i usreiti, a drugi su krenuli i korak dalje i svoj hobi pretvorili u pravi mali biznis. Legalan, naravno, da ne bude zabune. I ovaj je put Art Plac ugošen u Prostoru, koji je par dana prije same akcije i sam doživio svojevrsno miniosvježenje, a svoja mala umjetnika djela i kreacije izložili su Dušica Žiškovi, Ines Palašek, Ana Golubi Brozovi, Mario Jakši, Nikola Trstenjak, Marija Vugrinec, Mihaela Saka, Jelena Buhanec, Željka Kozuli, Martina Kostanjevi, Josipa Kova i Lana Hohnjec. I ovaj je put odaziv bio odlian, pa su se najljepši primjerci

ugrabili ve u jutarnjim satima, što pokazuje da je Art Plac, kao mjesto airmacije mladih umjetnika iz naše županije, ne samo izvrsna ideja, ve projekt koji je na odlinom putu da postane tradicionalnim. (bš)

Martinin starinski namještaj, Josipini radovi na staklu Posebnu pozornost publike privukao je starinski namještaj koji je u shabby shic stilu restaurirala Martina Kostanjevi. Isto tako, publici su se jako svidjeli i radovi na staklu u decoupage tehnici autorice Josipe Kova. (sm, MT)

Martina i Josipa zadovoljne su ocjenama publike

HUMANITARNI koncert u Gorianu

Prikupljani prilozi za mažoretkinje U organizaciji udruge žena “Sunce”, u Gorianu je prošlu nedjelju održan humanitarni koncert na kojem su prikupljeni dragovoljni prilozi za mažoretkinje Gorian. Prikupljenim sredstvima i uz pomo donacija mažoretkinje Goriana e na Europsko prvenstvo, koje se ovu godinu održava u Engleskoj.

Za mažoretkinje su nastupili: Željko Pokupec - Šero, Mirko Švenda - Žiga, Vladimir Košir - Tonka, Jelena Žnidari, Djeji vrti “Ružica”, plesna skupina “Violina”, trbušne plesaice plesnog centra “Livi” i mažoretkinje Goriana. (J)

Bio je to petak 13., i ve u ranim veernjim satima najzagriženiji fanovi poeli su se skupljati na terasi caffe bara “Paladin”, u posljednje vrijeme akoveke rock Meke. I Medine. - Mile, može fotka?, žicali su svoju šansu na vjenu uspomenu koju e objesiti na zid iznad kreveta, kojom e se jednog dana, kad Hladno pivo bude uživalo status koji danas ima, recimo, Azra, pohvaliti unucima, ili e njenim postavljanjem na Fejsu krenuti skupljati “lajkove” i bodove svojih 74.326 virtualnih prijatelja. - Mile, može intervju?, preformulirali smo žic-pitanje, samo što, umjesto na Fejsu, ”lajkove” naših virtualnih i stvarnih prijatelja skupljamo upravo na ovim stranicama. Mile Kekin, profesor njemakog i engleskog jezika, suprug i otac, bloger, tekstopisac, skladatelj i pjeva, frontmen Hladnog piva – sve to stane u njegovu sitnu, elavu i odnedavno brkatu pojavu. Mile je za nas odvojio dvadesetak minuta tonske probe, podijelio s nama svoje dojmove o novom albumu, situaciji na zvjezdanom nebu hrvatske estrade i priznao nam neke svoje neostvarene ciljeve i želje.

Na “Svijet glamura” za sada najrazliitije reakcije Upravo je akovec, nakon nešto ekskluzivnijeg predstavljanja odabranoj publici i novinarima u zagrebakom &TD-u, dobio priliku prvi od prvih uti kako novi album Hladnog piva, “Svijet glamura”, zvui uživo. Turneju pod nazivom “Dodvoravanje” zapoeli su deki iz Gajnica upravo u akovcu, a, iako je dobio priliku na samom startu dodvoriti se domaoj publici, Mile je ipak priznao da je akovec kao poetna toka odabran sluajno. - Volio bih se akovekoj publici uvui, je l’, u dušu, ali bila je to igra sluaja, pokazalo se da je najagilniji organizator upravo vlasnik akovekog Paladina, zapoeo je naš razgovor Mile. • Kritiari su novi album ‘Svijet glamura’ opisali kao živahan, bombastian, nabildan, nabrijan, napucan i atraktivan. Vidite li ga

i vi kao takvog? Jesu li vam baš ti epiteti bili na pameti kad ste ga stvarali? Zapravo, jeste li ga stvarali s ikakvim ‘predumišljajem’? — Kad radimo pjesme, u principu nikada ne razmišljamo što e na kraju nastati, esto se i sami iznenadimo kako pjesme ispadnu, jer nemamo nikakvu namjeru kad ih stvaramo – osim da zadovoljimo neke svoje umjetnike porive i istovremeno sebi pružimo svojevrsnu psihoterapiju. Ja najviše uživam u onom dijelu prije izdavanja, prije nego se moram susresti sa svim moguim mišljenjima. Ipak, posao koji radim je kako - tako javan, pa moraš trpjeti svaije mišljenje, danas u doba Interneta, kada ga svi mogu podijeliti sa svih strana svijeta, pogotovo. • Jeste li onda zadovoljni do sada iznesenim kritikama? S obzirom na to da je ovo ve sedmi studijski album, je li sa svakim novim koji izdajete teže išekivati prve reakcije? — Uzbuenje je uvijek veliko prije nego album ugleda svjetlost dana i izau sve recenzije. Kritike su mahom bile jako pozitivne, a bilo je i negativnih, što je opet super. Reakcije su na ovaj album, barem mi se tako ini, najrazliitije, nekako najkontradiktornije. Zapravo mi je drago da s jedne strane kod ljudi još uvijek uspijevamo pobuditi nevjerojatnu koliinu emocija, što pozitivnih, što negativnih. S druge strane, svaki nam je album sve teže napraviti jer su naša vlastita oekivanja vea, ne želimo se ponavljati. Sviramo zajedno ve dvadeset godina, svaki od nas ima neke svoje sheme kako piše pjesme, kako svira svoj instrument, pa nekako pokušavamo sami sebe ‘reizmisliti’, reinventirati. • Nekad su vas nazivali punk buntovnicima, danas ste rockeri za šire mase. Znai li to da se nemate više protiv ega buniti ili je to jednostavno stvar odrastanja? — Kad smo mi kretali, uzori su nam bili neki narodski rock bendovi tog vremena – slušali smo Azru, orbu, Zabranjeno pušenje i te neke bendove koji su osamdesetih bile ope poznate stvari, ije su se pjesme svirale na klupama za vrijeme ma-

turantskih izleta. To je bio naš cilj od poetka, samo što nismo znali tako dobro svirati i pisati pjesme, pa smo se lagano razvijali prema tom nekom imidžu narodskog rock&roll benda iji su tekstovi shvatljivi svima, pa ak i onima koji inae ne slušaju tu vrstu glazbe, koji ne slušaju punk ili rock, niti ih to zanima, ali tu i tamo ih ulovi neka naša pjesma. To je u principu neka naša, kako se to danas u ekonomskim krugovima voli rei, target grupa.

Koncert Hladnog piva u akovcu pjeva Mile Kekin ocijenio je kao izazov – prvi put su pjesme s novog albuma predstavljene publici. Izazov je položen s odlinim, jer je publika u caffe baru “Paladin” pokazala dobro poznavanje i stare, ali i nove “grae”

Sami sebi izazivamo adrenalin • Hladno pivo je od kvartovskog benda izraslo u, usudit emo se rei, u najveu koncertnu atrakciju na ovim prostorima. Za jesen pak ste si postavili novi izazov – koncert u zagrebakoj Areni – što oekujete? — Da, Arenu još nismo napunili, to nas tek eka. To nije uspjelo ni Jeleni Rozgi, barem ne u Zagrebu. Punjenje Arene zahtijeva barem preko 10.000 ljudi u Hrvatskoj jer su to dosta veliki prostori, i to nas tek oekuje u listopadu. Zbog ega baš Arena – nakon toliko godina sami sebi pokušavamo izazvati adrenalin. Uvijek možete ii ziheraški u manje prostore, pa e to biti vjerojatno puno i sve e biti super. Ali, ponekad si zadaš malo vei cilj i zapravo ne možeš pogriješiti. Jer, ako uspiješ u toj misiji, zadovoljio si neke svoje ainitete, svoj veliki ego. Ako pak ne uspiješ, onda si možda usreio one ljude koji su zavidni, pa e barem njima biti drago što nisi uspio u tome. U svakom sluaju, nekog eš usreiti. • Ako tako gledamo, je li onda i koncert u akovcu ziheraški? — Zapravo je, ali opet nije toliko, ovdje opet imamo postavljen izazov – prvi put sviramo nove pjesme pred ‘pravom’ publikom, ne samo pred prijateljima ili najžešim fanovima, ve pred ljudima koji su se došli prvenstveno zabaviti. Bez puno neke posebne rasvjete, scenske tehnike. Oni e doi, platiti ulaznicu i tražit e da ih se za taj novac zabavi ta dva sata. Zapravo ovakve koncerte nismo jako dugo svirali, bit e to izazov.

Dvosatna kombinacija starog i novog Deki iz Hladnog piva dokazali su i u akovcu zašto baš oni uživaju popularnost koju uživaju

• Iza vas je sedam studijskih albuma, jedan live album, koncertni DVD, biograija benda, gostovanja na ilmu, serijama, reklamama. Napravili ste puno više od drugih bendova s ovih prostora. Što dalje možemo oekivati od Hladnog piva? Možete li svoju publiku još neime iznenaditi, ima li možda Hladno pivo neku neispunjenu želju po tom pitanju? — Pa da, tu je prije svega koncert u Areni koji nas tek eka. Ja bih osobno jednog dana htio napisati neku

Iako su se Mile, Šoki, Suba, Zoki, Deda i Stipe pjesmama s novog albuma pokušali dodvoriti akovekoj publici, naravno, nisu mogli zaobii ni starije hitove, poput “Šamara”, “Samo za taj osjeaj”, a podužoj listi pjesama na bisu su se pridružile i “Ne volim te” ili “Nije sve tako sivo”. Dupkom ispunjeni prostor caffe bara “Paladin” pokazao je dobro poznavanje ne samo stare, ve i nove “nastavne grae” Hladnog piva, a u posebno užarenoj atmosferi najveih hitova, u koncertnoj je euforiji dekima doletio i crni grudnjak. Hladno pivo još je jednom dokazalo zašto baš oni uživaju popularnost koju uživaju, a “Svijet glamura” nedvojbeno e iznjedriti još nekoliko hitova koji e s vremenom postati obavezna stavka ne samo na njihovim koncertima, ve i na klupama u parku. Caffe bar “Paladin” pak, u svojoj rock maniri, nee stati na Hladnom pivu – ve sljedei tjedan eka vas Vatra, a poetkom lipnja Let 3. (bš)


24. svibnja 2011.

NEDJELJA, 29. svibnja, 19.30 sati Trg Republike akovec

SUBOTA, 4. lipnja Caffe bar “Paladin”

Humanitarni koncert

Let 3

Za Djeji odjel Županijske bolnice akovec, konkretno, za nabavku ultrazvunog aparata, u humanitarnom koncertu nastupit e Marija Jambroši, Kom3dija, New York, Zodiac, Pod silom živ i Adastra.

Sada ve odlino uhodanu tradiciju odlinih rock koncerata caffe bar “Paladin” nastavit e i u nadolazeem mjesecu lipnju, pa e tako ve na poetku mjeseca, u

et glamura”

subotu 4. lipnja, u Paladinu ponovno nastupiti ekscentrini rijeki rock provokatori Let 3. Ulaznice za koncert mogu se kupiti po cijeni od 60 kn.

FAUK ponovno pod motom “Kazalište na ulice, a ljude u kazalište”

odvorilo” akovcu

knjigu, možda zbirku pjesama s tekstovima Hladnog piva. Zbirku kakve su nekad bile – knjiga s akordima i tekstovima, uputstvima za sviranje gitare na klupi za ekipicu srednjoškolaca. To mi je dosta udno – tu i tamo sam imao priliku slušati te mlade gitariste na klupama, prolaziš parkom i uješ da odzvanjaju pjesme koje su odzvanjale prije 20 - 30 godina. Malo je to ak i zastrašujue, da se nije u meuvremenu pojavilo baš puno bendova ije pjesme samo na akustinim gitarama mogu profunkcionirati. Htio bih možda da napravimo barem par pjesama da dobro zazvue samo na akustinoj gitari, možda jednog dana neki unplugged album. • Kažete da biste voljeli napisati knjigu. Postoji li možda šansa da jednog dana ukoriite blog koji pišete za jedan internetski portal? — Nisam razmišljao o tome da ukoriim svoj blog, mislim da to ne vrijedi dovoljno da bi za to netko platio. S nekim tekstovima jesam zadovoljniji, s drugima sam manje, ali sve u svemu, prevelika je amplituda kvalitete da bih to nekome naplaivao. Uostalom, nisam baš ni razmišljao o tome. Nije da ih radim ‘pod muss’, iako imam dogovor da to pišem. Ali, dosta sam samokritian, i neke stvari koje su možda dobro zvuale prije pola godine sada mi zvue glupo. Tu si dajem puno više slobodnog prostora nego kad pišem pjesme. Zato mi album i radimo tako dugo, upravo jer je to vrijeme najbolji sudac koliko pjesma valja

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ili ne valja. Veina pjesama s albuma ‘Svijet glamura’ je nastala prije 2 - 3 godine i ekali smo, i razvijali smo ih. Neke su otpale jer je vrijeme pokazalo da ne vrijede dovoljno, ostalo je samo 12 najjaih. • Kako biste Vi, kao iskusni glazbenik, ocijenili glazbenu scenu u Hrvatskoj danas? Ima li u moru glazbenih zvijezda Hrvatska onih ‘pravih’, jeste li to Vi? — Mišo Kova je u jednom intervjuu za emisiju ‘Nedjeljom u 2’, kad su ga pitali za Hladno pivo, a nikada nije uo za nas, pitao: ‘Taj Mile Kekin, je l’ on može živjeti od toga?’ Novinari su mu rekli da može, na što je on rekao: ‘Onda je on zvijezda.’ Ja ne znam koji je tono kriterij, je li samo taj da od tog posla možeš živjeti, ili to da te prepoznaju na cesti ili možda neki kvalitativni razlog. • Jedan ste od, za sada, još prilino rijetkih bendova koji nastupa ‘preko granice’, u zemljama bivše države. Koliko publike možete tamo privui? — Zapravo, najviše. Mi smo jedini bend koji je nakon raspada krenuo ‘preko’ i koji je uspio po meni sada koliko vidim, barem na koncertima, povui puno fanova na koncerte. Godine 2008. rasprodali smo Halu sportova u Beogradu, a i sad se spremamo ponovno u taj koncertni prostor, i u Sarajevo – svugdje kamo dolazimo dobro prolazimo. Mislim da je to zato što su naše poruke univerzalno shvatljive, puno lakše u Beogradu i Sarajevu, Skoplju i Ljubljani nego u Ferencvarošu ili Pekingu. Mi smo jezino dosta direktni, i našu poruku je najlakše prenijeti baš u tim zemljama. Kad govorimo o obrnutoj situaciji, izuzev recimo bendova kao što su Ahteist rap ili Goribor od srpskih ili Letu Štuke od bosanskih bendova, koji u Hrvatskoj najnormalnije sviraju, ini mi se, na žalost, da su hrvatski mediji još uvijek previše zatvoreni prema tim mladim srpskim, bosanskim i slovenskim bendovima. Njima je s jedne strane puno teže.

Pjesme su kao odijelo koje nosiš • S obzirom na to da ste na sceni tako dugo, postoji odreena zamka u koju su ve upali neki drugi rock bendovi, a to je da nakon nekog vremena ponu svi zvuati isto. Kako se vi borite protiv toga? — Neki od tih bendova jesu kvalitetni pop ili rock bendovi, koji možda rade na nekoj pjevnosti nego mi sa svojim vrlo esto i munim temama. Ali, ako uspijevaju tako dugo opstati, znai da ne godi samo njihovom uhu, ve i uhu publike. Mislim da je to stvar stava i principa. Ti su bendovi neka konstanta, i njihov je zvuk prepoznatljiv na prvi takt. Ima jako puno publike koja voli tu sigurnost koju mogu oekivati, kad kupe novi album nekog benda, da ne moraju razmišljati hoe li njihovi zahtjevi i želje biti ispunjeni, ve znaju da e to biti tako jer je taj bend koji vole u dosljedan u svom zvuku. I nama znaju rei da zvuimo kao i prije, ali to je glazba, teško je tu biti vrlo objektivan. Mi smo recimo

na ovom albumu promijenili producenta, da bismo zvuali možda malo drukije, a opet nam kažu da zvuimo isto. • Startali ste kao punk bend, nadobudni, vjerojatno mislei da se nikada neete promijeniti. Pa ipak, promjene su neizbježne – što se kod vas promijenilo od tih nekih mlaih dana, jeste li i na koje kompromise pristali? — Mijenjali smo se i tu i tamo smo pristali na kompromise, što se tie nekih sponzorskih dogovora. Ali, što se tie pjesama, meni se moje pjesme sada sviaju puno više nego one na poetku. S druge strane, da sam onog Mileta od prije 20 godina suoio s današnjim pjesmama, vjerojatno bih se zgrozio. Ja to zovem odrastanjem i to je najnormalnija stvar. Bilo bi mi smiješno da sada pjevam o tome da sam marginalac koji pije ‘Ribar’ na klupi, kad to više nisam. Sada pijem pivo za 16 kn u bircu. Bitno je, kad si na bini, da ljudi osjete da si to stvarno ti i da ne glumiš nekog lika koji više nisi. Pjesme su kao odijelo koje nosiš, pa malo glupo izgleda kad ti je to odijelo prekratko i pretijesno. Meni paše nain na koji se mi razvijamo. • Spomenuli ste sponzorske ugovore – jeste li se onda suoili s kritikama da ste se prodali? — Optužbe da smo se prodali krenule su ve s prvim albumom koji smo izdali, bilo je onih fanova koji su prije toga uli demo, pa im je album bio razoaranje. Kako ideš naprijed, kako rasteš i sve te više ljudi sluša, drugim si ljudima sve više antipatian. Sjeam se kad sam bio žestoki fan U2-a, sve do albuma ‘Achtung, baby’, koji mi je bio totalno razoaranje, pa sam ih kasnije ponovno otkrio s albumom ‘All that you can’t leave behind’. To je jedan dinamian odnos. Zanimljivo je, primijetio sam da su prvi komentari na svaki album koji izdamo, po netu, uvijek negativni. Tek se poslije, nekako stidljivo, u raspravu ukljuuju oni koji kažu ‘pa meni je album ok’. Na kraju, i fanovi kojima možda nisi dobar te e pjesme doi poslušati uživo, a na tebi je da promijeniš njihov stav. Mislim da danas fanovi imaju puno veu mogunost podijeliti svoje mišljenje s ostatkom svijeta, kao što sam malo prije rekao, nego je to bilo u neko moje vrijeme kada nije postojao Internet, razni glazbeni forumi ni tolika koliina kritiara. Danas svaki portal ima svog recenzenta albuma i koncerata. Apsolutno, uvijek je ljepše kad vidim da smo nekoga usreili nego kad smo nekoga razoarali. Ali, u ovom sam poslu toliko dugo da mi je najbitnije da se nakon koncerta ja dobro osjeam. Najgore mi je kad na koncertu svima bude dobro, a meni bude loše, takvi mi koncerti najteže padaju. Ili kad neka pjesma, recimo s ovog albuma, svima bude dobra, a meni nije jer znam zašto i htio sam da drugaije zvui, to mi onda puno teže pada. Ali s ovim se mišljenjima ovjek nekako naui nositi. Ne mogu rei da mi je ego tolik da mi je svejedno što kažu, ali na neki nain danas lakše prebolijevam kad je nekome loše, a meni je dobro. (bš, foto: Zlatko Vrzan)

Zloesto kazališno dijete osmi put u akovcu Ovu srijedu 25. svibnja zapoet e 8. po redu izdanje Festivala kazališne i uline kreativnosti, od milja Fauka, koji se od 2004. održava povodom obilježavanja Dana Grada akovca. I ovogodišnjim programom pokušat e približiti kazališnu umjetnost akovanima i “namamiti” ih da što više posjeuju kazališne predstave u svom gradu. Organi-

zatori kažu da su i u ovogodišnjem recesijskom izdanju ipak uspjeli zadržati temeljnu okosnicu i geslo festivala koje postoji od samog poetka – kazalište na ulice, a ljude u kazalište. Tako e, recesiji zahvaljujui, program uglavnom nositi upravo akoveki kazalištarci i umjetnici, ali zato e vas gosti popratnog programa sigurno ugodno iznenaditi.

KOANI ORKESTAR u subotu 28. svibnja u Prostoru

Ne propustite pravu romsku feštu uz Koani orkestar! Da, dobro ste proitali, baš u akovcu, i to u Klubu Prostor moi ete pokazati umijee razuzdanog plesa i zadnje atome energije ostaviti na makedonsku romsku atrakciju – Koani orkestar! Upravo je Koani orkestar jedan je od najcjenjenijih romskih sastava u svijetu, a od svoga prvog gostovanja u Hrvatskoj 2003. u zagrebakoj Tvornici do danas vrsto drži titulu apsolutnih miljenika hrvatske publike. Redoviti su gosti klubova duž cijele Jadranske obale, od Istre do južne Dalmacije, a, osim u Hrvatskoj, orkestar je nastupao i u Francuskoj, Americi, Kanadi, Turskoj, Italiji, Sloveniji. Ve ovu subotu Koani orkestar u svoj bogati kalendar napokon e upisati i akovec. Glazbeni stil ovih neumornih trubaa vrlo je zanimljiv i jedinstven. Tradicionalna romska glazba temelj je njihovih koncerata kroz koju se isprepliu furiozna kola i svadbene veselice, s tužnim i melankolinim ele-

gijama. Meutim, to nije sve. Kao glazbenici romskog porijekla iz Makedonije, veliku važnost pridaju upravo makedonskoj narodnoj glazbi, ali iz njihovih instrumenata može se uti i funky jazz, s virtuoznim improvizacijama solista, te popularne pjesme današnjice. Do sada su snimili pet albuma: A Gypsy Brass Band, L’orient est rouge, Gypsy Mambo, Alone At My Wedding i The Ravished Bride. U pripremi je i šesti studijski album, kao i mnogobrojne zanimljive suradnje s hrvatskim estradnim umjetnicima. Tako su izvrsnu suradnju ostvarili s Cubismom, a upravo je ovih dana slušatelje poela osvajati suradnja s Lukom Nižetiem, ostvarena u pjesmi “Kad zasvira orkestar”. Nipošto, ali zaista nipošto, ne propustite ovu jedinstvenu priliku, ulaznica je samo 40 kuna, a, budemo li jako dobri, možda nam se Koani opet vrate! (bš)

Program osmog Fauka SRIJEDA, 25. svibnja • Centar za kulturu akovec – otvorenje — 18.00 “Mi se esi zime ne bojime” – Dramski studio DaDa (CeZaM) • Caffe Bar “Zrinski” — 21.00 “Designate ball“ – izložba fotograija, autor: Mario Jakši

ETVRTAK, 26. svibnja • Perivoj Zrinskih – kod akacije — 10.00 “Akacija = zapakirati i prodati“ – instalacija s performansom, autor: Mario Jakši • Trg Republike — 12.00, 13.00, 18.00, 19.00 – “ŽMLJ“ – happening, autor: KHB • Klub Prostor — 00 “Oj ti tožni lovek“, kazališna predstava prema tekstovima Dunje Knebl — 21.00 “Silkroad“ - instalacija s performansom, autori: Luka Buni i Emil Herceg — 21.30 Dunja Knebl – world music koncert

PETAK, 27. svibnja • Klub Prostor — 21.00 Bakterije (K), Kevlar Bikini (ZG) i Kvar (ZG) – punk koncert

SUBOTA, 28. svibnja • Centar za kulturu akovec — 16.00 “Dobrodošli u kviz” - KUU “Veseli Meimurci” • Klub Prostor — 21.00 Koani orkestar (Koani), Kom3dija (akovec) – world music koncert — 00 “Žongleraj“ – žonglerski nastup skupine ATEŠ (CeZaM)

NOVOSTI IZ “Medo&Fody radionice”

Spot za “4 zida” najavljuje novi album Najbolja meimurska hip hop grupa Medo&Fody nakon svog demo prvijenca “Moraš Znat“ odluila je okrenuti još jednu stranicu u hrvatskoj, prije svega u meimurskoj, hip hop kulturi, koja je još u povojima, zakljuavši se u studio i radei na novom albumu koji bi, kako kažu, trebao odjeknuti krajem godine. Nadolazei album najavljuje pjesma “4 zida”, za koju je ovih dana snimljen i spot, ujedno i prvi videouradak Mede i Fodyja. Novi album e, kako i sam singl najavljuje, imati potpuno

nov i svjež zvuk. Velika veina bit e pod producentskom palicom Herbija Mucka, iji su se utjecaj funka i jazza savršeno ukomponirali sa zvukom hip hopa. Uz Herbija, na nekoliko pjesama kao autori glazbe sudjeluju Edin Dugonji iz Siska, te Ensar iz BiH. Na albumu e takoer biti i zanimljivi gosti, no to ete otkriti u pravo vrijeme. Novi materijal, kaže hip-hop dvojac, zrai snažnom pozitivnom energijom, isto kao i njihovi live nastupi koje su deki održali diljem Lijepe naše.

akoveki dvojac Medo&Fody nakon demo prvijenca “Moraš Znat“ okree novu stranicu u hrvatskoj, ali prije svega u meimurskoj, hip hop kulturi


6

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

24. svibnja 2011.

Knjige, glazba, internet... br. 820

Ime i prezime: Adresa: Broj telefona: Mozaik knjiga u suradnji s Međimurskim novinama poklanja knjigu jednom čitatelju. Za to je potrebno popuniti nagradni kupon te ga poslati na adresu: Međimurske novine, Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec, na mail adresu oglasnik@mnovine.hr, a možete ga dostaviti i osobno u redakciju Međimurskih novina najkasnije tjedan dana od objave kupona.

Dobitnik prošlotjedne knjige - “Mala torba, velika sloboda” Sanje Pili: Ivana Kovai iz akovca

MOZAIK KNJIGA

Julijana Matanovi “Cic i svila” Autorski izbor pria iz cijelog opusa, od “Zašto sam vam lagala”, “Bilješke o piscu”, “Laura nije samo anegdota”, “Kao da smo otac i ki” do “Knjige od žena, muškaraca, gradova i rastanaka”. Oduvijek sam više voljela cic nego svilu. Moj je bivši suprug, otkidajui s Bossovih kolekcija knjižice s uputama za održavanje i podacima vezanima uz sastav sirovine, obiavao govoriti da meni najbolje pristaju stvari s rasprodaje. Na njegov sam se komentar, za koji ni danas ne znam je li bio sasvim ozbiljan ili pod-

KNJIGA TJEDNA

Robert Goolrick “Pouzdana žena” Zabaeni ruralni Wisconsin, 1907. Šiban ledenim vjetrom, Ralph Truitt, uspješan poduzetnik, stoji sam na peronu i eka ženu s kojom je dogovorio vezu preko oglasa objavljenog u novinama. No, kada Catherine Land sie s vlaka, Ralph e shvatiti da je prevaren, da ona nije žena s otografije koju je donio u pismu. Ona je neiskrena, njezine su mu namjere nejasne. I dok je proganja tajnovita i neugodna prošlost, na ovaj je put krenula voena pohlepom. Catherinin plan je jednostavan: zadobit e

Ralphovu odanost, a onda e ga napustiti kao bogata žena. Meutim, Catherine nije raunala na to da i Ralph ima planove za nju, za svoju novu ženu ... Pun neizvjesnosti, drame i seksualne napetosti, roman Roberta Goolricka bio je po svom izlasku u Americi pravo iznenaenje pa njegov strelovit uspon na ljestvici najprodavanijih knjiga nikoga nije udio. Robert Goolrick doekan je kao iznenaujue, novo ime na koje itatelji mogu ubudue ozbiljno raunati.

ALBUM TJEDNA

Tom & The Twisters “Što ti drugo treba?” vuen specifinim humorom našega grada, redovito samo smiješila ...

WEB PREPORUKA

TheyDrawAndCook.com Kuhanje nikada nije izgledalo zabavnije!

Iza imena Tom & The Twisters skriva se Tomislav Živkovi, koji je prilino talentiran kantautor, i grupa sastavljena od cca sedam lanova (plus gosti), koji takoer dobro barataju svojim instrumentima. Oni su baštinici zvuka amerike glazbe iz sredine 20. stoljea, koja se uglavnom zove swing. Povremeno Tom okine po gitari one akorde koji e podsjetiti na rane dane rock’n’rolla kad je bilo bitno samo dobro plesati i kad Elvis još nije otišao u vojsku. Prvi album ovoga radnog kolektiva “Što ti drugo treba?” neoptereuju je, zabavan i bezbrižan album koji ostavlja dojam da su se njegovi stvaratelji jako dobro zabavljali dok su ga (g) radili. Živkovi lakonski pjeva o problemima ljubavnog karaktera, ne daje prevelike savjete, stihovi koje ispaljuje nisu pretjerano banalni, što je u moru hrvatske estradne žabokreine zavidan uspjeh.

gl) “Nešto tu ne štima”, “Gloria”, naslovna “Što ti drugo treba?”, te zakljuna “Tragovi” koje se mogu i moraju nai na svim kulturnijim radiostanicama tijekom sezone proljee - ljeto 2011. Tom malo pjeva i na engleskom, zvui bolje od premijerke, no ovjeku se nekako više vjeruje kad se drži hrvatskog. Sve u svemu, Živkoviev glas još se mora razvijati, a zvuk kao da je razvodnjen. Stjee se dojam da bi zvuk bio bolji da se sve prebacilo u mono-ormat (ak’ je retro, nek’ je do kraja retro!). Na novijim nastupima Tom i Twistersi pokazuju znatan napredak i da je snimanje njihovoga prvog albuma bilo veeeelika škola. Njima sada preostaje svirati, svirati i svirati, prebaciti svoje nedvojbene izvoake potencijale na viši nivo, te zadržati ovu razigranost, lepršavost i okusiranost. (Zoran Tukar, preuzeto s portala Muzika.hr)

Popis pjesama:

Sve u svemu, album je ugodno osvježenje (riško izašlo iz rižidera, rekli bi pivopije), jer, iako su zvuk, pjesme i dizajn iz “onog” vremena, album nikad ne zvui ana-

krono. Najbolji dio albuma dobre su vibracije koje Tom i Twistersi odašilju u svakom trenutku. Takoer vrijedne spomena jesu pjesme: uvodna (ujedno i prvi sin-

Nešto tu ne štima Hvala ti srce My Love Goes Down Nešto posebno Gloria Što ti drugo treba? Ostani tu Znam, promijenila se ne bih Twisters Dong Tragovi

INTERNET I RAUNALA

Obavezni podaci tvrtki na internet stranicama Kuhanje je oduvijek bilo aktivnost u kojoj su mašta i kreativnost najviše dolazile do izražaja, a najvei majstori kuhinje smatraju se umjetnicima spravljanja jela. Kako to izgleda kad se pravi umjetnici dohvate kuhae, a zatim svoje kreacije pretoe u ilustracije, pogledajte na stranici koju vam danas predstavljamo. Brat i sestra dizajneri i ilustratori, Nate Padavick i Salli Swindell, za vrijeme obiteljskog odmora zakljuili su kako je ilustriranje njihovih omiljenih recepata jako zabavno i došli na ideju o pokretanju web stranice “They Draw

and Cook”. Projektu su se ubrzo prikljuili i njihovi prijatelji i kolege iz branše, a u meuvremenu je stranica postala prilino uspješna i prihvaa autorske priloge za ilustrirane recepte iz cijelog svijeta. Do sad je objavljeno i nekoliko radova iz Hrvatske, dok su najbolje ilustracije sakupljene u istoimenu knjigu. Recepte možete pretraživati po tipu jela i glavnim sastojcima te umjetnikom stilu ilustracija, a možete ih pronai i na karti svijeta, prema lokaciji autora. Posjet ovoj originalnoj i kreativnoj stranici toplo preporuujemo.

Ima li vaša tvrtka internet stranice te jesu li usklaene sa zakonima koji vrijede u Republici Hrvatskoj? Iako dosta tvrtki olako shvaa svoje internet stranice samo kao neku vrstu online reklamnog panoa na kojem je dosta oglasiti svoje proizvode i usluge te postaviti kontakt podatke za potencijalne kupce, zakon je ovdje poprilino jasan, a vrijede ista pravila kao i kod ostalih službenih dokumenata. Dok ument u kojem su propisani potrebni elementi

www.infinius.hr email: ino@infinius.hr Infinius d.o.o. Domovinskih žrtava 18 40000 AKOVEC Tel: +385 40 311 099

na službenim internet stranicama je Zakon o trgovakim društvima, a za obrtnike se vezano uz tvrtku tj. ime pod kojim obrt posluje unutar Zakona o obrtu reerencira na isti zakon - ista pravila vrijede za sve: od malih obrta do dionikih društava.

Podaci o tvrtki Kao i na svim poslovnim papirima (rauni, pisma i sl.), i na internet stranicama je potrebno postaviti inormacije koje jedinstveno opisuju tvrtku, a obavezni podaci koji moraju biti vidljivi su: • Tvrtka (ime pod kojim se posluje) - u obliku u kojem je upisana u sudskom registru • Sjedište tvrtke • Sud kod kojega je tvrtka upisana u sudski registar te broj pod kojim je to uinjeno

• Tvrtka i sjedište banke kod kojih se vode poslovni rauni te brojevi tih rauna • Iznos temeljnog kapitala (te naznaku je li u cjelosti uplaen, a ako nije, i naznaku koji dio tog kapitala nije uplaen); za dionika društva ukupan broj izdanih dionica • Prezimena te najmanje jedno ime lanova uprave društva; za dionika društva lanova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog i upravnog odbora)

Što ako... ...ove podatke niste postavili na svoje internet stranice? Zakon o trgovakim društvima za prekršaje unutar kojih je i neisticanje podataka o tvrtki predvia kazne do iznosa 50.000,00 kn za tvrtku te do 7.000,00 kn za odgovornu osobu.

Službena oglasna ploa za dionika društva Prema Zakonu o trgovakim društvima je internet stranica dionikog društva od dosta velike važnosti, te je veinu važnih objava vezanih uz društvo potrebno objaviti na vlastitim internet stranicama. Putem internet stranice je omoguena i lakša komunikacija s dioniarima: umjesto da se sva potrebna dokumentacija propisana zakonom dostavlja dioniaru na uvid, postavljanjem iste na internet stranice se rauna da je ova obaveza izvršena, stoga se dioniarima savjetuje da prate obavijesti na internet stranicama kako bi više znali o svojem ulaganju. Darko Mareš, dipl.ing.el., Infinius d.o.o.


24. svibnja 2011.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Film HOP

PIRATI S KARIBA: NEPOZNATE PLIME

igrano-animirana komedija SINKRONIZIRANA na hrvatski jezik Režija: Tim Hill Uloge/glasovi: Ivan Glowatzky, Bojana Gregori, Enes Vejzovi, Dubravko Merli

avanturistiki spektakl Redatelj: Rob Marshall Uloge: Johnny Depp, Penélope Cruz, Ian McShane, Kevin R. McNally, Astrid Berges-Frisbey, Sam Claflin, Georey Rush

Vrhunska animacija u kombinaciji s igranom akcijom u filmu “Hop” predstavlja duhovitu priu o nezaposlenom lijenini Fredu koji nehotice ozlijedi Uskršnjeg zeca, te ga mora prihvatiti k sebi dok se ovaj ne oporavi. Ali ovaj zec na pameti umjesto uskršnjih jaja ima ka-

rijeru bubnjara! Dok se Fred bori s najgorim moguim kunim gostom, oboje e nauiti što je potrebno za konano odrastanje. Fred e shvatiti kakvu mu je ulogu namijenila sudbina - spas ovogodišnjeg Uskrsa leži u njegovim rukama. Trajanje 95 minuta, za sve uzraste.

U produkciji Jerryja Bruckheimera i u režiji Roba Marshalla, novi nastavak poznate hit ranšize “Pirati s Kariba: Nepoznate plime” donosi nam mnogo zabave, pustolovine i humora. Johnny Depp se ponovno vraa u akcijskoj avanturi u ulozi Jacka Sparrowa. Nakon što mu život ponovno na put dovede karizmatinu Angelicu (Penelope Cruz), nije više siguran je li u pitanju ljubav ili je ona sa-

mo nemilosrdna varalica koja ga iskorištava da bi pronašla Fontanu života. Nakon što se ukrcaju na brod legendarnog kapetana Crnobradog - Queen Anees Revenge, Jack se nae u vrtlogu nepredvidive avanture u kojem ne zna koga se boji više: Crnobradog ili Angelice – žene s kojom dijeli tajanstvenu prošlost. Trajanje 141 minuta, preporuuje se starijima od 10 godina.

NAGRADNO PITANJE (tri besplatne posudbe) Glavnu ulogu u filmu “Crossing over“ igra? a) H. Ford b) M. Gibson c) J. Carrey Dobitnik iz prošlog broja: Ivan Domini iz Šenkovca

KUPON ZA NAGRADNU IGRU Odgovor: ___________________________ l. br: _______________________________ Ime i prezime: ______________________

etvrtak, 26.5.

________ _____________________________

Tribina  – nema filmskog programa petak, 27.5.

subota, 28.5.

1. WALL STREET 2 2. NO I DAN

Honduraska tinejdžerica zbližava se s ocem i planira poeti bolji život u SAD-u, no tamo je takoer ekaju ljudi s ukletim sudbinama. Sayra je tinejdžerica koja živi u Hondurasu i ezne za boljom budunošu.

17.30 i 20.00 PIRATI S KARIBA: NEPOZNATE PLIME

4. CHE 1, CHE 2 5. TERMIN

avanturistiki spektakl

6. AMERIKANAC 7. A TEAM

nedjelja, 29.5.

8. NEZAUSTAVLJIVI

16.00 HOP

9. GRAD LOPOVA 10. MACHETE

FILMSKA TOP LISTA MEIMURSKIH NOVINA 1. THOR

igrano-animirana komedija Režija: Tim Hill Uloge/glasovi: Ivan Glowatzky, Bojana Gregori, Enes Vejzovi, Dubravko Merli

17.30 i 20.00 PIRATI S KARIBA: NEPOZNATE PLIME

2. SOURCE CODE 3. WATER FOR ELEPHANTS 4. HANNA

avanturistiki spektakl

5. INSIDIOUS 6. PRIEST

ponedjeljak, 30.5.

7. RED RIDING HOOD

Ekstremno brutalni horor koji grupu mladih lopova stavlja na milost i nemilost neo-naci zadrtih kanibala. Banda sitnih lopova koristi kaos koji je nastao u središtima rancuskih gradova kako bi odradila pljaku kojom bi

Peter Highman (Robert Downey Jr.) kroz nekoliko dana oekuje svoje prvo dijete. Dok juri da stigne na avion iz Atlante kako bi bio uz suprugu na porodu, sve mu krene naopako kad sluajno sretne

Ponovno ujedinjenje s dugo odsutnim ocem daje joj jedinu realnu opciju - da zajedno s njim i ujakom emigrira u Meksiko, a potom u SAD, gdje otac ima novu obitelj. S druge strane, Casper je meksiki tinejdžer kojeg eka neizvjesna budunost.

pripremao da preuzme njegovo mjesto, tako da gotovo nitko nije znao da Nerio ima nasljednika. Korporaciju sada želi preuzeti moni ruski trgovac oružjem, koji ne bira sredstva kako bi to ostvario. Largo se sada mora boriti da sauva ono što mu pripada i osveti oevu smrt.

GRANICA

TERMIN

srijeda, 25.5.

avanturistiki spektakl

BEZ IMENA

ambicioznog glumca Ethana Tremblaya (Zach Galifianakis) i bude prisiljen na zajedniku vožnju. Ta e vožnja ispasti putovanje kroz cijelu zemlju na kojem e se uništiti nekoliko automobila, mnoga prijateljstva i – Peterovi živci.

avanturistiki spektakl

17.30 i 20.00 PIRATI S KARIBA: NEPOZNATE PLIME

DVD, BLUE RAY IZLOG

Milijarder Nerio Winch (Miki Manojlovi), vlasnik velike meunarodne korporacije “W Group”, pronaen je mrtav. Neoekivano, otkrije se da je ostavio 65% dionica kompanije svome posvojenom sinu, Largu Winchu (Tomer Sisley), kojeg je kroz godine potajno

utorak, 24.5.

17.30 i 20.00 PIRATI S KARIBA: NEPOZNATE PLIME

nema filmskog programa

3. SAW 7

LARGO WINCH

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

platila putovanje preko oceana i abortus jedne od lanica bande. No, pljaka krene u krivo, jedan lan bande biva ubijen, a ostali se podijele u parove i krenu prema zabaenom hostelu koji je smješten duboko u šumi, u staroj industrijskoj pustopoljini.

17.30 i 20.00 PIRATI S KARIBA: NEPOZNATE PLIME

8. 127 SATI 9. THE LINCOLN LAWYER 10. SOUL SURFER

avanturistiki spektakl

U.S. Box Office 1. THOR 2. BRIDESMAIDS

Radno vrijeme blagajne

3. FAST FIVE 4. PRIEST 5. RIO 6. JUMPING THE BROOM 7. SOMETHING BORROWED 8. WATER FOR ELEPHANTS 9. MADEA’S BIG HAPPY FAMILY

Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa, srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa, subota – od 16 do 20 sa, nedjelja – od 15 do 20 sa. Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

10. SOUL SURFER

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (svadbe, roendane, proslave...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ

30 KN - 1 SAT


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

24. svibnja 2011.

JOŠ JEDNA uspješna Coolijada završila tradicionalnim maturantskim mimohodom i zabavom na SRC Mladost

Najmaturanti Karlo Šardi i Barbara Brežnjak, 4. THK - razred plus Tradicionalna završna proslava obilježavanja kraja školske godine za maturante srednjih škola, ujedno i edukativno - preventivna akcija "Coolijada 2011.", održana je prošli tjedan. Ovu godinu po osmi put u organizaciju su ušli Policijska uprava meimurska, ravnatelji srednjih škola, Meimurska županija te gradovi akovec, Prelog i Mursko Središe. Organizacijski recept Coolijade nije se razlikovao od onog prošlih godina, a njen cilj i dalje ostaje zadržati pozitivan trend po pitanju stanja sigurnosti prilikom proslava i održavanja maturalnih sveanosti. Upravo su se zato i ovu godinu provodile tzv. graanske ophod-

birao se i najbolji razred, odnosno razred plus, i to na temelju maturantskih odora, ali i pozitivnog ponašanja tijekom cijele akcije. Najagilnije glasae ovu su godinu imali Karlo Šardi, maturant 4. k razreda Ekonomske i trgovake škole akovec, te gimnazijalka Barbara Brežnjak iz 4. b razreda. Karlo i Barbara nagraeni su prijenosnim raunalima, a titula najboljeg razreda otišla je preloškim turistiko - hotelijerskim komercijalistima, koji su se odluili na originalnu ideju i odjenuli odore rimskog boga Kupida. Pobjedu, kaže predsjednica razreda Tara Kacun, nisu oekivali. 4. THK ini 16 djevojaka i samo 5 mladia, a iako je u dogovorima za maturantsku odoru bilo dosta pregovora, odluka da se prihvati ideja Tatjane Mari na kraju im je donijela titulu razreda plus. Za svoju kreativnost 4. THK nagraen je jednodnevnim izletom u Toplice Sveti Martin. Meimurski župan Ivica Perho prilikom uruivanja nagrada poruio je maturantima: - Danas se opustite, sutra kreete u nove obveze, a, s obzirom na to da je nova serija ispita državne mature poela još juer, nadamo se da su se naši maturanti uspjeli dobro odmoriti, i da emo stranice našeg lista ubrzo puniti novim uspješnim rezultatima meimurskih srednjoškolaca. (bš, foto: Zlatko Vrzan)

Živopisne maturantske odore i ovu su se godinu provlaile povorkom

nje, sastavljene od predstavnika policije i graana – roditelja samih uenika, koji su obilazili mjesta okupljanja maturanata i bilježili njihovo ponašanje na javnim mjestima. Posljednji tjedan svoga srednjoškolskog obrazovanja maturanti su uskoili u tradicionalne šarene i maštovite uniforme, naoružali se fukama i krenuli u cjelodnevna slavlja, što organizirana u brojnim ugostiteljskim objektima diljem Meimurja, što u vlastitom “angažmanu”, po-

Slavlje posljednjeg dana nastave kod SRC-a “Mladost”

Karlo Šardi (18) iz Štrukovca ovogodišnji je najmaturant. Vrlo dobar uenik 4. k razreda Ekonomske i trgovake škole akovec priznaje da je pobjedu priželjkivao, pa je na glasaku aktivnost motivirao svoju rodbinu, školske kolege, ali i prijatelje iz drugih škola. Karlo je ovu godinu posebno zapeo u školi i, kaže, ocjene su bolje nego do sada. Iako mu je prva želja bila upisati Kineziološki fakultet u Zagrebu, budui da je aktivno trenirao nogomet, u daljnjem bavljenju ovim sportom sprijeila ga je ozljeda. No, Karlo ima alternativu, a kako je veliki zaljubljenik u povijest i geograiju, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pokušat e upisati upravo ove predmete. Škola e mu, priznaje, nedostajati. - Nastava, uenje, ispitivanje i ocjene ne, ali nedostajat e mi društvo, kaže

najprije u akovekom Perivoju Zrinskih. U utorak, posljednji dan nastave, održan je maturantski mimohod – u podne u Prelogu, a nešto kasnije i u akovcu. Nepregledna povorka vijugala je ulicama gradskog središta, da bi se, kao i posljednjih nekoliko godina, zaustavila na otvorenom prostoru kod SRC-a “Mladost”, gdje su uz svirku školskih bendova nastavili svoje slavlje.

Župan uruio nagrade najmaturantima U sklopu Coolijade održan je izbor za najmaturanta/najmaturanticu, koji su proglašeni na temelju najveeg broja osvojenih glasova, a ovogodišnji najmaturant Karlo, na kojeg su posebno ponosni kolege komercijalisti iz 4. k i razrednica Antonija Šarec - Grabar. Svom 4. b razredu i razrednici Mirjani Jakopevi zahvalna je i najmaturantica Barbara Brežnjak (18) iz Štrigove. Prije svega što su je uope nominirali u utrku za ovu titulu, a to su uinili, kaže Barbara, zato što je uvijek optimistina, vesela i nasmijava ih. - Puno nas je u razredu, ak 34, ali stvarno smo kao jedna velika obitelj, kaže Barbara, kojoj e, upravo iz tog razloga, srednja škola takoer nedostajati. Nakon državne mature Barbara želi upisati matematiku na Prirodoslovno - matematikom fakultetu u Zagrebu, i to nastavniki smjer, jer, kako u šali kaže, i dalje želi nasmijavati ljude. (bš)

Karlo Šardi i Barbara Brežnjak, najmaturanti Coolijade 2011. godine


ZAVRŠNI MATURANTSKI PARTY

U Šampionu ovjekovjeena mega maturantska fotografija Jedna slika - tisuu rijei. Više od 3.500 maturanata i posjetelja u utorak je pohodilo “Najveu završnu maturantsku zabavu” u disco klubu “Šampion”, a više od suu maturanata sudjelovalo je u stvaranju megamaturantske fotke. Megamaturantska fotogra ja objavljena je za “skidanje“ na portalu: www. mnovine.hr u petak prijepodne. Održan je takoer i izbor najmaturanata u suradnji disco kluba “Šampion” i portala eMedjimurje.hr u više kategorija, i to u: NajLajk!, Naj!Naj!, NajSmile, NajSimpaniji, NajBrži, NajSretniji. U Šampionu su proglašeni rezulta. Maturan 4. a razreda Ekonomske i trgovake škole akovec s 1.841 “lajka” pobjednici su u kategoriji NajLajk! maturantskog razreda u izboru disco kluba “Šampion” i portala eMedjimurje.hr, a za petama im je bio 4. a razred Gimnazije akovec s 1.735 “lajka”, dok je 4. ET2 Tehnike škole akovec imao 926 “lajkova”. Dobitnici po kategorijama: Naj!Naj!: 4. a - Ekonomska i trgovaka škola akovec; NajSmile: 4. F Elektrostrojarska škola Varaždin, 4. E - Nutricionis, Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin; NajSimpaniji: 4. C - Gimnazija akovec. Prisutnim maturanma istu veer dodijeljene su nagrade disko kluba “Šampion” i partnera (Angel, Gradski bazeni akovec, Autocentar Kner, frizerski salon Backstage, 36. d.o.o. Ville Rab, Maximus servis, AP Varaždin, Ville Rio&Magdalena, Novi-net telekom, Meimurske novine i eMedjimurje.hr). (Foto: Z. Vrzan)


10

24. svibnja 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Savjeti Neuroloťka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vjeťtak

mr. Jelena KlinÄ?ević, spec. kliniÄ?ki psiholog

EEG-laboratorij

ÄŒakovec (jug), Antuna AugustinÄ?ića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika ttt savjetovanje ttt psihoterapija ttt edukacija ttt istraĹživanje Matice hrvatske bb, 40000 ÄŒakovec, tel: 040 312-330

PiĹĄe dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

PiĹĄe mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Je li to migrena ili epilepsija?

Ne robujte loĹĄim navikama!

PITA NJE: Moja kerka ima 23 godine. Ve 8 godina ima povremene pulzirajue glavobolje desno sljepono “iza okaâ€?koje su praene muninama, vrtoglavicom, znojenjen, f o t o f ob ij om i fenomenom “deja-vuâ€?, ali bez poremeaja svijesti. Glavobolje se javljaju svaki mjesec po nekoliko dana uzastopce i obino traju 2-3 sata. Glavobolje se pojavljuju vezano uz menstrualni ciklus. Interesira me ĹĄto je to fenomen deja-vu i je li moja kerka boluje od epilepsije ili od migrene (dijagnosticirana joj je pratea migrena)? ODGOVOR: Kod migrene u fazi produĹžene aure (aura je skup simptoma koji nastaju prije glavobolje) mogui su razni simptomi a najeĹĄi su oftalmoloĹĄki (skotomi, cik-cak linije i dr.), halucinacije, prolazna smetena

PSIHOLOĹ KE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TEAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

stanja, ĹĄto govori da se tu radi o prolaznom neuroloĹĄkom deicitu. Fenomen dejavu je paramnezija ( poremeenost prisjeanja rijei i njihovih znakova) kod koje postoji osjeaj ili iluzija da je osoba ve ranije vidjela ono ĹĄto sada vidi. Moram vam odgovoriti i na pitanje zaĹĄto se pratea (concomitans) migrena pojavljuje vezano uz menstruacioni ciklus. Razlog tome je da kod pojave migrenskih ataka postoje tzv. aktivirajui faktori pa pored ostalih i promjena u razini hormona (menstruacioni ciklus). Smatram da bi bilo potrebito da vaĹĄa kerka uini dodatne pretrage: neuroradiloĹĄku obradu, dopler krvnih Ĺžila vrata i TCD te EEG uz provokaciju (poslije parcijalne deprivacije spavanja) zbog toga da bi se iskljuila kompleksna epilepsija a potom bi se mogla odrediti daljnja terapija.

Pedikura-urasli nokat Koraajte sigurno do svog cilja bez natisaka, uraslih noktiju i kurjih oiju, koji nisu samo bolni i neugodni, nego je zbog njih teĹĄko kupiti cipele koje nam pristaju. Te se tegobe mogu sprijeiti ili ublaĹžiti redovitom odlaskom pedikeru. Natisci nastaju zbog krivog nagaza, a najeĹĄe je uzrok kriva i neadekvatna obua ili arape sa sintetikim materijalima, zatim prekovremena tjelesna teĹžina, dugo stajanje, loĹĄa higijena stopala ili deformacija stopala. NajeĹĄe je na udaru peta, zglobovi noĹžnih prstiju, jagodice prstiju, te vanjski rub stopala, a ak moĹže nastati i oko noktiju. Pritisak dovodi do poveanja temperature na tom mjestu i bliĹžoj okolici, ĹĄto izaziva poveanu cirkulaciju, a posljedica je poveana proizvodnja stanica koĹže, koje se zatim izbacuju na povrĹĄinu stvarajui sve deblji sloj koĹže u cilju samoobrane organizma. Ponavljanje pritisaka dolazi

do otvrdnua roĹžnatog dijela koĹže koja kao ĹĄiljak poinje prodirati dublje u koĹžu. Tako nastaje kurje oko. Dospije li ĹĄiljak do Ĺživca, moĹže doi do izuzetno jakih bolova, a kod dubljeg prodora i do ozljeda kapilara i krvarenja. Kurje oko se moĹže nai po cijelom tabanu, izmeu noĹžnih prstiju, na zglobovima prstiju, ispod ploe nokta kao i u kanalu nokta. Urasli nokat koji jednostrano ili obostrano raste u krug umjesto u ravnini, kao i tzv.debeli nokat, esto izazivaju upale. NajeĹĄe pojavi uraslih noktiju dovodi krivo rezanje nokta ili tijesna i neadekvatna obua koja natiskuje prste. Ako se odmah ne zapone s lijeenjem stvara se granulomatozno tkivo koje uĹžasno boli. Puno ljudi ima problema s uraslim noktima, ak i djeca i svi koji su iskusili tu bol znaju da se upanjem nokta rjeĹĄava samo

Int elek t ua lno uenje je neĹĄto razliito od uenja emocionalnih vjeĹĄtina i promjena u ponaĹĄanju. Tonije, za razvoj naĹĄe “emocionalne inteligencijeâ€? pretpostavka je da koristimo bazu svojih kognitivnih sposobnosti, nadograenu leksibilnom upotrebom emocionalnih Ĺživanih sektora. Radi se o razliitim kortikalnim strukturama; od intelektualno uenje jednostavnije je od emocionalnog, koje zahtijeva dublju promjenu na neuroloĹĄkoj razini. Zato nam je lako nauiti napamet pjesmicu, a puno teĹže npr. nauiti se ne sramotiti kad je trebamo odrecitirati pred publikom. Mnogi od nas su srameĹžljivi, a ne Ĺžele to biti. Jednostavno je rei: nauili smo biti srameĹžljivi, a ĹĄto se naui, moĹže se i oduiti - i nauiti djelotvornija navika. Za to je potreban napor i vrijeme, i to je, znam, ono ĹĄto vam nije drago uti, a ĹĄto se moĹže, kad je tako! Naime, kada usvajamo svoj repertoar misli,

osjeaja i djelovanja, Ĺživane veze koje podrĹžavaju taj repertoar plaaju i postaju dominantni putovi Ĺživanih impulsa. Veze koje ne upotrebljavamo slabe i nestaju, a one koje neprestano upotrebljavamo izrazito osjeaju. Kad treba birati izmeu dva alternativna odgovora, pobijediti e onaj koji ima bogatiju tj. jau mreĹžu neurona. I ĹĄto se odgovor eĹĄe ponavlja, Ĺživani putovi koji ga podrĹžavaju su deblji. Kroz bezbrojna ponavljanja navika se dobro naui pa poinjemo reagirati automatski. To bi odgovaralo onoj frazi da su ljudi “robovi svojih navikaâ€?. Odvikavanje?! Uh, teĹĄko, ali se isplati. Kad su navike disfunkcionalne, njihova zamjena novom zahtijeva puno vjeĹžbanja nove navike - i inlubiranja stare, loĹĄe navike, kako bi se ona “ugasilaâ€?. Neuralni krugovi boljeg ponaĹĄanja tako jaaju. Na kraju e bolja navika zamijeniti staru kao automatski odgovor u kljunim situacijama.

VaraĹždin, Janka Jurkovia 25, tel: 042/300-843, mob: 098/175-1155 posljedica, ali ne i uzrok, tj. na "upanje" moraju ii ponovno i ponovno. Ponekad ljudi previĹĄe „petljaju“ sami oko noktiju, pa zadiru i duboko ispod nokta u leĹžiĹĄte nokta. Takav postupak esto izazove joĹĄ goru infekciju nokta, prst postaje joĹĄ bolje oteen, crven i bolan. Pedikurom otklanjamo problem kurjih oiju, bruĹĄenje zadebljanih noktiju od gljivica ili otklanjanje problema uraslih noktiju posebnim ĹĄpangama, a to je sasvim jedna nova tehnika lijeenja uraslih noktiju modernom metodom koja uspjeĹĄno i uinkovito ispravlja urasle nokte. Jednostavna je, ne smeta, ne boli, ak se ne primjeuje na noktu. Djeluje na urasli nokat tako da vue krajeve nokta koji se ispravlja u rastu. MoĹže se stavljat

Koksartroza Koksartroza je oboljenje koje se manifestira na dva inae sinergistiki djelujua sustava, dakle sustava koji se meusobno nadopunjuju. S jedne strane dolazi do poremeaja rada miĹĄinog sustava s artroijom muskulature, a s druge do uniĹĄtenja zglobne hrskavice s razvijenom artrozom kuka. Jasno je da u lijeenju oboljelog kuka moramo lijeiti oba sustava na zadovoljavajui nain, jer tek tada moĹžemo oekivati dobre konane rezultate. OĹĄteenje zgloba kuka ne nastaje preko noi nego je posljedica dugotrajnih poremeaja odnosno snaga izmeu miĹĄinih grupa koje pokreu zglob kuka s jedne strane, a s druge uzrokuju preoptereenje zglobne hrskavice i ligamenata. Sve to dovodi do razvoja artroze i smanjenje pokretljivosti uz programirajuu bol u predjelu zgloba kuka. Kuk je zglob koji obavija najjaa miĹĄina masa u odnosu na cijeli organizam, pa je potpuno jasno da svaki poremeaj snage dovodi do negativnog djelovanja na hrskavicu zgloba. Bol postaje sve jaa i sve viĹĄe smanjuje aktivnost zgloba kuka. Organizam sve viĹĄe ĹĄtedi oĹĄteeni zglob ĹĄto indirektno izaziva daljnje biomehanike poremeaje statike zdjelice i kraljeĹžnice. To pak uzrokuje oĹĄteenje hrskavice zgloba i do postupnog jakog izraĹžavanja artroze kuka. Koksartroza danas predstavlja sve eĹĄi problem i poinje se javljati u sve ranijoj dobi, najviĹĄe ZAPOELI SU DVODNEVNI TEAJEVI BIOTERAPIJE I BIOENERGIJE PO VRLO PRISTUPANOJ CIJENI. ZA ZAPOSLENE JE MOGUE DOGOVORITI TERMINE SUBOTOM I NEDJELJOM. BILO BI OD ZNAAJNE KORISTI DA SE EDUCIRATE NA JEDNOM OD TEAJEVA I PO-

Salon zdravlja i ljepote “miri-relax�

viĹĄe puta, tj. koliko treba da bi se nokat ispravio i oslobodio korisnika boli. Salon „miri-relax“ radi iskljuivo prema dogovoru , a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 042/300-843 ili 098/175 11 55. Mirjana Kocijan Trstenjak pediker i maser

BIOTERAPIJA

PiĹĄe Katarina Flajpan

zbog drastinog smanjenja tjelesne aktivnosti. Ako znamo da je kljuni razlog oťteenja hrskavice zgloba s nastankom artroze upravo poremeena biomehanika funkcija rada miťia, jasno je da je u ozbiljno oťteenom zglobu, krajnje naruťena sposobnost pokreta i rada miťia. Daljnjim ograniavanjem kretanja zbog boli u zglobu napreduje oťteenje zgloba i gubitak miťine snage sve do potpune onemoalosti pokreta. U dijelu tijela koji se ne moŞe kretati onemoguen je i rad miťia. Miťii, koji iz bilo kojeg razloga ne mogu obavljati prirodnu aktivnost brzo gube snagu i radnu sposobnost te se razvija atroija. Isto se dogaa i kod artroze kuka. Najprije dolazi do velikog gubitka snage miťia koji savijaju nogu u kuku, ťto se esto poinje manifestirati bolom u preponi. Druga je mogunost kad se javljaju bolovi na boku kod napora, odnosno preoptereenja zbog iritacija zglobnih elemenata i na pritisak primjerice kod leŞanja na boku. Iz svega proizlazi da je izvor boli u manjoj ili veoj mjeri dugotrajnija stvar i da se mora sanirati. Oboljeli dio tijela je u potpunom disbalansu i samo vraanje organizma u stanje stabilnosti i balansa otklonit e vei dio uzroka bolova. Obratite mi se s povjerenjem bez SMS-a na broj telefona 098/1347-031 i rijeťite se svojih problema na najbezbolniji nain. Želim vam dobro zdravlje. MOGNETE SVOJIM BLIŽNJIMA ILI POZNANICIMA, DA IM UKLONITE ZDRAVSTVENE PROBLEME, A MOGUE JE I DA POPRAVITE KUNI BU ET. BROJ TELEFONA JE 098/1347-031. MOLIM VAS DA NE ŠALJETE SMS. ŽELIM VAM PUNO ZDRAVLJA

tSVÇ?OBNBTBäB tDFOUSJSBOKFLSBMKFäOJDF ,*3013",5*,")37"54,*./"ĆŽ*/0.

tCJPUFSBQFVUTLBQPNBHBMB #*0&/&3(*+"

tNJHSFOF tDJSLVMBDJKF t[BLPÇ?FOKB tTLFMJP[F tTQPOEJMP[B tMVNCBMOFJPTUBMFUFHPCF PodruĹžnica br.1 – "Aton" d.o.o. NACIONALNI GIMNASTIÄŒKI CENTAR J. MarÄ?eca bb, Nedeliťće, tel. 040/373-449, mob. 098/242-162 ZADAR, Dr. Fr. TuÄ‘mana 17, tel/fax. 023/311-535

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI ŽELJEZNIKI KOLODVOR AKOVEC AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1 POLICIJSKA UPRAVA ME IMURSKA ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kovaia 1e HRV. ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE HRV. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE AKOVEC HRV. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jelaia 1 ME IMURSKA BANKA AKOVEC ME IMURJE PLIN, Obrtnika 4 ME IMURSKE VODE, M. hrvatske 10 ELEKTRA AKOVEC, Ž. faťizma 2 - prijava kvara GKP AKOM, Mihovljanska 74 AMBULANTA ZA KUNE LJUBIMCE AKOVEC, R. Steinera 7 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70

tel. 384-333 tel. 313-947 tel. 310-651 tel. 373-111 tel. 375-444 tel. 372-300 tel. 311-790 tel. 311-755 tel. 372-900 tel. 396-800 tel. 340-000 tel. 395-199 tel. 373-700 tel. 371-700 tel. 371-600 tel. 372-466 tel. 390-859 tel. 314-080 tel. 396-294

REDEA – Regionalna razvojna agencija Bana Josipa Jelaia 22 (bivťa vojarna) tel. 395-560 ME IMURSKA ŽUPANIJA AKOVEC tel. 374-111 HRVATSKE POŠTE – CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb tel. 804-000 HRVATSKI TELEKOM – Trg Republike 1 tel. 0800-9000 MUZEJ ME IMURJA AKOVEC, Trg Republike 5 tel. 313-499 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE-SSSH akovec, Trg Republike 1 tel. 312-331 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, V. Nazora 16 tel. 390-977 MINISTARSTVO OBRANE, J. Gotovca 5 tel. 313-114 HRV. GOSPODARSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kovaia 2 tel. 311-160 OBRTNIKA KOMORA ME . ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1 tel. 313-971 FINA AKOVEC, O. Kerťovanija bb tel. 371-000 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, AKOVEC, J. Gotovca 9 tel. 391-920 HVIDR-a, Strossmayerova 9 tel. 314-644 ŽUPANIJSKI ODBOR ZA ZAŠTITU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA, Ruera Boťkovia 2, akovec tel.374-254 INSPEKCIJE SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boťkovia 2 (zgrada Şupanije) tel. 374-229; 374-121; 374-106

DRŽAVNI INSPEKTORAT - Ispostava akovec, Zrinsko-frankopanska 9 POREZNA UPRAVA Ispostava AKOVEC, O. Kerťovanija 11 Ispostava PRELOG Ispostava MURSKO SREDIŠE URED DRŽAVNE UPRAVE - predstojnik - SluŞba za gospodarstvo - SluŞba za druťtvene djelatnos - SluŞba za opu upravu - Mani ured AKOVEC - Mani ured PRELOG - Mani ured M. SREDIŠE - Mani ured M. SUBOTICA - Mani ured NEDELIŠE - Mani ured ŠTRIGOVA - Mani ured KOTORIBA - Mani ured DEKANOVEC - Ispostava PRELOG

tel. 391-970 tel. 371-200 tel. 379-730 tel. 370-790 tel 374-111 tel. 374-212 tel. 374-102 tel. 374-112 tel. 374-190 tel. 374-176 tel. 374-055 tel. 374-057 tel. 374-054 tel. 374-059 tel. 374-058 tel. 374-056 tel. 374-060 tel. 374-022


24. svibnja 2011.

11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

estetikheretik.com

estetikheretik

brunokontrec.com dizajn-interijera.com - - - web info@estetikheretik.com - - - mail 091 727 10 76 - - - tel

STUDIO ZA UŽ IVAOCE PROSTORA

Kua "Tsumuji + Hako" Ova “kua” nalazi se u japanskom gradu Fukuyami, a njeni su kreatori arhitekti iz studija "UID Architects". Kua "Tsumuji + Hako" de facto se sastoji od 4 objekta: dvokatnice, jednokatnice i dvije garaže. Razlog takvom rasporedu leži u injenici da je ona graena za dvije obitelji – dvokatnica za mlau obitelj i jednokatnica za roditelje. Arhitekti su logiku pronašli u tome da se one dvije razdvoje i svaka bude dio svoga vlastitog entiteta. No, cijelu priu nisu htjeli kompletno razdvojiti, ve su na parceli koja se nalazi na raskršu (otuda i naziv tsumuji = raskrše) kreirali jedan mikrokvart koji se sastoji od 4 zgrade, prolaza, malih uskih ulica, dvorišta i vrta. Na taj su nain ostvarili jednostavnu i uinkovitu komunikaciju izmeu objekata, koja se vrši kroz uske i otvorene natkrivene prolaze. Sami objekti izvedeni su vrlo jednostavno i vrlo gjapanski h, naravno, s dosta fasadnih otvora, a kao materijal za fasadu arhitekti su odabrali masivno drvo cedra u sivo/crnoj nijansi. Ta nijansa u kombinaciji s klasinom japanskom bijelom bojom stvara predivan kontrast. Interijeri su vrlo otvoreni i prozrani, dominantna je kombinacija bijele boje i dekora svijetlog drva kako bi sve bilo što jednostavnije i mirnije. Uza sve to, koristili su i ostale materijale: kamen, gips, drvo, beton, staklo, a nepretenciozan odabir i postava lore stavlja toku na i cijelom projektu. http://www.maeda-inc.jp/ uid/

Ured tvrtke "Skype" ureuje: Bruno Kontrec

itateljima Meimurskih novina darujemo popust 10%

Odmaralište "Casa de la Flora" Casa de la Flora je odmaralište koje se nalazi u Khao Laku na Tajlandu. Djelo je arhitekata iz studija "VaSLab Architecture" i radi se o sklopu manjih objekata/bungalova smještenih tik do mora, s prekrasnim pogledom na puinu. Svaki bungalov je entitet za sebe s kompletnom privatnošu, a u sklopu njega nalaze se bazen i terasa, predivan interijer u drvu za opuštanje, kao i kompletna wellness usluga. Nekako se ne mogu oteti dojmu da nije nužno da ovakvi prizori budu rezervirani iskljuivo za odmarališta u tropskim krajevima, ini mi se da bi tako nešto moglo proi i na našem Jadranu, samo kad bi netko imao gnos h za sline stvari. No, iz moje perspektive (koja možda nije ni relevantna ni tona), izgleda da oni koji imaju gnos h nemaju novac za investicije, dok ovi drugi ... hm ... ma znate što želim rei. http://vaslabarchitecture. com/ http://www.casadelalora. com/

Mislim da svi znamo što je "Skype". O njemu ne treba previše razglabati. Dok sjedimo doma i chatamo, pišemo, razgovaramo ili pak se gledamo preko web kamera, ni malo ne razmišljamo o tome gdje se stvaraju sva ta udesa modernog doba i moderne komunikacije. Stoga, evo, zavirite u ured tvrtke "Skype", barem njenu stokholmsku podružnicu. Interijer je kreiran kao i masa drugih interijera megalomanskih tvrtki koje se bave kreativnim poslom i koje shvaaju da zadovoljstvo radnika nosi višestruku korist i jednima i drugima. Osobno, ne smatram da je dizajn ovog interijera vrh u kreaciji, ali mi se ini simpatinim za podijeliti sa vama. Hrpa dizajnerskih komada u prostoru deinitivno ne ini dizajn interijera dobrim, ali mi se svia doza zaigranosti (ne toliko i nain) i dominantna bijela boja. Iako, ponavljam, ovaj interijer jest gfora h (i samo to), ini mi se da njegova poruka glasi: - Imamo novac i ne libimo se potrošiti ga! A za kraj da napomenem da ga je trošila ekipa iz studija "PS Arkitektur". Fotograije: Jason Strong http://jasonstrongphotography.com/ http://www.psarkitektur.com/projekt.php

Prirodni zvunici Dizajnerski duo Joon&Jung iz Koreje dizajnirao je i sam runo izradio ovaj set zvunika koji su nazvali "The natural speakers" (Prirodni zvunici). Izveli su ih na nain da su sistem zvunika postavili u perforiranu keramiku kutiju zatvorenu s pet strana, koju pak su postavili na mali složaj tokarenih, drvenih dašica. Kombinacijom ovih dvaju materijala pokušali su dobiti bolja auditivna svojstva, prirodniji zvuk. Dizajneri kažu da su tijekom eksperimentiranja shvatili da je keramika izvrstan materijal za okvir zvunika, budui da stvara istu rezonanciju i meki zvuk. Nadalje, kombinacijom keramike i drva zvuk dobiva lagani eho pa se time stvara još prirodniji osjeaj rezonancije i otkriva istanana iskra akustinih instrumenata. Svaki je zvunik runo izraen od strane dizajnera, a, ukoliko vam je važan dobro izbalansiran srednji ton u zvuku, onda su to pravi zvunici za vas. http://joonjung.com/

Trebate li besplatan savjet, javite se! Ako sanjate o svom prekrasno ureenom domu, usklaenih boja i stilova, možda vam mi možemo pomoi. Javite nam se i “Estetikheretik studio” e pokušati odgovoriti na vaša pitanja, riješiti vaše dvojbe i dati vam koji savjet o ureenju. Zato ve ovaj tjedan pošaljite tlocrt ili konkretan opis (ili crtež) svog stana, kue ili neke prostorije u svom domu. Ono što je bitno, oznaite strane svijeta, sve prozore i vrata te nosive zidove. Važno je da napišete i dimenzije (duljine i visinu) prostora. Tlocrte ili skice zajedno sa svojim podacima (koje neemo objaviti) šaljite na adresu Meimurskih novina – Ivana Mažurania 2, 40 000 akovec ili ih jednostavno skenirajte ili fotograirajte i pošaljite na e-mail: redakcija@mnovine.hr ili info@estetikheretik.com.

RECEPT tjedna

MURGH MOELHO – piletina s curryjem Sastojci: 1 kg pileih bataka ili bijelog mesa 3 žliice kima 1,5 žliica sjemenki gorušice 6 - 8 osušenih crvenih ilija 3 kurkume 2 žlice octa 1 vei luk 1,5 žlica mljevenog ešnjaka 3 žlice biljnog ulja 375 ml vode 1 žlica soli

Priprema Vrškom noža zarežite piletinu kako bi bolje upila zaine. U malu tavu stavite kim, gorušicu i ili te sve skupa pržite dok sjemenke ne ponu pucketati, a zatim ih sameljite u prah. Pomiješajte ih s kurkumom i octom, prelijte piletinu i dobro pomiješajte i utrljajte te ostavite da stoji barem pola sata. Nasjeckajte luk i ešnjak, prepržite ih na ulju dok ne dobiju zlatnu boju, izvadite te procijedite. Pecite po dva komada piletine istodobno. Kada ste sve ispekli, stavite meso natrag u tavu, dodajte prženi luk i vodu, stavite da zakuha, smanjite vatru, posolite i pustite da se kuha oko 45 minuta, dok sve ne omekša. Poslužite s bijelom rižom.


12

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

N

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info

Prodaja novih automobila u Meimurskoj županiji 1.1.-30.4.2011. Proizvoa

koliina

udio, %

1

Chevrolet

37

11,53%

2

Opel

31

9,66%

3

Hyundai

28

8,72%

4

Renault

28

8,72%

5

Volkswagen

28

8,72%

6

Peugeot

22

6,85%

7

Honda

21

6,54%

8

Škoda

15

4,67%

9

Toyota

15

4,67%

10

Ford

14

4,36%

11

Suzuki

14

4,36%

12

Citroen

11

3,43%

13

Mazda

11

3,43%

14

BMW

10

3,12%

15

Dacia

9

2,80%

16

Kia

9

2,80%

17

Audi

5

1,56%

18

Fiat

4

1,25%

19

Mercedes

4

1,25%

20

Seat

3

0,93%

21

Alfa Romeo

1

0,31%

22

Nissan

1

0,31%

321

100%

UKUPNO Izvor: Promocija Plus

AMC Meimurje akovec, Športska 8,

tel. (040) 328-750, 328-751 e-mail: prodaja-ford@amc-medjimurje.hr

Ford Fiesta 1.25 Trend 5 vrata, 2010., crna, servo, ABS, el. podizai, dalj. centralno, klima, alu felge, maglenke, zatamnjena str. stakla VW Passat 2.0 TDI Comfortline 2011., smea, ESP, start-stop sustav, automatska klima, tempomat, parking senzori, alu felge VW LT 46 2.8 TDI 2000., žuta, vuna služba, spuštanje platforme, hidraulino vitlo, signalizacija, tahograf, radio

Besplatan ljetni pregled za Volvo vozae Još jedno dugo toplo ljeto za Volvo vozae može poeti bez suvišnih briga. Upravo je poela servisna Volvo akcija pod sloganom „Iskoristite (samo) najbolje od ljeta“ u kojoj se Volvo vozaima izmeu ostalog nudi i besplatan pregled vozila u 20 toaka, besplatna provjera klime te 20% popusta na pribor i dodatnu opremu i 30% popusta na navigaciju Garmin Nüvi 3790. Povoljnije servisne usluge ljetnog pregleda i servisiranja svakako e biti neodoljiv mamac Volvo vozaima da prije ljeta odvezu vlastito vozilo u servis i tamo provjere sve one komponente koje su neophodne za sigurniju vožnju do mora ili drugog odredišta. Bez obzira radi li se o istrošenom akumulatoru, novim metlicama za brisae ili potrebi za krovnom kutijom koja bi mogla riješiti pitanje dodatne prtljage, servisni Volvo strunjaci iznai e optimalno rješenje za svoje vozae i njihove potrebe. Vozae Volvo automobila starijih od 5 godina oekuje i dodatna pogodnost u vidu atraktivnih popusta na dijelove, usluge i opremu. Svi zainteresirani mogu ve sada dobiti detaljnije inormacije o Volvo akciji na besplatnom teleonu 0800 9450 ili u najbližem ovlaštenom Volvo servisu.

ovi Audi postavlja standarde svojom malom težinom. S aluminijskim sastavnim dijelovima od kojih se sastoji otprilike 20 posto karoserije, Audi je kao globalni pionir u laganim konstrukcijama ponovo podigao standard za jedan stupanj. Bruto masa smanjena je za 70 kilograma u odnosu na prethodni model. Tako na primjer A6 Avant 2,0 TDI ima ukupnu masu od samo 1.640 kilograma. Zapremnina prtljažnog prostora iznosi 565 litara, što se može poveati na 1.680 litara preklapanjem naslona stražnjih sjedala. Audi kupcima nudi brojne elegantne dodatke u dodatnoj opremi. Na samom vrhu tog popisa nalazi se automatski poklopac prtljažnika. Kombinacijom poklopca prtljažnog prostora s elektrinim upravljanjem i praktinim kljuem, pojedini pokreti u predjelu stražnjeg odbojnika aktiviraju sustav i poklopac se automatski otvara. Audi nudi šest motora sa sustavom direktnog ubrizgavanja za novi A6 Avant: dva benzinska i etiri TDI motora. Njihova snaga je u rasponu izmeu 177 KS i 313 KS. Velika snaga uspješno se kombinira s izuzetno niskom potrošnjom goriva. Prosjena potrošnja motora 2,0 TDI iznosi malih 5,0 litara goriva na 100 km. Svi motori koriste tehnologije s Audi modularne platorme za osiguranje uinkovitosti, a koje su pomogle pri smanjenju potrošnje goriva za ak 18 posto. Ovisno o modelu motora, novi A6 Avant proizvodi se s mjenjaem sa šest brzina, sportskim mjenjaem sa sedam brzina S tronic, bezstupanjskim mjenjaem multitronic ili praktinim automatskim mjenjaem s osam brzina tiptronic. Osim modela s pogonom na prednje kotae, dostupan je i model s novom najnaprednijom preinakom quattro stalnog pogona na sva etiri

24. svibnja 2011.

PREDSTAVLJAMO

Novi Audi A6 Avant

• Audi još jednom pokazuje put s novim modelom A6 Avant, pravim trendseterom u višoj srednjoj klasi vozila. S laganom karoserijom i mnogo dodatnih inovativnih rješenja, sedma generacija modela A6 Avant piše novo poglavlje uspjeha u povijesti serijskih modela.

kotaa. Sportski dierencijal, koji se može naruiti u dodatnoj opremi, raspodjeljuje snagu izmeu stražnjih kotaa. Šasija je takoer vrlo sofisticirana i predstavlja kombinaciju sportske dinaminosti i izuzetne udobnosti. Dinamian Audi sustav za odabir naina vožnje dolazi u osnovnoj opremi, a novi elektro mehaniki servo upravlja vrlo je uinkovit. Na inaicama s pogonom

na prednje kotae, ESP elektroniki sustav za nadzor stabilnosti vozila s elektronikim dierencijalom s ogranienim proklizavanjem osigurava još preciznije upravljanje automobilom. Dodatna oprema ukljuuje prilagodljiv zrani ovjes i dinamian sustav upravljanja, potonji e biti dostupan malo kasnije. Sa 4,93 metara dužine Audi A6 Avant nudi sportske proporcije, a niska linija krova se nastavlja u izdužene D-stupove. Audi u dodatnoj opremi nudi vizualno i tehnološki ascinantna LED prednja i stražnja svjetla. Unutrašnjost novog modela A6 Avant elegantna je i istog dizajna, besprijekorne kvalitete izrade s puno lijepih detalja i uzorite razine ergonomije. Meu tehnološki najnaprednijim opcijama koje se mogu naruiti u dodatnoj opremi nalaze se head-up display, prilagodljiva svjetla promjenjive visine svjetlosnog snopa, prednja sjedala s unkcijom ventilacije i masaže te brojni inotainment sklopovi. Na samom vrhu inotainment opre-

me nalaze se sustav za navigaciju s tvrdim diskom MMI plus i sustav ozvuenja Bang & Olusen Advanced Sound System. Audi connect, najnapredniji sustav za povezivanje na internet, takoer je pronašao svoje mjesto u novom modelu Audi A6 Avant pri samom vrhu paketa opreme. U suradnji s tvrtkom Google, ovaj sustav omoguuje posebne mrežne usluge u automobilu, ukljuujui pretraživanje interesnih toaka (POI) s glasovnim upravljanjem. Wi-Fi hotspot putnicima omoguuje slobodno suranje i slanje i primanje e-pošte u vožnji. Audi internetsko emitiranje inormacija o stanju u prometu u stvarno vrijeme inormira vozaa o gustoi prometa na odabranoj cesti. Novi A6 Avant može biti opremljen svim sustavima za pomo i sigurnost marke, a kako bi vožnja u njemu bila još bolji doživljaj. Neki sustavi blisko surauju sa sustavom za navigaciju MMI plus, dodatno poboljšavajui njegove mogunosti. Nova unkcija u Audi proizvodnom programu, sustav pomoi pri parkiranju sa zaslonom 360° bit e dostupna malo kasnije. etiri male kamere snimaju neposredno okruženje vozila. Brzi sotver kombinira ove slike i prikazuje ih na razliite naine, u razliitim prikazima, na velikom zaslonu u automobilu.

Akcijska cijena za Subaru Imprezu! Subaru je hrvatskom tržištu ponudio model Impreza TD, s dvolitarskim boxer diesel motorom snage 150 KS, runim šeststupanjskim mjenjaem, stalnim pogonom na sve kotae, s paketom opreme Comort (od važnije serijske opreme tu su 16“ lakometalni naplatci, ABS i VDC, prednji i boni zrani jastuci i zrane zavjese, automat-

ski klima ureaj, audio sustav s komandama na upravljau, elektrino grijani i pokretani retrovizori, elektrino pokretana stakla u svim vratima, tempomat, kožom presvueni upravlja i ruica mjenjaa…) po akcijskoj cjeni od 179.900 kn do registracije. Ponuda vrijedi za ogranienu koliinu vozila i vrijedi do isteka zaliha.


24. svibnja 2011.

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

EKO KUTAK

Cijelo ljeto vozite Citroën s 3 mjeseca odgodom plaanja Nissan Note uz uštedu do 10.000 kuna

Chevrolet Volt izabran za Zeleni automobil godine Chevrolet Volt proglašen je svjetskim zelenim automobilom za 2011. osvojivši titulu „2011 World Green Car o the Year“ na Meunarodnom sajmu automobila u New Yorku. Chevrolet Volt je bio u konkurenciji od dvanaest ukupno prijavljenih novih vozila iz cijelog svijeta. Izbor je onda smanjen

na deset modela te na kraju na tri finalista: BMW 320d Eficient Dynamics Edition, Chevrolet Volt i Nissan Lea. Kako bi uope mogli osvojiti titulu Svjetskog automobila godine u odreenoj kategoriji, kandidati moraju ispuniti kriterij dostupnosti za kupnju na najmanje dva kontinenta u razdoblju od

1. sijenja 2010. do 30. svibnja 2011. Chevrolet Volt e moi sudjelovati u izboru najboljeg automobila na svijetu za 2012. jer e krajem ove godine biti u prodaji u Europi i Aziji. Europski kupci moi e vidjeti nagraivani Volt u odabranim Chevroletovim zastupstvima od studenog 2011.

Nissan Note, pouzdan, prostran i unkcionalan mali monovolumen u samo 4 metra i 10 centimetara nudi dovoljno prostora za sve potrebe moderne obitelji, a bogatu serijsku opremu nadmašuje jedino vanserijska akcijska cijena uz uštedu do 10.000 kuna. Note 1.4 Visia koji u serijskoj opremi ukljuuje ABS, klima ureaj, 4 zrana jastuka, radio CD s MP3 prikljukom, daljinsko središnje zakljuavanje, djeljivu stražnju klupu, u akciji se može dobiti po cijeni od 81.500 kn, dok se izvedba Acenta City dodatno opremljena automatskom klimom, alu naplatcima od 15“, svjetlima za maglu, tempomatom, Bluetoothom, putnim raunalom, elektrino preklopivim i grijanim retrovizorima, inteligentnim kljuem, parkirnim senzorima.... nudi po cijeni od 88.000 kn. Akcija vrijedi u svim ovlaštenim Nissanovim salonima i traje do isteka zaliha. Nissan Note za svoju je pouzdanost dobio priznanje njemakog ADAC-a. U statistikoj analizi 2010. godine (Pannenstatistik), Note je bio peti u svojoj klasi (od 23 automobila), istaknuvši se neprekinutim etverogodišnjim “vrlo pouzdanim” radom.

Citroën je pripremio posebne pogodnosti za kupce modela C3, C3 Picasso, C4 Picasso, C4 Grand Picasso i Berlingo VP u svibnju kako bi se što bolje pripremili za uživanje u ljetnim mjesecima. Svaki kupac koji kupi navedene modele uz Citroën Financial Services, dobiva pravo na tromjesenu

Šavora d.o.o.

odgodu plaanja te besplatnu 3. godinu garancije. Citroën je takoer u svibnju obogatio svoju ponudu specijalnom serijom Citroën Lounge koja je dostupna na modelima C1, C3, C3 Picasso, C4 Picasso i Grand C4 Picasso, a koju odlikuje atraktivna cijena te iznimno bogata serijska oprema.

ovlašteni prodavatelj i serviser za Toyota vozila

Meimurska županija - Hodošan, Glavna 17 Koprivniko-križevaka županija - Koprivnica, Obrtnika 8

Šavora d.o.o. oglašava prodaju rabljenih vozila. • Za Vas smo pripremili posebne pogodnosti za plaanja u gotovini, te najpovoljnije uvjete financiranja. • U ponudi su vozila iskljuivo sa domaeeg tržišta • Sva vozila možete pogledati na www.savora.hr • Sve informacije možete dobiti na broj telefona: 040/679-679

POPIS VOZILA:

1. Toyota Prius, hybrid, Sol NAVI oprema, 2006. god., u PDV-u 2. Toyota RAV4, diesel, Executive oprema, 2006. god., u PDV-u 3. Toyota Hilux, diesel, City oprema, 2006. god. 4. Renault Megane, benzin, karavan, 2004. god.


14

F1 poredak za VN Španjolske, anjol an jolske ske, 2 011. Catalunya, 22. svibnjaa 2011 2011.

WRC poredak nakon 5 od 13 Rally-a:

MotoGP poredak nakon 4 od 18 utrka

F1 poredak nakon 5 od 18 utrka

Rezulta Rally Italia, 5. – 8. svibnja 2011.

MotoGP poredak za VN Frannncuske, Le Mans, 15. svibnja 2011. 2011. 11

1.

Sebasan VETTEL

25

1.

Casey STONER

25

1.

Sebasen LOEB

26

2.

Lewis HAMILTON

18

2.

Andrea DOVIZIOSO

20

2.

Mikko HIRVONEN

21

3.

Jenson BUTTON

15

3.

Valenno ROSSI

16

3.

Pe er SOLBERG

15

4.

Mark WEBBER

12

4.

Jorge LORENZO

13

4.

Sebasen OGIER

12

5.

Fernando ALONSO

10

5.

Marco SIMONCELLI

11

5.

Mads OSTBERG

10

6.

Dani SORDO

8

7.

O TANAK

6

8.

Juho HANNINEN

4

9.

Ma hew WILSON

6.

Michael SCHUMACHER

8

6.

Ben SPIES

10

7.

Nico ROSBERG

6

7.

Nicky HAYDEN

9

8.

Nick HEIDFELD

4

8.

Hiroshi AOYAMA

8

9.

Sergio PEREZ

2

9.

Hector BARBERA

7

10. Kamui KOBAYASHI

1

10. Karel ABRAHAM

6

11. Toni ELIAS

5

12. Alvaro BAUTISTA

4

Poredak vozaa: 1.

Sebasan VETTEL

118

2.

Lewis HAMILTON

77

3.

Mark WEBBER

67

4.

Jenson BUTTON

61

5.

Fernando ALONSO

51

6.

Nico ROSBERG

26

7.

Nick HEIDFELD

Poredak vozaa:

Poredak vozaa: 1.

Sebasen LOEB

2.

Mikko HIRVONEN

100 93

3.

Sebasen OGIER

81

Jorge LORENZO

78

4.

Jari - Ma LATVALA

68

Casey STONER

66

5.

Pe er SOLBERG

46

3.

Dani PEDROSA

61

6.

Mads OSTBERG

38

Andrea DOVIZIOSO

50

7.

Ma hew WILSON

24

25

4.

Valenno ROSSI

47

8.

Kimi RAIKKONEN

18

9.

Federico VILLAGRA

12

Felipe MASSA

24

9.

Vitaly PETROV

21

6.

Nicky HAYDEN

39

14

7.

Hiroshi AOYAMA

36

8.

Marco SIMONCELLI

22

9.

Colin EDWARDS

21

Poredak konstruktora: ra ra:

1.

RBR - Renault

185

2.

McLaren - Mercedes

138

10. Hector BARBERA

3.

Ferrari

4.

Renault

46

Poredak proizvoaa: a: a:

5.

Mercedes

40

1.

21

75

Honda

95

Sauber Ferrari

11

2.

Yamaha

78

7.

STR – Ferrari

6

8.

Force India – Mercedes

4

3. 4.

Duca Suzuki

52 13

Slijedea utrka: VN Monaca, Monte Carlo, 29. svibnja 2011.

2 2

2.

8.

10. Michael SCHUMACHER

10. Jari - Ma LATVALA

1.

5.

6.

24. svibnja 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Slijedea utrka: VN Catalunye, Catalunya, 5. lipnja 2011.

10. Henning SOLBERG Poredak Teamova: 1. Citroen Total World Rally Team 2. Ford Abu Dhabi World Rally Team 3. M-Sport Stobart Ford Rally Team 4. Petter Solberg World Rally Team 5. Ice 1 Racing 6. Munchis Ford World Rally Team

Mazda 787B vraa se na Le Mans 20 godina nakon svoje pobjede Ove godine oznaava se 20. godišnjica Mazdine pobjede u najzahtjevnijoj utrci na svijetu 24 sata Le Mansa. Mazda je 1991. postala prvi i jedini japanski proizvoa automobila koji je pobjedio na ovoj utrci. U ast ove godišnjice i na poziv organizatora, Automobile Club de L’Quest (ACO), Mazda e pokazati pobjedniku Mazdu 787B na Circuit de la Sarthe u Le Mansu u subotu 11. lipnja prije poetka same utrke. Ovogodišnja, 79-ta utrka po redu, poinje u 15 sati u subotu 11. lipnja, a završava u isto vrijeme sljedeeg dana. Mazda e svoju prezentaciju održati 11. lipnja u 12.30 sati. Takoer, trkaa 787B sudjelovat e i u paradi kroz centar Le Mansa koja e se održati u petak 10. lipnja. Mazda 787B postala je prvi i jedini japanski automobil te auto po-

gonjen rotacijskim motorom, koji je pobjedio na utrci 24 sata Le Mansa. Razvijen zajednikim naporom Mazde i Mazdespeed, organizacije koja je vodila Mazdin trkai program, 787B imala je podvozje konstruirano da bi zadovoljilo tehnika pravila grupe C za trkae automobile i bila je pogonjena rotacijskim motorom s etiri rotora koji je razvijao 700 KS. Zbog promjena u pravilima utrke, 1991. bila je

posljednja godina kada je rotacijski motor mogao uestvovati u utrci 24 sata Le Mansa. U toj posljednjoj prilici, nakon 17 godina truda, Mazda je napokon ostvarila svoj dugo sanjani san o ukupnoj pobjedi na Le Mansu. Pobjeda nije bila samo Mazdina, ve je bila rezultat mnogo godina napornog rada u odjelu Mazdaspeed, pripadala je vozaima, dobavljaima i mnogim drugima ukljuenima u projekt.

10

167 150 61 37 26

24

Slijedei rally: Rally Argentina, 26. – 29. svibnja 2011.

podno g r sustav oijanje i protusm m r pri niskimogućavaju pr zavajući anje temper aturam i a

tOBKKFGUJOJKFJ tLFNJKTLPǏJÝǎFOKFWP[JMB OBKLWBMJUFUOJKFQSBOKF tQSBOKFJǏJÝǎFOKFUFQJIB tVTJTBWBOKF tNB[BOKFJ[BÝUJUBHVNB

oj oj južn x-a) k č e v o na čak ici (iza Pane zn zaobila

- koristi se umjesto novaca - mogućnost dobivanja R-1 računa informacije na telefon 040/365-300


24. svibnja 2011.

15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Komentari SVIJET U MOJIM BOJAMA

AKOVEKI espresso by Bibi

Muke po Meimurcu

Vodeni peat

- Priska govori hrvatski, ali padeži je još malo mue, a Ljubu mui ... to kaj je iz Meimurja, rekao je komentirajui kuharski duel jedne od prošlotjednih epizoda showa ”Masterchef Hrvatska“ lan žirija Tom Greti. Molim?! Ogroman upitnik stvorio mi se nad glavom. Pokušavam u nevjerici shvatiti je li on doista rekao to što sam ja upravo ula da je rekao, ili je možda rekao nešto što sam ja krivo protumaila, a zapravo je rekao nešto skroz tree, ili sam doista dobro ula i on je doista rekao to što sam ja ula da je rekao. Da, on je doista rekao ”Ljubu mui to kaj je iz Meimurja“. Govorei, o emu bi drugom, naravno – o poteškoama u komunikacijskom kanalu jedinoga meimurskog predstavnika u ovom showu, simpatinog Ljube Matulina iz Donjeg Vidovca i ”izazivaice“ u kuharskom izazovu, Priske Thuring, šeice kuhinje švicarsko - kanadskih korijena. Jer ”meimurski“ je jedan sasvim drugaiji jezik od hrvatskog, i normalno je da ga nitko u Hrvatskoj ne razumije. Baš kao ni ”dalmatinski“, je l’ da, Tom? ”Nerazumljivi“ Ljubo od prvog je susreta svojim umijeem, inspiriranim ponajprije gastronomskom ostavštinom svoje bake, osvajao zahtjevna nepca lanova žirija, a kod gledatelja izazivao zazubice. Pobijedio je u nekoliko zadataka, a, nakon malog kiksa, svojim ”Veprom izgubljenim u grožu i brusnici“ Ljubo je dobio priliku kuhati protiv vrhunske kuharice koja ne samo da je ”šeica“ na radnom mjestu koje se zove ”šef“ kuhinje, ve je ujedno i supruga upravo dotinoga gospodina Toma.

Prošli tjedan, kada je proljetna vruina gotovo susgla ljetnu, žitelji našeg akovca tražili su utoište u sjeni, tendi, hladovini ili vodenom osvježenju. Koliko god prigovora imali na fontanu koja je prije nekoliko godina osvanula na Franjevakom trgu u akovcu, u blizini crkve Sv. Nikole, pa je mjerkali i obilazili poput arhitekata s gomilom argumenata ”za i prov“, opet je došlo vrijeme da joj se šuljamo jer osvježava, ili da joj se približavamo samo zato što na našu djecu djeluje poput magneta. Prije par godina ta fontana je u visinu ”pišala“ puno više negoli ”piša“ danas.

- A daj, nemoj se šaliti. Uf, izgorio sam, deinitivno, prokomentirao je Ljubo saznavši da bi mu ovako javni nepotizam mogao srozati šanse. No, u izazovu se fantastino snašao – osvojio je ak 13 od moguih 15 bodova, zaostavši za Priskom upravo ta 2 boda koja su mu uskraena iskljuivo zbog malo šlampavije prezentacije. Upravo time Ljubo je dokazao da ga uope ne mui to što je iz Meimurja. Baš naprotiv – to mu je do sada u showu donijelo samo prednost! Šteta što je jednoj napokon osvježavajuoj emisiji, istina, stranog formata, ali domae produkcije, emisiji u kojoj uspjeh kandidata ne ovisi o tome iji su podupiratelji spremni spiskati više kuna na telefonsko glasovanje nego iskljuivo o njihovoj kvaliteti i radu, emisiji koju sam uspješno izbjegavala, ali na koju sam se ve nakon jedne zapravo sluajno odgledane epizode totalno navukla, jednom pomalo nepromišljenom, iako vjerujem ne zlonamjernom, izjavom nanesena ova mrlja. Mrlja barem u mojim ”meimurskim“ oima.

Urednie Mikleniu, stvarno ste pretjerali Imao sam namjeru pisati o neem puno ljepšem, ali ne mogu ne reagirati na uvodnik u Glasu Koncila, urednika Ivana Miklenia, koji piše da su hrvatski mediji antihrvatski, antidržavni, antidruštveni, antikatoliki, anticrkveni, antivrijednosni i da ni malo nisu slobodni i vjerodostojni. Mislim ne, ipak je ovo previše, pa makar i od uvaženog kolege po peru i sveenika po zvanju, koji je zasigurno iz ovog popisa izostavio svoje novinare i suradnike. Pitam kako Mikleni može tvrditi za sve hrvatske medije da su u svemu ”anti”, kada to nije tako, barem ne u mediju u kojem ja radim, to pak ve znai da nisu svi takvi kakvima ih Mikleni naziva, znam i desetke drugih koji nisu ”anti” ... Moje su novine od prvog dana apsolutno uvijek o Crkvi i ljudima koji rade ili su vezani uz Crkvu pisale pozitivno i airmativno. Jednako tako i sam sam u vrijeme legendarnog urednika don Živka Kustia, kada to baš nije bilo lako i bezopasno, pisao za Glas Koncila koji se prodavao u stotinama tisua primjeraka. Ne sjeam se da je u onim za Katoliku crkvu olovnim vremenima ikada urednik Don Živko novinare proglašavao antielementima. Ukratko i jednostavno, ni po emu nisam ”anti”, nego upravo obrnuto, za Crkvu sam i za Hrvatsku otkako znam za sebe, i ni Mikleni ni nitko drugi nema pravo ni mene, ali ni mnoge druge kolege nazivati antielementima. Istina je da meu novinarima ima i onih koji nisu skloni Crkvi, ali isto tako ima i meu sveenicima onih koji nisu skloni ili nisu bili. Zbog tih i takvih se ne smije generalizirati, jer je to opasno i grijeh je.

Piše: Stjepan Mesari stjepan.mesaric@mnovine.hr

Uplovite u ljepotu Zamislite zvuk vjetra u jedrima, prskanje kapljica na drvenoj palubi, udaranje valova o brod i lepršanje jedra. Otkrijte skrivene uvale koje postaju vaše plaže, uronite u kristalno čisto more i počastite se gastronomskim užicima koje nude naši otoci. Uživajte u jedinstvenom iskustvu neograničene slobode pri svakom udisaju.

Nisu novinari protiv Katolike crkve ako ukazuju na ljude kojima nije mjesto u Crkvi, koji Katoliku crkvu koriste za vlastitu promidžbu i iz nje vuku samo osobnu korist. Imali smo ne tako davno priliku vidjeti tko se sve motao oko Crkve i oko visoko dostojanstvenika, tko je pred biskupima palio svijee, kao što je nekada pred partijskim sekretarima gordo nosio petokraku, a znamo gdje su sada. Mnogi su u našem kraju pisali razne predgovore, biskupe nazivali s Oe biskupe, a s druge su strane mažnjavali i ovce i novce. Protiv toga i takvih novinari moraju pisati i ne smiju i nee izjednaivati odnosno sveenike stavljati pod jednu kapu. Rekli bi stariji ljudi da u svakom žitu ima kukolja. Ali zbog kukolja cijela njiva, odnosno žito nije dra, pa tako svi novinari nisu antielementi, kao što ni svi sveenici nisu loši. Naprotiv, urednie Ivane Mikleniu. Upamtite, niti sam antihrvatski, niti antidržavni, niti anticrkveni, niti antikatoliki, niti antivrijednosni, ako ukazujem na loše stvari u društvu i Crkvi. Dapae, time pokazujem da mi je i te kako stalo do Hrvatske i Katolike crkve.

Nemojmo zaboravi na još jednu fontanu kojom se dii akovec. Ona u Perivoju Zrinskih koja poput Stonehengea podsjea na neka davna, pradavna vremena kad je akovec imao kupalište (itaj: ljetni život). A tek kad se sjem legendarne bazen fontane koja je prije dvadesetak godina bila smještena ispred zgrade sindikata! Iskreno govorei, nikad mi nije bila jasna funkcija toga pokojnog aqua projekta. Sve više mislim da mu je glavna namjena bila kupanje kunih ljubimaca ili preveselih maturanata u vruim danima nego bilo kakav estetski doprinos izgledu našega grada. Sve u svemu, fontane su nezaobilazni detalj gradske arhitekture. Ako su još pritom nou i osvijetljene, grad, dakako, dobiva na snazi i upeatljivos. Na akovec je, dakle,

Piše: Bisera Zadravec bisera.zadravec@ck.t-com.hr

dva puta udaren vodeni peat, ali ostaje za vidje hoe li im Grad zaista da ”snagu i upeatljivost“ koju zaslužuju.

www.hrvatska.hr

Foto: Ivo Pervan

Piše : Bojana Španiek bojana@mnovine.hr

Pitam se zašto. Je li glavni razlog ekonomske ili ”ergonomske“ prirode? U onom veem vodenom luku (ili skoku) zalijevala je, naime, i mramorni okvir fontane koji je prolaznicima esto poslužio kao usputna ”štacija“ za sjedenje ili pak vrlo esto bivao kod djece otkriven kao savršeno šetalište, a isto se tako u onom veem luku, voda i bespovratno trošila. A u današnje doba, koje više ni ne znam kako bih nazvala, moramo pazi na svaku gradsku kunu koja se eventualno izlijeva na našem trgu. Ooo, neki roditelji i te kako ne vole tu fontanu! Nema više spokojnog sjedenja na kavi jer u blizini vreba opasnost od vode. Onda se neki ljute na svoju nejaad i udom ude što djeca žele izbliza proui taj mirakul od skakutajue vode.

Hrvatska. Zvuči dobro.

Hrvatska turistička zajednica Iblerov trg 10/IV., Zagreb Tel.: +385 1 4699 333 Faks: + 385 1 4557 827 E-mail: info@htz.hr


POZNATI I SLAVNI

“Bižuteriji” Porin za hit godine Ovogodišnja dodjela diskografske nagrade “Porin” svakako je prošla u znaku “Bižuterije”, pjesme koja je od publike proglašena hitom godine. Pjesma u izvedbi Jelene Rozge još je jedan u nizu prepoznatljivih pjesmuljaka iz kreativne tvornice Tonija Huljia, ije ime, barem ovaj put, dovoljno govori samo za sebe. - Hvala svim mojim kolegama koji su imali dovoljno graanske hrabrosti da me nominiraju za ovu nagradu, iskrena je bila Splianka prilikom preuzimanja nagrade. Pjesmom godine proglašena je “Dogodila se ljubav” Lee Dekleve, uz koju su veliki razlog za slavlje imali i deki iz TBF-a. Nagraeni su Porinom za najbolji koncertni album i najbolju izvedbu grupe s vokalom te za najbolju vokalnu suradnju s Leom Deklevom. Od deset nominacija Gibonni je osvojio pet, a od kojih i nagradu za album godine. U kategoriji za najbolji pop album slavili su Jinxi, a Elemental je kui otišao s Porinom za najbolji album klupske glaz-

TOP 20

Pobjednici najvažnijih kategorija ovogodišnje nagrade ”Porin” be. Zagrebaki bend KinoKlub proglašen je najboljim novim izvoaem. Ivana Kindl napokon je doekala Porin, koji je dugo priželjkivala, onaj za najbolju žensku vokalnu suradnju. Klubu slavljenika pridružio se i Massimo kao najbolji muški vokal. Porin za životno djelo dobio je Drago Dikli. Najbolji album

rock glazbe je “As The Dark Wave Swells” The Bambi Molestersa, a najbolji album zabavne glazbe je onaj Rade Šerbedžije i Miroslava Tadia “Ponekad dolazim, ponekad odlazim”. Dodajmo da naša Teta Liza, ovu godinu nominirana za najbolju folklornu pjesmu, duet autora Leonarda Bakse i Vladimi-

ra Koiša Zeca “Zadnji ardaš“ u izvedbi Zeca i Tete Lize, unato prošlogodišnjem dvostrukom trijumfu za doprinos folklornoj glazbi, ipak nije osvojila Porin. Nagrada je pripala pjesmi “Što te sokol nije volio“ Siniše Doronjga/Rajko Stilinovia u izvedbi Najboljih hrvatskih tamburaša. (bš, foto: Pixsell)

1 TREMOLO - VATRA . URBAN 2 ŽIVOT TREBA OSJEAJ - PROTOKOOL 3 STOTINAMA GODINA - JACQUES HOUDEK 4 HVALA LUKY 5 PUT PO MOM - E.N.I. 6 NEDIM BOMBAJ ŠTAMPA 7 EZOTERIJA - HLADNO PIVO 8 BUDI BLIZU - MERITAS 9 SVE ŠTO TI NISAM ZNALA DATI - FEMINNEM 10 SMOOTH CRIMINAL - LUKA ŠULI & STJEPAN HAUSER 11 ZNAJ DA MOJA SI - SERGEJ ETKOVI 12 POFRAJAT U ŽIVOT - Artemija Stani & OLIVER Dragojevi

TOP LISTA

The Pogues 14. srpnja u Zagrebu! Kultni irski punk-rockeri The Pogues napokon stižu u Zagreb 14. srpnja, kada e održati koncert na Šalati! Bend koji je 1981. u Londonu osnovao pjeva Shane MacGowan u Zagreb stiže prvi put, ali ekati je vrijedilo jer The Poguesi dolaze u svojoj originalnoj postavi - Shane MacGowan, Jem Finer, Philip Chevron, Terry Woods , Darryl Hunt, Andrew Ranken i Spider Stacy. Shane McGowan je poetkom devedesetih napustio bend, nekoliko puta se vraao zbog zajednikih miniturneja i koncerata, a proteklu je godinu zajedno s The Poguesima odsvirao i njemaku turneju. U meuvremenu je objavio i nekoliko albuma sa svojim sa-

stavom Shane MacGowan And The Popes, no ipak je Shane svoju kontroverznu i uspješnu karijeru alkoholno - pjesnikog genijalca i glazbenog buntovnika ustoliio kao pokreta i frontmen The Poguesa, kojima se na ovogodišnjoj turneji opet pridružuje i stiže u Zagreb! Albumi The Poguesa: Red Roses For Me (1984.), Rum, Sodomy & The Lash (1985.), If I Should Fall From Grace With God (1988.), Peace & Love (1989.), Hell’s Ditch (1990.), Waiting For Herb (1993.) i Pogue Mahone (1995.) iznjedrili su tijekom godina itav niz danas kultnih pjesama. A Shane i The Poguesi su svojim glazbenim izriajem, koji su ljudi podjednako obožavali ili se nad njim

– u sklopu programa Tvornica De Luxe, a organizatori najavljuju da e prvih 300 kupaca ulaznica za The Poguese po standardnoj cijepak zgražali, obilježili generani od 220 kn biti omoguen ulazak cije. u VIP FAN ZONU na koncertu! Njihove obrade pjesama poput: Dirty Old Town, The Irish Rover ... ili par autorske MacGowanove pjesme poput: Summer in Siam, A Pair of Brown Eyes, Sally MacLennane, Fairytale of New York i mnoge druge odavno su ve prerasle u klasike. Posljednja, Fairytale of New York, u kojoj su TJEDNI KALORIFER se udružili s Kirsty MacColl, zasjela je na prvo mjesto top 20 ljestvice najdowloadiranijih singlova ‘80-ih u Velikoj Britaniji. Inae, The Poguese u Zagreb dovodi udruga Multi art

godine izdala je svoj povratniki album ”Wonderlustre“, koji u sklopu svjetske turneje dolaze predstaviti i zagrebakoj publici. Prepoznatljivog stila, koji je mješavina funka, punka i heavy rocka, Skunk Anansie su jedan od najuzbudljivijih britanskih bendova koji svoju dugogodišnju popularnost održavaju vrhunskim albumima i uvijek eksplozivnim nastupima. Bend se okupio još davne 1994., kada izdaje i svoje prve, jako dobro prihvaene, singlove ”Selling Jesus“ i ”I Can Dream“, no prvi pravi uspjeh ostvaruju tek s kontroverznim hitom ”Little Baby Swastikkka“. On im osigurava nastup na nacionalnoj britanskoj radiopostaji ”Radio One” i imidž jednog od najpopularnijih bendova, što potvruje i nagrada asopisa ”Kerrang” koji ih proglašava najboljim britanskim bendom 1995. Prvi album ”Paranoid and Sunburnt“ prodan je u

zlatnoj nakladi od 100.000 primjeraka, a nakon promotivne turneje, bend se vraa u studio i snima sljedei album ”Stoosh“, koji izlazi 1996. i donosi jedan sasvim novi zvuk. U travnju 1999. Skunkovci nastupaju kao headlineri na Glastonburyju i Roskildeu, a iste godine izdaju i svoj trei album ”Post Orgasmic Chill“. Kako sama Skin istie, taj album predstavlja sve njihovo dotadašnje glazbeno iskustvo i najraznolikiji je i najcjelovitiji album u njihovoj karijeri. Samo dvije godine poslije, Skunk Ananasie se razilaze. Nakon punih osam godina stanke, 2009. se ponovno okupljaju i održavaju nekoliko rasprodanih nastupa te izdaju album najveih hitova ”Smashes and Trashes“. Ponovno okupljanje toliko im se svidjelo da su odluili nastaviti suradnju i snimiti svoj etvrti album “Wonderlustre” koji izlazi krajem 2010. i donosi im oekivani uspjeh.

Mike

Poela je prodaja ulaznica za koncert Skunk Anansie! Koncert e se održati 5. srpnja u klubu ”Aquarius”, a ulaznice po povoljnoj cijeni od 190 kuna mogu se pronai u Aquarius Music Shopu u Varšavskoj 13, Aquarius Music Shopu u Maksimirskoj 16, Sirius Music Shopu u Importanne Galeriji na Iblerovom trgu i Dirty Old Shopu u Tratinskoj 22. Online prodaja ulaznica na www.ticketpro.hr. Nakon izvrsnoga prošlogodišnjeg koncerta, Skunk Anansie održat e još jedan nastup u Zagrebu u organizaciji INmusica, ovaj put u intimnoj atmosferi na otvorenoj terasi kluba ”Aquarius” 5. srpnja 2011. Fantastina britanska etvorka prošle

Nastasja

Poela prodaja ulaznica za Skunk Anansie!

1 BRUNO MARS Lazy Song 2 LMFAO RockDOMAIH Anthem TOPParty LISTA 3 CHRIS BROWN Beauful People (Ft BENNY BENASSI) 4 CHIPMUNK In The Air (Ft KERI HILSON) 5 MICHAEL JACKSON Hollywood Tonight 6 MANN Buzzin (Ft 50 CENT) 7 DJ SAVA I Like (The Trumpet) 8 PITBULL Give Me Everything 9 SNOPP DOGG Sweat 10 BOB SINCLAR Far Lamore (& RAFFAELLA CARRA) 11 NICOLE SHERZINGER Don’t Hold Your Breath 12 KE$HA Blow


www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 41

PROIZVODNJA PRIJEVOZ I UGRADNJA VISOKOKVALITETNOG BETONA PRODAJA ARMATURE I ARMATURNIH MREŽA

mt

POSEBNE POGODNOSTI PRI KUPNJI PAVLEKA MIŠKINE 49 . VARAŽDIN

T 042 350 937

Prodajna mjesta: • ARAPKO - Neumanova 2 (u krugu tvornice) • HULAHOOP OP O P-M Mace ace H Hrvatske rrvvatske 10 • P Prod Prod. ro od b br br.r 2 - Trg Trrgg Republike Tr Reep R pu ub u blik lik ikkee 6 (RK (R RK R K Meimurka, Meimurka Me M ee im i  im murk urk rk 1. 1 Kat) Kaaat) K • LAMPY 9, Mace hrvatske 28, akovec • HULAHOOP, Vladimira Nazora 37, Prelog (u krugu tvornice)

www.gpzagorje.hr

24. svibnja 2011.


42

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

24. svibnja 2011.
21. srpnja 2009.

sport@mnovine.hr

FIM Svjetsko prvenstvo U21 u speedwayu – peta kvalifikacijska utrka

TENIS

Dino Kovai kao izvrstan etvrti prošao dalje Na st adionu Milenium Speedway kluba Unia u subotu je održana peta kvalifikacijska utrka Svjetskog prvenstva juniora U21 u speedwayu. Na startu su se našli mladi vozai iz Hrvatske, eške, Slovenije, Australije, Rusije, Italije, Poljske, Danske i Francuske – meu njima dvostruki svjetski juniorski prvak Darcy Ward koji bi osvajanjem titule i ove godine, postao prvi voza u povijesti ovog natjecanja kojem bi to uspjelo tri puta za redom.

Kovai uz bok najboljima Hrvatsku su predstavljali Dino Kovai i Jasmin Ilijaš. Kovai je osvojio odlino etvrto mjesto i tako ostvario plasman u daljnje natjecanje. Ilijaš je bio deveti, u svakom izlasku osvojio je bodove, ali doza neiskustva presudila je ukupnom plasmanu. Prije poetka utrke bilo je jako teško predvidjeti pobjednika, jer su svi vozai iznimno kvalitetni. S obzirom da je polufinale bilo otvoreno samo za prvu šestorKONANI POREDAK

Przemyslaw Pawlicki (Pl) – 15 Darcy Ward (Aus) – 13 Emil Pulczynski (Pl) – 12 Dino Kovai (Hr) – 11 Ilya Chalov (Rus) – 11 Michael Hadek (Cz) – 10 Aleksander onda (Slo) – 9 Kasper Lykke Nielsen (Dk) – 8 Jasmin Ilijaš (Hr) – 7 David Bellego (Fra) – 6 Taylor Poole (Aus) – 6 Roman ejka (Cz) – 4 Žiga Radkovi (Slo) – 3 Ondrej Veverka (Cz) – 3 Paco Castagna (Ita) – 2 Ladislav Vida (Slo) – 1

Matej Ferjan pronaen mrtav u Poljskoj

OZLJEDA NAJBOLJEG hrvatskog spidvejaša na utrci u Poljskoj

Jurici Pavlicu operirana potkoljenica u Poznanu Juer je u Zielenoj Gori vožena utrka Extra lige izmeu domaina i Unia Leszno. Utrka je, nažalost, osim u znaku oštrih borbi protekla i u znaku padova, neminovnih pratitelja ovog sporta. Najteži se dogodio u dvoboju jednog domaeg i najboljeg hrvatskog vozaa Jurice Pavlica koji vozi za Uniju. Nakon ulaska u zavoj, Patrik Dudek je udario Pavlica u njegov prednji kota, nakon ega je Pavlic izgubio kontrolu nad motorom i pri brzini od 130 km/h se zabio u zrane jastuke i zaštitnu ogradu . Prilikom toga Jurica je zadobio napuknue potkoljenice desne noge, no kako nam je u kratkom razgovoru rekao njegov otac i tre-

ner Zvonko Pavlic, sreom ozljeda nije tako teška, kako se to možda inilo u prvom trenutku. ekaju se detaljnije inormacije iz bolnice u Poznanu u kojoj se nalazi, odnosno prema rijeima lijenika koji je zaprimio hrvatskog vozaa, uslijedit e operacija potkoljenice i stanka za Juru od minimalno trideset dana. N,o s obzirom na mogunosti današnje medicine , kada su u pitanju ovakve ozljede, lijenici su mišljenja kao i sam Zvonimir Pavlic, da bi Juru mogli na motoru vidjeti ve 2. srpnja kada se u Donjem Kraljevcu vozi kvalifikacijska utrka za Grandprix. Jurici želimo što brže ozdravljenje i povratak na stazu. (s.o.)

ku, vozai si nisu mogli dozvoliti pogrešku i nekoncentriranost. U sedmoj vožnji dogodila se neuobiajena situacija – Ward je na-

kon treeg kruga stao, mislei da je vožnja završena, te je izgubio dragocjen bod koji ga je koštao pobjede.

PREMIER HRL U akovcu gostovao najbolji hrvatski rukometni klub

Samo +5 CO Zagreb u akovcu Iako je kvaliteta i vrijednost igraa Meimurja i Zagreba neusporediva, akovani su uspjeli s Croatia osiguranjem odigrati jednu od uvjetno reeno najtješnjih utakmica u ovoj sezoni, pošto su Zagrepani protivnike u domaem prvenstvu redovito svladavali s +10 razlike. Utakmica je bila u izravnom prijenosu na HTV 2, a za razliku od nekad u dvorani Graditeljske škole nije bilo gužve, tek tristotinjak gledatelja. Varga, Paponja, Zubac i Jeti vode Meimurje na 4:1, a u prednosti domai ostaju do 11. minute i 8:8. Zagrepani nakon toga kreu u vodstvo uz pogotke hrvatskih reprezentativaca Štrleka i Kopljara, a prednost Zagreb više nije ispuštao

iz ruku. Na poluvrijeme se odlazi s 19:20. U drugom poluvremenu se strijelcima na strani Zagreba prikljuio i Mari, pa se razlika diže na 26:22 za goste u 39. minuti, a u 47. minuti je 25:30 nakon gola Gojuna. To malo obeshrabruje domae rukometaše, pa se Zagreb diže i do +7 u 55. minuti, no jako dobra završnica i serija od tri gola (Petak, Martinjak, Krajner) smanjuje rezultat na konanih i podnošljivih 5. Kod domaih treba izdvojiti Paponju sa 7/10 i Jetia sa savršenih 5/5, dok je Kvesi obranio 13 zagrebakih šuteva na gol. Kod gostiju je uvjerljivo najbolji s 10/12 bio Štrlek, dok je Kopljar opet trošio lopte sa 6/11. Zagrebaki golmani

Šego i Peši, nisu imali zadivljujui uinak i obranili su samo osam akovekih šuteva. Domai trener Antonio Anel je rekao: "Moj je naputak igraima bio da igraju opušteno i da nemaju predrasuda. Mislim da su renomiranom protivniku odgovorili odlino, drago mi je posebno zbog mladih deki, Martinevia i Marinera. Bez obzira na rezultat izuzetno cijenim Ivicu Obrvana, vidi se da je dobro to posložio i da e ta ekipa idue sezone biti još bolja." Za svoje igrae Anel opet ima dobre želje: "Nadam se da e se riješiti problem sponzora i da emo moi raditi s mladim domaim igraima. Zahvaljujem se svim igraima koji su izdržali turbulencije

Ljubitelje speedwaya u Sloveniji, ali i kod nas gdje je esto nastupao, uzdrmala je vijest da je u Poljskoj mrtav pronaen poznati slovenski spidvejaš Matej Ferjan, koji je posljednjih godina vozio pod maarskom zastavom. Spidvejaški veteran pronaen je mrtav u garaži svoje kue u kojoj je živio u poljskom Rzeszowu za koji je vozio. Ferjan je kao proesionalac u posljednjih nekoliko godina nastupao u brojnim poznatim svjetskim ligama, a po velikom broju pobjeda posebice na nekadašnjoj preloškoj speedway stazi pamte ga brojni ljubitelji ovog sporta u Meimurju.

Pretposljednja vožnja odluila konani poredak Najzanimljivija je bila devetnaesta vožnja kada se na startu našla etvorka (onda, Hadek, Nielsen i Chalov) sa istim brojem bodova i u direktnom okršaju odluivali su o dvojcu koji e se kvalificirati u polufinale. Aleksander onda je bio nesretni trei te nije ostvario prolaz u daljnje natjecanje. Tako se pokazalo da su tehniki problemi iz prve vožnje ondu koštali polufinala. Pobjedu na subotnjoj utrci odnio je najbolji mladi poljski voza Przemyslaw Pawlicki, Darcy Ward bio je drugi, a tree mjesto osvojio je Emil Pulczynski. (mm, oto: zv)

TABLICA 1.NEXE 2.CROATIA OSIGURANJE 3.BJELOVAR 4.SISCIA 5.MEÐIMURJE 6.DUBRAVA 7.ZAMET 8.PORE 9.GORICA 10.VARTEKS DI CAPRIO 11.KARLOVAKA BANKA 12.EMC-SPLIT 13.BUZET 14.ARENA JADROGRAD 15.MEDVEŠAK NFD 16.MOSLAVINA

23 21 23 23 23 23 22 22 23 22 23 23 22 22 22 23

21 21 13 12 11 12 10 10 9 10 10 9 7 8 3 3

1 0 1 2 3 0 2 2 3 1 0 0 4 0 2 1

1 0 9 9 9 11 10 10 11 11 13 14 11 14 17 19

794:635 716:494 628:643 633:595 646:649 650:624 657:668 610:634 687:671 636:688 603:640 662:678 544:568 644:710 572:634 589:740

43 42 27 26 25 24 22 22 21 21 20 18 18 16 8 7

kao i svim dobrim ljudima koji su imali dobre želje za nas. Isplaena nam je jedna plaa i nadam se da e biti isplaeno i ostalima koji rade u klubu." Posljednje kolo Meimurje igra u subotu protiv Buzeta u gostima. "Nedostajat e nam neki igrai zbog drugih obaveza, što nije idealno jer su Buzeani doma jako agresivni", najavljuje Anel. (Ivana Strahija)

DRUGA HRVATSKA TENISKA LIGA

Poraz Puneca u prva dva kola Seniorska momad TK Franjo Punec zapoela je porazima natjecanje u II. hrvatskoj teniskoj ligi. Momad je i ove godine sastavljena od domaih igraa s tek jednim pojaanjem (Slovenac Mitja Zajšek ve je nekoliko godina standardni lan momadi). U prvom kolu na domaem terenu u akovcu protiv prošlogodišnjeg lana prve lige momadi TK Karlovac zabilježen je uvjerljiv poraz rezultatom 3:6. Pobjede su ostvarili Mitja Zajšek i Dejan Žliar

u pojedinanim susretima te Jaklin Bojan i Mitja Zajšek u susretu parova. Ve idueg dana ponovo na domaem terenu protiv momadi TK Osijek zabilježen je poraz istim rezultatom. Susret je odigran na rubu regularnosti na kišom natopljenim terenima na kojima su se bolje snašli gostujui igrai. Pobjede su ovaj put ostvarili Karlo Škvorc i Bojan Jaklin u pojedinanim susretima, te Dejan Žliar i Bojan Jaklin u susretu parova.

ŽTK MARIBOR, TE 16

Karlo Škvorc do polufinala Karlo Škvorc ponovo bilježi odline rezultate. U Mariboru na meunarodnom teniskom turniru iz kalendara Tennis Europe za juniore do 16 godina stigao je do polufinala gdje je zaustavljen od Litvanca Mantasa Bugailikisa rezultatom 62 61. Do polufinala Karlo je pobijedio

Austrijanca Filipa Tomia 63 64, Francuza Jeana Baptista Neri Fuchsa 60 64 i Slovenca Maksa Tekavca koji je predao susret. Rezultatom iz Maribora šesnaestogodišnji akovanin, lan Puneca osvojio je nove bodove za europsku rang listu najboljih juniora.

VINDI KUP DO 12 GODINA

Anda Pintari pobjednik Vindi kupa Dvanaestogodišnja akovanka Anda Pintari nastavlja s uspjesima. Na tradicionalnom Vindi kupu, turniru za djeake i djevojice iz kalendara HTS-a održanom u Varaždinu uvjerljivo je savlada sve svoje protivnice. U prvom kolu kao prva nositeljica turnira bila je slobodna, u

drugom kolu pobijedila je Domeniku Turkovi (TK Špansko) 62 63, u polufinalu Doroteu Vrbanec (TK Varteks) 46 63 62, a u finalnom susretu još jednu Varaždinku Doris Ptiek rezultatom 63 63. Anda trenutno zauzima sedmo mjesto na rang listi Hrvatskog teniskog saveza.

MEIMURSKA teniska liga – za mlae i starije rekreativce

Startala nova teniska liga Minule srijede, na teniskim terenima Rekreacije d.o.o u akovcu odigrano je prvo kolo nove meimurske teniske lige za mlae i starije rekreativce. U prvom susretu parova Davor Vuruši i Davor Borkovi pobijedili su par Rino Jurinec / Petar Hranilovi 2:1. Istim rezultatom Predrag Vuruši i Matija Trstenjak slavili su protiv Petra Žinia i Petra Švende, te Matije Prprovia. Jurica Perko i Mario Špicar bili pak su sa po 2:1 bolji od Marija Ladia, Benjamina Kadberga i Mladena Peveca. Posljednji susret prvog kola

odigrali su i dobili Vedran Mikuli i Bruno Hlapi protiv Natalije Šteulj i Saše Obadia. Drugo kolo na rasporedu je u srijedu, 25. svibnja u 16 sati. Dan kasnije svoj prvi nastup u novoj ligi imali su i stariji rekreativci. Mika , Hoblaj i Gala bili su bolji od Jurinca i Klaria, dok su Biševac, Živkovi i Babojeli svladali Brkia i Branilovia. Ivan Platak i Pavao Hlapi nisu imali veih problema protiv Šimona i Baumhaka, a Liber i Mesari su bili bolji od Kneza i Žbulja. Susreti drugog kola za starije rekreativce igraju se 26. svibnja u 16 sati. (so)
24. svibnja 2011.

HRVATSKA nogometna reprezentacije U-21

Filip i Dino Škvorc za mladu reprezentaciju Hrvatske Dino Škvorc

Izbornik mlade reprezentacije Ivo Šušak za kvalifikacijski susret sa Gruzijom koji je na rasporedu u Dugopolju 3. lipnja u 16 sati, pozvao je i dva mlada meimurska igraa koji igraju za prvoligaš Varaždin: Dino Škvorca iz Strahoninca i Filipa Škvorca iz Peklenice. - Start u svakome natjecanju je veoma bitan i nema sumnje da želimo pobjedom osigurati dominantnu situaciju u skupini. Hendikep naše momadi jest da je osamdeset posto momadi mlae od 90. godišta. No, ja vjerujem u njihove potencijale i oekujem da bi na startu mogli uzeti tri boda.

To bi nam bilo samopouzdanje prije nastavka teških kvalifikacija, rekao je Šušak prilikom predstavljanja popisa igraa na koje rauna za ovaj susret. Popis: Kalini, Picak, Dela, Celjak, Pavlovi, Keli, Jozinovi, D. Škvorc, Glumac, Rugaševi, Ademi, Vujievi, Andrijaševi, Pami, Šovši, Ozobi, Tiinovi, Treboti, Sliškovi, Lendri, F. Škvorc Kramari i op. Okupljanje reprezentacije slijedi odmah nakon što se odigra uzvratna utakmica Hrvatskog nogometnog kupa Varaždin – Dinamo koja se igra u srijedu 25. svibnja u Varaždinu.

Filip Škvorc

KUP MEIMURSKOG nogometnog saveza

Na SRC Mladost 1. lipnja Približava se finale Kupa Meimurskog nogometnog saveza za juniore i seniore koje se tradicionalno igra na SRC Mladost u akovcu. Izvueni su i „domaini“ u finalnim susretima. U juniorskom finalu koje se igra u 15,30 sati igraju Graniar Kotoriba – Mladost Ivanovec, dok dva sata kasnije poinje seniorsko finale u kojem se sastaju Dinamo Palovec – Graniar Kotoriba. Ulazak obje ekipe kotoripskog Graniara u finale zasigurno je veliki uspjeh, a ostaje za vidjeti mogu li ponoviti trijum koji ve dugo nije zabilježen u povijesti meimurskog kupa od vremena kad su se u istom natjecali drugoligaši, da jedan klub uzme oba troeja.
24. svibnja 2011. II. HNL Sjajna predstava Meimurja na zatvaranju domae sezone utakmica

Briljantni drugi dio sezone na domaem terenu zaokruĹžili rekordnom pobjedom NK Meimurje i dalje je bez poraza, niz se protegnuo sad ve na ĹĄest utakmica. U posljednjem ovosezonskom domaem susretu Meimurci su bili posebno uvjerljivi pobijedivĹĄi s 10:0 Vukovar ‘91., ĹĄto je rezultat kakvog se rijetko tko sjea s drugoligaĹĄkih terena. Subota je za Meimurje bila kao iz snova. Ve su u devetoj minuti doĹĄli do pogotka preko Begovia, u 23. je gol postigao JambruĹĄi, a za 3:0 je pogodio Juki. Kad je u 28. mreĹžu zatresao i osi, susret je praktiki bio gotov, no domai se nogometaĹĄi nisu opuĹĄtali, ve po redu pogaaju Kokot, osi, dvaput Garba, pa opet Kokot i za konanih 10:0 Begovi. Potpuno bezopasni Vukovar, koji se ve oprostio s drugoligaĹĄkim druĹĄtvom, mogao je primiti barem joĹĄ pet ‘komada’, ali nije baĹĄ sve moglo ui. Nakon susreta je trener Miljenko Doveer kazao: “Neki e rei da je nakon takvog rezultata nemogue uope bilo ĹĄto kazati, no ja smatram da deset pogodaka treba postii, to je teĹĄko i na treningu a kamoli u prvenstvenoj utakmici.â€?

Doveer: Svaka ast momcima, “gaziliâ€? su protivnika 90 minuta Svojim je igraima estitao: “Zbilja zasluĹžuju respekt, odigrali su 90 minuta kao da se radi o utakmici za ostanak, nisu se opuĹĄtali ni minute. Vidi se da nismo podcijenili protivnika.â€? Nakon takve pobjede namee se logino pitanje: Nije li Meimurje moglo biti i mnogo viĹĄe od trenutnog sedmog mjesta? â€œĹ teta zbog loĹĄijeg starta u proljee, no u zadnjih mjesec i pol-dva smo zbilja uhvatili formu i to se vidi na rezultatu. Imamo priliku zavrĹĄiti sezonu bez poraza, iako idemo u Luko. Ne-

PLITVICA – POLET 4:1 Gojanec, igraliťte Plitvice. Suci: Kolari (N. S. Rok), Horvat (Vraťinec), Kedmenec (Sv. Marija). Strijelci: 1:0 Horvat V. 21., 2:0 Canjuga 43., 3:0 Melnjak 47., 4:0 Melnjak 83., 4:1 Gajnik 87. Plitvica: Kiťiek, Horvat V., Canjuga (od 60. rnila L.), Horvat Maja, Zgrebec, Pomper Marko, Horvat Mario, Ister Tomislav, Kocijan (od 73. Horvat P.), Melnjak, Pomper Marin Polet: Stamenkovi, Pokupec, Baťek D. (od 46. Lisjak M.), Lesjak, Magdaleni, Okreťa, Jurian (od 46. Kriťto ), Gajnik, Mihalic (od 46. Obadi), Baťek N., Pal

GRANIAR – SLOBODA VŽ 2:3 Kotoriba. Suci: Galinec (D. Viťnjica), Pajtak (M. Bukovec), Lackovi (VaraŞdin). Strijelci: 0:1 Besek 17., 0:2 Stankovi 23., 0:3 Muhamad 78., 1:3 Hertelendi 80. 11 m, 2:3 Kos F. 90. Graniar: Šupljika, Radmani, Fundak, Gorupi (od 46. Matulin), Matotek D., Habuť, Paveli, Matotek E. (od 46. Hertelendi), iŞmeťija, Kos V., Kos F. Sloboda VŞ: Valen, Lonar, Kolako, NjeŞi, Vindiť, Malnar, Stankovi, HiŞak (od 53. Puclin), Sean, Knok (od 63. Muhamad), Besek

SLOGA – NEDELJANEC 1:0 akovec, igraliťte Sloge. Suci: Vugrinec (Komarnica), Pani (VaraŞdin), Šantavec (Sv. ur). Strijelac: 1:0 Saka 47. Sloga: Peri, Dokleja, Jeud (od 80. Glad D.), Silaj, Vabec Damir, Obadi, Bali, Vabec Darko, Juki (od 55. Mihalkovi), Saka, Vabec Davor (od 89. Kosalec). Nedeljanec: Medved, Hudoletnjak, Sedlar, Tomaťkovi, Piska, Kovai, Matuec (od 60. Kuar), Leva, Varga (od 71. Štefulj), Kapeť (od 75. Canjuga), Priher.

DINAMO – TRNAVA 2:3 Palovec, igraliťte Dinama. Suci: Horvat (S. Ves), Radek (Pribislavec), Kralji (Vularija). Strijelci: 1:0 Jankovi 15., 1:1 Mesari 33., 1:2 Jakťi S. 51., 1:3 Jakťi S. 55., 2:3 Jankovi 88. Dinamo: Rebernik, Jankovi, KriŞai (od 59. Žuli M.), Janec, Hali, Lovreni, Klekar, Marec, Žuli D. (od 62. Šegovi), Štampar, RuŞi. Trnava: Farkať, Markan, Markuťi (od 62. Malek), Jakťi A., Blagus, Pintar, BlaŞek (od 80. Vlahek), Mesari (od 90. Ribi), Malovi, Jakťi S., Baksa.

TABLICA 1.Gorica 2.Luko 3.Pomorac 4.RudeĹĄ 5.Imotski 6.Solin 7.Meimurje 8.Dugopolje 9.Junak 10.Croaa Sesvete 11.Vinogradar 12.HAĹ K 13.MV Croaa 14.Mosor 15.Vukovar 91 16.Suhopolje

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

20 18 16 14 13 13 12 10 10 12 11 11 10 8 6 5

3 2 7 7 6 5 6 11 10 4 4 4 6 7 2 2

6 9 6 8 10 11 11 8 9 13 14 14 13 14 21 22

52 51 49 49 32 34 52 39 39 36 40 38 35 30 19 21

19 27 22 39 31 32 46 27 31 38 37 40 40 40 76 71

63 56 55 49 45 44 42 41 40 40 37 37 36 31 20 17

optereeni smo, rijeĹĄili smo sve dvojbe koje smo imali i sigurno ne idemo tamo na izletâ€?, objaĹĄnjava Doveer. Posebno je strateg crveno-crnih zadovoljan razvojem igraa koji su pristigli u klub, pa kaĹže: “Kokot nam je jedan od kljunih igraa, uz Garbu koji ima prvoligaĹĄki potencijal i osia koji igra odlino kad otpusti runu i prestane se svaati te se skoncentrira na nogomet. BeĹĄeni je takoer dao veliki doprinos, baĹĄ mi je drago da je suradnja VaraĹždina i Meimurja krenula i u drugom smjeru.â€? Tome dodaje: “Levaia smo istrpjeli na zadnjem veznom i konano smo zadovoljni, dok smo Vuku naĹĄli mjesto na lijevom beku, o emu prije nitko nije razmiĹĄljao. Ĺ˝ao mi je jedino ĹĄto smo morali ganjati rezultat pa nisam uspio u momad ukljuivati igrae iz naĹĄeg inkubatora u mjeri u kojoj bih to Ĺželio, no sigurno e Bobianec, Barat, Petak i drugi dobiti viĹĄe prilika na jesen.â€? Za detaljniju analizu trebat e ipak priekati kraj prvenstva, no ni to nije daleko. (Ivana Strahija)

III. HNL-ISTOK Poslije meimurskog derbija u kojem je Mladost pokuĹĄala stii do bodova spasa najviĹĄe se pria o sucima

NedeliĹĄe slavilo pobjedu, PreloĹžani se Ĺžale na suce Susret kojeg su naĹĄa dva treeligaĹĄa odigrala ovog vikenda ostavit e loĹĄ okus u ustima i jednih i drugih. NedeliĹĄe je naime upisalo tri boda protiv Mladosti. PreloĹžani nisu imali nikakvog popusta, klub ga nije ni oekivao, ali su se kako kaĹžu nadali fer i korektnom suenju koje je po njima u potpunosti izostalo. - Mi u svaku utakmicu idemo po pobjedu. Treba biti poĹĄten i rei da su PreloĹžani imali i viĹĄe nego dovoljno vremena da osiguraju ostanak, ipak je ve 31 kolo za nama, kazao je trener NedeliĹĄa Ĺ˝elimir Orehovec poslije utakmice, odgovorivĹĄi svima zaĹĄto su bili „napaljeni“ kao da igraju presudnu utakmicu prvenstva. I to je u redu, u pitanju je fair-play, uvjereni smo da e Orehovec na isti nain motivirati ekipu da prvenstveno kompletna krene u akovu i savlada Croatiju, ĹĄto prema kvaliteti ne bi trebao biti problem. Utakmica u Dunjkovcu-Pretetincu inae je bila u dva razliita dijela. U prvom je dominiralo NedeliĹĄe, u drugom PreloĹžani. Bolje prilike imali su domai, ali na kraju se opet pria naĹžalost o suenju, posebice kad je Mladost u pitanju, jer je po njima ponovno kao i na dosta gostovanja ono bilo pristrano u korist domaina.

Problematini penali U utakmici su dosuena dva penala, prvog je za NedeliĹĄe i 2:0 realizirao Jagec, nakon duela Dodleka i D. Treske, dok je drugi za Mladost bio posljedica susreta Baarija i Belovia, a za 2:1 ga je realizirao Dodlek. Prvog za domae inae je „dosudio“ pomoni sudac, tako da je sve joĹĄ viĹĄe podiglo tenzije.

Rezultati: NedeliĹĄe-Mladost P 3:1, SlatinaBjelovar 5:1, Olimpija-Otok 2:4, Slavija-Lipik 3:1, akovo-BeliĹĄe 1:0, NAĹ K-Koprivnica 2:0, KriĹževci-Croatia 1:0, Mladost C-Podravina 2:0, Graniar-Slobodnica 4:1.

TABLICA 1.Podravina 2.Mladost Cernik 3.Otok 4.Bjelovar 5. akovo 6.NedeliĹĄe 7.Graniar 8.Slavija Pleternica 9.BeliĹĄe 10.KriĹževci 11.NAĹ K 12.Lipik 13.Slana 14.Koprivnica 15.Olimpija Osijek 16.Slobodnica 17.Mladost Prelog 18.Croaa akovo

31 31 31 31 31 31 31 30 31 31 31 31 32 31 31 31 31 31

19 19 18 17 17 17 15 15 15 13 11 11 11 11 10 9 8 7

4 3 4 5 5 2 5 5 3 6 5 5 3 2 3 6 2 4

8 9 9 9 9 12 11 10 13 12 15 15 18 18 18 16 21 20

66 62 52 57 48 68 61 45 46 39 26 46 47 59 49 42 43 33

35 35 31 41 36 51 41 34 41 45 42 68 54 66 65 62 65 77

61 60 58 56 56 53 50 50 48 45 38 38 36 35 33 33 26 25

Parovi 32. kola (srijeda, 17 h): Mladost P- akovo, BeliĹĄe-Slavija, Lipik-Graniar, Slobodnica-Olimpija, Otok-NAĹ K, Koprivnica-Mladost C, Podravina-Slatina, BjelovarKriĹževci, Croatia-NedeliĹĄe. Parovi 33. kola (subota, 17 h): NedeliĹĄeBjelovar (Dunjkovec-Pretetinec), CroatiaMladost P, Slatina-Koprivnica, Mladost C-Otok, Graniar-BeliĹĄe, Slavija- akovo, Olimpija-Lipik, NAĹ K-Slobodnica, KriĹževciPodravina.

- Iako ne komentiram suenje, kazat u da po meni ni jedan od ta dva penala nije trebalo suditi, no sudac je postavio takav kriterij, na ĹĄto ima pravo jer je svaki prekrĹĄaj u 16 metara podloga za penal. No, mislim da to nije odluilo utakmicu, kaĹže Orehovec. No, utakmicu je mogla odluiti situacija u 85. minuti, kad je gostujueg MiĹĄia prekrĹĄajem zaustavio domai PeriĹĄi, no ovog puta fuka suca Ivanovia ostaje nijema.

To je bila klasika od penala kaĹže „katica za sve“ u preloĹĄkom klubu Ivan Radikovi i dodaje: Ne znam zaĹĄto se nije oglasio glavni sudac, a mogao ga je dosuditi i pomoni, kao ĹĄto je to uinio za domae, ako ve glavni nije vidio kontakt tvrdi popularni „ ero“. Da se igramo kalkulacija, taj bi penal najvjerojatnije donio potpuni egal na terenu i do zadnje minute bi pitanje pobjednika ostalo u zraku. Ovako je za konani rezultat od 3:1 gol u 90. minuti postigao Golubi na dodavanje S. Treske. PreloĹĄka Mladost je tako ostala na 17. poziciji tablice, a nije jasno hoe li joj to donijeti i ispadanje. Ne zna se naime kako e se krojiti tree lige, no kako se etvrte ukidaju, za Mladost bi ispadanje znailo Ĺžupanijski rang natjecanja. Postoji opcija, nesluĹžbeno doznajemo, da se ipak igraju kvaliikacije za ostanak. Meutim, u preloĹĄkim redovima joĹĄ uvijek drĹže sve u svojim rukama, pa tako i izbjegavanje posljednjeg mjesta. Susret je gledao i predsjednik Meimurskog nogometnog saveza, inae dugogodiĹĄnji nogometni djelatnik upravo u preloĹĄkoj Mladosti, Mato Kljaji, koji nam je rekao: “Mislim da nije trebalo biti takvog naboja i da bi suradnja trebala biti bolja. Ne govorim o pobjedi ili porazu, ne’k se izgubi, ali ĹĄteta je ĹĄto se vuku repoviâ€?, diplomatski je kazao. Mladost je u subotu domain akovu (Prelog, 17 h) koje ne igra bajno na gostovanju i sigurno se moĹže pobijediti. To bi uz oekivanu pobjedu NedeliĹĄa protiv Croatije, Mladosti vrlo vjerojatno trebalo biti dovoljno za ostanak u ligi. (Ivana Strahija, Dejan Zrna)

IV. HNL-SJEVER – skupina A

Kolo obiljeĹžili kiksevi momadi s vrha Nedjeljni jutarnji kiks vodeeg Nedeljanca nisu iskoristila oba meimurska predstavnika Graniar i Polet koji su najbliĹže na tablici, jer su poslijepodne i oni izgubili. Kotoripani neoekivano kod kue, a Pribislavani na gostovanju.

Saka sredio lidera, blijeda partija Kotoripana i Pribislavana Sasvim neoekivano posrnuo je Nedeljanec, prvi klub na tablici, u akovcu kod Sloge. Spretnom Sakau bilo je dovoljno zabiti samo jedan gol kako bi Nedeljancu nanio poraz, a prava je ĹĄteta ĹĄto tri boda na kontu SlogaĹĄima nisu donijela i bolju poziciju na tablici. Gostima pa je utjeha da nisu izgubili prvo mjesto, iako im se Plitvica prikrala na etiri boda razlike. Neugodno iznenaenje doĹživjeli su Kotoripani, koji su izgubili od varaĹždinske Slobode, a prije susreta ih je dijelilo 11 mjesta na tablici. VaraĹždinci su u Kotoribu stigli raspoloĹženi za igru i do 78. minute su imali uvjerljivih 3:0, da bi se domai strijelci pokrenuli tek nakon dosuenog penala. Graniar je zbog poraza izgubio drugu poziciju tablice, dok je Sloboda sada 12. TeĹžak poraz doĹživio je naĹĄ predstavnik u Gojancu, a svakako se veseliti mogu domaini, koji su s etvrtog mjesta sko-

ili na drugo i za vodeim Nedeljancem zaostaju etiri boda. Pribislavani oito nisu imali dobar dan, iako su posebno u drugom poluvremenu imali viťe prilika za pogodak, dok su domai strijelci iskoristili ono malo ťto im se otvorilo. Poasni gol u reŞiji Gajnika bio je meutim sve ťto je Polet mogao ove nedjelje. Rezultati: Ivanica – akovec (prekid), SlogaNedeljanec 1:0, ukovec-Sloboda S 2:4, PlitvicaPolet P 4:1, Srainec-Novi Marof 3:3, Dinamo P-Trnava 2:3, Graniar K-Sloboda VŽ 2:3.

TABLICA 1.Nedeljanec 2.Plitvica 3.Graniar (K) 4.Polet (P) 5.Ivanica 6.Sloga 7.Sloboda (S) 8.akovec 9.Trnava 10.Dinamo (P) 11.Novi Marof 12.Sloboda (VĹ˝) 13.Srainec 14.ukovec 77

23 23 23 23 22 23 23 22 23 23 23 23 23 23

15 13 13 13 11 11 10 10 9 7 6 6 5 3

2 4 4 4 6 5 7 3 1 4 5 3 5 3

6 6 6 6 5 7 6 9 13 12 12 14 13 17

45:22 53:30 47:35 41:34 46:28 39:29 39:25 50:43 32:50 35:43 40:51 27:46 25:44 24:63

47 43 43 43 39 38 37 33 28 25 23 21 20 12

Parovi 24. kola: akovec-Graniar K, Sloboda VĹ˝-Dinamo P, Trnava-Sloga, Nedeljanec-Srainec, N. Marof-Plitvica, Polet P-ukovec 77, Sloboda S-Ivanica (sve utakmice igraju se u subotu u 17 h).

U dva meimurska ogleda slavili gosti U meimurskom Palovana i gostiju iz Goriana pobjedu su odnijeli gosti, a tri boda na kontu Trnave prouzroila su zamjenu mjesta na tablici, pa je sada Dinamo 10., dok je klub iz Goriana na devetom mjestu. Trnava je preko Mesaria i Simona JakĹĄia na vrijeme ugurala lopte iza lea domaeg Rebernika, pa kad su se domai strijelci konano pokrenuli, bilo je prekasno, a Jankovie je tek uspio smanjiti na 2:3. U ukovcu puno kvalitetnija partija Slakovana od domaina i na kraju zasluĹžena pobjeda. Domai su se ipak dobro drĹžali cijeli sat vremena, a onda s dva gola u deset minuta gosti odlaze na dva gola prednosti koje ne ispuĹĄtaju do kraja utakmice.

Ivanica – akovec, prekid u 28. minuti (0:3) Svakako najzanimljiviji susret kola bio je onaj u Ivancu, gdje je igrao akovec. Naťi nogometaťi vrlo su dobro krenuli u utakmicu i brzo doťli do prednosti od tri pogotka (Hanc i dvaput Balent), no tada se nebo nad gradskim stadionom u Ivancu otvorilo i na nogometaťe sruilo nevjerojatnu koliinu kiťe popraene tuom, na ťto glavni sudac privremeno prekida utakmicu. U trenutku kad su svi

UKOVEC 77 – SLOBODA 2:4 ukovec. Suci: Šprem, PremuŞaj, Hudika (VaraŞdin). Strijelci: 0:1 Katanec 26., 1:1 Anderlin 55., 1:2 Novak 61., 1:3 Kamenar 71., 2:3 Begovi A. 73., 2:4 Novak 88. ukovec 77: Lehki, BoŞek, Zvonarek, Poljak, Mihoci, Varga, Begovi A., Lonari, Vuk, Pavlic D., Anderlin. Sloboda S: Posavec, Podvezanec (od 56. Petek G.), Begovi M. (od 56. Novak), Kamenar, Levec, Katanec, Srnec, Milijani (od 46. Hergo), Borko, Goricaj, Petek D.

SRAINEC – NOVI MAROF 3:3 Srainec. Suci: osi, Kuťec (VaraŞdin), Vukovi (Kaťtelanec). Strijelci: 1:0 Plantak 5., 2:0 Vilaj 45., 2:1 Henezi 45., 3:1 Kos D. 56., 3:2 Horvat I. 68., 3:3 Horvat I. 88. Srainec: Bogadi (od 36. Vilaj), Papec, Šincek, Kos B., Plantak, Petri (od 86. KuŞin), MeŞnari, Miko, Kos D., Brkinja, DroŞek. Novi Marof: Kljuari, Jelen, Saka M., Novak, Horvat I., Meťnjak, Henezi (od 46. Planinc), Hrebak P., Saka N. (od 68. Horvat M.), Saboli (od 90. Šafran), Hrebak L.

s terena kretali prema skloniĹĄtu, domai izioterapeut Vlado Buhin je, prema zapisniku delegata Marijana JalĹĄovca, napao pomonog suca Radovana Posedija iz PuĹĄina i izazvao mu krvarenje nosa. Iako je u prvi mah sudac Jurec pokuĹĄao nastaviti susret, njegov Posedi je kazao da mu nije dobro i od nastavka se odustalo, nesluĹžbeno doznajemo. Ĺ to se rezultata tie, u akovcu svi oekuju da on bude registriran 3:0 bb u korist akovana. (Ivana Strahija)
24. svibnja 2011. I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

23. kolo I. ŽNL SPARTAK – ZASADBREG 3-3 (1-3) Igralište: Jagodiše M. Suboca. Suci: Ivica Križai, Borut Križai, Saša Mihali. Delegat: Darko Jambrovi. Spartak: Jalšovec, Domoni, Mihalic, Opaak, Hali, Križai, Juras (46. Ruži), Šegovi E. (78. Novosel), Janec, Šegovi I., Lackovi. Trener: Darko Lonari. Zasadbreg: Novak, Šajnovi (80. Šajnovi), Rodinger, Mesari, Živko, Kovai, Rodinger Flo., Mesari, Živko, Kovai, Rodinger Fi., Šimunkovi, Perho (82. Sabolec), Šimunkovi (61. Novak), Koroši. Trener: Dražen Novak. Strijelci: 1-0 Mihalic (10), 1-1 Rodinger Fi. (15) 11m, 1-2 Kovai (29), 1-3 Kovai (40), 2-3 Šimunkovi (47), 3-3 Šegovi (66) Žu karton: Šimunkovi (Zasadbreg)

RUDAR – CENTROMETAL 6-3 (3-2) Igralište: Šoderka M. Središe. Suci: Bojan Juras, Ivan Žganec, Siniša Lukai. Delegat: Josip Baksa. Rudar: Rajf R., Vuruši (87. Podgorelec), Kovai A., Šprajc, Vuri, Šol D., Rihtarec, Liklin, Vinko (44. Kovai R.), Šol (58. Levai), Žganec. Trener: Anton Srša. Centrometal: Serec, Vincek, Vince B. (46. Lastavec), Fuko, Senar, Vince M., Zavrtnik, Bratkovi, Fegeš, Vibovec, Pani. Trener: Boris orevi. Strijelci: 0-1 Pani (2), 1-1 Šol D. (6), 2-1 Šol D. (22), 2-2 Zavrtnik (27), 3-2 Rihtarec (35), 4-2 Kovai A. (65), 4-3 Bratkovi (69), 5-3 Šol D. (75), 6-3 Šol D. (89) Žu kartoni: Vuri, Rihtarec (Rudar); Vince, Fuko, Pani (Centrometal)

DUBRAVAN – PLAVI 6-1 (1-0) Igralište: Krbulja D. Dubrava. Suci: Damir Aldi, Saša Fegeš, Toni Fažon. Delegat: Franjo Kocijan. Dubravan: Apostolovski, Hujs (74. Ribi), Brljak (81. Hajdinjak), Horvat I., Horvat D., Jadan, Špoljar, Slana (63. Jakupak), mrlec, Nes, Horvat D. Trener: Dražen Horvat. Plavi: Srnec, Škvorc S., Murkovi, Turk (66. Trstenjak), Trupkovi, Erdelja, Radikovi, Škvorc, Majeri, Nerer, Tuksar. Trener: Milivoj Trstenjak. Strijelci: 1-0 Horvat D. (5), 2-0 Horvat D. (49) 11m, 3-0 Horvat D. (62), 3-1 Tuksar (65), 4-1 Horvat D. (76), 5-1 mrlec (80), 6-1 mrlec (89) Žu kartoni: Horvat I., Hujs (Dubravan); Škvorc, Srnec (Plavi). Crveni karton: Nerer (Plavi)

NAPRIJED – OMLADINAC (NSR) 2-2 (1-2) Igralište: Zdenci Cirkovljan. Suci: Mihael Belovi, Dragun Novak, Tomislav urila. Delegat: Stjepan Križari. Naprijed: Mlinarec, Hižman J., Mihoci, Lukai (62. Hižman F.), Šimunkovi, Vlah, Glavina I., Marnec, Horvat (26. Režek), Glavina Ž. Trener: Zlatko Vugrinec. Omladinac: Tomaši, Ratajec (37. Mlinari), Reich, Bel, Jambroši, Filipovi, Culjak (84. Krišto ), Marodi, Novak, Toplek, Lesjak. Trener: Denis Ratajec. Strijelci: 0-1 Lesjak (6), 0-2 Novak (16), 1-2 Glavina I. (27), 2-2 Vlah (88) Žu kartoni: Glavina I., Mihoci (Naprijed); Mlinari (Omladinac)

SOKOL – POLET 3-0 (2-0) Igralište: Sokol Vrašinec. Suci: Dražen Jurec, Davor Šupljika, Željko Kovai. Delegat: Slavko Vodopija. Sokol: Puh, Mikolaj, Lisjak, Lebar, Novak D., Drk N., Novak F., Kovai (73. Vincek), Posavec (58. Drk G.), Maari, Munar (77. Bistrovi). Trener: Marko Mikolaj. Polet: urkin, Soboan, Novak (81. Saka), Turk, Hren, Šardi (46. Gorianec), Stojko, Gorianec, Vinko, Karlovec (60. Kralj). Trener: Krešimir Šenji. Strijelci: 1-0 Munar (2), 2-0 Munar (32) 11m, 3-0 Vincek (87) Žu kartoni: Lebar, Vincek (Sokol); Soboan, urkin (Polet)

DINAMO (D) – BRATSTVO (SV) 5-4 (5-2) Igralište: Kokotov Vez Domašinec. Suci: Bruno Brljak, Vlado Soka, Josip Novak. Delegat: Slavko Novak. Dinamo: Bobianec, Sabol, Gregori, Krznar, Brez (84. Topalovi), Bihar, Lovrek (80. Kanižaj S), Trstenjak, Furdi, Vlaši, Kanižaj M. Trener: Dragan Bobianec. Bratstvo: Kocijan, Lehkec, Kovaec, Vlahov, Zlatarek, Hižman, Pata a, Vugrin, Oršoš, Bujan, Mlinari. Trener: Goran Hižman. Strijelci: 1-0 Krznar (5), 2-0 Krznar (8) 11m, 3-0 Krznar (33), 3-1 Vugrin (35), 4-1 Furdi (43), 5-1 Furdi (44), 5-2 Vugrin (45), 5-3 Vugrin (49), 5-4 Bujan (89) Žu kartoni: Mlinari, Pata a (Bratstvo)

BSK – MLADOST (I) 5-2 (3-2) Igralište: Mosše Belica. Suci: Dario Srnec, Branko Bacinger, Damir Fodor. Delegat: Petar Krha. BSK: Sternad, Makar (53. Horvat), Gunc, Gelo, Herc, Mihalec, Novak (85. Škvorc), Hajdarovi, Paler, Mlinari (78. Bobianec), Beštek. Trener: Stjepan Mihalec. Mladost: Lacko, Jaluši, Škerbi, Fuko (73. Novak), Murkovi, Zlatarek, Horvat, Korent, Bari, Žvorc (81. Talan), Jurinec (61. Frani). Trener: Sven Lacko. Strijelci: 0-1 Horvat (19), 1-1 Makar (31), 1-2 Zlatarek (32), 2-2 Novak (40), 3-2 Hajdarovi (45), 4-2 Beštek (61), 5-2 Hajdarovi (73) Žu kartoni: Herc, Novak (BSK); Žvorc, Jaluši (Mladost)

Polet se opustio i naletio “na minu” u Vratišincu Prvak visoko poražen u Vratišincu. Nakon proslave naslova prvaka Polet je doživio težak poraz. Sokol sa više želje i htijenja u prvom poluvremenu ima vodstvo od 2-0. Oba je zgoditka postigao Nikola Munar. Prvi ve u 2. minuti, a drugi u 32. minuti iz kaznenog udarca. U drugom dijelu Polet nešto agilniji, ali bez zgoditka. Domai su jednu kontru tri minute prike kraja utakmice pretvorili u zgoditak kojeg je postigao Aleksandar Vincek za pobjedu od 3-0. Delegat utakmice Vodopija domainu zamjera što nije organizirao više sakupljaa lopti. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

Remi u Cirkovljanu Naprijedu domai bod protiv Omladinca. Ve u 1 minuti domai traže kazneni udarac zbog igranja lopte rukom od strane obrambenog igraa gostiju u svom kaznenom prostoru. No, sudac utakmice Belovi okarakterizirao je situaciju kao ne namjerno igranje lopte rukom. Gosti iz Novog Sela Rok zgodicima Ivana Lesjaka u 6. i Jurice Novaka u 16. minuti dolaze do vodstva od 2-0. Do kraja prvog dijela Ivica Glavina smanjuje na 2-1. Naprijed do boda dolazi u 88. minuti zgoditkom Martina Vlaha. Dva domaa, a samo jedan gostujui opomenuti igra mada ih je po delegatu utakmice Križariu kod gostiju trebalo biti i više.

Zasadbregu bod u M. Subotici Zasadbreg, ugodno iznenaenje proljea nastavlja s dobrim partijama. Uzeo je bod u Maloj Subotici. Nije od poetka izgledalo da e gosti tako dobro odigrati. Spartak je naime ve u 10. minuti zgoditkom Domagoja Mihalica poveo sa 1-0. Ali, ubrzo se gosti vraaju u susret i preokreu ga u svoju korist. Najprije su u 15. minuti poravnali iz opravdano dosueni kazneni udarac kojeg je izborio Marko Koroši, a pogodio kapetan momadi Filip Rodinger za 1-1. U 29 minuti iz slobodnog udarca uspješan je bio Marko Kovai, istina malo uz pomo domaeg živog zida, ali gosti vode 2-1. Identina situacija u 40 minuti, bez pomoi živog zida, ali uz pomo domaeg vratara Stjepana Jalšovca nakon prvih 45 minuta Zasadbreg ima vodstvo od 3-1. Samo što je poeo drugi dio u 47. minuti na 3-2 je smanjio Emanuel Šegovi. U 59. minuti Spartak ima kazneni udarac zbog igranja rukom jednog gostujueg igraa u svom kaznenom prostoru, ali se takvom odlukom nije pomirio Davor Šimunkovi i zaradio opomenu zbog prigovora na odluku suca utakmice Križaia. On je ujedno bio i jedini opomenuti igra na utakmici. Loptu je na bijelu toku namjestio mladi Emanuel Šegovi i pogodio gredu pa je ostalo 3-2 za goste. Što je Emanuel u 59. minuti „uprskao“ brat Igor je u 66. minuti popravio i poravnao rezultat na 3-3. Pet minuta prije kraja kao joker sa klupe Tihomir Novosel je imao prigodu donijeti domaima pobjedu, no ostalo je 3-3.

Dubravan u drugom dijelu slomio Plave Nakon prvih 45 minuta bilo je „samo“ 1-0 za domae, a strijelac Dražen Horvat II u 5 minuti. Dubravan je u 37 minuti uzdrmao gredu, a gosti iz Peklenice su imali dvije prigode koje nisu uspjeli realizirati. Samo što je poelo drugo poluvrijeme u 49. minuti Dubravan ima kazneni udarac kojeg trener-igra Dražen Horvat I realizira za vodstvo od 2-0. U 62. minuti ponovno Dražen Horvat strijelac, ali ovaj puta onaj mlai. Tri minute kasnije Plavi su uspjeli preko Dragana Tuksara postii zgoditak i smanjiti na 3-1. Od 74. minute Plavi igraju bez Tomice Nerera koji je

VETERANI – ISTOK – 22. KOLO KRALJEVAN 38 – RADNIKI 2-6 (1-3) Igralište: D. Kraljevec. Sudac: Dominik Mihoci. Kraljevan: Strahija, Cerovec, Strbad, Mlinarec, Perca, Tisaj, Radmanovi, Glavak, Vlah, Balog, Mišin. Radniki: Paler, Potonjak, Novak, Horvat, Vodopija, Puri, Žilavec, Križai V., Bacinger, Križai J., Vlahek. Strijelci:0-1Vlahek(8),0-2Bacinger(10),1-2Perca(19),1-3Vlahek(30),2-3 Radmanovi (66), 2-4 Križai J. (68), 2-5 Križai J. (80), 2-6 Žilavec (87)

HODOŠAN – DINAMO (P) 1-1 (0-0) Igralište: Hodošan. Sudac: Željko Novak. Hodošan: Mesari, Domini, Srpak, Mihokovi, Kova, Doleni, Ciglari, Srpak, Ruži, Sabol, Vlahek S. Dinamo: Modrinjak, Križai I., Furdi, Hliš, Kolari, Gregorini, Zorec, Kova, Šegovi, Koprivec D. Strijelci: 0-1 Gregorini (56), 1-1 Sabol (69)

MLADOST (P) – SLOGA () 2-3 (0-2) Igralište: Mladost Prelog. Sudac: Rudolf ižmešija. Mladost: Kalšan, Hozjak, Bauer, Radikovi, Gorupi, Posavec, Marnec, Marcijuš, Slaviek, Kljaji, Soka. Sloga: Ma, Levai, Vraži, Štampar, Vuruši, Strahija, Vincek, Mikuli, Blažek, Bubek, Pintari. Strijelci: 0-1 Pintari (31), 0-2 Vincek (43), 1-2 Soka (63), 1-3 Vraži (67), 2-3 Marnec (88)

DINAMO – PODTUREN 3-0 (0-0) Igralište: Dinamo Domašinec. Sudac: Danijel Koila. Dinamo: Hajdarovi, Ciceli, Janec (46. Petak), Jesenovi, Pintar, Sabol, Hliš, Mihalic, Biber, Mihoci, Vugrinec. Podturen: Šol, Kerovec J., Kerovec D., Strahija J., Biber, Horvat, Strahija I., Koevar, Ovar (46. Hranilovi I.), Strnad, Hranilovi V. Strijelci: 1-0 Hliš (49), 2-0 Petak (58), 3-0 Hliš (83)

SPARTAK – POLET 3-2 (0-0) Igralište: Jagodiše M. Suboca. Sudac: Velimir Levai. Spartak: Matjašec, Požgaj, Marec, Horvat, Milijani, Hras, Križai, Taradi, Pintar, Lonari, Juras. Polet: Grkavac, Pejanovi, Horvat, Pal , Radek, Prprovi, Ivai, Šol, Medved, Mihalkovi, Pintar.

LISTA STRIJELACA 20 zgoditaka – Dražen Horvat II (Dubravan) 16 zgoditaka – Stjepan Krznar (Dinamo D), Ivan Lesjak (Omladinac NSR) 15 zgoditaka – Nikola Munar (Sokol), Dražen Horvat I (Dubravan) 14 zgoditaka – Andrej Gorianec (Polet SMNM), Dario Šol (Rudar), Dragan Tuksar (Plavi Pek.) 13 zgoditaka – Ivan Fuko (Mladost I), Antonijo Fegeš (Centrometal) 12 zgoditaka – Nenad Vibovec (Centrometal), Bruno Mesari (Plavi Pek.), Jurica Novak (Omladinac NSR), Igor Beštek (BSK) 10 zgoditaka – Tihomir Novosel (Spartak), Petar Horvat (Naprijed), Nikola Hajdarovi (BSK) 9 zgoditaka – Željko Marnec (Naprijed), Zvonimir Pani (Centrometal), Alen Kovai (Rudar) 8 zgoditaka – Filip Murkovi (Mladost I) 7 zgoditaka – Luka Mikulaj (Sokol), Darko Gunc (BSK), Goran Gorianec (Polet SMNM), Tomica Nerer (Plavi Pek.), Damir Režek (Naprijed), Darko mrlec (Dubravan), Goran Zlatarek (Mladost I)

iskljuen jer je laktom udario igraa Dubravana u predjelu lica i ozlijedio mu arkadu iako ozlijeeni igra nije imao loptu u posjedu. Treim zgoditkom na utakmici Dražen Horvat II u 76. minuti domae dovodi do vodstva od 4-1. Do kraja utakmice bilježimo još dva zgoditka Darka mrleca za konanih 6-1 za Dubravan. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

Dario Šolti s etiri zgoditka „potopio“ Centrometal Dobro su gosti iz Macinca krenuli u utakmicu u M. Središu i ve u 2 minuti zgoditkom Zvonimira Pania poveli sa 1-0. Uz ukupno devet postignutih zgoditaka na utakmici, gledatelji su ih pet vidjeli u prvom poluvremenu. Samo je etiri minute trajalo gostujue vodstvo kada je izuzetno pucaki raspoloženi igra Rudara Dario Šolti krenuo sa serijom svojih etiri zgoditaka. Isti je igra domae u 22 minuti doveo u vodstvo od 2-1. Marko Zavrtnik poravnao je na 2-2 u 27 minuti. Minimalno vodstvo od 3-2 na odmor domaima u 35 minuti donosi Luka Rihtarec. Alen Kovai prvi je u drugom poluvremenu bio strijelac i to u 65 minuti za vodstvo Rudara od 4-2. etiri minute kasnije Krunoslav Bratkovi smanjuju na 4-3. Još dva zgoditka do kraja utakmice u 75 i 89 minute za pobjedu od 6-3 postiže Dario Šolti. Kod zgoditka domaih u 75 minuti gosti su tražili kod pomonog suca Ivana Žganca zalee, ali ipak su morali krenuti sa centra. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Kiša je tijekom prvog dijela dosta otežavala razvoj igre.

FAIR PLAY Iskljueni igra Tomica Nerer (Plavi Pek.) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Nino Vuri, Luka Rihtarec (Rudar), Zvonimir Pani (Centrometal), Jurica Jaluši (Mladost I), Ivan Horvat (Dubravan), Saša Mihoci (Naprijed), Nino Mlinari (Omladinac NSR), Aleksandar Vincek (Sokol), Ivan urkin (Polet SMNM), Nikola Pata a (Bratstvo SV)

STATISTIKA 45 zgoditaka posgnuto ili 6,4 po utakmici 23 opomenuta igraa 1 iskljueni igra 6 kaznenih udaraca dosueno, a 4 realizirana

Novi poraz Mladosti Ivanovec u Belici Loši niz poraza nastavili su deki iz Ivanovca na gostovanju u Belici. Dva su puta imali vodstvo u prvom dijelu, ali je BSK na odmor otišao sa prednošu od 3-2. Nikola Horvat bio je strijelac prvog zgoditka za goste u 19 minuti. Na 1-1 poravnao je u 31 minuti Dino Makar. Minutu kasnije Mladost zgoditkom Gorana Zlatareka vodi 2-1. Kada je u 40. minuti Dario Novak poravnao na 2-2 delegat utakmice Krha pohvalio je dobru reakciju suca utakmice Darija Srnca zbog puštanja prednosti u akciji kod postizanja zgoditka. U 45. minuti Nikola Hajdarovi postiže zgoditak i domainu donosi prednost. U drugom dijelu gosti bezidejni i bezopasni po domaa vrata. BSK pak puno bolji i postiže još dva zgoditka za konanu pobjedu od 5-2. Igor Beštek i Nikola Hajdarovi po drugi puta na utakmici bili su strijelci domaih zgoditaka u drugom poluvremenu. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

Krznar i Vugrin nadmetali se u postizanju golova Dinamo nešto bolji od Bratstva za njegovu konanu pobjedu. Obje ekipe imaju oajno proljee. Utakmica e se ipak pamtiti po iznimnoj raspoloženosti dva napadaa, iz svake momadi. Nakon pola sata igre izgledalo je kad su domai sa hatrikom Stjepana Krznara poveli 3-0 sve dalje ii glatko. Jedan je zgoditak Krznar postigao iz kaznenog udarca, ali kad su domai imali i drugi kazneni udarac Krznar nije bio uspješan. Vedran Vugrin je u 35. minuti smanjio na 3-1, a do poluvremena sva dva zgoditka Marija Furdija Dinamo ima visokih 5-1. U drugom dijelu domai bez postignutog zgoditka, ali su ih zato gosti iz Savske Vesi postigli tri. Još dva, ukupno tri postiže Vedran Vugrin i jednoga minutu prije kraja utakmice za konanih 5-4 Marko Bujan. Dvojica gostujuih opomenutih igraa.

Rezultati: Sokol-Polet SMnM 3:0, BSK-Mladost I 5:2, Naprijed-Omladinac 2:2, Dinamo D-Bratstvo SV 5:4, Spartak-Zasadbreg 3:3, Rudar-Centrometal 6:3, Dubravan-Plavi 6:1.

TABLICA 1.Polet (SMnM)

23 17

4

2

2.Omladinac (NSR)

23 12

5

6

54:28 41

3.Spartak

23 11

8

4

43:23 41

4.Dubravan

23 13

2

8

56:40 41

5.Centrometal

23 11

4

8

57:38 37

6.Sokol

23 11

3

9

45:41 36

7.Mladost (I)

23 11

3

9

48:47 36

8.BSK

23 10

5

8

42:29 35

9.Naprijed

23 8

7

8

44:45 31

10.Rudar

23 8

6

9

42:34 30

11.Plavi (Peklenica)

23 5

5

13 47:77 20

12.Zasadbreg

23 4

6

13 37:72 18

13.Dinamo (D)

23 4

4

15 37:64 16

14.Bratstvo (SV)

23 4

2

17 38:96 14

Parovi 24. kola: Plavi P-Rudar (subota, 17,30 h), Polet-Dubravan, Centrometal-Spartak, ZasadbregDinamo D, Bratstvo-Naprijed, Omladinac-BSK, Mladost I-Sokol (nedjelja, 17,30 h).

VETERANSKA LIGA Sjeverozapad

VETERANI – ZAPAD – 22. KOLO BSK – VIDOVAN 2-5 (1-4)

HAJDUK – STRAHONINEC 3-4 (1-2)

SLOBODA – OMLADINAC (M) 10-1 (6-0)

Igralište: Mosše Belica. Sudac: Robert Novak. BSK: Horvat J., Novak, Horvat T., Horvat V., Mesari, Buhin, Trstenjak, Pintari, Haek, Kovaec, Vinkovi. Vidovan: Pišpek, Šte , Vidovi A., Stojkov, Pongrac D., Igrec, Nes, Bartoli, Fabi, Vidovi I., Pongrac M. Strijelci: 0-1 Nes (3), 0-2 Vidovi (15), 0-3 Fabi (24), 0-4 Igrec (37), 1-4 Pintari (40), 2-4 Buhin (60), 2-5 Fabi (75)

Igralište: Hrastje Brezje. Sudac: Franjo Hergo. Hajduk: Marec De., Vinkovi, Senar, Grabrovi, Šprajc, Mezga, Alijaševi, Gregorini, Žnidari, Marec Da., Slunjski. Strahoninec: Trupkovi, Kova, Zobec, Topolnjak, Pata a, Hadži, Kolar, Makovec, Drabi, Maek, Antonovi, Bali. Strijelci: 0-1 Kolar (14), 0-2 Kova (25), 1-2 Gregorini (31), 1-3 Bali (58), 2-4 Slunjski (70), 3-4 Gregorini (90)

Igralište: Sloboda Mihovljan. Sudac: Ivan Žganec. Sloboda: Kovaec, Gorianec, Hozjan, Radek, Mesari, Kuek, Bratkovi, Belec, Vidovi, Žižek, Vince, Plevnjak. Omladinac: Šari, Posavec, Zebec, Vukovi, Novak, Kukovec, Dokleja, Blažon, Jambrovi, Vrbanec, Bedi. Strijelci: 1-0 Plevnjak (9), 2-0 Mesari (20), 3-0 Mesari (24), 4-0 Mesari (34), 5-0 Plevnjak (41), 6-0 Mesari (43), 6-1 Dokleja (47), 7-1 Plevnjak (55), 8-1 Mesari (60), 9-1 Plevnjak (66), 10-1 Mesari (77)

JADRAN – MLADOST (I) 1-2 prekid u 41.min.

ŠENKOVEC – RUDAR (MS) 0-8 (0-3)

Igralište: Jadran Štefanec. Sudac: Dragun Novak. Jadran: Kovaec, Juras, Mesari, Hras, Kameni, Koiš, Kodba, Kranjec, Vrbanec, Janec, Pavlekovi. Mladost: Bujani, Klinec, Višnji, Tkalec, Jurinec, Bašek, Varga, Lajtman, Krišto , Toplek, Kozjak. Strijelci: 0-1 Krišto  (12), 0-2 Kozjak (25), 1-2 Kranjec (37) Strijelci: 0-1 Mihalkovi (48), 1-1 Taradi (51), 2-1 Marec (56), 3-1 Marec (58), 3-2 Medved (68)

Igralište: Šenkovec. Sudac: Marinko Hrušoci. Šenkovec: Zadravec, Polak, Tomši, Hren, Vidovi, Ratajec, Toplek, Novak, Pušar, Saboli, Kolar. Rudar: Šafari, Turk, Kovai, Rob, Trstenjak Mi., Novak, Bogdan, Glavina, Srnec, Trstenjak Ma., Hren, Filipan, Pavlovi. Strijelci: 0-1 Filipan (15), 0-2 Turk (31), 0-3 Pavlovi (38), 0-4 Novak (51), 0-5 Glavina (58), 0-6 Pavlovi (67), 0-7 Turk (76), 0-8 Glavina (84)

TABLICA

OMLADINAC (NSR) – BRATSTVO 5-2 (2-0)

1.Spartak 2.Radniki

22 22

17 2 3 100:37 53 14 5 3 63:25 47

3.BSK 4.Hodošan 5.Vidovan 6.Mladost (Prelog) 7.Polet (P) 8.Mladost (I) 9.Sloga () 10.Podturen 11.Dinamo (P) 12.Dinamo (D) 13.Jadran

22 22 23 22 22 22 22 22 22 22 22

14 13 13 9 10 9 9 8 6 5 5

3 2 1 7 4 6 6 2 3 2 1

Igralište: Omladinac N.S. Rok. Sudac: Željko Hajdarovi. Omladinac: Jankovi, Podgorelec, Skoliber, Fric, Bel, Jaklin, Turk, Kovaevi, Vukovi, Jurinec, Varga, Kržina, Ilekovi. Bratstvo: Šol, Balent, Žemlji, Tomaši, Horvat, Lukai, Dunjko, Graši, Mesari, Vrbanec, Vuruši, Boži. Strijelci: 1-0 Jaklin (3) 11m, 2-0 Turk (38), 2-1 Graši (49), 3-1 Kržina (60), 4-1 Ilekovi (66) 11m, 4-2 Boži (84), 5-2 Kržina (88)

14.Kraljevan 38

23

1

0 22 36:163 3

5 7 9 6 8 7 7 12 13 15 16

53:36 86:43 85:54 53:48 59:62 42:34 48:46 43:40 45:68 37:63 43:74

45 41 39 34 34 33 33 26 21 16 16

POBJEDA – NEDELIŠE 5-5 (0-4) Igralište: Polenke G. Hrašan. Sudac: Nino Škrobar. Pobjeda: Marciuš, Kova, Horvat, Ivani, Trbovi, Zamuda, Furdi, Debelec, Zobovi, Topolnjak (45. Škvorc), Mikulan. Nedeliše: Borko, Fegeš, Branilovi, Vizinger D., Vizinger I., Marec, Marciuš, Branilovi, Baksa, Vizinger D., Maek. Strijelci: 0-1 Marciuš (20), 0-2 Branilovi (24), 0-3 Vizinger D. (32), 0-4 Maek (44), 1-4 Trbovi (60), 1-5 Vizinger D. (65), 2-5 Trbovi (78), 3-5 Škvorc (83), 4-5 Škvorc (88), 5-5 Trbovi (90)

64:20 55

AKOVEC – SOKOL 3-0 (0-0) Igralište: Mladost akovec. Sudac: Marijan Dumani. akovec: Tropša, Gaal, Koleni, Hamonajec, Srpak, Soboan, Sanjkovi, Bogdan, Kneževi, Šte ar, Musta. Sokol: Posavec, Jambroši, Novak, uranec, Mavrek, isar, Zadravec, Tomaši, Horvat, Pintari, Tarandek. Strijelci: 1-0 Hamonajec (48), 2-0 Soboan (65), 3-0 Hamonajec (87)

TABLICA 1.Sloboda (S) 2.Omladinac (NSR) 3.Nedeliše 4.akovec 5.Pobjeda 6.Rudar 7.Sloboda (M) 8.Omladinac (M) 9.Bratstvo (SV) 10.Šenkovec 11.Sokol 12.Strahoninec 13.Hajduk (B)

20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 21 21 21

17 16 13 13 10 10 8 9 6 5 3 3 1

1 3 3 1 4 3 5 2 3 3 4 2 2

2 1 4 6 6 7 7 10 11 12 14 16 18

63:29 102:33 84:43 63:35 64:42 55:40 75:59 66:69 45:54 36:69 42:77 39:80 27:131

52 51 42 40 34 33 29 29 21 18 13 11 5

Napredak se približio Bratstvu Rezultati 17. kola: Dubravan-Polet 3:1, Venera-Bratstvo 2:2, Zebanec-Mladost 3:6, Mura-D. Koncovka 6:2, Napredak-Zasadbreg 4:0.

TABLICA 1.BRATSTVO

17 13 3

1 59 23 42

2.NAPREDAK

16 11 2

3 49 19 35

3.MURA

16 10 2

4 48 29 32

4.DUBRAVAN

17 9

4

4 43 31 31

5.VENERA-PMP

16 7

4

5 50 31 25

6.ZEBANEC

16 7

3

6 34 25 24

7.ZASADBREG

17 5

0

12 40 70 15

8.POLET

15 4

2

9 28 39 14

9.MLADOST

16 2

1

13 21 58 7

10.D.KONCOVAK 16 2

1

13 12 59 7
24. svibnja 2011.

23. kolo II. ŽNL istok MLADOST (P) – VIDOVAN 1-0 (1-0) Igralište: Mladost Palinovec. Suci: Zoran Hajdinjak, Dražen Sukanec, Ivica Felker. Delegat: Željko Podgorelec. MladostP:Šantavec,Fileš,Sambolec(89.Tkalec),Gorupi,Taradi,avlek(66.MožekZ.),Možek M., Cirkveni, Mlinarec, Vrbanec, Ružman (90. Sabol). Trener: Dušan Podgorelec. Vidovan: Cveni, Zadravec, Herman, Nes, Matulin, Friši (88. Kvakan), Nemet Da, Kuan, Škoda, Lukša, Nemet Di. (68. Šlibar). Trener: Sreko Gabaj. Strijelac: 1-0 Fileš (44) Žu kartoni: Gorupi (Mladost P), Herman (Vidovan)

DRAVA (DM) – CROATIA 4-2 (1-0) Igralište: Drava D. Mihaljevec. Suci: Nino Škrobar, Drago Marec, Valenno Kantoci. Delegat: Stjepan Perko. Drava: Koiš, Igrec Z (64. Šupljika), Kos, Igrec D, Novak, Orehovec, Mihoci, Igrec J, Hošnjak, Bartoli, Lipi. Trener: Ivan Bartoli. Croaa: Patarec, Jeleni (61. urila), Bali D, Kolar (79. Pili), Ruži M, Hunjadi, Ivanuši (55. Gorianec), Ruži S., Krmar, Šafari, Bali J. Trener: Krisjan Varga. Strijelci: 1-0 Igrec (35), 1-1 Jeleni (52), 2-1 Hošnjak (54), 3-1 Igrec J. (57), 3-2 Ruži M (83), 4-2 Igrec J. (87) Žu kartoni: Igrec, Koiš, Mihoci (Drava)

DRAŠKOVEC – PODTUREN 1-5 (0-4) Igralište: Sportski Park. Suci: Marin Horvat, Ivan Vlahek, Stjepan Novak. Delegat: Mijo Horvat. Draškovec: Taradi, Kova, Matjai, Baksa (46. Šavora), Repalust, Debelec, Jambrovi, Mlinari (46. avlek), Kavran (59. Lonari), Vlah, Pišpek. Trener: Dario Kova. Podturen: Šalamon, Boži R (62. Horvat), Boži K., Radovan, Mravljak, Lepen D., Lepen J (75. Golubi), Kolar, Kerovec, Kolari (62. Telebuh). Trener: Ivan David. Strijelci: 0-1 Kolar (3), 0-2 Kolar (5) 11m, 0-3 Lepen D (34), 0-4 Kolar (38), 0-5 Telebuh (67), 1-5 avlek (90)

GRANIAR – MLADOST (SM) 2-0 (1-0) Igralište: Graniar Novakovec. Suci: Marijan Dumani, Dražen Novak, Petar Ruži. Delegat: Antun Horvat. Graniar: Pancer, Novak S., Novak A. (67. Drvoderi S), Orehov, Levai T, Mesarek, Horvat (87. Petak), Buhin, Levai S (81. Levai M), Drvoderi A, Blažon. Trener: Antonio Drvoderi. Mladost: Kranjec, Bogdan (46. Orehovec), Štrok, Šulj, Posavec, Musta, Blažini, Gašpari, Štrok (62. Papak), Igrec, Markovi. Trener: Marinko Dadasovi. Strijelci: 1-0 Blažon (14), 2-0 Blažon (80) Crveni karton: Musta (Mladost)

GALEB – RADNIKI 4-1 (3-0) Igralište: Galeb Oporovec. Suci: Kristinko Jaluši, Antun Koruni, Zoran Mezga. Delegat: Dejan Kova. Galeb: Dolenec, Fleten, Balent, Soka (51. Petri), Erdelji I (76. Slaviek), Vuk, Car, Erdelji M., Granar (70. Kos), Balent, Mihaljac. Trener: Damir Pigac. Radniki: Horvat J (46. Horvat M), Koren, Carevi, Toplek, Obadi (46. Kolari), Novak, Mavrin, Baksa, Lovrek, Živkovi, Habuš (46. Fažon). Trener: Vlado Kovaec. Strijelci: 1-0 Granar (19), 2-0 Erdelji I. (24), 3-0 Mihaljac (35), 4-0 Granar (50), 4-1 Lovrek (75) Žu kartoni: Fleten (Galeb); Fažon (Radniki)

DUBRAVA – PODBREST 4-4 (1-0) Igralište: Dubrava Sivica. Suci: Darijan Zadravec, Ivan Kržina, Vlado Blaži. Delegat: Antun Vlahek. Dubrava: Mui, Gavez, Bobianec Ma, Sabol, Varga, Sršan, Žganec, Koevar (64. Bauer), Tkalec (40. Bobianec Mi), Ovar, Jambroši. Trener: Mihael Fodor. Podbrest: onkaš, Ciglari, Hali T, Domini, Lonari, Hali A, Lastavec, Dodlek, Miši, Ciglari (77. Balent), Kodba. Trener: Ivan Gajnik. Strijelci: 1-0 Sršan (34), 1-1 Miši (49), 2-1 Sabol (56), 2-2 Domini (66), 2-3 Miši (67), 3-3 Gavez (74) 11m, 4-3 Sršan (77), 4-4 Domini (88) Žu kartoni: Bobianec Maja, Bobianec Mihael (Dubrava); Lonari (Budunost)

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Podturen lako u Draškovcu, Palinovani ostali u igri za naslov Podturnu lagana pobjeda u Draškovcu. Ve su u prvom poluvremenu gosti imali visoko vodstvo od 4-0. Trostruki strijelac Matija Kolar. Od toga jedan u 5 minuti postiže iz kaznenog udarca. Damir Lepen bio je još strijelac u prvom poluvremenu za Podturen. Ivica Telebuh ušao je u igru u 62. minuti, a pet minuta kasnije postiže i peti zgoditak za goste. Probao je domai trener Stjepan Hohnjec izmjenama razbuditi momad, ali je uspio tek sa Danijelom avlekom koji je ušao u igru poetkom drugog poluvremena i postigao poasni zgoditak za domae. U vrlo korektnoj igri opomenutih igraa nije bilo. Derbi u Palinovcu domainima. Jedini zgoditak na utakmici vrijedan velika tri boda u 44. minuti za domau Mladost postigao je Goran Fileš. Vidovan je ovim porazom tri kola prije kraja prvenstva izgleda izgubio sve izglede u borbi za naslov jer je bodovno zaostao za vodeim dvojcem Podturnom i Mladosti. Izgleda da e njihov meusobni susret koji se igra u pretposljednjem kolu u Palinovcu odluivati o prvaku. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. Nova domaa pobjeda Graniara. Tomica Blažon bio je strijelac obaju zgoditaka za domae. Prvog u 14 minuti, a drugog u 80. minuti. U meuvremenu je Mladost, tonije u 62. minuti ostala bez Denija Mustaa koji je sprijeio domaeg napadaa u izglednoj prigodi za postii zgoditak. Opomenutih igraa nije bilo. Budunost iz Sivice odnijela bod. Zgoditkom Antonija Sršana u 34 minuti Dubrava je imala u prvom poluvremenu minimalno vodstvo od 1-0. Poetkom drugog dijela u 49. minuti na 1-1 je poravnao Tomislav Miši. Novo vodstvo domaih uslijedilo je u 56. minuti zgoditkom Tina Sabola. Deset minuta kasnije gosti iz Podbresta zgoditkom Alena Dominia poravnavaju na 2-2. Minutu kasnije Budunost je drugim zgoditkom

BORAC PMP – SK 0-2 (0-0) Igralište: Borac Turiše. Suci: Željko Turk, Mario Pintari, Nikola Zanjko. Delegat: Davor Drvenkar. Borac: Vlah, Brumen R, Cika, Mavrin (64. Zrna), Radikovi, Brumen N, Baranaši (56. Drvoderi D), Bister, Vrzan (12. Jesenovi), Drvoderi N., Novak. Trener: Boris Radikovi. SK: Vojvoda, Baranaši, Bašnec, Vidovi (46. Žvorc), Graši, Božek (66. Marka), Pigac, Horvat N., Horvat I., Lonari (27. Markan), Kramar. Trener: Nikola Markan. Strijelci: 0-1 Graši (83), 0-2 Kramar (87) Žu i crveni karton: Žvorc (SK)

Tomislava Mišia povela sa 3-2. U 74. minuti kazneni udarac za domae kojeg realizira za 3-3 Rajko Gavez. Drugim zgoditkom Antonija Sršana u 77. minuti Dubrava je blizu pobjede. Još k tome u 86. minuti pogaaju gredu. Dvije minute prije kraja utakmice takoer drugim svojim zgoditkom na utakmici Alen Domini poravnava rezultat na konanih 4-4. Za bod Budunosti uvelike je zaslužan njihov vratar Davor onkaš koji je imao nekoliko dobrih intervencija pred svojim vratima. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra. Drava pobijedila Croatiju. Josip Igrec trostruki strijelac za domae. On je postigao i jedini zgoditak u prvom dijelu u 35. minuti. Martin Jeleni poravnao je na 1-1 u 52. minuti. Dvije minute kasnije novo vodstvo Drave zgoditkom Josipa Hošnjaka. Drava do vodstva od 3-1 dolazi u 57. minuti drugim zgoditkom Josipa Igreca. Kada je u 83 minuti na 3-2 smanjio svojim zgoditkom Marko Ruži gosti iz Orehovice su malo nešto živnuli ne bi li barem poravnali rezulat. No, u 87. minuti sve dvojbe su riješene. Trei zgoditak Josipa Igreca i Drava ima vodstvo od 4-2 koje uspijeva održati do kraja utakmice. Trojica domaih opomenutih igraa. Gosti bez kartoniranih igraa. U Oporovcu Radniki igrao, a Galeb zabijao. Radniki je dva puta pogodio vratnicu, ali su zato domai u prvom poluvremenu tri puta pogodili unutar okvira vratiju. Prvo Tomislav Granatir, potom Igor Erdelji i na kraju Marko Mihaljac. Drugo poluvrijeme je slino zapoelo. Igrala se 50. minuta, ali je Tomislav Granatir opet po drugi puta strijelac za domae koji sada vode 4-0. Tri su lijepe prigode imali gosti u drugom poluvremenu. Tek u 75. minuti Danijel Lovrek postiže zgoditak za Radniki i smanjuje rezultat na konanih 4-1 za Galeb. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. SK sa pobjedom odlazi iz Turiša. Dugo je bilo 0-0. Tijekom cijele utakmice gosti iz ehovca su bili bolja momad. Tek pred kraj utakmice tu svoju terensku premo su okrunili sa dva zgoditka. Prvi je u 83. minuti postigao Zoran Graši, a drugi u 87 minuti Aleksandar Kramar. U meuvremenu u 84. minuti SK-i je iskljuen Ante Žvorc. Prvo je Žvorc zaradio opomenu zbog prigovora na jednu odluku suca utakmice Željka Turka, a u istoj minuti i iskljuenje zbog vrijeanja.

23. kolo II. ŽNL zapad

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

MURA – MEIMUREC 3-3 (2-3)

Pušine slavi naslov prvaka

Igralište: Hlapiina. Suci: Velimir Levai, Marinko Hrušoci, Smiljan Perho. Delegat: Drago Koruni. Mura: Novak D., Breznik, Jurovi, Novak M., Vuruši, Stojko, Vinko, Dragoja, Stojko D., Antoli, Stojko A., Na (65. Lipi). Trener: Novak Dražen. Meimurec: Marcijuš, Kos, Lonari (43. Srša), Kova, Fuek, Podvezanec, Škvorc, 52. Rešetar, Škvorc (52. Rešetar), Ivanuša, Bistrovi, Novak, Kregar. Trener: Siniša Gavez. Strijelci: 1-0 Vuruši (10), 1-1 Kregar (18), 1-2 Bistrovi (24), 2-2 Vuruši (34), 2-3 Kregar (37), 3-3 Dragoja (53) Žu kartoni: Jurovi (Mura); Fuek, Ivanuša (Meimurec)

Igralište: Karaa Selnica. Suci: Dario Bubek, Renato Vuk, Dragan Šajnovi. Delegat: Marijan Sabol. Mladost: Novosel, Vinko, Murkovi, Stojko N., Stojko T., Rob, Županec, Levai T. (55. Hošpel), Tuksar, Šavniar, Levai J. (55. Hren). Trener: Marijan Mohari Trnovec: Jelini, Gyo , Florjani, Horvat, Kos, Pavlekovi, Fras, Bres (70. Kiri), ešnjaj (85. Višnjari), Baan, Bacinger (80. Benc). Trener: Goran Koprivec Strijelci: 0-1 Baan (19), 1-1 Tuksar (22), 1-2 ešnjaj (25), 2-2 Županec (38), 2-3 Baan (52) Žu kartoni: Stojko N., Županec (Mladost), Crveni karton: Novak Josip, zioterapeut (Mladost)

Pušine pobjedom u Jurovcu osigurale naslov prvaka. Tri kola prije kraja prvenstva velikih deset bodova prednosti pred prvim pratiteljem Meimurcem. Prvo poluvrijeme Bratstvo je imalo vodstvo od 1-0 zgoditkom iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Miran Vinko u 25. minuti. Zbog napucavanja lopte u teren za igru nezadovoljan igrom Tonija Trojaka Pušinama je sa klupe u 40. minuti odstranjen trener Stanislav Posavec. Mario Skupnjak ušao je u igru u drugom poluvremenu na samom poetku i u 66. minuti poravnao rezultat na 1-1. Miroslav Pozder svojim zgoditkom u 72. minuti donosi pobjedu Pušinama od 2-1. Niti jedan opomenuti igra. Podjela bodova u Hlapiini. Boris Vuruši prvi je doveo Muru u vodstvo od 1-0 u 10. minuti. Bojan Kregar poravnao je na 1-1 u 18 minuti. Miljenko Bistrovi u 24 minuti Meimurcu donosi prednost od 2-1. Drugi zgoditak Borisa Vurušia u 34. minuti za 2-2. Bojan Kregar se ne da Vurušiu pa i on u 37. minuti svojim drugim zgoditkom dovodi Meimurca u vodstvo od 3-2. U drugom poluvremenu domai kapetan Nikola Dragoja na samom poetku u 53. minuti postiže zgoditak za konanih 3-3. Jedan domai, a dvojica gostujuih opomenutih igraa. Sloboda iznenadila pobjedom u Novom Selu na Dravi. Saša Sovar trostruki strijelac za goste. Da se domaima ne piše dobro dalo se naslutiti nakon prvih 45

ŠENKOVEC – HAJDUK VINDIJA 1-5 (1-2)

SLOGA – STRAHONINEC 0-1 (0-0)

JEDINSTVO – SLOBODA 2-3 (1-2) Igralište: Jedinstvo N.S. na Dravi. Suci: Mario Buhin, Darko Pokriva, Boško Martan. Delegat: Alojz Kopasi. Jedinstvo: Varga, Jaluši M., Popovi, Jaluši N. (46. Kosi), Lešnjak, Rešetar (46. Vidaek), Pla ak, Vuruši (46. Jambroši), orevi, Novak, Bezek. Trener Mladen Rešetar Slododa: Deban, Pintari, Dunjko (74. Belše), Rešetar, Medved, Tisaj, Lukman, Gorianec, Posavec, Sovar, Vrbanec. Trener: Mladen Kuek Strijelci: 0-1 Sovar (17), 1-1 Vuruši (18), 1-2 Sovar (36), 1-3 Sovar (84), 2-3 Novak (90) Žu karton: Jaluši N. (Jedinstvo)

MLADOST – TRNOVEC 3-2 (2-2)

Igralište: Šenkovec. Suci: Rudolf ižmešija, Željko Novak, Morano Vlah. Delegat: Božidar Jurai. Šenkovec: Novak, Radikovi, Leško, Vugrinec, Zanjko, Ban, Korent, Lesjak (65. Hranjec S.), Farkaš (78. Domunkoš), Gorianec, Zemli (31. Kranjec J.). Trener: Mario Zaspan. Hajduk Vindija: Zadravec, Hrženjak D., Šopar (90. Hrženjak K.), Turk, Sabo, Govedi, Maari J., Debelec M. Gorianec, Debelec G., Maari M. Trener: Robert Gorianec. Strijelci: 1-0 Leško (7), 1-1 Maari J. (20), 1-2 Maari M. (25), 1-3 Gorianec (60), 1-4 Govedi (71), 1-5 Gorianec (87)

BRATSTVO – PUŠINE 1-2 (1-0) Igralište: Jurovec. Suci: Zoran Novak, Dragan Hrustek, Mladen Puklavec. Delegat: Stjepan uranec Bratstvo: Tratnjak, Karlovec, Vrši, Brezovaki, Horvat (36. Zamuda, 69. Peri Marko), Peri Mihael, Štefulj, Jambrovi, Trstenjak, Vinko, urin. Trener: Darko Rob Pušine: Majurec, urila, Pintari, Novosel, Florijani, Pozder, Grabar, Klemeni, Trojak (46. Skupnjak), Laarevi, Žnidari (86. Fekonja). Trener: Stanislav Posavec Strijelci: 1-0 Vinko (25)11m, 1-1 Skupnjak (66), 1-2 Pozder (72) Crveni karton: Stanislav Posavec, trener (Pušine)

Igralište: Sloga Štrigova. Suci: Darko Filipi, Željko Ivanuša, Josip Jurinec. Delegat: Dragun Horvat Sloga: Petkovi, Kovai, Klanjšak (80. Soboan), Rob, Vukovi, Brežnjak, Gorianec, Jambrovi, Bogdan, Senar, Kova (33. Rojko N.). Trener: Zdravko Modlic Strahoninec: Bertapelle, Zorkovi, Novak, Vrbanec N., Celinger, Riko, (77. Drabi), Srnec, Zlatarek, Horvat (88. Bakaji), Jaluši, Vrbanec B. Trener: Dražen Fric Strijelac: 0-1 Vrbanec B. (72) Žu kartoni: Bogdan, Rob (Sloga); Vrbanec B. (Strahoninec)

VENERA PMP – DRAVA 3-1 (3-1) Igralište: Venera Sv. Juraj na Bregu. Suci: Franjo Hergo, Danijel Koila, Luka Bacinger. Delegat: Zvonko Novakovi Venera PMP: Kocijan, Cvetkovi, Lovrec (81. urin), Buhanec, Novak D., Vabec (71. Novak V.), Srnec, Kerman, Ambruš, Škvorc I., Škvorc R. Trener: Marijan Horvat Drava: Šardi, Jaluši, Marnevi (65. Tomaši), Carevi, Kozjak, Šol, Liber (80. Postružnik), Treska (76. Zanjko), Medved, Frani, Dombaj. Trener: Krešo Vincek Strijelci: 1-0 Kerman (4), 2-0 Kerman (17), 2-1 Frani (34)11m, 3-1 Cvetkovi (44)11m Žu kartoni: Kerman (Venera); Šol, Marnevi (Drava)

minuta. Saša Sovar je u 17. minuti goste iz Mihovljana doveo u vodstvo od 1-0. Samo je minutu trajalo gostujue vodstvo kada je na 1-1 poravnao Goran Vuruši. Novi zgoditak Saše Sovara i novo vodstvo Slobode u 36. minuti. Šest minuta prije kraja utakmice vodstvo Slobode 3-1 treim zgoditkom Saše Sovara. Samuel Novak je u 90. minuti uspio samo ublažiti domai poraz Jedinstva na 3-2. Jedan i to domai opomenuti igra. U Svetom Jurju na Bregu sve riješeno u prvom poluvremenu. Krenuli su domai opasno sa dva zgoditka Gorana Kermana u 4. i 17. minuti. Potom slijede dva kaznena udarca. Prvo za goste iz Kuršanca u 34 minuti kojeg realizira Krunoslav Frani. Minutu prije kraja prvog poluvremena kazneni udarac za Veneru PMP kojeg za pobjedu od 3-1 realizira Nino Cvetkovi. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa. Hajduk „projurio“ kroz Šenkovec. Osim što su domai u 7. minuti zgoditkom Dejana Leška poveli sa 1-0 to je bilo sve što se njih tie. Nakon toga na terenu postoji samo jedna momad i to gostujua. Od 20. minute kree serija zgoditaka. Prvo je strijelac bio Josip Maari. U prvom dijelu još je strijelac bio Mihael Maari. Do kraja još dva zgoditka Karla Gorianca i jedan Saše Govedia za pobjedu od 5-1. Bez opomenutih igraa je prošao susret. Trnovec slavio u Selnici. Imali su tijekom cijele utakmice gosti vodstvo koje su uspjeli održati do kraja utakmice. Bojan Baan strijelac je bio u 19. minuti. Tri minute kasnije domaa Mladost zgoditkom Tomislava Tuksara poravnava na 1-1. Bruno ešnjaj u 25. minuti ponovno dovodi Trnovec u vodstvo. Kada je Trnovec po drugi puta stigao do vodstva sa klupe domae Mladosti udaljen je fizioterapeut Josip Novak jer je vrijeao suca utakmice Bubeka. Matija Županec je uspio do kraja prvom poluvremena tonije u 38 minuti poravnati na 2-2. Bojan Baan je zapoeo seriju gostujuih zgoditaka i završio u 52 minuti za pobjedu Trnovca od 3-2. Uz udaljenje fizioterapeuta domai su imali i dvojicu opomenutih igraa. Gosti su prošli bez kartona. Derbi zaelja u Štrigovi pripao Strahonincu. U teškom je položaju domaa Sloga tri kola prije kraja prvenstva jer zaostaje etiri boda za Bratstvom, a ak sedam bodova pred ostalim momadima. Boris Vrbanec odluio je svojim zgoditkom pobjednika u 72. minuti. Igra Sloge Simon Kova se teže ozlijedio u 33. minuti i prevezen je u županijsku bolnicu akovec. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra.

LISTA STRIJELACA 23 zgoditaka – Maja Kolar (Podturen) 19 zgoditaka – Marijan Krmar (Croaa) 18 zgoditaka – Bruno Dodlek (Budunost P), Tomica Mlinarec (Mladost Pal.) 16 zgoditaka – Nikola Talan (Mladost Pal.) 15 zgoditaka – Hrvoje Škoda, Mario Matulin (Vidovan) 14 zgoditaka – Marko Ruži (Croaa) 13 zgoditaka – Ivica Telebuh (Podturen) 11 zgoditaka – Siniša Rušanec (Borac PMP) 10 zgoditaka – Josip Bali (Croaa), Tomislav Granar (Galeb), Tomica Blažon (Graniar N) 9 zgoditaka – Filip Pišpek (Draškovec), Aleksandar Kramar (SK), Tomislav Miši (Budunost P) 8 zgoditaka – Filip Papak (Mladost SM), Goran Orehovec, Josip Igrec (Drava DM), Filip Hižman (SK), Marko Baksa (Radniki) 7 zgoditaka – Mario Buhin (Graniar N), Nikola Štrok, Mario Gašapri (Mladost SM), Davor Mui (Dubrava), Goran Fileš (Mladost Pal.), Marko Mihaljac (Galeb)

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Ante Žvorc (SK), Deni Musta (Mladost SM) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nema: Marko Mihoci (Drava DM)

STATISTIKA 30 zgoditaka posgnuto ili 4,2 po utakmici; 11 opomenuh igraa; 2 iskljuena igraa; 2 kaznena udaraca dosuena i is realizirani

Rezultati: Graniar-Mladost SM 2:0, Drava-Croatia 4:2, Mladost P-Vidovan 1:0, Galeb-Radniki 4:1, Draškovec-Podturne 1:5, Dubrava-Budunost P 4:4, Borac PMP-SK 0:2.

TABLICA 1.Podturen 2.Mladost Palinovec 3.Vidovan 4.Mladost (SM) 5.Budunost (P) 6.Croaa 7.Galeb 8.SK 9.Graniar (N) 10.Borac PMP 11.Draškovec 12.Drava (DM) 13.Dubrava 14.Radniki

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

16 15 14 13 11 11 11 9 8 7 7 5 4 5

2 4 2 4 6 4 3 3 4 3 2 5 7 1

5 4 7 6 6 8 9 11 11 13 14 13 12 17

65:27 51:23 57:29 45:35 49:34 58:50 47:44 40:45 35:43 33:56 30:49 35:47 38:63 35:73

50 49 44 43 39 37 36 30 28 24 23 20 19 16

Parovi 24. kola: Mladost SM-Borac PMP, SK-Dubrava, Budunost P-Draškovec, Podturen-Galeb, Radniki-Mladost P, Vidovan-Drava DM, Croatia-Graniar (nedjelja, 17,30 h).

LISTA STRIJELACA 25 zgoditaka – Slavko orevi (Jedinstvo NSD) 23 zgoditka – Miljenko Bistrovi, Bojan Kregar (Meimurec) 19 zgoditaka – Nenad Orehovec (Sloboda M) 18 zgoditaka – Josip Maari (Hajduk Š) 15 zgoditaka – Boris Vuruši (Mura) 13 zgoditaka – Siniša Doveer (Pušine), Davor Medved (Drava K), Mihael Maari, Karlo Gorianec (Hajduk Š) 12 zgoditaka – Krunoslav Frani (Drava K) 11 zgoditaka – Robert Štefulj, David Brezovaki (Bratstvo J) 10 zgoditaka – Saša Vidovi (Pušine), Krunoslav Tuksar (Mladost S), Sandro Novak (Meimurec), Tomislav Dombaj (Drava K), Boris Vrbanec (Strahoninec), Saša Sovar (Sloboda M) 9 zgoditaka – Tomica Celinger (Pušine), Dejan Korent (Šenkovec), Nikola Dragoja (Mura) 8 zgoditaka – Branko Laevi (Pušine), Smiljan Jambrovi (Sloga Š), Denis Marec (Trnovec), Miroslav Horvat (Strahoninec), Goran Vuruši (Jedinstvo NSD) 7 zgoditaka – Matej Senar (Sloga Š), Robert Vabec, Goran Kerman (Venera PMP)

FAIR PLAY Iskljueni : Stanislav Posavec trener (Pušine), Josip Novak zioterapeut (Mladost S) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Marko Jurovi (Mura), Neven Jaluši (Jedinstvo NSD), Nikola Stojko, Maja Županec (Mladost S), Krisjan Rob (Sloga Š)

STATISTIKA 30 zgoditaka posgnuto ili 4,2 po utakmici; 12 opomenuh igraa; 2 iskljuenja; 3 kaznena udarca dosuena i is realizirani

Rezultati: Šenkovec-Hajduk 1:5, Venera PMP-Drava K 3:1, Mladost-Trnovec 2:3, Mura-Meimurec 3:3, Sloga-Strahoninec 0:1, Bratstvo-Pušine 1:2, Jedinstvo-Sloboda M 2:3.

TABLICA 1.Pušine 2.Meimurec 3.Jedinstvo (NSD) 4.Drava (K) 5.Hajduk (Š) 6.Mura 7.Mladost (S) 8.Venera PMP 9.Trnovec 10.Sloboda (M) 11.Šenkovec 12.Strahoninec 13.Bratstvo (J) 14.Sloga (Š)

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

18 13 14 11 9 10 10 9 7 8 8 7 7 4

2 7 2 2 7 3 2 3 6 2 2 5 2 7

3 3 7 10 7 10 11 11 10 13 13 11 14 12

62:20 70:41 53:35 55:49 56:40 43:46 33:51 37:43 43:47 51:55 39:52 38:63 39:66 29:40

56 46 44 35 34 33 32 30 27 26 26 26 23 19

Parovi 24. kola: Hajduk Š-Jedinstvo (subota, 17,30 h), SlobodaBratstvo, Pušine-Sloga, Strahoninec-Mura, Meimurec-Mladost, Trnovec-Venera PMP, Drava-Šenkovec (nedjelja, 17,30 h).
24. svibnja 2011.

19. kolo III. ŽNL istok OMLADINAC – TRNJE 2-2 (0-2) Igraliťte: Omladinac DrŞimurec Strelec. Suci: Dominik Mihoci, Robert Horbec, Miran Culjak. Delegat: Tomislav Šol Omladinac: Saka R., Korpar, Dodlek T., Saka S., Malovi, Dodlek D., Pata a, Valen, Piknja, Lackovi, Domjani. Trener: Darko Sabol Trnje: Glavina, Jankulija Denis, Fai (61. Habuť), Kolari, Mihocek, Kramar, Brodari (80. Vadlja), Bistrovi, Suťec, Jasni, Radi (46. Jankulija Dalibor). Trener: Bruno Glavak Strijelci: 0-1 Mihocek (9), 0-2 Radi (43), 1-2 Valen (53), 2-2 Pata a (67) Žu kartoni: Pata a, Domjani, Malovi (Omladinac); Jasni (Trnje)

EKO – JADRAN 2-1 (1-1) Igraliťte: Miigen Sv. KriŞ. Suci: Maja Horvat, Tihomir Kralji, Robert Vukovi. Delegat: Miroslav Glavina Eko: Domini, Vutek, Balog J., Novak N., Gorianec, Bedi, Novak Domagoj, Maek, Mlinari, Novak Danijel, Novak Z. Trener: Novak Zlatko Jadran: Vranovi, Mihalic (82. Štampar), Balog, Furdi, Hamonajec, Toplek, Novak M., Novak I., Drvoderi, Kolari. Trener: Novak Ivan Strijelci: 0-1 Drvoderi (21), 1-1 Novak Danijel (45), 2-1 Bedi (78) Žu kartoni: Balog, Novak Danijel (Eko)

KRALJEVAN 38 – NAPREDAK 3-2 (0-0) Igraliťte: Kraljevan D. Kraljevec Suci: Tomislav Herman, Mario Horvat, Elvir Baťek. Delegat: Nikola Toplek Kraljevan 38: Marec, Stankov, Filipaťi, Cvek S., Jankovi, Slaviek H., Tisaj, Štefok, Lipi (77. Slaviek S.), Baksa, Pigac (46. Cvek V.). Trener: Danijel Marec Napredak: Novak, Hutinec P. (55. Turk), Matoťa, Jambroťi N., Trstenjak, Bobianec, Cilar, Dragovi, Govedi (84. Hunec), Jambroťi D., Vidra. Trener: Siniťa Mikolaj Strijelci: 0-1 Vidra (7), 0-2 Vidra (53), 1-1 Tisaj (56), 2-2 Cvek S. (74)11m, 3-2 Tisaj (84) Žu kartoni: Baksa, Filipaťi, Tisaj (Kraljevan); Bobianec, Trstenjak, Novak (Napredak) Crveni kartoni: Slaviek, Željko Štefok, predstavnik kluba (Kraljevan)

BORAC – BUDUNOST 2-4 (0-2) Igraliťte: Borac D. Hraťan. Suci: Goran Žganec, Ivana Lisek, Žerdin Frik. Delegat: M. Poredoť Borac: Taradi, Kolari, Bergovec, Horvat, Pozderec I., Pozderec M., Jurec, Pavlic, Ivkovi, Branilovi, Zrna. Trener: Damir Far Budunost: Lonari, Turk, Novak (72. Jurťi), Drk Z., Zadravec, Sermek, Lisjak, Berdin, Sklepi, Okreťa, Drk Dragun. Trener: Stanislav Tot Strijelci: 0-1 Drk D. (15), 0-2 Okreťa (34), 1-2 Ivkovi (48), 1-3 Bercin (76), 2-4 Drk D. (81)

MLADOST-URKIN – HODOŠAN 1-3 (1-2) Igraliťte: Berek Dekanovec, Suci: Radovan Posedi, Robert Novak, Maja erepinko Delegat: Antun Mesari Mladost : Magdaleni, Furdi (46. Varga), Kocijan, Roťani, Krznar, Ciceli J. (77. Pintari), Majeri, Hajdarovi, Bokaj, Hunec, Ciceli A. Trener: Renato Ciceli Hodaťan: Ivkovi, Blagus D. (58. Blagus M.), Ribi (70. Krampa), Koťak S., Narana, Kranjec, Koťak D., Strahija, Debelec, Kova, Dumani. Trener: Goran Strahija Strijelci: 0-1 Debelec (1), 1-1 Hajdarovi (12), 1-2 Strahija (14), 1-3 Dumani (57) Žu kartoni: Ciceli A., Roťani (Mladost )

19. kolo III. ŽNL zapad PLAVI 1975 – KRIŠTANOVEC 3-0 (1-0) Igraliťte: Plavi Prekopa. Suci: Stjepan Fic, Denis Fic, Matej Mesari. Delegat: Mirko Leich. Plavi: JaneŞ, Škvorc E., Škvorc N., Francki, Levai (30. Trajbar), Koroťec, Grefel, Novak, Bistrovi, Škvorc D., Ciglari. Trener: Jerko Petran. Kriťtanovec: Simuni, Bujani, Januťi Marko (85. Bedi), Sabol, Novak, Bedi (70. Kovai), Medlobi, Januťi Mario, Žuni, Radikovi, Fric. Trener: Zdravko Horvat. Strijelci: 1-0 Francki (49) 11m, 2-0 Bujani (85) autogol, 3-0 Škvorc (87) Žu kartoni: Medlobi,, Žuni (Kriťtanovec). Crveni karton: Novak (Kriťtanovec)

OMLADINAC (M) – BRATSTVO (P) 2-5 (1-3) Igraliťte: Omladinac Makovec. Suci: Dino Horvat, Franjo Horvat, Dario Veldi. Delegat: Dragun Šafari. Omladinac: Dodlek, Vrbanec, Horvat (46. Vuruťi), Povodja, Peserlin, Kuhar (57. Ehrenreich), Vince, Jambroťi, Viťnjari, Vidai, Žagar (73. Zorkovi). Bratstvo: Jambrovi (46. Komar), Novak M, Škvorc, abradi, Miljani, Novak B (63. Trupkovi), Vrťi, BoŞi (63. Kovai F), Kovai D, Novak D, Golub. Trener: Bojan Novak. Strijelci: 1-0 Vrbanec (3), 1-1 Novak B. (8), 1-2 Kovai D (32), 1-3 Kovai D (38), 1-4 Novak (48), 1-5 Vrťi (80), 2-5 Vidai (85) Žu kartoni: Horvat, Povodja, Peserlin (Omladinac); BoŞi (Bratstvo)

TORPEDO (K) – HAJDUK (B) 2-2 (2-1) Igraliťte: Trate KriŞovec. Suci: Milivoj Bali, Marko Toth, Filip Aldi. Delegat: Stjepan Talan. Torpedo: Herceg, David, Filipovi (46. Strojko), eki, Sanjkovi, Vugrinec, Strojko (46. Jezernik), Jambroťi E, Pintari, Jambroťi D, Murkovi. Trener: Leonard Sanjkovi. Hajduk: Horvat, Domini, Karninik (76. Šimunkovi), Trupkovi, Pintari, Posedi (46. Lackovi), Perko, Gregorini N (26. Buhanec), Žnidari, Gregorini Z., Jarni. Trener: Vladimir Pavlekovi. Strijelci: 1-0 Jambroťi (18), 2-0 Murkovi (23), 2-1 Pintari (35), 2-2 Karninik (66) Žu kartoni: Pintari, Strojko (Torpedo); Perko, Jarni (Hajduk) Crveni karton: Jambroťi (Torpedo)

ZEBANEC – POBJEDA 1-0 (0-0) Igraliťte: Zebanec. Suci: Mario Gregurina, Damir Mesari, Marna Koprivec. Delegat: Josip Lesjak. Zebanec: Pokriva, urin (81. Levai), Horvat, Kojter, Žerjav, Puri, Voduťek, Tkalec, Šafari, Kodba, Maari. Trener: Neven Horvat. Pobjeda: Tkalec D., Tkalec N., HanŞekovi, Kova, Golub, Ivanuťa, Kovai, Ladi, Kocija, Horvat, Štrukelj. Trener: Željko Vukťi. Strijelac: 1-0 Šafari (53) Žu kartoni: urin, Tkalec (Zebanec)

JEDINSTVO (GM) – D. KONCOVAK 7-2 (3-0) Igraliťte: Pod Borom G. Mihaljevec. Suci: Jasmin Lozi, Antun Kukovec, Martin Begovi. Delegat: Željko Štefanac. Jedinstvo: Ter, Mohari, Krumpi, Fujs, Mikulan G, Novak (58. Horvat N), Mikulan D (56. Smolkovi), Ladi, Horvat (71. Pani), Herceg, Trnjak. Trener: Goran Mikulan. D. Koncovak: Vrhar, Grof, Flac, HrŞenjak, Pintari, Koraj, Sklepi, Cvetkovi (32. Gorianec), Horvat (69. Peri), Sklepi, Pleh. Trener: Ivan Sklepi. Strijelci: 1-0 Horvat (9), 2-0 Ladi (11), 3-0 Herceg (15), 4-0 Trnjak (52), 5-0 Mohari (61), 6-0 Ladi (63), 6-1 Sklepi (65), 7-1 Pani (71), 7-2 Pleh (85) Žu kartoni: Mikulan, Fujs, Trnjak (Jedinstvo); Gorianec, Sklepi (D. Koncovak)

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Hodoťan drŞi prednost pred pratnjom Hodoťanu pobjeda u Dekanovcu. Puno su bolji bili gosti i na kraju sasvim zasluŞeno pobijedili. Ve u 1. minuti gledatelji su vidjeli zgoditak u domaoj mreŞi kojeg je postigao Santino Debelec. Željko Hajdarovi je u 12. minuti poravnao na 1-1. Dvije minute kasnije gosti vode 2-1 zgoditkom Gorana Strahije. Konanih 3-1 za Hodoťan djelo je Marijana Dumania u 57. minuti. Dva domaa opomenuta igraa. Gosti bez opomene. Kraljevan 38 teťko do domae pobjede. Imao je Napredak nakon prvog poluvremena vodstvo od 1-0 zgoditkom Emila Vidre u 7 minuti. Isti je igra u 53. minuti povisio vodstvo gostiju iz Gornjeg Kraljevca na 2-0. Martin Tisaj uspio je tri minute kasnije svojim zgoditkom smanjiti vodstvo gostiju na 2-1. Sa klupe Kraljevana 38 u 70 minuti udaljen je predstavnik kluba Željko Štefok zbog vrijeanja suca utakmice Hermana. Kraljevan 38 u 74. minuti ima kazneni udarac kojim se bať previťe nisu sloŞili domai pa su negodovali. Silvestar Cvek namjestio je loptu na bijelu toku i pogodio za 2-2. U 78 minuti domaima je iskljuen Hrvoje Slaviek zbog udaranja nogom po nozi u prekidu igre gostujueg igraa. Šest minuta prije kraja drugim zgoditkom Martina Tisaja Kraljevan 38 dolazi do pobjede od 3-2. Vrlo nervozna utakmica na momenta na rubu incidenta. Šestorica opomenutih igraa. U svakoj momadi po trojica. Budunost sa tri boda iz Donjeg Hraťana. Imali su gosti nakon prvog poluvremena vodstvo od 2-0 zgodicima Dragutina Drka u 15 i Ivice Okreťe u 34. minuti. Borac je u 21 minuti uspio propustiti realizirati kazneni udarac. Samo ťto

OTOK – ROMSKA VATRA 17-1 (5-1) Igraliťte: Otok. Suci: Damir Kolari, Darko Lehki, Lana Vidovi. Delegat: Dragun Kozjak Otok: Kolarek, Koiť (46. Beli), Gorupi, Turk (46. Vargek), Grabant, Šimec, Bermanec, Kalťan Z., BlaŞini, Kalťan P. (59. Raif). Trener: Damir Krznar Romska vatra: Orťuť M., Orťuť (33. Balog K.), Orťoť B., Balog N., Kalanjoť (60. Ignac), Orťoť M., Orťoť D. (60. Orťoť I.), Balog S., Orťoť I., Kolar, Balog D. Strijelci: 1-0 BlaŞini (5), 2-0 Bermanec (12), 3-0 Šimec (25), 4-0 Kalťan (37), 4-1 Balog S. (39), 5-1 Grabant (44), 6-1 BlaŞini (51), 7-1 BlaŞini (57), 8-1 Bermanec (58), 9-1 Gorupi (65), 10-1 Šimec (75), 11-1 Bermanec (68), 12-1 Kalťan (74), 13-1 Gorupi (75), 14-1 Kalťan (77), 15-1 Kalťan (83), 16-1 Kalťan (85), 17-1 Bermanec (87) Žu kartoni: Kalanjoť, Orťuť M. (R. Vatra)

je poelo drugo poluvrijeme u 48. minuti na 2-1 smanjuje Renato Ivkovi. Vinko Berdin povisuje vodstvo gostiju na 3-1 u 62. minuti. ZavrĹĄnica je ponovno uzbudljiva kad Borac u 76. minuti uspijeva drugim zgoditkom na utakmici Renata Ivkovia smanjiti na 3-2. Po drugi se puta u strijelce u 81. minuti upisao Dragutin Drk za pobjedu Budunosti od 4-2. Utakmica bez opomenutih igraa. Eko sa desetoricom bolji od Jadrana. Domaini zbog kartona i ozljeda nisu uspjeli za nedjeljnu utakmicu skupiti 11 igraa pa su bili primorani odigrati sa igraem manje. Tu brojanu prednost Jadran je iskoristio u 21. minuti zgoditkom Dominika Drvoderi kada je poveo sa 1-0. Eko je do izjednaenja stigao u 45 minuti zgoditkom domaeg kapetana Domagoja Novaka. Pobjedu i radost domainu u 78. minuti donosi Davor Bedi svojim zgoditkom. Zanimljivo da su gostima iz Ĺ tefanca oba zgoditka postigli njihovi donedavni igrai. Dvojica opomenutih igraa i to obojica domaih. Romska vatra na „tihoj vatri“ u Otoku. ak 17 zgoditaka primili su deki iz PiĹĄkorovca u Otoku. SiniĹĄa Balog bio je njihov strijelac u 39. minuti. Kod domaih istaknuo se Zoran KalĹĄan sa pet zgoditaka. Slijede ga Karlo Bermanec sa 4, Denis BlaĹžini sa 3, Velimir Ĺ imec i Matej Gorupi sa po 2 i Dario Grabant sa jednim zgoditkom. Imali su domai u 65. minuti kazneni udarac kojeg su i realizirali. Dvojica gostujuih opomenutih igraa. Omladinac kod kue spasio bod. Nakon prvog dijela Trnje je zgodicima BoĹže Mihoceka i Ivana Radia imalo vodstvo od 2-0 koje su domai u drugom poluvremenu uspjeli anulirati. Marko Valenti smanjio je na 2-1 u 53. minuti, a na 2-2 poravnao u 67. minuti Smiljan Patafta. Trojica domaih, a jedan gostujui opomenuti igra.

STATISTIKA 40 zgoditaka posgnuto ili 6,6 po utakmici 16 opomenuh igraa 2 iskljuenja 3 kaznena udarca dosuena, a 2 realizirani

LISTA STRIJELACA 31 zgoditak – Bojan Cirkveni (Budunost M) 27 zgoditaka – Zdravko Baťnec (Hodoťan) 26 zgoditaka – Emil Vidra (Napredak) 23 zgoditka – Zoran Kolari (Jadran), Sanno Debelec (Hodoťan) 22 zgoditka – Silvestar Cvek (Kraljevan 38) 20 zgoditaka – Nino Belovi, Marn Tisaj (Kraljevan 38) 17 zgoditaka – Kreťo Kova (Hodoťan) 16 zgoditaka – Bojan Mihaljkovi (Eko), Dragun Drk (Budunost M) 15 zgoditaka – Mihael Maari (Napredak), Dino Rudniki (Eko) 14 zgoditaka – Luka Lipi (Kraljevan 38) 11 zgoditaka – Dalibor Jambroťi (Napredak), Denis BlaŞini (Otok) 10 zgoditaka – Vjekoslav Cvek (Kraljevan 38), Karlo Bermanec (Otok) 9 zgoditaka – Tomislav Baksa (Kraljevan 38), Želimir Bertovich (Jadran), Karlo Pavlic (Borac DH), Vinko Berdin (Budunost M)

FAIR PLAY Iskljueni: Željko Štefok predstavnik kluba, Hrvoje Slaviek (Kraljevan 38) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Mladen Roťani (Mladost D), Dalibor Malovi (Omladinac DS), Igor Jasni (Trnje)

Rezultati: Otok-Romska vatra 17:1, Eko-Jadran 2:1, Mladost D-HodoĹĄan 1:3, Kraljevan 38-Napredak 3:2, Omladinac DS-Trnje 2:2, Borac DH-Budunost M 2:4.

TABLICA 1.HodoĹĄan

19 16

2

1

110:17 50

2.Kraljevan 38

19 15

1

3

116:27 46

3.Budunost (M)

19 14

2

3

94:25

44

4.Eko

19 13

2

4

56:30

41

5.Napredak

19 12

2

5

78:39

38

6.Otok

19 7

3

9

42:44

24

7.Jadran

19 7

3

9

47:54

24

8.Trnje

19 6

4

9

44:56

22

9.Mladost (D)

19 6

1

12

26:40

19

10.Omladinac (DS)

19 4

2

13

29:54

14

11.Borac (DH)

19 3

0

16

26:73

9

12.Romska vatra

19 0

0

19

10:219 0

Parovi 20. kola: HodoĹĄan-Eko (subota, 17,30 h), Romska vatra-Borac (D. HraĹĄan), Budunost MOmladinac, Trnje-Kraljevan 38, Napredak-Mladost, Jadran-Otok (nedjelja, 17,30 h).

LISTA STRIJELACA

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

Jedinstvo nadomak velikog cilja Jedinstvo sve bliŞe naslovu. Novom domaom visokom pobjedom nad Donjim Koncovakom Jedinstvo ide u narednom kolu u Brezje po naslov prvaka. Prednost od sedam bodova tri kola prije kraja je velika, a ťto je najvaŞnije Jedinstvo kako se bliŞi kraj igra sve bolje. Za 15 minuta domai su imali vodstvo od 3-0 zgodicima Matije Horvata, Mihaela Ladia i Alena Hercega. To je bilo sve ťto se tie prvog dijela utakmice. Imao je joť u 28. minuti izglednu prigodu Trtinjak, ali je glavom pucao pored vratiju. Minutu potom se Donjem Koncovaku ozlijedio Valentin Cvetkovi pa je morao napustiti igru. Novih furioznih deset minuta domaih slijedi od 52. do 63. minute. Nova tri zgoditka u mreŞi Marka Vrhara. Strijelci su redom bili Roman Trtinjak, Darin Mohari i po drugi puta na utakmici Mihael Ladi. Tek u 65. minuti uspjelo je gostima da postignu zgoditak, a poťlo je to za nogom Kristijanu Sklepiu. Taman ťto je uťao u igru Romeo Pani u 71. minuti odmah postiŞe sedmi domai zgoditak. Pet minuta prije kraja utakmice najbolji strijelac ove lige Marko Pleh postiŞe i drugi zgoditak za Donji Koncovak i tako ublaŞuje poraz na 7-2. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Devetka Malog Mihaljevca u Žiťkovcu. Uz ak 12 postignutih zgoditaka ak osmorica opomenutih igraa i jedno iskljuenje. Nakon prvog dijela rezultat je bio 3-3. Gosti su poveli zgoditkom Milana Posavca u 9. minuti. Na 1-1 poravnao je Nikola Moťmondor u 13. minuti. Dinamo do vodstva od 2-1 dolazi u 20. minuti zgoditkom Filipa Horvata. Potom slijede dva kaznena udarca koja su realizirana. Prvo gostujui u 37. minuti za 2-2 realizira Zoran Zadravec, a potom za domae u 45. minuti za novo vodstvo Neven Rudniki. Samo ťto su gosti krenuli s cen-

DINAMO (Ž) – M. MIHALJEVEC 3-9 (3-3) Igraliťte: Dinamo Žiťkovec. Suci: Jadran Kukovec, Dario Kos, Dino Veldi. Delegat: Ivan Mezga. Dinamo: Munar, Brdar (58. Mikolaj), Horvat, Hunjadi, Jug (77. Novakovi), Štrek (54. Bistrovi), Moťmondor, Sanjkovi, Zemlji, Rudniki, Šparavec. Trener: Mihael Lajtman. M.Mihaljevec: Juriťi, anadi, Peras, Makťadi, Leskovar (77. Mezga), Trupkovi (74. Babi), Varga, Kovai, Puťar, Zadravec, Posavec. Trener: Krunoslav Mezga. Strijelci: 0-1 Posavec (9), 1-1 Moťmondor (13), 2-1 Horvat (20), 2-2 Zadravec (37) 11m, 3-2 Rudniki (45) 11m, 3-3 Varga (45), 3-4 Kovai (47), 3-5 Puťar (52), 3-6 Puťar (63), 3-7 Posavec (65), 3-8 Babi (87), 3-9 Babi (88) Žu kartoni: Horvat, Brdar, Hunjadi, Rudniki, Jug (Dinamo); Makťadi, Trupkovi, Varga (M.M) Crveni karton: Varga (MM)

tra evo zgoditka Zorana Varge za 3-3. Dinamo u drugom poluvremenu ostaje bez „sape“ i Mali Mihaljevec postiĹže ak ĹĄest zgoditaka za konanu pobjedu od 9-3. Strijelci u drugom poluvremenu za goste bili su Sandi PuĹĄar i SaĹĄa Babi po dva puta, a jednom Vedran Kovai. Po drugi se put u strijelce upisao i Milan Posavec, strijelac prvog zgoditka na utakmici. Gosti su od 70. minute igrali bez iskljuenog Zorana Varge koji je opsovao suca utakmice Jadrana Kukovca. Niti to nije pomoglo domainu da se malo trgne. Pet domaih, a trojica gostujuih opomenutih igraa. Hajduk do boda u KriĹžovcu. Domai Torpedo je zgodicima Darija JambroĹĄia u 18. i Darija Murkovia u 23. minuti poveo sa 2-0. Hajduk je zgoditkom Roberta Pintaria u 35 minuti uspio smanjiti na 2-1. U 50. minuti domai zbog udaranja protivnikog igraa ĹĄakom u lice za vrijeme igre ostaju bez Emila JambroĹĄia. Hajduk je do boda stigao u 66. minuti zgoditkom za konanih 2-2 Tihomira Karninika. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Minimalna domaa pobjeda Zebanca. Zgoditak i to prekrasni odluke postigao je u 53. minuti Tomislav Ĺ afari. Gosti iz Gornjeg HraĹĄana bili su joĹĄ umorni od subote kada su imali proslavu 50 godina postojanja. Samo dvojica opomenutih igraa i to obojica domaa. Glatka domaa pobjeda Plavih 1975. MreĹžu KriĹĄtanovca domai su naeli tek u 40 minuti i to iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Ĺ˝elimir Francki. U istoj je minuti gostima zbog pljuvanja suca utakmice Stjepana Fica iskljuen Nikica Novak. Potvrda domae pobjede Plavih 1975 uslijedila je sa dvijema zgodicima u posljednih pet minuta utakmice. Najprije su zabili u 85. minuti, a potom i u 87. minuti Dino Ĺ kvorc. Uz iskljuenje KriĹĄtanovec je imao i dvojicu opomenutih igraa. Bratstvo iz Makovca sa pobjedom. Omladinac je prvi poveo u 3. minuti zgoditkom Vanje Vrbanca nakon ĹĄto je sudac utakmice Dino Horvat lijepo pustio prednost. Gosti iz Preseke do poluvremena su preokrenuli rezultat u svoju korist. Prvo je Bojan Novak poravnao na 1-1 u 8. minuti, a potom slijede dva zgoditka Dominika Kovaia. Samo ĹĄto je poelo drugo poluvrijeme u 48 minuti drugim zgoditkom Bojana Novaka Bratstvo ima vodstvo od 4-1. Dalibor VrĹĄi u 80 minuti povisuje vodstvo gostiju na 5-1. Antonio Vidai uspio je u 85. minuti ublaĹžiti domai poraz na 5-2. Tri domaa, a jedan gostujui opomenuti igra.

21 zgoditak – Marko Pleh (Donji Koncovak); 15 zgoditaka – Nikola Ladi (Pobjeda), Alen Herceg (Jedinstvo GM); 14 zgoditaka – Sandi Puťar (Mali Mihaljevec), Robert Pintari (Hajduk B); 13 zgoditaka – Tomislav Bistrovi (Plavi 1975), Milan Posavec (Mali Mihaljevec); 12 zgoditaka – Andrej Frani (Torpedo), Bojan Novak (Bratstvo P); 11 zgoditaka – Nikola Tkalec (Pobjeda), Zoran Zadravec (Mali Mihaljevec), Miroslav Horvat (Donji Koncovak), Roman Trnjak (Jedinstvo GM); 10 zgoditaka – Tomislav Šafari (Zebanec); 9 zgoditaka – Damir Tuksar (Torpedo)

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Emil JambroĹĄi (Torpedo), Nikica Novak (KriĹĄtanovec), Zoran Varga (Mali Mihaljevec) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Dino Horvat, Dragan Povodnja (Omladinac M), Antonio Pintari (Torpedo), Marko Brdar (Dinamo Ĺ˝)

STATISTIKA 36 zgoditaka posgnuto ili 6 po utakmici; 25 opomenuh igraa; 3 iskljuena igraa; 3 kaznena udarca dosuena i is realiziran

Rezultati: Jedinstvo GM-D. Koncovak 7:2, Torpedo-Hajduk 2:2, Omladinac-Bratstvo 2:5, Zebanec-Pobjeda 1:0, Plavi 1975-KriĹĄtanovec 3:0, Dinamo-M. Mihaljevec 3:9.

TABLICA 1.Jedinstvo (GM)

19 17

2

0

69:18

2.M. Mihaljevec

19 15

1

3

68:26

53 46

3.D. Koncovak

19 10

3

6

55:36

33

4.Hajduk (B)

19 9

6

4

42:32

33

5.Zebanec

18 8

6

4

26:21

30

6.Plavi 1975

19 9

1

9

40:34

28

7.Pobjeda

19 8

2

9

48:32

26

8.Bratstvo (P)

19 7

3

9

29:37

24

9.Torpedo

19 6

3

10

43:53

21

10.KriĹĄtanovec

18 4

1

13

26:42

13

11.Dinamo (Ĺ˝)

19 3

2

14

23:85

11

12.Omladinac (M)

19 2

0

17

20:73

6

Parovi 20. kola: D. Koncovak-Dinamo, M. MihaljevecZebanec, Pobjeda-Plavi 1975, KriĹĄtanovec-Omladinac M, Bratstvo-Torpedo, Hajduk-Jedinstvo (nedjelja, 17,30 h).
24. svibnja 2011. GRAND FIGHT – 4 ASA Borilaki spektakl godine u varaždinskoj Areni

Siniša Kovai u borbi za naslov svjetskog prvaka u lakoj kategoriji Varaždinska Arena ove je subote (28.svibnja) u 20 sati domain borilakog spektakla godine pod nazivom GRAND FIGHT- 4 ASA , u sklopu kojeg e posjetitelji imati prilike vidjeti 9 borbi u K-1 i jednu u boksu. Vrhunac veeri zasigurno je borba u lakoj kategoriji za naslov svjetskog prvaka u kickboxingu WKN federacije, u kojoj e snagu odmjeriti Varaždinac Siniša Kovai i aktualni svjetski prvak Gerard Linder iz Poljske. Borba za naslov svjetskog prvaka odvijati e se po K-1 pravilima u pet rundi, što znai da e biti dozvoljeni udarci rukama , nogama i koljenima po cijelom tijelu. Sportska karijera Siniše Kovaia ustinu je impresivna. Dvadeset i etiri puta bio je prvak Hrvatske u Full contactu, Kickboxingu, K-1, Muay thaiu, Savate-u te engleskom boksu. U WPKC federaciji je prvak svijeta u kickboxingu u lakoj kategoriji, u WAKO PRO prvak Europe i interkontinentalni prvak, a nedavno se vratio i iz Zuricha gdje je osvojio naslov K-1 svjetskog prvaka u WKF federaciji, pobijedivši pred pet tisua Švicaraca, domaeg borca Jetona Zejnu. Kovai se uoi subotnje borbe u Varaždinu ne želi puno baviti prognozama. On je aktualni trostruki prvak svijeta, sedam je puta bio prvak Poljske,kratko je rekao o svojem protivniku. Naglasio je da se nada da ga je zajedno sa svojim trenerom Hrvojem Kišasondijem dobro prouio i pripremio taktiku za njega.Gledatelje eka vrhunska borba jer i sami elnici svjetskih borilakih federacija slažu se u tome da smo nas dvojica trenutno najbolji borci na svijetu u lakoj kategoriji, završio je Siniša Ko-

Siniša Kovai u varaždinskoj Areni bori se za naslov svjetskog prvaka u WKN federaciji vai najavu za subotu i priu o Gerardu Linderu, u svijetu kicxboksa poznatom po pseudonimu Black Dragon. Pobjedom u subotnjoj borbi Kovai bi mogao zaokružiti naslove svjetskog prvaka u etiri najcjenjenije federacije profesionalnog kickboxinga u svijetu. Dosad mu je uspjelo biti najbolji u WPKC-u (World Professional Kickboxing Council), WAKO-u ( World Association of Kickboxing Organizations) i WKF-u ( World Kickboxing Federation), a po prvi put imati e priliku postati svjetski prvak u WKN-u ( World Kickboxing Network).

Tri domaa asa protiv Maara i Nijemca U glavnim borbama veeri , uoi one za naslov svjetskog prvaka , varaždinskoj publici predstavit e si i preostala 3 asa, Mario Agati, Goran Borovi i Predrag Šimunec. Nasuprot njima e takoer biti vrhunski protivnici. Agati i Šimunec e snage odmjeriti s Maarima Viktorom Peteshom i Gaborom Kissem, dok e protivnik Gora-

na Borovia biti jedan njemaki borac. Uvodne borbe e se odvijati u 3 runde po 2 minute, a u njima e za pojas ekipnog pobjednika u WKN-u nastupiti Jurica Škoranec i Tomislav Liber, lanovi Kickboxing kluba Pit bull Gym iz Srainca, te Robert Varošanec, Boris Vrbanec iLjiljana Zebolc, lanovi Kickboxing kluba 300 iz akovca, protiv selekcije Austrije.

Nakon šestogodišnje pauze u boks se vraa Vanja Kostel U subotu e gledatelji u Areni imati prilike vidjeti 9 borbi u K-1 (kicxboksu) i jedan boksaki me. Naime nakon dugogodišnje pauze boksu se vraa akovanin Vanja Kostel. Ovo mi je prilika i zapravo izuzetna ast da se vratim nakon dugogodišnje pauze uvjetovane ozljedama, koje su sada, na

sreu iza mene. Lijepo je vratiti se boksu i to upravo na istom ringu gdje e Siniša Kovai napasti svjetsku titulu, kaže Kostel uoi svojeg povratnikog mea protiv naturaliziranog Austrijanca Tomasa Nemecika. Ulaznice za subotnji spektakl koji poinje u 20 sati mogu se još uvijek nabaviti u pretprodaji po cijeni od 60 kuna.

Nakon dugogodišnje pauze, Kostel ponovno u ringu

A A

A

A

A

A

A

A
24. svibnja 2011. STRELIARSTVO

PLIVANJE ODLINI REZULTATI plivaa akovekoga plivakog kluba u Zagrebu

POZIVNI streliarski turnir u Bjelovaru

Štrukelju pobjedniki pehar u zanimljivom nadmetanju Martin Dodlek otplivao rekord

Protekle nedjelje u Bjelovaru je održan pozivni turnir za 10 najboljih streliara Hrvatske u olimpijskom luku. U sklopu sajma sporta na prostoru Bjelovarskog sajma u Gudovcu na ovom turniru, veoma uspješno nastupila su dva predstavnika streliarskog kluba „Katarina Zrinski“ iz akovca. Turnir je organiziran u stilu dvoboja u kojima su se takmiili svaki streliar sa svakim pojedinano, gdje je pobjeda u pojedinanom meu mosila 2 boda, neriješeni rezultat 1 bod a u izgubljenom dvoboju streliar je

Nagraeni streliari turnira na elu s pobjednikom Krešimirom Štrukeljom ostao bez bodova. Najbolji meimurski streliar Krešimir Štrukelj nakon dvoboj meeva osvojio je 9 bodova i zauzeo 2. mjesto te u polufinalnoj

borbi pobjeuje Turudi Marijana iz „Dubrave“. U finalu Krešimir puca protiv Šandorka Roberta iz „Baranje“ gdje nakon otpucanih 9 strijela oba

streliara imaju rezultat od 84 kruga, te se pobjednik ovog turnira morao odluiti u dodatnom raspucavanju sa jednom strijelom. U dodatnom raspucavanju Krešimir pogaa bliže sredini mete i osvaja naslov pobjednika. U ovom sistemu turnira drugi meimurski predstavnik Mihael Štebih osvojio je 6 bodova i zauzeo 5. mjesto gdje mu je polufinale izmaklo samo za 1 bod. Turnir je odlino organizirao streliarski klub „Bjelovar“, a za najbolje su osigurane lijepe i vrijedne nagrade.

KARATE

Uspješni nastupi karatista Murakena i Shotokan karate kluba akovec

MEUNARODNI karate turnir u Opatiji

lanovi Shotokan karate kluba “Muraken” i Shotokan karate kluba”akovec” sudjelovali su na 11. Pokalu Bohinja koji se održao u Bohinjskoj Bistrici u Sloveniji. Na turniru je sudjelovalo više od 300 natjecatelja iz 32 karate kluba. U izrazito jakoj konkurenciji Jan Železnjak osvojio je srebro, dok su se bronanim medaljama u katama okitili Lorena Kos, Ana Marija Srša, Jurica Pai, Luka Košir, Krešo Kovai, Ivan Kanižaj i kata team Fran Horvat, Ivan Kanižaj i Luka Merdanovi. Bronani u borbama bili pak su Danijel Bogdan, Dino Leskovec, Ivan Kanižaj i Krešo Kovai. Nakon natjecanja akoveki karatisti iskoristili su jedan dan i za razgledavanje prirodnih ljepota Bledskog i Bohinjskog jezera, te osvojili

U subotu 21. svibnja 2011. u Opaji se održao meunarodni karate turnir na kojem je nastupilo 300 natjecatelja iz Italije, BiH i Hrvatske. Nastupili su i mladi karas KK Nedeliše. Jelena Bužani osvojila je zlato u kategoriji mlaih kadetkinja -45 kg, Jelena je na putu do zlata imala je 4 pobijede, Jelena je osvojila takoer zlato u kategoriji kadetkinja -47 kg, nakon dvije pobijede. Mia Šari Horvat osvojila je zlato u uzrastu mlaih kadetkinja +55 kg. Ana Ciglari osvojila je zlato u uzrastu mlaih kadetkinja.Ana je zabilježila tri pobjede.

Osim medalja akoveki karatisti su u Sloveniji osvajali i planinske vrhove vrh “Ratitovec”. Po povratku iz Slovenije uslijedilo je ve novo natjecanje. Otvoreno prvenstvu Italije u Makotokai karateu koje se održalo u Padovi. Ovo je bio jedan od najzahtjevnijih turnira na kojima su sudjelovali karatisti Shotokan kakrate kluba. Iako

težak i na njemu su ostvareni odlini rezultati. Katarina Homan, Fran Horvat i Tomislav Miholek vratili su se iz italije sa zlatom, srebrni su bili Mirna Tomljanovi i Ivan Knaižaj, dok je do bronane medalje stigao Luka Merdanovi.

Nedelišu etiri zlata u Opatiji

Odline vijesti stigle su iz Zagreba sa “6. 12 - satnog ultramaratona Forest Gump”, na kojemu je Martina Bezek iz Murskog Središa, u apsolutnoj konkurenciji osvojila 3. mjesto i u kategoriji žena 2. mjesto, sa istranih gotovo nevjerojatnih 127,79 kilometara. Ovim rezultatom Bezek je srušila dosadašnji hrvatski rekord od 125,2 kilometra koji je držala od 2009. Veronika Juriši. Solidne rezultate ostvarili su i meimurski dugoprugaš Pavao Vlahek, Nikola Soboanec, Hrvoje Bari i Katarina Nesti. Kadeti Triatlon kluba Meimurje Matija Avirovi i braa Juraj i Janko Havaš, su u kategoriji seniora osvojili 2. mjesto što predstavlja najvee iznenaenje ovog natjecanja. (S. Mesari)

Prijave do 28. svibnja dijeliti posebno za seniorke i seniore a veterani i veteranke za medalje e se boriti u etiri kategorije: 40-49 godina, 50-59, 60-69 i stariji od 70 godina. U glavnoj utrci oekuje se nastup najboljih dugoprugaša Hrvatske, te Slovenije i Mañarske koji su pobjeñivali u 2010. godini. Utrka je humanitarnog karaktera pa se za start u utrci uplauje 30 kn, od ega e dio prihoda ii Društvu distrofiara, invalida cerebralne i djeje paralize i drugih tjelesnih ošteenja akovec. Organizator natjecanja Atletski klub Meimurje poziva sve zainteresirane da se prijave u uredu Turistike zajednice akovec, Kralja Tomislava 1 ili putem e-pošte na adresu akm@ck.t-com.hr . Posebno apeliramo na sve one koji se rekreativno bave tranjem da se

Isplivani limiti za Ljetno državno prvenstvo Osim Martina, medalje su osvojili i Luka Dodlek (1997.) - srebro na 100 m prsno (1:14,23) i broncu na 100 m leptir

Martin Dodlek iz Plivakog kluba akovec na Festivalu plivanja u Zagrebu osvojio je 2 zlata i 2 srebra, a na 50 m leptir isplivao je novi rekord mitinga (1:04,66), Filip Turk (1999.) - zlato na 100 m leno (1:16,64), te bronce na 100 m leptir (1:18,64) i na 100 m slobodno (1:05,08) i Nelly Lisjak (1998.) - srebro na 100 m delfin (1:13,45). Osim medalja koje su plivai zaslužili dobro isplivavši pojedine discipline, neki su iskoristili priliku i isplivali limite za Ljetno državno prvenstvo koje e se održati u kolovozu ove godine u Zagrebu. Limite su isplivali: Petra Marciuš na 50 m leno i 100 m slobodno, Luka Dodlek 100 m prsno, leptir i slobodno, Nelly Lisjak 100 m leptir, Kristijan Stunkovi 100 m leptir te Lovro Tkalec 100 m prsno.

PLIVAKI MITING “Sisak veliki”

Proteklog su vikenda natjecatelji akovekog plivakog kluba nastupili u Sisku na meunarodnom plivakom mitingu „Sisak veliki“, na kojem je nastupilo 259 plivaa iz klubova iz BiH, Austrije i Hrvatske. Rezulta koje su akoveki plivai posgli još su vredniji jer je FINA ove godine uvrsla „Sisak veliki“ u svoj kalendar natjecanja na kojima se mogu ispliva norme za Svjetsko prvenstvo u Šangaju! Odline rezultate, koje možemo sumira u ak 15 osvojenih medalja, za PK su otplivali: Deni Jurian, Luka Cigler, Krisjan Stunkovi, Petra Marciuš, Jakov Rojko, Luka Dodlek, Lovro Tkalec, Nelly Lisjak i Lea Marciuš, a vodio ih je trener Goran Kolari, prof. Najvrednijim rezultatom svakako se mogu pohvali Jakov Rojko i Krisjan

TRADICIONALNA “UTRKA GRADA AKOVCA”

Petu godinu za redom u sklopu obilježavanja Dana Grada akovca održati e se ulina utrka ulicama akovca. Termin utrke je srijeda 01.06.2011. s poetkom u 18 sati. Start i cilj nalaziti e se na Trgu Republike a trasa utrke ii e uglavnom pješakim i biciklistikim stazama akovekog parka. Utrka se održava u nekoliko kategorija, a natjecanje e u 18 sati zapoeti utrkom trkaa u kolicima na 600m. Nakon njih krenuti e utrke za kadetkinje i kadete koji e trati 1000 i 1500 m, juniorke na 1500 m i juniori 3000 m, a u isto vrijeme e se održati i utrke za grañanstvo na 1500 m za žene i 3000 m za muškarce. U glavnoj utrci na 5000 m koja e startati u 19,15 sati natjecati e se seniorke i veteranke, te seniori i veterani. U ovoj utrci odlija e se dijeliti odlija e se

Prošlu su nedjelju plivai akovekoga plivakog kluba tradicionalno nastupili na 8. Festivalu plivanja u Zagrebu. Na mitingu koji organizira Plivaki klub Dubrava plivalo je oko 400 djece iz 18 klubova iz BiH, Srbije i Hrvatske. Za PK su nastupili redom: Baksa J., Dodlek L., Štampar K., Tkalec L., Lisjak N., Marciuš L., Just E., Štampar A., Lovrek i., Horvat J., Turk F., Dodlek M., Lovrek M., Novak N., Šantek A., Mati G., Kereta M., Soka M., te van konkurencije Marciuš P., Stunkovi K., Jurian te Sabol K. akoveki plivai nastupili su pod vodstvom trenerice Gordane Nomo Nemi. Najbolji ne samo u redovima PK-a, ve i na cijelom mitingu, sa osvojena ak 2 zlata, svakako je Martin Dodlek, roen 2000. godine. Najboljim se mladi Dodlek pokazao na 50 m prsno s rezultatom 41,42 s te na 50 m leptir (33,44 s), oborivši ujedno u ovoj kategoriji i rekord mitinga star 4 godine. Osim toga, Martin je osvojio i 2 srebra – na 50 m leno (38,04 s) i 50 m slobodno (31,79).

15 medalja za meimurske plivae

ATLETIKA

Odlini Bezek, i kadeti

mitinga na 50 m leptir

Stunkovi, sa osvojena ak 2 zlata – Rojko u disciplinama 100 m slobodno i 200 m leno, isplivavši i drugi rezultat u disciplini 400 m slobodno, dok su Stunkoviu pripala zlata na 200 m lepr i 400 m mješovito. Zlatom se na 200 m leptir okitila i Nelly Lisjak, kojoj su pripale i 2 bronce – na 400 m mješovito i 50 m lepr. ak eri medalje za PK osvojio je Luka Dodlek – srebra na 400 m mješovito i 50 m lepr te bronce na 200 m lepr i 100 m prsno. Medalje su svojim rezultama osigurali još i Petra Marciuš – srebro na 200 m leno, Lea Marciuš – bronca na 50 m slobodno, a bronani rezultat u disciplini 200 m prsno isplivao je i Lovro Tkalec. (bš)

ukljue u ovu maniestaciju a svima koji se prijave do subote 28.5. organizator e osigurati majicu sa obilježjima ove maniestacije. Inormacije vezane za utrku mogu se dobiti i na br. mobitela 098/921-1479. (md)

KOŠARKA LIGA DJEAKA, SKUPINA B

A 2 LIGA SJEVER

Dominantna Kotoriba!

“Žapci” prvoligaši!

Odigran je i drugi turnir lige za 12-godišnjake (uz pripomo dvojice godinu dana starijih) za klubove iz donjega dijela naše županije. Primat je preuzela Kotoriba predvoena trenerom stare škole Rudijem Balogom koja je u direktnom dvoboju nadjaala Dubravan. (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA Donji Kraljevec – Prelog 62:9 DONJI KRALJEVEC: Sinkovi GL 16, Mikec 14, Bašnec 6, Šupljika, Meimurec 10, Vlah, Setnik 10, Jurec, Švenda 6. Trener Ruži M.

PRELOG: Strbad, Mikec, Horvat, Novak, Švenda 5, Zvornik, Beli D., Beli L. 4, Grabant, Mlinari. Trener Mikec F. Kotoriba – Dubravan 52:40 KOTORIBA: Fuš P. 28, Pongrac, Valpati 6, Anderlon, Vlaši, Fuš I., Ujlaki, Juren 2, Hrašanec 14, Pongrac Ma. 2. Trener Balog R. DUBRAVAN: Orehovec F., Orehovec J. 8, Tišler, Klipi Ka. 15, Klipi Kr. 10, Kuzmi 3, Miser, Lisjak 4. Trener ituš D.

Kotoriba – Donji Kraljevec 33:25 KOTORIBA: Pongrac M., Valpati 4, Pongrac Mi., Anderlon, Vlaši, Fuš I. 4, Ujlaki, Juren, Pongrac Ma., Pintari 4, Zvošec A.

21. Trener Balog R. DONJI KRALJEVEC: Sinkovi GL 2, Mikec 4, Bašnec, Šupljika, Meimurec 5, Vlah, Setnik 4, Recek, Švenda 10, Jurec. Trener Ruži

Prelog – Dubravan 8:62 PRELOG: Strbad, Mikec, Horvat, Švenda 2, Zvornik, Beli D., Beli L. 6. Trener Mikec DUBRAVAN: Orehovec F. 2, Orehovec J. 14, Tišler 4, Klipi Ka. 2, Klipi Kr. 12, Kuzmi 16, Miser 8, Lisjak 4. Trener ituš D.

TABLICA 1. Kotoriba 2. Dubravan 3. Donji Kraljevec 4. Prelog

4 4 4 4

4 3 1 0

0 1 3 4

8/+52 7/+119 5/+14 4/-185

Netom nakon što je prije dva mjeseca završilo prvenstvo u A 2 ligi Sjever gdje je Meimurje osvojilo drugo mjesto, a Prigorje financije iz Križevaca velikom pobjedom upravo u akovcu zasluženo osvojilo prvo mjesto i ueše u kvalifikacijama, jedan od elnika akovekoga kluba – Nešo vrlo je iskreno Križevanima poželio uspjeh u kvalifikacijama rijeima – odite u Prvu ligu, da vas ne moram opet gledati i idue sezone tu s nama. Želja mu se ispunila – križevako Prigorje financije je nakon prvoga dijela kvalifikacija osvojilo drugo mjesto sa scoreom od 7 pobjeda i jednoga poraza (prvi je šibenski Jolly), zbog lošije meusobne koš razlike, u A 2 ligu je direktno odletio Jolly. Križevani su igrali «repasaž» s pretposljednjom ekipom iz A 1 lige – zagrebakom Du-

bravom. U Križevcima je bilo +14 za domaina, a u Zagrebu u inarktnoj

utakmici +11 za Dubravu i novi prvoligaš je postalo Prigorje financije. Podsjeamo da u redovima novog prvoligaša igra i akoveki mladi košarkaš Andrija Hrka, prema izboru trenera meimurskih klubova i portala e-meimurje najvea nada meimurske košarke. (bh)
24. svibnja 2011. SPORTSKI RIBOLOV KVALIFIKACIJE za nastup na državnom prvenstvu

ŠRD Bjelka Domašinec

Tri ekipe Klen Vigme osigurale nastup

Otvorili ribiku sezonu

Na ribolovnim površinama ŠRK-a Ivanec u nedjelju je održano natjecanje 3. zone u sportskom ribolovu, na kojem su sudjelovali ribii iz Koprivniko - križevake, Meimurske i Varaždinske županije. Natjecanje je ujedno bilo i kvaliikacijski ispit za nastup na državnom prvenstvu koje e se 16. i 17. srpnja 2011. održati u Bilju u Baranji. Od meimurskih natjecatelja najbolje rezultate postigli su lanovi ŠRD-a “Klen

- Vigma” iz Svete Marije, ije su se seniorke osvajanjem 3. mjesta kvaliicirale na završnicu u Bilju. Uspješne su bile i juniorke koje takoer idu na državnu završnicu, a u Ivancu nisu imale konkurenciju. Pobjednici u svojoj kategoriji su i juniori Klen - Vigme koji takoer putuju u Bilje, kamo e i ŠRD Glavatica Pfeifer TTI Prelog, kao pobjednici prošlogodišnjeg natjecanja. (sm, do)

Minulog vikenda otvorena je ribika sezona na sportsko - ribolovnim i rekreacijskim površinama ŠRD Bjelka Domašinec. Ujedno je održano i prvo natjecanje koje je okupilo

lijep broj domaih ribia. Za sve ribie, ali i posjetitelje prireen je domjenak te druženje u ljepoti ribolovnog krajolika. (sm, VLADO).

Ženska ekipa Klen Vigme bila je odlina na kvalifikacijskom ispitu

ŠRD “MURA” Mursko Središe

Ana Maria Maari pobjednica Kupa Grada Završen je ribiki Kup Grada Mursko Središe, održan u povodu Dana grada Mursko Središe, na kojem se natjecalo sedamnaest ribolovnih udruga s podruja Grada Mursko Središe. Najbolji rezultat je ostvarila te osvojila pobjedniki i prijelazni pehar kadetkinja Ana Maria Maari iz Križovca, lanica ŠRD-a “Mura” Mursko Središe, s ulovom od 2,997 grama.

Poli Pate oglas_284x190 HR.indd 1

Troje najboljih, predvodi kadetkinja Maari

Drugo mjesto pripalo je Gordanu Mecingeru s ulovom od 2,695 grama, a tree Dejanu Soboanu s 2,126 grama ribe. Organizacija natjecanja bila je odlina, a samo je loše vrijeme donekle pokvarilo ukupan dojam i možda sprijeilo mnoge ribie da se odazovu na ovo tradicionalno natjecanje. (S. Mesari)

Povoljniji uvjeti RBA nenamjenskih kredita Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) graanima nudi povoljnije uvjete nenamjenskih kredita od 19. svibnja 2011. godine. Novost u ponudi je poveanje maksimalnog iznosa RBA nenamjenskih kredita bez jamaca do maksimalno 30.000 eura odnosno 225.000,00 kuna uz obavezno ugovaranje paketa osiguranja za sve iznose kredita iznad

20.000,00 eura odnosno 150.000,00 kuna. Takoer, u ponudi nenamjenskih hipotekarnih kredita od navedenog datuma RBA ima i niže iznose kredita, a polica životnog osiguranja nije više obvezan instrument osiguranja. Navedeni povoljniji uvjeti vrijede i za graane koji nisu klijenti RBA, a odlue preusmjeriti redovna primanja u RBA. (mar)

9/24/09 4:14:41 PM


52

Dobro je znati

Gajeva G Gaje Ga j vaa 3 jeva 35 35, 5 40000 5, 400 000 Č Čakovec akov ak kovec ec tel: 040/856 040/856-333 333 info@lovacki-dvori.com inf fo@l @ ovac @lov acki ki-d dvo ori.co i m

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

24. svibnja 2011.


24. svibnja 2011.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Sve za moj dom!

Dobro je znati 53


54

Informacije

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. Vinogradarska zadruga ŠTRIGOVANKA, KRK, traŞi 4 KONOBARA/ICE – njemaki, talijanski, engleski, 4 POMONA KONOBARA/ ICE – poŞeljno radno iskustvo, 1 KUHARA/ICU – znanje rada na roťtilju na ugljen, raŞanj, 1 PIZZA MAJSTORA/ICU s radnim iskustvom, 4 BUKERA/ICE ZA RESTORANE – obavezno znanje stranih jezika – njemaki, talijanski, engleski na odreeno vrijeme. Tel. 099/2221-338 do 30.06. 2. PIRAMIDA d.o.o. V. Nazora 18a, LOPATINEC, traŞi5POMONIHBRAVARAnaodreenovrijeme; javi se osobno ili na tel. 856-060, do 28.5. 3. MEGRAD d.o.o., Šenkovec, A. Butorac 6, traŞi 1 ZIDARA ili GRA . RADNIKA sa C kat. na odreeno vrijeme uz mog. stalnog zaposlenja, radno iskustvo 1g., javi se na 098 241 824, do 26.5. 4. MIDA d.o.o. AKOVEC, K.Zrinski 2, traŞi 1 PEKARA/ICU, 1 KUHARA/ICU, 1 POM. DJELATNICU U PROIZVODNJI i 2 PRODAVAA/ ICE U KIOSKU BRZE HRANE na neodreeno vrijeme, javi se osobno na gornju adresu ili na mob. 091 5828 639, do 28.5. 5. OMT d.o.o., IVANOVEC, M.P. Miťkine 22, traŞi 1 CNC TOKARA s radnim iskustvom na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se osobno ili na tel. 338 120, do 28.5. 6. Caffe bar KOCKA, Sv. Marija, traŞi 1 KV KUHARA/ICU i 1 KV KONOBARA/ICU na neodreeno vrijeme, javi se na mob. 099 6821 656, do 31.5. 7. MURA METAL d.o.o., Kotoriba, traŞi 1 m/Ş KV BRAVARA s radnim iskustvom od 2g. i 1 ZAVARIVAAMAGpostupak,sradnimiskustvom 2g. poznavanje i g i rel postupak na odreeno vrijeme, najava na tel. 040 682 130, do 27.5. 8. CAFFE BAR "ŠPICA" Strahoninec traŞi 1 KONOBARA/ICU na neodreeno vrijeme, tel. 095/512-8033, 095/512-8054 do 31.05. 9. Keramiarski obrt PINK Palinovec traŞi 1 POLAGAA/ICU KERAMIKIH PLOICA na odreeno vrijeme, radno iskustvo 2g. Mob. 091/557-8649 do 28.05. 10. ME-GA ing akovec, M. Trnine 16, traŞi 1 BRAVARA/ZAVARIVAA sa znanjem CO2 zavarivanja na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 1g. Mob: 091/781-55-26 do 04.06. 11. NOSTRO d.o.o. SLEMENICE traŞi 10 ŠIVAA/ICA PAMUNOG RUBLJA na neodreeno vrijemeuzprobnirad,radnoiskustvopoŞeljno, ali nije uvjet. Javi se osobno ili na tel. 865-229 do 05.06. 12. DSS PUŠKARI "NAŠE BLAGO" 10450 Jastrebarsko, Breznik Pleťiviki, traŞi KOMERCIJALISTU, PRODAVAA, TELEFONISTU (m/Ş) viťe izvrťitelja, na neodreeno vrijeme, znanje rada na raunalu, rad na podruju Şupanije. Tel. 091/400-36-94 do 31.05. 13. DRVOTRADE d.o.o. Nedeliťe, V. Nazora 32a traŞi 2 STOLARA – sa ili bez iskustva i 2 POMONA RADNIKA na pilani, iskustvo rada s motornom pilom na odreeno vrijeme. Javi se osobno u Industrijsku zonu izmeu Dunjkovca i Nedeliťa do 25.05. 14. CAFFE BAR MIBA, Domaťinec traŞi 1 KONOBAR/ICA na neodreeno vrijeme. Tel. 098/912-47-04 do 30.05. 15. "SKAI" PRIBISLAVEC, Radnika 28 traŞi 3 FRIGOMEHANIARA sa znanjem rashladne tehnike i varenja i 1 INSTALATERA GRIJANJA sa znanjem varenja na odreeno vrijeme. Tel. 098/426-273 do 29.05. 16. TAGnology d.o.o. akovec, J. Kozarca 7 traŞi 1 VSS PROGRAMER (m/Ş) za razvoj i odrŞavanje servisa i aplikacija u domeni NFC mobilnih ureaja, te industrijske elektronike na neodreeno vrijeme. Viťe info na stanicama www.tagnology.com;www.sintec.hr.MoŞete se javi na croaa@tagnology.com ili sintec@ sintec.hr, mob. 099/44-88-778 do 30.05. 17. ARTNER d.o.o. D. VIDOVEC traŞi 1 SSS, VŠS, VSS TEHNIKOG CRTAA (m/Ş) na neodreeno vrijeme, rad. isk. 6mj., znanje rada na raunalu (autocad). Tel. 091/1803-139 do 24.05. 18. METALOPLAST d.o.o., PRELOG, traŞi 1 m/Ş KV BRAVARA na odreeno vrijeme, javi se na 098 241 251 do 06.06. 19. Stolarski obrt vl. Zlatko Belovi, JALŠOVEC, traŞi 1 KV STOLARA na odreeno vrijeme, radno iskustvo 3g., najava na tel. 040 851 311, 098 546 172, do 31.05. 20. EN I d.o.o. ŠENKOVEC, traŞi 1 KUHARA/PIZZA PEKARA na neodreeno vrijeme, poŞeljno radno iskustvo, javi se na 091 460 2555 do 25.5 21. INSTALACIJE TUKSAR d.o.o., G. Kraljevec, Marof 13, traŞi 1 INSTALATERA GRIJANJA I VODOVODA s radnim iskustvom, na neodreeno vrijeme, javi se na 095 902 5038, do 03.06. 22. Ugosteljski obrt PORTO, AKOVEC, Dr.A. Starevia 16, traŞi 1 KV KUHARA/ICU na neodreenovrijemeuzprobnirad,poŞeljnoradno iskustvo, javi se na 091 185 5525, do 09.06. 23. BETEX d.o.o., BELICA, B.Radia 48, traŞi 20 m/Ş ŠIVAA na neodreeno vrijeme, poŞeljno radno iskustvo ali nije uvjet, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu ili e-mail: posao@ betex.hr do 31.05. 24. Poljoprivredni proizvoa Braniťa Nenad, Belica, traŞi 1 RADNIKA NA FARMI MUZNIH KRAVA na neodreeno vrijeme, vozaki ispit B kat., poŞeljno radno iskustvo, javi se na 098 699 529 do 15.06. 25. POSAVEC d.o.o., NEDELIŠE, K.Vinka 9, traŞi 2 INSTALATERA GRIJANJA I VODOVODA na odreeno vrijeme, javi se na 098 426 500, do 30.05. 26. Frizerski salon "ARTICO", AKOVEC, F.Puneca 2, traŞi 1 FRIZERKU na odreeno vrijemeuzmogunoststalnogradnogodnosa, javi se osobno sa zamolbom na gornju adresu, natjeaj otvoren do 22.05. 27. MODNI TREND d.o.o. D. DUBRAVA, MIHOVLJAN, V. Nazora 43, traŞi 10 m/Ş KV, PKV

ŠIVAA na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, poŞeljno radno iskustvo 5g., javi se na 091 3361 574, 099 574 6969, mjesto rada Mihovljan, V.Nazora 43, natjeaj otvoren do 10.06. 28. MONTMING d.o.o., AKOVEC, R. Boťkovia 16, traŞi VIŠE PLINOINSTALATERA, MONTERA CENTRALNOG GRIJANJA, POMONIH RADNIKA na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, javiti se na 098 242 991, do 31.05. 29. Cae bar KORONA-KORNER, ŠENKOVEC, Pavlinska 3, traŞi 1 KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, javi se osobno na gornju adresu ili na mob. 098 315 800, do 31.05. 30. METALDEKORd.o.o.IVANOVEC,P.Miťkine 24, traŞi 5 KV BRAVARA s radnim iskustvom na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, javi se osobno na gornju adresu do 31.05. 31. TIM 8 d.o.o. AKOVEC, Zagrebaka 99, traŞi 1 SSS POSLOVNU TAJNICU na neodreeno vrijeme 4 sata dnevno, uvje: akvno znanje njem. jezika u govoru i pismu i simulvno prevoenje, poŞeljno i engleski, znanje rada na raunalu. Zamolbu sa Şivotopisom, svjedodŞbu o zavrťenoj ťkoli i predodŞbu o osobnom dohotku dostavi na gornju adresu; 6 STROJOBRAVARA ILI BRAVARA; 2 VARIOCA S ATESTOM (mig-mag); 1 CNC TOKARA; 1 TOKARA; 1 BORWERKISTA i 1 GLODAA na neodreeno vrijeme s probnim radnom od 3 mj., radno iskustvo 2-3 g na svim poslovima, rad u dvije smjene, pismenu ponudu uz navoenje Şeljene neto plae, Şivotopis, fotokopiju svjedodŞbe i radne knjiŞice, adresu i broj telefona dostavite osobno ili poťtom na gornju adresu, do 25.05. 32. MAZDA START d.o.o., AKOVEC, Zelena 1, traŞi 1 SSS, VŠS PRODAVAA VOZILA na odreeno vrijeme uz mog. stalnog odnosa, znanje stranih jezika, obavezno radno iskustvo na ism poslovima, vozaki ispit B kat., mjesto rada k i VŞ. Dostavi pismenu zamolbu osobno na gornju adresu ili na e-mail: vesna. novak@mazda-start.hr do 31.05. 33. AutoprijevoznikMeznariVladimir,AKOVEC, Koe Racina 5, 1 KV VOZAA KAMIONA S PRIKOLICOM C, E kateg. za domai prijevoz na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, 2g radnog iskustva, javi se na 098 426 840, do 31.05. 34. TE-PRO d.o.o., VRHOVLJAN, Gospodarska 7, traŞi 4 ZAVARIVAA s radnim iskustvom na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se osobno na gornju adresu do 31.05. 35. GRANOKAM d.o.o., ŠTRIGOVA, traŞi 1 ZIDARA, 1 TESARA, 1 RADNIKA VISOKOGRADNJE na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, javi se na 095 901 4554, do 12.06. 36. BUJAN d.o.o., PRETETINEC 205, traŞi 1 SAMOSTALNOG GRA . LIMARA na odreeno vrijeme uz mog. stalnog zaposlenja, radno iskustvo 5g., vozaki ispit B kat., najava na tel. 040 829 565, dostavi pismenu zamolbu na gornju adresu ili na e-mail: renato.bujan1@ ck.t-com.hr do 15.06. 37. ELIMEA d.o.o. PRELOG, traŞi 1 m/Ş SSS, VŠS STROJARSKOG TEHNIARA ili INŽ. ELEKTROTEHNIKE na poslovima prezentacije proizvoda, tehnika podrťka u odrŞavanju proizvoda, radno iskustvo u termotehnikim instalacijama i klimazacij na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, javi se na 098 168 7042 ili e-mail: elektro-igrec@inet.hr do 13.06. 38. DOMZDRAVLJAAKOVEC,I.G.Kovaia1e, traŞi1m/ŞDOKTORAMEDICINEuOrdinacijiope medicine u Štrigovi na neodreeno vrijeme, zavrťen med. fak., poloŞen struni ispit, odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore, hrvatsko drŞavljanstvo. Uz zamolbu dostavi; diploma, dokaz o poloŞenom strunom ispitu, licenca Hrvatske lijenike komore, domovnica, Şivotopis. Postoji mog. davanja u najam stanova u vlasniťtvu Doma zdravlja akovec za vrijeme obavljanja poslova doktora medicine u Domu zdravlja akovec. Dokazi se dostavljaju u neovjerenoj preslici, molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na gornju adresu s naznakom "za natjeaj-zapoťljavanje doktora medicine, do 31.05. 39. Cae bar VOGEL, AKOVEC, traŞi 1 KONOBARA/ICUnaodreenovrijemeuzmog.stalnog radnog odnosa, poŞeljno radno iskustvo ali nije uvjet, javi se na 098 206 317, do 16.06. 40. Soboslikar i liilac SLAVKO SINKO, STRAHONINEC, P. Boraca 1, traŞi 2 SOBOSLIKARA s radnim iskustvom na neodreeno vrijeme, radno iskustvo poŞeljno, javi se na 098 242 119, do 15.06. 41. KTC d.d. KRIŽEVCI, N. Tesle 18, traŞi 1 m/Ş DIREKTORA ROBNOG CENTRA u Prelogu na odreeno vrijeme, znanje rada na raunalu, radno iskustvo, vozaki ispit B kat., dostavi pismenu zamolbu na gornju adresu do 27.05. 42. SAMANTA d.o.o. HODOŠAN, B. Radia 37, traŞi 1 KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme, javi se na 099 5062 939 ili osobno na gornju adresu do 20.06. 43. METALOBOX d.o.o. AKOVEC, traŞi 1 m/Ş PRODAJNOG PREDSTAVNIKA za ured u akovcu, iskustvo u prodaji, komunikavnost, spremnost na putovanja, izvrsno poznavanje ma. ili engl. jezika u pismu i govoru, Şivotopise s fotogra jom poťaljite do 31.05. na e-mail: jobhr@metalobox.hr ili viťe informacija na: www.metalobox.hr 44. BraSil d.o.o. S. VES, J.Bajkovca 105, traŞi 1 KONOBARA/ICU na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 098 600 016, natjeaj otvoren do 10.06. 45. Trgovina ANA, IVANOVEC, J.Broza 85, traŞi 1 PRODAVAA/ICU na neodreeno vrijeme, javi se na 098 749 168, natjeaj otvoren do

03.06. 46. Pekarsko ugosteljski obrt SREKO, AKOVEC,Z.Frankopanska 8,traŞi 1 PEKARA/ICU na neodreeno vrijeme uz probni rad, radno iskustvo 1g., javi se osobno iza 14 sa ili na tel. 310-906, natjeaj otvoren do 10.06. 47. TPVARAŽDIN,VaraŞdin,P.Miťkine53,traŞi 2 PRODAVAA/ICU, mjesto rada Štrigova, na odreenovrijeme,javi se042/402-466ili098 390 762, do 04.06. 48. Krojaki obrt ZANOS, ŠENKOVEC, traŞi 1 ŠIVAA/ICU na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, javi se na 091 520 2576, do 15.06. 49. Ugosteljski obrt LOUNGE BAR S-F, Podturen, traŞi 2 KONOBARA/ICU na neodreeno vrijeme, javi se na 098 9356 93, do 05.06. 50. MT Tvornica djeje trikotaŞe d.d. PRELOG, RESTORAN KRUNA, traŞi 2 KUHARA/ICE naodreenovrijeme,javiseurestoranKruna u akovcu ili 648 149, do 31.05. 51. DENN TRADE d.o.o., M. Srediťe, Frankopanska2,traŞi1KONOBARA/ICUnaodreeno vrijeme uz mog. stalnog zaposlenja, javi se na adresu poslodavca ili na 098 906 2192, gi Podkrajac, do 30.05. IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUNA SLUŽBA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIŠE: 543-200 Radna mjesta VaraŞdin: 1. BOXMARK LEATHER d.o.o., Gospodarska 12, Trnovec Bartoloveki; traŞi 30 OSOBA ZA ŠIVANJE KOŽNIH NAVLAKA ZA AUTOMOBILE na odreeno vrijeme, uvjeti: OŠ, PKV, KV ili osobe sa ťkolom za ťivaa ili zavrťen teaj krojenja i ťivanja ili osobe s radnim iskustvom na poslovima ťivanja, pismene zamolbe osobno ili poťtom na gornju adresu do 31.5. 2. HANJES d.o.o. Gospodarska 10, T. Bartoloveki, traŞi 1 m/Ş VODITELJA PROIZVODNJE na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvje: SSS, VŠS, VSS, 5g. radnog iskustva, znanje rada na raunalu, vozaki B kat.; proizvodnja moderne CNC obrade, teŞiťte na obradi lima, obavezno radno iskustvo na rukovodeem mjestu, organizacijske sposobnos, sposobnost rukovoenja. Prednost imaju kandidati sa poznavanjem njem. jezika. Uz zamolbu kandida prilaŞu preporuke prijaťnjih poslodavaca. Rok prijave do 27.6. Osobni dolazak ili pismena zamolba ili e-mailom: n.marjancic@hanjes.com 3. FIX 2 - obrt za posredovanje i usluge, vl. Zvonko Ma, akovo, A. Starevia 10, mjesto rada VaraŞdinska Şupanija, traŞi 2 m/Ş KOMERCIJALNA SLUŽBENIKA na ugovor o djelu, uvje: SSS, VŠS, 1g. radnog iskustva, osnove rada na raunalu, vozaki B kat. Zamolbe sla iskljuivo na e-mail: x2@opnet.hr (u privitku obavezno priloŞi preslik osobne iskaznice i radne knjiŞice). Nakon uspjeťnog probnog rada postoji mog. zasnivanja radnog odnosa. Posjedovanje vlastog automobila nije uvjet ukoliko se radi o veem mjestu (grad). Najava na mob. 099 3814 555, rok za prijavu do 1.6. 4. INTER-STIL SERVIS, Zagreb; traŞi 5 m/Ş TERENSKIH KOMERCIJALISTA, ANKETARA (direktna prodaja ureaja za proiťavanje vode, dogovoreni termini) na ugovor o djelu (pa ugovor o radu na odreeno vrijeme uz mog. stalnog zaposlenja), uvje: KV, SSS, VŠS; vozaki B kat., poŞeljna mog. koriťtenja vlastog vozila, poznavanje engl. jezika, osnove rada na raunalu (izrada ponuda, primanje e-mailova), radno iskustvo nije vaŞno. Zamolba na adresu Nova Ulica 188, Zagreb ili na e-mail: intersl.prodaja@gmail. com , najava na tel. 01/3835-308 ili mob. 091 2571-116 (Toni Cili), do 31.5. 5. SPORTIVI d.o.o., I. Kukuljevia 29, VaraŞdin; traŞi 1 m/Ş PRODAVAA OPTIKIH POMAGALA na neodreeno vrijeme (20 sa/tjedno), uvje: VŠS, VSS, moŞe i osobe sa zavrťenom min. viťom naobrazbom (viťe medicinske sestre, inŞenjeri radiologije, prvostupnici opke). PoŞeljno je znanje njem. jezika i posjedovanje vozakog B kat., znanje rada na raunalu. Najava na mob 098 446 882 (Franjo Cika), do 25.5. 6. TRGOVAKO PODUZEE d.o.o., VaraŞdin, P.Miťkine53;traŞi1m/ŞMESARAnaodreeno vrijeme, uvje: KV, SSS, osnove rada na raunalu, radno iskustvo 6mj.; 4 m/Ş PRODAVAA na odreeno vrijeme uz mog. stalnog zaposlenja, uvje: SSS, radno iskustvo nije vaŞno, vozaki B kat., osnove rada na raunalu i PC-blagajni; 1 m/Ş KOMERCIJALISTU (nabava, prodaja) na odreeno vrijeme, uvje: SSS, VŠS, poŞeljno radno iskustvo na tim poslovima, vozaki B kat., mogunost koriťtenja vlastitog vozila (nije uvjet; uglavnom je to posao u uredu, na jednom mjestu), akvno koriťtenje raunala (dobro znanje rada na raunalu), komunikavnost, samostalnost u radu; 1 m/Ş VOZAA KAMIONA na odreeno vrijeme, uvjeti: KV, SSS, vozaki B i C kat., radno iskustvo 1g., osnove rada na raunalu; 1 m/Ş VODITELJA MALOPRODAJNOG OBJEKTA na odreeno uz mog. stalnog zaposlenja, uvje: SSS, VŠS, sposobnostmskograda,znanjeradanaraunalu, vozaki B kat., poŞeljno radno iskustvo na m poslovima. Zamolbe sla na gornju adresu ili na e-mail: kadrovska@tpvz.hr do 30.5. 7. KIRCEK d.o.o., Ivanovo Polje 1 B; Ljubeťica; traŞi 1 OSOBU ZA RAD NA STROJU ZA OBRADU DRVA - drvni tehniar/ka ili sss bilo koje struke i 1 m/Ş KV STOLARA na odreeno vrijeme, najava na tel: 042 623 500 (Dragun Go), do 25.5. 8. MORI d.o.o., Zagreb; mjesto rada VaraŞdin, B. Radia 113; traŞi 3 m/Ş PRODAJNA ZASTUPNIKA na neodreeno vrijeme, uvje: SSS, radno iskustvo nije vaŞno, osobni dolazak na adresu, zamolba na adresu, najava na tel. 042/260-225 (Andrej Mori), do 1.6.

24. svibnja 2011.

Na temelju lanka 277. st. 2. Zakona o trgovakim druĹĄtvima i lanka 41. Statuta trgovakog druĹĄtva “Agromeimurjeâ€? d.d. akovec, Ruera BoĹĄkovia 10 (u daljnjem tekstu: DruĹĄtvo), Uprava DruĹĄtva s a z i v a,

XX. REDOVITU GLAVNU SKUPĹ TINU dionikog druĹĄtva „AGROMEIMURJE“ d.d. akovec, Ruera BoĹĄkovia 10, koja e se odrĹža 29. lipnja 2011. godine u 12,00 sa u sjediĹĄtu DruĹĄtva, Za Glavnu skupĹĄnu Uprava predlaĹže slijedei Dnevni red: 1. Otvaranje Glavne skupĹĄne DruĹĄtva i veri kacija nazonih i zastupanih dioniara, 2. Predoenje GodiĹĄnjih financijskih izvjeĹĄa DruĹĄtva za 2010. godinu nakon ĹĄto su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor te izvjeĹĄa Uprave o stanju DruĹĄtva za 2010. godinu, 3. IzvjeĹĄe Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voenja poslova DruĹĄtva, o rezultama ispivanja godiĹĄnjih nancijskih izvjeĹĄa, izvjeĹĄa o stanju DruĹĄtva za 2010. godinu te prijedloga odluke o pokriu gubitka za 2010. godinu, 4. DonoĹĄenje odluke o pokriu gubitka za 2010. godinu, 5. DonoĹĄenje odluke o davanju razrjeĹĄnice (odobrenja za rad) lanovima Uprave za voenje poslova DruĹĄtva u 2010. godini, 6. DonoĹĄenje odluke o davanju razrjeĹĄnice (odobrenja za rad) lanovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor voenja poslova DruĹĄtva u 2010. godini, 7. DonoĹĄenje odluke o izboru lana Nadzornog odbora, 8. DonoĹĄenje odluke o Izmjenama i dopunama Statuta DruĹĄtva, 9. DonoĹĄenje odluke o imenovanju revizora DruĹĄtva za 2011. godinu. PRIJEDLOZI ODLUKA Uprava i Nadzorni odbor predlaĹžu Glavnoj skupĹĄni donoĹĄenje odluke pod t. 3.- 6. i t. 8., a Nadzorni odbor samostalno pod t. 7. i t. 9. Toka 3. Prihvaa se IzvjeĹĄe Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voenja poslova DruĹĄtva, o rezultatima ispitivanja godiĹĄnjih nancijskih izvjeĹĄa, izvjeĹĄa o stanju DruĹĄtva za 2010. godinu te prijedloga odluke o pokriu gubitka za 2010. godinu. Toka 4. Prihvaa se odluka da se gubitak u poslovanju za 2010. godinu u iznosu od 19.966.650,85 kn pokrije iz ostalih i kapitalnih rezervi. Toka 5. Daje se razrjeĹĄnica (odobrenje za rad) lanovima Uprave za voenje poslova DruĹĄtva u 2010. godini. Toka 6. Daje se razrjeĹĄnica (odobrenje za rad) lanovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor voenja poslova DruĹĄtva u 2010. godini. Toka 7. Prihvaa se Odluka o izboru lana Nadzornog odbora: - Izabire se za lana Nadzornog odbora Darko Kolarek iz Koprivnice, Vinodolska 93 OIB 99844538517 kojemu mandat traje do isteka mandata lana Nadzornog odbora koji je dao ostavku. Toka 8. Prihvaa se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta DruĹĄtva, kako slijedi: lanak 1. lanak 40. Statuta DruĹĄtva mijenja se i glasi:

“lanak 40. DruĹĄtvo moĹže u zakonom odreenim granicama zastupa prokurist. Prokurist je ovlaĹĄten zastupa DruĹĄtvo zajedno s jednim lanom Uprave. Prokura se daje odlukom Nadzornog odbora i moĹže se u svako doba i bez obrazloĹženja opozva. Prokura se moĹže da osobi koja ispunjava uvjete iz lanka 32. ovoga Statuta o imenovanju predsjednika i lana Uprave. lanovi Uprave potpisuju se u ime DruĹĄtva pri emu moraju naves tvrtku i svojstvo lana Uprave. Prokurist potpisuje DruĹĄtvo svojim imenom i prezimenom, uz naznaku iz koje je vidljiv njegov poloĹžaj prokuriste ili uz oznaku „p.p.“. Davanje prokure i njegov opoziv upisuje se u sudski registar“. lanak 2. Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene. lanak 3. Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovakog suda u VaraĹždinu. lanak 4. OvlaĹĄuje se Uprava DruĹĄtva izradi proiĹĄeni tekst Statuta. Toka 9. Prihvaa se odluka da se za obavljanje poslova revizije DruĹĄtva za 2011. godinu imenuje druĹĄtvo “REVcontoâ€? d.o.o. iz akovca, Kralja Tomislava 7. Poziv dioniarima DruĹĄtva Pozivaju se dioniari DruĹĄtva da sudjeluju u radu Glavne skupĹĄne. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupĹĄni imaju svi dioniari ije dionice vodi SrediĹĄnje klirinĹĄko depozitarno druĹĄtvo i koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupĹĄni najmanje ĹĄest dana prije njezina odrĹžavanja, s me da se u taj rok ne uraunava dan prispjea prijave DruĹĄtvu. Pisane prijave za Glavnu skupĹĄnu prima Veri kacijska komisija DruĹĄtva, na adresi akovec, Ruera BoĹĄkovia 10, poevĹĄi od prvog idueg radnog dana nakon objave ovog oglasa. Dioniari mogu prisustvova sjedni Glavne skupĹĄne osobno ili putem opunomoenika. Dioniara moĹže zastupati opunomoenik na temelju pisane punomoi, s m ĹĄto je opunomoenik duĹžan dostaviti pisanu punomo u roku predvienom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupĹĄni. Pravnu osobu koja je dioniar DruĹĄtva moĹže na Glavnoj skupĹĄni zastupa zakonski zastupnik ili osoba koju ovlas Uprava DruĹĄtva. Uz punomo opunomoenik mora priloĹži i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaĹĄtenje izdatnika punomoi da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra). Dioniar, zastupnik, odnosno opunomoenik dioniara, koji se nije prijavio u roku predvienom za prijavu nee moi sudjelova u radu Glavne skupĹĄne. Materijali koji sluĹže kao podloga za raspravu i odluivanje na Glavnoj skupĹĄni bi e dostupni dioniarima, zastupnicima ili opunomoenicima na uvid radnim danom od 11,00 do 14,00 sa u sjediĹĄtu DruĹĄtva i to od dana objavljivanja ovog oglasa do odrĹžavanja Glavne skupĹĄne. “Agromeimurjeâ€? d.d. akovec


24. svibnja 2011.

Informacije 55

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

TUŽNO SJEANJE na dragu mamu, svekrvu, baku i prabaku

KATU ZRNA iz Hodoťana 29.5.2010. – 29.5.2011. Uvijek eť Şivjeti u naťim srcima. Hvala ti za sve. Ivan i Zvonko Zrna s obiteljima

SJEANJE na

JOSIPA ZORECA iz Pribislavca 25.5.1981. – 25.5.2011. Joť pamtimo Şivotne mudrosti kojima si nas uio, a trideset je ljeta minulo. Snaha Elizabeta i unuka RuŞica s obitelji

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

BLAŽENKU PERASU 24.5.1992. - 24.5.2011. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske Şupanije

Republika Hrvatska Meimurska Ĺžupanija Opina Orehovica Klasa: 350-02/11-01/2 Urbroj: 2109/22-11-01-21 Orehovica, 24.05.2011.

OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREENJA OPINE OREHOVICA I DETALJNOG PLANA UREENJA KRIŽOPUTJE Na temelju lanka 82. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) Jedinstveni upravni odjel Opine Orehovica kao nositelj izrade planova obavjeťtava javnost da su pokrenu postupci: izmjene i dopune Prostornog plana ureenja Opine Orehovica (SluŞbeni glasnik Meimurske Şupanije 07/11),i izrade Detaljnog plana ureenja KriŞopotje (SluŞbeni glasnik Meimurske Şupanije 28/10). Informacije o jeku izrade izmjena i dopuna PPUO Orehovica te DPU KriŞoputje mogu se dobi u Jedinstvenom upravnom odjelu Opine Orehovica, akoveka 9, Orehovica, upitom na opcina-orehovica@ck.t-com.hr ili na 040/635 275. Jedinstveni upravni odjel Opine Orehovica� IZ MATINOG UREDA

ROENI ZARA HORVAT, ki Jelene i Andreja; VINKO BORKO, sin Tanje i Dejana; NINA NOVAK, ki Nele i Nikole; NIKOL VARGEK, ki Valentine i Ivana; IVA JALUŠI, ki Martine i Darka; ARIAN DRVENKAR, sin Ivane i Kristijana; ANNI MAREC, ki Martine i Maria; MARTA KUTNJAK, ki Dijane i Jurice; MIA PALFI, ki Martine i Marka; NIKO NOVAK MIKOVI, sin Hermine i Tomislava; ENA JURIAN, ki Maje i Zorana; MIHAEL VIDAKOVI, sin Mirele i Mate; ROBERT VINKOVI, sin Anite i Ivana; DENIS ORŠUŠ, sin Zvezdane i Milana; PETAR NOVAK, sin Tatjane i Damira; NIKA STRAHIJA, ki Sendi i Danijela; NATHAN JUNGVIRTH, sin Valentine i Gorana; MELANI HAJDINJAK, ki Suzane i Tomislava; DENIS ŽERDIN, sin Sanje i Antona; DORIAN MIRI, sin Klaudije i Mitra; NELA HORVAT, ki Tamare i Marijana; ERIK SRNEC, sin Marine i Petra; LUKA KOVA, sin Hane i Davora; LIVIJA ORŠOŠ, ki Irme i Zlatka

VJENANI Iva HrĹženjak i Matija Mezga; DuĹĄanka Toplianec i Miroslav Mlinari; Valentina Nesti i Kristijan Petran; Lidija Ka-

tanec i Damir Dolar; Lana Stanojevi i Antonio Bubek; Tanja Vidovi i Marko Klemeni (akovec), Karmen Lisjak i Stjepan ehok (Dekanovec), Marija Pozni i Miljenko PoŞgaj (Mala Subotica), Štefanija Žini i Dean Juri; Tamara Hraťanec i Igor Svrta (Kotoriba), Jasmina HiŞman i Stevica Špiranec (Nedeliťe), Marina Pintari i Kreťo Bartoli; Gordana Tomii i Branimir Koruni (Prelog)

UMRLI Stjepan Strahija r. 1910.; Gizela Sklepi r. Jurkezi r. 1926.; Ladislav Patrevi r. 1926.; Katarina Ban r. Vidaek r. 1932.; Ivan Toplek r. 1929.; Josip BakoĹĄ r. 1936.; Terezija Novak r. Novak r. 1942.; Danica Rogi r. Banjanin r. 1933.; Kata Branilovi r. Megli r. 1925.; Julijana Bujani, r. Meliani r. 1927: Slava Vrbanec r. Pavlekovi r. 1929.; Martina BoĹži r,. 1923.; Ivan eh r. 1933.; Jula Kuhanec r. Narena r. 1924.; Marija Bistrovi r. JanuĹĄi r. 1937.; Bernard Molek r. 1969. (akovec), Klara Petkovi r. Jezernik r. 1939. (Dekanovec), Marija Makar r. AntalaĹĄi r. 1929.; Stjepan Koprivec r. 1936.; Vid Cirkveni r. 1937. (Mursko SrediĹĄe), Eva Pavlic r. Narena r. 1918.; Marija ReĹžek r. Ĺ kvorc r. 1919.; Matej RuĹži r. 1986. (Prelog)


56

Oglasnik

MOTORNA VOZILA AUTOUSLUGA D.O.O. STRAHONINEC: Ford Galaxy 2.3, 7 sjedala 1999.; Fiat Stilo 1.6 16V 2002., registriran; Fiat Punto 1.2 2003.g.; Ford Mondeo 2. TDCI 2006.g., reg. do 4/10.; Peugeot 206 1.4 2006.g.; Ford Fiesta 1.4 2006.g. VOZILA SU S DOMAEG TRŽIŠTA. GARANCIJA. KREDITI BEZ JAMACA, UEŠA I KASKO OSIGURANJA DO 7 GODINA. TEL. 040 333 033, 091 591 8889 AUTOTIHI d.o.o. prodaje: Audi A4 1.9 TDI, klimatronic alu, 1998 G., 4900€, Škoda Octavia 1.9 TDI TOUR, karavan s klimom reg 1g srebrna, 2005 G., 6900€, Opel Astra 1.6 N JOY 16V, 5 vr s klimom reg 1g., 2003 G., 5400€, Mercedes 250 2.5 C, automac srebrna s klimatronic, 1995 G., 5400€, Opel Astra 2.0 DTH, Dizel s klimom srebrna 5vr, 2002 G., 4900€, BMW 530 D TOURING, karavan s klimom, kao nov reg 1g., 1999 G., 7900€, Škoda Fabia 1.2, 9836km 1vl ko nova, 2008 G., 6900€ Prodaja putem karca Master, Amex i AK. PBZ-a. Info: 095 601 1001 ili vidje na www.autohi.com BMW 316i compact 1999., reg. do 11/11., 165.500km, zeleno-siva metalik, veoma ušuvan, mob. 098/327-316

PRODAJEM DIJELOVE za ren. 5, volvo 360, hondu civic i crx, zastavu 450, te prodajem motokultivator Honda Fy600 sa strižnom kosom. mob. 091/526-8171 PRODAJEM ROVER 414 benz 1996.g., tamnosivi metalik, 160tkm, u odlinom stanju, povoljno. Tel. 098/426-707 PRODAJEM CITROEN C4 2007.g., reg. do 10.mj., 33tkm, abs, klima, cd mp3, tempomat, el. paket, maglenke, metalik boja. mob. 098/900-5984 VOLVO 440 dizel 1996., reg. do 11/011., cijena 11.000 kn, mob. 091/510-1064 VW BORA 1.9sdi 1999.g., reg. do 3/12., abs, klima, centralno. VŽ, 091/567-5561 AUDI 80 B4 1994.g., reg. do 27.3.2011., abs, klima, alarm, maglenke, grijai sjedala, zrani jastuk, cijena po dogovoru, mob. 098/969-7291 PRODAJEM BMW 318i 2006.g., garažiran, servisiran, za 14.700 eur i motor Gillera 300ie 2009.g., za 25.000 kn. Mob. 098/426-862 FIAT BARCHETTA 1.8 16V 1996.g., plava perla, prodajem ili mijenjam za vei auto. Tel. 098/62-77-11 SUZUKI BALENO 1.6 1999.g., reg. do 2/012., garažiran, serv. knjiga, el. paket, abs, 2 zrana, + zimske gume, 180tkm, cijena na upit. mob. 098/925-9656 PRODA JE SE MAZDA 323F benz 1999.g., reg. do 2./012., cijena povoljna, mob. 098/956-5653 PRODAJE SE AUDI A6 2.4i 2000.g., reg do 7/2011, metalik crni, full oprema, u jako dobrom stanju, garažiran, servisna knjižica, mob. 091 5330 882 PRODAJEM CHEVROLET EPICA 2.0 2010.g., sa full opremom, mob. 095/888-1910 PRODAJEM MAZDU 6 CD 120 TE. mob 095 900 3450 PRODAJE SE NISSAN NAVARA 2.5 TDI 4x4, reg. do 6/11., 2 zrana, jako puno opreme, alu felge, 146tkm i MITSUBICHI PAJERO terenac 4x4 mod. 1.reg. ‘99., reg. do 12/11. tel. 099/7555-252 ili 040/386-024

PRODAJEM RENAULT Lagunu 1.6 16v 1999.g., reg. godinu dana, 2.vl., 2.950 eura, mog zamjena za je inije, mob. 098/551-267 PRODA JE SE: ren. megane 1.4 16v ‘03.g., plin, klima, servo, abs, el.paket, radio cd/mp3, airbag, volan i sjedala podesivi, 4.100eur i Chrysler Grand Voyager 2.5td ‘97.g., 7 sjedala, klima, el. paket, alarm + blokada paljenja, nema prijenosa, 3.500 eur. mob: 098/242-283 VW GOLF 1.4i 1998.g., reg. do 5/11, 110tkm, serv. knjiga, 1.vl., 5vr., ser vo, abs, radio player, centr. zaklj., 3.20 0 eur, mob. 098/135-2261 PRODAJU SE LJETNE AUTO GUME Connental dim. 155/80/13, malo korištene. tel: 099/8595-224 PRODAJEM DIJELOVE limarije i mehanike za R-5, alu felge i eurokuku. tel. 091/5130-934 REN. LAGUNA 2.0 RXE 1996.g., plin, autom. klima, koža, abs, reg. do 11.mj., mob. 095/900-1405

POLJOPRIVREDA KUPUJEM TRAKTORE IMT, Ursus i Zetor, može i neispravne, mob. 092/110-7110 ili 01/2067-370 PRODAJEM PRIKOLICU Tehnostroj 1-osovinku, 1993.g., kao nova, reg. do 31.8.2011., tel. 868-057 PRODAJE SE TRAKTORSKA ŠPRICA od 200 lit. i traktorska 3-krilna brana. tel. 364-463 PRODAJEM TRAKTOR Vladimirac T-25A 1994.g., 350rs, kao novi, registriran, sauvan, te Kawasaki ZX7R 750cm3 122KS 1998.g., sauvan ili mijenjam za auto terenac (može dizel) – sve po dogovoru. mob. 098/190-3753 PRODAJE SE TRAKTORSKA PRIKOLICA za prijevoz stoke, povoljno. tel. 855-396 PRODAJEM PLASTENIKE za vrt. Mob. 091 502 1276 TRAKTOR IMT 533, 540, 542, prodajem dijelove mehanike ili te iste traktore kupujem neispravne. Broj 099/886 – 3910 PRODAJEM KOMBAJN ZMAJ 133, ispravan. Info: 091 5585 930 EKIAR kapaciteta 300kg/h, pogonske snage 1,5kw (2ks), proizvoa Lifan-Stara Pazova, mob. 099/3111-587

OVLAŠTENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI/ PREMATANJE «RODIKOMM» d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC Tel. 040/395-180, 091/5005-128

INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323 SERVIS ZA IŠENJE OBAVLJA USLUGE IŠENJA stambenih i poslovnih prostora, mob. 098/955-6885 SELIDBE I PRIJEVOZ ROBE na podruju akovca, Hrvatske i inozemstva. Cijena 100kn/h. Mob. 098 704 257 KOSIM ODRŽAVANE SJENOKOŠE na podruju izmeu Nedeliša i Macinca. Mob. 091 888 3566. KNJIGOVODSTVO I MATEMATIKA - pružam pomo u uenju i vježbanju zadataka. Termin po dogovoru. Mob: 091 528 66 71 PRIPREME ZA MATURU iz matemake i zike, prema zadacima iz ispitnog kataloga, te instrukcije iz matemake i zike za osnovnu i srednju školu. Mob. 098/1744-323 TRAŽIM POMO kod rušenja i izvlaenja stabala na teško pristupanom terenu, u šumi kod Knezovca. Tel 098 355 207 INSTRUKCIJE iz hrvatskog jezika za osnovnu i srednju školu, lektoriranje razliih tekstova, uenje djece. Mobitel: 098 188 4938 PODUKE iz matemake, zike i elektrotehnike. Ivanovec, tel. 337-262 ili 099/685-8066

POSAO Graevinski obrt traži ZIDARA i TESARA u stalni radni odnos za rad na moru. Tel. 091/539-7618

ARMIRAE PKV, KV I VKV I VODITELJA tražim. Info: 098/426-906 TRAŽI SE ŽENSKA OSOBA za uvanje djece, info 098-395-126 APSOLVENTICA UITELJSKOG FAKULTETA traži posao uvanja djece u akovcu i okolici. Kontakt: 099/829-6635

NEKRETNINE – PRODAJA

SMS NEKRETNINE

USLUGE

Agencija za promet nekretninama

PREKRIVANJE I IZRADA KROVIŠTA, ZIDARSKI RADOVI

PRODAJEMO i POTRAŽUJEMO sve vrste nekretnina na podruju Varaždinske i Meimurske županije

Dugogodišnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. Č k Čakovec, IIstarska t k 9 9, tel. 395-722, 098/744-980

ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno; te VODOINSTALATERSKI I KERAMIARSKI RADOVI. Tino, 098/931-7570 INSTRUKCIJE IZ MATEMATIKE. POVOLJNO. Tel. 098/909-1580

akovec, R. Boškovia 21 (preko puta suda) tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr sms.nekretnine@ck.t-com.hr

PRODAJE SE TROSOBNI STAN U PRIZEMLJU, u strogom centru Varaždina, Nazorova 12, pogled na park i Stari grad, potpuno renoviran 2009., prilagoen za poslovni prostor he djelatnos, etažno centralno, alarm, režije minimalne, u dvorištu veliko parkiralište s pripadajuom garažom. Stan podoban za stanovanje uz male preinake. Cijena po dogovoru. Slike na njuškalu hr. broj oglasa 2702976. Informacije 042/332-670, 098/446-710 PRODAJU SE NOVI STANOVI u akovcu (kod teniskih igrališta i Merkatora), Zagrebu i Poreu. POVOLJNO. Tel: 098 241 578

mob: 095/355-1313 095/355-1414 040/390-431

Čakovec, dr. I.Novaka 2 *preko puta Čakovečkih mlinova*

24. svibnja 2011.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

KUICA (Istarska, k) od 40m2 + veranda od 10m2, šupa i mali vrt. Prodaje se hitno i povoljno. mob. 099/316-2112 PRODAJE SE DVOSOBNI STAN u centru Šenkovca, 1. kat, novogradnja, 42m2 s balkonom + podrum, osigurano parkirno mjesto, kompletno namješten, tel. 343-032 ili 098/408-049

STAN (pola kue) u centru, 82m2 + tavan + podrum od 30m2 + zidano spremište + dvorište. Može zamjena za kuu u okolici k, hitno i povoljno. mob. 095/584-8570

POVOL JNO PRODAJEM KUU U NIZU u akovcu na Jugu, 180m2, parking, garaža, dvorište. mob. 098-393-170 PRODAJE SE STARA KUA sa svim prikljucima od cca 1.000 m2, na gl. ces u M. Središu, M. Tita 47, cijena: 40.000 eur. Tel. 098/426-187 PRODAJEM GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE u Murskom Središu, mob. 098/954-9775 PRODAJE SE KUA katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 PRODAJEM DVOSOBNI STAN u centru grada, mob. 098/806-339 PRODAJEM KUU u M. Središu, prizemlje + kat, 2 stana od 80m2, 2 garaže, 2 podruma, okunica 2600 m2, sve komunalije, papiri uredni, cijena 65.000 eur (opcije otvorene). mob. 098/452-509 PRODAJEM DVOSOBNI STAN u centru k od 46m2, visoko prizemlje, povoljno. mob. 091/572-4557 FRIZERSKI SALON, novi, namješteni, akovec, Lj. Gaja 6, prodajem, tel. 098/241-559 STAN 2-SOBNI s garažom, no vogradnja, ispod Šafrana, visoki roh-bau, kredit, prodajem. mob 098/241-559 GRADILIŠTE u Pušinama, ul. P. Zrinskog. tel. 821-507 PRODAJE SE KUA u akovcu, vojni vrtovi, tel. 098/907-1581 HITNO I POVOLJNO PRODAJE SE KUA na Mihovljanu (Šafran), Sv. Mihovila 5, 144m2 stamb. prostora + 105m2 podrum, voda, struja, gradska kanalizacija, plin, okunica s manjim vonjakom i vrtom, kua bez fasade, cijena snižena na 95.000 eur, uredni papiri, vlasnik 1/1. mob. 098/933-1645 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Nedelišu. Info: 328-131 PRODAJE SE OBITELJSKA KUA visoka prizemnica u Maloj Subotici, glavna ulica, u neposrednoj blizini škole i željeznike stanice, lokacija pogodna za gospodarsku djelatnost. mob. 098/244-295 AKOVEC JUG, prodajem dvoetažni atrakvan stan s puno svjetla okrenut na južnu stranu, blizina škole, vrtia, pošte, trgovakog centra, donja etaža 36,05 m2, gornja etaža (potkrovlje) 25,40 m2. POVOLJNO! mob: 099-241-4596 PRODAJE SE LIVADA Stara Ves od 500m2, mob. 099/7849-713 PRODAJEM KUU u Šenkovcu od 300m2, visoka prizemnica, elitni kvart, garaža, poslovni prostor u kui, mob. 098/928-3771 PRODAJE SE KUA, vinograd i oranica, Sv. Urban 200, cijena po dogovoru. tel. 042/260-561 ili 099/685-2142 PRODAJE SE VEE GRADILIŠTE s dokumentacijom, struja, voda, kanalizacija, pogodno za posl.-stambeni objekt, blizina k (5km), mob. 095/5353-738 KATNICA u Totovcu, plin, voda, oranica od 1500 hv i dvije plinske pei – povoljno. tel. 337-629 PRODAJE SE KUA u Prelogu, akoveka 41, ukupne površine 460m2 sa gosp. objekma, dvorište s vonjakom 2,449m2, iza vonjaka nalazi se polj. zemljište 2,924m2, voda, kanalizacija i plin dovedeni do kue, Info: 01/2857-660 ili 040/646-143 PRODAJEM KUU u D. Dubravi sa 1400 m2 okunice, cijena 16.000 eur, mob 095 837 2482. PRODA JEMO GRADILIŠTE u Nedelišu,vel. 1030m2. Info; 091 5585 930 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Žiškovcu dim. 16x100m, vlasništvo 1/1, u mirnom dijelu naselja, svi prikljuci uz cestu, cijena 6.000 eura, mob. 098/652-292

VIKENDICA U VUGRIŠINCU sa zemljištem i šumom, uvedena struja i voda, cijena 16.000 eura. Tel 098 355 207 PRODAJEM KUU u G. Hrašanu na gl. ces, 7km do k i 10km Vž, mob 098/297-210. PRODAJE SE GRADILIŠTE u Mihovljanu od 165 hv, 20x30 m, blaga kosina, pogled na grad, Ul. M. Gupca. Tel. 098/198-9410 PRODAJU SE STANOVI u centru Šenkovca od 50-90m2, povoljna cijena. tel. 098 181 3087 PRODA JE SE ODRŽ AVANI VONJAK-GRADILIŠTE sa lokacijskom doz volom u Z asadbregu, tel. 091/7636-571 PRODAJE SE MANJA KUA u Ivanovcu, mob. 098/969-1918 PRODAJE SE prekrasna VIKEND KUA u Dragoslavcu, pogodna za stanovanje. mob 099/67-14-888 POSLOVNI PROSTOR u centru grada (lokal 23m2), u novom pasage, ureen (struja, voda, grijanje), povoljno se iznajmljuje (mog. povoljne prodaje). Cijena najma 800 kn. mob: 098/242-283 PRODAJEM HALU u Kuršancu 500m2 s ograenim zemljištem 890 hv i iznajmljujem radionu u Strahonincu od 42 m2. mob. 098/9211-929 PRODAJEM NOVIJU GARSONIJERU od 29,45m2 u centru k, + parkiralište, cijena 34.000 eur. mob. 098/706-109 PRODAJEM KUU u k, livadu u Pušinama i drvo od ariša 4m. mob. 095/845-3568 ili 095/863-5487 PRODAJEM VIKEND KUU u Zasadbregu, vonjak, brajde, šuma, dio ograen sa žianom ogradom, struja, voda, kanalizacija. mob. 091/1651-615 PRODAJEM KUU u Pribislavcu, gl. ulica, centar, stamb. površ. 100m2, podrum, garaža, nadstrešnica, vrt, dodatno gradilište, vlasn. 1/1, cijena 65.000 eur. mob. 098/213-707

IZNAJMLJIVANJE IZNAJMLJUJE SE posl. prostor u prizemlju starog pasaža u akovcu i jedan atraktivan posl. prostor od 120m2 u centru M. Središa (Promenada) na 1. katu iznad ljekarne, uporabna dozvola, pogodno za zastupništvo ili ordinaciju. Tel. 098/426-187 IZNAJMLJUJE SE GARSONIJERA za studence, tel. 390-291 ETVEROLANA OBITELJ traži kuu u najam u k, Mihovljan ili Šenkovec, na duže vrijeme. mob. 091/760-8058 IZNAJMLJUJE SE 2-sobni namješteni stan na Jugu u akovcu, mob. 098/241-583 IZNAJMLJIVANJE NAMJEŠTENIH SOBA (prenoište) sa svim prikljucima, pogodno za smještaj radnika, sportaša, poslovnih ljudi i sl., blizina grada, veliko dvorište, garaža. tel. 328-106 ili 098/171-4456 I Z N A J M L J UJ EM N A M J E Š T EN U 2-krevetnu sobu s upotrebom kuhinje i kupaonice, na Jugu k. mob. 098/861-898 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENI STAN u kui u Murskom Središu, poseban ulaz, najam se ne plaa samo režije, tel. 00386/70-687-842 IZNAJMLJUJE SE na duže vrijeme nenamješteni 1-sobni stan i nenamještena garsonijera. tel. 384-515 ili 098/545-526 IZNAJMLJUJE SE SOBA s hodnikom i kupaonicom, poseban ulaz. mob. 098/195-7448 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBAN STAN u Šenkovcu od 52m2, mob. 098 631 178 IZNAJMLJUJEMO POSLOVNI PROSTOR u akovcu. 40-60m2,vlas parking uz trgovaki centar. mob. 099 33 84 288. IZNAJMLJUJE SE TROSOBNI polunamješteni stan u prizemlju kue (95 m2), u mirnoj ulici u centru akovca, sa odvojenim brojilima, ulazom i malim dvorištem. mob. 095/808 60 50.

ugradnja laminata, gotovih podova... AVIS - MONT d.o.o. Prelog mob: 091/888-4418 099/685-4948 fax: 040/655-569

Naši proizvodi imaju CE-znak, ISO-9001 001 i sukladni suklladni su s normama EU


24. svibnja 2011.

Oglasnik 57

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

IZNAJMLJUJEMO NAMJEŠTENE SOBE pogodne za smještaj radnika i samaca, u akovcu. info: 095 900 6675 IZNAJMLJUJE SE 3-SOBNI NAMJEŠTEN STAN u kui, etaža kue u akovcu, poseban ulaz i brojila, tel. 091/5977-119 ili 040/386-024 IZNAJMLJUJE SE 2-sobni namješteni stan u Vukovarskoj ul. u k. mob. 099/8022-004 IZNAJMLJUJE SE 3-sobni stan od 110m2 u centru k sa odvojenim brojilima i ulazom, namješteno. zva poslije 17 sa na tel. 091/933-8468 IZNAJMLJIVANJE SOBA – prenoište, idealno za radnike, sportske i posl. ljude, obitelji u posje i sl. Veliko dvorište, garaža, svi prikljuci, s upotrebom kuhinje. tel. 328-106 ili 098/171-4456 IZNAJMLJUJE SE namještena soba s upotrebom kupaonice i poslovni prostor od 50m2 za tihi obrt. tel. 337-407

LJETOVANJE IZNAJMLJUJE SE APARTAMAN u Sv. Filip Jakovu, 150m od mora. mob. 099/500-2308 IZNAJMLJUJEM 1-sobni i 2-sobni apartman u Privlaci kod Zadra, blizina mora 150m, povoljno. mob. 098/805-186

ŽIVOTINJE POKLANJAMO ŽENKU PSA BERNARDINCA staru 2g. Sve zainteresirane molimo da se jave na broj tel. 040/360-900 ga. TINA!

PRODAJU SE MLADE TIGRICE. Tel. 098/944-3339, 829-230 PRODAJU SE ŠTENCI PEKINEZERA stari 2mj., istokrvni bez papira, oba roditelja prisutna, oišeni od nametnika, cijena 500 kn. Tel. 098/698-301 PRODAJEM SVINJE za klanje (polovice), oišene odojke, krmau za klanje i visoko breu krmau. mob. 091/526-8171 NJEMAKI OVARI s rodovnicama, cijepljeni, tetovirani, nagraivanih roditelja, prodajem. Tel. 040/363-445 ili 098/465-490 PRODAJEM DIVLJE PATKE te golubove raznih vrsta. Tel. 098/184-9728 PRODAJEM SVINJU težine oko 150kg, u N. Selu Rok. tel. 853-258 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA K-9 i Brit za pse i make. Tel. 363-445 PRODAJU SE par plavih rozela star godinu dana, cijena 500 kn, a može i pojedinano. Tel. 098/944-3339, 829-230 PRODAJEM ZEEVE male za tov, zeice za rasplod i zeeve oišene, tel. 040/333-911 ili 091/906-6933 PRODAJU SE ŠTENCI NJEM. OVARA s rodovnicom, cijepljeni i tetovirani, garancija. tel. 040/821-395 ili 091/520-2949 POKLANJAM BIJELE I TIGRASTE POLUPERZIJSKE MAIE u dobre ruke. tel. 040/821-459, 098/132 2005 PRODAJEM KUNIE. Zva iza 13 sa na mob. 099/6880-453 PRODAJEM KVALITETNU ŠTENAD njem. ovara s rodovnicom, tel. 395-031 ili 099/246-5011 PRODAJU SE automatske pojilice (kap po kap) za pilie, te rune hranilice i pojilice – povoljno. tel. 584-018

RAZNO PRODAJEM THUJE columne i smaragd, kvalitetan domai uzgoj, tel. 091/547-0069

AVA DOST ,

, Varaždinska 12a 40305 NEDELIŠĆE

tel: 040 823 023 - fax: 040 823 005

DVB-T MPEG4 prijemnici

već od

299kn

već od

2799,00 kn ٠ DVB-T prijemnici MPEG2 i MPEG4 DENVER DVBT41 DVBT

Digisat Strong Megasat Denver

već od

150kn 15 info@kerman.hr

www.kerman.hr

PRODAJU SE radijatori dim. 90x200cm, crni pisai stol, djeji prijenosni kreveti 125x65cm i limena vrata. Tel. 858-424 PRODAJEM BMX dobro ouvan, malo vožen, dobar za skokove (lagan) i dodatno FIT ramu za BMX, cijena povoljna. Tel. 829-230, 099/684-1-729, 098/944-3339 KUPUJEM PLINSKI ŠTEDNJAK (3+1), sauvan i prozor sa štokom dim. 114x64 (drveni ili plasni), te tražim soboslikara bez posla. mob. 092/280-3055 PROVEDITE NEZABORAVAN TJEDAN U APARTMANU NA TENERIFIMA – POTPUNO BESPLATNO!!! Mob. 099/5155-064 PRODAJEM vrtnu kosilicu, sadnice trešnje i sadnice od trsa, cirkular i ekiar, tel. 333-253 NUDIM NAPITAK PREMA STAROM RECEPTU prov raka i ostalih teških boles, mob. 091/1347-001 PRODAJE SE ŠTEDNJAK na kruta goriva Senko i kombinirani (4pl+2struja), te ormar i preša za vino. mob. 098/970-1062 PRODAJE SE KVALITETAN DVOSJED na razvlaenje, jako ouvan i malo korišten, za 800 kn, regal za dnevni boravak za 300 kn i stol za dnevni boravak za 150 kn. mob. 098/655-757 KUPUJEM GARAŽNA VRATA na podizanje, mob. 091/514-1122 ANTIKVITETE KUPUJEM – namještaj, satove, lustere, pei i predmete od srebra i zlata. Plaam odmah! tel. 858-347 ili 095/528-7253 APARAT ZA VARENJE ESAB, 380V, pro , odlian. mob. 098/912-4003 PRODAJEM EL. PIANINO marke Gem na 2 pedale, harmoniku Welmeister 60 basova te auto sjedalicu i nosilicu za bebe, vrlo povoljno. mob 095/847-9569. PRODAJEM UKRASNE BOICE u obliku srca i grozda, 40 ml. Više komada. Pogodno za rakiju, likere, ulje itd. cijena 3 kn/kom. Upita na 099 747 58 03 PRODAJEM MOBITEL LG KP502 cookie, rozi, radi na sve mreže, vrlo ušuvan, bez ogrebone, 500 kn, te NOKIU E66, potpuno ispravna, radi na sve mreže, 450 kn mob. 098 63 11 66 PRODAJE SE KVALITETNO BIJELO VINO rajnski rizling, šipon, tel 040 899 269 PRODAJEM VIDEO NADZOR, IR-kamera, 18 met kabel, monitor (do 4 kamere) novo, garancija, 399 kn, mob 098/723-160 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žu, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 NINTENDO WII so mod (otkljuavanje sistem meni 3.2–4.3), blokada buduih online/disk updateova, itanje backup igri sa USB diska / SD karce, brick zašta. Potrebna vaša SD karca do 2GB, cijena usluge 150 kn. 091 544 6027 DIMNJACI limeni, izrada i montaža inox dimnjaka za sve vrste goriva, kruto, tekue i plin. mob. 095/5381992 PRODAJEM ROLE br. 35-38, crno-crvene, rabljene ali odline, za 150 kn, mob. 095/848-9753 PRODAJE SE domaa svježa svinjska mast i vino zeleni silvanac. tel 343-557 PRODAJEM PLAYSTATION 2, novi zapakirani, sa svom opremom, singstar, cd i mikrofoni 2 komada! Cijena 850 kn, mob. 095/888-1910 PRODAJE SE vea koliina zemlje (250-300 m3) za ureenje okunice ili nasipavanje terena, u Selnici. mob. 091/5164-595 PRODAJEM veu koliinu CRNOG VINA odlinog za bambuse (može proba), po 6kn/lit. i pl. kanistra od 1000 lit. za navodnjavanje, za 500kn. mob: 098 467 942. PRODAJEM UGOST. štednjak, fritezu, hladnjak, hlaeni stol, napu, venlator, sudoper, pl.toplu kupku, hlaenu inox bavu, cafe aparat, sokovnik, toster, radni stol zatvoreni. mob. 098/9211-929

Ovdje je za samo

mogao biti Vaš oglas Sve informacije na

Udruga za zaštitu životinja PRIJATELJI žiro-račun: 2392007-1100062749 www.prijatelji-zivotinja.org e-mail: info@prijatelji-zivotinja.org MOB: 091 89 88 004

Iskoristi akciju u svibnju PRODAJEM STARU CIGLU, mob. 098/761-808 PRODAJE SE komplet namještaj i bijela tehnika iz velike kue, posebno ouvani kreve-ležajevi za 2 ili 1 osobu, te kamp prikolica s reg. tablicom (mog. registracija) + tenda s priborom. mob. 099/3361-032 PRODAJEM STOLARSKI BANZEK dikericu deblinku, više kom ploa iverice, te nove bave za vino od agacije i hrasta, sa dostavom. tel. 858-362 PRODAJE SE ŠIVAA MAŠINA Bagat kabinet na motor i nožni pogon. Upita u k, Preloška 62. PRODAJEM PE za centr. grijanje na plinsko uljni plamenik 50tis. cal, stara 8g., malo korištena, info: 098/923-4772 PRODAJE SE rabljeni muški bicikl Rog sa 5 brzina, mob. 091/547-2069 PRODAJEM KLIMA URE AJ (zidni), vrlo malo korišten, daljinski, grijanje-hlaenje, za 700 kn i mobitel LG KP502, rozi, kao novi, radi na sve mreže, s opremom, za 450 kn, mob. 098 63 11 66

PROGRAM KUMSTVA PRIJATELJI ZA PRIJATELJE Ako nemate uvjeta za udomljavanje psa ili make ili ste ve pružili dom nekom dragom biu, postanite kuma ili kum nekom od šenika akovekog skloništa za živonje PrijateljiPosjete web stranice Udruge Prijatelji www.prijatelji-zivonja.org i odaberite svog virtualnog ljubimca ili to mi možemo uini za vas. Sljedei korak je DA izvršite uplatu od 99,00 kn na žiro raun udruge 23920071100062749, poziv na broj 02 999222, sa svrhom uplate: donacija. Nakon toga na info@prijatelji-zivonja.org pošaljite potvrdu uplate, svoje osobne podatke i ime odabranog kunog ljubimca ili po vašoj želji prepuste taj izbor nama. Vaše ime i prezime bit e objavljeno na web stranicama Udruge. Uplatom navedenog iznosa, pomažete Udruzi Prijatelji da se brine za živonju koju ste odabrali, podmirujui jednim dijelom troškove za njezinu hranu, eventualne medicinske potrebe i ostale potrepšne. Hvala vam od srca. U ovom trenutku sklonište skrbi za 232 živonje.

PRUŽITE NOVI DOM nekom psu ili maci uz simboličnu naknadu troškova cijepljenja i kastriranja Posjetiti nas možete svaki dan između 9,00 i 17,00 sati, a nalazimo se iza carine, prije nadvožnjaka (kod Čateksa) skrenite LIJEVO. MOLIMO DOBRE LJUDE DA NE BACAJU HRANU koja im ostane u kućanstvu, od raznih proslava i vjenčanja, nego da je doniraju nama u Udrugu za napuštene životinje. ZAHVALJUJEMO DOBRIM LJUDIMA, UDOMITELJIMA I SVIM DONATORIMA! NAPOMENA: Psi nisu za lanac!!!

MOLIMO SVE LJUDE KOJI BI ŽELJELI POMOĆI u povremenim radovima u azilu da nam se jave na tel. 091 89 88 004 ili 098-241-060.

AKO IMATE STARIH DEKA, PLAHTI, RUČNIKA DARUJTE IH ČAKOVEČKOM SKLONIŠTU ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE.

Buffy je netko izbacio na ulicu iz jureeg automobila. Imala je povrijeenu nogu no na sreu pomogla joj je jedna gospoica koja ju je privremeno i smjestila kod sebe. Nažalost, ne može je duže zadržati pa se hitno traži novi dom. Stara je oko 10mj. Kontakt br. 091-1723-723.

Piki je u azilu zajedno sa svojom sestrom Hrvaticom. Oboje su roeni s tri prsta na nogama, ali im to uope ne smeta u hodanju i igri. Njemaki je ovar, po naravi je iznimno drag i dobar pas. Roen je 11.5.2009., cijepljen, ipiran i kastriran. Nije za lanac.

Maša je malena kujica-štene roena 17.12.2010. i kao i sve naše štence zatekla ih je žalosna sudbina da su bili izbaeni na ulicu. Na sreu, pronašli su ih u kutiji, u snijegu šetai i donijeli ih u sklonište. Da ih nisu pronašli, te noi bi se vjerojatno smrzli i umrli. Nadamo se da nee dugo ekati svoje nove udomitelje. Niskog rasta, cijepljena, izuzetno dobre narave. Nije za lanac! MOLIMO LJUDE KOJI IMAJU SLOBODNOG VREMENA DA DOĐU ŠETATI PSE!!!

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se DO PETKA DO 11 SATI

820


UTORAK 24. svibnja 2011.

TV pregled

od 24.5.2011. do 30.5.2011. 05.55 06.00

FILMOVI - PREPORUUJEMO

Ugledni gospodin FILM

UTORAK, HRT 2, 20:50

Ovu sjajnu poliku saru, u kojoj Eddie Murphy briljira, režirao je Jonathan Lynn, roen u Engleskoj 1943. godine. Od sredine šezdeseh glumi u raznim televizijskim serijama, a od sredine osamdeseh bavi se i režiranjem lmova. Osobito je bila zapažena njegova prva amerika komedija “Moj roak Vinny” (1992), a odmah nakon nje snimio je “Uglednog gospodina” koji je imao velik uspjeh. Do danas je režirao ukupno jedanaest lmova.

Osveta šmokljana 4 FILM

SRIJEDA, RTL, 16:15

Booger se odluio skrasi i oženi djevojku iz imune i poliko akvne obitelji, no otac njegove odabranice ne želi ga za zeta ni pod razno. I dok šmokljani planiraju divlji momaki tulum, budui punac angažira istražitelja da iskopa prljavšnu iz Boogerovog života i tako zaustavi udaju svoje curice. S druge strane, Boogerov kum Lewis ne želi da išta poe po zlu te je odluan pokaza starome što su šmokljani spremni uini kako bi zaši one koje vole.

Morski vuk FILM

ETVRTAK, HRT 2, 14:00

Prva ekranizacija romana realizirana je ve 1913. pri emu se i sam pisac našao u manjoj ulozi. Do danas je Morski vuk dobio dvoznamenkasti broj filmskih prilagodbi, a najpoznatija je meu njima pustolovna drama iz 1941. u režiji oskarovca Michaela Curtiza koji ju je snimio godinu dana prije “Casablance”. Uloge: Charles Bronson, Christopher Reeve, Catherine Mary Stewart, Marc Singer, Len Cariou, Clive Revill

Gas do daske FILM

03.30

PETAK, NOVA TV, 23:05

1962. je godina, najkrinije razdoblje Hladnoga rata. Ekscentrini brani par Webber s užasom doekuje vijest o kubanskoj raketnoj krizi te se zatvara u izolaciju brižno pripremljenog atomskog skloništa. Calvin Webber (Christopher Walken) je, naime, u podrumu izgradio vjernu repliku kue i pripremio se za duge godine u izolaciji. Igrom sluaja, na kuu Webberovih pada zrakoplov, a oni, uvjereni da je rat upravo poeo, ostaju u izolaciji sljedeih 35 godina.

06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.50 10.00 10.09 10.10

11.02 11.12 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.25 15.55 16.00 16.45 16.50 17.05 18.10 18.11 18.15 19.02 19.12 19.22 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10

Praznici iz pakla FILM

SUBOTA, RTL, 22:55

Komiarska franšiza Naonal Lampoon zaslužna je za neke od najboljih komedija s kraja dvadesetog stoljea, ali “Praznici iz pakla” se ni uz najbolju volju ne mogu svrsta uz kvalitavni vrh u koji spadaju, recimo, “Animal House” ili “Naonal Lampoon’s Movie Madness”. Meum, to nipošto ne znai kako u ovome lmu, redatelja Neala Israela, nedostaje urnebesnih scena jer je prepoznatljiva pria o sukobu graanskog i seoskog naina života doista plodno tlo za p humora kakav franšiza gaji.

21.00 21.55 22.30 22.55 22.58 23.00 23.05 23.25 00.20 01.10

Lava FILM

NEDJELJA, NOVA TV, 02:35

01.35 02.20 03.05

Najava programa Trea dob, emisija za umirovljenike (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 4, serija Vijes iz kulture (R) Vijes Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Teretni brod za Kinu Od Šangaja do Hong Konga, dokumentarna serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (R) Debbie Travis preureuje 3 Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (R) Gospodarica tvoga srca, telenovela Divlji Plamen 4, serija (40’31”) Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Meu nama Dharma i Greg 3, humorisna serija Proces ZABA 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Tvoja sam sudbina, telenovela Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom Vijes Hrvatska uživo HAK Promet info Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 8. kat, talk show Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Iskustvo otoka: Mljet 1960.- danas , dokumentarni lm Misija: Zajedno Paralele Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Putem europskih fondova (R) Leonard Bernstein: Razmišljanja, glazbeno-dokumentarni lm Retrovizor: Dodir života i smr 1, serija (12) Retrovizor: Dragi Johne 4, humorisna serija (R) Retrovizor: Ksena princeza ratnica 6, serija Zakon i red: Odjel za žrtve 10, serija (12) (R) Dharma i Greg 3, humorisna

Melanie Fraser ima problem. Njezina majka dr. Janet Fraser (Lynda Carter) smatra da se može zbliži sa svojim ouhom (Parker Stevenson) pratei ih na poslovnom izletu kako bi vidjeli ispla li se pokrenu turisku agenciju. injenica da e ih put odves do vulkana na Novom Zelandu ne zabrinjava Melanie. Vulkan je neakvan, a mama joj je bivša vulkanologinja koja zna prepozna ugasli vulkan. U emu je onda problem?...

FILM NOVA TV

01:20

Twin peaks

ZVJEZDANI KUTAK Z

Bill Murray Petak, RTL, 01:50 sati

Film je kronika zadnjeg tjedna života Laure Palmer te se bavi dogaajima koji su prethodili njenom ubojstvu. Mladi agent FBI-a Chester Desmond (Chris Isaak) nestaje dok istražuje ubojstvo Terese Banks daleko od Twin Peaksa, ali koje bi moglo bi povezano s buduim ubojstvom Laure Palmer (Sheryl Lee). U trag nestalom agentu uspijeva ui specijalni agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan) koji je sve više uvjeren da e onaj koji je ubio Teresu ubi ponovno i da e žrtva i ovaj put bi mlada djevojka, srednjoškolka. Glume: Sheryl Lee, Ray Wise, Mädchen Amick, Dana Ashbrook, Phoebe Augusne

SPORT Srijeda 25.5., HRT 2, 20.05

SPORT Subota 28.5., HRT 2, 20.35

Pe od devetero djece Murrayevih, Bill je slovio kao nepopravljivo i nestašno dijete (izbacili su ga iz izviaa i male baseball lige). U 20oj je uhvaen pri pokušaju krijumarenja marihuane u blizini zrane luke O’Hare. Nakon raznih zikih poslova pridružuje se starijem bratu Brian Doyle-Murrayu u postavi poznate ikaške improvizatorske komiarske trupe Second City koja je izjedrila velikane poput Chris Farleya, John Belushia, John Candya i Tim Meadowsa. Kasnije se seli u New York i nastupa u radijskoj emisiji ‘Naonal Lampoon Hour’ gdje ga je zapazio Howard Cosell i angažirao u svojoj emisiji ‘Saturday Night Live with Howard Cosell’. Na NBC-jevoj mreži postojala je emisija slinog naziva - ‘Saturday Night Live’, ali vee gledanos, koja je nakon odlaska glavne zvijezde Chevy Chasea postavila Murraya kao zamjenu. Bill ubrzo postaje slavan kao ‘sleazy comic persona’ i kao takav idealan je za svoj prvi veliki hit iz 1979. ‘Meatballs’. Nakon opa ‘Where the Bu alo Roam’ 1980. je uslijedio je ‘Caddyshack’ koji ga je lansirao meu glavne glumake zvijezde, a lmom ‘Ghostbusters’ (1984) s Dan Aykroydom i Harold Ramisom poharali su kino blagajne i zaradili više od 130 milijuna dolara. Propala adaptacija Maughamove novele ‘The Razor’s Edge’ rezulrala je višegodišnjim izbivanjem s lmskog platna koje je tek nakratko prekinuo radi cameo uloge u komediji ‘Litlle Shop of Horrors’ (1986). Crnu komediju ‘Scrooged’ (1988) izabrao je za comeback lm, no uspješnost je bila ispod oekivane, a isto se dogodilo i s nastavkom ‘Ghostbustersa’ (1989) koji je zaradio tek polovicu prethodnika. No ‘What About Bob?’ 1991. je de nivno prekinuo niz. Slijedi ‘Groundhog Day’ 1993. u režiji dugogodišnjeg suradnika Harold Ramisa. 1994. ulogom transseksualca u ‘Ed Woodu’ zapoinje pomalo ekscentrini niz uloga, u lmovima ‘Larger Than Life’ (1996), ‘Kingpin’ (1996), ‘Space Jam’ (1996), ‘Rushmore’ (1998)… Punokrvni comeback ipak je morao prieka do 2003. godine kada ga So a Coppola angažira u lmu ‘Izgubljeni u prijevodu’. Bill se vrao.

06.15 06.20 07.05 07.30 07.55 --.---.---.---.-08.25 08.50 --.---.-09.35 10.00 10.50 11.20 12.05 12.40 --.---.---.---.-13.10 --.---.-14.00 15.30 15.45 16.30 17.20 17.40 18.10 18.55

19.50 19.57 20.00 20.50 22.40 23.25 23.35 01.10 --.--

05.30 06.05 06.55 07.45 08.10 09.30 10.00

23.50 00.05 02.10 03.10 04.05

RTL Danas, informavna emisija (R) Aurora, telenovela (R) Nasljednici, telenovela (R) Dragon Ball Z, animirana serija (R) Ezel, dramska serija (R) Exkluziv Tabloid, magazin (R) Big Brother - uživo iz kue, reality show Veera za 5, lifestyle emisija (R) Aurora, telenovela Big Brother - uživo iz kue, reality show Nasljednici, telenovela Vjetar smr, igrani lm, akcijski triler Kako se Stella vrala u formu, igrani lm, romanna komedija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija Ezel, dramska serija Big Brother, reality show (12) CSI, kriminaliska serija (12) (dvije epizode) RTL Vijes, informavna emisija Umri muški 3, igrani lm, akcijski (12) Astro show, emisija uživo (18) Big Brother, reality show (R) (12) RTL Danas, informavna emisija (R)

06:30 07:15 07:40

Naši najbolji dani, serija Neustrašivi Scooby doo Bakugan, crtana serija

08:43 08:45 09:00

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a TV PRODAJA - MARION 24 SATA VIJESTI informavni program VELIKE TAJNE MALOG VRTA kontakt emisija SPORTSKI ZOOM emisija o sportu TV PRODAJA - MARION DOM 2 emisija o ureenju doma TV PRODAJA VEKERICA VIJESTI VTV-A MALI OGLASI TV PRODAJA VELIKE TAJNE MALOG VRTA kontakt emisija ZASTUPNIKI KLUB TV PRODAJA - MARION IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA 24 SATA VIJESTI informavni program NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI VIJESTI VTV-A TV ORDINACIJA kontakt emisija DOKUMENTARNI PROGRAM ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi ZASTUPNIKI KLUB NEWSFLASH - GLASA AMERIKE VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

11.15 12.05 13.00 13.20 14.10 15.45

11:00 12:00 12:30 SERIJA HRT 2

22.40

Zakon i red

13:00 13:40 14:00 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30

Rat u kui

18:00 18:15 18:35 18:40 18:55 19:00 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:00

SERIJA DOMA TV

22:30 23:00 23:10 ... 23:35 ... ...

SERIJA NOVA TV

21.00

Najbolje godine

HUM:SERIJA RTL 2

Rebelde

20.10

18.15

Najava programa Gospodarica tvoga srca, telenovela (R) 101 dalmanac, crtana serija Batman i hrabri superjunaci, crtana serija Mala TV TV vr Ninin kutak Crtani lm Danica Dvorac igraaka 1, serija za djecu Školski program Navrh jezika Kratki spoj Mega Mindy, serija za djecu (R) Tvoja sam sudbina, telenovela (R) Globalno sijelo (R) Prizma, mulnacionalni magazin (R) Euromagazin (R) Mala TV (R) TV vr (R) Ninin kutak (R) Crtani lm (R) Danica (R) Školski program (R) Navrh jezika (R) Kratki spoj (R) When Zachary Beaver Came to Town, ameriki lm Županijska panorama (nije kod. na sat.) Hotel dvorac Orth 4, serija (R) Šapta psima 4 Johnny Bravo, crtana serija Trava zelena 2, humorisna serija Divlji Plamen 4, serija (R) Krstarenja svjetskim ljepotama: Teretni brod za Kinu - Od Šangaja do Hong Konga, dokumentarna serija (R) Hit dana Veeras Braa i sestre 3, serija Ciklus komedija: Ugledni gospodin, ameriki lm Zakon i red: Odjel za žrtve 10, serija (12) Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom (R) When Zachary Beaver Came To Town, ameriki lm (R) Noni glazbeni program Roland Garros, tenis

08:05 08:20 08:30 09:10 10:05 11:05 12:05 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:25 18:10 19:15 20:05 21:00 22:00 23:05 23:25 01:20 03:30 04:20 04:55 05:20 05:45 06:30

Bumba, crtana serija Roary, crtana serija 37/52 Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija R uvar pravde, serija Nate Berkus show 12/174 IN magazin R Pobjeda ljubavi, serija Asi, serija R Najbolje godine, serija R Masterchef, reality show R Vijes Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Asi, serija Najbolje godine, serija Masterchef , reality show Veernje vijes 16 blokova, igrani lm (12)* Twin Peaks, igrani lm (12)* Medij , serija (12)* 2/19 Ezo TV, tarot show (18) Brane vode, serija 21/24 Brane vode, serija 13/23 uvar pravde, serija R Kraj programa

07.15 07.55 08.40 09.20

Studio 45, talk show (R) Veseli mladunci, zabavni (R) Veera za 5, lifestyle emisija (R) Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) (R) Uilica, kviz za djecu Vatrogasac Vjeko, crtani lm Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) (R) Mjenjanica, zabavna emisija (R) Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) Veera za 5, lifestyle emisija Osveta ljubavi, telenovela Gospodin pravi, dramska serija (R) Studio 45, talk show (R) Divlji boravak, zabavni (R) Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Poroci Miamija, kriminaliska serija Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) Rat u kui, humorisna serija Raymond, humorisna serija (dvije epizode) Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Studio 45, talk show uživo Koledžicom po svijetu, zabavna emisija Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Rat u kui, humorisna serija (R) Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) (R) Studio 45, talk show (R) Poroci Miamija, kriminaliska serija (R)

10.15 10.45 11.30 12.25 13.10 14.05 14.30 15.20 16.10 16.50 17.30 18.30 19.20 20.10 20.30 21.15 21.40 22.00 22.40

18.00 18.30 19.05 20.00 21.00 22.00

SPORT - IZDVAJAMO

Nogomet - LP London: Manchester Nogomet - Hrvatski nogometni kup: Varaždin - Dinamo, prijenos UTD - Barcelona, prijenos finala

04.00 04.05 04.35 05.20

serija (R) Trava zelena 2, humorisna serija (R) Skica za portret Paralele (R) Debbie Travis preureuje 3 (R) 8. kat, talk show (R)

23.35 00.15 00.40 01.20 02.00

05:05 05:55 06:20 07:10 08:00 08:50 09:00 09:01 09:20 10:10 11:00 11:55 12:50 13:45 14:00 14:01 14:40 15:40 16:35 17:25 18:15 19:00 20:00 21:00 21:45 22:20 22:45 23:15 23:55 00:30 01:10 01:55

Mali aneli, serija R Ana, serija R Kameleoni, serija R Rebelde 2, serija R Mali aneli, serija Ana, serija Flash Vijes Ana - nastavak Kameleoni, serija Elena, serija R Ukleta Mariana, serija R Zamka, serija R Zamka, serija R Elena, serija Flash Vijes (1 min) Elena - NASTAVAK Moja majka, serija R Zamka, serija Zamka, serija Ukleta Mariana, serija Rebelde 2, serija Moja majka, serija Pod sretnom zvijezdom, serija Nikita, serija Seks i grad, serija Prijatelji, serija Prijatelji, serija Živa meta, serija R Seks i grad, serija R Prijatelji, serija R Pobjeda ljubavi, serija R Kraj programa

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Vinoteka 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala U dobroj formi VIDEOSTRANICE Danas pogledajte Yoga&Pilates Obzori Hrana i vino VIJESTI Sport ponedjeljkom, ponavljanje 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA VOA Hrana i vino Europski dnevnik (produkcija Deutche welle) Put oko svijeta, serijal Željana Rakele Gledaj dalje, talk show Mladenke Šari VIJESTI DANA TV Jukebox Zapisano u zvijezdama Erotski program VIDEOSTRANICE

(bivša akoveka televizija)

10:34 11:00 15:28 15:30 15:50 16:20 16:50 17:00 18:00 18:30 19:00 19:25 19:35 20:00 20:30 21:00 22:00 22:30 23:00 00:15 01:15


SRIJEDA 25. svibnja 2011.

06.05 06.10 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.50 10.00 10.09 10.10

11.03 11.13 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.25 15.55 16.00 16.45 16.50 17.05 18.05 18.06 18.10 18.53 19.05 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.20 21.25 22.00 22.35 23.00 23.03 23.05 23.15 00.10 00.55 01.20 02.05 02.50

Najava programa Meu nama (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 4, serija Vijes iz kulture (R) Vijes Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Teretnim brodom po Tihom oceanu Od Hong Konga do Los Angelesa, dokumentarna serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (R) Oprah show (1338.) Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (R) Gospodarica tvoga srca, telenovela Divlji Plamen 4, serija Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Ekumena, religijski kontakt program Dharma i Greg 3, humorisna serija Alpe Dunav Jadran ZABA 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Tvoja sam sudbina, telenovela Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Vijes Hrvatska uživo HAK Promet info Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 8. kat, talk show Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom LOTO 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Kapelski kresovi, dramska serija (73‘15“) Živje zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Bitange i princeze 4, humorisna serija (12) Nazovi 112, dokumentarna serija Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Drugi format Retrovizor: Dodir života i smr 1, serija (12) Retrovizor: Dragi Johne 4, humorisna serija (R) Retrovizor: Ksena princeza ratnica 6, serija Zakon i red: Odjel za žrtve 10, serija (12) (R) Dharma i Greg 3, humorisna serija

03.10 03.25 03.55 04.40 05.25

06.25 06.30 07.15 07.35 08.00 --.---.---.-08.30 08.50 --.-09.35 10.00 13.25 --.---.---.-13.55 15.30 15.45 16.30 17.20 17.50 18.35

19.30 19.40 19.45 20.05 22.05 22.35 23.20 23.30 01.05 01.07 04.22 04.24 05.18 --.---.--

05.30 06.05 06.55 07.45 08.10 09.30 10.00 11.15 12.05 13.00 13.15 14.05 16.15

SERIJA RTL

22.15

CSI: NY Bivši narkoman James Manning, koji se navodno riješio svoje opake ovisnos i okrenuo novi list u životu, pronaen je mrtav u zabitoj njujorškoj uliici, pregažen automobilom. Istragom je otkriveno da nesrea nije bila sluajno izazvana. U jelu Jamesa otkriveni su tragovi heroina, a Flack poziva Mannigovu djevojku Grace na ispivanje, ali i kako bi uzeo njen DNK. Danny i Lindsay uspiju sazna kojim je autom Manning pregažen, a to ih otkrie vodi do Sama Bakera, kojeg pronalaze u glazbenom studiju. Uloge: Gary Sinise, Carmine Giovinazzo, Hill Harper, Melina Knakaredes, Eddie Hill, Anna Belknap, A.J. Buckley, Robert Joy

SERIJA RTL 2

20.00

Raymond

SHOW RTL

21.00

Big Brother

EMISIJA HRT 1TV SERIJA NOVA

20.05

Asi

SERIJA DOMA TV

Seks i grad

21.45

18.00 18.30 19.05 20.00 21.00 22.15 23.10 00.05 00.20 01.10 02.00 03.00 03.45

08:43 08:45 09:00 11:00 11:15 12:00 12:30 12:30 13:40 14:00 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:15 18:35 18:40 18:55 19:00 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:00 22:30 23:00 23:10 ... 23:35 00:05 ... ...

(R) Skica za portret Alpe Dunav Jadran (R) Drugi format (R) Oprah show (1338.) (R) 8. kat, talk show (R)

Najava programa Gospodarica tvoga srca, telenovela (R) 101 dalmanac, crtana serija Batman i hrabri superjunaci, crtana serija Mala TV TV vr Crtani lm Mala princeza, crtani lm Dvorac igraaka 1, serija za djecu Školski program Izazovi: dokumentarni lm Mega Mindy, serija za djecu (R) Prijenos sjednice Hrvatskog sabora ili reprizni program Mala TV (R) TV vr (R) Crtani lm (R) Mala princeza, crtani lm (R) Nada, ameriki lm (92’) (R) Županijska panorama (nije kod.na sat.) Hotel dvorac Orth 4, serija (R) Šapta psima 4 Trava zelena 2, humorisna serija Divlji Plamen 4, serija (R) Krstarenja svjetskim ljepotama: Teretnim brodom po Tihom oceanu Od Hong Konga do Los Angelesa, dokumentarna serija (R) Hit dana Veeras Hrvatski nogometni kup, nale emisija Hrvatski nogometni kup: Varaždin Dinamo, prijenos Hrvatski nogometni kup, nale emisija Zakon i red: Odjel za žrtve 10, serija (12) Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom (R) Nada, ameriki lm (92’) (R) Noni glazbeni program: Hit dana (R) Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi Noni glazbeni program: Hit dana Noni glazbeni program: snimka koncerta Noni glazbeni program: Roland Garros, tenis Ciklus akcijskog lma: Umri muški 2, ameriki lm

RTL Danas, informavna emisija (R) Aurora, telenovela (R) Nasljednici, telenovela (R) Dragon Ball Z, animirana serija (R) Ezel, dramska serija (R) Exkluziv Tabloid, magazin (R) Big Brother - uživo iz kue, reality show Veera za 5, lifestyle emisija (R) Aurora, telenovela Big Brother - uživo iz kue, reality show Nasljednici, telenovela Kako se Stella vrala u formu, igrani lm, romanna komedija Osveta šmokljana 4, igrani lm, komedija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija Ezel, dramska serija Big Brother, reality show (12) CSI: NY, kriminaliska serija (12) CSI, kriminaliska serija (12) RTL Vijes, informavna emisija CSI, kriminaliska serija (12) Big Brother, reality show (R) (12) Astro show, emisija uživo (18) CSI, kriminaliska serija (12) (R) RTL Danas, informavna emisija (R)

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a TV PRODAJA - MARION KARTULINA Z MIK-A glezbena emisija 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV ORDINACIJA kontakt emisija TV PRODAJA - MARION IZ NAŠIH SREDIŠTA dokumentarna emisija TV PRODAJA VEKERICA VIJESTI VTV-A MALI OGLASI TV PRODAJA ZELENO BLAGO emisija o poljoprivredi TV PRODAJA - MARION IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA 24 SATA VIJESTI informavni program NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI VIJESTI VTV-A ŠKOLA PREHRANE DR. BRANKA VRIA emisija o zdravoj prehrani DOKUMENTARNI PROGRAM DOM 2 emisija o ureenju doma DOKUMENTARNI PROGRAM NEWSFLASH - GLASA AMERIKE VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA REZERVIRANO VRIJEME ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

ETVRTAK 26. svibnja 2011. 06:30 07:15 07:40 08:05 08:20 08:30 09:10 10:05 11:05 12:05 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:25 18:10 19:15 20:05 21:00 22:00 23:05 23:25 01:20 03:10 04:00 05:00 05:25 05:45 06:30

06.10 07.05 07.30 08.15 09.05 09.50 10.20 11.30 12.25 13.25 14.00 14.45 15.05 15.30 16.10 16.55 17.55 18.45 19.35 20.00 20.55 21.30 22.00 22.45 23.30 00.15 00.40 01.20 02.00

Naši najbolji dani, serija Neustrašivi Scooby doo Bakugan, crtana serija Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija R uvar pravde, serija Nate Berkus show 13/174 IN magazin R Pobjeda ljubavi, serija Asi, serija R Najbolje godine, serija R Masterchef, reality show R Vijes Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Asi, serija 95/110 Najbolje godine, serija Masterchef , reality show Veernje vijes Ubij me nježno, igrani lm (12)* 16 blokova, igrani lm (12)* R Na putu prema dolje, serija (12)* Ezo TV, tarot show (18) Brane vode, serija 22/24 Brane vode, serija 14/23 uvar pravde, serija R Kraj programa

Studio 45, talk show (R) Veera za 5, lifestyle emisija (R) Osveta ljubavi, telenovela (R) Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) (R) Vatrogasac Vjeko, crtani lm Uilica, kviz za djecu Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) (R) Koledžicom po svijetu, zabavna emisija (R) Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) Veera za 5, lifestyle emisija Osveta ljubavi, telenovela Kako sam upoznao vašu majku, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Studio 45, talk show (R) Veseli mladunci, zabavni (R) Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Poroci Miamija, kriminaliska serija Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) Rat u kui, humorisna serija Raymond, humorisna serija (dvije epizode) Mijau, vau, zabavni Izvanredni psi, dokumentarni Studio 45, talk show uživo Mjenjanica, zabavna emisija Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Rat u kui, humorisna serija (R) Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) (R) Studio 45, talk show (R) Poroci Miamija, kriminaliska serija (R)

02.35

06.05 06.10 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.50 10.00 10.09 10.10 11.03 11.13 11.55 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.25 15.55 16.00 16.50 17.05 18.10 18.11 18.15 19.02 19.12 19.22 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.00 21.05 21.35 22.15 22.40 22.43 22.45 22.55 23.25 23.55 00.40 01.05 01.50

05:05 05:55 06:20 07:10 08:00 08:50 09:00 09:01 09:20 10:10 11:00 11:55 12:50 13:45 14:00 14:01 14:40 15:40 16:35 17:25 18:15 19:00 20:00 21:00 21:45 22:20 22:45 23:15 23:55 0:30 01:10 01:55

Mali aneli, serija R Ana, serija R Kameleoni, serija R Rebelde 2, serija R Mali aneli, serija Ana, serija Flash Vijes Ana - nastavak Kameleoni, serija Elena, serija R Ukleta Mariana, serija R Zamka, serija R Zamka, serija R Elena, serija Flash Vijes Elena - nastavak Moja majka, serija R Zamka, serija Zamka, serija Ukleta Mariana, serija Rebelde 2, serija Moja majka, serija Pod sretnom zvijezdom, serija Nikita, serija Seks i grad, serija Prijatelji, serija Prijatelji, serija Nikita, serija R Seks i grad, serija R Prijatelji, serija R Pobjeda ljubavi, serija R Kraj programa

Najava programa Ekumena, religijski program (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 4, serija Vijes iz kulture (R) Vijes Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Irrawaddy Burmanska sveta rijeka, dokumentarna serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (R) Oprah show (1339.) Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (R) Gospodarica tvoga srca, telenovela Roditelji i djeca, serija Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Trenutak spoznaje Dharma i Greg 3, humorisna serija Epilog, emisija o kazalištu ZABA 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Tvoja sam sudbina, telenovela Vijes Hrvatska uživo HAK Promet info Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 8. kat, talk show Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 1 prov 100, kviz Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) Razred 2011. Pola ure kulture Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Vakan Ivana Pavla II.: Država i diplomacija, dokumentarna serija Razred 2011. (R) Retrovizor: Dodir života i smr 1, serija (12) Retrovizor: Dragi Johne 4, humorisna serija (R) Retrovizor: Ksena princeza ratnica 6, serija Zakon i red: Odjel za žrtve 10, serija (12) (R)

02.55 03.25 03.40 04.05 04.35 05.20

06.15 06.20 07.05 07.30 07.55 --.---.---.-08.25 08.50 --.---.-09.35 10.00 13.30 --.---.---.-14.00 15.30 15.45 16.30 17.20 18.10 18.55 19.10 19.15 22.25 23.10 23.20 00.50 --.--

22.45

Provjereno Informativni magazin Provjereno ovog tjedna iz Turske donosi nevjerojatnu priu o ljudima koji su riskirali svoje živote da bi poslali poruku cijelom svijetu. Prije tono godinu dana nekoliko stotina aktivista, veinom Turaka, ukrcalo se na brodove i krenulo prema pojasu Gaze, odnosno prema podruju sukoba Izraelaca i Palesnaca. Ono što su oni nazivali humanitarnom akcijom za pomo Palesncima pretvorilo se u krvavi obraun s Izraelcima...

11.15 12.05 13.00 13.25 14.15 16.00 18.00 18.30 19.05 20.00 21.00 22.00

06:30 07:15 07:40 08:05 08:20 08:30 09:10

08:43 08:45 09:00 11:00 11:15 12:00

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 15:28 15:30 15:50 16:20 16:50 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:25 19:30 20:00 21:00 22:30 23:00 23:30 00:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Vinoteka 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala Bašna VIDEOSTRANICE Danas pogledajte Yoga&Pilates Bašna Hrana i vino VIJESTI Europski dnevnik, ponavljanje Put oko svijeta, ponavljanje 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA VOA Mala školska liga Povealo Igrani lm VIJESTI DANA TV Jukebox Erotski program VIDEOSTRANICE

SPORT HRT 2

19.15

Rim: Atleka Dijamantna liga, prijenos

12:30 12:30

SERIJA RTL

13:40 14:15 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:35 18:40 18:55 19:00

13.25

Nasljednici

EMISIJA HRT SHOW RTL 21

21.15

Paklena kuhinja

SERIJA DOMA TV

Ukleta Mariana

17.25

Najava programa Gospodarica tvoga srca, telenovela (R) 101 dalmanac, crtana serija Batman i hrabri superjunaci, crtana serija Mala TV TV vr Crtani lm EBU drama za djecu Dvorac igraaka 1, serija za djecu Školski program: Kokice Abeceda EU Mega Mindy, serija za djecu (R) Prijenos sjednice Hrvatskog sabora ili reprizni program Mala TV (R) TV vr (R) Crtani lm (R) EBU drama za djecu (R) Morski vuk, ameriki lm (90’) (R) Županijska panorama (nije kod. na sat.) Hotel dvorac Orth 4, serija (R) Šapta psima 4 Trava zelena 2, humorisna serija Roditelji i djeca, serija (R) Hit dana Veeras Rim: Atleka Dijamantna liga, prijenos Zakon i red: Odjel za žrtve 10, serija (12) Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom (R) Morski vuk, ameriki lm (90’) (R) Noni glazbeni program Roland Garros, tenis

10:05 11:05 12:05 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:25 18:10 19:15 20:05 20:45 21:45 22:45 23:40 00:00 01:45 03:20 04:20 04:45 05:30 06:10

06.30 07.10 07.40 08.40 09.30 09.55 10.25 10.45 11.50 12.40 13.40 14.00 14.45 15.20 15.55 16.35 17.20 18.15

05.30 06.05 06.55 07.45 08.10 09.30 10.00

23.50 00.05 00.55 01.40 02.40 03.30 04.15

EMISIJA NOVA TV

Dharma i Greg 3, humorisna serija (R) Trava zelena 2, humorisna serija (R) Skica za portret Epilog, emisija o kazalištu (R) Pola ure kulture (R) Oprah show (1339.) (R) 8. kat, talk show (R)

19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:00 23:00 23:10 ... 23:35 ... ...

RTL Danas, informavna emisija (R) Aurora, telenovela (R) Nasljednici, telenovela (R) Dragon Ball Z, animirana serija (R) Ezel, dramska serija (R) Exkluziv Tabloid, magazin (R) Big Brother - uživo iz kue, reality show Veera za 5, lifestyle emisija (R) Aurora, telenovela Big Brother - uživo iz kue, reality show Nasljednici, telenovela Osveta šmokljana 4, igrani lm, komedija (R) Brown Sugar, igrani lm, romanna drama (R) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija Ezel, dramska serija Big Brother, reality show (12) Uvod u anatomiju, dramska serija (dvije epizode) RTL Vijes, informavna emisija CSI, kriminaliska serija (12) CSI: NY, kriminaliska serija (12) (R) Astro show, emisija uživo (18) Big Brother, reality show (R) (12) CSI, kriminaliska serija (12) (R) RTL Danas, informavna emisija (R)

Naši najbolji dani, serija Neustrašivi Scooby doo Bakugan, crtana serija Bumba, crtana serija 57-58/150 Roary, crtana serija 39/52 Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija R

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a TV PRODAJA - MARION ZOV PRIRODE emisija o lovu i ribolovu 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI ŠKOLA PREHRANE DR. BRANKA VRIA emisija o zdravoj prehrani TV PRODAJA - MARION DOM 2 emisija o ureenju doma TV PRODAJA VEKERICA VIJESTI VTV-A MALI OGLASI TV PRODAJA KUTIONICA djeja emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA 24 SATA VIJESTI informavni program TV PRODAJA - MARION MALI OGLASI VIJESTI VTV-A OTVORENI STUDIO kontakt emisija OKOLO K(R)OLE mozaina emisija 20 U 20 talk show NEWSFLASH - GLASA AMERIKE VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

19.00 20.00 20.25 21.15 22.00 22.45 23.35 00.20 00.40 01.25 02.00

uvar pravde, serija 18/22 Nate Berkus show 14/174 IN magazin R Pobjeda ljubavi, serija Asi, serija R Najbolje godine, serija R Masterchef, reality show R Vijes Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Asi, serija Najbolje godine, serija Masterchef , reality show Provjereno, informavni magazin Veernje vijes Apokalipsa, igrani lm (12)* Pauk, igrani lm (15)* Ezo TV, tarot show (18)* Vjerovali ili ne, dokumentarna serija uvar pravde, serija R IN magazin R Kraj programa

Studio 45, talk show (R) Veera za 5, lifestyle emisija (R) Osveta ljubavi, telenovela (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) Vatrogasac Vjeko, crtani lm Uilica, kviz za djecu Vatrogasac Vjeko, crtani lm Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) (R) Mjenjanica, zabavna emisija (R) Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) Veera za 5, lifestyle emisija Osveta ljubavi, telenovela Mijau, vau, zabavni (R) Izvanredni psi, dokumentarni (R) Studio 45, talk show (R) Divlji boravak, zabavni (R) Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Poroci Miamija, kriminaliska serija Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) Rat u kui, humorisna serija Raymond,humorisna serija (dvije epizode) Paklena kuhinja, reality show Studio 45, talk show uživo Koledžicom po svijetu, zabavna emisija Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Rat u kui, humorisna serija (R) Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) (R) Studio 45, talk show (R) Poroci Miamija, kriminaliska serija (R)

05:05 05:55 06:20 07:10 08:00 08:50 09:00 09:01 09:20 10:10 11:00 11:55 12:50 13:45 14:00 14:01 14:40 15:40 16:35 17:25 18:15 19:00 20:00 21:00 21:45 22:20 22:45 23:15 23:55 0:30 01:10 01:55

Mali aneli, serija R Ana, serija R Kameleoni, serija R Rebelde 2, serija R Mali aneli, serija Ana, serija Flash Vijes Ana - nastavak Kameleoni, serija Elena, serija R Ukleta Mariana, serija R Zamka, serija R Zamka, serija R Elena, serija Flash Vijes Elena - nastavak Moja majka, serija R Zamka, serija Zamka, serija Ukleta Mariana, serija Rebelde 2, serija Moja majka, serija Pod sretnom zvijezdom, serija Nikita, serija Seks i grad, serija Prijatelji, serija Prijatelji, serija Nikita, serija R Seks i grad, serija R Prijatelji, serija R Pobjeda ljubavi, serija R Kraj programa

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Vinoteka 24 SATA(uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala Sanjin kreavni kutak VIDEOSTRANICE Danas pogledajte Yoga&Pilates Neispriana pria Hrana i vino VIJESTI Povealo, ponavljanje 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI VOA Sanjin kreavni kutak akoveki kutak .HR VIJESTI DANA TV Jukebox Zapisano u zvijezdama Erotski program VIDEOSTRANICE

(bivša akoveka televizija)

10:30 11:00 15:28 15:30 15:50 16:30 16:50 17:00 18:00 18:30 19:00 19:25 19:34 20:00 21:00 22:00 22:30 23:00 00:15 01:15


PETAK 27. svibnja 2011. 01.00 03.45 04.15 06.05 06.10 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10 11.05 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 14.55 15.00 15.25 15.55 16.00 16.35 16.47 16.50 17.05 17.40 18.10 18.15 19.02 19.12 19.22 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.40 22.05 22.08 22.10 22.15 22.20 23.15

Najava programa Trenutak spoznaje (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 4, serija Vijes iz kulture (R) Vijes Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Nunavik - Putovanje u zemlju Inuita, dokumentarna serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (R) Oprah show (1340.) Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar Gospodarica tvoga srca, telenovela Roditelji i djeca, serija Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Drugo mišljenje Branitelji domovine, informavno-edukavni spot Dharma i Greg 3, humorisna serija Tece, emisija puke i predajne kulture (30’20”) ZABA 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Iza ekrana Vijes HAK Promet info Putem europskih fondova Hrvatska uživo Dobro je zna, znanstvenoobrazovna emisija Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) U istom loncu, kulinarski show Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Hrvatski pleter, prijenos fesvala domoljubne pjesme Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Pe dan, talk show Filmski maraton - ciklus Anga Leea: Svadbeno slavlje, tajvanski lm (12)

04.40 05.20

06.25 06.30 07.15 07.35 08.00 --.---.---.-08.30 08.50 --.---.-09.35 10.00 13.35 --.---.---.-14.05 15.40 15.55 16.40 17.20 17.55 19.40 19.57 20.00 22.45 22.55 00.25 00.55 --.--

05.30 06.05 06.55 07.45 08.10 09.30 10.00 11.15 12.05 13.00 13.35 14.25

18.00 18.30 19.05 20.00 22.15 23.15 23.50 01.50

Kralj svih glavonja Roy Munson (Woody Harrelson) odgajan je da postane najbolji na svijetu u kuglanju. No nakon „nesporazuma“ s Erniejem McCrackenom (Bill Murray) i nekolicinom siledžija, Roy ostane bez ruke. To ga ne obeshrabri i on odlui zaraiva kao trgovaki putnik mada je injenica da ga je srea napusla nakon gubitka ruke. Jednog dana susree kvekera Ishmaela (Randy Quaid), koji krišom odlazi s farme kako bi kuglao. Roy uvjeri Ishmaela da nee požali ako ga angažira kao trenera jer e od njega napravi najboljeg igraa. Ishmael pristane i uskoro otkrije da je život izvan farme vrlo zanimljiv...

00.25 00.40 01.50 03.50 04.50

08:43 08:45 09:00 10:00

SHOW RTL

20.00

Hrvatska traži zvijezdu, uživo

SERIJA NOVA TV

18.10

Pod sretnom zvijezdom

SHOW RTL

19.05

11:30 12:00 12:30 12:30 13:40 14:00 15:30 15:45 17:00 17:05 17:15 17:30 18:35 18:40 18:55 19:00 19:30 19:35 19:45 20:00 20:05 21:15

Veera za 5

SERIJA DOMA TV

Elena

13.45

Filmski maraton: Tanka crvena linija, ameriki lm (R) Skica za portret Dharma i Greg 3, humorisna serija (R) Oprah show (1340.) (R) U istom loncu, kulinarski show (R)

Najava programa Gospodarica tvoga srca, telenovela (R) 101 dalmanac, crtana serija Batman i hrabri superjunaci, crtana serija Mala TV TV vr: Ne gazi travu Patuljkove prie: Olijev prištolj, crtani lm Tajni dnevnik patke Malde: Ovca Lujza u sedmom nebu Dvorac igraaka 1, serija za djecu Školski program: Akrobatski rockenroll Puni krug Glazbeceda Mega Mindy, serija za djecu (R) Prijenos sjednice Hrvatskog sabora Mala TV (R) TV vr: Ne gazi travu (R) Patuljkove prie: Olijev pištolj, crtani lm (R) Tajni dnevnik patke Malde: Ovca Lujza u sedmom nebu (R) Mowglijeva prva pustolovina: U potrazi za izgubljenim dijamantom, ameriki lm Županijska panorama (nije kod. na sat.) Hotel dvorac Orth 4, serija (R) Briljanteen Ritam tjedna, glazbeni magazin Rukomet, PH: Zagreb CO Nexe, prijenos Hit dana Veeras Mjesec ratnog lma: Tanka crvena linija, ameriki lm Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom (R) Bez izlaza, mini-serija (12) Garaža Noni glazbeni program Roland Garros, tenis

(R)

06:30 07:15 07:40 08:05 08:20 08:30 09:10 10:05 11:05 12:05 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:25 18:10 19:15 20:00 21:25 23:05 00:50 02:45 03:35 05:05 06:35

22:00 22:30 23:40 ... 23:05 23:35 ... ...

RTL Danas, informavna emisija (R) Aurora, telenovela (R) Nasljednici, telenovela (R) Dragon Ball Z, animirana serija (R) Ezel, dramska serija (R) Exkluziv Tabloid, magazin (R) Big Brother - uživo iz kue, reality show Veera za 5, lifestyle emisija (R) Aurora, telenovela Big Brother - uživo iz kue, reality show Nasljednici, telenovela Brown Sugar, igrani lm, romanna drama (R) Šapice, igrani lm, avanturiski (R) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija Hrvatska traži zvijezdu, glazbeni show, uživo Big Brother, reality show (12) Hrvatska traži zvijezdu - odluka, glazbeni show, uživo XXL djevojke, igrani lm, romanna komedija RTL Vijes, informavna emisija XXL djevojke, igrani lm, romanna komedija (nastavak) Kralj svih glavonja, igrani lm, komedija (12) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a FORMULA 1 - VELIKA NAGRADA ŠPANJOLSKE slobodni trening 1 TV PRODAJA - MARION 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI OTVORENI STUDIO kontakt emisija TV PRODAJA - MARION FORMULA 1 - VELIKA NAGRADA ŠPANJOLSKE slobodni trening 2 TV PRODAJA VEKERICA VIJEST VTV-A MALI OGLASI TV PRODAJA DOKUMENTARNI PROGRAM IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA 24 SATA VIJESTI informavni program TV PRODAJA - MARION NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI VIJESTI VTV-A POPEVKE I ŠTIKLECI zabavna emisija ZAGORSKI MAGAZIN dokumentarna emisija MOJA ISTRA dokumentarna emisija FLASH NEWS - GLASA AMERIKE VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA REZERVIRANO VRIJEME ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Naši najbolji dani, serija Neustrašivi Scooby doo Bakugan, crtana serija Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija R uvar pravde, serija Nate Berkus show 15/174 IN magazin R Pobjeda ljubavi, serija Asi, serija R Najbolje godine, serija R Masterchef, reality show R Vijes Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Masterchef, reality show Gas do daske, igrani lm Tanka linija, igrani lm (12) Ezo TV, tarot show (18)* Tajanstvena sila, igrani lm (15)* Apokalipsa, igrani lm (12)* R Kraj programa

06.00 06.05 06.40 06.55 07.25 08.00 08.15 09.50 10.00 10.08 10.09 10.10 10.45 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.15

06.00 06.45 07.10 08.10 09.10 10.10 10.45 11.45 12.40 13.35 14.00 15.30 16.15 17.00 17.55 18.40 19.35 20.00

16.25

FILM RTL

SUBOTA 28. svibnja 2011.

20.50 22.15 23.05 23.55 00.15 01.00

Studio 45, talk show (R) Veera za 5, lifestyle emisija (R)) Osveta ljubavi, telenovela (R) Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) (R) Vatrogasac Vjeko, crtani lm Uilica, kviz za djecu Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) (R) Koledžicom po svijetu, zabavna emisija (R) Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) Veera za 5, lifestyle emisija Osveta ljubavi, telenovela Studio 45, talk show (R) Veseli mladunci, zabavni (R) Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Paklena kuhinja, reality show (R) Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) Rat u kui, humorisna serija Raymond, humorisna serija (dvije epizode) Chuck, akcijska humorisna serija (dvije epizode) Mjenjanica, zabavna emisija Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Rat u kui, humorisna serija (R) Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) (R) Poroci Miamija, kriminaliska serija (R)

14.00 14.30 14.35 15.05 15.20 15.50 15.55 15.56 16.00

17.30 17.55 18.45 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.10 22.10 22.25 22.30 00.40

05:05 05:55 06:20 07:10 08:00 08:50 09:00 09:01 9:20 10:10 11:00 11:55 12:50 13:45 14:00 14:01 14:40 15:40 16:35 17:25 18:15 19:00 20:00 21:00 21:45 22:20 22:45 23:15 23:55 00:30 01:10 01:55

Mali aneli, serija R Ana, serija R Kameleoni, serija R Rebelde 2, serija R Mali aneli, serija Ana, serija Flash Vijes Ana - nastavak Kameleoni, serija Elena, serija R Ukleta Mariana, serija R Zamka, serija R Zamka, serija R Elena, serija Flash Vijes (1 min) Elena - NASTAVAK Moja majka, serija R Zamka, serija Zamka, serija Ukleta Mariana, serija Rebelde 2, serija 105/225 Moja majka, serija Pod sretnom zvijezdom, serija Nikita, serija Seks i grad, serija Prijatelji, serija Prijatelji, serija Nikita, serija R Seks i grad, serija R Prijatelji, serija R Pobjeda ljubavi, serija R Kraj programa

02.10

Najava programa Drugo mišljenje (R) TV kalendar Iza ekrana (R) Tece, emisija puke i predajne kulture (R) Hrvatska kronika BiH Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Plamtea zvijezda, ameriki lm Vijes iz kulture (R) Vijes Vrijeme danas HAK Promet info Kuni ljubimci Rijeke Hrvatske: Lika i Gacka, dokumentarna serija Normalan život, emisija o obitelji Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (R) Veterani mira, emisija za branitelje Prizma, mulnacionalni magazin Duhovni izazovi, meureligijski magazin Branitelji domovine, informavno-edukavni spot Eko zona Kulturna bašna Euromagazin Vijes Vrijeme sutra HAK Promet info Središnja sveanost proslave 20. godina Dan oružanih snaga RH, prijenos Jelovnici izgubljenog vremena Prugasta braa: Družba mungosa, dokumentarna serija Potrošaki kod LOTO 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) Dnevnik Sport Vrijeme Ostavljeni u Antarkci, ameriki lm Vijes Vijes iz kulture Veernji hit: Izvan kontrole, ameriki lm (12) Filmski maraton: Tokovi, srpski lm (15) (90’) (R) Filmski maraton: Plamtea

FILM NOVA TV

23.40

Mamac Ponovno uhien nakon krae škampa, sitni lopov Alvin Sanders (jamie Foxx) završava u eliji s Johnom Jasterom (Robert Pastorelli), jednim od dvojice kradljivaca zlata. Jasterov partner Bristol (Doug Hutchinson) još je u bijegu pa agenti Ministarstva nancija, pod vodstvom istražitelja Edgara Clenteena (David Morse) potajice ugrade eksperimentalni odašilja u Alvina i oslobaaju ga. Istovremeno puste glasinu da je Jaster rekao Alvinu gdje se zlato nalazi u nadi da e se Bristol pojavi da ušutka Alvina. Alvin se sad mora bori s lopovima, FBI-jem i vlastom lošom sreom.

zvijezda, ameriki lm (R) 03.40 Park je moj, kanadski lm (12) (98’) (R) 05.20 Skica za portret 05.25 Potrošaki kod (R)

07.00 Panorame turiskih središta Hrvatske 07.25 Najava programa 07.30 Patak Frka, crtana serija 07.55 Bijeg lukavog lisca, serija za djecu 08.20 Vrijeme je za Disneyja 08.45 Vrijeme je za Disneyja 09.10 ni DA ni NE 10.10 Jedan maleni junak, ameriki lm (87’) 11.45 Filmska maneja: Isnita pria, britansko-ameriki lm 13.25 KS automagazin 13.55 4 zida 14.30 Obrtnik partner, emisija pod pokroviteljstvom 15.00 Olimp sportska emisija 15.15 Rukometna Liga prvaka, Final Four polu nale (povremeno ukljuivanje u prijenos) 16.50 Olimp sportska emisija 17.55 Rukometna Liga prvaka, Final Four, polu nale 19.30 Olimp sportska emisija 20.05 Nogomet, LP emisija 20.35 London: Nogomet, LP: Manchester UTD Barcelona, prijenos nala 22.35 Nogomet, LP emisija 23.05 Zaštnica svjedoka 1, serija (12) 23.45 Vrijeme je za jazz: Ljetni osmjeh Adriac jazza 00.50 KS automagazin (R) 01.20 4 zida (R) 01.55 Noni glazbeni program --.-- Roland Garros, tenis

05.50 RTL Danas, informavna emisija (R) 06.25 Vragolas Denis, animirani lm 06.50 Dragon Ball Z, animirani lm (dvije epizode) 07.50 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 08.15 Uilica, kviz za djecu 09.05 Osveta šmokljana 4, igrani lm, komedija (R) 10.50 Princ otkriva Ameriku, igrani lm, komedija (R) 13.00 Hrvatska traži zvijezdu, glazbeni show, snimka (R) 15.35 Vesele karmine, igrani lm, komedija 17.25 Zvijezde Ekstra: 20 nasljednica milijarderki, zabavna emisija 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.05 Moja 3 zida, humorisna serija 20.00 Osvoji ljubav, igrani lm, romanna komedija 21.55 Big Brother, reality show (12) 22.55 Praznici iz pakla, igrani lm, komedija 00.40 Jezero straha 2, igrani lm, horor (18) (R) 02.20 Astro show, emisija uživo (18) 03.20 RTL Danas, informavna

09:43 09:45 10:00 11:00 12:00

(bivša akoveka televizija) 07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:15 15:28 15:30 15:50 16:30 16:50 17:00 18:00 18:30 19:00 19:25 19:30 20:00 21:00 21:30 22:00 22:30 00:00 01:00

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Vinoteka 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala Neispriana pria VIDEOSTRANICE Danas pogledajte Yoga&Pilates Okolo k(r)ole Hrana i vino VIJESTI akoveki kutak, ponavljanje 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA VOA Hrana i vino Vaše zdravlje Veliko platno, emisija o lmu Sedma brzina, emisija o automobilizmu VIJESTI DANA Euro max Erotski program VIDEOSTRANICE

FILM RTL

Osvoji ljubav

12:30 13:00 14:00 15:00 15:25 15:45 16:00

FILM NOVA TV

20.00

Nacionalna sigurnost

17:00 18:00 18:15 18:35 18:40 19:00 19:30

DOK.SERIJA RTL 2

18.15

Moderna uda

20:00 21:00 21:40 ... 22:00 ... ...

SERIJA DOMA TV TV kue imaju pravo promjene programa

20.00

Moja majka

19.00

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA POPEVKE I ŠTIKLECI zabavna emisija FORMULA 1 - VELIKA NAGRADA ŠPANJOLSKE slobodni trening 3 24 SATA VIJESTI informavni program OKOLO K(R)OLE mozaina emisija TV PRODAJA FORMULA 1 - VELIKA NAGRADA ŠPANJOLSKE kvali kacije TV PRODAJA - MARION MALI OGLASI TV PRODAJA OTVORENI STUDIO kontakt emisija KUTIONICA djeja emisija TV PRODAJA - MARION VJERA I NADA vjerski program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A 24 SATA VIJESTI informavni program MOJA ISTRA dokumentarna emisija REZERVIRANO VRIJEME KARTULINA Z MIK-A glezbena emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar REZERVIRANO VRIJEME ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

emisija (R) 03.55 Big Brother, reality show (12) (R)

06:40 Brane vode, serija 07:10 Najgori tjedan, serija 07:40 Fi i cvjetno društvo, crtana serija 07:55 Timmy Time, crtana serija 08:10 Peppa, crtana serija 08:30 Bakugan II - New Vestroia, crtana serija 08:55 Chuggington, crtana serija 09:10 Beyblade metal fusion, crtana serija 09:35 Winx, crtana serija 10:00 Najbolje godine, serija R 13:00 U zemlji žena, igrani lm 14:50 Gas do daske, igrani lm R 16:35 Provjereno, informavni magazin R 17:00 Vijes Nove TV 17:10 Provjereno R - nastavak 17:40 Lud, zbunjen, normalan, serija 18:10 Lud, zbunjen, normalan, serija 16 19:15 Dnevnik Nove TV 20:05 Nacionalna sigurnost, igrani lm 21:50 Posljednji posao, igrani lm 23:40 Mamac, igrani lm (12) 01:45 Ezo TV, tarot show (18)* 03:05 Otok tame, igrani lm (12)* 04:35 Tajanstvena sila, igrani lm (15)* R 06:00 Kraj programa

06.45 Osveta ljubavi, telenovela (R) 07.25 Osveta ljubavi, telenovela (R) 08.10 Veera za 5, lifestyle emisija (pet epizoda) (R) 10.35 Punom parom, kulinarski izazov (pet epizoda) (R) 12.50 Veseli mladunci, zabavni (R) 13.35 Divlji boravak, zabavni (R) 14.35 Veseli mladunci, zabavni (R) 15.25 Divlji boravak, zabavni (R) 16.15 Veseli mladunci, zabavni (R) 17.10 Mijau, vau, zabavni (R) 17.40 Izvanredni psi, dokumentarni (R) 18.15 Moderna uda, dokumentarna serija (R) 19.00 Anastazija, animirani lm 20.00 Neobina gozba, gastronomska dokumentarna serija (dvije epizode) (R) 21.45 Fesvalac: U Americi, igrani lm, romanna drama 00.15 Chuck, akcijska humorisna serija (dvije epizode) (R) 00.55 Mjanjanica, zabavna emisija (R)

07:30 10:00 11:50 12:20 13:15

Mali aneli, serija R Novi život, serija Mamin svijet, emisija R Dom iz snova, serija Dvostruki život, igrani lm

14:45 Moja majka, serija R 15:45 Savršena nevjesta, reality show R 17:15 Hank, serija 17:45 Doma In, emisija 18:20 Dom iz snova, serija 19:00 Moja majka, serija 20:20 Savršena nevjesta, reality show 21:50 U zemlji žena, igrani lm 23:30 Hank, serija R 00:00 Novi život, serija R 01:40 Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:50 17:05 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 22:00 22:30 23:00 00:15 01:15

Danas na programu Djeja TV Mala školska liga Celebrity city Vaše zdravlje, ponavljanje Euro max Dom 2 Poljoprivredni savjetnik Vinoteka Zagrljaj ljepote VIJESTI .HR 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA Auto moto nauca Igrani lm VIJESTI DANA TV Jukebox Zapisano u zvijezdama Erotski program VIDEOSTRANICE


NEDJELJA 29. svibnja 2011. 21.45 05.50 05.55 06.25 06.55 07.10 --.---.---.---.---.---.-08.00 09.00 09.40 09.52 10.00 10.05 10.06 10.10 10.50 11.35 11.50 11.52 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.18 12.25 13.20 13.50 14.00 15.00 15.05 15.35 15.37 15.47 15.55 16.00 16.01 16.05 17.40 18.15 19.15 19.20 19.30 19.55 19.56 20.01 20.10 21.00 21.05

Najava programa Duhovni izazovi, meureligijski magazin (R) Euromagazin (R) TV kalendar Mala TV: TV vr: Jura Gagarin Ninin kutak: Balon koji se sam napuhuje Danica: Danica i kuna Tajni dnevnik patke Malde: Ovca Lujza iu sedmom nebu Brlog: Galeb arobna ploa 7 konnenata: Srednja Europa Prijatelji 1. Nora Fora, TV igra za djecu TV kalendar (R) Vijes iz kulture (R) Vijes Vrijeme danas HAK Promet info Monk 7, serija Monk 7, serija manjinski MOZAIK Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Poljoprivredni savjetnik, emisija pod pokroviteljstvom Za poljoprivrednike, emisija pod pokroviteljstvom Plodovi zemlje Split: More Živje zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Nedjeljom u dva Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom Mir i dobro Branitelji domovine, informavno-edukavni spot (R) HAZU portre Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom Vijes Vrijeme sutra HAK Promet info Knjižniar: Prokletstvo Judina kaleža, ameriki lm (R) Globalno sijelo Lijepom našom: Ljubuški (1/2) LOTO 6/45 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) Dnevnik PP Sport Vrijeme 1 prov 100, kviz Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) Spe u gosma 2, TV serija

23.05 23.20 23.30 01.00 01.40 02.25 02.50 03.20 03.50 04.50

07.00 08.25 08.30 09.15 10.45 10.55 12.05 13.55 14.30 15.50 16.30 17.00 --.---.-19.30 20.00 20.05 22.25 23.00

00.55 00.57 04.01 04.03 05.25

06.35 07.10

10.55 13.00 14.50 16.40 08.55

17.40

Godina je 1964. Guy Patterson (Tom Everett Scott) je bubnjar i obožavatelj jazza koji radi u obiteljskom duanu kuanskih pomagala. Gitarist i pjeva Jimmy Ma ngly (Johnathon Schaech) te glavni gitarist benda Lenny Haise (Steve Zahn) traže zamjenu za svog ozlijeenog bubnjara, pa upitaju Guya da ga zamijeni kako bi mogli nastupi na godišnjem natjecanju mladih talenata na koledžu. Bend napiše pjesmu “That thing you do”, a Jimmyjeva djevojaka Faye Dolan (Liv Tyler) predloži ime za grupu - The Oneders. Na natjecanju bend osvaja prvo mjesto i novanu nagradu...

SHOW RTL

20.00

Big Brother

MAGAZIN RTL

17.40

Exkluziv s Tatjanom Juri

SERIJA RTL 2

20.45

Muškarci sa sjekirama

EMISIJA DOMA TV

Dom iz snova

18.20

01.40 02.40 03.15

06:00 06:25 07:25

Panorame turiskih središta Hrvatske Najava programa Glazbeni salon Gvozdanovi: Max Emanuel Ceni Zlatna kinoteka: High Anxiety, ameriki m Biblija Nedeliše: Misa, prijenos (nije kod. na sat.) Filmska maneja: Pjenušavi cijanid - Prema romanu Agathe Chrise, ameriki lm Filipove bebe, emisija pod pokroviteljstvom Žiga u Lisinskom: Najljepša etno pria iz Hrvatske, snimka koncerta e-Hrvatska, emisija pod pokroviteljstvom Magazin nogometne Lige prvaka Olimp - sportska emisija Karate, Croaa cup - TOP 10, reportaža (40’) Rukometna Liga prvaka - Final Four (15.10 za 3. mjesto, 17.55 nale) Garaža Veeras Ciklus lmskog spektakla: Gospodar i ratnik: Druga strana svijeta, ameriki lm Posebni dodaci: Nogomet i lm, emisija o lmu Filmski bouque: U potrazi za Ericom, britansko-francuskotalijansko-španjolsko-belgijski lm (12) Noni glazbeni program: Hit dana (R) Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi Noni glazbeni program: Hit dana (R) Noni glazbeni program:, snimka koncerta Noni glazbeni program: . memorijal S.B.oser

08:40 08:55 09:10 09:35 10:00 10:30 13:15 15:15 17:00 17:10 19:15 20:05 22:35 23:05 00:30 02:05 02:35 04:15 05:30 06:15 06:40

18.30 19.05 20.00 22.00

RTL Danas, informavna emisija (R) Vragolas Denis, animirani lm (R) Dragon Ball Z, animirani lm (tri epizode) That thing you do!, igrani lm, glazbena humorna drama (R) Princ otkriva Ameriku, igrani lm, komedija (R) Vesele karmine, igrani lm, komedija Osvoji ljubav, igrani lm, romanna komedija Discovery: Preživje divljinu Aljaska, dokumentarna serija Exkluziv s Tatjanom Juri, magazin RTL Danas, informavna emisija Jezikova juha, reality show Big Brother, reality show, uživo Ljubav je na selu, dokumentarna

Brane vode, serija R arobnice, serija 20/22 Fi i cvjetno društvo, crtana serija 3/13 Timmy Time, crtana serija Peppa, crtana serija Bakugan II - New Vestroia, crtana serija 10/52 Lego Ninjago, crtana serija Chuggington, crtana serija Beyblade metal fusion, crtana serija Winx, crtana serija Automov, auto-moto magazin Najgori tjedan, serija R Njeno pravo, serija Nacionalna sigurnost, igrani lm R Vijes Nove TV Masterchef, reality show R Dnevnik Nove TV Erin Brokovich, igrani lm Lud, zbunjen, normalan, serija Red carpet, showbiz magazin (15)* Prljavi posao, igrani lm Svi mrze Chrisa, serija Lava, igrani lm (12)* Red carpet, showbiz magazin (15)* R arobnice, serija R Automov, auto-moto magazin R Kraj programa

03.45

05.40 05.45 06.15 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.50 10.00 10.09 10.10 11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 14.50 15.00 15.25 15.55 16.00 16.45 16.50 17.05 18.10 18.11 18.15 19.02

19.22

06.25 10.55 13.05 14.00 15.00 16.40 18.15

20.00 20.45 21.35 22.40 23.30

07:50 09:35 10:30 11:25 12:00 12:55 14:25 15:45 17:15 17:45 18:20 19:00 20:20

11:43 NAJAVA PROGRAMA 11:45 TV PRODAJA - MARION 12:00 TV ORDINACIJA kontakt emisija 13:00 TV PRODAJA 13:15 UVODNA EMISIJA 14:00 FORMULA 1 - VELIKA NAGRADA ŠPANJOLSKE utrka 16:00 ANALIZA UTRKE 14:00 TAJNE USPJEHA dokumentarna emisija 14:45 TV PRODAJA 15:00 VJERA I NADA vjerski program 16:45 TV PRODAJA - MARION 17:00 POPEVKE I ŠTIKLECI zabavna emisija 18:00 ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi 18:40 TV PRODAJA - MARION 18:55 IZ PROŠLOSTI TV kalendar 19:00 24 SATA VIJESTI informavni program 19:30 VTV TJEDNIK 20:05 KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi 20:45 PRESSICA talk show 21:45 OKOLO K(R)OLE mozaina emisija 22:45 IZ PROŠLOSTI TV kalendar 22:50 DOKUMENTARNI PROGRAM . . . ODJAVA PROGRAMA . . . VIDEOSTRANICE

sapunica CSI: Miami, kriminaliska serija (12) (tri epizode) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Jezero straha 2, igrani lm, horor (18) (R)

19.12

19.00

08.55

That thing you do

23.05

07:40 07:55 08:15

07.35

FILM RTL

(33’44”) Puša Bistra, hrvatski lm (12) (73’30”) Vijes Vijes iz kulture Ciklus europskog lma: Orkestar u gosma, izraelskofrancuski lm (84’) Monk 7, serija (R) Monk 7, serija (R) Skica za portret Eko zona (R) Globalno sijelo (R) Lijepom našom: Ljubuški (1/2) (R) Plodovi zemlje (R)

PONEDJELJAK 30. svibnja 2011.

21:50 23:50 00:20 02:00

Zabranjena ljubav, sapunica (deset epizoda) (R) Punom parom, kulinarski izazov (pet epizoda) (R) Anastazija, animirani lm (R) Moderna uda, dokumentarni (R) Columbo: Columbov noni život, kriminaliska serija Neobina gozba, gastronomska dokumentarna serija (dvije epizode) (R) Moderna uda, dokumentarna serija (R) Guliverova putovanja, animirani lm Kraljevi leda, dokumentarni Muškarci sa sjekirama, dokumentarni (R) Trava, humorna dramska serija (12) (dvije epizode) Moderna uda, dokumentarna serija (R) Fesvalac: U Americi, igrani lm, romanna drama (R)

Mali aneli, serija R Novi život, serija Novi život, serija Doma In, emisija R Dom iz snova, serija Dvostruki život, igrani lm R Moja majka, serija R Savršena nevjesta, reality show R Hank, serija Mamin svijet , emisija 21 Dom iz snova, serija 7/38 Moja majka, serija 35/109 Savršena nevjesta, reality show 12/12 Mamac, igrani lm R (12)* Hank, serija R Novi život, serija R Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 17:35 18:00 18:33 19:00 19:30 20:00 23:00 00:15 01:15

Danas na programu Djeja TV Okolo k(r)ole Sedma brzina Poljoprivredni savjetnik Veliko platno Koncert Vinoteka MIK Hrana i vino TJEDNA KRONIKA U dobroj formi (Deutche welle) 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala Pod povealom TJEDNA KRONIKA Celebrity city Fio show Zapisano u zvijezdama Erotski program Videostranice

19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 20.35 21.50 22.25 22.50 22.53 23.00 23.10 00.35 01.15 01.40 02.20 03.05

Najava programa Split: More (R) Mir i dobro (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 4, serija Vijes iz kulture (R) Vijes Vrijeme danas Dan Hrvatskoga sabora (spomendan) (10.00-14.00) Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (R) Trea dob, emisija za umirovljenike Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) TV kalendar (R) Gospodarica tvoga srca, telenovela Roditelji i djeca, serija Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Znanstvena peca Znanstvene vijes Dharma i Greg 3, humorisna serija Glas domovine ZABA 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Tvoja sam sudbina, telenovela Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Vijes Hrvatska uživo HAK Promet info Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 8. kat, talk show Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom TV Bingo Puls Hrvatske Svijet pro ta Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Orkestar mladih Europske unije u Zagrebu Retrovizor: Dodir života i smr 1, serija (12) Retrovizor: Dragi Johne 4, humorisna serija (R) Retrovizor: Ksena princeza ratnica 6, serija Završni udarac 4, serija (R) Zakon i red: Odjel za žrtve 10, serija (12) (R)

04.05 04.10 04.40 05.10

06.25 06.30 07.13 07.35 08.00 --.---.---.-08.30 08.50 --.---.-09.35 10.00 10.45 11.45 12.00 12.40 --.---.---.-13.10 --.---.-14.00 15.30 15.45 16.30 17.20 17.40 18.25 19.55 20.02 20.05 20.50 21.40 22.30 23.15 23.25 00.55 00.57 03.53 03.55

06.20 06.55 07.45 08.40 09.20 10.00 11.15 12.05 13.00 13.45 14.35 16.15 18.00 18.30 19.05 20.00 21.00 22.00 00.05 00.20

SERIJA NOVA TV

18.10

Pod sretnom zvijezdom Be mudro savjetuje Suzanu u vezi Kreše. Marn pokušava razgovara s Enom. Nina i Slaven odlaze zajedno na romannu veeru. Zora i Egon pokušavaju uvjeri Suzanu da kaže Mikiju za Martu, nema joj pravo uskraiva njegovo bogatstvo. Silviju zbunjuje Ivino udno ponašanje. Zlatko kaže Be da mu je Nina ponudila posao na fakultetu. Suzana u poš pronae poziv na sud. Ivo je u šoku jer se Vesna onesvijesla na faksu. Adam i Tonka razgovaraju o Vedranu kada ga ugledaju s Ninom na ruku. Tonka ljuto napadne Vedrana da što radi s njenom sestrom...

01.10 02.05 03.05 03.50

08:43 08:45 09:00 11:00 12:00 12:30 12:40 13:00

INFO NOVA TV

19.15

13:30

Dnevnik Nove TV

13:45 14:00

FILM NOVA TV

22.00

Masterchef

EMISIJA RTL 2

22.00

Studio 45

SERIJA DOMA TV

Zamka

15.40

14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:35 18:40 18:55 19:00 19:30 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:30 22:00 23:00 23:10 ... 23:35 ... ...

Dharma i Greg 3, humorisna serija (R) Skica za portret Glas domovine (R) Znanstvena peca (R) 8. kat, talk show (R)

Najava programa Gospodarica tvoga srca, telenovela (R) 101 dalmanac, crtana serija Batman i hrabri superjunaci, crtana serija Mala TV TV vr Brlog arobna ploa 7 konnenata Dvorac igraaka 1, serija za djecu Školski program Ton i ton Na glasu Mega Mindy, serija za djecu (R) Tvoja sam sudbina, telenovela (R) Lijepom našom: Ljubuški (1/2) (R) Fotogra ja u Hrvatskoj Ritam tjedna, glazbeni magazin (R) Mala TV (R) TV vr (R) Brlog (R) arobna ploa engleski (R) Školski program (R) Ton i ton (R) Školski program (R) Teretnjak za Afriku, kanadski lm (87’) (R) Županijska panorama (nije kod. na sat.) Hotel dvorac Orth 4, serija (R) Šapta psima 4 Johnny Bravo, crtana serija Trava zelena 2, humorisna serija (45’) Roditelji i djeca, serija (R) Hit dana Veeras Braa i sestre 3, serija Glee, serija za mlade Završni udarac 4, serija Zakon i red: Odjel za žrtve 10, serija (12) Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom (R) Teretnjak za Afriku, kanadski lm (87’) (R) Noni glazbeni program: Hit dana Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi Noni glazbeni program: Hit dana (R) Noni glazbeni program: Garaža

RTL Danas, informavna emisija (R) Aurora, telenovela (R) Nasljednici, telenovela (R) Dragon Ball Z, animirani lm (R) Exkluziv s Tatjanom Juri, magazin (R) Big Brother - uživo iz kue, reality show Veera za 5, lifestyle emisija (R) Aurora, telenovela Big Brother - uživo iz kue, reality show Nasljednici, telenovela 1001 no, dramska serija (dvije epizode) (R) Vrata raja, telenovela (dvije epizode) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija Ezel, dramska serija Big Brother, reality show (12) Svetac, igrani lm, akcijski RTL Vijes, informavna emisija CSI: Miami, kriminaliska serija (12) (R) Big Brother, reality show (R) (12) Astro show, emisija uživo (18) CSI: Miami, kriminaliska serija (12) (R) RTL Danas, informavna emisija (R)

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a TV PRODAJA - MARION 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI MUŽIKAŠI I PAJDAŠI glazbena emisija VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe TV PRODAJA - MARION ZAGORSKI MAGAZIN dokumentarna emisija TV PRODAJA VEKERICA VIJESTI VTV-A MALI OGLASI TV PRODAJA SPORTSKI ZOOM emisija o sportu IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA 24 SATA VIJESTI informavni program TV PRODAJA - MARION NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI VIJESTI VTV-A KOKTEL mozaina emisija IZ NAŠIH SREDIŠTA dokumentarna emisija ZOV PRIRODE emisija o lovu i ribolovu SPORTSKI ZOOM emisija o sportu NEWSFLASH - GLASA AMERIKE VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

06:40 07:25 07:50 08:15 08:30 08:45 09:25 10:25 11:25 12:20 13:05 14:05 15:30 17:00 17:25 18:10 19:15 20:05 21:00 22:00 23:05 23:25 01:50 03:45 04:35 05:35 06:00 06:25

07.15 07.40 09.40 10.30 11.15 11.40 12.30 13.25 13.55 14.40 15.25 16.35 17.20 18.15 19.00 19.50 20.15 21.10 22.00 22.50 23.35 00.20 00.40 01.25 02.05

04:45 05:35 06:00 06:50 07:40 08:30 09:00 09:01 09:50 10:40 11:35 13:20 14:00 14:01 14:15 15:40 17:25 18:15 19:00 20:00 21:00 21:45 22:20 22:45 23:15 23:55 00:30 01:10 01:55

Naši najbolji dani, serija Neustrašivi Scooby doo Bakugan, crtana serija Bumba, crtana serija Roary, crtana serija 41/52 Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija R uvar pravde, serija 20/22 Nate Berkus show 16/174 IN magazin R Pobjeda ljubavi, serija Najbolje godine, serija R Masterchef, reality show R Vijes Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Asi, serija Najbolje godine, serija Masterchef, reality show Veernje vijes Erin Brokovich, igrani lm R Zbogom ljubavi, igrani lm (15)* Medij, serija (12)* 3/19 Ezo TV, tarot show (18)* Brane vode, serija 24/24 Brane vode, serija 15/23 Kraj programa

Veera za 5, lifestyle emisija (R) Zabranjena ljubav, sapunica (eri epizode) (R) Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) (R) Uilica, kviz za djecu Vatrogasac Vjeko, crtani lm Guliverova putovanja, animirani lm (R) Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) Veera za 5, lifestyle emisija Kraljevi leda, dokumentarni (R) Muškarci sa sjekirama, dokumentarni (R) Columbo: Columbov noni život, kriminaliska serija (R) Veseli mladunci, zabavni (R) Punom parom, kulinarski izazov (dvije epizode) Poroci Miamija, kriminaliska serija Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) Rat u kui, humorisna serija Raymond, humorisna serija (dvije epizode) Gospodin pravi, dramska serija Studio 45, talk show uživo Mjenjanica, zabavna emisija Raymond, humorisna serija (dvije epizode) (R) Rat u kui, humorisna serija (R) Princ iz Bel Aira, humorisna serija (dvije epizode) (R) Studio 45, talk show (R) Trava, humorna drama (12) (dvije epizode) (R)

Mali aneli, serija R Ana, serija R Kameleoni, serija R Rebelde 2, serija R Mali aneli, serija 94/175 Ana, serija 105/254 Flash vijes Kameleoni, serija 106/135 Elena, serija R Ukleta Mariana, serija R Zamka, serija R Elena, serija 105/117 Flash vijes (1 min) Elena - nastavak Moja majka, serija R Zamka, serija 126-127/187 Ukleta Mariana, serija Rebelde 2, serija 106/225 Moja majka, serija 36/109 Pod sretnom zvijezdom, serija Nikita, serija 9/22 Seks i grad, serija 56/94 Prijatelji, serija 24/24 Prijatelji, serija 1/24 Nikita, serija R Seks i grad, serija R Prijatelji, serija R Pobjeda ljubavi, serija R Kraj programa

(bivša akoveka televizija) 07:58 08:00 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 15:28 15:30 15:50 16:30 16:50 17:00 18:00 18:30 19:00 19:25 19:34 20:00 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Vinoteka 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala Lifestyle VIDEOSTRANICE Danas pogledajte Yoga&Pilates Neispriana pria Hrana i vino VIJESTI Zagrljaj ljepote 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA VOA Lifestyle, ponavljanje Sport ponedjeljkom Auto moto nauca Dom 2 VIJESTI DANA Obzori TV Jukebox Erotski program VIDEOSTRANICE


62

Razbibriga

HOROSKOP

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

NEJLEŽI SE Z LJUCKE NEVOLE NORCA DELATI N

o, i to je minulo. Jedva smo akali kaj minejo te humalije i nucvutarije naših maturantov, a ve gda so se maturanti nazaj vu red posprajli ve nam falijo. Nebrete rei, bili so jako fajni, jedni lepši od drugih. Brzas vam ne moram govoriti gda so maturantice bile uda lepše od maturantov (deki, sori!) Dok sam to pripovedal sosedi Franci, ona mi je rekla gda so zato maturanti vej spili od puci. Malo sam jo zboki pogledal, ali nejsam nikaj rekel, jerbo ona je još nej zazvedila gda so puce ravnopravne i vu pijai i gda, tu i tam, vej tu, a meje tam, prestiguvlejo deke i vu pijai, a dok je soseda Franca bila mlada unda so puce mele kupico vu roki sam do so pile vodo. komel sam i zbog radi tega kaj soseda ima vnuko med maturantaj pak kaj nebi došlo do svaje vu familiji. Špancerala so se tua mlada deca po grado, fukali so kaj se je vse prašilo (naša preštimana vuha so trpela), a nejduže so se zadržavali i klatarili po parko gde je vsaki razred mel svojega šanka i svoje lege. Nebrem rei

24. svibnja 2011.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

gda je pijaa tekla potokima, ali hajdig toga se pretoilo z štacunov vu te mlade, suhe i žejne požerake. Vsa je srea kaj so ovi štiriletni maturanti punoletni pak so nej morali kajuvati štacunare kaj se pijae dotikavle. Kuliko sam mel za videti ipak so se nejve pili bambusi, neje preve drago, a i ne moraš uda spiti kaj te, bar malo, šusne, a zadje dneve so i domai brajdaši bili na ceni. Nejfaleši so, a japica so navek bili široke roke. Dobro mi je rekel sosed Pišta, šteri od gda je vu penziji, furt ima na oko te mlade ljude: pak tua ti deca pomalem trenerajo z pijaom od prvoga razreda tak gda dojdejo do mature ve so nej tak zeleni i nevpueni vu grehote i kuraž štero pijaa davle. Kak bilo da bilo, maturanti so došli do kraja onoga nejmlajšega i nejlepšega dela živleja, a ve morajo genuti dale. A kam bodo išli, kam? To ja pitam sebe i vas. Nekaj si gruntam gda bodo išli dale vu školo, jerbo smo jiv drugo nikaj ne navili. No, pak smo jiv niti nej vuili piti, pak vidimo gda znajo.

N

vu junjušo. Od kak je gospon Novak odišel vu penzijo kak gda so Mesapova kola poela iti doli z brega. Nešterni pripovedajo gda se i Mesap ravna vu penzijo jerbo mo gazdi nebrejo nikak najti mesto pod gospodarskim suncom. Najte mi to govoriti, pak deec ima stopram dvanaest let, neje bil vu saboro, a niti pak nema borakoga staža. a kaj smo, itak, mi šoferi došli? Vsi se špotarijo z nami. Policaji nas šimfajo, doktori nas kontrolerajo, jedino nam se krmari veselijo. Pre par dni so policaji gospono na beciklino zmerili 3,30 promila alkohola vu krvi. Nebrem vam ve rei jeli je gospon mel vozako dozvolo, ali je, kak zgledi, dosta nevpueni, jerbo gda je nej unda bi znal gda se z temaj promilaj uda leži pelati na štiri kotae nek na dva. I nej sam to, ovek treba znati piti: tre piti v rit, a nej v glavo, jerbo gda je pil kak tre nebi ga glava prevagnula i nebi se bil prehitil. Vidite kak sam ve ja spameten kak vrag i nejleži se ljucke nevole norca delati.

ebrem veruvati kaj so vse naši županijski politiari prepravili maturantaj za završno fešto na Mesapo, a oni so odišli vu Domašince. Autobusi so vozili z akovca vu Nedeliše, tam jiv je akal ini domai bažolj i to zabadav. Isto tak so meli i langoše i cugo i to po izboro. Nabavili so jim dobre mužikaše, došla je Karla Belovari skupa z našim Bojanom Jambrošiom, a maturante si mogel vasi prebrojiti. Znuom ja gda vsaki fti leti tua gde misli gda mo bode lepše, ali vu ova teška i krizna vremena treba gledati i kuliko tua fešta košta. Vse razmem, ali nikak mi nejdejo vu glavo maturanti ekonomske škole, bar bi oni morali znati kaj se bole splati. ikak mi nejde vu glavo zakaj se i maturanti vugiblejo toga Mesapa. Vu tej dvorani kajkaj toga speluvlemo sam nej ono zakaj smo jo zazidali. Tu so kajkakši plesnjaki, bile so i cajke, bili bi i maturanti gda so šteli dojti, a sejmov ga nej. Najgerek sam jeli bode bar of glavni sejam

N

N

OVAN (21.3.-20.4.) Dani pred vama pružit e vam priliku da uvrste steene ljubavne pozicije. Bit ete sigurni u sebe i predani ideji da ostanete na tlu. Partner e vas cijeni više nego što oekujete. Ako ste još sami, osvajat ete s mnogo samopouzdanja. Rezulta vašeg prethodnog rada nai e se na dnevnom redu. Oni e bi takvi da e vas drugi ak i pohvali, a posebno ete zadovoljni bi nancijskim posgnuima. Dobit ete željenu podršku i mirno nastavi dalje. Sad možete smanjiti tempo i malo se opus.

BIK (21.4.-20.5.) Ovih dana Venera i Mars ulaze u vaš znak i vama se širom otvaraju vrata ljubavi. Nemojte sjediti doma ako ste sami, nego izaite i dišitepunim pluima. Pokažite se svijetu i budite sigurni da e vas primije. Vezani su odlino. Poinje vaša poduzetnika faza kad ete napokon moi stavi karte na stol. Ono što ste dugo ekali i pripremali sada dolazi, pa ne oklijevajte ako imate priliku pokaza što znate. Mnogi e napredova zahvaljujui vlastom radu. Ujednaite ritam akvnos i stanki.

BLIZANCI (21.5.-21.6.) Bit ete šutljiviji više nego inae i imat ete potrebu zatvori sebe i voljenu osobu u svoj krug inme. Kad se uželite veeg društva, pažljivo ete bira s kim se nai jer e vam vaš unutrašnji svijet i mašta bi draži od vanjskog. Intenzivirat e se svi poslovi istraživakog karaktera. Pojam otkria dobit e na znaaju u poslovanju. Umjetnici i kreavci meu vama imat e posebna nadahnua. Zaposleni u institutitma i bolnicma nee ima predaha. Oni koji su na lijeenju poinju ozdravlja.

RAK (22.6.-22.7.) PIPA

ŽENSKO IME

PAPIN GODIŠNJI PRIHOD

ŠIPAK

ŠPANJOLSKA

SASTAVNI VEZNIK

DRŽAVA NA BLISKOM ISTOKU

MJESTO U

MEIMURJU

GRAD NA AZURNOJ OBALI OSOBNA

JUREVI

STANETINEC

ZAMJENICA

ROBNI CENTAR

GORKO

ALKOHOLNO PIE

STRUGALJ KA GRADITELJ ARKE

JEDINICA ZA EL. SNAGU

LAV (23.7.-23.8.) LATICE

MUŠKO IME MANJI HOTEL

IRIDIJ

STOLNOTE NISKI KLUB IZ ZADRA

ZIMSKI ŠPORT

PRKOS

SVEMIRSKA

PTICA PJEVICA

AGENCIJA

AMPER

HRVATSKOJ

RIJEKA U

GORKO PIE

NAJDUŽA TRKA

ŽENSKO IME EKSPLOZIV.

TRIPALO

GRADI U ISTRI

BUSSINES REASEARCH

SPROVOD POETAK PROBAVNOG TRAKTA PARAZIT NA DRVEU (MN.)

SASTAVNI VEZNIK

KORALJNI OTOK EŠKI DA

OCRT

KAMEN

LIK IZ TRAGEDIJE SHAKESPE AREA

OBILAŽENJE

Kako dani budu odmicali, sve ete više postajati svejsni da vas ljubav nekako mimiolazi. I koliko se vi više trudili stvari potaknu, toliko e vam više izmicati. Zato je najbolje da ograniite svoja oekivanja i da mudro održavate solidan status quo. Dobivat ete odgovornije zadatake koje ete doživljava kao nepotreban prisak. Profesionalizam i disciplina nešto je što biste željeli izbjei, ali nee moi bez toga. Ideje su vam pocajne, ali trebate poštova pravila igre. Umor, nervoza i nesanica.

ŠKORPION (24.10.-22.11.) Želite li zadrža konce u svojim rukama, kontrolirajte sebe i vrlo pažljivo osluškujte drugu stranu. O njoj ovisi kako e se stvari sada razvija, a na vama je da budete tolerantni i strpljivi koliko god možete. Neete moi kontrolira sve što biste željeli. Morat ete pristajati na neke kompromise koji u osnovi i dugorono gledajui, i ne moraju bi loši. Zato ih u miru prouite, a ne pušite na hladno. Kolege vas zapravo vole. Redovno se opuštajte jer vas umor brzo susže.

STRIJELAC (23.11.-21.12.) Više nee bi toliko tuluma i prilika za izlaske, nego ete se sve više fokusira na domae i svakodnevne situacije i stvari. Udvoje biste mogli uživa u kunim radinosma, hobijima, kulinarstvu ili slinom. Samci neka ljubav traže preko posla. Posla e bi sve više, ali vam nee bi onako zanimljiv kao do nedavno. Takoer vam nitko više nee progledavati kroz prste, pa biste mogli guna. Kad se malo saberete, vidjet ete da stojite bolje od mnogih. Ponite s odvikavanjima od loših navika.

JARAC (22.12.-20.1.) Za mnoge od vas poinje pravi ljubavni preporod. Osjeate u sebi obnavljanje ljubavne snage koja se izvana manifesra u pozivima za izlaske, zaljubljenim pogledima voljene osobe ili u obeavajuem novom poznanstvu. Sve što ste dosad pripremali sada se polako pokree. Sretni ste zbog toga i poinjete isnski uživa i u poslu. Neke stvari se otvaraju lakše nego što ste oekivali. Iskoriste svaku ponuenu priliku i razmašite se najbolje što znate. Svakim danom sve ste bolje i bolje.

VODENJAK (21.1.-19.2.) Ljubavna letargija, neraspoloženje, greške u koracima, nesklad ili jednostavno ne najbolje razumijevanje – sve bi se to moglo nai na dnevnom redu od ovih dana. Ne brinite, kako došlo, tako e i proi. Na vama je da izdržite kroz mir i strpljenje. Šefovi e vam u prvom dijelu tjedan bi osjetljivi, a vi neraspoloženi za rad. Rezultat bi mogao bi prolazni kratki spoj ili nesporazum. Držite se svojih zadataka i budite profeionalni, pa makar odradili samo minimum. Brže umaranje rješavajte odmaranjem.

OPSEG

NAPRAVA

TECHNOLOGY

NAJBLIŽI ROAK

LUDOLFOV BROJ

VISINSKA TOKA

OMOTA STABLA

LJILJAN

KRAS

VRSTA POVRA

RETRIVER KLUB RIJEKA

DJEVICA (24.8.-23.9.) Pred vama je vrlo konstrukvno ljubavno razdoblje. Vaše zamisli bit e odlino prihvaene od druge strane, pa ako imate neke ideje koje se u oboje, slobodno ih izrazite. Neki e putova i uživa u obostranoj ljubavi. Ciklus promjena je pri kraju, vrijeme adaptacija takoer, pa nekako lakše dišete i radite. Sve to daje i bolje rezultate, a drugi vas primjeuju kao vrlo strunu osobu. Vaše znanje ovih bi dana moglo dobi pohvalu. Iskoriste to. Ne odustajte od svojih snova.

RIBE (20.2.-20.3.) Nastojat ete se poveza sa što veim krugom poznanika jer e vaša potreba za društvenošu, a posebno za priom, bi poveana. Samci bi tako lako mogli naii na nekog tko bi im osvježio dan, dok e vazani šeta okolo zajedno s partnerom. Jaaju kontak i komunikacije, ali neke od njih mogli biste doživljava preemovno, odnosno pobrka emocije i posao. Važno je osta hladne glave i rei samo ono što je u okviru zadanog. Opet se bavite novcem. Ako nemate karakter, nemate ništa.

ŽALOVANJE

15. I 6. SLOVO ABECEDE

VIC tjedna

POLOVICA

GRAD U SLOVENIJI

KUGLE

FOSFOR

ZEMALJSKE

RAJKO JAGAR

RIMSKI 6

ATLETSKI REKVIZIT

AMERIKA

Svakim danom vi ete biti sve sretniji jer je iza vas oluja koje vam je ve bilo dosta. Vjera u ljubav vam jaa, voljena osoba opet vas podržava, a vi predete. Oni koji su još sami izlaze s voljom i dobro su prihvaeni od strane društva. Vaša postignua doi e do izražaja, a vama e poras cijena. Zbog svega možete ponešto i zatraži, ali ne zaboravite argumente. Takoer je važno da u procjeni samih sebe budete realni, te da ne gradite kule u zraku. Slijedi poboljšanje u svakom pogledu. Veselite se.

VAGA (24.9.-23.10.) Za vas napokon poinje nešto lakše i povoljnije ljubavno razdoblje. Primijet ete to po veom miru u odnosu i po tome što vas druga strana opet gleda sa simpajom. To ohrabruje, no ipak idite korak po korak. Treba malo vremena za bolje temelje. Podrška drugih ljudi u poslu nee izosta, ali ostaje potreba da redovno provjderavate legalitet posla. Ima li ikakvih pravnih dvojbi, potražite strunjaka. Mogue je ukljuivanje sponzora u posao ili ete se više bavi novanim temama. Prestaju stresovi.

TU I TAMO

ŽENE KOJE PERU RUBLJE

Mujo na baletu

Suljo: Gdje si bio sino Mujo? Mujo: Ma vodili me na neki balet. Suljo: Šta  je bolan to? Mujo: Ma skupi se raja, pa ule jedna pravo luda ženska i nešto se k’o baca, pa bi da pole, pa ne može. Najzad joj prile neki kuronja, pa bi je jebo, pa ne bi, pa bi je jebo, pa ne bi, pa je najzad digne, pomiriše picu i baci.


24. svibnja 2011.

PROGNOZA VREMENA za sljedeih 7 dana

Tri suha dana

VREMENSKA SLIKA: I tjedan na ijem smo poetku bit e dosta sunan i topao. Joť se danas oekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom, a od sutra ipak oekujemo uglavnom suhe dane – srijedu, etvrtak i petak. Bit e i toplo uz ranoljetni ugoaj. Neťto nestabilnije vrijeme opet se vidi prema vikendu kad e rasti mogunost za lokalne grmljavinske pljuskove.

OpĹĄirnije u nastavku teksta. VREMENSK A PROGNOZA: Nakon toplog i sparnog, ali nestabilnog ponedjeljka kad je bilo lokalnih grmljavinskih pljuskova, u utorak e joĹĄ uvijek biti dosta oblaka i mogunost za malo kiĹĄe ili pljusak s grmljavinom, osobito u popodnevnim satima. No, uz promjenjivu naoblaku oekuju se i duĹža sunana razdoblja. Vjetar slab do

umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 11 do 14, a najviĹĄa dnevna vjerojatno e se kretati oko 25 Celzijevih stupnjeva, u sluaju pljuska malo niĹža. Srijeda, etvrtak i petak e biti malo stabilniji dani uz viĹĄe sunca i suhog vremena. Postojat e samo mala mogunost za lokalni popodnevni pljusak, ali to e biti rijetka pojava tako

METEOROLOĹ KI KALENDAR

PUNO URAGANA METEOROLOŠKI KALENDAR 25. svibnja 1781. god. pao snijeg u Gorskom kotaru 28. svibnja 1868. god. u Zagrebu izmjereno 34,3°C 29. svibnja 1879. god. zbog obilnih kiťa povodanj rijeke Drave u Osijeku

Amerika Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (NOAA) je objavila prognozu predstojee sezone uragana na Atlantiku. Kao i sve dosad objavljene prognoze, i NOAA oekuje iznadprosjeno aktivnu sezonu tropskih oluja i uragana s vjerojatnoĹĄu od 65%. Vjerojatnost za prosjenu sezonu je 25%, a za ispodprosjenu tek 10%. Podsjetimo se da je sezona 2010. na Atlantiku sa 19 imenovanih oluja bila vrlo aktivna, na treem mjestu u znanoj povijesti (od 1851. g).

DOGAAJI

Na izbore samostalno

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

IZDAVA: ME IMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana MaĹžurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

Prognozira se 12 do 18 tropskih oluja, od kojih e njih 6 do 10 postati uragani, a 3 do 6 snaĹžni uragani. Prosjena sezona na Atlantiku (podaci postoje od 1851. godine) donese 10 imenovanih oluja, od kojih 6 postanu uragani, a samo dva budu snaĹžni (kategorije 3, 4 ili 5). NOAA je navela i glavne faktore koji su utjecali na najavu iznadprosjeno aktivne sezone uragana. Jedan od faktora su iznadprosjeno visoke povrĹĄinske temperature oceana u tropskom Atlantiku. Dugo-

da na podruju Meimurske Ĺžupanije moĹžemo raunati na suho vrijeme. Vjetar uglavnom slab. Temperatura u porastu pa bi se ponegdje tijekom petka mogla popeti do 29 ili ak 30 Celzijevih stupnjeva. To bi mogla biti prva tridesetica ove godine! Valja napomenuti da zbog jake vruine i sparine postoji mogunost da u petak naveer zagrmi uz pljusak. Openito e glavna karakteristika vremena ova tri dana biti sunce pa se treba uvati nepotrebnog izlaganja suncu izmeu 10 i 17 sati kad e UV indeks biti visok. Osobito se trebaju uvati osobe svjetlije puti i mala djeca koja mogu dobiti opekline za manje od pola sata. BiometeoroloĹĄka situacija bit e uglavnom povoljna ĹĄto znai da meteoropati ne bi smjeli imati bitnijih tegoba povezanih s vremenom, samo tijekom petka zbog sparine i pada tlaka mogue je lagano pogorĹĄanje biometeo-

roloĹĄkh prilika. Prema vikendu ponovno nestabilnije. Oekujemo neĹĄto vlaĹžnijeg zraka s kojim bi se naoblaka poveala, a mogunost za pljuskove i grmljavinu postojat e osobito sredinom dana i poslijepodne i u subotu i u nedjelju. Malo bi osvjeĹžilo, ali ne vidimo neko vee zahlaenje nego ugodnu proljetnu temperaturu. Prema prvim izraunima, ini se da bi i ponedjeljak bio promjenjiv uz sunana razdoblja, ali i mogunost popodnevnih lokalnih pljuskova. Za precizniju agrometeoroloĹĄku ili vremensku prognozu slobodno nas nazovite na telefonski broj 060-555-555 uz cijenu poziva od 3,43 KN/min. iz iksnih te 4,70 KN/min. iz mobilnih mreĹža. MoĹžete poslati i SMS na broj 66306, na poetku SMS poruke obavezno napiĹĄite PROGNOZA1, a zatim vaĹĄe pitanje. (prognozu izradila udruga Crometeo 23.5.)

rone prognoze govore da e se taj trend nastaviti i do kraja sezone uragana. I dalje traje razdoblje pojaane aktivnosti uragana na Atlantiku koje je zapoelo 1995. godine. Iako je klimatska pojava La Nina koja je proĹĄle godine znatno utjecala na pojaanu tropsku aktivnost na Atlantiku u fazi slabljenja, ne oekuje se razvoj klimatskoe pojave El Nino koja bi smanjila tropsku aktivnost na uraganu. I svi dugoroni kompjuterski modeli koje NOAA analizira ukazuju na iznadprosjenu sezonu uragana na Atlantiku. Dosad najaktivnija sezona, bila je ona iz 2005. godine koja je donijela 28 imenovanih oluja.

ak njih 15 dosegnulo je snagu uragana, a njih 7 su bili snaĹžni uragani, od ega ak etiri pete kategorije. Iz te godine pamtimo i uveni uragan Katrina, kao i uragan Wilma (najintenzivniji atlantski uragan u znanoj povijesti). Ove se godine koriste imena tropskih oluja i uragana koja su se ve koristila baĹĄ te 2005. godine (budui da postoji ĹĄest lista imena koje se ponavljaju). Ipak imena „slavnih“ uragana iz 2005. godine (Dennis, Katrina, Rita, Stan i Wilma) se viĹĄe nee koristiti. Njihove „zamjene“ su Don, Katia, Rina, Sean, and Whitney. Prva tropska oluja na Atlantiku e se zvati Arlene.

PREGLED VREMENA OD 16. DO 23. SVIBNJA

LOKALNI PLJUSKOVI Opis vremena iz naslova je tipian za toplije doba godine. ProĹĄli tjedan je u naĹĄim krajevima donio obilje sunca i topline, ali je osobito u unutraĹĄnjosti bilo i pojaanog razvoja oblaka uz lokalne grmljavinske nestabilnosti. Pljuskova je mjestimice bilo i na sjeveru Istre te u okolici Rijeke. ini se da su ti kratkotrajni pljuskovi zaobilazili meteoroloĹĄke postaje budui da izvjeĹĄtaja o mjerljivoj kiĹĄi u radinom odijelu tjedan gotovo da i nema. Ipak, dan je obiljeĹžila toplina. NajviĹĄe dnevne temperature su u veem dijelu zemlje imale vrijednosti izmeu 24 i 29 Celzijevih stupnjeva. U Meimurju je temperatura narasla do 28°C. Temperatura mora je bila 19°C. NeĹĄto viĹĄe pljuskova i grmljavine se pojavljivalo u subotu predveer, dok je nedjelja u Meimurju opet bila veinom suha i topla. Zanimljivo je napomenuti da je na zagrebakom podruju i u subotu i u nedjelju zabiljeĹžena pojava tue. Sreom, nije bila krupna (veliine graĹĄka) pa nije nanijela ĹĄtetu. Radilo se o vlaĹžnoj i nestabilnoj zranoj masi pa su toplina i vlaga bile idealno gorivo za popodnevni razvoj tih lokalnih nestabilnosti. To su situacije kad na malom prostoru imamo velike razlike pa je primjerice u nedjelju popodne u Osijeku u prolomu oblaka palo 50 litara kiĹĄe po kvadratnom metru, u Zagrebu je bilo malo tue, a u Meimurju je ostalo mirno. Ovakav, „ljetni reĹžim“ sa dosta sunca i topline, ali i lokalne nestabilnosti, posebno u unutraĹĄnjosti nas oekuje i danas te ponovno prema vikendu. I nad veim dijelom Europe je bilo estih lokalnih grmljavinskih nestabilnosti.

VARAŽDINSKI ŽUPAN Štromar na HNS-ovoj tribini u Prelogu

PRIOPENJE HSLS-a Meimurske Ĺžupanije povodom 22. obljetnice HSLS-a.

Povodom 22. obljetnice meimurski HSLS-a izdao je priopenje kojeg potpisuje predsjednik Josip Grivec. U istom stoji sljedee: - Hrvatska socijalno-liberalna stranka, prva politika stranka osnovana u osvit nove hrvatske drĹžave, u ovih je 22 godina proĹživljavala brojne uspone i padove, traĹžei, ali i naĹĄavĹĄi svoje mjesto na hrvatskoj polikoj pozornici. U svojim smo se poecima zalagali za poliki pluralizam, neposredne izbore, podjelu vlas i nezavisnost sudstva, slobodno robno trĹžiĹĄte, kao i slobodu na trĹžiĹĄtu rada i kapitala. Neki od h ciljeva su ostvareni- parlamentarnu demokraciju, neposredne izbore, no pred nama je joĹĄ veliki posao, kako bismo stvorili zaista demokratsku, pravno ureenu i socijal-

Vremenska prognoza 63

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

no pravednu drĹžavu.HSLS vidi Hrvatsku i Meimurje kao podruje znanja i rada, decentraliziranu i s malim, ali uinkovim administrativnim aparatima i proraunom te e kasnim i neovisnim pravosuem, koje je jedan od temeljnih uvjeta za gospodarski rast, ostvarenje socijalne drĹžave i ostvarenje zakonom zajamenih prava graana. Stoga e HSLS na predstojee parlamentarne izbore izai samostalno, jer je Hrvatskoj potrebna graanska, umjerena opcija, jednako udaljena i od desnog i od lijevog polikog pola. Samostalnu drĹžavu, ali ni slobodu, demokraciju i vrijednos civilnog druĹĄtva nitko nam nije poklonio i nuĹžna nam je liberalna opcija, kao balans u politiki bipolariziranom druĹĄtvu.

Dolaskom na vlast provest emo NOVOSTI iz Obrtnike komore Meimurske Ĺžupanije hitnu decentralizaciju drĹžave Obrtnika komora u novim prostorima - MoĹžemo pokrenuti drĹžavu -HNS nije zadovoljan nau dobrom smjeru, ali hitno treba napraviti rezove jer prostora za uĹĄtedu ima jako puno. Oni koji nisu niĹĄta ukrali, ne moraju se bojati takvih rezova - izjavio je Ĺžupan Predrag Ĺ tromar gostujui na tribinama na temu „ZaĹĄto izbori?“ koje je, u sklopu HNS-ove serije tribina odrĹžao u Prelogu. Ĺ tromar izlaz vidi u novim izborima, a vladajuu koaliciju kritizirao je zbog neprovoenja koalicijskog sporazuma, podsjetivĹĄi da je tim sporazumom previeno da e lokalne jedinice moi zadrĹžati 20 posto poreznih prihoda. Naglasio je potrebu hitne decentralizacije Hrvatske.

inom na koje se rasporeuju inancije u naĹĄoj drĹžavi. Umjesto obeane decentralizacije i poveanja prihoda na 20 posto, sada je situacija takva da su se prihodi smanjili na 9 posto. Imamo najveu centralizaciju u Europi jer od deset zaraenih kuna radnik pet daje drĹžavi od ega, drĹžava samo 50 lipa onda proslijedi jedinicama lokalne samouprave, a ostalo zadrĹži sebi. Dodao je kako e HNS dolaskom na vlast u sklopu koalicije provesti jau decentralizaciju ime e naĹĄa Ĺžupanija, gradovi i opine dobiti vee ovlasti ĹĄto e omoguiti bolju brigu o naĹĄem gospodarstvu. (vk)

Struna sluŞba Obrtnike komore Meimurske Şupanije preselila je u novi vlastiti poslovni prostor u Ulici Ivana Gorana Kovaia 4 u akovcu, tono u susjedstvo Županijske gospodarske komore. U novoj zgradi su od poetka svibnja. U skladu s gospodarskom situacijom preselili su bez velike sveane pompe. Obrtnika komora Meimurske Şupanije nastoji meimurskim obrtnicima omoguiti im viťe nastupa na sajmovima pod ťto povoljnijim uvjetima. Svi oni koji Şele izlagati na MESAP-u imaju pravo na 50 posto popusta na unutarnjim prostorima veliine do 9,1etvorni metar ili

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: DEJAN ZRNA (tel. 311 866), zamjenica glavnog urednika: BOŽENA MALEKOCI-OLETI, pomonik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, novinari: (tel. 312 333) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Velimir Kelkedi, Helena Zear, Bojana Španiek, Alen Fuť fotograija: Zlatko Vrzan, tajniťtvo: Dijana Deban (tel. 312 333), graiki urednik: Dejan Horvat (tel. 312 335), graika priprema: Blanťa BlaŞevi, Jurica Hoblaj direktor marketinga: (tel. 313 133) SnjeŞana Zorkovi, komercijala: (tel. 313 133) Nevenka Šardi , lektura: Monika Zorec. ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godiťnja 360 kn, polugodiťnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poťtarina); avio poťiljke (1.935 kn (pretplata+ poťtarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11 Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

Obrtnika komora na novoj lokaciji 15 etvornih metara vanjskog prostora., naravno pod uvjetom da uredno podmiruju komorske obveze. (BMO)

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


KVALIFIKACIJSKA SPEEDWAY UTRKA SP U21 NA STADIONU MILENIUM

REKORDNA POBJEDA NK MEIMURJA U PREDZADNJEM KOLU II. HNL

NA IGRALIŠTU MEIMURCA ODIGRAN MEIMURSKI DERBI III. HNL-ISTOK

Izvrstan Kovai prošao u juniorsko polufinale

Desetka za perfektan kraj domae sezone

Nedeliše bez milosti prema Preložanima

Deseti RAFTING KUP MURA

Gimnazija akovec najbolja

U subotu je održan deseti po redu RAFTING KUP MURA. Ova edukativno - ekološka akcija srednjih škola Meimurske županije, u organizaciji Grada akovca, Turistike zajednice Meimurske županije, opina uz rijeku Muru i provedbenog organizatora GP-a "Ekom" d.o.o. akovec, privlai veliki broj uenika. Tako je i ovu godinu u natjecateljskom dijelu sudjelovalo sedam srednjih škola iz Meimurja i jedna iz Nagykanisze u Maarskoj, dok su ostalih dvanaest amaca napunile ekipe opina, gradova i drugih zaljubljenika u ljepote krajolika uz Muru. Nakon natjecanja u veslanju, ali i zanimljivih igara na

obali, najviše bodova osvojila je posada amca Gimnazije akovec, drugo mjesto pripalo je Ekonomskoj i trgovakoj, a tree Gospodarskoj školi akovec. Iza njih poredali su se srednjoškolci iz Preloga, Srednja škola Nagykanisza, te akoveke Graditeljska, Tehnika i Srednja škola. Cilj cijele akcije bio je, kao i svaku godinu, razvoj sportsko - rekreacijskog turizma na rijeci Muri i upoznavanje šire javnosti s njezinim ljepotama, ali i potrebama da je se zaštiti kao park prirode. Plovilo se na dvadeset kilometara dugoj dionici od Podturna do Goriana, dok su Novakovec, Dekanovec i Domašinec bila

Nikamo bez sunanih naoala U svojevrsnoj splitskoj maniri, i akovanke u posljednje vrijeme iz kue ne izlaze bez sunanih naoala. U skladu s aktualnim trendovima, i naše ovotjedne špicerice oi su od sunca zaštitile velikim naoalama šarenih okvira, a ako ve nisu svoje slatke odjevne kombinacije upotpunile ovim nužnim modnim dodatkom, od sunca su se odluile zaštititi šeširom. (foto: Zlatko Vrzan)

I ovu je godinu veliki broj raftingaša uživao u ljepotama Mure i njezinih obala

Pobjednika ekipa Gimnazije akovec bila je najbolja i u natjecanju na “suhom”

mjesta za odmor i okrjepu , ali i za natjecanja srednjoškolaca u igrama spretnosti na suhom. Ovu godinu savršeno vrijeme poslužilo je raftingašima sve do polovice posljednje, a ujedno i najduže, dionice, kada se sivo nebo iznad Mure otvorilo. No, ni kiša na kraju puta nije uspjela pokvariti raspoloženje i doživljaj svih onih koji su mokri ali zadovoljni stigli do cilja. U Gorianu, na posljednjoj stanici, proglašeni su pobjednici kojima su uruene nagrade i priznanja, dok je raftingaški grah bio podijeljen i pojeden ispod mosta, na otvorenom, kako i prilii zaljubljenicima u prirodu.

SPONZORI

AKCIJA BEAUTY CENTRA DOLLY I MEIMURSKIH NOVINA

Svatko tko se prepozna u rubrici "akoveka špica", s aktualnim primjerkom Meimurskih novina ili izrezanom rubrikom doe u roku od tjedan dana od datuma izlaska novina, ostvaruje popust od 50 posto na sve tretmane koje nudi Beauty centar Dolly u akovcu, Kralja Tomislava 20, tel: 040/310-241.

Međimurske novine 820  

međimurske novine 820

Međimurske novine 820  

međimurske novine 820

Advertisement