Page 1

str. 5

DONEDAVNO VISOKI ČASNIK HV-a, rodom iz Međimurja, uhićen zbog "slučaja Mlinište"

OPTUŽNICA protiv bivših čelnika Općine Sveti Juraj na bregu

USKOK protiv

www.mnovine.hr

str. 9

Je li brigadir Emil Vere Grabar, Crnčec iz Dunjkovca Zorana Šarića zaista počinio ratni zločin? i Davora Križaića

Godina XIV. Broj 738.

Cijena 7 kuna

^akovec, UTORAK, 27. listopada 2009.

str. 2-3

MEĐIMURSKI SREDNJOŠKOLCI DOKAZALI

Spremniji od drugih za upise na najbolje fakultete

SPEEDWAY GRAND PRIX 2010. GODINE U HRVATSKOJ

VJERAN ŽGANEC ROGULJA

Fotograf može biti svatko, a fotoreporteri media str. 3 su rijetki

ZNANJE DOBIVA NA CIJENI

str. 3

Stadion Milenium ugošćuje najbolje spidvejaše svijeta

Devet novih doktora znanosti iz Međimurja

str. 49

RAK DEBELOG CRIJEVA

Za bolest krivi geni, a ne prehrana str. 14-15 ili voda RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822

str. 71


2

Aktualno

DRŽAVNA MATURA - meimurski srednjoškolci postigli najbolje rezultate u Hrvatskoj na uvedenim p

UREDNIKI osvrt

IZ TJEDNA u tjedan

Zašto nama nisu samo dobre vijesti loše vijesti?! Niz loših vijesti pogodio je sjever Hrvatske. Koprivnica i Varaždin, inae dva pitoma grada, našla su se na njihovom udaru. Afere, malverzacije, ratni zloini, uhienja, dvije razliite grupacije ljudi: menadžera i ratnika. Nitko ne govori glasno, ali govori se da je to “cijena” (eventualnog) samostalnog ulaska Hrvatska u EU. Oito je sjever “meki trbuh” Hrvatske, jer on se ne buni, on šuti i radi. Stoga je valjda najlakše udariti po njemu. Bez obzira je li se zaista “maijašilo” u Podravci, koja stoji na poprilino zdravim temeljima, te je dovedena silnim negativnim medijskim napisima i dogaajima u situaciju da mora razmišljati o opstanku, ini mi se da je puno toga više “za akciju”, ako se ve uhiuju menadžeri, bilo na temu vjenog minusa u brodogradnji koji saniramo godinama unatrag mi svi zajedno - porezni obveznici. Milijarde kuna poreznih obveznika troše se nemilice u škverovima, o malverzacijama se pisalo tone tekstova, ali bilo je po onoj dobro poznatoj poslovici: “Tresla se brda, rodio se miš”. Jesmo li mi “sjevernjaci” koji smo uglavnom ve osvojili europska pravila života i ponašanja i praktiki Europa ve stanuje ovdje oni “naivci” koji se moraju žrtvovati da bi cijeloj Hrvatskoj bilo bolje? Nekako mi se sve ini da bi i to moglo biti uzalud, jer izgleda da EU svakih šest mjeseci izmisli nešto da bi Hrvatsku “štopala” prema konanoj integraciji. Najprije Slovenija, pa onda topniki dnevnici, problemi u pravosuu itd. Stoga mi sve više “zvoni” ono što sam uo pred sada ve mjesec dana u nefor-

t

27. listopada 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Piše: Dejan Zrna urednik@mnovine.hr

malnim razgovorima s politiarima u Mostaru da emo mi ipak u EU “u paketu” s BiH i Srbijom, jer to je jedina garancija da više nee biti novih sukoba na ovim prostorima. Novinarima uvijek svi predbacuju da uglavnom vole “emitirati” loše vijesti. Ako nas pozorno itate, to nam nikada nije bila osnova ureivake politike, dapae, želimo takoer “emitirati” što više optimizma, pokrenuti procese koji donose bolju budunost našeg kraja, pokušati “otvoriti oi” svima u društvu. Stoga nam je i te kako drago kad vidimo da je znanje meimurskih srednjoškolaca i studenata bolje od drugih u Hrvatskoj i da se isplatilo dati podršku otvaranja Veleuilišta u akovcu. Dajemo je i danas, kao i procesima koji se dogaaju u turizmu, dolasku stranih gostiju u Meimurje. Vijest par exelance pak je dolazak najjae svjetske speedway utrke Grand Prix sljedee 2010. godine u Gorian, Donji Kraljevec, Meimurje, Hrvatsku. Svaka ast Zvonku Pavlicu što e se iz Meimurja emitirati TV slika diljem svijeta.

TEST USPIO: Meimurski sre od drugih za upise na najbol - U devet od ukupno osamnaest predmeta meimurski srednjoškolci postigli su bolje rezultate od nacionalnog prosjeka, a time i najbolji prosjeni rezultat u Hrvatskoj. Imaju bolje znanje i u jezicima i u matematici, u emu osobito prednjae uenici akoveke Gimnazije

Meimurski srednjoškolci svjesni su da o rezultatima mature ovisi njihova budunost Testovi na probnoj državnoj maturi nisu bili preteški, tvrde meimurski srednjoškolci o kojima se ovih dana euforino govori kao o onima koji su na ispitima probne državne mature postigli najbolje rezultate u zemlji. Naime, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u izvješu o provedenoj probnoj državnoj maturi objavio je da su uenici meimurskih etverogodišnjih strukovnih škola i gimnazijskih programa u 9 od ukupno 18 predmeta postigli bolje rezultate od nacionalnog prosjeka, a time i najbolji prosjeni rezultat u Hrvatskoj. U usporedbi s drugima, meimurski srednjoškolci imaju bolje znanje i u jezicima i u matematici, u emu osobito prednjae uenici akoveke Gimnazije. Njih 216, koliko ih je proljetos pristupilo probnoj državnoj maturi, posti-

glo je rezultate bolje od državnog prosjeka. Najbolje rezultate, 20 posto bolje od državnog prosjeka, postigli su na testu iz njemakog jezika i matematike. Briljirali su i u izbornom dijelu ispita. - Na listi izbornih predmeta, za koje su se uenici opredjeljivali sukladno vlastitim sklonostima i željama za nastavkom školovanja, prednjae predmeti iz prirodne grupe. Tako je 88 uenika izabra-

lo biologiju, 52 iziku i 36 kemiju i upravo u tim predmetima ueniki rezultati u najveem postotku prelaze nacionalni prosjek. Za biologiju i iziku ta razlika iznosi preko 20 posto. Iz ovoga proizlazi da su akoveki gimnazijalci izraženije zainteresirani i okrenuti prirodoslovlju i fakultetima u tom podruju, a tu su ujedno pokazali i najizvrsnije znanje. Nino Horvat, uenik prirodoslovno - matema-

Želite li na faks, najprije morate na državnu maturu Svi oni koji nisu u sustavu obrazovanja, dakle, ako ste ve ranije završili srednju školu, a želite upisati fakultet, morat ete polagati državnu maturu. Da bi mogli pristupiti ispitima, morate se prijaviti

Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji e vas obavijestiti gdje i kada možete pristupiti ispitima. Dodatne informacije potražite na Internet adresi www.ncvvo.hr. (D.M.)

tike Gimnazije u našoj školi, ispit iz izike riješio je sa 100-postotnom tonošu. U društvenoj grupi predmeta psihologiju je odabralo 42 uenika, sociologiju 32, a povijest 19 uenika. I u ovim predmetima uenici postižu rezultate 10 - 15 posto više od državnog prosjeka, s ponosom nam otkriva Sandra Breka - Ovar, ispitna koordinatorica akoveke Gimnazije.

Poljoprivredni tehniari iznenadili znanjem iz matematike Na svoje uenike ponosni su i u drugim školama. Zanimljivo je da je najbolji rezultat na testu iz engleskog jezika postigao uenik TIOŠ-a, a da su u Gospodarskoj školi iznenaeni izvanrednim rezultatima svojih uenika, poljoprivrednih tehniara, na testu iz matematike,

Meimurski srednjoškolci uvjereni u još bolje rezultate kad e biti “za ozbiljno”

Anketa “Pod vurom”

Meimurski srednjoškolci dobro su pripremljeni za predstojeu državnu maturu i ini se da nemaju strah pred tim velikim ispitom. Razlog tomu je što nema neizvjesnosti, što tono znaju što i koliko se od njih oekuje i

što moraju znati na odreenim ispitima. Za to su se pripremali tri godine. Cilj državne mature je da pokaže znanje uenika, da se vidi tko zna više, a tko manje. Kriteriji državne mature koju e hrvatski srednjoškolci po prvi

pitima, a proljetos na probnoj državnoj maturi, što je sve bila priprema za veliko inale, zapravo uope nisu teški. Ocjenjuju da je ovaj novi sustav vrjednovanja znanja u odnosu na raniji daleko bolji i da je sada lakše. Ranije

Dominik Palfi, ekonomist iz Palovca – Pisao sam probnu državnu maturu. Nije bilo teško, dapae, testovi su bili jednostavni i laki. Meni je osobno najteži bio test iz stranog jezika. Njemaki mi baš nije jaa strana. Sva tri predmeta koje smo polagali položio sam. Malo me strah mature, ali mislim da je ovakav nain bolji jer smatram da e sada biti lakše upisati se na fakultete.

generacije morale su polagati maturu, svi odreda, a onda se još pripremati za prijeme ispite na fakultetima. Sada jednim udarcem rješavaju dvije stvari, i svjedodžbu i prijemni za fakultet. I to je, kažu, sjajno. (D.Mihoci)

Ivana Krajai, hotelijersko - turistiki tehniarka iz Svetog Martina na Muri – Ja sam jako zadovoljna rezultatima jer sam napisala i za trojku i za etvorku. Mislim da o predavaima puno ovisi kakva znanja imamo, ali u školi nam je organizirana dodatna nastava, pa tko ima rupe može nadoknaditi.

Nikola Pavlic, ekonomist iz Goriana – Zadovoljan sam sve u svemu kako sam prošao na probnoj državnoj maturi. Moglo je i bolje, ali ok. Matematiku sam mogao napisati bolje. Dobio sam tek dvojku, a siguran sam da znam za više. Siguran sam da u na ovom dolazeem stvarnom, ozbiljnom testu napisati bolje. Moram.

Petra Dobrani, gimnazijalka iz Šenkovca – Probna matura je za mene dobro prošla. Hrvatski sam napisala za pet, matematiku sam napisala lošije jer i inae imam trojku. Ispiti uope nisu bili teški, tražile su se od nas uobiajene stvari o kojima smo uili, ništa posebno. Oekujem da u na državnoj maturi biti još bolja. Elena Palatinuš, gimnazijalka iz Šenkovca – Ja sam zadovoljna rezultatima probne državne mature. Iz izbornih predmeta dobila sam etvorku, matematiku sam napisala loše, za dvojku, što je i realna ocjena za mene, a u jezicima sam bila dobra. Mislim da je ovaj novi nain odlian, jer imamo više mogunosti oko odabira fakulteta.

put polagati ove školske godine postavljeni su tako da svi uenici mogu zadovoljiti parametre prolaznosti. I zato meimurski srednjoškolci s pravom tvrde da testovi koje su polagali dvije godine na tzv. nacionalnim is-

Luka Šprajc, komercijalist iz Šenkovca – Odluio sam pristupiti državnoj maturi jer je besplatna i želim probati, želim testirati svoje znanje, samo zato. Uspijem li, volio bih studirati marketing ili ekonomiju. Kakve su mi šanse? Pa, pola pola. Državna matura je sjajna stvar, bolji sistem negoli je bio do sad.


27. listopada 2009.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

3

probnim testovima koji e biti odluujui za daljnje školovanje

ednjoškolci spremniji lje hrvatske fakultete budui da su debelo prošišali državni prosjek. Kažu da je to plod rada uenika koji su se za probnu državnu maturu pripremali na dopunskoj nastavi, ali i utjecaj roditelja i uitelja koji su znali motivirati uenike i uvjeriti ih u važnost dobrih rezultata na državnoj maturi za njihovu budunost. - Ti su rezultati dobri, ali i relativni, i njima se ne treba zanositi. Po mom sudu, realnost je puno drugaija. Sudei po rezultatima probne državne mature, znanje uenika je zapravo, generalno gledajui, loše, jer što rei na prosjenu riješenost testa iz, primjerice, matematike od 22 posto, a, koliko znamo, inae je za dvojku potrebno riješiti barem 40 posto testa. Ako su naši srednjoškolci za 20 posto bolji od državnog prosjeka, onda to znai da zapravo matematiku znaju za dva i oko toga ne treba stvarati euforiju. Osobno sam zadovoljan rezultatima koje su postigli uenici naše škole, a koji su u svim predmetima bolji od državnog prosjeka. ak smo imali i pojedince koji su u pojedinim predmetima briljirali, kritian je, ali ujedno i realan Dražen Blažeka, ravnatelj TIOŠ-a. Kako na državnoj razini, tako i u Meimurju u svim podrujima i predmetima bolje rezultate od uenika strukovnih škola postigli su gimnazijalci. Trojka je njihova prosjena ocjena. Ako je tako, onda ravnatelj TIOŠ-a s pravom smatra da euforiji nema mjesta.

Velika veina od 730 maturanata izlazi na državnu maturu U šest meimurskih srednjih škola ak 730 uenika ima pravo polagati državnu maturu. To su sve redom polaznici gimnazijskih i strukovnih programa. Da bi završili srednju školu, gimnazijalci moraju na državnu maturu, dok uenici etverogodišnjih programa strukovnih škola

ne moraju jer oni zvanje stjeu polaganjem završnog rada. Državnoj maturi mogu pristupiti žele li nastaviti školovanje na fakultetu. Za razliku od njih, uenici trogodišnjih zanimanja i da žele ne mogu pristupiti državnoj maturi. Najprije se moraju doškolovati. - Baš kao i gimnazijalci, i uenici strukovnih škola mogu upisati bilo koji fakultet, samo što se sami moraju pripremati za ispit iz predmeta koji eventualno nisu slušali tijekom srednjoškolskog obrazovanja, a traži ga odreeni fakultet. To ne bi trebao biti problem jer se tijekom protekle tri godine srednjoškolce pripremalo za državnu maturu pa su pitanja koja su bila na ispitima tijekom tih godina i to iz svih predmeta koji se polažu na stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje. Zahvaljujui njima stjee se slika o širini znanja koje se traži na ispitu i kakvi e po prilici biti zadaci, objašnjava ravnatelj TIOŠ-a. Na državnoj maturi polagat e se ispiti iz obaveznih i izbornih predmeta. Obavezno se polaže ispit iz hrvatskog i stranog jezika te matematike. Ti se ispiti moraju provesti do 1. lipnja, a datumi su ve odreeni i uenici za njih znaju. Od izbornih predmeta mogu se polagati biologija, etika, ilozoija, izika, geograija, glazbena umjetnost, informatika, kemija, likovna umjetnost, logika, politika i gospodarstvo, povijest, psihologija, sociologija, ak i vjeronauk, sve ovisno o fakultetu koji uenik namjerava

THE BEST OF: Nino Horvat, uenik prirodoslovno - matematike akoveke Gimnazije, ispit iz fizike riješio je sa 100-postotnom tonošu

Ispitni koordinatori alfa i omega državne mature Ispitni koordinatori, svaka škola ima svoga, alfa su i omega cijele prie zvane državna matura. Oni zaprimaju testove, organiziraju tko e gdje pisati ispite, u kojoj uionici, za kojom klupom. Njih na prijedlog ravnatelja škole potvruje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje, kojemu i odgovaraju. Posljednje tri godine oni su organizirali održavanje ispita nalik državnoj maturi u meimurskim srednjim školama. Uenici su prije “premijere”, koja poinje ve u veljai, a završava poetkom lipnja, imali priliku za tri probe pa su dobro upoznati s procedurom na državnoj maturi. Nepoznanica nema. Tako, primjerice, u grupi uenika koji pišu ispit na državnoj maturi može biti najviše petnaest ispitanika koje e nadzirati dva profesora i to nikako ne mogu biti profesori koji poduavaju predmet iz kojega se piše ispit. Može se dogoditi da e pisanje testa nadzirati uitelji iz nekih drugih škola, a ne one iz koje je uenik i u kojoj se piše ispit. ak je mogue da na ispit dou uitelji iz drugih županija. U razrede se mora ui tono pet minuta prije poetka pisanja testa, dakle, nema kašnjenja. Tono je opisano i što se na koji ispit

od pomagala može ponijeti. Sve to meimurski srednjoškolci dobro znaju, a mogu provjeriti na web adresi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja ili u priruniku koji je posebno tiskan za ovu priliku. Pokazalo se da su do sad meimurski ispitni koordinatori savršeno dobro obavljali svoj posao koji ukljuuje i primanje i podjelu ispita i štošta drugo. Zanimalo nas je kako su pripremljeni za eventualne ekscese koji se mogu dogoditi vezano uz krau testova i slino. - Što se sigurnosti tie, ispitni koordinator dužan je pohraniti ispitni materijal na unaprijed pripremljeno sigurno mjesto u školi. U sluaju otkrivanja ispitnog materijala ili njegova otuenja ispitni koordinator dužan je o tome odmah obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. O daljnjim koracima odluuju oni. Za sada poteškoa s time nije bilo. Poznata je praksa u nekim europskim državama gdje zadaci procure prije samog pisanja pa se cijela matura tada poništava. To bi se vjerojatno dogodilo i kod nas u slinoj situaciji, rekla nam je ispitna koordinatorica Sandra Breka - Ovar. (D.M.)

Najbolje rezultate, 20 posto bolje od državnog prosjeka, postigli su na testu iz njemakog jezika i matematike. Briljirali su i u izbornom dijelu ispita upisati. Ve sredinom veljae poinju se polagati prvi ispiti iz izbornih predmeta. Tako e se, primjerice, ispit iz psihologije polagati 18., a informatike 19. veljae. Obavezni ispiti iz jezika i matematike polažu se na dvjema razinama, osnovnoj ili višoj, ovisno o fakultetu na koji se uenik planira upisati. - Testovi osnovne razine prilagoeni su programima uenika srednjih škola i ope gimnazije. Kakvu e razinu testova odabrati, ovisi o tome koji fakultet žele upisati. Fakulteti su odredili kakvu razinu znanja traže od svojih potencijalnih polaznika iz ta tri predmeta, a neki zahtijevaju i polaganje ispita iz nekih drugih predmeta. Tako, primjerice, maturant koji želi upisati elektrotehniku da bi ga uope uzeli u obzir kao kandidata koji konkurira za mjesto na fakultetu elektrotehnike mora odabrati i položiti višu razinu matematike, te osnovnu razinu hrvatskog i stranog jezika. Za novinarstvo je, primjerice, obavezna viša razina hrvatskog i stranog jezika, te niža razina matematike, a kandidat je dužan položiti još i povijest, odnosno politiku i gospodarstvo, ovisno što odabere, objašnjava ravnatelj Blažeka.

Bez problema kod upisa na fakultete Sudei po rezultatima probne državne mature, meimurski srednjoškolci, osobito gimnazijalci, ne bi trebali imati problema s rezultatima na državnoj maturi i upisima na željene fakultete. Oni srednjoškolci koji ove godine polože državnu maturu, a ne žele studirati, moi e pokušati upisati se na fakultet neku drugu godinu, koristei rezultate i bodove steene državnom maturom. Oni koji nee biti zadovoljni postignutim rezultatima moi e pristupiti državnoj maturi na drugom, ljetnom roku u kolovozu, ili zimskom roku koji je planiran u sijenju idue godine. - Svi oni koji su možda imali jedinice i nisu mogli na državnu maturu u prvom roku, kao i oni koji su nezadovoljni rezultatom, mogu na ljetni rok, ili onaj sljedei zimski. Mi svojim uenicima savjetujemo, i tako smo ih usmjeravali, da svakako pristupe prvom ispitnom roku jer e sasvim sigurno mjesta na željenim fakultetima biti popunjena, pa je to negativnost. Za upis na fakultet osim svjedodžbe potrebno je priložiti i rezultate s državne mature. Nema više upisa na fakultete bez položene državne mature, naglašava ravnatelj Blažeka. Iako su svi fakulteti priznali rezultate državne mature za upis, neki od njih zadržali su pravo provjere speciinih sposobnosti pristupnika. Za sad još nije deinitivno poznato koji e fakulteti tražiti dodatne provjere, no obeano je da e maturanti o tome biti pravodobno obaviješteni. (Danijela Mihoci)

dr. sc. Saša Legen

dr. sc. Velimir Glumac

dr. sc. Tomislav Novinšak

dr. sc. Sanja Kova

dr. sc. Predrag Koila

dr. sc. Jasmina Magdaleni

dr. sc. Klaudija Carovi Stanko

dr. sc. Ivan Magdaleni

dr. sc. Davor Illeš

DEVET novih doktora znanosti, roenih Meimuraca, kod župana

Prepoznaje li se konano važnost znanja i obrazovanja?! Meimurski župan Ivica Perho priredio je u petak 23. listopada jedinstveni prijem za meimurske doktore znanosti. To su: dr. sc. Klaudija Carovi Stanko, dr. sc. Velimir Glumac, dr. sc. Davor Illeš, dr. sc. Predrag Koila, dr. sc. Sanja Kova, dr. sc. Saša Legen, dr. sc. Ivan Magdaleni, dr. sc. Jasmina Magdaleni, dr. sc. Tomislav Novinšak. Prijemu jedino nije bila nazona dr. sc. Jasmina Magdaleni, koja je na postdoktorskom usavršavanju u Bruxellesu. Zanimljivo da etvorica od njih rade u Meimurju, dr. sc. Velimir Glumac, dr. sc. Predrag Koila, dr. sc. Saša Legen i dr. sc. Tomislav Novinšak. Ovo je prvi i jedinstven sluaj da je u Meimurskoj županiji prireen prijem na kojemu je okupljeno toliko doktora znanosti, roenih Meimuraca. To govori i o novom zaokretu Meimurja, posebice meimurskih vlasti prema veem poticanju uloge znanja u razvoju Meimurja i otklon od dosadašnjeg imidža županije samo vrijednih radnika.

Meimurski župan Ivan Perho priredio je sveani prijam za novu generaciju doktora znanosti, roene Meimurce, ali i one koji su svoje profesionalne karijere izgradili radei na podruju naše županije. Sveuilište u Zagrebu u rujnu je promoviralo 419 novih doktora znanosti, a meu njima je i devetero što roenih Meimuraca, što osoba koje su i nakon stjecanja doktorata odluile nastaviti živjeti i raditi u Meimurju.

Registar naših doktora znanosti Koliko je tono živuih Meimuraca doktora znanosti, zapravo nitko tono ne zna jer takav registar trenutno nigdje ne postoji. Tek sada kada je sazrela svijest o tome da moramo znati s kakvim vrhunskim kadrovima raspolažemo, gdje su, što rade i na koji nain, mogli bi doprinijeti ne samo razvoju Meimurskog veleuilišta, meimurskoga visokog školstva uope, ve i razvoju gospodarstva, sazrela je svijest da se napravi takav registar u Meimurskoj županiji. Tu inicijativu dao je meimurski župan Ivica Perho, a prihvatila ju je i podržala

Tri naša doktora u službi varaždinskoga visokog školstva I prijem doktora znanosti kod meimurskog župana pokazao je kako premalo znamo i o sebi samima, a još manje koristimo vlastite resurse. Od devet poznatih doktora znanosti, prijem kod župana pokazao je da je troje njih na službi na varaždinskim visokoškolskim ustanovama. Medicinskim sestrama u njihovom visokoškolskom obrazovanju predaje

dr. sc. Tomislav Novinšak, koji je inae zaposlen u Županijskoj bolnici akovec, dr. sc. Ivan Magdaleni radi na katedri za informatike tehnologije i raunarstvo na varaždinskom FOI-u, dr. sc. Sanja Kova, koja je doktorirala matematiku na PMF-u i predaje na Geotehnikom fakultetu u Zagrebu, surauje takoer s Varaždinskim veleuilištem. (BMO)

dr. Nevenka Breslauer, dekanica Meimurskog veleuilišta, koja je u razgovoru za Meimurske novine iskazala spremnost da se podaci za registar prikupljaju u Meimurskom veleuilištu. Trenutano najpraktiniji nain za izradu baze podataka o našim znanstvenim kadrovima jest prikupljanje podataka elektronskom putem, tako da se doktori znanosti na kojem god podruju znanosti doktorirali ili ma gdje živjeli elektronskom poštom jave Meimurskom veleuilištu kako bi se na taj nain izradila baza podataka. Meimurski župan Ivica Perho najavio je i skori sastanak naših doktora znanosti jer samo u neposrednom susretu mogue je sagledati na što bi Meimurje moglo u budunosti raunati, a iza toga slijedio bi sastanak i s našim gospodarstvenicima jer u Hrvatskoj, pa tako i Meimurju, još uvijek ne postoji dovoljno tijesna suradnja izmeu akademske zajednice i realnog sektora, a bez te tijesne suradnje nema društva, a kamoli gospodarstva znanja. Na tom sastanku koji bi trebao uslijediti za otprilike mjesec dana oekuju se ne samo ovi nedavno promovirani doktori znanosti ve i oni koji su doktorirali u ranijim razdobljima, kako bi dali svoje vienje razvoja Meimurja i procijenili gdje vide sebe u tom razvoju Meimurja. U razgovoru s gospodarstvenicima koji bi se takoer trebali pridružiti tim razgovorima trebalo bi znati gdje se mogu otvarati prostori za njihovo zapošljavanje ili angažman, kao i angažman naših znanstvenika u radu i razvoju Meimurskog veleuilišta. (BMO)


4

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

27. listopada 2009.

GDQD u Meimurju

Poelo zimsko raunanje vremena

Meimurci, pijte više vode

Novo svjetsko priznanje violini Ivana Zanjka

Meimurci ne piju dovoljno vode, istiu lijenici, te pozivaju na konzumiranje vode. - Dnevno treba popiti minimalno dvije litre vode. Uzimanje vode je vrlo bitno za kompletnu funkciju organizma. I za bubrege i za funkciju želuca i za funkciju crijeva te sve ostalo. Uzimanje vode pomaže regulaciji stolice, crijevni sadržaj se brže prazni, ime se skrauje kontakt stolice sa sluznicom i apsorpcija loših sastojaka iz stolice. To inae može dovesti do promjena u stijenci crijeva, upozorila je

mr. sc. Renata ulinovi - ai, kirurginja Županijske bolnice akovec. (D.Mihoci)

Turistiki novinari nagradili Sveti Martin na Muri Sveti Martin na Muri dobio je još jedno znaajno priznanje. Primili su nagradu “Zlatni interstas” koja je predložena od strane turistikih novinara. Predstavnici opine i Turistike zajednice Sveti Martin na Muri Marijan Colar, zamjenik naelnika, Zdravko Fajfar, opinski vijenik, Branko Polanec, predsjednik TZ-a, te predstavnici Toplica Sveti Martin Željko Zadravec i Igor Lazar povodom toga su gostovali na primanju nagrade “Zlatni interstas 2009.”, meunarodne turistike nagrade, a primio ju je zamjenik naelnika. Za ovo veliko priznanje i nagradu svetomartinska je opina predložena od strane turistikih novinara koji su nenajavljeno tijekom ljeta, odnosno Dana turizma opine Sveti Martin na Muri 2009. boravili na podruju ove opine.

Na Meunarodnoj smotri turizma, ilma i krajobraza, održanoj od 15. do 18. listopada u Splitu, opina Sveti Martin na Muri kandidirala se za Zlatni cvijet Europe 2010., prestižno priznanje koje se dodjeljuje na prijedlog Europske federacije turistikih novinara sa sjedištem u Rimu. U Splitu je svoju kandidaturu uz Sveti Martin na Muri podnijelo još etrnaest gradova, ustanova i destinacija, od kojih devet iz Hrvatske i pet iz Bosne i Hercegovine. Iz Hrvatske su kandidirani još Grad Mali Lošinj, Grad Nova Gradiška, TZ Grada Osijeka, Nacionalni park Brijuni, Park prirode Kopaki rit, Park prirode Medvednica, Nacionalni park Mljet i opina Molve. Zlatni cvijet Europe 2010. bit e dodijeljen u Rimu tijekom 2010. godine. (S. Mesari)

Rano ujutro u nedjelju 25. listopada 2009. kazaljke na satovima vratile su se za jedan sat unatrag. Tono u 3 sata kazaljke se vratila na 2 sata,

Poznati meimurski konstruktor, graditelj i restaurator violina, viola, violonela i kontrabasa profesor Ivan Zanjko, rodom iz Gornjeg Mihaljevca, ostvario je veliki meunarodni uspjeh. Na meunarodnoj smotri glazbala u Cremoni njegova je violina osvojila etvrto mjesto. Samo dvije desetinke boda dijelile su ga od treeg mjesta i bronane nagrade. U ocjenjivanju tona njegova violina izraena od ptijeg javora bila je na drugom mjestu, što ovoga vrsnog majstora izuzetno raduje. Zanjko ve bilježi mnoge meunarodne uspjehe, pa je tako 2005. godine u Mitenwaldu njegova violina proglašena violinom s najboljim zvukom. Sudjelovao je i na svjetskim skupovima u Moskvi i Londonu te u Austriji, Njemakoj, Švicarskoj i Italiji.

ime je nedjelja bila dulja za jedan sat, koji smo joj poklonili zadnje nedjelje u ožujku. Tako je zapoelo zimsko raunanje vremena koje provodi Hrvat-

Zagrebaki komorni orkestar ovogodišnju e koncertnu sezonu 30. listopada zapoeti sveanim koncertom na kojem e biti obilježeno 30 godina rada profesora Ivana Zanjka, vrsnog majstora - graditelja violina. Koncert e biti održan u Muzeju

ska i Europa, izuzev Islanda i Rusije. Vraanje kazaljke za sat unatrag znatno je skratilo i dnevnu svjetlost, jer mrak pada vrlo brzo, ve iza 16.30 sati.

Mimara u Zagrebu. Osim po svojim vrhunskim gudalima, profesor Zanjko osebujan je i po tome što ih izrauje samo jednom rukom. Naime, u djetinjstvu je ostao bez šake lijeve ruke kao posljedice diranja granate zaostale od II. svjetskog rata. To što

sve radi jednom rukom nije mu bio veliki hendikep, pa je tako izmeu ostalog izradio violinu dugaku svega 30 milimetara kojom je dospio i u Guinnessovu knjigu rekorda. Svoje violine profesor Zanjko izraivao je na radionici žianih glazbenih instrumenata majstora Vladimira Šimunova Proskurnjaka u Gornjem Kuršancu. Do sada je izradio 90-ak violina, 10-ak viola, 5 violonela i kontrabas, sve kao koncertna glazbala, znai da je rije o vrhunskim glazbalima, što iziskuje dugotrajan i skup postupak izrade. Do mirovine je radio kao profesor biologije, izike i kemije te je jedan od osnivaa priredbe “Dani lipe” u Gornjem Mihaljevcu, priredbe koja je u poetku okupljala priznate glazbenike, pjevae te majstore glazbala i glazbe. (Stjepan Mesari)

Župan Perho razmišlja o smanjenju županijske administracije?! - U Meimurskoj je županiji zaposlen 61 ovjek, a treba nas samo 50, prema mojoj procjeni. Pitanje je kako se riješiti viška zaposlenih. No, prema drugim županijama mi zapravo dobro stojimo, prva najbliža nam je županija u kojoj je 90 zaposlenih, rekao je župan Perho, koji oito razmišlja o daljnjem smanjivanju županijske administracije. To je glasno rekao u Nedelišu prošli petak na Poslovnom klubu

MESAP-a, na kojemu je gostovao mr. Neven Mimica, da e novi županijski proraun koncipirati na nain da se rašisti, kako je rekao, “s bedastoama iz ranijih razdoblja”. Istaknuo je: - Moramo se okrenuti sebi. Ne tražimo od države da nam pomaže, ve da državne institucije rade svoj posao. Danas sam primio devet doktora znanosti iz Meimurja, napravit emo evidenciju koliko ih ima i ukljuiti u obrazovne

sustave preko Meimurskog veleuilišta. Kad je rije o razvojnoj agenciji REDEA, nastojat emo obrazovati što širi krug mladih ljudi da naue pisati programe za europske fondove. Razvili smo sustav poticaja na potpuno krivi nain, sad je osnovno pitanje na koji nain prerasporediti županijski proraun. (JŠ)

Meimurski studenti koji studiraju na moru dobili besplatan prijevoz Studenti s prebivalištem na podruju Meimurske županije koji studiraju u Rijeci, Opatiji, Puli ili Zadru imaju pravo na dodjelu iskaznice koja vrijedi za 20 jednosmjernih vožnji željeznicom ili karnet karata koje vrijede za 10 jednosmjernih vožnji autobusima na redovnim linijama iz akovca prema navedenim mjestima za akademsku godinu 2009./2010., odnosno zakljuno do 31. listopada 2010. godine. Studenti s podruja Rijeke i okolice, koji su prvi pokrenuli pravo na subvencionirani prijevoz studenata, napokon su makar zadnji došli na svoje. Sadašnja županijska vlast ove

akademske godine izašla im je u susret i omoguila prijevoz do mjesta studija i natrag autobusom. Naime, ti studenti i do sada su imali pravo na subvencionirani prijevoz, ali željeznicom. Problem je bio u tome što je prijevoz vlakom, primjerice, do Rijeke trajao praktiki itav dan, tako da su studenti za vikend proveli dva dana na putu, jedan dan kod kue. Sadašnja je vlast imala više sluha i omoguila studentima prijevoz autobusom. Studenti s prebivalištem u Meimurskoj županiji koji studiraju na podruju Meimurske županije i Grada Varaždina imaju pravo na dodjelu mjesenih pretplatnih karata za autobus

ili vlak. Pravo na prijevoz autobusom ostvaruju samo studenti u ijem mjestu stanovanja nema željeznike stanice, odnosno ako je udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta u kojem se nalazi najbliža željeznika stanica vea od 5 kilometara. Studenti s prebivalištem na podruju Meimurske županije koji studiraju u Gradu Zagrebu imaju pravo na dodjelu iskaznice koja vrijedi za 40 jednosmjernih vožnji željeznicom za akademsku godinu 2009./2010., odnosno zakljuno do 31. listopada 2010. godine. Studenti koji studiraju u ostalim mjestima na podruju Republike Hrvatske ostvaruju

pravo na iskaznice koja vrijedi za 20 jednosmjernih vožnji željeznicom za akademsku godinu 2009./2010., odnosno zakljuno do 31. listopada 2010. godine. Prijave s traženom dokumentacijom treba poslati ISKLJUIVO POŠTOM na adresu: Meimurska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Ruera Boškovia 2, 40 000 akovec, s naznakom “Za subvencionirani prijevoz studenata“ najkasnije do 29. listopada 2009. godine, a sve detaljnije informacije mogu se nai na službenim stranicama Županije www.medjimurskazupanija.hr. (BMO)


27. listopada 2009.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5

DONEDAVNO VISOKI ASNIK HV-a, HV-a, rodom iz Meimurja, uhien zbog “sluaja Mlinište”

Je li brigadir Emil Crnec iz Dunjkovca zaista poinio ratni zloin? Prije tjedan dana uhapšeno je sedam pripadnika “Puma” iz Varaždina koje se optužuje za ratni zloin u akciji “Maestral II” u tzv. “sluaju Mlinište” u Bosni i Hercegovini. Meu onima prema kojima se provode predistražne radnje je i brigadir Emil Crnec, porijeklom iz Meimurja (roen je u Dunjkovcu), koji s obitelji, suprugom i kerkom živi ve duže vrijeme u Zagrebu. Prema pisanju medija, posebno Jutarnjeg lista, Veernjeg lista te više internetskih portala, privedeni su pripadnici 7. gardijske brigade Emil Crnec, Tihomir Šarovi, Antun Novai, Robert Precehtjel, Nenad Jurinec, Goran Gaa i Robert Berak. Brigadir Emil Crnec jedini je od imenova-

nih porijeklom iz Meimurja, inae najviše rangirani meu uhienima, obavljao je za vrijeme operacije “Maestral II” dužnost naelnika stožera 7. gardijske brigade. Mediji su takoer naveli da se veina pred istražnim sucem Županijskog suda u Zagrebu branila šutnjom, dok je jedan pripadnik ostao kod ranijeg iskaza danog policiji. Zbog mogueg utjecaja na svjedoke, zadržani su u pritvoru mjesec dana.

Optužbe za ratni zloin u Mliništima BiH Njih se sumnjii za ratni zloin nad ratnim zarobljenicima, pripadnicima vojske Republike Srpske, koji se do-

godio u akciji “Maestral II” 9. i 10 rujna 1995. u Mliništima kod Glamoa u BiH. Kako se neslužbeno doznaje, optužuje ih se da su po nalogu svoga tadašnjeg zapovjednika Ivana Koradea nakon zarobljavanja strijeljali šestoricu pripadnika vojske RS: Radoslava Lakia, Peru Vidovia, Petra Jotanovia, Dragoslava Mutia, Borislava Vukia i jednog još uvijek neidentiiciranog muškarca. U medijima se dosta spekuliralo da su kod brigadira Emila Crneca pronaeni i takozvani topniki dnevnici, no Jutarnji list, koji je donio tu vijest, drugi ju je dan demantirao. Kod njega su navodno pronaeni dokumenti iz akcija “Oluja”, “Maestral” i “Južni potez”, koji su mu trebali za pisanje knjige, što je vjerodostojnije, tim više što je brigadir Emil Crnec umirovljen na vlastiti zahtjev prije dva tjedna. Navodne topnike dnevnike traži cijeli hrvatski vrh, te posebno vojnoobavještajna služba VSOA. Kako se ini, Velika Britanija, Nizozemska i Finska blokiraju nastavak pregovora o ulasku RH u EU upravo zbog topnikih dnevnika, ma što to znailo.

Radoslav Laki zamijenjen za našeg pilota Rudolfa Perišina

Mirko Martinjak, predsjednik udruge “Puma”: - Udruga e angažirati branitelje

Udruga “Puma” angažirat e branitelje Predsjednik Udruge 7. gardijske brigade Pume Mirko Martinjak na konferenciji za novinare u Varaždinu izmeu ostaloga je rekao: - Protiv smo medijske i politike hajke protiv lanova 7. gardijske sve dok im se ne dokaže mogua krivnja za ratne zloine ili kršenje meunarodnih konvencija, te najavio moralnu i drugu pomo uhienim lanovima brigade i njihovim obiteljima. Ekskluzivno saznajemo da e udruga “Puma” angažirati branitelje koji e braniti okrivljene pripadnike brigade. Mirko Martinjak pita: - Koliko su kažnjeni Šljivananin i Mrkši za pokolj na Ovari, a

progone se hrvatski branitelji koji su, istie, stvorili ovu državu. Velika prašina se podigla i zbog topnikih dnevnika, a ja odgovorno tvrdim da se topniki dnevnici nisu vodili jer nije bilo vremena, kaže on, te pita: - Je li ratni zapovjednik brigade Ivan Korade trebao biti ubijen, inae bi, ustvrdio je, mogao rei nešto što ne bi smio. Na upit novinarke HTV-a treba li kazniti pripadnike brigade ako im se dokaže krivnja, Martinjak je odgovorio da ih ne bi trebalo kazniti jer nisu kažnjeni ni etnici za Vukovar ili ih kazniti na isti nain ako se dokaže krivnja. (J)

Kako pišu mediji u BiH, vlasti Republike Srpske i Haaški sud posjeduju svjedoenja bivšeg pripadnika Puma Josipa Brauna, koji je tijekom zarobljeništva u srpskom logoru ispriao kako je vidio zarobljavanje petorice vojnika koji su potom živi prevezeni prema Glamou. Nakon rata u blizini Glamoa pronaena je masovna grobnica u kojoj je bio 21 leš, meu kojima su navodno i srpski zarobljeni vojnici. Meutim, hrvatski mediji javljaju da je tijelo potpukovnika Vojske Republike srpske Radoslava Lakia kasnije zamijenjeno za našeg pilota Rudolfa Perišina. Iz svih tih informacija jasno je da su vojnici Vojske Republike srpske u BiH bili zarobljeni te da su provedeni u zapovjedništvo ili izdvojeno zapovjedno mjesto 7. gardijske brigade “Puma”. Ono što nije jasno jest kako su završili život, prema navodima optužnice, oni su navodno strijeljani od strane pripadnika 7. gardijske brigade.

Što se doista dogodilo? Što se dogodilo u Mliništima, utvrdit e sud i istražitelji,

no pitanje je hoe li i oni moi do svih detalja i istine. Ono što s pozicija javnosti i medija mogu jest analiza sluaja i analiza najvjerojatnijih pretpostavki što se doista dogodilo. Prema optužnici, sedam pripadnika “Puma” tereti se za strijeljanje zarobljenika. Mogue su tri osnovane pretpostavke. U prvu pretpostavku spada vijes, koja je procurila u naše medije, naime, da neki osumnjieni Pume tvrde da su pucali za zarobljenike, no da nisu nikog ubili. Prema toj informaciji, ako je ona istinita, rije je o zastrašivanju srpskih oicira kako bi odali vojne tajne. Isto tako, mogua je pretpostavka da je kasnije pala zapovijed da se zarobljenici ubiju, no pitanje je je li ta pretpostavka istinita. Druga pretpostavka nešto je složenija. Zarobljenici su, izgleda, razdvojeni u dvije skupine, a prema nekim govorkanjima u 7. gardijskoj bri-

Brigadir Emil Crnec

gadi, koja su se ula tu i tamo, neki od zarobljenika pokušali su pobjei pa su ubijeni u pokušaju bijega. Koliko je ta teza istinita, trebaju saznati istražitelji, no mogua je. Trea pretpostavka je možda i najteža, a isto može biti istinita. Prema neprovjerenim informacijama, jer ih nije mogue provjeriti, a koje se su se ule s vremena na vrijeme, u vojnoj operaciji “Maestral II” poginuo je jedan od omiljenih zapovjednika 7. gardijske brigade, kažu da je navodno pao izrešetan mitraljeskim rafalom. Ako je to istinito, onda je mogua pretpostavka da je netko od njegovih suboraca “poludio” od bola i žalosti i

uzeo pravdu u svoje ruke, a po onoj narodnoj “oko za oko, zub za zub”. I ta pretpostavka može biti istinita. Drugim rijeima, da su srpski zarobljeni vojnici stradali zbog ubijenog asnika ili doasnika 7. gardijske brigade. Da je tako nešto mogue, potvruju i primjeri iz Drugoga svjetskog rata. Istraga e mogue doi i do drugih saznanja, no ovo su tri vjerojatne pretpostavke dogaanja u Mliništima. Na kraju, kakva je u tome uloga brigadira Emila Crneca? To e utvrditi istraga, no ne bi udilo da je njegova krivnja jedino u tome što se našao na “pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme”, kako se to zna ponekad rei. (J. Šimunko)

Tko je brigadir Emil Crnec Brigadir Hrvatske vojske Emil Crnec, u vrijeme Domovinskog rata naelnik Stožera 7. gardijske brigade “Puma”, roen je u Dunjkovcu 31. ožujka 1961. godine. Danas u Dunjkovcu nema prezimena Crnec, a mogue je da se netko od bliže rodbine nalazi u Pretetincu ili Nedelišu. Završio je Vojnu akademiju za vrijeme Jugoslavije, te je, kao i mnogi drugi domoljubi, poetkom Domovinskog rata iz bivše vojske prešao u Hrvatsku vojsku te napredovao do ina brigadira. Brigadir Emil Crnec smatran je vojnikom od karijere. Kao kvalitetan asnik redovito je pohvaljivan i odlikovan. Prije dva mjeseca bio je u pratnji naelnika Glavnog stožera prilikom službenog posjeta Oružanim snagama SR Njemake, a bio je i doškolovanju u SAD-u. Predsjednik Stjepan Mesi pohvalio ga je za natprosjene rezultate u izvršavanju postavljenih zadaa te odlikovao redom Bana Jelaia. Od 2003. je na raznim dužnostima u Upravi za operativne poslove, kojoj je i šest mjeseci bio i na elu, a zamjenik naelnika upra-

ve bio je od travnja 2008. do umirovljenja. Bio je naelnik stožera 7. gardijske brigade i zamjenik generala Ivana Koradea u vrijeme dogaaja o kojima je rije, ujedno trei naelnik stožera u 7. gardijskoj brigadi od njezina osnutka, prvi je Ratko Dragovi, takoer iz Meimurja, pisac više knjiga o Domovinskom ratu, koji danas živi u Zagrebu. U negativnom kontekstu spominjalo ga se kao sudionika afere “Bijeli konj” u Varaždinu kad je Ivan Korade psihiki maltretirao umirovljenog djelatnika SIS-a Josipa Marelana. Našao se meu uhapšenima od strane vojne policije kad 1997. godine general Ivan Korade nije prihvatio svoje smjenjivanje i napravio eksces u vojarni u Varaždinu. Mediji takoer bilježe da nije došao na sprovod generala Koradea, kako se nekritiki navodi “usprkos velikom prijateljstvu”, a što je indikativno i za jednu drugaiju sliku. Poznavatelji prilika u 7. gardijskoj brigadi sigurno se ne bi složili s ocjenama Emila Crneca koji ovih dana kolaju medijima u kojima ga

se nekritiki i ve unaprijed proglašava ratnim zloincom. Naime, brigadir Emil Crnec spada u onu samozatajnu vrstu ljudi s dubokom empatijom (a po tome je rekli bismo pravi Meimurec) koji ne bi ništa uinio na svoju ruku i kojemu je bilo jako stalo da se poštuju meunarodne norme ponašanja u svim situacijama. ak i više, gotovo je sigurno da on ne bi ubio nenaoružanog neprijatelja, pa ak i ako mu je netko uperio pištolj u glavu. Zbog toga se ne treba slagati s onima koji ga unaprijed proglašavaju ratnim zloincom. Eventualno bi se moglo govoriti o njegovoj zapovjednoj odgovornosti, no u 7. gardijskoj brigadi slušala se samo zapovijed generala Ivana Koradea. Ovdje treba dodati i to da je u 7. gardijskoj brigadi u svakoj zapovijedi za obranu ili napad bio i stavak da se poštuju Ženevske konvencije u odnosu prema zarobljenicima, a svi su gardisti s time bili upoznati. Isto tako, u 7. gardijskoj brigadi do “Oluje” se nije dogodio ni jedan zloin, a niti je opi stav u brigadi bio da je zloin dozvoljen.


6

Gospodarstvo

MUKE POSLODAVACA kad poslovi presuše

Kako zadržati kvalitetno jezgro radnika do oporavka U evidenciju Zavoda za zapošljavanje u rujnu se prijavilo 576 osoba, od ega je 452 imalo prethodno radno iskustvo. Direktno iz radnog odnosa zbog isteka ugovora o radu ili smanjenog opsega poslovanja došlo je 389 osoba, pretežno iz preraivake industrije, trgovine i graevinarstva. Istodobno je u rujnu zaposleno 347osoba s burze rada. Velika fluktuacija radne snage dijelom je izazvana praksom poslodavaca da najradije zapošljavaju na odreeno vrijeme. Djelomino zato što im krae razdoblje zapošljavanja pokaže kvalitete onih koje su zaposlili i lakši raskid ugovora ukoliko nisu zadovoljni dobivenim ili u sluaju smanjenja opsega posla. Naime, ni poslodavci nemaju nikakvu garanciju da opseg postojeeg posla nee biti smanjen. Kriza pak je i njima donijela muke s radnom snagom druge vrste. Kako je u recesiji za as mogue izgubiti ve i ugovorene

poslove, što su mnogi iskusili, pitanje je kako zadržati postojeu radnu snagu koja je kvalitetna, u vrijeme kada poslovi presuše. Mnogi poslodavci nastoje najkvalitetnije radnike zadržati i kad posla nema, uvajui ih za dane kad se tržište oporavi. U protivnom im se može desiti da u danima oporavka one koje su otpustili više nee moi vratiti jer e ih preuzeti konkurencija. ak ni steajevi u Meimurju više nisu ono što su bili. Za razliku od onih iz devedesetih godina, kada su s proglašavanjem steajeva pogoni ostali prazni i svi radnici završili na burzi, u današnje vrijeme to i nije tako. Zavod za zapošljavanje trenutno nije preplavljen s radnicima iz MT-a i Tvornice rublja, ni AP toursa, jer unato steaju ugovorene poslove treba odraditi. Potrebe za šivaicama i vozaima ostale su, a steaju se rješavaju nagomilani novani problemi s vjerovnicima. (BMO)

NOVI DISTRIBUTIVNI CENTAR Perutnine Ptuj - Pipo akovec u Zagrebu

Unato recesiji, investirali preko 37 milijuna kuna Unato gospodarskoj recesiji, Perutnina Ptuj - Pipo akovec je tijekom godina investirala u izgradnju novoga modernog distributivnog centra koji je poeo s radom u utorak 20. listopada. U novi centar, koji je tehnološki je nadograen cjelovitim sustavom kvalitete, sigurnosti i sljedivosti, investirano je 30 milijuna kuna. - Za uinkovit nastup na tržištu potrebno je neprestano investirati, kazao je uoi otvorenja novoga distributivnog centra mr. sc. oec. Predrag Šegovi, dr. vet. med., direktor Perutnine Ptuj - Pipo akovec, i dodao da je izgradnja novoga centra korak naprijed u opskrbi potrošaa. - Kontinuirani lanac hlaenja je u proizvodnji hrane danas nužnost, a ne više konkurentska prednost. Samo tako možemo ispuniti stroge meunarodne st andarde kvalitete, ali i vlastite zahtjeve. Realizacijom ovog projekta osigurali smo potrebne koliine skladišnog i manipulativnog prostora s kontroliranim temperaturnim režimom za opskrbu tržišta sjeverozapadne Hrvatske, istaknuo je mr. sc. oec. Predrag Šegovi.

Dr. Roman Glaser, predsjednik Uprave i generalni direktor Perutnine Ptuj, dodao je da je Perutnina Ptuj - Pipo akovec stup poslovanja u Hrvatskoj te reerenca za uspostavljanje potpuno integriranog procesa domicilne proizvodnje hrane. Ulaganjem u modernizaciju i novim projektima proaktivno odgovaramo na budue zahtjeve tržišta i stvaramo novu dodatnu vrijednost. Modernizacija distributivnih kanala Perutnine Ptuj - Pipo nije samo korak prema modernizaciji potpore prodajnim kanalima, ve ima i tehnološki predznak. Novim centrom dana je potpora i sistemu kvaliteta, sigurnost, sljedivost kojom Perutnina Ptuj - Pipo u okviru meunarodnih certifikata i vlastitih zahtjeva proizvodi sigurne, zdrave i ukusne proizvode u integriranom procesu. Izgradnju distributivnog centra izveli su iskljuivo domai, hrvatski izvoai, a zbog poveanih kadrovskih potreba zaposleno je deset novih ljudi. (BMO)

EKONOMSKI BREVIJAR

za ostvarene etape koje vode prema krajnjem cilju. Takoer je dobro predoiti što e uspješno riješeni zadatak znaiti, i kakve e osjeaje i reakcije izazvati. Ciljeve što više treba prikazivati slikama, grafikonima i bojama jer su tako upeatljiviji i lakše se pamte. Napravite terminski plan i bilježite ostvareno. Redovito treba inormirati o napretku, jer tako se motivira i sebe i druge. Postizanje rezultata najbolji je nain daljnje motivacije. Motivacija se nalazi u nama, poput šibica u kutiji. Treba je pronai i upaliti. Ako ste propustili priliku, ne zatvarajte oi suzama i plaem, ve širom otvorenih oiju gledajte da ne propustite slijedeu. Ako vjerujete da je teško, bit e, ako vjerujete da je mogue, bit e, ali ako želite da bude, morate vjerovati. Prije nego kažete „Žalim, ne mogu“ recite „Pokušat u“ i dajte sve od sebe. Najbolja motivacija je samomotivacija. Motivacija je ono što nas potie da zaponemo. Svaki uspjeh poinje odlukom da se pokuša. Zlatko Boži, dipl.oec. zlatko.bozic@ck.t-com.hr

Novi distributivni centar Perutnine Ptuj - Pipo akovec u Zagrebu su sveano otvorili Stjepan Mikoli, državni tajnik, izaslanik ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, dr. Roman Glaser, predsjednik Uprave i generalni direktor Perutnine Ptuj, i mr. sc. Predrag Šegovi, direktor Perutnine Ptuj - Pipo akovec

Ve druga ovogodišnja investicija

Motivacija i motivacijske izreke Motivacija je davanje povoda, pobuda na djelovanje i poticanje na ostvarenje ciljeva. Motivacijom se ponašanje usmjerava prema cilju. Motivacija ne zahtijeva puno ulaganja, a najbrže može donijeti rezultate. Motivirani ljudi uvijek postižu više. Motivirati treba, jer ovjek ne radi automatski više ako mu se daje više. Motiviranje se ne postiže davanjem naredbi, ve postavljanjem ciljeva i odreivanjem nagrada za njihovo ostvarivanje. Najprije treba utvrditi što i kada zapravo treba biti uinjeno. Za tako postavljene ciljeve lakše e se iznai naini motivacije. Ciljevi moraju biti postavljeni jasno, kvantificirano i mjerljivo , ne propenito poput „poveanje prodaje, pronalaženje novih poslova“, ve tono odreeno ( poveanje za 20%, poslovi na podruju županije ili izvan nje, itd.). Tada se i motivacija može usmjeriti prema ostvarenju tih ciljeva, i to materijalno ( vea plaa, udio u ostvarenoj dobiti, pokloni, knjige, slike, putovanja ...) i nematerijalno ( priznanja, titule...). Treba utvrditi što djeluje motivirajue i nagraivati

27. listopada 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

U novi distributivni centar uloženo je trideset milijuna kuna

Investicija u centar je ve druga ovogodišnja investicija Perutnine Ptuj - Pipo akovec, što je jako važno u vrijeme globalne gospodarske recesije. Prije dva mjeseca Perutnina Ptuj - Pipo akovec uložila je preko sedam

milijuna kuna u izgradnju nove proizvodne linije za proizvodnju najmlae lanice obitelji POLI - Poli patea, proizvoda kojim su postigli velik uspjeh na svim tržištima u regiji. (BMO)

POGLED ODOZDO

Kraj politikih stranaka Kada je sadašnja politika opcija na elu s Ivicom Perhoom preuzimala vlast, strahovanje u raznim uglednim ili manje uglednim kuloarima bilo je kako e sada Meimurje kotirati kod središnje vlasti, s obzirom na nekompatibilnost vlasti u županiji i državi. Nekoliko mjeseci kasnije na više mjesta ula sam, premda to nitko ni u ludilu javno nee priznati, kako od države ne mogu dobiti ni lipe jer nismo “HDZ-ova županija”. Ponekad to jako dobro zvui, a ponekad je samo alibi za one koji se nisu dovoljno potrudili sa svojim projektima, pa nije na odmet te izjave uzeti s odreenom rezervom. Pa ipak lokalnim oporbenim politiarima je puno teže nego njihovim šeovima u središnjicama, koji naješe sjede u saborskim klupama i nemaju nikakvu stvarnu odgovornost za život svojih graana, kao što to imaju župani,

naelnici i gradonaelnici. Zato se oni ne mogu igrati oporbe na isti nain kao i njihove šeovi iz centrale, niti biti taoci njihove politike “im gore, tim bolje” kako bi graani na izborima kaznili sadašnju maehinsku vlast. Posebice zato što nitko od njih nema tako izdašan prorauna kao gradonaelnik Bandi, koji se pak najviše odmetnuo od svoga stranakog šea. Kome e, primjerice, pokucati Ivica Perho u Zagrebu? Zoranu Milanoviu? Pa on mu ne može riješiti novac koliko je potrebno da se ni zakrpa jedna rupa na akovekoj ulici, a kamoli za što drugo. Zbog toga pucaju klasine stranake stege u Hrvatskoj. Kriza je više nego ikad natjerala politiare iz razliitih stanaka da se povežu mimo svojih stranaka u spašavanju probušenog broda u koji voda navire na sve strane da ne potone. Poevši od glave. Jadranka Kosor povezala

se s Ljubom Juriem u spašavanju Podravke, a možda i brodogradnje, nakon što se njegov stranaki še Milanovi odrekao njegovih znanja i usluga. Preslikano na naše domae prilike, Ivica Perho, sadašnji župan i še SDP-a, i Vladimir Ivkovi, še HDZ-a i saborski zastupnik vladajuih u državi, bez obzira na ideološke razlike i simpatije, meusobno se trebaju više nego ikada, zbog sadašnjosti, ali i u budunosti. Trebat e im oboma. Perhou zbog poveznice s vlašu, Ivkoviu zbog zasluga za zalaganje za meimurske projekte i rejting stanke u budunosti. Fotogalerija zadnjih dogaaja pokazala bi da su na raznim dogaajima gdje je Meimurju partner država bili zajedno eše nego ikad. Koliko je ta poveznica s državnom vlašu važna, pokazao je i sluaj dvorane I. Osnovne škole u akovcu, iju je grad-

Piše: Božena Malekoci-Oleti bozena.malekoci@mnovine.hr

nju odmrznuo Zoran Vidovi preko svojeg HSS-a i novac iz Fonda za regionalni razvoj. I tako dolazimo do hrvatskoga politikog trolista: HDZ, SDP i HSS. HSS je uvijek onaj koji odluuje koja e od ove dvije velike opcije biti na vlasti, HDZ ili SDP. Od svih stranaka, HSS ima najviše staža u vlasti i u državi i u Meimurskoj županiji. Nema veze što je na drugim pozicijama. Imati kontrolni paket puno je znaajnije nego imati relativnu veinu.


27. listopada 2009.

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

7

JEDINSTVEN PRIMJER u akovekim mlinovima

Na polog primaju koštice golice Mnogi meimurski ratari u posljednje su vrijeme odustali od inae dosta unosnog bavljenja uzgojem tikvi (bue, bundeve ...), iz razloga što nisu imali uvjete držanja koštica nakon što su ih ubrali i posušili. Od ove jeseni to više nee biti problem, jer akoveki mlinovi preuzimaju skrb o košticama svih proizvoaa koji to žele. Prema saznanjima njihove komercijale, ovo je jedinstveni primjer u Hrvatskoj. - Na polog uzimamo sve koštice golice, uz uvjet da su suhe

Omjer 4:1 za litru ulja Koštice pristižu na polog, a prvo se važu

- Koštice primljene na polog ne vraamo, kaže Mladen Hunjadi

i zdrave. Polog ne treba platiti, a uvjeti su kao i kod žitarica. Kada ih preda, vlasnik dobiva napisanu potvrdu i može tijekom godine uzimati gotovo buino ulje. Koštice ne može dobiti natrag, nego samo ulje ili novac, to je naš uvjet, kaže Mladen Hunjadi, voditelj Radne jedinice Uljara, poduzea akovekih mlinova.

- Ljudi pokazuju velik interes za polog i do sada nam se javilo stotinjak njih koji žele dopremiti svoje koštice, a nekoliko ih je to ve uinilo, zadovoljno istie Marija Herman, preuzimateljica koštica, napominjui kako koštice mogu dopremiti vlasnici iz svih krajeva Hrvatske, a ne samo iz Meimurja, uz iste uvjete. (Stjepan Mesari)

RJ Uljara akovekih mlinova koštice na polog prima svaki radni dan od 7 do 13 sati. Omjer zamjene za koštice golice iznosi 4 kilograma koštica za litru ulja, a kod koštica s ljuskom omjer je 6:1 za litru kvalitetnoga buinog ulja. Uljara akovec postoji od 1922. godine, a na sadašnjoj se lokaciji nalazi od 1956. godine. Njihovo buino ulje nosi oznaku izvornoga hrvatskog proizvoda. (sm)

PROIZVOAI krumpira iz Belice usvojili tržišne standarde

ak 80 posto krumpira iz Belice - pakirano U Zagrebu i drugim veim gradovima zadnjih se godina sve manje uje povik “krumpira” ili “kalampera”. S ulica i trgova nestalo je meimurskih proizvoaa krumpira, a glasoviti povik još se samo ponegdje uje. Cijena krumpiru iznosi oko 1,5 kuna za kilogram, no to je ve danas razliito, dio cijene odreuje i vrsta krumpira te drugi faktori. Razlog takve nagle promjene je nain prodaje krumpira. Dok se prije krumpir prodavao naješe u velikim vreama, da-

nas se pakira u manja pakovanja pogodna za trgovake centre, u vreice od dva do pet kilograma, ili ponekad deset kilograma. Predsjednik Meimurske udruge za proizvodnju merkantilnog krumpira Dragutin Taradi iz Belice kaže: - Proizvoai krumpira u Belici bili su prisiljeni prilagoditi se novim uvjetima na tržištu, da se nisu prilagodili, propali bi. Zbog toga su oni najdalekovidniji uložili velike napore u opremu i pakirnice, tako da u Belici danas postoji više pakirnica krumpira, a ponegdje se u lanac od proizvodnje

do plasmana udružilo više proizvoaa krumpira. Osim toga, stasale su i vee tvrtke koje se bave krumpirom. Prema mojoj procjeni, oko 80 posto krumpira iz Belice dolazi na tržište pakirano u manja pakiranja, što znai da se najvei dio proizvoaa krumpira tržišno preorijentirao. To je veoma znaajno, to znai da je beliki krumpir pronašao svoje stalno tržište i da e sad plivati zajedno s njim, a bit e onako kako e tržište diktirati i kako emo se prilagoavati. (JŠ)

Kako nauiti suraivati? Najvei problem poduzetnika u Meimurju nije nedostatak novca ni nedostatak posla, ve jedno drugo na izgled sporedno pitanje: kako nauiti suraivati. Tu je tezu postavilo ve više strunjaka u zadnjih nekoliko godina, ne bez razloga. Zašto je to pitanje toliko važno da postaje najvažnijim pitanjem razvoja kraja i kako je naš mentalitet postao odreujui faktor razvoja? Odgovor nije teorijski, kako bi se inilo, ve sasvim praktian. U vrijeme industrijske revolucije, a u Meimurju se ona ponajviše zbivala izmeu dva svjetska rata i u socijalizmu, biti industrijskim radnikom u veem sustavu uz dobru plau inilo se dovoljnim za dostojan život. Taj radni mentalitet Meimuraca najbolje opisuje vic u kojemu se kaže da Meimurcu treba samo dati take i stvar je riješena, on e raditi i danju i nou.

Po toj smo radišnosti zapravo bili slini današnjim Kinezima. Radišnost nije tek pala s neba. Ovdje je život stoljeima bio veoma težak, uz malo zemlje trebalo je svojski raditi da bi se preživjelo. Osim toga, tu su i politiki elementi, bavljenje politikom bilo je opasno iz više razloga, ponajprije zbog Maara, što je takoer utjecalo na kanaliziranje ljudske energije u radišnost. No, vrijeme nije stalo, više ne živimo u industrijskom ve postindustrijskom društvu. U tom društvu radišnost je takoer važan faktor, no više nije odluujui kao prije. Promijenio se i mentalitet Meimuraca, radišnost više nije tako naglašena, a uz sve to ulazimo u nešto što ne poznajemo dovoljno. Taj smo sluaj ve imali, samo se treba sjetiti uzreice “kao guske u magli”. Pri kraju smo višegodišnjeg procesa ulaska u Europsku uniju, što je samo po sebi znaajno. Za

Meimurce je, meutim, ta injenica možda i mnogo znaajnija zbog njihova mentaliteta nesuradnje. Gospodarstvo Europske unije ini ak 90 posto, možda i više, malih i srednjih tvrtki, u kojima je suradnja uzdignuta na razinu zlatnih pravila. To pak znai da e svi meimurski poduzetnici, ali baš svi, u kratkom vremenu koje nam je preostalo do ulaska u Europsku uniju morati nauiti suraivati sa svojim poslovnim partnerima i vjerovati im, bez toga nee bito toliko željenog razvoja. Još i više: zbog strogih antikorupcijskih propisa u EU, svakoga e se pitati otkud mu imovina prilikom svake vee kupovine, tako da se muljanje poreznika i države više uope ne preporuuje, a što je do sada bilo gotovo pravilo kod nas. Nadalje, novac iz europskih razvojnih fondova za razvoj nee moi dobiti jedna mala tvrtka

Dragutin Taradi, predsjednik Meimurske udruge za proizvodnju merkantilnog krumpira: - ak 80 posto proizvoaa krumpira iz Belice pakira svoj krumpir

Piše: Josip Šimunko josip.simunko@mnovine.hr

ili pak srednja tvrtka, kao što se u nas esto pohlepno misli, ve samo projekti više razine, klasteri proizvoaa ili više ujedinjenih proizvoaa iz više regija. Na taj nain pitanje o suradnji poduzetnika više nije psihološko ili sociološko, ve postaje osnovnim razvojnim pitanjem njihovog opstanka i kraja iz kojeg dolaze. No, kako natjerati meimurske poduzetnike da više meusobno surauju?

MARKETING NA DJELU

Ulažite u razvoj jer e vam omoguiti rast Upravljanje troškovima, rebalans budžeta, upravljanje rizikom, sve su to trenutno popularni trendovi za kojim poduzea posežu u ovim kriznim vremenima. Stjepan Radi jednom je rekao „Nije važno puno imati, nego malo trebati“. Ovu poslovicu je mogue preslikati na veinu sadašnjih hrvatskih poduzea i pojedinaca. Nema onoga tko ne osjeti krizu ni državu u kojoj se ona ne manifestira jer ova je kriza po prvi put u povijesti globalna. Ova je kriza nasljee globalizacije koja uporno želi dokazati da neke umjetno stvorene tvorevine i entiteti ne mogu opstati zbog protekcionizma, nesigurnosti i neslaganja.

Problemi s pamenjem? Zadnjih dana se mnogi poduzetnici i menedžeri pitaju kako mogu bezbolno prebroditi ova vremena? Kako moj marketing, a na kraju krajeva i poduzee može biti djelotvorno bez velikih ulaganja? Kao prvo, izjegavajte reklame! Mogu se prikloniti S. Godinu koji kaže „Medijski kompleks je mrtav“. Istina je. Ako želite neije potrebe/želje izazvati kroz konvencionalno oglašavanje preko TV, radija, magazina, na krivome ste putu. Mislite da sam u krivu? Razmislite u sebi i pokušajte se prisjetiti barem pet aktualnih reklama koje ste danas proitali ili gledali? Klasino oglašavanje je savršen alibi koje iziskuje previše investicije s obzirom na dosege prema targetima. Zanimljivo je da poduzea (pogotovo autoindustrija) nikad nisu više ulagala u reklame nego sada. Prema mojim procjenama, ak oko 15% svih današnjih reklama putem TV-a, magazina otpada na navedenu industriju. Razlog zašto klasino oglašavanje više ne djeluje leži u injenici da ljudi nemaju vremena, a i ne žele izdvojiti svjesnu pažnju prema klasinim reklama. Ujedno postoje projekcije da e „cool generacija“ znaajno oslabiti konvencionalne medije poput novina i TV kua. Živio Internet! Klasino oglašavanje u obliku reklame je trenutno jedini element iz marketinškog spleta koja izumire i gubi na snazi! No, uvijek postoje iznimke te ukoliko ste u djelatnosti gdje prodajete standardiziranu robu široke potrošnje, s neelastinom potražnjom, onda za vas reklama predstavlja još uvijek dobar marketing alat.

Kog’ to izaziva kriza? Krizna vremena iziskuju i traže od poduzea da investiraju u razvoj poduzea jer e on zauzvrat osigurati rast kroz poveanje tržišnog

Piše: Dario Šafari dariosafaric@net.hr

udjela, prodaje, prihoda itd. Razvoj poduzea znai poboljšanje svih kvantitativnih obilježja i sposobnosti poduzea. Kod razvoja naješe govorimo o tzv. nematerijalnoj imovini poput ljudi, vještina, znanja, certiikata, informacijskih sustava, itd. Steve Jobs je rekao: „Mi smo u industriji gdje nas svi kopiraju, ali u jednoj nas stvari ne mogu kopirati, a to su ljudi“. Nematerijalna imovina s naglaskom na ljudima predstavlja pravu paradigmu diferencijacije. Današnjim ulaganjem u razvoj poduzea osiguravaju znaajnu konkurentsku prednost i zasigurno proporcionalan rast kvalitete što e im u budunosti donijeti poveanje vrijednosti u svakome smislu. Ako se bojite u pogledu likvidnosti i dobivanju novih klijenata, okrenite priu naopake. Brinite se o sadašnjim klijentima na kojima ste bazirali neke prošle ili još tekue prihode. Ne znam zašto, ali dobio sam dojam da veina ljudi u Lijepoj našoj ne cijeni dovoljno sadašnjeg kupca. Razmislite malo. Koliko je vas nazvalo bivšeg klijenta koji može ponoviti akciju kupnje i estitalo mu roendan, Boži ili samo razgovaralo s njim? Ne kaže se bezveze da je teže zadržati postojeeg kupca nego dobiti novog. Neki od ostalih savjeta za krizna vremena su da podignete moral i odgovornost u vašoj organizaciji od najniže do najviše hijerarhijske razine. Neka pojedinac shvati da je i on bitan kotai u organizacijskome parnome stroju. Sklapajte strateška partnerstva koja omoguuju lakši prodor na nova tržišta i omoguuju brzu i jeftinu horizontalnu diverziikaciju. Nadam se da sam vam dao neke kreativne ideje koje ete možda i primijeniti. Jedna od dobrih stvari koja krizna vremena donose jest da uvijek oiste ekomomiju i tržište od nepoželjnih, nedoraslih i loših poduzea. Poduzea koja grcaju u dugovima i koja su lošom strategijom, vizijom i inancijskim voenjem došla do ruba ponora. Za njih takoer imam savjet – igrajte loto ili oekujte udo.


8

Crna kronika

   "#  $ &' &&&

Policija najavljuje trening strogoe na autocesti Q " + [ + " "+" "   " "+   + ^ [ Â&#x2C6; Y<= + " > " =" < < ]+ ^ > ;" ; " <+ > " "" [ "" q" ; " >  => [ = "  + ;+ ;q ; " > "" "" q" ; " + + W "+ = + "+ ~= "   "> ~= "  ; =+ ; Â&#x192;[ < Â&#x201A;  " 

 +Â&#x192;= > ; ++ +;" [ = <+  +Â&#x192;= <Â&#x192;  "  ~  > [ ++> * ;  < Q <> Â?  +Â&#x192;= < < " ; ^ > Â&#x2039; + +<

Q" " "  + +  ' > " + +[ =+ &' + + Â '' > ; + "+ $ +< + + ' '& > Â +<  & >' +< + + '$ ' > ;q '_ +< + [ + 'Â&#x160; ' |} ~ 

Pijan u podne pao s bicikla

Ĺ ogor premlatio ĹĄogoricu

DRAGOSLAVEC BREG - Zaťto je jedan 36-godiťnjak iz Pretenca ve u podne bio pod izrazim utjecajem alkohola, moŞemo samo nagaa, no sa sigurnoťu se moŞe tvrdi da je upravo alkohol bio razlog nesree koju je doŞivio 23. listopada. U trenutku nesree, dok se prevrnuo s bicikla kojim se spuťtao niz cestu izmeu Dragoslavec Brega i Dragoslavec Sela, imao je 3,17 g/kg alkohola u krvi, utvreno je alkotestom. Dok se spuťtao niz brijeg, prednjim kotaem bicikla udario je u rubni cestovni kamen, zbog ega se prevrnuo te pritom teťko ozlijedio. Pomo mu je pruŞena u Županijskoj bolnici u akovcu gdje je zbog zadobivenih ozljeda zadrŞan na lijeenju.

PREKOPA - S teťkim tjelesnim ozljedama na Odjel kirurgije akoveke bolnice primljena je 43-godiťnjakinja iz Prekope koju je pretukao 55godiťnji ťogor iz Bukovca. Nasilniki in zbio se u Prekopi joť 8. listopada gdje Şena neprijavljeno boravi. Na nju je ťogor nasrnuo rukama i nogama bacivťi je na tlo, gdje ju je mahnito udarao. Žena je zadobila ozljede na nozi zbog kojih je operirana. Kako nesluŞbeno doznajemo, alkohol je kumovao cijeloj stvari. Za ovaj dogaaj policija je doznala dan kasnije. Zbog nasilnikog ponaťanja u obitelji prov muťkarca slijedi podnoťenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.

Dobio kaznenu prijavu zbog psa Ĺ ENKOVEC - U ulici MarĹĄala Tita u Ĺ enkovcu u etvrtak 22. listopada neĹĄto iza 16 sati dogodila se prometna nesrea. Pas 45-godiĹĄnjeg vlasnika izleo je iz dvoriĹĄta na motocikl kojim je upravljao 44-godiĹĄnjak iz Ĺ tefanca, zbog ega se ovaj prevrnuo i pao na kolnik. Pritom je teĹĄko ozlijeen i zbrinut u akovekoj bolnici. Prov vlasnika psa bit e podnesena kaznena prijava jer nije poduzeo sve mjere kako bi svoga kunog ljubimca zadrĹžao u dvoriĹĄtu.

Od nesree do zatvora PARAG â&#x20AC;&#x201C; U petak ujutro u 6.30 sa 30-godiĹĄnjak iz Paraga izgubio je nadzor nad svojim ford orionom te se zabio u ogradu jedne obiteljske kue u tom naselju. Bio je sam u automobilu i pod utjecajem alkohola u koliini od 2,53 g/kg. Osim toga, upravljao je neregistriranim vozilom, a njemu je vozaka dozvola istekla joĹĄ u studenom 2007. godine. Kako mu ovo nije prvi prekrĹĄaj, ve ih stalno ponavlja, uhien je i priveden PrekrĹĄajnom sucu u akovcu koji mu je odredio kaznu od 15 dana zatvora. Kaznu sluĹži u zatvoru u VaraĹždinu.

Ukrao prometni znak OREHOVICA - Mladi iz Podbresta, star 19 godina, inae nekada nada speedwaya, kojemu je u pratnji bio joĹĄ jedan mladi, u nedjelju 25. listopada u 4.43 sati zateen je od strane djelatnika policije kako na nadvoĹžnjaku izmeu Orehovice i Podbresta tegli prometni znak. Kasnijom policijskom intervencijom i ispivanjem utvreno je da je mladi znak iĹĄupao na kriĹžanju ulica Zrinskih i A. G. MatoĹĄa u Orehovici. Radilo se o znaku naredbe za obavezno zaustavljanje. Ĺ to je mislio sa znakom Stop, policiji nije poznato jer suvislo objaĹĄnjenje nije dao. Prov njega bit e podignuta kaznena prijava zbog krae.

 

DVIJE Zagrepanke prosile i obmanule Meimurce

Zbog prometnih znakova oĹĄteena lokomotiva GORNJI KRALJEVEC [ `[ ; <+ + Â&#x192; "; + +<+ ;+ Â&#x201E; q `< * Â&#x2020;> + = ;  " ^" ] ">  ;> " " = " Â&#x2021; "  Â&#x192;> +< ; =;< ;+ "" * " " _ + ' _'    " +"  " ~+ * q Â&#x2C6; Â&#x2C6; Â&#x201E;Â&#x192; {  q " [ > "  ; +>

 "  <  Â&#x2030;[

"; <  + [ + Y=< <   "  Â&#x160; + + + + > "q & + + +  " q Q + ;  >  " q +   ; "+ q< ;[ " Â&#x2039; Â&#x192; "; 

Q " ; < ;  " >  "  "[  ;" ; " Â&#x201A;}Â&#x201A;[+ + +

Na ime navodno loĹĄeg zdravlja dobile 550 kuna } " Y<> " 'Â > +< < > + +"+ + + ] " {  + + +[ q + "  Â&#x201A; + ; q   Â&#x192;  <  " q "  [ " q "> Â&#x192;[  "  Â&#x201A;  < q +  = +q +" + +[  __ + _ + `" >  > +"q ;+[  " " < " " " + + "+ + > "  ; "  "+ ;Â&#x192; ;q + =" < { + "" " +  ;+ " + ++ Q " " " q + 

Vozai, svjetla obavezna i danju Y +"  " + " "+ _ Q" < ;  ;  +" [

Policija tiskala letke ne bi li upozorila na dolazee vrijeme kraa * " +; < "  " + " = <> "  > * > ; " > QW +  "     XY"  <+[ \ Q " ]+[  ^ >  "   & _ " = + <  ; " > +< [ " =" [ ` ++ " ; " *  "q + = ; + " < < > ;= ""+ ;> ""+ <" Y + "+ " <+  +;  < ; +"+   [ {  ; +  ="> " ^ > ; "+ < +  " + +"+   [ |} ~ 

 " =; +=   "  + Y+  <+  [ Â&#x2021;  Â&#x192; 

=> ;=< q" Â&#x192; = [ Â&#x192;" & + *<> = " "  ;= + "[  " Â&#x192;" "+ |} ~ 

+; <> +; " = "Â&#x192; + "" +   "+  + " + ] " "  > ; ; = ; q+ = " "" =  " =+=< " + [  <   +" + "[ " 

[ ~ < +  " = [ " = Â&#x192; "   ;  ++<>  + "  + >  = "  "+ ;=< < +" +;= "" ; " > ++" < [ < QW +


27. listopada 2009.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

ZAGREBAKA OPTUŽNICA protiv bivših naelnika tajnice opine Sveti Juraj na Bregu

USKOK prijavio Veru Grabar, te Zorana Šaria i Davora Križaia Županijskom sudu u Zagrebu Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) podnio je optužnicu protiv Zorana Šaria i Davora Križaia, bivših naelnika opine Sveti Juraj na Bregu, te opinske tajnice Vere Grabar. Sve troje USKOK tereti da su u dvije godine, koliko su zajedniki bili na vlasti, opinski proraun oštetili za 244.984 kune, ime su zlorabili svoj položaj. Prema optužnici, tajnica Vera Grabar je uz odobrenje i znanje Šaria i Križaia od srpnja 2005. do kolovoza 2007. ispunjavala naloge za putne troškove, naknade za prijevoz na posao, lokovožnje, božinice, regrese i druge troškove bez odgovarajue popratne dokumentacije i evidencije. Grabar je optužena i da je protivno Statutu opine i odlukama Vijea i Poglavarstva sastavila obraun poveanih plaa, što su oba naelnika uredno potpisala. O aeri i malverzacijama puno se pisalo i govorilo u medijima, kao i na sjednicama Opinskog vijea Sveti Juraj na Bregu.

Zašto optužnica USKOK-a?

- Tajnica Vera Grabar tereti se za 105 tisua kuna, Zoran Šari za 66 tisua kuna, a Davor Križai za 62 tisue kuna. Inae, Križai je sav novac vratio, Šari djelomino, a Grabar ništa

Je li USKOK mimoišao u ovom primjeru Županijsko državno odvjetništvo u akovcu, pitali smo Boženu Komar, županijsku državnu odvjetnicu u akovcu. - Prema zakonu, kada su u pitanju službene osobe, a što su Šari, Križai i Grabar bili u Opini Sveti Juraj na Bregu, nadležan je USKOK. Takvu optužnicu onda zastupa i ŽDO u Zagrebu. Mogue je da nam USKOK ustupi sudski postupak, što bi onda mi dalje i procesuirali, no znamo da se uvijek u takvim primjerima poštuje pravilo ekonominosti, pojašnjava Komar, dodajui da je upravo ŽDO akovec podnio kaznenu prijavu protiv ovo troje osumnjienih, ali je predmet poslan USKOK-u, kako je to zakonom predvieno. (sm)

Grabar priznala, pa porekla Na uzbunu su 2007. pozvali tadašnji opinski vijenici pro. Josip Bajuk i Zdravko Mohari, nakon ega je, pritisnut optužbama vijenika i osobnom odlukom, Davor Križai podnio ostavku na mjesto opinskog naelnika. Prije samog ina ostavke Križai je vijenicima proitao kod javnog bilježnika ovjerenu izjavu Vere Grabar, gdje ona priznaje da su sve malverzacije, prijevare i ob-

Bivša tajnica Grabar i naelnik Šari u vrijeme sretnih dana zajednikog obnašanje dužnosti u Opini

ŠARI: Netko mi podmee Zoran Šari, u ono vrijeme opinski naelnik, a danas ravnatelj ŽUC-a, kaže da je potpuno nevin i da mu sve ovo netko smišljeno podmee. - Ovo je neija prljava igra. Zapravo znam tko je taj, no, dok se postupak ne okona, neu o ovome govoriti niti otkriti tko je taj. Tvrdim da je za sve kriva Vera Grabar koja je zlorabila moje povjerenje. Tražit u da se dokažu njezini motivi i odgovornost za 750 tisua kuna, koliko su iznosili dugovi ili njezine malverzacije. Ja nisam imao baš nikakve potrebe za tim novcem jer sam na mjesto naelnika došao situiran sa sto tisua kuna na banci i sreenim materijalnim stanjem. Došao sam

- Ja sam potpuno nevin, kaže Zoran Šari u želji da pomognem svojoj sredini i drugi motiv, osobito financijski, nisam imao, kaže Šari, dodavši kako za vrijeme postupka ne želi iznositi odreene stvari, ali da e sve rei na sudu. (sm)

HNS: Ne smatramo ih krivima sve do pravomone sudske presude Temeljem brojnih novinarskih upita vezanih uz optužni prijedlog USKOK-a prema Županijskom sudu u Zagrebu, u kojem se terete gospoda Davor Križai i Zoran Šari da su zlouporabom položaja i ovlasti oštetili opinski proraun za 244 tisue kuna, a kako su oni lanovi HNS-a, stav HNS-a Meimurja je sljedei: HNS-u Meimurja je u interesu da se cijeli postupak što prije završi i da se utvrdi odgovornost. Ukoliko e protiv bilo kojeg lana i dužnosnika HNS-a biti utvrena odgovornost suprotna

zakonskim propisima Republike Hrvatske, stranka e to sankcionirati, no, kako cijeli postupak još uvijek traje, poštivat e se naelo Ustava RH kako je svatko nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomonom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. Prema tome, u konkretnom sluaju, gospoda Davor Križai i Zoran Šari do daljnjega e obavljati svoje stranake i dužnosnike obveze, stoji u priopenju ŽO-a HNS-a Meimurja, koje potpisuje Matija Posavec, njezin predsjednik.

mane njezino djelo. Izjavu joj je na potpis dao naelnik Križai. Vrlo brzo nakon toga Grabar je medijima poslala pismo u kojem je tvrdila da je žrtvovana kako bi se zaštitilo naelnika i tako povukla svoju prije potpisanu izjavu. Ubrzo po izbijanju aere Grabar je otišla na bolovanje, pa je uslijedio otkaz od strane opine, zatim su uslijedile tužbe i na kraju “sporazum” o isplati plaa i prijeboju dugovanja. Šari je otišao na mjesto ravnatelja ŽUC-a, Križai je pronašao novi posao, a Grabar je navodno u mirovini. (S. Mesari)

OPINA: Oekujemo povrat novca - Kad sam došao na mjesto novog naelnika opine, doekali su me krimpolicija i revizori, koji su tražili podatke o poslovanju opine, vezano uz bivše naelnike i tajnicu. Sve što smo imali dali smo im i sada, naravno, ekamo rasplet, pa i novac koji nas pripada. Kasnije je u opinu došao i financijski vještak USKOK-a, koji je takoer pregledao sve dokumente. Do sada je Križai vratio sav novac koje je nezakonito primio, Šari je vratio dio, dok je s Grabar nešto iskompenzirano na raun neisplaenih plaa za vrijeme bolovanja, kaže naelnik opine Anelko Nagrajsalovi, dodajui

Anelko Nagrajsalovi: ekamo rasplet sluaja i novac da nije iznenaen postupanjem USKOK-a jer se manje - više sve znalo, no sada je službenije i transparentnije. (sm)

SMRT mladog akovanina nakon rutinske operacije u Varaždinu

Izvješa govore da nema krivnje varaždinskih kirurga Inae rutinski operativni zahvat eliminacije hemeroida u varaždinskoj bolnici bio je pred desetak dana koban za mladog 27-godišnjeg akovanina. Nakon operacije preminuo je od sepse u varaždinskoj bolnici. Prvi rezultati obdukcije, kako su objavili varaždinski novinarski izvori, ne ukazuju na pogrešku kirurga, tvrdi ravnatelj varaž-

dinske bolnice Dubravko Tršinski. On je dan nakon traginog dogaaja za Veernji list rekao: Nemam još pismeno izvješe, no usmeno sam obaviješten da komplikacije, odnosno smrt pacijenta nisu uslijedile zbog lijenike pogreške. Budui da je rije o sudskoj obdukciji, konaan bi nalaz trebao biti gotov za desetak dana (ovaj tje-

dan), kada se obave i histološke analize, rekao je Tršinski. Mladi je bio operiran prije desetak dana u varaždinskoj bolnici, ali je zbog krvarenja morala biti obavljena još jedna operacija. Na žalost, krajnji je ishod bio tragian, jer je uslijedila smrt zbog sepse. U varaždinskoj bolnici je osnovano povjerenstvo koje e ispitati cijeli sluaj, a o svemu

je obaviješteno Ministarstvo zdravstva. U nizu loših vijesti koje su ovaj mjesec pogodile akovec, poput smrti mladia koji je poginuo u prometnoj nesrei pri padu s motora, pa zatim jednog samoubojstva koje se dogodilo na akovekom jugu, novi mladi ugašeni život u našem gradu potresao je mnoge koji su poznavali sve ove ljude. ®


10

Kroz Međimurje

U GRADU akovcu s novom godinom nova poskupljenja komunalnih nameta i usluga

OPRAVDANJE: Usprkos poveanju, još uvijek smo meu najjeftinijima u državi - Teškom mukom donio sam prijedlog poveanja cijena, rekao je akoveki gradonaelnik Branko Šalamon na strunom kolegiju održanom prošli tjedan, pokušavajui pred novinarima opravdati najavljeno poveanje cijena komunalne naknade i komunalnog doprinosa te usluga gradskih poduzea akoma i Ekoma. Kada je svojedobno donosio odluku o poveanju plaa zaposlenima, što gradski proraun optereuje za više od 6 milijuna kuna, izgleda nije bio na teškim mukama jer taj svoj potez nije ni imao potrebe opravdavati.

Vee cijene s poetkom 2010. S veim iznosima na raunima za komunalnu naknadu, komunalni doprinos i zbrinjavanje otpada akovani mogu raunati ve u sijenju idue godine. Cijena komunalnog doprinosa bit e vea za 17 posto. Grad akovec podijeljen je u etiri graevinske zone prema visini komunalnog doprinosa. U prvu graevinsku zonu spada akovec, u drugu Mihovljan, Makovec, Ivanovec, Savska Ves i Novo Selo Rok. U treu zonu Žiškovec, Slemenice, Krištanovec, Totovec, Kuršanec, Šandorovec i Novo Selo na Dravi. U etvrtoj su zone koje su prostornim planovima utvrene kao gospodarske zone. U prvoj zoni, prema prijedlogu poveanja cijene, komunalni doprinos poskupio bi s 34 na 40 kuna po metru kubinom graevine. U drugoj zoni umjesto dosadašnjih 30 plaat e se 36 kuna po metru kubinom, a u treoj zoni umjesto 25 plaat e se 30 kuna. U etvrtoj zoni cijena komunalnog doprinosa raste s 20 na 24 kune po metru kubinom. akoveki gradonaelnik ali ni njegov zamjenik Zoran Vidovi ne strahuju da bi mogli ostati bez potencijalnih kupaca gradilišta kako u stambenim, tako i u gospodarskim zonama. - Poveanje cijene nee imati negativan eekt. Gospodarstvenici, odnosno graani i dalje e kupovati graevinsko zemljište jer smo i s poveanjem još uvijek meu gradovima s najnižim komunalnim doprinosom, poruio je Zoran Vidovi, zamjenik gradonaelnika.

Varaždin uzor i mjerilo Gradskom vijeu, u kojemu je omjer snaga takav da nema nikakve šanse da se predložena poskupljenja ne prihvate uz poveanje cijene komunalnog doprinosa, bit e upueno na prihvaenje i poveanje cijene komunalne naknade. Komunalna naknada plaa se za stambene prostore i garaže, za proizvodne i poslovne prostore, te ostale prostore, graevinsko zemljište u službi obavljanja djelatnosti i za neizgraeno graevinsko zemljište. Cijena komunalne naknade obraunava se po zonama po metru etvornom i razliita je u svakoj od tri zone. Za ilustraciju, u prvoj zoni naknada za stambeni prostor i garažu s 24 lipe po metru etvornom raste na 33 lipe po metru etvornom, u drugoj zoni s 19,2 lipe na 26 lipa po metru etvornom, a u treoj zoni s 14,4 lipe na 19 lipa po metru etvornom. Poskupljenje za proizvodne i poslovne prostore u prvoj zoni iznosi s 48 lipa na 75 lipa po metru etvornom. U drugoj zoni s 38,4 lipe na 60 lipa, a u treoj zoni s 28,8 lipa na 45 lipa po metru etvornom. Vrijednost boda za naplatu komunalne naknade, koja je do sad bila 0,24 kune, poveava se na 0,33 kune, što je sada jednako bodu kakav imaju u susjednom Varaždinu. - U usporedbi s gradovima jednake komunalne opremljenosti akovec je jedan od onih s najnižom komunalnom naknadom, a kako nam predstoje ulaganja u izgradnju i opremanje komunalne inrastrukture uz tešku muku, odluili smo se predložiti poveanje cijena i komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Naprosto ne možemo prihvatiti da druga proraunska sredstva uzimamo i namjenjujemo za postizanje komunalnog standarda. Odluili smo da oni koji nešto grade, zbog kojih treba izgraditi komunalnu inrastrukturu, i oni koji koriste ve izgraenu inrastrukturu, pa je zbog njih treba održavati, i plate te troškove. Prijedlogom poveanja još nismo ni dostigli gradove s kojima se volimo usporeivati, komentirao je akoveki gradonaelnik. (Danijela Mihoci)

Vee cijene i za ugostitelje Gradska vlast odluila je opaliti i po ugostiteljima, pa je predloženo poveanje cijene korištenja gradskih prostora na kojima su ureene terase ugostiteljskih objekata. Tako e od sada umjesto 1,5 kuna za metar kvadratni prostora koji koriste u svrhu terase ugostitelji plaati 2 kune. To

e u gradsku blagajnu donijeti 100 tisua kuna više. Do sada je na raun terasa bilo naplaeno oko 200 tisua kuna. Turistikoj zajednici Grada akovca od tako prikupljenoga novca bit e uplaeno 15 posto, odnosno negdje oko 45 tisua kuna za pokrie troškova maniestacija koje organizira. (D.M.)

Zbrinjavanje otpada skuplje za deset kuna akoveki gradonaelnik dao je suglasnost za poveanje cijena usluga koje nude gradska poduzea Ekom i akom. - Kako ne bismo doveli gradska poduzea u situaciju da posluju s gubitkom, a ne želei da to osjete svi proraunski korisnici, odluio sam dati suglasnost za poveanje cijene njihovih usluga, komentirao je Šalamon. akom je predložio i dobio suglasnost na poveanje cijene zbrinjavanja otpada. Mjeseno za jedan tjedni odvoz otpada domainstva e plaati cijenu uveanu za 10,20 kuna. Dakle, umjesto rauna s iznosom od 59,78 kuna,

dobit e uplatnice s iznosom od 69,98 kuna. akom diže i cijene naknade za održavanje groblja. Ona se plaa prema kategoriji grobnih mjesta u grobnim poljima. Do sad je cijena za kvadratni metar grobnog mjesta u prvoj kategoriji iznosila 60,76 kuna, a novopredložena cijena iznosi 63,19 kuna. U drugoj kategoriji cijena je bila 48,62 kune, a sada je predloženo poveanje od 5 posto pa e korisnici plaati 51,05 kuna. U treoj kategoriji cijena najviše raste, ak za 6,7 posto, i umjesto dosadašnjih 36,47 kuna iznosi 38,90 kuna.(D.M.)

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

27. listopada 2009.

GRAD AKOVEC usprkos krizi i teškom stanju prorauna i dalje poveava upravno-administrativni aparat

Umjesto šest, po novom devet proelnikih mjesta i ureda - Hoe li se ostvariti želja bivšeg zamjenika gradonaelnika Nenada Hranilovia da i dalje ostane zaposlen u Gradskoj upravi, ali ovaj put kao proelnik Ureda za gospodarstvo? Grad akovec raspisao je natjeaj za devet proelnikih mjesta, umjesto dosadašnjih šest. Uz proelnike za opu upravu, prostorno ureenje, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, društvene djelatnosti i financije, Grad e po novom dobiti još tri nova upravna odjela i tri proelnika. Novi upravni odjel i time novi proelnik bit e proelnik Službe za provoenje dokumenata prostornog ureenja i izdavanja akata u gradnji. Drugo novo proelniko mjesto je u Službi za unutarnju reviziju, a tree je Upravni odjel za komunalno redarstvo koje je izdvojeno iz komunalnoga gospodarstva. Premda je u akovcu teško govoriti o novom sazivu vlasti jer se radi praktiki o istoj koaliciji, ipak u novom mandatu nisu odoljeli proširenju upravnog aparata. Najvei broj sadašnjih proelnika zadržat e svoje postojee otelje, a izbor proelnika pokazat e hoe li samo neki koji ve sjede u upravi napredovati

ili e doi i novi ljudi. Odnosno, hoe li se ostvariti želja Nenada Hranilovia, bivšeg zamjenika gradonaelnika i predsjednika akovekog HNS-a, da se vrati u gradsku upravu, ovaj put na mjesto proelnika ureda za gospodarstvo. Bivši zamjenik gradonaelnika Nenad Hranilovi, predsjednik akovekog HNS-a, tu je želju i javno dao do znanja i na nedavnoj stranakoj konerenciji za novinare. Kao zamjenik gradonaelnika bio je zadužen za gospodarstvo, ali se HNS vladajuem koalicijskom bloku pridružio naknadno, tako da HNS u akovcu sebi nije u prvom “cugu” osigurao neku ozbiljniju poziciju. Nenad Hranilovi sada prima šestomjesenu dužnosniku naknadu, a kako je kao zamjenik gradonaelnika bio zadužen za gospodarstvo, smatra da e mu to biti prednost pred ostalim kandidatima. Novi proelniki uredi i služba otvaraju mogunost novih

I dok elni ovjek SDP-a Meimurja i župan Ivica Perho najavljuje mogue daljnje redukcije zaposlenih u županijskoj upravi, njegov stranaki kolega, gradonaelnik akovca Šalamon, usprkos recesiji i teškom stanju akovekog prorauna odluio se za nova zapošljavanja u Gradskoj upravi u kojoj oito “nema zime” za plae i nova radna mjesta. Je li u pitanju zaista potreba za novim ljudima ili ipak nešto drugo?

službenikih mjesta, premda je mogua i preraspodjela službenika. Naime, nelogino je da proelnici sami sebi šeuju. Pitanje je samo hoe li tijekom svakoga novog mandata vlasti nastaviti se trend poveanja broja službenika i gdje je granica izdržljivosti. Stanje financija u gradskom proraunu oito nisu nikakvo ogranienje za novo zapošljavanje. Pokazalo se da ni rebalans prorauna za 40 milijuna na dolje plae gradskih službenika nije ni dotaknuo. (BMO)

Nenad Hranilovi

Hoe li vijenica biti uskoro premala za novo pridošle? Je li granica te izdržljivosti fiziki prostor sadašnje zgrade gradske vijenice, jer bi uskoro s brojem novo pridošlih mogli “jedni drugima sjediti u krilu”, osim ako se ne pokrene izgradnja nove poslovne zgrade za potrebe Grada, o emu se svojedobno baš zbog prostornih ogranienja ve i razmišljalo u prošlom mandatu vlasti. Razmišljalo se o gradnji nove vijenice u najstrožem centru grada na sadašnjem parkiralištu MT-a u nekakvoj kombinaciji javno - privatnog

partnerstva, po kojoj bi poslovni prostor partnera u gradnji bili u prizemlju, a prostori za potrebe Grada na višim etažama. No, gospodarska kriza u meuvremenu je promijenila mnoge planove, pa je i ovaj za sada otišao u zapeak. Ve za djelatnike urbanizma koji su iz Državne uprave lani dijelom prešli u radni odnos u Grad akovec, a dijelom u Županiju, u prostorijama gradske vijenice nije bilo dovoljno mjesta, nego rade na drugoj lokaciji. (BMO)

DVORANA I. Osnovne škole akovec

Nastavlja se izgradnja - Zamjenik gradonaelnika Zoran Vidovi uspio iz Fonda izvui sredstva za nastavak radova Radovi na izgradnji dvorane i uionica I. Osnovne škole u akovcu ponovno su pokrenuti nakon zamrzavanja radova. Razlog zamrzavanju radova bio je nedostatak sredstava u gradskom proraunu, zbog ega su izvoai radova jedno vrijeme radili na veresiju. Gradnju dvorane iz pat pozicije izvukao je Fond za regionalni razvoj koji je u cijelosti uskoio sa svojim dijelom sredstava u iznosu od 1,2 milijuna kuna, što je omoguilo podmirivanje dugova za izvedene radove nositelju posla, Meimurje graditeljstvu, te nastavak radova. Kako nam je rekao Veselim Biševac, zamjenik akovekog gradonaelnika, radove je s mrtve toke pokrenuo Zoran Vidovi, njegov kolega, drugi zamjenik gradonaelnika, koji je kontaktirao s Fondom za

regionalni razvoj i uspio osigurati sredstva za nastavak radova. Financiranje ostatka radova pak je prebaeno u iduu godinu. Najvažnije je da e se radovi na gradilištu nastaviti 2. studenoga. U meuvremenu je potrebno napraviti tehnike pripreme za nastavak

radova. Meimurje graditeljstvo i dalje ostaje nositelj posla, a osigurava i vodstvo gradilišta. Za šea gradilišta odreen je Stjepan Horvat, a radove e izvoditi kooperanti zbog velikog angažmana radnika Meimurje graditeljstva na izgradnji trgovakog centra u Zagrebu.

Uz Meimurje graditeljstvo, koje izvodi graevinske i obrtnike radove, osim postavljanja sportskih podova, dok je izrada krovišta povjerena drugoj tvrtki, “Team” iz akovca. Dvorana bi trebala biti dovršena u rujnu 2010. godine za poetak naredne školske godine. (BMO)


27. listopada 2009.

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PREDSTAVNICI REDEA-e i Meimurskog veleuilišta posjetili Flandriju

U praksi vidjeli povezanost gospodarstva i sveuilišta U okviru projekta SEFIK (Seeds for Innovative Knowledge) od 12. do 15. listopada 2009. predstavnici REDEA-e i Meimurskog veleuilišta boravili su u posjetu Zapadnoj Flandriji, pokrajini u Flamanskoj regiji Belgije. Uz upoznavanje i deiniranje mogunosti suradnje izmeu Meimurskog veleuilišta i tamošnjega tehnikog sveuilišta KATHO, održan je sastanak s meunarodnim odjelom Trgovake i industrijske komore – VOKA, koja je ve utvrdila postojanje interesa svojih lanica za suradnju s Hrvatskom. Za sljedei susret dogovoren je sastanak s po-

duzetnicima kojima bi se predstavile konkretne mogunosti za suradnju s meimurskim gospodarstvom. Uz to, razmijenjena su iskustva u provoenju projekata usmjerenih malom i srednjem poduzetništvu te su utvrene mogunosti suradnje institucija za podršku poduzetništvu. U kontaktu s Razvojnom agencijom Zapadne Flandrije (POM) uoeni su zanimljivi primjeri razvoja poslovnih i inovacijskih centara u sektorima obnovljivih izvora energije i zdravstvene skrbi s kojima je mogue povezati Tehnološko - inovacijski centar Meimurje koji e

raditi na slinom principu. Rije je o centrima koji povezuju sveuilište i gospodarstvo, a to je takoer zadatak meimurskog TIC-a. Još jedno podruje koje je bilo temom posjeta bila je poljoprivreda - od naina na koji Pokrajina Flandrija podupire njen razvoj, preko ukljuenosti sveuilišta, do aktivnosti umrežavanja samih poljoprivrednika – sve s ciljem poveanja konkurentnosti. Cilj je projekta SEFIK, koji traje do rujna 2010. godine, uspostaviti konkretnu suradnju, u prvom redu obrazovnih i gospodarskih instituci-

URUENE zahvalnice za promociju opine Nedeliše

Iznimnim rezultatima doprinijeli promoviranju svoje sredine Udrugama, klubovima i pojedincima s podruja opine Nedeliše uruena su prošli tjedan priznanja za promociju njihove opine. Iznimnim rezultatima i uspjesima koje su postigli unatrag nekoliko mjeseci doprinijeli su promoviranju svog kraja i sredine iz koje dolaze. Osim klubova i pojedinaca iz svijeta sporta, priznanja su primili sugraani koji se obrazuju i na taj nain proširuju svoje horizonte, najbolji djelatnici u turizmu, kao i oni koji najviše rade na ureenju svog mjesta. Meu sportskim klubovima istiu se NK Trnovec, NK Centrometal Macinec, NK Sloboda Slakovec te, naravno, karate klubovi Meimurje Nedeliše i Nedeliše, kao i atletski klub Nedeliše. Od pojedinaca bitno je spomenuti Damiru Bujan, lanicu KK-a Meimurje Nedeliše, višestruku državnu prvakinju koja je prošli mjesec postala prvakinja Mediterana u kategoriji mlaih seniorki. Uz predstavnika kluba, priznanja

je ovom prigodom primila i Damira Bujan. Uspješnim rezultatima u KK-u Nedeliše u prošloj godini pak se istiu Nikola Horvat, Damira Sutnjak, Ela Poljak i Helena Pintari, koji su se sa Svjetskog kupa u Grkoj vratili sa srebrnim i bronanim medaljama te time zaslužili priznanja za promociju opine Nedeliše. No, klub se plasirao i na predstojee Svjetsko prvenstvo u Maroku, gdje e opinu Nedeliše promovirati Maša Martinovi, Nikola Horvat, Damira Sutnjak i Dominik Kolari. Atletski klub Nedeliše takoer se istie iznimnim rezultatima koje postižu njihovi lanovi, stoga su, uz predstavnika kluba, priznanje primili Aleksandar Puklavec, Dino Železnjak, Gabrijela Grabar i Mihaela Horvat.

Uz zahvalnice, i financijska sredstva kao nagrade Priznanje opine Nedeliše primio je i KUU “Seljaka sloga” Nedeliše. Uz predsjednicu udru-

ge Jasnu Hajdinjak, priznanja su uruena i Dejanu Buvau koji je na KAM-u u Prelogu nagraen za najbolju režiju za predstavu “Ženidba” Nikolaja Gogolja koju izvode lanovi Sloge, Ljudevitu Bošaku koji je na KAM-u primio nagradu za najbolju sporednu ulogu te državnu nagradu u Kastvu te Marijanu Topolnjaku, nagraenom za najbolju sporednu ulogu u Slavonskom Brodu na Festivalu amaterskih kazališta FAK. Seljaka sloga je takoer osmislila vlastiti suvenir “Obleku i škrlok od lušinja” koji je nagraen 2. nagradom u akciji “Zeleni cvijet” Turistike zajednice MŽ-a. Uspješnim nastupima istiu se i folkloraši i djeja vokalna skupina Seljake sloge. Goranka Horvat višegodišnja je dobitnica nagrade za ureenje okunice svoje privatne kue. Ove je godine u istoj kategoriji primila 2. nagradu u akciji “Zeleni cvijet za Meimursku županiju”, ime je zaslužila priznanje opine Nedeliše. Oko ureenja okoliša brinu i

Udruge, klubovi i pojedinci primili su zahvalnice za promociju opine Nedeliše

ja iz Zapadne Flandrije i Meimurske županije. Projekt suinancira Vlada Flandrije, a ukupna mu je vrijednost 85.844,50 €. Uspostavljanje i jaanje suradnje s institucijama diljem Europe iznimno je važno kako bi se proširila baza pouzdanih i iskusnih partnera za prijavu meunarodnih projekata. Zapadna Flandrija jedna je od tri belgijske pokrajine i granii s Francuskom, Nizozemskom i morskom granicom s Velikom Britanijom, te je posebno zanimljiva za Meimursku županiju za razmjenu iskustava u prekograninoj suradnji.

Marko Bratkovi top student 2008. godine Meu pojedincima kojima su dodijeljena priznanja našao se i Marko Bratkovi iz Nedeliša, top student 2008. godine, dobitnik rektorove i etiri dekanske nagrade. Marko je student 5. godine kroatistike i latinskog jezika te 4. godine prava. Prosjek ocjena koji stalno dominira njegovim indeksom je 5,0. Na prvoj godini studija na Filozofskom fakultetu bio je stipendist opine Nedeliše, no ve se sljedee akademske godine odrekao stipendije jer je dobio onu višeg, državnog, ranga.

VMO Nedeliše, VMO Trnovec, kao i Formula V, za što su takoer primili nagrade u akciji “Zeleni cvijet”, ali i priznanja za promociju opine Nedeliše. Turistika zajednica opine Nedeliše vrijedno je radila svih ovih godina na osmišljanju turistikih sadržaja, manifestacija i suvenira te joj je u ovogodišnjoj akciji “Zeleni cvijet” takoer uruena nagrada za osmišljavanje turistike ponude. Stoga ne udi da je i opina Nedeliše prepoznala njihov rad i trud te i njih ovom prigodom nagradila. Najboljim djelatnicima u turizmu ove su godine imenovane dvije Nedelišanke, Laura Vinkovi kao recepcionarka i Snježana Hrušoci kao konobarica. Opina Nedeliše ovom im je prigodom takoer željela zahvaliti na njihovom doprinosu promociji ove opine. Osim što su im dodijeljene zahvalnice, nagraeni e naknadno primiti i simbolina inancijska sredstva kao potporu i stimulans za daljnji rad. (hz)

Na izvanrednom studiju i zaposlenici meimurskih firmi Premda Meimursko veleuilište na samostalnim studijima raunarstva djeluje tek drugu akademsku godinu, interes za usavršavanje svojih djelatnika na izvanrednim studijima ve sada su iskazale tri renomirane meimurske tvrtke. - MeimurŽeljko Knok, voditelj studija na Meimurskom veleuilištu, kazao nam je kako su u suradnji s REDEA-om posjetili Veleuilište u Flandriji u Belgiji kako bi od onih koji su otišli puno dalje u tom povezivanju visokoškolskih ustanova i gospodarstva uili kako se to radi u najrazvijenijim zemljama. Imali su prilike u praksi vidjeti rezultate koje daje primijenjeno znanje u realnom sektoru, pa i poljoprivredi, kada se spoje visoke tehnologije, struno znanje s praksom. Belgij-

sko veleuilište je struni studij i njemu e i u narednom razdoblju posebno dragocjena biti suradnja s gospodarstvom, jer ono svojim potrebama može oblikovati sadržaje studija, kazala je Nevenka Breslauer, dekanica Meimurskog veleuilišta. (BMO) sko sveuilište KATHO u Roeselareu osigurava visoko struno obrazovanje do nivoa prvostupnika, i to u podruju znanosti u industriji, ago - bio tehnologiji, poslovnom studiju, uiteljskom, sestrinskom i podruju društvenih znanosti. Ove akademske godine KATHO ima sedam tisua studenata, 520 lanova osoblja, 1.550 diplomanata, 4 kampusa, 18 vježbališta za praktinu nastavu, 34 specijalizacije i 33 centra znanja. (BMO)

OPINSKO VIJEE Pribislavec donijelo odluku zbog lošeg stanja prorauna

Opina e se kreditno zadužiti kako bi pokrila “rupe” Na sjednici Opinskog vijea Pribislavec, koja je održana u etvrtak 22. listopada, donesena je jedna od najvažnijih i najdalekosežnijih odluka za opinu Pribislavec, koja e u mnogome utjecati na život opine u narednim godinama. Opinsko vijee donijelo je odluku da se opina može zadužiti, odnosno da može podii kredit kojim bi se pokrile dosadašnje rupe u proraunu od oko dva milijuna kuna, uz omoguavanje razvoja. Naelnica opine Višnja Ivai kaže da je opinsko vodstvo razmatralo najbolje naine, a nakon dužih sagledavanja mogunosti i po-

treba smatra, da bi se opina mogla brže razvijati, treba kredit od oko pet do šest milijuna kuna. Taj je iznos podnošljiv za opinu Pribislavec, a kreditnim se sredstvima namjerava inancirati gradnja kanalizacije. U ovom se trenutku pregovara s Meimurskim vodama o mogunostima koje pruža IPARD program, uz oekivanja da bi se iz europskih fondova namaknuo dio sredstava za kanalizaciju. Ovih dana bit e obavljen natjeaj o kreditnom zaduženju opine. Raspisani su takoer natjeaji za koncesiju za prikupljanje otpada i za dimnjaarske usluge. (JŠ)

OPINA STRAHONINEC

Vijee donosi odluku o dodjeli stipendija Vijee opine Strahoninec promijenilo je odluku o stipendiraju studenata. Radi se o standardnom usklaivanju sa zakonodavstvom nakon ukidanja opinskih poglavarstava. I dok je veina drugih opina u istom dokumentu poglavarstvo zamijenio naelnik, u Strahonincu su odluili da e odluku o

stipendiranju donositi Opinsko vijee. Iako je dan prijedlog da Vijee donosi odluku i o oslobaanju korisnika od vraanja stipendije na temelju socijalno - imovinskog statusa, te o odobravanju dodjele stipendije po posebnom zahtjevu, te e odluke ipak donositi naelnica Sanja Krištoi.


12

Kroz Međimurje

OPINSKO VIJEE Sveta Marija

Skuplji vrti za 110 kuna Od 1. studenoga ekonomska cijena vrtia u Svetoj Mariji bit e viša za 110 kuna i iznosit e 1.220 kuna, odluilo je Opinsko vijee. O poskupljenju se raspravljalo prije dva mjeseca kada je odlueno da opina pokrije nastali manjak kako bi se rasteretili roditelji na poetku školske godine. Vrti u Donjem Mihaljevcu do daljnjega nee poskupjeti zbog viška novanih sredstava na raunu vrtia. Omjer inanciranja ostaje isti. Tako opina i roditelji u polovinim iznosima suinanciraju boravak mališana u vrtiu u Svetoj Mariji, dok je omjer u Donjem Mihaljevcu 58% Vijee Mjesnog odbora i 42% roditelji. Na sjednici je predloženo da se omjer inanciranja izjednai u oba naselja kako bi sva djeca u opini imala isti tretman. Protiv poskupljenja vrtia bili su oporbeni vijenici iz HSS-a i HDZ-a.

Koliko vatrogasci dobivaju za najam stupa? U aktualnom satu vijenica Marija Frani imala je dva pitanja. Upitala je tko kontrolira rad pet komunalnih rad-

nika i tko je po zakonu dužan nadzirati rad. Naelnik Dejan Hunjadi odgovorio je da njih kontrolira poslodavac, a to je Opina. Predsjednik uprave za groblje Josip Orehovec u ime opine nadzire i odreuje plan rada, za što dobiva minimalnu naknadu od 7,50 kuna neto po satu, rekao je Hunjadi. Bivšu naelnicu zanimalo je i potpisivanje ugovora o najmu stupa T-mobilea za koji se najam plaa vatrogascima. - Na koliko je godina on potpisan i koji iznos vatrogasci dobivaju za najam?, pitala je Frani. Ona smatra da bi stup trebalo preseliti iz središta mjesta na drugu lokaciju, prvenstveno zbog zdravlja ljudi. Za drugu sjednicu obean joj je pismeni odgovor. Vijenici su prihvatili novi pravilnik o stipendiranju redovnih studenata. Novina je i stipendiranje studenata prve godine. Kriteriji ostaju isti. Najvažnije je socijalno - imovinsko stanje te opi uspjeh i sudjelovanje na natjecanjima. Iznos stipendije iznosi 300 kuna za studij u akovcu i Varaždinu te 500 kuna za studij u ostalim gradovima. (af)

Odluka o trajnoj likvidaciji bušotine Meimurje 2 VMO Donji Mihaljevec donio je odluku a Opinsko vijee Sveta Marija potvrdilo da se na katastarskom podruju Donjeg Mihaljevca zabranjuje odlaganje bilo kakvog otpada metodom utiskivanja u napuštene bušotine s podruja opine, drugih opina, gradova, županija ili država te da se bušotina Meimurje 2 trajno likvidira i zemljište dovede u

stanje kakvo je bilo prije 1966. godine. U odluci je spomenut i zahtjev da se ne smanjuju udaljenosti polja za eksploataciju energetskih mineralnih sirovina od granice graevinske zone, tj. postojeega graevinskog podruja. Ova odluka upuena je Upravnom odjelu za prostorno ureenje, gradnju i zaštitu okoliša MŽ-a. (af)

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

IDEJA o zajednikoj turistikoj zajednici opina: D. Dubrava, Kotoriba, D. Dubrava i S. Marija

Najistoniji dio Meimurja ima što ponuditi Razgovori i dogovori o daljnjem razvoju turizma u donjem Meimurju

U donjovidovskom Hotelu Golf održan je sastanak donjomeimurskih naelnika Marijana Varge iz Donje Dubrave, Dejana Hunjadija iz Svete Marije, Ljubomira Grgeca iz Kotoribe i Josipa Griveca iz Donjeg Vidovca, na kojem se razgovaralo o osnivanju zajednike turistike zajednice. Na sastanku su bili tajnik TZMŽ-a Rudi Grula i vlasnik Hotela Golf Vinko Nesti. Interes za ukljuivanje u rad budue zajednike turistike zajednice iskazao je i naelnik opine Gorian Mario Mohari. Naelno je dogovoreno da u roku od petnaest dana naelnici upute promemoriju TZ-u Meimurske županije u kojoj e naznaiti ciljeve i zainteresiranost TZ-a spomenutih opina sa sjedištem u Donjem Vidovcu. Konane odluke trebaju donijeti opinska vijea. Sudionici sastanka mišljenja su da zajedništvo u ovom projektu ima brojne prednosti, od kvalitetnije i kvantitativnije turistike ponude do racionalnog poslovanja. Osnivanje zajednice mora se provesti po novom zakonu. Od spomenutih opina samo Kotoriba ima svoju vlastitu turistiku zajednicu koja radi ve

deset godina. Ukoliko se elnici opine Kotoriba odlue ukljuiti u ovaj projekt, Opinsko vijee Kotoriba morat e donijeti odluku o gašenju TZ-a u Kotoribi.

Odustaje li Sveta Marija od zajednikog projekta? Na sjednici Opinskog vijea Sveta Marija naelnik Dejan Hu-

njadi informirao je vijenike o održanom sastanku. Spomenuo je da bi za funkcioniranje turistike zajednice trebao pozamašan iznos, što bi trebala suinancirati i opina Sveta Marija. - Mislim da nam to ne treba. Za taj novac netko bi samo prepisao aktivnosti koje provode naše udruge. Onda je bolje da taj iznos usmjerimo njima kako bi kvalitetnije odradili

zacrtane projekte. Nismo zainteresirani da uemo u taj projekt jer dugorono ne vidim velike koristi i odreene pomake, a neki od sudionika sastanka napomenuli su da je turistika zajednica ‘vrea bez dna’. No, nakon što se izradi inancijska konstrukcija, konanu odluku donijet e vijenici, rekao je naelnik Hunjadi. (Alen Fuš)

KESTENIJADA u Donjem Vidovcu

Vrui kesteni i domai kolai U sportskom parku Kalanica u Donjem Vidovcu održana je tradicionalna Kestenijada koju ve nekoliko godina organizira tamošnje Društvo naša djeca.

lanovi društva nekoliko dana prije krenuli su organizirano u branje kestena. Uz peene i vrlo slatke kestene, prodavali su se i domai kolai. U organizaci-

ju manifestacije ukljuili su se brojni roditelji, bake i djedovi i tako pomogli udruzi. Od prodaje kestena i kolaa prikupljeno je više od dvije tisue kuna, a

DONJA DUBRAVA

Promovirana ekokozmetika U sklopu Knejing projekta “Pika i prijatelji” koji se tijekom ove godine provodi u raznim mjestima Hrvatske s ciljem promicanja održivih metoda zaštite prirode i okoliša, u subotu je 17. listopada u zgradi Zalan održana druga u nizu jesenskih praktinih radionica. Suradnik na ovoj radionici je bila Zaštitarsko ekološka udruga Senjar iji su lanovi i

27. listopada 2009.

lanice sudjelovali u izradi eko kozmetike. Na radionici eko kozmetike može se nauiti koje su prednosti prirodne njege pred komercijalnim proizvodima, te kako sam izraditi jednostavne pripravke za njegu. Radionicu je održala Ivana Lovri, aktivistica ZMAG-a i Kneje s dugogodišnjim iskustvom u arobiranju i izradi kozmetike. Raspodjela posla kako bi kasnije svi skupa uživali u kestenima

novac e se usmjeriti za daljnje aktivnosti društva. Svi koji su bili ukljueni u akciju poašeni su jelom. (A. Fuš)


27. listopada 2009. HLAPIINA

Poziv na potpisivanje ugovora U Hlapiini se nastavlja akcija uvoenja javnog vodovoda koji još uvijek nailazi na razliite prijepore u mjestu. Meutim, alternative nema, jer je u pitanju standard koji je dio gotovo svakoga meimurskog domainstva. Potpisivanje ugovora o suinanciranju izgradnje vodovodne mreže u Hlapiini graani mogu obaviti u etvrtak 29. listopada te ponedjeljak 2. i etvrtak 5. studenoga u prostorijama VMO-a Hlapiina. Potpisivanje ugovora provodit e predstavnici Meimurskih voda akovec. Predsjednica VMO-a Hlapiina Katarina Belovi poziva mještane Hlapiine da pristupe potpisivanju ugovora, gdje e dobiti sve informacije, osobito one vezane uz pogodnosti oko plaanja u cijelosti ili obrocima. Ugovore treba sklopiti do kraja ove godine, a najbolje je to uiniti što prije. (sm)

Kroz Međimurje 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

I DALJE velike gužve na GP-u Mursko Središe

TOWN TWINING o proteklim i novim temama

Koordinacijski susret u Münchenu Njemaki grad München od 9. do 11. listopada bio je mjesto održavanja koordinacijskog sastanka pobratimljenih gradova Specchie (Italija), Busko - Zdroja (Poljska), Steinheima (Njemaka), Szigetsentmiklosa (Maarska) i Svetog Martina na Muri (Hrvatska). Na sastanku se govorilo o skupovima održanim u proteklom razdoblju koje su organizirali gradovi u sklopu projekta Town twinninga. Branko Polanec, predsjednik Turistike zajednice

Nesree mogue svaki dan

Na graninom prijelazu Mursko Središe - Petišovci prošle srijede iza podneva zabilježene su velike gužve. Tonije, kamioni su u koloni dugoj nekoliko stotina metra ometali redovno prometovanje glavnom središanskom ulicom, koja je ujedno i državna cesta. U 14.42 minute zamalo je došlo do prometne nesree, jer voza putnikog vozila nije oekivao da e kod Veterinarske stanice (prodavaonice) na kolniku biti zaustavljen teretni kamion stranih registarskih oznaka. Do nesree nije došlo zbog opreza vozaa koji je dolazio iz suprotnog smjera, a koji je svojim vozilom izišao s kolnika. U PU meimurskoj kažu kako je porastao

opine Sveti Martin na Muri, govorio je o konferenciji “Održivi razvoj turizma”, održanoj od 25. do 29. lipnja ove godine. Svi sudionici skupa u Münchenu pohvalili su organizaciju konferencije te izrekli niz pohvala na raun SPA & Golf resort Sveti Martin Toplica Sveti Martin. Dogovoreni su i novi programi, od kojih e prvi biti od 10. do 15. studenoga u talijanskoj Specchii pod nazivom “Umjetnost i kultura”. (S. Mesari)

promet prema i na graninom prijelazu Mursko Središe prema susjednoj Sloveniji. U srijedu je granini prijelaz Mursko Središe prošlo 311 teretnih vozila, 1.690 osobnih automobila s 5.365 putnika. Najvee su gužve na ovom graninom prijelazu etvrtkom i petkom kada granicu prijee izmeu 250 i 300 kamiona. Do poveanja gužvi dolazi zbog toga što maarski prijevoznici izbjegavaju maarsku carinsku policiju i službu, te što u Murskom Središu nema vage na granici, pak je prijelaz jednostavan, smatraju u PU meimurskoj, svjesni svih središanskih nevolja i poteškoa. (S. Mesari)

KUU Zasadbreg

Pozdravili jesen Prošle subote KUU Zasadbreg u svom je mjestu organizirao priredbu pod nazivom “Pozdrav jeseni”, koju je ovaj put posjetilo puno gledatelja. Sve je zapoelo svetom misom u mjesnoj kapeli koju je služio domai župnik veleasni Ivica Puškadija. Nakon misnog slavlja sudionici kulturno umjetnikog programa KUU-a Zasadbreg, KUD-a Kupljenovo,

Sudionici skupa pobratimljenih društava

DVD Mursko Središe

Susret pobratimljenih društava DVD Mursko Središe prošli je vikend bio domain susreta etiriju pobratimljenihdruštava,kojaseniz godina uzajamno posjeuju i druže. Uvijek je to nakon požarne sezone, auMurskomSredišuuzdomaine bili su predstavnici DVD-a Zlarin, Šibenik i Spodnja Kungota.

U turistiko - ugostiteljskom kompleksu CIMPER održana su sportska nadmetanja, zatim su razgledali separator, te proizvodnju rakije, piva, likera i jabunog ipsa. Sve je oduševilo PILKA pivo, najprepoznatljiviji proizvod CIMPER-a. Na druženju u Vatro-

gasnom domu, koje je pomoglo Podrumarstvo i vinarstvo Mesari, skup je pozdravio Dražen Srpak, zamjenik gradonaelnika. Sljedei susret bit e idue godine u Spodnjoj Kungoti u Republici Sloveniji. (S. Mesari, foto:Hoblaj)

KUD-a Sumatron iz Maarske i KUD-a Kolo iz Vukovara u sveanoj povorci kroz selo pošli su u Dom kulture. Tu su se bogatim programom predstavili brojnoj publici koja je dvoranu ispunila do posljednjeg mjesta. Posebni gosti priredbe bili su Vukovarci koji su za trajanja Vinkovakih jeseni u svom gradu bili domaini KUD-u Zasadbreg. Ovaj put domaini su

im uzvratili na gostoprimstvu. Program je održan uz novitete Doma kulture: novu pozornicu, videoprojekciju (videozid) i druge sitnice koje boravak u dvorani ine ugodnijim. Ovo je bio ve 9. po redu Pozdrav jeseni u Zasadbregu, uz odlinu organizaciju udruge na elu s predsjednicom Mirjanom Koruni. (S. Mesari, foto: ZK)


14

Intervju tjedna

   "#  $ &' &&&

 

RAK debelog crijeva u velikom je porastu u Me

- Kirurzi akoveke bolnice 1986. godine operirali su 15 pacijenata oboljelih od raka debelog crijeva, 2008. godine izveli su 63 operacije Mr. sc. Renata ulinovi - ai, spec. kirurginja akoveke bolnice

Renata ulinovi - ai do prije deset godina bila je jedna od svega sedam kirurginja u Hrvatskoj

Zbog praĹĄia postala kirurginja ] +< " Â&#x2020; + [  [ > +" + [

" Â&#x2039; < = < "  =  [ " + Â&#x2030;+ "" =  " [ +Â&#x192; Â&#x2039;<

" <  > Â&#x192; " +""+ ~ + + Â&#x201E;Â&#x192; + `" +  " " = + =  " <  + ^" ~ "> <" " "   > " "" " q"" q [  " "; ] " + Â&#x192; " + [ [ ~"  "" ; " " ; + +; ^" ~ " Â&#x201E;[  =+ q = + + " ;<  = " = + " [ =+ Â&#x201E; "  < < + + ; "   "  [ q {   > "  < > " = q> "  " = Â&#x192; Â&#x192; " + =  ~  " +"  = < ;  q  +< " ~  ;  [ + ;+  +[ " "; > " " "  " +"" ` "  + q   +> q " = =q "+ " " <  =  "

W  "  "   = " ' & >  + & } ;  + " ;= ; >   +  [ 

Kirurgija muĹĄka struka ] +< " "> Â&#x192;+> +q +> =    ] "  [  +< "> +  [  = " " < "[  + Â&#x2039;" " + " [ ;  +< "+ [ ~"  +++ ; +< "> " Â&#x2022;q> = " "  " " " +[  ;   [ " Â&#x2013;  +q   Â&#x201C;  " ;  >  " < > ;=< < "q q +"   "   [  ; "+= + +< "+ Â&#x201C;"   + < + = Â&#x192; "  [ " ;  +< "+> " " = ; ; "   < Â&#x192; Â&#x192; = = " >  "  + "

 = " " ;+q [ Â&#x192;  ] q   + +< "+>   + q+ < q"< q Â&#x201A;; >  ~ > " + +; ""> > +  > = " [ < " +  Â&#x192; " " + " > "  +< "

U primarnoj zdravstvenoj zaĹĄtiti stjee se iskustvo Q " q " '$ < q  Â&#x201A;" +< " [ = >  +  [ [  " $>_ <  "  + Â&#x2039; "  " > <" " " " = q ]Â&#x192; " ; "+ = ; + " 

"   ;  " + " + + [ Y "+"+ +[ + " " [ ""+"  < + + =+ +> + =Â&#x192; <+ +[  = > =; +[ ; q ""  q =

Moj profesor na turnusu iz kirurgije, pokojni prof. Ĺ oĹĄa, bio je jedan od rijetkih koji je studentima dozvolio asistirati pri operacijama. Ja sam se oduĹĄevila s time

+  > q Â&#x192;   > < q +< "> " Â&#x192; " " ;+[ ; ;"  Â&#x192; ;[  " =  +< "> =  = " [ Q +<> +; [

 =; " > <+ = " ; "+"+ ;"[ ;+ ""+> q < ++<> Â&#x2DC;+  |" > ;+ <> "+ +> +  +Â&#x161; "  [   " +   "" " + + + "   " Â&#x203A; Â&#x153; ; + " " [ < < + ">  q +< 

Â&#x201D; Â&#x192; " > =" [ +< " + Â&#x2039;" > +  " +< " ; +q  " W + [  +< "  +< [ " +  [  + "q " Â&#x192; } "  +; > ;"   " > Â&#x192; >  "+ +> + + [ ~ "+ = [ "   "[ ; "  " < { " < " +< " " +[ <" "  " = q "   "  +"+  > < q +< " |} ~ 

} "  " + [ " =  " q " ;  ;=< Â&#x192; + } "  = < "[ "q "   Â&#x201A;"+ ; = + +[ < "+ Â&#x2030;+ " =  Â&#x201C;" = "  < "  + " +> ;[ " +"  ;q[ < " = < "

[ Q " <  [ "  " =" = "  = < " + ~ +[ "+ +  + ^ 'Â Â&#x160; + " =  = "  '_ " " +  = < ">   Â&#x160;& = " { "  +;  [ >   Â&#x2020; +  [ >  +< [ " = > " "  + ++  +< + ~ +"+

Â&#x192; " ""+  < 

^    +"" "+ < "[

 >  < +;+ " > +;+"  [ q+ + "+ " ~ + ` "> [ > + ; < ;=< "< " =" = "  = < " + ~ +"+ +  + [ { " ;q ~ +[  q = ""+  [ = < ">  " ; `= + <+ ]Â&#x192;+ " +>  " > [ >  q ~ +  "  ;  ; ;" = < " Q" =" = "  < " < > " > }+= [ Â&#x192;+[ "  =" = " Â&#x2021; > q " ;> + "" [

Mogui znakovi karcinoma Q" +  ; " "  ;= + " " + [  " = =; = < =+ + + ;q  = < " + +"+ =  +"   "" < " [  < Q" " "q " [ > Â&#x192; ++  ;= " " =  [

=  " Â&#x2021; " [ "< +; Â&#x192; = ; < = < " Â&#x201D;;" + Â&#x192;""+  |  =; [

>   " > ;" > [ "" = > + ; " <+ ++   = < " >   "> " = "" = |} ~ 


 

Intervju tjedna 15

   "#  $ &' &&&

imurju i postao je ozbiljan zdravstveni problem

 "+  >  ; = > "+ q "[ + +  + " Y =    =   ;" +"" q    " Â&#x201D; "  Â&#x201A;=   " + < ^ " " +"  "< "  = " >  +< " +  [ 

S familijarnom polipozom s trideset na kolonoskopiju ]Â&#x192;  <+ ; [ " q "" ; + Â&#x192; " [ "  "" < [ }; "  < q " ""+ "+ " "+ = < ">   = > " + [ < ; ;" = < "> "+"+ { + ; " ; Q > ;=" +; [ = < "> + =" q "  "[

 =  "+> <+ =  < ; ;" Q"   ; ; " " ; + " ]  " "< + ;>  " ++ > "+> =; <+ > [  " +  & <  > ;=< [ < ; ; ;"  Q " " + " = "  <+   >  + [

Nobel onome tko otkrije zaĹĄto sve viĹĄe bolujemo od raka  ""  W   + "+   "> [ < = |  ;  + >  [  " =  "> ;+" q +< 

Â&#x201A; " +  [  ; ; = ""  = < " = = =  <  _ < 

[ W "+ " " < [ "  = < [ " ]  " ;> [ ; " q Â&#x201A; "  

"+ +   <+  < [  "  ; { + " + =;= < " <+ +; "+ = " + " ;  +"q " W " ; >  " + " [

Za spaĹĄeno srce srce na dar ] +< " +  [ [ >  > " [ < ; " ;+; ;"+ "+ + +" +    +; " ; [  ; " + ~ + " " ;= +=+ + Â&#x192; [

 " +"+ ; "< "   +  Â&#x192; ]Â&#x192; "  " "" " " + "" " [ Â&#x201D;  < "  "Â&#x192; ~   +

Â&#x192; + +  +   " ` "   " " Â&#x201D; < +<  >  ;> = " ` "> Â&#x201C;Â&#x192;  & < > " " [  q + =+ + }  " == "+ Â&#x201C; "    Â&#x2020; "Â&#x; Â&#x203A;Â&#x2013;  <+  ; ;q Â&#x153; { " = ;+;[  "  <  `" " +;+ > "  +< " |} ~ 

; > = > > " ; " Â&#x201D; ; +  < ;+; Â&#x192; > +;[ " 

Bitno je rano otkriti karcinom Q "  " +; =  + [  "< " " " q  = < " + " ; = } " + ++ ="+ [  | > +  Â&#x160;& " '   " }+ [ "  " "   " "  Â&#x201E; q " " " ;  "+  +  "+ = {  & ++  W +; ; =  " < = "  ">  " ;  "> q < [ +> >  +< " + [  [ > " 

PreĹživljavanje bolje, komplikacija manje Â&#x201E; + + = "   = < "> [ _ " > "+ +  +; [ Q "  " ;  " " Â&#x192; "" = " Â&#x201A; " = " ; q [ "   [

< "   +; > " + " ;" "  >

= + +  ""+"+ " ; + [ "+ + ; "" = < " Â&#x201D; ;   " <  ~ + [ "+  ` " ;"> >  q " = ; "+ +[  +q  + "[ "+ < " > < q +< " } + " =  ;[    = + 

 "+> <  ;[ +; "+  "  " { " '& ] " "q ;+"+ +; " " Â&#x192;  + " ; = { + " =  " Â&#x192; = +< =  W " =  ++< ="    = < " q   " "  < [ |} " ~ 


16

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

27. listopada 2009.

OSNOVNA ŠKOLA Podturen istie se u radu s romskom djecom

Djeca bi u naselju trebala razgovarati hrvatskim jezikom MEIMURSKE škole ukljuene u humanitarni projekt “Škole za Afriku”

U Dekanovcu prikupljeno 7 tisua kuna za djecu u Ruandi Preko pedeset hrvatskih škola, meu kojima su i škole iz Meimurja, ove se školske godine ukljuilo u humanitarni projekt “Škole za Afriku”. Njime se žele prikupiti sredstva kojima bi se pomoglo izgradnju te obnovu škola i sanitarnih prostorija, opskrbu pitkom vodom, te nabavu školskih knjiga za djecu bez roditeljske skrbi i onu koja u Africi žive u osobito teškim životnim uvjetima. Sve aktivnosti hrvatskih škola usmjerene su na pomo djeci u Ruandi. Osobito na pomo djevojicama u toj zemlji koje su esto dodatno zakinute za mogunost obrazovanja. U ovaj hvale vrijedan projekt ukljuila se OŠ Domašinec te PŠ Novakovec i PŠ Dekanovec koje su u nedjelju u Dekanovcu uz potporu opine i župe organizirale humanitarnu akciju na kojoj su prodajom kolaa za djecu u Africi prikupili 7 tisua kuna. - Zahvalni Bogu, darujemo onima koji nemaju, poruili su u Dekanovcu, a prikupljenim novcem dali nadu u bolju budunost djece u Ruandi koju mogu ostvariti jedino obrazovanjem. U Dekanovcu prikupljenim novcem, iako se ne radi o strahovito velikom iznosu, ipak se može puno uiniti. Knjige i bilježnice za dva uenika za jednu školsku godinu koštaju svega 90 kuna. Sa 180 kuna mogu se kupiti klupe i stolice za dva uenika. S 350 kuna može se platiti edukacija uitelja. Novcem koji su prikupili u Dekanovcu može se nabaviti sav potreban školski pribor: knjige, uniforme, materijali za nešto više od 50 djece u Ru-

andi koji e koristiti tijekom jedne školske godine. Sedmerostruki bi iznos omoguio izgradnju nove škole za ak 80 uenika. Toga su svjesni u Dekanovcu, ali i drugim sredinama u Meimurju, i zato pomažu te sudjeluju u ovoj humanitarnoj akciji. - Ovom akcijom ne samo da pomažemo druge, ve i našu djecu uimo koliko je obrazovanje važno za njihov život. Pomažemo im da više cijene to što imaju: dobre i dostupne škole, uitelje, knjige i pribor, uvjete za uenje, roditeljsku skrb i djetinjstvo u kojem nisu primorani teško raditi, reeno je na skupu u Dekanovcu. Nedjeljno dogaanje okupilo je velik žitelja toga kraja kojima su se uenici triju škola recitacijama i svirkom na tamburici zahvalili na doniranim sredstvima. (D.Mihoci) Nigdje u svijetu djeca nisu zakinuta za pravo na obrazovanje kao u Africi. U južnom podruju Afrike približno 45 milijuna djece ne ide u školu, što znai da svako tree dijete nema mogunost obrazovanja. UNICEF u suradnji sa Zakladom Nelson Mandela i Hamburškim društvom za promoviranje demokracije i meunarodnog prava ve etiri godine u svijetu prikuplja sredstva za škole u Angoli, Malaviji, Mozambiku, Ruandi, Južnoafrikoj Republici i Zimbabveu, kako bi se djeci Afrike omoguio pristup obrazovanju i time im se dala prilika za iskorak iz zaaranog kruga siromaštva. (D.M.)

- S uenicima Romima radi se u šest razreda u matinoj školi, te u jednom razredu u Podrunoj školi Novakovec. Ukupno školu polazi 59 uenika Roma u razrednoj i predmetnoj nastavi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa usvojilo je projekt dodatne nastave hrvatskog jezika za uenike romske nacionalne manjine koji je izradila i na usvajanje uputila Osnovna škola Podturen. Za poetak je ovo Ministarstvo školi dodijelilo 8.140 kuna za provedbu programa do kraja ove kalendarske godine. Škola e projekt nadograditi i obogatiti te takav ponovno poslati u Ministarstvo kako bi dobila još veu novanu potporu, ali i proširila aktivnosti meu romskom djecom, posebice onom u razrednoj nastavi. - Uenici Romi u najveem su broju najslabiji ili meu najslabijim uenicima u razredu, s velikim brojem negativnih ocjena iz hrvatskog jezika, i gotovo su jedini ponavljai u razrednoj nastavi. Nerazumijevanje hrvatskog jezika najizraženije je u prva dva razreda, ali se stanje vidno ne poboljšava ni do prelaska u predmetnu nastavu, premda uenici tada razumiju znatno više, još uvijek nisu u stanju služiti se hrvatskim jezikom na razini primjerenoj razredu koji polaze, kaže školska ravnateljica Marijana Cerovec, dodajui kako e se ubudue više pozornosti posvetiti djeci u razrednoj nastavi kako bi što bolje uvrstili znanje hrvatskog jezika pred nastavak školovanja u predmetnoj nastavi.

Romska djeca u predmetnoj nastavi rade u skupini svladavala hrvatski jezik te ostalo gradivo kada bi u naselju i obiteljima razgovarali na hrvatskom jeziku. - Premda i tu moramo biti na isto. Upitno je trebaju li ili mo-

gu li razgovarati na hrvatskom jeziku ili kajkavskom narjeju. Romska djeca kod kue ne razgovaraju na hrvatskom jeziku nego na meimurskom - kajkavskom narjeju. No, zbog veih mogu-

Dodatna nastava uenja hrvatskog jezika Ravnateljica Cerovec smatra kako bi djeca puno bolje i lakše

- Neophodno je da djeca u naselju i obitelji govore hrvatskim jezikom, smatra Marijana Cerovec, školska ravnateljica

nosti komunikacije putem raznih medija i vee slinosti jezika, puno lakše svladavaju hrvatski jezik, naglašava ravnateljica Cerovec. - Slijedom svega ovoga škola e bolje rezultate na ovom podruju ostvariti kroz dodatnu nastavu uenja hrvatskog jezika pod vodstvom razrednog uitelja. Kako se u razrednim odjeljenjima od 1. do 4. razreda nalazi troje do najviše sedmero uenika Roma, mišljenja smo kako bi kontinuirani dodatni rad s ovako malim grupama uenika mogao dugotrajno dati vrlo dobre rezultate, uvjerena je ravnateljica Marijana Cerovec, istiui kako suradnik u nastavi, ranije romski pomaga, Josip Balog mlai puno doprinosi disciplini i komunikaciji s uenicima, no postizanje boljih rezultata u svladavanju gradiva ne može riješiti. Uitelji, pedagoginja i ravnateljica pomno prate provoenje programa kako bi za novi program ili nadopunu imali relevantne podatke i bolji hrvatski jezik kod romskih uenika. (Stjepan Mesari)

OŠ “Petar Zrinski“ Šenkovec

Uenici proslavili jesen uz igre i delicije

U IVANOVCU obilježeni Dani zahvalnosti za plodove zemlje

Dani kruha uz misno slavlje i delicije Tijekom listopada u meimurskim župama obilježavaju se Dani kruha i slave mise povodom zahvalnosti za plodove zemlje. Tako su i u župnoj crkvi Svetog Vida u Ivanovcu prošle nedjelje na oltar prineseni kruh, sjemenke i vino koje je tijekom

misnog slavlja blagoslovio župnik vl. Danijel Bistrovi. Nakon toga u dvorištu župne crkve blagoslovljeno je i obilje kolaa i drugih razliitih delicija u kojima su na kraju uživali predstavnici udruga koje djeluju u Ivanovcu, ali i svi oni

vjernici koji su nazoili misnom slavlju. Kolae su i ove godine pripremile i ispekle “vanofske i štefanjske” žene, a zahvaljujui i mnogim sponzorima i ljudima dobre volje nije nedostajalo ni dobre kapljice. (so)

Jesen je doba bogatstva plodova koje nam daje priroda. Upravo je bogatstvo plodova potaknulo uenike 1. a, 2. b, 4. a i 4. b razreda OŠ “Petar Zrinski“ Šenkovec da proslave jesen. U petak 16. listopada zajedno s uiteljicama i uz veliku pomo brojnih roditelja družili su se pravei vonu salatu, naravno, neizbježne su i štafetne igre vezane uz plodove jeseni. Mame i uiteljice donijele su kolae s jabukama (jer je 20.listopada Dan jabuka), što je sve skupa još više zasladilo. Bilo je navijanja, igara, a što je najvažnije – završili su radni tjedan i zapoeli vikend veselim zajednikim druženjem! Uenici 2. b razreda pak su poželjeli saznati nešto više o primamljivom kruhu koji svakodnevno miriše na našim stolovima. Tako su u sklopu obilježavanja Dana hrane i zahvale za plodove zemlje u listopadu posjetili mlin obitelji Korent u Šenkovcu, koji

Niži razredi OŠ “Petar Zrinski“ Šenkovec uživali su u plodovima jeseni iz generacije u generaciju postoji još od 1914. godine. Nauili su kako od pšenice nastaje brašno, a koliko je odlino, isprobali su odline klipie kojima nas je poastila mlinarova supruga. Dan poslije posjetili su pekaru “Friško“ u Šenkovcu, gdje su saznali kako od brašna nastaje

kruh i još mnoge pekarske slastice. Pogaate, i tu su isprobali neke od proizvoda kojima su ih bogato poastili domaini. Mnogo su novo saznali ovih dana, odlino se zabavili i zasladili, te jedva ekaju listopad sljedee godine. (Uenici 1. a, 2. b, 4. a i 4. b razreda OŠ “Petar Zrinski“ Šenkovec)


 

Poli Pate oglas_284x190 HR.indd 1

   <#  $ &' &&&

Dobro je znati 17

9/24/09 4:14:41 PM


Ulaz u Novakovec iz pravca Podturna

Tepe se, bilježi i slika: IVAN LEEK Svako naše selo ima svoje male junake, ljude koji su žrtvovali svoje slobodno vrijeme da nešto naprave za svoje selo ili su po neemu znani. Ovo je posveeno njima i njihovim selima. Onaj Novakovec koji se nalazi uz “mursku magistralu“ je novi Novakovec. Stari Novakovec je kad se skrene prema Muri. Tu je duša i srce onoga starog sela, ali i Novakovana. I tu još stoji na kraju stara šuma Drvarijum. Zna se da su je sadili u 19. stoljeu. Trebala je za selo davati drva. I liše za nastir stoke. Tako je i bilo. Drvarijum je bio ist “kak hiža“. ak i onda kada su se tu svaki tjedan održavale zabave. Bilo bi tako veselo da se prije zore nitko nije dao doma. Prolazio je pored Drvarijuma i put prema Muri, gdje je bilo ak sedam mlinova. A danas je na kunom broju 1 Drvarijuma samo nogometni klub. I onda su tu Trate i ribnjak. Nekad su tu pekli ciglu, a danas love ribe. A sve okolo i prema Muri bila su polja. I sve okolo sela na sve strane bila su polja. No, kako ih je bilo sve više, a zemlja nije davala više, poeli su se Novakovani seliti. Odlazili su u Sloveniju i tamo i ostali. I jedna cijela etvrt Šenkovca jesu Novakovani. Kako vele, jednostavno je tu bilo premalo mjesta i kruha za sve. No, ma gdje bili, Novakovani su pokazali što su i tko su. Vrijedni i marljivi. Nije im zamjeriti, jednostavno su htjeli pobjei iz svojih uskih grunteka. Ali su uvijek novakovsku pjesmu ponijeli sa sobom. Kažu, ma gdje bili, pjesma ih prati i s pjesmom žive. S ponosom istiu da je najviše lanova župnoga crkvenog zbora bilo iz Novakovca. Putovali su po svijetu s pjesmom. I kad bi se deki vraali nou odnekud, pjevali bi. Pjesma je bila život i kad bi Novakovani zapopevali slavuji bi se skrili. Život je bujao u Novakovcu.

Se smo dobili zadnji Od svih gradskih središta jednako su udaljeni. I zato nisu mogli nikamo. Kako vele, sve su dobili zadnji. Telefone i vodu. Ali su struju ipak dobili tri godine prije Podtur-

Marcel Meimurec tajnik je ŠRD-a “Ostriž“. - Trudimo se da i ribii daju svoj doprinos razvitku sela

MALA TEPEŠIJA po meimurskaj selaj III/3.

Da Novakovani popevleju, i slavuji se skrijeju, ali de je pesma?

Dio starog dijela sela s kapelicom Sv. Florijana na. To ih je jedino tješilo. A danas kad je Podturen opinsko središte još i više. Jedino ih mui što ne mogu prodati graevinske parcele koje imaju. Nekako se nikome ne gradi doma. Kao da su izgubljeni od svijeta. Mislili su da e kai “Kasablanka” privui one poklonike starih vremena i Bogarta. No, ništa, svi se guraju bliže gradovima, a Novakovec kao da tone u san. Ipak, ne daju se Novakovani. Kažu da su za nešto i sami krivi. Napravili su u Glavnoj ulici nogostup samo na jednoj strani ulice. Vele da je to samo izlazni. Sada e napraviti i ulazni. Na drugoj strani. Tako da se oni koji žele mogu vratiti doma. Praznih kua ionako ima dovoljno. I previše. Svjedoe o jednom slavnom vremenu sela. Jer povijest im je bila slavnija od sadašnjosti. Zato i imaju ulicu koja se zove Budim. Nestao je Budim kraj Pešte, ali je ostao novakovski.

Predsjednik DVD-a Dragan Tomašek doselio je u Novakovec. - Raduje me što mladi žele raditi u vatrogastvu, kaže on

Za bunt smo navek bili prvi Kažu oni, što u šali, što u zbilji, da je Novakovanin jako dobar susjed, samo ne u Novakovcu. Možda zvui smiješno, ali to su oni rekli. Uostalom, tu je ionako stoljetna tradicija da treba buntom pokazati da si Novakovanin. Tradicija je koja se uva. Glas o Novakovanima mora se sauvati. No, kako vele, iza bunta krije se zapravo gostoljubivo srce Novakovana. Ali, vele da mora biti tak i gotovo. I da bu navek tak dok ima Novakovana. A vele da ih navek bude. Dok bude Drvarijuma i svega drugoga. Jedno je ipak nestalo. Velikih gazdi s masnim škrlakima na kojima bi se mogao skuhati gulaš. Nije da oni ne vole gulaš. Ve su došla druga vremena. I da oni nikad nee biti kao drugi. Zato su i napravili na jednom javnom mjestu zahod u grabi, a septike jame na uzvišenom dijelu. Pa kad su imali

Zdravko i Tatjana Novak drže kafi “Kondor”. On je poznati majstor za peenje vola na ražnju na podruju sjeverozapadne Hrvatske, a supruga mu pomaže

Stjepan Kova u slobodno vrijeme izrauje minijature koje podsjeaju na novakovsku prošlost (kuružjake, zdeneke, skelu, ladje …). Na slici sa sinom Josipom zabave morali su iz zahoda sadržaj pumpati u septike jame. Nije znano je li se itko bunio zbog toga. Kao onda kada su se bunili kamo e u opinu. A i oni uvijek imaju nešto de se bune. Kažu da je to obino onda kada nema zabava. A i treba se malo ispuhati. I vele da im je u krvi. Tako ih svi znaju i tradiciju moraju držati.

Mi smo sij upotrebljivi Novakovani se rado hvale da su svi upotrebljivi. Vele da svaki na svoj nain. Sad se eka još objašnjenje za što su upotrebljivi stari deki. Selski oci vele da ih se samo treina oženi, morali bi dograditi školu. A ovako djece je sve manje.

Krivnja je u nedirnutoj prirodi. Jer kraj oko Mure kod Novakovca je ista nedirnuta priroda. Kažu Novakovani da je to najljepši kraj uz Muru na cijelom njezinom toku kroz Meimurje. A kako Novakovani obožavaju nedirnutu prirodu, tako su mnogi ostali stari deki. Da ne naruše prirodni sklad. Sad se selski oci trude im objasniti da se neka “nedirnuta priroda“ mora i dirati kako bi bila što ljepša. I odlaze oni na svoju skelu gledati Muru i ploviti preko. A nje nisu imali u 19. stoljeu. Pa su išli preko mosta koji je bio kod Podturna. A kažu u šali da sada imaju svoju novakovsku mornaricu. Ipak, mornarica je naješe privezana u luci. Sve je

Predsjednik VMO-a Petar Krha sa suprugom Draženkom i kerkama Lorenom i Petrom. - Trudim se da vratimo život selu

manje onih koji plove. A i inae ih je manje. I onda su posebni. Pa tako žene moraju sudjelovati na muškim vatrogasnim natjecanjima, u muškoj ekipi. Žene spašavaju ast Novakovca. I kako su se sada poele ponovno okupljati, Novakovec bi se mogao ponovno pokrenuti. Tako se nešto “kuha“. Što, neka ostane još malo tajna.

Nikomu dobro, nikomu zlo Tako glasi slogan jedne novakovske udruge. To je znamenita Novakovska nevaljaška udruga. To bi rekli da su tu oni koji nisu “baš nagli za delo“. Unato silnim pritiscima i iskušenjima, udruga djeluje ve

Mirjana Kovai - Murk za sebe kaže da je okorjela Novakovanka i ne žali truda radei za selo. Na slici sa sinom Danijelom i kerkom Barbarom


Novakovec je na krajnjem istoku opine Podturen i na sjeveru ga omeuje rijeka Mura. I dvije države, Slovenija i Maarska. Po tome su Novakovani posebni. A po i tomu koliko su nekada imali oranica i gorica preko Mure. Odlazilo bi se skelom na posao s pjesmom, a tako i vraalo. Danas se odlazi sve manje. Ali još uvijek, kako kažu, preko divlje neobuzdane Mure. No, samo je Mura ostala ista. Ostale su iste i kapelice i pilovi, kojih je ak sedam u selu. Svi su vrijedni, a najstariji spomenik datira iz 1767. godine. Tu su kipovi Tužnog Krista pa Svetog Florijana. A oni svjedoe o velikoj pobožnosti Novakovana. Novakovec je u povijesti bio važno selo pa je ve 1790. godine tu živjelo 623 žitelja. esto se spominje da je po zbijenosti i arhitekturi karakteristino meimursko selo.

Mlade nogometaške nade Novakovca: Jurica Horvat, Luka Orehov, Tomica Jankaš, Stjepan Petkovi, Davor Molnar, Leon Blažon, Mario Bukovak, Filip Drvoderi, Vinko Blažon, Valentino Bukal, Toni Levai, Luka Andrašec, Matija Orehov, Mihael Novak i Luka Tomašek preko trideset godina. Osnovno je piti i jesti, a ništ ne delati. Interes je tako velik da više ne primaju ni lanstvo. Kažu da o tome nisu ni sanjali. Sad e ubudue biti obavezno

da lan “nevaljaškog društva” mora biti iz Novakovca. Jer ovako pola Zagreba bi bili nevaljaši u Novakovcu. Nek budu u Zagrebu. Ionako je dosta nevaljaša u Novakovcu. Ali kad se treba pokazati na selskim igrama ili ljetnim veerima, onda tu nema nevaljaša. Svi se zdušno zabavljaju i igraju pa se ini da ih ima kao u dobra stara vremena. Pa kad dou Maari iz Serdahelja, s kojima su Novakovani u vezi, udom se ude što je ovima najednom. A kad naši odu tamo, vraaju se teži nego što su otišli. Jer je predsjednik Perica došao s gipsom. Sad se još uvijek selo pita koga li je on to gledao da je krivo skoio. I onda dou ljetne veeri pa se opet zabavljaju. Svaki dan zabava na središnjem trgu. I to po starom obiaju, do zore. Kakve li e tek biti zabave kad uju Novakovani da im idue godine ide u prvi razred etrnaestero djece. Ponovno e se uti pjesma i u donjem i u gornjem kraju. I u Selskoj, u Školskoj i drugim ulicama, i kod Drvarijuma, pa e ponovno nestati slavuji pred pjesmom Novakovana, pred kojom se, kako vele, i zvezde stepleju.

Vatrogasci u sveanim odorama

lanice Udruge žena svojim radom žele promicati selo. Na slici su Jelena Bister, Maja Drvoderi i Ivana Orehov za vrijeme nedavnih Dana zahvalnosti

Seoske zanimljivosti

Ribii su sami izgradili svoj dom, koji je i ukras jer je blizu sela Novakovec je nalazi u opini Podturen, župi Dekanovec, a djeca polaze školu u Podturnu. U Novakovcu djeluje podruna škola s 23 uenika. U selu je ak sedam sakralnih spomenika, a središnji je kapelica posveena sv. Florijanu. Poetkom svibnja je i proštenje. Ulice u selu imaju nazive koji su nekako povijesno odreeni. Glavna ulica, Novo naselje, Drvarijum, Selska, Školska, Budim … Selo je zbijeno u tri paralelne duge ulice i osam manjih poprenih. Prema povijesnim podacima, godine 1880. selo je imalo 948 stanovnika, 1890. 1050, 1953. 1569, 1981. 1170. Uzrok padu stanovništva je veliko iseljavanje, posebice u Sloveniju i druga meimurska sela bliže akovca. Danas ih je 976. U selu je 300 kuanstava i ak 342 kue. No, prema njihovim podacima, ak je 60 praznih i napuštenih kua. Ne znaju tono koliko je ljudi iselilo, ali vele da su cijela jedna etvrt u Šenkovcu Novakovani. Razlog tomu je, kako vele, što je Novakovec slijepo crijevo. Inae imaju u selu svu infrastrukturu, osim kanalizacije.

O ljudima …

Novakovani imaju svoje Selske igre s mnogim starim sportovima. Velika je atrakcija potezanje užeta u kojem sudjeluju žene

Obitelj Lisjak drži do tradicije i aktivna je u radu KUD-a. Ana i Ivan Lisjak, Anica i Radovan Novak - Lisjak te Marija Volavšek

lanovi mješovitoga pjevakog zbora KUD-a “Mura”

Dio lanova Mjesnog odbora u središtu sela. Petar Krha, Mirjana Kovai Murk, Marijana Jambroši, Dragutin Cerovec i Josip Levai. - Sve inimo da vratimo život selu

elnici Novakovskoga nevaljaškog društva Stjepan Zorec, predsjednik, vojvoda Nikola Novak i ekonom Josip Levai. - Interes za lanstvo je toliki da emo morati osnivati podružnice po cijeloj Hrvatskoj, kažu oni

U selu imaju Vijee Mjesnog odbora, iji su lanovi Josip Levai, Dragutin Cerovec, Vladimir Furdi, Franjo Levai, Slavko Kocijan, Velimir Levai, Mirjana Kovai - Murk, Marijana Jambroši i predsjednik Petar Krha. Najstarija udruga je Dobrovoljno vatrogasno društvo koje je osnovano 1926. godine zajedno s Dekanovcom, a osamostalilo se 1928. Predsjednik je Dragan Tomašek, dopredsjednik Stjepan Kova, koji je i zapovjednik, tajnik Antonio Drvoderi, blagajnik Mladen Biber, dozapovjednik Stjepan Martinjaš, a lanovi Upravnog odbora jesu Josip Žerjav, Nikola Krha, Josip Krha, Antun Krha i Branko Kramar. Društvo broji pedeset lanova, od ega je ak trideset novih. Nogometni klub Graniar djeluje službeno od 1968. godi-

ne. Osnivai kluba bili su Martin Orehovec, Vlado Kova, Mijo Paler, Valent Drvoderi, Josip Blažon i Antun Krha. Danas je predsjednik kluba Josip Orehov, a direktor Antun Drvoderi. Kulturno - umjetniko društvo „Mura“ osnovano je osamdesetih godina i djelovalo je sve do 1991. Ponovno je aktivirano 1995. godine, na elu s Ljubicom Petrovi, Josipom Lisjakom i Miroslavom Blažonom, a sada djeluje jedino mješoviti pjevaki zbor. Predsjednik Društva je Ivan Lisjak, tajnik Josip Katani - Kapec, blagajnica Mirjana Medlobi i dopredsjednik Josip Lisjak. Nekada je djelovao i aktiv žena, no on se kasnije pripojio KUD-u. Na inicijativu Ljubice Furdi sada je osnovana Udruga žena “Šipek“ Novakovec, koju uz nju vode Jelena Bister i Mila Blažon. Novakovani imaju i svoje ribolovno društvo “Ostriž”. Osnivai društva bili su Vladimir Trstenjak (novinar), Josip Levai, Antun Krha i Slavko Levai. Predsjednik Društva je Vladimir Krha, tajnik Marcel Meimurec i blagajnik Mladen Mesarek. Okupljaju stotinjak lanova, a djeluju 11 godina. Imaju svoj ribnjak i ribiki dom koji su sami izgradili. U Novakovcu djeluje i limena glazba. Predsjednik je Ivan Petrovi, dopredsjednica Mirjana Koštari, tajnik ˜uro Kova i blagajnik Petar Koštari.

Zanimljivosti Novakovec je poznat po pjevaima, meu kojima su najpoznatiji Marija Jambroši, Toni i Josip Šafari, Josip Sanjkovi Japa (Mitrica) Gusti i Ivan Draksar. Poznata je i glazbena obitelj Petrovi. Zanimljivost Novakovca je i Novakovsko nevaljaško društvo. Predsjednik je Stjepan Zorec, vojvoda Nikola Novak, ekonom Josip Levai i dopredsjednik Vlado Murk. Osnovna djelatnost lanova udruge je piti, jesti i nikaj ne delati, a ima 120 lanova.


20

Mozaik

27. listopada 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Matura više od toke na i Za neke ranije generacije matura je bila toka na i srednjoškolskog obrazovanja, veliki konani ispit koji je za veliku veinu oznaavao kraj školovanja. Danas matura više nema taj znaaj. Uenici trogodišnjih zanimanja maturu ni ne polažu, a oni etverogodišnjih zanimanja mogu birati hoe li na ispit ili ne. Jedino je gimnazijalcima matura ostala kao posljednja obaveza koju moraju ispuniti jer u suprotnom ne dobivaju svjedodžbu, tu potvrdu da su etiri godine glancali školske klupe i stjecali znanja. Za uenike strukovnih škola i gimnazija državna matura koja se uvodi od ove školske godine zapravo predstavlja jedna nova vrata koja im otvaraju put u budunost, koja im može biti perspektivna ukoliko ih odškrinu i krenu cestom koja se javlja na vidiku. Ii na maturu danas postaje ozbiljna i izuzetno važna stvar, znaajno bitnija negoli je ikada bila. Ona je jedan od odluujuih elemenata pri upisu na fakultete i zato je tako važna. O rezultatima ispita koji se polažu na maturi ovisi budunost svakoga pojedinog srednjoškolca. Bodovi s mature uz, dakako, ocjene iz svjedodžbe ti su koji e mladeži omoguiti odabir. I to su meimurski srednjoškolci oito ozbiljno shvatili. Velika veina njih, osim možda pojedinaca koje je mogue pobrojati na prstima jedne ruke, odluila je pristupiti državnoj maturi. Na državnu maturu e i oni koji sada ne žele upisati fakultet, ali kažu da im je mudrije sada pisati taj test nego kad se predomisle i za godinu, dvije ili pet požele nastaviti školovanje. Tko e, kažu, tada ponovno usvojiti sve ovo znanje koje su stjecali tijekom etverogodišnjega

Piše: Danijela Mihoci danijela.mihoci@mnovine.hr

Nagrade su dodijeljene u sklopu Dana hrvatskog turizma na Bolu na Brau

srednjoškolskog obrazovanja. I tu su potpuno u pravu. Rezultati probne mature o kojima se ovih dana toliko puno govori generalno su dobri za Meimursku županiju. Iz njih se izvode zakljuci kako naši srednjoškolci puno znaju, da je kvaliteta nastave u školama iz kojih dolaze na izuzetnoj razini, da naši profesori izvrsno rade svoj posao. No, to je tako relativno. Može li zaista jedan ispit kojemu su uenici pristupili bez previše ozbiljnosti jer je bio tek štih proba biti dokaz da se negdje fantastino radi? I što je to fantastino? Dvojka iz matematike, trojka iz jezika? Neosporno je da se u meimurskim školama dobro radi, ali još uvijek ini se nedovoljno dobro jer, iako su naši srednjoškolci bili ponajbolji u državi na probnoj maturi, generalno su tek prosjeni. Zapravo, stvar je gledišta jer trojka je ipak carska ocjena. Kako god bilo, ovakav novi nain vrjednovanja rada uenika, a time i predavaa i škola, svakako e, izgleda, u budunosti donijeti pozitivan pomak i podii kvalitetu obrazovnog sustava u cjelini. Pravo stanje stvari koliko su dobre naše škole i naši predavai pokazat e skora državna matura, a rezultati e biti putokaz kako dalje.

GRAD akovec proglašen najureenijim gradom kontinentalne Hrvatske

akovec obranio naslov i ponovno osvojio zlato Grad akovec ove je godine po drugi put osvojio Zeleni cvijet sa zlatnim znakom za najureeniji grad kontinentalne Hrvatske. U sklopu Dana hrvatskog turizma na Bolu na Brau dodijeljene su nagrade akcije “Zeleni cvijet” na nacionalnoj razini. Osim nagrade za najureeniji grad kontinentalne Hrvatske, ovom prigodom nagrada je uruena i Jasminki Remenar iz Donjeg Kraljevca kao najdjelatnici Hrvatske u kategoriji prodavaa. - Bronca za najureeniji grad pretprošle godine samo nas je još više motivirala da prošle godine preskoimo tu jednu stepenicu i osvojimo zlato. Kaže se da je lako osvojiti ali teško obraniti naslov, no, evo, mi smo ove godine dokazali da možemo ponovno osvojiti zlato. Akcija ‘Volim Hrvatsku’ je akcija Hrvatske turistike zajednice u suradnji s medijima i sa sustavom ostalih turistikih zajednica, tako da je na razini Grada akovca provodi Turistika zajednica Grada akovca, a na razini županije, naravno, Tu-

Grad akovec po drugi je put osvojio nagradu za najureeniji grad kontinentalne Hrvatske

Poklon graanima koncert Gorana Karana Povodom osvajanja nagrade za najureeniji grad kontinentalne Hrvatske, kao poklon graanima Turistika zajednica Grada akovca organizirala je koncert Gorana Karana na Trgu Republike u akovcu. Osim poznatoga hrvatskog pjevaa, Meimurce su rasplesali i Bojan Jambroši i Carla Belovari. - Ovim koncertom željeli smo sve naše Meimurce,

posebice graane akovca, poastiti jednim koncertom jer za ovu nagradu zaslužan je svaki pojedinac. Sve to skupa ne bi bilo mogue bez ureenja samih stambenih i poslovnih objekata, dakle, bez svakog pojedinca i stanovnika grada akovca, kaže direktorica Turistikog ureda Turistike zajednice Grada akovca. (hz)

ristika zajednica Meimurske županije. Zahvalila bih Gradu akovcu i gradskom komunalnom poduzeu akomu, bez kojih sve ovo ne bi bilo mogue, kazala je Ivana Maltar, direktorica Turistikog ureda Turistike zajednice Grada akovca. “Ljubavlju i srcem za akovec” dio je projekta “Volim Hrvatsku” na lokalnoj razini, a unutar tog projekta dvije su manje akcije. Jedna je “Zeleni cvijet” kojom se ocjenjuje cjelina grada, pojedinani elementi samog grada poput benzinske crpke, parka i slino, a s druge strane postoji akcija “ovjek - klju uspjeha u turizmu” u kojoj je prvo mjesto osvojila upravo Meimurka Jasminka Remenar kao najdjelatnica u kategoriji prodavaa. - Jedna tema koja se protezala kroz ovogodišnje predavanje bio je osmjeh kao nešto što je nužno u turizmu, stoga mi je izuzetno drago da je upravo simpatina Meimurka Jasminka Remenar nagraena na nacionalnoj razini, dodaje Ivana Maltar. (H. Zear)

Povodom osvajanja nagrade, Turistika zajednica Grada akovca organizirala je koncert Gorana Karana


 

   <#  $ &' &&&

Dobro je znati 21


22

Poljodjelstvo

S AKOVEKOG sajma

Prodane tone svježeg zelja Predzadnje listopadske srijede na akovekom placu sve je bilo u znaku prodaje i kupnje svježeg zelja za zimnicu. Prodano je nekoliko tona zelja, a da bi se do njega stiglo, trebalo je prije neko vrijeme provesti u kilometarskoj automobilskoj koloni prema sajmištu. Na svoje su došli i prodavai pšenice koja je vrlo brzo razgrabljena, te oko 11 sati nije bilo ni kilograma za kupnju. Dobro se prodavala stona repa, a kupca nije manjkalo ni kod peradi ni stare krame. Na desetine komada mauhica, erika i katalenica kupovali su

CIJENE NA AKOVEKOM SAJMU

- pšenica 1,20 kn/kg - kukuruz 1 kn/kg - krumpir 2 kn/kg - stona repa 20 kn/vrea - zelje 2 kn/kg - jabuke 40 kn/vrea - tricala 1,4 kn/kg - jeam 1,4 kn/kg - zob 1,6 kn/kg - guska 80 kn/kom pojedinci za potrebe ureenje groblja pred Sve svete. Kod peenjara je ponovno bilo živo i veselo. (S. Mesari)

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

27. listopad 2009.

UDRUGA VOARA, vinogradara i povrara opine Sveti Martin na Muri

Izložba i sajam jabuka, te krštenje mošta

Višak jabuka?

U etvrtak 22. listopada održan je radni sastanak Udruge voara, vinogradara i povrara opine Sveti Martin na Muri, na kojem je izmeu ostalog donesen program sudjelovanja udruge na sveanostima uz Martinje 2009., ija e središnja proslava biti u nedjelju 8. studenog. Udruga e organizirati izložbu i sajam jabuka, te degustaciju kupinovog vina, vonih rakija i mladog vina, odnosno mošta, a program e zapoeti u 13 sati kod igrališta NK Polet. Udruga e zajedno s osnovnim školama Selnica, Sveti Martin na Muri i Štrigova, koje nose

znak ekoškole, obilježiti i Svjetski dan jabuke. Na sam dan Svetog Martina, zaštitnika župe i opine, na OPG-u Haži u Jurovaku bit e ceremonija krštenja mošta u mlado vino te druženje lanova udruge. Predsjednik udruge Mladen Dobrani osvrnuo se i na Dane polja, održane na imanju svog lana mr. Tomislava Tomšia, te na svetomartinskoj još uvijek maloj vinskoj cesti. Dobrani je istaknuo kako je velik broj posjetitelja iz drugih krajeva pokazatelj da su Dani polja pred poetak berbe jabuka dobra priredba i prigoda upo-

Voari žele struna predavanja

Unato tui i nepovoljnim vremenskim prilikama, jabuke su na podruju opine Sveti Martin na Muri rodile vrlo dobro. - Prosjean urod je oko 50 tona po hektaru, a kree se od 40 do 55 tona, zavisno od podruja, je li bilo ili nije bilo tue. Vonjaci koji su natkriveni dali su vrlo dobre prinose. Po kvaliteti na prvom je mjestu zlatni delišes, a slijede idared, blackburn, gala ... Prema našim saznanjima, jabuka je posvuda u Hrvatskoj dobro rodila, tako da pred voarima stoji ‘problem’ kako je prodati, kaže Mladen Dobrani, predsjednik udruge. (sm)

Mladen Dobrani naglasio je uspjeh Dana polja znavanja s trenutnim stanjem te razgovora kako i što uiniti s jabukama koje e se ubrati. I inancijski je priredba prošla vrlo dobro, jer ostvareni su prihodi od 4.605 kuna, potrošeno je 3.175 kuna, što znai da je višak 1.197 kuna. Nazoni na skupu izrazili

su želje i potrebe za održavanje strunih predavanja, a Dobrani je rekao kako e se tijekom zimskog razdoblja predavanja održavati. Udruga voara opine Sveti Martin na Muri osnovana je 2002. godine i ima 119 lanova sa svog podruja, ali i sa drugih, što dokazuje da je potrebna i da radi kvalitetno. (Stjepan Mesari)

JAVNA BERBA razliitih hibrida kukuruza u Meimurju - Tej mi je preveliki..., mislim ribeš

S AKOVEKOG placa

Za svakog ponešto Vrlo je šarena ponuda na akovekom placu ovih dana. Za svakog ponešto, komentiraju prodavai i kupci. I dalje je zbog nadolazeeg blagdana Svih svetih najvea ponuda i potražnja cvijea, aranžmana, lampaša te svijea. Novost u ponudi jesu kiselo zelje i kiseli kupus te kisela cikla. Prodaja ide dobro. Sve je manje paprike i paradajza, kao i groža i kestena. Solidna je ponuda vrlo kvalitetnih šampinjona i jaja te meda svih vrsta. Mljekari su se preselili pod krov, što im za sada nije pred-

CIJENE NA AKOVEKOM PLACU

- kiselo zelje 12 kn/kg - kisela repa 12 kn/kg - paprika 6 kn/kg - mrkva 7 kn/kg - paradajz 8 kn/kg - šampinjoni 22 kn/kg - jaja 1 do 1,20 kn/kom - med 30 kn/boica - sir 20 kn/gruda - mauhice 3 kn/kom nost jer ljudi su navikli tridesetak godina vidjeti ih na jednom mjestu. (S. Mesari)

Najvei prinos 16.230 kilograma Na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zvonka Babia u Svetom Martinu na Muri pretposljednje listopadske nedjelje obavljena je javna berba i vaganje paralelnog pokusa razliitih hibrida kukuruza. Najvei prinos ostvario je hibrid FAO grupe 600 sa 16.230 kilograma po hektaru, uz 25,7 posto vlage. Nasuprot ovom hibridu, najmanji prinos imao je hibrid FAO grupe 290. Prinos iznosi 9.726 kilograma, s vlagom od 18,4 posto. - U konanici je za naše poljoprivredne proizvoae najinteresantnija ekonomska strana samog pokusa, odnosno visina dobiti, o emu emo govoriti na predstojeim zimskim predavanjima i skupovima, kaže dipl. ing. Suzana Paji iz Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS) Podrunog odjela Meimurske županije. HZPSS za Meimursku županiju ovu je akciju proveo etvrti

put za redom na OPG-u Babi u Svetom Martinu na Muri. Ove godine u pokus je bilo ukljueno sedam sjemenarskih kua, koje djeluju na podruju Hrvatske s ukupno 58 hibrida. - Na pokusima je primijenjena intenzivna agrotehnika jer je ciljani prinos pokusa bio 12 tona po hektaru, prema preporukama gnojidbe nakon analize tla. Pokus na OPG-u Babi zasijan je 17. travnja 2009. godine, a pretkultura je bila pšenica. Gnojidbom je bilo dodano 246,5 kilograma po hektaru istog N (dušik), 209,5 kilograma P 205 (fosfor) i 208,5 kilograma K 20 (kalij), rekla je Paji. - Tretiranje protiv korova obavljeno je kombinacijom preparata Maister u dozi od 1,5 litre po hektaru i Mustang u dozi od 0,5 litre po hektaru. Tijekom vegetacijske sezone na pokusnom podruju zabilježene su dvije tue (grad, led ...), i to 11. na 12. lipnja i 16. lipnja, koje su na hibri-

Otkupna cijena 65 lipa

- O financijskim emo pokazateljima nešto kasnije, kaže Suzana Paji dima poinile velike štete, osobito na ranijim hibridima FAO 200 i 300, naglasila je Paji. Prosjek prinosa hibrida na OPG-u Babi bio je 12.980 kilograma po hektaru, s prosjenom vlagom od 25,7 posto. (Stjepan Mesari)

Ove godine u Meimurju se oekuju ukupni prinosi (registrirano - upisano) od oko 100 tisua tona kukuruza. Veinu e ih ratari prodati otkupnim kuama te preraivaima. Najvei meimurski preraiva TSH akovec kukuruz otkupljuje po 65 lipa za kilogram, uz 14 posto vlage. Isplata je odmah ili drugi dan na blagajni poduzea, što je za ratare vrlo povoljno. Prije samog otkupa TSH je nudio 75 lipa za kilogram, no s obzirom na veliku ponudu otkupna cijena je smanjena. TSH napominje, ako e tijekom otkupa tržišna cijena biti viša, oni e isplatiti razliku. (sm)

EKO - ETNO sajam u Zagrebu

Srebro Sircovoj vilijamovki U Zagrebu je završen ovogodišnji Eko - etno sajam, najvea priredba ovakve vrste ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. U sklopu sajma održano je i više posebnih priredbi, a jedna od jaih i bolje organiziranih bila je “Dani rakije i likera”, koja je okupila velik broj proizvoaa obinih te vonih rakija i likera.

Održano je i ocjenjivane alkoholnih i jakih alkoholnih pia te podjela priznanja “Najbolje od najboljeg”. Rakija vilijamovka 2006. OPG-a Zlatka Sirca iz donjomeimurskog naselja Turiša dobila je srebrno priznanje, ime je potvrena ve otprije poznata i priznata kvaliteta najbolje meimurske rakije

vilijamovke. Nakon sajma sa Sircom je razgovarao Matija Posavec, zamjenik meimurskog župana, koji je, estitajui Sircu, rekao da ovakvi kvalitetni proizvodi trebaju dobiti snažniju potporu Županije, ali i mjesto u ugostiteljskim objektima ne samo u Meimurju, ve i mnogo šire. (S. Mesari)

Sirca je primio zamjenik meimurskog župana Matija Posavec


27. listopad 2009.

Poljodjelstvo 23

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

BIOINSTITUT D.O.O. AKOVEC

VAŠ VRT

VETERINARSKI SAVJETI

Kiniju ga Dravica i Murica, nasred parka maloga Meimurja!

Postupak s dlakavom divljai nakon odstrela a Ostali kuglasti kultivari u cilju poboljšanja održivosti mesa divljai (II.) Nakon evisceracije sljedea briga ali i dužnost lovca i posjednika divljaine je dopremiti trup divljai do objekta za hlaenje gdje se isti ohlade do +7 °C. Krupnu divlja treba objesiti za stražnje noge kako bi pospješili istjecanje krvi. U cilju boljeg hlaenja divljaine, posebice u ljetnim mjesecima uputno je razdvojiti polutke pomou drvenih ili metalnih klinova ali i djelomice odvojiti pleku od grudnog koša. Uputno je s trupa ukloniti kožu guljenjem a kod zeca i divljeg kunia mogue je skinuti i svlaenjem. Trupove divljai nužno je dopremiti u objekte za rasijecanje i obradu u naredna 24h. U sklopu navedenog postupka provodi se i vet. sanitarni pregled mesa divljai. Prvenstveno je utvrditi da li je divlja uginula ili je odstrijeljena , da li je sumnjiva na

oboljenje te utvrditi da li je meso svježe odnosno je li zahvaeno procesima gnjilenja. Pri pregledu veterinar mora iskljuiti nazonost zoonoza, malignih otoka i apscesa, parazita, otrovanja, brojne ozljede, krvarenja i edema, znakove raspadanja usred prekasno obavljene evisceracije ili kasno pronaene odstreljene divljai , promjene boje , okusa i konzistencije, pojavu vodnjikavosti, prekomjerne mršavosti i oneišenja koja se ne mogu ukloniti. Upravo u cilju što bržeg nalaska odstrijeljene divljai zakon o lovu propisuje da svako lovište koje gospodari krupnom divljai mora imati psa za rad na krvnom tragu. Meso divljai može se okarakterizirati higijenski ispravno/neispravno za prehranu ljudi. Ukoliko je meso proglašeno higijenski neispravni nužno

ga je odmah neškodljivo ukloniti. Divljaina koja je ocijenjena kao pogodna za prehranu ljudi oznaava se okruglim žigom ili ovalnom etiketom na kojoj je otisnut peat, naravno s registracijskim brojem odobrenog objekta. Ukoliko sa trupova nije skinuta koža isti se obilježavaju žigom koji se stavlja s unutrašnje strane na obje strane potrbušine. Trupove divljai nikada ne smijemo stavljati na hrpu ak niti tijekom hlaenja, jer to može vrlo brzo dovesti do smrdljivog zrenja mesa. Princip odredbe zeeva i divljih kunia u pravilu isti osim što je jedna od prvih mjera izmokravanje. Izmokravanje (istiskivanje mokrae iz mokranog mjehura ) ini se tako da se zec ili divlji kuni podigne za prednje noge te se mokraa istisne pritiskom dlana na donji dio trbuha. Na taj nain uklanjamo mokrau koja

ima negativan utjecaj na ouvanje mesa i njegov miris. Konano pri obradbi trupova valja pripaziti na trofeje pojedine divljai, tako se kod srnjaka, jelena, divokoza i mulona glava odvaja od trupa u okcipitalnom zglobu (trofej

je rogovlje s djelom ili cijelom lubanjom) a kod veprova je neophodno odvojiti gornju i donju eljust na za to predvienom mjestu (trofej su stalno rastui zubi onjaci ili kljove). Horvat Miljenko, dr. vet. med.

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 12 sati, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG

d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 dežurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PRELOG: Specijalizirana ambulanta za male životinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata.

MURSKO SREDIŠ¢E: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA: Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec:

dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sati. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

Ve šesti tjedan razgovaramo o kuglastim formama drvea koji su u stvari neka patuljasta vrsta nacijepljena na ravno stablo podloge. Osim javora, bagrema, jasena, trešanja i lipa ovakve forme su: Kuglasti kesten (Aesculus hippocastanum ‘Umbraculifera’) uzgojen oko 1884, naraste ovisno o visini cijepljenja 4-5 m. Kuglaste kompaktne krošnje koja u starosti izgleda kao gljiva. Cvate bijelim uspravnim klasastim cvatovima u svibnju ili lipnju. Nije osobito izbirljiv prema vrsti tla, podnosi nešto zbijenija tla dobro ali ne i asfalt. Kuglasta katalpa (Catalpa bignonioides ‘Nana’) uzgojena je oko 1850, u Francuskoj. Ne cvate i ne plodonosi. Ali zato na njoj više dolaze do izražaja lijepi veliki srcasti listovi. Unosi u mali vrt svježinu svojom svjetlozelenom bojom i osjeaj za mjeru svojim ogranienim oblikom rasta. Ne voli vjetar ni jake zime pa ako možete birati izaberite joj zaštieno mjesto. Kuglasta glediija (Gleditsia triacantos ‘Globosa’). Nastala je cijepljenjem kuglaste grmaste forme kompaktnog rasta na ravno stablo obine glediije. Za uzgoj tog ravnog stabla esto se koristi forma inermis, koja nema trnje koje je kod obine glediije jako opako. Sama krošnja je bez trnja, ne cvate i ne plodonosi.

Kuglasta platana (Platanus x acerifolia ‚Alphen‘s Globe‘) novija je nizozemska selekcija ogranienog rasta krošnje. Dobro podnosi obrezivanje i nije zahtjevna prema uvjetima uzgoja. Kuglasti brijest (Ulmus minor ‘Umbraculifera’). Radi se ovdje o staroj kulturnoj formi poljskog brijesta koja ima grmast kompaktan oblik rasta. Ako ovu formu nacijepimo na ravno stablo dobit emo biljku koja ima okruglu krošnju i visoka je do 5 (6) metara. Sline se vragolije mogu raditi i s etinjaama. Tamo se to doduše eše radi obrezivanjem. Kako etinjae same po sebi dosta sporo rastu onda se od njih lakše ovakve forme održavaju obrezivanjem. Kod tog se obino ne rade tako visoka stabla (2 ili 2,2 m) kao kod prije spominjanih listaa. Naješe je to stablo 1 ili 1.2 m visoko i na njemu kuglica od 80 centimetara. Ima ih još, tih kuglastih kultivara koji se mogu nacijepiti na ravno stablo i tvoriti tako malo stablo pogodno za ograniene prostore. Ali mi sad više o njima neemo pisati. Promijenit emo plou. Zapuhao je odnekud sjeverni vjetar i 0dnio melankoliju. Od idueg emo utorka opisivati pendulaste, tužne kultivare drvea. Lijepi pozdravi iz IVE


24

Religija

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

DESET GODINA župe Svetog Antuna Padovanskog u akovcu

BOG mojih detalja

Oi su prozori naše duše uli smo za evaneoski izvještaj o ozdravljenju slijepog prosjaka Bartimeja kojeg je Isus ozdravio na izlazu iz Jerihona. Bartimej je, sjedei satima kraj puta i ekajui da mu hodoasnici nešto udijele, puno slušao o Isusu iz Nazareta. Zato je iskoristio svoju šansu života, i poeo vikati kad je saznao da upravo prolazi: “Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!” Isus mu je otvorio fizike oi ali i darovao duhovni vid, da mu se pridruži u uenikom hodu prema Jeruzalemu. Kaže se da oi nikad ne lažu, da su one prozori naše duše! Postoje ljudi koji nikada nisu vidjeli ni svjetlo ni svijet boja, a imaju izvrsne ‘oi srca’. Drugi imaju tjelesne oi ali su duhovno slijepi. Jedan od uzroka duhovnog sljepila može biti i sklonost laganju. Takvi imaju temeljno problema sa svojim samopouzdanjem. Želja im je zadiviti i oarati okolinu priama koje znaju biti poprilino maštovite ali nemaju prave temelje jer su neistinite. Takvima nedostaje pažnja, ljubav i slino. Imaju problema sa svojim unutarnjim ja. Takvi zanemaruju sami sebe, time što se zakopavaju u nestvarno. Sakrivaju se od vlastite istine. A zakopavanjem njihovi strahovi i nestabilnost nee nestati ve e se nakupljati i nagomilavati, a onda e nastat kaos. Postoje dakle ljudi koji savršeno vide, ali su duhovno slijepi. Takvih je jako puno. I za njih Isus danas ima rješenja. Oni bi za sebe, a i mi za

27. listopada 2009.

Pozvani smo biti misionari i širiti Kristov nauk - Župu je 1999. godine utemeljio prvi varaždinski biskup monsinjor Marko Culej. Danas župa ima oko pet tisua vjernika koji se okupljaju u novoj i prostranoj župnoj crkvi

Piše: vl. Antun Štefan njih, trebali vikati poput Bartimeja: Isuse, daj da progledam. Da duhovno ozdravim. Daj se ne bojim istine o sebi. Bartimeja su hodoasnici ušutkivali jer su željeli da ih prosjak ne ometa u njihovoj pobožnosti. Ali on se nije dao: “On još jae vikaše”. Isus Nazareanin je za Bartimeja prorok koji propovijeda kraljevstvo Božje, koji poklanja posebnu pažnju ‘malenima’, osobama iz puka i bolesnicima. Takav je Isus i danas. Poziva nas da ‘dovedemo’ potrebne k njemu. Imamo li u našoj sredini ‘optereene i neslobodne’, sklone neistini, ‘donesimo’ ih Isusu. Na Isusov poziv, slijepi Bartimej tri, jer Isus ima rješenja za njegovu životnu situaciju. Trimo i mi ako smo slijepi. Ako se bojimo onoga što jesmo, ili nas je sram što jesmo, pa zato imamo potrebe neprestano lagati. Dajmo se pouiti od Bartimeja. Isus ga ozdravlja. A s Bartimejem emo i rasti u vjeri, i postati Isusovi uenici.

Svetom misom zahvalnicom na misijsku nedjelju 18. listopada župa Svetog Antuna Padovanskog u akovcu - jug proslavila je 10. obljetnicu od njezinog utemeljenja. Sveanu svetu misu u lijepoj i modernoj župnoj crkvi predvodio je monsinjor Gerard Antun Žerdin, biskup i misionar biskupije San Ramon u Peruu. S njime su suslavili akoveki gvardijan p. Stanko Belobrajdi i domai župnik p. Antun Jesenovi.

Kako se ove nedjelje slavio i misijski dan, monsinjor Žerdin je na poetku mise vjernike pozvao da kao lanovi Crkve budu misionari, misionari ljubavi i dobrote. Govorio je i o svom misijskom i biskupskom djelovanju, te je srdano i od srca svima zahvalio na darovima i molitvama za uspjeh misija u svijetu. akoveki gvardijana p. Stanko Belobrajdi rekao je da se u jubilarnoj ranjevakoj godini dogaa niz lijepih stvari, a jedna

je i proslava 10. obljetnice župe na akovekom jugu, koju je 1999. godine utemeljio prvi varaždinski biskup monsinjor Marko Culej. Domai župnik p. Antun Jesenovi zahvalio je biskupu Žerdinu na dolasku i lijepim rijeima te svom gvardijanu na sudjelovanju u misnom slavlju. Biskup Žerdin je u župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa predvodio svetu jutarnju misu na kojoj je naglasio kako su svi pripadnici Crkve pozvani biti

Biskup Žerdin i p. Belobrajdi za oltarom crkve na jugu misionari i širiti Kristov nauk, posebno meu onima koji Isusa još nisu upoznali. Poslije podne je biskup Žerdin služio svetu misu i u slovenskoj Lendavi, svojoj rodnoj župi. (S. Mesari, oto: PJ)

Najvee meimurske orgulje Prinos plodova za prikazanje

Ponos župe svakako je prelijepa, prostrana i moderna crkva Svetog Antuna Padovanskog koja je izgraena prilozima vjernika, te uz potporu Zagrebake nadbiskupije, Varaždinske biskupije, Meimur-

ske županije, Grada akovca i brojnih donatora. Crkvu krasi visoki toranj u koji su ove godine postavljena nova klasina zvona, te njezina unutrašnjost s mozaicima, reljefima i vitrajima. Župa je ponosna i što ima

najvee orgulje u Meimurju. Župom upravlja p. Antun Jesenovi, uz pomaganje vikara p. Albina Novaka. Župa ima jednoga ranjevakog bogoslova i dva sjemeništarca iz obitelji Sedlar. (sm)

DUHOVNI VELIKAN

Juda Tadej, 28. listopada Brat je Jakova mlaeg i apostol nazvan Tadej, što u prijevodu znai “odvažan”. Propovijedao je Evanelje zajedno sa Šimunom apostolom u Siriji i Mezopotamiji, gdje je muen i ubijen toljagom. Napisao je jednu poslanicu. Relikvije mu se uvaju u Reimsu i Toulosi. Prema legendi, Krist mu se jadao pred svoju muku, zbog ega je postao zaštitnikom dobre smrti i oajnika. Kult mu je raširen po sjevernoj Europi, osobito u Poljskoj. Slika se u nizu apostola ili sa svetim Šimunom, ali i sam, a

IMENDANI I BLAGDANI utorak, 27. listopada Sabina, Gordana, Frumencije srijeda, 28. listopada Šimun i Juda Tadej, Siniša etvrtak, 29. listopada Darko, Donat, Narcis petak, 30. listopada Marcel, German, Lukan subota, 31. listopada Alons Rodrigez, Vukomir nedjelja, 1. studenoga SVI SVETI, Dobroslav, Sveto ponedjeljak, 2. studenoga DUŠNI DAN, Dušanka atributi su mu toljaga, helebarda i medaljon s Kristovim likom, kutomjer, a katkada i križ na dugoj motki. (sm)

RIJEI MUDRE “Žena nije majka samo u tjelesnom smislu; njezino majinstvo svojom toplinom, ljubavlju i beskrajnom požrtvovnošu obuhvaa itav život ovjeka, u svim njegovim azama.” (kardinal Alojzije Stepinac)

ŽUPA OREHOVICA

Održana likovna kolonija Na misijsku nedjelju 18. listopada u župi Orehovica održana je likovna kolonija kojom župnik veleasni Damir Slamek želi svoje župljane i vjernike približiti slikarima i umjetni-

HKD NAPREDAK Varaždin

estitka u Sarajevo Povodom ustanovljenja Katolikoga bogoslovnog akulteta u Sarajevu, HKD “Napredak” iz Varaždina uputio je estitku prvom dekanu dr. Pavlu Jurišiu i velikom kancelaru kardinalu Vinku Puljiu. estitku potpisuje proesor Ivan Bošnjak, predsjednik varaždinskog Napretka, koji izražava radost ovim dogaajem i najavljuje pomo akultetu. Uspostavljanjem Katolikoga bogoslovnog akulteta u Sarajevu je uzdignue Vrhbosanske katolike teologije u Sveuilište u Sarajevu. Vrhbosanska katolika teologija afirmirana je u Katolikom bogoslovnom akultetu u Zagrebu, a od 19. listopada 2009. prikljuena je sarajevskom Sveuilištu. (sm)

cima te ih upoznati kako slika nastaje. NakolonijikojajeodržanauPastoralnom centru pokraj župne crkve sudjelovali su slikari i umjetnici iz svih krajeva. Oni su slikali razne

religiozne motive, župnu crkvu, kapele, pejzaže, suncokrete, cvijee ... Župnik veleasni Slamek vrlo je zadovoljan odazivom slikara koji su, prema njegovim rijeima, iskazali dobro i plemenito srce

Sudionici kolonije sa župnikom Slamekom

za dobrobit ove župne zajednice. Slike e 26. prosinca, na blagdan Svetog Stjepana muenika, biti ponuene na aukciju, a prikupljeni novac bit e iskorišten za župne potrebe. (S. Mesari, oto:DS)

BLAGDAN SVIH SVETIH

Zahvala i prisjeanje na najmilije Na blagdan Svih svetih 1. studenoga prisjeamo se naših najmilijih koji više nisu meu nama. Njihove grobove i posljednja zemaljska poivališta taj dan postaju mjesta naše zahvalnosti i prisjeanja na njihove osobnosti i djela. Svi sveti nije i ne smije biti dan kada se “natjeemo” hoe li naš vijenac, aranžman ili buket biti vei od drugih i hoemo li na grob ili spomenik staviti više svijea od drugih. Dan je to kada mislima prolazimo životom dragih nam pokojnika, ali i svojim životom, jer i mi emo jednog dana biti oni kojima e se donositi cvijee i svijee, i to ne samo na Sve svete, nego i u ostale dane, ako smo to svojim življenjem zavrijedili. Ako nemamo nikoga bližnjeg na groblju, mi Hrvati imamo obavezu, a trebali bi imati i potrebu,

moliti se taj dan i zapaliti svijeu za sve hrvatske branitelje u Domovinskom ratu. Jer izmeu ostaloga u novoj državi koju smo dobili njihovom krvi blagdan Svih svetih je i nacionalni i državni blagdan, što do devedesetih godina prošlog stoljea nije bio. Svi sveti je i dan kada se moramo pomoliti

za sve hrvatske velikane, osobito one iz novije povijesti kao što su prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuman, kardinal blaženi Alojzije Stepinac i uzoriti zagrebaki nadbiskup Franjo Kuhari koji su zaslužni za domovinu koju su naši prei samo snivali. (Stjepan Mesari)


za velike i male

Novosti • Novosti • Novosti

Pripremila: Katarina Škvorc

Uenici i roditelji zajedno u školi

NAŠE MALE TAJNE Što je to što ne govorimo roditeljima?

S uiteljicama Daliborkom i Dubravkom o vou i zdravoj hrani na engleskom i njemakom jeziku

U OŠ dr. Vinka Žganca Vratišinec tradicionalno u listopadu imaju Dan otvorenih vrata – Uenici i roditelji zajedno u školu. Ove je godine tema integriranog nastavnog dana bila „ovjek i zemlja“. Uenici razredne nastave u Vratišincu zajedno sa svojim uiteljima Biserkom, Marijanom, Andrijanom i Mladenom te roditeljima došli su pješke u Podrunu školu Gornji Kraljevec. Putem su imali nastavu prirode promatrajui promjene u prirodi, djelatnost ljudi, orijentirati se, savladavali promet. Jednom rijeju, uili su sadržaje prirode u prirodi. U PŠ Gornji Kraljevec uenici su, zajedno sa svojim roditeljima, savladavali nazive voa – plodova zemlje na engleskoj i njemakoj radionici. Ubrzo je stvoren trojezini rjenik voa kojeg su i sami donijeli, a onda ga zajedno isjeckali u salatu. Ovim zdravim obrokom doekali su svoje prijatelje iz matine škole pa je poetak dana poeo zdravim obrokom za sve. Potom su nastavili rad u glazbenoj radionici. Igrali-

štem su se orile pjesme o vou, a zatim i savladavali plesni koraci. Neke bake i mame prisjetile su se plesova, a nekima su to bili poeci. Najzabavnije je bilo kada su se neki „izgubili“ u savladavanju isprepletanja u pjesmi „Savila se bijela loza vinova.“ Bilo je vedro i veselo, a kako i ne bi bilo kad su plesala djeca, mame, tate, bake i uiteljice. Za nagradu svi su se poastili kuhanim kestenima, sokovima, a odrasli kavom. Nakon stanke su svi pošli na sat tjelesne i zdravstvene kulture. Uživali su u štaetnim igrama. Na trenutak su svi bili djeca i ne zna se tko

je bio spretniji ili nespretniji. Unato prohladnom vremenu, svima je bilo vrue i osjeala se navijaka atmosera. „Zajedno je sve lakše, baš smo sretni i nismo umorni,poruili su nasmijani uenici koji se ve raduju sljedeim Danima otvorenih vrata u svibnju. Svi su na kraju s jabukom u ruci, jer je 20. listopada bio Dan jabuka, zahvalili na organizaciji i gostoprimstvu uiteljicama Mariji i Željki te krenuli pješice kuama. Bio je to još jedan uspješan školski dan, kada se puno toga nauilo i uradilo, ali na drugaiji nain.

Postoje stvari koje definitivno želimo zadržati za sebe. Ne bi ih mogli nikome rei, pa ak ni našim najboljim prijateljima, a niti našim roditeljima. Svi smo mi drugaiji i… Neki od nas mogu otkriti sve tajne, a neki i ne baš sve. No mislim da je i ipak stvar u tome kakva je to tajna- velika ili mala? Mislim da veinom svi mi one najvee tajne neemo nikad nikome otkriti. Najbolje je to zadržati za sebe. Jer.. Najgore je kada se ta vaša tajna sazna i onda bi moglo biti sramotno. Nisam još to iskusila na svojoj koži, a nadam se da ni neu. Zato uvam svoje slatke tajne za sebe. A što se tie mojih roditelja… Njima mogu doslovno sve rei. A kako na tu zanimljivu temu gledaju moji vršnjaci pokušala sam saznati. Jesam li stvarno uspjela, zakljuite sami…

Anja, 17 godina Uglavnom sve govorim roditeljima. No… Tu i tamo izostavim koju sitnicu. Npr. kada pišem neki test, tada im neu rei kako me ne bi tjerali da uim. Možda im tu i tamo izostavim rei koju sitnicu kada govorim kako je bilo vani. ( Nadam se da to nee itati moji roditelji!)

Neven Gali, 15 godina Pa… imam tajne za koje znaju ve skoro svi, imam tajne za koje zna par njih, a imam i tajne za koje nitko ne zna, niti e ikad saznati! Te tajne su podosta velike, i mislim da bi se pošteno osramotio ako bi ih tko otkrio. Ja naravno imam par takvih tajni i ne želim da itko sazna za to. Svojim roditeljima govorim doslovne sve… Izmeu nas nema tajni!

Martin Peri, 15 godina

Marko Vinkovi, 12 godina

Hmmm… Mislim da bi se o toj temi moglo dugo raspravljati. Mnogo mojih prijatelja svakodnevno se hvali kako ne kažu za neku ocjenu ili za neki dogaaj svojim roditeljima. Mislim da to nije er prema njima, jer… ipak su oni naši roditelji! Ja uglavnom govorim, no nažalost uvijek se nae sitnica koju izostavim. Nastojim da to popravim.

Hmm… Pa ne znam ako bi sad baš smio to priznati no… Ne govorim baš sve svojim roditeljima. esto se desi da „izostavim“ neki dogaaj ili možda ak i neku ocjenu. No što se tie važnijih stvari, to se podrazumijeva da u rei. Jer ipak su mi to roditelji i njima mogu sve rei… Bar sam zasad mogao!

Sara Kamenar, 16 godina

Sara Gali, 12 godina

Pa… Ja svojim roditeljima govorim jako malo. Samo ono što je vezano uz školu. No, moram priznati ponekad niti to ne želim rei. Postoje tu još mnoge stvari koje im ne govorim. npr. kamo izlazim, stvari vezane uz deke i ostale stvari koje se tiu nas tinejdžera. Zašto im to ne govorim? Hmmm… Zapravo nemam isprike. Jednostavno mislim da je bolje da oni to ne znaju, bez obzira što su mi roditelji!

Ja govorim sve svojim roditeljima. Imam 12 godina i mislim da im moram sve rei, bez obzira o emu je rije. No kao i uvijek postoje iznimke… Ima jedna tema o kojoj nikad ne želim razgovarati s roditeljima. Naime, rije je o simpatijama. Mislim da bih te stvari svatko htio zadržati za sebe, a upravo i ja to želim. Naravno nije to ništa ozbiljno, no… To su ipak moje tajne.

Svaštice • Svaštice • Svaštice Moj djed

S uiteljem Stjepanom na glazbenoj radionici savladavanja pjesme i plesova o vou

Moj djed kroz nebo uz Boga plovi Prati ga svaka moja minuta. Ponekad ga se sjetim pa pomislim: Gle, evo ga opet. Vratio se s dalekog puta… Tada se pitam: Raduje li se moj djed Kada sam sretna ja? Meni je obeao ljubav, ali ne može ju dati kroz Božje zidove sna… Tada se pitam: Plae li djed moj Kada plaem ja?

Ovako je izgledala „štafetna borba“ na satu TZK

Meni još duguje sebe, ali ne može se vratiti kroz Božje zidove sna.

Marina Hertelendi, 8.b III. OŠ akovec

Putovanje Jednog jesenskog dana stari mudri gospodin Vjetar poveo me u šumu da vidim što se sve tamo nalazi. Pokazao mi je šumske životinje: medvjede, lisice, sove i ostale ptice. Poslije toga poveo me na livadu. Tamo mi je pokazivao kakvo sve cvijee raste. ak mi jedan cvijet stavio iza uha. Poveo mi i na more da vidim kakve su u Vjetrogradu plaže, pješanici i more. Pokazao mi je životinje u moru i okolo mora : galebove, ribe, dupine, kornjae…Poslije svega poveo me svojoj kui na jedan vjetrovit i hladan sok. Ovo mi je putovanje bilo neobi-

no i uzbudljivo. Vjetar mi je bio najbolji vodi kojeg sam ikada imao. Roko Be OŠ Ivanovec

Moja uiteljica Moja omiljena uiteljica zove se Biserka. Ima kratku smeu kosu i oi plave kao vedro nebo. Uvijek je lijepo obuena, a najljepša mi je u suknji i majici. Naša je uiteljica uvijek nasmijana i dobra prema nama iako smo mi ponekad nestašni. Strpljiva je, blaga i nama najbolja na svijetu. Doroteja Lipovi, 3.r. OŠ dr. Vinka Žganca Vratišinec


26

Novi život se raa

Francisko (33) i Ljiljana (32) Palfi iz Pribislavca dobili su Saru, roenu 7. listopada u 18.35 sati. Seku je kod kue doekao Karlo (2).

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Korpii su bili najspretniji

MT “Leptiri” vas daruje Roditelje novoroene bebe koji se pristanu fotograirati za našu rubriku “Novi život se raa”, prigodnim e poklonom obradovati naš fotograf. Darove za male bebe omoguio je vjerni i pažljivi sponzor, tvrtka MT tvornica trikotaže iz Štrigove.

ine deset lanova, pet djevojica i pet djeaka uenika od etvrtog do šestog razreda. Oni su se natjecali u pet zanimljivih igara: Slaganje paketia, Prenošenje sanduka s jabukama, Napuhavanje, vezanje i pucanje balona, Dodavanje i voenje lopte i Oblaenje nošnje svoga mjesta. Najviše spretnosti pokazala je domaa ekipa Korpia,

Arijana proslavila sedmi roendan Djeji roendani uvijek su nešto posebno. Posebice kad dou estitati prijatelji i prijateljice. Tako je nedavno bilo veselo i na Arijaninom roendanu u Kotoribi koja je

Dražen (40) i Kristina (31) Fric iz akovca dobili su Domagoja, roenog 18. listopada u 1.50 sati. Po bebu su došli i brat Ivan Lukas (3) i teta Emilija.

Svi uesnici Djejih igara

DJEJE IGRE održane su u Kotoribi

Ovogodišnje Djeje igre održane su u novoj sportskoj dvorani u Kotoribi. Domain i uzoran organizator bilo je Društvo “Naša djeca” koje uspješno vodi predsjednica Draženka Golub. Igre se svake godine održavaju u drugom mjestu, a na njima sudjeluju ekipe iz Svete Marije, Donjeg Vidovca, Donje Dubrave i Kotoribe. Ekipu

Mihael (24) i Maja (24) Horvat iz Donje Dubrave dobili su Sebastiana, roenog 17. listopada u 18.30 sati.

27. listopada 2009.

tom prilikom proslavila sedam godina. Mama je priredila tortu, a nije nedostajalo i svega drugoga kako bi roendanska proslava u potpunosti uspjela.

osvojivši prvo mjesto i 16 bodova. Drugo mjesto s 12 bodova osvojili su Dravii iz Donje Dubrave, trei su bili Mangii iz Svete Marije s 11, a etvrti Bistrii iz Donjeg Vidovca osvojili su 9 bodova. Svi sudionici igara na poklon su dobili majice, poklon pakete, slike i priznanja. U zabavnom programu pjevale su Valentina Hertelendi, Lana

Vidovi, Paula Dravec, Michelle Fundak, Stela Saboli i Elizabeta Pongrac, dok su svojim plesnim koracima i pokretima publiku oduševile Kotoripske mažoretkinje. Program je vrlo dobro vodila Edita Farkaš Niki. Idue godine Djeje igre održat e se u Donjem Vidovcu. (af)


akovanka Tamara Peras novo lice Veernjih vijesti HTV-a Kao urednica i voditeljica Veernjih vijesti HTV-a, Tamara se ove jeseni prikljuila novoosnovanoj uredniko - voditeljskoj ekipi zajedno s Petrom Ĺ tefaniem, Lamijom Alekovi i Kristinom ValidĹži. (foto: Damir Klai Klju)


2

27. listopada 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

IZLOŽBA meimurskog karikaturista Ivana Haramije Hansa

akovanci dobili Prst u oko “Prst u oko 2” naziv je izložbe karikatura Ivana Haramije Hansa, otvorene prošli tjedan u Muzeju Meimurja. Inae, radi se o istom nazivu koji je nosila prva Haramijina knjiga karikatura objavljena još 1981. godine, a do danas najznaajniji meimur-

ski karikaturist nije izgubio na oštrini i britkom humoru koji ga krasi. Prve karikature objavljene su mu ‘67. godine u varaždinskim novinama Grabancijaš, a bio je glavni i odgovorni urednik humoristiko - satirikih listova Pika i Feferon. Od onda do da-

Izložba je privukla brojne štovatelje života i djela Ivana Haramije Hansa

nas objavljivao je u brojnim hrvatskim i inozemnim asopisima i novinama. Karikature je izlagao na brojnim hrvatskim i inozemnim izložbama, na kojima je nagraivan gotovo stotinu puta. Do sad je objavio etiri knjige karikatura, a u ovih etrdesetak godina nikad mu se nije dogodilo da mu ponestane inspiracije za karikature. ak mi se ni u šok sobi to nije dogodilo. To je bilo divno, ne što se tie boravka, jer je ipak najbolje biti zdrav, ali je bilo sjajno što se tie ideja. Pa zahvaljujui tome ja sam cijelu knjigu izdao na tu temu, kazao je Haramija na izložbi. I dok se karikatura nekako sve više gubi kod nas, do ega je dovelo ukidanje humora u mnogim dnevnim i tjednim listovima, Haramija ne brine za budunost karikature. - Uvijek se i iz svakakvih problema, i kao država i društvo, izvuemo. Ja se ne sjeam kad je u našoj državi sve štimalo, ali uvijek smo se ili privikli ili izvukli.

CENTAR za posjetitelje zaštiene meimurske prirode Križovec

Izložba fotografija - rijeke Hrvatske u Križovcu Ljepota rijeka Drave i Mure koje nas okružuju, baš zato što su nam dnevno na oku, nismo svjesni onoliko koliko njihovu ljepotu i znaaj vide drugi koji ih dolaze vidjeti sa strane. No, Hrvatska ima zalog za budunost, bogat i lijep rijeni fond kojim se može podiiti u svjetskim razmjerima. Potvrdila je to i izložba fotograija Gorana Šafareka i Tomislava Šolia koja je na svom putu kroz Hrvatsku sve do New Yorka u petak otvorena u Križovcu u Centru za posjetitelje zaštiene meimurske prirode. Dogodilo se to zahvaljujui poznanstvu Siniše Goluba, ravnatelja Javne ustanove u sklopu koje djeluje Centar za posjetitelje, i jednog od autora izložbe, Gorana Šafareka, koji je došao na otvorenje. Goran Šafarek je inae svjetski putnik i istraživa koji je prošao i amazonsku prašumu i vidio najvee svjetske rijeke, autor dokumentaraca o prirodi prikazanih i na nacionalnoj televiziji, koji iz te perspektive može procijeniti ljepotu rijeka u Hrvatskoj. Na fotograijama koje su snimili on i njegov kolega Tomislav Šoli rijeke Hrvatske izgledaju kao dragulji svjetske prirodne baštine.

Mura ima sauvane prirodne meandre, kakvih u Europi više nema Goran Šafarek roeni je Podravec. Za sebe je kazao da je kao mlad sanjao da se iz “provincije” otisne u svijet. Sada kada je proputovao taj svijet shvatio je kakva ga priroda zapravo okružuje doma uz rodnu Podravinu, uz Dravu i Muru, ali i diljem Hrvatske. No, puno puta potrebno se odmaknuti od kue

da bismo iz druge perspektive sagledali ono što imamo kod kue. Izložba je otvorena do poetka studenoga, u Centru za posjetitelje u Križovcu, nekadašnjoj staroj školi u središtu sela, u uredovnom vremenu Javne ustanove. (BMO)

DRUŠTVENI dom Makovec, 6. studenoga u 15 sati

PREDSTAVLJENA knjiga “Prožimanja” Ilije Pejia

ne “Lucija” organizira promociju knjige “Moja baština” Lucije Krnjak. Predstavljanje e biti uprilieno u petak 6. studenoga s poetkom u 15 sati u Društvenom domu u Makovcu. Rije je o opsežnoj knjizi, bogato opremljenoj i posveenoj etnobaštini, zbirci meimurskih narodnih oprava koje autorica s posebnom ljubavlju i pažnjom njeguje i obnavlja ve dugi niz godina. U Makovcu e knjigu predstaviti prof. dr. sc. Stjepan Hranjec, predsjednik ogranka Matice hrvatske u akovcu, prof. Josip Barlek, viši kustos Etnografskog muzeja u Zagrebu, prof. Ivan Ivanan, voditelj ansambla Lado iz Zagreba, urednik knjige prof. Vlado Mihaljevi Kantor, te sama autorica. Uz promociju planiran je i umjetniki program u kojem e nastupiti mnogi autoriini prijatelji. O knjizi je prof. dr. Hranjec napisao: - ‘Moja baština’ jedan je od važnijih doprinosa meimurskoj etnograiji. Tekst ine dva osnovna dijela, onaj o meimurskoj opravi i o nekim najvažnijim godišnjim i životnim obiajima. Ispisan je rukom izvrsne poznavateljice toga dijela baštine te je stoga vjerodostojan i zato izuzetno vrijedan. Detaljno i vjerno opisani su pojedini dijelovi oprave, što je vrlo uporabivo u praktine svrhe. A u tekst je uvrstila i svoje stihove o pojedinim obiajima ili opravi, što rukopisu daje dodatnu draž.

ogledi autora Ilije Pejia”. Bjelovarac Ilija Peji autor je ve pet knjiga. “Prožimanja” su nastala u proteklih pet godina i u toj knjizi je po prvi put na jednom mjestu obraen književni život Bjelovara u 20. stoljeu (1900. - 1970.). Ve površnim listanjem knjige nije teško zakljuiti da su Prožimanja najmanje knjiga lokalnog karaktera, iako su polazišta, zemljopisne odrednice Bjelovar, bjelovarski književni i kulturni krug prepoznatljiva mjesta u kojima su roeni i odrasli mnogi od pisaca o kojima govorimo. Neki su napustili rodna mjesta i stvarali u velikim gradovima (Osijek, Zagreb, Varaždin …), ali djelima i mislima stalno su ostali privrženi svome zaviaju. Navedimo one najpoznatije, klasike hrvatske književnosti: Ivan Vitez Trnski, ˜uro Sudeta,

Bogatstvo književnog života Promocija knjige Bjelovara 20. stoljea “Moja baština” U akovcu je održana Vladimir Juri, Ivan Donepromocija knjige “Prožimanja vi, Mato Lovrak, Slavko KoLucije Krnjak – književno povijesne studije i lar, Milan Selakovi, Branislav Udruga za promicanje i zaštitu meimurske baštiZeljkovi, Krsto Špoljar, Željko Sabol, Mirko Sabolovi, Goran Tribuson … - Neki od njih stekli su popularnost diljem Hrvatske, drugi su otišli dalje i stvarali svoje karijere, dok su trei ostali vjerni svome rodnome gradu. U izradi ove knjige sudjelovalo je mnogo ljudi i cilj im je bio oživjeti pisce na koje smo zaboravili, odnosno vratiti ono što više nije s nama, ispriao je autor knjige na promociji. Sljedeu knjigu Peji planira napisati u iduih pet godina, ona e sadržavati 600 – 700 stranica, a knjiga “Prožimanja” poslužit e mu kao uvod. Na predstavljanju u akovcu o knjizi su govorili dr. sc. Vladimir Strugar i dr. sc. Stjepan Hranjec, dok su poseban program izvele uenice akoveke Gimnazije i kantautor Mladen Medak Gaga.

Haramija je najnagraivaniji meimurski karikaturist Za ovu izložbu, iz mnoštva karikatura, odabrano je preko 50 uradaka nastalih u posljednjih 20 godina. Izloženi radovi podijeljeni su u tri cjeline, a tematski ih povezuje ideologija socijalne ekologije, odnosno najbrojniji su upravo oni radovi koji se referiraju na meuljudske i društvene odnose, kao ishodište mnogih devijantnih pojava koje se relektiraju u našoj zlouporabi tehnologije i životnog okoliša openito. Izložba se u Muzeju Meimurja može razgledati do 15. studenoga.

OTVORENA izložba astronomije u II. Osnovnoj školi akovec

Uz astrofotografije, izloženi likovni radovi uenika Povodom Meunarodne godine astronomije, u II. Osnovnoj školi akovec prošli je tjedan otvorena izložba astronomije. Ovom izložbom uenici i uitelji II. OŠ željeli su se ukljuiti u obilježavanje godine astronomije. Uz radove uitelja Gordana Bartolia, dugogodišnjeg astronoma - amatera, koji je izložio svoje astrofotograije, izložbu ine i radovi uenika koji su uz pomo uiteljice likovne kulture Monike Vrtari - Vuk izradili radove na temu astronomije i astronomskih tijela. - Bilo je planirano i promatranje nebeskih tijela astronomskim teleskopom, ali, na žalost, zbog vremena nismo uspjeli to realizirati, kazao je Gordan Bartoli, uitelj tehnike kulture u II. Osnovnoj školi akovec. Meunarodni astronomski savez (IAU) i organizacija UNESCO proglasili su 2009. godinu meunarodnom godinom astronomije (International Year of Astronomy; IYA 2009). To je ujedno i 400. obljetnica prvoga astronomskog promatranja uz pomo teleskopa koji je proveo Galileo Galilei. Dakle, 2009. godina zamišljena je kao godina manifestacija koje e doprinijeti populariziranju astronomije, a upravo se s tim ciljem II. OŠ akovec ukljuila u obilježavanje Meunarodne godine astronomije. (hz)

Uenici su napravili radove na temu astronomije i astronomskih tijela


27. listopada 2009.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VJERAN ŽGANEC ROGULJA, jedini Meimurac na nacionalnoj izložbi novinske fotografije

Fotograf može biti svatko, dok fotoreporteri rijetki ljudi Drugu godinu za redom u akovcu je otvorena izložba “Novinska fotograija Hrvatske 2009.” Ove godine pobjednike i stotinjak najboljih radova odabrao je meunarodni struni žiri koji su inili Zijah Gai (Getty Images), Wade Goddard (voditelj galerije War Photo Limited) i Bela Szandelsky (Associated Press). Upravo su oni birali najbolje meu 1.005 radova koje je poslalo 87 autora i predstavljali su 15 tiskanih izdanja, 4 fotoagencije i 1 Internet portal. Meu najbolja ostvarenja hrvatskih fotoreportera po prvi je put ušla i fotograija jednog Meimurca. Rije je o fotograiji Vjerana Žganca Rogulje, dvadeset i osmogodišnjeg fotoreportera Veernjeg lista i suradnika Meimurskih novina. Vjerana je fotograija fascinirala od najranijeg djetinjstva, a od 2002. godine time se i ozbiljnije poeo baviti. Danas su iza njega stotine i stotine objavljenih fotograija u raznim novinama i tjednicima, kao i nekoliko nagrada kojima sebi i drugima potvruje svoju kvalitetu. Ovom prilikom porazgovarali smo s njime, a on nam je otkrio svoj svijet fotograije, što je potrebno kako bi se uslikala savršena fotograija, koje fotografe najviše cijeni, ali i koja je najopasnija situacija u kojoj se zatekao kako bi došao do fotke. • S obzirom na to da je otvorena ova izložba novinske fotograije, ponimo s time. Što je najvažnije kad govorimo o ovoj vrsti fotograije? — Neki su pitali je li to umjetnost. Umjetnost novinske fotograije je u brzini. Fotograf može biti svatko, dok fotoreporteri rijetki ljudi. Za dobru novinsku fotograiju potrebna je sposobnost fotoreportera da u danom momentu napravi taj klik na fotoaparatu i rezultat onda ne gine. I, naravno, treba znati i predvidjeti situacije. Znai - uvijek doi pripremljen za dogaaj i predvidjeti situaciju. • Što misliš o fotograiji u Hrvatskoj danas? — Danas se to ne može gledati kao nekad. Sve je otišlo u nekom drugom smjeru, ali posao fotoreportera ne izumire. U Hrvatskoj ima jako dobrih fotoreportera, koji imaju prednost u odnosu na nas koji smo iz manjih mjesta, jer su oni u žiži zbivanja, a ondje možeš puno više napredovati jer fotograiraš poznate face, jake dogaaje, a to su stvari koje itateljima ostaju u sjeanju i po kojima se dobra fotograija pamti.

Ili imaš dar za fotografiju ili nemaš • Zašto si se ti poeo baviti fotograijom? Odnosno, kako se netko odluuje da od ovoga živi? — Prie kako se netko fotograijom bavio od osnovne škole ve su ofucane, ali, na žalost, nešto slino i ja moram ispriati. Moj otac je bio novinar i fotoreporter lista ‘Meimurje’ i kad bih u ruke primio njegov fotoaparat, koji mi nije baš rado davao, osjeao sam se korisnim. Osjeao sam se kao da je taj aparat dio mene. Kao klinac sam nekim fotograima znao pomagati, recimo, kod slikanja vjenanja. Nosio sam opremu i pratio što rade. Onda je dugi niz godina došla jedna pauza, no fotograija me i dalje privlaila, da bi 2002. godine dobio priliku raditi za jedan lokalni tjednik, koji je, doduše, neslavno završio. Tematika je bila sport i poeo sam raditi sportsku

Što se sve radi kako bi se došlo do dobre fotke ... • Koja je najlua ili najopasnija stvar koju si napravio da bi došao do neke fotke? — Tu bih istaknuo tri situacije. Najopasnija je bila negdje 2003. godine kad je došlo do tunjave u jednom kaiu u Kotoribi. Došao sam na taj sluaj odmah poslije policije i, nakon što sam fotograirao pijane Rome koji su razbijali lokal, najvei od njih, od nekih 130 kilograma i s UHVDR majicom, poeo mi je prijetiti. U tom trenutku ja sam se ukopao na mjestu i snimao. On je došao do mene, uhvatio me za fotoaparat i napnuo šaku da me pukne u glavu. Na svu sreu, savladali su ga zaštitari. Druga situacija je bila jedna paparazzi situacija. Snimao sam ilegalne starake domove u Meimurju, gdje su mi kolege novinari glumili brani par. Znai, kud god bi došli, ja sam bio skriven. I tako smo došli do jednog doma u Štrigovi pokraj kojeg je policijska stanica. I sad ja preko puta policijske stani-

fotograiju koja me jako privukla. U to sam vrijeme još radio na ilmu i svaki sam put jedva ekao drugi dan da vidim razvijene fotograije. Nikad nisam bio zadovoljan onim što sam napravio, nego sam gledao druge fotografe, što u poznatim fotoagencijama, što sadašnje kolege fotoreportere, i uio od njih. Izbrusio sam svoj stil i za mene je ovo najljepši posao na svijetu. Jest stresan, ali bilježiti dogaaje i prezentirati ih ljudima, to je ono što me ispunjava i zato sam se odluio da mi ovo bude profesija. Bilo je tu puno uspona i padova, ali nikad nisam posustao i ja se zbilja ne mogu zamisliti ni u jednom drugom poslu.

ce stojim u blatu do gležnja i namještam aparat, ekam situaciju. Za to vrijeme su novinari radili na tome da dovedu šeicu ispred kue. Kako me ne bi vidjeli, premjestio sam se u obližnju šumu, to je bila udaljenost od nekih sedamdesetak metara, i tu sam skriven fotograirao osobu s kojom su oni razgovarali. A što se najlue situacije tie, tu moram spomenuti svog kuma. Mi esto znamo brijati dobre ideje, jer bez dobrih ideja nema dobre fotograije i tako smo napravili jednu fotograiju u gornjem Meimurju. Stavili smo krušku vilijamovku na stalak, on ju je gaao zranom puškom, a ja sam to snimao. Imali smo sinkronizaciju na jedan - dva - T - R , na što je on puknuo, a na I sam ja stisnuo rafal. Nakon nekoliko pokušaja dobili smo zanimljivu fotograiju gdje je metak prošao kroz krušku, na kojoj je eksplozija ulaza i izlaza identina. Svi su poslije pitali je li to Photoshop, a uope nije bio.

• Kako izgleda tvoj tipian radni dan? — Doem na posao, pogledam knjigu snimanja. Ovisno o dogaaju, pripremim se, izvrtim si ilm unaprijed. Radilo se to o protokolarnim stvarima ili onim važnijima, isto je. Radim u novinama u kojima se uvijek traži nešto ekstra, tako da i neka obina stvar treba izgledati ekstra. Izvrtim si ilm i tako u 99,9 posto sluajeva uspijem snimiti fotograiju koju sam si zamislio. • Što je uope potrebno da bi se došlo do one “prave“ fotke? — Ovisi. Puno toga se mora poklopiti, najviše tajming i ono što sam prije spomenuo – sposobnost

Fotografija koja je Vjerana Žganca Rogulju uvrstila meu najbolje hrvatske fotoreportere

fotoreportera. A zna se i svašta dogaati. Znalo se dogoditi da tehnika zakaže, lea krivo izoštri. I onda sam sebe ubijaš s tim kako je bio fenomenalan dogaaj, a ti ga nisi snimio. Žališ za tim trenucima, ali ih brzo i zaboraviš i ideš dalje. • Kako uope znaš koja je fotograija dobra? — Ili imaš taj dar ili nemaš. U svakodnevnom poslu relativno brzo odabereš fotku. Ako se radi o izložbama ili šalješ fotograije na neki natjeaj, daš si više vremena. Procjenjuješ, ovaj izraz lica je ovakav, onaj onakav. Jednostavno to ocijeniš i moraš imati u sebi. Nismo svi jednaki, ali bitno je imati taj svoj prepoznatljivi stil. • Je li na fotki onda bitnija emocija ili da je ona tehniki dobro poslikana? — Neki moji ‘uitelji’ su rekli da nije toliko bitna kvaliteta koliko je bitan moment. Ja se s time ne bih složio. Tehniki detalj i emocija na fotograiji ine fotograiju dobrom. Makar, puno sam vidio pobjednikih fotograija na raznim natjeajima koje su mutne, ali su trenutak. Danas je fotograija otišla u smjeru digitalije, tu su fotoaparati s dobrom pikselažom i sve je omogueno da se snimi tehniki dobar motiv, a kad ga ti snimiš, onda možeš s tom fotograijom raditi što hoeš.

Novi aspekti svijeta fotografije • Koja je fotograija, do sad, ostavila najvei dojam na tebe? — Trenutak gdje je jedan fotoreporter primio kako su našem

reprezentativcu Eduardu da Silvi slomili nogu. Taj trenutak kad je gležanj otišao k vragu. To me se dojmilo jer takva se fotograija dešava samo jednom u životu. • Koliko fotoaparata posjeduješ? S kojim najviše voliš raditi? — Od samog sam poetka isprobao puno marki. Trenutno radim na Nikonu D2X, koji mi daje najprirodniju sliku, znai blisku onoj koja je nekad bila na ilmu, na koju se veina fotografa ‘pali’. A i mislim da ga s ovom novom tehnologijom koju je Nikon izbacio na tržište dugo nitko nee dostii. • Ti si fotoreporter, ali snimaš i vjenanja, a u posljednje si se vrijeme poeo baviti i još nekim stvarima, tonije, snimanjem u studiju, i to kolekcije frizura za mladu frizerku Ivanu Bajsi. Ovakvo fotograiranje nešto je potpuno drugaije od onog ime se inae baviš. — To su stvari od kojih fotograi žive. Ja vjenanja pokušavam snimati na jedan poseban nain. Znai, pokušavam dodati jednu svoju notu. Svako vjenanje pokušavam snimiti na drugoj lokaciji da se ne ponavljam. A sad sam se okušao i u snimanju u studiju. Za to je potrebno znanje, od mjerenja svjetla do postavljanja rasvjete i puno drugih stvari. Rad s Ivanom Bajsi bio mi je izuzetno zadovoljstvo i poticaj jer, kad vidiš da se radi o nekome tko zna što hoe,

Najviše cijeni kolege fotografe • Koje fotografe ti cijeniš? — Prije svega cijenim svoje kolege i oni su mi na prvom mjestu. Da ih nabrojim: Damir Klai, Dubravko Lesar, Duško Vugrinec ... Znai, to su fotograi s kojima gotovo svakodnevno suraujem. Tu su i Boris Šitar, Siniša Hani, pa zatim mlade snage – Goran Stanzl i Antonio Broni iz Veernjaka. S njima sam usko povezan i u stalnom kontaktu. Kad sam ve spomenuo Klaia, da kažem i još jednu stvar, jer je on jedna druga dimenzija svijeta fotograije. Cijenim i ono što on radi – monograije. I Lesara cijenim zbog monograija. To su deki koji znaju raditi svoj posao.

koji je promijenio puno fotografa, i kad ti ta osoba kaže: ‘To je to’, nema veeg zadovoljstva. To je recimo jedna strana fotograije u koju sam se isto zaljubio, ali vrijeme e pokazati svoje. Vidio sam da to mogu kvalitetno odraditi i zadovoljan sam zbog toga. Moram Ivani zahvaliti što mi je otvorila taj novi aspekt mog posla. • Smatraš li se radoholiarom? — Da. Kad nešto snimam, posvetim tim fotograijama puno pažnje. Znai, gledam ih, obraujem, imenujem ileove. Ništa mi ne može promaknuti. U našem poslu arhiva igra veliku ulogu. Kad doma nemam što raditi, gotovo svaki trenutak provodim za laptopom s tim fotograijama. esto znaju prijatelji nazvati i pitati moju suprugu gdje sam i, kad dobe odgovor da obraujem fotograije, onda im je sve jasno. Naravno da tu doe ponekad do zasienja, ali nakon dan - dva ve više ne mogu bez toga. • Kad se ne bi mogao baviti fotograijom, ime bi se bavio? — Ne mogu si to zamisliti. Ne znam. Valjda bih sjedio doma, meditirao, uživao u svojim bonsai drvcima i nastojao svoje umjetniko nadahnue unoviti na neki drugi nain. Ma ne mogu ni zamisliti život bez fotograije. • Je l’ ti to suza u oku od samog spomena tako neeg? — (Smijeh) Je. Suze u oima, vatra u srcu. (smijeh)(mn)


4

   "#  $ &' &&&

ODRŽANI 16. Susreti hrvatskih folklornih ansambala

Prikazali sve bogatstvo hrvatskoga folklornog sadrĹžaja Â&#x2039; = + +> Y[ " Â&#x2039;]WW[ ~ + Â&#x192;+ " ]W} X]q \ ; Q = [  +"q + < ; "q " *+  [  = Â&#x2022; + *+ Â&#x192; + "  + Â?+ ; + +[ + +" + +=  +   [ " +"  < >  =< <  < Â&#x192;"

`   "" " < q" + ""+  = " "<+"+ <   " "  "  + Â&#x2039;[ " | ; + + ""+  Â&#x201E;  " =" +<   Â&#x192;+ "  W [ <+ 'Â&#x160; *+ +"  "   + ; Â&#x2039; " <+"+ + ; * "

Sve je zapoelo mimohodom u kojem su meu najraspjevanijima bili lanovi KUD-a â&#x20AC;&#x153;Seljaka slogaâ&#x20AC;? NedeliĹĄe

Plesovi Bilogore u izvedbi FA-a â&#x20AC;&#x153;Zdenacâ&#x20AC;? GareĹĄnica

Tribina , dvorana Zrinski/Scheier, 29. listopada u 20 sati

Koncert mezzosopranistice Katje Markoti ` "" = > "  " + Â&#x192; + XY \  +  > +  ;;[  ]" ~ > +;  + "+ ]q [ Q ` <+ + " Â&#x; Â&#x2013; ÂŞ > Â&#x2013; Â? Â&#x201A; > Â? ^+ > * ~> ~ ~ Q ]" ~    "  "" Â&#x2039;+[

 ÂŤ + + 

 + + ^;+> +  Â&#x201D; ~ + Wq   ÂŹ ­ ÂŻ+< + Â&#x201C;+ ] " "[ +"q   ";  " " + + = + < ;= Q= " + "; + =[

""+  +"q+  = 

+ Â&#x201A;  +> + ]" ~ +q +  " [ + "  +[   " |*+=> *+> Â&#x201C;> *+> ~ ]q  Q  " 'Â + * + Â&#x2022; +" + Y[ <=+ + < ;=" q XÂ&#x201E;[  ÂŻ  \> ' + +" <  ~+; " [ " + Y<=+ +  Â&#x2013;q Y >     +" _ ]  + = "  ^ Y<=> <" " Â ;q  "  + " ; < [  ~+; " " + Y<=+ Wq    " > +[ + Â&#x201D; "  ] [ Â&#x201C;< 

â&#x20AC;&#x153;Tanac pod feĹĄtuâ&#x20AC;&#x153; u izvedbi FS-a KUD-a â&#x20AC;&#x153;Zvirâ&#x20AC;? Jelenje

 

Q< " ; + +[ =+   +Â&#x192; + > " +  ]W} X]q \ ; Q =  Â&#x192;  = [ " + ~ +"+ "[   ; Y<"> ÂŹÂ&#x2021; XY\ ^q > ÂŹ* ]W}[ XY \ Â&#x2013; "> ]W} XÂ&#x2020; \ * Q > ]WW X* " * <\ ` q> ]W} XÂ? \ Â&#x201A; > ]W} XY=\ ]W} XÂ&#x201E;\ ; Â&#x201E;Â&#x192; }+< *+ =" + +q +q += + Â&#x201A;" + < + < ; * "> ÂŹ* XÂ&#x2020;"\ ]+ +< +q Â&#x2022;[ Q; + + ;  ;+; Â&#x; ]W} X] \> ]W} X~ \ ]+ > ]W} X*[

\ * > Â&#x2020; + + [ +" +q XÂ&#x2020;+\ Â&#x2020;q> Â&#x201A;< X* " <\ Â&#x201C;+q> ÂŹÂ&#x2021; X~ " ^+=\ ][

 ÂŹÂ&#x2021; XY<= ~\ *+ " < >  " = " "< [ >  +  + " + + { Y=> Â&#x201D; Â&#x201D; ~ ÂŹ Q " < q" + " ~  + + Â&#x2020;Â&#x2039;> + " ~ + Â&#x192;+ " ^ > +[ < ;  Q =  |> Â&#x;Y Â&#x201E;;

Domaini KUD â&#x20AC;&#x153;KaĹĄtelâ&#x20AC;? Pribislavec prikazao je Ĺžetelake obiaje Meimurja

Koncert odrĹžao Funky Town Brass Band

Odlian poetak Jazz srijeda

+> " =  X \ ;  ~ + "   " + =+[ +

Â&#x201A;  ;  ; Â&#x2013;;; " [  " ÂŹ+Âą { Â&#x201C; Â&#x201C; `q" ÂŹ+Âą { + [ q +  Â&#x201D;< Â&#x2039;+ |+=> Â&#x2021; Â&#x201C;[ q |+=> ~ Â&#x2013;< |²> }" Â&#x201E; = |²> Â&#x201D; ~+ |=> Â&#x201D; ~<  |=> } " QÂ&#x192;<" |+= ÂŹ ]; |=+=" >  < ="  =    

` + ~ " Â?Y][ + + < + = > [ > = < Âł+[ <= Â&#x201C; Â&#x201C;> =" + "> +  "  ;   +Â&#x192; " Â&#x2021; Â&#x2039; Y = * +

Povodom Mjeseca hrvatske knjige predstavljena slikovnica â&#x20AC;&#x153;akoveki Zrinskiâ&#x20AC;?

Obitelj Zrinski za najmlae na jednostavan i zanimljiv nain ] = q " =[

" +;  =< "q+ ~ +"> "> " " " " " Â&#x192; " + "+> + " " ]" Â&#x192; X`  Y \ "  X Y \ Â&#x2020; " " + " " ;  Y > ;+ [ + " " " q < [  Â&#x192;  +"q ; *+ X} " "\ ; ` + [

 ÂŻ"+= Â&#x201C; | Â&#x201C; ÂŻ " | + " " +   ;  q q = " +;"+ + q+ = " " " + 'Â&#x160; ' "+  + +

*+ + ; " [

 + ; " +>  + = + + += [ "+ " ; <+ + ;  q[

> =  + " ; 


27. listopada 2009.

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

LICE S NASLOVNICE: akovanka Tamara Peras prikljuila se uredniko - voditeljskoj ekipi Veernjih vijesti HTV-a

Usavršavanje u školama svjetskih novinara

Rad na televiziji doista ima posebnu draž akovanka Tamara Peras ove je jeseni uz funkciju urednice dopisništva u akovcu i Varaždinu dobila još jednu. Kao urednica i voditeljica Veernjih vijesti HTV-a, Tamara se prikljuila novoosnovanoj uredniko - voditeljskoj ekipi zajedno s Petrom Štefaniem, Lamijom Alekovi i Kristinom Validži. - Živim u akovcu, a od jeseni radim na tri destinacije: u Varaždinu, akovcu i Zagrebu. Na HTV-u sam trinaest godina, od ega sam posljednjih šest godina urednica Studija akovec i Studija Varaždin, kaže 38-godišnja diplomirana novinarka, koja je osim novinarstva završila i Pedagošku akademiju. Iako ima dva zvanja, nikada nije poželjela raditi drugi posao jer, kako kaže, dinamina je osoba i ne bi mogla raditi mirniji posao. Prva ljubav što se tie fakulteta i budueg zanimanja Tamari je bila psihologija, ali, kako kaže, udni su životni putovi. - Život vas esto odnese u smjeru kojim niste planirali krenuti. Kaže se da je televizija najkompleksnija u novinarstvu. Doista ima posebnu draž. Tko jedanput isproba raditi u ovom mediju, teško se može maknuti u neki drugi, kaže Tamara, kojoj je posao novinarke na HTV-u prvo radno mjesto.

Jako je dobar “feedback” na ono što radim Kao urednica i voditeljica Veernjih vijesti HTV-a, Tamara Peras radi dva do tri dana u tjednu. - Te sam dane u Zagrebu. Imam odlinu, uglavnom mladu, ekipu ljudi koja radi sa mnom te vijesti. Htjela bih istaknuti da gledatelji uglavnom percipiraju samo voditelje, odnosno osobe koje se pojavljuju na ekranu. A zapravo je ovdje rije o cijelom malom mehanizmu, cijelom ma-

lom pogonu koji radi kako bi se te vijesti emitirale. Dakle, tu su novinari, realizator, montažeri, snimatelji, urednici planeri, fonetiari, lektori … Ekipa je sjajna, kao i cijela radna atmosfera koja je meni od velike važnosti. Takoer, jako je dobar ‘feedback’ na ono što radim i od gledatelja i od struke do ijeg mi je mišljenja stalo, govori Tamara, koja uz bavljenje sportskim aktivnostima rado ita, kuha i druži se s prijateljima.

Organizacija je pola posla Svoje radno vrijeme novinarke i urednice uspjela je uskladiti s majinskim obavezama oko, sada ve gotovo odraslog, 18-godišnjeg sina. Problema oko usklaivanja privatnog i poslovnog života nikada nije bilo. - Organizacija je pola posla, a ja sam ‘freak control’, stoga nije bilo problema. Naravno, uz sve to, ljudi s kojima radim i u akovcu i Varaždinu veliki su profesionalci i bez njih, takvih kakvi jesu i ekipe kakvu ine, ne bi sve to bilo mogue. Doista funkcioniramo kao jedna obitelj. Malo je redakcija u kojima e kolega, ako vidi da je drugi kolega preoptereen, preuzeti dio posla. Mislim da je to klju svega, kaže Tamara, koja istie da ima dobru “desnu ruku”, Mladena Šaria, koji inae vodi programski dio u akovcu, a kad nje nema, preuzima sve poslove u akovcu i Varaždinu.

Uz diplomu novinarstva i “brušenje“ na terenu, usavršavala se u školama svjetskih novinara, završila francusku školu “novinar u kadru i rad u studiju”, radionicu amerikog novinara Erica Maya s pozamašnim stažem na CNN-u, BBC-jevu radionicu za news managere. Najsvježija su iskustva iz Strasbourga gdje je krajem prošle godine prošla francusko - švedsku radionicu namijenjenu reporterima i televizijskim urednicima. (hz)

dana. Spavali smo svega par sati. U jednom dijelu potrage dogodilo se da nismo spavali 36 sati, dodaje Peras. U svibnju ove godine Tamara je takoer dobila zanimljiv zadatak. Radei prilog o varaždinskim fasadama, stand up javljanje snimala je spuštajui se užetom niz zgradu. - U jednom dijelu Varaždina zgrade se ureuju po predlošcima umjetnikih djela. Zanimljivo je da na tom projektu ne rade graevinari ve alpinisti, stoga sam se, s obzirom na to da nije bilo skela, spustila po užetu poput njih, kaže Tamara, i dodaje: - Naravno, kako se uvijek peh dogodi kada najmanje treba, kamera nam je zablokirala i morali smo sve ponavljati. Meutim, meni to uope nije predstavljalo problem, dok kamermanima, priznali su, nije bilo svejedno gledati me. Raznovrsne teme s kojima se akovanka roena u Zagrebu u trinaest godina susretala stvorile su od nje iskusnu novinarku. - Veoma je bitno da, dok nešto radite, dodaje Tamara, ostavite neki trag. Najbolji je osjeaj dok vidiš da postoji reakcija ljudi, odnosno da se nakon nekog priloga stvari doista mijenjaju. To je jedna od prednosti ovog posla. (H. Zear, foto: Damir Klai Klju)

Potraga u trajanju od osam dana Osim što je kreativan i zanimljiv, novinarski posao sa sobom nosi veliki stres i napor. U trinaest godina karijere Tamara Peras susrela se s mnogim izazovima. - Kao jedan od novinarskih zadataka volim istaknuti potragu za generalom Ivanom Koradeom koja je trajala osam

PREDSTAVLJEN sedmi po redu Meimurski festival zabavne glazbe

Manje izvoaa, ali bolja kvaliteta Sedmi po redu Meimurski festival zabavne glazbe, popularno zvan MEF, ove e godine po kvaliteti odskakati od prijašnjih, izvijestio je to Organizacijski odbor festivala. Biti e manje izvoaa nego prijašnjih godina, ali e zato biti više poznatijih imena i, cjelokupno gledano, glazba e biti kvalitetnija. Jedan od razloga što festival dobiva na kvaliteti je i što drugu godinu za redom surauju s Hrvatskom radiotelevizijom, koja e i ove godine inalnu veer festivala prenositi uživo. Znaaj festivala nije samo glazbeni i kulturni, ve i turistiki, istaknuo je predsjednik Organizacijskog odbora Rajko Doboši: - Ono što bi MEF zapravo trebao raditi jest okupljati zemlje i ljude iz regije Mura - Drava, pa i šire. Cilj je da osim izvoaa dou i predstavnici turistikih zajednica, koje emo upoznati s Meimurjem i na

ovaj nain. Želimo spojiti ugodno i korisno, spojiti kulturu i turizam. Tu bi još trebalo ukljuiti i Gospodarsku komoru koja bi trebala pokazati inicijativu da se povežemo i na gospodarskoj razini, da se pozove gospodarstvenike iz tih zemalja i ostatka Hrvatske.

Nastupa osamnaest izvoaa Ove godine na MEF, koji e se održati od 4 do 6. prosinca, pjesme su poslali eminentni skladatelji i tekstopisci kao što su Ante Pecoti, Vladimir Koiš Zec, Marko Tomasovi, Joško Banov, Jure Stani i drugi. Sveukupno e nastupiti osamnaest izvoaa. Boje Meimurja na festivalu branit e Žiga i Bandisti i rock band Druga šansa, a konkurencija e biti oštra, naglasio je umjetniki direktor festivala Davor Domi-

Organizacijski odbor MEF-a najavio je najkvalitetniji festival do sad ni. Od poznatijih pjevaa tu su Antonija Šola, Zorica Kona, Zoran Jelenkovi, Emilija Koki, Lidija Bai, Mladen Burna, Dajana Mar. Nastupit e i Sabrina Hebiri, Kristina Ivekovi, Davor ukelj, Vanesa Petrovi i grupa Ventus.

Kako je festival ponovno meunarodnog karaktera, imat emo prilike uti i inozemne goste: Anitu Kralj iz Slovenije, Martona Hangacsija iz Maarske i dva Makedonca, Filipa Jordanovskog i Gorana Naumovskog (u duetu s Anom Micovskom). Odabrano je

i dvoje rezervnih izvoaa – Mirjana Pospiš i Jernej Dermota. O najboljima e odluivati žiri u sastavu Mišo Doležal, Vladimir Dela i Ksenija Urlii. Prihod od prodaje ulaznica i ove e godine otii u humanitarne svrhe.

MEF je bitan za promociju Meimurja Ovogodišnji MEF posebnu podršku dobio je od strane Meimurske županije i dožupana Matije Posavca. - Meimurska županija u potpunosti podržava ovaj festival jer je izuzetno bitan za promociju Meimurja. Ono što mi dolaskom nove garniture na vlast želimo promijeniti jest da više iskoristimo one potencijale koje imamo, a imamo ih jako puno. Svaki dolazak, svako gostovanje i svaka promocija Meimurja koja se vidi na razini Hrvatske, ali i šire, može Meimurju donijeti samo dobro, kazao je Posavec.


6

27. listopada 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

V.B.Z. poklanja knjigu najbržem itatelju!

Za svijet bez siromaštva V.B.Z. knjižara najbržem itatelju koji se pojavi u redakciji Meimurskih novina s novim primjerkom novina poklanja knjigu dobitnika Nobelove nagrade za mir Muhammada Yunusa “Za svijet bez siromaštva”. Što bi se dogodilo kada bi se u okviru slobodnog tržišta stvorili uvjeti za rješavanje problema siromaštva, gladi i nejednakosti? Nekima se to ini nemogue. Meutim, nobelovac Muhammad Yunus, profesor ekonomije iz Bangladeša, jedne od najsiromašnijih zemalja svijeta, upravo to i ini. Kao osniva Banke Grameen (u prijevodu s bengalskoga “banka za siromašne”), Yunus je uveo kreditne linije za siromašne – tzv. mikrokredite. Taj inovativni bankarski program, namijenjen uglavnom siromašnim ženama, temelji se na “malenim” zajmovima, esto ne višim od 25 dolara. Ti zajmovi omoguuju siromašnim zajmoprimcima da pokrenu vlastite poslove i spase obitelj od siromaštva. U posljednjih tridesetak godina koncept mikrokredita proširio se u više od stotinu siromašnih zemalja i zemalja u razvoju, a mikrokrediti su pomogli milijunima najsiromašnijih obitelji. U knjizi “Za svijet bez siromaštva” Yunus prvi put iznosi i zamisao o socijalnom poduzeu – potpuno novom nainu

korištenja kreativne energije poslovanja kojim se rješavaju problemi poput siromaštva, zagaenja okoliša, neprimjerene zdravstvene skrbi, nedostatka obrazovanja … U ovoj knjizi on opisuje kako je zajedno s najveim vizionarima meu poslovnim voama osnovao prvo socijalno poduzee u kapitalistikom svijetu: kako je s francuskom tvrtkom Danone pokrenuo proizvodnju jeftinog ali hranjivog jogurta za pothranjenu bangladešku djecu, zatim kako je izgradio kliniku za one bolesti koja je tisue siromaha spasila od sljepoe … Knjiga nudi pogled na fascinantnu budunost koju Yunus predvia za planet koji e u jednom novom, humanijem modelu kapitalizma biti preobražen djelovanjem brojnih socijalnih poduzea.

akoveka Knjižnica “Nikola Zrinski” preporuuje: Knjige za djecu i mlade Marcus Zusak: Kradljivica knjiga Ivona Šajatovi: Pazite kako igrate! Prirunik za djevojice – 250 ideja za mene i moje prijateljice

Knjige za odrasle Goran Vojnovi: efuri raus!

Remen, prozor, orah i uže U ovom broju predstavljamo najznaajniju suvremenu njemaku spisateljicu - Hertu Müller, dobitnicu brojnih europskih književnih nagrada, s potresnim romanom “Remen, prozor, orah i uže”. U vremenima opasnima po život prijateljstva se proširuju na sve ono što smatramo životom. Ili na ono što smatramo neživotom. Prijatelji su iz dana u dan upueni jedni na druge kako bi se meusobno štitili ili se zaštitili jedan od drugoga. Meusobno povjerenje pruža privid spasa koji se izvan prijateljstva, u svijetu koji guši život, ne može postii. Prevelika su oekivanja od prijateljstava koja su u procijepu izmeu meusobnog tješenja i izljeva ljutnje te postupaka iz nemoi. Takva ljubav nastaje u jednom kutu usana, a nestaje u drugom. Može je se pokositi kao što se kosi visoka trava, ali ona e ponovno narasti onako kako želi, onako kako raste pokošena trava. Nakon vješanja ili skoka kroz prozor jednog od prijatelja nestaje razlika izmeu samoubojstva

ili ubojstva koje je inscenirano kao samoubojstvo. Sama nam smrt o umiranju ništa ne govori. Mjesto na kojem se to dogodilo u tekstu može oznaiti rije uže i prozor, o kojima se pak ne može ni govoriti ni šutjeti. Izmeu te dvije rijei ne postoji ništa, a ipak moraš stajati u tom meuprostoru, naprosto zato što si živ. Rijei u ustima ine isto toliko štete koliko i naša stopala u travi. Herta Müller majstorica je praznine. Izmeu njenih lijepih,

kratkih reenica otvaraju se ponori. Ova je spisateljica škrta na rijeima jer je na vlastitoj koži osjetila koliko su dragocjene. U romanu “Remen, prozor orah i uže” njena je poezija dosegnula vrhunac. Zatamnjenje je druga strana prosvjetljenja. Zatamnjenjem se stvari mogu prikazati u svom ekstremnom obliku. Znati se služiti takvim zatamnjivanjem kao stilskim sredstvom velika je umjetnost. Herta Müller je najznaajnija suvremena njemaka spisateljica, dobitnica brojnih europskih književnih nagrada, te ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Roena 1953. u Rumunjskoj, živjela je u Ceausescuovom režimu koji je kritizirala u svojim djelima. Kasnije je s mužem emigrirala u Berlin, gdje i danas živi. Veina djela Herte Müller govore o aspektima njenoga vlastitog života u vrijeme najprimitivnijeg totalitarizma u Rumunjskoj ili o osjeaju otuenosti i neukorijenjenosti u novo tlo, koji prožima sve njene likove prebjega i disidenata.

Iz kritika: Frankfurter allgemeine Zeitung: - ‘Remen, prozor, orah i uže’ je tužna knjiga. ak i tamo gdje opisi nekih prizora izazivaju smijeh. No, ‘Remen, prozor, orah i uže’ nije samo tužaljka ve i djelo puno poruge, gorke groteske, sarkazma i nemilosrdnih šala. Estetika i angažman su u djelu Herte Müller neodvojivi. Upravo u ekstremnom negiranju njena se proza pretvara u poeziju u kojoj iz daljine dopire odjek nekog boljeg svijeta. Der Tagesspiegel: - Herta Müller majstorica je praznine. Izmeu njenih lijepih, kratkih reenica otvaraju se ponori. Ova je spisateljica škrta na rijeima jer je na vlastitoj koži osjetila koliko su dragocjene. U romanu ‘Remen, prozor, orah i uže’ njena je poezija dosegnula vrhunac. Neue Zuricher Zeitung: - ‘Remen, prozor, orah i uže’ je sjajno majstorski napisano djelo. Ono što je Herta Müller zapoela do sada u svojoj kratkoj prozi, djetinjstvo i godine prije odlaska u egzil, preraslo je u roman djelomice zastrašujue teškog, a djelomice snu slinog sadržaja.

Odlomak iz knjige - Kada šutimo, postajemo nepodnošljivi, rekao je Edgar, kada govorimo, postajemo smiješni. Predugo smo sjedili i zurili u slike na podu. Od sjedenja su mi utrnule noge. Rijei u našim ustima ine isto toliko štete koliko naša stopala u travi. Ali isto ine i naše šutnje. Edgar je šutio. Još uvijek ne mogu zamisliti grob. Samo remen, prozor i uže. Za mene svaka je smrt poput vree.

- Svatko tko to uje, rekao je Edgar, smatra te luakom. Kad mislim na to, ini mi se kako svaki mrtvac za sobom ostavlja vreu rijei. I brija i škare, uvijek mi i oni padnu na pamet, budui da ih mrtvi više ne trebaju. A ni gumb nikada više ne mogu izgubiti. Možda su drugaije od nas osjeali da je diktator greška, rekao je Edgar. Imali su dovoljan dokaz, jer smo i mi sami sebe smatrali greškom. Zato što u ovoj zemlji

moramo hodati, jesti, spavati i voljeti nekoga u strahu, dok ponovno ne zatrebamo brijaa i škare. Kad netko samo zato što hoda, jede, spava i nekoga voli puni groblja, tada je on vea pogreška od nas. Pogreška prvog reda. Majstorska pogreška. Unutar naših glava trava je visoka. Kada govorimo, kosimo travu. ak i kad šutimo. A zatim i druga i trea vlat naglo nikne, kako god želi. Pa ak i tada mi smo oni koji imaju sree.

ALBUM TJEDNA: Gene S. Whiting: Zrinski – Meimurje i reformacija William Shakespeare: O umijeu ljubavi

WEB preporuka:

www.vasezdravlje.com Zanimaju li vas teme iz podruja medicine i rekreacije, svakako vam preporuujemo da posjetite Internet stranicu asopisa “Vaše zdravlje”, vodia za zdraviji život, na adresi www.vasezdravlje. com. asopis koji obrauje zdravstvenu tematiku pokrenut je 1998. godine, besplatan je i može se nabaviti u ljekarnama, a ve neko vrijeme o svim temama možete itati i na njihovoj web adresi. - Ponosni smo što smo cijelo vrijeme ostali vjerni poetnoj i-

KNJIGA tjedna: Potresni roman najznaajnije suvremene njemake spisateljice - Herte Müller

lozoiji ‘besplatnog’ asopisa, jer se njegova vrijednost istie spoznajama koje pruža. Ne kaže se uzalud da je znanje zlata vrijedno, osobito ako se primjenjuje u svakodnevnom životu, oplemenjujui duh i tijelo. Moramo istaknuti kako sve to ne bi bilo mogue bez potpore brojnih lijenika koji su nesebino prenosili i dalje prenose svoja znanja i iskustva te vjernih itatelja koji nas motiviraju da ne posustanemo na svome putu, poruuje uredništvo.

Madonna i njena kompilacija “Celebration” Ikona bez duha kao Bijela kraljica u “Alisi u zemlji udesa”? Trideset godina službenoga radnog staža, 11 studijskih albuma, ak 87 službenih singlova, od ega jedanaest na broju jedan, a kraljica popa Madonna još uvijek nije dostojna složiti poštenu kompilaciju, iako ima podosta drugih razloga za svoj “Celebration” - tree službeno izdanje “najboljeg od najboljeg”. Madonna je tijekom desetljea obnavljala svoj glazbeni i umjetniki proil, neprestano se poigravajui s nepoznatim, a ova odvažnost nije sluajno urodila plodom jer njena kreativnost može se pripisati prvenstveno njoj samoj, iako se iza nje postepeno akumulirao cijeli tim menadžera i producenata. No, za razliku od pretendentica na njen tron, Madonna je, evidentno iz same knjižice, autorica veine tekstova, a producentskim igricama uvijek je morala sama upravljati, ne prepuštajui ništa na volju impresivnom broju producenata koji su na ovoj kompilaciji tek mali dio ljudi koji su ostavili trag na njenim pjesmama. U vremenu nakon najveih prevrata u popularnoj umjetnosti, Madonna je ipak uspijevala provo-

cirati dušobrižnike tabu temama (“Papa Don’t Preach”, “American Life” koji je kao album pun sociopolitike kritike, ali neprihvaen kod publike i stoga jedna pjesma nalazi ovdje svoje mjesto). Madonna je bila grešna artikulacija kako “prljavih” misli i želja sviju nas (“Erotica”, “Justify My Love”), tako i najnižih materijalnih strasti (“Material Girl”, “Hollywood”), ali i muziki kameleon koji je uspijevao iznjedriti “Ray Of Light “ jedan od najzanimljivijih pop albuma ikada s mranom new age baladom “Frozen” i urbanom “Ray Of Light”. Konana zasluga jest da je Madonna svojim bogatim opusom napravila isti rez izmeu popularne glazbe kao kategorije i pop glazbe kao žanra, a na obje

strane namee se kao reprezentativan izvoa i glazbenik. Meutim, “Celebration” je transparenti pokazatelj kako Madonna svoj put nije utabala kvalitetnim vokalnim dionicama, posebice u prvoj apsolutno trash fazi gdje je pjesme posveivala jednom od muževa, Seanu Pennu, poput “Open Your Heart” ili “La Isla Bonita” koje su kao pjesme lakih nota ipak doživjele velik uspjeh, što je bio sluaj i s “Who’s That Girl”, da bi pod starije dane svjesna svojih vokalnih ogranienja sav posao prepustila tehnologiji, pa u besmislenim bonusima “Revolver” i “Celebration” te bondovskoj “Die Another Day” ne raspoznajemo granicu izmeu Madonne i ženske varijante Microsoft Sama. Usto, zbog negenerikog i umjetnog zvuka bez i jednog

pravog instrumenta natjeralo ju je na zicere: ljubljenje s jednako “ogranienom” mlaom nasljednicom ili vokalno nadmetanje bez ikakve melodije s nasljednikom Michaela Jacksona. Osim kronološke nedosljednosti i strukturne neloginosti, kompilaciji nedostaju klasici devedesetih poput “Human Nature”, “Rain”, “Deeper And Deeper” koje su izbaene u korist loših naslovnih pjesama još lošijih ilmova kojih je do sad izbrojala ak 24. Pretenciozna naslovnica iz rane faze gdje se predstavljala kao Marilyn Monroe u Warholovoj varijanti potie na pitanje želimo li ovu kolekciju cijeniti zbog imena ili sadržaja, odnosno dopuštamo li si danas rei da je Madonna tek div staklenih nogu? Ikona bez duha kao Bijela kraljica u “Alisi u zemlji udesa”?

Popis pjesama: disc 1:

disc 2:

Hung Up :: Music :: Vogue :: 4 Minutes (feat. Justin Timberlake) :: Holiday :: Like A Virgin :: Into The Groove :: Everybody :: Like A Prayer :: Ray Of Light :: Sorry :: Express Yourself :: Open Your Heart :: Borderline :: Secret :: Erotica :: Justify My Love :: Celebration

Dress You Up :: Material Girl :: La Isla Bonita :: Papa Don’t Preach :: Lucky Star :: Burning Up :: Crazy For You :: Who’s That Girl :: Frozen :: Miles Away :: Take A Bow :: Beautiful Stranger :: Hollywood :: Die Another Day :: Don’t Tell Me :: Live To Tell :: Cherish :: Revolver


27. listopad 2009.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

NAGRADNO PITANJE

G-FORCE

DISTRICT 9

akcija/avantura Režija: Hoyt Yeatman

SF akcijski triler Režija: Neill Blomkamp Uloge: Sharlto Cupley, Jason Cope, Nathalie Boltt... District 9 nije uobiajen film naune antastike. Ima originalnu priu, izvrsne specijalne eekte, ali i težinu i vjerodostojnost prie koja zapravo i nije samo pria o vanze-

maljcima nego o ljudima, njihovoj psihi i nainu na koji se ophode prema drugim ljudima, a posebno strancima. Trajanje: 112 minuta. Preporuujemo starijima od 16 godina.

(tri besplatne posudbe) Film “Tvrd orah” je: 1) njemaki 2) maarski 3) turski

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

utorak, 27.10. 18.00 KENJAC

DOBITNIK IZ PROŠLOG BROJA: Igor Mohari, akovec

KUPON ZA NAGRADNU IGRU Odgovor: ___________________________

drama

l. br: _______________________________

20.00 STRANAC akcijska SF avantura

Ime i prezime: ______________________ ________ _____________________________

srijeda, 28.10. nema filmskog programa

etvrtak, 29.10. nema filmskog programa

petak, 30.10. 18.00 G-FORCE

G-FORCE Humoristina pustolovina producenta Jerryja Bruckheimera o tajnom vladinom programu obuavanja životinja za tajne agente. Naoružani najnovijom vrhunskom špijun-

akcija/avantura Režija: Hoyt Yeatman Uloge/glasovi: Nicolas Cage, Penelope Cruz, Sam Rockwell

skom opremom, uvježbani zamorci otkrivaju kako sudbina cijelog svijeta leži u njihovim šapicama. Trajanje: 89 minuta. Preporuujemo starijima od 6 godina.

DVD, BLUE RAY IZLOG PONOVNO 17

MARLEY I JA

Tko god vam je rekao kako mladost ne treba potratiti na ‘sex, drugs, alcohol & rock’n’roll’, lagao je jer ovaj film dokazuje da ete dobiti drugu priliku. Godina je 1989., Mike O’Donnell (Zac Eron) je zvijezda školskoga košarkaškog tima, njegovu igru s tribina prati skaut za koledž i ispred njega je blistava budunost. Meutim, on sve to odluuje odbaciti kako bi svoj život podijelio sa svojom djevojkom Scarlett jer je upravo saznao da oekuju bebu. G ot ovo d v ade s e t godina kasnije Mikeovi (Matthew Perry) dani slave su daleko iza njega. Njegov se brak sa Scarlett (Leslie Mann) raspao i iz ruku mu je izmaklo unaprjeenje na poslu. Da stvari budu bolje, njegova djeca koja su ve tinejdžeri smatraju ga gubitnikom i on trenutno spava kod Neda, svog prijatelja iz srednje škole koji se iz bezveznjaka pretvorio u milijardera ...

Ako niste spremni imati dijete, kako ete zadovoljiti majinske instinkte? Kupnjom psa, naravno. No, ako je taj pas Marley, onda biste mogli i požaliti. Dok snijeg uporno pada na no njihovog vjenanja, mladi brani par, John (Owen Wilson) i Jenny Grogan (Jennier Aniston), odluuje napustiti okrutne zime Michigana i zaputiti se na jug kako bi zapoeli svoj novi život na Floridi. Oboje se zaposle kao novinari u konkurentskim lokalnim novinama, kupuju svoj prvi dom i zajedno kreu u pustolovinu braka, nove karijere i novog života. Inae se John i Jenny slažu odlino, ali kada je u pitanju ‘proširivanje’ obitelji, njihovi stavovi se razilaze. Nesiguran u vlastitu spremnost na djecu, John svoj strah priznaje prijatelju i kolegi Sebastianu koji mu nudi savršeno rješenje – neka John svojoj dragoj kupi štene. Zvui kao dobra ideja, ali tada na scenu stupa Marley ...

HANNAH MONTANA FILM

Produžena verzija otkaene tinejdžerke koja se sposobno i duhovito snalazi s dva identiteta, visokom popularnošu i normalnim životom. Miley Steward (Miley Cyrus) sve teže usklauje svoje obaveze: školu, prijatelje i život pop zvijezde. Problemi nastaju kada vrtoglavi uspjeh Hanne Montane pone ozbiljno prijetiti svakodnevnom životu Miley Steward. Kako bi ju rasteretio, otac (Billy Ray Cyrus) odvodi ju kui u Crowley Corners u Tennesseeju na dozu stvarnog života. Ali ona tamo upadne u niz avantura, smiješnih situacija i ljubavnih zgoda kakvu niti Hannah Montana nije mogla zamisliti...

NO U MUZEJU 2 Larry Daley ovoga puta nai e se u najveoj, najmaštovitijoj avanturi svih vremena, u kojoj drevna povijest postaje stvarnost. Zabava poinje nakon što Larry (Ben Stiller) napusti slabo plaeni posao muzejskog uvara i pronae posao reklamnog strunjaka za firmu Daley Devices. ini se da mu je konano krenulo u životu, ali ipak mu nešto nedostaje. To ‘nešto’ ga vue da ponovno posjeti svoju staru ljubav, njujorški Museum o Natural History, gdje je svojedobno proživio najarobniju no svojeg života. No, tamo ga eka neugodno iznenaenje. Njegovi omiljeni izlošci, odnosno njegovi najbolji prijatelji, uklonjeni su iz muzeja zbog toga što su proglašeni zastarjelima. Zapakirani u kutije, ekaju premještaj u ogromne arhive washingtonskog Smithsonian muzeja. Njihova je sudbina sasvim neizvjesna, sve dok Larry ne primi poziv upomo od minijaturnog kauboja Jedediahe (Owen Wilson), koji ga obavještava o neminovnoj katastrofi...

20.00 DISTRICT 9

1.

PONOVNO 17

2.

U VRTLOGU IGRE

3.

NJEMU BAŠ I NIJE STALO

4.

TI MI LAŽEŠ NAJBOLJE

5.

MILIJUNAŠ S ULICE

subota, 31.10.

6.

GOMORA

18.00 G-FORCE

7.

HRVA

8.

IZGUBLJENA DUŠA

9.

GOMORA

SF akcijski film Režija: Neill Blomkamp Uloge: Sharlto Cupley, Jason Cope, Nathalie Boltt

akcija/avantura Režija: Hoyt Yeatman Uloge/glasovi: Nicolas Cage, Penelope Cruz, Sam Rockwell

10. NO U MUZEJU 2

20.00 DISTRICT 9

FILMSKA TOP LISTA “MEIMURSKIH NOVINA” 1.

NEBESA

2.

MAMURLUK

3.

ROCK ‘N’ ROLL BROD

4.

GANGSTERI

5.

DOBRO DOŠLI CH’TIS

6.

PRISILA NA BRAK

7.

POSLJEDNJA KUA NALIJEVO

SF akcijski film Režija: Neill Blomkamp Uloge: Sharlto Cupley, Jason Cope, Nathalie Boltt

nedjelja, 1.11. nema programa

ponedjeljak, 2.11. 18.00 G-FORCE akcija/avantura

8.

HARRY POTTER I PRINC ...

9.

ŽENA KOJOJ SAM ITAO

20.00 DISTRICT 9 SF akcijski film

DOM KULTURE PRELOG

10. MARLEY I JA

US BOX OFFICE

petak, 30.10., subota, 31.10.

1. THE FINAL DESTINATION 2. ALL ABOUT STEVE

19.00 OTMICA METROA 123

3. INGLORIUS BASTERDS

ameriki triler

4. GAMER 5. DISTRICT 9 6. HELLOWEEN 2 7. JULIE & JULIA 8. G.I. JOE: THE RISE OF COBRA 9. THE TIME TRAVELER’S WIFE 10. EXTRACT

NOVO RADNO VRIJEME BLAGAJNE! Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa, srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa, subota – od 16 do 20 sa, nedjelja – od 15 do 20 sa. Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (svadbe, roendane, proslave...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ

30 KN - 1 SAT


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

POBOLJŠAJTE KONCENTRACIJU i raspoloženje na radnom mjestu Feng Shui objašnjava kako smjer sjedenja utjee na nas

Ima li smjer sjedenja veze s našim raspoloženjem, zdravljem, emocijama? Prema Feng Shui vještini, izgleda da ima. Ovisno u kojem smo smjeru okrenuti dok sjedimo, ovisit e i naše raspoloženje, kreativnost i radišnost. Evo objašnjenja: Istok - ako smo okrenuti u smjeru istoka, možemo oekivati poveanje kreativnosti i nadolazak veeg broja ideja. Ovo se naroito odnosi na poslove povezane s informacijskim tehnologijama. Sjever - suprotno od južne strane, hladni sjever donosi temeljitost i smirenost te leksibilnost. Pogodan je za poslove vezane uz edukaciju. Sjeveroistok - u ovome smjeru jaaju motivacija i odgovornost prema poslu. Tu dolazi do poveanja natjecateljskog duha i preporuuje se trgovakim djelatnostima. Zapad - sjedimo li okrenuti u smjeru zapada, možemo oekivati proišenje u racionalnim odlukama te se predlaže za sve one koji su okruženi inancijama i investicijama. Sjeverozapad - svi rukovoditelji i menadžeri trebali bi sjediti u ovome smjeru kako bi poveali svoje vještine, kao i doze odgovornosti. Jug - južna strana pojaava energiju i stvara potencijale za brže razmišljanje i kvalitetnije donošenje važnih odluka. Idealno za poslove prodaje i odnosa s javnošu. Jugoistok - sjedenje u ovome smjeru pojaava želju za rad s ljudima, ali savjetuje oprez i praktinost. U smjeru jugoistoka predlažu se poslovi upravljanja timovima. Jugozapad - jugozapadna strana neba pojaava komunikaciju i kao takva idealna je za poboljšanje aktivnosti vezanih uz marketing, komunikacije ili turistika putovanja. Još je pogodna i za razvijanje speciinih ideja i poslova, tj. za brainstorming.

27. listopada 2009.

ZA NJU: Budite kao profesionalci i izbjegnite greške za vrijeme vježbanja

Naješe greške prilikom vježbanja Održavanje it forme je poprilino teško, no uz malo truda i ustrajnosti i vi možete imati savršeno oblikovano tijelo o kojem ste sanjali. Ipak, prije nego ponete, ili ako ste ve i poeli raditi na sebi, dobro e vam doi informacija o naješim greškama koje radimo prilikom vježbanja. Neke ete prepoznati kod drugih, a neke možda i sami radite, pa vam donosimo i jednostavne naine kako da ih izbjegnete.

Biranje krive težine utega Biranje ispravne težine utega za vježbanje kad radite na snazi kompliciranije je nego se ini. Preteški utezi mogu izazvati ozljede (miniošteenja mišia i ligamenata koja mogu prerasti u pravi problem), dok prelagani nee imati nikakav utjecaj. Za ispravno uravnoteženo vježbanje trebali biste uteg moi podignuti 10 do 12

puta prije nego što osjetite da više ne možete.

Vježbanje, a ne avrljanje

Zaboravljate piti Vježbanje e vam biti puno teže ako ste dehidrirani. Pijte decilitar i pol do dva vode svakih petnaest minuta dok vježbate. Piti možete i izotonino pie koje brzo nadomještava tekuinu koju izgubite vježbanjem. Izotonine napitke koriste i brojni sportaši za vrijeme napornih treninga.

Ako odlazite u teretanu ili na neki sport samo da biste se družili i avrljali, nemojte se uditi što nema rezultata. Nemojte se zavaravati da e vas deset minuta plivanja i trideset minuta odmaranja u jacuzziju utegnuti. Potrebno vam je barem pola sata intenzivnog vježbanja najmanje tri puta tjedno kako biste vidjeli stvarne rezultate.

Imate nerealne ciljeve

Zaboravljate se istegnuti

Mnogi od nas esto žele odmah vidljive rezultate i ako se ništa ne vidi u roku od tjedan ili dva odustajemo od vježbanja. No, rezultati se nee vidjeti odmah i potrebno je ustrajati u redovitom vježbanju. Jednom kad ponete biti realistiniji s ciljevima koje želite postii bit e ih lakše i postii.

Naješa stvar koju amateri sportaši previde prije i poslije vježbanja jest istezanje. Istezanje služi kao zagrijavanje na poetku i hlaenje na kraju vježbanja i pomaže vam poboljšati leksibilnost, sprijeiti bolove i izdužiti mišie. Istezanje ne treba biti komplicirano. Pokušajte se istegnuti

u vis naizmjence sa svakom rukom, a zatim s obje. U kuku se zarotirajte u stranu koliko najviše možete. Dotaknite prstima pod i osjetite kako vam se mišii nogu istežu.

ZDRAVA HRANA: Kad je sezona, iskoristite priliku i uživajte u ukusnom i zdravom vou

Grože - voe za zdravlje i vitkost Grože je dobar izvor hranjivih tvari bitnih za naše tijelo i njegove su prednosti za zdravlje, u odnosu na drugo voe, brojne. Plodovi se mogu podijeliti na crvene, crne i bijele. Koliko je grože zdravo? Ono detoksiicira i isti organizam te potie mršavljenje. Smanjuje rizik od bolesti srca i raka. Grože je izvor vitamina A, B, B6 i folne kiseline. Sadrži složene tvari, pterostilbene, koji smanjuju kolesterol i trigliceride. U grožu se nalaze minerali kao što su kalij, kalcij, fosfor, magnezij, željezo i selenbakar, mangan i cink, a sadrži i vlakna i proteine. Grože je brz izvor energije i popravlja krvnu sliku. Preporuuje se u sluajevima zatvora, gihta, reumatizma, bolesti kože i jetre. Ovo lužnato voe uvelike pomaže pri smanjenju kiselosti mokrane kiseline i eliminaciji kiseline iz organizma, pa tako uvelike potpomaže rad bubrega. Studije su pokazale da sok od groža,

crno vino i aj od grožica imaju jako antivirusno djelovanje, osobito protiv poliovirusa i herpes simplex virusa. Pomaže pri smanjenju zgrušnjavanja trombocita i štetnih ugrušaka krvi.

Sjemenke groža zdravije od voa Sjemenke groža snažni su antioksidansi koji blokiraju prerano starenje i bolesti kontroliranjem slobodnih radikala. Poznato je da neki ekstrakti sjemenki groža imaju i do 50 puta veu nutritivnu vrijednost vitamina E i C. Oni takoer imaju antivirusna, antikancerogena svojstva koja osiguravaju cirkulaciju krvi. Koža groža je takoer vrlo hranjiva. Ona uništava stanice raka u ljudskom tijelu.

Upozorenja vezana uz grože Grože i sok od groža ne preporuuju se za ir želuca, dijabetes, kolitis, proljev i dizenteriju.

Izbjegavajte miješanje groža s mlijekom, krastavcima, dinjom, ribom, pivom, mineralnom vodom i masnim jelima. Ako imate pokvaren zub, grože ili sok od groža e intenzivirati kvarenje zuba.

(ostavite barem 2 cm od vrha). Tako spremljeno grože možete uvati i do 9 mjeseci. Možete izabrati bilo koju od svojih omi-

ljenih sorti groža – redovito ga jedite i imat ete višestruke zdravstvene koristi od njega te održati vitkost.

Kako se uva grože Želite li dulje zadržati grozdove, raširite ih u nisku i široku košaru, tako da oko njega slobodno kruži zrak. Ukoliko je grože jako zrelo, stavite ga u hladnjak u hermetiki zatvorenu posudu ili vreicu. Izvadite ga pola sata prije jela. U zamrzivau bobice bogate vodom potamne i brzo se pokvare. Želite li sauvati nekoliko grozdova , otkinite bobice, prerežite na pola i izvadite sjemenke. Napravite sirup tako da prokuhate 10 grama šeera na decilitar vode. Kad se sirup ohladi, prelijte bobice, zatvorite ih i stavite u zamrziva. Posudu nemojte napuniti do vrha

RECEPT tjedna

PRAKTIAN SAVJET

Irska juha s krumpirom i lukom

Male tajne za išenje staklenog posua

Sastojci za 4 osobe

Priprema jela

- 1 žlica maslaca - 1 luk, sitno nasjeckan - 400 g krumpira, narezanog na kockice - 200 ml mlijeka - 400 ml kokošjeg temeljca luk vlasac - celer - timijan - 100 ml vrhnja - sol i papar - 1 žlica maslaca - 1 žlica brašna - luk vlasac - 3 kriške špeka ili pancete, narezane na manje komadie i prepržene

U loncu za juhu zagrijte maslac i luk te ga malo prepržite. Dodajte krumpir, mlijeko i kokošji temeljac. Dodajte luk vlasac, timijan i celer. Prekrijte te kuhajte na laganoj vatri 1 sat. U tavi otopite žlicu maslaca. Dodajte brašno i držite na srednje jakoj vatri 2 minute uz stalno miješanje. Zatim maslac i brašno dodajte u juhu kako bi se zgusnula. Držite na vatri još 5 - 10 minuta. Na kraju u juhu dodajte vrhnje, sol i papar, luk vlasac te prženu pancetu ili špek. Vrijeme pripreme: 70 min; broj kalorija: 320 cal; masnoe: 21 g; ugljikohidrati: 23 g; bjelanevine: 10 g.

Na ašama koje redovito upotrebljavate i perete, osobito u perilici, esto ostaju bijele mrlje zbog tvrde vode za pranje sua. Zato s vremena na vrijeme aše morate oprati toplom vodom u koju ste dodali malo octa. Isperite ih istom, hladnom vodom i odmah obrišite. aše i druge posude od stakla, kristalnog stakla ili keramike koje dugo niste upotrebljavali zahtijevaju posebnu njegu kako bi opet bile iste i sjajne. Najprije ih morate nekoliko sati osta-

viti u istoj vruoj vodi, a potom i h operite toplom vodom u kojoj ste otopili nekoliko žliica sode bikarbone i dodali uobiajenu koliinu deterdženta za pranje posua. Posude potom isperite i osušite krpom. aše i staklene posude osvježite tako da ih 15 minuta ostavite u hladnoj vodi kojoj ste dodali ovei oguljeni krumpir narezan na ploške i nekoliko žlica octa. Nakon toga posude operite toplom vodom i obrišite.


TV kue imaju pravo promjene programa

07.40 TV vr: -------- Sjajni izumi Wallacea i Gromita 05.40 Najava programa -------- Vitaminix 05.45 Mir i dobro -------- Luckaste paje pustolovine 06.15 Drugo mišljenje: Rak dojke 08.00 arobna ploa 06.45 TV kalendar 08.15 Platno, boje, kist 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 08.25 Kratki spoj 07.05 Vijes 08.40 Lagodan život Zacka i 07.10 Dobro jutro, Hrvatska Codyja, serija za djecu 07.35 Vijes 09.05 Paulino ljeto, serija za 07.40 Dobro jutro, Hrvatska mlade 08.35 Vijes 09.30 Vip Music Club 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 10.00 Alias, serija 09.05 ZABA - 90 sekundi, emisija 10.45 U potrazi za sinom, pod pokroviteljstvom ameriki lm 09.10 Dolina sunca, telenovela 12.40 ovik od rii, dok. lm 09.55 Croaa Osiguranje - prozor u 13.30 Dragi Johne, hum. serija svijet 125 13.55 Prijatelji, hum. serija 10.00 Vijes 14.15 Ksena - princeza ratnica, 10.09 Vrijeme danas serija 10.10 Vijes iz kulture 15.00 Kod Ane 10.15 Velegradnja 2: Dubai’s Palm 15.15 TV vr: Island, dok. serija -------- Sjajni izumi Wallacea i 11.10 Trea dob, emisija za Gromita umirovljenike -------- Vitaminix 12.00 Dnevnik -------- Luckaste paje pustolovine 12.11 Sport 15.35 arobna ploa 12.13 Vrijeme 15.50 Crna kuja: Pravo na zdrav 12.15 TV kalendar okoliš 12.30 Oprezno s anelom, 16.20 Zvjezdane staze: Voyager, telenovela serija 13.20 McLeodove keri, serija 17.05 Na rubu znanos: Afriki 14.10 Vijes + prijevod za gluhe šamanizam 14.19 Vrijeme sutra 18.00 Vijes na Drugom 14.25 TV kalendar 18.17 Vrijeme 14.40 Normalan život, emisija o 18.20 Županijska panorama osobama s invaliditetom 18.47 Dva i pol muškarca, hum. 15.35 Mijenjam svijet serija 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 19.08 Simpsoni, crtana serija 16.20 Hrvatska uživo 19.30 VIP Music Club 17.30 Croaa Osiguranje - prozor u 20.05 TV Bingo Show svijet 125 21.00 Bitange i princeze, hum. 17.35 Najslabija karika, kviz serija (12) 18.15 Kod Ane 21.40 Vijes na Drugom 18.35 Dolina sunca, telenovela 21.52 Vrijeme 19.30 Dnevnik 21.55 Momci s Madisona, serija 19.56 Sport (12) 20.01 Vrijeme 22.45 Hrvatski igrani lm 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija 00.20 Šaptaica duhovima, serija pod pokroviteljstvom (12) 20.15 Potrošaki kod 01.10 Kraj programa 20.50 Heroji Vukovara: Blago Zadro, dok. serija 21.45 Proces 22.25 Otvoreno 06.25 Pink Panther, crtana serija 23.20 Vijes 06.40 SpužvaBob Skockani, crtana 23.35 Poslovne vijes serija 23.40 Vijes iz kulture 07.05 Punom parom, kulinarski 23.50 Na rubu znanos: Afriki izazov šamanizam 07.30 Korak po korak, hum. serija 00.45 Zvjezdane staze: Voyager, 08.00 Princ iz Bel-Aira, hum. serija serija 08.50 Astro show, emisija 01.30 Ksena - princeza ratnica, 10.55 Pod ism krovom, hum. serija serija 02.15 Momci s Madisona, serija 11.20 Dadilja, hum. serija (12) 11.50 Rat u kui, hum. serija 03.00 Skica za portret 12.20 Exkluziv, magazin 03.15 Heroji Vukovara: Blago 13.10 Veera za 5, lifestyle emisija Zadro, dok. serija 13.35 Tajna okolade, telenovela 04.05 Proces 14.30 Heroji iz stras, dramska 04.35 Potrošaki kod serija (dvije epizode) 05.05 Oprezno s anelom, 16.05 Korak po korak, hum. serija telenovela 16.35 Princ iz Bel-Aira, hum. serija 17.05 Pod ism krovom, hum. serija 17.30 Dadilja, hum. serija 18.00 Rat u kui, hum. serija 06.35 TEST 18.30 Vijes, informavna emisija 06.50 Najava programa 18.55 Exkluziv, magazin 06.55 Vatrogasne prie, crtana 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija serija 19.35 Punom parom, kulinarski 07.15 Silvester i ii, crtana serija izazov

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); ; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 PARLAFON; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 15.05 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 MEIMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 TOP 20; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special; JOHN FOGERTY 01.00 NONI PROGRAM

04:45 Lude 70-e, serija 05:45 Kralj Queensa, serija 06:45 Fi i cvjetno društvo, crtana serija 07:15 Roary, crtana serija 07:30 Tomica i prijatelji, crtana serija 07:40 Jagodica Bobica, crtana serija 08:05 Bumba, crtana serija 08:15 Nova lova, TV igra 09:45 Rebelde, serija 10:45 Otvori svoje srce, serija 11:50 IN magazin 12:40 Naša mala klinika, serija 13:40 Najbolje godine, serija 14:40 Pomajka, igrani lm 17:00 Vijes 17:25 Naša mala klinika, serija 18:25 IN magazin 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Najbolje godine, serija 21:00 Otok smr, serija (12) 23:00 Vijes 23:15 Zakon brojeva, serija 00:15 Seinfeld, serija 00:45 Život na sjeveru, serija 02:35 Ezo TV, tarot show 03:35 Lutalica, (2000., SAD, Kanada, drama; Redatelj: Keoni Waxman; Glume: Louis Gosse Jr., Laura Harris, Jason Priestley, Bernie Coulson, Gordon Michael Woolve ) 05:05 IN magazin 05:45 Kraj programa

20.00 Udar, (akcijski, 2004.; Redatelj: Anthony Hickox; Uloge: Eddie Grin, Breckin Meyer, Vinnie Jones, Vivica A. Fox) 21.30 James Bond 007: Pogled na ubojstvo, (akcijski, 1985.; Redatelj: John Glen; Uloge: Roger Moore, Christopher Walken, Tanya Roberts, Grace Jones, Patrick Macnee, Patrick Bauchau) 23.50 Vijes, informavna emisija 00.05 CSI: Miami, krimi serija 00.50 Astro show, emisija

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a MALI OGLASI ŠKOLA ŠAHA KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom EUROMAXX TV magazin VEKERICA VIJESTI VTV-A MALI OGLASI

09:58 10:00 12:00 12:10 12:25 13:00

14:30 15:00 17:00 17:05

14:00

13:30

1 x 2, emisija o klaenju Videostranice Danas pogledajte... Mali oglasi Yoga & Pylates Snimka koncerta Slomljeno srce, serijski lm Vijes TV Juxebox

11:00 12:00 14:40 14:42 14:45 15:00 16:00 17:00 17:10

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice,

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Glazbena emisija 00.10 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Roenje, lm 15.05 Cybill, hum. serija 15.40 Moja super sestra, hum. serija 16.10 Teksaški rendžer, serija 17.05 Bez traga, serija18.00 Svijet 20.00 Ekipa za oevid, serija 20.55 Oganj, lm 22.50 Will i Grace, hum. serija 23.20 Petak trinaes, lm 1.00 Seinfeld, hum. serija 1.30 Love TV 2.30 Nona pca

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Neprijatelji zauvijek, lm 13.05 Zlatne djevojke, serija 14.05 Praksa, serija 15.00 Ukradeno srce, serija 15.55 Do posljednjeg daha, serija 16.55 24 sata 17.05 Jutro je za vjeno, serija 18.00 Aneli bez krila, serija 18.55 24UR 20.00 Lijepo je bi susjed, serija 20.55 Farma 21.55 Kuanice, serija 22.50 24 UR 23.10 Dexter, serija 0.15 24UR 1.15 Nona panorama

7.30 Vremenska panorama 8.30 Alica (R) 9.00 Videostranice 11.00 Djeji program 14.45 TV prodaja 15.15 Tjedni izbor 16.00 Videstranice 17.45 Neobine zgode Twistovih, serija 18.10 Jasno i glasno 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 Ameriki lm 21.45 Tempirana bomba, dok. emisija 22.30 Brane Ronel izza odra 23.45 Dnevnik pogranine TV 0.30 Videostranice ®

6.30 Tjedni izbor 9.00 Videostranice 13.00 Vijes 13.05 Tjedni izbor 16.00 Dobar dan, Koroška 16.45 Vijes 17.00 Crtani lmovi 17.20 Dogodovšne u veseloj hos, crt. serija 17.30 Dolina na meji, emisija 18.30 LOTO 3x3 PLUS 18.40 Izvlaenje Astra 18.45 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Sredozemlje, serija 21.00 Dokumentarna serija 21.55 Odjeci 22.45 Knjiga mene briga 23.00 Skrivnos 23.15 Noni program

PONEDJELJAK 2. studenoga 2009.

22:00 23:00 23:20 -------------------

17:30 18:35 18:40 18:55 19:00 19:10 19:20 20:00 20:05 21:00

21:00 21:15 21:18

19:15 19:18 19:20 19:30 20:00

17:30 19:00

SPORTSKI ZOOM emisija o sportu IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI NINJA KORNJAE animirana serija VIJESTI VTV-A KOKTEL mozaina emisija OGLEDALOM U BUDU NOST kontakt emisija SPORTSKI ZOOM emisija o sportu VIJESTI VTV-A ŠKOLA ŠAHA IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

100% Meimursko, ponavljanje Meimurje danas, informavna emisija Sport Vrijeme Voice of America Auto moto nauc vision Sport ponedjeljkom, tjedni sportski pregled Meimurje danas Sport Vrijeme

8.30 Motorsport 9.45 Nogomet 10.45 Tenis 13.30 Nogomet 18.00 Eurogoals 20.30 Kampfsport 20.45 Hrvanje 23.45 Nogomet

6.00 Poker 8.00 Bundesliga Pur 9.30 Doppelpass 11.00 Normal 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 18.30 Bundesliga aktuell 20.15 Ha rick, prijenos 22.45 Nogomet

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Sofa, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Još stojim, hum. serija 18:00 Freunde und Helfer!, serija 19:00 Rodney 20:00 Vijes 20:15 Die Kochpro s 21.15 Rach 22.15 Extra 23.15 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Die Promi-Singles 22:00 Extra 23:30 30 Minuten Deutschland 0.00 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Die Promi-Singles 21.15 Oliver Lück 22:20 Toto & Harry 22:50 Tv reportaža 23.20 Akte Schicksal 0.15 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Im Au rag des Teufels, lm 22.35 Galileo Spezial 23.30 Noni program

serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Ekipa za oevid,, serija 21:05 Kuanice, serija 21:50 Lipsck Jungle, serija 22:35 Blizu doma, serija 23:20 Las Vegas, serija 0.00 Noni program

od 27.10.2009. do 2.11.2009.

PREGLED

TV

(31.10. u 20.00 h, Nova TV)

Jennifer Lopez


05.50 05.55 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.10 09.55 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 12.00 12.11 12.13 12.15 12.30 13.20 14.10 14.19 14.25 14.40 15.35 16.10 16.20 17.00 17.30 17.35 18.15 18.35 19.20 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 20.50 21.50 22.30 23.25 23.40 23.45 23.55 00.50 01.35 02.20 03.05 03.55 04.00 04.35 05.05

Najava programa Normalan život, emisija o osobama s invaliditetom TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, telenovela Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Velegradnja 2: North Branch Correconal Instuon, dok. serija Oprah Show Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Oprezno s anelom, telenovela McLeodove keri, serija Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra TV kalendar Meu nama Na Vinkovakim jesenima, emisija puke i predajne kulture Hrvatska uživo - Vijes Hrvatska uživo Hrvatska uživo Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 Najslabija karika, kviz Kuhajte s Anom Dolina sunca, telenovela HP - gdje ste vi, tu je i vaša pošta Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Globalno sijelo Pria o Indiji: Susret dvaju oceana, dok. serija Poslovni klub Otvoreno Vijes Poslovne vijes Vijes iz kulture Drugi format Zvjezdane staze: Voyager, serija Ksena - princeza ratnica, serija Zakon i red: Odjel za žrtve, serija (12) arolija, serija Skica za portret Globalno sijelo Poslovni klub Oprezno s anelom, telenovela

TV kue imaju pravo promjene programa

06.35 TEST 06.50 Najava programa 06.55 Vatrogasne prie, crtana serija 07.15 Silvester i ii, crtana serija 07.40 TV vr: -------- Danica i vuica na buvljaku -------- Spektakl na livadi: Dan za odmor -------- Kajatan i plava lisica: Domai palivatra

serija 17.30 Dadilja, hum. serija 18.00 Rat u kui, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 Najvei hrvatski misteriji, zabavni talk show 21.00 Sile prirode, (romanna komedija, 1999.; Redateljica: Bronwen Hughes; Uloge: Ben A eck, Sandra Bullock, Maura Tierney, Steve Zahn, Blythe Danner, Ronny Cox) 22.50 Chuck, akcijska serija 23.50 Vijes, informavna emisija 00.00 Oznaen za smrt, igrani lm, akcijski Astro show, emisija

Lude 70-e, serija Kralj Queensa, serija Fi i cvjetno društvo, crtana serija Roary, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Jagodica Bobica, crtana serija Bumba, crtana serija Ezo TV, tarot show Nova lova, TV igra Rebelde, serija Otvori svoje srce, serija IN magazin Naša mala klinika, serija Najbolje godine, serija Krug prijatelja, triler Vijes Nove TV Naša mala klinika, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Svemogui Bruce, (SAD, 2003., komedija; Redatelj: Tom Shadyac; Glume: Jim Carrey, Morgan Freeman, Jennifer Aniston, Philip Baker Hall, Catherine Bell, Lisa Ann Walter, Steve Carell) Vijes Zakon brojeva, serija Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija Ezo TV, tarot show Krug prijatelja, igrani lm Život na sjeveru, serija Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12.30 LJUDI I IDEJE; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 MOVIE SHOW; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + INFO; 17.03 IZA POZORNICE (BACK STAGE); 18.00 MEIMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA F-13; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special; THE BEATLES – “A Hard Day’ s Night”+”Beatles For Sale” 01.00 NONI PROGRAM

22:55 23:10 00:10 00:40 01:35 02:35 04:00 04:45

08:05 08:15 08:50 10:20 11:20 12:25 13:15 14:15 15:15 17:00 17:25 18:25 19:15 20:00 21:00

07:40

07:15 07:30

04:45 05:45 06:45

01.30

09:58 10:00 12:00 12:10 12:30 13:30 14:30 15:00 17:00 17:05 17:25 18:00 18:35

11:00 12:00 14:40 14:42 14:45 15:00 15:30 16:00 17:00 17:10 18:10

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a MALI OGLASI ŠKOLA ŠAHA SPORTSKI ZOOM emisija o sportu KOKTEL mozaina emisija TAJNE USPJEHA dokumentarni serijal VEKERICA VIJESTI VTV-A MALI OGLASI EUROMAXX TV magazin ZASTUPNIKI KLUB IZ PROŠLOSTI TV kalendar

1 x 2, emisija o klaenju Videostranice Danas pogledajte... Mali oglasi Yoga & Pylates Auto moto nauc vision, ponavljanje Gile e svijet sporta, ponavljanje Slomljeno srce, serijski lm Vijes Sport ponedjeljkom, ponavljanje ATON – Centar izvrsnos, emisija pod pokroviteljstvom

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie,

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Koncert 23.20 Glazbena emisija 00.10 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Crni ljepotan, lm 15.05 Cybill, hum. serija 15.40 Moja super sestra, hum. serija 16.10 Teksaški rendžer, serija 17.05 Bez traga, serija18.00 Svijet 20.00 Težak cilj, lm 22.45 Will i Grace, hum. serija 23.10 Seinfeld, hum. serija 23.40 Ameriki bizon, lm 1.15 Love TV 2.15 Nona pca

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Pinokio, lm 13.05 Zlatne djevojke, serija 14.05 Praksa, serija 15.00 Ukradeno srce, serija 15.55 Do posljednjeg daha, serija 16.55 24 sata 17.05 Jutro je za vjeno, serija 18.00 Aneli bez krila, serija 18.55 24UR 20.00 Farma 21.15 Provjereno 22.15 Dr. House, serija 23.10 24 UR 23.15 Dexter, serija 1.20 24UR 1.20 Nona panorama

8.30 Dobar dan, Koroška ® 9.00 Videostranice 15.00 TV prodaja 15.30 Tjedni izbor 17.25 Koncert 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Primorski mozaik 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 TV igra 20.50 Amerika serija 22.20 Dokumentarna emisija 23.20 Ameriki

m 1.15 Serija 2.15 Dnevnik pogranine TV 2.35 Videospotovi 3.20 Videostranice

6.35 Videostranice 10.15 Djeji program 11.55 Tjedni izbor 13.00 Vijes 13.15 Tjedni izbor 15.55 Dokumentarna serija 16.30 Vijes 16.50 Šetnje po prirodi 17.05 Dokumentarna emisija 17.10 Knjiga mene nije briga 17.30 Skrivnos 17.40 Dokumentarna serija 18.45 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Meunarodna obzorja 20.55 Aktualno 22.00 Odjeci 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program

UTORAK 27. listopada 2009.

Pink Panther, crtana serija SpužvaBob Skockani, crtana serija Punom parom, kulinarski izazov Korak po korak, hum. serija Princ iz Bel-Aira, hum. serija Astro show, emisija Pod ism krovom, hum. serija Dadilja, hum. serija Rat u kui, hum. serija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija Tajna okolade, telenovela Heroji iz stras, dramska serija (dvije epizode) Korak po korak, hum. serija Princ iz Bel-Aira, hum. serija Pod ism krovom, hum.

-------- Profesor Baltazar: Kroja Silvestar 08.10 Navrh jezika 08.25 Izazovi: Moj otok je moj dom, nizozemski dok. lm za mlade 08.40 Lagodan život Zacka i Codyja, serija za djecu 09.05 Paulino ljeto, serija za mlade 09.30 Vip Music Club 10.00 Alias 5, serija 10.45 Mjesto za poinak, (Uloge: John Lithgow, CCH Pounder, Morgan Freeman, Frances Sternhagen, J. D. Spradlin, Richard Brooks, John Philbin, Brian Taranna, M. Emmet Walsh, Bob Hannah, Mert Ha ield, Buck Herron, Hugh Jarre ; Scenarist: Walter Halsey Davis; Redatelj: John Korty) 12.45 Dokuteka - M.Juran: Dan šarenih oblaka roenih u moru, dok. lm 13.30 Dragi Johne, hum. serija 13.55 Prijatelji, hum. serija 14.15 Ksena - princeza ratnica, serija 15.00 Kuhajte s Anom 15.15 TV vr: -------- Danica i vuica na buvljaku -------- Spektakl na livadi: Dan za odmor -------- Kajatan i plava lisica: Domai palivatra -------- Profesor Baltazar: Kroja Silvestar 15.45 Koga briga? 16.20 Zvjezdane staze: Voyager, serija 17.05 Drugi format 18.00 Vijes na Drugom 18.17 Vrijeme 18.20 Županijska panorama 18.47 Dva i pol muškarca, hum. serija 19.08 Simpsoni, crtana serija 19.30 VIP Music Club 20.05 arolija, serija 21.00 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija (12) 21.50 Vijes na Drugom 22.02 Vrijeme 22.10 Dugi oproštaj, (Uloge: Geena Davis, Samuel L. Jackson, Yvonne Zima, David Morse, Patrick Malahide; Redatelj: Renny Harlin) 00.05 Šaptaica duhovima, serija (12) 00.55 Kraj programa

07.00 07.15 07.40 08.10 08.35 09.25 11.30 12.00 12.30 12.55 13.10 13.35 14.30 16.05 16.35 17.05

serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 SOKO Kitzbühel 21.00 ZiB Flash 21.10 Der Bulle von Tölz, lm 22.45 Cobra 11, serija 23.35 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Simpsoni 21.15 Dva i pol muškarca, hum. serija 22.15 Granaten wie wie 23.15 Tv Total 0.15 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Problemana zona, lm 22:20 AKTE 08 23:20 24 Stunden 0.20 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Ekipa za oevid, serija 21.15 Dr. House, serija 22:15 Monk, serija 23.10 Noni program

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Sofa, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Još stojim, hum. serija 18:00 Freunde und Helfer!, serija 19:00 Rodney 20:00 Vijes 20:15 Zuhause im Glück 22:15 exklusiv 0.15 Noni program

6.00 Poker 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 4.30 Sportquiz 17.30 Bundesliga Hits 20.15 Nogomet, prijenos 22.45 Männer Tv 23.15 Sportquiz

18:25 19:00 19:15 19:18 19:20 19:30 20:00 21:00 21:15 21:18 21:30 23:05 23:10 23:25 23:37 23:40 23:45

TV Jukebox Meimurje danas, informavna emisija Sport Vrijeme Voice of America Dom 2, emisija o ureenju interijera Povealo Meimurje danas Sport Vrijeme Igrani lm Poslovne vijes Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of America Videostranice

8.35 Wa s 9.30 Nogomet 13.30 Eurogoals 15.00 Tenis, prijenos 20.30 Nogomet 23.00 Rallye

18:40 18:55 19:00 19:10 19:20 20:00 20:05 21:00

VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI NINJA KORNJAE animirana serija VIJESTI VTV-A TV ORDINACIJA JUNACI HRVATSKE SLOBODE dokumentarni serijal ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi ZASTUPNIKI KLUB VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE 22:00 22:30 23:00 ------23:20 -------------

05.00 VIJESTI (HR+ZG);05.05 RADIO DROBILICA;06.30 GLAS AMERIKE;07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI(ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI(HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 SPORT RAPORT; 13.00 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 MEIMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 MUSIC NEWS - NEW YORK - LONDON; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: KID CUDI 01.00 NONI PROGRAM

07:55 Bumba, crtana serija 08:10 Power Rangers, serija 08:35 Superheroj Spiderman, crtana serija 09:00 Graditelj Bob, crtana serija 09:15 Winx, crtana serija 09:40 Dora, crtana serija 10:05 Kuanice iz visokog društva, serija 11:05 Ulica sjeanja, serija 12:05 Automov, auto-moto magazin 12:35 Magazin Lige prvaka 13:05 Novac, business magazin 13:35 Zbogom, bivši, serija 14:35 Moja Afrika, (1985., SAD, romanna drama; Redatelj: Sydney Pollack; Glume: Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer, Michael Kitchen, Joseph Thiaka) 17:00 Vijes 17:10 Moja Afrika, igrani lm 2. dio 17:40 Supertalent, show 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Nad lipom 35, humorisno-glazbeni show 21:00 Pomajka, (SAD, 1988., drama; Redatelj: Chris Columbus; Glume: Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris, Jena Malone, Liam Aiken) 22:50 Red Carpet, showbiz magazin (15) 00:10 Trenutak isne, game show (12) 01:10 Televizijska posla, serija 02:10 Nevjerojatna pria, (SAD, 2005., drama; Redatelj: Joshua Michael Stern; Glume: Aaron Eckhart, Ian McKellen, Bri any Murphy, Nick Nolte, Jessica Lange) 03:50 Red Carpet, showbiz magazin (15) 04:45 Kraj programa

00:45 01:15

Tjedna kronika Snimka rukometne utakmice Tjedna kronika Sa Slaom je najslae, glazbena emisija Ljubavnik, igrani lm Zapisano u zvijezdama, kontakt emisija Tjedna kronika Sutra na programu

7.45 Motorsport, prijenos 13.00 Nogomet, prijenos 15.00 Maraton, prijenos 17.05 Tenis, prijenos 22.00 Motorsport 22.15 Tenis

Danas pogledajte… Mali oglasi Djeja televizija Snimka kovcerta 100% Meimursko, ponavljanje Aktualno, ponavljanje Zagrljaj ljepote, ponavljanje Hello Ki y Bajke Grimm Lolek i Bolek

17:00 17:30 19:00 19:30

07:55 07:57 08:00 12:00 13:00 14:15 15:00 16:00 16:15 16:45

EUROMAXX TV magazin IZ PROŠLOSTI TV kalendar ZOV PRIRODE emisija o lovu i ribolovu VTV TJEDNIK KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi PRESSICA talk show METAL EYE glazbena emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar OKOLO K(R)OLE mozaina emisija ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

21:30 23:45

14:13 14:15

18:10 18:55 19:00 19:30 20:05 20:45 21:45 22:45 22:50 -------------

15:00 15:30 16:00 17:15

NAJAVA PROGRAMA PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom VJERA I NADA vjerski program EUROPSKI DNEVNIK TV magazin TV ORDINACIJA kontakt emisija JUNACI HRVATSKE SLOBODE dokumentarni serijal

6.10 Jutarnji program 7.25 Program za djecu i mladež 12.30 Jamie Oliver 12.55 Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 Što je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna služba,

serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme 20:15 Srb langsam, lm 22.15 8.00 Djeji program 9.55 Koncert 10.30 ZiB Flash 22.25 Columbo, lm 0.25 Noni Divlje živonje 10.55 Ozare 11.30 Serija program za djecu i mladež 12.00 Ljudi i zemlja 13.00 Vijes 13.10 Tjedni izbor 15.00 Videspotovi 16.05 Simpsoni 16.30 Vijes 07:45 Stažist, hum. serija 8:40 Cine16.50 Ameriki lm 18.35 Izvlaenje lota Tipp08:50 Gülcan und Collien ziehen 18.45 Crtani lm 19.00 Dnevnik 20.00 aufs Land 09:50 Sarah & Marc 10:45 24, serija 20.45 Dokumentarna emisija Disney Filmparade 12.10 Crtani lm 22.00 Vijes 22.45 Ameriki lm 0.25 12:20 Animirani lm 13.50 Grad vješca, Noni program lm 16.00 Eureka, serija 17.00 4400, serija 18:00 Newsme 18:10 Simpsoni, crtana serija 19:10 Galileo 20:15 Titanic, lm 22.15 Terminator 3, lm 0.25 Noni 7.30 Videostranice 10.30 Glazba 11.00 program TV prodaja 11.30 Volim Lucy, serija 12.00 Naša pjesma 12.20 TV prodaja 12.55 Film za djecu i mladež 15.00 Sport nedjeljom 18.15 Videospotovi 08:00 Weck Up 10:00 Zack! 10:30 Paare 19.30 Vijes 20.00 Ushuia, serija 20.45 11:00 Deich TV 11:30 Film za djecu i Fraiser, serija 21.15 Taj život, serija 21.55 mladež 13:20 Das weiß doch jedes Kind! Veer baleta 22.45 Dnevnik pogranine 14:20 Grä n gesucht 15:30 Inspektor TV 23.15 Videostranice Rex, serija 16:30 Der Bulle von Tölz, lm 18:30 Vijes 19:05 Grä n gesucht 20:15 Vojna ekipa za oevid, serija 21:15 Mentalist, serija 22:15 Sechserpack 22:45 07.45 TV prodaja 8.00 Djeji program Planetopia 23:30 Vojna ekipa za oevid, 10.45 Školska košarkaška liga 11.45 serija 0.30 Noni program Provjereno 12.45 Dokumentarna serija 13.45 Formula 1, prijenos utrke 16.05 Magije Derrena Browna 16.50 Doktor Doli le, lm 18.20 Ljubav kroz želudac 08:00 Princ iz Bel Aira, hum. serija 09:00 18.55 24 UR 20.00 Posljednji praznici, Alles was zählt 11:30 Autopro s 12:00 Air lm 21.35 Život nije šala, serija 22.30 Race 14:00 Serije za djecu i mladež 15:40 U krevetu s neprijateljem, lm 0.45 Mein Garten 16:45 Mario Barth 17:45 ExNona panorama clusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Exclusiv Spezial 20:15 Srb langsam, lm 22.15 Spiegel Tv Magazin 23.00 Noni program 7.45 TV 8.05 Djeji program 12.00 Igra, hum. serija 12.35 Fantasan poziv 14.25 Mjeseina, lm 15.50 Vražja kuhinja 16.45 Kalifornija 17.45 Sl- 8.00 Djeji program 11:00 Magic A ack is 18.40 Pazi, kamera! 19.15 TV Tuba 11:15 Doug 12:15 Stanley 12:45 Higglystadt 20.00 Katastrofa u Londonu, lm 21.30 Helden 13.15 Crtani lmovi 14:15 Reprize Psych, serija 22.45 Laži s ljubavlju 23.40 serija 16:05 Skunk Fu 16:20 Camp Lazlo Imena anela, lm 1.20 Vatreni deki, 16:40 Typisch Andy! 17:45 Hotel Zack & serija 2.25 Love Tv Cody 19:15 Disneys Kuzcos Königsklasse 19:45 Hotel Zack & Cody 20:15 E.T., lm 22:10 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 23:05 Der Knast, dok. serija 0.10 Noni 09.00 TV vodi + turiska središta program Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Koncert 23.20 Glazbena emisija 6.00 Poker 8.45 Formula 1 11.00 Dop00.10 TEST pelpass, prijenos 16.00 Košarka, prijenos 18.15 Formula 1 19.30 Ha rick 21.00 Bundesliga Pur 22.00 DSF Aktuell

NEDJELJA 1. studenoga 2009. 09.05 Prijatelji 10.10 Biblija 10.20 Sportski ili zabavni 05.55 Najava programa program 06.00 Glas domovine 12.50 Magazin nogometne Lige 06.25 Euromagazin prvaka 06.55 Duhovni izazovi 13.25 Studio F1 07.25 TV kalendar 13.50 Abu Dhabi: Formula 1 07.40 Vijes za Veliku nagradu Abu 07.50 G.Verdi: Rekvijem Dabhija 09.15 Opera box 15.50 Studio F1 09.45 TV kalendar 16.20 Moji kenijski korijeni, 09.57 HP - gdje ste vi, tu je i dok. lm vaša pošta 17.15 Hokej na ledu, EL: 10.00 Vijes Medvešak - Graz, 10.09 Vrijeme danas prijenos 10.10 Vijes iz kulture 19.45 Sportska popuna 10.20 Inspektor George Gently, 19.55 Košarka: Zadar - Parzan, serija prijenos 12.00 Dnevnik 21.50 Sportske vijes 12.11 Sport 22.00 Dobre namjere, TV serija 12.13 Vrijeme (12) 12.15 100% hrvatsko 22.50 Nove avanture stare 12.25 Plodovi zemlje Chrisne, hum. serija 13.20 Split: More 23.10 Vrijeme je za jazz 14.00 Nedjeljom u dva 00.10 TV raspored 15.05 Mir i dobro 15.40 Vijes 15.50 Vrijeme sutra 16.00 Mirogoj: Svi sve prijenos mise i ina 07.10 Zvijezde Ekstra: 40 odrješenja modnih zloina slavnih (1. 17.45 Dok. lm dio), zabavna emisija 18.35 U istom loncu, kulinarski 07.55 Skrivene poruke, hum. show serija 19.15 LOTO 6/45 08.25 Astro Boy, crtana serija 19.30 Dnevnik 08.50 Ulica Sezame, animirana 19.56 Sport serija 20.01 Vrijeme 09.50 Kenny, morski pas, crtana 20.10 Tko želi bi milijunaš?, serija kviz 10.15 Bikeri s Marsa, crtana 21.15 TV drama serija 22.10 Vijes 10.40 Ben 10, crtana serija 22.30 Filmski vikend Kurta 11.05 Discovery: Dadilje u Russella: Policajac bez Hamptonu (1. dio), dok. kontrole, (Uloge: Kurt lm Russell, Ray Lio a, Madeleine Stowe, Roger 11.55 Jedna od dekiju, hum. serija E. Mosley, Ken Lerner, Deborah O ner, Carmen 12.20 Najvei hrvatski misteriji, zabavni talk show Argenziano; Scenarist: Lewis Colick (prema prii 13.25 Jezikova juha, reality show 14.15 Majmunska posla, igrani Georgea D. Putnama, lm, komedija Johna Katchmera i Lewisa Colicka); Redatelj: 15.55 McHaleova mornarica, Jonathan Kaplan) igrani lm, komedija 00.20 Vijes iz kulture 17.55 Odred za istou, dok. 00.30 George Gently, serija emisija 02.05 Fotograja u Hrvatskoj 18.30 Vijes, informavna 02.20 Opera box emisija 02.50 Moji kenijski korijeni, 19.05 Exkluziv, magazin dok. lm 20.00 John Q, (drama, 2002.; 03.40 U istom loncu, kulinarski Redatelj: Nick Cassavetes; show Uloge: Denzel Washington, 04.20 Plodovi zemlje Robert Duvall, James 05.10 Split: More Woods, Anne Heche, Eddie Grin, Ray Lio a) 22.00 CSI: Miami, krimi serija 22.50 Crveni ugao, (dramski triler, 1997.; Redatelj: Jon 06.40 TEST Avnet; Uloge: Richard 06.55 Najava programa Gere, Bai Ling, Bradley 07.00 Djeak i vjeverica, crtana Whi ord, Byron Mann, serija Peter Donat, Robert 07.25 Dvostruka zbrka, serija za Stanton, Tsai Chin) djecu 07.50 Zar, danski lm za djecu 00.55 John Q, igrani lm, drama TV kue imaju pravo promjene programa


01.35

23.40 23.55 00.05

19.15 19.30 19.56 20.01 20.10 21.55

18.35

17.45 18.30

17.10 17.40

14.05 14.35 14.55 16.05 16.40 16.49 16.55

13.20

12.00 12.11 12.13 12.15 12.30

10.00 10.09 10.10 10.15 10.50

09.50 09.55

06.40 06.45 07.00 07.30 08.00 08.15

TV kue imaju pravo promjene programa

Najava programa TV kalendar Znanstvena peca Iza ekrana Vijes Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Od pakla do Teksasa Skica za portret Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Kuni ljubimci Veterani mira, emisija za branitelje Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Oprezno s anelom, telenovela Prizma, mulnacionalni magazin Duhovni izazovi Jelovnici izgubljenog vremena Reporteri: Ozakonjena droga? Euromagazin Vijes Vrijeme sutra Kulturna bašna: Zadarsko groblje Medvjedi i ljudi, dok. lm Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 Škrinja HP - gdje ste vi, tu je i vaša pošta U istom loncu, kulinarski show LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme Ples sa zvijezdama Filmski vikend Kurta Russella: Velika gužva u Kineskoj etvr, (Uloge: Kurt Russell, Kim Ca rall, Dennis Dun, Victor Wong, James Hong, Carter Wong, James Pax, Peter Kwong, Suzee Pai, Donald Li, Kate Burton, Chao Li Chi, Je Imada, Rummel Mor, Craig Ng, Noel Toy; Scenaris: Gary Goldman i David Z. Weinstein, uz suradnju W. D. Richtera; Redatelj: John Carpenter) Vijes Vijes iz kulture Filmski maraton: Tamna strana Hollywooda, (Uloge: Tom Berenger, Jacqueline Kim, Rod Steiger, Burt Reynolds, David Proval, Al Sapienza, Dominic Keang, Eric Brusko er, Kay E. Kuter; Scenarist: Leon De Winter (prema vlastom romanu); Redatelj: Sönke Wortmann) Filmski maraton: Ljubav, znašelja, prozak i sumnje, (Uloge: Pilar Punzano, Rosa Mariscal, Silvia Marso, Guillaume Depardieu, Guillermo Toledo, Nancho Novo, Esther Ortega, Paz Gomez; Scenaris: Lucia Etxebarria (prema njezinom istoimenom romanu), Miguel Santesmases; Redatelj:

06.35 Heroji iz stras, dramska serija 07.25 Astro Boy, crtana serija 07.50 Ulica Sezame, animirana serija 08.45 Kenny, morski pas, crtana serija 09.10 Bikeri s Marsa, crtana serija 09.40 Ben 10, crtana serija 10.20 Tajna okolade, telenovela 11.15 Jedna od dekiju, hum. serija 11.45 Peteov meteor, (drama, 1998.; Redatelj: Joe O’Byrne; Uloge: Mike Myers, Brenda Fricker, Ian Costello, Alfred Molina, John Kavanagh, Dervla Kirwan) 13.40 Premier liga: Arsenal To enham, prijenos 15.45 Dracula: Veseli mrtvac, (horor komedija, 1995.; Redatelj: Mel Brooks; Uloge: Leslie Nielsen, Peter MacNicol, Steven Weber, Amy Yasbeck ) 17.25 Zvijezde Ekstra: 40 modnih zloina slavnih (1. dio), zabavna emisija 18.30 Vijes, informavna emisija 19.05 Discovery: Dadilje u Hamptonu (1. dio), dok. lm 20.00 Majmunska posla, (komedija, 2004.; Redatelj: Harry Basil; Uloge: Ma hew Modine, Roma Downey, Seth Adkins, Jason Flemyng, Fred Ward)

06.40 TEST 06.55 Najava programa 07.00 Vrijeme je za Disneyja: 101 dalmanac 07.25 Vrijeme je za Disneyja: Legenda o Tarzanu 07.50 Na kraju ulice 08.20 Ninin kutak 08.25 Danica 08.30 Leo, serija za djecu 08.55 Kokice 09.25 Parlaonica 10.20 Briljanteen 11.05 Igrajmo se: Alžir 11.20 Vip Music Club LP 13.20 KS automagazin 13.55 Abu Dhabi: Kvalikacijska utrka F1 za Veliku nagradu Abu Dhabija 15.15 4 zida 15.55 Rukomet, LP (Ž): Podravka Byasen, prijenos 17.40 HNL: Hajduk - Dinamo, prijenos 20.00 Volim nogomet 23.00 Sportske vijes 23.10 HP - gdje ste vi, tu je i vaša pošta 23.15 Dobre namjere, TV serija (12) 00.05 No u kazalištu: Ekvinocij 01.30 Garaža 02.00 Kraj programa

Miguel Santesmases) 03.15 Skica za portret 03.25 Reporteri: Ozakonjena droga? 04.30 Škrinja 05.15 Oprezno s anelom, telenovela

Ezo TV, tarot show Nova lova, TV igra Bumba, crtana serija Power Rangers, serija Superheroj Spiderman, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Winx, crtana serija Dora, crtana serija Lude 70 –e, serija U sedmom nebu, serija Smallville, serija Ni vidim, ni ujem, igrani lm Povratak u zaarani grad, obiteljska komedija Vijes Kod Ane, kulinarski show Brane vode, serija Lud, zbunjen, normalan, serija Dnevnik Nove TV U sjeni prošlos, (2005., Njemaka, SAD, drama; Redatelj: Lasse Hallström; Glume: Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Damian Lewis) Nepozna zaštnik, (1973., SAD, vestern; Redatelj: Clint Eastwood; Glume: Clint Eastwood, Verna Bloom, Marianna Hill, Mitch Ryan, Jack Ging) Bilo jednom u Americi, (1984, SAD, kriminaliski; Redatelj: Sergio Leone; Uloge: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Treat Williams, Danny Aiello, James Hayden) Obrisi, triler Tipino za Mar, igrani lm Lude 70 –e, serija Kraj programa

McHaleova mornarica, (komedija, 1997.; Redatelj: Bryan Spicer; Uloge: Tom Arnold, Dean Stockwell, Debra Messing, Tim Curry, Ernest Borgnine, Bruce Campbell) Policajac s Beverly Hillsa 3, igrani lm, akcijska komedija Muha 2, igrani lm, znanstveno-fantasni horor (15)

05.00 RADIO BUDILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.00 HITOVI TJEDNA; 07.30 RECEPTI AKOVEKIH MLINOVA; 08.00 VIJESTI; 08.15 RADOSNA VIJEST; 09.00 EVERGREENCAJG; 10.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 10.05 HALO OLDTIMERI; 11.00 POLJOPRIVREDNA EMISIJA; 12.00 TJEDNIK; 12.45 JA SAM S VAMA U SVE DANE...; 13:00 HRAK INFO; 13.03 A SRCE KUCA; 13.15 MEIMURSKI MINULI CAJTI; 15.30 VIJESTIZA DOBAR TEK - REPRIZA; 16.30 VIJESTI (ZG); 16.35 LIGA 98; 18.30 VIJESTI(ZG); 18.35 FORMULA 13; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 AB POEZIJA; 00.00 Music Special; JET 01.00 NONI PROGRAM

03:30 05:10 06:50 07:40

23:55

22:00

19:15 20:00

16:50 17:00 17:50 18:20

15:00

09:00 09:15 09:40 10:05 11:05 12:05 13:05

05:55 06:55 07:55 08:10 08:35

01.15

23.35

21.40 die 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 Što je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna služba, serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme 20:15 Gar eld 2, lm 21.50 Mrak lm 3, lm 23.30 Noni program

6.00 Poker 11.15 Normal 13.00 Nogomet 14.15 Hokej 17.30 Formula 1 20.00 Poker 22.00 SmackDown 23.00 Kampfsport

12:45 14:10 15:25 15:35

09:58 10:00 11:00 12:15

07:55 07:57 08:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00

NAJAVA PROGRAMA KOKTEL mozaina emisija 1X2 kontakt emisija o klaenju POTRAGA ZA IZGUBLJENIM CIVILIZACIJAMA znanstvenodokumentarni serijal NARODNO VESELJE zabavna emisija ŠKOLA ŠAHA tjedna emisije MALI OGLASI KUTIONICA djeja emisija

Danas pogledajte… Mali oglasi Djeja televizija 1x2, emisija o klaenju Snimka koncerta Boja novca, ponavljanje Videostranice Hit ljeta u akovcu, ponavljanje

19:30 20:00 21:40 ------22:00 -------

16:45 17:45 18:15 18:35 18:40 19:00

16:00 16:16 16:45 17:00 17:05 18:00 19:15 19:25 19:55 21:30 23:45 23:55 OTVORENI STUDIO kontakt emisija MALI OGLASI VJERA I NADA vjerski program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi EUROPSKI DNEVNIK TV magazin REZERVIRANO VRIJEME VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar NO NA MORA kontakt emisija VIDEOSTRANICE

Hello Ki y, crtani lm Bajke Grimm, crtani lm Lolek i Bolek, crtani lm Vijes Zapisano u zvijezdama, kontakt emisija 100% Meimursko Vijes Aktualno Glazba koja srce dira No vješca 3, igrani lm Vijes Sutra na programu

8.45 Nogomet 10.45 Motorsport 6.10 Jutarnji program 7.25 Program za 13.00 Tenis, prijenos 18.15 Nogomet, djecu i mladež 12.30 Jamie Oliver 12.55 emisija 19.00 Nogomet, prijenos 21.00 Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Fred- Kampfsport 23.00 Tenis

09.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Koncert 23.20 Glazbena emisija 00.10 TEST

07:40 Stromberg 08:50 Dr. Psycho 09:50 Simply the Best 10:45 Elton vs. Simon 11:45 switch 12:15 Family Guy 12:45 Futurama 13:10 American High 13:40 American Campus 14:05 Malcolm u sredini, hum. serija 15:00 Stažist, hum. serija 16:00 Deine Chance! 17:00 U20 18:10 Simpsoni, crtana serija 19:10 talk talk talk 20:15 7.30 Videostranice 8.00 TV prodaja 8.30 Schlag den Raab, prijenos 0.15 Noni Tjedni izbor 9.00 TV prodaja 9.30 Tjedni program izbor 11.00 Djeji program 12.30 Film za djecu i mladež 14.00 Videospotovi 15.50 Tv prodaja 16.30 Videostranice 18.00 Gradi Peyton, serija 18.45 Glazba 08:00 alphateam 11:00 Dobar dan, 20.00 Ameriki lm 21.40 Oliver Twist, ujak Doc! 12:00 Deal or no Deal 13:00 serija 22.30 Koncert subotnjih noi 0.50 Best of Talk 14:00 Dvoje kod KallDnevnik prekogranine TV 1.10 Video- wassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch stranice 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 automagazin 17:30 Lenßen & Partner 18:00 AllesTester im Einsatz 18:30 Vijes 18:40 Magazin 19:15 K11 20.15 7.45 TV prodaja 8.00 Djeji program Doppelmord, lm 22.15 Genial dane10.50 Psi Rudi, serija 11.30 Ljubav kroz ben 0.35 Noni program želudac 12.05 As tud not padu?! 13.55 Formula 1, prijenos kvali acija 15.10 Video snimke 15.25 Lijepi ljudi, serija 16.20 Muškarci u krošnjama, serija 17.15 08:45 Exclusiv 08:55 Explosiv 09:25 Udisaj, lm 18.55 24 UR 20.00 Farma Dobra, loša vremena 12:00 Crtani 21.15 Dvorište zatvora, lm 23.30 Emily lmovi 13:50 Dokumentarni lm 15:20 Rose, lm 1.55 Nona panorama Die 90er Show 16:45 Unglaublich! 17:45 Die 10 schrägsten Promi-Pärchen 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Explosiv 20:15 Super talent 21.55 Genial 7.30 Tv prodaja 8.05 Djeji pro- daneben 22.55 Noni program gram 12.00 Igra, hum. serija 12.35 Fantasan poziv 14.05 arobnice, serija 15.50 Vražja kuhinja 16.50 Kalifornija 17.45 Ljepoca i zvijer, show 5.30 Jutarnji program 12.35 Grad 18.40 Supermodel Slovenije 19.30 vješca, lm 14.25 Dadilja, lm 16.00 TV Tuba 20.00 Ne reci mami, da Humorisne serije 19.00 Das A-Team je dadilja mrtva!, lm 21.40 Psych, 20.00 Vijes 20.15 Naša kua, lm serija 22.40 Ljubav na daljinu, lm 22.35 Meltdown, lm 0.35 Noni pro1.30 Love TV gram

7.00 Tjedni izbor 10.20 Film za djecu i mladež 11.45 Pononi klub ® 12.55 Vijes 13.30 Tjedni izbor 14.35 Amerika humorisna serija 14.55 Caroline u metropoli, serija 15.20 Emisija TV Koper - Capodistria 15.50 Alica 16.30 Vijes 16.45 Crtana serija 17.10 Na vrtu, emisija 17.35 Ozare 17.40 Domae viže 18.10 Slovenski magazin 18.40 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Ameriki lm 21.40 Velika imena maloga ekrana 22.45 Vijes 22.55 Serija 23.40 Noni program

SUBOTA 31. listopada 2009. Najava programa Meu nama TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, telenovela Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Velegradnja 2: Ulmate Oil Sands Mine, dok. serija HP - gdje ste vi, tu je i vaša pošta Oprah Show Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Oprezno s anelom, telenovela McLeodove keri, serija Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra TV kalendar Ekumena, religijski kontakt program Alpe-Dunav-Jadran Hrvatska uživo - Vijes Hrvatska uživo Hrvatska uživo Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 Najslabija karika, kviz Kuhajte s Anom Dolina sunca, telenovela LOTO 7/39 HP - gdje ste vi, tu je i vaša pošta Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Devet mjeseci, (Uloge: Hugh Grant, Julianne Moore, Tom Arnold, Joan Cusack, Je Goldblum, Joey Simmrin, Ashley Johnson, Mia Co et, Robin Williams; Scenarist i redatelj: Chris Columbus) Paralele Otvoreno Vijes Poslovne vijes Vijes iz kulture e-Hrvatska Znanstvene vijes Zvjezdane staze: Voyager, serija Ksena - princeza ratnica, serija Velemajstor, serija Oprah Show Skica za portret Paralele Alpe-Dunav-Jadran Oprezno s anelom, telenovela

07.45 TV vr: -------- Ninin kutak: Omo za knjige i bilježnice -------- Vitaminix: E vitamin -------- Mali crveni traktor: Sretan dan 08.05 arobna ploa 1 08.20 Glazbeceda 08.30 Proitani 08.40 Lagodan život Zacka i Codyja, serija za djecu 09.05 Paulino ljeto, serija za mlade 09.30 Vip Music Club 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Dragi Johne, hum. serija 13.55 Prijatelji, hum. serija 14.15 Ksena - princeza ratnica, serija 14.55 Kuhajte s Anom 15.10 TV vr: -------- Ninin kutak: Omo za knjige i bilježnice -------- Vitaminix: E vitamin -------- Mali crveni traktor: Sretan dan 15.30 arobna ploa 1 15.45 Koga briga? 16.20 Zvjezdane staze: Voyager, serija 17.05 e-Hrvatska 17.40 Znanstvene vijes 18.00 Vijes na Drugom 18.17 Vrijeme 18.20 Županijska panorama 18.47 Dva i pol muškarca, hum. serija 19.08 Simpsoni, crtana serija 19.30 VIP Music Club 20.05 Domai dok. lm 21.30 Vijes na Drugom 21.42 Vrijeme 21.45 Velemajstor, serija 22.35 Ciklus azijskog lma: Pakleni poslovi, (Uloge: Andy Lau, Tony Leung Chiu Wai, Anthony Wong Chau-Sang, Eric Tsang, Chapman To, Edison Chen, Shawn Yue, Sammi Cheng, Elva Hsiao, Ka Tung Lam, Ting Yip Ng, Kelly Chen, Dion Lam, Chi Keung Wan; Scenaris: Alan Mak i Felix Chong; Redatelji: Waikeung Lau i Alan Mak) 00.15 Šaptaica duhovima, serija (12) 01.05 Kraj programa

07.00 Pink Panther, crtana serija 07.15 SpužvaBob Skockani, crtana serija 07.40 Punom parom, kulinarski izazov 08.10 Korak po korak, hum. serija 01.40 08.35 Princ iz Bel-Aira, hum. serija 02.25 09.25 Astro show, emisija 03.10 11.30 Pod ism krovom, hum. 03.55 serija 04.05 12.00 Dadilja, hum. serija 04.35 12.30 Rat u kui, hum. serija 05.05 12.55 Exkluziv, magazin 13.10 Veera za 5, lifestyle emisija 13.35 Tajna okolade, telenovela 14.30 Heroji iz stras, dramska serija (dvije epizode) 06.40 TEST 16.05 Korak po korak, hum. serija 06.55 Najava programa 16.35 Princ iz Bel-Aira, hum. 07.00 Vatrogasne prie, crtana serija serija 17.05 Pod ism krovom, hum. 07.20 Silvester i ii, crtana serija serija Dadilja, hum. serija TV kue imaju pravo promjene programa 17.30

21.55 22.35 23.30 23.45 23.50 00.00 00.35 00.55

20.10

19.30 19.56 20.01 20.04

17.30 18.10 18.30 19.15 19.20

15.35 16.10 16.20 17.00 17.25

13.20 14.10 14.19 14.25 14.40

11.10 12.00 12.11 12.13 12.15 12.30

11.05

10.00 10.09 10.10 10.15

05.50 05.55 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.10 09.55

Rat u kui, hum. serija Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija Punom parom, kulinarski izazov CSI, krimi serija CSI: NY, krimi serija Kos, krimi serija Stvorenja, znanstvenofantasna serija Vijes, informavna emisija Red Bull Air Race 2009, sportsko-dok. emisija Sile prirode, igrani lm, romanna komedija Astro show, emisija

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) +HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13.00 CNN VIJESTI; 13.03 TUŽIBABA; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 17.00 HIT DANA; 17.03 KULTURNJAK; 18.00 MEIMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.25 CRO TOP 5; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA SVIH VREMENA; 22.30 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: DAVID GRAY 01.00 NONI PROGRAM

04:45 Lude 70-e, serija 05:45 Kralj Queensa, serija 06:45 Fi i cvjetno društvo, crtana serija 07:15 Roary, crtana serija 07:30 Tomica i prijatelji, crtana serija 07:40 Jagodica Bobica, crtana serija 08:05 Bumba, crtana serija 08:15 Ezo TV, tarot show 08:45 Nova lova, TV igra 10:15 Rebelde, serija 11:15 Otvori svoje srce, serija 12:20 IN magazin 13:10 Naša mala klinika, serija 14:10 Najbolje godine, serija 15:10 Pokretna meta, igrani lm 17:00 Vijes Nove TV 17:25 Naša mala klinika, serija 18:25 IN magazin 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Najbolje godine, serija 21:00 Lud, zbunjen, normalan, serija 21:50 Brane vode, serija 22:20 Doktor s Beverly Hillsa, serija (12) 23:20 Vijes 23:35 Zakon brojeva, serija 00:35 Seinfeld, serija 01:05 Život na sjeveru, serija 02:00 Ezo TV, tarot show 03:00 Pokretna meta, (Kanada, SAD, 1996., akcija; Redatelj: Damian Lee; Glume: Michael Dudiko , Vida Asante, Michael Bernardo, Ardon Bess, Peter Boretski, Robert Chang) 04:30 Kraj programa

02.05

00.20

23.40 23.50

20.00 20.55 21.50 22.40

18.00 18.30 18.55 19.05 19.35

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 YuGi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Sofa, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Još stojim, hum. serija 18:00 Freunde und Helfer!, serija 19:00 Big Brother 20:00 Vijes 20:15 Heroji, serija 21.10 Zvjezdana vrata, serija 22.05 Torchwood, serija 23.10 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Super dadilja 21.15 Raus aus den Schulden 22.15 Stern Tv, prijenos 0.00 Noni program

5.15 Jutarnji program 11.00 Sutkinja Barbara Selesch 12.00 Sudar Alexander Hold 13.00 Bri 14.00 Dvoje kod Kallwassa 13.00 Sutkinja Barbara Selesch 16.00 Sudar Alexander Hold 17.00 Niedrig und Kuhnt 18.00 Magazin 18.30 Anna i njezina ljubav 18.00 Lenßen & Partner 19.00 K11 20.15 More, lm 22.20 24 Studen 23.45 Noni program

6.10 Djeji lmovi 10.00 Film za djecu i mladež 12.00 SAM 14.00 Mi smo obitelj! 15.00 Ljubav, dok. serija 16.00 U20 17.00 ta 18.00 Vijes 18.20 Simpsoni, crtana serija 19.10 Galileo 20.15 Kuanice, serija 21.15 Lipsck Jungle 22.15 Harper’s Island, serija 23.10 Tv Total 0.10 Noni program

16.15 Gilmorice, serija 17.00 Humorisna serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 Simpsoni, crtana serija 18.55 Stažist, hum. serija 19.30 Moj ujak… 20.00 Vijes 20.15 Nogomet, prijenos 22.35 Cobra 11, serija 23.20 Noni program

14:30 15:00 17:00 17:05 17:25

12:00 12:10 12:30 13:30

09:58 10:00

11:00 12:00 14:52 14:55 15:00 15:15 15:45 16:00 17:00 17:10 18:10 19:00

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a MALI OGLASI ŠKOLA ŠAHA TV ORDINACIJA kontakt emisija JUNACI HRVATSKE SLOBODE dokumentarni serijal EUROPSKI DNEVNIK TV magazin VEKERICA VIJESTI VTV-A MALI OGLASI OPASNE VEZE talk show

1 x 2, emisija o klaenju Videostranice Danas pogledajte... Mali oglasi Yoga & Pylates Dom2, ponavljanje ATON – centar izvrsnos, ponavljanje Slomljeno srce, serijski lm Vijes Povealo, ponavljanje TV Jukebox Meimurje danas, informavna emisija

18:35 18:40 18:55 19:00 19:10 19:20 20:00 20:05 22:00 22:30 23:00 ------23:20 -------------

21:00 21:15 21:18 21:30 23:10 23:15 23:30 23:33 23:35 23:40

20:00

19:15 19:18 19:20 19:30

IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI TAJNE USPJEHA dokumentarni serijal VIJESTI VTV-A KOKTEL SPECIJAL glazbena emisija DOM 2 emisija o ureenju doma ARTS 21 emisija o umjetnos VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Sport Vrijeme Voice of America Gospodarski magazin, emisija o gospodarstvu Iz Nedeliša, emisija o radu u nedelišanskoj Opinskoj upravi Meimurje danas Sport Vrijeme Tradicionalis, igrani lm (12) Poslovne vijes Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of Amerika Videostranice

8.30 Wa s 9.00 Tenis 10.30 Nogomet 15.00 8.25 Jutarnji program 9.30 Djeji program Tenis, prijenos 20.30 Motorsport 21.10 Golf 22.55 14.00 Dokumentarne serije 15.50 Hallo Holly Segeln

6.00 Poker 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni 10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske program 14.30 Sportquiz 17.30 Nogomet 18.30 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Bundesliga aktuell 20.15 DSF Motor 23.00 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena Sportquiz emisija 20.00 Koncert 21.40 Koncert 23.20 Glazbena emisija 00.10 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dragi John, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Debeli Albert, lm 15.05 Cybill, hum. serija 15.40 Moja super sestra, hum. serija 16.10 Teksaški rendžer, serija 17.05 Bez traga, serija18.00 Svijet 20.00 Ekipa za oevid, serija 20.55 Policajac sa Beverly Hillsa 3, lm 22.45 Will i Grace, hum. serija 23.15 Seinfeld, hum. serija 23.45 Stari grijesi, lm 1.15 Love Tv

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Pinokio 2, lm 13.05 Zlatne djevojke, serija 14.05 Praksa, serija 15.00 Ukradeno srce, serija 15.55 Do posljednjeg daha, serija 16.55 24 sata 17.05 Jutro je za vjeno, serija 18.00 Aneli bez krila, serija 19.00 24 sata 20.00 Farma 21.00 Pravi zloin, lm 22.25 24 UR 22.50 Nastavak lma 23.35 Dexter, serija 0.30 Nona panorama

07:00 Tv prodaja 08:00 Zlatolaska 09:00 Djeji program 12.00 Vijes 12.20 Dramski program 14.00 Humorisne serije 18:00 Vijes 18:05 Kalejdoskop 19:00 Serija 20:00 Ameriki lm 22:00 Francuska priredba 00:00 Slovenska jazz scena 00:45 Videostranice

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 07:00 Vijes 07:05 Dobro jutro 08:00 Vijes 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Sport 09:35 Crtani lmovi 10:20 Zlatko zakladko: regratov sirup, ponovitev 10:35 Knjiga mene briga 11:00 Dokumentarna emisija 11:30 Modro 12:00 Ljudje i zemlja 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:25 Umjetnost igre 13:50 Odpe pesniki 14:00 Dokumentarac mjeseca 15:10 Mostovi - Hidak 15:45 Crtana serija 16:05 Male sive celice, kviz 17:00 Novos, sport, vrijeme 17:35 Z vami 18:30 Loto 18:40 Cratani lmovi 18:55 Vrijeme 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Njemaki lm 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:05 Omizje

SRIJEDA 28. listopada 2009.


05.50 Najava programa 05.55 Ekumena, religijski kontakt program 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.10 Dolina sunca, telenovela 09.55 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Velegradnja 2: Ulmate Casino, dok. serija 11.10 Oprah Show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Oprezno s anelom, telenovela 13.15 HP - gdje ste vi, tu je i vaša pošta 13.20 McLeodove keri, serija 14.10 Vijes + prijevod za gluhe 14.19 Vrijeme sutra 14.25 TV kalendar 14.40 Trenutak spoznaje 15.35 1200 godina bokeljske mornarice, dok. lm 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 16.20 Hrvatska uživo 17.00 Hrvatska uživo 17.30 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 17.35 Najslabija karika, kviz 18.15 Kuhajte s Anom 18.35 Dolina sunca, telenovela 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Tko želi bi milijunaš?, kviz 21.10 Dossier.hr 22.00 Pola ure kulture 22.35 Otvoreno 23.30 Vijes 23.45 Poslovne vijes 23.50 Vijes iz kulture 00.00 Vrijeme za knjigu 00.55 Zvjezdane staze: Voyager, serija 01.40 Ksena - princeza ratnica, serija 02.25 Bez traga, serija (12) 03.10 Skica za portret 03.25 1200 godina bokeljske mornarice, dok. lm 03.55 Dossier.hr 04.40 Pola ure kulture 05.05 Oprezno s anelom, telenovela

TV kue imaju pravo promjene programa

06.30 TEST 06.45 Najava programa 06.50 Vatrogasne prie, crtana serija 07.10 Silvester i ii, crtana serija 07.35 TV vr: -------- Danica u bolnici

--------------07.58 08.10 08.25 08.40 09.05 09.30 10.00 13.30 13.55 14.15 14.55 15.10 ---------------------15.33 15.45 16.20 17.05 18.00 18.17 18.20 18.47 19.08 19.30 20.05 20.35 22.30 22.35 22.40 23.30 01.30

20.00 20.55 21.50 23.40 23.50 00.40 01.25 02.10

izazov Jezikova juha, reality show Uvod u anatomiju, dramska serija Kuanice, dramska serija (dvije epizode) Vijes, informavna emisija CSI, krimi serija CSI: NY, krimi serija Kos, krimi serija Astro show, emisija

04:45 Lude 70-e, serija 05:45 Kralj Queensa, serija 06:45 Fi i cvjetno društvo, crtana serija 07:15 Roary, crtana serija 07:30 Tomica i prijatelji, crtana serija 07:40 Jagodica Bobica, crtana serija 08:05 Bumba, crtana serija 08:15 Ezo TV, tarot show 08:50 Nova lova, TV igra 10:20 Rebelde, serija 11:20 Otvori svoje srce, serija 12:25 IN magazin 13:15 Naša mala klinika, serija 14:15 Najbolje godine, serija 15:15 Rin n n, (Bugarska, SAD, 2007., obiteljski lm; Redatelj: Danny Lerner; Glume: Ben Cross, William Hope, Ian Porter, Todd Jensen, Michal Yannai, Tyler Jensen) 17:00 Vijes Nove TV 17:25 Naša mala klinika, serija 18:25 IN magazin 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Najbolje godine, serija 21:00 Trenutak isne, game show (12) 22:00 Provjereno, informavni magazin 23:00 Vijes 23:15 Zakon brojeva, serija 00:15 Seinfeld, serija 00:45 Život na sjeveru, serija 01:40 Ezo TV, tarot show 02:40 8 milja, (SAD, 2002., drama; Redatelj: Curs Hanson; Glume: Eminem, Kim Basinger, Bri any Murphy, Mekhi Phifer, Eugene Byrd, Omar Miller) 04:30 Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI; 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13:00 CNN VIJESTI; 13.03 MOJ AUTO; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 TOP 5 MUSIC NEWS; 15.00 CNN VIJESTI; 16.16 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 MEIMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.30 ZLEVANKA REPRIZA; 19.00 HIT DANA; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 ELECTRONIC DISCOVERY; 00.00 Music Special; DIZZEE RASCAL01.00 NONI PROGRAM

09:58 10:00 12:00 12:10 12:30 14:30 15:00 17:00 17:05 17:30 18:35

11:00 12:00 15:07 15:10 15:15 15:30 16:00 17:00 17:10 18:10 19:00

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a MALI OGLASI ŠKOLA ŠAHA KOKTEL SPECIJAL glazbena emisija DOM 2 VEKERICA VIJESTI VTV-A MALI OGLASI KUTIONICA IZ PROŠLOSTI TV kalendar

1 x 2, emisija o klaenju Videostranice Danas pogledajte... Mali oglasi Yoga & Pylates Gospodarski magazin, ponavljanje Slomljeno srce, serijski lm Vijes Iz Nedeliša, ponavljanje TV Jukebox Meimurje danas, informavna emisija

crtana serija 18.30 Anna i njezina ljubav 19.00 Stažis, hum. serija 20.00 Vijes 20.15 Dr. House, serija 21.05 Ekipa za oevid, serija 21.45 ZiB Flash 22.40 Otvorena kua 0.00 Noni program

5.20 Djeji jutarnji program 10.00 Film za djecu i mladež 12.00 SAM 14.00 Mi smo obitelj! 15.00 Ljubav, dok. serija 16.00 U20 17.00 ta 18.00 Vijes 18.20 Simpsoni, crtana serija 19.10 Galileo 20.15 Popstars 22.15 red! Stars, Lifestyle & More 23.15 Tv Total 0.10 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Princeza 2, lm 22.20 Navy CIS, serija 23.15 Noni program

18:40 18:55 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00 22:00

19:15 19:18 19:20 19:30 20:00 21:00 21:15 21:18 21:30 23:30 23:35 23:50 23:53 23:55 00:00

Sport Vrijeme Voice of America Obzori, emisija o kulturi Od Mure do Drave Meimurje danas Sport Vrijeme Živi pijesak, igrani lm (12) Poslovne vijes Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of Amerika Videostranice

23:00 23:20 -------------------

VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI VIJESTI VTV-A OTVORENI STUDIO kontakt emisija OKOLO K(R)OLE mozaina emisija GORI LAMPA emisija o narodnim obiajima VIJESTI VTV-A ŠKOLA ŠAHA IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

8.55 Djeji program 10.35 Film za djecu i mladež 12.15 Obalna straža, serija 13.00 Crtani lmovi 14.00 Dokumentarne serije 15.50 Hallo Holly 16.15 Gilmorice, serija 8.30 Eurosport 9.00 Tenis 10.30 17.00 Humorisna serija 17.20 Malcom Nogomet 15.00 Tenis, prijenos 20.30 u sredini, hum. serija 17.40 Simpsoni, Nogomet, emisija 23.30 Hrvanje

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv 08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Boja vremena 09:00 Tono u 9 09:30 arolicije, lm 13.05 Zlatne djevojke, seri- Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dija 14.05 Praksa, serija 15.00 Ukradeno jete 11:00 Unsere erste gemeinsame srce, serija 15.55 Do posljednjeg daha, Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von serija 16.55 24 sata 17.05 Jutro je za St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 vjeno, serija 18.00 Aneli bez krila, seri- Oliver Geissen Show 15:00 Mitten ja 19.00 24 sata 20.00 Farma 21.00 Ekipa im Leben! 17:00 Einer gegen Hunza oevid, serija 22.00 Zakon i red: Odjel dert 17:30 Izmeu nas 18:00 Exploza žrtve, serija 22.55 24 UR 23.15 Dexter, siv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijesti 19:03 serija 0.10 Nona panorama Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Cobra 11, serija 21.15 Kosti, serija 22.15 Kosti, serija 0.00 Noni program 6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Princ i surfer, lm 15.05 Cybill, hum. serija 15.40 Moja super ses- 5.10 Jutarnji program za djecu 09:00 tra, hum. serija 16.10 Teksaški rendžer, Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickserija 17.05 Bez traga, serija18.00 Svijet ers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 20.00 Ekipa za oevid, serija 20.55 Kao 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT u nebesima, lm 22.30 Will i Grace, hum. 15:40 Naruto 16:05 Hintern Sofa an serija 23.00 Seinfeld, hum. serija 23.40 der Front, hum. serija 17.00 Još uvijek Novac, lm 1.15 Love Tv stojim, hum. serija 19.00 Big Brother 20:00 Vijes 20.15 Zakon i red, serija 21.10 Frauentausch 23.15 Exklusiv 0.10 Noni program 10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Koncert 6.00 Poker 8.30 Sportquiz 11.30 Re21.40 Koncert 23.20 Glazbena emisija klamni program 14.30 Sportquiz 17.30 00.10 TEST Bundesliga Hits 19.45 DSF Reportaža 20.15 Poker 22.15 DSF Aktuell 23.00 Sportquiz

07:30 Tv prodaja 18:00 Vijes 18:05 Glazbeni spomini z borisom kopitarjem 19:00 Z glasbo in s plesom ... 20:00 Dokumentarna serija 20:35 Ameriki lm 22:35 Emisija nakon utakmice 23:30 Film 01:10 Infokanal

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Male sive celice 09:50 Crtani lm 09:55 Mi znamo 10:15 Berlin, Berlin, serija 10:40 Z vami 11:35 Omizje 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:15 Vojko Anzeljc 13:45 Piramida 15:00 Vijes 15:10 Mostovi – Hidak 15:40 Crtana serija 16:05 Dokumentarni lm 16:20 Jedanaesta škola 17:00 Novos, slovenska kronika, sport, vrijeme 17:30 Jasno i glasno 18:30 Žrebanje deteljice 18:40 Crtani lm 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Milijunaš z Jonasom 20:55 Tjednik 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:00 Knjiga mene briga 23:20 Koncert 00:55 Dnevnik

ETVRTAK 29. listopada 2009. Profesor Baltazar: Baltazarov sat Zeko Peko: Kralj za jedan dan Pria o Tracy Beaker Mogu ja! Iznad crte Lagodan život Zacka i Codyja, serija za djecu Paulino ljeto, serija za mlade Vip Music Club Prijenos sjednice Hrvatskog sabora Dragi Johne, hum. serija Prijatelji, hum. serija Ksena - princeza ratnica, serija Kuhajte s Anom TV vr: Danica u bolnici Profesor Baltazar: Baltazarov sat Zeko Peko: Kralj za jedan dan Pria o Tracy Beaker Kokice Zvjezdane staze: Voyager, serija Vrijeme za knjigu Vijes na Drugom Vrijeme Županijska panorama Dva i pol muškarca, hum. serija Simpsoni, crtana serija VIP Music Club Dok. lm Sportski program Vijes na Drugom Vrijeme Bez traga, serija (12) Vip Music Club LP Kraj programa

07.00 Pink Panther, crtana serija 07.15 SpužvaBob Skockani, crtana serija 07.40 Punom parom, kulinarski izazov 08.10 Korak po korak, hum. serija 08.35 Princ iz Bel-Aira, hum. serija 09.25 Astro show, emisija 11.30 Pod ism krovom, hum. serija 12.00 Dadilja, hum. serija 12.30 Rat u kui, hum. serija 12.55 Exkluziv, magazin 13.10 Veera za 5, lifestyle emisija 13.35 Tajna okolade, telenovela 14.30 Heroji iz stras, dramska serija (dvije epizode) 16.05 Korak po korak, hum. serija 16.35 Princ iz Bel-Aira, hum. serija 17.05 Pod ism krovom, hum. serija 17.30 Dadilja, hum. serija 18.00 Rat u kui, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski

05.50 05.55 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.10 09.55 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 12.00 12.11 12.13 12.15 12.30 13.20 14.10 14.19 14.25 14.40 15.05 15.35 16.10 16.20 17.00 17.40 17.45 18.15 18.35 19.20 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10

23.10 00.05 00.20 00.25 00.35 01.30

03.05

04.30

Najava programa Trenutak spoznaje TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, telenovela Croaa Osiguranje prozor u svijet 125 Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Velegradnja 2: World’s Busies Port, dok. serija Oprah Show Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Oprezno s anelom, telenovela McLeodove keri, serija Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra TV kalendar Glas domovine Drugo mišljenje Znanstvena peca Hrvatska uživo - Vijes Hrvatska uživo Hrvatska uživo Croaa Osiguranje prozor u svijet 125 Iza ekrana Kuhajte s Anom Dolina sunca, telenovela HP - gdje ste vi, tu je i vaša pošta Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Gospodar prstenova: Dvije kule, (Uloge: Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Asn, Cate Blanche , John Rhys-Davies, Bernard Hill, Christopher Lee; Scenaris: Fran Walsh, Philippa Boyens, Stephen Sinclair, Peter Jackson (prema istoimenom romanu J. R. R. Tolkiena); Redatelj: Peter Jackson) Lica nacije Vijes Poslovne vijes Vijes iz kulture Posebni dodaci, emisija o lmu Filmski maraton: Krivi ovjek, (Uloge: Dave Foley, David Anthony Higgins, Jennifer Tilly, Joe Flaherty, Dan Redican; Scenaris: Dave Foley i David Anthony Higgins; Redatelj: David Steinberg) Filmski maraton: Petnaestogodišnjakinja, (Uloge: Judith Godrche, Melvil Poupaud, Jacques Doillon, Tina Sportolaro; Scenaris: Jacques Doillon, Jean-François Goyet, Arle e Langman; Redatelj: Jacques Doillon) Zvjezdane staze: Voyager, serija TV kue imaju pravo promjene programa

05.15

06.35 06.50 06.55 07.15 07.40 ---------------------08.03 08.15 08.25 08.40 09.05 09.30 10.00 13.30 13.55 14.15 15.00 15.15 ---------------------15.33 15.45 16.00 16.20 17.05 18.00 18.17 18.20 18.47 19.08 19.30 20.05 21.00 21.12 21.15 22.50 00.30

07.00 07.15 07.40 08.10 08.35 09.25 11.30 12.00 12.30 12.55 13.10 13.35 14.30 16.05 16.35 17.05 17.30 18.00 18.30 18.55 19.05 19.35

09:58 10:00 12:00 12:10 12:30 13:00

11:00 12:00 14:52 14:55 15:00 15:15 16:00 17:00 17:10 18:10

1 x 2, emisija o klaenju Videostranice Danas pogledajte... Mali oglasi Yoga & Pylates Obzori, ponavljanje Slomljeno srce, serijski lm Vijes Od Mure do Drave, ponavljanje Lola, serijski lm

14:00 15:00 17:00 17:05 17:25 18:35 18:40

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a MALI OGLASI ŠKOLA ŠAHA ARTS 21 magazin o umjetnos GORI LAMPA emisija o narodnim obiajima OKOLO K(R)OLE mozaina emisija VEKERICA VIJESTI VTV-A MALI OGLASI METAL EYE glazbena emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A

8.10 Jutarnji program za djecu 12.15 Obalna straža, serija 13.00 Crtani lmovi 15.25 Hallo Holly, serija 16.15 Gilmorice, serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 ZiB Flash 17.50 Simpsoni, crtana serija 19.00 Stažist, hum. serija 19.30 Moj ujak Charlie, hum. serija 20.15 Princeza, lm 21.55

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Schillerstraße 22.15 Sechserpack 23.15 Noni program

21:30 22:00 22:30 23:00 ------23:20 23:58 -------------

18:55 19:00 19:10 20:00 20:00 21:00

19:00 19:15 19:18 19:20 19:30 20:00 21:00 21:15 21:18 21:30 23:05 23:10 23:25 23:28 23:30 23:35

VREMENSKA PROGNOZA NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI VIJESTI VTV-A KOKTEL mozaina emisija POTRAGA ZA IZGUBLJENIM CIVILIZACIJAMA znanstvenodokumentarni serijal MOJA ISTRA dokumentarna emisija ZOV PRIRODE emisija o lovu i ribolovu GOSPODARSKI TJEDAN magazin VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA LOLLIPOP noni program ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Meimurje danas, informavna emisija Sport Vrijeme Voice of America Boja novca, gospodarski pregled Hit ljeta u akovcu Meimurje danas Sport Vrijeme No vješca 2, igrani lm(12) Poslovne vijes Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of America Videostranice

8.30 Motorsport 9.00 Tenis 10.30 Nogomet 15.00 Tenis, prijenos 20.30 Nogomet 23.00 Motorsport

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Boje 08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša arolije 2, lm 13.05 Zlatne djevojke, vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familserija 14.05 Praksa, serija 15.00 Ukradeno ienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 srce, serija 15.55 Do posljednjeg daha, Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 serija 16.55 24 sata 17.05 Jutro je za Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 vjeno, serija 18.00 Aneli bez krila, seri- Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show ja 19.00 24 sata 20.00 Rat svjetova, lm 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen 22.30 24 UR 22.50 Nastavak lma 23.45 Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv Osmi putnik 2, lm 1.35 Nona panorama 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Happy O o! 20.15 5 Super talent 21.00 Mario Bath 23.05 Alles Atze 0.00 Noni program 6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Snježni dan, lm 15.05 Cybill, hum. serija 15.40 Moja super sestra, hum. seri- 08:20 Informacije 09:00 Frauentausch ja 16.10 Teksaški rendžer, serija 17.05 Bez traga, 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon serija18.00 Svijet 20.00 Ekipa za oevid, serija 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Drag21.35 Nevjesn izbor, lm 23.15 Ludi provod, on Ball GT 15:40 Naruto 16:05 16:05 Hintern Sofa an der Front, hum. serija 17.00 Još uvi lm 1.30 Love Tv jek stojim, hum. serija 19.00 Dokumentarna serija 20.00 Vijes 20.15 Dadilja, lm 22.25 Domino efekt, lm 0.35 Noni program 10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Koncert 23.20 6.00 Poker 8.30 Sportquiz 10.00 Formula 1, prijenos 15.35 DSF Aktuell 15.40 Sportquiz Glazbena emisija 00.10 TEST 17.30 Formula 1, emisija 18.30 Bundesliga aktuell 19.00 Košarka, prijenos 22.30 Hattrick

7.30 Videostranice 8.30 Mostovi - Hidak 9.00 Videospotovi 11.00 TV prodaja 11.30 Djeji program 13.00 Videostranice 16.35 TV prodaja 17.05 Dokumentarna serija 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Vic za Jurja 18.50 Minijature 19.00 Videospotovi 20.00 Ameriki lm 21.30 Praksa, serija 22.15 Ameriki lm 23.15 Jazz u Sloveniji 1.15 Dnevnik prekogranine TV 3.20 Videostranice

ZiB Flash 22.00 Mentalist, serija 22.55 6.55 Tjedni izbor 10.00 Djeni program Noni program 13.00 Vijes 14.00 Tjedni izbor 16.00 Mostovi - Hidak 16.45 Vijes 17.00 Divlja maka, am. serija 17.25 Iz putne torbe 17.55 Dokumentarna serija 18.30 Crtani 07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Ameriki lm Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, 21.30 Homo turiscus 22.15 Vijes 23.00 hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo Pononi klub 0.20 Noni program obitelj! 15:00 U20 16:00 U20, dok. serija 17.35 ta 19.25 Galileo 20.15 Terminator 3, lm 22.20 Galileo Mystery 23.15 Focus Tv 0.15 Noni program

PETAK 30. listopada 2009.

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 RECEPTI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); 10.03 PROGRAM U BOJI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 12.30 SPORT NAJAVA; 13.00 PHONE BOX & SMS BOX; 14.00 VIJESTI (HR+ZG); 15.00 LATINO PARTY; 16.00 VIJESTI (ZG) + INFO; 18.00 KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 ZLEVANKA; 20.00 SMS PHONE PARTY; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 BEATBOX; 23.00 TEDI SPALATO; 00.00 Music Special; JAY-Z 01.00 NONI PROGRAM

izazov Oprezno s anelom, 20.00 Slomljena strijela, (akcijski, telenovela 1996.; Redatelj: John Woo; Uloge: John Travolta, Chrisan Slater, Samantha Mathis, Delroy Lindo, Bob Gunton) TEST 21.45 Lovac i ubojica, (triler, 1997.; Najava programa Redatelj: Jeb Stuart ; Uloge: Vatrogasne prie, crtana Dennis Quaid, Danny Glover, serija Jared Leto, R. Lee Ermey, Ted Silvester i ii, crtana serija Levine, William Fichtner, Leo TV vr: Burmester) Život u obitelji vodenkonja: 23.55 Vijes, informavna emisija Kuja 00.05 Muha 2, znastvenoNogalo: Ideja fantasni horor Cipelice lutalice: Kesteni 01.50 Astro Show, emisija Pria o Tracy Beaker Platno, boje, kist Puni krug Lagodan život Zacka i Codyja, serija za djecu Paulino ljeto, serija za mlade 04:45 Lude 70-e, serija Vip Music Club Prijenos sjednice Hrvatskog 05:45 Kralj Queensa, serija 06:45 Fi i cvjetno društvo, crtana sabora serija Dragi Johne, hum. serija 07:15 Roary, crtana serija Prijatelji, hum. serija 07:30 Tomica i prijatelji, crtana Ksena - princeza ratnica, serija serija 07:40 Jagodica Bobica, crtana Kuhajte s Anom serija TV vr: Život u obitelji vodenkonja: 08:05 Bumba, crtana serija 08:15 Ezo TV, tarot show Kuja 08:35 Nova lova, TV igra Nogalo: Ideja 10:05 Rebelde, serija Cipelice lutalice: Kesteni 11:05 Otvori svoje srce, serija Pria o Tracy Beaker 12:10 IN magazin Puni krug Izazovi: Pasr, egipatski dok. 13:00 Naša mala klinika, serija 14:00 Provjereno, informavni lm za mlade magazin Zvjezdane staze: Voyager, 15:00 Ni vidim, ni ujem, serija komedija Posebni dodaci, emisija o 17:00 Vijes Nove TV lmu 17:25 Naša mala klinika, serija Vijes na Drugom 18:25 IN magazin by Bijele udovice Vrijeme 19:15 Dnevnik Nove TV Županijska panorama 20:00 Supertalent, show Dva i pol muškarca, hum. 21:30 Policajac iz vra, (SAD, serija 1990., akcija; Redatelj: Ivan Simpsoni, crtana serija Reitman; Glume: Arnold VIP Music Club Schwarzenegger, Penelope Borba za život: Srednje Ann Miller, Richard Tyson, godine, dok. serija Pamela Reed, Carroll Baker) Vijes na Drugom 23:30 Vrijeme osvete, (SAD, 1996., Vrijeme kriminaliski; Redatelj: Zlatne žice Slavonije Barry Levinson; Glume: retrospekva Kevin Bacon, Robert De Struna u krvi 6, mini-serija Niro,Vi orio Gassman, (12) Minnie Driver, Dusn Kraj programa Ho man) 02:05 Ezo TV, tarot show 03:05 Propusnica, drama 05:50 Kraj programa Pink Panther, crtana serija SpužvaBob Skockani, crtana serija Punom parom, kulinarski izazov Korak po korak, hum. serija Princ iz Bel-Aira, hum. serija Astro show, emisija Pod ism krovom, hum. serija Dadilja, hum. serija Rat u kui, hum. serija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija Tajna okolade, telenovela Heroji iz stras, dramska serija (dvije epizode) Korak po korak, hum. serija Princ iz Bel-Aira, hum. serija Pod ism krovom, hum. serija Dadilja, hum. serija Rat u kui, hum. serija Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija Punom parom, kulinarski


27. listopada 2009.

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PARFEM za nju

ZA NJEGA

Pravilna njega muške kože zimi U danima kada su temperature opasno ispod nule u opasnosti je i osjetljiva muška koža lica. Stoga razmišljamo o kremama koje bi nam pomogle u rješavanju dosadnog crvenila i peckanja. Dodajmo tome i injenicu kako je u u r ed i ma i os t a l i m zatvorenim prostorima prevrue, dok i z l a z a k n a h l ad a n zrak st vara osjeaj neugode na licu. A ni brijanje nije olakšavajui faktor koji bi pomogao muškarcu

da bezbrižno krene u novi dan. Što napraviti? Odgovor je jednostavan. Prije svega okanite se ženskih krema, budui da je muška koža 20 posto deblja od ženske, proitajte naše prijedloge i otkrijte nove i inovativne kreme specijalizirane za mušku kožu.

Neutrogena Pure Glow Dnevni piling za kožu s toplinskim uinkom koji otvara pore i detaljno ih isti kako

biste sprijeili mogue neugodnosti na licu. Njegov osvježavajui uinak te mat izgled kože pridonose opem zdravlju kože, koja e vam biti zahvalna.

Clarins Reves d’Homme Ukoliko ste jedan od mnogih muškaraca koji imaju problema s brijanjem, ova krema je idealna za vas. Nanosi se veer prije brijanja kako bi omekšala dosadne dlaice. Njezini sastojci olakšavaju brijanje i ostavlja-

ju vašu kožu nježnom i svježom.

Lancome Men Hydrix Fix Hidratantna krema iz kue Lancome sadrži tri-ceramide u mikrokapsulama koji podižu i osvježavaju umornu kožu. Stvorena za muškarce iznad tridesete, olakšava jutarnju “zgužvanost” lica koja nikome nije na ponos.

Dior Homme Dermo System Hidrat antni serum obogaen poseb-

nim sastojcima poput metroxyla, izglauje i opušta napetu kožu. Mladenaki izgled na dohvat ruke, rekli bi mnogi poklonici ove Diorove stvarice.

L’occitane En Provence Cade Youth Koncentrat prirodnih sastojaka koji dokazano smanjuje bore i izglauje vašu kožu. Neutralna mirisa i sastojaka, krema obeava vidljive i pozitivne promjene na vašem licu. (izvor: Moda.hr)

Prvi parfem Naomi Campbell Parfemi Naomi Campbell sigurno zaslužuju pažnju jer su kvalitetni, moderni i posebni. Naomi Campbell je prvi njen parfem, koji je napravila 1999. U visokim notama je vono - cvjetni koktel: slatki, svježi, egzotini - cvijet narane, breskva, kokos, bergamot, mandarina, magnolija i tanka zainska nota crvenog bibera. U srcu je ruža, tuberoza, heliotrop i jasmin. Osnova je slatka puderasto - mošusna od vanilije, karamela, benzoina, kedrovine, sandalovine, ambera, Tonka, opoponaksa i mošusa. Spoj je ženstvene provokacije, senzualnosti i ponosa.

MALI TRIKOVI za sjajnu kosu

Oduvijek ste željeli prekrasnu, sjajnu kosu? Otkrivamo kako to postii Ironino, stvari koje inimo kako bi nam kosa bila sjajna mogu je na kraju i dugorono ošte i ostavi bez sjaja. Peglanje kose, recimo, zaglauje kosu i daje kosi sjaj, ali samo privremeno, dok dugotrajno ošteuje i isušuje kosu. Ustvari, sjajna kosa je svojevrsna optika iluzija koja ima veze s me kako svjetlo “pogaa“ kosu i reflektira se od nje. Tamna kosa obino izgleda sjajnije od svijetle, a isto je i s ravnom kosom u usporedbi s kovravom. To je zato što su ravne vlasi savršeno “posložene“ da bi uhvale svjetlo (zato žene vole pegle za kosu). Postoji nekoliko stvari koje e pomoi da i vi imate savršene, sjajne pramenove, a zna se da nikad ne možemo bi dovoljno boga ili ima presjajnu kosu. 1. Kosu nemojte preesto prati. Naješe svaki drugi ili trei dan. Nakon šamponiranja kosu isperite toplom vodom. Toplina e pomoi da se šampon razvodni i ispere do kraja, što je bitno. 2. Nakon šamponiranja gornji sloj vlasi je suh, pa je nanošenje regeneratora ili intenzivne njege za kosu neophodno. Regenerator nanesite nekoliko cenmetara od tjemena. Regeneracija je najbitnija na vrhovima kose, nemojte ga nanosi na tjeme jer vam može zaepi folikule kose. 3. Kosu s regeneratorom rašešljajte plasnim ešljom sa širokim zupcima. Izbjegavajte ešljeve s gumenim završetkom na zupcima, jer vlasi mogu zape za njih i otrgnu se ili ak išupa iz korijena. 4. Regenerator u kosi ostavite što je dulje mogue, najmanje tri minute.

5. Kosu isperite hladnijom vodom, blago trljajui samo vlasište. Hladna voda e pomoi zagladi vlasi, kosa e izgleda sjajnije i nee bi toliko lepršava. 6. Za ekstra hidrataciju i glatkiju kosu pranje završite regeneratorom koji se ne ispire. On pomaže zadrža vlagu, stvara zaštnu barijeru i dodaje sjaj, istovremeno održavajui kosu zdravom i vitalnom. 7. Svakodnevni regeneratori možda ne obnavljaju dovoljno nutriente potrebne zdravoj kosi, pa barem dva puta mjeseno koriste intenzivnu njegu za kosu (maske, kreme ...). Intenzivna njega obnavlja vitalne proteine i aminokiseline koje gubimo prilikom feniranja te utjecajem sunca i vjetra na kosi. Intenzivna njega uvijek mora ukljuiva toplinu (stavite plasnu kapicu, ili kosu umotajte folijom i zagrijte je fenom) jer tek tada potpuno djeluje. 8. Feniranje kose toplim zrakom isušuje kosu. Feniranjem hladnim zrakom jednako ete je osuši, ali je neete toliko isuši. Ionski fenovi zahvaljujui negavnim ionima zaglauju površinu vlasi pa e kosa izgleda sjajnije i nee bi toliko lepršava. 9. Zamijenite svoju plasnu ili metalnu etku onom s prirodnom dlakom, najbolje veprovom. Ona e rasporedi prirodnu masnoe kose jednakomjerno cijelom duljinom vlasi. 10. Kako biste dobili najvei mogui sjaj svoje kose, izbjegavajte proizvode na bazi alkohola (osobito pjene za kosu) jer isušuju kosu. Radije prokušajte koris kremu, serume ili silikon koji e zagladi vlas bez isušivanja. (izvor: Žena.hr)

PARFEM za njega

Dior Homme Intense Izdan u limitiranom izdanju od 50 ml u verziji eau de parfum, predstavlja snažan muški miris koji izaziva okretanje na svakom koraku. Izrazito cvjetno – drvenast, nije miris koji pristaje svakom muškarcu. Njegove note lavande, irisa, vanilije i cedra vuku na strastvenu eleganciju koja magnetski privlai odijelo i buržoaske salone s poetka prošlog stoljea. Miris za muškarca koji zna što hoe i nije ga sram biti elegantan u svakom trenutku svog života.

TECHNO zona

MODNI dodaci

Elegantan player s velikim zaslonom

Obojite jesen rajfovima i trakama za kosu

Mult imedija lni player tvrtke Lenovo ne nudi ništa revolucionarno, ali se može pohvaliti lijepim dizajnom i povelikim zaslonom koji prekriva cijelu prednju stranu ureaja. Player tvrtke Lenovo izgleda odlino i ima solidne karakteristike, no moderni telefoni, uz nešto manji zaslon, imaju gotovo jednake mogunosti, pa ovakvi playeri redovito prolaze goto-

vo nezapaženo. Lenovo MRT800 ima zaslon dijagonale 4,3 ina i razluivosti 480x272 piksela, što je dovoljno i za gledanje poduljih videoisjeaka, a od formata podržava RMVB, AVI, ASF, MP4 i FLV što se tie videa, te MP3, WMA, OGG, APE, FLAC i WAV ako govorimo o audiosadržajima. Tu je i FM radio, diktafon te mogunost proširenja memorije microSD karticama.

Nekadašnji neugledni rajfovi posljednjih su se sezona transformirali u suvremene tijare koje bi meu svojim modnim dodacima svakako trebala imati svaka moderno osviještena dama. I najgora frizura pomou ovoga modnog dodatka izgledat e mnogo bolje. Trake za kosu u retro stilu vratile su se na velika vrata, nose se ili visoko na tjemenu, u stilu pedesetih, ili na elu, u stilu dvadesetih. Mašnice, perje ili perlice

zaokružit e vaš trendi look za sezonu jesen/zima. Zato nabavite rajfove, marame, ali i trake za kosu kojima ete postii jedan sasvim drugaiji izgled.


14

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

27. listopada 2009.

Komentari Meimurci, reklamirajte se Deinitivno se Meimurci premalo reklamiraju putem javnih medija, ali i verbalno kada su na godišnjem odmoru, u društvu na zabavama, gdje su u društvu ljudi iz drugih krajeva i prostora. Stotinu meimurskih proizvoda spada u vrh najboljih u Hrvatskoj, a neki i u svijetu. Na desetke udruga, društava i klubova mogu se podiiti izvanrednim uspjesima i rezultatima. No, o svemu se ovome premalo zna i govori. Jednostavno, Meimurci su ili sramežljivi ili ne drže do sebe ili smatraju da je ono što rade normalno. Meutim, znaju “gombati” kada o drugima koji su manje napravili itaju, uju i gledaju. Minulih dana u jednom uglednom asopisu izašao je podatak, odnosno rang lista deset najboljih hrvatskih vina. Meu njima nije ni jedno iz Meimurja. S obzirom na to da se bavim, odnosno pišem o ovoj tematici, znam da imamo vina koja su po mnogo emu bolja od “prvih 10 u Hrvatskoj”. Nazvao sam jednog od koautora i pitao ga kako to da nema ni jedno meimursko vino na njihovoj top listi. - Moj dragi gospodine, a tko i gdje se od tih vinara predstavio javnosti ili je zatražio da ga posjetimo, proanaliziramo i onda ga uvrstimo. Pazite, siguran sam da imaju Meimurci odlina, štoviše, vrhunska vina, ali o njima slabo ili nikako ne govore, odgovorio je ovjek. - Potpisujem što ste rekli, odgovorio sam. Zaista, ni u jednim

Piše: Stjepan Mesari stjepan.mesaric@mnovine.hr

novinama, a kamoli na TV, stadionima, dvoranama ili negdje drugdje, nisam proitao reklamu barem jednoga meimurskog vina(ra). Slino je s drugim proizvodima. A tek kada su u pitanju istinske meimurske prirodne ljepote. O njima znamo samo mi Meimurci, i to ne svi. Stranci, odnosno turisti esto puta znaju više jer im o Meimurju, Meimurcima i njegovim bogatstvima govore zetovi, snahe, kumovi, poslovni prijatelji ... Sami autori, vinari, glazbenici, majstori ... i drugi o tome ne govore. Stoga, dragi Meimurci, odmah krenite u reklamiranje svojih proizvoda, svojih uradaka i sposobnosti, jer sigurno spadaju u sam hrvatski vrh. Ali, ako ih krijete kao zmija noge (ili žena lijepe noge pod dugu suknju ili hlae), onda nitko ne može suditi o kvaliteti i ljepoti. Biti najbolji ili najljepši dar je i rezultat rada, a to nije neasno.

AKOVEKI espresso by Bibi

Nikad više socijalno ugroženih!

Piše: Bisera Zadravec bisera.zadravec@ck.t-com.hr

Još malo i bit emo bogatiji za još jednu zidanu zgradu. Ova e biti u službi potrebitih (i onih snalažljivih), a radi se o novom Centru za socijalnu skrb. Oito su potrebe za socijalnom pomoi toliko porasle da se (izmeu ostalog i zbog toga) morao izgraditi vei objekt koji je u proteklih par mjeseci izniknuo pokraj zgrade Policije. Usput budi reeno: ima dobar strateški položaj. No, ne bi li položaj bio još bolji da je u neposrednoj blizini diskont (pia) pa da ta naknada nesmetano i jednokratno klizne niz grlo? Jer upravo to se dogaa odreenom broju korisnika socijalne pomoi. No, i onima koji to nisu. U akovcu ete (pogotovo ljeti) svjedoiti velikom broju socijalno ugroženih graana. To vam je ona situacija kada, primjerice, s prijateljicom želite na gradskoj terasi uz kavu razmijeniti dojmove o najnovijoj kolekciji (zemlja porijekla: Kina) jednoga akovekog butika, a kod stola vam stoji silueta nepoznatog ovjeka i mrmlja nešto sebi u bradu, pružajui pritom jednu ruku u znak geste: daj što daš! Ako ste ovjek, svoju humanost prepoznat ete kroz potrebu da nahranite gladnog, odjenete golog ili obujete bosog. U akovcu osim Centra za socijalnu skrb postoje i mnoge druge institucije koje predstavljaju posrednike izmeu onoga koji daje i onoga koji prima (humanitarnu) pomo. Poetkom mjeseca rujna i sama sam bila svjedok koliko prosjenih

Zašto žene biraju zauzete/oženjene? Ne znam koliko pratite Tribinu , ali ovaj etvrtak u goste nam je trebao doi Antonio Nui, redatelj ilma “Kenjac”. Ma znate Nuia, to je onaj što se po medijima povlai zbog prekida s glumicom Natašom Janji. Ukratko: on nju prevario, ona njega ostavila. Ona zapoela vezu s oženjenim Joškom Lokasom. Prošli je tjedan odjeknula i pria o splitskom gradonaelniku i njegovoj ljubavnici. Uglavnom, sve nekako teme o ženama koje “love” oženjene muškarce. Tako se i u našem društvu potegla ta tema. Svatko je imao ponešto za dodati, a jedno jedni su se ak lovili i nekih istraživanja (iako ja mislim da su bila imaginarna). Uglavnom, kao istraživai su došli do otkria da žene sve više privlae oženjeni ili zauzeti muškarci, a glavni je razlog taj što ih biološki privlai injenica da se radi o muškarcima koji su “dokazali” svoju mogunost da se brinu o nekom. Neke e žene rei kako ih privlai to što nee biti ozbiljnijeg vezivanja. To su one žene koje ne vole obaveze, koje ozbiljna veza guši. Za njih je veza sa zauzetim savršena jer nisu spremne prilagoavati životne navike nekome. One mogu ostati emocionalno nevezane i uživati u fenomenalnom seksu. A naravno one i misle da nitko ne stradava u ovakvom odnosu, ak ni njihova žena ili cura jer se tješe onom “što netko ne zna, ne boli ga”. Zapravo se može nabrojati tisuu razloga, što ne znai da su oni opravdani. Nekim je ženama užitak preoteti muškarca drugoj ženi. Valjda tada osjeaju da su bolje, ljepše ili ne znam što. Kaže se da ono što je na tuem tanjuru uvijek izgleda ukusnije. One uživaju u lovu, vole dramu i nemaju skrupula u tome da dou do onog što žele. A nekim se ženama slu-

Piše : Maja Novosel maja@mnovine.hr

ajno dogodi da se zaljube u oženjenog, pa se same zavaravaju da sve nee završiti u suzama. One same sluajno - namjerno sabotiraju vlastitu sreu. Ja pak uope ne mogu shvatiti zašto bi ovako ili onako zauzet mogao biti toliko zanimljiv da bi netko riskirao svoju i tuu sreu. Zbilja se ne isplati. Ima toliko drugih mogunosti, drugih ljudi. Ako pak ih stvarno privlai injenica da su sposobni vezati se jer su u braku - što to znai ako vara s njom? Meni to znai da e jednako brzo i nju prevariti s nekom treom. Tako da ta njegova sposobnost vezivanja ne znai puno dugorono. A pretpostavljati da je svaki muškarac koji je u dugogodišnjoj vezi “dobra partija” – to je potpuno idiotski. Pa, mislim, i Hitler je imao dugogodišnju vezu ... Ako želiš vezu bez obaveza, ima slobodnih koji se takoer ne žele vezati. Ili se varam? Zar je toliki manjak slobodnih muških u okolici? Je li mogue da je istinita ona - “svi oni dobri su ili oženjeni ili zauzeti”. Iskreno se nadam da nije tako. Kad sam to ve rekla, molila bih sve slobodne muške da se prestanu skrivati, prije nego što bude prekasno i sve zanimljive žene upecaju oni ve zauzeti.

Sponzoruše ne bi postojale bez sponzora Biti sponzoruša danas je postalo gotovo zanimanje, a za dobro obavljanje tog posla nije dovoljan samo prirodan talent, ve i neka vrsta obrazovanja. To potvruje postojanje škole zavoenja u Moskvi, kao i Hanino “savjetovalište za sponzoruše“. I dok u ruskoj školi djevojke ue koji je najbolji nain da zavedu muškarca, naravno, dobrostojeeg, uz nošenje kratkih suknjica te pokazivanje atributa, bosanska Paris Hilton takoer daje korisne savjete svojim nasljednicama. A mnogi se pitamo kako je ovaj trend meu ženama postao sve popularniji?! Iako e mnogi vjerojatno pomisliti da veina sponzoruša dolazi iz obitelji niže klase te su željne neeg boljeg, sponzoruše su zapravo uglavnom djevojke naviknute na život na visokoj nozi koje ne žele spasti s konja na magarca. Dobar primjer je upravo Hana Hadžiavdagi. Meutim, tu su i one prve - cure iz nižih društvenih slojeva, kopije pune lažnog sjaja. Osim novca, dobrih auta i lijepih krpica, sponzoruše vole i cipelice, glamur, veliku pažnju, luksuz, a to im može ostvariti samo debeli novanik. Biraju, naravno, bogate i imune osobe, a nerijetko nije bitno jesu li to tatini sinovi ili tate. Glavna “osobina“ njihovih izabranika je broj nula na raunu, a ne starosna dob. Meutim, mora se primijetiti da su sponzoruše i sponzori zapravo savršen par. I dok sponzori smatraju da novcem mogu kupiti sve i treba im djevojka koja e biti uz njih, ali im nee stajati na putu, sponzoruše dobivaju sve blagodati koje novac donosi. Stoga analizirati sponzoruše

Piše: Helena Zear helena@mnovine.hr

doista nema smisla ako se ne analiziraju i muškarci koji ih plaaju. Sasvim je jasno da muškarci u ovoj prii nisu nikakva nevinašca. Takoer u veini sluajeva dobro znaju kakva im se sudbina sprema kad im se sponzoruša baci oko vrata. No, veoma se rijetko ili gotovo nikada ne posveuje pozornost razlozima pojave sponzoruša. Iako ne sve, sponzoruše su nastale kao produkt situacije u državi i našem društvu, razorenih obitelji i siromaštva. I opet dolazimo do toga da su se granice morala i vrijednosti ovoga našeg društva previše pomakle. Nastankom sponzora (naješe novopeenih bogataša koji do novca nisu došli na legalan nain) nastale su i sponzoruše kao direktan odgovor. I stoga bi se strunjaci trebali pozabaviti ovim “problemom” iz drugog kuta jer oito je da nešto ne valja u društvu u kojem je netko toliko bogat da može kupiti sve što mu srce zaželi (pa time i osobu), a netko toliko siromašan (materijalno ili emocionalno) da ga se može kupiti bez ikakvog problema.

Piše: Tihana Babi ck_hana_babic@yahoo.com

POGLED ISPOD OBRVA

Je li ženska emancipacija ubila ljubav? ljudi u našem gradu dolazi tražiti pomo u Caritas, odnosno katoliku humanitarnu ustanovu. Ve pred vratima tog ureda koji se nalazi u Katolikom domu stvorila se grupica, koja je brže - bolje navalila na kutije koje sam donijela, u namjeri da pronae topli odjevni komad za sebe i svoju djecu. Upravo ovih dana kod nas je u tijeku akcija humanitarne organizacije Crveni križ u vidu skupljanja dobrovoljnih novanih priloga po kuama i školama, kojom iznova dokazujemo nesebinost i empatiju za druge. Pozivam vas da u ovo doba nepovoljnih gospodarskih prilika budemo solidarni s tisuama ljudi koji su ostali bez svoga radnog mjesta, pa samim time i bez primanja. Darujmo stvari koje još uvijek imaju uporabnu vrijednost onima kojima e biti od koristi. “Nesputano primamo kad nesputano i dajemo.“ A nikad ne znamo hoemo li jednom morati i primati!

Imali smo oko tri godine kad smo postali svjesni svog spola, odnosno razlika izmeu žena i muškaraca. Naprosto mi je fascinantno da je postojalo «blaženo» razdoblje od tri, da, ak cijele tri godine, kada je u našem životu sve bilo tako «jednostavno». Kakve, ovjee, razlike? Svi isti. Svi s istog planeta na istom planetu. Onda, tko zna otkuda, u našoj svijesti sve se racijepilo na dvoje: muško i žensko. Koji raskol! Koji šok! Ili? Sve na svijetu funkcionira na principu suprotnosti odnosno dualnosti: dan-no, toplohladno, gladan-sit...Jesmo li onda, kao muško-žensko potpuna suprotnost, razliiti poput neba i zemlje, ili smo mnogo sliniji ipak? Priam juer s momkom, razoaranim u ljubav, ili da se tonije izrazim; razoaranim u ljubav jedne žene, kojoj je dao nekoliko godina, sebe i povjerenje, a ona njemu zauzvrat jedan nedragi zbogom. Zakljuak iz momkovih usta glasio je: «Sve

je uništila ta Vaša ženska emancipacija.Više nema ljubavi.» Malo me zbunio njegov komentar. Zar bi neemancipiranost djevojke njemu osigurala njenu ljubav? Hm... Emancipacija se tumai, kaže rjenik, kao izjednaenje, osloboenje od zavisnosti. Znai neka potlaena skupina se izbori za ravnopravnost. Žene su su izborile za pravo glasa, ne smatraju se drugorazrednim biima, i to je genijalno! Pa je li mogue da je to postalo pogubno za ljubav? E, sad, ima problem u odnosu muško-žensko. Samo nisam sigurna da to ima veze sa ženskom emancipacijom, jer nisu ni muškarci što su bili. Dakle, muškarci i žene postaju sve sliniji. Žene pokazuju «muške» osobine, muškarci «ženske». Razlike meu spolovima sve su manje. Muškarci plau, nose haljine, žene uzimaju stvari u svoje šake,nose hlae! Što tu ne valja? To što više ni žene ni muškarci ne znaju što se od njih oekuje. Ne zna se što je ženstveno, a što je muževno. Nerijetko žena ima veliku pivu ispred sebe.

Muškarac žica žensku da mu plati pie. Nemojte me krivo shvatiti: nisam protiv toga da žena popije pivu, niti da žena plati pie. Samo nismo više sigurni što da radimo jedni s drugima. Priam s muškarcima i ženama, nedostaje im jedno te isto: muškarcima da se osjeaju kao zaštitnici, kao snažniji spol, ženama da se osjeaju zaštieno i sigurno, kao nježniji spol... Oito nije blaženstvo u tome da budemo isti! Jer, jesmo mi jednaki, ali nismo isti i niti bismo to trebali biti! Ako je ljubav nekada funkcionirala jer žene nisu imale pravo glasa, onda to i nije bila ljubav, ve šutnja žrtve pred tlaiteljem. Ali, nije u tome stvar. Mi smo danas openito izgubljeni kao ljudi, ne samo kao muško-žensko. Da nas pitaju što trebamo za sreu; ne znamo rei. ak i da znamo, nije nam dosta ni kad to postignemo. Ljudi više ne znaju stati. I ostati. Potruditi se. Uvjereni smo da uvijek postoji bolje i ljepše. Svi nešto tražimo, a ne nalazimo. Svi se žalimo kako su drugi grozni,

ali ako se svi žalimo-pa tko su ti drugi?! Uglav nom, velik a je srea biti žena i osjeati se ženstveno,biti muškarac koji se osjea muževno. Ljubav je živa, samo je treba protresti i probuditi. Znai; uložiti, dati sebe, od srca pokloniti, zahvaliti na onome što imaš. Znati kad jednostavno bolje ne ide. Jer, strašno je to kako smo mi ljudi nezasitni, sebini, «proždrljivi». Nema to veze s emancipacijom. Ona je samo potvrdila da su svi ljudi po roenju jednaki. I da je «malen broj onih koji uspiju prevladati taj uroeni nedostatak».


16

27. listopada 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VOZILI SMO: Porsche Panamera

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info

Obiteljska jurilica

Prodaja novih automobila u RH po modelima 1.1. 30.9.2009.

Model

koliina udio, %

1

Opel Astra

238

8,63%

2

Renault Clio 126

4,57%

3

Ford Focus

91

3,30%

4

Volkswagen 87 Golf

3,15%

5

Kia Ceed

85

3,08%

6

Volkswagen 78 Polo

2,83%

7

Renault Megane

73

2,65%

8

Suzuki SX4

66

2,39%

9

Chevrolet Spark

58

2,10%

10

Škoda Octavia

56

2,03%

11

Opel Corsa

53

1,92%

12

Peugeot 308

52

1,89%

13

Citroen C-Crosser

51

1,85%

14

Hyundai I30 50

1,81%

15

Škoda Fabia 49

1,78%

16

Mazda 2

48

1,74%

17

Ford Fiesta

47

1,70%

18

Nissan Qashqai

43

1,56%

19

Peugeot 207

40

1,45%

20 Volkswagen 39 Caddy

1,41%

21

1328

48,15%

2758

100%

Ostali

UKUPNO Izvor: Promocija Plus

Cijene goriva u RH Eurosuper 95

7,55

Super plus 98

7,61

Super 100 BS Eurodizel

Nov a For d Fies t a , dvost r uk a dobit nica prestižnog naslova Hrvatskog automobila 2009. godine koji dodjeljuju automobilski strunjaci i novinari, te drugi najprodavaniji automobil u Europi, naveliko osvaja srca hrvatskih kupaca i to ne samo svojim privlanim izgledom nego i izvrsnim voznim osobinama koje pokazuje i u gradu i na otvorenoj cesti. Nova Ford Fiesta nosi potpis kinetikog dizajna i mnoštvo tehnikih inovacija koje suvremeni vozai traže. U ponudi su suv remeni, pouzdani i štedljivi Fordovi motori i precizni mjenja koji jame izvanredno rukovanje te nekoliko razina opreme koji e zadovoljiti svaki ukus. U inovativnoj kampanji koja je zapoela u ovlaštenoj Fordovoj mreži u Hrvatskoj, nova Ford Fiesta od sada se može nabaviti po cijeni od 79.900 kn što je ini još poželjnijom i stavlja je na sam vrh svih top ponuda. Kvaliteta nikada nije imala toliko stila niti takvu cijenu koja ukljuuje 1.25 motor, klima ureaj i metalik boju te se odnosi na inaicu od 5 vrata. Ponuda je važea u cijeloj ovlaštenoj prodajnoj mreži u Hrvatskoj.

• Porsche je prvi veliki iskorak u svom poslovanju napravio lansiranjem Cayenna poetkom 2003. godine. Kao slijedei veliki korak možemo zapamtiti ovu jesen i lansiranje obiteljske jurilice, Porscheove limuzine, Panamere. Zahvaljujui tvrtki Porsche Inter Auto, bili smo meu rijetkim novinarima u Hrvastkoj kojima je omogueno isprobati novi vrhunski uradak automobilske industrije - Porsche Panameru. Model 911 zaštitini je znak Porschea i model koji je prvi u mislima pri pomisli na Porsche. Prepoznatljiv dizajn ovog modela uspjeva se i dalje provlaiti kroz itavu gamu modela. Da, Porsche ima gamu modela. Do 2003. godine to je bilo teško i pomisliti, a onda je lansiran Cayenn, prvi SUV i velik iskorak u povijesti marke Porsche. Panamera je novi velik iskorak Porschea, model koji obiteljskim ljudima nudi užitak u vožnji Porschea za cijelu obitelj, preciznije etiri putnika (dva odvojena sjedala straga), koji mogu osijetiti duh Porschea na svim sjedalima. Porsche Panamera dimenzije: dužina

4.970 mm

širina

1.930 mm

visina

1.420 mm

masa

1.770 - 1.970 kg

7,91 6,99

Eurodizel BS LPG auto plin

7,61

Nova Ford Fiesta – kvaliteta, stil i atraktivna cijena

6,99 7,05

4,16

4,16

*BS - bez sumpora Cijene vrijede na dan 23. listopada 2009.

START d.o.o. (ovlašteni zastupnik i serviser Mazda vozila) prodaje sljedea rabljena vozila: Mazda 6 Sp. 2.0i TE, 2006.god., full oprema Mazda 6 CD120 TE, 2003.god., full oprema Mazda 6 1.8i TE, 2003.god., full oprema Mazda 6 Sp. 2.0i TE, 2003.god., full oprema Mazda 6 Sp. CD136 TE, 2005.god., full oprema Renault Scenic 2.0i 16V, PLIN, 2003.god., full oprema Mazda 323 S 1.3i, 1998.god., oprema Mazda 323 S 1.5i, 1999.god., full oprema Mazda 3 Sp. 1.6i TX, PLIN, 2004.god., full oprema Mazda 2 CD68 TE, 2006.god., full oprema Mazda 3 CD110 CE, 2005.god., full oprema Nissan Maxima 3.0i V6, PLIN, 1996.god., full oprema Mazda Demio 1.3i SE, 1999.god., full oprema Mazda Demio 1.4i SE, 1999.god., full oprema Mazda MX-3 1.6i 16V, 1995.god., oprema Mazda 2 1.6i GT, 2006.g., full oprema Povoljni kredi do 7 godina bez jamaca ili leasing do 6 godina bez ueša. Za sve dodatne informacije možete upita na broj telefona: 042/200-666, 040/631-200, 040/312-104. Posjete nas na internet adresi WWW.MAZDA-START.HR ili akovec,Zelena 1, Varaždin, Zagrebaka 53a, te M. Suboca, B. Radia 69

Ford Ka za 78.400 kn Novi Ford Ka pruža mnogo nezaboravnih trenutaka zabave u vožnji zbog voznih karakteristika s kojima se rijetko koji mali automobil može pohvaliti. Podvozje, ovjes i upravljanje podešeni su kako bi pružili onu prepoznatljivu i proslavljenu Fordovu dinamiku. Ford Ka dostupan je u širokoj paleti suvremenih živih boja usklaenih s mladenakim interijerom. Njegov šarm potvrdili su mnogi ženski i lifestyle magazini dodijelivši mu laskave nagrade. Novi Ford Ka u Hrvatskoj dobavljiv je za 78.400 kn, a cijena ukljuuje bogatu opremu.

Panamera se nudi u tri izvedbe karakteristinih Porscheovskih oznaka: S, 4S i Turbo. Pokree ih 4,8 litreni V8 pogosnki agregat koji razvija 400 KS (500 KS u Turbo izvedbi). Pri izradi su korišteni samo vrhunski materijali s znaajnom primjenom magnezija i aluminija koji su doprinjeli smanjenju mase ovog automobila koji ipak ima pozamašne dimenzije. Vozna svojstva Porsche Panamere imali smo prilike isprobati tijekom vožnje koje je bila kombinacija otvorene i zavojite ceste te autoceste. Impresivne performanse ipak nismo uspjeli doživjeti za što je bilo zaslužno loše vrijeme i klizak kolnik. Meutim kako u svakom lošem ima nešto dobrog uvjerili smo se u doista odlian rad vrlo brze elektronike Panamere koja pri pravilnom podešvanju postavki nee dozvoliti neželjeno proklizavanje ak ni na lišem prekrivenoj mokroj cesti. Pri spominjanju elektronike moramo se osvrnuti i na odlian PDK automatski mjenja s dvostrukom spojkom koji takoer odlino obavlja svoj posao i usklaen

Porsche Panamera cijene: S

129.030 eura

4S

140.765 eura

Turbo

192.835 eura

je s ostalim elektronskim sustavima (kontrolom proklizavanja prvenstveno) savršeno. Model Panamera S može se kombinirati s runim šeststupnjevanim mjenjaem, dok je PDK serijski u 4S i Turbo modelima. Osim Panamere t v r t k a Porsche Inter Auto omoguila je uživanje u duhu Porsche automobila vožnjom i sa slijedeim modelima: Boxster S, Cayman S, 911 Carrera 4S Cabrio PDK, 911 Targa 4 PDK te 911 Carrera PDK. (Foto: D. Flajpan, Porsche)

Od nedjelje su svjetla obavezna! lanak 102. Zakona o sigurnosti prometa na cestama:

Obzirom da je u nedjelju, 25. listopada poelo zimsko raunanje vremena upozoravamo sve vozae da se time poela primjenjivati i odredba u zakonu kojom je obavezno korištenje svjetala tijekom vožnje u bilo koje doba dana. Iako smo osobno zagovornici

korištenja svjetala uvijek tijekom vožnje (bez obzira na godišnje doba, dan/no, ljetno ili zimsko raunanje vremena...) do nove promjene u raunanju vremena koristite svijetla uvijek. Novana kazna za prekršitelje iznosi 300 kuna.

(1) Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla, u razdoblju zimskog raunanja vremena. (2) Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine. (3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekršaj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

Opel Vivaro pobijedio u maratonu u štednji goriva Opel Vivaro je osvojio naslov „prvaka ekonominosti 2009.“ u kategoriji dostavnih vozila na maratonu u štednji goriva kojeg je organizirao britanski asopis Fleetworld. Pobjedniki Vauxhall Vivaro iz Velike Britanije tehniki je identian Opel Vivaru koji se prodaje u Europi. Ovaj je Vivaro s potrošnjom od 5,1 litara dizela na 100 km tijekom vožnje dugake 580 kilometara po središnjoj Engleskoj nadmašio ak i ekonominu standardnu potrošnju ovog modela koja iznosi 7,8 litara, i to za gotovo treinu. Takoer je iza sebe ostavio sve konkurente u svojoj kategoriji. Ekonomina potrošnja goriva mjerena je kod Vivara s 2.0 CDTI (114 KS) turbo dizelskim motorom. Britanski asopis posveen voznim parkovima Fleetworld svake godine organizira maraton u štednji goriva, a ove je godine u natjecanju sudjelovalo ukupno deset kombija razliitih proizvoaa.

Zimska servisna akcija u Fordu Ford je za svoje klijente i korisnike servisnih usluga predvidio besplatni pregled u 40 toaka i akcijsku ponudu ak 8 paketa kako bi vožnja u novoj sezoni bila spokojna i ugodna. Pregled u 40 toaka obuhvaa detaljnu kontrolu 40 najznaajnijih dijelova i sklopova automobila kako bi sigurnost na putovanjima i u svakodnevici bila zajamena. Akcijska ponuda paketa ukljuuje zimski komplet kotaa, akumulatore, metlice brisaa, gumene tepihe i prostirke, set ratkapa, osnovne krovne nosae i nosae za skije plus Thule box, tekuinu za pranje i Garmin navigacijski ureaj. Primjerice, zimski komplet kotaa koji ukljuuje zimsku gumu montiranu na naplatak može se nabaviti ve od 752 kn, a originalni akumulator s 3 godine jamstva po cijeni umanjenoj za ak 20%. Uz posebne pogodnosti koje ove zime nude Fordovi servisi, svaki kupac za potrošeni iznos iznad 500 kn dobiva na poklon toplu kapu i rukavice. Servisna akcija ukljuuje cijelu ovlaštenu servisnu mrežu u Hrvatskoj, a traje od 19.listopada do 31.prosinca ove godine.


27. listopada 2009.

17

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

U salone Mazde Start stigla nova CX-7

Od 23. do 3 31. listopada u Mazdinim salonima salon traje “Tjedan otvorenih vr vrata” tijekom kojeg poinje prodaja prod nove Mazde CX-7. Ovaj je prestižni pres SUV model na hrvatsko tržište trž stigao vrlo brzo nakon svje svjetske premijere prošlog mjeseca tijekom Salona u Frankfurtu.

Mazda CX-7 Novu Mazdu CX-7 osim temeljito obnovljenog izgleda sada po želji može pokretati i dizelski Common Rail pogonski agregat koji iz 2,2 litara obujma razvija 173 KS i 400 Nm najveeg okretnog momenta pri 2.000 o/min. Ovaj dizelski motor zadovoljava najstrože Euro 5 norme o istoi ispuha, što je postignuto ugradnjom sustava selektivne katalitike redukcije (SCR) koji pretvara dušikove okside u ispuh bezopasnog dušika i vode. Drugi pogonski agregat uponudi je benzinski, obujma 2,3 litre koji razvija 260 KS i 380 Nm najveeg okretnog momenta pri 3.000 o/ min. Obje izvedbe nove mazde CX-7 oprmljene su sustavom pogona na sva etiri kotaa te šeststupnjevanim runim mjenjem. Obnovljena Mazda CX-7 je u ponudi sa etiri paketa opreme: Emotion, Challenge, Revolution i Revolution Luxury. Cijena dizelskog modela nove Mazde CX-7 poinje od 266.500 kn.

Tjedan otvorenih vrata Tijekom “Tjedna otvorenih vrata” i ostala Mazdina vozila dostupna su po posebno povoljnim uvjetima. Tako je primjerice Mazda 2 povoljnija za 10.000 kn i dostupna od 73.101 kn, Mazda 3 je povoljnija za 12.500 kn i dostu-

pna od 122.800 kn, Mazda 5 ima popust od 20.000 kn i dostupna je od 142.007 kn, Mazda 6 ima popust od 25.000 kn te je dostupna od 148.198 kn dok je Mazda BT-50 s popustom od 15.000 kn dostupna od 116.990 kn. Uz ove nabrojane popuste u salonima Mazde Start u tijeku je i akcija “0% ueša - 100% leksibilnosti” u kojoj se nudi kupnja vozila putem operativnog leasinga uz 0% ueša s rokom otplate do 6 godina, s ostatkom vrijednosti.

Mazda Start Sve informacije o novoj Mazdi CX-7 kao i o svim ostalim Mazda vozilima možete dobiti u njihovim salonima u akovcu, na adresi Zelena 1 (040/312-101); Varaždinu, na adresi Zagrebaka 53a (042/200-666); ili Maloj Subotici na adresi Brae Radia 69 (040/631-200). Informacije su dostupne i na: www.mazda-start.hr.


18

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

27. listopada 2009.

Citroën službeno vozilo KHL Medvešak Citroën Savska i KHL Medvešak potpisali su ugovor u trajanju od 8 mjeseci o poslovnoj suradnji na sportskim, promotivnim, edukativnim i ostalim eventima. Ugovor su potpisali g. Arnaud Leclerc, generalni direktor Citroën Hrvatska i Damir Gojanovi, predsjednik KHL Medvešak. Tim povodom g. Davor Dasovi, direktor salona Citroën Savska uruio je treneru KHL Medvešak, g. Enio Sacilloto-u, kljueve 8 vozila Citroën C3 Picasso te jednog vozila Citroën C5. Radi se o bogato opremljenim modelima C3 Picasso koji e putovanja “Medvjeda” na europskim gostovanjima uiniti ugodnijim, dok e luksuznu limuzinu Citroën C5 voziti lanovi Uprave. Zagrebaki klub hokeja na ledu Medvešak je 15. svibnja ove godine primljen u odabrano društvo europskih klubova koji sudjeluju u EBEL-u. Ovaj izniman uspjeh hr-

vatskog sporta i hokeja posljedica je odlinih rezultata koje posljednje dvije sezone postižu hokejaši zagrebakog kluba Medvešak na meunarodnoj razini. U EBEL sezoni 2009/2010 natjee se deset klubova iz Austrije, Maarske, Slovenije i Hrvatske.

FOLIJE ZA STAKLA

graevine

automobili

sigurnost

zaštita od UV zraenja, temperaturna zaštita (hlaenje - grijanje), blještanja, nepoželjnih pogleda, provala i ozljeivanja, vizualni izgled vozila i objekata

Kompletna usluga, prodaja folija, opreme i postavljanje.

Buzoveka 77 . 40000 akovec . Hrvatska T 040 364 270 . F 040 364 944 . www.eltel.com sign & multimedia


27. listopada 2009.

19

www.mnovine.hr â&#x20AC;˘ redakcija@mnovine.hr â&#x20AC;˘ 040 312 333

F1 poredak nakon 16 od 17 utrka

MotoGP poredak nakon 16 od 17 utrka

WRC poredak nakon 11 od 12 Rally-a

Poredak vozaa: 1.

Jenson Bu on

89

2.

Sebasan Ve el

74

3.

Rubens Barrichello

72

4.

Mark Webber

61.5

5.

Lewis Hamilton

49

6.

Kimi RäikkÜnen

7.

Nico Rosberg

34.5

8.

Jarno Trulli

30.5

1.

Casey STONER

2. 3.

Rezulta Wales Rally GB, 23.-25. listopada 2009. 1.

48

9.

Fernando Alonso

26

10.

Timo Glock

24

MotoGP poredak za VN Malezije, Sepang, 25. listopada 2009.

Poredak konstruktora: 1.

Brawn-Mercedes

2.

RBR-Renault

161 135.5

3.

McLaren-Mercedes

71

4.

Ferrari

70

5.

Toyota

54.5 34.5

6.

Williams-Toyota

7.

BMW Sauber

32

8.

Renault

26

9.

Force India-Mercedes

13

10.

STR-Ferrari

7

Slijedea utrka: VN Abu Dhabi, Yes Marina Circuit, 1. studenog 2009.

Hyundai i KK Zagreb Hyundai auto Zagreb uĹĄao je u sponzorsku suradnju i partnerstvo s klubom KK Zagreb koji je u protekloj sezoni ostvario ulazak u finale Kupa KreĹĄimira osia, 4. mjesto u Prvenstvu Hrvatske, 11. mjesto u NLB ligi te ulazak u etvrtfinale FIBA Eurochalenge kupa. Snaga i uspjeh ovog kluba leĹži u strategiji ulaganja u mlade snage, u razvijanje koĹĄarkaĹĄkog talenta kod juniorskih, kadetskih i srednjoĹĄkolskih igraa koji su motivirani ulaskom u pobjedniku ekipu, poznate pod nazivom Mravi. Hyundai auto Zagreb prepoznao je upravo tu snagu i posebnost za koju vjerujemo da e i ubudue rezultirati vrhunskim koĹĄarkaĹĄkim plasmanima. Poveznica izmeu

Hyundai marke i KK Zagreb je upravo ta perspektiva i oekivani rezultati u nadolazeem periodu. Hyundai grupa etvrti je najvei proizvoa automobila u svijetu, Hyundai je najbrĹže rastua marka, a ula-

zak u Europu i otvaranje tvornice u eĹĄkoj, u NoĹĄovicama dodatno doprinosi globalnom cilju Hyundai Motor Company, a to je zauzeti vodee mjesto u proizvodnji automobila u svijetu.

Sebasen Loeb

10

2. Mikko Hirvonen

8

25

3. Dani Sordo

6

Dani PEDROSA

20

4. Pe er Solberg

5

Valenno ROSSI

16 *

4.

Jorge LORENZO

13

5. Henning Solberg

4

5.

Nicky HAYDEN

11

6. Ma hew Wilson

3

6.

Chris VERMEULEN

10

7.

2

8. Conrad Rautenbach

7.

Toni ELIAS

9

8.

Marco MELANDRI

8

9.

Loris CAPIROSSI

7

10. Mika KALLIO

Jari - Ma Latvala

1

Poredak vozaa:

6

1.

Sebasen Loeb

93 *

2.

Mikko Hirvonen

92

286 *

3.

Dani Sordo

64

Poredak vozaa: 1

Valenno ROSSI

2

Jorge LORENZO

245

4.

Jari - Ma Latvala

41

3

Casey STONER

220

5.

Pe er Solberg

35

4

Dani PEDROSA

209

6.

Henning Solberg

33

5

Andrea DOVIZIOSO

152

7.

Ma hew Wilson

28

6

Colin EDWARDS

148

8.

Sebasen Ogier

24

7

Marco MELANDRI

108

9.

Federico Villagra

16

8

Loris CAPIROSSI

108

10. Conrad Rautenbach

9

Alex DE ANGELIS

105

10

Toni ELIAS

105

Poredak proizvoaa: 1

Yamaha

366

2

Honda

272

3

Duca

261

4

Suzuki

141

5

Kawasaki

108

* Valentino Rossi osvojio je naslov Svjetskog prvaka Slijedea utrka: VN Valencije, 8. studenog 2009.

9

Poredak Teamova: 1.

Citreon Total World Rally Team

167

2.

BP Ford Abu Dhabi World Rally Team

140

3.

Stobart VK M-Sport Ford Rally Team

80

4.

Citroen Junior Rally Team

47

5.

Munchi's Ford World Rally Team

23

* Sebastien Loeb je osvojio naslov svjetskog prvaka.


„Ja za ljubav neu moliti“... Top tra tema minulih dana u Hrvatskoj je zasigurno razvod braka poznate pjevaice Nine Badri koja u svojim pjesmama ima brojne naslove i stihove koji su upeatljivi mnogim djevojkama, ženama... Da bi prek inu la s ve špekulacije, Nina je dala i posebnu izjavu povodom toga. Inae, brana ljubav izmeu pjevaice Nine Badri i njezinog dragog Bebe, Bernarda Krasnia pukla je nakon samo tri godine braka, ali i ukupno devet godina veze. Iako razlozi razvoda nisu poznati, šuška se da je Nina ta koja je zatražila rastavu (navod-

no su u pitanju „pretjerani“ izlasci Bernarda). - Nakon devet zajednikih godina Bernard i ja rastajemo. Smogli smo napokon snage i sami sebi priznali da su naše razlike nepomirljive i da je naše nerazumijevanje, nažalost, postala naša svakodnevnica, a ne iznimka. Za kraj našeg braka nisu krive tree osobe, nije bilo teških rijei niti svaa. Mi smo samo dvoje ljudi koji su se emotivno udaljili. Žao mi je što je ovom braku došao kraj jer smo oboje vrsto vjerovali u njega. Kraj svoga braka smatram svojim porazom i teško proživljavam sve ovo. No, i porazi su sastavni dio života, izjavila je Nina.

TOP 20 01. NE PITAJ - NATALI DIZDAR 02. KADA ME POLJUBIŠ

01. NE SUDIM TI - ZDRAVKO ŠKENDER

03. AJME MENI NIJE MI DOBRO

02. VLADARICA - DRAŽN ZEI

SEXYMOTHERFUCKERS

03.LAŽU OI MOJE - COLONIA

04. DOK RAZMIŠLJAM O NAMA - SWINGERS

04. HALID BEŠLI - DVADESETE

05. BILO GDJE - MASSIMO

05. E.T. - SOBA 202

06. UZALUD SUNCE SJA - OPA OPASNOST

06.JACQUES HOUDEK - DUŽNA SI

07. OTKAD NEMAM TE - NUŠKA ft. J. HOUDEK 08. PREVELIKA KAZNA - ANTONIJA ŠOLA 09. PREKO RUBA VREMENA B. JAMBROŠI

FORMULA 13 01. WHEN WILL I BE LOVED

vratku iz Dubrovnika, gdje su snimali golišavi kalendar. I sve bi to bila samo jedna klasina veera da Lupino i Maja nisu izveli mali performance. Umorna Maja razgolitila se do pasa, te golih grudi

TOP LISTA DOMAIH

07.ZAARAN - LANA 08. IVAN ZAK - SVJEDOK 09. TONY CETINSKI OD MILJUN ŽENA 10. HARI I NINA NE MOGU TI REI ŠTO JE TUGA

JOHN FOGERTY & BRUCE SPRINGSTEEN

Lupino zna kako se „spontano“ promovira golišavi kalendar Naš poznati fotograf Stephan Lupino izazvao je pažnju u restoranu u Zadru, u koji je na veeru odveo manekenku Maju. Ona se prilikom veere „raskomotila“, te razodjenula do pasa. Stephan Lupino i Maja Morales inae su bili pri po-

TOP LISTA DOMAIH

Ivana Radovnikovi . Krisjan B.

02. BODIES - ROBBIE WILLIAMS 03. I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS

veerala uz Lupina, koji ju je hranio. - Ona je jako otkaena, a gola se osjea najkomotnije. Voli pokazivati grudi i jesti gola jer joj je to jako erotino, rekao je Lupino koji oito zna kako najaviti svoju novu „playmaticu“.

TOP LISTA STRANIH

MARIAH CAREY

01. USE SOMEBODY -

04. WE WEREN’ T BORN TO FOLLOW

KINGS OF LEON

BON JOVI

02. INFINITY 2008 - GURU JOSH

05. PULL MY HEART AWAY - JACK PENATE 06. EMPIRE STATE OF ... - JAY-Z feat. ALICIA KEYS 07. THE FIXER - PEARL JAM 08. I LOOK TO YOU - WHITNEY HOUSTON 09. CELEBRATION - MADONNA

LISTA DOMAIH 03. IFTOP HE SHOULD EVER LEAVE YOU TOM JONES 04. HUMAN - KILLERS 05. HOT ‘N COLD KATY PERRY 06. WARM THIS WINTER GABRIELA CHILMI 07. IF I WERE A BOY - BEYONCE 08. MILES AWAY - MADONNA 09. VIVA LA VIDA - COLDPLAY

PROSTOR akovec – u subotu 31. listopada odlian party uz Confusion crew

Tiefen ton slavi prvi roendan

10. I’M OUTTA TIME - OASIS

TOP LISTA 01. ROBBIE WILIAMS - Bodies 02. MINI VIVA - Le My Heart In Tokyo 03. JORDIN SPARKS

DOMAIH S.O.S.TOP Let TheLISTA Music Play

Prošlo je godinu dana od zaetka male i vesele družine Tiefen Ton, pa je tako ta mala i vesela družina osjetila dužnost podijeliti sa svima vama neopisivu sreu i ushit povodom njihovog prvog roendana. A proslavit e ga u subotu 31. listopada s poetkom od 21 sat u Prostoru. Od samog poetka Tiefen ton je ljubitelj svih grana umjetnikog izražavanja, shodno tome bilo bi krivo i neprimjereno usmjeriti cijelu roendansku no iskljuivo u glazbenom pravcu koji vole i shvaaju samo uži lanovi družine ... Zato

je predložena, a kasnije i objeruke prihvaena, ideja da se na roendanski tulum dovede Confusion crew (Philipe i Funk Guru) - deinitivno najjaa tulum ekipa na ovim prostorima (a vjerojatno i šire). Kako ne bi ostalo samo na tome, svojom e pojavom, genijalnim radom i idejom uveliati ovo divno slavlje veliki prijatelj Tiefen ton družine, mladi umjetnik Onoxo. Njegovom ete vizualnom umjetnošu ostati zabezeknuti, dok e vam se u glavama vrtjeti samo jedno pitanje: “ali kako?” ... Upad u Prostor je 15 kuna.

04. DANIEL MERRIWEATHER Impossible 05. MARIAH CAREY I Want To Know What Love Is 06. BACKSTREET BOYS Straight Through My Heart 07. PITBULL Hotel Room Service Ft. N. SCHERZINGER 08. JAY SEAN - Down Ft. LIL WAYNE 09. BLACK EYED PEAS - Meet Me Halfway 10. DAVID GUETTA - Sexy Chick Ft. AKON

Georgio

Anastasia

TJEDNI KALORIFER

Charlize Theron ljubila ženu za 140.000 dolara Na humanitarnoj veeri u San Franciscu na kojoj se prikupljao novac za Zakladu OneXOne, koju podržava glumica Charlize Theron, došlo je do spontane predstave. Charlize Theron upotrijebila je svoj poduzetni duh i na dobrotvornoj dražbi uspjela prodati svoj poljubac nepo-

znatoj ženi za ak 140.000 dolara. Naime, kada su ponude za Zakladu OneXOne stale na 37.000 dolara, Charlize se naljutila i ponudila da e onaj koji ponudi 130.000 dolara, osim puta u Afriku i susreta s Mandelom, dobi i dug poljubac od nje osobno. Charlize je odmah odredila da e poljubac

od 130.000 dolara trajati sedam sekundi, a nakon toga se javio jedan muškarac iz publike. No, na ope iznenaenje odmah nakon dotinog muškarca iz publike se javila jedna mlada žena i ponudila ak 140.000 dolara da bi se ljubila sa Charlize, no tražila je da poljubac traje 20 sekundi, na što je Charlize odmah pristala.


 

   <#  $ &' &&&

Dobro je znati 47


48

Dobro je znati

   <#  $ &' &&&

 
21. srpnja 2009.

sport@mnovine.hr

STADION MILENIUM u D. Kraljevcu dogodine ugošuje najbolje spidvejaše svijeta

Speedway Grand Prix 2010. godine vozi se u Hrvatskoj San je u redovima SK Unia postao java. Stadion Milenium u D. Kraljevcu sljedee 2010. godine ugostiti e najjau speedway utrku - Grand Prix. Utrka se vozi kao što je bilo i ve spominjano 28. kolovoza 2010. godine. Meunarodna motociklistika organizacija (FIM) službeno je objavila kalendar natjecanja u speedwayu za 2010. godinu. Hrvatska i speedway stadion Milenium u Donjem Kraljevcu bit e domain Speedway Grand Prix utrke. Osma po redu, od ukupno 11 koje se vozi u seriji, pod nazivom AT Gorian organizirat e speedway klub Unia, pod vodstvom predsjednika i vlasnika najljepšeg speedway stadiona u ovom dijelu Europe, Zvonimira Pavlica. U pitanju je najjai moto dogaaj koji je stigao u samostalnu Hrvatsku, a stadion Milenium u D. Kraljevcu i Hrvatska našla se uz bok serije utrka koje se organiziraju primjerice na Schalke Areni u Geselkerchine ili stadionu koji nosi isti naziv kao i onaj u D. Kraljevcu samo ima nekoliko puta vei kapacitet - Milenium u Copenhagenu itd. Najvei dogaaj u hrvatskom motociklizmu najavljen je za 28. kolovoza 2010.

Stiže svjetska speedway elita

godine te je potpisan ugovor sa BSI kompanijom, nositeljem prava za Grand Prix svjetsko prvenstvo.

Zvonko Pavlic: Speedway GP je naš organizatorski vrhunac Zvonimir Pavli povodom dobivanja ove prestižne utrke u svijetu moto sporta i speedwaya je izjavio: - Mi smo otpoetka bili veoma ambiciozan klub, što dokazuju 23 utrke u 4 godine, od kojih je najvea finale Svjetskog U21 prvenstva ove godine. Stvaramo brand speedwaya u Hrvatskoj koji e biti prepoznatljiv svim generacijama iz cijele Lijepe naše. U tome puno pridonose vozai poput Jurice Pavlica, svjetskog juniorskog viceprvaka, te prvaka Europe, koji je do sad bio najvei magnet za publiku. Utrka Grand Prix je kruna svih napora koje ovih godina ulažemo u razvoj speedwaya. To su prepoznali FIM i BSI koji su nam dali ovako veliku odgovornost, ali i ast da se takav dogaaj održi u Hrvatskoj sijao je zadovoljstvo ala i omega speedway sporta.

Koji e vozai nastupati? Poznati je i sustav, te stalna imena vozaa koji imaju pravo voziti svih 11 utrkaa. 11 vozaa koji imaju pravo voziti svih 11 utrka odreeni su na osnovu rezultata najboljih osam iz sezone 2009. To su : Jason Crump (Australija), Tomasz Gollob (Poljska), Emil Sayutdinov (Rusija), Greg Hancock (SAD), Andreas Jon-

sson (Švedska), Nicki Pedersen (Danska), Rune Holta (Norvežanin s poljskom putovnicom) i Kenneth Bjerre (Danska). Najbolja tri ušla su iz GP Challenge: Magnus Zetterstrom (Švedska), Chris Holder (Australija), Jaroslaw Hampel (Poljska). etiri pozivnice za GP daje FIM, a jednu organizator, što ini postavu od 16 vozaa. (dz)

wild card. Oekuje se da e to naravno biti Jurica Pavlic. (DZ)

Grand Prix utrke vrhunac su ovog sporta te san svakog vozaa. Svjetski šampion za 2009. godinu postao je australski voza Jason Crump, kojem je ovo trea titula prvaka u karijeri. Treba napomenuti da e u Hrvatsku i Meimurje doi najbolji svjetskivozaiodkojihveinajošnije vozila ovdje, pa treba oekivati da e tijekom godine svratiti i na trening. Sportski turizam je ovom priredbom snažno zakucao na vrata u Meimurju, pa predstoje slatke muke kako zadržati veliki broj stranaca koji e doi k nama u tim danima. Oekuje se da dobivanjem ove utrke stadion Milenium dobije dodatni kapacitet, jer se GP utrke voze i pred 60.000 gledatelja. U prvoj azi stadion bi trebao biti proširen na kapacitet od 15.000 gledatelja (a možda i više), a trenutano mu je isti 9.000. Sistem ormiranja top 15 vozaa GP svijeta jest: najboljih 8 vozaa iz ovogodišnjeg prvenstva, 3 vozaa iz kvalifikacija, te 4 vozaa s pozivnicom. Svaki domain Grand Prix-a daje 16. vozaa kao

PREMIER HRL - MKA*IPC doživio nezasluženi poraz u Rijeci

najžalosnije ne prvi puta protiv akovekog kluba. Još nam je u živom sjeanju njihova prošlogodišnja predstava kad su u Zagrebu Medvešak doveli do pobjede.

Nije se moglo protiv domaina i sudaca akovani su odlino poeli dvoboj, ali su im suci ve u drugoj minuti pokazali u kojem pravcu e se dvoboj odvijati. Iskljuili su Hermana iz samo njima poznatog razloga. Kad je trebalo pomagali su Rijeanima. U prvih 30 minuta bilo je 10 minuta iskljuenja za goste i samo dvije za domaine. K tome tri sedmerca za Zamet i

nijedan za MKA*IPC. Kad sve to zbrojimo, minus dva u poluvremenu još i nije bilo tako tragino. U drugom poluvremenu domain odlazi na 20-15 i inilo se da je pitanje pobjednika riješeno. Nekoliko minuta normalnog suenja i ve je 20-18, a nešto kasnije i 23-22. Ako je netko u tim trenucima pomislio da bi gosti mogli osvojiti bod ili ak dva, jako se prevario. Izmišljeno iskljuenje ¢avara u 55.minuti bila je toka na sve pokušaje akovana.

Zakazao napad Da ne bi ispalo da akoveki igrai nisu pomogli u sidakim

BSI Speedway minule nedjelje objavio je cjelokupan raspored Speedway Grand Prixa gdje je uvrštena i utrka na Mileniumu u D. Kraljevcu pod nazivom AT Gorian. Raspored održavanja GP 2010. je sljedei: 24/04/10 LESZNO (Poljska), 8/05/10 GOTEBORG (Švedska), 22/05/10 PRAG (eška), 5/06/10 KOPENHAGEN (Danska), 19/06/10 TORUN (Poljska), 10/07/10 CARDIF (V. Britanija), 14/08/10 MALILLA (Švedska), 28/08/10 GORIAN (Hrvatska), 11/09/10 VOJENS (Danska), 25/09/10 TBC (Italija), 9/10/10 BYDGOSZCZ (Poljska). (dz)

Ipak speedway stadion u Prelogu? Prema neslužbenim podacima pao je dogovor na relaciji: SK Prelog, Zvonko Pavlic i Grad Prelog da se u Prelogu ipak napravi jedan manji speedway stadion koji ne bi bio samo trening, ve i za održavanje utrka. Pregovori su pri kraju, odreena je lokacija, zaokruženi je i vei dio financijske konstrukcije, tako da navodno ostaju samo završni dogovori. (dz)

DRUGA HRL - žene Rezultati 6. kola: nema protivnika - Brod Gymnasium; Bjelovar - Zelina 29:39; Podravka Lino - Vinkovci 45:21; Petrijevci - Dragovoljac 29:25; Darda Pitomaa 26:27; Pan akovo - akovec 28:19

Braa Banovi “režirala” pobjedu rijekog Zameta Uobiajeno da vas poslije utakmice rukometaša MKA*IPCa izvjestimo o razvoju dogaanja na terenu, ta da „pokupimo“ nekoliko izjava najistaknutijih aktera poslije dvoboja. Doista je žalosno da priu s utakmice 8.kola Dukat Premijer lige poinjemo sa sucima Vedranom i Vanjom Banoviem iz Požege. Ponovimo statistiku injenicu da je Zamet pobijedio MKA*IPC sa 25-22 (12-10) i Rijeanima na pobjedi treba estitati. Istovremeno, treba priznati da igrai akovekog sastava nisu odigrali neku posebno dobru utakmicu. Ali, zato su sjanu partiju odigrali ve spomenuti suci, a što je

Svih 11 utrka iz serije

zloestim namjerama, spomenimo nekoliko detalja. Ovog puta igra u obrani bila je bolja no prilkom poraza u Kutini, ali je zakazao napad. Vanjska linija, do sada jai dio momadi, zakazala je, isto kao i pivoti. Bilo je promašaja i tehnikih grešaka, ali u normalnim okolnostima i to bi bilo dovoljno barem za bod. Nakon prospavane noi, kad su se emocije malo smirile, u akovekom su klubu odluili objaviti priopenje u kojem jednostavno žele upozoriti javnost na utakmici, iako im je jasno da koristi od toge nee biti. (D. Opai, oto: VŽR)

TABLICA

Ostali rezulta: Karlovaka B. 26 (13 – Varteks DC 24 (10; Moslavina 26 (10) – EMC Split 27 (15); CO Zagreb 41 (18 – Metkovi 19 (11); Osijek 45 (20) – Dubrava 19 (13); Siscia 31 (14) – Bjelovar 24 (14); Nexe 35 (15) – Buzet 25 (13); Pore 33 (15) – Medvešak NFD 23 (10).

TABLICA 1. CO Zagreb 2. Nexe 3. MKA IPC akovec 4. Varteks DC 5. Buzet 6. Pore 7. Siscia 8. Bjelovar 9. Zamet 10. Osijek 11. Karlovac 12. EMC-Split 13. Metkovi 14. Dubrava

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 7 6 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2

0 0 0 1 3 0 2 0 2 0 2 2 1 1

0 1 2 3 2 4 3 4 3 5 4 4 5 5

312:187 278:224 229:203 248:234 206:213 239:223 230:214 220:231 204:224 241:239 202:226 202:248 207:232 212:247

16 14 12 9 9 8 8 8 8 6 6 6 5 5

12 10 9 8 8 8 7 6 5 3 2 2 2 2

Parovi 9. kola: Buzet – Croaa Osig.; Varteks DC – Nexe; MKA IPC akovec – Karlovac; Dubrava – Zamet; EMC Split – Osijek; Bjelovar – Moslavina; Medvešak NFD – Siscia; Metkovi – Pore.

1. Podravka-Lino 2. Pitomaa 3. Zelina 4. Bjelovar 5. Darda 6. Pan akovo 7. Dragovoljac 8. Petrijevci 9. Brod Gymnasium 10. akovec 11. Vinkovci

5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4

5 4 3 3 3 2 2 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 2 1 2 3 3 4 4 4

171:119 148:136 125:75 150:114 102:102 102:107 91:128 90:95 104:112 106:136 62:127

52 12 5 36 0 -5 -37 -5 -8 -30 -65

10 8 6 6 6 4 4 2 2 2 0

PRVA HRL - muški Rezulta 7. kola: Arena Jadrograd -akovo 34:32; Slana - Senj-Wallenborn 27:33; Gorica - Trilj-Pršut.Voštane 35:19; Umag Ivanica-Ivanec 26:24; Prelog - Crikvenica 24:35; Zadar-Slad Ice Cream - Solin 31:24; Županja - Kaštela Adriachem 33:29

TABLICA 1. Crikvenica 2. Zadar-Slad Ice Crem 3. Senj-Wallenborn 4. Ivanica Ivanec 5. Gorica 6. Županja 7. Arena Jadrograd 8. Kaštela Adriachem 9. akovo 10. Trilj-Pršut.Voštane 11. Solin 12. Slana 13. Umag 14. Prelog

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 5 4 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1

0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

0 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5

203:152 207:155 177:155 205:188 177:165 174:169 176:167 182:156 181:183 152:173 163:190 164:211 152:200 147:196

49 52 22 17 12 5 9 26 -2 -21 -27 -47 -48 -49

12 10 9 8 8 8 7 6 5 3 2 2 2 2
27. listopada 2009.

POVODOM sudake lakrdije u Rijeci MKA*IPC reagirao priopenjem

Ima naznaka da bi se ovo moglo ponavljati MKA*IPC doživio je drugi prvenstveni poraz. U sklopu 8. kola akoveki rukometni prvoligaš poražen je na gostovanju u Rijeci kod Zameta 25:22. Meutim, nakon poraza veliko ogorenje u redovima MKA*IPC-a. Kako navode svi iz akovekog prvoligaša koji su bili u utakmici u Rijeci suenje sudakog para: Banovi-Banovi bilo je totalno na štetu MKA*IPC tako da je domain imao otvoreni put k pobjedi.. S obzirom da ima naznaka da bi se isto moglo nastaviti MKA*IPC izdao je posebno priopenje koje prenosimo u nastavku teksta u cijelosti. Povodom dogaanja na utakmici 8.kola Dukat Premijer lige izmedju Zameta i MKA*IPC odigrane 24. listopada 2009. u Rijeci, RK MKA*IPC izdaje sljedee:

PRIOPENJE Revoltirani smo vrlo pristranim suenjem sudakog para Ve. Banovi i Zu. Banovi na gore spomenutoj utakmici u korist domaina. Naglašavamo da su nas isti suci teško oštetili i na prošlogodišnjoj utakmici s Medvešakom u Zagrebu, kada su na 100 sekundi do kraja utakmice i pri našem vodstvu od dva pogotka razlike napravili materijalnu povredu pravila oštetivši naš klub. Ta je odluka za posljedicu imala poraz naše momadi Istovrsnim suenjem nastavili su i u Rijeci. Ve u drugoj minuti iskljuili su našeg igraa za nepostojei prekršaj, pokazavši odmah svoje namjere.

Kriterij suenja u prvom poluvremenu pokazuje i statistika, gdje su naši igrai, za bezazlene prekršaje imali 10 minuta iskljuenja, a domai samo dvije. Istovremeno, za domaine su suena tri sedmerca, a za goste ni jedan. Iako je jedan igra domaih u sedam navrata napravio grešku u koracima, ista nije suena ni jednom, dok su našim igraima suene tri. Iskljuenje našeg igraa u 55. minuti, kad je momad uspjela doi na jedan pogodak zaostatka, potpuno je neobjašnjivo i bez razloga. Na koncu je to i odluilo utakmicu. Nije nam namjera umanjiti pobjedu Zameta, jer su i naši igrai napravili dosta propusta u igri,

ali je žalosno da dvoboj odluuju „ubojice po nalogu“. Jasno nam je da takvo suenje nije njihova osobna ideja, ve da dolazi po nalogu iz vrha sudake udruge, ako ne i sa još višeg mjesta. Nemamo namjeru se žaliti, jer se nemamo kome, s obzirom na iskustva koja imamo nakon skandala u Dubrovniku kad je poinitelj divljakog udaranja kažnjen s tri mjeseca zabrane igranja u vrijeme kad nema natjecanja. Stoga nije potrebno gledati ni službeni DVD s utakmice, jer se promijenilo ne bi ništa. Nakon ovog priopenja, spremni smo na „naruena“ izvješa u nekim medijima u kojima e se od strane nekih klubova blatiti ono

što stvaramo. Unaprijed im odgovaramo da pogledaju službeni CD s utakmice Simptomatino za dogaanja u Rijeci je i reakcija nadzornika utakmice Dragutina Modesta iz Kanfanara, kada je na direktan upit našeg trenera što se to dogaa, jednostavno odgovorio da vidi, ali da on ne može ništa. Na slavu i ast hrvatskom rukometu. S obzirom da nalogodavcima ovo nije bilo dovoljno, isti su sudaki par delegirali i na dvoboj Nexe – MKA*IPC u 10. kolu. Isto tako, imamo pouzdane informacije tko e nam suditi na gostovanjima do kraja prvog dijela prvenstva, kako sluajno ne bi negdje osvojili bod.

Možemo se samo nadati da e državni organi, koji su poeli s raišavanjem negativnosti u gospodarstvu, istu stvar napraviti i u sportu, odnosno rukometu. A koliko imamo informacija, ve su i poeli. Upravo ta injenica daje nam snage za daljnji rad, jer u suprotnom sve zajedno ne bi imalo smisla. Nakon svega, ne treba uditi da naših sudaca nema ni na jednom veem i znaajnijem meunarodnom natjecanju, a da nema ni sužbenih osoba. Oito su EHF i IHF prepoznali dogaanja u hrvatskom rukometu Za RK MKA*IPC Josip Horvat (direktor)
27. listopada 2009. I. HNL - Meimurje slavilo pobjedu nakon tri uzastopna prvenstvena poraza

Ĺ timac sa Zagrebom doĹživio teĹĄki brodolom u akovcu Kad se visoko leti, onda je prizemljenje obino â&#x20AC;&#x17E;bolnoâ&#x20AC;&#x153;. Dogodilo se to Zagrebu u akovcu. Nakon pobjede protiv Dinama, â&#x20AC;&#x17E;pjesniciâ&#x20AC;&#x153; su izgleda â&#x20AC;&#x17E;poletjeliâ&#x20AC;&#x153; i zajedno sa svojim trenerom Igorom Ĺ timcem protiv Meimurja ponovno sve skupa podsjetili zaĹĄto su zadnji na tablici. Poletno Meimurje nije imalo nikakvih problema protiv indisponiranog Zagreba za sigurnu pobjedu od 4:2 (1:0) i prekid crne serije od 3 uzastopna prvenstvena poraza. Iako je trener Bogdan uoi utakmice imao velikih problema kako sastaviti zadnji red, posebice stoperske pozicije jer nije bilo standardnih: Andrea i Bubala, na kraju se ispostavilo da napad Zagreba nije tako ubojiti za razliku od domaeg. Odlinu odigranu utakmicu zainio je napada Golubovi s dva zgoditka (na tablici prvoligaĹĄkih strijelaca sa 6 zgoditaka pribliĹžava se samom vrhu), a pridruĹžili su mu se Planti (prvijenac u dresu Meimurja) i moĹžda najbolji igra na terenu JoĹĄko Kova koji je za ĹĄeer na kraju postigao sjajan zgoditak koji se ne via svaki dan.

MEIMURJE â&#x20AC;&#x201C; ZAGREB 4:2 (1:0)

Igor Ĺ timac naletio je na â&#x20AC;&#x153;minuâ&#x20AC;? u akovcu

Zagreb je djelovao tako da bi teĹĄko uope postigao zgoditak, da si Georgievski nije ugurao nesretno loptu u vlastitu mreĹžu, dok je Vugrinec postigao zgoditak za konani rezultat duboko u sudakoj nadoknadi. S petom pobjedom i ukupnim zbirom od 16 bodova, ponovno se â&#x20AC;&#x17E;lakĹĄe diĹĄeâ&#x20AC;&#x153;, a i poloĹžaj na tablici je znatno ljepĹĄi. Pogotovo kad ti u lea gledaju Hajduk i Varteks. Pesimizam koji je nagovjeĹĄtavao da e se do kraja jeseni jako teĹĄko osvajati bodovi, zbog teĹĄkog rasporeda

Bojan Golubovi s dva nova zgoditka jedan je od najzasluĹžnijih za petu pobjedu Meimurja

i neugodnih protivnika od subote naveer viĹĄe ne stanuje u redovima Meimurja.

â&#x20AC;&#x153;Pjesniciâ&#x20AC;? razoarali u svim segmentima Zagreb je inae u akovcu nakon velikog iznenaenja i pobjede protiv Dinama totalno razoarao. BojaĹžljiva taktika trenera Ĺ timca, sa samo jednim napadaem i pokuĹĄajem da se ĹĄto duĹže sauva vlastita mreĹža nije urodila plodom. Gosti su bili u potpuno podreenom poloĹžaju cijelu utakmicu i nije floskula kad se kaĹže da su zaista zasluĹženo poraĹženi. Stoga udi Ĺ timeva izjava poslije utakmice u kojoj se pomalo potcjenjuje pobjeda Meimurja kad kaĹže â&#x20AC;&#x17E;da je njegove igrae Dinamo iscrpio i da su se posljedice osjeale na ovoj utakmiciâ&#x20AC;&#x153;. Pa ako je tako zaista nam nije jasno je li Zagreb moĹžda odigrao nekakvu â&#x20AC;&#x17E;nadljudsku partijuâ&#x20AC;&#x153; proĹĄle nedjelje nakon koje bi trebala viĹĄetjedna â&#x20AC;&#x17E;rehabilitacijaâ&#x20AC;&#x153;. Zaista totalno promaĹĄena â&#x20AC;&#x17E;isprikaâ&#x20AC;&#x153;. (Dejan Zrna, oto: VĹ˝R)

U subotu u goste Cibaliji Meimurju do kraja jeseni slijedi niz teĹĄkih utakmica. Tako se u subotu gostuje u Vinkovcima gdje Cibalija pod vodstvom trenera Stanka MrĹĄia koji je sjajne rezultate postizao kad je bio i na klupi Meimurja stvorio respektabilnu momad koja se bori za sam vrh tablice. Koliko Cibalija vrijedi u ovom trenutku pokazuje i bod osvojen na Maksimiru. Iako je Dinamo imao pregrĹĄt prilika

nije zabio, a onda su Vinkovani pri kraju mogli uzeti sva tri boda. U redovima Cibalije odlino igra i jedan meimurski igra Kresinger iako je u posljednje vrijeme imao problema s ozljedom. Vratio se na najbolji mogui nain - golom protiv Dinama. Nakon jedne loĹĄe partije i jedne dobre Meimurja, trener Sreko Bogdan protiv Cibalije ima izvrsnu priliku da

se vidi je li utakmica protiv Zagreba pokazala kojim putem e se akoveki prvoligaĹĄ krenuti u nastavku prvenstva. U posljednje vrijeme ima dosta problema u igrakom kadru, ĹĄto zbog ozljeda i bolesti, ĹĄto zbog kartona, ali Meimurje bi u subotnjoj utakmici protiv Vinkovana trebalo biti u kompletnijem sastavu nego je to bio sluaj protiv Zagreba. (dz)

Bogdan nas najprije napao, pa prihvatio savjete!? Iako ne Ĺželimo umiĹĄljati da smo imalo zasluĹžni za â&#x20AC;&#x17E;renesansuâ&#x20AC;&#x153; akovekog prvoligaĹĄa u subotnjem izdanju, ali moramo primjetiti da je trener Bogdan koji je valjda homogenizirao igrake redove izmeu ostalog i na nain da je Ĺžestoko opalio i po dolje potpisanom autoru u etvrtak na pressici uoi utakmice protiv Zagreba, da bi onda sam sebi â&#x20AC;&#x17E;skoio u ustaâ&#x20AC;&#x153; i u potpunosti prihvatio sve ono ĹĄto smo mu zamjerili da je loĹĄe napravio u VaraĹždinu. Stoga ei, ako je kojim sluajem bilo

trenerskih premija za ovu pobjedu â&#x20AC;&#x201C; toplo se preporuamo. Ĺ alimo se naravno! Ĺ to smo inae sve zamjerili Bogdanu u njegovom debiju na trenerskoj klupi protiv Varteksa, odnosno ĹĄto bi trebalo promijeniti, a to se protiv Zagreba zaista dogodilo? Obrambenu varijantu od tri igraa u zadnjem redu i prijedlog da prijee na etiri, ĹĄto je danas uobiajena varijanta modernog shvaanja nogometa. Prihvaeno. Sugerirali smo da Markovi ne moĹže igrati

stopera. Protiv Zagreba ga nije bilo naĹžalost ni meu â&#x20AC;&#x201C; 18 (opravdano, jer je bio ozlijeen). Prihvaeno. Pisali smo da Slunjski joĹĄ uvijek nije spreman za â&#x20AC;&#x17E;glavnu roluâ&#x20AC;&#x153; u veznom redu. Prihvaeno. Zamjerili smo mu na previĹĄe deanzivno-destruktivnoj taktici u kojoj primjerice nije bilo mjesta u ekipi za Eliomara. Prihvaeno, mladi Brazilac koji je itekako znaajan za kombinatornu igru Meimurja zajedno s Kovaeom ponovno je zaigrao u poetnoj postavi. Itd, itd...(dz)

AKOVEC. Stadion SRC Mladost. Gledatelja: 800. Sudac: Mari (Daruvar) â&#x20AC;&#x201C; 7. MEÂ&#x2DC;IMURJE (4-3-3): Vuljanko -, Georgievski 6, Lozo 6, Amauri 7, Meljnjak 6 â&#x20AC;&#x201C; Darmopil 7, Kova 7,5, Eliomar 6,5 (od 63. Aganovi 6,5) â&#x20AC;&#x201C; Lima 6,5 (od 56. Planti 7), Golubovi 8, Ĺ˝uljevi (od 81. Vuka -). Trener: Bogdan 7. ZAGREB (4-5-1): Ĺ kori 5 (od 43. Herceg 5), Celjak 5, Jeton 6, Pavlovi 5 (od 36. OrĹĄuli 5), Ĺ pii 5,5 â&#x20AC;&#x201C; Parlov 6,5, Jugovi 5, Peji 5,5 (od 71. PiĹĄkor 6), Abdurahimi 5, Jurendi 6 â&#x20AC;&#x201C; Vugrinec 6. Trener: Ĺ timac 5. (dz) Ostali rezultati: Slaven Belupo â&#x20AC;&#x201C; Inter 5:2; Istra 1961 â&#x20AC;&#x201C; Ĺ ibenik 1:2; C. Sesvete â&#x20AC;&#x201C; Varteks 2:2; Karlovac â&#x20AC;&#x201C; Hajduk 1:0; Osijek â&#x20AC;&#x201C; Lokomotiva 3:0; Zadar â&#x20AC;&#x201C; Rijeka 1:1; Dinamo â&#x20AC;&#x201C; Cibalia 1:1.

TABLICA 1. Dinamo

12 9 2

1

38:6

29

2. Ĺ ibenik

12 7 3

2

14:9

24

3. Karlovac

12 6 5

13:6

23

4. Cibalia

12 6 4 2

16:6

22

5. Osijek

12 6 3

3

1

24:19 21

4 22:20 20

6. Sl. Belupo

12 6 2

7. Rijeka

12 5 4 3

21:14 19

8. Lokomova

12 5 1

6

15:20 16

9. Meimurje

12 5 1

6

19:27 16

10. Hajduk

12 4 3

5

11:10

15

11. Varteks

12 4 3

5

13:17

15

12. Zadar

12 4 3

5

11:18

15

13. Inter

12 3 2

7

17:22 11

14. Istra 1961

12 2 3

7

12:26 9

15. C. Sesvete

12 1

4 7

15:24 7

16. Zagreb

12 1

1

10 7:24

4

Parovi 13. kola: Inter â&#x20AC;&#x201C; Istra 1961; Lokomotiva â&#x20AC;&#x201C; Zadar; Cibalia - Meimurje; Hajduk â&#x20AC;&#x201C; Dinamo; Varteks â&#x20AC;&#x201C; Osijek; Zagreb â&#x20AC;&#x201C; Croatia Sesvete; Ĺ ibenik â&#x20AC;&#x201C; Karlovac.

Problemi u igrakom kadru zbog ozljeda, bolesti, kartona... I u Meimurje je stigla neugodna crijevna viroza koja je zahvatila nekoliko igraa Meimurja. Probleme su imali posebice Brazilci Lima i Eliomar, kao i Bratkovi. Brazilski dvojac uspio se nekako oporaviti i zaigrati, ali Bratkovi koji je ak bio najavljen za prvi sastav - nije. Nije igrao ni inae standardni stoperski tandem: Bubal-Andre, zbog ozljede, odnosno kartona, a nije bilo ni Markovia. Dosta problema u zadnjoj liniji, tako da su zaigrali Amauri i Lozo. Djelovali su solidno, iako je Lozo koji oito ima potencijala za ovu poziciju napravio u nekoliko navrata poetnike pogreĹĄke tako da je promaĹĄio cijelu loptu. Sreom da takve promaĹĄaje nisu oekivali ni gostujui napadai, jer su ih iznenadili tako da nisu reagirali. To se prvoligaĹĄkom stoperu ne bi smjelo dogaati, ali oito je prisutan kod njega nedostatak utakmica.

III. HNL - ISTOK - u etiri dana odigrana dva prvenstvena kola

NedeliĹĄe kako-tako, PreloĹžani nikako NedeliĹĄe je u tjedan dana, iz dvije utakmice, upisalo tri boda. Visoku domau pobjedu od 5:0 kreirao je Treska s etiri pogotka, no njegovo iskljuenje u Cerniku dovelo je djelomino do visokog poraza od 4:0. Susret u srijedu, ak i prije poetka, jasno je odao odnose snaga dviju ekipa. Gosti iz Osijeka, ekipa koja je do kraja proĹĄle sezone bila jedna od najboljih u ligi, do neprepoznatljivosti se srozala. Grafiar je u DunjkovecPretetinec stigao s golobradim mladiima u prvih 11, a ostatak do brojke 18 nije ni bio na klupi, premda je prijavljen u zapisniku. Kako smo saznali od predstavnika kluba, teĹĄki problemi more Grafiar, kojem su gradski oci i ostali sponzori otkazali financijsku pomo. Protiv takvog protivnika bilo je lako igrati, a viĹĄe si paĹžnje domai igrai morali posvetiti tome da zadrĹže koncentraciju na dovoljnoj razini da bez primljenog gola dovrĹĄe susret. NajviĹĄe se istakao dakako Treska, koji je postigao etiri gola, od ega prvi ve u treoj minuti utakmice. Za jedan mu je asistirao iz utakmice u utakmicu sve bolji PremuĹĄ, a za ostatak je sam zasluĹžan. Posebno se gledateljima dopao posljednji pogodak susreta, u kojem Treska nije ni priekao da se protivnici postave kako valja nakon primljenog gola, ve je loptu s centra sproveo sve do mreĹže Grafiara. Jasno je stoga da se NedeliĹĄani bez svog golgetera u Cerniku nisu mogli dobro provesti. Hladan tuĹĄ, unato ugodnom jesenjem poslijepodnevu, NedeliĹĄanima je servirao sudac Lui, koji prestrogo iz igre, ve u petoj minuti, iskljuuje upravo Tresku. Tako oslabljeni NedeliĹĄani su se ipak brzo pribrali, i stvorili prilike preko Belovia i Jageca, koje nisu promijenile poetni rezultat. Zato su znali pogoditi domaini, koji u 27. minuti dolaze u vodstvo, iji je kreator bio Kotorac. Potvrdu vodstva Mladosti postavio je u 44. minuti Akmai. No, ni nakon 2:0 se gosti iz NedeliĹĄa ne predaju sudbini, a posebno je agilan Belovi, koji kao da se zainatio domaoj obrani, ali ni jedna njegova lopta nikako da prijee maginu gol-crtu. Trese se mreĹža na drugoj strani, iza Posavca, kojeg je u 72. minuti nadmudrio Ĺ vaumovi za 3:0. U 85. minuti je joĹĄ Kurjakovi potvrdio neizbjeĹžno, poraz NedeliĹĄa, postigavĹĄi gol za konanih 4:0. Po povratku u Meimurje nogometaĹĄi NedeliĹĄa mogli su izraziti samo svoje Ĺžaljenje ĹĄto je utakmica zavrĹĄila tako kako je, i ĹĄto su ostali hendikepirani ranim iskljuenjem Treske. Priliku za popravak imat e ve u petak, kad im u goste s poetkom u 14 sati stiĹže Bjelovar.

Dva poraza Mladosti PreloĹĄka Mladost tone sve niĹže na tablici. Oito nedosta-

Rezultati: Mladost(P) - Graniar 1:2, Mladost(C) - NedeliĹĄe 4:0, Grafiar Vodovod â&#x20AC;&#x201C; Olimpija 3:2; NAĹ K â&#x20AC;&#x201C; Â&#x2DC;akovo 0:1; Lipik â&#x20AC;&#x201C; KriĹževci 3:0; Croatia (Â&#x2DC;) â&#x20AC;&#x201C; MV Croatia 1:0; Bjelovar â&#x20AC;&#x201C; Koprivnica 0:0; BeliĹĄe â&#x20AC;&#x201C; Sloboda 2:0; ViĹĄnjevac â&#x20AC;&#x201C; Slavija 2:0.

TABLICA 1. Lipik

12 8 2

2

27:16 26

2. Croaa ()

12 6 5

1

25:12 23

3. Mladost (C)

12 6 4 2

18:12 22

4. Slavija

12 7 1

4 18:18 22

5. BeliĹĄe

12 6 2

4 19:12 20

6. Graniar

12 6 2

7. MV Croaa (SB) 12 6 1

4 21:20 20 5

27:13 19

8. Bjelovar

12 5 4 3

22:13 19

9. akovo

12 5 3

4 16:17 18

10. NedeliĹĄe

12 5 2

5

11. ViĹĄnjevac

12 4 4 4 17:18 16

12. NAĹ K

12 4 3

13. Olimpija

12 3 4 5

23:23 13

14. Mladost (P)

12 3 3

6

10:17 12

15. KriĹževci

12 4 0 8

13:22 12

16. Koprivnica

12 2 4 6

17. Sloboda

12 2 3

7

18:28 9

18. Graar Vod.

12 2 1

9

11:38 7

5

24:28 17

16:16 15

11:13 10

Parovi 13. kola: MV Croatia (SB) â&#x20AC;&#x201C; NAĹ K; Slavija â&#x20AC;&#x201C; Croatia (Â&#x2DC;); Koprivnica â&#x20AC;&#x201C; ViĹĄnjevac; NedeliĹĄe â&#x20AC;&#x201C; Bjelovar; Olimpija â&#x20AC;&#x201C; Mladost (C); Graniar â&#x20AC;&#x201C; Grafiar Vod.; KriĹževci â&#x20AC;&#x201C; Mladost (P); Sloboda â&#x20AC;&#x201C; Lipik; Â&#x2DC;akovo â&#x20AC;&#x201C; BeliĹĄe. tak kvalitetnog igrakog kadra dolazi do izraĹžaja. U srijedu su najprije visoko poraĹženi od osjeke Olimpije sa ak 5:1, a onda su kod kue doĹživjeli nesretan poraz od Graniara iz Ĺ˝upanje 1:2. I dok su za poraz u Osijeku prvenstveno sami krivi, iako je bilo i tu dosta sudake nepravde, u subotu su na domaem terenu doĹživjeli joĹĄ veu nepravdu. Kad izgubiĹĄ 5:1, onda se niti nemaĹĄ pravo Ĺžaliti, a osim toga kako istiu svi loĹĄe i neborbeno se i igralo. Meutim, u subotu je bila sasvim druga pria. Svi igrai dali su sve od sebe, stvoreno je pregrĹĄt prilika, ali ĹĄto to vrijedi kad se na kraju najviĹĄe pria o sucima. Tonije glavnom sucu koji je stigao iz daleke Slavonije. Iako opet bez nekoliko standardnih igraa PreloĹžani su protiv Graniara imali viĹĄe od igre nekoliko sjajnih prilika od kojih su samo jednu pretvorili u zgoditak. I kad se inilo da e utakmica zavrĹĄiti neodlueno, domai su ostali i bez boda. Gosti su dvije minute pri kraja doĹĄli do vodstva od 2:1 kojeg su uspjeli zadrĹžati do kraja. Izmeu ostalog zahvaljujui joĹĄ jednoj u nizu kontroverznih odluka suca Marinia koji nije dosudio oigledan jedanaesterac na HreĹĄu u zadnjoj minuti. Inae, gosti su prvi poveli, Dodlek je poetkom drugog poluvremena poravnao, bilo je joĹĄ prilika za vodstvo Mladost, ali oito preloĹĄkom sastavu nedostaje strijelac. Mladost u subotu eka novo teĹĄko gostovanje kod izravnog protivnika za opstanak KriĹževci. (D. Zrna i I. Strahija)
27. listopada 2009.

IV. HNL-SJEVER - skupina A odigrano 10. kolo koje su obilježili meimurski ogledi

U tri meimurska derbija sve tri pobjede domainima - Zbog osvojena sva tri boda razlog za slavlje imali su u: Kotoribi, akovcu i Palovcu, a uvjerljivi su bili i Slakovani Iz kolo koje je u potpunosti pripalo domainima, odigrana su ak tri meusobna susreta meimurskih klubova. I tu su domai uzeli sve tri pobjede. Na vrhu je i dalje Podravina koja je bila uvjerljiva, akovec je zadržao tree mjesto, a ponovno visoko leti Graniar iz Kotoribe koji se približio vodeem dvojcu.

DERBI KOLA

Mihalovi zabio u završnici za pobjedu Palovana

Graniar uvjerljiv protiv Trnave U Kotoribi je gostovala, ove jeseni “preporoena” Trnava iz Goriana. Skupilo se oko tristotinjak gledatelja, što potvruje da meusobne utakmice meimurskih klubova, posebice tradicionalnih rivala i dalje privlae gledatelje. Domain je vrlo rano dao do znanja gostima, tko e u ovoj utakmici odnijeti puni plijen. Nakon njihovog vrlo ranog vodstva (Radmani), Kotoripani su se malo opustili, no kad je u 24. minuti Jakši pogodio vratnicu, domai se ponovno sele u kazneni prostor gostiju opsjedajui ga neprekidno sve do drugog gola.. Da poraz nije vei „goranci“ mogu zahvaliti svom vrataru Jasenoviu koji u nekoliko navrata sjajno intervenirao, ali u 52.minuti ni on nije mogao sprijeiti prekrasan zgoditak domaeg kapetana Hertelendij. On je izvrsnim udarcem s nekih 20 metara svladao gostujueg vratara. Utakmica je do kraja bila vrlo zanimljiva i Trnava je došla do daha, ali rezultat se više nije mijenjao. Graniar je pokazao da mu spoj mladosti i iskustva donosi i ove jesene sve bolje rezultate, tako da je zasluženo ponovno visoko na tablici. Rezultati 10. kola: Sloboda Srainec 4:0, Mladost - Ivanica 5:1, Dinamo (P) - Sloga 1:0, Plitvica - Dinamo (D) 7:2, Podravina - Novi Marof 5:0, akovec - ukovec 77 1:0, Graniar - Trnava 2:0.

TABLICA 1.Podravina

10

9 1

0 45 3

28

2.akovec

10

8 1

1

37 8

25

3.Graniar

10

7 0 3

18 7

21

4.Sloga

10

6 2

2

20 8

20

5.Trnava

10

5 2

3

14 10 17

6.Srainec

10

5 2

3

12 11 17

7.Dinamo P.

10

5 1

4

16 18 16

8.Sloboda

10

4 1

5

16 14 13

9.Plitvica

10

4 0 6

19 21 12

10.ukovec 77

10

3 1

6

13 19 10

11.Mladost

10

3 1

6

15 45 10

12.Ivanica

10

2 0 8

8

29 6 28 4

13.Dinamo D.

10

1

1

8

9

14.Novi Marof

10

1

1

8

11 32 4

PAROVI 11.KOLA (sve utakmice igraju se u subotu u 14.30 h): Ivanica-Sloboda, ukovec 77-Mladost, Trnavaakovec, Novi Marof-Graniar, Dinamo(D)-Podravina, SlogaPlitvica, Srainec-Dinamo(P).

Meimurski derbi Palovani su doekali u izvrsnom raspoloženju jer su nanizali nekoliko pobjeda, dok je akoveki sastav nakon nekoliko uspješno odraenih utakmica i visokog plasmana od prošlog kola u laganom “downtrendu”. Tokom cijelog susreta, koji je protekao u vrlo žustrom nadmetanju,domai su pokazali više želje za pobjedom, što im se ostvaruje u 83.minuti. Nervozna i vrlo napeta utakmica,što zbog bodova, što zbog rivaliteta i veeg broja igraa koji su od prije branili boje jednog i drugog kluba. Ceh žestokog nadmetanja Skupo je koštao igraa gostiju Kolara koji je u 65. minuti iskljuen zbog druge opomene. Igraa više domai su iskoristili pred sam kraj utakmice kad je Mihalovi

DINAMO (P) - SLOGA 1:0 (0:0) Palovec. Igralište Dinama. Gledatelja 150. Sudac: K. Jaluši (Kuršanec) Strijelac: 1-0 Mihalovi (83). Dinamo(P):Rebernik,Janec,Dar. Žuli,Hali(od 89. Pali),Marec, M ihalovi,Lovreni,Štampar,Kolari ,Ruži,Juras(od 75.Domini), Trener: Santino Debelec. SLOGA:Novak,F.Orehovec,Zoka ,Obadi,Vabec,Kolar,N.Orehove c(od80.D.Glad.),Vugrinec(od46. Bajzek),R.Glad,Vrbanec Trener: Ivan:Hamonajec

zabio pobjedniki zgoditak za konanih 1-0. Borbenost Dinamovaca koji su skupili ak pet opomena, tako se na kraju isplatila jer su zabilježili novu pobjedu u nizu i stigli u gornji dom tablice. (D. Keak, foto: Z. Vrzan)

U Kotoribi je Graniar nadigrao Trnavu i stigao do sigurne pobjede

akovani jedva protiv ukovca ‘77 akovec koji je najavio borbu za naslov prvaka i višu ligu u nedjelju se baš i nije iskazao protiv ukovana. Utakmica je odigrana na SRC Mladost. Domain je bio dominantniji tokom cijelog susreta, ali nedoreenost u završnici gostima je pružala nadu sve do posljednjeg suevog zvižduka. Inae, kako se ispostavilo zgoditak odluke u 53. minuti postigao je Jurica Novak. Bio je to po svemu sudei loš dan

za ambicioznu ekipu akovca, dok se sastav iz ukovca , s obzirom na raspoloživi kadar orijentirao na kontre i polu kontre. Pri kraju susreta gosti su stvorili jednu izglednu situaciju, no na njihovu žalost Vukina se našao u zaleu, tako da je ostalo minimalnih 1:0 za akovec.

Slakovani visoko porazili “srakare” Sloboda iz Slakovca ugostila je Srainec i stigla do visoke pobjede

4:0. Uvjerljiv rezultat i vrlo vrijedna pobjeda Slakovana, plod su borbenosti, ali i malo sree. Meutim, i to je sastavni dio svake nogometne utakmice. Domai su poveli zgoditkom D. Novaka vrlo rano ve u 3. minuti. Držali su vodstvo iako su gosti imali svojih prilika. Nekoliko izraženih. U nastavku su domai ponovno pogodili u pravo vrijeme, tek što se krenulo sa centra. Zabio je Petek i tada se ve nazirao pobjednik. Iako su gosti prijetili i domai su imali svojih prilika, ali

GRANIAR - TRNAVA 2:0 (1:0)

SLOBODA - SRAINEC 4:0 (1:0)

Kotoriba. Sportski park. Gledatelja 30. Sudac: Kolari (Novo Selo Rok) Strijelci:1-0 Radmani (8), 2-0 Hertelendi (52) Graniar: Tropšek,Radmani,Horvat,Latin,Matot ek,Habuš, Paveli(od 86.Vukoti),Hertelendi(od 88. Zadravec, F. Kos, Matulin(od 46.Gorupi), V. Kos. Trener: Branko Lipi. Trnava: Jasenovi, Jakši, Farkaš, N.Vlah,Katanec, Gudlin,Blagus, Pongrac (od 82.Markuši), Malovi (od 70.Mesari), Jakši,Baksa (od 46.I.Vlah.). Trener: Zlatko Baari.

Slakovec. Igralište Slobode. Gledatelja 250. Sudac:Vugrinec(Komarnica). Strijelci: 1-0 Novak (3), 2-0 D. Petek (46), 3-0 Novak D. (90), 4-0 Goricaj (90). Sloboda:Kolar,Vuhanec(od76.Tkalec),Angel, Kamenar,Levec,Katanec,Hea (od 84.G.Petek G.),Borko,Goricaj,Novak,D.Petek. Trener: Stjepan Petek.

PLITVICA - DINAMO(D) 7:2 (2:1) Gojanec. Igralište NK Plitvice. Gledatelj: 100. Sudac: Z. Novak (Mursko Središe). Strijelci za goste: 0-1Strahija (7), 4-2Jesenovi (75). DINAMO(D):Lacko,Trstenjak,Vargek,Jesenovi,Kle meni,Jakši, Herman(od 46. A.Krznar),Lovrek,N. Krznar, Tizaj(od 75.Topalovi), Z. Strahija. Trener: nema prijave.

AKOVEC - UKOVEC 77 1:0 (0:0) akovec. SRC MLADOST akovec. Gledatelja: 100. Sudac: Matija Horvat (Savska Ves). Strijelac: 1-0 J. Novak (53). AKOVEC:Maari,Sean (od 46.Runevski), Šoštari (od 78. Treska),J.Novak, Horvat,Pintari, Begovi,Frljužec,Malovi,M.Novak, Dasovi (od 40.Murkovi). Trener: Mario Kovaevi. UKOVEC 77:Mikulan,Vuk,Poljak,M.Mihoci M,D. Mihoci,Lehki,Begovi, (od58.Jezeri),Lonari, Vukina,Božek, Grgec. Trener: Dušan Sraka.

Meimurski derbi u Palovcu obilježila je žestoka i borbena partija oba sastava

do visoke pobjede stigli su u samoj završnici. Naime, ak dva zgoditka postigli su u posljednjim trenucima utakmice unutar sudake nadoknade. Zabio je ponovno Novak, a pridružio mu se i Gorijcaj. Da je igra bila vrlo žustra dokaz su po etiri žuta kartona s obje strane. Gosti su na kraju protestirali kod glavnog suca (nije previše jasno zbog ega), a zbog naguravanja i verbalnih nasrtaja neki e snositi i disciplinske sankcije .

Dinamo Domašinec visoko poražen u Gojancu Rezultat sam po sebi govori puno, iako ne uvijek i sve do kraja. Naime, igra Dinama iz Do-

mašinca koji je visoko poražen u Gojancu sa ak 7:2 raspala se tek u 60.minuti kod 2-1 za domaina. Inae, brzonogi Zoran Strahija ak je gostima donio vodstvo u poetnom dijelu utakmice, ali na kraju je to bio jedini pravi bljesak gostujueg sastava, koji je preko Jesenovia uspio 15 minuta prije kraja smanjiti vodstvo domaina na 4:2, da bi onda do kraja primili nova tri zgoditka. Loša igra u obrani Dinama, ao ito je dai suženi teren nije dobro sjeo gostima, koji su takoer zaradili tri opomene uz vrlo blijedu i aneminu igru, posebice u završnici kad su se sasvim predali. (Danijel Keak, foto: Zlatko Vrzan)
27. listopada 2009.

10. kolo I. ŽNL NAPRIJED – CENTROMETAL 3:2 (2:1) CIRKOVLJAN. Igralište Zdenci. Suci: Borut Križari (Ivanovec), Davor Šupljika (Šenkovec), Renato Posavec (Strahoninec). Delegat. Dragun Hozjak (Prelog). Strijelci: 0:1 Vibovec (32), 1:1 Ružman (33), 2:1 Marnec (38), 3:1 D. Režek (59), 3:2 (Vibovec (80). NAPRIJED: Špilek, Horvat, Možek. N. Režek (od 85. Horvat), I. glavina, Lukai, Ž. Glavina, Marnec (od 79. Bedeniki), P. Horvat, Ružman, D. Režek (od 90. Simukovi). Trener: Zlatko Vugrinec. CENTROMETAL: Trupkovi, Novak, Majsen, Vince (od 76. Hatlak), Pani, Rodrigue, Senar, Fegeš, Vibovec, Doveer, Lastavec (od 70. Vincek). Trener: Dražen Novak. Žu kartoni: Ž. Glavina, D. Režek, P. Horvat, Ružman (Naprijed), Doveer (Centrometal).

VIDOVAN – OMLADINAC (NSR) 2:4 (1:2) DONJI VIDOVEC. Igralište Vidovan. Suci: Dario Srnec (Pušine), Darko Kutnjak (ehovec), Ivan Žganec (ukovec). Delegat: Krešimir Glavina. Strijelci: 1:0 Škoda (12), 1:1 Ratajec (39), 1:2 Ratajec (43-11m), 2:2 Nemet (60), 2:3 Ratajec (70), 2:4 Ratajec (80). VIDOVAN: Šubaša, Horvat (od 24. Herman), Nemet, Kuan (od 46. Lukša), N. Nes, Mario Matulin (od 72. M. Nes), Škoda, Vidovi, Grozdek, Friši, Kuzmi. Trener: Vladimir Fabi. OMLADINAC: Tomaši, alopa, Reich, Bel, alopa, Filipovi, K. Culjak (od 67. Horvat), Lesjak, Ratajec (od 86. Rešetar), Cerovec, Mlinari (od 75. M. Culjak). Trener: Denis Ratajec. Žu kartoni: alopa, M. Culjak (Omladinac).

PLAVI – POLET (P) 2:4 (2:0) PEKLENICA. Igralište Pocurke. Suci: Bojan Juras (akovec), Dragan Hrustek (M. Mihaljevec), Saša Mihalic (Lopanec). Delegat: Željko Štefanac. Strijelci: 1:0 J. Škvorc (22), 2:0 K. Škvorc (25-11m), 2:1 Vrbanec (47), 2:2 Vrbanec (67), 2:3 Pal (85), 2:4 Mikuli (90). PLAVI: Mesari, S. Škvorc, Zadravec, Polanec, Šol, Kovai (od 65. Radikovi), J. Škvorc, K. Škvorc, Nerer (od 56. Jambroši), Bogdan, Majeri. Trener: Milivoj Trstenjak. POLET:Stamenkovi,Nemec,Bašek,Lesjak,Posavec,Okreša,Kozli,Vukovi(od66.Magdaleni), Halilovi (od 46. Vrbanec), Gajnik, Pal (od 88. Mikuli). Trener: Željko Domjani. Žu kartoni: Polanec, Nerer, Radikovi (Plavi), Posavec, Stamenkovi, Bašek (Polet).

POLET – MLADOST (I) 3:0 (1:0) SVETI MARTIN NA MURI. Igralište Polet. Suci: Ivica Križai (Štefanec), Dragun Novak (Lopanec), Antun Fažon (akovec). Delegat: Dragun Šafari (Lopanec). Strijelci: 1:0 A. Gorianec (42), 2:0 Radikovi (59), 3:0 Radikovi (67). POLET: urkin, Radikovi, Karlovec, Županec, Hren, Turk, orevi (od 44. Koša), Stojko, A. Gorianec, T. Kralj (od 80. Pintari), G. gorianec (od 80. Brezoveki). Trener: Stjepan Makar. MLADOST: Jeleni, Zorkovi, Cvek, Frani, Novak, Horvat (od 60. Fodor), Belovi (od 79. Žvorc), Fuko, Marka, Vrbanec, Jaluši. Trener: Darko Rob. Žu kartoni: G. gorianec, Koša, A. Gorianec (Polet), Vrbanec, Zorkovi (Mladost). Crveni karton: Josip Modlic-predstavnik kluba (Mladost).

BRATSTVO – SPARTAK 2:1 (0:0) SAVSKA VES. Igralište Bratstva. Suci: Damir Aldi (Strahoninec), Lidija Kralji (Ivanovec), Vlado Soka (Podturen). Delegat: Stjepan uranec. Strijelci: 1:0 Dan. Novak (60), 1:1 I. šegovi (89), 2:1 Dan. Novak (90). BRATSTVO: Lajtman, Mesari, Bujan, Makšadi, Dej. Jambroši, Dav. Jambroši, Vuruši (od 89. Kopjar), Fras, Pata a (od 60. Hižman), Dan. Novak, Horvat (od 46. Hunjadi). Trener: Goran Hižman. SPARTAK: Vaš, T. Bari, Mihalic, Križai, Cvetko, Opaak, Pasler (od 80. Strnad), E. Šegovi, I. šegovi, Novosel (od 83. Horvat), Hali. Trener: Tomica Šestan. Žu kartoni: Dej. Jambroši, Vuruši, Hižman (Bratstvo), Pasler, I. Šegovi (Spartak). Crveni kartoni: Mario Miljani- zioterapeut (Spartak), Lidija Kralji-pomoni sudac.

RUDAR – VENERA PMP 1:0 (0:0) MURSKO SREDIŠE. Igralište Šoderka. Suci: Zoran Hajdinjak (akovec), Ivica Horvat (akovec), Mihael Belovi (NSnD). Delegat: Slavko Vodopija (Strahoninec). Strijelac: 1:0 Vincek (89). RUDAR: Rajf, D. Levai, J. Leich, Šprajc, N. Šol (od 90. Vinko), Kukovec, Horvat (od 86. D. Levai), Rihtarec, Strojko, M. Šol (od 46. Varga), Vincek. Trener: Smiljan Liklin. VENERA PMP: Kocijan, Cvetko, I. Vabec, L. Vabec (od 74. Perko), Trupkovi, R. Vabec, M. Perko, Kerman, Medved, Kamenar, Škvorc (od 89. Kolar). Trener: Ivan Golubi. Žu kartoni: N. Šol (Rudar), Škvorc, Kerman, Kamenar (Venera PMP).

BSK – SOKOL 2:2 (1:2) BELICA. Igralište Mosše. Suci: Branko Bacinger (Novi Marof), Josip Novak (akovec), Ivica Felker (Strahoninec). Delegat: Stjepan Talan (Ivanovec). Strijelci: 0:1 Novak (5), 1:1 Gunc (20-11m), 1:2 Kerovec (43-11m), 2:2 Pal (71). BSK: Pani, Škvorc, Mihalec, Gelo, Ciglari (od 46. Pal ), K. Mihalec, Horvat, Gunc, Makar (od 82. Škvorc), Haek, Beštek. Trener: Stjepan Mihalec. SOKOL: B. Puh, Lebar (od 46. Leško), Novak, S. Puh, G. Drk, Kerovec, Lisjak, Mikolaj, Šol, N. Drk, Munar (od 83. Žagar). Trener: Dražen Fric. Žu kartoni: Gunc (BSK), Novak, Kerovec (Sokol).

I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

Naprijed zadržao vrh tablice Naprijedu novi domai bodovi. Centrometal je prvi poveo u Cirkovljanu u 32. minuti zgoditkom Nenada Vibovca. Imali su gosti iz Macinca još nekoliko prigoda za postii koji zgoditak, ali je realizacija izostala. Samo da su bili malo više koncentriraniji u završnici mogli su si u prvom dijelu napraviti lijepu prednost. No, kad ne zabiješ primiš. Tako je i bilo domai su do poluvremena preokrenuli rezultat u svoju korist. Samo su minutu gosti imali vodstvo jer u 33. na 1-1 poravnava Antun Ružman. Pet minuta kasnije Naprijed u vodstvo od 2-1 dovodi Željko Martinec. Prekrasnim zgoditkom Damira Režeka u 59. minuti Naprijed povisuje svoje vodstvo na 3-1. Nenad Vibovec zapoeo je seriju zgoditaka on ju je i zakljuio u 80. minuti svojim i Centrometalovim drugim zgoditkom za poraz od 3-2 jer vremena za nešto više uiniti baš i nije bilo previše. etiri domaa i jedan gostujui opomenuti igra.

Polet (SMnM) siguran protiv Mladosti (I) Poletu glatka domaa pobjeda nad Mladosti. Dugo zgoditka nije bilo. Tri minute prije kraja prvog dijela ipak Andrej Gorianec uspijeva postii zgoditak i dovesti domaine u vodstvo od 1-0. U drugom dijelu dva zgoditka Nenada Radikovia u 59. i 67. minuti za sada ve visokih 3-0 za Polet. Kod treeg postignutog zgoditka u 67. minuti gosti iz Ivanovca protestiraju da je zgoditku prethodio prekršaj napadaa Poleta nad obrambenim igraem Mladosti, ali sudac utakmice Ivica Križai tako nije vidio tu situaciju. U protestiranju je najdalje otišao njihov predstavnik kluba Josip Modlic. No, on je ve od ranije bio upozoren na uestalo prigovaranje na sueve odluke. Kako se nije «popravio» u 68. minuti udaljen je sa klupe gostiju. U toj situaciji opomenut je i Miljenko Zorkovi takoer zbog prigovora. Niti deset minuta kasnije gnjev gostiju nije se stišao. Kada je Nino Belovi zamijenjen prilikom izlaska s terena za igru psovao je suce i delegata, a delegat utakmice Dragutin Šafari prijavio ga je u zapisnik. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa.

Pribislavani slavili u Peklenici Kada su gotovo za pola sata igre domai Plavi zgodicima Jurice Škvorca u 22. i Krunoslava Škvorca iz kaznenog udarca u 25. minuti imali vodstvo od 2-0 malo je tko od njihovih navijaa oekivao da e tri boda odnijeti Polet kui iz Peklenice. Dobar gostujui potez u poluvremenu bio je uvoenje sa klupe u igru Borisa Vrbanca. Isti je igra sa svoja dva zgoditka u 47. i 67. minuti doveo Polet na 2-2. Završnih pet minuta utakmice takoer pripada Poletu. Prvo je u 85. minuti Mišo Pali doveo Polet u vodstvo od 3-2 i odmah u 88. minuti igre bio zamijenjen sa Tomicom Mikuliem koji ulazi u igru i u 90. minuti svojim zgoditkom postavlja konanih 4-2 za Polet. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

U Belici podjela bodova Dva su puta gosti iz Vratišinca imali vodstvo, ali je bod ipak ostao BSK-u. Za svaku je momad sudac

utakmice Branko Bacinger opravdano dosudio po jedan kazneni udarac koji su i realizirani. Ve u 5. minuti Sokol je zgoditkom Dine Novaka imao vodstvo od 1-0. Darko Gunc poravnao je na 1-1 iz kaznenog udarca u 20. minuti. Dvije minute prije odlaska na odmor gosti preko Ivana Kerovca dolaze u vodstvo od 2-1 iz kaznenog udarca. Zanimljivo u prvom dijelu opomenutih igraa nije bilo, ali su zato u drugom dijelu trojica «požutjela». Jedan domai i dva gostujua. Bod domainu donio je Kristijan Pali koji je ušao u igru odmah u 46. minuti umjesto Mišela Ciglaria i u 71. minuti postigao zgoditak za krajnji remi 2-2.

LISTA STRIJELACA 10 zgoditaka – Daniel Novak (Bratstvo SV) 8 zgoditaka – Dragan Tuksar (Plavi Pek.) 7 zgoditaka – Petar Horvat, Antun Ružman (Naprijed), Zvonimir Pani (Centrometal), Igor Beštek (BSK), Andrej Gorianec (Polet SMNM), Igor Šegovi (Spartak) 6 zgoditaka – Ivan Lesjak, Denis Ratajec (Omladinac NSR), Krunoslav Gajnik (Polet P), Miroslav Lisjak (Sokol), Nenad Vibovec (Centrometal) 5 zgoditaka – Darko Kuzmi (Vidovan), Tihomir Novosel (Spartak), Nenad Radikovi (Polet SMNM), Jurica Škvorc (Plavi Pek.), Mišo Pal (Polet P) 4 zgoditka – Nikola Munar (Sokol), Mario Cvetko (Spartak), Leo Grozdek (Vidovan), Nino Belovi, Dino Marka (Mladost I), Alen Kovai (Rudar), Boris Vrbanec (Polet P), Damir Režek (Naprijed)

Uzbudljiva završnica u Savskoj Vesi U prvom poluvremenu zgoditaka nije bilo. Gosti iz Male Subotice imali su više od igre i naravno u takvoj igri i prigode za postii zgoditak. Po delegatu ˜urancu sudac utakmice Damir Aldi u 50. minuti propušta Dejanu Jambrošiu dodijeliti drugu opomenu, odnosno iskljuiti ga. Nakon toga klupa Spartaka bila je nervozna, a izioterapeut Mario Milijani najbolje. U 60. minuti Bratstvo zgoditkom Daniela Novaka dolazi u vodstvo od 1-0. Nakon što je jedno ubacivanje u 70. minuti sudac Aldi presudio kao krivo, izioterapeut Milijani je prigovorio na takvu odluku i bio udaljen sa klupe. Minutu prije kraja utakmice Igor Šegovi poravnava rezultat na 1-1. Još se nije stišalo gostujue veselje, a Daniel Novak svojim drugim zgoditkom na utakmici Bratstvu donosi pobjedu od 2-1. Milijani se nije smirio niti po završetku utakmice ve nimalo džentelemenski i pomonu sutkinju Lidiju Kralji takoer vrijea. U opomenutima tri domaa, a dva gostujua.

Novi domai poraz Vidovana Omladinac iz Donjeg Vidovca sa tri boda. Vidovan je prvi u 12. minuti zgoditkom Hrvoja Škode poveo sa 1-0. Nakon toga na scenu stupa trener-igra Omladinca Denis Ratajec koji postiže etiri zgoditka. Dva u prvom poluvremenu i dva u drugom. Prvi kad je poravnao rezultat na 1-1 postigao je u 39. minuti, a drugi u 43. minuti iz opravdano dosuenog kaznenog udarca. Danijel Nemet uspijeva u 60. minuti poravnati na 2-2. Nova dva Ratajecova zgoditka za pobjedu Omladinca od 4-2 uslijedila su u 70. i 80. minuti. Samo dvojica i to gostujuih opomenutih igraa.

Vincek zabio u finišu za pobjedu Rudara Rudaru domaa pobjeda u inišu utakmice. Bila je to ravnopravna utakmica u kojoj se gostujua momad Venere PMP dobro držala, ali nije i izdržala. Kako su jedni i drugi imali prigode do pobjede Rudar dolazi zgoditkom Denija Vinceka u 89. minuti. Na kraju tuga u gostujuim redovima, a velika radost u domaim. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa.

FAIR PLAY Iskljueni: Mario Milijani zioterapeut (Spartak), Josip Modlic predstavnik kluba (Mladost I) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Goran Kerman, Goran Kamenar (Venera PMP), Damir Režek (Naprijed), Denis Doveer (Centrometal), Miljenko Zorkovi (Mladost I), Mihael Polanec, Tomica Nerer (Plavi Pek.), Nenad Bašek (Polet P), Boris Hižman (Bratstvo SV), Igor Šegovi (Spartak), Dražen alopa (Omladinac NSR)

STATISTIKA 28 posgnuh zgoditaka ili 4 po utakmici 2 iskljuenja 30 opomenuh igraa 4 kaznena udarca dosuena i is realizirani

Rezultati: Rudar - Venera (PMP) 1-0; Vidovan Omladinac (NSR) 2-4; Bratstvo SV – Spartak 2-1; BSK – Sokol 2-2; Polet (SMnM) - Mladost (I) 3-0; Plavi (Peklenica) - Polet (P) 2-4; Naprijed – Centrometal 3-2

TABLICA 1. Naprijed

10

6

2

2

23:14

20

2. Polet (SMnM)

10

6

1

3

24:9

19

3. Polet (P)

10

5

2

3

18:14

17

4. BSK

10

5

2

3

20:18

17

5. Bratstvo SV

10

4

4

2

16:12

16

6. Sokol

10

4

4

2

18:17

16

7. Spartak

10

4

3

3

18:15

15

8. Centrometal

10

3

4

3

20:20

13

9. Mladost (I)

10

4

1

5

19:21

13

10. Omladinac (NSR)

10

3

3

4 18:18

12

11. Rudar

10

3

3

4 16:18

12

12. Plavi (Peklenica)

10

3

3

4 22:28

12

13. Venera (PMP)

10

2

1

7

13:21

7

14. Vidovan

10

1

1

8

17:37

4

Parovi slijedeeg kola: Centrometal – Rudar; Polet (P) – Naprijed; Mladost (I) - Plavi (Peklenica); Sokol - Polet (SmnM) ; Spartak – BSK; Omladinac (NSR) Bratstvo SV; Venera (PMP) - Vidovan

VETERANI – ZAPAD – 10. KOLO

VETERANI – ISTOK – 10. KOLO SLOGA – VIDOVAN 1:5 (0:1)

HODOŠAN – MLADOST 4:1 (3:1)

ŠENKOVEC – BRATSTVO (SV) 1:7 (1:1)

OMLADINAC – OMLADINAC (NSR) 2:5 (0:2)

AKOVEC. Sudac: Darko Pokriva. Strijelci: 0:1 Kuzmi (30), 0:2 Kuzmi (50), 1:2 Matjašec (66), 1:3 Hertelendi (71), 1:4 Šte (80), 1:5 Šte (82). SLOGA: Matjašec, B. Blažeka, Levai, D. Blažeka, apalija, Hajdinjak, Vraži, Štampar, D. Levai, Vuruši, Podvezanec. VIDOVAN: Z. Pišpek, Vidovi, Hertelendi, Fabi, Šte , Matotek, Poljak, Kvakan, Kuzmi, Vidovi, Nes.

HODOŠAN. Sudac: Josip Kedmenec. Strijelci: 0:1 Cigrovski (16), 1:1 Šavora (21), 2:1 Vlahek (23), 3:1 Štefok (40), 4:1 Šavora (75). HODOŠAN: Jeud, Bihar, Domini, Mihokovi, Sabol, Srpak, A. Vlahek, Šavora, I. Vlahek (od 46. Srpak), Vlah, Štefok. MLADOST: Mihalini (od 46. Zadravec), Igrec, Jurinec (od 46. Višnji), Fuko, Pintari, Toplek, Tkalec, Cigrovski, Jambrovi, Ruži (od 46. Boži), Gajnik.

ŠENKOVEC. Igralište Šenkovec. Sudac: Ivan Žganec (akovec). Strijelci: 1:0 Marcijuš (10), 1:1 Bujan (12), 1:2 Baranaši (55-ag), 1:3 Balent (60), 1:4 Dunjko (70), 1:5 K. Horvat (72), 1:6 Balent (75), 1:7 Balent (80). ŠENKOVEC: Šegovi, Kolar, Novak, Toplek, Polak, Marcijuš, Baranaši, Kolar, Boži, Hozjan, Fras. BRATSTVO: Žnidari, Dunjko, Kolari, D. Horvat, Zanjko, Grabar, Tomaši, Graši, Balent, K. Horvat, Boži.

MAKOVEC. Igralište Trate. Sudac: Radovan Posedi (Pušine). Strijelci: 0:1 Vukovi (15), 0:2 Vinko (35), 0:3 Varga (55), 1:3 Blažon (58), 1:4 Vinko (75), 2:4 Blažon (80), 2:5 B. Varga (87). OMLADINAC: Grahovec, Perho, Posavec, Vukovi, Vrbanec, Novak, Kovaevi, K. Vrbanec, Bedi, Blažon, Kukovec. OMLADINAC (NSR): Levai, Skoliber, Turk, Fric, Bel, Jaklin, Vukovi, Vinko, Jurinec, B. Varga, Kovaevi.

DINAMO – RADNIKI 10:3 (8:0) BSK – MLADOST (P) 3:1 (1:0) BELICA. Sudac: Velimir Levai (Novakovec). Strijelci: 1:0 V. Horvat (6-11m), 1:1 Slaviek (60), 2:1 Baksa (80), 3:1 V. Horvat (90). BSK: J. Horvat, Ma, Trstenjak, Haek, Kovaec, M. Horvat, Mlinari, V. Horvat, Baksa, Buhin, Vinkovi. MLADOST: Mihalec, Kljaji, Švenda, Bauer, Pata a, Ružman, Slaviek, ižmešija, Marnec, Zvonarek, Marcijuš.

PALOVEC. Igralište Dinamo. Sudac: Dražen Sukanec (S. Ves). Strijelci: 1:0 D. Koprivec (5), 2:0 Domini (18), 3:0 Jankovi (22), 4:0 Šegovi (24), 5:0 Hliš (25), 6:0 D. Koprivec (28), 7:0 D. Koprivec (30), 8:0 D. Koprivec (33), 9:0 D. Koprivec (48), 9:1 D. Novak (55), 10:1 D. Koprivec (60), 10:2 D. Novak (75), 10:3 D. Novak (80). DINAMO: Novak, Marec, Z. Koprivec, Cirkveni, Kljuari, Kolari, Jankovi, Domini, D. Koprivec, Hliš, Šegovi. Trener: Stjepan Srnec. RADNIKI: Kovaevi, Hajdarovi, Krznar, Bacinger, Z. Baksa, D. Baksa, J. Novak, D. Novak, Potonjak, Vodopija, Žilavec.

DINAMO – SPARTAK 1:5 (1:3) DOMAŠINEC. Igralište Dinamo. Sudac: Dražen Šajnovi. Strijelci: 0:1 Križani (2), 1:1 Ovar (22), 1:2 Križani (27), 1:3 Lonari (63), 1:4 Lonari (77), 1:5 Lonari (80). DINAMO: Hajdarovi, Lackovi, Janec, Horvat, Ciceli, Tot, Marodi, Godina, Husi, Mihoci, Ovar. SPARTAK: Hrustek, Požgaj, Križani, Horvat, Marec, Lonari, Juras, Miljani, Anderlin, Novak, Hras.

STRAHONINEC. Igralište Bujan Stjepan-Spi. Sudac: Nino Škrobar (Brezje). Strijelci: 0:1 Leško (10), 0:2 Horvat (35), 0:3 Marnjak (44), 0:4 Obradovi (53), 0:5 Horvat (61), 0:6 Obradovi (89). STRAHONINEC: Žvorc, Žuni, Pintari, Antonovi, Srnec, Pavlekovi, Zobec, Maek, Kova, Aldi, Hadži. SOKOL: Posavec, Zadravec, Marnjak, Horvat, isar, Novak, Leško, Obradovi, uranec, Mikolaj, Vincek.

SLOBODA – SLOBODA (M) 1:2 (0:2) SLAKOVEC. Igralište Slobode. Sudac: Dragun Novak (Lopanec). Strijelci: 0:1 Mesari (28), 0:2 Dokleja (38), 1:2 Tadi (68). SLOBODA (S): Vibovec, Golub (od 46. Tadi), Tomaši, Kiri, Senar, Ivanuša, Koruni, Okreša, Hea, Srnec, Krišto . SLOBODA (M): Kovaec, Gorianec, Šari, Marec, Varga, Kuek, Hozjan, Mihoci, Mesari, Plevnjak, Dokleja.

TABLICA

TABLICA

POLET – JADRAN 4:2 (1:1) PRIBISLAVEC. Igralište Stadion Petar Perši. Sudac: Renato Posavec (akovec). Strijelci: 1:0 Pintar (21), 1:1 Krišto (28), 2:1 Pintar (48), 2:2 Sušec (71), 3:2 Bašek (80), 4:2 Bašek (89). POLET: Grkavec, Sever, Fodor, Posavec, Prprovi, D. Ivai, Pintar, Radek, Vrbanec, Bašek, Horvat. JADRAN: Reif, Hras, Mesari, Korent, Janec, Pavlekovi, Krišto , Lozer, Sušec, Koiš, Pintari.

STRAHONINEC – SOKOL 0:6 (0:3)

1. Spartak 2. Dinamo (P) 3. BSK 4. Dinamo (D) 5. Mladost (I) 6. Hodošan 7. Vidovan 8. Radniki 9. Podturen 10. Polet (P) 11. Mladost (Pr.) 12. Jadran 13. Sloga ()

9 9 9 10 10 9 9 10 9 9 9 9 9

9 7 5 5 4 5 4 3 3 2 1 1 1

0 1 3 2 3 0 1 3 2 0 2 2 1

0 1 1 3 3 4 4 4 4 7 6 6 7

46:11 37:22 27:20 25:18 23:19 26:23 24:19 27:34 23:22 19:34 12:33 15:28 13:34

27 22 18 17 15 15 13 12 11 6 5 4 4

HAJDUK – AKOVEC 1:17 (0:9) BREZJE. Igralište Hrastje. Sudac: Franjo Hergo (Ž. Gora). Strijelci: Nagrajsalovi 1 za Hajduk; Šte ar 6, Kneževi 1, Srpak 2, Bogdan 6, Soboan 1, Gaal 1 za akovec. HAJDUK: Marec, Grabrovi, Vinkovi, Šprajc, Pintari, Gregorini, Šafari, Žnidari, Slunjski, Jagec, Nagrajsalovi. AKOVEC: Tropša, Gaal, Soboan, Šenji, Duji, Bogdan, Srpak, Sanjkovi, Šari, Kneževi, Šte ar.

POBJEDA – RUDAR 4:0 (1:0) GORNJI HRAŠAN. Igralište Pobjede. Sudac: Marinko Hrušoci (Nedeliše). Strijelac: 1:0 Debelec (7-11m), 2:0 Debelec (56), 3:0 Debelec (71), 4:0 Debelec (86). POBJEDA: Marciuš, Germek, Kova, Horvat, Ivani, Trbovi, Zamuda, Furdi, Debelec, Zobovi, Topolnjak. RUDAR: Šafari, Mar. Trstenjak, Mil. Trstenjak, Kovai, Rob, Vabec, Antolovi, Filipan, Cilar, Šafari, Glavina.

1. akovec 2. Sloboda (M) 3. Omladinac (NSR) 4. Sloboda (S) 5. Pobjeda 6. Strahoninec 7. Sokol 8. Bratstvo (SV) 9. Nedeliše 10. Omladinac (M) 11. Rudar 12. Hajduk (B) 13. Šenkovec

9 9 9 8 9 10 9 9 9 8 9 9 9

7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 1 1 0

2 3 1 2 1 2 0 2 2 2 3 1 1

0 0 2 1 3 4 5 4 4 4 5 7 8

41:9 22:11 45:21 24:12 28:18 23:33 30:23 24:27 28:44 25:23 18:24 19:58 12:36

23 21 19 17 16 14 12 11 11 8 6 4 1
27. listopada 2009.

10. kolo II. Ĺ˝NL istok BORAC PMP â&#x20AC;&#x201C; PODTUREN 3:7 (0:4) TURIĹ E. IgraliĹĄte Borac PMP. Suci: Zdravko TopliĹĄnjak (N. Ves), Danijel Koila (Ĺ˝abnik), NebojĹĄa Novak (Totovec). Delegat: Alojz Kopasi (D. Vidovec). Strijelci: 0:1 Kolari (2), 0:2 Kolar (7-11m), 0:3 Kolar (11), 0:4 I. Telebuh (49), 1:4 Janec (49), 1:5 I. Telebuh (64), 1:6 Kolar (65), 2:6 Janec (70), 3:6 Vrzan (72), 3:7 Lepen (81). BORAC PMP: Novak, BlaĹžini, Mesari (od 70. Vrzan), Zrna, Hali, Brumen, Janec, Bister, Srpak, Jesenovi, RuĹĄanec. Trener: Ivan Zrna. PODTUREN: Ĺ alamon, Kolar (od 68. Lepen), Tkalec, Radovan, Kolari, Mravljek, I. Telebuh, Balenovi, Drvoderi (od 82. JambroĹĄi), P. Telebuh (od 54. BoĹži), Hajdarovi. Trener: DuĹĄan Novak. Ĺ˝u kartoni: Zrna (Borac PMP), P. Telebuh, Dvroderi, JambroĹĄi (Podturen).

DUBRAVA â&#x20AC;&#x201C; BUDUNOST (P) 5:3 (4:2) SIVICA. IgraliĹĄte Dubrava. Suci: Darijan Zadravec (M. SrediĹĄe), Zdravko Strojko (KriĹžovec), Robert Novak (PuĹĄine). Delegat: Antun Vlahek. Strijelci: 0:1 MiĹĄi (7), 1:1 Bobianec (20-11m), 2:1 FurundĹžija (22), 2:2 ViĹĄnji (26), 3:2 FurundĹžija (38), 4:2 Gavez (40), 4:3 Lastavec (50), 5:3 Bobianec (81-11m=. DUBRAVA: uranec, Gavez, Paler, Ovar, SrĹĄan (od 77. Bauer), Mui, Divjak, Bobianec, Koevar (od 77. V. Mui), Hunec, FurundĹžija. Trener: Vladimir Sabol. BUDU NOST: Buza, Kodba, ViĹĄnji, Lastavec, Domini, Horvat, Ciglar, Hali (od 74. I. Gorianec), Mihaljkovi (od 90. Ĺ kiljo), MiĹĄi, Domini. Trener: Stjepan RuĹži. Ĺ˝u kartoni: Paler (Dubrava), Kodba, Horvat, Domini (Budunost).

RADNIKI â&#x20AC;&#x201C; OMLADINAC (D/S) 3:1 (1:0) GARDINOVEC. IgraliĹĄte Gaj. Suci: Nikola Toplek (NedeliĹĄe), Marinko HruĹĄoci (NedeliĹĄe), Franjo Horvat (Strahoninec). Delegat: Dragun Borko (NedeliĹĄe). Strijelci: 1:0 Krmar (23), 2:0 Lovrek (49), 3:0 Paler (68), 3:1 Carovi (90). RADNIKI: Sternad, Carovi, Strahija, Paler (od 76. Colari), Obadi, Toplek, eh, Krmar, Lovrek, Ĺ˝ivkovi, Baksa. Trener: Damir Vrbanec. OMLADINAC: Saka, Ciglari, Horvat, Kovai, Taradi, Ĺ kvorc, Pata a, Kolari (od 80. Piknja), Carovi, Dodlek (od 50. Krmar), Ka. Trener: Vladimir Bartoli.

DUBRAVAN â&#x20AC;&#x201C; DRAĹ KOVEC 4:2 (1:1) DONJA DUBRAVA. IgraliĹĄte Krbulja. Suci: Jadran Kukovec (Makovec), Drago Marec (Mihovljan), Stjepan Novak (akovec). Delegat: Toni MarnjaĹĄ (akovec). Strijelci: 1:0 D. Horvat (7-11m), 1:1 mrlec (39), 2:1 Ĺ poljar (60), 3:1 B. Brljak (66), 3:2 mrlec (80), 4:2 Dr. Horvat (81). DUBRAVAN: Cveni, Hujs, KardoĹĄ (od 23. Ĺ venda), Na, D. Horvat, Jadan, Ĺ poljar (od 86. Ĺ˝ini), Dr. Horvat, Lovrek, Ners, B. Brljak (od 76. Smolek). Trener: Tihomir Nes. DRAĹ KOVEC: Igrec, Dan. Matjai, MajaĹĄki, PiĹĄpek, M. Vule (od 68. avlek), F. PiĹĄpek, Dav. Matjai, Horvat, rmlec, Dej. Vule, Fleten. Ĺ˝u kartoni: KardoĹĄ, Ĺ poljar (Dubravan), Dav. Matjai (DraĹĄkovec). Crveni karton: Fleten (DraĹĄkovec).

MLADOST â&#x20AC;&#x201C; GALEB 2:2 (1:1) PALINOVEC. IgraliĹĄte Mladost. Suci: Dario Bubek (Miklavec), Ĺ˝eljko Kovai (Ĺ enkovec), Ivan Vlahek (ukovec). Delegat: Ivan Mezga (TuriĹĄe). Strijelci: 1:0 Brez (31-11m), 1:1 Vargec (44), 2:1 FileĹĄ (49), 2:2 Hertelendi (52). MLADOST: Ĺ antavec, FileĹĄ, Talan, Tkalec, Sabol, Mlinarec (od 63. Janec), Cirkveni, Sabol, Brez, Kolari (od 63. Borovi), Sambolec. Trener: DuĹĄan Podgorelec. GALEB: Dolenec, Vargec, Slaviek, Petri, Soka, I. Erdelji (od 61. Markan), Hertelendi, Frani, Vuk, Car, Balent. Trener: Dubravko MiĹĄin. Ĺ˝u kartoni: Cirkveni, Ĺ antavec (Mladost), Petri, Slavieek (Galeb). Crveni karton: DuĹĄan Podgorelec-trener (Mladost).

GRANIAR â&#x20AC;&#x201C; MLADOST (SM) 0:0 NOVAKOVEC. IgraliĹĄte Graniar. Suci: Radovan Posedi (PuĹĄine), Bruno Brljak (D. Dubrava), Mladen eke (Ferkenec). Delegat: Josip Baksa (Belica). GRANIAR: Pancer, Kolari, Horvat, Novak, V. Levai, D. Drvoderi (od 76. T. Levai), I. Novak, Buhin (od 69. Mih. Levai), BlaĹžon, Posavec, A. Drvoderi. Trener: Ivan Novak. MLADOST: Kranjec, BriĹĄevac (od 46. D. Orehovec), Ĺ amarija (od 46. Musta), Hobor, GaĹĄpari, M. Orehovec, Papak, Ĺ ulj, Bogdan, Igrec, BlaĹžini (od 88. J. Papak). Trener: BoĹžidar Kedmenec. Ĺ˝u kartoni: Novak, M. Levai (Graniar), F. Papak, M. Orehovec (Mladost).

10. kolo II. Ĺ˝NL zapad SLOBODA â&#x20AC;&#x201C; TRNOVEC 1:3 (1:0) MIHOVLJAN.IgraliĹĄteCiglana.Suci:PetarPetrac(Kotoriba),MladenPuklavec(G.Mihaljevec), Morano Vlah (D. Mihaljevec). Delegat: Ĺ˝eljko Bacinger (akovec). Strijelci: 1:0 Dokleja (38), 1:1 Bukal (49), 1:2 Marec (67), 1:3 Trnjak (73). SLOBODA:Horvat,Gorianec,Medved,Dunjko,Plevnjak,Hajdinjak(od21.Vidovi),Lukman, Tisaj (od 87. BelĹĄe), Posavec, Sovar, Dokleja (od 86. JanuĹĄi). Trener: Mladen Kuek. TRNOVEC: K. Kiri, JaluĹĄi, Liber, Hrovat (od 75. Borko), Plantak, Zobec, Marec, Herceg, Trnjak, Bacinger (od 67. eh), Bukal (od 87. Florjani). Trener: KreĹĄo Ĺ˝nidari. Ĺ˝u kartoni: Tisaj, Posavec, Plevnjak, Horvat, Sovar (Sloboda), Liber, Trnjak (Trnovec).

ZASADBREG â&#x20AC;&#x201C; MEIMUREC 3:0 (2:0) ZASADBREG. IgraliĹĄte Zasadbreg. Suci: Nino Ĺ krobar (Brezje), Renato Vuk (Ivanovec), Davor Kocijan (Vuenec). Delegat: Ivan Kova (D. Kraljevec). Strijelci: 1:0 Dumani (2-11m), 2:0 Dumani (44), 3:0 Barbi (90). ZASADBREG: Horvat, Kovai, Ĺ˝ivko, Mesari, Rodinger, B. Ĺ ajnovi (od 57. Perho), Novak (od 67. Barbi), Ĺ imunkovi, Dumani, KoroĹĄi, S. Ĺ ajnovi. Trener: Ivan David. MEIMUREC: MarcijuĹĄ, ekunec, Horvat (od 46. Lonari), Kos, Vizinger (od 68. Kregar), Levec, Ĺ kvorc, D. ekunec, IvanuĹĄa (od 59. Thes), Treska, orevi. Ĺ˝u kartoni: Dumani, Kovai (Zasadbreg), Kregar (Meimurec).

Ĺ ENKOVEC â&#x20AC;&#x201C; JEDINSTVO 2:0 (1:0) Ĺ ENKOVEC. IgraliĹĄte SRC Ĺ enkovec. Suci: Dejan Ganzer (Pretenec), Damir Fodor (Slakovec), Zoran Mezga (M. Mihaljevec). Delegat: Dragun Vuk (akovec). Strijelci: 1:0 Kolar (6-11m), 2:0 Ĺ egovi (65). Ĺ ENKOVEC: G. Novak, Gregor (od 84. Mat. Novak), Mar. Novak (od 66. Kranjec), Sean, Zanjko, Ban, Kolar, Gorianec, Vlahov, Varga (od 46. Ĺ egovi), Radikovi. Trener: Mario Zsapan. JEDINSTVO: Turkovi, Krizman, Pergar, JaluĹĄi, Vidaek, LeĹĄnjak, Ĺ tajerec, ReĹĄetar, Novak, Markovi (od 81. M. Horvat), Popovi (od 66. rep). Trener: Boris orevi. Ĺ˝u kartoni: Ĺ egovi (Ĺ enkovec), Novak, ReĹĄetar, Krizman, Ĺ tajerec (Jedinstvo). Crveni kartoni: LeĹĄnjak, JaluĹĄi (Jedinstvo).

MLADOST â&#x20AC;&#x201C; MURA 3:3 (1:0) SELNICA. IgraliĹĄte Karaa. Suci: Miljenko Bali (NedeliĹĄe), Zvonko Rajf (M. SrediĹĄe), Valenno Kantoci (Ĺ andorovec). Delegat: Rajko Zadravec (M. SrediĹĄe). Strijelci: 1:0 N. Stojko (32), 2:0 T. Levai (48), 2:1 Dragoja (57), 2:2 Dragoja (58), 2:3 Dragoja (65), 3:3 Hereni (75-11m). MLADOST: Novosel, Ĺ avniar (od 54. T. Stojko), Kolar, Rob, N. Stojko, Kodba, J. Levai, Hereni, Koprivec (od 68. Ĺ ardi), T. Levai, Tuksar. Trener: Marijan Mohari. MURA: Novak, BraniĹĄa, Breznik, Jurovi, Vuri, Ĺ agi, R. Kralj (od 87. Vrhar), Jurovi, Belovi, Dragoja, Stojko. Trener: Darko Vincek. Ĺ˝u kartoni: J. Levai, Hereni, T. Stojko, Rob (Mladost), Dragoja, Ĺ agi (Mura).

STRAHONINEC â&#x20AC;&#x201C; SLOGA (Ĺ ) 2:1 (1:0) STRAHONINEC. IgraliĹĄte Strahoninca. Suci: Ĺ˝eljko Turk (Zebanec), Ivan Pergar (Zasadbreg), Ivan Kolari (akovec). Delegat: Dragun Horvat (Belica). Strijelci: 1:0 S. Vidovi (5), 2:0 Srnec (53), 2:1 Jambrovi (57). STRAHONINEC: Kralji, ViĹĄnjari, Ĺ tefulj, KriĹĄto , Horvat, Kojter (od 30. Kocijan), Srnec, Gyo , FegeĹĄ, M. Vidovi (od 75. Bani), S. Vidovi (od 75. Zlatarek). Trener: Ivan Zobec. SLOGA: Vugrinec, BreĹžnjak, Vinkovi, Rob, Jambrovi, Bogdan, Smolkovi, Kova, Rojko, Senar (od 80. Fic), Bistrovi. Ĺ˝u kartoni: Ĺ tefulj, Horvat, Kojter, S. Vidovi (Strahoninec), BreĹžnjak (Sloga).

PUĹ INE â&#x20AC;&#x201C; D. KONCOVAK 3:2 (2:0) PUĹ INE. IgraliĹĄte PuĹĄine. Suci: Velimir Levai (Podturen), Josip Jurinec (Ivanovec), Smiljan Ĺ afari (Zasadbreg). Delegat: Antun Horvat. Strijelci: 1:0 Ĺ˝nidari (15), 2:0 Miki (32), 2:1 Dragovi (55), 3:1 Ĺ˝nidari (76), 3:2 Marodi (85). PUĹ  INE:Borko,Pintari,Skupnjak,Novosel,Bosilj,T.Florijani,D.Florijani,Ĺ rajbek(od66.Grabar), Ĺ tefulj, Miki, Ĺ˝nidari (od 78. Doveer). Trener: Anelko Ĺ picar. DONJI KONCOVAK: Grof, Frac, Saka, Koraj, B. Pleh, Dragovi (od 82. Peri), Krajai, Gorianec (od 66. M. Sklepi), Koraj, Horvat (od 46. T. HrĹženjak), Marodi. Trener: Ivan Sklepi. Ĺ˝u kartoni: T. Florijani, Skupnjak, Miki, Novosel (PuĹĄine), B. Pleh, Gorianec, Koraj (D. Koncovak). Crveni karton: Peri (D. Koncovak).

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Dubravan stopostotnim domaim uinkom ne prepuĹĄta poziciju lidera Dubravan kod kue sa stopostotnim uinkom. Gost je ovaj puta bio DraĹĄkovec. Domai su poveli u 7. minu nakon dosuenog kaznenog udarca kojeg je realizirao DraĹžen Horvat-vidovski. Pred kraj prvog poluvremena u 39. minu i gos imaju kazneni udarac, ali ga ne realiziraju. Tek kad je Dejan Cveni obranio is i odbio loptu u polje natrao je Darko mrlec i pospremio loptu u mreĹžu za 1-1 nakon prvih 45 minuta. U vrlo Ĺživoj i otvorenoj utakmici obje su momadi svoje napade gradile na kontrama. Samo ĹĄest minuta bilo je dovoljno Dubravanu da zgodicima Davora Ĺ poljara u 60. minu i Benjamina Brljaka u 66. minu sgne do vodstva od 3-1. DraĹĄkovec minutu potom ostaje bez Marka Fletena koji je iskljuen zbog udaranja domaeg igraa rukom u predjelu lica za vrijeme igre. I tako brojano slabiji gos deset minuta prije kraja utakmice drugim zgoditkom na utakmici Darka mrleca dolaze do jesnih 3-2. Samo je minutu bilo ÂŤjesnoÂť. Sad pak onaj drugi DraĹžen Horvat posĹže zgoditak za konanih 4-2 za Dubravan. Dva domaa i jedan gostujui opomenu igra. U TuriĹĄu posgnuto ak deset zgoditaka. NaĹžalost po domae navijae sedam ih je zavrĹĄilo u njihovoj mreĹži. Podturen je krenuo furiozno. Za 11. minuta igre gos su ve imali vodstvo od 3-0. Do kraja prvog dijela posgli su joĹĄ jedan pa je bilo nakon prvih 45 minuta 4-0 za Podturen. U drugom su se djelu i domai malo trgnuli kada su posgli tri zgoditka. Dva je puta strijelac za Borac PMP bio Sandro Janec, a jednom Krisjan Vrzan. Isto tako je i Podturen u drugom dijelu postigao tri zgoditka. Kad smo kod gostiju sedam njihovih zgoditaka posgli su Maja Kolar tri, Ivica Telebuh dva i po jedan Nikola Kolari i Damir Lepen. Sudac utakmice TopliĹĄnjak dosudio je dva kaznena udarca. Gos svoj realiziraju, a domai u 70. minu tek iz drugog pokuĹĄaja nakon ĹĄto je vratar DraĹžen Ĺ alamon is obranio natrao je Sandro Janec i posgao zgoditak. Da je gosma dobro iĹĄlo govori i podatak o dvije pogoene vratnice. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa. I u Sivici dosta zgoditaka. Budunost je prva povela u 7. minu zgoditkom Tomislava MiĹĄia. Domaa Dubrava do poravnanja dolazi u 20. minu iz kaznenog udarca kojeg realizira Stevica Bobianec. Imali su domai joĹĄ jedan kazneni udarac u 80. minu kojeg je isto tako realizirao Stevica Bobianec, ali su se gos iz Podbresta bunili da je malo prestrogo dosuen. Do poluvremena dva zgoditka za domae posĹže Ivan FurundĹžija, a jedan Rajko Gavez i Dubrava ima vodstvo

CROATIA â&#x20AC;&#x201C; DRAVA (DM) 3:2 (2:1) OREHOVICA. IgraliĹĄte Croaa. Suci: Franjo Hergo (Ĺ˝. Gora), Darko Pokriva (NedeliĹĄe), Antun Koruni (Lopanec). Delegat: Darko Jambrovi (Ĺ tefanec). Strijelci: 0:1 S. RuĹži (10), 1:1 M. RuĹži (19), 2:1 M. RuĹži (28), 3:1 T. Debelec (50), 3:2 HoĹĄnjak (90-11m). CROATIA: Patarec, urila (od 87. Marka), Sinkovi (od 65. Bali), Kozjak, urin, Kolar, S. RuĹži (od 90. Magdaleni), Kosi, Krmar, M. RuĹži, T. Debelec. DRAVA: KoiĹĄ, HoĹĄnjak, Ĺ˝. Ivaci (od 57. Klari), Kos, Novak, Z. Ivaci, Lipi, Markovi, S. RuĹži, Ĺ trok (od 37. Gorupi), Bartoli. Trener: Ivan Bartoli. Ĺ˝u kartoni: Sinkovi, Krmar, urila (Croaa), Klari, S. RuĹži (Drava).

od 4-2. Na samom poetku drugog dijela u 50. minu Budunost zgoditkom Damira Lastavca smanjuje na 4-3 i nadaju se barem bodu. No, ve ranije opisani kazneni udarac rijeĹĄio je pobjednika rezultatom 5-3. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa. Croaja bolja od Drave. Gos iz Donjeg Mihaljevca dobro su otvorili utakmicu na gostovanju u Orehovici. Stjepan RuĹži doveo ih je u vodstvo od 1-0 u 10. minu. Nakon toga Drava je stala, a domai preuzimaju igru u svoje noge. Isna nekoliko prigoda stvorila im je sama gostujua obrana koja danas nije bila na visini dosadaĹĄnjih igara. JoĹĄ da nisu na vrama imali raspoloĹženog kapetana momadi Danijela KoiĹĄa pitanje je koliko bi lop zavrĹĄilo u njihovoj mreĹži osim ovih tri. Vodstvo gosju anulirao je sa dva zgoditka u 19. i 28. minu Marko RuĹži. Onog kojeg je posgao iz slobodnog udarca bio je pravi eurogol. Samo ĹĄto je poelo drugo poluvrijeme u 50. minu Croaja zgoditkom Tomislava Debelca ima vodstvo od 3-1. Nakon toga domai redaju prigode, ali samo nikako posi zgoditak. Ili se isprijeio gostujui vratar ili su napadai loĹĄe reagirali. Drava je nakon isteka 90. minuta u sudakoj nadoknadi imala kazneni udarac koji je nepotrebno napravio domai vratar Krunoslav Patarec. Josip HoĹĄnjak je is sa 11 metara pretvorio u zgoditak za poraz od 3-2. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Poraz Omladinca u Gardinovcu. Minimalno vodstvo domaina od 23. minute zgoditkom Darka Krmara drĹžalo je goste iz DrĹžimurec-Strelca ÂŤnaĹĄpananoÂť. No, odmah poetkom drugog dijela u 49. minu na 2-0 za Radniki povisuje Danijel Lovrek. Kada je u 68. minu Mijo Paler povisio na 3-0 gos su bili svjesni da e bodovi osta domainu. Uspjeli su u 90. minu preko Dejana Carovia posi barem poasni zgoditak i tako poraz ublaĹži na 3-1. U fer i korektnoj utakmici opomenuh igraa nije bilo ĹĄto je za svaku pohvalu. Mlados bod iz Novakovca. MreĹže su ostale netaknute nakon 90. minuta. Sama utakmica bila je viĹĄe borbena nego kvalitetna. Ni prigoda nije bilo baĹĄ puno.Graniar je jednom uspio uzdrma vratnicu gosju iz Svete Marije, ali su na kraju u posljednjim trenucima utakmice strepili da ne prime zgoditak. Kad se sve skupa zbroji na kraju je i podjela bodova moĹžda najpravedniji ishod. Po dvojica opomenuh igraa u svakoj momadi. I u Palinovcu nije bilo pobjednika. Dva su puta domai imali vodstvo, a gos iz Oporovca to szali i na kraju kui odnijeli bod. Mladost je povela u 31. minu nakon opravdano dosuenog kaznenog udarca kojeg je realizirao Mario Brez. Minutu prije odmora Jurica Vargec poravnao je na 1-1. Goran FileĹĄ po drugi puta u 49. minu domaine dovodi u vodstvo. Samo tri minute kasnije na 2-2 je poravnao Danijel Hertelendi. Utakmica vrlo dinamina u kojoj su obje momadi imale prigode doi i do sva tri boda, ali bez realizacije. U 77. minu domainu je sa klupe udaljen trener DuĹĄan Podgorelec jer je vrijeao suca utakmice Darija Bubeka. Ni po zavrĹĄetku utakmice se nije primirio ve je nastavio u ÂŤistom sluÂť. Po dvojica opomenuh igraa u svakoj momadi.

LISTA STRIJELACA 10 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Tomislav Debelec (Croaa) 9 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Damjan Novak (Budunost P), DraĹžen Horvat (Dubravan) 8 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Davor Bogdan (Mladost SM), Stjepan RuĹži, Josip HoĹĄnjak (Drava DM), Ivan FurundĹžija (Dubrava) 7 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Nikola Ĺ trok (Drava DM), Miroslav Lovrek (Dubravan), Marko RuĹži (Croaa), Darko mrlec (DraĹĄkovec), Sandro Janec (Borac PMP), Maja Kolar (Podturen) 6 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Benjamin Brljak (Dubravan) 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Bruno Dodlek (Budunost P), Krunoslav Maari (Dubrava), Marko Obadi (Radniki), Mario GaĹĄpari (Mladost SM), Miro Mesari, SiniĹĄa RuĹĄanec (Borac PMP) 4 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Dejan Vule (DraĹĄkovec), Danijel Hertelendi (Galeb), Damir Lepen (Podturen) Stevica Bobianec (Dubrava)

FAIR PLAY Iskljueni: DuĹĄan Podgorelec trener (Mladost Pal.), Marko Fleten (DraĹĄkovec) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Damir urila (Croaa), Mihael Levai (Graniar N), Filip Papak (Mladost SM), Dean Petri (Galeb), Robert Domini (Budunost P), Maja Paler (Dubrava)

STATISTIKA 37 posgnuh zgoditaka ili 5,2 po utakmici; 2 iskljueni; 24 opomenuta igraa; 8 kaznenih udaraca dosueno, a 6 realizirano

Rezulta: Croaa - Drava (DM) 3-2; Mladost (Pal.) - Galeb 2-2; Dubravan â&#x20AC;&#x201C; DraĹĄkovec 4-2; Borac PMP â&#x20AC;&#x201C; Podturen 3-7; Radniki - Omladinac (DS) 3-1; Dubrava - Budunost (P) 5-3; Graniar (N) - Mladost (SM) 0-0

TABLICA 1. Dubravan

10

8

1

1

30:10

25

2. Podturen

10

7

2

1

25:14

23

3. Dubrava

10

7

1

2

26:15

22

4. Drava (DM)

10

6

0

4

25:21

18

5. Budunost (P)

10

5

2

3

25:16

17

6. Radniki

10

5

0

5

12:17

15

7. Croaa

10

4

1

5

26:23

13

8. DraĹĄkovec

10

3

3

4

14:15

12

9. Borac PMP

10

3

3

4

23:25

12

10. Mladost (SM)

10

2

5

3

19:20

11

11. Mladost (Pal.)

10

3

2

5

10:14

11

12. Graniar (N)

10

2

2

6

8:17

8

13. Omladinac (DS)

10

2

0

8

11:33

6

14. Galeb

10

1

2

7

14:28

5

Parovi slijedeeg kola: Mladost (SM) â&#x20AC;&#x201C; Croaa; Budunost (P) - Graniar (N); Omladinac (DS) â&#x20AC;&#x201C; Dubrava; Podturen â&#x20AC;&#x201C; Radniki; DraĹĄkovec - Borac PMP; Galeb â&#x20AC;&#x201C; Dubravan; Drava (DM) - Mladost (Pal.)

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

Strahoninani slavili kud kue i zadrĹžali vodeu poziciju Strahoninec domaom pobjedom i dalje na vrhu tablice. Gos iz Ĺ trigove dobro su se drĹžali iako su rano u 5. minu primili zgoditak kojeg je posgao SaĹĄa Vidovi. Poetkom drugog dijela u 53. minu na 2-0 za domae povisuje Denis Srnec. Sloga je eri minute kasnije preko Smiljana Jambrovia smanjila na 2-1 i to je bilo sve od njih. Domai gledatelji malo su se â&#x20AC;&#x153;zabavljaliâ&#x20AC;? s pomonim sucem Ivanom Pergarom polijevajui ga s tekuinom. ak eri domaa opomenuta igraa, a gostujui samo jedan. Nova domaa pobjeda PuĹĄina. Za pola sata igre zgodicima Ivana Ĺ˝nidaria i Marka Mikia domai su poveli sa 2-0. Tek poetkom drugog dijela u 55. minu gos iz Donjeg Koncovaka uspijevaju postii preko Rajka Dragovia zgoditak i smanjiti rezultat na 2-1. Drugim zgoditkom na utakmici Ivana Ĺ˝nidaria PuĹĄine povisuju svoje vodstvo na 3-1 u 76. minu. Pet minuta prije kraja utakmice Marko Marodi smanjio je na 3-2, a taj je rezultat ostao i do kraja utakmice. Donji Koncovak je minutu prije kraja utakmice imao iskljuenog igraa Ivana Peria koji samo ĹĄto je sedam minuta ranije uĹĄao u igru nogom po nozi nagazi domaeg igraa u prekidu igre. eri domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Trnovcu pobjeda u Mihovljanu. Nakon neĹĄto loĹĄijih rezultata Trnovec je sgao do gostujue pobjede. Nakon prvih 45 minuta tako nije izgledalo jer je Sloboda od 38. minute zgoditkom Marka Dokleje imala vodstvo od 1-0. U drugom dijelu potpuna dominacija gosju. Dejan Bukal je u 49. minu poravnao na 1-1. Do vodstva je Trnovec doĹĄao u 67. minu zgoditkom Denisa Mareca. Potvrda njihove pobjede uslijedila je u 73. minu zgoditkom Romana Trnjaka za konanih 3-1. Bila je to inae dosta kvalitetna utakmica. ak pet opomenuh igraa imali su doma-

HAJDUK VINDIJA â&#x20AC;&#x201C; BRATSTVO (J) 3:2 (0:0) Ĺ TRUKOVEC. IgraliĹĄte Hajduk Vindija. Suci: Vjeran Tuksar (Peklenica), Vlado BlaĹži (akovec), Tomica Cerovec (akovec). Delegat: Davor Drvenkar (Belica). Strijelci: 1:0 H. Maari (46), 2:0 K. HrĹženjak (69), 2:1 Soboan (74), 3:1 Mih. Maari (79), 3:2 Soboan (90). HAJDUK VINDIJA: Jurovi, Turk, K. HrĹženjak, Mikulaj (od 61. K. HrĹženjak), Gorianec, Radikovi, J. Maari (od 89. Strah), M. Debelec, Mih. Maari, G. Debelec (od 72. Dobrani), H. Maari. Trener: Robert Gorianec. BRATSTVO: Tratnjak, Zamuda, Vukovi (od 77. Baumgartner), Ĺ eruga, Antoli, Novak, Plohl, M. Novak, T. Peri (od 59. Soboan), Jakopi, M. Peri. Trener: Zdravko Modlic. Ĺ˝u kartoni: Mikulaj, M. Debelec (Hajduk Vindija), Jakopi (Bratstvo).

i, a gos samo dvojicu. Dosta je bilo povike na suca utakmice Petraca koji se nije baĹĄ proslavio svojim suenjem. Ĺ enkovec pobijedio Jedinstvo. Ve u 6. minu domai su imali opravdano dosueni kazneni udarac kojeg je realizirao Goran Kolar. Gos iz Novog Sela na Dravi bili su borbeni pa su u prvom dijelu zaradili eri opomene. U 53. minu ostali su bez Gorana LeĹĄnjaka koji je uinio preoĹĄtri start na igrau koji je bio u izglednoj prigodi. Danko Ĺ egovi uĹĄao je u igru u 46. minu i uspio u 65. minu odmah posi zgoditak za sigurnije i mirnije vodstvo Ĺ enkovca od 2-0. Jedinstvo je u 74. minu ostalo i bez drugog igraa. Neven JaluĹĄi iskljuen je zbog prijetnji i pokuĹĄaja udaranja provnikog igraa. Samo jedan domai opomenu igra. Zasadbreg glatko porazio Meimurca. Igrala se 2. minuta, a domai su imali kazneni udarac kojeg je realizirao Marijan Dumani. Is je igra minutu prije kraja prvog dijela povisio domae vodstvo na 2-0. Meimurec nije uspio posi poasni zgoditak, ali je zato Zasadbreg u 90. minu preko Denisa Barbia potvrdi svoju pobjedu od 3-0. Dva domaa, a jedan gostujui opomenu igra. Bez pobjednika u Selnici. Nakon domaeg vodstva od 2-0 gos iz Hlapiine preokrenuli su rezultat na 3-2 u svoju korist. Prvi zgoditak na utakmici posgnut je u 32. minu, a posgao ga je Nikola Stojko. Mura je u samo jednoj minu sgli do poravnanja rezultata od 2-2. Ipak na kraju domaa Mladost uspijeva poravna na 3-3 i uze domai bod. Bila je to utakmica ravnopravnih provnika, pa je podjela bodova i dosta realan ishod ovog susreta. eri domai opomenu igrai, a dva gostujua. Hajduk u drugom dijelu sgao do pobjede. U prvom su dijelu mreĹže ostale netaknute. Razlog tome je rastrganih prvih 45 minuta bez pravih prigoda. Gostujue Bratstvo viĹĄe se orijenralo na obranu vlastog gola. U drugom poluvremenu domai povezuju svoje redove te na kraju i zasluĹženo pobjeuju. Sa zgodicima se krenulo u 46. minu, a posgao ga je Hrvoje Maari. Karlo HrĹženjak povisuje na 2-0 u 69. minu. Lino Soboan smanjuje na 2-1 u 74. minu. Novo poveanje vodstva Hajduka uslijedilo je u 79. minu zgoditkom Mihaela Maaria. Kad se ve oekivao posljednji suev zviĹžduk svojim drugim zgoditkom na utakmici Lino Soboan postavlja konanih 3-2 za domae. Dva domaa i jedan gostujui opomenu igra.

LISTA STRIJELACA 10 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Miljenko Bistrovi (Sloga Ĺ ), SaĹĄa Vidovi (Strahoninec); 9 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Mario Novak (Bratstvo J), Mario Vidovi (Strahoninec), Roman Trnjak (Trnovec), Goran Kolar (Ĺ enkovec); 8 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Denis Tremski (Sloboda M), Ivan Ĺ˝nidari (PuĹĄine); 7 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Marijan Dumani (Zasadbreg); 6 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Rajko Dragovi (Donji Koncovak), Mihael Maari (Hajduk Ĺ ); 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Dejan Na (Mura), Marko Miki (PuĹĄine); 4 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Dejan Korent (Ĺ enkovec), Davor Krizman (Jedinstvo NSD), Jurica Treska, Bojan Kregar (Meimurec), Robert Ĺ tefulj (PuĹĄine), Goran Koprivec (Mladost S), Smiljan Jambrovi (Sloga Ĺ )

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Goran LeĹĄnjak, Neven JaluĹĄi (Jedinstvo NSD), Ivan Peri (Donji Koncovak) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju:.SaĹĄa Sovar (Sloboda M), Marko Kovai, Marijan Dumani (Zasadbreg), Danijel Kojter (Strahoninec), Tomica Gorianec (Donji Koncovak), Marko Mikulaj (Hajduk Ĺ )

STATISTIKA 28 posgnuh zgoditaka ili 4 po utakmici; 3 iskljuena igraa; 36 opomenuh igraa; 3 kaznena udarca dosuena i is realizirani

Rezulta: Mladost (S) â&#x20AC;&#x201C; Mura 3-3; Zasadbreg â&#x20AC;&#x201C; Meimurec 3-0; Hajduk (Ĺ ) - Bratstvo (J) 3-2; Strahoninec - Sloga (Ĺ ) 2-1; Sloboda (M) â&#x20AC;&#x201C; Trnovec 1-3; Ĺ enkovec - Jedinstvo (NSD) 2-0; PuĹĄine - Donji Koncovak 3-2

TABLICA 1. Strahoninec

10

7

1

2

30:14

22

2. PuĹĄine

10

6

3

1

30:20

21

3. Trnovec

10

6

1

3

23:13

19

4. Ĺ enkovec

10

6

1

3

22:17

19

5. Sloboda (M)

10

6

0

4

23:13

18

6. Zasadbreg

10

5

2

3

15:12

17

7. Sloga (Ĺ )

10

4

2

4

20:18

14

8. Mura

10

4

1

5

19:17

13

9. Hajduk (Ĺ )

10

4

1

5

18:21

13

10. Bratstvo (J)

10

4

0

6

20:21

12

11. Meimurec

10

3

1

6

17:21

10

12. Mladost (S)

10

1

5

4

15:20

8

13. Donji Koncovak

10

2

2

6

14:27

8

14. Jedinstvo (NSD)

10

2

0

8

12:44

6

Parovi slijedeeg kola: Donji Koncovak - Mladost (S); Jedinstvo (NSD) â&#x20AC;&#x201C; PuĹĄine; Trnovec â&#x20AC;&#x201C; Ĺ enkovec; Sloga (Ĺ ) - Sloboda (M); Bratstvo (J) â&#x20AC;&#x201C; Strahoninec; Meimurec - Hajduk (Ĺ ); Mura - Zasadbreg
27. listopada 2009.

10. kolo III. Ĺ˝NL istok BORAC â&#x20AC;&#x201C; KRALJEVAN 38 3:4 (2:2) DONJI HRAŠ¢AN. IgraliĹĄte Gaji. Suci: Goran Ĺ˝ganec (S. Ves), DraĹžen Ĺ ajnovi (Zasadbreg), Dino Horvat (Strahoninec). Delegat: Miroslav Glavina (Prelog). Strijelci: 1:0 Blagus (5), 1:1 H. Slaviek (8), 1:2 Miketek (15), 2:2 Mavrin (45), 2:3 Lipi (77), 2:4 Lipi (83), 3:4 Blagus (89). BORAC: Taradi, M. Bari (od 65. R. Ivkovi), Zrna, Kolari, N. Ivkovi (od 45. Lackovi), TiĹĄljari, Mavrin (od 52. Branilovi), Blagus, Bokaj, Malovi, JambroĹĄi. KRALJEVAN 38: Glavak, Radmanovi, JakĹĄi, Plaftari, Mlinarec, Iskra, H. Slaviek, Pigac, Perca, Miketek (od 46. FilipaĹĄi), Lipi (od 88. Ĺ poljar). Trener: Miroslav Radmanovi. Ĺ˝uti kartoni: Bokaj (Borac), Lipi (Kraljevan 38). Crveni kartoni: Malovi (Borac), Plaftari, H. Slaviek (Kraljevan 38).

SK â&#x20AC;&#x201C; HODOĹ AN 2:1 (0:1) EHOVEC. IgraliĹĄte SK. Suci: Darko Filipi (Slakovec), Boris Jakovljev (G. HraĹĄan), Mario Pintari (NedeliĹĄe). Delegat: Ĺ˝eljko Podgorelec. Strijelci: 0:1 M. Horvat (8), 1:1 M. Pigac (64), 2:1 GraĹĄi (67). SK: Grabant, D. Horvat, BaĹĄnec, KekeĹĄ, GraĹĄi, Sinkovi, Kuhanec, Pigac, I. Horvat, Puri (od 46. Vadlja), Kramar (od 83. Ĺ venda). Trener: Davor Horvat. HODOĹ AN:Krznar,KoĹĄak,Narana(od75.Megli),Marec(od83.Blagus),Hranjec, Ribi, Kova, M. Horvat, Lj. Krznar, Majeti, Vlahek. Trener: Sreko Kova. Ĺ˝uti kartoni: Kuhanec, Kramar (SK), Vlahek, M. Horvat (HodoĹĄan). Crveni kartoni: Vadlja, Sreko Kova-trener (HodoĹĄan).

BUDUNOST â&#x20AC;&#x201C; MLADOST URKIN 3:1 (1:1) SIVICA. IgraliĹĄte Sivica. Suci: Marijan Dumani (akovec), Neven Bujani (S. Ves), Nikola Zanjko (NedeliĹĄe). Delegat: BoĹžidar Jurai. Strijelci: 1:0 FaĹžon (15), 1:1 Pintari (31-11m), 2:1 Antonovi (48), 3:1 OkreĹĄa (82). BUDUNOST: Bauer, JurĹĄi, Varga, Z. Drk, FaĹžon, Lisjak, Sermek, D. Drk (od 68. Cerovec), Sklepi, Antonovi, OkreĹĄa. Trener: Stanislav Tot. MLADOST URKIN: Magdaleni, Mezga, Hajdarovi, Furdi, Novak, Â&#x2DC;urkin, Pintari (od 46. RoĹĄani), T. Krznar, Baksa (od 66. A. Ciceli), Biber (od 80. HliĹĄ), Novak. Trener: Renato Ciceli. Ĺ˝uti kartoni: JurĹĄi, D. Drk (Budunost), Novak (Mladost Â&#x2DC;urkin).

JADRAN â&#x20AC;&#x201C; TORPEDO 1:0 (0:0) Ĺ TEFANEC.IgraliĹĄteJadran.Suci:StjepanFic(Lopatinec),MarioHorvat(Cirkovljan), Bernard Vuenik (D. Dubrava). Delegat: Daniel KoĹĄak (G. Mihaljevec). Strijelac: 1:0 G. Colev (85). JADRAN: FegeĹĄ, D. Bedi, Korent, Horvat, D. Colev, G. Colev, Gorianec (od 84. Hamonajec), Novak, Z. Kolari (od 69. Bacinger), G. Kolari, D. Novak. Trener: Goran Kolari. TOREPDO: Pintari, Govedi, David, Fric, Vincek, Vugrinec, Sanjkovi (od 56. Filipovi), Ĺ˝ganec, Novak, Tuskar, Strojko. Trener: Klaudio Biber. Ĺ˝uti kartoni: D. Colev, Horvat, Novak, Gorianec (Jadran), Govedi, Sanjkovi, Tuksar (Torpedo).

EKO â&#x20AC;&#x201C; OTOK 3:2 (0:1) SVETI KRIĹ˝. IgraliĹĄte Eko. Suci: Rudolf iĹžmeĹĄija (D. Dubrava), Tihomir Kralji (Vularija), Stjepan Novak (akovec). Delegat: Mijo Horvat. Strijelci: 0:1 Gorupi (29), 1:1 D. Novak (47), 2:1 Z. Novak (65-11m), 2:2 Gorupi (69), 3:2 Rudniki (71). EKO:Domini,And.Maek,Ĺ opar,Balog,Sabadi,KoiĹĄ,D.Novak,Lonari(od32. Bajri), An. Maek (od 69. Lastavec), Rudniki, Z. Novak. Trener: Zlatko Novak. OTOK:FarkaĹĄ,Z.Novak,Reif,J.Novak,Malek,Toplek,I.KalĹĄan,Z.KalĹĄan,Gorupi, Hertl (od 87. P. KalĹĄan), S. KalĹĄan. Trener: Ivica KalĹĄan. Ĺ˝uti kartoni: Balog (Eko), Z. Novak, Z. KalĹĄan, I. KalĹĄan (Otok). Crveni kartoni: Rudniki (Eko), Z. KalĹĄan, Toplek (Otok).

10. kolo III. Ĺ˝NL zapad JEDINSTVO â&#x20AC;&#x201C; M. MIHALJEVEC 0:1 (0:1) PRESEKA. IgraliĹĄte Bratstvo. Suci: SaĹĄa FegeĹĄ (NedeliĹĄe), BoĹĄko Martan (Ĺ tefanec), Branko Martan (Ĺ tefanec). Delegat: Franjo Fais (Dunjkovec). Strijelac: 0:1 Posavec (8). JEDINSTVO: Jambrovi, D. Novak, M. abradi, Ĺ kvorc, Dan. Novak, Polak (od 79. Trupkovi), Miljani, B. Novak, Kovai, Golub. Trener: Vladimir Hunjadi. MALI MIHALJEVEC: Magdaleni, N. Bestijani, M. Peras, Srnec, D. Bestijani, N. TrupkoviĹĄ, Vugrinec, Kovai, Posavec (od 84. Mezga), Zadravec (od 22. Mesari), PuĹĄar (od 90. Babi). Trener: Krunoslav Mezga. Ĺ˝uti kartoni: Golub, Dan. Novak, Polak, Ĺ kvorc (Jedinstvo), N. Trupkovi, Magdaleni, Mesari (M. Mihaljevec).

POBJEDA â&#x20AC;&#x201C; HAJDUK (B) 4:1 (3:0) GORNJI HRAŠ¢AN. IgraliĹĄte Polenke. Suci: Zoran Strahija (Podturen), Miran Culjak (Makovec), Robert Herbec (KurĹĄanec). Delegat: Antun Mesari (M. Mihaljevec). Strijelci: 1:0 Tkalec (5), 2:0 Kresinger (20), 3:0 Ladi (30), 4:0 D. Ĺ trukelj (80-11m), 4:1 Lehkec (87). POBJEDA:Novak,Mih.Kocijan,M.Kova,D.Kova,Ivani,T.Kocijan(od76.D. Ĺ trukelj), Tkalec, Ladi, Borko, Kovai, Kresinger. Trener: Ĺ˝eljko VukĹĄi. HAJDUK: Marec, Karninik (od 75. Turk), Hren (od 60. Ĺ˝nidari), Domini, Trupkovi, Pintari (od 32. Buhanec), Toplek, Lehkec, Senar, Jarni, Posedi. Trener: Marijan Kolar. Ĺ˝uti kartoni: Domini, Toplek (Hajduk). Crveni kartoni: M. Kocijan (Pobjeda), Toplek (Hajduk).

JEDINSTVO â&#x20AC;&#x201C; DINAMO (Ĺ˝) 10:0 (5:0) GORNJI MIHALJEVEC. IgraliĹĄte Jedinstvo. Suci: Tihomir JambroĹĄi (NSR), Ĺ˝eljko IvanuĹĄa (Dunjkovec), Matija erepinko (PuĹĄine). Delegat: Mirko Leich (akovec). Strijelci: 1:0 Horvat (9), 2:0 Mohari (12), 3:0 D. Mikulan (28), 4:0 Mohari (35), 5:0 Ladi (40), 6:0 D. Mikulan (54), 7:0 M. Krumpi (57), 8:0 Mat. Horvat (62), 9:0 M. Krumpi (67), 10:0 Mat. Horvat (85). JEDINSTVO: Angel (od 46. SrĹĄa), S. Krumpi (od 35. M. Krumpi), N. Novak (od 77. G. Mikulan), M. Novak, D. Novak, Fujs, D. Mikulan, Miljani, Mat. Horvat, Ladi, Mohari. Trener: Goran Mikulan. DINAMO: Grozdan, Ĺ oĹĄtari, Petkovi, Valpoti, Ehrenreich, Hunjadi, Srnec, Srpak, Baumhak (od 75. Toplek), Radikovi, Mikulaj. Ĺ˝uti karton: Srnec (Dinamo).

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

SK-u derbi, HodoĹĄanci nezadovoljni suenjem izazvali incident Derbi jeseni u ehovcu izmeu SK i HodoĹĄana pripao domainu nakon preokreta,. U drugom poluvremenu bezbroj incidentnih situacija prvenstveno zahvaljujui katastrofalnom suenju inae iskusnog glavnog suca Filipia, a njegovi pomonici naĹžalost nemaju previĹĄe pojma o pravilima nogometne igre, kaĹžu ogoreni gosti,. Ipak na kraju su pretjerali u incidentnom ponaĹĄanju bez obzira na sve. HodoĹĄan je u 8. minuti zgoditkom Marka Horvata poveo 1-0 i to vodstvo drĹžao sve do 64. minute. Vodstvo gostiju moglo je biti i uvjerljivije. Tada u samo tri minute domai SK zgodicima Miroslava Pigaca i Zorana GraĹĄia preokree rezultat i dolazi u vodstvo od 2-1 koje do kraja utakmice ne ispuĹĄta. Do kraja niz incidentnih situacija od strane gostujuih navijaa i ekipe. TeĹĄko su se pomirili da â&#x20AC;&#x153;morajuâ&#x20AC;? izgubiti ovu utakmicu. Minutu prije kraja utakmice Mario Vadlja kao priuvni igra u prekidu igre uĹĄao je u teren, revoltiran brojnim pogreĹĄkama pomonog suca Marija Pintaria kojem uzima zastavicu i baca je na tlo. Naravno dobiva od suca Filipia crveni karton. U zavrĹĄnica velika napetost, tako da je jedva utakmica privedena kraju. HodoĹĄan je inae poduzeo igraki sve da dobije ovu utakmicu, pa se ak i pojaao s dva igraa uoi ovog presudnog gostovanja za nastavak prvenstva, ali oito je i SK-a imala â&#x20AC;&#x153;svoje aduteâ&#x20AC;?. Samo da ne ispadne â&#x20AC;&#x153;dok se dvojica tukuâ&#x20AC;?, da trei ubere plodove, a to je u ovoj sezoni odlian - G. Kraljevec. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Budunost bolja od Mladosti Â&#x2DC;urkin. Nakon prvog poluvremena gosti iz Dekanovca bili su blizu bodu jer je bilo 1-1. Budunost je povela u 15. minuti zgoditkom Mihaela FaĹžona. Na 1-1 poravnao je u 31. minuti iz opravdano dosuenog kaznenog udarca Vladimir Pintari. Odmah na poetku drugog dijela u 48. minuti novo domae vodstvo Budunosti zgoditkom Matejasa Antolovia. Osam minuta prije kraja utakmice svojim zgoditkom Ivica OkreĹĄa potvruje pobjedu Budunosti od 3-1. Trojica opomenutih igraa. Oba domaa zbog ÂŤdugog jezikaÂť, a gostujui zbog napucavanja lopte u prekidu igre. U Svetom KriĹžu pobjeda domainu. Otok je nakon prvog dijela imao vodstvo od 1-0 iz 29. minute kada je zgoditak

STATISTIKA 20 posgnuh zgoditaka ili 4 po utakmici; 8 iskljuenja; 20 opomenuh igraa; 2 kaznena udaraca dosuena i is realizirani

LISTA STRIJELACA 10 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Matej Gorupi (Otok); 8 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Mario Kovaevi, KreĹĄo Kova (HodoĹĄan), Zoran KalĹĄan (Otok), Miroslav Pigac (SK); 7 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Dubravko Novak (Mladost D), Ljubomir Krznar (HodoĹĄan), Ivica OkreĹĄa (Budunost M), Luka Lipi (Kraljevan 38); 6 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Stjepan Vlahek (HodoĹĄan), Dragun Vadlja (SK) 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝eljko Hajdarovi, Vladimir Pintari (Mladost D), Tomislav Tuksar (Napredak), Mihael FaĹžon (Budunost M), Zlatko Novak (Eko); 4 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Aleksandar Kramar (SK), Zdenko Perca (Kraljevan 38), Zoran Kolari (Jadran), Emil Vidra (Napredak), Neven Ivkovi, Dario Blagus (Borac DH), Matejas Antolovi (Budunost M), Marko Horvat (HodoĹĄan)

FAIR PLAY Iskljueni: Dino Rudniki (Eko), Zoran KalĹĄan, Nikola Toplek (Otok), Mario Vadlja, Sreko Kova trener (HodoĹĄan), Antun Malovi (Borac DH), Stjepan Pla ari, Hrvoje Slaviek (Kraljevan 38) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Dubravko Novak (Mladost urkin), uro Balog (Eko)

Rezultati: Budunost (M) - Mladost Â&#x2DC;urkin 3-1; Jadran â&#x20AC;&#x201C; Torpedo 1-0; Borac (DH) - Kraljevan 38 3-4; Eko â&#x20AC;&#x201C; Otok 3-2; SK â&#x20AC;&#x201C; HodoĹĄan 2-1

TABLICA 1. SK

9

8

1

0

30:2

25

2. Napredak

9

7

2

0

25:3

23

3. Budunost (M)

9

6

2

1

26:13

20

4. HodoĹĄan

10

6

1

3

37:14

19

5. Mladost urkin

9

4

2

3

25:20

14

6. Eko

9

4

1

4

12:15

13

7. Jadran

9

3

2

4

17:16

11

8. Kraljevan 38

9

3

1

5

18:38

10

9. Otok

9

2

0

7

20:40

6

10. Borac (DH)

9

1

0

8

10:33

3

11. Torpedo

9

0

0

9

10:36

0

Parovi slijedeeg kola: Otok â&#x20AC;&#x201C; SK; Kraljevan 38 â&#x20AC;&#x201C; Eko; Torpedo - Borac (DH); Mladost Â&#x2DC;urkin â&#x20AC;&#x201C; Jadran; Napredak - Budunost (M)

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

M. Mihaljevec i Drava minimalnim pobjedama u utrci za jesenski naslov Mali Mihaljevec slavio u Preseki. Zgoditak odluke gosti iz Malog Mihaljevca postigli su u 8. minuti, a postigao ga je Milan Posavec. Sama igra bila je vrlo dobra i zanimljiva. Gost je svoju prigodu realizirao, a domaini nisu. etiri domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Drava teĹĄko do pobjede sa KriĹĄtanovcem. Imali su gosti vodstvo od 1-0 koje su stekli u 15. minuti zgoditkom Manuela Bakaa. U 50. minuti Drava ima kazneni udarac, ali je Davor Medved neuspjeĹĄan, odnosno vratar KriĹĄtanovca Robert Simuni je uspjeĹĄniji i isti brani. Ĺ to je Drava u 50. minuti propustila Goran Zlatarek u 63. minuti ne propuĹĄta i postiĹže zgoditak za 1-1. Popravni je Davor Medved imao u 79. minuti, ali ne iz kaznenog udarca nego iz igre kada postiĹže zgoditak za pobjedu Drave od 2-1. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Dinamu desetka u Gornjem Mihaljevcu. Domae Jedinstvo lijepo je rasporedilo zgoditke. U svakom poluvremenu po pet. Strijelci su bili Matija Horvat trostruki, Damir Mikulan, Darin Mohari i MiĹĄo Krumpi dvostruki, a jednom Mihael Ladi. Samo jedan gostujui opomenuti igra. Laka tri domaa boda Pobjede. Za pola sata igre domai su imali visokih 3-0. Strijelci su bili

PLAVI 1975 â&#x20AC;&#x201C; ZEBANEC 3:1 (2:0) PREKOPA. IgraliĹĄte Plavi 1975. Suci: Tomislav urila (Vularija), Vedran HruĹĄoci (NedeliĹĄe), Martin HruĹĄoci (NedeliĹĄe). Delegat: Slavko Novak (Podturen). Strijelci: 1:0 KoroĹĄec (21), 2:0 Radikovi (36-11m), 3:0 T. Bistrovi (70), 3:1 Dan. Debelec (83-11m). PLAVI 1975: Petran, N. Ĺ kvorc, KoroĹĄec, Levai, Radikovi (od 75. M. Ĺ kvorc), Karlovec, VoduĹĄek, Grefel (od 77. LogoĹžar), T. Bistrovi, D. Ĺ kvorc, Puri (od 73. BalaĹĄko). Trener: Ivan Jurini. ZEBANEC: Z. Novak, urin (od 57. Rajf), Ĺ prajc (od 38. Dan. Debelec), Ter, Ĺ˝erjav, Glavina, Horvat, Perkovi, Mikuli, Vrani, Kodba. Trener: Antun Drk. Ĺ˝uti kartoni: Karlovec (Plavi 1975), Ĺ prajc, urin, Mikuli, Kodba (Zebanec).

postigao Matej Gorupi. U drugom dijelu preokret domaina za pobjedu. Prvo je Domagoj Novak u 47. minuti poravnao na 1-1. Kada je sudac utakmice Rudolf iĹžmeĹĄija opravdano za Eko dosudio kazneni udarac gosti iz Otok se nisu mogli pomiriti takvom odlukom. Prvo je iskljuen Zoran KalĹĄan zbog naguravanja suca utakmice, a potom i Nikola Toplek zbog psovanja istoga. Kad sve to malo smirilo Zlatko Novak namjestio je loptu na bijelu toku i pogodio za 2-1. Otok je poravnao na 2-2 u 69. minuti drugim zgoditkom Mateja Gorupia. Dino Rudniki odluio je utakmicu u 71. minuti svojim zgoditkom za pobjedu od 3-2. Minutu kasnije zbog druge opomene i on je iskljuen. Jedan domai i tri gostujua opomenuta igraa. Jadranu minimalna pobjeda nad Torpedom. Tek pet minuta prije kraja utakmice Goran Colev uspijeva svladati vratara Torpeda Antonija Pintaria za pobjedu od 1-0. Damir Tuksar je imao prije toga dvije lijepe prigode dovesti goste iz KriĹžovca u vodstvo, ali je bio neprecizan. Mali broj gledatelja njih oko ĹĄezdesetak nije se baĹĄ nagledao dobre igre, ali je zato preoĹĄtrih startova i neĹĄportskog ponaĹĄanja bilo i previĹĄe. ak sedmorica opomenutih igraa. etiri domaa, a tri gostujua. Pobjeda Kraljevana 38 u Donjem HraĹĄanu. Nakon prvog dijela bilo je 2-2. Prvi su domai poveli u 5. minuti zgoditkom Darija Blagusa. Kraljevan 38 zgodicima Hrvoja Slavieka i Roberta Miketeka preokree rezultat. Jurica Mavrin poravnao je 2-2. U 62. minuti meusobno su se udarali domai Antun Malovi i gostujui Stjepan Plaftari. Naravno obojica su ranije zavrĹĄila utakmicu. Sa dva zgoditka u 77. i 83. minuti Luka Lipi goste iz Donjeg Kraljevca dovodi u vodstvo od 4-2. U 83. minuti zbog druge opomene iz igre odlazi Hrvoje Slaviek. Minutu prije kraja Borac drugim zgoditkom Darija Blagusa smanjuje na konanih 4-3. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi uz trojicu iskljuenih.

DRAVA â&#x20AC;&#x201C; KRIĹ TANOVEC 2:1 (0:1) KURĹ ANEC. IgraliĹĄte Drava. Suci: Jasmin Lozi (Belica), Nino Vizinger (NedeliĹĄe), Branko Novak (Belica). Delegat: Josip Lesjak (Makovec). Strijelci: 0:1 M. Baka (15), 1:1 G. Zlatarek (63), 2:1 Medved (79). DRAVA: V. Zlatarek, PostruĹžin (od 86. BratuĹĄa), AdlaĹĄi (od 77. Petran), Carevi, Bajkovec, Silaj (od 46. Zanjko), Dombaj, TomaĹĄi, Medved, G. Zlatarek, Treska. Trener: Andrej Blagus. KRIĹ TANOVEC: Ĺ imuni, D. Mikulaj, Bedi, MiĹĄ. Medlobi, Sabol, Fric, Mat. Medlobi, Radikovi, M. Baka, Kovai, JanuĹĄi. Trener: Zdravko Horvat. Ĺ˝uti kartoni: Dombaj, G. Zlatarek, Medved (Drava), Sabol, Mat. Medlobi, Kovai (KriĹĄtanovec).

Nikola Tkalec u 5. minuti, Dalibor Kresinger u 20. minuti i Nikola Ladi u 30. minuti. etvrti su domai postigli iz kaznenog udarca u 80. minuti. Postigao ga je Danijel Ĺ trukelj. Hajduk je ipak uspio barem poasni zgoditak postii tri minute prije kraja utakmice za poraz od 4-1. Pobjedi je u 55. minuti iskljuen Mihael Kocijan jer je sruĹĄio suparnikog napadaa u izglednoj prigodi za postii zgoditak. Hajdukovac Goran Toplek u 73. minuti dobiva opomenu, ali istoga trenutka nezadovoljan takvom suevom odlukom suca utakmice Zorana Strahiju psuje i dobiva crveni karton. Od opomenutih Hajduk je imao dvojicu, a domai nikoga. Plavi 1975 bolji od Zebanca. U prvom su si poluvremenu Plavi 1975 stvorili prednost od 2-0 koju su u drugom dijelu joĹĄ i povisili na 3-0. Sudac utakmice urila dosudio je dva kaznena udarca. Za svaku momad po jedan. Oba su i realizirana. Za domae kazneni udarac je realizirao Boris Radikovi, a za goste Danijel Debelec. Alen KoroĹĄec i Tomislav Bistrovi strijelcu su uz Radikovia za domae. ak etiri opomenuta igraa imao je Zebanec, a domai samo jednog.

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Mihael Kocijan (Pobjeda), Goran Toplek (Hajduk B) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Dejan Golub, Danijel Novak, Manuel Ĺ kvorc (Bratstvo P), Nenad Trupkovi (Mali Mihaljevec), Tomislav Dombaj, Davor Medved (Drava K), SiniĹĄa Karlovec (Plavi 1975), Krisjan Ĺ prajc, Dino Mikuli (Zebanec)

STATISTIKA 23 posgnuta zgoditka ili 4,6 po utakmici 2 iskljuena igraa 21 opomenu igra 4 kaznena udarca dosuena, a 3 realizirani

LISTA STRIJELACA 17 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Bojan Cirkveni (Omladinac M) 9 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Bojan Novak (Bratstvo P), Maja Horvat (Jedinstvo GM) 8 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Milan Posavec (Mali Mihaljevec) 7 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Zoran Zadravec (Mali Mihaljevec), Mario JanuĹĄi (Omladinac M), Boris Radikovi (Plavi 1975), Goran Zlatarek (Drava K) 6 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Hrvoje Treska (Drava K), Tomislav Bistrovi (Plavi 1975), Andrej Vugrinec (Mali Mihaljevec), Nikola Tkalec (Pobjeda) 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Vedran Kovai, Sandi PuĹĄar (Mali Mihaljevec), Miljenko Vrani, Dino Mikuli (Zebanec), Tomica Posedi (Hajduk B), Tomislav Ĺ afari (Omladinac M), Danijel Ĺ trukelj (Pobjeda), Davor Medved (Drava K) 4 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Nikola Radikovi (KriĹĄtanovec), Mihael KaniĹžaj (Omladinac M), Tomislav Kocijan (Pobjeda), Ivica Zanjko, Tomislav BratuĹĄa (Drava K), Damir Mikulan (Jedinstvo GM)

Rezultati: Drava (K) â&#x20AC;&#x201C; KriĹĄtanovec 2-1; Pobjeda - Hajduk (B) 4-1; Plavi 1975 â&#x20AC;&#x201C; Zebanec 3-1; Jedinstvo (GM) - Dinamo (Ĺ˝) 10-0; Bratstvo (P) - Mali Mihaljevec 0-1

TABLICA 1. Mali Mihaljevec

10

9

0

1

41:6

27

2. Drava (K)

9

9

0

0

34:3

27

3. Jedinstvo (GM)

9

6

1

2

29:9

19

4. Pobjeda

9

6

0

3

29:13

18

5. Omladinac (M)

9

5

1

3

40:18

16

6. KriĹĄtanovec

9

3

1

5

20:23

10

7. Hajduk (B)

9

3

1

5

19:30

10

8. Plavi 1975

9

2

3

4

16:16

9

9. Zebanec

9

2

1

6

15:25

7

10. Bratstvo (P)

9

1

0

8

14:28

3

11. Dinamo (Ĺ˝)

9

0

0

9

5:91

0

Parovi slijedeeg kola: Dinamo (Ĺ˝) - Bratstvo (P); Zebanec - Jedinstvo (GM); Hajduk (B) - Plavi 1975; KriĹĄtanovec â&#x20AC;&#x201C; Pobjeda; Omladinac (M) - Drava (K)
27. listopada 2009. A 2 LIGA SJEVER

I. HOL - odigrano tree kolo

Težak poraz akovca!

Centrometal bez domaih bodova U treem prvoligaškom kolu Centrometal se nije proslavio na svom parketu. ak suprotno, Mladostaši iz Kaštel Lukšia uspjeli su uzeti sve bodove s istih 3:0, što bi domaima trebalo biti veliko upozorenje za nastavak natjecanja. U prvom setu domai odbojkaši, po mišljenju sudaca, rade pregršt pogrešaka na mreži, a u igri im ne pomažu gosti, koji su na bloku odlini. Kad se rezultat popeo na 12:20 domai trener Josip Treska stvari pokušava popraviti izmjenom Grubišia za Makarova, koji odmah pokazuje svoju kvalitetu. Uz njegovu pomo Centrometal smanjuje zaostatak na svega –2 (20:22), no uz pogreške u napadu i protiv još uvijek odlinog gostujueg bloka, odbojkaši iz reana ne uspijevaju u potpunosti preokrenuti rezultat.

Ponovno kobni prvi set Poetak drugog seta donosi nove greške domaih odbojkaša, što su znali iskoristiti gosti, pa su poveli 4:1. Trener Treska nema drugog izbora do pozvati timeout, no to koristi njegovoj momadi, koja nakon toga preokree rezultat i odlazi u vodstvo. Ima Centrometal 7:4, 11:7 i 20:14, a dvorana se nada da je prvi set bio samo pogreška. No, prevarili su se gledatelji, pošto Vabec i Todorovi lopte šalju u aut, a ostatku momad koncentracija opet pada. Uz par dobrih napada i blokova prven-

KOŠARKA

Meimurje Centrometal – Mladost KL 0:3 (20:25, 23:25, 19:25) Nedeliše, dvorana SGC Aton, gledatelja 250. Suci: Franoli, Adamek (Zagreb). Meimurje Centrometal: Pua, Palinkaš, Grubiši, Makarov, Vabec, Petran, D. Posavec, Todorovi, T. Posavec, Kreak Mladost KL: Rani, Boži, Križanovi, F. osi, Šuker, Skoi, I. osi, Stani. Grgantov, Žaja stveno Božia i Skoia Mladost KL prvo izjednauje na 20:20, a zatim uzima set s 25:23. U treem setu Centrometal je samo jednom imao vodstvo (7:6), koje su Mladostaši znali brzo anulirati, a odbojkaši iz reana uspjeli su do kraja upisati samo 19 poena. Nakon susreta je trener Josip Treska rekao: - Svakako smo oekivali više od poraza 3:0. Makarov nam je u prvom setu nakratko donio osvježenje, digao je cijelu ekipu, ali on je jedan a mi svi zajedno nismo imali dovoljno snage da situaciju okrenemo u svoju korist.” U iduem kolu Centrometal odlazi u Sisak, gdje e teško doi do bodova. Sišani su naime nakon uvjerljivih 3:1 u prvom kolu protiv Murse, u drugom kolu uspjeli uzeti bod na gostovanju u Kaštel Lukšiu, a poraženi su tek ovog vikenda, kad je kod njih gostovao iznimno jaki Varaždin. (Ivana Strahija)

Na gostovanju u Virju košarkaši akovca su u sklopu 3. kola neoekivano teško poraženi. Neoekivano iz razloga što u Virju više «ne stanuje» Šiprak (otišao u KK Križevce), ponajbolji igra lige zadnjih 5-6 godina, no oito je akovec još oslabljeniji odlascima svojih nekih dojuerašnjih nositelja igre i rezultata (dvaput prvaci lige i uesnici kvalifikacija zadnje dvije sezone). No, realnost ove momadi je ipak borba za pozicije izmeu vrha i sredine tablice, a ne i sam vrh. A tamo bi (i jest) po svemu trebala biti momad Meimurja koja je nakon odlino obavljenog posla na gostovanju u Vrbovcu u prošlom kolu, u ovom kod kue demolirala Mladost iz ˜urevca. Za razliku od svojeg prvog predstavljanja u akovcu i kritika za igru «trapa njapa», u subotu je sve to

izgledalo puno ljepše za poklonike kraljice igara – agresivna, rastrana i efikasna momad Meimurja, iako i dalje bez Medija i djelomino Vugija jednostavno je predodreena za visok plasman, zašto ne i sam vrh? A tamo ( na vrhu) sigurno neemo ove sezone (osim ako ne dovedu još 7-8 igraa, uz ova 4-5 koja su ve doveli) gledati momad Nedeliša koja uredno gubi, uz to i visokom razlikom. Ovaj put egzekutori su bili varaždinski košarkaši okupljeni u Školi košarke Vindija. U iduem kolu koje je na rasporedu 31. listopada kod kue igraju akovec (protivnik Vrbovec), te Nedeliše koje doma igra protiv avorita lige Križevaca. Meimurje gostuje kod slabog Radnika. (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA Križevci – Ivanica 82:58 Bjelovar – Radnik 91:70 Grafiar – Petar Zrinski 62:73

AKOVEC: Vrana, Kanižaj 4, Prprovi L. 4, Megla 8, Prprovi M. 9, Golubi N. 14, Juras 10, Lonari 2, Karpov 2, Vehtersbah 1, Ostoja 10, Valkaj 8. ŠK Vindija – Nedeliše 101:65 (25:17, 23:17, 22:14, 31:17)

NEDELIŠ¢E: Gospoi 2, Kocijan 4, Baruki, Radosavljevi 16, Masli 15, Bai 11, Šegovi, Krištofi 2, Štefi, Šamarija 15, Bašek, Golik.

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI Cestica – Lepoglava 56:72

Dubravan – Grafiar 99:57(36:11, 15:18, 20:11, 28:17)

Kotoriba – Donji Kraljevec 81:70(24:12, 11:17, 27:16, 19:25)

DUBRAVAN: Varga 25, Rusak 16, Jakupak 6, Haramija 6, Lukša 6, Brljak I. 2, Brljak Ž. 2, Meimurec 18, Orehovec, Horvat, Lukša 2, Štefi 16.

KOTORIBA: Mlakar 2, Igrec, Fuš Hi. 2, Zvošec 29, Sušec 3, Fuš Hr., Munka, Radmani, Zlatar 15, Pogorelec 18, Selianec 10, Šupljika 2. DONJI KRALJEVEC: Branilovi, Borovi 1, Zrna, Belovari 4, Glavina 11, Ivanovi, Švenda 13, Balent 2, Ruži 35, Lonari, Štean 4.

MLADOST IVANOVEC: Vuruši 13, Klinec 17, Mihoci, Kekeš 3, Kocijan, Kranjec A. 2, Drk 9, Vugrinec 14, Varga, Kranjec R., Kresinger. Mursko Središe – Vinica 105:50(29:11, 22:13, 27:9, 27:17)

MURSKO SREDIŠ¢E: Varga 23, Levai, Mikulaj 21, Kutnjak 23, Kralji, Radikovi 3, Cilar 8, David, Dodlek 9, Tkalec 5, Bogdan 1, Srnec 12.

Meimurje Globetka – Prelog 58:67(12:11, 16:15, 17:19, 13:22)

ME˜IMURJE GLOBETKA: Capek 2, Belovi, Serdarevi, Gomzi 22, Levai 11, Franji, Podvezanec 14, Dolovski 1, Šantl, Vuruši 6, Jaluši 2. PRELOG: Hali, Hajdinjak, Jankovi, Pusti 2, Blažona 4, Šari 9, Poljak, Lesar 12, Ciglar 16, Jambroši, Poredoš 18, Blažeka 6.

LIGA MLAIH KADETA REGIJE SJEVER, SKUPINA A

I. HKL - odigrano 6. kolovoz

Težak domai poraz Želje akoveki kuglaki prvoligaš iza sebe ima još jedan loši vikend. Ovaj put je doživljen prvi domai poraz. Na kuglanu SRC Mladost stigla je Novska i rasturila domaina. Gosti su se sjajno prilagodili na akoveku kuglanu i s prosjekom srušenih unjeva koji je bio gotovo 600 domai nisu imali pravu priliku za pozitivan rezultat. Ali uzrok porazu trebaju prvenstveno tražiti u vlastitoj lošoj raspoloženosti za me. Naime, niti jedan igra nije uspio srušiti više od 600 unjeva, što se još nije dogodilo ove sezone. ŽELJEZNIAR 1 (3468)NOVSKA 7 (3565) ŽELJEZNIAR (akovec) – NOVSKA 0:2 (10:14): Košak – Zovko 0:1 (1:3, 573:591); P. Turk – Stjepanovi 0:1 (2:2, 574:600); Pokriva – Duda 0:1 (2:2,589:611);Pigac–Grandi0:1(1:3,557:602); Plevnjak – Bariši 0:1 (1:3, 593:625); Punikar – Poleto + Bodiš 1:0 (3:1, 582:265+271).

TABLICA 1. Zadar

6

5 0 1

36:12

10

2. Zapreši

6

5 0 1

33:15

10

3. Konikom

6

5 0 1

30:18 10

4. Novska

6

4 0 2 30:18 8

5. Grmošica

6

3 1

2 32:16

6. Poštar

6

3 1

2 26:22 7

7. Zanatlija

6

3 0 3 26:22 6

8. Željezniar

6

3 0 3 21:27

9. Kandit

6

2 0 4 18:30 4

7

6

10. Adrianeon 6

1

0 5 16:32

2

11. Bjelovar

6

1

0 5 15:33

2

12. Trilj

6

0 0 6 5:43

0

Ostali rezultati: Poštar 3 (3541) – Konikom Osijek 5 (3647); Zapreši 6 (3634) – Adrianeon 6 (3458); Kandit Premijer 5 (3630) – Grmošica 3 (3590); Zadar 6 (3655) – Bjelovar 2 (3501).

Odlini Dubravan! Nakon 3 odigrana kola u ligi najmlaih košarkaša kao najugodnije iznenaenje strši Dubravan. Iako su bez poraza i Donji Kraljevec i Meimurje za njih se podrazumijeva da dobro i kvalitetno rade s mladima. Pozitivno je da im se prikljuuje i Dubravan. Poželimo im dugovjenost u radu s mladima u ovim teškim vremenima za šport! (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA ŠK Vindija – Ivanica 89:26 Prelog – Meimurje 47:101(14:32, 16:20, 7:31, 10:18)

PRELOG: Blažeka 12, Gorianec, Grabant, Kalšan, Vargek, Hoblaj 2, Samarija, POdvezanec 28, Vuk 3, Soka, Gorudi 2, Mikec. Trener Krha M. ME˜IMURJE: Hamer 4, Sabol 4, Gašpari 21, Novak 4, Glumac 18, Posavec 2, Jambrovi 14, Pavlic 1, Kapelari 10, Keresteš 23, Zorkovi. Trener Novak S.

Mladost Ivanovec – D. Kraljevec 30:57 (9:26, 4:14, 8:9, 9:8)

MLADOST IVANOVEC: Hamer 2, Kameni 14, Anderlin, Šajnovi 5, Medlobi 4, Varga K., Varga L., Habijan 5. Trener Blažeka T. DONJI KRALJEVEC: Paan 15, Mesari 2, Sinkovi G.L. 4, Meimurec 15, Ruži 2, Sabol, Pintar, Ivanovi J. 12, Švenda, avlek 1, Špoljar 2, Perca 4. Trener Horvat T. Lepoglava – Nedeliše 27:47(3:15, 8:11, 12:8, 4:13)

NEDELIŠ¢E: Fekonja 5, Špicar 10, Posel 2, Gašparec, emerin 6, Kovai 18, Posavec 4, Miholek 2. Trener Štrukelj M. Dubravan – akovec 81:32(33:9, 20:2, 13:6, 15:15)

DUBRAVAN: Štefi, Matotek 14, Varga, Poljanec, Hani 7, Blažeka 21, Balog 24, Ribi 15. Trener Jakupak V. AKOVEC: Žižek 3, Munar, Baksa 1, Gužvinec, Vibovi 13, Lesar 1, Žuna 6, Markulija 8, Barila, Kopljar, Bulat. Trener Bence E. Kotoriba – Meimurje Globetka 105:26(23:3, 28:14, 25:6, 29:3)

KK PRELOG

Škola košarke opet kree I ove godine KK“Prelog“ je organizirao Školu košarke za djeake osnovnoškolske dobi koju pohaa 25 djeaka željnih uenja košarkaških znanja i vještina da bi svojim igrama predstavljali grad Prelog i svoju školu. Uz struni nadzor trenera Matije Krhaa oekuje se da veina njih što prije zaigra za mlae kategorije natjecanja kadete i mlae kadete. Na taj nain stvara se baza igraa za seniorsku ekipu

1. ŠK Vindija 2. Križevci 3. MEIMURJE 4. Podravac 5. Bjelovar 6. AKOVEC 7. Petar Zrinski 8. Mladost () 9. Gra ar 10. Ivanica 11. NEDELIŠE 12. Radnik

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3

6/+111 6/+94 6/+89 6/+50 5/+26 5/+12 4/-15 4/-90 3/-43 3/-55 3/-86 3/-93

JUNIORSKA LIGA REGIJE SJEVER, SKUPINA A

Mursko Središe +55! Mladost Ivanovec – Koprivnica 63:59 (14:16, 14:11, 20:18, 15:14)

ME˜IMURJE: Vuruši, Terek 7, Novak Marek 11, Vugrinec 2, Hrka A. 14, Zaspan15,HrkaN.7,Turk4,Martinovi7, aji 10, Novak Man. 23, Golubi A. 12.

TABLICA Podravac – akovec 99:72 (20:17, 24:19, 28:22, 27:14)

B LIGA SJEVER

Lani su košarkaši Murskoga Središa u ligi više upisivali poraze i takvom razlikom (-55), no nakon ispadanja, ove sezone u B rangu bit e još takvih pobjeda. Od naših klubova, u najnižem rangu hrvatske košarke u regiji Sjever, igraju još Dubravan (u 1. kolu tukao drugu momad Grafiara), Kotoriba koja je tukla Donji Kraljevec, Meimurje Globetka koja je doma prepustila Prelogu bodove, te prvi puta Mladost Ivanovec (pobijedila djeicu iz Koprivnice). (bh)

Meimurje – Mladost () 112:62 (24:18, 31:12, 31:14, 26:18)

Malo je alilo da do sada superiorna momad Vindije doživi prvi poraz, vjerojatno ni u snu nisu mislili da bi im se to moglo desiti u M. Središu. No, neodlunost domaih igraa u šutu za tri poena u zadnjim sekundama utakmice prokockala je veliku priliku. U ostalim utakmicama Donji Kraljevec je ubilježio vrijednu pobjedu u Maloj Subotici nad MLadosti Ivanovec, dok Dubravan i dalje niže poraze. (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA Mursko Središe – ŠK Vindija 60:63 (15:15, 12:9, 19:25, 14:14)

TABLICA 1. Meimurje 2. Dubravan 3. Donji Kraljevec 4. Mladost Ivanovec 5. ŠK Vindija 6. Nedeliše 7. Ivanica 8. Mursko Središe 9. Kotoriba 10. Meimurje Globetka 11. Lepoglava 12. akovec 13. Prelog

Propuštena prilika M. Središa!

3 3 3 3 3 3 3 2 2 3

3 3 3 2 2 1 1 1 1 0

0 0 0 1 1 2 2 1 1 3

6/+263 6/+147 6/+47 5/+81 5/+46 4/-62 4/-92 3/+11 3/-3 3/-274

2 2 2

0 2 2/-41 0 2 2/-56 0 2 2/-67

KOTORIBA: Zvošec A.5, Zini 8, Zvošec V. 25, Ptiek 7, Fuš 16, Sabol 22, Mikulan, Maretko 2, Igrec 20. Trener Munka G. ME˜IMURJE GLOBETKA: Žini 3, Bedi 7, Herman, Mikuli, Kovai, Vojkovi 3, Beriša 7, Štih 4, Bacinger 2, Rajter, Borkovi. Trener Hajdinjak B. Pajo. Mursko Središe – Nedeliše 48:24(12:3, 19:4, 9:11, 9:6)

MURSKO SREDIŠ¢E: Bilas 7, Škvorc, Matoša 6, Vinko Novak 10, Benik 2, Peri 18, Podkrajac, Korbelj 2, Roši, Repalust L. 3. Trener Damjanovi B. NEDELIŠ¢E: Štrukelj 4, Posel 2, Gašparec, Kovai 4, Posavec, Novak 8, Boj 6. Trener Štrukelj M.

MURSKO SREDIŠ¢E: Varga 20, Koss, Levai, Balaž 6, David 8, Vrbani, Radikovi 21, Kralji 5, Korbelj, Peri, Breglec, Lesar. Trener Damjanovi B. Mladost Ivanovec – D. Kraljevec 56:60(19:16, 13:15, 15:14, 9:15)

MLADOST IVANOVEC: Vuruši 12, Kocijan 2, Car 2, Kranjec A. 6, Vugrinec 13, Kranjec R. 3, Kranjec J., Fekeš 18. Trener Gašparlin S. DONJI KRALJEVEC: Pongrac 6, Glavina 17, Branilovi 6, Švenda 3, Ivanovi D. 16, Vadlja, Taradi 7, Paan 3, Sinkovi G. 2, Ivanovi J. Trener Horvat T. Ivanica – Dubravan 95:53 (25:21, 29:16, 16:8, 25:8)

DUBRAVAN: Lukša 16, Rusak 15, Duhovi, Štefi,Rai,OrehovecR.5,OrehovecL.14,Balog 3, Ribi, Horvat 2. Trener Meimurec B.

TABLICA 1. Ivanica

4

4

0

8/+64

2. ŠK Vindija

4

4

0

8/+46

3. MLADOST IVANOVEC

5

2

3

7/+35

4. MEIMURJE

4

2

2

6/+24

5. DONJI KRALJEVEC

4

2

2

6/-33

6. MURSKO SREDIŠE

4

1

3

5/+34

7. DUBRAVAN

5

0

5

5/-170

A 2 LIGA SJEVERO- ISTOK ŽENE

Unaprijed ukalkuliran poraz!

Prvi polaznici Škole košarke u Prelogu u koju se mogu ukljuiti svi zainteresirani osnovnoškolci koja se uspješno natjee u B1 ligi. U samoj realizaciji projekta Školu košarke pomažu Grad Prelog, roditelji polaznika te sponzor Royal

transporti – Gradska kavana Lovac - vlasnik Domini Damir, koji je osigurao dresove za mlade košarkaše. Ovim putem pozivamo i ostale

djeake s podruja grada Preloga da se ukljue u Školu i treniraju jedan od najljepših sportova – košarku.

U 2. kolu A 2 lige ekipa ŽKK Mladost Ivanovec gostovala je u Slavonskom Brodu i upisala uvjerljiv i zaslužen poraz od ekipe Brod rezultatom 76:40. Od samog poetka utakmice domaa je ekipa dala do znanja da samo pobjeda dolazi u obzir, te je agresivnom i brzom igrom odmah stvorila poetnih desetak koševa prednosti. U obrani nije bilo rješenja za najbolju igraicu domaih Pehar (17 koševa) i Alar (18), pa je prednost domaih konstantno rasla tijekom

cijele utakmice, dok je u napadu indisponiranost ekipe rezultirala sa samo 40 postignutih poena, te 38 izgubljenih lopti i još 25 ulanih penala?!Utakmicu treba što prije zaboraviti, te se okrenuti slijedeoj domaoj koja je na rasporedu 7. studenoga protiv osjeke Murse. (žd)

MLADOSTIVANOVEC:Hlebec2,Glumac, Balog 10, Šmitran, Hozjan 5, Šardi 5, Živkovi V. 2, Bogdan 1, Levai 10, Sabol 2, Tkalec, Živkovi A. 3. Trener Levai Ž.
27. listopada 2009. NOVI sjajni rezultat nedelišanske karatistice i njezinih mlaih klupskih koleg(ic)a

Ivani Goricaj srebro s reprezentacijom Hrvatske U subotu se u Salzburgu održao meunarodni turnir zlatne lige Austrian open. Ivana Goricaj osvojila je srebro s ekipom seniorske nacionalne selekcije u sastavu Ivana Goricaj, Jelena Kovaevi i Maja Lenard. Na putu do srebra pobijedile su predstavnice Nizozemske, Portugala, Austrije, dok su u finalu poražene od predstavnica Francuske. U pojedinanom dijelu zabilježila je tri pobjede, poražena je nažalost od predstavnice Venezuele u etvrtfinalu.

Mladi Nedelišani uspješni u Rijeci i Mostaru U nedjelju se u Rijeci održao meunarodni karate turnir Cup Primorja. U uzrastu uenika u lakoj -30 kg kategoriji Vilim Murši osvojio je zlato, na putu do zlata zabilježio je etiri pobijede. U istoj kategoriji Matej Kovai osvojio je broncu. Ana Ciglari osvojila je broncu u teškoj +40 kg kategoriji uenica. U uzrastu mlaih kadeta Vilim Murši osvojio je srebro u lakoj -36 kg kategoriji, u istoj kategoriji Fabijan Murši osvojio je broncu.

Ivana Goricaj s reprezentativnim srebrom izborenim u Salzburgu U uzrastu juniorki Jasmina Isakovi osvojila je srebro u teškoj +59 kg kategoriji. Bronce su još osvojili Marta Delost u lakoj -40 kg kategoriji mlaih kadetkinja i Jasmin Isakovi u srednjoj -48 kg kategoriji mlaih kadeta. U Mostaru održali su se kontrolni meevi za putnike na svjetsko prvenstvo u Maroku u studenom ove godine. Domink Kolari osvojio je zlato u kategoriji kadeta -52 kg, i Maša Martinovi osvojila je zlato u kategoriji mlaih seniorki +60 kg.

DRŽAVNO PRVENSTVO u atletskom višeboju održano je u Varaždinu

Sedmi uzastopni trijumf Aleksandra Puklavca Aleksandar Puklavec najbolji je desetobojac u Hrvatskoj. lan Atletskog kluba Nedeliše pokazao je sedmi puta zaredom da je neprikosnoveni vladar ove teške i svestrane atletske discipline. Na kraju sezone na stadionu Slobode u Varaždine pokazao je solidnu ormu i sa ukupnim skorom od 6408 bodova zauzeo prvo mjesto. Inae, to nije na nivou njegovih najboljih rezultata, ali i to dovoljno govori da ostatak Hrvatske i bez Puklavevih pravih priprema kaska debelo za njim U borbi za prvo mjesto veliki mu je konkurent bio lan Agrama iz zagreba Milan Kotur, koji je prijetio na 1.500 m, ali nije uspio biti toliko brži da bi na kraju ozbiljnije ugrozio pobjedu Puklavca. Od sedam natjecatelja koji su nastupili ak etiri su bili iz Meimurja. Osim Puklavca, nastupila su tri lan AK Meimurje. Aleksandar Žbulj bio je peti, Daniel Brako završio je kao šesti, dok je Igor Rodiger zauzeo sedmu poziciju. U disciplini sedmoboj-žene meimurska atletika je takoer imala svoju predstavnicu. Nastu-

Aleksandar Puklavec još jednom je potvrdio epitet najsvestranijeg hrvatskog atletiara pila je Sanja Kozar iz akovekog Meimurja i zauzela 7. poziciju. U konkurenciji mlaih seniora pobjedu je bez bilo kojeg

protivnika odnio “uenik” A. Puklavca - Dino Želježnjak lan AK Nedeliše. Održano je i natjecanje u svim mlaim

uzrasnim kategorijama, gdje su mladi meimurski atletiari postigli niz odlinih rezultata.

MARIO VUKOJA o aktualnoj situaciji u hrvatskoj i svjetskoj gimnastici

Svjetsko prvenstvo je ponovno pokazalo da smo na pravom putu Iako je najprije otkazao, Mario Vukoja, sportski direktor i trener u Gimnastikom klubu Marijan Zadravec Macan nakon povratka sa SP u Londonu kaže da je imao “dobar nos” što je ipak naknadno odluio otii. Razloga je istinski mnogo... Nakon što smo ostali bez ijednog našeg klupskog natjecatelja, pala je odluka da se posvetimo više dogaanjima u našoj dvorani, ali onda sam nakon odustajanja Solara ipak odluio otii. Odluka se pokazala ispravnom. Vidio sam na licu mjesta situaciju nakon OI u Pekingu, a s druge strane zajedno s nekoliko ljudi koji slino razmišljaju poput nas napravili smo okvirnu strategiju za odlazak što više hrvatskih gimnastiara na OI 2012. u Londonu. • Što je novoga donijelo SP u Londonu? — Najvažnije je što se ispostavilo, a mi to tvrdimo godina-

ma unatrag, da nije svako SP baš ono top. To znai da su OI ipak za veinu najveih svjetskih sila najcjenjenije gimnastiko natjecanje. Primjerice u višeboju je Filipov ukupni zbir bodova sa SP u Sttutgartu bio dovoljan za osvajanje medalje, a tamo je bio daleko od toga. Znai, da su se svi nakon Olimpijade malo opustili i tek pravi posao za sve tek poinje.

Osnovni cilj: što više olimpijaca u Londonu • Ima novosti i oko hrvatske reprezentacije... — Sigurno, ali ne bih ja govorio o tome prvi. Uskoro e se puno toga više znati. Uglavnom, na dobrom smo putu da preostala tri hrvatska centra gimnastike: Zagreb, Split i Osijek uz nas budu na istom putu stvaranja što više hrvatskih olimpijaca 2012. u Londonu.

• Znai u pitanju je olimpijski ciklus. Kakvi su ciljevi ekipe i individualno, kad je u pitanju hrvatska muška gimnastika? — Što se tie ekipe u 2010. godini je prioritet plasman meu 24 ekipe na SP u Roterdamu. U sluaju ozljede kojeg standardnog reprezentativca (Ude, Seligman, Markovi, Možnik, Brez i Dudek) treba osigurati kvalitetna alternativna rješenja (Baron, Boroša, Duspara, Vinko…). Osim SP u 2010. eka nas ekipno EP gdje e prioritet biti individualni plasman, a ne ekipni. U 2011. oekuje nas SP u Tokiju na kojem emo nastupiti s ekipom ako na SP-u u 2010. ostvarimo prvi cilj i plasiramo se meu 24. Cilj je plasirati se meu 16 ekipa što je obzirom na potencijal dostižno ako svi najbolji budu zdravi. Ako ostvarimo prva dva ekipna cilja na SP

Ude kree u Stuttgartu Neka govori tko hoe bilo što, ali bez bioterapeuta Hodaka Ude ne bi vidio Peking, a sada kad su iscprljene sve konzervativne mogunosti saniranja bola u laktu, opet se ukljuio. I pomogao. Dijagnosticirao je problem, zapoeo je s terapijama i Filipu je udesno puno bolje. Poeo je raditi konj s hvataljkama, kao i veinu ostalih sprava. Nedostaje jedino snage. Stoga je odluka da njegov povratak bude na SK u Sttutgartu gdje e nastupiti na konju s hvataljkama i tlu. (dz)

2010. i 2011. eka nas dodatni turnir u Londonu 2012. gdje emo pokušati izboriti plasman meu 4 od 8 ekipa koje e tamo nastupiti. Individualno: održati kontinuitet osvajanja medalja na najveim natjecanjima uz redukciju broja natjecanja tijekom godine, pogotovo kod reprezentativaca za koje se pretpostavlja da e raditi više sprava za reprezentaciju (Ude, Brez, Dudek i Markovi).

Oekuje se konano da SGC Aton postane nacionalni centar • Poznati su i prioriteti kratkorono.. — Kad je u pitanju sljedea 2010. godina puno je natjecanja: EP, SP, turniri SK, susreti sa reprezentacijama regije, VPH i PPH. Sugestija trenerima je da kod pisanja individualnih programa imaju u vidu da svi reprezentativci koji su optereeni sa više od 4 sprave za reprezentaciju imaju najviše 4 turnira SK uz EP, SP i susrete reprezentacija regije. Takoer na SP u Londonu odraeni su razgovori sa elnim ljudima saveza Italije, Francuske, Maarske i Slovenije oko zajednikih susreta u Nedelišu tijekom 2010. Realizacija takvih susreta od neizmjerne je važnosti u svrhu utvrivanja realne snage hrvatske reprezentacije. Prijedlog MSG je da se održe dva prijateljska troboja, jedan u lipnju npr (Hrvatska, Slovenija, Maarska) i drugi u rujnu u sklopu priprema za SP (Hrvatska, Francuska, Italija).

• U gimnastici ništa ne ide bez napornih priprema. SGC je idealan... — Mnogi su me pitali je li to hrvatski nacionalni olimpijski centar. Nažalost, još nismo dobili tu najavljenu licencu od HOO, ali oekujem konano reakciju Hrvatskog gimnatikog saveza. Pripreme su inae najbitniji element kvalitetnog nastupa ekipe na velikim natjecanjima. Zbog toga treba osigurati što vei broj zajednikih treninga u vrhunskim trenažnim uvjetima. Evidentni kandidati za reprezentaciju koji rade 4 ili više sprava za reprezentaciju kao i svi potencijalni kandidati obvezni su prisustvovati na pripremama. Evidentni kandidati za reprezentaciju specijalisti (npr. Seligman i Možnik) obvezni su sudjelovati samo na kontrolnim treninzima i prijateljskim natjecanjima koja se održavaju u sklopu višednevnih priprema. U 2010. trebalo bi realizirati jedne pripreme od 10 dana prije EP i drugi interval od 14 dana priprema prije SP u Roterdamu. Tijekom 2011. koja je ujedno najvažnija godina iz aspekta plasmana ekipe na OI trebalo bi ostvariti najmanje 40 dana priprema u 3 ili 4 intervala sve do SP u Tokiju i naravno predolimpijskog višebojskog turnira koji e se poetkom 2012. godine održati u Londonu, zakljuio je priu Vukoja s gradom koji mu je potvrdio ispravnost puta i viziju koju ima za novi olimpijski ciklus. (Dejan Zrna)

Sudaka karijera nije prioritet Mario Vukoja sudio je dvije sprave na SP u Londonu. Bili su to konj s hvataljkama i tlo. Odlino je obavio svoj posao, jer takva je i ocjena. Meutim, sudaka karijera oduzima mu puno vremena, pa ostaje upitno hoe li zapeti da dobije najvišu moguu sudaku titulu.. - Potrebne su tri godine žrtvovanja za status A-suca FIG, a isto mi trenutano nije prioritet, tako da treba vidjeti što e biti sa sudakom karijerom. Zadovoljan sam i s ovim statusom istie Vukoja. (dz)

Tijana blizu svjetskom vrhu Zapitali smo Marija je li pratio i ženski dio natjecanja, kakve su to novosti, kakve su šanse da Tijana Tkalec bude konkurentna svjetskom vrhu.. Mogu rei da je s ova dva skoka koja radi otprije ima mjesto meu 20 najboljih. U tijeku su treninzi da se poboljšaju težinski oba skoka. Tijana je u punom treningu, a vidjet emo za što e se odluiti ona i trener kad su u pitanju nastupi na predstojeem SK u Osijeku i Sttutgartu. Meutim, nema žurbe, za sljedeu godinu sigurno e oba skoka biti spremna, a ona vrijede sigurno za najboljih 10 optimistian je Vukoja. (dz)


58

Dobro je znati

 

   <#  $ &' &&&

GRATIS

kuhinjska garnitura CAMEL BACK COUNTRY

APARATI BEKO INOX

wenge, stol+4 stolice

DRVO O N V I S MA

kuhinja Mystic 275 x 225 cm BIRAJTE RAZLI^ITE BOJE FRONTI I KORPUSA (bordo, be`, crna, zelena/merano ili marbel)

napa plo~a za kuhanje pe}nica hladnjak

9.499 9.499

799 799

,-kn

,-kn

1.400,-kn

ormar TRIO LUX 4VF

regal MEXX

boja: wenge/bijela, bukva/bijela, orah/bijela

boja: wenge/vanilija

999 999

15.077,-kn

2.000,-kn JU BI LA R N

,-kn

1.999 1.99 .999 9

A CI JE N A

5.000,-kn

,-kn

sjede}a grt. DAJANA RING kutna, mini

spava}a soba MARINA ormar 5D, krevet: 200x180 cm + 2x no}ni ormari}, boja: orah/bijela

NI ILAR

JUB

prilikom kupnje spava}e ili dje~je sobe

-60%

INIJE! T F E J E J NIGD

UST

POP

5.500,-kn

na madrace Lesnina

JU BI LA R N

1.999 1.99 .999 9

A CI JE N A

5.000,-kn

,-kn

klubski stoli} COBRA orah

400,-kn

2.499 2.499

,-kn

PRILIKA

299 299

,-kn

!
27. listopada 2009. ZAVRĹ ILA natjecanja Hrvatske atletske lige sjever

Meimurje drugi klub natjecanja Na kraju Pojedinanog prvenstva HALS-a proglaĹĄene su i najbolje ekipe za 2009. godinu, koje su bodove skupljale u pet kola za starije i mlae kategorije. AK Meimurje i ove je godine igrao jednu od glavnih uloga lige, a dokaz za to je i osvajanje ak deset pokala u gotovo svim kategorijama u kojima su obavljene nominacije. Naslov najbolje ekipe HALS-a osvojile su limaice, mlae juniorke i seniori, drugo mjesto osvojili su limai, mlae kadetkinje i seniorke a pokal za tree mjesto osvojile su starije kadetkinje. AK Meimurju pripao je i pokal za prvo mjesto u svim Ĺženskim ekipama, a u istoj nominaciji muĹĄke su ekipe tree. U nominaciji za ukupnog pobjednika AK Meimurje je kao i proĹĄle godine drugi klub HALS-a iza AK Dinamo - Zrinjevac, najboljega hrvatskog atletskog kolektiva. Osvajanje visokih plasmana u gotovo svim kategorijama nije sluajan. Veliki broj natjecatelja, kvaliteta i sudjelovanje na svim odrĹžanim natjecanjima lige za AK Meimurje je postalo uobiajeno, a to samo po sebi donosi i rezultate na koje svi moĹžemo biti ponosni. A ne zaboravimo da u natjecanjima HALS-a sudjeluju svi najjai klubovi sjeverozapadne Hrvatske: Dinamo - Zrinjevac, Mladost, Zagreb Ulix, Bjelovar, VaraĹždin, NedeliĹĄe, KriĹževci, Karlovac itd.

drugu poziciju drĹže Maja Kos kod limaica, Lea Obadi kod starijih kadetkinja i mlaih juniorki, te Kristijan Strahija kod seniora. Na treem mjestu nalazi se Filip Turk kod limaa i Ivana Zadravec kod limaica.

Plasmani AK NedeliĹĄe i Mursko SrediĹĄe

Limaice AK Meimurje, najbolja ekipa HALS-a za 2009. godinu U takvoj konkurenciji plasman na ukupno drugo mjesto viĹĄe je nego odlian uspjeh. Iako nije obavljeno proglaĹĄenje, poznati su i najbolji pojedinci lige za 2009. godinu. Iz redova AK Meimurje

na prvoj poziciji prema broju pobjeda nalaze se Leon Furdi u kategoriji limaa i Mateja Jambrovi u kategoriji mlaih kadetkinja, a

AK NedeliĹĄe meu tri najbolja ima Niku Horvat koja je prva u konkurenciji limaica, Bernard Gavez je trei u kategoriji mlaih kadeta, a Aleksandar Puklavec je trei kod seniora. U ekipnoj konkurenciji AK NedeliĹĄe je osvojio etiri pokala, i to za drugo mjesto kod limaica i mlaih juniora i tree mjesto u konkurenciji mlaih kadetkinja i starijih kadeta. U ukupnom poretku svih ekipa NedeliĹĄe zauzima zapaĹženo peto mjesto. Na natjecanjima HALS-a u 2009. godini sudjelovali su i lanovi AK Mursko SrediĹĄe koji su najbolji ekipni plasman ostvarili u konkurenciji starijih kadetkinja na deveto mjesto. Najbolja pobjednica Murskog SrediĹĄa Melani Kralji nalazi se na etvrtom mjestu u pojedinanim plasmanima starijih kadetkinja. Poredak svih ekipa mogu se pogledati na www.akm.hr. (md)

REPUBLIKA HRVATSKA - MEIMURSKA ŽUPANIJA OP INA PRIBISLAVEC - Opinska naelnica Na temelju odluke Opinskog vijea od 22.10.2009. godine Opinska naelnica raspisuje,

JAVNI NATJEAJ za prodaju opinskog zemljiĹĄta

Nika Horvat, najbolja limaica HALS-a za 2009. godinu

Mateja Jambrovi, najbolja mlaa kadetkinja HALS-a za 2009. godinu

Leon Furdi, najbolji lima HALS-a za 2009. godinu

Ženske ekipe AK Meimurje najbolje su u HALS-u za 2009. godinu

I. Predmet prodaje Dana 05.11.2009. godine u 15,00 sa provest e se javno nadmetanje za prodaju opinskog zemljiĹĄta za poslovnu izgradnju na podruju planiranog DPU-9, â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;Gospodarsko-stambena zona istok -Pribislavecâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, u ulici Dr. A. Starevia, Pribislavec, i to: Redni broj povrĹĄine prema prijedlogu parcelacije: 1.- k. o. Pribislavec, est. povrĹĄine 3.274 m2, u naravi livada, ( 910 hv ) 2.- k. o. Pribislavec, est. povrĹĄine 8.266 m2, u naravi livada, ( 2.298 hv ) 3. - k. o. Pribislavec, est. povrĹĄine 4.490 m2, u naravi livada, ( 1.248 hv ) II. Poetna cijena zemljiĹĄta i jamevina Visina cijene zemljiĹĄta je 45 EUR-a / 1 hv-u povrĹĄine (plavo u kunskoj protuvrijednos po srednjem teaju HNB, na dan prodaje). Za sudjelovanje u natjeaju sudionici su duĹžni upla jamevinu u iznosu od 10.000,00 kuna za parcelu pod rednim brojem 1, 15.000,00 kuna pod rednim brojem 2 i 30.000,00 kuna pod rednim brojem 3, na Ĺžiro raun Opine Pribislavec broj 2392007-1862000004 poziv na broj 22-7757-MB, sa svrhom doznake - jamevina za kupnju zemljiĹĄta u Pribislavcu - Gospodarska zona istok. III. Uvje prodaje zemljiĹĄta su: a/ Sudioniku koji uspije u javnom nadmetanju jamevina se uraunava u cijenu zemljiĹĄta, o onaj pak koji ne uspije ista se vraa u roku od 15 dana od dana nadmetanja. Sudioniku koji uspije na javnom nadmetanju te potpiĹĄe zapisnik i rjeĹĄenje o javnom nadmetanju a kasnije odustane od kupnje, jamevina se ne vraa, b/ posgnutu cijenu na javnom nadmetanju najuspjeĹĄniji sudionik duĹžan je pla u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja, c/ sve troĹĄkove kod sklapanja privremenog kupoprodajnog ugovora, prijenosa zemljiĹĄta te porez na promet nekretnine snose kupci, d/ pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju sve domae zike i pravne osobe (identet se utvruje uvidom u registraciju poduzea) te svi graani, e/ prilikom konane izrade DPU - 9, predmetne parcele e se uklopi u odredbe istog, f/ detaljne informacije o tome mogu se dobi u Jedinstvenom upravnom odjelu Opine Pribislavec, ulica Brae Radia 47, Pribislavec, tel. 040/360-211. Jedinstveni upravni odjel

REPUBLIKA HRVATSKA - MEIMURSKA ŽUPANIJA OP INA STRAHONINEC - NAELNICA Klasa: 021-01/09-38 Ur. broj: 2109-23/09-38 Strahoninec, 14.10.2009. Naelnica Opine Strahoninec raspisuje

NATJEAJ

za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2009/2010. redovnim studentima 1. Za akademsku godinu 2009/2010. dodijeli e se spendije na osnovu: - socijalno-imovinskog statusa - uspjeha na studiju 2. Spendija Opine Strahoninec dodjeljuje se: - Za jednu akademsku godinu 2009/2010. 3. Pravo sudjelovanja na natjeaju za dodjelu spendije Opine Strahoninec imaju studen koji zadovoljavaju slijedee uvijete: - da su drĹžavljani Republike Hrvatske - iji roditelji ili skrbnici imaju prebivaliĹĄte na podruju Opine Strahoninec najmanje pet (5) godina prije objave natjeaja - da su studen druge i viĹĄih godina studija 4. Kriteriji za dodjelu spendije Opine Strahoninec su: - socijalno imovinski status - uspjeh u uenju - djeca bez roditelja,djeca poginulih i nestalih branitelja - lan obitelji koji redovito studira 5.Zahtjevu za dodjelu spendija potrebno je priloĹži: - zamolbu za dodjelu s kratkim Ĺživotopisom - uvjerenje o redovnom upisu na studij,sukladno statutu ustanove,s naznakom naziva vrste upisanog studija te razinom sveuiliĹĄnog studija - potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene poloĹženih ispita - izjavu o broju lanova zajednikog domainstva - izjavu o prebivaliĹĄtu roditelja ili skrbnika - potvrdu poslodavca o prosjeku plae za posljednjih ĹĄest (6) mjeseci prije raspisivanja natjeaja, za sve lanove domainstva koji su u radnom odnosu - potvrdu o dodatnim prihodima svih lanova zajednikog domainstva (ukoliko ih ostvaruju) - preslike RjeĹĄenja porezne uprave o razrezanom porezu u godini prije raspisivanja natjeaja, po bilo kojem osnovu - uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta lana zajednikog domainstva ( ukoliko ih ima) - potvrdu o mirovini sa zaĹĄtnim dodatkom (ukoliko je prima netko od lanova domainstva) - potvrda Zavoda za zapoĹĄljavanje (ukoliko je netko od lanova domainstva nezaposlen najmanje 6 mjeseci) - izjavu da su djeca bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja, te za djecu samohranih majki i oeva - potvrda Centra za socijalnu skrb akovec â&#x20AC;&#x201C; za korisnike stalne novane pomoi - izjavu studenta da ne prima ni jednu drugu spendiju - fotokopiju osobne iskaznice 6. Zamolbe za dodjelu spendije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natjeaja na adresu: Opina Strahoninec, Strahoninec, Dravska 1 , s naznakom ÂŤNatjeaj za spendijuÂť. 7. O rezultama natjeaja podnositelji zamolbi bi e obavijeĹĄteni u roku osam (8) dana od dana obavljenog izbora. NAELNICA OPINE STRAHONINEC
27. listopada 2009.

PAINTBALL KLUB MEIMURJE najbolji u državnom prvenstvu

Meimurje ponovno dobilo državne prvake u paintballu Održano je šesto, ujedno i posljednje, kolo nacionalnog Paintball prvenstva za ovu godinu, Paintball klub Meimurje i ove je godine uspio zadržati svoju dominaciju na hrvatskoj paintball sceni te je Accredo Team iz PK Meimurja osvojio naslov državnih prvaka u HPL-u 09 u kategoriji 5-MAN, najvišem rangu natjecanja.

Sjajni drugi dio sezone Accredo Teama Ekipa Accredo Team u zadnjem je kolu nakon duge i neizvjesne sezone uspjela osigurati 1. mjesto u ukupnom poretku prvenstva. Ove su godine do ve-

likog rezultata došli puno teže nego prijašnjih sezona. Razlog neizvjesnosti do samog kraja bio je relativno loš poetak prvog dijela sezone. Accredo Team je nakon pola odigranog prvenstva, odnosno prva tri kola zaostajao poprilino bodova u odnosu na vodei tim Black Ridersa iz Zagreba i koji je to bio sve do zadnjeg kola, kada su Zagrepani naslov trebali prepustiti boljoj ekipi. Accredo je tim briljantnim igrama u drugoj polovici sezone potvrdio epitet najboljeg te tako došao do željenog naslova. Moramo spomenuti i ostala dva meimurska paintball kluba. U konanom poretku Interap akovec završio je na 12. mjestu u

U obiteljskim jesenskim igrama sudjelovalo je ukupno 35 obitelji

OBITELJSKE jesenske igre u organizaciji Gimnastikog kluba “Marijan Zadravec Macan”

Djeca i roditelji aktivno proveli slobodno vrijeme Na prostoru SGC-a “Aton” pretprošli su vikend održane obiteljske jesenske igre za polaznike Gimnastikog kluba “Marijan Zadravec Macan” i njihove roditelje. Nakon kratke ljetne stanke Gimnastiki klub “Macan” ponovno je krenuo s programima kojima je cilj okupiti sve polaznike i njihove roditelje kako bi zajedno sudjelovali u razliitim sportskim aktivnostima i meusobno se družili. Na ovaj nain roditelji aktivno provode slobodno vrijeme sa svojim djetetom. esto

se spominje da je od svih darova koje se djetetu može dati najvrjedniji poklon – pažnja, a upravo je to cilj ovih aktivnosti koje organizira Gimnastiki klub “Marijan Zadravec Macan”. U obiteljskim jesenskim igrama sudjelovalo je ukupno 35 obitelji koje su se zabavljale uz razne sportske aktivnosti. Nakon obiteljskih jesenskih igara, slijedi obiteljska rekreacija u mjesecu studenom, a razne aktivnosti za djecu i roditelje održavat e se cijelu godinu. (hz)

Nakon obiteljskih jesenskih igara, slijedi obiteljska rekreacija u mjesecu studenom

kategoriji 5-Man, dok je u 3-man kategoriji tim Frenzy takoer završio na 12. mjestu.

Dupla kruna Potvrda uspjeha PK Meimurje došla je protekli vikend kada je u Svetoj Heleni održan 3 man Outlet Paintball Masters Cup 09, gdje se Accredo okitio duplom krunom te ne taj nain uzeo i kup na kojem su imale pravo nastupiti samo tri najbolja tima iz prvenstva HPL 09. Na taj nain je završila još jedna uspješna natjecateljska sezona. Ali time ne prestaju aktivnosti PK Meimurja ve se kree u pripreme za sljedeu sezonu i seriju nastupa po razliitim eu-

Meimurski paintball ponovno ima državne prvake ropskim natjecanjima tijekom predstojeega zimskog razdoblja. PK Meimurje i ove sezone nastavlja s provoenjem svoje zimske paintball škole koju je protekle 3 godine održavala na podruju Meimurja. Na žalost,

zbog nedostatka potpore i neprepoznavanja uspjeha kluba od strane lokalne uprave i od strane institucija koje se brinu za razvoj sporta u Gradu akovcu i Meimurskoj županiji prisiljeni su svoje znanje i vještine

razvijati u Zagrebu, gdje im je osiguran prostor i potpora za usavršavanje paintball igraa, ali i pružanje usluge treniranja igraa iz drugih hrvatskih klubova. (vt)


 

   <#  $ &' &&&

Dobro je znati 61


62

Dobro je znati

   <#  $ &' &&&

 

AKO želite radikalno skresati telekom troškove

Odaberite VoIP_KERNET „ q     +" " ” < = > ; " "   " [  ">  ; "+ << + " [ + "+  q < " < " " „”Q |„  ” Q [  ”  + ; ; " "+  " " ; " ; <+ "[  " { " +[ „”Q·]ª†`ª{[  + ; "+ + + + + "> "  = ; q ""  " ; š

 + =+> [ < < " › œ  > <+ [ < " ^*~ ƒ> [ < "  * ”Q> ” ‡­  ‹ && + > <+ [ q" "  > }”} =" <++"+ ++  ; "+ q

 " " " =" ƒ X " \ ; = + = "  " <"  + +>   [   " < ; [   + †‹

Zašto VoIP_KERNET? ^ ;" „[ ”Q·]ª†`ª{ ƒ +Ÿ q[ + " " ;  ;+> = ; [ ++ q ƒ> ; " " ; +  " ƒ > "  [  q>  [

ini vam se zgodno? ‡ ƒ  + +q> ; > q  [ Ÿ #

   

 = < "+> <  [ =  <+ " ; „”Q <± +< *”Q +" | "< "+" Y <+ [ + "= " ”‡} +"

ROENI ¬†‡` *{‡~ª`]‚„”¢>  „[

 }+=¸ *‡†‡ Q‡¯¬”> ¯" " ¬ ¸ ]‡†¯‚ ¯‡“‡Y‡`>  ˜+ }<+ ¸ ‡`‡ –‚‚*> ] { ¸ ¯ª‚`‡ `‚„‡]> *" „"[ ¸ „‡¯ª`{”`‚ ‚†•‚•>  “ [ ~ ¸ ª`‡ ¯‚Q‡†”¢> *" { ¸ `”`‡ ~W[ {„‡†> } " ~ ¸ ¯ª‚`‡ ‚†ª‹‚„ª> *" }ƒ¸ ”„‡` ¯”*–‡]>  ¯" " ¬"¸ –‡]‚„ •Q†‡–>  } " “+[ ¸ ª`‡ “W†”¢> ” *q¸ ~‡†{”` {W]*‡†>  ~ { ¸ `‚‡ *†•‡>  ‰ " * q¸ ~”]‡ ]‚¯‡†>  ][ ` ¸ ¯ª‚`‡†} †ª”‹>  *" ~ ¸ ]‡†‚¯”`‡ ‚†•‚•> ¯"+= Y¸ ¯‡[ W†‡ ]¯‡†”¢> *" ~ ¸ ~‡†*ª¯ ‡`{‚¯‚„”¢>  „ [

 ` ¸ –W†”‡ ”^`‡>  *"ƒ ~ ¸ ª†~”` “‚^[ }‡`>  }< †¸ }‡„”} Q‚*‡„ª>  ” }+q¸ ^ª‚„‡`‡ “†‡^‡ “‡{”*{‡> †= ‡¸ ”†”* Q”`{‡†”¢> ” ” ¸ ~‡–‡ {‚~‡•”¢> ~+ ‡ ¸ ª}W‡†}‚ ‚†•‚•>  } *¸ “‚†[ `‡ *‡`–]‚„”¢>  *+; Q[ ¸ ¯W]‡ †”‹{‡†”¢>  ” {  | VJENANI Q ` } –+<> } ~< }<" –+ > ¯ " „[ = ~ ] =+ |[ ¸ ~  ]  ¬<q |}¸ ~ q “ <+ ~ ] " |~ *+= ¸ ~ ]  ” ] > * ‚qq }< “ < |~ * q¸ ~ ‹ ‰ " “ ƒ  |Q <

"< ƒ =  [ ƒ q+ " ‡„~ ¬ ;š“‚­ '> " =" "+" =[ + " + " ] = <  + +<+> +  "[

 ; " ; '_[ + ;< ; "[ ªW   + †‹ ` <> "   + ;  " " q < q = [    ;" qš {  *{‡`[ }‡†} +ƒ [   " ; +; +  "+ = = > "  ª‡*³*{‡†{ < ;  " ƒ  "  " =;   "> +; +<  ' $ " ‡  => ƒ ƒ = + =+  "+ " š –  

|Q†

IZ MATINOG UREDA UMRLI ” Q '_ > ~ " {+[  ` '&Š > * †<  '& > ] ~ '& > †; " Q *+ ' > {; " ^ =  '_ > ¬" ‰< '& > ‡  •  '& > ª ;= ƒq " – '& > {; •+ " ~ [ = 'Š > ~ " Y Q; '' |¸ ~[ " Q }  '&& > ¬ ] Qq '&' |}¸ ” Q[ < '$_ > †; " ~"  Q< '& |] [ =¸ ª „++q  “ "  '' |~ * q¸ – „q '$& > • Y [ *  ‹ '&' > ¬ ^  ‹ ' |Q <


 

Informacije 63

   < #  $ &' &&&

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

< +  = "+

< +  = "+

DAVIDU KUKOVCU

DARKU VRANIU

 ' '' [  ' 

 ' '' [ ' 

W+<  " < + = " } < ~ + Â&#x192;+ "

W+<  " < + = " } < ~ + Â&#x192;+ "

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. RUSTICA d.o.o. Restoran TRATTORIA RUSTICA AKOVEC, I.G. Kovaia 6, traĹži 1 KONOBARA; 1 KUHAR-PIZZA-PEKAR, na neodreeno vrijeme, javiti se osobno ili 311-207. Natjeaj otvoren do 31.10.2009. 2. MISTEX d.o.o. Ĺ˝IĹ KOVEC 31, traĹži 3 Ĺ IVAA TEKSTILA na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, radno iskustvo poĹželjno ali nije uvjet, javi se na 865-155, 098-242-058 ili osobno. Natjeaj otvoren do 30.10.2009.g. 3. PIRAMIDA d.o.o. LOPATINEC, L. Kralja 10, traĹži 3 BRAVARA, 2 ZAVARIVAA, 2 ING. STROJARSTVA, 2 STROJARSKA TEHNIARA na neodreeno vrijeme, javiti se osobno ili 856-060. Natjeaj otvoren do 31.10.2009.g. 4. RESTORAN MAMICA PUĹ INE, akoveka 47, traĹži 2 SSS KONOBARA na neodreeno vrijeme uz probni rad, poĹželjno radno iskustvo, znanje stranog jezika, vozaki ispit â&#x20AC;&#x153;Bâ&#x20AC;? kat., moĹže bilo koje drugo zvanje SSS, javi se na 091-548-6670. Natjeaj otvoren do 25.11.2009. 5. KOZAR d.o.o. AKOVEC, traĹži 2 TESARA, 2 ZIDARA, 1 GRA. TEHNIAR sa radnim iskustvom na neodreeno vrijeme, javiti se na 098-493-150. Natjeaj otvoren do 31.10.2009.g. 6. MARING d.o.o. NEDELIĹ E, Livadarska 53, traĹži 1 ING. STROJARSTVA â&#x20AC;&#x201C; KONSTRUKTORnaneodreenovrijeme,poĹželjnoradno iskustvo znanje rada na raunalu, vozaki ispitâ&#x20AC;&#x153;Bâ&#x20AC;?,javisena098-313455ilipismenezamolbe na gornju adresu do 30.10.2009.g. 7. LJEKARNAKOVAAKOVEC,D.Cesaria 5, traĹži 1 MAG. FARMACIJE - moĹže i pripravnik; 1 FARMACEUTSKI TEHNIAR- poloĹžen struni ispit na neodreeno vrijeme, javi se 390-080, osobno ili pismena zamolba. Natjeaj otvoren do 30.10.2009.g. 8. MEIMURJE NISKOGRADNJA d.o.o. AKOVEC, Dr. I. Novaka 30, traĹži 1 SSS GRAEVINSKI TEHNIAR zidari, tesari, graevinski radnici-viĹĄe izvrĹĄitelja na neodreeno vrijeme, rad na terenu, viĹĄe informacija 099-4203-131. Natjeaj otvoren do 30.10.2009.g. 9. PEKARA SUNCOKRET AKOVEC, traĹži 2 PRODAVAICE za rad u pekari na neodreeno vrijeme, javi se 091-3967000 od 7-14,00 sa. Natjeaj otvoren do 9.11.2009. 10. MURAPLAST d.o.o. KOTORIBA, Industrijska zona bb, davor@muraplast.com, traĹži 6 djelatnika STROJARA NA KONFEKCIJI VREICA, KV, SSS tehniki smjer, za poetak rad na odreeno, 3 mjeseca, rad u 4 smjene; 3 djelatnika STROJARA TISKA SSS tehnikih ili gra kih smjerova, za poetak rad na odreeno 3 mjeseca, rad u 4 smjene; 1 DJELATNIK VODITELJ TISKA ( eksosak) VSS ili VĹ S gra kih smjerova (ili tehnikog smjera sa iskustvom ali nije odluujue, za poetak rad na odreeno 3 mjeseca, napomena: na podruju Muraplast-a, strogo je zabranjeno puĹĄenje, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu ili e-mail-om do 31.10.2009. 11. COMER d.o.o. AKOVEC, traĹži ZIDARI, GRAEVINSKI RADNICI na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241-574. Natjeaj otvoren do 31.10.2009.g.

12. Caffe bar â&#x20AC;&#x153;MURAâ&#x20AC;? SVETI MARTIN NA MURI, traĹži 1 KONOBARICA na neodreeno vrijeme, javi se na 095-9076314, 098242878. Natjeaj otvoren do 04.11.2009. 13. SISTEM GRADITELJSTVO d.o.o. Ĺ TEFANEC, ZRINSKI 9, traĹži ZIDARI, TESARI, ARMIRAI, GRAEVINSKI RADNICI na neodreeno vrijeme, javiti se osobno sa zamolbom i Ĺživotopisom na gornju adresu do 06.11.2009.g. 14. PRO TEC TEKSTIL d.o.o. M. SREDIĹ E, traĹži 5 KV, PKV Ĺ IVAA TEKSTILA na neodreeno vrijeme, najava na mob. 098-351-999 gosp. Igor Bogdan ili osobno dolazak na adresu M. SrediĹĄe, M. Gupca 68. Natjeaj otvoren do 31.10.2009.g. 15. ALLIANZ GROUP AKOVEC, traĹži 5 SAVJETNIKA/SAVJETNICA za prodaju osiguranja najmanje SSS, da posjedujete vlas auto(nije uvjet), poznavanje osnova rada na raunalu, poĹželjne su ambiciozne, komunikativne i samoinicijativne osobe, te osobe sigurnog nastupa, prilagodljive i spremne za rad u mu - nazovite na mob.0997558168 ili poĹĄaljite Ĺživotopis na e-mail: Dorde.obradovic@allianz.hr s naznakom za natjeaj SAVJETNIK. Natjeaj otvoren do 08.11.2009.g. 16. V. Z. Ĺ TRIGOVANKA Ĺ˝ELEZNA GORA 68, 40312 Ĺ TRIGOVA, traĹži 2 KONOBARA, 2 POMONA KONOBARA, 1 KUHAR, 2 POMONA KUHARA na neodreeno vrijeme uz probni rad 60 dana, mjesto rada novi restoran u Savskoj Vesi, osiguran smjeĹĄtaj ili isplata putnih troĹĄkova, is poslodavac posjeduje i restorane u BaĹĄkoj i Malinskoj pa se zainteresiranim djelatnicima omoguuje i promjena radne okoline jekom godine, zainteresirani neka se jave na 099-2221338, 098-9732808 ili dostavi pismene zamolbe na gornju adresu. Natjeaj otvoren do 31.10.2009.g. 17. RUĹ˝MARIN d.o.o. PRIBISLAVEC, R. BoĹĄkovia 9, traĹži 1 PRODAVA NA Ĺ TANDU na odreeno vrijeme, rad na ĹĄtandu po sajmovima, povremeno i na moru, javiti se na 098-9079121. Natjeaj otvoren do 30.10.2009.g. 18. AC Jesenovi d.o.o. AKOVEC, Zrinsko Frankopanska bb, traĹži 1 AUTOLAKIRER sa radnim iskustvom na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se osobno ili na tel. 379-800. Natjeaj otvoren do 30.10.2009.g. 19. PEKARNA PANIS M. SrediĹĄe, Selska 3, traĹži 1 KV PEKAR na neodreeno vrijeme, javisena544-015iliosobno.Natjeajotvoren do 31.10.2009.g. 20. TP VARAĹ˝DIN, VARAĹ˝DIN, P. MiĹĄkine 53, traĹži 10 PRODAVAA (mjeĹĄovite robe) na odreeno vrijeme, prednost kandidama iz okoliceVaraĹždina,obaveznoradnoiskustvo, javi se na 098-390-762. Natjeaj otvoren do 30.10.2009.g. 21. RONIS d.o.o. AKOVEC, J. Kozarca 3, traĹži 1 PRODAVA I INSTALATER AUDIOVIDEO OPREME na neodreeno vrijeme, radno iskustvo minimalno, jedna godina, komunikavnost, znanje rada PC kasi, vozaki ispit â&#x20AC;&#x153;Bâ&#x20AC;? kategorije, dostavi pismenu zamolbuilisejaviosobno.Natjeajotvoren

do 31.10.2009.g. 22. BETEX d.o.o. 40319 BELICA, B. Radi 48, traĹži 1 VSS DIPL.OEC. SMJER MARKETING, poznavanje rada u MS office okruĹženju, Corel Draw-u i Photoshop-u, aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, vozaka dozvola â&#x20AC;&#x153;Bâ&#x20AC;? kat., samostalnost u radu, sklonost timskom radu, izraĹžene organizacijske sposobnos, eksibilnost, odgovornost prema radu, samoinicijavnost i inovavnost, poĹželjno radno iskustvo na ism ili slinim poslovima - zamolbu sa Ĺživotopisom posla na gornju adresu ili email: posao@betex.hr Natjeaj otvoren do 31.10.2009.g. 23. ELEKTROING GRABAR d.o.o. AKOVEC, traĹži 2 KV, PKV ELEKTROINSTALATER na neodreeno vrijeme, poĹželjno radno iskustvo, najava na tel. 396-047. Natjeaj otvoren do 15.11.2009.g. 24. Dom za starije i nemone osobe Ĺ avniar SELNICA, Jelaiev trg 5, traĹži 1 MEDICINSKA SESTRA sa poloĹženim str. Ispitom na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 861-896, 098-700-130. Natjeaj otvoren do 31.10.2009. 25. G.P.P.T. Nekretnine d.o.o. G. HraĹĄan, VaraĹždinska 43a, traĹži Zidari, Tesari, Graevinski Radnici na neodreeno vrijeme, javi se na 099-707-4155. Natjeaj otvoren do 06.11.2009.g. 26. CITYEXd.o.o.AKOVEC,Dr.I.Novaka24, traĹži 1 DOSTAVLJA â&#x20AC;&#x201C; MOTORIST na odreeno vrijeme, dostavi pismenu zamolbu, Ĺživotopis i potvrdu o nekaĹžnjavanju. Natjeaj otvoren do 29.10.2009.g. 27. Stolarski obrt Belovi Ĺ TRIGOVA, traĹži 1 STOLAR na odreeno vrijeme, radno iskustvo 1 godina, javi se na 851-311, 098-546172. Natjeaj otvoren do 15.11.2009.g. 28. Bali parke d.o.o. STANETINEC 15, traĹži 1PODOPOLAGAâ&#x20AC;&#x201C;PARKETARnaodreeno vrijeme, javi se osobno ili 584-122, 098211805. Natjeaj otvoren do 05.11.2009.g. 29. Ordinacija ope medicine dr. Slaviek Ljubica PRELOG, K.P. KreĹĄimira IV 7, traĹži 1 DOKTOR MEDICINE na odreeno vrijeme - 18 mjeseci, poloĹžen struni ispit, radno iskustvo godinu dana, javi se na 098-846101. Natjeaj otvoren do 19.11.2009.g. 30. ARTIKA d.o.o. MIKLAVEC 29, traĹži 1 GRAEVINSKI LIMAR na neodreeno vrijeme, javi se na 098-558854. Natjeaj otvoren do 12.11.2009.g. 31. AUTOBUSNIPRIJEVOZTOURSd.o.o. AKOVEC, Zagrebaka 38, traĹži 3 VOZAA AUTOBUSA sa â&#x20AC;&#x153;Dâ&#x20AC;? kat. na odreeno vrijeme, 1 godina rad. iskustva, dostaviti pismene zamolbe na gornju adresu preporueno do 02.11.2009.g. 32. KAVANA QUA KAKTUS TOTOMORE, TOTOVEC, traĹži 2 KUHARA, 2 POM. KUHARA na neodreeno vrijeme, radno iskustvo poĹželjno, javi se na 0919123525. Natjeaj otvoren do 20.11.2009.g. 33. KERAMIKA Ĺ˝UNI d.o.o. AKOVEC, Dr.I. Novaka 38, traĹži 3 KV, PKV KERAMIARA na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 1 godina, javi se na 098-1671048. Natjeaj otvoren do 14.11.2009.g.

34. VIKI d.o.o. STRAHONINEC, akoveka 2, traĹži 3 DJELATNIKA NA FARMI PILIA na odreeno vrijeme, dostaviti pismenu zamolbu na gornju adresu. Natjeaj otvoren do 13.11.2009.g. 35. KNAUF-FAL NOVO SELO ROK, Ĺ kolska 24, traĹži 3 AKUSTIKA IZOLATERA, 3 Ĺ PAHTLERA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-9244510. Natjeaj otvoren do 04.11.2009.g. 36. NET d.o.o. AKOVEC, Zrinsko Frankopanska bb, traĹži 1 ISTAICA poslovnog prostora na neodreeno vrijeme, pola radnog vremena, javi se na 314-681, 343233, okolica akovca. Natjeaj otvoren do 30.10.2009.g. IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOĹ LJAVANJE PODRUNA SLUĹ˝BA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIĹ E: 543-200 RADNA MJESTA VARAĹ˝DIN: 1. BOXMARK LEATHER d.o.o., Gospodarska 12, Trnovec Bartoloveki; traĹži 20 OSOBA ZA Ĺ IVANJE KOĹ˝NIH NAVLAKA ZA AUTOMOBILE na odreeno vrijeme, uvje: OĹ , PKV, KV ili osobe sa ĹĄkolom za ĹĄivaa ili zavrĹĄen teaj krojenja i ĹĄivanja ili osobe s radnim iskustvom na poslovima ĹĄivanja, u obzir dolaze i osobe koje su zainteresirane za osposobljavanje za ĹĄivaa koĹže (poslodavac osigurava edukaciju), doi osobno na adresu, najava na tel. 042/404-691, do 31.10. 2. TON-ingd.o.o.,VaraĹždinska3a,Dubrava KriĹžovljanska; traĹži 1 ELEKTROMONTERA na odreeno vrijeme, uvje: KV, SSS elektromonteri ili elektrotehniari, najava na tel. 042/739-060 (Biserka GuĹžvinec), do 6.11. 3. Ugosteljski obrt AURORA, NEDELJANEC, VARAĹ˝DINSKA 14; traĹži 1 KONOBARA/ ICU za posluĹživanje i naplatu pia i napitaka u ca e baru â&#x20AC;&#x2DC;Auroraâ&#x20AC;&#x2122; na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvjeti: PKV/KV konobar(-ica) ili osoba s a nitetom za rad u ugosteljstvu; poslodavac nudi prijevoz za osobe iz obliĹžnjih ili smjeĹĄtaj za osobu iz udaljenijihmjesta,osobnonaadresu,najava na mob. 092/123-0259 (Jovanka Pani), do 20.11. 4. Ugosteljski obrt LAV, A. Starevia 27, VaraĹždin; traĹži 1 KONOBARA/ICU za posluĹživanje jela i pia u restoranu â&#x20AC;&#x2DC;Lavâ&#x20AC;&#x2122; na neodreeno vrijeme, uvje: KV konobari(ice) ili osobe sa iskustvom rada u ugosteljstvu, najava na tel. 042/233-042 ili 042/203-143 (Anica KoĹĄir), do 15.11. 5. Frizerski salon NINA, VaraĹždin, Brae Radia 30; traĹži 1 OSOBU ZA UGRADNJU I OBLIKOVANJE UMJETNIH NOKTIJU (ukoliko je osoba KV frizer i frizerski poslovi) na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvje: KV, SSS, osoba s iskustvom na ugradnji i oblikovanju umjetnih nokju (sa ili bez uvjerenja o zavrĹĄenom osposobljavanju), ukoliko je osoba frizer postoji mogunost kombiniranja radnog vremena s frizerskim poslovima, najava na mob. 099/695-0336 (Gabi Husnjak), do 2.11.

TEHNIKA, INDUSTRIJSKA I OBRTNIKA Ĺ KOLA AKOVEC AKOVEC, Ĺ portska 5 Tel.: 040/328-522 e-mail: os#ck.t-com.hr Temeljem Zakona o obrazovanju odraslih, raspisuje

NATJEAJ

za UPIS u program obrazovanja odraslih za ĹĄkolsku godinu 2009./2010. 1.

PROGRAM PREKVALIFIKACIJE I DOĹ KOLOVANJA: - tehniar za raunalstvo - strojarski tehniar Uvje za upis: zavrĹĄena srednja ĹĄkola u trajanju od tri godine Dokumen potrebni za upis: - razredne svjedodĹžbe i zavrĹĄna svjedodĹžba srednje ĹĄkole, - domovnica - rodni list Oblik nastave: konzultavno-instrukvna

2.

PROGRAM USAVRĹ AVANJA - CNC operater Uvje upisa: zavrĹĄena srednja ĹĄkola strojarskog usmjerenja Dokumen potrebni za upis: svjedodĹžba o zavrĹĄenoj ĹĄkoli Trajanje usavrĹĄavanja: 240 sa

3.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA: - CNC operater Uvje upisa: zavrĹĄena osnovna ĹĄkola ili srednja ĹĄkola u zanimanju razliitom od strojarskog usmjerenja Dokumen potrebni za upis: svjedodĹžba o zavrĹĄenoj ĹĄkoli Trajanje osposobljavanja: 120 sa Mjesto prijave: TIOĹ akovec-Referada za obrazovanje odraslih (soba broj 26) Vrijeme prijave: svaki radni dan od 8-13 sa. Rok prijave: od 2.11.2009. do popunjenja grupe. Poetak nastave: danom popunjenja grupe.


64

Oglasnik

MOTORNA VOZILA AUTOUSLUGA D.O.O. STRAHONINEC: Ford Galaxy 2.3 1999.g.; 7 sjedala; Fiat Slo 1.6 16V 2002.g., registriran; Fiat Punto 1.2 2003.g.; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2006.g., reg. do 4./10.; Peugeot 206 1.4 2006.g.; Ford Fiesta 1.4 2006.g. VOZILA SU S DOMA EG TRŽIŠTA. GARANCIJA. KREDITI BEZ JAMACA, UEŠ A I KASKO OSIGURANJA DO 7 GODINA. TEL. 040/333-033, 091/591-8889

PEUGEOT 205, registr. do 2./10., 1.vl., povoljno, za svega 4.900 kuna, tel. 857-199

OPEL CORSA 1.2 16V 2004.g., plin, klima, 1.vl., garaĹžiran, serv. knj., el. pod. stakla, servo, crvena, cijena 5.600 EUR, mob. 091/782-9076, Dejan PRODAJU SE DIJELOVI za Ford Escort, maĹĄine, dijelovi limarije i mehanike s mog. ugradnje, te vw buba za dijelove za 100 eur, mob. 099-510-8301 RENAULT LAGUNA 2.0 1994.g., full oprema, alu felge, top stanje, reg. do 7./10., i golf III 1.9TD â&#x20AC;&#x2DC;96.g., u odlinom stanju, 5vr., metalik boja, servo, dalj. centr. zaklj., mul-t-lock, reg. do 8./10.g., mob. 091 530 5784 VW PASSAT karavan 1992.g. benz, novi motor, neregistriran, tel. 098 723 192 PRODAJEM AUTO PRIKOLICU, tel 091 559 4332 PRDAJEM ZIMSKE GUME Semperit sport grip 225/50/17 (2kom) i Connental con winter 225/55/17 (2kom), odlian pro l, cijena 300kn/ par, mob. 098 546 219 GOLF IV 1.4 16V, full oprema, srebrni, povoljno, mob. 091/384-5464 PRODAJE SE SEAT CORDOBA 1993. god., cijena po dogovoru, tel: 095/884-9312 VW LUPO 1999.g., klima, automac, 1xzr.jastuk, cd, abs, 79tkm, crna boja, mob. 099/512-1984 VOYAGER GRAND 2.5 CRD 142 KS 2001.g., reg. do 9/10., 290tkm, 1.vl., 8.500 eur, tel: 098/163-6548 SUZUKI SWIFT 1.0 1995.god., reg. do 10/2010, cca 1.300 eur, tel. 095/920-35-77 POLO 1.4TDI 2004.g, 5vr., crni metalik, povoljno, u dobrom stanju. mob. 095/1-888-888 SUZUKI SX4 1.5VVTi 16V 100KS 2007.g, 1.vl., 26tkm, bogata oprema, tvornika garancija, cijena 11.900 eur, mob. 091/976-3367 MAZDA 626 2.5i V6 1993.god., reg. do 6/10, full oprema, sauvana, HITNO i POVOLJNO, mob. 091/303-8081 PEUGEOT 206 Mistral mod. â&#x20AC;&#x2DC;03, vlasnica, klima + oprema, metalik, odlian, 3.999 eur; mob. 095/923-4245 KUPUJEM YARIS 1.3, 5V do 5.000 eur, tel 091/6255-065 PRODAJEM FAROVE I MASKU za mercedes c klase w 203, te nove zadnje diskove s paknama za runu konicu, tel: 098 546 219 OPEL KADETT 1.4 i 1990.g., neregistriran, u voznom stanju, cijena po dogovoru. tel. 098/903-1909 PRODA JEM 4 ZIMSKE GUME 165/70/14, kao nove, sa elinim felgama, voĹžene jednu zimu. tel 098/9031-909 AUDI 80 1.6 benz 1991.g., reg. do 7/10., srebrni metalik, mob. 091/575-6201 ili 098/910-5784 GOLF III 1.9D 1995./96.g., reg. godinu dana, 3 vrata, muzika, servo, ouvan i servisiran, cijena 2.800 Eur. tel: 098/1696-370

www.mnovine.hr â&#x20AC;˘ oglasnik@mnovine.hr â&#x20AC;˘ 040 312 333

BMW 324td kockica 1989.g., crni met., centr. dalj. zaklj., servo, ĹĄiber, alu, muzika, ouvan, odjavljen, cijena 1.300 eur, mob. 099/516-3093 GOLF IV 1.4 16V, srebrni, full oprema, odlian, povoljno 091/384 54 64 GOLF II 1.6 diesel 1985.g, reg. do 6/10., u odlinom stanju, cijena 7.000 kn, mob. 098/948-9021 PRODAJEM OPEL KADET 1990. god., reg. do 3./10., tel. 040/857-030 KUPUJEM VW 1.9 D MAĹ INU 47kW, tel. 091/7237-999 Ĺ KODA FELICIA 1.9 dizel 1997.g., centralno, servo, 800 eur, mob. 091/7237-999 O PE L C O R S A c o mb o d o s t av ni 2003.g., cijena 27.999 + pdv, moĹže odgoeno plaanje, tel. 098/502-400 ili www.bukal.hr RENAULT MEGANE coupe 1996.g., mob. 098/9205-620 MAZDA DEMIO 1998.g., reg. do 7./11., srebrni, u odlinom stanju, vrlo povoljno, mob. 098/636-814 VOLVO S60 2.4 dizel, ful oprema, 2002.g., 9.500 eur, mob. 095/90-77-062 AUDI A4 2.0 TDI avant multitronic 2006.g., ful oprema, 1.vl., serv. knjiga, kredit zamjena, mob. 091/511-40-57 MITSHUBISHI PAJERO SWB 3.2 DI-D intense + A/T 2007.g., 15tkm, u sustavu pdv-a, mob. 095/90-77-062 PRODAJEM GOLF III 1.8 1992.g., reg. do 3./10., servo, ĹĄiber, alu felge, povoljno, mob. 098/9320-817 RENAULT MEGANE 1.4 16V Expression mod. â&#x20AC;&#x2DC;04.g., 1.vl., servisna, garaĹžiran, 5vr., crni metalik, odlian, 6.600 eur, mob. 095/534-5276 MITSUBISHI CARISMA 1.6 automak 2002.g., reg. do 8/10., alu felge, klima, abs, mob 099/407-1520 RENAULT MEGANE 1.9dTi 2002.god, 83.000 km, klima, ABS, 4 zrana jastuka. mob. 098/1818-119 OPEL VECTRA karavan 1.6i 1998. god., klima, ABS, 4 zrana jastuka. mob. 095/902-1644 PRODAJEM: renault laguna 2.0 â&#x20AC;&#x2DC;94.g., full oprema, redovito serv. u ovl. servisu, alu felge, reg. do 7/10.g. i golf III 1.9td â&#x20AC;&#x2DC;96.g., 5 vrata, metalik, ouvan, reg. do 8/10.g., tel. 091/530-5784 ili 042/673-379. ZASTAVA 101 mediteran 1980.g., 1.vl., prva boja, 48tkm, cijena 4.000 kn, tel. 343-451 DACIA SOLENZ A 2003.g., reg. do 10./10., 1.vl., povoljno, mob. 098/1867-144 PRODA JEM MOTOCIKL Keeway 250ccm 2008.g., reg. do 10/2010., redovito servisiran, joĹĄ pod garancijom, mob. 098/242-737 VW CADDY 1.9SD 1997.g., reg. do 5./10., u dobrom stanju i ford escort 1.8D 1997.g., furgon, zatvoreni, hitno i povoljno, mob. 098/389-969 PRODA JEM MERCEDE S 200 D 1987.g., reg. do 6/10., cijena 3.000 eur, tel: 040/829-169 GOLF V 1.9TDI Trendline 2006.g., 1.vl., 5vr, kupljen i ser visiran kod Zubaka, 12.900 eur, mob. 099/831-9429 FORD ESCORT 1.8D 1996.god, reg. do 12/09, alu, mp3, hitno i povoljno, vlasnica, mob. 091/971-3388 KUPUJEM VOZILA osobna, kombi, skutere, auto i kamp prikolice i dr., iskljuivo od vlasnika, mob. 095/599-0363 PRODAJEM OPEL CORSU 1.4i 1995.g., reg. do 2./10., servo, ĹĄiber, zr. jastuci, 3vr., cijena 13.000 kn, tel. 865-191 PRODAJE SE YUGO 55 1988.g., reg. do 8./10., raen za amer. trĹžiĹĄte, nove gume, cijena 4.500 kn, moj prijenos, mob. 091/5135-767

POLJOPRIVREDA KUPUJEM TRAKTORE IMT, Ursus i Zetor â&#x20AC;&#x201C; moĹže i neispravne, mob. 092/110-7110 ili 01/2067-370

KUPUJEM TRAKTOR Torpedo Adriac 4506 s kabinom, od prvog vlasnika, uĹĄuvan, od 1988.-1995.g. Ponude na mob. 099/784-1989 PRODA JEM TR AK TOR IMT 533 1972.g, u vrlo dobrom stanju, mob. 098/180-80-27 PRODAJE SE RABLJENA POLJOMEHANIZACIJA â&#x20AC;&#x201C; elevator, plug, tanjuraa, sijaica, okreta sijena i dr., mob. 098/241-742 PRODAJEM DVIJE TRAKTORSKE PRIKOLICE. Tel. 337-003 PRODAJE SE KABINA ZA TRAKTOR Store, 3-brazdni i 2-brazdni plug IMT, tanjuraa 20 diska, samohodna kosilica striĹžna i skuter, tel. 865-126 ili 091/517-5821 PRODAJEM kulvator i autoprikolicu, povoljno, tel. 544-098 PRODAJEM TRAKTOR IMT-539 delux s kabinom, malo radnih sa, sauvan te prodajem kola sa sandukom, mob. 091/9770-584 PRODAJE SE PRIKOLICA Tehnostroj 4.5T registrirana godinu dana, kao nova, tel. 868-057 KUPUJEM STRIĹ˝NU KOSILICU do 130cm ĹĄirine, te prikolicu kiper 1.5T. Mob. 098/9979-102 PRODAJEM TANJURAU 20 diska, plug IMT 3-brazdni i 2-brazdni, samohodnu kosilicu striĹžnu, kabinu za traktor Store i traktor Stayer (Ĺžaba), mob. 091/517-5821

UDOMITELJICA PRIMA NA SMJEĹ TAJ I SKRB stare i nemone, nepokretne i psihiki bolesne osobe - obiteljska atmosfera, domaa kuhinja i medicinski nadzor. mob. 099/418-4632 PODUKE IZ MATEMATIKE za osnovnu i srednju ĹĄkolu te fakultet. Ivanovec, tel. 337-262

NAMJEŠTENJA KERAMIAR s dugogodiťnjim iskustvom traŞi honorarni posao, mob. 098/626-876 TRAŽIM POSLOVE IŠENJA (honorarno), mob. 095/903-2887 TRAŽIM HONORARNI POSAO za obavljanje u popodnevnim satima (poslovi s papirologijom, uvanje djece i dr), mob. 099/774-7713

POZNANSTVA GOSPODIN, pouzdan, dobro situiran, Ĺželi upoznati gospou do 50g. radi veze ili povremene susrete. Diskrecija. SMS na mob. 095/599-7169

NEKRETNINE - PRODAJA NAMJEĹ TEN STAN u centru akovca od 82m2, prodaje se ili mijenja za kuu u okolici k, uz doplatu, stanu pripada tavan od 48m2, podrum, ĹĄupa i malo dvoriĹĄte â&#x20AC;&#x201C; cijena 80.000 eur. mob. 099/316-2112

USLUGE PREKRIVANJE I IZRADA KROVIĹ TA, ZIDARSKI RADOVI. DugogodiĹĄnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. ÂŤKROVÂť, akovec, Istarska 9, tel. 395-722, 098/744-980 ODĹ TOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno; VODOINSTALATERSKI I KERAMIARSKI RADOVI. Mob: 098/931-7570 ili 091/522-2344, Tino

www.mn-nekretnine.com O. PRICE 34 AKOVEC TEL: 391-373 MOB: 098 426-917 PRODAJEMO: KUE, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE, ZEMLJIŠTA POTRAŽUJEMO NEKRETNINE u Meimurskoj i VaraŞdinskoj Şupaniji

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama

OVLAĹ TENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI/ PREMATANJE ÂŤRODIKOMMÂť d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC Tel. 040/395-180, 091/5005-128

akovec, R. BoĹĄkovia 21 (preko puta suda) tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr sms.nekretnine@ck.t-com.hr

PRODAJEMO i POTRAŽUJEMO sve vrste nekretnina na podruju VaraŞdinske i Meimurske Şupanije

MRĹ AVITE POMO U BIOTER APIJE â&#x20AC;&#x201C; brzo i efikasno, bez dijete i zdravstvenih posljedica. Mob. 098/1347-031

INSTALATERSKI OBRT DOLENEC â&#x20AC;&#x201C; CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323 SREUJEM DOKUMENTACIJU ZA LICENCIRANJE malih poduzea i obrta u graevinarstvu. mob. 095/863-1441 PRODAJA I MONTAĹ˝A GARAĹ˝NIH VRATA, roleta, Ĺžaluzina, trakastih zavjesa. mob. 098/703-662 INSTRUKCIJE ZA UENIKE niĹžih razreda osnovne ĹĄkole kojima je potreban individualan pristup daje uiteljica razredne nastave. Tel: 390-327, 091/7848-167 DAJEM U NAJAM graevinsku fasadnu brzomontaĹžnu skelu za sve vrste graevinskih radova na kui ili veem objektu, tel 091 559 4332 primam na njegu i skrb starije i nemone Ĺženske osobe mob 091/7853581 UZIMAMO NA NJEGU I SKRB starije i nemone Ĺženske osobe. tel: 091/7853-581 ENGLESKI, HRVATSKI, TALIJANSKI, NJEMAKI - instrukcije, lektura, prijevodi. Mob: 098 920 88 82 HONORARNI POSAO u slobodno vrijeme (nije akviziterstvo ni osiguranje), mob. 098 257 398. I N S T RU KC I J E iz M AT EM AT I K E za osnovnu i srednju ĹĄkolu daje profesorica matematika. mob. 098/723-135.

www.nekretnine-maras.hr info@nekretnine-maras.hr Tel: 040/390-770; mob: 099/331-5350 Prodajemo i potraĹžujemo kue, stanove, apartmane, zemljiĹĄta, poslovne prostore u Meimurju i ĹĄire.

KUPUJEM POLJOPRIVREDNO ZEMLJIĹ TE cca 1ha, po mogunosti na ravnom, 5-10 km od k, mob. 091/5095690 PRODA JEM ILI IZNA JML JUJEM POSLOVNI PROSTOR u Prelogu, Glavna 5, tel. 099/703-1886 ili 095/838-4204 PRODAJE SE KUA s okunicom u akovcu (Pustakovec), mob. 098/211-840 PRODAJE SE STAN od 95 m2 sa spremiĹĄtem, u centru Prelogu (trĹžnica ), 2. kat, plin, klima, sat. tv, lijepo ureen, cijena 75.000,00 eura, mogue razne kombinacije plaanja. imob. 091/7629-163 PRODAJE SE ATRAKTIVNO GRAEVINSKO ZEMLJIĹ TE od 3070 m2 na lokaciji Mercator - Bapska crkva, mob 098/9928-464 PRODA JEM DVOSOBNI STAN u centru, sreen, namjeĹĄten, opremljen, deko-kamen, klima itd. mob 095/900-8890 PRODAJE SE PRIZEMNICA u KapelĹĄaku od 70m2 s gosp. objekma i okunicom od 1015 hv. Povoljno! mob. 091/9067-485

PRODAJE SE KUA katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 PRODAJE SE KUA u Ivanovcu, plin, struja, voda, centralno, ureena okunica, tel. 095/890-5005 PRODAJE SE GRADILIĹ TE u NedeliĹĄu vel. 1450m2, mob. 099/680-3172 POVOLJNO SE PRODAJE STARO GAZDINSTVO u Novakovcu, kompleks ukljuuje dvoriĹĄte, vonjak, oranice, vrt. Informacije na tel. 384-418 ili 091/948-9634 PRODAJE SE GRADILIĹ TE u PuĹĄinama, ul. P. Zrinskog. Tel. 821-507 PRODAJE SE KUA U DONJOJ DUBRAVI, mob. 091/2328-236 PRODAJEM STAN u centru k, visoko prizemlje, 46m2, brojila etaĹžirana, povoljno za ured, mob. 091/572-4557 FRIZERSKI I BEAUTY SALON, novi, k, namjeĹĄten, prodajem, mob. 098/241-559 STAN 3-sobni i 4-sobni + garaĹža, novogradnja, ispod Ĺ afrana, kredit, prodajem, mob. 098/241-559 PRODAJEM ILI IZNAJMLJUJEM dobro uhodani poslovni prostor u Dekanovcu, M. Kovaa 3. Molim zva naveer na tel. 040/313-087 ili 363-413 PRODAJEM GRADILIĹ TE u PuĹĄinama, P. Zrinskog, 1170 m2, tel. 821-545 PRODAJE SE ORANICA u Pribislavcu od 850 hv, mob. 091/796-0175 PRODAJE SE ZEMLJIĹ TE za gradnju u k, vojni vrtovi Sjever, vel. 4260m2, atrakvna lokacija, cijena po dogovoru, mob. 098/260-062 PRODAJE SE GRADILIĹ TE u Ivanovcu, Kalnika 22, mob. 098/1363-827 PRODAJE SE STAN od 56m2 u centru grada, namjeĹĄten, povoljno, mob. 098/426-580 P R O D A J E M S TA R I J U K U U s dvoriĹĄ tem u NedeliĹĄ u, mob. 098/491-667 PRODAJEM NOVE STANOVE u urbanoj vili na Jugu akovca, mob. 098 241 232 PRODAJE SE VIKEND KUA novije gradnje u Dragoslavcu i kua u Ĺ enkovcu na glavnoj ces. tel: 343-557 PRODA JE SE VIKENDICA s vinogr adom u D r agoslavcu, mob. 098/749-131 PRODAJE SE KUA u Strahonincu, novogradnja, 172m2 + okunica, spuĹĄtena cijena, mob. 098/749-131 PRODAJE SE dvojna KUA PRIZEMNICA 9x11m2, sve zasebno, kompl. renovirana iznutra, svi prikljuci, velika okunica, atrakvna i mirna lokacija. Samo ozbiljne ponude, mob. 099/796-9541 PRODAJE SE JEDNOSOBNI STAN u k, I.pl. Zajca, 38m2, 1. kat, polunamjeĹĄten, cijena 46.000 eur, mob. 098/284-100 PRODA JEM NOVOOBNOVL JENI 3-SOBNI STAN od 74m2 u prizemlju katnice u centru k, parking, podrum, etaĹžirano, cijena 85.000 eur, mob. 098/315-880 PRODAJEM KUU u Makovcu 126, novoureena, namjeĹĄtena, odmah useljiva, centr. grijanje, kanalizacija, grad. vodovod, dosta sporednih prostorija, mob. 095/851-4834 PRODAJEM DVOSOBNI STAN od 53m2 u centru k, mob. 098/552-880 PRODAJEM DVOSOBNI STAN u k, povoljno, te dvije oranice od 500 i 800 hv u k (Pustakovec), tel. 363-929 ili 098/925-4619 PRODAJEM KUU na periferiji k, 126 hva, ureena, sa svim prikljucima, mogua zamjena za stan ili manju kuu ili vikendicu u Zaboku, Oroslavlju, K. Toplicama ili St. Toplicama (okolica). mob. 098/130-29-42 PRODAJE SE KUA u centru k sa 3 stana, posl. prostorom i okunicom od 1000 m2, mob. 098/242-317

IZNAJMLJIVANJE OBITELJ TRAŽI VE U KU U U NAJAM u Šenkovcu ili bliŞa okolica, mob. 098/1899-360

27. listopada 2009. IZNAJMLJUJE SE TROSOBNI STAN od 95m2 u centru akovca s posebnim ulazom i odvojenim brojilima. Tel. 095/808-60-50 GARSONIJERU ILI JEDNOSOBNI NAMJEŠTENI STAN uzimam u najam na duŞi period, moŞe i kua za odrŞavanje ili pomo u kui, ponude na tel 098/872-081 PRODAJEM PROZORSKA KRILA sa izo staklima ili samo izo stakla raznih dimenzija, mob. 091 559 4332 PRODAJEM GRAEVINSKO ZEMLJIŠTE od 3000 m2, povoljno, papiri 1/1, mob. 098/9790-159 IZNA JML JUJEM NAMJEŠTENU SOBU u akovcu na Jugu, mob. 091/7237-999 IZNAJMLJUJEM JEDNOSOBAN NAMJEŠTEN STAN u Istarskoj ulici u akovcu, mob. 091/2177-558 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBNI STAN u Zagrebu (Dubrava), studenma, mob. 091/353-1010 IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENI STAN u kui u M. Srediťu (mogunost nasljedstva). Molim posla SMS na mob. 099/402-14-13 IZNA JML JUJEM NAMJEŠTENU SOBU za studente, tel. 390-291 ili 390-462 TRAŽIM namjeťteni JEDNOSOBNI STAN ili SOBU s upotrebom kupaonice, uvjet blizina bolnice, mob. 098/951-7915 ZAGREB, Borongaj, traŞim cimericu u novom dvosobnom stanu, blizina Ekonomije, Prometa, Kampusa, mob. 092/2453-243 IZNAJMLJUJE SE GARAŽA u centru akovca, mob. 091/500-9415. IZNAJMLJUJU SE dvije NENAMJEŠTENE GARSONIJERE u akovcu (blizina Pedagoťke akademije i centar grada), na duŞe vrijeme, tel. 384-515 ili 098/545-526 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTEN JEDNOSOBNI STAN sa plinskim centr. grijanjem, mob. 091/5636-323 IZNAJMLJUJEM DVOSOBNI namjeťteni stan na Jugu k, u kui, poseban ulaz, mob. 098/535-628 IZNAJMLJUJE SE PROSTOR u blizini centra, ureen za ginekoloťku ordinaciju, parkiraliťte osigurano, mob. 099/212-5193 IZNA JML JUJE SE NAMJEŠTENA SOBA s kupaonicom u akovcu, I. Gundulia bb, tel. 337-407 PRIMAM JEDNOG STUDENTA u 3-soban stan k dvojici studenata, poseban ulaz, mob. 099/677-4304 IZNAJMLJUJEM KUU u Savskoj Vesi, djelomino namjeťtenu, garaŞa, podrum, dvoriťte, vrt, na duŞe vrijeme, mob. 098/553-270 IZNAJMLJUJE SE STAN od 60m2, namjeťten, s posebnim ulazom i brojilima, na duŞe vrijeme, povoljno. Knezovec, mob. 091/5000-707

Ĺ˝IVOTINJE Kotoriba PILIÄ&#x2020;I ZA KLANJE Ĺživi ili oÄ?iĹĄÄ&#x2021;eni i 1-DNEVNI BIJELI PILIÄ&#x2020;I. Dostava besplatna! tel: 682-051, mob: 098/426-377

POKLANJAMO DVA Ĺ TENCA mjeĹĄanca stara par tjedana. Udomite male psie, idealne za djecu i igru. mob. 040/829-094 POKLANJAJU SE MJEĹ ANCI PIKINEZERA, tel: 099/4034-139 PRODAJEM GOLUBOVE paunaĹĄe (kovane) i kinge (bijele i plave), tel: 099/7535-922 PRODAJEMO KALIFORNIJSKE ZEEVE Ĺžive i oiĹĄene, mob. 098/199-2171 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA za pse i make. Tel. 363-445 PRODA JEM ROT VA JLERA starog 4,5g., dobar uvar, ili mijenjam za njem. terijera ili jazavara, mob. 091/9770-584


27. listopada 2009.

PRODAJEM PAR PAPIGA rozela s velikom krletkom, mob. 098/240-135 PRODAJU SE NJEMAKI OVARI odlinih roditelja, s rodovnicom, cijeljeni, tetovirani, upita na tel. 363-445 PRODAJEM PAPIGE grice, nimfe, rozekolise, personate, rozele i pjevajue, te srebrne, zlatne, planaste, kraljevske i dijamantne fazane, mob. 098/912-3938 PRODAJEM MINI PUDLICE stare 2mj., crna i siva. Pogleda u Okruglom Vrhu 102, Petrievi ili na tel. 095/8371-573

ELEKTRONIKA PRODAJEM DOBRO OUVANI Philips N5151 Mark II Stereo Casse e Deck (linijski kasetofon) za 300 kuna. mob. 098/295-800 PRODAJEM MINI LAPTOP Acer aspire one ZG-5 1024 MB ram, 120 GB harddisk, Veb cam, instaliran windows xp star 3 mj., za 1.700 kn, tel: 098 546 219 PRODA JEM SUBWOOFER Ma gnat 300 reflex s pojaalom renegade 550S, povoljno, mob. 091/3845-464 RAZGLAS Peavey 2x1400w novi, ispod cijene prodajem. tel: 099 673 7919 SINTISAJZER GEM GK 340, korišten 2 godine, ušuvan. Tel. 098/9883-776. DIGITALNA VIDEOKAMERA Panasonic NV-GS 500 3CCD mega ois 4.0 megapiksel s puno dodatnog pribora. Tel. 098/961-4948 PRODAJEM AUTO RADIO Rockford Fosgate RFX 9220R, CD, MP3, daljinski, cijena 1.200 kn. 091/2177-558 MOBITEL LG Shine za 300 kn. mob. 098/9205-620 VELIKA RASPRODAJA novih kompjutera, LCD monitora, laptopa, nadzornih kamera, LCD televizora, plazmi i navigacija po izuzetno povoljnim cijenama. Tel.: 099/4141-719 PRODAJEM DOBRO OUVANI NOTEBOOK (1,4 Ghz mobility,768Mb RAM,40Gb Hard, Combo CDRW/ DVD, Firewire) za 1.800 kuna. mob. 098/295-800

RAZNO PRODAJEM JABUKE – idared, muco, gloster, kruške, cijena 2kn/kg, nisu špricane, 2mj. do branja. Vukovec, tel. 868-461 ili 091/92-18-223 PRODAJEM djeji kreve i madrac 130x65, cijena 50 EUR, zva nakon 16 sa na mob. 091/559-3019 KUPUJEM el. uljni radijator ili el. grijalicu, mob. 099/7911-207 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling te ambalaža za pivu i mineralnu vodu, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 PRODAJE SE korito sudopera, rabljeni prozori, rabljena kuhinja, djeja kolica, hranilica, hodalica nova, prodajemo jeftino, mob. 091/7822-900

Oglasnik 65

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

PRODAJEM NOVU JEDNOETAŽNU PIZZAPE 4kw dim. 960x840x490 za 5.800 kn, K, mob. 095/848-9753, zva poslije 17h VEOMA POVOL JNO PRODA JEM lutke za buk, robu, štender, mob. 091/510-7255. PRIMAM NA DEPONIJU staru ciglu i crijep te sve lomove, odnosno je ino otkupljujem. tel. 091/5418810 ili 040/337-579 NIVES CEL ZIJUS knjiga “GOL A ISTINA” kupujem, Ponude na tel 040-543-825 PRODAJE SE crijep s krova, cigle stare pune velike, kukuružnjak metalni, trebilica za kukuruz i gumena kola, mob. 098/95-65-200. PRODAJE SE el. bojler Gorenje od 80 lit. za toplu vodu, malo korišten, ispravan. mob. 098/167-2601 SADNICE LJEŠNJAKA rimski te išenje manje i vee koliine, mob. 098/722-796 PRODAJEM potpuno nove muške crne Levisice vel. 34/34 upola cijene, potpuno novi stoli za dnevni boravak u boji trešnje i masivnu mušku srebrnu narukvicu, tel. 040/337-579 KUPUJEM STROJ za išenje bua MOTTY 1500, rabljeni, na mob. 098 886 937 PRODA JEM: produžni kabel 7x2.5mm2 (50m), el. bojler Vaillant od 80 lit., radijatori 90x200cm, crni pisai stol, dj. autosjedalica Romer od 9-18kg i prijenosni kreve 125x65cm, ulazna PVC vrata, limena vrata. Tel. 858-424 PRODAJEM ksni masažno-kozmeki ležaj (novi, nekorišteni), vapozon (korišten) i grija parana. Tel. 099/561-9127 DVD i VHS KONCERTI: Azra, B. Dugme, Balaševi, Him, Gnr, Nirvana, B.Jovi, Eminem, Metallica, I.Maiden, Doors, AC/DC, Zeppelin, Purple, P.Floyd, D.Straits i dr. Tel: 091/2518-371 PRODAJE SE VAGA od 10kg Maxima, mesoreznica i kompjutor. Tel. 341-236 PRODAJEM rabljene DRVENE BAVE od 300 lit., 4kom te inox bave od 250 i 50 lit. Tel. 095/900-3170. KUPUJEM betonske “V” sljemenjake (Igrec). Nazva iza 19 sa na tel. 040/851-167 PRODAJE SE garnitura za blagovaonu, kuhinja, šivaa mašina i bicikl Maxi pony, mob. 099/4022-982 KUPUJEM CRIJEP Kikindu 333, tel. 098/861-898 PRODAJEM polovni krevet, trosjed, hladnjak i štednjak, mob. 091/737-9087 PRODAJEM THUJE columne i smaragd, kvalitetan domai uzgoj, tel. 091/547-0069 PRODAJEM: stol + stolice, regal, vitrina, stoli, ormare, kutnu klupu komplet, dvosjed, pisai stol, tapec. garnituru, ležaj, tepih, štednjak (2+2), hladnjak, rešo, lineleum, franc. krevet i ostalo iz kue, mob. 099/33-61-032 JEFTINO PRODAJEM crijep rabljeni (Dilj Vinkovci) oko 470 komada. Tel. 857-199 PRODAJE SE PLINSKI ŠTEDNJAK Prakk, ispravan, za grijanje i kuhanje, tel. 040/845-961 PRODAJEM KUHINJU dim. 2x2 m sa sudoperom, novo, nekorišteno, za 2.000 kn, tel. 098/913-8496 PRODA JEM ugost. opremu za kuhinju i šank s aparatima (povoljno, sauvano), police, stalaže, samoposlužna kolica (25kom), salamoreznicu, vagu (sauvano). tel: 098/9211-929

PRODAJEM: regal, 2 fotelje, madrac (100 kn), stroj za sue s manjom greškom (100 eur), klavijature Yamaha DX-21 (200 eur), skije s vezovima (150kn), el. ploa za ugradbeni štednjak (200kn) i nove kopake Adidas br. 43 (500 kn). Molim zva samo vikendom na tel. 328-106 ili 098/171-4456 PRODA JEM KIOSK (novine, lutrija) na uhodanoj lokaciji, tel: 098/9050-856 PRODAJEM SADNICE JAGODA penjaica M Everest breskve vinogradarske višnje kruške i više vrsta prirodne vone rakije te kupinovo vino. mob. 091/8940-720 PRODAJE SE dj. stolica – hranilica – sjedalica i dj. kreve s madracem, ouvano i malo korišteno, vrlo povoljno. mob. 099/2133-513 SOLARNA OPREMA za vikendice i klijeti, pokree hladnjak, rasvjetu i tv – novo. Cijena 700 eur, mob. 098/744-960 PRODAJE SE stara cigla i crijep, cijena po dogovoru, a KUPUJE SE plinska grijalica i plinska boca, mob. 098/558-837 PRODAJEM KALIJEVU PE uz mogunost zidanja, tel. 865-308 ili 091/540-8223

“BIO-TOP” Centar za njegu tijela A.Augustinia 23, akovec www.bio-top.hr tel. 098/9229-090 NOVO U PONUDI Unesite više radosti i zdravlja u svoje živote uz radionice Joge smijeha

Udruga za zaštitu životinja PRIJATELJI žiro-račun: 2392007-1100062749 www.prijatelji-zivotinja.org e-mail: info@prijatelji-zivotinja.org MOB: 091 89 88 004

“SMIJEH IZVOR ZDRAVLJA” Iz dosadašnje ponude izdvajamo: Aromaterapija - 100% prirodna aroma kozmetika - kreme protiv bora, ožiljaka, proširenih pora, akni, prištia - ulja za njegu tijela i lica - pomade za vene - kupke za noge i tijelo Aroma masaže Raindrop tehnika Hot stone masaža

PRIMAMO PREDBILJEŽBE za tjedne sastanke joge smijeha – “SMIJEH IZVOR ZDRAVLJA”. mob. 098/922-9090

POKLANJAMO PSE I MAČKE raznih pasmina, veličina i dobi Posjetiti nas možete svaki dan između 9,00 i 17,00 sati, a nalazimo se iza carine, prije nadvožnjaka (kod Čateksa) skrenite LIJEVO. MOLIMO DOBRE LJUDE DA NE BACAJU HRANU koja im ostane u kućanstvu, od raznih proslava i vjenčanja, nego da je doniraju nama u Udrugu za napuštene životinje. ZAHVALJUJEMO DOBRIM LJUDIMA, UDOMITELJIMA I SVIM DONATORIMA! NAPOMENA: Psi nisu za lanac!!!

Div je prekrasan mješanac, roen 25.03.2005. Voli šetati, zna hodati na uzici, poslušan je i dobar. Veseli se svakoj šetnji i ešljanju. Visok je 56 cm i kastriran. Nada se novom prijatelju i velikom dvorištu.

PRODAJEM OIŠENE ORAHE, tel. 337-508 PRODAJU SE DJ. KOLICA Hartan + zimska mekana košara, mob. 098/632-614

ina je vrlo lijep lovaki pas, neobine okoladne boje, jako umiljata i vesela, voli se družiti s ostalim psima i vrlo je pametna. Sterilizirana je pa nee bježati iz vašeg dvorišta u lov :-), a kao svi lovaki psi voli puno trati i boraviti na zraku. Roena je 07.01.2008, a visoka je 48 cm

Dunja je mješanka labradora niskog rasta. Roena je 12.03.2007., u azil je došla trudna i imala je prekrasne štence. Vrlo je dobra, mirna i pametna te bi bila idealna za manju obitelj. Voli se maziti. Visoka je 20 cm i kastrirana.

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se DO PETKA DO 11 SATI TAROT VAM OTKRIVA VAŠU SUDBINU – ljubav, posao, budunost. Molimo nazovite za dogovor 098/1347-031

738


66

Dobro je znati

   <#  $ &' &&&

 


27. listopada 2009.

Vaš dom 67

www.mnovine.hr • info@estetikheretik.com • 040 312 333

estetikheretik.com

estetikheretik

brunokontrec.com dizajn-interijera.com - - - web info@estetikheretik.com - - - mail 091 727 10 76 - - - tel

STUDIO ZA UŽ IVAOCE PROSTORA

Raspored prostorija na katu Poštovani, molimo Vas da nam svojim strunim savjetom pomognete razraditi nacrt našega tavanskog prostora. Prizemne instalacije vode i plina nalaze se na istonoj strani kue.

Uzduž istone i zapadne strane doi e krovne kuice. Želja nam je imati sljedee prostorije: kuhinju (s manjom smonicom), blagovaonicu, dnevni boravak, kupaonicu, WC (spojen s manjim

ostavištem za bojler, sušilicu i sl.), spavau sobu i djeju sobu. Unaprijed Vam zahvaljujemo na Vašem trudu i utrošenom vremenu. Jasmina i Zoran

Poštovani, kod vašeg sam sluaja imao neke verzije, ali sam odabrao jednu koja mi se inila

nekako najboljom s više strana. Budui da su neki postojei elementi postavljeni na nain kako

jesu, i s obzirom na vaše zahtjeve (koji nisu preveliki gledano na površinu), mišljenja sam da bi vam najviše odgovarao jedan moderan interijer, s modernom dispozicijom prostora, modernim materijalima i odvažnim osjeajem za nain življenja. Za sada vam mogu samo pomoi oko moderne dispozicije, a ostalo je na vama (osim ako, naravno, ne angažirate profesionalca koji e vam pomoi). Kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak postavio sam na južnu stranu kako bi u nju dopirala maksimalna koliina svjetla kroz postojee otvore, te stoga što je logino da baš kroz tu jednovolumensku prostoriju bude izlaz na balkon. Kako nalažu i vaši zahtjevi, kuhinja je na zidu s instalacijama, imate pripadajuu ostavu, blagovaonica je prostrana, a i dnevni boravak je zaista velik. Što se tie dnevne zone, vrlo je jednostavna i prostrana. Prirodni parket i kombinacija masivnog drva i bijele boje na elementima namještaja, te neke življe boje (ili više njih) na odreenim elementima kao fokus interijera trebali bi podii cijelu prostoriju. Nona zona je smještena na drugom kraju stana, a sastoji se od spavae sobe, djeje sobe i kupaonice s WC-om i posebnom prostorijom za smještaj bojlera i perilice za rublje.

Trebate li besplatan savjet, javite se! Ako sanjate o svom prekrasno ureenom domu, usklaenih boja i stilova, možda vam mi možemo pomoi. Javite nam se i

“Estetikheretik studio” e pokušati odgovoriti na vaša pitanja, riješiti vaše dvojbe i dati vam koji savjet o ureenju. Zato ve ovaj tjedan pošaljite tlocrt ili konkretan opis (ili crtež) svog stana, kue ili neke prostorije u svom domu. Ono što je bitno, oznaite strane svijeta, sve prozore i vrata te nosive zidove. Važno je

da napišete i dimenzije (duljine i visinu) prostora. Tlocrte ili skice zajedno sa svojim podacima (koje neemo objaviti) šaljite na adresu Meimurskih novina – Ivana Mažurania 2, 40 000 akovec ili ih jednostavno skenirajte ili fotograirajte i pošaljite na e-mail: redakcija@mnovine.hr ili info@estetikheretik.com.

LIFESTYLE

HARRY Meu novim radovima ilipinskog dizajnera Kennetha Cobonpuea naišao sam na jedan predmet koji me se isprve jako dojmio. Podsjetio me na neka jednostavnija vremena, na djetinjstvo, kada je sve

bilo puno lakše i kada sve sve inilo toliko jednostavnim. Radi se o maloj ljuljaki s metalnim nogama i sjedalicom od resica tkanine. Može se nai u nekoliko boja – žuta, svijetlo i tamnozelena, smea i crna. Ali ipak najinteresantnija mi je injenica da ovaj predmet ima ljudsko ime. Zove se Harry. I zaista, ukoliko malo razmislite gledajui ovaj predmet, možda, ali samo možda, možete vidjeti nekoga vašeg novog prijatelja koji i vas podsjea na neka stara, bolja vremena. www.kennethcobonpue.com

PREDSTAVLJAMO INTERIJER

Privatan stan Stan površine 110 m2 u povijesnoj zgradi projektirao je njemaki dizajner Oliver Schick. Glavni cilj ovog projekta bilo je dobivanje funkcionalnosti u životnom prostoru, ali s utilitaristikog aspekta. iskljuivo svijetli i prirodni materijali, kako bi se stopili s bjelinom i kako ni u jednom trenutku ne bi izgledali ili davali dojam tereta u volumenu. ureuje: Bruno Kontrec

Dizajnom protiv recesije Studio ¹estetikheretik¹ se takoer prikljuuje u borbi protiv recesije te na sve svoje usluge daje Recesijski popust od 22%.

Kako vidite na slici, spavaa je soba impresivnih dimenzija s ugradbenom garderobom. Minimalistiki stil s jednom do dvije boje u sobi napravit e spokoj kojim ete laganije ulaziti u san. Djeja soba je dovoljnih dimenzija, a raspored i odabir elemenata ovisan je o starosti djeteta, kao i o njegovom spolu, ainitetima i slino. Kupaonica je dovoljnih dimenzija za sve elemente, a posebna prostorija nalazi se u sklopu nje, baš kako ste i tražili.

Elementi kuhinje dizajnirani su po mjeri (ali to je dizajnirao dizajner, a NE klijent) i izraeni od materijala najvišeg standarda. U blagovaonici, element na zidu sadrži i mali lat screen televizor. Stol je na izvlaenje i dovoljan je za osmero ljudi.

Ostale su prostorije izvedene minimalistiki i funkcionalno, a u njima su korišteni

Poneki element i detalj u boji daje živost cijelom prostoru, ali i te su boje u pastelnim nijansama. Za one koji nikad nisu bili u ovakvom ili slinom prostoru deinitivno bih preporuio. www.oliver-schick.com


68

Savjeti

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Osjea bolove oko srca Imam 23 godine, udana sam, ima jednu kerku i zaposlena sam. Ve više od godinu dana imam bolove oko srca koji su ponekad praeni ubrzanim radom srca i znojenjem. Moj lijenik me poslao na sve pretrage srca kao i krvne pretrage i svi nalazi su bili uredni. Dobila sam od svog lijenika lijekove za umirenje i kad ih popijem stanje se samo privremeno smiri, da bih poslije toga ponovno imala iste smetnje. Jako sam zabrinuta i ne znam što da radim? Prije svega najvažnije je da ste uinila sve potrebne pretrage u svezi vaših poteškoa i da je iskljuen organski razlog poteškoa. Što se tie vaših smetnja oito je da ste nezadovoljna svojim životom, a da sami toga niste svjesni. Sigurno postoji nešto što vas “pritiska”,

27. listopada 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Piše Katarina Flajpan

Zaljubljenost

tišti a da vi to ne znate. Radi toga imate bolove, lupanje srca, znojenje i tjeskobu. Potiskivanje i neostvarivanje želja oituje se kroz tjeskobu i tjelesne simptome. Nezadovoljstvo se možda javlja zbog neega što je vezano uz kuu, a možda uz vašu ili širu obitelj, a možda je razlog vašeg nezadovoljstva i posao koji obavljate. Lijekove koje uzimate za umirenje pomažu vam samo jedno kratko vrijeme, i oni vas smire dok djeluju, a poslije opet se javljaju iste smetnje. Znai, to nije rješenje. Vama je najvažnije je da se im prije obratite psihijatru-psihoterapeutu koji e vam pružiti adekvatnu pomo. U svakom sluaju vama je potrebna pomo i podrška i ne odlažite to nego što prije uinite nešto za sebe, naite vremena za sebe, uinite ono što vam je preporueno, pa više neete imati navedene poteškoe.

Moram vas odmah obavijestiti da slijedi pokušaj demistiikacije psihikog fenomena koji se zove zaljubljivanje. To e nam biti najlakše ako zamislimo esto opisivanu situaciju «zaljubljivanja na prvi pogled», o emu ste sigurno ve puno razmišljali, slušali i itali, a oni sretniji meu nama imaju svoju vlastitu priu. Rije je o situaciji kada osoba prvi put ugleda «princa ili princezu iz snova», pa na osnovu burne emocionalne reakcije shvaa da se zaljubila. U trenutku kad se noge odsijeku, srce podivlja, a usta se osuše, tjelesno uzbuenje samo je odgovor na neke druge psihike procese. Osoba koja se zaljubi na prvi pogled u djeliu sekunde donosi sve zakljuke o onome u koga se zaljubljuje. injenica je da ne zna ništa o drugoj osobi, ali iz fragmenata njenog izgleda i ponašanja donosi vrlo jake pozitivne zakljuke i ima dojam da tono zna sve što je njoj samoj bitno. Zaljubljenik u sebi ima ve od prije jasnu predstavu o svom pravom partneru, a sad ta slika iz njegovih snova stoji živa pred njim. Naravno, sve su to nesvjesni procesi, a ono što nam se dogaa ini se vrlo stvarno i jako. Zaljubljivanje poinje u trenutku kad se raa osjeaj da je ta osoba zapravo poznata i odnekud bliska, a mi bi psihološkim rjenikom rekli da se na stvarnu osobu projicira zamišljena predstava o pravom partneru kakvog

smo oduvijek željeli sresti. Što vam sve to govori o kontekstu zaljubljivanja? Zaljubljenost nije odnos zasnovan na poznavanju stvarnosti. Nemojte mi zamjeriti što u ponovo naglasiti da se u psihološkom smislu radi o odnosu privida, jer onaj tko se zaljubi krivotvori osobu u koju se zaljubi. Naravno, on(a) se doživljava kao idealni partner, najbolji mogui, zato je ushienje ogromno, zato se radi o najintenzivnijem od svih lijepih osjeaja. Tako je lijepo tako se osjeati! Maksimalni intenzitet osjeaja u zaljubljenosti posljedica je psihološke injenice da se partner doživljava kao najbolji i jedini pravi. To je stanje, ne radi se o stvarnoj interakciji s drugom osobom. Izvjesni oblik transa, opinjenosti, fantaziranja... Meutim, koliko god se inilo da se bavi stvarnom osobom, onaj tko je zaljubljen zapravo je opsjednut svojom predstavom koju je o toj osobi stvorio. Zaljubljena osoba opsjednuta je vlastitim psihikim doživljajem, pa možemo rei da se radi o stanju slinom opsesivnom poremeaju. No, to je psihopatologija, pa šta je meni, neete više htjeti itati ako ovako nastavim. Zato isprika svim romantiarima koji eznu za osjeajem zaljubljenosti. Samo sam im malo htjela otvoriti oi, a oni ako hoe mogu opet zažmiriti i zaletjeti se u neku svoju maštariju... Samo da ne kažu da nisu bili upozoreni.

BIOTERAPIJA

Bolovi u mišiima – Fibromialgija(1) Prema opisu oboljelih od te neugodne bolesti to je vrlo bolno i neugodno stanje s ozbiljnim i izuzetno teško podnošljivim bolovima u predjelu kralježnice, vrata, kukova i ramena. Fibromialgija je zapravo želatinasta masa koja se s progresijom oboljenja pretvara u vorie koji se nalaze u mišiima i narušavaju mišinu strukturu. Prema nekim ozbiljnim istraživanjima svaka peta osoba (naješe žene srednje dobi) obolijeva od te opake bolesti samo što se dijagnostiki puno rjee detektira. Nepoznat je razlog, ali je injenica, da se ibromialgija eše javlja u urbanim sredinama. Pretpostavlja se da je uzrok stres, koji je u urbanim sredinama mnogo eše prisutan kao uzrok mnogih oboljenja. Dakle, ubrzani nain života nije prijatelj oboljelih osoba. Bolest prati posljedica poremeaja autoimunog sustava. Bol se javlja bez jasne lokalizacije u mišiima i kostima duboko u tijelu. Može se napipati prstima i osjetna je na dodir. Osim pomenutih podruja bol se javlja i u lopatinom dijelu, laktovima i koljenima. Neugodna je i intenzivna a prati ju malaksalost, umor, bezvoljnost, esta nesanica i glavobolja. Osim toga oboljeli imaju i osjeaj otekline i trnjenje u

udovima bez vidljivih elemenata. Zbog svega toga pacijent se osjea tjeskobnim potišten i izoliranim iz društva. Dobar bioterapeut može ovu neugodnu bolest eliminirati sa samo etiri tretmana. Važno je detektirati pristup oboljeloj osobi koja ima dijagnozu od strane oicijelne medicine. Lijekovima se na žalost ne može puno uiniti. Pacijent, koji teško podnosi takve bolove, redovito je razoaran sporošu ozdravljenja ako se o tome može govoriti. Željno oekivana pomo naješe je djelomina ili u potpunosti izostaje. Kao najbolja bioterapeutkinja u ovom dijelu Europe uspješno iscjeljujem tu vrstu oboljenja i pacijent se u svoju sredinu ubrzo vraa kao društveno vrijedna i aktivna osoba bez neugodnih bolova. Ne dopustite da vas bolest izdvoji iz društva i onemogui pri poslovnim obavezama. Oboljele osobe su gotovo redom srednje životne dobi, dakle pripadaju obitelji i poslu a ne bolesti. Nemojte ekati da bolest ue u progresiju i naruši vam najljepše godine života, ne samo vama nego i vašoj obitelji. Nazovite me bez SMS-a na broj 098/1347-031 i dogovorite svoj termin iscjeljenja. Želim vam dobro zdravlje.

SOS TELEFON 040/395-555 - radnim danom od 17 do 19 sa - psihološka podrška

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI ŽELJEZNIKI KOLODVOR AKOVEC AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1 POLICIJSKA UPRAVA MEIMURSKA ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kovaia 1e HRV. ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE HRV. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE AKOVEC HRV. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jelaia 1 MEIMURSKA BANKA AKOVEC MEIMURJE PLIN, Mihovljanska 70 MEIMURSKE VODE, M. hrvatske 10 ELEKTRA AKOVEC, Ž. fašizma 2 - prijava kvara na GKP AKOM, Mihovljanska 74 AMBULANTA ZA KUNE LJUBIMCE AKOVEC, R. Steinera 7 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

tel. 384-333 tel. 313-947 tel. 310-651 tel. 373-111 tel. 375-444 tel. 372-300 tel. 311-790 tel. 311-755 tel. 372-900 tel. 396-800 tel. 340-000 tel. 395-199 tel. 373-700 tel. 371-700 tel. 371-600 tel. 372-466 tel. 390-859 tel. 314-080 tel. 396-294

REDEA – Regionalna razvojna agencija Bana Josipa Jelaia 22 (bivša vojarna) MEIMURSKA ŽUPANIJA AKOVEC HRVATSKE POŠTE – CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb HRVATSKI TELEKOM – T centar, M. hrvatske 6 MUZEJ MEIMURJA AKOVEC, Trg Republike 5 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE-SSSH akovec, Trg Republike 1 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, V. Nazora 16 MINISTARSTVO OBRANE, J. Gotovca 5 HRV. GOSPODARSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kovaia 2 OBRTNIKA KOMORA ME. ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1 FINA AKOVEC, O. Keršovanija bb CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, AKOVEC, V. Nazora 16 HVIDR-a, Strossmayerova 9

INSPEKCIJE SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boškovia 2 (zgrada županije)

tel. 395-560 tel. 374-111 tel. 804-000 tel. 0800-9000 tel. 313-499 tel. 312-331 tel. 390-977 tel. 313-114 tel. 311-160 tel. 313-971 tel. 371-000 tel. 391-920 tel. 314-644

tel. 374-229; 374-121; 374-106

DRŽAVNI INSPEKTORAT - Ispostava akovec, Zrinsko-frankopanska 9 POREZNA UPRAVA Ispostava AKOVEC, O. Keršovanija 11 Ispostava PRELOG Ispostava MURSKO SREDIŠE URED DRŽAVNE UPRAVE - predstojnik - Služba za gospodarstvo - Služba za društvene djelatnos - Služba za opu upravu - Mani ured AKOVEC - Mani ured PRELOG - Mani ured M. SREDIŠE - Mani ured M. SUBOTICA - Mani ured NEDELIŠE - Mani ured ŠTRIGOVA - Mani ured KOTORIBA - Mani ured DEKANOVEC - Ispostava PRELOG

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: DEJAN ZRNA (tel. 311 866), zamjenica glavnog urednika: BOŽENA MALEKOCI-OLETI¢, pomonik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, novinari: (tel. 312 333) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Maja Novosel, Helena Zear, fotograija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 312 333), graiki urednik: Dejan Horvat (tel. 312 335), graika priprema: Blanša Blaževi, Jurica Hoblaj, direktor marketinga: (tel. 313 133) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 313 133) Nevenka Šardi , lektura: Monika Zorec

IZDAVA: ME˜IMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (935 kn (pretplata+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11 Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

tel. 391-970 tel. 371-200 tel. 379-730 tel. 370-790 tel 374-111 tel. 374-212 tel. 374-102 tel. 374-112 tel. 374-190 tel. 374-176 tel. 374-055 tel. 374-057 tel. 374-054 tel. 374-059 tel. 374-058 tel. 374-056 tel. 374-060 tel. 374-022

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


27. listopada 2009.

Razbibriga 69

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

HOROSKOP

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

akovari - birke za šišanje!? G

rad akovec je ve drugo leto za redom dobiv od državnih turistikih težakov Zelenoga cveta kak nejlepši i nejbole zrihtani, oem rei, zlišpani grad vu Lepoj našoj, ali sam vu ovomo krajo gde ga nej morja. Kaj rei, tre deti roko na srce i priznati: vsaka ast onima šteri lišpajo to našo varoš kaj je tak fajna, kajbi rekli i nejfajneša vu Lepoj našoj, a isto tak i vsaka ast vsima onima šteri to plaajo, jerbo kak vsi znamo gda šminka i šminkanje košta. I to nej malo.im se to zazvedilo kaj je akovec pak nejlepši vu Lepoj našoj, još je dogradonaelnik, mladi gospon, Zoki Vidovi nej podigev toga Zelenoga cveta, a ve so se gracki oci dospomenuli kak to treba neši platiti. Kuliko znamo gda so za to priznanje nejbole zaslužni težaki vu akom, jerbo oni vsaki den sadijo, zalevlejo ili pak plevijo gredice i cvetje, kosijo i ravnajo travo, pomeejo vulice, trtare, lišpajo drevja i kaj nebodem dale nabrajav, ali jim bodo i dale plae ostale isto tak male kak so i bile. Još vej od akomovih

težakov so zaslužni težaki vu gracki upravi, jerbo oni naruivlejo to lišpanje grada i zato imajo nejvekše plae makar nejmeje delajo. Kak tretji vu temo lanco so graani akovca šteri vse to morajo platiti. I kaj nebi se preve fal živelo vu akoskoj varoši, gracki oci so mam donesli odluko prema šteroj bodo poveali komunalnoga doprinosa i komunalno naknado, a isto tak se dostik na glas šepetuji gda bode išla gori cena parking placa, a i mrtvi na grackomo miholjanskomo grobjo morajo svojega doprinosa dati kaj jim je zadje poivalište vu najlepšemo Hrvaškomo grado. Ve bode gracko birako telo vidlo komo je svojega glasa dalo, jerbo nova-stara gracka vlast nam oe i zadje kunice zvlei vum z žepa. Ak je kriza i recesija, unda je to za vse, a nej kaj oni šteri punijo prorauna morajo dati vse od sebe, a oni šteri ga praznijo jim plae ostajajo iste ili pak jim još i rastejo. Vu fabrikaj gazdi zmenšajo plae težakaj dok ga nej posla, ali vu Grado plae ostajajo iste, a graani so birke za šišanje i tu se navek more nazobaiti penez kuliko treba.

A što nam je kriv kaj smo sam tiho, magadimo i plaamo.

P

ak se zdigev prah okoli teh dnevnikov za tope. Dok soci vu Hago nemajo kaj delati unda nam vu Hrvaškoj hitijo kost nek se mi gloemo i nek te dnevnike najdemo kak i gde znamo. Nekak si gruntam gda se bode neši vu Lepoj našoj našev što bode negdi zmogev te dnevnike makar Jožica Šimunko veli gda so jiv oni nej pisali, bar nej za vreme rata. Ali naša povjest je nej tak natiskana, makar je biv i rat, kaj se nej još nekaj dalo kcoj dopisati. Vsi znamo gda povjest pišejo pobjedniki, a dopisivlejo i falsiicerajo vsi oni šteri znajo pisati. A kaj moremo ak je tak?

N

ebrem veruvati gda je gospon Ivek Josipoviov takši ovek. Najme kaj, on bi štev biti novi precednik Lepe naše, a verje vu bajke. On misli gda bode mogev ispraviti vse ono kaj je zahuzano vu pretvorbi i privatizaciji. Pak ljudi moji to ve niši nebre popraviti, oem rei, more se poprajti na papero, ali penez ga ve nej. Denes vam, mortik, vse naše fabrike i podu-

zea nemajo svoje gazde ili pak se pravzaprav nezna što je gazda, ali vam morem garanterati gda vsi oni penezi šteri so zginuli z teh, na pol ili pak zaprav, privatizeranih poduzeov imajo svoje gazde i jako se dobro zna što jiv bode hasnuvav. Ivek, Ivek nej obeuvati ono kaj nebreš naprajti, jerbo bi zbogradi tega mogev oditi po riti k meši, a nej vu precedniko foteljo.

P

omalem bode vse dojšlo na svoje. Kak vidimo mi moški pomalem gubimo cugle vlasti z svojih rok. Nejpredi smo doma z mesta gazde hiže dojšli na mesto moža od gazde, a nekaj takšega nas aka i vu fabrikaj, jerbo žene i tu pomalem, ali sigurno, jemlejo cugle vlasti vu svoje roke. Vu nejve fabriki so moški direktori, a isto tak skorom vseposot žene držijo kaso i peneze vu svojaj rokaj. A odnegda je poznato gda on što ima peneze on je pravzaprav gazda. Odnegda je poznato gda odzaj za vsakom monom ženo stoji nejmeje jeden moški, šteri misli gda je on glavni, a isto tak odzaj za vsakim uspešnim moškim sedi, stojiililežijednaženašteraznakaj more, kuliko košta i kuliko vredi.

OVAN (21.3.-20.4.)

VAGA (24.9.-23.10.)

Živciraju vas ljudi koji vam stalno govore kako uvijek možete raunati na njih, zvati kad god trebate, da e uvijek biti uz vas, a kad god ih nešto trebate baš sada nemaju vremena. Ako neke stvari ne idu po planu, bez obzira da li je to na privatnom ili poslovnom podruju, i ne možete nikako izvui da ipak bude po vašem onda je vrijeme da se prilagodite situaciji. Upornim pokušavanjem neega što ne funkcionira samo ete izgubiti puno energije, a ništa konkretno neete postii.

U periodu ste promjena i sada je vrijeme da sebe i svoje potrebe stavite na prvo mjesto. Drugima esto pomažete, oni su vam veinom ispred vas samih, no, postoji granica koju je ponekad potrebno postavi. To ne znai da sve oko sebe trebate ignorirati, i dalje im trebate pomaga, no, nakon što završite svoje poslove jekom ovog tjedna. Ukoliko im objasnite o emu je rije oni e vam svakako bi potpora i olakša vam trenutnu situaciju.

BIK (21.4.-20.5.)

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

Puno toga se dogaalo jekom proteklih tjedana i sada želite odgovore na neka pitanja jer ne volite kada stvari ostanu nerazjašnjene. Klju u svemu je da pitate. Teško ete nešto sazna usputno, no, što god vas zanima možete zna ako pravoj osobi postavite to pitanje. Nakon što saznate stvari koje vas zanimaju krenite dalje. Nemojte se obazira i gleda kako ste to mogli promijeni nego se usredotoite na budunost i nove izazove. Krajem tjedna izaite negdje i odmorite se od svega.

Prošli tjedan ste se toliko trudili oko nekih poslova, no, na kraju ništa nije ispalo onako kako ste vi to htjeli i za što ste se namuili. Tijekom ovog tjedna ete sazna neke dodatne informacije zbog kojih ete bi sretni što nije završilo po vašim planovima. Morate prihva da neke stvari ne možete kontrolira ni utjeca na njih, no, to ne znai da su one nužno loše za vas. Možda vam ak donesu i pozivne promjene. Ponudite bliskom prijatelju ili partneru vašu pomo.

BLIZANCI (21.5.-21.6.)

STRIJELAC (23.11.-21.12.)

Ovaj tjedan e vam svakako dobro zapoeti na poslovnom planu. Bit ete kreavni i puno dobrih ideja e vam pada na pamet, a uz to e doi i ponude ljudi koji e vam pomoi to uspješno realizirati. Nemojte propuštati detalje ili neke sitnice oko kojih vam se ini nepotrebno zamara. Ukoliko želite napravi dobar posao ništa nemojte izostavi. Nemojte pred partnerom tajiti što vam se dogaa ako je on malo manje uspješan od vas.

Vi veinom svoje ideje, razmišljanja i planove ne držite u sebi nego ih odmah prenosite drugima. Ali, jednu tvar još uvijek uvate duboko u sebi i preispitujete se što biste trebali napraviti. Najbolje bi bilo kada biste bliskim osobama kojima ste okruženi otvorili se i sve im objasnili. Vidjet ete njihove reakcije, poslušajte savjete. Možda vas baš oni upute na koji nain doi do onoga što želite. Probleme koje ste imali u prošlosti ostavite iza sebe. Normalno je da ovjek griješi jer na greškama i ui.

RAK (22.6.-22.7.)

JARAC (22.12.-20.1.)

Posljednjih nekoliko mjeseci ste se dosta žurili na poslovnom planu. Puno toga ste prošli, a isto tako puno toga ste i posgli. Sada je vrijeme da malo usporite. Vrijeme je dosta dobro za sklapanje novih poslova, no, ovaj put napravite malu promjenu i prije skakanja u nešto novo preispitajte sebe, svoje želje i svoje osjeaje. Zbog brzine kojom vam se puno novih stvari dogaa zaboravljate biti sretni i zadovoljni sa sobom.

Promjene su u zraku, no, još uvijeknematedovoljnoinformacija štoetepromjenedonijetipajošuvijekne znate da li se trebate veseliti. Bitno je da vi znate što želite dobiti od ovih promjena koje slijede. Možda nee sve funkcionirati onako kako ste vi htjeli. No, puno toga može biti baš onako kako želite ukoliko se dovoljno potrudite. Nemojte još uvijek zapoinjati sa nekim pripremama jer ete tijekom vremena saznati još dosta korisnih stvari koje e vam olakšati puno toga. Budite spremni, ali i strpljivi.

LAV (23.7.-23.8.)

VODENJAK (21.1.-19.2.)

Neke stvari baš i nisu funkcionirale onako kako ste vi planirali da e biti. No, nema nikakvog razloga za paniku. Toliko toga ste napravili a samo gledate neuspjehe. Bitno je da nauite nešto iz svojih grešaka, ali i dalje možete biti ponosni na sve što ste postigli. Sve se dogaa s razlogom, možda je sve funkcioniralo prebrzo i takav tempo više niste mogli podnijeti. Sada malo usporite. Nemojte zaboraviti zahvaliti se bliskim osobama na podršci. Znate koliko vam je to u svakom trenutku znailo, sada je vrijeme da im to i pokažete.

Tajnoviti ste i drugima ne želite pokazati svoje osjeaje. Na poetku e ih zanimati o emu se radi, no, ukoliko budete previše ustrajni u ne otkrivanju niega vrlo lako ete ih udaljiti od sebe. Ako želite postii kvalitetnu vezu bez obzira da li je to poslovna, prijateljska ili ljubavna morate razgovarati sa tom osobom. Nemojte se bojati da ete rei nešto pogrešno jer to nije mogue. Preispitajte neke svoje odluke iz prošlosti, nemojte se previše vraati u njih, ali bitno je da znate što ste pogriješili kako iste greške ne biste ponovili.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Punonovihstvarisadadolaziine znate kako reagirati. Nemojte se bojati postavljati pitanja. Sve što vas zanimapitajteljudeokosebe.Bitevampuno lakše pripremiti se kada budete imali više informacija.Nekestvarivambašineeodgovarati, no, neete imati izbora. Neete moi odabrati što od svega toga želite, a što ne. Pripremite se i za one stvari za koje mislite da vam ne leže. Uz malo vježbe vidjet ete da to nije tako strašno. Ako vam treba pomo od partnera ili obitelji, nemojte se bojati pitati ih.

RIBE (20.2.-20.3.) Neke osobe s kojima suraujete su vam u posljednje vrijeme neizdržive sa suradnju. Bitno je samo da se ne zamarate s njima i njihovim željama. Koncentrirajte se na ono što radite i to napravite na najbolji mogui nain. Vikend provedite s partnerom ili s obitelji. Organizirajte neko druženje koje vas je inilo sretnima prije, samo što zbog ubrzanog tempa ne stižete to eše ponavlja.

VIC tjedna

Pitanje - Tata, zašto si se oženio s mojom mamom? - pita sin. - uješ li, ženo? Ni djetetu nije jasno! - ree otac.


70

Vremenska prognoza

PROGNOZA VREMENA za sljedeih 7 dana

PREGLED VREMENA od 19. do 26. listopada

Stabilno i malo hladnije VREMENSKA SLIKA: Ovaj tjedan donijet e nam pravo jesensko vrijeme, ono što smo u dosadašnjem tijeku listopada nekako preskoili. Prvi dio mjeseca bio je jako topao, drugi dio jako hladan, a sad se ini da e posljednji dani listopada biti primjereni dobu godine.Nakon što nas je prošlog vikenda kišom okupala ciklona koju je Crometeo tim nazvao Uroš te nam u nekim dijelovima Meimurske županije donijela oko 30 litara kiše po metru kvadratnom, na vrijeme od nedjelje naglašenije utjee anticiklona. Zahvaljujui njoj ovog emo tjedna imati stabilno i veinom suho jesensko vrijeme. Jutarnje sate esto e pratiti magla ili niska naoblaka pa podsjeamo da je obavezno paljenje svjetala na motornim vozilima i tijekom dana. ini se da e u nastavku tjedna temperatura zraka polako padati, ali prema veini prognostikih modela na blagdan Svih svetih ne bi trebalo biti znaajnijih oborina, ne samo u Meimurju nego i u cijeloj zemlji. VREMENSKA PROGNOZA: Relativno toplo vrijeme nastavit e se i danas. Više oblaka oekujemo u noi i prijepodne kad nije sasvim iskljuena slaba kiša, ali u malim koliinama i samo mjestimice. Sjevernije od Hrvatske premještat e se vlažan i hladniji zrak što e samo malo uspjeti

okrznuti naše podruje jer e se morati probijati kroz povišen tlak zraka. Zato e povremeno biti više oblaka, ali mogunost za koju kap kiše bit e mala. Popodne e biti barem kraih sunanih razdoblja. Vjetar e malo pojaati iz smjera sjeveroistoka. Jutarnja temperatura zraka bit e viša od listopadskog prosjeka – oko 10 Celzijevaca, a najviša dnevna porast e na 15 ili 16 Celzijevih stupnjeva. Jutro bi u srijedu moglo zapoeti maglovito, osobito u nižim dijelovima naše županije te uz vodene površine. Magla i niska naoblaka mogu se zadržati i tijekom prijepodneva, ali bi popodne ipak trebalo biti sunanih razdoblja. Vjetar veinom slab sa sjevera i sjeveroistoka. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 7°C, a najviša dnevna izmeu 13 i 15 Celzijevih stupnjeva, dakle ipak ide malo svježije vrijeme.

27. listopada 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

U etvrtak e se nastaviti slian tip vremena. Ujutro i dio prijepodneva može biti magle i niske naoblake. No, popodne bi u veem dijelu Meimurja bilo i sunanih razdoblja. Trajanje niske naoblake nezgodno je prognozirati jer uvelike ovisi o reljeu pa u nekim kotlinama postoji mogunost da se zadrži i vei dio dana. Uz slab vjetar sjevernih smjerova bit e još malo hladnije – jutarnja bi se temperatura mogla spustiti ina 3°C ili niže, možda i blizu nule, a najviša dnevna kretat e se oko 12°C. U petak e se izmjenjivati sunce i oblaci, ali bi oblaka ipak moglo biti više nego sunca. Oborina ne bi trebalo biti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistoni, a temperatura zraka bit e slina ili još malo niža od one u etvrtak. Tijekom vikenda do naših e krajeva vjerojatno stii još malo

hladniji zrak sa sjevera kontinenta. On e možda biti praen i poveanom naoblakom, ali oborina ne bi trebalo biti. Budui da je do nedjelje još relativno daleko ne možemo sasvim jamiti takvo vrijeme, ali je ovo najvjerojatniji razvoj. Temperatura e vrlo vjerojatno za vikend malo pasti, a puhat e sjeverni vjetar. Koliko e zahlaenje biti izraženo i hoe li biti kiše za blagdan Svih svetih preporuamo da pratite sljedea meteorološka izvješa, a razgovor s prognozerom Crometeo tima možete obaviti i pozivom na broj 060 444 444 (cijena: 1,86 KN+PDV po minuti iz fiksne te 2,86 KN+PDV po minuti iz mobilne mreže).

METEOROLOŠKI KALENDAR 28. listopada 1895. god. poplava rijeke Save u Zagrebu 30. listopada 1979. god. temperatura zraka na Zavižanu na sjevernom Velebitu -10°C 31. listopada 1947. god. smog u Donori u SAD-u usmrtio 20 osoba

Ciklona Uroš donijela južinu Prva polovica prošlog tjedna još je bila stabilna jer je na vrijeme utjecala anticiklona. Dani su bili djelomino sunani, a nakon prohladnih jutra temperatura se popodne ipak popela na ugodnih 13 ili 14 stupnjeva. Sredinom tjedna anticiklona je sve više popuštala pred pritiskom vlažnog i toplijeg zraka ispred ciklone koju je Crometeo tim nazvao Uroš. Zbog nje je pojaao jugozapadni vjetar koji je tijekom srijede i etvrtka donio nagli porast jutarnjih temperatura, a ak su i dnevne vrijednosti u veem dijelu Meimurja ponovno dostigle 18 ili 19 Celzijevih stupnjeva. Uroš nam je stigao u dva dijela. Jedan slabiji

kišni val prešao je preko nas u etvrtak naveer kad smo dobili svega oko 5 litara kišnice po kvadratnom metru. Nova kišna porcija stigla je u petak popodne kad je kiša bila jaa, obilnija i praena sjevernim vjetrom. Takvo vrijeme potrajalo je i u prvom dijelu subote nakon ega je kiša prestala, ali je ostalo tmurno i oblano. Nedjelja je bila puno ljepša jer se razvedrilo uz dosta sunca. Meimurje je imalo više sree od ostatka unutrašnjosti gdje se cijelu nedjelju zadržavalo tmurno vrijeme. Još je ljepše bilo na Jadranu gdje je uz obilje sunca temperatura zraka porasla na vrlo toplih 25 Celzijevaca.

Lupit “okrutni” ipak poštedio Filipine Koliko je nezahvalno i teško prognozirati putanje i intenzitet tropskih sistema (u ovom sluaju tajuna) pokazuje i aktualna oluja na zapadnom Pacifiku, nazvana Lupit (znai „okrutan“ na filipinskom jeziku). Prije tjedan dana Lupit je bio super tajun na granici etvrte i pete kategorije. Tada, a i sljedeih nekoliko dana, prognoze su govorile da bi Lupit 25. listopada trebao prolaziti preko sjevera Filipina pa je rasla zabrinutost od nove katastroe, nakon što je u protekle dvije oluje (Ketsana i Parma) poginulo najmanje 850 osoba, a na desetine ih se smatra nestalima. Na sjeveru Filipina ve su bile poele i evakuacije prije dolaska novog tajuna. Od sredine tjedna Lupit je, dok se približavao Filipinima, poeo usporavati

i slabiti, ali se i dalje prognozirao prelazak preko sjevera Filipina i ulazak u Južno kinesko more. Spori prelazak takoer bi donio mnogo problema. Kako se približavao vikend, Lupit je sve više usporavao i slabio pa se oekivalo da e se nekoliko dana zadržavati u blizini sjevera Filipina, što bi takoer donijelo višednevne obilne kiše i nove poplave. Meutim, tijekom petka Lupit, koji je u meuvremenu oslabio na tropsku oluju, neoekivano je promijenio smjer i okrenuo prema sjeveroistoku, odnosno prema južnim japanskim otocima Okinawa i Ryukyus. Danas se oekuje slabljenje oluje koja bi trebala postati tropska depresija. Zanimljivo je da se, prema juerašnjim prognozama oekuje ponovni zaokret Lupita, za gotovo 180°.

Dogaaji VIVONA na 20. jubilarnim Susretima hrvatskih plesnih ansambala

PD BUNDEK Mursko Središe

Plesai Vivone meu najboljim Noni hrvatskim plesnim ansamblima pohod na

PlesnistudioVivonapredstavio se s dvije koreograije na 20. jubilarnim Susretima hrvatskih plesnih ansambala održanim 3. listopada u Sisku. Uz starije plesae od 13 do 18 godinapodvodstvomKristine Kozjakutemi“BratacJaglenac i sestrica Rutvica“, Vivona se predstavila i s mlaom skupinom od 12 do 13 godina u koreograiji Karmen Kovaevi - Jambor s temom “Vatra i vjetar“. Plesale su Simona Bedi, Tajana Vidovi, Tena Kovai, Petra Vrbanec, Iva Hlapi, Sara Brajkovi, Ivana Sabol, Magdalena Jeleni, Matea Vidovi, Dora Kopjar, ˜esika Kolari, Elizabeta Cindri, Marija Branovi, Klara Kova, Antonija Doveer, Matea Blagovi, Sanela Nedeljko, Tea Zadravec, Veronika Drk, Laura Soldat i Lidija Krznar. Susreti, koji su ove godine okupili 22 ansambla iz Hrvatske te goste iz Slove-

nije, imaju zadatak okupiti najbolje skupine u plesnim izrazima suvremenog plesa, show dancea i revijalnog plesa. Susrete je pratila komisija od plesnih pedagoga koji e pismeno dostaviti svoje struno mišljenje o izvedbi svake koreografije. U ime organizatora, Hrvatskog sabora kulture i Doma kulture “Kristalna kocka vedrine“, podijeljena su priznanja i DVD s poviješu plesa te razvoju Susreta kroz 20 godina. Plesni studio Vivona zahvaljuje Gradu akovcu, Turistikoj zajednici Grada akovca i Osiguranju Zagreb koji su pomogli u odlasku u Sisak. Takoer poziva sve da dou na premijeru nove plesne predstave “etiri godišnja doba“, koja e se održati 14. studenog u Centru za kulturu s poetkom u 16 sati, a iji su prihod namijenili Udruzi za sindrom Down Meimurske županije.

Ivanicu

Uz starije plesae, Vivona se predstavila i s mlaom skupinom

Planinarsko dr ušt vo “Bundek” iz Murskog Središa u petak 30. listopada organizira planinarski noni pohod na Ivanicu. Polazak je zakazan za 17 sati s Autobusnog kolodvora u Murskom Središu, a povratak u sitnim nonim satima. Prijaviti se treba najkasnije do etvrtka 29. listopada u mjenjanici NEST kod graninog prijelaza Mursko Središe ili na brojeve teleona 098/541-425 (Stanko Nemec) ili 098/220-743 (Zlatko Bahun), a cijena iznosi svega 20 kuna. Za ovaj pohod treba imati ugodnu odjeu i obuu, eone lampe, te ponešto jela i pia te dobru volju. U autobusu je pedeset mjesta i treba što prije osigurati svoje mjestu u njemu. (sm)

Nagraujemo itatelje Meimurskih novina I dalje se nastavlja promotivna akcija tijekom koje našim vjernim itateljima svaki utorak dijelimo majice na prodajnim mjestima

Miljenka Balent iz Štrukovca, trgovina “Betex” Štrukovec

Dragutin Pintari iz Sv. Martina na Muri, trgovina “Metss” Sv. Martin na Muri

diljem Meimurja. Prošli tjedan nagradili smo novih petero itatelja Meimurskih novina. Meu njima jesu:

Saša Babi iz akovca, trgovina “Metss” akovec

Draženka Polanec iz Peklenice, trgovina “Kitro” Peklenica

Josip Šantavec iz Male Subotice, trgovina “Kitro” Palovec


 

   <#  $ &' &&&

Dobro je znati 71


MEIMURJE PREKINULO POBJEDNIKI POST U I. HNL

PORAZ MKA*IPC U RIJECI U PREMIER HRL, ALI ...

NAJSVESTRANIJI ATLETIAR HRVATSKE IZ KK NEDELIŠE

Brodolom Štimca i Zagreba u akovcu

akovani ogoreni suenjem brae Banovi

Aleksandar Puklavec 7. put za redom najbolji

“PESMARICA NAŠIH MAMICA” - smotra izvornog pjevanja starih meimurskih narodnih i sakralnih pjesama održana je u Ivanovcu

Podturen pjesmom “zapalio” Ivanovec Pjesmom “Moži idu na oranje” KUD Podturen i njegovi solisti Ivan Zrna i Marija Jambroši doslovce su zapalili dlanove publike u zadružnom domu Ivanovec gdje je u nedjelju održana 5. smotra izvornog pjevanja starih meimurskih narodnih i sakralnih pjesama - “Pesmarica naših mamica”. Osnovna obilježja smotre bila su što su se publici najviše svidjele pjesme koje na humoristian nain prikazuju svakodnevni život ljudi na selu, te uvjerljivi nastupi izvoaa i brojnost publike. Nastupilo je 18 što skupina, što pojedinaca, koji su izveli ak 36 pjesama razliitih meimurskih autora. Pred publikom koja je ispunila svaki kutak prostrane dvorane nastupili su: ženska vokalna skupina KUD-a Katruže Ivanovec, Cecilija Merka - Hudopisk, ženska pjevaka skupina Pjevakog zbora Udruge umirovljenika

KUD Podturen dobio je najvei pljesak publike Prelog, muška vokalna skupina KUD-a Žiškovec, Slavica Mihaljkovi, mješovita pjevaka skupina KUD-a Mura Novakovec,

Marija Micika Tuksar prati nastup koleg(ic)a

ženska pjevaka skupina HKUD-a Gorian, muška vokalna skupina Makovec i Soboanci iz Male Subotice. Mješovita vokalna skupina KUD-a Podturen predvodila je veteran(k)e smotre. Iza njih nastupili su vokalna ženska skupina KUD-a Žiškovec, vokalna skupina Palovanke, Marija Micika Tuksar, ženska vokalna skupina Pjevakog zbora umirovljenika akovec, ženska vokalna skupina KUD-a Domašinec, ženska vokalna skupina KUU-a Društvo žena Gornji Kraljevec i mješovita grupa pjevaa KUD-a Makovec. Smotru su zakljuili lanovi muške vokalne skupine KUD-a Katruže Ivanovec. Smotru su najavili Stjepan Petkovi i Stjepan Barlovi, a

otvorio ju je meimurski župan Ivan Perho, koji je pohvalio održavanje smotre kojom se, prema

njegovim rijeimam uvaju meimurske vrijednosti kroz pjesmu i rijei. (Stjepan Mesari)

Najizvoeniji Andrašec i Ž Svih 36 izvedenih pjesama bilo je razliito i po tekstu i po aranžmanu. Autori najveeg broja izvedenih pjesama jesu Florijan Andarašec i dr. Vinko Žganec. Zanimljivo je da se s dvije pjesme pojavila Dragica Karolina Šimunkovi, dugogodišnja voditeljica Pjevakog zbora J. Š. Slavenski akovec, a pjesme je izvela muška vokalna skupina KUDa Žiškovec. Osim ovih autora, izvedene su još pjesme Rozine Fuko, Jelene Kalamari, Stjepana Cara i Vere Lajtman. Nekoliko su pjesama izvoai nauili od svojih majki ili starijih ljudi, dok su sakralne uglavnom preuzete iz crkvenih knjiga, odnosno zapisa. (sm)

Sakralne pjesme iziskuju i odgovarajuu nošnju

Kišobran glavni modni dodatak špicerima Tmurni oblaci i sivilo nisu prestrašili naše špicere prošli tjedan. Kišovito vrijeme natjeralo je Meimurce da posegnu za drugaijim modnim dodacima, tako da su šareni kišobrani definitivno prevladavali špicom. Svojim veselim bojama uspjeli su razbiti monotoniju

koja je nezaobilazna s dolaskom jeseni. Dakle, naši su nas špiceri uvjerili da modne kombinacije s kišobranom mogu izvrsno naglasiti odjeu ili obuu. Sve u svemu, dolazi nam jesen i puno kišnih dana, a uz veseli kišobran i jesen može postati veselija!

Međimurske novine 738  

međimurske novine 738

Međimurske novine 738  

međimurske novine 738

Advertisement