Page 1

U Prelogu održan 10. Sajam cvijeća

KAMO ZA 1. MAJ?

str. 30

Dr. sc. Predrag Kočila kandidat za dožupana

VODIČ

www.mnovine.hr

str. 5

NOVO LICE na listi Josipa Posavca

Godina XIV. Broj 712.

Cijena 7 kuna

ANALIZA KANDIDATA izglednih za međimurskog župana str. 4

POVIJESNE POSTROJBE prodefilirale Čakovcom

^akovec, UTORAK, 28. travnja 2009.

str. 11

CRNA KRONIKA

str. 6

U počast Zrinskima Ukrao auto, oštetio četiri vozila pa sletio TEPEŠIJA PO ME\IMURJU u ovom broju

Duplerica

Turčišće

Ivica Perhoč (SDP)

Mladen Križaić Josip Posavec (Nezavisna lista) (HDZ)

VRLINE I MANE Što će privući, a što odbiti birače?

Komunikacija bez granice

PRELOG

vrata prozori keramika

bijela tehnika

www.novi-net.hr • 040/865-777

RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822

str. 79


2

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.

MEIMURSKO veleuilište preselilo u novoureene prostore

Znanje je temelj za daljnji razvoj naše zajednice ne samo za obrazovnu strukturu nego i daljnji razvoj Meimurja, kazala je dr. sc. Nevenka Breslauer, privremena dekanica. Meimurski župan Josip Posavec, za ijeg je mandata Meimursko veleuilište realizirano, kazao je da je Meimursko veleuilište budui hram znanja kako za Meimurje, tako i regiju, temelj za daljnji razvoj naše zajednice. Meimurska županija je uoila da se mora osnovati jedna takva institucija i po prvi put nakon 129 godina Hrvatska vlada prepoznala je i poduprla tu našu potrebu, te je zahvalio premijeru Sanaderu i ministru Primorcu na potpori. Meimursko veleuilište jedino u svom nazivu ima regionalno ime, ali je znaajno i za susjedne države Sloveniju i Maarsku, gdje živi dio pripadnika hrvatske nacionalne manjine koji e svoje

U petak 24. travnja uprilieno je sveano otvorenje Meimurskog veleuilišta koje je u prvoj akademskoj godini rada preselilo u vlastite novoureene prostore u Vojarni, dostojne jedne visokoškolske ustanove. Tom prigodom potpisan je i sporazum o prijenosu nekretnine na upravljanje Meimurskom veleuilištu na neodreeno vrijeme bez naknade. Sporazum o tome potpisali su dr. sc. Nevenka Breslauer, privremena dekanica Veleuilišta, i Ivan Vinkovi, upravitelj kompleksa nekretnina na Vojarni u ime županijske tvrtke Meimurje investicije nekretnine. Meimursko veleuilište e stvarati novi visokoobrazovani kadar za gospodarstvo kako za Meimurje, tako i za okolne županije, te e imati ogroman znaaj

obrazovanje moi nastaviti i na Meimurskom veleuilištu. Sveanosti otvorenja bila je nazona i Stanislava Rogi, tajnica Ministarstva znanosti i predsjednica privremenoga Upravnog vijea. - Ovo je najmlae hrvatsko veleuilište, a u mandatu ministra Primorca otvoreno je šest novih, kazala je Stanislava Rogi, podsjeajui da se ovo Ministarstvo zalaže za društvo znanja. Kazala je da je poetak rada Meimurskog veleuilišta dobar, jer ima prilian broj studenata i novoureene prostore i, što je još važnije, otvara Meimurju i akovcu prostor da mladi u njemu ostanu. Na samoj sveanosti dr. sc. Nevenka Breslauer, privremena dekanica, podsjetila je na dogaaje oko formiranja Veleuilišta. - Meimursko veleuilište u

Uzvanici na otvorenju Meimurskog veleuilišta

t

Vrpcu su zajedno prerezali dr. sc. Nevenka Breslauer, privremena dekanica, Stanislava Rogi, tajnica Ministarstva znanosti i predsjednica privremenoga Upravnog vijea, i Josip Posavec, meimurski župan akovcu osnovano je Uredbom Vlade Republike Hrvatske 2. studenog 2007. godine, a ingerenciju nad tim dobilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Dana 21. studenog 2007. godine dobivena je Dopusnica za izvoenje strunih studija: Raunarstvo s dva smjera, Programsko inženjerstvo i Inženjerstvo raunalnih sustava i mreža, te Proizvodno strojarstvo i Graditeljstvo koje zajedniki izvode Meimursko veleuilište u akovcu i Veleuilište u Varaždinu. Tijekom 2008. godine privremena dekanica i privremeni tajnik pribavljali su sve potrebne dozvole kako bi Veleuilište poelo sa svojim radom. U prvu akademsku godinu na struni studij Raunarstva upisalo se 58 studenata u dva programska smjera. U samom poetku Veleuilište je imalo dvije zaposlenice, studensku referadu i raunovodstvo, nastavni kadar u cijelosti bio je vanjska suradnja, dok je danas na Veleuilištu zaposleno 5 nastavnika, od predavaa do profesora visoke škole, te 6 djelatnika i 3 nastavnika u vanjskoj suradnji sa zvanjem predavaa.

Prvi maj dan za odmor i druženje Prvi maj, Meunarodni praznik rada, predstavlja dan solidarnosti radnih ljudi cijeloga svijeta. Vrijednim Meimurcima je taj neradni dan tradicionalno bio

prilika za obavljanje gazdinskih poslova koji su se nakupili preko zime, a tražit dopust za to bio bi grijeh. No vremena se mijenjaju, a i gospodarstva su nam se doma

svela na vrt i kune ljubimce. Sudei po odgovorima anketiranih u ovotjednoj anketi “Pod vurom”, taj je dan prigoda za druženje s prijateljima i obitelji, prigoda za

Tijekom ove akademske godine dobili smo odobrenje i za izvanredni studij Raunarstva koji je takoer krenuo s predavanjima, s upisanih 28 studenata. U meuvremenu je izraen prijedlog novoga strunog studija Menadžment turizma i sporta koji je trenutno na veriikaciji u Ministarstvu i postupku dobivanja Dopusnice, stoga se nadamo da bi od jeseni krenuli s dva samostalna studija u sjedištu Meimurskog veleuilišta i dva zajednika s Veleuilištem u Varaždinu. Prva akademska godina do sada se odvijala u zgradi do nas s dvije predavaonice i dva laboratorija. Dobivanjem nove zgrade Veleuilišta s veim brojem predavaonica, prateih kabineta i laboratorija poticaj su nam za još bolji rad, za stvaranje što kvalitetnije izobrazbe naših studenata, te za pokretanje novih strunih studijskih programa koje namjeravamo pokrenuti u narednom razdoblju. Ovom prilikom zahvaljujemo svim donatorima i sponzorima na njihovoj pomoi, kao i svim uzvanicima koji su svojim na-

odmor i odlazak u prirodu. I dok jedni putuju izvan Hrvatske, drugi, kao i prethodnih godina, Praznik rada planiraju obilježiti i proslaviti u prirodi uz roštilj. Bilo da je rije o odlasku na Dravu ili neko drugo mjesto u prirodi, ovaj praznik

zonošu uveliali današnji dan veoma znaajan za naše Veleuilište. Nadamo se da ete nas i dalje podržavati u nastojanju da se Veleuilište razvija u skladu sa znanstvenim spoznajama i tehnološkim napretkom u svijetu, jer samo kvalitetnim i prepoznatljivim programima možemo poboljšati obrazovni i gospodarski život Meimurske županije. Sveanosti su bili nazoni župan Josip Posavec, njegov zamjenik Mladen Križai, Vladimir Ivkovi, saborski zastupnik, Stanislava Rogi, tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te predsjednica privremenog Upravnog vijea, kao i lan tog Vijea Mirko Smolji, dr. sc. Marko Jeli, predsjednik Vijea Veleuilišta i Visokih škola Republike Hrvatske, te predstavnici najstarijeg Sveuilišta u Europi iz Padove, predstavnici okolnih visokih uilišta, zatim meimurski poduzetnici, predstavnici crkve te meimurski gradonaelnici i naelnici. Meimursko veleuilište blagoslovio je gvardijan fra Stanko Belobrajdi. (BMO)

svi e iskoristiti za odmor i druženje jer mnogi kroz cijelu godinu nemaju vremena za slina okupljanja pa je ovaj dan idealna prilika da se to nadoknadi. U svakom sluaju, oito je da Meimurci vole Prvi maj, prvomajska druženja i slavlja.

Anketa “Pod vurom”

Dina Mužina, Knezovec - Nemamo još ništa u planu za Prvi maj. Najvjerojatnije emo, kao i svake godine, s društvom organizira peenjarenje kod nekog u dvorištu i na taj nain obilježi Praznik rada. Družit emo se i odmara kroz cijeli produženi vikend.

Gracijano Vincek, Donji Pustakovec - Za Prvi maj planiram s društvom peenjaru na Dravi. Tamo imamo kuicu pa skoro svake godine na istom mjestu proslavim Praznik rada. Proslava na ovaj nain postala je tradicija. Druženje s ekipom i odmor glavna su preokupacija na taj dan jer Praznik rada upravo je dan za odmor.

Zvonko Novak, Novo Selo Rok - Na 1. maj planiramo ii za Švicarsku, gdje emo se druži s prijateljima. Tamo imamo puno prijatelja s kojima namjeravamo proslavi Praznik rada. Druženje, piknik, odmor, to nam je prioritet. Tek potkraj mjeseca svibnja vraamo se u Hrvatsku. S obzirom na to da radim u Švicarskoj, veinu “prvih majeva” proslavili smo tamo, tako da je to na neki nain ve postala tradicija.

Dražen Šest, Varaždin - U svakom sluaju planiramo proslaviti Prvi maj s društvom, odnosno kumovima i djecom. Vjerojatno emo ii na Dravu, kamo veinom svaki 1. maj idemo. Nai emo mjesto, malo emo peenjari i druži se. Taj dan želimo iskoris za odmor i druženje jer kroz godinu nemamo baš puno vremena pa je Prvi maj rezerviran upravo za to.

Hrvoje Hercigonja, Varaždin - Za Prvi maj najvjerojatnije, pošto sam iz Varaždinske županije, idem na Ivanicu, gdje s društvom planiramo druženje. Planiramo uživa i taj dan iskoris za druženje i odmor. Sve godine Praznik rada iskorism za odmor i druženje s prijateljima i obitelji. Prethodnih godina znao sam ii na Dravu, ali malo za promjenu ove godine isplanirali smo nešto drugaije.

Martina Tkalec, Nedeliše - Još uvijek ne znam kamo u za Prvi maj. Inae prethodnih sam godina Prvi maj provodila s prijateljima i dekom. Praznik rada svake godine koristimo za druženje i odmor pa e tako bi i ove godine. Sigurno u zajedno s prijateljima organizirati rošlj, ali još ne znamo tono gdje. Vjerojatno na Dravi. (H. Zear, foto: Vrzan)


28. travnja 2009.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

3

Ukljuite se u facebook grupu Mladena Križaia

Pozivam Vas na izbore! Poštovani graani Meimurja, izaite na izbore 17. svibnja! Budite odgovorni i birajte ljude s realnim i jasnim programom koji je provediv u idue etiri godine. Želja veine naših graana je bila da izravno biraju kandidate s imenom, prezimenom i programom. Iskustva iz zemalja sa zrelijom demokracijom pokazuju da birai na takve izbore izlaze u veem broju jer smatraju da e svojim glasom utjecati na lokalnu politiku. Nesporno je da e svim kandidatima biti prilino teško jer e isticanjem svog imena i prezimena saznati koliko su prihvaeni u svojoj sredini. ak ni meni nije svejedno, iako s ponosom mogu rei da sam etiri godine intenzivno i naporno radio na mnogim projektima koji su ostvareni ili zapoeti u Meimurju . Pitanje je samo u kolikoj su mjeri graani to prepoznali. Važan segment mojeg programa za idue etiri godine bit e još više poveati poticaje

u poljoprivredi. Kad sam preuzeo dužnost zamjenika župana, potpora za poljoprivrednike je iznosila milijun kuna, sada je to 3 i pol milijuna kuna poticaja iz županijskog prorauna za smišljene i kvalitetne projekte koji su ve postali prepoznatljivi. Moja je namjera poticaje poveati na 7 milijuna kuna kako bi u Meimurju imali modernu, dohodovnu i europski konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju. U segmentu gospodarstva i stvaranja poduzetnikih zona, pokretanja mnogih oblika proizvodnje i otvaranja novih radnih mjesta odradili smo velik posao, a to se može zahvaliti i injenici da su mi vrata mjerodavnih ministarstava uvijek bila otvorena. U suradnji sa strunim medicinskim kadrovima i sposobnim ljudima koji brinu o socijalnoj skrbi, uspjeli smo ta dva sustava u Meimurju podii na znatno višu razinu. Gotovo na svakom polju života vidljiv je pomak. Sretan

sam što smo uspjeli u gradnju i opremanje poduzetnikih zona plasirati više desetaka milijuna kuna, sretan sam što smo u Meimurju uz pomo Vlade RH dosegli visok stupanj prometne i komunalne infrastrukture i što smo pripremili projekte za nastavak gradnje, sretan sam što djeca i djelatnici u školstvu uživaju raditi u novim školama i športskim dvoranama, sretan sam što smo postali županija koja brine o zdravlju i koja se istinski bori protiv ovisnosti meu mladima, sretan sam što kreditima i drugim pogodnostima potiemo mlade na fakultetsko obrazovanje. Sredan sam i ponosan zbog svega toga! Uostalom, izborni slogan koji e me pratiti u predstojeoj kampanji predstavlja vrlo važne osobine modernog politiara – pouzdanost i razliitost. Svjedoci smo medijskog prepucavanja o tome tko je koliko napravio za Meimurje, kandidati se meusobno prozivaju i upiru

prste jedni u druge. vrsto odbijam svaku negativnu kampanju. Želim Vam ponuditi istinu o sebi i svojem etverogodišnjem radu na dobrobit Meimurja. Iskljuivo takva e biti moja kampanja u kojoj u tražiti od graana da me izaberu za župana Meimurske županije. Kampanja temeljena na istini! Pozvani ste na sve moje predizborne skupove na kojima u govoriti o programu za idue etiri godine. Na taj nain Vam želim pomoi u donošenju odluke. Ne samo biraima koji su neutralni, ve i onima koji se žele suprotstaviti nametnutom mišljenju. Nemojte dopustiti da vam drugi govore tko ste. Dana 17. svibnja stvarate odraz onoga što ete živjeti slijedee etiri godine. Glas na izborima je samo Vaš! Jedan glas koji može donijeti puno dobroga. Dajte ga onome koga smatrate pouzdanim i sposobnim da nas odvede u bolje sutra.

Znaajnu potporu kandidatu za meimurskog župana Mladenu Križaiu dali su mnogi Meimurci koji su dio njegove facebook grupe. To možete uini i Vi. Uostalom, facebook je idealno mjesto gdje možete postavi pitanje Mladenu Križaiu na koje e rado odgovori. Odnedavno je akvna i njegova službena internetska stranica na kojoj možete sazna više o njegovom privatnom životu i uspješnom djelovanju u gospodarstvu i polici. Na stranici ete dobi i precizne informacije o njegovim nastupima jekom kampanje u svakom dijelu Meimurja. Napokon imamo priliku odabra župana koji poznaje cjelokupnu problemaku naše županije, koji je posjeo baš svako meimursko selo, razgovarao s obinim ljudima, športašima, mladima, djecom. Rije je o ovjeku kojeg prepoznaje svaka generacija u našem lijepom Meimurju. www.mladenkrizaic.com

Zamjenik župana Mladen Križai izvukao parove za humanitarni malonogometni turnir u Maloj Subotici U povodu Dana Meimurske županije, u srijedu 29. travnja u športskoj dvorani Osnovne škole u Maloj Subotici odigrat e se humanitarni malonogometni turnir na kojem e sudjelovati osam momadi - novinari, gospodarstvenici, djelatnici Županijske bolnice akovec, Policijske uprave Meimurske, Meimurske županije, Grada akovca, te lanovi Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata Meimurske županije i njihovog ogranka iz Male Subotice. Cilj turnira je pokrenuti akciju prikupljanja novca za kupnju holtera (EKG) za potrebe djece koja borave na Odjelu pedijatrije u akovekoj

bolnici. Ureaj koji 24 sata prati rad srca djece i snima poremeaje u otkucajima stoji 60 tisua kuna – rekao je zamjenik meimurskog župana Mladen Križai koji je na ždrijebu ekipa pozvao sve koji mogu pomoi da se ukljue u akciju. Inae, kotizacija za sudjelovanje na turniru je 500 kuna, a sudionici turnira i posjetitelji e svojim prilozima dodatno pomoi u prikupljanju novca. U akciju se takoer može ukljuiti izravnom uplatom na žiro-raun Županijske bolnice akovec broj MB 2392007 – 1100042000, poziv na broj: 0695238 – s naznakom „Pedijatrija – holter EKG-a“.

HVALA na potpori koju mi pružate!

Susret s graanima na sajmu u akovcu Tradicionalni sajam koji se u akovcu održava svake srijede vjerojatno je najbolje mjesto gdje se može saznati kako Meimurci zapravo žive i s kakvim se problemima susreu. Na sajmu je bio i kandidat za meimurskog župana Mladen Križai koji je otvoreno razgovarao s mnogim graanima iz svih dijelova Meimurja. Iznenauje injenica koliko su ljudi upoznati s njegovim aktivnostima i zauzimanjem za projekte u poljoprivredi, ali i u povezivanju socijalnih partnera i rješavanju socijalne problematike u Meimurju. Mnogi su razgovarali s Križaiem o zdravstvu i školstvu, a bilo je upita o projektima koje u našoj županiji inancira država. U svakom sluaju, Mladen Križai bio je svima dostupan za razgovor, baš kao i tijekom sve etiri godine mandata na mjestu zamjenika župana. Zahvaljujem svima koji su potpisom dali potporu mojoj kandidaturi za meimurskog župana – rekao je Križai, dodavši kako e svojim radom opravdati svaki glas koji dobije na izborima 17. svibnja.

Šport i tjelesna aktivnost – što prije to bolje! Zajednica športskih udruga i saveza Meimurske županije i Meimurska županija organizirali su športske aktivnosti za djecu nižih razreda osnovnih škola s ciljem što boljeg korištenja slobodnog vremena i poticanja zdravog življenja. U suradnji s profesorima tjelesne i zdravstvene kulture, te apsolventima Kineziološkog fakulteta uspješno su provedene aktivnosti u Maloj Subotici, Podturnu, Belici, Kuršancu, Pribislavcu i Macincu. Rije je o pilot projektu koji bi u

prvoj fazi trebao pružiti djeci, ali i njihovim roditeljima sve potrebne informacije o važnosti bavljenja športom i rekreacijom. Želja je da se idue godine program proširi na sve škole u Meimurju – rekao je zamjenik župana Mladen Križai koji je u funkciji zamjenika župana odradio velik posao na tom polju. Kao predsjednik Tima za zdravlje Meimurske županije inzistiram na tome da šport i rekreaciju uinimo dostupnim za sve generacije, a naravno da je najvažnije poe-

ti u pravo vrijeme. Zato smo sad poeli s projektom koji obuhvaa školsku djecu u nižim razredima. Ovo je novi iskorak u projektu Meimurje – zdrava županija za koji smo ve primili velike pohvale i s razlogom nas smatraju županijom koja je kroz nacionalnu strategiju promicanja zdravlja napravila najviše u Hrvatskoj. To je zasluga odline koordinacije i golemog truda koji smo zajedniki uložili u protekle etiri godine – rekao je Mladen Križai.


4

Lokalni izbori

KOTORIPSKA koalicija HDZ, HSLS i HDSS predstavila svoje kandidate

Alen Fuš kandidat za naelnika, Zoran Radmani za zamjenika Kotoripska koalicija HDZ, HSLS i HDSS predstavila je svoje kandidate za izvršne funkcije u opini Kotoriba. Alen Fuš kandidat je za naelnika, dok je za zamjenika naelnika kandidiran Zoran Radmani. Nositeljica zajednike koalicijske liste je Snježana Matoš. - Alen Fuš je, koliko mi je poznato, najmlai od svih kandidata za mjesto naelnika u opini Kotoriba. Njegovom kandidaturom pokušali smo pokazati da nismo zatvoreni za nove osobe. Alen Fuš je javnosti poznat. Obnašao je dužnost predsjednika TZ-a Kotoriba, bio je predsjednik Društva Naša djeca, aktivan je i u mnogim drugim udrugama, radi u medijima, jako dobro poznaje prilike u opini Kotoriba, rekao je Radmani o nezavisnom Fušu kojega je u njegovoj kandidaturi za naelnika podržala koalicija HDZ - HSLS - HDSS. Lijepe rijei na njegov raun izrekli su i predsjednici HSLS-a i HSDD-a. Predsjednik HSLS-a Ivica Špicer s ponosom je istaknuo da je Alen Fuš bio jedan od osnivaa kotoripskog HSLS-a, no da se maknuo s politike scene kada je ponovno poeo raditi u medijima. - Upoznat sam s aktualnostima, problemima, projektima i željama Kotoripana, što smatram svojom velikom prednošu. Smatram da je stiglo vrijeme kad svoju rije, prijedloge i ideje za bolji život svih Kotoripana mogu dati mlai i novi ljudi. Smatram da u ovo teško vrijeme opina treba biti servis graanima i da trebamo pomoi obinom, malom ovjeku. Ja sam jedan od njih i mislim da bi ljudima puno znailo kada bi im opina pomogla, primjerice, u dodatnom

suinanciranju vrtia, u kupnji besplatnih bilježnica za uenike osnovne škole i slino. Za opinu to ne bi bio tko zna kako velik trošak, ali bi to naši sumještani i te kako osjetili u kunim budžetima. Ja ne razmišljam o velikim projektima, iako emo se i za to pobrinuti, ve o malim svakodnevnim stvarima kojima bismo olakšali život Kotoripana bez obzira na dob. Drago mi je što me koalicija HDZ - HSLS - HDSS podržala u mojoj kandidaturi za naelnika. U protekle etiri godine ta je koalicija dokazala da može i koliko može. Uloženi su milijuni u razvojne projekte, mnogi su tek zapoeti, mnogi su u tijeku, a mnogi su ve pripremljeni. Smatram da uz moju viziju suvremenog razvoja i njihovo iskustvo možemo uiniti puno za Kotoribu, poruio je Alen Fuš, kandidat za kotoripskog naelnika. Zoran Radmani sedam je godina obnašao funkciju naelnika, a pet godina funkciju zamjenika naelnika. Sada je ponovno kandidiran za zamjenika naelnika, što ga, kako istie, osobito veseli. - U 12 godina na funkcijama u opini imao sam prilike dokazati da mogu suraivati sa svima i svim politikim opcijama. Bio sam zamjenik SDP-ovom naelniku, a u posljednjem mandatu naelnici iz redova HSLS-a. Veselim se novoj suradnji, rekao je Radmani. Na upit nadaju li se pobjedi na predstojeim izborima i oekuju li je ve u prvom krugu, diplomatski je odgovoreno da cijene svoje protukandidate i da im nije važno hoe li im se pobjeda dogoditi iz prve ili ne. (D.Mihoci)

Alen Fuš i Zoran Radmani, kandidati za izvršne funkcije u Kotoribi (zdesna nalijevo)

DONJI Kraljevec

Pet lista za naelnika Lokalni izbori u opini Donji Kraljevec, po svemu sudei, nee donijeti bitnije pomake, osim nekoliko kandidata za naelnika. Prema neslužbenim najavama, za naelnika e se kandidirati i bivši naelnik Mladen onka na listi SDP, HSU, HSS, HNS, te sadašnji naelnik Zlatko Horvat na listi HDZ-a. Osim njih dvojice, za naelnika se, prema najavama, kandidira i

Toni Marodi na nezavisnoj listi, Sandra Perca takoer na nezavisnoj listi, te Zlatko Lovreni na listi MDS - GS. Još nije poznato hoe li se kao nezavisni kandidirati i Ivan Balog iz Donjeg Kraljevca. Rije je o imenima koja su znana, a prognozeri najviše šanse da uu u drugi krug daju bivšem i sadašnjem naelniku onki i Horvatu. (jš)

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.

ANALIZA KANDIDATURA istaknutih za poziciju meimurskog župana

Koje e vrline najviše privui birae? Za ove izbore odluivat emo izmeu pet kandidata koji su istakli svoje kandidature za župana: javnosti malo poznati diplomirani povjesniar Branimir Bunjac, Željko Pavlic, predsjednik MDS-a koji ve nekoliko godina pokušava izgraditi svoju politiku stranku na regionalizmu, te tri najizglednija kandidata: Ivica Perho, Josip Posavec i Mladen Križai. Za svake izbore pojave se novi likovi koji bi se htjeli ubaciti u politiku orbitu, ali jednakom mjerom kojom zasjaje obino i zgasnu. Realno, birae i graane zasiene politikom i politiarima teško je uope uvjeriti da imaju strpljenja saslušati nove opcije, a svaki novi koji ulazi u politiku više si ne može dozvoliti nepoznavanje politike mašinerije i sustava niti igranje na žicu “friško - pošteno i neiskvareno”. Izmeu golog poštenja i dobrih namjera birai više cijene eikasnost i one koji znaju upravljati svojim i tuom sudbinom. Dakle, ulasci friških lica u politiku mogui su u kombinaciji s iskusnijim politiarima. Sve dugo je naivno. ak i u Meimurju gdje je lokalpatriotizam na cijeni, do sada se Pavlicova karta na regionalizam još uvijek nije isplatila. Ma koliko Meimurci bili oslonjeni na svoje Meimurje, ne treba zaboraviti da su i te kako otvoreni svijetu. Napokon, nije sluajno da zbog te otvorenosti imamo najveu pokrivenost izvoza uvozom u gospodarstvu i da smo razasuti po cijeloj Europi i svijetu.

Tri izgledna kandidata Prema dosadašnjim istraživanjima meimurske javnosti, s prilinom sigurnošu se može rei da glasai ne percipiraju sve kandidate. Dakle, kad razgrnemo politiku scenu, najizgledniji kandidati oko kojih e se vrtjeti glasovi biraa jesu tri kandidata. Ivica Perho (SDP), Mladen Križai (HDZ) i Josip Posavec (nezavisni). Tri kandidata i generacijski vrlo bliska, roeni u razdoblju od druge polovice pedesetih do prve polovice šezdesetih godina. Premda su meu sobom konkurenti, ne dijele ih neke velike ideološke razlike i u nekim drugim okolnostima mirne duše mogli bi funkcionirati kao jedan tim i uope ne bi djelovali kao rogovi u vrei. Pa ipak oni su na ovim izborim konkurenti i svaki od njih ima izražene odreene osobine koje e kod biraa odigrati presudnu ulogu da zaokruže jednog od te trojice.

Ivica Perho - u Meimurje doveo red Ivica Perho spada u socijaldemokrate odnjegovane u školi pokojnog Ivice Raana. ak i u nainu govora i nastupu osjea se naklonost tom

Ivica Perho: U Meimurje doveo (komunalni) red nekadašnjem šefu SDP-a. Ali tu je i raanovska neodlunost koja je kod Ivice Perhoa za nijansu naglašenija. Kod Ivice Perhoa može se opipati taj osjeaj (pre)velike odgovornosti da ne razoara. On u dosadašnjoj politikoj karijeri nije imao teških udaraca kao, primjerice, njegov kandidat Josip Posavec koji je morao podnijeti javno medijsko pljuskanje i znati izai iz toga u jednom komadu. Ivica Perho ipak pomno prouava tua iskustva i višestruko se unaprijed osigurava podrškom s razliitih strana kako ne bi ovisio samo o onoj iz vlastite stranke. U politici više nego igdje vrijedi: “više tvoj, više ga se boj”. Odgovor na pitanje što Ivica ima iza sebe je jednostavan. Ivica Perho je ovjek kojem e svi priznati da je prije svih u Hrvatskoj uveo red u Meimurje, jer je pokrenuo razvrstavanje otpada na kunom pragu, pokrenuo sanaciju Totovca, za to dobio i državna sredstva, te smanjio koliinu otpada koji odlažemo u okoliš. Ako je itko zaslužan za iše Meimurje i okoliš u kojem živimo, to je on. Dakle, rješavanje komunalnih problema odluno mu leži, jer je iz neuglednog akoma stvorio irmu koja je nauila graane “kam se koje smee mee”.

Mladen Križai - što preuzme, to odradi A kod smo ve kod zasluga, tada Mladenu Križaiu, sadašnjem zamjeniku župana, a koji u izbornu utrku ulazi kao kandidat za župana, pripadaju sasvim druge zasluge. On je sasvim opravdano za svoj džambo plakat izabrao slogan - Pouzdanost ini razliku. Dakle, on je upravo zbog svoje poslovine pouzdanosti promijenio sliku svoje stranke u Meimurju. Ako je nešto obeao i preuzeo na sebe, Mladen Križai je to i uradio. Svojom osobnošu i primjerom pretvorio je HDZ Meimurja u modernu, prihvatljivu politiku stranku. Da se ne ciframo - oko sadašnje vodee ekipe HDZ-ovaca poeli su se okupljati drugaiji ljudi, modernih nazora, manira i ugleda. Upravo zbog transformacije koja je išla i preko Križaievih lea, okupljanjem novih ljudi, ova stranka bi mogla po prvi put ozbiljno narušiti dominaciju SDP-a i u do sada njima neosvojivom akovcu. Naime, u igru su uveli

Mladen Križai: ovjek zadatka, ako nešto preuzme na sebe, to i odradi “trojanskog konja”, nezavisnog kandidata za gradonaelnika Stevu Tkaleca. On je akovcu ponudio projekt gimnastike dvorane iji dalekosežni znaaj akoveka vlast nije znala prepoznati, a koja je zatim izgraena u Nedelišu i Meimurju je donijela svjetsku slavu kroz uspjehe Filipa Udea. Velik promašaj za sadašnju akoveku vlast i velik uspjeh HDZ-a što je znao prepoznati Tkaleca, staviti stranaku taštinu u drugi plan i dati mu prednost kao nezavisnom kandidatu.

Josip Posavec - promijenio meimurski mentalitet Trei kandidat je Josip Posavec, sadašnji župan kojega je umalo politiki ubila vlastita stanka, ali je upravo u toj borbi pokazao iznimnu žilavost i izdržljivost, unato tome što mnogo puta djeluje svileno. Na kraju su mu neposredni izbori donijeli olakšanje. Ne mora više miriti stranake rogove u vrei, niti trošiti energiju na unutarstranako kadroviranje balansirajui izmeu zaslužnih i zaslužnijih. Njegova najvea zasluga je u tome što je unato teškim otporima uspio promijeniti meimurski težaki mentalitet u samo jednom politikom mandatu i uvjeriti Meimurce kao da je to njihovo mišljenje, da je obrazovanje i znanje važnije od motike i od toga da im prije djeci daju kruh u ruke. Meimurci su zbog toga desetljeima trpjeli, djeacima davali zidarsku žlica, a djevojicama šivau mašinu pod ruke. Kad je šihta završila, još ih je motika ekala na lesi. Za osnivanje Meimurskog veleuilišta u preureenim prostorima u bivšoj vojarni Josip Posavec može sebi pripisati najviše zasluga, premda je to osnivanje bilo predmet mnogih poruga i u Županijskoj skupštini. Naime, Meimurci vole izrugivati svoje uvijek vjerujui više onima sa strane. Više nije važno, Veleuilište radi i to je najvažnije. Loša stana Josipa Posavca su dugi, uspavljujui govori zbog kojih se sluša izgubi u bespuima njegova izlaganja. Zbog jednoline intonacije kojom govori slušau je teško razluiti uvjerljivost onoga što govori. No oito da je svjestan svog nedostatka izborom kandidata

Josip Posavec: Uvjerio Meimurce da je znanje važnije od motike za svog zamjenika, dr. sc. Predraga Koile, njegove sušte suprotnosti. I njegov zamjenik voli govoriti kao navijen. Ali je ovjek koji je od terenskog veterinara postao doktor znanosti, koji savršeno koristi to što je kao terenski veterinar 13 godina gazio seoskim dvorištima i razgovarao s ljudima kojima su se telile krave i bili bolesni pajceki. Ima uroeni smisao za realnost. Taman ono što Posavcu treba da se previše ne izgubi u projektima, alokaciji resursa i sinergiji.

Kakvog župana trebamo? Ono što e svaki od tri župana koji imaju najviše izgleda da to postanu trebati znati riješiti za bolju budunost Meimurje jest sedam pitanja koja mi smatramo bitnim: Kojim mjerama namjeravaju poveati zaposlenost u Meimurju? Kojim mjerama e stimulirati poljodjelstvo, odnosno mlade obitelji koje imaju volju, smisao i programe za ostati na selu i baviti s ozbiljnom poljoprivrednom proizvodnjom? Kako e ujednaiti razvoj gornjeg s donjim dijelom Meimurja? Hoe li zadržati besplatni prijevoz školske i studentske djece u škole i fakultete? Koje dobrobiti e konkretno osjetiti, primjerice, mještanin Peklenice, odnosno ukovca za naredne etverogodišnje vladavine? Kojim mjerama misle zadržati odljev mladih obrazovanih kadrova iz Meimurja, kako ono u budunosti ne bi ostalo mala regija starih, nezaposlenih i loše obrazovanih tjednih i gastarbajter migranata? Što i koliko kane uložiti u razvoj sporta i sportaša mladih uzrasta - osnovno i srednjoškolski uzrast, osobito ženske mladeži? Na ta pitanja javnosti treba dati konkretne odgovore, a ne ukazivati na probleme. Problemi su javnosti i te kako ve poznati i nisu im potrebni politiari koji e ih u njihovo ime tek artikulirati, ve ih moraju rješavati. A ako im problemi nisu poznati, onda neka se bave nekim manje zahtjevnim poslom. (Božena Malekoci - Oleti)


28. travnja 2009.

Lokalni izbori

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5

JOSIP POSAVEC, nezavisni kandidat za župana, predstavio svog zamjenika

Dr. sc. Predrag Koila za poljoprivredu, turizam i ruralni razvoj Josip Posavec, nezavisni kandidat za župana, predstavio je na svom tradicionalnom mjestu ove izborne kampanje, u akovcu “pod vurom”, svog prvog zamjenika dr. sc. Predraga Koilu. vrsto uvjeren da e dobiti naredne izbore, Josip Posavec predstavio je dr. sc. Predraga Koilu kao ovjeka koji e preuzeti resor poljoprivrede, turizma i ruralnog razvoja kao one djelatnosti koje imaju velik potencijal za rast. A upravo taj segment Meimurja dr. sc. Predraga Koila jako dobro poznaje jer je kao terenski veterinar radio godinama u gornjem djelu Meimurja i zbog prirode posla bio u neposrednom kontaktu s brojnim Meimurcima. Predrag Koila istupio je iz SDP-a i pristupio Nezavisnoj listi Josipa Posavca. Predrag Koila za sebe je kazao da je roen u Jurovcu, 1969. godine. Od prošle godine je doktor znanosti, a doktorirao je iz veterine, podruja porodiljstva, reprodukcije i steriliteta. Trenutno je zaposlen u THS-u akovec. U prosincu prošle godine ulanio se u SDP, ali je u ožujku ove godine iz te stranke istupio zbog toga što ne odobrava koaliranje prije samih izbora. - Ja sam za soluciju da se bira ovjek, a da se kasnije pronalaze struni ljudi koji znaju posao, neovisno o tome iz koje su stranke, bitno je da rade za dobrobit ovog društva, kazao je Koila. Dodao je da ga je upravo to ponukalo da prihvati poziv na kandidaturu za zamjenika župana Josipu Posavcu. - Znam da je to zahtjevna funkcija i spreman sam je obnašati iz nekoliko razloga. Poli-

Josip Posavec, nezavisni kandidat za župana, predstavio je svoga prvog zamjenika, dr. sc. Predraga Koilu. vrsto uvjeren da e dobiti naredne izbore, predstavio ga je kao ovjeka koji e preuzeti resor poljoprivrede, turizma i ruralnog razvoja kao one djelatnosti koje imaju veliki potencijal za rast

tiki sam neovisan, materijalno i stambeno situiran, stalno zaposlen, ne ovisim o politici i nije mi u interesu da se kroz politike stranke ulazim na vlast na velika vrata. Trinaest godina radio sam kao terenski veterinar, naroito u gornjem dijelu Meimurja, gdje sam 24 sata, što direktno, što telefonski, bio na usluzi graanima. Mogu tako slobodno rei da sam upoznat s problematikom i stanjem gospodarstva i poljoprivrede Meimurja. Zbog toga smatram da sam sposoban, spreman i struan obnašati ovu

funkciju, jer upravo u kao zamjenik župana prvenstveno raditi na resoru poljoprivrede turizma i ruralnog razvitka, kazao je Koila. - Znamo da se 14 posto našeg stanovništva bavi poljoprivrednom proizvodnjom: od toga 60 posto biljnom, a 40 stoarskom proizvodnjom. A jedan od problema je dobivanje pravovremenih informacija s terena. U županiji trebaju raditi ljudi koji su ve prošli neka životna iskustva, prošli teren i razumiju ljude. Tako da im se ljudi svakodnevno mogu obratiti i

kad graani dou s bilo kakvim problemom da ih se ne pošalje doma, nego da se njihov problem u potpunosti riješi. Ideje koje imam za razvijanje, odnosno poboljšanje poljoprivrede imaju veze i s turizmom. Pitao sam se kako ja idem u nedjelju u šetnju na Ravnu Goru, zašto ljudi ne dolaze u Meimurje? Treba ih dovesti, ponuditi domau hranu da uživaju u našem lijepom krajoliku. U tom smislu naša županija ima izrazito velik potencijal za jai razvoj poljoprivrede i turizma. Na nivou županije trebalo bi osnovati odjel za poljoprivredu, turizam i ruralni razvoj sastavljen od strunjaka svih proila, od veterinara, agronoma, ekonomista, turistikih djelatnika koji bi zajedno inili jednu poveznicu izmeu terena, resornih ministarstava, te europskih fondova. Sakupljali bi informacije o fondovima, programima i investicijama i ujedno bili stalno otvoreni za naše graane na njihovu dobrobit. To pak bi se nadovezalo i povezivalo ve postojee udruge voara, mljekara, vinogradara, holštajn govedara, svinjogojaca i slino. Svjestan sam situacije da nije odmah i sada mogue formirati taj resor, zbog toga sam za poetak spreman preuzeti ulogu te osobe koja e na razini županije preuzeti rješavanje te problematike, a postupno formirati i taj toliko potrebni odjel, objasnio je dr. sc. Predrag Koila, vrlo siguran, elokventan i jasan u viziji što bi radio ukoliko mu graani daju povjerenje u kombinaciji s nezavisnim Josipom Posavcom. (BMO)

Dražen Blažeka, Mladen Križai i Igor Camplin

MLADEN KRIŽAI, kandidat za župana, predstavio svoje zamjenike

Dražen Blažeka iz HSLS-a i Igor Camplin iz HDZ-a - Ovi su izbori posebni u odnosu na prethodne jer predstavljaju viši stupanj demokracije, jer graanima omoguuju da biraju, a ne da samo glasuju, kazao je Mladen Križai, HDZ-ov kandidat za župana, na predstavljanju svojih kandidata za zamjenike, kako bi graani znali koga biraju s njim kao kandidatom za župana. Njegovi su zamjenici Dražen Blažeka iz HSLS-a i Igor Camplin iz HDZ-a. Ve ranije javnost je upoznata da je jedan od kandidata za zamjenika Dražen Blažeka iz HSLS-a, a drugo mjesto je izvjesno vrijeme ostalo nepopunjeno, da bi sada to mjesto popunio HDZ-ov kandidat Igor Camplin, dosadašnji ravnatelj Uprave prometne inspekcije u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Igor Camplin je za sebe rekao da je bio dio pregovarakog tima s EU iz domene propisa prometne inspekcije, ali da je sada u njemu prevladala želja za povrat-

kom u Meimurje. Dosadašnja iskustva u radu koristit e mu ukoliko ova opcija osvoji vlast. Njegovo podruje djelovanja bit e prostorno ureenje i zaštita okoliša, prometna i komunalna infrastruktura, europske integracije i mladi. Dražen Blažeka meimurskoj je javnosti puno poznatiji kao dugogodišnji ravnatelj TIOŠ-a, ali i kroz 12-godišnji politiki rad u Gradu akovcu, gdje je bio i predsjednik Gradskog vijea. Njega e, ukoliko usvoje vlast, dopasti podruje prosvjete, kulture i sporta, što mu je blisko i kao nekadašnjem sportašu. Mladenu Križaiu kao potencijalnom županu pripast e podruje gospodarstva, poljoprivrede, zdravstva i socijalne skrbi. Kazao je da e, osvoje li vlast, pojaati odgovornost proelnika, razdvojiti gospodarstvo od poljoprivrede jer je ona postala toliko strateški važna da zahtijeva samostalni odjel. (BMO)

STEVU TKALECA u trci za akovekog gradonaelnika podupiru HDZ, HSLS i HDSS pod motom “Dosta stagnacije akovca”

Žele uvesti akovec u klub razvijenih i naprednih gradova U trku za osvajanje gradonaelnikog mjesta u najozbiljniju konkurenciju protiv do sada nedodirljivog Branka Šalamona krenuo je nezavisni kandidat Stevo Tkalec uz podršku HDZ-a, HSLS-a, HDSS-a. U njegovu taboru našla su se i dva prethodna gradonaelnika, Aleksandar Makovec i Marija Ruži, koja se uz Tkaleca kandidira i kao njegova zamjenica. Utrka je pomno pripremljena jer dvojac Makovec - Ruži jako dobro poznaje gradske strukture i inancije akovca. Uz to kao izborni adut izabrali su najslabiju toku protiv sadašnje vlasti, stagnaciju Grada akovca, posebice onu gospodarsku, koju ve svi primjeuju, a izborna grupacija u dosadašnjim istupima najviše istie i najviše se koncentrira na nju. HDZ do sada nije imao ozbiljnije koalicijske partnere, niti je do sada u Gradu akovcu uspijevao okupiti oko sebe znaajnija imena, meutim, ovaj put to im je uspjelo pridobivanjem Steve Tkaleca, nezavisnog kandidata.

Vedran Mikuli, predsjednik Gradske organizacije HDZ-a akovec, ovu koaliciju sastavljenu od nezavisnog kandidata s liberalima nazvao je poetkom dugoronije suradnje koja e konano pokrenuti razvojne procese i uvesti akovec u klub naprednih gradova. Budunost našeg grada, njegov oporavak i rast jedini su motivi koji su ih ujedinili, napomenuto je. Dražen Breglec, povjerenik akoveke Gradske organizacije HSLS-a, kazao je da je akovec usnuo u svojoj inertnosti, zaostaje sve više za ostalim propulzivnim sredinama, dovoljno je samo pogledati preko Drave. - To je bio jedan od glavnih razloga da smo rekli dosta više ovakvoj nekonstruktivnosti, dosta zaostajanja. Želimo vlast koja e biti i u Gradu akovcu spremna povui novac i izraditi programe koji e biti pozitivno ocijenjeni i rezultirati konkretnim projektima. Meimurci su preesto protiv neega. Ta retorika biti protiv neega uvijek pali. Dovoljno da ste protiv, da budete najpopularniji politiar. Meutim, od biti protiv nee-

Kao izborni adut izabrali su najslabiju toku protiv sadašnje vlasti, stagnaciju Grada akovca, posebice onu gospodarsku

ga nema razvitka ni novca, zato smo se mi odluili za ovakvu koaliciju, kazao je Dražen Breglec. - Nije nikakva demagogija ako kažem da mi je netko estitao novu 2009. godinu i poželio puno zdravlja i uspjeha u politici vjerojatno bih se nasmijao i rekao da politika kod mene nema

izgleda, rekao je Stevo Tkalec na predstavljanju za kandidata za gradonaelnika akovca. Meutim, dodao je: - U razgovorima s prijateljima i mnogim drugim akovancima tijekom proteklih mjeseci osjetio sam snažno nezadovoljstvo nainom funkcioniranja i rada gradonaelnika Grada

i Gradske uprave i stagnacijom u razvoju u odnosu na susjedne gradove, pogotovo u odnosu na Varaždin. Na pitanje kako i na koji nain promijeniti nešto što ne funkcionira, kako i na koji nain poboljšati situaciju u kojoj stagniramo, kako i na koji nain

omoguiti realizaciju, a da ne ostane na onoj narodnoj “put do pakla poploan je dobrim namjerama”, odgovor je: Dati povjerenje onima koji su bez obzira na probleme s kojima su se susretali u svom radu svojim dugogodišnjim pozitivnim pristupom postigli znaajne rezultate, one iji minuli rad nije optereen senzacionalizmom i aferama. Stoga je prijedlog za isticanjem moje kandidature, neke nestranake osobe, uz suradnju sa svima onima koji su ukazivali na iste probleme, a nisu mogli utjecati na mogunost njihovog uklanjanja, dokaz jednoga novog, suvremenog pristupa u shvaanju demokratskih izbora, ne samo HDZ-a ve i ostalih koalicijskih partnera, kazao je Stevo Tkalec. Kandidati za njegove zamjenike su Marija Ruži iz HSLS-a i Damir Mesarov iz HDZ-a. Njegovu kandidaturu za gradonaelnika podupire HDZ, HSLS, HDSS i nezavisni Aleksandar Makovec, koji su u petak u atriju Staroga grada u akovcu potpisali i koalicijski dogovor. (BMO)


6

Lokalni izbori

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.

LOKALNI IZBORI 2009. - Stjepan Novak, nezavisni kandidat za gradonaelnika Mursko Središe

Murskom Središu je prije svega potrebna sloga Dragutin Lesar dao potporu Ivici Perhou i Matiji Posavcu

DRAGUTIN LESAR dao javnu potporu Ivici Perhou i njegovim partnerima

Lesaru Ivica Perho najkvalitetniji za župana - Odluio sam javno dati potporu i potpis kandidaturi za župana Ivici Perhou, jer mislim da se od svih do sada najavljenih kandidata za tu odgovornu dužnost radi o najkvalitetnijem kandidatu, kazao je Dragutin Lesar u subotu na Trgu Republike u akovcu na konferenciji za novinare koja je sazvana povodom davanja njegove potpore Ivici Pehou i njegovim partnerima. Kazao je da Ivica Perho ima dovoljno politikog iskustva, što je za ovaj posao jako bitno, ali i izuzetno solidno iskustvo u rukovoenju i upravljanju resursima kao što je potrebno iskustvo na nivou županije. - Poslije ovih izbora birai nemaju pravo na reklamaciju. Po prvi put oni svojim glasom odluuju tko e im biti na elu opine ili grada i županije. Svaki bira ima etiri glasa, dva opinska ili gradska i dva županijska. Vjerujem da veina biraa u Meimurju dijeli moje mišljenje da na ovim izborima moramo poduprijeti Ivicu Perhoa, jer svaki glas koji bi išao drugom kandidatu bio bi rasap, a indirektno glas za HDZ, što Meimurje više eksperimentirati ne treba, kazao je Lesar.

Dodao je da je došao poduprijeti i Matiju Posavca, koji nosi svoju listu za županijsku skupštinu, i to je njegov drugi glas potpore na izborima. - A u mojoj opini u Šenkovcu moja potpora ide prof. Vladimiru Novaku i mladoj garnituri za naelnika ove opine, kazao je javno svoja opredjeljenja Dragutin Lesar, nezavisni saborski zastupnik. Ivica Perho je zahvalio Dragutinu Lesaru na podršci, te kazao da se nada da e opravdati njegovo povjerenje i povjerenje biraa koji e mu dati podršku. - Za sada sam zadovoljan svim onim što sam dobio kroz podršku kroz potpise za liste. Imamo oko 4.500 potpisa, sasvim solidno da mogu mirno krenuti u kampanju. Zahvaljujem svima koji su prepoznali našu opciju kao onu opciju kojoj mogu vjerovati. Obeajem da ih neemo razoarati, kazao je Perho. Matija Posavec (HNS), kandidat za zamjenika župana Ivici Perhou, kazao je da ovu kombinaciju smatra dobitnikom te da uz podršku Dragutina Lesara imaju šanse da dobiju izbore u prvom krugu. (BMO)

LOKALNI IZBORI 2009. - Štrigova

Knezi i Mikec za prepoznatljivu Štrigovu Damir Knezi, ugledni ugostitelj i vlasnik prestižnog lokala KULT, i Josip Mikec, turistika i kulturološka ikona Štrigove i aktualni predsjednik TZ-a opine Štrigova, nezavisni su kandidati za opinskog naelnika i njegovog zamjenika na svibanjskim lokalnim izborima. Knezia za naelnika, a Mikeca za njegovog zamjenika podržavaju opinski HDZ, HD i HSLS. Dvojac na izbore izlaze pod geslom “Konano prijatelji Štrigove”, a cilj i želja im je Štrigovu stvoriti zanimljivom za investitore, turizam i posebice

za ostanak mladih kod svojih domova. - Želimo da Štrigova postane kulturno, obrazovno, gospodarsko i turistiko središte gornjeg Meimurja. Osobito želimo zaustaviti iseljavanje naših ljudi, posebno mladih. Dosadašnja opinska vlast je potrošena, bezidejna i ne obeava nikakve promjene na bolje, kažu Knezi i Mikec, te pozivaju sve žitelje da ih podrže u njihovom nastojanju da Štrigovu vode Štrigovani, a da ona postane zanimljiva svima. (S. Mesari)

Mogunost neposrednih izbora za gradonaelnike, naelnike i župana donijela je i najmanjem meimurskom gradu Mursko Središe nova prestrojavanja u politici. Stjepan Novak, dosadašnji lan HDZ-a, na ove izbore izlazi kao nezavisni kandidat za gradonaelnika. - Kao nezavisni kandidat za gradonaelnika izlazim upravo iz razloga što HDZ nema svog kandidata za gradonaelnika, kazao je Stjepan Novak. - Svoju kandidaturu za gradonaelnika istaknuo sam još prije godinu dana, no kako preko stranakih struktura nisam uspio biti prvi ovjek za izvršnu vlast, smatram da sada moram tu obvezu koju sam javno iznosio i dati na provjeru graanima. Drugi razlog zbog kojeg se kandidiram za gradonaelnika jest taj što hou biti gradonaelnik. A gradonaelnik hou biti zbog toga da svom Murskom Središu vratim i napravim za njega sve ono što zaslužuje. Živim u njemu i nikada iz njega neu seliti i zbog toga želim da to bude ugodna sredina za življenje. Graani Murskog Središa su svi oni iz tog mjesta, ali i naselja koja mu pripadaju. To su

Hlapiina, Križovec, Peklenica i Štrukovec. Cijelom podruju Grada prije svega potrebno je jedinstvo i sloga svih koji u njemu nešto znae zbog daljnjeg prosperiteta. Na žalost, do sada se u tom gradu uvijek govorilo da je Mursko Središe “crveno”, ali to nije tono. U Murskom Središu gledano kroz to koliko se ljudi uope bavi stranakim stvarima, to je ispod deset posto graana, kojih tristotinjak ljudi, koji su u to aktivno ukljueni. Dosadašnja stranaka politika bila je na principu najslabije karike, tj. izbaci boljega da slabiji ostane u igri. Do sada su se gradonaelnici birali stranaki i ovisili o Gradskom vijeu i dobroj volji da li se netko nekome sviao, ako nije, nije mogao na elnu funkciju. Srea da je tome došao kraj i gradonaelnik se bira neposredno. Zadnji mandat graani su bili izuzetno nezadovoljni radom politikih stranaka, formirali su svoje liste za Gradsko vijee, meutim, uplašili su se i nisu preuzeli vlast, te smo imali najlošiju vlast u gradu od postanka. Loše je bilo i to da je predsjednik Gradskog vijea bio iz oporbe jer predsjednik Vijea nije predstavnik svoje

stranke, ve mora predstavljati u svojoj funkciji cijelu paletu interesa graana Murskog Središa, što on nije, zato se i pred godinu dana formirala ‘tehnika vlast’. Murskom Središu, kao što sam ve naglasio, treba prije svega sloga, a potrebno je u procese ukljuiti prije svega poduzetnike. Akceptirati ih, zvati na razgovore barem dva puta godišnje, ne samo da bi se meusobno družili ve da bi davali svoje sugestije i iznosili ideje. Projekti potrebni ovom gradu ve su mnogo puta istaknuti, prije svega industrijska zona s južnom zaobilaznicom, srednja škola, pješako biciklistike staze, ali prije svega u samim naseljima, a ne izvan njih. Tamo gdje se ne mogu graditi zbog kanalizacije potrebno ih je raditi u etapama. Primjerice, Štrukovec je ve davno trebao dobiti tu stazu uz brijeg kod crkve, jer tamo sigurno nee prolaziti nikakva infrastruktura. U Peklenici se sustavno mora pripremiti izgradnja kanalizacije. Sitnih projekata koji bi poboljšali izgled svih mjesta puno. Primjerice, u Hlapiini su ve dvije godine pripremljene cijevi za popravak porušenog mosta preko potoka.

Stjepan Novak, nezavisni kandidat: - Murskom Središu treba sloga, a potrebno je u procese ukljuiti prije svega poduzetnike To je sitna intervencija za koju nije potreban velik novac. Slino je u svim naseljima na podruju grada. Što se tie Sitnica, upravo na moju inicijativu 2001. godine uveden je Mjesni odbor Sitnice, što se pokazalo dobrim da i oni preuzmu odgovornost za svoje naselje u zakonskim okvirima. U tom naselju, kao i drugima, treba raditi na podizanju kvalitete življenja. Mlade s podruja grada treba u njemu zadržati prije svega sadržajima i mogunošu korištenja društvenih domova za njihove aktivnosti, kao i poticati ih da završe im više škole. (BMO)

OPINA Strahoninec

HDZ, HSS, HSU i MDS opine Mala Subotica

Na izbore zajedno HSS, MDS i NL

Josip Šegovi za naelnika, Josip Horvat za zamjenika

Nakon što su u Strahonincu koalicijski sporazum o zajednikom izlasku na predstojee lokalne izbore potpisali HNS, HSLS i HDZ, svoju koaliciju sklopile su opinske organizacije HSS-a, MDS-a i Nezavisna lista za Strahoninec. Potpisom elnika stranaka Vladimira Jureca, Josipa Topleka i Franje Lehkeca ml. odlueno je da zajedno krenu u osvajanje glasova na predstojeim izborima. Kao kandidata za naelnika predlažu Jureca, dugogodišnjeg donaelnika, a kao njegovog zamjenika Željku Lisiak Toplek iz redova MDS-a. I predsjednika Opinskog vijea tražit e iz redova HSS-a, dok e zamjenik biti Franjo Lehkec ml. s Nezavisne liste. Koalicijski trojac borit e se za proširivanje demokratskog pristupa na izborima i u voenju opine. Smatraju kako vlast ne smije biti u rukama samo jedne stranke, kao što to želi SDP u Strahonincu. Oni, kaže Jurec, žele vlast i sve funkcije samo za sebe, što nikako ne može biti dobro za graane, pa sve poziva da im nikako ne daju svoj glas.

HDZ, HSS, HSU i MDS opine Mala Subotica prošli su tjedan potpisali predizborni koalicijski sporazum. HDZ na izbore izlazi sa svojom listom, dok koalicija HSS - HSU - MDS izlazi sa svojom zajednikom listom. Sve etiri stranke podupiru Josipa Šegovia (HDZ) kao kandidata za naelnika opine Mala Subotica te Josipa Horvata (HSS) kao kandidata za zamjenika naelnika. Josip Šegovi je sadašnji naelnik, dok je Josip Horvat u minulom mandatu bio oporbeni vijenik. Ranije je dvije godine obnašao dužnost zamjenika naelnika, upravo Josipa Šegovia. - Smatram da sam svojim dosadašnjim radom i pokretanjem mnogih projekata gdje sam aktivno bio angažiran zaslužio obnašati dužnost naelnika još jedan mandat. To su prepoznali u mojoj stranci i u koaliciji. Zahvaljujem im što su podržali moju kandidaturu za naelnika, a time i daljnji

rast i razvoj opine istim intenzitetom, pa možda ak i brže. Borit u se, kao i do sad, za boljitak opine Mala Subotica i svih njenih žitelja, rekao je Šegovi. Ukoliko ova koalicija osvoji natpolovinu veinu, onda e za predsjednika Opinskog vijea biti predložen predstavnik HDZ-a, a za njegova zamjenika osoba iz redova koalicije HSS HSU - MDS.

- S obzirom na novi nain biranja na lokalnim izborima, birai e unaprijed znati izabrati one koji e voditi bilo županiju, bilo opine i gradove. Više nee biti postizbornih iznenaenja, jer e se sada unaprijed znati sve koalicije i svi kandidati koje e graani moi birati, rekao je prilikom potpisivanja koalicijskog sporazuma Mladen Križai, HDZ-ov kandidat za župana. (D.Mihoci)

DRAGOSLAVEC

Balog raspustio i napustio HDZ

Vladimir Jurec iz HSS-a kandidat je za naelnika opine Strahoninec

Božidar Balog, predsjednik ogranka HDZ-a Dragoslavec i dosadašnji vijenik u opini Sveti Juraj na Bregu, napustio je HDZ te je raspustio HDZ-ov ogranak u Dragoslavcu. Razlog ovakvih odluka, prema njegovim rijeima, jest nezadovoljstvo radom opin-

skog HDZ-a te nepoštivanje, odnosno minimiziranje rada “obinih” ljudi u HDZ-u. Balog e izai na sljedee izbore s vlastitom samostalnom listom za Vijee opine Sveti Juraj na Bregu i vjeruje da e dobiti puno glasova na svibanjskim izborima. (sm)


28. travnja 2009.

Crna kronika

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

7

MLADI iz Orehovice u akovcu ukrao auto i oštetio etiri vozila

Na kraju balade autom sletio s ceste Mladi star 23 godine iz Orehovice u ponedjeljak 20. travnja ukrao je automobil marke ford ka vlasništvo, 27-godišnjakinje iz akovca, koji je bio parkiran u dvorištu obiteljske kue u ulici Petra Preradovia u akovcu, te je njime poinio itav niz prometnih nezgoda. Pritom je oštetio ukradeno i još etiri vozila. - Poinitelj je iskoristio nepažnju vlasnice osobnog vozila koje je bilo otkljuano, s kljuem u kontakt bravi. Nakon što je vozilo stavio u pogon, ve je u ulici Petra Preradovia a potom i ulici Marije Juri Zagorke prouzroio prometnu nezgodu. Poinitelj je u ulici Petra Preradovia u akovcu, u blagom desnom zavoju, vozilom sletio s kolnika te je prednjim dijelom udario u stražnji lijevi dio parkiranoga osobnog automobila registarske oznake K 496-BJ, u vlasništvu muške osobe roene 1943. godine iz akovca. To je vozilo od siline udara odbaeno u betonsku dvorišnu ogradu. Nakon toga je, u vožnji unatrag, stražnjim

NA ADRESI akoveka 17 prijavljeno etiristo osoba s birakim pravom

etiristo glasaa s istom adresom Ulica u kojoj je ukraden jedan automobil te ošteena etiri dijelom vozila udario u stražnji lijevi dio parkiranoga osobnog automobila registarske oznake K 446-DI, u vlasništvu “Hypo leasing Croatien”, da bi potom i lijevim bonim dijelom vozila udario u stražnji lijevi boni dio parkiranog osobnog automobila K 545-AE, u vlasništvu ženske oso-

Jedno od ošteenih vozila

Prilikom pretjecanja sletio s ceste Mursko Središe – U srijedu 22.travnja oko 14.40 sati na kolniku državne ceste izmeu Štrukovca i Murskog Središa dogodila se prometna nesrea. Upravljajui pod utjecajem alkohola ((0,92 g/kg), voza osobnog automobila reg. oznake K 690-EL, 58-godišnjak iz Belice, na ravnom dijelu ceste prilikom pretjecanja vozila sletio je s kolnika. Pritom je došlo do višestrukog prevrtanja automobila. Voza i njegov 48-godišnji suputnik iz Hlapiine vozilom Hitne pomoi prevezeni su u akoveku bolnicu gdje je utvreno da su obojica zadobila teške tjelesne ozljede, ali su nakon lijenike obrade pušteni kui. Protiv vozaa osobnog automobila slijedi kaznena prijava ODO-u u akovcu.

Sumještaninu pokušao maznuti auto Orehovica – U noi s 19. na 20. travnja u Dravskoj ulici u Orehovici djelatnici Policijske uprave meimurske uoili su dva vozila ija su vrata bila otvorena, što je upuivalo na sumnju da ih je netko pokušao otuiti. Prismotrom policajci su pola sata iza ponoi u Dravskoj ulici, u

dvorištu kue vlasništvo 47-godišnjaka, primijetili da netko stavlja u pogon osobni automobil marke “opel vectra” registarske oznake K 963-EL. Dolaskom do spomenutog vozila u istom je prepoznat 23-godišnjak iz Orehovice koji je vozilo stavio u pogon. S obzirom na to da je prijetila opasnost da e pobjei pred policijom, savladan je uz uporabu sredstava prisile te je uhien i odveden u prostorije Policijske postaje akovec na kriminalistiku obradu. Prilikom uporabe sredstava prisile nije zadobio nikakve ozljede, niti pak se žalio na postupak djelatnika policije. Poduzetim policijskim izvidima utvreno je da je pokušao otuiti automobil koji je bio parkiran na dvorištu, otkljuan i s kljuevima u kontakt bravi. Protiv njega slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.

be roene 1967. godine iz akovca, izvijestio je Krunoslav Gosari, glasnogovornik PU meimurske. U ulici Marije Juri Zagorke u akovcu ukradenim je vozilom prešao na lijevu prometnu traku gdje je udario u prednji lijevi boni dio osobnog automobila registarske oznake K 868-DR, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 54-godišnjak iz Šenkovca. Vozilo kojim je upravljao odbaeno je u desno, te se zabilo u djelomino na kolniku parkirano osobno vozilo registarskih oznaka K 320-EG, u vlasništvu Hypo leasing Croatien. Na kraju ove balade na kolniku županijske ceste izmeu akovca i Novog Sela Rok oko 19.35 sati mladi je, zbog neprilagoene brzine, u lijevom zavoju vozilom sletio s kolnika te udario u smjerokazni stupi i metalnu zaštitnu ogradu, nakon ega je došlo do višestrukog prevrtanja vozila u polje. Pritom je lakše ozlijeen.

Poduzetim policijskim izvidima utvreno je da mladi nema položeni vozaki ispit. Budui da rezultati analize krvi još nisu poznati, ne zna se je li bio pod utjecajem droga ili alkohola. Otueni osobni automobil vlasnica je preuzela nakon obavljenog oevida. - Poinitelj je uhien i priveden u prostorije Policijske uprave meimurske, a po završetku kriminalistike obrade protiv njega slijedi podnošenje kaznenih prijava ODO-u u akovcu, kao i podnošenje optužnih prijedloga zbog izazivanja prometnih nezgoda Prekršajnom sudu u akovcu, rekao je Gosari, upozoravajui vlasnike automobila da ih ni u kom sluaju ne ostavljaju otkljuane i s kljuevima u kontakt bravi, jer time postaju potencijalna meta za poinjenje kaznenih djela.

Maloljetnik razbio stakla

je bio otvoren “na kip”. Iz ladice šanka ukrao je oko 1.200 kuna u raznim apoenima. Nakon toga je iz skladišta otuio veu neutvrenu koliinu raznih cigareta i alkoholnih pia. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na iznos od oko 6.185 kuna. Protiv poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.

Držimurec - Piškorovec - Sa srijede 22. na etvrtak 23. travnja 11-godišnji maloljetnik iz Piškorovca kamenjem je razbio prednje, stražnje i lijevo bono staklo na radnom stroju marke “JCB 220” u vlasništvu poduzea “Meimurska hidrogradnja”. Stroj je bio parkiran uz cestu Držimurec - Piškorovec. Poinjena šteta procijenjena je na iznos od oko 4.500 kuna. O ovom dogaaju bit e podneseno posebno izvješe Opinskom državnom odvjetništvu.

Opljakana Meimurska ruža akovec - Nepoznati poinitelj provalio je u kavanu “Meimurska ruža”. Provala se dogodila u noi 25. travnja izmeu ponoi i šest sati ujutro. Poinitelj je provalio kroz prozor WC-a koji

Maloljetnici sprijeeni u pokušaju krae akovec - U nedjelju popodne maloljetnici su zateeni u pokušaju izvršenja teške krae. Oni su pokušali okrasti pekarnicu “Haubis”, što su primijetili graani i o tome obavijestili policiju. Policija je izašla na mjesto dogaaja i u Ulici Josipa Kozarca u akovcu pokraj pekarnice zatekla 14-godišnjaka i 12-godišnjaka iz Pribislavca, 10-godišnjaka iz Murskog

Posljednjih dana glavna tema vezana uz nadolazee lokalne izbore bila je ona o manipulaciji birakim popisima. S obzirom na osjetljivost ljudi na razne oblike manipulacije glasakim listiima, velik znaaj pridao se ovoj temi. Prialo se i pisalo kako u malim mjestima uz granicu s BIH na jednom kunom broju ima nekoliko stotina biraa. No i u Meimurskoj županiji takoer postoji slian primjer. Naime, na adresi akoveka 17 u Kuršancu, na kojoj živi obitelj Ivana Žnidaria, prijavljeno je 160 romskih obitelji, odnosno 400 osoba s birakim pravom. Meutim, da ovdje nema rijei o manipulaciji birakim popisima, govori podatak da do prošle godine obližnje naselje nije imalo formirane i imenovane ulice s kunim brojevima, stoga je 160 romskih obitelji izabralo

upravo adresu akoveka 17 kao mjesto svog prebivališta. Iako je još u studenom donesena odluka o imenovanju ulica u romskom naselju, rijetko je koji mještanin na policiji prijavio promjenu adrese. U Uredu Državne uprave za Meimursku županiju kazali su da prijave i odjave, odnosno podatke o promjeni adrese dobivaju od Policijske uprave meimurske. - Prije nekoliko godina na tom kunom broju bilo je ukupno prijavljeno oko 1.100 osoba, ukljuujui i djecu, dok je danas taj broj smanjen za otprilike 150 osoba. Dakle, broj se smanjio, ali intenzitet kojim se smanjuje nedovoljan je, stoga bi trebalo poraditi na tome da te obitelji brže promijene svoje prebivalište, kazao je Krunoslav Gosari, glasnogovornik Policijske uprave meimurske.

Središa i 10-godišnjaka iz Pribislavca. Poduzetim policijskim izvidima, uz prisustvo djelatnice Centra za socijalnu skrb, utvreno je da su 14-godišnjak i 12-godišnjak pokušali izvršiti tešku krau iz skladišta pekarnice “Haubis”. Oni su razbili dvije daske na prirunom skladištu, ali su u dovršenju sprijeeni dolaskom policijskih službenika. Nastala materijalna šteta procijenjena je na oko 200 kuna. Protiv dvojice maloljetnika slijedi podnošenje kaznene prijave ODOu za mladež u akovcu.

ogradu te je iz otvorenog skladišta za alkoholna i bezalkoholna pia otuio tri sanduka piva. Materijalna šteta procjenjuje se na iznos od oko 500 kuna.

Ukrali pivo akovec - Tijekom noi 21. travnja u vremenu od 2.30 do 3 sata u akovcu u Športskoj ulici nepoznati poinitelj izvršio je tešku krau iz skladišta KTC-a. Poinitelj je preskoio metalnu

Izgubio klju, ostao bez pile Hlapiina - Iz garaže u vlasništvu 46-godišnjaka iz Hlapiine u ponedjeljak 20. travnja nepoznati poinitelj izvršio je tešku krau. Nepoznati je pomou originalnog kljua, koji je vlasnik izgubio tjedan dana ranije, ušao u garažu iz koje je otuio motornu pilu marke “husqarna”. Nakon što je ukrao pilu kradljivac je za sobom zakljuao vrata garaže. Nastala materijalna šteta procjenjuje se na iznos od oko 2 tisue kuna. Protiv poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.


8

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.

U PRELOGU održan jubilarni deseti Sajam cvijea

Sajam raste, još samo da postane pravi praznik cvijea Više od osam tisua posjetitelja prošli je vikend posjetilo Sajam cvijea koji je desetu godinu uzastopce održan u Prelogu. Na ovogodišnjem Sajmu izlagalo je 50-ak izlagaa iz Bjelovara, Siska, Varaždina, Ludbrega, Zagreba, Koprivnice, akovca i Preloga. Cvijee su izložili na tisuu kvadrata natkrivenog prostora, budui da su organizatori i ove godine oeki-

vali najavljeno loše vrijeme, koje tradicionalno prati ovu priredbu. Sreom, prognoze se nisu ostvarile pa je ovogodišnji, jubilarni Sajam cvijea bio daleko bolje posjeen nego lanjski. Sajam su u petak popodne otvorili gradonaelnik Grada Preloga Dragutin Glavina i meimurski župan Josip Posavec, s obzirom na to da je ona dio dogaanja vezanih uz

proslavu Dana Meimurske županije. Ve po tradiciji, na sveanosti otvorenja nastupili su mališani iz Djejeg vrtia “Fijolica” iz Preloga i Zbor udruge umirovljenika Prelog. Posebno ugodno iznenadili su gosti, lanovi KUD-a iz Belog Manastira, koji su se okupljenima na Sajmu cvijea predstavili plesovima i pjesmama Slavonije i iznad svega oduševili izvedbom svatovskih

obiaja svoga kraja. U skladu s tradicijom, lanovi Likovne udruge donjeg Meimurja povodom Sajma cvijea upriliili su izložbu slika svojih lanova upravo na temu cvijea. Po prvi put izložba je bila postavljena u pomalo neobinom prostoru, u haustoru koji vodi u dvorište Gradske uprave, gdje se Sajam cvijea i održavao. Osim za razgledavanje i kupnju cvijea, koje se pro-

REKLI SU O SAJMU CVIJEA Hortenzije su bile apsolutni hit ovogodišnjeg Sajma

Josip Zorec, Novo Selo Rok – Ja svaku godinu dolazim na Sajam cvijea. On je jako važan za Meimurje, lijepo se razvija i nadam se da e iz godine u godinu biti još bolji. Vidim ovdje ljude iz raznih krajeva, ne samo Meimurja, i to mi je jako drago. Ovdje sam došao sa suprugom, kerkom, šogoricom i nije mi problem ako treba i tri sata obilaziti štandove i razgledavati cvijee i, dakako, nešto i kupiti. Ja vrtlarim, obožavam saditi i brinuti se za cvijee.

Ljubica Bocko, Podravska kapela – Mi ovdje izlažemo otkada je Sajam poeo djelovati. Volimo ovdje dolaziti i izlagati ne samo zato što prodamo nešto cvijea, ve i zato što su organizatori izvrsni. Dosta dobro se prodaje ovo balkonsko cvijee, ali i cvijee za gredice. Ljudi ovdje ne štede. Rado kupuju, a vole novo cvijee. Nove vrste. Lijepo mi je vidjeti što na ovu priredbu dolaze cijele obitelji, a ini mi se da je jako dobro i to što ima ovaj popratni program.

Josip Petek, Strahoninec – Mi smo starosjedioci kada je Sajam cvijea u pitanju. Ovdje dolazimo oduvijek, ve deset godina. Zadovoljni smo našim nastupom na Sajmu, moram priznati da se isplati doi ovamo izlagati i prodavati. Ove godine je osobito dobro. To zato što napokon ne pada kiša. To se, znate, jako osjeti. Ove godine prodali smo najviše hortenzija i neki novi cvijet kojemu je naziv, ini mi se, sundavila. Hortenzije smo prodavali po cijeni od 50 kuna i sve su otišle. Mnogi su nam se lanjski kupci vratili.

Siniša Radikovi, Prelog – GKP Pre-kom se sada prvi put pojavljuje na Sajmu cvijea. Dali smo si truda i uredili izložbeni prostor, zbog ega smo uli mnoge pohvale. Izložili smo i prodavali 60 vrsta cvijea iz našega prvog plastenika kapaciteta 80 tisua sadnica godišnje. Dakle, ponudili smo prvo cvijee izuzetne kvalitete, što su kupci i prepoznali. Cvijee koje uzgajamo uglavnom je namijenjeno ureenju gradskih površina. Organizirali smo i nagradnu igru za naše kupce. Prva je bila 300 kuna u cvijeu.

davalo po tek nešto blago povoljnijim cijenama negoli su one u redovitoj prodaji, posjetitelji su pokazali velik interes i za popratne programe ove priredbe. Tako su drugi dan Sajma s osobitim zanimanjem pratili nastup Djejega pjevakog zbora “Maleni” iz Preloga, a mogli su uživati i u nastupu Epicentar animacije “Aamicus” iz Zagreba te Limene glazbe. U nedjelju se posjetiteljima Sajma predstavio KU “Seljaka sloga” iz Preloga i Limena glazba iz Sesveta. Iako je TZ Grada Preloga uložio iznimno puno truda u organizaciju ovog dogaaja, što je oito iz popratnog programa, preloškom Sajmu cvijea još uvijek fali “ono nešto”. Jasno je da izlagai Sajam cvijea u Prelogu doživljavaju tek kao tržnicu na kojoj se u

malo dana okrene velik broj ljudi i prodaju velike koliine cvijea. No to je sve. Upravo zbog toga što stalno nedostaje onaj izložbeni karakter, Sajam cvijea u Prelogu i danas, deset godina od pokretanja, ostaje mala selska priredba. Lijepa, ali mala. Na ovogodišnjem Sajmu cvijea jedino je GKP Prekom, koji se ove godine prvi put pojavio na dogaaju, potrudio urediti svoj štand na primjeren nain, za razliku od drugih koji su kao na placu zakupili prostor i izložili ono što su željeli prodati. Za bolji dojam trebao bi se pobrinuti i organizator novim idejama vezanim uz cvijee, jer je ovako teško razabrati dogaa li se Sajam cvijea zbog cvijea ili popratnih programa. (D.M.;Z.V.)

MINISTARSTVO objavilo poziv za dodjelu potpora

Obrtnika komora nudi pomo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva lani je odobrilo gotovo 982 tisue kuna potpore meimurskim poduzetnicima i obrtnicima te njihovim projektima. Najvei dodijeljeni iznos potpore iznosio je 100 tisua kuna, a najniži 3 tisue kuna. I ove godine Ministarstvo dodjeljuje potpore. Za razvoj obrtništva može se dobiti potpora u iznosu od 8 do 50 tisua kuna, za ouvanje obiteljske tradicije jednako toliko, kao i za umjetniki obrt. Za jaanje konkurentnosti može se dobiti od 75 do 400 tisua kuna, za razvoj poduzetništva žena od 5 do 80 tisua kuna i tako redom. Podrobnije informacije poduzetnici i obrtnici mogu nai na Internet stranici Ministarstva www.mingorp.hr. - Rok za prijavu na javni poziv je 25. svibnja. Svi koji trebaju našu pomo oko pribavlja-

nja dokumentacije neka nam se slobodno obrate u sjedištu Obrtnike komore. Postoji više projekata za koje poduzetnici i obrtnici mogu dobiti potporu: konkurentnost inovacije, poduzetniku infrastrukturu, subvencioniranje kamata na poduzetnike kredite, obrazovanje i tako redom, obznanio je Slavko Faltak, predsjednik Obrtnike komore Meimurske županije. (D.Mihoci)

POGLED ODOZDO

Politiki federi, dukati i kinder jaja Neposredni izbori za naelnike, gradonaelnike i župana ve od prvog dana kada su objavljeni izbori donijeli su potrese u strankama. SDP je do sada u svih ovih devetnaest godina u Meimurju bila monolitna stranka. Nije je znaajnije uzdrmala ni promjena na elu, kada je Dragica Zgrebec predala vlast Ivici Perhou, tada je bilo više za oekivati tektonske poremeaje u stranci. No ondašnja osobna discipliniranost najvažnijih aktera promjena u stranci nadjaala je osobne sujete i nakon prospavane noi našao se model za uspješan suživot svih u stranci. To je oito bilo mogue tako dugo dok su stranke, a ne pojedinci, bili imbenik u politikom životu. im su se izborna pravila promijenila i kad graani moraju odluiti koju e opciju izabrati temeljem imena koje nosi listu i koje je “direktno” odgovorno biraima, a tek posredno i stranci, potpuno je prirodno da ljudi ponu vagati svoj osobni dopri-

nos i ulog koji su dali stranci. I ono što su u SDP-u svih ovih godina brižljivo peglali u nastupima prema javnosti, a rješavali unutar stranakih zidova, sad je naprosto iskoilo kao feder iz staroga dobrog obiteljskog kaua na kome smo svi sjedili desetljeima. I sad kad je iskoio bez ozbiljnog restauriranja, nema više mogunosti da ga vratimo na staro mjesto. Ovi izbori, a još više dogaaji nakon izbora, pokazat e da e i SDP proi onu katarzu koju su prošle druge stranke prije njega. Naime, kao rogovi u vrei i tamo postoje ljudi koji smatraju da ne mogu dovoljno doi do izražaja, pa e postignuti ili nepostignuti rezultati na izborima utjecati na stvaranje novih unutarstranakih odnosa. Dragica Zgrebec i Nadica Jelaš zbog svoje pozicije saborskih zastupnica bit e jedine pošteene tih unutarstranakih trvenja, no i njihovo dosadašnje ponašanje pokazivalo je svojevrsnu distancu u odnosima sa strankom i uredno povlaenje u

okvire saborskih zastupnica ak i u bavljenju samo nacionalnim temama iz saborskih klupa. Za razliku od njih, u HSLS-u je do sada bilo nekoliko raspada i osnivanja novih stranka liberalne opcije, pa pripajanja tih krhotina drugim strankama. No iz svakog raspada ispadali su sve manji i manji. Raspuštanje akovekog ogranka baš pred izbore zbog toga da bi se poništila koalicija akovekog HSLS-a sa SDP-om i partnerima nee doprinijeti njihovu jaanju. Osim ako se netko ne misli ozbiljno pozabaviti radom u toj stranci koja je posljednjih godina djelovala kao da je uzela dugotrajni neplaeni dopust. HNS je svoj kapital s prošlih izbora uredno rasipao tijekom cijelog mandata. Ponašali su se kao nemarni vlasnik vree pune dukata koja se razderala, ali ne mari što mu ispadaju iz vree, nego sve prazniju vreu i dalje vue za sobom, pravei se da se ništa ne dogaa. Što e dovui na cilj, vidjet emo nakon izbora.

Piše: Božena Malekoci-Oleti

Od svih stranaka do sada je HDZ najmanje jasan s kakvom strategijom misli ii na izbore i kako e promovirati svoje kandidate i njihovu osobnost. ini se da su oni odluili poeti s radom nakon uskrnih blagdana, da li puštajui druge da otkriju svoje adute? Mala enigma je i sadašnji župan, osim ako se iza uskrsnog jajeta na Franjevakom trgu ne kriju i druga kinder jaja koja namjerava otvoriti nakon Uskrsa. Božena Malekoci - Oleti


28. travnja 2009.

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

SKUPŠTINA DRUŠTVA “Meimurje - plina” u znaku štednje

EKONOMSKI BREVIJAR

Smanjili naknade lanovima Nadzornog odbora

Recesijski marketing

Nak nade lanov ima Nadzornog odbora odlukom Skupštine, a na prijedlog Uprave društva, smanjene su za 10 posto, lanovima NO-a s 1.500 na 1.350 kuna, a predsjedniku NO-a s 2.000 na 1.800 kuna. Uz to, skupština Meimurje - plina donijela je odluku da e se donacije za sport smanjiti 20 posto. Plae e ostati iste kao i prošle godine i nee se smanjivati. Osim toga, bitno e se smanjiti planirana investicija, a na nain da se planirana poslovna zgrada od 4.500 kvadrata u ulici V. Nazora 14 nee graditi u toj veliini, ve e se graditi samo 1.200 kvadratnih metara prostora. Tu e se smjestiti djelatnici Meimurje - plina, koji se sada nalaze u tuim prostorima. Takoer je donesena odluka da se preostali dio zemljišta na atraktivnoj lokaciji V. Nazora 14 (uz Kaufland u akovcu) proda, te da se umjesto tri kupi samo jedno gospodarsko vo-

zilo. Planovi izgradnje objekta Meimurje - plina ve su dva puta odgaani, u prvi mah namjeravalo se graditi poslovni centar za neke popratne djelatnosti, no sad se od toga definitivno odustalo. Skupština je donijela odluku o financijskim izvješima za prošlu godinu. Dobit društva iskazana je u iznosu od 52.724 kune, te je u cijelosti rasporeena u zadržanu dobit, a prema odluci skupštine. Prema naknadnom obrazloženju predsjednika Uprave Vladimira Ivkovia, mala dobit iskazana je zbog toga što je u meuvremenu poskupio transport plina, pa je društvo trebalo podmiriti raun od 3 milijuna kuna, bilo poskupljenjem cijene plina ili iz poslovanja. Odlueno je da se troškovi namire iz poslovanja društva, a da cijena plinu za potrošae ostane nepromijenjena do daljnjega. Treba rei da je od poetka godine Meimurje - plin postao energetsko društvo, a cijene e se ormirati na tržištu. Donesena je i odluka o poveanju temeljnog kapitala društva

te je izmijenjen društveni ugovor i usklaen sa zakonom. Naime, distribucija i opskrba prirodnog plina prešla je iz komunalnog zakona u energetiku. Sad postoje dileme o ormiranju tvrtke keri, jer se distribucija i opskrba trebaju razdvojiti, no još se eka desetak provedbenih propisa. Za novog lana Nadzornog odbora izabran je Josip Dobrani iz Murskog Središa, s obzirom na to da je Rudol Klennert podnio ostavku. Pitanja Upravi uputio je gradonaelnik akovca Branko Šalamon te naelnik opine Orehovica Franjo Bukal. Gradonaelnik akovca zapitao je zašto je pregled plinovoda u kui, a koju Meimurje - plin prema zakonu mora obaviti jednom u osam godina, skup. Vladimir Ivkovi je odgovorio da pregled, propušta li negdje plin u stanu ili kui, nije skup, iznosi oko 300 kuna na osam godina, no problem je nešto drugo. Ako se naie na neispravnosti ili nedostaje potvrde da je dimnjaar istio dimnjak, pregled mora biti ponovljen, pa je na kraju raun dva ili tri puta vei. On je naveo i potvrdu jednog

Vladimir Ivkovi: - Ništa od poslova u Zadru, promijenjeni su uvjeti natjeaja koje mogu ispuniti samo strane velike tvrtke dimnjaara, na kojoj piše “Ova potvrda ne smije biti upotrijebljena kao dokaz za Meimurje - plin”, a iz razloga što onda dimnjaari posebno naplauju potvrde i na taj nain zarauju. On je pozvao sve naelnike i gradonaelnike da u svojim aktima prilikom davanja koncesije dimnjaarima imaju to u vidu kako ceh ne bi plaali potrošai, odnosno mještani. (J. Šimunko)

Ništa od poslova u Zadarskoj županiji

lanovi skupštine redom su naelnici i gradonaelnici koji mogu poslati opunomoenike

Društvo “Meimurje plin” bilo je zainteresirano za širenje plinske mreže u Zadarskoj županiji i na prvom natjeaju je meu osam ponuaa ponudilo najbolje uvjete. No na drugom natjeaju je Zadarska županija zatražila dodatna jamstva, kriteriji su promijenjeni na taj nain da se

traži da koncesionar i izvoa u cijelosti financiraju plinsku mrežu. Meimurje - plin to nije mogao jer nema dovoljno veliki temeljni kapital, a to nije mogla ni jedna tvrtka iz Hrvatske, pa je poslove dobila jedna velika austrijska tvrtka. Tako je taj planirani posao otpao. (jš)

HAIX-ova nova tvornika zgrada u Maloj Subotici pod krovom

Njemaki vlasnik pun hvale za naelnika Šegovia Prije nepuna tri mjeseca, 3. veljae, položen je kamen temeljac na izgradnji Haixa, proizvodno - logistikog centra u Industrijskoj zoni opine Mala Subotica, a ve prošli tjedan tvornica ne samo da je pod krovom, ve je i zatvorena stolarijom. Ve u samom zaetku zacrtano je da do poetka srpnja bude izgraen proizvodno - poslovni objekt veliine 5.773 etvorna metra, a da proizvodnja u novoj hali zapone 24. kolovoza ove godine. Haix sada radi u iznajmljenim proizvodnim prostorima Jelena i zapošljava 430 djelatnika. U novom pogonu pridružit e im se, prema sadašnjem planu, još 120 novih radnika, tako da e u novim prostorima Haixa u Maloj Subotici raditi ukupno 550 djelatnika. U investiciju se ulaže 4,670 milijuna eura, od ega na izgradnju otpada 3,770 milijuna eura. Projektiranje i izgradnja povjereni su domaim izvoaima. Projektiranje tvrtki “Urbia”, a izvoenje Meimurje Graditeljstvu.

Josip Šegovi, naelnik opine, i Franz Xavier Haimerl, direktor Haixa, na sveanosti podizanja hale pod krov i zatvaranja konstrukcije Franz Xavier Haimerl, direktor Haixa, s pažnjom dobrog gospodara prati svaku azu izgradnje objekta, tako je bio nazoan ne samo sveanosti postavljanja kamena temeljca za novu tvornicu, ve je došao i na sveanost postavljanja cimera prošli tjedan. Bila je to prigodna

sveanost povodom toga što je zgrada postavljena pod krov i praktiki zatvorena stolarijom. I dok su sveanosti i zakuski povodom polaganja kamena temeljca bili nazoni radnici Haixa, na proslavi završetka konstrukcije i zatvaranja zgrade stolarijom bili su nazoni izvoai radova.

Franz Xavier Haimerl, direktor Haixa, bio je više nego zadovoljan napredovanjem radova, a posebne pohvale uputio je Josipu Šegoviu, naelniku opine Mala Subotica zbog pomoi oko potrebne papirologije i postupaka da se tvornica im prije izgradi i stavi u unkciju. (BMO)

Marketing obuhvaa aktivnosti vezane uz prodaju i bolji plasman. Cilj je poveati prodaju usmjeravanjem na potrebe sadašnjih i buduih kupaca. U današnjim uvjetima, kada ponuda nadmašuje potražnju, robe i usluga ima u velikim koliinama, pa se sve svodi na pronalaženje potrošaa! Da bi marketing i u ovim uvjetima postigao rezultate, potrebno je mijenjati sredstva, naine i kanale te otkriti koji su najuinkovitiji. Bit marketinga je inormacija. Kupce treba inormirati o proizvodu, mogunostima, uvjetima, cijenama itd. A od njih treba dobiti inormaciju o zadovoljstvu i potrebama. Svakodnevni kontakt s kupcima vrlo je važan dio marketinga, a mnogi od nas svakodnevno direktno kontaktiraju s tržištem (prodaja, nabava, financije, servisi, usluge, uprava...), iako se ormalno ne bave marketingom. Treba biti svjestan da svaki od tih kontakata ima utjecaj na ugled i predodžbu u oima kupca. Marketing se i u recesiji sigurno isplati. Važno je reagirati prilagoenim marketing-miksom (proizvod, pakiranje, cijena i nain prodaje i distribucije), a posebno vrijedi posvetiti se uvoenju noviteta. Treba se razlikovati od drugih, pa se i u vrijeme recesije preporua lansiranje novih proizvoda, prilagoavanje pakiranja, novo oglašavanje, dodatne usluge kupcima, organizacija novih naina prodaje, uskla-

ivanje cijena i rabata s novim uvjetima itd. Svemu treba biti cilj poboljšavanje prodajnih rezultata i, ne manje važno, zadržavanje udjela na tržištu. Dokazano je da se u recesiji tržišni udjeli brzo mijenjaju, a poznato je da se puno teže vraa izgubljeno tržište nego što se osvaja novo. Ukoliko se još dodatno uspije poveati tržišni udio u vrijeme recesije, novoosvojeni kupci e ostati i u vrijeme oporavka. Isplati se! Lansiranje novih i inovativnih proizvoda u vrijeme recesije donosi vei rast nego u uobiajenim uvjetima. Nova mjesta, naini i kanali prodaje mogu ostvariti dodatne rezultate ako se usmjere na ispunjavanje konkretnih želja, potreba i mogunosti kupaca. Oglašavanje koje se usmjeri na odreene grupe kupaca postiže 20 do 30% bolje rezultate od openitih nasuminih kampanja. Poveanje uinkovitosti marketinga može se postii okusiranjem na kupce, konkretnijom komunikacijom s ciljnim grupama i dijalogom, a ne samo prenošenjem poruka. Osim toga, mediji postaju sve uinkovitiji, jer ljudi više vremena provode kod kue. Tko kaže da recesija i kriza nisu izazov? Upravo u to vrijeme treba ulagati u ispravan marketing, jer marketing nije trošak, ve ulaganje. Ulaganje u marketing je zapravo ulaganje u odnose s tržištem, a znamo da bez tržišta nema ni poslovanja. (Zlatko Boži, dipl.oec.)

DRŽAVA podupire brzorastue tvrtke

“Gazele” tre brzo i skau visoko Meu 13 nedavno objavljenih javnih poziva Ministarstava gospodarstva, rada i poduzetništva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetništvu nalazi se i pilot projekt Gazele. Iz naziva projekta razvidno je da njime država želi poduprijeti brzorastue tvrtke. Naime, “gazela” je sinonim za brzorastue poduzee, a termin dolazi iz SAD-a, gdje je poznati ekonomist David Birch upravo tako nazvao ona poduzea koja odlikuje sposobnost brze reakcije i prilagodbe na tržišne promjene, napredna poslovna filozofija, korištenje i brza primjena novih znanja, kao i rast na osnovi inovativnosti. Dakle, gazele mogu “trati brzo i skoiti visoko.” Još jedna bitna karakteristika gazela jest da ubrzano stvaraju nova radna mjesta. Kao takve, gazele su prepoznate u europskim gospodarskim strategijama, a ovim javnim pozivom i hrvatska Vlada pokazuje da je prepoznala njihov znaaj te ih je kao ciljnu skupinu uvrstila u Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je u

predmetnom javnom pozivu za potpore hrvatskim gazelama predvidio 9.000.000 kuna u tekuoj godini. Kriteriji MINGORP-a definiraju gazelu kao subjekt malog i srednjeg poduzetništva koji posluje najmanje tri pune kalendarske godine, ima prihod u 2008. godini za najmanje 30% vei od prihoda ostvarenih tri godine ranije, poveava broj zaposlenih za navedeno trogodišnje razdoblje, u istom razdoblju ostvaruje prihode od izvoza u iznosu najmanje 25% ukupnih prihoda. Ovim projektom sufinancirat e se, temeljem bodovanja prema 16 razliitih kriterija, odabrani razvojni projekti ili investicijski programi proizvodnih i preraivakih djelatnosti, zatim tehnološkog razvoja, inovativnih poslovnih rješenja i primjene inovacija te strateškog poslovanja i upravljanja. Sredstva za sufinanciranje projekata utvruju se u iznosu do 50% vrijednosti podnesenog projekta odnosno, do najviše 1.400.000 kuna u tri godine sa sljedeom dinamikom isplate - prva godina 500.000 kuna, druga godina 500.000 kuna, trea godina 400.000 kuna.


10

Kroz Meimurje

28. travnja 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

OPINA SELNICA proslavila svoj dan

Otvoren obnovljen dom u Donjem Koncovaku LOKALNI IZBORI 2009. - Selnica

Kovai za naelnika, Debelec za zamjenika Dosadašnji opinski elnici Dragutin Debelec i Anelko Kovai žele i dalje suraivati i opinu voditi uspješno kao i do sada. Stoga je sklopljena koalicija HDZ i HSLS za kandidaturu opinskog naelnika i njegovog zamjenika na predstojeim lokalnim izborima. Zajedniki kandidat za naelnika opine Selnica je An-

elko Kovai iz HSLS-a, a njegov zamjenik je Dragutin Debelec iz HDZ-a. Za izbor lanova Opinskog vijea i HDZ i HSLS izlaze sa samostalnim listama i vjeruju kako e birai prepoznati njihov rad te im dati povjerenje da tako bude i u narednom razdoblju. (sm)

Dani opine i blagdan župnog i opinskog patrona svetog Marka evanelista pod jednim nazivom “Markovo 2009.” sveano i radno proslavljeni su u opini Selnica. Središnji dogaaj zbio se uoi blagdana u petak poslije podne kada je u Donjem Koncovaku upriliena sveanost otvorenja novoobnovljenog Doma kulture (do sada Društvenog doma), u koji je opina uložila 210 tisua kuna. Blagoslov doma i molitvu je obavio i predvodio selniki župnik veleasni Josip Horvat, a nazonima su se obratili opinski naelnik Anelko Kovai, predsjednik Vijea Dragutin Debelec, zamjenik meimurskog župana Mladen Križai, te Ivan Sklepi, predsjednik VMO-a Donji Koncovak. Župnik Horvat je poželio da novoureeni dom bude mjesto okupljanja i radosnih zbivanja

za sve mještane i one koji u njega budu dolazili i boravili.

Na redu dom u Merhatovcu Naelnik Kovai je najavio ureenje doma u Merhatovcu, i to ve ovaj tjedan, te naglasio kako je dosadašnja opinska vlast u tom dijelu ispunila svoja obeanja. Tako sva opinska naselja u kojima se nalaze nekadašnji Nenad Horvat i Ivica Tuksar podijelili su dvjesto porcija bograa

LOKALNI IZBORI 2009. - Nedeliše

U koaliciji HNS, SDP, HSS i MDS Podružnica HNS-a te opinske organizacije SDP-a, HSSa te MDS-a opine Nedeliše u petak 24. travnja potpisale su koalicijski sporazum. Potpisan je meustranaki sporazum o zajednikoj listi za Opinsko vijee izmeu SDP-a i HSS-a te meustranaki sporazum o postizbornoj suradnji za Opinsko vijee izmeu SDP-a, HNS-a i MDS-a.

U ime SDP-a sporazum je potpisao Darko Dania, u ime HNS-a Vitomir Kiri, Dragutin Dobrani u ime MDS-a, dok je Darko uran potpisao sporazum u ime HSS-a. Podsjeamo, njihov kandidat za naelnika je Mladen Horvat, dosadašnji predsjednik Opinskog vijea, dok su kandidati za zamjenika naelnika u opini Nedeliše Vitomir Kiri i Darko Dania.

PLAN ZELENOG djelovanja u Nedelišu

Sklopljeni ugovori za jedanaest projekata Ugovori za jedanaest od ukupno petnaest odobrenih projekata Plana zelenog djelovanja u opini Nedeliše u 2009. godini potpisani su 16. travnja u Opinskoj vijenici u Nedelišu. Ostala etiri projekta realizirat e se u jesen, ukoliko e rebalansom prorauna biti mogue osigurati dodatna sredstva. Naime, proraunom je za ovu godinu za projekte Plana zelenog djelovanja planirano ukupno 180 tisua kuna, dok bi za realizaciju svih projekata trebalo nešto malo više od 265 tisua kuna. U nazonosti pojedinih lanova Odbora za provedbu plana Zelenog djelovanja i Poglavarstva ugovore je u ime opine Nedeliše potpisao naelnik Mladen Posavec, a u ime nositelja projekata odgovorne osobe za svaki odabrani projekt.

Sukladno potpisanim ugovorima o sufinanciranju i provedbi, realizirat e se projekti DVD-a Dunjkovec ureenja okoliša spomenika Smoligar, LD-a “Fazan” Nedeliše i LD-a “Srnjak” Macinec pošumljavanja zemljišta zone vodocrpilišta Nedeliše, NK “Pobjeda” Gornji Hrašan ureenja okoliša kovanice, ŠRD-a “Amur” pošumljavanja ribnjaka u Nedelišu i Gornjem Hrašanu, Turistike zajednice opine Nedeliše revitalizacije kovanice u Gornjem Hrašanu, Udruge žena Pušine ureenja parka u mjestu, Udruge žena Trnovec ureenja mjesta, VMO-a rean sanacije divljih deponija, VMO-a Macinec sanacije divlje deponije starog toka Trnave te VMO-a Slakovec prve aze ureenja šetnice s punktovima.

društveni domovi imaju mjesta gdje se mogu okupljati. Za sve sudionike sveanosti, koje je zabavljao Duo Sajko, ukusan bogra pripremila je kuhinja akovekog TEAM-a (Pilka). Na Markovo su opinski elnici i njihovi gosti bili na središnjoj proštenjarskoj svetoj misi u župnoj crkvi u Selnici.

Dani opine Selnica završeni su u nedjelju tradicionalnim pješaenjem kroz opinski krajolik od Selnice, preko Zavešaka i Bukovca, na startnom mjesto u Selnici, gdje je naelnik Kovai svima zahvalio na sudjelovanju, te poželio da se svi okupe i naredne godine. (Stjepan Mesari)

REKLI SU Anelko Kovai, naelnik opine: - Najveim uspjehom smatram uspostavljanje primarne zdravstvene zašte u Selnici, te ureenje i sunanciranje tri djeja vra u kojima je smješteno 120 djece. U tu svrhu Opina godišnje izdvaja 600 sua kuna. Isto tako smatram da je Opina vodila vrlo dobru komunalnu poliku, te mnoge potaknula na doseljenje u Selnicu, a našim ljudima, osobito mladima, pak ponudila ostanak na opinskom podruju.

Dragun Debelec, predsjednik Vijea: - Ishoenje sve potrebne projektne dokumentacije za modernizaciju nerazvrstanih cesta naš je ogroman uspjeh koji nam omoguuje asfaltiranje cesta u Praporanu, Plešivici, Zavešaku i Bukovcu. Gospodarsku smo zonu doveli u stanje da se u njoj može poe izgradnja objekata. Podupiremo predškolski odgoj te školovanje na višim i visokim uilišma, ime obrazovanje naših mladih uzdižemo na višu razinu.

OPINA SVETI JURAJ na Bregu proslavila svoj dan

Zasadili lipu za budue turiste Na Jurjevo 23. travnja u opini Sveti Juraj na Bregu obilježen je i proslavljen Dan opine. Prvo je održana sveana sjednica Poglavarstva kojoj su nazoili gosti i donedavni vijenici. Nakon toga su u naselju Frkanovec oznaeni poeci radova na ureenju i adaptaciji stare hiže koju je prije nekoliko godina kupila Meimurska županija. Meimurski župan Josip Posavec, opinska naelnica Dragica Vugrinec i njezin zamjenik Zdravko Mohari zasadili su lipu koja e, po njihovim rijeima, jednog dana pružati hladovinu brojnim turistima i mimo prolazeim putnicima. Domaini, žite-

lji Frkanovca, župana i opinske uglednike poastili su kolaima i vinom, te ih pozvali da više puta dou u Frkanovec, a ne samo u predizborno vrijeme. U Domu kulture “Jurica Murai” u Pleškovcu održana je sveana akademija, a Dan opine završen je izložbom i degustacijom vina domaih vinara obitelji Dvanajšak - Kozol, obitelji Turk, Željka Medveda, Mladena Trbuhovia i Tomislava Kežmana, koju je po trei put za redom osmislio i organizirao Zdravko Mohari, zajedno s Danijelom, Karolinom i Šteficom, djelatnicama opine. (S. Mesari)

Župan Posavec sadi lipu

IZJAVE Branko Klobuari, predsjednik OV-a: - Godinu i pol, koliko smo obnašali vlast u opini, uinili smo puno dobrog i korisnog za naše žitelje. Osobno najveim uspjehom smatram ureenje Gospodarske zone u Brezju, koja e uskoro zapoeti svoj razvoj.

Stara hiža u Frkanovcu ide u obnovu

Dragica Vugrinec, naelnica opine: - Sami znate s kakvim smo se sve problemima susretali u proteklom razdoblju. Rješavanje pitanja Gospodarske zone Brezje, ureenje prostorija starog aroa za potrebe Opinske uprave, te kandidiranje sportske dvorane na natjeaj smatram svojim najveim uspjesima.


28. travnja 2009.

Kroz Meimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

SKINUTA ZAŠTITA sa stabala koja više ne postoje

Smreki u Vratišincu i kestenu u Novom Selu Rok

Zrinska garda akovec u sveanom mimohodu

OBILJEŽAVANJE ZRINSKO - FRANKOPANSKOG DANA - Dana Meimurske županije

Osam povijesnih postrojbi u akovcu odalo poast Zrinskima U akovcu, gdje je od 1546. do 1670. godine stolovala obitelj Zrinski, vei dio sveanosti u organizaciji Meimurske županije, pojedinih udruga i ustanova te Zrinske garde akovec održan je u subotu 25. travnja. Na poziv Zrinske garde u akovec su doputovali: Turopoljski banderij Velika Gorica, Karlovaka graanska garda, Varaždinska graanska garda, Požeška graanska straža, Bakarska gradska straža, Koprivniki mušketiri, Ivaneka eta Ivanec i Kostelska pistola iz Kostela. Prije polaganja vijenaca održana je smotra povijesnih

postrojbi na Trgu Republike u akovcu, kojoj su bili nazoni i gosti iz maarskog Sigetvara i kadeti Hrvatskoga vojnog uilišta “Petar Zrinski” iz Zagreba, a prijavak je predan županu Josipu Posavcu. U župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa u akovcu najprije je služena sveta misa zadušnica za Petra Zrinskog i Frana Krsta Frankopana, koju je predvodio domai župnik i gvardijan Franjevakog samostana u akovcu fra Stanko Belobrajdi. Povorka je potom krenula do ulaza u Stari grad Zrinski u akovcu, gdje su na spomen - plou, koju je davnih sedamdesetih godina prošlog stoljea podigla Matica hrvatska akovec, polože-

Pomo mladim Romkinjama Grad Mursko Središe e obitelji jedanaest uenica slabijega imovnog stanja osloboditi plaanja 50 posto ili jedne treine cijene cjepiva protiv raka vrata maternice ili HPV-a. Za drugu polovicu troškova Grad e za-

Dobili na korištenje ureaj koji im je od velike pomoi ni vijenci Meimurske županije, Grada akovca, Matice hrvatske akovec, Družbe “Braa hrvatskoga zmaja”, Zrinske garde akovec, Hrvatskoga vojnog uilišta, Zrinji vitezova iz Sigetvara i Grada Sigeta. O povijesnoj ulozi Zrinskih govorio je uro Ruži, dopredsjednik Matice hrvatske akovec, istaknuvši nemjerljiv doprinos Zrinskih ouvanju hrvatskoga nacionalnog bia. uro Ruži je

uz povijesni pregled vojnih i nacionalnih zasluga obitelji Zrinskih istaknuo i potrebu uvanja zidina Staroga grada akovec kao nacionalni prioritet. Sveanost prijavka i polaganja vijenaca pratile su stotine akovana i gostiju, da bi potom bilo nastavljeno druženje uz lovake specijalitete. (J. Š., B. K., foto Z. Vrzan)

Potpisan ugovor o lijevanju spomenika “Oproštaj” Katarine i Petra Zrinskog i Frane Krsta Frankopana. Autorski honorar kipara Jerkovia iznosio je 220.000 kuna, s tim da mu je plaeno 90 posto, a ostatak nakon što bude nazoan postupku lijevanja, kako bi se utvrdilo da je to tono što je htio. Lijevanje tri kipa u broncu stajat e 310.000 kuna. Rok za završetak radova je 31. kolovoza ove godine, nakon ega slijedi postavljanje na ulazu u samu palau Zrinskih. Alojzije Soboanec zahvalio je na pomoi Meimurskoj županiji te posebno dožupanu Mladenu Križaiu. Projekat “Oproštaj” stajat e ukupno 710.000 kuna, s tim da

tražiti suinanciranje od strane Meimurske županije. Radi se o djeci romske populacije, iji roditelji nemaju novac za redovite potrebe, pa tako ni za plaanje cjepiva. (sm)

DESET GODINA Kluba dijabetiara Nedeliše

ZRINSKA GARDA akovec

U utorak 21. travnja potpisan je u akovcu ugovor o lijevanju spomenika “Oproštaj”, rad akademskog kipara Vene Jerkovia. Ugovor o lijevanju spomenika u bronci potpisali su u ime Zrinske garde akovec Alojzije Soboanec, dopredsjednik udruge zadužen za provedbu ovog projekta, te u ime ljevaa, tvrtke “Martins-invest” iz Ogulinca, direktor Stjepan Martinec. Potpisivanju ugovora bili su nazoni predsjednik i tajnik Zrinske garde Mihael Štebih i Bojan Kocijan. U broncu e biti odlivene tri skulpture visine 220 centimetara, koje prikazuju oproštaj

15, a smreke 25 metara. Bilo je to prije 40 godina. No i smreke na groblju i veina stabala oko crkve uklonjeni su u nepoznato vrijeme i iz nepoznatih razloga, stoga se više i nema što štititi pa je pokrenut postupak prestanka zaštite spomenika prirode stabala na groblju i oko župne crkve u Vratišincu. Dva pitoma kestena u Novom Selu Rok zaštiena su takoer ljeti 1969. godine kraj kapele Sv. Roka. Opseg jednog kestena u to vrijeme iznosio je u prsnoj visini od 3,40 do 3,80 metara, a visina oko 18 metara. Opseg drugog kestena iznosio je 5,50 metara, a visina stabla oko 20 metara. Ve u to vrijeme to su bili pravi orijaši, a predstavljali su posljednje ostatke autohtone vegetacije Meimurja, hrvatske šume kitnjaka i pitomog kestena, pa je tadašnji Republiki zavod za zaštitu prirode Socijalistike Republike Hrvatske donio odluku o zaštiti svih navedenih stabala. Sada pak su u situaciji da skidaju zaštitu s neega ega nema, što je potiho nestalo, bez zamjenskih mlaih stabala. (BMO)

GRAD Mursko Središe

Zrinyi vitezi iz Sigeta, gosti iz Maarske

Kadeti Hrvatskoga vojnog uilišta “Petar Zrinski” polažu vijence

Meimurska županija donijela je odluku o postupku prestanka zaštite spomenika prirode skupine stabala smreke na groblju u Vratišincu i skupine stabala oko župne crkve Uzvišenja sv. Križa u Vratišincu. Stabla oko crkve bila su stavljena pod posebnu zaštitu 1969. godine. Tada je nasad smreka na groblju u Vratišincu bio star oko 70 godina, imao je 44 stabla smreke, promjera stabala 40 - 50 centimetara i visine oko 15 metara. Osim smreka, kasnije su saene tuje, a rub groblja bio je ograen živicom od graba. Smreke su stavljene pod posebnu zaštitu kao spomenik prirode skupina rijetkih primjeraka drvea. Odlukom iz 1969. godine bilo je zabranjeno sjei te smreke, grane ili ih na bilo koji nain ošteivati. Iste godine kad i smreke na groblju, zaštiene su i one oko crkve koje su, prema opisu iz 1969. godine, inile perivoj u Vratišincu. U perivoju je bilo 39 smreka, 8 starih, 2 manje lipe. I ta su stabla datirala iz druge polovice 19. stoljea. Promjer lipa iznosio je 40 60 centimetara, a smreka 40 - 50 centimetara. Lipe su bile visoke

e oko 100.000 kuna stajati samo postolje spomenika. Do sada je ukupno 215.000 kuna osigurala Zrinska garda akovec, od svojih lanova te pomoi hrvatskih iseljenika iz Missisuage, Toronta i okolice. Meimurska županija osigurala je 350.000 kuna, a Grad akovec obeao je osigurati 150.000 kuna, no novac još nije stigao. Za zatvaranje inancijske konstrukcije nedostaje još oko 150.000 kuna, pa je elništvo Zrinske garde akovec zamolilo graane i simpatizere da pomognu, više o tome na www. Zrinska garda akovec. TajnikBojan Kocijan naglasio je nakonferencijiuHoteluPark,održa-

nojupetak,dajestiglorješenjedase spomenikmožepostavitinapredvieno mjesto, ime su sve papirnate formalnostiispunjene.Spomenike bitiotkriven8.listopadaovegodine, na Dan nezavisnosti. Akademski kipar Veno Jerkovi potvrdio nam je da mu je honorar isplaen, osim manjeg dijela, zbog kontrole samog lijevanja. On kaže da je veoma zadovoljan poslovnošu i korektnim odnosom Zrinske garde akovec prema njemu kao autoru, a nakon zastoja koji se dogodio iz drugih razloga. Takoer je najavio svoj dolazak u akovec po ljeti ili u jesen. (J. Šimunko)

Prigodnim susretom u Osnovnoj školi Nedeliše pretprošle je subote obilježeno 10 godina aktivnog djelovanja Kluba dijabetiara Nedeliše. Zahvaljujui suradnji s opinom Nedeliše, Klub je ovom prigodom dobio na korištenje ureaj HbA1c koji omoguava mjerenje razine šeera u krvi posljednja tri mjeseca. Sporazum o korištenju ureaja HbA1c, koji je u vlasništvu opine, potpisali su u ime Kluba dijabetiara Nedeliše predsjednik Dragutin Serec, a u ime opine Nedeliše zamjenik opinskog naelnika Milivoj Kossi. Za nabavu ureaja iz opinskog je prorauna izdvojeno 17 tisua kuna. U nastavku susreta predavanje o temi “Aspirin u zaštiti srca bolesnika sa šeernom bolesti” održala je dr. med. Milica Gabor, specijalistica internistica kardiologinja iz Županijske bolnice akovec. Podsjetivši kako je Klub osnovan 17. ožujka 1999. godi-

ne, njegov je predsjednik Dragutin Serec rekao kako je tada lanova bilo malo i kako nisu znali što i kako raditi. Zahvaljujui angažmanu i pomoi patronažnih medicinskih sestara Nade Novak i urice Radoti, zapoelo se s prvim aktivnostima koje su se odnosile na pravilnu prehranu kod dijabetiara. Zatim su nabavljani ureaji za mjerenje tlaka, težine, šeera u krvi i masnoe, a sve u cilju olakšavanja svakodnevnog života i aktivnosti bolesnika sa šeernom bolesti i zaštite od moguih komplikacija. Serec je istaknuo pomo opine Nedeliše i lijenika koji su kroz to vrijeme održavali predavanja o pojedinim temama. Zamjenik opinskog naelnika Milivoj Kossi estitao je Klubu na aktivnom djelovanju te je istaknuo važnost rada humanitarnih udruga na podruju opine Nedeliše koje tako pridonose društvenom radu i razvoju.

Klub dijabetiara Nedeliše djeluje od 17. ožujka 1999. godine


12

Kroz Meimurje

28. travnja 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

DOMAŠINEC - Poglavari od naelnika tražili reakciju

Sve je to dio folklora predizborne kampanje Na posljednjoj sjednici Poglavarstva opine Domašinec poglavari su se zanimali zbog ega naelnik Dragutin Lisjak nije reagirao na, kako su kazali, blaenje i neistine koje su u javnost plasirali lanovi novostvorene koalicije HDZ - HSS koji na ovim izborima kandidiraju za elna mjesta u opini. Oni, podsjeamo, tvrde da je opina prije 15 godina imala svoje dostojanstvo, a da sada zaostaje pred drugima i tone sve dublje, da u opini nije pokrenuta nikakva proizvodnja, da industrijska zona propada, da se u opini ništa ne dogaa i tako redom. - Sve ono što su izrekli nema nikakve veze sa stvarnim injenicama o djelovanju opine Domašinec i mene osobno. Sve je to dio folklora predizborne kapanje i po mom mišljenju nije zavrijedilo nikakvu reakciju ni mene, ni Opinskog poglavarstva, rekao je naelnik Lisjak. Na inzistiranje poglavara ipak je prokomentirao tvrdnje koje su u javnosti izrekli Dražen Kova, Mario Tomašek i Augustin Jesenovi. - Zanimljiva je konstatacija da je opina Domašinec, kako kažu, prije 15-ak godina imala dostojanstvo. Zaboravili su injenicu da sam tada ja bio naelnik te iste opine. Neozbiljno je i smiješno govoriti da naša opina jako zaostaje pred drugima, a ne kazati u emu to. U opini Domašinec, kažu, nije pokrenuta nikakva proizvodnja. Da li je opina d.o.o. pa da pokree proizvodnju ili su to oni, kako sami za sebe kažu, uspješni poduzetnici koji bi trebali to initi? Opina je tu da svima stvori uvjete, a uvjeti su im stvoreni. Proizvode li oni nešto? Koliko ja znam, ne. Koliko to oni naših graana zapošljavaju? Dovoljni su im prsti na dvije ruke da ih pobroje. Industrijska zona je u propasti, kažu. Kada bi takvi poput dosadašnjeg vijenika Augustina Jesenovia imali drugaiji stav, možda bi u njoj cvalo. Citirat u: ‘Ja bih mogao kupiti sve zemljište u zoni pa neka gore raste dra’. To su njegove rijei koje je izrekao na 3. sjednici Opinskog vijea opine Domašinec još 2005. godine. Toliko o njihovom žaru da nešto uine za dobrobit ovih ljudi i ove opine. Inae, uvjeti u Zoni za poduzetništvo, koja navodno propada, idealni su. Izgraena je prometnica s odvodnjom, pješakim stazama, parkiralištima, vodovodnom, plinskom, TK mrežom, trafosta-

nicom, javnom rasvjetom. Poduzetnicima se nude pogodnosti u smislu oslobaanja od plaanja komunalnog doprinosa, ali uz uvjet da zaposle domae stanovništvo. Realna cijena kvadrata zemljišta u zoni je prepolovljena i iznosi 50% vrijednosti, rekao je naelnik Lisjak. Osvrnuo se i na konstataciju Dražena Kovaa, kandidata za naelnika, da se u opini Domašinec u posljednje etiri godine nije ništa dogaalo. - Smiješna je konstatacija Dražena Kovaa, bivšega vijenika HSP-a, koji je podnio ostavku na mjesto vijenika Opinskog vijea kada je prešao u HDZ, da se u etiri godine u opini Domašinec nije ništa dogaalo. On je isto tako zaboravio injenicu da je kao vijenik Opinskog vijea sjedio u tom istom Vijeu i toj Opini. Zaboravio je da je svojim glasovanjem ZA podupirao rad tog Opinskog vijea i Opine Domašinec te sve odluke koje je Vijee donosilo, a napisao sam ih ja u ime Opinskog poglavarstva i nezavisnih vijenika Opinskog vijea. Koliko je on predložio akata kao oporba u Vijeu? Ni jedan, ali na 35 sjednica Vijea podržao je njih 278 tijekom mandata i nikada nije bio protiv. Koliko se je puta javio za rije u te etiri godine? Mislim da dva ili tri puta u temama koje nisu imale veze s razvojem i razvojnom strategijom opine Domašinec. Pa ako je mislio da nema dovoljno aktivnosti, zašto nije nešto poduzeo, pa bar da se u zapisnicima zabilježi da je pokušao. Zanimljivo je, složit ete se, vidjeti koliko su se to i na koji nain ti ljudi koji nas sada prozivaju zalagali za zajedniko. Svoj interes pokazuju tek sada pred lokalne izbore. Nakon buenja iz etverogodišnjeg sna, vjerojatno su sanjali te sve svoje napredne ideje i sada ih iznijeli našim mještanima kao spas iz dubine ponora. Kako to da za svoje napredne ideju u etiri godine nisu zadužili i pokušali ih ostvariti putem svojeg vijenika u Opinskom vijeu, pa bi sada imali argumente da su pokušali, ali im nije prošlo. Toga nije bilo. Nain na koji su sva trojica govornika u svojoj, pod navodnike ‘uskrsnoj estitki’ blatili mene kao naelnika i opinu Domašinec kao jedinicu lokalne samouprave, sve u cilju uzdizanja sebe u visine kao buduih kandidata na lokalnim izborima, dovoljno govori o njima samima, komentirao je naelnik Lisjak. (D.M.)

DVD Donji Kraljevec

Povelja Meimurske županije za 120 godina DVD Donji Kraljevec u povodu 120. obljetnice primio je Povelju Meimurske županije za pomo u nevolji i za samoprijegoran rad. Društvo ima veoma složenu zadau s obzirom na veliku industrijsku zonu u Donjem Kraljevcu u kojoj dominira metalna industrija, a u kojoj se koriste lakovi, plinovi i niz drugih zapaljivih tvari. Preventivnim akcijama po-

maže se mještanima u zaštiti od požara, posebno u ljetnim mjesecima, u žetvi. Društvo je dobro opremljeno tehnikom, no uvijek nešto nedostaje. Opina pomaže rad DVD-a Donji Kraljevec i tu nema veih problema. Sva priznanja i nagrade društvu e biti uruene na središnjoj proslavi 120. obljetnice, planiranoj za ljeto. (j)

NAKON SEDAMNAEST GODINA podstanarstva u uiteljskom stanu

Draškovec oduševljen - napokon dobili vrti Nakon sedamnaest godina podstanarstva u uiteljskom stanu, a zahvaljujui 2,5 milijuna kuna vrijednom ulaganju Meimurske županije i Grada Preloga, polaznici djejeg vrtia u Draškovcu u etvrtak 16. travnja uselili su u novu, prema europskim standardima graenu i opremljenu, vrtiku zgradu. Prvu u povijesti tamošnjega predškolskog odgoja. Za izgradnju vrtia Županija je dala 1,8 milijuna kuna, dok je Grad Prelog uložio 700 tisua kuna. Vrti je izgraen u susjedstvu draškoveke škole. Zgrada ima 252 kvadrata korisne površine u kojoj je ureena prostorija za boravak djece, dok e druga za sad služiti kao vježbaonica. Ureena je i suvremeno opremljena kuhinja i niz popratnih prostorija. A o bogatoj i novoj didaktikoj opremi da ne govorimo. Ispred zgrade nalazi se parkiralište, a na dvorištu je ureeno i igralima bogato opremljeno djeje igralište. Povrh svega ureena je i velika ljetna terasa. Dakle, draškoveka e djeca uživati u uvjetima koji su sada bolji i od onih u centralnom vrtiu. - Napravili smo, ini nam se, jedno veliko i dobro djelo. Još dva ovakva vrtia, praktino ista, izgradili smo i u suradnji s opinama opremili u Svetoj Mariji i Donjoj Dubravi. Pokrenuli smo njihovu izgradnju jer želimo da škole u kojima su vrtii do sad djelovali krenu s poetkom nove

Polaznici vrtia prerezali su vrpcu i tako otvorili prostore novog vrtia školske godine u jednosmjenski rad. Za obnovu škola ve je sve spremno, obznanio je na sveanosti otvorenja draškovekog vrtia meimurski župan Josip Posavec. O djeci u draškovekom vrtiu, koji je poeo djelovati 1992. godine kada su djeca mogla boraviti u 6-satnom boravku, brinut e dvije odgojiteljice, Marijana Hižman i Ivana Crnec Mati. - Bit e izvrsno raditi u ovim novim uvjetima. Djeca su oduševljena s prostorom i novim igralima, baš kao i mi. Uvjeti su za nas daleko, daleko bolji. Radimo s 27 djece u dobi od 2 do 6,5 godina. Drago mi je što emo sada djeci moi pružiti ono što zaslužuju, rekla je odgojiteljica Hižman. Djeca koja su uoi otvorenja ve razgledala vrti oduševljena su novim prostorom. - Vrti je jako velik i lijep. Po ovom emo vrtiu moi trati koliko god emo željeti, a imamo i lijepo veliko dvorište. U vrtiu

imamo puno više igraaka nego u starom, ali emo u ovaj novi donijeti i igrake iz starog vrtia. Meni je sve super, baš mi je lijepo, s oduševljenjem nam je otkrio šestogodišnji Filip Vadas iz Draškovca. - Znaš, do sada smo bili u onom starom vrtiu, ali mi je ovdje puno, puno ljepše. Tu imamo svašta, kazala nam je etverogodišnja Iva Zadravec iz Oporovca. Draškoveki vrti može primiti 44 djece pa ravnateljica Fijolice Brankica Mezga poziva roditelje da u novoj vrtikoj godini upišu djecu upravo u draškoveki vrti. Tim više što preloški vrti zbog velikog broja ve upisane djece jedva može primiti kojega novog polaznika. U Gradu Prelogu zbog poveanog broja mladih obitelji koje doseljavaju u Grad razmišljaju i o proširenju kapaciteta preloškog vrtia, pa ak i izgradnji novog vrtia u preloškom kvartu Jug. Potonja mogunost u ovom tre-

nutku ipak nije baš sasvim vjerojatna. Draškovekom vrtiu usmjereni su roditelji djece iz Prelogu prigradskih naselja Oporovca, ukovca, Hermuševca i Draškovca, no bit e dobro došlo svako dijete i iz drugih naselja grada, ali i susjednih opina. Vrti e od jeseni, od 1. rujna, umjesto sadašnjeg 8-satnog organizirati 10-satni boravak. Ekonomska cijena boravka djeteta u vrtiu iznosi 1.094 kune. Grad Prelog plaa polovicu iznosa, a roditelji drugu polovicu. Zahvaljujui preseljenju djece iz prostora uiteljskog stana koji se nalazi u sklopu draškoveke škole, a gdje je vrti do sad djelovao, ve ovo ljeto prionut e se adaptaciji toga i još dva stana koji e se preurediti u kabinete za potrebe provoenja nastave u OŠ Draškovec. (D.Mihoci)

Rije roditelja derno opremljeni, prostrani vrti. Osobito me veseli što e sada vrti moi i svoje radno vrijeme prilagoditi potrebama roditelja.

neusporedivi su s onima u kojima su djeca do sad boravila. Ovo je prvi vrti u našoj župi, ovo se sada može zvati vrtiem.

Nino Maretko, Draškovec – Objekt je vrhunski izgraen. Zadovoljan sam. Pohvalno je što smo dobili ovakav prostor za našu djecu. Mislim da e se to i te kako odraziti na njihov razvoj. Mi roditelji bit emo sigurniji i sa zadovoljstvom emo izdvajati za suinanciranje boravka djece u vrtiu. Sada vrijedi dati tih petstotinjak kuna, nešto manje, za vrti.

Ivan Kavran, Hemuševec – Ovaj objekt je jako lijep, sto prema jedan. Ovi uvjeti sada

Anelko Lonari, Hemuševec – Ja imam predškolarca u vrtiu. Drago mi je što može polaziti ovaj vrti. Razlika u uvjetima je drastina. Ovo je sada pravi prostor, a bome i uvjeti. Sad kad vidim ove nove uvjete udim se kako su odgojiteljice mogle tako dobro obavljati svoj posao u onako lošim uvjetima. Ovo što smo dobili je fenomenalno. Vjerujem da e se to odraziti na našu djecu. Imat e vee mogunosti za napredak.

Tatjana Vadas, Draškovec – Jako mi je drago što e moje dijete barem na dva mjeseca, jer je sada u dobi od šest godina, moi uživati u ovim novim prostorima vrtia, probati neke nove uvjete, drugaiji ambijent. Nove generacije djece ovoga kraja bit e na velikom dobitku jer smo dobili mo-

Suzana i Melita Madi, ukovec – Nama je jako drago što je izgraen ovaj zaista lijep i prostran vrti. Djeca su se tome jako veselila, nadam se da e uživati u novom prostoru koji je, koliko vidimo, izvrsno opremljen didaktikom opremom. Jako smo zadovoljne. Sada napokon možemo kazati da ovaj vrti ima ne samo izvrsne odgojiteljice ve i uvjete za njihov rad. Veseli nas i to što Grad Prelog s ak 50 posto suinancira boravak djece u vrtiu.


28. travnja 2009.

Kroz Meimurje 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ZNANSTVENI SKUP na Uiteljskom fakultetu u akovcu: prvi Meimurski filološki dani

Znaajan doprinos jaanju hrvatskog jezika i tri dijalekta U petak 24. travnja i subotu 25. travnja na Uiteljskom fakultetu u akovcu održan je dvodnevni znanstveni skup pod nazivom “Meimurski ilološki dani”. Rije je o prvom skupu takve vrste u akovcu kojemu je bilo nazono tridesetak znanstvenika, te vodstvo Matice hrvatske akovec, a koji tematizira sva tri hrvatska narjeja. Na poetku je uz rijei dr. ure Blažeke odana poast preminulom dr. Zvonimiru Bartoliu, lanu Organizacijskog odbora, uz nazonost lanova njegove obitelji. Znanstveni skup otvorio je župan Josip Posavec, koji je naglasio da nas jezik odreuje, njime uvamo hrvatski i kajkavski identitet. - Ve druga generacija, ako roditelji dosele u Meimurje, govori kajkavski, rekao je župan Posavec. O potrebi znanstvenog sagledavanja promjena u sva tri narjeja hrvatskog jezika govorio je dr. Ante Bežen, prodekan za nastavu Uiteljskog fakulteta u Zagrebu. On je uz ostalo rekao

da akovec ima potencijale za tako znaajan skup i zbog toga što je kajkavski kraj i zbog znanstvenika, te da se u okviru studija hrvatskog jezika tu studira i poseban modul hrvatskog jezika, odnosno mali studij kajkavskog jezika. Rije je o posebnom modulu hrvatskog jezika koji e se studirati samo u akovcu, a za potrebe uitelja koji e raditi direktno s djecom. Danas je zbog globalizacije veoma važno rano uenje hrvatskog jezika, a time i dijalekata. akovec time postaje u pravom smislu rijei sveuilišni grad, gdje se objedinjava razvoj struke i znanost, naglasio je dr. Ante Bežen. U uvodnom dijelu skupa dr. Ante Bežen govorio je o kajkavskom narjeju u uiteljskom studiju, dr. Mijo Lonari o istraživanju kajkavskog narjeja, a Mira Menac Mihali i Marija Munar o novostima u tršanskoj frazeologiji. Nastavio je Željko Jozi kojemu je tema digitalna dijalektološka kartograija, dr. Anela Frani i Ivan Mihaljevi o

hagionimima u Hrvatskim pukim popijevkama iz Meimurja, Josipa Lisac o sabiranju akavskog narjeja, Marica uni o djelu Jurja Habdelia, Sanja Vuli o današnjem govoru Vrbanja na otoku Hvaru, dr. Alojz Jembrih o Radievoj dijalektološkoj osnovi koja je i danas aktualna, Ivana Karlovi Budja o slinostima i razlikama kliškog govora Makarskoga primorja, Karlo Gadanji o pukim izrekama Keresturana (Murski Krstur), Živko Gorjanac o svojstvima bunjevakih govora u bajskom trokutu Republike Maarske, te Ivana Orai o obilježjima govora Šemnice Gornje. U popodnevnim satima u petak za sve sudionike skupa organiziran je izlet u gornje Meimurje. Znanstveni skup nastavljen je u subotu izlaganjima Mirjane Crni i Ivane Neži o romanizmima u grobnikom govoru, Lucije Miškulin Saletovi o dva baladura, Bella vista, Villa Captain Morgan, Erike Racz iz Maarske o povratnim glagolima u pomurskom kajkavskom govoru, Marka

Sudionici znanstvenog skupa

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO - novane nagrade

Za prva meunarodna mjesta 2.000 kuna Meimurska županija odluila je novano nagraivati uenike i njihove mentore koji postižu najbolje rezultate na meunarodnim, državnim i županijskim natjecanjima. Mentori iji su uenici na meunarodnim natjecanjima osvojili prvo mjesto nagrauju se s 2.000 kuna neto. Uenici pojedinci osvajai prvih mjesta na meunarodnim natjecanjima takoer dobivaju nagradu od 2.000 kuna, a kada nagradu osvoji skupina uenika, pojedinano dobivaju nagradu po 1.500 kuna, ali ne više od 8.000 ukupno. Dakle, skupina vea od osam uenika dijeli se tada s ukupnom nagradom od osam tisua kuna. Osvajai druge nagrade i mentori i uenici osvajaju nagradu od 1.800 kuna, a u skupini po 1.000 kuna pojedinano, odnosno ne više od 6.000 kuna ukupno. Za osvojena prva mjesta na državnim natjecanjima i mentorima se dodjeljuje nagrada od

1.500 kuna, a uenicima nagrada od 1.000 kuna. Uenicima u skupini s osvojenim prvim mjestom dodjeljuje se nagrada od 500 kuna, odnosno skupini najviše do 3.000 kune. Mentorima iji su uenici pojedinci ili skupine pozvani na državno natjecanje u kategorijama koje se ne rangiraju dodjeljuje se novana nagrada u iznosu od 1.000 kuna. Uenicima koji su pozvani na državno natjecanje 500 kuna, djeci iz te skupine po 250 kuna, odnosno ne više od 2.000 kuna po skupini. Mentorima za prvo mjesto na državnoj razini na sportskim natjecanjima 1.500 kuna, uenicima pojedincima 1.500 kuna, a djeci iz skupine po 250 kuna, odnosno ne više od 3.600 kuna za skupinu. Za osvojena prva mjesta na županijskim natjecanjima mentorima se dodjeljuje priznanje i nagrada prema odluci župana, a uenicima jednodnevni izlet za nagradu. (BMO)

Dr. uro Blažeka: - Ovo je znaajan dan za naš fakultet i za akovec Aleria o oslanjanju normativne gramatike na primarni jezini izriaj, Dijane urkovi i Perine Vukša o generacijskim razlikama u govoru Blatnice Pokupske, Katarine Aladrovi o govornim razlikama štokavskog narjeja u Pošeškoj kotlini, Jelene Vignjevi o prisutnosti akavskom narjeja u šestim razredima osnovne škole, Tamare Turze Bogdan o kajkavskom narjeju i književnosti u nastavnim programima, Jasne Horvat o kajkavskoj ikavici donjosutlanskog ikavskog dijalekta, Gordane osi o razlikama gramatika u osnovnoj školi, Anite Škvorc i Jasmine Tuskar o zaviajnom rjeniku štrigovskog govora, dr. ure Blažeke o koncepciji rjenika govora Svetog ura u Podravini, Ines Vir o frazeologiji govora Zasadbrega, Marije Kanižaj o osobnim imenima pomurskih Hrvata, Katarine Novak o utjecaju Belosteneva rjenika na književni leksik Miroslava Krleže te Alojzija Tvoria o komparativnoj analizi tekstova dvaju starijih molitvenika. Prvi znanstveni ilološki skup u akovcu doprinos je jaanju hrvatskog jezika i dijalekata, kako bi se što kvalitetnije mogao suprotstaviti tendencijama globalizacije. (J. Šimunko, Z. Vrzan)

DAN ROMA u Murskom Središu

Mehmedi pozvao na zajedništvo U pivnici “Cimper” u Murskom Središu u petak je proslavljen Dan Roma, na kojem je bio i saborski zastupnik iz redova nacionalnih manjina Nazif Mehmedi. U kraem govoru Mehmedi je rekao da e sva obeanja koja je on dao prilikom posljednjih parlamentarnih izbora hrvatska Vlada ispuniti. Isto tako, sitnike je Rome pozvao na zajedništvo i snošljivost te im prenio pozdrave predsjednika Sabora Luke Bebia i potpredsjednice Vlade Jadranke Kosor.

Na skupu koji je prošao u vrlo lijepom, tolerantnom i ugodnom ozraju bili su elnici Grada Mursko Središe Dražen Srpak i Zlatko Bek, školska ravnateljica Marija Trstenjak, kojima su zahvalili romski elnici Željko Balog, Branko Oršuš i Franc Horvat. Svi su oni istaknuli kako se život i ponašanje Roma angažmanom gradske vlasti, škole i romskih zajednica znatno poboljšao. Proslavu je pomogao Grad Mursko Središe i VMO Sitnice. (S. Mesari)

RASPODJELA SREDSTAVA opinama

Za 13 opina 1,5 milijuna kuna Trinaest meimurskih opina u kojima ukupno živi 41.833 stanovnika, odnosno treina stanovnika Meimurske županije, ima proraunske prihode po stanovniku koji ne prelaze tisuu kuna. Radi se, dakle, o siromašnim opinama, ali, što je zanimljivo, za koje znamo da su proraunski siromašne, a da istodobno u njima žive bogati graani. Tako je u najmanju ruku opinu Belicu paradoksalno nazivati siromašnom, premda je njihova opinska kasa siromašna s obzirom na prihod od 3,265 milijuna kuna na 3.509 stanovnika u 2007. godini, koja je temelj za obraun državne pomoi. Pravo na pomo iz državne blagajne imaju opine Belica, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Orehovica, Podturen, Selnica, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Štrigova i Vratišinec. Najslabiji proraun u odnosu na broj stanovnika imaju opine Selnica i Donji Vidovec.

Fiskalni kapacitet Selnice je 620 kuna po stanovnika, u Donjem Vidovcu 630 kuna. A najbliže vratima izlaska iz kuba siromašnih jesu opine Belica i Domašinec. Belica ima iskalni kapacitet 930 kuna po stanovniku, a Domašinec 956 kuna po stanovniku. Najvei iznos pomoi pripao je opini Mala Subotica koja u toj grupi iskalno siromašnih opina ima najviše, 5.676 stanovnika, proraunski prihod po stanovniku 769 kuna te su ostvarili pravo na pomo od 204.946 kuna. Belica dobiva pomo u iznosu od 126.701 kunu, Domašinec 88.788 kuna, Donja Dubrava 82.109 kuna, Donji Vidovec 57.592 kune, Gornji Mihaljevec 73.876 kuna, Orehovica 99.982 kune, Podturen 158.584 kune, Selnica 124.282 kune, Sveti Juraj na Bregu 190.612 kuna, Sveti Martin na Muri 106.806 kuna, Štrigova 116.302, te Vratišinec 79.907 kuna. (BMO)

OBRTNIKA ZANIMANJA - sigurniji posao

Škole educiraju kadrove za Zavod za zapošljavanje Predsjednik Obrtnike komore Slavko Faltak sastao se s ravnateljima meimurskih osnovnih škola kako bi ih zamolio da meu uenicima 7. i 8. razreda provedu anketu o njihovu interesu za školovanje za obrtnika zanimanja. - Po školama smo dosadašnjih godina prezentirali veinu obrtnikih zanimanja, a osobito deicitarna. Obrtništvo je u Meimurskoj županiji na niskim granama. Posljednjih godina zatvorene su mnoge obrtnike radionice jer nema kadrova koji bi u njima radili. Obrtnici nemaju na koga prenositi svoje znanje. Zato smo sada odluili provesti anketu kako bismo vidjeli kakav je interes i razmišljanje uenika i njihovih roditelja o školovanju za obrtnika zanimanja. Suradnja izmeu škola i obrtnika koji znaju koje su potrebe u gospodarstvu vrlo je bitna. Škole sada uglavnom educiraju kadrove za Zavod za zapošljavanje jer nije

postignuta dobra suradnja izmeu Obrtnike komore i škola. Ne prate se potrebe u gospodarstvu, rekao je Faltak. Obrtnika komora spremna je organizirati prijevoz djece do obrtnikih radionica kako bi se upoznala s obrtnikim zanimanjima koja ih interesiraju. - Djeca koja odabiru deicitarna zanimanja dobivaju stipendiju, a i osigurano im je radno mjesto, što je u današnje vrijeme izuzetno bitno, naglasio je Faltak. (D.Mihoci)

POGLAVARSTVO opine Sveta Marija

Zapoinje javna nabava za sanaciju smetlišta Poglavari Svete Marije donijeli su odluku o poetku postupka javne nabave za sanaciju smetlišta Parag u Donjem Mihaljevcu i Segetec u Svetoj Mariji. Za sanaciju Paraga predvieno je 400 tisua kuna, a Segeteca milijun kuna. Opina mora osigurati 60% sredstava, dok e se u suinanciranje projekta s 40% ukljuiti Fond za regionalni razvoj i energetsku uinkovitost. Trgovini Metss i Kot-commercu produženi su ugovori o zakupu poslovnog prostora u sklopu Doma kulture. lanovi Poglavarstva složili su se

da cijena najma ostaje ista i u narednih pet godina. Tako e Metss za 141 metar kvadratni plaati mjesenu zakupninu u iznosu od 750 eura, a Kot-commerce za 46 kvadrata 350 eura. Opina Sveta Marija e prema Fondu za regionalni razvoj kandidirati daljnje ureenje tržnice u Svetoj Mariji, dok je Vijeu Mjesnog odbora Donji Mihaljevec ostavljena mogunost kandidature na natjeaj Ministarstva poljoprivrede “Poboljšanje infrastrukture u ruralnim podrujima”. (A.Fuš)


14

Kroz Meimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.

VATROGASNA ZAJEDNICA Meimurske županije

Zlatko Orsag i dalje predsjednik Na svojoj redovitoj izbornoj skupštini, održanoj u petak u Mihovljanu, Vatrogasna zajednica Meimurske županije za predsjednika je izabrala Zlatka Orsaga iz Vularije, koji je ovu dužnost obavljao i do sada. Orsaga je za predsjednika predložilo Predsjedništvo VZ-a i nije imao protukandidata. Skupština je donijela plan prihoda i rashoda za 2009. godinu u iznosu od 879.763,94 kune. Isto tako donesen je i program rada zajednice za ovu godinu, kojim se akcenti stavljaju na ostvarivanje odredbi Zakona o vatrogastvu, gašenje požara, tehnike intervencije, provoenje mjera zaštite od požara, vatrogasna natjecanja, te održavanje vozila, strojeva, ureaja i vatrogasnih objekata. U Meimurskoj županiji je 5.829 vatrogasaca, od ega ih

je 3.718 muških, 426 ženskih i 1.685 mladeži. Oni djeluju u 86 podrunih DVD-a, 5 DVD-a u gospodarstvu i u JVP Grada akovca. Prošle godine meimurski su gasitelji imali 925 intervencija, što je za 163 manje nego u prethodnoj godini. (S. Mesari)

STARA ŠKOLA u Hlapiini i ružna i opasna

Graani žele da se sablasna škola sruši Duže vrijeme zgrada stare škole u Hlapiini predstavlja sramotu za svoje vlasnike, a strah i nelagodu za mještane, osobito mladež i djecu. Zgrada je u ruševnom stanju, s nje otpadaju komadi grae, nedostaju vrata i prozori i gotovo avetinjski izgleda. Osim toga što je ružnog izgleda i opasna za živote ljudi

i djece, ona vapi za obnovom ili rušenjem. A nalazi se tik do novije školske zgrade koju polazi tridesetak djece od 1. do 4. razreda osnovne škole. O ovoj problematici Meimurske novine pisale su pred nekoliko godina, a za srijedu je najavljen skup na koji su pozvani žitelji Hlapiine, roditelji te središanski gradonaelnik Josip

Sablasna škola prekrivena je puzeim biljem

Opasnost vreba na svakom koraku

Josip Lehkec je apstinentima podijelio priznanja

KLUB lijeenih alkoholiara “Dr. Mato Golubi”

Novi predsjednik kluba je dr. Mladen Odi Klub lijeenih alkoholiara “Dr. Mato Golubi” održao je redovnu godišnju skupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo kluba. Za novog predsjednika izabran je Mladen Odi, dr. med., te za tajnika Rajko Sanjkovi. Bivša predsjednica Danica Krajner na skupštini je podnijela izvješe za prošlu godinu u kojem je kazala kako se broj lanstva, 33 osoba, nije promijenio, iako je bilo onih koji su napustili klub, kao i novih lanova. Ona je otkrila i što se dešava na sastancima lanova svake subote - osim problema vezanih uz probleme lijeenih alkoholiara, razmjenjuju se iskustva u apstinenciji, diskusije o svakodnevnim problemima ... Osim sastanaka, lanovi kluba redovito sudjeluju i na godišnjim skupštinama klubova u Meimurju, Zagrebu, Podravini i Sloveniji, a u travnju prošle godine bili su i u Opatiji gdje se održavao 3. kongres KLA Alpe-Adria – Hrvatski savez KLA, gdje je dr. Odi akoveki klub predstavio od osnutka preko svih 40 godina djelovanja.

Klub je prošle godine, uz pomo Saveza KLA Meimurja, bio domain 24. sportskih igara KLA sjeverozapadne Hrvatske na kojem je sudjelovalo 450 sudionika, lijeenih alkoholiara i njihovih obitelji. Uz sportska i ostala dogaanja održan je i okrugli stol nazvan “Usvajanje zdravog stila života, podržimo i olakšajmo apstinenciju”. U toku godine održano je još mnogo druženja i nekoliko predavanja, a svoje zadovoljstvo svim aktivnostima istaknula je bivša predsjednica: - Radom u protekloj godini možemo biti zadovoljni, ali uvijek se može bolje i više. Zato u iduoj godini planiramo još više druženja, odlazaka na skupštine, izleta, sportskih aktivnosti, veeri poezije, piknika ..., kazala je Krajner. Osim izvješa o radu, održan je i prigodni zabavni program te su podijeljena priznanja apstinentima. Priznanja su uruili Danica Krajner i terapeut Josip Lehkec, dobitnik najvišeg priznanja Meimurske županije, Nagrade “Zrinski”. (mn)

OŠ Donji Kraljevec

Zelena zastava za osnovnu školu Odlukom hrvatskog povjerenstva Meunarodne zaklade za odgoj i obrazovanje, Osnovna škola Donji Kraljevec dobila je 16. travnja ove godine status Ekoškole te time stekla pravo izvjesiti zelenu zastavu.

Sveanost podizanja zelene zastave bit e održana u etvrtak 7. svibnjauOŠDonjiKraljevec,spoetkom u 11 sati, uz priredbu uenika i mladih KUD-a opine Donji Kraljevec,tekumovazastaviipredstavnika udruge “Lijepa naša”. (jš)

Dobarni, ravnateljica OŠ Mursko Središe Marija Trstenjak, proelnik Odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Igor Dvanajšak te mnogi drugi. Roditelji školske djece predlažu da se zgrada sruši, a oni e u tome pomagati te kasnije prostor adekvatno urediti. Žele da sabla-

sna zgrada koja predstavlja beskrajni izvor maštarija i zove mlade da joj se približe zauvijek nestane s lica zemlje. Premda je stara škola kolijevka znanja njihovih djedova i baka, ona je danas još vea opasnost za sve koji dolaze u njezinu blizinu. (S. Mesari)

OPINA Domašinec

Za dogradnju škole i sportsku dvoranu zemljište vrijedno milijun kuna Naelnik opine Domašinec Dragutin Lisjak i ravnatelj OŠ Domašinec Tihomir Cvrtila potpisali su ugovor o prijenosu nekretnina. Ovime opina prenosi u vlasništvo škole zemljište namijenjeno za dogradnju školske zgrade i izgradnju školske sportske dvorane. Vrijednost darovanog zemljišta površine 9.955 metara kvadratnih procjenjuje se na gotovo milijun kuna. Ugovorom je definirano da nositelj investicije u roku od pet godina mora dograditi školsku zgradu i izgraditi školsku sportsku dvoranu jer se u protivnom darovana nekretnina vraa prijašnjem vlasniku, dakle, Opini Domašinec. Projektnu dokumentaciju za izgradnju sportske dvorane izrauje tvrtka “Puni krug” iz Požege. - U srijedu 22. travnja u prostorima Meimurske županije, Upravnom odjelu za prostorno ureenje, gradnju i zaštitu okoliša, izvršen je uvid u idejni projekt zbog ormiranja graevne estice za izgradnju školske sportske dvorane u Domašincu i pribavljanja posebnih uvjeta, sukladno Zakonu o prostornom ureenju i gradnji, izvijestio je naelnik Lisjak, uvjeren da e dvorana u zadanom roku biti izgraena na darovanom zemljištu. (D.M.)

Uenicima i njihovim mentorima priznanja su uruili Josip Posavec, Mladen Križai i Ferid Kašmo

PRIZNANJA najboljim likovnim radovima osnovnoškolaca

Najbolji meu 193 pristigla rada Uenicima koji su izradili najbolje likovne radove po raspisanom natjeaju povodom Dana civilne zaštite na temu “Prirodne i druge nesree - poziv u pomo 112”, kao i njihovim mentorima, dodijeljena su priznanja i prigodne nagrade. Priznanja su im uruili meimurski župan Josip Posavec, njegov zamjenik Mladen Križai i Ferid Kašmo, naelnik Odjela za preventivu, planiranje i nadzor Državne uprave za zaštitu i spašavanje 21. travnja u velikoj vijenici Meimurske županije. U skladu s Programom rada Podrunog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje akovec, a u cilju osposobljavanja za osobnu i uzajamnu zaštitu mladeži, raspisan je natjeaj za likovne radove na temu “Prirodne i druge nesree - poziv u pomo 112” za osnovne škole Meimurske županije. Na natjeaj su pristigla 193 rada iz 12 osnovnih i 2 podrune škole Meimurske županije. Odabir najboljih radova napravile su

lanice Povjerenstva u sastavu Monika Vrtari - Vuk, uiteljica likovne kulture iz OŠ Ivanovec, i Marina Vugrinec, uiteljica likovne kulture iz OŠ Macinec. U II. kategoriji ( 1. - 3. razred OŠ) prvo mjesto pripalo je Lovru Hozmecu iz OŠ Strahoninec s mentoricom Jelenom Prepeli. Drugo mjesto osvojila je Ivana Vrbanec, OŠ Šenkovec, s mentoricom Jelenom Fuss, dok je na treem mjestu Filip Bratko, OŠ Strahoninec, s mentoricom Jelenom Prepeli. U III. kategoriji (4. - 6.razred OŠ) najbolji je bio Marcco Trojak, OŠ “Vladimir Nazor“ Pribislavec, s mentoricom Blaženkom Križan, dok je na drugom mjestu Maja Oskoruš, II. OŠ akovec, s mentoricom Marjanom Modri. Tree mjesto osvojio je Nino Žganec, OŠ Domašinec s mentoricom Gabrijelom Binder. U IV. kategoriji (7. - 8.razred OŠ) prva nagrada otišla je u ruke Moniki Otovevi iz OŠ “Vladimir Nazor“ Pribislavec s mentoricom

Blaženkom Križan. Drugo mjesto je pripalo Danici Bistrovi, OŠ Dr. Vinka Žganca Vratišinec, s mentorom Nenadom Kipkeom, dok je tree mjesto osvojila Darja Bari iz OŠ Hodošan, takoer s mentorom Nenadom Kipkeom. Na natjeaju koji je raspisala Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje, Ispostava Murska Sobota, uenici osnovnih škola Meimurske županije takoer su postigli uspješne rezultate. U II. kategoriji (1. - 3.razred OŠ) Ivan Karlo Ceilinger, OŠ Strahoninec, s mentoricom Jelenom Prepeli, osvojio je prvo mjesto. Dorotei Klenak, OŠ Hodošan, s mentorom Nenadom Kipkeom, u III. kategoriji (4. - 6. razred OŠ) pripalo je drugo mjesto. U IV. kategoriji (7. - 8.razred OŠ) Ivka Ivkovi iz OŠ Hodošan s mentorom Nenadom Kipkeom osvojila je drugo mjesto, dok je u istoj kategoriji Marta Vlahek, takoer iz OŠ Hodošan s mentorom Nenadom Kipkeom, osvojila tree mjesto. (H.Zear)


28. travnja 2009.

Kroz Međimurje 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

lanovi zbora “Josip Vrhovski” nakon uspješnog natjecateljskog nastupa s Milivojom Kossijem koji je pratio njihov nastup

ZBOR JOSIP VRHOVSKI u Veroni na 20. Meunarodnom natjecanju u zborskom pjevanju

Izborili broncu meu trideset vrhunskih zborova Tisuu pjevaa i pjevaica, sudionika 20. Meunarodnog natjecanja u zborskom pjevanju, na kojem je pjevaki zbor “Josip Vrhovski” iz Nedeliša osvojio broncu, nakon proglašenja zajedno je zapjevalo u uvenoj veronskoj Areni. Bili smo te sree da svjedoimo njihovom iznimnom uspjehu i nezaboravnom nastupu koji e svima ostati u najljepšem sjeanju. Na XX. concorso internazionale di canto corale, održanom od 15. do 18. travnja, natjecalo se ukupno 30 vrhunskih zborova iz cijelog svijeta, uspješno predstavljajui kulturu i tradiciju svoga naroda. Zboru “Josip Vrhovski”, iji je cilj poticanje i unaprjeivanje kulture i ouvanje etnobaštine na podruju opine Nedeliše i Meimurske županije, ovo nije prvo natjecanje na kojem su postigli zapažene rezultate. Za njega su se vrijedno pripremali mjesecima, a dan prije polaska u crkvi Svetog Antuna Padovanskog na akovekom jugu održali su probni koncert.

Dokazali svoju izvrsnost i profesionalnost Put Verone do mjesta Rivoltella na Lago di Garde u srijedu 15. travnja u popodnevnim satima krenulo je pedesetak lanova zbora. Osmosatno putovanje lanovi zbora kratili su pjesmom koja je neizostavni dio svakog njihovog druženja. Prvi dan u Veroni bio je ujedno i najvažniji za lanove zbora i njihovog dirigenta prof. Branimira Magdalenia. U Teatru Nuovo uspješno je izveden službeni, natjecateljski nastup. Zbor je izveo etiri kompozicije: Tanzen und Springen (H. L. Hassler), III Rapsodija (K. Odak), Harmoniae Morales (J. G. Cerniolus) i Die Nachtigall (F. Mendelssohn Bartholdy). Nakon nastupa zbor je isijavao zadovoljstvom, a Branimir Magdaleni istaknuo je kako je stekao utisak da je ovo bio bolji nastup nego prošle godine. Sav uloženi trud i ubrzan tempo rada isplatio se. Na odlinom nastupu meu prvima im je estitao i Mili-

voj Kossi, zamjenik naelnika zadužen za društvene djelatnosti, sport i kulturu opine Nedeliše koja ih uvijek vjerno prati i podržava. On je bio u pratnji zbora. Samo sudjelovanje na ovakvom natjecanju, na kojem se predstavljaju vrhunski zborovi iz cijelog svijeta, velika je ast, a osvojeno priznanje kao što je Bronana plaketa ima težinu olimpijske bronce . Pjevaki zbor “Josip Vrhovski” ove se godine natjecao u jaoj kategoriji nego 2008. godine, što takoer ukazuje na njihovu profesionalnost i izvrsnost.

Nedelišanske pjevaice i pjevai održali tri koncerta Tijekom preostalog boravka nedelišanske pjevaice i pjevai održali su još tri koncerta. Drugi dan održali su koncert u crkvi Chiesa di S. Nazaro u Veroni, dok je njihov trei nastup bio u petak u mjestu Povegliano Veronese. Nakon oba koncerta domaini su priredili domjenak i druženje na kojima su za veselu atmosferu ponovno bile najzaslužnije pje-

lanovi zbora “Josip Vrhovski” s osvojenim peharom u veronskoj Areni

sme koje su ovoga puta zajedniki otpjevali. Osim izvrsnih nastupa kojima su pokazali da spadaju u kategoriju vrhunskih pjevakih zborova, Nedelišanci su takoer uživali razgledavajui i obilazei Veronu. U predivnom Teatru Fillarmonico u subotu 18. travnja proglašeni su rezultati i uruene nagrade najboljim zborovima 20. Meunarodnog natjecanja u zborskom pjevanju. Svi sudionici pratili su proglašenje na nivou sa znatnim išekivanjem i napetošu. Zborovi koji su osvojili zlato održali su završni koncert, koji se u svakom sluaju isplatilo vidjeti. Osvojena bronca meu ovako jakom konkurencijom bila je više nego dovoljan razlog za veselje. Koliko je ovoj zbor izuzetan govore do sad postignuti uspjesi i nagrade kojima pokazuju da spadaju u sam vrh. Ukoliko se želite uvjeriti u njihovu izvrsnost, posjetite rean 8. svibnja kada se ondje održava 6. glazbena sveanost “Josip Vrhovski” koja e i ovaj put oduševiti programom. (H. Zear)

U predivnom Teatru Fillarmonico proglašeni su rezultati i uruene nagrade najboljim zborovima

Posljednja proba prije službenog, natjecateljskog nastupa održana je u hotelu u kojem su bili smješteni

Tisuu pjevaa i pjevaica, sudionika 20. Meunarodnog natjecanja u zborskom pjevanju, zajedno je zapjevalo u uvenoj veronskoj Areni


16

Zagrebaki velesajam

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.

KOMPANIJA TEHNIX NA MEUNARODNOM ZAGREBAKOM VELESAJMU

Lider u zaštiti okoliša Meunarodni sajam graditeljstva i opremanja TEGRA je sajam koji se ve tradicionalno održava pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i prostornog ureenja i graditeljstva Republike Hrvatske. Svake je godine obogaen novim dogaanjima i tematskim cjelinama, te na taj nain mnogobrojnim strunim i poslovnim posjetiteljima, a isto tako i širokoj publici, te pruža spoznaje o najnovijim proizvodima i tehnološkim rješenjima koja se danas koriste. Kad govorimo o zaštiti okoliša, nezaobilazna kompanija je Tehnix iz Donjeg Kraljevca, koja se bavi projektiranjem, proizvodnjom i servisiranjem opreme za zaštitu okoliša. “Tehnix – Vaš partner u zaštiti okoliša” prepoznatljiv je brend koji ve dugi

niz godina nudi hrvatskom, ali i svjetskom gospodarstvu uspješna rješenja koja pridonose zaštiti i uvanju okoliša. Od svojih poetaka u Tehnixu djeluju na tri nivoa, jedan prema institucijama ministarstva koja imaju djelovanje u zaštiti okoliša, prema znanstvenim institucijama koje se bave znanstvenim aspektom zaštite okoliša, te prema privredi. To su tri osnovna nosioca razvoja zaštite okoliša. Paralelno sa sajmom održan je struni skup u Opatiji o zaštiti voda na temu: Utjecaj suvremene tehnologije u zaštiti okoliša. Ispred Tehnixa, kao kompanije broj jedan, koja zapošljava tristotinjak predavanje je održao njen vlasnik uro Horvat. Skup su organizirale Hrvatske vode i Ministarstva zaštite okoliša.

Za ovaj Zagrebaki velesajam u Tehnixu su pripremili i predstavili niz novih proizvoda: pogon i tvornica za reciklažu komunalnog otpada, te komunal separat rotor - koji ve plasiraju u zemlje Europske unije, a nakon prošlotjednog posjeta Abu Dha-

Zlato i srebro te posebna pohvala na 37. Meunarodnom Salonu inovacija U sklopu održavanja ovogodišnjeg proljetnog sajma UDRUGA INOVATORA HRVATSKE je sveano predala kompaniji Tehnix sljedee nagrade: zlato sa posebnom pohvalom ocjenjivakog suda za mobilnu ekološku kue (projekat budunosti); srebro za novi proizvod Komunal separate rotor, te posebna pohvala asocijacije “Russian House for International Scientiic and Technological Cooperation” za mobilnu ekološku kuu. Ove izuzetno vrijedne nagrade kompanija Tehnix je

osvojila na 37. Meunarodnom Salon inovacija, novih tehnologija i proizvoda u Genevi. Upravo je taj Sajam najznaajnija svjetska izložba inovacija u svijetu. Održava se pod pokroviteljstvom švicarske vlade I državnih vijea Švicarske.

Ovogodišnje inovacije ocjenjivao je meunarodni ocjenjivaki sud kojeg je inilo više od 82 vrhunska strunjaka iz 15 država. Jedan od najvažnijih kriterija kod odabira bio je i da su inovacije komercijalizirane ili imaju tržišnu budunost .

ZAŠTO je Tehnix uspio?

Razvojni projekt kvalitete proizvoda kompanije Tehnix Proizvod mora biti i vizualno i dizajnom lijep i skladan s prostorom ili okolinom. Funkcionalnost proizvoda treba zadovoljiti najviše tehnološke standarde i sigurnost. U proizvode treba ugraivati visokokvalitetne materijale i dijelove i time osigurati trajnost proizvoda. Konstrukcija proizvoda mora omoguiti brzo i jednostavno servisiranje i zamjenu dijelova, biju dogovorena je i prodaja za Ujedninjene Arapske Emirate. U Tehnixu oekuju da su otvorili novo podruje u koje e ubudue puno investirati, a koje e rezultirati novim radnim mjestima. Prema rijeima direktora i vlasnika Tehnixa, ure Horvata, na sajmu se naravno održava cjelokupna situacija u gospodarstvu, meutim svjesni su da je Tehnix brand koji treba biti prisutan, te da je sajam mjesto na kojem se s mnogim partnerima

Fotografija snimljena u posjeti Uprave poduzea Tehnix partnerima u Abu Dhabiju, gdje je dogovorena suradnja s Ujedinjenim Arapskim Emiratima kao novim poslovnim tržištom.

razgradnju nakon uporabnog vijeka, mogunost tehnološke razgradnje te mogunost zamjene starog proizvoda za novi uz posebne popuste. Kupac je kralj – on mora dobiti odlian proizvod za dobru cijenu.

dogovara što e raditi ove godine, i u kojem smjeru e se okrenuti sljedee. Smatraju da izlaganje na sajmu sigurno nije promašaj ve prilika za nove kontakte i nova iskustva. Konkretno na sajmu su dogovoreni novi projekti s Gradom Zagrebom i zagrebakom istoom, a radi se o komunalnim eko vozilima na pogon bio dizela pete generacije, te novo, suvremeno, reciklažno dvorište za Grad Zagreb koje bi trebalo biti gotovo do kraja ljeta,

tvornicu za reciklažu u Tuzli, te ona za grad Vukovar. Promocija ovog gore spomenutog eko komunalnog vozila priprema se za ovogodišnji Jesenski zagrebaki velesajam, jer ono je poseban brend koji ima svoje tržište kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Uvijek analizirajui prošlost unapreuju budunost i time još više stjeu prednost pred konkurencijom. Manje novaca na tržištu pokree ih na još veu inovativnost, tako da proizvodi budu tehnološki savršeniji, ali svi i patentno zaštieni. Stabilno poslovanje mogu zahvaliti svom izvrsnom managmentu ali i suradnicima, te permanentnom ulaganju u marketing. Pozitivno trošenje energije i snalaženje u svakoj novoj situaciji, te racionalno sagledavanje sadašnjosti i razmišljanje o budunosti velika su prednost managmenta kompanije Tehnix. Kvalitetom proizvoda i korektnim odnosom prema krajnjem kupcu, svaka tvrtka može nai svoje mjesto na tržištu. Uvijek je kupac bio kralj, a sad to još više dolazi do izražaja. Kupac mora dobiti izvrstan proizvod za dobru cijenu, što je i njihova ilozoija plasmana robe na tržištu. Takvo razmišljanje ne donosi posebnu veliku dobit, ali održava konkurentnost na tržištu. Izlaganje na Sajmu smatraju kao vrh razvoja i idealno mjesto za pokazivanje napretka, što dokazuju i mnogobrojne nagrade. Više informacija možete nai na www.tehnix.com ili u sjedištu tvrtke u Donjem Kraljevcu, na adresi Brae Radi bb; tel. 040/650-100. (SZ, NŠ)


28. travnja 2009.

Zagrebaki velesajam 17

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

AUTO-KRIKA-CERADE na proljetnom Zagrebakom velesajmu

TVRTKA PANEX – MIX NA MEUNARODNOM SAJMU GRADITELJSTVA TEGRA U ZAGREBU

Lijepo i kvalitetno Na meunarodnom sajmu graditeljstva i opremanja Tegra u Zagrebu, mnogobrojnim posjetiteljima i kupcima, predstavio se Panex-mix; poduzee poznato kao proizvoa sprava za igru namijenjenih javnim površinama. Pod motom ne mora biti skupo da bi bilo kvalitetno i lijepo …ako je kroativno, tvrtka Panex mix je predstavila novu liniju za kunu upotrebu. To su razne kombinacije tobogana, ljuljaki, penjalica na drvenim konstrukcijama…. po povoljnijim i pristupanijim cijenama. Direktorica Asja Kermek kaže:“Želja nam je bila ponuditi siguran hrvatski proizvod na temu DRVO JE PRVO. Dodatni, kupovni dijelovi, iskljuivo su iz EU s atestima EU.

Igrala smo koncipirali tako da se mogu dobiti u neobojanoj i impregniranoj varijanti a u konstrukciji ljuljaki ostavljamo mogunost kupcu da uz jednu sjedalicu ljuljake , sam bira drugi element (baby sjedalica, visee ljestve, rue, frizbi sjedalica..).“

Ove interesantne, oku lijepe i funkcionalne sprave za igranje, odmah su dobile svoje kupce, pa su ve prvog dana bile prodane. Detaljnije informacije možete dobiti na tel. broj 384 151 ili pogledati na web stranici :www.panex.hr (SZ, NŠ)

Doekajte sunce spremni s tendama iz “Krike” Na ovogodišnjem proljetnom Zagrebakom velesajmu u sklopu meunarodnog sajma graditeljstva TEGRA mnogobrojnim posjetiteljima predstavila se tvrtka AUTO-KRIKA-CERADE iz Nedeliša sa svojim novitetima u proizvodnom programu AUTO-KRIK A-CER ADE iz Nedeliša, tvrtka je s dugogodišnjim iskustvom u izradi svih vrsta cerada za teretna i osobna vozila, tendi, šatora, reklamnih natpisa, pokrova za plovila, montažnih hala i ostalih proizvoda od tehnikog tekstila. Prema upitima, a i iskustvu ljudi iz tvrtke trenutno su najinteresantnije alternative iksne gradnje za hale, sportske objekte, i slino, najviše jer su ekonominije od klasine gradnje skladišnih i drugih objekata te se u izuzetno kratkom roku mogu montirati, a isto tako potom demontirati. Kako i svake, tako i ove godine pokazan je iznimno velik interes za njihov program sklopivih tendi te su ga i ove godine ponovno prezentirali u proširenom programu u koji su uveli nove i još povoljnije modele.

Konstrukcije tendi izraene su od aluminijskih plastificiranih profila s ugraenim zglobnim rukama koje osiguravaju visoku napetost platna. U ponudi imaju više od pedeset razliitih uzoraka, kvalitetnog impregniranog platna na koji daju i do 5 godina garancije. Tende posjeduju TUV certifikat. Po želji mogua je ugradnja tendi na

motorni pogon, ili ugradnja senzora za sunce i vjetar. Sve ostale dodatne informacije dat e vam u sjedištu tvrtke na adresi Varaždinska 25a u Nedelišu, ili na tel. 040/822-190, a dodatne informacije o asortimanu možete pogledati i na www.autokrikacerade.com ili www.krika.hr (SZ, NŠ)

METALKOD KÄRCHER na meunarodnom velesajmu TEGRA u Zagrebu

KÄRCHER u punoj akciji

Nezaobilazni dio meunarodnog zagrebakog velesajma je izložbeni prostor tvrtke METALKOD KARCHER iz Draškovca. U svom programu nude ureaje za išenje i tako kod svojih mnogobrojnih kupaca ve više od 15 godina sinonim su za pomagala pri išenju. U cijelom svijetu Kärcher se smatra strunjakom za zahtjevne zadae išenja. U poljoprivredni, na podruju vozila, u ugostiteljstvu, kod komunalnih službi, kod išenja objekata u obrtništvu, industriji ali i vašem domu. Nude kompletna rješenja od visokotlanih istaa preko strojeva za metenjea, pa do ureaja za recikliranje otpadnih voda. Predstavnik tvrtke Karcher za naše podruje je Metalkod iz Draškovca. Izaberete li Metalkod Draškovec za svog partnera, možete biti sigurni i pouzdati se u modernu tehniku išenja s gustom mrežom servisera rasprostranjenih po cijelom svijetu. Metalkod Kärcher nudi pouzdanu isporuku rezervnih dijelova za sve kupljene ureaje i strojeve, struno savjetovanje i prihvatljive ci-

nalaze na listi njihovih zadovoljnih kupaca. Kao novost na Sajmu posjetitelji su mogli razgledati, osim standardnih, i nove ureaje HDS generacije, visokotlane s vruom vodom.

bitnih razloga zašto se velika komunalna poduzea i trgovaki centri koji brinu o svom okolišu

jene, prvenstveno zahvaljujui proizvodnji u velikim serijama, te primjeni najsuvremenije tehnologije. Internacionalna garancija prema ISO standardu pruža mogunost da, kada jednom kupite bilo koji Kärcher ureaj, bez obzira gdje ste ga u svijetu

kupili, u tvrtki Metalkod možete ga besplatno servisirati u garantnom roku. Sedamnaest tisua rezervnih dijelova na njihovom skladištu i garantirana isporuka rezervnih dijelova do 40 godina daju sigurnost da e kvar na vašem ureaju otkloniti u najkraem moguem vremenu, ili

vaš ureaj zamijeniti svojim do završetka popravka. Ve preko 25 godina u Kärcheru razvijaju i visoko uinkovita i ekološki neškodljiva sredstva za išenje. Sve proizvode razvijaju u vlastitim laboratorijima, i podliježu stalnim kontrolama kvalitete. Upravo je to jedan od

Sjedište tvrtke je u Draškovcu na adresi Prvomajska 11, a najbržu informaciju i dobru servisnu uslugu svi korisnici njihovih ureaja mogu dobiti i korištenjem dežurnog servis telefona na broj 091/1234-777 ili tel. 040/643-333, 643-330; www. metalkod.com. (SZ, NŠ)


18

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.

!

, a j n b a i d v a s ika r . 1 n a z v a a r l p s g o o Pr rodn Od 11 sati

a n u Me

na Toto moru

Gost: dr. Ljubo Juri Besplatni grah Zabavljaju vas Žiga i Bandisti


28. travnja 2009.

Dobro je znati 19

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Kandidati za naelnika i donaelnika Opine Šenkovec Izuzetna nam je as predstaviti Vam dvojicu mladih, sposobnih, visokoobrazovanih, poliki neoptereenih ljudi. Moramo sa zadovoljstvom rei da smo prva podružnica u Meimurju koja je prepoznala potrebu i glas javnos da treba nešto mijenja. Oko novog predsjednika koji je na tu funkciju došao 14.03.2008. okupila se grupa mladih i vrijednih ljudi koji imaju samo jednu želju i cilj “Živje u ljepšoj, boljoj i sreenijoj Opini”. NOVA SNAGA mladih ljudi za NOVO,BOLJE DOBA Šenkovca i Knezovca. I tako su na IO HNS-a Šenkovec predloženi su i jednoglasno izabrani kandida za naelnika i donaelnika na predstojeim lokalnim izborima. HNS –ov kandidat za naelnika Opine Šenkovec je Vladimir Novak, prof. dok je za HNS-ovog donaelnika jednoglasno podržani Saša Horvat, dipl.ing.

Vladimir Novak, prof. kandidat za naelnika Opine Šenkovec Roen 1977. godine. Živi u Knezovcu. Šestu godinu radi kao profesor glazbene kulture - trenutno u Osnovnoj školi Šenkovec. Oženjen je i ima dvije keri.

Saša Horvat, dipl. ing. kandidat za donaelnika opine Šenkovec Roen je 1972. godine. Živi u Šenkovcu. Diplomirani je inženjer sigurnos i trenutno na poslijediplomskom studiju. Radi u Zavodu za kontrolu kvalitete conzulng. Oženjen je i ima dvoje djece.

Izborni plan i program 2009. - temeljne odrednice osnovni cilj HNS-a opine Šenkovec je, prvenstveno, uspostava svih razvojnih mogunos naše opine, ali i svih žitelja iste upravo prema naelima narodnjaštva i liberalne demokracije. S obzirom da su u opini Šenkovec, ali i u HNS-u opine Šenkovec poeli puha neki novi vjetrovi koji, ini se, obeavaju jedan zaokret u polikom funkcioniranju naše opine i naše temeljne odrednice se prvenstveno temelje na svježini, novom uzletu, nadi, ali prvenstveno na kvalitetnom i ustrajnom radu za našu opinu (a ne pojedinane interese): • Poštenim, predanim i nadasve transparentnim radom. • Otvorenošu za sve stanovnike naše opine, opinski elnici moraju bi dostupni svojim biraima. • Zatvaranju vrata svakom obliku korupcije, te strogi nadzor i transparentnost u tom pogledu. • Nastavak organiziranja pomoi onim našim sumještanima kojima je pomo najpotrebnija, organiziranje akvnos za naše mlade, umirovljenike. • Ulaganje u obrazovanje kao temelj zdravog i demokratskog društva. • Razvoju gospodarskih akvnos, poveanje broja zaposlenih te povea priljev kapitala u našu opinu kroz kapitalne projekte (EU fondovi…). • Poveana briga za ekologiju u našoj opini, organiziranje ekoloških akcija i poveavanje ekološke svijesti u našoj opini. • Završi kapitalne infrastrukturne projekte zapoete za vrijeme prijašnje

koalicijske vlas HNS-a, te pokrenu nove, prema potrebama i prioritema naše opine. KAKO OSTVARITI TAKAV JEDAN PLAN? JE LI ON KAO TAKAV REALAN? Realizacija ovakve vizije je svakako ostvariva, ali zahtjeva nepodijeljenu podršku naše opine, ali ponajviše zahtjeva više rada, a manje prie za vrijeme trajanja mandata. Naravno, svjesni polike situacije u Šenkovcu od nastanka naše opine i podijeljenos birakog jela uslijed kojega nikada ni jedna stranka nije mogla samostalno ima vlast, te smo spremni podrža sve one koji budu slijedili ili podržavali naše planove i prijedloge. Spremni smo sa strankama ili nezavisnim kandidama slinih programskih opredjeljenja dogovori koaliciju te na taj nain preuze odgovornost za vlast u opini Šenkovec. Ali prije toga kakva bi narodnjaka stranka HNS bio kada koaliciju ne bi ponudio onima koji ju najviše i zaslužuju, svojim graanima. Zar ne?! Ali sada na jednoj novoj razini, u zajedništvu s našim mještanima, otvoreni za suradnju, prijedloge, spremni na velike planove i projekte kakve Šenkovec i zaslužuje. A to se ne može dobi na nain kako smo imali priliku gleda svo ovo vrijeme, polikim spletkama, bavljenjem polike radi vlash interesa ili pak realizacije nekih vlash nerealiziranih ambicija. Tome prema HNS-u opine Šenkovec danas više nema mjesta.

Šest osnovnih projekata HNS-a Šenkovec 1. OSIGURATI JEDNAKE INFRASTRUKTURNE UVJETE U SVIM NASELJIMA OPINE ŠENKOVEC, PREMA PRIORITETIMA

2. OSIGURATI EUROPSKE UVJETE U OPINSKOM VRTIU I ŠKOLI (proširenje vra obzirom na broj djece i uvoenje jednosmjenske nastave u školu) 3. NOVCEM IZ PREDPRISTUPNIH FONDOVA FINANCIRATI EKO ŠETNICU UZ OUVANJE OKOLIŠA – potez Ksajpa – Slakovec, Dolec – Ksajpa, Knezovec – Šenkovec (Duga Brezina, podruje Ribnjaka) 4. URE ENJE ZGRADE OPINE ŠENKOVEC(MULTIMEDIJSKI CENTAR) – ukljuujui i ureenje okoliša u obliku parka 5. REALIZACIJA ZAPOETIH PROJEKATA UZ PRETHODNU REVIZIJU VEZANU UZ ODLUIVANJE DA LI JE ILI NIJE PRIORITET 6. PRIPREMA PLANOVA I SVE POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA OTVARA-

NJE NUŽNO POTREBNOG PROJEKTA ZA MJEŠTANE TREE ŽIVOTNE DOBI “DOM ZA UMIROVLJENIKE, STARIJE I NEMONE OSOBE“. Uz ovih šest projekata koji e bi glava našeg programa u etverogodišnjem mandatu, moramo naves samo neke od bitnih stvari o kojima e HNS vodi brigu kroz etverogodišnji mandat. • Završna faza naselja Dolec • Realizacija zapoetog projekta kanalizacije Knezovec(Projekt br.1) • Djeja igrališta- Svaki „kvart“ treba dobi svoje djeje igralište • Ribnjak – zanimljiv i do sada apsolutno neiskorišten prostor( projekt br.3) • Autobusna stajališta u Knezovcu • Kampovi za mlade – eko kampovi; zašto ne škola u prirodi u sklopu, tj. u su-

radnji s OŠ Šenkovec te uz suradnju Županije, dugoroni plan. • Poca razvoj udruga koje razvijaju mjesto (iskorisvost eu fondova – unaprijed napravljeni planovi i programi. • Vr-škola bolja suradnja zajedniki projek. • Animiranje mladih kroz sportske akvnos. • Sponzorirane aktivnosti u opini usmjerene pomoi onima koji su najpotrebiji. • Pocaj i razvitak Poljoprivrede • Iniciranje za otvaranje poslovnice pošte u Opini Šenkovec. • Preseljenje Knezovca iz pošte Lopanec u poštu akovec Posjetite našu web stranicu www. hns-senkovec.com


20

Coolijada

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ROMSKI informacijsko - edukacijski centar u Murskom Središu

Krenule radionice u okviru projekta “Edukacija za kvalitetniji život” športa te Grad Mursko Središe. Osim što se u njemu provode programi izobrazbe za ciljane skupine, Romski informacijsko - edukacijski centar je otvoren, za sve graane i graanke Murskog Središa i okolice, ponedjeljkom i petkom od 10 do 13 sati te utorkom, srijedom i etvrtkom od 16 do 19 sati. U to vrijeme možete besplatno koristiti raunala i pristup Internetu. U tijeku je opremanje knjižnice Centra koja e osim knjiga, uglavnom društvene tematike, biti pretplaena i na ponajbolje asopise u Hrvatskoj. Za sad u Centru projekte provode Autonomni centar i Mjesni odbor Sitnice, no pozivaju se i drugi subjekti, a posebno udruge, da koriste prostor za projekte s ciljevima za opu dobrobit zajednice.

POINJE preventivna edukativno - zabavna akcija Coolijada 2009.

Nagrade najmaturantu, najmaturantici i najboljem razredu Ve sedmu godinu zaredom na podruju Policijske uprave meimurske održava se preventivno - edukativno zabavna akcija za maturante srednjih škola Meimurske županije pod nazivom “Coolijada”, s ciljem da ti dani prou u što boljem redu i sa što manje šteta po osobe, prvenstveno maturante i imovinu. S obzirom na to da su akcije proteklih godina poluile dobre rezultate, i ove godine srednje škole naše županije, Grad akovec, Meimurska županija i Policijska uprava meimurska organiziraju navedenu akciju pod nazivom “Coolijada 2009.” S obzirom na to da ova akcija ima nagradni karakter, izmeu ostalog se biraju najmaturant i najmaturantica srednjih škola, njihov izbor provodit e se glasovanjem kroz kupone koji e biti zajedno sa slikama kandidata za najmaturante objavljene u lokal-

nim novinama “Meimurske novine” i “Meimurje” u dane 28. travnja te 5. i 12. svibnja. Popunjeni kuponi ubacivat e se u glasake kutije koje e biti postavljene u svim srednjim školama. Kuponi e se popunjavati na nain da se na jednom kuponu oznai samo jedna osoba za koju se glasuje. Takoer e se za najmaturanta i najmaturanticu moi glasovati putem akoveke televizije od 11. do 15. svibnja na telefonski broj 060 324-324. Isto tako slike predloženih kandidata za najmaturanta i najmaturanticu prikazivat e se na akovekoj televiziji – TV, kao i na Kabelskoj televiziji – KDS. Nagrade za najmaturanta i najmaturanticu osigurat e Županija meimurska. Takoer, osim najmaturanta i najmaturantice, koji e svojim razredima ukoliko pobijede donijeti prigodnu nagradu – besplatan izlet na akoveke bazene s partyjem

kernpontoni

U ok viru ak tivnosti Romskog informacijsko edukacijskog centra u Murskom Središu zapoeo je novi program izobrazbe. Ovaj put je rije u radionicama namijenjenima djeci pripadnicima romske nacionalne manjine u okviru projekta “Edukacija za kvalitetniji život”. Provest e se tri radionice - I ja imam pravo, Važnost obrazovanja u podizanju kvalitete života te Osnovno korištenje raunala, u ukupnom trajanju od 55 sati. Radionice pohaa 20 djece, a radionice vodi Jasmina Kartalovi. Projekt provodi Autonomni centar – ACT u suradnji s Osnovnom školom Mursko Središe koja je ustupila svoje prostorije za neke od radionica. Projekt inancijski podupiru Ministarstvo znanosti, obrazovanja i

28. travnja 2009.

čestitamo praznik rada

iznenaenja, bira se i “razred plus”, a kriteriji za izbor takvog razreda bit e pozitivno ponašanje zadnjih dana škole od strane pojedinaca, odnosno razreda. Iskljuivat e se iz daljnjeg natjecanja razredi iji e se polaznici nedolino ponašati, tonije, ukoliko e narušavati javni red i mir, pijanevati na javnom mjestu i slino. Nadzor, odnosno kontrola nad razredima vršit e se obilascima mjesta i punktova gdje e se maturanti najviše zadržavati, posebice Parka Perivoja Zrinskih i to kroz ophodnje zaštitara i policajaca, odnosno “graanske ophodnje” koje e initi uitelji i roditelji maturanta zajedno s policijskim službenicima. “Razred plus” bit e nagraen jednodnevnim izletom u Toplice Sveti Martin na Muri. U ovoj akciji važno je naglasiti preventivni karakter akcije, odnosno prevenciju koju e provoditi Policijska uprava i

drugi subjekti s ciljem sprjeavanja protupravnih ponašanja maturanata. Izmeu ostalog, zajedno s drugim subjektima obilazit e se ugostitelji objekti i trgovaki centri zbog kontrole usluživanja, odnosno dopuštanja konzumiranja alkoholnih pia osobama mlaim od 18 godina i sprjeavanja davanja alkoholnih pia maloljetniku ispod 16 godina. Takoer zajedno sa zaštitarskim tvrtkama pojaano se e opservirati Park Perivoj Zrinski koji predstavlja žarište prekršaja vezano uz pijanevanje na javnom mjestu. Provodit e se obilasci autobusnih i željeznikih kolodvora, odnosno vršit e se pratnja vlakova te poduzimati druge preventivne aktivnosti. U svrhu propagiranja poželjnog ponašanja policijski službenici obii e po pozivu škola vijea uenika i roditelja kako bi se ukazalo na cilj akcije te senzibiliziralo uenike s provedbom iste.


28. travnja 2009.

Coolijada 21

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

1. Arabi Sandro, 3.e, Graditeljska škola akovec

2. Babi Vedran, 4.f Gimnazija

3. Baka Neven, 4.ST1, TIOŠ

4. Baksa Slavko, 3. S5, TIOŠ

5. Baranaši Jelena , 4.ek SŠP

6. Begovi Martin 4.C-ETŠ

7. Belalov Simona, 4. ET3, TIOŠ

8. Bergovec Monika, 4.b Gimnazija

9. Bertapelle Ranko, 4.a Gimnazija

10. Blažini Nikola , 4.EK SŠP

11. Bobianec Mateja 3.kk Gospodarska škola

12. Boži Matija, 3.f, Graditeljska škola akovec

13. Branilovi Dino, 4.PT1, TIOŠ

14. Buni Jurica, 3.e, Graditeljska škola akovec

15. Buva Ozren 4.e Gimnazija

16. Car Tatjana 4.e Gimnazija

17. Ceilinger Neven, 3.KU SŠP

18. Doleni Petar, 3.j, Graditeljska škola akovec

19. Domjani Jagoda 4.g SŠP

20. Drk Iva, 4.c, Graditeljska škola akovec

21. Duhovi Zoran, 4. THK SŠP

22. Fodor Ivan, 3.i, Graditeljska škola akovec

23. Gabor Mateja 4.d Gimnazija

24. Golub Matija, 4.ST1, TIOŠ

25. Gorupi Matej , 3. PM SŠP

26. Hergoti Lucija 3. kk Gospodarska škola

27. Hranjec Denis 4.b Gimnazija

28. Jankulija Dalibor 3.f Gospodarska škola

29. Kežman Andrej, 3. S5, TIOŠ

30. Kiš Martina, 4.d, Graditeljska škola akovec

31. Knezi Sanja 3.T-ETŠ

32. Koila Jan, 4. ET3, TIOŠ

33. Kolac Tina, 3.g, Graditeljska škola akovec

34. Kolmani Jasmina 3.T-ETŠ

35. Kopjar Andreja 4.K-ETŠ

36. Kos Doris 4.ot Gospodarska škola

37. Kostel Saša, 4.c, Graditeljska škola akovec

38. Kovai Mihaela 3.f Gospodarska škola

39. Krnjak Darko, 3.f, Graditeljska škola akovec

40. Maari Hrvoje, 3. E2, TIOŠ

41. Mihalic Albin, 3. E1, TIOŠ

42. Mihalovi Elena 3.v Gospodarska škola

43. Mihoci Marijana 4.A-ETŠ

44. Mikulan Lucija 3.c Gospodarska škola

45. Mikuli Kristina 4.HTETŠ

46. Mikuli Mario, 3.h, Graditeljska škola akovec

47. Mikuli Martina 4.B-ETŠ

48. Nesti Robert, 3.h, Graditeljska škola akovec

49. Novak Elvis, 3. E1 TIOŠ

50. Novak Ivan 4.HT-ETŠ

51. Oreški David 4.pt Gospodarska škola

52. Pavlic Jelena 4.C-ETŠ

53. Petran Marija 3.kc Gospodarska škola

54. Petrievi Blaženka 4.ot Gospodarska škola

55. Petri Bojana, 3. SK SŠP

56. Pišpek Filip 4.UR-ETŠ

57. Poekaj Marko 4.A-ETŠ

58. Podvezanec Petra, 3.KU SŠP

59. Posavec Kristina, 4.a, Graditeljska škola akovec

60. Pranklin Danijel, 3.i, Graditeljska škola akovec

61. Puklavec Ivana 4.f Gimnazija

62. Radi Ivan, 3. E2, TIOŠ

63. Ratajec Ana 4.c Gimnazija

64. Rebi Tamara 3.c Gospodarska škola

65. Sedlani Marko, 4.b, Graditeljska škola akovec

66. Sklepi Dino, 4.a, Graditeljska škola akovec

67. Slaviek Dino, 3.S3, TIOŠ

68. Slivar Petar, 3.S3, TIOŠ

69. Smolkovi Igor, 4.ET2, TIOŠ

70. Soka Lidija , 4.THK SŠP

71. Šantek Nenad 3.v Gospodarska škola

72. Šebestijan Tijan, 4. PT2, TIOŠ

73. Šimac Dinko, 4.d, Graditeljska škola akovec

74. Šolti Vitomir 4.d Gimnazija

75. Šopar Igor 4.B-ETŠ

76. Štefko Danijel , 3.SK SŠP

77. Šuškovi Maja, 4 ET1, TIOŠ

78. Tkalec Marko 3.kc Gospodarska škola

79. Tkalec Denis, 3.S4, TIOŠ

80. Tkalec Tomislav, 3.j, Graditeljska škola akovec

81. Tkalec Valentino , 3.PM SŠP

82. Trstenjak Nikolina 4.a Gimnazija

83. Vadarec Lucija, 4.b, Graditeljska škola akovec

84. Valkaj Jakov 4.c Gimnazija

85. Varga Marko, 3.g, Graditeljska škola akovec

86. Vlaši Mateja, 4. PT2, TIOŠ

87. Vranovi Ivan 4.K-ETŠ

88. Vranovi Jurica 4.g Gimnazija

89. Vrši Vanja, 4.ET2, TIOŠ

90. Vrtari Priska 4.g Gimnazija

91. Vukovi Ivana 4.UR-ETŠ

92. Zadravec Kristina 4.pt Gospodarska škola

93. Zeli Kristina, 4.PT1, TIOŠ

94. Zoka Tomislav, 3. S4, TIOŠ

95. Žganec Karlo, 4. ET1, TIOŠ

96. Žiga Sven 4.G SŠP


22

Poljodjelstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

AKOVEKO AGROMEIMURJE zasadilo nove površine vinograda

S AKOVEKOG sajma

Jurjevska srijeda s malo prometa Jurjevska srijeda na akovekom sajmu bila je u znaku velikog broja ljudi i malog prometa roba. Jedini koji su bili zadovoljni šetom jesu peenjari i prodavai presadnica. Donekle su novanike napunili prodavai stare krame te drvodjelskih alata. Krumpiraši i kuruzaši po obiaju su bili nezadovoljni, a slino su prošli i prodavai žitarica te razne obue i odjee. Sve u svemu, srijeda za zaborav, a misli su usmjerene prema nadolazeoj Katalenskoj srijedi. (S. M, Z. V.)

CIJENE NA AKOVEKOM SAJMU

- pilii

7 do 10 kn/kom

- paii

15 kn/kom

- žibeki

45 kn/kom

- kokice

50 kn/kom

- krumpir

1 kn/kg

- kukuruz

0,90 kn/kg

- pšenica

1,4 kn/kg

- tricala

1,4 kn/kg

- šibnata metla 20 kn/kom - ribice

10 kn/porcija

Dvadeset i tri tisue petsto sortnih trsova Prošli tjedan bilo je vrlo živo na zemljištu akovekog Agromeimurja na lokaciji Terbotz u Železnoj Gori. Desetak radnika zasadilo je nove površine s vrhunskim i kvalitetnim sortama vinove loze, odnosno trsova. U rahlo pripremljeno tlo, koje su pripremili djelatnici i strunjaci Agromeimurja, posaeno je 7.500 trsova muškata žutog, 9.000 trsova chardonaya, 5.000 trsova traminca te 2.000 podloga za daljnji proces proizvodnje. Tako ovog trenutka Agromeimurje na 100 hektara vlastitih površina ima zasaeno oko 350 tisua trsova.

Posluživanje stroja - Iskoristili smo ovo povoljno i optimalno vrijeme za sadnju i, prema prognozama vremena, uvjeti e i dalje biti vrlo dobri, tako da oekujemo da e se trsovi dobro primiti uz tlo i potom se dalje razvijati. Zasadili smo trsove proizvedene u našem rasadniku u Svetoj Mariji, koji su izuzetno kvalitetni i zdravi i vjerujem u njihov dobar razvoj, a nakon tri godine i urod, naravno ako nam tua ne pokvari planove, kaže ing. Vjeran Tomaši, poslovoa u Železnoj Gori.

Prva laserska sadnja

- Imamo izuzetno kvalitetne trsove, kaže Vjeran Tomaši Sve za kupca ...

CIJENE NA AKOVEKOM PLACU

1,20 kn/kom

- mladi luk

25 kn/kg

- rotkvice

5 kn/pušlek

- zelena salata 22 - 25 kn/kg - krastavci - luk

16 kn/kg 5 kn/kg

- blitva

5 kn/kupek

- mrkva

7 do 9 kn/kg

- urice

5 kn/pušlek

- tulipan

8 kn/kom

Nakon štrigovskog i svetomartinskog, u gornjem Meimurju snažno se poelo razvijati i širiti selniko vinogorje koje pokriva mikrorajone Donji Koncovak, Selnišak, Plešivica, Zavešak i Gornji Zebanec. Dvadesetak vinogradara s ovog podruja proizvodi znaajne koliine vina, koje na tržište plasira u rinuzi, a nekoliko njih svoja vina je poelo flaširati i buteljirati. Istina, u odnosu na štrigovsko vinogorje to su male koliine, ali svakako znaajne u razvoju gospodarstva na ovom podruju. Iz godine u godinu vinogradari sade nove površine i kvalitetnije sorte, što znai da su i vina sve kvalitetnija. Isto se kre i stari vinogradi u kojima je pretežno zasaena šmarnica te laški rizling i neke crveno - crne sorte vinove loze. Vinogradari, a sve su

svih voarsko - vinogradarskih kultura, a vinogradari koji imaju vee parcele koriste njegove usluge. (S. Mesari)

Svi koji su kod Šavniara sadili trsove to mahom ljudi srednje i mlae životne dobi, sada se odluuju za kvalitetne sorte poput sauvignona, muškata žutog, rizlinga rajnskog, pinota i drugih kvalitetnih i vrhunskih sorti.

Sauvignon sa zebanskih bregova

- Jaja, luka, flanaca ...?

Strojna sadnja sto puta brža od rune

Selniko vinogorje puno obeaje

Sve za Praznik rada - jaja

Agromeimurje od 2003. godine sadnju trsova provodi strojno. Ova sadnja obavljena je najmodernijim nainom sa specijalnim strojem i laserskim odreivanjem redova.

- Trsove sadimo wagner strojem za sadnju koji vue i pokree fiatov traktor F 115, a poslužuju ga dva radnika na stroju, voza i radnik na laseru. Upravo je laser novost, koji snima i odreuje širinu redova i razmak meu trsovima, stroj i nain sadnje, opisuje Dejan Košak iz Svetog Urbana, koji Agromeimurju obavlja sadnju. - Dnevno se na optimalno ureenoj lokaciji ovim strojem može zasaditi 10 tisua trsova. Taj bi posao runo obavilo 100 radnika. Osim što je sadnja strojem i laserom brza, jami ujednaenost sadnje, pravilan raspored i ušteda je znaajna, zadovoljan rezultatima sadnje naglašava Tomaši. Inae Košak posjeduje mehanizaciju za obradu tla i sadnju

Vinko Trstenjak laserom odreuje širinu redova

NASTAJE NOVO vinogradarsko podruje

S AKOVEKOG placa

Na akovekom placu ima svega što ovjek poželi, a kako je pred nama 1. maj, Meunarodni praznik rada i dan, zapravo vikend, za piknik, povrtlari su se pobrinuli da svega bude. Placovski stolovi su puni mladog luka, rotkvica, paprika, paradajza i krastavaca. Puno je kvalitetnih jaja i gljiva, te sireva. Treba samo kupiti, napuniti gepek i krenuti u prirodu. Odlina je ponuda sada ve dosta velikih presadnica raznog povra i cvijea, te urica, jorgovana i tulipana. (S. Mesari, Z. Vrzan)

28. travnja 2009.

Vladimir Hrženjak iskusan je vinogradar koji rado daje savjete

Prošli tjedan nove površine zasadila je obitelj Franje Šavniara u Zebancu. - Iskrili smo dosadašnji vinograd u kojem je prevladavao laški rizling, a sada smo zasadili sauvignon, rizling rajnski i muškat žuti. Želja nam je da imamo dobro vino jer geograski položaj to pruža, kaže vlasnik Franjo, kojemu su sadnju vodila dva isku-

sna vinogradara, braa Vladimir i Josip Hrženjak. - Nas dvojica nastavljamo obiteljsku tradiciju vinogradarstva, a svake godine stare nasade krimo i sadimo nove sorte. Iskustva govore kako je ovo podruje, koje se zapravo nadovezuje ili je dio štrigovsko - martinske regije, i te kako pogodno za kvalitetne sorte groža, uglas kažu Hrženjakovi, dodajui kako žele dokazati da na selniko - zebanskom podruju uspijevaju i druge sorte, a ne samo šmarnica, kako je to netko napisao. Ovdašnji vinogradari nabavljaju i novu suvremenu opremu, a posjeduju stare klijeti koje obnavljaju i koje bi jednog dana mogle biti dio turistike ponude. (S. Mesari)

Josip Hrženjak i Franjo Šavniar sade novi sauvignon


28. travnja 2009. BIOINSTITUT D.O.O. AKOVEC

Poljodjelstvo 23

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VAŠ VRT

VETERINARSKI SAVJETI

Kiniju ga Dravica i Murica, nasred parka maloga Meimurja!

Štetne tvari u površinskom sloju tla (II.) Meimurski vrt Predindustrijsko taloženje iznosilo je manje od 5kg. S obzirom na radioaktivne supstance, šumsko tlo zaslužuje posebnu pažnju. Karakteristino kruženje hranjivih tvari u šumskom ekosustavu podrazumijeva da za mnoge radionuklide (npr. Cezij 134 i 137 koji su ispušteni u ernobilskoj nesrei) ne postoji eliminacija radioaktivne tvari (osim radioaktivnim raspadom). Stoga smo, u šumama, i danas suoeni s razinom radioaktivnosti koja je iznad maksimalne dopuštene, osobito kod divljih gljiva. Sustavi proizvodnje na farmama u kojima nije postignuta ravnoteža izmeu unosa i iznosa u odnosu na raspoloživost zemlje i tla, vode do neravnoteže hranjivih tvari u tlu, koja za rezultat esto ima oneišenje podzemnih i površinskih voda. Razmjer problema s nitratima

u Europi naglašava ozbiljnost ove neravnoteže. Dodatni problem odnosi se na teške metale (npr. kadmij i bakar) u gnojivu i životinjskoj hrani. Njihov uinak na tlo i organizme u tlu nije jasan, iako su studije pokazale mogui porast kadmija u prehrambenom lancu. Nepoznat je uinak koji na tlo imaju antibiotici koje sadrži hrana za životinje. Pesticidi su toksini spojevi koji se namjerno ispuštaju u okoliš kako bi uništili nametnike i bolesti na biljkama. Pesticidi se mogu akumulirati u tlu, izlužiti u podzemne vode ili ispariti u zrak nakon ega se mogu ponovo taložiti na tlo. Uz to mogu djelovati na bioraznolikost tla i ui u prehrambeni lanac. Gradski mulj koje je krajnji proizvod obrade otpadnih voda postaje sve vei problem. Mo-

AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 12 sati, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG

d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 dežurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PRELOG: Specijalizirana ambulanta za male životinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata.

že biti oneišen cijelim nizom oneišujuih tvari, kao što su teški metali i slabo biorazgradivi organski spojevi, što za rezultat može imati poveanje koncentracije tih spojeva u tlu, što predstavlja rizik za mikroorganizme, biljke, životinje i ljude. Potencijalni patogeni organizmi poput virusa i bakterija takoer su prisutni. Meutim, gradski mulj sadrži organsku tvar i hranjive tvari kao što su dušik, fosfor i kalij, koji imaju veliku vrijednost za tlo i ukljuuju mogunost uporabe na poljoprivrednom zemljištu. Uz uvjet da se oneišenje sprijei i motri na izvoru, pažljivo i nadzirano korištenje gradskog mulja ne bi trebalo predstavljati problem. Trošak difuznog oneišenja tla ne vidi se u samom tlu, nego u posljedicama koje nastaju uslijed sloma puferskog kapaciteta tla.

Europska agencija za okoliš (The European Environment Agency) procjenjuje da se ukupni troškovi za išenje oneišenog tla u Europi kreu izmeu 59 i 109 milijarde eura. Razmjena znanja o išenju tla i odreivanje ciljeva važni su putevi prema rješavanju pitanja oneišenja, no prevencija daljnjeg oneišenja treba postati budui cilj. Nenad Martinec, dipl. ing.

DEŽURNI VETERINARI MURSKO SREDIŠ E: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA: Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec:

dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sati. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

– traže se ljudi dobre volje

Prije nekoliko milijuna godina kad su na Zemlji hodali Dino- i ostali -saurusi biljni svijet je izgledao nešto drugaije nego danas. Nemajte straha, mesoždernih biljaka nije bilo više nego danas. Kako su tad izgledali vrtovi? U Meimurju su bujale ogromne papratnjae, mahovine, sjemenjae se tek raaju. Ako je tad bilo Meimurja? Ako su postojale Mura i Drava? Ako su to uope bili vrtovi!? Ne. To deinitivno ne bi bili vrtovi jer je vrt dio prirode koji je ovjek u veoj ili manjoj mjeri promijenio a tada još nije bilo ljudi, znai da smo otišli predaleko. Idemo bliže... tradicija ... da, i to je nešto vezano za ljudsko djelovanje. Da nije ljudi na podruju veeg dijela Donjeg Meimurja razvila bi se nizinska šuma hrasta kitnjaka i obinog graba. Carpineto-Qerceto... i ne znam Vam ja kako se to tono zove. A sada se sade vrtovi – parkovi. Mnoge je zagolicalo ovo – Meimurski vrt. Zašto bi se samo neki vrtovi tako zvali. Sad se vrtovi otimaju za ime Meimurski. Zašto ne?! Tako se dolazi ak u novine. Nemojmo biti uskogrudni. Svi vrtovi u našem lijepom, malom Meimurju su meimurski, ali je jedan Meimurski. Evo, od zime Vam priam prie o novom park-iu koji se zove (e se zvati) Meimurski vrt. Napravljen je projekat tog parka. Opisane su vam osnovne drvenaste vrste koje e biti zastupljene u ovom vrtu autohtonog bilja. Park smo

poeli saditi i stali. Što mislite, koji je uzrok? Moderan izraz je – nema sredstava. Još modernije i primjerenije recesijskom dobu: ‘Mole se mogui donatori da prilože neka sredstva (novac) da mi nastavimo s ovim zgodnim projektom’. Mi smo sigurni da e projekat biti zgodan, a Vas emo u to uvjeriti pokazujui Vam nacrte. Ako ste propustili moje uvodno, sijeanjsko, objašnjavanje, ponovit u Vam. Meimurski vrt e biti parki u obliku Meimurja. Smjestit emo ga uz cestu akovec -Prelog. Granice e mu kao i u stvarnosti biti Murasa sjevera i Drava od juga, odnosno njihove stilizacije od ispranog šljunka. U njemu emo na suvremeno oblikovan nain saditi autohtono drvee, grmlje i cvijee. Znai, to nije starinski vrt, nego moderan park-i. Ovo -i dobiva zbog svoje veliine (manjine), a moderan je jer mi volimo biti moderni. Od drvea sadit e se grab (i to ne jedan, nego mnooogo njih), hrast, jasen, vrba, topola, joha, klen i drenek ... Samo emo nekima od njih dozvoliti da izrastu do pune veliine. Ostale emo držati pod kontrolom u obliku forma - solitera ili pak živica. Živite zeleno, žele Vam iz IVE!


24

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.


28. travnja 2009.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 25


26

Dobro je znati

28. travnja 2009.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

WELLNESS CENTAR BELLA VITA u Nedelišu

Opusti se i uživaj… Od nedavno je u Nedelišu otvoren prvi wellness centar, vlasnice Zlate Polanec, na adresi Varaždinska 75, odnosno na glavnoj cesti prema Varaždinu. U centru se nudi spa, aroma kupke, jacuzzi, masaže, inska sauna, depilacije i njega noktiju.

Iako na prvi mah izgleda malo, kad uete u carstvo ovog centra, iznenadit ete se veliinom, ureenjem, a posebice ljubaznim i strunim

osobljem koje e se pobrinuti da vrijeme provedeno u ovom wellness centru ostane u izvrsnom pamenju, te da se vratite opet.

U današnje vrijeme, ponuda ovih usluga je izuzetno bogata, pa se esto teško odluiti kamo. Omagh, kamo ju je odvela ljubav 2007. godine. U Hrvatsku ju je dovela želja za osnivanjem škole i edukacije izrade noktiju, jer kako kaže vani je to ozbiljan posao koji se ui, pa bi znanja željela prenijeti i kod nas. Za masažu e se pobrinuti mlada, simpatina, izvrsna maserka Martina Hajec, koja e vam preporuiti klasinu ili aroma masažu, a prije masaže

Ono što me oduševilo u Bella Viti je struno i obrazovano osoblje. Naime; za vaše nokte e se pobrinuti Silvija Aralica, rodom iz akova, vrsni majstor koja taj posao radi devet godina. Nakon završene škole u Maarskoj, zemlji koja je poznata po najvrsnijim majstorima za nokte, Silvija je prošla niz obuka po raznim

zemljama. Trenutno ima i vlastiti salon Nail Bar u Irskoj, gradu

saunu ili aroma kupku. Ovo je ujedno i jedini takvi salon u Meimurju, koji osim bazena i toplica nudi takvu uslugu. Rade svaki dan od 14 do 21, subotom po dogovoru na tel.099/256-78-99 Više informacija i na www. bella-vita.hr, mail: info@bellavita.hr (SZ)


28. travnja 2009.

Vaš dom 27

www.mnovine.hr • info@estetikheretik.com • 040 312 333

estetikheretik.com

estetikheretik

brunokontrec.com dizajn-interijera.com - - - web info@estetikheretik.com - - - mail 091 727 10 76 - - - tel

Poštovani, kuu ije nacrte šaljemo u prilogu dobili smo od nekih lanova obitelji i nalazi se na selu. Površine je 100 m2, ali nam je nekako udan raspored. Ima samo 4 prostorije i hodnik. Kua nije u upotrebi ve godinama, tako da ni sami ne znamo tono koja je pro-

storija za što koristila, osim kupaonice koja je bila s lijeve strane od ulaza. Mislimo je adaptirati, pa nas zanima vaš prijedlog. Nosivi zidovi su lijevo i desno od ulaza i popreno od ulaza koji ide preko cijele širine kue.

Imamo dvoje djece, tako da bi htjeli da svaki od njih ima posebnu sobu. Svi zajedno volimo šareno i možda da u tom smjeru pokušate dati nekoliko savjeta. Visina je 2,8 m. Hvala unaprijed, obitelj Novak

Poštovani, površina od 100 m2 je velika i komotna za etverolanu obitelj, meutim, u vašem sluaju je takva situacija da nosivi zidovi, ali i donekle udan raspored prozora i openito otvora na kui, ne daje previše mjesta za manevriranje. U nekoj drugoj varijanti možda da se konzultirate sa graevinskim inženjerom – statiarom sa kojim bi se moglo vidjeti da li je mogue nešto napraviti povodom rušenja nosivih

zidova kako bi se, mogue, postavila nešto optimalnija dispozicija, kako prostorija, tako i elemenata u svakoj od njih. No, ja u vam sada dati jedan prijedlog u postojeem stanju. Veliki ulazni hodnik bi bilo dobro iskoristiti i kao prostor za odlaganje pošto se u njemu veliki ormar nee ni primijetiti. Njega postavite sa desne strane, a zrcalno sa njim, sa lijeve strane postavite nešto nižu komo-

du. Jedan pravokutni tepih po dužini produžuje dojam i još stavite neku visoku biljku kako bi u cijeloj prostoriji dobili nešto organsko i živo.

Trebate li besplatan savjet, javite se! Ako sanjate o svom prekrasno ureenom domu, usklaenih boja i stilova, možda vam mi možemo pomoi. Javite nam se i “Estetikheretik studio” e pokušati odgovoriti na vaša pitanja, riješiti vaše dvojbe i dati vam koji savjet o ureenju. Zato ve ovaj tjedan pošaljite tlocrt ili konkretan opis (ili crtež) svog stana, kue ili neke prostorije u svom domu. Ono što je bitno, oznaite strane svijeta, sve prozore i vrata te nosive zidove. Važno je da napišete i dimenzije (duljine i visinu) prostora. Tlocrte ili skice zajedno sa svojim podacima (koje neemo objaviti) šaljite na adresu Meimurskih novina – Ivana Mažurania 2, 40 000 akovec ili ih jednostavno skenirajte ili fotograirajte i pošaljite na e-mail: redakcija@mnovine.hr ili info@estetikheretik.com.

STUDIO ZA UŽ IVAOCE PROSTORA

Lifestyle – Happy Industry Švedska tvrtka Happy Industry predstavila je šest novi dizajnerkih elemenata dizajnera Jonasa Wagella na ovogodišnjem Sajmu namještaja u Stockholmu. Evo ih! Bold – mali i simpani zidni sat koji dolazi u dvije dimenzije. Manji je

ureuje: Bruno Kontrec dobivate mrežasti efekt. Keramike ploice neka budu što vee jer dimenzija kupaonice i njenih zidova to Sa lijeve strane postavio sam kupaonicu, na mjestu gdje se i nalazila a u nju sam postavio sve elemente koji su potrebni. Ona je izvedena u bijeloj boji sa zelenom fugom, te na taj nain

apsolutno dopušta. S desne strane od ulaza postavio sam jednu djeju sobu i u nju predvidio krevet, radni stol, stolicu, garderobni ormar i ormar za knjige. Druga djeja soba sline površine postavljena je u drugom djelu kue, sa istim elementima. Za kraj sam ostavio glavni dio u kojem je smještena kuhinja, blagovaona, dnevni boravak, ali i spavai dio kojeg sam opet (ve sam spominjao i opisivao ovakav raspored u jednom od prijašnjih brojeva) postavio na neku visinu od recimo 1,7 m, a ispod

postavio garderobni ormar sa jedne strane, a sa druge strane ispod kreveta da stoji element za TV. Moram priznati da, s obzirom na površinu stana, to i nije neko savršeno rješenje, ali, kako sam na poetku spomenuo, raspored nosivih zidova i otvora na kui, smatram da je to najbolje rješenje koje sam mogao

izvui iz situacije. Naime, radi se o

tome da imate vrlo malo prozora, a nemogue je postaviti bilo koju od dnevnih prostorija ili soba da bude bez dopiranja danjeg svijetla. Stoga, imajui to na umu, prostorije su postavljene tako kako jesu. Što se tie šarenog interijera, to je vrlo teško opisati rijeima, tu ima

promjera 30 cm, a vei ima promjer 50 cm. Izraeni su od aluminija, polipropilena i elika sa presvlakom od poliestera. Dolaze u crnoj, crvenoj, bijeloj i plavoj boji. Symbio – stolna klasina lampa sa žaruljama koje štede energiju. Jednostavna i obina, nimalo pretenciozna dat e mladenakim interijerima po-

seban šh. Izraena od elika i plaske sa presvlakom od poliestera. Odd – to je, u stvari cijela obitelj predmeta koja se sastoji od eri visee lampe i eri zdjele. Stvar je u tome da su ti predmeti identini (ali

prilagoeni uporabi), meum kad se koriste kao lampe tad stoje okrenute naglvake, a kad se koriste kao zdjele, tada stoje uspravno. Izraeni od drva breze, keramike, aluminija sa presvlakom od poliestera.

no. Ovdje se radi o maloj podkolekciji koja se sastoji od male zdjele i dvije vaze, sve u istom, prepoznatljivom obliku.Izraeni od stakla. Cage – to je set mulfunkcionalnih plasnih košara, modernog dizajna inspiriranih starinskim košarama

za branje voa. Dolaze u 3 dimenzije. Najmanja je idealna za korištenje kao mala zdjela za voe, a najvea se može koris za vee predmete, ak i za držanje drva za ogrijev kraj kamina. Izraene su od elika sa presvlakom od poliestera. www.happyindustry.se; www. jonaswagell.se

Predstavljamo interijer: Restoran Rosso Na površini od samo 60 m2, arhitekti iz studija OS Architecture (Shachar Lulav, Oded Rozenkier Eran

kao da je posjetelj vani, a kad, u stvari sjedi unutra. Ono što su momci uspjeli dobi od prostora jest to da je cijeli prostor ugodan, s jedne strane trunicu zbunjujui, a s druge strane, ipak sa osjeajem prostranos i savršene dinaminos. Atmosfera u restoranu je mirna. Cvjetni uzorci koje se provlae po cije-

Mebel) osmislili su vrlo interesantan interijer. Restoran se nalazi u Izraelu, u gradiu Ramat Yishay na sjeveru države. Okolica tog grada je prošarana sa obradivim poljima na brdašcima koja su, prošarana brazdama, poslužila kao inspiracija dizajnerskom mu. Samo planiranje interijera vodilo

jako puno segmenata, jako puno detalja i injenica na koje treba misliti i koje treba imati u vidu. Umjesto da koristim rijei, stavit u slike šarenih domova, pa neka vam to koristi kao referenca ili kao savjet.

Dizajnom protiv recesije Studio estetikheretik se takoer prikljuuje u borbi protiv recesije te na sve svoje usluge daje Recesijski popust od 22%.

Etore – simpani svjenjak vrlo jednostavnog oblika, ali jakog karaktera. Njegova geometrijska forma, govorei jezikom dizajna, neodoljivo podsjea na sredinu ´80. ih godina prošlog stoljea. Izraena od drva breze i od elika, lakirana lakom u visokom sjaju. Tilt – svijenjak oblika kao što je Tilt, daje dvojaki dojam. Njegov gornji dio izgleda vrlo lomljivo i elegantno, dok donji dio izgleda teško vrsto i sta-

se idejom da se on, na odreeni nain stopi sa okolinom grada. Prioritet je bio dobi atmosferu, ili bolje osjeaj

lom interijeru stapaju se sa ?brazdama? na stropu stvarajui apstraktan odraz eksterijera. Zidovi su prekriveni tkaninom koja ima laganu teksturu i na taj je nain sam interijer dobio još više na toplini – tamnosiva boja kod prozora i svijetlosiva na suprotnom zidu kako bi se dobio osjeaj prostranos. ?Brazde? na stropu su izraene od elinih struktura i obložene drvom. Stolice su, takoer u cvjetnim uzorcima, a kada je vani no, i kada se u Restoranu Rosso upale svijetla, rasvjeta i njene sjene stvaraju toplu i misnu atmosferu. www.soarch.co.il


28

Pisma i Priopenja

Grad u kojem sam roen! Kakav god bio, to je moj rodni grad, i da je bez struje i vode u nekoj zabi i da je bez ostalih pogodnos, da je neuredan i prljav, da je bez potrebnih trgovina i sa slabo osvjetljenim ulicama, neravnim cestama i trotoarima ili nogostupima, bio bi moj rodni grad. Meum, u 21 stoljeu, kada se mnogi gradovi intenzivno moderniziraju i dotjeruju suvremenim arhitektonskim rješenjima, ovaj moj rodni grad u dijelu grada gdje živim, ostao je dosta zapušten, neizgraen, o kojem voditelji grada uope ne vode rauna. Mnogi nogostupi ili trotoari, nedavno su raskovani i u njih su postavljali nove plinske instalacije ostali su dosta nemarno zatrpani po kojima se sada vrlo teško kreta, sa zatvorenim odvodnim kanalima u koje bi trebala otjeca voda za kišnih dana pa e vas, ako se ne pazite istušira, neuljudni brzi vozai osobnih automobila. Grad je bez javnog gradskog prometa, tako da niste mogunos oi u neki dio grada koji se nalazi dalje od vašeg mjesta stanovanja, jer sva trgovinska infrastruktura koja je izgraena super luksuzno sa svim moguim potrepšnama i velikim samoposlugama, nalazi se daleko van centra grada, tamo na zapadnom dijelu koji vodi u grad iz pravca Varaždina. Moram rei, da je taj zapadni dio grada moderno izgraen, sa mnogo trgovina svih vrsta, i stanovnici tog dijela grada nemaju potrebu ii dalje na zapad. Tamo su i skoro sve škole, sportski tereni, tamo je i veliki park, bolnica, policija i mnogi drugi sadržaji. U najstrožem centru grada, ako se on smatra centrom, tamo preko crkve, postoje dva objekta koji bi trebali služi za prirodnu ljudsku potrebu pražnjenja jela. Jedan je zatvoren, a drugi se teško može koris jer je neugledan i slabo održavan, a nalazi se u strogom centru, pa stariji ljudi koji imaju potrebu ešeg korištenja ili pak sluajni turis kad vide kuda su došli, proe ih volja za njihovu upotrebu. Tržnica koja je isto u neposrednoj blizini centra ne slii objektu koji bi trebao posluživa graanstvo, i objektu koji prodaje poljoprivredne proizvode uglavnom na otvorenom, ali i druge, koji bi trebali bi u zatvorenim posudama ili bar pokriveni, kao što su sir, vrhnje i proizvodi od njih. Eto u takvom gradu sam roen, iako je još uvijek takav ja ga volim, jer to je ipak moj rodni grad, a sve što pišem je u želji da ga se uini još boljim i ljepšim.U mom gradu, na nogostupima bez ikakvog problema parkiraju se osobna vozila, a vi, ako ste s djejim kolicima, morate na cestu. Cesta je i za tu namjenu dosta široka, i nema razloga da po njoj ne prometuju i pješaci. Malo je koga briga, a onaj tko je ostavio osobni automobil na njemu, još je manje zabrinut, jer zna da redari ili policija postoje ali samo na papiru. U takvom gradu proveo sam djenjstvo, igrajui se i pentrajui i po terasi i zvoniku u Starom gradu i jurei s prijateljima po prekrasnom parku, penjui se po ve tada polegnutoj, ali tada još uvijek živoj akaciji, umornoj od mnogih godina života, koja je vidjela mnoge gospodare ovog grada. Svakodnevno sam se loptao na nogometnom igralištu, lje se kupao na gradskom kupalištu, a zimi klizao u sjevernom dijelu parka i slobodnog prostora koji je gledao prema Globetki, gdje su se zimi vadili debeli blokovi leda i konjskom zapregom vozili u drvena skladišta koja su se nalazila sjeveroistono od crkve. Na teniskim terenima na kojima je trenirao Franjo Punec, skupljao sam lopte.

U mladenakim danima, igrao sam nogomet i odbojku, koju sam trenirao ispred zgrade stare bolnice i na odbojkaškom terenu koji se nalazio unutar kompleksa Starog grada. Tu smo imali nezaboravne susrete koji su ve opisani i ne bih o njima. Ipak moram spomenu velikog zaljubljenika nogometa kojeg smo zvali Sinek i s kojim smo svi voljeli igra.Danas u dijelu grada gdje je nekada bio majur grofa Feštea, Marof, danas je pošta i trgovaki kompleks Meimurke, a na kraju ili poetku su knjižnica i asniki dom. U danas srušenim zgradama zidovi su bili debeli više od metra, u njima i njihovim dvorištima proveo sam dobar dio djenjstva i mlados. Pitam se, jeli sve to trebalo ruši ili se moglo ostavi da bude dio zaviajnog muzeja. Ne mogu vjerova da tadašnji urbanis i muzeolozi nisu našli ništa historijski vrijedno, ve su jednostavno srušili. Gledajui danas fotograje u monograji Sreka Pospišila ‘’Sto godina akovekih razglednica’’, vidi se da neke objekte nije trebalo ruši, a neke novo izgraene na njihovom mjesto nisu baš mnogo uspješna rješenja. Isto to vrijedi i za donji ustroj ulica. Sve što je izgraeno van strogog centra, moderno je urbanistiki rasporeeno, s nevjerojatno lijepim obiteljskim stambenim objekma, koji se protežu na jug preko pruge, na jugo zapad, zapad i sjevero-istok, s novim ulicama vrlo blizu najužeg centra grada. Skoro svaka kua ima okunicu s vokama i vrtom s povrem, i svom potrebnom infrastrukturom, razvedenim plinom, tv-kabelskim sustavom, satelitski tanjuri na mnogim kuama, a ispred svakog takvog objekta jedna osobna kola a kod mnogih dvoja. Skoro nitko u ovom gradu, više ne hoda pješice!U svim m novim kvartovima posaeni su drvoredi raznih vrsta drveta, koji ine u ljetnim mjesecima dobar hlad pa je u njima lijepo šeta. Sve su ulice asfalrane, iako bi ve sada mnoge trebale obnovu, s dobrom moderno razvijenom rasvjetom, a u nekim kvartovima ima i crkvu, poštu, samoposluge, mesnicu ljekarnu i trgovine s proizvodima potrebnih u kuanstvu. Nisu zaboravljene ni škole i sportski objekti s dvoranama za vježbanje i održavanja raznih utakmica, ni vanjski slobodni prostori za druženje i sastanke. Ispred svake kue ili u sklopu kue su garaže za osobni automobil i kod svake kue parkirano je to prijevozno sredstvo, Kod mnogih dvoje. Zato ovom gradu nije potreban javni gradski autobusni promet, makar bi on dobro došao iz mnogih drugih razloga. No kad se svatko vozi svojim osobnim automobilom, ne samo da pretvara ulice u autoceste po broju vozila, ve je to trošak koji bi bilo korisnije uloži u nešto drugo. Ali i tako gledajui, standard ovih ljudi je i unato tome na vrlo visokoj razini, jer je, uz osobne automobile, u kue i u sve oko njih trebalo uloži ne mala sredstva. Tako su vanjski rubovi grada prekrasno ureeni i urbanizirani pa se akovec sa vrlo moderno izgraenom bolnicom, zaista mora smatra jednim od najljepših konnentalnih gradova u našoj zemlji. Meum, mislim da bi ispravnije i poštenije bilo da je ta tula glasila na dio ‘’urbaniziranog dijela grada.’’ Jer sve ipak nije tako. Tako su i mnoga sela i zaseoci s moderno izgraenim stambenim objekma i skoro sa svom razvedenom infrastrukturom, mjesta, koja rado posjeuju i doimaju se svakom posjeocu. (Ivan Toth)

IVANU EHOKU – gradonaelniku Varaždina

Autobusni kolodvor i smrdljivi zahod – WC Radi smrtnog sluaja opet sam putovao autobusom iz Münchena za Varaždin i dalje u Meimurje.Oproste gradonaelnie, uskoro e izbori ali taj Vaš zahod na autobusnom kolodvoru smrdi sve do Meimurja i još preko toga. Takav WC u Europi još nisam vidio. U susjedstvu nalazi se samostan. Ne znam kako to da im to ne smeta.itavo okruženje i ambijent na tom autobusnom kolodvoru djeluje komuniski, kao u nekim prošlim vremenima. Na

“šalterima” itaju se novine, a karte se prodavaju samo onako usput. Do ponovnog “Spanzierfesta” nemate puno vremena ali idite poštovani gospodine tamo i promijenite bar one poklopce i školjke. Stvarno, velika je to sramota za Varaždin. Uz srdaan pozdrav August Novinšak iz Münchena P.S. Ako ne itate “Meimurske novine” ja u Vam lino posla lanak iz novina.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.

PREKRŠAJNI SUD u akovcu - oitovanje na lanak od 21. travnaj

Sa suda se vratilo pedesetak prijava (2) Usprkos neetinom postupanju autora lanka (ovlaštenog tužitelja) koji se prethodno nije obrao Prekršajnom sudu radi dobivanja informacija u svezi neuredne naplate kazni za parkiranje Grada Mursko Središe, ve je kriku objavio u novinama, osjeam moralnu obavezu da javnos prezenram rad i nain izvršavanja predmeta koji se odnose na sve prijave ovlaštenih tužitelja, a naroito na prekršajne naloge upravnih jela (i Grada Mursko Središe) u Odjelu za izvršenje prekršajnih sankcija. Tijekom 2006. godine cirani odjel ovog suda izvršio je 6685 predmeta od kojih je 2534 predmeta drugih upravnih jela, u 2007. godini 5240 predmeta od kojih je 1674 predmeta drugih upravnih jela te 2008. godine 6684 predmeta od kojih je 1598 predmeta drugih upravnih jela. Kao prioritetni predmeti, a prema naputku Ministarstva pravosua,

a shodno Sudskom poslovniku, rješavali su se predmeti vezani za nasilje u obitelji, zlouporaba opojnih droga, izazivanja nereda na športskim natjecanjima itd. Tijekom navedenih godina (od 2005. godine) ovaj sud zaprimio je u rad 291 prekršajna naloga utemeljenim pretežito na Odluci o parkiranju i zaustavljanju vozila na podruju Grada Mursko Središe, a kojima su poinitelji kažnjeni novanom kaznom od 300,00 kuna. Od naprijed navedenog broja oko stonjak predmeta nije bilo izvršeno najviše uzevši u obzir injenice koje znatno usporavaju i otežavaju postupak naplate h kazni. Uz dužno poštovanje napora komunalnih redara, osuenici prema Zakonu o prekršajima koji je bio na snazi do 31.12. 2007. godine, nisu bili prisiljeni na plaanje novane kazne, ve im je zakon omoguio kao alternavu da se izjasne za rad za ope dobro na slobodi. Takva opcija za osuenika bila je više

pravilo, a manje rizika, jer je bilo ope poznato da Pravilnik o nainu provoenja rada za ope dobro na slobodi nije do današnjeg dana donesen i me primjenjiv. Da se dosta radi o neadekvatnom mehanizmu naplate novane kazne za parkiranje i ostale prekršaje do 500,00 kuna, proizlazi i iz injenice da se rješenje o zamjeni novane kazne mjerom zatvora, kao slijedea faza u postupku izvršenja donosi samo ukoliko se osuenik nije izjasnio da želi rad za ope dobro na slobodi. Nadalje, ope poznata je injenica objavljena i u dnevnim novinama da je zatvor ogranien kapacitetom pa se takva represivna mjera najviše primjenjuje za teže prekršaje. Zbog objekvnih poteškoa oko nemogunos pravovremene i uinkovite naplate novane kazne u iznosima (do 500,00 kuna), kao jedan od razloga je bilo donošenje novog Prekršajnog zakona koji je stupio na snagu 01.01.

2008. godine i koji je produžio rok zastare izvršenja (umjesto 2 godine na 3 godine), što e svakako doprinije sigurnijoj i izvjesnijoj mogunost naplate novane kazne. Za izvršenje naplate kazne za parkiranje po novom Prekršajnom zakonu promijenjen je nain izvršavanja (prisilna naplata na godinu dana pute Porezne uprave, umjesto na 6 mjeseci), a kao alternava rad za ope dobro na slobodi odreuje se samo u iznimnim situacijama, ako se to odlukom suca za izvršenje ocijeni opravdanim. Na kraju valja naves, da su prekršajni sudovi u Meimurskoj županiji (akovec i Prelog) prema godišnjem statistikom izvješu Visokog prekršajnog suda, sudovi s najmanjem brojem zastara postupka kao i s brojem riješenih predmeta meu najboljima u R. Hrvatskoj. S poštovanjem, Predsjednica Renata Višoševi

OPINA NEDELIŠE

Predizborno obmanjivanje javnosti U vrijeme predizbornih aktivnos za oekiva je razliite izjave, ali svejedno bi kandida za odreene lokalne funkcije trebali iznosi javnos i biraima provjerene i isnite podatke, a ne kao u sluaju ge. Dijane Posavec, koja je najavljujui svoju kandidaturu za izvršnu vlast u Opini Nedeliše, plasirala niz netonih podataka. Stoga u cilju objekvnog informiranja, prvenstveno graana s podruja opine Nedeliše, želim kao osoba odgovorna za dosadašnje rukovoenje javnos. Što se e sunanciranja Mesapa, podsjeam kako je upravo ovo rukovodstvo inzisralo da se Mesap postavi i rukovodi profesionalno kao tvrtka koja e pomoi razvoju gospodarstva na razini Županije i šire regije. Iz opinskog prorauna za infrastrukturu Mesapa (ureenje putova, izgradnju trafostanice, osvjetljenje, ograde i pregrade, sanitarni vor, opremu, kupnju nekretnine…) do danas je utrošeno 2.593.308 kuna tako da Mesap i njegova dvorana nisu samo investicija Županije. Uz to, kroz kapitalne donacije iz Prorauna je Mesapu do danas izravno doznaeno dodatnih 1.090.000 kuna, te 800.000 kuna od Fonda za regionalni razvoj RH, s namjerom da kao gospodarski pokreta Mesap sve uloženo vra lokalnoj zajednici, za što je na dobrom i pravom putu. Istovremeno, koliko nam je poznato, iz županijskog prorauna Mesapu je doznaeno 5,5 milijuna kuna. Za ureenje spomen-parka u Gornjem Kuršancu utrošeno je 224.345 kuna od ega je Županija izdvojila 100.000 kuna tako da se opet ne može govori kako je to iskljuivo županijski projekat. Isto je i s ureenjem sakralnih objekata. Za župnu crkvu u Macincu

od 2005. do 2008. izdvojeno je 667.120 kuna sredstava Prorauna Opine Nedeliše, Ministarstvo kulture izdvojilo je 1.850.000 kuna, a Županija 70.000 kuna, što demantira konstataciju D. Posavec da “Županija velikim dijelom sunancira obnovu”. Za župnu crkvu u Nedelišu i župni dvor iz opinskog je prorauna u tom razdoblju izdvojeno 710.220 kuna, Ministarstvo kulture pomoglo je sa 495.000 kuna, a Županija sa 150.000 kuna. Što se e ukupnih proraunskih sredstava, treba rei kako su u mandatu od 2001. do 2004. ukupni prihodi iznosili 58.322.366 kuna, a rashodi ukupno 55.336.120 kuna. U mandatu do 2005. do 2008. prihodi su bili ukupno 81.286.940 kuna (dakle nikako 100 mil. kuna, odnosno 200 mil. kuna u dva mandata, kao što to tvrdi D. Posavec), a rashodi ukupno 80.484.374 kuna. Napominjemo kako se dva puta godišnje izdaje Informavni bilten Opine Nedeliše koji se besplatno dijeli svim domainstvima i u kojem su detaljno prikazani svi prihodi i rashodi za pojedinu godinu. Pozivamo D. Posavec da pogleda u biltene ili da doe u Opinu gdje, kao i svi drugi graani, može dobi uvid u što su utrošena sredstva prorauna. Spomenimo kako je od 2005. do 2008. za znaajne invescije utrošeno 25.936.789 kuna, za ulaganja i redovna i tekua održavanja u mjesnim odborima 17.279.577 kuna, da su u tom razdoblju tekue donacije za sportske, kulturne i ostale udruge iznosile 13.380.808 kuna, da su izdvajanja za pojedine oblike socijalne zaštite, predškolski odgoj i ostale iznosila 7.256.168 kuna, od ega primjerice za boravak djece u vrima 5.340.291 kuna, a za spendije 871.500 kuna. Svaka je kuna racionalno i odgo-

vorno utrošena što su potvrdili nalazi revizija. Profesionalnim odnosom prema obnašanju izvršnih dužnos, Opina ni u jednom trenutku nije bila pred bankrotom, kako to D. Posavec pokušava uvjeri javnost. Upravo suprotno, Opina je konstantno na vrijeme podmirivala sve obveze što mogu potvrdi brojni korisnici sredstava iz Opinskog prorauna. Što se e kanalizacije, osnovnim Ugovorom o sunanciranju izgradnje kanalizacije Nedeliše i kolektora III sklopljenim 6.11. 2002. utvrena je vrijednost invescije od 40 milijuna kuna od ega je ueše Opine Nedeliše 20 milijuna kuna, a Hrvatskih voda i Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo po 10 milijuna kuna. Dodatkom ugovoru o sufinanciranju radova sklopljenim izmeu Meimurskih voda d.o.o. i Opine Nedeliše 11.7. 2006. utvrena je konana vrijednost radova u iznosu od 52.931.050,12 kuna (dakle tvrdnja D. Posavec “da je ta invescija, daleko probila ugovorenu cijenu od poetnih 70 milijuna kuna” nema nikakve veze s realnošu). Razlozi prekoraenja Ugovorom o sunanciranju utvrenog prvog iznosa su radovi koji nisu bili utvreni osnovnim ugovorom, a odnosili su se na izvedbu sekundarne kanalizacije i izvoda za prikljuke, sanaciju prometnica, odvodnju oborinskih voda putem slivnika i izmjenu naina izvoenja radova s nabavkom oplate. Opina Nedeliše je do 31.12. 2008. redovno izvršavala svoje godišnje utvrene obveze, a preostala je još obveza za 2009. i 2010. u iznosu od po 2.888.255,14 kuna. Komunalna izgraenost i red, ureenje i održavanje nikada prije nisu bili na ovako zavidnoj razini kao pri kraju

drugog mandata ove izvršne vlas. Da se to postiglo, znaajna su sredstva uložena u sanaciju divljih deponija, mnogobrojni se graani svake godine ukljuuju u proljetne akcije išenja naselja i okoliša te akcije ureenja životnog i radnog prostora pod nazivom “Više cvijea-manje smea”, održavaju se i ureuju javne površine po naseljima, uz obvezan odvoz otpada uvedeno je i selekvno skupljanje otpada, provodi se Plan zelenog djelovanja u Opini Nedeliše, a kolika je razina svijes naših sugraana o potrebi ureenja i zašte okoliša svjedoi i Eko Oscar koji je Opina Nedeliše, kao najviše državno priznanje na tom podruju, dobila 2004. godine. Slijedi ureenje središnjeg dijela Ulice M. Tita u Nedelišu s ureenjem nekadašnjeg NM Cluba ime e središte naselja postati novo okupljalište svih graana. Pripreme za to poele su još 2005. godine kada je u program EIB II prijavljeno ureenje dijela Ulice M. Tita. U 2008. sklopljen je ugovor o zajednikom nanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva na 2.400.000 kuna, od ega je udio Ministarstva 1.920.000 kuna bespovratnih sredstava. Ovih nekoliko podataka daju realnu sliku odgovornog i stvarnog izvršavanja preuzeh obveza rukovodstva Opine, zaposlenika, mnogobrojnih udruga iji lanovi svojim vrhunskim rezultama na sportskom, kulturnom i drugim podrujima uz poslovne rezultate gospodarstvenika najbolje promoviraju našu sredinu, te svjedoe kako Opina Nedeliše postaje sve ugodnija i poželjnija sredina za život i rad. (Predsjednik Poglavarstva Opine Nedeliše, Mladen Posavec)

Buka u Starom gradu U vjeri da nisam usamljen i da sa mnom dijele i drugi graani isto ili slino mišljenje, javno se oitujem na slijedei nain: Kako sam devedeseh godina uzviknuo: “Živjela Županija meimurska”, tako i sada “Živjela Meimurska županija”. No, ne trebamo to gleda u potpunos nekriki, ve moramo akcepra i realitet. Svi procesi u sebi nose pozivne

i negavne procese. Ovom prilikom bih se osvrnuo na NEGATIVNE procese odnosno negavna obilježja. Preimo na stvar. U subotu, 25. travnja; mjesto odvijanja Grad akovec. Glazba treš nakon 22,00 sa. Zovem policiju, koja je bila uslužna, i utvrdila i izvijesla me da je odobrenje za koncert na akovekom Trgu Republike odobren do 23,00 sata. Telefonski sam zvao ne-

posredno nekoliko minuta prije 23,00 sata. Umiren tom policijskom informacijom, nastavim se “odmara” umjesto odmara. Tortura je trajala do 24,00 sata. Galama nesnosna, koja ne dozvoljava da u miru obavljam odmor te da svjež doekam obveze narednog dana. Tražim kao graanin grada akovca i graanin Meimurja da se ovaj akt osudi i pokrene kaznena odredba

prema naruitelji i onom koji je izvršio odobrenje do 23,00 sata, a naruitelju održavanja buke i nemira do 24,00 sata spomenutog dana. I ja sam kakav-takav punitelj županijskog prorauna kao porezni obveznik, pa zato tražim da se s “mojim novcima” radi u interesu graana Meimurja i u mom interesu, a ne prov mene. S poštovanjem! (Mirko Leich-Cici)


28. travnja 2009.

Religija 29

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

BOG mojih detalja

Isuse, otvori i naše pameti Sveta misa za zareenike i krizmanike

Tomislav Kos potpisuje vjernost Biskupiji

Krizmanice na svetoj misi

VELIKI DOGAAJI u preloškoj župnoj crkvi

Varaždinska biskupija dobila trojicu akona Od Bijele nedjelje Varaždinska biskupija ima trojicu akona, koje je u župnoj crkvi Svetog Jakoba u Prelogu zaredio varaždinski biskup monsinjor Josip Mrzljak. Novi akoni su Tomislav Kos iz župe Prelog, Igor Radaši iz župe Sveti ur Ludbreški i Marko Rac iz župe Gola. Reenju je prethodila sveta misa i davanje prisege Crkvi i Varaždinskoj biskupiji te njezinom biskupom dva dana prije u preloškoj crkvi. Nakon sveanog ulaska u župnu crkvu domai župnik preasni Antun Hoblaj, prvo pozdravivši biskupa Mrzljaka, pozvao ga je da kandidate za akone Kosa, Radašia i Raca uvede u pripravnike za akonat. akoni su pristupili i pred biskupom i glavnim oltarom izrekli vjerovanje u Isusa Krista, svetu Crkvu katoliku i prisegnuli na vjernost Varaždinskoj biskupiji i biskupu. Nakon toga su pojedinano pred biskupom potpisali ono što su izrekli, te su tako postali kandidati za akone. Obred

- Za akone su zareeni Tomislav Kos iz Preloga, Igor Radaši iz Svetog ura Ludbreškog i Mario Rac iz Gole

akoni Kos, Radaši i Rac na prisezi je tumaio i vodio monsinjor Antun Peri, tajnik Varaždinske biskupije.

akon nije zanimanje U propovijedi koju je imao u nedjelju na zareenju novih akona biskup Mrzljak je o zvanjima akona, prezbitera i biskupa kao tri stupnja svetog reda naglasio da to nisu zvanja kao sva druga. - To su posebne službe s osobitim odnosom prema Isusu. Da

nema te povezanosti s Isusom Kristom, ne bi mogli razumjeti službu Crkve. Crkva pred sve nas stavlja pogled prema Isusu, posebice u ovo uskrsno vrijeme u kojemu se raa novi odnos ovjeka s Isusom, kao i novi meusoban odnos onih koji vjeruju u uskrslog Isusa kroz njegovu zajednicu Crkve, naglasio je biskup Mrzljak, dodajui kako i trojica reenika - akona žele biti služitelji Bogu i Crkvi.

Kandidate je obredu reenja pozvao pro. dr. Stjepan Baloban, rektor Bogoslovnog sjemeništa, a obred je tumaio monsinjor Antun Peri, kancelar biskupije. Uz roditelje akona, mnoge vjernike i sveenike te redovnike i redovnice, inu reenje nazoili su župnici preasni Antun Hoblaj, veleasni Vlado Borak i veleasni Ivan Herega. Domai župnik preasni Antun Hoblaj na kraju dvodnevnog slavlja zahvalio je biskupu, sveenicima, akonima i bogoslovima, te posebno roditeljima i obiteljima iz kojih dolaze novi akoni, koji e godinu dana obnašati službu akona i tako se pripremati za sveeniko reenje. Misna slavlja uzveliao je župni pjevaki zbor, a na misi su bili i preloški gradonaelnik Dragutin Glavina i predsjednik Vijea Ljubomir Kolarek. Isto tako na slavlju su bili ovogodišnji krizmanici s kojima je biskup imao susret. Ovo je bio jedan od najveih i najsveanijih dogaaja u preloškoj župi. (S. Mesari)

ŽUPA Svetog Antuna Padovanskog akovec

Susret s gospodarstvenicima Župnik p. Antun Jesenovi i lan Župnoga pastoralnog vijea uro Bel održali su u župnim prostorijama susret s gospodarstvenicima koji djeluju na podruju župe. Cilj je bio pozvati gospodarstvenike da se ukljue u sufinanciranje župnih potreba, osobito kupnju novih klasinih zvona. Ujedno su župnik i Bel gospodarstvenicima zahvalili

Mnogo se toga dramatinoga dogodilo u životima apostola u zadnjim danima Isusovog života, a i ono najnevjerojatnije. A što to? Uskrsnue! Uenici ne razumiju, ak i sumnjaju. Na Veliki etvrtak Isus im je nagovijestio da e sve doi na svoje mjesto nakon vremena nemira i straha. I sada je to vrijeme nastupilo. «Mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem» (Iv 14, 27). Kad im je došao živ nakon uskrsnua, Isus ih pozdravlja sa: Shalom, Mir, Mir vama! Tog je jutra Isusov pozdrav apostolima zazvuao drugaije: došao je u trenutku njihovih izgubljenih nadanja! Dobro im je došao! Taj mir! Isus im otvara pamet jer sve to još nisu shvaali. Nije bilo dosta VIDJETI ga, trebalo je ‘ui u tajnu’, trebalo ga je SHVATITI. Nakon svog uskrsnua Isus e im pokazati svoje ruke i bok. Apostoli su se uvjerili da je to Isus. ŽIV! Isus kojega poznaju: s kojim su hodali Palestinom, živjeli sve te godine, ali i raspetog, položenog u grob. Oni su Židovi, oni ne ‘usitnjuju’ ovjeka, poput nas na Zapadu: na tijelo, duh i dušu. Za njih je ovjek cjelina! Ako je Isus živ, onda je to u cijelosti, potpuno. Isusu inzistira, da im dade sigurnost kako nije neki duh, te im pokazuje svoje tijelo i poziva ih da ga dodirnu. «Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam. Rekavši to, pokaza im ruke i noge… Imate li ovdje što za jelo?... » Nije to baš ni sve tako lako shvatiti. Sv. Pavao e rei da je «Gospodin Duh» (2 Kor 3, 17.18), a kad e govoriti o uskrsnulom tijelu govorit e o «duhovnom tijelu» (1 Kor 15, 44). Uskrsnue se ne može razumjeti kao jedna vr-

Piše: vl. Antun Štefan sta enomena, neeg maginog. Isus inzistira da ga ‘razumiju’, da upotrebljavaju svoju inteligenciju kad o tome razgovaraju, misle, kad u to vjeruju. I prvo što im u tom smislu predlaže je ‘uspomena’. Želi da shvate da postoji jedna neprekidnost izmeu Isusa prije i Isusa poslije Uskrsa. Onog povijesnog, vremenskog Isusa i Ovog nadvremenskog, nadpovijesnog Isusa. Onog konkretnog i Ovoga vjere… Isus e u evanelju govoriti: «kad bijah s vama», u prošlom vremenu! Uenici su mu mogli uzvratiti: Pa, Isuse, ti si s nama sada, tu…zašto kažeš da si s nama bio? Zašto prošlost? Zar sada nisi s nama, sada dok tu razgovaraš? Istina, Isus nije tu više na isti nain: isti je, a opet drugaiji! To je uistinu tajna vjere. Stvarno im je to trebao napraviti - otvoriti im pamet. Da mogu sve to razumjeti, razumjeti Pisma. Isusu je Sveto Pismo bilo sveto, prisno. itao ga je i itao, i razmišljao o njemu. O njemu podsjeao ljude, tumaio im ga. «Pisma govore o meni!» - znao je rei. Naša je molitva zato: Isuse, otvori i naše pameti. Da se prepustimo Tebi, vjeni, živi i istiniti Bože. im prije tim bolje.

DUHOVNI velikan

Josip radnik, 1. svibnja Skupu se odazvao relativno mali broj gospodarstvenika na dosadašnjim donacijama i po- u posljednje vrijeme uinjeno na moi, te im predstavili što je sve ureenju crkve i pilova.

Jesenovi i Bel govore gospodarstvenicima Župa je odluila nabaviti zvona od tvrtke “Grassmayr” iz Insbrucka u Austriji, koja e isporuiti etiri zvona nainjena (izlivena) od legure i bakra. - Investicija je velika, oko 900 tisua kuna, i prevelika za ovo krizno vrijeme. Lani kada smo sklopili ugovor o recesiji se nije govorilo. Svi koji možete pomognite da zvona i sat smjestimo u zvonik, rekli su p. Jesenovi i Bel gospodarstvenicima nazonima na susretu, a to poruuju i onima koji iz bilo kojih razloga skupu nisu nazoili. (S. Mesari, P. Jurinec)

Papa Pio XII. 1955. uveo je u crkvenu godinu blagdan Svetog Josipa radnika kao odgovor komunistikoj internacionali koja je 1889. godine odluila 1. svibnja slaviti svjetski dan radništva. Iste je godine papa Leon XIII. izdao svoju Encikliku o svetom Josipu u kojoj radnike i sve ljude skromnih životnih prilika upuuje na svetog Josipa kao uzora i primjera nasljedovanja. Sveti Josip je bio tesar, drvodjelac, stolar i radnik. I Marija i Josip bili su radnici uz koje je Isus živio i radio. U našim krajevima ima mnogo crkava koje su posveene svetom Josipu radniku. Njemu se utjeu svi radnici i obitelji koji nastoje i žele biti poput njega i njegove svete obitelji. (sm)

IMENDANI I BLAGDANI utorak, 28. travnja Petar Chanel, Ljudevit, Vital srijeda, 29. travnja Katarina Sienska, Tihik, Hugo etvrtak, 30. travnja Josip Cotolengo, Silvije, Pio V. petak, 1. svibnja Josip radnik, Jeremija prorok, Joža subota, 2. svibnja Atanazije, Eugen, Boris nedjelja, 3. svibnja Filip i Jakov, Mladen, Saša ponedjeljak, 4. svibnja Florijan, Cvetko, Iskra

RIJEI MUDRE “Staro se samo na gore lako mijenja.” (MKLI,sm)


30

Novi život se raa

Željko (33) i Stjepana (21) Soka iz Preloga dobili su Šimuna, roenog 22. travnja u 17 sati. Imaju i sina po imenu Andro koji je star godinu i pol.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Milan (29) i Ankica (22) Vrbanec iz Strahoninca dobili su Helenu, roenu 20. travnja u 16.40 sati.

Prvomajske proslave širom Meimurja SDP-ova glavna proslava na Toto moru u Totovcu SDP i ove godine središnju proslavu Praznika rada obilježava na sportsko - rekreacijskom centru “Toto more” u Totovcu. Gost slavlja je prof. dr. Ljubo Juri. Uz grah i ostalu ugostiteljsku ponudu, goste e zabavljati Žiga i Bandisti. Proslava poinje u 11 sati. No uz središnju proslavu u Totovcu, SDP organizira još nekoliko lokalnih proslava Praznika rada. SDP i HNS Mursko Središe organiziraju proslavu u centru grada uz Muru. Goste e zabavljati sastav “Kontrabas”, s poetkom u 10 sati. SDP Pribislavec e proslavu organizirati tradicionalno na stadionu “Mladost” u Pribislavcu s poetkom u 11 sati. SDP Štrigova organizira biciklijadu, sportske susrete na nogometnom igralištu kraj OŠ Štrigova u 10 sati. SDP Vratišinec organizira piknik i sportsko druženje u ulici Novi Brodec bb, u prirodi na kraju te ulice.

HNS nudi aeromiting, grah i tombolu HNS poziva sve lanove simpatizere i graane na zajedniko druženje u Pribislavec, Donji Vidovec, Selnicu, Gornji Hrašan i Mursko Središe, gdje organiziraju proslavu zajedno sa središanskim SDP-om. U Pribislavcu je proslava na prostoru zrane luke, s poetkom u 9 sati, U ponudi je besplatni grah, tombola s vrijednim nagradama, aeromiting i živa glazba. U Donjem Vidovcu na prostoru starog “mlina”

slavi se uz besplatni grah, kotlovinu i živu glazbu. U Selnici i Gornjem Hrašanu proslave e se održati kraj nogometnih igrališta.

U Balogovcu Josip Posavec asti Barunima i besplatnim grahom Nezavisni kandidat za župana Josip Posavec organizira proslavu praznika rada na nekdašnjem tradicionlamiom mjestu radnikog praznika u Balogovcu. Proslava poinje u 10 sati. Za dobro raspoloženje zaduženi su Baruni koji e svirati na proslavi. Nakon Baruna slijedi plesnjak. Za one koji ogladne osiguran je besplatni grah.

Na Zalešu riblje dobrote Mursko Središe: - ŠRD Mura Mursko Središe proslavu 1. svibnja organizira na svom Ribnjaku “Zaleše” i to sportskim i rekreativnim igranjem malog nogometa, odbojke na pijesku, visee kuglane i boanjem. Za sve sudionike i posjetitelje ribii e skuhati grah i podijeliti ga besplatno te ispei ribu. Poetak druženja je od 9 sati, a kotizacija za natjecanja je 15 kuna po natjecatelju. Najbolji e biti nagraeni.

Na NK Rudaru politiki grah i gemišti Mursko Središe: - Koalicijski partneri za skorašnje lokalne izbore, gradski odbori HDZ-HSLSHSU-HSS Grada Mursko Središe, organiziraju proslavu 1. svibnja, na igralištu NK Rudara u Murskom Središu. Poetak druženja zaka-

zan je za 10 sati. Sve one koji dou, politiari e poastiti besplatnom porcijom graha i gemištima.

U Plešivici na Trim stazi Plešivica: - Udruga sportske rekreacije Sport za sve Plešivica organizira proslavu Praznika rada na plešivikoj Trim stazi. Posjetitelji e moi jesti prvomajski grah i krijepiti se dobri vinom, pivama i sokovima. Na raspolaganju su trim staza, igralište odbojke na pijesku, visea kuglana i malo nogometno igralište. Duo Rocky e zabavljati sve koji dou, a svi su pozvani.

U Strahonincu društvene igre, glazba i besplatan grah Ove se godine i u Strahonincu obilježava Praznik rada – Prvi maj. Organizaciju je preuzeo KUD Strahoninec, a treba spomenuti da su podršku dale sve udruge u opini. U 9 sati je okupljanje uz nogometno igralište, a u 10 sati poinju i prve sportske igre. Osmišljen je cijeli niz zanimljivih aktivnosti - bacanje kamena s ramena, povlaenje užeta, alka u takama, pikado, streljaštvo, šah, visea kuglana, utrka nošenjem jaja u žlici ... Sve e, naravno, pratiti dobra glazba, a nikako ne biste smjeli propustiti ni besplatan grah, pravi vojniki, doznajemo od organizatora.

U Nedelišu otvaranje stare Kovanice Nakon jutarnje budnice po naseljima opine Nedeliše, kod stare Kovanice, odnosno kraj nogometnog igrališta u Gornjem

Hrašanu, u petak poinje prvosvibanjsko druženje. Povodom proslave Prvog maja Turistika zajednica opine Nedeliše organizira otvaranja stare Kovanice, koju e predstavit javnosti s poetkom u 11 sati. Domain ovogodišnje proslave Praznika rada je NK Pobjeda. Uz grah i ostalu ugostiteljsku ponudu, prigodnim kulturno - umjetnikim programom nastavit e se druženje i proslava Prvog maja.

U Prelogu Prvomajska biciklijada TZ Grada Preloga za 1. svibnja organizira tradicionalnu Prvomajsku biciklijadu. - Dosadašnja iskustva pokazuju sve veu zainteresiranost za ovu manifestaciju. Tako se na prošlogodišnjoj manifestaciji okupilo 400 sudionika. Biciklijada je rekreativnog karaktera, što nam je ujedno i cilj: okupiti što više obitelji s djecom i potaknuti ih na boravak u prirodi, rekao je predsjednik TZ-a Grada Preloga Ivan Gradeak. Start ovogodišnje biciklijade je u centru grada ispred pizzerije “Ro-Sa” u 9 sati, a cilj je na Marini kod Otoka. Za sve sudionike pripremamo besplatan grah, a bit e i glazbe.

U Toplicama Sveti Martin besplatni grah i zabavne igre Za sve one koji žele proslavu Praznika rada provesti u igrama mogue odredište su Toplice Sveti Martin. Predvieno je pet društveno zabavnih igara: piljenje trupaca, skakanje u vreama, nošenje jaja u žlici, ispijanje piva i potezanje užeta. A za sva gladna usta besplatni grah.(MN)

28. travnja 2009.

Darko (22) i Rajka (22) Baka iz Zasadbrega dobili su Valeriju, roenu 20. travnja u 13.30 sati.

MT “LEPTIRI” poklanja benkicu i partlek Benkicu, partlek i 10 posto popusta u prodavaonicama Leptiri dobivaju naše novoroene bebe, iji se roditelji pristanu fotograirati za rubriku “Novi život se raa” MEIMURSKIH NOVINA. Prigodnim e ih poklonom obradovati naš fotograf. Darove za male bebe omoguio je vjerni i pažljivi sponzor, tvrtka MT tvornica trikotaže iz Štrigove.


U srijedu 29. travnja u Centru za kulturu akovec koncert e održati mladi akoveki pijanist David Cindri. Ovom prilikom on e predstaviti svoj prvi nosa zvuka nazvan “Human life”.


2

28. travnja 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

NA TRIBINI igrao film Branka Schmidta “Metastaze”

Metastaze su nešto potpuno drugaije akoveka publika na Tribini akovec etvrtkom dobila je priliku pogledati jedan od najpopularnijih domaih filmova u posljednje vrijeme. Film “Metastaze” u akovec su došli predstaviti redatelj Branko Schmidt, scenarist Ognjen Svilii, producent Stanislav Babi i kritiar Josip Grozdani. Film prati priu etvorice prijatelja kroz koje se pokazuje sva amoralnost, beskrupuloznost i korumpiranost novijega hrvatskog društva. Metastaze su drugaije od svega što je redatelj Branko Schmidt do sad radio. - Napravio sam veliku promjenu ekipe na ovom filmu. Ve pet - šest filmova radim s istim ljudima, pa mi je ovo velika promjena. Nisam to uinio jer sam bio nezadovoljan s ovima

s kojima sam do sad radio ve zato što je ovaj film nešto potpuno drugaije. Cijeli je sniman kamerom iz ruke, drugaiji je bio pristup tonu, scenografiji, glumi i svemu ostalom. Metastaze su jedan specifian tekst, pa je i pristup morao biti poseban. Film je raen tako da djeluje dokumentarno, autentino. Zato sam i kod izbora glumaca inzistirao da budu baš pravi roeni Zagrepanci, kvartovski deki. I lokacije su morale biti potpuno autentine. Sve je bilo u službi dokumentaristike projekta, kazao je Schmidt. Metastaze su prvi zagrebaki film u žargonu koji se odigrava u narkomanskom miljeu. Upravo je žargon (i puno psovki) ono što je svima koji su gledali film posebno upalo u ne možemo rei oi, ali zato u uši. Neki

Film su došli predstaviti Branko Schmidt, scenarist Ognjen Svilii, producent Stanislav Babi i kritiar Josip Grozdani od gledatelja filmu su zamjerili što psovki ima baš toliko, ostali pak su našli druge zamjerke, kaže kritiar Josip Grozdani: - Neki su filmu zamjerali protuhrvatske stavove, no mi se moramo suoiti s time kakvo smo mi društvo i kakvi nas ljudi okružuju.

Protagonisti u filmu sigurno postoje u svakodnevnom životu. Oni su uvijek oko nas, ti narkomani, nasilnici i alkoholiari. Okruženje je takvo. Ima i takvih ljudi. Možemo zatvarati oi pred tim, ali mislim da je bolje da pogledamo istini u oi. (mn)

CENTAR ZA KULTURU, 29. travnja u 20 sati

Koncert Davida Cindria U srijedu 29. travnja u Centru za kulturu akovec koncert e održati mladi akoveki pijanist David Cindri. Ovom prilikom on e predstaviti svoj prvi nosa zvuka nazvan “Human lie”. Osamnaestogodišnjem Davidu glazba je ljubav još od ranog djetinjstva, a ve kao malen otkrio je i svoj talent za skladanjem. Na svom prvom albumu David se predstavlja s devet autorskih instrumentalnih skladbi u kojima je pokušao uobliiti svoje vienje harmonije života. Skladbe, koje izvodi na klaviru, obogaene su ritminim zvukom, a aranžirao ih je Ivan Mikuli. Ako se pitate kako to zvui, zamislite Maksima Mrvicu, samo s autorskim skladbama. David Cindri završio je Glazbenu školu u akovcu, a glazbom se bavi ve 11 godina budui da je odrastao u glazbenoj obitelji s kojom je kroz niz godina

TRIBINA , 30. travnja u 20 sati

izvodio duhovne pjesme diljem Hrvatske. Obitelj Cindri tako je nastupila u 60-ak župa u Hrvatskoj i u hrvatskim katolikim misijama u inozemstvu. David je u obiteljskom sastavu sudjelovao sviranjem i pjevanjem, a s obitelji je snimio i njihov zajedniki nosa zvuka.

JAZZ srijeda uz Maaseja Kovaevia i goste

Veer klasike i Brazilski ritmovi evergreena s Evelin Novak Završnica ovogodišnjeg programa proslave Dana Meimurske županije održat e se u Centru za kulturu na Tribini 30. travnja u 20 sati humanitarnim koncertom Evelin Novak i njezinih gostiju u prekrasnoj veeri klasike i evergreena. Sav prihod od ulaznica namijenjen je u humanitarne svrhe. Evelin Novak, svjesna svoje udaljenosti, a srcem vezana za domovinu, uvijek nanovo doživljava radost dolaska u svoj meimurski kraj, takozvani raj. Stoga je neizmjerno poašena što može u svojoj sredini svim dragim, dobrim ljudima zapjevati od srca, a srea je toliko vea što je druženje humanitarnog karaktera. Da bi se taj san pretvorio u stvarnost, osjetilo ozraje koje diše toplinom ljudskosti, Evelin e sa svojim, javnosti dobro poznatim, gostima uiniti Dan Meimurske županije za sve posjetitelje nezaboravnim. Evelin Novak roena je 4. sijenja 1985. u akovcu. Završila je osnovnu umjetniku školu, smjer klavir, u klasi D. Stojko. S 12 godina upisuje solo pjevanje u klasi Darije Hreljanovi. Kao šesnaestogodišnjakinja osvaja 1. nagradu na republikom natjecanju

u Karlovcu, a potom i 1. nagradu na državnom natjecanju u Dubrovniku. Sa 17 godina najmlaa je studentica Glazbene akademije u Grazu gdje nastupa na koncertu najboljih studenata “Best O“. Na teaju jednog od najpoznatijih interpreta Lieda K. Richtera upoznaje pro. Dunju Vejzovi i iste godine upisuje studij kod nje u Stuttgartu. Na prvom hrvatskom natjecanju za stipendije osvaja drugu nagradu žirija, nagradu publike i nagradu kazališta Ivana pl. Zajca u Rijeci. 2005. godine, kao najmlaa natjecateljica, ulazi u polufinale Wagner natjecanja u Veneciji. U studenom 2006. godine na rijekom “Belcanto“ natjecanju osvaja 3. nagradu žirija i nagradu publike. Održala je ve mnogobrojne samostalne koncerte u akovcu, Varaždinu, na Rabu, u Sloveniji, Njemakoj, Austriji … Na Glazbenoj akademiji u Stuttgartu, u klasi primadone Dunje Vejzovi, stekla je diplomu proesora i opernog pjevaa. Audicijom od etiristo prijavljenih kandidata iz cijeloga svijeta, odabirom agenata, intendanata i strunog žirija osvojila je angažman u Berlinskoj opernoj kui.

ponijeli ljubitelje jazza Još jedna Jazz srijeda ovaj je put k nama dovela zvukove Brazila. Nastupio je Maasej Kovaevi, naš jedini školovani jazz pijanist, zajedno sa svojim bratom Abelom i dvojicom prijatelja iz Brazila Marcom Antonio Da Costom i Phillipeom Oliveira. Prošlo je neko vrijeme otkako nismo vidjeli Maaseja. Od onda završio je studij u Klagenurtu, proputovao još nekoliko zemalja svirajui i vratio se kui gdje trenutno boravi muzicirajui sa spomenutim brazilskim kolegama. Na emu sve rade akoveka je publika imala prilike uti, tako smo uživali u brazilskim ritmovima s pokojim jaz stan-

dardom. Kako se ne dogaa baš esto da nam u goste dolaze glazbenici iz dalekog Brazila, nismo mogli propustiti priliku da ih ne priupitamo što misle o našoj glazbi. Marco Antonio Da Costaje rekao: - Nisam tono siguran dolazi li sva glazba koju sam uo iz Hrvatske ili drugih slavenskih država u blizini, ali uo sam nešto balkanske glazbe, a ponešto sam i svirao i s glazbenicima s ovih prostora, Hrvatima, Srbima i Makedoncima. Eksperimentiram s ovim novim zvukovima koje nikad nisam uo, udni tempo, pjesme i drugaije melodije koje to sve prate. Zapravo otkrivam potpuno novi svijet glazbe ovdje. (mn)


28. travnja 2009.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ispravljeno

PREDSTAVLJEN program 36. Majskoga muzikog memorijala

AKTUALNE IZLOŽBE

Majski memorijal održava se od 7. do 14. svibnja Program 36. po redu Majskoga muzikog memorijala predstavljen je u Centru za kulturu akovec. Program su predstavili Ladislav Varga, ravnatelj Centra, Marina Oskoruš te Robert i Boris Lisjak iz Studija “Dvije Lije”. Memorijal ove godine poinje 7. i traje do 14. svibnja, a u etiri dana programa imat emo prilike uti etiri koncerta i pogledati jednu izložbu koja otvara samu manifestaciju. Ovaj put radi se o mladom umjetniku iz Nedeliša Veljku Posavcu. Ciklus radova koje izlaže nazvan je “Indiferencija”. Što se koncertnog dijela programa tie, on je i ove godine veoma kvalitetan, tim više što opet dolaze gosti iz nekoliko zemalja. U etvrtak 7. svibnja u 20 sati u zgradi “Scheier” nastupit e zbor

Program Majskog memorijala predstavili su Ladislav Varga, Marina Oskoruš te Robert i Boris Lisjak

Hrvatske radiotelevizije Zagreb. Velik repertoar zbora obuhvaa skladbe a cappella i vokalno - instrumentalne skladbe u rasponu od rane renesanse do najnovijih glazbenih djela, a osobita se pozornost posveuje njegovanju hrvatske glazbene baštine. Na istom mjestu u subotu 9. svibnja u 20 sati nastupit e Kvartet Niziol i Sran aldarevi na klaviru, dok e u Domu sindikata u srijedu 13. svibnja u 11 sati nastupiti studenti Muzike akademije u Zagrebu. Majski muziki memorijal zatvorit e se u etvrtak 14. svibnja u 20 sati u zgradi “Scheier” nastupom Hrvatskoga komornog orkestra i solista Henrika Šimunkovia. Posebnost ovogodišnje manifestacije je knjiga uz 35 godina Majskoga muzikog memorijala. Knjigu je osmislio Studio “Dvije Lije”.

U PRELOGU predstavljena prva samostalna zbirka pjesama Biserke Kolarek

Istina je ljubav Likovnjaci i književnici Preloga zajedno

LUDM izlaže u restoranu “Riblji”

Izložba slika povodom Sajma cvijea Uz Sajam cvijea u Gradu Prelogu tradicionalno se održava i izložba slika lanova Likovne udruge donjeg Meimurja na temu cvijea. Ove godine na izložbi sudjeluje 25 autora, a slike su u etvrtak bile izložene u restoranu “Riblji”, da bi u petak i subotu bile izložene u prolazu prema sjedištu Grada Preloga, u vanjskim prostorima. Izložbu slika otvorio je predsjednik Turistike zajednice Gra-

da Preloga Josip Gradeak, koji je istaknuo da e Grad Prelog pomoi tiskanje monograije likovnih umjetnika, a sve je bliže kad e se moi razgovarati i o prostorijama. Motivi slika veinom su vezani uz cvijee, no ve idue godine mogli bi biti vezani i uz vizure Grada Preloga, kako je to u predstavljanju autora rekao novinar Josip Šimunko. (jš,dm)

Što je ljubav, tata? Pitat u Boga, keri. On otvara sva vrata. Bože, što je ljubav? On mu odgovara: Tko s istinom kroz život putuje, taj kruha ima i ljubavi se raduje. Ovako poinje zbirka pjesama koja nosi naziv “Istina”, a djelo je Biserke Kolarek, pjesnikinje iz Preloga, lanice Književnog kruga Prelog. Ovo je njena prva samostalna zbirka pjesama u kojoj je udomljeno šezdesetak ponajboljih pjesama i jednako toliko zrnaca mudrosti. - Tražei odgovor na pitanje što je ljubav, pojavio se odgovor što je istina i na kraju ove knjige dajem odgovor. Kada sam svom ocu postavila to pitanje: Što je ljubav?, on mi je odgovorio da je ljubav istina, mama mi je rekla da je istina trpljenje, žrtva. Dakle, ljubav je istina, ljubav je žrtva. Zadovoljna sam odgovorom koji sam na kraju dobila, nadam se da e i ljubitelji poezije koji e itati moje pjesme nai odgovore koje traže, kazala je pjesnikinja, koja je zaokupljena stihovima od svoje najranije mladosti. Otkriva nam da je sa svojim pjesmama rasla, razvijala se. Da su je inspirirali lijepi, lagodni, jednako kao i teški, ak ružni, životni trenuci.

AKOVEC - izložbeni prostor Centra za kulturu – izložba suvremene mariborske intermedijalne umjetnos. Izložba je organizirana u suradnji HDLU-a Meimurja, Kulturnog inkubatora u okviru Omladinskoga kulturnog centra Maribor i CZK-a. Obuhvaa najnoviju produkciju meunarodno armiranih autora iz teritorija sjeveroistone Slovenije, tako se na izložbi predstavljaju grupa son:DA - Metka Golec i Miha Horvat s digitalnim printevima, kiparica i novinarka Aleksandra Saška Gruden s videoradovima i fotograjama te grupa izlagaa u okviru projekta Inkubator ULICA / Inkubator IZLOG. Izložbeni salon Muzeja Meimurja akovec – od 24. travnja - izložba slika ure Sedera. Na akovekoj izložbi, iji je naslov “Gospodar subote”, bit e izloženo 15 ulja na platnu veeg formata s temom Isusa Krista. Seder izlaže samostalno i skupno od 1958. godine diljem bivše države te u Italiji, Njemakoj, Austriji, Australiji, Turskoj, Velikoj Britaniji, Belgiji, Francuskoj te Sjevernoj i Južnoj Americi. Dobitnik je nekoliko prestižnih nagrada na raznim izložbama. Inae se Sedera smatra zaetnikom tzv. nove slike u hrvatskoj umjetnos 80-ih godina dvadesetog stoljea. Ca e bar Arrow – izložba fotograja Damira Klaia – Kljua. Dio izložbe ime radovi na temu “Meimurski pejzaži”, fotograje koje bi Klju trebao izlagati u rujnu na izložbi u hrvatskom veleposlanstvu u Londonu, a drugi dio fotograja prikazuje odnos arhitekture i grata. Galerija Sabol - stalnu postavu priznah hrvatskih slikara možete pogledati u Galeriji Sabol, Kralja Tomislava 17, akovec. Posebno se isu slike D. Džamonje, S. Svilan, E. Glavur i M. Veže.

Biserka Kolarek na predstavljanju svoje prve samostalne zbirke pjesama nazvane “Istina” Svoje pjesme Biserka Kolarek objavljivala je u zbornicima Književnog kruga Prelog i u listu Društva žena Meimuraca u Ljubljani “Pušlek”. - Drago mi je što dobivam pozitivnu kritiku na svoje pjesme, osobito kad tako o njima zbore struni ljudi poput primjerice prof. dr. sc. Stjepana Hranjeca koji se osobito pohvalno izrazio o mom radu u recenziji, kazala je pjesnikinja Kolarek.

Njena zbirka tiskana je u 500 primjeraka, no ni sama autorica nije znala tono kazati gdje e se moi nabaviti. Na predstavljanju zbirke o pjesnikinji i njenu djelu govorio je prof. Aleksej Milinovi, a u programu je sudjelovao i zbor “Agnus” te recitatorice koje su okupljenima itale pjesme Biserke Kolarek. (D.Mihoci)

SVETI MARTIN NA MURI – Toplice Sve Marn - izložba likovnih radova (crteža) akademskog slikara Krešimira Hlebeca iz akovca. Hlebec izlaže 20-ak slika (crteža) u tehnikama olovka i ugljen te nekoliko linoreza u boji. Prikazana su tri ciklusa crteža - varaždinski movi, Vrbnike teme i ciklus ljudskih likova i dijelova jela. PRELOG – Riblji restoran Prelog – izložba Julije Pongrac, ure Maretko i Draženke Bašnec. Umjetnice su lanice i osnivaice novoosnovane Likovne udruge Gorian, a istovremeno lanice Likovne udruge donjeg Meimurja Prelog ve više godina. Uz vedute izloženi su i pejzaži, te guracije. Pizzerija Ro-Sa – izložba slika dvadesetak lanova Likovne udruge Gorian. Uz domae autore iz Goriana izlažu i slikari porijeklom iz Goriana koji danas žive izvan Meimurja. Caffe bar ART – izlažu Franjo Musta i Pavao Ružman. Franjo Musta je jedan od najpoznatijih meimurskih lirskih slikara, a Ružman samouki slikar s ekspresivnim nabojem na svojim slikama, na kojima naješe slika move coprnica, bogci i slino ...

UDRUGA ŽENA “Zlatne ruke”

Djevojice uile tajne izrade runog rada Udruga žena za ouvanje tradicije i kulturne baštine “Zlatne ruke” akovec organizirala je radionicu runih radova s uenicama, lanicama Djejeg foruma “Smješko” i “Srea”.

Želei sauvati ono najvrjednije, kulturnu baštinu našeg kraja, lanice udruge shvatile su kako svoja bogata iskustva moraju prenijeti i na najmlae nara-

štaje. Upravo je zato održana ova radionica. S velikom ljubavlju i strpljenjem lanice Udruge pokazivale su djevojicama tajne tehnike

heklanja, pletenja i vezenja, a ove pak su uzvratile marljivo upijajui svaku im upuenu rije. Na kraju je svaka djevojica ponosno pokazivala svoj runi rad. Za kraj

preostalo je još samo zajedniko fotograiranje i obeanje da se skoro vide na nekoj novoj radionici. (mn)

Marina Prelog – izložba crteža Slavka Dukia, lana Likovne udruge donjeg Meimurja.


4

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.

Kolo sree stalno se okree

Piše : Maja Novosel

Svaki dan netko negdje osvaja na lutriji, a, kao i obino, to nisam ja. Što nije ni udno s obzirom na to da ja uope ne igram igre na sreu niti kupujem listie za lutriju. Da, to bi vjerojatno mogao biti razlog, to i šanse gubitka naprama šansama osvajanja zgoditka. Neki ljudi sreu u ovakvim igrama iskušavaju svaki dan. Oni kažu: Netko mora pobijediti, pa to onda mogu biti i ja. Takav nain razmišljanja tjera ih da isprobavaju sreu tjedan iza tjedna iza tjedna... i unato tome što nikad niša ne osvoje. Nikad nisam razumjela privlanost kockanja i igri na sreu. Oito, nisam osoba koja bi previše riskirala u životu. Ne znam, ali nekako mi se ini malo bedastim poticati taj porok samo zato jer bi mogla osvojiti lutriju, vjerojatno... jednog dana... možda... Nedavno je na TV-u bio neki tip koji je osvojio lutriju. Priao je o tome kako igra svaki tjedan i kako ne može vjerovati da je konano osvojio. Rekao je i da e otplatiti sve dugove, dati otkaz, kupiti novu kuu i putovati svijetom. Zvui stvarno lijepo, ne? Ali kol’ko se to esto dogaa? Ja ne znam ni jednu osobu koja je ikad osvojila nekakve velike pare. Uope ne mogu ni spomenuti osobu za koju sam iz neke tree ruke ula da je osvojila brdo novca koji mu je preokrenuo život naglavake. Ali zato udnim udom znam nekoliko sluajeva koji su mnogo izgubili, neki ak sve što imaju. Što to govori? Neki ljudi imaju svoje sretne brojeve koje svaki tjedan redovito ispunjavaju na listi. Sretne brojeve? Ako su im toliko sretni, zašto nikad ništa ne osvoje? Pretpostavljam da im biranje vlastitih brojeva daje lažan privid kontrole nad neim nad ime je nemogue imati kontrolu. Jedan moj prijatelj tvrdi kako su šanse jednake birali vi nasumino brojeve ili upisivali vlastite sretne brojeve. Ja mislim da nije tako. Ali zapravo nije ni bitno tko je u pravu. Oboje gubimo. I upravo je to ono što me smeta u igram na sreu, vjerojatnost da ete izgubiti.

Vokalna skupina žena i mali folkloraši

KUU Društvo žena Gornji Kraljevec priredio uskrsnu priredbu Uope ne želim ulaziti u moralne dileme jesu li igre na sreu i kockanje dobri ili loši, svatko ionako ima svoje mišljenje o tome. Oni koji su protiv toga u pravilu kažu kako nemaju ništa protiv samog kockanja, nego protiv toga što postoji šansa da izgubite sve, postanete ovisni, trošite novac koji ni nemate. To su argumenti koje je teško pobiti. S druge strane, pristalice tvrde za je kockanje zabavno ako je uravnoteženo. Njima je zabavno pokušati osvojiti hrpu novca. To su osobe koje odvoje odreenu svotu novca koju e potrošiti na igre, a ako je izgube, staju i ne troše više. Ovog tjedna lutrija (ona super 7) iznosi 10,300.000 kuna. Netko e možda osvojiti te novce i postati multimilijunaš, a ja sam tu, nešto piskaram i za par sati moram ponovno na posao... Pretpostavljam da je u tome ar igri na sreu: u nadanju, riskiranju i vjerovanju da ete upravo vi biti sretnik koji e pobijediti. Možda bih i ja trebala skoiti na taj vlak... Možda kupim nekoliko listia za lutriju. Tko zna? Možda je ovo moj tjedan. Da vidimo... Koji su ono moji sretni brojevi? Ako moj komentar idui tjedan ne naete u novinama, znate što se dogodilo. Negdje sam na nekom egzotinom otoju, uživam u životu. Samo mi jedna stvar stoji na putu – zakon vjerojatnosti. Kad malo bolje razmislim... nije 10 milijuna kuna baš nešto. Ja imam velike planove. Možda da priekam da jackpot naraste? Kad ve bacam novac, onda bar mogu priekati super jackpot, gdje šanse da u izgubiti vrijede više.

Dvije komedije Oistite nered, nasmijale publiku prigrlite prazninu

lanice KUU-a Društvo žena Gornji Kraljevec vrlo dobro poznaju ukus svojih mještana i znaju kako napuniti dvoranu društvenog doma pri pripremanju priredbe. Za tradicionalnu uskrsnu priredbu pripremile su nastup vokalne ženske skupine, zatim djejeg folklora koji je poznat po svojim uspjesima diljem Hrvatske, te dvije šaljive predstave. U jednoj su pretežiti glumci bila djeca, a u drugoj starije lanice Društva žena Gornji Kraljevec. Obje prie govore o situacijama iz obiteljskog života koje mogu biti vrlo komine, posebice u situacijama zabune. U prvoj predstavi rije je o obitelji s etvero djece, etvero zloka, u kojoj otac nije prisutan u odgoju jer je alkoholiar, a mama teško izlazi s njima na kraj, a koji od malih vražiaka postaju aneli - ministranti. Najviše smijeha kod publike izazvale su situacije poznate kao djeja usta koja se zbog

svoje iskrenosti još ne znaju pretvarati i govoriti ono što okolina želi uti, ve ono što je istina. Druga predstava govorila je o tome što se desilo jednom Miški koji prodaje krumpir u Zagrebu zbog toga što je izgubio osobnu iskaznicu koju je pronašla jedna prevarantica. Ona je s pronaenom iskaznicom pokušala uvjeriti njegovu obitelj: majku, sestru i ženu da je tobože ostala trudna s njihovim (oženjenim) Miškom koji prodaje krumpir po Zagrebu, iskamiti novac na ime nepostojeeg djeteta i još pri tome opljakati obitelj. Radi se o komediji zabune autora Stjepana Škvorca, majstora takve vrste komedija. Prepoznatljivi likovi i teme iz meimurskog života izmamili su puno smijeha kod publike. Uz priredbu, u društvenom domu Gornji Kraljevec izložene su rukotvorine tamošnjih žena i prigodni uskrsni ukrasi. BMO)

išenje je dobra i korisna navika, pa bi bilo dobro navui se na krpu i metlu što prije. Rijei su to majke jedne moje poluprijateljice. To je kategorija onih koji vam nisu dovoljno blizu da bi bili prijatelji, niti dovoljno daleko da bi ih zvali poznanicima. Njena majka je savršena žena. Savršene žene imaju vremena i volje za štošta. Ureuju vrtove, spremaju zimnicu, drže kuanstvo istim, svojoj su djeci prijateljice, a muževima ljubavnice, i uz sve to uspiju šefovati u nekom uredu, poput nje. Padam u oaj od zadataka koje bi trebala moi istodobno obaviti da bih bila savršena žena. I da, zaboravila sam, smetnula s uma – savršena žena ima istu kuu i uredne ormare. Ja ih nemam. Ne uspijevam. I svaki put iznova padam u bezdan oaja kad stanem pred njih jer mi se u glavi javi uvijek ista misao: išenje je dobra i korisna navika. Da, dodat u, savršene žene. Ja sam pokušala biti savršena žena. Išlo je, ali samo jedno kratko vrijeme, a onda sam postala dosadna angrizava baba. U tom savršenstvu nema zadovoljstva i zato odluih biti nimalo savršena žena, odluih biti svoja. Odluih biti ja. Sva srea što sam se na vrijeme probudila iz tog sna. Sva srea što sam se riješila beskorisne potrebe, koja je pomalo prelazila u naviku, da budem savršena žena. Riješila sam se time mnogih beskorisnosti koje su se gomilale, inile nered i sprjeavale ne samo da ja budem ja, nego i da novo doe u moj život.

Piše: Danijela Mihoci

Kad se ovjek riješi gomile smea u životu, nastaje ogromna praznina s kojom ne zna što bi. Ta praznina plaši. Ali ne treba. Njena snaga je u tome da može privui sve što poželiš. S njom dolazi novo. Ona pokree, vraa boju i sjaj životu. S njom se širi i raste. Ako je prigrlite, u njoj ete se osjeati kao da ste novoroeni. Oistite nered. U sebi, u ormarima, u kui. Neka doe praznina. išenje je, dakle, dobra i korisna navika. Savršena žena, majka moje poluprijateljice potpuno je u pravu. Samo što ona isti kuu, a ja pokušavam oistiti dom svoje duše. Ako imate naviku gomilanja, uvanja beskorisnih stvari, mislei da e vam jednog dana možda trebati, ako duboko u sebi imate naviku uvanja i pohranjivanja starih sjeanja, emocija, zamjerki, tuge, boli, istinski vam preporuujem jedno temeljito proljetno išenje. Otpustite. Neka ode. Napravite mjesta za nove stvari, nove emocije, nove poetke.

Prizor iz predstave kako su mali vražiki postali aneli - ministranti

DRAMSKA VEER u Kotoribi

Glumci za malog Dominika Kulturno umjetniko društvo Kotoriba i lanovi dramske družine bili su uspješni domaini i organizatori 3. dramske veeri koja je održana u Domu kulture u Kotoribi. Priredba je bila humanitarnog karaktera na kojoj je prikupljeno 3.050, 00 kuna za malog Dominika Tkaleca koji boluje od leukemije. Ljubitelji dramskog amaterizma imali su prilike vidjeti tri predstave. Gosti iz Amaterskog dramskog kazališta iz Svetog Križa Zaretja predstavili su se s komadom “Zagorski per-

jeeh” autora Stjepana Grozaja. Skupina djeluje 12 godina, broji 15 lanova, vodi je Ivanka Bokor, a u svojim predstavama obrauju teme iz svakodnevnog života, uglavnom komedije. Dramska sekcija KUD-a Žiškovec odigrala je predstavu “Kolo sree se okree” autorice Marine Nini. Sekciju

Scene iz igrokaza s 3. dramske veeri

vodi Jagoda Srša i okuplja dvadesetak zaljubljenika u dramski amaterizam. Kotoripski glumci pod vodstvom Anice Jauk predstavili su se s igrokazom “Predctavi je konec kraj” auorice Magdalene Hranjec Vlah. Koliko daske znae družini iz Kotoribe, dokazuje podatak da su bili sudionici državne smotre u Karlovcu predstavljajui Meimursku županiju gdje su upravo stekli veliko prijateljstvo s glumcima iz Svetog Križa Zaretja. Rijei hvale upuene su uesnicima programa, ali i svim ljudima dobra srca koji su dali prilog za malog Dominika. (A.Fuš)

Mladi donjovidovski tamburaši

KUD “SELJAKA SLOGA” Donja Dubrava

Održana priredba “Dobravi za Vuzem” Na Uskrsni ponedjeljak lanovi KUD-a “Seljaka sloga” iz Donje Dubrave u školskoj sportskoj dvorani održali su tradicionalnu priredbu “Dobravi za Vuzem”. Program je otvorio crkveni mješoviti pjevaki zbor župe Sveta Margareta koji vodi kan-

torica Marija Hunjadi. Domaa dramska skupina KUD-a predstavila se zanimljivim i humoristinim igrokazom “Japa bi se ženilji“ autora Stjepana Škvorca. lanovi dramske sekcije KUD-a opine Donji Kraljevec odigrali su predstavu “Briga“ autorice

Marije Hranjec. Za glazbeni dio programa bili su zaduženi lanovi mlade tamburaške sekcije KUD-a Donji Vidovec. Program je vodio Vladimir Pongrac Cak, miljenik dobravske publike koja je uistinu uživala to blagdansko poslijepodne. (A.Fuš)


28. travnja 2009.

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.) Mogli biste se iscrpiti pokušavajui potisnuti osjeaj krivnje. Umjesto pretvaranja kako je i dalje sve po starom - jasnije izrazite želje, prihvatite promjene, jer iskrenost je najvei dar koji možete dati, ali i dobiti. Popustit e napetost i stres koji su vas pratili neko vrijeme. Napokon možete slobodnije disati, ali nemojte to shvatiti kao poziv za bijeg od poslovnih problema - ve prihvatite svoju situaciju onakvom kakva jest. Od partnera ete zahtijevati stalne dokaze ljubavi i razumijevanje, no sami neete pokazati što osjeate i mislite. Petak e biti pravi dan za popravljanje narušenih odnosa. Tijekom vikenda ete osjetiti kako sve dolazi na svoje mjesto. Slobodnim Ovnovima obnavljanje naklonosti prema staroj ljubavi otvara nove mogunosti.

VAGA (24.9.-23.10.) Stabilnost vaše ljubavne veze djelomino e ovisiti i od materijalne situacije, ni vi ni partner ne bi trebali troši izvan okvira vaših mogunos. Slobodnim Vagama dopast e se osoba u znaku Ovna. Vaše ponašanje spram kolega i suradnika nee bi pitomo, bit ete skloni svaama i zamjerkama. Smirite igru i stanite na loptu, u protivnom biste mogli, neke od vama sklonih osoba, pretvori u ljute neprijatelje. Ne odustanete li od jedne svoje namjere u utorak, pretpostavljenima bi se mogli zamjeri zbog svoje neuobiajene upornos i tvrdoglavos. Ipak, tolerirat e vam dosta toga. U svojim namjerama budite ustrajni i nepokolebljivi, plodove takvog stava ubrat ete malo kasnije, ali bit ete i više nego zadovoljni rezultama.

BIK (21.4.-20.5.) Izvjesno je poboljšanje na ljubavnom planu. S partnerom ete se dobro razumjeti, planirati izlaske i uživati jedno u drugom. Slobodne Bikove i ovaj tjedan oekuje puno iznenaenja, susreta i poziva. Ciljeve ete ostvarivati s prilinom lakoom. Dobro raspoloženje nee vas napušta ni u nekim spornim ili napetijim trenucima. Obavit ete jedan znaajan razgovor koji e sugovorniku podii raspoloženje. Mogui su tajni i zabranjeni susreti koji e pojaavati strast i uzbuenje. Ako je vaš izbor pao na zauzetu osobu pripremite se na mnoga razoaranja koja neete moi izbjei. ak i ako ste pomalo sumnjiavo gledali na budunost svoje emocionalne veze, ubrzo ete uvidje da se druga strana svim sredstvima, bori za vašu naklonost.

ŠKORPION (24.10.-22.11.) Bit ete spremni ispuniti svaku partnerovu želju. Vaša posesivnost, strasna priroda i eronost bit e naroito naglašeni. Slobodni bi svojim ponašanjem mogli bi odbi osobu koja ih privlai. Imat ete šansu posi i ono što je mnogima nedosžno pa raunajte na ljubomoru nekih suradnika. Nove invescije izbjegavajte, bez obzira radi li se o vašem ili tuem novcu. Poslovne tajne sauvajte za sebe. Sredinom tjedna oekujte pad radnog elana, što e se poklopi sa završetkom jednog neodgodivog radnog zadatka. »uvajte se obmana i zloporaba - obratite pozornost na sitnice. Jedan susret tijekom subotnjeg izlaska mogao bi bi vrlo bitan za razvoj vaše budue poslovne situacije, stoga - ne propuštajte važna društvena dogaanja.

BLIZANCI (21.5.-21.6.) Vaše ishitrene odluke mogu biti vrlo riskantne, osobito ako se u odnosa s nekim lanovima obitelji ili neplaniranih zahvata u domu. To e se negavno odraziti na odnose s partnerom ili ukuanima. Poslovne okolnos vas sve više primoravaju da se posvete zadacima koje ste odgodili ili ‘zamrznuli’ na neko vrijeme. Trenutnu krizu možete prebroditi iskljuivo zalaganjem, trudom i brzom prilagodbom. Iznenadna svaa i sukob oko obiteljske ostavšne, pogoršat e odnos s nekim lanovima obitelji. Ovaj put bit ete puno odluniji u rašišavanju problematine situacije. U utorak vas oekuje odlino raspoloženje, prvenstveno na ljubavnom planu. Partner e vas obasu darovima i ugodno iznenadi malim znakovima pažnje.

STRIJELAC (23.11.-21.12.) Dileme na senmentalnom planu pomoi e vam riješi pouzdan prijatelj. Ovaj biste tjedan mogli posta zanimljiva meta ogovaranja i ružnih traeva, stoga pazite s kim se viate na javnim mjesma. Relavno mirnu situaciju na poslu mogu poreme svae s kolegama ili nadreenima, a sve zbog nemogunos realizacije nekih dogovorenih poslovnih planova. Smirite se, neugodne situacije nee dugo potraja. Podižete li kredit, partner nee dijeli vaš optimizam, tu bi mogao nastati problem. Prije realizacije dobro razmislite, jer vraanje novca bi mogao biti uzrok svaama. Slobodni Strijelci ne bi se trebali, ni trenutka, dvoumi oko osobe koja e im sasvim otvoreno pokaziva svoju simpatiju i želju za ljubavnom vezom.

RAK (22.6.-22.7.) Partneru ete prepus inicijavu, ali mu neete dopus uskraivanje slobode. Potiskivat ete nezadovoljstvo vezom te racionalizira probleme da bi održali onu sliku svoje inme koju zapravo želite vidjeti. Vaša oekivanja trebala bi bi svedena na realne okvire. Djelujte u skladu sa svojim principima, ho ali odluno ñ tako ete najlakše eliminira sve one koji su sve vatrenije poeli ugrožava vaše interese. Osim bespotrebnih provokacija koje ete trpje od strane nekih suradnika, u ponedjeljak vam ni pretpostavljeni nee bi skloni, naroito u pogledu vaših poslovnih ideja. U subotu ete bi neposredni što e vam priskrbi simpaje osoba suprotnog spola. Puni samopouzdanja kretat ete u uspješna ljubavna osvajanja.

JARAC (22.12.-20.1.) Imate li djece, njihovo ponašanje uzrokovat e vašu ljutnju, na trenutke neete zna kako se postavi spram njihovih zahtjeva. Sredinom tjedna situacija e se smiri i nai ete zajedniki jezik. Oekuju vas zanimljivi prijedlozi, ali budite pažljivi pri zakljuivanju ugovora, dogovaranju termina i sklapanju novih poslovnih aranžmana. Ono što e vam se initi najjednostavnije, bit e za vas i najbolje. Jedna osoba iz najbližeg poslovnog kruga stvarat e vam probleme, ogovara vas, te pokuša svoju krivnju pripisa vama. Trebat ete se bori svim raspoloživim sredstvima. Nedostatke i nezadovoljstva pretvorite u vlastite prednosti. Poneki koristan savjet dobro e vam doi, ali samo od osobe u koju imate potpuno povjerenje.

LAV (23.7.-23.8.) Imajte dovoljno povjerenja u sebe, ali i u drugu stranu, stoga budite što je mogue više otvoreni, no nikako ne ulazite u rasprave. Bit e vam jako žao ako zbog nervoze narušite ugodnu atmosferu u domu. Mogue su neugodnosti, krae ili gubici. Mogunost odlaska na put je velika, ali je promjena plana izvjesna u zadnji tren. Sve važne odluke odgodite za kraj tjedna kada ete bolje sagledati cjelokupnu situaciju. U srijedu možete imati problema s pretpostavljenima i suradnicima. Dajte sebi i njima, malo vremena da se situacija smiri. Tako ete bolje znati kojim putem treba krenuti. Poslovni partner s kojim ste raskinuli odnose, pokušat e obnoviti suradnju jer e trebati vašu pomo. Situacija ide vama u korist i zato je odmah iskoristite.

VODENJAK (21.1.-19.2.) Oekujte promjenu u domu, a partner e imati svoje vienje odreenih situacija. Neslaganja e najbezbolnije riješi kompromisom, stoga budite popustljiviji i tolerantniji spram partnerovih želja. Budite oprezni u kontaktu sa suradnicima, a bavite li se novanim transakcijama, sredina tjedna donosi vam preokrete i iznenaenja. Ne žurite s potpisivanjem dokumenata, lako bi vam se mogla potkras greška. Sredinom tjedna jedan tra natjerat e vas da se zamislite, ali u partnerovu vjernost ne sumnjajte, nego se obraunajte s osobom koja nee kri koliko vas želi povrijedi. Slobodni Vodenjaci bit e strastveni i uzbudljivi. Predstoje vam turbulentni dani puni stras a mogli biste zapoe vezu s jednom ljubavi iz prošlih dana.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Partner e sve teže tolerira vaše este promjene raspoloženja i stavova, a od vas e se tražiti akcija i rješavanje nagomilanih problema. Nažalost, ovaj put kompromisi nee bi najbolje rješenje. Nee vas pretjerano brinu što ete mora radi nešto što prije nikada niste, ali promjena ve dogovorenog plana u posljednji trenutak ili neispunjavanje nancijskog dogovora može uzrokova prekid suradnje. Vrijeme nije povoljno za poslovne eksperimente, naroito one koji zahjevaju nancijska ulaganja. Svoju imovinu šte pažljivim promišljanjem poslovnih poteza. Netko iz vašeg okruženja ne zaslužuje povjerenje koje ste mu poklonili. Ne brinite, ta e se osoba vrlo brzo sama razotkri i nee vam uspje nanije štetu.

RIBE (20.2.-20.3.) Izbjegavajte provokacije i beskonane rasprave, budite strpljivi i spremni na partnerovu nervozu. Krajem tjedna situacija e se normalizirati a odlazak na izlet ili zajedniki put gotovo je siguran. Budete li pazili na dogaanja u poslovnoj okolini i vjerovali jednom od suradnika, uspjeh e bi dosžan. Premda na poetku neete bi zadovoljni rezultama, ubrzo ete se uvjeri da se strpljivost isplala. Mogue je otkrivanje zlouporabe položaja jednog vašeg kolege ili suradnika. Pažljivo procijenite situaciju i ne izlažite se nepotrebnim rizicima i preuranjenim zakljucima. U srijedu ete osje povoljan utjecaj Mjeseca u Raku, koji bi vam trebao priuš ugodan dan, s naglaskom na romanku i druženje s prijateljima.


6

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Izbori u Murišu HNS pod hitno i jesu li svi isti treba novo vodstvo!?

Bliže se izbori za lokalnu samoupravu, koji e biti zabilježeni s nevienim brojem kandidata za župana, naelnike i gradonaelnike. Kandidati uglavnom reklamiraju sebe, nudei i stvari koje sigurno nee moi ostvariti. No, vrijeme je izbora pak ovo nije ništa novo i kandidati imaju popust kod biraa. Osobno dileme za koga u glasovati nemam, a tako je i u mojoj obitelji. U takvom mirnom ozraju kanio sam doekati izbore, ali me u srijedu dok sam kod kue pravio na starinski nain salatu od mleeca iz tog mira izbacila mlaahna ženska osoba: “Ja sam Andreja iz Miriša ili, kako vi velite, Muriša, dobar dan. Imate malo cajta za zmenom se pogovoriti ...”, simpatinim glasom i s malo crvenila na jagodicama lica pristupila mi je na ulaznim vratima djevojka u pratnji kolegice: “Ja sam Melita”. Mislima mi je preletjelo moje prošlotjedno obilaženje podruja uz granicu sa Slovenijom, upravo kod Muriša, pak sam pomislio da su djevojke došle nešto u vezi s tim, jer su moj obilazak na pristojnoj udaljenosti pratila trojica slovenskih policajaca. Andreja me došla upozoriti da kao novinar ije novine ita i koji prati problematiku u vezi s razgranienjem i pripadanjem državnog i lokalnog teritorija ukažem na dosadašnje neodržavanje, tonije, ne stavljanje u popis biraa iz Muriša, koje je dio naselja Brezovec u opini Sveti Martin na Muri, Meimurskoj županiji i Republici Hrvatskoj. - Ja sam premlada da bih sudjelovala na prvim izborima kada se Hrvatska osamostalila, ali moji stariji znaju da nas nitko tih dana i godina (1990. godine) nije došao

Piše: Stjepan Mesari

popisati i omoguiti glasovanje. Isto je tako bilo kasnijih godina, pak se bojim da e tako biti i sada. I onda budu rekli da mi prejudiciramo granice i slino, izmeu ostalog mi je u jednosatnom razgovoru rekla Andreja. Prošle subote su središanske politike stranke HNS, SDP, HSLS, HDZ, HSU i HSS, te samostalni kandidat za gradonaelnika Stjepan Novak, prikupljali potrebne potpise za kandidiranje na predstojeim izborima. Nije da su se baš nakupili potpisa, a gospoa Etelka mi je prišapnula ono što sam i ja vidio i bilo mi je udno. - Vidite kako jedni drugima daju potpise. Hadezeovci komunistima, liberali Pišti (Novaku) i obrnuto. I kaj budem onda išla na izbore kad vidim da su svi isti. Bore se samo za svoje r..i, razoarano je rekla Etelka. Njezine rijei sam prenio gospodinu Novaku, koji mi je odgovorio da je to normalno. Mlai HNS-ov kandidat za zamjenika gradonaelnika Sanjin Tomši je malo premislio i rekao da se slaže kako ovo nije najbolja poruka birakom tijelu. Tomši ne želi “titulu” - svi su oni isti.

Piši, piši mi … Neko bilo, danas se spominjalo. E-mail i SMS zamijenio je pismo. Taj ispisan papir koji se nekad uvao u nekoj posebnoj kutiji zamijenili su današnji SMS-ovi i e-mailovi koji se brišu i zaborave. Kroz neko vrijeme više se ni ne sjeamo koje nam je rijei uputila neka draga osoba. Uspomene blijede. Tražei neke stare knjige naletjela sam na svoju posebnu kutiju u kojoj uvam pisma koja sam nekad izmjenjivala s prijateljima. I dok sam s nekima od njih potpuno izgubila kontakt, s drugima sam “otkrila” SMS i email i tako jednostavno zapustila pisanu rije u njenom izvornom obliku. Nekoliko sam puta ak krenula pisati pismo, ali zbog nedostatka vremena nikad ga nisam dovršila i poslala. Nedostatka vremena? Nije baš neki izgovor. Razmišljam i, iskreno, ne sjeam se kada i kome sam poslala posljednje pismo. I pitam se može li e-mail biti današnji nasljednik pisma? Može, ako baš hoete. Ali, iako se za razliku od pisma brzo napiše, još se brže i zaboravi. Jednostavnije i efikasnije definitivno jest, to moram priznati, ali ipak je pismo uspomena koja se može sauvati vjeno. I iako se danas, naravno, naješe dopisujem preko Interneta, ipak se više radujem pravom, rukom pisanom pismu. Samo se

Piše: Helena Zear

Hrvatski nogometni savez. Da, o njemu pišem, a ne o politikoj stranci, da ne bude zabune. Iako je politika ovih dana pod “mus” u svim razgovorima, malo u skrenuti s teme, iako se, naravno, kad se piše o nogometu, kod nas nikad ne može iskljuiti politika, usprkos tome što je miješanje politike u nogometnu organizaciju kažnjivo po FIFA pravilima. Barem “na papiru”. Meutim, neu otii baš izravno na nogometne terene, nego u predstojee retke posvetiti onome što se dogaa izvan njih. Na žalost ! Naime, izgleda da je Hrvatska jedna jedina zemlja na kugli zemaljskoj, jer toga vjerojatno nema “ni u Zanzibaru” u kojoj se ne zna koliko e klubova sljedee sezone igrati u I. HNL. Logina je to posljedica dugogodišnje nebrige za hrvatski nogomet, iako su puna usta Mr. Vjenom, glavnom tajniku HNS-a Zorislavu Srebriu gdje god se pojavi: “Skrbimo o hrvatskom nogometu”. Floskule kojoj se kao i još nekima svi novinari koji godinama prate HNS i reprezentaciju podrugljivo smiju, ali nikad i nikako da naprave pritisak da se konano u elnom tijelu hrvatskog nogometa promijene neke stvari. Ne mora biti nužno da na vodee pozicije stignu mladi ljudi, ve su svakako potrebni novi i sposobni ljudi koji e konano pokrenuti neke stvari u hrvatskom nogometu. Naime, HNS je u ovom trenutku = hrvatska reprezentacija. Sve ostalo, a posebice kad je u pitanju klupski nogomet, ne štima ve godinama. I nije udno da smo danas kad je HNL u pitanju opet na poetku, tamo negdje 1993. godine, kad se “politiki” odluivalo kako bi trebala izgledati I. HNL. Na žalost, danas kad se spomene politika i nogomet pria je ostala ista. I onda i danas bili su kljuni “uvjeti”, jer upravo je to arobna rije o kojoj se lome koplja oko I. HNL. Dobro, danas trebaju biti oni na mnogi

Piše: Dejan Zrna

višem nivou nego pred petnaestak godina. Meutim, pria oko toga tko e dobiti licencu a tko nee ostala je totalno ista. Štoviše, o svemu uglavnom odluuju kad je HNS u pitanju jedni te isti ljudi, a iznad svega je politika. Situacija kad smo ipak po mnogoemu blizu europskih mjerila koja najbolje govori o situaciju u toj “nogometnoj žabokreini” u Rusanovoj ulici. Kad se k tome doda “sudaka zavrzlama” (angažiranje sudaca iz inozemstva za derbi Hajduk - Dinamo) u kojoj se mijenja mišljenje kako stižu signali iz nekog tabora, jasno je da su potrebne hitne i korjenite promjene. Na elu Saveza potrebni su novi ljudi i najbolji potez “politike” u ovom bi trenutku bio da promijeni kompletno vodstvo i IO HNS-a. Takvo nešto uostalom poruuju i “navijai - huligani” koji se jedini usude javno suprotstaviti aktualnom vodstvu Saveza s metodama koje nisu možda primjerene, ali su poruke i te kako poznate. Na žalost, veina novinara kao da je “pupanom vrpcom” vezana uz Markovia, Srebria i “ekipu” i umjesto da senzibilizira javnost, pa i politiku što se “huliganskim ispadima” zapravo želi poruiti, ona demonizira huliganske ispade hrvatskih navijaa i zapravo uva otelje “vjenima”. Nije udno da se onda samo kod nas dogaa situacija koje vjerojatno nema ni u najzaostalijim arikim nogometnim zemljama.

To mi radi...! “To mi radi, to mi radi, jer ti možeš da mi radiš sve, to mi radi, da, to mi radi, jer ja zaljubila sam se...”, tako kaže pjesma, ali udesni su putevi koje muškarci biraju ne bi li došli do ženske naklonosti i zaljubljenosti. Vjerojatno bi mnogi od njih voljeli preskoiti onaj dio s “osvajanjem” ženskih srdaca i odmah bi prešli na bitno, dok mnogima baš osvajanje predstavlja najvei izazov. Bilo kako bilo, prva prepreka na putu jest kako uope prii nekoj ženi? Nisu sve žene iste, zato koji ulet odabrati? Sigurno ste i Vi imali prilike upoznati zgodne deke, drage, pametne, a koje nitko nikad nije vidio s djevojkom. Jednostavno im ne ide. Cure ih ne šmirglaju. Onda opet postoji druga vrsta: oni koji “rješavaju” sve cure po redu, a momak nit je osobito lijep, nit je osobito pametan, ono normalan deko - a žanje ogroman uspjeh kod žena, naprosto je “magnet”. Vjerojatno je rije o nekom unutarnjem samopouzdanju, koje im na sve pore izlazi van. Obzirom da nismo ukrasne tikve, nije sve u ljepoti, pameti, bla bla, ima mnogo, mnogo u šarmu. Iz riznice najžeših muških uleta navest u neke: “Bole li te noge? Zašto? Zato jer si mi cijelo vrijeme trala po mislima?”, “Je li boljelo kad si pala s neba?”, “Daš mi svoju sliku? Zašto? Želim pokazati Djedu Božinjaku što tono želim za Boži”, “Hoeš li mi posuditi kunu? Obeao sam majci da u je nazvati kada upoznam djevojku svojih snova”, “Tvoj otac mora da je lopov jer je ukrao zvijezde s neba i stavio ih u tvoje oi”. Ovakvi uleti spadali bi u laku kategoriju, pomalo romantinu, s naglašenom namjerom vršenja utjecaja na nježne ženske osjeaje. Kad sam bila u srednjoj školi bila je romantina serija na tv-u “Jack i Jill”, a moj je prijatelj to koristio kao odlian ulet. Napikirao si on curu, prišao i rekao: “Ej curo, ti i ja - Jack and Jill?”. Za nas sa strane bilo je baš presmiješno. Aha, kad je serija prestala vra-

Vjerujete li Vatikanu? sjeam koliko sam se razveselila kada sam u poštanskom sanduiu našla dugo oekivano pismo, dok danas svakodnevno dobijem po nekoliko mailova koje rado proitam, ali nekako nije to onaj poznat osjeaj. Pisma su nešto posebno, intimnija su i zahtijevaju više truda i vremena, i upravo zbog toga su mi u neku ruku vrjednija. I tek sada kada vidim sauvana pisma, kada ih otvorim i ponovno proitam, sjetim se stvari i dogaaja koje sam negdje putem zaboravila. I sad se pitam koliko sam toga smetnula s uma otkad sam se prebacila na mobitele i kompjutore. Tek sada shvaam koliko je zapravo zapisana rije vrjednija od izreene. Jer, zapisanu rije ne zaboravimo jer ona je uvijek tu. Postoji, ne blijedi i uvijek joj se možeš vratiti.

Nakon prvog ovjekovog energetskog prijatelja, drveta, grijao nas je ugljen, zatim nata, pa zemni plin, a danas je oito da je Sunce postaje naš prirodni ekološki saveznik. Ono ne zagauje, a niti omoguuje ovjeku da previše zagauje. Sve je više naznaka da Sunce ulazi na velika vrata u naš život. Tako ovih dana itamo da Vatikan ima namjeru graditi solarnu centralu snage 100 MW, koja e se prostirati na površini od oko 500 hektara, a koja nee služiti državi Vatikan jer je naprosto prevelika, ve e se energija prodavati po tržišnim cijenama. Drugim rijeima, izgradnja solarne elektrine centrale ve se isplati. Cijena solarne centrale u Amareji u Portugalu, koja je najvea izgraena do sada, na oko 250 hektara, iznosi 237 milijuna eura, a ona je snage 46,4 MW elektrine energije, slino kao naša HE Dubrava. Usput, u njezinoj je izgradnji korištena kineska tehnologija, oito zato jer je bila jetina, a ugraeno je 262.000 solarnih panela.

Odjednom postaje zanimljiva usporedba vodnih i solarnih resursa. Primjerice, HE akovec i HE Dubrava zajedno imaju površinu od oko 27 kvadratnih kilometara. Kad bi se našao investitor koji bi na tih 27 kvadratnih kilometara postavio solarne kolektore, takva bi solarna centrala imala snagu od nevjerojatnih 500 MW, ili nešto manju od atomske centrale u Brežicama. Ovo je, dakako, samo usporedba, treba ipak raunati s nešto manjom ukupnom snagom jer je ovdje insolacija manja nego u Portugalu, no i oko 400 MW je izuzetno mnogo. Sadašnje snage HE akovec i HE Dubrava zajedno iznose oko 100 MW, no proizvodnja elektrine energije bila bi u konanici nekako podjednaka jer solarne centrale ne rade po noi, dok hidrocentrale rade cijeli dan. To nam govori da je voda kao energija postala barem etiri puta manje izdašna od solarne energije kad je rije o snazi, i to na sadašnjem stupnju razvoja solarne tehnologije, koja svakim danom napreduje, a podjednaka po koliinama proizvedene ener-

28. travnja 2009.

gije raunajui površine jezera. S te pozicije, gradnja novih hidroelektrana ve danas izgleda kao vraanje u prošlost, što bi trebali znati hrvatski strunjaci koji rade strategije razvoja. Kad je rije o cijenama, usporedbe govore da bi cijena, primjerice, HE Novo Virje, koja se zbog protesta ekologa i Grada urevca vjerojatno nee graditi, državu i sve nas stajala oko 2,6 milijardi eura. Usporedimo to s cijenama solarne centrale na primjeru solarne centrale u Portugalu, koja je stajala 237 milijuna eura. Za taj isti novac kojim bi se gradilo HE Novo Virje mogla bi se izgraditi solarna centrala snage oko 500 MW, etiri puta jaa nego HE Novo Virje. Meutim, po proizvedenoj energiji bi obje centrale bile nekako podjednake, zato jer solarne centrale ne rade nou. Solarna tehnologija ve danas doprinosi tome da je izgradnja hidrocentrala polako postala neisplativa i preskupa. Ono što je ovdje najbolje je to što bi izgradnja vee solarne centrale u našem kraju izuzetno doprinijela zapošljavanju ljudi,

Piše: Tihana Babi

tio se on dobrim starim Romeu i Juliji. Ima naravno i uleta koji su siroviji, idu direktno na jednononu zabavu: “Znaš što bi odlino izgledalo na tebi? Ja.”, “Oprosti, nov sam u gradu. Možeš li mi dati upute kako doi do tvoje kue?”, “Tvoja haljina bi odlino izgledala na podu moje spavae sobe”, “Ako eš zbog ovoga zažaliti ujutro, možemo spavati do podneva”. Deki koji ovako nešto probaju s “krivom” curom, mogli bi zaraditi i koji šamar. Da ne govorim o tragediji koja se može dogoditi ako ulete s “Da odemo u moju sobu, složio bih te k’o metar drva” ili “Podero bih te k’o budala 100 eura”. Najvea glupost koju sam ja ula jest da mi je jedan deko na moru rekao da mu liim na krapinskog praovjeka. Ja njemu: “Molim? Pa kaj to uope znai?” On meni sav sretan poeo tumaiti da ja to ne kužim, ali da je to njemu super. Bome, ja do dana današnjeg ne kužim što je dobro u tome da liiš nekome na praovjeka, haha. Uglavnom, nikad se ne zna što vodi do neijeg srca ili ega ve. Praksa ipak ini uda, vježba ini majstora. Ako i postoji neki tajni recept, to bi vjerojatno bio taj. A ipak, najbolji ulet koji sam ja doživjela, zaudo došao je od tada osamnaestogodišnjaka: “Hoemo se nas dvoje igrati proljea?” Naravno ja znatiželjna pitah kako se to igra. Ree on meni: “Ja te ljubim, a ti cvjetaš”. Deko bio mlad, a ve imao znanje! Rijetko mi se dogodi da zanijemim, ali što ipak odgovoriti na to?

Piše: Josip Šimunko

ne radi se o stotinama, ve o tisuama novih radnih mjesta. Ukoliko pak se gradi klasina hidrocentrala, koristi od gradnje imat e samo veliki sustavi poput HEP-a i Konara te graevinari, a zapošljavanje e biti barem deset puta manje, uz probleme s ekološkim posljedicama. Zanimljiva mogunost je da HEP gradi solarne centrale uz sadašnje hidroakumulacije, cijene bi bile još niže jer su ve osigurana transormatorska i prijenosna postrojenja. Sunce e nas grijati samo ako budemo pametni. Pitanje se može postaviti i drugaije: vjerujete li Vatikanu?


28. travnja 2009.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

NAGRADNO PITANJE

Pink Panther 2 komedija Režija: Harald Zwart Uloge: Steve Martin, Jean Reno, Andy Garcia, John Cleese, Emily Mortimer, Alfred Molina

Žena kojoj sam itao drama/romansa Režija: Stephen Daldry Uloge: Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross

(tri besplatne posudbe) Glavnu žensku ulogu u kino-hitu “Žena kojoj sam itao” igra: 1) Kate Winslet 2) Sharon Stone 3) Penelope Cruz DOBITNIK IZ PROŠLOG BROJA:

Milan Jezernik, akovec

Neuništivi inspektor Clouseau ponovno se vratio na velike ekrane, a ovaj put bit e prisiljen na suradnju s najveim svjetskim detektivskim umovima. Inspektor Jacques Clouseau legendarni je francuski detektiv kojemu ni jedan sluaj nije pretežak. Ubojstva, otmice i raznorazne ucjene za njega ne predstavljaju nikakav izazov, ali, ipak, njegov ‘talent’ najviše dolazi do izražaja kada se

radi o krai skupocjenih umjetnina. U nastavku svjetskog hita iz 2006. godine, u kojem Steve Martin ponovno glumi urnebesnog policijskog detektiva, glavni inspektor Dreyfus (John Cleese) prisiljen je prikljuiti Clouseaua ekipi meunarodnih detektiva i strunjaka kojima je zadatak uhvatiti lopove i vratiti dragocjene dijamante ... Trajanje: 92 minute. Preporuujemo starijima od 7 godina.

R adnja se zbiva u Njemakoj. Tinejdžer Michael se razboli, a tom mu zgodom pomogne lijepa neznanka Hannah, dvostruko starija od njega. Ubrzo se njih dvoje upuste u romantinu vezu koju skrivaju od svih. Michael otkrije da Hannah voli da joj se ita te njih dvoje provode prekrasne trenutke zajedno uz stranice Odiseje i Hucka Finna. No jednog dana Hannah e misterio-

zno nestati te ostaviti Michaela slomljena srca. Osam godina kasnije Micheal je student prava koji prati suenje ratnim zloincima. Hanna opet ulazi u njegov život, ovaj put kao okrivljena za zloine u 2. svjetskom ratu ...Kate Winslet dobila je ovogodišnjeg Oscara za najbolju žensku ulogu u ovom ilmu. Trajanje: 125 minuta. Preporuujemo starijima od 12 godina.

Adrienne (Diane Lane) još se uvijek oporavlja od muževe izdaje i bori se da ponovno izgradi svoj život bez njega. Saznaje da joj se on želi vratiti i pokušati obnoviti staru ljubav. Da stvari budu bolje, njena ki tinejdžerica nimalo joj ne olakšava situaciju – proturjei i buni se protiv svake njene odluke. Rastrgana proturjenim emocijama, razveseli se kada joj stara prijateljica predloži da za vikend vodi njezin mali hotel. Ondje, na udaljenom mjestu duž otonog niza Outer Banks u Sjevernoj Karolini, Adrienne se nada da e pronai mir koji joj je potreban da razmisli o svom životu. Sezona je ve prošla i hotel bi bio zatvoren da nije bilo neoekivanog dolaska jednog usamljenog gosta, Paula (Richard Gere), lijenika iz grada. ovjek koji je ve davno žrtvovao svoju obitelj zbog karijere došao je u Rodanthe kako bi ispunio tešku obvezu i kako bi se suoio s vlastitom životnom krizom. Oni su dva stranca ispod istog krova. Meutim, kako se približava velika oluja, oni jedan u drugome pronalaze utjehu i tako se budi romansa koja e zauvijek promijeniti njihove živote.

ZRNO UTJEHE

Nakon što ga je izdala jedina žena koju je istinski volio, Vesper, Bond (Daniel Craig) sada ima namjeru iskoristiti svoju posljednju misiju za osvetu. Sve zapoinje ispitivanjem tajanstvenog gospodina Whitea koje otkriva da je organizacija koja je ucijenila Vesper mnogo složenija i opasnija nego što se to isprva mislilo. Pria se nastavlja na Haititju, gdje Bond dolazi pratei trag izdajice iz MI 6. Ondje sluajno upoznaje prekrasnu i borbenu Camille (Olga Kurylenko), ženu koja je na tragu svoje vlastite osvete. Camille nakon nekog vremena suoi Bonda izravno s Dominicom Greeneom, okrutnim biznismenom i velikom facom u tajanstvenoj organizaciji poznatoj jedino pod imenom Quantum …

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (SVADBE, ROENDANE, PROSLAVE...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ - 30 KN - 1 SAT.

Odgovor: ___________________________ l. br: _______________________________

srijeda, 29.4. nema ilmskog programa

etvrtak, 30.4. nema ilmskog programa

petak, 1.5. 18.00 PINK PANTHER 2

THE PINK PANTHER 2 komedija Režija: Harald Zwart Uloge: Steve Martin, Jean Reno, Andy Garcia, John Cleese, Emily Mortimer, Alfred Molina

Ime i prezime: ______________________

20.00 ŽENA KOJOJ SAM

________ _____________________________

ITAO THE READER drama Režija: Stephen Daldry Uloge: Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross

subota, 2.5. 18.00 PINK PANTHER 2 komedija

TOP LISTA

20.00 ŽENA KOJOJ SAM

ITAO drama/romansa

VIDEO IZLOG OLUJNA LJUBAV U RODANTHEU

KUPON ZA NAGRADNU IGRU

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

MAX PAYNE Max Payne (Mark Wahlberg), policajac samotnjak, odluan je pronai ljude odgovorne za brutalno ubojstvo njegove obitelji i partnera. Slijepo usmjerenog na osvetu, njegova istraga ga odvede na putovanje iz none more u dubine kriminalnog podzemlja. Kako se zagonetka produbljuje, Max je prisiljen suoiti se sa neprijateljima koji nisu iz prirodnog svijeta i suoiti se sa izdajom koju ne može niti zamisliti. No on je ovjek koji ne mari za pravila i koji nema ništa za izgubiti. Dok istražuje niz tajanstvenih ubojstava koja bi mogla biti povezana sa smru njegove žene i djeteta, mone sile, ovozemaljske i neke koje nisu, se trude sakriti istinu i zauvijek ušutkati Maxa.

OPSESIJA

1.

IZOLACIJA

2.

ZRNO UTJEHE

16.00 PRIA O MIŠU

3.

KOBNA LOVA

4.

BEZ GREŠKE

5.

ZRCALA

ZVANOM DESPERO THE TALE OF DESPEREAUX

6.

IZBRISANA SJEANJA

7.

NEMA ME

8.

BEZ GREŠKE

9.

LUDA VJENANJA

nedjelja, 3.5.

10. HIGH SCHOOL MUSICAL 3

Karizmatini profesor David Kepesh (Ben Kingsley) poznat je po jurenju za mladim studenticama željnima avanture, ali ni jednoj ženi ne dopušta da mu se previše približi. Meutim, kada prekrasna Consuela Castillo (Penélope Cruz) ue u njegovu predavaonicu, njegov se obrambeni mehanizam raspada. Ta oaravajua ljepotica u potpunosti ga obuzme, a ujedno i uznemiri. Iako Kepesh proglašava njezino tijelo umjetnikim djelom, Consuela nije samo predmet žudnje. Ona je iznimno pametna i posjeduje emocionalnu napetost koja dovodi u pitanje njegove unaprijed stvorene zakljuke o ženama. No, kako vrijeme prolazi, Kepeshova potreba za Consuelom postaje opsesija. Njihov odnos se polako pretvara u pravu nonu moru, a njegove ljubomorne tlapnje o izdaji u konanici otjeraju prekrasnu Consuelo …

FILMSKA TOP LISTA “MEIMURSKIH NOVINA” 1.

ŽENA KOJOJ SAM ITAO

2.

UVARI

3.

SLJEPOA

4.

HRVA

5.

MILIJUNAŠ S ULICE

6.

LJUBAVNI ZOV

7.

NIIJI SIN

8.

RECI DA

9.

GRAN TORINO

10. PRIE ZA LAKU NO

US BOX OFFICE 1.

FAST & FURIOUS

2.

MONSTER VS ALIENS

3.

THE HAUNTING IN CONNECTICUT

4.

KNOWING

5.

I LOVE YOU MAN

6.

DUPLICITY

7.

12 ROUNDS

8.

THE INTERNATIONAL

9.

SLUMDOG MILLIONAIRE

10. SUNSHINE CLEANING

animirana avanturistika ko medija sinkronizirana na hrvatski! Režija: Sam Fell, Robert Stevenhagen

18.00 PINK PANTHER 2 komedija

20.00 ŽENA KOJOJ SAM

ITAO drama/romansa

ponedjeljak, 4.5. 18.00 PINK PANTHER 2 komedija

20.00 ŽENA KOJOJ SAM

ITAO drama/romansa

utorak, 5.5. 18.00 PINK PANTHER 2 komedija

20.00 ŽENA KOJOJ SAM

ITAO drama/romansa


Piše Ivan Leek Svako naše selo ima svoje male junake, ljude koji su žrtvovali svoje slobodno vrijeme da nešto naprave za svoje selo ili su po neemu znani. Ovo je posveeno njima i njihovim selima.

Torišanci su dugo žalili za svojim zaseokom Dvorišem. Ali nisu žalile snahe koje bi došle ovdje. To je jednostavno bio najsiromašniji dio sela. I time je podsjeao na nekadašnje kmetstvo. Jesu li zbog toga ili neeg drugog srušili cijelo imanje grofa Feštetia, nije znano. Jedino je znano da su danas na tom mjestu Torišanci napravili kue. I tako trajno poslali Feštetie u zaborav. Ali nisu poslali nekropolu tumula koja je ak iz 700. godine prije Krista. A onda je nedaleko u Dvorišu naeno nalazište iz 13. stoljea prije Krista. No, ako je ve nestalo uspomene na kmetstvo, imaju sada druge dvije znaajke. Kada se dolazi k njima iz pravca Domašinca, odmah na ulazu doekuje Trnava. Kažu da je tijekom tjedna još kako - tako, no vikendom se širi grozan smrad. Sve su oni pokušali i saznali tko to zagauje Trnavu, no ništa od toga. Trnava samo tee i dalje je trn u oku. S druge pak strane je autocesta. I tako su se Torišanci našli u okruženju. S jedne strane buka, a s druge neobini mirisi. Ali se dogodi da u nekom danu Trnava bude tako ista da i ribe znaju zaplivati uzvodno. Ipak, to ne traje jako drugo. Brzo ih se natjera natrag u Muru. Ponekad je siva, ponekad smea, a onda crvena. emu se vraati u ona stara vremena kada su se Torišanci kupali u Trnavi i lovili ribe. No, ipak nije sve tako crno. Nekada je bilo i drugaije. Ve 1887. godine izgradili su dvorazrednu puku školu. Onda su je 1914. godine srušili jer im je bila premala. Nisu znali da e biti rat pa su gradili tek poslije pedesetak godina. Ali su zato imali most koji nikada nisu rušili. Kažu da su ga još Turci napravili, i to od boltane cigle. Odoše Turci i most postade Most ljubavi. Potrajalo je to jedno vrijeme. Kažu da danas to više nije tako. Most je tu, ali je ljubavi premalo.

Ulaz u selo iz pravca Domašinca preko mosta koji su, prema tvrdnjama žitelja Turiša, izgradili

MALA TEPEŠIJA po meimurskaj selaj II/28

Navek smo Torišanci bili trdi borci jer smo na šudru zrasli

lanovi uprave NK Borac PMP na radnoj akciji: Zlatko Sirc, Josip Štimec, Stjepan Janec, Danijel Novak, Josip Srpak te Ivan Janec i Mladen Špilek

Roena su Toriška jezera Ima Turiše nešto po emu e uskoro postati poznato nadaleko. Ima jezera. etiri vea jezera. Uskoro e dobiti i svoje ime - Toriška jezera. A možda i drugaije. Nastala su ona sasvim sluajno. Turiše leži na šudru. A njega uvijek treba. Nekada su kopali i odvozili ga svojim kuama za svoje potrebe. I kada su to drugi uli, svi su nagrnuli u Turiše po šljunak. I tako su sada etiri najvee irme koje se bave tim poslom tu na jezerima. I vade šljunak. Dobili su dopuštenje da ga vade ak do dvadeset i sedam metara dubine. A onda iz te dubine izvire voda. Pa kad su

Ivan Janec, predsjednik VMO-a, sa suprugom Brankom te kerkom Tajanom i sinom Karlom. - Turiše se promijenilo i vjerujemo da e biti bolje

Stalni stanovnik jezera je i labud uro sa svojom partnericom koji sada ekaju mlade

ve dobili toliko vode da joj ne vide ni kraja, Torišanci su pustili ribe i poeli se baviti ribolovom na jezerima. Došli su im i labudovi. Jezero ipak nisu nazvali “labue“, nego imaju Staru grabu i Novu grabu. I na jednoj i drugoj je ureena ribolovna staza. Pa se tu održavaju i velika ribika natjecanja. A onda dolaze svi da vide šudrani put po kojem vozi dnevno na desetine kamiona. Zato i vele da ujutro tono znaju kada je šest sati jer su im prvi kamioni budilica.

Slaba je nebeska poljoprivreda Kažu u Turišu da se bave nebeskom poljoprivredom. A to bi

izgledalo ovako. Stalno gledaju u nebo hoe li pasti kiša. Ne padne li, ništa od uroda na poljima. Pada li koliko god dugo, poplave nee biti. Uspijeva samo ono što dozrijeva u srpnju. Sve što je kasnije nestaje u “pregorima“. Sve je to zato što je tanak sloj zemlje, a onda ispod samo šljunak. Ili njihov šuder. Pa su se onda muili na svojim zemljama da bi ih na kraju zapustili. Kako kažu, niti se može stalno gledati u nebo, niti u suhu ispucalu zemlju. Zato su odlazili poslom u Podravinu, Sloveniju, a puno ih je otišlo i u Zagreb. Vraali bi se donosei nove rijei. Pa je i njihov govor poseban. Rijei imaju sa svih strana, ali se

lanovi VMO-a Mladen Špilek, Ivan Janec i Nikola Krnjak

Pogled na jezera na kojima i Zvonko Branilovi krati vrijeme u ribolovu

ipak dobro razumiju. Makar su svi koji su mogli otišli na školovanje. Kažu da ih je ionako otjerala zemlja. A mnogo je onih koji su ostali pak su sami. No, sve njih spaja i ujedinjuje nešto. To je crvena boja. Dresovi svih klubova i udruga su crveni. Kažu da su oni navek bili “rleno selo“. Selo radnika. I nema tu niega udnog jer i šljunak ispod zemlje je crven. Jedino kapelice Sv. Križa, Sv. Florijana i Svetog Trojstva nisu. Ali nisu ni za mise. Pa se onda mise služe u društvenom domu. I to je posebnost sela. Pa i to da još imaju nekoliko “križnih dreva“, ali i spomenik narodnom heroju Marko

Kovau. Kako vele, sve to stane pod kapu nebesku.

Torišanci, ujedinite se Torišanci imaju nešto što drugi nemaju. Kako vele, zrasli su na šudru pak nebreju biti mehki. A to su pokazali tijekom mnogih godina. Kažu su se nekada deki voljeli potui. Konano, i njihov se nogometni klub zove Borac. A na kraju nogometne sezone pogine – pajcek. Valjda i on u borbi. Vele da je ionako ovdje sve bilo u znaku borbe. Borili su se za kruh na sušnoj zemlji, pak za mjesto pod suncem.

Predsjednica “Lafri“ Slavica Žvorc sa sinom Matijom i kerkom Tihanom. - Pozivi da sudjelujemo na manifestacijama stižu odasvud pa je nemogue svuda stii

Drago Mavrin, predsjednik Podružnice umirovljenika. - Još ima veselja te se na zabavi zna okupiti i do 150 lanova


-------- Profesor Baltazar: O mišu i satovima 08.25 Mali tani, crtana serija 05.50 Najava programa 08.50 Školarci obavještajci, serija 05.55 Normalan život, emisija o za djecu osobama s invaliditetom 09.15 Beverly Hills, serija 06.45 TV kalendar 10.00 Obiteljski lm / Film za 07.00 Dobro jutro, Hrvatska djecu 07.05 Vijes 11.55 Na prvi pogled, serija za 07.10 Dobro jutro, Hrvatska mlade 07.35 Vijes 12.20 Antologija hrvatskoga 07.40 Dobro jutro, Hrvatska glumišta - D.Mihanovi: 08.35 Vijes Bijelo 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 13.15 Polleke, nizozemski lm 09.15 Sve e bi dobro, telenovela 14.55 Obini ljudi, TV serija 09.55 Croaa Osiguranje - prozor u 15.45 Navrh jezika svijet 125 15.55 Iznad crte 10.00 Vijes 16.15 U uredu, hum. serija 10.09 Vrijeme danas 16.35 Tuinci u Americi, hum. 10.10 Vijes iz kulture serija 10.15 Ritmovi savane, dok. lm 17.00 Bostonsko pravo, serija 11.10 Chrisnin vrt, dok. serija 17.50 Županijska panorama 11.40 Hrvatska kulturna bašna 18.10 Vrijeme 11.55 Burzovno izvješe 18.15 Vijes na Drugom 12.00 Dnevnik 18.35 Drugi format 12.13 Vrijeme 19.20 Crtani lm 12.15 TV kalendar 19.30 Vip Music Club 12.35 Draga neprijateljica, 20.05 Nogometna Liga prvaka telenovela emisija 13.25 Dan za danom, mozaino20.35 Nogometna Liga prvaka zabavna emisija - polunale: Arsenal 14.30 Vijes + prijevod za gluhe - Manchester UTD, 1. 14.39 Vrijeme sutra poluvrijeme 14.45 Meu nama 21.30 Vijes na Drugom 15.35 Profesija Ladovac, emisija 21.35 Vrijeme puke i predajne kulture 21.40 Nogometna Liga prvaka 16.10 Hrvatska uživo - Vijes - polunale: Arsenal 16.15 Hrvatska uživo - Manchester UTD, 2. 17.40 Hrvatska uživo - Vijes poluvrijeme 17.45 Croaa Osiguranje - prozor u 22.35 Nogometna Liga prvaka svijet 125 analiza utakmice 17.50 Najslabija karika, kviz 22.50 CSI: Miami, serija (12) 18.40 Sve e bi dobro, telenovela 23.40 Zovem se Earl, hum. serija 19.30 Dnevnik (12) 19.57 Sport 00.05 Ciklus europskog lma 20.02 Vrijeme 01.50 TV raspored 20.10 Globalno sijelo 20.45 Rijeke Hrvatske: Krka, popularno-znanstvena serija 21.20 Poslovni klub 07.10 Dexterov laboratorij, crtana 21.50 Burzovno izvješe serija 21.55 Otvoreno 07.30 Transformeri, crtana serija 23.00 Dnevnik 3 07.55 Punom parom, kulinarski 23.15 Poslovne vijes izazov 23.20 Vijes iz kulture 08.25 Korak po korak, hum. serija 23.30 Dosjei X, serija (12) 08.55 Kako sam upoznao vašu 00.15 Zvjezdane staze: Deep Space majku, hum. serija Nine 6, serija 09.35 Kunolovac, kviz 01.00 CSI: Miami, serija (12) 10.40 Astro show, emisija 01.45 Zovem se Earl, hum. serija 11.40 Malcolm u sredini, hum. (12) serija 02.05 Bostonsko pravo, serija 12.10 U dobru i zlu, hum. serija 02.50 Skica za portret 12.40 Reba, hum. serija 02.55 Profesija Ladovac, emisija 13.05 Exkluziv, magazin puke i predajne kulture 13.20 Veera za 5, lifestyle emisija 03.25 Drugi format 13.45 Marina, telenovela 04.05 Globalno sijelo 14.35 Cobra 11, krimi serija 04.35 Poslovni klub 15.25 Magnum, akcijska serija 05.05 Draga neprijateljica, 16.20 Korak po korak, hum. serija telenovela 16.45 Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija 17.10 Malcolm u sredini, hum. serija 17.35 U dobru i zlu, hum. serija 06.50 TEST 18.00 Reba, hum. serija 07.05 Najava programa 18.30 Vijes, informavna emisija 07.10 Pustolovine Marka i Goge, 18.55 Exkluziv, magazin crtana serija 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 07.30 Kuzco - careva nova škola, 19.35 Punom parom, kulinarski crtana serija izazov 07.55 TV vr: 20.00 Wipeout, game show -------- Danica: Danica i vuica na 21.00 Odvratne trule hulje, buvljaku (komedija, 1988.; Redatelj: -------- Medvjedii: Srnina tajna Frank Oz; Uloge: Steve -------- Klaun Kiri: Lutke prijatelji Marn, Michael Caine, TV kue imaju pravo promjene programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); ; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 PARLAFON; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 15.05 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 TOP 20; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: MADONNA; 01.00 NONI PROGRAM

06:30 Otvori svoje srce, serija 07:20 Yu-Gi-Oh GX, crtana serija 07:45 Fi i cvjetno društvo, crtana serija 08:00 Graditelj Bob, crtana serija 08:15 Tomica i prijatelji, crtana serija 08:30 Ezo TV, tarot show 09:30 Nova lova, TV igra 10:30 IN magazin 11:10 Inspektor Rex, serija 12:10 Farma, reality show 13:10 Vatreno srce, serija 14:05 Rebelde, serija 15:05 Dvostruka prijevara, (SAD, 2003., akcija; Redatelj: Tripp Reed; Glume: Lance Henriksen, Lorenzo Lamas, Aviva Gale, Ma O’Toole, Wayne Pére) 17:00 Vijes Nove TV 17:25 Inspektor Rex, serija 18:25 IN magazin 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Farma, reality show 21:00 S mamom na medeni mjesec, (2006.,romanna komedija; Redatelj: Paul A. Kaufman; Glume: Shelley Long, Jack Scalia, Virginia Williams, Eric Johnson, Edward Finlay) 22:50 Vijes 23:05 Kevin Hill, serija 00:05 Seinfeld, serija 00:35 Život na sjeveru, serija 01:30 Ezo TV, tarot show 02:30 Vatreni krug, (SAD, 1991., akcija; Redatelj: Richard W. Munchkin, Rick Jacobson; Glume: Don ‘The Dragon’ Wilson, Maria Ford, Vince Murdocco, Gary Daniels) 04:05 Seinfeld, serija 04:30 Život na sjeveru, serija 05:15 IN magazin 05:55 Kraj programa

Glenne Headly, Anton Rodgers, Barbara Harris) Zaboravljeni sluaj, krimi serija 23.50 Vijes, informavna emisija 00.05 Kunolovac, kviz 02.05 Transporter, igrani lm, triler

22.55

14:00 16:00 17:00 17:25 18:00

08:00 08:02 09:00 11:00 12:00 13:40

14:55 14:57 15:00 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:10

NAJAVA PROGRAMA SPORTSKI ZOOM emisija o sportu VEKERICA jutarnji program VTV-a KOKTEL mozaina emisija DOKUMENTARNI PROGRAM ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi VEKERICA DJEVICA JUANA telenovela VIJESTI VTV-A KNEGINEKA KRONIKA ZASTUPNIKI KLUB gost: ZLATKO KORAEVI

Danas pogledajte... Mali oglasi KAM 2009, ponavljanje Djevica Juana, serijski lm Vijes Sport ponedjeljkom, ponavljanje Dom 2, emisija o ureenju interijera Pylates & Yoga Meimurje danas Voice of America

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 TEST

7.05 Tv prodaja 7.05 Djeji program 10.15 Uživajmo život, serija 10.45 Vražje nevjeste, dok. serija 11.35 Dragi John, hum. serija 12.05 Tv prodaja 12.35 Sretna linija 13.40 Život na sjeveru, serija 14.35 Crveni cvijet, lm 16.10 Brane vode, hum. serija 16.40 Cosby Show, hum. serija 17.10 Inspektor Rex, serija 18.00 Svijet 18.30 Skriveni adu, serija 19.20 Navigator 19.50 Svijet 20.00 Ekipa za oevid, serija 20.50 Kickboxer, lm 22.15 Dharma i Greg, hum. serija 22.50 Stažis, hum. serija 23.20 Afriki diktator, lm 1.45 Nona panorama

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Osveta, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Hitna služba, serija 14.05 Savršeni doktori 15.00 Bombonom do sree, serija 15.55 Aneli bez krila, serija 16.55 24 sata 17.05 Vitkorija, serija 18.00 Osveta, serija 19.00 24 sata 20.00 Provjereno 21.05 Optužba, lm 22.35 24 UR 22.55 Shark, serija 23.50 Pravda, serija 0.45 Seks i grad, serija 2.20 Nona panorama

8.30 Dobar dan, Koroška ® 9.00 Videostranice 15.00 TV prodaja 15.30 Tjedni izbor 17.25 Koncert 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Primorski mozaik 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 TV igra 20.50 Amerika serija 22.20 Dokumentarna emisija 23.20 Ameriki m 1.15 Serija 2.15 Dnevnik pogranine TV 2.35 Videospotovi 3.20 Videostranice

6.35 Videostranice 10.15 Djeji program 11.55 Tjedni izbor 13.00 Vijes 13.15 Tjedni izbor 15.55 Dokumentarna serija 16.30 Vijes 16.50 Šetnje po prirodi 17.05 Dokumentarna emisija 17.10 Knjiga mene nije briga 17.30 Skrivnos 17.40 Dokumentarna serija 18.45 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Meunarodna obzorja 20.55 Aktualno 22.00 Odjeci 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program

UTORAK 5. svibnja 2009.

IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJESTI VTV-A TV ORDINACIJA kontakt emisija BIOENERGETIAR UKA BAJI emisija pod pokroviteljstvom ZASTUPNIKI KLUB gost: ZLATKO KORAEVI IGRANI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

18:35 18:40 19:00 19:10

22:00 00:00 -------------------

21:30

20:00 20:05 21:00

00:30 00:35 00:50 00:55

Glazba akoveki kutak Meimurje danas Sport Vrijeme Pulas, gospodarske aktualnos Igrani lm Gospodarski tjedan, gospodarski pregled Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

19:20 20:00 21:00 21:15 21:18 21:25 22:00 00:00

9.30 Tenis, prijenos 10.00 Nogomet 13.00 Tenis, prijenos 18.00 Eurogoals 18.15 Snooker 21.00 Boks 23.00 Motorsport

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 11.30 Reklamni program 14.30 Tenis, prijenos 17.30 Bundesliga Pur II 20.00 Rukomet, prijenos 22.00 Motorrad

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Sofa, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Još stojim, hum. serija 18:00 Freunde und Helfer!, serija 19:00 Big Brother 20:00 Vijes 20:15 Ekstremno 21.15 Heirate mich! 22:15 exklusiv 0.15 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Ekipa za oevid, serija 21.15 Dr. House, serija 22:15 Monk, serija 23:10 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 0.00 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Princ, lm 22:20 AKTE 08 23:20 24 Stunden 0.20 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Mascerade 21.15 Rick Kavanian 22.15 Switch reloaded 23.15 Tv Total 0.15 Noni program

16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Schnell ermi elt 21.00 ZiB Flash 21.10 Der Bulle von Tölz, lm 22.45 Cobra 11, serija 23.35 Noni program

(2.5. u 20.00 h, Nova TV)

Steven Seagal

od 29.4.2009. do 5.5.2009.

PREGLED

TV


05.50 05.55 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.15 09.55 10.00 10.09 10.10 10.20

11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.35 13.25 14.30 14.39 14.45 15.35 16.10 16.15 17.35 17.40 17.45 18.35 19.15 19.30 19.57 20.02 20.10 21.00 21.40 22.10 22.15 23.25 23.40 23.45 23.55 00.40 01.25 02.10 02.55 03.35 04.05 04.35 05.05

Najava programa Meu nama TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Sve e bi dobro, telenovela Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Blaga islama na Sredozemlju: Sicilija, rajski vrt Saracena dok. serija Oprah Show Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Draga neprijateljica, telenovela Dan za danom, mozainozabavna emisija Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Ekumena, religijski kontakt program Eko zona Hrvatska uživo - Vijes Hrvatska uživo Hrvatska uživo - Vijes Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 Najslabija karika, kviz Sve e bi dobro, telenovela LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme Idemo na put s Goranom Miliem: Bosna Luda kua, TV serija Proces Burzovno izvješe Otvoreno Dnevnik 3 Poslovne vijes Vijes iz kulture Dosjei X, serija (12) Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija Zakon i red: Zloinake nakane, serija (12) Bostonsko pravo, serija Oprah Show Sciena croaca Eko zona Proces Draga neprijateljica, telenovela

TV kue imaju pravo promjene programa

06.50 TEST 07.05 Najava programa 07.10 Pustolovine Marka i Goge,

06:45 07:35 08:00 08:15 08:30 09:30 10:20 11:05 12:05 13:05 14:00 15:00 17:00 17:25 18:25 19:15 20:00 21:00

22:45 23:00 00:00 00:30 01:20 02:20 03:45 04:10 04:55 05:35 06:35

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12.30 LJUDI I IDEJE; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 MOVIE SHOW; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + INFO; 17.03 IZA POZORNICE (BACK STAGE); 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA F-13; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: RASCAL FLATS; 01.00 NONI PROGRAM

Otvori svoje srce, serija Yu-Gi-Oh GX, crtana serija Fi i cvjetno društvo, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Ezo TV, tarot show Nova lova, TV igra IN magazin Inspektor Rex, serija Farma, reality show Vatreno srce, serija Rebelde, serija Valovi smr, igrani lm Vijes Nove TV Inspektor Rex, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Farma, reality show Sudnji dan, (SAD, 1999., akcija; Redatelj: John Terlesky; Glume: Ice-T, Suzy Amis, Mario Van Peebles, Coolio, Linden Ashby) Vijes Kevin Hill, serija Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija Ezo TV, tarot show Sudnji dan, igrani lm (12) Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija IN magazin Farma, reality show Kraj programa

17.35 U dobru i zlu, hum. serija 18.00 Reba, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 CSI: New York, krimi serija 21.00 Mentalist, krimi serija 21.50 11. sat, krimi serija 22.40 Skrivena meta, krimi serija 23.35 Vijes, informavna emisija 23.45 Kunolovac, kviz 01.45 Za sve je kriva svekrva, igrani lm, romanna komedija

08:00 08:02 09:00 11:00 12:30 13:00 14:00 16:00 17:00

14:25 14:27 14:30 15:00 15:30 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00

NAJAVA PROGRAMA TV ORDINACIJA kontakt emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a NARODNO VESELJE zabavna emisija GOSPODARSKI TJEDAN TV magazin OPASNE VEZE talk show VEKERICA DJEVICA JUANA telenovela VIJESTI VTV-A

Danas pogledajte... Mali oglasi Dom2, ponavljanje Gospodarski tjedan, ponavljanje Puls, ponavljanje Djevica Juana, serijski lm Vijes Povealo, ponavljanje Zov prirode Pylates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija

8.25 Jutarnji program 9.30 Djeji program 14.00 Dokumentarne serije 15.50 Hallo Holly 16.15 Gilmorice, serija 17.00 Humorisna

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 18.00 Dok. emisija 18.40 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dragi John, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Život na sjeveru, serija 14.25 Obeana zemlja, lm 16.05 Brane vode, hum. serija 16.35 Cosby Show, hum. serija 17.05 Inspektor Rex, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Ekipa za oevid, serija 20.50 Duže nego život, lm 22.50 Dharma i Greg, hum. serija 23.15 Stažis, hum. serija 23.45 Pila 2, lm 1.30 Noni program

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Osveta, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Hitna služba, serija 14.05 Doktori 15.00 Bombonom do sree, serija 15.55 Aneli bez krila, serija 16.55 24 sata 17.05 Viktorija, serija 18.00 Osveta, serija 19.00 24 sata 20.00 Tajna obitelj, lm 21.35 Ekipa za oevid, serija 22.25 24 UR 22.45 Shark, serija 23.30 Pravda, serija 0.45 Seks i grad, serija 1.20 Nona panorama

07:00 Tv prodaja 08:00 Zlatolaska 09:00 Djeji program 12.00 Vijes 12.20 Dramski program 14.00 Humorisne serije 18:00 Vijes 18:05 Kalejdoskop 19:00 Serija 20:00 Ameriki lm 22:00 Francuska priredba 00:00 Slovenska jazz scena 00:45 Slovenski lm

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 07:00 Vijes 07:05 Dobro jutro 08:00 Vijes 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Sport 09:35 Crtani lmovi 10:20 Zlatko zakladko: regratov sirup, ponovitev 10:35 Knjiga mene briga 11:00 Dokumentarna emisija 11:30 Modro 12:00 Ljudje i zemlja 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:25 Umjetnost igre 13:50 Odpe pesniki 14:00 Dokumentarac mjeseca 15:10 Mostovi - Hidak 15:45 Crtana serija 16:05 Male sive celice, kviz 17:00 Novos, sport, vrijeme 17:35 Z vami 18:30 Loto 18:40 Cratani lmovi 18:55 Vrijeme 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Njemaki lm 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:05 Omizje

SRIJEDA 29. travnja 2009.

Dexterov laboratorij, crtana serija Transformeri, crtana serija Korak po korak, hum. serija Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija Punom parom, kulinarski izazov Kunolovac, kviz Astro show, emisija Malcolm u sredini, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija Reba, hum. serija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija Marina, telenovela Cobra 11, krimi serija Magnum, akcijska serija Korak po korak, hum. serija Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija Malcolm u sredini, hum. serija

crtana serija 07.30 Kuzco - careva nova škola, crtana serija 07.55 TV vr: -------- Ninin kutak: Registratori za papire -------- Braa koale: Micina velika pustolovina -------- Mali crveni traktor: Kihanje 08.25 Mali tani, crtana serija 08.50 Školarci obavještajci, serija za djecu 09.15 Beverly Hills, serija 10.00 Prijenos sjednica Hrvatskog sabora 13.35 reprizni program 14.45 Obini ljudi, TV serija 15.35 izraelski dok. lm za mlade 15.50 Kokice 16.10 Nove avanture stare Chrisne, hum. serija 16.30 Tuinci u Americi, hum. serija 17.00 Bostonsko pravo, serija 17.50 Županijska panorama 18.10 Vrijeme 18.15 Vijes na Drugom 18.35 Sciena croaca 19.05 Znanstvene vijes 19.20 Crtani lm 19.35 Svijet prema Jimu, hum. serija 20.05 Nogometna Liga prvaka emisija 20.35 Nogometna Liga prvaka 1/2 nale, 1. poluvrijeme 21.30 Vijes na Drugom 21.35 Vrijeme 21.40 Nogometna Liga prvaka 1/2 nale, 2. poluvrijeme 22.35 Nogometna Liga prvaka analiza utakmice 22.50 Zakon i red: Zloinake nakane, serija (12) 23.45 Transfer 00.15 Pogled iznutra, serija (12) 01.00 TV raspored

07.10 07.30 07.55 08.25 08.55 09.35 10.40 11.40 12.10 12.40 13.05 13.20 13.45 14.35 15.25 16.20 16.45 17.10

serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 Simpsoni, crtana serija 18.55 Stažist, hum. serija 19.30 Moj ujak… 20.00 Vijes 20.15 Nogomet: Liga prvaka, prijenos 23.05 Noni program

6.10 Djeji lmovi 10.00 Film za djecu i mladež 12.00 SAM 14.00 Mi smo obitelj! 15.00 Ljubav, dok. serija 16.00 U20 17.00 ta 18.00 Vijes 18.20 Simpsoni, crtana serija 19.10 Galileo 20.15 Uvod u anatomiju, serija 21.15 Privatna praksa, serija 22.15 Hitna služba, serija 23.10 Tv Total 0.10 Noni program

5.15 Jutarnji program 11.00 Sutkinja Barbara Selesch 12.00 Sudar Alexander Hold 13.00 Bri 14.00 Dvoje kod Kallwassa 13.00 Sutkinja Barbara Selesch 16.00 Sudar Alexander Hold 17.00 Niedrig und Kuhnt 18.00 Magazin 18.30 Anna i njezina ljubav 18.00 Lenßen & Partner 19.00 K11 20.15 Liga prvaka, prijenos 22.20 Reportaža 23.20 24 Studen 0.20 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Super dadilja, dok. serija 21.15 Raus den Schulden 23.15 Stern Tv 0.00 Noni program

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Sofa, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Još stojim, hum. serija 18:00 Freunde und Helfer!, serija 19:00 Big Brother 20:00 Vijes 20:15 Zvjezdana vrata, serija 22.05 Torchwood, serija 23.10 Noni program

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Motorrad 18.30 Bundesliga aktuell 20.10 Eishockey, prijenos 22.30 Poker

19:15 19:18 19:20 19:30 20:00 21:00 22:45 23:00 23:03 23:05 23:35 00:00 00:05 00:20 00:25

DOKUMENTARNI PROGRAM IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE TAJNE USPJEHA dokumentarni serijal VIJESTI VTV-A GLAZBENI PROGRAM IGRANI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Sport Vrijeme Voice of America Glazba Partymaker, glazbena emisija General, igrani lm Meimurje danas, informavna emisija Sport Vrijeme Poslovni magazin Kanadski KZO, serijski lm Poslovne vijes Meimurje danas Voice of Amerika Sutra na programu

8.45 Rallye 11.00 Snooker, prijenos 14.00 Tenis, prijenos 18.00 Eurogoals 18.30 Tenis, prijenos 20.00 Snooker, prijenos 23.00 Nogomet

17:25 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 22:00 00:00 -------------------

06.10 Najava programa 06.15 Drugo mišljenje 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.15 Sve e bi dobro, telenovela 09.55 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Moja susjeda kuna bjelica tajni svijet kune bjelice, dok. lm 11.10 Trea dob, emisija za umirovljenike 11.55 Burzovno izvješe 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Draga neprijateljica, telenovela 13.25 Dan za danom, mozainozabavna emisija 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 Normalan život, emisija o osobama s invaliditetom 15.35 Direkt 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 16.15 Hrvatska uživo 17.40 Hrvatska uživo - Vijes 17.45 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 17.50 Najslabija karika, kviz 18.40 Sve e bi dobro, telenovela 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.10 Lanica: Balkan - od ratova do suradnje 21.50 Potrošaki kod 22.20 Burzovno izvješe 22.25 Otvoreno 23.30 Dnevnik 3 23.45 Poslovne vijes 23.50 Vijes iz kulture 00.00 Dosjei X, serija (12) 00.45 Zvjezdane staze: Deep Space Nine 6, serija 01.30 Life on Mars, serija (12) 02.15 Dosje kuhinja, hum. serija (12) 02.40 Bostonsko pravo, serija 03.35 Lanica: Balkan - od ratova do suradnje Draga neprijateljica, telenovela 05.05

06.50 07.05 07.10 07.30 07.55 --------

TEST Najava programa Pustolovine Marka i Goge, crtana serija Kuzco - careva nova škola, crtana serija TV vr: Život u obitelji vodenkonja: Letei sag Tikvii: Igre u prašumi Pingu Abeceda EU: Slovo D Mali tani, crtana serija Školarci obavještajci, serija TV kue imaju pravo promjene programa

--------------08.15 08.25 08.50

09.15 10.00 11.45 12.10

13.15 14.55 15.45 15.55 16.15 16.35 17.00 17.50 18.10 18.15 18.35 19.20 19.30 20.05

22.05 22.17 22.20 22.55 23.45 00.10

01.45

06.45 07.10 07.30 08.00 08.30 09.10 10.15 11.15 11.45 12.15 12.40 13.20 13.45 14.35 15.25 16.20 16.45 17.10 17.35 18.00 18.30 18.55 19.05 19.35

20.00

21.40

23.40 23.50 01.50

06:30 07:20 07:45

08:00 08:15

08:30 09:30 10:15 11:00 12:00 13:00 13:55 14:55 17:00 17:25 18:25 19:15 20:00 21:00

22:00 23:05 23:20 00:20 00:50 01:45 02:45

Otvori svoje srce, serija Yu-Gi-Oh GX, crtana serija Fi i cvjetno društvo, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Ezo TV, tarot show Nova lova, TV igra IN magazin by Bijele udovice Inspektor Rex, serija Farma, reality show Vatreno srce, serija Rebelde, serija Super luzeri, igrani lm Vijes Nove TV Inspektor Rex, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Farma, reality show Ne zaboravi shove, glazbeni kviz Privatna praksa, serija Vijes Kevin Hill, serija Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija Ezo TV, tarot show Danas umireš, (SAD, 2005., akcija; Redatelj: Don E. FauntLeRoy; Glume: Steven Seagal, Anthony ‘Treach’ Criss, Sarah Buxton, Mari Morrow) Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija IN Magazin Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG);05.05 RADIO DROBILICA;06.30 GLAS AMERIKE;07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI(ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI(HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 SPORT RAPORT; 13.00 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 MUSIC NEWS - NEW YORK - LONDON; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special:CHRIS DE BURGH; 01.00 NONI PROGRAM

04:10 04:35 05:20 06:00

Transporter, (triler, 2002.; Redatelji: Louis Leterrier i Corey Yuen; Uloge: Jason Statham, Shu Qi, Ma Schulze, François Berléand, Ric Young, Doug Rand) Smrtonosno oružje, (akcijska komedija, 1989.; Redatelj: Richard Donner; Uloge: Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Joss Ackland, Derrick O’Connor, Patsy Kensit) Vijes, informavna emisija Kunolovac, kviz Paukova zavjera, igrani lm, triler (12)

7.00 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.35 Dragi John, hum. serija 12.05 Tv prodaja 12.35 Sretna linija 13.40 Život na sjeveru, serija 14.35 Lov na formulu, lm 16.10 Brane vode, hum. serija 16.40 Cosby Show, hum. serija 17.10 Inspektor Rex, serija 18.00 Svijet 18.30 Skriveni adu, serija 19.20 Navigator 19.50 Svijet 20.00 Krina toka, lm 21.55 Smith, serija 23.00 Dharma i Greg, hum. serija 23.30 Stažis, hum. serija 0.00 Ameriki lm 1.30 Noni program

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 TEST

15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Ekipa za oevid, serija 21:05 Kuanice, serija 21:50 Privatna praksa, serija 22:35 Blizu doma, serija 23:20 Las Vegas, serija 0.00 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Fringe 21.15 Primeval, serija 22.10 Izgubljeni, serija 23.10 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja

6.00 Poker 9.00 Doppelpass 11.00 Normal 11.30 Reklamni program 14.30 DSF Reportaža 15.10 Bundesliga Pur 16.10 Eishockey, prijenos 19.45 Ha rick, prijenos 22.45 Nogomet

Danas pogledajte... Mali oglasi Auto moto nauc vision, ponavljanje Vinoteka, ponavljanje Djevica Juana, serijski lm Vijes 100% meimursko, ponavljanje Pilates & Yoga, crtani lm Meimurje danas Voice of America

19:30 20:00 21:00 21:15 21:18 21:25 22:00 00:00 00:05 00:20 00:23 00:25 00:30

20:00 20:05 21:00

pokroviteljstvom SPORTSKI ZOOM emisija o sportu IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJEST VTV-A KOKTEL mozaina emisija OGLEDALOM U BUDU NOST kontakt emisija IGRANI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Glazba Lokalni izbori 2009, sponzorirana emisija Meimurje danas Sport Vrijeme Lokalni izbori 2009., sponzorirana emisija Igrani lm Poslovne vijes Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of Amerika Sutra na programu

8.30 Motorsport 9.30 Tenis, prijenos 13.45 Snooker, prijenos 18.00 Eurogoals 20.15 Snooker, prijenos 23.00 Wa s

14:55 14:57 15:00 15:30 16:00 17:00 17:10 18:40 19:00 19:15

13:30

14:00 16:00 17:00 17:25

17:45 18:35 18:40 19:00 19:10

08:58 09:00 11:00 12:00

22:00 00:00 -------------------

13:00

NAJAVA PROGRAMA reportaža VEKERICA jutarnji program VTV-a DOKUMENTARNI PROGRAM IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe VEKERICA DJEVICA JUANA telenovela VIJESTI VTV-A PEVECOV KUTAK emisija pod

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Sofa, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Još stojim, hum. serija 18:00 Freunde und Helfer!, serija 19:00 Big Brother 20:00 Vijes 20:15 Die Kochpros 21.15 Big Brother, prijenos 23.15 Noni program

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Part10.55 Viktorija, serija 11.50 Osveta, serija 12.45 ner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Tv prodaja 13.05 Hitna služba, serija 14.05 Prijatelji preko novca, lm 22:20 Toto & Harry Savršeni doktori 15.00 Bombonom do sree, 22:50 Tv reportaža 23.20 Akte Schicksal 0.15 serija 15.55 Aneli bez krila, serija 16.55 24 sata Noni program 17.05 Viktorija, serija 18.00 Osveta, serija 19.00 24 sata 20.00 Lepo je bi sosed, slovenska serija 20.50 Ljubav je slijepa, lm 22.55 24 UR 23.15 Kuanice, serija 0.10 Pravda, serija 1.05 08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz Seks i grad, serija 1.35 Nona panorama 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Tko želi bi milijunaš? 21.15 Rach 22:00 Extra 23:30 30 Minuten Deutschland 0.00 Noni program

7.30 Vremenska panorama 8.30 Alica (R) 9.00 Videostranice 11.00 Djeji program 14.45 TV prodaja 15.15 Tjedni izbor 16.00 Videstranice 17.45 Neobine zgode Twistovih, serija 18.10 Jasno i glasno 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 Ameriki lm 21.45 Tempirana bomba, dok. emisija 22.30 Brane Ronel izza odra 23.45 Dnevnik pogranine TV 0.30 Videostranice ®

6.30 Tjedni izbor 9.00 Videostranice 13.00 Vijes 13.05 Tjedni izbor 16.00 Dobar dan, Koroška 16.45 Vijes 17.00 Crtani lmovi 17.20 Dogodovšne u veseloj hos, crt. serija 17.30 Dolina na meji, emisija 18.30 LOTO 3x3 PLUS 18.40 Izvlaenje Astra 18.45 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Sredozemlje, serija 21.00 Dokumentarna serija 21.55 Odjeci 22.45 Knjiga mene briga 23.00 Skrivnos 23.15 Noni program

PONEDJELJAK 4. svibnja 2009. za djecu Beverly Hills, serija Obiteljski lm / Film za djecu Na prvi pogled, serija za mlade Antologija hrvatskoga glumišta - Lada Kaštelan: A tek se vjenali Mjesto za poinak, ameriki lm Obini ljudi, TV serija Ta poliká Brlog U uredu, hum. serija Tuinci u Americi, hum. serija Bostonsko pravo, serija Županijska panorama Vrijeme Vijes na Drugom Na rubu znanos: Tajni zrakoplovi i pogoni NLO-a Crtani lm Vip Music Club Zmaj: Pria o Bruceu Leeju, (Uloge: Jason Sco Lee, Lauren Holly, Robert Wagner, Michael learned, Nancy Kwan; Scenaris: Edward Khmara, John Ra o i Rob Cohen; Redatelj: Rob Cohen) Vijes na Drugom Vrijeme Zakon!, domaa hum. serija (12) Life on Mars, serija (12) Dosje kuhinja, hum. serija (12) Ciklus horora: Freddy prov Jasona, (Uloge: Robert Englund, Ken Kirzinger, Monica Keena, Jason Rier, Kelly Rowland, Brendan Fletcher, Katherine Isabelle, Christopher George Marquee, Lochlyn Munro, Tom Butler, David Kopp, Jesse Hutch; Scenaris: Damian Shannon i Mark Swi ; Redatelj: Ronny Yu) TV raspored

Dexterov laboratorij, crtana serija SpužvaBob Skockani, crtana serija Punom parom, kulinarski izazov Korak po korak, hum. serija Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija Kunolovac, kviz Astro show, emisija Malcolm u sredini, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija Reba, hum. serija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija Marina, telenovela Cobra 11, krimi serija Magnum, akcijska serija Korak po korak, hum. serija Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija Malcolm u sredini, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija Reba, hum. serija Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija Punom parom, kulinarski izazov


Najava programa Svirci moji, glazbena emisija Glas domovine Euromagazin TV kalendar Vijes Završnica Violiniskog natjecanja Vaclav Huml Opera box TV kalendar Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Poirot, mini-serija Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme Syngenn poljoprivredni savjetnik Herbosov poljoprivredni savjetnik, ep reportaža Plodovi zemlje Split: More Nedjeljom u dva Mir i dobro Vijes Vrijeme sutra Fotograja u Hrvatskoj Podstanarka, (Uloge: Steve Marn, Goldie Hawn, Dana Delany, Julie Harris, Donald Mo at; Scenarist: Mark Stein; Redatelj: Frank Oz) Manji brat - fra Bonaventura Duda, dok. lm U istom loncu, kulinarski show Za one koji misle unaprijed CO LOTO 6/45 Dnevnik Sport Vrijeme 1 prov 100, kviz Spe u gosma, TV serija Paralele Rizzi bizzi (12) Burzovno izvješe Dnevnik 3 Vijes iz kulture Filmski klub: Brazil Ljubav u bijegu, (Uloge: JeanPierre Léaud, Marie-France Pisier, Claude Jade, Dani, Dorothée, Daniel Mesguich, Julien Bertheau, Jean-Pierre Ducos, Marie Henriau; Scenaris: François Tru aut, Marie-France Pisier, Jean Aurel, Suzanne Schi man; Redatelj: François Tru aut) Rizzi bizzi (12) Garaža Opera box Plodovi zemlje Split: More

TV kue imaju pravo promjene programa

07.00 TV vodi + panorame turiskih središta Hrvatske 07.25 Najava programa 07.30 Dexterov laboratorij, crtana

03.05 03.50 04.20 04.50 05.40

19.15 19.30 19.57 20.03 20.10 21.10 21.50 22.25 23.10 23.15 23.25 23.35 01.35

19.14

18.35

17.45

12.30 13.25 14.00 15.05 15.40 15.50 15.55 16.10

12.17

09.15 09.45 10.00 10.09 10.10 10.20 11.50 12.00 12.13 12.15

05.45 05.50 06.35 07.00 07.30 07.45 07.55

20.00 21.00

19.05

17.45 18.30

17.10

15.40

13.35

11.55

11.00

08.50 09.45 10.05 10.35

07.35 08.20

--------

--------

00.25 00.50 --------

22.35

22.05 22.25 22.30

16.00 19.25 20.00 20.10

12.30 13.20 15.20

09.50 10.40 10.50 11.00 12.05

08.20

07.55

NONI PROGRAM

Freeman, Monica Poer, Michael Winco, Dylan Baker, Mika Boorem) 22.45 CSI: Miami, kriminaliska serija 23.35 Dan obuke, (triler, 2001.; Redatelj: Anone Fuqua; Uloge: Denzel Washington, Ethan Hawke, Sco Glenn, Tom Berenger, Dr. Dre, Snoop Dogg, Macy Gray, Eva Mendes) 01.30 Kunolovac, kviz

06:35 Code Lyoko, crtana serija 07:00 Superheroj Spiderman, crtana serija 07:25 Winx, crtana serija 07:50 Pocoyo, crtana serija 08:15 Roary, crtana serija 08:30 Dora istražuje, crtana serija 08:55 Automov, auto-moto magazin 09:25 Novac, business magazin 09:55 Izgubljeni, serija 11:55 Djevojke u trendu, komedija 13:45 Prva liga, obiteljski 15:45 Vijes 15:55 Patch Adams, drama; Redatelj: Tom Shadyac; Glume: Robin Williams, Daniel London, Monica Poer, Philip Seymour Ho man, Bob Gunton) 18:00 Nad lipom 35 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Farm, realy show 21:00 Super luzeri, (SAD, 2007., romanna komedija; Redatelj: Joe Nussbaum; Glume: Amanda Bynes, Sara Paxton, Ma Long, Put izdaje, akcijski serija Jack Carpenter, Jeremy Grupna terapija, Howard) humorisna serija 23:00 Red Carpet , showbiz Ulica Sezame, crtana serija magazin (15) Bikeri s Marsa, crtana serija 00:30 Televizijska posla, serija Ben 10, crtana serija 01:00 Boa, igrani lm (12) Jedna od deki, 02:30 Partneri u akciji, igrani lm humorisna serija (12) Djevojke s plaže, dramska 04:00 Red C arpet (15) serija 05:20 Farma, realy show Mijenjam ženu specijal: 06:20 Kraj programa Rina, dokumetarna sapunica Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoružana, igrani lm, komedija Faca, igrani lm, akcijska 05.00 RADIO BUDILICA; 06.30 GLAS komedija AMERIKE; 07.00 HITOVI TJEDNA; 07.30 RECEPTI AKOVEKIH MLINOVA; 08.00 Odred za istou, VIJESTI; 08.15 RADOSNA VIJEST; 09.00 dokumentarna emisija EVERGREENCAJG; 10.00 VIJESTI (ZG) + Exkluziv, magazin HRAK INFO; 10.05 HALO OLDTIMERI; Vijes, informavna 11.00 POLJOPRIVREDNA EMISIJA; 12.00 emisija TJEDNIK; 12.45 JA SAM S VAMA U SVE Discovery: Everest: Preko DANE...; 13:00 HRAK INFO; 13.03 A SRCE svih granica, dokumentarna KUCA; 13.15 ME IMURSKI MINULI CAJTI; serija 15.30 VIJESTIZA DOBAR TEK - REPRIZA; Wipeout, game show 16.30 VIJESTI (ZG); 16.35 LIGA 98; 18.30 VIJESTI(ZG); 18.35 FORMULA 13; 22.00 HIPaukova zavjera, (triler, TOVI TJEDNA; 22.07 AB POEZIJA; 00.00 2001.; Redatelj: Lee Music Special: NATALI DIZDAR; 01.00 Tamahori; Uloge: Morgan

serija Lockie Leonard, serija za djecu Djeca na Otoku s blagom 3: Tajna Otoka s blagom, (Uloge: Nicko Vella, Sasha Tilley, Frank Brown, Adele Pascoe, Robyn Maclean, Rohan Oberoi, John Callen, Beth Allen, Wickham Pack, Katherine Kennard, Joel Tobeck; Scenarist: Gavin Sco; Redatelj: Michael Hurst) Nora Fora, TV igra za djecu Biblija Portret mjesta i Crkve Brisvica: Misa, prijenos Hannah Montana, serija za mlade Tree Hill, serija za mlade Zvijezde pjevaju Magazin nogometne Lige prvaka Volim nogomet Garaža HNL - emisija HNL: Hajduk - Varteks, prijenos HNL - emisija Sportske vijes Za one koji misle unaprijed - CO Košarka, EL: Final Four nale, snimka Prikraeni, hum. serija (12) TV raspored Talijanska nogometna liga: Inter - Lazio Automobilizam, WTCC prvenstvo 2009. iz Maroka, snimka In Hell, ameriki lm Kuanice, serija 18:25 Hitna služba, serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme 20:15 Das Streben nach Glück, lm 22.15 ZiB Flash 22.25 Columbo, lm 0.25 Noni program

15:00 15:30

14:30

14:28 12:45

13:30

12:30

13:40 13:42 07:30 12:00

NAJAVA PROGRAMA KAD NARASTEM BIT U ZVIJEZDA djeja glazbena emisija PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom VJERA I NADA vjerski program VTV TJEDNIK informavna emisija

Danas pogledajte… Mali oglasi Djeja televizija Vinoteka, emisija o kulturi vina KAM 2009. snimka predstava Ekran zdravstva, ponav.

6.10 Jutarnji program 7.25 Program za djecu i mladež 12.30 Jamie Oliver 12.55 Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 Što je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! 17:45

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 19.55 Košarka, EL: Final Four - nale, prijenos 21.50 Koncert 23.25 U dobrom društvu 00.15 TEST

00:15 -------------

20:10 21:00 22:00

17:00

16:00

18:00 19:15 19:30 23:45 00:15

17:00

15:00 16:00

14:15

RAZBIJAI MITOVA znanstveno-popularna serija REZERVIRANO VRIJEME glazbeni kviz ŽUPANIJSKE TEME PRESSICA talk show SVIRAMO SAMO ZA VAS glazbeni kviz IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Poljoprivredni savjetnik, ponavljanje Zagrljaj ljepote, ponavljanje Razbijai mitova, serijski lm Zapisano u zvijezdama, kontakt emisija Meimurje od A do Ž Tjedna kronika Glazba koja srce dira Tjedna kronika Sutra na programu

8.30 Motorsport 9.30 Tenis, prijenos 13.45 Motorsport, prijenos 14.45 Tourenwagen, prijenos 17.00 Snooker, prijenos 20.00 Košarka, prijenos 22.00 Snooker, prijenos 0.00 Boks

8.45 Motorrad, prijenos 11.00 Doppelpass, prijenos 13.00 Motorrad, prijenos 16.10 Eishockey, prijenos 19.30 Ha rick 21.00 Bundesliga Pur 23.00 Sport Clips

7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program 10.40 Školska košarkaška liga 11.40 Kokoši u bijegu?, dok. serija 12.40 Dok. serija 13.45 Moto GP, prijenos utrke 15.15 Jamie Oliver 15.50 Ružna Be y, serija 16.50 Volim nevolje, lm 18.55 Vrijeme 19.00 24 UR 20.00 As tud not padu?! 21.50 Zvijezde u sudnici, serija 22.40 Hurikan, lm 1.00 08:00 Princ iz Bel Aira, hum. serija 09:00 Lov za serijskim ubojicom, serija 2.15 Alles was zählt 11:30 Autopros 12:00 Air Noni program Race 14:00 Serije za djecu i mladež 15:40 Mein Garten 16:45 Mario Barth 17:45 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Exclusiv Spezial 20:15 Borat, lm 22.15 7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. Spiegel Tv Magazin 23.00 Noni program serija 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija 9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod Stevensonima, serija 10.20 Serije za djecu i mladež 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s 8.00 Djeji program 11:00 Magic A ack obale, serija 12.25 Sretna linija 13.55 Do- 11:15 Doug 12:15 Stanley 12:45 Higglystadt kumentarna serija 14.25 Ubojstva po svim Helden 13.15 Crtani lmovi 14:15 Reprize pravilima, lm 16.20 Mrtvi svjedok, serija serija 16:05 Skunk Fu 16:20 Camp Lazlo 17.10 Mali vražii, serija 18.10 Pazi kamera 16:40 Typisch Andy! 17:45 Hotel Zack & 18.40 Potpuna preobrazba, dok. serija Cody 19:15 Disneys Kuzcos Königsklasse 19.30 Tv Tuba 20.00 Poljubac za laku no, 19:45 Hotel Zack & Cody 20:15 Legionar, lm 21.35 Uvod u anatomiju, serija 22.25 lm 22:10 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija Traženje pravde 11, lm 0.05 Love TV 23:05 Der Knast, dok. serija 0.10 Noni program

14:20 Grän gesucht 15:30 Inspektor Rex, serija 16:30 Der Bulle von Tölz, lm 18:30 Vijes 19:05 Grän gesucht 20:15 Vojna ekipa za oevid, serija 21:15 Mentalist, serija 22:15 Sechserpack 22:45 Planetopia 23:30 Vojna ekipa za oevid, serija 0.30 Noni program

07:45 Stažist, hum. serija 8:40 CineTipp08:50 Gülcan und Collien ziehen aufs Land 09:50 Sarah & Marc 10:45 Disney Filmparade 12.10 Crtani lm 12:20 Animirani lm 13.50 Srce džungle, lm 16.00 Eureka, serija 17.00 4400, serija 7.30 Videostranice 10.30 Glazba 11.00 18:00 Newsme 18:10 Simpsoni, crtana TV prodaja 11.30 Volim Lucy, serija 12.00 serija 19:10 Galileo 20:15 Hitch, lm 22.15 Naša pjesma 12.20 TV prodaja 12.55 Film Zloes deki, lm 0.50 Noni program za djecu i mladež 15.00 Sport nedjeljom 18.15 Videospotovi 19.30 Vijes 20.00 Ushuia, serija 20.45 Fraiser, serija 21.15 Taj život, serija 21.55 Veer baleta 22.45 08:00 Weck Up 10:00 Zack! 10:30 Paare Dnevnik pogranine TV 23.15 Video- 11:00 Deich TV 11:30 Film za djecu i stranice mladež 13:20 Das weiß doch jedes Kind!

8.00 Djeji program 9.55 Koncert 10.30 Divlje živonje 10.55 Ozare 11.30 Serija za djecu i mladež 12.00 Ljudi i zemlja 13.00 Vijes 13.10 Tjedni izbor 15.00 Videspotovi 16.05 Simpsoni 16.30 Vijes 16.50 Ameriki lm 18.35 Izvlaenje lota 18.45 Crtani lm 19.00 Dnevnik 20.00 24, serija 20.45 Dokumentarna emisija 22.00 Vijes 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program

NEDJELJA 3. svibnja 2009.

TV kue imaju pravo promjene programa

-------- Danica: Danica i glista -------- Profesor Baltazar: Izgubljeni zec 05.50 Najava programa -------- Cipelice lutalice: Što jedu 05.55 Rije i život, religijski labudovi program -------- Vatrogasac Sam: Sam, 06.45 TV kalendar veliki izumitelj 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 08.25 Mali tani, crtana serija 07.05 Vijes 08.50 Školarci obavještajci, serija 07.10 Dobro jutro, Hrvatska za djecu 07.35 Vijes 09.15 Beverly Hills, serija 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 10.00 Prijenos sjednica Hrvatskog 08.35 Vijes sabora 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 13.40 Poslovni klub 09.15 Sve e bi dobro, 14.10 Slikovnica telenovela 14.45 Obini ljudi, TV serija 09.55 Croaa Osiguranje - prozor 15.35 Koga briga? u svijet 125 16.10 Nove avanture stare 10.00 Vijes Chrisne, hum. serija 10.09 Vrijeme danas 16.30 Tuinci u Americi, hum. 10.10 Vijes iz kulture serija 10.20 Blaga islama na 17.00 Bostonsko pravo, serija Sredozemlju: Tunis, 17.50 Županijska panorama minare izmeu pusnje i 18.10 Vrijeme vode - dok. serija 18.15 Vijes na Drugom 11.10 Oprah Show 18.35 Indeks, emisija o školstvu 11.55 Burzovno izvješe 19.10 Crtani lm 12.00 Dnevnik 19.30 Svijet prema Jimu, hum. 12.13 Vrijeme serija 12.15 TV kalendar 20.00 Nogometni Kup UEFA - 1/2 12.35 Draga neprijateljica, nale, 1. poluvrijeme telenovela 21.05 Nogometni Kup UEFA - 1/2 13.25 Dan za danom, mozainonale, 2. poluvrijeme zabavna emisija 22.00 Vijes na Drugom 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 22.05 Vrijeme 14.39 Vrijeme sutra 22.10 Blizu doma, serija (12) 14.45 Trenutak spoznaje 23.00 Nogometni Kup UEFA 15.35 Dok. lm 1/2 nale, sažetak druge 16.10 Hrvatska uživo - Vijes utakmice 16.15 Hrvatska uživo 23.25 Dobro ugoena veer: 17.40 Hrvatska uživo - Vijes Vaclav Huml - nasljee 17.45 Croaa Osiguranje - prozor 00.25 Pogled iznutra, serija (12) u svijet 125 01.10 TV raspored 17.50 Najslabija karika, kviz 18.40 Sve e bi dobro, telenovela 19.30 Dnevnik 07.10 Dexterov laboratorij, 19.57 Sport crtana serija 20.02 Vrijeme 07.30 Transformeri, crtana serija 20.10 1 prov 100, kviz 07.55 Korak po korak, hum. serija 21.10 Dossier.hr 08.25 Kako sam upoznao vašu 22.00 Pola ure kulture majku, hum. serija 22.30 Burzovno izvješe 08.55 Punom parom, kulinarski 22.35 Otvoreno izazov 23.25 Dnevnik 3 09.35 Kunolovac, kviz 23.40 Poslovne vijes 10.40 Astro show, emisija 23.45 Vijes iz kulture 11.40 Malcolm u sredini, hum. 23.55 Dosjei X, serija (12) serija 00.40 Zvjezdane staze: Deep 12.10 U dobru i zlu, hum. serija Space Nine, serija 12.40 Reba, hum. serija 01.25 Blizu doma, serija (12) 13.05 Exkluziv, magazin 02.10 Bostonsko pravo, serija 13.20 Veera za 5, lifestyle 02.50 Dok. lm emisija 03.20 Indeks, emisija o školstvu 13.45 Marina, telenovela 03.50 Pola ure kulture 14.35 Cobra 11, krimi serija 04.20 Dossier.hr 15.25 Magnum, akcijska serija 05.05 Draga neprijateljica, 16.20 Korak po korak, hum. serija telenovela 16.45 Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija 17.10 Malcolm u sredini, hum. serija 06.50 TEST 17.35 U dobru i zlu, hum. serija 07.05 Najava programa 18.00 Reba, hum. serija 07.10 Pustolovine Marka i Goge, 18.30 Vijes, informavna crtana serija emisija 07.30 Kuzco - careva nova škola, 18.55 Exkluziv, magazin crtana serija 19.05 Veera za 5, lifestyle 07.55 TV vr: emisija 19.35 Punom parom, kulinarski 05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) +HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13.00 CNN VIJESTI; 13.03 TUŽIBABA; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 17.00 HIT DANA; 17.03 KULTURNJAK; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.25 CRO TOP 5; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA SVIH VREMENA; 22.30 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: GAVIN DEGRAW; 01.00 NONI PROGRAM

06:45 Otvori svoje srce, serija 07:35 Yu-Gi-Oh GX, crtana serija 08:00 Fi i cvjetno društvo, crtana serija 08:15 Tomica i prijatelji, crtana serija 08:30 Ezo TV, tarot show 09:30 Nova lova, TV igra 10:30 IN magazin 11:25 Inspektor Rex, serija 12:25 Farma, reality show 13:25 Vatreno srce, serija 14:20 Rebelde, serija 15:20 Stan tete Agate, (SAD, 2002., komedija; Redatelj: David Eric Brenner; Glume: Melissa Joan Hart, Ryan Browning, Carmen Electra, Andrew Kavovit, Don Novello) 17:00 Vijes Nove TV 17:25 Inspektor Rex, serija 18:25 IN magazin 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Farma, reality show 21:00 Provjereno, informavni magazin 22:00 Pod nož, serija 23:05 Vijes 23:20 Kevin Hill, serija 00:20 Seinfeld, serija 00:50 Život na sjeveru, serija 01:40 Ezo TV, tarot show 02:40 Stan tete Agate, igrani lm 04:05 Seinfeld, serija 04:30 Život na sjeveru, serija 05:15 IN magazin 05:55 Kraj programa

izazov 20.00 Mijenjam ženu specijal: Rina, dok. sapunica 21.30 Uvod u anatomiju, dramska serija 22.20 Kuanice, dramska serija (dvije epizode) 00.05 Vijes, informavna emisija 00.20 CSI: New York, krimi serija 01.05 Mentalist, krimi serija 01.50 11. sat, krimi serija

5.10 Jutarnji program za djecu 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Hintern Sofa an der Front, hum. serija 17.00 Još uvijek stojim, hum. serija 19.00 Big Brother 20:00 Vijes 20.15 Zakon i red, serija 21.10 Frauentausch 23.15 Exklusiv 0.10 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Cobra 11, serija 21.15 Ekipa za oevid, serija 22.15 Kos, serija 0.00 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Nogomet: Kup UEFA, prijenos 23.50 Vojna ekipa za oevid, serija 0.45 Noni program

5.20 Djeji jutarnji program 10.00 Film za djecu i mladež 12.00 SAM 14.00 Mi smo obitelj! 15.00 Ljubav, dok. serija 16.00 U20 17.00 ta 18.00 Vijes 18.20 Simpsoni, crtana serija 19.10 Galileo 20.15 Njemaki Top model 22.15 red! Stars, Lifestyle & More 23.15 Tv Total 0.10 Noni program

20.00 Vijes 20.15 Dr. House, serija 21.00 Ekipa za oevid, serija 21.45 ZiB Flash 21.55 Dorfers DonnersTalk 22.45 Noni program

22:00 00:00 00:05 00:20 00:25

14:55 14:57 15:00 15:40 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15 19:18 19:20 19:30 20:00 21:00

Danas pogledajte... Mali oglasi Zov prirode, ponavljanje Obzori Djevica Juana, serijski lm Vijes Meimurske škole, ponavljanje Poslovni klub, ponavljanje Pylates & Yoga Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of America Glazba Vaše Zdravlje, emisija o zdravlju Snimka sveane sjednice Županijske skupšne Merlin, arolija poinje, igrani lm Poslovne vijes Meimurje danas Voice of Amerika Sutra na programu

8.55 Djeji program 10.35 Film za djecu i mladež 12.15 Obalna straža, serija 13.00 Crtani lmovi 14.00 Dokumentarne serije 15.50 Hallo Holly 16.15 Gilmorice, serija 17.00 Humorisna serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 Simpsoni, crtana serija 18.30 Anna i njezina ljubav 19.00 Stažis, hum. serija

20:00 20:05 21:00 22:00 00:00 -------------------

12:00 13:30 14:00 16:00 17:00 17:25 18:35 18:40 19:00 19:10

08:58 09:00 11:00

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA jutarnji program VTV-a OGLEDALOM U BUDU NOST kontakt emisija BOJA NOVCA magazin DOKUMENTARNI PROGRAM VEKERICA DJEVICA JUANA telenovela VIJESTI VTV-A KUTIONICA djeja emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJESTI VTV-A OTVORENI STUDIO kontakt emisija DOKUMENTARNI PROGRAM IGRANI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

9.00 Nogomet 10.00 Tenis 11.00 Snooker 13.00 Nogomet 14.00 Tenis, prijenos 15.45 Snooker, prijenos 18.00 Eurogoals 18.30 Rukomet, prijenos 20.30 Snooker, prijenos 23.00 Hrvanje

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena Sportquiz 11.30 Reklamni program 14.30 emisija 20.00 Koncert 21.40 Film 23.25 U doSportquiz 16.10 Eishockey, prijenos 18.30 brom društvu 00.15 TEST Bundesliga aktuell 20.10 Eishockey, prijenos 22.30 SmackDown 23.30 Sportquiz

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Život na sjeveru, serija 14.20 Klub, lm 16.05 Brane vode, hum. serija 16.35 Cosby Show, hum. serija 17.05 Inspektor Rex, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Ekipa za oevid, serija 20.50 Ubojstvo po brojevima, lm 22.30 Dharma i Greg, hum. serija 22.55 Stažis, hum. serija 23.25 Surferi, lm 1.10 Noni program

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Osveta, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Hitna služba, serija 14.05 Savršeni doktori 15.00 Bombonom do sree, serija 15.55 Aneli bez krila, serija 16.55 24 sata 17.05 Viktorija, serija 18.00 Osveta, serija 19.00 24 sata 20.00 Trenja 21.45 Ekipa za oevid, serija 22.35 24 UR 22.55 Shark, serija 23.40 Pravda, serija 0.50 Seks i grad, serija 1.25 Nona panorama

07:30 Tv prodaja 18:00 Vijes 18:05 Glazbeni spomini z borisom kopitarjem 19:00 Z glasbo in s plesom ... 20:00 Dokumentarna serija 20:35 Ameriki lm 22:35 Emisija nakon utakmice 23:30 Film 01:10 Infokanal

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Male sive celice 09:50 Crtani lm 09:55 Mi znamo 10:15 Berlin, Berlin, serija 10:40 Z vami 11:35 Omizje 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:15 Vojko Anzeljc 13:45 Piramida 15:00 Vijes 15:10 Mostovi – Hidak 15:40 Crtana serija 16:05 Dokumentarni lm 16:20 Jedanaesta škola 17:00 Novos, slovenska kronika, sport, vrijeme 17:30 Jasno i glasno 18:30 Žrebanje deteljice 18:40 Crtani lm 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Milijunaš z Jonasom 20:55 Tjednik 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:00 Knjiga mene briga 23:20 Koncert 00:55 Dnevnik

ETVRTAK 30. travnja 2009.


05.50 05.55 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.15 09.55 10.00 10.09 10.10 10.20 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.35 13.25 14.30 14.39 14.45 15.10 15.40 16.15 16.20 17.30 17.35 17.40 18.05 18.40 19.30 19.57 20.02 20.15 22.10 22.15 22.35 23.20 23.25 23.35 00.20 01.05 01.50 02.35 03.20 04.05 05.05

06.50 07.05 07.10 07.30 07.55 ---------------------08.15 08.25 08.50

18.55 19.05 19.35 20.00 22.00

23.00 23.25 00.00 00.15

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI; 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13:00 CNN VIJESTI; 13.03 MOJ AUTO; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 TOP 5 MUSIC NEWS; 15.00 CNN VIJESTI; 16.16 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.30 ZLEVANKA REPRIZA; 19.00 HIT DANA; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 ELECTRONIC DISCOVERY; 00.00 Music Special: EAGLES; 01.00 NONI PROGRAM

06:45 Otvori svoje srce, serija 07:35 Yu-Gi-Oh GX, crtana serija 08:00 Fi i cvjetno društvo, crtana serija 08:15 Tomica i prijatelji, crtana serija 08:30 Ezo TV, tarot show 09:30 Nova lova, TV igra 10:05 IN magazin 10:50 Inspektor Rex, serija 11:50 Farma, reality show 12:50 Vatreno srce, serija 13:45 Rebelde, serija 14:45 Ja i moji dvojnici, komedija 17:00 Vijes Nove TV 17:25 Inspektor Rex, serija 18:25 IN magazin by Bijele udovice 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Farma, reality show 22:00 Vruina, (1995, akcija, SAD; Redatelj: Michael Mann; Uloge: Al Pacino, Robert de Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Ashley Judd, Amy Brenneman, Diane Venora) 01:00 Gradska džungla, (SAD, 2003., akcija; Redatelj: Rodion Nakhapetov; Glume: Rodion Nakhapetov, Sean Young, Lane Davies, Pat Ba sni, Gary Busey) 02:40 Ezo TV, tarot show 03:40 Ja i moji dvojnici, igrani lm 05:35 Kraj programa

Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija Punom parom, kulinarski izazov Hrvatska traži zvijezdu, uživo Majmunska posla, (komedija, 2004.; Redatelj: Harry Basil; Uloge: Mahew Modine, Roma Downey, Seth Adkins, Jason Flemyng, Fred Ward) Hrvatska traži zvijezdu, odluka, uživo Majmunska posla, igrani lm, komedija (2. dio) Vijes, informavna emisija Cobra, (akcijski, 1986.; Redatelj: George P. Cosmatos; Uloge: Sylvester Stallone, Brigie Nielsen, Reni Santoni, Andrew Robinson, Brian Thompson, John Herzfeld, Lee Garlington)

14:55 14:57 15:00 15:20 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15

08:00 08:01 09:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:40 15:40

Flash 22.00 Zvijezde plešu, prijenos 22.55 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 U20, dok. serija 17.35 ta 19.25 Galileo Mystery 20.15 Velike slike 22.15 Duboko plavo more, lm 0.15 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Jagdeber, lm 22.15 Die dreisten Drei 23.15 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mitten im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Happy O o! 20.15 Tko želi bi milijunaš?

Danas pogledajte... Mali oglasi Obzori, ponavljanje Kanadski KZO, ponavljanje Slatka Valenna, serijski lm Vijes Od Mure do Drave, ponavljanje Boja novca, emisija o gospodarskim kretanjima Pylates & Yoga Meimurje danas Sport

16:00 17:00 17:25 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 22:00 00:00 -------------------

19:18 19:20 19:30 20:00 21:00 22:35 22:50 22:53 23:00 00:00 00:05 00:20 00:23 00:25 00:30

DJEVICA JUANA telenovela VIJESTI VTV-A DOKUMENTARNI PROGRAM IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJESTI VTV-A KOKTEL mozaina emisija IGRANI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Vrijeme Voice of America Glazba Veeras uživo... Igrani lm Meimurje danas Sport Vrijeme Trzalica, glazbena emisija Poslovne vijes Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of America Sutra na programu

8.30 Nogomet 11.00 Snooker, prijenos 14.00 Tenis, prijenos 15.45 Snooker, prijenos 18.00 Košarka, prijenos 20.15 Snooker, prijenos 21.00 Košarka, prijenos 23.00 Eurogoals

NAJAVA PROGRAMA OTVORENI STUDIO kontakt emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a X-ICA studentska emisija KUHAMO FINO I FRIŠKO s Varaždinskog placa PULS TV magazin ARTS 21 magazin o umjetnosti DOKUMENTARNI PROGRAM VEKERICA KUHAMO FINO I FRIŠKO s Varaždinskog placa

8.10 Jutarnji program za djecu 12.15 Obalna straža, serija 13.00 Crtani lmovi 15.25 Hallo Holly, serija 16.15 Gilmorice, serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 ZiB Flash 17.50 Simpsoni, crtana serija 19.00 Stažist, hum. serija 19.30 Moj ujak Charlie, hum. serija 20.15 Zvijezde plešu, prijenos 21.55 ZiB

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske zatvorene, lm 0.35 Noni program 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Koncert 20.55 Berlin: Košarka, EL - Final Four: Olympiakos - Panathinaikos, 6.00 Poker 11.30 Motor 12.55 Motorrad, prijenos polunala 22.45 Koncert 23.25 U do- prijenos 16.00 Bike 18.30 Bundesliga aktuell 20.10 Eishockey, prijenos 22.30 Ha rick, brom društvu 00.15 TEST prijenos

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 21.15 Dobrodošli 22.30 Atze live! 0.00 Noni Dragi John, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 program Sretna linija 13.25 Život na sjeveru, serija 14.15 Kao Mona Lisa, lm 16.05 Brane vode, hum. serija 16.35 Cosby Show, hum. serija 17.05 Inspektor Rex, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, 08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 serija 19.45 Svijet 20.00 Ekipa za oevid, Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 serija 20.50 Trinaestogodišnjaci, lm 22.30 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 16:05 Hintern Sofa Sjeanje, lm 0.05 Skins, serija 1.00 Love Tv an der Front, hum. serija 17.00 Još uvijek stojim, hum. serija 19.00 Big Brother 20.00 Vijes 20.15 Eksploziv, lm 22.20 Oi širom

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Osveta, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Hitna služba, serija 14.05 Doktori 15.00 Bombonom do sree, serija 15.55 Aneli bez krila, serija 16.55 24 sata 17.05 Viktorija, serija 18.00 Osveta, serija 19.00 24 sata 20.00 Fantasna etvorka, lm 21.50 Zaboravljeni sluaj, serija 22.40 24 UR 23.00 Sretnik, lm 1.05 Nona panorama

7.30 Videostranice 8.30 Mostovi - Hidak 9.00 Videospotovi 11.00 TV prodaja 11.30 Djeji program 13.00 Videostranice 16.35 TV prodaja 17.05 Dokumentarna serija 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Vic za Jurja 18.50 Minijature 19.00 Videospotovi 20.00 Ameriki lm 21.30 Praksa, serija 22.15 Ameriki lm 23.15 Jazz u Sloveniji 1.15 Dnevnik prekogranine TV 3.20 Videostranice

6.55 Tjedni izbor 10.00 Djeni program 13.00 Vijes 14.00 Tjedni izbor 16.00 Mostovi Hidak 16.45 Vijes 17.00 Divlja maka, am. serija 17.25 Iz putne torbe 17.55 Dokumentarna serija 18.30 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Ameriki lm 21.30 Homo turiscus 22.15 Vijes 23.00 Pononi klub 0.20 Noni program

PETAK 1. svibnja 2009. 09.15 Beverly Hills, serija 10.00 Muppe i arobnjak iz Oza, (Uloge: Ashan, Je rey Tambor, Quenn Najava programa Tarnno, David Alan Grier, Trenutak spoznaje Eric Jacobson, Dave Goelz, TV kalendar Queen Lafah; Scenaris: Dobro jutro, Hrvatska Debra Frank, Steve L. Vijes Hayes; Redatelj: Kirk R. Dobro jutro, Hrvatska Tacher) Vijes 11.30 Daleko od doma, serija za Dobro jutro, Hrvatska mlade Vijes 12.00 Poetnik u cirkusu, (Uloge: Dobro jutro, Hrvatska Julie Harris, Dan Byrd, Sve e bi dobro, telenovela Mickey Rooney, Tom Croaa Osiguranje - prozor u Novicky, Joe DiMaggio, svijet 125 Charles Nelson Reilly, Robin Vijes O’Dell; Scenarist i redatelj: Vrijeme danas Gary Rogers) Vijes iz kulture Blaga islama na Sredozemlju - 13.50 reprizni program Turska, Istambul, mora, zidine 14.20 Dokuteka - Branko Len: Dobro jutro, Avdii - dok. i džamije - dok. serija lm Oprah Show 14.55 Obini ljudi, TV serija Burzovno izvješe 15.45 Koga briga? Dnevnik 16.20 Nove avanture stare Vrijeme Chrisne, hum. serija TV kalendar 16.40 Tuinci u Americi, hum. Draga neprijateljica, serija telenovela 17.10 Drugi red partera, emisija o Dan za danom, mozainokazalištu zabavna emisija 17.55 Berlin: Košarka, EL - Final Vijes + prijevod za gluhe Four: Barcelona - CSKA Vrijeme sutra Moskva, prijenos polunala Glas domovine 18.45 Vijes na Drugom Znanstvena peca 18.50 Berlin: Košarka, EL - Final Drugo mišljenje Four: Barcelona - CSKA Hrvatska uživo - Vijes Moskva, prijenos polunala Hrvatska uživo 19.45 Crtani lm Hrvatska uživo - Vijes Croaa Osiguranje - prozor u 20.05 Lijepom našom: Gruda 21.10 Vijes na Drugom svijet 125 Jelovnici izgubljenog vremena 21.22 Vrijeme 21.25 Bitange i princeze, hum. Iza ekrana serija (12) Sve e bi dobro, telenovela 22.05 Ljubavnice, serija (12) Dnevnik 22.55 Struna u krvi, mini-serija Sport (12) Vrijeme 00.35 Državnik novog kova, hum. Vaš lm tjedna serija (12) Burzovno izvješe 01.05 Filmski maraton: Trixie Dnevnik 3 02.55 Filmski maraton: Ubi Strani dok. lm Cabosa Poslovne vijes 04.40 TV raspored Vijes iz kulture Dosjei X, serija (12) Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija 07.10 Dexterov laboratorij, crtana Ljubavnice, serija (12) serija Bostonsko pravo 3, serija Blaga islama na Sredozemlju - 07.30 Transformeri, crtana serija Turska, Istambul, mora, zidine 07.55 Korak po korak, hum. serija 08.25 Kako sam upoznao vašu i džamije - dok. serija majku, hum. serija Oprah Show 08.55 Punom parom, kulinarski Lijepom našom: Gruda izazov Draga neprijateljica, 09.35 Kunolovac, kviz telenovela 10.40 Astro show, emisija 11.40 Malcolm u sredini, hum. serija 12.10 U dobru i zlu, hum. serija 12.40 Reba, hum. serija 13.05 Exkluziv, magazin 13.20 Veera za 5, lifestyle emisija 13.45 Marina, telenovela 14.35 Cobra 11, krimi serija 15.25 Magnum, akcijska serija 16.20 Korak po korak, hum. serija 16.45 Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija 17.10 Malcolm u sredini, hum. serija 17.35 U dobru i zlu, hum. serija 18.00 Reba, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija TEST Najava programa Pustolovine Marka i Goge, crtana serija Kuzco - careva nova škola, crtana serija TV vr: Honzik i Samuel Tikvii: Vitek i Jacek Pingu Abeceda EU: Slovo C Mali tani, crtana serija Školarci obavještajci, serija za djecu TV kue imaju pravo promjene programa

05.10 05.15 05.55 06.25 06.55

07.45 08.00 08.10 09.55 10.00 10.09 10.10 10.15 10.50 11.55 12.00 12.13 12.15 12.35 13.20 14.05 14.35 15.45 16.20 16.29 16.35 17.00 17.45 17.55 18.35 19.15 19.30 19.57 20.02 20.10 21.25 22.10

23.45 23.50 00.00 00.10

01.40 03.25 03.55 05.00

Najava programa Drugi red partera, emisija o kazalištu Znanstvena peca Iza ekrana Velike lmske ljepoce: Maria Schneider, dok. serija TV kalendar Vijes Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Shenandoah, Croaa Osiguranje prozor u svijet 125 Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Kuni ljubimci Veterani mira, emisija za branitelje Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Draga neprijateljica, telenovela Prizma, mulnacionalni magazin Duhovni izazovi Reporteri: Votka, zadaa i ja Euromagazin Vijes Vrijeme sutra Hrvatska kulturna bašna Svirci moji, glazbena emisija Croaa Osiguranje prozor u svijet 125 U istom loncu, kulinarski show TV Bingo Show LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme Zvijezde pjevaju Zvijezde pjevaju Miris love, (Uloge: Chris Tucker, Charlie Sheen, Heather Locklear, Paul Sorvino; Scenaris: Joel Cohen i Alec Sokolow; Redatelj: Bre Ratner) Burzovno izvješe Dnevnik 3 Vijes iz kulture Filmski maraton: Obraun kroz vrijeme, (Uloge: Dolph Lundgren, Silvia De Sans, Joe Montana, Gary Daniels, Joe Sagal, Ken Samuels; Scenaris: Gianluca Cur, Tom Reeve (prema prii Christophera Kulikowskog); Redatelj: Christopher Kulikowski) Filmski maraton: Shenandoah, ameriki lm Garaža Reporteri: Votka, zadaa i ja Draga neprijateljica, telenovela TV kue imaju pravo promjene programa

06.40 06.55 07.00 07.25 07.50 08.15 08.20 08.45 08.55 09.00 09.10 09.25 10.25 11.15 12.00

13.00 15.20 16.15 16.45 17.25 19.20 19.55

21.55 22.35 23.15 23.20 00.50 01.35

07.25 08.15 09.10 09.35 10.05 10.35 11.25 13.40

15.45 17.55 18.30 19.05 20.00

22.05

23.35

07:35 07:27 07:30 11:30 12:00

13:00

14:00

08:00 08:01 09:00 10:00

12:00 12:30 14:00 15:00 16:00

Danas pogledajte… Mali oglasi Djeja televizija Boja novca, ponavljanje Zagrljaj ljepote, emisija o slu života Sveana sjednica Skupšne MŽ, ponavljanje Trzalica, ponavljanje

NAJAVA PROGRAMA KOKTEL mozaina emisija VARAŽDIN INFO DOKUMENTARNI PROGRAM snimka koncerta GOSPODARSKI TJEDAN magazin NARODNO VESELJE zabavna emisija DOKUMENTARNI PROGRAM OTVORENI STUDIO kontakt emisija RAZBIJAI MITOVA znanstvenopopularna serija

5.30 Jutarnji program 12.35 Dvoje, lm 14.25 Guter Junge, lm 16.00 Smallville, serija 18.00 Das A-Team 19.00 Big Brother 20.00 Vijes 20.15 Igra, lm 22.35 Pulp Ficon, lm 0.35 Noni program

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Formula 1 18.30 Bundesliga aktuell 20.00 Bundesliga, prijenos 22.00 SmackDown 23.00 Sportquiz

Lokalni izbori 2009, ponavljanje Razbijai mitova, serijski lm Vijes Zapisano u zvijezdama, kontakt emisija Poljoprivredni savjetnik, poljoprivredna emisija Vijes Ekran zdravstva Glazba koja srce dira Auto moto nauc vision Vijes Sutra na programu

18:00

19:00 19:10 19:30 23:45 00:00 00:10

GLAZBENI PROGRAM VJERA I NADA vjerski program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi EUROPSKI DNEVNIK TV magazin REZERVIRANO VRIJEME ŽIVOT VERDIJA serijski lm SVIRAMO SAMO ZA VAS glazbeni kviz IZ PROŠLOSTI TV kalendar NO NA MORA kontakt emisija VIDEOSTRANICE

15:00 16:00 17:00 17:05

17:00 18:15 18:35 18:40 19:00 19:35 20:05 20:30 22:00 ------00:15 -------

6.10 Jutarnji program 7.25 Program za djecu 8.30 Wa s 9.00 Eurogoals 11.00 Snooker, prii mladež 12.30 Jamie Oliver 12.55 Moja ljubav jenos 14.00 Eurogoals 15.30 Snooker, prijenos i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 14.45 Simp- 23.00 Boks

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 TEST

7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. serija 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija 9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod Stevensonima, serija 10.20 Serije za djecu i mladež 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 Sretna linija 13.55 Dokumentarna serija 14.25 Kraljevstvo morskog psa, lm 16.15 Što je s Brianom?, hum. serija 17.10 Mali vražii, serija 18.10 Pazi kamera 18.40 Povratak u Jericho, dok. serija 19.30 TV Tuba 20.00 Mlade godine 2, lm 21.40 Las Vegas, serija 22.30 Duhovi, lm 23.55 Zvjezdana vrata, serija 0.45 Noni program

7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program 11.00 Magazin 19:15 K11 20.15 Fatale Begierde, lm Dinotopija, serija 12.00 Na konju, serija 12.55 22.15 Genial daneben 0.15 Maska 2, lm 1.45 Formula 1, prijenos kvalikacija 14.10 As Noni program tud not padu?! 16.10 Agatha Chrise: Partneri u zloinu, serija 17.15 Danteov vrh, lm 18.55 24 UR 20.00 Zorro, lm 22.20 Noni let, lm 23.50 Eksperiment, lm 3.00 Nona 08:45 Exclusiv 08:55 Explosiv 09:25 Dobra, loša vremena 12:00 Crtani lmovi 13:50 Dopanorama kumentarni lm 15:20 Die 90er Show 16:45 Unglaublich! 17:45 Die 10 schrägsten PromiPärchen 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Explosiv 20:15 Superstar, prijenos 21.15 Dokumentarna serija 22.15 4 Singles 23.15 Noni program

soni 15.10 Smallville, serija 16:15 Što je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! 17:45 Kuanice, 7.00 Tjedni izbor 10.20 Film za djecu i mladež serija 18:25 Hitna služba, serija 19.30 Newton 11.45 Pononi klub ® 12.55 Vijes 13.30 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme 20:15 Misna Tjedni izbor 14.35 Amerika humorisna rijeka, lm 21.35 ZiB Flash 21.45 Europa, lm serija 14.55 Caroline u metropoli, serija 15.20 23.20 Noni program Emisija TV Koper - Capodistria 15.50 Alica 16.30 Vijes 16.45 Crtana serija 17.10 Na vrtu, emisija 17.35 Ozare 17.40 Domae viže 18.10 Slovenski magazin 18.40 Crtani lm 19.00 TV 07:40 Stromberg 08:50 Dr. Psycho 09:50 Dnevnik 20.05 Ameriki lm 21.40 Velika imSimply the Best 10:45 Elton vs. Simon 11:45 ena maloga ekrana 22.45 Vijes 22.55 Serija switch 12:15 Family Guy 12:45 Futurama 13:10 23.40 Noni program American High 13:40 American Campus 14:05 Malcolm u sredini, hum. serija 15:00 Stažist, hum. serija 16:00 Deine Chance! 17:00 U20 18:10 Simpsoni, crtana serija 19:10 talk talk talk 7.30 Videostranice 8.00 TV prodaja 8.30 20:15 Schlag den Raab, prijenos 0.30 Noni Tjedni izbor 9.00 TV prodaja 9.30 Tjedni program izbor 11.00 Djeji program 12.30 Film za djecu i mladež 14.00 Videospotovi 15.50 Tv prodaja 16.30 Videostranice 18.00 Gradi Peyton, serija 18.45 Glazba 20.00 Ameriki 08:00 alphateam 11:00 Dobar dan, ujak Doc! lm 21.40 Oliver Twist, serija 22.30 Koncert subotnjih noi 0.50 Dnevnik prekogranine 12:00 Deal or no Deal 13:00 Best of Talk 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara TV 1.10 Videostranice Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 automagazin 17:30 Lenßen & Partner 18:00 AllesTester im Einsatz 18:30 Vijes 18:40

SUBOTA 2. svibnja 2009.

Uloge: Gabriel Byrne, Juliana Marguiles, Ron TEST Eldard, Isaiah Washington, Najava programa Desmond Harrington) Disneyjevi cri: Šiljo i 01.05 Cobra, igrani lm, akcijski sportovi (15) Disneyjevi cri: Kuzco careva nova škola Na kraju ulice Danica Dinosapiens, serija za djecu 06:10 Code Lyoko, crtana serija Abeceda EU: slovo 06:35 Superheroj Spiderman, Ninin kutak crtana serija Navrh jezika 07:00 Winx, crtana serija Kokice 07:25 Pocoyo, crtana serija Parlaonica 07:50 Roary, crtana serija Briljanteen 08:05 Dora istražuje, crtana serija Gimanzija, serija za mlade 08:30 Ezo TV, tarot show Istraživanje divljine: 09:30 Nova lova, TV igra Australsko crveno srce, 10:30 Kralj Queensa, serija dok. serija 11:30 arobnice, serija Tenis, Makarska Ladies 12:30 Smallville, serija Open 2009. 13:30 Provjereno, informavni Dok. program magazin KS automagazin 14:30 Farma, reality show 4 zida 17:10 Vijes Košarka, PH: Zagreb 17:20 Ne zaboravi shove, Cibona, prijenos glazbeni kviz Garaža 18:30 Kod Ane, kulinarski show Španjolska nogometna 19:15 Dnevnik Nove TV liga: Real M - Barcelona, 20:00 Danas umireš, (SAD, 2005., prijenos akcija; Redatelj: Don Bitange i princeze, hum. E. FauntLeRoy; Glume: serija (12) Steven Seagal, Anthony Ususret PORINU ‘Treach’ Criss, Sarah Sportske vijes Buxton, Mari Morrow) Dodjela Britanskih 21:45 Boa, (2002., SAD, akcija; glazbenih nagrada 2009. Redatelj: Phillip J. Roth; No u kazalištu - balet: Glume: Dean Cain, “Carmen” Elizabeth Lackey, Mark TV raspored Sheppard, Dana Ashbrook, Dean Biasucci, Craig Wasson) 23:25 Partneri u akciji, (2002.,SAD, akcija; Redatelj: Sidney J. Furie; Glume: Armand Assante, Douglas Smith, Larry Day, Mpho Koaho, Alex Karzis) 01:05 Vruina, igrani lm (12) 03:50 Gradska džungla, igrani lm 05:20 Kraj programa Marina, telenovela Ulica Sezame, crtana serija Bikeri s Marsa, crtana serija Ben 10, crtana serija Jedna od deki, humorisna serija Put izdaje, akcijska serija arobne hlae, igrani lm, humorna drama Premier League: Middlesbrough Manchester United Hrvatska traži zvijezdu, glazbeni show Zvijezde Ekstra, zabavna emisija Vijes, informavna emisija Exploziv, magazin Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoružana, igrani lm, komedija Faca, igrani lm, (akcijska komedija, 2005.; Redatelj: Les Mayeld; Uloge: Samuel L. Jackson, Eugene Levy, Luke Goss, Miguel Ferrer, Susie Essman, Gigi Rice) Ukle brod, (horor, 2002.; Redatelj: Steve Beck;

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 RECEPTI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); 10.03 PROGRAM U BOJI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 12.30 SPORT NAJAVA; 13.00 PHONE BOX & SMS BOX; 14.00 VIJESTI (HR+ZG); 15.00 LATINO PARTY; 16.00 VIJESTI (ZG) + INFO; 18.00 KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 ZLEVANKA; 20.00 SMS PHONE PARTY; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 BEATBOX; 23.00 HOT CHIP; 00.00 Music Special: PRINCE; 01.00 NONI PROGRAM


Turiše je u opini Domašinec, župi Sveti Juraj u Trnju, i s grobljem, te poštom Dekanovec. Kako vele, razvukli su ih na sve strane. Inae, Turiše se nekada zvalo Tori ili Turi. No, ipak je jako zanimljiva legenda o tome kako je nastalo ime Turiše. Neposredno uz selo protjee Trnava. I kada su u davno vrijeme Turci došli do rjeice, pomokrili su se u nju. A naši ljudi koji su to gledali izdaleka rekli su: Turci še! I tako je s vremenom nastao i naziv sela, Turiše. To je prema njihovoj legendi. No druga je stvar da je tu najstarije selo u Meimurju. Zvalo se Dvoriše. U blizi sela na sjenokoši Log naena je nekropola tumulusa iz bronanog doba. Dvoriše je zapravo bilo kmetsko naselje uz marof Zrinskih. Kako kažu, bio je tu pravi dvorac koji, na žalost, nije sauvan. Ali ni Dvoriše. Stopilo se u Turiše.

Seoske zanimljivosti Ovako izgleda Trnava kraj Turiša. Kako vele, mijenja boju kao duga

Proputovali su cijelu Hrvatsku i bili u inozemstvu, ali su uvijek dragi gosti na meimurskom fašniku Nedavno je osnovana i Udruga mladih Turiše, no još nisu izabrali vodstvo

O selu …

Prepoznatljivost maski i obiaja Turiša po emu se razlikuju od drugih

elnici DVD-a Brumen Rajko, Jasmin Jambroši i Darko Srpak I na kraju su se izborili za svoj zvon. Kažu da zvoni svakom Torišancu kad umre ma gdje bio. Ili je tako bilo. Neka se zna da je jedan manje. Zvona mu odzvone, u “vulinom parlamentu“ se malo popria i komemoracija je završena. Ali ni to ne može biti kasno naveer. Kažu da je u pola devet naveer Turiše mrtvo selo. Nigdje nikoga. Svi su se posakrivali u kue i stisnuli k televizorima. Nekada su žene bile aktivne u aktivu žena. Pa je bilo priredbi, plesova, uvale se nošnje … Onda je nekako zamrlo. I zabave su nestale. Makar

Mladi vatrogasci Turiša

su oni uvijek bili društveni i voljeli zabave. Pa ak i oni koji su došli izvana. Jer Torišanci su se rijetko ženili meusobno. Ali tko je došao kao da je tu bio oduvijek. Posebnost Turiša je ipak i nešto ime se baš ne ponose. Gotovo u svakoj je kui umirovljenik. Ili udovica.

Slikamo se samo prek stakla Torišanci jako vole šalu. Tako su, vele, vidjeli u trgovakim centrima da meso preko stakla izgleda jako lijepo. Odonda se slikaju samo

Davor Katani, tajnik, Zdravko Dolenec, predsjednik, i Zlatko Katani, predsjednik natjecateljske komisije ŠRD-a “Ribica“. - Dom smo izgradili, ali je, na žalost, esta meta neodgovornih koji ga uništavaju

preko stakla. Ako se ve moraju slikati. Hvale se oni da su njihovo glavno blago dobre žene i gorice. Za dobre žene je jasno, tu su im. Ali, gorice. Gorice pak oni imaju u polju. To je vino samo za “trde deke“. Istina, vele da su se u zadnje vrijeme malo pogospodili jer su napravili “šlafovod“ z bregov. I tako sada Torišanci imaju tri vuha. Dva na glavi i jedno na vru iz kojega piju. Toga ima samo u Turišu. Inae je parlamentarni život u Turišu jako razvijen. Sva najvažnija pitanja su se pretresala temeljito na ulinim raspravama. Pak je to imalo i dalekosežne posljedice za selo. Zimi pak se vijealo po kuama. Zato su i taj dio sela nazvali – Parlament. Onda su još tu i po domaem: Ulica, Grabica, Baltazarov trg, Srednji kraj, Trate, Hatar trg i Dvoriše. Stranci se po tome ne mogu snai. Ve samo po kunim brojevima. I kad se voze kroz Turiše i skreu prema autocesti, moraju jako paziti. Jedino je tu zavoj pod pravim kutom. I ako se ne pazi, odmah se dobi lafra. Ne ona znana turiška, ve neka druga. I tako to. Želite li malo “vužgane krvi“, doite vidjeti tu. Želite li vidjeti pravu “rlenu farbu“, opet tu. Doite si po šudra. Ali i vidjeti, kako vele, pravu žuljevitu turišku ruku.

Jedan od osamnaest napuštenih grunti u selu s ve zaboravljenom starom meimurskom hižom

Turiše je u opini Domašinec, župi Sveti Juraj u Trnju, gdje imaju i groblje, pošta je Dekanovec, a djeca u školu hodaju u Turišu i Domašincu. U selu su kapelice Sv. Florijana koji je zaštitnik sela te Svetog Križa i Svetog Trojstva. Proštenje im je u nedjelju uoi Svih svetih. U selu imaju trgovinu i jedan kai, društveni dom, vatrogasni dom, ribiki dom “Ribica“, te objekte NK Borca. Susjedna sela su im Donji Hrašan, Domašinec i Držimurec na jugu, dok im je na sjeveru Mura. Godine 1937. u selu je živjelo 843 žitelja, a prema popisu iz 1991. godine, bilo ih je 622. Prema posljednjem popisu, ima ih 588 u 183 kuanstava, a zabilježeno je 216 stanova. Ulice nemaju imena. U Turišu je sjedište Podružnice umirovljenika. Predsjednik je Drago Mavrin, a tajnica Evica Kontrec. Prema njihovim podacima, u selu imaju 200 kunih brojeva te 18 napuštenih grunti. PŠ Turiše trenutno polazi 21 uenik.

O ljudima … Obitelj Sirc bavi se proizvodnjom viljamovke. Na slici Darinka te djeca Mihael i Eva. - Naša je rakija postala znana, ali je do toga trebalo doi radom i iskustvom, kaže gospoa Darinka

Mijo Sirc sa suprugom Božicom. Nakon povratka iz inozemstva posvetio se “kopanju maski“. - To mi ini zadovoljstvo, kaže on

U selu djeluje Vijee Mjesnog odbora. Predsjednik je Ivan Janec, dok su lanovi Nikola Krnjak, Mladen Špilek, Tomislav Legin, Josip Žvorc, Dragan Baranaši i Mario Rodinger. Dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano je 1935. godine, a vatrogasni dom je otvoren 1991. godine. Predsjednik je Rajko Brumen, zapovjednik Jasmin Jambroši, tajnik Darko Srpak, blagajnik Nikola Krnjak. Društvo okuplja 46 vatrogasaca starijih od 18 godina i 19 lanova mladeži. Vatrogasci se natjeu na natjecanjima, a najvei im je uspjeh bio 6. mjesto u županiji muške A ekipe. Predsjednik Nogometnog kluba Borac PMP je Denis Klo-

buari, tajnik Nikola Krnjak, blagajnik Josip Tot. Klub ima svoje ureene prostorije i igralište uz Trnavu i poduzetniku zonu. Sportsko ribolovno društvo “Ribica“ Turiše osnovano je 1998. godine i okuplja 66 lanova. Predsjednik je Zdravko Dolenec, dok su u Izvršnom odboru još Danijel Mikuli, Davor Katani, Mira Legin, Dragutin Vrtari, Danijel Novak i Marijan Mesarek. Na svojim grabama organiziraju i županijska natjecanja ribia. U selu djeluje i kulturna udruga “Lafra“ iji je cilj ouvanje i prezentacija originalne turiške “lafre“. Predsjednica je Slavica Žvorc, tajnik Drago Novak te blagajnik Sandro Janec. Oni su ve nastupili s predstavljanjem originalne lafre na svim manifestacijama u zemlji, ali i inozemstvu. Poznati “kopai maski“ bili su Ivan Mihalec, Stjepan Lepen i Ignac Sanjkovi te danas Mijo Sirc. Podaci koji govore o budunosti sela. Godine 2006. roeno je 7 djece, a umrlo je 5 osoba, 2007. roeno je 4 djece, umrlo 9, prošle godine je roeno 3 djece, a umrlo 13 osoba, dok ove godine nije roeno ni jedno dijete, a 4 su osobe umrle. U selu živi 80 udovica i 5 udovaca, a 12 je starih deki.

Zanimljivosti sela Na mjestu današnjeg Dvoriša Zrinski su imali “marof“, pa odatle i naziv Dvoriše. U Movarama kod Dvoriša otkrivena je nekropola tumula (grobište) iz vremena 700. godine prije Krista, a nedaleko odatle je otkriveno nalazište “Gradiše“ iz 11. do 13. stoljea prije n. e. Tu u blizini Dvoriša je i šuma Vrbulja poznata iz II. svjetskog rata i spomenik NOB-a.


14

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.

ura i Drele dobro su nasmijali su publiku

ura i Drele dobro su nasmijali publiku

Deki iz Belice, Funky Town Brass Band s pjesmom “Jena za Matu”

Marko Košuti izvodi pjesmu Ivana Glavine “Zmisli se ti moja draga”

UZ ŠESTI FESTIVAL “Kre Mure i Drave” u Prelogu

Podjela na dvije veeri donijela osvježenje ura i Drele kao pjevai

Josip Šavora

Marija Jambor priprema se za nastup

Cecilija Merka

Musta bend, frontmen Mario u ulozi poštara

Redizajniran šesti po redu festival tamburaške glazbe “Kre Mure i Drave” u organizaciji Radija Studio M iz Donjeg Kraljevca donio je bitne novosti, više nema nagrada koje su prijašnjih godina bile u prvom planu, a festival je proširen na dva dana trajanja. Prvu veer, u petak 24. travnja, predstavili su se elektrini sastavi uz gotovo punu sportsku dvoranu OŠ Prelog, što je znaajan uspjeh s obzirom na novost. Prve veeri predstavili su se: Rahela Žižek pjesmom “Nikaj ve”, Kruno Kameni pjesmom “Meimurje tak imam te rad”, Vlatka (pseudonim) pjesmom “Vanjkušek mali”, Martin Srpak pjesmom “Na potoku” te Anamari Biani pjesmom “Meimurje moje”. Središnji dio veeri ipak je bio na neki nain posveen sastavima, iako se to nije posebno zapažalo, dok su pjevai solisti nastupili i uz matricu. Ipak, peat veeri dale su skupine i sastavi. Ponajprije skupina Vibra & Igor Baksa pjesmom “Kajje” koja je donijela pravo rokersko ozraje na pozornicu te Miro Kovai & Show Time pjesmom “Penezi”. U središnjem dijelu programa iznenaenje su priredili lanovi Funky Town Brass banda pjesmom “Jena za Matu”, rije je o glazbenicima iz Belice koji su pjesmu posvetili nedavno umrlom kolegi, a koja donosi neke nove disonantne proboje u meimursku glazbu, uz kvalitetno izvoenje. Posebno zanimljiva bila je izvedba pjesme “Meimurski blues” u izvoenju skupine “Komedija”, rije je o visokokvalitetnom uratku u kojemu se spajaju elementi bluesa i meimurske glazbene kulture. Musta Bend je pjesmom “Poštar” oduševio žestokim ritmom i energijom i postavom na sceni, uz ve dobro poznate kvalitete ovog rock sastava koje ni sada nisu izostale. Završni dio prve veeri pripao je Saši Šteiu pjesmom “Nikaj zato zlato moje”, koji ima velike glazbene mogunosti i prava je šteta što ne gradi karijeru pjevaa, te izvrsnoj Mariji Jambor pjesmom pomalo nezahvalna naslova za mladu osobu “V živlenju malo ga sree”, a koja

ima izrazito ekspresivan glas. Marijan Jurini otpjevao je solidno pjesmu “Ljubav je..”, a mlada Tamara Repalust pjesmu “Ljubi dragi ljubi”, u brzom ritmu i zapažene dionice, uz zanimljivu tamniju boju glasa koja se nije mijenjala ni na višim dionicama. Na kraju sasvim modernistikim nastupom predstavili su se Alen Horvat Zibe & Konjska surla” i Vega Band pjesmom “Give me break”.

Veer tamburaške glazbe pred prepunom dvoranom U subotu je sportska dvorana u Prelogu bila gotovo premala, toliko je bilo posjetitelja koji su pratili tamburaški dio festivala. Tamburaški sastav KUU-a “Zvon” iz Male Subotice lijepo je izveo je pjesmu “Puhni vetrek”, a Marijana Martinec uz RTS S. B. - Stipi pjesmu “Sveti Meimurje” takoer u solidnom izdanju. Iznimno mnogo pljeska dobio je Filip Hozjak uz RTS S. B. Stipi za pjesmu “Zaigrajte tamburaši”, ve zapažen na ranijim festivalima, a koji posjeduje velike glasovne mogunosti. Željko Ciglari je iz KUU-a Zasadbreg na svoj karakteristini veseli nain otpjevao pjesmu “Pajdaši”. Izuzetno iznenaenje bilo je izvoenje pjesme “Zmisli se ti moja draga” koju je izveo Marko Košuti uz tamburaški sastav RTS S. B. Stipi. To je pjesma koju potpisuje urednik i glazbeni producent Branko Meglajec te Boris Novak, a nastala je na rijei Ivana Glavine iz Preloga, autora popularne pjesme “Trsek moj, zbudi se”. Na taj je nain jednim malim dijelom odana poast pjesniku i piscu Ivanu Glavini iz Preloga. Emina Boži je potom iz RTS S. B. Stipi dražesno otpjevala pjesmu “Meimurska zvona”, a na stare je meimurske melodije podsjetio Josip Šavora s TS HKUD Gorian, pjesmom “Moji mušikaši”. Šteta što meu tamburaškim sastavima nema više violina, poput one iz Goriana. Josip Sanjkovi Mitrica izveo je uz RTS S. B. Stipi pjesmu “Nesrena Mara”, a ini se da se specijalizirao za veoma teške pjesme. Cecilija Merka je pjesmom

Prvi red publike, gradonaelnik Glavina pratio je obje veeri festivala

“Išla sam si brot ružice” uz RTS S. B. Stipi dobila velik pljesak publike. Ivica Pepelko je uz KUD Golubovec izvrsno otpjevao pjesmu “A Drava tee”, koja je napisana u nešto sporijem ritmu. Ponovno je nastupio i Martin Srpak svojom pjesmom “Hižica za ftice”, rije je o pjesmi s lirskim elementima, a koju je izveo na svoj maestralni nain. Ve pri najavi TS KUD-a Sumarton, odnosno maarskih Hrvata, došlo je do erupcije oduševljenja u dvorani, publika nije zaboravila prošlogodišnju izvrsnu pjesmu u pravom meimurskom štihu. Oni su otpjevali “Pjesmu prijatelju” autora Martina Srpaka, na tekst Ruže Pokoli i aranžman Zlatka Bacingera (koji je imao mnogo posla kao aranžer i autor) uz maksimalno izraene glazbene fraze, da bi publika pljeskala u ritmu i tijekom izvoenja. Anja Šolti je uz festivalski orkestar Stipi otpjevala pejsmu “Nikaj uti ne je ve” te pokupila simpatije publike. Napokon, ura s Meimruja i Drele su uz sastav “Sinovi Meimurja” donijeli na pozornicu veselost i neobuzdanost, a Zvonimir Dravec pjesmom “Melin” smirenost i lirske vibracije. Na kraju, Stjepan Krnjak je uz pjesmu “Zapopevajmo pajdaši” postao pravi pravcati animator publike, podsjeajui kako se nekad veselilo. Na samom kraju nastupio je Gusti Dragsar s dvije pjesme, kako bi popunio prazninu što nagrada ovoga puta nije bilo, publika je oito oekivala i nešto od nagrada jer je nevoljko izlazila iz dvorane. Ukupna ocjena festivala “Kre Mure i Drave” svakako je visoka, on je uspio animirati i donijeti prepoznatljiv štih u noviju glazbenu kulturu kraja, a posebna mu je vrijednost i to što je donio zaboravljenu pjesmu Ivana Glavine. Kao što je ranijih godina bilo mnogo nagrada, možda i previše, sad pak nema nagrada, što je znatan rez za koji se ne zna što e donijeti. U svakom sluaju, festival se razvija, velik uspjeh je bezbolni prijelaz na dvije izvoake veeri. (J. Šimunko, foto: Zlatko Vrzan)

Meimurski blues i Igor Baksa

Župan Josip Posavec otvara festival, a voditelji su cijelo vrijeme festivala govorili kajkavski

Filip Hozjak

Martin Srpak

Željko Ciglari

Emina Grahovec


28. travnja 2009.

15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Što je trzajna ozljeda vrata?

Kako rei NE

Trzajna ozljeda vratne kralježnice naješe se javlja u prometnim nesreama kada dolazi do naglog zaustavljanja vozila. To su rijetke ozljede koje uzrokuju toliko tegoba uz toliko malo objektivnih klinikih znakova. Kod toga u veini sluajeva dolazi do istegnua muskulature u podruju vratne kralježnice. Smetnje se pojavljuju odmah, ili nekoliko sati do jednog dana nakon ozljede. Glavobolje, bolovi u potiljku, ramenima, napetost mišia vrata, prisilni položaj i ogranienost pokreta glave uz javljanje omaglica i vrtoglavica. Prisilni položaj glave te povišena (ponekad i bolna) napetost vratnih mišia nastaju refelektorno i “uvaju” vratnu kralježnicu od daljnjih moguih ozljeda. Ponekad se javljaju neurogene palee boli na unutarnjim (ulnarnim) stranama ruku i šaka. Postoji preosjetljivost vrata i ruku na lagani dodir, kao i na hladnu vodu. Ukoliko se jave dizestezije, hipoestezije valja pomišljati na ošteenja stražnjih korijenova lene mioždine. Nakon ozljede potrebno je uiniti rentgen

vratne kralježnice kojega treba ponoviti nakon nekoliko t jedana. U veini sluajeva standardni rentgenogrami uinjeni na dan traume su bez znakova svježe koštane traume ili subluksacije ili luksacije kralježaka, a kliniki nalaz na vratu budui da se radi o distenzijskoj ozljedi vrata može i do 48 sati po ozljeivanju biti uredan. U sluaju da se sumnja na ozljedu diska ili kralježnine moždine potrebno je uiniti CT odnosno magnetsku rezonanciju. Ukoliko se radi o istegnuu muskulature vratne kralježnice simptomi su prisutni do nekoliko tjedana, ali ako se radi o frakturi, ošteenju diska, onda mogu zaostati funkcionalne smetnje i degenerativne promjene koje su kronine naravi. Što se tie terapije u poetku, u akutnoj fazi, se stavlja Schantz-ov ovratnik, primjenjuje se masaža, daju se miorelaksansi i simpatikolitici. Kada se radi o kroninim radikularnim posttraumatskim bolovima i promjenama na intervertebralnim diskovima, onda je ponekad potrebna neurokirurško lijeenje.

Veini ljudi je neugodno kad moraju odbiti neiji zahtjev i osjeaju se krivima zbog toga. Nepotrebno, jer mi ne postojimo zato da ispunjavamo tue potrebe i oekivanja, ali to saznanje nam svejedno ne pomaže u nizu životnih situacija. Na svašta su nas drugi ljudi u stanju nagovoriti i skrenuti nas s naših vlastiti prioriteta, pa ako se to preesto dogaa postajemo ljuti na sebe i razoarani injenicom da se ne znamo ispravno postaviti i zastupati sami sebe. Razmislite, što je vama teško odbiti i koga vam je teško odbiti? Jeste li od onih koji ne znaju rei ne kad drugi od njih traže novac ili nešto drugo , kad ih se nagovara da kupe nešto što im ne treba, kad ih se zove nekamo kamo ne žele ii, kad ih iskorištavaju za razne usluge koje ih optereuju..., a osobe koje to ine i teško ih je odbiti su vlastiti roditelji, ili djeca, prijatelji, autoriteti, roaci, prosjaci,...ma našlo bi se na popisu svakog od nas i više tipova situacija i karakteristinih osoba na koje smo slabi. Osim toga, bitan je i trenutak u kojem vas uhvate sa svojim zahtjevima, možda vas je lako iskoristiti ili nagovoriti kad ste usred posla, ili na sastanku, u žurbi, ali ponekad i kad ste posve opušteni, ili usamljeni, ili umorni, pa kad malo popijete, ili kad vam laskaju, dobre ste volje,...opet bezbroj mogunosti, samo druga strana treba uletjeti u pravi as i eto vas kako ne znate rei ne. Što vam može pomoi da se nauite obraniti od zahtjeva

drugih ljudi koje niste spremni ispuniti? Postoji nekoliko malih pravila: 1. Kupite malo vremena, tako da ne morate odmah rei ne, ili postoji opasnost da brzopleto kažete da («razmislit u o tome, pa u ti javiti» «provjerit u u svom rasporedu, pa se ujemo»...). 2. Jasno recite ne i navedite svoj razlog. Ako kažete npr. «to e biti teško», »ne znam kako u stii», druga e strana to interpretirati kao da. 3. Nemojte se previše ispriavati i obrazlagati, to e situaciju još produljiti i otežati, a mogue je da to druga strana doživi kao vašu kolebljivost i ne odustane od svog zahtjeva. 4. Ponudite neko drugo rješenje koje vama odgovara, u situacijama kad vam je važno da ne povrijedite ljude svojim odbijanjem jer shvaate njihov zahtjev i želite im pomoi. 5. Ne prebacujte odgovornost za svoje postupke na druge, iako izjave tipa «znaš da moja žena ne voli ...» i tome slino ponekad zvue prihvatljivo. Ako ste tako nesamostalni i podložni onda e i drugi to htjeti iskoristiti, a ne samo osoba koja vam služi za izgovor, zar ne? 6. Kad je netko jako uporan budite ljubazno uporni i vi («žao mi je, nisam zainteresirana, kažem ponovno da nisam zainteresirana,...). To je u današnje vrijeme neizbježna taktika za sve koji nam nude svoje (uvijek najbolje) usluge i proizvode.

SOS TELEFON 040/395-555 Jyotish Vas vodi ka boljem razumijevanju sebe, dogaaju u Vašem životu i svijeta u kojem živimo. KONZULTACIJE I TEAJEVI na mob. 091/567-8718

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

- radnim danom od 17 do 19 sa - psihološka podrška

Piše Silvija Aralica

Prilagodite nokte svome poslu! Dali ste domaica, poslovna žena, majka, mladenka, maturantica? Imate li vrste, krhke ili odgrižene nokte? Mi imamo rješenje za svakoga i sve prilike, jer svaka žena zaslužuje da ima lijepe, uredne i KVALITETNE nokte. U današnje vrijeme nokti su dio mode, ali isto tako i ogledalo osobne higijene. Nokti ne moraju biti dugi, nalakirani i umjetni da bi bili lijepi. Dovoljan je uredan i ist izgled koji postižemo redovnom manikurom da bi nam cijeli izgled ruku izgledao ženstveno. U nekim sluajevima nažalost nije dovoljna samo manikura zbog lomljivih, krhkih, ošteenih ili odgriženih noktiju. Žene danas puno više rade od muškaraca kojima je jedina obaveza posao. Žene pored posla, kuhaju, spremaju i iste kuu, brinu o djeci i naravno branome drugu. Pored svih obaveza teško je imati lijepe i uredne nokte bez pomoi strunjaka. Zato smo mi ovdje da vam pružimo profesionalnu njegu uz struni savjet

Djeji forum “Srea” posjetio Centar za socijalni rad

Igrakama i slatkišima odluili razveseliti mališane Mali forumaši Osnovne škole Kuršanec, zajedno sa svojim voditeljicama Jasminom Šolti i Zvonkom Rakušom, 3. travnja posjetili su Centar za socijalni rad, u koji su ovom prigodom donijeli pakete s igrakama i slatkišima koje su namijenili mališanima iji roditelji nisu u mogunosti na taj nain razveseliti svoju djecu. Na takvu ideju došlo se na jednom od sastanaka djejeg foruma

TELEFAX: 040 311 699

“Srea” gdje su djeca predložila da bi na neki nain razveselili djecu mlaeg uzrasta. Nakon sastanka i dogovora sakupile su se plišane igrake i kupili slatkiši te sve to složilo u paketie koje je još trebalo odnijeti u Centar za socijalni rad gdje e biti predani u prave ruke. U kratkom druženju i razgovoru s ravnateljicom ustanove forumaši su upoznati s radom i djelovanjem Centra za socijalni rad.

Uenici djejeg foruma “Srea” sakupili su igrake koje su predali Centru za socijalni rad

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: TOMISLAV NOVAK, zamjenik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, pomonici glavnog urednika: Božena MALEKOCI-OLETI , Dejan ZRNA, novinari i stalni suradnici: (tel. 31 23 33) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Maja Novosel, Helena Zear, fotograija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 31 23 33), graika priprema: Blanša Blaževi, direktor marketinga: (tel. 31 31 33) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 31 31 33) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec

našeg tehniara s višegodišnjim meunarodnim iskustvom. U našoj ponudi imamo veliki izbor trajnih gelova i akrila u boji koji su na današnjem tržištu najvei hit. Nisu ni mu škarci zaboravljeni kada je rije o urednim noktima. Muškarcu kojemu je stalo do izgleda, pružamo profesionalnu manikuru da bi njegov izgled ruku bio u skladu s uspješnim i modernim muškarcem. Puno puta muškarci nisu svjesni koliko je to važno i stoga su žene tu da ih potaknu na razmišljanje koliko je izgled ruku bitan za uspjeh jednog muškarca. Savjeti za one koji bi željeli imati usitinu kvalitetne nokte bez ošteenja kako da izaberu pravoga strunjaka: Koliko iskustva ima tehniar Gdje i koliko dugo je trajala obuka Dodatne edukacije Certiikati i diplome Slike i uzorci rada Preporuke, pohvale i kritike prijatelja, rodbine, kolega...

ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (935 kn (pretplata+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11 Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


16

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.

PREDSTAVLJAMO

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info Prodaja novih automobila u RH 1.1. do 31.3. 2009

Volkswagen 4 – godišnje jamstvo

F1 poredak nakon 3. od 17 utrka F1 poredak VN Bahrain, Sakhir, 26. travnja 2009. 1.

Jenson Bu on

Proizvoa

koliina udio, %

2.

Sebasan Ve el

8

1

Honda

8

3.

Jarno Trulli

6

2

Volkswagen

18

17.31%

Lewis Hamilton

5

3

Renault

8

7.69%

5.

Rubens Barrichello

4

7.69%

6.

Kimi Raikkonen

3

7.

Timo Glock

2

8.

Fernando Alonso

1

4

Ford

8

7.69%

4.

10

5

Opel

7

6.73%

6

Mazda

7

6.73%

7

Toyota

6

5.77%

8

Peugeot

6

5.77%

1.

Jenson Bu on

31

9

Chevrolet

3

2.88%

2.

Rubens Barrichello

19

10

Hyundai

7

6.73%

11

Suzuki

2

1.92%

12

Dacia

1

0.96%

13

Fiat

5

4.81%

14

Škoda

1

0.96%

15

BMW

2

1.92%

16

Citroen

3

2.88%

Poredak vozaa:

3.

Sebasan Ve el

4.

Jarno Trulli

5.

Timo Glock

18

12

6.

Mark Webber

9.5

14.5

7.

Lewis Hamilton

8.

Fernando Alonso

5

9.

Nick Heidfeld

4

9

10.

Heikki Kovalainen

4

17

Seat

4

3.85%

18

Nissan

1

0.96%

1.

Brawn-Mercedes

50

19

Volvo

1

0.96%

2.

RBR Renault

27.5

Toyota

26.5

Poredak konstruktora:

20 Kia

2

1.92%

3.

21

Audi

2

1.92%

4.

McLaren-Mercedes

22

Mercedes

0

0%

5.

Renault

5

23

Alfa Romeo

2

1.92%

6.

BMW Sauber

4

24 Lada

0

0%

7.

STR-Ferrari

25

0

0%

8.

Williams-Toyota

9.

Ferrari

Mitsubishi

UKUPNO

104

100%

13

4 3.5 3

Slijedea utrka: VN Španjolske, Catalunya, 10. svibnja 2009.

Izvor: Promocija Plus

MotoGP poredak nakon 2. od 17 utrka:

WRC poredak nakon 5 od 12 Rally-a Poredak vozaa:

Poredak vozaa: 1

Jorge LORENZO

41

2

Valenno ROSSI

40

3

Casey STONER

38

4

Andrea DOVIZIOSO

22

5

Dani PEDROSA

21

6

Colin EDWARDS

17

7

Mika KALLIO

16

8

Chris VERMEULEN

15

9

Alex DE ANGELIS

13

10

Marco MELANDRI

12

11

Randy DE PUNIET

11

12

Loris CAPIROSSI

9

13

Toni ELIAS

8

14

James TOSELAND

7

15

Nicky HAYDEN

4

Poredak proizvoaa:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sebasen Loeb Dani Sordo Mikko Hirvonen Henning Solberg Pe er Solberg Ma hew Wilson Jari - Ma Latvala Federico Villagra Chris Atkinson Sebasen Ogier

50 31 30 20 14 12 9 9 4 3

Yamaha

45

2

Duca

38

3

Honda

27

4

Suzuki

18

5

Kawasaki

12

Škoda Auto predstavlja facelift modela Octavia RS i Scout. Nakon što je krajem prošle godine predstavljena osvježena Octavia, sada su i sportske verzije RS i Octavia Scout doživjele redizajn. Oba modela e osim promijenjenog dizajna kupcima ponuditi i neke tehnološke novitete, poput primjerice senzora za kvalitetu zraka za klima-ureaj Climatronic ili nove elemente u tehnologiji svjetala. Osvježena Octavia RS istie se svojom novodizajniranom rešetkom hladnjaka, s RS logom i markantnim prednjim svjetlima. Ona su po prvi puta kod nekog RS modela opremljena ksenonskim žaruljicama sa zakretnim modulom. Novi branik sa širim i markantnijim usisnim

otvorom nudi dvije dodatne novosti; osim svjetala za maglu sa zakretnom funkcijom Octavia RS opremljena je i svjetlom za dnevnu vožnju s LED žaruljicama. I maske stražnjih svjetala sada ima-

Poredak Teamova: 1. 2. 3. 4. 5.

Citreon Total World Rally Team BP Ford Abu Dhabi World Rally Team Stobart VK M-Sport Ford Rally Team

82 43

Citroen Junior Rally Team Munchi's Ford World Rally Team

13 12

37

Cijene goriva u RH

1

Škoda predstavila osvježenu Octaviu RS i Scout

Eurosuper 95

7,02

Super plus 98

7,07

Super 100 BS Eurodizel

7,26 6,56

6,56

3,35

3,35

Eurodizel BS LPG auto plin

7,07

6,61

*BS - bez sumpora Cijene vrijede na dan 25. travnja 2009.

ju atraktivniji oblik. Na raspolaganju su i nova metalik nijansa boje Anthracite i 18’’ naplatci Neptune. Sportski, na 127 mm spušteni vozni postroj, smanjena težina vozila (za 20 kg kod benzinskih odnosno 15 kg kod dizelskih verzija) i niža vrijednost koeicijenta otpora pozitivno su utjecali na parametre snage. Maksimalna brzina time je narasla, dok su se vrijednosti elastinosti i ubrzanja takoer poboljšale. Motori modela Octavia RS zadovoljavaju EU 5 standard. Benzinski motor 2,0 TSI/197 KS bilježi potrošnju od 7,5 l/100 km i CO2 –emisiju od 175 g/km, dok motor 2,0 TDI CR/167 KS 100 kilometara prijee s 5,7l goriva uz CO2 – emisiju od 150 g/km. Oba motora nude se iskljuivo sa 6-stupanjskim runim mjenjaem i DSG mjenjaem s istim brojem stupnjeva prijenosa. Od 2000. godine prodano je više od 60.000 komada Octavije RS, a ak 70% kupaca odluilo se za Combi varijantu karoserije. Linija dizajna Scout osigurala si je mjesto u ponudi Škoda modela, a Octavia Scout uz Roomster Scout i Fabiju Scout predstavlja vrhunac ponude.

Kao dodatno jamstvo k valitete Volkswagen je dosadašnje dvogodišnje jamstvo produžio na 4–godišnje jamstvo. Volkswagen program 4–godišnjeg jamstva predstavlja jedinstven proizvod na našem tržištu meu volumenskim markama i svojevrstan odmak od konkurencije. Ovim programom pokriveni su svi kvarovi u jamstvu te je time opseg 4-godišnjeg jamstva identian dosadašnjem 2-godišnjem. Volkswagen dakle od sada nudi 4 godine jamstva za sva Volkswagen osobna vozila, i to bez iskljuenja, bez trikova i bez sitnih slova. Volkswagen jamstvo vrijedi za 4 godine ili za 100.000 prijeenih kilometara, bez ogranienja kilometraže za prve dvije godine. U Volkswagen 4-godišnje jamstvo ukljuena su sva Volkswagen osobna vozila kupljena i isporuena preko ovlaštene Volkswagen mreže u Republici Hrvatskoj nakon 16.4.2009. Program uvoenja 4-godišnjeg jamstva je premijerni projekt za Volkswagen te je Hrvatska ovime postala prva zemlja u kojoj Volkswagen vozila imaju 4–godišnje jamstvo.

Peugeot 206+ mit se nastavlja… Jedanaest godina od pojave Peugeota 206, Peugeot komercijalizira u Europi njegovog nasljednika – 206+. 206+ proizvodi se u Mulhouseu u Francuskoj za europsko tržište, u tvornici u kojoj se oduvijek proizvodio i 206. Peugeot 206 najprodavaniji je Peugeot model svih vremena s više od 6.5 milijuna prodanih primjeraka širom svijeta. S 206+ Peugeot želi potvrditi svoju poziciju lidera u segmentu B2 u Europi. Peugeot 207 trenutno je najprodavaniji Peugeot model i lider B2 segmenta u Europi. 206+ omoguit e Peugeotu još bolju zastupljenost u B2 segmentu, pozicionirajui se izmeu 107-ice i 207-ice. 206+ potpuno je moderniziran novim stilistikim kodom marke Peugeot, kako i izvana, tako i iznutra. Nudi se po vrlo pristupanoj cijeni, uz snažan i dinamian karakter, eikasne performanse, zanimljive motorizacije (kao na primjer novi benzinski motor 1.1 od 60 ks u ponudi, te štedljiv i ekološki dizelski 1.4 HDi motor) i još bolji nivo sigurnosti… Peugeot 206 + u Hrvatskoj e biti dostupan u verzijama s tri i pet vrata i s paketom opreme Urban po cijeni od 79.900 kn s PDV-om. Predviena prodaja u Hrvatskoj je 800 primjeraka do kraja 2009. godine.


28. travnja 2009.

17

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PREDSTAVLJAMO : AMC Meimurje

Ford kamioni od sada u ponudi tvrtke AMC Meimurje

Ovlašteni Ford partner za Meimursku županiju, tvrtka AMC MC Meimurje Meimurje znatno znatno je je proširila proširila svoju svoju poslovnu poslovnu ponudu. ponudu. ozila o ds ada su su u ponudi ponudi i Ford Ford kamioni kamioni u cijeloj cijeloj njihovoj njihovoj Osim osobnog programa vozila Ford te lakih komercijalnih v vozila od sada širokoj paleti i brojnim mogunostima nadogradnje. Tvrtka AMC Meimurje u svojim je prostorima na poznatoj lokaciji u Športskoj ulici br. 8 u akovcu, proteklog tjedna organizirala dvodnevno upoznavanje s Ford kamionima. Na taj su nain djelatnici AMC Meimurje i službeno obznanili da je njihova ponuda Ford programa time zaokružena te sada nude osobna vozila, laka komercijalna vozila te kamionski program. Tvrtka AMC Meimurje poznata je adresa za sve potrebe Forda u Meimurju. Osim cjelokupne ponude za Ford osobna i komercijalna vozila od prodaje, održavanja te svih osta-

lih usluga i prodaje rezervnih dijelova u prodajnoj su ponudi sada i Ford kamioni. Iz tvrtke AMC Meimurje najvljuju i skoro otvorenje servisa za Ford kamione ime e ponudu zaokružiti na jednom mjestu i biti jedini serviser Ford kamiona na podruju sjeverozapadne Hrvatske. Povijest Fordovih kamona je daleka, a u Europi se veže na joint venture tvrtki Ford Motor Company i turskog holdinga Koc, gdje se i proizvode Ford kamoni. Paleta kamona je cjelokupna od onih za sve namjene, posebno prilagoenih za komunalne namjene, za

graevinske namjene (kiperi, mješalice, modeli s kranom...), za distrubuciju te tegljai. Vrlo specifini zahtjevi za raznolike potrebe osnova su za kupnju kamiona. U Fordu mogu udovoljiti svim specifinim zahtijevima te ponuditi kamion prema konkreetnim potrebama i s mnogo mogunosti nadogradnje. Osoblje AMC Meimurje školovano je da udovolji vašim specifinim zahtjevima. Osim Fordovog kamonskog programa pažnju posjetitelja plijenila je vrlo bogata ponuda lakih komercijalnih vozila predvoenih legendarnim Transitom,

te Transit Connectom i Tourneo Connectom. Meu sobnim program isticali su se novi Ford Ka

koji je tek stigao u prodajni salon te Fiesta, HR Auto godine koja je pokupila brojne nagrade širom

Europe, prepoznata je od kupaca i ve odlino prihvaena. (oto) D. Flajpan


18

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Ford Fiesta - od nule do 250.000 za devet mjeseci Izlaskom 250.000-og primjerka iz tvornice u Kölnu, Fordova “vrua” nova Ford Fiesta postala je najbrže prodavani model s tim poznatim znakom samo devet mjeseci nakon što je automobil krenuo u prodaju. Niti jedna prethodna Fiesta nije dostigla takav kljuni trenutak u tako kratkom vremenskom periodu. Samo u ožujku, europska prodaja skoila je na 52.800, donijevši Fiesti naslov

najprodavanijeg eurpskog automobila prema pokazateljima britanske automobilske konzultantske kue JATO Dynamics. Ovo je najbolja mjesena prodaja svih Fiesti od kolovoza 1996. godine. U Europi, nova Fiesta se proizvodi u Kölnu, a od sijenja ove godine i u Valenciji u Španjolskoj. U skladu sa svojim globalnim statusom, Fiesta se takoer radi u Nanjingu u Kini, a od 2010. proizvodit e

se i u Rayongu, na Tajlandu te u Cuautitlànu u Mexicu. Prodaja u Sjevernoj Americi zapoinje 2010. Otkako je prva Fiesta lansirana 1976., prodano ih je više od 12 milijuna širom svijeta.

FOLIJE ZA STAKLA

graevine

automobili

sigurnost

zaštita od UV zraenja, temperaturna zaštita (hlaenje - grijanje), blještanja, nepoželjnih pogleda, provala i ozljeivanja, vizualni izgled vozila i objekata

Kompletna usluga, prodaja folija, opreme i postavljanje.

Buzoveka 77 . 40000 akovec . Hrvatska T 040 364 270 . F 040 364 944 . www.eltel.com sign & multimedia

28. travnja 2009.

Osvojite wellness vikend s Citroën C3 Picassom Za sve one koji su u potrazi za užitkom u vožnji i snažnim doživljajima, Citroën organizira nagradnu igru i nudi mogunost osvajanja wellness vikenda u hotelu Istra. Na ovaj relaksirajui vikend, najsretniji e se uputiti s atraktivnim, prostranim i domišljatim monovolumenom Citroën C3 Picassom. Za osvajanje vikenda opuštanja na otoku ispunjenih

želja s najdražom osobom, potrebno je samo otii na Citroën C3 Picasso internet stranicu www.citroen.hr/Spacebox/, ostaviti svoje podatke i e-mail adresu prijatelja/ice ime se automatski sudjeluje u osvajanju jedne od 20 atraktivnih nagrada. Nagradna igra Citroën C3 Picasso pod nazivom “Ne postoji bolji nain da osvojite vikend uz Citroën C3 Picasso”

traje od 20. travnja do 14. svibnja 2009. godine.


28. travnja 2009.

Hondina konzola za zabavu Honda Accord povoljnija do 25.000 kn Samo u vremenu od 20. travnja do 30. travnja Honda je odluila sve kupce modela Accord razveseliti atraktivnim prodajnim pogodnostima. U navedenoj akciji najvea se pogodnost može ostvariti kupnjom modela Accord Tourer 2.0 Elegance (modelska godina 2008.) koji je uz gratis metalik boju povoljniji za 25.000 kn. Kupci modela Accord 2.0 Elegance i svih izvedbi modela Accord s dizelskim agregatom uz gratis metalik boju u ovoj atraktivnoj akciji mogu ostvariti pogodnost od 15.000 kn. Isto tako valja napomenuti da su i dalje na snazi posebne pogodnosti za model Civic koji je uz gratis metalik boju povoljniji za ak 45.000 kn, dok je model CR-V uz gratis metalik boju povoljniji za atraktivnih 40.000 kn. Navedene pogodnosti traju iskljuivo deset dana ili do isteka ograniene koliine zaliha.

19

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Moderno dizajnirana i praktina Hondina konzola za zabavu tijekom vožnje omoguuje djeci i odraslima gledanje omiljenih filmova ili slušanje najdraže glazbe. Konzola za zabavu je dizajnirana za Honda automobile te je izraena da estetski popuni zaobljenja i konture u automobilu. Kompaktan i elegantan sustav bez neuglednih kutova ili ružnih žica obogauje izgled automobila ak i onda kad ekrani nisu ukljueni. Konzola za zabavu se jednostavno može ugraditi i u vozilo neke druge marke. Ekran se jednostavno postavlja na neupadljivo postolje smješteno iza prednjih naslona

na glavu, a dozvoljava nesmetano unkcioniranje prednjih naslona za glavu. Konzola se može lagano skinuti za korištenje izvan automobila, može itati DVD, CD, audio i video medije te posjeduje USB prikljuak. Daljinsko upravljanje i bežine slušalice dozvoljavaju djeci upravljanje konzolom bez pomicanja iz sjedeeg položaja, a zaobljeni rubovi osiguravaju sigurno korištenje najmlaima. Promotivna cijena Hondine konzole za zabavu iznosi 7.441 kune, što je 25% manje u odnosu na regularnu cijenu. Promotivna akcija traje do isteka ograniene koliliine zaliha.

Honda Accord osvojila maksimalnih 5 zvjezdica Euro NCAP-a

Honda Accord jedan je od najsigurnijih automobila prema novom sustavu ocjenjivanja Euro NCAP-a. Novi Euro NCAP princip ocjenjivanja temelji se na jednoj ocjeni dobivenoj kombinacijom rezultata testiranja zaštite odraslih putnika, zaštite djece, zaštite pješaka i sustava za poveanje sigur-

nosti. Ukupno je potrebno ostvariti rezultat od 70% za dobivanje 5 zvjezdica. Honda Accord sa postignutim ukupnim rezultatom od 78%, naglašava vrlo visoku razinu Hondine inovativne sigurnosne tehnologije te se može pohvaliti širokim spektrom pasivnih i aktivnih sigurnosnih znaajki koje omogua-

vaju beskompromisnu sigurnost. Honda Accord ima ACE strukturu automobila koja je napravljena od 42% jako zategnutog elika, koji prilikom sudara disperzira energiju što dalje od putnika u vozilu. Jaka i kruta karoserija ini snažniju zaštitnu zonu u sluaju sudara, štitei time putnike od snage sudara.


VELIKI koncert popularnog hrvatskog pjevaa

20. lipnja Thompson u Zasadbregu Marko Perkovi Thompson odrŞat e po prvi put koncert na otvorenom u Meimurju. Gostovat e u subotu 20. lipnja na stadionu u Zasadbregu. Koncert zapoinje u 21 sat. Karte su ve u pretprodaji po 75 kn, a mogu se nabaviti u: Radio 1, Radio 105, Meimurka BS, Kavana Žuta ruŞa, Caffe bar Barbarela, Caffe bar

Central , Radio Sjeverozapad, Caffe &cocktail bar Aquamarin VaraŞdin, Lounge bar Mea culpa VaraŞdin‌.Zbog velikog interesa i ogranienog prostora organizator preporuuje vjernim fanovima da ťto prije nabave karte na prodajnim mjestima diljem Meimurja ili narue na mob . 099/402-0621 .

TOP LISTA DOMAIH 01. COLONIA LAŽU OI MOJE 02. NINA BADRI DODIR OD STAKLA

TOP LISTA HOUDEKDOMAIH DUŽNA SI 03. JACQUES

TOP 20

04. E.T. SOBA 202 05. HALID BEĹ LI DVADESETE

01. TAKNI ME - Goran Karan . Mirella Mei

06. ANTONIJA Ĺ OLA

02. PROLAZNICI - VOLAND LE MAT

USNE NA USNE

03. ZAPISAN U TEBI - BORIS NOVKOVI

07. FRANKA BATELI

04. CRNA KUTIJA - E.N.I.

PJESMA ZA KRAJ

KONCERTNI spektakl u akovcu

05. STRANAC - NATALI DIZDAR

08. MIROSLAV Ĺ KORO JORGOVAN

Zdravko oli 5. lipnja na SRC Mladost

06. TEBE VOLJETI - IVANA MARI

09. BORIS NOVKOVI ZAPISAN U TEBI

07. TIHA SNAGA

10. MASSIMO SAVI

VANNA . JACQUES HOUDEK

TRAŽI ME

Bit e to nakon viĹĄe od 20 godina koncertni povratak Zdravka olia u Meimurje nakon ĹĄto je sredinom ‘80ih odrĹžao veliki koncert na preloĹĄkom stadionu. Nakon ĹĄto je odrĹžao veliki koncert u zagrebakoj Areni pred viĹĄe od 20.000 ljudi, bit e to ove

godine drugi njegov koncert u Hrvatskoj na kojem se oekuje veliki broj fanova njegove bogate glazbene baĹĄtine, posebice - Ĺžena. Zbog velikog zanimanja za ovaj koncert, ĹĄto potvruju brojni pozivi u naĹĄu redakciju i pitanja ĹĄto je s pretprodajom karata, spomenimo da ista joĹĄ

nije krenula, ali organizatori su nam rekli da e javnost biti na vrijeme obavijeĹĄtena o pretprodajnim mjestima i poetkom prodaje koncertnih ulaznica. Pretprodaja ulaznica bit e organizirana preko Interneta (vjerojatno preko ulaznice.hr), uz po jedno prodajno

mjesto u akovcu, VaraĹždinu i Koprivnici. Danas (utorak) dva najbrĹža itatelja koji dou u naĹĄu redakciju s najnovijim primjerkom Meimurskih novina br. 712 poslije 8 h u MaĹžuranieva 2 (II kat), nagraujemo s DVD-om Zdravka olia. (D. Zrna)

AKOVEKA dizajnerica Ksenija Vrbani predstavila couture kolekciju na Cro-a-Porteru

Avangardni duh i mistini glamur

DJ Premiera predstavlja “We LovE HousEâ€? U petak 8. svibnja u akovekom klubu “Dijanaâ€? odrĹžava se veliki party koji s ponosom predstavlja ekipa DJ PREMIERE (Alan, Luksi, Cugo, Denko) pod nazivom “We LovE HousEâ€? . Oni e ugostiti renomirana imena house glazbe. Zahvaljujui ekipi DJ PREMIERE, nastupit e jedan od najboljih hrvatskih house DJjeva i resident cluba “Papayaâ€? Zre DJ E-Base te poznati varaĹždinski DJ Pintha, kao i DJ Yapa u suradnji s nabrijanim DJ Premiera Teamom: DJ Denko i DJ Mikac! U odlinoj atmosferi uz plesnu glazbu i go-go plesaice doĹživite vrhunsku vibru Zra u akovcu, i postanite dio najlueg partyja koji e u Dijani poeti u 21 sat, a trajati sve do 6 sati ujutro! Partijaneri, p(r)ozvani ste! ViĹĄe informacija o “We LovE HousEâ€?partyju posluĹĄajte u emisiji koja godinama vjerno prati house scenu, DJ Premiera Radija 1, ponedjeljkom od 22 sata. Uz live set DJ-a, najvjerniji sluĹĄatelji bit e nagraeni ulaznicama za party, kao i itatelji Meimurskih novina u iduem broju.

Prvu veer ovogodiĹĄnjeg Nivea Cro-a-Portera zatvorila je dramatina couture revija XD Xenia design, akoveke dizajnerice Ksenije Vrbani. Zasiena preta-porter kolekcijama i brojnim inozemnim sajmovima mode na kojima redovito izlaĹže, dizajnerica Ksenija Vrbani jednostavno se htjela apsolutno osloboditi, napraviti neĹĄto drugaije i gotovo buntovno s obzirom na trenutnu situaciju u svijetu mode. Prepoznatljiva crno - bijela paleta boja, oĹĄtri krojevi, avangardni duh i mistini glamur glavne su karakteristike njezine couture

kolekcije. Couture XD Xenia design je jak, Şestok, dramatian i ekstravagantan. Dodatnu dozu dramatike na pisti doarale su nam odlino stilizirane manekenke koje su koraale teatralno i samouvjereno, predstavljajui tako na pravi nain XD couture. Ksenija je ovom kolekcijom pokazala ono ťto najbolje radi kad oslobodi svoju maťtu – igra se formom i volumenom i stvara kreacije koje nije potrebno previťe opisivati jer one govore dovoljno same za sebe, rekla nam je njezina glasnogovornica Ana Bacinger. (D. Zrna)

TJEDNI KALORIFER Tatiana

Paul

08. MAJA - MLADEN BURNA 09. VIĹ E ILI MANJE - DINO DVORNIK 10. U IME LJUBAVI METESSI & Mondo Bongo

TOP LISTA STRANIH 01. USE SOMEBODY KINGS OF LEON 02. INFINITY 2008 - GURU JOSH

FORMULA 13

LISTA DOMAIH 03. IFTOP HE SHOULD EVER LEAVE YOU -

01. 0CRIMSON & CLOVER - PRINCE

TOM JONES

02. PLEASE DON’ T LEAVE ME - PINK

04. HUMAN - KILLERS

03. MAGNIFICENT - U2

05. HOT ‘N COLD -

04. NO YOU GIRLS - FRANZ FERDINAND

KATY PERRY

05. PART OF ME

06. WARM THIS WINTER -

CHRIS CORNELL feat. TIMBALAND

GABRIELA CHILMI

06. WRONG - DEPECHE MODE

07. IF I WERE A BOY - BEYONCE

07. TIME AFTER TIME

08. MILES AWAY - MADONNA

RONAN KEATING

09. VIVA LA VIDA - COLDPLAY

08. I’ D COME FOR YOU - NICKELBACK

10. I’M OUTTA TIME - OASIS

09. POKER FACE - LADY GAGA 10. SHINING LIGHT - ANNIE LENNOX

TOP LISTA TOP LISTA RADIA MEIMURJE

01. BEYONCE HALO! 02. KELLY CLARKSON

01. TOĹ E PROESKI IGRA BEZ GRANICA

MY LIFE WOULD SUCK WITHOUT YOU

02. SMS MOJA ULICA

TOP LISTA 03. RAZORLIGHT WIREDOMAIH TO WIRE

03. COLONIA 

04. ENRIQUE IGLESIAS

LISTA DOMAIH POD TOP SRETNOM ZVIJEZDOM

TAKIN BACK MY LOVE

04. VLADO JANEVSKI 

05. STEVE ANGELO

RUĹ˝ SA TVOJIH USANA 05. KINGS ZAKUNI SE

SHOW ME LOVE FT. LAIDBACK LUKE & RO BIN S

06. BORIS NOVKOVI RUŽO SNENA

06. FLORIDA RIGHT ROUND

07. LUKA NIŽETI SLOBODNO DIŠEM

07. BLACK EYED PEAS BOOM BOOM POW

08. ITD BAND SAMO JE TVOJE LICE

08. ROYKSOPP HAPPY UP HERE

09. LEO DVIJE VATRE

09. T.I.

10. BORIS BABAROVI 

DEAD & GONE FT.JUSTIN TIMBERLAKE

TI NISI VIĹ E MALENA

10. FRANZ FERDINAND NO YOU GIRLS


28. travnja 2009.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 51


za velike i male

Svaštice

Svaštice

Svaštice

Predstavljamo knjigu: “7 navika uspješnih tinejdžera” Mali savjeti za velike tinejdžere “Zabiti dobitni gol u utakmici koja se zove Život odrasle osobe.” Biti tinejdžer prekrasno je, ali i traumatino iskustvo. U knjizi 7 navika uspješnih tinejdžera, njezin autor Sean Covey, upoznaje svakog znatiželjnika s vjenim naelima koje je još prije desetak godina iznio njegov otac Stephan R. Covey. Na zabavan nain ova knjiga, po principu «korak po korak», može pomoi svakom tinejdžeru. Na koji nain? Da

Naš gost • Naš gost • Naš gost

Susret s arobnjakom

«Nije važno kakav auto voziš, ve što nosiš u srcu.»

Moj prvi susret s arobnjakom dogodio se na predstavi u kazalištu. Bio je visok i vitak, crne kratke kose i zagonetnih oiju. Nosio je crni frak i visok šešir. Moji prijatelji i ja došli smo pogledati maioniarsku predstavu. Željeli smo se dobro zabaviti. Umjesto zabave skoro smo umrli od straha. Prvo nam je maioniar uzeo novanike i pretvorio ih u cvjetove. Zatim je pozvao svoju lijepu pomonicu i zamolio je da legne u veliku crnu kutiju koju je tada prepilio velikom pilom i razdvojio je. Pomonica je micala rukama, nogama i glavom, a bila je prepiljena na pola! Poslije predstave krenuli smo do maioniara da ga zamolimo da nam vrati novanike. Tako se naljutio da se pretvorio u zlog arobnjaka i skoro nas je zarobio. Od straha smo pobjegli koliko su nas noge nosile. Više neemo ii na maioniarsku predstavu! Doroteja Lipovi, 2.r OŠ DR. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC

O Branki Primorac smo saznali da je novinarka, fotograkinja, a prije svega spisateljica. Kad bi morala birati da li biti novinar ili spisateljica, ipak je odabrala novinarstvo kao svoju prvu ljubav. Naime, ona ve godinama radi kao urednica kulturne rubrike u Veernjem listu. Njezina knjiga «Maturalac» ve je nekoliko godina jedna od najtraženijih u našoj školskoj knjižnici pa

je više govorila o svojoj drugoj knjizi koja je uvrštena na popis lektire «Ljubavni sluaj maka Joje». Spisateljica jako voli životinje i svojim se pisanjem zalaže za njihovu zaštitu. Zanimljiv susret trajao je prekratko, pitanja je bilo previše, a vrijeme je brzo prolazilo. Na kraju je posvetila i nekoliko minuta za kratak intervju. Saznali smo da su joj njezina djeca izvor

inspiracije za njezine knjige, ali nikad ih potpuno ne uklopi u priu, tu ima i dosta izmišljenog i dodanog. Oni su takoer njezini najstroži kritiari. Poruila je uenicima da što više borave vani u prirodi i uživaju u istom zraku, da se igraju, druže i da uvaju prirodu. Mala novinarska grupa «Tigrii» OŠ IVANOVEC

Portret • Portret • Portret • Portret Moji plemeniti prijatelji Družei se s konjima, uim radovati se životu. Jahanje je najbolji oblik psihoterapije, tvrde strunjaci. Ono takoer popravlja držanje kod djece i razvija ekološku svijest. Jahanjem se bavim ve tri godine, a tom me prekrasnom sportu privukla ljubav prema konjima. Iz tjedna u tjedan s radošu oekujem nedjelju, jer tada idem na trening. Jašemo u jahalištu, na livadama ili seoskom okolicom kako bismo vježbali terensko jahanje. Meni osobno, najdraže je preskakanje prepona, ali i terensko jahanje. Svake nedjelje nadam se preskakanju, jer bez njega ne bi bilo toliko zabavno. Obino jašem s prijateljicama koje se bave tim sportom kao i ja. Uvijek se družimo i zabavljamo. Nakon treninga ostanemo razgovarati kako bismo izmijenile iskustva i dojmove koji su se skupili tokom cijelog tjedna. Evo, što sam do sada nauila o konjima i jahanju: etiri su osnovne vrste kretanja konja: korak, kas, nešto rjee spominjani kenter i galop. Osim preponskog i terenskog jahanja postoji i dresurno jahanje, konjske utrke te polo na konjima, ali i kros s preponama, terapijsko jahanje, western jahanje...

Preskakanje prepona Sjajan je osjeaj preskakati prepone, no želiš li to initi stvar-

u vremenu kad su pred njim mnoge važne životne uloge krene ispravnim pute s ciljem da se dokaže kao osoba, stekne neraskidiva prijateljstva, ne podlegne negativnim pritiscima okoline te da uspostavi dobar odnos s roditeljima. Autor istie kako su to sve preduvjeti da se «zabije dobitni gol u utakmici koja se zove Život odrasle osobe».

Ova knjiga je ilustrirana duhovitim stripovima te je to ini još privlanijom za itanje. Osim stripova, obiluje i mudrim mislima, istinitim priama i mogu je itati ljudi svih godina koji su u doticaju sa tinejdžerom. Dakle, ovu knjigu preporuujem svima. Stvarno je vrijedi proitati! Jakov Rojko, 5.a OŠ ŠENKOVEC

Elena Zlatar OŠ DRAŠKOVEC

Naši gosti • Naši gosti • Naši gosti mela me špota no dobro, treba dovoljno vježbati kako bi se stekla odgovarajua vještina i izbjegli mogui padovi koji i za konja mogu biti vrlo neugodni. Osim što lijepo i elegantno izgledaju, za preskoke je bitno da se i jaha i konj dobro osjeaju i u njima uživaju.

Dresurno jahanje Za ovaj tip jahanja, konja treba trenirati od samoga poetka. Trenirajui dresurno jahanje, konj e nauiti brojne elegantne igure kretanja. Jako je lijepo gledati takvo jahanje, no nije ga ni malo jednostavno izvesti. Najpoznatija škola dresurnoga jahanja je Kraljevska škola dresurnog u Španjolskoj, a jedna se nalazi i u Beu.

Konjske utrke Vrlo su napete i uzbudljive pa okupljaju mnogo gledatelja. Konj treba biti dosta snažan da bi mogao izdržati cijelu utrku. esto se mogu vidjeti u ilmovima, a mnogima su poznate po klaenju.

Polo na konjima Vjerujem da je teško igrati polo, jer treba znati držati konja jednom rukom i voditi ga. Igrai su uvježbani da mogu dobro igrati. Za svaku vrstu jahanja potrebno je puno vježbe. Nisu svi konji dobri za sve vrste, ali ni za onu koja je možda tebi najzanimljivija. Tako su lipicanci najbolji u dresurnom jahanju, holseineri u preponskom, a quarteri u western jahanju. Mnogi ljudi žele kupiti konja, no pri tom misle samo na to kako bi ta krasna životinja uljepšala njihovo dvorište i razveselila obitelj. Ipak, važno je znati da imati konja kao ljubimca nije nimalo jeftino, a ni jednostavno. Konji zahtijevaju mnogo brige i pažnje, mnogo našega vremena. Osim svakodnevne njege i brige o prehrani, svakako bi im trebalo osigurati i društvo (najbolje nekih drugih kunih ljubimaca), jer oni su društvene životinje i ne vole samou baš kao ni ljudi. Iva Majerski, 6.b III. OŠ AKOVEC

Na travicu mehku bom si denes sela, ka ftegnem si nožice i kiticu si splela. Z kite zelene slaviek se javla, skoe, popejvle kak da me pozdrovla mela srdita sem-tam leti kak da me špota i tira: «Nesmeš si cvejta zeti, daj prirodi mira.» Patricija Horvat, 6.r OŠ SV. MARTIN NA MURI

Na Muri Dok se megla stiha spuša i reca divlja po vodi plua, šuka pijsana vu vodi se zmrzovle. Ribi šapa mee i v sebi koše dok mu pimurke žiju grizejo i hranu ližejo. Ivan Vrbii, 7. a

Pod mojim oblokom Pod mojim oblokom pijsana breza stojij. V zijmi je sauma i zmržjeni snejg ž je visij. Na protuletje se rascvete, oživij. Lejpo senco i hlod v leti dilij. Elena Gorianec, 7.a OŠ SV. MARTIN NA MURI

Moje selo na brego Kre šume taožne stoji Sako zaraum Pospona megla Ga gladij. V zijmi hudaj I mrazek ga zna Zažgati. Zbog klopauca trmastoga Niti po noi Nebre spati. Karlo Jambrovi, 6.r OŠ SV. MARTIN NA MURI

Moje šege Jednu sem nedelu delala kuloe. Bili su ijni, ali je kuhja bila kaka pekel. Jajci su bile i po podo i po plafouno i na pusoudi. Sigder sem melo restepla. Nigdor je nej još tuliko zmozane pusoude bilo, kak te. Duk sem ula ka mama ide f hižo, zimnica me stepala. Udjempot se grom na vrotaj pujavio. Za mame je gremelo. Doris Bogdan, 5.b

Pospona jesen Druzga i druzga, Spot me tira Grda megla vlee se Sej pa to. Ide mi na živce, Tak dugo se plete Dok mi se med Noge ne zaplete. Valentino Kristofi, 6.r OŠ SV. MARTIN NA MURI
28. travnja 2009.

sport@mnovine.hr

KOŠARKA: KVALIFIKACIJE ZA A 1 LIGU

Potop u Kaštelima! U prvom kolu kvaliikacija za popunu A 1 lige momad akovca je gostovala u Kaštelima kod jednog od ozbiljnijih kandidata za ulazak u najviši rang hrvatske košarke. Kako i prilii ambicijama – akovec je izgubio. Ali kako? Ovako veliku razliku (minus 42?!) niti najstariji poklonici košarke u našem kraju ne pamte u kvaliikacijama. Što se desilo? Znaju valjda treneri i igrai! Bespredmetno je pisati o igri akovca, jer su ve nakon prvih desetak minuta Boga molili da utakmica

što prije završi! Najbolji strijelci akovca – stranci; Baji je ubacio 12, a Batka 11 koševa. Kakav bi tek bio rezultat da se akovec nije pojaao? U ostalim susretima prvoga kola iznenaujui je rezultat pobjeda Darde na gostovanju kod Kvarnera, dok je Šanac Karlovac upisao «normalnu» pobjedu protiv Kraljevice. U drugom kolu akovec takoer gostuje, ovaj puta kod takoer ambiciozne Darde. Želimo im mnogo bolji nastup i popravljanje dojma. (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA Kvarner – Darda 59:67 Šanac Karlovac – Kraljevica 83:70 Kaštela – akovec 101:59(21:12, 26:12, 23:17, 28:18) AKOVEC: Prprovi 4, Novak Mat. 6, Baji 12, Megla 4, Mudri 9, Zaspan 2, Juras 5, Batka 11, Biševac 2, Stani 3, Ostoja 1, Lenar.

TABLICA: 1. Kaštela

1

1

0

2/+42

2. Šanac Karlovac

1

1

0

2/+13

3. Vrijednosnice Darda

1

1

0

2/+8

4. Kvarner

1

0

1

1/-8

5. Kraljevica

1

0

1

1/-13

6. AKOVEC

1

0

1

1/-42

ZAVRŠILA 4. humanitarna akcija “Plivanjem do svjetlosti”

702 plivaa preplivalo 1.230 kilometara Završila je etvrta po redu humanitarna akcija “Plivanjem do svjetlosti”, koja se ovaj vikend održala na akovekim Gradskim bazenima. Akcija je zapoela u petak, 24. travnja. u 17 sati a trajala je punih 24 sata. Organizator, Lions klub Zrinski akovec veoma je zadovoljan odazivom i preplivanim dužinama. Naime, akciji se ove godine odazvalo 702 plivaa, prema 560 lani. Najmlai pliva imao je 5, a najstariji 81 godinu. Ukupno, preplivalo se 1.230 kilometara i 400 metara, što je za oko 200 kilometara više nego lani. Kod muških, najbolji je bio Deni Jurian, koji je preplivao 32 kilometra, drugo mjesto pripalo je Luki Dodleku sa 31 kilome-

trom i 300 metara, dok je trei ovogodišnji rezultat isplivao Josip Baksa sa 27 kilometra i 350 metara. Kod žena, najbolja je bila Petra Marciuš sa 20 kilometra i 50 metara, druga dužinu isplivala je Jamina Vuko, a tree Suzana Hajdinjak. Kod škola najviše su isplivali akoveki Gimnazijalci, 261 kilometar, slijede uenici ETŠ akovec sa 205 kilometara, dok su trei bili polaznici II. OŠ akovec s nešto manje od 60 kilometara. Broj sudionika, kako i ukupno preplivana dužina iz godine u godinu raste, što najbolje svjedoi da je ova akcija vrlo dobro prihvaena. Inae, ona je tradicionalno namijenjena prikupljanju sredstava za pomo potrebitima

Pobjednici

PREMIER RUKOMETNA LIGA - Perutnina Pipo IPC odlina protiv Metkovia

Za istu peticu ! Najbolja utakmica ove sezone, reenica je koja najtonije opisuje što se minule subote dogodilo u dvorani Graditeljske škole u akovcu. I “najsjajnija” pobjeda. Pao je jaki Metkovi, uvjerljivo 33:24. I dok je u visokoj pobjedi nad Varteks Di Capriom vrhunski rukomet igrala samo jedna momad, ovog puta je i protivnik Perutnine Pipo IPC igrao na visokoj razini. Dolazak treeplasiranog Metkovi bio je garancija da emo vidjeti dobar rukomet, ali ono što se prikazalo na parketu pozitivno je iznenadilo sve. Metkovci bez Kopljara i Karaia nisu jaki koliko su se busali u prsa, a na otvaranju susreta u dvorani Graditeljske škole ostali su malo zateeni. Vrlo brzo su akovani poveli 4:1, ali brzi time out gostujueg trenera vratio je Metkovi u igru. Nakon što su zapoeli susret u obrambenoj formaciji 3-2-1 domai mijenjaju je mijenjaju na 6-0 i ona vrlo brzo donosi rezultat. Uspijeva se odvojiti da bi se na poluvrijeme otišlo kod prednosti 13:9. Drugo poluvrijeme donijelo je nastavka atomskog rukometa u kojem su ipak prednjaili igrai Perutnine Pipo IPC. Na vratima je sjajan bio Lonar sa 14 obrana dok je u napadu protivniku mrežu parao Arnaudovski – 9 pogodaka. No, ovu utakmicu ipak je dobila obrana. Borbeno, pokretljivo i požrtvovno bili su epiteti koji su krasili nastup domaih u defenzivi. Veliki teret iznio je Turk koji se sve više specijalizira za igru u obrani, ali pomagali su mu i ostali suigrai.

Razbijeni Metkovci Ve u 43. minuti akovani imaju plus 9, prednost koju su uspjeli sauvati sve do zadnjeg zvuka sirene za konanih 33:24. Plivaki maraton trajao je 24 sata Meimurske županije, a kome e Lionsi ove godine pomoi, odluit e se za tjedan dana kad na raun sjednu sve donacije. Ove godine novac se prikupljao i za pomo u prometnoj nesrei teško stradaloj stolnotenisaici Sandri Paovi. Iz prikupljenih sredstava akoveki e Lionsi njoj donirati 10 tisua kuna. Osim graana, akciji su plivanjem i donacijama podržali i Lions District 126 Hrvatska, Meimurska županija, Grad akovec, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski plivaki savez, Hrvatski stolno teniski savez, Zajednice sportova Meimurske županije i Grada akovca, Rotary klub akovec, te mnogi drugi donatori. Zavod za javno zdravstvo pak je svima zainteresiranima besplatProslavljeni hrvatski pliva no mjerio tlak i sastav tijela. (D. Gordan Kožulj odazvao se akciji Vugrinec)

U subotu možda po prvi puta ove sezone nije bilo slabe karike, svi koji su zaigrali bili su – sjajni! Što najbolje potvruju i rijei trenera Josipa Borkovia poslije utakmice – Svima dajem odlian. Ovih dva puta po 30 minuta bilo je divota gledati. Naša izjava uoi susreta da Metkovi nije tako jak kao što to sugerira prvenstvena ljestvica bila je tona. Slomili smo ih voljom, željom i angažmanom prvenstveno u obrambenom dijelu. Ovakva igra zadala je i jednu muku: koga proglasiti najboljim igraem utakmice. Nakon pomnog analiziranja odluka je pala na Danijela Mesaria koji je možda trunkicu bio bolji od svojih suigraa. – Poeli smo odlino, pristup je bio kljuan i to se relektiralo na našoj igri. U obrani smo izgarali, dali sve od sebe, a s druge strane u napadu nismo promašivali zicere i smanjili smo broj tehnikih pogrešaka na minimum. Slavljeniki ton nije uspio odmaknuti raspravu o suenju. I dok se ove sezone uglavnom ( i jedino) žalilo na suenje u gostima, ljudi u crnom, u najmanju ruku blago reeno, «drukali» su za Metkovi. No, zbog fenomenalne igre domaina njihove zviždaljke nisu pokvarile zvuk pobjednikih truba. Na kraju treba spomenuti i goste iz Metkovia koji se nisu predavali skoro pa sve do kraja i zbog ijeg je nastupa kojeg je krasila borbenost i htjenje ova utakmica proglašena najboljom u sezoni. U sljedeem 26. kolu Premijer lige Perutnina Pipo IPC gostuje u Kutini kod Moslavine kojoj nužno trebaju bodovi. Ukoliko e se poklopiti sve komponente kao i protiv Metkovia, Moslavina nee imati šanse, ali ve se sada nauilo da na gostovanjima možda ak ni to nee biti dovoljno. (tj, foto: vžr)

U POLUFINALU Kupa protiv tradicionalnog rivala za plasman u Kup europskih kupova

Medvešak je protivnik po mjeri Da srea pra hrabre potvrdilo se još jednom. U etvrtak je u sjedištu Hrvatskog rukometnog saveza održano izvlaenje parova završnice rukometnog kupa i Perutnina Pipo IPC za provnika u polunalu dobila je ekipu koju je najviše priželjkivala – Medvešak Konicu Minoltu. Drugi polunalni par bit e Croaa Osiguranje i Metkovi. Predsjednik akovekog premijerligaša Željko Kavran koji je prisustvovao ždrijebu smatra da je ve ulazak u završnicu veliki uspjeh. – Pobjedom protiv Zadra i ulaskom u final four ponovili smo prošlogodišnji uspjeh i napravili veliki uspjeh. Medvešak je provnik po mjeri, iako meu posljednje etiri ekipe u Kupu nema

slabih provnika. Da je Medvšak provnik po mjeru potvruju i dva ovogodišnja sraza u prvenstvu. U Zagrebu su s minimalnom prednošu slavili Medvjedi, dok je u akovcu sa plus 7 Perutnina Pipo IPC bila puno uvjerljivija. Završnica kupa igra se u Dubrovniku, polufinala su na rasporedu 15. svibnja (petak), a finale, nadamo se s Perutninom Pipo IPC, 16. svibnja (subota). Ukoliko finale izbore CO i Perutnina Pipo IPC, akoveki sastav drugu godinu za redom igrati e poslije rukometne “lige prvaka”, najjae europsko natjecanje - Kup europskih kupova (Cup Winner’s cup). (tj i dz)
28. travnja 2009.

II. HNL- Meimurje ušlo u pobjedniku seriju

Nova tri boda iz Suhopolja za prvoligaške ambicije - Na krilima odline igre brazilske trojke Meimurje drži prikljuak s vrhom Treom uzastopnom pobjedom trener utuk i sportski direktor Doveer ispunili su konano prezentirani plan Upravi pred desetak dana (osvojena su ak dva boda više) i Meimurje je i dalje u igri za pozicijama koje vode u I. HNL. Meimurje je “na krilima” brazilskog dvojca Andre-Leo koji su zabili u Suhopolju uz sjajnog asistenta treeg Brazilca Cicera Lime (Paulinha) koji je vjerojatno i ponajbolji akoveki igra ovog proljea i stigli do pobjede od 2:0 i nova tri boda. Tako pria o strancima ovaj put ne pije vode, jer dok veina ostalih igraa igra u totalno promjenjivoj formi, a na nekima su odigrali ispod svih kriterija, jedine svijetle toke u kontinuitetu su brazilski igrai zahvaljujui kojima slobodno možemo rei akoveki klub u ovom trenutku još uvijek kandidira za I. HNL. Posebice veseli sjajna igra

Andrea koji je jedno vrijeme bio izvan forme, da bi ovog proljea igrao kao preporoen. U Suhopolju je dobrom taktikom postavom i povratkom Vitasa u obrani, Meimurje zaigralo vrsto i ekalo na svoju priliku. Ona se ukazala u nastavku susreta, kada je nakon ubaaja iz kuta Andre donio vodstvo, a pobjedu je u samoj završnici nakon velikog pritiska domaina, ali uglavnom bez velikih prilika potvrdio Eliomar - Leo. Meimurje je tako u nizu tri pobjede i oekuje se nastavak serije, jer dolaze utakmice uglavnom s ekipama iz donjeg dijela tablice. Meutim, niti u jednu utakmicu ne smije se ui olako, jer svi imaju neke svoje kalkulacije. To vrijedi i za predstojeu utakmicu protiv Moslavine (subota, SRC Mladost akovec, 16.30 h) koja je odigrala vrlo dobru utakmicu

na domaem terenu i visoko svladala Imotski. Meutim, Meimurje praktiki više nema pravo na kiks oekuju se pobjeda gotovo u svakoj od predstojeih utakmica. Inae, u Suhopolju u sastavu nije bilo prvog strijelca Vuke koji ima probleme s rukom, ali bi nakon operativnog zahvata s posebnim zavojem trebao konkurirati za momad do kraja sezone.

Još uvijek puno nepoznanica oko lige Iako još uvijek nije poznato koje e pozicije biti dostatne za ulazak u I. HNL ili igranje kvaliikacija, jer konana odluka o ispunjavanju prvoligaških licenci trebala bi biti poznata sljedei ponedjeljak. Tek tada e se znati (valjda !?) koliko e klubova igrati u sljedeoj sezoni u I. HNL. Meutim, Meimurje mora biti što više na tablici, po mogunosti na 5. mjestu ispred Solina jer bi to moglo donijeti izravan ulazak u

I. HNL.. Meutim, Meimurje bi trebalo dobiti licencu poetkom svibnja, jer je ispunjenje svih potrebnih uvjeta vrlo blizu. UoOstali rezulta: Pomorac – Trogir 2:1; Solin – Karlovac 2:1; Mosor – Slavonac CO 0:0; Vinogradar – Istra 1961 2:1; Segesta – H. Dragovoljac 2:2; Junak – Lokomova 2:1; Moslavina – Imotski 4:0.

TABLICA 1. Karlovac 25 15 5 5 41:18 50 2. Istra 25 14 6 5 35:16 48 3. Slavonac CO 25 12 12 1 31:14 48 4. Lokomova 25 14 4 7 42:28 46 5. Solin 25 13 4 8 35:26 43 6. Meimurje 25 12 2 11 49:29 38 7. Vinogradar 25 10 7 8 37:38 37 8. H. Dragovoljac 25 9 9 7 30:33 36 9. Segesta 25 8 7 10 28:36 31 10. Junak 25 9 4 12 32:43 31 11. Pomorac 25 8 5 12 25:35 29 12. Imotski 25 8 3 14 24:38 27 13. Mosor 25 7 5 13 18:32 26 14. Suhopolje 25 6 7 12 24:34 25 15. Moslavina 25 5 6 14 23:40 21 16. Trogir 25 2 10 13 25:39 16 Parovi 26. kola: Trogir – Suhopolje; Meimurje – Moslavina; Imotski – Junak; Lokomova – Segesta; H. Dragovoljac – Vinogradar; Istra 1961 – Mosor; Slavonac CO – Solin; Karlovac – Pomorac.

stalom, garancija Grada akovca oko izgradnje stadionske rasvjete oznaila je da Meimurje mora ispuniti uglavnom “sitnije” uvjete, a najvažniji e biti inancijski - prohodnost žiro-rauna. Što pak se tie rasvjete, ona bi vrlo skoro trebala zasvijetliti na SRC Mladost. Stupovi na pomonom igralištu ve su gotovi, dok se ovaj

tjedan oekuje montaža rasvjetnih stupova na glavnom terenu, a stiže i novi semafor. Uglavnom, vrlo je upitno koji e od klubova zadovoljiti uvjete poput ovih koji su na raspolaganju u akovcu, pa bi Meimurje, posebice u sluaju Lige 16 trebalo ui u prvoligaške vode. (D. Zrna)
28. travnja 2009. III. HNL - ISTOK - Probuena Mladost, Nedeliše ispustilo dva gola prednosti

Preložani u najboljoj utakmici proljea deklasirali Olimpiju Preloška Mladost stigla je do vrlo važne pobjede za izbjegavanje izravne borbe za ostanak. Uvjerljivo je svladana osjeka Olimpija 4:0 golovima Davora Balenta (2), Jaria i Kalšana. Mladost je takoer zapucala i dva penala (Krznar, Cvetko). Inae, u pitanju je bila utakmica koja je vodila u “jednom smjeru”, prema pobjedi domaina, jer gosti su se predstavili u skromnom izdanju i bilo je pitanje s koliko e razlike izgubiti utakmicu. U preloškim redovima su inae uoi utakmice ve lagano “izbledjela sjeanja” na zadnju pobjedu koja je bila neophodna

kako se ne bi kompromitirala cijela sezona i na kraju se dovelo u pitanje i ostanak u ligi (nepoznanica oko ispadanja, iako e ispasti vjerojatno samo 1 ili 2 kluba op.a.). Stoga su tri boda bila neophodna. Utakmicu je obilježila vrlo dobra igra cijelog sastava i uvjerljiva pobjeda, koja je mogla biti i vea da su realizirana dva penala i još nekoliko prilika. Gosti praktiki nisu opasnije zaprijetili domainu. U prvom dijelu je domain osigurao dva gola prednosti. Vodstvo je donio Jari lijepim udarcem glavom, a pred kraj poluvremena dileme oko pobjed-

Ostali rezulta: Križevci – Beliše 2:1; Croaa – Virovica 1:2; Graar Vodovod – NAŠK 2:2; Bjelovar – akovo 4:0; Višnjevac – Mladost (C) 3:1.

TABLICA 1. Graar Vod.

26

16

6

4

55:23

54

2. Graniar

26

16

6

4

53:32

54

3. Križevci

26

16

4

6

42:21

52

4. akovo

25

14

4

7

35:22

46

5. Vukovar ‘91

26

14

4

8

41:31

46

6. Bjelovar

26

13

4

9

44:37

43

7. Virovica

26

12

6

8

39:25

42

8. Nedeliše

26

11

4

11

36:43

37

9. Slavija

25

11

3

11

41:35

36

10. Višnjevac

26

12

0

14

35:47

36

11. Mladost (P)

26

10

5

11

41:46

35

12. Mladost (C)

26

9

5

12

31:34

32

13. Koprivnica

25

8

6

11

36:36

30

14. NAŠK

26

9

3

14

41:44

30

15. Olimpija

25

8

4

13

37:47

28

16. Croaa

26

7

3

16

27:45

24

17. Beliše

25

7

1

17

33:47

22

18. Marsonia

21

1

2

18

14:66

5

Parovi 27. kola: Vukovar ‘91 – Graniar; Nedeliše – Graar Vodovod; NAŠK – Croaa; Virovica – Višnjevac; Mladost (C) – Marsonia; Koprivnica – Križevci; Beliše – Bjelovar; akovo – Mladost (P); Olimpija – Slavija.

TRADICIONALNI turnir osnovnih škola

nika razriješio Balent. Oba puta lijepo je asistirao Cvetko. Odlino je igrao i Krznar, iako se ovjeku pomalo smui kad se pogleda njegovo koljeno i noga. Zaista, svaka ast deku za primjer ostalima kako se brane boje kluba. Imao je Krznar prilike na poetku susreta, kad je dobro reagirao, ali ostao bez sportske sree. U nastavku pak je izborio ak dva jedanesterca. Jednog je nažalost sam zapucao (obrana vratara i visoko preko gola nakon odbijanca iz blizine), a drugog Cvetko (stativa). Uglavnom, ponajbolja preloška partija ovog proljea. Slijedi gostovanje u akovo na kojem e Preložani nažalost zbog privatnih obveza (“firma”, svadbe i sl.) igrati bez nekoliko igraa.

Nedeliše vodilo 0:2, ali domain preokrenuo Da se igralo samo 45 minuta u Vukovaru, naši bi se treeligaši vratili kui pjevajui, s tri boda više na svom kontu. No, u drugom se dijelu susreta sve urotilo protiv Nedeliša, od penala do iskljuenja, pa su Vukovarci dostigli inae visokih 2:0 i na kraju pobijedili. U Vukovar je Nedeliše, kao i na mnogo gostovanja do sada, otišlo desetkovano, što ozljedama, a što drugim obavezama igraa, pa je struka odluila redove popuniti vlastitim pomlatkom. Tu se posebno istaknuo kadet Hrušoci, kojem uz ime stoji godina roenja 1992., a koji je odigrao uistinu dobar susret. Treba rei da je mladcu to prvi

nastup u seniorskom dresu Nedeliša. A dobro su igrali i Nedelišani u prvom dijelu. Pogodak za vodstvo postigao je Dumani, prekinuvši svoj golgeterski post, na precizan ubaaj Bakse. Pred kraj prvog poluvremena, a zahvaljujui pogreški domaeg vratara Prpia, Nedeliše ima 2:0. Dumani se doepao lopte i uposlio Zavrtnika, koji prije odlaska na odmor trese mrežu Vukovara. U drugom poluvremenu Nedeliše zatvorenom igrom, pokušalo sauvati vodstvo, ali nisu uspjeli. Pojaanom Vukovaru nije trebalo dugo da smanji rezultat. Na 1:2 semaor postavlja Babi, koji je u gužvi u gostujuem šesnaestercu bio najviši i najprecizniji. Pet minuta kasnije iz penala Vukovarci izjednaavaju. Do pogotka stiže Nimevi, i to s bijele toke, nakon što je mladi Hrušoci srušio nekog od domaih u svom kaznenom prostoru. Ta je minuta važna zbog još jedne stvari, a to je iskljuenje Zanjka, pa su Nedelišani ostatak susreta proveli s igraem manje. Na kraju ipak pobjeda domaina. Na ubaaj je dobro reagirao Nimevi, a vratar Posavec nije mogao sprijeiti svoju mrežu da se još jednom zatrese. Nakon ovog, ali i dva ne baš laskava domaa susreta, Nedeliše pod hitno treba upisati bodove. Pokušat e to uiniti ve idue subote na Hrašici, kad u 16.30 h doekuje osjeki Grafiar Vodovod. (D. Zrna i Ivana Strahija)

kategorije, a ove godine se oekuje još vei broj ekipa. Stoga se pozivaju svi nastavnici tjelesnog odgoja u meimurskim školama da organiziraju ekipe i odazovu se ovoj akciji NK Meimurje.

MEIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ poziva

Teaj za suce i trenere Meimurski nogometni savez poziva sve zainteresirane za teaj suca ili trenera C kategorije da se osobno jave u prostorije MNS, Neumannova 4, akovec ili na brojeve teleona 328-802 ili 328-804. Kada se prijavi dovoljan broj kandidata zapoet e se sa teajevima. Uvjet za nogometnog

suca je da navršenih 16 godina, a da nisu stariji od 40 godina. Svi zainteresirani za teaj trenera C kategorije moraju dostaviti: kratki športski životopis, potvrdu kluba da je igrao nogometa, svjedodžbu o završnom školovanju, potvrdu o urednom zdravstvenom stanju i domovnicu. (dz)

SKUPŠTINA Zajednice sportskih udruga i saveza

Danas (utorak) na Gradskim bazenima Odgoena sjednica skupštine Zajednice sportskih udruga i saveza Meimurske županije održat e se danas (utorak) 28. travnja na akovekim Gradskim

bazenima. Rije je o redovnoj skupštini na kojoj e se prezentirati izvješa za prošlu 2008. godinu, te usvojiti Statut Zajednice. (dz)

akovec uvjerljiv u Turinu, vrijedan bod Trnave

U srijedu se igra polufinale seniorskog kupa Meimurskog nogometnog saveza. Utakmice se igraju s poetkom u 17 sati. U Prelogu gostuje županijski treeligaš Trnovec, a u Svetom Martinu na Muri Polet ugošuje akovec. Dan kasnije u etvrtak igraju se utakmice etvrtfinala

juniorskog kupa. Igraju: Vratišinec: SOKOL – MEIMURJE, Sveti Martin na Muri: POLET – TRNAVA Mala Subotica: SPARTAK – MLADOST (Prelog) i Podbrest: BUDU NOST – MLADOST (Sveta Marija). Utakmice su takoer u 17 sati.

U DRESU hrvatske reprezentacije U-18

Još jedan Meimurec u reprezentaciji Mladi nogometaš iz Peklenice Filip Škvorc igrao je za dvije utakmice mladu nogometnu reprezentaciji Hrvatske, igraa do 18 godina. Nastupio je u prijateljskom susretu sa Slovenijom u Dekanima (Slovenija) i pokazao svoj talent. Inae, osamnaestogodišnji Filip trenira u Varteksu i uz nogomet odlian je uenik sportskog razreda Srednje gospodarske škole u Varaždinu.

jestio” slobodnjak za poravnanje, izazvao nervozu kod gostiju koji su na kraju primili i drugi zgoditak i “ludi” otišli doma. “Tko e kome, nego “svom svome”. U meimurskom derbiju u Kotoribi puno važniji su bili bodovi gostima, ali oni su i s bodom prezadovoljni. Teško je stradala palovski Dinamo, koji pomalo gubi dah nakon sjajnog poetka drugog dijela sezone. I Dinamo iz Domašinca izborio je vrijedan bod protiv jakog Novog Maroa. Mreže se nisu tresle. Konano je i Sloga nekoga “raznesla”. Bilo je i vrijeme, jer su igrali dobro, ali nisu imali sree, pa i sudake naklonosti. Ovaj put protiv Mladosti nije bilo problema. Rezultati 20. kola: Dubravkaakovec 2:6, Sloboda-Dinamo (P) 7:0, Podravina-ukovec 77 2:1, Dinamo (D)-Novi Maro 0:0, GraniarEllabo-Trnava 1:1, Sloga-Mladost 4:0, Ivanica-Plitvica 2:2.

Sve bliže je završnica IV. HNLsjever skupina A u kojoj je višemanje sve poznato, barem kad je u pitanju borba za vrh tablice. Sloboda je na vrhu, a Podravina “sanja san” da e i drugi u višu ligu. Kako nije nam jasno, ali kad je u pitanju hrvatski nogomet sve je mogue. Od meimurskih predstavnika sad je najbliže vrhu akovec. akovani su zabilježili još jednu blistavu pobjedu. Na gostovanju u Turinu slavili su 6:2. Raune Podravine vrlo lako je mogao poremetiti ukovec ‚77. Vodili su protiv Podravine koja zbog preureenja prostorija igra u Selniku 1:0 prvo poluvrijeme. Moglo je biti prvo poluvrijeme 0:3. Ali, kažu nam ukovani da ih je perfidno zakidao glavni sudac Božidar Kolari. Od poetka kad je podijelio kartone koji nisu bili, pa sve do drugog poluvremenu, kad im je do kraja “namjestio pušku”. Na kraju ispada da nije dosudio ništa “presudno” za domaina, ali je “nam-

TABLICA 1. Sloboda

20 15

3

2

67

-

16

48

2. Podravina

20 13

3

4

65

-

23

42

3. Novi Marof

20 12

3

5

43

-

20

39

4. akovec

20 11

3

6

69

-

28

36

5. Graniar-Ellabo

20

9

8

3

46

-

30

35

6. ukovec 77

20 10

4

6

33

-

23

34

7. Plitvica

20

8

3

9

49

-

47

27

8. Sloga

20

8

2

10

26

-

25

26

9. Dinamo P.

20

8

2

10

34

-

51

26

10. Ivanica

20

6

4

10

29

-

47

22

11. Trnava

20

6

3

11

21

-

42

21

12. Mladost

20

5

3

12

19

-

42

18

13. Dinamo D.

20

4

2

14

29

-

67

14

14. Dubravka

20

3

1

16

20

-

89

10

Parovi 21. kola: Sloga-Dubravka, Mladost-Graniar-Ellabo, Trnava-Dinamo (D), Novi-Maor-Ivanica, Plitvica-Podravina. ukovec 77-Sloboda, Dinamo (P)-akovec.

MEIMURSKA nogometna liga veterana “Sjeverozapad”

POLUFINALE Kupa Meimurskog nogometnog saveza

NK Meimurje ugošuje Preložani ugošuju osnovnoškolce Trnovec, akovec u Sv. Martinu na Muri

I ove godine NK Meimurje organizira nogometni turnir OŠ Meimurske županije od 1. do 4. razreda. Turnir e se održati u petak 22. svibnja na SRC Mladost u akovcu. Prošle godine je sudjelovalo 20 ekipa u dvije

IV. HNL-sjever skupina A

Rezultati 13 kola D.Koncovak - Napredak 1:3; Dubravan - Venera-PMP 4:4; Sloga - Bratstvo 0:3; Mura - Zasadbreg 6:4; Zebanec - Polet 7:3

Tablica 1. BRATSTVO

13 11

1

1

51

13

34

2. VENERA-PMP

13

4

1

47

27

28

8

3. ZEBANEC

13

7

4

2

46

26

25

4. MURA

13

7

0

6

30

40

21

5. DUBRAVAN

13

5

3

5

35

36

18

6. NAPREDAK

13

5

2

6

27

31

17

7. POLET

13

3

3

7

31

42

12

8. SLOGA

13

3

2

8

21

28

11

9. ZASADBREG

13

3

0

10

28

51

9

10. D.KONCOVAK

13

1

5

7

20

42

8

Parovi 14. kola: Dubravan - D.Koncovak; Napredak - Zebanec; Polet - Mura; Zasadbreg - Sloga; Bratstvo - Venera-PMP. Utakmice se igraju 3. svibnja u 14 sa

NK «NEDELIŠ E» ORGANIZIRA

MALONOGOMETNI TURNIR NA NOVOM IGRALIŠTU TRATE U NEDELIŠ U 01.05.2009. GODINE S POETKOM U 10 SATI. KOTIZACIJA PO EKIPI IZNOSI 300 KN. OSIGURANE SU I NAGRADE ZA NAJBOLJE. parkiranje kod prostorija NK NEDELIŠE druženje uz grah i napitke

SVE INFORMACIJE I PRIJAVE NA BROJ 098/570-193
28. travnja 2009. I. ŽNL - 19. KOLO PLAVI – RADNIKI-ELITE 7: (4:0)

PEKLENICA. Igralište Pocurke. Suci: Damir Aldi (Strahoninec), Antun Koruni (Lopatinec), Dragutin Novak (Lopatinec). Delegat: Slavko Novak (Podturen). Strijelci: 1:0 Sanjkovi (5), 2:0 Škvorc (21-11m), 3:0 Govedi (39), 4:0 Govedi (42), 4:1 Patata (50), 5:1 Vidra (58), 6:1 Vidra (64), 7:1 Majeri (80), 7:2 Patata (89). PLAVI: Novak, Vidra, Nerer, I. Turk, Mikuli, D. Turk, Majeri, Zadravec, Sanjkovi, Škvorc (od 46. Radikovi), Govedi (od 59. Vugrinec). Trener: Milivoj Trstenjak. RADNIKI-ELITE: Horvat, Carovi, Blažeka, Toplek, Škvorc, Krmar, eh, Zver, Patata, Sabol (od 14. D. Kovaevi), M. Kovaevi. Trener: Goran Hadži. Žuti karton: I. Turk (Plavi). Crveni karton: Krmar (Radniki-Elite).

BSK – SOKOL 0:1 (0:1) BELICA. Igralište BSK. Suci: Bojan Juras (akovec), Jadran Kukovec (Makovec), Saša Mihali (Lopatinec). Delegat: Krešimir Glavina (Prelog). Strijelac: 0:1 T. Lisjak (21). BSK: Pani, Dodlek, Mesari, Bobianec (od 46. Paler, od 68. Škvorc), Gunc, S. Horvat (od 80. F. Horvat), Baksa, Korent, Mihalec, Kolar, Hajdarovi. Trener: Dragutin Narana. SOKOL: B. Puh, Lebar, Vincek (od 54. Drk), S. Puh, Kerovec, N. Munar (od 89. Slamek), M. Lisjak, Mikulaj, Šolti, T. Lisjak, Nik. Munar (od 68. N. Drk). Trener: Dražen Fric. Žuti kartoni: S. Horvat, Mesari, Korent (BSK), S. Puh (Sokol).

BRATSTVO – VENERA PMP 3:1 (0:0) SAVSKA VES. Igralište Bratstva. Suci: Ivica Križai (Šteanec), Josip Kedmenec (Sv. Marija), Ivan Žganec (akovec). Delegat: Dragutin Horvat (Belica). Strijelci: 1:0 Vuruši (53), 2:0 Varga (66), 2:1 R. Vabec (69), 3:1 Vuruši (87). BRATSTVO: Ladi, Mesari, Kojter, Jambroši, Vidaek, Fras, Gorianec, Novak (od 76. Kopjar), Vlahov, Hižman, Vuruši (od 46. Varga). Trener: Mladen Rešetar. VENERA PMP: Okreša, Cvetkovi, Perko, I. Vabec, L. Vabec (od 75. T. Ambruš, Petrievi, R. Vabec (od 85. Novak), Peras, Kerman, Medved, Škvorc. Trener: Krešimir Šenji. Žuti kartoni: Jambroši, Varga, Goricaj, Kopjar (Bratstvo), I. Vabec, Peras (Venera PMP).

SLOBODA – POLET (SMnM) 3:0 (3:0) SLAKOVEC. Igralište Slobode. Suci: Zoran Hajdinjak (akovec), Željko Kovai (Šenkovec), Dragan Hrustek (M. Mihaljevec). Delegat: Ivan Kova (D. Kraljevec). Strijelci: 1:0 Kamenar (14), 2:0 D. Petek (44), 3:0 Katanec (45). SLOBODA: Posavec, Buhanec, Hižman, Kamenar, Dav. Novak, Katanec, Hergoti (od 80. Ivanuša), Srnec, Goricaj, Dan. Novak, Dra. Petek (od 87. Tkalec). Trener: Stjepan Petek. POLET: urkin, Peri, Karlovec (od 80. Novak), Županec, Hren, Turk, Soboan (od 85. Vrši), Kralj, Gorianec, Šardi, orevi. Trener: Boris orevi. Žuti kartoni: Srnec, G. Petek, Dan. Novak (Sloboda), urkin (Polet). Crveni karton: Tomši-fizioterapeut (Sloboda).

RUDAR – SPARTAK 4:3 (2:1) M. SREDIŠ E. Igralište Šoderka. Suci: Kristinko Jaluši (Kuršanec), Saša Fegeš (Nedeliše), Davor Srnec (Nedeliše). Delegat: Franjo Kocijan (Šenkovec). Strijelci: 0:1 Orehovec (20), 1:1 Kovai (33), 2:1 Rihtarec (36-11m), 2:2 Orehovec (60-11m), 3:2 Kovai (85), 4:2 Vincek (87), 4:3 Orehovec (90-11m). RUDAR: Raj, Levai, Kovai, N. Šolti, J. Leich, Rihtarec (od 37. Liklin), Strojko, A. Leich, M. Šolti, Vincek, Kukovec. Trener: Smiljan Liklin. SPARTAK: Jalšovec, Bari, Mihalic, Opaak, Križai, Podgorelec, Pasler (od 82. Horvat), Orehovec, Hali, Ruži, Šegovi. Trener: Vladimir Bartoli. Žuti kartoni: Kukovec (Rudar), Podgorelec, Bari, Šegovi (Spartak).

POLET – VIDOVAN 1:0 (0:0) PRIBISLAVEC. Igralište Petar Perši. Suci: Darko Jambrovi (Šteanec), Borut Križari (akovec), Nikola Toplek (Nedeliše). Delegat: Dragutin Šaari. Strijelac: 1:0 Palfi (86-11m). POLET: Stamenkovi, Lesjak, Bašek, Nemec, Okreša, Obadi (od 46. Posavec), Magdaleni, Vukovi (od 89. Pintari), R. Glad (od 66. D. Glad), Gajnik, Palfi. Trener: Željko Domjani. VIDOVAN: Šubaša, Hujs, Vidovi, Varga, A. Nesti, Friši, Mario Matulin, Marko Matulin, Horvat, T. Nesti, Škoda. Trener: Radovan Meimurec. Žuti kartoni: Hujs, A. Nesti (Vidovan).

OMLADINAC – MLADOST (I) 4:3 (0:3) NOVO SELO ROK. Igralište Stadion NK Omladinca. Suci: Branko Bacinger (N. Maro), Robert Radek (Pribislavec), Josip Novak (akovec). Delegat: Josip Jeud (Prelog). Strijelci: 0:1 Fodor (16), 0:2 Fodor (29), 0:3 Fodor (42), 1:3 Toplek (46-11m), 2:3 K. Culjak (56), 3:3 Cerovec (60), 4:3 Mlinari (81). OMLADINAC: Murk, Kanižaj (od 46. Bel), Reich, Rešetar, Filipovi, Ratajec (od 67. Risek), K. Culjak, M. Culjak (od 46. Cerovec), Novak, Toplek, Mlinari. Trener: Denis Ratajec. MLADOST: Jeleni, Zorkovi, Cvek, R. Dragovi (od 75. Levai), Horvat, Herman, Fuko, Novak, Vrbanec (od 59. V. Dragovi), Fodor (od 77. Fuko), Jaluši. Trener: Robert Taradi. Žuti kartoni: Reich, Risek, Cerovec, Ratajec (Omladinac), Herman (Mladost). Crveni kartoni: Reich (Omladinac), Cvek (Mladost).

I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

Slakovanima derbi i bod zaostatka za liderom Završnica prvenstva najbolje meimurske nogometne lige bit e itekako uzbudljiva. Polet iz Svetog Martina na Muri nije uspio sauvati pristojnu prednost iz prvog dijela sezone i sada nekoliko klubova kandidira za naslov prvaka i ulazak u IV. HNL. Slobodi derbi i samo bod zaostatka za vodeim Poletom. Kako je Polet držao dosta dugo solidnu bodovnu prednost ona se sada kao «snijeg» otopila. U preostalih sedam kola do kraja prvenstva «etvorka» je u igri za naslov prvaka. U Slakovcu su domai sve riješili u prvom dijelu utakmice. Seriju zgoditaka domaih otvorio je u 14. minuti Željko Kamenar. Nakon toga slijede burne zadnje dvije minute prvog dijela kada Sloboda postiže preko Dražena Peteka i Tomislava Katanca još dva zgoditka za vodstvo od 3-0. Imao je i gostujui Polet svoje prigode, ali ih nije realizirao. Da su domai više željeli pobjedu dokaz je i previše nervozna klupa s koje je zbog uestalog prigovaranja na odluke vrlo dobrog suca utakmice Zorana Hajdinjaka udaljen fizioterapeut Damir Tomši. Nažalost, brojni gledatelji njih tristotinjak u drugom dijelu zgoditak nisu vidjeli. Tri domaa, a jedan gostujui opomenuti igra.

Sokol bolji od BSK-a Sokolu tri boda iz Belice. Gosti iz Vratišinca bili su bolja momad tijekom cijele utakmice. Zgoditak odluke za tri boda postigao je Tomislav Lisjak u 21. minuti. Imali su gosti još nekoliko izglednih prigoda, ali su umalo otišli kui samo sa bodom. BSK je u samoj završnici utakmice propustio uzeti makar bod. Tri domaa, a jedan gostujui opomenuti igra.

Vidovan promašivao nemogue u Pribislavcu Polet teško do domaih bodova. Što sve gosti iz Donjeg Vidovca nisu u Pribislavcu promašili ostat e im u dugom sjeanju. Možda su domai malo u utakmicu ušli sa parolom «lako emo» ali toga u nogometu nema. Mlada momad Vidovana odigrala je vrlo hrabro i može žaliti samo za propuštenim prigodama koje nisu realizirali. Domai u prvom dijelu bilježe samo vratnicu Miše Palfija iz slobodnog udarca i kazneni udarac kada je isti igra u kaznenom prostoru bio povuen ali sudac utakmice Jambrovi to nije vidio ili nije htio vidjeti. U drugom dijelu gosti sve bolji u polju, a domainu sve više briga. Vidovan u drugom dijelu ima pogoenu vratnicu kada se lopta odbila u teren za igru, a ne u domau mrežu. Po drugi puta za domae je mogao biti dosuen kazneni udarac u 75. minuti kada je s lea u kaznenom prostoru gostiju srušen Krunoslav Gajnik. Kao da je sve navodilo da domai trebaju do pobjede doi iz kaznenog udarca kada u 86. minuti Alen Nesti neoprezno starta na Mišu Palfija i ovaj puta za suca Jambrovia dvojbe nije bilo kazneni udarac za Polet. Loptu je na 11 metara namjestio Mišo Palfi i svladao vratara Vidovana Ninu Šubašu za pobjedu od 1-0. Dvojica gostujuih opomenutih igraa.

Rudar uspješniji u golijadi Domaa pobjeda Rudara. No, nije baš tako izgledalo na samom poetku utakmice. Imali su gosti iz Male Subotice tri lijepe prigode za postii zgoditak. Da su napadai bili malo prisebniji tko zna kako bi sve to na kraju završilo. I ovako je svejedno Spartak prvi poveo 1-0 u 20. minuti zgoditkom pucaki izuzetno raspoloženog Nenada Orehovca koji se još dva puta upisao u listu strijelaca. Kod ovog zgoditka i domai vratar Raj je loše reagirao pa i njemu ide dio krivice za vodstvo

gostiju. Kao da je vratar Spartaka Jalšovec želio uzvratiti domaem vrataru na pogrešci i uz njegovu pomo Rudar zgoditkom Alena Kovaia u 33. minuti dolazi do poravnanja rezultata na 1-1. U 36. minuti domai imaju kazneni udarac, a siguran sa 11 metara za vodstvo od 2-1 bio je Luka Rihtarec. U drugom dijelu još dva kaznena udarca. Za svaku momad po jedan. Prvi su imali gosti u 60. minuti kada dolaze zgoditkom Nenada Orehovca do poravnanja rezultata na 2-2. U posljednjih pet minuta utakmice ak tri zgoditka. Rudar postiže dva u periodu od 85. do 87. minute. U vodstvo od 3-2 domae dovodi svojim drugim zgoditkom na utakmici Alen Kovai. Na 4-2 povisuje Deni Vincek. Spartaku je ostala tek 90. minuta kada iz drugog za njih dosuenog kaznenog udarca Nenad Orehovec ublažava poraz na 4-3. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa.

Visoka pobjeda Plavih (P) Sedmica Plavih Radnikom. Težak poraz doživio je Radniki u Peklenici. Ve nakon prvih 45 minuta domai su imali vodstvo od 4-0. Prvi je mrežu gostujueg vratara Mihaela Horvata u 5. minuti naeo Petar Sanjkovi. U 21. minuti Plavi imaju kazneni udarac kojeg za 2-0 realizira Krunoslav Škvorc. Kod dosuivanja kaznenog udarca Radnikom je iskljuen Darko Krmar jer je sprijeio domaeg napadaa da postigne zgoditak. Do kraja prvog dijela slijede još dva zgoditka Saše Govedia. Radniki poetkom drugog dijela u 50. minuti zgoditkom Nikole Patate smanjuje na 4-1. Slijede dva zgoditka Emila Vidre i Plavi u 64. minuti imaju vodstvo od 6-1. Sedmi domai zgoditak postiže domaa 2sedmica2 Tihomir Majeri u 80. minuti. Minutu prije kraja utakmice drugi zgoditak Nikole Patate, a i drugi zgoditak gostiju za poraz od 7-2. Jedan domai opomenuti igra.

Bratstvo nastavilo uspješan niz Bratstvo u seriji pobjeda. Nisu domai do nje došli u nedjelju baš lako. Nakon prvih 45 minuta zgoditaka nije bilo. U drugom dijelu prvo u 53. minuti Goran Vuruši postiže zgoditak, a potom u 66. minuti Boris Kocijan za vodstvo Bratstva od 2-0. Venera PMP smanjuje na 2-1 tri minute kasnije zgoditkom Roberta Vabeca. Tri minute pak prije kraja konanih 3-1 za Bratstvo postavlja svojim drugim zgoditkom na utakmici Goran Vuruši. etiri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa.

Ivanovani ispustili tri gola prednosti U Novom Selu Rok Mladost ispustila vodstvo od 3-0. Kada su gosti iz Ivanovca nakon prvih 45 minuta igre trostrukim strijelcem Ivanom Fodorom imali vodstvo od 3-0 malo tko od domaih navijaa se nadao da u drugom dijelu može doi do preokreta rezultata, ali to se ipak dogodilo. Ve u prvoj minuti drugog dijela domai imaju kazneni udarac kojeg realizira Dario Toplek. Kristijan Culjak u 56. minuti smanjuje vodstvo gostiju na 3-2. Ivica Cerovec prekrasnim slobodnim udarcem poravnava rezultat na 3-3 u 60. minuti i završnicu utakmice ini neizvjesnom. U 79. minuti malo arke na terenu i u svlaionicu su prije vremena morali domai David Reich i gostujui Silvio Cvek. Pravo oduševljenje domaih navijaa stiglo je u 81. minuti kada Omladinac u vodstvo od 4-3 dovodi svojim zgoditkom Nino Mlinari. Tri minute prije kraja utakmice Mladost ima prigodu iz kaznenog udarca da stigne do boda ali ništa od toga. etiri domai i jedan gostujui opomenuti igra.

LISTA STRIJELACA 17 zgoditaka – Mišo Palfi (Polet P) 15 zgoditaka – Jurica Novak (Omladinac NSR) 11 zgoditaka – Tomislav Baksa (BSK), Kristijan Hergoti (Sloboda S), Milan Mesari (Bratstvo SV) 10 zgoditaka – Daniel Novak (Bratstvo SV), Dražen Horvat (Vidovan), Krunoslav Gajnik (Polet P), Nikola Munar (Sokol) 9 zgoditaka – Davor Vabec (Mladost I), Luka Rihtarec (Rudar), Tihomir Majeri (Plavi Pek.) 8 zgoditaka – David Reich (Omladinac NSR), Slobodan Horvat (BSK), Zoran Šardi (Polet SMNM), Dražen Petek (Sloboda S) 7 zgoditaka – Matija Pavlekovi, Igor Šegovi (Spartak), Denis Srnec (Sloboda S), Robert Glad (Polet P), Alen Kovai (Rudar), Nikola Patata (Radniki) 6 zgoditaka – Danijel Novak (Sloboda S), Andrej Gorianec (Polet SMNM), Miran Horvati (Polet P), Goran Kerman, Robert Vabec (Venera PMP), Ivica Cerovec (Omladinac NSR)

FAIR PLAY Iskljueni: David Reich (Omladinac NSR), Silvio Cvek (Mladost I), Damir Tomši fizioterapeut (Sloboda S), Darko Krmar (Radniki) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: David Reich (Omladinac NSR), Nino Herman (Mladost I), Dalibor Hujs, Alen Nesti (Vidovan), Igor Šegovi (Spartak), Denis Srnec, Danijel Novak (Sloboda S), Boris Varga (Bratstvo SV), Dalibor Mesari, Dejan Korent (BSK)

STATISTIKA 32 postignuta zgoditka ili 4,5 po utakmici 4 iskljuenja 26 opomenutih igraa 7 kaznenih udaraca dosueno, a 6 realizirano Rezulta: Sloboda (S) - Polet (SMnM) 3-0; Polet (P) - Vidovan 1-0; Bratstvo (SV) - Venera PMP 3-1; Rudar - Spartak 4-3; Omladinac (NSR) - Mladost (I) 4-3; BSK - Sokol 0-1; Plavi (P) - Radniki Elite R.O. 7-2

TABLICA 1. Polet (SMnM)

19 12

4

3

29:14 40

2. Sloboda (S)

19 12

3

4

46:24 39

3. Sokol

19 11

5

3

41:23 38

4. Polet (P)

19 11

4

4

57:29 37

5. BSK

19

9

4

6

35:27 31

6. Spartak

19

7

4

8

33:30 25

7. Plavi (P)

19

6

7

6

33:33 25

8. Bratstvo (SV)

19

7

4

8

39:40 25

9. Omladinac (NSR)

19

7

4

8

50:52 25

10. Venera PMP

19

6

6

7

27:30 24

11. Mladost (I)

19

5

4

10

31:39 19

12. Rudar

19

4

7

8

26:43 19

13. Vidovan

19

4

2

13

33:61 14

14. Radniki Elite R.O.

19

2

2

15

26:61

8

Parovi sljedeeg kola: Polet (SMnM) - Plavi (P); Radniki Elite R.O.; Sokol - Omladinac (NSR); Mladost (I) – Rudar; Spartak - Bratstvo (SV); Venera PMP - Polet (P); Vidovan - Sloboda (S)

MEIMURSKA LIGA – VETERANI – ZAPAD

MEIMURSKA LIGA – VETERANI – ISTOK BSK – MLADOST (P) 3:1 (0:0)

PODTUREN – SPARTAK 2:3 (0:2)

SLOBODA – SLOBODA (M) 1:1 (0:0)

OMLADINAC – NEDELIŠE 1:0 (1:0)

BELICA. Igralište Mostiše. Sudac: Ivan Žganec (akovec). Strijelci: 1:0 V. Horvat (52), 2:0 V. Horvat (65-11m), 3:0 Mlinari (66), 3:1 Hozjak (90). BSK: J. Horvat, Trstenjak, Mati, Kovaec, Haek, Pintari, Mlinari, V. Horvat, Puklavec, Buhin, M. Horvat. MLADOST: Hali, Hozjak, Marcijuš, Martinec, ižmešija, Kalšan, Slaviek, Lipi, Kljaji, Bauer, Ružman.

PODTUREN. Igralište Trnoc. Sudac: Renato Posavec (Strahoninec). Strijelci: 0:1 Lonari (14-11m), 0:2 M. Križai (39), 0:3 Lonari (55), 1:3 I. Strahija (75), 2:3 Koevar (77). PODTUREN: Šolti, Kerovec, Horvat, J. Strahija, Biber, Drk, I. Strahija, Koevar, Ovar, Hranilovi, Lepen. SPARTAK: Hrustek, I. Križai, Požgaj, Sušec, Horvat, Milijani, M. Križai, Marec, Taradi, Lonari, Juras.

SLAKOVEC. Sudac: Radovan Posedi. Strijelci: 1:0 Hea (61), 1:1 Šari (89). SLOBODA (S): Vibovec, Tomši, Marciuš, Srnec, Kiri, Petak, Gavez, Hea, Goricaj, Krištofi, Filipi. SLOBODA (M): Kovaec, Vinceti, Kuek, Gorianec, Šari, Žižek, M. Vidovi, Hren, Bratkovi, Radek, R. Vidovi.

MAKOVEC. Igralište Trate. Sudac: Nino Škrobar (Brezje). Strijelac: 1:0 Blažon (40). OMLADINAC: Damiš, Perho, Posavec, Vukovi, Vrbanec, Novak, Kovaevi, Grahovec, Bedi, Blažon, Kukovec. NEDELIŠ E: Borko, Novak, Tkalec, uek, Maek, D. Branilovi, V. Branilovi, Marciuš, Vukši, Pongrac, Novak.

JADRAN – RADNIKI 3:2 (1:1) POLET – DINAMO 4:7 (1:3) PRIBISLAVEC. Sudac: Dražen Novak (Novo Selo Rok). Strijelci: 1:0 Ž. Ivai (5), 1:1 Z. Vugrinec (20), 1:2 Z. Vugrinec (25), 1:3 Z. Vugrinec (30), 1:4 Mihalic (50), 2:4 Posavec (58), 2:5 Sabol (70), 2:6 Sabol (80), 3:6 Posavec (82), 4:6 Radek (85), 4:7 Z. Vugrinec (90). POLET: Grkavec, D. Posavec, D. Ivai, Vrbanec, N. Posavec, Šolti, Ž. Ivai, Prpovi, Sever, Radek, Pintar. DINAMO: Hajdarovi, Ceceli, Tot, Marodi, Mihalic, Jambroši, Husi, Z. Vugrinec, Mihoci, I. Vugrinec, Sabol.

HODOŠAN – MLADOST (I) 3:4 (1:2) HODOŠAN. Igralište Hodošan. Sudac: Rudol ižmešija (D. Dubrava). Strijelci: 1:0 Švec (14), 1:1 Lajtman (34-11m), 1:2 Lajtman (44), 2:2 Švec (51), 3:2 Šteok (54), 3:3 Lajtman (67), 3:4 Cigrovski (83). HODOŠAN: Krznar, Domini, Sabol, Mihokovi, A. Srpak, Vlah, Švec, S. Srpak, Smolek, Vlahek, Šavora. MLADOST: Mihalini, Višnji, Boži, Jambrovi, Tkalec, Klinec, Lajtman, Toplek, Pojer, Talan, Cigrovski.

ŠTEFANEC. Igralište Jadran. Sudac: Marinko Hrušoci (Nedeliše). Strijelci: 1:0 Kranec (36), 1:1 Vlahek (44), 2:1 Janec (65), 2:2 Novak (78), 3:2 Kranec (87). JADRAN: Koiš, Hrasti, Bašek, Kameni, Novak, Sermek, Pavlekovi, Janec, Kranec, Krištofi, Korent. RADNIKI: Kovaec, Baksa, Hajdarovi, Bacinger, Horvat, Krznar, Novak, Potonjak, Vlahek, Vodopija, eh.

TABLICA 1. Spartak 2. Mladost (I) 3. BSK 4. Dinamo (D) 5. Vidovan 6. Jadran 7. Polet (P) 8. Radniki 9. Hodošan 10. Podturen 11. Mladost (Pr.)

13 13 13 13 12 13 13 13 13 12 12

10 9 6 7 5 5 4 3 3 2 2

3 2 3 0 3 2 4 4 2 3 2

0 2 4 6 4 6 5 6 8 7 8

55:18 46:16 30:24 37:36 37:32 27:35 28:31 18:34 23:49 23:29 21:41

33 29 21 21 18 17 16 13 11 9 8

OMLADINAC – RUDAR 4:0 (4:0)

ŠENKOVEC – STRAHONINEC 4:1 (1:0)

NOVO SELO ROK. Igralište Omladinac. Sudac: Željko Kovai. Strijelci: 1:0 Jurinec (10), 2:0 A. Varga (18), 3:0 Kovaevi (33), 4:0 Kovaevi (37). OMLADINAC: Grahovec, Skoliber, Srnec, Jaklin, Bel, Fric, Golubi, A. Varga, Jurinec, B. Varga, Kovaevi. RUDAR: Šaari, Vinkovi, Varga, Kovai, Rob, Žerjav, Trstenjak, Novak, Glavina, Liklin, Srnec.

ŠENKOVEC. Igralište Gorica. Sudac: Velimir Levai (Novakovec). Strijelci: 1:0 Marcijuš (43), 2:0 Marcijuš (72), 3:0 Marcijuš (76), 3:1 Zobec (81-11m), 4:1 Marcijuš (86). ŠENKOVEC: Zadravec, Novak, Kosma, Fras, Hozjan, Baranaši, D. Kolar, M. Kolar, Kekeš, Marcijuš, Cerovski. STRAHONINEC: Fodor, Žvorc, Žuni, Kova, Makovec, Maek, Drabi, Zobec, Pavlekovi, Marciuš, Hadži.

BRATSTVO – POBJEDA 3:3 (2:2) SAVSKA VES. Igralište Bratstva. Sudac: Dragutin Novak (Lopatinec). Strijelci: 1:0 Vrbanec (6), 1:1 J. Topolnjak (23), 1:2 J. Topolnjak (32), 2:2 Knez (45-11m), 3:2 Baksa (52), 3:3 J. Topolnjak (65-11m). BRATSTVO: Žnidari, Posavec, Bujan, Petek, Vrbanec, Grabar, J. Boži (od 46. Baksa), S. Boži, Knez, Mesari, Senar. POBJEDA: Marciuš, Paši, Kova, Horvat, Ivani, Pintari, Zamuda, Furdi, D. Topolnjak, Zobovi, J. Topolnjak.

SOKOL – AKOVEC 1:5 (1:4) VRATIŠINEC. Igralište Sokol. Sudac: Franjo Hergoti (Ž. Gora). Strijelci: 0:1 Štefiar (6), 0:2 Štefiar (11), 0:3 Štefiar (17), 1:3 Horvat (21), 1:4 Kneževi (42), 1:5 Štefiar (83). SOKOL: Petak, Jambreši, Zadravec, Horvat, Škvorc, isar, Novak, Leško, Tomaši, Mikolaj, Vincek. AKOVEC: Bogdan, Kneževi, Koleni, Gaal, Sanjkovi, Saer, Hranilovi, Pongrac, Žganec, Škrobar, Štefiar.

TABLICA 1. Omladinac (NSR) 2. Pobjeda 3. akovec 4. Nedeliše 5. Bratstvo (SV) 6. Rudar 7. Sloboda (M) 8. Sokol 9. Strahoninec 10. Omladinac (M) 11. Šenkovec 12. Sloboda (S)

14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14

11 10 10 8 6 5 5 4 3 3 3 1

1 2 2 2 3 5 4 2 2 1 1 3

2 1 2 4 5 4 5 8 9 10 9 10

81:19 48:20 48:24 38:25 42:39 42:32 30:41 34:46 18:54 30:55 19:45 20:50

34 32 32 26 21 20 19 14 11 10 10 6
28. travnja 2009. II. ŽNL ISTOK - 19. KOLO NAPRIJED – DRAVA 1:1 (0:1) CIRKOVLJAN. Igraliťte Zdenci. Suci: Marin Horvat (S. Ves), Rudolf iŞmeťija (D. Dubrava), Toni FaŞon (akovec). Delegat: Antun Vlahek. Strijelci: 0:1 Mesarek (19), 1:1 F. Horvat (57). NAPRIJED: Viher, M. Horvat (od 46. Ž. Glavina), MoŞek, Z. Horvat, N. ReŞek, M. MoŞek, I. Glavina, Marnec, P. Horvat (od 74. Lukai), Sai (od 46. Vuk), D. ReŞek. Trener: Tomica Šestan. DRAVA: Koiť, Štrok, Klari (od 87. Igrec), Šimuni, Novak, Ivaci, Hoťnjak, Mesarek, RuŞi (od 89. D. Bartoli), Ž. Ivaci (od 74. M. Bartoli), FurundŞija. Trener: Ivan Bartoli. Žu kartoni: Z. MoŞek (Naprijed), Ž. Ivaci, Z. Ivaci, Klari, Šimuni (Drava).

PODTUREN – DUBRAVA 3:0 (1:0) PODTUREN. Igraliťte Trnoc. Suci: DraŞen Jurec (Hodoťan), Tomica Cerovec (Sv. Marija), Nikola Zanjko (Nedeliťe). Delegat: Dragun Koruni. Strijelci: 1:0 Kovai (45), 2:0 Balenovi (55), 3:0 Kovai (74). PODTUREN: Jambroťi, P. Telebuh (od 84. Grbavec), Srťan, Radovan, Škvorc, Kolari, D. Kovai (od 78. R. Kovai), BoŞi, Mravljak (od 60. Lepen), I. Telebuh, Balenovi. Trener: Duťan Novak. DUBRAVA: Mui, Gavez, Piťpek, Fodor, Hu nec, Maari, Rajf, Bobianec, Koevar, Bauer, Gotal.

MLADOST – BORAC PMP 1:2 (0:1) SV. MARIJA. Igraliťte Mladost. Suci: Maja Horvat (S. Ves), Nikola Toplek (Nedeliťe), Josip Jurinec (Ivanovec). Delegat: Željko Štefanac (akovec). Strijelci: 0:1 Granar (13), 1:1 Šamarija (47-11m), 1:2 RuŞman (74). MLADOST: Mir. Kranjec, D. Orehovec (od 78. Hobor), Posavec, Mar. Kranjec, Šamarija, Šulj, G. Orehovec (od 75. Papak), Bogdan (od 75. Markovi), M. Orehovec, Igrec, Štrok. Trener: BoŞidar Kedmenec. BORAC PMP: Vlah, R. Brumen (od 74. Novak), Granar (od 87. Jambroťi), Cika, BlaŞini, Bister, Zrna, Hali, N. Brumen (od 89. Drvoderi), RuŞman, Srpak. Trener: Ivan Zrna. Žu kartoni: D. Orehovec (Mladost), BlaŞini, Granar, RuŞman (Borac PMP).

DUBRAVAN – GRANIAR (N) 2:1 (1:0) D. DUBRAVA. Igraliťte Krbulja. Suci: Dalibor Juri (akovec), Renato Posavec (Strahoninec), Darko Pokriva (Nedeliťe). Delegat: Stjepan Talan (Ivanovec). Strijelci: 1:0 B. Brljak (28), 1:1 Kolari (50), 2:1 Kokťa (77). DUBRAVAN: Cveni, Jakupak, Mikulan, Na, Horvat, Miser (od 66. Vuenik), Jadan, Kokťa (od 82. Smolek), Lovrek, Špoljak, B. Brljak (od 88. Kardoť). Trener: Vladimir Fabi. GRANIAR: Šalamon, Kolari, Petek, Orehov, Paler, D. Drvoderi, S. Drvoderi, Novak, A. Drvoderi, BlaŞon, Posavec. Trener: Josip Katani. Crveni karton: Petek (Graniar).

OMLADINAC – DRAŠKOVEC 1:2 (1:2) DRŽIMUREC-STRELEC. Igraliťte Omladinac. Suci: Zoran Novak (M. Srediťe), Stjepan Fic (Lopanec), Milivoj Bali (Nedeliťe). Delegat: Daniel Koťak (G. Mihaljevec). Strijelci: 1:0 Mesari (9), 1:1 D. Vule (10), 1:2 Kova (44). OMLADINAC: Šantavec, Krmar (od 55. Novak), Domjani, Dra. Dodlek, Taradi, KriŞai (od 75. Dav. Dodlek), Vlaťi, Lackovi, Mesari, Jankoviť, Sabolec. Trener: Darko Stamenkovi. DRAŠKOVEC: Igrec, Jambrovi, Piťpek, Kova, M. Vule, F. Piťpek, mrlec, avlek, Repalust (od 76. G. Slaviek), D. Vule, Majai (od 51. Baksa). Trener: BoŞidar Repalust. Žu kartoni: avlek, F. Piťpek (Draťkovec).

OTOK – GALEB 1:5 (1:1) OTOK. Igraliťte Otok. Suci: Zdravko Topliťnjak (N. Ves), Bojan Rodiger (Totovec), Boťko Martan (Štefanec). Delegat: Dejan Kova. Strijelci: 1:0 Hladnik (30), 1:1 Vlah (40), 1:2 Mihaljac (61), 1:3 Soka (67), 1:4 Mihaljac (71), 1:5 Mihaljac (74). OTOK: Toplek, Vargek, D. ReŞek, Vuji, S. Kalťan, Palai (od 44. Lepen), Reif, Malek (od 65. Šimec), D. Kalťan, Hladnik, Grabant. Trener: Ivica Kalťan. GALEB: Domini, N. Balent, Mihoci, Petri, G. Soka (od 77. Kos), Markan, Vlah, Frani, Vuk (od 85. I. Soka), Erdelji (od 65. Slaviek), Mihaljac. Trener: Dubravko Miťin. Žu kartoni: ReŞek (Otok), Vlah (Galeb). Crveni karton: S. Kalťan (Otok).

MLADOST – CROATIA 3:4 (0:2) PALINOVEC. Igraliťte Mlados. Suci: Radovan Posedi (Puťine), Darko Jambrovi (Štefanec), Mario Pintari (Nedeliťe). Delegat: Dragun Vuk (akovec). Strijelci: 0:1 Debelec (18), 0:2 Debelec (24), 0:3 Krmar (47), 1:3 Mihalic (58), 1:4 Debelec (75), 2:4 Sabol (78), 3:4 Mihalic (81). MLADOST: I. Kolari, N. Kolari, Sabol, Cirkveni, avlek, Sabol (od 55. Borovi), Gorupi, Brez, Mihalic, emerika, Talan. Trener: Duťan Podgorelec. CROATIA: Patarec, urila, D. Bali (od 88. Marnec), Hunjadi, M. Bali, Kolar, Kosi, RuŞi, Krmar, Ciglar, Debelec. Trener: Stjepan Makar. Žu kartoni: Gorupi, emerika (Mladost), Ciglar, Patarec, RuŞi (Croaa).

II. ŽNL ZAPAD - 19. KOLO

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - ISTOK

Naprijedu samo bod u susjedskom derbiju U Cirkovljanu bez pobjednika. ak su gos iz Donjeg Mihaljevca od 19. minute zgoditkom Augusta Mesareka imali vodstvo od 1-0. Naprijed je tek u 57. minu uspio poravna rezultat na 1-1, a zgoditak je za domae posgao Filip Horvat. Jedan domai, a eri gostujua opomenuta igraa. Tako je Naprijed i dalje ovog proljea ostao neporaŞen, a i bodovna razlika pred drugoplasiranom Croajom je poveana na 9 bodova. Nedjelja donosi njihov meusobni susret u Orehovici i eventualnom pobjedom Naprijeda prvak bi mogao bi sve izvjesniji. Pobjeda Croaje u Palinovcu. RaspoloŞeni za poszanje zgoditaka bio je gostujui trostruki strijelac Tomislav Debelec. Prva dva posgao je u prvom dijelu utakmice. Prvi u 18. minu glavom nakon udarca iz kuta. Šest minuta kasnije pobjegao je domaoj obrani i ve je 2-0 za Croaju. Domai nikako da poveŞu svoje redove. Iz prvog dijela jedna prava prigoda kada je nakon udarca iz kuta lopta udarila u vratnicu i odbila se u teren za igru. Poetkom drugog dijela u 47. minu na 3-0 vodstvo gosju povisuje Marijan Krmar. Domai su tek u 58. minu uspjeli svlada vratara Croaje Patareca. Poťlo je to za nogom Maji Mihalicu. Nakon toga i domai gledatelji oekivali su neťto bolju igru domae Mlados. No, u 75. minu po trei puta strijelac za goste je Tomislav Debelec i Croaa ima gotovo nedosŞnu prednost od 4-1. Tako je izgledalo, ali su domai u h posljednjih petnaestak minuta igre opasno ssnuli goste. Prvo su u 77. minu propusli realizira kazneni udarac, bolje reeno Paterec je is obranio, ali iz iste akcije pravim lob udarcem Željko Sabol smanjuje na 4-2. Kad je u 81. minu svojim drugim zgoditkom na utakmici Maja Mihalic smanjio na 4-3 sam niť utakmice bio je zanimljiv. No, gos su uspjeli odrŞa to minimalno vodstvo i na kraju sasvim zasluŞeno pobijedili. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Podturen lako sa Dubravom. Dobro su se susjedi iz Sivice u prvom dijelu drŞali. Tek u 45. minu primili su zgoditak kojeg je posgao Dragan Kovai. Is je igra bio strijelac i u drugom dijelu utakmice. Poetkom drugog dijela u 55. minu Mihovl Balenovi povisuje domae vodstvo na 2-0. A ve spomenu Dragan Kovai u 74. minu postavlja konanih 3-0 za Podturen. Za pohvalu je ťto u susjedskom derbiju nije bilo ni jednog opomenutog igraa. Dubravan bolji od Graniara. ak 300 gledatelja skupilo se u sportskom parku Krbulja. Benjamin Brljak u 28. minu domai Dubravan dovodi u vodstvo od 1-0. Tim se rezultatom oťlo na odmor. Poetkom drugog dijela u 50. minu gos iz Novakovca

zgoditkom Tihomira Kolaria dolaze do poravnanja rezultata na 1-1. U 66. minuti Graniaru je zbog druge opomene iz igre iskljuen Josip Petak. Tako brojano slabiji u 77. minu primaju zgoditak koji posĹže Stanko KokĹĄa i odlaze kui poraĹženi. Ni jedan opomenu igra. Pobjeda Borca PMP u Svetoj Mariji. Ve u 13. minu gos iz TuriĹĄa nakon jedne pogreĹĄne procjene u istravanju sa gol crte domaeg vratara Kranjeca zgoditkom Tomislava Granara imaju vodstvo od 1-0. U 31. minu David Igrec puca k pokraj vraju Borca PMP. Dvije minute kasnije i gos imaju slinu prigodu, ali je Antun RuĹžman za malo neprecizan. Odmah na poetku drugog dijela utakmice u 47. minu za domau Mladost opravdano je dosuen kazneni udarac kojeg je realizirao za 1-1 Sven Ĺ amarija. Nakon toga gos su zaigrali puno bolje i rezultat takve igre je zgoditak u 74. minu kojeg je za pobjedu od 2-1 posgao ponajbolji igra gosju Antun RuĹžman. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa. DraĹĄkovec bolji od Omladinca. Sve se odigralo u prvih 45. minuta. Domai Omladinac dosta rano u 9. minu zgoditkom Mire Mesaria dolazi u vodstvo od 1-0. Samo je minutu trajalo to domae vodstvo kada je Dejan Vule poravnao rezultat na 1-1. Pobjedu gosma iz DraĹĄkovca minutu prije kraja prvog dijela donosi svojim zgoditkom Dario Kova. U drugom dijelu domai su pokuĹĄavali ne bi li doĹĄli barem do boda ako ne i viĹĄe, ali nije iĹĄlo. Po sunanom vremenu obje momadi pruĹžile su dinaminu, ali i fer igru sa trojicom opomenuh igraa. Jedan domai i dvojica gostujuih. Visoka pobjeda Galeba u Otoku. U prvom dijelu bolji su bili gos iz Oporovca. Propusli su realizira tri lijepe prigode za zgoditak. Kad ne posgneĹĄ primiĹĄ zgoditaka i to joĹĄ prekrasni sa dvadesetak metara iz slobodnog udarca u 30. minu, a posgao ga je za vodstvo domaih od 1-0 Andrej Hladnik. Pet minuta prije kraja prvog dijela utakmice Galeb dolazi do poravnanja rezultata na 1-1 zgoditkom Martina Vlaha. U drugom dijelu na samom poetku u 50. minu Galeb ne realizira kazneni udarac. Od 53. minute domai ostaju bez iskljuenog SlaviĹĄe KalĹĄana jer je napucao loptu u glavu gostujuem igrau kada je ovaj leĹžao na travi. Nakon toga domai brojano slabiji su pali. Kod Galeba se istaknuo u drugom dijelu trostruki strijelac Marko Mihaljac u 61., 71. i 74. minu, a njemu se za pobjedu Galeba od 5-1 prikljuio svojim zgoditkom u 67. minu Goran Soka. Po jedan opomenu igra u svakoj momadi.

FAIR PLAY Iskljueni igrai: SlaviĹĄa KalĹĄan (Otok), Josip Petak (Graniar N) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju:Danijel Ciglar, SaĹĄa RuĹži (Croaa), Zoran MoĹžek (Naprijed), Miljenko BlaĹžini, Tomislav Granar (Borac PMP)

LISTA STRIJELACA 22 zgoditaka – Dejan Vule (Draťkovec); 18 zgoditaka – Damir ReŞek (Naprijed), Tomislav Debelec (Croaa); 15 zgoditaka – Tino Sabol (Dubrava), Miro Mesari (Omladinac DS); 13 zgoditaka – Stjepan RuŞi (Drava DM), Darko mrlec (Draťkovec); 12 zgoditaka – Dragan Kovai (Podturen); 11 zgoditaka – Rajko Gavez (Dubrava), Marko Mihaljac (Galeb), Marijan Krmar (Croaa); 10 zgoditaka – Željko Marnec (Naprijed); 9 zgoditaka – Željko Glavina (Naprijed), DraŞen Horvat (Dubravan); 8 zgoditaka – Antun RuŞman (Borac PMP); 7 zgoditaka – Tomica BlaŞon (Graniar N), Nikola Štrok (Mladost SM); 6 zgoditaka – Ivica Telebuh (Podturen), Ivan FurundŞija (Drava DM), Mario Gaťpari (Mladost SM), Nikola Talan (Mladost Pal.)

STATISTIKA 27 posgnuh zgoditaka ili 3,8 po utakmici 2 iskljuena igraa 19 opomenuh igraa 3 kaznena udarca dosuena, a 1 realizirani

Rezultati Otok - Galeb 1-5; Mladost (Pal.) - Croatia 3-4; Omladinac (DS) - DraĹĄkovec 1-2; Mladost (SM) - Borac PMP 1-2; Podturen - Dubrava 3-0; Dubravan - Graniar 2-1; Naprijed - Drava (DM) 1-1

TABLICA 1. Naprijed

19

13

4

2. Croaa

19

11

1

2 47:24 43 7 48:31 34

3. Dubrava

19 10

4

5 44:33 34

4. Dubravan

19

9

5

5 38:31 32

5. Graniar

19

9

3

7 32:24 30

6. Mladost (SM)

19

9

3

7 33:26 30

7. DraĹĄkovec

19

9

2

8 45:41 29

8. Mladost (Pal.)

19

8

4

7 36:28 28

9. Podturen

19

7

4

8 37:33 25

10. Drava (DM)

19

6

6

7 33:35 24

11. Borac PMP

19

7

3

9 28:36 24

12. Galeb

19

6

3

10 35:44 21

13. Omladinac (DS)

19

4

5

10 31:40 17

14. Otok

19

1

1

17

9:70 4

Parovi sljedeeg kola: Croatia – Naprijed; Drava (DM) – Dubravan; Graniar – Podturen; Dubrava - Mladost (SM); Borac PMP – Omladinac; Draťkovec – Otok; Galeb - Mladost (Pal.)

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - ZAPAD

MURA – OMLADINAC (M) 4:3 (3:1) HLAPIINA. Igraliťte SRC Ole Radovan-Ratko. Suci: Franjo Hergo (Ž. Gora), Ivica Horvat (akovec), DraŞen Sukanec (S. Ves). Delegat: Stjepan KriŞari. Strijelci: 1:0 Na (2), 2:0 Lipovi (10), 2:1 V. Dodlek (29), 3:1 Jurovi (39), 4:1 Dragoja (57), 4:2 Šafari (70), 4:3 Lesjak (80). MURA: Novak, Na, Lipovi, Novinťak, Soboan, Vuri, Stojko (od 41. Šagi), Kriťto, Vinko, Dragoja. Trener: Darko Vincek. OMLADINAC: J. Dodlek, Januťi, Peserlin, Vidai, Jakopec (od 35. Kneklin), Šafari, Lesjak, Škvorc, V. Dodlek, Barani. Trener: Branko Zebec. Žu kartoni: Na (Mura), Lesjak, Vidai, J. Dodlek (Omladinac).

ŠENKOVEC – JEDINSTVO (NSnD) 2:1 (1:0) ŠENKOVEC. Igraliťte Gorice. Suci: Darijan Zadravec (M. Srediťe), Renato Vuk (Ivanovec), Mladen Puklavec (G. Mihaljevec). Delegat: Slavko Vodopija. Strijelci: 1:0 Mikac (43), 2:0 Varga (67), 2:1 Hlapi (87). ŠENKOVEC: Mesari, S. Kranjec (od 58. Hamonajec), Novak, Vugrinec, Sean, Radikovi, Zanjko, Varga, Mikac (od 58. Moťmondor), Borko, Tisaj (od 73. Novak). Trener: Damir Vrbanec. JEDINSTVO: Tomaťi, Krizman, Leťnjak, Jaluťi, Reťetar, Biťkup, Plaak (od 30. Hlapi), Horvat, Markovi, Popovi, ekunec. Trener: Krisjan Varga.

HAJDUK VINDIJA – SLOBODA (M) 4:1 (3:0) ŠTRUKOVEC. Igraliťte Hajduk Vindija. Suci: BoŞidar Kolari (Novo Selo Rok), Marinko Hruťoci (Nedeliťe), Vedran Hruťoci (Nedeliťe). Delegat: Franjo Fais (Dunjkovec). Strijelci: 1:0 H. Maari (11), 2:0 M. Maari (30), 3:0 M. Debelec (40), 3:1 Tremski (60-11m), 4:1 Gorianec (72). HAJDUK VINDIJA: Jurovi, K. HrŞenjak, H. Maari (od 86. K. HrŞenjak), D. HrŞenjak, Sabo, M. Maari, J. Maari (od 61. Toplianec), M. Debelec, Horvat, G. Debelec (od 78. Radikovi), Gorianec. Trener: Ivan Kovai. SLOBODA: Horvat, Tremski (od 75. Medved), Z. Lukman, PoŞgaj, Vrbanec, ŽeleŞnjak (od 72. Mezga), Mui (od 61. Mihalec), Žganec, Varga, D. Lukman, Posavec. Trener: Mladen Kuek. Žu kartoni: J. Maari, Horvat (Hajduk Vindija), ŽeleŞnjak (Sloboda).

MEIMUREC – MLADOST (S) 2:0 (1:0) DUNJKOVEC-PRETETINEC. Igraliťte Hraťica. Suci: Dario Bubek (Miklavec), Ivan Vlahek (ukovec), Marn Hruťoci (Nedeliťe). Delegat: Željko Bacinger (akovec). Strijelci: 1:0 Lonari (35), 2:0 Fuko (49). ME IMUREC: orevi, Horvat (od 82. Treska), Lonari, Leek, Frani, Galovi, Ivanuťa, Fuko, Kos, Treska (od 75. Dan. ekunec), Kregar (od 89. Daj. ekunec). Trener: Tihomir Treska. MLADOST: Rajf, Dam. Hereni, Šavniar, Kodba, J. Levai, N. Stojko, T. Stojko, Dan. Hereni, Tuksar, T. Levai, Hoťpel. Trener: Mihael Lajtman. Žu kartoni: Ivanuťa, Leek, Frani, Fuko, Lonari (Meimurec), Dam. Hereni, Kodba (Mladost).

CENTROMETAL – PUŠINE 6:1 (1:1) MACINEC. Igraliťte Trate. Suci: Branko Bacinger (N. Marof), Tomislav urila (Kurťanec), Zvonko Rajf (M. Srediťe). Delegat: Željko Podgorelec. Strijelci: 1:0 Fegeť (14), 1:1 Florijani (35), 2:1 Rodrigue (53-11m), 3:1 Fegeť (60), 4:1 Vibovec (63), 5:1 Vibovec (78), 6:1 Vibovec (90). CENTROMETAL: Trupkovi, Novak, Kacun, M. Vince, B. Vince, Rodrigue (od 79. A. Doveer), Fegeť (od 79. Koprivec), Novak, Vibovec, D. Doveer, Vincek (od 65. Lastavec). Trener: DraŞen Novak. PUŠINE: D. Špicer, Plantak, Novak (od 46. urila), Grabar (od 77. Šafari), Florijani, Strmeki, Doveer, N. Špicer, Fegeť, Knezi, Šrajbek (od 65. Žnidari). Trener: Anelko Špicar. Žu kartoni: M. Vince, D. Doveer (Centrometal), urila (Puťine).

Centrometal i Hajduk nastavili u pobjednikom ritmu Visoka pobjeda Centrometala. Nakon prvog dijela i rezultata od 1-1 malo je tko oekivao da bi domai mogli tako visoko porazi goste iz Puťina. Centrometal je poveo u 14. minu zgoditkom Antonija Fegeťa. Puťine su poravnale na 1-1 u 35. minu zgoditkom svojeg kapetana momadi Tomislava Florijania. U drugom dijelu gos su ak pet puta morali po loptu u svoju mreŞu. Domai u vodstvo od 2-1 dolaze iz kaznenog udarca u 53. minu kojeg je realizirao Casimir Rodrigue. Po drugi se puta u strijelce upisuje Antonijo Fegeť u 60. minu za vodstvo od 3-1. Do kraja utakmice slijede joť tri zgoditka Nenad Vibovca i to redom u 63., 78. i 90. minu za konanih 6-1. Dva domaa i jedan gostujui opomenu igra. Hajduku nova domaa pobjeda. Mrtva trka za naslov prvaka se nastavlja. Ve u prvom dijelu domai su doťli do visokog vodstva od 3-0 zgodicima Hrvoja Maaria, Mihaela Maaria i Marka Debelca. Gos iz Mihovljana srameŞljivi. Tek u 60. minu uspijevaju posi zgoditak i to iz kaznenog udarca Denis Tremski. Karlo Gorianec svojim zgoditkom u 72. minu postavlja konanih 4-1 za Hajduk. Dva domaa, a jedan gostujui opomenu igra. Meimurec se nije dao iznenadi Mlados. Krajem prvog i poetkom drugog dijela zgodicima Gorana Lonaria i Saťe Fuka domai su doťli do sigurne pobjede od 2-0. Po delegatu Bacingeru sudac utakmice Bubek malo se previťe razbacivao kartonima u mirnoj utakmici bez nekih preoťtrih startova. Domai su ih dobili ak pet, a gos dvije. Zanimljivo je bilo u 44. minu kada je domai igra Maja Horvat ostao leŞa na travi, a sudac Bubek nije dozvolio zioterapeutu da ue u teren za igru kako bi se spomenutom igrau pruŞila pomo. Revoltirani takvom njegovom odlukom igrai Meimurca Dejan Leek i Krunoslav Frani prigovaraju sucu Bubeku i dobivaju opomene. D. KONCOVAK – SLOGA (Š) 1:0 (1:0)

STRAHONINEC – ZASADBREG 2:1 (1:1) STRAHONINEC. Igraliťte Strahoninec. Suci: Vjeran Tuksar (Peklenica); Darko Kutnjak (ehovec), Ivan Kolari (akovec). Delegat: Stjepan uranec. Strijelci: 0:1 Kovai (5), 1:1 Kreslin (10), 2:1 Horvat (88). STRAHONINEC: Lisjak, Zlatarek, Štefulj, Zobec, D. Horvat, Srnec (od 59. N. Horvat), Drabi (od 81. Din. Horvat), Jurec, Vidovi, Kreslin, D. Srnec. Trener: Ivan Zobec. ZASADBREG: Kolar, B. Šajnovi, Viťnjari, Mesari, Rodinger, Novak, D. Šajnovi, Šimunkovi, Kovai, Koroťi, Marec (od 59. I. Šajnovi). Trener: Vladimir Pavlekovi. Žu kartoni: Kreslin, D. Srnec, Dar. Srnec (Strahoninec), Rodinger (Zasadbreg).

D. KONCOVAK. Igraliťte D. Koncovak. Suci: Dario Srnec (Puťine), Tomislav Herman (Belica), Miran Culjak (Makovec). Delegat: Antun Mesari (M. Mihaljevec). Strijelac: 1:0 Horvat (32). D. KONCOVAK: Grof, Kolar (od 85. D. Flac), Šardi (od 87. Sklepi), Saka, HrŞenjak, Koraj, Horvat (od 80. Krajai), Vinkovi, Koraj, Brezniar, Pleh. Trener: Ivan Sklepi. SLOGA: Vugrinec, Novak, Vinkovi, BreŞnjak, Šeruga (od 70. Kljaťak), Bogdan, Kova, Jambrovi, T. Bistrovi (od 70. Kovai), Karlovec, M. Bistrovi. Trener: Franjo Klobuari. Žu kartoni: Krajai (D. Koncovak), Kova, Kovai (Sloga).

Domaom pobjedom Strahoninec u gornjem dijelu tablice. Gosti iz Zasadbrega rano su u 5. minuti zgoditkom Marka Kovaia poveli sa 1-0. Pet minuta kasnije ve je 1-1, a strijelac Neven Kreslin. Imao je Zasadbreg viĹĄe od igre veim dijelom utakmice, ali su zato domai dvije minute prije kraja utakmice zgoditkom Dine Horvata koji je samo sedam minuta ranije uĹĄao u igru doĹĄli do pobjede od 2-1. Umalo su gos sgli do boda, ali se u 89. minu domaa vratnica isprijeila da ne doe do poravnanja rezultata. Tri domaa, a jedan gostujui opomenu igra. U utakmici s najveim brojem zgoditaka Mura je na domaem terenu svladala Omladianc 4-3. Bilo je zanimljivo do posljednjeg suevog zviĹžduka. Domai su u prvom dijelu osigurali pristojnu prednost od 3-1. Odmah na poetku zabili su Dejan Na i Goran Lipovan. Vlado Dodlek je smanjio prednost Mure u 29. minu, ali deset minuta kasnije Marko Jurovi diĹže ponovno domau prednost na +2. U nastavku Dragoja zabija izravno iz kornera za 4-1. Kad su svi pomislili da je utakmica gotova, tako nisu mislili i gos. Tomislav Ĺ afari i Ivan Lesjak s dva zgoditka zavrĹĄnicu ine neizvjesnom. Meum, najbolju priliku ipak su propusli domai koji nisu u posljednjim trenucima utakmice realizirali penal, pa je ostalo 4-3. Ukupno 4 Ĺžuta kartona podijelio je sudac Hergo, 1 domainu i 3 gosma. U Ĺ enkovcu je domain osigurao prednost od dva gola razlike koju su gos iz Novog Sela na Dravi pri kraju uspjeli smanji na konanih 2-1. Damir Mikac donio je prednost domainu, koju je u nastavku poveao Zoran Varga. U zavrĹĄnici je za Jedinstvo zabio Filip Hlapi. Utakmica totalno fer i korektna, bez kartona. Donjem Koncovaku vaĹžni domai bodovi prov Sloge. Zgoditak odluke postigao je u 32. minuti Miroslav Horvat. Domai su do pobjede doĹĄli pomalo sretno i spretno, ali to sad nije bitno kad su upisana tri boda. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa.

STATISTIKA 28 posgnuh zgoditaka ili 4 po utakmici iskljuenja nije bilo 24 opomenuta igraa 3 kaznena udarca dosuena, a 2 realizirana

FAIR PLAY Iskljuenih nije bilo Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Filip Rodinger (Zasadbreg), Dario Srnec (Strahoninec), Josip Maari (Hajduk Ĺ ), Ivan Lesjak (Omladinac M)

LISTA STRIJELACA 14 zgoditaka – Siniťa Doveer (Puťine) 13 zgoditaka – Ivan Žnidari (Puťine), Dominik Horvat (Hajduk Š) 12 zgoditaka – Miljenko Bistrovi (Sloga Š), Antonijo Fegeť (Centrometal), Denis Tremski (Sloboda M), Nikola Dragoja (Mura) 11 zgoditaka – Karlo Gorianec (Hajduk Š) 10 zgoditaka – Nikola Špicer (Puťine), Saťa Vidovi (Strahoninec), Bojan Kregar (Meimurec), Mario Januťi (Omladinac M) 9 zgoditaka – Goran Debelec, Mihael Maari (Hajduk Š), Bernard Koraj (Donji Koncovak) 8 zgoditaka – Dejan Ivanuťa (Meimurec), Miťel Popovi (Jedinstvo NSD), Zoran Varga (Šenkovec) 7 zgoditaka – Diego Marec (Zasadbreg), Goran Kriťto (Mura), Casimir Rodrigue (Centrometal), Saťa Fuko (Meimurec) 6 zgoditaka – Goran Dokleja, Saťa Sovar (Sloboda M), Goran Koprivec, Nenad Vibovec (Centrometal), Mario Vidovi (Strahoninec), Dejan Na (Mura), Ivan Lesjak (Omladinac M)

Rezultati: Šenkovec - Jedinstvo (NSD) 2-1; Donji Koncovak - Sloga (Š) 1-0; Mura - Omladinac (M) 4 –3; Hajduk Vindija (Š) - Sloboda (M) 4-1; Strahoninec - Zasadbreg 2-1; Meimurec - Mladost (S) 2-0; Centrometal - Puťine 6-1

TABLICA 1. Centrometal

19 14

2

2. Hajduk Vindija (Ĺ )

19

13

3

3 47:18 44 3 53:25 42

3. Meimurec

19

9

6

4 43:34 33

4. Sloboda (M)

19

9

5

5 37:37 32

5. Strahoninec

19

8

5

6 36:29 29

6. Jedinstvo (NSD)

19

8

4

7 36:32 28

7. Mura

19

9

1

9 37:36 28

8. PuĹĄine

19

8

3

8 50:39 27

9. Zasadbreg

19

7

1

11 30:36 22

10. Ĺ enkovec

19

5

7

7 25:36 22

11. Donji Koncovak

19

5

4

10 27:41 19

12. Sloga (Ĺ )

19

3

7

9 20:31 16

13. Omladinac (M)

19

4

4

11 33:56 16

14. Mladost (S)

19

2

6

11 21:45 12

Parovi sljedeeg kola: Jedinstvo (NSD) – Centrometal; Puťine – Meimurec; Mladost (S) – Strahoninec; Zasadbreg - Hajduk Vindija (Š); Sloboda (M) – Mura; Omladinac (M) - Donji Koncovak; Sloga (Š) - Šenkovec
28. travnja 2009.

III. ŽNL ISTOK - 14. KOLO SK – MLADOST URKIN 3:0 (1:0) EHOVEC. Igraliťte SK. Suci: Kristinko Jaluťi (Kurťanec), Siniťa Lukai (akovec), Franjo Horvat (Strahoninec). Delegat: Mijo Horvat. Strijelci: 1:0 Graťi (36), 2:0 Pigac (55), 3:0 Pigac (72). SK: Grabant, T. Baranaťi, Lonari, Baťnec, I. Horvat, N. Horvat, Graťi, Kekeť (od 58. Puri), Kuhanec (od 69. Mlinarec), Pigac, Smrk (od 80. R. Baranaťi). MLADOST URKIN: Magdaleni, Novak (od 68. T. Mikuli), T. Krznar (od 60. Hajdarovi), Žerjav, A. Mikuli, Furdi, Pintari, Roťani, Škerbi (od 37. Hliť), Strahija, Petri.

TORPEDO – KRALJEVAN 38 2:1 (1:1) KRIŽOVEC. Igraliťte Torpedo. Suci: Velimir Levai (Novakovec), Vlado BlaŞi (akovec), Ivan Pergar (Zasadbreg). Delegat: Ivan Mezga (Turiťe). Strijelci: 0:1 Lipi (27), 1:1 Paťkuljevi (45), 2:1 Šolti (77). TORPEDO: Herceg, David, Vincek, Fric, Sanjkovi, Šolti, Frani, Žganec, Paťkuljevi, Jezernik, Jambroťi. KRALJEVAN 38: Vlah, Radmanovi, Jakťi, Platari, Stankov, Cerovec, Lipi, Kozar, Perca, Vargec. Žuti kartoni: Paťkuljevi (Torpedo), Perca (Kraljevan 38). Crveni karton: Radmanovi (Kraljevan 38).

HODOŠAN – BUDUNOST 0:3 (0:1) HODOŠAN. Igraliťte Hodoťan. Suci: Davor Šupljika (Šenkovec), Vlado Soka (Podturen), Josip Novak (akovec). Delegat: Dragutin Hozjak (Prelog). Strijelci: 0:1 Novosel (34), 0:2 Mihaljkovi (52), 0:3 R. Domini (87). HODOŠAN: M. Krznar, Koťak (od 76. Vadlja), Marec, D. Krznar, Hranjec, Megli (od 70. Grkavec), Blagus (od 70. Kranjec), Horvat, Lj. Krznar, Ribi, Kova. BUDU NOST: Buza, T. Viťnji, D. Viťnji, A. Domini, Horvat, Novosel (od 83. Miťi), Hali, Novak (od 66. Kodba), R. Domini, Mihaljkovi, RuŞi (od 46. Z. Novak). Trener: Stjepan RuŞi. Žuti kartoni: Marec, Hranjec, Vadlja, Ribi (Hodoťan). Crveni kartoni: D. Krznar (Hodoťan), D. Viťnji (Budunost).

JADRAN – NAPREDAK 0:2 (0:0) ŠTEFANEC. Igraliťte Jadrana. Suci: Darko Filipi (Slakovec), Stjepan Novak (akovec), Mario Horvat (Cirkovljan). Delegat: Toni Martinjať (akovec). Strijelci: 0:1 Jambroťi (76), 0:2 Matoťa (90). JADRAN: Pancer, Korent, Toplek, Igrec, Škvorc, M. Novak, D. Novak, Zlatarek, Hliť (od 59. Vlaťi), Kolari, Orehovec (od 76. Bedi), Kozar. NAPREDAK: Posavec, Mikolaj, Tkalec, Maari, Žganec (od 46. Govedi), Tuksar, Kovai, Debelec, Horvat, Jambroťi, Matoťa (od 90. Hutinec). Trener: Darko Posavec. Žuti kartoni: Igrec (Jadran), Matoťa (Napredak).

BUDUNOST – BORAC (DH) 4:0 (1:0) SIVICA. Igraliťte Dobrava. Suci: Zoran Strahija (Podturen), Robert Novak (Puťine), Rajko Sagara (Nedeliťe). Delegat: Mirko Leich (akovec). Strijelci: 1:0 Cirkveni (18), 2:0 Okreťa (76), 3:0 Cirkveni (84), 4:0 Okreťa (88). BUDU NOST: Lonari, Sklepi, Cirkveni, Varga, RuŞi, Drk, I. Lisjak, M. Lisjak, Turk, Tomaťek (od 81. Vrťi), Okreťa (od 70. FaŞon). BORAC: Vuk, Magi, Pavlic, Far, Tiťljari, Klempa (od 70. R. Ivkovi), Mavrin (od 62. Rasol), Bari, Ni. Ivkovi, Nev. Ivkovi, Brankovi. Trener: Dragutin Jesenovi. Žuti kartoni: RuŞi (Budunost), Far, Klampa (Borac).

III. ŽNL ZAPAD - 15. KOLO ZEBANEC – DINAMO (Ž) 2:0 (2:0) ZEBANEC. Igraliťte Zebanec. Suci: Goran Žganec (S. Ves), Zdravko Strojko (KriŞovec), Branko Martan (Šteanec). Delegat: Davor Drvenkar (Belica). Strijelci: 1:0 Pokriva (34-11m), 2:0 T. Radek (37). ZEBANEC: Pokriva, Borovak, Kodba, S. Radek, Levai, Horvat, uraťin, T. Radek (od 46. Juras), Lisjak, Puri, Kovai. Trener: Klaudio Biber. DINAMO: Pintari, Žnidar, Kren, L. Vujani, I. Bani, V. Vujani, Valpoti (od 83. M. Novakovi), Šari (od 75. M. Bani), erjavi, Majeti, M. Horvat (od 46. Hunjadi). Žuti kartoni: uraťin, Kodba (Zebanec), Žnidar, Valpoti (Dinamo). Crveni karton: Pintari (Dinamo).

HAJDUK – JEDINSTVO (GM) 0:2 (0:2) BREZJE. Igraliťte Brezje. Suci: Dejan Ganzer (Pretetinec), Valentino Kantoci (Šandorovec), Mario Buhin (Belica). Delegat: Miroslav Glavina (Prelog). Strijelci: 0:1 Pintari (4), 0:2 Pintari (37). HAJDUK: Horvat, PreloŞnjak (od 59. Žnidari), Okreťa (od 21. Posedi), Mar. Trupkovi, Pintari, Mat. Trupkovi, Senar, N. Gregorini, Perko, Z. Gregorini (od 46. M. Buhanec), I. buhanec. JEDINSTVO: Ter, M. Krumpi, N. Novak, G. Mikulan, D. Novak, Vuk, D. Mikulan, JaneŞ, Pintari, S. Krumpi, Pani. Žuti kartoni: Okreťa, Pintari, Posedi, N. Gregorini (Hajduk), S. Krumpi, Vuk (Jedinstvo).

TRNOVEC – BRATSTVO (P) 2:0 (1:0) TRNOVEC. Igraliťte Trnovec. Suci: Tihomir Kralji (Vularija), Nino Škrobar (Brezje), Smiljan Perho (Zasadbreg). Delegat: Dragutin Borko (Nedeliťe). Strijelci: 1:0 Trtinjak (43), 2:0 Marec (48). TRNOVEC: K. Kiri, Borko (od 60. Leskovar), Jaluťi (od 85. Zobovi), Horvat, Plantak, Zobec, R. Kiri, Herceg, Trtinjak, Liber (od 62. Bacinger), Marec. Trener: Kreťo Žnidari. BRATSTVO: Jambrovi, M. Novak, D. Novak, Trupkovi, Dan. Novak, R. Novak, M. abradi (od 70. F. Kovai), D. Kovai, M. Novak (od 60. T. abradi), Vrťi (od 78. Komar), Golub. Žuti kartoni: Herceg, Bacinger (Trnovec), Golub, Vrťi (Bratstvo).

POBJEDA – M. MIHALJEVEC 6:3 (1:2) G. HRAŠAN. Igraliťte Polenke. Suci: BoŞidar Jurai (Strahoninec), Danijel Koila (Žabnik), Mladen eke (Ferketinec). Delegat: Josip Lesjak (Makovec). Strijelci: 0:1 B. Mesari (2), 0:2 B. Mesari (33), 1:2 Kova (35), 2:2 Borko (51), 2:3 N. Bestijani (54), 3:3 Borko (57-11m), 4:3 Borko (67), 5:3 Borko (71), 6:3 Ladi (72-11m). POBJEDA: T. Kocijan, K. Kovai, M. Kocijan (od 54. Škvorc), Kova, Ivani, Zorkovi, Novak, Ladi, Anderlin, M. Kovai, Tkalec. M. MIHALJEVEC: Juriťi, N. Bestijani, anadi (od 75. Mezga), D. Bestijani, Peras, Trupkovi, D. Mesari, Makťadi, B. Mesari, Zadravec, Posavec. Žuti kartoni: Juriťi, V. Kovai, B. Mesari, Mezga (M. Mihaljevec).

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - ISTOK

Budunost iz Podbresta protutnjala HodoĹĄanom Budunosti pobjeda u HodoĹĄanu. Prvi dio borben, tek u finiĹĄu gosti iz Podbresta dolaze do prednosti od 1-0 zgoditkom Tihomira Novosela. Imali su domai svojih prigoda, ali realizacija ÂŤĹĄtekaÂť. Drugi dio kvalitetniji i zanimljiviji. Gosti bolji i na kraju sasvim zasluĹženo iz HodoĹĄana odnose tri boda. Na 2-0 svoje vodstvo povisuju zgoditkom Bojana Mihaljkovia u 52. minuti. Ĺ est minuta kasnije brojano su oslabljeni jer im je iz igre zbog druge opomene iskljuen Denis ViĹĄnji. Niti takva brojana prednost domainu nije pomogla da postigne barem poasni zgoditak. Od 83. minute i HodoĹĄan ima igraa manje u igri jer im je iskljuen Damir Krznar zbog spreavanja napadaa Budunosti u izglednoj prigodi za postii zgoditak. Tri minute prije kraja utakmice potvrda gostujue pobjede od 3-0 uslijedila je zgoditkom Roberta Dominia. ak etiri domaa opomenuta igraa, a niti jedan gostujui. SK glatko doma dobio Mladost urkin. Nakon prvih pola sata bilo je to ispitivanje snaga. Gosti iz Dekanovca, tonije Goran Strahija u 26. minuti sa pola metra od vratiju propuĹĄtaju doi u vodstvo. Do kraja prvog dijela u 36. minuti Zoran GraĹĄi uspijeva SK dovesti u vodstvo od 1-0. U drugom dijelu joĹĄ dva zgoditka u gostujuoj mreĹži koje u 55. i 72. minuti postiĹže Miroslav Pigac za konanih 3-0. Pobjeda Torpeda, mada je Kraljevan 38 zavrijedio barem bod po igri. Gosti iz Donjeg Kraljevca prvi su poveli na gostovanju u KriĹžovcu u 27. minuti zgoditkom Luke Lipia. U 38. minuti dolazi do sudara glavama domaeg igraa Damjana Ĺ oltia i vratara Kraljevan 38 Alena Vlaha sreom samo sa lakĹĄim ozljedama mada je prekid trajao dobrih ĹĄest minuta dok se pomo ukazivala obojici. Taman kad su svi ve ekali posljednji zviĹžduk suca utakmice Levaia domai su doĹĄli

zgoditkom Dejana PaĹĄkuljevia do poravnanja rezultata na 1-1. Iako se u prvom dijelu sudario sa gostujuim vratarem Damjan Ĺ olti u 77. minuti postiĹže zgoditak za pobjedu Torpeda od 2-1. Tri minute prije kraja utakmice Kraljevan 38 ostaje bez Miroslava Radmanovia jer je rukama u prsa odgurnuo domaeg igraa. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. Borac pokleknuo u finiĹĄu utakmice. Nakon dosta brzog vodstva Budunosti od 18. minute zgoditkom Bojana Cirkvenia domai su malo stali. Dobrim obranama vratar Borca Antun Vuk drĹžao je goste na minimalnom rezultatskom zaostatku. No, od 76. minute gosti iz Donjeg HraĹĄana posustaju. Prvo na 2-0 povisuje Ivica OkreĹĄa, a potom isti dvojac Cirkveni-OkreĹĄa postiĹže do kraju utakmice po jedan zgoditak za konanu pobjedu Budunosti od 4-0. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa. Napredak iznenadio pobjedom u Ĺ teancu. Kako je Jadran u prva tri proljetna kola zabiljeĹžio tri pobjede bez primljenog zgoditka oekivalo se da e ÂŤzube polomitiÂť na neĹĄto jaem protivniku od momadi Napretka. Utakmica je inae bila slaba i bezidejna. Domai su prema gostujuim vratima uputili samo dva udarca od kojih je jedan zavrĹĄio na vratnici. Gosti iz Gornjeg Kraljevca orijentirali su se na kontru i strpljivo ekali svojih ÂŤpet minutaÂť. Doekali su ih u 76. i 90. minuti kada zgodicima Dalibora JambroĹĄia i Darka MatoĹĄe dolaze do pobjede od 2-0. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. STATISTIKA 15 posgnuh zgoditaka ili 3 po utakmici 3 iskljuena igraa 11 opomenuh igraa kaznenih udaraca nije bilo

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Miroslav Radmanovi (Kraljevan 38), Damir Krznar (HodoĹĄan), Denis ViĹĄnji (Budunost P) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nema: SiniĹĄa RuĹži (Budunost M)

LISTA STRIJELACA 14 zgoditaka – Damjan Novak (Budunost P) 10 zgoditaka – Bojan Mihaljkovi (Budunost P) 9 zgoditaka – Tihomir Novosel (Budunost P) 8 zgoditaka – Robert Domini (Budunost P), Ljubomir Krznar (Hodoťan), Željko Smrk, Miroslav Pigac (SK) 7 zgoditaka – Dario Jambroťi (Torpedo), Dalibor Jambroťi (Napredak) 6 zgoditaka – Jadranko Lastavec (Eko), Goran Strahija, Vladimir Pintari (Mladost urkin)

Rezultati: Budunost (M) - Borac (DH) 4-0; Torpedo - Kraljevan 38 2-1; Jadran - Napredak 0-2; SK - Mladost urkin 3-0; HodoĹĄan - Budunost (P) 0-3.

TABLICA 1. Budunost (P)

13 10

3

2. SK

14 10

2

0 56:6 33 2 46:12 32

3. Torpedo

14

9

1

4 60:23 28

4. Budunost (M)

13

9

0

4 35:22 27

5. HodoĹĄan

14

8

2

4 32:27 26

6. Mladost urkin

13

6

4

3 28:24 22

7. Jadran

14

6

0

8 22:33 18

8. Napredak

14

4

2

8 16:36 14

9. Eko

13

3

1

9 20:35 10

10. Kraljevan 38

14

2

1

11

11. Borac (DH)

14

0

0

14 6:76 -1

17:44 7

Parovi sljedeeg kola: Budunost (P) – SK; Mladost urkin – Jadran; Napredak – Torpedo; Kraljevan 38 - Budunost (M); Borac (DH) - Eko

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - ZAPAD

Trnovec nastavio pobjedniki niz, tri penala za Pobjedu Trnovec nastavlja pobjedama. Domai su u 18. minuti propustili realizirati kazneni udarac za vodstvo. UspjeĹĄniji je bio vratar Bratstva Radovan Jambrovi. No, u 43. minuti je ipak morao po loptu u svoju mreĹžu. Domai su zgoditkom Romana Trtinjaka poveli sa 1-0. Odmah poetkom drugog dijela u 48. minuti ve je 2-0 za Trnovec, a strijelac Denis Marec. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi. U Gornjem HraĹĄanu ak devet zgoditaka i tri kaznena udarca dosuena za domae. Doista zanimljiva utakmica. Gosti iz Malog Mihaljevca su nakon pola sata igre imali vodstvo od 2-0 zgodicima Brune Mesaria. Do kraja prvog dijela utakmice domai uspijevaju smanjiti na 2-1 zgoditkom Denija Kovaa. U drugom dijelu sa etiri zgoditka kod Pobjede istaknuo se Dejan Borko. Prvi je zgoditak postigao u 51. minuti za poravnanje rezultata na 2-2. Nino Bestijani tri minute kasnije ponovno dovodi Mali Mihaljevec u vodstvo od 3-2. Preostalih pola sata igre samo su domai postizali zgoditke. Krenuli su domai u 57. minuti iz prvog dosuenog kaznenog udarca za poravnanje rezultata na 3-3. U 63. minuti novi kazneni udarac za domae, ali ne realizirani. Slijede potom dva zgoditka Borka iz igre i u 72. minuti trei kazneni udarac izvodi Nikola Ladi i postavlja konanih 6-3 za domae. etiri opomenuta igraa i to sva etiri gostujua. Petarda Bratstva u KurĹĄancu. TeĹžak su domai poraz doĹživjeli igrai Drave. Bratstvo u Jurovec odnosi tri boda i visoku pobjedu. Gosti su sa zgodicima krenuli u 6. minuti, a prvi je postigao Roko urin. Potom slijede po dva zgoditka Tomislava Peria i Line Soboana. Na

PLAVI 1975 – KRIŠTANOVEC 3:3 (1:2)

DRAVA – BRATSTVO 0:5 (0:2)

PREKOPA. Igraliťte Plavi. Suci: Neven Bujani (S. Ves), Smiljan Šaari (Zasadbreg), Saťa Knezi (G. Mihaljevec). Delegat: Antun Horvat. Strijelci: 0:1 Žuni (13), 1:1 D. Škvorc (26), 1:2 Šparavec (35), 2:2 Radikovi (70), 3.2 Greel (74), 3:3 Žuni (88). PLAVI 1975: Petran, S. Voduťek, M. Bistrovi, D. Škvorc, Radikovi, N. Škvorc (od 46. Vrbanec), Greel, Pec, Kozar, Balaťko, LogoŞar (od 50. Novak). Trener: Boris Radikovi. KRIŠTANOVEC: Šimuni, D. Mikolaj, Januťi, Fric, Novak, Radikovi (od 87. M. Kovai), Medlobi, Sabol, Šparavec (od 82. D. Kovai), Žuni, Baka. Žuti kartoni: Kozar (Plavi 1975), Baka (Kriťtanovec).

KURŠANEC. Igraliťte Drava. Suci: Petar Petrac (Kotoriba), Jasmin Lozi (Belica), Morano Vlah (D. Mihaljevec). Delegat: Marijan Sabol (Gardinovec). Strijelci: 0:1 urin (6), 0:2 T. Peri (25), 0:3 T. Peri (72), 0:4 Soboan (75), 0:5 Soboan (85). DRAVA: Martinevi, Novosel, Adlaťi, Carevi, Horvat, Zanjko, Dombaj (od 70. Vuruťi), Tomaťi, Novak, Bajkovec, Šaronja. BRATSTVO: Tratnjak, urin, Vukovi, Antoli, M. Peri (od 73. Zamuda), Novak, Jakopi, Novak, Šteulj (od 71. Soboan), Horat, T. Peri (od 78. Podgorelec). Trener: Zdravko Modlic. Žuti kartoni: Carevi, Bajkovec, Novosel, Dombaj (Drava), M. Peri, urin (Bratstvo).

poluvremenu je bilo 2-0 za goste, a na kraju visokih 5-0. etiri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Jedinstvo iznenadilo pobjedom u Brezju. Ve u 4. minuti kada je Mario Pintari doveo Jedinstvo u vodstvo od 1-0 bilo je jasno domaima da im se ne piťe dobro. Bila je to nervozna utakmica sa dosta prekrťaja. Gosti bolji u prvom dijelu, a domai u drugom ali bez realizacije. Gosti, odnosno ponovno Mario Pintari u 37. minuti dolaze do vodstva od 2-0 koje do kraja utakmice ne ispuťtaju. etiri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. U Prekopi bez pobjednika. Dva su puta gosti vodili da bi na kraju oni stizali rezultat za bod. Kriťtanovec je prvi dio utakmice rijeťio u svoju korist. Gordan Žuni prvi se upisao u listu strijelaca u 13. minuti. Domai su poravnali na 1-1 u 26. minuti zgoditkom Dine Škvorca. U 35. minuti novo vodstvo Kriťtanovca, a strijelac Stiven Šparavec. Potom slijedi razdoblje bez zgoditaka sve do 70. minute kada Boris Radikovi poravnava rezultat na 2-2. etiri minute kasnije domai Plavi 1975 po prvi puta dolaze u vodstvo od 3-2 zgoditkom Zorana Grefla. Dvije minute prije kraja utakmice Kriťtanovcu bod osigurava svojim drugim zgoditkom na utakmici Gordan Žuni. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. Zebanec bolji od Dinama. Do vodstva je Zebanec doťao iz opravdano dosuenog kaznenog udarca kojeg je u 34. minuti realizirao njihov vratar Mihael Pokriva. Tri minute kasnije na 2-0 povisuje Tino Radek. U drugom dijelu i gosti iz Žiťkovca u 74. minuti imaju kazneni udarac, ali ga nije uspio u zgoditak pretvoriti Ivica Bani. Uspjeťniji je bio domai vratar Mihael Pokriva. Dinamo je pet minuta prije kraja utakmice ostao bez vratara Mladena Pintaria koji je iskljuen zbog druge opomene. Ne bať previťe zanimljiva utakmica. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

STATISTIKA 26 posgnuh zgoditaka ili 4,3 po utakmici 1 iskljueni igra 26 opomenuh igraa 6 kaznenih udaraca dosueno, a 3 realizirani

FAIR PLAY Iskljueni igra: Mladen Pintari (Dinamo Ž) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Želimir Valpo (Dinamo Ž), Darko Okreťa (Hajduk B), Bojan Bacinger (Trnovec), Tomislav Bajkovec, Tomislav Dombaj (Drava K), Dejan Golub (Bratstvo P)

LISTA STRIJELACA 18 zgoditaka – Samuel Novak (Drava K) 14 zgoditaka – Denis Marec (Trnovec) 13 zgoditaka – Davor Medved (Drava K), Bruno Mesari (Mali Mihaljevec) 12 zgoditaka – Roman Liber (Trnovec) 11 zgoditaka – Boris Radikovi (Plavi 1975) 10 zgoditaka – Mario Novak, Tomislav Horvat (Bratstvo J), Maja Horvat (Jedinstvo GM) 9 zgoditaka – Romeo Pani (Jedinstvo GM), Tomislav Dombaj (Drava K) 8 zgoditaka – Roman Trnjak (Trnovec) 7 zgoditaka – Dino Mikuli (Zebanec), Zoran Zadravec (Mali Mihaljevec) 6 zgoditaka – Danijel Štrukelj, Dalibor Zorkovi, Mladen Anderlin, Nikola Ladi (Pobjeda), Denis Barbi, Davor anadi (Mali Mihaljevec), Zlatko Zanjko, Tomislav Bajkovec (Drava K), Dalibor Vrťi (Bratstvo P), Bojan Balaťko (Plavi 1975), Andrejas JaneŞ (Jedinstvo GM), Hrvoje Senar (Hajduk B)

Rezultati: Zebanec - Dinamo (Ĺ˝) 2-0; Drava (K) - Bratstvo (J) 0-5; Plavi 1975 - KriĹĄtanovec 3-3; Pobjeda - Mali Mihaljevec 6-3; Trnovec - Bratstvo (P) 2-0; Hajduk (B) - Jedinstvo (GM) 0-2

TABLICA 1. Trnovec

15

13

1

1 59:16 40

2. Pobjeda

15

11

0

4 44:22 32

3. Bratstvo (J)

15 10

1

4 51:22 31

4. Jedinstvo (GM)

15

9

3

3 44:23 30

5. Drava (K)

15

9

1

5 65:22 28

6. Mali Mihaljevec

15

8

2

5 54:26 26

7. Hajduk (B)

15

6

3

6 33:22 21

8. Bratstvo (P)

15

4

2

9 29:37 14

9. Plavi 1975

15

3

3

9 32:50 12

10. Zebanec

15

3

3

9 21:40 12

11. KriĹĄtanovec

15

2

4

9 23:47 10

12. Dinamo (Ĺ˝)

15

0

1

14 11:139 1

Parovi sljedeeg kola: Dinamo (Ž) - Hajduk (B); Jedinstvo (GM) – Trnovec; Bratstvo (P) – Pobjeda; Mali Mihaljevec - Plavi 1975; Kriťtanovec - Drava (K); Bratstvo (J) - Zebanec
28. travnja 2009. I. HRL MUŠKI

SKUPŠTINA HGS održana u Atonu

Konano pobjeda Preloga

Aton postaje “srce” hrvatske gimnastike

Preložani su izborili važnu pobjedu u borbi za ostanak u Prvoj HRL. Nakon velikog pobjednikog posta svladali su Kaštelu s 29:25. Tako su poveali bodovni saldo na 12 bodova, ali i izgleda za ostanak u ligi. Naime, do kraja prvenstva najvažnije e biti izgubiti s manje od 10 golova razlike u Slatini i to bi trebalo biti dovoljno da se ostane u ligi nakon ove pobjede. Prelog je ovom pobjedom pobjegao zadnjoj Slatini koja je izgubila na gostovanju u Županji na 2 boda prednosti. (dz)

II. HRL ŽENE - sjever

STRELIARSKI turnir za pehar Nikole Zrinskog u akovcu

Natura je trenutno bolja

Slovenci odnijeli pobjednike trofeje

Susret starih poznanika, igraica i trenera akovca i Nature Agro odigran u subotu u akovcu potvrdio je da su urevanke ovog trenutka bolja i spremnija ekipa i da zasluženo ciljaju na prvo mjesto i 1. ligu. Utakmica je bila dinamina s dobrim obranama, a domae su si situaciju zagorile poetkom drugog poluvremena. Kasnije su pokušale uiniti nešto više ali nije išlo. Promašeno je nekoliko zicera te tri sedmerca što je rezultiralo minusom od devet golova na kraju utakmice. U slijedeem kolu 9. svibnja akovec gostuje kod Ivanca posljednjeg kluba na tablici. akovec se nalazi na 10. mjestu s 13 bodova. (sm)

KOŠARKA KADETSKA LIGA REGIJE SJEVER

Odlinu su utakmicu u Virovitici odigrali kadeti (ro. 93.) Donjega Kraljevca. U veem dijelu susreta igrali su u rezultatskom egalu, da bi pokleknuli tek u zadnjem quarteru. Situacija s pobjednikom ove mini lige i jedinim putnikom na državni polufinalni turnir se zakomplicirala pobjedom Vindije u Koprivnici, pa e sve do kraja biti zanimljivo. (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA Podravski list – ŠK Vindija 63:70 Virovitica 1234 – D. Kraljevec 68:60(21:12, 10:18, 15:17, 22:13)

DONJI KRALJEVEC: Dopu 8, Ivanovi J., Glavina 18, Meimurec 12, Švenda, Sinkovi Gašpari K., Horvat 6, Taradi 1, Paan, Ivanovi D. 15.

1 1 3 6 5 6

15/ 13/ 11/ 10/ 9/ 8/

dominirali su hrvatski streliari osvajajui sva tri mjesta. Senior Josip Jakopovi iz Zagreba prvi, Krešimir Štrukelj drugi i Sran Superina iz Rijeke trei, u konkurenciji petnaest streliara. U najtežoj streliarskoj disciplini, FITA vanjskom kolu, borili su se i najmlai streliari, osvajajui medalje. Tako djevojica do 12 godina Ana Štrukelj osvaja zlato, kao i Marija Rojko u 14 godina. Drugo mjesto osvaja Mia Mance, a tree Miroslava Senar. U konkurenciji djeaka do 12 godina Mateo Pikl osvaja broncu, a meu djeacima do 14 godina dominirao je Jura Cmreak sa zlatom i Vinko Kova za srebrom.

U standardnom luku djevojica do 12 godina Iva Štrukelj donosi klubu još jednu zlatnu medalju i na kraju Mihael Štebih, ovaj puta u hladovini veterana još jednu medalju.. Turnir je protekao u najboljem redu, pod zidinama grada Zrinskim, u vrlo atraktivnom prostoru. Završnu nagradu, veliki pehar Nikole Zrinskog uruili su pripadnici Zrinske garde, najboljim streliarima u olimpijskom i složenom luku, u tzv. apsolutnoj konkurenciji. Ove godine pobjednici su bili Vanja Lukši iz Dolenjskih toplica u olimpijskom luku, te Istok Fink iz istog kluba, za složeni luk. (dz)

kakvom se možemo samo ponositi. Ovdje moram naglasiti veliku zaslugu Steve Tkaleca što je njegova vizija na koju su mnogi posprdno gledali, urodila plodom. Da nije bilo Sportsko gimnastikog centra Aton teško bismo mogli napraviti takve rezultate, ali Aton nam najviše znai za budunost. Stevo Tkalec – dopredsjednik Hrvatskog gimnastikog saveza i glavni investitor u vrhunski sportski objekt Aton govorio je o njegovom znaaju za daljnji razvoj gimnastike… - Skoro, pa se bilježi prva obljetnica otvaranja Sportsko gimnastikog centra Aton, a ve sada možemo rei da je on opravdao sva oekivanja, što je potvreno i na današnjoj skupštini. Sama injenica da se redovna godišnja skupština po prvi puta održava izvan Zagreba dovoljno govori za sebe. Skupštinari su izrazili veliko zadovoljstvo ne samo dvoranom, prijemom te organizacijom, ve svime što je savez postigao u proteklom razdoblju. Velikim dijelom zbog olimpijskog uspjeha Filipa Udea, ali i kontinuiteta vrhunskih rezultata svih vježbaa gimnastika se isprofilirala kao sport koji e i u budunosti biti vrlo plodonosan. (dz)

ZAVRŠILA turneja najbolje meimurske tenisaice

Lisjak prošla prvo kolo u Dothanu, pa predala

PRVENSTVO HRVATSKE u karateu za mlae uzraste

Donji Kraljevec pao tek na kraju!

TABLICA: 1. Podravski list 8 7 2. ŠK Vindija 7 6 3. Virovica 1234 7 4 4. DONJI KRALJEVEC 8 2 5. ME IMURJE 7 2 6. Mladost ( ) 7 1

U akovcu je održan streliarski turnir “Za veliki pehar Nikole Zrinskog” tradicionalni turnir organiziran u sklopu sveanosti obilježavanja Dana Zrinskih i Dana Meimurske županije. Turnir su organizirali streliari “Katarine Zrinski” pod zidinama grada Zirnskih. Nedjelja, 26. travnja, sunana i s malo vjetra, okupila je dvanaest klubova iz Hrvatske i osam iz Slovenije. Trenutno najjai streliari Slovenije i Hrvatske borili su se za prestižna mjesta u svojim reprezentacijama, za predstojei Svjetski Kup u Poreu. Dok su streliari Slovenije bili nešto bolji u složenom luku (compound), u olimpijskom luku

Po prvi puta u povijesti hrvatske gimnastike Skupština Hrvatskog gimnastikog saveza održana je izvan Zagreba, tonije u novom domu hrvatske gimnastike, SGC Aton u Nedelišu. Skupštinom je predsjedao Marijan Vugrini – predsjednik Skupštine i tajnik GK Zadravec Marijan Macan iz akovca. Sva izvješa za prošlu 2008 godinu, te planovi za 2009 donijeti su jednoglasnom odlukom, sa željom da se nastavi ovaj pozitivni trend u gimnastici. Poslije skupštine održana je press konerencija na kojoj se govorilo o povijesnoj 2008. godini i planovima za budunost hrvatske gimnastike. Ivan Škoro – predsjednik Hrvatskog gimnastikog saveza je tom prigodom naglasio.. - Iza nas je najbolja godina u povijesti hrvatske gimnastike, godina u kojoj je gimnastika dala veliki peat uspješnosti hrvatskog sporta u cjelini. Osvojili smo 13 medalja na veliki natjecanjima, a srebrna medalja Filipa Udea na Olimpijskim igrama bit e ne srebrnim, ve zlatnim slovima upisana u anale našeg sporta. Osim na rezultatskom polju dobili smo nešto što možemo nazvati darom s vedrog neba – gimnastiku dvoranu

+264 +111 -13 -79 -10 -273

UDRUGA KOŠARKAŠKIH SUDACA MŽ

Teaj za košarkaške suce! Udruga košarkaških sudaca Meimurske županije organizira teaj za košarkaške suce, te poziva kandidate starije od 14 godina da se jave Danijelu Periu na broj mobitela 098/493 767!

Medalje za mlade meimurske karatiste U Rijeci su na državnom prvenstvu za mlae uzraste nastupili karatisti KK Meimurje i KK Nedeliše. Sa etiri medalje okitili su se lanovi KK Nedeliše. U uzrastu uenica zlato su osvojile Jelena Bužani u lakoj -36 kg kategoriji, te Mia Šari u teškoj. Na

putu do zlata zabilježila je dvije pobjede, kao i Mia Šari Horvat u teškoj +40 kg kategoriji s tri pobjede. U istoj kategoriji Mateja Savanovi osvojila je broncu. Luka Posavec osvojio je broncu u lakoj kategoriji - do 30 kg uenici.Lora Tušek, Dominik Posedi i

Leon Žganec predstavljali su KK Meimurje. Do medalje je uspjela doi Lora Tušek i to do bronce nakon samo jedne izgubljene borbe. Leon Žganec i Dominik Posedi debitirali su na ovom prvenstvu, te na žalost nisu uspjeli doi do odlija. (dz)

NA GRAND PRIX-u u Slovakoj nastupile karatistice KK Meimurje

Damira Bujan zapaženo u seniorskom uzrastu Na slovakom Grand prixu u Bratislavi, sjajno se predstavila karatistica KK Meimurje Damira Bujan. Ona je iako još uvijek

juniorka u seniorskom uzrastu do 55 kg osvojila broncu. Bolja od nje bila je samo predstavnica Maarske. U juniorskoj katego-

riji nastupile Margareta Martina Kralji i Martina Ladi koje su izgubile borbe za bronanu medalju. (dz)

HUMANITARNI malonogometni turnir povodom Dana županije

Tradicija u Maloj Subotici se nastavlja U srijedu 29. travnja u dvorani OŠ M. Subotica odigrati e se tradicionalni malonogometni turnir povodom Dana županije kojeg organizira Ured župana. Na turniru sudjeluju momadi: Gospodarstvenika, ŽB akovec, PU meimurske, Grada akovca, UHVDR-a Meimurske županije, UHVDR-a M. Subotica,

Meimurske županije i Novinara. Turnir zapoinje u 15 sati, a cilj je pokretanje akcije prikupljanja sredstava za nabavu holtera EKG-a za potrebe malih pacijenata odjela Pedijatrije ŽB akovec. Svaka od ekipa uplatiti e po 500 kn za ovu akciju, uz dodatne priloge. Za holter je inae

potrebno oko 60.000 kn, pa se pozivaju sve tvrtke i graani da potpomognu akciju za koju je otvoren i žrn. Uplate se vrše na žiro raun Županijske bolnice akovec. Svrha uplate je: Pedijatrija - holter EKG-a. Broj žrn je: MB - 2392007-1100042000, poziv na broj: 0695238. Odazovite se i vi. (dz)

U amerikoj saveznoj državi Alabami, u gradu Dothamu Ivana Lisjak je prošlo prvo kolo velikog turnira iz USTA circut serije, vrijednog 75.000 $. Ivana je bez problema svladala kvalifikanticu Austrijanku Melanie Klanner 6:4, 6:0. Na turniru koji donosi u sluaju plasmana u završnicu veliki broj bodova u 2. kolu Lisjak

je igrala s 7. nositeljicom Amerikankom Angelom Haynes i predala me u drugom setu. Nakon amerike turneje napredovala je na WTA listi i nalazi se oko 450. mjesta WTA liste, iako je plan bio dostii prijašnji ranking 215. Ostaje za vidjeti za što e se Lisjak odluiti nakon povratka kui kad je u pitanju nastavak teniske karijere. (dz)

CROATIA kup teniski turnir u akovcu

Najbolji igrai do 12 godina u akovcu U tijeku je prvi veliki meunarodni turnir koji e se ove godine igrati na terenima TK Franjo Punec u akovcu. Igra

se Croatia kup, turnir za igrae do 12 godina. Turnir se igra do etvrtak za kad je predvieno finale, ako posluži vrijeme. (dz)


60

Oglasnik

MOTORNA VOZILA AUTOUSLUGA D.O.O. STRAHONINEC: Ford Galaxy 2.3, 7 sjedala 1999.; Fiat Slo 1.6 16V 2002.g., registr.; Fiat Punto 1.2 2003.g.; Ford Focus 1.4 2007.g., reg. do 12/09; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2006.g., reg. do 4/10.; Peugeot 206 1.4 2006.g.; Ford Fiesta 1.4 2006.g. VOZILA SU S DOMA EG TRŽIŠTA. GARANCIJA. KREDITI BEZ JAMACA, UEŠ A I KASKO OSIGURANJA DO 7 GODINA. TEL. 040/333-033, 091/591-8889

CITROEN XANTIU 1.8i 1993.g., registriran godinu dana, dosta opreme, povoljno prodajem, mob. 098 185 8723 PRODAJEM AMAC za hranjenje riba, marke SHARK, star 2 g., korišten, cijena prema dogovoru. Marijan, mob. 098/948-2403 TAMI 80 1985. g., reg. do 11. mj., u dobrom stanju ili mijenjam za stariji traktor. tel: 099/333-4018 PEUGEOT 206 1.1 prvi vlasnik, garažiran, servisna knjižica, povoljno, mob. 098/180-9858 PRODAJEM ALU FELGE s gumama za avensis ili auris, orig. toyota, mob. 098/463-583 KUPUJEM AUTO karambolirani Opel, VW i Seat, tel: 091/9167-267 Opel Astra 1.4, 5 vrata registrirana godinu dana - prva vlasnica. Tel. 091 8999 054 PASSAT CL TD 1990. god., reg. godinu dana, cijena po dogovoru, tel: 099/211-5752 PRODA JE SE XSARA PICASO 2.0HDI 10.mj./2001.g., reg. god. dana, garažiran, mob. 098/165-9572 PRODAJE SE MOTOCIKL TOMOS 14M ispravan, ouvan s papirima, tel: 098 1616 759 PRODAJEM FIAT BRAVA 1.4 12v 1998.g., 115.000 kn, 1.vl., sve osim klime, alarm, te clio 1.4 1999.g., klima, dcz, servo, el. prozori, napravljen velik servis. tel: 091/530-5784 L AND ROVER FREEL ANDER 1.8 16V 2002.g., 1.vlasnica, 65.000 km, kupljen kao novi kod Tomia, uredno servisiran, 9.999 eur, mob. 095/9209-874 PRODAJEM BMW 320d 2005.g., prvi vlasnik, 53.000 km, koža, drvo, kao novi, cijena 26.900 eura, tel. 091/510-7255 RENAULT CLIO 1.4RXT 2000.g., reg. do 1.mj./2010.g., mob. 098 963-8083 GOLF III 1.4 1992. god., registr. do 3./2010.god., crne boje, redovito servisiran i u dobrom stanju, cijena 1.800 EUR. Tel. 098 955 75 74 PRODAJE SE orig. krovni nosa za opel vivaro ili renault trac, tel: 040-390-445 FIAT TEMPRA 1.6 ie SX (klima, el. podizai stakla, alu felge), 1994.g., u odlinom stanju, bijela, cijena 11.000 kn. Mob. 091/510 7261. PRODAJEM PUNTO 1.2, 2002.g., prvi vlasnik, registracija do srpnja, mogua zamjena. Mob.: 098/95-49-775 VOLVO 460 1.9TD 1996.g., registriran, karamboliran, mob. 091/510-1064 PRODAJEM OPEL KADET 1990. god., registr. do 10./09. Nazvati na tel. 040/857-030 PEUGEOT 307 CC 1.6 2004.g., reg. 4./10., crvene boje, mob. 099/67-63-931 VW PASSAT CL 1600 1988.g., 20tkm, klima, alu felge, garažiran, dobro ouvan, cijena po dogovoru, tel. 040/851-257 ili 091/1930-562 PRODAJEM VW BORU TDI 1999.g., miš metalik, sva oprema, alu felge, nove gume, registriran, dobro sauvan, mogua zamjena za manje vozilo, mob. 091/2250-768 OPEL CORSA 1.2i 1996.g., reg. do 9./09., sportski sreena, cijena 17.000 kn, mob. 098/949-5861 TOYOTA COROLLA 1.4D-4D 2005.g., ful oprema, 1.vl., serv. knj., 9.900 eur na ime kupca, mob. 091/511-40-57 ŠKODA FABIA 1.9sdi 2004.g., 1.vl., klima, nema prijenosa, 6.200 eur na ime kupca, mob. 095/90-77-062 CITROEN SAXO 1.4 1996.g., 2 zrana, el. podizai stakla, alarm, šiber, spojler, alu felge, u odlinom stanju, mob. 098/495-664 PEUGEOT 206 1.4HDI x-design 2005.g., 1.vl., serv. knj., 6.500 eur na ime kupca, mob. 091/511-40-57

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

AUDI A 4 1.9TDI 2006.g., ful oprema, serv. knjiga, 18.200 eur, mob. 095/90-77-062 VOLVO S60 D5 2002.g., ful oprema, nema prijenosa, srebrni, 10.300 eur na ime kupca, mob. 095/90-77-062 BRAVA 1.4 12v 1998.g. reg. do 1./10., sve osim klime, prvi vlasnik, odlina, 115.000 km. tel: 091/5305-784 BMW 324td 1989.g., crni metalik, alu, šiber, servo, muzika, dalj. centr., odlian, odjavljen, cijena 1.500 eur, mob. 099/516-3093 REN. LAGUNA 1.9 2004.g., 88kW, 94tkm, ful oprema, alu felge, ouvan i redovito servisiran, povoljno prodajem, mob. 098/9920-994 PRODAJEM SKUTER Baotian Speedy 50ccm, registriran, redovito servisiran, te nove kacige za motocikle ve od 200 kuna, mob. 098/242-737 PRODAJEM-GOLF 1 CABRIO 1.6 tdi 84. god. registriran 15-07-09, potrebna manja ureenja vozan super 1700 eura ili zamjena za skuplji auto kabrio ili old mer. Telefon: 098/546-219. PEUGEOT 406 96 god. klima, nereg. odlian 2600 eura, Megane 97 god. reg 8/09 2350 eura, golf 3 tdi 96. god, reg 8/09. 2999 eura. Telefon: 098/777-095. PRODAJEM SKUTER Peugeot speedght 50, 2006. god., registriran do 04. mj. 2010. godine, cijena 8200 kn. Telefon 098/173-9510. PRODAJEM VW EOS 1.4 TSI, 2008., novi neregistriran, upita od 17-19 sa, telefon 042/731-381. PRODAJE SE VW Polo Varijant 1.4i ‘99. g., VW Polo Golf III 1.4i, ‘97. god., VW Vento 1.9 TD, ‘96. god., Škoda Fabija combi 1.9 TDI, 2001. god., dijagnoska vozila i eko test pro. Telefon 673-038, 091/901-5554 OPEL VECTRA 2.0 CD, ‘91. god., 1. vlasnik, registrirana, mijenjam za karavan. Telefon 865-353 PRODAJE SE FIAT PUNTO, godište ‘96., regstriran, servisiran, ouvan, cijena 2200 eura. Informacije na tel. 098/632-480

POLJOPRIVREDA KUPUJEM HIDRAULINU PREŠU za grože. tel. 040-857-118 KUPUJEM TRAKTOR IMT do 20.000 kn, može neispravan ili u lošijem stanju, od vlasnika. telefon: 091/9167-267 KUPUJEM MOTOKULTIVATOR Tomo Vinkovia i kabinu za IMT 533/539. tel: 098/899-364 PRODAJEM DVOREDNI BERA kukuruza Sip Tornado 80, prvi vlasnik, u odlinom stanju. tel. 040/895-086 ili 091-1688-679 MOTOKULTIVATOR IMT 6.5KS, generalno ureen, freza, prikolica i dvokolica. Mob: 098/879-477 PRODAJEM TRAKTOR Ursus 335, 1971.g, kabina i kompresor, u vrlo dobrom stanju, mob. 098/180-80-27 PRODAJEM TRAKTOR Torpedo, Deutz 4806 TD sa širokom kabinom, malo radnih sa, te visoki plug 10 cola i ljušara 6-valjki, mob. 098/190-3753 PRODAJEM 2-brazdni plug i bonu kosu za travu. Upita kod Žemli Stjepana, B. Radia 22, D. Vidovec ili na tel. 615-009 PRODAJEM MOTOKULTIVATOR Labin Progres 8KS benz za 3.000 kn, 1993.g., te vino pošipel rizling, 500 lit., cijena po dogovoru, mob. 098/1868-111 PRODAJE SE JEAM, tel. 333-561 PRODAJEM SADILICU za krumpir, telefon 845-639 PRODAJEM: elevator, lušar, brane, obraalnik za sijeno, mogue razne zamjene, a KUPUJEM razne starine: stolove, komode, stolice itd. Telefon 092/241-0465 PRODAJEM Tam 80T32 dupla kabina, neregistriran, mogua zamjena za traktor TV. Telefon 098/920-7408

USLUGE PREKRIVANJE I IZRADA KROVIŠTA, ZIDARSKI RADOVI. Dugogodišnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. «KROV», akovec, Istarska 9, tel. 395-722, 098/744-980 ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno; VODOINSTALATERSKI I KERAMIARSKI RADOVI. Mob: 098/931-7570 ili 091/522-2344, Tino OVLAŠTENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI/ PREMATANJE «RODIKOMM» d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC Tel. 040/395-180, 091/5005-128

PZ «AGRO-SPOJ» BERMANEC – SERVIS HIDRAULINIH CILINDARA. Mob. 099/6643-129 MRŠAVITE POMO U BIOTER APIJE – brzo i efikasno, bez dijete i zdravstvenih posljedica. Mob. 098/1347-031

SMS NEKRETNINE akovec, R. Boškovia 21 (preko puta suda) tel/fax: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr sms.nekretnine@ck.t-com.hr PRODAJEMO: kue, stanove, vikendice, poslovne prostore, gradilišta POTRAŽUJEMO: sve vrste nekretnina na podruju Varaždinske i Meimurske županije

www.nekretnine-maras.hr info@nekretnine-maras.hr Tel: 040/390-770; mob: 099/331-5350 RADNO VRIJEME: Pon-Pet 08:00-15:30, subota 08:00-12:30

GRADITELJSTVO KOCIJAN d.o.o. izvodi sve GRA EVINSKE RADOVE, te razne ADAPTACIJE uz ponudu BESKAMATNIH KREDITA, mob. 091/1861-336 INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323 PRIMAMO STARIJE I NEMO NE OSOBE na skrb u ugodnom ambijentu. Tel. 048/835-212 PONUDA HONORARNOG POSLA - plaenost po uinku, mob. 091/789-3322 MEGA-PARKETI d.o.o., Kotoriba POSTAVLJANJE SVIH VRSTA PARKETA, LAMINATA, BRUŠENJE STARIH PODOVA. Tel. 099/672-7067 ili 682-191 PODUKE IZ MATEMATIKE, fizike i elektrotehnike, te pripreme za prijamne ispite za tehnike fakultete, Ivanovec, tel. 337-262 ili 098/178-9348

NAMJEŠTENJA RESTORAN I PIZZERIA «ETNO» Šenkovec traži KONOBARA I KUHARA, mob. 099/32-32-032

ŽENSKA OSOBA (25g) traži bilo kakav posao (honorarni) u poslijepodnevnim sama. mob. 099/511-4505 ML A A ŽENSK A OSOBA poljoprivredni tehniar traži posao. mob: 099/764-3628 TRAŽI SE ŽENSKA OSOBA za rad na štandu, može i studenca, radi se uglavnom nedjeljom, dobri uvje, nadoknada za rad, tel. 865-445 ili 091/720-9571

KREDITI

POZAJMICE na ovjeru kod javnog bilježnika. POZAJMICE uz deponiranje knjižice vozila. POSEBNE POGODNOSTI za zaposlene u obrma i vlasnike obrta sa urednim poslovanjem. Od ponedjeljka do subote od 9 do 17 sa na tel. 060-610-614. POZNANSTVA SILVA 52 ŽELI PROVOD 060 505 509 x/mob. 3,40-4,66 kn/min

POUZDAN I SITUIRAN gospodin želi upozna dragu gospou do 50 godina, radi veze uz povjerenje. SMS na broj 095/531-1644

NEKRETNINE PRODAJEM STAN od 82m2 u centru k, namješten, s malim dvorištem, šupom i podrumom, s mogunošu ureenja potkrovlja od 48m2, cijena 85.000 EUR, mob. 099/316-2112

www.mn-nekretnine.com O. PRICE 34 AKOVEC TEL: 391-373 MOB: 098 426-917 PRODAJEMO: KUE, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE, ZEMLJIŠTA RJEŠAVAMO STAMBENE KREDITE ZA KUPNJU NEKRETNINE!

Prodajemo i potražujemo kue, stanove, apartmane, zemljišta, poslovne prostore u Meimurju i šire.

PRODAJEM ILI IZNAJMLJUJEM POSLOVNI PROSTOR u Prelogu, Glavna 5, tel. 095/854-7332 ili 040/639-416 IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENU SOBU u akovcu na Jugu, mob. 091/7237-999 PRODAJU SE TRI GRADILIŠTA u centru Makovca, mob. 098/426-085 IZNAJMLJUJE SE SOBA mlaoj ženskoj osobi/studentici, blizu centra k, tel. 099/2426-087 KU U KATNICU u akovcu – Martane, s okunicom od 900 m2, prodajem, tel. 098/453-387 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA SOBA za jednu osobu i namještena garsonijera, tel. 390-291 ili 390-462 PRODAJE SE KUA na Jugu k, svi prikljuci, blizina vra, mob. 098/260-955 ili 098/677-504 IZNAJMLJUJE SE JEDNOSOBNI namješteni stan u Murskom Središu, zaposlenim osobama. Poruku posla na mob. 099/402-1413 PRODAJEM STARIJU KUU na Belici, tel: 099 570 6866 IZNA JML JUJEM DVOSOBAN KOMFORNI STAN u M. Središu. mob. 091/5495-873 PRODAJEMO dvije graevinske parcele od 934 i 940 m2 u Šenkovcu, predjelu Dolec, komunalno maksimalno opremljene. tel: 098/241-126 TRAŽIM U NA JAM namješteni poslovni prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tipa kafe bar, tel. 095-504-2426 PRODAJEM ZEMLJIŠTE - VONJAK u Lopancu, ulica I.L. Ribara. mob 091/545 7389 GRADILIŠTE U PUŠINAMA, ul. Petra Zrinskog. Tel. 821-507. ZAMJENA - stan u Varaždinu, moderno ureen, 47m2 mijenjam za stan na jugu akovca, 3-sobni, prednost - stan u prizemlju. tel: 098-305-965 IZNAJMLJUJEM ILI PRODAJEM dvosobni stan u akovcu, Vukovarska ulica, mob. 098 1846 898 PRODAJE SE PARCELA u Pleškovcu (ispod crkve), 1200 m2, mogua gradnja, cijena 16.000 eura. mob. 098/170-2627 PRODAJE SE KUA u Donjem Kraljevcu, mob. 098/9399-618 MURSKO SREDIŠE – katnicu s tavanskim i podrumom, centralno, plin, okunica, Marnska 38, prodajem. Tel. 040/543-825 PRODA JEM KUU u Murskom Središu, s velikom okunicom, mob. 091/537-0343 PRODAJEM STAN u centru grada od 54,04m2 u veoma dobrom stanju – cijena povoljna. Agencije iskljuene! Mob. 095/8377-928 PRODAJE SE ILI IZNAJMLJUJE studio apartman na Viru, vrlo povoljno, pogodno za 2 osobe, nazva poslije 18 sa na mob. 098/162-0669 FRIZERSKI I BEAUTY SALON, k, novi, klima, lcd, kuhinja, namješteno, prodajem, mob. 098/241-559 STAN 4-SOBNI, novogradnja s garažom i parkingom, Mihovljan (ispod Šafrana), prodajem, mob. 098/241-559 STAN 72m2, garaža, parking, Mihovljan, novogradnja, kredit, prodajem, mob. 098/241-559 PRODAJEM STAN u centru k, od 46 m2 i lovaku pušku s opkom, papiri uredni, mob. 091/572-4557 IZNAJMLJUJEM 3-SOBNI STAN od 70 m2, s terasom, u prizemlju, jug akovca. Mob.: 099/390-4590 NENAMJEŠTENA GARSONIJERA u akovcu od 30m2, iznajmljuje se. tel. 384-515 ili 098/545-526 PRODA JEM KUU u Ivanovcu (prizemnica) i halu u Kuršancu. Telefon: 098/921-1929

IZNAJMLJUJEM DVOSOBNI stan u centru Preloga, telefon 095/867-9894 IZNAJMLJUJE SE namještena soba sa balkonom te djeljivom kuhinjom te kupaonom sa drugim podstanarom, samcima u užem centru akovca, telefon 095/836-1170 KUPUJEM MANJU kuu ili vikendicu, okolica M. Središa i gornji dio Meimurja do 40,000 eura, telefon 098/9176-477. PRODAJE SE VIKENDICA u Zasadbregu, struja, voda, plin, ureena kupaonica, mob. 098/922-9151 KUA U Pribislavcu od 90 m2, velika okunica, prodaje se. Telefon 098/241-998 PRODAJE SE kua stambeno-poslovna, može i etažno, R. Boškovia 30 akovec. Telefon 091/8830-720 PRODAJEM gradilište na vrlo povoljnoj poziciji predvieno za izgradnju samostojee kue, Vojni vrtovi. Telefon 091/932-0288 PRODAJE SE kua u Ivanovcu sa velikom okunicom, gospodarskim zgradama i oranicom. Telefon 337-893, 099/671-9445 PRODAJE SE gradilište u Ivanovcu Kalnika 22, zva na broj 098/138-3627 PRODAJE SE kuica u Istarskom naselju s malim dvorištem i garažom, cijena 29 000 eura. Telefon 098/242-554 IZNAJMLJUJE SE namješten dvosobni stan u centru akovca. Inf. na tel. 098/979-6543.

TURIZAM IZNAJMLJUJU SE APARTMANI U CRIKVENICI – dvosobni i trosobni, blizina mora. mob. 098/164-8-456 IZNAJMLJUJU SE APARTMANI za 4-6 osoba u Loparu na otoku Rabu, u lipnju i rujnu mjesecu, mob. 091/543-4828

ŽIVOTINJE

NESTAO JE PERZIJSKI MAAK u Istarskom naselju – nalazniku nagrada. mob. 098/9353-666 SHI-TZU ŠTENCI istokrvni bez rodovnika, prisutna oba roditelja, mob. 098/165-9572 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA za pse i make. Tel. 363-445 PRODAJU SE SVINJE za klanje tež. od 110-140kg, mogunost klanja i dostave, mob. 091/519-11-22 PRODAJU SE NJEMAKI OVARI odlinih roditelja, s rodovnicom, cijeljeni, tetovirani, upita na tel. 363-445 PRODA JU SE KONKURI mladi, ili se mijenjaju za srednje papige. Tel. 098/944-3339 PRODAJEM PAPIGE tigrice, nimfe, rozekolise, personate, pjevajue, rozele, aleksandre, te srebrne, zlatne, planaste i kraljevske fazane, mob. 098/912-3938 PRODAJU SE PILII oišeni dohranjeni šrotom s moguom dostavom. Telefon: 095/5151-362. PRODAJEM jarca za rasplod smeeg, starog 1 godinu. Telefon 098/920-7408

ELEKTRONIKA IZNAJMLJUJEM MANJI RAZGLAS do 3kw snage (pojaala, zvunici, mikseta, mikrofoni) sa toncem za koncerte ili društvena dogaanja za 1.000 kn, tel: 095/90 22 161 PRODAJEM MOBITEL sonyEricsson K55i crni i bijeli, povoljno, tel: 095/90 22 161 PRODAJEM SAMSUNG Omnia, kao nova, s garancijom, za 2.000 kn, mob. 095/8766-048 PRODAJEM SUBWOFERE Magnat, JBL i Crunch, te pojaala Magnat - mogue razne kombinacije i montaža, tel 098/600-207 PC PENTIUM 4 2.o i p3 900, svaki u kompletu, jeftino prodajem . Tel. 098/632-256 PRODAJEM KOMPJUTER sa monitorom s periferijama 17’’ CRT monitor na telefon 855-696 + 17 originalnih igrica PRODAJEM ouvani DVD player Elta 8902 DVR(sa integriranim hard diskom i TV tjunerom) povoljno. Telefon 098/295800

28. travnja 2009.

ORGULJE 2-redne sa bas pedalama i volume control, samostojee sa ugraenim 150w pojaalom, Yamaha D-3, idealno za crkvu, 4.999,00 kn. mob. 098/723-160 PRODAJEM NOVE MOBITELE Samsung F-480 i NOKIA 5800 express music - oba touchscreen, s odlinim kamerama, za 1.800 kn. mob. 098/802-269. PRODAJEM RAUNALO Intel Celeron 1.8 GHz, 512 MB DDR, 250 GB diska, tipkovnica, miš i monitor SAMSUNG 795 DF 100 HZ - cijena 800 Kn. mob. 098/802-269 SINTISAJZER GEM GK 340, korišten 2 godine, ušuvan, cijena 2000 kn. Tel. 098/9883-776, zva poslije 14 sa. DIGITALNA VIDEOKAMERA Panasonic NV-GS 500 3CCD mega ois 4.0 megapiksel s puno dodatnog pribora. Tel. 098/961-4948 PRODAJEM AUTO RADIO Rockford Fosgate RFX 9220R, CD, MP3, daljinski, cijena 1.200 kn. 091/2177-558

RAZNO RABLJENI PROZORI ostakljeni dim. 180x120 - 2 kom. Tel.091 8999 054 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling te ambalaža za mineralnu vodu, vrlo povoljno. Tel. 098/632-494 PRODAJE SE SJEMENSKI KRUMPIR crveni u sanducima, tel: 098 1616 759 PRODAJEM krevet sa Dormeo madracem 200x180, korišten 3 g, za 2.000 kn; te Simpa start paket sa 150 kn ukljuenih - za 50 kn, mob. 098/167-2997 PRODAJEM VINO sorta laški rizling sa izvršenom analizom i markicama, vea koliina, pogodno za ugostelje, mob. 098/745-484 prodajem hrastove daske deblj. 5 cm, duž. 4 m i šumu na Varažin bregu, mob. 098/267-512 PRODAJEM 250 vrhunskih dokumentarnih lmova za 200 kuna, odlina slika i tlovi, mob. 095/8766-048 PRODA JEM dva para djejih rola br. 30-33 i 33-36, jeftino, te prodajem pizzape jednoetažnu 4 kw dim. 960x840x490 (cijena 5.800 kn), nova, mob. 095/8489753 PRODAJEM: produžni kabel 7x2.5mm2 (50m), el. bojler Vaillant od 80 lit., radijatori 90x200cm, alat za savijanje bakrenih cijevi i runa pumpa za lož ulje, crni pisai stol, dj. autosjedalica Romer od 9-18kg i prijenosni kreve 125x65cm. Tel. 858-424 DVD i VHS KONCERTI: Azra, B. Dugme, Balaševi, Him, Gnr, Nirvana, B. Jovi, Eminem, Korn, Rhcp, Metallica, I. Maiden, Doors, AC/DC, Zeppelin, Purple, P. Floyd, D. Straits i dr. Tel: 091/2518-371 PRODAJE SE DRVENA VITRINA sa staklenim vrama, runi rad, puno drvo, kvalitetno, potpuno novo i nekorišteno – povoljno. Tel. 098/408-049 VASKO LIPOVAC (45x40) – More – brodica, cijena 2.700 kn; VLADIMIR KIRIN – akvarel, stara katedrala Zagreba, 28x20, cijena 3.000 kn. Mob. 091/767-5200 TRAŽIM STARU CIGLU i crijep Kikinda 333. Mob. 091/7237-999 PRODAJE SE TV Schneider 72cm i bijeli regal sa dva garderobera, mob. 099/676-5660 PRODAJE SE VAGA od 10kg Maxima, mesoreznica i kompjutor. Tel. 341-236 PRODAJE SE starinska drvena preša za grože i šivaa mašina Singer – hitno i povoljno, tel. 856-208 PRODAJEM tranu pilu (banzek) r. stol 90x110cm te stroj za izradu brodskog poda i lamperije, tel. 543-882 PRODA JEM kukuruz u zrnu, vino šmarnica ili mijenjam za odojke, mob. 098/581-986 PRODAJEM: regal, 2 fotelje, stoli za dnevnu sobu, el. ugradbeni štednjak, stroj za sue s manjom greškom (100 eur), madrac (100 kn/kom) i klavijature Yamaha (200eur). tel. 328-106 ili 098/171-4456 PRODAJEM PERILICU RUBLJA, rabljenu, vrlo povoljno, zva poslije 16 sa na tel. 098/846-058


28. travnja 2009.

Oglasnik 61

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

PRODAJEM dj. kreveti a drugi poklanjam kupcu, tel. 098/389-328 PRODAJE SE pvc i drvena stolarija raznih dimenzija, vrlo povoljno, zva poslije 16 sa na tel. 098/846-058 KUPUJEM TROFAZNI HIDROFOR te dvije gume 600-16, manje korišteno, ispravno, mob. 091/763-2790 PRODAJEM POSLOVNI plan. Tel. 091/379 5858. DUHAN REZANI za cigarete prodajem, Meimurje, šaljem poštom, 100 kn/kg. Telefon: 092/906-8844. PRODAJEM KUTNU garnituru plus fotelja do prirodnog puša – jako ouvana (kutna je na razvlaenje-krevet), cijena po dogovoru, telefon 099/213-3536 PRODAJEM staru punu ciglu, oišenu, telefon 098/354-291 PRODAJEM hodalicu za starije osobe, dvije bave i betonske stupove, telefon 384-608. PRODAJEM VINO Modri Pinot. Telefon 095/516-65519 PRODAJE SE kvalitetno bijelo vino i crijep biber u dobrom stanju. Telefon 091/527-3929

SOLARNA OPREMA za proizvodnju struje i grijanje vode, projekranje i instalacije. Telefon 098/744-960, pogodno za vikendice. PRODAJE SE Bagat šivaa mašina M75 s postoljem, Telefon 098/135-9192

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

FILATELISTIKI KLUB «MARIJA HUNJAK» poziva sve koji se žele prikljui radu kluba da se slobodno jave na broj telefona 099/590-6808, Darko Hunjak

POSAO - Ponuda

TAROT VAM OTKRIVA VAŠU SUDBINU – ljubav, posao, budunost. Molimo nazovite za dogovor 098/1347-031

UDRUGA “PRIJATELJI” - “AZIL ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE ME IMURSKE ŽUPANIJE” POKLANJA: PSE I MAKE:

PRODAJE SE PLINSKI bojler za toplu vodu Vaillant, plinska zidna grijalica te dvije plinske pei Maja 12. Telefon 099/678-1530 JEFTINO PRODA JEM šivau mašinu Singer, spavau sobu i ostale kuanske aparate. Telefon 098/178-4895 PRODAJEM mješalicu za beton i motokultivator Honda i prikljuak, telefon 865-353 PRODA JEM jelovu grau za krovište, 1390kn/m3, povoljno. Telefon 091/384-0666

- razliitih pasmina, spola i dobi. - Pogledati svaki dan od 10 - 12 sati ili od 14 - 16 na “Azilu za napuštene životinje Meimurske županije”, pokraj carine – hladnjae, kod nadvožnjaka, izmeu pruga u akovcu. Više informacija na telefon: 091/89 88 004 / uvar/. Varaždinska 12a 40305 NEDELIŠE tel: 040 823 023 - fax: 040 823 005

SATELITSKA I ZEMALJSKA OPREMA Dreambox DM 800 HD PVR HD prijemnik univerzalni ita kartica

Unaprijed se zahvaljujemo medijima i udomiteljima u ime napuštenih i odbae nih životinja Meimurja! Na mjesto udomljene životinje, imamo mjesta za napuštenu lutalicu koju možemo spasiti od mogue smrti. Hvala Vam što ste uinili dobro djelo! lanovi i simpazeri Udruge “Prijatelji”

1. 172924 :AGENCIJA potražuje vei broj punoljetnih djelatnika, oba spola, bez obzira na godine za uredski posao u podružnicama diljem RH, edukacija ukljuena, plaa 14 000 KN. Tel. 091/675-1315. 2. 173855 :AGENTE za prodaju telekomunikacijskih usluga, tražimo. Šifra:173855. Tel. 060/523-641. 3. 173739 :AKO ŽELITE TRGOVATI na najveem tržištu na svijetu Forex, javite se za detalje. Šifra:173739. Tel. 060/523-641. 4. 171247 :AMBICIOZNE DJELATNIKE bez obzira na godine, za poslove nanacijskog savjetovanja traži ugledna nancijska kua, plaa 14000 kn i više. Šifra:171247. Tel. 060/523-641. 5. 173692 :AMBICIOZNE i dinamine osobe za obavljanje osnovnog ili dodatnog posla u najprotabilnijoj grani welnessa. Posao možete prilagoditi sebi tako da možete radi kod kue ili terenski. Zarada od 1000 - 4000 kn. Šifra:173692. Tel. 060/523-641. 6. 173406 :AMERIKA NUTRICIONISTIKA tvrtka traži ambiciozne i dinamine osobe za osnovni ili dodatni posao, koje e tvrtka o svom trošku educirati da postanu prehram beni savjetnici. Šifra:173406. Tel. 060/523-641. 7. 173755 :AMERIKA, rma traži ozbiljne osobe za honorarni ili stalni posao, edukacija osigurana. Šifra:173755. Tel. 060/523-641. 8. 171390 :BOOKERA, bookericu, za sezonu 2009. ozbiljne osobe sa iskustvom, tražim. Tel. 091/739-1519, 098/915-4664. 9. 130602 :BRODOVI, ribarice, jahte, marine, platforme, naftovodi, predstavništva u inozemstvu, potražuju vei broj mornara, NKV, KV radnika, tehniko i bijelo osoblje i asnike. Šifra:130602. Tel. 060/523-641. 10. 173694 :CRTAE za rad na strip projektu, tražimo hitno. Šifra:173694. Tel. 060/523-641. 11. 173697 :ISTAICU za povremeno išenje ureda i domainstva na podruju Dugog sela, tražimo. Šifra:173697. Tel. 060/523-641.

ŽELJEZNIKI KOLODVOR AKOVEC tel. 384-333 AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC tel. 313-947 LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1 tel. 310-651 POLICIJSKA UPRAVA ME IMURSKA tel. 373-111 ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e tel. 375-444 tel. 372-300 DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kovaia 1e tel. 311-790 HRV. ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE tel. 311-755 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE AKOVEC tel. 372-900 HRV. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jelaia 1 tel. 396-800 ME IMURSKA BANKA AKOVEC tel. 340-000 ME IMURJE PLIN, Mihovljanska 70 tel. 395-199 ME IMURSKE VODE, M. hrvatske 10 tel. 373-700 ELEKTRA AKOVEC, Ž. fašizma 2 tel. 371-700 - prijava kvara na tel. 371-600 GKP AKOM, Mihovljanska 74 tel. 372-466 AMBULANTA ZA KUNE LJUBIMCE AKOVEC, R. Steinera 7 tel. 390-859 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1 tel. 314-080 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70 tel. 396-294 REDEA – Regionalna razvojna agencija Bana Josipa Jelaia 22 (bivša vojarna) tel. 395-560 ME IMURSKA ŽUPANIJA AKOVEC tel. 374-111 HRVATSKE POŠTE – CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb tel. 804-000 HRVATSKI TELEKOM – T centar, M. hrvatske 6 tel. 0800-9000 MUZEJ ME IMURJA AKOVEC, Trg Republike 5 tel. 313-499 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE-SSSH akovec, Trg Republike 1 tel. 312-331 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, V. Nazora 16 tel. 390-977 MINISTARSTVO OBRANE, J. Gotovca 5 tel. 313-114 tel. 311-160 HRV. GOSPODARSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kovaia 2 OBRTNIKA KOMORA ME . ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1 tel. 313-971 FINA AKOVEC, O. Keršovanija bb tel. 371-000 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, AKOVEC, V. Nazora 16 tel. 391-920 tel. 314-644 HVIDR-a, Strossmayerova 9 INSPEKCIJE DRŽAVNI INSPEKTORAT - Ispostava akovec, Zrinsko-frankopanska 9 SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boškovia 2 (zgrada županije)

tel. 391-970 tel. 374-229; 374-121; 374-106

POREZNA UPRAVA Ispostava AKOVEC, O. Keršovanija 11 Ispostava PRELOG Ispostava MURSKO SREDIŠE

tel. 371-200 tel. 379-730 tel. 370-790

URED DRŽAVNE UPRAVE - predstojnik - Služba za gospodarstvo - Služba za društvene djelatnos - Služba za opu upravu - Mani ured AKOVEC - Mani ured PRELOG - Mani ured M. SREDIŠE - Mani ured M. SUBOTICA - Mani ured NEDELIŠE - Mani ured ŠTRIGOVA - Mani ured KOTORIBA - Mani ured DEKANOVEC - Ispostava PRELOG

tel 374-111 tel. 374-212 tel. 374-102 tel. 374-112 tel. 374-190 tel. 374-176 tel. 374-055 tel. 374-057 tel. 374-054 tel. 374-059 tel. 374-058 tel. 374-056 tel. 374-060 tel. 374-022

AKCIJSKE CIJENE DVB-T PRIJEMNIKA Digisat T133C2SR Triax TR 500 HD

NO

VO

!

KVALITETNA MEIMURSKA VINA

[ [ [ [ [ [

Urbanska kapljica Žuti muškat Rajnski rizling Graševina Zeleni silvanac Chardonnay

Distribucija i montaža Total TV opreme

info@kerman.hr

www.kerman.hr

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se DO PETKA DO 11 SATI

712


62

Informacije

ZAŠTITA prirodnih vrijednosti

Podjela priznanja mladim uvarima prirode Javna ustanova je u periodu od 21. ožujka pa do danas provela edukacijski program “Mladi uvar prirode - Junior Ranger” kako bi se odreeni broj meimurske djece i mladih ukljuio u edukaciju o prirodnim vrijednostima svojeg zaviaja, nauio o povijesti ideja zaštite prirode te upoznao suvremene metode zaštite prirode. Priznanja polaznicima ovogodišnjeg programa uruit e meimurski župan Josip Posavec tijekom male sveanosti koja e se održati povodom ovogodišnjeg Dana planeta Zemlje, u srijedu 22. travnja s poetkom u

10 sati u Centru za posjetitelje u Križovcu. Edukacijski program održao se kroz tri poludnevne radionice te dvije strune ekskurzije. Za polaznike je program bio besplatan, s time da je jedini trošak polaznika bio dolazak do naselja Križovec, gdje se obavljala edukacija - u Centru za posjetitelje zaštiene meimurske prirode. U program su bile pozvane sve meimurske osnovne škole s po dvoje uenika uzrasta šestih ili sedmih razreda. Meutim, odreeni broj škola nije se odazvao pozivu, te je edukacijski program prošlo ukupno 44 polaznika.

CAFFE BAR IZ AKOVCA U OTVARANJU

Udruga za zaštu živonja «Prijatelji» akovec

TRAŽI DJELATNICE!

više djelatnika za rad u Azilu za napuštene životinja

traži

UVJETI ODLINI.

Za sve informacije zva na 091/89 88 004 Mob. 098/241-450

DRUŠTVO DISTROFIARA, INVALIDA CEREBRALNE I DJEJE PARALIZE I OSTALIH TJELESNIH INVALIDA akovec, A. Starevia 1, pp 18 raspisuje, na temelju odobrenih sredstava MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI NATJEAJ Za zapošljavanje na radnom mjestu:

- STRUNI RADNIK NA ODRE ENO VRIJEME Uvje: VSS-VŠS, posjedovanje vozake dozvole „B“ kategorije s iskustvom Posebni uvje: - razumijevanje i osjetljivost na potrebe osoba s invaliditetom - obaveza vožnje kombi vozila za potrebe Društva - poznavanje stranog jezika(engleski-akvno)

GRUPE akovec Amnesty Internationala

Potpisivala se peticija za zatvaranje Guantanamo baya Akcije Amnesty Internationala, koji ogranak ima i kod nas u akovcu, urouju plodom. Još 20. sijenja zapoeli su akciju kojom se tražilo zatvaranje zatoenikog logora Guantanamo bay, a nedavno je predsjednik SAD-a Barack Obama odredio toan datum zatvaranja zatoenikog centra u Guantánamu; izdao je izvršnu naredbu kojom se sus-

Opis radnih zadataka strune osobe: x koordinira rad u radionicama x sudjeluje u planiranju i provoenju programskih akvnos x sudjeluje u izradi projekata i programa x pra zakonsku regulavu i daje savjete lanovima Društva x radi i druge strune poslove (pomo kod ukljuivanja u vre, školu te pomo kod zapošljavanja…) x rad na terenu Meimurske županije (obilazak lanova) x prijevoz lanova kombi vozilom Društva na simpozije,druženja, more, na rehabilitaciju, lijeniku, na terapije, na radionice i sve ostale akvnos Društva x obavještavanje lanova o akvnosma

pendiraju vojni sudovi kako bi se mogla izvršiti revizija svih pojedinanih sluajeva zatoenika iz Guantánama; izdao je izvršne naredbe kojima se zabranjuju tajna mjesta zatoenja te muenja. Kako bi se cijeli proces ubrzao, peticije se još uvijek potpisuju diljem svijeta. Kod nas je akcija upriliena na Trgu Republike u subotu 11. travnja.

IZ MATINOG UREDA

ROENI HELENA KUKOLI , ki Danijele i Velimira; JAKOV LEPOGLAVEC, sin Tanje i Bojana; SVEN BAKULI , sin Marine i Bernarda; VITO PODGORELEC, sin Jadranke i Miroslava; NINO JULARI , sin Mladenke i Zvonimira; HANA POSAVEC, ki Jagode i Dejana; LANA KENJEREŠ, ki Sandre i Josipa; ANTONIO MIKEC, sin Karmele i Slavka; MATEO HORVAT, sin Petrice i Stjepana; PAVLA IGREC, ki Anelke i Pavla; VIKTORIJA ORŠUŠ, ki Anele i Srana; DOROTEA BOŽEK, ki Marijane i Gorana; LEA LEPEN, ki Lidije i Anelka (akovec)

VJENANI Monika Lukman i Jasmin Rusak, Sanja Zvonar i Josip Lovreni, Marijana Bede i Goran Cvija, Ljiljana Zadravec i Danijel Širok (akovec); Dejan Drvoderi i Štefica Lisjak, Mario Mezga i Marina Peras (Dekanovec); Ivanka Radikovi i Branko Magdaleni, Emina Novini i Nikola Jambroši (M. Središe); Aleksan-

28. travnja 2009.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

dra Glavina i Bojan Huzani (Prelog).

UMRLI Ana Tisaj ro. Glavak r. 1928., Katarina Jurec ro. Baksa r. 1917., Franjo Senar r. 1936., Ivan Šari r. 1930., Stjepan Kalšan r. 1944., Zvonko Gorianec r. 1958., Stanislav Baksa r. 1933., Ljuba Jurši ro. Baji r. 1947., Sabina Vrbanec r. 1923., Sabina Vrbanec r. 1923., Sanimir Radek r. 1971., Agata Vidovi ro. Horvat r. 1923., Josip Kiš r. 1925., Ivan Koruni r. 1932., Marijan Kežman r. 1934., Marija Turk ro. Horvat r. 1934. (akovec); Marija Premuš ro. Tišlari r. 1919., Marica Peras ro. Krznar r. 1921. (Dekanovec); Francek Horvat r. 1923. (Kotoriba); Katarina Radikovi ro. Tuksar r. 1929., Franciska Jambrovi ro. Saka r. 1921. (M. Središe); Antun Kraun r. 1937., Oto Juraj Thes r. 1935., Tomo Glogovec r. 1921., Karolina Bašek ro. Šipoš r. 1923. (Nedeliše); Elizabeta Pozderec ro. Štiberc r. 1928., Franjo Crnec r. 1947. (Štrigova).

ME IMURSKE VODE d.o.o. AKOVEC, Mace hrvatske 10 objavljuju

NATJEAJ za izbor i imenovanje

DIREKTORA DRUŠTVA MEIMURSKE VODE d.o.o., za mandatno razdoblje od etiri (4) godine UVJETI : - VII/I stupanj strune spreme, tehnikog, ekonomskog ili pravnog smjera - najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodeim poslovima u komunalnom gospodarstvu Uz prijavu, kandidat je dužan priloži : - kratak životopis - dokaz o završenoj strunoj spremi - potvrdu o nekažnjavanju - program rada za mandatno razdoblje Pisane prijave podnose se u roku 15 dana od objave natjeaja. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natjeaj za imenovanje direktora“, na adresu: Meimurske vode d.o.o. akovec, Mace hrvatske 10.

Uz prijavu na natjeaj kandida su dužni priloži: - dokaz o strunoj spremi (diploma, svjedodžba) - domovnica - potvrda o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci) - vozaka dozvola “B” kategorije - životopis Molbe sla na adresu: Društvo distroara, invalida cerebralne i djeje paralize i ostalih tjelesnih invalida akovec, A. Starevia 1, 40 000 akovec

S naznakom “ZA NATJEAJ” Natjeaj je otvoren osam dana od dana objave.

Knjižnica “NIKOLA ZRINSKI” AKOVEC Upravno vijee Trg republike 4, 40000 AKOVEC, raspisuje

NATJEAJ

ZA PRIJEM U STALNI RADNI ODNOS - 2 DJELATNIKA A) dipl. knjižniar, informator (vježbenik) Uvje: - završen studij knjižniarstva, odnosno završen drugi visokoškolski studij uz dopunski studij knjižniarstva, položen struni ispit za dipl. knjižniara - godinu dana radnog iskustva u struci - poznavanje rada u CROLISTU - znanje jednog stranog jezika (engleski ili njemaki) - informaka pismenost - probni rad 3 mjeseca Prijave sa životopisom i preslikom diplome dostavi na adresu Knjižnice. Natjeaj je otvoren 8 dana od dana objave.

B) dipl. knjižniar, informator u biblibusu (vježbenik) Uvje: - završen studij knjižniarstva, odnosno završen drugi visokoškolski studij uz dopunski studij knjižniarstva, položen struni ispit za dipl. knjižniara - godinu dana radnog iskustva u struci - poznavanje rada u CROLISTU - znanje jednog stranog jezika (engleski ili njemaki) - informaka pismenost - probni rad 3 mjeseca Prijave sa životopisom i preslikom diplome dostavi na adresu Knjižnice. Natjeaj je otvoren 8 dana od dana objave


28. travnja 2009.

Informacije 63

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

SJEANJE

LUKA KUZMANOVI 27.04.1999. - 27.04.2009. iz akovca Uvijek si u našim mislima i srcima. Supruga Elizabeta, sin Željko i sin Ranko s obitelji

SJEANJE na

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. Wustenrot stambena štedionica d.d. AKOVEC, K. Tomislava 2, traži 3 FINANCIJSKA SAVJETNIKA, KREDITNA SLUŽBENIKA honorarni rad, a nakon toga zaposlenje, poželjno radno iskustvo ali nije uvjet, dostavi pismenu zamolbu ili se javi osobno ili 311-960. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 2. ART -ing d.o.o. AKOVEC, traži 2 KV, PKV SOBOSLIKARA na neodreeno vrijeme, javi se na 091-2390-279, 091-4390-279. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 3. DOMJANI TEKSTIL d.o.o. SLEMENICE 37, traži ŠIVA TEKSTILA-više izvršitelja na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se osobno ili 865-230. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 4. Kavana “Dada” Miklavec bb, traži 1 KONOBAR-ICA na neodreeno vrijeme, javiti se na 098-1922-144. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 5. STOLAR vl. Rožman I. PRIBISLAVEC, R. Boškovia 16, traži 2 STOLARA na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 360-616. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 6. Allianz Zagreb d.d. PODRUŽNICA AKOVEC, traži ZASTUPNICI -više izvršitelja, VŠS, SSS, poznavanje rada na raunalu, vozaka dozvola “B” kat.,sklonost mskom radu, javi se 091-1487-829, 314-001. Natjeaj otvoren do 15.05.2009.g 7. GLAVINAKAVRANd.o.o.KejteringLovrenc, PRELOG, Glavna 5, traži 1 KV KUHAR na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se na 645-028, 091-899-0962. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 8. Zidar i fasader SRNEC G. HRAŠAN, akoveka43,traži2KV,PKVZIDARAnaneodreeno vrijeme,javisena098-241-656. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 9. B.P. EUROGRUPA d.o.o. ZAGREB, Hribarov prilaz 6/a, traži PRODAJNI SAVJETNICI-prezentatori-više izvršitelja, posjedovanje osobnog automobila, min. SSS, iskustvo u prodaji, komunikavnost, dostavi pismene zamolbe na adresupoduzeailie-mail: info@bioproduct. hrna na fax:01-6393-699, inf.091-4000-971 do 30.04.2009.g. 10. DPG d.o.o. D. DUBRAVA, Koprivnika 1, traži GRA EVINSKI RADNICI - više izvršitelja na neodreeno vrijeme, javi se na 098-393-091. Natjeaj otvoren do 01.05.2009.g. 11. G.P.P.T.-Nekretnine d.o.o G. Hrašan, Varaždinska 43a, traži 1 TESAR, 2 ZIDARA, 2 POM. RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 099-707-4155. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 12. MIKEC INSTALACIJE d.o.o. CIRKOVLJAN, traži 2 INSTALATERA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se na 091-179-3853. Natjeaj otvoren do 23.04.2009.g. 13. TONI d.o.o. D. Kraljevec, K. Tomislava 41, traži 1 KV, PKV KONOBAR/ICA na neodreeno vrijeme, može i bilo koja struka, radno iskustvo poželjno ali nije uvjet, javiti se na 655-444, 098-256-162. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 14. Škvorc interijeri d.o.o. MIHOVLJAN, traži 2 SOBOSLIKARA na neodreeno vrijeme, javiti se na 098-600-259. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 15. STOLARIJA DUGAN NEDELIŠE, . akovia 9, traži 2 KV STOLAR – PRIPRAVNIK na odreeno uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se osobno ili 821-581. Natjeaj otvoren do 03.05.2009.g. 16. Dom za starije i nemone Slakovec SLAKOVEC 70, traži 1 medicinska sestra sa položenim strunim ispitom ili odraen pripravniki staž, na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 829-181 ili dostaviti pismenu zamolbu do 30.04.2009.g. 17. Obiteljski dom za starije i nemone osobe KOLONI D. Kraljevec, Kolodvorska 7, traži 1 MEDICINSKA SESTRA na neodreeno vrijeme-položen struni ispit; 1 NJEGOVATELJICA na neodreeno vrijeme-završen teaj za njegovatelja, javi se na 655-040, 098-992-9699. Natjeaj otvoren do 05.05.2009.g.

18. TELEMAH d.o.o. SLAVONSKI BROD, traži 2 prodajna predstavnika za sklapanje telekomunikacijskih usluga na odreeno vrijeme, javi se na 091-277-0023. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 19. Krojaki obrt “ANITA” Strahoninec, Cvjetna 10, traži šiva trikotaže - više izvršitelja na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 5 godina, javiti se na 333-074. Natjeaj otvoren do 07.05.2009.g. 20. Vinogradarstvo i podrumarstvo “KRMA” SV. URBAN 239, traži 1 KONOBAR / KUHAR na neodreeno vrijeme, osiguran smještaj, dostavi pismene zamolbe. Natjeaj otvoren do 01.05.2009.g. 21. I-KONG d.o.o. M. SREDIŠE, Poljska 43, traži 3 ŠIVAA TEKSTILA na neodreeno vrijeme, javi se na 543-022, 098-95-95930. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 22. KLASIKA d.o.o. DOMAŠINEC, Glavna 44, traži2SOBOSLIKARA,FASADERAnaneodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 098-9002692. Natjeaj otvoren do 08.05.2009.g. 23. Kovako. stroj. obrt “METAL-MATJAŠEC” PODBREST, S. Vojvode 9, traži 1 BRAVAR na odreeno vrijeme, javi se na 098-934-8888. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 24. RestoranFORTUNAMALASUBOTICA,traži 1KONOBAR/ICAnaneodreenovrijeme,može ibilokojadrugastruka,javisena098-244-001. Natjeaj otvoren do 07.05.2009.g. 25. Liming plus d.o.o. NEDELIŠE, akoveka 76, traži 2 BRAVARA-ZAVARIVAA na neodreeno vrijeme –pripravnik, javi se osobno na gornjuadresuili091-1234505. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 26. PERUTNINA PTUJ PIPO d.o.o. AKOVEC, traži 6 djelatnika na proizvodnoj liniji na odreeno vrijeme, javi se osobno u kadrovsku ili 372-872. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 27. TELEMAH d.o.o. Sl. Brod, . Pilara 20, traži 5 SSS PRODAJNIH PREDSTAVNIKA na odreeno vrijeme, javiti se na 091-277-0033. Natjeaj otvoren do 01.05.2009.g. 28. Ordinacija ope medicine Ljubica Slaviek dr. med. PRELOG, K. P. Krešimira IV 7, traži 1 DOKTOR MEDICINE na odreeno vrijeme (18 mjeseci), položen struni ispit, javi se na 098846-101. Natjeaj otvoren do 08.05.2009.g. 29. MTK NEDELIŠE, Žarkovice 15, traži 2 djelatnice za išenje i pakovanje smrznute ribe na odreeno vrijeme, javi se osobno na gornju adresu. Natjeaj otvoren do 14.05.2009.g. 30. GRADITELJSTVO TONI d.o.o. DONJI KONCOVAK 85, traži ZIDAR, 2 GRA . RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-422-427. Natjeaj otvoren do 15.05.2009.g. 31. AVM d.o.o. DRAŠKOVEC, V. Nazora 4, traži 1 PRODAVA/ICA na odreeno vrijeme (min. 12 mjeseci), pripravnik, mjesto rada Cirkovljan, javi se na 098-257-433, 098-426-178. Natjeaj otvoren do 12.05.2009.g. 32. Bistro “MLINAREC” PRELOG, K. Zvonimira 30, traži 1 KONOBAR/ICA na neodreeno vrijeme, može i druge struke, min. završena OŠ, mogu dogovor za 8 satno rad. vrijeme, javi se na 645-417,098-9371-863. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 33. ROYAL TRADE d.o.o. VRATIŠINEC, Prena ulica 1, traži 1 KUHAR, 1 KUHINJSKI RADNIK na neodreenovrijeme,javisena099-222-5006. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g 34. PARTNER PROJEKT d.o.o. AKOVEC, traži ZIDARI, TESARI, KERAMIARI, SOBOSLIKARI, GRA EVINSKI RADNICI - više izvršitelja na odreeno vrijeme, javi se osobno ili 364-693. Natjeaj otvoren do 15.05.2009.g 35. METROPOL d.o.o. Caffe bar PICTURA AKOVEC, B. Jelaia 2, traži 1 KONOBAR/ICA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-9445482. Natjeaj otvoren do 06.05.2009.g. 36. VECTOR d.o.o. AKOVEC, S. Radia 5, traži 1 AUTOMEHANIAR - za servis i popravak auspuha na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 391-096. Natjeaj otvoren do 15.05.2009.g 37. Betonski elementi RADIKOVI PRELOG, JUG II/32, traži 2 RADNIKA NISKOGRADNJE ZA POSTAVLJANJEBETONSKIHELEMENATAiostali poslovi niskogradnje, radno iskustvo poželjno

alinijeuvjet,javisena091-506-7891,095-8887667 do 15.05.2009.g. 38. Gra.obrt IVE BELICA, V. Nazora 19, traži 2 GRA EVINSKA RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 099-220-7888. Natjeaj otvoren do 01.05.2009.g. 39. Sistem graditeljstvo d.o.o. ŠTEFANEC, Zrinskih 9, traži 1 GRA . TEHNIAR - sa radnim iskustvom;1ZIDAR,3POM.ZIDARAnaneodreeno vrijeme,radnapodrujuŽupanijeMeimurske, javi se na 098-393-091. Natjeaj otvoren do 01.05.2009.g. 40. KNAUF FAL, NOVO SELO ROK, Školska 24, traži 3 MONTERI SUHE GRADNJE, 2 ŠPAHTLERI, 2 SOBOSLIKARA na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 098-9244-510. Natjeaj otvoren do 17.05.2009.g. 41. Soboslikar Dražen Novak PRELOG, traži 1 KV, PKV SOBOSLIKAR na odreeno vrijeme, javi se na 098-167-8182. Natjeaj otvoren do 19.05.2009.g. 42. HAIX obua d.o.o. AKOVEC, Zagrebaka 93, traži 10 KV, SSS OBUARA na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, osobno se javlja sa zamolbom na gornju adresu, 5 godina radnog iskustva. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 43. Salonzamasažu“LAVANDA”AKOVEC,traži 1 MASER, 1 FIZIOTERAPEUT na neodreeno vrijeme, javi se na 314-374, 098-968-8820. Natjeaj otvoren do 15.05.2009.g. 44. DO-RE-MI NEDELIŠE, traži 1 KERAMIAR, 1 POM. KERAMIAR na neodreeno vrijeme, javi se na 098-632-542. Natjeaj otvoren do 10.05.2009g. 45. Dom za starije i nemone osobe Šavniar SELNICA, Jelaiev trg 5, traži 2 KUHARA na neodreeno vrijeme na neodreeno vrijeme, pismene zamolbe ili osobni dolazak uz prethodnunajavunatel.861-157gaŠavniar,natjeaj otvoren do 30.05.2009.g. 46. MOHARI INSTALACIJE d.o.o. ŠENKOVEC, traži 1 INSTALATER VODOVODA I PLINSKE INST. na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 098393-114. Natjeaj otvoren do 10.05.2009.g. 47. KERMAN GRADITELJSTVO d.o.o. PREKOPA 57, traži 2 ZIDARA na neodreeno vrijeme, javi se na 857-451, 098-191-9965. Natjeaj otvoren do 15.05.2009.g. 48. SANGRA d.o.o. M. SUBOTICA, A. Stepinca 10, traži VODOINSTALATERI, INSTALATERI CENTR. GRIJANJA-više izvršitelja, na neodreeno vrijeme,javisena098-366-212. Natjeaj otvoren do 23.05.2009.g. 49. MIVA Pribislavec, A. Starevia 1, traži 2 zavarivaa MIG-MAG, 1 POM. RADNIK-BRAVAR na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 360733. Natjeaj otvoren do 23.05.2009.g. 50. PROMINGd.o.o.AKOVEC,Dr.I.Novaka48, traži1DIPL.ING.STROJARSTVAnaneodreeno vrijeme, javi se osobno ili dostavi pismenu zamolbu. Natjeaj otvoren do 23.05.2009.g. 51. DjejivrSMJEŠKOSv.MarnnaMuri,Dunajska 2, traži 1 VŠS ODGAJATELJ na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se osobno sa zamolbom na gornju adresu do 10.05.2009.g. 52. IDA COMERC d.o.o. PRELOG, Trg Slobode 1, traži MLINAR na neodreeno vrijeme mjesto radaVelikiBukovec,radniknaproizvodnjipuhane ambalaže na odreeno vrijeme, mjesto rada Donji Kraljevec, javi se na 646-544. Natjeaj otvoren do 21.05.2009.g. 53. O.I.L. FENIX d.o.o. PRELOG, Frankopanska 4, traži 1 KONOBARICA na odreeno vrijeme, javi se na 098-426-527. Natjeaj otvoren do 22.05.2009.g. 54. VIDRA d.o.o. AKOVEC, Dr. V. Žganca 53, traži 3 SOBOSLIKARA na neodreeno, javiti se na 098-131-2300. Natjeaj otvoren do 10.05.2009.g. 55. POSAVEC d.o.o. NEDELIŠE, A. Šenoe 4, traži 1 INSTALATER GRIJANJA na neodreeno vrijeme,javisena098-426-500.Natjeajotvoren do 10.05.2009.g. 56. Zidarsko fas. obrt Termo dani NOVO SELO ROK, V. Nazora 9, traži 1 KV ZIDAR na neodreeno vrijeme, javi se na 098-861-993. Natjeaj otvoren do 18.05.2009.g.

57. Zidarskofas.obrtPUKLEKMALASUBOTICA, traži 1 ZIDAR, 1 ZIDARSKI RADNIK na neodreeno vrijeme, javi se na 098-956-3014. Natjeaj otvoren do 18.05.2009.g. 58. MILENA SHOP HLAPIINA 205, traži 1 ZIDAR, 1 TESAR, 1 GRA . RADNIK na neodreeno vrijeme, javi se na 091-502-3933. Natjeaj otvoren do 20.05.2009.g. 59. DPG d.o.o. DONJA DUBRAVA, traži ZIDARI, TESARI,ARMIRAI-višeizvršiteljananeodreeno vrijeme, obavezno iskustvo na graevinskim poslovima, javi se na 098-393-091. Natjeaj otvoren do 23.05.2009.g. IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUNA SLUŽBA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIŠE: 543-200

RADNA MJESTA VARAŽDIN: 1. PJESKARENJE BRZUHALSKI, Gajeva 3, Trnovec B., traži 1 OSOBE ZA BARATANJE STROJEM (kompresor) za pjeskarenje (špricanje kovina zrncima pijeska pod jakim priskom, radi skidanja hre ili boje s površine razne metalne galanterije) na odreeno, OŠ, PKV, KV, SSS, obavljanje posla zahjeva ziki zdravu i sposobnu osobu bez obzira na dob, prednost e ima kandida koji imaju bilo koji oblik iskustva u radu s metalom (ali nije uvjet), poželjno posjedovanje B kategorije, mjesto rada hala na adresi Zbelava 105 ili na podruju grada Varaždina (povremeno mogunost kratkotrajnog terena uz osiguran prijevoz), najava na 095/818-5101 (Alen Ostroški) ili 091/191-6743 (Sandra Brzuhalski) do 30.4. 2. OBITELJSKI DOM MRAZ, Kelemen, Vinogradska 54, traži 1 MEDICINSKU SESTRU U DOMU na neodreeno, SSS, položen struni ispit, najava na 042/647-238 (Melita Mraz) do 20.5. 3. BEN d.o.o. Srainec, Sv. Antuna 9, traži 1 KONOBAR/ICU – posluživanje jela i pia te rad zašankomurestoranu,naodreeno(mogunost na neodreeno), KV ili priueni konobar/ ica, osobno na adresu restorana «Ben» (7-22 sa) ili najava na 042/711-529 (ga. Benko) ili 098/174-3718 (gdin. Benko) do 20.5. 4. GASTROCOM d.o.o., Varaždin, J. Habdelia 6, traži 1 ISTAICU – išenje poslovnih prostora poduzea Gastrocom na odreeno, OŠ, PKV, KV, osoba iz Varaždina ili uže okolice, osobno na adresu restorana Park ili najava na 042/211-466 (Ksenija Smeško) do 20.5. 5. AS AUTOUSLUGA d.o.o., F. Supila 34, Varaždin, traži 2 OSOBE ZA RAD U AUTOPRAONI – runo pranje automobila, na neodreeno, NKV, PKV, KV, SSS bilo koje struke, potrebno radno iskustvo, osobno na adresu ili najava na 042/312-070, 098/924-3666 (gdin. Huski) do 21.5. 6. ARSENAL-IVEZI k.d., Pavlinska 5, Varaždin, traži 10 ZAŠTITARA – svi poslovi zašte osoba i imovine, na neodreeno, KV, SSS, javlja se mogu iskljuivo osobe s odobrenjem za obavljanje poslova zaštara (licencom), pismene zamolbe osobno (od 7-14 sa) ili poštom na adresu ili najava na 042/404-841 do 23.5. 7. PEKARA«ŠTEF»,Ludbreg,Kratka1(kod Gradske tržnice), traži 1 PEKARA BUREKA na neodreeno, OŠ, KV, poželjno radno iskustvo 6 mjeseci, osobni dolazak (prijepodne), kontakt osoba Štefan Ljekaj do 23.5. 8. CAFFE BAR OGI, Novi Marof, Zagorska 45, traži 1 KONOBARICU, na neodreeno, OŠ, KV, SSS bilo koje struke, radno iskustvo nije važno, nema mogunos smještaja, vraaju se putni troškovi, najava na 042/611-772 (Eugen Biškup) do 31.5.

VENCESLAVA HRANILOVIA iz Podturna 30.04.2005. – 30.04.2009.

U tišini vjenog mira prate te naše misli i molitve. Tvoji supruga Lucija i sinovi Marijan, Vjenceslav i Željko s obiteljima

IN MEMORIAM

IVAN VIDAI – VIDA 24.04.2005. – 24.04.2009. Prijatelji ne umiru… Obitelj ure Bela

IN MEMORIAM

IVAN VIDAI – VIDA 24.04.2005. – 24.04.2009. Ženski rukometni klub «AKOVEC»

IN MEMORIAM Duboko ožalošeni smru naše supruge, mame, bake i sestre

LJUBE JURŠI ro. Baji iz akovca preminule 20. travnja 2009. godine

NAJTOPLIJE ZAHVALJUJEMO roacima, prijateljima, susjedima, znancima i svima koji su nam izrazili suut i dragu nam pokojnicu ispratili na vjeni poinak. U dubokoj boli i tuzi Obitelj

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

STJEPANU JURŠIU 2.5.1992. - 2.5.2009. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije


64

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.


28. travnja 2009.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

H>BEAN8A:K:G

Dobro je znati 65


66

Dobro je znati

Poli_284x190_curve.indd 1

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.

1/22/09 1:52:51 PM


28. travnja 2009.

Mozaik 67

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Na priredbi su nastupile i juniorke Kotoripskih mažoretkinja

Izvanredan nastup imale su goše iz Goriana

KOTORIPSKE MAŽORETKINJE održale humanitarni Mažoret show

Za Dominika Tkaleca prikupile 6.300 kuna Kotoripske mažoretkinje prikupile su 6.300 kuna za lijeenje Dominika Tkaleca, djeaka iz Kotoribe koji boluje od leukemije. Novac je prikupljen na ovogodišnjem Mažoret showu, tradicionalnoj godišnjoj priredbi koju organiziraju. Ona je ove godine održana u novoj školskoj sportskoj dvorani u kojoj je nastupilo nešto više od 270 izvoaa, iji je nastup pratilo preko 500 posjetitelja. Interes za ovu priredbu bio je velik ne samo zbog nastupa mažoretkinja i humanitarnog karaktera priredbe, ve i zbog želje da se vidi kako takvi dogaaji funkcioniraju u dvorani, budui da je ovo bila prva priredba održana u dvorani nakon

Mažoretkinje iz Murskog Središa njena otvorenja. Publika je istinski uživala u svakom pokretu, svakoj izvedenoj koreograiji i to pokazala pljeskom bodrei izvoae.

Program, koji je vodio Alen Fuš, zapoeo je deileom mažoretkinja, a show je otvorila opinska naelnica Blaženka Zvošec.

aroliju mažoret plesa prikazali su mažoret sastavi iz Biograda na moru, Štrigove, Goriana, Koprivnice, Nedeliša, Murskog Središa i, dakako, sve tri skupine Kotoripskih mažoretkinja. Mladošu, ljepotom i elegantnim mažoret korakom, spretnošu u radu sa štapom i pomponima te svojim uniformama mažoretkinje su plijene pozornost. Predsjednica Kotoripskih mažoretkinja Andrijana Valpati uruila je zahvalnice i buket cvijea svima koji su nastupili pred kotoripskom publikom. Uoi nastupa goše su obišle župnu crkvu i etnozbirku Stari farof. (D.Mihoci)

TWIRLING KLUB akovec na Svjetskom prvenstvu u Belgiji

Najvei uspjeh hrvatskih predstavnika do sada

Dio izvoaa koji su na priredbi prikazali romske obiaje i kulturu

U KOTORIBI obilježen Dan Roma

Proslavili ga sportskim nadmetanjima i priredbom Svjetski Dan Roma obilježava se 8. travnja, no kako je to bilo vrijeme korizme, Romi Kotoribe svoj su dan proslavili u subotu 25. travnja. Organizator proslave bila je Udruga za Bolje sutra koju predvodi Damir Ignac. U prijepodnevnim satima na nogometnom igralištu organizirani su sportski sadržaji. Prigodan program održan je u Domu kulture u Kotoribi. U kulturno - umjetni-

OŠ Selnica

Natjecanje “Sigurno u prometu” Autoklub akovec u suradnji s osnovnim školama Meimurske županije, Policijskom upravom meimurskom i Savjetom za sigurnost prometa na cestama Meimurske županije u etvrtak 30. travnja u OŠ Selnica organiziraju natjecanje u sklopu preventivne akcije “Sigurno u prometu 2009.”. Na natjecanju koje poinje u 8 sati sudjelovat e devet osnovnih škola, ukupno 36 natjecatelja. Natjecanje se sastoji od teoretskog dijela ispita o poznavanju prometnih propisa i praktine vožnje bicikla na

Na Svjetskom prvenstvu u Twirlingu koje se održavalo od 8. do 12. travnja u gradu Gentu u Belgiji natjecalo se 160 najboljih twirlingaša iz Hrvatskog twirling saveza. Osim twirling klubova iz akovca, Goriana i Donjeg Kraljevca, natjecali su se i lanovi twirling klubova iz Ludbrega, Ivania, Kaštele, Koprivnice, Sinja, Splita, Požege, Segeta Donjeg i Vodica.

kom programu sudjelovao je zbor OŠ Kotoriba, uenici i romsko kulturno - umjetniko društvo. Kroz pjesmu, ples i igrokaz prikazana je vrlo zanimljiva povijest, kultura i obiaji koje njeguje romska populacija. Dan Roma kotoripskim Romima estitao je Zoran Radmani, zamjenik kotoripske naelnice, te u ime OŠ Kotoriba ravnateljica Snježana Matoš. Druženje je nastavljeno ispod šatora kod Talaševa. (D.M.)

poligonu u sportskoj dvorani škole. Najbolja ekipa s natjecanja predstavljat e Meimursku županiju na državnom natjecanju “Sigurno u prometu” koje se održava od 29. do 31. svibnja u Vukovaru. Nagrade za natjecatelje i mentore osigurat e Autoklub akovec, Savjet za sigurnost prometa na cestama Meimurske županije, Opina Selnica i Trgovina “Biciklin” iz Preloga. Policijska uprava meimurska podijelit e promidžbene materijale iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH.

Napredak od posljednjega Svjetskog prvenstva svakako je vidljiv

Morana Kiš, Iva Prprovi i Tihana Novak predstavljale su Hrvatsku u ak pet kategorija

Iako je twirling u Hrvatskoj još relativno mlada disciplina, zabilježeni su odlini rezultati, tonije, 3. mjesto u parade corpu juniori i seniori te 3. mjesto u kategoriji show corp. Osvojeno je 3. mjesto u kategoriji duo te etiri 2. mjesta u solo muškim juniorskim kategorijama. Ovo je do sada najvei uspjeh hrvatskih predstavnika na natjecanjima u twirlingu, tim više što je ovo bilo natjecanje svjetskog karaktera u vrlo jakoj konkurenciji zemalja iz Europe i Amerike. Svakako treba naglasiti da je ovo Svjetsko prvenstvo bilo u znaku znatne premoi SAD-a nad Europskim natjecateljima, posebice u solo kategorijama.

Iz gore navedenog vidljivo je da su u solo kategorijama rezultati kod muških lanova odlini te da su u samom svjetskom vrhu, dok djevojke još uvijek zaostaju za tim rezultatima, ali su i one veoma napredovale od posljednjega Svjetskog prvenstva kada je Hrvatska reprezentacija u solo kategorijama zauzela skoro sva zadnja mjesta. Ove godine u konkurenciji 37 natjecateljica u solo kategorijama djevojke su uglavnom popravile svoj plasman plasirajui se oko 25. mjesta, što je za ženski twirling i te kako velik uspjeh. Iva Prprovi, Morana Kiš i Tihana Novak predstavljale su Hrvatsku u ak pet kategorija te svojim

nastupima doprinijele dobrim rezultatima Hrvatske reprezentacije. Velik uspjeh ve je plasman na ovakvo veliko natjecanje, dok je zapravo najvea vrijednost ona edukativna, pa tako djevojke dolaze kui pune impresija, ali i novih znanja koje e prenijeti na ostale lanove kluba. lanice Twirling kluba akovec još jednom zahvaljuju na podršci Gradu akovcu, poduzeu 36 d.o.o. akovec, te mnogim drugim koji su svojom podrškom pripomogli da odu na Svjetsko prvenstvo kao dio Hrvatske reprezentacije, naue ponešto od boljih od sebe i steknu nove prijatelje.

Ribii posadili dud Kotoriba - Turistika zajednica opine Kotoriba u suradnji s Udrugom “Žužika” i ŠRD-om “Som” sadnjom pet sadnica duda obilježila je Dan planeta Zemlje. Sadnice su zasaene uz vodu Žužika, stare su tri godine i visoke etiri metra. Za

kupnju duda iz blagajne Turistike zajednice Kotoriba izdvojeno je dvije tisue kuna. U akciju se sa svojom mehanizacijom ukljuio Josip Horvati. Sadnja drvea uz Žužiku planira se i idue godine. (D.M.)


68

Aktualno

28. travnja 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

TRADICIONALNA izložba u organizaciji Udruge “Meimurske roke”

Meimurci i dok ništ ne delaju nekaj spelavaju

Zlatno gustuvanje Ane i Stjepana Braniše Pedesetu obljetnicu braka proslavili su Stjepan i Ana Braniša iz Hlapiine. U filijalnoj crkvi Svete Ane u Hlapiini

obnovili su zaruke, a potom u Potrtom kotau u Jurovaku imali pravo gustuvanje. Stjepan Braniša iz Hlapiine i Ana

Šardi iz Žabnika brak su sklopili 7. veljae 1959. godine u župnoj crkvi u Svetom Martinu na Muri. Imaju sina Dragana i kerku

Darinku, unuke Nikolu, Erika i Lauru te praunuku Noelu s kojima provode dane u radu, igri i druženju. (sm)

Dani Meimurske županije donijeli su još jednu tradicionalnu izložbu “Kaj Meimurci delaju dok ništ ne delaju” u organizaciji Udruge “Meimurske roke”. Maniestacija je održana po peti put, te je i ovaj put pokazala najbolje i najvrjednije od izrade tradicijskih predmeta. Brojni stvaraoci originalnih meimurskih rukotvorina na Trgu Republike izložili su svoje predmete od ipke, šibe, pletene papue, veste, goblene, stolnjake, ukrasne posude, cekere ..., sve predivne rukotvorine što upo-

rabne, što ukrasne vrijednosti. Tradicionalna izložba za cilj ima pokazati što sve Meimurci mogu i umiju od prirodnih i umjetnih materijala, a neki od izlagaa su za prolaznike i na licu mjesta demonstrirali nain izrade rukotvorina. Izložba “Kaj Meimurci delaju dok ništ ne delaju” prikazuje srž meimurske baštine i duha lokalnog stanovništva jer Meimurci i “dok ništ ne delaju nekaj uvijek spelavaju”. Vrijednost izložbe je velika i uvijek joj se iznova veselimo. (mn)

Izložba je pokazala raznovrsne rukotvorine


28. travnja 2009.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 69


70

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.


28. travnja 2009.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 71


72

Dobro je znati

Sretan

Praznik rada želi vam

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.


28. travnja 2009.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 73


74

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.


28. travnja 2009.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 75


76

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

28. travnja 2009.


28. travnja 2009.

Razbibriga 77

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ŠALA mala

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Leva koalicija se poela restepati M

inuli tjeden so se,ober našega kraja, mogli videti letei tajeri. Do dneva denešjega smo nej uspeli zazvediti kaj je to zaprav bilo. No, to kaj so tajeri letali sam ober Lopatinca i Makovca nam govori gda je te tajere poslav Božek kaj spreglednejo kak napreduvlejo posli okoli cirkve vu Makovco i kaj se dela na cirkvi pre Svetomo uro. im so tajeri to poslikali odišli so. Ve vidite na kaj smo došli, ve nam niti Božek ne verje.

V

saki den se nam kažejo novi i novi gradonaelniki, naelniki, župani, zamjeniki... Prosim vas lejpo, najte me krivo razmeti, ali meni je, bar od ovih šteri so nam do ve ponujeni, Dijana nejlepša: No, vi se ne morate z menom složiti i morete si zebrati svojo ili pak svojega.

N

a vse zadje je ipak dojšlo do rastave vu brako izmeu župana Posavca i narodnjakov. Dugo se je to cvrlo vu toj haenesovoj rajngli, ali, kak zgledi, ve ga nej bilo niesa kajbi jiv skup držalo. Još jempot se pokazalo gda im so mož i žena nej vsaki den skup vu posteli, unda se niti ne shajajo pre stolo i istam je

nekak normalno gda odidejo vsaki na svojo strano. Što bode kaj dobiv ili pak što bode ve kvaren, posle te rastave, zazvedilo se bode, nejkesneše rez mesec dni.

V

e smo rekli gda se hajdig teh fešti prepravla za Den županije, kajbi rekli za vsakoga nekaj. Tak je to splanerav župan Posavec, jerbo Županija je nej maji kašelj, a i novi izbori so ve pred vrataj. Kak i par let nazaj, tak so i ovo leto, lovci meli, pre Staromo grado, svoje šatore gde so nudili lovake oblizeke, a kuhali so i bograe i gulaše, kaj je što znauv, oliti kaj komo bole paše. Kuliko sam mev za probati, a i za videti, nikaj je nej ostalo, oem rei, vse se ponucalo i nikaj je nej pod kvar došlo. Malo sam se prešpancerav med onima kaj so sprobavali vse te dobrote i inote i jedino na kaj so ljudi gombali bilo je to zakaj je den županije sam jempot na leto. Trelo bi takše fešte naprajti vejpot. A pozabili so gda so izbori za lokalne monike vsako štrto leto.

V

sima nam je poznato kak so zišli ovi šverceri kaj so jiv

prijeli vu Sitnicaj, oliti vu Središo na Muri. Ve so vsi šteri so nekaj krivi ili pak sam oni štere so prijeli, vu rešto, a tam imajo cajta kaj si pregruntajo kak so delali i gde so fulali pak so jim policaji lonceka pretrgli. Ne razmem kaj se vsi udijo kak je tua šverc grupa mela i policaja šteri je pomagav kaj nej preletno dojšlo do kraja toga biznisa vu šteromo se jako dobro služi,a nej tre poreza plaati. Jedino kaj vam mene, vu temo semo, gvinta je to, jeli je tua šverc grupa najšla policaja ili pak je policaj sklepav grupo? Ak mi neši more na to tono odgovoriti, bi prosiv lepo.

K

uliko vidimo neje navek dobro nekaj letno naprajti. Najme kaj, tak vam je ova leva koalicija prva vse to naprajla, jerbo so šteli i prvi dojti na cilj, a ve se jim je koalicija poela pomalem restepati. Nekak sam najgerek, jeli nebode i of tjeden neši odišev nekam drugam ili pak na svoje, kak so to naprajli liberali. Nebi štev coprati, rajši bodemo poakali.

P

red par dni mi se došev požaliti moj tretji sosed Imbra,

šteri je negda delav vu GeKajo, a ve je vu steajo i furt kune Ingro, kak ga bode ova kriza vništila i gda vse teži i teži podnaša te duševne boli. Nejsam ga mam razmev, pak mi je ovak otpovedav: tebe nebi duša bolela gda bi se vsaki den z praznim želocom sev za prazen stol? Razmiv sam, pak sam nekaj narezav.

K

ak kajkaj toga preitam, tak sem preitav i horoskopa za jednoga mlajšega kandidata za zamjenika župana i to za mesec majuš, mesec ljubavi i izborov. Vu majošo mo se bodo najempot spunile dve želje: poiskala ga bode peršona od štere se rezišev, a još jo je nej prebolev, a vu isto vreme bode se peršona, z šterom je ve vu vezi, pofalila kak je nosea.

D

ugo so se službeniki državne uprave svadili z precednikom vlade u vezi plai štere bi morale rasti, a minister Šuker poziva vse kajbi šparali. Državni težaki so se složili kaj bodo i oni pomogli vu krizi i delali bodo tak kaj bodo zašparali 20 procentov. Dospomenuli so se gda jim ve niti petek nebode radni.

Kreditna kartica

San

- Netko mi je ukrao kreditnu karticu - kaže prijatelj prijatelju. - I jesi li prijavio krau? - Ma neeee... Lopov troši manje od moje žene!

- Haso, spavao sam s tvojom ženom - kaže Mujo. - Ja s tvojom nisam ni oka sklopio - odgovori Haso.

Zabava - Morala bi pripaziti na muža, stalno se vrti oko drugih žena kaže majka keri. - Ne brini mama, lud je za mnom kao i prvog dana. - Ne zaboravi keri da i luaci imaju svijetlih trenutaka.

Brodolom Tone brod a Japanac hoda gore dolje po palubi dok Crnogorac mirno sjedi. - Što emo sad raditi? - upita Japanac. - Nevjerojatno, vi biste i u ovakvom trenutku nešto radili odgovori mu Crnogorac.

Reinkarnacija Zainteresirali se Fata i Mujo za reinkarnaciju i spiritualizam. Dogovore se da se onaj koji prvi od njih umre javi drugome za 30 dana. Ubrzo, Mujo pogine u prometnoj nesrei. Fata, prema obeanju, tridesetog dana pokuša ostvariti kontakt s Mujom na drugom svijetu. Zaziva Fata Muju tijekom seanse: - Mujooooo, Mujoooo.... Fata je tu. uješ li me? Oooo, kako mi nedostaješ!! Kako li je sad tamo gdje si ti? Mujooooo.... Javi se konano Mujo: - Prekrasno je, plavo nebo, podšišana trava, zelene livade na kojima je uvijek sunano.. Fata e plaui: - I što radiš veinu vremena tamo? Mujo: Znaš, Fato, ustajemo prije nego izae sunce, i nakon obilnog doruka, ne radimo ništa drugo nego se seksamo. Nakon ruka imamo dvosatni odmor pa se opet seksamo do šest sati. Zatim veeramo, i ako imamo snage, nastavimo se seksati sve do noi. Uglavnom to ovisi o spremnosti partnerica. Oko deset sati zaspimo i tako svaki dan... Fata sva šokirana upita: - Pa smije li se to tako u raju? A Mujo e na to: - U raju? Pa Fato ja nisam u raju! Fata: - Pa di si onda Mujo moj? zakuka Fata. A Mujo e: - Ma ja sam ti sad zec na Velebitu!

Kriza - Dajte mi jedne novine i ne gubite nadu da e biti bolje. Prije deset godina i ja sam bio kolporter a sad sam bankar - kaže kupac prodavau novina. - Poznato mi je gospodine, prije deset godina ja sam bio vlasnik te iste banke - odgovori kolporter.

Knjiga - Jesi li vidio knjigu “Kako doživjeti stotu”? - upita žena muža. - Da i bacio sam je u smee odgovori on. - Zašto si to uinio? - Vidio sam da je punica ita.

Afrika - Znaš li ti Jura gdje je Afrika? - pita Draž prijatelja. - Ne može biti daleko. U mojoj irmi radi jedan crnac i svako jutro doe biciklom na posao.

Blizanci - Što misliš zašto plavuša plae kad dobije dvojke? - pita prijatelj prijatelja. - Ne može se sjetiti tko je otac drugog djeteta.

Pretvaranje Bio unuk i baka, pita unuk bake: - Bako koliko ti imaš godina, a baka kaže etrdeset, a unuk zaueno kaže: - Pa kako etrdeset kada mnogo starije izgledaš, a baka se nasmiješi i kaže: - To sam ja sinko pretvorila u eure.

Pustinja Bio Ciga u Africi, pa kad se vratio, pria ostalima: - Tamo u ta pustinja ništa nema, ni travka, ni drvo, ni brdo, sve ravno - sam’ pijesak! - E? - Ma da! I tako ti idem ja, idem, idem, kad iskoi pred mene - lav! Lav rie, skae, ‘oe da me pojede! I ja tu krenem da bježim, razumiješ, i popentram ti se na jedno drvo, razumiješ, i tu lav skae, skae, rie, skae, rie, da poludi, razumiješ! - ekaj, zar nisi rek’o da tamo nema ništa, ni travka, ni drvo?! - Lav je to! Nema tu ima-nema!

Bježi zeko Bježi zec kao bez glave u Hrvatsku, zapita ga drugi zec zašto bježi iz Bosne? - Pa uo sam da štroje bikove pa eto zašto! - Kakve veze ima bik s tobom? - Ma dok ja Bosancu dokažem da nisam bik, odoše jaja!

Cirkus Došli Bosanac, Englez i Nijemac da se zaposle u cirkusu. A da bi bili primljeni moraju izvesti jednu cirkusnu toku. Prvi kree Nijemac, doveo slona i slon izvodio dobre trikove s loptom (uje se pljesak). Drugi Englez, dovede foku on joj pljesnu, a ona izvadi trubu i poe da svira. (uje se pljesak) Doe Bosanac sa zmijom, pljesnu joj, a zmija ree sssss ... Bosanac drugi put pljesnu, a ona opet sssss ... trei put joj pljesnu, a ona “Ssssssssino sam, Sino sam pola kafane ...”

Pozivamo itatelje da nam pošalju svoje viceve koje emo rado objaviti. Možete ih slati na e-mail: vlatka@mnovine.hr ili nam pošaljite poštom


78

Vremenska prognoza

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROGNOZA VREMENA za sljedeih 7 dana

PREGLED VREMENA od 19. do 26. travnja

Vikend stabilniji i topliji VREMENSKA SLIKA: Ovog tjedna nova ciklona – Gara. Smjestit e se u Sredozemlju i utjecat e na vrijeme u našim krajevima sljedeih nekoliko dana. U Meimurju e uzrokovati promjenjivije i ponovno malo svježije vrijeme. Bit e kraih sunanih razdoblja, ali mjestimice i kiše ili pljuskova praenih grmljavinom, osobito sredinom tjedna. Vrijeme bi se trebalo postupno stabilizirati tek od petka kad bi još moglo biti pljuskova, ali bi nastavk vikenda trebao donijeti sunanije i toplije vrijeme – povoljno za izlete i putovanja. VREMENSK A PROGNOZA: Danas oekujemo promjenjivo oblano vrijeme. Povremeno e biti kraih sunanih razdoblja, ali e oblaci dominirati nebom pa e mjestimice pasti malo kiše ili se može dogoditi kratkotrajan pljusak praen grmljavinom. Vea mogunost za kišu postojat e uz Dravu te uz granicu sa Slovenijom. Puhat e povremeno umjeren jugoistonjak. Jutro relativno toplo s temperaturom malo iznad 10°C, a dnevna temperatura e se sniziti pa e se kretati oko 15 ili 16 Celzijevaca.

Vrijeme e i u srijedu biti relativno nepovoljno. Oekujemo mnoštvo oblaka pri emu e povremeno biti kiše ili lokalnih pljuskova koji mogu biti praeni i grmljavinom, osobito u popodnevnim satima. No, ponegdje e se pokazati i malo sunca. Puhat e povremeno umjeren južni i jugozapadni vjetar, a temperatura zraka nee se bitno mijenjati u odnosu na utorak. Ni u etvrtak neemo moi van bez kišobrana. Izmjenjivat e se sunana i oblanija razdoblja, no oblaci e prevladati pa iz njih povremeno može biti slabe kiše ili kratkotrajnih pljuskova, ali to ne znai da nee biti i sunanih razdoblja. Pravo promjenjivo proljetno vrijeme! Vjetar e okrenuti na sjeverne smjerove, a temperatura zraka nee se bitnije mijenjati – jutarnja izmeu 9 i 11°C, a najviša dnevna oko 16 ili 17 Celzijevih stupnjeva. Promjenjivo vrijeme nastavit e se i na Praznik rada. To znai

da e biti djelomino sunano, ipak uz više sunca nego prethodnih dana. No, uz povremeno poveanu naoblaku mjestimice e još biti slabe kiše ili kratkotrajnih pljuskova, uglavnom popodne. Slino vrijeme oekujemo u cijeloj Hrvatskoj, ali i okolnim zemljama jer e iznad nas kružiti nestabilan zrak. Povoljna je okolnost što nee biti hladno pa bi dnevna temperatura mogla malo porasti u odnosu na etvrtak. Ciklonalni utjecaj bi trebao postupno oslabjeti tijekom subote kad se ini da e biti više sunca. Nebom e povremeno ploviti i oblaci, ali iz njih ne bi trebalo biti kiše. Puhat e slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a temperatura e biti prilino ugodna – ponovno e se približiti, ponegdje i prijei vrijednost od 20 Celzijevih stupnjeva. Jaanje anticiklone trebalo bi nam u nedjelju donijeti još stabilnije i povoljnije vrijeme. Ujutro je mjestimice mogua kratkotraj-

na sumaglica ili magla, osobito uz vodene površine. Zatim e biti pretežno sunano, popodne uz umjeren razvoj naoblake, ali bi u Meimurju trebalo ostati suho. Nakon svježeg jutra kad e se temperatura spustiti na 7 ili 8°C, najviša dnevna porast e do 23 Celzijevca, a prema prognostikom materijalu slino vrijeme zadržat e se i poetkom novog radnog tjedna, ali ipak u ponedjeljak popodne uz mogu pljusak. (prognozu izradila udruga Crometeo 27.4.)

METEOROLOŠKI KALENDAR - 29. travnja 1757. god. veliko nevrijeme i povodanj u Požegi - 30. travnja 1888. god. jaka tua u Indiji usmrtila 250 osoba - 3. svibnja 1993. god. znamenita blatna kiša u Hrvatskoj

Baza vanzemaljaca – restoran “Eni” u Šenkovcu

I u Mariboru su iste veeri vieni NLO-i

ukloni, ovaj put to nije sluaj. Zahvaljujui muzikoj grupi “Rangers”, ovaj je X-file razotkriven. - Dobro nas je zabavio lanak u novinama, osobito zato jer znamo što se tono dogodilo. U subotu smo svirali na vjenanju u restoranu ‘Eni’ u Šenkovcu. U pono je obitelj za mladence pripremila vatromet, a nakon toga pušteno je u zrak desetak velikih naranastih balona na topli zrak. To su bili ti letei ‘tanjuri’, kazao je Ranko Obadi iz Rangersa.

U Mariboru isti NLO-i? No jesu li “neidentificirane” šenkoveke letjelice bile samo baloni koji su se od izgaranja toplog zraka svjetlucali na nonom nebu? Zanimljiv je lanak izašao na portalu 24ur.com, a prenio ga je i domai portal dnevnik.hr u kojem jedna itateljica tvrdi kako je iste subote na nonom nebu opazila nešto nevjerojatno - okruglo, žaree žuto tijelo, s crvenkastim sjajem, veliine punog mjeseca. Dogaaj se zbio u subotu izmeu 21.25 i 21.45 sati kada je itateljica sa suprugom popravljala krov drvarnice te kada su na jugozapadnom obzoru primijetili neobini letei objekt koji se

Jesu li udne letjelice na nebu bili baloni pušteni iz restorana “Eni” u Šenkovcu? kretao prilino brzo, bez zvuka u smjeru sjeverozapada, a na kraju je bila sve manja toka na obzoru. - Kada sam se okrenula prema jugozapadu, opazila sam još jedno tijelo koje se ponašalo jednako prvom. Dok sam s mužem raspravljala što smo to upravo vidjeli, pojavilo se i tree tijelo koje se inilo vee, možda zato jer je letjelo na nižoj visini. Sva tri tijela su se ponašala jednako. Pojavu sam uspjela snimiti otoaparatom na mobilnom teleonu, rekla je itateljica. Vidjelica NLO-a tvrdi da su ona i suprug prisebni odrasli ljudi te da nisu bili pod utjecajem nika-

Palo 30 litara kiše Prošlog ponedjeljka na vrijeme u Meimurju poela je djelovati sredozemna ciklona Florijan koja nam je donijela promjenjivije vrijeme. Time je okonano dvotjedno razdoblje veinom suhog, sunanog i natprosjeno toplog vremena. Ve je u ponedjeljak uz puno oblaka mjestimice bilo kiše ili pljuskova s grmljavinom. Kiša je povremeno padala i u prvom dijelu utorka, ali se popodne nebo razvedrilo pa je zasjalo i sunce, a temperatura je brzo porasla na 19 Celzijevih stupnjeva. Najviše kiše palo je na širem varaždinskom podruju – izmeu 25 i 30 litara po metru kvadratnom, ali ni Meimurje nije puno zaostajalo uz 20 do 25 litara. Ova ciklona prilino je smanjila nedostatak oborina iz prvog dijela travnja. Jutro je u srijedu

osvanulo prohladno, ali pretežno vedro kakav se zadržao i nastavak dana, a nova promjena vremena stigla nam je u etvrtak. Zbog hladne ronte koja se premještala preko nas jae se naoblailo, bilo je kiše, ujutro ponegdje i grmljavine uz novih desetak litara kiše po kvadratnom metru. Zapuhao je umjeren sjeverni vjetar pa je dnevna temperatura bila samo 12 Celzijevih stupnjeva, a spomenimo i zanimljivost da je na Velebitu i na Platku pao snijeg. Petak je opet bio sunaniji i topliji uz dnevni maksimalac od 19 Celzijevih stupnjeva. Povoljno vrijeme pratilo nas je i tijekom vikenda, osobito u subotu kad je bilo vedro uz malu naoblaku. U nedjelju je nebo bilo mutnije, osjeala se južina uz dvadesetak Celzijevaca, a tlak je padao.

Vruine od Afrike do Indije Veliko podruje od sjeveroistoka A rike preko Arapskog poluotoka pa sve do Indije zahvaeno je izraženim valom vruina. Njiih pospješuje jaka anticiklona nad sjeverozapadnim dijelom Indijskog oceana . Proteklih su dana temperature u Sudanu ve prešle 40°C, a ovih bi dana mogle dosegnuti i 50°C.

Na Arapskom poluotoku, u Omanu, je temperatura u mjestu Yaaloni dosegla 50°C proteklih dana. Ovakve temperature su na podruju od sjeveroistoka Arike do sjeverne Indije uobiajene u razdoblju od lipnja do kolovoza kada redovito dostižu 40°C, a esto i nama nevjerojatnih 50 Celzijevih stupnjeva.

GLAZBENI show RTL-a “Hrvatska traži zvijezdu”

OTKRILI SMO - Što je to tono letjelo na nebu nad Meimurjem?

Vijest koju smo objavili u Meimurskim novinama o neobinom dogaaju na nebu iznad Šenkovca zaintrigirala je brojne poklonike teorije da inteligentan život postoji izvan našeg planeta. Podsjetimo, u noi sa subote (18. travnja) na nedjelju, negdje oko ponoi, na nebu je uoeno sedam neidentificiranih svjetleih objekata koji su se na nebu zadržali ak 15-ak minuta. Letee objekte u raznim ormacijama vidjelo je nekoliko mještana Šenkovca, koji su s uenjem komentirali neobinu pojavu. Danima su se razvijale teorije o emu se tono radi. I dok se s brojnih slinih pojava veo misterije nikad u potpunosti ne

28. travnja 2009.

kvih supstanci. Mariboranka kaže da zna prepoznati satelite na nebu, a da ovako nešto nije nikada vidjela, ni na televiziji. Mariborska policija nije dobila nikakve prijave o nekakvom neobinom dogaaju na mariborskom nebu. Pojasnili su da u zraku nije bilo helikoptera. Jesu li to onda bile udne letjelice vanzemaljskog porijekla ili ipak samo svatovski baloni, na svakome je da sam prosudi. Vjerujete li vi da negdje tamo ima inteligentnog života koji nas s vremena na vrijeme posjeti? (mn)

Meimurci meu devet najboljih Meimurski predstavnici Jelena Carla Belovari iz Svete Marije i Bojan Jambroši iz akovca prošli su i u drugoj live emisiji te ušli meu devet najboljih u showu hrvatskog RTL-a “Hrvatska traži zvijezdu”. U drugoj live emisiji kandidati showa otpjevali su neke od najljepših hrvatskih ljubavnih pjesama. U sljedei krug od njih jedanaest nisu prošle Anela Poljak i Manuela Svorcan. Glazbena tema tree live emisije koja se emitira ovaj petak je: “sexy”. Bojan Jambroši otpjevao je pjesmu “Dužna si” Jacquesa Houdeka i oduševio žiri. “Kad krene prava karijera, onda ostaje još sex, drugs & rock ‘n’ roll”, mudro je zakljuio Fox i pohvalio Bojanovu ekspresiju. “Ima pjevaica koje pjevaju `Ginem`, a smiju se cijelo vrijeme”, rekao je Tony, takoer hvalei Bojanovu izvedbu. Kad je doznao da je Bojan sam birao pjesmu, Tony mu je rekao: “Molim te da i ubudue sam u karijeri biraš svoje pjesme”. Potom je Tony ustao sa svog mjesta, došao do Bojana i izljubio ga te mu estitao. Puna hvale je bila i Jelena. Carla Belovari je otpjevala “Ima jedan svijet” grupe Stijene. I Carli su obožavatelji na pozornicu bacali plišane igrake pa je Fox rekao: “Kad nemam ovih životinja, skoro mi je došlo da je cipelom pogodim”. Potom je odluio komentirati njeno pjevanje te je rekao da je na “bitchy” nain odluila pokazati što može. “Ima tamo jedna otelja u backstageu na koju Fox legne i onda ja uzmem papir i olovku i zapisujem sve što kaže. Nije poanta u onome što

kaže, nego u onome što ne kaže”, objasnio je Tony zbunjujue Foxove komentare. “Otišla si jednu stepenicu dalje od svih koji su do sad pjevali. Za klasu bolje od svega što smo veeras uli”, pohvalila je Jelena Carlinu izvedbu. Naravno, podržite meimurske predstavnike glasovanjem na teleone, jer oito kandidati koji dolaze iz drugih veih županija i gradova tu dobivaju prednost, stoga svi koji ete predstojei petak biti uz TV i show “Hrvatska traži zvijezdu” glasujte za Carlu Jelenu i Bojana. (D. Zrna)


28. travnja 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

SREDNJA škola Prelog poziva na Mini gastro

Revijalna priredba 30. travnja

One e voditi Društvo žena

IZBORNE SKUPŠTINE Društva Naša djeca i Društva žena Donji Vidovec

Nove predsjednice Marina Ostrugnjaj i Renata Habjan Svoje izborne skupštine u vijenici Doma kulture u Donjem Vidovcu održale su udruge Društvo Naša djeca i Društvo žena. O radu donjovidovskog Društva Naša djeca govorila je dosadašnja predsjednica Darinka Žemli. Društvo je aktivno kroz svoje aktivnosti, a to su fašnik, obilježavanje Dana planeta Zemlje, djeje ljetne igre, dani kruha, kestenijada i božine radionice. Ovo je bila izborna skupština na kojoj je za novu predsjednicu izabrana Marina Ostrugnjaj, dopredsjednica je Draženka mrlec, za tajnicu je imenovana Suzana

Lukša, dok e blagajnu voditi Darinka Žemli. Predsjednica Društva žena Katarina Fundak istaknula je vrlo blisku suradnju s Društvom Naša djeca, izdvojivši aktivnu sekciju vezilja. Nova predsjednica je Renata Habjan, njezina zamjenica je Dragana Matulin, dok e poslove tajnice obavljati urica Grivec. Rad udruga pohvalio je naelnik opine Donji Vidovec Josip Grivec. Skupštine su zapoele minutom šutnje za pokojnu Štefaniju Matulin koja je bila dugogodišnja aktivna lanica ovih društava. (A.Fuš)

Novo elništvo Društva Naša djeca iz Donjeg Vidovca

U Srednjoj školi Prelog u etvrtak 30. travnja s poetkom u 12 sati bit e održan Mini gastro, revijalna priredba ugostiteljskih smjerova iz Srednje škole Prelog. - Naši uenici i mentori prikazat e što su pripremali tijekom ove školske godine za državno natjecanje ‘Gastro 2009.’ koje e se u svibnju održati na Visu, obavijestio je Tomislav Gregur, ravnatelj SS Prelog, pozivajui zainteresirane, ne samo ugostitelje ve i graane, da dou pogledati ime se mogu podiiti budui ugostitelji, konobari i kuhari. (D.M.)

Dobro je znati 79


80

Aktualno

LOŠ START KK AKOVEC U PRVOLIGAŠKIM KVALIFIKACIJAMA

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333 28. U travnja RK PERUTNINA PIPO IPC DOBILA PRILINOGOMETAŠI MEIMURJA PO- 2009. KU DA IZBORI IGRANJE U EUROPI BJEDNIKOJ SERIJI II. HNL

Katastrofalan poraz u Kaštelima, danas gostovanje u Dardi

Za finale rukometnog kupa i izlazak u Europu - protiv Medvešaka

Trea uzastopna pobjeda za održavanje prvoligaških ambicija

OPASNA RIBA ROTAN - Agencija za zaštitu okoliša objavila pravu pravcatu potjernicu

Opasnost! Jeste li vidjeli ovu ribu? Zbog globalnog zatopljenja u Hrvatsku je stigla izrazito invazivna vrsta ribe rotan, koja

može poremetiti biološku ravnotežu u rijekama i jezerima. Zbog toga su Agencija za zašti-

NAJOPASNIJA riba na svijetu

U Americi zbog nje otrovali cijelo jezero, a lovci stražarili s puškama U Indoneziji živi još jedna mnogo opasnija riba, koju zovu ribom “frankenštajnom ili udovištem”. Napada sve, pa i ljude. Ribu su nazvali “Franken ish” (udovište) zbog toga što je smrtonosnija od piranje. Ubija sve što stigne, a ima zmijoliko tijelo i opako oštre zube. Riba može izai na kopno i puzati poput zmije, a bez vode može preživjeti etiri dana. Jean Francois - Helias, suradnik vodeih svjetskih ribolovnih asopisa, kaže kako je “Franken ish” najoozloglašenija riba na svijetu, a zabilježeni su i sluajevi napada na ljude. Ima

velike zube i slina je piranji, no znatno je opasnija. U jednom amerikom gradu riba je izazvala toliki strah kod lokalnog stanovništva da su vlasti bile prisiljene na drastine mjere. Jezero je namjerno zatrovano kako bi se opasnu ribu u potpunosti istrijebilo, a na obali jezera bili su rasporeeni strijelci s puškama kako bi potamanili sve one ribe koje bi eventualno izašle iz vode. Za sada nema naznaka da se riba udovište pojavila u nas, bolje da je nema, jer bi uništila cijeli riblji fond domaih riba.

lanovi Udruge ZEO Nobilis prikupljali su potpise s ciljem da se zabrane besplatne plastine vreice tu okoliša i Hrvatsko društvo za biološka istraživanja objavili pravu pravcatu potjernicu za tom ribom. Obavljen je letak koji poinje rijeima: “Opasnost! Jeste li je vidjeli”, sa slikom ribe rotan (Percottus glenii). Letak je nastao tijekom suradnje s Hrvatskim društvom za biološka istraživanja na izradi dokumenta “Opis strogo zaštienih i zaštienih vrsta taksonomske skupine ribe“ koji je izraen za potrebe kataloga zaštienih i strogo zaštienih vrsta. Prilikom istraživanja je otkrivena invazivna strana vrsta rotan (Percottus glenni), za koju mnogi strunjaci smatraju da je najopasnija riba koja je stigla u hrvatske rijeke zbog promjena klime ili na druge naine. Širenje ovakve vrste

mora se što prije registrirati kako bi se na vrijeme poduzele odgovarajue mjere. Agencija za zaštitu okoliša (e-mail: info@azo.hr) moli sportske i sve druge ribolovce da dostave podatke o ribi rotan u agenciju, najbolje i najbrže e-poštom te po mogunosti uz fotograiju. Rotan (Perccottus glenii) proširio se iz Azije u europski dio Rusije ve prije više od 100 godina i od onda zapoeo polagano i kontinuirano širenje po istonoj Europi. U Hrvatskoj je prvi put zabilježena u Slavonskom Brodu u maloj pritoci rijeke Save prošle godine. Mogue je da se ve nalazi i u našim rijekama Muri i Dravi, a da o tome malo znamo, pa se pozivaju meimurski ribolovci da je prijave ako je kojim sluajem ulove. (jš)

DAN PLANETA Zemlje

NE plastinim vreicama Povodom Dana planeta Zemlje lanovi Udruge ZEO Nobilis 22. travnja prikupljali su potpise u centru grada akovca s ciljem da se zabrane besplatne plastine vreice u trgovakim lancima. Rije je o prvoj od nekoliko radionica na temu “NE plastinim vreicama” koje su provodili prošli tjedan. - Sigurno se sjeate kako su naše mame i bake prije dvadesetak godina brižno uvale plastine vreice, prale ih i iznova koristile dok se ne bi pokidale. Danas plastine vreice vijore s grana stabala, lete zrakom, plivaju u rijekama, morima, odvodima. Plastine vreice koristimo u toliko situacija da se ponekad možemo zapitati: kako li su ljudi živjeli bez

njih? Prosjeno, jednu upotrebljavamo 12 minuta, a kad je bacimo, potrebno je 20 do tisuu godina da se razgradi. To predstavlja ozbiljan okolišni i zdravstveni problem te je iznenaujue kako je u svijetu napuenom potrošaima plastinih vreica malo onih koji su svjesni kakvu štetu one mogu napraviti, kazala je Ana Bajsi, predsjednica Udruge ZEO Nobilis. Iako problem plastinih vreica nije najvei ekološki problem u Hrvatskoj, nije zanemariv, te su iz Udruge ZEO Nobilis sigurni da e ova kampanja potaknuti graane da se zapitaju gdje i kako se vreice proizvode te kamo idu nakon što se upotrijebe. (H. Zear)

Špica odiše sreom U proljeu je blaženstvo! To se osjea na svakom koraku. Gradska špica nikad nije bila živahnija no ovih dana. Sunce ali i niz dogaanja povodom proslave Dana Meimurske županije na gradske ulice i trgove izmamili su mnoštvo. Gordi muži iz ponosite Zrinske garde šetali su gradom, a mimo njih prolazile su zzgodne, zg g lijepo ureene Meimurke pa me sve podsjelo na Balaševievu “Ljerku”. Sigurna sam da se sjeate h shova: KKad se spus moja dragana k’o ruska balerrina i lagana, korzo se zanjiše, špalir se nadižžee ... Bijela haljina u višnjama, o najljepša je bez razmišljanja ... Da, baš takva slika mogla se doživje na ovotjednoj akovekoj špici. Nosila se boja trešnje – crvena, ali oito je jako moderno odjenu i ljubiastu boju. Crveno nose ak i mladii, a tu boju biraju i majke, one koje to ve jesu, kao i one koje su u slatkom išekivanju. A takvih, hvala budi Bogu, ove godine nema malo. Špica je ovaj tjedan odisala sreom, ostanite takvi. (D.M.Z.V.)

Međimurske novine 712  

Međimurske novine 712

Međimurske novine 712  

Međimurske novine 712

Advertisement