Page 1

ANTUN BERLJAK, predsjednik Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Međimurske županije

www.mnovine.hr

str. 8

Međimurski pacijenti ne žale se na traženje mita, samo na manje probleme

Godina XV.

Broj 790.

^akovec, UTORAK, 26. listopada 2010.

DOPRINOS STVARAONICE "KRUG" iz Čakovca promociji međimurskog turizma

Cijena 7 kuna

str. 6-7

str. 2 - 3

PROJEKT "Kakši pre jelu, takši pre delu" VAŽNA INICIJATIVA Međimursko gospodarstvo od politike traži samo posredovanje u organizaciji izlaska na tržišta gladna svega što već proizvodimo

Vani se ne smijemo pojavljivati razjedinjeni kao "rakova djeca" PEKARNA. CAFFE BAR.

DANI hrvatskog turizma u Rovinju

sefino se

Četiri str. 5 prestižne nagrade u Međimurje

Šenkovec, Maršala Tita 11

RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822

str. str. 15

70


2

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

IZ TJEDNA u tjedan

UREDNIKI osvrt

Zašto poduzetniki a ne politiki kapitalizam Govori mi neki dan kolega kako je dobro što u ova teška gospodarska vremena ipak nismo preblizu metropoli. Jer u Zagrebu su možda najbolje (najvee) rme i najbolje plae, ali najviše se i osjea recesija. Nema "nešto izmeu“. Prvenstveno jer mnogi ovise o državi, a ona posljednjih mjeseci nije baš previše solventna ili pak su "zaprte pipe". Više nema tako unosnih poslova kao što je bilo donedavno. U vrijeme krize, kad treba preživje, puno važniji je poduzetniki duh, a s takvim neim oni koji su naviknu na "sigurne poslove“ ne snalaze se baš najbolje. Kaže mi on da toga poduzetnikog duha u metropoli gotovo pa nema, za razliku od našeg kraja, u kojem su male i srednje tvrtke i kad je bilo najteže znale pronai izlaz. Upravo to da veina naših tvrtki ne posluje previše s državom danas je naša srea. Ali i ne samo danas, jer bez poduzetništva nema budunos hrvatskog gospodarstva. Josip Županov, najcjenjeniji hrvatski sociolog, upozorio je na mogui crni scenarij zbog toga jer nije uope saživjela tržišna ekonomija ve prije gotovo deset godina, ali oito nije bilo onih koji bi ga poslušali. Tada je rekao ... - Kod nas se zapravo razvila jedna vrsta politikog ali ne i poduzetnikog kapitalizma. Poduzetniki se kapitalizam možda razvija na rubu polikog kapitalizma, možda kasnije i prevlada, to ja ne znam. Ali do sada se to nije dogodilo. U što e se na kraju krajeva izrodi hrvatski poliki kapitalizam, s korupcijom i svim m karakterisnim stvarima, to je veliko pitanje. Mogui su razlii scenariji. A kada god ispitujete razliite scenarije, nikada ne možete bi sigurni koji e se ostvari, a koji e propas. Jedan mogui scenarij je da maja potpuno preuzme vladu. To se gotovo dogodilo za vrijeme Jelcina u Rusiji. Hoe li se to dogodi negdje tu oko nas? detekrajui tako dobro kamo zapravo "srlja" Hrvatska, u meuvremenu, na žalost, preminuli hrvatski akademik. Taj poliki kapitalizam koji je denirao Županov umjesto tržišno - poduzetnikog gotovo nas je pa uništio, što najbolje pokazuju brojne afere koje danas svakodnevno isplivavaju na površinu. On je kod nas postao ak gori, ali domaoj "eli“ oito isplaviji od omraženog, neoliberalnog, koji preferiraju MMF i Svjetska banka, pa onda ne udi da se njegovi zagovornici i dalje žestoko bore prov njihovog dolaska u Hrvatsku. Uglavnom, stvorena je situacija koja je bila idealna za razvoj korupcije, jer poliki kapitalizam preferira "podobne“ tvrtke kojima država i državne tvrtke pogoduju u dobivanju poslova, uglavnom

Piše: Dejan Zrna urednik@mnovine.hr

preplaenih, kako bi se moglo realizirati korupcionaško ponašanje. Oito naš najvei problem nisu "državna ulaganja“, subvencije i pocaji, ve to što država, državne ili javne tvrtke "podijele" milijarde kuna, a da "ne žele" ili pak nemaju kontrolu nad onim što daju. Pojednostavljeno reeno, kod nas se država ponaša u slu "pijanog bogataša“, kako bi mogla zadovolji "elitu“ izraslu na polikom kapitalizmu. Tek kad država ponovno postane regulator, što bi trebala bi jedina njezina uloga u tržišnoj ekonomiji, možemo oekiva da bi mogli doi bolji dani. Tako dugo dok e ona favorizira (itaj: poslova) samo s "odabranima“ – nema boljitka. Pipci takvog kapitalizma posljednjih godina sgli su i do Meimurja. Sreom, nije prevladavajui kapitalizam. Najvažnije je da se ne ukorijeni, a za tako nešto najodgovorniji su poliari i obnašatelji funkcija u javnim ustanovama i tvrtkama. Upravo se na tome najbolje dokazuje ili ruši vjerodostojnost neije polike. S obzirom na ukorijenjenost polikog kapitalizma na državnom nivou, nije udno da danas kad se istom pokušava "samo malo" suprotstavi - polika puca po šavovima. Neki meimurski gospodarstvenici posljednjih godina znali su se osjea "glupo", jer su izigrani, budui da pokušavaju igra fer i korektnu utakmicu, ali na duže vrijeme sigurno e se tako nešto ispla. Stoga je okretanje meimurskih tvrtki drugim tržišma, gdje vladaju neka druga pravila igre – pravi potez. Upravo i zbog toga smo podržali inicijavu naših najjaih graevinskih tvrtki, koja je na tragu ouvanja toga poduzetnikog duha koji oduvijek krasi naš kraj, jer je to jedini ispravni nain i put da se prebrodi aktualna kriza, te da se na zdravim temeljima u budunos razvija meimursko gospodarstvo.

26. listopada 2010.

NAŠA INICIJATIVA Tržišta za vei meimurski izvoz postoje, samo

NEMA NAS NI TAMO G - Gospodarstvo živi od rezultata, kazao je Goran Kneževi, direktor Meimurje graditeljstva, nakon inicijalnog sastanka oko strategije razvoja Meimurske županije. - Dosta nam je jalovih sastanaka i radionica tipa 'mi moramo, mi bi htjeli ... ' Gospodarstvenici se na takvo što više nee htjeti odazivati. Posebice ako ne bude sasvim konkretnih prijedloga, koji se tiu oživljavanja gospodarske aktivnosti, poput 'logistike' potpore pronalaženja novih tržišta i slino. Tako nešto nasušno treba graditeljstvo koje danas ini preko 16 posto meimurskog gospodarstva, i kojemu je sad pitanje hoe li opstati ili propasti. Uz to, da podsjetimo, Meimurje je uvijek velik dio razvoj baziralo na doznakama iz inozemstva i drugih tržišta izvan županije, pa je pitanje pronalaženja drugih tržišta ujedno i pitanje razvojne strategije Meimurja.

Zajedniki izlazak meimurskih graevinaraca na tržište Goran Kneževi, direktor Meimurje graditeljstva, kazao je da je Libija postala jedno takvo veliko tržište. Zemlja koja u svoj razvoj ulaže 50 milijardi dolara. Mnoge i razvijenije zemlje ve su tamo. Uvjeriti se iz prve ruke u mogunosti tog tržišta i upoznati ga iz prve ruke zajedno su otišli Josip Švenda iz TEAM-a, Goran Kneževi iz Meimurje graditeljstva, a s njima je bio i Alojz Soboanec iz Pane. - U Libiji ima prostora za cjelokupno naše gospodarstvo, a ne samo za graevinare. Oni imaju potrebu i za proistaima, pipama, vratima, stolarijom, kvakama, madracima ..., gotovo svime što

proizvodi meimursko gospodarstvo, kazao je Kneževi. On je ve na tom skupu sazvanom oko izrade strategije pozvao meimurske gospodarstvenike: - Dajmo uložimo u zajedniku tvrtku, udružimo se, izaimo zajedniki na inozemno tržište. Za sada je Kneževi dobio velik pljesak nazonih okupljenih na inicijalnom sastanku sazvanom zbog izrade strategije. Po našem pak bi mišljenju upravo ovako postavljeni zadaci kao što je izlazak gospodarstvenika na nova tržišta trebali biti glavne zadae u koje bi se trebali udubiti izraivai strategija, a nakon razrade pretvarati ih u dokumente. Gospodarstvenici nemaju vremena biti knjiški crvi. U protivnom mogli bi ostati bez gospodarstva s divnim strategijama kao jedinim nasljedstvom. Da nam se to ne dogodi, odgovornost da pomognemo da gospodarstvo ne izdahne imamo svi jer jedino od njega živimo. Zbog toga su i Meimurske novine ponudile biti jedan od zubaca u tom zupaniku koji e pokrenuti zupanik u izvlaenju gospodarstva iz blata koje nije zaslužilo.

"Meimurska kua" u Libiji kao meimurski izvozni izlog Na inicijativu Meimurskih novina okupili smo u prostorijama Županijske gospodarske komore Gorana Kneževia iz Meimurje graditeljstva, Josipa Švendu iz TEAM-a i Rajka Šaria, predsjednika Županijske gospodarske komore, iz dva razloga. Prvi je da iskoriste priliku i preko novina podrobnije objasne svoj prijedlog zajednikog izlaska na tržište Libije, koje trenutno iskazuje velike potrebe za raznim vrstama roba i usluga. Ovo je ujedno i javni poziv

Rajko Šari, predsjednik Županijske gospodars ževi iz Meimurje graditeljstva i Josip Švenda s “Meimurskim novinama”: - Kako bi otvorili vr vanju meimurskih firmi u pronalaženju tržišta, stol’ iz kojeg je upuen apel za prikljuen svima da im se pridruže. Drugi razlog za okupljanje u Komori je dobivena podrška uz nazonost predsjednika Rajka Šaria iz Županijske gospodarske komore tom okupljanju, kao i mogunost nalaženja šire i više podrške uz pomo Komore. Ono što bi meimurski gospodarstvenici trebali uiniti žele li dio kolaa s libijskog tržišta, koje se sada naširoko otvorilo svijetu, jest otvoriti zajedniku meimursku - hrvatsku kuu u Libiji, meimurski izvozni izlog u kojem bi kao za usporedbu na MESAP-u bili izloženi svi meimurski proizvodi. Libijsko tržište je takvo da se preko kataloga ništa ne može prodati. Tamošnje tržište želi ponueni proizvod vidjeti, opipati, pa i cjenkati se oko njega. Zbog toga je salon naših proizvoda potreban da bi se s njima moglo poslovati. Rajko Šari, predsjednik

Županijske gospodarske komore, podupire takav oblik okupljanja meimurskih gospodarstvenika. Mogunosti za podršku unutar Komore postoje. No, u svemu tome ipak temelje moraju dati meimurski gospodarstvenici. Moraju biti spremni nešto uložiti u zajedniki projekt da bi mogli podršku tražiti i šire i više. Bez vlastitog projekta u koji si sam uložio nešto nema mogunosti sufinanciranja s drugih instanci. Uz to, iz Meimurja, ma kako ono malo bilo, esto su dolazile inicijative koje su bile model za druge. Pa zašto ovo ne bi bio model koji bi ponudili u ovoj situaciji kao model izlaska na strana tržišta. Mi to s pravom možemo ponuditi jer Meimurje unato svim teškoama u gospodarstvu zna raditi na stranim tržištima, jer ve i sad ostvaruje suficit u robnoj razmjeni s inozemstvom. Proširimo

Meimurci u kienju grobova ipak skromniji nego prijašnjih godina Povodom nadolazeeg blagdana Svih svetih upitali smo žitelje naše županije hoe li, s obzirom na sveopu financijsku

situaciju, biti skromniji ove godine. I dok veina planira potrošiti jednako kao i prošlih godina jer, kako kažu, nikada ne pretjeruju

pa nee ni sada, ima i onih koji e ipak morati biti nešto skromniji. Iako veina kupuje vijence, meu ispitanicima su se našli i oni koji

ih sami rade, što im, prema njihovim rijeima, ispadne jetinije nego da ih kupuju. Kada je rije o pretjerivanju, gotovo svi su se

složili da tome pribjegavaju oni koji grobove najmilijih ne posjeuju redovito pa na ovaj dan žele to nadoknaditi. (hz)

Anketa “Pod vurom”

Magdalena Valeni, Novo Selo Rok - S obzirom na financijsku situaciju, ove godine povodom Svih svetih bit emo nešto skromniji. Manji buket cvijea, odnosno vijenac te po dvije svijee za svaki grob i to je to. Nema se novca, ali na kraju krajeva oni koji redovito posjeuju groblje nikada ni ne pretjeruju.

Franjo Piknja, Orehovica Povodom Svih svetih planiramo potrošiti jednako novca kao i prijašnjih godina. Neemo biti ništa skromniji nego prošlih godina, jer nikada ne pretjerujemo pa neemo ni sada. Naravno, planiramo kupiti vijence i svijee, koji nee biti ni najskuplji ni najjetiniji.

Petar Tarandek, akovec - Ove godine povodom Svih svetih planiramo potrošiti isto kao i prijašnjih godina. S obzirom na to da ni jedne godine nismo pretjerivali, neemo ni ove. Planiram potrošiti oko 400 kuna sve ukupno, i na vijence i na svijee.

Sanja emerika, Nedeliše - Svake godine podjednako potrošimo povodom Svih svetih pa tako planiramo i ove godine. S obzirom na to da redovito odlazim na groblje, nikada ne pretjerujem pa neu ni sada. Dakle, ne planiramo ništa skromnije ni raskošnije nego prošlih godina. Mišljenja sam da pretjeruju oni koji ne idu redovito na groblje pa time to nadoknauju. Zvonimira Šafari, akovec Vezano uz obilježavanje Svih svetih, planiramo potrošiti otprilike jednako kao i prijašnjih godina. Ja svake godine kupim jetinije krizanteme i sama napravim dva aranžmana, što me doe jetinije nego da kupujem vijence. Dakle, ni jedne godine ne pretjerujem pa neu ni ove. Smatram da pretjeruju oni koji idu na groblje jedanput na godinu pa time žele to nadoknaditi.

Zvonko Hlapi, Šenkovec - Svake smo godine skromni povodom Svih svetih. Nikada ne pretjerujemo pa neemo ni sada. Cijelu godinu odlazimo na groblje pa redovito održavamo grobove najmilijih. Što se tie vijenaca, nešto radimo sami, nešto kupimo, a tako emo i ove godine. Znai, sve podjednako kao i prijašnjih godina. (oto: Vrzan)


26. listopada 2010.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

o na njih ne smijemo ii razjedinjeni kao “rakova djeca”

GDJE NAS OEKUJU!!!

ske komore, Goran Kneiz TEAM-a na razgovoru rata zajednikom poveziorganizirali smo ‘okrugli nje ovoj inicijativi taj uspjeh na sve grane najprije u Meimurju, a onda ponudimo naš model ostatku države. Ono što je sada najpotrebnije jest da meimurski gospodarstvenici odlue i shvate da je dvadesetogodišnjoj rascjepkanosti i razjedinjenosti u interesu daljnjeg razvoja sviju došao kraj. Više nitko pojedinano nee imati dovoljno novca za razvoj rada i nošenja sa sve snažnijom konkurencijom na svjetskom tržištu.

Otvorene velike mogunosti za meimursko gospodarstvo Goran Kneževi i Josip Švenda pozivaju, ali ne ekaju na mjestu. Ve su pokrenuli stvari, odluili otvoriti mješovitu tvrtku s libijskim partnerom. Ali za boravka u Libiji uvidjeli su kakve se prilike pružaju i za druge, da se tamo otvori izložbeni salon meimurskog gospodarstva. No, upravo njihova iskustva govore koliko su takvi izlasci na tamošnje tržište skupi i koliko bi zajedniki izlazak, stvaranje meimurske izvozne irme, olakšao situaciju malima koji imaju što ponuditi, ali nemaju novac ni za

obilazak stranih tržišta radi pronalaženja kupaca. - Samo prijevod naše dokumentacije za mješovitu irmu koju smo predali libijskom partneru platili smo skoro 200 tisua kuna, kazao je Kneževi. - Uz to, u Libiji je potreban, i to dosta znaajan, temeljni kapital, minimalno 1,2 milijuna kuna morate položiti, pa se onda igrajte irme. Libijci time u startu žele eliminirati male i pojedinane igrae, koji tamo nemaju što tražiti. A s druge strane žele poruiti: ako ste ozbiljni, tada položite novac i imat ete priliku zaraditi taj novac i vrati ga. Ako to niste sposobni, nemojte ni dolaziti. Ali treba znati da u Libiji kree gradnja nekoliko tisua stotina stanova koja za sobom povlai mnogo toga. Zamislite koliko je stolarije, slavina, madraca, metalnih ograda raznih vrsta i oblika i svega drugoga potrebno. Tržište postoji, ali treba rei da su oni za jednu nižu kvalitetu nego je mi forsiramo sada ovdje, ali i nižu cijenu. Ali su i dobri znalci što ima koliku vrijednost pa treba biti izuzetno spretan u pregovaranjima. Situacija je danas takva da kupce i tržišta treba tražiti. Nitko ne može oekivati da e mu netko doi u Meimurje i rei: 'hodi, lijepi dragi, k meni delat', slikovit je Kneževi. To se nee desiti. Mi u graevinarstvu to smo shvatili, pokupili smo prnje i otišli u potragu za poslom. U Libiji je od hrvatskih graevinara ve prisutan Vijadukt koji je tamo sklopio veliki posao. Bili su vrlo susretljivi prema nama i prenijeli nam sva mogua iskustva i informacije vezano uz poslovanje u Libiji, od radne snage, plaa, kako se to tamo prijavljuje, odjavljuje. Sve što god nas je zanimalo. Na domaem tržištu jesmo konkurencija, ali vani postoji 'lokalpatriotska solidarnost'. Moram pohvaliti i našeg otpravnika poslova u veleposlanstvu, kazao je Kneževi. - Zaista si je ovjek dao truda da nas doeka, dao nam telefonske brojeve, organizirao odreene susrete. Josip Švenda iz TEAM-a kazao je da ih je upravo ono što su vidjeli

u Libiji i kakve su potrebe ponio entuzijazam o tome kako bi bilo lijepo da postoji meimurska hiža, svojevrsni meimurski izvozni izlog u kojem bi bili izloženi proizvodi cjelokupne meimurske industrije. - Pojedinani izlasci na strana tržišta, razjedinjeni kao rakova djeca, ne valjaju i od takvog pristupa boli me glava, otvoren je Josip Švenda. - Situacija u graevinarstvu je trenutano takva da e bez izlaska na strana tržišta polovica biti osuena na propast jer ne samo da nema dovoljno posla, ve nema ni naplate, a u poslove u koje u toj nestašici graevinari ulaze jesu ispod cijene. Najgore bi bilo da sad u inozemstvo gdje žele zaposliti dio kapaciteta idu kao rakova djeca. Uz to, velik problem vezan uz izlazak graevinara na inozemno tržište je nedostatak graevinskih inženjera. Varaždinci su nam ukrali studij graevine kada smo mogli kvalitetne graevinske tehniare u Meimurju doškolovati u inženjere. ehok, koji je u tome imao veliku ulogu, jednostavno nam je time presjekao razvoj, ije posljedice sada trpimo, kazao je Švenda. I TEAM i Meimurje graditeljstvo o potrebi izlaska u inozemstvo poeli su razmišljati prije dvije godine. Znanje za to imaju, poslove mogu pronai i dobiti, ali nemali problem su bankovna jamstava. Zato su si naši graevinari unaprijed odredili koju bi vrstu poslova bili sposobni odraditi poštujui te odrednice. Ono za što su sposobni u tim okvirima je izgradnja škola, sportskih dvorana, hotela i odreeni speciini objekti.

Kosovo je takoer neotkriveno tržište Drugo tržište na koje je Goran Kneževi meimurskim gospodarstvenicima skrenuo pažnju ak je i iziki puno bliže. To je Kosovo, s kojeg se vratio nekoliko sati prije našeg razgovora. - Na Kosovu se trenutno jako puno gradi, pogotovo razni prodajni saloni. Ali u toj velikoj

intenzivnosti u gradnji, na žalost, nema naših irmi. A da žalost bude vea, oekuju nas. Žele s Hrvatima raditi, najbliži smo im iz govornog podruja s kojima nisu u zategnutim odnosima. Uz to, starije generacije i poslovni ljudi još uvijek dobro govore hrvatski pa je tim lakše ugovaranje poslova. Prije mjesec dana razgovarao sam sa šest ministara, premda to ak nije ni razina za irmu naše veliine da razgovara sa šest ministara u jednom danu, ali ovjek je bio toliko moan da mi je to omoguio, ispriao je Kneževi. - Opi stav njihovih ministara je: Hrvati, gdje ste? Razoarani su da nas nema. Kažu: najbliži ste nam, prihvatljivi ste nam, a nema ni vaših proizvoda ni irmi. ak ima više Srba i srpskih irmi na Kosovu, što je na neki nain nelogino. Kosovski hit je stanogradnja, jako puno stanova gradi se, te raznih prodajnih i autosalona. Njihova brojna dijaspora sve što je zaradila ulaže doma u nekretnine. Glavni investitor je privatna inicijativa. Kosovska vlada je inancijski preslaba za to da bi bila investitor, jer su njihovi porezi jako mali. Nema javnih investicija, jer vlada nema novac za to. S druge strane vlada eldorado za privatne investicije i zbog toga je najbolje imati tamošnje partnere za poslovanje na Kosovu. Iako je sada tamo velika eksplozija privatne inicijative, sve drugo za sada ne prati tu eksploziju, pa e uskoro doi vrijeme kad e komunalna infrastruktura postati nasušna potreba i kad e trebati uvoditi komunalni red, graditi kanalizacijske sustave, proistae, parkirališta, zbrinjavati i sanirati otpad. Meimurje graditeljstvo je u tom investicijskom bumu na Kosovu našlo zajednikoga potencijalnog partnera s kojim bi osnovali mješovitu irmu. No, na kosovskom tržištu oekuju da se Hrvati pojave tamo, i to ne samo graevinari, nego da predstave sve hrvatske proizvode, partnere, dobavljae, proizvoae. (Božena Malekoci - Oleti)

NOVA REGIONALIZACIJA HRVATSKE

Nema odluke, samo se razmatraju razliiti prijedlozi U Hrvatskoj sada egzistira županija kao administrativna podjela na regiju, u upotrebi su tri statistike regije kao osnovica za povlaenje sredstva iz europskih fondova i najnoviji prijedlog na sedam regija. * Meimurskog župana Ivicu Perhoa zamolili samo nakon sastanka župana u Zadru da nam kaže što je sada zapravo regija u Hrvatskoj. - Puno se razgovara o lokalnom i regionalnom organiziranju Hrvatske, ali još nema nikakvih odluka o tome, nego se razmatraju razliiti prijedlozi. Ovih sedam regija je prijedlog Ekonomskog instituta iz Zagreba na osnovu nekih

Meimurski župan Ivica Perho na sastanku župana hrvatskih županija o regionalizaciji Hrvatske analiza, nešto nakon ega treba razgovarati, vidjeti. Ono što ja mislim da više nitko nema snage i mogunosti da veli da e se ne-

što administrativno ukinuti ili spajati. Naprosto e se nametnuti neka pravila i onaj tko e ih biti u stanju pratiti i organizirati se

na taj nain moi e taj institut koristiti. Nema ni onog dijela, premda je to kroz medije zadnjih godinu dana bilo potenciramo, da se ukidaju neke opine, gradovi, županije. Takvih administrativnih odluka nee biti. One e biti deinirane ovlastima i mogunostima inanciranja. NUTZ regije bit e potrebno poštivati u dijelu inanciranja iz europskih fondova. Druga je stvar hoe li popis stanovništva idue godine pokazati ono što oekuje naša regija, da Zagreb kao grad izae iz te regije. Nama bi osobno to odgovaralo, jer Zagreb svojim prihodima statistiki podiže prihode svima ostalima. (BMO)

3

INICIJALNI SASTANAK za izradu Županijske razvojne strategije

Gospodarstvenici oekivali životnije i konkretnije prijedloge Županijska razvojna strategija kljuni je planski dokument za županije s ciljem dugoronoga društveno - gospodarskog razvoja županije. Ona mora biti usklaena s državnim razvojnim planovima, a bit e temelj našega budueg dugoronog održivog razvoja i prosperiteta. Na inicijalnom sastanku za izradu Županijske razvojne strategije u ponedjeljak 18. listopada u zgradi “Scheier“ u akovcu okupilo se stotinjak predstavnika javnog, gospodarskog i politikog života, koji svim idejama i smjernicama trebaju dati svoj prilog u izradi ove Strategije. Dio gospodarstvenika, na žalost, otišao je sa sastanka razoaran pomalo openitim konstatacijama koje su njima poznate, pa su se osjeali kao na predavanju uvodnog kolegija. Oekivali su makar i u nacrtu više konkretnih trenutnom životu gospodarstva bližih rješenja. Ne budu li se takvi skupovi na koje su pozvani gospodarstvenici održavali na konkretnijim platformama, teško da e se oni htjeti više odazivati i odvajati svoje dragocjeno vrijeme za takve skupove, posebice sada kada im je najvažnije briga preživljavanje i pronalaženje tržišta. Ne prežive li, sve strategije e nakon toga biti suvišne. No, daleko do toga da je izrada Strategije neiji hir ili igra. Ona je nužna i potrebno ju je izraditi, trebalo bi samo porazmisliti kako na uinkovitiji nain ukljuivati pojedine imbenike u njezinu izradu. Kako je u uvodnom govoru naglasio župan Meimurske županije Ivica Perho, Županijska razvojna strategija mora biti dokument na kojem e se bazirati naš cjelokupni razvoj te temeljem kojeg e se odluivati o projektima iza kojih e naša regija stati. Projekti koji nee biti u skladu sa Županijskom razvojnom strategijom nee moi biti suinancirani ni iz županijskog, ali ni državnog prorauna te europskih fondova. Direktor Regionalne razvojne agencije "REDEA" Matija Derk naglasio je da županijski planovi moraju biti usklaeni s onima na NUTS-2 razini, a oni s državnom Strategijom regionalnog razvoja. Strategija se radi za razdoblje od 2011. do 2013. godine, a svojevrsni je nasljednik Regionalnoga operativnog plana (ROP-a). Nakon toga slijedi sedmogodišnja Županijska razvojna strategija za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Naime, Europska unija ima sedmogodišnje razvojne planove. Strateške smjernice za inanciranje regionalnog razvoja dat e inancijski okvir za planiranje investicija – deinirat e prioritetna podruja za svaki sektor te indikativni proraun za županijske i regionalne projekte za pojedini sektor. Inicijativu za izradu Županijske razvojne strategije pored Matije Derka predstavio je i Marijo Poli iz Instituta za meunarodne odnose. Ana Kralj iz REDEA-e pak je govorila o vremenskom planu izrade Županijske razvojne strategije 2011. - 2013. U prvom tjednu studenoga poet e se s radionicama po po-

ŽUPAN PERHO o Strategiji Naš smjer mora biti ulaganje u obrazovanje - Ono što je najvažnije, moramo napraviti zaokret u gospodarskom razvoju u Meimurju, ulažui u obrazovanje, i to je kljuni smjer u kojem županija mora ii, bez obzira što e bi na lokalnoj, regionalnoj ili državnoj razini. Naš smjer mora ii za m da se ulaže u obrazovanje i da se kroz obrazovanje traže promjene struktura. Tim više što e ulaskom u Europsku uniju ova fluktuacija visokoobrazovanih kadrova bi još izraženija. Kad doemo u situaciju ukidanja granica, bit e prisutan odlazak naših visokoobrazovanih kadrova u Sloveniju u obližnja mjesta kao što su Ptuj, Ormož, Maribor, kamo im je lakše i jednostavnije nego do Zagreba, i zato nam ne može bi svejedno. Moramo poeti stvarati takve uvjete da kadrove zadržimo ovdje, prvenstveno u Meimurju, ali i u Hrvatskoj. Tako da je vrijeme da se moramo probudi. *Ali i gospodarstvo to mora prepozna? - Tono. Danas to nije sasvim tako zato što imamo takvu strukturu gospodarstva. Mi moramo s jedne strane govori o nužnom održavanju ovog gospodarstva koje imamo. Ne možemo rei: ne trebamo teksl, graditeljstvo... Mi nemamo što drugo osim ovoga, ali kako to promijeni. Volio bih da u m rmama imamo što više obrazovanog kadra koji se moi nosi s izazovima koje nosi gospodarsko okruženje i tržište. (BMO)

jedinim sektorima, a gotova ŽRS trebala bi pred vijenike Skupštine Meimurske županije doi krajem sijenja 2011. godine. Matija Derk iz REDEA-e kazao je da je na ovom inicijalnom sastanku bila želja informirati i okupiti strune ljude kako bi se ula njihova mišljenja za daljnji razvoj u tipinim podrujima, temeljem ega bi onda oni u REDEA-i to pretvorili u dokumente i konkretne prijedloge. *Ali Županija ve ima ROP, zašto sada strategija? - ROP je temeljni županijski dokument, a strategija je u principu vrlo slini dokument. Razlika je u tome što ona ima akcijski plan kao nain provedbe Strategije i što je usklaena sa Zakonom o regionalnom razvoju, kazao je Matija Derk, direktor REDEA-e. Ivica Perho, meimurski župan, kazao je pak da je sada prilika da si odredimo viziju razvoja Meimurske županije, a osnova je Regionalni operativni program. Izrada Strategije je zakonsko usklaivanje da vidimo što je Meimurska županija sutra, a prošlost mora biti temelj za ono što emo raditi sutra, kako bi nam u narednom razdoblju bilo kvalitetnije, udobnije i sigurnije, kazao je župan Ivica Perho. - U odnosu na ROP neke su se stvari promijenile i zbog toga smo ve morali revidirati ROP i da smo poštivali ranije utvrenu dinamiku. I da ne donosimo Županijsku razvojnu strategiju, govorili bi o reviziji ROP-a u dijelu gdje nismo dobro sagledali ili procijenili kada smo ga donosili. (BMO)


4

Aktualno

 GDQD u Meimurju

DOBRA VIJEST

Od 1. sijenja idue godine subvencionirani prijevoz za studente Zbog brojnih upita koje studenti i njihovi roditelji upuuju Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport Meimurske županije, vezano uz subvenci-

Smanjenje koncesije Meimurje plinu Meimurska županija i Meimurje plin sklopili su 30. ožujka 2006. godine ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti distribucije plina na postojeem distribucijskom sustavu plinovoda u Meimurskoj županiji i za razvoj postojeega distribucijskog sustava. Uz to je utvrena visina naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava koja bi se od 1. sijenja idue godine smanjila s 300.000 kuna na 200.000 kuna. Naknada se uplauje u županijski proraun. (BMO)

Hitna medicina po novom postaje poseban zavod Skupština Meimurske županije na zasjedanju u etvrtak 28. listopada treba donijeti odluku o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Meimurske županije, odnosno time e se izdvojiti iz sadašnje djelatnosti Doma zdravlja. Sjedište i dalje ostaje na istoj adresi u bolnikom krugu u akovcu, Ivana Gorana Kovaia 1e. Osnivanje Zavoda za hitnu medicinu propisano je novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 1. sijenja 2009. godine, uz obvezu Županije da u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Zakona osnuje Zavod za hitnu medicinu kao novu ustanovu. Nakon što se donese odluka o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu, mora se dostaviti u Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi radi ocjene sukladnosti sa Zakonom. Zavod pak može poeti s radom dok ministar izda rješenje za poetak rada. Do tada djelatnost hitne medicine obavljat e kao i do sada, Dom zdravlja akovec. (BMO)

26. listopada 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

oniranje prijevoza studenata s podruja Meimurske županije koji se školuju u Hrvatskoj i inozemstvu, Meimurska županija javnim putem obavješta-

va sve zainteresirane da e se natjeaj za akademsku godinu 2010./2011. godinu u javnim glasilima objaviti poetkom prosinca.

Prijevoz e se suinancirati od 1. sijenja 2011. godine, i to na nain koji e biti propisan natjeajem. (BMO)

ELNIK HNS-a Radimir ai prošli tjedan posjetio akovec

HNS inzistira na izvršnoj vlasti koja daje rezultate, a ne na demagogiji

elnik HNS-a Radimir ai: - Politika nije pria, marketing, spin ni demagogija. Ona je ponuda graanima ljudi i ekipa koje su u stanju prezentirati sasvim konkretne rezultate u konkretnom vremenu

Proteklu je srijedu akovec posjetio elnik HNS-a Radimir ai, prvenstveno kako bi održao tribinu na temu razvojnih poluga hrvatskoga gospodarstva. Osim tribine, ai se na Trgu Republike družio s graanima akovca, a održao je i konferenciju za novinare na kojoj je ponovno istaknuo osnovne poruke HNS-a kao stranke koja politiku želi vidjeti kao mjerljivu disciplinu. - Politika nije pria, marketing, spin ni demagogija. Ona je ponuda graanima ljudi i ekipa koje su u stanju prezentirati sasvim konkretne rezultate u konkretnom vremenu i tijekom i na kraju svog mandata u procesu realizacije uiniti transparentnim i mjerljivim. To je zadatak ozbiljne politike u svijetu, u zemljama koje su izišle iz ovih predfaza demokracije, u sustavima koji više ne funkcioniraju, a Hrvatska, na žalost, još uvijek funkcionira na razini prazne prie i obeanja koja ne

završavaju rezultatima. Takva mjerljiva politika pretpostavlja sposobnost i spremnost ljudi koji su izabrani od graana, kao izvršna vlast, da na sebe preuzmu odgovornost i da ta odgovornost bude potpuno jasna i svakome vidljiva. Graani su dali povjerenje sasvim konkretnim ljudima i sasvim konkretnim politikim opcijama. Na njima je, naravno, uvijek uz pretpostavku strunosti, da odaberu ekipe koje te rezultate mogu dati, rekao je na konferenciji za novinare ai, dodavši da je HNS vjerojatno jedna od rijetkih stranaka u Hrvatskoj koja je takvo svoje vienje politike dokazala i sasvim konkretnom realizacijom ogromnih projekata.

Turizam, energetika, željeznica i okoliš razvojne poluge oporavka Na tribini o razvojnim polugama oporavka hrvatskog gos-

Posavec: Ako imamo stav, ne znai automatski da izlazimo iz koalicije! Vezano uz intervju sa zamjenikom meimurskog župana Matijom Posavcom, objavljenom u prošlom broju Meimurskih novina, postavljen je novinarski upit znae li njegove izjave o zajedništvu SDP-a i HDZa i parazitizmu HSS-a da postoji mogunost da HNS izae iz koalicije. elnik meimurskog HNS-a odgovorio je da ne treba opstanak koalicije dovoditi u pitanje ako netko razmišlja svojom glavom ili ima odreeni stav. - Svaka izjava koju sam dao potpi-

sujem, stojim iza nje i odgovaram. Mi sigurno neemo biti ti koji e unositi nemir, razvrgavati koalicije, naravno, ako za to nee biti odgovarajueg razloga, ili biti odreeni imbenik koji e inzistirati na bilo kakvim nemirima, ali neke se stvari ovdje moraju jasno rei. Izrei svoj stav i biti jasan, ali argumentirano jasan i s rezultatima, mislim da nikoga ne bi trebalo pogaati. Ako nekoga pogaa, to je više njegov problem, odgovorio je Matija Posavec. (bš)

podarstva ai je iznio HNS-ovu viziju, prema kojoj te poluge ine turizam i energetika koji bi se inancirali iz stranih tržišta kapitala, te željeznica i okoliš koji bi se inancirali iz fondova Europske unije. Koncentracijom na ova etiri podruja na koja u HNS-u gledaju kao na “adrenalinske injekcije” posrnulom hrvatskom gospodarstvu, godišnje bi se BDP podigao za 4 - 6 posto. Kratkorono bi se, izložio je ai, privukao strani kapital koristei kvalitetne resurse koji su Hrvatskoj još preostali i tako bi se omoguio oporavak i rast gospodarstva, a, dugorono gledajui, ovi bi projekti postali stupovi održivog razvoja Republike Hrvatske. (bš)

NAJVIŠE OVOGODIŠNJE priznanje HNS-a stiglo u Meimurje

Laureat Branko Resman iz Štrigove U Zagrebu je ovaj tjedan dodijeljena ovogodišnja, ve tradicionalna, nagrada HNS-a “Krešimir Džeba“. Dobitnik je dugogodišnji istaknuti lan HNS-a Branko Resman iz županijske organizacije Meimurja, koji je u dva mandata bio i naelnik opine Štrigova. Resman je osniva HNS-a u Štrigovi te je u nekoliko na-

vrata postizao najbolje izborne rezultate. To je anegdotom potkrijepila i predsjednica Kluba zastupnika HNS-a Vesna Pusi. Naime, nakon izbora, u jednom od obilazaka meimurske stranake organizacije, Vesna Pusi Resmana je upitala s kime je HNS tu na vlasti. “Kaj s kim? Z menom”, kazao je on, pozivajui se na

injenicu da HNS od ukupno 13 ima ak 9 vijenika. Branko Resman itavo vrijeme lanstva aktivno sudjeluje u radu rukovodstva Županijske organizacije u Meimurju, obnašao je i dužnost njezina potpredsjednika, a bio je i lan Središnjeg odbora stranke. Svojim dugogodišnjim i predanim radom

u stranku je ukljuio mnogo novih i sposobnih lanova, a ime Branka Resmana sinonim je za poštenog, sposobnog i lojalnog lana HNS-a. Nakon uspješno odraena dva mandata naelnika opine Štrigova, Branko Resman trenutno obnaša funkciju vijenika u Županijskoj skupštini Meimurske županije.

HNS-ov ovogodišnji laureat Branko Resman s Vesnom Pusi

CITATI TJEDNA Ljuti me što vozai ne daju žmigavce. elo Hadžiselimovi u emisiji “ovjee, ne ljuti se“, HR 2, 15.10.2010.

Istražio i odabrao Zlatko Boži

Novac koji se poetkom 90-ih prikupljao za obranu sada je isplivao na površinu. “Hrvatska danas” 14.10.2010. prikazuje dio Latinice iz 2000. godine

Dvije godine prošle su od svjetskoga financijskog sloma. Paralele, HTV 1, 17.10.2010.

Bundeve vraene na jesenski tron: ips od bundeve turkinje – hit na tržnici.

Nekima telefon služi da se ne javljaju kad ih trebamo, i da zovu kad oni nešto trebaju.

Podnevni dnevnik, HTV 1, 17.10.2010.

Drago Domini


26. listopada 2010.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

DANI hrvatskog turizma u Rovinju

Od priznanja još važnije lobiranje za potporu razvoju turizma u Meimurju Od 20. do 23. listopada u Rovinju su održani Dani hrvatskog turizma. U Rovinju su bili i meimurski turistiki djelatnici koji su primiti zaslužene nagrade i priznanja te sudjelovali na više tematskih tribina i okruglih stolova. U ime Turistike zajednice u Rovinju je bio tajnik Rudi Grula, a u ime Meimurske županije Anelko Horvat, zamjenik župana i ujedno i zamjenik predsjednika Turistike zajednice Meimurske županije, te Danica Pošta i Marko Puškadija iz Upravnog odjela za poljoprivredu i turizam. Grad akovec u Rovinju su predstavljali gradonaelnik i predsjednik Turistike zajednice Branko Šalamon i direktorica Turistikog ureda Ivana Maltar. Rudi Radikovi, direktor Spa & Golf Resorta Sveti Martin, predvodio je svoju radnu ekipu.

etiri prestižne nagrade u Meimurje Na Danima turizma bilo je oko dvije tisue sudionika. Grad akovec primio je priznanje za najljepše ureeni grad kontinentalne Hrvatske do 30 tisua

Meimurski predstavnici s priznanjima dobivenima u Rovinju stanovnika. Toplice Sveti turistikom tržištu, kazao Tako su tijekom okruMartin za 2010. godinu nam je Željko Zadravec u glog stola na temu "Destiosvojile su ak tri prestižne ime Toplica Sveti Martin. nacijski menadžment – parnagrade i priznanja: tnerstvom do uspjeha“, a Predstavljen 1. mjesto u kategoriji na kojem su izmeu ostalih koncept razvoja luksuznih wellness centasudjelovali državni tajnik za kontinentalnog ra, „Gala Wellness 2010”, 1. turizam Ivo Mujo, istarski žuturizma mjesto u kategoriji destinapan Ivan Jakovi i direktor cija s toplicama, te priznaOsim primljenih na- HTZ-a Niko Buli, otvorena nje za najureeniju javnu grada, koje u Meimurje za Meimurje vrlo znaajne plažu - kupalište kontinen- stižu gotovo redovito, vrlo teme i predstavljena iskutalne Hrvatske. važni su bili sastanci "na stva turistiki razvijenijih - Dodijeljena priznanja marginama" ove manife- regija. Predstavnici Meidokaz su kvalitete usluga stacije, na kojima se lobi- murske županije iskoristili i wellness ponude Toplica ralo za potporu daljnjem su priliku i predstavili svoje Sveti Martin, te potvru- razvoju meimurskog vienje razvoja kontinenju vrstu poziciju vodee turizma. Dosadašnja ula- talnog turizma na podruju wellness destinacije u Hr- ganja s državnog nivoa po naše županije, za što su od vatskoj ali i sve veu prepo- tom pitanju bila su gotovo gore spomenutih dužnosniznatljivost na inozemnom zanemariva. ka dobili punu potporu.

Tijekom manifestacije zamjenik predsjednika TZMŽ-a Anelko Horvat takoer se susreo s ministrom turizma Damirom Bajsom, te mu objasnio županijske planove, naglasivši pritom da smo u turizmu prepoznali veliki razvojni potencijal, a naša dosadašnja iskustva, ali i iskustva drugih regija, otvaraju nam veliki prostor za razvoj turizma kroz suradnju javnog i privatnog sektora. S novom proraunskom godinom, rekao je, otvorit emo nove programe koji idu u tom smjeru, tražiti i potporu resornog Ministarstva, te emo na taj nain privatnim inicijativama koje su od javnog interesa i obogauju našu turistiku ponudu omoguiti lakši put od ideje do realizacije. (S. Mesari)

ak tri nagrade pripale su Toplicama Sveti Martin

5

PREDSTAVLJENA brošura "Kontinentalne lifestyle destinacije"

Objedinjena turistiko - kulturna ponuda sedam gradova Turistike zajednice gradova akovca, Karlovca, Koprivnice, Krapine, Samobora, Varaždina i Velike Gorice pripremile su i predstavile pretprošli tjedan brošuru "Kontinentalne lifestyle destinacije". Želja spomenutih turistikih zajednica je objedinjavanjem turistiko - kulturne ponude znaajnije se predstaviti na sve zahtjevnijem domaem ali i inozemnom tržištu, koje svakodnevno traži nove zanimljivosti, ali i dostatne kapacitete koje svaki od gradova zasebno nema dovoljno. Ovih 7 gradova nalazi se krugu od 160 km, a svojim ponudama meusobno se nadopunjuju. Gradovi zajedno imaju preko 1.600 kreveta u svim kategorijama, 100-tinjak restorana, 20 lokaliteta prirodne baštine te gotovo 200 kulturnih znamenitosti. Na ovom relativno malom prostoru nalazi se gotovo stotinu dvoraca i kurija, brojne crkve i sakralne znamenitosti, vrijedna arheološka nalazišta, muzeji i zbirke, kraj je to legendi i pria, meunarodnih festivala i dogaanja, ali prije svega mjesto gostoljubivih domaina. Svaki grad predstavio je u brošuri svoje kulturne

i prirodne znamenitosti, atraktivnosti, radionice, dogaanja, gastro ponudu, smještajne kapacitete, postojee turistike programe i izlete u okolicu, s naglaskom na posebnosti grada i kraja. Brošura je namijenjena prije svega organizatorima putovanja, jer sadrži pregršt informacija koje olakšavaju izradu programa za individualne ali i grupne posjete. Praktini savjeti, fotograije i kratki tekstovi mogu biti dobra pozivnica individualnim posjetiteljima. Potencijale ovakvog u Hrvatskoj jedinstvenoga objedinjenog programa prepoznala je i Hrvatska turistika zajednica koja je potpomogla itav projekt. Brošura je tiskana na hrvatskom i engleskom jeziku u nakladi 4.000 primjeraka, a bit e distribuirana organizatorima putovanja na radionicama u Hrvatskoj u studenom, na sajmovima i preko sustava HTZ-a u Hrvatskoj i inozemstvu. Ova brošura nastavak je vrlo uspješne turistike suradnje gradova koji svojim položajem, povijesno - kulturnim nasljeem, nainom življenja i ponudom ine najatraktivniji prostor središnje Hrvatske. (hz)

ŠTO SE KRIJE iza odbijanja hrvatskog potpisa Rezervata Mura - Drava - Dunav

Energetski lobi protiv zaštienog parka prirode? O Deklaraciji o uspostavi Prekograninog rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav tijekom konferencije o biološkoj raznolikosti, koja se do 29. listopada održava u Japanu, ekskluzivno saznaje tportal. Sve ostale zemlje obuhvaene buduim rezervatom, Austrija, Slovenija, Maarska i Srbija, potpisat e sporazum kojim se želi uspostaviti najvee zaštieno podruje u Europi, a Hrvatska e to odgoditi Ministarstvo kulture, u kojem je Uprava za zaštitu prirode, na austrijsku inicijativu odgovorilo je da još uvijek traje "interna procedura, za što je potrebno dodatno vrijeme".

Potez Ministarstva kulture ovisi o stavovima nekoliko drugih ministarstava, pa i resora ministra vanjskih poslova Gordana Jandrokovia. U pismu se navodi kako Republika Hrvatska podržava inicijativu o suradnji sa susjednim državama u vodnom gospodarstvu i ouvanju biološke raznolikosti. Želei aktivno sudjelovati u predloženom projektu, a s obzirom na kratak rok i imajui u vidu injenicu da se najvei dio podruja predloženog rezervata biosfere nalazi upravo na teritoriju Republike Hrvatske, kao i da se trebaju provesti meuresorna usklaivanja i pripreme, hrvat-

Urica nam je pokvarena Po nekim modernijim razmišljanjima, država bi trebala biti organizacija graana, u kojoj graani ostvaruju svoja dogovorom, tj. zakonom deinirana prava. Zauzvrat, što je i red, graani prema toj državi moraju ispunjavati i obveze, koje su takoer dio dogovora, tj. zakonskih propisa. Nije da ne postoje deseci drugaijih deinicija država, no zaustavit u se na ovoj kratkoj. Zašto bi ljudi uope pristali da se dogovaraju s drugima

i ine kompromise, kad nam u životu ionako sve probleme prouzrokuju drugi (barem veinu vremena tako mislimo, priznali mi to ili ne)? Iz isto praktinih stvari. Npr. da nas susjed koji je iziki jai od nas ne premlati, bez posljedica premjesti meu na njivi za metar - dva, na silu nam se useli u kuu ili nam otme auto. Dakle, iz isto praktinih stvari. Osim u poecima nastajanja i preraspodjele kontinenta silom, država je, dakle, zamišljena da

upravljanje središnjom zonom budueg Rezervata biosfere, priopeno je s maarskog sastanka Biškupi - Szabó lani u rujnu.

To je nastavak zamršene prie koja poinje u veljai 2008. godine kada je ministar kulture Božo Biškupi donio odluku o preventivnoj zaštiti Mure i Drave. Zatim, 17. rujna 2009. godine s maarskim kolegom Imrom Szabóm Biškupi je potpisao

izjavu o uspostavi hrvatsko maarskoga Prekograninog rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav. Potpisivanju je prisustvovala i premijerka Jadranka Kosor. Usporedo, u Hrvatskoj je poela procedura za proglašenje Regionalnog parka Mura - Drava, koji e obuhvatiti podruja Meimurske, Varaždinske, Koprivniko - križevake, Virovitiko - podravske i Osjeko - baranjske županije. Regionalni park Mura - Drava trebao bi biti hrvatska baza za Prekogranini rezervat biosfere. - Prethodnim proglašavanjem Regionalnog parka Mura - Drava osigurava se uinkovito

nam pruža stanovitu sigurnost, koja se plaa. Zbog toga smo zauzvrat spremni podnositi stanovite namete i držati se pravila koja tome doprinose. Jasno je to svim starim demokracijama, koje unato svom nadobudnom ponašanju prema van unutar sebe funkcioniraju kao švicarski sat. Barem iz ove naše perspektive tako izgleda. Nakon samo dvadeset godina demokracije nastale u ratu, teško je za oekivati da se tako nešto ve dogodi i kod nas, no ovjek bi oekivao da stvari kreu u pozitivnom smjeru, a ne da se gacka na mjestu.

Državi bi trebala urica koja uvijek tono kuca. Fina mašina od tisue zaposlenih u državnim službama koji bi za nas trebali odraivati dosadan posao uprave (zato ih plaamo). Stroj u koji se uvijek možeš pouzdati i koji kad pogledaš znaš gdje si. Kakve li ironije, kod nas se upravo u državu ne možeš pouzdati. Dobro, možda sam i u krivu. Naime, ima tu neke invertne logike. Npr. uspiješ li nešto priskrbiti, po tim na poetku spomenutim pravilima, onda e ih iznenada promijeniti kako bi ti to uzeli. Ili e izmisliti dodatna pravila, kao što je

npr. neprestani rast cijene benzina, trošarine, novi porezi. Kad god se ini da sustav dolazi u ravnotežu, opet nešto promijene, i odjednom, iako smo juer kako - tako krpali kraj s krajem, naemo se u situaciji da moramo izmišljati nove prihode. ini se kao da se bave samo invertnim inženjeringom da saznaju od ega mi to pobogu uspijevamo preživjeti, samo kako bi i to uzeli. udi me što svakodnevno pratimo u medijima borbu za vlast u toj i takvoj državi. Jednostavno se treba zapitati kakav bi to uope ovjek poželio upravljati takvom državom?

ska strana ukazala je na potrebu dovršetka interne procedure, za što je potrebno dodatno vrijeme, odgovor je MVPEI-ja na pitanje tportala zašto Hrvatska ne želi blagosloviti osnivanje velikog rezervata.

Odluka o preventivnoj zaštiti ve postoji, ali ...

Ministarstvo gospodarstva upalilo "crveno svjetlo"? Izgleda da je Regionalni park Mura - Drava karika koja nedostaje u velikom lancu, a za nju ekološke udruge krive Ministarstvo gospodarstva, koje je navodno protiv zaštite dviju rijeka jer podupire hidroelektrane. Nakon optužbe za protivljenje zaštiti rijeka, Tomislav Mazal, savjetnik ministra ure Popijaa, kaže da " to ministar-

stvo smatra da proglašenje regionalnih parkova, parkova prirode i nacionalnih parkova mora biti usklaeno na nain koji omoguava održivi razvoj tog podruja". Zbog nepotpisivanja izjave u Nagoyi, ekolozi smatraju da iza svega stoje elektroenergetski lobiji. - Nalazi li se iza uskraivanja podrške Ministarstvu kulture plan o izgradnji novih hidroelektrana na Dravi, kao što su Molve 1 i 2, ili se radi o neriješenim odnosima sa Srbijom?, pita Tibor Mikuška, ekolog iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, prenio je t-portal prošli tjedan.

Piše: Tomislav Novak tomicanovak@gmail.com


6

Gospodarstvo

U ORGANIZACIJI OBRTNIKE komore Meimurske županije

Uskoro teajevi informatike i radne pedagogije za obrtnike Obrtnika komora Meimurske županije uskoro zapoinje s održavanjem teajeva u sklopu provoenja projekata Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva “Obrazovanje u obrtništvu za 2010. godinu” i “Obrazovanje za poduzetništvo za 2010. godinu”. Teajevi na koje se svi zainteresirani obrtnici mogu prijaviti u Obrtniku komoru bavit e se informatikim obrazovanjem te radne pedagogije za obrtnike.

Teaj informatikog obrazovanja za obrtnike sadržava savladavanje sljedeih znanja i vještina: osnovni koncept informatike tehnologije, korištenje raunala i rad s datotekama, obrada teksta, tabline kalkulacije, baza podataka, prezentacije, informacije i komunikacije. Teaj “Osnovna znanja za poduavanje naunika” namijenjen je pak obrtnicima kao uvjet za dobivanje licence za naukovanje uenika u jedinstvenom modelu obrazovanja.

EKONOMSKI BREVIJAR

Paradoksi oko nas Jedan manje istraživani paradoks je paradoks sira s rupama, koji govori da što je više sira to je više rupa, a što je više rupa, to je manje sira, zar ne? Paradoks nastaje kada iz ispravnih izjava i nepobitnih injenica nastanu neoekivani zakljuci i rezultati. Npr. iako imamo sve više pomagala, tehnike, telekomunikacija i mobilnosti, ipak imamo sve manje vremena. BP koji je uzrokovao nezapamenu ekološku katastrofu izlijevanjem nafte u Meksikom zaljevu raste cijena dionica i vrijednost na burzi, što je paradoks našeg vremena. Paradoks je i u tome da što netko ima više, više mu treba, tko ima manje, i malo poboljšanje mnogo mu znai. Paradoks vrijednosti objašnjava se na primjeru vode i dijamanta. Voda (još) nema veliku vrijednost, ali bez nje nema života, dok su dijamanti vrlo vrijedni, ali nisu neophodni za život. Tu se radi o rijetkosti i raspoloživosti. Proizvodnjom i prodajom dijamanata upravlja monopolistika grupa koja diktira uvjete cijelom svijetu. Vodom se, za sada, kao i zrakom, još relativno slobodno raspolaže, vrlo je dostupna pa i jeftina, iako je životno važna.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

26. listopada 2010.

STVARAONICA “KRUG” iz akovca dovršava jedan i zapoinje drugi projekt

Kakši pre jelu, ta Ovih se dana u Stvaraonici "KRUG" u akovcu kraju privodi prvi od dva projekta, pod nazivom "Kakši pre jelu, takši pre delu", kojemu je osnovni cilj meimurske obiaje, meimursku autohtonu hranu i nadasve najbolja meimurska vina putem 12-lisnoga zidnog kalendara, slikovnu knjižicu, notes i božino - novogodišnju estitku predstaviti široj publici. Autori su projekta Ivan Gorianec i Denis Peri, vrhunski dizajneri, fotograi, moderatori, promotori i za-

Od gibanice do kuta Dvanaest jela, prilagoenih mjesecu i godišnjem dobu, predstavlja se na kalendaru pod nazivom “Kakši pre jelu, takši pre delu”. Od meimurske gibanice, preko zapeenih rezanci, gosee jetre, pretepenih štrukli, tenfanog zojca, piceka na lenu, pretepenoga graha, štrukli, vepria v maloj hiži, trepe i peene goske z mlinci do kuta v poculici. I vina: Beloviev traminac, Jakopiev silvanac zeleni, Štamparov pinot sivi, Kojterov rosse, chardonay Borisa Novaka, Kocijanova graševina, Lebarov sauvignon, muškat žu Alojza Tomšia, Dvanajšak - Kozolov pušipel, Horvatov sauvignon, viteško crno obitelji Lovrec i rizling rajnski vinske hiže Cmrenjak. (sm)

POGLED ODOZDO Zlatko Boži,dipl.oec. zlatko.bozic@ck.t-com.hr

Prema paradoksu štednje, ako svi štedimo, i suzdržavamo se od trošenja, to ne znai da imamo više. Kada se smanjuje potrošnja, osim što se živi skromnije, utjee se i na cijelu ekonomiju. Smanjuju se prometi, država ubire manje poreza, uz nedostatak investicija banke nemaju kome plasirati novac, pa jednostavno sve stagnira bez rasta i razvoja. Paradoks je da se više ne trudimo pronalaziti rijei za novotarije i nekritiki koristimo preuzete nazive poput e-maila, facebooka, playera i slino, za razliku od sportskog rjenika u kojemu koristimo rijei košarka, nogomet, rukomet, odbojka i ostale, iako ti sportovi, pa ni njihovi nazivi nisu nastali kod nas. Konano, ni za rije paradoks (lat. paradoxum, gr. paradoxon) nemamo prikladan prijevod. I oko nas sve je više paradoksa, pa ipak još sve nekako funkcionira.

Rakova djeca Iza nas je dvadeset godina razmrvljenosti i razjedinjenosti u gospodarstvu. Sada imamo oko dvije tisue gospodarskih subjekata, a nekada smo sve irme u Meimurju mogli nabrojiti, da ne pretjeramo, na prste obje ruke i noge. Ako je karakteristika ondašnjeg gospodarstva bila tromost sustava, ni razjedinjenost i rascjepkanost sadašnjeg gospodarstva nije idealno stanje. Naš je metalni sklop takav da funkcioniramo kao klatno, idemo iz jedne krajnosti u drugu, teško se održavamo u nekakvom stanju ravnoteže. Ako je nekadašnje velike sustave pokopala njihova posvemašnja tromost, današnje bi mogla njihova posvemašnja rascjepkanost. Tromost je velika mana kod prilagoavanja na nove prilike. Ona je prevladavala meu zaposlenima u ondašnjim velikim sustavima, jer njima nije bilo deiniranog

vlasnika. Svi su na taj nain mogli malo zalei, jer ono što nisi obavio danas moglo je priekati sutra. Odgovornost se prebacivala s jednih na druge, a kako nitko osobno nije bio vlasnik, nitko ni nije bio odgovoran ni za što. Uz to, u velikom sustavu odreeni broj ljudi uvijek se može švercati, biti nevidljiv i biti na platnom spisku, ali ne prisutan i u radnom procesu. U novom sustavu kakav gradimo unazad dvadeset godina svatko je u tim brojnim malim irmama vidljiviji, irme imaju vlasnike, vlasnici svoja pravila, svoju prirodu, svoje zahtjeve. No, male irme imaju i drugu vrstu ogranienja. One su male i kao takve imaju ograniene inancijske resurse za razvoj, za ulaganje, za strunjake, za istraživanje tržišta. ak i za takvo što banalno kao što je sjedanje u autu i obilaženje raznih gradova, zemalja u potrazi za poslom i kupcima, jer i benzin i hotel

i boravak u drugom kraju koštaju. A u stranoj zemlji treba znati i razgovarati na stranom jeziku, pa ako sam ne znaš govoriti, trebaš nekoga koga eš platiti. Uz to, potrebno se negdje i reklamirati. Sve u svemu, svaki prelazak preko praga irme košta. Mali se s tim jako teško nose. Sve su svjesniji svojih ogranienja, a ipak najvea prepreka okrupnjavanju tamo gdje je ono nužno predstavlja odricanja od gubitka kontrole nad onim što su stvorili. Politikim rjenikom reeno, od dijela svog suvereniteta i prenošenje na drugu veu zajednicu. Udruživanje znai da se odrieš dijela kontrole i više nisi apsolutni gospodar situacije. No, udruživanjem u veu cjelinu pada i teret te nesnosno velike odgovornosti koja esto leži na pleima samo jednog ovjeka. Uz to, pruža se mogunost da se zajednikim ulaganjem u razvoj podijele troškovi, iskoriste zajedniki kadrovi. esto se divimo kako sada malobrojna režija u malim irmama zamjenjuje nekadašnje velike i brojne režijice. No,

Piše: Božena Malekoci-Oleti bozena.malekoci@mnovine.hr

jesmo li ikada razmišljali o tome da zbrojimo sve te režijice po malim irmama i utvrdimo je li njih sada zaista ukupno manje od onog broja koliko ih je bilo kada su postojale malobrojne velike irme ili su ljudi samo sada drugaije rasporeeni? Puno malih ljudi na brojnim malim zadacima, sam svoj gazda na svome gruntu i u svojoj hiži polako odlazi u povijest. Vrijeme je da se raštrkana rakova djeca vrate u zajedniki potok.


26. listopada 2010.

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

7

akši pre delu ljubljenici u sve što je istinski meimursko i hrvatsko. - Nakon što smo prošle godine zajedno s Veljkom Barbierijem i Sašom Špirancom, vodeim hrvatskim animatorima i majstorima kulinarstva i vinarstva, publici predstavili knjižni vodi 'Bajkoviti okusi Meimurja', ovaj put sami idemo s projektom u kojem na zidnom kalendaru donosimo nazive i recepte za dvanaest meimurskih jela i na kraju predstavljamo dvanaest 'apostolskih' meimurskih vina. Ukratko, Hrvatskoj želimo približiti taj nevjerojatno bogat meimurski stol, na kojemu trebaju biti 'dobra kupica i dober tejer', za široku publiku. Znano je da su meimurski ljudi uvijek govorili da 'kakši si pre jelu, takši si pre delu', i mi to ovim projektom ponovno želimo vratiti u život. Najbolji meimurski kuhari, konobari i vinari rekli su da smo pogodili s odabirom jela i vina, da je dostignuto savršenstvo sljubljivanja jela i vina, kaže Ivan Gorianec, dodajui kako je projekt izazvao veliko zanimanje vodeih regionalnih i državnih medija. Drugi projekt, koji KRUG zapoinje, odnosi se na vina, i o tome e Meimurske novine pisati u predblagdanskim danima na kraju ove godine. (Stjepan Mesari, foto:zv)

HRVATSKI kuharski kup u akovcu

Patka, tikva i šljive na meimurskom stolu akoveki Hotel Park u srijedu 27. i etvrtak 28. listopada bit e mjesto održavanja 3. kola Hrvatskoga kuharskog kupa, koji organizira Udruga kuhara Meimurske županije. Desetak najboljih hrvatskih kuhara natjecatelja spremat e jela, koje predlaže Slaana Herman iz restorana "Herman" Gorian. Za hladno predjelo (plata) kuhari e spremati patku, za glavno jelo svinjski but i vina sa žitaricama i za desert tikve i šljive. Ovog trenutka je Slaana Herman, kojoj je asistentica Verica Nedeljko, vodea u ukupnom poretku Hrvatskoga kuharskog kupa 2010., a vodea je i

kategoriji "glavno toplo jelo" i "desert". - Prvi dan, u srijedu, natjecatelji e imati pripreme i rad u kuhinji. Drugi dan, u etvrtak, natjecatelji e pripremati jela, a struni žiri e ih ocjenjivati. Sveana veera, proglašenje rezultata i dodjela priznanja zapoet e u 20 sati, kaže Dalibor Kovai, predsjednik meimurske Udruge kuhara. Kuharima e ovo natjecanje poslužiti kao priprema za Svjetski kuharski kup koji e se od 20. do 24. studenoga održavati u Luksemburgu, gdje e se natjecati hrvatska nacionalna ekipa, te ekipe Grada Zagreba, Varaždinske županije i Meimurske županije. (S. Mesari)

INOVATOR Josip Lonari iz Male Subotice dodatno unaprijedio svoju spravu za istezanje vratne kralježnice

Za sad jedino ne uspijeva komercijalizacija izuma Josip Lonari iz Male Subotice prije više je godina doživio prometnu nesreu u Zagrebu te od tada ima probleme s vratnom kralježnicom. Po struci je voza, automehaniar i stolar. Radio je 28 godina kao voza u akovekoj tiskari "Zrinski" d.d., a kada je otišao u penziju, postao je inovatorom – i to vrlo uspješnim. Lonari je izradio prenosivu spravu za istezanje vratne kralježnice koja je, slažu se i struka i korisnici, vrlo eikasna i za koju, otkad je šira javnost upoznata s tim izumom, vlada velik interes. - U Zagrebu nas je dok sam se kao putnik vozio u taksiju iza udario automobil. Dugo sam bio na bolovanju, a vratna kralježnica neprekidno me boljela. Lijenica me poslala u varaždinsku bolnicu, gdje su imali takozvani glison –spravu za istezanje kralježnice. Ona je bila ugraena u zid, izgledala je kao prava dizalica s elinom sajlom. No, iako je bila 'grubo' izraena, pokazala se eikasnom. Kasnije su i moju suprugu poeli muiti bolovi u kralježnici, meutim, odlasci na terapije u bolnicu nisu joj pomogli. Tada se rodila ideja da napravim laganu, prenosivu, a jednako ili još eikasniju napravu, kaže inovator Lonari.

izum i modiicirao, odnosno unaprijedio. - Prvu spravu izradio sam s iksnom polugom, a ova pokazuje i kilograme pod optereenjem, ima ruke i zapravo služi za istezanje ne samo vratne ve kompletne kralježnice. Važno je rei da nije korisna samo za one s bolovima, ve i za zdrave ljude. Može poslužiti kao preventivno pomagalo, pria Lonari, dodajui kako e i najnoviju spravu pokloniti akovekoj bolnici. U meuvremenu se ulanio u Udrugu inovatora Meimurja "Inoma", iji su mu lanovi pomogli da

doe u javnost. Proglašen je i najboljim meimurskim inovatorom u ovoj godini, a nedavno je (kako smo ve pisali) osvojio i srebrnu medalju na izložbi inovacija u Osijeku. Razmišlja o tome da svoj korisni izum komercijalizira, no u tome valjda i zbog teške ope situacije u zemlji za sada ne uspijeva. Kontaktirao je s više zdravstvenih ustanova, no svi bi, kaže, spravu htjeli badava. - Nekoliko je ljudi može kupiti zajedno i više nee imati probleme s kimom, uvjerava Lonari. (V. Kelkedi, foto: Z.Vrzan)

Jednu od sprava donirao akovekoj bolnici Jednu spravu za istezanje vratne kralježnice donirao je još 2002. godine Županijskoj bolnici akovec. Izradio ih je još nekoliko, a nedavno svoj

Zaista pomaže, tvrdi Lonariev prijatelj U posjetu inovatoru u vrijeme našeg dolaska bio je i Lonariev prijatelj Ivan Stankovi koji živi u Au-

striji. Njegova kralježnica je, kaže, stradala još 1976. godine u sudaru vlakova. - Mnogo sam puta bio na

spravi. Zaista pomaže. Napravi se, primjerice, deset terapija (ovisno o stupnju ošteenja), zatim se preporuuje dobra masaža s upotrebom kreme i nakon toga ovjek je ‘miran’ etiri ili pet mjeseci. (vk)


8

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

26. listopada 2010.

ANTUN BERLJAK, predsjednik Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Meimurske županije, koje je meu najaktivnijima u Hrvatskoj

Za sad nitko od meimurskih pacijenata nije prijavio da je od njega traženo mito Temeljem Zakona o zaštiti prava pacijenata, i Meimurska županija je, poput drugih jedinica regionalne samouprave u Hrvatskoj, prije nekoliko godina osnovala Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata. Naše je Povjerenstvo, u usporedbi takoer s drugim hrvatskim krajevima, sudei po rijeima predsjednika tog tijela Antuna Berljaka, zaživjelo i provodi aktivnosti.

Tek deset prijava, ali zbog manjih problema No, bez obzira što je, posebno u svjetlu posljednjih dogaanja oko navodnog primanja mita na Odjelu ginekologije u Županijskoj bolnici akovec, situacija u meimurskom zdravstvu daleko od idealne, po broju i sadržaju prijava koje Povjerenstvo zaprima nije ni loša. - Tijekom ove godine pristiglo je tek deset prijava za kršenje prava pacijenata, a radilo se mahom o manjim prekršajima. Lijenik, primjerice, pacijenta nije informirao o njegovom zdravstvenom stanju. ovjek doe svom obiteljskom lijeniku, on mu napiše uputnicu, ali mu ne objasni što i kako dalje. Dio prijava koje su u postupku odnosi se i na narušene meuljudske odnose izmeu lijenika i pacijenta. Kad zaprimimo prijavu, zovemo dotinog pacijenta i obavještavamo ga da je njegov ‘sluaj’ u proceduri. Tražimo oitovanje medicinskog osoblja koje je proizvelo taj problem i njihovih nadreenih, voditelja

Antun Berljak, predsjednik Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Meimurske županije, inae umirovljeni policajac, ozbiljno je shvatio svoju ulogu, ali za sad, barem što se tie službenih prijava, veih problema u odnosu pacijent - lijenik nije bilo odjela. Ako utvrdimo da se radi o povredi nekog od prava, tražimo izvješa lijenike komore i drugih nadležnih institucija, a zatim na sjednici povjerenstva odluimo: pacijenta uputimo na mjesto gdje može riješiti problem ili podnosimo odgovarajuu prijavu, kaže Berljak. Svjestan je, kaže, da problema u zdravstvu nema malo, no istie da Meimurci nisu skloni prijavljivati svoje lijenike i u sluaju njihovih loših postupaka i odluka ... - Prošle smo godine proveli telefonsku anketu. Ljudi se ne usude prijaviti eventualnu nepravdu jer e ‘lijenika danas sutra ponovno trebati’. Slina je situacija i u ostalim dijelovima Hrvatske. No, treba rei da mi

prijavitelju jamimo potpunu anonimnost i diskreciju, kaže Berljak. Pojašnjavajui zadae i ovlasti Povjerenstva, Berljak napominje kako ono reagira pri kršenju bilo kojeg od prava pacijenata, a ona su, izmeu ostalih, pravo na obaviještenost, povjerljivost, privatnost, zatim pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji, pravo na samovoljno otpuštanje iz zdravstvene ustanove i druga.

Nema prijava za bilo kakve nezakonite radnje u našoj bolnici Na upit je li Povjerenstvo službeno ili barem neslužbeno zaprimilo ikakvu prijavu vezanu uz navodne nezakonite radnje na Odjelu ginekologije i porodništva ili pak na nekim drugim odjelima Županijske bolnice u akovcu, Berljak, koji je inae umirovljeni djelatnik

Ministarstva unutarnjih poslova, odgovara: - U vezi s navodnim dogaajima na Odjelu ginekologije, Povjerenstvo nije zaprimilo ni jednu prijavu, pa službeno za nas ta pria ne postoji. Pažljivo pratimo medijske napise i javni pogovor, imamo odreena saznanja da se to dogaa, ali sve je neslužbeno - nemamo dokaza, niiju prijavu ni potpis. Kad bi bilo koji lan Povjerenstva imao ‘nešto konkretno’, istog bi trenutka otišao

U veini hrvatskih županija povjerenstva postoje samo “na papiru“ Prema rezultatima istraživanja koje je proveo jedan internetski portal, u veini hrvatskih županija povjerenstva manje - više postoje samo na papiru. Mnoge županije na svojim internetskim stranicama nemaju ama baš nikakav podatak o povjerenstvu. Graani koji i znaju da ona postoje teško dolaze do lanova jer povjerenstva nemaju vlastite web stranice niti se na županijskim web stranicama ažuriraju izvještaji o njihovom radu, kontakt brojevi i adrese elektronske pošte. Mnoge županije na svojim internetskim stranicama nemaju baš nikakav podatak o povjerenstvu. Predsjednici povjerenstava nemaju službenu elektronsku poštu nego se koriste privatnim adresama.

Povjerenici su esto umirovljenici ili zaposlenici županijske ustanove, iji su interesi u koliziji s pravima pacijenata (bolnica, podruni ured HZZO-a) ili se radi o osobama ije su kvaliikacije nejasna preporuka za tu poziciju (ekonomist, voditeljica udruge za idealnu tjelesnu težinu, službenica itd.). Mnoga povjerenstva osnovala su se godinu dana nakon zakonom propisanog roka, pa ak i kasnije, a neka su službeno na više godina prekinula s radom zbog smjene ili smrti povjerenika. Od aktivnosti koje povjerenstva prijavljuju naješe su održavanje sjednica, postavljanje sanduia za prijave, tiskanje letaka, odlasci na seminare te predavanja. Sredstva koja županije na godišnjoj razini

izdvajaju za promicanje prava pacijenata i rad povjerenstva naješe su nula kuna ili se radi o nedeiniranim troškovima naknade za sudjelovanje u sjednicama. Najbizarniji je, meutim, nain rada Nacionalnog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, oformljenog 2005. godine. Prema rijeima njegove današnje predsjednice Mensure Draži, odabir predsjednika tog povjerenstva diskrecijsko je pravo ministra zdravstva ili njegovih pomonika te u tom postupku ne postoji baš nikakva procedura. Draži tvrdi da povjerenstvo ne dobiva nikakva proraunska sredstva za eventualne aktivnosti, osim što lanovi dobiju 500 kuna naknade po svakom sastanku. (vk)

Broj za graane: 099/813-8883 Povjerenstvo je na više mjesta u Županijskoj bolnici, kao i zdravstvenim ambulantama diljem Meimurja, izvjesilo i obavijesti s izvatkom Zakona o zaštiti prava pacijenata te brojem telefona na koji se mogu javiti 099/813-8883. (vk) na policiju. Po onome pak što se pria rekao bih da se tu ne radi o klasinom mitu ve o kaznenom djelu protupravne naplate usluge. Županijska bolnica za pojedine svoje usluge ima cjenik. Neki se zahvati koji nisu medicinski indicirani plaaju, ali to mora ii putem rauna, a ne ‘na crno’. Berljak poziva Meimurce da budu hrabri i reagiraju ako se povrijedi neko od njihovih prava kao pacijenata. - Netko nam može zamjeriti, no ozbiljniju prijavu do sad nitko nije podnio. Na temelju prijava situacija je u meimurskom zdravstvu idealna i mi emo izvješe s takvom ocjenom kao i prošle godine podnijeti na sjednici Skupštine Meimurske županije. Iz županijskog prorauna prošle je godine za rad Povjerenstva, iji je sastav izabran po prijedlogu koji su podnijele razliite udruge s našeg podruja, izdvojeno 19.800 kuna, no potrošen je tek neznatan dio tog novca. (Velimir Kelkedi)

CRNA KRONIKA

Strahoninanka na nadvožnjaku automobilom udarila sumještanku AKOVEC – Šezdeset i devetogodišnja vozaica osobnog automobila iz Strahoninca u srijedu je u ranim jutarnjim satima na nadvožnjaku u Kalnikoj ulici u akovcu udarila 54-godišnju biciklistkinju, takoer iz Strahoninca. Do nesree je došlo kada je vozaica pretjecala jednu pješakinju, a da se prethodno nije uvjerila da to može uiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Nakon pretjecanja prednjim desnim bonim dije-

lom vozila udarila je u stražnji dio bicikla i svoju sumještanku koja je uz desni rub prometne trake u istom smjeru gurala bicikl. Nakon udara bicikl se prevrnuo i pješakinja je pala na nogostup, pa je vozilom hitne medicinske pomoi prevezena u Županijsku bolnicu akovec. Zadobila je teške tjelesne ozljede zbog kojih je zadržana na lijeenju. Vozaica automobila bit e kazneno prijavljena. (V.Kelkedi)

LOPOVI se “opskrbljuju” za zimu

Kradu se jakne i plinske boce Tri na izgled nepovezana sluaja krae proteklih dana povezuje jedan predmet – jakne i druga “zimska oprema“. U razmaku od tek nekoliko dana u dva je navrata pokraden ugostiteljski obrt “Vrbi“ kod jezera u Gornjem Kuršancu. U noi sa 17./18. listopada nepoznati je poinitelj iz spomenutog lokala otuio novac, pet kompleta krevetnine i dvije zimske jakne. U objekt je ušao razbivši vrata kotlovnice. Materijalna šteta procjenjuje se na iznos od 7.500 kuna. Nepoznati je lopov u noi sa subote na nedjelju na parkiralištu

iza Vatrogasnog doma u Držimurcu razbio staklo na automobilu u vlasništvu 49-godišnjaka iz Strelca te iz vozila otuio jaknu i novac u vlasništvu 21-godišnjaka iz Strelca. Materijalna šteta iznosi oko 1.500 kuna. U Preloškoj ulici u akovcu u noi s utorka na srijedu nepoznati kradljivac provalio je u kontejner u vlasništvu poduzea “In-auto” sa sjedištem u akovcu. Sa sobom je odnio zidnu plinsku pe, dvije plinske boce i zimsku jaknu. Materijalna šteta procjenjuje se na iznos od 2.100 kuna. (vk)

Pokraden "Mateo“

OD NEDJELJE 31. LISTOPADA

Na snagu stupa Zakon o sigurnosti u zimskim uvjetima vožnje U noi s 30. na 31. listopada, odnosno s predstojee subote na nedjelju poinje zimsko raunanje vremena. S time se ujedno, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa, vozai moraju prilagoditi zimskim uvjetima vožnje. Policijska uprava meimurska podsjea da obavezno na vozilima moraju biti ukljuena kratka svjetla tijekom itavog dana, a ne samo nou i u uvjetima smanjene vidljivosti, kao do sada. Kazna za nepoštivanje tog propisa iznosi 300 kuna. Nadalje, ukoliko nastupe zimski uvjeti (ka-

da je kolnik prekriven snijegom ili je na njemu poledica), obavezna je upotreba zimske opreme. Pod zimskom opremom motornih vozila, ija najvea dopuštena masa nije vea od 3,5 t, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotaima ili ljetne gume s najmanjom dubinom proila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotae. Dubina utora po gaznoj površini zimskih guma (M+S) mora biti viša od tvorniki dopuštene dubine oznaene TWI oznakama, odno-

sno ako iste ne postoje najmanja dopuštena dubina je 1,6 mm. Pod zimskom opremom autobusa i teretnih vozila podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotaima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotae, a ukoliko se zbog tehnikih razloga ne mogu postaviti lanci na pogonske kotae, tada moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotaima. Policija vozila bez spomenute opreme u zimskim uvjetima može iskljuiti iz prometa. (vk)

Slama na cesti prouzroila požar na automobilu

“Jožekovu ružu“ oštetio za više od sedam tisua kuna

M. SUBOTICA - Pedesetogodišnjoj vozaici iz Šenkovca u subotu se oko 2.30 sati u noi u Ulici brae Radia u Maloj Subotici zapalio automobil, i to na nesvakidašnji nain. Naime, kako je utvrdio inspektor za zaštitu od požara Policijske uprave meimurske, vozilo se zapalilo tijekom vožnje, kada je slama koja je (vjerojatno nakon prelaska traktora tijekom

IVANOVEC – U noi s 19./20. listopada nepoznati je lopov u Ulici Josipa Broza u Ivanovcu provalio u ugostiteljski objekt “Jožekova ruža” u vlasništvu poduzea “Ruže” d.o.o. iz Pribislavca. Razbio je staklo na prozoru, a potom ga otvorio te iz lokala odnio cigarete, žestoka pia, kavu i mobitel. Materijalna šteta iznosi 7.913 kuna.

dana) bila rasuta na cesti došla u doticaj s ispušnim sistemom motora vozila. Vozaica je primijetila dim i prisebno reagirala. Zaustavila je automobil i aparatom za gašenje požara sama ugasila vatru pa je nastala tek manja materijalna šteta. Vlasnik automobila je inae 46-godišnjak iz Male Subotice. (vk)

PUŠINE – LCD monitor, prijenosno raunalo i pištolj za ispaljivanje signalnih raketa ukrao je nepozna lopov iz kontejnera u vlasništvu tvrtke "Mateo“ d.o.o. u Ulici Vladimira Nazora u Pušinama u noi s 19./20. listopada. Poduzee je ošteo za oko 5 sua kuna. (vk)

Provalio u kuu "gastarbajterice“ PODTUREN - Za 2.500 kuna ošteo je nepozna lopov 63-godišnjakinju iz Podturna koja se nalazi na privremenom radu u Austriji. U ulici Florijana Andrašeca u Podturnu u vremenu od 19. do 21. listopada provalio je u njenu kuu i garažu u Ulici Florijana Andrašeca. Iz kue nije uzeo ništa, no iz garaže je otuio kosilicu, trimer i PVC kanistar za gorivo. Materijalna šteta procjenjuje se na iznos od oko 2.500 kuna, a prov nepoznatog poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u akovec. (vk)

S mjesne mrtvanice nestali žljebovi SVETI JURAJ U TRNJU - Unato pojaanom policijskom nadzoru i videosnimanju nekoliko groblja na podruju donjeg Meimurja, na kojima su u posljednje vrijeme uestale krae sa spomenika, zabilježena je nova kraa, ovaj put na mjesnom groblju u Svetom Jurju u Trnju. U vremenu od 15. do 18. listopada nepozna je poinitelj, ili više njih, s mrtvanice u vlasništvu Opine Donji Kraljevec skinuo i otuio petnaest metara bakrenih žljebova. Materijalna šteta procjenjuje se na dvije sue kuna. (vk)


26. listopada 2010.

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

OSVJEŠTAVANJE JAVNOSTI I u našem kraju posveuje se sve više pažnje darivanju organa, zahvaljujui akcijama Hrvatske udruge “Transplant”

Zdrav ovjek ima tisuu želja, bolestan samo jednu - Kroz pet godina, otkako se Hrvatska udruga 'Transplant' organizirano bavi sportom i rekreacijom, te zahvaljujui medijskoj pokrivenosti tih aktivnosti, broj osoba koje su odbile darivanje organa rapidno se smanjio s 30 na ispod 10 posto, što je automatski rezultiralo poveanim brojem transplantacija. Ve treu godinu za redom preko 200 graana Hrvatske dobilo je novi život na dar. Važno je naglasiti da je europski prosjek izmeu 14 i 25 posto, kazao je Vanja Haek, predsjednik Hrvatskog društva sportske rekreacije “Transplant”, koje djeluje u sklopu Hrvatske udruge “Transplant”. Kao i u svjetskim razmjerima, igre transplantiranih prepoznate su kao uinkovit nain podizanja svjesnosti javnosti o potrebi darivanja organa i tkiva u svrhu lijeenja i spašavanja ljudskih života. Osim pozitivnih aspekata sportskih aktivnosti na transplantirane i dijalizirane osobe, u Hrvatskoj je, kako pokazuju gore spomenuti podaci, uinak medijske kampanje povezane s igrama transplantiranih bio velianstven. Upravo ovi podaci od velikog su znaaja za one koji su trenutno na listi ekanja za transplantaciju. Takoer su njihovog znaaja svjesni oni koji su ve podvrgnuti transplantaciji te danas uživaju u novom životu koji su dobili na dar. Meu njima su i Zdravko Kr-

Šezdesetak osoba trenutno na dijalizi Hrvatsko društvo sportske rekreacije “Transplant” uspješno surauje s Udrugom dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Meimurske županije. Šezdesetak osoba trenutno je na dijalizi u akovekoj bolnici te oekuju mogunost novog života, dok je u 2009. i 2010. godini jedanaest Meimuraca uspješno transplanrano te je dobilo nove bubrege. Željko Kuzmanovi, Vanja Haek, Stjepan Mlinari i Zdravko Krmar zahvaljujui transplantaciji danas žive normalnim životom mar iz Donjeg Hrašana, Stjepan Mlinari iz akovca, kao i Željko Kuzmanovi, s kojima smo imali prilike razgovarati.

Na 8. mart dobio ženski bubreg Zdravko Krmar, koji se od malih nogu suoava s teškom bolešu uslijed koje su mu ošteeni bubrezi, uspješno je transplantiran 2004. godine u KBC-u “Rebro” u Zagrebu. - Godine 1992. poeli su mi otkazivati bubrezi, no do 1997. uspio sam biti bez dijalize s ugraenom istulom. Godine 1998. dospio sam na listu ekanja. Bilo je to veoma teško razdoblje u mom životu. U vrijeme kada sam krenuo s dijalizom doista sam mislio da mi nema spasa i da u umrijeti, pria 48-godišnji Zdrav-

Dragutin Lesar prvi javno potpisao donorsku karticu Prvu donorsku karticu u Hrvatskoj javno je potpisao saborski zastupnik Dragutin Lesar na pres - konferenciji u akovcu, kada je karcu i predstavio, a njemu se u tom inu pridružio i Vanja Haek, predsjednik Hrvatskog društva sportske rekreacije “Transplant”, koje djeluje u sklopu Hrvatske udruge “Transplant”.

Kongres preventivne medicine, drugi po redu u Hrvatskoj, održan je u Zagrebu od 13. do 16. listopada. Kongres, iji je sadržaj bio unaprjeenje zdravlja, organiziran je s meunarodnim sudjelovanjem, a glavne teme kongresa bile su “Društvo i zdravlje“, “Javnozdravstvene intervencije“, “Sustav zdravstvene zaštite“ i “Politika zdravlja“. Meimurska županija sudjelovala je na Kongresu kroz poster prezentacije, kao i usmena izlaganja više prezentera iz Meimurja, uglavnom lijenika specijalista, ali i drugih strunjaka koji

Inae, Vanja Haek takoer je podvrgnut transplantaciji nakon teške prometne nesree u kojoj je stradao zajedno s prijateljem Željkom Kuzmanoviem. Identine ozljede dvojice prijatelja, ista operacija i transplantacija kos još ih je više povezala te su i danas najbolji prijatelji, koji s ponosom isu da se poznaju više od trideset godina.

ko Krmar o teškim trenucima kroz koje je prolazio, dodajui da mu je u to vrijeme najvea potpora bila obitelj, prvenstveno supruga. Dana kada je dobio bubreg sjea se kao da je bio juer. - Bio je ponedjeljak 8. mart i zanimljivo je da sam upravo na taj dan dobio ženski bubreg. Kada sam saznao da idem na operaciju kojom u dobiti novi bubreg, bio sam presretan. Ne može se rijeima opisati taj osjeaj. Isprva nisam vjerovao da je došao red i na mene. No, nevjerica je nestala. Nakon transplantacije kvaliteta mog života uvelike se poboljšala. Zahvaljujem svojem donoru i pozivam sve da iskažu dobru volju za darivanjem organa, kazao je Zdravko Krmar, danas velik strunjak u stolnom tenisu, dodajui da je shvatio da doista vrijedi ona "zdrav ovjek ima tisuu želja, bolestan samo jednu".

Sportom uva zdravlje akovanin Stjepan Mlinari teško je obolio 1998. godine. Zbog neprestanog umora, manjka apetita i malaksavosti obratio se lijeniku te saznao da boluje od raka limfnih žlijezda. Godinu dana kasnije uspješno mu je presaena koštana srž u bolnici “Merkur” u Zagrebu. U najtežim trenucima u životu potporu je našao u obitelji, kao i Stjepan Krmar, te prvenstveno u supruzi koja je neprestano bila uz njega.

- S obzirom na to da dvije godine nisam radio zbog bolesti, bio sam jako nezadovoljan. Danas se osjeam odlino. Bavim se sportom, ime uvam zdravlje, kaže 45-godišnji Stjepan Mlinari, i danas uspješan na najsoisticiranijim kompjutorski voenim strojevima za obradu metala. Kao lan Hrvatskog društva sportske rekreacije “Transplant” stekao je brojne prijatelje, a istie i svoj ponos na sportske rezultate transplantiranih Meimuraca, osobito na prvo mjesto u boanju u Europi i svijetu. (hz)

Velik broj Meimuraca uzeo donorsku karticu Povodom obilježavanja Europskog dana darivanja i presaivanja organa, u akovekom Perivoju Zrinskih pretprošli je vikend održana utrka u kojoj su sudjelovali brojni graani. U provedenoj akciji velik broj Meimuraca na promovnim štandovima uzeo je donorsku karcu nakon što su ih akvis upoznali s mogunosma i zakonskim regulavama oko darivanja organa. Važno je napomenu da je donorska karca samo znak dobre volje potpisnika za darivanje organa, meutim, nije obvezujua. Zakonski lijenici mogu, primjerice, kod sluaja klinike smr uze sve zdrave organe te osobe, osim u sluaju kada obitelj izriito to zabranjuje.

Dio radne atmosfere u Spa & Golfer hotelu

ŽUPANIJSKA BOLNICA akovec u Toplicama Sveti Martin bila domain velikog skupa lijenika specijalista

Održan simpozij “Dijabetiko stopalo” Od utorka do petka u Spa & Golf Resortu Sveti Martin održan je Simpozij s meunarodnim sudjelovanjem pod nazivom "Dijabetiko stopalo", iji je organizator Hrvatska udruga za rane, udruga koja je lanica Europske udruge za rane (EWMA). Rije je o bolesti ošteenja tkiva koje se manifestira promjenom boje, mjehurima, isurama i ulkusima. Domain skupa, na kojem je bilo ak dvjesto sudionika, bila je Županijska bolnica akovec. Tri dana sudionicima je govorilo desetak lijenika specijalista, a velik dio predavanja odnosio se na protetiku, dijabetes, te troškove lijeenja.

Uspješan skup eminentnih strunjaka iz etiri države Skup je ocijenjen uspješnim, a posebno su zadovoljni bili sudionici iz Hrvatske, Slovenije, BiH i Srbije. - Domainstvo skupa dobili smo na osnovu rezultata naše bolnice, što je veliko priznanje strunom radu naših lijenika. Osim strunih referata i rasprava, održane su i strune radionice, gdje su predstavljene nove tehnologije, a sve s ciljem da se ovoj grani medicine dade još vei znaaj. Tonije, da bolesnici imaju osigurano još strunije i kvalitetnije lijeenje i njegu, kazao nam je u ime

DRUGI HRVATSKI kongres preventivne medicine

Zdravstveni strunjaci iz naše županije imali su što pokazati se bave zdravstvenom preventivom. Tako su Lidija Bijeli, proelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine, i Elizabeta Najman Hižman, struna suradnica za zdravstvo, predstavile svoju poster prezentaciju na temu “Zdravstvo, zdravlje i osobe s invaliditetom“. Tajnik Meimurskog saveza sportske rekreacije “Sport

za sve“ Marijan Vugrini prezentirao je svoj poster pod nazivom “Športsko rekreativnim aktivnostima do zaštite i unaprjeenja zdravlja“. Sa svojim radovima predstavile su se i: Uvodi – uri, D., Slugan, N., Zvornik Legen, Z., Krtalovi, J. “Uloga obitelji u oblikovanju stavova mladih i ranom eksperimentiranju

sredstvima ovisnosti – Iskustva projekta vršnjake edukacije “Zajedno“. Uvodi - uri, D., Kutnjak Kiš, R., Gorianec, B., Dolenec, I., Matotek, V., Jankovi, M., Lehkec, J. “Speciinosti pijenja alkohola u mladih i klubovima lijeenih alkoholiara u Meimurskoj županiji“. Payerl – Pal, M., Katalini - Jankovi, V., Obrovac, M., Vrši Krištoi,

V., Poje Jelini, B., Zadravec, M. “Znaaj laboratorijskih podataka u kontroli tuberkuloze u Meimurskoj županiji“, Rodin, U., Kutnjak Kiš, R., ori, T., “Smrtnost romske dojenadi u Meimurskoj županiji“. Kutnjak Kiš, R. “Promoviranje zdravog stila života u Meimurskoj županiji – projekt “Prevencijom i korekcijom debljine produljimo život“,

- Prema postignutim rezultatima meimurski su lijenici meu najboljima u Hrvatskoj, pa i u regiji, u lijeenju bolesti stopala, kaže dr. sc. Tomislav Novinšak domaina dr. Novinšak iz Županijske bolnice akovec. - Simpozij je po svemu bio uspješan, a završen je dogovorom da se s obzirom na sve uvjete sastajemo svake godine upravo u Toplicama Sveti Martin, jer osoblje i sve drugo je u Spa & Golf Resortu bilo gotovo na svjetskoj razini. Treba znati da se ovakvi simpoziji održavaju uz obilnu pomo proizvoaa opreme i lijekova i kad oni kažu da je sve bilo odlino onda je to zbilja tako, kaže dr. sc. Tomislav Novinšak, lan Organizacijskog odbora iz Županijske bolnice akovec. (S. Mesari)

Vrši Krištoi, V., Payerl – Pal, M., Poje Jeleni, B., Zadravec, M. “Dijagnostika urogenitalih infekcija u Zavodu za javno zdravstvo Meimurske županije u petogodišnjem razdoblju“. Zadravec, M., Payerl – Pal, M., Vrši Krištoi, V., Poje Jeleni, B. “Kolonizacija trudnica beta hemolitikim streptokokom grupe B u Meimurskoj županiji“. Kutnjak Kiš, R. “Rezultati provedbe programa ranog otkrivanja raka dojke u Meimurskoj županiji uz prijedlog mjera za kontrolu i osiguravanje bolje kvalitete”.


10

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

26. listopada 2010.

HODOŠAN

Ovih dana postavljanje prometne signalizacije Nakon što je asfaltirana akoveka ulica u Hodošanu, dobili smo upit iz tog mjesta o tome kad e biti ista do kraja ureena, kao i cesta koja na izlazu vodi prema Donjem Kraljevcu. Iz Opine smo dobili odgovor da e ovih dana uslijediti

postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije. Zamjenik opinskog naelnika Donjeg Kraljevca Kristijan Baranaši kaže kako su spomenuti zahvati ve trebali biti realizirani, no izvoae je sprijeilo lo-

še vrijeme. Tako e prometni znakovi i iscrtavanje crta na kolniku uslijediti kroz koji dan. Podsjetimo, ovih se dana na više prometnica u mjestima u kojima je izgraen kanalizacijski sustav na podruju opine Donji Kraljevec obavljaju sanacij-

GORIAN

Loše vrijeme sprijeilo rješavanje problema oborinskih voda itateljica iz Goriana uputila nam je pismo kritike u kojem upozorava na problematiku vezanu uz odvodnju oborinskih voda u spomenutom mjestu. Uz ostalo iznosi svoje mišljenje kako obvezu izgradnje kanala za odvodnju na sebe mora preuzeti Opina. U suprotnom se može dogoditi poplava kao u Velikoj Gorici. Kaže i kako su mnogi mještani Goriana ogoreni, no šute, jer mjesto još uvijek nema kanalizaciju.

Kroz koji dan nastavak radova Rješavanje problema izgradnje odvodnog kanala je u tijeku, kaže prvi ovjek opine Gorian Mario Mohari. Radovi su zapoeli prije mjesec dana, no zaustavljeni su zbog nepovoljnih vremenskih prilika – kiše koja je danima padala sredinom ovog mjeseca. - Problem je posebno izražen u Tratinskoj ulici, gdje za obil-

nijih kiša nekoliko dvorišta obiteljskih kua biva poplavljeno. No, to e biti riješeno kad se kanal u potpunosti izgradi. Nastavak radova oekuje se kroz koji dan. Neka su se domainstva, meutim, spojila na do sad iskopane kanale te u njih ispuštaju otpadne vode. Stoga e se djelomino promijeniti trasa kanala da se te vode ne bi ulijevale u šodericu nedaleko od mjesta, pojašnjava Mohari. Projekt vode Hrvatske vode, a izvoa radova je Hidrotehnika d.o.o. Kada je rije o planovima za izgradnju kanalizacijskog sustava, Mohari napominje da su Meimurske vode, opina Gorian i maarska opina Tiloš kandidirale projekt izrade projektne dokumentacije za sustav s proistaem za inanciranje iz IPA programa Europske unije. Procijenjena vrijednost je 600 tisua kuna. eka se "odgovor“ iz Europe. (V. Kelkedi)

USPJEH mažoretkinja

U Gorian donijele srebrnu medalju Na Europskom prvenstvu mažoretkinja, koje je održano u Švicarskoj, Mažoretkinje Goriana osvojile su naslov viceprvakinja Europe. Sjajan rezultat postigle su u sastavu: Sara Lesinger, Josipa Maretko, Izabel Vadlja, Lana Tisaj, Ivona Blažek, Klara Mesari, Ilaria Ribi, Josipa Bašnec, Valentina Mikec, Ana Jak-

ši, Patricija Petric, Ivana Horvat, Petra Horvati, Tajana Mati, Valentina Pongrac, Katarina Jakši i Bernard Bara. Ovaj sjajan rezultat postigle su u konkurenciji mažoretkinja iz Francuske, Belgije, Bugarske, Holandije, Engleske, Norveške, Irske, Italije, eške, Rumunjske, Slovenije, Švicarske i Hrvatske.

ski radovi, a u sklopu toga, kad isti završe, valjda e doi na red i ureenje dijela ošteene prometnice na izlazu iz Hodošana prema Donjem Kraljevcu, jer je ista zaista postala vrlo uska i s udarnim rupama. (vk)

OPINSKO VIJEE Orehovica

Najavljeno pov komunalne na U opini Orehovica na snazi je odluka o komunalnoj naknadi kojom su pojedini propisani koeicijenti za plaanje tog nameta niži od zakonom minimalno dopuštenih. Stoga se na dnevnom redu 9. sjednice tamošnjega Opinskog vijea, održane u etvrtak, našao novi prijedlog odluke s poveanju koeicijenata za plae. O njemu se, meutim, nije glasovalo, ve e to biti uinjeno na sljedeoj sjednici, kada vijenici proue

izmjene te i sami iznesu svoje prijedloge.

Sušec: Bez komunalnog nameta nema komunalnog standarda Kako je rekao predsjednik Opinskog vijea Branko Sušec, radi se o "bolnom pitanju“, ali Opina ga mora riješiti. Odluku je potrebno uskladiti sa zakonom, no s druge je strane svima jasno što

Premo mladih dama u oformljenom Savjetu mladih Tajnim glasovanjem na sjednici je jednoglasno izabran sedmerolani Savjet mladih opine Orehovica, ime je konano ispunjena i zakonska obveza opine. Tek na ponovljeni javni poziv za kandidiranje lanova Savjeta pristigao je dovoljan broj prijedloga. Savjet mladih tako ine djevojke Zvonka Bratuša iz Vularije na prijedlog tamošnjeg DVD-a, zatim Dijana urin iz Podbresta na prijedlog Udruge “Sport za sve“, Anamarija Kova iz Orehovice na prijedlog KUD-a “Fijolica“, Kristina Kozjak iz Vularije na prijedlog DVD-a Vularija i Kristina Kralji iz Podbresta na prijedlog Udruge “Sport za sve“.

Mladim damama društvo e praviti i dva mladia – Antonio Marinec (predlagatelj KUD “Fijolica”) te Robert Poljak (Orehovica Wireless), obojica iz Orehovice. Usvojen je i Poslovnik o radu Savjeta mladih, a predsjednik Opinskog vijea Branko Sušec kazao je i da e lanovima za prvi projekt predložiti pokretanje opinskog lista, o emu se razmišlja ve neko vrijeme. S naelnikom Franjom Bukalom (koji zbog zdravstvenih poteškoa ponovno nije prisustvovao sjednici) Sušec e razgovarati o mogunostima za izdvajanje inancijskih sredstava iz prorauna opine za spomenutu inicijativu. (vk)

u ova teška vremena za graane znai poveanje bilo kojeg nameta. Bez komunalne naknade pak nema ni komunalnog standarda,

istaknuo je. Zakonom o komunalnom gospodarstvu predvieno je da, primjerice, koeicijent namjene za garažni prostor i farme ne može

DAN DOBROVOLJNIH darivatelja krvi, 25. listopada

U POSJETU NAJSTARIJEM MJEŠTANINU DONJEG VIDOVCA

Zahvala Gradskoga

Andrija Zvonar proslavio 100. roendan crvenog križa akovec Predstavnici opine Donji Vidovec, predvoeni naelnikom Josipom Grivecom, župljani s vl. Mirkom Pilajem i lanovi Caritasa posjetili su najstarijeg mještanina Donjeg Vidovca Andriju Zvonara, koji je zakoraio u drugo stoljee svog života. Uz lijepe želje i prigodne poklone, slavljenik je razrezao roendansku tortu, u emu mu je pomogla deset godina mlaa supruga Margaret. estitari su slavljeniku zapjevali roendansku pjesmu i nazdravili uz dobru kapljicu. Roendanskom slavlju bili su nazoni i najbliži, ki Ivanka i zet Matija. Andrija je roen 20. listopada 1910. godine i još se dobro drži. Najstarijem Vidovanu Andriji Zvonaru želimo još puno godina života! (af)

Povodom 25. listopada, Dana dobrovoljnih darivatelja krvi, djelatnici Gradskoga crvenog križa akovec zahvaljuju svima koji nesebino daruju dio sebe te podsjeaju javnost koliko je darivanje krvi važno u spašavanju ljudskih života. Dan 25. listopada posveen je obilježavanju i promicanju dobrovoljnog davalaštva krvi u spomen na prvu organiziranu akciju informiranja o potrebi darivanja krvi i organiziranom prikupljanju krvi širom Hrvatske, koja je zapoela 25. listopada 1953. tijekom

Tjedna Crvenog križa. Od tada se u Hrvatskoj svake godine na taj datum obilježava Dan dobrovoljnih darivatelja krvi i potie trajno organiziranje darivanja krvi.

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi U organizaciji Gradskoga crvenog križa akovec u etvrtak 28. listopada u vremenu od 9 do 12 sati u prostorijama kavane “Cobra” u Podturnu održat e se akcija dobrovoljnog darivanja krvi.


26. listopada 2010.

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

DONJI VIDOVEC

DONJA DUBRAVA

U iduoj godini od Županije Zapoela izgradnja pješako oekuju 3,8 milijuna kuna biciklistike staze do Kotoribe Opina Donji Vidovec uputila je dopis Meimurskoj županiji u kojem moli potporu i uvrštenje tri važna projekta u županijski proraun za iduu go-

dinu. Za sanaciju fasade na Domu kulture od Županije oekuju inancijsku potporu od 150 tisua kuna, za ureenje infrastrukture u poduzetnikoj zoni traže

500 tisua kuna, dok je najvea planirana investicija izgradnja nove osnovne škole, za koju se rauna iznos od 3,2 milijuna kuna. (af)

Opina Donja Dubrava krenula je s izgradnjom pješako - biciklistike staze na pravcu od Donje Dubrave prema Kotoribi. Dužina staze je 1.275 metara, a gradi se u sklopu projekta EIB 2 uz suinanciranje Ministarstva regi-

onalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Županijske uprave za ceste, Meimurske županije i Opine Donja Dubrava. Na provedenom javnom natjeaju najpovoljniji ponua bila je tvrtka “KOMING“ iz Koprivnice,

koja poslove izgradnje staze obavlja za iznos od 577.275,27 kuna. Uz izgradnju spomenute dionice, izvršit e se i rekonstrukcija krivine s propusnim kanalom za oborinske vode. Radovi bi trebali biti dovršeni do sredine prosinca.

KOTORIBA

veanje aknade Na zasjedanju Opinskog vijea Orehovica najvei dio vremena potrošen je na pitanje poveanje komunalne naknade, a konana odluka slijedi na predstojeoj sjednici

Objavljeni natjeaji za opremanje škole i komunalnu infrastrukturu u romskom naselju Predsjednik Opinskog vijea Branko Sušec obznanio je odline vijesti za školarce s podruja opine, kao i za pripadnike romske nacionalne manjine iz njihovog naselja nedaleko od Orehovice. Resorna ministarstva objavila su natjeaje za izvoae radova na opremanju novog objekta Osnov-

biti manji od 1,00 a za plastenike manji od 0,50. U Orehovici su koeicijenti za te prostore bili niži. Po novome prijedlogu porasli bi na spomenute zakonski minimalne. U primjeni važee odluke naišlo se i na poteškoe kod zaduživanja objekata za tov, uzgoj i držanje životinja te skladišnih prostora za poljoprivredne proizvode za obveznike koji nisu bili prijavljeni kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Obveznici su tvrdili da se ne radi o poslovnom prostoru. Po novom bi prijedlogu i vlasnici objekata spomenute namjene koji nisu OPG morali plaati naknadu. Najvee poveanje komunalne naknade predvieno je upravo za objekte za uzgoj, tov i držanje životinja. Koeicijent je do sada iznosio 0,30, a porastao bi na 1,00. U apsolutnim brojkama, vlasnik objekta površine 100 kvadratnih metara do sada je plaao 120, a po novom prijedlogu za to e morati izdvajati po 300 kuna godišnje. Novom odlukom komunalna naknada plaala bi se i za neizgraeno graevinsko zemljište, odnosno za zapuštene objekte koji, premda nisu adekvatni za stanovanje, imaju mogunost korištenja komunalne infrastrukture. Neki su od prijedloga da se i garaže manje od 50 kvadratnih metara, kao i drvene graevine

ne škole Orehovica te za izgradnju komunalne infrastrukture u romskom naselju. Ipak, sam poetak realizacije tih projekata trebat e priekati još neko vrijeme. Rok za dostavljanje ponuda je 20. prosinca, nakon toga slijedi žalbeni rok… Radovi se mogu oekivati na proljee, ocijenio je Sušec. (vk)

(kukuružnjaci i štagljevi), oslobode plaanja. Sušec je vijenicima poruio neka do sljedee sjednice iznesu svoje prijedloge kako konana odluka ne bi predstavljala veliki udar na džepove graana, a opet da Opina prikupi dovoljno novca za funkcioniranje komunalne infrastrukture, išenje cesta od snijega ili, primjerice, javnu rasvjetu u veernjim satima.

"Riješen“ zakup poljoprivrednog zemljišta Na sjednici koja je, kako to za razliku od nekih drugih meimurskih opina i obino biva u Orehovici, protekla "glatko“ i u pozitivnom ozraju, donesena je izmeu ostalih odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta na podruju opine. Na javni natjeaj pristiglo je pet ponuda, a u najam je dano ukupno 25,62 hektara, odnosno sve ponueno zemljište izuzev jedne male zapuštene parcele. Ukupna postignuta cijena je 34.433 kune. Inae, po novim propisima, prednost pri zakupu odreenog zemljišta imaju poljoprivredni proizvoai koji ve obrauju istu parcelu. Pri tome moraju prihvatiti najvišu ponuenu cijenu, a svoj pristanak ovjeriti kod javnog bilježnika. (Velimir Kelkedi)

Do nove odluke dvorana e se iznajmljivati po starom cjeniku U prošlom broju Meimurskih novina pisali smo o nemogunosti korištenja sportske dvorane u Kotoribi za vanjske korisnike. Ravnateljica škole Snježana Matoš, prof., takvu je odluku opravdavala time što još uvijek nije donesena odluka od strane Meimurske županije pod kojim e uvjetima sportski klubovi i ostali korisnici koristiti dvoranu. Stav Meimurske županije je da klubovi koji se inanciraju iz Županije imaju mogunost besplatnog korištenja sportskih dvorana na podruju cijelog Meimurja. - Mi smo nova škola koja je otvorena prošle godine i nismo dobili dovoljan broj djelatnika za redovnu nastavu te jednostavno nemamo ovjeka koji bi održavao i istio dvoranu u veernjim terminima, i to dnevno 5 do 6 sati.

To nam je veliki problem i treba znati tko e pokrivati njegovu naknadu. Sve dok ne stigne odluka iz Županije dvorana u Kotoribi do daljnjega e biti zatvorena za vanjske korisnike, rekla je tada Matoš. Odluke iz Županije još nema, no, ono što je najvažnije i što nam je potvrdila ravnateljica Matoš, dvorana otvara svoja vrata za vanjske korisnike. - S Meimurskom je županijom dogovoreno da tako dugo dok ne stigne nova odluka korištenje sportske dvorane naplaivat e se po staroj odluci. To znai da e kotoripske udruge, klubovi i ustanove jedan sat korištenja dvorane plaati 60 kuna, dok e se ostalim korisnicima naplaivati 150 kuna po satu. Ovo je dokaz da se svaki problem dogovorom i dobrom voljom može riješiti. (af)

KOTORIBA

Tiskan novi broj novina “Mi&Mura&Mi” Iz t isk a je izašao t rei broj zajednikih novina “Mi&Mura&Mi”, koji se zahvaljujui zalaganju KUD-a Kotoriba i Društvu Horvata kre Mure realizira u sklopu IPA programa prekogranine suradnje Hrvatska – Maarska. U prva dva bro-

ja predstavljena su naselja koja su ukljuena u projekt, a rije je o prijateljskim naseljima s jedne i s druge strane zajednike rijeke Mure. Trei broj tiskan je na hrvatskom i maarskom jeziku, a obrauje teme pod nazivom “Od vrtia do škole“. (af)

2 m / n 0 k2010.

,0 10. 64do 31.

kocka 30x30 siva obina sa kockicom 10x10 crna ili crvena obina


12

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

26. listopada 2010.

MURSKO SREDIŠE

OSNOVNA škola Podturen

Izbori 7. studenoga

Kako se ponašati kod požara i potresa

U nedjelju 7. studenoga održat e se izbori za lanove vijea mjesnih odbora (VMO) Grada Mursko Središe. Izborno povjerenstvo zaprimilo je i važeima proglasilo kandidacijske i zbirne liste za lanove VMO-a. Za VMO Mursko Središe kandidate su istaknuli HDZ (nositelj liste Damir Jurini), HSLS (Andrija Tekeli), HSU (Antun Turk) i SDP - HNS (Marijan Kutnjak). U Hlapiini na izbore idu HSLS (Katarina Belovi) i SDP - HNS (Mladen Stojko).

Uenici i zaposlenici Osnovne škole Podturen zajedno s DVD-om Podturen održali su akciju evakuacije uenika i radnika iz prostorija škole, pod pretpostavkom izbijanja požara i potresa u školi. Najava požara oznaena je isprekidanim oglašavanjem školskog zvona, nakon ega su uitelji i uenici napustili uionice i zgradu te se smjestili na propisanu udaljenost, gdje je obavljena i prozivka kako bi se znalo jesu li svi napustili zgradu. Vježba je uspješno provedena, uz

Za VMO Peklenica natjecat e se liste HDZ (Rudolf Mesari), HSLS (Sreko Kramar) i HNS (Josip Nerer). U Sitnicama na izbore idu liste SDP - HNS (Gordan Horvat) i Nezavisna lista (Milorad Mihanovi). Za VMO Štrukovec natjecat e se HDZ (Ivan Vrši) i HNS - LD (Aleksandra Zadravec). U Križovcu e na izbore HDZ (Gordana Šolti) i Nezavisna lista (Željko Horvat). (sm)

odreene pogreške koje e se ubudue morati izbjei. Školska ravnateljica Marijana Cerovec kaže da e se kroz odreeno vrijeme vježba ponoviti kako bi svi sudionici maksimalno ozbiljno pristupili tome i uvježbali radnje koje bi im mogle pomoi nau li se u nekoj opasnoj situaciji, konkretno u požaru i potresu. Naime, tijekom ove vježbe primijeeno je da su uenici trali po stepenicama te se naguravali, što nije dobro i opasno je kao i sama nepogoda. (sm)

NA SASTANKU u Nagykanizsi predstavljene dosadašnje i nadolazee aktivnosti projekta “Kaa”

Izgradnja i uvršivanje veza dviju regija kroz turizam i kulturu OŠ i UVDDR Sveti Martin na Muri

Za Hrvatsku bez nasilja etvrti su put Osnovna škola Sveti Martin na Muri i opinska Udruga veterana i dragovoljaca Domovinskog rata zajedniki organizirali priredbu pod nazivom "Za Hrvatsku bez nasilja". Djeca su kod spomen ploe poginulim hrvatskim braniteljima, koja se nalazi kod župne crkve, zapalili svijee zajedno sa Željkom Fajfarom, predsjednikom UVDDR-a, opinskim naelnikom Franjom Makovcom i domaim župnikom veleasnim Ivanom Hercegom. Nakon krae molitve za sve poginule u Domovinskom ratom svi su sudionici u mimohodu krenuli i stigli do Doma hrvatskih branitelja, gdje je održan tradicionalni kros za uenike, uitelje i roditelje pod nazivom "Za Hrvatsku bez nasilja".

- Ovom akcijom nastojimo skrenuti pozornost na stradanja u Domovinskom ratu, posebice u Gradu Vukovaru, gdje je stradao velik broj graana, djece i branitelja. Obveza svih koji rade u odgoju i obrazovanju je permanentno mladim naraštajima govoriti o svim dogaajima, uiti ih toleranciji i nenasilnom rješavanju problema, kako sadašnje, kao ni budue generacije osnovaca ne bi morale proživljavati ono što su njihovi roditelji za vrijeme Domovinskog rata, rekao je ovom prilikom Tomislav Paljak, školski ravnatelj u Svetom Martinu na Muri. Za sve sudionike priredbe lanovi UVDDR-a priredili su domjenak, podijeljene su diplome te je odigrana i malonogometna utakmica. (S. Mesari)

Sredinom mjeseca u Nagykanizsi je održan tzv. 'half-time' sastanak projekta "Kaa", koji se provodi iz programa prekogranine suradnje Maarska – Hrvatska. Na sastanku su predstavljene sve do sada provedene aktivnosti iz projekta, ciljevi i postignuti rezultati projekta, kao i planovi za daljnje aktivnosti. Projekt "Kaa" poeo se provoditi u travnju ove godine, a u njegovu provoenju sudjeluje ukupno osam partnerskih institucija – turistike zajednice gradova akovca i Nagykanizse, centri za kulturu akovca i Nagykanizse, Samouprava hrvatskih manjina iz Nagykanizse, Razvojna agencija Grada akovca – akra, Grad Nagykanizsa i Grad akovec kao glavni partner. Projekt se provodi do travnja 2011. godine, a inancijska vrijednost projekta je nešto više od 135 tisua eura.

Osnovni cilj izgradnja veza i interakcije obiju regija Ciljevi koji se nastoje postii projektom jesu izgradnja veza i interakcije izmeu graana obiju regija, jaanje zajednikog identiteta, poveanje turistikog prometa, jaanje pograninog podruja kao kulturne turistike destinacije, zaštita kulturnog nasljea te socijalno ukljuivanje manjina u kulturni život. Navedeni ciljevi postii e se kroz turizam i kulturu, tj. kroz

Kuhanje meimurske juhe na ovogodišnjem Porcijunkulovu uprilieno je u sklopu dana posveenog prekograninoj suradnji Maarska Hrvatska manifestacije koje e organizirati kulturni centri i turistike zajednice u oba grada, kroz izradu kulturnih programa kojim e se predstavljati kulturno nasljee u pograninom podruju. Zajedniki program kulturnih i turistikih dogaaja izradit e se u obliku brošure na etiri jezika, s ciljem informiranja graana o turistikim proizvodima obiju regija. Osim toga, organizirat e se putovanja autobusom za graane oba grada u vrijeme trajanja organiziranih manifestacija, uspostavit e se veza izmeu medija (televizija akovec i televizija Nagykanizsa) koje e emitirati dvojezine vijesti o dogaanjima u pograninoj regiji, nabavit e se oprema potrebna za održavanje kulturnih manifestacija (za akovec drvene tradicijske kuice i štandovi za postavljanje

u centru grada, a u Nagykanizsi pozornica).

Dvije manifestacije iza nas, oekuje nas njih još devet Dvije su manifestacije od planiranih jedanaest ve održane – prva je bila održana 1. kolovoza,

u sklopu najvee manifestacije u Gradu akovcu, Porcijunkulova, kada je autobusima u akovec stiglo 150 maarskih gostiju u turistiki posjet, a 45 umjetnika je nastupalo u centru Grada akovca. U sklopu dana posveenog prekograninoj suradnji Maarska – Hrvatska za posjetitelje manifestacije uprilieno je kuhanje meimurske juhe u izvedbi Udruge kuhara Meimurske županije, koja je besplatno podijeljena maarskim i hrvatskim gostima, a za kraj kao poslastica veeri održan je koncert Borisa Novkovia i Minee. Druga u nizu manifestacija održana je u Nagykanizsi, organizirana od strane Kulturnog centra Nagykanizse, nazvana "Bor et dödöle fest", tj. festival vina i gastronomije, na kojem je nastupio KUD "Veseli Meimurci", a organiziran je i prijevoz za sve graane akovca. Ovaj pak je tjedan u Nagykanizsi organiziran tjedan Hrvatskih manjina, manifestacija koju organizira Samouprava hrvatskih manjina u Nagykanizsi. Sljedea kulturna manifestacija, nastup ansambla LADO, održat e se 18. studenoga u organizaciji Centra za kulturu akovec. Sve manifestacije medijski prate televizije Nagykanizse i akovca, vijesti se prevode na oba jezika i razmjenjuju sukladno potrebama razmjene vijesti na prekograninom podruju. (bš)

HKD “POMURJE” Lendava LENDAVA

Predstavljanje knjige "Meimurska povijest" Hr vat sko k ult ur no društvo "Pomurje" iz Lendave prireuje predstavljanje knjige "Meimurska povijest" autora Vladimira Kalšana, ravnatelja Muzeja Meimurja akovec. Predstavljanje e biti u petak 29. listopada u Hrvatskom domu u Lendavi. O knjizi e govoriti autor Vla-

dimir Kalšan i Damir Hrelja, ravnatelj Državnog arhiva u Lendavi. Poetak je zakazan za 19 sati, a predsjednik društva anino Kutnjak poziva sve Meimurce da dou na priredbu i ujedno upoznaju rad društva te vide prostore Hrvatskog doma. (sm)

Meu gusarima na jugu Hrvatske Na izletu na jugu Hrvatske, u dolini Neretve, te u Dubrovniku, Stonu, Neumu i Opuzenu bili su lanovi HKD-a "Pomurje" iz Lendave. Posebna atrakcija za sve njih bio je foto safari dolinom Neretve u gusarskim laama poznatih gusara s Neretve. Slovenski Hrvati upoznali su se s poviješu Dubrovnika, njegovih znamenitosti i posebno Dubrovake Republike. U Stonu su razgledali poznatu stonsku solanu, stonske zidine, po dužini druge u svijetu, a kušali su i kamenice i druge specijalitete ovog kraja. Premda je ve rana jesen, voda

u moru kod Neuma bila je ugodno topla pa je to iskorišteno za kupanje. Dojmljivo je bilo i putovanje

dolinom Neretve do Opuzena, gdje su usput vidjeli poznate plantaže s mandarinama, te se upoznali s

gospodarstvom i nainom života ovdašnjih stanovnika. (S. Mesari, . Kutnjak)


26. listopada 2010.

Kroz Međimurje 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

UDVDR opine Štrigova

OLDTIMER klub Meimurje

Branitelji dobili raunalo

Bila je ovo sezona nad sezonama

lanovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata s podruja opine Štrigova prisjetili su se povodom Dana neovisnosti svojih poginulih prijatelja Franje Tomšia i Dražena Škorjanca, kao i svih poginulih hrvatskih branitelja. Zajedno s predstavnicima Opine Štrigova u nazonosti roditelja poginulih branitelja položili su vijenac i zapalili svijee kod spomen - ploe u ast svim poginulim i umrlim braniteljima koji su svojom žrtvom doprinijeli da Hrvatska pobjedom u Domovinskom ratu ostane neovisnom. Nakon toga je u prostoriji ogranka simbolino u rad pušteno novo raunalo, koje su uz pomo Opine

Oldtimer klub Meimurje prošli je vikend organizirao tradicionalnu kestenijadu i druženje, kojima je oznaen kraj ovogodišnjih okupljanja na otvorenom i završena je više nego uspješna "oldtimer sezona". Pod vodstvom svog predsjednika Franje Belovia, svi lanovi kluba okupili su se na imanju obitelji Bistrovi u Frkanovcu, a pridružili su im se i stalni sponzori. Predsjednik Belovi ovom je prigodom naglasio kako je ovogodišnja sezona po svemu bila najbolja do sada, a kruna uspjeha bila je organizacija i održavanje Meunarodnog oldtimer susreta Meimurje 2010., na kojemu je bilo preko tristo sudionika, po emu je to bio i najvei susret ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom kraju Europe.

nabavili branitelji. Prigodnim rijeima okupljenima su se obratili predsjednik ogranka Zlatan Žižek i naelnik opine Stanislav Rebernik. Tom prilikom reeno je da e svaki petak od 17 sati prostorija biti otvorena za sve

koji žele riješiti neki svoj problem ili se malo razonoditi uz druženje. Dogaaju su nazoili i Mladen Novak, predsjednik Opinskog vijea, i njegov lan Antun Zadravec, koji su se zadržali i na kraem domjenku. (sm)

Uz peene kestene, kolae, pogae, odojak, mošt, vino te pjesmu i ples Oldtimer benda, druženje je potrajalo duboko u frkanovsku jesensku no u kojoj su najavljena dogaanja idue godine. Prije toga održat e se redovita godišnja skup-

Graevina e uskoro pod krov

ština na kojoj e donatori dobiti i napisana priznanja i zahvalnice, što su pomagali možda i najbolju meimursku udrugu u ostvarivanju velikih priredbi, ali i u ouvanju od zaborava starih vozila na dva, tri i etiri kotaa. (S. Mesari)

Razoaran i tužan Stjepan Škrobar uz srušene table

GRADI SE mrtvanica u Selnici

OŠ dr. Vinka Žganca Vratišinec

Nee biti dovršena do Svih svetih

Posjetili i upoznali Tko nas sramoti gospodarstvo Koren pred svijetom

Intenzivirani su radovi na rekonstrukciji i dogradnji (izgradnji) mrtvanice na groblju u Selnici. Prema rijeima opinskog naelnika Anelka Kovaia, graevina e uskoro biti postavljena pod krov, nakon ega e uslijediti majstorsko - obrtniki radovi. Unato zalaganju izvoaa radova, najvjerojatnije mrtvanica nee biti završena do Svih svetih, kako se željelo i oekivalo. Izvoenje

radova ne ometa odvijanje pogrebnih obreda ni smještaj pokojnika u prostor mrtvanice. Vrijednost investicije, u kojoj sudjeluju žitelji s podruja opine i župe Selnica te oni koji posjeduju grobna mjesta a žive drugdje te Opina Selnica, bit e oko milijun kuna. Radove izvodi tvrtka "Velkom" iz Kalnika, a nadzor je povjeren Diablu projektu iz akovca. (sm)

Uenic i i djelat n ic i Osnovne škole dr. Vinka Žganca iz Vratišinca povodom Meunarodnog dana pješaenja, Svjetskog dana hrane i Dana jabuke obišli su gospodarstvo Mladena i Ivanke Koren, gdje su upoznati s poslovima u jednom suvremenom vonjaku. Domaini su neumorno odgovarali na brojne upite školaraca, koje su najviše

BREZJE

zanimale sorte jabuka, ali i nain uzgoja, berbe, držanja i prodaje. Za revnost Mladen i Ivanka poastili su ih sokovima i kolaima, te jabukama koje su djeca ponijela sa sobom. Potom su u školi utvrdili gradivo na temu jabuka kroz kviz te pjesmom završili cjelodnevni program. (sm)

Vodei hrvatski poljoprivrednik i nekadašnji meimurski dožupan Stjepan Škrobar iz Brezja pozvao je Meimurske novine kako bi posvjedoili, odnosno vidjeli što su kod parcele koju on obrauje napravili vandali koji oito ne mare za tue dobro i ugled ovog kraja i Hrvatske. - Pogledajte, ja to ne mogu shvatiti i razumjeti, da se netko zaustavi i polomi stupove i table, razoarano govori Škrobar, pokazujui nekoliko srušenih natpisnih tabli na kojima je oznaena sorta kukuruza. Table su srušene dva puta, i to jednom nakon utakmice u Svetom

Jurju na Bregu (Pleškovec) i jednom nakon pijanevanja u jednom obližnjem ugostiteljskom objektu. Prema tome, ovo nisu napravili domai mladii, nego oni koji su se vraali kui prema akovcu ili drugamo. Osim što je poinjena materijalna šteta, napravljena je i sramota ovom kraju, ali i Hrvatskoj, jer ovamo na Dane polja dolaze i stranci, koji sigurno nee biti sretni spoznajom da ovdje žive huligani, gotovo u dahu izgovara Škrobar, zapitavši se imaju li ti vandali roditelje i osnovnu kulturu. (S. Mesari)

T-HT

Odašilja u Zasadbregu premješten je zbog tehnike prirode - Nije tona informacija da su protesti graana, a poglavito kriminalni in miniranja stupa razlog za njegovo uklanjanje. Osnovni razlog za premještanje stupa na lokaciji u Zasadbregu jest tehnike prirode, odnosno potrebe za gradnjom zajednike infrastrukture za operatore pokretnih komunikacija, a sve u cilju smanjenja broja potencijalnih stupova na jednom podruju. Razina emitiranja elektromagnetskih polja bazne stanice, prema do sad izraenim mnogim studijama, ne utjee na zdravlje ni okoliš. Openito govorei, HT sve svoje bazne postaje razvija, testira i pušta u rad u skladu s meunarodnim standardima i zahtjevima. Od proizvoaa opreme dobivamo certii-

kate koji pokazuju da bazne postaje ispunjavaju sigurnosne zahtjeve Meunarodne komisije za zaštitu od neionizirajuih zraenja (ICNIRP) te odgovaraju nizu standarda za sigurnost proizvoda i elektromagnetsku kompatibilnost te opim tehnikim propisima. Takoer, sve bazne postaje imaju Potvrdu o sukladnosti s nizom europskih i svjetskih normi koju izdaje Hrvatska agencija za poštu i elektronike komunikacije (HAKOM). Razine emitiranja elektromagnetskih polja baznih stanica redovito kontrolira Ministarstvo zdravstva socijalne skrbi. Prije same izgradnje procjenjuje se (proraunava) razina elektromagnetskih polja, a neposredno nakon puštanja u rad obavljaju se

i mjerenja. Na odreenim baznim postajama kasnije se obavljaju i periodika mjerenja prema preporuci Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Mjerenja i proraune obavljaju neovisne tvrtke koje imaju ovlaštenja od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. One mjerenja rade u potpunosti samostalno, odnosno bez prisutnosti djelatnika HT-a, a samostalno biraju i mjerne toke. Svi izvori elektromagnetskih polja u našoj mreži posjeduju dozvole za uporabu koje izdaje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Uvjet za dobivanje dozvole jesu provedena mjerenja elektromagnetskih polja od strane ovlaštenih tvrtki. U kompaniji takoer potiemo i dodatna objektivna mjerenja i

istraživanja o razinama elektromagnetskih polja koja se javljaju u našoj mreži. Tako je Fakultet elektrotehnike i raunarstva u prosincu 2005. godine završio opsežnu studiju o razinama emitiranih elektromagnetskih polja u T-Mobile mreži, za potrebe Ministarstva zdravstva. Studija je pokazala da sve bazne postaje u vlasništvu HT-a iz mjernog uzorka zadovoljavaju sve propise o zaštiti od elektromagnetskih polja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj. Napomenuli bismo da su razine koje propisuju hrvatski pravilnici ak 6,25 puta strože od onih koje su prihvaene u Europskoj uniji, kaže se u priopenju PR službe T-HT-a povodom lanka koji smo objavili u prošlom broju Meimurskih novina.


14

Kroz Međimurje

ILCO akovec na strunom skupu u Osijeku

Primili zahvalnicu za svoj rad U srijedu naveer zbog radova se zatvara željezniki prijelaz i cesta kraj vojarne za Pribislavec

Graani, oprez, vozit e se obilazno! U srijedu naveer 27. listopada zapoet e radovi na rekonstrukciji dijela željeznike pruge i izvedbi pješakog prijelaza u ulici Josipa bana Jelaia u akovcu, kraj vojarne prema Pribislavcu. Radove e izvoditi HŽ Infrastruktura Zagreb i Tegra iz

akovca. Zbog radova na pruzi i cesti promet e se odvijati obilazno, što e biti oznaeno odgovarajuom signalizacijom. Oekuje se da e radovi biti završeni do kraja sljedeeg dana, odnosno etvrtka 28. listopada. (BMO)

NOVE SPOZNAJE o stradanju meimurskih Roma u Drugom svjetskom ratu

Trideset i devetero poginulo u logorima, desetero ubijeno u bombardiranju Draškovca Prošli je ponedjeljak Povijesno društvo Meimurske županije održalo novinarsku konferenciju na temu stradanja meimurskih Roma tijekom Drugoga svjetskog rata. Glavne spoznaje do kojih je došao predsjednik društva Branimir Bunjac, dipl. povjesniar, jesu da je 3. studenoga 1944. cijelo romsko naselje Trnovec deportirano u koncentracioni logor Komárom, a dio kasnije i u Dachau, gdje su mnogi izgubili

živote - njih barem 39, koliko ih je pobrojano. Takoer, u ožujku 1945. maarski žandari prilikom bijega iz Nagykanizse sa sobom tjeraju i zarobljene Rome u tzv. maršu smrti, a kolonu prilikom dolaska u Draškovec napadaju savezniki avioni. Tijekom bombardiranja pogiba najmanje deset Roma koji su pokopani u masovnu grobnicu u samom selu. Grobnica je tono locirana, ali još uvijek nije obilježena. (bš)

26. listopada 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Invalidsko društvo ILCO akovec sudjelovalo je na strunom skupu koji se poetkom listopada održao u Osijeku, a koji je za cilj imao okupljanje svih ILCO društava iz cijele Hrvatske, ali i šire. Na spomenutom skupu ILCO akovec primio je zahvalnicu za svoj rad, a ovom prilikom takoer je predstavio trei broj svog lista “Ruka nade”. Skupu su prisustvovali i lanovi Meimurske županije, meu kojima su bili dr. Hussein Saghir, zamjenik predsjednice ILCO društva Ivan Horvat i tajnica Dragica Bistrovi.

Invalidsko društvo ILCO akovec sudjelovalo je na strunom skupu koji se održao u Osijeku

Meimurska županija pokazala je najvei odaziv na test za rano otkrivanje raka debelog crijeva, meutim, iz društva poruuju da još nisu zadovoljni odazivom. - Želimo potaknuti stanovništvo da se odazove i ispuni ovaj test za vlastitu dobrobit, jer u ranoj fazi i lijeenje je puno uspješnije, naglasio je dr. Hussein Saghir u svojem izlaganju u Osijeku. Sve detaljnije informacije vezano uz test za rano otkrivanje raka debelog crijeva mogu se dobiti na mjesenim sastancima ILCO akovec, koji se odražavaju svaki prvi petak u mjesecu u 17 sati na adresi A. Schulteissa 19.

JOŠ JEDNA Zorina akcija u sklopu kampanje “Širi znanje, a ne spolno prenosive infekcije”

Neumorna Zorina borba za edukaciju i prevenciju Udruga “Zora, za nenasilje i ljudska prava” održala je prošli etvrtak akciju u sklopu kampanje “Širi znanje, a ne spolno prenosive infekcije”. Akcija se održala oko podneva, u vrijeme kada veina uenika srednjih škola ide s nastave ili na nastavu. Na akciji su volonteri udruge srednjoškolcima dijelili edukativne materijale o spolno prenosivim infekcijama i kondome u edukativno - promotivnim kutijicama. Ova akcija etvrta je u nizu koja je provedena u sklopu javne kampanje, s ciljem podizanja svijesti o važnosti edukacije o spolno - reproduktivnom zdravlju te rizinim ponašanjima vezanim uz njega.

TRIJUMF “KVALITETE VINDIJA”

U sklopu akcije Zorini volonteri edukativne materijale dijelili su na svim frekventnijim lokacijama u gradu, pa tako i na Željeznikom kolodvoru "Širi znanje, a ne spolno prenosive infekcije" projekt je koji traje jednu godinu, a provodi se

uz inancijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Opi cilj projekta je

smanjenje posljedica rizinoga spolnog ponašanja kod mladih edukacijom i informiranjem od strane sustava redovnog školstva i subjekata neformalne edukacije, te smanjenje stigmatizacije i diskriminacije oboljelih od spolno prenosivih infekcija od strane javnosti. Sastoji se od dvije glavne aktivnosti: provoenje istraživanja o stanju i ponašanju mladih vezano uz spolno - reproduktivno zdravlje, s naglaskom na spolno prenosive infekcije u Meimurskoj županiji, te provoenje javne kampanje podizanja svijesti o važnosti edukacije o spolno - reproduktivnom zdravlju te rizinim ponašanjima.

SALON STOLARIJE MARLEX, E. i G. LEGENSTEIN 11, ČAKOVEC SA Tel: 040/384-234

• Vrhunski Vindijini proizvodi nagraeni su sa ak dvanaest zlatnih i dvije srebrne medalje od njemakog DLG Centra za testiranje prehrambenih proizvoda DLG Centar za testiranje prehrambenih proizvoda (Deutsche Lebensmittel Gesellschaft) na ovogodišnjim DLG natjecanjima za mljekarske proizvode i sladoled nagradio je Vindiju za izvrsnu kakvou njenih proizvoda s ak dvanaest zlatnih i dvije srebrne DLG medalje. Na vodeem europskom ocjenjivanju kvalitete sudjelovalo je 264 poduzea iz 13 zemalja s 3.064 proizvoda. Vindijini proizvodi i ove su godine dominirali na ocjenjivanju kvalitete, a nagrade je dodijelio predsjednik DLG-a, gospodin Carl-Albrecht Bartmer. Osvojene su tri zlatne medalje za Caprodur, Bovidur i Ovidur, tvrde sireve od kozjeg, kravljeg i ovjeg mlijeka, dok je svježi kozji sir Capro Fresh ovjenan nagradom srebrnog sjaja. Radi se o proizvodu koji je u cijelosti dobiven od svježeg kozjeg mlijeka, a njegova aroma, koja podsjea na tradicionalan mediteranski stol bogat neodoljivim okusima i mirisima domae hrane, pruža vrhunsko i zdravo osvježenje. Vindijini sirevi stvarani su u duhu duge tradicije sirarstva sjeverozapadne Hrvatske i 50-godišnjeg iskustva varaždinske prehrambene industrije u proizvodnji zdravih, provjerenih i ukusnih namirnica od mlijeka s domaih pašnjaka. Tradiciju osvajanja DLG priznanja nastavili su i mlije-

ni pudinzi od vanilije i okolade, osvojivši zlatne medalje. Najsjajnija odlija pripala su i dvama izvrsnim okusima probiotikog napitka Vitaktiv (natur i brusnica-jabuka) te crispy izdanja Freska Euforije (jaffa i kokos), a zlatom je ovjenan i legendarni 'z bregov jogurt. Brojnim šampionima pridružena su i funkcionalna Efekt mlijeka, obogaena omega 3 kiselinama, vitaminima i itosterolima, dok je srebrno odlije pripalo Vitaktivu s okusom smokve i bijelog groža. Kako bi se zadovoljili svi uvjeti za dodjeljivanje DLG nagrada, Vindijini su proizvodi pored rigoroznih laboratorijskih analiza i kontrole deklaracije morali proi i zahtjevna senzorika ispitivanja strunjaka, pa stoga varaždinski proizvoa mlijeka i mlijenih proizvoda s pravom

nosi titulu vodeeg poduzea u branši po pitanju kvalitete. Nagrade, koje dobivaju samo najbolji proizvodi unutar nacionalne i internacionalne proizvodnje, potvruju Vindijinu ustrajnost pri stvaranju proizvoda vrhunskih standarda te želju da svojim kupcima zajami visoku razinu kvalitete i sigurnosti.

O Poslovnom sustavu Vindija: Poslovni sustav Vindija danas je najvea prehrambena industrija u Hrvatskoj i vodea u regiji. Tijekom 51-godišnjeg postojanja, Vindija je od gradske mljekare u Varaždinu izrasla u regionalnu kompaniju s više od 4 000 radnika i godišnjim prometom od 400 milijuna eura. Znakom „Kvaliteta Vindija“ objedinjeno je preko 1 000 razliitih proizvoda u deset robnih marki od kojih su najpoznatije 'z bregov, Cekin i Vindon. Iskorak u regiju Vindija je ostvarila otvaranjem komercijalnih centara u BIH i Makedoniji, te investicijama u farme peradi, tvornicu stone hrane i industriju mesa u Srbiji. Tradicija izgraena na kvaliteti konstantno se potvruje novim nagradama, certiikatima i izvoznim brojevima koji omoguuju izravni plasman vrhunskih proizvoda kako u zemlje regije tako i na tržišta zapadne Europe i SAD.

Za avansna plaćanja nudimo poseban popust!


26. listopada 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

UDRUGA “Turen” iz Podturna

Upozorili na stil življenja Zajednikim pješaenjem, vježbanjem i druženjem udruga "Turen" iz Podturna održala je misiju pod nazivom "Povezani zdravljem", koja se odvijala s ciljem da ovjek shvati kako mu je malo potrebno da bude sretan. - Uprava udruge pobrinula se da se kroz projekt ljudi educiraju o potrebi voenja skrbi o stilu života, kaže Ljubica Kolari, predsjednica udruge "Turen" iz Podturna. Na skupu je bilo stotinjak ljudi, a udruga je zadovoljna jer je uspjela u nakani da ljudima ukaže na potrebu života s prirodom. Kako se dobro i

prijateljski živi s prirodom i u prirodi sudionicima su pokazali mjesni ribii, pripremivši

kuhano i peeno kestenje, te prirodne napitke. (S. Mesari, LJ K)

Kroz Međimurje 15


16

Dobro je znati

mt

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

26. listopada 2010.

Prodajna mjesta: • ARAPKO - Neumanova 2 (u krugu tvornice) • HULAHOOP - Mace Hrvatske 10 • Prod. br. 2 - Trg Republike 6 (RK Meimurka, 1. Kat) • LAMPY 9, Mace hrvatske 28, akovec • HULAHOOP, Glavna 45, Prelog • HULAHOOP, Vladimira Nazora 37, Prelog (u krugu tvornice)


26. listopada 2010.

Dobro je znati 17

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Lampion HIT 5,99 kn

Lampion MAJA 5+1 gratis 39,99 kn

Lampion LANTERNA 10+1 gratis 49,99 kn

Lampion elektronski br.1 16,99 kn

Lampion PIRAMIDA MINI 1,99 kn

Lampion LORA 6,99 kn


18

Poljodjelstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

26. listopada 2010.

KRUŠKA VILIJAMOVKA slabije rodila, ali rakija izvrsna AKOVEKI SAJAM I PLAC SRIJEDOM

Stiglo zelje, cijena solidna

Ono što su mnoge domaice željno oekivale pojavilo se prošle srijede i na akovekom placu i sajmu. Nije teško pogoditi kako je rije o zelju, zagorskom, podravskom i meimurskom. Bijelo zelje za zimnicu kvalitetno je, lijepo izgleda, a prodavai kažu da je ukusno i, što nije nevažno, cijena je solidna. Osim toga, s prodavaima se može “pogajati”, a to je i ugoaj trgovanja. Osim zelja, u punom je “opticaju” razno cvijee za groblje uz blagdan Svih svetih. Od mauhica, preko erika do špina svih vrsti i boja. Krizanteme e

stii par dana prije Svih svetih, jer su osjetljivije na vremenske promjene i skuplje su, pa ih se uva do posljednjih dana. (S. Mesari, Z. Vrzan)

CIJENE POJEDINIH ARTIKALA - bijelo zelje - crveno zelje - krumpir - kukuruz - pšenica - smokve - orasi - endivija - crveni luk - ešnjak

1 do 2 kn/kg 4 kn/kg 2 kn/kg 1,10 kn/kg 1,20 kn/kg 20 kn/kg 45 kn/kg 12 kn/kg 6 kn/kg 15 kn/kg

Vrhunski okus i opojan miris Kao i mnoge druge poljoprivredne kulture, i kruška vilijamovka ove o je po mnogo emu udne go godine dala puno slabiji rod nego u normalnim godinama. - Od trideset posto pa i više bio je ove ggodine manji prinos k kruške vilijamovke u m mojem vonjaku, a koliko znam i kod drugih voara je slino, kaže Zlatko Sirc, vodei proizvoa kruške vilijamovke i po svim pokazateljima najbolje rakije vilijamovke na Zlatko Sirc vjeruje kako e ovo srebrno ovim prostorima, pa i mnogo, priznanje ove godine biti nadmašeno

mnogo šire. Meutim, Sirc istie da e ovogodišnja kvaliteta rakije vilijamovke biti možda i najbolja do sada. A to potkrjepljuje pokazateljima kod peenja rakije, koje je ovog trenutka u punoj fazi. - Ovogodišnji plodovi kruške puno su kvalitetniji iz razloga što ih je na stablu bilo manje, pa su se obogatili šeerima. Kod peenja rakije osjea se bogat, gotovo opojni, miris rakije, a okus je vrhunski, gotovo fantastian. Ni malo gorine u rakiji ne postoji, pa kad se konzumira u ustima i grlu prisutan je okus zrele kruške. Moje dosadašnje rakije vilijamovke dobile su nekoliko

odlija i priznanja na vodeim sajmovima i izložbama, ali kao ovogodišnja ni jedna nije bila toliko ukusna i sadržajna karakteristikama koje se oekuju od ove vrste rakije. Stoga nee biti iznenaenje ako ovogodišnja rakija vilijamovka na nekom ocjenjivanju dobije najsjajnije odlije, optimistino i ponosno istie Zlatko Sirc, ija rakija oduševljava potrošae diljem Hrvatske. U Meimurju se ozbiljnijim uzgojem kruške vilijamovke bavi desetak voara, a toliko ih iz nje proizvodi rakiju, no samo manji broj je i prodaje. (S. Mesari)

OBAVIJEST malim proizvoaima jakoga alkoholnog pia i malim proizvoaima vina

Prijave se zaprimaju u Carinskoj ispostavi akovec Obavještavaju se mali proizvoai jakog alkoholnog pia i mali proizvoai vina s podruja Meimurske županije da e prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika od srijede 27. listopada 2010. godine pa do konca studenoga 2010. godine moi podnijeti i u Carinskoj ispostavi akovec, Carinski odvojak bb, svaku srijedu od 8 do 12 sati. S obzirom na to da u Carinskoj ispostavi akovec nema Odjela za

trošarine, do sada su mali proizvoai jakoga alkoholnog pia i mali proizvoai vina bili dužni prijave za upis u registar trošarina nositi u Varaždin. Dana 18. listopada 2010. godine Meimurska županija je s Carinarnicom Varaždin dogovorila da e se prijave zaprimati i u Carinskoj ispostavi akovec. U sluaju potrebe taj rok e se produžiti. Zakonom o trošarinama (Narodne novine broj 83/09.) koji je stupio na snagu 1. sijenja 2010. godine, izmeu ostalog, deiniran je pojam malog proizvoaa jakoga alkoholnog pia, za kojeg se propisuje obveza prijave djelatnosti i registracije u registar trošarinskih obveznika; obveza obraunavanja i plaanja trošarine, kao i obveza godišnjeg izvješivanja nadležne carinarnice o ukupno proizvedenoj koliini jakoga alkoholnog pia za vlastite potrebe, zapremini kotla i obraunatoj trošarini. Sukladno Zakonu malim proizvoaem jakoga alkoholnog pia smatra se svaka izika osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakoga alkoholnog pia koji proizvodi za vlastite potrebe, i to u koliini koja ne prelazi 20 litara istog alkohola godišnje po domainstvu. Malom proizvoau jakoga alkoholnog pia nije dozvo-

ljena prodaja jakoga alkoholnog pia. Mali proizvoa (neovisno o tome je li vlasnik kotla ili pak kotao unajmljuje kako bi ga koristio za proizvodnju pia) u obvezi je carinarnici nadležnoj prema svome prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije poetka proizvodnje.

I mali proizvoai su obveznici Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se u tri primjerka na obrascu PUR koji je tiskan u prilogu 4. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine broj 1/10.) te je uz istu potrebno dostaviti podatak o mjestu proizvodnje i podatak o volumenu ureaja za proizvodnju alkohola (kotla) koji mali proizvoa jakoga alkoholnog pia ima u vlasništvu i/ili koristi za proizvodnju jakoga alkoholnog pia. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika, ovjerena od strane ovlaštene osobe nadležne carinarnice, smatra se ovlaštenjem za rad malom proizvoau jakoga alkoholnog pia, i to s danom upisa u registar trošarinskih obveznika. Mali proizvoa smatra se trošarinskim obveznikom te je u obvezi plaati trošarinu ovisno o zapremini ure-

aja, tj. kotla koji ima u vlasništvu odnosno koji koristi u proizvodnji jakoga alkoholnog pia za vlastite potrebe. Fizika osoba koja za svoje potrebe pee rakiju plaat e godišnju trošarinu u iznosu od 100 kuna za kotao zapremine 40 do 100 litara, a 200 kuna za kotao vei od 100 litara. Mali proizvoa vina je osoba koja ne proizvodi više od 1000 hl vina godišnje. Mali proizvoa vina mora carinarnici nadležnoj prema svome prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije poetka proizvodnje, te do 31. sijenja tekue godine za proteklu godinu dostaviti izvješe o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina na dan 31. prosinca. Mali proizvoai vina obvezni su uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika dostaviti i podatak o mjestu proizvodnje, oekivanoj koliini proizvodnje vina u kalendarskoj godini, podatak o površini vinograda u hektarima, te priložiti potvrdu nadležnog tijela da je upisan u Upisnik proizvoaa groža, vina i vonih vina, kao i potvrdu da zadovoljava minimalno tehniko tehnološke uvjete za proizvodnju vina propisane posebnim propisima. te

HRVATSKO TRŽIŠTE odojaka i junadi

KUTAK ZA agrosavjet

Cijene odojaka stagniraju

Vrste pretoka

Na domaem tržištu odojaka u protekla dva mjeseca bilježimo stagnaciju cijena. Prosjena cijena živih odojaka je oko 12 kuna za kilogram. U odnosu na isti tjedan u 2009. godini cijene su ove godine niže za 22,28 posto. Unato relativno solidnoj cijeni, na tržištu nema vee potražnje za odojcima. Cijene kvalitetnih odojaka ujednaene težine kreu se od 15 do 18 kuna po kilogramu, a cijene “seljakih” odojaka od 10 do 14 kuna po kilogramu. Pošto je cijena odojaka u Hrvatskoj za samo 7,54 posto viša nego u EU, u narednom razdoblju ne oekuju se znaajne promjene. Prosjene cijene junadi iznose 11,50 kuna po kilogramu žive vage. Muška junad simentalske pasmine stoji od 10 do 13 kuna po kilogramu, dok se cijene ženske junadi kreu od 10 do 11 kuna za kilogram. Na Jadranu su cijene nešto više i kreu se od 12 do 18 kuna po kilogramu žive vage. (TISUP, sm)

Piše: dipl. ing. agronomije Silvija Zeman

Danas se sve više prakticira zatvoreni pretok jer se otvorenim gubi CO2 i sortna aroma, a trend je da se traže svježa vina ugodnog mirisa tj. sortnog mirisa pa se stoga za sortna vina preporua provesti zatvoreni pretok dok za stolna vina prakticiramo otvoreni pretok kako bi ubrzali proces esteriikacije tj. dozrijevanja vina. Otvoreni pretok takoer provodimo ako je vino poprimilo miris na trula jaja (sumporovodik) ili ako je vino nakon vrenja ostalo sluzavo što je prouzroeno djelovanjem bakterija. Kod sluzavosti preporua se na pumpu, na kraju izlaznog crijeva privrstiti nastavak, ružu za zalijevanje. Nakon provedenog prvog pretoka dolazi proces stabili-

zacije vina. Ako se vina teško bistre predlaže se da se s obzirom na stupanj mutnoe odaberu odreena enološka sredstva za bistrenje vina kao bentonit, kombinacija silicijeve soli i želatine ili kombinacija morunjeg mjehura i želatine. Uzrok mutnoe su koloidne estice koje lebde u vinu a nabrojena enološka sredstva vežu ih na sebe i istalože. Normalni prvi pretok provodimo 14-30 dana nakon završene fermentacije dok kasni prvi pretok provodimo 30-90 dana nakon završetka fermentacije. Vina slabije kvalitete u prvoj godini pretaemo 4-5 puta, dok kvalitetnija vina samo 1-2 puta.


26. listopada 2010.

Poljodjelstvo 19

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

BIOINSTITUT D.O.O., AKOVEC

VETERINARSKI SAVJETI

Praenje pesticida u hrani i hrani za životinje Pesticidi su selektivne sintetske toksine tvari namijenjene za uništavanje štetnih životinjskih i biljnih organizama. Pesticidi su svugdje oko nas – u zraku, zemlji i vodi. Pri uporabi pesticida vrlo je važno držati se uputa o rukovanju, doziranju i posebno vremenu koje treba proi od primjene do hranidbe životinja ili ljudske prehrane (karenca). U suprotnom može doi do poveanja koliine ostataka pesticida u proizvodu ijom konzumacijom se pesticidi posredno unose u organizam te mogu prouzroiti nepoželjne promjene. Posebno je štetna skupina organoklorovih pesticida (insekticida). Njihova uporaba je prije više desetljea zabranjena, a ipak se još uvijek koriste u nekim dijelovima svijeta (Afrika, Azija, J. Amerika). Istraživanja su pokazala da su ovi pesticidi otrovni, kancerogeni, mutageni, smanjuju imunitet i opu otpornost organizama te izazivaju neplodnost kod muškaraca i žena. Isto tako, manje postojani, ali izuzetno škodljivi za

zdravlje ljudi i životinja su pesticidi iz skupine organofosfornih koji iskazuju svoje štetno djelovanje na srce, mišini i živani sustav. Upravo zbog navedene štetnosti, uporabu pesticida je potrebno strogo držati pod nazorom te redovito pratiti prisutnost njihovih ostataka u hrani. Pravilnik koji je usklaen s legislativom Europske Unije i koji je na snazi u Republici Hrvatskoj od 2008. godine, propisuje maksimalne razine ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla za 398 razliitih aktivnih tvari. Mora se priznati da se radi o impozantnom broju što odmah ukazuje na mogue poteškoe pri praenju prisutnosti tih tvari u hrani. Naime, da bi se za odreenu vrstu hrane ili hrane za životinje dobila prava slika o prisutnosti ili neprisutnosti ostataka pesticida potrebno je provoditi ciljana ispitivanja. To znai, provjerom obuhvatiti one pesticide koji su korišteni tijekom uzgoja i proizvodnje te još dodatno obu-

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijaliska ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sa, subotom od 7 do 12 sa, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - dežurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PRELOG: Specijalizirana ambulanta za male živonje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠE:

Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA: Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, derazaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sa, subotom od 7,00 do 10,00 sa. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

hvatiti tvari koje se potencijalno mogu nai u okolišu (zemlji, vodi, zraku). I tu sad nailazimo na veliki problem jer do navedenih informacije je veoma teško doi. Kao primjer može se navesti uvezeno voe i povre za koje se jedva zna podrijetlo, a kamoli još ime je sve tretirano. Mogue rješenje se nazire uvoenjem standardiziranih sustava kvalitete u integriranu poljoprivrednu proizvodnju pri emu je cijeli proces transparentan. Najpoznatiji predstavnik takvih sustava je GlobalGAP kojeg su uveli ili uvode ve brojni proizvoai i u Hrvatskoj. Jedan od uvjeta za dobivanje certiikata je upravo taj da se u gotovom proizvodu spremnom za tržište mora ispitati prisutnost svih korištenih pesticida. Analitiko ispitivanje prisutnosti pesticida u hrani naješe se provodi vrlo soisticiranom tehnikom plinske kromatograije. Trenutno se u Laboratoriju Bioinstituta d.o.o. odreuje oko 40 razliitih pesticida, ali zbog

puno veeg broja tvari koje se koriste, a koje su navedene i u Pravilniku, pojavila se potreba za nabavom još suvremenije opreme. Radi se o plinskom kromatografu opremljenom s masenim detektorom (GCMS) kojim se u jednoj analizi može ispitati i preko 200 spojeva. Na taj nain dobit emo potpuniji i toniji nalaz o koliini ostataka pesticida u hrani, a mi analitiari emo lakše iskazati svoje mišljenje prema Pravilniku. Teuta Tompi, dipl. ing. preh. tehn.

VAŠ VRT - Želi od Vas biti mažen i pažen, a Vama dobar i lijep.

Cvatue živice za sjenovite položaje i vlažna tla Sjena nije uvijek baš sjena. Mnoge ukrasne drvenaste biljke bolje podnose sjenu od zidova nego što se to naješe opisuje u knjigama o vrtlarstvu. Stoga vrtalri takve položaje esto nazivaju zaklonjenim položajima umjesto sjenovitim položajima, jer svjetlost dolazi do biljaka neizravno. Prava je konica rasata zapravo tamna sjena od krošnje drvea ili velikih grmova. Uvje rasata tada nisu nepovoljni samo zbog nedostatka svjetlos nego i zbog suhoe, padanja kapi i pritiska korijenja. Naš prijedlog za živicu zamišljen je za zaklonjene položaje na kojima doduše nema izravne sunane svjetlos , ali tlo je dovoljno vlažno. Tu pristaje grm pljuskavica( Hypericum ‘Hidcote’) sitnog cavata, kerije (‘Kerrie japonica ‘Plani ora’) i pucavica (sorte Physocarpus).

Živice od rhodondedrona Rhododendroni su došli u Europu s dalekog istoka. Ve više od 200 godina pretvaraju naše vrtove u travnju i svibnju u more cvjetova. I kao biljke za živice od rhododendrona su pravi cvjetni arobnjaci. Dovoljno hranjivih tvari dobivaju u tlu odreene kiselosti i stoga ih treba pažljivo održava. Prije svega u podrujima s vapnenim tlom sa sušnim ljetom lijepe živice od rhododendrona mogu se uzgoji samo uz temeljitu pripremu tla. Previske pH-vrijednos iznad 5,5 brzo e izazva neželjene posljedice. Elegantne cvatue drvenaste biljke najviše vole hladno-vlažan humus. Gdje ga nema dovoljno, tlo se prije sadnje može poboljšati zemljom iz vrtnog centra kao što su standardizirani proizvodi od kore, zemlja za biljke s drvenim vlakinima ili tresetna zemlja s korom. Zahvaljujui novim vrtlarskim proizvodima ne mora se više upotrebljavati golema koliina treseta. Gotovo se svi rododentroni moraju cjepiti na podlozi koja plemenim sortama daju dovoljnu vitalnost. Višedesteljetnim uzgojem i selekcijom za rotodendrone su dobivene podloge koje podnose lužnatost (‘Inkarho’) i omoguuju dugoronu kulturu na tlima koja su se prije zbog svoje visoke pH-vrijednos smatrale nepovoljnima. Jano da i rhododen-

dronnovih generacija vole zaklonjene položaje, bogate humosom. Te su zimzelene biljke uvijek žedne. Izborom polusjenovita položaja za živicu opasnost od suše od poetka je znatno manja.

Živice od bambusa Bambusi su trave koje vrtlari zbog njihova zimzelena liša i drvenash izdanaka svrstavaju u vrtne drvenaste biljke. Jedna je od prednosti tih iznimnih trava njihov silan rast. Ni jedna druga biljka za živice ne raste brže. Atrakvni bambusi mogu ispuni najrazliije želje za zaštom od pogleda. Osim toga, živica od bambusa uvijek djeluje privlano. Mnogi smatraju da bambusi zbog svog podrijetla iz Azije ne podnose mraz. Takvo mišljenje oporgavaju mnoga pozitivna iskustva posljednjih desetljea. Mnogo vee probleme izaziva žestoko bijanje rizoma u pojedinih vrtsa koje tjeraju izdanke. Rizomi su podzemni izdanci iz korjena koje, ako se neobuzdano razvijaju, ne mogu zastavi ni obloge terasa ili zidovi. Svi bi ljubitelji vrtova koji žele uzgaja bambus trebali zna da se bambusi dijele u vrste i sorte koje oblikuju busenove, odnosno tjeraju izdanke. Neki bambusi koji tjeraju izdanke, a ovdje prije svega treba spomenu vrtse i sorte Phyllostachys, razvijaju dijlom agresivne rizome nevjerojatno jakog nagona za širenjem. Ako poslije ne želite pronalaziti svoj bambus po cijelom vrtu (ili ak u susjedovom vrtu), trebate pri sadnji predvidje stabilne prepreke od jake folije za ograniavanje rizome. Kako rizomi ne bi zaobišli te prepreke, treba ih ukopa oko biljke na dubini od najmanje 70 cm. Pojedinani podzemni izdanci koji još lutaju vrtom mogu se ukloni lopatom. Vrste koje tvore busenove, npr. Fargesia, za razliku od njih rastu znatno pitomije i imaju vrlo dekoravne stabljike. Biusenove bambusa u živici možete prorijediti izrezivanjem pojedinih stabljika ime ete sami odredi gustou zašte od pogleda. Pozdravi iz IVE!


20

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

26. listopada 2010.

DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE DILJEM MEIMURJA ETŠ AKOVEC

Zamijesili trideset štruca kruha po bakinim receptima AKOVEKI FRANJEVCI

Dobrotvorna akcija za misiju u Peruu Prošle je subote akoveki Franjevaki samostan organizirao je zajedno sa uenicima Dan kruha i zahvalnosti, postavivši na Franjevakom trgu štandove s plodovima zemlje i plodovima rada ruku. Kruhovi i plodovi zemlje bili su ispred crkve Svetog Nikole u akovcu

izloženi na prodajno - dobrotvornoj akciji za pomo misijama u Peruu. Tako su franjevci i asne sestre zajedno sa školama u kojima su oni i vjerouitelji(ce) zahvalili Bogu za plodove zemlje u jesen, doba kada se plodovi ubiru i kada u školama poinje skupljanje znanja i saznanja. (sm, zv)

Tradicija proslave Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje u Ekonomskoj i trgovakoj školi akovec nastavljena je i ove godine, a svoj su doprinos proslavi dali uenici iz gotovo svih školskih sekcija. Tako su štandovi u školskom predvorju ureeni u suradnji s vjerouiteljima Dragicom Živkovi i Karlom Vukoviem, prof., a najmaštovitijima su se pokazali uenici prvih razreda. Za glazbeni se doživljaj i ove godine pobrinuo školski zbor i bend, koje su pripremili Josip Posavec, prof., i Karlo Vukovi, prof. Dramska družina koju vodi Valentina Peri Štefok, prof., kratkim je prikazom podsjetila na vrijednost obilja koje se preesto zaboravi primijetiti, a dobar primjer suradnje ostvaren je u okviru nastave biologije i njemakog jezika - uenici i profesori zamijesili su trideset kruhova po recep-

Pod vodstvom Željke Kadi, prof., uenici su zamijesili trideset kruhova prema receptu naših baka, a recepte su preveli i na njemaki jezik tu naših baka, koje su preveli i na njemaki jezik. Vodila ih je Željka Kadi, prof., uz pomo Saše Kralji, prof., i Ksenije Blagus, prof. Da je kruh za mlade ekonomiste prije svega ekonomsko dobro, pokazali su, istražili i na izloženim plakatima prezentirali uenici 4. a razreda pod mentor-

stvom Bosiljke Vinkovi - Kukoli, prof. Preostali kruhovi i plodovi zemlje bili su naredni dan ispred crkve Svetog Nikole u akovcu izloženi na prodajno - dobrotvornoj akciji za pomo misijama u Peruu. Još jednom se potvrdila dobrota naših sugraana. (bš)

SREDNJA ŠKOLA AKOVEC

Podsjetili na pravu vrijednost kruha Prošli su tjedan i u Srednjoj školi akovec sveano obilježeni Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. U predvorju škole postavljena je prigodna izložba plodova zemlje, kruha i pekarskih proizvoda, a na tematskom su panou predstavljeni ueniki radovi. Uenici i njihovi nastavnici priredili su sveanost ispunjenu pjesmom, prezentacijom o problemu siromaštva i gladi u svijetu te kvizom u kojem su predstavnici gimnazijskih i medicinskih razreda dobili priliku pokaza sve što znaju o kruhu. Svojim su programom uenici željeli naglasi kako vrlo esto zaboravljamo pravu vrijednost kruha i ne razmišljamo da je mnogim ljudima na ovom našem planetu kruh i danas, u 21. stoljeu, nedosžna dragocjenost. Na svoju su sveanost kao goste pozvali uenike i nastavnike iz Ekonomske i trgovake škole i III. Osnovne škole akovec koji su se pozivu rado odazvali. Na kraju su se svi poasli svježe peenim klipiima, ali i mudrim mislima kako bi okrijepili ne samo svoje jelo, nego i svoj duh.

IVANOVEC

DEKANOVEC

Mještani zahvalili za plodove zemlje

U humanitarnoj akciji uenici prikupili devet tisua kuna

U mjesecu listopadu mnoge meimurske župe obilježavaju Dane kruha i slave mise povodom zahvalnosti za plodove zemlje. Tako su prošlu nedjelju i u župnoj crkvi Svetog Vida u Ivanovcu na oltar prineseni kruh i vino koje je tijekom misnog slavlja blagoslovio župnik veleasni Danijel Bistrovi. U dvorištu crkve blagoslovljeno je i obilje kolaa i drugih delicija u kojima su uživali predstavnici udru-

ga koje djeluju u Ivanovcu, ali i mnogobrojni vjernici koji su prisustvovali misnom slavlju. Organizator je tradicionalno bio župni Caritas, uz svesrdnu pomo lanica udruge “Izvor“ koje su svojim radovima okitile oltar i vjeronaunu dvoranu. Kolae su pripremile i ispekle same “vanofske i štefanjske “ žene, a zahvaljujui pak sponzorima i ljudima dobre volje nije nedostajalo ni “ine kapljice“. (so,vk)

S obzirom na prošlogodišnji uspjeh i dobar odaziv mještana, i ove je godine u Dekanovcu obilježen Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. U centru mjesta, ispred župne crkve Svih svetih u Dekanovcu, u nedjelju 17. listopada okupili su se brojni mještani. Uz uenike Osnovne škole Domašinec i Podrune škole Dekanovec, štand je ove godine imao i Djeji vrti “Jelenko” iz Domašinca. Roditelji, uitelji i uenici zajedno su

ukrasili štandove prepune kruha, kolaa, voa, sokova, cvijea i svih drugih “inota i ljepota prirode”.

Prije mise, koju je predvodio župnik Ivan Mikulan, stigli su domašineki tamburaši i uenici

MURSKO SREDIŠE

MEIMURSKI branitelji u Mariji Bistrici

Oltar pred završetkom

Dino je zvati se branitelj

Ovih dana majstori obavljaju posljednje radove na postavljanju glavnog oltara u središanskoj župnoj crkvi. U majstorskoj radionici u Zagrebu oltar je obnovljen i premazan sredstvima protiv crvotoina i dopremljen u Mursko Središe. Do kraja mjeseca oltar e zablistati u punom sjaju, što se ne može rei za župnu blagajnu. Naime, vjernici dosta slabo podmiruju svoje obveze, a izostala su sredstva iz gradske i državne blagajne, pa je pitanje kako e se namiriti majstori. Župnik i odbornici gotovo “kemijski” s malo kuna namiruju obveze prema dobavljaima elemenata za plonik te

ureenje crkve. A godina je gotovo pri kraju. Župnik i odbornici nikoga ne “špotaju”, samo podsjeaju da smo kao vjernici dužni poravnati svoje obveze. (S. Mesari)

BOG MOJIH DETALJA

Moja Afrika - crna i lijepa! Misionari su posebno izabrani ljudi da u ime Božje i Crkve, naviještaju, životom i rijeima, Radosnu vijest diljem svijeta. I ja sam imao milost bi jedan od njih do prije 6 godina. Povodom ovogodišnjeg Svjetskog misijskog dana izabrao sam za ovaj lanak poneke proplamsaje moje duše, zabilježene u prvim danima u pismima koja sam slao iz daleke Afrike. 19.06.87. Noi posute zvijezdama i mjesecom. Tišina i svježina isprepliu se sa vrelinom dana, beskrajnim suncem, i tako to neprestano, bez zaustavljanja. Vrijeme brzo le. Još uvijek isto ime nosim, ali ne sanjam iste snove. Gledam se ovih proteklih mjeseci i ne udim se više. Otvorenim oima idem dalje, skupljajui hrabros za svaki pojedini korak u mojem danu. Živje i bi misionar…ma,

divno je to, lijepo i sretno. Toliko blagoslovljeno! A ponekad i tužno. Preplave te osjeaju beskorisnos i grijeh. Isus treba da raste, a nas nema, nas nema! Živje svakidašnji život i vjerova da je vrijedan, i volje ga, pronalazi u njemu ljepotu, bi sluga Rijei. Kako su lijepi ovi ljudi. 12.09.87. To divno, predivno, daleko nebo vue me svojim neizmjernosma i vodi u prostranstva kojima sam nadomak. Prostranstva dalekog neba moja su ežnja i moj poziv. 17.10.90. Trebalo je ponovno oi, moja me Afrika oekivala, a meni se nije žurilo! Spominjem se razmišljanja i odluka ispisanih na prvim stranicama mog afrikog dnevnika, kako se zbio moj prvi susret sa svijetom palmi, sunca i velikih oiju crnih ljudi. Stranice prepu-

Na 10. tradicionalnom hodoašu hrvatskih branitelja i lanova njihovih obitelji u Mariji Bistrici bili su i lanovi UDVDR-a Meimurske županije. Oni su bili i na svetoj misi koju je u svetištu Majke Božje Bistrike predvodio vojni ordinarij monsinjor Juraj Jezerinac. - Dino je zvati se branitelj. Možda ima ljudi koji vas ne cijene i ne vide dobro koje ste nam darovali. Nemojte se na to obazirati, jer živimo u svijetu u kojem nesebinost više nije na cijeni, vrijednosti nemaju medijsku prou, domoljublje postaje znakom plemenske kulture, ak su ga neki u novije vrijeme nazvali nacionalizmom, biskupove su rijei koje su najviše dojmile hrvatske branitelje iz Meimurske županije. (sm, S. Horvat) ne idealizma, gole borbe za život, tuge za ostavljenim prijateljima, Roditeljima. Toliko strahova i neizvjesnos. Koliko se samo od tada toga proživjelo. Teško je bilo otvori ruku onima koji su je uvijek uprljali i nisu znali rei hvala, koji su plakali jer su me se bojali, jer sam samo bijelac, stranac. A ja sam ih gledao. Trebao sam vjerova da sam misionar, netko sasvim drugaiji od drugih, daleko od smrtnika, svet. A nisam mogao, jer voljeh živje na drugi nain. Ono moje – tu si da daš tvoj dio i ništa više – tako me esto tješilo. Potreba za prijateljima. (Zar niste znali da su ih misionari neogranieno mnogo potrebni? Onih pravih!) I tako mjesec za mjesecom, pa godine. Došle su i šine, i porazi, i suze. Mnogo suza, mnogo! Od mene su oekivali udesno, a ja sam bio svakidašnji, uvijek u mislima na onaj moj dio. Bi sve, a nema ništa. S Njim, samo s Njim! Onaj koveg na ormaru znao me tako udesno odnijeti u zemlju mojih

treih razreda u narodnim nošnjama te unijeli dodatni sveani štih. Uslijedila je misa s prinosom darova, a nakon mise bio je blagoslov svega izloženog. Akcija je bila i humanitarnog karaktera. Dio od prikupljenih ukupno devet tisua kuna bit e utrošen za potrebe škole i vrtia, dok e se ostatak donirati Udruzi za sindrom Down u Meimurskoj županiji. (vk)

Meimurski hodoasnici u Mariji Bistrici

sanja. Ali uvijek do prvog ugla. Potom na koljena, i srce koje se smiruje u Njemu! Ni On nije uvijek ho puno pria. I Njemu je ponekad bilo svega dosta. I mene. Za sve je On ‘’kriv’’. I ono u što nikad nisam ho vjerova, dogodilo se: zaboravih gdje sam roen, one koje ostavih. Zaboravih dim mojeg doma i moju rijeku. Afrika me zarobila. Postao sam njezin rob! Ta Vjena Zemlja uvukla se u moj zagrljaj i istjerala sve moje ljubavi: ljubavi moga djenjstva i mlados. Nisam toga ni bio svjestan. Tek danas to vidim, Danas kada ponovno moram oi, dok me zrela polja kukuruza zaueno gledaju. (…) Zar zaista više nema niega što bi te zadržalo? Ne razumijem sve to ni ja. Moju novu domovinu esto teško prihvaam, ponekad ak i odbijam. Ona pak, postala je moja sudbina! Od kad me Isus upoznao, sve se naopake okrenulo. No, moje ruke oduvijek su prazne. Pa, kad je ve tako, kad se mora – idem. Ponovno. Koliko u još to puta ini? Ne

IMENDANI I BLAGDANI utorak, 26. listopada Dimitrije Srijemski, Lucijan srijeda, 27. listopada Bartol, Bartolomej, Bare etvrtak, 28. listopada Šimun i Juda Tadej, Siniša

Piše: vl. Antun Štefan znam! A vi me prate pogledom koji bi, kad bi samo mogao, zaustavio avion. Ne, moja srea je tamo gdje je On! Moj Bog ima crnu kosu, crno lice, i crne oi, i uvijek divno srce. Ne zaustavljajte me jer ja moram ii.

petak, 29. listopada Darko, Donat, Narcis, aslav subota, 30. listopada Marcijan, Marcel, Klaudija nedjelja, 31. listopada Alfon Rodriguez, Ali


za velike i male

Novosti • Novosti

Uenici na stazama nekadašnjih rudara

U SPOMEN

Dominiku Zatreperila su svjetla na ulici poput kliktaja tvog smijeha u uionici zadnjeg dana osnovne škole. Pomogao si nam tim osmjehom da ne plaemo, rekavši da je ovo tek stepenica koju svi moramo proi. Rastali smo se vjerujui u tvoje rijei. Tvoj smijeh nas je uvijek pratio makar se i više nismo viali. Prijatelju naš, tebe sada više nema… Nema više za tebe životnih stepenica. Ostao je u nama samo tvoj smijeh. Ostalo je samo sjeanje na tvoju igru. Ostalo je sjeanje na tvoje nesebino prijateljstvo. Zahvalni smo ti na tome dok i nas ima. Zahvalni smo svima koji te nose u sjeanju. Poivaj u miru, prijatelju! Dok nas ima živjet eš u našim mislima.

Uenici na SRC Zaleše, turistikoj meki M. Središa

Na kraju se u slast pojelo

Uenici od petog do osmog razreda OŠ Mursko Središe na poseban su nain obilježili Svjetski dan pješaenja i Dana zahvalnosti za plodove zemlje. Oni su naime, propješaili Rudarsko-murski put u dužini od 12 kilometara. Poeli su u Cimperu gdje su ih pozdravili gradonaelnik M. Središa Josip Dobrani, a u ime Cimpera Gordana Dunjko. Uenici su ukupno pješaili tri i pol sata, a na najvažnijim punktovima slušali su objašnjenja detalja iz povijesti od Dražena Srpaka, Branka Vrtaria i Ivana Leeka. Na cilj su stigli svi uenici i onda se poastili ukusnim delicijama koje su sami pripremili, odnosno njihove mame. Ovaj oblik uenja prirodnih i povijesnih znamenitosti Grada uenici su proveli u suradnji s Gradom M. Središe.

Svijet pria • Svijet pria

Piše: Vera Zemuni

Kestenova Pustolovina Mala Suneva Zraka umorna od toplog dana, udobno se smjesti na hrpicu otpalog liša pod sjenovito stablo u šumici i slatko zadrijema. Tok! Tok, tok tok! Grana ispod posta skakaonica. udna stvorenja popadaše po lišu, u travu, meu korijenje debla. Zaori se smijeh, nasta vesela vriska. - Bok! – proviri iz zelenog i bodljikavog kaputia radoznalo smee oko sjedajui uz zauenu zraku. - Baš bi se mogli sprijateljiti i lijepo igrati. Sunevu Zraicu nije trebalo nagovarati. I pone igra. as je zraka tražila kesteni-

e koji su se vješto skrivali u lišu, as su oni tražili nju, koja je kao zlatna kiša migoljila izmeu stabala. Kad li – putiem kroz šumu naie Štefek. Sa školskom torbom na leima. Žurio se u školu, ali je ipak imao vremena zapaziti Kestenia dok je ovaj pretravao stazu. Oprezno, uz pomo maramice, pokupi ga i s njim – u torbu. Jao! Siroti Kesteni. No, prijatelja se ne ostavlja u nevolji. I Suneva zraka, ne oklijevajui, sjedne na torbu i nae se uz njega. Tješila je tužnog druga ak i kad su stigli u uionicu. I kad je stigla i uiteljica i poela nastava. A Štefek je smislio “zgodan” plan. Zapravo osvetu. Bio je strašno ljubomoran na Iveka iz klupe lijevo od njega, jer taj Ivek sjedio je s Jelenom, a i inae se stalno motao oko nje. ekao je priliku. Kad je grozni Ivek na tren ustao da odgovori na jedno uiteljiino pitanje, Štefek izvue bodljikavi kesten kako bi mu ga podmetnuo na stolac. Meutim, i kesten je ekao priliku. Jao! Jaaaaj! – zakrii

Štefek, a Kesteni se otkotrlja tono sto centimetara ispred uiteljiina stopala. Tajac. I? Što i? Ništa. Uiteljica je samo ispod oka pogledala Štefeka i onda rekla: - Evo nama malog jesenskog gosta! Hajde, maleni, raskopaj svoj kaputi, ovdje je dovoljno toplo. Stavit emo te na ormari da se s nama družiš, a potkraj jeseni zasadit emo te ispred prozora. Jednog dana pravit eš nam sjenu, a s jeseni se zlatiti i uljepšavati nam školu. Cijeli razred zapljeskao je iznenaenom i sretnom Kesteniu, koji je ve sjedio na poasnom mjestu. - Dakle, obistinjavaju se rijei tate Velikog Kestena da mi mali trebalo otii u svijet kako bi nastala nova stabla. Izgleda da sam ja od sve moje brae najdalje skoio. Zato opraštam Štefeku. I Štefek je odahnuo, a u sebi je dao jedno zaista lijepo obeanje: - Obeavam to zanavijek! – zarekao se djeak. Kakvo je to obeanje dao, to zaista ne treba objašnjavati, zar ne?

Tvoji prijatelji iz razreda u OŠ M. Središe

Djeji tjedan • Djeji tjedan Povodom Meunarodnog djejeg tjedna djeji vrti “Suneko” iz Selnice posjetio je djecu i djelatnike u djejem vrtiu “Smješko” u Svetom Martinu na Muri. Djeca su se meusobno upoznala u likovnim, konstruktivnim i druš-

tvenim aktivnostima. Cjelodnevni izlet pružio je djeci puno smijeha i uzbuenja, a stvorena su i nova prijateljstva. Djeca i odgajatelji djejih vrtia “Smješko”, “Suneko” i “Pahuljica” iz Murskog Središa (podruni vrti djejeg vrtia “Suneko”)

u zajednikom projektu su na Meunarodni djeji dan plakatima, pisanim porukama i crtežima educirala društvenu okolinu o pravima djece. Da i djeca imaju svoja prava i koja su to prava svi bi trebali znati i pobrinuti se da im ona budu zajamena!

Radio 1, 105,6 Radijska emisija: I ŠTO AKO JE TAKO etvrtak, 28.listopada 2010. 19 sati TEMA: ŠTO RADIMO KAD NIŠTA NE RADIMO (II) Voditeljica: KATARINA ŠKVORC


22

Novi život se rađa

Ivan (27) I Petra (25) Zlatarek iz Lopatinca dobili su Patrika, roenog 15. rujna u 19 sati.

Edin (25) i Margareta (24) Paji iz Preloga, dobili su Abela, roenog 18. listopada u 13 sati. Kod kue je bracu doekala Kaja (2,5).

Dragan (29) i Emica (34) Kaji iz Nedeliša dobili su Gabriela, roenog 19. listopada u 4.30 sati. Po bracu je došla i Ozana (3).

Davor (32) i Jelena (23) Krznar iz Gardinovca dobili su Fabijana, roenog 14. listopada u 15.55 sati.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

26. listopada 2010.


Svjetska romska atrakcija oduševila i akovane Nastup maarskoga nacionalnog romskog orkestra “Rajko” - 100 violina akoveka je publika jedva doekala. Neumorna izvedba od dva i pol sata upotpunjena tradicionalnim plesovima i pjesmom nikoga u prepunoj dvorani Graditeljske škole akovec nije ostavila ravnodušnim. Više o nastupu ove svjetske kulturne atrakcije proitajte na str. 5 našeg priloga MEDIA. (foto: zvrzan)


2

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

26. listopada 2010.

NA TRIBINI  gostovao Teatar Exit s predstavom “Kontrabas� NOVI SKI KATALOG ZIMA 2010/2011

zatraĹžite katalog u naĹĄoj poslovnici!

.203$6=$*5(%GG 9$018',69,-(7 LWRSRSRVHEQLPFLMHQDPD $.&,-(/$670,187(3218'(),567 0,187(3218'(

 .203$629,6.,./8%29, u Austriji / Matrei, Sillian i Zillertal 02.01.-08.01. 6 polupansiona od 3.695 kn u Italiji / Kronplatz, Canazei i Arabba 01.01.-08.01. 7 polupansiona od 3.695 kn FRANCUSKA AUTOBUSOM Valmenier, Val Thorens, Val Cenis, Risoul,Chamrousse 02.01.-09.01. ve od 1.730 k i joĹĄ mnogo toga...www.kompas.hr

.567$5(1-( COSTA MAGICA ( 8 DANA ) Krstarenje po ITALIJI, TUNISU, Ĺ PANJOLSKOJ I FRANCUSKOJ

Luckasta predstava, opinjujua gluma i odlino provedeno vrijeme Konano nam se pruĹžila ĹĄansa da zadovoljimo ono ĹĄto je svakako univerzalna Ĺželja svima nama – da svjedoimo iskrenoj i strastvenoj ljubavi izmeu muĹĄkarca i ... njegovog kontrabasa. Toga intrigantnog, sugestivno Ĺženstvenog i neupitno privlanog instrumenta, pa ak i ako je nezgrapan i “u stanu morate stalno obilaziti oko njega“. Tu ĹĄansu pruĹžio nam je Teatar Exit i Rene MedveĹĄek koji je preveo, postavio i u Centru za kulturu izveo popularnu njemaku dramu “Kontrabas“ Patricka SĂźskinda. I na svu sreu, jer nam je tako donio udljivu priu o melankolinom glazbeniku koji osjea viĹĄe frustracije i mrĹžnje negoli privrĹženosti i ljubavi prema svom kontrabasu, koji je, kako nam je to MedveĹĄek otkrio, veliki hendikep u njegovom druĹĄtvenom i romantinom Ĺživotu (jer ga, kad god se upusti u romantine eskapade s nekom Ĺženom, on “stalno gleda“ i srozava mu samopouzdanje). No, to nije jedina stvar koja ga mui ... On isto tako dobro zna da nikada ne moĹže teĹžiti slavi nastupajui na instrumentu kojim se ne dobivaju solo dionice, ve je osuen zauvijek biti igra straĹžnjeg reda u postavi orkestra, kipei od zavisti i Ĺžudei za glamurom, recimo, jedne violine ili ak timpana. Ali vrhunac njegovoga ljubomornog bijesa rezerviran je za dirigente i tenore koji imaju privilegiju ruanja i veeranja s pravim objektom njegove usamljene

strasti – talentiranom sopranisticom, koja ni ne zna za njegovo postojanje. I dok je on tako proklinjao svoj nesretni i nezgrapni instrument i vapio za prepoznavanjem i iskrenom ljubavi, akoveka se publika naĹĄla u situaciji gdje je stvarno ve s prijezirom poela gledati taj kontrabas i navijati za nesretnog muziara da konano ostvari svoje snove. Toliko nas je MedveĹĄekova izvedba osvojila i opinila (i treba rei mnogo puta i nasmijala). Predstava, koja je pomalo iznenaujui hit u Europi u proteklih 25 godina, i koja je doĹživjela praizvedbe u nekoliko desetaka zemalja, ipak je viĹĄe nego samo pria o nekom glazbeniku i njegovim osjeajima prema instrumentu od kojeg Ĺživi. To je pria o svakome tko se ikad osjetio zarobljenim u izborima i odlukama donesenima u mladosti, ali i oekivanjima svojih roditelja. NaĹĄ opsjednuti junak, koji je kontrabas poeo svirati kako bi napakostio svojim roditeljima, posebno majci lautistici, zarobljen je u svom poslu i on se ne moĹže iĹĄupati iz svega toga, iako mu je ve preko etrdeset godina, a godine nemilosrdno idu dalje. LakĹĄe je okriviti nezgrapni instrument, koji dominira njegovom slabo opremljenom ali zato skupo zvunoizoliranom sobom, za nedostatak potencijalnih erotskih bliskih susreta. Produkcija je jednostavno a opet “ukusno“ postavljena, a svemu je doprinijela i zanimljivo postavljena pozornica. Rene

Medveťek, tako udomaen u ulozi, dao je izuzetnu izvedbu. On zuri u publiku s povjerenjem i neumoljivo vas uvlai u viťe nego malo psihotian svijet jednog glazbenika. A tu je i govor tijela – oponaťanje glazbe pokretima, ispunjavajui pozornicu energijom i Şivoťu. Bila je ovo, u svakom sluaju, predstava koju se isplatilo vidjeti. I obeavajui nastavak sezone u Centru za kulturu. (mn)

Rene MedveĹĄek oduĹĄevio je akoveku publiku izuzetnom izvedbom

POLASCI: 07.,14.,21.,28. SIJENJA 2011 Dan

Luka

1.

SAVONA (Italija)

Dolazak Odlazak -

17.00

2.

CIVITAVECCHIA( Italija)

08:00

19.00

3.

PALERMO( Italija)

19:00

4.

TUNIS (Tunis)

12:00 08:00

13:00

7.

PALMA DE MALLORCA ( Ĺ panjolska)

13:00

19:00

8.

BARCELONA ( Ĺ panjolska)

08:00

18:00

9.

MARSEILLE (Francuska)

08:00

18:00

10.

SAVONA (Italija)

08.00

-

IZLOŽBA Nevenke Arbanas u Muzeju Meimurja

Crème de la crème itali hrvatske grafike u akovcu Gimnazijalci pjesnike pod vedrim

CIJENA Unutarnje kabine u kategorijii I5 : po osobi na osnovnom leĹžaju: 1.540 kn obavezna doplata za taxe: 890 kn djeca na 3. i 4. leĹžaju do 18 g su gratis, plaaju samo taxe odrasli na 3. i 4. leĹžaju plaaju 1.475 kn + taxe

18',02, zrakoplovne karte redovnih i low-cost prijevoznika (Wizzair, Germanwings, Ryan Air...)!! i ulaznice za koncerte i priredbe (Eventim, Ticket Pro, Dekod)

:(//1(66 OPATIJA | GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA 4* WELLNESS PAKETI do 29.12.2010. 3 dana od 958 kn CRIKVENICA| fALKENSTEINER HOTEL THERAPIA 4* wellness paketi od 11.9. do 28.12.2010. 4 dana od 1345 kn UMAG| Hotel MELIA CORAL 5* | Hotel SOL GARDEN ISTRA 4* & Hotel SOL UMAG 4* WELL DAYS od 1.10. do 1.11.2010. 3 dana od 1160 kn 9LĹĄHLQIRUPDFLMDXQDĹĄRMSRVORYQLFLXÄŒDNRYFX 326-(7,7(1$6,3878-7(6.203$620

AKCIJA “ITAJMO POD KROĹ NJAMAâ€? u okviru Mjeseca hrvatske knjige

Nevenka Arbanas jedno je od najcjenjenijih imena hrvatske grafike - Nevenka Arbanas autentina je umjetnica raskoĹĄne imaginacije, umijea i radiĹĄnosti, u punom zamahu stvaralake zrelosti, ĹĄto je potvrdila i ovom izloĹžbom, rijei su to s kojima zavrĹĄava uvod kataloga uz izloĹžbu spomenute umjetnice, a koja je otvorena u Muzeju Meimurja akovec. I, uistinu, s tim je rijeima kustosica u akovekom muzeju Erka Na Jerkovi, koja je umjetnicu proglasila “crème de la crème“ hrvatske graike, zbilja pogodila “u sridu“. Rije je zbilja o osebujnoj izloĹžbi koja nam daje priliku da vidimo ĹĄto je ova cijenjena akademska slikarica – graiarka radila u proteklih pet godina. Graike su izvedene kombiniranjem razliitih tehnika ploĹĄnog, dubokog i propusnog tiska. Nevenka Arbanas nevjerojatno je produktivna graiarka, uzimajui u obzir svu zahtjevnost graike tehnologije. Ona je u ovih proteklih pet godina svake godine prireivala jednu do dvije izloĹžbe, ĹĄto je za tu likovnu disciplinu relativno mnogo izloĹžbi i uvijek se predstavljala novim graikama, dakle, nije bila rije o reprizama. Ono ĹĄto je karakteristino za ovu umjetnicu jesu graike pune kolorita i esto velikog formata. - Nevenka Arbanas sljedbenica je hayterovog ateljea (Stanley William Hayter,1901. – 1988., izumio je tehniku viĹĄebojnog tiska, op. a.) i u tom smislu ona promie kolor u graici, a ne libi se ni rezati svoje graike i krojiti ih onako kako joj trenutno nadahnue nalaĹže. I za nju su karakte-

ristini ovi veliki muralni formati, koje zapravo imamo rijetko priliku vidjeti, kazala je na otvorenju izloĹžbe Erika Na Jerkovi. O speciinom koloritu i velikim formatima koje koristi sama umjetnica je dodala: - Prije tridesetak godina, kada sam izlagala svoje radove, tada su se izlagale graike gotovo knjiĹĄkog formata i uvijek su bile na margini. A ja sam uvijek nastojala da graika parira i skulpturi i slici, i upravo sam to i postigla. Znai, ona je dobila svoj pravi oblik i formatom i koloritom, a protegla sam je i u prostor. Ja sam imala zamisao da ona bude ambijentalna, znai da u prostoru popunjava ambijent, a onima koji je gledaju daje pravi doĹživljaj. Nevenka Arbanas do sad je imala 45 samostalnih i sudjelovala na viĹĄe od 200 Ĺžiriranih skupnih izloĹžbi u zemlji i svijetu, te je dobitnica brojnih nagrada. Autorica je 18 objavljenih graikih mapa, a njene se graike nalaze u uglednim muzejima, galerijama i privatnim zbirkama. Uz graiku bavi se i ilustracijom i dizajnom. IzloĹžba u Muzeju Meimurja moĹže se razgledati do 7. studenoga. (mn)

Za nju su karakteristini golemi listovi muralnog formata, netipini za grafiku

nebom

U sklopu Mjeseca hrvatske knjige i Godine bioloĹĄke raznolikosti KnjiĹžnica “Nikola Zrinskiâ€? akovec organizirala je akciju “itajmo pod kroĹĄnjamaâ€?. Rije je o akciji koja je odrĹžana s ciljem popularizacije knjiga i itanja u knjiĹžnicama diljem Hrvatske. Zbog sve vee informatizacije i kompjutorizacije, i ovo je jedan od naina kako se knjiĹžniari bore za ouvanje naĹĄega trajnog izvornog blaga – knjige. Akcija u akovcu odrĹžana je u Perivoju Zrinskih, a u njoj su uz djelatnike KnjiĹžnice sudjelovali uenici 4. E razreda Gimnazije akovec, predvoeni profesoricom Nadom atlai. akoveki gimnazijalci

dobili su sat vremena kako bi kazivali omiljene stihove ulomaka iz djela koja su im posebna draga ili vaĹžna, a oni su se odluili za poeziju Jesenjina, Nerude i Lorce. U stihovima su osim uenika mogli uĹživati i prolaznici koje je oduĹĄevio ovaj oblik nastave pod vedrim nebom. Ove su akcije zasluĹžile ubudue joĹĄ veu podrĹĄku graana, jer je vaĹžno razvijati kulturu itanja. VjeĹĄtina itanja temeljna je za uspjeh u Ĺživotu i ona otvara vrata svakom drugom uenju. Stoga su ovakve akcije i viĹĄe nego dobrodoĹĄle! (mn)


26. listopada 2010.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

“VENOART”, nova udruga na kulturnoj sceni Meimurske županije

Udruga predstavljena bogatim programom vrhunskih umjetnika Pretprošle subote u dvorani “Scheier” u akovcu javnosti se predstavila nova udruga pod nazivom “VenoArt”, koja je nastala spajanjem ozbiljnih ideja akademski obrazovanih umjetnika, poklonika kreativnog izražavanja i graana, zaljubljenika u kulturu i umjetnost. U umjetnikom predstavljanju udruge, glazbene trenutke sudionicima pokloniIi su svojim nastupom Marija Jambroši u duetu s Henrikom Šimunkoviem, zatim varaždinska glumica Ljiljana Bogojevi, koja je izvela dvije pjesme i time najavila svoj album s pjesmama varaždinskog kraja, koji trenutno dovršava u suradnji sa studiom “Jazbina” iz Male Subotice. U treem dijelu programa nastupio je meimurskoj publici ve dobro poznat sastav “Vu-

Udruga “VenoArt” nastala je spajanjem ozbiljnih ideja akademski obrazovanih umjetnika, poklonika kreativnog izražavanja i graana, zaljubljenika u kulturu i umjetnost

Pridružite se kreativnim radionicama

Ljiljana Bogojevi izvela je dvije pjesme uz pratnju studija “Jazbina” iz Male Subotice

lenek band“ sa sopranisticom Nikolinom Virgej, koji takoer najavljuju svoj album tradicionalnih meimurskih pjesama obraenih u stilu klasinih jazz aranžmana.

Izložba crteža mladih umjetnica

U sklopu programa postavljena je izložba crteža studentica Akademije likovnih umjetnosti, pod vodstvom mentora akademskog slikara Bojana Miljania

Glazbene trenutke sudionicima pokloniIi su svojim nastupom Marija Jambroši u duetu s Henrikom Šimunkoviem

U sklopu predstavljanja udruge u galeriji “Scheier” postavljena je zanimljiva izložba crteža dviju studentica Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Izloženi crteži nastali su u razdoblju od 2003. do 2005. kao edukacija u pripremanju za upis na Akademiju likovnih umjetnosti, pod vodstvom mentora akademskog slikara Bojana Miljania. Rije je o Maji Blažek, roenoj 1987. godine u Koprivnici, te Maji Vrban, roenoj 1987. u Varaždinu. Obje su 2010. završile preddiplomski studij graike u klasi profesorice Nevenke Arbanas, u ijoj klasi i nastavljaju diplomski studij. Godine 2009. za svoje radove dobile su diplome na ljetnoj školi ilustracije u Rimu. Radovi izložbe uvod su u školu crtanja i slikanja koju e voditi akademski slikar Bojan Miljani i akademski slikar - graiar Dario Štoki.

U treem dijelu programa nastupio je sastav “Vulenek band“ sa sopranisticom Nikolinom Virgej

“VenoArt” e se baviti organiziranjem edukativnih radionica primijenjenih umjetnosti, likovnih, dramskih i glazbenih radionica, organiziranjem izložbi radova svojih lanova, predstava i performansa, ulinih prezentacija, promocija i glazbenih nastupa umjetnika, kao i strunih skupova s podruja kulture. Sve aktivnosti usmjerene su k podizanju kulturne svijesti graana i prava ovjeka na razvitku osobnosti. Udruga djeluje na podruju Meimurske županije u dvije podružnice, u akovcu i Prelogu, a inancira se iz vlastitih sredstava lanova. Ovim putem udruga “VenoArt” poziva sve ljude željne dobrih i pozitivnih vibracija da se pridruže kreativnim radionicama. Detaljnije informacije mogu se dobiti na broj telefona 098 725 475 ili e-mail venoart@ gmail.com. (foto: Lea Narana)

Udruga “VenoArt” i IPA Meimurje akovec Na svojoj sveanoj promoiji Ud i j k l ciji Udruga za promicanje kulture i kreativnog izražavanja “VenoArt“ pokazala je da osim kreativnih aktivnosti inicira i provodi i humanitarne aktivnosti. Tako su umjetnici i kreativci udruge podržali humanitarnu akciju Regionalnog

kluba IPA Meimurja akovec “K i b t lj i doniraj“, d i j“ u kojoj k j j “Kupi butelju se od svake prodane butelje najkvalitetnijih vina renomiranih meimurskih vinara Alojza Tomšia iz Železne gore i Zvonka Kermana iz Svetog Urbana daruje pet kuna za izgradnju IPA Centra u Gornjem Kuršancu.

U PETAK 29. LISTOPADA u 20 sati u Centru za kulturu akovec koncert legendarne pjevaice zabavne glazbe

Anica Zubovi nakon šezdeset godina karijere prvi put u akovcu! Ovaj e petak 29. listopada u 20 sati u Centru za kulturu akovec nastupiti poznata hrvatska pjevaica zabavne glazbe starije generacije Anica Zubovi. Koncert organizira Meimurska županija u suradnji s akovekom sopranisticom Blankom Tkali, ijem se pozivu pjevaica i odazvala, a bit e humanitarnog karaktera - sav prihod od prodaje ulaznica tijekom božinih e blagdana biti doniran nekolicini potrebitih obitelji s podruja naše županije. Osim legendarne Anice Zubovi, kao gosti koncerta, osim Blanke Tkali, nastupit e i bariton Ronald Braus, uz umjetniku pratnju ansambla Vanje Lisaka, a koncert e voditi još jedna legenda – Vojo Šiljak.

Koncert su prošli tjedan na konferenciji za novinare predstavili Blanka Tkali, predstojnik ureda župana Meimurske županije David Vugrinec i ravnatelj Centra za kulturu akovec Ladislav Varga.

Poseban odnos prema tradicionalnoj meimurskoj pjesmi Anica Zubovi danas ima 78 godina, i za njen gpovratak h u glazbene vode zaslužan je Ronald Braus. Svoje je ime ucrtala na listu ponajboljih pjevaica zabavne glazbe, a u karijeri je sudjelovala i osvajala nagrade na brojnim festivalima diljem bivše države. Poseban je odnos njegovala upravo prema tradicionalnoj meimurskoj glaz-

Koncert su prošli tjedan najavili Ladislav Varga, Blanka Tkali i David Vugrinec bi, pa mnogi na prvu loptu pomisle Meimurka h, na što je Zubovi od- me je ostavila jedan veliki peat u da je porijeklom Meimurka. To je govorila da je ona – Lianka. - Vje- promoviranju meimurske pjesme. mislila i naša sopranistica Tkali, rujem da je to zato što je stvarno Zapravo, bila je i prva pjevaica koja pa se pri prvom susretu s Anicom otpjevala vrlo mnogo meimurskih je snimila meimurske pjesme na Zubovi predstavila kao gtakoer pjesama na svoj osebujan nain i ti- plou, objasnila je Tkali.

Anica Zubovi je ove godine u ožujku proslavila i 60. obljetnicu svoga umjetnikog rada, a zanimljivo, tijekom karijere ni jednom nije gostovala u akovcu, iako je posebno privržena pjesmama upravo iz našeg kraja. Toj je gnepravdi h odluila stati na kraj upravo na poziv Blanke Tkali, pa e ovaj petak akoveka publika po prvi put moi uživati u meimurskim pjesmama u izvedbi Anice Zubovi, ali i ostalim pjesmama iz njenoga vrlo širokog repertoara. Prema rijeima Blanke Tkali, Anica Zubovi, iako u 78. godini života, još uvijek prekrasno pjeva, u što se najbolje možete uvjeriti sami dolaskom na ovaj humanitarni koncert. Cijena ulaznice je 30 kn. (bš)


4

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

JESEN u Zasadbregu

Pjesmom i plesom za svoju crkvu Prošle je subote u organizaciji KUU-a Zasadbreg u Domu kulture u Zasadbregu održana priredba pod nazivom “Pozdrav jeseni”, najljepša, najraznovrsnija i najposjeenija godišnja priredba u ovom naselju koje spada u opinu i župu Sveti Juraj na Bregu. Nakon svete mise u mjesnoj kapeli Marije Kraljice sudionici programa i publika u mimohodu su stigli u Dom kulture, gdje je održana središnja sveanost i prigodan kulturno - umjetniki program. Pred ispunjenim gledalište redom su nastupili glavna goša veeri, domaa ki, kantautorica,

26. listopada 2010.

NASTUP Regional benda na promociji Matokovi - Jace knjige Jasminke Ja

Vlastitim pjesmama pridobili publiku

Idui nastup Regional benda bit e 5. studenoga u gradskoj kavani “Grofica Marica” Folklorna skupina KUU-a Zasadbreg na poetku priredbe Ivica Puškadija bio meu gostima priredbe. Uz njega su sjedili i opinski naelnik Anelko Nagrajsalovi, predsjednik Opinskog vijea Marijan Rodinger i mnogi drugi. U publici su bili i roditelji goše veeri Lidije Bajuk Josip i Katarina Bajuk. Izloženi su i plodovi zemlje, što je cijelom dogaaju dalo pravi jesenski i domai ugoaj. (S. Mesari) Domai pozdrav jeseni i publici

Prikupljani su prilozi za obnovu crkve

glazbenica i spisateljica Lidija Bajuk, KUU Zasadbreg, KUD Novi Marof, Udruga žena Sivica i KUD Prigorec i Markuševec. Priredba je imala humanitarno obilježje jer su dragovoljno prikupljeni novani prilozi namijenjeni obnovi župne crkve u Svetom Jurju na Bregu, iji je župnik veleasni

Lidija Bajuk i bez gitare više nego odlina

U prepunoj dvorani palae “Herzer” na predstavljanju prve samostalne zbirke poezije Jasminke Matokovi - Jace “U vrtlogu prolaznosti” nastupio je Regional band.

U polusatnom nastupu izvodili su vlastite pjesme koji su naišli na odlian prijem okupljenih. Sljedei nastup Regional banda u punom sastavu bit e 5. studenoga u gradskoj kavani “Groica Marica”.

PRVI NASTUP preloškoga Djejega pjevakog zbora “Maleni” na Smotri djejeg stvaralaštva u Puli

Zbor “Maleni” primjer za zborsko pjevanje! Djeji pjevaki zbor “Maleni” iz Preloga nastupio je sredinom listopada na 16. Smotri djejeg stvaralaštva društava “Naša djeca” Hr v at sk a pod na z ivom “Radost, igra i stvaralaštvo djece“ u Puli. Djeji pjevaki zbor “Maleni” po prvi je put nastupio na smotri na kojoj su se predstavila 72 djeja sastava iz cijele Hrvatske, kao predstavnik Društva “Naša djeca” Prelog. “Maleni” su se predstavili pjesmama “Pianino” autora Brune Bjelinskog i “Zeko pleše” autora Josipa Kaplana.

Preloški djeji zbor dobio je najbolju kritiku za zborsko pjevanje od strune komisije koja je pratila sve izvedbe. Pohvaljena je istoa pjevanja, uglaeni odnos instrumenta i vokala, harmoninost i sklad pjevanja. Zbor “Maleni” dan je kao primjer ostalim skupinama za zborsko pjevanje. Djeji pjevaki zbor “Maleni” sudjelovao je na 16. Smotri djejeg stvaralaštva u Puli zahvaljujui podršci Društva “Naša djeca” Prelog, Koordinacijskom odboru akcije “Gradovi i opine - prijatelji djece” te Gradu Prelogu. (bš)

UDRUGA ŽENA “Zlatne ruke” održala izbornu skupštinu

Ana Vrbanec i dalje na elu udruge Domai tamburaši za odlian štimung

Zagorska polka KUD-a Novi marof

KONCERT uz Dan bijelog štapa

Pjevala vokalna skupina Udruge slijepih Koncertom duhovne i druge glazbe, na kojem je nastupila vokalna skupina Udruge slijepih iz Zagreba, u petak je u župnoj crkvi Sv. Nikole biskupa u akovcu obilježen Meunarodni dan bijelog štapa. Organizator koncerta bio je Odsjek za europske integracije Meimurske županije. Koncert su otvorili predsjednica Udruge slijepih Meimurske županije Marija Ciglar te gvardijan akovekoga Franjevakog samostana fra Stanko Belobrajdi. Koncert je održan u sklopu obilježavanja Europske godine borbe protiv siromaštva i socijalne iskljuivosti.

Naime, tijekom cijele godine Upravni odbor za gospodarstvo, promet i europske integracije Meimurske županije provodio je brojne aktivnosti, od natjeaja za fotograije i crteže, preko konkretnih projekata poput ureenja taktilnih površina, pa sve do organizacije ovakvih koncerata. Ovom prilikom Udruga slijepih predstavila je široj publici svoje glazbeno stvaralaštvo, a 1. prosinca u Centru za kulturu našoj e se publici predstaviti Kazalište slijepih i slabovidnih osoba “Novi život“ iz Zagreba s predstavom “Lopovluku nigdje kraja nema”. (BMO)

Ana Vrbanec dobila je povjerenje lanica udruge “Zlatne ruke” za obnašanje dužnosti predsjednice na narednih godinu dana Prošli je etvrtak udruga žena za ouvanje tradicije i kulturne baštine “Zlatne ruke” održala svoju redovitu godišnju izbornu skupštinu na kojoj je za predsjednicu udruge predložena dosadašnja vršiteljica te dužnosti Ana Vrbanec. Prije ponovnog preuzimanja dužnosti stara/nova

predsjednica iznijela je izvješe o radu udruge, osvrnuvši se na aktivnosti koje su kroz proteklu godinu provodile u svrhu ouvanja i promicanja tradicije i kulturne baštine, na rad na edukaciji i strunom uzdizanju lanica te kulturno - zabavni život i suradnju s javnošu. (bš)


26. listopada 2010.

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

NEDJELJNI SPEKTAKL maarskoga nacionalnog romskog orkestra u akovcu

“Rajko” oduševio meimursku publiku! akoveka je publika napokon doekala jednu pravu svjetsku atrakciju - Graditeljska škola akovec u nedjelju u veernjim satima postala je poprište pravog spektakla. Nastup je tada održao maarski nacionalni romski orkestar “Rajko” - 100 violina, a koliko je akovanima nedostajalo ovakvih dogaaja, dokazuje injenica da je dvorana bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Svoju reputaciju svjetske kulturne atrakcije glazbenici su dokazali neumornom svirkom od dva i pol sata, upotpu-

njujui doživljaj tradicionalnim plesovima i pjesmom. Kako ga mnogi nazivaju, najvei i najuzbudljiviji romski simfonijski orkestar na svijetu broji ak šezdeset violina, devet viola, šest violonela, deset kontrabasa, devet klarineta i šest cimbala, i u akovcu je nastupio u svom punom sastavu. Hrvatsku je do sada oduševio u više navrata, a meimurska publika u svom je gradu u nezaboravnoj svirci uživala prvi put. Povijest ovog orkestra poela je prije nešto više od pedeset godina, kad su mladi romski glazbenici poeli stasati u pro-

nih pjesama, unosei vitalnost te polet romske glazbe u sve što sviraju. Oduševljenje spektaklom, koji su omoguili Meimurska županija i Grad akovec, posjetitelji ni u jednom trenu nisu skrivali i svaku su izvedbu i pojedinani nastup nagradili gromoglasnim pljeskom. Pratei plesni ansambl takoer je pridonio atmosferi spektakla, pobrinuvši se da ovaj dogaaj ostane zauvijek u sjeanjima svih koji su mu prisustvovali. Ovim je koncertom letvica za nadolazeu koncertnu sezonu u našem gradu visoko postavljena, a svakako ostaje nada da ovaj prvi nee biti i posljednji posjet maarskoga nacionalnog romskog orkestra “Rajko” akovcu. (bš, foto: zvrzan)

Maarski nacionalni romski orkestar u akovcu je nastupio u svom punom sastavu

Plesaice prateega plesnog ansambla svojim nastupom mnoge su ostavile bez daha

fesionalne glazbenike i samim time osnovali ovaj izuzetno vrijedni orkestar. Razlog njihovog okupljanja bio je poetak nove kvalitete života, ali i privui nove talentirane romske glazbenike. Repertoar ovog orkestra proteže se od djela najveih skladatelja klasine glazbe do tradicionalne romske muzike,

pa se u njihovu programu koji izvode na najpoznatijim svjetskim pozornicama nalaze djela Brahmsa, Liszta, Straussa, Bizeta, Theodorakisa i drugih skladatelja, ali i tradicionalne narodne pjesme iz Maarske, Rumunjske, Italije, Rusije i drugih zemalja. Njihova autentina, virtuozna izvedba varira od klasinih komada do tradicional-

Dupkom ispunjena dvorana Graditeljske škole u akovcu dokaz je koliko je akoveka publika željna ovakvih koncerata

POINJE “DEMOFEST AKOVEC 2010.”, 29. listopada, 21 sat

Prvi nastupaju Nocturnal Eclipse i Feuacid

Brojna publika koja je bodrila naše deke u prvoj emisiji uživo napravila je odlinu atmosferu

NATJECANJE “Rat bendova”

Odlina Larva ide dalje Da je rock glazba još uvijek popularan kulturni fenomen, dokazala je skupina Meimuraca koja je naše akoveke rockere pod imenom Larva pratila u Sarajevo u prvu emisiju uživo natjecanja “Rat bendova”, koja se od pretprošle nedjelje emitira na OBN-u. Naime, odlina Larva prošla je dalje i u prvoj i u drugoj emisiji, a zasigurno je na njihov izvrstan nastup utjecala i brojna publika koja ih je neumorno bodrila. U prvoj emisiji uživo, emitiranoj 17. listopada, naši su akovanci publiku i žiri osvojili pjesmom “Dance with somebody” švedske grupe Mando Diao, dok su se u drugoj emisiji, koja je emitirana prošlu nedjelju, predstavili pjesmom “Take me out” grupe Franz Ferdinand. Iako su u drugoj live emisiji deki iz Larve u Sarajevo putovali sami, u treu emisiju koja slijedi

31. listopada s njima ponovno ide skupina fanova koja e još jedanput dati sve od sebe kada je rije o bodrenju naših rockera. Sudei prema reakcijama publike i žirija, svi su s nestrpljenjem ekali njihov nastup. Nastup u prvoj live emisiji kratko je prokomentirao lan žirija Zele Lipovaa: “Larva šalje pozitivnu energiju u ovome ružnom vremenu na Balkanu i oni jednostavno idu dalje”, dok je Gobac kratko dodao da mu je njihov nastup bio najbolji, stoji na službenim stranicama OBN-a vezano uz Larvin nastup u prvoj live emisiji u natjecanju “Rat bendova”. Inae, emisija se emitira svaku nedjelju s poetkom u 20 sati na OBN-u iz sarajevskog kluba “Sloga”, iji je jedan od suvlasnika naš ovjek, Meimurac iz Domašinca. (foto: Damir Klai Klju)

akoveki bendovi Nocturnal Eclipse i Feuacid prvi e se predstaviti na ovogodišnjem Demofestu 2010., koji mladim i još neairmiranim bendovima pruža šansu da snime svoju prvu profesionalnu demo snimku. Na Demofest 2010. ukupno se prijavilo trinaest bendova iz Meimurske i Zagrebake županije: Nocturnal Eclipse (K), Feuacid (K), Pod silom živ (K), Medo i Fody (K), Novi Red (ZG), KNC (K), Geler Feler Triler i Meler (ZG), Thee Mad and Hairy Wobats (ZG), Dizel band (K), Plan 9 iz svemira (ZG), Wacuum (K), Božje ovice (K), Sebastian Doe (ZG). Festival e se u cijelosti održati u caffe baru “Pictura” krajem listopada i tijekom studenoga 2010. godine, ovisno o broju prijavljenih bendova i broju festivalskih veeri. A prvi bendovi, gore ve spomenuti, nastupit e u petak 29. listopada u 21 sat. Svaki bend morat e, uz svoj standardni repertoar,

Nocturnal Eclipse Nocturnal Eclipse osnovan je 2006. godine u akovcu, u poetku kao cover bend nekih heavy metal skupina tipa Iron Maiden, Helloween i drugih. Nakon prvih koncerata bend odluuje stvarati i svoje pjesme te se okree power metal pravcu koji zadržava i do danas.

odsvirati i jednu obradu tradicionalne meimurske pjesme u svom speciinom stilu, koju e na dan nastupa prijaviti lanovima komisije. Komisija se sastoji od tri jednakopravna lana, od kojih su dvije izike osobe, a trei je publika. Publika e za svog favorita glasovati na kraju svake festivalske veeri, s time da se za jedan bend može glasovati i onda kad on ne svira.

Godine 2009. bendu se pridružuje Hrvoje Krištoi na klavijaturama i tako bend proširuje svoj glazbeni repertoar te poinje obraivati stare rock standarde (ACDC, Toto, Deep Purple ...). Bend iza sebe ima vel i k br oj n a s t up a (samostalni koncerti,

klupske svirke, motorijade ...). U interesu im je snimiti demo s autorskim stvarima i tako se dalje širiti i svirati.

Feuacid Deki su bend osnovali kako bi uživali u glazbi i polako ostvarivali svoje snove. Žele pridonijeti poboljšanju

rock ‘n’ roll scene u Hrvatskoj i ujedno uživati u onome što rade. Koriste vlastite autorske pjesme kako bi se izra-

PLESNI CENTAR LIVI uspješan na turniru u Bjelovaru

Ukupno osvojili dvanaest medalja Na prvom plesnom turniru u drugom dijelu plesne sezone koji je održan u Bjelovaru sportski plesai Plesnog centra Livi ostvarili su odline rezultate. Ukupno 12 medalja, 2 zlata, 5 srebra i 5 bronci za 11 parova u konkurenciji od 171 plesnog para iz Hrvatske i Slovenije veliki je uspjeh. Zlatom su se okitili Davor Šmit i Marcela Sedmak u standardu, dok su u latinoamerikim plesovima osvojili broncu u kategoriji mlae mladeži. Dva srebra za prvi nastup osvojili su mladi perspektivni

plesai David Šmit i Dorotea Miljani u D1 osnovci. Igoru Robu i Danijeli Cmrenjak pripalo je 2. mjesto u latinu i 3. u standardu u D2 osnovci. Dejan Rob i Lucija Marec u latinu osvojili su odlino 3. mjesto u mlaoj mladeži. Mario Paji i Lana Horvat nastupili su prvi put u D3 kategoriji te osvojili odlino prvo mjesto u mladeži u standardnim plesovima. Prve medalje osvojili su i Marko Šoštari i Tea Franji, a rije je o srebru u standardu i latinu u kategoriji mladež D3. Jedini plesni par

Lana Horvat i Mario Paji te Marko Šoštari i Tea Franji Plesnog centra Livi u starijoj mladeži, Domagoj Oreški i Leona Zeli, osvojio je dvije bronce i puno bodova pa su sada blizu C kategorije.

U inalu su još nastupali Stjepan Dodlek i Antonela Flinec, Jurica Paji i Melani Peršak, Marko Fijan i Klara Peter, Karlo Drvoderi i Ana

lanovi benda: Petar Jovi, Dino Pavlekovi, Tomislav Medved, Novica Obadi i Karlo Petrovi. zili i stvorili novu, žestoku glazbu. Sviranje i stvaranje pjesama za njih je novo iskustvo, a to je i razlog prijave na Demofest 2010. U poetku su poeli s obraivanjem “ex-Yu“ pjesama žestokog žanra, ali je ubrzo u prvi plan došlo autorsko stvaralaštvo te su do sada napravili osam pjesama, a deveta je u nastajanju. lanovi benda: Matej Miri, Ida Ivek, Sven Barani, Egon Rešetar i Saša Ranteš.

Poziv u plesnu školu Livi Ovim putem Plesni centar Livi poziva sve osnovce koji se žele baviti ovim prekrasnim sportom da se ukljue u poetniku plesnu školu subotom i nedjeljom u 17 sati. Teaj za odrasle parove pak zapoinje 6. studenoga u 18 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 098 170 53 89.

Marija Radovan. Do kraja godine održat e se još etiri turnira, na kojima e Plesni centar Livi, vjerujemo, osvojiti još brojne nagrade.


6 br. 790

Ime i prezime: Adresa: Broj telefona: Mozaik knjiga u suradnji s Međimurskim novinama poklanja knjigu jednom čitatelju. Za to je potrebno popuniti nagradni kupon te ga poslati na adresu: Međimurske novine, Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec, na mail adresu oglasnik@mnovine.hr, a možete ga dostaviti i osobno u redakciju Međimurskih novina najkasnije tjedan dana od objave kupona.

MOZAIK KNJIGA

Juan Gómez Jurado - “Znak ubojice” G i b r a l t a r, 1940. U olujnoj no i k apet a n Gonzalez spašava sk upinu njemakih brodolom ac a . I z razgovora s njima Gonzalez e upamtiti dvije rijei: izdaja i spas. Kad oluja mine, njihov mu voa daruje znamen od istog zlata. Oko toga znamena vrti se sudbina mladog Paula, koji živi s majkom, stricem i strinom, barunima von Schroeder. Tajanstvena objava o udnovatoj smrti njegova oca nagnat e ga na opasnu istragu u predratnom Munchenu. A kad se zaljubi u Alys, odvažnu otografkinju židovskog Dobitnici romana “Zbirka otrova” Gorana Tribusona: Ivka Gattin iz akovca i Željko alopek iz Ivanovca.

KNJIGA TJEDNA

Jean Sasson - “Princeza Sultana”

Saudijska princeza u oima prosjenoga ovjeka izaziva asocijaciju na ženu koja blješti okiena gomilom dragulja, i koja živi u nevjerojatnoj raskoši. Ima zlatninu, palae, bazene, sluge, dizajnersku odjeu. No, to je zapravo život u zlatnome kavezu. Nema slobodu, pravo glasa, kontrolu nad vlastitim životom. Vrijednost joj se svodi na raanje sinova. Skrivena ispod vela, ona je zatvorenica, a njezini su tamniari njezin otac, muž i sinovi. Princeza iz knjige Jean Sasson pripadnica je saudijske kraljevske obitelji, Sultana, u bliskom srodstvu s kraljem. Ona iznosi priu o vlastitom životu – od turbulentnog djetinjstva do dogovorenog braka, sretnog sve dok njezin muž ne odlui dovesti drugu ženu – i o životima njezinih sestara, prijateljica i sluškinja. To je pria o zastrašujuoj potlaenosti žene koja bi u svakoj drugoj kulturi bila smatrana šokantnim kršenjem ljudskih prava. Jean P. Sasson amerika je spisateljica koja piše uglavnom o ženama na Bliskom istoku. Izmeu 1978. i 1990. godine živjela je i radila u Saudijskoj Arabiji, gdje je upoznala Sultanu, junakinju knjige “Princeza Sultana”. Knjiga je svjetski bestseler, baš kao i veina ostalih knjiga koje je napisala.

Iz kritika

“Zapanjujua, šokantna istina o velovima zastrtim životima saudijskih žena ... “ SUNDAY EXPRESS “Princeza Sultana pruža uznemirujui pogled na svakodnevni život suvremene žene u saudijskoj kraljevskoj obitelji ... Apsolutno ascinantno.” People’s Magazine “Svatko tko se makar malo zanima za pitanja ljudskih prava doživjet e ovu knjigu kao bolno i dirljivo svjedoanstvo o sudbini žena u Saudijskoj Arabiji. Ovo je odlino napisana intimna pria ... Samo roena Saudijka može ispriati tako uvjerljivu priu.” Betty Mahmoody, autorica bestselera “Not without my daughter“

ALBUM TJEDNA

Jónsi - “Go”

podrijetla, život e mu se zbog njezine otmice dodatno zakomplicirati. No ništa ga nee odvratiti od žudnje da otkrije što se dogodilo s njegovim ocem. Ovaj tjedan dva sretna itatelja mogu osvojiti primjerak romana “Znak ubojice” Juana Gómeza - Jurada.

Pravog imena Jón Þór Birgisson, ili jednostavnije Jónsi, krenuo je stopama matinog benda približivši zvuk još više idealnoj indiepop ormi, pa u nešto manjoj mjeri “Riceboy Sleeps” koji je napravio sa životnim partnerom Alexom Somersom, te posebno “Go” ine možda i vrhunac njegova stvaralaštva. Nakon slušanja prvih nekoliko skladbi, jasno je da se Jónsi približio širem krugu ljudi jer više nema jezine barijere, budui da je veinom odabrao engleski kao nit vodilju od koje ne odstupa, pa njegove alsetirane interpretacije postaju tek djelomino razumljivije, a pjesme dobivaju na dinamici zbog jednostavnosti tog jezika. Ve od samog poetka albuma Jónsi suvereno hara indie-pop zvukom, pa bi zaigrana “Go Do” mogla postati jedan od omiljenih singlova u 2010. jer svojim šarolikim instrumentalnim iznenaenjima osvaja na prvu, a djelomino je se može usporediti s “Inní mér syngur vitleysingur” s posljednjeg albuma “Með suð í eyrum við spilum endalaust” (da, to je onaj album gdje goli tre preko autoputa na naslovnici). Odmah do nje je i prpošna brojalica “Animal Arithmetic” koja

WEB PREPORUKA

YTTM.tv - Putujte kroz vrijeme na Youtubeu!

Popis pjesama ima jak ritam na koji se nadovezuju vrlo sanjive psihodeline rerenske dionice i poneki stih na islandskom, pa pjesma ima odlini balans ritma, melodije, harmonija i vokalne interpretacije. Te e dvije uvodne skladbe svakoga sluajnog “prolaznika“ navesti na daljnje preslušavanje pjesama jer je to nešto najbolje što jedan izvoa može pružiti. Niz veselih tonova obogaenih lijepim orkestracijama koje lagano ušetaju u uho nisu dosadne i

u nostalgiji, prisjeajui se dobrih starih vremena, ili pak za sve one koji žele vidjeti u emu su to guštali njihovi roditelji, djedovi i bake, te iz prve ruke prouiti povijesne materijale poput filmova brae Lumière. YTTM e vam pružiti priliku da gledate video na temelju datuma porijekla, bez obzira kada je snimka stavljena na Youtube. Što znai da e se izvještaj o ubojstvu Martina Luthera Kinga pojaviti na vremenskoj skali za 1968. godinu, iako je na Youtube stavljen 2008. Ako znate za neki video za koji smatrate da bi ga trebalo ukljuiti u ovu arhivu, možete ga poslati autorima projekta klikom na gumb pri dnu stranice.

Raunalo i zdravlje [3] Prilikom nabavke novog raunala jedna od naješih grešaka je zanemarivanje komponenata raunala s kojima smo stalno u kontaktu - monitora, tastature i miša. Umjesto da se pri nabavci pazi na udobnost i unkcionalnost ovih komponenata, one se obino gledaju kao nužno zlo i odabiru gotovo iskljuivo po kriteriju cijene. Osim samog odabira tih komponenata, potrebno je i njihovo pravilno postavljanje u radnoj okolini kako bi bio omoguen udoban rad i im manji utjecaj na zdravlje.

Monitor Monitor bi trebao imati im vee mogunosti namještanja - po visini nagiba i zakretanja, ali i svojstava slike poput svjetla i kontrasta. Ovisno o radnoj okolini, odaberite tip ekrana - ako postoji direktno svjetlo s lea, radije odaberite mat ekran

predvidljive kao kod nekih ‘velikih’ stadionskih bendova. “Tornado” je prva prekretnica albuma jer je u potpunoj suprotnosti s veselim uvodom. Pjesma je bazirana na coldplayevskim klavirskim dioni-

- Nakon niza velikih albuma Sigur Rósa i objave hijatusa zbog solo karijera i posveivanja obiteljima, dobili smo produžetak bajke na najbolji mogui nain u vidu radova frontmena Jónsija

INTERNET I RAUNALA

Zaplovite kroz vrijeme uz Youtube Time Machine, stranicu koja unkcionira kao vremenska videokapsula i nudi povijesne snimke te zabavne videosadržaje razliite tematike koji predstavljaju najzanimljivije kljune dogaaje za odreenu godinu - poevši ak od 1860. godine! Navigacija je vrlo jednostavna samo pomaknete slajder na ljestvici na vrhu ekrana i vremenski stroj odvede vas u željenu godinu, gdje vam je opet na izbor ponueno sedam razliitih kategorija sadržaja: videoigrice, televizija, reklame, aktualni dogaaji, sport, film i glazba. Youtube Time Machine odlina je destinacija za sve koji žele uživati

26. listopada 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

jer e vas odsjaj glatkog ekrana (ali i glatkog okvira) natjerati na stalno naprezanje oiju. Položaj monitora ovisi o položaju tijela: okvirni razmak od tijela odredite ispruženom rukom - udaljenost monitora trebala bi biti na udaljenosti prstiju, a po potrebi još podesite udaljenost da tekst na ekranu možete udobno itati bez naprezanja. Monitor po visini postavite tako da je njegova gornja toka vidljive površine u razini oiju - na taj nain omoguujete udoban položaj glave i lea bez naginjanja (ako monitor nema mogunost tako visokog postavljanja, pod njega postavite podložak). Nagib ekrana trebao bi biti takav da je monitor paralelan prema licu (namjestite ga u položaj kao zrcalo). Kako bi smanjili odsjaj i zrcaljenje na ekranu, koristite prigušeno osvjetljenje sa strane te sa stropa.

1. Go Do; 2. Animal Arithmetic; 3. Tornado; 4. Boy Lilikoi; 5. Sinking Friendships; 6. Kolnidur; 7. Around Us; 8. Grow Till Tall; 9. Hengilas cama i travisovskoj interpretaciji, a opet je toliko posebna, vjerojatno zbog odlino pogoenih gudakih dionica koje nose pjesmu. Potom slijedi šarmantna balada vedrih tonova “Boy Lilikoi” u ko-

Tipkovnica Kod tipkovnice se veliina tipki, njihov hod i tvrdoa razlikuju za gotovo svaki model (isprobajte što vam najviše odgovara). Isprobajte ukoliko vam više odgovara zakrivljena tipkovnica (tipke razdvojene po sredini tipkovnice) od standardne, naroito ako uoite da prilikom rada sa standardnom tipkovnicom savijate šake u stranu. Prilikom pisanja položaj tipkovnice morao bi biti da u udobnom položaju ruku visina srednjeg reda tipki bude u razini laktova, isprobajte ujedno odgovara li vam više postavljanje nagiba tipkovnice ili paralelni položaj s radnom površinom. Ladice za tastaturu na stolovima esto su postavljene prenisko - ukoliko je to sluaj, koristite je samo za spremanje tipkovnice, a za rad je postavite na radnu površinu.

Miš Izbor miša ovisi dosta o veliini šake i duljini prstiju - pripazite da udobno stoji u ruci, bez grenja šake ili promjena položaja prstiju pri ra-

joj nam Jónsi poruuje da se treba živjeti život bez ikakvih osvrtanja unatrag i strahova što e se dogoditi, vrlo sanjiva “Sinking Friendships”, islandska atmoserina balada “Kolni?ur”, dok završni trio “Around Us”, “Grow till Tall” i “Hengilás” odlino upotpunjuju jedan od najboljih ovogodišnjih albuma. Ponekad je teško zapoeti karijeru ako je matini bend poluio znaajne uspjehe (najbolji primjer Richard Ashcrot, ali ima ih bezbroj), jer uvijek postoji to breme i svi usporeuju prijašnje i sadašnje radove. U sluaju Jónsija vidljivo je da on ne želi bježati od svojih korijena, ali ih ni ne kopira, ve znalaki nadograuje u prekrasne pop melodije koje se ponekad zaokrenu za 180 stupnjeva i postaju ozbiljne balade. Tom gotovo djejom zaigranošu uspio je složiti niz respektabilnih pjesama koje se bezbrižno mogu nositi s najboljim albumima Sigur Rósa, što je i više nego dovoljno da “Go” postane jedan od avorita u 2010. Završio bih stihom iz prve pjesme “Go Do” ‘’We should always know that we can do anything’’, koji je nekima i više nego potreban u ova tmurna i turobna vremena (tu ne mislim samo na vremensku prognozu), pozitivizam i vjeru u sebe treba imati, jer svatko od nas može sve, ako se barem malo potrudi. Jónsi se lijepo potrudio. (Siniša Miklauži, preuzeto s portala: Muzika.hr) du. Ukoliko koristite lijevu ruku za rad s mišom: veina miševa u ponudi je prilagoena za desnu ruku i rad s njima bit e vam vrlo neudoban, stoga se raspitajte za miševe koji su prilagoeni za lijevu ruku. Najudobniji položaj miša je sa strane uz prednji rub tipkovnice, uz dovoljno prostora za kretanje. Nemojte ga postavljati na razliitu visinu i udaljenost od tipkovnice (kao npr. s odvojenom ladicom za tipkovnicu) jer e to uzrokovati nepotrebno istezanje ruke i lea pri radu. Darko Mareš, Infinius d.o.o.

www.infinius.hr email: ino@infinius.hr Infinius d.o.o. Domovinskih žrtava 18 40000 AKOVEC Tel: +385 40 311 099


26. listopada 2010.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

NAGRADNO PITANJE

72 DANA crna komedija Režija i scenarij: Danilo Šerbedžija Uloge: Rade Šerbedžija, Krešimir Miki, Bogdan Dikli, Živko Anoi, Mira Banjac, Dejan Aimovi, Lucija Šerbedžija, Nebojša Glogovac, Predrag Vušovi, Dragan Nikoli ... Djedova amerika mirovina koju prima njegova udovica glavni je izvor prihoda like obitelji. Nakon što baba umre, njihova je egzistencija ozbiljno ugrožena, pa glava obitelji Mane, zajedno sa sinom Todorom i bratom Jojom, smišlja zanimljiv plan: zamijeniti babu! Planom su svi oduševljeni osim Branka, Jojinog sina, kojemu je jedina želja s djevojkom pobjei što dalje od njih ...

LEGENDA O UVARIMA 3D animirana avanturistika fantazija (nije sinkronizirana). U našem kinu nije u 3D tehnici. Režija: Zack Snyder Uloge/glasovi: Hugo Weaving, Emilie De Ravin, Sam Neill, Geoffrey Rush

Danilo Šerbedžija (1971.) pohaao je studij ilma na ilmskoj školi u Ohiju u SAD-u (The School of Film, Ohio University of Athens, Ohio). Autor je nekoliko dokumentarnih ilmova, nagraivanih kratkometražnih igranih ilmova i glazbenih spotova, a kao redatelj radio je Temeljen na iznimno na nekoliko televizijskih sitcoma. “72 dana” njegov popularnoj seriji djejih je prvi dugometražni igra- knjiga spisateljice Kathryn Lasky, “Kraljevstvo uvani ilm. ra sova” pria je prepuna mitskih avantura o sovama uvarima ija je misija zaštititi sve sove i cjelokupno kraljevstvo sova od nadirueg zla, a koje žive u maginom, velikom drvetu zvanom “GaHoole”. Pria prati Sorena, mladu sovu, kojeg zajedno s njegovim bratom Kluddom otmu zle

(tri besplatne posudbe)

utorak, 26.10.

Film “Paranormalno” je:

18.00 POSLJEDNJI AIRBENDER 3D

1. akcijski 2. horor 3. komedija

akcijska obiteljska fantazija

20.00 ZAMJENA

Dobitnik iz prošlog broja: Josip Novak, akovec.

srijeda, 27.10.

sove koje vjeruju da su superiornija bia od svih drugih i da bi kao takve trebale vladati kraljevstvom sova. Budui da vjeruje u mitsku priu o uvarima sova, Soren pronae hrabrosti i pobjegne. Zajedno sa svojim prijateljima odlui pronai mitsko drvo “GaHoole” kako bi uvjerio uvare sova da se zlo probudilo i prijeti jae nego ikad prije. Preporuujemo starijima od 11 godina.

KUPON ZA NAGRADNU IGRU

etvrtak, 28.10.

Odgovor: ___________________________

- Tribina  20.00 72 DANA

l. br: _______________________________ Ime i prezime: ______________________ ________ _____________________________

petak, 29.10.

subota, 30.10. 18.00 LEGENDA O UVARIMA 3D LEGEND OF THE GUARDIANS THE OWLS OF GA HOOLE 3S animirana avanturistika fantazija Režija: Zack Snyder Uloge: Hugo Weaving, Emilie De Ravin, Sam Neill

1. PARANORMALNO 2. ŠTO NAKON DIPLOME

20.00 MACHETE MACHETE

4. PRINC PERZIJE 5. SAVRŠEN SPOJ

akcija, komedija, triler Redatelj: Ethan Maniquis, Robert Rodriguez Uloge: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert De Niro, Lindsay Lohan, Don Johnson, Steven Seagal

6. DRUGI OVJEK 7. MEGA MORSKI PAS 8. METEOR APOKALIPSA 9. KRADLJIVAC GROMOVA

Peter (Liam Neeson) je ovjek opsjednut otkrivanjem istine u vezi s nest ankom svoje supruge Lise (Laura Linney) s kojom je u braku 25 godina i imaju odraslu ker Abigail. Inženjer Peter (Liam Neeson) oženjen je dizajnericom cipela Lisom (Laura Linney). Oboje su uspješni i na prvi pogled sretni, no ubrzo Lisa nestane. Peter preko raunala otkrije drugog ovjeka svoje žene, a to je Ralph ‘Rafe’ (Antonio Banderas) koji živi u Milanu. Suoen s patnjom, Peter odlazi suoiti se s njim, te polazi u Milan. Odlazi u obližnji kai za koji zna da je Ralphovo esto mjesto boravka. Tamo sam zapone partiju šaha, ali uskoro mu se pridruži Ralph i odigraju nekoliko partija, te se povežu. Ralph pone priati o svojoj

CAMILLE Camille Foster (Siena Miller) je najslaa djevojka u itavom Kent uck y ju, tek se udala za jedinog ovjeka kojeg je ikad voljela, Silasa Parkera (James Franco), zloestog deka s prljavom prošlosti. Kad se to dvoje uputi na medeni mjesec o kakvom je mladenka samo maštala, dogaaji dobiju neoekivan zaokret. Put do Niagarinih slapova je dug i trnovit, no Camille je uporna u namjeri za postizanjem vlastite sree. Ali takoer vjeruje u Niagarinu mo koja može promijeniti Silasa na bolje - a ništa joj ne može stati na put - ak ni njena smrtnost.

PARANORMALNO Mladi par ne može mirno spavati jer nepoznata sila opsjeda njihovu kuu. Najkomercijalniji horor svih vremena! Katie i njezin deko Micah žive zajedno ve tri godine i najednom ih nešto poinje proganjati dok spavaju. Katie otkriva Micahu da nju, otkad je imala osam godina, nešto opsjeda. Skeptini Micah kupuje kameru kako bi snimio paranormalnu aktivnost u kui tijekom noi. Katie zove Fredrichsa da im pomogne, no on objašnjava da je on samo strunjak za duhove. Pa ipak, kada osjeti prisutnost Zla, savjetuje paru da nazovu strunjaka za demone ...

MEGA MORSKI PAS Akcijski horor o dvije nemani koje se meusobno bore za prevlast nad Tihim oceanom pored Kalifornije. Oceanograkinja Emma MacNeil (Deborah Gibson) koristi podmornicu i prouava migracije kitova. Vojni helikopter baci u more odašilja zbog kojeg kitovi pobjesne te se ponu zabijati u santu leda, u kaosu se helikopter sudari sa santom, što izazove pucanje leda i oslobaanje prethistorijskih bia. Ubrzo u Japanu gigantska hobotnica napadne naftnu bušotinu. U Kaliforniji Emma istražuje ozljede nasukanog kita u kojem pronalazi ogromni zub, te doznaje da je smrtnu ozljedu uinio upravo mega morski pas. Dvije morske nemani nastavljaju uništavati sve oko sebe.

crna komedija Režija i scenarij: Danilo Šerbedžija Uloge: Rade Šerbedžija, Krešimir Miki, Bogdan Dikli, Živko Anoi, Mira Banja, Lucija Šerbedžija

- koncert Anice Zubovi nema ilmskog programa

3. CAMILLE

DRUGI OVJEK

romantina komedija

nema ilmskog programa

DVD, BLUE RAY IZLOG

partnerici, bez znanja da pria s njenim suprugom željnim osvete.

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

10. POTRAGA ZA ZMAJEM

FILMSKA TOP LISTA MEIMURSKIH NOVINA 1. KAKO JE GRU UKRAO MJESEC 2. UBOJICE

nedjelja, 31.10.

16.00 i 18.00 LEGENDA O UVARIMA animirana avanturistika fantazija (nije sinkronizirana)

3. PHILLIP MORRIS, VOLIM TE

20.00 MACHETE

4. POETAK

akcija, komedija, triler

5. STARCI

ponedjeljak 1.11.

6. ZALJEV

nema programa

7. IMAGINARIJ DR. PARNASSUSA 8. MOJ PAS MARMADUKE

DOM KULTURE PRELOG

9. AROBNJAKOV UENIK 10. SEKS I GRAD 2

U.S. Box Office 1. THE SOCIAL NETWORK 2. LIFE AS WE KNOW IT

4. LEGEND OF THE GUARDIANS: THE OWLS OF GA’HOOLE 5. MY SOUL TO TAKE 6. THE TOWN 7. WALL STREET: MONEY NEVER SLEEPS

9. CASE 39

19.00 AROBNJAKOV UENIK akcijska fantastina avantura

3. SECRETARIAT

8. LET ME IN

subota, 30.10., i nedjelja, 31.10.

Radno vrijeme blagajne Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa, srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa, subota – od 16 do 20 sa, nedjelja – od 15 do 20 sa. Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

10. YOU AGAIN

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (svadbe, roendane, proslave...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ

30 KN - 1 SAT


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

26. listopada 2010.

ZA NJU

Važno je odvojiti vrijeme za zdrav doruak i na poslu! - Pravilno zaponite dan i sve e vam ii od ruke Doruak odreuje vaše prehrambene navike za svaki dan. Kada odvojite vrijeme za pripremu i uživanje u zdravom, uravnoteženom doruku, bit ete dulje siti, imat ete energije za sve radne zadatke pred vama i neete imati potrebu prenatrpati se hranom kad doete kui popodne. Ali što ako jednostavno ne možete pronai vremena za doruak kod kue prije nego što otiete na posao? Zaboravite visoko kalorina peciva u pekarama! Lakše je nego što mislite pojesti zdravi doruak i u uredu!

Držite zalihu u uredu Ako nemate vremena za pripremu jela kod kue prije posla, ponesite nešto sa sobom za pojesti u uredu. Kako biste si olakšali stvari, odmah u ponedjeljak ponesite dovoljno za tjedan dana, tako da ne morate brinuti o tome svako jutro.

nu verziju, od cjelovitog zrna žitarica, to e pomoi da dulje budete siti. Dodajte im šalicu nemasnog mlijeka ili jogurta, voe i malo orašastih plodova kombinacija proteina i vlakana uinit e ga još zasitnijim.

Odolite iskušenju

Neke od omiljenih namirnica za doruak u uredu jesu: • niskokalorina energetska ploica • obrano mlijeko • integralni tost • light sirni namaz • dijetetska marmelada • jogurt • voe • orašasto voe

• razne vrste žitarica (corn orn flakes, müsli, instantne zobene bene pahuljice …).

Neka doruak bude de što zasitniji Držanje žitarica na poslu oslu vito odlino je rješenje. Ako redovito krili jedete žitarice, možda ste otkrili da ste nakon nekoliko sati opet gral gladni. Ako odaberete integral-

Fizika aktivnost

Jesenski test mišia Lako je rei sport! Ali tu je i rizik ako organizam nije spreman za nove napore. Postoji test kojim možete odrediti stanje mišia. Zove se “Minimum Sports Fitness Test“, a nainio ga je poznati ameriki sportski lijenik Hans Kraus. Rije je o pet vježbi — izvedete li ih uspješno, spremni ste za sport. Ako pak ne uspijete, morat ete prije proi program blage gimnastike. • Lezite na lea, rukama odostraga obuhvatite vrat, savinite lagano koljena, a

Ako vam je ponuena neka hrana ujutro na poslu (a to su naješe neke nezdrave namirnice), a vi baš to jutro niste dorukovali kod kue, gotovo da je nemogue odoljeti takvoj napasti. Pripazite na pojedenu koliinu, a i budite svjesni da ete jako brzo ponovo biti gladni. Takva hrana, slatke i masne krane, kroasani ili nešto slino, dat e vam privremeni porast

stopala neka budu fiksirana na podu. Podižite ramena i izvedite 10 savijanja prema naprijed. • Stavite ruke na koljena, nagnite se i sjednite na pete, a da ne izgubite ravnotežu. • Stanite skupljenih nogu, ravnih lea i savinite tijelo prema naprijed tako da vrhovima prstiju ruku dotaknete tlo. • Napravite tri unja. • Legnite na lea, ruke stavite iza glave i laktovima dotaknite pod.

Gimnastika u uredu Sjedei posao, poznato je, neprijatelj je lijepe figure. Najbolje bi bilo vratiti tonus mišiima ponekim satom provedenim u fitness centru. Ali i pomou

energije, no on kratko traje, a vi ete jako brzo biti ponovno gladni. Ako osjeate da ne možete odoljeti takvoj hrani, naprosto se maknite iz prostorije gdje se ona nalazi ili okrenite lea kolegi koji jede takvu hranu i ne dajte se navesti na “grijeh”.

Imajte plan B za sluaj nužde Važno je imati rezervni plan za pri-

jednostavnih vježbi pored pisaeg stola otklonit ete umor i uiniti nešto za svoje mišie.

Za jaanje mišia nadlaktice i grudnog koša • Spojite dlanove ruku (u visini grudi) i izravnajte lea. Potisnite ruke jednu prema drugoj i brojite do pet. Ponovite vježbu 30 puta, i još 30 s rukama iznad glave. • Sjedei za stolom prekrižite prste ruku u visini grudnog koša, preokrenite i istegnite ruke prema naprijed što dalje možete.

Ramena i vrat

je spomenutu ili slinu situaciju. Uvijek imajte vee zalihe žitarica, sušenog voa i orašastog voa. Tako ete uvijek moi na brzinu “sklepati” zdrav i hranjiv doruak. Uz to, ako i ogladnite, oggladnite, kasnije možete pripri griznuti magriznu n ti ma lo ora orašastog voa il ili žitarica (na suho, bez mlimli jeka), tek toliko da vas zasite. zasite (izvor (izvor: Žena.hr)

gore. Pokušajte podii stol, koristei se mišiima ruku, ramena i vrata.

Zatiljak U sjedeem položaju, ravnih lea, spustite bradu prema naprijed i gurajte je prema dolje - morate osjetiti napetost u mišiima na stražnjem dijelu vrata i zatiljku. Ostanite tako nekoliko sekundi, a zatim se opustite. Ponovite vježbu 20 puta. Napomena: ovu vježbu možete izvoditi jedino ako ste posve zdravi, nikako s bolesnom vratnom kralježnicom.

Ruke su ispod stola, a dlanovi okrenuti prema

www.SAVJETI-hr.com

RECEPT tjedna

Kako kupati maku Kolaii s komadiima okolade Sastojci:

Priprema:

250 g pšeninoga oštrog brašna 100 g pšeninoga glatkog brašna 1 žliica sode bikarbone 1 žliica soli 200 g omekšanog maslaca 100 g šeera 100 g smeeg šeera 1 vanilin šeer 2 vea jaja

Pomiješajte brašno, sodu bikarbonu i sol u manjoj zdjeli. Elektrinom miješalicom izmiješajte maslac zajedno sa šeerom, smeim šeerom i vanilin šeerom do kremaste strukture. Dodajte jaja, jedno po jedno, s time da nakon svakog dodavanja dobro promiješate smjesu. Postepeno umiješajte mješavinu brašna i sode bikarbone. Na kraju umiješajte komadie

200 g grubo narezane okolade

okolade. Pomou žlice oblikujte na papiru za peenje kolaie promjera oko 5 cm. Pecite 9 - 11 minuta u zagrijanoj penici na 190°C. Ohladite ih na papiru za peenje oko 2 minute, a zatim ih premjestite na rešetku i potpuno ohladite. Poslužite ih u šalicu mlijeka. Po želji, u tijesto možete dodati 70 g grubo nasjeckanih oraha.

Doe i to vrijeme kad jednom morate okupati maku. Prvo skupite što vam je potrebno za ovu avanturu, a to je prijatelj, runik, šampon za make, posuda koja je dovoljno velika da maka stane u nju i par rukavica otpornih na vodu. Napunite posudu toplom vodom dovoljno duboko da se maka namoi, ali opet da je razina vode ispod glave. Uhvatite maku, najbolje

kad je pri jelu ili bilo kad kad nije u obrambenom položaju. Donesite maku na mjesto gdje ete je okupati i stavite vodootporne rukavice. Stavite maku u vodu i namoite je. Sada je podignite u zrak i neka je vaš pomonik našamponira. Vratite je natrag u vodu i isperite šampon. Kad ste je isprali, izvadite je iz vode, na brzinu osušite runikom i pustite.

Maka e zasigurno odjuriti da se sakrije. Ostatak dana nee biti raspoložena, ali bit e ista i lijepa.


26. listopada 2010.

9

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

estetikheretik.com

estetikheretik

brunokontrec.com dizajn-interijera.com - - - web info@estetikheretik.com - - - mail 091 727 10 76 - - - tel

STUDIO ZA UŽ IVAOCE PROSTORA

Kua “OM” Stariji brani par angažirao je mladoga brazilskog arhitekta Guilherma Torresa da im projektira modernu stambenu kuu na podruju grada Londrine u Brazilu. Zahtjev je bio da se izvede kua koja e zadovoljavati životne navike starijeg para, ali i da bude prostrana toliko da oni mogu ugostiti kompletnu (!) obitelj kada doe u posjet. Arhitekt im je predstavio svoju viziju koja se sastoji od dvije cjeline postavljene okomito jedna na drugu, sve skupa na površini od 400 m2. U tom kompletu nalaze se ogroman dnevni prostor s dnevnim boravkom, kuhinjom i blagovaonicom, kocka s tri spavae sobe i tri kupaonice, zimski vrt s

ureuje: Bruno Kontrec

itateljima Meimurskih novina darujemo popust 10% ju. Hrapava tekstura vanjske fasade ponavlja se i s unutarnje strane, podovi su izvedeni od cementnog materijala, kao i od drva, dok je francuske prozore u spavaim sobama izradio loprirunom kuhinjom, nusprostorije te veliko dvorište s bazenom od šesnaest metara. U cijelom projektu koristilo se tek nekoliko vrsta materijala, i to iskljuivo one vrste koje su bile dostupne na tom podru-

kalni obrtnik. Sve u svemu, odabir materijala puno prihvatljiviji i ekološki svjesniji od raznih sintetikih materijala. http://www.guilhermetorres. com/ Photography by MCA Estúdio

Federal Caffe

Vrlo interesantan, jednostavan i prekrasan restoran izveden je u Barceloni. Djelo je arhitektice Barbare Appolloni, a nalazi se u kvartu San Antonio. Podijeljen je na tri dijela – prizemni dio, prvi kat i terasa. Prizemni dio je iziki otvoren prema ploniku i na taj nain

Ovaj prekrasni i originalni koncept hotelskog s smještaja nalazi se u Belgiji. N mjestu stare seoske škole Na n niknulo je ovo zdanje, a radi s o ideji kojom se htjelo mase k knuti od klasinih i standard dnih rustikalnih hotela na s selu. Hotel “La Classe” ima s samo sedam soba i krase ga  etiri zvjezdice. Vrlo je udoban, prostran i miran. Interijer je izveden u kombinaciji modernog i rustikalnog, s daškom industrial ili ak trash elemenata. Izvrsna je

kombinacija dizajnerskih komada, elemenata dizajniranih po narudžbi, autentinih elemenata interijera i ludih, artistikih detalja. Sobe za goste imenovane su po školskim predmetima kako bi i s te strane ostalo nešto autentino. Ovaj je hotel idealan za grupne posjete ili konferencije, a ak je bio domain i nekolicini vjenanja. Vanjština zgrade, kao i okoliš oko nje, djeluje asak vrlo mirno i spokojno, asak pomalo sablasno i gothic. Bilo kako bilo, jedan od hotela koji e se deinitivno nai u mom bookmarku! http://www.laclasse.be/ fr/index.php

privlai sluajne šetae. Jednostavan interijer koji podsjea na blagovaonske prostorije u stambenim prostorima odiše toplinom i domaom atmosferom. Ureenje je vrlo decentno, naglasak se stavlja na arhitektonske elemente i oblike, dok je sam namještaj pomalo trošnog izgleda. Na katu su postavljeni stolovi za ruanje i sanitarni vor, a terasa je posebno

Polunaslonja “Conco” Ovaj mi je polunasonja vrlo interesantan. Sjedalo izgleda kao savinuti jastuk sa središnjim gumbom, što mi se ini kao vrlo jednostavna ideja. Dizajner ovog komada je Michiel Van der Kley iz Nizozemske za tvrtku “Artifort”. Polunaslonja “Conco” možete dobiti u tri verzije metalnih nogu i više od dvjesto verzija tkanine za tapeciranje. Kombinacija k’o u prii. A kada sam napisao dobiti , to uzmite jako relativno. Naime, okvirna cijena ovog komada je 1.400 $. http://www.michielvanderkley.nl/ http://www.artifort.com/

mjesto za uživanje. Primjeujete da restoran nema pretjerano puno sjedeih mjesta. Vjerojatno je vlasnicima bilo važnije da izgled interijera odgovara više ilozoiji restorana od puke i brze zarade. http://www.barbaraappolloni.com/

Prekrasan hotel “La Classe”

Trebate li besplatan savjet, javite se! Ako sanjate o svom prekrasno ureenom domu, usklaenih boja i stilova, možda vam mi možemo pomoi. Javite nam se i “Estetikheretik studio” e pokušati odgovoriti na vaša pitanja, riješiti vaše dvojbe i dati vam koji savjet o ureenju. Zato ve ovaj tjedan pošaljite tlocrt ili konkretan opis (ili crtež) svog stana, kue ili neke prostorije u svom domu. Ono što je bitno, oznaite strane svijeta, sve prozore i vrata te nosive zidove. Važno je da napišete i dimenzije (duljine i visinu) prostora. Tlocrte ili skice zajedno sa svojim podacima (koje neemo objaviti) šaljite na adresu Meimurskih novina – Ivana Mažurania 2, 40 000 akovec ili ih jednostavno skenirajte ili fotograirajte i pošaljite na e-mail: redakcija@mnovine.hr ili info@estetikheretik.com.


Dobro je znati

26. listopada 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr marketing@mnovine.hr• •040 040312 312333 333

DOKAZANO N kupujte kva

ji !

jek

ni

U

vi

aj j e f ti

N

SUPER AKCIJSKA PONUDA U LESNINI VARA@DIN I ^AKOVEC * I DALJE NAJJEFTINIJI * ZA[TO DRUGDJE PLATITI VI[E?!

10 32

spava}a soba LUNA II C

spava}a soba VESNA 3

260 x 220 x 54 cm krevet: 200x160 cm boja: tre{nja/vanilija

270 x 212 x 40 cm krevet: 200x180 cm boja: wenge

3.500,-kn

3.500,-kn

1.499 1.499

,-kn

spava}a soba ADA ormar 5D visine 230 cm, krevet: 200 x 180 cm 2x no}ni ormari~

spava}a soba MARINA ormar 5D, krevet: 200 x 180 cm 2x no}ni ormari~ boja: {ljiva

7.000,-kn

3.499 3.499

1.999

,-kn

5.000,-kn

dje~ja soba LINA boja: zelena/roza

4.000,-kn

1.999

,-kn

A DNIC O P I AC MADR

IS T A GR

,-kn

krevet ROMANTIK VI 200x140 cm

1.299 1.29 .2999

2.000,-kn

,-kn


26. listopada 2010.

Dobro je znati 11 33

www.mnovine.hr••marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr • 040 312 333 www.mnovine.hr

alitetu po najni`im cijenama

n

kuhinja LIZA {irina 180 cm boja: wenge

regal MARS 320 x 210 x 50 cm boja: wenge/bijela

1.800,-kn

899 899

,-kn

5.000,-kn

1.899 1.899 1.999

predsoblje MM6016A10204 boja: bukva

,-kn

sjede}a garnitura FORTUNA KUPI I U[TEDI 4.000,-kn 255 x 200 cm le`aj: 190 x 120 cm sanduk za posteljinu

,-kn

NEVJEROJATN

139 139

350,-kn

O!

,-kn

SUPER AKCIJSKA PONUDA U LESNINI VARA@DIN I ^AKOVEC * I DALJE NAJJEFTINIJI * ZA[TO DRUGDJE PLATITI VI[E?!

NAJJEFTINIJI


12

26. listopada 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Savjeti Neurološka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vještak

EEG-laboratorij

mr. Jelena Klinčević, spec. klinički psiholog

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TEAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

Čakovec (jug), Antuna Augustinčića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika ttt savjetovanje ttt psihoterapija ttt edukacija ttt istraživanje Matice hrvatske bb, 40000 Čakovec, tel: 040 312-330

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Ne voli ga više

Pretjerano razmišljanje nekada i danas

U braku sam 12 godina. Imamo dvoje djece, sina 10 godina i kerku 7godina. Mislim da je moj brak u krizi. Supruga i ja više se ne smijemo zajedno niti inimo lijepe stvari jedno za drugo (ne donosimo sitne darove, cvijee i sl.). Moja supruga više razgovara s nekim drugim nego sa mnom. esto mi govori da joj idem na živce pa naši razgovori se pretvaraju u vrlo intenzivne ružne, pa i fiziki agresivne svae. Vrlo rijetko se sjeamo lijepih vremena koje smo proveli zajedno i rijetko nešto planiramo skupa. Umjesto da smo zajedno supruga me izbjegava, te provodi vrijeme s prijateljicama ili spava i sl. Moja supruga ve duže vrijeme izjavljuje je da me više ne voli, navodei da ja nju i djecu ve duže vrijeme zapostavljam. Spava u odvojenoj sobi. Nemamo intimne odnose. Ovakvo stanje je postalo neizdržljivo. To je veoma teška situacija. Iako živite skupa vaša supruga izjavljuje kako više ništa ne osjea prema vama i da vas više ne voli te da nju i djecu zapostavljate. Vi volite vašu suprugu i djecu i želite živjeti s njima i imate intimne odnose sa

suprugom. im se u braku pojave konflikti koji se potom stalno ponavljaju, koje nikako ne uspijevate razriješiti te imate osjeaj da se neprestano vrtite u krug oboje bi ste se trebali otvoreno i iskreno suoiti sa situacijom. Brano savjetovanje je u branoj krizi najpametnije što u branoj krizi možemo napraviti. Tada nam je više nego ikad potreban netko tko e nam pomoi da situaciju vidimo realno. Trebaju se razmotriti sva rješenja koja vam stoje na raspolaganju. Preporuam da pokušate napraviti razumne planove za budunost. Isto tako možete se i odmah rastati. Meutim za to uvijek ima vremena. Najbolje je pokušati sve kako si kasnije ne bi predbacivali. Postavite pitanje supruzi ukoliko vas ve duže vrijeme ne voli zbog ega je ona i dalje s vama živi i što je drži uz vas. Naravno možete živjeti u kroninim sukobima i svaama u kojima e vaš život više sliiti na pakao nego na život, ali to zaista nema nikakvog smisla. Razgovarajte sa suprugom više nego s nekim drugim, posebno o tome kako biti ponovno sretan u braku i kako vam je vaša supruga i dalje privlana a ne netko drugi.

Nekad su se ljudi znali hvatati u koštac sa životnim nevoljama. Naporno su radili, jedva osiguravali kruh i krov nad glavom, umirali zbog danas banalnih bolesti, raali puno djece i gledali ih kako umiru od tada neizljeivih inekcija ili ginu u ratovima, bili tlaeni tuinskom vlašu i nepravdama svih vrsta. Tako je bilo još poetkom prošlog stoljea, pa kad priate s nekim starcima i slušate njihove uspomene ini vam se neshvatljivo kako su uspjeli sve to preživjeti. Ja volim slušati osobe starije dobi koje imaju tu neku, nama mlaima danas teško shvatljivu nijansu prihvaanja tegoba i problema bez pretjeranog razmišljanja a s potpunom odgovornošu suoavanja sa injenicama. Veinu nevolja podnosili su dostojanstveno i snažno, inili su ono što su mogli s obzirom na okolnosti. Nisu imali vremena ni potrebe previše razmišljati. U prošlosti su ljudi imali krug bliskih osoba koje su im mogle pružiti potrebnu podršku, povjerenje i razumijevanje kako bi izašli iz poteškoa. Život u zajednici i meusobno pomaganje u razliitim se oblicima pojavljivao kao konstanta koja je ljude osnaživala i poticala na suoavanje sa teškim situacijama. Danas imamo i stvarnu i virtualnu ljudsku povezanost na svim razinama, imamo mogunost da za svaki problem istog trenutka potražimo i pronaemo neko rješenje, pa svejedno previše kompliciramo život i strahujemo zbog opcija koje su u igri. Možda je stvar baš u tome da je opcija previše, pa nas vrtlog nepotrebnog razmišljanja može lakše zahvatiti? I to je mogue, ali pretjerano razmišljanje ne poiva nužno na prevelikom broju podataka,

nego na opsjednutosti nekim podatkom ili problemom koji nas blokira i optereuje, a onda se nadovezuje na lavinu naših drugih briga i nezadovoljstava koja nas ruši u ponor... Sve nam je teško, stalno osjeamo rustraciju, ne vidimo izlaz, u sebi se lomimo pod teretom proesionalnih i obiteljskih uloga važui neprestano prioritete i gubei energiju na trivijalnim problemima. Povijesni uspon depresije, anksioznosti i nekontrolirane srdžbe nadovezuje se na prekomjerno razmišljanje i osjeaj nemoi pred životnim izazovima. Tako danas živimo, a starije nam se generacije ude, pokušavaju nam prenijeti neku svoju jednostavnu ormulu koja im je pomagala da kroe kroz bespua života i još ih vodi, jer oni u svojim bolestima, malim penzijama i gubitku bliskih osoba ipak nisu poraženi, idu dalje. Poznajem nekoliko takvih divnih starijih žena i muškaraca, ija me vedrina i blagost asciniraju, koji se ne znaju dugo ljutiti, ni ne pristaju na zabrinutost i jalovo jadikovanje, jer emu to, kažu, niem ne bi koristilo. Možda je i vama vaša baka, kad vas je vidjela zarobljene lošim mislima znala savjetovati: Dijete drago, nema ti to smisla, pomoli se Bogu, prenesi mu svoju zabrinutost, i poni raditi neki koristan kuanski posao. To je bila njena ormula, a pitanje je zašto vama danas ne pomaže....

BIOTERAPIJA

Piše Katarina Flajpan

Plitko disanje Stres je u današnje vrijeme najrašireniji ljudski problem. Uzroci su toliko razliiti koliko ima ljudi na svijetu. Užurbanost života, uvjerenost da ne stižemo završiti sve dnevne obveze, financijski problemi, odgoj i obrazovanje djece, situacije kad životni zahtjevi nadmašuju naša oekivanja i milijuni drugih razloga mogu dovesti ovjeka do ozbiljnih zdravstvenih poteškoa. Stres, kao glavni uzrok mnogih bolesti, gomila se kao po pravilu. Jedan problem ne prestane a ve se javlja drugi. Tako nastaje lanac vezanih stresnih situacija, koji se sastoji od niza karika, a kad najslabija pukne nastaje problem koji od života može napraviti kaos. Takvo stanje se naješe maniestira u vidu plitkog disanja. Disanje je proces kojim se osposobljava opskrba krvi kisikom i eliminacija štetnih tvari iz organizma. Ne umire se zbog plitkog disanja, ali kad dišete s pola kapaciteta vi nikad ne razvijete svu svoju zdravstvenu zaštitu, odnosno smanjen vam je imunitet. Ljudi uglavnom nisu svjesni problema koje može donijeti plitko disanje. Ono može ubrzati ili uzrokovati naoko jednostavne zdravstvene probleme kao što su napadi panike, anksioznost, esto nepotrebnu zabrinutost, nemogunost opuštanja, dakle stalna napetost i mnoge druge fizike i psihike poteškoe. Nerijetko se javlja i vrtoglavica ili osjeaj kao da vam glava “lebdi” a to je posljedica nepravilnog disanja i promjenjivog odnosa kisika i ugljinog dioksida u mozgu, odnosno u krvi. Organizmu je nemogue zapovjediti “diši normalno”. Ukoliko ZAPOELI SU DVODNEVNI TEAJEVI BIOTERAPIJE I BIOENERGIJE PO V R LO PRISTUPANOJ CIJENI. ZA ZAPOSLENE JE MOGU E DOGOVORITI TERMINE SUBOTOM I NEDJELJOM. BILO BI OD ZNAAJNE KORISTI DA SE EDUCIRATE NA JEDNOM

možete budite eše u društvu vedrih ljudi, razgovarajte o lijepim temama i ono što je najvažnije smijte se što više. Otuenost ljudi jedni od drugih definitivno donosi zdravstvene probleme od kojih je plitko disanje vrlo esta posljedica. Neke od tehnika izljeenja od plitkog disanja su pronalaženje dobrog hobija koji vas raduje, odlazak na rekreaciju, jogu, itanje afirmativnih knjiga, šetnja, osobito šetnja i druženje s kunim ljubimcima, iskrena i dobra partnerska veza samo nikako samoa. Meutim, za sve su to potrebni neki uvjeti, vrijeme i promjena naina života. Tko se danas nema razloga ljutiti? Kako potisnuti ljutnju? Kako pomoi svom organizmu da se oslobodi ovih stresnih stanja? Dobar bioterapeut to e doista moi uiniti u etiri dana trajanja terapije i vratiti vas u normalno stanje pravilnog disanja i iscjeljenje organizma. Važno je napomenuti da je taj proces promjene razmišljanja izljeiv bez medikamenata i da od jedne teško anksiozne osobe možete postati vedar, nasmijan, druželjubiv, dobar i ugodan ovjek ije e društvo svatko poželjeti, brižno ga njegovati i uživati u njemu. Nije to nikakva arolija. Blokade u vašem mozgu bit e brzo otklonjene, otkrit ete novi svijet radosti i veselja, u drugi plan staviti probleme i nauiti kako vas više nikada nee tlaiti životni problemi koji vam uzrokuju plitko disanje i sve posljedice koje ono donosi sa sobom. Nazovite me bez SMS-a na broj teleona 098/1347-031 i dogovorite svoj termin iscjeljenja, jer nije lijepo proitati, ali je dobro znati da su tjeskoba i brige mnoge pokopali. Želim vam dobro zdravlje. OD TEAJEVA I POMOGNETE SVOJIM BLIŽNJIMA ILI POZNANICIMA, DA IM UKLONITE ZDRAVSTVENE PROBLEME, A MOGU E JE I DA POPRAVITE KU NI BUET. BROJ TELEFONA JE 098/1347-031. MOLIM VAS DA NE ŠALJETE SMS. ŽELIM VAM PUNO ZDRAVLJA

SOS TELEFON 040/395-555 - radnim danom od 17 do 19 sa - psihološka podrška

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI ŽELJEZNIKI KOLODVOR AKOVEC AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1 POLICIJSKA UPRAVA ME IMURSKA ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kovaia 1e HRV. ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE HRV. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE AKOVEC HRV. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jelaia 1 ME IMURSKA BANKA AKOVEC ME IMURJE PLIN, Obrtnika 4 ME IMURSKE VODE, M. hrvatske 10 ELEKTRA AKOVEC, Ž. fašizma 2 - prijava kvara GKP AKOM, Mihovljanska 74 AMBULANTA ZA KUNE LJUBIMCE AKOVEC, R. Steinera 7 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70

tel. 384-333 tel. 313-947 tel. 310-651 tel. 373-111 tel. 375-444 tel. 372-300 tel. 311-790 tel. 311-755 tel. 372-900 tel. 396-800 tel. 340-000 tel. 395-199 tel. 373-700 tel. 371-700 tel. 371-600 tel. 372-466 tel. 390-859 tel. 314-080 tel. 396-294

REDEA – Regionalna razvojna agencija Bana Josipa Jelaia 22 (bivša vojarna) ME IMURSKA ŽUPANIJA AKOVEC HRVATSKE POŠTE – CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb HRVATSKI TELEKOM – Trg Republike 1 MUZEJ ME IMURJA AKOVEC, Trg Republike 5 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE-SSSH akovec, Trg Republike 1 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, V. Nazora 16 MINISTARSTVO OBRANE, J. Gotovca 5 HRV. GOSPODARSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kovaia 2 OBRTNIKA KOMORA ME . ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1 FINA AKOVEC, O. Keršovanija bb CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, AKOVEC, J. Gotovca 9 HVIDR-a, Strossmayerova 9

INSPEKCIJE SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boškovia 2 (zgrada županije)

tel. 395-560 tel. 374-111 tel. 804-000 tel. 0800-9000 tel. 313-499 tel. 312-331 tel. 390-977 tel. 313-114 tel. 311-160 tel. 313-971 tel. 371-000 tel. 391-920 tel. 314-644

tel. 374-229; 374-121; 374-106

DRŽAVNI INSPEKTORAT - Ispostava akovec, Zrinsko-frankopanska 9 POREZNA UPRAVA Ispostava AKOVEC, O. Keršovanija 11 Ispostava PRELOG Ispostava MURSKO SREDIŠE URED DRŽAVNE UPRAVE - predstojnik - Služba za gospodarstvo - Služba za društvene djelatnos - Služba za opu upravu - Mani ured AKOVEC - Mani ured PRELOG - Mani ured M. SREDIŠE - Mani ured M. SUBOTICA - Mani ured NEDELIŠE - Mani ured ŠTRIGOVA - Mani ured KOTORIBA - Mani ured DEKANOVEC - Ispostava PRELOG

tel. 391-970 tel. 371-200 tel. 379-730 tel. 370-790 tel 374-111 tel. 374-212 tel. 374-102 tel. 374-112 tel. 374-190 tel. 374-176 tel. 374-055 tel. 374-057 tel. 374-054 tel. 374-059 tel. 374-058 tel. 374-056 tel. 374-060 tel. 374-022


26. listopada 2010.

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ZA NJEGA

Informativni Kutak Poliklinike Živa

Slojevito odijevanje

Hemoroidalna bolest

neuredno i nekako pretrpano. Npr. lijep pulover preko majice koja je prevelika izgleda neuredno. Dakle, kada nosite slojeve, koristite komade odjee koji izgledaju kao da su krojeni samo za vas.

Nošenje slojeva ima sposobnost laganog dotjerivanja tradicionalnog naina odijevanja, kao npr. kratke majice i traperica, i uz to omoguuje vam korištenje istog odjevnog predmeta, a opet ete izgledati potpuno drugaije. Nošenje slojeva jednostavno podiže vašu odjeu, ali i izgled na potpuno novi nivo. Slijedite naše savjete kako nositi slojeve i zagarantirana vam je raznovrsnija garderoba koja e se, naravno, svidjeti ljepšem spolu.

Nosite teže tkanine iznad svih Kada zapoinjete sa slojevima, ponite s laganim tkaninama, a završite s najtežim. Zamislite polo majicu iznad obine kratke majice - to unkcionira. Sad zamislite polo majicu preko pulovera - tako ete izgledati poput kretena.

Izbjegavajte preveliku i glomaznu odjeu

Pripazite na razliite uzorke

Osnovno pravilo kod nošenja slojeva je da izbjegavate velike i glomazne komade odjee zajedno. Svrha slojeva je da stvorite jedan topao i profinjen izgled, gdje se slojevi nadopunjavaju. Slaganjem slojeva koji su preveliki potpuno ete uništiti svrhu slojeva. Slaganje prevelike ili glomazne odjee jedne preko druge dobit ete neželjen izgled. Izgledat ete

Uzorci su još nešto na što trebate obratiti pozornost kada nosite slojeve. Iako miješanje i usklaivanje uzoraka i šara stvara izrazito ugodnu odjeu, takoer možete ispasti poput klauna, a to ne želite. Zaponite s laganim uzorkom, a završite s izraženijim uzorkom. Naravno, osnovna boja mora biti jednaka. Ako još ni-

ste savladali kako nositi slojeve s uzorcima, najbolje bi bilo da se držite omjera 1:1. Dakle, jedan uzorak, jedan jednobojan. Npr. bijela košulja sa smeim prugama i smei pulover.

Pratite boje na slojevima Najbolji nain da nosite slojeve jest taj da koristite komplementarne boje. Korištenjem komplementarnih ili jednakih boja pobrinuli ste se da slojevi unkcioniraju u tandemu i time osiguravate sebi jedan uspješni izgled. Kada su palete boja potpuno usklaene ili jednake, vaš cjelokupan izgled diže se na jedan potpuno novi nivo. Slojevi imaju mnogo prednosti. Možete stvarati potpuno novi izgled dodavanjem samo jednog komada odjee, možete isti komad odjee koristiti ponovno i ponovno, a izgledati drugaije, istovremeno mu dajui novo znaenje. U zimskim danima možete se osjeati ugodnije i, naravno, toplije te, ono najvažnije, hodat ete okolo s više stila i pouzdanja.

MODNA DIKTATORICA Piše: Andrijana Kos

Mladen Makitan dr. med. Internist Ravnatelj Poliklinike Živa

voda, mineralna voda s magnezijem, mlijeko i kiselo mlijeko, kompoti i sokovi. Izbjegavajte jako zainjenu hranu, alkohol te openito vei napor. Umjerena tjelesna aktivnost, primjerice hodanje, tranje ili lagane vježbe, ima openito dobar utjecaj na tjelesnu i duševnu kondiciju te pozitivno utjee na probavu i rad crijeva. Hemoroidalna bolest je neugodna i treba ju lijeiti. U blažim sluajevima za suzbijanje upale i ublažavanje simptoma prepisuju se lokalni pripravci u obliku masti i epia. Za teže oblike hemoroida lijenik može preporuiti jednu od kirurških metoda.

Prvi digitalni diktafon namijenjen ljudima koji su odrasli uz kasete

naln i svestrana. Namijenjene su oninalna mak kojiželeodzimskekapenapraviti ma koji žele od zimske kape napraviti modni izriaj, a takoer se mogu nositi i tijekom dana i za veernje izdanje. Još jedan novi stil koji preporuujem je klasini zimski šešir. Originalno stvoren za muškarce, postao je predmet obožavanja slijepih modnih pratiteljica. Ove zime šešir kombinira toplinu kape s daškom ženstvenosti.

Od materijala odaberite:

Što se tie varijanti zimskih pokrivala za glavu za preporuku ostaju: • tanki pleteni šeširi s ukrasom • pletene kape • mali šeširi • pletene i svilene marame svezane u kapu • krznene kape • kožnate kape.

jela rektuma, izlaženje hemoroida kroz anus (prolaps), krvarenje iz anusa koje se javlja u 80% sluajeva Nastanku hemoroida pogoduje jako napinjanje pri deekaciji, kronina opstipacija, proljev, dugotrajno sjedenje ili stajanje, starija životna dob, priroena slabost stijenki krvnih žila, pretjerana tjelesna težina, prehrana siromašna vlaknima, uestalo dizanje teških tereta. Dijagnoza se može postaviti na temelju povijesti bolesti, pregledom rektalnog podruja, digitorektalnim pregledom i rektoskopijom. Ukoliko se pojavi krvarenje, neophodan dijagnostiki postupak je endoskopija, rektoskopija ili kolonoskopija. Ne smijemo zaboraviti injenicu da je krvarenje iz zadnjeg crijeva simptom raka anorektuma u 13% muškaraca i 20% žena starijih od 45 godina. Kako bi smo umanjili simptome važno je pravilnom prehranom uspostaviti svakodnevni ritam deekacije. Preporuuje se hrana s puno povra, voa i žitarica. Takva hrana stvara voluminoznu stolicu koja potie pražnjenje crijeva. Uzimajte dovoljno tekuine kao što su

TEHNO ZONA

Bijeg od hladnoe ...

Praenje mode u hladnim danima može biti skupo, pogotovo kad govorimo o novim zimskim kaputima i izmama. Jedan od najisplativijih naina je da iskoristite prošlogodišnji kaput i izme te investirate u jedan od odlinih stilova zimskih kapa. Ne samo da e vas ugrijati, nego ete dodati novi zain vašem stilu. Osim kapa, oni praktini izabrat e šešir da se ugriju. Novi stilovi ove hladne sezone dokazuju da i u najtežim vremenskim uvjetima možete izgledati otmjeno. Klju za osiguravanje otmjenog izgleda je u unkcionalnosti, posebice što se kapa tie. Ove jeseni/zime tradicionalna beretka doživjela je transormaciju, a njezino pleteno izdanje jedan je od vruih dizajna. Pletena beretka je izuzetno unkcio-

Oko 70 % odraslih iznad 30 godina ima hemoroide, a oko 50 % osoba e dobiti hemoroide u nekom trenutku života. Hemoroidi se dijele na unutarnje i vanjske , ovisno o tome jesu li smješteni unutar anusa, u analnom kanalu (unutarnji hemoroidi) ili ispod kože s vanjske strane anusa (vanjski hemoroidi).Unutarnji hemoroidi su proširenja venskog spleta u analnom kanalu, na oko 1 do 2 cm od anusa. Sami po sebi ne znae bolest, nego su anatomsko- unkcionalna struktura koja održava kontinenciju odnosno pomaže voljnom zadržavanju vjetrova i eventualne tekue stolice. Unutarnji hemoroidi predstavljaju bolest tek kad nastupe komplikacije kao što su izlazak hemoroida iz analnog kanala, upala i krvarenje. Vanjski hemoroidi su anatomsko i unkcionalno manje važni od unutarnjih, ali su tegobe jae izražene. Razvijaju se s vanjske strane, pod kožom anusa kao bolni tvrdi ponekad i upalno promjenjeni vorii. Mogu izazvati i krvarenje. U oba sluaja govorimo o hemoroidalnoj bolesti. Naješi simptomi hemoroidalne bolesti su bol, svrbež i žarenje u podruju anusa i zadnjeg di-

• vunu • kožu • krzno • svilu • filc.

Ukrasite: • tekstilnim cvijeem • perjem • kristaliima • krznom i resama od vune.

Za sve koji su se naviknuli raditi s analognim diktaonima prijelaz na digitalne diktaone esto je bio težak. To više nije sluaj. Otprilike 40 godina nakon što je Olympus predstavio prvu ikada mikrokasetu 1969., ovaj velikan diktaona predstavlja Olympus DP-20, digitalni diktaon posebno dizajniran kako bi bio jednostavniji za korištenje nego ureaji koji su snimali na kasete. Ljubitelji analognih diktaona otkrit e da DP-20 ima sve što su voljeli kod starih diktaona s kasetama: veliki zvunik za jasnu reprodukciju, tri velika gumba za osnovne unkcije, ekran s kojeg je lako itati i izvrstan vijek baterije. On nudi i sve prednosti

digitalnog ormata, ukljuujui superiornu kvalitetu zvuka koja se ne pogoršava tijekom godina i kapacitet memorije za bezbrojne snimke bez potrebe za kasetama. Uz Olympusov novi sustav kalendarskog pretraživanja, na primjer, pretraživanje zvunih datoteka jednako je intuitivno kao i s analognim vrpcama. Još jedna bitna karakteristika za sve one koji vole analogni tip je da odmah vidite koliko vam je memorije i snage baterije još ostalo. DP-20 je još i manji i laganiji od analognog diktaona pa ga nikada nije problem nositi ili koristiti. Od osobnih bilješki do djejeg recitala, uz ovaj model snimanje i preslušavanje nikada nije bilo jednostavnije.


14

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

26. listopada 2010.

Komentari Lažu i smiju se naciji Kad ovjeku nešto ne ide po planu ili želji, nije mu ni do ega, a najmanje do smijeha. Još manje nam je do smijeha ako i mnogima oko nas ne ide kako žele. To je ljudski i normalno, jer ovjek je osjeajno stvorenje i sam sa sobom ili s drugima dijeli trenutno ili trajnije raspoloženje. Ne pada normalnom ljudskom biu da se smije ako je susjedu i prijatelju teško. Pa makar iz kurtoazije i pristojnosti. Ovo se, na veliku žalost veine poštenih i radnih Hrvata i hrvatskih graana, ne može rei za vodee hrvatske politiare. Premda gospodarstvo iz dana u dan propada, žitelji su na rubu egzistencije, ljudi ostaju bez posla i plaa, deložira ih se iz kua i stanova, a prosvjednici svakodnevno stižu u “metropolu”, politiari su nasmiješeni, kao da ih se to ne tie. Premijerka se smije od uha do uha, pa makar, kao što kaže, ništa ne zna. Nevjerojatno je s koliko je osmjeha doekala haškog tužitelja, a stvar nije smiješna, i kako je s osmjehom komentirala navode da je lagala u vezi s razgovorom s maarskim premijerom.. Vjerno je slijede brojni, gotovo svi, ministri, osobito u posljednje vrijeme ministar pravosua i ministar vanjskih poslova. Novinari i javnost, ali i Europska unija, upozora-

Piše: Stjepan Mesari stjepan.mesaric@mnovine.hr

Komercijalizirani obiaji ispred tradicije

Piše: Helena Zear helena@mnovine.hr

vaju da nam je pravosue najslabija toka u društvu i na putu prema EU, ali ministar se na sve smije. Smiju se ovi ili oni suci, a ljudima izriu strašne presude i pozivaju ih na svakojaka roišta i svakodnevno nešto zapetljaju. Tužno je nacija minulih dana proživljavala privoenje na sud u Zagreb ovjeka oboljelog od azbestoze, kojeg je tužio ovjek koji je zbog navodnog kriminala pobjegao u drugu državu. Ministra pravosua to ni malo ne zabrinjava, kao ni brojni sudski neriješeni procesi (kao i moj protiv nasilnika koji me pretukao prije 16 mjeseci), dok se neki rješavaju ekspresno, po volji i nalogu politike. Hr vat sk i polit iari uglavnom lažu i smiju se u lice naciji, što je u najmanju ruku neukusno. Što je to sve i štetno, njih nije briga, jer sve e to narod platiti.

Jedna stara narodna kaže “Bolje da propadne selo nego obiaj“. Iz nje se sasvim jasno može išitati kolika je važnost obiaja i obreda bila u prošlosti. Meutim, kroz stoljea mnogi su stari obiaji išeznuli, dok su se održali pretežito oni koji se mogu “unoviti”. Komercijalizacija obiaja i blagdana koja se pojavila usred globalizacije uinila je svoje. Takvi obiaji, za razliku od oni “starih”, zasigurno nee izumrijeti. Meutim, kolika je vrijednost novih obiaja za razliku od onih naših djedova i baka ne treba ni spominjati. Suvremenom ovjeku nerijetko uope nije bitno koja je pozadina odreenog obiaja ili blagdana, ve je najbitnije da se uope slavi. Dobro se provesti postalo je bitnije od onog što odreeni blagdan zapravo predstavlja. Jedan takav obiaj koji je posljedica globalizacije upravo je pred nama. No vještica ili Halloween oekuje nas uoi blagdana Svih svetih. I iako osobno nemam ništa protiv same Noi vještica, nastanak novih obiaja na uštrb starih ono je na što ne mogu zažmiriti. Takoer ubrzo nakon Svih svetih mnoge trgovine proglasit e “poetak” Božia. Komercijalizacija ovog blagdana kao da je iz godine u godinu sve vea. Ljudima u takvoj strci na kraju ne

preostaje ništa drugo ve da se prilagode potrošakoj groznici i krenu u obmanuto kupovanje i trošenje. No, neemo sada nabrajati obiaje i blagdane na koje je utjecala sveopa komercijalizacija. Ono što je svima postalo jasno je injenica da su današnje mlae generacije jako malo upoznate (ili uope nisu) s tradicijom našeg kraja i obiajima naših baka i djedova. Moram priznati da mi i samoj nije to jaa strana. Meutim, s druge strane, s obzirom na situaciju u suvremenom društvu, nije to ni toliko neobino. Na žalost, komercijalizirani obiaji zahvaljujui veini u današnje su vrijeme ipak ispred tradicije u pravom smislu rijei. ini se da se u današnje doba doista neka tradicija održi samo zahvaljujui interesu trgovina i “debele” komercijalizacije, dok ostale propadaju unato onoj manjini koja se iz petnih žila trudi neki obiaj zadržati meu nama.

SVIJET U MOJIM BOJAMA

Nacionalna heroina Evo ga. On se vratio. Velianstveno je ušao u zemlju koju zove svojom, a koju je, s jednakim žarom kojim se njome busao o prsa, suptilno i lukavo ali jednako velianstveno, potkradao. Malo po malo. Urica simo, Ina tamo, žepovi puni – dovienja jadnici. Pod pojam egoizma u svim rjenicima svakako bi trebalo staviti sliku Ive Sanadera, mada mi se ini da ego tog ovjeka sigurno nee stati na tek jednu stranicu. Gospon Ivo je sigurno uživao u svoj medijskoj pompi koja se oko njega vrtjela u vrijeme obnašanja premijerskog mandata. Sigurno se slatko smiješio i kada je pod amerikim suncem namakao tuste nožice u oceanu, itajui na portalima svakodnevna nagaanja gdje je, što radi i zašto je ipak otišao. A sigurno zadovoljno trlja ruke i sada, po svom velianstvenom povratku, svjedoenju pred “pune gae” povjerenstvom i novoj otelji u Saboru. Kako i ne bi bio zadovoljan kad njegovo ime iskae iz svih novinskih redaka (ajme, i mojih!), nagaanja i dalje ne prestaju, a zbog njega dolazi i do fizikih obrauna velikih hrvatskih novinarskih imena. Hm, valjda neu i ja zbog svoga ovotjednog poklona Gosponu Ivi sama doživjeti fiziki napad u vlastitoj redakciji. Uglavnom, pitam se dokle mi to možemo trpjeti i dokle

Piše : Bojana Španiek bojana@mnovine.hr

mi to možemo tolerirati. To “dooh, uništih, odoh, ali se onda ipak vratih” Gospona Ive. Pitam se hoe li i kada ikome prekipjeti i na koji bi nain mi obini anonimusi Gosponu Ivi mogli pokazati što doista mislimo o njegovu velianstvenu povratku. U najboljoj maniri zapada, kojem toliko težimo, ja bih se vrlo vjerojatno odluila za njihov omiljeni nain prosvjedovanja – gaala bih ga jajima. Kroz to su prošli i Clinton, Schwarzenegger, Blair, pa i britanska kraljica, pa što ne bi i naš Ivo. Riskirala bih dan - dva u zatvoru, neku novanu kaznicu i barem na jedan dan skinula bih Severinu s trona nacionalne heroine. Samo, nakon što bi oistio municiju s elenke i skupog odijela, bojim se da bi ovo bio samo još jedan egotrip Gospona Ive. Kako mu onda ipak stati na kraj?

AKOVEKI espresso by Bibi

Najvažnije je da se smije zapaliti cigareta!? Sjeate se donošenja onog Zakona o zabrani pušenja u ugostiteljskim objektima? Sjeate se kako su neki pušai proklinjali da e sada biti osueni ostati doma umjesto da s društvom vani popiju kavu ili nešto drugo uz “par“ dimova cigarete? Ili kako su neki nepušai likovali da e se konano uspjeti iste i mirišljave kose i odjee vratiti iz kafia? Sjeate se kako se prepriavalo da e svega dva - tri lokala u gradu imati dozvolu za pušenje zahvaljujui instalaciji nekih “svemirskih“ kliznih vrata, ventilacije ili slinog? Koliko na sat radi mozak ugostitelja, doznat ete u nastavku. Mi akovanci tipini smo Hrvati. Volimo sjediti na gradskim terasama, biti vieni te usput piti kavu i zapaliti cigaretu. Proljetne

i ljetne vremenske prilike tu nam ne rade probleme. Sjetite se samo za ugostitelje idiline slike akovekog ljeta s prepunim kafiima, poevši od samog Perivoja Zrinskih preko glavnog trga krcatog terasama u kojem za vrijeme Porcijunkulova niste mogli pronai slobodno mjesto za cugu s prijateljima, pa sve do krmica na perieriji grada. No, krvna slika grada u ovu tmurnu jesen totalno se promijenila. Nema više “kavancije“ vani na riškom zraku. U gradu mrtvo praznilo, kišno sivilo. Sada smo osueni na ulazak u kafi pa, ako nam kojim sluajem naš “coee date“ uz kavu voli zapaliti cigaretu, biramo skuene kafie koji su u cijelosti pušaka zona, ili posebnu prostoriju u kafiu od “nemilja” zvanu “plinska komora”. Neki ugostitelji u

nedostatku te ekstra prostorije za pušenje morali su munuti glavom i doskoiti novom zakonu. Bez predaje! Tako su neke akoveke ljetne terase dobile novo ruho u obliku svakojakih bonih i gornjih cerada te novo ime – natkrivene terase. U njima su iznad glava u tri reda poslagane po dvije inracrvene grijalice, a izmeu stolova još i one velike u obliku gljive. Takvo rješenje ponudio je kafi u parku i onaj preko puta III. Osnovne škole. I mogu vam rei da je “topleko“ na tim natkrivenim terasama. Doduše, sjedi se u jaknama i kaputima, no, primjeuje se da se “gazda“ trudi kako bi gostima bilo ugodno i kako bi se opet vratili. A vratit’ e se! Nema im druge nego se prilagoditi uvjetima. Uživat e do te kobne 2012. kada bi se,

Piše: Bisera Zadravec bisera.zadravec@ck.t-com.hr

prema prijedlogu nekih lanica EU, pušenje u kafiima potpuno zabranilo. “Ne daj, Bože“ ili pak “hvala Bogu“ - birajte sami izmeu ta dva odgovora na potpunu zabranu pušenja u ugostiteljskim objektima. Ja u diplomatski odgovoriti: dok se ima “vremena“ (a vrijeme je novac) pušiti i hodati po kavama, nikak nam nebre bit’ loše.


26. listopada 2010.

15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

EURO - UNIT CLASSIC MUSIC GALLERY U ZAGREBU

Kultno mjesto za kultna glazbala Tvrtka “Euro - Unit” prošli je petak otvorila specijalizirani d j i centar t “Cl i M i prodajni “Classic Music Gallery” u samom centru Zagreba na adresi Frankopanska 24, u kultnom prostoru nekadašnje knjižare Leksikografskog zavoda. U ovaj atraktivno ureen specijalizirani prodajni centar za klasine glazbene instrumente zaljubit ete se na prvi pogled, što zbog ureenja, što zbog ponude jedinstvene u ovom dijelu Europe, jer je ova galerija spoj tradicije i modernog stvaralaštva u svijetu glazbe. U ponudi je kompletan prodajni asortiman klasinih glazbenih instrumenata: koncertni klaviri, pianina, digitalna pianina, puhaki i gudaki instrumenti, koncertne udaraljke, najvei izbor klasinih gitara te sva potrebna pratea oprema i pribor vodeih svjetskih proizvoaa. Da bi užitak

kupovanja bio potpun, svi izloženi instrumenti dostupni su za probu, kako biste se u potpunosti upoznali s proizvodom. Svaki glazbenik zna da se prava kvaliteta instrumenata ne može ponuditi u trgovakim lancima ili Internet prodajom, ve da budui umjetnik mora svoje glazbalo uzeti u ruke i sljubiti se s njim, i tako odmah ustanoviti je li to pravi instrument za njega ili nije. U razgovoru s vlasnikom Euro - Unita Ivanom Senarom doznali smo da mu je prva namjera bila otvoriti ovaj specijalizirani salon u Meimurju. Meutim, nije naišao na razumijevanje za ovaj kulturni projekt ni kod županijskih, a ni kod lokalnih opinskih vlasti u Nedelišu. Šteta jer je time Meimurje opet izgubilo, a Zagreb dobio.

Tjedan prve kupnje Ono što ovoj galeriji daje posebnu draž jesu i cijene, naime, svi

osinca s da do 20. pr ferov Pozivamo Va or nd se Bö jbolji isprobate na “Chopin” klavir model

Mini koncert Zlatana Došlia na Bösendorferu

su izloženi instrumenti prepoznatljivih svjetskih brendova, te odlinih cijena, jer dolaze direktno od proizvoaa, s obzirom na to da je upravo tvrtka “Euro - Unit” glavni distributer za ovaj dio Europe. Osim cijene jako je važno da je za sve instrumente osigurana garancija i servis u garantnom roku, ali i van garantnog roka. Poslastica za sve ljubitelje glazbe je tjedan prve kupnje, kada od 25. do 30. listopada svi kupci koji izaberu bilo koji izloženi instrument mogu ostvariti popust i do 35 posto, ovisno o instrumentu koji kupuju. Moramo napomenuti da su pozvani svi, od studenata do profesionalaca. Studenti, jer e vam struni zaposlenici Euro - Unita pomoi kako i za malo novca kupiti dobar glazbeni instrument, a i oni najizbirljiviji profesionalci mogu nai nešto za sebe jer, iako ovo nije najvea, zasigurno je najljepša galerija s takvom ponudom u ovom dijelu Europe. Galerija radi svakodnevno od 9 do 19 sati, a subotom od 9 do 13 sati. (S.Z., N.Š.)


16

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

26. listopada 2010.

PREDSTAVLJAMO: Alfa Romeo Giulietta

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info

Legenda se vraa

Prodaja novih automobila u Meimurskoj županiji 1.1. 30.9.2010. Proizvoa

koliina udio, %

1

Chevrolet

89

14,19%

2

Opel

85

13,56%

3

Volkswagen

62

9,89%

4

Hyundai

59

9,41%

5

Mazda

36

5,74%

6

Peugeot

36

5,74%

7

Ford

35

5,58%

8

Renault

34

5,42%

9

Toyota

30

4,78%

10

Suzuki

27

4,31%

11

Honda

23

3,67%

12

Škoda

22

3,51%

13

Dacia

14

2,23%

14

Citroen

13

2,07%

15

Kia

12

1,91%

16

Fiat

11

1,75%

17

BMW

9

1,44%

18

Nissan

9

1,44%

19

Mercedes

5

0,80%

20

Seat

5

0,80%

21

Audi

4

0,64%

22

Lancia

3

0,48%

23

Lada

2

0,32%

24

Land Rover

2

0,32%

627

100%

UKUPNO Izvor: Promocija Plus

Cijene goriva u RH Eurosuper 95 BS

8,70

Super plus 98

8,70

Super 100 BS

8,75

9,12

Eurodizel BS

7,96

7,93

LPG auto plin

4,66

4,66

*BS - bez sumpora Cijene vrijede na dan 22. listopada 2010.

Zrinsko Frankopanska bb, akovec, tel. 040 379 800, www.ac-jesenovic.hr

Prodaje rabljena vozila s garancijom do 6 mjeseci. VELIKI IZBOR S LAGERA

Šavora d.o.o.

Hyundaijeva servisna akcija Zima 2010. Hyundai je pripremio zimsku servisnu akciju u svim ovlaštenim Hyundai servisima u HR u kojoj vozai Hyundaija mogu iskoristiti brojne pogodnosti: struni pregled vozila u 35 toaka za samo 1 kunu, komplet metlica brisaa uz uštedu do 80%, zimske gume i naplatci uz uštedu do 20%, originalni rezervni dijelovi uz uštedu od 20%, akumulatori uz uštedu od 20%, originalni gumeni tepisi uz uštedu od 20%, originalna dodatna oprema uz uštedu do 30%, te krovni nosai i kutije uz uštedu od 10%. Svakog tko posjeti ovlašteni servis Hyundai oekuje praktian i vrijedan poklon iznenaenja. Servisna akcija vrijedi za vlasnike svih vozila Hyundai bez obzira na model ili godište proizvodnje. U posebnoj ponudi su i setovi kotaa sa zimskim gumama veliine 14” po cijeni ve od 743,57 kn i 15” po cijeni od 837,95 kn. Akcija zapoinje 22. listopada, a završava 30. prosinca 2010. Autocentar Bratuša ovlašteni je serviser i prodavatelj vozila Hyundai za Meimursku i koprivniko – križevaku županiju, a nalazi se na adresi Preloška 38 u akovcu, tel. (040) 364-244.

- Novi model legendarnog imena ovog renomiranog proizvoaa krenuo je u prodaju na hrvatskom tržištu s poetnom cijenom od 22.000 eura. S krajem mjeseca rujna u Hrvatskoj je zapoela prodaja novog modela Alfa Romea, a time i prve isporuke za one kupce koji su željno oekivali ovaj model. Alfa Romeo u svojoj stogodišnjoj povijesti ovo ime koristi po etvrti puta. Prva Giulietta proizvodila se od 1955. do 1964. godine, Giulia se proizvodila od 1962. do 1977., a ) i trea se Giulietta proizvodila od 1977. do 1984. godine. Dizajn nove Alfe osmišljen je u Alfa Romeo Style Centru s poznatim “kunim” izgledom sprijeda koji je nametnuo model 8C, a kasnije ga je preuzeo MiTo. Stražnji dio Giuliette poprimio je pomalo “konfekcijski” izgled ve uobiajen u kompaktnoj klasi automobila. Ponudu pogonskih agregata ine dva benzinska motora (1.4TB 120 KS i 1.4TB MultiAir 170 KS) te dva dizelska motora (1,6 M-Jet 105 KS i 2.0 M-Jet 170 KS, oba pripadnika druge generacije JTDM motora). Top verziju pokree motor 1,8 TBi (1750) najvee snage 235 KS koja ima ekskluzivnu oznaku Quadrifoglio Verde. Ovaj top model ima cijenu 29.500 eura. Motori 1.4

automobila: Dynamic, Normal i All Weather, ime se drastino mjenjaju vozne osobine automobila, a mijenja parametre rada motora, upravljaa, elektronskog Q2 diferencijala, a podešava i sustav kontrole stabilnosti (VDC).

TB MultiAir i 2.0 M-Jet snage 170 KS u kratko e vrijeme dobiti i mjenja s dvostrukom spojkom. Svi motori serijski imaju runi

mjenja sa šest stupnjeva . DNA sustav podešavanja podvozja, poznat iz modela MiTo serijski je dio modela Giulietta. Voza može birati izmeu tri razliita podešenja

ovlašteni prodavatelj i serviser za Toyota vozila

Meimurska županija - Hodošan, Glavna 17 Koprivniko-križevaka županija - Koprivnica, Obrtnika 8

Šavora d.o.o. oglašava prodaju rabljenih vozila. • Za Vas smo pripremili posebne pogodnosti za plaanja u gotovini, te najpovoljnije uvjete financiranja. • U ponudi su vozila iskljuivo sa domaee g tržišta • Sva vozila možete pogledati na www.savora.hr • Sve informacije možete dobiti na broj telefona: 040/679-679

POPIS VOZILA: 1. Toyota Avensis, 150 KS, diesel, Luna oprema, 2009.g., cijena: 24.300 eura sa PDV-om 2. Toyota Avensis, 116 KS, diesel, Luna oprema, 2004.g., cijena: 11.000 eura sa PDV-om 3. Toyota Prius, 78 KS, benzin+elektromotor, Sol, 1vlasnik, 2007.g., cijena: 15.750 eura 4. Toyota RAV4, 150 KS, benzin, 4X4 + sva oprema, 1.vlasnik, 2000.g., cijena 9.000 eura na ime 5. Toyota RAV4, 136 KS, diesel, 4X4 + Limited CS, 1. vlasnik, 2008.g., cijena 25.000 eura sa PDV-om 6. Toyota Land Cruiser, 171 KS, diesel, Elegant, 1.vlasnik, 2008.g., cijena: 37.000 eura sa PDV-om 7. Toyota Land Cruiser, 166 KS, diesel, Executive, 1.vlasnik, 2006.g., cijena: 33.900 eura sa PDV-om 8. Toyota Hiace, 95 KS, diesel, kombi produženi sa klimom, 2007.g.,cijena:15.750 eura sa PDV-om 9. Nissan Terrano 3.0 TDI, 155 KS, diesel, 4x4 + sva oprema, 2003.g.,cijena:13.500 eura na ime 10. Nissan Terrano II 2.7 TDI, 125 KS, diesel, 4X4 + sva oprema, 1998.g., cijena 6.800 eura 11. Škoda Felicia 1.3 MPI LX, 68 KS, benzin, 2.vlasnik, 2000.g., cijena:1.780,00 eura 12. Opel Corsa 1.7 DTI, 75 KS, diesel, 1. vlasnik, 2002.g., cijena: 4.000,00 eura na ime 13. Nissan Almera 1,5 dCi limuzina, 82 KS, diesel, 1. vlasnik, 2004.g., cijena: 6.300,00 eura na ime 14. Renault Megane 1,6 Coupe, 90 KS, benzin, 2. vlasnik, 1998.g., cijena: 3.000,00 eura 15. Toyota Yaris 1.4 D-4D Stella, 90 KS, diesel, 1. vlasnik, 2006.g., cijena: 7.000,00 eura

Od nedjelje su svjetla obavezna! Obzirom da u nedjelju, 31. listopada poinje zimsko raunanje vremena upozoravamo sve vozae da se time poinje primjenjivati i odredba u zakonu kojom je obavezno korištenje svjetala tijekom vožnje u bilo koje doba dana. Iako smo osob-

no zagovornici korištenja svjetala uvijek tijekom vožnje (bez obzira na godišnje doba, dan/ no, ljetno ili zimsko raunanje vremena...) do nove promjene u raunanju vremena koristite svijetla uvijek. Novana kazna za prekršitelje iznosi 300 kuna.

lanak 102. Zakona o sigurnosti prometa na cestama: (1) Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla, u razdoblju zimskog raunanja vremena. (2) Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine. (3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekršaj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

Alfa Romeo Giulietta u usporedbi s modelom 147 je dulja 13 cm (4,35 m), šira je 7 cm (1,80 m),a visoka je 1,46 m. Obujam prtljažnika je 350 litara. Najvei broj dosadašnjih kupaca u Hrvatskoj odluio se za model Alfa Romeo Giulietta 1,4 16V TB M-air, najvee snage 170 KS, s paketom opreme Distinctive. Pri tom uvoznik u Hrvatsku tvrtka Autocommerce svim kupcima koji se odlue za kupnju Alfe Romeo Giulietta s paketom opreme Distinctive poklanja Xenon svjetla.


26. listopada 2010.

17

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Mazdina zimska akcija ‘Tko se boji zime još?’

130 oldtimera prodefiliralo je centrom Zagreba U nedjelju 17. listopada 2010. godine s parkirališta na Prisavlju u Zagrebu preko 130 Oldtimera u zajednikoj akciji pod nazivom 4. Old School Desant na Zagreb krenulo je u vožnju centrom Zagreba. Posljednjih nekoliko godina u Zagrebu skupina mladih entuzijasta I ljubitelja starih strojeva organizira manifestaciju pod imenom Old School Desant koja okuplja

veliki broj starih automobila i motora iz velikog broja automoto klubova te specijaliziranih foruma: Buba klub Zagreb, Citroën klub Croatia, Fio fan klub, Mini klub Zagreb, OTK Stari kotai, OTK Zagreb, Vespa klub Croatia, MZ, Tomos i Old School Forum, OTK Varaždin, OTK Duga Resa te veliki broj individualaca. Zanimljivo je da Desant nema kotizacije i stro-

gih kriterija vezanih za izgled i originalnost vozila koja su inae prisutna na susretima ovog tipa. itava manifestacija temelji se na amaterskom entuzijazmu, ljubavi prema starim automobilima i motorima s naglaskom na druženje, vožnju, pozitivne vibracije koje su sudionici oito prepoznali jer Desant iz godine u godinu postaje sve masovniji susret.

Novosti iz Forda kupovina automobila kreditnom karticom

Dizajner Juraj Zigman preuzeo citroën DS3 na otvorenju svog prvog duana u Rijeci Na rijekom lukobranu, u sklopu višenamjenskog kompleksa Terminal, otvoren je protekle subote prvi ducan 27. godišnjeg modnog dizajnera Juraja Zigmana. Osim cipela, po kojima je poznat, Zigman je upeatljiv i po svom ekstravagantnom te veselom, ali i dramatinom dizajnu. Upravo se njemu pružila prilika da ravnopravno uz bok svjetskih modnih ikona – dizajnera Kenza i modnog tima

velikana Yves Saint Laurenta, oslika najnoviji model Citroën DS3. Direktorica marketinga Citroën Hrvatska, Gordana Brlek, tim je povodom predala Juraju Zigmanu na šestomjeseno korištenje kljueve DS3 So Chic VTi 120 kojeg je upravo on oslikao povodom predstavljanja ovogodišnje kolekcije na Nivea Cro A Porter Black, a koja je na pistu osim manekenki dovela i Citroën DS3.

U svojem nastupu na hrvatskom tržištu, Ford i Grand Auto, generalni uvoznik Forda za Republiku Hrvatsku u mnogoemu postavljaju trendove. Tako je u suradnji s Diners Club-om zaokružena ponuda oblika plaanja ime je Grand Auto postao prva kua koja na našem tržištu nudi sve oblike plaanja. Cilj suradnje bio je prilagoditi se kretanjima tržišta i potrošaima te omoguiti jednostavan nain kupovine Fordovog vozila. Kupac uživa brzu obradu kupovine, do 60 rata uz kamatu i naknadu, poklon bon za osiguranje automobila u iznosu od 400 kn. Opcija ovakvog naina plaanja krenula je 15.10.2010.

Preloška 92, akovec tel:. 040/364-000, fax: 040/364-799 e-mail: vozila @alfacar.hr www.alfacar.hr

RABLJENA VOZILA

SKUTERI POPUST !!! POPUSTI NA SKUTERE 2008. I 2009.g. !!! PIAGGIO ZIP 50 2T 2009.g. PIAGGIO NRG 50 - 2009.g. PIAGGIO ZIP 50 4T 2008.g. GILERA STALKER 50 2008.g. KREDITNI I LEASING ARANŽMANI • BEZ JAMACA, UEŠA, KASKO OSIGURANJA • ROK OTPLATE DO 7 GODINA • ZAMJENE STARO ZA NOVO • ZAMJENE STARO ZA STARO • GARANCIJA • OTKUP RABLJENIH VOZILA

S prvim hladnijim danima Mazda je pokrenula zimsku akciju ‘Tko se boji zime još? Zimski paket - Sve za groš!’. Naime, svaki kupac Mazde3, Mazde6 i Mazde CX-7 do 31.12. za samo jednu kunu dobiva fantastini zimski paket koji sadrži: etiri zimske gume, Garminov navigacijski ureaj s ukljuenom kartom Hrvatske, originalne krovne nosae i džeparac za zimovanje. Svaki kupac Mazde3 uz etiri zimske gume originalnih dimenzija dobiva navigacijski ureaj Garmin Nüvi 1300EE s ukljuenom kartom Adria Route, koja obuhvaa Hrvatsku i zemlje u okruženju, originalni temeljni krovni nosa i džeparac

za zimovanje u visini 5.000 kuna za koji se umanjuje cijena vozila. Svi kupci Mazde6 takoer dobivaju etiri zimske gume serijskih dimenzija i originalne temeljne krovne nosae, no njih eka nešto napredniji navigacijski ureaj Garmin Nüvi 3760

s kartom Europe i Adria Route i džeparac za zimovanje vrijedan ak 10.000 kuna. Kupci sportskog SUV-a, Mazde CX-7, uz zimske gume dobivaju navigacijski ureaj Garmin Nüvi 3760, krovne nosae, te džeparac u visini 5.000 kuna.

• Ovlašteni servis Peugeot vozila • Distribucija i prodaja rezervnih dijelova


18

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VOZILI SMO: Saab 9-5

Paletu modela 9-5 isprobali smo na kombiniranim prometnicama u Sloveniji na relaciji Mokrice – Novo Mesto. Odlina usklaenost novih pogonskih agregata i izbalansiran ovjes omoguuju uŞivanje u voŞnji ove nove trodijelne limuzine. Ponudu motora ine dva dizelska motora i tri benzinska motora. Poetak dizelske ponude ini motor 2,0TiD (160 KS), a drugi je dizelať 2,0TTiD (190 KS) s dva turbo punjaèa, s time da je ovaj

Novo vrijeme za Saab Prije godinu dana Saab je prvi puta javnosti prikazao svoju novu trodijelnu limuzinu, model 9-5. Sada je taj model dostupan i na hrvatskom trĹžiĹĄtu. Osim toga Saab e stvoriti i vlastitu prodajnu mreĹžu u Hrvatskoj. Tvrtka Polar Mobil upriliila je predstavljanje novog modela Saaba u slovenskim Mokricama. Nova je limuzina prvi model predstavljen pod okriljem novog vlasnika Spykera, a oslanja se na Opelovu (GM) tehniku. Budue smjernice u razvoju automobila Saab odreuje i potpisan ugovor s BMW-om od kojeg e se koris mnogi bitni elemen i sklopovi. Model 9-5 predstavlja tehniki najnapredniji Saab ikad s originalnim dizajnerskim rjeĹĄenjima i siluetom koja podsjea na legendarni model 900.

26. listopada 2010. motor dostupan s pogonom na sve kotae. Ponuda benzinskih motora poinje s etverocilindrinim 1,6T (180 KS), drugi u ponudi je 2,0T (220 KS) turbo benzinski motor koji dolazi i u BioPower verziji. “Topâ€? model pokree V6 pogonski agregat koji razvija 300KS, a dolazi iskljuèivo s pogonom na sva eri kotaa. Svi motori su dostupni sa runim i automatskim mjenjaem sa ĹĄest stupnjeva prijenosa. Cijene novog Saab-a 9-5 kreu se od 280.000 kuna do 350.000 kuna.

Posebna ponuda Subaru modela Impreza XV i Forester

AMC Meimurje

Subaru je hrvatskom trĹžiĹĄtu ponudio ogranienu koliinu modela Impreza XV i Forester po posebnim cijenama. Model Impreza XV, s dvolitarskim boxer diesel motorom snage 150 KS, runim ĹĄeststupanjskim mjenjaem, stalnim pogonom na sve kotae, u tamno sivoj metalik i crnoj metalik boji te standardnom opremom ovog modela nudi se po cijeni od 193.600 kn do registracije (cijena jednaka onoj ovakvog modela s benzinskim motorom i metalik bojom).

Model Forester XS, takoer s dvolitarskim boxer diesel motorom snage 147 KS i runim ĹĄeststupanjskim mjenjaem, u srebrnoj metalik i perla bijeloj boji te standardnom opremom ovog modela nudi se po cijeni od 261.600 kn do registracije (cijena jednaka onoj ovakvog modela s benzinskim motorom i metalik bojom). Ponuda se odnosi na ogranienu koliinu vozila, a vrijedi do 31.12. 2010., odnosno do isteka raspoloĹživih zaliha.

akovec, Ĺ portska 8,

tel. (040) 328-750, 328-751 e-mail: amc-medjimurje@ck.t-com.hr

Ford Fiesta 1.25 Trend 5 vrata, 2010.,hot magenta, servo, ABS, el. podizai, dalj. centralno, klima, alu felge, maglenke, zatamnjena str. stakla Ford Kuga 2WD 2.0 TDCi Trend 2010., zlatna automatska dvozonska klima, tempomat, parking senzori, 17'' alu felge, handsfree VW LT 46 2.8 TDI 2000., Ĺžuta vuna sluĹžba, spuĹĄtanje platforme, hidraulino vitlo, signalizacija, tahograf, radio

EKO KUTAK

Vodei istraĹživa bioloĹĄke raznolikosti dobitnik ekoloĹĄke nagrade Volva

ž¼¨³º³°Ž¡¸º³d¡dœ¼ž°³³¹r Â˜ÂłÂ˝ÂłÂ¸ÂĽd…šœ­¡rd—š´Šœ­³œ¼²d¼š¸³¹³Œ­°r %XGXÆQRVWMHRYGMH6XSHULRUQDSRQXGDPRWRUDNRMXQHPDQLWLMHGDQ DXWRPRELOXNODVL2VLPQDSUHGQLKEHQ]LQVNLKÄ WHGOMLYLKGL]HOVNLK $XULVMHRGVDGDGRVWXSDQLVDUHYROXFLRQDUQLPKLEULGQLPPRWRURP 3R]LYDPR9DVGDSRVMHWLWH7R\RWDVDORQH

%(1=,1

',=(/

+,%5,'

r¸³½³¸¼rœ

Ģ$925$ *ODYQD+RGRÄ DQ 

Volvo nagrada za ouvanje Ĺživotnog okoliĹĄa je godiĹĄnja znanstvena nagrada, koja se po 21. put (od 1990. godine) dodjeljuje istaknutim znanstvenim otkriima i inovacijama na polju Ĺživotnog okoliĹĄa i odrĹživog razvoja. Sastoji se od diplome, staklene skulpture i eka vrijednog 1.5 milijuna ĹĄvedskih kruna (150.000 eura ili 200.000$). OvogodiĹĄnji pobjednik je ve duĹži niz godina vodei istraĹživa bioloĹĄke raznolikosti i njenog utjecaja na rad ekosustava. Ovaj koncept je zna-

ajno prepoznat posljednjih godina, moĹžda prvenstveno zbog meunarodnog istraĹživakog programa Millenium Ecosystem Assessment, gdje je profesor Mooney odigrao vodeu ulogu. Servisiranje ekosustava vaĹžna je funkcija ekoloĹĄkih sistema, koje na odreeni nain koristi ovjeanstvu. Najoiglednije koristi su hrana i materijali koje veina ljudi prepoznaje kao proizvod ekosustava: drvo, riba, voe i povre. Meutim od vitalne su vaĹžnosti i druge funkcije, poput rada kukaca ili proiĹĄivanje zraka, zemlje i vode. Jedan je od primjera takoer i nafta ispuĹĄtena u Meksiki zaljev poetkom godine, nakon eksplozije BP-ove naftne platforme, koju su dijelom apsorbirali mikroorganizmi. To je bio primjer regulativnog funkcioniranja ekosustava. Drugi primjer je usklaivanje kemijskog sastava atmosfere preko oganizama u biosferi.


26. listopada 2010.

19

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Max Biaggi s Aprilijom i u sezonama 2011. i 2012. Aprilia Racing i Max Biaggi sklopili su ugovor koji Svjetskog prvaka SBK 2010. veže s markom s kojom je pobjeivao od samog poetka u Moto GP 250 klasi. Zahvaljujui ovom ugovoru, koji vrijedi dvije godine, Max Biaggi i Aprilia mogu zajedniki braniti naslove prvaka meu vozaima i konstruktorima koje su osvojili ove godine. 2010. bila je izvanredna godina za Biaggi - Aprilia duo u svjetskom SBK prvenstvu: deset pobjeda, etiri dvostruke pobjede te još etiri plasmana na podij doveli su ovog peterostrukog prvaka do osvajanja naslova prvaka meu vozaima (prvi Talijan u motociklistikoj povijesti), a Apriliju do prvog trijumfa meu konstruktorima u Svjetskom SBK prvenstvu. Potvrdom suradnje Biaggija i Apri-

WRC poredak nakon 12 od 13 Rally-a:

Rezulta RACC Rally de Espagna, 22. – 24. listopada 2010.

vog naslova prvaka u Moto GP klasi 250 do ovogodišnjeg SBK naslova. Aprilia nosi 45 naslova prvaka i 277 pobjeda u Moto GP natjecanjima te je najtrofejnija europska marka u povijesti Moto GP prvenstava.

Derbi je svjetski prvak 2010. meu konstruktorima u Moto GP 125 klasi Zahvaljujui pobjedi koju je ostvario mladi španjolski voza Marc Marquez u Australiji, Derbi je ukupnim zbrojem bodova osigurao naslov prvaka 2010. meu konstruktorima u Moto GP klasi 125. Za ovog katalonskog proizvoaa motocikala, osnovanog u Martorellesu 1922. godine, koji je sada u sastavu Piaggio Grupacije, pobjeda na

Phillip Islandu donosi dvadeseti naslov svjetskog prvaka. To je ukupan zbroj devet naslova meu konstruktorima i jedanaest naslova koje su osvojili vozai Derbija. Ove je godine Derbi ve slavio povijesni uspjeh: 100 pobjeda u Moto GP natjecanjima, ponovo zahvaljujui Marquezu koji je odnio pobjedu na njemakoj stazi u kolovozu.

MotoGP poredak za VN Australije, trralije, tralij tra lije, e,, Phillip Island, 17. listopada 2010. 010. 01 0..

Fernando Alonso Lewis Hamilton

18

3.

Felipe Massa

15

4.

Michalel Schumacher

12

5.

Robert Kubica

10

6.

Vitantonio Liuzzi

8

10

7.

Rubens Barrichello

6

9

8.

Kamui Kobayashi

4

9.

Nick Heidfeld

2

25

1.

Casey STONER

25

Pe er Solberg

18

2.

Jorge LORENZO

20

3.

Dani Sordo

15

3.

Valenno ROSSI

16

4.

Jari - Ma Latvala

12

4.

Nicky HAYDEN

13

5.

Mikko Hirvonen

10

5.

Ben SPIES

11

6.

Ma hew Wilson

8

6.

Marco SIMONCELLI

7.

K. Al Qawwimi

6

7.

Colin EDWARDS

8.

Henning Solberg

4

9.

K. Block

2 1

Poredak vozaa: 1.

Sebasen Loeb

251

2.

Sebasen Ogier

167

3.

Jari - Ma Latvala

156

4.

Pe er Solberg

151

5.

Dani Sordo

140

Aleix ESPARGARO

F1 poredak VN Koreje, je,, je adaa 2010 ad 22010. 010. Yeongam, 24. listopada 2.

Sebasen Loeb

2.

8.

F1 poredak nakon 17 od 19 utrka

1.

1.

10. Sebasen Ogier

lije obnavlja se jedan od najpobjedonosnijih parova u povijesti motociklizma. Max se ponosi s pet osvojenih svjetskih prvenstava u rekordnom vremenskom razdoblju, uzimajui u obzir da je prošlo šesnaest godina od pr-

MotoGP poredak nakon 16 od 18 utrka

8

10. Nico Hulkenberg

9.

Marco MELANDRI

25

1

7

10. Randy DE PUNIET

6

11. Mika KALLIO

5

12. Alvaro BAUTISTA

4

Poredak vozaa:

Poredak vozaa: 1.

Fernando Alonso

231

2.

Mark Webber

220

3.

Lewis Hamilton

210

4.

Sebasan Ve el

206

5.

Jenson Bu on

189

6.

Felipe Massa

1.

Jorge LORENZO

333

2.

Dani PEDROSA

228

7.

Robert Kubica

124

Casey STONER

205

8.

Nico Rosberg

122

Michalel Schumacher

66

143

6.

Mikko Hirvonen

114

3.

7.

Ma hew Wilson

68

4.

Valenno ROSSI

197

9.

8.

Henning Solberg

37

5.

Andrea DOVIZIOSO

179

10. Rubens Barrichello

9.

Federico Villagra

36

6.

Ben SPIES

163

21

7.

Nicky HAYDEN

152

1.

RBR-Renault

426

8.

Marco SIMONCELLI

102

2.

McLaren-Mercedes

399

9.

Randy DE PUNIET

100

10. Marco MELANDRI

93

10. Kimi Raikkonen Poredak Teamova: 1. CitroÎn Total World Rally Team 2. BP Ford Abu Dhabi World Rally Team 3. CitroÎn Junior Team 4. 5.

Stobart M-Sport Ford Rally Team Munchi's Ford World Rally Team

431 304

a: Poredak proizvoaa: 199 158 58

Sljedei rally: Rally of Great Britain, 11. – 14. studenog 2010. Sebastian Loeb osvojio je naslov prvaka

47

Poredak konstruktora: ra: a:

3.

Ferrari

374

4.

Mercedes Benz GP

188

5.

Renault

143

6.

Force India-Mercedes

68

Williams-Cosworth

65

1.

Yamaha

354

7.

2.

Honda

315

8.

BMW Sauber-Ferrari

43

9.

STR-Ferrari

11

10. Lotus-Cosworth

0

11. HRT-Cosworth

0

12. Virgin-Cosworth

0

3. 4.

Duca Suzuki

255 96

Slijedea utrka: VN Portugala, Estoril, 31. listopada 2010.

Slijedea utrka: VN Japana, Jorge Lorenzo osvojio je naslov prvaka 25. travnja 2010.

Sljedea utrka: VN Brazila, Sao Paulo, 7. studenog 2010.

južnoj j o k č e ov -a) na čak ci (iza Panex azni zaobil

tOBKKFGUJOJKFJ tLFNJKTLPǏJÝǎFOKFWP[JMB OBKLWBMJUFUOJKFQSBOKF tQSBOKFJǏJÝǎFOKFUFQJIB tVTJTBWBOKF tNB[BOKFJ[BÝUJUBHVNB

- koristi se umjesto novaca - mogućnost dobivanja R-1 računa informacije na telefon 040/365-300


26. listopada 2010.

Poli Pate oglas_284x190 HR.indd 1

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 43

9/24/09 4:14:41 PM


44

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

26. listopada 2010.

VELIKA AKCIJSKA PRODAJA CRIJEPA

Sav ostali graevinski materijal od temelja do krova po najpovoljnijim cijenama

gradimo zajedno
21. srpnja 2009.

sport@mnovine.hr

FILIP UDE postigao najbolji hrvatski rezultat u povijesti na SP-u u gimnastici u Rotterdamu

Bez obzira na 5. mjesto, i dalje najvažniji cilj - otii na Olimpijske igre u London Filip Ude ostvario je najbolji hrvatski rezultat na Svjetskom prvenstvu na konju s hvataljkama, osvojivši peto mjesto. Ovaj svjetski rezultat ponos je Hrvatske, a posebno meimurskog kraja. Filip je ponovno ispisao gimnastiku povijest nastupa na svjetskim prvenstvima na najljepši mogui nain. Filip Ude nakon europske i olimpijske srebrne medalje nije se uspio okititi i svjetskom medaljom. U finalu konja s hvataljkama na SP-u u Rotterdamu zauzeo je peto mjesto s ocjenom 15.316. Svi avoriti u finalu bili su raspoloženi, nitko nije kiksao, tako da nesavršena vježba koju je izveo Filip nije mogla kandidirati za postolje. Svjetski prvak postao je Maar Krisztian Berki s ocjenom 15.833, drugi je bio Englez Smith s 15.733, dok je broncu osvojio jedini vježba u finalu koji nije iz Europe - Australac Sellathurai koji je skupio 15.566. Ispred Udea plasirao se još Francuz Tommasone. Meutim, plasman u finale veliki je uspjeh za našeg vježbaa. Sjajan rezultat, posebice jer je izboren nakon povratka na gimnastiki podij koji nije bio nimalo jednostavan.

Rezultat vrijedan divljenja Nakon operacije ramena lijeio se pola godine, a s povratkom višeboju trpio je bolove, stoga je i odlazak na SP bio upitan. - Zaista je malo nedostajalo da odustanem, jer bolovi su bili gotovo pa neizdrživi. Ali, evo, na kraju se nastup isplatio, kazao je poslije završetka natjecanja raspoloženi Filip, koji je svjetskoj gimnastikoj javnosti pokazao da se vraa. Na svu sreu, došao je i postigao najbolji hrvatski uspjeh. A to nije nimalo lako ostvarivo, što dokazuje i primjer neprikosnovenih Kineza poput olimpijskog prvaka iz Pekinga Xiaoa koji je pao u kvalifikacijama ili pak svjetskog prvaka iz Londona Zhang Hongtaa koji nije ni bio spreman za nastup, a praktiki vježbaju samo ovu spravu. Istini za volju, mi smo nacija koja se “pali” samo na medalje, ali ovo što je napravio Filip u najmanju je ruku vrijedno toga, ako ne i više.

TENIS WTA LUKSEMBURG

Ivana Lisjak morala predati me 1. kola Kod rezultata 1:1 u drugom setu Ivana Lisjak je zbog ozljede predala me Poloni Hercog u 1. kolu WTA turnira u Luksemburgu. Bio je to njezin prvi me na WTA Tour turnira ove godine, ali nažalost bez sretnog “happy enda”. Tako je nažalost na najgori mogui nain prekinu njezin veliki pobjedniki niz. Da nešto nije u redu, pokazao je ve prvi set kad je Slovenka odjurila na 4:0. Ipak, nakon toga se inilo da je u pitanju samo “buenje” naše tenisaice, ali kasnije se ispostavilo da je u pitanju bol u mišiu koja ju je oito sputavala u normalnoj igri. Slovenka je lagano dobila prvi set 6:2. Krenuo je drugi set u kojem je Ivana povela 1:0, ali je nakon toga odmah zatražila “medical me-out”. Pokušala je igra još jedan gem, ali nije išlo. Nakon što je Hercog izjednaila Ivana je shvala da daljnje “muenje” nema smisla. Kod rezultata 6:2, 1:1, me je bio prekinut predajom Lisjak. Nadamo se da u pitanju nije ozljeda koja bi je sprijeila da odigra još koji turnir u studenome i popravi ran-

king, iako ni turnir u Luksemburgu nije za odbaci, jer je s tri sjajne pobjede u kvalikacijama i plasmanom u glavni turnir zaradila 17 bodova za WTA listu s kojima je napredovala za novih petneastak mjesta na WTA lis. U ponedjeljak 25. listopada tako je zauzela 248. mjesto WTA liste koje je blizu toga da bude dostatno za igranje kvalikacija prvog Grand Slame nove sezone 2011. - AO. Da ozljeda ipak vjerojatno nije teže prirode, govori i injenica da Lisjak još uvijek nije otkazala nastup na jakom challengeru vrijednom 50,000 $+H u Ismaningu u Njemakoj. Budui da u posljednje vrijeme trenira u toj zemlji, od subote bi trebala igra kvalikacije challengera. Istovremeno se opet na seniorski ITF tour vrala Ema Mikuli, koja je nakon kolovoza kad je zaigrala u akovcu i Vinkovcima, ovog listopada igrala na Bolu i u Dubrovniku. Bio je to sasvim solidan nastup, prošla je kvale i ušla u glavni turnir, ali dalje baš i nije išlo. Meum i to je OK. Akvna je bila i Iva Mekovec na juniorskom ITF touru. (dz)

ODBOJKA Najbolji hrvatski gimnastiar vratio se u Rotterdamu na velika vrata na svjetsku gimnastiku scenu

Prvenstveni cilj - OI u Londonu

KVALIFIKACIJE

Novi svjetski rezultat Filip Ude ponovno je napravio svjetski rezultat ve samim ulaskom u finale konja s hvataljkama. Hrvatska gimnastika vrsta nastupila je u ponedjeljak naveer. Nastup je bio vrlo solidan, ali ono što je najvažnije za meimursku javnost je rezultat akovanina Filipa Udea koji je ispunio cilj - plasman u finale. Nije mu to uspjelo u višeboju, ali je ponovno sjajno odradio konj s hvataljkama i kao etvrti s ocjenom 15.500 ušao u finale. Da gimnastika nije baš tako jednostavna kako neki još uvijek misle, dokazuje i pad olimpijskog prvaka i glavnog Filipovog protivnika u Pekingu - Kineza Xiao Qin koji se nije uspio plasirati u finale. Ocjena 15.500 bila je sasvim dovoljna da se Ude premijerno bori za medalju na SP. Inae, nakon SP-a u Sttutgartu 2007. godine po prvi put je na jednom natjecanju vježbao višeboj. Bilo je dosta grešaka, možda i više od oekivanja, ali ipak Filipu treba dati “kredit” ovom prilikom, jer se vratio na sve sprave nakon tri

godine protkane i veseljem, ali i teškim trenucima (operacijom). Dobio je ukupnu ocjenu 84.540. Meutim, i ova ocjena usprkos tri pada i najmanje 4 boda manje od priželjkivanih 89 boda. Meutim, i ovaj rezultat bio bi dovoljan za odlazak na OI, znai da je Filip vrlo blizu vaenja još jedne “olimpijske vize”. Ostaje takoer veliki prostor za napredak i gotovo sigurno e srebrni olimpijac znati tempirati ormu i istu pretvoriti u potrebiti rezultat, kad to bude najvažnije, naravno, uz nadu da nee biti ozljeda. Udeovi rezultati po spravama u Rotterdamu: tlo 14.000 , konj 15.500, karike 12.733, preskok 15.466, rue 14.075 i prea 12.766. Od hrvatskih vježbaa vrhunski rezultat postigli su takoer Robert Seligman koji je s ocjenom 15.266 bio blizu finala, ali je na kraju završio na najgorem moguem mjestu, kao deveti, tako da je rezerva za finale konja s hvataljkama, a na žalost, isto se dogodilo Mariju Možniku na prei. (dz)

Filip je zadovoljan nastupom, iako nije osvojio medalju, no svjestan je vrijednosti rezultata, jer je zbog intenzivnih bolova u ramenu, a kasnije i u vratu, puno manje trenirao na konju. Konj sam radio minimalno u završnici priprema, šteta što sam napravio greškicu na poetku vježbe, jer bih ušao u borbu za medalje. Ali nema veze, ionako je najvažniji plasman na OI u Londonu, a ve ovdje sam pokazao da je to i te kako ostvario, jer bez obzira na loše odraeni višeboj i s tim rezultatom kvalificirao bih se za OI u Londonu 2012. da su u Rotterdamu bile kvalifikacije. Ali, kvalifikacije e biti dogodine na SP u Tokiju i za to natjecanje ako ne bude ozljeda, Filip e biti puno, puno spremniji. To stalno ponavlja i njegov trener Igor Kriajimski.. - Zadovoljan sam s ovim rezultatom, ali naš cilj su OI, ponavljao je iz dana u dan kad su ga zvali hrvatski novinari Filipov trener. Planovi za budunost tono su definirani, kaže Filip Ude. Olimpijske igre u Londonu u prvom su planu, a za to e se i dalje u potpunosti morati posvetiti treniranju. Kaže da je lijep osjeaj biti peti na svijetu, ali je ipak još ljepše otii na Olimpijske igre. Do kraja ove godine slijedi pak još jedan važan nastup. Svjetski kup u Osijeku gdje e nastupiti na etiri sprave. (D. Zrna, oto: Z. Vrzan)

ODBOJKAŠKA SUPERLIGA

Nova pobjeda Centrometala U tri kola Superlige Centrometal je upisao isto toliko pobjeda i nalazi se na visokom drugom mjestu tablice s osam bodova. Bilo bi i devet, pa bi bili sasvim izjednaeni s Mursom, da nisu s pet setova morali podijeli bodove s Daruvarcima. Ipak, dva boda su pripala na kraju Centrometalu, a jedan gostima iz Daruvara. Centrometal – Daruvar 3:2 (25:22, 30:28, 15:25, 24:26, 15:7). Pod vodstvom Kole Mihajlova Centrometal je u subotu u Atonu odradio još jednu dobru utakmicu, koja je u cijelom svom trajanju bila uzbudljiva. U prvom setu domaa je nadmo bila jasna, a u drugom su Meimurci morali doi do 30. poena da bi stigli do 2:0. Gosti su se probudili u tom drugom setu te imali i +3 u jednom dijelu.

Trei set su domai izgubili i to s vrlo uvjerljivih 15:25 u korist Daruvaraca. To im je ipak bio alarm za uzbunu, pa u etvrtom setu mnogo bolje igraju, a vode sve do 22:22, te se inilo da e ipak upisa tri boda. Meum, nakon toga su imali dvije set lopte koje nisu iskorisli, pa je Daruvar izjednaio na 2:2. U petom setu meum nisu gos više imali snage te je pobjeda zasluženo ošla Meimurju. Trener Kole Mihajlov pobjedom je, iako za dva boda, bio zadovoljan: “Pobjeda je pobjeda i neemo se žali. Tri u nizu daju nam pravo da s opmizmom idemo u Rijeku, mislim da imamo velike šanse tamo upisa dobar rezultat. Ne bih ho pred ekipu postavlja previsoke ciljeve, ali ovakvom igrom smo sigurno bolji od Rijeana.” (Ivana Strahija)

KUGLANJE I.HKL Željo i dalje neuspješan

I dalje prikovani za dno s nula bodova Kuglai Željezniara su i dalje bez pobjede, s 0 bodova prikovani na dnu tablice. Na gostovanju u Sl. Brodu nisu uspjeli osvojiti više od 1 poena za uvjerljiv poraz 7:1. Svi rezulta akovekih kuglaa bili su ispod prvoligaške razine. ZANATLIJA (Slavonski Brod) 7 (3493)-ŽELJEZNIAR 1 (3270): Duspara – Vresk 0:1 (1:3, 524:563), Kasumovi – Košak 1:0 (3:1, 621:550), Dra-

ženovi – Plevnjak 1:0 (3:1, 581:543), Šokac – Turk 1:0 (3,5:0,5, 574:537), ali – Punikar 1:0 (3:1, 590:558), Milievi – Pokriva 1:0 (3:1, 603:519). Ostali rezultati: Grmošica 5 (3736) – Novska 3 (3594); Kandit Premijer 3 (3538) – Velebit 5 (3539); Poštar 1 (3481) – Zadar 7 (3601); MKK Rijeka 5 (3558) – Konikom Osijek 3 (3503); Radnik 3 (3472) – Zapreši (5 (3522).
26. listopada 2010.

PREMIER HRL u znaku sjajnog niza RK Meimurje

Protiv Medvešaka šesta uzastopna pobjeda za tree mjesto na tablici U svega osam kola Meimurje je promijenilo tri trenera, ali valjda su jedini klub i to ne samo u rukometu koje je usprkos tome upisao šest uzastopnih pobjeda, na emu zaslužuju iskrene estitke. Iako se novi trener Željko Ani nije stigao upoznati s ekipom u tri dana, svojim dolaskom nije poremetio ravnotežu koju je do sad imala ekipa. Dapae, ini se da su akoveki rukometaši protiv nezgodnog Medvešaka dali dosta, neki možda i kako bi se svidjeli novom strategu. “Ne bih želio rei da su se momci posebno zalagali samo zbog mene, mislim da im je vei motiv bio Medvešak i staro rivalstvo ta dva kluba”, kazao je Ani, koji nam se, kao pravi profesionalac, javio odmah nakon utakmice. “Prvi dojam je da imamo

dobru obranu, s kojom je Medvešak imao problema, ali i da nam nedostaje taktike u napadu, a to je nešto s im u se pozabaviti u ovoj prvenstvenoj pauzi.” Stanka zbog reprezentacije, koja u Karlovcu s Rumunjskom i Vilniusu s Litvom igra kvaliikacije za Europsko prvenstvo 2012. Aniu e dobro doi, ali i pojedincima u redovima Meimurja, koji imaju odreenih zdravstvenih problema. Sladoljev je primjerice u Zagreb išao nakon tjedan dana primanja infuzije, Zadravec je igrao pod temperaturom, a ni ostali se nee buniti protiv odmora.

Odlina završnica Meimurja Što se utakmice tie, Meimurje je bilo sasvim uvjer-

U Zagrebu je briljirala obrana Meimurja, ali i napad je postizao golove kad je bilo najpotrebnije ljivo. Kako je spomenuto, u dva su navrata u prvom poluvremenu (2:7 i 5:10) Meimurci imali priliku otii na

još ozbiljniju razliku, što su meutim propustili. Cijelo su se vrijeme Zagrepanini vraali u igru i izjednaavali,

a posljednji su egal imali na 19:19. Slijede dva gola Paponje i jedan Varge, rezultat odlazi na 19:22, a Medvešak do kraja utakmice više nije ugrozio gostujuu pobjedu. Iako su pokazali da imaju više kondicije nego protivnici, Meimurci se od izikih napora u stanci nee baš odmarati, jer je Ani najavio pojaavanje treninga: “Mislim da na treninzima treba malo više raditi na brzini, pa na spomenutom napadu, a sigurno u pronai još podruja u kojima mogu poboljšati dobro Meimurje”, kazao je trener Ani. Svoju iduu utakmicu Meimurje e igrati kod kue protiv debitanta Gorice, ali tek 6. studenog. (Ivana Strahija)

Ostali rezultati: Gorica 28 (13) – Co Zagreb 37 (19); Zamet 33 (17) – Varteks DC 26 (11); Arena Jad. 25 (14) – Siscia 33 (15); Karlovaka banka 28 (16) – Nexe 34 (20); Buzet 28 (13) – Pore 17 (9); EMC Split 25 (14) – Bjelovar 26 (11).

TABLICA 1. CO Zagreb 2. Nexe 3. Meimurje 4. Dubrava 5. Zamet 6. Siscia 7. Karl. banka 8. Vart. di Caprio 9. Gorica 10. Buzet 11. Bjelovar 12. Pore 13. Arena Jad. 14. Medvešak 15. EMC Split 16. Moslavina

9 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 7 6 5 5 5 4 4 3 2 3 3 3 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0

0 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7

313:205 267:224 230:210 205:179 233:214 215:209 212:216 234:244 244:237 196:209 226:241 200:232 234:269 200:229 225:250 202:268

18 14 12 10 10 10 8 8 7 6 6 6 6 3 2 2

MEDVEŠAK NFD 25 (11) - MEIMURJE 27 (13) ZAGREB. Dom Sportova. Suci: Va. Banovi i Ve. Banovi (oba Požega). Nadzornik: Crnojevi (Kutina). MEDVEŠAK NFD: Masteli, Kvesi, uri, Raji, Tomi, Varga, Bali, Kontrec, Didi, Kvesi, Gvozdanovi, Boban, Gudlin, Ronevi, Toki, Bureš, Franji. Trener: Željko Zovko. MEIMURJE: Balent, Sladoljev, uži, Varga, Jefti, Krajner, Mareti, Malovi, Paponja, Marciuš, Šunji, Herman, avar, Marec, Rodik. Trener: Antonio Anel. Strijelci: Raji 4, Varga 2, Bali 3, Kontrec 5, Didi 5, Gvozdanovi 3, Boban 3 za Medvešak NFD; a uži 5, Varga 6, Jefti 2, Mareti 3, Paponja 6, Šunji 1, Herman 4 za Meimurje. Sedmerci: Medvešak NFD 5, Meimurje 3. Iskljuenja: Medvešak NFD 2 minute (Bali); Meimurje 6 minuta (Herman, avar, Jefti). Igra utakmice: Andrej Paponja.
26. listopada 2010. PREDSTAVLJEN NOVI TRENER RK MEIMURJA

PRVA HSTL - žene

Pula ipak prejaka! Novi trener Željko Ani: Osim pobjeda, želim povratak publike Mlada i perspektivna ekipa Šenkoca odlino je zapoela grevitu borbu za solidne pozicije u 1. HL za žene. Ovaj vikend odigrano je tree kolo, u kojem su Šenkovanke gostovale u Puli, kod još neporaženih Puljanki.

Želja za dobrim rezultatom nije bila dovoljna. Pula, koja se bori za sam vrh pomela je Šenkovake s glatkih 4:0. To ne bi trebalo obeshrabriti Šenkovankem jer Pula od poetka nove sezone konkurira za sam vrh.

Rezultati: Pula - Šenkovec 4:0 (Bilobrk - Pavlekovi 3:1 /-6, 2, 8, 8/, Jankovi - Novak 3:0 /5, 5, 9/, Pervan - Toplek 3:0 /8, 7, 8/, Bilobrk/ Pervan - Novak/Pavlekovi 3:0 /6, 7, 7/), Bjelovar - STK Mladost Iskon (Zagreb) 4:0, Varaždin - HASTK Mladost Iskon 0:4 (Zagreb), TIS (Zagreb) - Aquaestil (Duga Resa) 2:4, Sveta Nedjelja-Novaki - Lokomotiva (Vinkovci) 0:4; zaostali susret 2. kola Aquaestil - Varaždin 4:2. (I. Tkalec)

II. HSTL-muški

Roen u Mostaru 1961., Željko Ani je igrao u Veležu, francuskom Bordoauxu, Nimesu, Montpellieru, a bio je i najbolji strijelac francuske rukometne lige. 1993. godine, kad je Montpellier bio domain Mediteranskih igara, Ani je postao i prvi kapetan tada nove reprezentacije Bosne i Hercegovine. Trenerski staž zapoeo je u Zrinjskom, bio je pomonik izbornika BiH, a od studenog prošle godine trenirao je Metkovi u Premijer ligi. Iako broji 13 godina trenerskog staža, svjestan je da mu životopis može poboljšati dobar rad u RK Meimurju. U svom prvom predstavljanju novinarima Ani nije previše govorio o ekipi, jer se s igraima još nije upoznao, ali je zato kazao da mu je jedna od najvažnijih stvari vratiti gledatelje u GOC: “U Metkoviu smo na poetku brojali gledatelje na prste i znali ih sve po imenu, da bi završili sezonu na 1000 gledatelja. Publika se može vratiti samo dobrim radom i rezultatima te poštenim odnosom prema redu. Uvjeren sam da možemo popuniti dvoranu.” Zbilja bi bilo lijepo da se u akovcu opet navija za rukometaše, koji su postali naš najjai i najistaknutiji sportski kolektiv. To je prepoznala tvrtka urkin, koja je s Klubom sklopila ugovor o sponzorstvu i time pozvala ostale poduzetnike da joj se prikljue.

Predsjednik Januši optimistian Optimistini predsjednik Siniša Januši pak je najavio senzaciju i probijanje klupskog

Kolo meusobnih ogleda meimurskih predstavnika

Željko Ani, novi je trener RK Meimurja rekorda od sedam pobjeda u nizu, koji je postavljen pred tri sezone pod ravnanjem, sada izbornika ženske rukometne reprezentacije, Vladimira Canjuge. Na žalost, rukometašima još uvijek nisu osigurani optimalni uvjeti za rad jer nije ispoštovano obeanje o besplatnom treniranju u dvoranama kojeg su dali predstavnici Meimurske županije. O novom treneru još jedna crtica – on je otac Igora Ania, sjajnog pivota Gummersbacha, momadi koja uz njega ima i Vjenceslava Somia, Josipa Valia, Vedrana Zrnia i Dragu Vukovia. U Gummersbach je Igor Ani prešao ove godine, nakon tri sezone s Kielom, za kojeg je postigao 147 golova, odigrao 102 utakmice. S Kielom je Ani osvojio tri naslova prvaka Njemake, dva kupa, ali i ono najvažnije, pokal Lige prvaka. Igor Ani je takoer i francuski A reprezentativac. Jedino što udi u ovom trenutku je odnos ambicija i realnosti. Naime, s obzirom da klub

nije u bajnoj inancijskoj situaciji, a nakon otkaza Belku, trener Anel je odradio sjajan posao, u sportskoj javnosti postavlja se pitanje “zašto trener sa strana”, otkud sada Ani. Jje li u pitanju neki “sponzorski aranžman”, nije nam jasno, jer ako nee biti ubudue biti pravovremenih isplata igraima, a sada i treneru koji dolazi kao vrhunski profesionalac “iz daleka”, kojem treba osim dobre plae, osigurati smještaj i prehranu, ne znamo baš tko e to gasiti “požar”, posebice s obzirom na sjajni rezultatski niz. Nadamo se da Uprava zna i može osigurati sredstva, jer to je takoer garancija da ovaj rezultatski niz koji je donio sjajan plasman može trajati. Pomoni trener Belku, odnosno ovjek koji je tako dobro odradio dvije prvenstvene utakmice, Antonio Anel ostaje na mjestu pomonika Ania, što je ujedno i najavio kao jedan od moguih raspleta, kad se govorilo o dolasku novog trenera. (Ivana Strahija)

Potpisan sponzorski ugovor s tvrtkom urkin To je prepoznala tvrtka urkin d.o.o., koja je s Klubom sklopila ugovor o sponzorstvu i time pozvala ostale poduzetnike da joj se prikljue. Predstavnica tvrtke, Maja urkin je ujedno postala i lanica Upravnog odbora, a o odluci tvrtke da se ukljui u klub je kazala: urkin je uvijek bio društveno odgovorna tvrtka, a svoje ime želimo vezati uz pozitivne sportske prie. Smatramo da je ‘svježa krv’ u RK Meimurju dobra stvar, strategija napretka kluba je jasno deinirana, kao i ciljevi. Svojim ulaskom meu sponzore

Sveano potpisivanje ugovora Kluba i urkin d.o.o.

Kluba želimo potaknuti i druge poslovne subjekte da budu društveno odgovorni i da prepoznaju da je ruko-

met dobar za ovu županiju, kazala je Maja urkin povodom potpisivanja ovog ugovora.

Ve u drugom kolu 2- HL istok neši predstavnici odigrali su susrete meusobno. MSTC Nostro upisao je dva nova poraza, te je ovaj vikend uspio ostvariti samo jednu pojedinanu pobjedu u susreta, i to na gostovanju kod STK Mihovljana(1:4). Pobjedu je upisao Bruno Damjan. U susretu se iskazao Mihovljananin Nino Bujan s dvije pojedinane pobjede te pobjede u paru. Ni Šenkovec nije imao milosti protiv Nostra te ga pomeo s glatkih 4:0. Šenkovec i Mihovljan su izgubili od Podravke. Mihovljan nije imao previše izgleda (0:4), dok su Šenkovani izgubili susret u odluujuoj partiji (3:4).

Matija Bari bio je najbolji pojedinac za momad Šenkovca. Mihovljan je etvrti, Šenkovec peti, Nostro osmi. Rezultati: Obrtnika škola-Brod - Mladost 3:4, Graniar - Kutina 0:4, Šenkovec - MSTC-Nostro 4:0 (Bari - Kuevi 3:0, Šimon - Tkalec 3:1, Jurinec - Damjan 3:1, Bari/Jurinec - Damjan/Tkalec 3:1), Mihovljan Podravka 0:4 (Bujan - Lonar 0:3, Maruši - Beli 2:3, Matotek - Juraši 0:3, Bujan/Maruši - Beli/Lonar 0:3), Obrtnika škola-Brod - Kutina 2:4, Graniar - Mladost 0:4, Šenkovec - Podravka 3:4 (Jurinec - Juraši 3:1, Šimon - Lonar 0:3, Bari - Beli

II. HSTL istok - žene

Poraz MSTC Nostra! Igraice MSTC Nostra u drugom su kolu upisale prvi ovosezonski poraz. Protivnice iz Žabnika bile su uvjerljive na svom terenu te im prepustile samo jednu partiju koju je uspjela dobiti odlina Kaja Popovi. Kolar i Antoni nisu bile na visini zadatka.

Ostala dva naša predstavnika, Mihovljan i Hodošan bili su slobodni. Od meimurskih predstavnika najbolje se drži MSTC-Nostro na 4. mjestu. Rezultati: Dora (Našice) - Mladost (Petrinja) 1:4, MGK-Drava (Žabnik) - Varaždin 2 4:1, Vodovod

3:2, Bari/Jurinec - Beli/lonar 0:3, Jurinec - Lonar 1:3, Bari - Juraši 3:1, Šimon - Beli 1:3), Mihovljan - MSTCNostro 4:1 (Bujan - Pani 3:1, R. Mikac - Tkalec 3:2, Maruši - Damjan 2:3, Bujan/Maruši - Damjan/Tkalec 3:0, Bujan - Tkalec 3:1). Olimpija ID i Vukovar ‘91 slobodni. Parovi 3. kola, subota 30. listopada - u 11 sati: Kutina - Mihovljan, Mladost - Šenkovec, Olimpija ID - Graniar, Vukovar ‘91 - Obrtnika škola-Brod; u 17 sati: Kutina - Šenkovec, Mladost - Mihovljan, Olimpija ID - Obrtnika škola-Brod, Vukovar ‘91 - Graniar. MSTC-Nostro i Podravka su slobodni. - Mladost 1:4, MGK-Drava - MSTCNostro 4:1 (Juki - Kolar 3:0, Marec - Popovi 1:3, Miloševi - Antoni 3:0, Juki/Marec - Kolar/Popovi 3:0, Juki - Popovi 3:2), Hodošan i Mihovljan bili su slobodni.. Parovi 3. kola, subota 30. listopada - u 11 sati: Mladost - MGK-Drava, Hodošan - Vodovod, Mihovljan - Dora; u 17 sati: Hodošan - Dora - Mihovljan - Vodovod; MSTC-Nostro i Varaždin 2 su slobodni. (I. Tkalec)

ŽUPANIJSKE STOLNOTENISKE LIGE I. ŽL

III.ŽL

5.ŽL

Kos Kotoriba 2 maksimalno u klupskom derbiju

Lopatinec 2 odmah pokazao ambicije

Na startu ak dva remija

Prvo kolo nove sezone u 1. ŽL nije donijelo nikakva iznenaenja. Favoriti „s papira“, puni samopouzdanja, krenuli su u osvajanje bodova i borbu za naslov. U ovom kolu najuvjerljivija bila je Kos Kotoriba 3 koja je maksimalnom pobjedom, u kotoripskom derbiju, porazila njihovu etvrtu ekipu. Prošlogodišnji prvaci, Šenkovec 2, bez veih problema je slavio nad Putjanama Brid uvjerljivim rezultatom. Novi, pojaani MSTC Damtex slavio je nad novim prvoligašem Hodošanom ET na domaem terenu. Rezultati: MSTC-Štikma - Lopatinec 1 3:7, Kos-Kotoriba 2 - Kos-Kotoriba 3 10:0, MSTC-Damtex - Hodošan Elektro team 7:3, Putjane Brid - Šenkovec 2 3:7, HE-DRA 1 - Nedeliše 1 odgoeno.

Ekipa Lopatinca 2 ozbiljno želi povratak u svoj prošlosezonski rang. To je i dokazala u prvom kolu 3. ŽL svladavši maksimalnim rezultatom STK 2. Od ostalih susreta treba izdvojiti uzbudljivi derbij u Šenkovcu, u kojem je njihova etvrta ekipa pobijedila petu, imavši pritom dosta problema. Kos Kotoriba 4 je u „gradskom“ derbiju pobjedila takoer petu momad istoimenog kluba uvijerljivim rezultatom. Prvo kolo nije donijelo rezultatska iznenaenja. Rezultati: Šenkovec 4 - Šenkovec 5 7:3, Klima-montaža 1 - Damtex 2:8, Kos-Kotoriba 4 - Kos-Kotoriba 5 8:2, Lopatinec 2 - Hodošan 2 10:0, Draškovec - Cirkovljan Zabat 1 4:6.

II.ŽL

IV. ŽL

Trojac krenuo s uvjerljivim pobjedama

MTSC Nostro krenuo žestoko

U novu sezonu 2. ŽL , u prvo kolo, domaini su krenuli sigurno iskoristivši prednost domaeg terena. U mihovljanskom derbiju Mihovljan 4 bio je bolji od Mihovljana 3, ekipa Male Subotice 1 ve je u prvom kolu nagovjestila da se želi vratiti u 1. ŽL te je uvjerljivim rezultatom bila bolja od Donjeg Kraljevca 1. Do prošle sezone solidna ekipa u 1. ŽL, ekipa Katexa iznenaujue je u prvom kolu upisala poraz, i to na domaem terenu.Rezultati: Putjane 6 - Putjane 3 4:6, Katex - Šenkovec 3 3:7, Mihovljan 4 - Mihovljan 3 8:2, Hodošan 1 - STK 2 8:2, Mala Subotica 1 - Donji Kraljevec 1 8:2.

Najuvjerljivija ekipa prvog kola 4.ŽL bio je MSTC Nostro Žiškovec koji je pomeo ekipu Lopatinca 3 na svom terenu. Ostalim susretima ishod se nije znao sve do posljednjeg seta, ali oni malo sretniji u završnicama susreta upisali su prve bodove. Nedeliše 2 je na gostovanju kod Donjeg Kraljevca 2 išupalo dva boda, dok je jednako teškom borbom Hodošan 3 pobjedio Orehovicu na domaem terenu.Rezultati: Hodošan 3 - Orehovica 6:4, Donji Kraljevec 2 - Nedeliše 2 4:6, Šenkovec 6 - Zasadbreg odgoeno, MSTC-Nostro-Žiškovec - Lopatinec 3 9:1, Mihovljan 5 Primabiro - Putjane 4 7:3.

Dva neriješena rezultata obilježila su prvo kolo nove sezone 5. ŽL. Trea ekipa Donjeg Kraljevca izvukla je bod na svom terenu protiv Šandorovca, dok su jednoko žestokom borbom Putjane 8 zasluženo osvojile bod na gostovanju kod Šenkovca 7. STK 3 je maksimalnim rezultatom razbio ekipu Klime Montaže 2, dok je Mala Subotica 2 bila bolja od „gradskog rivala“ Male Subotice 3, prepustivši im samo jednu pojedinanu pobjedu. Rezultati: Cirkovljan Zabat 2 - HE-DRA 2 7:3, Donji Kraljevec 3 Šandorovec 5:5, Šenkovec 7 - Putjane 8 5:5, STK 3 - Klima-montaža 2 10:0, Mala Subotica 3 - Mala Subotica 2 1:9.

VI. ŽL

U pogonu i šesta liga Nova, 6.ŽL stvorena ove sezone radi masovnog interesa fanova stolnog tenisa u Meimurju podijeljena je u dvije grupe po šest ekipa koje igraju svaka sa svakom. Najbolji iz grupa,a na kraju sezone igrat e play-off za ulazak u viši rang natjecanja. Prvo kolo i u jednoj i drugoj skupini obilježeno je napetošu, igranjem u gru, te tIjesnim rezultatima. Pretpostavljamo da su trema i novo stolnotenisko okruženje bili razlog tome. Borba za prve pozicije biti e neizvjesna do kraja sezone. Rezultati A: Mladost - STK 4 4:6, Šenkovec 8 - Dragoslavec Breg 3:7, Prelog 1 - Putjane 7 4:6. Rezultati B: Donji Kraljevec 4 - Prelog 2 5:5, Klima-montaža 3 - Klima-montaža 4 7:3, Hodošan 4 Kos-Kotoriba 6 6:4. (Igor Tkalec)
26. listopada 2010. III. HNL-ISTOK

MEIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ

Mato Kljaji jedini kandidat za predsjednika MNS-a

U petak 22. listopada Mato Kljaji iz Preloga dostavio je u kancelariju MNS sluĹžbenu kandidaturu za novog predsjednika MNS koju je svojim potpisom poduprlo 39 lanova SkupĹĄtine od njih ukupno 43 (bez njegovog potpisa koji je zapravo 40-i). Kako je isti dan u NedeliĹĄu u restoranu Martin odrĹžana 21.sjednica IzvrĹĄnog odbora MNS isti je dao punu podrĹĄku za njegovu kandidaturu. Kako svaki kandidat koji Ĺželi istaknuti svoju kandidaturu moĹže dobiti samo jedan potpis predstavnika kluba koji je nominiran u SkupĹĄtinu, praktiki to znai da drugog kandidata niti nee biti, odnosno da je Mato Kljaji dobio jedinstvenu potporu nogometnog Meimurja. - Zahvaljujem svim klubovima i delegatima koji su podrĹžali moju kandidaturu, iz svih dijelova Meimurja ĹĄto me ini posebno ponosnim uoi ove izborne skupĹĄtine. Naravno, osim ĹĄto mi je ast da budem izabran za novog predsjednika MNS-a, to e biti istovremena za mene

i moje suradnike velika obveza, da ispunimo oekivanja meimurskih nogometnih klubova, kratko je prokomentirao unisonu podrĹĄku svoje kandidature Kljaji, te naglasio da ide “korak po korakâ€?, posebice s obzirom da je ova godina i izborna u Hrvatskom nogometnom savezu. - Meimurski nogometni savez dati e podrĹĄku kandidaturi za predsjednika HNS-a kad budu obavljeni izbori u MNS-u. Nema logike da to bude ranije, rekao nam je Kljaji. Inae e “tiha diplomacijaâ€? imati vrlo vaĹžnu ulogu u tim izborima, s obzirom da se pojavljuju dva ozbiljna kandidata za novog predsjednika HNS-a: Vlatko Markovi i Igor Ĺ timac, stoga je dobro da Meimurski nogometni savez ima “manevarski prostorâ€?, budui da je izbor novih tijela MNS-a zacrtan za kraj studenoga. Naime, datum odrĹžavanja Izborne skupĹĄtine 29.studeni odreen je ve ranija, a sada je poznato i mjesto odrĹžavanja. Bit e to u Prelogu, u kavani Lovac s poetkom u 18 sati. Osim predsjednika na Izbornoj SkupĹĄtini bira se i 12 lanova IzvrĹĄnog odbora jer je predsjednik saveza po svom poloĹžaju lan istog tijela. Birat e se i Nadzorni odbor od tri lana, dva meimurska predstavnika u SkupĹĄtinu HNS-a i prijedlog jednog lana za izbor u IzvrĹĄni odbor HNS-a.

Malo suci, malo nesrea i nema nove pobjede

Simuni: Ne znam za koga je Mari sudio U utakmici protiv Dugopolja opet sijaset propuĹĄtenih prilika, precizni nisu bili ni Vuka, ni KoĹĄti koji su imali najizglednije od njih, dok je ostatak ĹĄansi propao bez prave opasnosti po gol Dugopolja, zbog slabe zavrĹĄnice Meimuraca. Na sreu domaina, priseban je z 43. minuti bio Garba nakon dodavanja Dankia. A na sreu gostiju, za bod je u 66. minuti pogodio Bari-

10

7 1 2 19:7

2. Gorica

10

7 0 3 15:6

21

10

6 1 3 13:13

19

10

6 0 4 16:14

18

5. Vinogradar

10

5 2 3 18:9

17

6. Dugopolje

10

4 4 2 17:9

16

7. Solin

10

5 1 4 16:12

16

8. Pomorac

10

4 3 3 11:9

15

9. Vukovar ‘91

10

4 1 5 11:19

13

10. Junak

10

3 3 4 9:8

12

11. Meimurje

10

3 3 4 13:17

12

12. C. Sesvete

10

4 0 6 12:17

12

13. Mosor

10

2 3 5 9:14

9

14. HAĹ K

10

2 3 5 8:16

NEDELIŠE – SLATINA 1:0 DUNJKOVEC-PRETETINEC. Igraliťte Hraťica. Sudac: Dario Bel (Osijek). Pomonici: Ratkovi i Medved. Strijelac: 1:0 Treska (10). NEDELIŠE: Posavec, Simon (od 62. Begovi), Zanjko, Balent (od 59. Golubi), Jari, Vibovec, Zavrtnik, Treska (od 68. Belovi), Periťi, Jagec, D. Treska. Trener: Željko Orehovec. SLATINA: Vibovec, Dori, Gebaj, Rivi (od 80. Pecolaj), Vurdelja, Lonarek, Vuruťi (od 46. Cicvari), Vinkovi, Ugarkovi (od 66. Grgi), Kresonja, Filipovi. Trener: Ivica Skenderovi. Igra utakmice: Darijan Treska.

Pobjedniki pogodak pao je ve u 10. minuti. Simon je proĹĄao po desnoj strani igraliĹĄta i centrirao za D. Tresku, koji glavom matira slatinskog golmana. Osim te iskoriĹĄtene prilike i ve spomenutih neiskoriĹĄtenih S. Treske, NedeliĹĄe je u drugom dijelu moglo poveati razliku preko Jageca, koji je zatresao vratnicu, a isto je uinio i strijelac D. Treska. “Bojao sam se te utakmice jer su svi ve unaprijed upisali tri boda, a onda je najteĹže igrati. Cijela priprema za utakmicu svela se na to da igraima izbijem iz glave ideju da e Slatina pasti sama od sebe. Tako se i pokazalo, a 1:0 je dokaz da nikoga ne treba podcijenitiâ€?, objasnio je trener NedeliĹĄa. Gosti ne samo da se nisu predali, nego su pokuĹĄavali poravnati preko Vinkovia, kojeg je meutim neutralizirao solidni Posavec. “Malo me mui obrana, jer smo primili zbilja puno golova. Iako tu sad imamo iskusnog Jaria, problem je ukes, koji malo moĹže pa opet ne moĹže zbog ozljedeâ€?, poĹžalio se trener. Za NedeliĹĄe slijede dva gostovanja, prvo u KriĹževcima pa zatim u Prelogu, a iduu domau utakmicu NedeliĹĄe igra 13. studenog protiv Croatije. U te tri utakmice Orehovec i momci planiraju osvojiti ĹĄest bodova i tako se prikljuiti gornjem dijelu tablice.

NajloĹĄija partija PreloĹžana Kad su svi oekivali sigurnu pobjedu, Mladost je naparavila veliki kiks koji e je stajati boljeg plasmana ujesen. Sreom, ĹĄto ima i slabijih u ligi i ĹĄto nema opasnosti od ispadanja. Bila je to uglavnom najloĹĄija domaa utakmica Mladosti ĹĄto su iskoristili gosti iz KriĹževaca i zabiljeĹžili sigurnu pobjedu. TeĹĄko da je moglo biti bolje, moĹžda da RuĹžman

Ostali rezultati: Lipik – Beliťe 1:0; Otok – Slavija 3:2; Croatia – Mladost (C) 0:3; Bjelovar – NAŠK 0:2; Podravina – Olimpija 4:0; Koprivnica – Graniar 0:4; Slobodnica – akovo 2:4.

TABLICA 1. Mladost (C) 2. Otok 3. Bjelovar 4. Slavija 5. BeliĹĄe 6. NAĹ K 7. Podravina 8. akovo 9. NedeliĹĄe 10. Lipik 11. Koprivnica 12. KriĹževci 13. Graniar 14. Slobodnica 15. Mladost (P) 16. Slana 17. Croaa 18. Olimpija

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 4 3 4 3 3 2 2

2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 0 2 1 1 2 0 2 1

2 3 3 3 4 4 3 4 5 5 7 6 5 7 7 9 8 9

27:10 27:12 19:14 18:11 22:16 12:12 23:14 17:15 25:19 21:23 20:22 12:16 20:20 20:22 14:25 13:26 12:32 12:25

26 25 25 23 22 22 21 20 19 17 15 14 13 13 11 9 8 7

Parovi 13. kola: Beliťe – Mladost (P); akovo – Lipik; Slavija – Slobodnica; Graniar – Otok; Olimpija – Koprivnica; NAŠK – Podravina; Mladost (C) – Bjelovar; Slatina – Croatia; KriŞevci – Nedeliťe.

ponovno nije promaĹĄio ono ĹĄto se jednostavno ne moĹže i ne smije promaĹĄiti. Ali nakon toga gotovo da nije bilo prave opasnosti pred protivnikim vratima, tako da je pobjeda gostiju bez zamjerke. Hoe li poboljĹĄati uspjeti bodovni saldo do kraja prvenstva ostaje za vidjeti, ali nema previĹĄe prilike. Ono ĹĄto e biti zanimljivo zasigurno je meimurski derbi koji se igra 6. studenoga u Prelogu. (dz i is)

IV. HNL-SJEVER Skupina A - 9. kolo

UKOVEC 77 – IVANICA 0:0 22

3. Imotski 4. RudeĹĄ

MLADOST (P) – KRIŽEVCI 0:2 PRELOG. Stadion Mladosti. Sudac: Goran Babi (VaraŞdin). Pomonici: Stolnik i Novosel. Strijelci: 0:1 Korenika (22), 0:2 ori (73). MLADOST (P): Viher, Vutek, Farkať (od 46. Sabol), Baari, Radikovi, Novak (od 46. Hreť), Magdaleni, Dodlek (od 79. Sraka), Bukal, RuŞman. Trener: Zoran Kralji. KRIŽEVCI: Špoljar, Zemljak, BoŞovi, Meťnjak, Selanec, ori (od 87. Lepi), Cmrk, Kemenovi (od 76. Bori), Korenika (od 68. Blagaj), urec, Bukal. Trener: DraŞen Kemenovi. Igra utakmice: Antonio ori.

IV. HNL - 9. kolo

TABLICA 1. Luko

Minimalnu pobjedu upisala je ekipa Ĺ˝eljka Orehovca, petu ukupno domau, no samo jedan gol u mreĹži iza gostujueg vratara Zvjezdana Vibovca bio je iznenaenje za one koji su oekivali laku pobjedu nad Slatinom. Ta je momad naime nisko na tablici 3. HNL Istok, pa se prognozirala golijada, no napadai NedeliĹĄa, a posebno S. Treska, nisu bili raspoloĹženi. “Imao je SaĹĄa svoje ĹĄanse, no bio je brzoplet i ne udi me ĹĄto ih nije uspio iskoristiti. U drugom poluvremenu uĹĄao je Golubi, ali se za njega jasno vidjelo da nije u punoj formi, a poĹžalio se opet i na bol u koljenu. Nisam siguran da u ga moi koristiti do kraja jesenskog dijela sezoneâ€?, rekao je Orehovec.

Kotoripani drĹže prikljuak sa samim vrhom

II. HNL - niĹĄta od pobjede Meimurja

Mario utuk je s velikim guťtom odnio bod iz akovca, mjesta za kojeg ga ne veŞu lijepe uspomene. On je naime bio trener Meimurja kad je ono joť bilo u prvoligaťkom druťtvu, te se s Upravom rastao u, da kaŞemo blago, ne bať lijepim okolnostima. - Bod smo zasluŞili, ne ukrali. Iskreno udi me ovakva prezentacija Meimurja, ja sam imao dojam da su oni jako dobri‌ Ma u stvari, mi im nismo dali igrati, ajmo to tako rei. Želim im sve najbolje, no sad vidim da ako se ne stabiliziraju da e morati lovit i ostanak u 2. HNL�, rekao je gostujui trener, dodavťi da je ve zaboravio sve ruŞno ťto mu se u akovcu dogodilo, i da je izuzetno zadovoljan angaŞmanom u Dugopolju, koje ide stepenicu po stepenicu. Meimurci su mijenjali trenere u Prvoj ligi kao arape, a sada uporno ostaju uz Vjerana Simunia, za kojeg su u tjednu za nama kruŞile prie da mu je utakmica protiv Dugopolja odluujua za nastavak karijere u Meimurju. Bodom, drugim u tri kola, oito je zadovoljio Upravu, jer je mogunost smjene povuena kao tema razgovora.

NedeliĹĄe minimalno za tri boda, Mladost razoarala

9

15. Suhopolje

10

2 2 6 12:21

8

16. MV Croaa

10

1 3 6 8:16

6

ĹĄi, kojeg do tad solidni vratar Jurin nije mogao zaustaviti. Treba meutim kazati da je veim dijelom utakmice Meimurje imalo kakvu-takvu terensku inicijativu, ali i spomenuti da je sudac Kristijan Mari propustio kazniti jednog gostujueg igraa koji je u 90. minuti igrao rukom u kaznenom prostoru Dugopolja, jer bi taj penal vjerojatno Meimurcima donio tri boda. Upravo se sucima posebno nakon utakmice bavio Simuni: “Cijelu ovu sezonu suci nas kradu, no ovo danas je bilo kriminalno. Ne znam za koga je Mari sudio. K tome, iza nas je turbulentnih sedam dana punih problema i svjestan sam da imam ekipu kakvu imam i da je ona osvojila bodova koliko vrijedi. Takoer znam da mi se radi ‘o glavi’, a ako se to i ostvari svima u stisnuti ruke i otii dignute glave. Utakmicu smo odradili najbolje ĹĄto smo mogli, protivnik je bio favorit i bod je zadovoljavajui.â€? (Ivana Strahija)

Suci: Kolari (N.S.Rok), Ĺ prem (VaraĹždin), Pintari (VaraĹždin). ukovec 77: Lehki, Furunija, Poljak, Slaviek, Mihoci, Varga, Anderlin, Lonari, Vuk, Begovi, Malek

GRANIAR – TRNAVA 2:0 Kotoriba, igraliťte Športski park. Suci: Halaek (Virje), Buni (Prekno), Pani (VaraŞdin). Strijelci: 1:0 Kos V. 47., 2:0 iŞmeťija 54. Graniar: Tropťek, Radmani, Fundak, Matulin (od 76. Horvat), Na, Habuť, iŞmeťija (od 82. Zvoťec), Hertelendi, Kos F., Paveli (od 80. Marka), Kos V. Trnava: Frakať, Vlah, Gudlin, Malovi, Baksa, Katanec, Pintar (od 60. Ribari), Blagus, Jakťi S., Jakťi A. (od 81. Pavlic), Mesari.

SLOBODA VŽ – AKOVEC 2:4 VaraŞdin, stadion Slobode. Suci: Horvat (S.Ves), Sukanec (S.Ves), Brljak (D.Dubrava). Strijelci: 0:1 Pintari V. 12., 0:2 Balent 37., 0:3 Balent 54., 0:4 Hanc 59., 1:4 Sambolec 75., 2:4 Sambolec 78. akovec: BoŞak, Pintari V., Matuec, Malovi (od 56. Pokos), Novak (od 71. Flac), Pintari N., Pomper, Saka, Hanc (od 67. Mirosevic), Orťi, Balent

SRAINEC – POLET 0:2 Suci:Novak(M.Srediťe),Posedi(Puťine),iŞmeťija (D. Dubrava). Strijelci: 0:1Lisjak 66., 0:2 Pali 81. Polet: Vibovec, Toplek (od 46. Gajnik), Kriťtoi (od 70. Vukovi), Lesjak, Magdaleni, Okreťa, Obadi, Jurian (od 46. Pali), Lisjak, Baťek.

DINAMO – NEDELJANEC 3:0 Palovec, igraliťte Dinama. Suci: Pajtak (M. Bukovec), Vukovi (Kaťtelanec), Šantavec (Priles) Strijelci: 1:0 RuŞi 9., 2:0 Debelec 25., 3:0 RuŞi 54. Dinamo: Juras, Janec, Žuli Darko, KriŞai, Domini (od 57. Klekar), Debelec (od 81. Kati), Lovreni, Jankovi, Mihalovi (od 50. Marec), RuŞi.

U lokalnom derbiju u Kotoribi sva tri boda otiĹĄla su na konto Graniara, dok je Trnava ve drugo kolo za redom bez promjene u svom saldu. MreĹže su mirovale sve do drugog poluvremena, a tada su u razmaku od svega sedam minuta precizni bili V. Kos i iĹžmeĹĄija za 2:0. Derbi nikako nije bio miroljubiv te je glavni sudac Halaek uz ĹĄest Ĺžutih kartona pokazao i dva crvena. Gostima je iskljuenje palo teĹže, jer su bez Mesaria ostali ve u 67. minuti, kad je joĹĄ moĹžda postojala ĹĄansa da napadnu rezultat Graniara. Domai ZvoĹĄec sasvim je bespotrebno iziki odreagirao na gostujueg igraa tri minute pred kraj susreta, pa svojoj momadi sigurno nee biti na raspolaganju barem jednu utakmicu. Nakon ĹĄto su kod kue protiv Sloge u osmom kolu osvojili svega bod, Pribislavani su obradovali svoje navijae pobjedom u Sraincu. Do nova tri boda debitanta lige vodili

su golovi Lisjaka i Palija, oba postignuta u drugom dijelu utakmice. Bodovi na Ĺžalost Polet nisu digli na viĹĄe mjesto tablice, ve su zacementirani na etvrtom, ali se Srainec spustio na slabo 13. mjesto. SlogaĹĄi su se doma rastali s bodovima, a ove sezone ne baĹĄ tako sjajna momadi iz Novog Marofa doĹĄla je do svoje druge ovosezonske pobjede. akovani jednostavno nisu imali raspoloĹženih napadaa, a to se odrazilo i na njihovu poziciju na ljestvici, na kojoj su pali sa 6. na 7. mjesto. jer je domai nogometni klub upisao svoj prvi bod ove sezone. To doduĹĄe nije bilo dovoljno za pomak s posljednjeg mjesta tablice, ali je zato gostima iz Ivanca bod donio prvo mjesto. Svakako treba estitati momcima trenera Dubravka MiĹĄina, koje su mnogi ve otpisali, da bi oni u devetom kolu iznenadili sauvavĹĄi svoju mreĹžu netaknutom.

Rezultati 9. kola: Sloboda (VŽ) – akovec 2-4; Srainec - Polet (P) 0-2; Sloga - Novi Marof 1-2; ukovec 77 - Ivanica 0-0; Graniar (K) – Trnava 2-0; Dinamo (P) – Nedeljanec 3-0; Plitvica - Sloboda (S) 1-1

U Palovcu je ovog vikenda bilo i viĹĄe nego interesantno. Domai su protiv sad druge ekipe tablice upisali sva tri boda, a Nedeljanec je povezao dva loĹĄa rezultata, koja se ne smiju pretvoriti u niz. Do pobjede su Palovane vodili RuĹži s dva gola i Debelec, dok ostatak momadi niĹĄta nije prepustio sluajnosti te je mreĹžu iza Jurasa ostavio praznu. Susret su ubiljeĹžila i dva crvena kartona, od ega jedan u domaoj ekipi. U 78. minuti drugi je Ĺžuti karton dobio Klekar, koji je u igru uĹĄao svega 20 minuta ranije. I gostujuem Ĺ tefulju bolje bi bilo da nije zaigrao, a crveni karton dobio je u rekordnih tri minute, zbog svog dugog jezika. Lijepu pobjedu, svoju treu ove sezone, upisali su akovani u VaraĹždinu kod Slobode. Golovima Vjeke Pintaria, Hanca i dva Balenta akovec je doĹĄao do 0:4, nakon ega su se gostujui nogometaĹĄi mogli malo i opustiti, ĹĄto domaini iskoriĹĄtavaju da ublaĹže poraz. Slakovani su i dalje u pozitivnoj seriji, iako su ovaj put stigli do samo jednog boda. Odigrali su neodlueno protiv Plitvice Gojanec. (is i dz)

Dvije lijepe pobjede

TABLICA 1. Ivanica

9

6

2

1 23:12 20

2. Nedeljanec

9

6

1

2 24:7

19

3. Graniar (K)

9

6

1

2 17:9

19

4. Polet (P)

9

5

3

1 17:11 18

5. Plitvica

9

4

3

2 19:12 15

6. Sloboda (S)

9

4

3

2 14:11 15

7. Sloga

9

4

2

3 18:12 14

8. Trnava

9

4

0

5 14:23 12

9. akovec

9

3

2

4 19:20 11

10. Dinamo (P)

9

3

1

5 16:19 10

11. Novi Marof

9

2

3

4 18:23 9

12. Sloboda (VĹ˝)

9

2

1

6 13:18 7

13. Srainec

9

2

1

6 10:23 7

14. ukovec 77

9

0

1

8 5:27

1
26. listopada 2010. I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

10. kolo I. ŽNL PLAVI – DUBRAVAN 5:4 (3:1) PEKLENICA.IgralištePocurke.Suci:KrisnkoJaluši(Kuršanec),IvanŽganec(akovec), Bojan Rodiger (Totovec). Delegat: Petar Krha (Novakovec). Strijelci: 1:0 Vugrinec (10), 2:0 D. Tuksar (17), 2:1 D. Horvat (24-11m), 3:1 D. Tuksar (34), 4:1 Mesari (61), 4:2 Dr. Horvat (68), 5:2 D. Tuksar (77), 5:3 Majeri (84-ag), 5:4 mrlec (90). PLAVI: Vaš, Trupkovi, Nerer (od 64. Škvorc), Turk, Trstenjak, Šol, J. Škvorc, K. Škvorc, D. Tuksar (od 78. Kovai), Mesari, Vugrinec (od 78. Majeri). Trener: David Ivan. DUBRAVAN: Apostolovski, B. Brljak, I. Vidovi, Hujs, D. Horvat, Jadan, Špoljar, D. Horvat, Jakupak (od 68. Švenda), Nes, mrlec. Trener: Dražen Horvat. Žu kartoni: Vugrinec, J. Škvorc, Turk (Plavi).

POLET – SOKOL 6:1 (2:0) SVETI MARTIN NA MURI. Igralište Poleta. Suci: Branko Bacinger (N. Marof), Tihomir Kralji (Vularija), Siniša Lukai (akovec). Delegat: Franjo Kocijan (Šenkovec). Strijelci: 1:0 Makovec (1), 2:0 K. Karlovec (9), 3:0 Radikovi (55), 4:0 Radikovi (65), 5:0 Šardi (70), 5:1 Žganec (80), 6:1 Gorianec (87). POLET: urkin, Turk (od 74. T. Kralj), N. Novak, Soboan, Hren, Horvat, Radikovi (od 67. Gorianec), Makovec, A. Gorianec, Šardi, M. Karlovec (od 69. Stojko), Peri. Trener: Krešimir Šenji. SOKOL: B. Puh, Lisjak, Lebar (od 81. Žagar), S. Puh, N. Drk, M. Žganec, Kovai, Mikolaj (od 35. Novak), Maari, Vincek (od 81. Bistrovi), Munar. Trener: Marko Mikolaj. Žu kartoni: Kovai, Vincek (Sokol). Crveni karton: Žagar (Sokol).

ZASADBREG – SPARTAK 0:4 (0:0) ZASADBREG. Igralište Zasadbrega. Suci: Damir Aldi (Strahoninec), Renato Posavec (Strahoninec), Tomislav urila (Vularija). Delegat: Marijan Sabol (Gardinovec). Strijelci: 0:1 Novosel (51), 0:2 Mihalic (65), 0:3 Lackovi (65), 0:4 Janec (86). ZASADBREG: M. Novak, Sabolec, Rodinger, Mesari, F. Rodinger, Žganec, Perho, Šimunkovi, Kovai, Koroši, Marec. Trener: Dražen Novak. SPARTAK: Jalšovec, Domini (od 77. Horvat), Mihalic, Opaak, Cvetko, Hali, Novosel (od 66. Ruži), Pasler, E. Šegovi, I. Šegovi, Lackovi (od 79. Janec). Trener: Goran Križai. Žu karton: Sabolec (Zasadbreg).

CENTROMETAL – RUDAR 1:1 (0:1) MACINEC.IgrališteTrate.Suci:ŽeljkoTurk(Zebanec),JosipKedmenec(Sv.Marija),Jadran Kukovec (Makovec). Delegat: Slavko Vodopija. Strijelci: 0:1 Šol (22), 1:1 Pani (77). CENTROMETAL:Trupkovi,Fuko(od46.Majsen),Vince,Pani,Senar,Doveer,Bratkovi, Rodrigue (od 76. B. Vince), Vincek, Fegeš, Vibovec. Trener: Boris orevi. RUDAR: Rajf, Kovai, Šprajc, Vuri, Šol, J. Leich, Tot, Mikuli, Zadravec, M. Šol, Kukovec (od 46. D. Levai). Trener: Liklin Smiljan. Žu kartoni: Fegeš (Centrometal), Kukovec, Šprajc, Mikuli (Rudar). Crveni kartoni: M. Vince, Boris orevi-trener (Centrometal), Kovai (Rudar).

MLADOST – BSK 0:1 (0:1) IVANOVEC. Igralište Mlados. Suci: Dario Srnec (Pušine), Damir Fodor (Slakovec), Vlado Soka (Podturen). Delegat: Antun Vlahek (Hodošan). Strijelac: 0:1 Bari (6-ag). MLADOST: Lacko, J. Jaluši, Škerbi (od 65. Žvorc), Fuko, Murkovi, Horvat, Pavlekovi (od 46. Zlatarek), Novak, Bari, Korent, Levai (od 56. Jurinec), Fegeš. Trener: Sven Lacko. BSK: Sternad, Makar (od 72. F. Horvat), Gunc, Gelo, Sršan, Herc (od 90. Grbavec), Mihalec, Hajdarovi, Škvorc, Paler, Beštek. Trener: Stjepan Mihalec. Žu kartoni: Korent, Lacko (Mladost), Škvorc (BSK).

OMLADINAC – NAPRIJED 2:3 (0:3) NOVO SELO ROK. Igralište Omladinca. Suci: Darko Filipi (Slakovec), Ivica Horvat (Vrašinec), Tomislav Herman (Belica). Delegat: Božidar Jurai (Strahoninec). Strijelci: 0:1 Marnec (29-11m), 0:2 Marnec (34), 0:3 P. Horvat (37), 1:3 Lesjak (61), 2:3 D. Horvat (90). OMLADINAC: Tomaši, alopa, Reich, Jambroši, G. alopa, Filipovi, Culjak (od 77. D. Horvat), Krišto, Novak (od 46. Mlinari), Cerovec (od 46. M. Culjak), Lesjak. Trener: Denis Ratajec. NAPRIJED: Mlinarec, F. Horvat, Šimunkovi (od 63. Bedeniki), Lukai, Kemec (od 69. Hižman), Glavina, Marnec, P. Horvat, Glavina, Flah, Režek (od 90. Varga). Trener: Zlatko Vugrinec. Žu kartoni: Filipovi, D. alopa, Tomaši, Jambroši (Omladinac), Šimunkovi, Ž. Glavina, Flah, Režek, Mlinarec, I. Glavina (Naprijed). Crveni kartoni: Krišto (Omladinac), Horvat (Naprijed).

BRATSTVO – DINAMO (D) 3:2 (1:2) SAVSKA VES. Igralište Bratstva. Suci: Bojan Juras (akovec), Igor Križari (Šenkovec), Borut Križari (Ivanovec). Delegat: Darko Jambrovi (Štefanec). Strijelci: 0:1 S. Krznar (4), 1:1 M. Mesari (23), 1:2 Peras (45), 2:2 D. Mesari (62), 3:2 M. Mesari (63). BRATSTVO: Posavec, B. Hižman (od 46. Vugrin), Bujan, Saka, Zlatarek, Pata a (od 84. Vugrin), M. Mesari, D. Mesari, G. Hižman, Horvat, Carevi. Trener: Slavko Spanovi. DINAMO: D. Novak, Jakši, Jesenovi, S. Krznar, Brez, Peras, N. Krznar, Trstenjak, Vlaši, Tizaj (od 55. A. Krznar), Kanižaj (od 67. Topalovi), Bobianec. Žu kartoni: Saka (Bratstvo), Kanižaj, A. Krznar (Dinamo). Crveni karton: Jakši (Dinamo).

LISTA STRIJELACA

Polet zadržao vrh uvjerljivom domaom pobjedom Polet uvjerljiv kod kue. Za samo devet minuta igre domai su ve imali vodstvo od 2-0 zgodicima Gorana Makovca i Mihaela Karloveca. Drugo poluvrijeme na samom poetku Polet kree sa dva zgoditka Nenada Radikovia i to u 55. i 65.minuti. Visokih 5-0 u 70.minuti djelo je Zorana Šardija. Šest minuta kasnije isti igra iz kaznenog udarca pogaa vratnicu. Sokol je uspio postii zgoditak u 80.minuti preko Saše Puha. Dvije minute kasnije mogli su gosti iz Vratišinca postii i drugi svoj zgoditak iz kaznenog udarca, ali je udarac Nikole Munara vratar Poleta Ivan urkin obranio. Gorana Goriancu dvadesetak minuta igre bilo je dovoljno da tri minute prije kraja postigne domai šesti zgoditak. Minutu potom igra Sokola Dalibor Žagar u prekidu igre vrhom kopake udara u glavu domaeg igraa i naravno zarauje iskljuenje. Dvojica opomenutih igraa i to od strane gostujue momadi.

U golijadi slavili Plavi U pravoj golijadi pobjeda Plavima. Kod Plavih izuzetno pucaki raspoloženi trostruki strijelac Dragan Tuksar. No, seriju od ak devet postignutih zgoditaka na utakmici u 10.minuti otvorio je domai igra Roberto Vugrinec. Dragan Tuksar svoj prvi zgoditak bilježi u 17.minuti za vodstvo domaih od 2-0. U 24.minuti Dubravan iz kaznenog udarca kojeg realizira Dražen Horvat I smanjuje na 2-1. Deset minuta kasnije Plavi drugim zgoditkom Dragan Tuksara dolaze do vodstva od 3-1. Kada je u 61.minuti zgoditak postigao Bruno Mesari za vodstvo od 4-1 bilo je jasno da e bodovi ostati u Peklenici. Dražen Horvat II u 68.minuti smanjuje domae vodstvo na 4-2. Treim zgoditkom Dragana Tuksara u 77.minuti Plavi dolaze do vodstva od 5-2. Tek u samoj završnici utakmice Dubravan uspavanošu domae obrane prvo autogolom Tihomira Majeria, a potom zgoditkom Darka mrleca ublažuje poraz na prihvatljivih 5-4. U drugom poluvremenu gosti iz Donje Dubrave puno bolji, ali bez realizacije u završnici napada. Samo tri i to domaa igraa opomenuta.

Odlina partija Naprijeda u Novom Selu Rok Naprijedu pobjeda u Novom Selu Rok. Neugodno su svoje domaine momad Omladinca gosti iz Cirkovljana u prvom poluvremenu iznenadili kada su imali vodstvo od 3-0. Prva dva gostujua zgoditka djelo su Željka Martinca. Prvi je u 29.minuti postigao iz opravdano dosuenog kaznenog udarca, a drugi u 34.minuti iz igre. Minutu nakon gostujueg vodstva od 2-0 Naprijedu je zbog druge opomene iskljuen Filip Horvat. Niti brojano slabiji gosti se nisu predali ve su u 37.minuti zgoditkom Petra Horvat stigli do visokog gostujueg vodstva od 3-0. Drugo poluvrijeme bilo je još zanimljivije, ali i nervoznije. Kada je sudac utakmice Darko Filipi u 57.minuti iz igre iskljuio domaeg igraa Gorana Krištofia koji je udario igraa Naprijeda u prekidu igre nogom u glavu snage na terenu su bile brojano izjednaene. Tek u 61.minuti Ivan Lesjak uspijeva smanjiti gostujue vodstvo na 3-1. Domai poraz Omladinca od 3-2

VETERANI – ISTOK – 12. KOLO

pak je u 90.minuti ublažio svojim zgoditkom Dario Horvat koji je u igru ušao posljednjih desetak minuta utakmice. ak desetoricu igraa je opomenuo sudac Filipi. Domae etvoricu, a gostima šestoricu igraa.

Remi Centrometala i Rudara, te “festival” nesportskog ponašanja Podjela bodova u Macincu. etiri iskljuenja i etiri opomenuta igraa govore dovoljno o kakvoj se utakmici radilo. Gosti iz Murskog Središa riješili su prvo poluvrijeme u svoju korist zgoditkom Nikole Šoltia u 22.minuti. U pet minuta tri iskljuena. Prvo je sa klupe Rudara zbog vrijeanja suca utakmice Željka Turka u 66.minuti udaljen fizioterapeut Dalibor Liklin, a minutu kasnije iz igre je iskljuen Alen Kovai zbog toga jer je u prekidu igre nogom po nozi udario domaeg igraa. Niti domai Centrometal nije prošao bez iskljuenja. U 71.minuti zbog druge opomene iskljuen im je Mišo Vinceti. Kad se malo situacija primirila u 77.minuti Zvonimir Pani poravnava rezultat na 1-1. Niti domai trener Boris orevi nije se mirio odlukama pomonog suca Josipa Kedmenca, te je istoga vrijeao, pa je i on nešto ranije završio utakmicu, tonije etiri minute ranije. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa.

11 zgoditaka – Milan Mesari (Bratstvo SV) 9 zgoditaka – Marijan Dumani (Centrometal), Dražen Horvat II (Dubravan), Dragan Tuksar (Plavi Pek.) 8 zgoditaka – Stjepan Krznar (Dinamo D) 7 zgoditaka – Antonijo Fegeš (Centrometal), Željko Martinec (Naprijed), Dražen Horvat I (Dubravan), Nenad Radikovi (Polet SMNM) 6 zgoditaka – Nenad Vibovec (Centrometal), Nikola Munar (Sokol), Igor Beštek (BSK), Bruno Mesari (Plavi Pek.), Ivan Lesjak (Omladinac NSR) 5 zgoditaka – Boris Vrbanec (Zasadbreg), Marko Šol (Rudar)

FAIR PLAY Iskljueni Filip Horvat (Naprijed), Goran Krišto (Omladinac NSR), Marijan Jakši (Dinamo D), Mišo Vince, Boris orevi trener (Centrometal), Alen Kovai, Dalibor Liklin zioterapeut (Rudar), Dalibor Žagar (Sokol) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Davor Jambroši (Omladinac NSR), Marn Vlah, Ivica Glavina (Naprijed), Nikola Saka (Bratstvo SV), Ivan Turk (Plavi Pek.), Robert Kovai (Sokol)

STATISTIKA 33 posgnuta zgoditka ili 4,7 po utakmici 26 opomenuh igraa 8 iskljuenih 4 kaznena udarca dosuena, a 2 realizirani

Rezultati 10. kola: Polet (SMnM) - Sokol 6-1; Mladost (I) - BSK 0-1; Omladinac (NSR) - Naprijed 2-3; Bratstvo (SV) - Dinamo (D) 3-2; Zasadbreg - Spartak 0-4; Centrometal Rudar 1-1; Plavi (Peklenica) - Dubravan 5-4

TABLICA 1. Polet (SMnM)

9

7

1

1

23:9

22

Raspoloženi Spartak u Zasadbregu

2. Dubravan

9

6

0

3

28:18

18

Spartak sa etiri zgoditka do tri boda u Zasadbregu. U prvom poluvremenu ravnopravna igra jedne i druge momadi sa dvije lijepe domae prigode koje nisu napadai realizirali. Nisu niti gosti iz Male Subotice u prvom dijelu nešto naroito pokazali. U drugom poluvremenu totalna dominacija Spartaka. Sa zgodicima gosti su krenuli u 51.minuti, a postigao ga je Tihomir Novosel. Domagoj Mihalic povisuje na 2-0 u 65.minuti. U istoj minuti strijelac je za vodstvo Spartaka od 3-0 Sandro Lackovi. Mladi Josip Janec u igru je ušao u 79.minuti,a sedam minuta kasnije postiže svoj prvi zgoditak u seniorskoj konkurenciji za na kraju pobjedu Spartaka od 4-0. Samo jedan i to domai opomenuti igra.

3. Omladinac (NSR)

9

5

2

2

14:10

17

4. Centrometal

9

4

3

2

26:14

15

5. Spartak

9

4

3

2

13:7

15

6. Rudar

10 4

2

4

18:13

14

7. BSK

9

4

2

3

18:14

14

8. Mladost (I)

9

3

3

3

15:18

12

9. Plavi (Peklenica)

9

3

3

3

22:27

12

10. Bratstvo (SV)

9

3

2

4

20:22

11

11. Sokol

10 3

2

5

18:23

11

12. Naprijed

9

3

1

5

14:18

10

13. Dinamo (D)

9

1

2

6

13:25

5

14. Zasadbreg

9

0

2

7

12:36

2

Beliancima sva tri boda u Ivanovcu BSK-u minimalna, ali vrijedna pobjeda u Ivanovcu. Autogolom Tomislava Baria ve u 6.minuti utakmice pobjeda je otišla na Belicu. Prvo poluvrijeme ne baš za gledati. U drugom dijelu nešto dinaminija utakmica. BSK je bio nešto bolji, stvorio nekoliko prigoda, ali zgoditka nije bilo. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra. Bratstvo opet preokrenulo gostujue vodstvo. Kao da su se igrai Bratstva specijalizirali da oni moraju loviti vodstvo gostiju kod kue u Savskoj Vesi. I ove se nedjelje dogodilo isto.

Bratstvo dostiglo i prestiglo vodstvo Dinama Dinamo je dva puta imao vodstvo, ali su se na kraju pobjedi veselili domai. Stjepan Krznar doveo je goste iz Domašinca ve u 4.minuti u vodstvo od 1-0.

Parovi slijedeeg kola: Dubravan - Polet (SmnM); Rudar - Plavi (Peklenica); Spartak – Centrometal; Dinamo (D) – Zasadbreg; Naprijed - Bratstvo (SV); BSK - Omladinac (NSR); Sokol - Mladost (I)

Milan Mesari inae dvostruki strijelac na utakmici na 1-1 poravnao je u 23.minuti. Kad se ve oekivao posljednji zvižduk suca utakmice Bojana Jurasa za odlazak na odmor novo gostujue vodstvo zgoditkom Dalibora Perasa. Bratstvo je sve riješilo, odnosno, braa Mesari u samo dvije minute 62. i 63. Prvo je na 2-2 poravnao Danijel, a zgoditak vrijedan tri boda djelo je Danijela. Dinamo je u 76.minuti ostao bez Marijana Jakšia koji je grubo odgurnuo obim rukama u predjelu lica domaeg igraa. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa.

VETERANI – ZAPAD – 12. KOLO

HODOŠAN – MLADOST (P) 3:1 (1:0)

BSK – SLOGA 3:2 (2:0)

SLOBODA – STRAHONINEC 9:2 (5:2)

POBJEDA – BRATSTVO (SV) 3:1 (2:0)

HODOŠAN. Igralište Hodošana. Sudac: Rudolf ižmešija (D. Dubrava). Strijelci: 1:0 M. Ciglari (17), 2:0 Vlahek (66), 3:0 Kova (74), 3:1 Zvonarek (79). HODOŠAN: Mesari, Domini, Bihar, Mihokovi, Vlahek, Ruži,Šavora, Srpak, A. Vlahek, Štefok, M. Ciglari. MLADOST: Hali, Posavec, Ružman, Hozjak, Soka, Radikovi, Bauer, Pata a, ižmešija, Kljaji, Marcijuš.

BELICA. Igralište Mosše. Sudac: Nino Škrobar (Brezje). Strijelci: 1:0 K. Novak (20), 2:0 Kovaec (36), 2:1 Hajdinjak (60), 3:1 V. Horvat (80-11m), 3:2 Mraovi (83). BSK: J. Horvat, K. Novak, T. Horvat, Mesari, Meimurec, Mlinari, V. Horvat. M. Horvat, Trstenjak, Pintari, Maek. SLOGA: Matjašec, Blažeka, S. Levai, Hajdinjak, Mraovi, Štampar, D. Levai, Strahija, Pongrac, Horvat, Bubek, Vuruši.

MIHOVLJAN. Igralište Slobode. Sudac: Dražen Šajnovi. Strijelci: 0:1 Trupkovi (18), 1:1 Mesari (19), 2:1 Varga (22), 3:1 Mihoci (29), 4:1 Mesari (31), 4:2 Drabi (34), 5:2 Gorianec (42), 6:2 Mesari (52), 7:2 Mesari (56), 8:2 Mihoci (63), 9:2 Hozjak (72). SLOBODA: Kovaec, Vinceti, Kuek, Gorianec, Mihoci, Bratkovi, Hozjak, Varga, Dokleja, Mesari, Žižek. STRAHONINEC: Trupkovi, Šimuni, Žuni, Drabi, Kova, Topolnjak, Zeli, Zadravec, Bali, Makovec, Aldi.

GORNJI HRAŠAN. Igralište Pobjede. Sudac: Franjo Hergo (Ž. Gora). Strijelci: 1:0 Topolnjak (18), 2:0 Topolnjak (30), 2:1 Vuruši (60), 3:1 Zorkovi (80). POBJEDA: Marciuš, Mikulan, Kova, Horvat, Ivani, Cvetkovi, Zamuda, Furdi, Debelec, Zobovi, Topolnjak. BRATSTVO: Žnidari, Vrbanec, Boži, Mesari, J. Boži, Dunjko, Horvat, Tomaši, Žemlji, Balent, Grabar.

DINAMO – PODTUREN 3:1 (3:1) PALOVEC. Igralište Dinama. Sudac: Dominik Mihoci (ukovec). Strijelci: 1:0 Koprivec (13), 1:1 Mikuli (23), 2:1 Koprivec (32), 3:1 J. Šegovi (40). DINAMO: Modrinjak, I. Križai, Z. Koprivec, Mezga, Hliš, Furdi, Koprivec, Ma, J. Šegovi, Domini, Kova. PODTUREN: Kukovec, J. Kerovec, D. Kerovec, Strahija, Biber, Strnad, I. Strahija, Koevar, Mikuli, Hranilovi, Srpak.

SPARTAK – JADRAN 6:1 (4:0) MALA SUBOTICA. Igralište Jagodiše. Sudac: Krisjan Genc (Pretenec). Strijelci: 1:0 Marec (10), 2:0 M. Križai (13), 3:0 M. Križai (26), 4:0 Marec (33), 4:1 Janec (50), 5:1 Lonari (80), 6:1 Kovai (88). SPARTAK:Hrustek,I.Križai,Marec,Horvat,M.Križai,Milijani,Lonari, Taradi, Musta (od 46. Kovai), Požgaj, Novak. JADRAN:Kovaec,Juras,Koiš,Hras,Kranjec,Korent,Kodba,Pavlekovi, Janec, G. Koiš, Vrbanec.

DINAMO – MLADOST (I) 0:0 DOMAŠINEC. Igralište Kokotov Vez. Sudac: Ivan Žganec (akovec). DINAMO: Hajdarovi, Janec, Tot, Godina, Pintar, Ciceli, Mihalec, Jambroši, Husi, Marodi, Petak, Jasenovi. MLADOST: Bujani, Višnji, Klinec, Jambrovi, Varga, Tkalec, Toplek, Lajtman, Krišto, Pojer, Z. Toplek, Žvorc.

RADNIKI – VIDOVAN 2:0 (1:0) GARDINOVEC. Igralište Berek. Sudac: Željko Kovai (Šenkovec). Strijelci: 1:0 Vlahek (20), 2:0 Baksa (69). RADNIKI: Paler, Bacinger, Vlahek, J. Križai, Vodopija, Hajdarovi (od 46. Z. Baksa), D. Novak, D. Baksa, Krznar, Žilavec, Lovrek. VIDOVAN: Pišpek, A. Vidovi, Hudiek, Šte, Pongrac, Igrec (od 46. Fabi), Bartoli, Lukša, Stojkov, I. Vidovi, Nes.

KRALJEVAN 38 – POLET 2:7 (1:4) GORNJI KRALJEVEC. Igralište Kraljevana. Sudac: Željko Novak (Prelog). Strijelci: 0:1 Radek (11), 0:2 Ž. Ivai (14), 0:3 Prprovi (23), 1:3 Perca (24), 1:4 D. Ivai (41), 1:5 D. Ivai (47), 2:5 Glavak (62), 2:6 Fodor (68), 2:7 D. Ivai (80). KRALJEVAN 38: Strahija, D. Glad, Mlinarec, Strbad, Duš, Cerovec, Perca, Iskra, Tisaj, Glavak, Munar, Špoljar. POLET: Bašek, Mihalkovi, Pintar, D. Ivai, Sever, Jaki, Prprovi, Radek, Ž. Ivai, Fodor, Pal, Horvat.

AKOVEC – RUDAR 4:1 (3:0)

SLOBODA – OMLADINAC (M) 5:1 (2:1)

AKOVEC. Igralište SRC Mladost. Sudac: Željko Hajdarovi (Belica). Strijelci: 1:0 Štear (13), 2:0 Hamonajec (17), 3:0 Štear (22), 3:1 Trstenjak (57), 4:1 Sanjkovi (65). AKOVEC: Bogdan, Gaal, Koleni, Pongrac, Hamonajec, Duji, Srpak, Soboan, Sanjkovi, Šenji, Štear. RUDAR: Trstenjak, Vabec, Žerjav, Rob, Kovai, Novak, D. rešnjovec, Peri, Antolovi, C. rešnjovec, M. Trstenjak.

SLAKOVEC. Igralište Slobode. Sudac: Radovan Posedi (Pušine). Strijelci: 1:0 Koruni (5), 2:0 Hea (23), 2:1 Zebec (43), 3:1 Filipi (65), 4:1 Koruni (76), 5:1 Hea (86). SLOBODA: Novak, Kiri, Tomaši, Koruni, Senar, Ivanuša, Okreša, Koruni, Hea, Gavez (od 47. Filipi), Srnec. OMLADINAC: Grahovec, Perho, Zebec, Vukovi, Miholi, Kukovec, Dodlek, Blažon, Horvat, Krišto, Vrbanec.

MEIMURSKA nogometna liga veterana “sjeverozapad” - jesen 2010./2011. god.

Bratstvo Jurovec uvjerljivo osvojilo jesenski naslov Rezultati 9. kola: Dubravan Bratstvo 2:3; Napredak - Polet 5:1; Zebanec - D. Koncovak 3:0; VeneraPMP - Mladost 1:3; Mura - Zasadbreg odgoeno

OMLADINAC – HAJDUK (B) 18:0 (10:0)

TABLICA 1. BSK 2. Radniki 3. Hodošan 4. Spartak 5. Mladost (P) 6. Mladost (I) 7. Vidovan 8. Sloga () 9. Polet (P) 10. Podturen 11. Dinamo (D) 12. Dinamo (P) 13. Jadran

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

9 8 8 7 5 5 6 4 5 4 4 4 1

2 4 1 2 5 3 0 5 2 1 1 1 1

1 0 3 3 2 4 6 3 5 7 7 7 10

34:14 35:11 55:23 54:28 27:19 24:20 36:29 22:22 32:36 23:21 23:26 20:43 24:50

29 28 25 23 20 18 17 17 17 13 13 13 4

14. Kraljevan 38

12

0

0

12

21:88

0

NOVO SELO ROK. Igralište Omladinca. Sudac: Marinko Hrušoci (Nedeliše). Strijelci: 1:0 Vukovi (1), 2:0 A. Varga (4), 3:0 Vukovi (10), 4:0 Bel (11), 5:0 Turk (14), 6:0 B. Varga (20), 7:0 B. Varga (21), 8:0 B. Varga (23), 9:0 Podgorelec (30), 10:0 B. Varga (43), 11:0 A. Varga (52), 12:0 B. Varga (58), 13:0 Vukovi (60), 14:0 Jurinec (63), 15:0 Turk (68), 16:0 Jaklin (78), 17:0 Jurinec (80), 18:0 Skoliber (85). OMLADINAC: Grahovec, Skoliber, Podgorelec, Fric, Jaklin, Bel, Turk, Vukovi, A. Varga, Jurinec, B. Varga. HAJDUK: Buhanec, Vinkovi, Mezga, Grabrovi, Alijaševi, Gregorini, Marec, Žnidari, Strah, Slunjski, Šprajc.

NEDELIŠE – SOKOL 4:1 (1:0) NEDELIŠE. Igralište Trate. Sudac: Dragun Novak (Lopanec). Strijelci: 1:0 Fegeš (10), 2:0 Marciuš (57), 3:0 Baksa (76), 3:1 Leško (80), 4:1 Baksa (86). NEDELIŠE:Borko,Kovai,Tkalec,PongracFegeš,D.Vizinger,I.Vizinger,D. Novak (od 46. V. Branilovi), Maek (od 46. Baksa), Marciuš, D. Branilovi. SOKOL: Posavec, Jambreši, Mance, Zadravec, Horvat, Škvorc, Leško, uranec, Novini, Pintari, Mavrek.

TABLICA

TABLICA 1. Sloboda (S) 2. Omladinac (NSR) 3. Nedeliše 4. akovec 5. Pobjeda 6. Sloboda (M) 7. Rudar 8. Omladinac (M) 9. Šenkovec 10. Bratstvo (SV) 11. Strahoninec 12. Sokol 13. Hajduk (B)

11 11 11 11 10 11 9 10 10 10 11 12 11

9 8 7 7 6 5 5 3 3 2 2 1 1

1 2 1 0 2 3 2 2 1 2 2 2 0

1 1 3 4 2 3 2 5 6 6 7 9 10

34:16 60:22 39:22 36:23 29:17 42:26 24:16 33:35 23:36 22:31 28:41 20:43 16:78

28 26 22 21 20 18 17 11 10 8 8 5 3

1. Bratstvo 2. Napredak 3. Zebanec 4. Venera-PMP 5. Mura 6. Dubravan 7. Mladost 8. Zasadbreg 9. Polet 10. D. Koncovak

9 8 8 7 7 8 8 7 8 8

9 6 5 4 3 3 3 2 1 1

0 0 0 0 1 1 1 0 1 0

0 2 3 3 3 4 4 5 6 7

36 22 20 26 19 17 14 22 11 6

11 15 9 15 16 18 26 36 22 25

27 18 15 12 10 10 10 6 4 3


 10. kolo II. ŽNL istok MLADOST – GRANIAR (N) 4:0 (0:0) SVETA MARIJA. Igralište Mlados. Suci: Jasmin Lozi (Belica), Mladen Puklavec (G. mihaljevec), Renato Vuk (Ivanovec). Delegat: Krešimir Glavina (Prelog). Strijelci: 1:0 Štrok (50), 2:0 Blažini (67), 3:0 Blažini (70), 4:0 Hobor (86). MLADOST: Mir. Kranjec, Bogdan, Posavec (od 70. Hobor), Šulj, Šamarija, Papak, D. Orehovec, Gašpari, Igrec, Blažini (od 79. Markovi), Štrok (od 82. Musta). Trener: Marko Frani. GRANIAR: Pancer, M. Levai (od 82. Petak), B. Levai, Ciglar, Horvat, Drvoderi, Furdi (od 75. T. Levai), Blažon, Mesarek, S. Blažon (od 64. Novak), T. Levai. Trener: Danijel Ciglar. Žu kartoni: Papak, Šulj (Mladost), Mesarek (Graniar).

CROATIA – DRAVA 2:2 (1:0) OREHOVICA. Igralište Gmajna. Suci: Zoran Hajdinjak (akovec), Toni Fažon (akovec), Josip Novak (akovec). Delegat: Ivan Mezga (Turiše). Strijelci: 1:0 M. Ruži (10), 1:1 J. Igrec (48), 1:2 G. Orehovec (74-11m), 2:2 Krmar (85). CROATIA: Patarec, urila (od 65. Ivanuši), Kolar (od 46. Gorianec), Hunjadi, urin, D. Bali, S. Ruži, Kosi (od 46. Jeleni), Krmar, M. Ruži, J. Bali. Trener: Krisjan Varga. DRAVA: Koiš, Z. Igrec (od 78. D. Igrec), Kos, Mihalec, Hošnjak, Herc, Markovi, M. Bartoli, J. Igrec, G. Orehovec, Kranjec. Trener: Ivan Bartoli. Žu kartoni: urin, Ivanuši (Croaa), Mihalec (Drava).

VIDOVAN – MLADOST (P) 1:0 (0:0) DONJI VIDOVEC. Igralište Sportski park. Suci: Nino Škrobar (Brezje), Darko Pokriva (Nedeliše), Nikola Zanjko (Nedeliše). Delegat: Mijo Horvat. Strijelac: 1:0 Škodar (83). VIDOVAN: D. Kranjec, Herman (od 46. N. Friši), Kuan, N. Nes, Mario Matulin, Zadravec, D. Nemet, D. Friši, Škoda (od 87. Šlibar), Škoda, Lukša, Grozdek (od 70. D. Nemet). Trener: Sreko Gabaj. MLADOST: Šantavec, Kolari (od 57. Sabolec), Možek, Cirkveni, Taradi, avlek, Gorupi, Vrbanec, Mlinarec (od 70. Sabol), Fileš, Talan. Trener: Dušan Podgorelec. Žu karton: Fileš (Mladost).

RADNIKI – GALEB 1:2 (1:1) GARDINOVEC. Igralište Gaj. Suci: Dražen Jurec (D. Kraljevec), Dragun Novak (Lopanec), Ivan Pergar (Šenkovec). Delegat: Drago Koruni (Šenkovec). Strijelci: 0:1 Car (41), 1:1 N. Vodopija (42), 1:2 Car (54). RADNIKI: M. Horvat, Carovi, Koren (od 43. Colari), Paler, Obadi, Toplek, N. Vodopija, Kolari, D. Novak, Živkovi, E. Horva. Trener: Vlado Kovai. GALEB: Dolenec, Soka, Frani (od 56. Hertelendi), Vuk, Car (od 67. I. Erdelji), M. Erdelji, Granar, Balent, Slaviek, Mihaljac, Domini (od 89. Kos). Trener: Damir Pigac. Žu kartoni: Kolari, D. Novak, Žiškovi (Radniki).

PODTUREN – DRAŠKOVEC 4:1 (2:0) PODTUREN. Igralište Trnoc. Suci: Franjo Hergo (Ž. Gora), Neven Bujani (S. Ves), Valenno Kantoci (Šandorovec). Delegat: Željko Bacinger (akovec). Strijelci: 1:0 Kolar (22), 2:0 R. Boži (38-11m), 3:0 A. Vidovi (65), 4:0 I. Telebuh (73), 4:1 Matjai (90). PODTUREN: Šalamon, R. Boži, M. Horvat, Kolari, Balenovi, Mravljak (od 79. Škvorc), Lepen (od 46. A. Vidovi), Kerovec, Kolar, J. Lepen, I. Telebuh (od 75. P. Telebuh). Trener: Vjenceslav Hranilovi. DRAŠKOVEC: Taradi, Mlinari, Repalust, Baksa, Pišpek, Kova (od 61. Lonari), Šavora, Matjai, Karloci, F. Pišpek, Vugrinec (od 71. Vargek). Trener: Dario Kova.

10. kolo II. ŽNL zapad HAJDUK – ŠENKOVEC 3:2 (2:0) ŠTRUKOVEC. Igralište Štrukovca. Suci: Saša Fegeš (Nedeliše), Stjepan Novak (akovec), Petar Ruži (Strelec). Delegat: Dragun Horvat. Strijelci: 1:0 M. Maari (28), 2:0 J. Maari (44), 3:0 J. Maari (46), 3:1 D. Novak (67), 3:2 Korent (70). HAJDUK: Sklepi, D. Hrženjak, Jurovi, Gorianec, Sabo, J. Maari, M. Debelec, M. maari, G. debelec, Radikovi (od 80. K. Hrženjak), Horvat (od 65. Šopar). Trener: Darko Rob. ŠENKOVEC: G. Novak, M. Novak, S. Kranjec (od 80. Thes), Radikovi, Vugrinec (od 46. Zanjko), Korent, Gorianec, Farkaš (od 37. Govedi), D. Novak, M. Thes, Kolar. Trener: Mario Zaspan. Žu kartoni: D. Novak (Šenkovec).

STRAHONINEC – SLOGA (Š) 2:2 (0:1) STRAHONINEC. Igralište Bujan Stjepan-Spi. Suci: Božidar Kolari (NSR), Dražen Sukanec (S. Ves), Mario Pintari (Nedeliše). Delegat: Antun Mesari (M. mihaljevec). Strijelci: 0:1 Senar (10), 0:2 Senar (53), 1:2 N. Zobec (72), 2:2 Zorkovi (84). STRAHONINEC: Bertapelle, Zorkovi, Jaluši, E. Zobec, Bujan (od 9. Matkovi), N. Zobec, Vrbanec, Zlatarek, Drabi, Lackovi, Kuqi (od 87. Riko). Trener: Dražen Fric. SLOGA: Petkovi, Kovai, Vinkovi (od 70. Soboan), Brežnjak (od 65. Rojko), Jambrovi, Nemec, Smolkovi, Bogdan, Rob, Senar, Koraj. Trener: Franjo Klobuari. Žu kartoni: Vrbanec (Strahoninec), Jambrovi, Koraj, Vinkovi, Brežnjak (Sloga).

PUŠINE – BRATSTVO 8:0 (4:0) PUŠINE. Igralište Pušina. Suci: Dominik Mihoci (ukovec), Rudolf ižmešija (D. Dubrava), Ivan Vlahek (ukovec). Delegat: Stjepan Križari. Strijelci: 1:0 M. Vidovi (16), 2:0 M. Vidovi (22), 3:0 S. Vidovi (36), 4:0 Doveer (39), 5:0 Doveer (47), 6:0 Doveer (53), 7:0 Doveer (70), 8:0 Žnidari (84). PUŠINE: Majurec, urila, Pintari, Pozder, Florijani, Grabar, Knezi, Celinger (od 75. Skupnjak), M. Vidovi (od 67. Žnidari), S. Vidovi, Doveer. Trener: Stanislav Posavec. BRATSTVO: Tratnjak (od 46. Jambrovi), Trstenjak, Vukovi, L. Jambrovi, Vrši, Brezovaki, Horvat, Peri (od 78. Štefulj), Pal (od 32. Tomašek), Zamuda, urin. Trener: Damir Vrbanec. Žu karton: urila (Pušine).

DRAVA – VENERA PMP 1:0 (1:0) KURŠANEC. Igralište Drave. Suci: Maja Horvat (S. Ves), Milivoj Bali (Nedeliše), Zoran Mezga (M. Mihaljevec). Delegat: Slavko Novak (Podturen). Strijelac: 1:0 Medved (24). DRAVA: Marnevi, Kozjak, Bajkovec, Carevi, Frani, Šol, Dombaj (od 30. Plevnjak), Jaluši, Medved, Liber, Treska (od 88. Postružin). Trener: Ivan Janec. VENERA PMP: Ciglari, Cvetkovi, Srnec, Škvorc, L. Vabec, E. Ambruš, Buhanec, V. Novak, I. Škvorc, Kerman, T. Ambruš (od 65. alopek), I. Ambruš. Trener: Stjepan Makar. Žu kartoni: Treska, Bajkovec, Plevnjak (Drava), R. Škvorc, Kerman (Venera PMP). Crveni karton: Jaluši (Drava).

MEIMUREC – MURA 3:1 (3:1) DUNJKOVEC-PRETETINEC. Igralište Hrašica. Suci: Ivica Križai (Štefanec), Saša Mihai (Lopanec), Smiljan Šafari (Zasadbreg). Delegat: Dejan Kova (D. Kraljevec). Strijelci: 1:0 M. Bistrovi (18), 2:0 Ivanuša (20), 3:0 Kos (25), 3:1 D. Novak (44-11m). MEIMUREC: T. Novak, Kos, Galovi, Kova, Fuek, Levec (od 46. Rešetar), Z. Škvorc (od 73. Lonari), Ivanuša, M. Bistrovi (od 88. D. ekunec), Treska, S. Novak. Trener: Siniša Trajbar. MURA: D. Novak, Braniša, Lipovi, Breznik (od 75. Vrši), Antoli, M. Novak, Strojko, Jurovi, Vinko, Dragoja, Na. Trener: Dražen Novak. Žu kartoni: T. Novak (Meimurec), Strojko, Vrši, Na (Mura).

26. listopada 2010. II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Mladost Sveta Marija na elu tablice Visokom domaom pobjedom Mladost iz Svete Marije na vrhu ljestvice. Nakon prvog dijela zgoditaka nije bilo mada je domaa Mladost tijekom cijele utakmice bila bolja od Graniara. Mreža se zatresla prvi puta i to gostujua u 50.minuti, a zgoditak je postigao Nikola Štrok. Potom u samo tri minute od 67. do 70. slijede dva zgoditka Nikole Blažinia za vodstvo Mladosti od 3-0. etiri minute prije kraja utakmice i etvrti zgoditak u gostujui mreži kojeg je postigao Nikola Hobor. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra. Spretna i sretna pobjeda Vidovana. Gosti iz Palinovca su preko Gorana Fileša u 39.minuti uzdrmali domau vratnicu i to je bilo sve vrijedno spomena iz prvog poluvremena. U drugom dijelu su jedni i drugi malo živnuli. Vidovan je do pobjede od 1-0 stigao u 83.minuti zgoditkom Hrvoja Škode. Isti je igra imao u posljednjoj minuti prigodu da potvrdi domau pobjedu, ali se u najvažnije trenutku okliznuo i prigoda je otišla u nepovrat. Jedan opomenuti igra i to od strane gostiju iz Palinovca. Bez pobjednika u Orehovici. Bliži pobjedi bili su gosti iz Donjeg Mihaljevca. Domaa Croatia uspjela je poravnati na 2-2 i osvojiti bod pet minuta prije kraja utakmice. Domai su prvo poluvrijeme uspješno apsolvirali. Zgoditkom Marka Ružia iz 10.minute imali su vodstvo od 1-0. Samo što je poelo drugo poluvrijeme Drava je zgoditkom Josipa Igreca poravnala rezultat na 1-1. Do vodstva od 2-1 gosti dolaze u 74.minuti iz kaznenog udarca kojeg realizira Goran Orehovec. Domai kapetan Marijan Krmar uspijeva u 85.minuti poravnati na konanih 2-2. Galebu pobjeda u Gardinovcu. Gosti su prvi došli u vodstvo u 41.minuti zgoditkom Slobodana Cara. Samo je jednu minutu trajalo gostujue vodstvo kada Radniki zgoditkom Nevena Vodopije poravnava na 1-1. Poetkom drugog dijela u 54.minuti i drugi zgoditak Slobodana Cara za pobjedu Galeba od 2-1. Niti jedan gostujui opomenuti igra, ali su zato domai imali trojicu. Podturnu rutinska domaa pobjeda nad posljednje plasiranim Draškovcem. Ve u prvom poluvremenu domai su imali vodstvo od 2-0 zgodicima Matije Kolara i Roberta Božia iz kaznenog udarca. Kad smo kod kaznenog udarca domai su svoj realizirali, a gosti svoj nisu preko Marija Vargeka realizirali. Alen Vidovi i Ivica Telebuh bili su u drugom poluvremenu strijelci za domae i visokih 4-0 u 73.minuti utakmice. U 90.minuti Draškovec je zgoditkom Davida Matjaia uspio postii poasni zgoditak i upisati novi poraz od 4-1. Za pohvalu je

što nije bilo kartoniranih igraa emu je valjda djelomino doprinio i sudac utakmice Franjo Hergoti. Novi domai poraz SK-a. Sa bodovima iz ehovca ovaj je puta otišao Borac PMP. Prvo poluvrijeme domai su imali neriješen ishod, ali su u drugom pali i doživjeli poraz. Gosti su poveli 1-0 u 17.minuti zgoditkom Siniše Rušanca. Tri minute kasnije domai do izjednaenja dolaze zgoditkom Filipa Hižmana. Siniša Rušanec po drugi se puta upisuje u strijelce u 55.minuti za vodstvo gostiju od 2-1. Potvrda da e tri boda u Turiše uslijedila je u 62.minuti zgoditkom Ivana Zrne. Od 65.minute domai su morali igru nastaviti sa igraem manje jer im iskljuen Nikola Horvat koji je igraa Borca PMP udario nogom po nozi u prekidu igre. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. Visoka domaa pobjeda Budunosti. Gost u Podbrestu bila je momad Dubrave. Bio je to mali derbi zaelja koji su domai uvjerljivo dobili. Mada su gosti u prvom poluvremenu u dva navrata uzdrmali vratnicu domai su otišli na odmor sa dva zgoditka prednosti koja su postigli Alen Domini i Bruno Dodlek. Svoj zgoditak Alen Domini postiže iz slobodnog udarca sa udaljenosti od nekih 35 metara. I u drugom poluvremenu u 59.minuti Bruno Dodlek se upisuje po drugi puta u strijelce. Tihomir Hali se tri minute kasnije takoer upisuje u strijelce za sada ve visoko vodstvo domaih od 4-0. Seriju domaih zgoditaka za pobjedu od 5-0 u 78.minuti zakljuio je Tomislav Miši. Jedan domai, a dva gostujuu opomenuta igraa.

BUDUNOST – DUBRAVA 5:0 (2:0) PODBREST.IgrališteBudunos.Suci:BrunoBrljak(D.Dubrava),BernardVuenik(D.Dubrava), Morano Vlah (D. Mihaljevec). Delegat: Dragun Vuk (akovec). Strijelci: 1:0 A. Domini (33), 2:0 B. Dodlek (35), 3:0 B. Dodlek (59), 4:0 Hali (62), 5:0 Miši (78). BUDUNOST:onkaš,Škiljo,Višnji(od46.Ciglari),Hali,A.Domini,D.Višnji,Lastavec,Hali (od 74. Sinkovi), B. Dodlek (od 76. Oršuš), Miši, M. Ciglari. Trener: Ivan Gajnik. DUBRAVA: Turkovi, Paler, Mui, Sršan (od 71. Bauer), Bobianec, Koevar (od 85. Filipovi), Tkalec (od 71. Golubi), Žganec, V. Mui, Jambroši, Ovar, uranec. Trener: Vladimir Sabol. Žu kartoni: Lastavec (Budunost), Sršan, Paler (Dubrava).

SK – BORAC PMP 1:3 (1:1) EHOVEC. Igralište Makovica. Suci: Zoran Novak (M. Središe), Ivica Felker (Strahoninec), Antun Koruni (Lopanec). Delegat: Zvonko Novakovi. Strijelci: 0:1 Rušanec (17), 1:1 F. Hižman (20), 1:2 Rušanec (55), 1:3 Zrna (62). SK:Vojvoda,Baranaši,Horvat,Žvorc,Kekeš,Graši(od25.Markan),F.Hižman,Pigac, Horvat (od 78. I. Horvat), Lonari, Kramar (od 66. Bašnec). Trener: Davor Horvat. BORAC PMP: Vlah, Mihalec, Kovai (od 86. D. Brumen), Blažini, Zrna, Radikovi (od 88. Drvoderi), N. Brumen, Janec (od 88. Jalšovec), Bister, Srpak, Rušanec. Trener: Boris Radikovi. Žu kartoni: Markan (SK), Zrna (Borac PMP). Crveni karton: N. Horvat (SK).

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

Pušine i dalje vrlo raspoloženo Domaa osmica Pušina Bratstvu. Po etiri zgoditka u svakom poluvremenu su domaini podarili svojim gostima iz Jurovca. etiri je puta za domae strijelac bio Siniša Doveer. Prva dva zgoditka postigao je Mario Vidovi, a trei njegov brat blizanac Saša. Seriju domaih zgoditaka u 84.minuti zakljuio je Ivan Žnidari koji je u drugom poluvremenu ušao u igru. Novom domaom pobjedom Pušine drže razmak od pet bodova pred svojim pratiteljem Meimurcem i dalje su jedina momad u ovoj ligi bez poraza. Jedan opomenuti igra i to domai. Meimurec kod kue sve riješio u prvom poluvremenu. Za nešto više od dvadeset minuta igre domai su imali vodstvo od 3-0 zgodicima Miljenka Bistrovia, Dejana Ivanuše i Jurice Kosa. Minutu prije odlaska na odmor gosti iz Hlapiine imaju kazneni udarac kojeg za 3-1 realizira njihov vratar Dražen Novak. U drugom poluvremenu svaka je momad imala po tri lijepe prigode za postii zgoditak, no napadai su bili neuinkoviti pa se rezultat iz prvog dijela nije više mijenjao. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa. Minimalna domaa pobjeda Drave. Zgoditak odluke postigao je Davor Medved u 24.minuti. U 55.minuti Drava je ostala bez Marija Jalušia koji je iskljuen zbog druge opomene. Venera PMP brojanu prednost do kraja utakmice nije znala kapitalizirati zgoditkom pa su morali priznati gostujui poraz. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Pobjeda Mladosti u Trnovcu. Gosti iz Selnice do vodstva od 1-0 došli su pet minuta prije kraja prvog poluvremena zgoditkom Jurice Jakopia. Tek u 69.minuti domai su uspjeli poravnati na 1-1 i to iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dario Brez. Veselje gostiju uslijedilo je osam minuta prije kraja utakmice kada je za pobjedu od 2-1 zgoditak postigao Ivan Šavniar. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Slobodi domaa pobjeda. Kako je krenula utakmica nije se dobro pisalo domainu. Gosti iz Novog Sela na Dravi rano su u 4.minuti zgoditkom Slavka orevia poveli 1-0. Samo je tri minute trajala radost gostiju kada domai iz kaznenog udarca poravnavaju na 1-1, a strijelac je bio Nenad Orehovec. Tim se rezultatom otišlo na odmor. Novi kazneni udarac za domae uslijedio je u 58.minuti i ponovni uspješan izvoa najstrože kazne bio je Nenad Orehovec. Patrik Belše nakon što je samo nešto malo ranije ušao u igru u 68.minuti postavlja konanih 3-1 za domae. Tri domaa, a etiri gostujua opomenuta igraa. Hajduku domaa pobjeda. Braa Maari svojim zgodicima donijeli novu pobjedu Hajduku. Na prvi zgoditak se dugo ekalo, iako ih je na kraju bilo pet postignutih. Mihael

Maari upisao se u listu strijelaca u 28.minuti za vodstvo domaina od 1-0. Inae u vrlo fer i korektnoj utakmici samo jedan opomenuti igra i to od momadi Šenkovca u prvom poluvremenu i to za prigovor na jednu odluku vrlo dobrog suca utakmice Saše Fegeša. Minutu prije kraja prvog poluvremena Josip Maari povisuje domae vodstvo na 2-0. Kada je zapoelo drugo poluvrijeme odmah u 46.minuti njegov drugi zgoditak za sada ve visoko vodstvo od 3-0. Nakon tog zgoditka trener Hajduka Darko Rob imao je odmah nasmješeni brk. Gosti iz Šenkovca „probudili“ su se tek u posljednjih dvadesetak minuta utakmice. U razmaku od samo tri minute 67. i 70. postižu dva zgoditka, prvi preko njihovog najboljeg strijelca Darija Novaka, a drugi je djelo Dejana Korenta. Navijai su došli na svoje barem što se rezultatske neizvjesnosti tie. No, domaini su uspjeli do kraja ouvati tu svoju minimalnu prednost od 3-2 i stii do pobjede. Sloga u Strahonincu ispustila pobjedu. Loše je poelo po domae jer im se ve u 6.minuti ozlijedio Dominik Bujan pa je morao pomo potražiti u županijskoj bolnici. Gosti iz Štrigove imali su do 72.minute vodstvo od 2-0 zgodicima Mateja Senara iz 10. i 53.minute. Domai su do kraja utakmice smogli snage i uspjeli uloviti barem domai bod. Prvo je u 72.minuti na 2-1 smanjio Nino Zobec, a bod donosi Dalibor Zorkovi šest minuta prije kraja utakmice. Sudac utakmice Božidar Kolari u dva je navrata morao ispravljati svojeg pomonika Dražena Sukanca, po delegatu Antunu Mesariu ispravno je postupio sudac Kolari. Jedan domai, a etiri gostujua opomenuta igraa.

TRNOVEC – MLADOST (S) 1:2 (0:1) TRNOVEC. Igralište Trnovca. Suci: Radovan Posedi (Pušine), Dragan Hrustek (M. Mihaljevec), Smiljan Perho (Zasadbreg). Delegat: Franjo Fais (Dunjkovec). Strijelci: 0:1 Jakopi (40), 1:1 Brez (69-11m), 1:2 Šavniar (82). TRNOVEC: Štefulj, Florjani (od 60. Zobovi), Borko, Pavlekovi, Srnec, T. Zobec, eh (od 45. Bacinger), Marec, Koprivec (od 45. M. Horvat), Brez, ešnjaj. Trener: Krešo Žnidari. MLADOST: Rajf, Vrani, Kolar, Rob, T. Stojko, J. Levai, Županec,Šavniar, Tuksar (od 88. Majsen), Jakopi (od 90. Vinko), Živec (od 73. Hošpel). Trener: Marijan Mohari. Žu kartoni: Bacinger, Brez, Srnec (Trnovec), Kolar, T. Stojko (Mladost).

SLOBODA – JEDINSTVO (NSND) 3:1 (1:1) MIHOVLJAN. Igralište Slobode. Suci: Zdravko Toplišnjak (N. Ves), Josip Jurinec (Ivanovec), Mladen eke (Ferkenec). Delegat: Antun Horvat. Strijelci: 0:1 orevi (4), 1:1 Požgaj (7-11m), 2:1 N. Orehovec (58-11m), 3:1 Belše (68). SLOBODA: Deban, Pintari (od 85. Šafari), Lukman, N. Orehovec, Gorianec, Tremski, Požgaj, Tisaj (od 61. Belše), Dunjko, Sovar, Medved, Jug. Trener: Mladen Kuek. JEDINSTVO: Varga, M. Jaluši, Popovi, Lešnjak (od 63. Horvat), Jambroši, Vidaek, Štajerec, Pla ak, orevi, Rešetar, Vuruši. Trener: Mladen Rešetar. Žu kartoni: Pintari, D. Lukman, Deban (Sloboda), Lešnjak, Pla ak, Vidaek, Jambroši (Jedinstvo).

LISTA STRIJELACA 10 zgoditaka – Maja Kolar (Podturen) 9 zgoditaka – Luka Domini (Galeb) 8 zgoditaka – Siniša Rušanec (Borac PMP), Marko Ruži, Marijan Krmar (Croaa) 7 zgoditaka – Mario Matulin, Hrvoje Škoda (Vidovan) 5 zgoditaka – Tomica Mlinarec (Mladost Pal.), Goran Orehovec (Drava DM), Slobodan Car (Galeb), Ivica Telebuh (Podturen)

FAIR PLAY Iskljueni igra: Nikola Horvat (SK) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Jurica Papak (Mladost SM), August Mesarek (Graniar N), Andreas urin (Croaa)

STATISTIKA 26 posgnuh zgoditaka ili 3,7 po utakmici 15 opomenuh igraa 1 iskljueni igra 3 kaznena udarca dosuena, a 2 realizirani

Rezultati 10. kola: Mladost (SM) - Graniar (N) 4-0; Croatia - Drava (DM) 2-2; Vidovan - Mladost Palinovec 1-0; Radniki - Galeb 1-2; Podturen - Draškovec 4-1; Budunost (P) - Dubrava 5-0; SK - Borac PMP 1-3

TABLICA 1. Mladost (SM) 2. Vidovan 3. Croaa 4. Galeb 5. Podturen 6. Mladost Palinovec 7. Borac PMP 8. SK 9. Budunost (P) 10. Drava (DM) 11. Graniar (N) 12. Radniki 13. Dubrava 14. Draškovec

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

7 7 6 6 5 5 5 3 2 2 2 2 2 1

1 0 2 2 2 1 0 2 3 2 1 0 0 0

1 2 1 1 2 3 4 4 4 5 6 7 7 8

18:10 29:14 25:13 22:10 30:15 16:9 16:14 10:15 11:14 18:16 8:16 16:28 11:35 6:27

22 21 20 20 17 16 15 11 9 8 7 6 6 3

Parovi slijedeeg kola: Borac PMP - Mladost (SM); Dubrava – SK; Draškovec - Budunost (P); Galeb – Podturen; Mladost Palinovec – Radniki; Drava (DM) – Vidovan; Graniar (N) - Croatia

LISTA STRIJELACA 13 zgoditaka – Nenad Orehovec (Sloboda M) 10 zgoditaka – Slavko orevi (Jedinstvo NSD), Davor Medved (Drava K) 9 zgoditaka – Dario Novak (Šenkovec) 8 zgoditaka – Miljenko Bistrovi (Meimurec), Siniša Doveer (Pušine) 7 zgoditaka – Bojan Kregar (Meimurec), Mihael Maari (Hajduk Š) 6 zgoditaka – Boris Vuruši (Mura), Josip Maari (Hajduk Š), Matej Senar (Sloga Š), Saša Vidovi (Pušine) 5 zgoditaka – Sandro Novak (Meimurec), Branko Laevi (Pušine), Tomislav Dombaj, Krunoslav Frani (Drava K), Dejan Korent (Šenkovec)

FAIR PLAY Iskljueni igra: Mario Jaluši (Drava K) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Nikola Vrbanec (Strahoninec), Nikola Brežnjak (Sloga Š), Goran Kerman (Venera PMP), Alen Stojko (Mura), Deni Lukman (Sloboda (M), Denis Vidaek (Jedinstvo NSD)

STATISTIKA 29 posgnuh zgoditaka ili 4,1 po utakmici; 28 opomenuh igraa; 1 iskljueni igra; 4 kaznena udarca dosuena i is realizirani

Rezultati 10. kola: Hajduk (Š) - Šenkovec 3-2; Drava (K) - Venera PMP 1-0; Trnovec - Mladost (S) 1-2; Meimurec - Mura 3-1; Strahoninec - Sloga (Š) 2-2; Pušine - Bratstvo (J) 8-0; Sloboda (M) - Jedinstvo (NSD) 3-1

TABLICA 1. Pušine 2. Meimurec 3. Drava (K) 4. Mladost (S) 5. Jedinstvo (NSD) 6. Venera PMP 7. Šenkovec 8. Mura 9. Sloboda (M) 10. Hajduk (Š) 11. Sloga (Š) 12. Bratstvo (J) 13. Trnovec 14. Strahoninec

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

8 6 5 5 5 5 4 3 3 2 1 2 1 1

1 2 2 1 0 0 2 2 0 3 5 1 3 2

0 1 2 3 4 4 3 4 6 4 3 6 5 6

31:5 29:14 25:12 15:19 21:17 15:16 19:18 17:19 22:25 17:20 10:14 9:24 12:18 11:32

25 20 17 16 15 15 14 11 9 9 8 7 6 5

Parovi slijedeeg kola: Jedinstvo (NSD) - Hajduk (Š); Bratstvo (J) -; Sloboda (M); Sloga (Š) – Pušine; Mura – Strahoninec; Mladost (S) – Meimurec; Venera PMP – Trnovec; Šenkovec - Drava (K)
26. listopada 2010.

10. kolo III. ŽNL istok NAPREDAK – EKO 5:1 (2:0) GORNJI KRALJEVEC. Igralište Gmajna. Suci: Darijan Zadravec (M. Središe), Franjo Horvat (Strahoninec), Željko Novak (Prelog). Delegat: Nikola Toplek (Nedeliše). Strijelci: 1:0 D. Jambroši (25), 2:0 Vidra (42), 3:0 Vidra (47), 4:0 M. Maari (49), 4:1 Prpi (64), 5:1 Kovai (70). NAPREDAK: Žagar, I. Maari, Matoša, N. Jambroši, Bujan (od 69. Kovai), M. Maari, D. Jambroši (od 80. Hunec), Vidra, Tkalec, Turk (od 66. P. Hunec), Cilar. Trener: Siniša Mikolaj. EKO: Pintari, Gorianec, Horvat, N. Novak, Mlinari, Prpi (od 84. Vutek), D. Novak, Lastavec, Bedi, D. Novak (od 69. Balog), Mihaljkovi). Trener: Zlatko Novak. Žu kartoni: P. Hunec (Napreak), Pintari, Mlinari, A. Horvat (Eko).

BORAC – OMLADINAC (DS) 4:1 (1:0) DONJI HRAŠAN. Igralište Borca. Suci: Vjeran Tuksar (Peklenica), Marinko Hrušoci (Nedeliše), Vjeran Hrušoci (Nedeliše). Delegat: Miroslav Glavina (Prelog). Strijelci: 1:0 Pavlic (10), 2:0 Jankovi (43), 3:0 Pavlic (44), 3:1 Pata a (53), 4:1 Pavlic (67). BORAC: Taradi, Kolari, Malovi, Bari, Pozderec (od 76. Bergovec), Vrbanec, Far, Jankovi (od 46. Jurec), Pavlic, Branilovi (od 67. Pozderec), Ivkovi. Trener: Damir Far. OMLADINAC: Soka, Jankovi, T. Dodlek, Škvorc, Malovi, Z. Horvat, Klekar, S. Saka, Pata a, Novak, Domjani (od 72. Vlasi). Trener: Darko Sabol. Žu kartoni: Bari, Pozderec (Borac), Horvat, Malovi (Omladinac).

BUDUNOST – KRALJEVAN 38 0:3 (0:2) MIKLAVEC. Igralište Trate. Suci: Marin Horvat (Šenkovec), Drago Marec (Mihovljan), Vlado Blaži (akovec). Delegat: Josip Lesjak (Makovec). Strijelci: 0:1 V. Cvek (23), 0:2 S. Cvek (41-11m), 0:3 S. Cvek (60-11m). BUDUNOST: Lonari, Sklepi, Berdin, Z. Drk, Zadravec, Cirkveni (od 74. Sermek), Lisjak (od 65. Juršiž), D. Drk (od 35. F. Sklepi), Cirkveni, Jambroši, Okreša. Trener: Zoran Radovan. KRALJEVAN 38: Marec, Filipaši, Miketek, D. Križai, S. Cvek, Štefok, Tisaj, Slaviek, Belovi, Baksa, V. Cvek, Vlah. Trener: Danijel Marec. Žu karton: S. Cvek (Kraljevan 38).

ROMSKA VATRA – JADRAN 2:14 (1:6) ŠTEFANEC. Igralište Park Mlados. Suci: Darko Filipi (Slakovec), Robert Horbec (Kuršanec), Luka Jaluši (NSND). Delegat: Dragun Borko (Nedeliše). Strijelci: 0:1 Kolari (6), 0:2 Kolari (16), 0:3 Kolari (23), 1:3 I. Oršoš (30), 1:4 Bertovich (35), 1:5 Kolari (43), 1:6 Kolari (45), 1:7 Kolari(60), 1:8 Posavec (62), 1:9 Posavec (65), 1:10 Kolari (66), 1:11 Kolari (69), 1:12 Bertovich (73), 2:12 M. Balog (75), 2:13 Kolari (85), 2:14 Bertovich (89). ROMSKA VATRA: D. Kalanjoš, . Oršuš (od 46. S. Ignac), B. Oršuš, M. Ignac (od 46. M. Kalanjoš), I. Kalanjoš, Lj. Ignac (od 65. K. Balog), S. Balog, D. Balog, M. Balog, Kolar, I. Oršoš. JADRAN: Hatlak, Palašek (od 46. Štampar), Mihalic, M. Novak (od 46. Lehkec), Hamonajec, Zagorec (od 46. S. Balog), Drvoderi, Posavec, Bertovich, Kolari, Boži. Trener: Ivan Novak. Žu kartoni: M. Balog, Kolar (R. Vatra).

TRNJE – MLADOST (D) 1:2 (1:2) SVETI JURAN U TRNJU. Igralište Trnja. Suci: Krisjan Genc (Pretenec), Boško Martan (Štefanec), Branko Martan (Štefanec). Delegat: Dragun Hozjak (Prelog). Strijelci: 0:1 Pintari (14), 1:1 Puri (22-11m), 1:2 Hajdarovi (25). TRNJE: Vuk, D. Jankulija, Tišljari, Kramar, Kolari, Mihocek, Puri (od 46. Brodari), Jasni, D. Jankulija, Furundžija, Radi (od 59. Narana). Trener: Franjo Janec. MLADOST: Magdaleni, Majeri (od 71. M. Hajdarovi), D. Drvoderi, Kocijan, Žerjav, Rošani, Pintari, Ciceli, (od 67. Bokaj), Škvorc, Hunec, Hajdarovi (od 80. Hliš), J. Ciceli. Trener: Renato Ciceli. Žu kartoni: Kolari (Trnje).

10. kolo III. ŽNL zapad POBJEDA – OMLADINAC (M) 8:0 (3:0) GORNJI HRAŠAN. Igralište Pobjede. Suci: Tomica Cerovec (Strahoninec), Ivan Kolari (akovec), Dražen Šajnovi (Zasadbreg). Delegat: Stjepan Perko (Lopanec). Strijelci: 1:0 N. Tkalec (10), 2:0 N. Tkalec (33), 3:0 N. Tkalec (39), 4:0 N. Tkalec (51), 5:0 Ladi (63), 6:0 Golub (69), 7:0 Ladi (85), 8:0 N. Tkalec (90). POBJEDA: orevi (od 64. De. Tkalec), Di. Tkalec (od 64. Treska), Golub, Ivanuša, Hanžekovi, Borko, N. Tkalec, Ladi, Kocijan (od 75. Škvorc), Kovai, Balog. Trener: Željko Vukši. OMLADINAC:J.Dodlek,Sovi,Kleklin(od70.Zorkovi),Kuhar,Povodnja,D.Horvat(od86. Pfeifer), Vince, I. Povodnja, Vuruši, Vidai, V. Dodlek. Trener: Ivan Šardi. Žu karton: Horvat (Omladinac).

DINAMO – ZEBANEC 0:4 (0:3) ŽIŠKOVEC. Igralište Dinama. Suci: Željko Kovai (Šenkovec), Filip Aldi (Strahoninec), Miro Horvat (Strahoninec). Delegat: Mirko Leich (akovec). Strijelci: 0:1 Tkalec (7), 0:2 Tkalec (35), 0:3 H. Maari (41), 0:4 Tkalec (85). DINAMO: S. Novak, Brdar, Hunjadi, Toplek, Vukoja, Rudniki, Jug (od 26. Mezga), Mikolaj, Šparavec, Mošmondor, Zemlji. Trener: Mihael Lajtman. ZEBANEC: Pokriva, H. Maari, N. Horvat (od 60. urkin), D. Horvat, Žerjav, Ter, Šprajc (od 67. Kovai), Tkalec, Kopjar, Šafari, Kodba. Trener: Neven Horvat. Žu karton: Hunjadi (Dinamo).

KRIŠTANOVEC – TORPEDO 2:2 (0:0) KRIŠTANOVEC. Igralište Trate. Suci: Stjepan Fic (Lopanec), Robert Novak (Pušine), Maja repinko (Pušine). Delegat: Željko Podgorelec. Strijelci: 0:1 Frani (56), 1:1 Sabol (72-11m), 1:2 Frani (75), 2:2 Januši (88). KRIŠTANOVEC: Šimuni, Miš. Medlobi, Januši, Novak, Sabol, N. Novak, Mat. Medlobi, Fric, M. Januši, Kovai (od 79. Vujani), Bedi. Trener: Zdravko Horvat. TORPEDO: Herceg, Biber (od 78. Vugrinec), Fric, Sanjkovi, Filipovi (od 68. Jezernik), Tuksar, Frani, Jambroši, Pintari, D. Tuksar, Strojko. Trener: Klaudijo Biber. Žu kartoni: Kovai, Bedi, Miš. Medlobi (Krištanovec), Biber, Fric (Torpedo). Crveni karton: Tuksar (Torpedo).

DONJI KONCOVAK – HAJDUK (B) 3:0 (1:0) DONJI KONCOVAK. Igralište D. Koncovaka. Suci: Velimir Levai (Novakovec), Antun Kukovec (Podturen), Mario Gregurina (M. Suboca). Delegat: Stjepan uranec (Šenkovec). Strijelci: 1:0 M. Pleh (33), 2:0 Mir. Horvat (55), 3:0 M. Pleh (90). DONJI KONCOVAK: Miš. Horvat, Koraj, Saka, T. Hrženjak (od 76. B. Pleh), Hozjan, Pintari, Cvetkovi (od 86. Flac), M. Sklepi, A. Sklepi, Mir. Horvat (od 79. K. Sklepi), M. Pleh. Trener: Ivan Sklepi. HAJDUK: I. Horvat, Domini, Karninik (od 57. Posedi), Trupkovi, Pintari, Perko, Senar, M. Trupkovi (od 68. Žnidari), Buhanec, Jarni, B. Perko (od 60. Petrievi). Trener: Vladimir Pavlekovi. Žu kartoni: Pintari (D. Koncovak), I. Perko (Hajduk).

BRATSTVO – JEDINSTVO (GM) 0:6 (0:3) PRESEKA. Igralište Zelina. Suci: Dario Bubek (Pribislavec), Danijel Koila (Žabnik), Damir Mesari (Peklenica). Delegat: Dragun Šafari (Lopanec). Strijelci: 0:1 E. Škvorc (12-ag), 0:2 Herceg (25-11m), 0:3 Vuk (42), 0:4 Trnjak (62), 0:5 D. Mikolan (74), 0:6 Mohari (79). BRATSTVO: Jambrovi, M. Novak, E. Škvorc, abradi, Miljani, B. Novak (od 80. Karlovec), J. Boži, Dan. Novak (od 46. Leskovar), Golub, Trupkovi, D. Kovai. Trener: Vladimir Hunjadi. JEDINSTVO: Ter, S. Krumpi, Mohari (od 76. Fujs), G. Mikolan, Plantak, Vuk, D. Mikolan, Novak (od 65. D. Novak), Borko (od 65. Ladi), Herceg, Trnjak. Trener: Goran Mikolan. Žu karton: Vuk (Jedinstvo). Crveni karton: M. Novak (Bratstvo).

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Kraljevan ‘38 slavio u Miklavcu, Napredak odlian protiv Eka Derbi u Miklavcu Kraljevanu 38, nakon kojeg je došlo do promjene na vrhu. Sada je lider Napredak G. Kraljevec. Braa Cvek postigla sva tri zgoditka za goste iz Donjeg Kraljevca. Prvi je postigao Vjekoslav Cvek u 23.minuti. Domaa Budunost u 31.minuti propušta iz kaznenog udarca doi do izjednaenja. Isti je vratar Kraljevana 38 Danijel Marec obranio. Deset minuta kasnije i gosti imaju kazneni udarac, no oni imaju sigurnog izvoaa najstrože kazne kapetana momadi Silvestra Cveka. I trei kazneni udarac na utakmici u 60.minuti dosudio je vrlo dobri sudac ovog derbija Marin Horvat i to drugi za goste. Scenarij isti kao i kod prvog gostujueg, ali ovaj puta vodstvo Kraljevana 38 od 3-0 koje se više do kraja utakmice nije mijenjalo. Za pohvalu što je bio samo jedan opomenuti igra i to gostujui dvostruki strijelac Silvestar Cvek. Petica Napretka Eku. Prvih 15 minuta igre gosti iz Svetog Križa bolji sa jednom izglednom prigodom koju ne realiziraju. U 24.minuti vratar Eka Mladen Pintari igra rukom izvan kaznenog prostora na 18 metara od vratiju i zarauje opomenu, a Dalibor Jambroši namješta loptu i lijepim slobodnim udarcem domai Napredak dovodi u vodstvo od 1-0. To vodstvo kao da je domaim igraima dalo krila. U razmaku od sedam minuta od 42. do 49. postižu tri zgoditka i dolaze do visokog vodstva od 4-0. Strijelci u tom periodu bili su dva puta Emil Vidra i jednom Mihael Maari. Eko uspijeva u 64.minuti smanjiti na 4-1 zgoditkom mladog Antonija Prpia. Dragan Kovai samo što je ušao u igru u 70.minuti postiže i peti domai zgoditak za pobjedu od 5-1. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa. Domaa petica Hodošana Otoku. U miroljubivoj igri bez opomenutih igraa domai su ve u prvih 45 minuta stigli do vodstva od 3-0. Dvostruki domai strijelac Zdravko Bašnec naeo je mrežu vratara Otoka Andrije Farkaša u 14.minuti. Dvije minute kasnije na 2-0 povisuje Dario Kranjec. etiri minute prije kraja prvog dijela i trea lopta u gostujuoj mreži našla se zahvaljujui Marku

Horvatu. Svoj drugi zgoditak na utakmici Zdravko Bašnec postiže u 60.minuti za vodstvo Hodošana od 4-0. Toku na i što se zgoditaka tie stavio je etiri minute kasnije Marko Blagus za konanih 5-0. 14 zgoditaka u mreži Romske vatre. Pola sata igre su deki iz Piškorovca uspješno parirali momadi Jadrana, a nakon toga slijedi prava golijada igraa Jadrana. Dva zgoditka za Romsku vatru postigli su Igor Oršoš i Marko Balog. Strijelci za Jadran bili su ak devet puta Zoran Kolari, tri puta Želimir Bertovich i dva puta Krešo Posavec. Dva opomenuta igraa od strane momadi Romske vatre. Domai poraz Trnja. Kada su gosti iz Dekanovca u 14.minuti zgoditkom Vladimira Pintaria poveli 1-0 bilo je jasno domaima da im nee biti lako u preostalom dijelu utakmice. No, poravnanje je ubrzo uslijedilo u 22.minuti iz opravdano dosuenog kaznenog udarca kojeg je realizirao Tomica Puri. Tri minuta kasnije gosti ponovno dolaze u vodstvo zgoditkom Željka Hajdarovia koje ne ispuštaju do kraja utakmice. Momad Mladosti urkin bila je kvalitetnija i borbenija pa je sasvim zasluženo stigla do gostujue pobjede od 2-1. Samo jedan opomenuti igra i to domai. Borac bolji od Omladinca. Domai trostruki strijelac Karlo Pavlic. Dva je postigao u prvom poluvremenu, a jedan u drugom. Uz njega za domai Borac strijelac je još bio Elvis Jankovi u 43.minuti. Smiljan Patafta uspio je za Omladinac postii zgoditak u 53.minuti. Na kraju je završilo 4-1 za domae. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

HODOŠAN – OTOK 5:0 (3:0) HODOŠAN. Igralište Hodošana. Suci: Marijan Dumani (akovec), Davor Šupljika (Šenkovec), Robert Radek (Pribislavec). Delegat: Alojz Kopasi (akovec). Strijelci: 1:0 Bašnec (14), 2:10 Kranjec (16), 3:0 M. Horvat (41), 4:0 Bašnec (60), 5:0 Blagus (64). HODOŠAN: Z. Vidovi, Kranjec (od 46. Ž. Krampa), Ribi, Mesari (od 46. Hranjec), Narana (od 46. D. Krznar), Košak, Murkovi, Strahija, Blagus, Horvat, Bašnec. Trener: Goran Strahija. OTOK: Farkaš, Z. Novak, Vargek, Vuji, J. Novak, Grabant, Reif (od 74. Koiš), Bermanec, Malek, Turk, Kolarek: Ivica Kalšan.

LISTA STRIJELACA 25 zgoditaka – Bojan Cirkveni (Budunost M) 19 zgoditaka – Zdravko Bašnec (Hodošan) 17 zgoditaka – Silvestar Cvek (Kraljevan 38) 16 zgoditaka – Zoran Kolari (Jadran) 14 zgoditaka – Emil Vidra (Napredak) 13 zgoditaka – Luka Lipi, Nino Belovi (Kraljevan 38) 9 zgoditaka – Dalibor Jambroši (Napredak) 8 zgoditaka – Mihael Maari (Napredak) 7 zgoditaka – Bojan Mihaljkovi, Jadranko Lastavec (Eko), Karlo Pavlic (Borac DH) 6 zgoditaka – Mario Kovaevi (Hodošan), Karlo Bermanec (Otok), Ivan Furundžija (Trnje), Želimir Bertovich (Jadran) 5 zgoditaka – Filip Sklepi (Budunost M), Marn Tisaj (Kraljevan 38), Dario Kranjec (Hodošan)

FAIR PLAY Iskljuenja nije bilo Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Marino Bari (Borac DH), Dalibor Malovi (Omladinac DS), Boris Kolar (Romska vatra)

STATISTIKA 38 posgnuh zgoditaka ili 6,3 po utakmici 12 opomenuh igraa iskljuenja nije bilo 4 kaznena udarca dosuena, a 3 realizirani

Rezultati 10. kola: Romska vatra – Jadran 2-14; Hodošan – Otok 5-0; Napredak – Eko 5-1; Trnje - Mladost (D) 1-2; Budunost (M) - Kraljevan 38 0-3; Borac (DH) - Omladinac (DS) 4-1

TABLICA 1. Napredak

9

7

1

1

40:15

22

2. Kraljevan 38

9

7

0

2

65:15

21

3. Hodošan

8

7

0

1

46:6

21

4. Budunost (M)

8

7

0

1

44:8

21

5. Eko

9

4

2

3

25:18

14

6. Jadran

9

4

1

4

31:25

13

7. Mladost (D)

9

4

1

4

16:21

13

8. Otok

9

3

1

5

17:22

10

9. Trnje

9

3

1

5

12:22

10

10. Borac (DH)

9

3

0

6

17:31

9

11. Omladinac (DS)

9

0

1

8

5:34

1

12. Romska vatra

9

0

0

9

7:108

0

Parovi slijedeeg kola: Omladinac (DS) - Romska vatra; Kraljevan 38 - Borac (DH); Mladost (D) - Budunost (M); Eko – Trnje; Otok – Napredak; Jadran - Hodošan

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

Jedinstvo bez problema, D. Koncovaku derbi kola Šestica Jedinstva u Preseki. U susjednom tradicionalnom derbiju gosti iz Gornjeg Mihaljevca bili su uvjerljivo bolji, te novom visokom gostujuom pobjedom i dalje ostali jedini bez poraza u ovoj ligi. Gosti su do vodstva došli u 12.minuti autogolom domaeg igraa Emanuela Škvorca. Na 2-0 povisuje Alen Herceg iz opravdano dosuenog kaznenog udarca u 25.minuti. Tri minute prije kraja prvog poluvremena na 3-0 povisuje Marko Vuk. Domae Bratstvo niti u drugom poluvremenu nije uspjelo barem jednom svladati gostujueg vratara Mihaela Tera. No, zato su od gostiju primili još tri zgoditka. Roman Trinjak bio je strijelac za 4-0 u 62.minuti. Nakon toga gostujui trener Goran Mikulan u igru uvodi dvojicu igraa iz priuve da i oni malo osjete ari susjednog derbija. Domai su u 69.minuti ostali bez Mire Novaka koji je iskljuen zbog dvije opomene. Takvu brojanu premo gosti iskorištavaju postigavši još dva zgoditka. Pošlo je to za nogom gostujuem kapetanu momadi Damiru Mikulanu u 74.minuti i Darinu Mohariu u 79.minuti za konanih 6-0. Jedan opomenuti igra i to gostujui. Derbi u Donjem Koncovaku domainu. Gost im je bio Hajduk iz Brezja. Dobrih pola sata igre se ekalo na prvi zgoditak. Domai su poveli u 33.minuti zgoditkom Marka Pleha. Minimalnom prednošu domaina otišlo se na odmor. Odmah poetkom drugog poluvremena u 55.minuti na 2-0 za domae povisuje Miroslav Horvat. U 78.minuti domaini propuštaju iz kaznenog udarca stii do vodstva od 3-0. No, u 90.minuti je po drugi puta za domae strijelac Marko Pleh za pobjedu od 3-0. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. Zebanec lako prošao kroz Žiškovec. Za prvih 45 minuti gosti su sve riješili. Stigli su do vodstva od 3-0 i tako domaem Dinamu nisu dozvolili da postigne zgoditak. Prva dva zgoditka gostiju iz Zebanca postigao je Marko Tkalec u 7. i 35.minuti. Hrvoje Maari bio je još strijelac u prvom dijelu etiri minute prije odmora za vodstvo od 3-0. Pet minuta prije kraja utakmice svojim treim zgoditkom Marko Tkalec postavlja konanih 4-0 za Zebanec. Samo jedan i to domai opomenuti igra. Mali Mihaljevec bolji od Plavih 1975. Sa po jednim zgoditkom u svakom poluvremenu domai su kui ispratili Plave 1975. Oba zgoditka za domae postigao je Milan Posavec.

U prvom poluvremenu u 20.minuti i u drugom poluvremenu u 54.minuti. Teren je bio dosta blatnjav pa se time i teško igralo na takvom terenu. Gosti su puno prigovorali na odluke suca utakmice Gorana Žganca pa su time zaradili ak etiri opomene zbog prigovora, a i iskljueni igra u 82.minuti Miljenko Trajbar isto je zaradio u jednoj minuti. Prvo za napucavanje lopte, a potom u istoj minuti za prigovor. Peti opomenuti gostujui igra bio je zbog povlaenja domaeg igraa za dres. Domai nisu imali kartoniranih igraa. Visokog poraz Omladinca u Gornjem Hrašanu. ak su osam puta po loptu u vlastitu mrežu morali ii gosti iz Makovca. Pet zgoditaka im je postigao Nikola Tkalec. Uz njega još su strijelci bili dva puta Nikola Ladi i jednom Dario Golub. Nakon prvog poluvremena i domaeg vodstva od 3-0 u drugom poluvremenu gosti su doživjeli pravi debakl. Pet minuta prije kraja utakmice jedini gostujui opomenuti igra na utakmici. Bez pobjednika u Krištanovcu. Nakon prvog dijela bez zgoditaka u drugom poluvremenu su gosti iz Križovca dva puta imali vodstvo, ali je na kraju bod ostao u Krištanovcu. Drugo poluvrijeme puno zanimljivije i nervoznije. Gosti su poveli 1-0 u 56.minuti zgoditkom Andreja Frania. Domai su na 1-1 poravnali u 72.minuti iz opravdano dosuenog kaznenog udarca. Tri minute kasnije drugim svojim zgoditkom na utakmici Andrej Frani dovodi Torpedo u vodstvo od 2-1. Marko Januši svojim zgoditkom dvije minute prije kraja utakmice domainu donosi bod. Nakon izjednaenjabilježilo dva iskljuenja. Prvo kod domaeg Krištanovca Marija Janušia zbog druge opomene i iz istog razloga u 90.minuti gostima je iskljuen Nikola Tuksar. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa.

MALI MIHALJEVEC – PLAVI 1975 2:0 (1:0) MALI MIHALJEVEC. Igralište M. Mihaljevec. Suci: Goran Žganec (S. Ves), Miran Culjak (Makovec), Ivan Kržina (NSR). Delegat: Davor Drvenkar (Belica). Strijelac: 1:0 Posavec (20), 2:0 Posavec (54). MALI MIHALJEVEC: Magdaleni (od 76. Juriši), M. Peras, anadi, Trupkovi, Mezga, Makšadi, Varga, Posavec, Žnidar, Zadravec, Pušar. Trener: Krunoslav Mezga. PLAVI 1975: Janec, M. Škvorc (od 26. I. Levai), Francki, Trajbar, D. Novak, Grefel, D. Škvorc, Bistrovi, Korošec, Ciglari, S. Karlovec (od 80. N. Škvorc). Trener: Zvonko Bratuša. Žu kartoni: Karlovec, Janec, Grefel, Bistrovi, D. Novak (Plavi 1975). Crveni karton: Trajbar (Plavi 1975).

LISTA STRIJELACA 12 zgoditaka – Miro Mesari (Mali Mihaljevec), Marko Pleh (Donji Koncovak) 10 zgoditaka – Nikola Tkalec (Pobjeda) 9 zgoditaka – Roman Tr njak (Jedinstvo GM), Miroslav Horvat (Donji Koncovak) 7 zgoditaka – Tomislav Bistrovi (Plavi 1975), Tomislav Šafari (Zebanec), Nikola Ladi (Pobjeda), Andrej Frani (Torpedo) 6 zgoditaka – Sandi Pušar (Mali Mihaljevec), Damir Tuksar (Torpedo), Vlado Dodlek (Omladinac M), Alen Herceg (Jedinstvo GM) 5 zgoditaka – Aleksandar Sklepi (Donji Koncovak), Nikola Tuksar (Torpedo), Marko Januši (Krištanovec)

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Miljenko Trajbar (Plavi 1975), Miro Novak (Bratstvo P), Mario Januši (Krištanovec), Nikola Tuksar (Torpedo) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Marko Vuk (Jedinstvo GM), Dino Horvat (Omladinac M), David Novak (Plavi 1975)

STATISTIKA 27 posgnuh zgoditaka ili 4,5 po utakmici 15 opomenuh igraa 4 iskljuena igraa 3 kaznena udarca dosuena, a 2 realizirani

Rezultati 10. kola: D. Koncovak - Hajduk (B) 3-0; Bratstvo (P) - Jedinstvo (GM) 0-6; Krištanovec - Torpedo 2-2; Pobjeda - Omladinac (M) 8-0; M. Mihaljevec - Plavi 1975 2-0; Dinamo (Ž) - Zebanec 0-4

TABLICA 1. Jedinstvo (GM)

9

7

2

0

34:11

23

2. D. Koncovak

9

7

1

1

35:12

22

3. Zebanec

9

6

2

1

16:9

20

4. M. Mihaljevec

9

6

1

2

30:10

19

5. Hajduk (B)

9

6

0

3

21:14

18

6. Pobjeda

9

5

0

4

26:13

15

7. Krištanovec

9

3

1

5

18:19

10

8. Plavi 1975

9

3

0

6

16:21

9

9. Bratstvo (P)

9

3

0

6

11:22

9

10. Torpedo

9

2

1

6

23:33

7

11. Omladinac (M)

9

1

0

8

11:39

3

12. Dinamo (Ž)

9

1

0

8

9:47

3

Parovi slijedeeg kola: Zebanec - D. Koncovak; Plavi 1975 – Dinamo (Ž); Omladinac (M) - M. Mihaljevec; Torpedo – Pobjeda; Jedinstvo (GM) – Krištanovec; Hajduk (B) - Bratstvo (P)
26. listopada 2010.

JESENSKI KROS MEIMURJA 2010.

Rekordnih 885 trkaa, najuspješnija škola - OŠ Nedeliše

1. razred - deki

1. razred - djevojke

2. razred - deki

2. razred - djevojke

3. razred - deki

3. razred - djevojke

4. razred - deki

4. razred - djevojke

Vremenski uvjeti i ponovo su išli na ruku Atletskom klubu Meimurje iz akovca koji je uspješno priveo kraju i ovogodišnji Jesenski kros Meimurja za uenike osnovnih i srednjih škola, ali i sve graane Meimurske županije. Iako su dani koji su prethodili ovoj manifestaciji ukazivali na vrlo hladno i maglovito vrijeme, to nije obeshrabrilo ak 855 natjecatelja da se odazove i u subotu tri stazama akovekog parka. Za ovakav rekordan odaziv bili su nagraeni prekrasnim sunanim vremenom što je svakako doprinijelo odlinom raspoloženju. Najbolji natjecatelji osvojili su medalje a prvih šestero nagraeno je i majicama i prigodnim poklonima glavnog sponzora krosa - Meimurske banke iz akovca.

Srednje škole - deki

OŠ Nedeliše Posebno priznanje i pokal za najuspješniju školu osvojila je Osnovna škola Nedeliše iji su uenici osvojili etiri zlatne, dvije sre-

brne i tri bronane medalje. Natjecanje su pomogli i pokrovitelji Grad akovec i Meimurska županija te donatori Dom Zdravlja akovec,

Srednje škole - djevojke

tvrtka Ambijenti d.o.o. i Stolarija Kikelj. za regularnost natjecanja pobrinuli su se suci Zbora atletskih sudaca Meimurja. (md)

Graani - deki i djevojke

REZULTATI (najboljih šest po kategorijama): 5. razred - deki

5. razred - djevojke

6. razred - deki

6. razred - djevojke

7. razred - deki

7. razred - djevojke

8. razred - deki

8. razred - djevojke

1. razred, djevojice: 1. Anja Okreša (I.G.Kovai, Sv.Juraj na Bregu); 2. Dora Bratko (I.G.Kovai, Sv.Juraj na Bregu); 3. Lorena Dokleja (Donja Dubrava); 4 .Simona Lukman (I.G.Kovai, Sv.Juraj na Bregu); 5. Adela vaser (I OŠ akovec); 6. Viktorija Branilovi (Nedeliše); 1. razred, djeaci: 1. Filip Jengi (Nedeliše); 2. Ilija Nedeljko (Podturen); 3. Dominik Arambaši (Gorian); 4. Leo Lisjak (Mursko Središe); 5. Martin Mlinari (Nedeliše); 6. Karlo Bobianec (Podturen); 2. razred, djevojice: 1. Lucija akovi (I OŠ akovec); 2. Danijela Višnji (Hodošan); 3. Valerija Štrukelj (Nedeliše); 4. Ivana Markuši (Gorian); 5. Romana Mauko (Štrigova); 6. Petra Mesari (Gorian); 2. razred, djeaci: 1. Jakov Fabi (Donja Dubrava); 2. Filip Vuenik (II OŠ akovec); 3. Bruno Šimunkovi (I.G.Kovai, Sv.J.n B. - PŠ Zasadbreg); 4. Fran Megli (III OŠ akovec); 5. Patrik Arambaši (Gorian); 6. Niko Domjani (I OŠ akovec); 3. razred, djevojice: 1. Lucija Mikuli (II OŠ akovec); 2. Lucija Horvat (I.G.Kovai, Sv.Juraj na Bregu); 3. Stela Andrašec (Hodošan); 4. Lucija Pokriva (Gornji Mihalje-

vec); 5. Dora Hasl (I OŠ akovec); 6. Eva jaluši (I OŠ akovec); 3. razred, djeaci: 1. Benjamin Ujlaki (Donja Dubrava); 2. Luka Posavec (Podturen); 3. Rene Horvat (I.G.Kovai, Sv.Juraj na Bregu); 4. Mario Kova (Štrigova); 5. Ivan Blagus (Belica); 6. Manuel Šolti (Mursko Središe, PŠ Peklenica); 4. razred, djevojice: 1. Anamarija Gavez (Nedeliše); 2. Lea Branilovi (Macinec); 3. Lorena Kos (Mursko Središe); 4. Tea Bašnec (Gorian); 5. Teuta Blaži (III OŠ akovec); 6. Lana Peti (II OŠ akovec); 4. razred, djeaci: 1. Luka Liklin (Mursko Središe); 2. Luka Lukman (I OŠ akovec); 3. David Verli (Prelog); 4. Dario Horvat (Belica); 5. Sebastijan Andrašec (Podturen); 6. Sven Kralji (II OŠ akovec); 5. razred, djevojice: 1. Sara Senar (Nedeliše); 2. Lara rnec (Nedeliše); 3. Nina Dobša (II OŠ akovec); 4. Megi Sabolec (Šenkovec); 5. Karla Jambrovi (I OŠ akovec); 6. Viktorija Štrukelj (Nedeliše); 5. razred, djeaci: 1. Filip Turk (II OŠ akovec); 2. Dino Horvat (Podturen); 3. Danijel Štefulj (Nedeliše); 4. Karlo Marciuš (Nedeliše); 5. Luka Marec (I.G.Kovai, Sv.Juraj na Bregu); 6.

Mihael Balog (Mursko Središe); 6. razred, djevojice: 1. Elena Martinevi (Prelog); 2. Ivana Zadravec (Sveta Marija); 3. Erika Kolar (Nedeliše); 4. Klara Ovar (Podturen); 5. Nelly Lisjak (Podturen); 6. Marta Novak (Domašinec); 6. razred, djeaci: 1. Leon Furdi (Prelog); 2. Petar Kova (Podturen); 3. Ivan Toplek (Ivanovec); 4. Filip Peras (I.G.Kovai, Sv.Juraj na Bregu); 5. Nino Oršuš (Domašinec); 6. Josip Tkalec (I.G.Kovai, Sv.Juraj na Bregu); 7. razred, djevojice: 1. Tajana Židov (Draškovec); 2. Tena Horvat (III OŠ akovec); 3. Jasmina Horvat (Štrigova); 4. Lea Vidai (III OŠ akovec); 5. Melanija Kovai (Štrigova); 6. Tea avlek (Hodošan); 7. razred, djeaci: 1. Robert Jezernik (Mursko Središe); 2. Gabriel Stojanovi (Nedeliše); 3. Marko Šari (II OŠ akovec); 4. Sebastijan Kolen (Štrigova); 5. Nikola Ferlin (Štrigova); 6. Jan Rebernik (Štrigova); 8. razred, djevojice: 1. Vanesa Novak (Nedeliše); 2. Veronika Kova (Podturen); 3. Sara Petak (Kuršanec); 4. Martina Turk (Mursko Središe); 5. Sara Špiranec (Nedeliše); 6. Ena Novak (Nedeliše); 8. razred, djeaci: 1. Patrik

Škvorc (I.G.Kovai, Sv.Juraj na Bregu); 2. Luka Žvorc (Gorian); 3. Niko Pahek (Donja Dubrava); 4. Damijan Kovai (Štrigova); 5. Karlo Jambrovi (Sveti Martin na Muri); 6. Erik Koraj (Sveti Martin na Muri); 1. -4. razred, djevojke: 1. Lara Rojko (Ekonomska škola Prelog); 2. Lucija Žbulj (Gimnazija akovec); 3. Silvija Trstenjak (Gimnazija akovec); 4. Sara Križai (Gimnazija akovec); 5. Melani Žganec (Gimnazija akovec); 6. Martina Vidovi (Gimnazija akovec); 1. -4. razred, mladii: 1. Martin Srša (Graditeljska škola akovec); 2. Tareq Al Muleh (Gimnazija akovec); 3. Bernard Gavez (Rudarska škola Varaždin); 4. Monico Pongrac (Tehnika škola akovec); 5. Ivan Blagus (Tehnika škola akovec); 6. Dino Dodlek Barievi (Tehnika škola akovec); utrka žena: 1. Manuela Turk (Mursko Središe); 2. Nevenka Modri (Brezje); 3. Ivanka Horvat (Mali Mihaljevec); 4. Mirjana Furdi (Prelog); utrka muškaraca: 1. Zoran Vuk (Prelog); 2. Mario Horvat (Mali Mihaljevec); 3. Aleksandar Žbulj (akovec); 4. Goran Koiš (Sveti Križ); 5. Mario Sever (Štrigova); 6. Stjepan Furdi (Prelog)
26. listopada 2010.

KOŠARKA JUNIORSKA LIGA REGIJE SJEVER, SKUPINA A

Prva pobjeda Mladosti iz Ivanovca! Odlinu su utakmicu odigrali na Drugoj osnovnoj u akovcu, u dvorani gdje domae utakmice igra Mladost Ivanovec, a provnik po mjeri je bio Rudar Cimper. Bez obzira što skoro nijedan igra nije propisanoga 93. godišta, ve su svi mlai (i s jedne i s druge strane) ovo je bio susret visokoga intenziteta i solidne tehnike izvedbe, naroito od igraa od kojih se i oekuje da postanu solidni seniorski košarkaši. Nakon 3 odigrana kola još su dvije neporažene momadi – Meimurje i Vindija. (bh) Mladost Ivanovec – Rudar Cimper 66:60 MLADOST IVANOVEC: Hanžekovi 14, Kranjec J. 9,Bjelobrk 2, Kranjec A. 13, Kranjec R. 20, Janec 8. Trener Klinec M. RUDAR CIMPER: Lesar, Radikovi 43, Novak 4, Peri 11, Korbelj, Repalust 2, Benik. Trener Damjanovi B. Meimurje – Donji Kraljevec 90:60(22:16, 14:17, 26:17, 28:10) MEIMURJE: Kocijan, Vuruši 10, Miko 20, Žvorc, Jambrovi, Lepen 13, Jeleni 18, Bedi 10, Kanižaj 8, Franin 11, Kapelari. Trener aji I. DONJI KRALJEVEC: Sinkovi GK, Kocijan 8, Meimurec 12, Ivanovi J. 2, Branilovi 4, Švenda 2, Taradi 6, Paan 4, Vadlja 6, Ivanovi D. 11, Dopu 5. Trener Horvat T.

KADETSKA LIGA REGIJE SJEVER, SKUPINA A

Donji Kraljevec na vrhu! Najuzbudljivija utakmica kola igrala se u Donjem Kraljevcu gdje je neporaženi domain doekao isto tako neporaženu Vindiju. Donai su kade silovito otvorili utakmicu, te ve u prvom poluvremenu riješili derbi u svoju korist. Razliku iz prvog poluvremena umješno su sauvali do kraja. (bh) Donji Kraljevec – ŠK Vindija 73:55(24:10, 20:13, 17:15, 12:17) DONJI KRALJEVEC: Meimurec 11, Švenda, Ivanovi J. 19, Sinkovi G. 8, Mesari 4, Ruži 4, Sabol 4, Dopu 23. Trener Horvat

akovec – Meimurje II 38:120 AKOVEC: Bulat 5, Šari 2, Kopjar D.9, Peari 6,Sklepi, Kopjar L. 4 , Djerdji, Markulija 10, Vibovi 2. Trener Bence E. MEIMURJE II: Hamer 4, Glumac 12, Lesar 5, Baksa 8, Kapelari 12, Keresteš 27, Zorkovi 4, Žižek 2, Svaty 31, Sabol 3, Posavec 12, Borkovi. Trener Novak S.

Ivanica – Rudar Cimper 58:53 RUDAR CIMPER: Lesar 4, Breglec 23, Matoša, Novak 16, Peri 10, Korbelj, Hrasti, Repalust, Benik. Trener Repalust S.

PRVA HRL

A 2 LIGA SJEVER

Prelog nikako da

Pobjede akovekih klubova! uzme još koji bod U treem kolu sjeverne druge lige naši klubovi nisu imali teške zadae. Na gostovanju u Varaždinu su košarkaši akovca dokazali da posjeduju kvalitetu za umiješati se u borbu za sam vrh tablice, no malo bi ih trebalo «disciplinirati» u smislu da svi «pušu u isti rog». U prvoj su etvrtini dopustili varaždinskim košarkašima rezultatski egal, no od drugog quartera na parketu postoji samo akovec. Meimurje je ipak imalo lakši posao – igrali su kod kue protiv Bjelovara, evidentnoga kandidata za selidbu u niži rang takmienja. Na kraju +42 za potvrdu gore napisane teze. Rudar Cimper u ovom kolu nije izgubio – bio je slobodan! U ostalim utakmicama zanimljivo je bilo u Križevcima gdje su igrale dvije neporažene – križevake momadi, a pobjedu su odnijele Prigorje finacije. Svoj prvi poraz u

prvenstvu doživjela je ureveka Mladost kod kue protiv jakoga Petra Zrinskoga, dok je Podravac ipak bolji od Ivanice – bilo je 6 razlike! U zaostaloj utakmici odigranoj u tjednu prvi poraz doživio je i Podravac – kod kue od Petra Zrnskoga. U iduem kolu koje se igra slijedeega vikenda, akovec i Rudar Cimper ogledat e se meusobno, dok Meimurje gostuje u Vrbovcu u utakmici koja e dati odgovore na pitanja o snazi ovosezonskog Meimurja. (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA Podravac – Ivanica 77:71 Prigorje financije – Radnik 87:77 Mladost () – Petar Zrinski 72:104

Meimurje – Bjelovar 104:62(27:17, 24:17, 26:14, 27:14)

MEIMURJE: Jeleni 6, Terek 7, Novak Marek7,Vugrinec7,Rusak17,Zaspan13,Fodor 17,Krištofi3,Goleš8,NovakMarioMedo8, Vuruši 2, Golubi A.9. Trener Šopar S. Vindija – akovec 68:83(18:18, 15:24, 16:17, 19:24) AKOVEC: Novak N. 5, Novak Mat., Prprovi L. 2, Megla 19, Prprovi M. 8, Glavina, Juras 2, Lonari, Biševac 28, Vesterbah, Ostoja 10, Kranjec 9. Trener Hajdinjak M.

3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2

3 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0

0 1 1 1 1 0 2 1 3 3 2

6/+66 5/+44 5/+14 5/+14 5/-10 4/+98 4/-19 3/+5 3/-41 3/-85 2/-86

FINALE KUPA KSMŽ

B LIGA SJEVER

Nadmetanje 5 klubova! Meimurju prvi pehar! Ovogodišnje izdanje B lige više neemo na stranicama MEIMURSKIH NOVINA zvati najnižom ligom, jer ove sezone osnovala se i C liga, koja je ispod B lige (logino). B ligu igra 5 momadi, a C ligu – 5 momadi. Od meimurskih klubova u višoj, B ligi igraju Meimurje Globetka i Prelog, a prvo kolo je rezultatski bilo polovino – Prelog je pobijedio na gostovanju kod Grafiara, dok je Meimurje Globetka kod kue izgubila od Koprivnice. (bh)

Grafiar – Prelog 69:71 (19:9, 17:20, 23:18, 10:24)

PRELOG: Blažeka, Ciglar M. 8, Šolja, Pusti 14, Todi, Blažona, Jankovi, Švenda 20, Podvezanec 5, Ciglar D. 6, Šari 1, Poredoš 17. Meimurje Globetka – Koprivnica 70:78(17:18, 10:16, 21:18, 23:26)

MEIMURJE GLOBETKA: Markovi, Benik 3, Cimerman 9, Serdarevi 7, Gomzi 21, Golubi N. 12, Franji, Belovi 4, Lepen 3, Miko 8, Vuruši 4, Škoda.

C LIGA KSMŽ

Donji Kraljevec poveo! Meimurski klubovi Donji Kraljevec, Nedeliše, Mladost Ivanovec, Kotoriba i Dubravan zbog znatno manjih troškova lige u ovo aktualno doba krize i recesije na svim poljima, odluili su se na igranje C lige. U prvom kolu Dubravan je pobjedio Nedeliše, a Mladost Ivanovec izgubila od Donjega Kraljevca koji je i preuzeo mjesto na vrhu tablice najniže lige. (bh) Dubravan – Nedeliše 72:69 DUBRAVAN: Meimurec B.12, Lukša Da., Lukša R. 5, Horvat, Brljak I.18, Brljak Ž. 2,

Blažeka, Orehovec 20, Rai, Ribi, Štefi 15. Trener Meimurec B. NEDELIŠ E: Gospoi 31, Štrukelj S., Bašek, Posavec, Šegovi N. 18, Horvat, Šegovi I. 7, Ganzer 7, unuš, POsedi 6, Golik. Trener Štrukelj M. Mladost Ivanovec – D. Kraljevec 42:64(12:23, 13:12, 12:13, 5:16) MLADOST IVANOVEC: Vuruši 10, Gašparlin 2, Vuaj, Mihoci 1, Kranjec R., Kresinger 8, Kranjec A., Drk 5, Klinec 4, Vugrinec 12, Hanžekovi, BJelobrk. Trener Gašparlin. DONJI KRALJEVEC: Dopu 1, Branilovi, Kocijan, Ivanovi J., Paan, Lonari 20, Šupljika 5, Ivanovi D. 6, Balent 5, Ruži M.20, Štean 7. Trener Ruži M.

noj sezoni, pa je tako i dalje samo na uinku od jednog prvenstvenog boda. Bez bodova nema niti pomaka na tablici, pa tako je Prelog smješten na 13. mjesto s 1 bodom koliko je osvojio i posljednji Zadar. (dz)

DRUGA HRL sjever - žene

TABLICA 1. Prigorje nancije 2. Podravac 3. Radnik 4. Petar Zrinski 5. Mladost ( ) 6. ME IMURJE 7. Ivanica 8. AKOVEC 9. Vindija 10. Bjelovar 11. RUDAR CIMPER

U 7. prvenstvenom kolu rukometaši Preloga ponovno su poraženi na domaem terenu. Pobjedu je odnijelo akovo. Bili su bolji od domaina 35:33. Mladi preloški sastav nikako da “pronae žrtvu” u novoj prvenstve-

Prvi pehar ove sezone podijeljen je od strane Košarkaškog saveza Meimurske županije u Kup natjecanju, a osvaja je Meimurje. U prepunoj dvorani Druge osnovne škole u akovcu igrala se ozbiljna košarka dvije najjae meimurske momadi. Meimurje je odlino otvorilo susret, akovec pomalo uspavan, na kraju prvih 10 minuta 17 koševa viška za Meimurje! U drugoj dionici, zahvaljujui buenju akovca - prije svih Megle, te nekim rotacijama Meimurja, akovec radi potpuni rezultatski prikljuak. Do kraja utakmice Meimurje u laganoj rezultatskoj pozitivi do desetak koševa, ali na kraju su svom suparniku dopustili priliku za produžetak. Naime, tridesetak sekundi do kraja susreta «crni» (Meimurje) rade nesportsku pogrešku na Biševcu kod vodstva 75:71. Dakle, Biševac ima dva slobodna bacanja i loptu sa strane. No, igrai akovca su promašili sve mogue opcije i mogunosti, ak su još i popili dva koša, dovoljno za slavlje Meimurja. U Kup utakmicama juniori ne moraju igrati, pa su ovu zanimljivu utakmicu odradili iskljuivo seniori. (bh) akovec – Meimurje 71:77(14:31, 24:10, 15:23, 18:13) AKOVEC: Novak N. 5, Novak Mat. 4, Megla 25, Juras 10, Ostoja 11, Biševac 9, Prprovi L. 3, Prprovi M., Lonari, Vesterbah, Glavina, Kranjec 4. Trener Hajdinjak M. MEIMURJE: Jeleni, Novak Marek 15, Vugrinec 9, Rusak, Zaspan 15, Fodor 17, Krištofi, Goleš, Novak Mario Medo 12, Vuruši, Golubi A. 7, Terek 2. Trener Šopar S.

Deži i Kolak potopile Vukovar Ivana Deži i Aleksandra Kolak, kojima se prikljuila Maja Vugrinec, doslovce su potopile ambiciozan sastav Vukovara, koji ima ambicije plasirati se u I. hrvatsku ligu. Samo su na poetku utakmice Vukovaranke imale kakvo - takvo vodstvo, a onda su akovanke krenule i ostvarile uvjerljivu pobjedu i osvojile dva boda s kojima su dospjele na 3. mjesto prvenstvene tablice. Golove za akovec postigle su Tena Horvat (5), Matea Zlojtro (2), Maja Vugrinec (1), Ines Horvat (4), Petra Jurkovi (1) i Ivana Deži (13). U sljedeem kolu, koje se igra 6. studenoga, akovec u goste prima Brod Gy-

mnasium. Utakmica e se u dvorani Graditeljske škole akovec igrati s poetkom u 17 sati. Drugi meimurski predstavnik Zrinski nije odigrao utakmicu protiv Nature Agro. U 5. kolu Zrinski u akovcu ugošuje drugoplasiranu Pitomau. REZULTATI 4. KOLA: Vukovar - akovec 17:26, Pitomaa - Petrijevci 35:32, PAN akovo - Podravka LINO 27:27, Darda - TVIN Trgocentar 25:27, Brod Gymnasium - Bjelovar 32:34 POREDAK: Podravka LINO 7, Pitomaa 6, akovec 5, Petrijevci 5, Tvin Trgocentar 5, Vukovar 4, Bjeloavr 4, Brod Gymnasium 3, Zrinski 2, Natura Agro 2, Darda 2 i PAN akovo 2 boda. (sm)


IN MEMORIAM

54

Informacije REPUBLIKA HRVATSKA - MEIMURSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREENJE I GRADNJU KLASA: UP/I-350-05/10-01/46 URBROJ: 2109/1-13/2-10-8 akovec, 22. listopada 2010.

Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju Meimurske Ĺžupanije, na temelju odredbe lanka 111. stavak 2. Zakona o prostornom ureenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07 i 38/09.)

POZIVA posjednike, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama na kojima se planira zahvat, izgradnja produĹžetka vodovodne mreĹže za SRC „Sjever“ u NedeliĹĄu na katastarskim escama u k.o. NedeliĹĄe, za koje se po zahtjevu druĹĄtva Meimurske vode d.o.o., akovec, Mace hrvatske 10, vodi postupak izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja produĹžetka vodovodne mreĹže za SRC „Sjever“ u NedeliĹĄu na katastarskim escama u k.o. NedeliĹĄe da izvrĹĄe uvid u Idejni projekt radi izjaĹĄnjenja. Uvid u Idejni projekt mogu izvrĹĄi osobe s dokazom da su stranke u postupku (izvadak iz zemljiĹĄne knjige i/ili izvod iz posjedovnog lista, te osobna iskaznica) ili opunomoenik stranke s dokazom da zastupa stranku, dana, 5. studenoga 2010. godine (petak) u vremenu od 9,00 do 12,00 sa, u Upravnom odjelu za prostorno ureenje i gradnju Meimurske Ĺžupanije, akovec, Ruera BoĹĄkovia br. 2, soba br. 12. Osoba koja se odazove pozivu, a ne dokaĹže svojstvo stranke uskrat e se mogunost uvida u Idejni projekt. Lokacijska dozvola za traĹženi zahvat u prostoru moĹže se izda i ako se stranka ili njezin opunomoenik ne odazove pozivu.

REPUBLIKA HRVATSKA - MEIMURSKA ŽUPANIJA OPINA PRIBISLAVEC Naelnica Opine Pribislavec raspisuje

NATJEAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2010./2011. GODINU REDOVITIM STUDENTIMA 1. Iznosi spendija za akademsku godinu 2010./2011 su : akovec – 200,00 kn VaraŞdin – 300,00 kn Zagreb – 400,00 kn Ostali udaljeniji gradovi od Zagreba – 500,00 kn 2. Spendija Opine Pribislavec dodjeljuje se: - na vrijeme trajanja redovitog studija dok spendistu traje status redovnog studenta i to za 10 mjeseci u kalendarskoj godini. 3. Pravo sudjelovanja u natjeaju za dodjelu spendija imaju studen i uenici koji zadovoljavaju sljedee uvjete: - da su drŞavljani Republike Hrvatske - iji roditelji ili skrbnici imaju prebivaliťte na podruju opine Pribislavec najmanje 5 godina prije objave natjeaja - iji prosjek ocjena svih predmeta III. i IV. razreda srednje ťkole ukljuujui i maturu iznosi najmanje 3,5 ( ako su upisali prvu godinu studija ) - iji prosjek ocjena svih poloŞenih ispita jekom studija iznosi najmanje 2,5 (ako upisuje viťe godine studija). 4. Dokumentacija koju je potrebno dostavi za dodjelu spendije Opine Pribislavec: - zamolba za dodjelu spendije s kratkim Şivotopisom - uvjerenje o redovitom upisu u viťu ili visoku ťkolu, odnosno visoko uiliťte, s naznakom smjera ili studijske grupe - potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene poloŞenih ispita (za studente druge i viťih godina studija) - preslika svjedodŞbe III. i IV. razreda srednje ťkole i mature (za studente prve godine) - preslika osobne iskaznice - izjavu studenta da ne prima ni jednu drugu spendiju - izjava o broju lanova zajednikog domainstva - potvrda poslodavca o prosjeku plae za posljednjih 6 (ťest) mjeseci prije raspisivanja natjeaja, za sve lanove domainstva koji su u radnom odnosu potvrda o dodatnim prihodima svih lanova zajednikog domainstva (ukoliko ih ostvaruju) - uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta lana zajednikog domainstva - potvrdu o mirovini sa zaťtnim dodatkom ( ukoliko je prima netko od lanova zajednikog domainstva) - izjava za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja, te za djecu samohranih majki i oeva 5. Zamolbe za dodjelu spendije dostavljaju se do 26.11.2010. godine na adresu: Opina Pribislavec, B. Radia 47, Pribislavec s naznakom za spendiju. 6. Nakon zavrťetka redovnog ťkolovanja spendist je duŞan vra iznos primljene spendije ukoliko nisu zadovoljeni uvje iz Pravilnika o spendiranju uenika i studenata. (obavijesti o uvjetima vraanja stipendije odnosno osloboenju od obaveze vraanja spendije mogu se dobi u Jedinstvenom upravnom odjelu Opine Pribislavec). 7. S korisnikom spendije zakljuit e se ugovor o pravima i obavezama za vrijeme koriťtenja prava na spendiju. 8. Nakon zavrťetka natjeaja priloŞeni se dokumen nee vraa kandidama. 9. O rezultama natjeaja podnositelji zamolbi bit e obavijeťteni u roku 8 (osam) dana od dana obavljenog izbora. Naelnica Opine Pribislavec

26. listopada 2010.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

IZ MATINOG UREDA

NOVI KREDITNI URED U CENTRU GRADA Do 30.000 EUR bez jamaca, mogunost zatvaranja crne liste, kredi bez gledanja u HROK do 160.000 KN, brzi kredi do 60.000 KN, realizacija 1-2 dana, mogunost rjeĹĄavanja kredita na ostatak primanja, zatvaramo stare i nepovoljne kredite, minuse po tekuem raunu, minuse po kreditnim karcama i ovrhe. INO-HIPOTEKARNI KREDITI bez troĹĄkova procjene do 150.000 EUR.

Provjerite svoju kreditnu sposobnost ve danas preko telefona potpuno besplatno! Telefon: 040/386-970 Mobitel: 091/925-5601, 099/244-5775

ROENI IVAN LILEK, sin Ivane i Damira; BORNA KOVAI, sin Lidije i Ivice; DENIS MEZNARI, sin Krisne i DuĹĄana; EDITO ORĹ UĹ , sin Davorke i Branka; DINA KOZAR, ki Darije i Nikole; FRANKA HABUĹ , ki Jelene i Antonia; TIN PUCKO, sin Silvije i Nenada; SVEN DRING, sin Maje i Denisa; DARIJO MIKULI, sin Biljane i Borisa; NINO FLAC, sin Ksenije i Danijela; MARTA LADI, ki Jasmine i Josipa; EDO MEZGA, sin Nevenke i Igora; LARA BEGOVI, ki Ivane i Aldina; LEON MURĹ I, sin Gordane i Nikole; FILIP GORIANEC, sin Dijane i Tomice; ANTONIO GRANATIR, sin Slavice i Borisa; PAULINA IGNAC, ki Suzane i Vladimira; NIKOLINA BALOG, ki Smiljane i Valenta; DENIS KALANJOĹ , sin Slaane i Marka; DENIS ORĹ UĹ , sin Vesne i SnjeĹžana; KARLO NOVAK, sin urice i Vlade; LORENA MEDVED, ki Jasmine i Vladimira; JELENA BALOG, ki Romane i Danijela (akovec) VJENANI Marna Vugrinec i Marko Greguri, Josipa Kutnjak i Tomica Debelec, Karmen JanuĹĄi i Nikola Camplin, Jelena Rajili i Borko Bajko-

vec (akovec); Vlatka Matulin i Alan Vadas, Vinka Siladi i Igor Novak, Bojana PiĹĄevi I Andrejan Horvat (Kotoriba); Zdravko Horvat i Marija Dodlek (M. Suboca); Ana Radikovi i Sreko TomaĹži, Milena NovinĹĄak i Nenad Radikovi, Jasmina Turk I Boris Gorianec (M. SrediĹĄe); Ines OĹĄlaj i Matej Petric (Prelog) UMRLI Marija Lackovi, R. Ĺ mec, Ro. 1929., Ana Vukovi, R. Kapun, Ro. 1929., Katarina Jagec, R. Lan, Ro. 1925., Barica Gudlin, R. Ma, Ro. 1931., Josipa MoĹĄmondor, R. Novak, Ro. 1939., Terezija Medved, R, isar, Ro. 1937., Ana Vadlja, Ro. 1922., Marija Horvat, R. Horvati, Ro. 1918., Marija DamiĹĄ, R. Sermek, Ro. 1948., Eduardo Klari, Ro. 1934., Marija Hajdinjak, R. Gerza, Ro. 1928., Eva Vadlja, R. Blagus, Ro. 1929. (akovec); Slavko Horvat R. 1957. (Kotoriba); Karolina Hrustek R. Kameni 1921. (M. Suboca); Elizabeta Cilar R. Topolko R. 1927., Jela Soldat R. Ferenec R. 1924., Soja Soldat R. Turk R. 1922. (M. SrediĹĄe); Benedikt BlaĹžeka Ro. 1929. (Prelog)


26. listopada 2010.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

SPECIJALISTIKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA akovec, R. Boškovia 1/1, tel. 391-240 dr.med. Branko Muha spec. ginekologije i opstetricije

SKLOPLJEN UGOVOR SA HZZO-om

UPISI PACIJENTICA U TIJEKU! Radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda od 13 do 20,30 sati utorak, etvrtak i petak od 7 do 14,30 sati

MIN – Meimurje, invescije, nekretnine d.o.o. na temelju lanka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (Narodne novine broj 91/96, 124/97, 174/04) i lanka 33. st. 2 Odluke o nainu i uvjema davanja u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Meimurske županije br. 3/2010) raspisuje,

JAVNI NATJEAJ za davanje u zakup poslovnog prostora Predmet javnog natjeaja je davanje u zakup prostora u dijelu prizemlja zgrade Meimurskog veleuilišta u akovcu, koja se nalazi na adresi akovec, Ulica Bana Josipa Jelaia 22a, površine od ukupno 25,05 m2. Osim navedenog, buduem zakupcu e se omogui pristup sanitarijama u prizemlju (prostorija 5 – predprostor površine 6,3 m2, prostorija 6 - WC za osobe sa invaliditetom površine 6 m2, prostorija 7 – ženski WC površine 6,8 m2 i prostorija 8 – muški WC površine 14,0 m2), kao i svim postojeim prikljucima koji postoje u prostoru kanne (struja, voda, kanalizacija). Namjena prostora je posluživanje peciva, sendvia, mlijenih proizvoda, slatkiša, bezalkoholnih proizvoda, a radno vrijeme mora bi vezano uz vrijeme rada Veleuilišta, prema nastavnom kalendaru i dnevnoj satnici za studente. Poetni iznos mjesene zakupnine bez PDV-a: 1.200,00 kuna (slovima: suudvjestokuna).

Poduzee TMT d.o.o. traži djelatnika za popunu slijedeeg radnog mjesta na neodreeno vrijeme uz probni rad:

TOKAR NA CNC-TOKARILICI Potrebne kvali kacije i iskustvo: - radno iskustvo na numeriki upravljanim tokarilicama najmanje pet godina - struna sprema: SSS smjer KV tokar Pošaljite molbu i životopis na adresu: TMT d.o.o., Kalnika b.b., 40000 akovec ili na e-mail: tmt@tmt.hr.

REPUBLIKA HRVATSKA - MEIMURSKA ŽUPANIJA GRAD MURSKO SREDIŠE Temeljem Pravilnika o pravima i obvezama korisnika studentskih potpora na podruju Grada Mursko Središe i Odluke gradonaelnika od 20. listopada 2010. godine o broju i visini studentskih kredita, Grad Mursko Središe objavljuje

NATJEAJ za dodjelu studentskih potpora za studente s podruja Grada Mursko Središe za akademsku godinu 2010/2011 1. Grad Mursko Središe za akademsku godinu 2010/2011 raspisuje natjeaj za dodjelu 8 (osam) studentskih kredita za studije neodreenog smjera. 2. Studentski kredi se dodjeljuju za studente u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. 3. Uvje za dodjelu studentskih kredita su sljedei: - hrvatsko državljanstvo, - prebivalište na podruju Grada Mursko Središe, 4. Kriteriji za dodjelu studentskih kredita su: opi uspjeh u prethodnom školovanju za uenike koji se upisuju na prvu godinu studija, tj. prosjene ocjene svih položenih ispita za studente viših godina, uspjeh na natjecanjima, materijalni i socijalni položaj. 5. Odreuje se visina studentskih kredita u iznosu: - 1000,00 Kn mjeseno za studij na podruju Zagreba ili udaljenijih gradova na podruju Republike Hrvatske ili u inozemstvu, - 500,00 Kn mjeseno za studij na podruju grada akovca i Varaždina, 6. Dokumen potrebni za sudjelovanje na natjeaju su: Zamolba za dodjelu studentskog kredita, Potvrda o redovnom upisu na višu školu ili fakultet s naznakom smjera i studijske grupe, Preslika svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole i svjedodžbe završnog ispita za studente prve godine, odnosno potvrda fakulteta o položenim ispima i prosjeku ocjena za studente viših godina studija, Preslika osobne iskaznice, Potvrda o upisu na fakultet ili srednju školu za lana uže obitelji ( ukoliko je zadovoljen navedeni kriterij), Potvrda o statusu roditelja kao nestalog ili poginulog branitelja domovinskog rata (ukoliko je zadovoljen navedeni kriterij), Izjava o broju lanova zajednikog kuanstva, Izjava o prihodu svih lanova kuanstva dokumenrana dokazima o prihodima (kopije platnih lista, odrezaka mirovine i slino), za sve lanove kuanstva koji ostvaruju prihod, Izjava podnositelja zamolbe da ne prima ni jednu drugu studentsku potporu, Preslika domovnice, Potvrda fakulteta o redovitom statusu studenta podnositelja zamolbe , U sluaju potrebe od podnositelja zamolbe može se zatraži i dopuna dokumentacije. Rok za podnošenje zamolbi je 05.11.2010. godine. Zamolbe se podnose na adresu: GRAD MURSKO SREDIŠE, Trg bana Josipa Jelaia 10, 40315 Mursko Središe. Imena kandidata kojima e bi dodijeljeni studentski kredi bi e objavljena u sredstvima javnog informiranja, te e is bi pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana zakljuenja natjeaja. Za sve dodatne informacije možete se obra osobno u Gradsku upravu Grada Mursko Središe, te na telefon 040/370 782, uredovnim danima od 07,00 do 15,00 sa.

Poslovni prostor se daje u zakup na odreeno vrijeme od 5 godina, u stanju u kakvom se nalazi, a troškove ureenja snosi zakupnik bez prava potraživanja za ureenje poslovnog prostora u uporabnu svrhu. Poslovni prostor se može razgleda radnim danom od 09:00 do 14:00 uz prethodnu najavu na tel. 040/396990, Maja Korunek, dipl.iur., tajnik Meimurskog Veleuilišta. Natjecatelji su dužni položi jamevinu za ozbiljnost ponude u trostrukom iznosu poetne zakupnine na poslovni raun društva MIN – Meimurje, Invescije, Nekretnine d.o.o. broj 2392007-1100050018, poziv na broj: otvoren kod Meimurske banke d.d. akovec. Najpovoljnijom ponudom smatrat e se ona ponuda koja osim ispunjenja natjeajnih uvjeta sadrži i najviši iznos zakupnine. Ponuda za sudjelovanje u javnom natjeaju mora sadržava: a) izvornik ili ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajui registar, iz kojeg mora bi vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena, b) potvrdu porezne uprave o stanju duga iz koje je vidljivo da tvrtka nema duga po osnovi poreznih davanja, c) BON-2, d) vrstu djelatnos koju bi natjecatelj obavljao u okviru oglašene djelatnos, e) ponuen iznos mjesene zakupnine, f) dokaz o izvršenoj upla jamevine, g) broj rauna ponuditelja sa svim potrebnim podacima, te naziv banke na koji se uplaena jamevina vraa, h) ako se natjecatelj poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora dokaz da osoba iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i lanova njihovih obitelji koja ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, i) pisanu izjavu ponuditelja da prihvaa objavljene ope i posebne uvjete predmetnog zakupa Ponuda za natjeaj podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za javni natjeaj – zakup prostora ne otvaraj“ na adresu: MIN – Meimurje, invescije, nekretnine d.o.o., akovec, Bana Josipa Jelaia 22. Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana objave. Otvaranje i razmatranje prispjelih ponuda provest e se u utorak, 09. 11. 2010. u 10 sa, sukladno odredbama lanka 12-21. Odluke o nainu i uvjema davanja u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Meimurske županije br. 3/2010). Zakašnjele ponude, neuredne ponude ili na drugi nain podnesene ponude provno natjeajnim uvjema nee se razmatra. Natjecateljima koji su položili jamevinu, a ije ponude nisu prihvaene, jamevina e bi vraena u roku od 8 dana od dostave Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude bez prava na kamatu, dok se položena jamevina natjecatelja, ija je ponuda prihvaena zadržava kao garantni polog jekom trajanja ugovora o zakupu poslovnog prostora. Ako natjecatelji ija je ponuda najpovoljnija nakon izbora odustane od natjeaja ili sklapanja ugovora o zakupu bez obzira na razlog, gube pravo na povrat uplaene jamevine. O rezultama izbora natjecatelji e bi obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana nakon završenog natjeaja. Najpovoljniji ponua dužan je najkasnije u roku od 15 dana nakon poziva preuze poslovni prostor i sklopi ugovor o zakupu. Ugovor o zakupu sklopit e se kao ovršna isprava sukladno odredbi lanka 23. stavka Zakona o zakupu poslovnog prostora, a na trošak zakupca. Zakupnik preuzima odgovornost za ispunjavanje uvjeta odreenih Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjema ugosteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objek“, i „objek jednostavnih usluga“ (NN, 82/07, 82/09). MIN – Meimurje, invescije, nekretnine d.o.o.: Direktor: Ivan Vinkovi, dipl. ing. gra.

Informacije 55 IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

DANIJELU DONKU 26.10.1994. - 26.10.2010. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

DAVIDU KUKOVCU 28.10.1991. - 28.10.2010. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

DARKU VRANIU 29.10.1991. - 29.10.2010. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. Autolimar Gorianec Robert Sveta Marija, Glavna 36, traži 1 AUTOLIMAR na odreeno vrijeme, javi se osobno na gornju adresu ili mob. 098-651045. Natjeaj otvoren do 31.10.2010. 2. UstanovazazdravstvenunjeguŽIVKOVIAKOVEC,ZAVNOH-a 45, traži 1 MEDICINSKA SESTRA na odreeno vrijeme, položen struni ispit, vozaki ispit B kategorija, javi se na tel. 310-329, 098-463525. Natjeaj otvoren do 31.10.2010. 3. DELICIJA d.o.o. AKOVEC, K. Tomislava 7, traži 1 DJELATNICA ZA RAD U SLASTIARNICI; 1 SLASTIAR/SLASTIARKA na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se na 091-5741431. Natjeaj otvoren do 30.10.2010. 4. KRAMONA AKOVEC, Istarska 18, traži 2 ŠIVAICE TEKSTILA na odreeno vrijeme, radno iskustvo 5 godina, javi se na tel. 395-901. Natjeaj otvoren do 15.11.2010. 5. JURJEVSKA KLET LOPATINEC, I. G. Kovaia 112, traži 1 KONOBAR/ICA na neodreeno vrijeme, javi se na 095-5109395. Natjeaj otvoren do 27.10.2010. 6. WUSTENROT stambena štedionica AKOVEC, J. Kozarca 15, traži 5 FINANCIJSKIH SAVJETNIKA na odreeno vrijeme, sastanak sa zainteresiranim kandidama u Zavodu za zapošljavanje akovec, dana 19.10.2010. god. u dvorani broj 18 sa poetkom u 10,00 sa, dodatne informacije na tel. 311-960. Natjeaj otvoren do 31.10.2010. 7. DOBRANITRANSPORTIM.SREDIŠE,Poljska,traži4ARMIRAA; 1 VODITELJ ARMIRAKIH RADOVA na neodreeno vrijeme, javi se na 543-222. Natjeaj otvoren do 31.10.2010. 8. KO-MA MONT d.o.o. PRELOG, traži 3 KV INSTALATERA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE VODOINSTALATER, PLINOINSTALATER na odreeno vrijeme, radno iskustvo 2 godine, javi se na 098-1613718. Natjeaj otvoren do 31.10.2010. 9. STRUCTURA d.o.o. SIVICA, traži 6 MONTERA METALNIH KONSTRUKCIJA bravari i sl. zanimanja na odreeno vrijeme, javise na 098 329430. Natjeaj otvoren do 06.11.2010. 10. Ordinacija ope medicine dr. Bernardica Somoi, traži AKOVEC, F. Puneca 2, traži 1 DOKTOR OPE MEDICINE na odreeno vrijeme, položen struni ispit, javi se na 098 744913 ili e-mail: bernardica. somodji@ck.t-com.hr Natjeaj otvoren do 14.11.2010 11. POSEIDON d.o.o. AKOVEC, I.G.Kovaia 30, traži 1 RAUNOVODSTVENI RADNIK min. SSS, 5 godina radnog iskustva, na neodreeno vrijeme na pola radnog vremena, znanje rada na raunalu i raunovodstvenih programa, najbitnije radno iskustvo u turizmu i ugostiteljstvu, javiti se osobno ili 310-219. Natjeaj otvoren do 10.11.2010. 12. "MD" CAFFE BAR PRELOG, traži 1 KONOBAR/KONOBARICA na odreeno vrijeme, javi se na 098 832575. Natjeaj otvoren do 31.10.2010. 13. DEKRA d.o.o VARAŽDIN, traži 1 DIPLOMIRANI EKONOMIST, traži za upravljanje resursima i procesima u djelokrugu rada, izrada nancijskih izvješa, nancijska analiza poslovanja, mjesto rada Prelog, radno iskustvo 2 godine, znanje rada na raunalu, najava na tel. 042 200123 Filipovi A. Željka. Natjeaj otvoren do 31.10.2010. 14. KOZAR d.o.o. AKOVEC, traži ZIDARI, TESARI, POM. TESARI na odreeno vrijeme, javi se na 098-493150. Natjeaj otvoren do 07.11.2010. 15. ART ing AKOVEC, traži 2 SOBOSLIKARA, 2 FASADERA na odreenovrijeme,javisena0914390279,0912390279.Natjeajotvoren do 30.10.2010. 16. OPTIMUS d.o.o. AKOVEC, V. Nazora 32, traži 3 ZIDARA, 1 KRANIST na neodreeno vrijeme, javi se na 095 9156263. Natjeaj otvoren do 30.10.2010. 17. ELLIT d.o.o. HODOŠAN, traži 1 KONOBAR / KONOBARICA na neodreeno vrijeme, javi se na 098 528570. Natjeaj otvoren do 24.10.2010. 18. DOM ZDRAVLJA AKOVEC AKOVEC, I.G.Kovaia 1e, traži 1 DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE – Štrigova na neodreeno vrijeme; 1 DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE – akovec na neodreeno vrijeme;4DOKTORA/DOKTORICEMEDICINEHitnamedicinskapomo-na neodreeno vrijeme; 1 DOKTOR/DOKTORICA MEDICINA - odreeno vrijeme, zamjena za vrijeme specijalizacije iz hitne medicine, uvje: položen struni ispit, odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore,hrvatskodržavljanstvo,uzzamolbudostavi:diplomu,dokaz o položenom strunom ispitu, licenca Hrvatske lijenike komore, domovnica, krai životopis, dostavi na gornju adresu s naznakom "za natjeaj - zapošljavanje doktora medicine". Natjeaj otvoren do 27.10.2010. 19. Goricaj graditeljstvo NEDELIŠE, Žarkovice 5, traži 3 SOBOSLIKARA na neodreeno vrijeme, javi se na 098 241111. Natjeaj otvoren do 12.11.2010. 20. RUŽMARIN d.o.o. PRIBISLAVEC, traži 1 PRODAVA ODJEE NA ŠTANDU prijevoz robe kombijem, vozaki ispit B kategorije, javi se na 098 9079121. Natjeaj otvoren do 31.10.2010. 21. NITRO d.o.o. AKOVEC, A. Morovia 1 I kat, traži 1 SAMOSTALNI KNJIGOVO A, raunovoa, znanje kompletnog knjigovodstva i raunovodstva, na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 10 godina, znanje rada na raunalu, dostavi zamolbe osobno na gornju adresu ili e-mail; kbekim@nitro-hr.hr Natjeaj otvoren do 02.11.2010. 22. MISTEX d.o.o. ŽIŠKOVEC, traži 3 KV, PKV ŠIVAICE RUBLJA na odreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se na 098 242058. Natjeaj otvoren do 15.11.2010. 23. BETEX PROIZVODNJA d.o.o. BELICA, B. Radia 48, traži 10 ŠIVAA/ICA na neodreeno vrijeme uz probni rad, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu uz napomenu "za kadrovsku", informacije

na tel. 370-201. Natjeaj otvoren do 05.11.2010. 24. LETINA INOX d.o.o. 40000 AKOVEC, Dr.I.Novaka 50, traži 1 ENOLOG/ENOLOGINJA,VSS-smjer-vinarstvo,znanjeradanaraunalu, vozaka dozvola B kategorije, engleski ili njemaki jezik, radni iskustvo u proizvodnji vina, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu ili e-mail: lena-inox@lena.com Natjeaj otvoren do 01.11.2010, 25. SLASTIARSTVO CVEK d.o.o. PUŠINE, akoveka 82, traži KV, PKV PEKARI - više izvršitelja na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javiti se na 602-200. Natjeaj otvoren do 15.11.2010. 26. HILDING CROATIA d.o.o. PRELOG, traži 8 ŠIVAA/ŠIVAICA na odreeno vrijeme, javi se na 098 244-447. Natjeaj otvoren do 31.10.2010. 27. MULTIMONT d.o.o. ZAGREB, traži KV BRAVARI sa radnim iskustvom na odreeno vrijeme, mjesto rada Njemaka, akovec, javi se na 01 4633835. Natjeaj otvoren do 30.10.2010. 28. Soboslikarski obrt Kralji Igor AKOVEC, Travnika 1, traži 4 KV, PKV SOBOSLIKARA na odreeno vrijeme, javi se na 098 723187. Natjeaj otvoren do 10.11.2010. 29. KNAUF FAL NOVO SELO ROK, traži MONTERI SUHE GRADNJE-više izvršitelja na neodreeno vrijeme uz probni rad, radno iskustvo godinu dana, javi se na 098 9244510. Natjeaj otvoren do 20.11.2010. 30. GAŠPAREC D.O.O. VUGRIŠINEC, traži 1 KUNA POMONICA na odreenovrijeme,javisena857-093,098-768406.Natjeajotvoren do 28.10.2010. 31. MIRBEX d.o.o. PUŠINE, akoveka 93, traži 1 KERAMIAR-PEAR-MODELAR,izradasuveniraodkeramike,naodreenovrijemeuz mogunost stalnog radnog odnosa, sklonost prema izradi predmeta od keramike, kreavnost, javi se na 091 5361504, mjesto rada Gornji Kneginec. Natjeaj otvoren do 30.10.2010. 32. VS GUMISERVIS d.o.o. OPOROVEC, traži 1 KONOBAR/KONOBARICA na neodreeno vrijeme, javi se na 099 6435814. Natjeaj otvoren do 30.11.2010. 33. INTER ROS d.o.o. RIJEKA, traži 2 KV TAPETARA sa radnim iskustvom na odreeno vrijeme, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu ili e-mail: info@inter-ros.hr ili na fax 051 514442. Natjeaj otvoren do 31.10.2010. 34. ALLIANZ ZAGREB d.d., Poslovnica akovec AKOVEC, K. Zrinski 1/1,tražiZASTUPNIK/ZASTUPNICA-višeizvršitelja,VŠS,SSS,poželjno radno iskustvo na ism ili slinim poslovima, vozaka dozvola B kategorije, poslovna prodajna orijentacija, profesionalnost, poduzetnost i sklonost mskom radu, komunikacijske i prezentacijske vješne, životopissazamolbamadostavina gornju adresu ili na e-mail:dijana. kolac@allianz.hr Natjeaj otvoren do 12.11.2010. 35. URKIN d.o.o. AKOVEC, Brae Graner 1, traži 1 VSS, VŠS VODITELJ GRA ILIŠTA za graevinske radove; 1 VSS, VŠS VODITELJ GRADILIŠTA za elektrotehnike struke, položen struni ispit, posjedovanje vozake dozvole, poznavanje rada na raunalu, ozbiljnost u realizaciji poslovnih procesa, spremnost na mski rad, minimalno 2 godine radnog iskustva, prijave na natjeaj dostavi na gornju adresu ili e-mail: djurkin@ck.t-com.hr Natjeaj otvoren do 01.11.2010. 36. POSAVEC d.o.o. NEDELIŠE, A. Šenoe, traži 1 KV INSTALATER GRIJANJA, 1 PKV INSTALATER GRIJANJA na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 1 godina, javi se na 098 426500. Natjeaj otvoren do 05.11.2010. 37. MARODI d.o.o. AKOVEC, Travnika 3, traži 2 SSS PREHRAMBENA TEHNIARA na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se na 364-344. Natjeaj otvoren do 05.11.2010. IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUNA SLUŽBA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIŠE: 543-200 RADNA MJESTA VARAŽDIN: 1. BOXMARK LEATHER d.o.o., Gospodarska 12, Trnovec Bartoloveki;traži30OSOBAZAŠIVANJEKOŽNIHNAVLAKAZAAUTOMOBILE na odreeno vrijeme, uvje: OŠ, PKV, KV - ili osobe sa školom za šivaa ili završen teaj krojenja i šivanja ili osobe s radnim iskustvom na poslovimašivanja,pismenezamolbeosobnoilipoštomnagornjuadresudo 31.10. 2. UGOSTITELJSKI OBRT "AURA", Ludbreg, V. Nazora 1, mjesto rada bivši "Sigeak" Sigetec Ludbreški, traži2 OŠ, KV, SSS KONOBARA/ ICE na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, kontakt osoba; Tomislav Horvat, Mob. 098 712 445, do 14.11. 3. MID PROMET d.o.o., ZBELAVA, VARAŽDINSKA 127; traži 5 TELEFONISTA (m/ž) za rad na savjetodavnom telefonu na odreeno vrijeme, uvje: NKV, KV, SSS, komunikavnost, snalažljivost, posjedovanje ksnog telefona i interneta. Zamolbe sla na e-mail: mid. promet@gmail.com do 18.11. 4. INTERCARGO D.O.O., VARAŽDINSKA 133, ZBELAVA; traži 1 SSS AUTOMEHANIARA (m/ž) za popravak kamiona i održavanje kamiona na odreeno vrijeme, uvje: SSS,3g.radnogiskustva; C i E kat. vozaa poželjna, zamolba na e-mail: goran@intercargo.hr ili najava na tel. 042/ 207-110 do 21.11. 5. ORIFLAME KOZMETIKA CROATIA D.O.O. traži 5 KV, SSS HONORARNA SURADNIKA (m/ž) u direktnoj prodaji, uvje: pozivan stav i entuzijazam, upornost i želja za uspjehom, spremnost za rad, kreavnost i otvorenost prema novim ljudima, najava na tel: 042 683-576 ili mob: 098 9186-504 do 30.11.


56

Oglasnik

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

MOTORNA VOZILA

POLJOPRIVREDA

AUTOUSLUGA D.O.O. STRAHONINEC: Ford Galaxy 2.3, 7 sjedala 1999.; Fiat Stilo 1.6 16V 2002., registriran; Fiat Punto 1.2 2003.g.; Ford Mondeo 2. TDCI 2006.g., reg. do 4/10.; Peugeot 206 1.4 2006.g.; Ford Fiesta 1.4 2006.g. VOZILA SU S DOMAEG TRŽIŠTA. GARANCIJA. KREDITI BEZ JAMACA, UEŠA I KASKO OSIGURANJA DO 7 GODINA. TEL. 040 333 033, 091 591 8889

KUPUJEM TRAKTORE IMT, Ursus i Zetor, može i neispravne, mob. 092/110-7110 ili 01/2067-370 PRODAJEM RABLJENU TRAKTORSKU GUMU dim 11,2x28, kao nova, te prodajem sjeme uljne rotkve rauole po 10 kn/kg. Tel 099/784-1989 PLUG ZA VINOGRAD (2+2 brazde), za TV. Upita na 865-010 PRODA JE SE T R AK TOR IM T 533 1970.g., u vrlo dobrom stanju, tel. 098/180-80-27 PRODAJEM DVIJE TRAKTORSKE PRIKOLICE. Tel. 337-003 PRODAJE SE METALNI KUKURUŽNJAK. Upita na tel. 098/832-563 KUPUJEM TRAKTOR s duplom vuom 50-80KS, tel. 091/517-5595 PRODA JEM GUMEN JA K o dli an (100eur); drveni kukuružnjak od 8m (250eur) i plug IMT-755 visoki klirens (1.700kn). mob. 092/280-3055 PRODAJEM PRIKOLICU Tehnostroj 4.5T, registriranu godinu dana, cijena po vienju, tel. 868-057 PRODAJE SE PRIKOLICA 2-osovinka Kikinda 3T, nije kiper (4.000 kn) i prikolica kiper 2-osovinka bunkerašica 15T (2.000 eur), mob. 098/170-5311 PRODAJEM TRAKTOR Zetor 4712 s kabinom, sauvan i registriran, svinju za klanje od 150-160kg po cijeni od 11kn/kg (mog. klanja), te mladog ovna i breu ovcu za 200eur. mob. 098/190-3753 PRODAJE SE SIJENO u balama, mob. 091 528 6137 PRODAJEM PLASTENIKE za vrtne gredice dim. 1x 3m, metalna montažna konstrukcija, cijena 240-320 kn, tel. 040-821-110 ili 091 888 3566 KUPUJEM UŠUVANI SJETVOSPREMA širine 2,2 metra sa duplim valjcima, mob. 099/784-1989

PRODAJE SE TAMI 1990.g., tel. 899-140 PRODAJEM OPEL VECTRU 1.6i 1993.g., bijele boje, dobar lim i motor, samo 190tkm, servo, abs, reg. do 6/11., cijena 1.500 eur, tel 099 842 9075 RENAULT LAGUNA 1997.g., klima, abs, el. podizai, maglenke, glazba, reg. do 10/2011., vozilo je u odlinom stanju, uredno servisirano, 140tkm. mob 099 212 5200 PRODAJE JE MITSUBISHI PAJERO, terenac 4x4, model 1999.g., tel: 099 7555-252. TOYOTA YARIS, prva reg. 2.mj. 2007.g., 25tkm, benzinac, crvene boje, 4vr., paket opreme Stella. mob. 091 1565 601 Prodajem terenac NISSAN NAVARA 2.5 TDI 4x4 model i prva reg. 2003.g., ABS, 2xzrani jastuk, klima, servo, cent.dalj. zaklj., reg. do 5/2011. tel. 099/7555-252 TOYOTA YARIS 1.0 16V VVTi Terra AC, 1.vlasnica, 2002.g., sva oprema, servisna knjižica, odlina, 3.999 eur, mob 099/407-1219 BMW 324D 63kW, reg. godinu dana, šiber, el. retr., euro kuka, servisiran, nove gume, cijena 11.000 kn - American, Diners, Maestro, mob. 091/7237-999 PRODA JE SE MI T SUBISHI L-20 0 2005.g., mob. 091/353-1010 PRODAJE SE vw polo 1.0 1991.g. i daewoo nubira 1.6 16v 1998.g., plin, neregistrirani. Tel. 098/632-310 MERCEDES 190E 1984.g., automatik, reg. do 27.10.2010., ušuvan, cijena 5.500 KN, mob. 099 241 4596 FIAT BARETA 1.8 16V 131 KS 1996.g., plava perla, reg. do 6/2011., prodajem za 4.400 eura ili mijenjam za vei Fiatov automobil. Tel. 098/62-77-11 P R O D A J E M V O LV O V4 0 k a r a van 1.9 dizel, reg. do 8./11., mob. 091/510-1064 PRODAJEM ZIMSKE GUME s alufelgama 225/45 R17 za hondu, jako malo korištene, mob. 091/541-8810 PRODAJEM FELGE 4kom, rupa 4x100 14cola za bmw, opel i vw; felge 4kom rupa 4x114 14cola za nissan i japanska vozila i zimske gume 185/65/14 2 kom. mob. 098/581-986 PRODAJEM ALU FELGE orig. za bmw sa zimskim gumama 205/55 R16, mogua zamjena za 18cola. mob. 091/505-7306 GOLF III cabrio 1994.g., prodajem ili mijenjam za dizel vozilo, mob. 098/9980-309 KUPUJEM AUTE svih marki, modela i stanja, može i olupine, isplata i dolazak, te prodajem autodijelove, mob. 098/777-095 FORD ESCORT 1996.g., 1300ccm, reg. do 11./10., cijena fiksna 2.500 kn. mob. 098/491-636 OPEL VECTRA 1.7D 1991.g., može i za dijelove, mob. 098/948-6043 PRODAJEN NISSAN TERANO II 2.7TDI 1998.g., 170tkm, 7 sjedala, reg. do 29.6.2011., tel. 396-374 V W POLO 1.4 16 V comfor tline 2004.g., 1.vlasnica, servisna, 83tkm, garažiran, izuzetno stanje, 5900 eur, mob. 095/5964888 ŠKODA FELICIA 1.9 Diesel 1996., karavan, 5 vr., servo, centralno, +4 zimske gume s felgama, reg.1g. za samo 1.600 Eura. mob. 095/6145-977 od 16-20h. PRODAJE SE OPEL CORSA 1987.god. u ispravnom stanju i registrirana do 6 mj. idue godine. Hitno i povoljno!!! mob. 095 515 139 GOLF IV OCEAN diesel TDI 74 KW 2003.g., prva vlasnica, 105tkm, 3vr., zlatne boje, veliki servis, izuzetno sauvan, reg. do 6/2011, zimske gume, info. 098-482-791 VW GOLF IV 16V Ocean model 2004.g., 1.vl., 5 vr., full oprema, odlian, 6.600eur, mob. 091/8940-554

USLUGE

OBAVLJAM USLUGU IŠENJA plinskih bojlera od kamenca, mob. 098/364-242 DAJEM U NAJAM graevinsku fasadnu brzomontažnu skelu za sve vrste radova na kui ili veem objektu, mob 091 559 4332 PODUKE iz kemije, fizike i matematike za osnovnu i srednju školu, mob. 098/988-1617 DAJEM INSTRUKCIJE iz matemake i informake za osnovne i srednje škole. mob. 095/865-1926 AFIRMIRANI GLAZBENI SASTAV slobodan za svadbene i dr. sveanos 11., 12., 1. i 2.mj., mob. 098/715 365 PODUKE iz matemake i zike, Ivanovec, tel. 337-262

POSAO TRAŽIM ŽENSKU OSOBU ZA NJEGU starije polupokretne muške osobe uz stalno prisustvo nekog od lanova obitelji. Pomo se obavlja u stambenom prostoru obitelji u akovcu, 24 sata sa tjednom izmjenom. Stan i hrana osigurani, naknada 1.000 kn/tjedno. info mob 099/3100-800 ili 040/312-908 TRAŽIM POSAO PRODAVAA, mob. 095/803-7109 OZBILJNA ŽENA TRAŽI POSLOVE IŠENJA u stambenom ili poslovnom objektu, mob. 095/903-2887 TRAŽIM VRHUNSKOG POZNAVATELJA RADA NA RAUNALU s aktivnim znanjem engleskog jezika za posao ponude patenranih proizvoda u svijetu, mob. 099/5155-064 SERVIS ZA IŠENJE OBAVLJA USLUGE IŠENJA stambenih i poslovnih prostora, mob. 098/955-6885 ZARADITE I DOPRINESITE SVOM KUNOM BUDŽETU – nauite bioterapiju i oslobodite se financijskih problema, mob. 099/5155-064 UVALA BIH DIJETE – u akovcu. Upita na tel. 363-018 TRAŽIM POSAO IŠENJA, peglanja i uvanja djece u akovcu, mob. 099/788-4802 TRAŽI SE OSOBLJE ZA RAD U CAFFE BARU, mob. 099/773-6026

KREDITI PREKRIVANJE I IZRADA KROVIŠTA, ZIDARSKI RADOVI Dugogodišnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. Čakovec, Č k IIstarska t k 9, 9 tel. 395-722, 098/744-980

NAJBRŽE DO NOVCA isplate mogue u roku 48 sa, obustavom i preko 1/2 plae, obustavom na trajni nalog, ovjerom kod javnog bilježnika, temeljem zaloga knjižice vozila nenamjenski inozemni kredi i kredi svih domaih banaka. Zva na tel. 060-610-614 svakog dana od 09 do 20 sa. Cijena poziva: 6,88 kn/ x. i 8,28 kn/ mob.

POZNANSTVA MUŠKARAC (38g), ozbiljan, situiran, oekuje da mu se javi ozbiljna, vedra i zgodna ženska osoba za poznanstvo, izlaske i druženja, veza mogua, nanc. potpora, samo ozbiljne ponude na mob. 098/955-4088

NEKRETNINE – PRODAJA ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno; te VODOINSTALATERSKI I KERAMIARSKI RADOVI. Tino, 098/931-7570 OVLAŠTENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI/ PREMATANJE «RODIKOMM» d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC Tel. 040/395-180, 091/5005-128

PRODAJEM DVOSOBNI STAN od 40m2 sa verandom i malim dijelom dvorišta i vrta na korištenje, Istarsko naselje (kuice). mob. 099/316-2112

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama akovec, R. Boškovia 21 (preko puta suda) tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr sms.nekretnine@ck.t-com.hr

PRODAJEMO i POTRAŽUJEMO sve vrste nekretnina na podruju Varaždinske i Meimurske županije

PEAR d.o.o. obavlja usluge zidanja i preslagivanja kalijevih pei i kamina, vanjskih peenjara i zidanih štednjaka, mob. 091/540-8223

Agencija za promet nekretninama MOLIMO SVE LJUDE KOJI BI ŽELJELI POMOI U ŠETANJU PASA i drugim povremenim radovima u azilu da nam se jave na tel. 091 89 88 004 ili 098-241-060

INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323

akovec, Trg Eugena Kvaternika 3 (iza opke Ghetaldus) tel: 040/313-833, mob: 099/33 44 664 bim.nekretnine@ck.t-com.hr PRODAJEMO i POTRAŽUJEMO sve vrste nekretnina na podruju Meimurske županije i šire

PRODAJEMO GRADILIŠTE u Nedelišu vel. 1050m2, cijena 16.000 eur. Info; 091 5585 930

PRODAJEM TROSOBNI STAN u akovcu, mob. 091/129-1391 PRODAJE SE VIKEND KUA novije gradnje u Dragoslavcu pogodna za stanovanje i starija kua katnica u Šenkovcu na gl. ces sa velikim dvorištem. tel. 343-557 ISTRA, Duga Uvala: GRAEVINSKO ZEMLJIŠTE od 350m2 i 430m2, plaene komunalije. Mob. 091/921-5937 PRODAJE SE OBITELJSKA KUA u akovcu sa svim prikljucima, mogunost zamjene za stan. tel: 040/384454 GORIAN, Prvomajska, prodajem kuu sa dvorištem, plin, centralno, 1370m2, odmah useljiva, 29.000 Eur, Mob 091 6652 947 PRODAJE SE NEDOVRŠENA KUA veliine 15x13m na ureenom gradilištu površine 828 m2 u Ivanovcu, 5km od centra k po povoljnoj cijeni. mob: 095 812 8103. PRODAJE SE GRADILIŠTE u Pušinama, ul. P. Zrinskog. Tel. 821-507 PRODAJE SE KUA katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 PRODAJE SE GRAEVINSKA PARCELA na južnoj zaobilaznici (iza Vajde), 250hv te oranica livada izmeu Poleva i Kuršanca, 1186 hv. mob. 098/594-027 PRODAJE SE DVOSOBAN STAN (polovica kue s garažom) u akovcu, tel. 363-018 PRODAJEM KUU od 110 + 130m2 za 110.000 eur, mogua zamjena za stan uz doplatu ili druge kombinacije. tel. 095/8190-349 PRO DA JE S E O R A N I C A B e g j e c u Makovcu, zvati iza 16 sati na tel. 098/9466-750 AKOVEC – CENTAR: prodajem komforni trosobni stan od 70m2, 2. kat, mob. 095-590-9215 POVOLJNO PRODAJEM KUU U NIZU u akovcu na Jugu, 180m2, parking, garaža, dvorište. mob. 098-393-170 PRODAJEM GRA EVINSKO ZEMLJIŠ T E u Mur s ko m S r e di š  u, m o b. 098/954-9775 PRODAJE SE VONJAK od 2ha kod selnikog ribnjaka, mob. 098/9549-775 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Mihovljanu «Brezje» cca 650m2, mob. 099/591-8596 PRODAJE SE STARIJA KUA u Šenkovcu, sa svim prikljucima, 540hv, mob. 098/832-509 PRODAJEM GARSONIJERU od 29,45 m2 sa parkingom i kuhinjom, 1. kat, A. Schulteissa 10a (nasuprot Haubis-a), mob. 098/706-109 PRODAJEM DVOSOBNI STAN u centru grada, mob. 098/806-339 PRODAJEM KUU u akovcu ili mijenjam za stan, mob. 099/7488-408 PRODAJEM DVOSOBNI STAN u centru k od 46m2, visoko prizemlje, povoljno. mob. 091/572-4557 FRIZERSKI SALON, novi, namješten, akovec, ulica Lj. Gaja 6, prodajem, tel. 098/241-559 STAN 2-sobni i 3-sobni s garažama, novogradnja (ispod Šafrana), kredit osiguran, prodajem, tel. 098/241-559 IZNAJMLJUJEM TROSOBNI namješteni stan studencama, blizina Uiteljskog fakulteta, mob. 099/3670-995 PRODAJE SE OBITELJSKA KUA novoureena i namještena, centr. grijanje, gradska kanalizacija, cijena 50.000 eur, šivaa mašina krojaka cikcak za 150eur, mob. 095/851-4834 PRODAJEM TROSOBNI STAN u prizemlju katnice u centru k, etažirano, parking i podrum. mob. 098/352-073 APARTMAN od 61,70m2 u Novalji, pogled na more, 2 spavae, kompl. namješteno s ku. aparama, protuprovalna vrata, sat. antena, klima, tenda, 2 park. mjesta, uporabna dozvola, useljivo odmah. mog. zamjene za stan ili kuu u k, mob.098/393-000 KUPUJEM graevinsko zemljište ili kuu za rušenje u k ili okolici za gradnju obiteljske kue. Molim ozbiljne ponude, mob. 098/303-610 KUPUJEM ZEMLJIŠTE, livada i sl. Strahoninec, Poleve i okolica, mob. 098 1370 717. PRODAJE SE KUA prizemnica dim. 9x11m, u Nedelišu, voda, struja, centr. plin, renovirana, okunica, dvojni objekt, samo ozbiljne ponude, agencije iskljuene. mob: 099/7969-541 PRODAJE SE KUA u Nedelišu, akoveka 22. mob. 098-482-791 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Mihovljanu od 165 hv, 20x30 m, blaga kosina, pogled na grad, mirna novosagraena ulica. Tel. 098/198-9410

IZNAJMLJIVANJE NAJAM POSLOVNIH PROSTORA u akovcu, 78 m2 (2. kat) i 20 m2 (1. kat). Novogradnja, bivše sajmište, 5 minuta hoda do centra grada. Info: www.ronis.hr/najamprostora. pdf ili tel. 091 202 2828

STUDENTIMA IZNAJMLJUJEM STAN u Zagrebu, 5min. od Filozofskog i Strojarskog fakulteta. Info: 091 1372 756 IZNAJMLJUJEM DVOSOBNI KOMFORNI STAN u M.Središu. mob. 091/5495-873 IZNAJMLJUJE SE ETAŽA KUE u akovcu, namješten trosoban stan od 140 m2, poseban ulaz i brojila. tel: 091 5977 119 ili 386-024 IZNAJMLJUJE SE odmah useljiv trosobni stan u kui iza autobusne stanice u centru akovca, sa odvojenim brojilima, ulazom i malim dvorištem. mob. 095/808 60 50. TRAŽI SE U NAJAM STAMBENI PROSTOR (kua, stan) u akovcu ili bližoj okolici u zamjenu za održavanje i plaanje režija, te po potrebi skrb o starijoj osobi. Upita na tel. 040/390-260 od 8 do 14 sa IZNAJMLJUJE SE ILI PRODAJE POSLOVNI PROSTOR od 115 m2, na atrakvnoj lokaciji u akovcu. Tel. 098/676-407. IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENU SOBU i garsonijeru na Jugu, mob. 098/861-898 ZAPOSLENA OSOBA traži manji stan u Zagrebu u najam. tel. 091/518-1600 IZNAJMLJUJU SE DVIJE SOBE s upotrebom kuhinje i kupaonice, centralno pl. grijanje, u prizemlju obiteljske kue u centru akovca, mob. 091/5612-052 IZNAJMLJUJE SE GARSONIJERA za studence, tel. 390-291 IZNAJMLJUJEM ILI PRODAJEM DVOSOBNI namješteni stan u akovcu na Jugu, mob. 098/426-862 IZNAJMLJUJE SE KUA 100 m2, okunica 700 m2, garaža u akovcu, Gajeva 23, mogue sve kombinacije korištenja, stanovanje ili poslovni prostor! mob 091/556-8575 ili 091/1328-236 IZNAJMLJUJEM POSL. PROSTOR u centru 40-140m2, skladište od 100m2 i dva parkirna mjesta, mob. 098/284-308 IZNAJMLJUJEM POSLOVNI PROSTOR, mogua prodaja, akovec, Trg Kvaternika, mob. 091/786-8534 IZNAJMLJUJEM 2-krevetnu namještenu sobu uz upotrebu kuhinje i kupaonice i dvije 5-krevetne sobe, samcima. tel. 343-492 IZNAJMLJUJE SE KUA sa 3-sobnim stanom, pl. centr. grijanje, garaža, spremište, na Jugu k, mob. 091/5636-323 NENAMJEŠTENE GARSONIJERE od 30m2 u k daju se u najam na duže vrijeme, tel. 384-515 ili 098/545-526

26. listopada 2010. IZNAJMLJUJEM POVOLJNO 3-sobni namješteni stan s posebnim ulazom i brojilima, prijava boravišta, na duže vrijeme, useljivo od 1.11., mob. 091/5000-707 IZNAJMLJUJE SE KUA za stanovanje ili posl. prostor, može i studen, blizina Veleuilišta, Prešernova 26, k, mob. 098/1839-051 ili 098/1922-983 TRAŽI SE U NAJAM KUA ili 2-soban stan, može i nenamješteno, na duži rok, okolica k, ponude na mob. 099/7533-966 ili 098/591-349 IZNAJMLJUJE SE TROSOBNI STAN od 110m2, odvojeni ulaz i sva brojila, namješteno, centar k, te prodajem fasadnu pl. pe. Zva poslije 18 sa na tel. 091/933-8468 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBAN STAN od 60m2 u M. Središu, mob. 098/461-113 IZNAJMLJUJE SE STAN u k, ul. K. Tomislava, mob. 098/195-7448 TRAŽI SE U NAJAM STARIJA KUA u akovcu ili bližoj okolici na dulje vrijeme. Tel: 310-788 TRAŽI SE 1 ILI 2 CIMERA ZA STAN u Zagrebu, Maksimirska cesta (kod stadiona), hitno i povoljno, mob: 098 970-6563

ŽIVOTINJE

D OSTAVA! DOS OS O STAVA! A , ENGLESKI ŠPRINGER ŠPANIJELI, stari 4 mj., bijelo-smee boje, višestruko nagraivanih radnih i izložbenih roditelja, cijepljeni, tetovirani, ipirani, s rodovnicom, cijena 2.000 kn. Dostava po dogovoru. mob 098/715-480 POKLANJAM POLUPERZIJSKE MAIE (bijeli i crno bijeli) u dobre ruke. mob 040/821-459 ili 098/132 2005 POKLANJAM MAIE (crno bijeli) u dobre ruke. mob. 098/461 113 MACA BIJELA UPAVA se poklanja mob. 095 8717 443 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA za pse i make. Tel. 363-445 PRODAJEM ŠTENCE maltezera, mopsa i cavalier španijela, vlas uzgoj, cijepljeni, mob. 098/488-236 PRODAJU SE: ženka šarene rozele, par plavih rozela. Povoljno! Tel. 098/944-3339, 829-230 PRODAJU SE NJEMAKI OVARI odlinih roditelja, s rodovnicom, cijepljeni, tetovirani, tel. 363-445


26. listopada 2010.

D I V L J E PAT K E p r o d aj e m . Te l: 821-362 ili 098/184-9728 NJEMAKI BOKSERI – štenci žuti, tigrasti i bijeli, sa rodovnikom, cijepljeni i oišeni od parazita, info: 042/641-417 ili 095/553-5369 PRODAJEM PAPIGE tigrice, nimfe, rozekolise, personate, pjevajue i rozele, patke mandarinke i karolinke, paunove, te srebrne i platinaste fazane. mob. 098/912-3938 PRODAJEM MINI PUDLICE m +ž , m o b . 0 9 1 / 31 3 -7 8 5 5 i l i 095/564-1208 PRODAJEM SVINJE za klanje, mogunost klanja i dostave, cijena 12kn/kg. mob. 092/2122-858 PRODA JEM ZEEVE male za tov, zeice za rasplod i zeeve oišene, tel. 0 4 0/333 -911 ili 091/906-6933

RAZNO OTKUPLJUJEM OIŠENE ORAHE, mob. 098/303-574

PRODAJEM THUJE columne i smaragd, kvalitetan domai uzgoj, tel. 091/547-0069 KUPUJE SE KALIJEVA PE, a PRODAJE plinska pe Maja 8 korištena samo jednu zimu i sjedea nova kada Kolpasan. tel. 343-557

Oglasnik 57

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

PRODAJEM LEDENICU od 325 lit, stara 9g, malo korištena, potpuno ispravna. mob 091 1372 756. PRODAJE SE RABLJENA AUTO SJEDALICA od 5-36 kg, mob. 098/590-933 PRODAJEM PROZORSKA KRILA I BALKONSKA VRATA sa izo staklima bez štokova, povoljno, mogua zamjena, mob. 091 559 4332 PRODAJE SE MAHONIJA, pogodna za aranžiranje. Tel 040/390-639 POVOL JNO PERILIC A I SUŠILIC A RUBL JA Gorenje, ispravne, digitalni camcoder samo 500 kn (novi je stajao 2000kn), tel. 384-562 ili 091/970-1929. PRODAJE SE GROBNO MJESTO na groblju u akovcu. mob. 098 17 38 481. PRODAJEM ZVUNE KUTIJE HK audio Linear 3 LR 112 300W/600W, njemaki, cijena 650 eur, tel. 363-399 ili 091/516-7596 PRODAJEM AUTO RADIO Rockford Fosgate RFX 9220R, CD, MP3, daljinski, cijena 1.200 kn. mob. 099/325-4267 PRODAJEM ksni masažno-kozmeki ležaj (novi, nekorišteni) i grija para na. Tel. 099/561-9127 PRODAJEM: produžni kabel 7x2.5mm2 (50m), el. bojler Vaillant od 80 lit., radijatori 90x200cm, crni pisai stol, dj. autosjedalica Romer od 9-18kg i prijenosni kreve 125x65cm, limena vrata i ulazna hrastova vrata. Tel. 858-424

PRODA JEM RABL JENU ALI JAKO UŠUVANU DJEJU ODJEU žensku vel. 3-4 i mušku za 9g., vrlo povoljno, mob. 098/170-5447 PRODAJEM BAVE za vino hrastove od 450 i 350lit., zva poslije 17 sa na mob. 098/163-6488 KUPUJU SE RAZNI NEISPRAVNI ELEKTROMOTORI, mob. 099/688-4499 PRODA JE SE CRNO VINO slatka minka, pogodno za bambuse, te montažna garaža i vrtna kuica, tel. 333-253 PRODAJU SE RABLJENI BETONSKI STUPOVI, mob. 091/510-1064 iPhone 3G 16Gb, korišten, ušuvan, originalna kuja, sav pribor. Poklon gumena navlaka. Cijena 1.700 kn. T. 091/2177-558. PRODAJEM JAZZ TRUBU s koferom, tv u boji, skart kabel i receiver, mob. 098/942-0015 PRODA JEM SADNICE L JEŠN JAK A is t ar ski i rimski, mob. 098/9230-719 KUPUJEM KOŠTICE GOLICE suhe, mob. 098/905-9514 PRODA JEM DVIJE PLINSKE BO C E, c i j e n a 2 5 0 k n / ko m , m o b . 098/1880-434 PRODAJEM DVIJE PLINSKE PEI, vrlo povoljno, mob. 098/802-240 PRODA JE SE K AL I JE VA PE uz mog. zidanja, tel. 865 -30 8 ili 091/540-8223 PRODAJEMO: hrastovu bavu od 60lit. (200kn), prešu za grože oko 100lit. (1.200kn), tri felge s gumama 155x13 (600kn), veliki stakleni demižon u želj. okviru oko 60lit. (150kn) i montažni krovni prtljažnik za golf ili… (300kn). Pogledati u k. L. Ružike 3, tel. 390-301 ili 099/674-2919 PRODAJE SE autoprikolica, napravljen A test, preureena za teret, može zamjena za ispravan Thomos automak, te goblen šivaica, povoljno. tel. 333-012 PRODAJU SE DVA DJEJA KREVETIA i dva putna krevetia, mob. 098/632-614 S K L A D I Š T E z a j a b u k e, k r u m pir i ostalo voe i povre, mob. 099/8282-171 PRODAJE SE PERILICA sa sušilicom Candy, ispravna, garancija još 8mj., te sjemenski krumpir dezire II reprodukcija, tel. 382-371 PRODAJEM: regal (1.400kn), trosjed, dvosjed, fotelja, stoli (garnitura za sjedenje puno drvo hrast – 2.200kn), komoda s vitrinom (puno drvo hrast – 1.200kn), moderni tapec. krevet (500kn), škrinja ladiarka (750kn), ploa za ugradb. el. štednjak (200kn), gume 175/65/14 (500 kn/4kom) i klavijature Yamaha DX-21 (1.500 kn). tel. 328-106 ili 098/171-4456

Ovdje je za samo

mogao biti Vaš oglas Sve informacije na

KOMPJUTOR IBM Intel Penum 4 1,8 GHz, 40 Gb hard diska tamno kuište, opka, mana ploa IBM Soc 478, monitor, pkovnica, miš, za 800kn, mob. 091/5060-821 ŠIVAA EL. MAŠINA Bagat-Danica extra – mac, u koferu, jako sauvana. mob. 099 3111 587 PRODAJEM PANCERICE Atomic M 110 br. 27, vrlo povoljno. Tel: 098 406 984 PRODAJEMO RABL JENU DJEJU ODJEU I OBUU, ušuvanu, za djevojice i djeake od 0-8 g., cijena po komadu 10 kn. Nazvati poslije 16 sa na mob. 098 632 384 KUPINOVO VINO, ljekovito iz vlaste proizvodnje, bogato željezom, mineralima, vitaminima prodajem. Šaljem pouzeem. mob. 098 1379 366 PRODA JEM R AUNALO AMD 1800+, 256MB DDR, CD, DVD, monitor LG 17” odlian kao novi, nova pkovnica i novi opki miš, cijena 580 kn. mob. 091/520-5575 KUPUJEM stakleni demižon ( ašu) od 30 lit., pletenu šibom, zva nakon 15 sa na mob. 098 1992 171 PRODAJE SE kvalitetna rakija “viljamovka” i domai “orehovec”; 3-fazni elektromotori AEG 370W 1370 o/min i 0,55kW 1390 o/min, te plamenici za centr. grijanje Weishaupt plinski i uljni i pumpice Grudfos i Wilo. Tel: 098/9429-681. KUPUJEM ouvanu i malo korištenu plinsku pe Maja 12. Ponude na tel. 098/1382-304 PRODAJEM MPEG2 digitalni prijemnik sa SCART kablom, za prijem digitalnog TV signala, cijena 70 Kn. Tel 390-752, zva poslije 16 sa. PRODAJEM MODEM za adsl internet od T-coma, jako malo korišten, cijena 400 kn, mob. 099 7969 541

MOLIMO LJUDE KOJI IMAJU SLOBODNOG VREMENA DA DOĐU ŠETATI PSE!!!

Udruga za zaštitu životinja PRIJATELJI žiro-račun: 2392007-1100062749 www.prijatelji-zivotinja.org e-mail: info@prijatelji-zivotinja.org MOB: 091 89 88 004 POKLANJAMO PSE I MAČKE raznih pasmina, veličina i dobi Posjetiti nas možete svaki dan između 9,00 i 17,00 sati, a nalazimo se iza carine, prije nadvožnjaka (kod Čateksa) skrenite LIJEVO. MOLIMO DOBRE LJUDE DA NE BACAJU HRANU koja im ostane u kućanstvu, od raznih proslava i vjenčanja, nego da je doniraju nama u Udrugu za napuštene životinje. ZAHVALJUJEMO DOBRIM LJUDIMA, UDOMITELJIMA I SVIM DONATORIMA! NAPOMENA: Psi nisu za lanac!!!

MOLIMO VAS NEMOJTE KUPOVATI KUĆNE LJUBIMCE NEGO IH UDOMITE. MOLIMO SVE LJUDE KOJI BI ŽELJELI POMOĆI U ŠETANJU PASA i drugim povremenim radovima u azilu da nam se jave na tel. 091 89 88 004 ili 098-241-060.

Amareta je preslatka mješanka njemakog ovara roena 3.3.2010., vrlo je pametna i poslušna curica i nadamo se da e brzo nai lijep dom s velikim dvorištem i novog prijatelja za igru, šetnje i druženje. Amareta bi bila jako dobra za obitelj s djecom. Nije za lanac!

Rota je mješanka rotvajlera koja je bila udomljena kod jedne starije gospoe s još jednom kujicom prije godinu dana. Nažalost, gospoa je jako oboljela i dane uglavnom provodi po bolnicama kod lijenika tako da više nije bila u mogunosti brinuti za nju. Rota je toliko draga i prekrasna da zaslužuje novi, topli i miran dom iz kojeg više nikad nee morati otii. Roena je krajem 2008. i kastrirana je. Nije za lanac!

Tinka epanjol je roena 13.3.2010. istokrvna je epanjol bretonka. Bila je višak u leglu uzgajivaa pa ih nije mogao prodati i tako su završile u azilu. Tinka je prekrasna kujica i nadamo se da e brzo nai novi i topli dom pun ljubavi i pažnje. Sterilizirana je, cijepljena i ipirana i nije za lanac!

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se DO PETKA DO 11 SATI

790


UTORAK 26. listopada 2010.

TV pregled

od 26.10.2010. do 1.11.2010.

FILMOVI - PREPORUUJEMO

arobne hlae FILM

UTORAK, RTl, 22:35

Svi oni koji lutaju nisu izgubljeni. Ljeto prije njihovog 16. roendana svakim danom je sve bliže pa eri najbolje prijateljice, Tibby (Amber Tamblyn), Bridget (Blake Lively), Lena (Alexis Bledel) i Carmen (America Ferrera), kuju plan o tome kako e osta povezane unato tome što se nee vidje cijelo godišnje doba. Bridget odlazi u nogometni kamp u Meksiko, gdje e se zaljubi u starijeg trenera...

Daleki horizonti FILM

SRIJEDA, HRT , 20:00

Drama. U zapadnoj Irskoj pobunili su se 1892. godine siromašni zakupci zemlje prov bogah zemljoposjednika koji su ih zvjerski iskorištavali i ponižavali. Nakon jednog od h sukoba umre siromašni zakupac Donnelly i ostavi svom sinu Josephu (T. Cruise) samo dugove. Vlasnik njihove zemlje je boga Daniel Chrise (R. Prosky) iji okrutni upravitelj imanja Steven (T. Gibson) odmah obavijes Josepha da e mu uze zemlju...

Oluja FILM

ETVRTAK, NOVA TV, 23:05

Dvije sestre, Liz (Meredith Monroe) i Ellie (Pascale Hu on) ljetnog dana 1984. godine u mirnim predjelima Windoma u Minneso, provode poslijepodne lovei žabe koji protjee obiteljskom farmom. Iznenada se pojavi tornado i uniš sav njihov svijet u kojem izgube majku. Nakon dvadeset i pet godina, bore se sa životom, ali i s vlastom prošlošu...

Izgubljeni u Europi FILM

PETAK, NOV TV, 21:45

U televizijskom kvizu obitelj Griswold sluajno osvoji putovanje u Europu, pobijedivši dotad neporaženu obitelj. Baš prije puta Clark (Chevy Chase) snimi izazovni lm s Ellen (Beverly D’Angelo), obeavši da e ga poslije izbrisa. Clarku se svia plan puta po Europi, ali Ellen i djeca ne slažu se s njim. Putovanje zapoinju u Londonu u Engleskoj gdje odsjednu u zapuštenom hotelu...

Kralj škorpiona FILM

SUBOTA, RTL, 20:00

On je ratnik, legenda i kralj. U davnim vremenima, još prije piramida, zli kralj Memnon (Steven Brand) koris se psihikim moima svoje proroice kako bi predvidio svoje velike pobjede. U posljednjem, gotovo oajnikom pokušaju zaustavljanja Memnona na putu okupacije cijelog svijeta, voe nekolicine preostalih slobodnih plemena unajmljuju ubojicu Mathayusa (The Rock) da ubije proroicu...

Spartak FILM

NEDJELJA, HRT 2, 20:05

05.55 Najava programa 06.00 Trea dob, emisija za umirovljenike (R) 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09.07 100% hrvatsko, emisija pod pokroviteljstvom 09.09 arolija, serija 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Overland 4: Od Portugala do Kine: Biseri Overlanda, dok. serija 11.05 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 11.15 Debbie Travis preureuje 1 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.27 Živje zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.32 More ljubavi, telenovela 13.20 Hitna služba, serija 14.05 Vijes s prijevodom za gluhe 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Meu nama 15.00 Luda kua, hum. serija 15.40 Znanstvena peca 16.15 Hrvatska uživo 17.00 Vijes 17.15 Hrvatska uživo 17.40 8. kat, talk-show 18.20 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.35 Odmori se, zaslužio si, TV serija 19.15 Dnevnik prirodne plavuše, emisija pod pokroviteljstvom 19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Hebrang, dok. serija 21.10 Država, selo, grad 22.25 Živje zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijes iz kulture 23.10 Lica nacije 00.00 CSI: Las Vegas, serija (12) (R)

00.45 Stargate: Universe 1 (2), serija (R) 01.30 Hitna služba, serija 02.15 24, serija (12) (R) 03.00 Bez traga, serija (12) (R) 03.45 Skica za portret 04.00 8. kat, talk-show 04.40 Znanstvena peca (R) 05.10 Lica nacije (R)

06.00 06.15 06.20 07.05 07.30 07.55 ----------------------------08.25 08.50 --------------09.35 10.00 10.45 11.15 12.00 12.35 13.05 13.30 14.15 --------------15.00 16.45 17.30 17.55 18.30 19.00 19.50 20.00 22.00 22.45 23.35 23.45 00.30 00.55 01.40 02.25

TEST Najava programa More ljubavi, telenovela (R) Krava i pile, crtana serija Žderonja, crtana serija Mala TV: TV vr Ninin kutak Crtani lm Danica Dvorac igraaka, serija za djecu (R) Školski program: Navrh jezika Kratki spoj Mega Mindy, serija za djecu Beverly Hills, serija Globalno sijelo Prizma, mulnacionalni magazin U istom loncu, kulinarski show Euromagazin Proces Stargate: Universe 1 (2), serija Školski program: (R) Navrh jezika (R) Kratki spoj Tempted, ameriki lm Veronica Mars, serija za mlade Moja žena i djeca, hum. serija 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom Županijska panorama Overland 4: Od Portugala do Kine: Biseri Overland, dok. serija (R) Hit dana Pula: Život pun nade, humanitarna akcija CSI: Las Vegas, serija (12) 24, serija (12) Dnevnik prirodne plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Bez traga, serija (12) Retrovizor: Državnik novog kova, hum. serija Retrovizor: Vrhunski prevaran 4, serija (12) Retrovizor: Kineska plaža 4, serija (12) Kraj programa

05.40 Nestala, telenovela

06.25 Mi y, animirana serija 06.40 RTL ritam zona - Pria o..., glazbena emisija 07.40 RTL ritam zona - Top 40 domai, glazbena emisija 08.40 Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) 10.00 Veera za 5, lifestyle emisija (R) 11.10 Exkluziv, magazin (R) 11.25 1001 no, dramska serija (dvije epizode) (R) 12.55 Heroji iz stras, dramska serija (dvije epizode) 14.40 Aneo i vrag, telenovela 15.35 Klon, telenovela (dvije epizode) 17.15 Bibin svijet, hum. serija (dvije epizode) 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.10 Veera za 5, lifestyle emisija 20.00 1001 no, dramska serija (dvije epizode) 21.30 Jezikova juha, reality show 22.35 arobne hlae, igrani lm, humorna drama 00.45 Vijes, informavna emisija 00.55 Lanana reakcija, igrani lm, akcijski 02.40 Astro show, emisija uživo (18) 03.40 Savršeno oružje, znanstvenofantasna serija (R)

05:05 05:55 07:00 07:10 07:20 07:40 07:55 08:10 08:25 08:50 10:50 12:40 13:30 14:20 16:00 17:00 17:25 18:20 19:15 20:05 21:05 21:50 23:45 00:00 01:50 02:20 02:45 04:10 05:00

Hitni sluaj, serija Naša mala klinika, serija Mini kviz ep. 1 Mini kviz ep. 2 Bumba, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Fi i cvjetno društvo, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija IN magazin Najbolje godine, serija Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija Vijes Nove TV Slomljeno srce, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Lud, zbunjen, normalan, serija Pepeljuga, igrani lm Veernje vijes Ulini borac, igrani lm (12) Seks i grad, serija Brane vode, serija Noni lovci, igrani lm (15) Ezo TV, tarot show (18) Kraj programa

Povijesni spektakl. Spartak (K. Douglas) je legendarni voa ustanka robova koji se dogodio 73. g. prije Krista. Spartak je podrijetlom Traanin kojeg su 80. g. pr. Kr. zarobile rimske legije i zam je prodan kao rob. Pobjegao je iz ropstva, ponovno pristupio trakim etama, ali je uhvaen te prodan kao gladijator u Capui, gdje je zbog hrabros, snage i iznimne spretnos, dobio slobodu i 73. g. pr. Kr. postao gladijatorski uitelj...

SPORT - IZDVAJAMO

SERIJA HRT 2

22.00

CSI: Las Vegas HRV.FILM HRT 1

Rukomet, kval. za EP 2012.: Hrv - Rum

Košarka, NLB liga: Zagreb – Cibona

SPORT etvrtak, 28.10., HRT 2, 19.55

SPORT Subota, 30.10., HRT 2, 16.55

ZVJEZDANI KUTAK Z

Robin Williams Petak, NOVA TV, 23:35 sati

1977. godine pristupio je audiciji za malu ulogu izvanzemaljca u popularnom sitcomu “Happy Days” i dobio posao. Ovaj televizijski debi osigurao mu je etverogodišnji ugovor sa kuom ABC za seriju “Mork and Mindy”, gdje glumi glavnog lika, izvanzemaljca Orka koji se seli na Zemlju i živi na tavanu mladog trgovca. Dobio je Zlatni globus za svoju izvedbu i gotovo preko noi postao slavan. Svoj glas posuuje u vrlo uspješnom Disneyjevom animiranom filmu “Aladdin”. Svoj status top zabavljaa u obiteljskim komedijama zacementirao je ulogom u “Jumanjiju”. Nakon toga snima “Krletku” u kojoj glumi homoseksualca. Dobiva Oscara za najboljeg sporednog glumca zbog jedne od njegovih najboljih izvedbi u “Dobrome Willu Huntingu”. Nažalost, postao je ovisnik o kokainu. Nakon smrti prijatelja i kolege Johna Belushija koji je svoj život okonao smrtonosnom kombinacijom kokaina i heroina 1982. godine, Williams se zamislio nad sobom i odluio boriti se protiv svoje ovisnosti. Prije tri godine javno je priznao da ima problema s alkoholom te je dva mjeseca proveo na lijeenju.

21:45

HUM.SERIJA NOVA TV

21:05

Ljubavni život domobrana

Lud, zbunjen, normalan

Humorna drama. Možeš bi dobar pisac jedino ako imaš kvalitetan seks. To je mišljenje Sašinog urednika, nezadovoljnog njegovim posljednjim priama koje su ujedno i bijeg od nezadovoljavajueg posla gastro-kriara. Isna je – Sašin inmni život poznaje i bolje dane. No, sve se mijenja kad upozna Ines, maserku i trenericu u tness centru. Spretna i prakna, ona predstavlja suštu suprotnost njegovom karakteru. Kad, nakon zajednike veere, Saša konano napiše poražavajuu recenziju za skorojevievski restoran, pokrenut e lavinu dogaaja koji e ga natjera da se konano suoi sa samim sobom...

Faruk (Senad Baši) dobije od Tanje (Slaana Bukejlevi) na dar akvarij sa zlatnom ribicom. U pijanom stanju Izet (Mustafa Nadarevi) razgovara s ribicom, a Damir (Moamer Kasumovi) koji prisluškuje taj razgovor saznaje gdje su sakriveni njegovi novci iz crnog fonda. Damir uzima novce, odlazi na koncert u Novi Sad, a Izet poklanja akvarij Samiru (Emir Hadžihasbegovi). Samiru je to prilika za laku zaradu pa pokušava uvjeri Selmu (Zana Marjanovi) da ga kupi. U sve se, po svom obiaju, umiješa nezgrapni Dino (Milan Pavlovi) koji svojim potezima izaziva opu zabunu.

12:00 16:00 16:02 16:30 17:00 17:10

08:43 08:45 09:00 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:00 18:35 18:40 18:55 19:00 19:10 19:20 20:00 20:05

VIDEOSTRANICE Danas na programu Yoga&Pilates Hrana i vino Vijes Sport ponedjeljkom, ponavljanje 18:10 Jukebox 19:00 Meimurje danas 19:20 VOA 19:30 Hrana i vino 20:00 Od Mure do Drave 21:05 Igrani lm 22:30 Okolo k(r)ole 23:15: Zapisano u zvijezdama 00:15 Meimurje danas 00:30 Erotski program 01:30 Videostranice

21:05 22:00 22:30 23:00 23:10 ------23:35 -------------

Najava Programa Tv Prodaja Vekerica Prijepodnevni Program Vtv-A 1x2 Kontakt Emisija O Klaenju Mali Oglasi Velike Tajne Malog Vrta Kontakt Emisija Sportski Zoom Emisija O Sportu Kn Intervju Tv Prodaja Vekerica Vijes Vtv-A Mali Oglasi Tv Prodaja Velike Tajne Malog Vrta Kontakt Emisija Zastupniki Klub Iz Prošlos Tv Kalendar Vijes Vtv-A Vremenska Prognoza News ash - Glasa Amerike Mali Oglasi Djeji Program Vijes Vtv-A Vemicova Riznica Zdravlja Kontakt Emisija Osci Vremena Dokumentarna Emisija Zlatna Dolina Emisija O Poljoprivredi Zastupniki Klub News ash - Glasa Amerike Vijes VTV-A Iz Prošlos Tv Kalendar Škola Šaha Odjava Programa Videostranice

EMISIJA RTL

23.30 21.30

Jezikova juha

FILM NOVA TV

00:00

Ulini borac

06.30 Zabavni Infokanal 07.10 Infokanal 07.40 TV prodaja 08.10 Stras, Tv nadaljevanka, 12.del 08.40 Dober Dan, Koroška 09.10 Na Lepše 09.35 Glasbeni Spomini z Borisom Kopitarjem 10.30 NLP s Tjašo Železnik, Razvedrilna oddaja 13.30 Blešica, oddaja o Modi 14.00 Prisluhnimo Tišini 14.30 Studio City 16.05 Glasnik, oddaja TV Maribor 16.30 Mostovi - Hidak: Potepanja - Barangolások 17.00 Reke in Življenje: Ganges, Angleška Dokumentarna Serija 18.00 Zdravje Naprodaj, Švicarska Dokumentarna oddaja 18.50 Podjetniki, Mi Smo Face! 19.10 Na Vrtu, oddaja TV Maribor 19.40 Babilon.si: Ples 20.00 Psi, Ki So Spremenili Svet, Ameriška Dokumentarna Serija 21.00 Prava Ideja!, Poslovna oddaja 21.25 Dedišina Evrope: Kraljica in Kardinal, Francoska Zgodovinsko-Biografska Serija, 2., Zadnji Del 22.55 Na Prvi Pogled, Ameriški lm, ponovitev 00.25 Maxwell, Angleški lm, ponovitev 02.00 Zabavni Infokanal

7.00 Tv prodaja 9.35 arolija ljubavi 9.30 Iskrice u oima 10.20 Tv prodaja 10.50 Najbolji video 11.40 Tv prodaja 12.10 ista kua 13.00 24 UR 14.00 Najbolje godine, serija 15.00 Sebina ljubav, serija 16.00 Iskrice u oima, serija 17.00 24 UR 17.10 Zabranjena ljubav, serija 19.00 24 sata 20.00 Big Brother 21.00 Provjereno 222.05 Dr. House, serija 23.00 24 UR 23.20 Psych, serija 0.15 Krivi put, serija 1.15 Nona panorama

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 SOKO Kitzbühel 21.00 ZiB Flash 21.10 Ameriki lm 22.45 Lijenikov dnevnik, serija 23.35 Noni program


SRIJEDA 27. listopada 2010.

06.00 06.05 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.07 10.00 10.09 10.10 10.15 11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.28 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.40 16.15 17.00 17.15 17.30 18.10 18.25 19.08 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.45 22.25 22.50 22.53 22.55 23.05

Najava programa Meu nama (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom arolija, serija Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Mare TV, dok. serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar Živje zdravije, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, telenovela Hitna služba, serija Vijes s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Ekumena, religijski kontakt program Luda kua, hum. serija Alpe-Dunav-Jadran Hrvatska uživo Vijes Hrvatska uživo 8. kat, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslužio si, TV serija Dnevnik prirodne plavuše, emisija pod pokroviteljstvom LOTO 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Hrvatska kinoteka Paralele Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Drugi format

ETVRTAK 28. listopada 2010.

23.55 CSI: Las Vegas, serija (12) (R) 00.40 Stargate: Universe 1 (2), serija (R) 01.25 Hitna služba, serija (R) 02.10 24, serija (12) (R) 02.55 Nove avanture stare Chrisne, hum. serija 03.15 Oprah show (R) 04.00 8. kat, talk-show (R) 04.45 Drugi format (R) 05.30 Alpe-Dunav-Jadran

06.00 06.15 06.20 07.05 07.30 07.55 --------------08.25 08.50 --------------09.35 10.00 13.30 14.15 --------------15.00 16.45 17.30 17.55 18.30 19.00 19.45 20.00 22.15 23.00 23.50 00.00 00.20 00.45 01.30 02.15

TEST Najava programa More ljubavi, telenovela (R) Krava i pile, crtana serija Žderonja, crtana serija Mala TV: TV vr EBU drama Dvorac igraaka, serija za djecu (R) Školski program: EBU dokumentarac za mlade Ta poliká Mega Mindy, serija za djecu Prijenos sjednice Hrvatskog sabora Stargate: Universe 1 (2), serija Školski program: (R) EBU dokumentarac za mlade (R) Ta poliká Audrey’s Rain, ameriki lm Tree Hill, serija za mlade Moja žena i djeca, hum. serija e-Hrvatska, emisija pod pokroviteljstvom Županijska panorama Mare TV, dok. serija (R) Hit dana Daleki horizon, ameriki lm (R) CSI: Las Vegas, serija (12) 24, serija (12) Dnevnik prirodne plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Nove avanture stare Chrisne, hum. serija Retrovizor: Tuinci u Americi, hum. serija Retrovizor: Vrhunski prevaran, serija (12) Retrovizor: Kineska plaža, serija (12) Kraj programa

05.40 Nestala, telenovela 06.20 Mi y, animirana serija 06.35 RTL ritam zona - Retro,

glazbena emisija 08.40 Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) 09.55 Veera za 5, lifestyle emisija (R) 11.05 Exkluziv, magazin (R) 11.25 1001 no, dramska serija (dvije epizode) (R) 12.55 Heroji iz stras, dramska serija (dvije epizode) 14.40 Aneo i vrag, telenovela 15.35 Klon, telenovela (dvije epizode) 17.15 Bibin svijet, hum. serija (dvije epizode) 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.10 Veera za 5, lifestyle emisija 20.00 1001 no, dramska serija (dvije epizode) 21.30 Kos, krimi serija (12) 22.30 Put osvete, krimi serija 23.20 Zaboravljeni sluaj, krimi serija 00.25 Vijes, informavna emisija 00.35 arobne hlae, igrani lm, humorna drama 02.30 Astro show, emisija uživo (18) 03.30 Najgori neprijatelj, krimi serija (12) (R) 04.15 Zaboravljeni sluaj, krimi serija (R)

05:05 05:55 07:00 07:10 07:20 07:40 07:55 08:10 08:25 08:50 10:50 12:40 13:30 14:20 16:00 17:00 17:25 18:20 19:15 20:05 21:05 21:50 22:35 23:35 23:50 01:30 02:00 02:25 03:55 04:55

Hitni sluaj, serija Naša mala klinika, serija Mini kviz ep. 1 Mini kviz ep. 2 Bumba, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Fi i cvjetno društvo, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija IN magazin Najbolje godine, serija Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija Vijes Nove TV Slomljeno srce, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Lud, zbunjen, normalan, serija Lud, zbunjen, normalan, serija Periferija city, serija Veernje vijes Pepeljuga, igrani lm Seks i grad, serija Brane vode, serija Noni lovci, igrani lm (15) Ezo TV, tarot show (18) Kraj programa

HUM.SERIJA HRT 2

06.00 06.05 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.07 10.00 10.09 10.10 10.15 11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.40 16.15 17.00 17.15 17.40 18.20 18.35 19.15 19.22 19.30 19.56 20.01 20.04 20.15 21.15 22.00 22.30 22.35 23.00 23.03 23.05 23.15 00.05 00.50

Najava programa Ekumena, religijski program (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom arolija, serija Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Mare TV, dok. serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar More ljubavi, telenovela Hitna služba, serija Vijes s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Trenutak spoznaje Luda kua, hum. serija Drugi red partera, emisija o kazalištu Hrvatska uživo Vijes Hrvatska uživo 8. kat, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslužio si, TV serija Dnevnik prirodne plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 1 prov 100, kviz Otvoreno Pola ure kulture Tako lako, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Na rubu znanos: Jacob Liberman - Znanost o svjetlos, 2. dio Stargate: Universe 1 (2), serija (R) Hitna služba, serija (R)

01.35 02.20 03.05 03.15 03.25

24, serija (12) (R) Oprah show (R) Fotogra ja u Hrvatskoj Znanstvene vijes (R) Na rubu znanos: Jacob Liberman - Znanost o svjetlos (2. dio) (R) 04.15 Dok. lm (R) 04.45 Pola ure kulture (R) 05.15 8. kat, talk-show (R)

06.00 06.15 06.20 07.00 07.25 07.50 ---------------------08.25 08.50 --------------09.35 10.00 13.30 14.15 --------------15.00 16.45 17.30 17.55 18.20 18.30 19.00 19.23 19.40 19.55 21.30 22.05 22.55 23.05 23.25 23.45 00.30 01.15

TEST Najava programa More ljubavi, telenovela (R) Krava i pile, crtana serija Žderonja, crtana serija Mala TV: TV vr Crtani lm arobna ploa - engleski Dvorac igraaka, serija za djecu (R) Školski program: Kokice Abeceda EU Mega Mindy, serija za djecu Prijenos sjednice Hrvatskog sabora Stargate: Universe 1 (2), serija Školski program: (R) Kokice (R) Abeceda EU Charms for the Easy Life, ameriki lm Tree Hill, serija za mlade Moja žena i djeca, hum. serija Mijenjam svijet Znanstvene vijes Županijska panorama Jelovnici izgubljenog vremena Hit dana Rukomet, kvali kacije za EP 2012. emisija Rukomet, kvali kacije za EP 2012.: Hrvatska - Rumunjska, prijenos Rukomet, kvali kacije za EP 2012. emisija 24, serija (12) Dnevnik prirodne plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Zovem se Earl, hum. serija (12) Retrovizor: Tuinci u Americi, hum. serija Retrovizor: Vrhunski prevaran, serija (12) Retrovizor: Kineska plaža, serija (12) Kraj programa

05.55 Nestala, telenovela 06.25 Mi y, animirana serija 06.40 RTL ritam zona - Dalmanski libar, glazbena emisija

00.00

11.10

SERIJA RTl

21.30

SERIJA NOVA TV

20.05

SERIJA RTL

Najbolje godine

Kuanice

Nekad djeak iz maloga grada koji pjeva na YouTubeu, a danas talentirani tinejdžerski idol, šesnaestogodišnji Jusn Bieber osvojio je svijet. Pred publikom punom njegovih najveih obožavatelja Oprah razgovara s Jusnom o tome kako se proslavio i kako se snalazi pod svjetlima re ektora. Specijalni mladi izvjestelj Jordan dobiva propusnicu za backstage “Bieberlanda”, a Jusn osvaja pozornicu sa svojim najveim hitom, “Baby”. Bila je djevojica sa snažnim glasom, a sad je prava pop zvijezda...

U nasipu soli radnici pronau mrtvu djevojku s užasnutom grimasom na licu. Žrtva je 16-godišnja odbojkašica kojoj se trag izgubio prije tri tjedna. Ashley Clark je bila trudna, a udaraci u glavu, koje istražitelji otkriju, naneseni su joj kada je smrt ve nastupila. Ni njezina majka, a ni kiroprakar nisu znali da je bila trudna, no otac prizna da se posvaao s Ashely nakon što je pronašao test za trudnou u njenoj sobi. Tvrdila je da je pripadao njenoj trudnoj prijateljici Becci. Naime, ona i Ashely su se posvaale oko Roryja Davisa, koji je bio Beccin deko, a Ashely joj ga je preotela.

Loreni (Katarina Radivojevi) je žao što je lagala Tomi (Amar Bukvi) da nije trudna. Tome nema, ali Lorena vjeruje da e se vratiti. Ranko (Janko Popovi Volari) joj otkriva da joj Tomo priprema iznenaenje. Suzana (Ksenija Paji) je bijesna na Spomenku (Zrinka Kolak) i Božu (Žarko Potonjak) što su joj htjela namjestiti Damira. Damir (Janko Rakoš) se ispriava Suzani, koja ga ponižava. Lale (Ljubomir Kerekš) i Saška (Mirta Zeevi) provaljuju u mrtvanicu da se dokopaju švercane robe, ali shvate da je roba završila u krivom lijesu i pokopana umjesto mrtvaca...

Susan je naslijedila piano od tete, ali želi da Gaby misli kako su ga ona i Mike kupili za 30 tisua dolara jer se Gabrielle stalno hvali kako ona i Carlos kupuju skupe stvari. Na kraju, Susan i Gaby sklope tajni pakt kako bi od svojih supruga izvukle još novca i pritom se dobro zabavile. Nakon što je godinama bio u bijegu, Angie napokon susretne svojeg bivšeg ljubavnika, Patricka Logana. U meuvremenu, Lynette upozna tamniju stranu nove prijateljice Eddie, a Bree upoznaje Lillian Allen, ženu koja jako dobro poznaje Sama jer je njegova navodno pokojna majka, ali i Rexova nekadašnja ljubavnica.

12:00 16:02 16:02 17:00 17:05 18:10 19:00 19:20 19:30 20:00 21:00 21:20 21:30 22:15 23:00 23:15 00:15 01:15

08:43 08:45 09:00 11:00 12:00 12:30

12:00 16:00 16:02 16:30 17:00 17:05 18:10 19:00 19:20 19:30 20:00 21:05 22:30 23:30 00:00 01:00

VIDEOSTRANICE Danas na programu Yoga&Pilates Hana i vino Vijes Od Mure do Drave, ponavljanje Jukebox Meimurje danas VOA Hrana i vino Povealo Igrani lm Trzalica Meimurje danas Erotski program Videostranice

08:43 08:45 09:00 11:00 12:00 12:30 13:30 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:35 18:40 18:55 19:00 19:10 19:20 20:00 20:05 21:00 22:00 22:30 23:00 23:10 ------23:35 -------------

Najava Programa Tv Prodaja Vekerica Prijepodnevni Program Vtv-A 1x2 Kontakt Emisija O Klaenju Mali Oglasi Vemicova Riznica Zdravlja Kontakt Emisija Hrvatsko Srce Vtv Televizije Putopisni Serijal Tv Prodaja Vekerica Vijes Vtv-A Mali Oglasi Tv Prodaja Koktel Mozaina Emisija Iz Prošlos Tv Kalendar Vijes Vtv-A Vremenska Prognoza News ash - Glasa Amerike Mali Oglasi Djeji Program Vijes Vtv-A Škola Prehrane Dr. Branka Vria Emisija O Zdravoj Prehrani Dokumentarni Program Dom 2 Emisija O Ureenju Doma Reportaže Sa Zemlje Mira Emisija O Prirodi News ash - Glasa Amerike Vijes Vtv-A Iz Prošlos Tv Kalendar Škola Šaha Odjava Programa Videostranice

08:10 08:25 08:50 10:50 12:40 13:30 14:20 16:00 17:00 17:25 18:20 19:15 20:05 21:05 21:45 22:50 23:05 00:40 01:10 01:40 03:05 04:00 05:00

22.00

21.30

Oprah show

23.20

Zaboravljeni sluaj

EMISIJA HRT INFO NOVA TV1

Hitni sluaj, serija Naša mala klinika, serija Mini kviz ep. 1 Mini kviz ep. 2 Bumba, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Fi i cvjetno društvo, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija IN magazin Najbolje godine, serija Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija Vijes Nove TV Slomljeno srce, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Lud, zbunjen, normalan, serija Provjereno, informavni magazin Veernje vijes Oluja, igrani lm (12) Seks i grad, serija Vjerovali ili ne, serija Oluja, igrani lm (12) Na rubu zakona, serija (12) Ezo TV, tarot show (18) Kraj programa

EMISIJA HRT 1

Kosti SERIJA RTL

05:05 05:55 07:00 07:10 07:20 07:40 07:55

Pola ure kulture

Nove avanture stare Chrisne TALK SHOW HRT 1

07.40 RTL ritam zona - Top 40 strani, glazbena emisija 08.50 Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) 10.00 Veera za 5, lifestyle emisija (R) 11.10 Exkluziv, magazin (R) 11.25 1001 no, dramska serija (dvije epizode) (R) 12.55 Heroji iz stras, dramska serija (dvije epizode) 14.40 Aneo i vrag, telenovela 15.35 Klon, telenovela (dvije epizode) 17.15 Bibin svijet, hum. serija (dvije epizode) 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.10 Veera za 5, lifestyle emisija 20.00 1001 no, dramska serija (dvije epizode) 21.30 Kuanice, dramska serija (dvije epizode) 23.20 Hrvatski top model by Vanja Rupena, reality show (R) 01.10 Vijes, informavna emisija 01.20 Kos, krimi serija (12) (R) 02.10 Astro show, emisija uživo (18) 03.10 Put osvete, krimi serija (R) 03.55 Zvjezdane mape, igrani lm, humorna drama (R)

23.35

Veernje vijes

06.30 Zabavni Infokanal 07.00 Infokanal 08.00 Otroški Infokanal 09.00 Zabavni Infokanal 10.00 TV prodaja 10.30 Stras, Tv nadaljevanka, 13.del 11.00 Spet Doma 12.40 Hri-Bar 13.35 Knjiga Mene Briga - Vasja Badali: za 100 Evrov Na Mesec 13.55 Luigi Pirandello: Nocoj Bomo Improvizirali, Tv Priredba Predstave Drame Sng Maribor 15.55 Babilon.si: Ples 16.10 Mostovi - Hidak 16.40 rno Beli asi 17.00 Legenda o Johnnyju Lingu, Ameriški lm 18.30 Zenit - Znanost Med Sanjami in Realnostjo 19.00 o Živalih in Ljudeh, oddaja TV Maribor 19.20 Rad Igram nogomet 20.00 Celje: rokomet (M), Kvalikacije za Evropsko Prvenstvo2012: Slovenija - Portugalska, prenos 22.00 Ivan Cankar: Hlapci, Tv Priredba Predstave Mestnega Gledališa Ljubljanskega 00.05 Slovenska Jazz Scena: Evergrini - Alenka Godec in Obalni Komorni Orkester 01.10 Zabavni Infokanal

7.00 Tv prodaja 9.35 arolija ljubavi 9.30 Iskrice u oima 10.20 Tv prodaja 10.50 Najbolji video 11.40 Tv prodaja 12.10 ista kua 13.00 24 UR 14.00 Najbolje godine, serija 15.00 Sebina ljubav, serija 16.00 Iskrice u oima, serija 17.00 24 UR 17.10 Zabranjena ljubav, serija 19.00 24 sata 20.00 Big Brother 21.00 Susret s opasnošu, lm 22.40 24 UR 23.00 Psych, serija 23.55 Krivi put, serija 1.00 Nona panorama

6.00 Djeji program 8.00 Sabrina 8.20 Ally McBeal 9.05 Baywatch 9.45 Columbo 11.20 Jaka familija 11.45 Djeji program 14.15 Confe Play Town 14.2 Animaniacs 14.45 Simpsonovi 15.10 Baywatch 15.55 Vijes 16.00 Dawson’s Creek 16.50 Ally McBeal 17.35 SluŠaj... 18.00 Vijes 18.05 Dadilja 18.30 25-Magazin 19.00 Chaos City 19.30 Vrijeme u slici, sport 20.15 Nogomet: Liga prvaka, prijenos 22.50 Flashpoint 23.25 In Plain Sight 0.05 Noni program

VIDEOSTRANICE Danas na programu Hrana i vino Vijes Povealo, ponavljanje TV Jukebox Meimurje danas VOA Hrana i vino Vježbanje demokracije Meimurje danas VOA .HR(poslovni magazin) Okolo k(r)ole Meimurje danas Zapisano u zvijezdama Erotski program VIDEOSTRANICE

13:30 14:15 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:35 18:40 18:55 19:00 19:10 19:20 20:00 20:05 21:00 22:00 23:00 23:10 ------23:35 -------------

Najava Programa Tv Prodaja Vekerica Prijepodnevni Program Vtv-A 1x2 Kontakt Emisija O Klaenju Mali Oglasi Škola Prehrane Dr. Branka Vria Emisija O Zdravoj Prehrani Kn Intervju Dom 2 Emisija O Ureenju Doma Tv Prodaja Vekerica Vijes Vtv-A Mali Oglasi Tv Prodaja Kuonica Djeja Emisija Iz Prošlos Tv Kalendar Vijes Vtv-A Vremenska Prognoza News ash - Glasa Amerike Mali Oglasi Djeji Program Vijes Vtv-A Otvoreni Studio Kontakt Emisija Okolo K(R)Ole Mozaina Emisija 20 U 20 Talk Show News ash - Glasa Amerike Vijes Vtv-A Iz Prošlos Tv Kalendar Škola Šaha Odjava Programa Videostranice

SERIJA RTL

20.00

1001 no

MAGAZIN NOVA TV

18.20

IN magazin

06.30 Zabavni Infokanal 07.00 Infokanal 08.00 Otroški Infokanal 09.00 Zabavni Infokanal 10.50 TV prodaja 11.20 Stras, Tv nadaljevanka, 14.del 11.50 Globus 12.20 Psi, Ki So Spremenili Svet, Ameriška Dokumentarna Serija 13.45 Slovenska Jazz Scena: Evergrini - Alenka Godec in Obalni Komorni Orkester 14.45 Sklepna Slovesnost 45. Borštnikovega Sreanja, Posnetek Iz Sng Maribor 16.00 Evropski Magazin, oddaja TV Maribor 16.30 Pomagajmo Si, oddaja TV KoperCapodistria 17.00 Mostovi - Hidak: Brez Meja - Határtalan 17.30 To Bo Moj Poklic: Slašiar, 2. Del, Izobraževalna Serija 18.00 Prava Ideja!, Poslovna oddaja 18.25 z Glavo Na Zabavo: Elektrika, Mladinska oddaja 18.50 Peta Hiša Na Levi: Kar Bo Pa Bo, Družinska Humorisna nanizanka, 8.epizoda 19.20 Zadnja Pošta - Sandžak, Dokumentarni lm 20.00 Zadnja Priložnost, Angleški lm 21.30 Prijateljske Zdrahe, Angleška nadaljevanka 22.30 Barve Mlados, Italijanski lm, ponovitev 00.15 Zabavni Infokanal

7.00 Tv prodaja 9.35 arolija ljubavi 9.30 Iskrice u oima 10.20 Tv prodaja 10.50 Najbolji video 11.40 Tv prodaja 12.10 ista kua 13.00 24 UR 14.00 Najbolje godine, serija 15.00 Sebina ljubav, serija 16.00 Iskrice u oima, serija 17.00 24 UR 17.10 Zabranjena ljubav, serija 19.00 24 sata 20.00 Big Brother 21.00 Ekipa za oevid, serija 21.55 Kos, serija 22.50 24 UR 23.10 Psych, serija 0.05 Krivi put, serija 1.05 Nona panorama

6.00 Djeji program 9.50 Film 11.20 Jaka familija 11.45 Djeji program 14.45 Simpsoni 15.10 Superman 15.55 Vijes 16.00 Dawson’s Creek 16.50 X-Factor 17.35 Slušaj... 18.00 Vijes 18.05 Dadilja 18.30 Magazin 19.00 Malcolm u sredini 19.30 Vrijeme u slici 19.53 Vrijeme 20.00 Sport 20.15 Ekipa za oevid, serija 21.50 ZiB Flash 22.00 Sommerkabare 23.05 Dobrodošli 23.15 Noni program

TV kue imaju pravo promjene programa


PETAK 29. listopada 2010.

06.00 06.05 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.07 10.00 10.09 10.10 10.15 11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.40 16.15 17.00 17.15 17.30 17.55 18.20 18.35 19.15 19.22 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 22.15 22.20 22.45 22.48

Najava programa Trenutak spoznaje (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom arolija, serija Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Mare TV, dok. serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar More ljubavi, telenovela Hitna služba, serija Vijes s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Drugo mišljenje Luda kua, hum. serija Snaše na tržištu, emisija puke i predajne kulture Hrvatska uživo Vijes Hrvatska uživo Proces Iza ekrana Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslužio si 3 TV serija Dnevnik prirodne plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Prevoditeljica, ameriki lm (12) Tako lako, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme

SUBOTA 30. listopada 2010.

22.50 Vijes iz kulture 23.00 Pe dan, talk-show 23.55 Filmski maraton: Unutarnje carstvo, francusko-poljskoameriki lm (R) 02.50 Filmski maraton: Cry-Baby, ameriki lm (R) 04.15 Stargate: Universe 1 (2), serija (R) 05.15 Pe dan, talk-show (R)

06.00 06.15 06.20 07.05 07.30 07.55 ---------------------08.25 08.50 --------------09.35 10.00 11.40 13.30 14.15 --------------15.00 16.20 17.00 18.30 19.00 19.45 20.00 21.50 22.20 23.50 00.00 00.45

TEST Najava programa More ljubavi, telenovela (R) Johnny Bravo, crtana serija Batman i hrabri superjunaci, crtana serija Mala TV: TV vr Crtani lm Tajni dnevnik patke Malde Dvorac igraaka, serija za djecu (R) Školski program: Puni krug Glazbeceda Mega Mindy, serija za djecu Prijenos sjednice Hrvatskog sabora Odbojka, SP (ž): Hrvatska Kuba, prijenos Stargate: Universe 1 (2), serija Školski program: (R) Puni krug (R) Glazbeceda Gi of Love: The Daniel Hu man Story, ameriki lm Briljanteen Odbojka, SP (ž): Hrvatska Kuba, snimka (R) Županijska panorama Mare TV, dok. serija (R) Hit dana Filmovi naših susjeda Stari deki, hum. serija Frostov pristup, mini-serija Dnevnik prirodne plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Pravi igrai, serija (15) Kraj programa

09.50 Veera za 5, lifestyle emisija (R) 11.00 Exkluziv, magazin (R) 11.15 1001 no, dramska serija (dvije epizode) (R) 12.45 Heroji iz stras, dramska serija (dvije epizode) 14.30 Aneo i vrag, telenovela 15.25 Klon, telenovela (dvije epizode) 17.05 Bibin svijet, hum. serija (dvije epizode) 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.10 Veera za 5, lifestyle emisija 20.00 1001 no, dramska serija (dvije epizode) 21.30 Sluajni turist, putopisni show 22.35 Instruktor, hum. serija 23.15 Gola milja, igrani lm, komedija (prvi dio) (12) 00.00 Vijes, informavna emisija 00.15 Gola milja, igrani lm, komedija (drugi dio) (12) 01.25 Obitelj iz predgraa, igrani lm, humorna drama (12) (R) 03.00 Astro show, emisija uživo (18)

08.00 08.10 09.55 10.00 10.09 10.10 10.45 11.25 11.55 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30

05:05 05:55 07:00 07:10 07:20 07:40 07:55 08:10 08:25 08:50 10:50 12:40 13:30 14:20 16:00 17:00 17:25 18:20 19:15 20:05 21:45 23:35

05.30 Nestala, telenovela 06.15 Mi y, animirana serija 06.30 RTL ritam zona - Urban, glazbena emisija 08.30 Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode)

06.05 06.10 06.50 07.05 07.30

01:40 03:35 05:05 06:55

Hitni sluaj, serija Naša mala klinika, serija Mini kviz ep. 1 Mini kviz ep. 2 Bumba, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Fi i cvjetno društvo, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija IN magazin Provjereno, informavni magazin Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija Vijes Nove TV Slomljeno srce, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Supertalent , show Izgubljeni u Europi, igrani lm Ja u budan sanja, igrani lm (12) Gospodar neba i svijet sutrašnjice, igrani lm Ezo TV, tarot show (18) Ja u budan sanja, igrani lm (12) Kraj programa

EMISIJA HRT 1

13.20 14.05 14.40 14.55 15.25 16.20 16.55 17.00 17.05 18.10 18.45 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.10 21.45 22.00 22.10 23.00 00.40

Najava programa Drugo mišljenje (R) TV kalendar Iza ekrana (R) Snaše na tržištu: Etnokujne iz Štara - emisija uke i predajne kulture (R) Vijes Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Kocka je pala, ameriki lm (R) Vijes iz kulture Vijes Vrijeme danas Kuni ljubimci Normalan život, emisija o obitelji (R) Opera box Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar Veterani mira, emisija za branitelje Prizma, mulnacionalni magazin Duhovni izazovi Fotogra ja u Hrvatskoj Eko zona fra. Aleksa Benigar, sluga Božji - Duša mira, dok. lm Euromagazin Vijes Vrijeme sutra Reporteri: Novinarski jadi U istom loncu, kulinarski show Potrošaki kod LOTO 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme Ples sa zvijezdama Vijes Vijes iz kulture Momci s Madisona, serija (12) Funny Money, amerikonjemako-rumunjski lm (12) Filmski maraton: Red Rock West, ameriki lm

02.15 Filmski maraton: Kontrola leta, ameriki lm -------- Filmski maraton: Simpaje za gospoicu Osvetu, južnokorejski lm (18) (R) -------- Potrošaki kod (R) -------- U istom loncu, kulinarski show (R)

05.35 TEST 05.50 Najava programa 05.55 Odbojka, SP (ž): SAD Hrvatska, prijenos -------- Panorame turiskih središta Hrvatske 08.00 Trolovi, crtana serija 08.25 Cijele note, serija za djecu 08.50 Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh -------- Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh 09.40 Pustolovine Sare Jane 2, serija za djecu 10.05 Ni da ni ne 11.00 Land Before Time: The Great Longneck Migraon, ameriki crtani lm 12.25 Briljanteen (R) 13.05 Orkestar, norveški lm 14.55 KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom 15.25 Odbojka, SP (ž): SAD Hrvatska, snimka 16.55 Košarka, NLB liga: Zagreb - Cibona, prijenos 18.55 Vaterpolo, Jadranska liga: Jadran HN - Jug, prijenos 18.55 Vaterpolo, Jadranska liga: Jadran HN - Jug, prijenos 20.10 HNL - utakmica 22.05 HNL - emisija 22.55 Sinovi anarhije, serija (12) 23.40 Sinovi anarhije, serija (12) 00.25 Vrijeme je za jazz: Thana Paveli Quartet 01.40 Kraj programa

06.20 Mi y, crtana serija 06.55 YooHoo i prijatelji, crtana serija (R) 07.30 Bakugan, crtana serija 07.55 Crvene kapice, crtana serija 08.20 Uilica, djeji kviz 08.50 Sinovi i keri, hum. serija 09.20 Bibin svijet, hum. serija (R) 10.05 Malcolm u sredini, hum. serija (dvije epizode)

14.20

20.05

EMISIJA RTL

SHOW HRT 1

21.30

20.10

Sluajni turist

Ples sa zvijezdama

Nakon šest audicijskih emisija u kojima su se imali priliku predstaviti kako talentirani tako i manje nadareni kandida, slijedi obrat. Ovotjedni ‘Supertalent’ poseban je po tome što emo od žirija, koji e se još jednom prisje nastupa, iz prve ruke u i konanu odluku o tome kojih je pedeset najboljih koji su pokazali najvei talent. Natjecatelji odabrani u ovom nastavku dobivaju status polunalista koje emo gleda u emisijama uživo, a one e prema dosad vienom bi bez sumnje pravi spektakl.

Još otkad je u 4. srednje proitao klasik “Heidi”, Robert je Knjaz maštao o tome da upozna pravu švicarsku branku i odvede je u najniži kraj jedine mu domovine – Baranju. To mu je napokon uspjelo u novoj epizodi “Sluajnog turista”. im je nogom stupila na movarno baranjsko tlo, Andrea Morph postala je poput Heidi iz nizine: usporedila je baranjske i švicarske krave, otkrila prednos slame nad gleerima, okusila sve nijanse ljutog i preuzela odgovornu dužnost strašila. Hoe li ova epizoda nadmašiti klasik kojim se nadahnula, teško je rei i kaza.

Ova sezona donosi i neke promjene u pravilima natjecanja. Najzanimljivija i najvažnija promjena odnosi se na nain ispadanja – umjesto zbrajanja glasova publike i žirija te odlaska para s najmanjim brojem bodova, od ove e sezone dva para s najmanje bodova (zbrojeni glasovi žirija i publike) na kraju svake emisije plesati ples odluke, a ispast e onaj par koji dobije niže ocjene strunog žirija. Dakle, glasovi publike (uz žiri) odluivat e o redoslijedu i o dva najslabije plasirana para, ali e žiri odluiva tko nee nastavi natjecanje.

12:00VIDEOSTRANICE 16:02Yoga&Pilates 16:30Hrana i vino 17:00Vijes 17:10Vježbanje demokracije, ponavljanje 18:10TV Jukebox 19:00Meimurje danas 19:20VOA 19:30Ritam tjedna 20:35Fio – show, uživo 23:00Meimurje danas 23:20Erotski program 01:20VIDEOSTRANICE

08:43 08:45 09:00 11:00 12:00 12:30 13:30 14:00 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:35 18:40 18:55 19:00 19:10 19:20 20:00 20:05 21:30 22:00 22:30 23:00 23:10 ------23:35 -------------

Najava Programa Tv Prodaja Vekerica Prijepodnevni Program Vtv-A 1x2 Kontakt Emisija O Klaenju Mali Oglasi Otvoreni Studio Kontakt Emisija Što Uzrokuje Bolest? Dokumentarna Emisija Okolo K(R)Ole Mozaina Emisija Tv Prodaja Vekerica Vijest Vtv-A Mali Oglasi Tv Prodaja 20 U 20 Talk Show Iz Prošlos Tv Kalendar Vijes Vtv-A Vremenska Prognoza News ash - Glasa Amerike Mali Oglasi Djeji Program Vijes Vtv-A Popevke I Škleci Zabavna Emisija Moja Istra Dokumentarna Emisija Majstor Kuhinje Talijanski Specijalite Kapital Znanja Gospodarski Magazin News ash - Glasa Amerike Vijes Vtv-A Iz Prošlos Tv Kalendar Škola Šaha Odjava Programa Videostranice

23.15

Gola milja

ANIM.SERIJA NOVA TV

18.55

Vaterpolo, Jadranska liga: Jadran HN – Jug

Supertalent

FILM RTL

07:00 Naša mala klinika, serija 07:45 Brane vode, serija 08:15 Dora istražuje, crtana serija 08:40 Timmy Time, crtana serija 08:55 Winx, crtana serija 09:20 Chuggington, crtana serija 09:35 Ben 10: Alien Force, crtana serija 10:05 Kinder surprise memori kviz 10:20 Televizijska posla, serija 10:50 Frikovi, serija 11:50 Smallville, serija 12:50 Zbogom, bivši, serija 13:50 Teksaški rendžeri, igrani lm 15:40 Izgubljeni u Europi, igrani lm 17:00 Vijes Nove TV 17:10 Izgubljeni u Europi, igrani lm - nastavak 17:45 Lud, zbunjen, normalan, serija 18:25 Lud, zbunjen, normalan, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 20:05 Posljednja legija, igrani lm 22:05 Odred smr, igrani lm (12) 23:50 Tajna meta, igrani lm 01:35 Gospodar neba i svijet sutrašnjice, igrani lm 03:25 Ezo TV, tarot show (18) 04:55 Zbogom, bivši, serija 05:40 Kraj programa

SPORT HRT 2

Drugo mišljenje SHOW NOVA TV

11.00 Sluajni turist, putopisni show (R) 12.05 Goli pištolj 3, igrani lm, komedija 13.40 Trojanski rat, igrani lm, komedija 15.15 Bubnjevi pobjede, igrani lm, romanna komedija 17.25 Zvijezde Ekstra: Miley Cyrus, zabavna emisija 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.10 Bibin svijet, hum. serija 19.50 Žuta minuta, zabavni show 20.00 Kralj škorpiona, igrani lm, avanturiski (R) 21.40 Pad crnog jastreba, igrani lm, ratni (12) 00.05 Jeka, igrani lm, akcijski 01.55 Astro show, emisija uživo (18) 02.55 Damien: Pretkazanje 2, igrani lm, horor (15) (R)

07.40

Graditelj Bob

06.30 Zabavni Infokanal 07.00 Infokanal 08.00 Otroški Infokanal 09.05 TV prodaja 09.35 Stras, Tv nadaljevanka, 15.del 10.05 Glasnik, oddaja TV Maribor 10.30 Evropski Magazin, oddaja TV Maribor 11.00 rno Beli asi 11.15 Sinje Nebo, Norveška Igrana nanizanka 12.00 Šport Špas, oddaja o Športu, Zdravju in Okolju, 5/8 12.30 Zapiskaj in Zapoj, Slavnostni Koncert Ob 90-Letnici Žkud Tine Rožanc 15.00 Kitajska Seksualna Revolucija, Kanadska Dokumentarna oddaja 15.50 Osmi Dan 16.20 Circom Regional, oddaja TV Maribor 16.45 Primorski Mozaik 17.15 Mostovi - Hidak 17.55 Na Lepše 18.20 Legende Velikega in Malega Ekrana: Deo Žgur 19.20 Kako Živijo Slovenski Gradovi: Ptuj, Dokumentarna Serija 20.00 Zadnji Dnevi Slavnih: James Dean, Francoska Dokumentarna Serija 20.55 Nujni Primeri, Avstrijska nadaljevanka 21.45 Temna Polovica, Ameriški lm 23.40 v Dolini, Ameriški lm, ponovitev01.30 Branilke Zakona, Ameriška nadaljevanka, ponovitev 02.15 Zabavni Infokanal

7.00 Tv prodaja 9.35 arolija ljubavi 9.30 Iskrice u oima 10.20 Tv prodaja 10.50 Najbolji video 11.40 Tv prodaja 12.10 ista kua 13.00 24 UR 14.00 Najbolje godine, serija 15.00 Sebina ljubav, serija 16.00 Iskrice u oima, serija 17.00 24 UR 17.10 Zabranjena ljubav, serija 19.00 24 sata 20.00 Big Brother 21.00 Tjelohranitelj, lm 22.35 24 UR 22.55 Kobra, lm 1.30 Šest modela, serija 2.05 Nona panorama

5.25 Jutarnji program 9.50 Program za djecu 12.15 Benjamin Blümchen 12.40 Djeji program 14.20 Animaniacs 14.45 Ljubav i ja 15.10 Baywatch 15.55 Vijes 16.00 Humorisna serija 16.50 Charmed 17.35 Slušaj... 18.00 Vijes 18.05 Dadilja 18.30 25-Magazin 19.00 Prijatelji 19.30 Vrijeme u slici 19.53 Vrijeme 20.00 Sport 20.15 Ameriki lm 21.50 ZiB Flash 22.00 Nogomet 0.20 Noni program

07:57 08:00 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:10 16:15 17:00 17:10 18:00 19:00 19:10 20:00 21:35 22:20 23:00 23:15 00:15 01:15

Danas na programu Djeja TV Vaše zdravlje, ponavljanje Dom2 Celebri city Hrana i vino Obzori Auto-moto nauca VIDEOSTRANICE Danas pogledajte... Zagrljaj ljepote Vijes .HR(poslovni magazin) Koncert Vijes Jukebox Igrani lm Okolo k(r)ole Vinoteka Vijes Zapisano u zvijezdama Erotski program VIDEOSTRANICE

MAGAZIN RTL

18.30

Zvijezde ekstra: Miley Cyrus Miley Cyrus nije oduvijek bila sretna. Iako joj je otac pozna ameriki country pjeva, Billy Ray Cayrus (poznat po hitu „Achy Breaky Heart“), Mileyno djenstvo nije bilo savršeno. Osim što su ovu djevojicu iz Tennesseeja od najranije dobi smetala podrugljiva ogovaranja školskih prijatelja i šale na raun oeve slave, nije joj bilo lako ni kasnije kada se s obitelji preselila u Hollywood kako bi se probila u svijet glume i glazbe.

09:43 09:45 10:00 11:00 12:00 13:00 13:15 14:45 15:25 15:45 16:00 17:00 18:00 18:15 18:35 18:40 19:00 19:30 20:00 21:00 21:40 ------22:00 22:30 -------------

Najava Programa Tv Prodaja Popevke I Škleci Zabavna Emisija 1x2 Kontakt Emisija O Klaenju Okolo K(R)Ole Mozaina Emisija Tv Prodaja Prva Hnl Juniori Snimka Utakmice Što Uzrokuje Bolest? Dokumentarna Emisija Mali Oglasi Tv Prodaja Otvoreni Studio Kontakt Emisija Kuonica Djeja Emisija Mali Oglasi Vjera I Nada Vjerski Program Iz Prošlos Tv Kalendar Vijes Vtv-A Zlatna Dolina Emisija O Poljoprivredi Moja Istra Dokumentarna Emisija Hrvatsko Srce Vtv Televizije Putopisni Serijal Svijet Roma Dokumentarna Emisija Vijes Vtv-A Iz Prošlos Tv Kalendar Celebrity City Zabavna Emisija Trzalica Glazbena Emisija Odjava Programa Videostranice

INFO RTL

18.30

RTL Danas

SERIJA NOVA TV

11.50

Smallville

06.30 Zabavni Infokanal 07.20 TV prodaja 07.50 Skozi as08.00 Proslava Ob Dnevu Reformacije 08.50 Pogledi Slovenije 10.20 Posebna Ponudba, Potrošniška oddaja 10.40 Circom Regional, oddaja TV Maribor 11.05 Primorski Mozaik 11.35 Zadnji Dnevi Slavnih: James Dean, Francoska Dokumentarna Serija 12.55 Tara, ponovitev 14.00 Izbor Miss Sveta 2010, prenos Iz Sanye Na Kitajskem 16.00 Svetovno prvenstvo v Ritmini Gimnaski: Revija, Posnetek Iz Moskve 17.20 Hercule Poirot: Gospa Mcginty Je Mrtva, Angleški lm 18.55 Bogdan Bori: Skice za Portret Umetnika, Dokumentarna oddaja 20.00 Podarimo Upanje - Dobrodelni Koncert Karitas, Posnetek 21.50 Blešica, oddaja o Modi 22.20 AlpeDonava-Jadran, Podobe Iz Srednje Evrope, ponovitev 22.50 L ... Kot Ljubezen, Slovensko-eški lm 00.30 Zabavni Infokanal

7.30 TV prodaja 8.00 Djeji program 10.35 Provjereno 11.30 Dok. serija 12.50 Velike ideje za malen svijet, dok. serija 13.25 Vijugavi putevi, lm 15.05 Živonje, serija 16.00 Poirot, serija 17.05 Umorstva u Midsomeru: Špijunska igra, lm 18.55 24 UR 20.00 Big Brother 21.00 Baš kao raj, lm 22.50 Ostani, lm 1.40 24 UR 2.40 Nona panorama

5.55 Djeji program 10.00 Reprize serija 13.30 Serije za djecu I mladež 15.45 Serije za djecu i mladež 40 16.40 Herzbla 17.30 Streetlive 18.00 Simpsoni 19.30 Vrijeme u slici 20.15 Ameriki lm 21.35 ZiB Flash 21.50 Film 23.20 Noni program TV kue imaju pravo promjene programa


NEDJELJA 31. listopada 2010.

05.50 05.55 06.25 06.55 07.10 ------------------------------------------08.00 08.05 09.00 09.40 09.55 10.00 10.05 10.10 11.40 11.55 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.25 13.20 13.50 14.00 15.05 15.40 15.45 15.50 17.40 18.45 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.10 21.05

Najava programa Duhovni izazovi (R) Euromagazin (R) TV kalendar Mala TV: TV vr Danica (R) Tajni dnevnik patke Malde Ninin kutak Profesor Baltazar Bembove prie Vijes Prijatelji, zabavni show za djecu Nora Fora, TV igra za djecu TV kalendar Vijes iz kulture Vijes Vrijeme danas Lewis 4, mini-serija manjinski MOZAIK Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 100% hrvatsko, emisija pod pokroviteljstvom Plodovi zemlje Rijeka: More Živje zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Nedjeljom u dva Mir i dobro Vijes Vrijeme sutra Diana, Queen of Hearts britanski dok. lm Lijepom našom: Jastrebarsko Globalno sijelo LOTO 6/45 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme 1 prov 100, kviz Spe u gosma, TV serija

PONEDJELJAK 1. studenoga 2010.

21.45 Moram spavat, anele hrvatski lm 23.30 Vijes 23.45 Vijes iz kulture 23.55 Služio sam engleskoga kralja, eški lm 01.50 Melinda i Melinda, ameriki lm (12) (R) 03.25 Lijepom našom: Jastrebarsko (R) 04.25 Globalno sijelo (R) 04.55 Plodovi zemlje

07.00 Panorame turiskih središta Hrvatske 07.20 Najava programa 07.25 Odbojka, SP (ž): Hrvatska Tajland, prijenos 09.05 Zlatna kinoteka: Šarada, ameriki lm 10.55 Dan Reformacije, prijenos iz evangelike crkve u Osijeku 12.05 Biblija 12.45 I. Švii: Tamburaši (2. dio) 13.50 Magazin LP 14.15 Hokej na ledu, EBEL liga: Medvešak - Olimpija, prijenos 16.30 Olimp - sportska emisija 16.55 Rukomet, kvali kacije za EP 2012.: Litva - Hrvatska 18.30 Olimp - sportska emisija 19.30 Garaža 20.05 Spartak, ameriki lm (R) 23.10 Posebni dodaci, emisija o lmu 23.40 Filmski buk: Wall Street, ameriki lm (12) (R) 01.40 Kraj programa -------- Odbojka SP Japan (ž): Hrvatska - Tajland, snimka

07.10 Mi y, animirana serija 07.45 Yoohoo i prijatelji, crtana serija (R) 08.20 Bakugan, crtana serija 08.45 Crvene kapice, crtana serija 09.10 Jesen sže, Dunjo moja, dramska serija 10.25 Malcolm u sredini, hum. serija (dvije epizode)

11.25 Jezikova juha, reality show (R) 12.25 Columbo: Neobini saveznici, krimi serija 14.10 Goli pištolj 3, igrani lm, komedija (R) 15.50 Kralj škorpiona, igrani lm, avanturiski (R) 17.30 Discovery: Preživje divljinu - Turska, dok. lm 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.05 Exkluziv s Tatjanom JUri, magazin 20.00 Hrvatski top model by Vanja Rupena, reality show 21.40 CSI: Miami, krimi serija (12) (dvije epizode) 23.25 Prijetea isna, igrani lm, drama 01.10 Astro show, emisija uživo (18) 02.10 Pad crnog jastreba, igrani lm, ratni (12)

06:10 Frikovi, serija 07:05 Brza blagajna, serija 07:35 Dora istražuje, crtana serija 08:00 Timmy Time, crtana serija 08:35 Chuggington, crtana serija 08:50 Ben 10: Alien Force, crtana serija 09:20 Kinder surprise memori kviz 09:35 Automov, auto-moto magazin 10:05 Magazin Lige prvaka 10:35 Novac, business magazin 11:05 Heroji, serija 12:55 Dadilja u nevolji, igrani lm 15:10 Merlin, igrani lm 17:00 Vijes Nove TV 17:10 Supertalent, show 19:15 Dnevnik Nove TV 20:05 Periferija city, serija 21:05 Nuklearna opasnost, igrani lm 22:45 Red Carpet , showbiz magazin (15) 00:30 Odred smr, igrani lm (12) 02:00 Tajna meta, igrani lm (12) 03:30 Red Carpet , showbiz magazin (15) 04:50 Kraj programa

HRV.FILM HRT 1

05.45 06.15 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.07 10.00 10.09 10.10 10.15 11.00 11.10 11.55 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.15 14.55 15.35 16.00 17.45 18.25 18.35 19.15 19.30 19.56 20.01 20.04 20.15 21.20 21.55 22.30 22.55 22.58 23.00 23.10 00.00 01.00

Rijeka: More (R) Mir i dobro (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom arolija, serija Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Na vodenome putu 4: Estonski otoci - Jake žene, vrue pei, dok. serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Trea dob, emisija za umirovljenike Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar More ljubavi, telenovela Hitna služba, serija Vijes s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Normalan život, emisija o obitelji Luda kua, hum. serija Glas domovine Mirogoj: Svi Sve - prijenos mise 8. kat, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslužio si, TV serija Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Lanica, 1. dio Lanica, 2. dio Edita Marija od Križa, dok. lm Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture U potrazi za svem: Suze nevinoga, dok. serija G.Verdi: Rekvijem Zvjezdana vrata: Svemir 1,

serija (R) Hitna služba, serija 24, serija (12) (R) Skica za portret Glas domovine (R) Edita Marija od Križa, dok. lm (R) 04.30 Lanica 01.45 02.30 03.15 03.30 04.05

06.00 06.15 06.20 07.05 07.30 07.55 ---------------------08.25 08.50 --------------09.35 10.00 10.45 11.15 12.15 13.30 14.15 --------------15.00 16.45 17.30 17.55 19.00 19.45 20.00 20.45 22.25 23.10 23.20 23.40 00.25 01.10

TEST Najava programa More ljubavi, telenovela (R) Johnny Bravo, crtana serija Batman i hrabri superjunaci, crtana serija Mala TV: TV vr Brlog Profesor Baltazar Dvorac igraaka, serija za djecu (R) Školski program: Laseri u masliniku Ton i ton: Zagorje u bluesu i živonje u skulpturi Na glasu: Da Vincijev kod Mega Mindy, serija za djecu Beverly Hills, serija Rijeka: More Lijepom našom: Jastrebarsko Reporteri: Novinarski jadi Zvjezdana vrata: Svemir 1, serija Školski program: Laseri u masliniku (R) Ton i ton: Zagorje u bluesu i živonje u skulpturi (R) Na glasu: Da Vincijev kod Zarobljen u šutnji, ameriki lm Tree Hill, serija za mlade Moja žena i djeca, hum. serija Dok. lm Na vodenome putu 4: Estonski otoci - Jake žene, vrue pei dok. serija (R) Hit dana TV Bingo Show Love Happens, ameriki lm 24, serija (12) Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Retrovizor: Tuinci u Americi, hum. serija Retrovizor: Vrhunski prevaran, serija (12) Retrovizor: Ksena - princeza ratnica, serija Kraj programa

06.05 Mi y, animirana serija 06.20 RTL ritam zona - Pop hitovi, glazbena emisija

21.45

21.40

FILM NOVA TV

DOK.FILM HRT 1

21.55

FILM NOVA TV

Dadilja u nevolji

Edita Marija od križa

Oceanovih dvanaest

Tri kuanice su tijekom provoda u Miamiju osumnjiene za ubojstvo privlanog Armanda Diaza, koji je radio na održavanju bazena luksuznog hotela Graciana. Žrtva je naena u grmlju pored hotela, ali detekvi otkrivaju da je Armando ubijen u penthouseu hotela, koji su iznajmile tri osumnjienice. Istovremeno, šef odjela upozori Horaa o glasinama koje kruže o njegovom mu. Naime, bez obzira na odlinu uinkovitost u policiji Miamija, šuška se o lošim odnosima i nepoudnim karakterima unutar ma stoga e e se nai pod revizijom i inspekcijom unutarnje kontrole...

Djenjstvo Fong Ka Hoa (Jackie Chan) nije bilo baš idealno. Rano izbaen iz škole vrlo se brzo našao prepušten sam sebi. To ga je prisililo da se okuša u kocki u emu nije odve uspješan pa nerijetko prokocka sav novac koji ima. Na nagovor kuevlasnika, sa svojim kolegom, Fong oma unuka monog tajkuna kojeg ne uspijevaju preda triadama kao što je planirano. Ubrzo uviaju da triade žele otkupninu za djeaka kojeg bi naposljetku ubili. Fong odlui zadrža djeaka što e ga doves u nove nevolje.

Prije nekoliko godina mlada glumica Edita Maji neoekivano je najavila da se povlai s kazališnih dasaka i odlazi u karmelianski samostan Svetoga Josipa u španjolskom gradiu Avilli. Otad nije prestajalo zanimanje javnos za razloge i povode takve odluke mlade glumice koja je za svoj redovniki život izabrala najstrožiji red u Katolikoj crkvi. To su bosonoge karmelianke, koje svoj život provode u molitvi, kontemplaciji i potpunom odricanju, živei ak i usred zime bez obue, u vrlo skromnim uvjetima prvog reformiranog samostana...

Svi dugovi dolaze na naplatu, pa tako i onaj Dannyja Oceana i njegovog ma. Prošle su tri godine otkad je Danny Ocean (George Clooney) sa svojom ekipom, koju je predvodio Rusty Ryan (Brad Pi ) izveo jednu od najunosnijih pljaki u povijes. Njegova ekipa koja se sastojala od ambicioznog džepara Linusa Caldwella (Ma Damon), strunjaka za eksplozive Bashera Tarra (Don Cheadle) i strunjaka za provaljivanje u sefove Franka Ca ona (Bernie Mac), opljakala je poduzetnika Terryja Benedicta (Andy Garcia) i to do zadnjeg novia tako da su provalili u neprobojni sef u Las Vegasu...

07:57 Danas na programu 08:00 Djeja TV 12:00 Igrani lm, ponavljanje 13:35 VIDEOSTRANICE 14:00 Trzalica, ponavljanje 15:00 Koncert 16:00 Hrana i vino 17:00 Kronika tjedna 17:30 Zagrljaj ljepote 18:18 Vinoteka 19:00 Kronika tjedna 19:30 Jukebox 20:00 Pjesme koje srce diraju 23:15 Zapisano u zvijezdama 00:15 Erotski program 01:15 VIDEOSTRANICE

11:43 11:45 12:45 13:45 14:00 14:45 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 18:55 19:00 19:30 20:05 20:45 21:45 22:45 22:50 -------------

Najava Programa Škola Prehrane Dr. Branka Vria Emisija O Prehrani Osci Vremena Dokumentarna Emisija Tv Prodaja Majstor Kuhinje Talijanski Specijalite Tv Prodaja Vjera I Nada Vjerski Program Dokumentarni Program Vemicova Riznica Zdravlja Emisija O Zdravstvu Popevke I Škleci Zabavna Emisija Hrvatsko Srce Vtv Televizije Putopisni Serijal Iz Prošlos Tv Kalendar Putomania Putopisni Serijal Vtv Tjednik Kulturni Magazin Emisija O Kulturi Dokumentarni Program Okolo K(R)Ole Mozaina Emisija Iz Prošlos Tv Kalendar Znanstveni Forum Dokumentarna Emisija Odjava Programa Videostranice

20.00

22.30

CSI: Miami

17.30

Discovery: Preživje divljinu – Turska

FILM NOVA TV

01:10 02:50 03:20 03:45 04:45

Hitni sluaj, serija Naša mala klinika, serija Bumba, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Mini kviz ep. 1 Mini kviz ep. 2 Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija IN magazin Najbolje godine, serija Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija Vijes Nove TV Slomljeno srce, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Lud, zbunjen, normalan, serija Lud, zbunjen, normalan, serija Oceanovih 12, igrani lm Veernje vijes Oceanovih 12, igrani lm nastavak Nuklearna opasnost, igrani lm Seks i grad, serija Brane vode, serija Ezo TV, tarot show (18) Kraj programa

TV Bingo Show

12.55

DOK.FILM RTL

05:15 06:15 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:30 08:50 10:50 12:40 13:30 14:20 16:00 17:00 17:25 18:20 19:15 20:05 21:05 21:55 22:30 23:45 00:00

SHOW HRT 2

Moram spavat, anele SERIJA RTL

08.20 Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) 09.40 Veera za 5, lifestyle emisija (R) 10.50 Exkluziv s Tatjanom Juri, magazin (R) 11.40 1001 no, dramska serija (dvije epizode) (R) 13.10 Klon, telenovela (dvije epizode) 15.00 Aneo i vrag, telenovela 15.50 Kuanice, dramska serija 16.40 Heroji iz stras, dramska serija 17.30 Bibin svijet, hum. serija 18.00 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 20.00 1001 no, dramska serija (dvije epizode) 21.30 Otok boje krvi, igrani lm, avanturiski (12) 23.35 Posljednji preživjeli, igrani lm, akcijski triler/vestern (prvi dio) (12) 00.15 RTL Vijes, informavna emisija 00.25 Posljednji preživjeli, igrani lm, akcijski triler/vestern (drugi dio) (12) 01.35 Astro show, emisija uživo (18) 02.35 Dobrotvor, dramska serija 03.20 Prijetea isna, igrani lm, drama (R)

15.10

Merlin

06.30 Zabavni Infokanal 07.00 TV prodaja 07.30 Skozi as 07.40 Globus 08.10 Pomagajmo Si, oddaja TV Koper-Capodistria 08.40 Turbulenca: Knjige: (Za) Kaj Bra, Izobraževalno-Svetovalna oddaja 09.30 22. Revija Zagorje Ob Savi 2010, Državno Tekmovanje Otroških in Mladinskih Pevskih Zborov 10.05 Kuža Bud, Ameriški lm 11.40 Hri-Bar 12.40 Rad Igram nogomet 13.10 z Glavo Na Zabavo, Mladinska oddaja, ponovitev 13.45 Ajdovšina: nogomet, Tekma Prve Lige: Primorje - Gorica, prenos 16.00 Motokros: Dirka za Državno Prvenstvo, Reportaža Iz Orehove Vasi 16.55 Zaporožje: rokomet (M), Kvalikacije za Evropsko Prvenstvo 2012: Ukrajina Slovenija, prenos 18.30 Hercule Poirot: Maka Med Golobikami, Angleški lm, ponovitev 20.05 Reke in Življenje: Misisipi, Angleška Dokumentarna Serija 21.00 Mala Dorritova, Angleška nadaljevanka 22.00 Na Utrip Srca: Cecilia Bartoli - Sacricium, Umetnost Kastratov 23.00 Vroi Bronx, Ameriška nadaljevanka, ponovitev23.40 Tihi Družbenik, Rusko-Ameriški lm, ponovitev 01.15 Infokanal

07.30 TV prodaja 8.00 Djeji program 10.50 Školska košarkaška liga 1155 Pjesma, lm 13.45 Mot GP, prijenos utrke 15.15 Najbolji sportovi, dok. serija 15.40 Život nije šala, serija 16.35 Ukleta Ella, lm 18.20 Ljubav kroz želudac 18.55 24UR 20.00 Big Brother 22.00 Zvijezde na sudu, dok. serija 22.55 Imperija sunca, lm 0.35 Vizije budunos, dok. serija 1.35 24UR 2.35 Nona panorama 5.15 Jutarnji program 9.00 Program za djecu i mladež 13.45 Crtani lmovi 15.45 Maral Law, serija 16.30 Zeus & Roxanne 18.00 Mr Bean, serija 18.30 Sport 19.45 Vrijeme i sport 20.15 Film 21.35 ZiB Flash 22.00 Navy CIS, serija 23.00 Noni program

12:00 16:00 16:02 16:30 17:00 17:10 18:10 19:00 19:20 19:30 20:00 21:00 21:20 21:30 22:00 22:30 23:00 23:20 00:20

VIDEOSTRANICE Danas na programu Yoga&Pilates Hana i vino Vijes Kronika tjedna, ponavljanje Jukebox Meimurje danas VOA Hrana i vino Sport ponedjeljkom Meimurje danas VOA Auto moto nauc vision Dom na kvadrat Obzori, emisija iz kulture Meimurje danas Erotski program Videostranice

08:43 08:45 09:00 11:00 12:00 12:15 13:00 13:30 14:00 14:45 14:45 17:00 17:05 17:15 17:30 18:35 18:40 18:55 19:00 19:10 19:20 20:00 20:05 21:00 22:00 23:00 23:10 ------23:35 -------------

Najava Programa Tv Prodaja Vekerica Prijepodnevni Program Vtv-A 1x2 Kontakt Emisija O Klaenju Mali Oglasi Kulturni Magazin Emisija O Kulturi Vtv Tjednik Uz Komentar Za Slušno Ošteene Osobe Vjera I Nada Vjerski Program Uz Komentar Za Slušno Ošteene Osobe Reportaže Sa Zemlje Mira Emisija O Prirodi Tv Prodaja Vekerica Vijes Vtv-A Mali Oglasi Tv Prodaja Sportski Zoom Emisija O Sportu Iz Prošlos Tv Kalendar Vijes Vtv-A Vremenska Prognoza News ash - Glasa Amerike Mali Oglasi Djeji Program Vijes Vtv-A Koktel Mozaina Emisija Trzalica Glazbena Emisija Sportski Zoom Emisija O Sportu News ash - Glasa Amerike Vijes Vtv-A Iz Prošlos Tv Kalendar Škola Šaha Odjava Programa Videostranice

FILM RTL

21.30

Otok boje krvi

SERIJA NOVA TV

20.05

Najbolje godine

06.30 Zabavni Infokanal 07.00 Infokanal 08.00 Otroški Infokanal 09.00 Zabavni Infokanal 11.00 TV prodaja 11.30 Stras, Tv nadaljevanka, 11.del 12.00 Sobotno Popoldne 14.10 Ugriznimo Znanost: Boleina, oddaja o Znanos 14.30 22. Revija Zagorje Ob Savi 2010, Državno Tekmovanje Otroških in Mladinskih Pevskih Zborov15.30 Slovenski Utrinki, oddaja Madžarske Tv 16.00 Posebna Ponudba, Potrošniška oddaja 16.20 Umetni Raj 16.50 Prvi in Drugi 17.15 To Bo Moj Poklic: Slašiar, 1. Del, Izobraževalna Serija 17.40 Državno prvenstvo v Rallyju, Reportaža Iz Idrije 18.00 Bratje Karamazovi, Ruska nadaljevanka 18.45 Rožna Panter: Muholovec, risanka 18.50 Rožna Panter: Bankovec, risanka 19.00 z Damijanom 19.30 Muzikajeto: Belnška Banda, 1. Del, Igrano-Izobraževalna Mladinska Serija 20.10 Tranzistor 21.00 Studio City 22.00 Knjiga Mene Briga - Vasja Badali: za 100 Evrov Na Mesec 22.20 Ameriški lm 00.05 Tranzistor, ponovitev 00.45 Zabavni Infokanal

7.00 Tv prodaja 9.35 arolija ljubavi 9.30 Iskrice u oima 10.20 Tv prodaja 10.50 Najbolji video 11.40 Tv prodaja 12.10 ista kua 13.00 24 UR 14.00 Najbolje godine, serija 15.00 Sebina ljubav, serija 16.00 Iskrice u oima, serija 17.00 24 UR 17.10 Zabranjena ljubav, serija 19.00 24 sata 20.00 Lijepo je bi susjed, serija 20.55 Big Brother 21.35 Mentalist, serija 22.30 24 UR 22.50 Psych, serija 23.45 Krivi put, serija 0.50 24UR 0.45 Nona panorama

5.00 Jutarnji program 8.25 Mission 9.50 Zeus & Roxanne ® 11.20 Jaka obitelj 11.45 Djeji program 14.15 Conf.Play Town 14.20 Pinky & Brain 14.45 Simpsoni 15.10 Superman 15.55 Vijes 16.00 Dawson’s Creek 16.40 Alpsko skijanje 19.30 Vrijeme u slici 19.53 Vrijeme 20.00 Sport 20.15 Ekipa za oevid, serija 21.05 Uvod u anatomiju, serija 21.55 Privatna praksa, serija 22.45 Mentalist, serija 23.30 Noni program

TV kue imaju pravo promjene programa


62

Razbibriga

HOROSKOP

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Niti anelima ve ne verjemo!!!? I

vek Sanaderov se vrnuv vu Sabor. O temo se hajdig dugo pripovedalo, a ve se je i pripetilo. Nebrem veruvati gda ga ve tam niši nee, nema se kam sesti. Selijo ga z jedne strane Sabornice vu drugo, kajbi rekli, tak je kak trinajsto prase. To mi je odnekod poznato. Ve je vu Svetomo Pismo zapisano: došev je k svojima i oni so ga nej prijeli, nejso ga niti prepoznali. Zmislite se: još pred nekaj meje od leto i pol Ivija so na rokaj nosili, pili so mo vodo z roke, a denes obraajo glavu vkrej odjega i neejo žnjim posla meti. Kuliko vidimo, denes puše nekši drugi veter makar so vu pitanju isti ljudi i ve je nikaj nej kak je lani na prtuletje bilo. im je kapetan Ivo pobegev z broda šteri se fest nagnuv, jerbo je vu jega voda vuhajala na sve spehe i zgledalo je gda se bode vtopiv, mornari i posada so mo to nej pozabili i neejo žnjim posla meti. Jako sam najgerek kak to bode zišlo, jerbo kapetan Luka još navek štima Ivija i furt grunta kak bi mo našev mesto negdi pod saborskim suncem, dok Vladek Šeksov štrumfa, po cele dneve i noi, kak bi Ivija, znova, natirav z broda kaj ga brod ne-

VIDEL SAM TE… POZNAL SAM TE PO HODU

UNUTRAŠNJE DVORIŠTE (MN.)

bi prepoznav i poev se znova naginjati. Brzas je pred nami jako vesela politika jesen i kak unda nebodem najgerek što bode, od toga mleka, jev sira, a komo bode sirotka ostala? dkak je Toza Kavran ostaviv rokometnoga kluba, a znamo gda je on skorom dvajsti let biv nej sam precednik kluba nek i glavni blagajnik i sponzor, vu klub so došli novi i mladi ljudi. Nekšo novi klinci – rekev je sosed Pišta. Zgrešiv bi duši gda bi rekev gda jim nejde dobro. Pol je prvenstva minulo i na tretjemo so mesto, a gda so meli i malo šporcke sree još bi i više bili. To se vse zna i o temo sam vam nej šteuv pripovedati, nek me nekaj drugo gvinta: prvi trener vu našemo meimorskomo klubo je biv negdašji igra i profesor Alen Belko. Nejpredi je dve tekme zgubiv, a unda je tripot za redom pobediv i unda je dobiv otkaza. Na jegovo mesto je došev jegov kalfa Tonek Anel. Nate veruvali, ali i Anel je pobediv tripot za redom i jega so zmenili, a nejso ga pravzaprav niti pitali jeli bi on šteuv biti i pravi trener. Nebrem razmeti to upravo, treneri furt pobe-

O

STAV

ILONKA OD MILJA

SUMPOR

uvlejo, a oni jiv mejajo. Što zna, mortik te pobjede preve koštajo? Došev je i tretji trener Ani, a i on je pobediv na prvoj tekmi vu Zagrebo. Nebi se šteuv mešati, ali i jemo se ne piše dobro. Najgerek sam, jako sam najgerek, kaj bo se pripetilo, rez dva tjedne, gda bode novi trener tretjipot pobediv? Nekaj si gruntam, pak vu upravi so sami moški mortik oni, najbrž, išejo nekšo žensko kajbi cugle vlasti zela vu svoje roke. Vidite kak je to gda so moški naveni kaj jim žene komanderajo! erjem gda znate što je Rista Arnaudovski? Nebrem veruvati gda ne znate? Pak to vam je naš meimorski zet z Makedonije, šteri je par let kruha služiv kak rokometaš vu RK IPC. Tu prinas se oženiv, a ve kak gastabajter dela, oem rei, igra vu Bosni, gde ga hajdig rokometašov šteri so se navili igrati prinas vu akovco ili pak so jedno vreme bili na kruno (i vodi) vu našemo nejbolšemo prvoligaškomo klubo. Rista je šteuv vsima rei kaj je trdi gastarbajterski kruh, ali mo je jegov trener Irfan Smailagi to nikak nej šteuv priznati, tak gda mo je Rista skorom šija-

V

POETNA SLOVA ABECEDE

PICULA

ka zasuknuv. Malo se ovek zazabiv. Istina bog, trener je nejglavneši vu klubo, oem rei, Božek i bota, ali ve se bar zna što je nejjakši mož vu celoj Bosni ponosnoj. Kuliko vidimo Bosna mo nikaj nebre, ali zato mo je naša Meimorka zela mero i zmirila ga je tak gda je doma dober kak kruh i menši od makovoga zrna. aj vam bodem rekev, malo mi se mili naša Biba Zadravcova štera je hodala po centro akovca od jenoga do drugoga cukor-štacuna i nigdi je nej mogla najti meimorsko gibanico. Pak to je špot sramota kak za akovec, tak i za Meimorje. Dok sam to itauv mam mi je vu pamet došla ona naša stara, kajbi rekli prigodana, pesma: levo, desno nigdi moga stana, oj vulice alaj si pijana, oem rei, štacuni so tu, a gibanice nigdi. No, morem vam se pofaliti gda sam vam ja meuv vej sree. Našev sam meimorsko gibanico vu prvoj slastiarnici vu štero sam došev, ali nej vu akovco nek vu Dubrovniko, na Stradunu. Nekaj je z temaj Dubrovanaj nej po redo, oni jejo i prodavlejo ono z im se mi doma zbrkavlemo.

K

ŠARENICA OKA

ZABILJEŽITI

PISMOM VRSTA CRNOGORI CE

KORALJNI OTOK

NA BRODU

IMPERATOR

SUPROTNI VEZNIK

BRZI TOK RIJEKE

FLEISS

LONGIN LJILJAN JUŽNI ILI SJEVERNI

UZVIK DOZIVANJA

ŠAV NA ARAPI

POSJEDOVATI

MUŠKO IME

ANTE TOPI

ŽIVOTINJA S KOPITIMA

DVORNIK KAMATE

URAN

KORABLJA

OVITCI

MALA ŠTALA

UNIŠTAVATI OGNJEM

OBRAMBE NO ORUŽJE

VATRA

JOD

PAS

POJAVA NA VODI

PRORICATI IZ KARATA RIMSKA KRATKA HALJINA (MN.)

NEVIICA PLATINA

OBOR

NAUNIK

1. I 4. SLOVO ABECEDE

ŽENSKI PJEVAKI GLASOVI GLUMICA NINA

KOPLJAR

EXTINCTION

MUŠKO IME

LEVEL EVENT

KONJI

SHARIF OTILIJA OD MILJA THURMAN 33. PREDSJEDNIK SAD-A

VRSTA DIVLJE MAKE

OVAN (21.3.-20.4.)

VAGA (24.9.-23.10.)

Poetkom ovog tjedna bit ete posebno šarmantni, stoga, nemojte taj šarm dijeli samo sa sobom, pronaite osobu koja zaslužuje bi dio onoga kroz što vi prolazite. Ukoliko imate simpaje prema odreenoj osobi sredina tjedna e bi idealna da im to i pokažete. Ne možete sve uva u sebi. pošaljite zanimljiv email, sms ili nešto slino. Kraj tjedna iskoristite samo za sebe, napravite ono što vas ini sretnima, ako je to shopping, obnovite garderobu.

Poetak tjedna nikad nije previše zanimljiv, no, stvar je u vašem pristupu. Stavite ružiaste naoale i zaboravite na probleme. Sredinom tjedna posebno e bi izražena vaša intelektualnost. Nemojte sjedi sa strane i samo gleda što biste mogli napravi nego se potrudite i odmah napravite sve što je potrebno. Ukoliko niste sigurni u odluku, više pažnje posvete detaljima. Oni e se brže nego što oekujete posloži u veliku sliku.

BIK (21.4.-20.5.)

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

Ve u ponedjeljak ete shvatiti koliko su rijei zapravo bitne i koliko vam mogu pomoi da doete do onog što želite. Nemojte zbog straha uporno odgaati ono što ionako morate napravi. Pravo vrijeme je da se suoite s njim i pobijedite ga. Bilo bi dobro da krajem tjedna budete nešto oprezniji. Bez obzira o emu se radilo trebali biste dva puta više sluša druge nego govori. Vidjet ete koliko toga možete sazna, a da ništa ne pitate.

Tijekom ovog tjedna posebno e bi izražene neke vaše mane, poput tvrdoglavos. Nemojte drugima uporno objašnjava kako vi niste krivi za to nego tu osobinu pokušajte promijeni. Nemojte sve što se dogaa shvaa zdravo za gotovo, ponekad se dosta stvari može promijeni ukoliko malo dublje pogledate. Zagrebite ispod površine kako biste došli do pravih informacija. Kada je ljubav u pitanju ovo nije pravi tjedan za vas. Pokušajte bi prilagodljiviji i pristupaniji.

BLIZANCI (21.5.-21.6.)

STRIJELAC (23.11.-21.12.)

Ukoliko volite ljude oko sebe i druženje s njima, onda se nemojte ustruava. Svaki slobodan trenutak provedite u okruženju dragih ljudi. Dosta dobrih ideja e prolazi kroz vašu glavu, no, na poetku e se sve ini dosta mutnim. Samo trebate biti strpljivi i uporni, ubrzo e se sve razjasniti. Vrijeme je za korak dalje u vašem ljubavnom životu. Sve ovisi o statusu u kojem se sada nalazite.

Ukoliko ste jekom proteklog tjedna neke poslove obavili previše brzo ili ve znate da ste pogriješili, poetak tjedna iskoriste kako biste to promijenili. Nee bi lako, no, na vama je da date sve od sebe. Ukoliko vam neke stvari nisu jasne, bez obzira o emu se radilo, postavljajte pitanja. Samo je vrlo bitno da postavljate smislena pitanja i ne trošite vrijeme nepotrebno. Kraj tjedna e bi nešto opušteniji i zabavniji. Odmorite se malo od svega kako biste svježi ušli u novi radni tjedan.

RAK (22.6.-22.7.)

JARAC (22.12.-20.1.)

Nemojte odgaati ono što vas usreuje. Ako je to ljubav onda se odmah poetkom tjedna akvirajte kako biste što brže došli do nje. Sredinom tjedna bi se mogli pojavi sitni problemi jer vas jedna bliska osoba nee baš najbolje razumjeti, no, vrlo brzo e se saznati i ostatak prie tako da ne morate paniariti. Kraj tjedna e biti idealan za ljubav. Budite ono što jeste i radite ono što volite. To e ljudi oko vas prepozna i zna cijeni.

Bez obzira kakve poslove radili, ak i ako su runski, dodajte nešto svoje, nešto posebno u to i postat e vam zanimljivo. Sve ovisi o vama i vašem pristupu. Sredinom tjedna pripazite da ne brzate s odlukama. Priekajte prvo da saznate sve informacije koje su vam potrebne i tek onda reagirajte. Velike promjene izgledaju neprivlano, no, vama su sada one potrebne. Prevladajte strah i ve ovaj tjedan zaponite s njima, barem napravite plan što je sve potrebno napravi krenite s prvom stvari na popisu.

LAV (23.7.-23.8.)

VRSTA ZAINA

ŽENSKO IME

26. listopada 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

STANOVNIK RIJEKE

VODENJAK (21.1.-19.2.)

Poetak tjedna e bi dosta kompliciran za vas jer ete morati odgovoriti na neka pitanja koja vam uope nisu jasna i ne znate što s m žele posi. Budite oprezni. Sredina tjedna e bi vrlo zanimljiva za sve lavove i lavice jer ete ima jako puno energije. Samo se potrudite da je ne trošite nepotrebno. Više uživajte u ljubavi. Nemojte tražiti probleme tamo gdje ih nema nego se prepuste trenutku. Manje sumnjiavos i više opuštenos je vaš savjet za vikend.

Poetak tjedna bi za vas mogao bi prilino zanimljiv. Shvaate kako neke stvari koje su vas brinule više i nisu toliko komplicirane i da ete ih vrlo lako riješi. Zadržite pozivan stav i krenite u akciju. Imate unikatan pristup svemu što radite. Bez obzira koliko to drugi preispivali, na vama je da budete ono što jeste i uživate u tome. Prije ili kasnije oni e shvatiti vaše kvalitete. Krajem tjedna e se dogaa dosta novih stvari, pokušajte bi ozbiljni i provjeri situaciju kako biste bili sigurni u ono što radite.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Bez obzira koliko vam se neke stvari inile nevažnima, nemojte brzati sa zakljucima i odlukama. Dobro razmislite i tek kada budete sigurni u svoju odluku realizirajte je. Bez obzira koliko posla imali, više vremena morate provodi s dragim i bliskim osobama. Nemojte to smatra gubljenjem vremena, oni vam uvijek vrate volju i opmizam. Ljubav e dolaziti do vas na nešto udnije naine. Nemojte sada troši vrijeme na njihovo propivanje.

RIBE (20.2.-20.3.) Budite otvoreniji prema partneru, recite mu što osjeate i nemojte se boja njegove reakcije. Iskrenost se uvijek cijeni, a i vama e bi puno lakše kada se otvorite i kažete ono što ve duže vrijeme držite u sebi. Više pozornos obrate na skrivene poruke koje vam drugi šalju. Nisu svi direktni kao vi, pogledajte malo dublje u njihove postupke kako biste došli do svih potrebnih informacija. Kraj tjedna e i za vas bi nešto mirniji. Nemojte traži zabavu nego se za promjenu odmorite od svega kako biste imali više energije za tjedan koji je pred vama.

VIC tjedna

TANTAL MAJKA

Vrijeme

ORISATI METAR

RAJKO JAGAR

GRKI POLUOTOK

DRŽI

Pita uiteljica malu Ivu: - Koje je vrijeme? Ja se udajem? A iz zadnje klupe odgovara Ivica: - Krajnje.


26. listopada 2010.

Vremenska prognoza 63

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROGNOZA VREMENA za sljedeih 7 dana PREGLED VREMENA od 18. do 25. listopada

Sljedeih dana jutarnji mraz VREMENSKA SLIKA: Protekli smo vikend imali prilike iskoristiti relativno lijepo i toplije vrijeme za boravak ili radove na otvorenom. No, ve je ponedjeljak donio utjecaj nove ciklone, porast naoblake, kišu, vjetar i zahlaenje. U gorju je kiša okrenula na snijeg. Danas još ponegdje može pasti malo kiše, uglavnom ujutro i prijepodne, ali zatim e biti veinom suho i osjetno hladnije vrijeme. Od srijede slijedi stabilizacija. Druga polovica tjedna bit e veinom suha, ali uz hladna i maglovita jutra pa je mogu i jutarnji mraz. Zatopljenje se oekuje za vikend, a nova promjena vremena mogua je oko blagdana Svih svetih. No, napominjemo da je to dosta daleko razdoblje pa je situacija podložna promjeni. VREMENSKA PROGNOZA: Nova ciklona iz Sredozemlja, koju smo u Crometeo timu nazvali Augustin, još e se i danas nalaziti iznad Hrvatske. No, njen utjecaj na vrijeme u Meimurskoj županiji e oslabjeti. Još je u prvom dijelu dana ponegdje mogua slaba kiša, ali zatim bi poslijepodne trebalo biti veinom suho. I naoblaka se može smanjiti pa nije iskljueno da vidimo i malo sunca. Bit e vjetrovito uz umjeren i jak vjetar sa sjevera i sjeveroi-

stoka što e dodatno pojaavati osjeaj hladnoe. Temperatura e se kretati uglavnom izmeu 4 i 8 Celzijevih stupnjeva. Opi dojam vremena bit e hladan, ali uglavnom bez kiše. U srijedu dolazi stabilizacija tako da se nove oborine više ne oekuju. Bit e suho, a uz promjenjivu naoblaku oekuju se i sunana razdoblja. Vjetar e postupno oslabjeti, ali još uvijek može biti povremeno umjeren. Jutro hladno s temperaturom oko nule, a ni dnevna temperatura nee biti odviše ugodna, oko 8 Celzijevaca. Još bi hladnija jutra mogla biti u etvrtak i petak kad je velika vjerojatnost za pojavu mraza, a mogua je i magla ili niska naoblaka koja se može i dulje zadržati. Danju ipak suho sa sunanim razdobljima,

ali još uvijek prohladno. Vjetar uglavnom slab što e pogodovati hladnim noima i pojavi magle ili niskih oblaka. Jutarnja temperatura zraka kretat e se izmeu -3 i 0°C, dakle mraz je vrlo vjerojatan, a najviša popodnevna temperatura uvelike e ovisiti o trajanju magle i niske naoblake, ali ipak e u veem dijelu Meimurja biti izmeu 7 i 10 Celzijevih stupnjeva. Tijekom vikenda oekuje se zatopljenje. Zajužit e uz slab, zatim i umjeren jugozapadni vjetar što e donijeti porast i jutarnje i dnevne temperature zraka. Ostalo bi još uvijek uglavnom suho sa sunanim razdobljima, a prognostiki materijal upuuje na to da bi tek na samom kraju vikenda ili poetkom novog tjedna moglo biti nešto kiše. Iako je blagdan Svih svetih relativno daleko i u trenutku izrade ove prognoze nije sasvim jasan vremenski razvoj, ini se da bi prva polovica sljedeeg tjedna mogla donijeti novu kišu.

Snijeg na Medvednici Vrijeme je proteklog tjedna zapravo bilo relativno povoljno. Imali smo u prvoj polovici utjecaj ciklone Zdeslav, ali taj utjecaj nije bio previše naglašen. Tu kod nas bilo je slabije kiše, a u višem gorju i malo susnježice i snijega. Tako je primjerice na Medvednici padao slab snijeg, ali se nije zadržao na tlu. Drugi dio tjedna bio je znatno ljepši, ali i prohladan. Zbog vedrih i mirnih noi pojavio se i konkretniji jutarnji mraz. U Meimurju se temperatura zraka spustila i do -3 Celzijeva stupnja. Bilo je i jutarnjih magli, a ta magla se nekad i dulje zadržala. No, sredinom dana i popodne bilo je sunanih razdoblja tako da

Podsjeamo da vremensku i agrometeorološku prognozu možete provjeriti svaki dan i na našem broju telefona 060-444-444 uz cijenu poziva od 2,29 KN/min.iz iksnih te 3,52 KN/min. iz mobilnih mreža. (prognozu izradila udruga Crometeo 25.10.).

METEOROLOŠKI KALENDAR 26. listopada 1964. god. strašna poplava Save u Zagrebu uz 17 poginulih 29. listopada 1895. god. poplava Save 30. listopada 1979. god. na Zavižanu temepratura -10°C

je temperatura rasla do 11 ili 12 Celzijevaca. Izraženije je zajužilo tijekom vikenda. Sve je naglašeniji bio utjecaj ciklone koju smo nazvali Augustin. Ona nam je s jugozapada slala topliji zrak praen slabim do umjerenim jugozapadnim vjetrom. To se osjetilo po rastu temperature, i jutarnje i dnevne. Tako je u subotu i nedjelju izostao jutarnji mraz, a popodnevna temperatura išla je do ugodnih 16 ili 17 Celzijevih stupnjeva. No, porast naoblake, južina i pad tlaka zraka upuivali su tijekom nedjelje da uskoro slijedi promjena vremena, a to su sigurno osjeali i meteoropati jer se biometeorološka situacija pokvarila.

Suša pogodila Amazonu Amazona i njene prašume, poznate kao svjetska plua, suoene su s najtežom sušom posljednjih nekoliko desetljea. Amazona, rijeka najbogatija vodom na svijetu, bilježi vodostaj najniži od 1963. godine. Ve 27 regija uz rijeku proglasilo je stanje elementarne nepogode zbog suše, mnogi pritoci su presušili što osim prirodne katastrofe uzrokuje i ekonomsku, paraliziravši rijeni promet kao i industriju ribe. Brazilska vlada je kao

hitnu pomo uputila 13,5 milijuna dolara za regije pogoene sušom. Novac bi se trebao iskoristiti ponajprije za pumpne stanice i proišivae vode te za isporuku hrane najugroženijima. Stanovništvo željno isekuje studeni kada poinje sezona kiša u nadi da e se stanje popraviti. Ekološke skupine upozoravaju da e suše vjerojatno postati sve eše zbog klimatskih promjena te e i prašume biti ugrožene.

Dogaaji STIŽE ZIMSKO VRIJEME

Pomicanje sata i paljenje svjetala u vožnji

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

Od noi s 30. na 31. listopada, osim pomicanja kazaljke na satu za jedan sat unatrag, vozai e imati obvezu ukljuivanja svjetla na automobilima i danju, a ne samo nou i u uvjetima smanjene vidljivosti. Kazaljke na satu tada e se pomaknuti jedan sat unatrag, s tri sata na dva, ime e se te noi “dobiti” jedan sat spavanja. Nakon pomicanja sata oekuju se “krai” dani u poslijepodnevnim satima, stoga nas oekuje i prilagodba zimskim uvjetima vožnje, koju propisuje Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Kazna za vozae koji od 31. listopada danju budu vozili bez ukljuenih dnevnih ili kratkih svjetala, a koje uhvati policija, iznosi 300 kuna.

BLAGDAN Svih svetih predstojei ponedjeljak 1.studenoga

Zajednika civilizacijska vrijednost i odavanje poasti najbližima Blagdan Svih svetih u kalendaru svake se godine obilježava 1. studenoga. Tog se dana prisjeamo nama najmilijih osoba koje više nisu meu nama, ali žive u našim srcima i sjeanjima. Tako e biti i predstojei ponedjeljak, ali i cijeli vikend koji je pred nama. Poast svim umrlima ve u petak 29. listopada u 10 sati dat e predstavnici meimurskoga javnog i politikog života zajednikim polaganjem vijenaca i paljenjem svijea podno središnjeg križa na mihovljanskom groblju. Svi sveti su svetkovina koja je civilizacijska vrijednost za sve

ljude bez obzira na njihovu vjersku pripadnost, pa je stoga i državni praznik u svim zemljama zapadne kulture. To je dan kada se uz svijee i cvijee kod grobova, križeva i kapelica prisjeamo onih kojih nema meu nama živima i iskazujemo vjeru i nadu da su svi oni u svjetlu vjere pronašli svoj mir. Zato na Sve svete ne treba pretjerivati sa svijeama i cvijeem, nego više moliti i u sjeanjima biti s pokojnim roditeljima, braom, sestrama, prijateljima, kumovima, znancima, ali i onima koje ne poznajemo, ali smo uli za njih i njihovu žrtvu, a kod nas u Hrvatskoj su to prvo poginuli i umrli u

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: DEJAN ZRNA (tel. 311 866), zamjenica glavnog urednika: BOŽENA MALEKOCI-OLETI , pomonik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, novinari: (tel. 312 333) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Maja Novosel, Helena Zear, Bojana Španiek, fotograija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 312 333), graiki urednik: Dejan Horvat (tel. 312 335), graika priprema: Blanša Blaževi, Jurica Hoblaj, Roberta Tomši direktor marketinga: (tel. 313 133) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 313 133) Nevenka Šardi , lektura: Monika Zorec. ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (1.935 kn (pretplata+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11 Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

Domovinskom ratu, a potom i u svim ratovima. (S. Mesari)

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


SJAJAN POVRATAK HRVATSKOGA GIMNASTIKOG REPREZENTATIVCA

POBJEDNIKI NIZ RK MEIMURJA NASTAVLJEN I U ZAGREBU

ZAUSTAVLJENA VELIKA POBJEDNIKA SERIJA IVANE LISJAK

Filip Ude peti na konju s hvataljkama u Rotterdamu

Šesta uzastopna pobjeda za tree mjesto

Zbog ozljede morala predati me u Luksemburgu

“Jutro poslije” - prizor kojem e se svatko nasmijati – sve dok nije u njegovu dvorištu

OBADIE IZ MALE SUBOTICE lijepo “okinili” dok su oni snoboili

Kakši snoboki, takši svati! O starom tradicijskom obiaju natepanja danas se može uti tek u priama starijih generacija. Ipak, da ovaj (kako za koga) simpatian obiaj ne padne u zaborav, ovaj su se vikend pobrinuli prijatelji novopeenih zarunika Justine Fuko iz Ivanovca i Ivana Obadia iz Male Subotice. Naime, nakon povratka iz snoboka u kojima su kod mladine obitelji bili cijelu no, doekao ih je prizor koji sigurno nee moi tako brzo izbrisati iz sjeanja, a o njemu e se sigurno još duU akciji natepanja ak je i go priati u Maloj Subotici. zazidan ulaz u kuu

“Izvršitelji zloina”

Marame, marame, marame Jednostavan modni dodatak postao je nezaobilazan na akovekoj špici. Od raznih materijala, raznih boja i dezena, razliih naina vezanja i nošenja, u ovo jesensko doba marama postaje više od modnog dodatka i naše dame grije od hladnoe i pokojeg naleta vjetra. Marama je odjevni predmet bez kojeg se na špicu ovih dana gotovo više ni ne izlazi. Ipak, neka nam špicerice ne zamjere, ali naš ovotjedni miljenik je ipak muškarac koji je sa svojim etveronožnim ljubimcem sigurno bio prizor koji je svim prolaznicima uljepšao dan.

Dvadesetak prijatelja buduih supružnika “zapaprili” su zaruke svojim kreativnim doprinosom. Do ponoi u subotu uspjeli su “natepsti” cijeli grunt obitelji Obadi, objesiti bicikl i “instalirati” djeja kolica na krov, pa ak i zazidati ulaz u kuu. Prizoru kojem e se sigurno svatko nasmijati, kada se nae u tuem dvorištu, nasmijali su se i vlasnici kue, pa su ak “osumnjiene” prilikom “izvršenja zloina” poastili hranom i svježe ispeenom pizzom. No, na koncu su se Obadievi sami morali uhvatiti išenja dvorišta i grunta, na što im je otišao cijeli jedan dan i no. Ostaje nam za vidjeti hoe li se meu ovim društvancem natepanje ustaliti kao novi/ stari obiaj, no sigurno je da se oni oženjeni za svoja dvorišta ne moraju bojati. Ako je kua ve za zaruke ovako “okinena”, što li e tek biti kada doe red na samu svadbu? (bš, foto: zvrzan)

Međimurske novine 790  

međimurske novine 790

Međimurske novine 790  

međimurske novine 790

Advertisement