Page 1

PREDRAG ŠEGOVIĆ, direktor Perutnine Ptuj Pipo Čakovec

Zdrav sam i u dobroj kondiciji za župana str. 3 www.mnovine.hr

str. 4-5

Strah od nepoznatog može imati razorne posljedice za razvoj

MLADEN KRIŽAIĆ, HDZ-ov kandidat za župana

Godina XIV. Broj 700.

^akovec, UTORAK, 3. veljače 2009.

Cijena 7 kuna

NAKON DESET GODINA bjesnoća se ponovno pojavila u Međimurju

Bjesnoća je smrtonosna, preživljavanje je rijetkost

EUROPSKO PRVENSTVO u karateu

str. 41

Ivani Goricaj seniorska bronca, Damiri Bujan juniorsko zlato

TEPEŠIJA PO ME\IMURJU u ovom broju

Duplerica

Dragoslavec CRNA kronika Pod kotačima u jednoj nesreći stradao biciklist, u drugoj pješakinja

str. 6

Komunikacija bez granice

www.novi-net.hr • 040/865-777

str. 9

Prenositelji bolesti i kako se pokušava iskorijeniti

Kako zaštititi sebe, domaće životinje i kućne ljubimce?

RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822

str. 55


AKTULNO

2

3. veljae 2009.

MEIMURSKI ŽUPAN Josip Posavec sazvao je izvanrednu konferenciju za novinare, no bez izvanredne vijesti

Još ne zna hoe li se kandidirati MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA Republike Hrvatske

Marijan Ramušak odlazi iz Praga da na tako važnom punktu imaju jakog i iskusnog diplomata kao što je Frane rni. Sa zdravstvenim problemima i slabim iskustvom u diplomaciji Ramušak ne bi mogao zadovoljiti oekivanja Hrvatske i njezinih vodeih ljudi. Marijan Ramušak roen je 24. svibnja 1938. godine u Radovcu kraj Cestice u Varaždinskoj županiji. Završio je Pravni fakultet te je radio kao sudac u akovcu. d 1999. do 2001. bio je predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske, a od 2001. do 2007. sudac istog suda. Petnaest godina je bio predava laute u Srednjoj glazbenoj školi u Varaždinu. Flautu je svirao u Varaždinskom simfonijskom orkestru i Big bandu akovec. Meimurskoj javnosti najpoznatiji je što je bio prvi meimurski župan, od 1993. od 1997. godine. (MVP, S. Mesari)

Dosadašnji hrvatski veleposlanik u eškoj Marijan Ramušak povlai se s diplomatskog mjesta na kojem se nalazi od poetka 2007. godine. Razlog ovog za javnost iznenadnog povlaenja s ove asne i znaajne dužnosti nisu istke koje predsjednik države Stjepan Mesi i premijer Ivo Sanader provode u hrvatskoj diplomaciji nego su to zdravstveni razlozi. a Ramušakovo mjesto dolazi Frane rni, dosadašnji veleposlanik u raljevini izozemskoj. Je li u pitanju Ramušakovo zdravlje, znat e se kada se on vrati u Zagreb, odnosno akovec. Ili su posrijedi stalni prijepori oko veleposlanika izmeu premijera Sanadera i predsjednika Mesia. aime, Republika eška predsjeda Europsko unijom, što je za Hrvatsku vrlo znaajno, te su predsjednik i premijer dogovorili

SVETI MARTIN NA MURI

Vijenici i poglavari u Sabor Svetomartinski opinski vijenici i poglavari u petak 13. veljae otputovat e u Zagreb. amo e prvo posjetiti red predsjednika države i biti na prijemu kod predsjednika države Stjepana Mesia. Zatim e razgledati Hrvatski sabor i nazoiti sjednici

Sabora, a potom porazgovarati s meimurskim saborskim zastupnicima. saborskom restoranu e vijenici i poglavari imati objed i mogunost upoznati pokojeg saborskog zastupnika iz drugih hrvatskih krajeva. (sm)

Meimurski župan sazvao je za petak 30. sijenja tono u podne konferenciju za novinare bez teme dnevnog reda, ali s atributom “izvanredna”. o oito je bila rije samo o mamcu za privlaenje medijske pažnje, jer novinari na njoj nisu uli ono što su priželjkivali hoe li se sadašnji župan Josip Posavec kandidirati za župana i na predstojeim lokalnim izborima. Župan je konferenciju za novinare iskoristio da bi podsjetio na svojih pet godina u županiji u koju je došao 1. veljae 2004. godine najprije na funkciji zamjenika župana, a nakon lokalnih izbora 2005. godine kao župan. ovinarima je pripremio pregled prorauna unatrag nekoliko godina te ukazao na njegovo poveanje unatrag etiri godine otkad je on odgovorna osoba za izvršenje prorauna. z to podsjetio je da je najvažnija zadaa Županije briga za razvoj i da

je u tom smislu Regionalni operativni program. a redu je ureenje dva budua podruja razvoja poljoprivrede i turizma. cijenio je da su napravljeni veliki iskoraci na podruju zdravstva poveanjem limita Bolnici, što omoguava normalno poslovanje Bolnice. drugom dijelu konferencije za novinare govorio je o kriterijima koje bi u novom mandatu trebao imati župan. Rekao je da to operativna funkcija koja nikako više ne može biti politika funkcija, posebno ne u svjetlu novoga zakona kada se poveava broj ovlasti izvršnim ljudima županu, gradonaelnicima i naelnicima. Poveavaju se i iznosi inancijskih sredstava kojima raspolažu, ukida se Poglavarstvo. jestvicu je postavio visoko.

azao je da i Meimurska županija i Grad akovec zaslužuju župana i gradonaelnika koji ima završen fakultet. Varaždinu su i župan i

ŽUPANOV APEL ehoku

Pobrinite se da se plati našim ljudima za radove na dvorani Meimurski župan Josip Posavec na izvanrednoj konferenciji za novinare održanoj u petak 30. sijenja odgovorio je na neke izjave varaždinskog gradonaelnika da varaždinske tvrtke ne mogu dobiti posao na podruju Meimurske županije, a da je naša obrtnika zadruga dobila posao od 207 tisua kuna blizu Varaždina. - Samo podsjeam da je tvrtka Hidroing bila izvoa radova na Podrunoj školi u Pušinama, rekao je župan Posavec, a vrijednost radova bila je 4 milijuna kuna, pa, prema tome, ima dosta prostora od 207 tisua kuna do 4 milijuna

da se našim poduzetnicima da posla u susjednoj županiji. zadnje vrijeme dosta je poziva naših poduzetnika u vezi s gradnjom sportske dvorane za rukometno prvenstvo u Varaždinu. aši se poduzetnici žale da im nisu plaeni radovi i usluge koje su izvršili. Apeliram na gospodina ehoka, s obzirom na ueše Grada u toj investiciji, da se pobrine da se plati tim ljudima, jer ako se i dalje budu prolongirala plaanja ti poduzetnici mogli bi imati ogromnih problema u poslovanju,a ne daj Bože da netko završi u steaju, poruio je župan Posavec. (BM)

gradonaelnik doktori znanosti i to je tendencija i u dosta velikom broju drugih gradova i županija. o nije zakonom propisano, ali svaki onaj tko razmišlja o toj dužnosti morao bi se suoiti s tim da e se postavljati vrlo visoki zahtjevi i da škola života više nije dovoljna te da je potrebno raditi na sebi i svom usavršavanju. Približavanjem E , bez znanja nitko u Meimurskoj županiji ne može biti proelnik da ne vlada njemakim ili engleskim jezikom, bez toga ste hendikepirani u jednom dijelu posla zbog kontakata i poslova u meunarodnoj suradnji. Istaknuo je da smatra kako svi kandidati trebaju biti iziki i mentalno zdravi jer je to naporan i zahtjevan posao i zahtijeva cijeloga ovjeka i angažman. - o govorim iz dosadašnjeg iskustva na poslu koji radim. Poveane odgovornosti i ovlasti zahtijevat e novi pristup uz rad u timu kompetentnih suradnika koje je potrebno poštovati, kazao je Posavec. Suradnju s HDZ-om ocijenio

je korektnom i kvalitetnom te da je ova koalicija napravila znaajan iskorak u kvaliteti života graana i da je to dobra podloga za daljnju suradnju. a pitanje kako ocjenjuje svog prvog suradnika zamjenika župana, kazao je da je razlika u obnašanju posla župana i zamjenika vrlo velika i da zamjeniku nedostaje iskustvo koje je on kao župan stekao. Za svoj mandat je rekao da je trebao imati eline živce da se ljude uvjeri u dobro. a izravno pitanje hoe li se kandidirati za župana, rekao je da još ne zna te da e o tome odluiti do kraja veljae. Istaknuo je da s HS-om nee ii zbog problema u komunikaciji. - e nudim se nikome i time demantiram glasine da se nekome nudim, rekao je Josip Posavec. Dodao je: - Ali još ekam da vidim tko je tu mogui partner, da li u ii samostalno ili u grupaciji vezano uz programe i ljude. (BM)

Glavne prometnice iste, sporedne tako-tako

t

Snijeg, koji je prošli tjedan padao gotovo svaki dan, mnogima je zadao probleme. gornjem dijelu Meimurja napadalo je i preko 20 centimetara snijega, dok je na po-

Anketa “Pod vurom” Katarina Košak, Pretetinec Smatram da su prometnice dosta dobro oišene od snijega, kako u gradu, tako i na selu. ak bih, kroz šalu, rekla da su sela bolje oišena od grada. Sve su prometnice prohodne, posipane solju, tako da nisu skliske i smrznute. Pješake zone takoer su dosta dobro oišene. Ja osobno nemam zamjerki.

Kristina Novak, Žiškovec - Mislim da su glavne prometnice dosta dobro oišene od snijega, što se ne može rei za sporedne ceste. prometnicama i cestama u gradu takoer se vodi više brige nego o cestama na selima. Što se tie pješakih i biciklistikih zona, smatram da su one oišene dobro. Prohodne su i posipane solju, a to je pješacima i najbitnije.

druju akovca i Preloga visina snijega dosegnula 10 centimetara. Iako veina Meimuraca smatra da su glavne prometnice dobro oišene od snijega, nekolicina ima

zamjerku na nedovoljno oišene sporedne ceste. I dok jedni smatraju da se o prometnicama i u gradu i na selu vodi jednaka briga, drugi misle da ipak postoji razlika. Slina je

Vladimir Šantl, akovec - Rekao bih da su glavne prometnice prometnice dosta dobro oišene, no sporedne ceste mogle bi svakako biti bolje. Jedino što mi se nikako ne svia jest oišenost pješake staze za ovo Selo Rok. d grada do groblja staza je oišena, no od groblja prema Roku nije. Zbog toga ljudi moraju, umjesto pješakom stazom, hodati ulicom gdje voze auti. o nikako nije u redu.

situacija i s pješakih i biciklistikim stazama. Prema rijeima Meimuraca, one u gradu su oišene, prohodne i posipane solju, meutim, za staze izvan grada to se ne može Miljenko Petak, akovec - oliko sam vidio, prometnice u akovcu dosta su dobro oišene od snijega. S obzirom na to da nisam puno išao autom izvan akovca, ne bih znao rei kako je u drugim mjestima. Meutim, o pješakim i biciklistikim stazama ne vodi se briga. Barem ne o onoj prema Pribislavcu. Dijelovi staze su oišeni, dok su drugi dijelovi puni snijega.

Slaana Brajkovi, akovec sobno smatram da su prometnice dobro oišene. Vodi se rauna o tome. Što se tie pješakih zona, i one su relativno iste. Prohodne su i nisu skliske. Sve u svemu, mogu rei da sam zadovoljna obavljenim poslom zimske službe.

rei. Spomenute su pješake i biciklistike staze prema ovom Selu Rok i Pribislavcu, za koje kažu da su samo djelomino oišene. (H. Zear)

Ljubica Škvorc, Belica - Mislim da bi ceste i prometnice mogle biti bolje oišene. u u akovcu je dosta dobro, no ve se kod nas u Belici vidi razlika. amo je ipak malo gore. Mislim da zimske službe nisu bile u potpunosti spremne za snijeg. gradu akovcu pješake su zone i staze prohodne i oišene, a što se tie ostalih staza, izvan grada, iskreno ne znam. (H. Zear, foto: Vrzan)


AKTULNO

3. veljae 2009.

IVICA PERHO, kandidat za župana, na izvještajno tematskoj konvenciju SDP-a iznio kljune toke za osvajanje biraa na predstojeim izborima

Vratiti izgubljeno povjerenje u pojedince i institucije - izradi programa SDP-a za županiju bit e potrebno posebnu pozornost posvetiti izgradnji povjerenja u pojedince i institucije koje je bitno narušeno sistemom: svi smo isti, sve je korumpirano, ništa se tu ne može i slino, što loše djeluje na raspoloženje i podršku graana, rekao je na izvještajno tematskoj konvenciji Ivica Perho, predsjednik županijskog SDP-a i kandidat SDP-a za meimurskog župana, koja je održana u subotu u Domu sindikata u akovcu. Rije povjerenje u svom govoru ponovio je nekoliko puta, što govori koliko mu je stalo do toga. z povratak povjerenja u pojedince i institucije naglasio je još neke kljune toke za osvajanje biraa. - rebat e raditi na ouvanju standarda i socijalne sigurnosti graana, što je ve narušeno u pojedinim segmentima gospodarstva. Zalagat emo se za ravnomjerni razvoj Meimurja kroz ulaganja za razdoblje od dva mandata, s naglaskom na završetak ve zapoetih projekta. Inicirat emo izradu mreže poduzetnikih zona s prioritetom stavljanja u funkciju oformljenih zona, s ciljem privlaenja domaih i stranih investitora. Za podršku obrazovanja mladih formirat emo županijski fond za obrazovanje u koji emo na ukljuenje pozvati gospodarske subjekte, gradove i opine. z poticanje intenzivnih poljoprivrednih djelatnosti, dugoronim mjerama poticat emo poduzetnike za inalizaciju poljoprivrednih proizvoda. spostavit emo kvalitetnu suradnju s Gradom akovcom koja do sada nikad nije funkcionirala na relaciji akovec – Županija, i to prvenstveno radi što kvalitetnijeg osmišljavanja projekata, znaajnih za razvoj županije i stavljanja u funkciju svih raspoloživih vrijednosti, posebno one koje su na podruju akovca. Zbog ukidanja Poglavarstva uvest emo savjetodavna tijela za pojedina podruja u koje emo ukljuiti sve strune kadrove za vrjednovanje pojedinih projekta s kojima e se konkurirati prema državnim i europskim fondovima. Reorganizirat emo upravu, s ciljem osiguranja

Ivica Perho, kandidat za župana: - Posebnu pozornost posvetiti izgradnji povjerenja u pojedince i institucije, koje je bitno narušeno sistemom: svi smo isti, sve je korumpirano, ništa se tu ne može i slino, što loše djeluje na raspoloženje i podršku graana kvalitete usluge graanima. od zapošljavanja i imenovanja jedini kriterij treba biti kvali iciranost i strunost, a ne stranaka pripadnost. a ovaj nain zapoinjemo predstavljanje biraima. kampanji emo se ponašati korektno, odgovorno i racionalno, na što pozivamo i druge stranke i pojedince. aša kampanja bit e usmjerena da mi znamo i možemo bolje. Što se tie mene i mog prihvaanja kandidature, bio sam dugo u dilemi da li je prihvatiti. isam optereen politikom funkcijom. Smatrao sam da kao graanin trebam dati na raspolaganje ono što sam do sada radio. politici sam gotovo 30 godina, imam 29 godina radnog staža i 51 godinu. emam pravo bježati od odgovornosti, to je bio kljuni razlog zašto sam prihvatio kandidaturu. Da li imam kvali ikacije, aktualni župan je govorio o strunosti, sposobnosti i kvali ikacijama? Svjestan sam da sam obian mali ovjek, sa svojim vrlinama i manama, za razliku od drugih, ja sam svojih mana svjestan. I mislim da je to ljudski. iti sam savršen, niti tražim savršenstvo. ovjek sam koji je cijeli radni vijek radio i znao raditi u ekipi. isam solo igra i ne želim tako raditi. Ekipa s kojom želim ra-

diti, a u SDP-u ima vrijednih, kvalitetnih, strunih i obrazovanih ljudi. o je ona snaga na koju raunam u predizborno vrijeme. Vjerujem da SDP nakon svih ovih vremena zaslužuje da dobije povjerenje biraa. Mogu obeati da u pošteno igrati utakmicu u predizborno vrijeme i pošteno odraditi posao ako dobijem povjerenje. Meu pojedincima i institucijama izgubilo se povjerenje naše meusobno, izgubilo se povjerenje u institucije. aša je zadaa da to povjerenje vratimo. Jedino na taj nain možemo biti uvjerljiviji prema biraima. S te strane nadam se da smo drugaiji od onih koji su poeli prebrojavanje tko je na kojoj strani. Ja ne želim biti na suprotnoj stani, želim biti u Meimurju do kojega mi je stalo da bude drugaije i kvalitetnije i da ima drugaiju poziciju nego je danas ima. e želim obeanja za koja znam da su upitna. Dajem sebe na raspolaganje 24 sata, kazao je Perho. - koalicijskom pregovaranju SDP je pred potpisivanjem izbornog sporazuma s HS -om, a u fazi smo de iniranja prijeizbornog sporazuma s HSS-om i poslijeizbornog sporazuma s MDS-om. astavljamo zapoete razgovore s HS S-om, nešto usporene, a u oekivanju smo

- Ugled kao ni bogatstvo ni uspjeh u pravilu se ne stjee preko noi, a preko noi se može izgubiti. Taj ugled je doveo u akovcu do preko 50 posto na izborima, to je strašno puno. To je minimum da bi netko postao gradonaelnik Šalamon, na primjer, kazao je Milanovi

pregovora s HS-om. De inirali smo poetak razgovora u srijedu pregovaraki timovi SDP-a i HS-a, rekao je Ivica Perho. - Dosadašnji pregovori bili su korektni, ali neke stranke istiu sve vei pritisak na pojedince i stranaka rukovodstva, što e bitno utjecati na koalicijsko dogovaranje. Suština koaliranja odnosi se na de iniranje zajednikog programa te osiguranje kadrova za njihovu realizaciju, pa e potpisivanje sporazuma uslijediti tek nakon toga. Vjerujemo da emo taj posao završiti do kraja veljae, rekao je Perho.

3 MLADEN KRIŽAI, kandidat HDZ-a za župana:

Zdrav sam i u dobroj kondiciji da se nosim s funkcijom župana a uobiajenoj konferenciji za novinare meimurskog HDZ-a održanoj u subotu 31. sijenja kandidat te stranke za meimurskog župana Mladen rižai progovorio je o svome zdravlju i kondiciji uvjeravajui birae da ima dovoljno snage, znanja i iskustva da upravo on preuzme teško breme koje sobom nosi funkcija meimurskog župana. - Zdrav sam, u dobroj kondiciji te smatram da mogu obnašati i tu funkciju. Meni je stranaka kandidatura za meimurskog župana istaknuta ve godinu dana i moje ime i prezime izloženo je javnosti. dgovorno tvrdim da sam kao zamjenik župana otvoreno i odgovorno radio na svim projektima zalažui se da budu realizirani i što kvalitetnije sprovedeni. S time u nastaviti i u budunosti, kao meimurski župan, odlue li tako birai, poruio je samouvjereno Mladen rižai. Podršku Mladenu rižaiu javno je dao i predsjednik meimurskog HDZ-a Vladimir Ivkovi istiui da je rižai etiri godine zamjenik župana i da je ako se samo ta injenica uzme u obzir dovoljno iskusan da vodi Meimursku županiju u slijedeem mandatu. ovinarima je predstavljen i Josip Šegovi, sadašnji naelnik u pini Mala Subotica koji e na dolazeim izborima ponovno biti istaknut kao kandidat HDZ-a za elnog ovjeka u toj opini. vom

prigodom Šegovi je prezentirao jedan on najuspješnijih projekata kojega su realizirali u opini Mala Subotica, a koji nadilazi opinsku razinu budui da, smatra Ivkovi, on predstavlja zaetak oživotvorenja ideje o Poduzetnikoj zoni Meimurje. Radi se naime o Zoni poduzetništva. na se prostire na 15 hektara, u njoj se nalazi 25 parcela od kojih je 12 ve prodano. ajvei kupac je akoveka tvrtka Haix obua koja e u utorak položiti kamen temeljac i zapoeti izgradnju proizvodnih pogona kako bi s 1. kolovozom poela proizvodnja u novim pogonima. Zonu je dosad uloženo nešto više od 3 milijuna kuna, a da bi bila u potpunosti opremljena valja uložiti još 7,5 milijuna kuna. Ministarstvo gospodarstva pomoglo je opremanje zone s ukupno 2,2 milijuna kuna, a opina Mala Subotica oekuje i daljnju potporu. Ministarstvo regionalnog razvoja e pomoi izgradnju razdjelnog sustava odvodnje u Zoni, obznanjeno je na konferenciji HDZ-a ije se elništvo pohvalilo da je upravo ono doprinijelo dolasku novca u ovu opinu. Sunana Glavak objavila je kako e Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka pomoi opini Mala Subotica realizaciju projekta adaptacije Doma kulture. Projekt je vrijedan gotovo 2,7 milijuna kuna.(D.Mihoci)

Vi bolje poznajete svoju sredinu nego ja iz Zagreba Izvještajno tematskoj konvenciji bio je prisutan i Zoran Milanovi koji se javno odrekao kadroviranja na lokalnoj razini. - ada govorimo o izborima koji su pred nama i usporedbe s izborima prije godinu i pol dana, ono što je bilo prije godinu i pol dana treba uzeti na znanje kao razlog za ponos i toku za orijentaciju što SDP može i koliki je njegov ugled meu ljudima Meimurja. gled kao ni bogatstvo ni uspjeh u pravilu se ne stjee preko noi, a preko noi se može izgubiti. aj ugled je doveo u akovcu do preko 50 posto na izborima, to je strašno puno. o je minimum da bi netko posto gradonaelnik Šalamon, na primjer. Svi drugi su ispod toga, trebat e potegnuti daleko više. o trebate graditi sami svojim programom, bivanjem meu ljudima. Vi ih poznajete bolje nego ja i koju god sredinu doem osim Zagreba u kojem sam odrastao nemam nikakve konkretne mudrosti ni savjeta što trebate uiniti. o trebate vi, trebate raditi, vjerovati u svoje kvalitete, uspjeh, poštivati suparnike, jer oni su ovdje prisutni. Ako ne idu s vama, ne ih optuživati, ne se baviti njima nego graanima. poetku se treba baviti sobom i razmisliti što i kako. Ja ne mogu razmetljivo obeati da u svojim protivnicima obrisati pod, jer na taj nain ne radimo. Mi smo najvea i najbolja hrvatska stranka i na taj nain emo se boriti i imati takve ambicije, kazao je Milanovi. nima koji još nisu odredili kandidate za naelnike i gradonaelnike kazao je da je zadnji as da to uine, jer je ve pomalo prekasno. (BM)

Šegovi, Glavak, Križai i Ivkovi (s lijeva u desno) na konferenciji za novinare

SNIJEŽNI TJEDAN donio radosti i nevolje

Stabla se rušila na prometnice

rajem sijenja, poevši od utorka 27. sijenja na srijedu 28. sijenja, te s prekidima sve do ponedjeljka 2. veljae u Meimurju je padao obilniji snijeg, koji je u gornjem Meimurju dosegao debljinu blizu 30 centimetara, dok je u akovcu i donjem Meimurju sniježni pokriva nešto tanji. - ijekom prve sniježne noi s utorka na srijedu Županijska uprava za ceste, uputila je na rašišavanje petnaest vozila i jedan grejder, kada je potrošeno preko 50 tona soli. kupno je minulih dana potrošeno osamdesetak tona soli te drobljenog kamena. - nato bljuzgavici i skliskim kolnicima nije bilo veih prometnih nesrea na županijskim i državnim cestama. evolje su predstavljala srušena drva koja su preprijeila ceste. Vei zastoj u prometu nastao je na lokalnoj cesti 20017 kroz Merhatovec, gdje se zbog težine snijega i vjetra srušilo stablo, pak su nekoliko sati vozai koristili alternativne

pravce po ŽC 2253 i ŽC 2013. sim Ž C-a, lokalne i županijske ceste i puteve su istili gradski i opinski koncesionari. - a podruju gornjeg Meimurja srušila su se 34 stabla od težine snijega, a opasnost su predstavljale grane koje su se zbog težine uvinule prema kolniku. Dvije ekipe zimske službe u srijedu su radile samo na uklanjanju granja i srušenih stabala uslijed taloženja mokrog snijega, osam ralica na proširenju cesta te išenju autobusnih ugibališta, željeznikih prijelaza i križanja. sim problema u prometu, snijeg je donio i obilje radosti, osobito djeci. (BM,sm, zv)


GOOO

4

3. veljae 2009.

RAZGOVOR s mr. sc. oec. Predragom Ĺ egoviem, dr. vet. med., direktorom Perutnine Ptuj Pipo akovec

Strah od nepoznatog im razorne posljedice za r Niz razgovora s meimurskim gospodarstvenicima nastavili smo s mr. sc. oec. Predragom Šegoviem, direktorom Perutnine Ptuj Pipo akovec, koji tri godine pokuťava investirati u tvornicu za bioplinsko postrojenje i izgradnju novih peradarskih farmi, no bez uspjeha. Prema njegovu miťljenju, ljudi koji govore protiv takvih stvari to rade iz svojih uskih ili inancijskih interesa, a zapravo rade vrlo veliku ťtetu Meimurju. Za Meimurske novine govorio je ne samo o tome na koji nain ova irma prevladava posljedice inancijske krize koja je zahvatila svijet, ve i o tome kako instrumentaliziranje ljudi strahom od nepoznatog moŞe imati razorne posljedice ne samo na ekonomski ve i ukupni razvoj jednog kraja. • Kako se financijska kriza odraŞava na Vaťu firmu, pa i cijelu branťu? — Financijska se kriza u ovom trenutku odraŞava poveanom nelikvidnoťu. Naime, pratei dogaaje proťle godine, a poťto ve i imamo iskustva u kriznim situacijama, poevťi od krize iz 2004. godine, ptije gripe iz 2005. godine, pa sa suťom 2006. i 2007. godine, te pratei ťto se dogaa sa zemljama u okruŞenju, mi smo tijekom rujna 2008. godine donijeli

29 odluka koje smo implementirali tijekom listopada i studenog i zapravo potpuno spremni uĹĄli u krizu 2009. godine. Tako da smo krajem godine srezali marketinĹĄki budĹžet, darivanje poslovnih partnera, maksimalno smo iĹĄli s uĹĄtedama unutar irme, s time da nismo iĹĄli na otpuĹĄtanje radnika, nego da su svi radnici koji su po ugovoru stalno zaposleni ostali, tako da smo godinu zavrĹĄili sa 600 zaposlenih. Tijekom ove godine taj broj e se poveavati. Poslovni plan koji smo donijeli neĹĄto je viĹĄi nego proĹĄle godine, ĹĄto znai da se razvijamo. Neemo imati probleme u plasmanu, meutim, smatram da e doi do pada maloprodajnih cijena, jer e retail sektor (maloprodaja) biti u velikim problemima zbog pada realizacije uslijed pada kupovne moi. U takvim prilikama naĹĄa e ekonomika sigurno biti slabija i to zahtijeva sve te mjere koje smo ve krajem godine poeli provoditi. Ve od poetka prosinca doĹĄlo je do znatnijeg poveanja nelikvidnosti i to se odrĹžava i tijekom sijenja, gdje vidimo da su rokovi plaanja produĹženi, a neki od partnera znatno su i produĹžili rokove plaanja. Tu nelikvidnost mi emo moi prebroditi uz velike napore i velike uĹĄtede unutar irme.

* Tko je, po Vama, generator nelikvidnosti, uvijek je netko lokomotiva od koje sve to kree? Namee mi se bojazan, ne znam koliko je opravdana, da se u odreenim sektorima, da li trgovini, u oekivanju krize zadrĹžavaju sredstva, pa i na raun dobavljaa, jeste li primijetili tu pojavu? - Ne mogu imenovati koji je to glavni generator, jer glavnog generatora nema. Mi prodajemo svoje robe retail sektoru i cijeli retail zapravo prolongira svoja plaanja. Ne puno, neki viĹĄe, neki manje. Meutim, uzroke zaĹĄto retail sektor ne plaa na vrijeme, kao i odgovor na to pitanje, treba traĹžiti kod njih.

Naťim plinom mnogima bi rijeťili probleme • Prije nekoliko godina najavili ste postrojenje za preradu organskog otpada koji nastaje kao nusprodukt u proizvodnji pileeg mesa u preradu energije. Ove godine imali smo veliki plinski ťok. Proizvodnja se morala preorijentirati na alternativnu energiju, koja je i tri puta skuplja. Što bi to bilo znailo za firmu da je ono u unkciji? I zbog ega tako veliki strah do megaarmi? Strah najeťe proizlazi od neega ťto ne poznajemo. Dva su to problema, ali na neki nain povezana.

— Prvenstveno, tu ne vidim nekakav problem. Prvo, u svim se prostornim planovima odreuje gdje se ťto moŞe graditi. Prostorne planove donose opine, potvruje Şupanija i oni su u skladu sa svim zakonima Republike Hrvatske. Ukoliko postoji takav plan, on prethodno prolazi javnu raspravu, tako da graani mogu dati svoje primjedbe Şele li ili ne Şele neťto. I kada se takav prostorni plan donese, u svakoj normalnoj drŞavi smatra se da se mora provesti. S obzirom na to da sam legalist, Şeljeli smo ne da nam netko neťto pokloni nego smo pokuťali kupiti zemlju ili smo negdje to i realizirali, tamo gdje je prostornim planom dozvoljena gradnja farmi za intenzivni uzgoj Şivotinja. Pod gradnjom za intenzivni uzgoj Şivotinja smatraju se farme za brojlere, purane, svinje ili junad. Ili su to krave muzare. Vrlo je glupo i neprofesionalno da nakon ťto neka irma kupi zemljiťte koje je u skladu s prostornim planom napravi studiju utjecaja na okoliť i ta studija proe javnu raspravu te da se onda netko javlja i smatra da te farme ne bi trebale biti na toj lokaciji. To se sve treba dogoditi prije donoťenja prostornog plana. U situaciji kad netko prezentira opinskom poglavarstvu

POGLED ODOZDO

Birai su kao izbornik Koliko ovjek mora biti samouvjeren da bi bio uspjeĹĄan? S tim pitanjem bit emo suoeni narednih mjeseci kada emo po prvi put u kampanji birati osobe, a njihova osobnost trebat e biti ispred stranke ili politike opcije ili orijentacije koju e predstavljati. Ulog je velik kada se zna da za tu osobu mora glasovati polovica birakog tijela u Meimurju ako je u pitanju Ĺžupan, odnosno pola birakog tijela pojedinog grada ili opine, ovisno o tome radi li se o gradonaelniku ili naelniku. Sada e u igri biti sve, od osobina pojedinog kandidata, njegov ugled, bogatstvo, poĹĄtenje, krug prijatelja s kojima se druĹži, kakve poslove vodi, s kim ih vodi. Lupa javnosti bit e usmjerena i na njihove obitelji i ponaĹĄanje pojedinih lanova. Pohlepnost, poĹĄtenje, umjerenost, sve e biti na vagi. Samouvjerenost, ali i prepotentnost. Iz svega toga moglo bi se pogreĹĄno zakljuiti da e birai tra-

Ĺžiti savrĹĄenstva bez mane, prototipove gradonaelnika, naelnika ili Ĺžupana kakvih nema na licu zemlje. Prevarili ste se, ljudi ipak traĹže politiare prema svojoj mjeri. Ljude koji nisu ni predaleko ni preblizu njima. Ljude koji su tek koji korak odmaknuti od njih, koji se usude ono ĹĄto bi oni Ĺželjeli, a sami nemaju petlje. Nedavno sam gledala jednu reportaĹžu o Argentini, zemlji koja je po mnogo emu slina Hrvatskoj. Radi se o zemlji koja je kao i Hrvatska u permanentnim krizama, inancijskim teĹĄkoama, u kojoj graani smatraju svojom javnom obvezom ponavljati kako je teĹĄko i sve teĹže. No i u toj zemlji jedan glas razuma rekao je da za takvo stanje nisu krivi samo politiari. Mi smo krivi, kazao je taj glas razuma, jer se moramo zapitati tko je te politiare doveo na vlast, tko im je dao povjerenje. Nisu oni pali s Marsa. Dosta esto moĹže se uti da u politiku ulaze oni iz naĹĄih generacija koji to najmanje zasluĹžuju i

da je rije o svojevrsnoj negativnoj selekciji. No je li to bať tako? U politici kao i drugim djelatnostima treba imati snage preuzeti odgovornost. Nije li uzmicanje pred tom odgovornoťu odreeni nedostatak hrabrosti? Branimo se od nedostatka hrabrosti govorei: neemo se u to petljati, a kad nismo zadovoljni, onda se svim snagama petljamo dajui primjedbe i kritike neobavezno sa strane. Slino onome kad gledamo neku vaŞnu utakmicu pa smo svi pametniji od trenera ili igraa koji igraju tu vaŞnu utakmicu. Želim samo rei da birai ne mogu biti kao gledaoci, zavaljeni s kokicama i pivom u fotelji, navijati, kritizirati, savjetovati, a biti potpuno neodgovorni za rezultat. Birai su kao izbornici, moraju jako dobro razmisliti kakvu e ekipu i igrae staviti u politiki ring i koga e postaviti za kapetana. Moraju se i suoiti s injenicom da su oni postavili tog

PiĹĄe: BoĹžena Malekoci-Oleti kapetana i tu momad i da nam je tako kako nam je, jer smo mi tako odluili i jer nismo uvijek onda kada smo bili u prilici bili korektiv pogreĹĄaka te i takve vlasti kojom smo nezadovoljni. Tek kad to shvatimo, birat emo viĹĄe razumom, a manje srcem.

projekt, kupi zemljiĹĄte i napravi studiju utjecaja na okoliĹĄ potroĹĄeno je pet milijuna kuna. To je veliki novac i u isto vrijeme ako se takav projekt ne provodi, odnosno stopira, zaustavlja se investicija koja otprilike iznosi 4 milijuna eura za gradnju deset objekata. Deset objekata na jednom kompleksu farmi je uobiajen broj. To nisu nikakve megafarme jer se farme rade u rasponu od 10 do 14 objekata na jednoj lokaciji. To su proizvoljne ĹĄpekulacije s nazivima da bi se ljudi zbunili. U isto vrijeme javljaju se razliite politike opcije koje svoje politike poene pokuĹĄavaju u svojim izbornim jedinicama ojaati prije lokalnih izbora tako da govore ono ĹĄto njihovi birai Ĺžele uti, a ĹĄto nema veze s razumom, ekonomijom ili punjenjem budĹžeta opina kroz komunalne doprinose. Prema tome, sve to ĹĄto se dogaa oko te naĹĄe lokacije farmi potpuno je irelevantno, nenormalno. Jer ako smo mi Ĺželjeli investirati 4 milijuna eura i da smo u to krenuli proĹĄle godine, u ovom bi trenutku svi lokalni izvoai, od graevinara, elektriara, vodoinstalatera, hlaenja, grijanja, imali posla za sebe, svoje familije, svoju lokalnu zajednicu. Mi bi plaali komunalni doprinos koji bi punio proraun i to bi mjesto s jednom takvom investicijom imalo novac za razvoj. Isto tako mi smo Ĺželjeli zaposliti petnaestak ljudi iz tog mjesta i opine, te smo nudili obnovu vrtia s djejim igrakama i da se klimatizira ĹĄkola, meutim, nikada nismo dobili odgovor Ĺželi li to lokalna zajednica. Ĺ to se tie farmi, mislim da to nije nikakav problem i mi sigurno od tog projekta odustati neemo jer smo uloĹžili veliki novac, a na kraju prie netko e morati snositi odgovornost za svoje postupke. Taj novac ili dio tog novca mogli

smo upotrijebiti za donacije u humanitarne svrhe, za bolnice, ťkole, vrtie, za sport, uostalom kao ťto svake godine i dajemo kao druťtveno odgovorno poduzee. • Kako ljudima razbiti sad ve anatini strah od zagaenja okoliťa, moŞda ak i iracionalan? Koje garancije dajete ljudima da se ne moraju bojati, strah od bolesti postao je enorman? — Ljudi su postali pod pritiskom medija preosjetljivi. Mediji zadnjih godina konstantno bombardiraju cijelu javnost s negativnim stvarima, stalno se objavljuju katastrofe, ubojstva, prometne nesree, recesija, ratovi. Ljudi su postali preosjetljivi na sve teme. Ljudi su jednostavni medij za manipulaciju. I onda kad imate ljude koji svoje politike poene Şele pridobiti na nain da manipuliraju masom, onda ljudi poinju vjerovati ili ne vjerovati. Vrlo se lako daju instrumentalizirati. S ekologijom je vrlo jednostavno, jer se poslije ernobila mnogo toga promijenilo i kad netko veli samu rije megafarme to ljude plaťi. A kad se vozite 15 kilometara od akovca, vidjet ete oko cijelog VaraŞdina desetak kompleksa farmi gdje imate viťe od deset objekata na jednoj lokaciji, po 14 - 16 objekata na jednoj lokaciji. Naťi individualni proizvoai imaju po 6 - 7 objekata. To nema veze s megafarmama, ťto zvui tako bombastino, pa se ljudi takvih naziva ponu bojati. To su zatvoreni sustavi tova brojlera u strogo kontroliranim uvjetima gdje nema nikakvog negativnog utjecaja na okoliť niti obrnuto. Kakve garancije mi moŞemo dati? Mi moŞemo dati sve garancije koje su u naťoj moi. Napravili smo sve u skladu sa zakonom, upoznali Poglavarstvo opine, napravili smo studiju utjecaja na


GD

3. veljae 2009.

5 DR. LJUBO JURI gost Gospodarskog foruma

U opini NedeliĹĄe trenutno aktivno 187 poduzetnika

ma razvoj okoliĹĄ. TraĹžio sam da se organizira sastanak gdje e sve sluĹžbe ukljuene u projekt iz naĹĄe tvrtke biti prisutne, sve osobe koje su radile studiju utjecaja na okoliĹĄ iz ovlaĹĄtene tvrtke i svi mjeĹĄtani koji Ĺžele postavljati konstruktivna pitanja. Nikad nisam dobio odgovor. Postoje ljudi koji se stalno osjeaju pozvanima u Meimurskoj Ĺžupaniji da predstavljaju ekoloĹĄke udruge, da znaju viĹĄe do drugih i oni vjeĹĄto manipuliraju ljudima. O imenima ne bih govorio, znate koji su. U istom trenutku sve te osobe koje su javno deklarirale da je to ekoloĹĄki problem bile su u firmi i traĹžile odreene benefite od firme da se rijeĹĄi taj problem na nain da ne bude problem. Meutim, ja sam legalist i neu prihvatiti taj nain komunikacije i realizacije projekta.

Nať know-how donosimo u Meimurje • Koliko gospodarstvenici imaju utjecaja s druge strane ne kreiranje gospodarske politike, koliko ste bili ukljueni ili pitani vezano uz nadolazeu recesiju, financijsku krizu bilo kroz Udrugu poslodavaca ili Gospodarsku komoru? — Mi redovito od Gospodarske komore dobivamo upitnike, sigurno jednom tjedno na koje redovito odgovaramo ťto osjeamo, kako osjeamo i ťto bi mi poduzeli. Te upitnike redovito ťaljemo u Zagreb i vjerojatno te upitnike netko obrauje i temeljem odgovora pravnih subjekata Hrvatska udruga poslodavaca daje svoje prijedloge prema Vladi. U principu, zadnjih pet godina imali smo tri - etiri krizne situacije koje su bile bez naťeg utjecaja, koje smo uspjeťno rijeťili i nauili smo da kriznu situaciju najbolje moŞemo rijeťiti ukoliko se pripremimo i ukoliko znamo baratati alatima provoenja u firmi i konzervativnom politikom prema prodaji. Sami si najviťe moŞemo pomoi. • Što to znai konzervativna politika prodaje? — Konzervativna politika znai da imate kontinuirani, ali niski rast iz godine u godinu. Biramo kupce, ne Şelimo sa svima raditi. Želimo raditi samo s kvalitetnima i koji zasluŞuju meusobni odnos. Mi ne radimo, recimo, s hotelima. Ne Şelimo raditi s hotelima jer hoteli ne gledaju kvalitetu, ve iskljuivo cijenu, a cijene koje hotelski sustavi traŞe ispod su svih minimuma. Za primjer, traŞe tri obroka za svog gosta dnevno za 21 kunu. Ne znam ťto mogu pripremiti gostu za tri obroka za 21 kunu? S druge strane, hotelski

Mr. sc. oec. Predrag Ĺ egovi, dr. vet. med., direktor Perutnine Ptuj Pipo akovec: - Postoje ljudi koji se stalno osjeaju pozvanima u Meimurskoj Ĺžupaniji da predstavljaju ekoloĹĄke udruge, da znaju viĹĄe od drugih i oni vjeĹĄto manipuliraju ljudima. O imenima ne bih govorio, znate koji su. U istom trenutku sve te osobe, koje su javno deklarirale da je to ekoloĹĄki problem, bile su u firmi i traĹžile odreene benefite od firme da se rijeĹĄi taj problem na nain da ne bude problem. Meutim, ja sam legalist i neu prihvatiti taj nain komunikacije i realizacije projekta

sektor joť nije privatiziran, pa ima problema s naplatom gdje se eka od sezone do sezone. Oni traŞe kreditiranje, a mi nismo banka. Smatramo da svatko tko ulaŞe novac u proizvodnju mora i naplatiti svoje proizvode, odnosno usluge. • Kakva je pozicija Perutnine Ptuj Pipo akovec unutar sustava? Jeste li samo pogon koji proizvodi ili ste i ljudski potencijal za prijenos znanja na druga podruja s obzirom na to da se sustav ťiri? — Perutnina Ptuj Pipo je po poslovnim rezultatima druga firma unutar grupe Perutnine i jedan od postulata Perutnine je multietninost i ispreplitanje kadrova koji su kvalitetni unutar grupe. Mnogo ljudi iz akovca je ukljueno u projekte grupe i za druga trŞiťta. • Na koju stranu, na istok ili na prema vrhu uprave Grupe? — Naťi ljudi su ukljueni u razliite projekte, o toj upravi je joť prerano govoriti. • Koliko je to preuzimanje u organizacijskom smislu, prinosu znanja unaprijedilo poslovanje ove tvrtke? — Unaprijedilo je jako puno. Grupa Perutnina je prenijela know-how, nain organizacije rada, voenja proizvodnih procesa, u nabavi, prodaji, PR-u, odnosima s javnoťu, praenju troťkova. Kao grupa imamo drugaije uvjete nabave zbog veih koliina u odnosu kad smo sami nabavljali. Pozitivni eekti su vrlo, vrlo jaki. • Kako politiki slovensko - hrvatski odnosi utjeu na vaťu firmu, s obzirom na vlasniťtvo? — Pa politiki odnosi utjeu na nain da potroťai taj dan ne Şele kupiti naťu robu, iako smo mi hrvatska tvrtka koja u Meimurju ima proizvodnju, koja ovdje ima preko 600 zaposlenih i koja ovdje ima ugovorene kooperante. Meutim, mi smo kvalitetni proizvoa mesa, a pilee meso zahtijeva kvalitetu, sigurnost, slijedivost od

polja do stola dobru cjenovnu poziciju, dobar i jaki brend, ĹĄto sve mi imamo. Svaki od potroĹĄaa moĹže biti ljut na neku stvar, na nekog politiara, meutim, kad se radi o vlastitoj sigurnosti, o osobnoj prehrani, prehrani djece, onda svaki od nas kupi ono ĹĄto je najbolje , a mislimo da smo mi najbolji.

Politiarima je posao artikulirati potrebe • Što Vi vidite ťto su glavne razvojne prepreke Meimurja, a ťto prednosti? — Glavna razvojna prepreka je nepovezanost privrednih subjekata, zatim nepostojanje politikog vodstva koje e artikulirati zahtjeve Meimurja i meimurskih firmi, nepostojanje dugorone strategije razvoja gospodarstva i slaba lobistika pozicija prema centralnoj vlasti za meimurske firme. Prednost Meimurske Şupanije jesu vrlo educirani i marljivi ljudi i znanje, no to vam niťta ne vrijedi ako nemate inrastrukturu. Treba pogledati samo 15 kilometara u susjednu Şupaniju, bez obzira koliko se vlasti mijenjaju, ni jedan projekt nije ugaťen i nikad nije bilo svae u medijima u susjednoj Şupaniji. Napravljena je autocesta, POSovi stanovi, kanalizacija, zaobilaznica, dvorana, slobodne zone, tvornice. Nezaposlenost je 4,5 posto, a u Meimurskoj Şupaniji mi smo htjeli investirati u novu tvornicu, Şeljeli napraviti arme, bioplinsko postrojenje, a zadnjih godina nismo mogli dobiti ni jednu dozvolu. • Vratimo se na bioplinsko postrojenje, ťto bi ono da je izgraeno znailo? — To bi znailo da bi mi bili proizvoa plina. Mi smo osigurali bespovratna sredstva ne od EU ondova nego od jedne drŞave iz Europske unije s obzirom na to da ta drŞava stimulira razvoj ekoloťki prihvatljive energije. Ta investicija od oko 4 milijuna eura,

uz dodatno postrojenje, iťla bi i do 8 milijuna eura, uz kompleks armi to bi bilo i 12 milijuna eura, a ako bi to bila dva kompleksa armi ,to bi se popelo i na 16 milijuna eura. A toliko novca nitko zadnjih pet godina nije investirao u realni sektor u Meimurskoj Şupaniji. A u ovoj krizi mislim da bi bilo jako, jako dobro da graevinari i opremaťi rade u Meimurju, da se ne moraju voziti u Split i boriti se s naplatom. To je jedna stvar, a druga je da bi mi ekoloťki zbrinuli organski otpad s armi, odnosno stajnjak koji nastaje i kod drugih proizvoaa u Meimurju u svinjogojskim i peradarskim armama i koji se nekontrolirano rasipa po obradivim povrťinama. Iz tog stajnjaka izvukli bi plin za proizvodnju elektrine energije i imali bi toplu vodu koju bi koristili za grijanje pogona i armi. U isto vrijeme u Švedskoj postoje takva bioplinska postrojenja u blizini gradova gdje autobusi iz javnog prijevoza i taksi sluŞbe dolaze kao na pumpe i voze se na bioplin. • Hoete rei da bi to pojetinilo i javni prijevoz u Meimurju? — Ako bi se autobusi prilagodili na takvu vrstu goriva. Neki dan sam bio u Zagrebu gdje su nabavljeni prvi autobusi na bioplin. Eekti bioplinskog postrojenja jesu znaajni, meutim, ukoliko javno mnijenje nije za to, onda mi nismo za to krivi. Ako to ne budemo napravili u Meimurju, napravit emo negdje drugdje. •Želite li rei da strah iz neznanja moŞe napraviti ogromne ťtete? — Tako je, moŞe napraviti ogromne ťtete za gospodarstvo, za javne rashode, jer netko mora platiti benzin koji e biti sve skuplji. Vrlo je upitno to zaťto ljudi govore protiv takvih stvari, a govore iz svojih uskih osobnih ili financijskih interesa. Zapravo rade vrlo veliku ťtetu Meimurju. (BoŞena Malekoci - Oleti)

ProĹĄli je petak u organizaciji opine NedeliĹĄe, Meimurskog sajma poduzetniĹĄtva d.o.o. i Udruge poduzetnika i obrtnika opine NedeliĹĄe odrĹžan Gospodarski orum opine NedeliĹĄe, iji je gost bio pro. dr. sc. Ljubo Juri, proesor na Ekonomskom akultetu u Zagrebu, ujedno i predsjednik ruĹĄtva ekonomista Hrvatske i saborski zastupnik. U dvorani Mesapa u NedeliĹĄu, u kojoj se Forum odrĹžao, okupili su se gospodarstvenici iz proizvodnih i usluĹžnih djelatnosti s podruja opine NedeliĹĄe kako bi se inormirali o aktualnostima iz gospodarstva i uli podatke o mjerama koje se poduzimaju na lokalnoj razini radi poboljĹĄanja poslovanja i daljnjeg razvoja gospodarstva. Nakon uvodnog govora naelnika opine Mladena Posavca, saborska zastupnica Nadica JelaĹĄ i lanica ruĹĄtva ekonomista Meimurja, te predstavnici Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtnike komore, Udruge poduzetnika i obrtnika opine NedeliĹĄe i Mesapa d.o.o. iznijeli su podatke o gospodarskim kretanjima u Meimurju i na podruju opine NedeliĹĄe. Ovog trenutka u opini NedeliĹĄe aktivno je 187 poduzetnika, obveznika poreza na dobit. Od ukupnog broja, tri poduzetnika su srednje velika, dok ostali spadaju u skupinu malih poduzetnika. NajviĹĄe ih je u trgovini, ak 62, ĹĄto znai da se svaki trei opinski poduzetnik bavi trgovinom. Za poduzetnike opine NedeliĹĄe poslovna 2008. godina zapoela je uspjeĹĄno, upravo zato ĹĄto joj je prethodila dobra poslovna 2007. godina. S raspoloĹživim poduzetnikim resursima, da-

Ljubo Juri bio je gost ovogodiĹĄnjega Gospodarskog foruma opine NedeliĹĄe kle, s poduzetnikom imovinom vrijednom 612 milijuna kuna i s 1.450 radnika, poduzetnici opine NedeliĹĄe ostvarili su u 2007. godini gotovo 800 milijuna ukupnog prihoda i gotovo 30 milijuna kuna dobiti nakon oporezivanja. Kao jedno od najznaajnijih postignua opinskog gospodarstva svakako treba istai kontinuirani i dinamian rast zaposlenosti, brĹži od Ĺžupanijskog prosjeka. Srednje veliki poduzetnici lokomotive su gospodarskog razvoja opine, budui da ostvaruju treinu ukupnog prihoda i ak polovinu dobiti cjelokupnog gospodarstva. Oni raspolaĹžu s gotovo 40 posto ukupne poduzetnike imovine i s viĹĄe od 55 posto poduzetnikog kapitala, a zapoĹĄljavaju neĹĄto viĹĄe od 20 posto ukupnog broja zaposlenih. Rije je o poduzetnicima koji su i druĹĄtveno odgovorni i koji su prepoznali znaaj ulaganja u ljudske potencijale. Stoga nije sluajno ĹĄto upravo meu tim poduzetnicima NedeliĹĄe ima menadĹžera godine te poduzetnicu godine, ĹĄto znai da ni Ĺžene nimalo ne zaostaju. (H. Zear)

EKONOMSKI BREVIJAR

Problemi i prilike Problem predstavlja svako teoretsko ili praktino pitanje koje zahtijeva rjeĹĄenje. Ali, prije svega, problem je zadatak! Ako se do rjeĹĄenja ne doe na osnovi znanja i iskustva ili nekom lucidnom inovacijom, poĹželjno je sustavno pristupanje rjeĹĄavanju problema. Potrebno je identificirati i locirati problem te ĹĄto tonije definirati zaĹĄto je to problem ( povod, uzrok i posljedice problema ). Na osnovi tone definicije se predlaĹžu mogua rjeĹĄenja ( pa ak i ona, na prvi pogled, nemogua ), kao i mjere za provoenje tih rjeĹĄenja . Nakon procjene izvedivosti pojedinih mjera izrauje se raspored aktivnosti i izvoaa te se provodi kontrola izvrĹĄenja. Naravno, za jednostavnije probleme i postupak je jednostavniji, ali dobro je imati sistematian pristup i uhodane metode. Izaberite jednostavnije probleme za „zagrijavanje“, jer e takva brza rjeĹĄenja potaknuti na rjeĹĄavanje kompleksnijih problema. Time se stjeu i nova iskustva, a svako novo iskustvo moĹže biti korisno u prevenciji budui problema. MoĹžete pokuĹĄati okusirati se na dijelove, ali

ako taj pristup ne daje rezultate, pokuĹĄajte suprotno, sagledati cjelinu. U svakom sluaju mora se mijenjati nain razmiĹĄljanja radi stvaranja originalnih ideja i mora se biti strpljiv, ali odluan. Kljuni poslovni problemi obino su meuovisni, pa je univerzalni poetak u poveanju produktivnosti tj. postizanju istih ili boljih uinaka s manjim utroĹĄcima, zatim slijedi utvrivanje neizbjeĹžnih troĹĄkova, ĹĄtedljivija potroĹĄnja sirovina, smanjenje ukupnog i pojedinanih vremena, organizacijska poboljĹĄanja, energetska uinkovitost, smanjenje greĹĄaka, ĹĄkarta,neispravnosti i povrata, smanjenje troĹĄkova odrĹžavanja, izbjegavanje zastoja, smanjenje zaliha, skraivanje prijevoznih udaljenosti i maksimiziranje uinkovitosti radnika. RjeĹĄavanjem problema dolazi se i do novih prilika, a prilika je povoljan splet okolnosti koji stvara novu potrebu za proizvodom,uslugom ili poslovnom idejom. Kada utvrdite kljune probleme, na dobrom ste putu da ih pretvorite u prilike. (Zlatko BoĹži, dipl.oec.)


6

3. veljae 2009.

CRNA KRONIKA

Biciklist u životnoj opasnosti GORNJI KURŠANEC – U subotu 31. sijenja oko 20,10 sati u akovekoj ulici u Gornjem Kuršancu, na kolniku državne ceste, dogodila se prometna nesrea u kojoj je stradao 50-godišnji voza bicikla iz Kuršanca. On se kretao biciklistikom trakom uz zapadni rub kolnika te je u jednom trenutku krenuo prelaziti kolnik, no prethodno se nije uvjerio da to može uiniti na siguran nain. Zbog toga je u desni boni dio njegovog bicikla prednjim dijelom naletio osobni automobil registarske oznake K 876-EI. Njime je upravljao 24-godišnjak iz Murskog Središa. Uslijed udara

biciklist je podignut na poklopac motora i prednje vjetrobransko staklo automobila, nakon ega je odbaen na kolnik. Vozilom Hitne medicinske pomoi prevezen je u Županijsku bolnicu akovec gdje je utvreno da je zadobio tešku tjelesnu ozljedu opasnu po život, zbog ega je zadržan na lijeenju. Vozau bicikla i vozau osobnog automobila vaena je krv i uzet urin zbog analize na alkohol, rezultati još nisu poznati, a s automobila su skinute registarske ploice zbog ošteenja vitalnih dijelova ureaja za upravljanje. O prometnoj nesrei slijedi posebno izvješe ODO-u u akovcu.

Pješakinja ipak teško ozlijeena

udaljenosti od desnog ruba kolnika, u blagom lijevom zavoju sišao je u desno u cestovni jarak gdje je prednjim dijelom vozila udario u betonski propusni most kolnog ulaza u peradarsku farmu iji je vlasnik iz Nedeliša. Nakon toga vozilo je odbaeno na kolnik. Voza je teško ozlijeen pa je zadržan u akovekoj bolnici na lijeenju. U vozilu nije bilo putnika. Budui da je nesreu skrivio u pijanom stanju, izdana mu je naredba o odreivanju mjere privremenog oduzimanja vozake dozvole.

AKOVEC - Na raskrižju ulice Vladimira Nazora i Vukovarske ulice u akovcu 24. sijenja ujutro u 7,05 sati dogodila se prometna nesrea. Voza osobnog automobila registarske oznake K 394-EC, star 50 godina iz akovca, prebrzo je vozio pa se nije mogao na vrijeme zaustaviti ispred pješakog prijelaza kojim je preko ulice pokušala prijei 55-godišnjakinja iz akovca. Na nju je prednjim desnim dijelom vozila naletio spomenuti voza. U prvi mah mislilo se da je pješakinja tek lakše ozlijeena, no 27. sijenja u Županijskoj bolnici akovec utvrdili su joj teške tjelesne ozljede.

Pijan skrivio nesreu OKRUGLI VRH - Na kolniku lokalne ceste u Okruglom Vrhu 29. sijenja u 18,10 sati dogodila se prometna nesrea. Nesreu je skrivio 36-godišnjak iz Vuetinca koji je upravljao automobilom registarske oznake K 122-EO, vlasništvo Hypo Leasing Kroatien d.o.o. iz akovca. Dok je vozio, bio je pod utjecajem alkohola u koliini od 1,89 g/kg. Kako vozilo nije držao na dovoljnoj

Kradljivac odnio nakit vrijedan 10 tisua kuna AKOVEC – Teška kraa dogodila se u ulici O. Župania u akovcu. U ponedjeljak 26. sijenja naveer izmeu 18,30 i 19 sati okraden je 64-godišnji muškarac. Nepoznati poinitelj provalio je u njegovu kuu tako što je podesnim alatom otvorio prozor spavae sobe na visini od 138 cm. Iz prostorije je ukrao razni zlatni nakit. Prema izjavi ošteenog, poinjena mu je šteta od oko 10 tisua kuna.

Okraden Tisak PRELOG – U Prelogu je okraden kiosk Tiska. Kraa se dogodila 25. ili 26. sijenja. Nepoznati poinitelj podesnim

Neuspjela kraa SVETI JURAJ U TRNJU – U razdoblju od 24. do 26. sijenja u Svetom Jurju u Trnju nepoznati poinitelj, ili više njih, pokušao je izvršiti tešku krau iz kue u vlasništvu 61-godišnjaka iz Svetog Jurja u Trnju. Nepoznati je podesnim alatom nasilno otvorio PVC prozor, na visini od tla 55 cm i ušao u unutrašnjost. Tu je ispreturao stvari, ali nije ništa otuio. Materijalna šteta nastala provaljivanjem cijeni se na iznos od 100 kuna. Protiv nepoznatog poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.

Oduzeta mu automatska puška PIŠKOROVEC - Policija je oduzela oružje 25-godišnjaku iz Koprivnikih Bregi koji neprijavljeno boravi u Piškorovcu. Dogodilo se to 26. sijenja u 21,15 sati. On je kui donio automatsku pušku marke “crvena

Plaao krivotvorenim novcem PRIBISLAVEC - U nonom baru “Rotor” u Makovcu u subotu 31. sijenja 21-godišnjak iz Pribislavca prilikom plaanja pia dao je konobaru novanicu u apoenu od 200 kuna. Konobar je posumnjao da je novanica krivotvorena. Naknadnim prebrojavanjem novca u navedenom ugostiteljskom objektu od strane konobara pronaena je još jedna novanica u apoenu od 200

kuna s istim serijskim brojem za koju se sumnja da je krivotvorena. Otac mladia koji je pokušao platiti krivotvorinom dragovoljno je policiji predao informatiku opremu kojom su izraene sporne novanice. Novanice za koje se opravdano sumnja da su krivotvorene bit e proslijeene u Hrvatsku narodnu banku u Zagrebu zbog vještaenja. Protiv mladia slijedi podnošenje kaznene prijave.

zastava” M71-B1 s pripadajuim spremnikom bez streljiva, govorei da je istu kupio i da je ona sada njegovo vlasništvo. Pušku je ipak predao policiji dragovoljno pa mu je izdana potvrda o privremenom oduzimanju predmeta. U kriminalistikoj obradi ustvrdio je da je pušku kupio od 25-godišnjaka iz Piškorovca koji ju je našao 24. sijenja u prijepodnevnim satima u šumi nedaleko od Piškorovca. Za nju je platio tisuu kuna. Protiv muške osobe roene 1984. godine iz Piškorovca slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.

roene 1963. godine iz Novog Sela na Dravi. Prema izjavi ošteenog, vrijednost osobnog automobila cijeni se na iznos od oko 75 tisua kuna. Poinitelj je iskoristio nepažnju i krau odsutnost vlasnika, koji je ostavio kljueve u kontakt bravi vozila. Otueno vozilo pronaeno je napušteno na poljskom putu nedaleko od Kuršanca. Protiv nepoznatog poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.

Kradljivci naišli na loš plijen

PARAG - U Paragu na ulici u subotu 31. sijenja oko 21,40 sati došlo je do narušavanja javnog reda i mira na naroito drzak nain. Narušavali su ga mladii roeni 1977., 1982., 1971. i 1981. godine, svi iz Paraga. Oni su galamili te se meusobno vrijeali pogrdnim rijeima. Osim toga, 27-godišnjak i 32-godišnjak su se i potukli. U njihovo razraunavanje ukljuila su se i druga dva mladia. Tom prilikom 32-godišnjak je lopatom u predjelu glave udario 28-godišnjaka koji je pritom teško ozlijeen. Drugi mladi, 32-godišnjak, zadobio je lake ozljede. Teško ozlijeeni mladi, nakon što mu je pružena lijenika pomo, samovoljno je napustio akoveku bolnicu. Izvršenim alkotestiranjem kod 32-godišnjaka je utvreno da je u organizmu imao 1,60 g/kg alkohola u krvi. Protiv njega slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu, dok protiv sve etvero uesnika zbog narušavanja javnog reda i mira slijedi optužni prijedlog Prekršajnom sudu u akovcu.

AKOVEC - Nepoznati poinitelj izvršio je tešku krau iz poslovnih prostorija etiri poduzea, i to: Hrvatske vode, Mesari i partneri, Udruga raunovoa i inancijskih djelatnika Meimurja - akovec i Korekon. Sve se tvrtke nalaze u poslovnoj zgradi u ulici Ivana Mažurania u akovcu. Kraa je poinjena u noi s 27. na 28. sijenja. Poinitelj je u zgradu ušao kroz otkljuana zajednika vrata te je nasilno pomou poluge napinjanjem otvorio vrata navedenih poduzea, ušao u unutrašnjost gdje je ispreturao stvari, ali je samo iz poduzea “Mesari i partneri” otuio jednu plasti iciranu karticu “Hyponet” za internetsko plaanje rauna. Materijalna šteta otuenjem kartice cijeni na iznos od 50 kuna, dok se sveukupna šteta nastala provaljivanjem cijeni na iznos od oko 2 tisue kuna. Protiv nepoznatog poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.

Ukraden pa pronaen “audi” Oprez, krivotvorene novanice od 200 kuna ponovno su u opticaju

Lisice plaaju danak Ve mjesec i nešto dana meimurski veterinari i tehniari obavljaju cijepljenje pasa protiv bjesnoe na podrujima od strane višega županijskog inspektora dr. vet. med. Ljubomira Kolareka, proglašenima zaraženim ili ugroženim od bjesnoe. Veterinar Sandro Korent, koji predvodi ekipu za cijepljenje i eutanaziju, u ponedjeljak je rekao kako se cijepljenje odvija dobro i da nema novih sluajeva bjesnoe pasa, te da nema novih eutanazija pasa i maaka.

Ponovno stradao biciklist

je alatom slomio vanjski dio cilindrine brave i lokot na vratima, te je ušavši u unutrašnjost kioska s polica otuio za sada neutvrenu koliinu raznovrsnih cigareta. Materijalna šteta utvrdit e se po zaprimanju odštetnog zahtjeva, a protiv nepoznatog poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.

BJESNOA I TULAREMIJA u Meimurju

KURŠANEC – U Glavnoj ulici u Kuršancu 29. sijenja oko 21,20 sati nepoznati poinitelj ukrao je vozilo marke “audi A6” registarske oznake K 991-EL, vlasništvo muške osobe

Lopatom navalio na sunarodnjaka

Ukradena zlatnina AKOVEC - U ulici Zinke Kunc nepoznati poinitelj izvršio je tešku krau iz kue u vlasništvu 44-godišnjakinje iz akovca. Nepoznati je 29. ili 30. sijenja podesnim alatom nasilno otvorio prozor na kuhinji kue, ušao u unutrašnjost, gdje je iz dviju spavaih soba, iz kutijica za

Lovci i dalje provode pojaani odstrjel lisica, koje se šalju na Veterinarski institut u Zagreb i za sada nema svježih nalaza o eventualnoj zarazi lisica. Ljubomir Kolarek veli kako do ponedjeljka u podne nije stigao nalaz, odnosno potvrda sumnji na tularemiju kod divljeg zeca ustrijeljenog u okolici akovca. Prema svemu što je aktualno vezano uz bjesnou i tularemiju, danak u krvi plaaju lisice, a do sada su ubijene 24 lisice, od kojih su 4 zaražene bjesnoom. (sm) nakit, otuio više komada prstena i nekoliko pari naušnica od bijelog zlata, te jednu ogrlicu od bijelog zlata s privjeskom. Sveukupna materijalna šteta cijeni se na iznos od oko 10.800 kuna, dok protiv nepoznatog poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.

Okrali Frumento MURSKO SREDIŠE - U petak 30. sijenja dvadesetak minuta iza ponoi nepoznati poinitelj izvršio je tešku krau iz ka ia “Frumento” u Tekstilnoj ulici u Murskom Središu. On je izikom snagom nasilno otvorio ulazna vrata, ušao u unutrašnjost i iz otkljuane registar kase otuio 500 kuna blagajnikog minimuma, a s polica šanka neutvrenu koliinu cigareta i alkoholnog pia. Nastala materijalna šteta utvrdit e se po izvršenoj inventuri i zaprimanju odštetnog zahtjeva. Protiv nepoznatog poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.

Kroz podrum po zlatni lani AKOVEC - U vremenu od 31. sijenja do 1. veljae od 18,30 do 2,50 sati u akovcu u ulici Tina Ujevia nepoznati poinitelj izvršio je tešku krau iz obiteljske kue. Nepoznati je ušao u kuu kroz prozor na podrumskim prostorijama. Iz blagovaonice je ukrao kutiju za nakit, tri zlatna lania, jedan peatnjak, tri para naušnica, jedan medaljon sa slikom i jedan privjesak. Materijalna šteta cijeni se na iznos od oko 2.500 kuna, a protiv nepoznatog poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.

Djevojkama ukrao novac AKOVEC - Iz svlaionice u dvorani Graditeljske škole u akovcu u ponedjeljak 26. sijenja nepoznati poinitelj izvršio je tešku krau. On je podesnim alatom, napinjanjem u predjelu brave, nasilno otvorio vrata svlaionice, ušao u unutrašnjost te je iz pet uenikih torbi, ije su vlasnice 16-godišnje djevojke iz akovca, Miklavca, Donjeg Vidovca, Preloga i Dunjkovca, ukrao novac. Ukupno je otuio 250 kuna. Protiv nepoznatog poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.


KROZ MEIURJE

3. veljae 2009.

7

MINISTARSTVO FINANCIJA stavilo pod lupu ugovor izmeu Opine NedeliĹĄe i tvrtke “Atonâ€? smatrajui ga ĹĄtetnim za proraun

Za Ministarstvo ugovor ĹĄtetan, za DrĹžavno odvjetniĹĄtvo pak vrlo povoljan Na proĹĄlotjednoj sjednici Poglavarstva opine NedeliĹĄe lanovi Poglavarstva informirani su kako je na temelju naloga glavne drĹžavne rizniarke iz Ministarstva inancija obavljen nadzor zakonitosti namjenskog koriĹĄtenja proraunskih sredstava opine NedeliĹĄe za 2007. godinu. apisnikom je utvreno kako je ugovor o pravu graenja i gospodarskog koriĹĄtenja sportsko - gimnastikog centra na prostoru SC-a “Sjeverâ€? u NedeliĹĄu, zakljuen izmeu pine NedeliĹĄe i investitora “Atonâ€? d.o.o. akovec, ĹĄtetan za proraun opine NedeliĹĄe te da je zakljuen suprotno usvojenom elaboratu o opravdanosti sudjelovanja opine NedeliĹĄe i odluci pinskog vijea opine NedeliĹĄe. Stoga je DrĹžavna riznica ovaj zapisnik dostavila predstojniku reda drĹžavne uprave u Meimurskoj Ĺžupaniji, a zapisnik i ugovor o pravu graenja i gospodarskog koriĹĄtenja na postupanje DrĹžavnom odvjetniĹĄtvu epublike Hrvatske. Naelnik opine NedeliĹĄe je sukladno zakonskom pravu iznio oitovanje na zapisnik DrĹžavnoj riznici u kojem je, izmeu ostalog, istaknuo kako pina NedeliĹĄe iz reda drĹžavne uprave u Meimurskoj Ĺžupaniji nije pri-

U ETVRTAK 5. veljae u akovcu

Prvo predstavljanje Meimurske energetske agencije etvrtak 5. veljae bit e u dvorani “Scheierâ€? odrĹžan javni prikaz Meimurske energetske agencije MNA. Meimurska energetska agencija MNA prva je osnovana izvan agreba, a cilj joj je promicati gospodarski rast na odrĹživu razvoju, usredotoen na inovaciji, transferu tehnologije i ouvanju prirodnog i kulturnog nasljea. Cilj agencije je priprema energetskih planova i naina nadzora, podizanje svijesti o ulozi obnovljivih izvora energije i uspostava jake suradnike lokalne mreĹže. Agencija e sluĹžiti kao lokalni rasadnik ideja o odrĹživom razvoju te rasadnik obavijesti za graane o energetskim mogunostima te inanciranju projekata, kao i izradi plana djelovanja za Ĺžupaniju, odnosno lokalnu zajednicu. Na predstavljanju agencije bit e rijei o europskoj energetskoj politici, djelatnosti MNA-e te Meimurskom veleuiliĹĄtu, a izlagai su: dr. Neven Ĺ imac, konzultant za prilagodbu , dr. Mladen BorĹĄi, direktor MNA-e, redoviti profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u agrebu, te dipl. ing. Ĺ˝eljko Knok, koji e govoriti o razvoju Meimurskog veleuiliĹĄta. (jĹĄ)

Ministarstvo financija, DrĹžavna riznica, u odgovoru na oitovanje naelnika ustrajalo je kod injenica utvrenih zapisnikom da je zakljueni ugovor o pravu graenja i gospodarskog koriĹĄtenja sportsko - gimnastikog centra ĹĄtetan za proraun Opine NedeliĹĄe mila primjedbe na dostavljene akte. oitovanju se napominje da se ne moĹže prihvatiti konstatacija da je ugovor ĹĄtetan za opinu NedeliĹĄe jer nema povrede pozitivnih zakonskih propisa, ve da je koristan za opinu NedeliĹĄe i njezin daljnji razvoj. Prema elaboratu opravdanosti i ugovoru s tvrtkom “Atonâ€? d.o.o., omoguena je izgradnja viĹĄenamjenske graevine bez su inanciranja od strane opine NedeliĹĄe, te je njezinom izgradnjom omoguen iskorak u daljnjem razvoju civilnog druĹĄtva na podruju opine NedeliĹĄe. Meutim, Ministarstvo inancija, DrĹžavna riznica, u odgovoru na oitovanje naelnika ustrajalo

je kod injenica utvrenih zapisnikom, da je zakljueni ugovor ĹĄtetan za proraun opine NedeliĹĄe. S obzirom na to da se u duĹžem razdoblju nije primilo nikakvo oitovanje DrĹžavnog odvjetniĹĄtva, to je predsjednik pinskog vijea, koji je i sam bio predmet obrade nadleĹžnih policijskih sluĹžbi, zamolio informaciju u kojoj je fazi obrada itavog predmeta. Na to je konano polovicom sijenja ove godine zaprimljen dopis DrĹžavnog odvjetniĹĄtva u kojem izmeu ostalog stoji kako kriminalistikom obradom iz dostavljenog posebnog izvjeĹĄa Policijske uprave meimurske, djela kriminalistike policije, s relevantnom poslovnom dokumentacijom

slijedi da nije utvreno da bi navedeni ugovor bio ĹĄtetan za opinu NedeliĹĄe, ĹĄtoviĹĄe, radi se o vrlo povoljnom ugovoru za opinu NedeliĹĄe, o velikom projektu ije su koristi nemjerljive kako za opinu NedeliĹĄe, tako i za cijelo Meimurje i epubliku Hrvatsku. Na sjednici Poglavarstva ocijenjeno je kako je postupanje DrĹžavne riznice u najmanju ruku nekorektno i neopravdano. DrĹžavna riznica unato oitovanju i svim relevantnim aktima ustraje u ocjeni da je ugovor ĹĄtetan, a ni nakon svega nije ni u emu ispravila svoje miĹĄljenje i postupanje kojim je bilo zahvaeno viĹĄe osoba u duĹžem razdoblju. Takvim postupanjem nepravedno su pod upitnik stavljeni napori rukovodstva opine NedeliĹĄe da na temelju pozitivnih zakonskih propisa i bez zadiranja u opinski proraun omogui ostvarenje projekta izgradnje SGC-a “Atonâ€? NedeliĹĄe koji su ve viĹĄe puta aklamacijom poduprli ne samo lanovi pinskog vijea i Poglavarstva, nego i graani okupljeni na pojedinim do sada odrĹžanim priredbama u prostoru ove graevine. akljueno je da se o svemu izvijesti i pinsko vijee iji su lanovi prvi poduprli ove napore i dali zadau Poglavarstvu da u suradnji i partnerskom odnosu s investitorom realizira itav projekt, ĹĄto je i uinjeno.

ODRŽANO Poglavarstvo opine Nedeliťe

Uvoenje naplate dovoza na deponiju Buzove grabe Na sjednici Poglavarstva opine NedeliĹĄe, odrĹžanoj proĹĄli utorak, donesena je odluka da se od 1. veljae svim pravnim i izikim osobama naplauje dovoz graevnog otpada na deponij Buzove grabe u Gornjem HraĹĄanu. Naknada za deponiranje na odlagaliĹĄte iznosi 30 kuna po metru kubinom dovezenog graevnog otpada, dok e naplatu obavljati zaposlenik na licu mjesta, o emu e izdati odgovarajuu uplatnicu. a dovezeni graevni otpad do 0,5 metara kubinih naknada se nee naplaivati. Sredstva od prikupljene naknade utroĹĄiti e se za odrĹžavanje i ureenje deponije. Na deponij je dozvoljeno odlaganje graevnog otpada nastalog na podruju opine NedeliĹĄe. Posjednik graevnog otpada duĹžan je dovoz najaviti u pravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarstvo opine NedeliĹĄe, uz dokaz da je graevni otpad nastao na podruju opine. Pod graevinskih otpadom podrazumijeva se otpad nastao prilikom gradnje graevina, rekonstrukcije, uklanjanja i odrĹžavanja postojeih graevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, odnosno graevinska ĹĄuta, crjepovi, opeka, Ĺžbuka, keramika, beton, zemlja. Na odlagaliĹĄte je zabranjeno deponirati otpad koji ima toksina ili druga agresivna djelovanja, kao ĹĄto su kiseline, troĹĄena motorna ulja, maziva, uljni ilteri, leĹĄine i dijelovi od Ĺživotinja, fekalne vode, proizvodi od azbesta, stiropor, pvc foli-

Bibliobus e dolaziti u NedeliĹĄe po istom rasporedu kao i u 2008. godini, dakle, svaki ponedjeljak

je, pvc kante, auto gume, kuanski aparati, pokustvo i slino. koliko prekrĹĄi ovu odredbu, pravna osoba bit e kaĹžnjena novanom kaznom u iznosu od 500 do 2.000 kuna, dok e izika osoba biti kaĹžnjena iznosom od 300 do 1.000 kuna.

Obnova lanarine za Bibliobus Poglavari su prihvatili prijedlog odluke o kupnji nekretnine u Dunjkovcu. adi se o staroj i derutnoj stambenoj kui i graevinskom zemljiĹĄtu povrĹĄine 496 hv. Graevina je zapuĹĄtena i, osim ĹĄto naruĹĄava izgled mjesta, predstavlja moguu opasnost za okolinu. Takoer je utvrena odluka o raspisivanju natjeaja za zakup poslovnog prostora u NedeliĹĄu povrĹĄine 59 metara etvornih po poetnoj cijeni mjesene zakupnine 7 eura po metru kvadratnom.

vaj prostor u zakup bi se dao na 5 godina, uz uvjet plaanja zakupnine za godinu dana unaprijed. Poglavarstvo je zakljuilo da se obnovi skupna lanarina za Bibliobus za 2009. godinu u iznosu od 2.000 kuna. sluge Bibliobusa KnjiĹžnice “Nikola rinskiâ€? akovec u 2008. koristilo je 42 korisnika s podruja opine NedeliĹĄe. Kao i u 2008. godini, Bibliobus bi po istom rasporedu dolazio u NedeliĹĄe, odnosno svaki ponedjeljak. Sukladno zakonskim odredbama, utvrena je odluka o drugim izmjenama i dopunama odluke o ustroju pinske uprave opine NedeliĹĄe. mjesto dosadaĹĄnjeg naziva red opine, ustrojio bi se pravni odjel za upravne i ope poslove kojem bi na elu bio proelnik, ime bi prestao vrijediti naziv tajnika reda opine. va se odluka upuuje na donoĹĄenje pinskom vijeu. (H. ear)

MEIMURSKI STUDENTI u Rijeci i Puli uputili novi zahtjev Županiji

Sufinanciranje autobusne karte prema odluci za vlak Studenti koji studiraju na sveuilištu u ijeci, patiji i Puli upoznati su s odlukom Poglavarstva Meimurske županije da se su inancira prijevoz vlakom, izuzetno nezadovoljni tom odlukom, prema Županiji uputili su novi zahtjev. - d nadležnih tijela Meimurske županije zahtijevamo da pošteno i ravnomjerno rasporedi sredstva za su inanciranje vozne karte studentima koja su ujedno i naši roditelji izdvojili u županijski proraun te da se studentima koji studiraju na podruju sveuilišta u ijeci, patiji i Puli su inancira autobusna vozna karta prema kriterijima iz navedene odluke, poruili su studenti u zahtjevu od 29. sijenja, upuenom Meimurskoj županiji.

- vom odlukom pogoduje se studentima koji studiraju na podruju agreba, a koji ionako ve koriste sve mogue blagodati studiranja u agrebu, a to je blizina, jeftina vozna karta, visoki studentski standard prehrane i stanovanja, besplatan gradski prijevoz i slino, podruju studenti koji studiraju na rijekom podruju. - Navedenom smo odlukom nezadovoljni, odluka je smijeĹĄna, diskriminirajua i totalno neprihvatljiva, jer studentima s tog podruja vlak nikako ne odgovara. Ne udovoljite li naĹĄim zahtjevima, svoje nezadovoljstvo iskazat emo demokratskim sredstvima, poruili su studenti s rijekog podruja. (BM)

ODRŽANA SJEDNICA Savjeta mladih Grada akovca

U tri mjeseca u Prostoru odrĹžano petnaest kulturnih programa Na proĹĄlotjednoj sjednici Savjeta mladih Grada akovca najviĹĄe je bilo rijei o Prostoru, odnosno mjestu za kulturu, umjetnost i kreativno izraĹžavanje mladih, o njegovom radu u protekla tri mjeseca te daljnjim planovima. prva tri mjeseca u Prostoru je uprilieno 15-ak kulturnih programa, najviĹĄe koncerata, zatim sluĹĄaona, videosluĹĄaona, kazaliĹĄne predstave te jedan party. PribliĹžno tisuu posjetitelja posjetilo je Prostor kroz 15 kulturnih programa, ĹĄto je pribliĹžno 60 do 70 posjetitelja po programu. Trenutno u tom prostoru probe odrĹžava deset akovekih bendova, jedna

kazaliĹĄna, jedna Ĺžonglerska grupa te nekoliko umjetnika likovnih i vizualnih umjetnosti. - adovoljan sam kako je Prostor saĹživio. Samo tako naprijed. Planiramo joĹĄ viĹĄe i joĹĄ bolje. Program za veljau ve je gotov, dok se program za oĹžujak polako dovrĹĄava, kazao je Davor Dokleja, voditelj Prostora i predsjednik Centra za mlade. Centar za mlade nadoknadio je administrativne i materijalne troĹĄkove koji su se pojavili u prva tri mjeseca, ĹĄto se samo djelomino odnosi na pokrivanje troĹĄkova programa. Drugi dio troĹĄkova programa pokrivao se preko ulaznica na programe. (H. ear)

Zadovoljan sam kako je Prostor saĹživio. Planiramo joĹĄ viĹĄe i joĹĄ bolje, kazao je Davor Dokleja na proĹĄlotjednoj sjednici Savjeta mladih Grada akovca


KROZ MEIURJE

8 OPINSKO POGLAVARSTVO Mala Subotica pokazalo velikoduĹĄnost

Umjesto tri dodijelilo deset stipendija pinsko poglavarstvo Mala Subotica na svojoj sijeanjskoj sjednici donijelo je odluku da e stipendirati enatu Krmar iz Male Subotice, Željku Vuruši i elenu Kranjec iz Štefanca. Naknadno je odlueno, iako je prvotno bila planirana dodjela tri stipendije stipendistima koji prikupe najviše bodova u skladu s Pravilnikom za dodjelu stipendija, da e pina u ovoj akademskoj godini stipendirati sve studente koji su se javili na raspisani natjeaj. Tako e stipendiju primiti i Dino Kalamari i Vladimir Mihalic iz Male Subotice, Tihomir ambrovi iz Štefanca, Bojan abradi i Melita Sean iz Svetog Križa, te vana Kozjak i Danijel Lovreni iz Palovca. ovogodišnjem opinskom proraunu za dodjelu stipendija planiran je iznos od 30 tisua kuna, što nikako nee biti dostatno. Naime, pina sada ima 16 stipendista za koje mjeseni izdvaja po 300, odnosno 400 kuna. a isplatu stipendija pina e, dakle, morati osigurati iznos od oko 80 tisua kuna.

Poglavarstvo je razmotrilo izmjene i dopune Pravilnika o pravima i obavezama korisnika studenskih stipendija te ih jednoglasno usvojilo. zmjene se odnose na dodjelu bodova studentima iji su roditelji poljoprivrednici, te na bodove koji se dodjeljuju djeci hrvatskih branitelja. Prva su na raun toga dobivala 20 bodova, ĹĄto je sada smanjeno na 10, dok su druga primala 10 bodova, a od sada e primati tek 4 boda. Poglavarstvo je razmotrilo te usvojilo prijedlog Programa odrĹžavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini. Planiraju se radovi na odvodnji atmosferskih voda, iĹĄenje i odrĹžavanje javnih povrĹĄina, kao i nerazvrstanih cesta i groblja, te javne rasvjete. d ove godine crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septikih, sabirnih i crnih jama s podruja opine Mala Subotica bit e povjereno koncesionaru. Stoga pina raspisuje javni natjeaj za dodjelu koncesije. (D.Mihoci)

OPINA Gorian

SDP, HSS i HSU potpisali predizborni koalicijski sporazum Goriki SDP, HSS i HS potpisali su predizborni koalicijski sporazum temeljem kojeg e zajedno na predstojee lokalne izbore. ve tri stranke podrĹžat e sadaĹĄnjeg naelnika opine Gorian Marija Moharia kao zajednikog kandidata za naelnika opine. Kako stoji u izvjeĹĄu, stranke su otvorene za predizbornu ili postizbornu suradnju s HNS-om i HSLS-om. Koalicijski sporazum potpisali su predsjednici opinskih organizacija SDP-a, HSS-a i HS -a Mladen VaroĹĄanec, Stjepan ibari i Stjepan

Blagus. ajedniki izborni program ima za cilj napredak i prosperitet opine Gorian i svih njenih stanovnika. Socijalna osjetljivost, izgradnja komunalne infrastrukture, sportske dvorane, pravedna provedba natjeaja za drĹžavno poljoprivredno zemljiĹĄte samo su neki zadaci koje ova koalicija stavlja ispred sebe. - vo je pobjednika kombinacija jer je spoj mladosti, znanja, iskustva i zrelosti te je jamac daljnjeg razvoja Goriana, poruili su potpisnici koalicijskog sporazuma. (D.Mihoci)

DRAGUTIN LISJAK, “prozvaniâ€? naelnik opine DomaĹĄinec:

Andrija TomaĹĄek moĹže se ljutiti jedino na sebe opini DomaĹĄinec doĹĄlo je do organizacije prosvjednog skupa nakon prodaje dijela drĹžavnoga poljoprivrednog zemljiĹĄta tvrtki “Perutnina - Pipoâ€? Ptuj, na kojemu je organizator skupa Andrija TomaĹĄek oĹĄtro napao naelnika i samu prodaju, rekavĹĄi da e se tu graditi megafarme. Nakon odrĹžanog prosvjednog skupa reagirao je naelnik opine DomaĹĄinec Dragutin Lisjak, koji je uz ostalo rekao: — DrĹžava je donijela minimalnu cijenu zemljiĹĄta po klasama i po opinama, a uobiajeno je da se zakup zemljiĹĄta limitira na dvostruko veu cijenu. Tako se uobiajilo da su ponude za kupnju zemljiĹĄta limitirane na dvostruku veu cijenu od minimalne, pa na kraju odluuju kriteriji jer svi nude najveu cijenu. Nakon izbora ponuda od strane Povjerenstva, pinsko vijee DomaĹĄinec je kao najpovoljnijem ponuau prodalo Perutnini - Pipo Ptuj dva komada zemljiĹĄta, svako povrĹĄine po 5 hektara, a prodano je i joĹĄ 13 hektara zemljiĹĄta domaim ponuaima. Povjerenstvo je utvrdilo da su vaĹžee ponude za prodaju 23 hektara zemljiĹĄta. Dvije nekretnine od 10 i 7 hektara izuzeli smo iz prodaje. Prvu nekretninu zato jer nisu bili ispoĹĄtovani kriteriji, a drugu zbog toga ĹĄto smo naknadno ustanovili da sredinom zemljiĹĄta prolazi kanal Hrvatskih voda koji nije bio nigdje upisan, pa se zemljiĹĄte ne moĹže prodati dok se to ne uskladi. Ponuai za kupnju sad spornog komada zemljiĹĄta koje je prodano tvrtki Perutnina - Pipo bili su: Perutnina - Pipo Ptuj, Andrija TomaĹĄek i obitelj Herman iz vanovca. pinsko povjerenstvo je utvrdilo da Andrija TomaĹĄek i obitelj Herman iz vanovca nisu predali potpunu dokumentaciju, te je zbog toga najpovoljniji ponua koji je predao potpunu dokumentaciju bila tvrtka “Perutnina - Pipoâ€? Ptuj. Na drugim parcelama, koje se nalaze odmah uz prve parcele, zemljiĹĄte je prodano domaim proizvoaima iz DomaĹĄinca koji su imali potpunu dokumentaciju i koji su izabrani. emljiĹĄte smo prodali vanu Furdiju i Kristini Peras kao najpovoljnijim ponuaima, a ostali nisu proĹĄli, pa tako ni P akovec koji se javio na natjeaj. Svi koji su kupili zemljiĹĄte prema naĹĄemu prostornom planu

ZemljiĹĄte koje je prodano nalazi se u lijevom donjem karte uglu prema opini Belica opine DomaĹĄinec mogu na njemu TomaĹĄek joĹĄ neĹĄto zaboravlja. Mi graditi farme uz odreene uvjete. smo raspisali natjeaj za zakup i Tvrtka “Perutnina - Pipoâ€? Ptuj ku- prodaju poljoprivrednog zemljipila je deset hektara zemljiĹĄta, no ĹĄta koje je u vlasniĹĄtvu drĹžave, i to pojedine parcele izlaze iz granice joĹĄ po starom zakonu, nigdje se ne predviene za gradnju farmi, a ka- spominju megafarme. Po novom ko se najviĹĄe moĹže graditi na oko zakonu prodaja zemljiĹĄta viĹĄe nije 40 posto povrĹĄine, procjenjujem da mogua, ve samo zakup. No, da bi se gradile farme, trese farme mogu graditi samo na oko dva hektara zemljiĹĄta. Tu se ne mo- baju planovi. Mi joĹĄ nemamo detaĹže napraviti niĹĄta veliko, a kamoli ljan plan tog podruja, ne postoji nekakve megafarme kako govori cesta, ne postoji dovod elektrine Andrija TomaĹĄek, koji nije proĹĄao energije, ne postoji dovod vode, na natjeaju za isto zemljiĹĄte i koji ne postoji dovod plina, a niti most preko kanala. To znai da za sada sad organizira prosvjed. Moram rei i to da prostorni nema ni govora o nekim farmama plan odreuje da svi koji su kupili ili megafarmama, koje spominje zemljiĹĄne parcele koje se nalaze Andrija TomaĹĄek. pina DomaĹĄinec je presirojedne pored drugih mogu graditi farme. Po Andriji TomaĹĄeku ispada maĹĄna opina da bi mogla is inanda bi van Furdi i Kristina Peras slo- cirati sve to, uostalom, prije toga bodno gradili farme, a na susjednoj treba mijenjati planove. Andrija parceli tvrtka “Perutnina - Pipoâ€? TomaĹĄek naprosto nije ispunio ne. Ne moĹžemo biti za jedne, a pro- kriterije i nema se pravo ljutiti, ili, ako se ljuti, neka se ljuti na sebe. tiv drugih, kad je rije o istom. Konkretno, on nije dobio zeSmatram da je prosvjed organiziran zbog toga ĹĄto Andrija To- mljiĹĄte zbog nevaljane dokumenmaĹĄek nije dobio zemljiĹĄte, a zbog tacije. Naveo je da e saditi vonjak toga se kasnije i Ĺžalio pini. Moj na 10 hektara i to na desetogodiĹĄje odgovor: ako je pinsko vije- njem zakupu, a zakon kaĹže da to nie jednoglasno donijelo odluku o je mogue, za viĹĄegodiĹĄnje nasade prodaji zemljiĹĄta najpovoljnijim vonjaka potreban je duĹži zakup. ponuaima, to je uinilo na le- Povjerenstvo koje je o tome odlugalan nain i uz poĹĄtovanje svih ivalo moralo je poĹĄtivati zakon, kriterija. ostalom, konani odgo- moralo je prema zakonu rei da vor o prodaji zemljiĹĄta donijet e njegova ponuda ne valja. Nakon toga on me je 23. sijenja Ministarstvo poljoprivrede koje mora dati suglasnost na prodaju, u jutarnjim satima nazvao i rekao no mi smatramo da smo sve uini- da treba klju od dvorane za veliki li maksimalno korektno. Andrija prosvjed. Pitao sam ga u ije ime

ZAVIAJNO DRUĹ TVO Meimurje Zagreb

ETVRTI ViteĹĄki bal Zrinske garde akovec

IzlaĹže Julija Weber, slikarica iz akovca

U subotu 14. veljae

petak 6. veljae u aviajnom druĹĄtvu Meimurje, lica 10/, bit e otvorena izloĹžba slika meimurske slikarice ulije Weber iz akovca, slikarice, dizajnerice tekstila i inovatorice. zloĹžena su 22 rada veeg formata u tehnici ulja na platnu i akrila. Slikarica ulija Weber istie se vrstom slikarskom gestom, te Ĺžestokim koloritom koji zapanjuje, uz veoma zanimljivu paletu boja. Njoj su zagasito crvena i plava boja tek pozadinske boje,

dok pokretaku snagu na slikama ima Ĺžuta boja i ponekad bijela boja. Dok je se starija publika sjea kao vrsne slikarice pastelnih i njeĹžnih boja, ovaj ciklus slika sasvim je neĹĄto drugo, temperamentni i pomalo vehemetni nadrealistiki i apstraktni likovni rukopis na nain zatvorenih cjelina simbola i oblika. ulija Weber zavrĹĄila je Ĺ kolu primijenjenih umjetnosti u agrebu, a uz svoj osobni talent ve je stekla zavidni umjetniki status. (jĹĄ)

3. veljae 2009.

etvrti ViteĹĄki bal rinske garde akovec bit e odrĹžan na 14. veljae u Hotelu Park u akovcu uz mnoĹĄtvo prateih sadrĹžaja - reeno je na konferenciji za novinare u petak u Hotelu Park na kojoj su sudjelovali Alojzije Ĺ estan, nadzapovjednik, Bojan Kocijan, tajnik, i atimir HreĹĄ, zapovjednik rinske garde akovec. a etvrti bal rinska garda akovec priprema program u viĹĄe dijelova. Tradicionalno, bal e poeti uz zvuke bekog valcera, a otvorit e ga gardisti sa svojim pratiljama, uz vlastitu toku bubnjar-

skog orkestra. Sveana veera zapoet e meimurskim pjenuĹĄcom, uz vina iz meimurskog vinogorja, a Ĺžene i djevojke dobit e ruĹžu. Svaki par e se moi fotogra irati s gardistima, uz poklon fotogra iju i druge poklone iznenaenja. z to, priprema se i tombola s vrijednim nagradama. ekuje se da e na etvrtom balu nastupiti i klapa Hrvatske ratne mornarice “Sveti urajâ€? iz Splita. Tri najvea godiĹĄnja dogaaja za rinsku gardu akovec jesu ViteĹĄki bal, Dan Ĺžupanije i prijem novih lanova krajem godine, a gardisti

godiĹĄnje znaju imati i do sedamdeset nastupa. Kako bi im se vodstvo garde na neki nain oduĹžilo, organizira se viteĹĄki bal za njih, ali i za graane. a gardiste je viteĹĄki bal besplatan, a za sve ostale, pa i njihove pratilje, kotizacija iznosi 300 kuna po osobi. Prihod od viteĹĄkog bala ujedno e biti inicijalna sredstva za ureenje Doma gardista u Starom gradu rinskih u akovcu. Cilj rinske garde akovec je da sa 120 lanova naraste na oko 1.000 lanova, rekao je Alojzije Ĺ estan, naglaĹĄavajui da bi se na

Dragutin Lisjak, naelnik opine DomaĹĄinec: - Andrija TomaĹĄek je odbijen zbog toga jer se po zakonu na 10-godiĹĄnjem zakupu ne moĹže saditi vonjak

organizira skup, bio sam na putu za agreb. pinske prostore, pa tako i dom, dajemo na koriĹĄtenje svim udrugama. No ne moĹže doi netko s ulice i samo zatraĹžiti klju, tko e biti odgovoran za eventualne ĹĄtete. ekao sam mu da ne mogu klju dati samo tako, ve uz pisani trag i odluku Poglavarstva. n je potom pitao gdje e onda odrĹžati skup. ekao sam mu da odrĹži skup gdje hoe, pa makar i u svojem dvoriĹĄtu. Potom mi je zaprijetio da e me to skupo stajati. apitao sam ga ime mi to prijeti, a ĹĄtiti neke svoje interese. Kako je poznato, protestni skup je odrĹžan, bilo je tono 49 ljudi na otvorenom, od toga i neki moji prijatelji koji su mi poslije sve ispriali i koji su doĹĄli iz znatiĹželje, a Andrija TomaĹĄek je proitao svoje priopenje u kojemu se izjaĹĄnjava protiv megafarmi koje ne postoje, ukratko je iznio svoj odgovor naelnik opine Dragutin Lisjak. nae, u opini DomaĹĄinec e prema novom akonu o poljoprivrednom zemljiĹĄtu od 320 hektara drĹžavnog hektara oko 280 hektara biti dano u zakup. Dio zemljiĹĄta je sad prodan, a pojedinani manji komadi zemljiĹĄta od nekoliko stotina hv bit e takoer prodani susjedima. (. Ĺ imunko)

taj nain mogla su inancirati djelatnost rinske garde akovec od lanarine svojih lanova. n je ujedno najavio da e idui viteĹĄki bal biti odrĹžan na povijesnom mjestu - u atriju Staroga grada rinskih, ĹĄto je mogue samo u ljetu, pa postoji mogunost da uskoro imamo i ljetni i zimski viteĹĄki bal. z zahvalu gardistima, na etvrtom ViteĹĄkom balu podijelit e se priznanja donatorima i sponzorima. Pokrovitelji su bala Meimurska banka i rste banka, kao i viĹĄe pojedinanih sponzora. (. Ĺ .)


KROZ MEIURJE

3. veljae 2009.

9

NAKON DESET GODINA bjesnoa se ponovno pojavila u Meimurju

Bjesnoa je smrtonosna, preĹživljavanje je rijetkost Bjesnoe u Meimurju nije bilo od 1999. godine, kada je jedan takav sluaj zabiljeĹžen u Donjoj Dubravi. ve godine bjesnoa se ponovno pojavila. vaj put u gornjomeimurskom kraju, u opini Gornji Mihaljevec. Pas je, podsjeamo, ugrizao svog vlasnika, da bi dva dana potom uginuo. Na Veterinarskom institutu u agrebu utvreno je da je pas bio bijesan. Kao i mnogi drugi, nije bio cijepljen protiv bjesnoe. Prema nekim procjenama, u Meimurju ima oko 10 tisua pasa. Lani je bio cijepljen tek 8.401 pas i tek pokoja maka. bog pojave bjesnoe u opini Gornji Mihaljevec nadleĹžna veterinarska sluĹžba eutanazirala je sve pse i make koji nisu bili cijepljeni, kao i pse i make lutalice koje su zatekli u krugu od tri kilometra od mjesta pojave bjesnoe. utanazirani su i psi i make u krugu od 10 kilometara od pojave bjesnoe, drugim rijeima, u gradu Mursko SrediĹĄe te opinama Ĺ enkovec, Ĺ trigova, Sveti Martin na Muri, Sveti uraj na Bregu i Selnica. - zaraĹženom ali i u ugroĹženom podruju obavili smo eutanaziju pasa i maaka koji nisu cijepljeni, kao i lutalica. Takoer smo eutanazirali i pse koji su bili u kontaktu sa zaraĹženim psom. Do 30. sijenja eutanazirali smo ukupno 96 maaka i 16 pasa. Veterinarskom institutu u agrebu na analizu smo poslali 20 lisica, ĹĄto uginulih, ĹĄto ustrijeljenih. Njih etiri bile su pozitivne na test bjesnoe, istie viĹĄi Ĺžupanijski veterinarski inspektor Ljubomir Kolarek.

Kazna za necijepljenje psa do 15 tisua kuna Pokolj pasa i maaka dogodio se iskljuivo zbog neodgovornosti njihovih vlasnika koji ih nisu na vrijeme zaĹĄtitili od bjesnoe, libei se potroĹĄiti 130 kuna na svog kunog ljubimca. Toliko, naime, koĹĄta cijepljenje pasa i maaka protiv ove opake bolesti. Cijepljenje pasa i maaka provodi se jednom godiĹĄnje, u razdoblju od 1. sijenja do 31. oĹžujka. Cijepljenje pasa je obavezno, maaka nije, no ukoliko vaĹĄa maka luta po susjedstvu, bilo bi mudro cijepiti je. Volite li Ĺživotinju koju drĹžite u kui i koju moĹžda zovete prijateljem, budite odgovorni te

Mladen Lackovi, tajnik Meimurskoga lovakog saveza

je cijepite. Da bi zaĹĄtita bila optimalna, make i pse potrebno je cijepiti svake godine. Kazne za one koji ne cijepe pse ogromne su. Prema akonu o veterinarstvu, moĹže vam biti izreena kazna u iznosu do 15 tisua kuna. d pojave bjesnoe na zaraĹženom i ugroĹženom podruju cijepljeno je 320 pasa. Pse se moĹže cijepiti od 3 mjeseca starosti, a ako imate mlaeg psa, drĹžite ga u izolaciji negdje na zatvorenom do vremena kada ete ga cijepiti. Veterinari preporuuju da svoje ljubimce drĹžite u kui ili na dvoriĹĄtu, a prilikom ĹĄetnje svakako neka budu pod nadzorom. Nekontrolirano kretanje Ĺživotinje nije preporuljivo, pogotovo ako se nalazite negdje u prirodi. Takoer savjetuju da svoje ljubimce drĹžite podalje od nepoznatih pasa i maaka, jer moĹžda nisu cijepljeni. koliko u blizini kue ili u dvoriĹĄtu primijetite Ĺživotinju, npr. lisicu, psa ili maku koja se udno ponaĹĄa, svakako nazovite opinsku ili gradsku komunalnu sluĹžbu koja e vas uputiti kome da se dalje obratite, ili veterinarsku inspekciju ili neko lovako druĹĄtvo.

Svi sisavci mogu oboljeti od bjesnoe, ukljuujui i krave d bjesnoe moŞe oboljeti bilo koji sisavac. Najeťe su rezervoar virusa bjesnoe ťumske Şivotinje - lisice, vukovi, medvjedi, tvorovi. Mali glodavci kao ťto su vjeverice, zeevi, ťtakori, miťevi rijetko su zaraŞeni bjesnoom. Domai sisavci, psi, make i stoka, takoer mogu biti zaraŞeni bjesnoom. edan takav primjer u Meimurju zabiljeŞen je 1997. godine. - mali smo bjesnou u krava na podruju grada Mursko Srediťe. Kako je zaraŞena, nismo mogli dokuiti. Vjerojatno su ili bijesni pas ili bijesna lisica ugrizli kravu. Kad je uginula, potvrena je bjesnoa. ato i domae Şivotinje treba zaťtititi, i to tako da budu zimi u zatvorenom prostoru, ljeti lisice ne dolaze na dvoriťte. Treba pojaano pratiti ponaťanje domaih Şivotinja i svaku sumnju prijaviti nadleŞnima, pogotovo sada, istie Ljubomir Kolarek. Veterinarska inspekcija hvali suradnju s meimurskim lovcima i Lovakim savezom Meimurske Şupanije. — mamo jako dobru suradnju s lovcima. NaloŞili smo im organizirano prorjeivanje populacije lisi-

Ljubomir Kolarek, viĹĄi Ĺžupanijski veterinarski inspektor

Lovcima je naloĹžen poveani odstrjel lisica ca i drugih na bjesnou sumnjivih Ĺživotinja, ĹĄto je, uostalom, naredio i ministar poljoprivrede BoĹžidar Pankreti. Ministarstvo e lovcima isplaivati naknadu u iznosu od 40 kuna po ustrijeljenoj lisici. Sve ustrijeljene Ĺživotinje lovci trebaju posredstvom veterinarskih sluĹžbi dostaviti Veterinarskom institutu u agrebu zbog pretraga na bjesnou. Lovcima je zabranjeno skidanje koĹže s leĹĄina, kao i skidanje trofeja, istie Kolarek.

Meimurski lovci godiťnje potamane do 600 lisica Meimurju djeluje 20 lovakih druťtava. Meimurski lovci godiťnje ustrijele izmeu 500 i 600 lisica iji je matini fond procijenjen na oko tisuu lisica, ťto je, tvrdi tajnik Meimurskog lovakog saveza Mladen Lackovi, dosta jaka populacija. — pravo je u sijenju pojaan lov na lisice, a sada smo poťtujui izdane naputke i naredbu ministra Pankretia dogovorili da sva druťtva u Meimurju pojaaju odstrjel lisica. pak, kako je lisica predator, ne bi bilo dobro kad bi se njihov broj znaajno smanjio. Lisica je dobar sanitarac. na potamani svu bolesnu divlja. Genetski je ista. ato je korisna i kad je ne bi bilo imali bismo velike ťtete. Lisica Şivi u jazbini, nona je Şivotinja, u potrazi za hranom prijee 15 do 20 kilometara, ne libi se zalaziti u naselja. MoŞe je se sresti i po danu, no ona je jako lukava, brzo nasluti opasnost. Lovac koji zna doekati i ustrijeliti lisicu vrlo je cijenjen. Bať zbog tih injenica opravdano je sumnjati u bjesnou svaki put kad se lisica ne ponaťa na opisani nain. Prije neki dan imali smo sluaj da je lisica primijeena u Prelogu i Pribislavcu. Dakako da smo reagirali. Graane pozivam da nas obavijeste o takvim sluajevima, kazuje tajnik Lackovi. Meimurska lovaka druťtva zasad ne trpe nikakve ťtete kojima bi uzrok mogla biti bjesnoa.

— Manji broj lisica znai vei fond divljai, dakle, nema ťtete. Šteta bi bila jedino kada bi bjesnoa bila prenijeta na plemenitu divlja. Takav sluaj, meutim, nismo imali, naglaťava Lackovi.

Cijepljenje lovaca protiv bjesnoe Ni veterinari ni lovci ne boje se baratanja s leĹĄinama. To je zato ĹĄto se cijepe protiv bjesnoe. Cijepljenje se provodi svaku treu godinu. pak, kako je cjepivo prilino skupo, cijena mu se, nesluĹžbeno doznajemo, kree oko 1.500 kuna, malo je lovaca cijepljeno. Svako lovako druĹĄtvo trebalo bi imati barem jednog lovca koji bi bez straha od zaraze bjesnoom mogao svlaiti Ĺživotinje, rezati trofeje, baratati s leĹĄinama, no to u Meimurju nije tako. Veterinari koji barataju s leĹĄinama cijepe se. Meimurju su protiv bjesnoe cijepljena dva veterinara i sedam tehniara. Kako doznajemo, zbog pojave bjesnoe upravo se ovih dana priprema opseĹžna akcija cijepljenja lovaca.

Smrt nastupa zbog zatajenja disanja aťtita i cijepljenje protiv bjesnoe prije svega domaih Şivotinja i ljudi koji su u neposrednoj mogunosti da se zaraze bjesnoom od izuzetne je vaŞnosti zato ťto je bjesnoa opasna, smrtonosna bolest. — Bjesnoa je akutna bolest srediťnjega Şivanog sustava koju uzrokuje virus koji se nalazi u slini i organizmu Şivotinje koja je oboljela od bjesnoe. Prenosi se uglavnom ugrizom Şivotinja. ovjek se moŞe zaraziti i ako zarazni materijal bijesne Şivotinje, kao ťto je slina, doe u direktan kontakt s oima, sluznicom nosa ili usta ili otvorenim ranama na koŞi. Prenoťenje bjesnoe sa zaraŞenog ovjeka na drugog ovjeka teoretski je mogue jer se u slini nalazi uzronik bolesti. Bjesnoa je smrtonosna bolest. PreŞivljavanje je rijetko, no opisani su sluajevi preŞivljavanja ove bolesti, i to u ljudi kod kojih je zapoela

postekspozicijska pro ilaksa, naglaĹĄava Dragutin Golubi, dr. med., spec. infektolog, voditelj nfektoloĹĄkog odjela i AlergoloĹĄke ambulante u Ĺ˝upanijskoj bolnici akovec. Doe li do ugriza bijesne Ĺživotinje ili kontakta s bijesnom Ĺživotinjom ili onom koja je sumnjiva na bjesnou, infektolog Golubi preporuuje da se ĹĄto hitnije javite svom obiteljskom lijeniku ili, ako vam je nedostupan, Hitnoj medicinskoj pomoi gdje e vas zbrinuti i uputiti u avod za javno zdravstvo na daljnji postupak. stodobno o dogaaju valja obavijestiti veterinarsku inspekciju. — Lijenici e vam oistiti ranu ukoliko je doĹĄlo do ugriza i dati pasivnu zaĹĄtitu te ĹĄto je prije mogue imunopro ilakse. Daljnje lijeenje ovisit e o simptomima. koliko se radi o teĹĄkim simptomima, poduzet e se stroge mjere izolacije kako bi se sprijeilo daljnje ĹĄirenje uzronika bolesti, istie dr. med. Golubi. azdoblje od zaraze do vidljivih znakova bolesti inkubacije varira u ĹĄirokom vremenskom razdoblju od sedam dana do jedne godine. pak, najeĹĄe je to u razdoblju od tri tjedna od nekoliko mjeseci. Poetak bolesti esto je praen osjeajem straha, nemirom, nenormalnim senzacijama u predjelu ugriza, naglom preosjetljivoĹĄu na zvuk i svjetlo, glavoboljom, poviĹĄenom temperaturom, muninom i malaksaloĹĄu. Vrlo su esti znakovi bolesti razdraĹženost, strah od vode, preosjetljivost koĹže na propuh i poveano izluivanje sline. Napredovanjem bolesti mogu se pojaviti grevi diĹĄnih miĹĄia, kao i grevi drugih dijelova tijela, popraeni razdraĹžljivoĹĄu i manijakalnim ponaĹĄanjem. Bez medicinske intervencije bolest obino traje 2 - 6 dana, a smrt nastupa zbog zatajenja disanja.

Bjesnoa u ljudi rijetka pojava bog organizirane pro ilakse, aktivne i pasivne, pojava bjesnoe u ljudi izuzetno je rijetka. - Ne sjeam se ni jednog takvog primjera u Me-

Dragutin Golubi, dr. med., spec. infektolog, voditelj Infektoloťkog odjela i Alergoloťke ambulante u Županijskoj bolnici akovec imurju, no prije 25 - 30 godina, dok sam staŞirao, sjeam se da je u Klinici za infektivne bolesti u agrebu od bjesnoe lijeen jedan bolesnik iz Bosne. pe bolnice, pa tako ni naťa Županijska bolnica, nemaju uvjete za lijeenje takve visoko kontagiozne bolesti, naglaťava dr. med. Golubi.

Urbana bjesnoa smanjena, ali ne i ĹĄumska Posljednjih 30-ak godina aktualna je ĹĄumska bjesnoa. Cijepljenjem pasa urbana se bjesnoa puno smanjila, praktiki je gotovo nestala. — Ĺ umska se bjesnoa spuĹĄta s Baltika preko srednje urope prema jugu, tako da je poetkom 70-ih godina proĹĄlog stoljea zahvatila i naĹĄe krajeve. Mi danas imamo stalno prisutnu ĹĄumsku bjesnou, poglavito u lisica. Pojava bjesnoe dakle, po meni, nije niĹĄta udno. Kada se primijetilo ĹĄirenje bjesnoe, onda su razvijene zemlje, poglavito Ĺ vicarska i Njemaka, krenule s aktivnom imunizacijom, zapravo cijepljenjem divljih Ĺživotinja. mamce su stavljale kapsule s cjepivom te su na taj nain bile vakcinirane i divlje Ĺživotinje. Svojedobno je to uinila i Slovenija, koliko mi je poznato. Mi smo u Hrvatskoj kasnih 80-ih godina proĹĄlog stoljea takoer planirali takvu jednu akciju, no omeo nas je rat. Sada se, koliko ujem, ponovno razmiĹĄlja o tome. adi se na pripremi da se ona konano sprovede, kao bi se smanjio rezervoar bjesnoe. Na taj bi se nain smanjila izloĹženost bjesnoi i pasa lutalica i ovjeka, otkriva dr. med. Golubi, koji je svoj magisterij nainio na temu bjesnoe i koji je i sam lovac te savjetnik o ovim pitanjima. (D.Mihoci)


KROZ MEIURJE

10

3. veljae 2009.

MURSKO SREDIĹ E posuuje novac

ZLATKO BEK novi je predsjednik TZ-a Grada Mursko SrediĹĄe

Kredit od 2,8 milijuna kuna

Sa mnom zapoinje novo doba Turistike zajednice

Kako bi se ĹĄto lakĹĄe i ĹĄto prije izgradio dio komunalne infrastrukture i poĹĄto Grad nema dovoljnih proraunskih sredstva, raspisan je javni natjeaj za osiguranje od 2,8 milijuna kuna. nteres da pomogne Gradu pokazala je samo Hypo Alpe Adria Bank - PodruĹžnica akovec. Ponuda je razmotrena na sjednici Gradskog vijea, koje je ponudu prihvatilo, te e Grad uz glavnicu banci platiti 1,270.168,99 kuna uz poek (grace period) od godinu dana. vim kreditom Grad e platiti izgradnju kanalizacijskog sustava u Murskom SrediĹĄu, izgradnju upravnog centra u kojem e biti smjeĹĄteni podruni uredi HM, H, porezne uprave,

ureda drĹžavne uprave, uredi za gospodarstvo, odgoj i obrazovanje te ured za prostorno ureenje i gradnju Meimurske Ĺžupanije. Na 10. sjednici Gradskog poglavarstva gradonaelnik osip Dobrani, kao i nazoni poglavari, izrazio je uenje ĹĄto se na natjeaj nije javila Meimurska banka akovec. - Godinama je Grad Mursko SrediĹĄe partner Meimurskoj banci i sve ĹĄto radimo radimo s ovom bankom. vo smatram ĹĄugavim, rekao je gradonaelnik Dobrani, dodavĹĄi kako razmiĹĄlja da Grad raun otvori kod neke druge banke. sto tako Dobrani je rekao kako razmiĹĄlja da Hypo banci ponudi otvaranje poslovnice u Murskom SrediĹĄu. (S. Mesari)

POLICIJSKA POSTAJA Mursko SrediĹĄe

Upravni odjel u Vatrogasnom domu Poetkom proĹĄle godine u Murskom SrediĹĄu voeni su razgovori o potrebi preseljenja Policijske postaje Mursko SrediĹĄe u vee, odnosno funkcionalnije prostore. Kao optimalna destinacija spominjao se Poslovni centar Auto Stop u Tekstilnoj ulici u Murskom SrediĹĄu. bavljeni su razgovori izmeu predstavnika M P-a, Grada Mursko SrediĹĄe i direktora Auto Stopa vana Posavca.

Na posljednjoj sjednici Gradskog poglavarstva gradonaelnik osip Dobrani izvijestio je kako je Policija izrazila Ĺželju da dio pravnog odjela PP-a Mursko SrediĹĄe preseli u prostrije DVD-a Mursko SrediĹĄe. Na upit zbog ega ne u Auto Stop, ĹĄto je bila prva opcija, Dobrani je odgovorio da je Policiji preskupo. sim toga, Vatrogasni dom je blizu sadaĹĄnje postaje, a Grad je spreman pomoi.(S. Mesari)

DJEJE GRADSKO VIJEE Grada Preloga poruuje:

Ne postoje bezizlazne situacije Prelogu je zasjedalo Djeje gradsko vijee Grada Preloga. Svoju treu sjednicu odrĹžalo je u nazonosti preloĹĄkog gradonaelnika Dragutina Glavine, voditeljice Djejega gradskog vijea Silvije Kosec i predsjednice Koordinacijskog odbora akcije “Gradovi i opine – prijatelji djeceâ€? Brankice Mezga. Gradonaelnik Glav ina upoznao je vijenike Djejega gradskog vijea s radom lokalne samouprave, te ih pozvao na aktivno sudjelovanje u Ĺživotu i radu Grada Preloga. Na prijedlog predsjednika Djejega gradskog vijea Petra KruĹĄelja, vijenici su dobili zadatak da razmisle ĹĄto bi uinili kada bi postali gradonaelnici. Svoje pismene prijedloge dostavit e predsjedniku koji e, zajedno sa svojim suradnicima i voditeljicom, sve to objediniti te proslijediti gradonaelniku. Mali vijenici Djejega gradskog vijea Martina, Petar i osip bili su lani u prosincu sudionici 4. susreta Djejih gradskih vijea u

patiji i o tome su izvijestili na ovoj sjednici. Ponosno su, kazali su, predstavili Grad Prelog i Djeje gradsko vijee te su zajedno s ostalim sudionicima odradili zadane teme na radionicama. Gradonaelniku su zahvalili na podmirenju troĹĄkova njihova boravka u patiji, a zahvale su uputili i dogradonaelniku osipu Kobalu. Na sjednici Djejega gradskog vijea vijenici predstavnici Ĺ Prelog izrazili su Ĺželju da povodom Valentinova u toj ĹĄkoli ponovno profunkcionira “sandui prijateljstvaâ€?. Takoer su odluili animirati svoje prijatelje da sudjeluju u izboru za najbolju grupnu masku koja e se birati povodom Prilokog faĹĄnika. Sjednica je zavrĹĄena igrom “zapetljavanjeâ€? kojom su pokazali da ne postoje bezizlazne situacije i da se samo zajednikim snagama i upornoĹĄu moĹže doi do rjeĹĄenja problema. (D.M.)

Poznati i priznati srediĹĄanski poduzetnik, lan Gradskog poglavarstva i jedan od najagilnijih ljudi u gradu novi je predsjednik Turistike zajednice Grada Mursko SrediĹĄe. adi se o latku Belu. ekivana je to odluka veine sudionika izvanredne skupĹĄtine Turistike zajednice Grada Mursko SrediĹĄe, odrĹžane u petak naveer u Pansionu “lonkaâ€?, na kojoj je bilo etrdesetak ljudi. zabrani su i novi pravni i Nadzorni odbor, te je donesen okvirni plan rada za 2009. godinu. Bek je bio kandidat Gradskog poglavarstva i nije imao protukandidata. nastupnom govoru Bek je rekao kako njegovim izborom zapoinje novo doba Turistike zajednice, te je pozvao sve one koji to mogu i Ĺžele da se ukljue u aktivnosti Turistike zajednice te tako pomognu prezentaciji grada diljem Hrvatske i ĹĄire.

- Cilj mi je stvoriti stabilnu Turistiku zajednicu, uvesti novine u radu te ĹĄto prije izmijeniti Statut kako bi se proĹĄirio broj lanova Turistikog vijea. NaglaĹĄavam da emo troĹĄiti onoliko koliko emo imati, a ne kako je to bilo nedavno. sto tako Ĺželim da ĹĄto viĹĄe iskoristimo turiste koji e prolaziti kroz naĹĄ grad, na nain da ih zainteresiramo da stanu u gradu i potroĹĄe neĹĄto eura ili kuna, naglasio je Bek, dodajui kako s Gradskim poglavarstvom i VM-ima Ĺželi dobru suradnju. ve godine T e organizirati Serjonski faĹĄnjak 15. veljae, Nautiki sajam, udarske noi, esenske berbene (uz berbu groĹža) sveanosti, te odrĹžati dosadaĹĄnje priredbe vezane uz Dane grada i Ljeta uz Muru. Kao gosti skupĹĄtini su nazoili Franjo Makovec u ime T-a Meimurske Ĺžupanije, Branko Polanec u ime T-a Sveti Martin na Muri, osip Mikec u ime T-a Ĺ trigova, domai Ĺžupnik veleasni Tomislav Antekolovi, gradonaelnik osip

estitka i dobre Ĺželje Zlatku Beku Ĺžupnika Tomislava Antekolovia novom e predsjedniku pomoi Dobrani te lanovi Poglavarstva. Nije bilo dosadaĹĄnje predsjednice Mihael Trajber Ban, kao ni svih do-

sadaĹĄnjih lanova Turistikog vijea, ije je ostavke skupĹĄtina prihvatila. (S. Mesari)

GRADSKA KNJIŽNICA Mursko Srediťe

PD Bundek i ACT akovec

BedĹževi i gradskim elnicima

Infotoka u Murskom SrediĹĄu

Povodom 27. sijenja, kada se navrĹĄilo deset godina od samostalnog djelovanja Gradske knjiĹžnice i itaonice Mursko SrediĹĄe, njezina voditeljica Leona ug desetorici novih lanova podijelila je besplatno jednogodiĹĄnju lanarinu. sto tako ug novac kojim bi se platio domjenak usmjerava u izradu WB stranica knjiĹžnice. Gradska knjiĹžnica i itaonica Mursko SrediĹĄe trenutno posjeduje 19.849 knjiga i broji 313 lanova. - ve godine fokusirat u se na lanstvo, jer oni su zapravo naĹĄe bogatstvo i zbog njih konano knjiĹžnica i postoji.

suradnji s Planinarskim druĹĄtvom “Bundekâ€? dana 4. veljae od 12 do 16 sati u prostorijama druĹĄtva (Frankopanska 8, Mursko SrediĹĄe - potkrovlje zgrade) savjetnici iz Autonomnog centra – ACT akovec pruĹžat e besplatne savjete i najrecentnije informacije namijenjene organizacijama civilnog druĹĄtva (udrugama, sindikatima, zakladama‌) iz svih aspekata djelovanja i rada (pisanje projekata, upravljanje ljudskim resursima – volonterima, prikupljanje sredstava, monitoring i izvjeĹĄtavanje donatorima, razvoj poduzetniĹĄtva itd.). Aktivnosti savjetovanja i informiranja provode se u sklopu Programa regionalnog razvoja i jaanja sposobnosti organizacija civilnog druĹĄtva u sjeverozapad-

Svaki lan Gradskog vijea i Poglavarstva na poklon e dobiti bedĹž i oznaiva, a isto tako i drugi lanovi. Akcija e trajati do kraja veljae. Desetero najvjernijih lanova knjiĹžnice na poklon e dobiti knjigu, kao znak paĹžnje i zahvale, kaĹže ug. KnjiĹžnica je osnovana 27. sijenja 1999. godine, odlukom Gradskog vijea, a do 2005. godine u njoj je djelovala i ĹĄkolska knjiĹžnica za uenike Ĺ Mursko SrediĹĄe. Prostori u kojima se knjiĹžnica sada nalazi premaleni su, pa u Gradu razmiĹĄljaju o proĹĄirenju, a potom i premjeĹĄtanju u novi Centar za kulturu. (S. Mesari)

noj Hrvatskoj (Program AK, http://www.programjako.info) od ponedjeljka 19. sijenja, kada su s radom zapoeli uredi infotoaka za Meimursku, VaraĹždinsku, Bjelovarko - bilogorsku i Koprivniko - kriĹževaku Ĺžupaniju. redi infotoaka djeluju u sklopu organizacija provoditeljica programa Autonomni centar – ACT iz akovca te K.V.A..K. iz KriĹževaca koji provode program u partnerstvu s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga druĹĄtva iz agreba. a Meimursku i VaraĹždinsku Ĺžupaniju je, pored gostovanja u gradovima, ured nfotoke otvoren ponedjeljkom i etvrtkom od 10 do 16 sati u prostorijama Autonomnog centra (Novakova 38, akovec – zgrada Starog hrasta).

HNS samostalno na izbore DONJA DUBRAVA - Donjoj Dubravi je održana zajednika proširena sjednica zvršnog odbora HNS-a i interesnog odbora mladih. Nazoili su joj predsjednik HNS-a Meimurja Matija Posavec te lanovi Predsjedništva Dragutin Glavina i Dražen Žvorc. Aktivnosti HNS-a predstavio je predsjednik podružnice udolf Lisjak, izražavajui zadovoljstvo interesom graana za HNS i ulanjivanjem novih lanova. Naelnik opine Marijan Varga predstavio je realizirane projekte u dosadašnjem mandatu te predstavio plan za novi etverogodišnji mandat, naglasivši snažan gospodarski zamah opine kroz donošenje prostornog plana za proširenje gospodarske zone. reenje samog mjesta vidljivo je i kroz obnovljene kolnike, parkirališta i pješako biciklistikih staza, a kree se i s utvrivanjem idejnog rješenja za

mjesni park i gradnju novoga poslovnog centra. Donjoj Dubravi je izgraen i moderan djeji vrti. Predsjednik HNS-a Meimurja Matija Posavec iznio je stav stranke

za samostalnim izlaskom na lokalne izbore, oekujui pobjedu, a rejting HNS-a u Donjoj Dubravi znaajan je korak u tom cilju. ezultati i dobar rad HNS-ove vlasti u Donjoj Dubravi oituju se i u apsolutnom jedinstvu

svih politikih stranaka. HNS-ov kandidat za naelnika, sukladno dosadaĹĄnjim rezultatima, bit e i dalje Marijan Varga, a njegov zamjenik udolf Lisjak. HNS oekuje pobjedu ve u prvom krugu.


KROZ MEIURJE

3. veljae 2009.

U PRELOGU odrĹžana veer u ast Miroslavu Milinoviu, profesoru knjiĹževnosti i velikom pjesniku

Sjeanje na profesora joĹĄ je vrlo Ĺživo Pastoralnom centru bl. Alojzija Stepinca u Prelogu u petak 30. sijenja odrĹžana je memorijalna knjiĹževna veer u ast Miroslavu Milinoviu, preloĹĄkom profesoru knjiĹževnosti i velikom pjesniku ije se ime danas nalazi u enciklopediji Bosne i Hercegovine i stoji na spomen - ploi preloĹĄkih velikana. Miroslav Milinovi po roenju nije PreloĹžanin. oen je 1932. godine u Banjoj Luci, a najranije djetinjstvo proveo je u Bosanskom Novom. Do 1964. godine radio je kao profesor na jednoj srednjoj ĹĄkoli u Bosanskom Novom, a potom je doselio u Prelog gdje je itav svoj radni vijek radio u preloĹĄkoj snovnoj ĹĄkoli. Prelogu je proveo vei dio Ĺživota, tu se skuio, tu je stvorio obitelj, stekao mnogobrojne prijatelje i poznanike.

Prelogu ga je doekala iznenadna, neoekivana smrt. Bilo je to prije deset godina. Miroslav Milinovi otiťao je 2. prosinca 1998. godine, nedovrťena posla. Pripremao je svoju novu, sedmu zbirku pjesama. Do tada je ve objavio mnoge pjesme u listovima i asopisima diljem bivťe ugoslavije, a objavio je i ťest samostalnih zbirki pjesama: Suza i cvijet na dlanu, latna noga, Mo uspomena, Sanjana zemlja, Listii iz dnevnika, Sauvana svjetlost i Žalopojka za Bosnom. Njegove pjesme i lirska proza bile su viťestruko nagraivane. njegovoj poeziji pisalo je viťe knjiŞevnika i knjiŞevnih kritiara, uglavnom vrlo a irmativno, istiui doŞivljenost, emocionalnost i saŞetost njegova lirskog izraza te veliki

MnoĹĄtvo prijatelja, poznanika i ĹĄtovatelja sjetilo se profesora

Ispred Alekseja Milinovia stajala je fotografija njegova poĹĄtivanog oca raspon lirskih motiva i tema. ako ga ve cijelo jedno desetljee nema meu Ĺživima, sjeanje na ovoga iznimnog, neobinog ovjeka i pjesnika joĹĄ uvijek Ĺživi. Da je tome doista tako, moglo se vidjeti i na memorijalnoj knjiĹževnoj veeri “Sjeanje na profesoraâ€? koju je u ast svome ocu upriliio njegov sin jedinac Aleksej Milinovi zajedno sa svojom majkom Ljiljanom, suprugom Biserkom i djecom Tanjom i dom. Dogaaj je okupio mnoĹĄtvo bliskih prijatelja, poznanika i ĹĄtovatelja Miroslava Milinovia, meu kojima Vinka Lisjaka, vana Haramiju Hansa, vonka Hercigonju, vicu embriha, Ljubicu Dui i mnoge druge. Svi oni prisjetili su se Milinovia na najljepĹĄi mogui nain, pripovijedajui okupljenima anegdote. - Bio je Ĺžestoki hajdukovac, brzo smo se sprijateljili, otkrio je vonko Hercigonja,kojivrlovjeĹĄtoglumisvoga pokojnog prijatelja pa je na tren zvualo kao da sam pjesnik pripovijeda dogodovĹĄtine ove dvojice prijatelja.

Pjesnik Milinovi saĹživio se s Prelogom im je u njega kroio i zato ga se Prelog i danas s ponosom sjea. - Tek sam prije nekog vremena poeo prebirati po rukopisima svoga oca. vidio sam da tu ima puno dobrih pjesama, kvalitetnog materijala za objaviti. Moj je otac ak ĹĄtedio novac za svoju sedmu zbirku. a u je, odluio sam, objaviti. va veer pokazala je da se mnogi sjeaju mog, oca i njegovih pjesama, da ga cijene i da e im biti drago ako im ponudim njegove posljednje stihove. Sve ovo, i ova memorijalna veer i odluka o objavi zbirke nametnulo se samo po sebi, nije bilo planirano, kazao je Aleksej Milinovi, otkrivajui nam da e neke pjesme njegova oca biti objavljene joĹĄ ove godine u zborniku KnjiĹževnog kruga Prelog. goaju istodobno vesele i tuĹžne memorijalne veeri doprinijeli su glazbenici prof. Damir odiger i Bojan ambroĹĄi, koji su u duetu izveli nekoliko ponajljepĹĄih balada. (D.Mihoci)

PRELOG zadovoljan Pre-komom

Dok ne iste snijeg, saniraju odvodnju i udarne rupe Graani Preloga izuzetno su zadovoljni zimskom sluĹžbom koju je gradska vlast povjerila Pre-komu. Djelatnici toga gradsko - komunalnog poduzea u pauzi izmeu dva snjeĹžna naleta pokuĹĄavaju urediti drenaĹžu i odvodnju u onim ulicama u kojima ne djeluje prema

oekivanjima. tom poslu, ali i u sanaciji udarnih rupa i oĹĄteenja asfalta nastalih ove zime, zatekli smo dvojicu vrijednih prekomovaca uru Bednjaa i vana KriĹžaja. atekli smo ih usred posla u lici 1. maja u Prelogu. (D.M.)

KUD “KATRUĹ˝Eâ€? Ivanovec

Namjeravaju popularizirati katruĹže KUD “KatruĹžeâ€? iz Ivanovca, koji okuplja 80 lanova u muĹĄkoj i Ĺženskoj vokalnoj skupini, dramskoj druĹžini, folklornoj i tamburaĹĄkoj sekciji, odrĹžao je redovnu godiĹĄnju skupĹĄnu. O znaaju i vrijednos djelovanja ovog druĹĄtva na skupu je govorio akoveki gradonaelnik Branko Ĺ alamon, predsjednik Zajednice KUU-a Meimurske Ĺžupanije, i mnogi drugi koji su osobito pohvalili zalaganje KUD-a “KatruĹžeâ€? na ouvanju baĹĄne. Ovo druĹĄtvo organizira Smotru izvornog pjevanja starih meimurskih pjesama pod nazivom “Pesmarica naĹĄih mamicaâ€?. Ove godine bit e odrĹžana jubilarna peta po redu. U izvjeĹĄu o radu KUD-a njegova tajnica Marija Horvat naglasila je da je lani dramska druĹžina odrĹžala deset nastupa, od kojih i onaj na Festivalu KAM u Prelogu te Smotri obiaja u Ĺ˝iĹĄkovcu. Ĺ˝enska vokalna skupina koja okuplja etrnaest lanica takoer je nanizala brojne nastupe, baĹĄ kao i ĹĄesnaesterolana muĹĄka vokalna skupina. Povrh svega imali su i niz zajednikih nastupa.

Na skupu su podijeljene zahvalnice. Jednu od njih Mesari je uruio Ĺ alamonu Folklorna i tamburaĹĄka sekcija u murskoj popevki u Svetom Marnu na svom sastavu ima etrnaest plesaa i ple- Muri. - Aktivnosti KUD-a doprinijele su saica te ĹĄest tamburaĹĄa. I oni su nastupali ugledu i prepoznatljivos naĹĄega druĹĄtva na brojnim smotrama i priredbama. U suradnji s Djejim vrem “Pe- ne samo na lokalnoj razini, ve i u okviriliceâ€? i OĹ  Ivanovec osnovana je Mala ma Hrvatske, pa i inozemstva, istaknula folklorna skupina. Svoj najvaĹžniji nastup je Marija Horvat, tajnica KUD-a. KUD “KatruĹžeâ€? hvali se da je lani imali su na Smotri djejeg stvaralaĹĄtva u Maloj Subotici, kao i Djejoj mei- uz potporu Vijea Mjesnog odbora Iva-

novec obnovio prostorije koje koris u ZadruĹžnom domu. U to je uloĹženo 5.500 kuna. Lani je uloĹženo i u nabavu novih noĹĄnji. Nabavljeno je deset kompleta Ĺženskih noĹĄnji i sedam kompleta muĹĄkih noĹĄnji, kao i noĹĄnji za muĹĄku i Ĺžensku vokalnu skupinu. U ovoj godini, najavio je predsjednik KUD-a Stjepan Mesari, namjeravaju popularizira katruĹžu na nain da e u Ivanovcu kod ĹĄkole, groblja, ZadruĹžnog doma i na joĹĄ nekim lokacijama zasadi cvjetne gredice od katruĹža. Sadnice su ve naruene, sada se samo eka toplije vrijeme da se one zasade. Nadaju se da e tu inicijavu prihva i mjeĹĄtani Ivanovca i da bi se doskora u Ivanovcu umjesto Dana Ivanovca mogao slavi Dan katruĹža. KUD e i dalje organizira i sudjelovati na raznim priredbama te e u svoj rad na ouvanju nasljea i kulturne baĹĄne pokuĹĄa ukljui ĹĄto viĹĄe mjeĹĄtana. (D.Mihoci)

11 TZ GRADA PRELOGA za 22. veljae - Priloki faĹĄnik

Najoriginalnijoj djejoj skupini putovanje z Turistike zajednice Grada Preloga pozivaju graane, a poglavito obrtnike, trgovce i ugostitelje, da ureenjem svojih poslovnih prostora doprinesu i pomognu doarati karnevalski ugoaj u gradu. Takoer pozivaju poslodavce da u skladu s tradicijom i ove godine dogovore sa zaposlenicima da se odjenu u faĹĄniku odoru. Turistika patrola obii e ugostiteljske objekte, trgovine i druge poslovne prostore te odabrati i nagraditi najoriginalnije. Prema rijeima predsjednika T-a Grada Preloga, oni e u pohod u ponedjeljak 23. veljae. Svi koji Ĺžele sudjelovati u ovom malom natjecanju mogu se prijaviti predsjedniku T-a Grada Preloga na broj 099/33-444-17. Priloki faĹĄnik bit e odrĹžan u nedjelju 22. veljae s poetkom u 14 sati kada iz centra grada ulicama Preloga do parka kod Doma kulture kree faĹĄnika povorka. - ek ujemo velik broj maĹĄkara s podruja grada

Preloga, ali i mnogo gostiju. Svoj dolazak potvrdili su nam snovna ĹĄkola Prelog, Srednja ĹĄkola Prelog, Djeji vrti Fijolica, K Seljaka sloga Prelog, Priloke maĹžoretkinje, druga umirovljenika Prelog, MK enBan Prelog, Konjiki klub Lucija i Nautiki klub Prelog. Njih e u povorci pratiti Musta bend te konjske zaprege s koijama i kolima. Svi sudionici Prilokog faĹĄnika moi e se predstaviti znatiĹželjnicima, a pripremamo i suenje FaĹĄniku, kao i ceremonijal izvrĹĄenja kazne, odnosno spaljivanje FaĹĄnika, otkriva Gradeak, dodajui da e svi sudionici biti poaĹĄeni krafnama i toplim ajem. ve godine najljepĹĄe i najoriginalnije maskirana djeja skupina primit e vrijednu nagradu – putovanje. Pripremljene su i nagrade za odrasle. ni e biti poaĹĄeni veerama. Vrijedi se potruditi, zar ne? Vremena za osmisliti najoriginalniju masku ne nedostaje. (D.Mihoci)

NAUTIKI KLUB “LABUD� za kulturu

Za srpanj najavljuju Festival preloĹĄke kulture Na poticaj Pavla uĹžmana, lana Nautikog kluba “Labudâ€?, Prelog ove godine dobiva jednu novu ljetnu manifestaciju - Festival preloĹĄke kulture ili ti FPK. - Ĺ˝eljeli smo nekako dati novu svrhu i kvalitetu sportskom parku Vrbica na preloĹĄkom izletiĹĄtu ‘Marina’. Kako Prelogu ljeti nedostaje dogaaja, odluili smo jedan takav organizirati u razdoblju od 3. do 5. srpnja. NaĹĄ prijedlog naiĹĄao je na odobravanje pa smo u Gradu Prelogu, zahvaljujui prvenstveno gradonaelniku Dragutinu Glavini, dobili i inancijsku, ne samo moralnu, podrĹĄku, kazuje uĹžman. Tako e sportaĹĄi rekreativci iz Nautikog kluba ovo ljeto uiniti veliku stvar za promociju preloĹĄke kulture. Tijekom tri ljetne veeri odrĹžavat e se dvosatni kulturno - zabavni program. Publici e se predstaviti pjevai, recitatori, kazaliĹĄne druĹžine, tamburaĹĄi. Meu ostalim nastupat e Pjevaki zbor udruge umirovljenika Prelog, amaterska kazaliĹĄna druĹžina PAS iz Preloga, zbor Agnus, dramska druĹžina K Da “KaĹĄtelâ€? iz Pribislavca, dramska druĹžina K D-a “Seljaka slogaâ€? iz Preloga i mnogi drugi.

Pavao RuŞman, inicirao je Festival preloťke kulture rganizatori pripremaju lijep kolaŞ o kojem emo vas na vrijeme podrobno izvijestiti. Festival preloťke kulture ima i svoju maskotu – maka Fepreka koji e okupljene zabavljati prilokim anegdotama. deja zasluŞuje svaku pohvalu i podrťku, a vjerujemo da emo jednako ocijeniti i organizaciju ove nove preloťke manifestacije. (D.Mihoci)

UDRUGA DIJABETIARA Meimurja

Primjena andola u sranim bolestima etvrtak 5. veljae u 18 sati u prostorijama Gradskog poglavarstva Grada akovca odrĹžat e se predavanje u organizaciji druge dijabetiara. Predavanje na temu primjena acetilsalicilne kiseline, odnosno andola u sranim bolestima

odrĹžat e dr. Milica Gabor, suspecijalistica kardiologinja. vom predavanju mogu se odazvati svi zainteresirani, kojima je nakon predavanja omogueno da postavljaju pitanja i na taj nain saznaju sve ĹĄto ih zanima o ovoj temi.


KROZ MEIURJE

12

3. veljae 2009. ELNICI OPINE Sv. Marija ljuti na dr. Zdenka Percaa

Ostaje li Sveta Marija bez zubara?

Na samoj crti razdvajanja izraelskih i egipatskih snaga

U mjeĹĄovitom sastavu meunarodnih snaga na Suezu

JOSIP Ĺ KVORC iz Frkanovca bio je vojnik u sluĹžbi UN-a

Izmeu židovskih i arapskih snajperista Prije 45 godina iz ondašnje NA u svoj rodni Frkanovec vratio se osip Škvorc, u ono vrijeme elitni vojnik a danas umirovljenik koji sa suprugom Anelom i unucima uživa na svom gruntu, troši mirovinu i tu i tamo nešto radi. vih dana kada se hrvatski vojnici spremaju na odlazak u mnoga krizna podruja, posebice u Aziju, s osipom smo porazgovarali o njegovom služenju u bivšoj NA, ali prvenstveno o služenju vojnog roka u postrojbama snaga jedinjenih naroda na prostorima oko Sueskog kanala, za koji su zaratili jedinjena Arapska epublika gipat i zrael. vaj razgovor i prisjeanja aktualizirao je novi napad zraela na Gazu. Premda sjeanja pomalo blijede, osip se prisjea dana provedenih u NA, te odlaska i boravka na Suezu izmeu snajpera Židova i Arapa. - Vidite, nitko me gotovo nije ništa pitao o tim danima, pak sam pomalo neke stvari zaboravio, osobito što se tie samog razgranienja izmeu zaraenih strana kod Sueskog kanala. ono vrijeme nisu informacije tako kružile kao danas, a i NA nam je puno toga tajila. Mi smo samo znali da je s jedne strane gipat na elu s predsjednikom Naserom (predsjednik A-a gipat Gamal Abdel Naser, op.a.), a s druge stane Moša Dayan (izraelski pukovnik i voa) i da mi štitimo jedne i druge te svjet-

Ĺ kvorc pred polazak u Egipat ski mir i poredak, prisjea se osip, i nastavlja.

KOS me pratio po selu i opini - a sam u vojsku otiĹĄao u listopadu 1961. godine, i to u slovensku Postojnu, gdje sam bio u izviakom rodu, kako se to onda zvalo. Nakon pola godine poslan sam u agreb na specijalnu obuku, ali nisam znao zbog ega. meuvremenu su se neki ljudi o meni raspitivali po selu i opini, pak su moji kod kue mislili da sam neĹĄto slaboga u vojsci napravio. Kasnije sam doznao da su to bili kosovci (jugoslavenski KS - KontraobavjeĹĄtajna sluĹžba, op.a.) koji su o meni nastojali doznati sve u detalje. Kada sam proĹĄao sistematske preglede i primio ak 25 raznih injekcija, reeno mi je da idem s N postrojbama u gipat. Nije mi bilo svejedno, ali protiv nisam mogao niti smio biti. d agreba do ijeke vozio sam se vlakom, a potom od luke ijeka

Josip danas s unukom Nikolinom do egipatske luke Portseid brodom puna 84 sata. Vojnim vozilima N-a prebaeni smo do baze gdje nas se u sklopu meunarodnih trupa naĹĄlo 720 vojnika, prebire po sjeanjima osip, Ĺželei biti ĹĄto toniji.

Hrana starija od mene - Kao izvia sudjelovao sam u nadziranju i uvanju 25 kilometara duge tampon zone i bio sam stalna meta sukobljenih strana. Bilo nas je iz svih zemalja, a nas su zbog Tita i miroljubive politike posebno cijenili. Na sreu nisam bio ni ranjen ni bolestan, no nije bilo lako. a hranu smo dobivali konzerve, a mesne su bile starije od mene.

Dobivao sam plau od 17 funti, ĹĄto je bilo 35 tisua jugoslavenskih dinara. Na Suezu sam ostao pola godine, nakon ega sam se vratio u Postojnu i vojsku odsluĹžio do kraja. Nikakva priznanja nisam dobio, a za uspomenu sam donio ĹĄivai stroj, peglu i neĹĄto ĹĄtofa (tkanine), iz ega sam kasnije dao ĹĄivati odijela, prisjetio se svojih N dana osip Ĺ kvorc, s kojim je bilo joĹĄ par Meimuraca, a najbolje se sjea Vladimira Kraljia iz ebanca. Sjea se i pijeska i pjeĹĄane oluje, te nekoliko odlazaka izvan tampon zone. (Stjepan Mesari)

SKUP GOSPODARSTVENIKA opine Donja Dubrava

U zoni Sjever uskoro prodaja parcela Predsjednik dbora za gospodarstvo opine Donja Dubrava Drago Mikulan, naelnik Marijan Varga i predsjednik V-a Darko Horvat okupili su gospodarstvenike s podruja opine kako bi ih upoznali s planiranim proraunom za ovu godinu, detaljnim planom Poduzetnike zone Sjever, su inanciranju opinskih nternet stranica te bespovratnim poticajnim sredstvima Vlade epublike Hrvatske. vogodiĹĄnji proraun je vrlo ambiciozan i iznosi 5,7 milijuna kuna. Donjoj Dubravi radi stotinjak privrednih subjekata, a prihodi od njih rastu. Protekle je godine prihod od poreza na dohodak iznosio 1,2 milijuna kuna. Donjodubravskim gospodarstvenicima predstavljen

Skup poduzetnika u Donjoj Dubravi je detaljni plan Poduzetnike zone Sjever. zoni e biti 16 parcela, a prodaja bi trebala krenuti krajem oĹžujka nakon ĹĄto se ishodi sva potrebna dokumentacija. pina e

ponuditi mnoge pogodnosti. adi se o prihvatljivoj cijeni zemljiĹĄta, a u prvoj se godini nee naplaivati komunalna naknada i porez na tvrtku. elnici opine uvjereni su da bez

ulaganja u nova radna mjesta nema svekolikog napretka i sretnijih Ĺžitelja mjesta. Gospodarstvenicima je ponueno reklamiranje na opinskim nternet stranicama. Cijena godiĹĄnje reklame je 360 kuna, a polovicu iznosa su inancirat e pina. ekuje se pomo iz drĹžavnog i Ĺžupanijskog prorauna, a podrĹĄku vezano uz zonu dali su ugledni gosti skupa Vladimir vkovi, direktor Meimurje plina, Damir Srpak, direktor lektre akovec, Mladen KriĹžai, zamjenik Ĺžupana, i drĹžavni tajnik Ministarstva gospodarstva Leo Begovi. daziv gospodarstvenika bio je vrlo dobar, a njima su predstavljena bespovratna poticajna sredstva Vlade epublike Hrvatske. (A.FuĹĄ)

Na posljednjoj sjednici Poglavarstva opine Sveta Marija naelnica Marija Frani i elnici opine javno su prozvali dr. denka Percaa koji s prvim danom veljae svoju stomatoloĹĄku ordinaciju, uz suglasnost Ministarstva zdravstva, seli u Donji Kraljevec. Prema njihovim rijeima, sa sobom odvodi i odreen broj pacijenata, a naelnica je ogorena postupkom dr. Percaa jer nije pini najavio svoj odlazak, ĹĄto smatra nemoralnim od jednog doktora. - Mi smo prije deset godina skupljali potpise kako bi se otvorila stomatoloĹĄka ambulanta u Svetoj Mariji, a time je otvoreno i radno mjesto za dr. denka Percaa. z Doma zdravlja dobili smo informacije kako je raspisan natjeaj za stomatologa, no potrebno je minimum od 1.050 pacijenata, pa smo u bojazni da ne ostanemo bez zubara. Dr. Perca ima pravo na preseljenje, ali smatramo da nema opravdanja za nain na koji je to napravio. Mi pozivamo mjeĹĄtane da se ne upisuju kod drugih stomatologa, a spremni smo i hodati od kue do kue, ali ne smijemo nikako dozvoliti da ostanemo bez stomatoloĹĄke ordinacije, rekla je ljutita Marija Frani, spomenuvĹĄi pritom velike guĹžve koje su se stvarale u ekaonici gdje se na red ekalo i do pet sati, iako su pacijenti kod dr. Percaa bili narueni, te je i sama odluila promijeniti zubara. avnateljica Doma zdravlja dr. Nevenka Krmar potvrdila nam je kako je raspisan natjeaj za novog stomatologa za rad u Svetoj Mariji. Prema njezinim rijeima, mjeĹĄtani nee ostati bez stomatologa, ve stiĹže mladi i struan kadar. Apelira na mjeĹĄtane da se ne razilaze i budu strpljivi. stie da za rad dr. denka Percaa nije zaprimala prituĹžbe pacijenata, a on je dobio rjeĹĄenje od nadleĹžnog Ministarstva za otvaranje ambulante u Donjem Kraljevcu. Krmar smatra da je od strane dr. Percaa uinjen “mali gafâ€? jer ni-

Naelnica Marija Frani ljuta je na dr. Percaa je prethodno zatraĹžio suglasnost pravnog vijea Doma zdravlja. Dr. denko Perca za naĹĄe je novine rekao da je on od 1998. godine bio u najmu i nije bilo mogunosti daljnje modernizacije stomatoloĹĄke ordinacije, pa je zatraĹžio preseljenje u Donji Kraljevec gdje ulazi u privatnu praksu i otvorenu mreĹžu i tu ne vidi nikakve nemoralnosti za koje ga prozivaju opinski elnici. Dolaskom u Svetu Mariju imao je 600 pacijenata, a deset godina kasnije ima ih 2.500, ĹĄto dokazuje njegovu kvalitetu i struan rad. Napominje da su njegovi pacijenti na vrijeme obavijeĹĄteni o preseljenju, a na pacijentima je pravo da odlue kod koga e koristiti stomatoloĹĄke usluge. Ĺ to se prikupljanja potpisa tie, ĹĄto spominje naelnica Frani, smatra da su se potpisi skupljali kako bi Svetomarani i Donjomihaljevani dobili stomatoloĹĄku ambulantu u koju je on samo uĹĄao u najam i u njoj radio. Dr. Perca napominje da domicilno stanovniĹĄtvo ne vue sa sobom niti e svoje pacijente pripisati u svoju ordinaciju u Donjem Kraljevcu. - Pacijenti ostaju tu, a oni e se kasnije opredijeliti oko izbora svoga stomatologa, na ĹĄto imaju pravo, rekao nam je dr. denko Perca. (A.FuĹĄ)

OPINSKO Poglavarstvo Sveta Marija

Protuprovalni sustav za novi vrti Poglavari Svete Marije prihvatili su zapisnik o obavljenom popisu na dan 31. prosinca 2008. godine. Popis je obavilo povjerenstvo u sastavu Vlado Kova, urica Slamek i osip Mihalac. tvreno je da je stanje rauna na dan 31. prosinca 2008. godine bilo 225.916,12 kuna, dok su obveze prema dobavljaima iznosile 183.787,39 kuna. PotraĹživanja za zakup poslovnog prostora jesu 17.634,83 kune, dug za komunalnu naknadu je 53.045,16 kuna, potraĹživanja za grobnu naknadu su 4.975 kuna, za porez na potroĹĄnju 10.862,74 kune, dok je dugovanje za porez na tvrtku bilo 22.827,62 kune. aktualnom satu sjednice naelnica Marija Frani napomenula je da traje daljnja sanacija Doma kulture u Svetoj Mariji, za ĹĄto je ovih dana stiglo 100 tisua kuna od Ministarstva kulture. Pri kraju su radovi na termotehnikim instalacijama u Domu kulture u Donjem Mihaljevcu, a objavljen je i natjeaj za nabavu opreme u novom djejem vrtiu. Potaknuti nedavnim kraama u Ĺ Sveta Marija, poglavari su od-

luili ugraditi protuprovalni sustav u novom vrtiu. To e pinu koĹĄtati 9.256,14 lipa, a sustav e postaviti tvrtka Delta koja je dala najpovoljniju ponudu. Na sjednici je donesena odluka o izradi dijela projekata ceste od Svete Marije do Ĺželjeznike postaje. a te je namjene u proraunu osigurano 50 tisua kuna, a nakon dobivanja graevinske dozvole otvaraju se mogunosti kandidiranja projekata i moĹže se oekivati pomo. prvoj fazi uredit e se dio ceste do tzv. Gmajne. Svetomarski poglavari prihvatili su sporazum s tvrtkom HP-SC d.o.o za izradu investicijske studije za projekt primjene mjera energetske uinkovitosti na javnoj rasvjeti opine Sveta Marija, za ĹĄto e pina platiti 27.750 kuna. u ovoj godini pina e platiti godiĹĄnju skupnu lanarinu za koriĹĄtenje usluga Bibliobusa akoveke KnjiĹžnice i itaonice “Nikola rinskiâ€?. Cijena bibliobusne usluge je nepromijenjena i ostaje 1.500 kuna godiĹĄnje. ProĹĄle je godine te usluge koristilo 68 mjeĹĄtana. (A.FuĹĄ)


KROZ MEIURJE

3. veljae 2009.

13

Ĺ EZDESET GODINA Lesnine

Povijest uspjeha ProĹĄlog tjedna odrĹžana je press konferencija u Lesnini VaraĹždin povodom proslave ĹĄezdesetgodiĹĄnjice, na kojoj su se mnogobrojnim novinarima obratili ajko Magdalenc, lan uprave Lesnine i KreĹĄimir Vidakovi, direktor PC VaraĹždin. ahko Magdalenc je rekao: “Lesnina je tvrtka ve 60 godina

poznata gotovo svakom hrvatskom kupcu. nanje, iskustvo i uvaĹžavanje zajednikog cilja doveli su je na mjesto vodeeg u svojoj branĹĄi u regiji. Tvrtka Lesnina vue korijene iz daleke 1949. godine, kad je osnovan LS, a koji je 1956. preimenovan u LSNNA, trgovako poduzee za trgovanje drvom, drvenim proizvodima, namjeĹĄtajem i graevnim ma-

MURSKO SREDIĹ E dobiva sajam

etvrtak sajmeni dan Mursko SrediĹĄe bi uskoro trebalo imati svoj tjedni sajmeni dan. Prema odluci Gradskog poglavarstva, etvrtak bi trebao biti sajmeni dan u jedinom meimurskom gradu bez sajma. SajmiĹĄni prostor e se urediti na prostoru sadaĹĄnje Gradske trĹžnice, a zamjenik gradonaelnika DraĹžen Srpak zaduĹžen je da stupi u kontakt s Autobusnim prometom VaraĹždin, vlasnikom zgrade na autobusnoj postaji u Murskom SrediĹĄu, kako bi se usuglasile potrebe i stavovi. stovremeno gradski proelnik za gospodarstvo i komunalne

djelatnosti gor DvanajĹĄak rjeĹĄava pitanje izgleda i postavljanja ĹĄtandova, odnosno klupa i stolova na kojima e se prodavati roba. Nekada davno, pedesetih godina proĹĄlog stoljea, Mursko SrediĹĄe je imalo svoj sajam na prostoru gdje se danas nalazi Lovaki dom i Centar “Posavecâ€?, no on je uredbom tadaĹĄnjih vlasti ukinuti. kinuta je i trĹžnica koja se nalazila na mjestu danaĹĄnjega Gradskog parka i radila je do sedamdesetih godina proĹĄlog stoljea, da bi devedesetih bila premjeĹĄtena na sadaĹĄnju lokaciju. (S. Mesari)

GRAD Mursko SrediĹĄe

Pomo Muzeju rudarstva Grad Mursko SrediĹĄe, kad ve to ne moĹže novano, pomoi e poduzeu TAM iz akovca na druge naine u izgradnji Muzeja rudarstva u krugu poduzea u Murskom SrediĹĄu. Prvi korak dobre volje je odricanje novane naknade iz komunalnog doprinosa za gra-

evinsko zemljiĹĄte na kojem se ve nalaze objekti koji e jednog dana postati Muzej rudarstva. Gradsko poglavarstvo je proelniku pravnog odjela za stambene i komunalne poslove naloĹžilo da TAM-u izda potvrdu koja je ovoj tvrtki potrebna za ishoenje glavnog projekta. (sm)

OPINA Kotoriba

Za odrĹžavanje komunalne infrastrukture 354 tisue kuna pina Kotoriba e u ovoj godini za odrĹžavanje komunalne infrastrukture na podruju opine izdvojiti 354 tisue kuna. a odvodnju atmosferskih voda planirano je 25 tisua kuna, za odrĹžavanje istoe javnih povrĹĄina 2 tisue, za odrĹžavanje javnih povrĹĄina 60 tisua, za nerazvrstane

ceste 147 tisua kuna, za tekue odrĹžavanje groblja 15 tisua, dok e se za odrĹžavanje javne rasvjete izdvojiti 105 tisua kuna. Sredstva e se osigurati u iznosu od 100 tisua kuna iz komunalne naknade, a preostali iznos iz poreznih prihoda prorauna opine Kotoriba za 2009. godinu. (A.FuĹĄ)

U KOTORIBI odrĹžana akcija darivanja krvi

Prikupljeno 86 doza Gradsko druĹĄtvo Crvenog kriĹža akovec u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu iz agreba i Crvenim kriĹžem opine Kotoriba organizirali su akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je odrĹžana

u prostorijama Vatrogasnog doma u Kotoribi. Krv je doĹĄlo dati 93 mjeĹĄtana. Njih 7 je zbog zdravstvenih razloga odbijeno, pa je u kotoripskoj akciji prikupljeno 86 doza krvi koje e nekome spasiti Ĺživot. (A.FuĹĄ)

terijalom. sedamdesetim i osamdesetima proĹĄlog stoljea Lesnina je izrasla u prepoznatljiv brand, a njeni su saloni postojali u gotovo svakom veem gradu bivĹĄe drĹžave. tome se razdoblju od konkurencije odvojila i uspjeĹĄnim marketinĹĄkim potezima, od kojih je i danas prepoznatljiv slogan... Lesnina - podvueno Ĺžutim ili... NamjeĹĄtaj vam neemo

samo prodati - pomoi emo vam da ga kupite. Godine 1991. zajednika se tvrtka raspala. d tri preostala pravna slijednika, najvei je bila tvrtka Mi Lesnina, koja je uskoro zapoela novi razvojni ciklus i rezultati su ubrzo postali vidljivi. adi bolje prepoznatljivosti na ĹĄirem prostoru, tvrtka je 1998. ponovno preuzela ime Lesnina d.d. u ovoj godini planiraju nove investicije i proĹĄirenje mreĹže prodajnih centara, pa je u planu skoro otvorenje 40 tisua kvadrata novog

prodajnog prostora na zagrebakom ankomiru, te novi objekti u adru, Puli i sijeku.� sjeverozapadnoj Hrvatskoj prisutni su posljednje etiri godine, od kada posluje Lesnina i u akovcu, na 6 tisua kvadrata, i gdje zapoťljavaju 40 ljudi. Bio je to pun pogodak, jer se ovo podruje pokazalo kao plodno tlo, pa je pred godinu dana otvoren centar u VaraŞdinu na ak 25 kvadratnih metara. Najviťe o centru zna direktor PC VaraŞdin Kreťimir Vidakovi, koji je rekao:� naťem centru moŞete pronai sve za dom. ponudi je

preko 30 tisua artikala. Lesnina VaraŞdin najljepťi je i najvei takvi centar u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, koji osim uobiajenih odjela ima i odjel exclusiv. z bogatu ponudu doekat e vas i educiran i struan kadar koji e vam pomoi pri odabiru savjetom, preporukom kako bi bili zadovoljni dobrim odabirom cijene i kvalitete. biljeŞavanje 60 godiťnjice bit e popraeno akcijama tijekom itave godine, te standardno povoljnim uvjetima plaanja.� (S, NŠ)

GODIĹ NJA SKUPĹ TINA Limene glazbe Belica

Novi dirigent i voditelj Danijel PoĹžgaj subotu 31. sijenja odrĹžana je redovna godiĹĄnja skupĹĄtina Limene glazbe Belica koja je donijela neoekivanu vijest - dugogodiĹĄnji dirigent i voditelj Limene glazbe Belica Stjepan Taradi tek na vlastiti zahtjev nee biti viĹĄe voditelj Limene glazbe. Predsjednik Limene glazbe Belica urica Makar u svojem je izvjeĹĄu o radu napomenuo da je Limena glazba Belica proĹĄle godine na drĹžavnom natjecanju u Novom Vinodolskom postigla svoj najvei uspjeh kao najbolja limena glazba u drĹžavi. ProĹĄle godine je uspjeĹĄno organizirana i Ĺžupanijska smotra puhaa, a krenulo se i u izradu odijela, ĹĄto e biti zavrĹĄeno tek ovih dana. Na prijedlog Stjepana Taradija teka, za novog voditelja Limene

glazbe Belica izabran je Danijel PoĹžgaj, student Muzike akademije u Grazu, dok e Stjepan Taradi tek ostati lan orkestra i glazbenik. Predsjednik urica Makar zahvalio je Stjepanu Taradiju teku na njegovu doprinosu te uz ostalo rekao da je zbog njegovog zalaganja Limena glazba i cijelo mjesto Belica poznato diljem Lijepe naĹĄe. Limena glazba Belica u proĹĄloj je godini odrĹžala 60 proba uz 22 nastupa, a ve nastupa i mlai sastav. Naelnik opine vonimir Taradi takoer je zahvalio Stjepanu Taradiju teku na dugogodiĹĄnjem voenju glazbe bez kojega ne bi bilo takvih uspjeha. n je ujedno napomenuo da e glazbenici imati mnogo bolje uvjete za nastupe jer je pri kraju preureenje druĹĄtvenog

Slika koja oznaava jedno povijesno razdoblje u kulturi Meimurja: novi voditelj i dirigent Limene glazbe Belica Danijel Požgaj (slijeva), dosadašnji dirigent Stjepan Taradi Utek i predsjednik Limene glazbe Belica Jurica Makar doma i velike dvorane, a ovih dana stižu i nova odijela. avnatelj osnovne škole Antun Žuli takoer je zahvalio dosadašnjem voditelju, a mladom zaželio uspjehe, kao i Drago var, koji je istaknuo nemjerljiv doprinos Stjepana Taradija teka razvoju glazbene kulture u Belici. Mladi novi voditelj Danijel Požgaj zahvalio je

na povjerenju lanovima orkestra, kao i dosadaĹĄnjem voditelju, te napomenuo da se nada da e glazba i nadalje biti tako uspjeĹĄna kao i do sada. Cijela je godiĹĄnja skupĹĄtina zapravo trajala kratko, te je zavrĹĄena u dosta emotivnom tonu zbog odlaska voditelja i izbora novog. (. Ĺ .)

STJEPAN TARADI UTEK

Ocijenio sam da je vrijeme za mlade praĹĄtajui se kao voditelj Limene glazbe Belica, Stjepan Taradi tek uz ostalo je rekao: - Ako se mogu neim pohvaliti, mislim da sam najtrofejniji voditelj i dirigent u Meimurju. Hvala svim ljubiteljima Limene glazbe Belica koji su me podrĹžavali, ali hvala i zavidnim pojedincima koji su mene osobno inspirirali, kako bih dokazao da su oni na pogreĹĄnom putu. Tu prije svega mislim na sve one koji od meimurske narodne glazbe rade neĹĄto drugo ĹĄto ne treba. cijenio sam da je doĹĄlo vrijeme za mlade, to je moja procjena. Vjerujem u mlade ljude i da e Limena glazba Belica i dalje biti u vrhu po kvaliteti. Vjerojatno

e oni raditi neĹĄto drugaije, no svakako treba teĹžiti da budu najbolji. Drugi razlog mojeg odlaska s mjesta dirigenta je taj ĹĄto ne Ĺželim mlade sputavati u njihovu razvoju i radu, to si ne bih oprostio. Vjerujem u Danijela PoĹžgaja i Ĺželim mu mnogo uspjeha kao dirigentu, a ja u biti lan orkestra i prenositi svoja iskustva mlaima. Trei razlog mojeg odlaska je i odreeni zamor. ako je moje srce mlado, ve 23 godine gotovo svaki dan uvjeĹžbavam glazbenike, pripremam za nastupe, ili pak nastupam, Ĺželim se malo odmoriti i uzeti zraka te onda odluiti ĹĄto u dalje. (. Ĺ .)


POLJODJELSTVO

14

3. veljae 2009.

S AKOVEKOG sajma

Saonice i malo krumpira Prazan je ostao novinarski blok kada je u pitanju sajamska srijeda na akovekom sajmu posljednje ovogodiĹĄnje sijeanjske srijede. Bilo je malo prodavaa i kupaca, ali i onih koji dolaze na promenadu i kobasice. ek prodavai saonica, drvne galanterije te malo jabuka, krumpira, luka i ostalih sitnica. oĹĄe vrijeme je uinilo svoje, pak se ni mi novinari nismo dugo zadrĹžavali na sajmiĹĄnom prostoru. (sm, zv)

CIJENE NA AKOVEKOM SAJMU - saonice 180 do 220 kn/kom - koriĹĄt. pancerice 200 kn/par - krumpir 1,5 kn/kg - stona repa 30 kn/vrea - pĹĄenica 1,6 kn/kg - kukuruz 1 kn/kg - lopata za snijeg 50 kn/kom - jabuke 40 kn/vrea - kuhano vino 7 kn/aĹĄa - kobasice 25 kn/par

LIDER HRVATSKE sjemenske industrije PIONEER meimurskim ratarima predstavio sjemenski kukuruz

Zanimljive sorte za stonu i peradarsku ishranu

- A budu vnuka zdrĹžale ...

S AKOVEKOG placa

Proljee u zimi Malo je bilo prodavaa i kupaca proteklih dana na akovekom placu. No, ne samo zbog toga nego i zbog ljepote pozornost je privukao stol s cvijeem. Na temperaturi od oko 2 stupnja zumbuli, jaglaci i ciklame stvorili su usred zime pravi proljetni ugoaj. Na dijelu placa gdje se prodaju prehrambeni artikli dobra je ponuda Ĺžute i crvene mrkve, kiselog zelja, rezanog i u glavicama, salate kristalke te mandarina, klementina i narani. "amo su dvije Ĺžene prodavale sir i vrhnje, i to po novoj, viĹĄoj

Ratari pozorno sluĹĄaju savjete kakav hibrid zasijati u proljee

cijeni. "olidna je ponuda jabuka i meda. (". Mesari) CIJENE NA AKOVEKOM PLACU - zumbul 15 kn/kom - jaglac 6 kn/kom - ciklama 15 do 20 kn/kom - salata 15 kn/kg - mrkva 10 kn/kg - celer 10 kn/kom - grincajg 5 kn/puĹĄlek - luk 5 kn/kg - kiselo zelje 10 kn/kg - svjeĹži sir 20 kn/gruda

U omu kulture “r. inko Ĺ˝ganecâ€? u ratiĹĄincu u srijedu 28. sijenja tvrtka “Pioneerâ€?, lider hrvatske sjemenske industrije i najvei izvoznik sjemena u protekloj godine, ratarima je predstavio sorte kukuruza za proljetnu sjetvu. Pedesetak poljodjelaca iz Meimurja s pozornoĹĄu i zanimanjem pratilo je izlaganje mladog, obrazovanog i strunog Pioneerovog promotora "aĹĄe erkovia. ak 26 vrsta sjemenskog kukuruza predstavljeno je slikom i opisom meimurskim poljodjelcima, koji su najvei interes iskazali za hibride PR37H24, PR37H67, PR37H34, PR36B08. Naime, prema njihovom kazivanju, upravo su ovi hibridi najpogodniji za sjetvu i proizvodnju u Meimurju, koje je krajobrazno nizinsko - brijeĹžno podruje, s teĹĄkim i pjeskovitim tlom. Meimurski ratari posljednjih godina svoj kukuruz uglavnom prodaju vornici stone hrane akovec, akovekim mlinovima te drugim preraivaima. rlo mali dio proizvedu za vlastite potrebe.

Rodnost i otpuĹĄtanje vlage vrlo vaĹžni Kako meimurski ratari kukuruz prodaju preraivaima, na pr-

Kukuruz uz koji raste i grah

Ivica Novak ve deset godina sije Pioneer hibride

- Preferiram tvrdi zuban jer uspijeva na svakom tlu, kaĹže Miljenko Zobi

vom su im mjestu prinosi koji daju pojedine sorte. "toga im je na prvom mjestu PR37H24, visoko rodni hibrid tvrdog zrna odline kvalitete, koji je odlian za ishranu svinja i peradi. Kod berbe ujesen zrno vrlo brzo otpusti vlagu te postoje troĹĄkovi suĹĄenja, ĹĄto u vrijeme energetske krize nije zanemarivo. Zbog dobre tolerantnosti na suĹĄu, pogodan je za sjetvu na laganim tlima, dakle, na podruju

uz rijeku ravu i njezin odvodni kanal. ruga meimurskim ratarima najzanimljivija sorta je PR38H67. o je hibrid koji odlikuje izuzetno visoki potencijal rodnosti uz istovremeno vrlo brzo otpuĹĄtanje vlage iz zrna kod berbe. "toga spada u najpro itabilnije hibride na hrvatskom trĹžiĹĄtu. rlo je brzoga ranog porasta te se moĹže sijati u rano proljee i pogodan je za ishranu svih vrsta i kategorija stoke.

Hibrid PR36B08 je kukuruz koji istaknuti ratari Ivica Novak iz ratiĹĄinca i Miljenko Zobi iz Murskog "rediĹĄa preporuuju i velikim i malim poljoprivrednim proizvoaima. o je tvrdi zuban izvanredno visokog potencijala rodnosti. "tabljika mu je niska i vrlo vrsta s nisko nasaenim klipom i ujesen dugo zadrĹžava zelenilo. MoĹže se sijati u ranim rokovima, a tolerantnost na suĹĄu mu je visoka. obro se prilagoava na razne uvjete sklopa. Zrno mu je najbolje za ishranu svinja i pilia. Novak i Zobi kaĹžu da uz ovaj kukuruz raste i grah, ĹĄto su nekada seljaci prakticirali, a potom zbog sorti i tretiranja prestali. Isto je tako ovaj hibrid pogodan za sijanje na zemljiĹĄtu koje dulje vrijeme nije bilo obraivano ili je kasno pripremljeno za proljetnu sjetvu. Bez obzira ĹĄto je kukuruzu trenutna cijena vrlo niska, meimurski ratari e ga i proljetos zasijati, jer, kako kaĹžu, “kuruza je navek suho zlatoâ€?. U svibnju e preraivai otkupljivati nove koliine kukuruza te on nee ostati neprodan, kao ĹĄto je to izgledalo krajem proĹĄle godine. ("tjepan Mesari)

TRŽIŠTE odojaka

Meimurski pajceki po dvadeset kuna Za kupce ak, a za uzgajivae samo dvadeset kuna po kilogramu Ĺžive vage koĹĄtaju ovog trenutka meimurski seljaki odojci. I na organiziranom domaem trĹžiĹĄtu odojaka doĹĄlo je do daljnjeg rasta cijene Ĺživih odojaka na stonim

sajmovima i u otkupu za 0,58 posto u odnosu na cijene od prije dva tjedna. Prosjena otkupna cijena u navedenom tjednu iznosila je 15,60 kn/kg, ĹĄto je za 51 posto viĹĄe nego proĹĄle godine u isto vrijeme. Uz malo odojaka u ponudi, na trĹžiĹĄtu

je u proteklih nekoliko tjedana nastavljena poveana potraĹžnja. Cijene odojaka iz tzv. seljakog uzgoja u kontinentalnoj Hrvatskoj kretale su se od 14 do 17 kn/kg, dok su cijene farmskih odojaka bile od 18 do 20 kn/kg. Cijene odo-

jaka u RH i dalje su viĹĄe, i to za oko 26 posto u odnosu na cijene u U. Zbog poveane potraĹžnje, tijekom veljae bi moglo doi do daljnjeg poveanja potraĹžnje za odojcima, ĹĄto bi moglo rezultirati i porastom cijena. (sm)

PELARSKI SAJMOVI u veljai

Po medalje i saznanja

Zima u akovcu?!

ijekom veljae u naĹĄem e se okruĹženju odrĹžati pelarski sajmovi i izloĹžbe na kojima e pelari, ali i svi oni koje pele i pelarstvo zanimaju, imati prigodu sluĹĄati struna predavanja, nabaviti potrebnu opremu i prodati ili kupiti pelinje proizvode. Nekoliko meimurskih pelara sudjelovat e na sajmovima, a posebno su im zanimljivi sajmovi u Gudovcu kod bjelovara i u Pazinu. U Gudovcu e se od 7. do 8. veljae odrĹžati 5. meunarodni pelarski

sajam na kojem e biti organizirana izloĹžba i prodaja meda, proizvoda od meda, pelarske opreme te bogat edukativni program. Pazin pak e od 27. do 28. veljae biti domain 4. ana meda - Pazin 2009. na kojem e uz izloĹžbu i prodaju meda i pelinjih proizvoda biti odrĹžan struno - znanstveni skup. Pelarski sajmovi e se odrĹžati i u susjednoj "rbiji, Maarskoj i "loveniji, a na njima e sudjelovati i meimurski i hrvatski pelari koji su dobili pozivnice organizatora. (sm)


P#$D$%#

3. veljae 2009. BIOINSTITUT D.O.O. AKOVEC

VAĹ VRT

VETERINARSKI SAVJETI

Kiniju ga Dravica i Murica, nasred parka maloga Meimurja!

ZaĹĄtitno cijepljenje (imunoprofilaksa) konja Cijepljenje je postupak umjetnog izazivanja imunoloĹĄkog odgovora na odreene mikroorganizme ili njihove toksine. Postupak se provodi unosom oslabljelih Ĺživih mikroorganizama (atenuirane vakcine) ili njihovih imunogenih dijelova (inaktivirane vakcine) u organizam koji Ĺželimo imunizirati, odnosno cijepiti. Imunizacija je metoda obrane protiv odreene bolesti uz pomo speci inih antitijela koja se mogu vezati na uzronika bolesti ili njegov toksin te ga neutralizirati. Za svakog vlasnika ili drĹžatelja konja vaĹžno je poznavanje programa cijepljenja da bi svoju Ĺživotinju mogao drĹžati u optimalnom zdravstvenom stanju. Konji moraju biti cijepljeni prije uvoenja novih Ĺživotinja u staju tj. prije premjeĹĄtanja konja u druge staje. Natjecateljski konji, kojih je u nas nemali broj, podlijeĹžu propisima FEI-a (International Equestrian Federation) sa sjediĹĄtem u Ĺ vicarskoj, te nalaĹžu obavezno

cijepljenje konja protiv in luence svakih ĹĄest mjeseci. Propisno ovjerena putovnica od strane ovlaĹĄtenog veterinara prilaĹže se prilikom obveznog pregleda Ĺživotinje prije natjecanja. Konje koji sluĹže u rekreativne svrhe preporua se cijepiti barem jednom godiĹĄnje polivalentnim cjepivom protiv in luence i tetanusa, dok se za gravidne kobile primjenjuje program cijepljenja polivalentnim vakcinama koje sadrĹže i inaktivirani herpesvirus konja. Kobile se cijepe kombiniranom vakcinom tri puta i to: prije pripusta, zatim u treem te u devetom mjesecu graviditeta, kako bi se prevenirao herpesvirusni pobaaj. Kako je na ovom mjestu nemogue opisati sve bolesti protiv kojih se konji cijepe, rei emo stoga u danaĹĄnjem tekstu neĹĄto o rinopneumonitisu tj. herpesvirusu konja.

AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivĹĄa Veterinarska stanica d.o.o. akovec): deĹžurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 12 sati, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta

JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - deĹžurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PRELOG: Specijalizirana ambulanta za male Ĺživotinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: deĹžurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREIĹ &E: Veterinarska

Rinopneumonitis konja To je virusna bolest koja se primarno manifestira blagim res-

piratornim sindromom, a na nj se nadovezuje pobaaj u kobila obino izmeu 7. i 10. mj. breosti, rijetko ranije. Bolest je joť poznata kao herpesvirusni pobaaj kobila, in luenza catarrhalis ili in luenza equorum. Respiratorni oblik bolesti ťiri se kontaktom ili aerosolom. Uzronik se izluuje nosnim iscjetkom. Respiratorne manifestacije bolesti preteŞno se javljaju u Şdrebadi odbijene od sise i u godiťnjaka, a infekcija je najeťa ujesen i zimi. Inkubacija, kod respiratornog oblika traje 2 do 12 dana. Životinje koje boluju od nekomplicirane virusne infekcije imaju febru 38,8 do 40,5 stupnjeva Celzijusa- hiperemiju nosne sluznice, serozni rinitis, blagi konjuktivitis i neznatno poveane podviline limfne vorove. Fetus se in icira u uterusu kobile tijekom stadija viremije (fetalni rinopneumonitis) pri emu ugine i bude pobaen. Kobile in icirane u kasnijem stadiju breosti obino oŞdrijebe Şivo Şdrijebe. Ono je, meutim slabo i vrlo je podloŞno se-

kundarnoj infekciji npr. s hemolitikim streptokokima. Kobile koje su pobacile valja izdvojiti, pobaeni fetus neĹĄkodljivo ukloniti, a okolinu dezin icirati. LeĹžiĹĄte kobile ostaviti prazno neko vrijeme. Tek nakon ĹĄto se utvrdi uzrok pobaaja ili kobila prestane biti izluiva uzronika, moĹže se vratiti u svoje leĹžiĹĄte. Kada se u staji pojavi virusni pobaaj, treba vakcinirati sve kobile do 9. mjeseca gravidnosti. Branimir Novak, dr. vet. med.

DEŽURNI VETERINARI ambulanta Mursko Srediťe: deŞurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: deŞurni veterinar mob. 098/465-470. ONJA UBRAVA: Ambulanta onja ubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. OMAŠINEC: Ambulanta omaťinec: deŞurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24.

15

Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pruŞanje veterinarskih i veterinarskosanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te servis muznih aparata. RANO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sati. EŽURNI TELEFON: 040 645 058.

Meimurski vrt – Grab naĹĄ svagdaĹĄnji Neka Ĺživi veljaa! Evo, donjela je i prvi praznik pred nas. Nije crven na kalendaru, ali je crven u srcu. To je 14.veljaa, to je praznik ljubavi, to je dan kad se ftieki Ĺženiju. Nemojte zaboraviti u subotu izljibiti sve koje sretnete. Volim sve dobre prie. Sve prie koje nas tjeraju na neko pozitivno djelovanje. Valentinovo je jedna od njih. Zato ne ekajte da vas ‘drugi’ izljube. Izljubite sve manje i viĹĄe poznate face koje sretnete. Za ljubljenje tad ne treba nikakvo objaĹĄnjavanje. Tek provjerite da ti ‘drugi’ nemaju gripu. Ako ste Vi virotini, onda svoje oduĹĄevljenje pokaĹžite na neki drugi nain. Tilandsije su idealan poklon. Opet volim svijet. Ako mene pitate, zima je ve stvar proĹĄlosti. JoĹĄ se rita? I joĹĄ e biti zima? Glavno da je mom srcu toplo. Obini grab svi poznaju. Kod nas se javlja u nizinskim mjeĹĄovitim ĹĄumama s hrastom kitnjakom. Kao naĹĄa autohtona biljka dobro se prilagoava uvjetima sredine, lako se razmnoĹžava sjemenom, podnosi zasjenu, podnosi obrezivanje, ima jaku izdanaku snagu. Sve su to karakteristike koje su ga u proĹĄlosti inile najeĹĄom biljkom za Ĺžive ograde. Za tu je namjenu pogodan i zato ĹĄto suho liĹĄe u jesen joĹĄ dugo ostaje na granama pa je ini dobrom zaĹĄtitom od vjetra i skloniĹĄtem za ptice. Sada grabove Ĺživice viĹĄe nisu tako este. Primat joj je preuzela kalina (ligustrum) koji se lako razmnoĹžava i to reznicama pa je cijena podizanja takve Ĺživice manja. Iako u manjim vrtovima rijetko dolazi kao samostalni soliterni hortikulrurni element, u parkovima , drvoredima i ostalim oblicima urbanog ĹĄumarstva, sve je eĹĄa njego-

va sadnja. Sadi se grab kao osnovna vrsta ali i hortikulturno uzgojeni varijeteti stupastog ili pendulastog (tuĹžnog) oblika kroĹĄnje. Stupasti kultivari su Carpinus betulus ‘Fastigiata’, C.b. ‘Columnaris’ i C.b. ‘Frans Fontaine’ koji se mousobno razlikuju po brzini rasta i zbijenosti kroĹĄnje. Mora se spomenuti da su svi oni u mladosti izrazito stupastog, uskog rasta ali se njihove kroĹĄnje kasnije proĹĄire. Tako je normalna ĹĄirina kroĹĄnje ‘Fastigiata’ graba u punoj izraslosti kod visine 18 m od oko 12 do 15 m. ‘Columnaris ostaje neĹĄto uĹži. Ali i niĹži. ‘Frans Fontaine’ koji je uzgojen u Nizozemskoj 1983. godine kod visine 10 m zadrĹži promjer kroĹĄnje oko 3m. On je, dakle, pravi stupasti kultivar. Grab ne postavlja posebne zahtjeve na tlo. Njegov korijen uspostavlja mikoriznu zajednicu s gljivicama na korijenu pa mu bolje odgovaraju svjeĹža i lagano kisela tla. Podnosi visoku podzemnu vodu i eventualna kraa razdoblja prezasienosti tla vodom bolje nego pretopla i isuĹĄena tla. Iako voli da je tlo bogato opskrbljeno hranjivima (tad brĹže raste) nije niĹĄta straĹĄno ako ga godinu ili dvije zaboravite kog gnojenja. Ako drĹžite do toga ĹĄto Vam priroda piĹĄe u vaĹĄu knjiĹžicu dobrih djela posadite grabovu Ĺživicu na mjestu one ograde koju ste planirali betonirati proljetos. Sjeat e se unuci da je djed vjerovao u zelenije sutra. Lijepo Vas pozdravlja IVA!


3. veljae 2009.

16

IZMEU Sv. Marije i Donje Dubrave

LADISLAV KRAR protestira zbog naina obrauna vode

Divlje odlagalište otpada

To je sramota, osamdeset kuna za etiri kubika U redakciju Meimurskih novina razljuen zbog naina obrauna vode i kanalizacije došao je Ladislav Krar iz Makovca. Ogoren je što zbog svega etiri kubika vode plaa 80 kuna, što je 20 kuna po kubiku. - Mui me to što je gospodin gradonaelnik Šalamon dozvolio gospodinu Zorecu taj namet dati ljudima na džep, jer toliko voda ne košta u cijeloj Hrvatskoj po kubiku koliko u Meimurju. A mi smo na vodi na jednom velikom bazenu vode, kod nas je voda najskuplja u Hrvatskoj. To je sramota od strane gradonaelnika i to je moje mišljenje, on bolje da se ne kandidira više za gradonaelnika, ako je

pametan. Više ljudi ne budu glasali samo za ljude koji samo sebi za džep gledaju kaj budu oni gospodarili takvim gradom kak je akovec. Trošim etiri kubika vode, a osamdeset kuna plaam, živim u Makovcu samo sa suprugom, kazao je Krar. - Kad je Zorec dao zahtjev za takvo poskupljenje vode, njega je Gradsko poglavarstvo trebalo s direktorske stolice skinuti i staviti poštenog ovjeka, a ne koji bude privrednik na džepovima graana, mišljenja je Ladislav Krar, ogoren na ovakav obraun vode. - To je moje mišljenje, kaže Krar, a to je mišljenje i puno graana nezadovoljnih ovakvim postupcima. (BMO)

“Neupuen” i “ljubomoran” roditelj je u pravu U prošlom sam broju proitala zanimljiv lanak, zapravo dva lanka gdje se spominje plesni centar Livi iz akovca. Sa jednim se u veini navoda slažem dok se drugom moram malo posvetiti bez obzira da li ete objaviti ovo moje negodovanje ili ne, ali bih voljela da i vi budete upoznati sa nekim istinitim injenicama. Kako sada bez straha po posljedice za svoju djecu jer su završila osnovnu školu mogu slobodnije obznaniti neke stvari. Roditelji ili neupuen i ljubomoran roditelj kako se navodi u obraanju gospoe Striak su u pravu i treba im estitati na hrabrosti. U djelu navoda sa kojima sam i ja upoznata i iskusila ih na svojoj koži. Istina je ljudi da

estetikheretik

je moje dijete moralo za bolju ocjenu upisati plesni teaj u PC Livi na “preporuku” ovdje svakakvim titulama nahvaljenog profesora Striak, i nije bio jedini. Gospoa Striak stoji svojim imenom i prezimenom iza svake svoje rijei pa je malo teško objasniti onda kako to da su prošle godine djeca za Valentinovo na organiziranom plesu bez naknade za sudjelovanje morali platiti 50,00 kuna kotizacije za pojedinca, odnosno 100,00 kuna po paru, a sve u dobrom duhu bez naknade. Tu informaciju znam iz razloga što mi je neakinja nastupala na tom organiziranom plesu. Isto je tako poznata informacija da se na plesnim turnirima državnog ranga plaa upisnina

od 20,00 kuna, a to znam jer plešu i sada neka djeca mojih poznanica u spomenutom sportskom klubu i postoje informacije da su se neki plesai ucjenjivali ocjenama u sluaju odlaska iz kluba. Nadam se samo da su roditelji upoznati sa problemima svoje djece, jer neka se djeca ne usude doma ispriati što im se sve dešava u školi. Na kraju bih samo dodala da ja nisam kao seosko dijete nacifrana kojekakvim titulama i nisam bila najbolja studentica ali znam zbrojiti dva i dva. Voljela bih kada bi se i drugi roditelji oglasili za prava svoje djece bez bojazni da e im djeca biti kažnjena ili snositi posljedice prilikom završavanja škole. (podaci o autoru poznati uredništvu)

Vesela djeja družina, svaki dan, na našoj televiziji pjeva vrlo primjetivu pjesmicu “Lijepa naša Hrvatska”, kojom pozivaju na akciju “Više cvijea, manje smea”. Rekli bismo: odlian spot, izvrsna pjesma, lijepa akcija, emotivno sreena i vrlo korisna poruka. Kad bismo slušali samo pjesme, ustvrdili bismo da živimo u zemlji iz bajke, no, gle uda, kad se iz pjesnikih snova vratimo u grubu realnost popikavamo se o smee, a “Lijepa naša” odjednom postaje veliko odlagalište otpada. Ovim putem željela bih vam obratiti pažnju na divlje odlagalište otpada koje se nalazi tik do same rijeke Drave, na putu od Svete Marije do Donje Dubrave, pri skretištu u hotel Golf. Vrlo je vjerojatno i oito da komunalni redar Opine Donji Vidovec nije primijetio to divlje odlagalište smea, jer se ono skuplja ve jedno duže vrijeme. Poznato je da ono nije legalno, jer se u blizini nalazi natpis na zelenoj ploi “STROGO ZABRANJENO ODLAGANJE SME&A”. Dali komunalni redar sam sebi zatvara oi ili ne obavlja posao za koji ga opine plaaju, pitanje je koje bismo mu mogli postaviti jedino kad bi ga našli na radnom mjestu, što je gotovo nemogue. Graani su takoer primijetili da se na divljem odlagalištu otpada zaustavljaju automobili sa zagrebakim registracijskim oznakama. Takoer mogu spomenuti nedavno zatvoreni deponij u susjednom mjestu Donja Dubrava u koji je uložena podosta velika svota novca da bi se na kraju politikim putevima dogovorilo da otpad iz našeg sela odvaža jedna irma iz Preloga, koju moramo plaati, dok se na naš tzv. “zatvoreni deponij” nou dovoze kojekakvi otpadi. Vrlo je vjerojatno da se deponij u Donjoj Dubravi, koji se nalazi izvan sela, nije zatvorio, ovakva

divlja odlagališta smea nebi ni nastajala ni postojala. Pošto problema oko deponija nije bilo, znai bio je ograen žianom ogradom, tamo je bio zaposleni ovjek koji je sreivao odlagalište, a odvoz se vršio srijedom i subotom, nije mi jasno zašto je zatvoren? Propagandna izjava Hrvatske turistike zajednice se ni u kom sluaju nemože spojiti s ovim stanjem, jer ne da taj divlji deponij unakazuje prirodu, znai naš turizam, nego je još vei problem što se samo nekoliko metara dalje nalazi hotel Golf koji se svake godine sve više i više razvija, ali ovako nešto nemože poslužiti njegovu turistiku razvoju kao ni napretku okolnih mjesta. Kao da danas živimo u vremenu u kojemu su se izgubili mnogi moralni i civilizacijski kriteriji i postali bezvrijedni razliiti propisi i obveze i gdje je jednako materijalno i duhovno siromaštvo. Zato i nije udno da u posljednjih desetak dana dok djeica na televiziji predivno pjevaju prekrasnu pjesmu “Lijepa naša Hrvatska”, dotle u mom (ali i u vašem) susjedstvu rastu barem tri nove hrpe smea na divljim odlagalištima. (KM) Piše: Bruno estetikheretik Kontrec

STUDIO ZA UŽ IVAOCE PROSTORA

Adaptirana kua kao studentski dom Poštovani! Redoviti smo itatelji Meimurskih novina pa tako i stalno pratimo Vašu rubriku o ureenju prostora i dopadaju nam se Vaša originalna rješenja po pitanju rasporeda prostorija i namještenja istih. Zato smo vam se i mi odluili javiti i zamoliti za savjet. Kupili smo staru kuu koja nije funkcionalna pa joj je potrebna adaptacija. I zbog toga Vas molimo za savjet. Željeli bi iz ovog velikog stana dobiti dva manja koja bi mogli koristiti studenti. Mjesta za ulaz ima i s jedne i s druge strane. Nosivi zidovi su deblji, a ostali se mogu rušiti. Iznad stepenica, hodnika i kupaonice je samo deka i nema krova. Krov je samo iznad soba i kuhinje. Ispod cijele kue je podrumski stan. Budui da je na krovu šator krov i ve je dotrajao, potrebno ga je zamijeniti. Tako smo zamislili da bi i u potkrovlju mogli nai rješenje za još dva stana. Svaki od stanova bi trebao sadržavati

jednu spavau sobu, dnevnu sobu, kuhinju, kupatilo i mali hodnik. U prilogu vam šaljemo skicu stana. Unaprijed zahvaljujemo, Verica i Toni Poštovani, kua koju ste kupili ima sasvim pristojnu kvadraturu; 120 m2 po etaži, meutim, dva nosiva zida de facto de iniraju prostor i dijele ga na tri dijela. Unato tome, uspio sam popratiti vaše zahtjeve. Prvi kat Tražili ste da na tom katu izvedem dva stana za studente. Cijeli kat sam simetrino odijelio na dva dijela tako da sam dobio dva stana zrcalno postavljena. Sam ulaz i hodnik kod njega je ostao takav kakav je i bio osim kupaonice koju sam pretvorio u jednu zajedniku prostoriju – spremište. Iz tog hodnika se ulazi u drugi, manji u kojem se nalaze ulazi u stanove, kao i stepenice za gornji kat. Stanovi su površine cca 37,00 m2 i to je sasvim dovoljno za 2 studenta po stanu. Kod ulaza sam postavio garderobni ormar i ogledalo, a tono preko ulaznih vrata je ulaz u kupaonicu.

U nastavku je priruna kuhinja sa svim potrebnim elementima i mali blagovaonski stol za 2-4 osobe. U krajnjem dijelu stana nalazi se jedna soba koju koriste oba studenta/studentice i u nju sam predvidio 2 kreveta sa nonim ormariima, 2 garderobna ormara, 2 radna mjesta i 2 ormara za knjige. Sasvim dovoljno za studentske potrebe. Mijenjao sam poziciju vrata na nosivom zidu, ali tu poziciju, kao i mogunost da se ona mijenja bi trebao odobriti strunjak za statiku – graevinski inženjer/statiar.

Drugi kat – potkrovlje Na kat se ulazi po stepeništu kojeg sam postavio na sredini kue i im se dolazi na kat, sa jedne i druge strane nalaze se ulazi u stanove. Pošto je površina tih stanova takoer cca 37,00 m2, bojim se da je to

nedovoljno za apsolutno sve vaše zahtjeve. Ipak, pokušao sam ih uskladiti u samu dispoziciju prostora. Ali prije moram napomenuti da bi najmanja visina nadozida trebala biti minimalno 1,2 m. Kod ulaza u stan predvidio sam prostor za vješanje ili za garderobni element koji e biti u funkciji elementa u hodniku. Kuhinja ima iste elemente kao i kuhinje u stanovima na prvom katu. Dnevni boravak je u istoj prostoriji kao i kuhinja, te blagovaonski dio u koji, takoer mogu stati 2 – 4 osobe. U nastavku stana je mali hodnik iz kojeg se izlaz na balkon iznad glavnog ulaza u kuu. Sa lijeve strane hodnika postavio sam ulaz u kupaonicu sa WC-om. Spavau sobu sam postavio na suprotnom kraju stana i nju sam odvojio sa kliznim vratima kako bi dobili na prostoru.

Što se tie samog ureenja interijera pokušajte razmišljati na nain da opremite stanove moderno i mladenaki. Cilj je, ako ete iznajmljivati stanove studentima da oni dobe dojam da su za njih i raeni. U svakom sluaju, tako ete privui više studenata i lakše i brže ete izdati stanove. Uskladite boje u mladenakim

kombinacijama, investirajte u namještaj koji e im, takoer odgovarati. Dodajte dekoracije i detalje koji bi njima mogli biti zabavni. U kratko, pokušajte iz te kue stvoriti mali studentski dom. Jer, ako uspijete iznajmiti svih 12 kreveta koliko ih ima u kui, on to, u stvari i jest.

Trebate li besplatan savjet, javite se! Ako sanjate o svom prekrasno ureenom domu, usklaenih boja i stilova, možda vam mi možemo pomoi. Javite nam se i “Estetikheretik studio” e pokušati odgovoriti na vaša pitanja, riješiti vaše dvojbe i dati vam koji savjet o ureenju. Zato ve ovaj tjedan pošaljite tlocrt ili konkretan opis (ili crtež) svog stana, kue ili neke prostorije u svom domu. Ono što je bitno, oznaite strane svijeta, sve prozore i vrata te nosive zidove. Važno je da napišete i dimenzije (duljine i visinu) prostora. Tlocrte ili skice zajedno sa svojim podacima (koje neemo objaviti) šaljite na adresu Meimurskih novina – Ivana Mažurania 2, 40 000 akovec ili ih jednostavno skenirajte ili fotogra irajte i pošaljite na e-mail: redakcija@mnovine.hr ili info@estetikheretik.com.


RELIGIJA

3. veljae 2009.

17

USUSRET STEPINEVU 2009.

BOG mojih detalja

Trpio je za ljude i Crkvu

Isus niĹĄta ne zahtijeva

Ove godine navrĹĄava se 49 godina od smrti zagrebakog nadbiskupa kardinala 'lojzija Stepinca i 11 godina od njegova proglaĹĄenja blaĹženim. Kardinal 'lojzije Stepinac umro je 10. veljae 1960. godine na Ĺžupnom dvoru u KraĹĄiu, gdje je bio u kunom pritvoru, na koji ga je u montiranom politikom procesu 11. listopada 1946. godine osudio komunistiki reĹžim. Tonije, kardinal Stepinac osuen je na 16 godina zatvora, koji je zapoeo odsluĹživati u zatvoru u epoglavi 19. listopada 1946. godine. z epoglave je Stepinac interniran u kuni pritvor u KraĹĄi, gdje je trpei bolove, policijsku torturu i podnosei uinjenu mu nepravdu pri punoj svijesti duĹĄu predao onome u kojega se uzdao. (“U Tebe se +ospodine uzdamâ€?, bilo je biskupsko geslo 'lojzija Stepinca.) Kardinal Stepinac za ljude i crkvu nije trpio samo tih 15 godina koliko je bio zatoen. Trpio je od samog stupanja u sluĹžbu zagrebakog nadbiskupa 7. prosinca 1937. godine. Osobito teĹĄko razdoblje za Stepinca i Crkvu u Hrvata bilo je tijekom . svjetskog rata i godinama po njegovu zavrĹĄetku.

jui sve nas na patnje Židova, ne moŞemo se oteti dojmu da oni koji toboŞe ťtite interese Židova pod krinkom antiaťizma ne kaŞu da je Stepinac zaista Pravednik meu ljudima. stina, Židovska opina u Zagrebu nije se kao mnogi drugi protivila beatiikaciji Stepinca, ali nije niťta uinila da svijetu kaŞe da je Židove spaťavao dovodei u opasnost vlastiti Şivot. Kardinal 'lojzije Stepinac blaŞenim je proglaťen 3. listopada 1998. godine u Mariji Bistrici, pod rukama i rijeima Svetog Oca vana Pavla . PoboŞni ťtovatelji BlaŞenog 'lojzija Stepinca vjeruju u njegovo proglaťenje svetim. (Stjepan Mesari)

VARAŽDIN

Sveta misa 9. veljae

Nikad Pravednik mira Tih teĹĄkih godina nadbiskup Stepinac stalno je bio izloĹžen verbalnim i fizikim nasiljima. Vlast ga je pritiskivala jer se protivio protuĹžidovskim i protusrpskim zakonima, a komunisti koji su dolazili na vlast osuivali su ga za suradnju s okupatorima.

Na blagdan Krista Kralja 1942. godine Stepinac je s propovjedaonice rekao kako su svi ljudi, svih rasa, djeca BoŞja. Naglasio je kako se ne smije istrjebljivati Cigane i Židove zato ťto se misli da su oni niŞa rasa.

Zna se da je nadbiskup Stepinac spasio Şivote mnogih Židova, no nikada nije od strane Židova dobio titulu Pravednik meu ljudima. Danas kada se ponovno mnogo govori o Holokaustu, stalno podsjea-

Sveenici i vjernici VaraĹždinske biskupije Stepinevo e obiljeĹžiti u ponedjeljak 9. veljae. U predveerje Stepinevog u 18 sati u VaraĹždinskoj katedrali svetu misu e predvoditi varaĹždinski biskup monsinjor osip Mrzljak, u koncelebraciji sa sveenicima itave biskupije. Ujedno e tog dana biti obiljeĹžena i proslavljena obljetnica posvete osipa Mrzljaka za biskupa. U Zagrebakoj katedrali Stepinevo e biti obiljeĹženo 10. veljae, a veernju e misu u 19 sati predvoditi zagrebaki nadbiskup kardinal osip Bozani. (sm)

Poetak susovog javnog djelovanja obiljeĹžen je njegovim pozivom kojeg je uputio u +alileji: ÂťPribliĹžilo se kraljevstvo BoĹžje! Obratite se i vjerujte evanelju!ÂŤ Kraljevstvo BoĹžje je Bog koji je doĹĄao sasvim blizu ljudi. UĹĄao je u njihovu povijest, i tu odluio ubudue ostati. tako edan izmeu nas, svima poruuje: Obratite se i vjerujte evanelju! Obraenje u susovim ustima nikad nije bio sinonim odricanja, napora ili Ĺžalosti, nego sinonim slobode i radosti. Ne radi se o duhovnoj recesiji nego o duhovnom napretku. U staro doba, prije susa, obratiti se znailo je ÂŤvratiti se unatragÂť. Obraenje je pokazivalo da smo u jednom trenutku svoga Ĺživota shvatili kako smo ÂŤpogrijeĹĄili cestuÂť; da smo se zaustavili, predomislili i odluili promijeniti naĹĄe ponaĹĄanje, tj. ponovno poeli slijediti zakon. To je zaokret na startnu poziciju. Moralno obraenje. sus mijenja znaenje obraenju. Za susa obraenje viĹĄe nije vraanje na startnu poziciju, nego skok naprijed, u Kraljevstvo, u osloboenje, u spasenje. Obratiti se za susa znai pustiti da spasenje doe k nama, besplatno. Obraenje i spasenje su promijenili svoja mjesta. Nije najprije obraenje, a potom spasenje, kao nagrada. Nego je najprije spasenje, kao besplatni dar BoĹžji, a zatim obraenje kao odgovor. Zato je susova poruka ÂŤradosna vijestÂť, jer niĹĄta ne zahtijeva unaprijed. vaneosko obraenje je uvijek dar. Bog

PiĹĄe: vl. Antun Ĺ tefan od ovjeka ne oekuje prvi korak. Takvo bi spasenje bilo nagrada za napore. Ne, nego najprije milost ili dar, a potom ovjekov angaĹžman. Diskretno i ritmom kojim moĹže ii svaki na svoj nain. Ne najprije zadaa nego dar; ne zakon nego milost. Ono ĹĄto sus svima kaĹže je: obratite se, to jest vjerujte! Obratite se vjerujui. Vjera su vrata kroz koja ulazimo u Kraljevstvo. Ui u Kraljevstvo znai obratiti se. Besplatno i bez zasluga. ' to svatko moĹže jer svatko moĹže vjerovati zato jer nas je Bog stvorio sposobne za to. Radi se o pristanku. Vjera je in kojim ‘pristajemo’ (slobodno prihvaamo) da Bog bude naĹĄe osloboenje. Poziv na obraenje zato nije prijetnja, neĹĄto ĹĄto bi nas trebalo rastuĹžiti i prisiliti da hodamo spuĹĄtene glave. Naprotiv, evaneosko obraenje je dar, i zato poziv na slobodu i na radost.

DUHOVNI VELIKAN

Sveti BlaĹž, 3. veljae

ŽUPA OREHOVICA

Ostali bez Ĺžupnika VaraĹždinska biskupija je na svojim web stranicama objavila kako od 1. veljae 2009. preasni Stjepan Mosteak preuzima Ĺžupu Svetog Martina biskupa u VaraĹždinskim Toplicama.

sto tako se navodi kako e privremeno Ĺžupom Orehovica upravljati veleasni Nikola Mikuli, Ĺžupnik u Pribislavcu uz pomo veleasnog Danijela Bistrovia, Ĺžupnika u vanovcu. (sm)

Župnik Mosteak nije izdrŞao U subotu 24. sijenja kod potpisnika ovog teksta doťlo je dvoje mladih iz Orehovice kako bi rekli ono ťto svi znaju, a ne smiju ili ne Şele rei. - Vi piťete o Crkvi i molimo vas da napiťete i ovo. Vama budu ljudi vjerovali, a mi to Şelimo. No, molimo Vas, nemojte nas otografirati niti napisati naťa imena jer Orehovani, ne svi nego oni koji su protiv Şupnika, mogli bi nam se osvetiti, u dahu su rekli mladi i nastavili. - mali smo izuzetno dobrog i vrijednog Şupnika, no bilo je ljudi koji ga nisu voljeli te su ga vrijeali na ulici, pred crkvom ‌, posvuda. Najnoviji sluaj, koji je vjerojatno prelio aťu, jest taj ťto je jedan ovjek koji je pred tridesetak godina

kupio luster za crkvu Ĺžupnika izvrijeao i napao zato ĹĄto je Ĺžupnik stari zamijenio novim lusterom. ' itavu je crkvu obnovio i normalno je da je promijenio i luster. Napadala su ga kada je hodao ‘s kriĹžecom’. StraĹĄni su vam to ljudi. Nije im valjao Ĺžupnik NovinĹĄak. Nije im dobar bio Ĺžupnik onari, napadali su veleasnog Vukalovia i sad im ne valja Mosteak. Mi koji smo vjernici bojimo se da e nam biskup ukinuti Ĺžupu. Tko e htjeti doi meu takve ljude. +ori su od avola i nije udno ĹĄto veleasni Mosteak nije izdrĹžao, a tako je bio mudar i dobar ovjek, reklo je dvoje mladih ljudi koji Ĺžele Ĺžupnika i Ĺžupu. (Stjepan Mesari)

Živio je u 4. stoljeu, a zbog vjere je bio uhien i muen. Odrubljena mu je glava. Njegovo je ťtovanje raťireno diljem krťanskog svijeta. U Hrvatskoj ga osobito ťtuju u Dubrovniku i njegovoj okolici, gdje ga zovu sveti Vlaho. Stoljeima je zaťtitnik Dubrovnika. Na dan Svetog BlaŞa poslije mise u crkvama sveenici kratkim obredom vjernicima blagoslivljaju grlo. Obiaj tog blagoslova nastao je na temelju legende prema kojoj je BlaŞ, dok su ga vodili na stratiťte, svojim blagoslovom ozdravio mladia koji se guťio od riblje kosti koja mu je zapela u grlu. Na spomendan Svetog BlaŞa imendan slave svi koji nose ime BlaŞ, BlaŞenko, Blaťko, Vlaho, BlaŞenka, Vlahica. (sm)

IMENDANI I BLAGDANI utorak, 3. veljae BlaĹž, Vlaho, Dubravko srijeda, 4. veljae 'ndrija, Veronika, zidor etvrtak, 5. veljae 'gata, agoda, +oran petak, 6. veljae Pavao, Doroteja, Dorica subota, 7. veljae Rikard, BoĹžidar, DrĹžislav nedjelja, 8. veljae eronim, erko, Mladen ponedjeljak, 9. veljae 'polonija, Sunana

RIJEI MUDRE Preasni Mosteak viĹĄe ne stoluje u Orehovici

“ma ljudi koji od svog bogatstva nemaju niĹĄta osim straha da e ga izgubiti.â€? (D. Diderot)


18

Ognjen Vlahek (31) i BoĹĄka Ban - Vlahek (28) dobili su Matildu, roenu 21. sijenja u 19,45 sati.

NOVI ŽIVOT SE RAA

Stjepan (26) i Bernarda (22) Vrani iz Podturna dobili su Luku, roenog 23. sijenja u 6,35 sati.

3. veljae 2009.

Marko (29) i Željka (25) Obadi iz akovca dobili su Lukasa, roenog 23. sijenja u 3,10 sati.

Damir Pasler (32) i Renata Jurini (34) iz Orehovice dobili su Korinu, roenu 23. sijenja u 20,35 sati.

Dario (30) i Tatjana (26) Cenko iz Donjeg Vidovca dobili su Stjepana, roenog 26. sijenja u 14,45 sati.

Mario (26) i Ivana (23) Podvez iz Makovca dobili su Ivana, roenog 26. sijenja u 18,45 sati. Imaju i Niku (1).

Miro Levai (23) i Ljiljana OrĹĄuĹĄ (22) iz Murskog SrediĹĄa dobili su Emilija, roenog 25. sijenja u 20,30 sati. Po bracu je doĹĄao i Karlo (2). Ivan (28) i Mojca (28) Kovai iz Lopatinca dobili su Mihaela, roenog 21. sijenja u 23,45 sati. Po bracu je doĹĄao i Rafael (3).

Željko (32) i Ivana (26) Fabi iz Donje Dubrave dobili su Ivana, roenog 24. sijenja u 13,10 sati. Po bracu je doťao i Roko (4).

MT “LEPTIRI� poklanja benkicu i partlek

Tomislav (27) i Valentina (22) Granatir iz Oporovca dobili su Ivana, roenog 26. sijenja u 9,50 sati.

Boris (24) i NataĹĄa (24) OrĹĄuĹĄ iz Orehovice dobili su Predraga, roenog 23. sijenja u 2 sata. Imaju i Gracijelu (6), Benjamina (5) i Valentina (3).

Benkicu, partlek i 10 posto popusta u prodavaonicama Leptiri dobivaju naĹĄe novoroene bebe, iji se roditelji pristanu fotogra irati za rubriku “Novi Ĺživot se raaâ€? MMURSKH NN'. Prigodnim e ih poklonom obradovati naĹĄ fotograf. Darove za male bebe omoguio je vjerni i paĹžljivi sponzor, tvrtka M tvornica trikotaĹže iz Ĺ trigove.


Mr. sc. Vladimir Kalšan, ravnatelj Muzeja Meimurja, jedan je od najzaslužnijih za uspješnu manifestaciju No muzeja koja je privukla brojne posjetitelje u Stari grad. (str. 2)


2

ME\IMURSKE NOVINE 3. veljae 2009.

Oko stolova s gastronomskim delicijama stalno je bila gužva

Posjetitelji su mogli besplatno razgledavati postave Muzeja

NO MUZEJA ponovno privukla posjetitelje u Muzej Meimurja

Uživalo se uz tamburaše, veprovinu i autohtone meimurske proizvode - Nek se zna da smo od navek fino jeli, a borme i pili, jedna je od izreka Zlatka Puntijara, poznatog ugostitelja i strastvenog kolekcionara kuharica. Neke najvrjednije primjerke iz njegove kolekcije Meimurci su dobili priliku vidjeti na izložbi u Muzeju Meimurja akovec koja je otvorena prošli petak u sklopu maniestacije “No muzeja”. Nije nedostajalo ni gastronomskih delicija u kojima su posjetitelji uživali. Kulturnu maniestaciju “No muzeja” naš je Muzej organizirao u suradnji s Hrvatskim muzejskim društvom. To je akcija koja se u Hrvatskoj održava etvrti put, kod nas po drugi put, a ove se godine osim u akovcu realizirala u muzejima i galerijama u 31 gradu diljem zemlje. Kod nas se “No muzeja” ponovno pokazala kao velik uspjeh. Okupio se zavidan broj posjetitelja koji su od 18 pa sve do 1 sat ujutro znatiželjno razgledavali postave Muzeja i uživali u bogatoj trpezi, jer ove je godine maniestacija bila u znaku gastronomije. Tako je u izložbenom salonu otvorena izložba kuharskih knjiga iz zbirke “Puntijar” (najbogatija

Zlatko Puntijar predstavio je najvrjednije primjerke iz svoje zbirke kuharskih knjiga

zbirka kuharica u ovom dijelu Europe). Zbirka Zlatka Puntijara obuhvaa preko 2.000 naslova kuharskih knjiga. Zahvaljujui njegovom hobiju sada se u Muzeju može vidjeti najstarija kuharica koja postoji u Hrvatskoj - “Ein neu

Kochbuch” Maxa Rumpelta, glavnog kuhara kneza od Mainza iz 1581. godine. Rije je o jedinoj kopiji kuharice koja je ukradena iz Nacionalne biblioteke, a koju Puntijar priprema za tisak, na hrvatskom jeziku. Tu je i prva kuharica tiskana na hrvatskom jeziku - “Nova zajedno složena kuharska knjiga Ivana Brilinga, kanonika zagrebakog Kaptola” iz 1813. godine, Deželieva “Hrvatska kuharica” iz 1877., “Nova zagrebaka kuharica” Marije Kumii iz 1888. Osim toga, ovdje je izložena kuharica koja bi danas bila u trendu, vegetarijanska kuharica iz Leipziga iz 1916. godine, dok je prvu hrvatsku vegetarijansku kuharicu izdala Šreanija Bernas 1934. godine i nazvala je “Kuhanje na ulju”. Osim kuharica, izložba obuhvaa i dio pribora koji se nekad koristio i koji je prije nekoliko stoljea bio od pomoi u kuhinji i stare ilustracije vezane uz kuhanje. Pored zanimljive izložbe, koja ostaje otvorena do 7. veljae, i besplatnog razgledavanja svih postava Muzeja, održano je i predstavljanje te degustacija autohtonih meimurskih prehrambenih proizvoda ija je zaštita u tijeku: mesu z tiblice i buina ulja

te vina pušipel. Posjetitelji su mogli probati i veprovinu u crnoj juhi, recept korišten i na dvoru Zrinskih. Maniestacija “No muzeja” uistinu je ponovila prošlogodišnji uspjeh, a iz Muzeja su najavili mogunost da se sline akcije organiziraju i u toku godine, posebno u ljeti. - Ve imam najave ljudi da bi takve stvari trebalo organizirati eše i u ljeti. Vidjet emo, ako uspijemo nabaviti sponzore, vrlo rado emo takve stvari napraviti ponovno. Htjeli bismo ljudima pokazati da to nije samo muzej nas zaposlenika, nego da je to i njihov muzej, svih Meimuraca koji vole kulturno - povijesnu baštinu. Možda emo baš na ovaj nain ljude više senzibilizirati za naše kulturno - povijesno naslijee i možda e svi ovi naši napori koje inimo da bismo zaštitili pokretnu, nepokretnu i duhovnu baštinu i više uroditi plodom. To je dio našeg identiteta i za to se isplati boriti, zato emo i dalje organizirati ovakve akcije, kazao je mr. sc. Vladimir Kalšan, ravnatelj Muzeja. S tim se rijeima i mi slažemo i definitivno želimo više ovakvih maniestacija. (mn)

PROLJETNO/LJETNA sezona Centra za kulturu

Bogat program i nekoliko važnih obljetnica U Centru za kulturu akovec predstavljen je program nove proljetno/ ljetne sezone. U ovoj godini obilježit e se nekoliko jubileja, u listopadu 60. obljetnica Tribine akovec etvrtkom, u studenom 15. Jazz aira, te 200. obljetnica smrti Josea Haydna u veljai. Ove sezone Centar

Ansambl Lado ove godine slavi 60. obljetnicu rada

nam nudi ukupno šesnaest programa, od toga devet kazališnih predstava, tri filma, tri koncerta i nastup ansambla Lado, koji takoer obilježava 60. obljetnicu rada. Nakon odlinih Kauboja, koji su otvorili kazališnu sezonu prošli tjedan, ovaj tjedan igra komedija “Sve o muškarcima” Teatra Gavran. Sredinom veljae, tonije, u etvrtak 12., na redu je premijera domaeg filma “Niiji sin”, a tjedan dana kasnije koncert e održati violinistica Laura Vadjon i embalist Krešimir Has. Posljednja u veljai igrat e Scena Gorica s predstavom “Pijani proces”. I ožujak nudi zanimljive stvari, predstave “Brana” kazališta Gavella i “Sumnju” Planeta Art, ve prije spomenuti nastup Lada i film Gorana Rušinovia “Buick Riviera”. Kad govorimo o predstavama, treba spomenuti i da Kazališna družina Pinklec za svibanj priprema novu premijeru u kooprodukciji s varaždinskim HNK-om i Gradskim kazalištem

Sisak. Kao i svake godine, oekuju nas vrhunske izložbe domaih i stranih autora. Nakon izložbe Likovnog udruženja akovec, u veljai izlaže Varaždinac Živko Toplak, dok u ožujku uz meunarodni Dan žena dolazi ULUPUH-ova izložba posveena liku žene. U svibnju izlaže domai autor Veljko Posavec, a u lipnju Talijan Dario Raaele Orioli. Ni filmski program nee zaostajati kvalitetom. Krajem veljae održat e se i Filmofilija na kojoj e biti prikazano deset vrhunskih ostvarenja, pobjednici meunarodnih estivala. Što se koncerata tie, u narednim nas mjesecima oekuje nekoliko odlinih nastupa. Do poetka ljeta održat e se ak etrnaest koncerata, od ega izdvajamo nastup Sare i Andreasa Domjani, jednih od najmlaih studenata akademije u Kölnu. Ponovno emo moi uti i Anelka Igreca, te Zagrebake soliste koji povodom Dana Grada akovca svoj koncert poklanjaju svim graanima.

U ožujku na Tribini igra Gavellina predstava “Brana” Ponovo poinje i Jazz srijeda. Ve ovaj tjedan gostuju mladi jazzeri iz Srednje glazbene škole Varaždin, a u goste e doi i Big band Nagykanizsa te Dixieland band Murska Sobota. U svibnju nas ve standardno oekuje Majski muziki memorijal “Josip Štolcer Slavenski”, 36. put po redu. Od zanimljivijih nastupa treba istaknuti nastupe Simonijskog orkestra i Mješovitog zbora HRT-a, te Gudaki kvartet Niziol sastavljen od virtuoza iz cijelog svijeta. (mn)


3

3. veljae 2009. ME\IMURSKE NOVINE

AKTUALNE IZLOŽBE AKOVEC - izložbeni prostor Centra za kulturu – (od etvrtka 5. veljae) izložba akvarela Živka Toplaka. Slika od 1968. godine, a od 1974. godine izlaže iskljuivo akvarele na više od 100 samostalnih i preko 300 skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Izložbeni salon Muzeja Meimurja akovec - izložba kuharskih knjiga iz zbirke “Puntijar”. Zbirka Zlatka Punjara najbogaja je zbirka kuharica u ovom dijelu Europe.

Miljenko Hajdarovi pokazuje muzej izraelskom veleposlaniku Shmuelu Meiromu

Dvadeset i pet uenika povijesne grupe OŠ Šenkovec pet je mjeseci radilo na muzeju

OBILJEŽEN DAN HOLOKAUSTA u Osnovnoj školi Šenkovec

153.000 spajalica za žrtve holokausta Cijeli se svijet 27. sijenja s tugom prisjeao nevinih žrtava, njih više od 6 milijuna koji su stradali tijekom holokausta. Na taj je dan prije 63 godine zatvoren ozloglašeni nacistiki logor Auschwitz, u kojem je život izgubilo više od milijun Židova. Meunarodni dan sjeanja na žrtve holokausta obilježen je i u Osnovnoj školi Šenkovec gdje je u sklopu projekta “Uenje o ljudskim pravima na primjeru holokausta“ otvoren mali muzej holokausta u kabinetu škole. Projekt, iji je cilj potaknuti druge da promiu toleranciju i naue se poštivanju razliitosti te meusobnom uvažavanju, ostvaren je zahvaljujui 25 lanova povijesne grupe (Karolina Novak, Goran Toplek, Martina Dobrovi, Mateo Vugrinec, Mirko Zemlji, Luka Radikovi, Luka Sulejmani, Damir Simovi, Dunja Holcinger, Lea Lesar, Sanela Sever, Karla Kolar, Emanuel Radikovi, Eneja Zadravec, Andreja Toplek, Zvonimira Kati, Andreas Bubek, Karla Kutnjak, Sanja Belovari, Janja Belovari, Janja Palai, Dorian Leskovec, Robert Brki, Julija Janec, Melani Šparavec) i njihovom profesoru Miljenku Hajdaroviu. Upravo je Hajdarovi i pokrenuo cijelu akciju: - Prošlo ljeto dok sam bio u Jeruzalemu u meunarodnoj školi holokausta jedan je Kanaanin imao sjajnu ideju kako djeci približiti tu nesretnu priu o holokaustu. On je došao na ideju da u svijetu povežemo 60 škola i da svaka od tih škola napravi svoj muzej u kojem e spojiti 100.000 spajalica. Tako bi se došlo i do brojke od 6 milijuna Židova koji su poginuli za vrijeme holokausta.

Svaka spajalica simbolino predstavlja po jednu žrtvu holokausta Odluio sam predstaviti projekt našoj školi, gdje smo naišli na pozitivne reakcije i ovo je rezultat svega toga. Trenutno imamo podatke da to rade tri škole u svijetu osim naše, to su po jedna škola iz Kanade i SAD-a. Na muzeju su uenici povijesne grupe radili pet mjeseci, u kojih su uspjeli skupiti ak 153.000 spajalica, koje predstavljaju žrtve holokausta, od kojih su mnoge dobili i donaci-

jama izvan škole. Kutiju spajalica uenicima je poslao i Stjepan Mesi, predsjednik Republike Hrvatske. - Kvalitetna edukacija o strašnim stradavanjima iz nedavne prošlosti najbolji je nain da se uenike podui o nužnosti stvaranja tolerantnog ozraja i poštivanja ljudskih prava. Posebice me raduje što su ovaj projekt inicirali i osmislili uenici povijesne grupe, te uz pomo ostalih

uenika i djelatnika škole odluili biti aktivni sudionici društva te ukazati na opasnosti koje prijete od totalitar-

nih režima. Borbu protiv genocida, rasizma, antisemitizma, holokausta i nacizma treba voditi promicanjem jednakosti, ravnopravnosti i dostojanstva svih ljudi, emu e zasigurno pridonijeti i vaš projekt, stoji u pismu koje je u Šenkovec doputovalo sa spajalicama iz Banskih dvora. Otvorenje muzeja, koji e ostati otvoren neko vrijeme dok ga ne razgledaju uenici i profesori iz drugih škola, popratila je i sveanost u sportskoj dvorani škole, a ovom je prilikom nekoliko rijei reeno i o drugom projektu vezanom uz holokaust. Tako su uenici u cvjetnjaku škole tijekom studenog posadili šafrane koji simboliziraju milijun i pol djece stradale u holokaustu. Cijeloj sveanosti uz mnogo uitelja i roditelja prisustvovali su elnici Županije i opine Šenkovec te Shmuel Meirom, izraelski veleposlanik, i Oto Konstein koji je preživio tri logora – Auschwitz, Buchenwald i Bergen - Belsen (tada je imao 15 godina). On je, unato tome što mu je teško priati o nedaama koje mu je život donio i otvarati stare rane, sa svima prisutnima podijelio svoju životnu ilozo iju: - U životu se uvijek nae smisao za život, nema situacije kad nema izlaza ili nema smisla. (mn)

TRIBINA , 5. veljae u 19,30

Teatar Gavran – “Sve o muškarcima” Na ovotjednoj Tribini akovec etvrtkom u Centru za kulturu igra komedija “Sve o muškarcima” Teatra Gavran. Ako se prisjetite Gavranove uspješnice “Sve o ženama”, praizvedene 2000., koja je u proteklih šest godina imala ak dvanaest premijera širom svijeta, primijetit ete da je na istom dramaturškom modelu autor napisao i “Sve o muškarcima”, s tim da se u ovom sluaju uhvatio vivisekcije muške psihologije. Muški svijet u ovoj se prii razotkriva s puno humora i neoekivanih sukoba, dok svaki od glumaca igra po nekoliko razliitih uloga. Radnja je smještena u današnji Zagreb, a pred nama prolaze prepoznatljivi suvremeni likovi s kojima se svaki gledatelj može lako poistovjetiti. Mladena Gavran, koja je svojedobno igrala u “Sve o ženama”, prihvatila se režije ove predstave, odabravši za nositelje zahtjevnih uloga tri mlada nadarena glumca: Dražena Bratulia, Ivicu Pucara i Roberta Ugrinu. U ovoj dinaminoj

predstavi glumci su odluili pružiti vam istinsko teatarsko zadovoljstvo propitujui krajnje granice glumakog umijea. Tekst: Miro Gavran; režija: Mladena Gavran; kostimogra ija: ura Janeš; scenogra ija: Marta Crnobrnja; izbor glazbe: Branko Vodeniar; dizajn svjetla: Damir Kruhak; šminka: Zdenka Mihelj. Predstava traje oko 1 sat i 45 minuta.

Cae bar Arrow – izložba Ivana Šebesjana. Meimurski umjetnik predstavlja se recentnim uljima na platnu iz ciklusa “Lopoi” nastalima u toku prošlih dviju godina. Ivan Šebesjan iz Kotoribe slikanjem se bavi ve više od 30 godina, a 1996. godine uvršten je i u prvu Enciklopediju hrvatske umjetnos. Knjižnica “Nikola Zrinski” akovec – izložba povodom 500. obljetnice roenja Petra Zorania. Izložba je organizirana s ciljem da se obilježi obljetnica hrvatskoga književnog velikana, autora prvoga hrvatskog romana “Planine”, ali i da se upozori na niz pisaca koji zajedno sa Zoraniem u njegovo doba, u njegovom gradu, ine zadarski renesansni krug. Galerija Sabol - stalnu postavu priznatih hrvatskih slikara možete pogledati u Galeriji Sabol, Kralja Tomislava 17, akovec. Posebno se isu slike D. Džamonje, S. Svilan, E. Glavur i M. Veže. Memorijalna zbirka Ladislava Kralja Meimurca, Ruera Boškovia 7 - stalni postav. PRELOG – Riblji restoran Prelog - izložba slika lanova Likovne udruge donjeg Meimurja. Na izložbi dominiraju teme lirskih mova i ljepote prirode, a izlažu: Franjo Musta, Damir Šalari, Franjo Ružman Brko, Franjo Žeželj, Jelena Kramar, Julija Pongrac, Marija Bašnec, Slavko Duki, Milena Petkovi, Pavao Ružman, Stanko Padari, Zvonimir Dolenec, Ivan Bermanec, Stanko Sabol, Ankica Anna Pani Radovanev Panteli, Jurica Varga, Danijel Drvenkar, Mladen Špoljari, Julija Weber i Željko Petkovi. Dvorana Pastoralnog centra u Prelogu – izložba slika Ljube Laha. Izložba jednog od najpoznajih hrvatskih umjetnika iz BiH koji ujedno slavi 60. obljetnicu života, predstavlja njegova nova djela. Prihod od prodanih djela namijenjen je za izgradnju crkve u Žeravcu u Bosanskoj Posavini, školovanje siromašnih aka i studenata, bolesnu obitelj Lah i Napretkovu ljetnu školu njemakog jezika. Izložba se može pogleda do 10 sijenja. Pizzerija RO-SA – Izložba pod nazivom “Dvanaest autora”. Blagdansku izložbu slika organizirao je Zvonimir Dolenec, a uz njega izlažu Jurica Varga iz Varaždina, Vesnica Seek Abramovi iz Ludbrega, Julija Weber iz akovca, Julija Pongrac iz Goriana, urica Maretko iz Goriana, Mladen Špoljari iz Donjeg Kraljevca, Franjo Musta iz Svete Marije, te Ivan Bermanec, Damir Šalari i Franjo Ružman iz Preloga. Kao gos svoje slike izlažu lanovi KUD-a “Ivan Vitez Trnski” iz Novigrada Podravskog, M. Rumek, J. Bobovec, I. Ružman, M. Kristovi, Š. Vuli i S. Ivaniš. Marina Prelog – izložba crteža Slavka Dukia, lana Likovne druge donjeg Meimurja.


4

ME\IMURSKE NOVINE 3. veljae 2009.

Kad bi sportaši bili politiari Piše: Stjepan Mesari Puno me stvari rastužilo proteklih dana, no isto tako puno toga me i obradovalo. Rastužili su me po ne znam koji put hrvatski poliari. Zapravo predsjednik Republike Spe Mesi više me nasmijava nego rastužuje, no svi znamo kako i (o)smijeh može bi i gorak i kiseo. Najviše me rastužio i razoarao hrvatski premijer Ivo Sanader (nee Ivo u Ivana) koji u posljednje vrijeme postaje slian kolegi s Pantovaka. Ne mogu vjerova koliko Sanader podcjenjuje Hrvatsku i sebe, pozivajui svoga slovenskog kolegu Boruta Pahora na rukometnu utakmicu Svjetskog prvenstva koje je Hrvatskoj povjereno zbog izuzetnih sportskih, ne i polikih, uspjeha. Premijer Sanader bi trebao zna da ga Pahor ne šljivi nula posto i da ne želi doi ne samo na utakmicu (on voli hokej na ledu) nego ni u Banske dvore. Pahor bi nas najradije strpao negdje u zapeak, meu primivce i domoroce. Što to Sanaderu treba. Ako ve Pahora želi, neka ga pozove u privatni ili obiteljski posjet, a ne da Hrvate ponižava pozivajui prepotentnog Zlovenca (nije zabuna u Z) u našu domovinu. Mesi me ne može tako silno rastuži kao Sanader, no on iznova s toliko žari govori o Holokaustu i Jasenovcu, a zapravo ne želi rei što misli o tom pitanju. Baš on je taj koji je prebrojao kos jadnih ljudi u logoru Jasenovac i sada prodaje muda pod bubrege. Nek’ se samo sjeti kako je govorio kasnih osamdeseh i ranih devedeseh. Obojici, i Sanaderu i Mesiu, zamjeram revnost u okrivljavanju hrvatskih generala pred Haaškim sudom, a

sve pod maskom potpisane suradnje s Haagom. A gotovo su mi se zgadili saborski zastupnici koji su na prvu sjednicu Sabora ove godine donesli košarice s voem i povrem i bljaznili o poljoprivredi i siromaštvu. Oni koji su selo i poljoprivredu napusli i koji imaju dvadesetak tisua mjesene plae umislili su si da e š seljake i siromake. Mo’š mislit. S druge strane su sportaši, dika i ponos Hrvatske. Rukometaši su osvijetlili svoj obraz i najbolje, snažnije i upeatljivije od Sanadera i Mesia u svijetu promovirali svoju i moju domovinu Hrvatsku. A tek Ivica Kosteli i Natko Zrni Dim. Tako se u svijetu promovira Hrvatska, vlas ponos i ponos Hrvata. Kosteli je Hrvatina i majstor svog sporta. Do njega odmah, uz njegovo široko rame, smještam Blanku Vlaši, kraljicu visina, koja je u Rijeci potopila provnice i onima s poetka ovog teksta pokazala kako se promovira Hrvatska. Eh, da su na elu Hrvatske Vori, Kosteli, Vlašika ... Bila bi to Hrvatska po mojoj mjeri.

DJEJA TRIBINA nedjeljom, 8. veljae u 16 sati

Nova plesna predstava studija “Teuta” Studio suvremenog plesa “Teuta” akovec na ovotjednoj e Djejoj tribini nedjeljom u 16 sati premijerno izvesti novu plesnu predstavu “Vjeruj u snove ... kao Pepeljuga”. Glavne uloge: Pepeljuga - Sa-

ra Magdaleni; Princ - Filip Vajda; Polusestre - Iva Muminovi i Stella Pasari; Maeha - Dea Zlatarek. Kostimogra ija i scenogra ija - Anda Damjan; koreogra ija - Nikolina Mekovec i Lana Jalšovec. Trajanje: 50 minuta.

Osam glumaca odigralo je ukupno ak 63 uloge

Lešinari na Exitov nain

PREDSTAVA “KAUBOJI” oduševila akoveku publiku

Isplatilo se tri sata sjediti na stepenicama Dvorana Centra za kulturu bila je prepuna prošli etvrtak. I kad kažem prepuna, to stvarno i mislim, jer ni jedno sjedalo nije bilo slobodno, ukljuujui i pomona, s time da su pokoji nadobudnici sjedili i na stepenicama. Pitate se možda što bi izazvalo ovo? Za sve koje nisu bili, to bi bio Teatar Exit i njihova hit predstava “Kauboji“. “Kauboji” (prigodno uz naše rukometaše) kazalištima haraju od ožujka prošle godine i svakom izvedbom pridobivaju sve više i više obožavatelja, što ide toliko daleko da je osnovan ak i fan klub (www.kauboji.net.ms). Rije je o glumaki i režijski velikoj predstavi o kazalištu i stvarnosti, mješavini parodije, drame, mjuzikla, groteske, komedije i tragedije. Predstava je koncipirana u dva dijela. Ustvari, radi se o predstavi u predstavi, o osmero ljudi, njihovom upoznavanju i zajednikom putovanju koje konano rezultira potpunom promjenom njihovih života. Sve poinje audicijom koja okuplja sedmero glumaca naturšika, i pritom ne baš talentiranih. Oni, nakon što se nitko bolji ne pojavi, pod vodstvom redatelja profesionalca pripremaju kaubojsku predstavu, koja je njihova prilika života da promijene svoje gubitnike sudbine. U drugom dijelu gledamo predstavu koju su pripremili, tako svatko od njih

Sedmero velianstvenih ne samo da glumi ve i stepa, pjeva i svira po nekoliko instrumenata

dobiva svoje uloge, šešire, izme i kaubojske manire, pa kreu put Divljeg zapada. Za uspjeh predstave ponajviše je zaslužan redatelj Saša Anoi, koji je i napisao predstavu, a i sam

glumi jednu od uloga, te sedmero velianstvenih: Ivana Starevi, Živko Anoi, Matija Antoli, Hrvoje Bariši, Krunoslav Klabuar, Rakan Rushaidat i Radovan Ruždjak. Osam izvrsnih glumaca odigralo je uku-

pno ak 63 uloge. No oni nisu samo vrhunski glumci, jer oni i plešu, nevjerojatno stepaju, pjevaju, sviraju po nekoliko instrumenata i uz sve to još premještaju scenu i rekvizite s izrazitom lakoom. Exitovi “Kauboji” imaju sve – emocije, fenomenalnu glazbu u rasponu od bluesa preko jazza i rocka, do melodija špageti vesterna, šerife, vojnike, Indijance, lešinare, egrtušu, kaubojske titlove, elemente Matrixa, pirotehniku, originalnost ... i prije svega skeeve koji e se prepriavati još dugo. Stvarno, bez obzira koliko se ovo puta reklo, nije udo što je predstava osvojila toliko nagrada gdje god je mogla. Vjerujem da su mnogi u publici rekli da je ovo vjerojatno jedna od najboljih predstava koje su ikad gledali, a neki e vjerojatno potegnuti i put Zagreba do Teatra Exit kako bi ovaj kazališni doživljaj priuštili i još ponekoj dragoj osobi (ja ih znam troje). A ja? Sve što u rei je da je prava srea da uope imam fotke s predstave jer je bio izazov išta poslikati od silnog smijanja. A i s obzirom na to da sam uletjela unutra kojih sedam minuta prekasno, predstavu sam prosjedila na stepenicama puna tri sata, koliko ona traje. I de initivno se isplatilo. U svakom sluaju, bolje otvorenje nove sezone u Centru za kulturu ne može se zamisliti. (mn)

USPJEH PLESNOG CENTRA LIVI na europskom Elite Beach Cupu u Berlinu

Navijaice Livi druge u Europi Navijaice Livi na poetku 2009. potvruju svoj visoki reiting u cheerleaders sastavima Europe. Protekli vikend juniorski mješoviti sastav osvojio je izvrsno 2. mjesto na europskom Elite Beach Cupu u Berlinu. Najjaa konkurencija do sada, 2.000 natjecatelja iz 11 zemalja Europe, bila je odlina motivacija za naše navijaice koje su protekle dvije godine osvajale 2. i 3. mjesto. Za odlinu koreogra iju i pripremu sastava najzaslužniji su treneri Saša Borko i prof. Siniša Striak, a u sastavu Livi natjecali su se Lana Bene, Isidora Saer, Anja Dobrani, Dina Brežnjak, Lea Vojkovi, Josipa Bratkovi, Darija Žerjav, Nataša Hunjadi, Majda Kanižaj, Sara Balent, Tifani Majeri, Livia Striak, Petra Obadi,

Klara Križai, Donna Filipovi, Marija Marec, Kristina Hutinec, Matea Jurian, Dasia Oreški, Josip Merlak, Andrea Šte i, Marijana Luthar, Sindy Bubek, Marta Martinjaš i Tena Striak. Prvi dan u Berlinu zapoeo je upoznavanjem grada. Navijaice su se slikale ispred Brandenburških vrata i bile u Reichstagu, veerale su u hrvatskom restoranu u centru Berlina i spavale u hostelu zajedno s navijaicama iz Norveške, Italije i Danske. Drugi dan bio je naporan, od dobivanja akreditacija, preko službenih treninga i natjecanja, do proglašenja. No sve se isplatilo. Trei dan posveen je zasluženom odmoru i druženju s navijaima iz cijele

Europe. U utorak je u Liviju održano prigodno slavlje uz tradicionalnu cheer tortu i pregled slika i snimki s natjecanja. Zahvaljujemo svim donatorima i roditeljima za potporu. (Manuela Striak)


5

27. sijenja 2009. ME\IMURSKE NOVINE

HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.) Granica izmeu velike ljubavi i duboke mržnje bit e vrlo tanka. No, vi ete vješto balansira, izbjegavajui sve ono što bi na bilo koji nain moglo ugrozi vaš ugled u oima ljubljene osobe. Srijeda vam donosi nova otkria. Neete bi zadovoljni razvojem situacije. Sredinom tjedna morat ete brani i opravdava smislenost svojih poteza, što e vam teško pas. Iako e se sve to brzo riješi, bit ete razoarani postupkom nekih kolega. Osjeat ete se kao da vam izmiu prave poslovne prilike, što e vas ini nesretnima. Obeanja e vam se ini besmislenima i nee vas zadovoljava, a ni umiri. Iako e nekima od vas na pame bi samo ljubav i dobra zabava, ovaj ete se tjedan nai u prilici da uvrste i jedno staro prijateljstvo. VAGA (24.9.-23.10.) Osoba s kojem ste nekad imali ljubavnu vezu mogla bi se pokušati vratiti u vaš život. Nee lako prihvaati vaša objašnjenja da ste se jekom vremena promijenili i da je vaša veza prošlost. Budite odluniji. Bit ete puni samopouzdanja, što e se vidje po vašim odlinim rezultama. Pružit e vam se mogunost da kroz neki dodatni posao ili honorarni rad zaradite veu svotu novca. Tu priliku neete propus. Ako ne želite izgubi dugogodišnjeg prijatelja, ne upuštajte se s njim u ljubavnu vezu. Neete, naime, bi sigurni u svoje prave osjeaje. Ponedjeljak i srijeda bit e dani za sve vas koji tragate za novim poslovima ili ste u fazi nekih važnih poslovnih dogovora ili pregovora.

BIK (21.4.-20.5.)

BLIZANCI (21.5.-21.6.)

Partnerovo e vam ponašanje ulijeva povjerenje. Osjeat ete da koraate sigurnim terenom. Veze zapoete u ovom razdoblju obeavaju trajnost i stabilnost. Neke bi od vas mogla iznenadi romanna brana ponuda. Muit e vas osjeaj da se vaše sposobnos ne cijene dovoljno. Jedan osjetljivi problem koji e kulminira u srijedu, pokazat e vam kome se u svojoj radnoj sredini možete obra bez straha da e vas razoara. Pokušajte ne prima neke situacija previše srcu. Stvari koje se dogaaju u vašoj radnoj sredini nee vam se svidje, ali vi tu zasad ne možete ništa promijeniti. U subotu ete ima priliku osvježi svoj brani život. Samci bi mogli upozna osobu koja e ih osvoji svojim pragmanim i zrelim nainom razmišljanja.

Ovotjedna zbivanja pomicat e granice vaše strpljivosti. Mogli biste izgubiti živce i posvaa se s partnerom. Njegovo neprihvaanje vašeg raspoloženja potaknut e vas na radikalne zaokrete u ponašanju prema njemu. Sve e bi u najboljem redu, ali negavan utjecaj na vaše raspoloženje imat e neki neoekivani nancijski izdaci. Prijatelji ili lanovi obitelji uskoit e vam u pomo i sve e se riješi u kratkom roku. Neki e suradnici pogrešno tumai smisao vaših izjava, a mnogima e smeta i vaše nagle reakcije. Kreete li na put u ponedjeljak, više pripazite u prometu. Petak i subota bit e idealni za sportske aktivnosti ili druženje s prijateljima. Mnogi od vas e poželje opuštajui kozmeki tretman ili kakvu egzonu masažu.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

STRIJELAC (23.11.-21.12.)

Bez obzira na to jeste li sami ili u vezi, u ljubavi e vam mnogo toga ii na ruku. Oni koji su u dugim vezama odluit e se na zajedniki život ili brak, dok e samci ima nebrojene mogunos za zabavu. Ovaj ete tjedan dobi mogunost da riješite neke stare probleme, a novi projek ispunjavat e vas zadovoljstvom. Konano e se poeti dogaati ono što ve neko vrijeme ekate i priželjkujete. Izbjegavajte nedobronamjerne ljude koji vas žele uvjeri da su vaši poslovni uspjesi samo stvar sluajnos, ili one koji smatraju da ne vrijedite onoliko koliko mislite. Slobodne dane vikenda trebate iskoris tako da više vremena posvete osobi do koje vam je stalo. Možda je vrijeme da unesete više uzbuenja i romanke u vezu.

Imat ete veu potrebu za izlascima, druženjem i zabavom, što e bacati sjenu na vaš inae dobar odnos s partnerom. Ako ste slobodni, tražit ete priliku za avanturu, ali se neete upušta u ozbiljnije veze. Bit ete simpani i komunikavni pa ete se s lakoom izvlai iz neugodnih situacija koje e vam se dogaa na poslu. Financijska situacija ovaj tjedan nee bi sjajna pa je vrijeme da pripazite na troškove. Sredinom tjedna ete se pomalo umori od stalnog izbjegavanja nesuglasica i opravdavanja. Povui ete se u pozadinu i kontakte s ljudima sves na minimum. Preinake u domu ili vikendici uinit e vas prilino zadovoljnima te vam pomoi da razbistrite misli i smirite stras. Mogu je nenajavljen posjet.

RAK (22.6.-22.7.) Od bliskih ete osoba oekivati bezrezervnu podršku. No, kako neete izgovoriti sve što vam je na duši, možete oekivati nerazumijevanje. Budete li otvoreniji, zasigurno ete izbjei mnoge nesporazume u bliskoj budunosti. Imate velike planove od kojih e se mnogi i ostvariti. Dobro su aspektirana putovanja pa je ovo pravo vrijeme za obavljanje poslova u inozemstvu. Naglašena je mogunost poveanja prihoda kroz dodatne poslove. U utorak ete biti nezadovoljni ponašanjem bliske osobe. Pokušajte se osloboditi svojih starih navika i nemojte oekivati da svi razmišljaju i ponašaju se poput vas. Ovaj e vam se tjedan pružiti mnoge mogunosti za druženje i zabavu, a vi ete se ipak radije povui u svoj mir bavei se stvarima koje ste zapostavili. JARAC (22.12.-20.1.) Uživat ete u svom emotivnom odnosu. Osjeaji e vam bi uzvraeni i srea potpuna pa ete intenzivnije razmišljati o potomstvu. Ako ste sami, željet ete nešto novo i teži za uzbudljivim iskustvima. Trudit ete se svim silama unaprijedi svoj nain rada. Pokušavat ete pronai sistem koji e vam osigura bolje rezultate uz što manju potrošnju vremena i energije. Svoje zamisli bolje zadržite za sebe. Nakupit e vam se previše obveza, što e vas umara i stvara dodatnu nervozu. Pojavit e se problemi jer ni uz pojaan napor neete uspijeva sve završi. Nemojte u subotu eka da se stvari ponu dogaa same od sebe. Akvirajte se, nazovite prijatelje i dogovorite se kako i gdje najbolje proves veer.

LAV (23.7.-23.8.) I vi i partner prolazit ete kroz razdoblje previranja pa su nesuglasice i sukobi gotovo neizbježni. Ovo se odnosi na obiteljske probleme koji daraju iz prošlos. Što se prije suoite s njima, brže ete izgladi nesporazume. Uinite sve što je u vašoj moi da biste izbjegli sukobe s kolegama ma koliko vam se to inilo nemoguom misijom. Usredotoite se na svoje zadatke i ne optereujte se stvarima koje ne možete promijeni. Negodovat ete zbog uvoenja novog naina poslovanja i tvrdoglavo zastupa mišljenje da ne treba mijenja ono što se pokazalo dobrim. Iako ste optereeni poslovnim i financijskim brigama, radovat e vas svaki pa i mali odmak od problema. Petak e bi idealan dan za opuštanje i razonodu. VODENJAK (21.1.-19.2.) Mnogi meu vama bit e zainteresirani za ulazak u novu vezu. Na žalost, vaši kriteriji i oekivanja bit e previsoki. Budite manje kru, otvorite se i dopuste ljudima da vam se približe - neete požali. Dobrom organizacijom vremena i odreivanjem prioriteta posi ete veu uinkovitost i dosegnu zavidnu razinu brzine i preciznos. Ipak, neete bi u potpunos zadovoljni poslom i ljudima koji vas okružuju. Želja za promjenom poslovnog okružja bit e jaka, ali pripazite da se ne zalete i impulzivno ne pristanete na posao koji e se pokaza mnogo nepovoljnijim. Neete dopus da osjeaji u potpunos upravljaju vašim postupcima. Prouavajte osobu koja vam se svia još neko vrijeme i ne žurite s odgovorom.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Nakon trzavica koje ste imali s partnerom, mnogi od vas e shvatiti da im je stalo do njega i trudit e se da ne ugroze vezu nepromišljenim postupcima i ishitrenim reakcijama. Partner e cijeniti promjenu. Briljirat ete u veini poslova koji e vam bi povjereni. Vrlo je vjerojatno da ete za to dobi neku vrstu nagrade ili priznanja, na što ete bi ponosni. Nemojte se opus jer je pred vama još rada i dokazivanja. Skloni ste do detalja analizira što je tko rekao i što je pod m mislio. Radite li na nekom projektu zajedno s kolegama, ostavite o tome i pismeni trag. Raspoloženje e vam ovaj tjedan brzo popravi jedan neoekivani znak pažnje, možda poklon branog partnera ili ljubavna izjava kojoj se niste nadali. RIBE (20.2.-20.3.) Odluite li za sebe zadržati svoje brige, nemojte misli da partner nee osje vaša unutarnja previranja i nervozu. Tražit e od vas da se izjasnite i objasnite svoje nagle promjene raspoloženja. Ovaj e vam se tjedan initi da niti uz najbolju volju i maksimalno zalaganje ne možete zaradi onoliko koliko vam treba. Ako ste dali sve od sebe, strpite se i saekajte jer e se stvari ubrzo promijeni u vašu korist. Poetkom tjedna može vas obuze melankolino raspoloženje. Pripremite se za skorašnje promjene i ne dopuste da vas loše raspoloženje gurne u depresiju. U petak na veer oekuje vas uzbudljiv provod u veem veselom društvu pa, unato lošem raspoloženju, nemojte odbi poziv za izlazak.


6

ME\IMURSKE NOVINE 3. veljae 2009.

Nema nam pomoi

Nezreli muškarci i njihove krize Piše: Danijela Mihoci srednjih godina

Radni narod lijepe nam naše cijeli radni tjedan neumorno radi ili se školuje, a onda za vikend svi problemi ispare, naprosto nestaju! Za sve one koji ne biraju neke egzotinije destinacije ili ugodu vlastita doma, predstoji zabava po domaem. A domae je domae. ini se da mnogi doista „žive“ samo vikendom. Ili se iživljavaju samo vikendom? Ima li smisla graditi ugled i odnose da bi ih vikendom zbog tue ili vlastite nepromišljenosti i alkohola srušili u kratkom roku? Postoji pet faza pijanstava ili rušenja izgraenog. Pa ajmo redom. Faza prva: STRUNJAK ili pametan. U toj fazi se u sve kužite: od krize u državi, do uzgoja kukuruza, kako osvojiti zgoditak na lotu ili najboljeg komada. O svakoj temi imate dar govora. Trijezniji i pametniji e vas vidjeti kao bedaka koji blebee bezveze. Rizik vam je taj da možete dobiti batine naiete li na „veeg“ strunjaka od sebe. Druga faza je: NEODOLJIV ili lijep. Osjeaš se i pametno i zgodno, isti jack pot si za svakog, nema ti ravnog! Osvajaš sve po redu, jer tko bi te odbio? Trijeznijima i pametnijima izgledaš ko tetrijeb za ljubavnog zova, kao netko kome pod hitno treba parenje! Odbit e te svi po redu, a eventualno možeš opet dobiti batine budeš li dovoljno „uporan“ u upucavanju. Faza broj tri: EMOTIVAC ili dobar. Ta faza ima dvije podfaze: agresivac i hipi. Agresivac ili jak: osoba koja vas prije naživcirala postaje metom vašeg bijesa. Najjai ste si i nema jaeg od vas u prostoriji! Izazivate na tuu, jer osjeate vlastitu nadmo. Zapravo to izgleda tako da se zalijeete u ljude, lupate šakom po zidu, urliete kao neandertalac. Bit e batina! U ovoj fazi naješe se završava na hitnoj. Jer ili ima nekog jaeg tko je u istoj fazi kao ti ili ima netko trijezniji tko e ti izbiti taj alkohol van iz tijela. Hipi ili samaritanac: On izra-

Jedino muškarci koji zaglave u adolescenciji nemaju krizu srednjih godina. Svi ostali imaju barem dvije takve krize. Jednu u tridesetima, a drugu u pedesetima. To je jasno k’o dan. Prvu krizu proživljavaju jer su ušli u ozbiljne odnose, a da još nisu proživjeli adolescentsku krizu, drugim rijeima, još nisu doživjeli krizu identiteta pa još nisu odrasli u zrele, odgovorne i stabilne osobe. Dakako, žene tu krizu takoer prolaze, ali na vrijeme, od šesnaeste do najkasnije dvadeset i neke. I zato su u tridesetima i te kako spremne ui u trajne i odgovorne odnose. Muškarci uglavnom nisu, oni tada hvataju krivine i proživljavaju produženu krizu identiteta. To može potrajati u nedogled. Od muškarca koji u svojoj tridesetoj još nije sazrio, koji se ponaša poput djeteta, koji tek sada poinje otkrivati svijet bježite glavom bez obzira. Vjerujte, ne želite na vlastitoj koži osjetiti što znai imati kraj sebe nesazrelog muškarca. Zapravo djeaia kojemu tek sada raste perje, a nadut samopouzdanjem koje stjee uz vas misli da može letjeti. Ako je pored jednog takvog nazovi muškarca jaka žena, male su joj šanse. Ti i takvi vole kraj sebe žene koje e znati goditi njihovoj taštini, koje e potpirivati njihov napuhani ego, s kojima nee živjeti stvarni život, koje e, kako bi rekla jedna moja poznanica, treptati okicama, biti lijepe, optimistine i glupe. Iste takve vole i muškarci koji doživljavaju krizu srednjih godina u svojim pedesetima. Ta kriza dolazi nakon što zajedno sa svojim mužem preživite sve druge vee ili manje krize. Roenje djece, kuenje, inancijske krize, krize na poslu... Kada sve to napokon proe, budite pripravne na nove šokove. Vaš e muškarac ponovno doživjeti krizu identiteta, samo što je

POGLED ISPOD OBRVA

Piše: Tihana Babi

žava emocije sasvim drugaije-on voli cijeli svijet. Sve-bia, stvari pojave oko nas. Dijeli poljupce,lijepe rijei, zagrljaje. Sa strane to izgleda veoma dosadno i naporno, a ljudima po kojima se vjesiš i veoma slinavo. Ako budeš prenaporan opet e batine a inae eš ispasti samo netko od koga se treba spasiti. etvrata faza: GAZDA ili bogat. Nešto slino kao kad je Leonardo na Titanicu vikao da je on kralj svijeta. Imaš novaca, astiš sve po redu. Ništa tebi ne predstavlja problem sve ti možeš rješiti i svakoga poznaješ. Pitaš okolo ljude imaju li oni pojma tko si ti? Ti si naj, naj, naj...S „gazdom“ pije cijeli lokal.Ako si vani s gazdom neeš potrošiti ni lipe! A ako si ti bio gazda, sigurno je da e ti novanik sutra biti prazan, ako ti je uope ostalo što od plae. Suze ti ne ginu kad se otrijezniš, ne ginu! Zadnja faza: NEVIDLJIV ili Bog pomagaj! Toliko si „gotov“ da na wc ideš usred grada, spavaš na stepenicama, klupici...izbacuješ ruak ili veeru iz sebe...faza predkome ili koma. Ljudi te izbjegavaju, eventualno kakva dobra duša iz faze hipi brine jesi li živ. Super je to što se nieg neeš sjeati sura, ali problem što e se sjeati oni koji su trijezniji od tebe, a to su svi. Ako ste vi netko tko se našao kraj nekog iz ovih faza, onda vam ne gine kao ni meni, neugodan provod. Ali ne brinite, selo e jedva doekati! I u ašu i u priu „susjed“ e spremno da dolije!

Vjetar neznanja pomeo 1,400 milijuna eura Dok cijena energije raste, standard pada, to je barem poznata injenica. Manje je poznato da smo svi mi ve dugi niz godina taoci urbanista i arhitekata. I jedni i drugi neformalno su se zapravo udružili u opasnom i gotovo zloinakom poduhvatu maksimalistikog trošenja energije. Još sedamdesetih godina prošlog stoljea bili su poznati principi takozvane pasivne kue. U ono vrijeme ta se kua zvala isto tako nekako slino, te imala takozvani Trombov zid za sakupljanje energije. Ve onda su kao prototipi postojale takve kue, kako u Americi, tako i u Europi. No ni jedna vlada u svijetu nije prstom mrdnula kako bi pomogla da te kue zažive, to im naprosto nije bilo u interesu zbog niskih cijena energije i interesa multinacionalki. Arhitekte, osim asnih izuzetka, nije bilo briga, a može im biti na sramotu što je pasivnu kuu prvi izgradio - njemaki iziar. Kad je zapoela spirala skuplje energije, sve vlade su je u biti pozdravile, jer im je putem poreza pristizalo znatno više novca. Razmahali su se i arhitekti i urbanisti, gradili kue i stanove da

je sve prštilo od gubitaka energije, no to tada nije bilo važno. Tradicionalna meimurska kua, iako nije bila savršena, zaboravljena je u ime napretka i novih materijala, a sve znanje sakupljeno stoljeima gotovo da je baeno na ulicu. Pojedini egzibistiki i pomalo mazohistiki arhitekti trošili su svoje znanje na tehnokratsko iživljavanje, zavedeni time što su postojali loši zakonski propisi u državi. Došlo je, meutim, vrijeme naplate rauna. Danas država putem poreza i drugih davanja uzima gotovo dvije treine cijene goriva za svoje potrebe, a spirala cijena dovela je do toga da je energija postala preskupa obinom puku, odnosno graanima. esto se uje da se za takozvane režije, što je zapravo hladni pogon življenja u nekoj sredini, mora odvojiti jedna plaa. Dok se kod nas spavalo kad je rije o energiji, u Europi su vodili nešto drugaiju politiku, s ciljem da se što manje zavisi od energije iz neobnovljivih izvora. Tako je održana ideja o pasivnoj kui. Ove godine ideja niskoenergetske kue bit e konano ozakonjena i kod nas na temelju europskih propisa. Radi pojašnjenja, iako ime tako ne govori, pasivna kua je merce-

des meu niskoenergetskim kuama, to je zapravo kua koja proizvodi višak energije. Uz današnju tehnologiju mogue ju je izgraditi nešto jednostavnije nego prije, no princip je ostao isti. Pedantni inženjeri izraunali su da pasivna kua, ako je idemo graditi od poetka, stoji oko 15 posto skuplje nego cijena današnje uobiajene gradnje kue. Gradnja takvih kua relativno se brzo isplati zbog manjeg trošenja energije, no naša država do danas nije mnogo uinila da pomogne gradnju takvih kua. Isto je tako izraunato da su nas arhitekti i urbanisti prešli za 35.000 eura po jednoj kui. Toliko, naime, stoji sanacija i preureenje standardne graene kue koja možda nee biti pasivna kua ali e biti niskoenergetski objekt. Ako kua ima balkone, cijena e biti i vea. Osim toga, bespotrebno smo ispustili u zrak i zagrijali planetu u vrijednosti od 35.000 eura u etiri desetljea po jednoj kui. Na taj smo nain na oko 20.000 novijih kua u Meimurju, a za etiri desetljea, što je, naravno, uvjetna raunica, u zrak ispustili ravno 700 milijuna eura. Na tu cijenu treba dodati još oko 700 milijuna eura za trošak sanacije svih po-

sada mudriji, što je nauio da žena ne mora znati baš za svaki njegov izlet van brane ložnice. Do pedesete ve su nauili pravdati se da je skakanje preko plota zapravo dobro došlo u branoj zajednici, da je to zain koji brak ini jaim, da ženama to ne smeta. Ma, dajte, molim vas. Oni se mogu koristiti takvim opravdanjem samo zato što žene ne mare ili zato što jednostavno nemaju kamo. Znam za jednu inu damu koja je u svojoj pedesetoj, kada joj je muž našao nešto mlau priležnicu, spakirala njegove kofere te ga izbacila na ulicu ne primajui ga nikad više. ovjek je završio u nekoj garsonijerici napušten od svih, ak i od svoje slatke mlae i optimistinije ljubavnice. A ona? Ona mu je uzela sve, udarila ga je po džepu najviše što je mogla i nastavila lijepo živjeti. Danas je sretna, on nije. On lupa glavom o zid zbog nepromišljenosti, kumi i moli da bude primljen natrag. No povratka nema. Što je bilo, bilo je. Ako vam muškarac za roendan pokloni vagu, ako vam poinje poklanjati cvijee, što inae nije, ako promijeni ponašanje kao što to ini bijesna životinja, dakle, postane li umiljat i slinav, ako umjesto naoala pone nositi lee, ako djevojkama mlaima od 30 zabranjuje obraanje s Vi, znajte da ste u krizi.

Piše: Josip Šimunko

stojeih objekata u Meimurja u rang pasivne kue. Ukupna cijena loptanja arhitekata s energetskim zakonima (entropijom energije) u Meimurju ravna je nevjerojatnoj brojci od 1,4 milijarde eura, sve uz debelu pomo države. Sad je država donijela zakone prema kojima ubudue treba graditi niskoenergetske kue, što znai da e zavedeni graani i po trei put plaati svoje neznanje. Naime, mnogi e radije rušiti ili prodavati starije objekte nego ih sanirati. U toj gustoj noi ima i dobitnika. U sva tri navedena primjera dobivaju vlasnici graevinske industrije, dok arhitekti sa svim svojim znanjima nisu ouvali interese graana. Tek toliko da se zna.

Koga još brine starenje? Piše: Maja Novosel - Pa, sretan ti roendan! Koliko ono godina imaš? - Umm, 25 ... ponovno. Potaknuta roendanima triju mojih prijateljica u istom tjednu, ovog tjedna tema je starenje. E, da ... starenje. Nekako je to osjetljiva tema za dosta ljudi. Koliko god se mi trudili, vrijeme nemilosrdno ide dalje, a mi smo svakog dana sve stariji i stariji... Što me sad podsjea na to da sam nedavno proitala kako smo sada stari preko sedam milijuna godina, što je zapravo barem milijun godina starije nego što smo bili prije godinu dana. Naravno, to ne znai da ste vi ili ja osobno ostarjeli milijun godina u proteklih 365 dana. Ta bi teorija ipak bila malo prenapregnuta. To bi morao onda biti ili stvarno loš znanstveno - fantastini ilm ili Božjih ruku djelo. Ne, ne, ovdje mislim na podatak da je nedavno u Sahari pronaena ljudska lubanja koja je stara oko 7 milijuna godina, ime pada u vodu dosadašnje mišljenje da smo stari 6 milijuna godina i zbog ega se ljudska evolucija (barem ovog dijela gdje poinjemo hodati na dvije noge) pomie unatrag za barem milijun godina. Eto, tako smo u trenu ostarjeli za milijun godina. Ova digresija ne služi kako bih samo popunila prostor u novinama. Ovo je zapravo bio mali primjer da pokažem koliko su godine, ako ih sagledate iz šire perspektive, ustvari nebitne. No mi to ne vidimo tako. Za sve nas, koliko god mi tvrdili da to nije tako, godine su važne. Dobro, priznajem da bolovi koji se s godinama javljaju, dobivanje bora i sve vei trbuh (ili stražnjica) nisu baš jako zabavni.

Ogledalo je sve okrutnije, a bogme ni pamenje nije kako je nekad bilo ... Ali starenje ne mora biti, niti nije loša stvar. Naše godine, iskustva, borice, ožiljci ... dio su onoga što mi jesmo. I trebali bi biti dio našeg ponosa, sree... Znak da smo stvarno živjeli. Mladost ima svoju ljepotu, svoje prednosti, svoje razloge zašto da joj se divimo. Ali to imaju i srednje godine, a i zrelo doba. Ustvari, sve su godine važne i svako je doba života lijepo. Koliko ste vi sada stari? Koliko god da jeste, u savršenim ste godinama da budete ponosni na sebe, na sve što ste postigli i na sve što tek želite postii. Vama, drage moje, svim trima želim sretan xx roendan! (Dok ovo izae u novinama, mi smo ih ve kvalitetno profeštale i vjerojatno se još uvijek trijeznimo.) I bez brige za dalje, znate da se kaže “Stara koka, dobra juha”. Uostalom, što starenje nama znai? Mi ionako živimo po onoj uzreici slavne dive iz zlatnog doba Hollywooda: “Tajna vjene mladosti je u tome da živite pošteno, dobro se zabavljate i ... lažete o svojim godinama.” Nama 25-a može potrajati još barem dvije - tri godine.

Što nam snovi poruuju? Piše: Helena Zear Jeste li ikad doživjeli da sanjate nešto lijepo, ali vas iznenada probudi alarm? Svom silom želite nastaviti sanjati isti san te u tom trenutku, kada zapravo niste ni sigurni je li to san ili java, vlastitim mislima i željama uspijete u svom naumu? Obožavam taj osjeaj lijepog sna u nastavcima koji vjerojatno traju svega koji tren, ali se ini kao da traju cijelu vjenost. U ovo zimsko vrijeme mnoga jutra idealna su za takvo nešto. Najradije biste ostali u krevetu, ali znate da ne smijete, pa je time još dragocjenija svaka sekunda koju uspijete ukrasti. Zapravo jako esto sanjam. Ustvari svaki ovjek sanja svake noi, ali za sebe mogu rei da se esto svojih snova i sjeam. Naješe su to ugodni i lijepi snovi. Zbog toga volim spavati i sanjati. U snovima je sve mogue. Osjeam se kao da je sve stvarno, kao da se zaista dogaa, zbog ega mi se zna dogoditi da ponekad više ne znam je li se nešto zaista dogodilo daleko u prošlosti ili je to bio samo san. Snovi mogu biti fascinantni, mogu nas usreiti, što je u mojem sluaju puno eše, no ponekad nas i uplaše. Premda naješe imam ugodne snove, none more ostanu mi duže u sjeanju. Strahovi i problemi nakupljeni tijekom dana oslobaaju se tijekom noi. Snovi su naš “ispušni ventil”. Uvijek su važni za našu psihu. Na neki se nain poigravaju dogaajima koji su se desili tijekom budnog stanja, kao i s karakteristikama naše osobnosti. Zapravo

nam predouju stvarno stanje stvari. Moglo bi se rei da snovi sadrže poruke koje nam pomažu da bolje razumijemo sebe i svoj život. No, kako bilo da bilo, ne znam bih li se htjela sjeati svih svojih snova. Nekako me straši pomisao što bih sve mogla saznati. Sve što moja podsvijest nije “zaboravila”. No esto se mnogi problemi zaista mogu riješiti u snu. Dok mi mirujemo i odmaramo, naš mozak radi. Traži odgovore na pitanja koja sami sebi postavljamo tijekom dana. Dakle, kada ne znate izlaz iz problematine situacije, zadužite vaše snove da za vas pronau rješenje. Prouite i razmislite malo o snovima kojih se drugo jutro sjeate. Možda vam nude odgovore koje ste dugo tražili. Možda vam poruuju nešto ega niste svjesni. Možda vam pomognu da se bolje upoznate sa svojim problemima, mogunostima, željama, s dubljim i skrivenijim dijelovima sebe. Tko zna što ete sve saznati!


7

3. veljae 2009. ME\IMURSKE NOVINE

NAGRADNO PITANJE

RocknRolla

Reci da

akcijska krimi komedija Režija: Guy Ritchie Uloge: Gerard Butler, Thandie Newton, Idris Elba

komedija Režija: Peyton Reed Uloge: Jim Carrey, Terence Stamp, Bradley Cooper, Zooey Deschanel

‘RocknRolla’ nas odvodi na opasnu vožnju u visoki kriminal i dno društva modernog Londona, gdje su nekretnine istisnule drogu s najveeg tržišta, a kriminalci predstavljaju odvažne poduzetnike. Meutim, tko god želi postati dio tog svijeta, bilo da se radi o sitnom lopovu zvanom One Two ili o ‘mutnom’ ruskom milijarderu Uriju Obomavichu, može se obratiti samo jednom ovjeku. Njegovo ime je Lenny Cole, a on kao mafijaš starog kova tono zna koga je potrebno ‘podmazati’ i u šaci drži sve važne birokrate, brokere ili gangstere. Dovoljan mu je samo jedan teleonski poziv i sva administracija nestaje.

Meutim, kao što mu njegova desna ruka Archy kaže, London se poeo brzo mijenjati. Veliki maijaši s Istoka, gladni kriminalci s ulice i svi oni koji se nalaze izmeu žele promijeniti pravila trgovine i kriminala. S milijunima na dohvat ruke, svi su se pripadnici londonskog podzemlja udružili u urotama i spletkama kako bi se domogli svoga dijela. Meutim, dok se visoki ulagai i sitni lopovi bore za nadmo, prava e nagrada – multimilijunski posao – pasti u ruke Lennyjevog posinka, rock zvijezde ovisne o drogama za kojega se misli da je mrtav. Trajanje: 114 minuta. Preporuujemo starijima od 14 godina.

Carl Allen (Jim Carrey) upao je u koloteinu. Kad ne odbija zahtjeve za kreditima u banci u kojoj radi, odbija pozive prijatelja te radije kod kue gleda televiziju. Jednostavno, on je ovjek koji je svijetu rekao ‘ne’, a takav je ve dvije godine, otkako se razveo. Njegovi prijatelji pokušavaju sve kako bi mu pomogli te ga jedan od njih ak i nagovori da posjeti seminar za samopomo. Carlov pogled na svijet neoekivano se i drastino mijenja kada nevoljko ode na seminar koji drži guru koji potie svoje sljedbenike da više govore ‘da’ te tako promijene svoje živote. Carl, koji je u poetku skeptian, ipak pristaje spontano govoriti ‘da’ svemu u životu. Carlovo putovanje od kaua do života možda poinje nakon seminara, ali

on poinje cijeniti mogunosti koje su pred njim tek kad upozna Allison (Zooey Deschanel), zanimljivu ženu koju susree kasno jedne veeri punei kanistar benzina. Nakon što ga upita treba li mu prijevoz, on naravno kaže ‘da’. Nedugo nakon toga sazna da je Allison osoba slobodnog duha – ona pjeva u grupi, slika i otografira te je vrlo kreativna i spontana. Prirodno je onakva osoba kakva bi Carl želio biti. Usprkos velikim karakternim razlikama, izmeu nwjih dvoje uskoro se javi ‘kemija’, a Carlu se ini kako njegov život jednostavno ne može biti bolji. Ipak, uskoro otkriva kako rei ‘da’ nije uvijek najbolje rješenje. Trajanje: 110 minuta. Preporuujemo starijima od 12 godina.

VIDEO IZLOG

(tri besplatne posudbe) U filmu “Mamma Mia” možete uživati u pjesmama grupe: 1) Rolling Stones 2) The Who 3) Abba

utorak, 3.2. 17,30 SUMRAK antazija/romansa

DOBITNIK IZ PROŠLOG BROJA: Ivan Janec, Palovec

KUPON ZA NAGRADNU IGRU Odgovor: ___________________________ l. br: _______________________________ Ime i prezime: ______________________

19,30 TRI PRIE O

________ _____________________________

NESPAVANJU

TOP LISTA 1.

BRAA PO KRVI

2.

S TATOM ZA VRATOM

3.

DOSJE X

4.

GLAS SMRTI 2

5.

TRAŽEN

6.

BUDAN UBIJAŠ ME

JOY DIVISION

BRAA PO KRVI

ULOVI SMARTA

MAMA MIA!

7.

Maxwell Smart zaposlen je u supertajnoj organizaciji koja sebe naziva CONTROL i brine oko svjetskog mira i poretka, rješava bilo kakve politike konlikte i jednostavno zna sve. No, ono što stvarno mui CONTROL je to da na svijetu postoji šljam kojemu je jedino stalo do uništenja i smrti nevinih, a izgleda da se taj šljam ujedinio u organizaciju zvanu KAOS. CONTROL se do sada uspješno borio sa svojim protivnicima, ali kada doe do ‘proboja osiguranja’ i kada iz središnjeg kompjutora nestane popis imena tajnih operativaca na terenu, KAOS dobiva veliku prednost. Uskoro agenti bivaju eliminirani jedan po jedan, a ‘veliki še’ CONTROLA spreman je na drastine poteze. Ovdje na scenu stupa Smart. Naime,njegovsedosadašnjiposao odvijaouglavnomispredraunala te je oduvijek sanjao o tome kako e upravo on spasiti svijet. E pa sada e mu se ostvariti želja. Kada napokon dobije promaknue, nada se da e mu partner biti njegov idol Agent 23, ali umjesto toga dobije Agenticu 99. Ona je iskusna i smrtonosna, a najjae oružje joj je šarm i ljepota. I tako naš Smart, naoružan jedino s nekoliko high-tech špijunskih stvarica i s agenticom 99 koja mu uva lea, kree u borbu protiv monog KAOSA. Njih dvoje uskoropoinjupolakorazotkrivati neprijatelja, a stvari se dodatno zahuktaju kada otkriju sjedište te odvratne organizacije i njene kljune ljude.

Na oaravajuem grkom otoku Kalokairi, u hotelu Villa Donna koji vodi Donna (Meryl Streep) s keri Sophie i njezinim zarunikom Skyem, zapoinje cijela avantura. Sophie je pronašla majin skandalozno tajni dnevnik i proitala da bi njezin otac mogao biti biznismen Sam Carmichael (Pierce Brosnan), avanturist Bill Anderson ili bankar Harry Bright (Colin Firth). Svu ih je trojicu potajno pozvala na svoje vjenanje vjerujui da e otkriti koji je od njih njezin pravi. Njih trojica, svaki sa svoje strane svijeta, vraaju se na otok i ženi koja ih je oarala dvadeset godina ranije. Usprkos poetnom šoku i nevjerici, Donna se ipak nekako pomiri s injenicom da su njene stare ljubavi na otoku i da e prisustvovati vjenanju. Sophie sada pokušava u razgovoru s njima trojicom otkriva zabavnu i humoristinu majinu prošlost. Kako se vjenanje bliži, sve joj je teže otkriti tko joj je pravi otac. Sa svakim ima nešto zajedniko te bi je jedan od njih trojice trebao otpratiti do oltara i predati buduem mužu. U meuvremenu, Donna ponovno nalazi ljubav s jednim od trojice muškaraca, što nikako nije bilo u planu organizacije vjenanja.

8.

BATMAN - TAMNI VITEZ

9.

88 MINUTA

Film istražuje manchestersko porijeklo ovoga revolucionarnog benda, donosei intervjue sa svim preživjelim lanovima, njihovo partnerstvo s osnivaem Factory Recordsa Tonyjem Wilsonom, te suradnju s legendarnim producentom Martinom Hannettom. Joy Division oormljen je 1977. u Manchesteru (Engleska). Prestali su djelovati nakon samoubojstva njihovog lidera i pjevaa Iana Curtisa u svibnju 1980., a ostali lanovi benda nekoliko mjeseci kasnije odluili su nastaviti pod imenom New Order. Iako su tijekom svog postojanja uživali skroman zvjezdani status i izdali samo dva albuma, kasnije su slavljeni kao jedna od najinovativnijih, najevokativnijih i najutjecajnijih grupa ikada.

Joaquin Phoenix i Mark Wahlberg braa su na suprotnim stranama zakona. Oni dokazuju da krv nije voda. Tu je i Eva Mendes. Ona dokazuje da je jako seksi. Radnja Brae po krvi smještena je u ne tako davnu 1988., a pozornica je New York. Robert (Joaquin Phoenix) i Joseph (Mark Wahlberg) sinovi su slavnog šea policije, Berta Grusinskyja (Robert Duval), i svi su oekivali kako e njih dvojica nastaviti obiteljski ‘zanat’, pod motom ‘to protect and serve’. I dok je Joseph perspektivni zapovjednik u ‘plavcima’, Robert ima drukije planove. Karijera policajca uope ga ne zanima, a povrh toga, promijenio je svoje prezime u Green kako bi presjekao sve što ga veže uz oca i brata. On vodi ruski noni klub iji je vlasnik Marat Buzhayev (Moni Moshonov) te pokušava to initi na legalan i pošten nain. Ipak, za New York ovo je vrijeme kada kriminal i nasilje polako izmiu kontroli zakona. Droga je posvuda na ulicama, a policija je nadjaana i skoro pa nemona. Robert u toj cijeloj prii pokušava otvoriti novi klub, a uskoro e se nai i u poziciji kada e morati izabrati kojoj se strani pridružiti. Tu je i njegova prelijepa djevojka Amanda (Eva Mendez) koja ga savjetuje i pruža mu podršku. No, kada za to doe vrijeme, Robert e sam morati odluiti hoe li vjerovati svome šeu, ili e stati u obranu svoje obitelji …

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (SVADBE, ROENDANE, PROSLAVE...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ - 30 KN - 1 SAT.

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

10. UKLETI PEDER BAR

FILMSKA TOP LISTA “MEIMURSKIH NOVINA” 1.

MLIJUNAŠ S ULICE

2.

ROCKNROLLA

3.

SIROTIŠTE

4.

SPALITI NAKON ITANJA

5.

SUMRAK

6.

96 SATI

7.

IGOR

8.

RECI DA

9.

ZATVORSKA POSLA

10. NIIJI SIN

US BOX OFFICE 1.

PAUL BLART: MALL COP

2.

UNDERWORLD: RISE OF THE LYCANS

3.

GRAN TORINO

4.

HOTEL FOR DOGS

5.

SLUMDOG MILLIONAIRE

6.

MY BLOODY VALENTINE 3-D

7.

INKHEART

8.

BRIDE WARS

9.

THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON

10. NOTORIOUS

hrvatski film

srijeda, 4.2. nema filmskog programa

etvrtak, 5.2. nema filmskog programa

petak, 6.2. 17,30 ROCKN ROLLA akcijska krimi komedija Režija: Guy Ritchie Uloge: Gerard Butler, Thandie Newton, Idris Elba

19,30 RECI DA

YES MAN komedija Režija: Peyton Reed Uloge: Jim Carrey, Terence Stamp, Bradley Cooper

subota, 7.2. 17,30 ROCKN ROLLA akcijska krimi komedija

19,30 RECI DA komedija

nedjelja, 8.2. 17,30 ROCKN ROLLA akcijska krimi komedija

19,30 RECI DA komedija

ponedjeljak, 9.2. 17,30 ROCKN ROLLA akcijska krimi komedija

19,30 RECI DA komedija

utorak, 10.2. 17,30 ROCKN ROLLA akcijska krimi komedija

19,30 RECI DA komedija


Piše Ivan Leek Svako naše selo ima svoje male junake, ljude koji su žrtvovali svoje slobodno vrijeme da nešto naprave za svoje selo ili su po neemu znani. Ovo je posveeno njima i njihovim selima. Sami Dragoslavani i Dragoslavanke vele da ne znaju odakle ime sela. U povijesnim izvorima spominje se breg Dragoslavec i da je na tom bregu poetkom 19. stoljea živjelo oko sto župljana. A onda su na tom bregu i oko njega nastala tri Dragoslavca. Sam Dragoslavec, pa Dragoslavec Selo i na najnižem dijelu Dragoslavec Breg. Uglavnom, nikad se nisu ni zabrinjavali oko naziva sela jer su imali važnijih briga. Kako osigurati vodu za kuanstvo. Jer vode je bilo samo u grabama. Pa kako na brijeg nije htjela tei, oni su je onda nosili. Koliko je to znailo, svjedoit e i zdenek Margetica koji je podignut u Cvetkovievoj grabi. Ime je dobio po sluškinji bogate obitelji Cvetkovi - Margetici. Zašto je to tako, nigdje nije reeno, ali eto Margetica, onako kako je to uredio znameniti graditelj Valent Morandini, stoji ve preko sto godina. Prošle su godine i proslavili tono sto godina postavljanja zdeneka. I tada su njemu u ast ispekli tortu i kolae. Ipak su to pojeli uzvanici na toj proslavi. Kako su god uživali u pogledu na svježu vodu koja je tekla iz zdeneka, ipak su se poastili dobrim dragoslavskim vinom. Planiraju sada zdenek pretvoriti u turistiku destinaciju. Neka ljudi dolaze gledati kako izgleda ista voda kada izvire. Ve su smislili i reklamni slogan: Nema vode kaj je iz Margetice. I tako e eto iz bogate dragoslavske obitelji Cvetkovi u povijest otii samo sluškinja. udan je život. No, ipak i Cvetkovieva graba.

V Jobovu grabu se niši bez sile ne rivle Hvale se Dragoslavani da imaju i najvekšu grabu. Zove se Jobova

Jedan od bivših predsjednika MZ-a Marijan Podvez: - Svjesni smo da si puno toga moramo napraviti sami

Usred središta sela zanimljiv je putokaz gdje se nalazi - Dragoslavec

MALA TEPEŠIJA po meimurskaj selaj II/16

Gledimo z najvišega meimurskoga brega na najvekše grabe

Predsjednik Željko je “ezermešter“ pa je tako eto iz snijega Medved napravio medveda graba. I zimi, kada pritisne snijeg ili led, stanovnici iz donjeg dijela grabe ostavljaju automobile gore na brijegu. Jer inae nikada ne bi stigli kamo žele. I sami žitelji se ude kako su tu došli. ini se kao da su u grotlu vulkana. Pa kad se doe do kraja, još je sa svake strane velika graba. A Praporanci koji ih gledaju sa sjeverne strane kažu da su na brijegu. Imaju oni i priu kako je nastao taj dio sela. Prema legendi, Bog Job je vozio ljude na kolima. I onda su se na tom mjestu prevrnula kola. I kako je tko od ljudi pao u onom kotrljanju, tako je tu napravio i kuu. Valjda iz nekog zavjeta što je ostao živ. No, kako god bilo, tu u dvorištima morate jako paziti da se ne okliznete na snijegu. Jer bi vas mogli tražiti stotinjak metara dalje. U

Poznati meimurski novinar Drago Ovar uživa u miru svoje vikendice na Dugom vrhu

grabi. Da su Adam i Eva tu bili, nigdar ne bi bilo ljudskog roda. Kak je god, ipak se nekaj giba. Kako oni vele, kad su stanovnici doma, uživaju u miru. A ako moraju, dovleeju se gore. Ipak, za ljetnih mjeseci je tu božanstvo zelenila i života. I istoe. Kažu zato jer sve neisto ode u grabu. Slikar, pisac, ilustrator Robert Levai koji tu živi rekao bi to svojim britkim stilom.Pernatih kai i Leteih piškorov za ve još nega. Ali bi i priznao da ga je dovukla djevianska priroda Jobove grabe. Pravoga akovanca i meimurskog nacionalista zaljubljenog u Meimurje. I Jobovu grabu.

Gledimo z visoka dol Cijelo je selo smješteno na vrhu, a ulice imaju udne stare nazive. Od

Marija Škvorc sa suprugom urom. Ona je znana po uzgoju orhideja, a on je najstariji aktivni vatrogasac u DVD-u Lopatinec

Pogled prema Cvetkovievoj grabi zanimljiv je jer tu su ljudi imali gorice i oranice samo oko grunta, a i tipian je dio sela Cvetkovieve, Jobove grabe pa do Dugoga vrha, Majerievog brega, Škvorcove i Zanjkove grabe te rnoga sela …Oni ak idu i dolje v gorice. A po ulicama idu onda kada je dan. Jer baš i nemaju vanjsko svjetlo kako treba u svim ulicama. Tvrde da to ima i dobrih strana. Uostalom, tko e i staviti svjetlo na drvene stupove. Pa onda padne malo vlažniji snijeg i ode i struja, a ne samo svjetlo. To su isto ljepote bregova. No, to znaju mnogi pa je zadnjih godina dosta vikendica u selu pretvoreno u kue za stanovanje. Razlog ne pitaju, ali dobro znaju gdje tko živi. Jer za fašnik Dragoslavani ipak imaju maškaradu kakvu nemaju mnogi drugi. Sve to ipak stoji na Mjesnom odboru. I onda elnik Medved sa svojim bendom zasvira, a za njim

Mladi nogometaši i atletiarke koje ve donose prva odlija: Luka Škvorc, Stjepan Borko, Dijana Borko i Laura Bistrovi

na kolima pola sela. Obiu sve grabe i brege i, kako vele, pred svakom kuom uživaju sponzorstvo. I tako narod pleše kako elnik Medved svira. Ako je suho, idu ak i u Jobovu grabu. Sva motorna prijevozna mehanizacija tada je u pogonu. I kad fašnik proe, sve ostaje isto ponovno do ljeta, do Velike meše, do nogometa. Pa bi tako mogli rei da Dragoslavani imaju zimsko i ljetno okupljanje. Još je jedno uoi Božia kad se djeci dijele darovi. No kažu da je to više popis stanovništva. Da se vidi koliko ih je roeno prošle godine.

sve teže. Vina ima u svakoj kui. Ima i raspela, ali ve svako malo selo ima svoje proštenje, a oni nemaju. Kažu da je to sve zato jer su vezani uz Sveti Juraj. No, ipak se jednom godišnje malo odvežu pa onda za Veliku mešu prirede malonogometno prvenstvo sela. Okupi se šest ekipa, ali najbitnije je to da dou onda svi oni kojih inae u selu nema. Ipak se pamte i pobjednici, druženje ostaje duže u sjeanju. Ali i to da su na opinskim igrama uvijek na vrhu u malom nogometu. Tako su dokazali da i brežni mogu biti dobri nogometaši. Ali i odbojkaši na pijesku. ak imaju i igralište uz nekadašnju školu. Ali klub nemaju. Kao uostalom ni jednu udrugu u selu. No, sada se uju neki glasi da e osnovati udrugu. I to e biti ona prava za sve hodajue Dragoslavane. Prijedlog je

Niti kapelice niti krme Kažu Dragoslavani da u selu nemaju niti kapelice, ali niti krme. Bez krme još i kako - tako, ali bez kapelice

Obitelj Željka Medveda, predsjednika VMO-a. Supruga Dragica, kerka Jasmina i sin Neven. - Netko mora raditi za selo, ali treba podrška obitelji, kaže Željko


TV kue imaju pravo promjene programa

arobnjaci, crtana serija Otvori svoje srce, serija arobnjaci, crtana serija Inspektor Gadget, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Pepa praši, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pocoyo, crtana serija Ezo TV, tarot show Nova lova, TV igra Kralj Queensa, serija Inspektor Rex, serija IN magazin, showbiz emisija Medij, serija Rebelde, serija Navy CIS, serija Sluajni špijun, akcijski lm Vijes Nove TV Inspektor Rex, serija IN magazin, showbiz emisija Dnevnik Nove TV Trenutak isne, game show Plavuša, (2007., SAD, komedija; Redatelj: Sco Marshall; Glumci: Jessica Simpson, Luke Wilson, Rachael Leigh Cook, Penelope Ann Miller, Andy Dick) Pod nož, serija Vijes Seks i grad, serija Seinfeld, serija Navy CIS, serija Ezo TV, tarot show Crveni orao 1, mini serija Medij, serija Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); ; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 PARLAFON; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 15.05 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 MEIMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 TOP 20; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: TOMISLAV GOLUBAN & LITTLE PIGEON’ S FORHILL BLUES; 01.00 NO NI PROGRAM

22:45 23:45 00:00 00:30 01:00 01:45 02:45 04:15 05:00

21:00

19:15 20:00

17:15 17:35 18:30

12:35 13:30 14:30 15:25

08:05 08:30 09:30 10:30 11:00 11:55

07:20 07:35 07:45

05:20 05:40 06:30 06:55

Midler, Goldie Hawn, Diane Keaton, Marcia Gay Harden, Sarah Jessica Parker, Elizabeth Berkley) 23.20 Putnik, znanstvenofantasna drama 00.10 Vijes, informavna emisija 00.20 Kunolovac, kviz

NAJAVA PROGRAMA SPORTSKI ZOOM emisija o sportu VEKERICA jutarnji program VTV-a KOKTEL mozaina emisija DOKUMENTARNI PROGRAM ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi VEKERICA SLATKA VALENTINA telenovela VIJESTI VTV-A DOKUMENTARNI PROGRAM ZASTUPNIKI KLUB

08:00 08:02 09:00 11:00 12:00 13:40 14:00 16:00 17:00 17:25 18:00

Danas pogledajte... Mali oglasi Snimka kulturne manifestacije Slatka Valenna, serijski lm Vijes Sport ponedjeljkom, ponavljanje Dom 2, emisija o ureenju interijera Pylates & Yoga Meimurje danas

14:55 14:57 15:00 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 18.00 Dok. emisija 18.40 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 TEST

7.05 Tv prodaja 7.05 Djeji program 10.15 Uživajmo život, serija 10.45 Vražje nevjeste, dok. serija 11.35 Dadilja, hum. serija 12.05 Tv prodaja 12.35 Sretna linija 13.40 Gilmorice, serija 14.35 Kriza srednjih godina, lm 16.10 Blizanci, hum. serija 16.40 Cosby Show, hum. serija 17.10 Inspektor Rex, serija 18.00 Svijet 18.30 Skriveni adu, serija 19.20 Navigator 19.50 Svijet 20.00 Ekipa za oevid, serija 20.50 Taksi 3, lm 22.15 Samanta tko?, hum. serija 22.50 Seinfelf, hum. serija 23.20 Mjesni kauboj, lm 1.45 Nona panorama

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Osveta, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Hitna služba, serija 14.05 Muškarci su drugaiji, žene takoer 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Vitkorija, serija 18.00 Osveta, serija 19.00 24 sata 20.00 Provjereno 21.05 Dr. House, serija 22.00 Odjel za žrtve, serija 22.55 24 sata 23.05 Zakon brae, serija 23.50 Prijatelji, hum. serija 0.20 Stando , serija 1.05 Nona panorama

8.30 Dobar dan, Koroška ® 9.00 Videostranice 15.00 TV prodaja 15.30 Tjedni izbor 17.25 Koncert 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Primorski mozaik 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 TV igra 20.50 Amerika serija 22.20 Dokumentarna emisija 23.20 Ameriki m 1.15 Serija 2.15 Dnevnik pogranine TV 2.35 Videospotovi 3.20 Videostranice

6.35 Videostranice 10.15 Djeji program 11.55 Tjedni izbor 13.00 Vijes 13.15 Tjedni izbor 15.55 Dokumentarna serija 16.30 Vijes 16.50 Šetnje po prirodi 17.05 Dokumentarna emisija 17.10 Knjiga mene nije briga 17.30 Skrivnos 17.40 Dokumentarna serija 18.45 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Meunarodna obzorja 20.55 Aktualno 22.00 Odjeci 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program

UTORAK 10. veljae 2009.

-------- Simfolije -------- Mali crveni traktor 08.25 Petar Pan i gusari, crtana 05.50 Najava programa serija 05.55 Normalan život, emisija o 08.50 Hollyni junaci, serija za osobama s invaliditetom djecu 06.45 TV kalendar 09.15 Beverly Hills, serija 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 10.00 Kralj svijeta, igrani lm 07.05 Vijes 11.30 Na prvi pogled, serija za 07.10 Dobro jutro, Hrvatska mlade 07.35 Vijes 11.55 Antologija hrvatskoga 07.40 Dobro jutro, Hrvatska glumišta - Marijan 08.35 Vijes Matkovi:eraklo 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 13.30 Igrani lm 09.10 Sve e bi dobro, 14.50 Obini ljudi, TV serija telenovela 15.40 Navrh jezika 10.00 Vijes 15.50 Pokusi koji su promijenili 10.09 Vrijeme danas svijet 10.10 Vijes iz kulture 16.15 Dva i pol muškarca, hum. 10.15 Velegradnja 1.: San serija Francisco - Most Golden 16.35 Povratak na novo, hum. Gate dok. serija serija 11.10 Ekološki raj Maa Jamesa, 17.00 Sutkinja Amy, serija dok. serija 17.50 Županijska panorama 11.40 Hrvatska kulturna bašna 18.10 Vrijeme 11.55 Burzovno izvješe 18.15 Vijes na Drugom 12.00 Dnevnik 18.35 Drugi format 12.13 Vrijeme 19.20 Crtani lm 12.15 TV kalendar 19.35 Dragi Johne, hum. serija 12.35 Opijeni ljubavlju, telenovela 20.05 Domai igrani lm 13.25 Dan za danom, mozaino- 21.45 Vijes na Drugom zabavna emisija 21.57 Vrijeme 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 22.05 CSI: Miami, serija (12) 14.39 Vrijeme sutra 22.55 Zovem se Earl 2., hum. 14.45 Meu nama serija (12) 15.35 E, moj jablane - emisija 23.20 Ciklus europskog lma: puke i predajne kulture Hermano, (Uloge: Rade 16.10 Hrvatska uživo - Vijes Šerbedžija, Ignazio Oliva, 16.15 Hrvatska uživo Paolo Villaggio, Crisna 17.30 Hrvatska uživo - Vijes Moglia, Emir Kusturica, 17.35 Danas na Zagrebakoj burzi Lucija Šerbedžija) 17.37 HPB t 00.55 TV raspored 17.45 Najslabija karika, kviz 18.35 Sve e bi dobro, telenovela 19.30 Dnevnik 06.55 Dexterov laboratorij, crtana 19.57 Sport serija (dvije epizode) 20.02 Vrijeme 07.40 Korak po korak, hum. serija 20.10 Globalno sijelo ® 20.45 Junaci Domovinskog rata: 08.05 Kako sam upoznao vašu Ratnik u zrcalu vremena, majku, hum. serija ® dok. serija 08.35 Punom parom, kulinarski 21.25 HPB t izazov ® 21.30 Poslovni klub 09.15 Astro show, emisija 22.00 Burzovno izvješe 10.20 Kunolovac, kviz 22.05 Otvoreno 11.20 Malcolm u sredini, hum. 23.10 Dnevnik 3 serija ® 23.25 Poslovne vijes 11.45 Dadilja, hum. serija ® 23.30 Vijes iz kulture 12.15 Exkluziv, magazin ® 23.40 Dosjei X, serija (12) 12.30 Vijes, informavna emisija 00.25 Zvjezdane staze: Deep 12.40 Reba, hum. serija ® Space Nine 4., serija 13.05 Veera za 5, lifestyle emisija 01.10 CSI: Miami, serija (12) ® 01.55 Zovem se Earl, hum. serija 13.35 Marina, telenovela (12) 14.30 Cobra 11, krimi serija 02.15 Sutkinja Amy, serija 15.20 Magnum, akcijska serija 03.00 E, moj jablane - emisija 16.15 Korak po korak, hum. serija puke i predajne kulture 16.40 Kako sam upoznao vašu 03.30 Drugi format majku, hum. serija 04.10 Globalno sijelo 17.10 Malcolm u sredini, hum. 04.40 Poslovni klub serija 05.10 Opijeni ljubavlju, telenovela 17.35 Dadilja, hum. serija 18.00 Reba, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 06.45 TEST 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 07.00 Najava programa 19.35 Punom parom, kulinarski 07.05 Vatrogasne prie, crtana izazov serija 20.00 Moja 3 zida, hum. serija 07.25 Miki i prijatelji, crtana serija 20.55 Bibin svijet, hum. serija 07.50 TV vr: 21.35 Klub prvih supruga, -------- Danica (komedija, 1996.; Redatelj: -------- Medvjedii Hugh Wilson; Uloge: Bee IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJESTI VTV-A OGLEDALOM U BUDU NOST kontakt emisija IGRANI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

18:35 18:40 19:00 19:10

21:00 23:00 ------23:20 -------------

20:00 20:05

21:00 22:45 23:00 23:03 23:10 23:40 00:10 00:15 00:30 00:35

Voice of America Glazba akoveki kutak, GOST: Branko Šalamon, akoveki gradonaelnik Siva zona, igrani lm Meimurje danas Sport Vrijeme Gospodarski tjedan, gospodarski pregled Puls, gospodarske aktualnost Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

19:10 19:20 20:00

9.00 Eurogoals 9.45 Nogomet 14.00 Tenis, prijenos 17.00 Skispringen, prijenos 18.00 Eurogoals 18.15 Tenis, prijenos 20.00 Skispringen 21.00 Boks 23.00 Nogomet

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Sportquiz 11.00 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 DSF Reportaža 17.30 Rukomet, prijenos 22.25 Bo om line 23.10 Sportquiz

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Dobrodošli 22:15 exklusiv 0.15 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Ekipa za oevid, serija 21.15 Dr. House, serija 22:15 Monk, serija 23:10 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 0.00 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Entscheidung in den Wolken, lm 22:20 AKTE 08 23:20 24 Stunden 0.20 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 The next Uri Geller, prijenos 22.15 Comedystreet 23.15 Tv Total 0.15 Noni program

16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Entscheidung in den Wolken 21.45 ZiB Flash 21.55 Soko Kitzbühel 22.45 Cobra 11, serija 23.35 Noni program

(6.2. u 23.55 h, NOVA TV)

Chuck Norris

od 4.2.2009. do 10.2.2009.

PREGLED

TV


12.10

Prijenos sjednica Hrvatskog sabora

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12.30 LJUDI I IDEJE; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 MOVIE SHOW; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + INFO; 17.03 IZA POZORNICE (BACK STAGE); 18.00 MEIMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA F-13; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: PRLJAVO KAZALIŠTE; 01.00 NO NI PROGRAM

05:20 Flintove avanture, crtana serija 05:40 Otvori svoje srce, serija 06:30 arobnjaci, crtana serija 06:55 Inspektor Gadget, crtana serija 07:20 Graditelj Bob, crtana serija 07:35 Pepa praši, crtana serija 07:45 Tomica i prijatelji, crtana serija 08:05 Pocoyo, crtana serija 08:30 Ezo TV, tarot show 09:30 Nova lova, TV igra 10:40 Lude 70-e, serija 11:10 Rebelde, serija 12:10 IN magazin, showbiz emisija 12:45 Medij, serija 13:40 Navy CIS, serija 14:35 Inspektor Rex, serija 15:35 Ljubavni brodolom, igrani lm 17:15 Vijes Nove TV 17:45 Rebelde, serija 18:35 IN magazin, showbiz magazin 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Lud, zbunjen, normalan, serija 21:00 Brane vode, serija 21:35 Kuanice, serija 23:15 Vijes 23:30 Seks i grad, serija 00:00 Seinfeld, serija 00:25 Navy CIS, serija 01:15 Ezo TV, tarot show 02:15 Bonanno: Kum 1, kriminaliska mini serija 03:40 Bonanno: Kum 2, kriminaliska mini serija 05:05 Kraj programa

emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 CSI: New York, krimi serija 20.50 Zaboravljeni sluaj, krimi serija 21.40 Dexter, krimi serija 22.45 Bratstvo, dramska krimi serija 23.40 Vijes, informavna emisija 23.50 Kunolovac, kviz 01.50 Ote, znanstvenofantasna serija

08:58 09:00 11:00 12:30 13:00 14:00 16:00 17:00 17:25 18:00

14:25 14:27 14:30 15:00 15:30 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA jutarnji program VTV-a NARODNO VESELJE zabavna emisija GOSPODARSKI TJEDAN TV magazin OPASNE VEZE talk show VEKERICA SLATKA VALENTINA telenovela VIJESTI VTV-A DOKUMENTARNI PROGRAM RIJE ŽIVOTA duhovni program

Danas pogledajte... Mali oglasi Dom2, ponavljanje Gospodarski tjedan, ponavljanje Puls, ponavljanje Slatka Valenna, serijski lm Vijes Povealo, ponavljanje Zov prirode Pylates & Yoga Meimurje danas, informavna

8.25 Jutarnji program 9.30 Djeji program 14.00 Dokumentarne serije 15.50 Hallo Holly 16.15 Gilmorice, serija 17.00 Humorisna

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 18.00 Dok. emisija 18.40 Glazbena emisija 20.00 Tenis, ATP PBZ Indoors - prijenos 2. mea 22.00 Film 23.45 U dobrom društvu 00.35 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Gilmorice, serija 14.25 Sandokan, lm 16.05 Blizanci, hum. serija 16.35 Cosby Show, hum. serija 17.05 Inspektor Rex, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Ekipa za oevid, serija 20.50 Pria o djeaku Davidu, dok. serija 21.50 Ozljeivanje mladih, dok. serija 22.50 Samanta tko?, hum. serija 23.15 Seinfeld, hum. serija 23.45 Tišina, lm 1.30 Noni program

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Osveta, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Hitna služba, serija 14.05 Muškarci su drugaiji, žene takoer 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Viktorija, serija 18.00 Osveta, serija 19.00 24 sata 20.00 Hladnokrvno ubojstvo, lm 21.35 Ekipa za oevid, serija 22.25 24 UR 22.45 Zakon brae, serija 23.30 Prijatelji, hum. serija 0.00 Stando , serija 0.45 Nona panorama

07:00 Tv prodaja 08:00 Zlatolaska 09:00 Djeji program 12.00 Vijes 12.20 Dramski program 14.00 Humorisne serije 18:00 Vijes 18:05 Kalejdoskop 19:00 Serija 20:00 Ameriki lm 22:00 Francuska priredba 00:00 Slovenska jazz scena 00:45 Slovenski lm

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 07:00 Vijes 07:05 Dobro jutro 08:00 Vijes 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Sport 09:35 Crtani lmovi 10:20 Zlatko zakladko: regratov sirup, ponovitev 10:35 Knjiga mene briga 11:00 Dokumentarna emisija 11:30 Modro 12:00 Ljudje i zemlja 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:25 Umjetnost igre 13:50 Odpe pesniki 14:00 Dokumentarac mjeseca 15:10 Mostovi - Hidak 15:45 Crtana serija 16:05 Male sive celice, kviz 17:00 Novos, sport, vrijeme 17:35 Z vami 18:30 Loto 18:40 Cratani lmovi 18:55 Vrijeme 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Njemaki lm 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:05 Omizje

SRIJEDA 4. veljae 2009.

13.35 reprizni program 05.50 Najava programa 14.40 Obini ljudi, TV serija 05.55 Meu nama 15.30 Domaa fronta, irski dok. 06.45 TV kalendar lm za mlade 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 15.45 Kokice 07.05 Vijes 16.05 Moja žena i djeca, hum. 07.10 Dobro jutro, Hrvatska serija 07.35 Vijes 16.30 Povratak na novo, hum. 07.40 Dobro jutro, Hrvatska serija 08.35 Vijes 17.00 Sutkinja Amy, serija 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.10 Sve e bi dobro, telenovela 17.50 Županijska panorama 18.10 Vrijeme 10.00 Vijes 18.15 Vijes na Drugom 10.09 Vrijeme danas 18.35 Sciena croaca 10.10 Vijes iz kulture 19.05 Znanstvene vijes 10.15 Velegradnja, dok. serija 19.20 Crtani lm 11.10 Oprah Show 19.35 Dragi Johne, hum. serija 11.55 Burzovno izvješe 20.05 serija za djecu 12.00 Dnevnik 20.40 Vijes na Drugom 12.13 Vrijeme 20.52 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Opijeni ljubavlju, telenovela 21.00 Iznenadni udar, (Uloge: Clint Eastwood, Sondra 13.25 Dan za danom, mozainoLocke, Pat Hingle, Bradford zabavna emisija Dillman; Scenarist: Joseph 14.30 Vijes + prijevod za gluhe C. Snson (prema prii 14.39 Vrijeme sutra Earla E. Smitha i Charlesa 14.45 Rije i život, religijski B. Piercea); Redatelj: Clint program Eastwood) 15.35 Eko zona 22.55 E-Ring, serija (12) 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 23.45 Transfer 16.15 Hrvatska uživo 00.15 TV raspored 17.25 Hrvatska uživo - Vijes -------- Tenis, ATP PBZ Indoors 17.30 Ep reportaža 2009. - 17.00-19.30 17.32 Ep reportaža prijenos 1. mea 17.45 Najslabija karika, kviz 18.35 Sve e bi dobro, telenovela -------- Tenis, ATP PBZ Indoors 2009. - 22.30 snimka 2. 19.30 Dnevnik mea 19.57 Sport -------- 18.10 Košarka, EL: CSKA 20.02 Vrijeme Moskva - Cibona, prijenos 20.10 Idemo na put s Goranom Miliem: Južna Amerika 21.05 Luda kua, TV serija 21.45 Proces 22.15 Burzovno izvješe 06.55 Dexterov laboratorij, 22.20 Otvoreno crtana serija (dvije 23.30 Dnevnik 3 epizode) 23.45 Poslovne vijes 07.40 Korak po korak, hum. 23.50 Vijes iz kulture serija ® 00.00 Dosjei X, serija (12) 08.05 Kako sam upoznao vašu 00.45 Zvjezdane staze: Deep Space majku, hum. serija ® Nine, serija 08.35 Punom parom, kulinarski 01.30 E-Ring, serija (12) izazov ® 02.15 Sutkinja Amy, serija 09.15 Astro show, emisija 03.00 Oprah Show 10.20 Kunolovac, kviz 03.40 Sciena croaca 11.20 Malcolm u sredini, hum. 04.10 Eko zona serija ® 04.40 Proces 11.45 Dadilja, hum. serija ® 05.10 Opijeni ljubavlju, telenovela 12.15 Exkluziv, magazin ® 12.30 Vijes, informavna emisija 12.40 Reba, hum. serija ® 13.05 Veera za 5, lifestyle 07.00 emisija ® 13.35 Marina, telenovela 07.10 14.30 Cobra 11, krimi serija 07.15 15.20 Magnum, akcijska serija 16.15 Korak po korak, hum. 07.40 serija 08.05 16.40 Kako sam upoznao vašu 08.20 majku, hum. serija 17.10 Malcolm u sredini, hum. 08.45 serija 17.35 Dadilja, hum. serija 09.15 18.00 Reba, hum. serija 10.00 18.30 Vijes, informavna emisija 10.50 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle TV vodi + panorame turiskih središta Hrvatske Najava programa Vatrogasne prie, crtana serija Miki i prijatelji, crtana serija Na kraju ulice Petar Pan i gusari, crtana serija Hollyni junaci, serija za djecu Beverly Hills, serija Prijenos sjednica Hrvatskog sabora Val d’Isere: SP u skijanju super G (M), prijenos TV kue imaju pravo promjene programa

serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 Simpsoni, crtana serija 18.55 Snowboard, prijenos 20.00 Vijes 20.15 Ekipa za oevid, serija 21.40 ZiB Flash 21.50 Zaboravljeni sluaj, serija 22.35 Bez traga, serija 23.15 Noni program

6.10 Djeji lmovi 10.00 Film za djecu i mladež 12.00 SAM 14.00 Mi smo obitelj! 15.00 Ljubav, dok. serija 16.00 U20 17.00 ta 18.00 Vijes 18.20 Simpsoni, crtana serija 19.10 Galileo 20.15 Kuanice, serija 21.15 Pushing Daises, serija 22.15 Eli Stone, serija 23.10 Tv Total 0.10 Noni program

5.15 Jutarnji program 11.00 Sutkinja Barbara Selesch 12.00 Sudar Alexander Hold 13.00 Bri 14.00 Dvoje kod Kallwassa 13.00 Sutkinja Barbara Selesch 16.00 Sudar Alexander Hold 17.00 Niedrig und Kuhnt 18.00 Magazin 18.30 Anna i njezina ljubav 18.00 Lenßen & Partner 19.00 K11 20.15 Der Bulle von Tölz, lm 22.20 Die Gerichtsvollzieher 23.20 24 Studen 0.20 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Superstar 21.15 Die Ausreißer 22.15 Stern Tv 0.00 Noni program

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Zvjezdana vrata, serija 22.05 Smallville, serija 23.00 Andromeda, serija 23.55 Noni program

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Bundesliga pur Klassiker 18.30 Bundesliga aktuell 20.15 DSF Motor 22.15 Poker 23.15 Sportquiz

IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE TAJNE USPJEHA dokumentarni serijal VIJESTI VTV-A HR TOP 20 glazbena emisija PUT U WELLIVILE igrani lm VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

emisija Sport Vrijeme Voice of America Glazba Partymaker Zadnji tren, igrani lm Meimurje danas, informavna emisija Sport Vrijeme Kanadski KZO, serijski lm Poslovne vijes Meimurje danas Voice of Amerika Sutra na programu

9.00 Rallye 11.00 Alpsko skijanje, prijenos 13.00 Eurogoals 15.00 Kuglanje, prijenos 18.15 Nogomet 20.15 Olympia Magazin 20.55 Golf 22.30 Segeln

19:15 19:18 19:20 19:30 20:00 21:00 22:45 23:00 23:03 23:05 00:00 00:05 00:20 00:25

18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00 23:00 ------23:20 -------------

TEST Najava programa Vatrogasne prie, crtana serija Miki i prijatelji, crtana serija TV vr: Život u obitelji vodenkonja Tikvii Pingu arobna ploa Petar Pan i gusari, crtana serija

05:20 05:40 06:30 06:55 07:20 07:35 07:45 08:05 08:30 09:30 10:35 11:35 12:10 13:05 14:05 15:10 17:15 17:35 18:30 19:15 20:00

21:45 22:40 23:40 23:55 00:25 00:55 01:40 02:40 04:20 05:05

05.00 VIJESTI (HR+ZG);05.05 RADIO DROBILICA;06.30 GLAS AMERIKE;07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI(ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI(HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 SPORT RAPORT; 13.00 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 MEIMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 MUSIC NEWS - NEW YORK - LONDON; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL; 01.00 NO NI PROGRAM

Flintove avanture, crtana serija Otvori svoje srce, serija arobnjaci, crtana serija Inspektor Gadget, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Pepa praši, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pocoyo, crtana serija Ezo TV, tarot show Nova lova, TV igra Inspektor Rex, serija IN magazin, showbiz emisija Medij, serija Rebelde, serija Navy CIS, serija Iznenaenje, igrani lm Vijes Nove TV Inspektor Rex, serija IN magazin, showbiz emisija Dnevnik Nove TV Protuudar, (2003. SAD, akcija; Redatelj: Jerry London; Glume: Rob Estes, Joe Lando, Marie Mako, Christopher Lawford, Ron Lee) Kašmir ma ja, serija Eli Stone, serija Vijes Seks i grad, serija Seinfeld, serija Navy CIS, serija Ezo TV, tarot show Protuudar, igrani lm Medij, serija Kraj programa

Sueljavanje, (akcijski, 1987.; Redatelj: Sam Firstenberg; Uloge: Michael Dudiko, Steve James, Larry Poindexter, Gary Conway, Je Weston, Michelle Botes) 21.35 Operacija Sword sh, akcijski triler 23.20 Vijes, informavna emisija 23.30 Kunolovac, kviz 01.30 Ote, znanstvenofantasna serija

08:58 09:00 11:00 12:00 13:00

13:10 13:13 13:15 14:15 14:45 15:15 16:00 17:00 17:10 18:40 19:00

Danas pogledajte... Mali oglasi Razbijai mitova, serijski lm Auto moto nauc vision, ponavljanje Gilee svijet sporta Lola, serijski lm Slatka Valenna, serijski lm Vijes 100% Meimursko, ponavljanje Pilates & Yoga, crtani lm Meimurje danas

14:00 16:00 17:00 17:25

13:30

NAJAVA PROGRAMA reportaža VEKERICA jutarnji program VTV-a DOKUMENTARNI PROGRAM IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe VEKERICA SLATKA VALENTINA telenovela VIJESTI VTV-A PEVECOV KUTAK emisija pod

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 18.00 Dok. emisija 18.40 Glazbena emisija 20.00 Kostadinka Velkovska: Hrvatskoj s ljubavlju, prijenos koncerta iz kazališta Kerempuh 21.30 Film 23.15 U dobrom društvu 00.05 TEST

H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Ekipa za oevid, serija 21:05 Kuanice, serija 21:50 The Closer, serija 22:35 Kriminalni identet, serija 23:20 Dexter, serija 0.00 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Simpsoni, crtani lm 21.15 Terminator, serija 22.10 Izgubljeni, serija 23.10 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Dan vjenanja, lm 22:20 Toto & Harry 22:50 Focus TV 23:20 Reži me, serija 0.20 Noni program

20:00 20:05 21:00 23:00 ------23:20 -------------

17:45 18:35 18:40 19:00 19:10

19:15 19:30 20:00 21:00 22:40 22:55 22:58 23:00 00:00 00:05 00:20 00:23 00:25 00:30

pokroviteljstvom SPORTSKI ZOOM emisija o sportu IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJEST VTV-A KOKTEL mozaina emisija IGRANI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Voice of America Glazba Sport ponedjeljkom, emisija o sportu Škola, igrani lm Meimurje danas Sport Vrijeme Zapisano u zvijezdama Poslovne vijes Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of Amerika Sutra na programu

10.00 Alpsko skijanje, prijenos 11.30 Nord. Kombinaon, prijenos 14.00 Alpsko skijanje, prijenos 15.00 Kuglanje 17.00 Nogomet 18.00 Eurogoals 19.00 Skispringen 20.15 Wa s 21.00 Hrvanje 22.30 Kampfsport 23.30 Eurogoals

6.00 Poker 8.00 Bundesliga 9.00 Doppelpass 11.00 Normal 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Bundesliga Pur II 18.30 Bundesliga aktuell 19.45 Ha rick, prijenos 22.15 DSF Aktuell 22.45 Nogomet

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Die Kochpros 21.15 Big Brother, prijenos 23.15 Noni program

enska serija 20.40 Ružna Be y, serija 21.35 08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena Prljavi novac, serija 22.35 24 sata 22.50 Ka- 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz liforniciranje, serija 23.30 Zakon brae, serija 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemein0.30 Prijatelji, hum. serija 1.00 Stando , serija same Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. 1.45 Nona panorama Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles 7.00 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.35 was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Tko Dadilja, hum. serija 12.05 Tv prodaja 12.35 želi bi milijunaš? 21.15 Rach 22:00 Extra 23:30 Sretna linija 13.40 Gilmorice, serija 14.35 Op- 30 Minuten Deutschland 0.00 Noni program sjednuta ki, lm 16.10 Blizanci, hum. serija 16.40 Cosby Show, hum. serija 17.10 Inspektor Rex, serija 18.00 Svijet 18.30 Skriveni adu, serija 19.20 Navigator 19.50 Svijet 20.00 Ekipa za oevid, serija 20.50 Smrtonosno oružje 4, lm 23.00 Samanta tko?, hum. serija 23.30 Seinfelf, hum. serija 0.00 Pljaka banke, lm 1.30 Noni program

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Osveta, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Hitna služba, serija 14.05 Muškarci su drugaiji, žene takoer 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Viktorija, serija 18.00 Osveta, serija 19.00 24 sata 20.00 Lepo je bi sosed, slov-

7.30 Vremenska panorama 8.30 Alica (R) 9.00 Videostranice 11.00 Djeji program 14.45 TV prodaja 15.15 Tjedni izbor 16.00 Videstranice 17.45 Neobine zgode Twistovih, serija 18.10 Jasno i glasno 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 Ameriki lm 21.45 Tempirana bomba, dok. emisija 22.30 Brane Ronel izza odra 23.45 Dnevnik pogranine TV 0.30 Videostranice ®

6.30 Tjedni izbor 9.00 Videostranice 13.00 Vijes 13.05 Tjedni izbor 16.00 Dobar dan, Koroška 16.45 Vijes 17.00 Crtani lmovi 17.20 Dogodovšne u veseloj hos, crt. serija 17.30 Dolina na meji, emisija 18.30 LOTO 3x3 PLUS 18.40 Izvlaenje Astra 18.45 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Sredozemlje, serija 21.00 Dokumentarna serija 21.55 Odjeci 22.45 Knjiga mene briga 23.00 Skrivnos 23.15 Noni program

PONEDJELJAK 9. veljae 2009. 08.45 Beverly Hills, serija 09.30 SP u alpskom skijanju emisija 06.10 Najava programa 09.50 Val d’Isere: SP u alpskom 06.15 Drugo mišljenje skijanju, superkombinacija 06.45 TV kalendar (M) - spust, prijenos 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 11.15 SP u alpskom skijanju 07.05 Vijes emisija 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 11.35 Evergreen 07.35 Vijes 13.30 SP u alpskom skijanju 07.40 Dobro jutro, Hrvatska emisija 08.35 Vijes 13.50 Val d’Isere: SP u alpskom 08.40 Dobro jutro, Hrvatska skijanju, superkombinacija 09.05 Croaa škola osiguranja (M) - slalom, prijenos 09.10 Sve e bi dobro, 14.45 SP u alpskom skijanju telenovela emisija 10.00 Vijes 15.15 popuna 10.09 Vrijeme danas 15.40 Ta poliká 10.10 Vijes iz kulture 15.50 Kako žive živonje 10.15 Velegradnja 1.: 16.15 Dva i pol muškarca, hum. Petronasovi tornjevi serija blizanci, dok. serija 16.35 Povratak na novo, hum. 11.10 Trea dob, emisija za serija umirovljenike 17.00 Sutkinja Amy, serija 11.55 Burzovno izvješe 17.50 Županijska panorama 12.00 Dnevnik 18.10 Vrijeme 12.13 Vrijeme 18.15 Vijes na Drugom 12.15 TV kalendar 18.35 Na rubu znanos: David 12.35 Opijeni ljubavlju, Icke - Priroda stvarnos telenovela 19.20 Crtani lm 13.25 Dan za danom, mozaino- 19.35 Dragi Johne, hum. serija zabavna emisija 20.05 Renesansni ovjek, (Uloge: 14.30 Vijes + prijevod za gluhe Danny DeVito, Gregory 14.39 Vrijeme sutra Hines, James Remar, Ed 14.45 Normalan život, emisija o Begley Jr., Cli Robertson; osobama s invaliditetom Redateljica: Penny 15.35 Direkt Marshall) 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 22.15 Vijes na Drugom 16.15 Hrvatska uživo 22.27 Vrijeme 17.30 Hrvatska uživo - Vijes 22.30 Zakon!, domaa hum. 17.35 Danas na Zagrebakoj serija (12) burzi 23.05 Momci s Madisona, serija 17.37 HPB t (12) 17.45 Najslabija karika, kviz 23.55 Kalifornikacija, hum. serija 18.35 Sve e bi dobro, (18) telenovela 00.25 Ciklus horora: Cry Wolf, 19.30 Dnevnik ameriki lm (12) 19.57 Sport 01.55 TV raspored 20.02 Vrijeme 20.10 Kad mrtvi zapjevaju, hrvatski lm 21.55 Potrošaki kod 07.15 Dexterov laboratorij, crtana 22.25 Burzovno izvješe serija 22.30 Otvoreno 07.40 Korak po korak, hum. serija 23.35 Dnevnik 3 ® 23.50 Poslovne vijes 08.05 Kako sam upoznao vašu 23.55 Vijes iz kulture majku, hum. serija ® 00.05 Dosjei X, serija (12) 08.35 Punom parom, kulinarski 00.50 Zvjezdane staze: Deep izazov ® Space Nine, serija 09.15 Astro show, emisija 01.35 Momci s Madisona, serija 10.20 Kunolovac, kviz (12) 11.20 Malcolm u sredini, hum. 02.20 Kalifornikacija, hum. serija serija ® (18) 11.45 Dadilja, hum. serija ® 02.45 Sutkinja Amy, serija 12.15 Exkluziv, magazin ® 03.30 reprizni program 12.30 Vijes, informavna emisija 05.10 Opijeni ljubavlju, 12.40 Reba, hum. serija ® telenovela 13.05 Veera za 5, lifestyle emisija ® 13.35 Marina, telenovela 14.30 Cobra 11, krimi serija 15.20 Magnum, akcijska serija 06.40 16.15 Korak po korak, hum. serija 06.55 16.40 Kako sam upoznao vašu 07.00 majku, hum. serija 17.10 Malcolm u sredini, hum. 07.20 serija 17.35 Dadilja, hum. serija 18.00 Reba, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 Ameriki ninja 2: 07.45 ---------------------08.05 08.20

TV kue imaju pravo promjene programa


08.05 08.10

07.00

03.50 04.05 04.50 05.40

03.00

01.30

22.10 22.45 23.30 23.35 23.50 00.00

19.13 19.15 19.30 19.57 20.03 20.10 21.10

18.40

17.15 18.05

16.05 16.15 16.20

09.25 10.00 10.09 10.10 10.20 11.50 12.00 12.13 12.15 12.30 13.25 14.00 15.02 15.10 15.40

06.00 06.05 06.50 07.15 07.45 08.00 08.10

01.05 01.30 --------

19.35 20.10 22.00 22.55 23.05

16.45 17.00

14.35 15.25

14.10

11.00 12.05 12.50

09.50 10.40 10.50

09.00

TV kue imaju pravo promjene programa

06.50 Ritam srca, dramska serija ® 07.35 Jedna od deki, hum. serija 08.05 Krava i Pili, crtana serija ® 08.25 Astro boy, crtana serija ® 08.50 Spiderman, crtana serija ® 09.15 Dexterov laboratorij, crtana serija ® 09.40 Samov život, hum. serija (dvije epizode) 10.30 Deki mog života, (humorna drama, 2001.; Redateljica: Penny Marshall; Uloge: Drew Barrymore, Steve Zahn, Adam Garcia, Briany Murphy, James Woods, Lorraine Bracco) 12.40 Povratak pravdi, (drama, 2002.; Redatelj: Bradford May; Uloge: Fred Dryer, Sam Hennings, Stepfanie Kramer) 14.15 Vijes, informavna emisija 14.25 Premier League: Toenham Hotspur – Arsenal, prijenos 16.25 Discovery: Modni fanak (2. dio), dok. emisija 17.20 Odred za istou, dok. emisija 17.50 Exkluziv, magazin 18.30 Vijes, informavna emisija TV vodi + panorame 19.00 Kraljevi leda, dok. emisija turiskih središta Hrvatske 20.00 James Bond 007: Svijet Najava programa nije dovoljan, (akcijski, Dexterov laboratorij, crtana 1999.; Redatelj: Michael Apted; Uloge: Pierce

Najava programa Svirci moji, glazbena emisija Glas domovine Euromagazin TV kalendar Vijes Koncert: Njemaka no u Zagrebu - komorna glazba Eislera, Schumanna i Mendelssohna Opera Box Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Foyleov rat 6., mini-serija Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Plodovi zemlje Split: More Nedjeljom u dva Fotogra ja u Hrvatskoj Mir i dobro Jelovnici izgubljenog vremena Vijes Vrijeme sutra Arhitektonske pustolovine Dana Cruickshanka, dok. serija Lijepom našom: Solin U istom loncu, kulinarski show Profesije osobno: Faktor rizika, dok. serija Croaa škola osiguranja LOTO 6/45 Dnevnik Sport Vrijeme 1 prov 100, kviz Anno Domini 1573., TV serija (12) Paralele Rizzi-bizzi Burzovno izvješe Dnevnik 3 Vijes iz kulture Filmski maraton: My Life so Far, (Uloge: Colin Firth, Rosemary Harris, Ir?ne Jacob, Tchéky Karyo, Mary Elizabeth Mastrantonio, Malcolm McDowell, Kelly Macdonald, Robert Norman; Scenarist: Simon Donald (prema knjizi Son of Adam Sira Denisa Formana); Redatelj: Hugh Hudson) Filmski maraton: Living in Fear, britanski lm (1 Arhitektonske pustolovine Dana Cruickshanka, dok. serija Fotogra ja u Hrvatskoj Lijepom našom: Solin Plodovi zemlje Split: More

08.35

arobnjaci, crtana serija Code lyoko, crtana serija Yu-Gi-Oh GX, crtana serija Superheroj Spiderman, crtana serija Iron Kid, crtana serija Fi i cvjetno društvo, crtana serija Roary, crtana serija Dora istražuje, crtana serija Automov, auto-moto magazin Novac, business magazin U sedmom nebu, serija Lanac sudbine, serija Kuanice iz visokog društva, serija Samo je jedan pravi, serija Iznenaenje, komedija Posljednji Mohikanac, igrani lm Vijes Brane vode, serija Lud, zbunjen, normalan, serija Dnevnik Nove TV Nad lipom 35, humorisno-glazbeni show Sluajni špijun, (2001., akcijski; Redatelj: Teddy Chan; Glume: Jackie Chan, Eric Tsang, Vivian Hsu, Min-jeong Kim, Hsinghuo Wu, Alfred Cheung, Anthony Rene Jones) Red Carpet, showbiz magazin (15) Svi mrze Chrisa, serija Nestale, igrani lm Red Carpet, showbiz magazin(15) Kraj programa

05.00 RADIO BUDILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.00 HITOVI TJEDNA; 07.30 RECEPTI AKOVEKIH MLINOVA; 08.00 VIJESTI; 08.15 RADOSNA VIJEST; 09.00 EVERGREENCAJG; 10.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 10.05 HALO OLDTIMERI; 11.00 POLJOPRIVREDNA EMISIJA; 12.00 TJEDNIK; 12.45 JA SAM S VAMA U SVE DANE...; 13:00 HRAK INFO; 13.03 A SRCE KUCA; 13.15 MEIMURSKI MINULI CAJTI; 15.30 VIJESTIZA DOBAR TEK - REPRIZA; 16.30 VIJESTI (ZG); 16.35 LIGA 98; 18.30 VIJESTI(ZG); 18.35 FORMULA 13; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 AB POEZIJA; 00.00 Music Special: BBC RADIO LIVE LOUNGE VOL.3; 01.00 NO NI PROGRAM

04:00

00:00 00:30 02:45

22:45

21:05

19:15 20:00

17:15 17:20 18:00

12:40 13:10 15:10

09:20 09:50 10:45 11:40

08:50

08:15 08:25

07:40 08:05

06:00 06:25 06:50 07:15

Brosnan, Sophie Marceau, David Calder, Judi Dench, Robert Carlyle, Denise Richards) 22.10 CSI: Miami, krimi serija 23.00 Glasnici vjetra, (akcijski, 2002.; Redatelj: John Woo; Uloge: Nicolas Cage, Chrisan Slater, Adam Beach, Frances O’Connor, Peter Stormare) 01.10 Kunolovac, kviz

NAJAVA PROGRAMA PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom VJERA I NADA vjerski program VTV TJEDNIK informavna emisija SLATKA VALENTINA telenovela SVIRAMO SAMO ZA VAS

14:28 14:30

16:00 17:00

15:00 15:30

Danas pogledajte… Mali oglasi Djeja televizija Igrani lm, ponavljanje Razbijai mitova, serijski lm Planet razonode, serijski lm

13:40 13:42 07:30 11:30 12:45 13:45

6.10 Jutarnji program 7.25 Program za djecu i mladež 12.30 Jamie Oliver 12.55 Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 Što je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 18.00 Dok. emisija 18.40 Glazbena emisija 20.25 Talijanska nogometna liga, prijenos 22.20 Film 00.05 U dobrom društvu 00.55 TEST

22:30 23:30 -------------

22:00

21:00

20:10

14:15 14:45 15:15 16:00 17:00 17:30 18:00 19:30 23:45 00:15

glazbeni kviz KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi RAZBIJAI MITOVA znanstveno-popularna serija GILETTE SVIJET SPORTA sportski magazin PRESSICA talk show IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Ekran zdravstva, ponavljanje Vinoteka, ponavljanje Aktualno, ponavljanje Slatka Valenna, serijski lm Tjedna kronika Vegetarijanska kuharica 100 % Meimursko Glazba koja srce dira Tjedna kronika Sutra na programu

9.00 Nord. Kombinaon, prijenos 10.00 Alpsko skijanje, prijenos 12.00 Skispringen 13.00 Alpsko skijanje, prijenos 14.30 Skispringen, prijenos 20.00 Kuglanje 23.15 Skispringen

6.00 Poker 8.45 Bundesliga Hits 9.30 Bundesliga Pur 11.00 Doppelpass, prijenos 13.00 Bundesliga Pur 13.30 Poker 15.30 DSF Reportaža 17.15 Mo orad 19.30 Ha rick 21.00 Bundesliga Pur

služba, serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme 20:15 Die Jahrhundert8.00 Djeji program 9.55 Koncert 10.30 lawine, lm 21.35 ZiB Flash 21.45 PlaniraDivlje živonje 10.55 Ozare 11.30 Serija za no ubojstvo, lm 23.45 Columbo, lm 1.15 djecu i mladež 12.00 Ljudi i zemlja 13.00 Noni program Vijes 13.10 Tjedni izbor 15.00 Videspotovi 16.05 Simpsoni 16.30 Vijes 16.50 Ameriki lm 18.35 Izvlaenje lota 18.45 Crtani lm 19.00 Dnevnik 20.00 24, serija 07:45 Stažist, hum. serija 8:40 Cine20.45 Dokumentarna emisija 22.00 Vijes Tipp08:50 Gülcan und Collien ziehen aufs 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program Land 09:50 Sarah & Marc 10:45 Disney Filmparade 12.10 Crtani lm 12:20 Kubaner küssen besser, lm 13.50 100 Pro, lm 16.00 Eureka, serija 17.00 4400, 7.30 Videostranice 10.30 Glazba 11.00 TV serija 18:00 Newsme 18:10 Simpsoni, crprodaja 11.30 Volim Lucy, serija 12.00 Naša tana serija 19:10 Galileo 20:15 Fantasna pjesma 12.20 TV prodaja 12.55 Film za etvorica, lm 23.00 Apokalipsa, lm 1.35 djecu i mladež 15.00 Sport nedjeljom 18.15 Noni program Videospotovi 19.30 Vijes 20.00 Ushuia, serija 20.45 Fraiser, serija 21.15 Taj život, serija 21.55 Veer baleta 22.45 Dnevnik pogranine TV 23.15 Videostranice 08:00 Weck Up 10:00 Zack! 10:30 Paare 11:00 Deich TV 11:30 Roter Drache, lm 13:20 Das weiß doch jedes Kind! 14:20 Grän gesucht 15:30 Inspektor Rex, serija 7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program 16:30 Der Bulle von Tölz, lm 18:30 Vijes 11.05 Školska košarkaška liga 12.05 Billova 19:05 Grän gesucht 20:15 Vojna ekipa za kuhinja 12.40 Sila 10 iz Navarona, lm oevid, serija 21:15 Kriminalni um, serija 14.45 Mo prirode, dok. serija 15.10 Mal22:15 Sechserpack 22:45 Planetopia 23:30 odobnica, dok. serija 16.05 Muškarci u Vojna ekipa za oevid, serija 0.30 Noni krošnjama, serija 16.55 Magija Derrena program Browna, dok. serija 17.25 Herkules, lm 18.55 Vrijeme 19.00 24 UR 20.00 As tud not padu?! 21.40 Zvijezde u sudnici, dok. serija 22.35 aj sa Mussolinijem, lm 0.40 08:00 Princ iz Bel Aira, hum. serija 09:00 Nona panorama Alles was zählt 11:30 Autopros 12:00 Air Race 14:00 Serije za djecu i mladež 15:40 Mein Garten 16:45 Mario Barth 17:45 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. Exclusiv Spezial 20:15 Ja sam zvijezda, serija 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija prijenos 22.15 Spiegel Tv Magazin 23.00 9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod StevensonNoni program ima, serija 10.20 Serije za djecu i mladež 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 Sretna linija 13.55 Kod kapetana, hum. serija 14.25 Frost: 8.00 Djeji program 11:00 Magic A ack Oponašatelj, lm 16.20 Hotel Babilon, 11:15 Doug 12:15 Stanley 12:45 Higglystadt serija 17.10 Mali vražii, serija 18.10 Pazi Helden 13.15 Crtani lmovi 14:15 Reprize kamera 18.40 Potpuna preobrazba, dok. serija 16:05 Skunk Fu 16:20 Camp Lazlo serija 19.30 Tv Tuba 20.00 Kraj svijeta 1, 16:40 Typisch Andy! 17:45 Hotel Zack & lm 21.35 Veronica Mars, serija 22.25 NaCody 19:15 Disneys Kuzcos Königsklasse faka, bosanski lm 0.05 Zvjezdana vrata, 19:45 Hotel Zack & Cody 20:15 John Q, lm serija 22:10 Blood Ties, serija 23:05 Autopsija, dok. serija 0.10 Noni program

NEDJELJA 8. veljae 2009.

serija Lockie Leonard, serija za djecu Bland stlar, švedski animirani lm Nora Fora, TV igra za djecu Biblija Portret mjesta i Crkve: Vivodina Vivodina: Misa, prijenos Potpis zloina, dok. lm Val d’Isere: SP u alpskom skijanju - spust (Ž) Hannah Montana, serija za mlade Tree Hill, serija za mlade Vaterpolo, EL: Mladost Jadran HN, prijenos Sportska popuna Tenis, ATP PBZ Indoors nale, prijenos Garaža Film Strani dok. lm Sportske vijes Filmski klub: Amarcord, (Uloge: Pupella Maggio, Armando Brancia, Magali Noel, Ciccio Ingrassia, Nando Orfei, Luigi Rossi, Bruno Zanin; Redatelj: Federico Fellini) Prikraeni, hum. serija (12) TV raspored Talijanska nogometna liga, prijenos

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) +HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13.00 CNN VIJESTI; 13.03 TUŽIBABA; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 17.00 HIT DANA; 17.03 KULTURNJAK; 18.00 MEIMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.25 CRO TOP 5; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA SVIH VREMENA; 22.30 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: THE FRAY; 01.00 NO NI PROGRAM

05:20 Flintove avanture, crtana serija 05:40 Otvori svoje srce, serija 06:30 arobnjaci, crtana serija 06:55 Inspektor Gadget, crtana serija 07:20 Graditelj Bob, crtana serija 07:35 Pepa praši, crtana serija 07:45 Tomica i prijatelji, crtana serija 08:05 Pocoyo, crtana serija 08:30 Ezo TV, tarot show 09:30 Nova lova, TV igra 10:45 Lude 70-e, serija 11:15 Rebelde, serija 12:15 IN magazin, showbiz emisija 12:50 Medij, serija 13:45 Navy CIS, serija 14:40 Inspektor Rex, serija 15:40 Samo ljubav 1, igrani lm 17:15 Vijes Nove TV 17:45 Rebelde, serija 18:35 IN magazin, showbiz emisija 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Istraga, kriminaliski magazin 21:15 Provjereno, informavni magazin 22:10 Trenutak isne, game show 23:10 Vijes 23:25 Seks i grad, serija 23:55 Seinfeld, serija 00:20 Navy CIS, serija 01:20 Ezo TV, tarot show 02:20 Samo ljubav 1, romanna drama 03:45 Inspektor Rex, serija 04:30 Medij, serija 05:15 Kraj programa

20.55 Uvod u anatomiju, dramska serija 21.45 Kuanice, dramska serija 22.35 Trava, humorna dramska serija (dvije epizode) 23.45 Vijes, informavna emisija 23.55 Ženski klan, krimi serija 00.45 Kunolovac, kviz

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Bundesliga pur Klassiker 18.30 Bundesliga aktuell 20.15 Poker 23.15 Sportquiz

5.10 Jutarnji program za djecu 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20.15 Zakon i red, serija 21.10 Frauentausch 23.15 Exklusiv 0.10 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Cobra 11, serija 21.15 Ekipa za oevid, serija 22.15 Kos, serija 0.00 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Klick, lm 22.30 Vojna ekipa za oevid, serija 23.30 Zakon brojeva, serija 0.30 Noni program

5.20 Djeji jutarnji program 10.00 Film za djecu i mladež 12.00 SAM 14.00 Mi smo obitelj! 15.00 Ljubav, dok. serija 16.00 U20 17.00 ta 18.00 Vijes 18.20 Simpsoni, crtana serija 19.10 Galileo 20.15 Najvei gubitnik 22.15 red! Stars, Lifestyle & More 23.15 Tv Total 0.10 Noni program

17.00 Humorisna serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 Simpsoni, crtana serija 18.30 Anna i njezina ljubav 19.00 Stažis, hum. serija 20.00 Vijes 20.15 Dr. House, serija 21.00 Ekipa za oevid, serija 21.45 ZiB Flash 21.55 Wir sind Kaiser 22.45 Noni program

14:55 14:57 15:00 15:30 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15 19:18 19:20 19:30 20:00 21:00 22:40 22:55 22:57 23:00 00:00 00:05 00:20 00:25

Danas pogledajte... Mali oglasi Zov prirode, ponavljanje Kanadski KZO, ponavljanje Slatka Valenna, serijski lm Vijes Partymaker, ponavljanje Obzori, emisija iz kulture Pylates & Yoga Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of America Glazba Tragovi života Vražje jezero, igrani lm Meimurje danas Sport Vrijeme Zapisano u zvijezdama, kontakt emisija Poslovne vijes Meimurje danas Voice of Amerika Sutra na programu

20:00 20:05 21:00 22:30 23:00 ------23:20 -------------

08:58 09:00 11:00 11:30 12:30 13:30 14:00 16:00 17:00 17:25 18:35 18:40 19:00 19:10

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA jutarnji program VTV-a NINJA KORNJAE animirana serija BOJA NOVCA magazin HR TOP 20 glazbena emisija DOKUMENTARNI PROGRAM VEKERICA SLATKA VALENTINA telenovela VIJESTI VTV-A TRZALICA glazbena emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJESTI VTV-A OTVORENI STUDIO kontakt emisija IGRANI FILM X-ICA studentska emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

9.00 Kuglanje 10.00 Alpsko skijanje, prije8.55 Djeji program 10.35 Film za djecu i nos 12.00 Rallye 13.00 Rad, prijenos 15.00 mladež 12.15 Obalna straža, serija 13.00 Kuglanje, prijenos 18.00 Eurogoals 18.15 Crtani lmovi 14.00 Dokumentarne serije Nogomet 20.15 Boks 22.30 Kampfsport 15.50 Hallo Holly 16.15 Gilmorice, serija

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Trogir: Rukomet, Dukat premijer liga: Trogir - Zamet, prijenos 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Tenis, ATP PBZ Indoors - prijenos 2. mea 22.00 Film 23.45 U dobrom društvu 00.35 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Gilmorice, serija 14.20 Sandokan, lm 16.05 Blizanci, hum. serija 16.35 Cosby Show, hum. serija 17.05 Inspektor Rex, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Ekipa za oevid, serija 20.50 Columbo: Ubojstvo, dim i sjene, lm 22.30 Samanta tko?, hum. serija 22.55 Seinfeld, hum. serija 23.25 Posebna dostava, lm 1.10 Noni program

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Osveta, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Hitna služba, serija 14.05 Muškarci su drugaiji, žene takoer 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Viktorija, serija 18.00 Osveta, serija 19.00 24 sata 20.00 Trenja 21.45 Ekipa za oevid, serija 22.35 24 UR 22.55 Zakon brae, serija 23.40 Prijatelji, hum. serija 0.10 Stando , serija 0.55 Nona panorama

07:30 Tv prodaja 18:00 Vijes 18:05 Glazbeni spomini z borisom kopitarjem 19:00 Z glasbo in s plesom ... 20:00 Dokumentarna serija 20:35 Ameriki lm 22:35 Emisija nakon utakmice 23:30 Film 01:10 Infokanal

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Male sive celice 09:50 Crtani lm 09:55 Mi znamo 10:15 Berlin, Berlin, serija 10:40 Z vami 11:35 Omizje 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:15 Vojko Anzeljc 13:45 Piramida 15:00 Vijes 15:10 Mostovi – Hidak 15:40 Crtana serija 16:05 Dokumentarni lm 16:20 Jedanaesta škola 17:00 Novos, slovenska kronika, sport, vrijeme 17:30 Jasno i glasno 18:30 Žrebanje deteljice 18:40 Crtani lm 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Milijunaš z Jonasom 20:55 Tjednik 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:00 Knjiga mene briga 23:20 Koncert 00:55 Dnevnik

ETVRTAK 5. veljae 2009. 10.00 Prijenos sjednica Hrvatskog sabora 13.35 reprizni program 05.50 Najava programa 14.05 Slikovnica 05.55 Rije i život, religijski 14.40 Obini ljudi, TV serija program 15.30 Koga briga? 06.45 TV kalendar 16.05 Moja žena i djeca, hum. 07.00 Dobro jutro, Hrvatska serija 07.05 Vijes 16.30 Povratak na novo, hum. 07.10 Dobro jutro, Hrvatska serija 07.35 Vijes 17.00 Sutkinja Amy, serija 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 17.50 Županijska panorama 08.35 Vijes 18.10 Vrijeme 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 18.15 Vijes na Drugom 09.10 Sve e bi dobro, 18.35 Indeks, emisija o školstvu telenovela 19.10 Crtani lm 10.00 Vijes 19.35 Dragi Johne, hum. serija 10.09 Vrijeme danas 20.05 serija za djecu 10.10 Vijes iz kulture 20.40 Vijes na Drugom 10.15 Velegradnja, dok. serija 20.52 Vrijeme 11.10 Oprah Show 21.00 Gangsterska petorka, 11.55 Burzovno izvješe (Uloge: Tom Hanks, Irma 12.00 Dnevnik P. Hall, Marlon Wayans, 12.13 Vrijeme J. K. Simmons, Tzi Ma; 12.15 TV kalendar Scenaris: Joel i Ethan 12.35 Opijeni ljubavlju, Coen (prema scenariju telenovela Williama Rosea za 13.25 Dan za danom, mozainooriginalnu verziju iz 1955); zabavna emisija Redatelji: Ethan i Joel 14.30 Vijes + prijevod za gluhe Cohen) 14.39 Vrijeme sutra 22.45 Blizu doma, serija (12) 14.45 Trenutak spoznaje 23.30 Dobro ugoena veer 15.35 Domai dok. lm 00.30 TV raspored 16.10 Hrvatska uživo - Vijes -------- Tenis, ATP PBZ Indoors 16.15 Hrvatska uživo 2009. - 17.00-19.30 17.25 Hrvatska uživo - Vijes prijenos 1. mea 17.30 Ep reportaža -------- Tenis, ATP PBZ Indoors 17.32 Ep reportaža 2009. - 22.30 snimka 2. 17.45 Najslabija karika, kviz mea 18.35 Sve e bi dobro, telenovela 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 06.55 Dexterov laboratorij, 20.02 Vrijeme crtana serija (dvije 20.10 1 prov 100, kviz epizode) 21.10 Dossier.hr 07.40 Korak po korak, hum. 22.00 Pola ure kulture serija ® 22.30 Burzovno izvješe 08.05 Kako sam upoznao vašu 22.35 Otvoreno majku, hum. serija ® 23.25 Dnevnik 3 08.35 Punom parom, kulinarski 23.45 Dnevnik 3 izazov ® 00.00 Poslovne vijes 09.15 Astro show, emisija 00.05 Vijes iz kulture 10.20 Kunolovac, kviz 00.15 Dosjei X, serija (12) 11.20 Malcolm u sredini, hum. 01.00 Zvjezdane staze: Deep serija ® Space Nine, serija 11.45 Dadilja, hum. serija ® 01.45 Blizu doma, serija (12) 12.15 Exkluziv, magazin ® 02.30 Sutkinja Amy, serija 12.30 Vijes, informavna 03.15 Fotogra ja u Hrvatskoj emisija 03.25 Indeks, emisija o školstvu 12.40 Reba, hum. serija ® 03.55 Pola ure kulture 13.05 Veera za 5, lifestyle 04.25 Dossier.hr emisija ® 05.10 Opijeni ljubavlju, 13.35 Marina, telenovela telenovela 14.30 Cobra 11, krimi serija 15.20 Magnum, akcijska serija 16.15 Korak po korak, hum. serija 07.00 TV vodi + panorame 16.40 Kako sam upoznao vašu turiskih središta majku, hum. serija Hrvatske 17.10 Malcolm u sredini, hum. 07.10 Najava programa serija 07.15 Vatrogasne prie, crtana 17.35 Dadilja, hum. serija serija 18.00 Reba, hum. serija 07.40 Miki i prijatelji, crtana 18.30 Vijes, informavna serija emisija 08.05 Na kraju ulice 18.55 Exkluziv, magazin 08.20 Petar Pan i gusari, crtana 19.05 Veera za 5, lifestyle serija emisija 08.45 Hollyni junaci, serija za 19.35 Punom parom, kulinarski djecu izazov 09.15 Beverly Hills, serija 20.00 Ljubav je na selu, dok. sapunica TV kue imaju pravo promjene programa


05.50 05.55 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.10 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.35 13.25 14.30 14.39 14.45 15.10 15.40 16.15 16.20 17.35 17.40 17.42 17.55 18.35 19.30 19.57 20.02 20.10

21.55 22.00 22.20 23.10 23.15 23.30 00.15 01.00 01.50 02.35 03.20 05.10

Najava programa Trenutak spoznaje TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Sve e bi dobro, telenovela Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Velegradnja, dok. serija Oprah Show Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Opijeni ljubavlju, telenovela Dan za danom, mozainozabavna emisija Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Glas domovine Znanstvena peca Drugo mišljenje Hrvatska uživo - Vijes Hrvatska uživo Hrvatska uživo - Vijes Ep reportaža Ep reportaža Iza ekrana Sve e bi dobro, telenovela Dnevnik Sport Vrijeme Brzi i žestoki, (Uloge: Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune, Ma Schulze; Scenaris: Gary Sco Thompson, Erik Bergquist, David Ayer; Redatelj: Rob Cohen) Burzovno izvješe Dnevnik 3 Lica nacije Poslovne vijes Vijes iz kulture Dosjei X, serija (12) Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija Hotel Babylon, serija (12) Bostonsko pravo, serija Oprah Show reprizni program Opijeni ljubavlju, telenovela

TV kue imaju pravo promjene programa

07.00 TV vodi + panorame turiskih središta Hrvatske 07.10 Najava programa 07.15 Vatrogasne prie, crtana serija 07.40 Miki i prijatelji, crtana serija 08.05 Na kraju ulice 08.20 Petar Pan i gusari, crtana serija 08.45 Hollyni junaci, serija za djecu 09.15 Beverly Hills, serija 10.00 Prijenos sjednica Hrvatskog sabora 10.50 Val d’Isere: SP u alpskom skijanju, superkombinacija (Ž) - spust, prijenos 12.00 Prijenos sjednica Hrvatskog

05:20 05:40 06:30 06:55 07:20 07:35 07:45 08:05 08:30 09:30 10:45 11:15 12:15 12:50 13:45 14:40 15:40 17:15 17:45 18:35 19:15 20:00

21:50 23:40 23:55

01:30 02:30 03:55 05:25

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI; 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13:00 CNN VIJESTI; 13.03 MOJ AUTO; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 TOP 5 MUSIC NEWS; 15.00 CNN VIJESTI; 16.16 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 MEIMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.30 ZLEVANKA REPRIZA; 19.00 HIT DANA; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 ELECTRONIC DISCOVERY; 00.00 Music Special: LYNYRD SKYNYRD; 01.00 NO NI PROGRAM

Flintove avanture, crtana serija Otvori svoje srce, serija arobnjaci, crtana serija Inspektor Gadget, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Pepa praši, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pocoyo, crtana serija Ezo TV, tarot show Nova lova, TV igra Lude 70-e, serija Rebelde, serija IN magazin, showbiz emisija Medij, serija Navy CIS, serija Inspektor Rex, serija Samo ljubav 2, romanna drama Vijes Nove TV Rebelde, serija IN magazin by Bijele udovice, showbiz emisija Dnevnik Nove TV Djevojke iz Coyote bara, (2000., SAD., komedija; Redatelj: David McNally; Glume: Piper Perabo, Adam Garcia, John Goodman, Maria Bello, Tyra Banks) Dodjela nagrada HR Top 20 Vijes Teksaški rendžer, (2005., SAD, akcija; Redatelj: Aaron Norris; Glume: Chuck Norris, Sheree J. Wilson, Judson Mills, Andre Kristo, Bret Loehr) Ezo TV, tarot show Samo ljubav 2, igrani lm Teksaški rendžer, igrani lm Kraj programa

John Beck, Antonio Sabàto jr., Michael Paré) 21.30 Klopka za milijunaša, (akcijska komedija, 1999.; Redatelj: Vincent Kok; Uloge: Jackie Chan, Shu Qi, Tony Leung, Emil Chau, Brad Allan) 23.15 Vijes, informavna emisija 23.25 Fatalni susret, drama 00.55 Kunolovac, kviz

15:15 15:17 15:20 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15

08:00 08:01 09:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 16:00 17:00

NAJAVA PROGRAMA OTVORENI STUDIO kontakt emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a X-ICA studentska emisija AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu PULS TV magazin ARTS 21 magazin o umjetnos DOKUMENTARNI PROGRAM VEKERICA SLATKA VALENTINA telenovela VIJESTI VTV-A

Danas pogledajte... Mali oglasi Partymaker, ponavljanje Slatka Valenna, serijski lm Vijes Tragovi života, ponavljanje Boja novca, emisija o gospodarskim kretanjima Pylates & Yoga Meimurje danas Sport

8.10 Jutarnji program za djecu 12.15 Obalna straža, serija 13.00 Crtani lmovi 15.25 Hallo Holly, serija 16.15 Gilmorice, serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 ZiB Flash 17.50 Alpsko skijanje, prijenos 20.15 Best of Villacher Fasching 21.35 ZiB Flash 21.40 Starmania 22.05 Gdje je Neues? 22.50 Monk, serija 23.35 Seks i grad, serija 0.00 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 U20, dok. serija 17.35 ta 19.25 Galileo Mystery 20.15 Stealth, lm 22.55 Galileo Mystery 23.45 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Schillerstraße 21.15 Savršen gospodin 22.15 Ladykracher 22.45 Die dreisten Drei 23.15 Noni program

20:00 20:05 21:00 23:00 ------23:20 -------------

17:25 18:35 18:40 19:00 19:10

19:18 19:20 19:30 20:00 21:00 22:35 22:50 22:53 23:00 00:00 00:05 00:20 00:23 00:25 00:30

DOKUMENTARNI PROGRAM IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJESTI VTV-A KOKTEL mozaina emisija IGRANI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Vrijeme Voice of America Glazba Veeras uživo... Umišljeni junaci, igrani lm Meimurje danas Sport Vrijeme Rezervirano vrijeme Poslovne vijes Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of America Sutra na programu

9.30 Kuglanje 11.00 Alpsko skijanje, prijenos 12.55 Rad, prijenos 14.00 Alpsko skijanje, prijenos 15.00 Kuglanje, prijenos 17.00 Skispringen, prijenos 19.00 Rodeln, prijenos 21.30 Boks 23.30 Eurogoals

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv 08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vreprodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Osveta, mena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilserija 12.45 Tv prodaja 13.05 Hitna služba, fe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u Viktorija, serija 18.00 Osveta, serija 19.00 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mit24 sata 20.00 Rambo 4, lm 21.50 Bez ten im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert traga, serija 22.40 24 UR 23.00 Španjolski 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 zatvorenik, lm 1.05 Nona panorama Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Happy O o! 20.15 Tko želi bi milijunaš? 21.15 Die ulmave Chart Show 23.30 Alles Atze 0.00 Noni program 6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Gilmorice, serija 14.15 Alkoholizam, lm 16.05 Blizanci, hum. 08:20 Informacije 09:00 Frauentausch serija 16.35 Cosby Show, hum. serija 17.05 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 PokéInspektor Rex, serija 18.00 Svijet 18.55 mon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Ekipa 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 za oevid, serija 20.50 Trener Carter, lm Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna 22.25 Reži me, serija 23.15 Turistas, lm kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 0.50 Noni program 19:00 Big Brother 20.00 Vijes 20.15 Der 13te Krieger, lm 22.15 Dan osvete, lm 0.35 Noni program 10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 18.00 Dok. emisija 18.40 Glazbena emisija 6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 20.00 Koncert 21.40 Film 23.25 U dobrom Sportquiz 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Bundesliga pur Klassiker društvu 00.15 TEST 18.30 Bundesliga aktuell 20.15 Nur ein Sieg zählt 21.15 Nogomet 22.30 Ha rick 23.45 DSF Aktuell

7.30 Videostranice 8.30 Mostovi - Hidak 9.00 Videospotovi 11.00 TV prodaja 11.30 Djeji program 13.00 Videostranice 16.35 TV prodaja 17.05 Dokumentarna serija 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Vic za Jurja 18.50 Minijature 19.00 Videospotovi 20.00 Ameriki lm 21.30 Praksa, serija 22.15 Ameriki lm 23.15 Jazz u Sloveniji 1.15 Dnevnik prekogranine TV 3.20 Videostranice

6.55 Tjedni izbor 10.00 Djeni program 13.00 Vijes 14.00 Tjedni izbor 16.00 Mostovi - Hidak 16.45 Vijes 17.00 Divlja maka, am. serija 17.25 Iz putne torbe 17.55 Dokumentarna serija 18.30 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Ameriki lm 21.30 Homo turiscus 22.15 Vijes 23.00 Pononi klub 0.20 Noni program

PETAK 6. veljae 2009. sabora 13.35 reprizni program 13.50 Val d’Isere: SP u alpskom skijanju, superkombinacija (Ž) - slalom, prijenos 14.55 Dokuteka - Tomislav Radi: Ivo Hergeši, dok. lm 15.30 Koga briga? 16.05 Dva i pol muškarca, hum. serija 16.30 Povratak na novo, hum. serija 17.00 Bostonsko pravo, serija 17.50 Županijska panorama 18.10 Vrijeme 18.15 Vijes na Drugom 18.35 Drugi red partera, emisija o kazalištu 19.20 Crtani lm 19.35 Dragi Johne, hum. serija 20.05 Bez komentara 20.40 Vijes na Drugom 20.52 Vrijeme 21.00 Hotel Babylon, serija (12) 21.55 Državnik novog kova, hum. serija (12) 22.30 Cold Blood: Interference, mini-serija (12) 00.05 Filmski maraton: Mother’s Tesmony, ameriki lm 01.40 Filmski maraton: Facing The Enemy, ameriki lm 03.25 TV raspored -------- Tenis, ATP PBZ Indoors 2009. - 17.00 prijenos 1. mea -------- Tenis, ATP PBZ Indoors 2009. - 19.30 prijenos 2. mea

06.55 07.40 08.05 08.35 09.15 10.20 11.20 11.40 12.15 12.30 12.40 13.05 13.35 14.30 15.20 16.15 16.40 17.10 17.35 18.00 18.30 18.55 19.05 19.35 20.00

Dexterov laboratorij, crtana serija (dvije epizode) Korak po korak, hum. serija ® Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija ® Punom parom, kulinarski izazov ® Astro show, emisija Kunolovac, kviz Malcolm u sredini, hum. serija ® Dadilja, hum. serija ® Exkluziv, magazin ® Vijes, informavna emisija Reba, hum. serija ® Veera za 5, lifestyle emisija ® Marina, telenovela Cobra 11, krimi serija Magnum, akcijska serija Korak po korak, hum. serija Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija Malcolm u sredini, hum. serija Dadilja, hum. serija Reba, hum. serija Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija Punom parom, kulinarski izazov Prisilno slijetanje, (akcijski triler, 2005.; Redatelj: Jim Wynorski; Uloge: Kevin Dobson, Heather Dawn,

05.35 Najava programa 05.40 Drugi red partera, emisija o kazalištu 06.20 Znanstvena peca 06.50 Iza ekrana 07.20 Ekološki raj Maa Jamesa, dok. serija 07.45 TV kalendar 08.00 Vijes 08.15 Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Bravados, igrani lm 09.50 Skica za portret 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Kuni ljubimci 10.50 Veterani mira, emisija za branitelje 11.55 Burzovno izvješe 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Opijeni ljubavlju, telenovela 13.20 Prizma, mulnacionalni magazin 14.05 Duhovni izazovi 14.35 Reporteri: Suvremeno ropstvo 15.45 Euromagazin 16.20 Vijes 16.29 Vrijeme sutra 16.35 Hrvatska kulturna bašna 16.55 Svirci moji, glazbena emisija 17.45 U istom loncu, kulinarski show 18.30 TV Bingo Show 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.10 Evergreen, 1. dio 21.25 Evergreen, 2. dio 22.10 Mamuca, krimi serija (12) 22.55 Burzovno izvješe 23.00 Dnevnik 3 23.10 Vijes iz kulture 23.20 Mothmnova proroanstva, (Uloge: Richard Gere, Laura Linney, Will Paon, Debra Messing, Lucinda Jenney, Alan Bates; Scenarist: Richard Hatem (prema knjizi Johna A. Keela); Redatelj: Mark Pellington) 01.20 Filmski maraton: Prevaran, igrani lm 03.00 Filmski maraton: Route 9, igrani lm 04.45 Garaža 05.15 Opijeni ljubavlju, telenovela

TV kue imaju pravo promjene programa

07.00 TV vodi + panorame turiskih središta Hrvatske 07.20 Najava programa 07.25 Disneyjevi cri: Šiljo i sportovi 07.45 Disneyjevi cri: Kuzco careva nova škola 08.10 Danica

7.30 Videostranice 8.00 TV prodaja 8.30 Tjedni izbor 9.00 TV prodaja 9.30 Tjedni izbor 11.00 Djeji program 12.30 Film za djecu i mladež 14.00 Videospotovi 15.50 Tv prodaja 16.30 Videostranice 18.00 Gradi Peyton, serija 18.45 Glazba 20.00 Ameriki lm 21.40 Oliver Twist, serija 22.30 Koncert subotnjih noi 0.50 Dnevnik prekogranine TV 1.10 Videostranice

7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program 11.10 Jamie Oliver 12.20 As tud not padu!? 14.10 Ordinacija, serija 15.10 Zloini pred kunim pragom, serija 16.05 Trag Pink Pantera, lm 18.20 Desetka 18.55 24 UR 20.00 Smrt joj lijepo pristaje, lm 21.40 Bratstvo, serija 22.45 Kua straha, lm 0.40 Nona panorama

12:00 12:30 14:00 15:00 16:00 17:00

08:00 08:01 09:00 09:30 10:00

07:35 07:27 07:30 11:30 14:00 14:30 16:00

NAJAVA PROGRAMA KOKTEL mozaina emisija VARAŽDIN INFO RIJE ŽIVOTA duhovni program DOKUMENTARNI PROGRAM snimka koncerta GOSPODARSKI TJEDAN magazin NARODNO VESELJE zabavna emisija DOKUMENTARNI PROGRAM OTVORENI STUDIO kontakt emisija SLATKA VALENTINA telenovela HR TOP 20 glazbena emisija

Danas pogledajte… Mali oglasi Djeja televizija Snimka koncerta Boja novca, ponavljanje Veeras uživo, ponavljanje Slatka Valenna, serijski lm

6.10 Jutarnji program 7.25 Program za

08:45 Exclusiv 08:55 Explosiv 09:25 Dobra, loša vremena 12:00 Crtani lmovi 13:50 Dokumentarni lm 15:20 Die 90er Show 16:45 Unglaublich! 17:45 Die 10 schrägsten PromiPärchen 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Explosiv 20:15 Superstar 21.15 Dokumentarna serija 22.15 Ja sam zvijezda, prijenos 23.15 Noni program

5.30 Jutarnji program 12.45 Der 13te Krieger, lm 16.00 Smallville, serija 18.00 Das ATeam 19.00 Big Brother 20.00 Vijes 20.15 Dan poslije, lm 22.35 Rom, lm 0.35 Noni program

17:00 17:10 18:00

19:00 19:10 19:30 23:45 00:00 00:10

18:15 18:35 18:40 19:00

21:00

19:35 20:05

22:00

------22:30 -------

VJERA I NADA vjerski program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi EUROPSKI DNEVNIK TV magazin SREKO prigodna emisija za Valennovo RAZBIJAI MITOVA znanstvenopopularna serija PLANET RAZONODE show biz magazin IZ PROŠLOSTI TV kalendar NO NA MORA kontakt emisija VIDEOSTRANICE

Vijes Poljoprivredni savjetnik Zagrljaj ljepote, emisija o kulturi življenja Vijes Ekran zdravstva Glazba koja srce dira Auto moto nauc vision Vijes Sutra na programu

8.30 Eurogoals 11.00 Alpsko skijanje, prijenos 12.45 Nord. Kombinaon, prijenos 16.00 Skispringen, prijenos 18.20 Rodeln, prijenos 20.00 Skispringen 20.30 Rodeln, prijenos 23.30 Skispringen

6.00 Poker 10.15 DSF Motor 11.15 Normal 11.45 Ha rick 13.00 Poker 15.00 DSF Motor 17.00 DSF Reportaža 18.00 Leichtathlek, 10.00 TV vodi + turiska središta prijenos 20.15 DSF Reportaža 22.00 SmackHrvatske 15.10 Rukomet, LP: Podravka Down 23.00 Sportquiz Vegeta - Hypo Niederösterreich, prijenos 16.45 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 18.00 Dok. emisija 18.40 Glazbena emisija 20.00 Ne damo te, pismo naša - prijenos koncerta i Cibone 22.00 Film 23.45 U dobrom društvu 00.35 TEST

7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. serija 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija 9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod Stevensonima, serija 10.20 Serije za djecu i mladež 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 Sretna linija 13.55 Kralj Quennsa, hum. serija 14.25 Tri nindže, lm 16.15 Hotel Babilon, serija 17.10 Mali vražici, serija 18.10 Pazi kamera 18.40 Povratak u Jericho, dok. serija 19.30 TV Tuba 20.00 Blizanci u Londonu, lm 21.40 Las Vegas, serija 22.30 Privatni aerodrom, lm 23.55 Zvjezdana vrata, serija 0.45 Noni program

08:00 alphateam 11:00 Dobar dan, ujak Doc! 12:00 Deal or no Deal 13:00 Best of Talk 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 automagazin 17:30 Lenßen & Partner 18:00 AllesTester im Einsatz 18:30 Vijes 18:40 Magazin 19:15 Deal or no Deal 20.15 Der erisch verrückte Bauernhof, lm 22.35 Genial daneben 23.35 Noni program

djecu i mladež 12.30 Jamie Oliver 12.55 Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 7.00 Tjedni izbor 10.20 Film za djecu 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 i mladež 11.45 Pononi klub ® 12.55 Što je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! Vijes 13.30 Tjedni izbor 14.35 Amerika 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna služba, humorisna serija 14.55 Caroline u serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrimetropoli, serija 15.20 Emisija TV Koper jeme 20:15 Falco, lm 21.35 ZiB Flash 21.45 Capodistria 15.50 Alica 16.30 Vijes 16.45 Fantasna etvorica 23.40 Noni program Crtana serija 17.10 Na vrtu, emisija 17.35 Ozare 17.40 Domae viže 18.10 Slovenski magazin 18.40 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Ameriki lm 21.40 Velika 07:40 Stromberg 08:50 Dr. Psycho 09:50 imena maloga ekrana 22.45 Vijes 22.55 Simply the Best 10:45 Elton vs. Simon Serija 23.40 Noni program 11:45 switch 12:15 Family Guy 12:45 Futurama 13:10 American High 13:40 American Campus 14:05 Malcolm u sredini, hum. serija 15:00 Stažist, hum. serija 16:00 Deine Chance! 17:00 U20 18:10 Simpsoni, crtana serija 19:10 talk talk talk 20:15 Najvei gubitnik 22.30 Einsame Entscheidung, lm 0.10 Noni program

SUBOTA 7. veljae 2009.

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 RECEPTI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); 10.03 PROGRAM U BOJI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 12.30 SPORT NAJAVA; 13.00 PHONE BOX & SMS BOX; 14.00 VIJESTI (HR+ZG); 15.00 LATINO PARTY; 16.00 VIJESTI (ZG) + INFO; 18.00 KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 ZLEVANKA; 20.00 SMS PHONE PARTY; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 BEATBOX; 23.00 HOT CHIP; 00.00 Music Special: STAGE; 01.00 NO NI PROGRAM

Delroy Lindo) 08.15 arobna ploa - uimo 00.15 U snovima, horor/triler engleski 01.55 Kunolovac, kviz 08.30 Ninin kutak 08.40 Pripovjeda 09.05 Pokusi koji su promijenili svijet 09.25 Navrh jezika 09.35 Kokice 05:35 arobnjaci, crtana serija 09.50 Parlaonica 10.50 Val d’Isere: SP u alpskom 06:00 Code lyoko, crtana serija 06:25 Yu-Gi-Oh GX, crtana serija skijanju - spust (M), 06:50 Superheroj Spiderman, prijenos crtana serija 12.10 Briljanteen 07:15 Iron Kid, crtana serija 12.55 Dr. Who, serija za djecu 07:40 Fi i cvjetno društvo, 13.40 Jazz za poetnike crtana serija 14.10 Prirodni svijet: Vuk koji je promijenio Ameriku, dok. 07:50 Roary, crtana serija 08:05 Dora istražuje, crtana lm serija 15.00 KS automagazin 15.30 Ribolov, (Uloge: Joe Pesci, 08:30 Ezo TV, tarot show 09:30 Nova lova, TV igra Danny Glover, Rosanna Arquee, Lynn Whi ield, 10:20 arobnice, serija Nick Brimble, Carol Kane, 11:20 Smallville, serija 13:20 Most na rijeci Kwai, (1957., Gary Grubbs, Edythe VB, SAD, ratni; Redatelj: Davis, Willie Nelson; David Lean ; Glume: Alec Scenaris: Jill Mazursky Guinness, William Holden, Cody i Jerey Abrams; Sessue Hayakawa, Jack Redatelj: Christopher Hawkins, James Donald) Cain) 16:15 Sekunde do katastrofe, 17.00 Tenis, ATP PBZ Indoors serija 2009., prijenos 1. 17:15 Vijes polu nalnog mea 17:20 Kod Ane, kulinarski show 19.25 Garaža 18:00 Nad lipom 35, 20.00 Tenis, ATP PBZ Indoors humorisno-glazbeni 2009., prijenos 2. show polu nalnog mea 19:15 Dnevnik Nove TV 22.05 Ruke, dok. lm 20:00 Nestale, (2003., SAD, 23.05 Imam pjesmu za tebe vestern; Redatelj: Ron R.Šerbedžija/M.Tadi Howard; Glume: Tommy 00.05 Sportske vijes Lee Jones, Cate Blanche, 00.15 No u kazalištu Evan Rachel Wood, Aaron 01.55 TV raspored Eckhart, Val Kilmer, Eric Schweig) 22:25 Posljednji Mohikanac, 07.25 (1992., SAD, pustolovni; 08.15 Redatelj: Michael Mann; 09.05 Glume: Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russell 09.30 Means, Eric Schweig, Jodhi 09.55 May, Wes Studi) 10.15 00:25 Bilo jednom u Americi, 10.40 kriminaliski lm 04:00 arobnice, serija 04:45 Sekunde do katastrofe, serija 05:30 Kraj programa 11.05 12.00 12.50

14.30 14.35 16.10 17.50 18.30 19.00 20.00

22.05

Marina, telenovela ® Magnum, akcijska serija ® Najbolje godine, hum. serija Krava i Pili, crtana serija Astro boy, crtana serija Spiderman, crtana serija Dexterov laboratorij, crtana serija Maheri, dramska serija Ritam srca, dramska serija Luckyjeva velika pustolovina, obiteljski lm Vijes, informavna emisija Dan u New Yorku, komedija Ludi provod, komedija Zvijezde Ekstra: 25 zvijezda na rubu smr (2. dio), zabavna emisija Vijes, informavna emisija Exploziv, magazin Dan poslije sutra, (avanturiski / znanstveno- fantasni, 2004.; Redatelj: Roland Emmerich; Uloge: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaa, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay. O. Sanders, Sela Ward) Posljednja bitka, (triler, 2001.; Redatelj: Rod Lurie; Uloge: Robert Redford, James Gandol ni, Mark Rualo, Steve Burton,


Selo Dragoslavec je u opini Sveti Juraj na Bregu i istoimenoj župi. Selo je smješteno uz najviši vrh Meimurja Mohokos. Kad se putuje prema Štrigovi, odmah podno Mohokosa je natpisna ploa sela. Ali, do križanja za Frkanovec, samo lijeva strana pripada Dragoslavcu. Tek od toga križanja selo je s obje strane ceste. Tako je to mogue samo u bregima. I onda su kroz selo putokazi prema ulicama s oznakama kunih brojeva koji su u njima. Naziva ulica nema, ali se ulice znaju. Djeca su nekada i bez toga znala doi u školu koja je tu bila i djelovala kao narodna etverogodišnja škola, odmah tamo poslije II. svjetskog rata. A dolazila su iz Vukanovca, Pleškovca, Frkanovca, Okruglog Vrha i Dragoslavca. Danas je ostalo samo sjeanje i školska zgrada.

Seoske zanimljivosti

Seoske zanimljivosti Zdenek “Margetica“ koji bi trebao postati izletnika destinacija

Najstarija stanovnica sela je Marija Zadravec sa svojih 90 godina. Na slici je s obitelji sina Marijana Podveza i njegove supruge Zdenke te kerke Anite, sina Nikole, snahe Ivane i Nike

lanovi Vijea Mjesnog odbora Ivan Guterman, Željko Medved, predsjednik, te Milivoj Zanjko i Juraj Fic da se zove “Rudnik“. A to kao u znak spomena na nekadašnje ovdašnje rudarske jame. Rudnik se zvao Lopatinec, ali su jame bile u Dragoslavcu. Barlekov breg bio je poznat po jamama. A i jednu su grabu zvali Rudnika graba. Uglavnom, ono što je zanimljivo jest da su kopali vodoravno u grabi

do slojeva ugljena, a onda taj ugljen kroz okomiti rov izvlaili. Tu se istio i ve su ekala Turkova kola za odvoz u akovec. Sve je to prošlost. Dragoslavani planiraju otvoriti jednu jamu za oglede. A vele u šali i da se mogu oni skriti u sluaju nužde, pred ženama. Sve budu napravili, samo vele da se moraju riješiti onog starog dragoslavskog pravila. Zimi je zima, a v leti pak nemamo as. A budu ipak uzeli asa, a ono zbog drugih susjeda.

kod starijih ostao naziv: Popov breg. Možda su i zato Dragoslavani ipak pobožni. Kažu da se najviše križaju kada idu rni oblaki. Stoga su i razmišljali da izgrade zavjetnu kapelicu svetoj Margeti kao zaštitnici. Malo su se pokolebali kad su doznali da upravo oko kapelice Svete Margarete na Kapelšaku naješe pada tua. I tako dok razmišljaju kojem e svecu darovati buduu kapelicu, klanjaju se dvjema raspelima koja imaju u selu. Jedno je u središtu mjesta, a drugo je prema Dragoslavec Bregu. Ovo je drugo bilo kao putokaz kamo moraju ii da odu s bregova. Križaju se još neemu Dragoslavani. Usred sela stoji putokaz za Dragoslavec. Tako putnici namjernici ostaju zbunjeni gdje se to zapravo nalaze. No, ništa tu nije udno, kako kažu. Pa ni to da

Najmlaa stanovnica sela je (bila!!!) Magdalena Januši koja je u naruju tate Dubravka

Škvorci žive mirno pored Medveda

Slikar Robert Levai sa suprugom Milicom. - Vjerujem da sam sa svime što sam uinio i ja dao svoj doprinos promicanju imena sela

Vele Dragoslavani da su jako druželjubivi ljudi. Tihi i skromni. Još uvijek jedni k drugima idu na kavu. I Škvorci mirno žive pored Medveda. Rije je ipak samo o prezimenima. Ide se na spominek, samo ako nije jako daleko. Nekada su ovdje dolazili mnogi Preloanci na kavu i vino. No, samo do negdašnjeg njihovog župnika Vojvodu koji je tu imao gorice. Poslije se to “parceliziralo“ i prodalo, ali je

Željko se dokazao i kao “martinski biškup“, ali uz obiteljsku podršku šogora Ivana Tarandeka

Željko Medved, seoski elnik, na fašnik i zasvira svojim mještanima

Dragoslavec je selo smješteno u opini Sveti Juraj na Bregu i istoimenoj župi. Odmah je podno najvišeg vrha Meimurja Mohokosa. Selo se pružilo uz glavnu prometnicu prema Štrigovi te s ulicama prema jugu i sjeveru, a koje oni nazivaju bregi ili grabe. Prema posljednjem popisu stanovništva, u selu je živjelo 460 stanovnika u 162 kuanstva. Zabilježeno je da ima ak 300 stanova te se po tome može zakljuiti koliko ima vikendica. Inae, prema njihovim podacima, broj vikendica se prepolovio jer su se ljudi doselili. Godine 1937. je zabilježeno da u Dragoslavcu živi 513 stanovnika. U selu imaju dvije trgovine, jednu mješovitom robom i jednu graevnim materijalom. Objekt nekadašnje škole danas je u funkciji mjesnog doma te se dograuje, a imaju i malonogometno igralište. Makar nemaju klub, mladi Dragoslavani bave se malim nogometom, a igraju i stolni tenis. U selu imaju svu potrebnu infrastrukturu osim kanalizacije.

O ljudima … U selu jedino djeluje Vijee Mjesnog odbora. Predsjednik je

Željko Medved, a lanovi su Ivan Guterman, Milivoj Zanjko, Juraj Fic i Antun Knezi. Inae, ostaje im zapameno da je prvi predsjednik bio Ivan Domjani, zatim Antun Knezi, Marijan Podvez, Dragutin Turk, Antun Knezi i sada Željko Medved. Najvei vinogradar u selu je Zdravko Dvanajšak te zatim Željko Medved. U selu živi poznati slikar, ilustrator, kipar i glazbenik te pisac Robert Levai. Njegova supruga Milica osnivaica je i direktorica DV-a “Grlica“ u Lopatincu. Tu je i poznati meimurski pjesnik Ivan Kutnjak, a mirovinu uživa i znani novinar Drago Ovar. Prema njihovim podacima, u selu živi 67 djece do 12 godina starosti, 15 udovica i imaju 3 stara deka.

Znamenitost Znamenitost sela je zdenek “Margetica“ koji je uredio Valent Morandini 1908. godine u Cvetkovievoj grabi. Kako stalno tee odlina izvorska voda, Dragoslavani misle od toga naprav iti t uristiku atrakciju.

u dijelu prema Prekopi imaju dio koji se zove rno Selo. Valjda ga zovu zato jer imaju najviše blata. No, oduvijek je, vele, na brijegu bilo najviše blata. Ali u budunosti u Dragoslavcu e biti pravog života. S divnim pogledom na sve strane svijeta.

U toj grabi koja se dalje pruža u Jobovu grabu bili su rudnici Franjo uran i supruga Katarina u štali. - Ja poistim sve sjenokoše koje su zapuštene da ne raste šipražje, tako su mi dozvolili. To ljudi cijene

Jedini koji drže po više krava u selu jesu Jadranka Pergar, Franjo uran i Marija Škvorc


14

ME\IMURSKE NOVINE 3. veljae 2009.


3. veljae 2009. ME\IMURSKE NOVINE

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

pomo ali ako je on jakog intenziteta tako da onemoguuje normalno funkcioniranje I na neki nain smanjuje kvalitetu života, onda se takve osobe javljaju za pomo. Zbog straha takve osobe izbjegavaju situacije koje im izazivaju strah. Odrasle osobe se srame rei i priznati svoj strah i dugo odlažu lijeniku pomo. Fobini strah lijei uglavnom psihijatar koji se bavi time. Naini lijeenja su razliiti. Prije svega tu dolazi u obzir psihoterapija a mogu se dati i lijekovi iz skupine benzodijazepina i beta blokatora. Lijeenje se provodi ambulantno veoma uspješno i ne traje dugo.

estetsko oblikovanje tijela aparatima tvrtke Oxiline . besplatne konzultacije i nutricionistiko praenje . SPA zona . masaže . njega ruku i nogu by Catherine nails

Piše: Patricija Simov, Spa wellness terapeut

Detoksikacija Detok sik acija predstavlja cjeloviti program išenja organizma na potpuno prirodan nain. Kada govorimo o išenju organizma ne mislimo samo na išenje probavnog sustava i crijeva od nakupljenih toksina, nego na išenje kompletnog organizma. Detoksikaciju je preporuljivo provoditi u proljee i na jesen , a isto tako i u nekakvom postblagdanskom razdoblju kad smo svi pojeli kola ili popili kapljicu više . Za sam program detoksikacije potrebno se pripremiti, što znai da tjedan dana prije poinjemo smanjivati unos krute hrane u organizam i poinjemo piti biljne ajeve koji e pomoi išenju organizma , npr.od koprive .U organizam unosimo puno tekuine ; dva do tri litra vode tijekom dana u malim koliinama , vone i povrtne sokove , bistre juhe , suho voe , bademe .Osim prehrane kojom istimo probavni sustav važno je izbaciti otrove iz tijela putem kože , pa je uputno vršiti sauniranje (tko nije sklon

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

15

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Anoreksija

Boji se igle Moj sin ima problem kojega uporno želi skrivati pred nama. Ne želi ii k lijeniku i kada mu je potrebno samo zato jer se boji injekcije. Odbija bilo kakve pretrage krvi. Inae, završio je fakultet, zaposlio se i sada se namjerava ženiti. Kako mu se može pomoi? Kada postoji strah koji je neopravdan, pretjeran, iracionalan prema injekciji onda govorimo da se radi o fobiji. Ovaj strah javlja se neovisno o dobi, spolu i naobrazovanju. Strah kod fobije može biti razliitog intenziteta. Ako je on slabijeg intenziteta onda te osobe obino ne traže lijeniku

S$%=

inskim ili drugim saunama , odlino e poslužiti i termo deka) kojim potiemo eliminaciju toksina iz dubljih slojeva tkiva znojenjem . Tople kupke sa morskom solju i eterinim uljima su takoer jedan od naina tijekom provoenja detoksikacije ; otvaraju pore i samim time pomažu toksinima da izau iz organizma . Kao važan dio detoksikacijskog programa navela bih disanje o kojem i ne razmišljamo kao vitalnoj funkciji organizma . Pravilnim disanjem izluuje se oko 70% toksina iz organizma , potie se oksigenacija tkiva , pojaava se unutarnja cirkulacija i djeluje smirujue . Osim išenja organizma na izikoj razini, detoksikacija potie i išenje na emotivnoj i mentalnoj razini, odnosno daje nam uvid u emotivno - mentalno “smee” koje smo sakupili i koje nam onemoguava prihvaanje novih emocija i misaonih obrazaca . išenjem svih razina dobivamo novu, zdraviju i radosniju osobu.

Anoreksija nervoza je poremeaj kod kojeg osoba smatra da je predebela te je opsjednuta potrebom da smanji tjelesnu težinu. Da bi olakšala psihiku bol, uvodi poseban režim prehrane koji joj daje osjeaj kontrole nad vlastitim tijelom. Radi se o osobi koja je nezadovoljna sobom u cjelini ili samo svojim izgledom, te je tjeskobna i zabrinuta oko postignua u svom programu mršavljenja. Stalno je u zaaranom krugu negativnih misli i osjeaja koji se meusobno podržavaju. Rije anoreksija dolazi iz grkog jezika i znai «odsutnost apetita». Poetak poremeaja esto je vezan uz neke vanjske dogaaje, recimo prekid ljubavne veze ili komentare od strane važne osobe da bi bilo dobro smršaviti, školski neuspjeh ili obiteljske probleme, a pogaa uglavnom mlade osobe ženskog spola. Znaajnu ulogu svakako ima i medijski teror mršavosti kao ideala ženske ljepote. Anoreksina osoba zapoinje dijetu koju ne prekida kad izgubi suvišne kilograme, nego je poticana tjeskobom nastavlja, bez obzira što joj ljudi oko nje zabrinuto poruuju da je premršava. Stalne su misli o tome da je još predebela, pije puno tekuine, možda i opsesivno vježba poslije svakog, pa i minimalnog unosa hrane. Osoba se doživljava predebelom i uskrauje si hranu, što dovodi do niza

izikih teškoa, poput slabljenja imuniteta, gubitka menstruacije, opadanja kose, sušenja kože, a na psihikom planu do depresije, nekritinosti i negacije problema. Veina navedenih simptoma dugo se skriva, osoba nijee bilo kakve probleme i rijetko sama potraži pomo. Gubitak težine za nju nije problem nego cilj, a do lijeenja dolazi uglavnom zbog pritiska bliskih osoba, naješe roditelja koji više nisu spremni tolerirati neke od nastalih komplikacija oigledne mršavosti. Osnovni cilj lijeenja je povratak tjelesne težine na normalu pravilnom prehranom pod lijenikim nadzorom. Istodobno se radi na usvajanju ispravnijeg doživljaja vlastitog izgleda i tjelesne težine. Uz internistiki medicinski nadzor provodi se i psihijatrijsko lijeenje antidepresivima s anksiolitikim djelovanjem, koji ublažavaju osjeaj tjeskobe i nezadovoljstva vlastitim izgledom, zbog kojeg je osoba poela gladovati i gubiti težinu te je poremeaj nastao. Kroz dugi proces lijeenja, poboljšanjem tjelesnog stanja stvaraju se uvjeti za intenzivniju psihoterapiju. Tretman se usredotouje na misli, osjeaje i ponašanje pacijenta, s ciljem da se ojaa samopoštovanje, da se postigne pozitivna samopercepcija, da se osoba prihvati u cjelini kao vrijedna i dobra, te da se dobro osjea u svom tijelu.

SOS TELEFON - 040/395-555 - radnim danom od 17 do 19 sa - psihološka podrška

Piše dr. med. Damir Mamuzi

Hrvatski Dani mimoze Po uzoru na Dane narcisa kojima se obilježava borba protiv raka dojke, ve drugu godinu diljem Hrvatske ovih dana provode se Dani mimoze, kojima se obilježava borba protiv raka grlia maternice. U akciji sudjeluje udruga «Zdravka» i Hrvatska liga borbe protiv raka. Želi se upozoriti na ovu opaku bolest od koje u Hrvatskoj oboli godišnje oko 370 žena a umire oko 100.To znai da svaki dan oboli u Hrvatskoj jedna žena od raka grlia maternice, a svaki sedmi dan jedna umire. Netko bi rekao da to statistiki i nije mnogo no u idealnim uvjetima mislim da je svaka umrla žena od raka grlia maternice jedna previše. Rak cerviksagrlia maternice je jedan od rijetkih koji se može ustanoviti i prije nego postane rak, dakle mi možemo pravovremeno lijeiti i izlijeiti predstadije raka pa tako i izbjei postanak samog raka. Revoluciju u dijagnostici raka cerviksa je uinio poznati Papa test pa su i mnogi mislili da je time i de initivno riješen problem raka cerviksa. Ipak nije tako što dokazuje stalna prisutnost te bolesti. Veliki doprinos u borbi protiv te maligne bolesti je i saznanje da je njen uzronik virus HPV. Njemaki ginekolog Prof.zur Hausen dobio je Nobelovu nagradu zbog tog otkria. Infekcija HPV-om je spolno prenosiva bolest i to je najvažnije saznanje koje je odluujue u nastanku te bolesti ali i njezinom izlijeenju. Tono je da mnoge žene boluju od te bolesti a da ne znaju da im se nešto dogaa ,a ja bi rekao i muški partneri. U dobrom postotku dolazi da spontanih izlijeenja no u

jednom ne, tako da žene mogu dobiti invazivni rak grlia maternice a muškarci rak penisa i prostate. Protiv HPV-a nema lijeka kao što je antibiotik, HPV se može izlijeiti lokalnim tretmanima ili operacijom, te jaanjem imuniteta pacijenta. Pravo rješenje problema je u preventivi. Neodgovornim seksualnim ponašanjem, promiskuitetom, uvelike se poveavaju mogunosti zaraze HPV-om. Ne zaboravite da don Juani bilo muški ili ženski naješe nisu samo naši, ali sigurno donose uz ljubav spolno prenosivu bolest, koja vas može stajati glave. Dakle, moj savjet: Stupajte što kasnije u spolne odnose, brana-partnerska vjernost treba postati opet vrlina. Ne treba nekome dokazivati svoju ljubav time da se odmah ide u krevet. Uvjerite se prvo u zdravlje svog partnera. Redovito bar jednom godišnje posjetite svog ginekologa i uinite Papa test. Kod najmanje sumnje u tom testu treba uiniti i genotipizaciju HPV-a, jer samo tako se može biti siguran u njegovu prisutnost ili neprisutnost. Sve to vrijedi i za muške, kod njih ne postoji doduše Papa test, ali postoji i treba se uiniti bris na HPV. Previše je nažalost do sada umrlo žena od raka grlia maternice a da njihovi partneri o tome nisu ništa znali i mislili da se radi o zloj sudbini ili krivoj genetici. Radilo se i radi samo o spolno prenosivoj bolesti, koje nije trebalo biti. Cijepljenje protiv HPV-a je dobra alternativa, no kod nas u ovim uvjetima ekonomske krize teško je zbog visoke cijene (3000 kuna) provediva za itavu zainteresiranu populaciju.

CRKVA u Svetom Jurju na Bregu

Donacijski žiroraun Poglavarstvo opine Sveti Juraj na Bregu otvorilo je kod Meimurske banke akovec donacijski žiroraun za obnovu srušene crkve u Svetom Jurju na Bregu. Svi koji žele mogu svoj novani prilog uplatiti na žiroraun broj: 2392007-1500049231 swift Meimurska banka akovec MBCKHR2X. Do sada su ve prikupljena znaajna sredstva, osobito po župama Varaždinske biskupije. Svaki iznos je dobro došao i bit e korisno utrošen.

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: TOMISLAV NOVAK, zamjenik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, pomonici glavnog urednika: Božena MALEKOCI-OLETI&, Dejan ZRNA, novinari i stalni suradnici: (tel. 31 23 33) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Maja Novosel, Helena Zear, fotograija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 31 23 33), graika priprema: Blanša Blaževi, Ivana Mihalinec, direktor marketinga: (tel. 31 31 33) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 31 31 33) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (935 kn (pretplata+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: GLAS SLAVONIJE d.d., Ulica Republike Hrvatske 20, Osijek Rukopise, fotogra ije i CD-e ne vraamo.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


16

ME\IMURSKE NOVINE 3. veljae 2009.

PREDSTAVLJAMO Honda S2000 Ultimate Edition

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info

Prodaja novih automobila Republici Hrvatskoj u 2008. godini po županijama Regija

koliina

udio, %

11. Sisako-moslavaka

2186

2,48%

1. Zagreb

31252

35,41%

12. Šibensko-kninska

2183

2,47%

2. Primorsko-goranska

7551

8,55%

13. Meimurska

2151

2,44%

3. Splitsko-dalmanska

7226

8,19%

14. Požeško-slavonska

2144

2,43%

4. Istarska

5197

5,89%

15. Vukovarsko-srijemska 2052

2,32%

5. Osjeko-baranjska

4960

5,62%

16. Krapinsko-zagorska

1980

2,24%

6. Koprivniko-križevaka 3043

3,45%

17. Brodsko-posavska

1950

2,21%

7. Dubrovako-neretvanska 2983

3,38%

18. Karlovaka

1921

2,18%

8. Varaždinska

2980

3,38%

19. Viroviko-podravska 723

0,82%

9. Zadarska

2924

3,31%

20. Liko-senjska

543

0,62%

10. Bjelovarsko-bilogorska 2316

2,62%

UKUPNO

88265

100%

Izvor: Promocija Plus

Cijene goriva u RH Eurosuper 95 Super plus 98 Super 100 BS

Honda S2000 Ultimate Edition

• Honda je objavila da e se Honda S2000 Ultimate Edition u Europi nai u prodaji u proljee 2009. Ova ograniena edicija je napravljena s namjerom da oznai kraj proizvodnje ovog višestruko nagraivanog hondinog sportskog automobila

Cijene goriva u RH 6,59 6,63

6,63 6,80

Eurodizel Eurodizel BS LPG auto plin *BS - bez sumpora

6,69 3,35

6,69 6,75 3,35

Cijene vrijede na dan 23. sijenja 2009.

Ultimate Edition Honde S2000 e zadržati izvrsni 2.0 litreni VTEC agregat (koji se vrti do ak 9.000 okr/min). Karoserija e biti u Grand Prix bijeloj boji s aluminijskim naplatcima s završnom obradom tamnog kroma. Ova boja budi uspomene na boju koju je Honda koristila 1961. na svom F1 automobilu i na mnogim sportskim modelima poslije. Vanjski izgled je dodatno oplemenjen jedinstvenim S2000 amblemom u crnoj boji, koji dodatno naglašava bezvremenski izgled ovog roadstera. Vanjski izgled u bijeloj boji se perfektno slaže s crvenom bojom koja dominira u unutrašnjosti. Isto tako, Ultimate Edition e biti ozna-

eni jedinstvenim serijskim brojem, oznaavajui njihov broj u seriji. Hondin sportski dvosjed se proizvodi skoro 10 godina, meutim njegov 2.0 litreni agregat s 240 KS je jedan od najboljih agregata koji su ikad napravljeni. Zbog svoje nevjerojatne snage, agregat Honda S2000 je osvojio titulu ''International Engine of the Year'' u kategoriji agregata od 1.8 do 2.2 ak pet puta. Kao što samo ime asocira, Honda S2000 Ultimate Edition e biti posljednja verzija prije nego se prekine proizvoditi. Od svog prvog predstavljanja 1999. do kraja 2008. godine Honda je prodala 110.673 primjerka Honde S2000 diljem svijeta, a 19.987 primjeraka u Europi.

alu felge, svjetla za maglu, 5 vrata. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.

Nova akcija iz Forda Ford Fiesta Final Edition od sada je dostupna za samo 76.900 kn. Oprema ove edicije ukljuuje 1.4 motor, klima ureaj, ABS, 2 zrana jastuka, CD radio + MP3 prikljuak, servo, centralno zakljuavanje, el.paket, metalik boja,

Dodijeljena donacija udruzi “Krijesnica” Vrijednom donacijom Citroëna Hrvatska i Unex Grupe, zaokružen

Honda S2000 Ultimate Edition moi e se vidjeti na Ženevskom sajmu automobila 2009.

je i humanitarni segment „Noi gutaa reklama“. Donacija vrijedna više od 100.000 kn - Citroën Nemo Kombi i novana donacija u iznosu 25.000 kn pomoi e svakodnevnom radu „Krijesnice“, udruge za pomo djeci i njihovim obiteljima suoenim s malignim bolestima. Udruga „Krijesnica“ pomaže djeci i njihovim obiteljima suoenim s malignim oboljenjima, a osnovana je prije 8 godina. Direktor tvrtke Citroën Hrvatska g. Arnaud Leclerc i direktorica Unex Grupe, ga. Andrea Šumanovac, uruili su donaciju g. Zoranu Cipeku, lanu Upravnog odbora Udruge „Krijesnica“.

Alfa Romeo MiTo snižene cijene Ovlašteni uvoznik Alfa Romea, tvrkta Autocommmerce Hrvatska, objavila je nove, snižene cijene popularnog noviteta Mi.To. Osim osjetno sniženih cijene, tu su i novi paketi opreme (Sport) kao i potpuno nove motirizacije koje do sada nisu bile u ponudi. Osnovni paket Progression dobio je (u cijeni) alu napltatke 16“ i parking senzore u seriji, a distintctive 17“ naplatke, automatski klima ureaj, Blu&Me (handsfree telefon i usb za muziku). Zbog interesa kupaca za Sport paketom koji ukljuuje spojlere, speci ine sport alu naplatke, maglenke, speci ino osvijetljenje instrumenata, verzija 1.4 TB sa 155 KS od sada dolazi sa Sport paketom serijski (bez nadoplate). Osim 1.3 JTD (diesel) verzije sa 90 KS tu je još i poznati 1.4 TB sa 120 KS od kojega se najviše prodajnih rezultata i oekuje. Ove niže cijene nisu plod odreene akcije na tržištu nego je uvoznik, na bazi znaajnih koliina za 2009 godinu koje želi plasirati, dogovorio bolju poslovnu ponudu.

What Car? okrunio novu Ford Fiestu titulom automobia godine Nova Ford Fiesta proglašena je “savršenim automobilom trenutka“ i to od strane vodeeg auto magazina What Car?, koji je imenovao Fiestu 1.25i Zetec automobilom 2009. Žiri What Car? magazina nahvalio je novu Fiestu izvana i iznutra, navodei da se nijedan drugi supermini nije ni približio faktoru – “pogledaj me“. Osim uspjeha Fiesta kao pobjednice i u kategoriji najboljih superminija, Ford Mondeo je osvojio naslov najboljeg obiteljskog automobila i najboljeg karavana za 2009.


17

3. veljae 2009. ME\IMURSKE NOVINE

WHAT CAR? proglasio Nissan GT-R sportskim automobilom godine

Nissan GT-R izabran je za sportski automobil godine na prestižnoj dodjeli nagrada What Car? održanoj u Londonu. Drugo i tree mjesto zauzeli su Audi R8 i Ferrari 430 Scuderia. Upeatljiva je to potvrda superautomobila snažnih, ali pristupanih performansa naglašenih pouzdanim upravljanjem koje gotovo svakome omoguuje da ga vozi brzo i vješto. Ispod zadivljujue karoserije krije se jedinstveni pogonski sklop koji se sastoji od runo konstruiranog 3,8-litrenog V6 motora snage od 485 KS i okretnog momenta od 588 Nm s dvostrukim turbopunjaem, prvog svjetskog šesterostupanjskog mjenjaa s ruicom, dvostrukom spojkom i stražnjim "transaxle" po-

stavom i naprednog pogona na sve kotae, potpomognutog naprednim elektronikim sustavima osmišljenim tako da gotovo ni ne utjeu na vozaev užitak. Sportskih performansi ima u obilju, no sportske speci ikacije ovaj put ne prate uobiajene glavobolje vlasnika superautomobila: s poetnom cijenom od 56.795 funti (465.000 kuna), GT-R rijetka je pojava, sportski automobil koji nudi svakidašnju praktinost. U Britaniji svoj primjerak trenutano nestrpljivo išekuje 1.200 kupaca, a prve su isporuke planirane za travanj. Zbog posebnog naina proizvodnje sve e se nove narudžbe, koje se mogu predati u Nissanovim High Performance centrima, isporuivati od polovice 2010.

EKO KUTAK

Pet Volvo modela nominirano za titulu ekološkog vozila godine Volvo modeli C30, S40 i V50 DRIVe, te V70 2.5FT i S80 2.5F T ( p ok r e t a n i bioetanolom) ovogodišnji su kandidati za nagradu „Svjetski ekološki automobil 2009. godine.“ Pobjednik e biti proglašen na Meunarodnoj izložbi automobila u New Yorku u travnju 2009. godine. Volvo Cars je automobilska tvrtka s daleko najveim brojem kandidata za nagradu „Ekoloski automobil 2009. godine.“ ak pet Volvo modela – Volvo C30 1.6D DRIVe, Volvo S40 1.6D DRIVe, Volvo V50 1.6D DRIVe, Volvo V70 2.5 FT Flexifuel i Volvo S80 2.5 FT Flexifuel uvršteno je u konkurenciju od ukupno 22 vozila. Fiat i Mini imaju po dva kandidata. Audi Q7 3.0 TDI, BMW 335d BluePerformance i Mercedes-Benz ML/R/

GL 320 BlueTEC su takoer na listi kandidata. Pet inalista bit e proglašeno u veljai sljedee godine, a do ožujka žiri e morati izabrati tri konana inalista. Pobjednik e biti predstavljen 9. travnja, na Meunarodnoj izložbi automobila u New Yorku. Volvo DRIVe modeli ekonomi-

ne su dizelske varijante modela C30, S40 i V50, s potrošnjom goriva od samo 4.4 litre na 100 km (kod C30) ili 4.5 litara na 100 km (kod S40 i V50). Pripadajue emisije ugljinog dioksida od 115 i 118 g/km znae da su modeli C30 i V50 najbolji u klasi kada je u pitanju smanjena emisija CO2. Sva tri modela - C30, S40 i V50

- opremljena su posebnim opcijama za poboljšanje uinkovitosti, a oznaeni su DRIVe amblemima kako bi glasno iskazali svoj doprinos zaštiti okoliša. Modeli Volvo V70 2.5FT i S80 2.5FT opremljeni su pet-cilindarskim 2.5 Flexifuel motorima s turbo ubrizgavanjem i snagom od 200 KS.


18

ME\IMURSKE NOVINE 3. veljae 2009.

FOLIJE ZA STAKLA

graevine

automobili

sigurnost

zaštita od UV zraenja, temperaturna zaštita (hlaenje - grijanje), b l j e š t a n j a , n e p o ž e l j n i h p o g l e d a , p r o v a l a i o z l j e i v a n j a , v i z u a l n i izgled vozila i objekata

Kompletna usluga, prodaja folija, opreme i postavljanje.

Buzoveka 77 . 40000 akovec . Hrvatska T 0 4 0 3 6 4 2 7 0 . F 0 4 0 3 6 4 9 4 4 . w w w. e l t e l . c o m sign & multimedia


3. veljae 2009. ME\IMURSKE NOVINE

19


MEIMURSKE NOVINE ekskluzivno najavljuju

Dan zaljubljenih s Oliverom Oliver Dragojevi za “Valentinovoâ€? u akovcu prerasta, po svemu sudei, polako ali sigurno u tradiciju. Naime, i ove godine na “dan zaljubljenihâ€?, u subotu 14. veljae, kao i proĹĄle, u dvorani Graditeljske ĹĄkole u akovcu gostuje Oliver, jedna od najveih hrvatskih glazbenih zvijezda. Ali, ovaj put uz njega dolaze i prijatelji - gosti. Tako e uz Olivera tog dana u akovcu zapjevati sjajan Ĺženski duet Meritas, bit e tu dvije klape, jedna muĹĄka i jedna Ĺženska, a organizatori pripremaju i joĹĄ jednog muĹĄkog izvoaa kao gosta - iznenaenje koji e ostati tajna sve do njegovog pojavljiva-

nja na pozornici. Od ovog tjedna krenula je i pretprodaja ulaznica diljem Meimurja i VaraĹždinu. Tako ulaznice moĹžete kupiti u: Turistikom uredu akovec, Radiju 1, CB Arcus akovec, pizzeriji Ro-Sa Prelog, u CB Jama Mursko SrediĹĄe, Restoranu Mamica PuĹĄine, Domino Baru u Palovcu i Soho Baru u VaraĹždinu. Jedan od pokrovitelja koncerta i ove godine je Meimurska Ĺžupanija, a kao sponzor pridruĹžuje se i restoran Mamica. Koncert pak medijski pokrivaju: Radio 1, Radio Sjeverozapad, VaraĹždinska televizija i Meimurske novine. (dz)

TOP LISTA DOMAIH 01. ESKIM VATRA 02. KAO KIĹ E KAP JACQUES HOUDEK 03. PROTULETJE SE ODPIRA REGGAE

TOP LISTA DOMAIH KOMEDIJA

TOP 20

TRI karte za najbrĹže itatelje U ovom broju, kao i u naredna dva broja, Meimurske novine i organizatori koncerta Olivera i prijatelja u akovcu poklanjaju za tri najbrĹža naĹĄa itatelja po jednu kartu za kon-

cert. Znai, tri najbrĹža itatelja koji danas, utorak, 27. sijenja, ujutro stignu u naĹĄu redakciju s brojem 699. Meimurskih novina dobivaju kartu za koncert. (dz)

Sa svojom nevjerojatnom figurom i prodornim plavim oima, Bar Raaeli oarala je jednog od najveih hollywooodskih zavodnika Leonarda DiCaprija. Sada je masno plaaju kako bi isto inila i s kupcima diljem svijeta. Izraelski model ovog se Valentinova pojavljuje u kampanji za donje rublje lanca trgovina Marks&Spencer. Tako e se iz izloga M&S smijeťiti u crvenom svilenom kompletiu. Bar Raaeli, 23, navodno za ovaj posli dobiva oko ciru od 6 znamenki. Glasnogovor nik Marks&Spencera je rekao: - Bar Raaeli ima savrťene kvalitete za predstavljanje M&S-ove kolekcije donjeg rublja za ovo Valentinovo. Osim toga ona e se pojaviti i u ljetnoj kampanji za kupae kostime. Raaeli je poela s manekenstvom kada je imala samo 8 godina, a nedavno je izabrana meu 10 najljepťih Şena svijeta. Pojavila se u kampanjama za Victoria’s Secret

TJEDNI KALORIFER Jurgita

Freddy

05. IPAK PRLJAVO KAZALIŠTE 06. ZVONICU MOŽE BITI SRAM

02. MILION ŽENA - CRVENA JABUKA

PAVEL

03. SANJA SAN JUTROS - CIMA ft. HELENA BASTI

07. KIĹ A LIDIJA BAI

04. AKO UZMEŠLJUBAV...VRATI - LUKA NIŽETI

08. UINI NEĹ TO DANAS

05. SINO NISI BILA TU -

RAMIREZ

Kemal M., Žanamari, Tereza K.

09. NE KUNI SE

06. DA MOGU ISPOETKA -

BORIS NOVKOVI

PRLJAVO KAZALIĹ TE

10. PUTNIK VOLAND LE MAT

07. NI SEKUNDE VIĹ E - ZORAN PREDIN 08. NIKOG JA NE KRIVIM - YAMMAT 09. PUTNIK - VOLAND LE MAT 10. ESKIM - VATRA

TOP LISTA STRANIH 01. USE SOMEBODY KINGS OF LEON 02. INFINITY 2008 - GURU JOSH

FORMULA 13

Leova djevojka mami kupce u M&S duane

04. SOL U AJU E.N.I.

01. KAO KIĹ E KAP - JACQUES HOUDEK

LISTA DOMAIH 03. IFTOP HE SHOULD EVER LEAVE YOU -

01. ULLYSSES - FRANZ FERDINAND

TOM JONES

02. SPACEMAN - THE KILLERS

04. HUMAN - KILLERS

03. I HATE THIS PART - PUSSYCAT DOLLS

05. HOT ‘N COLD -

04. BROKEN STRINGS -

KATY PERRY

JAMES MORRISON & NELLY FURTADO

06. WARM THIS WINTER -

05. SOBER - PINK

GABRIELA CHILMI

06. WORKING ON A DREAM -

07. IF I WERE A BOY - BEYONCE

BRUCE SPRINGSTEEN

08. MILES AWAY - MADONNA

07. USE SOMEBODY - KINGS OF LEON

09. VIVA LA VIDA - COLDPLAY

08. IF I WERE A BOY - BEYONCE

10. I’M OUTTA TIME - OASIS

09. RUN - LEONA LEWIS 10. LIFE IN TECHNICOLOR II - COLDPLAY

TOP LISTA STRANIH i Ralph Lauren, te je prva Izraelka koja je krasila naslovnicu asopisa Sports Illustrated. Od njenih posljednjih aktivnosti, putuje svijetom i prati Lea na premijerama njegovog novog filma Revolutionary Road u kojem glumi s Kate Winslet. Ona i Leo su se upoznali 2005. na partyju u Las Vegasu.

TOP LISTA RADIA MEIMURJE

01. NINA DODIRI OD STAKLA 02 LUKA NIŽETI AKO UZMEŠLJUBAV

01. TOĹ E PROESKI IGRA BEZ GRANICA

03 PRLJAVO KAZALIĹ TE

02. SMS MOJA ULICA

TOPISPOETKA LISTA DOMAIH DA MOGU

03. COLONIA

04 MAJA Ĺ UPUT

LISTA DOMAIH POD TOP SRETNOM ZVIJEZDOM

POLJUBI ME KRAJ RIJEKE

04. VLADO JANEVSKI

05 ET VARAT U TE

RUĹ˝ SA TVOJIH USANA

06 MIROSLAV Ĺ KORO

05. KINGS ZAKUNI SE

JORGOVAN

06. BORIS NOVKOVI RUŽO SNENA

07 ANTONIJA Ĺ OLA & GAZDE

07. LUKA NIŽETI SLOBODNO DIŠEM

MILIJUN POLJUBACA

08. ITD BAND SAMO JE TVOJE LICE

08 SEVERINA TRIDESETE

09. LEO DVIJE VATRE

09 TOĹ E PROESKI SRE O NE KRIVI ME

10. BORIS BABAROVI

10 MASSIMO & NENO BELAN

TI NISI VIĹ E MALENA

ZAR VIĹ E NEMA NAS


3. veljae 2009.

DOBRO JE ZNATI

39

XENIA DESIGN jesen/zima 2009./2010. spremna za svijet

Snimljena kampanja dizajnerice Ksenije Vrbani Kao i svi etablirani svjetski dizajneri, tako je i dizajnerica Ksenija Vrbani, sa svojom modnom markom Xenia Design, završila posljednje radove vezane uz novu kolekciju za jesen/zimu 2009./2010. Protekli je tjedan zajedno sa svojim timom snimila kampanju za tu kolekciju i, zadovoljna konanim ishodom, spremna je pokazati kolekciju na sajmovima diljem svijeta. a samom snimanju, koje se odvijalo u Državnom arhivu u agrebu, okupila je ekipu s kojom e uskoro proslaviti punih deset godina prezentiranja na inozemnoj modnoj sceni. Fotograf Marko Grubiši, vizažistica Simona 'ntonovi i manekenka elena Golub dio su Ksenijine ekipe koja je i ovaj put u pravom XD duhu radila na kampanji i savršeno prezentirala njezin rad. ova kolekcija inspirirana elegancijom i dendy stilom scara Wilda s boemskim umjetnikim duhom savršeno se uklopila u Državni arhiv. Samu kolekciju najbolje opisuju androgena silueta, šik i dekadencija koji su u službi svakodnevnog izgleda. d boja prevladava kraljica crna, te nekoliko nijansi sive. Prisutni su tamni, zamrljani tonovi s dodirom elektrinih boja. aglasak je na dva tona, bijelom i sivo - smeem u svojim gradacijama sive. Paleta materijala kolekcije jesen/zima 2009./2010. sastoji se od

Protekli je tjedan Ksenija Vrbani zajedno sa svojim timom snimila kampanju za kolekciju jesen/zima 2009./2010.

ultra ine tanke vune, do mekanih, prozranih debelih mohera. Pletivo u nekoliko varijanti od naj inijih pahuljastih struktura do vrstih kompaktnih jerseya prirodnog porijekla. u su i prugasti dezeni za pamune tkanine, te vunene tapiserija – stil tkanine i isprani pamuni keper. Cifovi su prisutni kao detalji, a posebno su zanimljivi plastini sjajni materijali. Kljuni su komadi kolekcije košulje, bijela ili prugasta, s detaljima plastrona ili šala koji podsjeaju na kravate. Uske suknje i hlae od strech pamuka s rock detaljima - cifovima. edingot kaput u modernijoj varijanti, napunjene jakne i kabanica dio su kolekcije koji su

posebno zanimljivi jer su napravljeni od plastike. u su i jakne kojima se neobini okovratnici skidaju pa tako daju dvostruki dojam. Kolekciju karakteriziraju i puf rukavi na jaknama, te velike kragne od mohera koje igraju ulogu grijaa i nose se na sako zbog topline. Kolekcija jesen/zima 2009./2010. puna je slojevitih komada koji dopuštaju bezbrojne mogunosti slaganja novih out itova koju su bez problema nosivi i u dnevnoj i u veernjoj varijanti. vom kolekcijom dizajnerica za par dana putuje na sajmove u Dusseldorf, Copenhagen i ew York osvojiti dosadašnje klijente i njima pridružiti nove.


za velike i male

Svaštice

TU POKRAJ NAS

Pravda jaega Nikad nisam obraao pozornost na onu staru poslovicu “Tko jai taj kvai”. I dalje bih se divio toj mudrosti kad je ne bih doživljavao u svakodnevnom životu. Onda sam se i zapitao, a gdje je pravda? Možda ovaj zabilježen sluaj i nije ne znam kako težak, ali za moj djeji svijet je i pretežak. U školu putujem autobusom. Sve bi to bilo lijepo da oni snagatori iz osmih razreda promjene svoje ponašanje. ekamo mi u redu autobus, a ti osmaši se natjeravaju okolo. im, spaze autobus, nas izguraju iz reda i eto njih prvih u autobusu i na najboljim mjestima. To se dešava svakodnevno. Ako se i dogodi sluajno dami mlai doemo prvi i sjednemo naprijed, ništa nam nee pomoi. im dou snagatori, upotrijebit e svoje vrste dokaze, pljuske, vrge po glavi i slino i uvjeriti nas da nam tu nije mjesto. Ako još tko sluajno i kaže da je to nepravda, dobit e dvostruku dozu “vrstih dokaza” kako bi se uvjerio da je pravda na strani jaega. Kad izlazimo iz autobusa, situacija se ponavlja. Oni su opet prvi. Tek onda možemo i mi ostali. Skakuu pred nama i podvikuju. “Kad si u pubertetu ne može ti nitko ništa na svijetu”. Žalili smo se ve na njihovo ponašanje ravnatelju, ali nam je to još odmoglo. Poslije su bili još i gori. Jedina nam je zaštita u svemu tome naš voza koji pokušava u toj nepravednoj borbi unijeti malo reda. Sve mu manje to uspijeva, a mi iz dana u dan to moramo trpjeti. Što sada? Zapitali smo se da li moramo baš uistinu trpjeti sve to? Nitko nam nije odgovarao, ali naša se muka u zadnje vrijeme prenijela i na školske hodnike. Svijet je valjda takav pa emo se morati i mi priviknuti na to.

Svaštice samo na jednom sluaju. Svi vele da nas najviše mue hormonalno-ljubavni jadi. Ili obrnuto. I to još i s povremenim poremeajima. Ti hormoni što u nama bujaju zadaju nam dosta problema i nevolja. Opisat u jedan toan sluaj. Neki dan se pojavila Maja s novom frizurom i novim fasadnim bojama na licu. To se veli, izmijenjeno izdanje. Prvi je to primijetio Dino koji se inae vue oko nje kao puž slinavac. Poznato je da je ve dugo zateleban u nju i ak ve neki tvrde besmrtno. Kad ju je vidio onakvu dodao je još neke kiloherce svojoj ljubavi. To bi još i bilo normalno, no na ope iznenaenje svih ak je i povueni Luka prestao kopati nos kad je spazio Maju. Uglavnom, svi smo deki razjapili usta kao mali ptii kad ekaju u gnijezdu da im mama donese crvia. Sve je to ipak na žalost bilo uzalud jer ona ionako svojim prijateljicama buši uši o ljepotama nekog Štefeka. Takva situacija bila je vrlo neobina jer se sve živo ukipilo i buljilo u nju. Marko je ukrotio svoje strasti i prestao navlaiti Maricu. To nenormalno stanje moglo je potrajati oko minutu i pol. Onda se polako sve poelo vraati u normalno stanje. Luka je nastavio kopati nos. Marko se dohvatio Marice. Igor se uvijao oko Katarine polako je punei lažima. Stanko je naganjao Nataliju nastojei je uhvatiti za stražnji dio tjelesne konstrukcije. Ne znam zašto je po meni prednji dio ljepši. Nikola je brisao nos u zavjese. Neki su ak pisali zadae, ali više ih se bavilo ljubavnim pismima. Sve je postalo normalno pa je Maja razoarano sjela u klupu. Da ne bih ispao udak i ja sam izašao iz uionice, malo u život. Život u školi je ionako najljepši izvan uionice. Tako je bilo, i bit e, otkad je škole i uenika. Marko Turk

PRIA IZ ŽIVOTA

Vedran Peri

Kad se babe sastanu

Ljubavni jadi Moj slavni razred 8.a. Za sada je slava ostala samo u našoj školi, ali ako ovako nastavimo moglo bi biti svašta. Neki tvrde za nas da smo mi sinonim za kaos, ali mi se s time ne slažemo. Makar, istina nas nitko i ne pita. Zašto smo takvi? Pokušat u odgovoriti

Kad god bi vidio stare seoske babe na okupu, moj bi djed uzviknuo: “Božek, pak nekaj nebu dobrog! Lasi mi se zdižejo!” Nikako mi nije bilo jasno kako mu se tih desetak vlasi na glavi moglo “zdii”. Ostavljam tu mudrost djedu, ali ono što je se tie baba i sama sam se uvjerila da je to njegovo teško

životno iskustvo. Vele da ovjek svašta na ulici vidi, samo ako malo pozornije gleda. Gledala sam, ali mi se inilo da je sve normalan život. A onda jednog dana, gledam ja tako i vidim na ulici se sretoše Mara i Kata. Obje su inae bile poznate po tome što su znale sve što se dogodi u bližoj i daljoj okolici. Ono što one nisu znale, to se nije dogodilo. “Bok Mara, kaj si kaj?” – veli Kata. “Kaj bum ti rekla,” veli Mara objesivši svoju donju usnu, “nekak mi v glavi ni baš najbole.” “Pak mi naj rei. No, se ja zmislim da si ti od mlada mela z glavom muke.” “Je, more biti kaj se zmisliš. Sam uda bila z tobom pak mi se nekši vrag mortik i zmešal,” frknu srdito Mara. Kata podvine nosom prema nebu i srdito zapiskuta: “Od mene si mogla sam nekaj spametnoga dobiti i uda sega se nafiti…” “Je, kak pak to kaj je tvoj Štefek nej štel doma z tobom biti kaj bi se nekaj nafil neg je rajši hodil ljudem zabadaf gorice i kalampera kopat…” “Prosim lepo mojega Štefeka tu naj mešati, un je bil dober lovek…” pokušava nešto objasniti Kata. Mara je prekinu: “Je, to pak je istina i da je hmiral je zafaluval Božeku kaj ga je vraga zbavil.” Zajapuri se Kata, uspravi onako pogurena i pone se tresti: “Ti sam fuhni! Ti meni, coprnica jedna, nemaš kaj povedati… Si znaju kak si delala z svojim Blažom. Sirmaški lovek…” Mara je poela frktati: “Ti buš meni… Ti…!” Derala se na sav glas, a i Kata joj nije ostala dužna. Mislila sam da e se potui. Osvrtala sam se oko sebe da vidim da li ih može tko razdvojiti, ali u ulici nije bilo nikoga. Valjda im je to normalno. Onda najednom nastane tajac. Pomislila sam, što se sad dogodilo? Polako su zajedno krenule dalje ulicom. Onda Kata prekine tišinu: “Znaš kaj Mara, Klarina Marica ide zamuž..:” “Naj mi rei…pak tak naglo nekak?” “Je naglo, je debela,” dobaci znalaki Kata. “Pak znaš i sama niti joj mama Klara ni bolša bila… A si ula kam Rozin Franc hodi?” Dalje nisam razumjela jer su se previše udaljile. Ali sam sad razumjela djeda i njegove rijei.

Mala likovna izložba

Valerija Novak, 5.a, OŠ DOMAŠINEC

Naši gosti

Svaštice

Lorena Zadravec, DRAŠKOVEC

Dajana Novak

Naši gosti Oajno ga želiš vidjeti, a kad doe taj trenutak, poželiš u zemlju propasti. Ako ti sluajno prie, samo izustiš “bok”, a najradije bi mu željela Poslati “cmok”.

Ljubav Ljubav je poput ptice, as je ovdje s tobom i ne pušta te, a as ode, nema je, nema i ne znaš kad e opet doi. To je tajna koju samo On na nebu zna. Obuzme te svojim “krilima” i pria ti prie. O, taj osjeaj, sav te smota i kad se privikneš, on nestane i nema ga.

I tako živiš za ljubav, glava ti je u oblacima, i veseo ti je život sav. Ali i to prijee koracima, i u stvarnost te vrati i onda ti shvati Što je ljubav?…

Monika Ludaš, 8.a II. OSNOVNA ŠKOLA AKOVEC Voditeljica: Julija Maretko, prof.

Lara Vrbanec, 8.a II. OSNOVNA ŠKOLA AKOVEC Voditeljica: Julija Maretko, prof.

Veliki sneg Celo je jutro z neba sipal sneg. Sonek se skril za kminim oblakima. Se je bilo belo kak da se megla vlee. Saki pot da sam pogledala rez oblok, snega je bilo se ve i ve. Škola je bila kak v jenom belom oblaku. Odjemput, zazvoni! Tre bo iti dimo! Ali kak? Da bar imam sane! Zišla sem vun z škole. Sneg mi je bil do kolen. Najemput, iz snežne megle ispal je moj brat. Donesel mi je šala i rukavice, a za sobom je vlekel drvene sane. Zel mi je tašku, posel me na sane, pak me odvlekel kak sreni cujzek. Koli nas je bil globoki sneg. Iskali smo steze. Železo san je škripalo po zmrznutom snegu. Ljudi so još ne oistili koli svojih hiž. Cincelice so visele po strehama, a dreva v dvorišima su bila kak obleena v belinu. Da smo bili blizu našega doma, nekši mali faoki so nas šteli zgudati. Ali smo se ne dali!

Mortig da, a mortig i ne Fletno javlam da zutra v školu ne bum došel. Na Muru bum ribe lovit išel. Fletno javljam da bum zutra v krevet pal. Zadau bum nekome drugome napisati dal. Fletno sam ovo javil i v taj as ozdravil. Ozren Kosi, 6.a II. OSNOVNA ŠKOLA AKOVEC

SJEANJE ••• Stare naborane ruke grevito drže drvenu krunicu vjenog joj suputnika u životu i smrti Osmijeh na licu pronašao mir ljubav izgubljenu prije 28 godina

Iva Bartoli, 8.a II. OSNOVNA ŠKOLA AKOVEC Voditeljica: Julija Maretko, prof.

Što je ljubav?

Tijelo leži u lijesu istine duša otvara put ka nebu Sve su patnje prekinute samo spokoj je ostao Starica pronašla svoj smisao i sada sanja vjeni san.

Ah, taj osjeaj! Iznenada ti na vrata pokuca, doe, obuzme te i ne pušta. Stvore ti se udne misli u glavi, i tako prestaneš biti u javi. I onda ti je dosta svega, jer samo misliš na njega. I ini ti se da za njega živiš, te za njim neprestano “sliniš”.

Petra Novak, 8.c OŠ MURSKO SREDIŠE

Mala likovna izložba

Margareta Slaviek, OŠ DRAŠKOVEC

Lana Kramar, OŠ DOMAŠINEC


sport@mnovine.hr

EP u karateu u Parizu donijelo sjajne rezultate meimurskih karatistica

STOLNOTENISAICA stradala u Parizu

Ivani Goricaj seniorska bronca, Damiri Bujan juniorsko zlato

Sandra Paovi teško stradala u prometnoj nesrei

Sjajan rezultat poluile su dvije meimurske karatistice na EP u karateu od juniorske do seniorske konkurencije, koje je krajem prošlog tjedna održano u Parizu. Ivana Goricaj, inae lanica KK Nedeliše, sjajnim je nizom u repesažu stigla do seniorske bronce i rezultata karijere. Još jedan povijesni dan za meimurski karate. Njoj se pridružila zlatom u juniorskoj konkurenciji Damira Bujan iz KK Meimurje Nedeliše.

I tu je bila sjajna. Nanizala je tri pobjede i uzela broncu u seniorskoj konkurenciji u srednjoj kategoriji do 60 kg. Svladala je najprije Crnogorku 3:1, zatim u napetom meu Maaricu s minimalnih 1:0 i onda u još jednom teškom meu Švicarku 4:3. To joj je donijelo bronanu medalju.

Tri pobjede Goricaj za broncu

Damira Bujan, lanica Karate kluba Meimurje, natjecala se u kategoriji juniorki do 53 kilograma. Uspjela je ostvariti svoj san i uzeti zlato, kojem se nadala još od prošlogodišnjeg uspjeha, kad je na europskom prvenstvu u Trstu osvojila tree mjesto.

Ivana Goricaj u prvom kolu izgubila je me od predstavnice Bugarske, meutim, kako je ona otišla u završne borbe, Ivani se pružila mogunost da nastupi u repesažu.

Ponajbolja hrvaska stolnotenisaica Sandra Paovi, koja je u posljednje vrijeme ostvarivala najbolje rezultate u karijeri, inae stolnoteniski “odrasla” u Mihovljanu, dok je nedavno u akovcu upisala Višu trenersku školu, teško je stradala u prometnoj nesrei kraj Pariza. Hrvatska stolnotenisaica Sandra Paovi teško je ozlijeena u prometnom udesu nedaleko od pariške zrane luke Orly i u petak kasno naveer imala je operaciju vratnih kralježaka. Paovi (26) je bila u kombi vozilu sa suigraicama iz rancuske ekipe Caen, a u trenutku udesa nije bila vezana. Sandra Paovi jedna je od najboljih hrvatskih stolnotenisaica,

Dramatino finale za europsko zlato

Bronana Ivana Goricaj s trenerima

Damira Bujan s trenerima

Damira je u prvom kolu pobijedila Luksemburžanku BEZI 3:0, te u drugom tijesno Talijanku Hasani 3:2. Tree kolo je donijelo uvjerljiv nastup i visoku pobjedu nad Nizozemkom Oldeman od 6:0, da bi u polufinalu sigurnim rezultatom od 3.1 porazila Španjolku Anton. Finale je donijelo dosta uzbuenja jer je avorizirana Francuskinja Barre na domaem terenu imala ogromnu prednost, no Damira je pokazala da je i psihološki dorasla europskoj tituli najbolje i tijesnom pobjedom od 6:5 na kraju slavila, te Hrvatskoj donijela 101 karatašku medalju, europsko zlato.

Veselje za osvojeno zlato s Damirom su podijelili i njeni treneri Adriano Marciuš i Kristijan Lesjak, te ponosni sponzor Osiguranje Zagreb, u kojem je i ovaj put prepoznata i podržana kvaliteta mlade i perspektivne sportašice. (SZ)

Nikola Horvat sedmi U mlaim uzrasnim kategorijama nastupila su još dva lana KK Nedeliše. Nikola Horvat je u superlakoj kategoriji juniora zauzeo 7. mjesto, dok je Damir Sutnjak u srednjoj kategoriji kadetkinja stigla do osmine finala. (D. Zrna i S. Zorkovi)

koja je na Olimpijskim igrama u Pekingu u pojedinanoj konkurenciji ušla u drugo kolo, a imala je zapaženi nastup u ekipnom dijelu natjecanja. Sandra Paovi je nakon Mihovljana otišla igrati u inozemstvo, ali je još uvijek vezana uz meimurski kraj, gdje bi trebala ovo proljee poeti studirati. (dz)

DVORANSKO PRVENSTVO Meimurja u atletici

Prijave se primaju do 4. veljae Atletski klub Meimurje akovec organizira Dvoransko prvenstvo Meimurja u atletici. Prvenstvo e se održati u subotu 7. veljae od 12 sati u dvorani Graditeljske škole akovec. Natjecat e se kadeti i kadetkinje te limai i limaice koji organizatoru prijavu moraju dostaviti najkasnije do srijede 4. veljae na mobilne brojeve

098/921-1479 i 098/909-5082 te na e-mail adresu: mario. dobsa@ck.t-com.hr. Iznimno se može prijaviti na sam dan natjecanja do 11 sati u dvorani Graditeljske škole. Startnina iznosi 30 kuna po natjecatelju, a svi e natjecatelji dobiti majicu na poklon, dok e po tri prvoplasirana u svakoj kategoriji dobiti medalje. (sm)

ZAVRŠENO DRŽAVNO prvenstvo u šahu za žene

Prvakinja Borka Franiškovi iz Rijeke

Prvakinja Franiškovi, najmlai hrvatski velemajstor Šari i direktor turnira Stjepan Novak

Pobjedom u posljednjem kolu nad Rajnom Šarga, Borka Franiškovi iz ŠK Liburnija, Rijeka, postala je državna prvakinja u šahu za 2008. godinu. Prvenstvo je od 24. do 31. veljae održano Toplicama “Sveti Martin” i najvei je to sportski dogaaj godine u Meimurju. Druga je Kristina Šoli iz ŠK Lucija, Rijeka sa 7 bodova. Tree i etvrto mjesto sa po 6 osvojenih bodova zauzele su Mara Jelica iz ŠK Polet, Buševac i Mirjana Medi, iz ŠK Lucija, Rijeka. Peto mjesto pripalo je Rajni Šarga iz ŠK Rijeka, iz Rijeke sa 5 bodova, šesto Zrinki Deur iz ŠK GŠK Mravince, Dalmacijacement sa 4 boda, sedmo Petri Kruljac iz HAŠK Mladsot sa 3,5 boda, Zagreb, osma je Ivana Ivekovi iz ŠK Podsused, sa 3 boda, deveta je Ana Berke iz ŠK Rijeka sa 2,5 boda i deseta Ana Ivekovi iz ŠK Podsused, Zagreb sa 0,5 boda.

- Nagrade su podijelili i estitke sudionicama uputili Stjepan Šturlan predsjednik Hrvatskog šahovskog saveza, Stjepan Novak, predsjednik Šahovskog saveza Meimurske županije i ujedno direktor turnira, Vlasta Maek, izbornica HŠ reprezentacije i Franjo Makovec, naelnik Opine Sveti Martin na Muri. Nagradni ond na turniru iznosio je 4.000 eura. Pobjednici je priplo 1.200, drugoplasiranoj 900, treeplasiranoj 800, etvrtoplasiranoj 60 i petoplasiranoj 500 eura. - Sve šahistice, do jedne, roditelji mlaih igraica i elni ljudi HŠS rekli su kako je ovo bilo do sada najbolje organizirano prvenstvo, te su iskreno estitali Stjepanu Novaku, na organizaciji i domainstvu turnira. Isto tako niti jedne primjedbe nije bilo na suenje Franje Janikia, Rolanda Tomašia, Stjepana Novaka i Siniše Režeka. Na sveanosti završetka prvenstva bio je i Ivan Šari,

Tri prvoplasirane igraice, pobjednica u sredini najmlai hrvatski velemajstor i svjetski juniorski prvak u šahu. Šari e s Mladenom Palcem igra-

ti dodatne etiri partije za prvaka Hrvatske u šahu za muške. (Stjepan Mesari)
3. 16.veljae rujna 2009. 2008. 3. veljae 2009.

42

BADMINTON – u akovcu održano Prvenstvo Hrvatske za seniore

Bronca za par Zadravec/Vlahek Par Zadravec/Vlahek poluio je najbolji rezultat od predstavnika organizatora i domaina Badminton kluba Meimurje na Prvenstvu Hrvatske u badmintonu koje je minule subote i nedjelje održano u dvorani II. OŠ akovec. 18. seniorsko pojedinano seniorsko Prvenstvo Hrvatske 2009. održano je po prvi put u organizaciji BK Meimurje. Na Prvenstvu je nastupio 21 najbolji hrvatski igra badmintona i 16 najboljih igraica iz 6 hrvatskih klubova Hrvatske. Voditelj natjecanja bio je Tomislav Grubi. U konkurenciji seniora naslov državnog prvaka osvojio je Zvonimir urkinjak (Medvedgrad, Zagreb) pobijedivši u napetom finalu klupskog kolegu i branitelja naslova Luku Zdenjaka s 2:1 (10:21, 22:20, 21:19). Bronane medalje osvojilli su Neven Rihtar (Stella, Zagreb) i Zvonimir Hoel-

bling (Medvedgrad). Rezultati meimurskih igraa: Luka Vlahek ispao je u etvrtfinalu, Petar Žini i Matija Hranilovi ispali u osmini finala. U konkrenciji seniorski naslov državne prvakinje osvojila je Andrea Žvorc (Medvedgrad) svladavši u finalu braniteljicu naslova Petru Petranovi (Stella) s 2:0 (21:18,21:10). Bronane medalje osvojili su: Maja Šavor (Purger, Zagreb) i Staša Poznanovi (Medvedgrad). Predstavnica Meimurja Jelena Baksa ispala je u 1/8.

Zadravec/Vlahek do polufinala U konkurenciji muških parova naslov državnih prvaka osvojili su par Igor imbur/Zvonimir Hoelbling (Medvedgrad) pobijedivši u finalu klupske kolege i branitelje naslova par Luka Zdenjak/ Zvonimir urkinjak s 2:0 (24:22,

24:22). Bronane medalje osvojili su: Danijel Zadravec/Luka Vlahek (Meimurje, akovec) i Neven Rihtat/Mišel Mihetec (Stella). Drugi meimurski par: Matija Hranilovi/Petar Žini ispao je u etvrtfinalu. U konkurenciji ženskih parova naslov državnih prvakinja osvojile su Andrea Žvor/Matea ia (Medvedgrad). U konkurenciji mješovitih parova naslov državnih prvaka osvojili su par Igor imbur/Matea ia (Medvedgrad). Dva meimurska para Danijel Zadravec/ Jelena Baksa, te Luka Vlahek/Iva Majstorovi ispali su u etvrtfinalu, a Matija Hranilovi/Martina Skorup u 1/8. Klub zahvaljuje svojim sponzorima i pokroviteljima na pomoi u uspješnoj organizaciji državnog prvenstva. (dz)

19. MEMORIJALNA MALONOGOMETNA LIGA JOSIP FRANSKI-JOJA

PAN LIGA 2008./2009. Rezultati 12. kola: Trgošped – Plitvica 19-2; Letina – Brezje 5-3; TMT – MT 25-7; Fortuna – Brati-Viher-Vidra 4-4; Cae bar Arcus – Eko Meimurje 9-5; Elita Mel – Ekom 20-4; Agricola – Kolar 7-5; Bolnica – Kaštel Kamen 5-4.

Strijelci: 1. Frani Pavao (Fortuna) 2. Maari Krunoslav (Trgošped) 3. Štefulj Danijel (Cae bar Arcus) 4. Šimek Davor (Plitvica) Jurinec (Elita Mel); Taradi (Fortuna) 5. Farkaš (Eko Meimurje)

47 31 30 25 25 24

TABLICA: 1. Fortuna 2. Trgošped 3. TMT 4. Elita Mel 5. Cae bar Arcus 6. Bra-Viher-Vidra 7. Kaštel Kamen 8. Bolnica 9. Plitvica 10. Eko Meimurje 11. Kolar 12. Agricola 13. Lena 14. MT 15. Brezje 16. Ekom

12 11 1 0 12 11 0 1 12 9 1 2 11 8 2 1 11 8 2 1 12 7 1 2 12 7 1 4 12 6 2 4 12 5 0 7 12 4 2 6 12 5 0 7 12 4 0 7 12 2 0 10 12 1 1 10 12 1 0 11 12 0 0 12

105 124 80 103 83 60 79 65 61 69 71 58 52 43 31 39

45 29 44 40 32 35 61 20 99 56 68 60 124 111 103 124

34 33 28 26 26 24 22 15 14 12 12 6 4 3 0

Raspored za 13. kolo: MT – Brezje; Fortuna – Elita Mel; Trgošped – Bra-Viher-Vidra; Cae bar Arcus – Bolnica; Kolar – Eko Meimurje; Kaštel Kamen – Ekom; TMT – Lena; Agricola – Plitvica.
3. veljae 2009. NASTAVLJA SE Premijer liga

KOŠARKA

A 2 LIGA SJEVER

akovani u subotu Preokret akovca u drugom dijelu! igraju protiv Siska REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA Radnik – Prima pivo Ivanica 81:69 Podravac – Mladost 110:70 Petar Zrinski – Bjelovar 93:81

ŠK Vindija – akovec 50:71 (15:11, 16:14, 10:24, 9:21)

AKOVEC: Radinovi, Novak Mat. 12, Feher, Megla 16, Mudri 9, Zaspan 6, Juras, Ganzer 3, Biševac 8, Stani 6, Lenar 10.

Mlada ekipa Škole košarke Vindija u skladu sa svojim imenom je u prvom poluvremenu utakmice protiv lidera prvenstva prezentirala sve po emu je košarka popularna širom svijeta – agresivno u obrani, pametno i precizno u napadu. No, drugi dio utakmice potpuno je pripao gostima, od minus 10 došli su na plus 20 u rijetko vienom preokretu Grafiar – Nedeliše 72:76 (16:14, 13:17, 26:21, 17:24)

NEDELIŠ E: Varga 11, Gospoi, Marciuš, Golubi A. 31, Murk 8, Mikolaj 16, Šegovi, Golubi N., Kranjec 5, Valkaj 5.

akovec je osvojio bodove i ostao neporažen. Od ostalih utakmica vrijedi izdvojiti pobjedu Nedeliša na gostovanju u Ludbregu (u prvom dijelu ih je u Nedelišu taj isti Grafiar poderao 20 razlike), dok je u Meimurje – Mursko Središe 89:56 (27:12, 19:15, 22:17, 21:12)

MEIMURJE: Capek 4, Terek 9, Novak Marek 13, Vugrinec 19, Habuš 2, Car, Hrka N. 20, Drk 4, Marnovi, Novak Mario 11, Novak Man. 4, Šopar 3. MURSKO SREDIŠ E: Varga 19, Brodar 3, Kralji 3, Radikovi, Levai, Cilar 10, Bedi 10, Bogdan 2, Dodlek 2, Srnec 7.

laganom ritmu protekao lokalni derbi izmeu Meimurja i Murskoga Središa s predvidljivim ishodom. (bh)

TABLICA: 1. AKOVEC

13

13

0

2. Podravac

13

12

1

26/ +335 25/ +344

3. MEIMURJE

13

10

3

23/ +239

4. Petar Zrinski

13

10

3

23/ +156

5. ŠK Vindija

13

8

5

21/

+132

6. Graar

13

5

8

18/

+17

7. NEDELIŠ E/-1

13

6

7

18/

-47

8. Bjelovar

13

5

8

18/

9. Prima pivo Ivanica

13

4

9

17/

-90

10. Radnik

13

3

10 16/

-195

-177

11. Mladost

13

2

11

15/

-179

12. MURSKO SREDIŠ E 13

0

13

13/

-535

JUNIORSKA LIGA REGIJE SJEVER, SKUPINA A

Dvije sjajne pobjede “komaraca”! REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA Mursko Središe – Meimurje 75:67 (18:15, 21:17, 16:18, 20:17)

MURSKO SREDIŠ E: Varga 15, Brodar 7, Kralji, Radikovi 6, Levai, Bedi 25, Dodlek 18, Bogdan 2, Vrbani 2. Trener Damjanovi B. MEIMURJE: Podvezanec 2, Voni 2, Jeleni, Habuš 27, Levai 18, Halusek 9, Horika 6, Šopar 4, Bedi, Ivanek, Miko. Trener Sori R.

NalogotipukošarkašaizMurskog Središa nacrtani je komarac kako pika (ili pokušava “piiti”) košarkašku loptu. Stariji poklonici košarke se sjeaju igrališta kraj Mure (sada je tamo državna “meja”) gdje su se utakmice znale igrati uz rojeve dosadnih i doslovce krvožednih komaraca. Pa je Mursko Središe – Vindija 87:71 (22:22, 26:20, 21:15, 18:14)

MURSKO SREDIŠ E: Varga 25, Brodar 6, Radikovi, Levai 2, Bedi 26, Dodlek 23, Bogdan 5, Kralji. Trener Damjanovi B.

ta injenica neminovno ubrzavala ionako brzu i atraktivnu kraljicu igara (ako si kao igra htio da te ne pikaju, morao si trati – što brže, to bolje za Mladost Ivanovec – Meimurje 51:134 (12:37, 12:27, 8:39, 19:31)

MLADOST IVANOVEC: Vuruši, Radinovi, Drvenkar 7, Mihoci 9, Šupljika 19, Kranjec J. 4, Dolovi 6, Car 6. Trener Gašparlin S. MEIMURJE: Podvezanec 6, Voni 4, Jeleni 12, Habuš 20, Levai 18, Halusek 33, Horika 18, Šopar 13, Miše, Vuruši 4, Miko 6. Trener Sori R.

tebe). Dakle, košarkaši M. Središa su u proteklih nekoliko dana tukli obadva kandidata za juniorski naslov (Meimurje i Vindija) i zasjeli na vrh lige za košarkaše roene 1991. i mlae. U obje je utakmice zajednika injenica da je Bogdan (204 cm) ve nakon 12-13 minuta imao 4 osobne pogreške?! (bh)

TABLICA: 1. Mursko Središe 2. Meimurje 3. ŠK Vindija

7

6

1

13/

+134

6

5

1

11/

+225

6

3

3

9/

+59

4. Mladost Ivanovec 7

1

6

8/

-198

5. Ivanica

1

5

7/

-120

6

KADETSKA LIGA REGIJE SJEVER, SKUPINA A

akovec ipak nastupio! Utakmica kadetske lige za košarkaše roene 1993. i mlae izmeu akovca i Vindije ipak je odigrana unato injenici da je doslovce minutu prije poetka susreta u teren utrao – peti igra domae ekipe?!

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA akovec – ŠK Vindija 35:110 (9:25, 6:36, 14:25, 6:24)

AKOVEC: Škrobar 2, Lepen 10, Vibovi 4, Kanižaj 17, Wrana 2. Trener Bence E.

Da nije, utakmica se ne bi igrala. Mnogo je razloga zašto ekipa akovca ima tako mnogo izostanaka za ovu utakmicu – svi su manje- više Donji Kraljevec – Prelog 102:45 (23:6, 27:19, 18:13, 34:7)

DONJI KRALJEVEC: Ivanovi J., Dopu 4, Sinkovi – Gašpari 6, Glavina 20, Branilovi 16, Paan 7, Maretko, Ivanovi D. 36, Vadlja 3, Domini 3, Švenda 5. Trener Horvat T. PRELOG: Glavina, Lukai 13, Soka 4, Budiša 2, Blažeka 4, Podvezanec 12, Zadravec, Bermanec, Kalšan, Grivec 1, Pongrac 9. Trener Krha M.

opravdani, ali je zakljuak slijedei – pod hitno omasoviti rad s mlaim kategorijama! Iz ovoga kola zanimljivo je istai i prvu pobjedu kadeta Murskoga Središa, a bolji su bili od Kotoribe. (bh)

NEDELIŠ E: Prprovi 37, Baruki 11, Posavec, Celinger, Milihram, Marec 11, Golik. Trener Štrukelj M. MEIMURJE: Jeleni 16, Mavrek 20, Kelin 8, Miko 10, Miše 2, Ivanek 11, Rusak 18, Franin 2, Bubani 3, Voni 15, Vuruši 20, Bedi 11. Trener Novak S.

MURSKO SREDIŠ E: Hasanovi 4, Vinko – Novak 6, Matoša 1, Korbelj, Balaž 14, Peri, Breglec 4, Škvorc, Lesar, Radikovi 32. Trener Repalust S. KOTORIBA: Radmani 20, Zvošec A., Žini, Fuš Hr. 11, Igrec, Plako 22, Fuš Hi., Sabol, Tišler. Trener Munka G.

1. ŠK Vindija

9

9

0

18/

+567

2. Meimurje

9

8

1

17/

+563

3. Donji Kraljevec

9

7

2

16/

+225

4. akovec

9

5

4

14/

-64

5. Ivanica

8

5

3

13/

+67

6. Mladost Ivanovec 8

4

4

12/

+106

7. Kotoriba

2

7

11/

-228

9

8. Prelog

9

2

7

11/

-397

9. Mursko Središe

8

1

7

9/

-608

10. Nedeliše

8

0

8

8/

-231

LIGA MLAIH KADETA REGIJE SJEVER, SKUPINA A

Odigrale se zaostale utakmice! Protekloga su se vikenda odigrale dvije zaostale utakmice košarkaša roenih 1995. i mlaih – obje vrlo zanimljive. U borbi za vrh Donji Kraljevec je svladao ŠK Vindiju i preuzeo sam vrh tablice. Nedeliše je u derbiju sredine tablice ipak u posljednjoj etvrtini prepustilo bodove gostima iz Donje Dubrave. (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA

Nedeliše – Dubravan 37:43 (11:8, 6:11, 14:13, 6:11)

Donji Kraljevec – ŠK Vindija 80:46 (19:11, 18:9, 27:7, 16:19)

NEDELIŠ E: Pintari 6, Kocijan 25, Sudec 8, Novak, Štrukelj, Posavec, Kovai, Golik, Ledi, Vuk 6, Milihram, Miholek. Trener Štrukelj M. DUBRAVAN: Orehovec R. 10, Matotek,n Orehovec J., Šte I., Duhovi, Šte N. 6, Hani, Blažeka 7, Balog 11, Ribi 9. Trener Jakupak V.

DONJI KRALJEVEC: Sabol, Setnik, Pozderec, Sinkovi G. K. 15, Sinkovi G.L., Meimurec 12, Špoljar 5, Paan 24, Ivanovi J. 10, Bergovec 6, Vadlja 8, Ruži, Šupljika, Švenda, urašin. Trener Horvat T.

Svi su zdravi i spremni za igru - Nakon svih peripeja s ozljedama, u Perutnini Pipo IPC konano mogu bi zadovoljni sa zdravstvenim stanjem prve ekipe. Prvi put ove sezone svi igrai su zdravi i, što je još važnije, treniraju. Jedini tko još nije pod punim optereenjem je Vidakovi koji se prikljuio treninzima, ali teška ozljeda križnih ligamenata

i kasnija operacija zahtijevaju poduže vrijeme oporavka. I ovako je popularni Vida ispred svih oekivanja u vezi njegovog povratka. O dosadašnjem dijelu priprema Josip Borkovi je rekao. – Najvažnije je da su svi u trenažnom procesu. Zadovoljstvo je konano imati ekipu na okupu nakon svih onih ozljeda koje su desetkovale naše redove. Prijateljske utakmice pokazale su naša dva lica. Neke su bile odigrane sasvim zadovoljavajue, dok se u drugima malo podbacilo. No, imamo vremena da do poetka prvenstva (7. veljae) sve to sjedne na svoje mjesto. Do poetka prvenstva misli se još odradi serija treninga bez pripremnih utakmica, da se gostovanje u Sisku doeka maksimalno spremno.

Možda i Europa uvar mreže Tomislav Sladoljev pred nastavka prvenstva kaže: - Bilo je dosta prijateljskih utakmica i imali smo dovoljno vremena da se uigramo, a sad koliko smo se pokazali dalo bi se diskura, forma nam je varirala. Vjerujem da e prvenstvo poe dobro, pripremljeni smo izvrsno. Opstanak bi si trebali osigura bez veih problema, a potajno se nadamo Europi. Prije svega želim da u ekipi bude zdravlja, a onda e doi i rezulta doi. Nee samo zdravlje bi potrebno za dobar plasman ve i korektno suenje. Klub iz akovca nije u sudakoj milos, a prigovori iz Sportske 2 uvijek dolaze nakon gostovanja, ali i poneke domae utakmice. Želju Perutnine Pipo IPC ve znaju i vrapci na grani, a to je: neka imamo suenje u gosma kakvo imaju ekipe s kojima mi igramo u akovcu. I to je sve, ništa više. No, rukometni vjetrovi u ovom trenutku pušu drugaije i bojazan da se nee promijeni i dalje ostaje. Ni u Sisku nee bi bolje. (tj)

Mursko Središe – Kotoriba 61:53 (19:4, 11:15, 12:8, 19:26)

TABLICA: Nedeliše – Meimurje 61:134 (20:37, 17:28, 10:32, 14:37)

Ovog vikenda nastavlja se drugi dio državnog prvenstva u Hrvatskoj rukometnoj Premijer ligi. akoveka Perutnina Pipo IPC proljetni prvenstva otvara gostovanjem u Sisku. Jesenski dio najelitnijeg rukometnog natjecanja u zemlji akoveki rukometaši završili su na 10. mjestu s 13 bodova. Ti bodovi ne jame mirno proljee pa se u našem prvoligašu ozbiljno pripremaju za predstojee rukometne izazove. Nekako u sjeni svih rukometnih zbivanja vezanih uz Hrvatsku 2009., vijes o domaem rukometu bile su stavljene u drugi plan (s razlogom). Pripreme za proljetni dio prvenstva u našem najtrofejnijem klubu zapoele su nakon božino novogodišnjeg odmora, 8. sijenja. Pripreme su u potpunos odraene u akovcu, a u tom razdoblju pojaano se treniralo. Osim napornog režima rada koji je ukljuivao dva treninga po danu, odigrane su i pripremne utakmice. Sudjelovalo se na turniru u slovenskoj Gorišnici gdje se zauzelo drugo mjesto iza solidnog prvoligaša Jeruzalema iz Ormoža. Za poraz u tom nalu uzvralo se u akovcu gdje je ekipa iz Slovenije nadigrana s 32:28. Slino je bilo i u ostalim susretima. Dva puta je pobijeen Bjelovar, i kod kue (33:28) i u gosma (36:28). Bosansko – hercegovaki Borac bio je bolji u Banjoj Luci s 32:28. Zato se u dvorani Graditeljske škole nadigrao još jedan klub iz susjedne BiH – Izvia iz Ljubuškog pao je s 33:28.

TABLICA: 1. Donji Kraljevec 2. akovec 3. Meimurje 4. Mladost Ivanovec 5. ŠK Vindija 6. Dubravan 7. Meimurje Globetka 8. Prelog 9. Ivanica 10. Nedeliše 11. Kotoriba 12. Mursko Središe 13. Lepoglava 14. Cesca 2000

8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 7

7 7 7 6 6 4 4 3 3 3 3 1 0 0

1 1 0 2 2 4 4 5 5 4 4 7 8 7

15/ 15/ 14/ 14/ 14/ 12/ 12/ 11/ 11/ 10/ 10/ 9/ 8/ 7/

+355 +320 +427 +327 +115 +35 -77 +23 -156 -36 -113 -388 -351 -481

I. HRVATSKA ODBOJKAŠKA liga za muške

Poraz od susjeda iz Varaždina Desem kolom nastavljeno je odbojkaško prvenstvo koje za odbojkaše Meimurje Centrometala nije poelo najbolje. Po drugi put ove sezone, i to na svom parketu u dvorani Aton u Nedelišu, bolji od njih bili su odbojkaši Varaždina. Mladi i ziki spremniji Varaždinci pobijedili su rezultatom 3:2, dobivši prvi, etvr i pe set. Za slab start u novu godinu i nastavak sezone OK Centrometal može okrivi i ozljede. - Ve od ranije zbog ozljede ne igra Tomica Posavec, a iz istog razloga ne igra ni Dejan Marciuš. U drugom setu ozlijedio se Marin Posavec, ije ve naeto koljeno nije moglo još dugo izdrža, pa u napadu nije bio onaj pravi. Spasoje

Todorovi cijeli se tjedan pred utakmicu borio s gripom, tako da je jasno da nismo imali svježine, rekao je nakon utakmice prov Varaždina domai trener Sreko Horvat. Ispostavilo se na kraju utakmice da meimurski prvoligaši imaju snage za svega tri seta, m više što se prvi set igrao sve do 28 poena. Bila je to teška bitka, neodluena do samog kraja, u kojoj su Meimurci imali 24:22, trebao im je samo jedan poen da odvoje prvi bod, no sree nije bilo. U sljedeem kolu Meimurje Centrometal gostuje kod Daruvara, debitanta lige. Za Meimurje Centrometal nastupili su: David, Grubiši, Kova, Petran, M. Posavec, D. Posavec, Todorovi iVabec. (Ivana Strahija, sm)
3. veljae 2009.

NK MEIMURJE na pripremama za prvoligaški povratak u turskoj Antalyiji

Utakmicom protiv Busana potvren prvoligaški kapacitet Prošle srijede u poznim veernjim satima ekspedicija Meimurja stigla je u Antalyiju. Iako nas je kod slijetanja oblio lagani hladni znoj, jer je snažan vjetar lagano zalelujao zrakoplov Boeing 737 turske zrakoplovne kompanije, sve je bilo puno ljepše kad smo osjetili tlo pod nogama. Zemlja je ipak zemlja. Zašto Antalyija kako bogatim i uglednim klubovima, tako i onima koji ipak troše puno manje, postaje omiljenije središte za zimske pripreme osjetili smo ve prvog dana, odmah nakon buenja. Naime, vjetar je prestao, a lijepo i sunano vrijeme donijelo je oko 11 h temperaturu blizu 20 stupnjeva Celzijusa. Tako je bilo i narednih dana. Inae, Antalyija koja se nalazi na obali Sredozemnog mora upravo se zbog idealnih temperatura koje se kreu izmeu 15 i 20 stupnjeva Celzijusa u sijenju i veljai pretvara posljednjih šest-sedam godina u

pravu sportsku oazu u kojoj e se ove sezone pripremati oko 1.400 europskih i azijskih nogometnih

klubova. Dolaze i sve ugledniji, poput njemakog Werdera ili Sttutgarta. Iako cijene u hotelu koji su svi de

luxe kategorije, s 5 zvjezdica i hotelska cijena dostiže u ljetnoj sezoni „nebo“ za naše prilike od oko 200 eu-

ra po osobi, sportske ekipe dobivaju popuste do 70 posto uz sve mogue all inclusive uvjete, besplatno treniranje na vrhunskim travnjacima i jake pripremne utakmice. Werderu je stotinjak eura bilo premalo kažu nam ovdašnji „tour-vodii“ koji su uglavnom iz Sandžaka, pa su Nijemci imali zahtjeve da je cijena boravka bila kao u ljetnim mjesecima – 220 eura po osobi. Nije nam poznato, što su oni to poželjeli, a nisu imali u max-inclusive aranžmanu. Inae, cijena od 60-ak eura po osobi koje su osigurali sponzori angažmanom lana Uprave Dragutina Katalenia, zaista postaje više nego ugodna, ako se usporeuje s onim što se za te novce uz sva druga plaanja nažalost nudi u Hrvatskoj. Inae, zajedno s Meimurjem trenutano u Totakapiju koji je pred desetak godina slovio kao najluksuzniji hotel na Sredozemlju, a sad borave još: Arka i Belchatow Poljska, Karpaty Ukrajina, ruski

KONTROLNE utakmice

Ulaz u hotel Topkapi koji je ureen u stilu otomanskog carstva i grada Istanbula

prvoligaš Sibir Rusija i Borac Banja Luka. Odmah pored u hotelu Kremlin koji je kopija ruskog „Crvenog trga“ nalazi se Hajduk, nekoliko ukrajinski klubova, bjeloruska Lokomotiva, Vojvodina iz Novog Sada. Prošli etvrtak stigao je i zagrebaki Dinamo, ali zagrebaki modri smješteni su na pristojnoj udaljenosti od kojih tridesetak km od Hajduka u gradu pored Antalyije – Beleku. Od 20 igraa koji su stigli u Tursku (vratar Ladi je ostao zbog bolesti u posljednji trenutak kod kue) Bubalo još nije spreman za puni trenažni proces, a i Na nije do kraja it. Nisu igrali ni Žuljevi koji se nakon preboljele upale sinusa prikljuio normalnom trenažnom procesu, kao i Vuka koji je osjetio tetivu nakon utakmice u Zelini. Meimurje e u turskoj Antalyiji boraviti do subote, odigrati u utorak, etvrtak i subotu i odigrati nove tri jake pripremne utakmice.

MEIMURJE – BUSAN PARK 2:2 (2:0)

Jaki Koreanci jedva izvukli neodlueno protiv Meimurja Drugi dan boravka na zajednikim pripremama u Antalyiji Meimurje je na rasporedu imalo i prvu provjeru. Protivnik je bila vrlo dobra korejska momad Busan Park – u 2008. godini ugledni lan Prve profesionalne koreanske lige, inae ranijih godina višestruki osvaja prvenstva i kupa Koreje. Koreanci su pred nadolazeu sezonu kupovali dosta na koreanskom nogometnom tržištu, doveli nekoliko domaih igraa i još jednog Brazilca (od ranije imaju 2) kako bi se borili za bolje pozicije u tamošnjoj ligi. Utakmica je odigrana na odlinom travnjaku glavnog stadiona Sportskog centra hotela Topkapi na kojem se igraju samo utakmice. Trener Kovaevi ovom prilikom koristio je samo 12 igraa koji su zdravi + 4 juniora. Nisu igrali Vuka i Žuljevi koji su trenirali i igrat e sutra protiv drugog protivnika na pripremama, dok su Bubalo i Na do daljnjeg izvan stroja. Inae, cijeli susret je odigran u jakom tempu. U prvom dijelu dominatno Meimurje potpuno je nadigralo koreanski sastav i povelo s 2.0.. Prije golova svaka ekipa je imala dvije izvrsne prilike. Meimurje preko Pintaria u 14. minuti i Lime u 28. minuti, a Koreanci su došli do prilika nakon individualnih pogrešaka u 18. minuti i 25., ali je Banovi dvaput sjajno reagirao. Poluprilike su imali još dvaput Baeli-Grgi i Milatovi. Bolja i kombinatornija igra Meimurja

Dejan Zrna iz Antalyije

ANTALYA. Stadion sportskog centar. Gledatelja: 30. Sudac: Husan (Antalya). Strijelci: 1:0 Baeli-Grgi (34-11m), 2:0 Milatovi (42), 2:1 Romulo (52-11m), 2:2 Im (88). MEIMURJE (4-2-3-1): Banovi – Georgijevski, Para, Vitas, Miši – Slunjski, Darmopil – BaeliGrgi, Pintari, Lima – Milatovi. (još su igrali: Andre, Levai, V. Pintari, Karlovec i Tuli). Trener: Mario Kovaevi BUSAN PARK (4-3-3): Chung.Y., Lee.G, Joo S., Kim Ki., Min. - Y, Lee S., Park H., Kim I., Lee Y., Han S., Yang J. (još su igrali: Lee. B., Kim S., Fabio, Oh C., Jeong J., Choi, Kang S., An. S., Romulo, Im.K., Yang Y. Trener: Kim Pan.

Tereni koji se nalaze odmah uz hotele odline su kvalitete i travnjaka, tako da se može raditi sve što trener zamisli

urodila je plodom u 34. minuti. Baeli-Grgi je sjajno ubacio, a netko od obrambenih igraa korejske ekipe povukao je za dres Milatovia dok je trebao zabiti gol. Dosuen je penal kojeg je sigurno realizirao BaeliGrgi. Ubrzo još jedna odlina akcija Meimurja. Vitas je dobro proigrao Georgijevskog koji je sjajno zavrnuo s desne strane, a Milatovi s glavom s nekih 5 m zabio za 2:0..do kraja poluvremena su Koreanci bili u totalno podreenom položaju i malo je nedostajalo da bude 3:0. U nastavku su Koreanci zaigrali s novih 11 igraa, dok je trener Kovaevi u igru uz Andrea uveo juniore. Tada su Koreanci preuzeli inicijativu, presing, ali nisu bili previše opasni. Smanjili su vodstvo nakon gužve u kaznenom prostoru Meimurja. Umjesto prekršaja nad Banoviem, sudac je vidio prekršaj na Imu i dosudio penal. Brazilac Romulo poslao je Banovia u jednu, a loptu u drugu stranu za 2:1. I nakon toga inicijativa Busana, ali samo do 30 m do gola Meimurju, a ubaaje sa strane lako je krotio vratar Banovi. Pred sam kraj V. Pintari nije pustio loptu Banoviu, loše ju je zaštopao i predao koreanskom napadau Kimu kojem nije bilo teško zatresti mrežu za konanih 2:2. Meimurje je u poetnom sastavu odlino stajalo

na terenu u prepoznatljivom sustavu 4-2-3-1 i bilo puno konkretnije od korejskog sastava, tako da je provjera u potpunosti uspjela. Koliko vrijedi ovaj rezultat i igra Meimurja najbolje govori injenica da je splitski Hajduk od tog istog sastava izgubio utakmicu 0:1.

Kombinirani sastav pružio dobar otpor Irtyshu Utakmica odigrana u etrdesetak km udaljenom od Antalyje turistikom centru Belek u velebnom sportskom centru s deset igrališta – Arcadium. Trener Kovaevi je na ovoj utakmici odluio dati priliku mlaim igraima, da vidi njihov potencijal i mogunost korištenja u prvenstvu. S druge strane stajao je Irtysh ponajbolji kazakhstanski klub, osvaja prvenstva i kupa, prošle godine završio je na 3. mjestu tamošnjeg prvenstva. Igrao je u najboljem sastavu. Usprkos tome što je Meimurje igralo u kombiniranom sastavu u kojem su svih 90 minuta dobili priliku igrati najmlai kao što su: Karlovec, V. Pintari, Tuli i Levai, bila je to utakmica ravnopravnih protivnika bez previše prilika, ali je pobjeda pripala s(p)retnijem sastavu Irtysha.

Naime, u ne baš kvalitetnoj nogometnoj predstavi Irtysh je poveo sluajnim zgoditkom. Yrin je pokušao ubaciti, ali mu je lopta prešla preko noge i umjesto ubaaja prevarila je Banovia i završila iza njega u mreži. U prvom trenutku svi su pomislili da je lopta otišla preko gola u zaštitnu mrežu, pa i glavni sudac, ali je ipak završila u mreži. To je ujedno bilo sve što je Irtysh napravio u prvom dijelu. Niti igraima Meimurja nije puno toga polazilo za nogom. Ali najprije je Karlovec lošim štopanjem upropastio sjajno proigravanje Baeli-Grgia kad je sam mogao krenuti prema golu Irtysha. U 33. minuti najbolja prilika za Meimurje. Milatovi se s desne strane sjuriom sam prema vrataru Sirinu, ali je previše oklijevao. Pokušao je ak u dva navrata uputiti udarac prema kazahstanskom, ali bio je blokiran. I Franjo Pintari je imao priliku iz slobodnog udarca ugroziti vratara Sirina, ali je živi zid blokirao njegov udarac. U nastavku slina slika na terenu. Uglavnom se igralo na sredini terena, bez previše prijetnji za oba vratara. Irtysh je ipak uspio stii i do drugog gola. Brzo su izveli jedan problematian prekršaj dosuen u njihovu korist, Yrin je probio desnu stranu, dobro ubacio, a usamljenom Kondevu nije bilo teško zabiti za 0:2. U posljednjih dvadesetak minuta Meimurje je pritislo Irtysh. Lima je dobro izveo slobodnjak, ali je drugi vratar Kalmikov sjajno reagirao. Još nekoliko gužvi pred vratima Irtysha, ali bez pravod udarca na gol. Posljednji je pokušao Georgievski ali svojom slabijom lijevom nogom i lopta je otišla pored gola.(dz)

MEIMURJE – IRTYSH 0:2 (0:1)

Na pripremama se uvijek susreu sportski prijatelji, pa je naša kamera zabilježila susret poznatog trenera Milana uriia s voom puta Meimurja D. Kataleniem i sp. direktorom M. Doveerom

BELEK. Sportski centar Arcadium. Gledatelja: 30. Sudac. Sulejman Akbulut (Antalya). Pomonici: Šenal Senoglu i Aykut Topu (oba Antalya). STRIJELCI: 0:1 Yrin (24), 0:2 Kondev (62). MEIMURJE (4-2-3-1): Banovi – V. Pintari, Andre, Vitas, F. Pintari – Levai, Slunjski – Tuli, Baeli-Grgi, Karlovec – Milatovi. (još su igrali: Lima, Georgievski i Miši). Trener: Kovaevi. IRTYSH (4-3-3): Sirin . Sobolovec, Nakov, Sharnishob, Kolomis – Dorodoov, Rimavshys, Noskov – Yrin, Kondev, Shilsh. (još su igrali: Kalmikov, Islam, Hasenov, Sotov, Andreev, Poltavech i Akopian. Trener: Sadyov.

Bez Eliomara, novi igrai Vuljanko i Ivii Od Brazilca Eliomara nažalost niti traga, niti glasa, još jednom nije otišao na let za Europu, u kojem je preko Lisabona i Frankfurta trebao doi izravno u Antalyiju. Zaista neozbiljno od jednog profesionalca koji ima višegodišnji ugovor s Meimurjem. Tek u ponedjeljak se mailom javio svojem suigrau Andreu i poruio da je u Brazilu. S druge strane poruka od vodstva kluba je da hitno u vlastitom aranžmanu stigne u akovec. Sigurno ga eka kazna, a u sluaju da se ne pojavi Uprava e donijeti konanu odluku o njegovom statusu. Budui da se zakomplicirala situacija oko Eliomara, angažiran je novi napada – Tomislav Ivii. Rije je o igrau kojeg je u ljeto želio angažirati Slaven-Belupo,

a ove zime je prošao pripreme sa Šibenikom. Meutim, zakomplicirale su se neke stvari oko sklapanja profesionalnog ugovora, što je iskoristilo Meimurje i posredovanjem Dragutina Katalenia dogovoren je njegov dolazak u Meimurje. Ivii je posljednjih šest mjeseci igrao u Križevcima i bio njihov najbolji strijelac. Inae, nakon potpisa za Meimurje.u ponedjeljak se ekipi u Antalyiji pridružio vratar Neven Vuljanko iz Intera. Bivši Dinamov vratar u mlaim selekcijama, gdje je dospio i do reprezentacije, Vuljanko je angažiran kako se ništa ne bi prepustilo sluaju, jer bi samo s jednim kvalitetnim vratarom u prvoligašku utrku bilo vrlo riskantno ui. (dz)


SPORT

3. veljae 2009.

45

5. MALONOGOMETNI TURNIR – Kup Grada Preloga 2009.

Domaa Mladost osvojila naslov ^etu godinu zaredom u sportskoj dvorani snovne škole u ^relogu odigran je malonogometni turnir pod nazivom Kup Grada ^reloga. rganizatori, Zajednica sportskih udruga Grada ^reloga (predsjednik Mato Kljai) i ^oglavarstvo Grada ^reloga (poglavar za sport Željko Soka), okupili su i ove godine 7 nogometnih klubova s podruja ^reloga, a kao gosti igrali su i nogometaši rnave iz Goriana. Naslov prošlogodišnjeg pobjednika branili su, a na kraju i obranili, nogometaši Mladosti iz ^reloga. U polufinalnim utakmicama Mladost je bila sigurna u susretu s Naprijedom iz Cirkovljana, dok su nogometaši ukovca 77 u posljednjim trenucima preokrenuli u svoju korist polufinalni dvoboj sa susjedima iz Draškovca. U utakmici za 3. mjesto, Naprijed uvjerljiv protiv Draškovca, a u finalnoj utakmici Mladost je na kraju uvjerljivo slavila protiv ukovca 77. Finale su obilježili sjajnim

obranama vratar Mladosti Danijel Marec, kao i nepotrebna nervoza ukovana. ^rvi je to trenerski troej i za novog trenera Mladosti Zorana Kraljia. Nagrade najboljima dodijelili su preloki gradonaelnik Dragutin Glavina, kao i organizatori turnira Mato Kljai i Željko Soka. Uz nogomet posjetitelji su posljednjeg dana mogli vidjeti i rukometnu utakmicu Ženskog rukometnog kluba ^relog i goši iz akovca, druge ekipe ŽK akovec, gdje su uvjerljivo slavile domae rukometašice. ^ubliku je majstorijama oduševio i ponajbolji hrvatski žongler Miljenko Vidovi. ^osljednjeg, finalnog dana naplaivao se i ulaz (simbolinih 10 kuna), a sav prihod organizator e uplatiti u humanitarne svrhe. Akciji su se prikljuili svi, organizatori, igrai i suci. Za najboljeg igraa turnira proglašen je Matija adikovi iz Mladosti, najbolji strijelac je Željko Martinec iz Naprijeda sa 7 postignutih zgodita-

ka, a najbolji vratar Danijel Marec iz pobjednike momadi. Na turniru su sudili: Saša Fegeš, Dražen Jurec, Ivica Križai i Darko Jambrovi.

Rezultati odigranih utakmica: Za poredak od 5. do 8. mjesta: NK K – NK SK 0 – 6; NK GALEB – NK NAVA 6 – 1 Polufinale: NK MLADS – NK NA^IJED 2 – 0; NK UKVEC 77 – NK DAŠKVEC 4 – 3 Za 7. mjesto: NK K – NK NAVA (Gorian) 0 – 5 (Blagus 3, Farkaš, Baksa) Za 5. mjesto: NK GALEB (porovec) – NK SK (ehovec) 1 – 3; (za SK Vlah; za Galeb Mlinarec, Graši, ^igac) Za 3. mjesto: NK NA^IJED (Cirkovljan) – NK DAŠKVEC 8 – 1 (za Naprijed Martinec 3, ežek Damir i Hižman po 2, Horvat, za Draškovec mrlec)

MALONOGOMETNI TURNIR – Opine Mala Subotica

Grijanje Škvorc pobjednik U nedjelju je u športskoj dvorani osnovne škole Mala Suboca odigrana završnica ve sada tradicionalnog 3. po redu opinskog turnira iji su organizatori zajedniki Opina Mala Suboca i udruga mladih Male Suboce. Pobjednika su odluivali udarci sa šest metara. Za Grijanje Škvorc iz Male Suboce nastupili su: Marec, Cirkveni, Gunc, Makar, Kolar, Igor Škvorc, Saša Škvorc, Novak, Kolari. Nastupilo je 40 momadi. Ukupno je odigrano 96 utakmica. Sudili su Mijo Horvat, Saša Fegeš, Igor Križari i Darko Jambrovi. Na elu organizacijskog odbora turnira bio je Marinko Juras. Nagrade, novane i pehare najboljima uruio je naelnik opine Mala Suboca Josip Šegovi.

Najbolji u Maloj Subotici - Grijanje Škvorc

Finale: NK MLADS (^relog) – NK UKVEC 77 3 – 0 (adikovi, Vuk i Jari)

Sastavi najboljih momadi: 1. NK MLADS - ^relog: Danijel Marec, Nikola Bukal, Davor Balent, Matija adikovi, Stjepan Krznar, Elvis Sabol, Filip Hižman, omislav Mlinarec, Antonio ogina, Ivan Jari, Andrej Vuk, Mario Cvetko i Dejan Mlinarec, ENE: Zoran Kralji 2. NK UKVEC 77 - David Mikulan, Željko Vaunec, Siniša Bradari, Dominik Mihoci, Matija Markovi, Nikola Vlah, Dejan Lonari, Dino Marka, Goran Klemeni, David Matjai i Dražen Vukina, ENE: Željko Slaviek 3. NK NA^IJED - Stjepan Viher, Ante Žvorc, Marko Fleten, Nenad ežek, ^redrag Sai, Ivica Glavina, Željko Martinec, Admir Vuk, Damir ežek, Fabijan Hižman i Alen Horvat, ENE: omica Šestan

Rezultati odigranih utakmica: Rezultati osminefinala: Auto škola Start – Hemp 3 – 5; Puko uilište Novak – Logos1 – 3; Bavarija Srnec – Tiskarnica Ritonja 2 – 2 (7-6) 6 m; Pekara Poljanec – Grijanje Škvorc 4 – 6; Klesarstvo Baranaši – CB Piccadily 4 – 1; Molten Core – Rora Parke 0 – 0 (1-3) 6 m; Bojan graditeljstvo – Mladež HDZ-a 1 – 1 (4-3) 6 m; PG Kranjec-Janec – Mip metal 0 – 2 etvr inale: Hemp – Logos 4 – 4 6-7) 6 m; Bavarija Srnec – Grijanje Škvorc 3 – 3 (7-8) 6 m; Klesarstvo Baranaši – Rora parke 3 – 1; Bojan graditeljstvo – Mip metal 1 – 2 Polufinale: Logotis – Grijanje Škvorc 1 – 3; Klesarstvo Baranaši – Mip metal 2 – 2 (4-5) 6 m Za 3. mjesto: Logos – Mip metal 2–3 Finale: Grijanje Škvorc – Klesarstvo Baranaši 4 – 4 (2-0) 6 m

GODIŠNJI SKUP ŠRD-a “Som” Kotoriba

Priznanje Nikoli Filipašiu za izuzetne sportske rezultate Predsjednik ŠRD-a “Som” iz Kotoribe Željko Saboli na godišnjoj skupšni društva osvrnuo se na rad u protekloj godini te planovima za ovu. Prema njegovim rijeima, ribolov nije jein sport, a velik dio opreme i pribora natjecatelji nanciraju sami. Prošle su godine bili organizatori manifestacije Dani soma koja e bi tradicionalna, održan je Proljetni kup i natjecanje povodom Dana opine Mura nas spaja. Ribii su sudjelovali u radnim akcijama i vodili brigu o okolišu. Ove godine društvo nee s 50 kuna sufinancirati lanske karte umirovljenicima jer je iz SŠRDMŽ-a pristigla primjedba na takav nain pomoi osobama tree životne dobi. Saboli je prezenrao tri novine. Govorio je o novim režimima ribolova na drenžnim jarcima HE akovec i Dubrava i natjecateljskim vodama te o pravilniku o radnim akcijama. Prema pravilniku, društvo mora dva puta na godinu organizira radne akcije u kojima moraju sudjelova svi radno sposobni lanovi od 14 do 65 godina. Ukoliko netko to ne želi, treba platiti 50 kuna po akciji. Ako pak se ribii ne odazovu na akcije i ne plate, u iduoj godini ne mogu kupi ribolovnu dozvolu. O natjecateljskim rezultatima govorio je Drago Filipaši koji je izabran za predsjednika natjecateljske komisije umjesto Željka Dolenca. Seniorska ekipa ispala je iz Prve hrvatske lige te e se u ovoj godini natjeca u

Predsjednik “Soma” Željko Saboli predaje priznanje Nikoli Filipašiu drugoj ligi. Osvojili su 10. mjesto od 12 ekipa, a po prvi put iz prve lige ispale su 4 ekipe. Za izuzetne sportske rezultate priznanje je dobio Nikola Filipaši koji je lan hrvatske reprezentacije u kategoriji U-18 te je sudjelovao na Svjetskom prvenstvu u Belgiji. Prošle je godine u vode Žužika, Šodergraba i rijeku Muru pušteno 850 kg riblje mlai. Godišnji skup ribia Soma uveliali su predsjednik i dopredsjednik SŠRDMŽ-a Zoran Pfeifer i Miljenko Perko, dok je ispred opine Kotoriba lanove skupšne pozdravio donaelnik Zoran Radmani. (A.Fuš)

O sportskim rezultatima govorio je Drago Filipaši (stoji)

OPINA NEDELIŠE

Proglašenje 8. veljae Nakon što su sportske udruge s podruja opine Nedeliše dostavile kandidature za najsportaša u 2008. godini, 26. sijenja održana je sjednica Komisije za izbor. U Komisiji su predstavnici sportskih udruga, dbora za društvene djelatnosti pinskog vijea, uristike zajednice, novinara i predsjednik pinskog vijea, a Komisijom predsjedava zamjenik naelnika opine Nedeliše i lan ^oglavarstva za društvene djelatnosti, sport i kulturu Milivoj Kossi. Sukladno rezultatima postignutim na županijskim, državnim i meunarodnim natjecanjima izabrani su najuspješniji sportaši i sportašice pojedinano, muške i ženske ekipe u 2008., sportski djelatnici koji su se prošle godine isticali u radu. Sveanost proglašenja najsportaša opine Nedeliše u 2008. godini održat e se u nedjelju 8. veljae u 18 sati u školskoj sportskoj dvorani u Nedelišu, uz prigodan program.

NK RUDAR Mursko Središe

Nogomet bez publike je besmislen edovitu Godišnju izvještajnu skupštinu u subotu je održao NK udar iz Murskog Središa. ^o broju sudionika i kvaliteti izvješa i rasprave, ovo je bila do sada najbolja skupština središanskog kluba u minulih dvadesetak godina. Izvješa o stanju u klubu u minulom razdoblju te o planovima za idue razdoblje podnio je Dražen Srpak, predsjednik kluba. - Igrati u NK udaru, znai biti dobar nogometaš i osoban naglasio je Srpak, i potom nastavio.

- Moja želja je da udar bude stabilan meimurski prvoligaš, a za to postoje, struni i materijalni uvjeti. Naši limai su meimurski prvaci, kao i pioniri. Juniori su pri samom vrhu. Sve to dokazuje da imamo strune ljude i dobri podmladak, koji su jamstvo dobrog nogometa. A dobar nogomet može privui publiku. Bez publike po meni je nogomet besmislen. Stoga, do svih vas tražim slogu i puni angažman na treningu i na utakmicama, podvukao je Srpak, dodavši kako se klub oslanja na vlastite igrae, a s igraima sa strane e

Sudionici skupštine pozorno slušaju izvješa

Dražen Srpak, podnosi izvješa o radu kluba se pojaati samo na mjestima gdje je to neophodno. U posljednja dva mjeseca potpuno su ureene klupske prostorije, uvedeno je centralno grijanje, te ureen okoliš za što je potrošeno preko sto tisua kuna. Klub podupiru mnogi sponzori i donatori, kao i Grad Mursko Središe, koji e pripomoi u izgradnji djejeg igrališta, rasvjete terena te izgradnji igrališta za odbojku na pijesku. sim nogometaša i lanova kluba, skupštini su nazoili predsjednik Gradskog vijea Ivan Leek, gradonaelnik Josip Dobrani i župnik veleasni omislav Antekolovi. Dugogodišnjim i zaslužnim lanovima i donatorima uruene su zahvalnice. (S. Mesari)


OGLASNIK

46 MOTORNA VOZILA AUTOUSLUGA D.O.O. STRAHONINEC: Ford Galaxy 2.3, 7 sjedala 1999.; Fiat Slo 1.6 16V 2002.g., registriran; Fiat Punto 1.2 2003.g.; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2005.g, reg. do 5/09; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2006.g.; Renault Clio 1.2 2003.g.; Peugeot 206 1.4 2004.g. VOZILA SU S DOMA EG TRŽIŠTA. GARANCIJA. KREDITI BEZ JAMACA, UEŠ A I KASKO OSIGURANJA DO 7 GODINA. TEL. 040/333-033, 091/591-8889 CHEVROLET KALOS 1.2 2005.g., benzinac, reg. do 10./09., servisiran, garažiran, sauvan, vlasnik vozila, mob. 098 912 0297 CITROEN XANTIA 1.8i 1993.god., nove zimske gume, dalj. centr. zaklj., redovno servisiran, uredan prodajem ili mijenjam za terensko, tel: 098 185 87 23 VW PASSAT 1.9 TDI diesel, 2000.g., drugi vlasnik, 74W, cijena 10.500 EUR uz mog. dogovora. Tel: 098-901-5612 SEAT CORDOBA 1.4 16V, 19.000 km, 1.vlasnica, REFERENCE model 2006.g., autom. klima, besprijekorno stanje, 8.600 EUR, mob. 091/895-6802 MOTOR 1.3 sa getribom, 5 brzina za golf i polo, 1994.g. tel. 040 639 041 MAZDA 3 1.4 16V CE, 1.vl., kupljen 2004.g., sva oprema, 65.000 km, servisna, garažiran, odlina, 10.600 EUR, mob. 091/595-8273 CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE, 1.vl., 2005.g., autom. klima + ostala oprema, odlino stanje, 6.999 EUR, mob. 095/9214-703 GOLF 1.9TDI 1996.g., 90KS karavan, klima, alu, abs, reg. do 5./09., cijena 3.700 eur, mob. 091/7237-999 FIAT TEMPRA 1.6 ie SX (klima, el. podizai stakla, alu felge), 1994.g., u odlinom stanju, bijela, cijena 11.000 kn. Mob. 091/510 7261. EUROKUKA za golf II s branikom, mob. 091/7237-999 HITNO SE PRODAJE LAND ROVER FREE LANDER 2.0, full oprema, registriran. Mob: 098/598-323 AUDI A4, 1.9 TDI, 96. godište, reg. do 1/10., klima, sva oprema, crne boje, ouvan. Može i zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 095/9400-257 PRODAJU SE DVIJE ZIMSKE GUME Sava Eskimo 185/60 R14 korištene 2 mj. za 400 kn. tel: 040-899-075 OPEL KADET 1.6i, E linije, sa novo ureenom limarijom, 4 nove zimske MS gume 13 cola, 2 monrane i balansirane na alu felgama, jako povoljno, mob. 091/160-4566 KUPUJEM DVIJE FELGE za spaeka i dvije za vw bubu, a prodajem miješano vino rizling, šipon 700 lit. i hrastovu bavu od 600 lit. mob. 098/1868-111 PRODAJEM OPEL ASTRU 1993.g., metalik crna, karavan, cijena po dogovoru, mob. 099/695-1422 PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI, klima, 1.vl., 2007.g., reg. do 5./09., 62.000 kn sa pdv, mob. 091/511-40-57 TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D 2005.g., ful oprema, 1.vl., 10.900 eur sa pdv-om, mob. 095/90-77-062 RENAULT LAGUNA 1.6 16V 2001.g., reg. do 9./09., ful oprema (nova linija), cijena 7.350 eur, mob. 095/90-77-062 AUDI A4 1.9 TDI 115KS 2006.g., ful oprema, limuzina, crni, cijena 19.900 eur, mob. 091/511-40-57 PRODAJEM FORD FIESTU 1.8D 1994.g., crne boje, reg. do 3./09., cijena 5.000,00 kn. mob. 098/723-382 DAEWOO LANOS 1.4 1999.g., 75KS, 111.623 km, klima, centr., reg. do 9./09., cijena 2.200 eur, mob. 098/160-3743 VW EOS 1.4 TSI 2008.g., novi, neregistriran, zva od 17-19 sa na tel. 042/731-381

TOYOTA RAV-4 2.2 D-4D execuve+, 2006.g., 1.vl., servisna, u sustavu pdv-a, 49tkm, mob. 091/511-40-57 BMW 525 TDS touring automac 1997.g., reg. do 11./09., xenon, asc, šiber, alu, 7.500 eur, mob. 095/90-77-062 AUDI A80 1.8s 1990.g., centr. zaklj., el. podizai stakla, šiber, radio, alu felge + 4 zimske gume, neregistriran, povoljno, mob. 091/732-6290 HYUNDAI ACCENT LS 1998.g., srebrni, registriran, ispravan, 110.000 km. Tel. 040/868-164 ili 091/512-4115 PRODA JE SE POVOL JNO PEUGEOT 406 1.9TD 1998.g., u odlinom stanju, mob. 098/636-814 VW GOLF IV 1.9TDI 7./04.g., metalik srebrni, 98.000 km, climatronik, uredno servisiran, zimske gume s felgama + alu felge s gumama 16cola, izvršen veliki servis, cijena 11.000 eur – može zamjena za neko jeinije dizel vozilo, mob. 091/520-9505 PRODAJEM MAZDU SEDAN 1.6 benz, stara 3g., 24.000 km, u izvrsnom stanju, garažirana, tel. 313-456 RENAULT 5 1.4i ve, 3vr., 1996.g., 3vr., garažiran, sve orig., registr. godinu dana, mob. 098/136-1712 SEAT CORDOBA 1.6i 1994.g., crvene boje, servo, alu felge, šiber, centr. zaklj., neregistriran ali u dobrom stanju, polica osiguranja plaena, cijena 1.900 eur, te kupujem auto na kredit ali sa stranom (inozemnom) mirovinom (penzijom), mob. 098/933-1645

LEKTORIRAM sve vrste tekstova, te dajem instrukcije za hrvatski jezik za osnovne i srednje škole. mob: 099 692 64 72

NAMJEŠTENJA NUDIMO HONORARNI POSAO, plaa po uinku. mob:098 242 213 TRAŽIM SURADNIKA/CU za dobro plaen i uhodan posao u nancijskom posredovanju, mogunost stalnog ili honorarnog zaposlenja. mob. 091/336-0005 IMAM 25g. I TRAŽIM BILO KAKAV POSAO – uvanje djece, išenje stubišta, haustora ili bi pazila starije osobe za plau ili prijepis imovine, hitno. mob. 099/767-0993 ili 092/211-0792 TR A ŽIMO ŽENSKU OSOBU za uvanje 20 mjesene djevojice od ponedjeljka do petka u stanu u Šenkovcu. telefon: 098/268-893

KREDITI

POLJOPRIVREDA KUPUJEM TRAKTORE IMT, Ursus i Zetor – može i neispravne. Tel. 01/2067-370 ili 092/1107-110 PRODAJE SE PRIKOLICA za rastepanje stajnjaka. tel. 040 334017 ili o98 1761954, zva poslije 15h KUPUJEM TRAKTOR IMT, do 60 KS, može u lošijem stanju ili neispravan. tel: 091/916-7267 TRAKTOR DEUTZ 25 sa hidraulikom i bonom kosom, sijeno u balama i roto-balama, plug 2-brazdni i jednobrazdni, mob. 098/745-972 IZNAJMLJUJE SE VO NJAK u Nedelišu, tel. 363-820 ili 098/9744-242 PRODAJEM traktor Torpedo 4806 TD sa širokom kabinom, malo radnih sa, elevator i lušar kukuruza, te slamu u balama (50 bala), cijena 6kn/bala. mob. 091/9770-584 PRODAJEM DVOREDNI BERA KUKURUZA SIP TORNADO 80, prvi vlasnik, u odlinom stanju. tel. 091/1688-679 ili 040/895-086 PRODA JE SE SL AMA u balama. mob. 098/520-944 PRODAJEM laktofriz, muzilicu s kantama, silo kombajn i pojilice, tel. 333-708 PRODAJE SE MUZILICA za krave «Wesalia» sa dvije kante, ispravno i povoljno, mob. 098/168-2165

USLUGE PREKRIVANJE I IZRADA KROVIŠTA, ZIDARSKI RADOVI. Dugogodišnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. «KROV», akovec, Istarska 9, tel. 395-722, 098/744-980 ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno; VODOINSTALATERSKI I KERAMIARSKI RADOVI. Mob: 098/931-7570 ili 091/522-2344, Tino OVLAŠTENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI/PREMATANJE «RODIKOMM» d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC , Tel. 040/395-180, 091/5005-128

POZNANSTVA POUZDAN SITUIRAN GOSPODIN želi upozna dragu gospou do 50g. za diskretnu vezu. SMS na tel. 095/8968-433

NEKRETNINE PRODAJE SE GRUNTIŠTE u centru Nedeliša, akoveka 22, s potpuno namještenom kuom, tel. 098/259-865 NUDIMO I PRONALAZIMO ATRAKTIVNA ZEMLJIŠTA, te ostale nekretnine na Jadranu. Mob. 091/2177-558 PRODAJEM STAN od 82m2 u centru k, namješten, s malim dvorištem, šupom i podrumom, s mogunošu ureenja potkrovlja od 48m2, cijena 85.000 EUR, mob. 099/316-2112

www.mn-nekretnine.com O. PRICE 34 AKOVEC TEL: 391-373 MOB: 098 426-917 PRODAJEMO: KU E, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE, ZEMLJIŠTA RJEŠAVAMO STAMBENE KREDITE ZA KUPNJU NEKRETNINE!

SMS NEKRETNINE akovec, R. Boškovia 21 (preko puta suda) tel/fax: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr sms.nekretnine@ck.t-com.hr PRODAJEMO: kue, stanove, vikendice, poslovne prostore, gradilišta POTRAŽUJEMO: sve vrste nekretnina na podruju Varaždinske i Meimurske županije

POMO U BIOTERAPIJE OTKLANJAM SVE PROBLEME kod impotencije i erekvne disfunkcije. Mob. 098/1347-031 MLA A UMIROVLJENICA uva djecu u vlastoj kui. Mob. 091/567-8718 GRADITELJSTVO KOCIJAN d.o.o. izvodi sve GRA EVINSKE RADOVE, te razne ADAPTACIJE uz ponudu BESKAMATNIH KREDITA, mob. 091/1861-336 OBAVLJAM KOMBI PRIJEVOZ na relaciji akovec – Osijek ponedjeljkom. Mob. 098/290-102 FOREX INVESTICIJSKI PROGR AM, švicarska brokerska kua, kako investirati i profitirati, informirajte se bez obaveza na 099/6736-450 NAMJEŠTAJ PO MJERI – proizvodimo i montiramo po Vašoj želji. Uredite kompletno Vaš stan, apartman ili ured. Veliki izbor dekora, okova, aparata i ostalog. Besplatna izmjera, 3-D simulacija, ponuda, dostava i montaža. Brzo i kvalitetno uz sve vrste plaanja. Mob. 099/5010-706 BILJAR KLUB akovec organizira školu biljara u Bikers Baru (Savska Ves), info: 098/1745-013

AKOVEC, USKA BB, TRŽNICA www.nekretnine-maras.hr info@nekretnine-maras.hr Tel: 040/390-770; mob: 099/331-5350 RADNO VRIJEME: Pon-Pet 08:00-16:00 Sub 08:00-13:00 Prodajemo i potražujemo kue, stanove, apartmane, zemljišta, poslovne prostore u Meimurju i šire.

LONAR NEKRETNINE: prodajemo stanove, kue, gradilišta na podruju Meimurja i Varaždina; potražujemo nekretnine. tel. 091/343 5678 TRAŽIMO DVOSOBNI STAN u Murskom Središu! mob. 091/583-9603 PRODAJEM stan u akovcu 96m2 - 4 sobe, vrlo povoljno; 44m2 - 1.5 sobe; 56m2 - 2 sobe; 29m2 - 1 soba; stan rohbau u urbanoj vili 103m2; kamene vile u ISTRI, apartmane u Umagu. LONAR NEKRETNINE, tel. 091/343 5678 KUPUJEM POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE uz južnu zaobilaznicu cca. 300 hv, pogodnu za hobi vonjak, tel. 098/242-103

IZNAJMLJUJE SE namješteni TROSOBNI STAN u centru D. Kraljevca, od 98 m2, mob. 098/355-185 PRODAJE SE KU A od 110 m2 u Murskom Središu, sa svim prikljucima, veliko dvorište, vonjak, vrt... Mob: 098/912 4670 MURSKO SREDIŠ E - prodajem kuu katnicu u Marnskoj 38, od 300m2, cijena dogovor, tel. 040-543-825 IZNAJMLJUJE SE jednoipolsobni stan u akovcu na duže vrijeme, namještena kuhinja i kupaonica, tel. 098/958-4793 IZNAJMLJUJE SE poslovni prostor u akovcu, mob. 098/1610-115 PRODAJEM GRADILIŠTE u Lopancu od 3442 m2, na lijepoj i mirnoj lokaciji 4,5 km od akovca, mob. 098/210-886 PRODAJEM STARIJU KU U s velikim dvorištem na Belici, tel: 099 570 6866 IZNAJMLJUJEMO POSLOVNI PROSTOR od 60m2 u akovcu kod Mercator centra, veliko parkiralište, te iznajmljujemo zemljište uz Mercator centar. mob. 099/338-4288 PRODAJE SE KU A u nizu u ulici ZAVNOH-a, uz vr, TOP pozicija. mob. 098/242-533

3. veljae 2009. IZNAJMLJUJE SE SOBA mlaoj ženskoj osobi/ studenci blizu centra akovca, povoljno. Tel. 099 2426 087 PRODAJEM GRADILIŠTE u Gornjem Hrašanu vel. 946 m2, mob 091/241-6620 VARAŽDINSKE TOPLICE (500m od Minerve) – prodaje se kua od 110 m2 i cca 2000 m2 okunice, svi prikljuci, cijena 46.000 eur. Mob. 099/215-1379 PRODAJEM ILI IZNAJMLJUJEM POSLOVNI PROSTOR u Prelogu, Glavna 5, tel. 095/854-7332 ili 040/639-416 IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENU SOBU u akovcu na Jugu, mob. 091/7237-999 PRODAJEM DVOSOBNI STAN od 49m2 u akovcu, cijena vrlo povoljna. mob. 098 1846 898 IZNAJMLJUJE SE 4-SOBAN STAN, namješten, soliter kod hotela Park, pogodno za studente ili poslovni prostor, cijena 300 eur + režije, mob. 091/955-8865 PRODAJEM POLA KU E u Donjoj Dubravi, mogunost iznajmljivanja, mob. 098/9120-276 PRODAJE SE KU A u Varaždinu, atrak vna lokacija, useljiva, mob. 095/902-3590 ili 051/244-625 KUPUJE SE VIKENDICA sa ili bez vinograda u briježnom dijelu Meimurja, do 10 s. eura, mob. 091/7398-474 FRIZERSKI SALON, k, novi, klima, lcd, kuhinja, namješten, prodajem, mob. 098/241-559 STAN 4-SOBNI, novogradnja s garažom i parkingom, ispod Šafrana, prodajem, mob. 098/241-559 STAN 72m2 + garaža + parking, ispod Šafrana, novogradnja, kredit, prodajem, mob. 098/241-559 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBAN STAN u kui, 70m2, mob. 098/210-570 PRODAJEM GRADILIŠTE u Ivanovcu, Kalnika 22, mob. 098/1363-827 PRODA JEM GR ADIL IŠ T E u S avskoj v. 530m2 i Mihovljan (Šafran) 1140m2, mob. 091/1395-244 KUPUJEM DVOSOBNI STAN u Zrinsko-frankopanskoj ulici, preko gradskog parka ili u novoj zgradi kod tenis terena u akovcu, 1. ili 2. kat. mob. 099/7969-541 PRODAJE SE KU A - dvojna 98m2 u Nedelišu, svi prikljuci, tel, okunica, vrt, atrak vna i mirna lokacija, renovirano, ozbiljne ponude na tel. 821-626 APARTMAN u Novalji – Pag, 55m2, novi, komplet namješten, povoljno, mob. 098/516-530 PRODAJE SE DVOSOBNI STAN u centru akovca, mob. 098 745 499 PRODAJE SE KU A KATNICA u Nedelišu, svi prikljuci, odmah useljiva. Tel: 822 362 PRODAJEM U MIHOVLJANU poslovno-proizvodni objekt od 600m2 sa gradilištem i temeljima za kuu, povoljno, tel.: 098 9400 272 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA SOBA za jednu osobu, tel. 390-291 ili 390-462 IZNAJMLJUJE SE ILI PRODAJE poslovni prostor u akovcu od 67m2 u suterenu, mob. 098/967-1180 PRODAJE SE ATRAKTIVNA NOVOGRADNJA s garažom i terasama, te dvorišnim prostorom, 180m2, u Strahonincu, mob. 098/749-131 PRODAJE SE GRADILIŠTE na vrlo povoljnoj poziciji predvieno za izgradnju samostojee kue – vojni vrtovi, mob. 091/9320-288 PRODAJE SE ŠUMA u Macincu od 1380 hv, te oranica od 900 hv u akovcu, tel. 363-929 ili 098/925-4619 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA SOBA s upotrebom kupaonice u akovcu, tel. 337-407 IZNA JML JUJE SE SOBA mlaoj ženskoj osobi/studentici, blizu centra k, tel. 099/2426-087 IZNAJMLJUJE SE CAFFE BAR u Strahonincu i prodaje se gra. parcela od 2200hv za poduzetnike, tel. 333-708 PRODAJE SE JEDNOIPOLSOBNI STAN u zgradama solidarnos u akovcu, 40m2, cijena po dogovoru, mob. 099/215-1940 IZNAJMLJUJEM PROSTOR s parkirnim mjestima, pogodan za proizvodnju, veleprodaju maloprodaju i uslužne djelatnos 280 m2,blizina centra, više parkirnih mjesta za stranke i dostavu, mob. 098/242-533

ŽIVOTINJE

LABRADOR RETRIEVER - štenci, crni i žuti, s rodovnicom i bez, cijepljeni i oišeni od unutarnjih nametnika. Roditelji prisutni. mob. 098/691-804 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA za pse i make. Tel. 363-445 PRODAJEMO ZEEVE – žive po 22kn/kg i oišene po 40kn/kg, mob. 098/1992-171 PRODAJU SE cimetne i crvene rozele, konkuri, zelene aleksandre, rozenkolisi. Tel. 098/944-3338

PRODAJU SE NJEMAKI OVARI odlinih roditelja, s rodovnicom, cijeljeni, tetovirani, upita na tel. 363-445 PRODAJEM PAPIGE grice, nimfe, rozekolise, personate, pjevajue, rozele, aleksandre, srebrne, zlatne, dijamantne i planaste fazane, mob. 098/912-3938 POVOLJNO SE PRODAJE smjesa za tov svinja, a kupuju se odojci (mogua zamjena za pilie za klanje), dostava po dogovoru, mob. 092/2122-858 PRODAJU SE DVIJE SVINJE oko 130kg, mog. klanja, tel. 333-030

ELEKTRONIKA KUPUJEM ILI UNAJMLJUJEM rabljeni elektrini pianino. Tel. 861-509 ili 095/800-7590 NOKIA E-51, novi iz T-mobila, cijena 1.100 kn, mob. 099/325-4267 PRODAJEM SONY kameru DCR-HC27E nova, zapakirana, nekorištena, garancija još godinu dana, za 1.000 kn... cijena joj je bila 2190.00 kn /ili zamjena za PS2/ na tel. 098/983-9707 PRODAJEM WIDOWS PROGRAME - windows sp3, windows xp home, windows vista, windows ulmate7, mob: 099/764-3628 MOBITEL Samsung Omnia, kao nov, garancija, 2600 kuna, te još dosta drugih mobitela, mob. 095/8766-048 PRODAJE SE potpuno novi, zapakirani SonyEricsson S302 kupljen u T-Mobilu. mob. 098 777 022 NOKIA 6500, slide, novi iz T-mobila, cijena 1200 kn. mob. 098 242 213

RAZNO PRODAJE SE kutna garnitura s foteljom, namještaj za dnevni boravak, namještaj za blagovaonu, stol ovalni i 8 stolica, povoljno i jako sauvano. telefon: 333 430 DJEJA LJULJAKA Graco automatska na baterije, malo korištena, luksuzna, 6 brzina, muzika, vrtuljak s igrakama, više položaja sjedala, mob. 098 260 764 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žu te ambalaža za pivu i mineralnu vodu, vrlo povoljno. Tel. 098/632-494 PRODAJE SE KOMODA od hrasta i regal za dnevnu sobu od hrasta. Nazva nakon 15 sa na mob. 098/903-5231 PRODAJEM IGRICE za kompjutor MADAGASCAR 2, CALL OF DUTY 4 I 5, FIFA 2009, FORMULA 1, NEED FOR SPEED UNDERCOVER, JAMES BOND (QUANTOM OF SOLACE), i instaliram windowse. tel. 099/7863-461 PRODAJEM 250kom odlinih dokumentarnih lmova za 200 kuna, odlina slika i tlovi. mob. 095/8766-048 SKIJE Atomic GS 9, odlino stanje, vožene 10 dana, visina 160 cm, r 14m, cijena 1.199 kn, K, mob. 099/390-4590 PRODAJEMO d.o.o., uredno poslovanje 2g., registrirano više djelatnos, bez dugova. Mob. 098/956-4454 PRODAJU SE MREŽICE ZA FASADU, vea koliina, cijena povoljna. Info na tel. 098/944-3338. PRODAJE SE: protupožarna vrata, produžni kabel 7x2.5mm2 (50m), drvena vrata, el. bojler Vaillant od 80 lit., radijatori 90x200cm, pe na ugljen i drva, alat za savijanje bakrenih cijevi i runa pumpa za lož ulje, crni pisai stol, dj. autosjedalica Romer od 9-18kg i prijenosni kreve 125x65cm. Tel. 858-424 TUJE - smaragd i kolumne, kvalitetan domai uzgoj. Tel. 091/547-0069 PRODAJE SE BRAVARSKI ALAT, šivaa mašina Bagat, polunova, galge i razni elektromotori. Tel. 333-253 DVD i VHS KONCERTI: Azra, B. Dugme, Balaševi, Him, Gnr, Nirvana, B. Jovi, Eminem, Korn, Rhcp, Metallica, I.Maiden, Doors, AC/DC, Zeppelin, Purple, P. Floyd, D. Straits i dr. Telefon: 091/2518-371 PRODAJE SE DRVENA VITRINA sa staklenim vratima, runi rad, puno drvo, kvalitetno, potpuno novo i nekorišteno – povoljno. Tel. 098/408-049 PRODAJU SE VJENANICE, sveane haljine, inventar ( lutke, regali ) iz salona; u kompletu ili pojedinano. Info. 098/991-991-3. PRODAJEM plinske pei maja 8 i maja 12, staru ciglu te nova drvena balkonska vrata! Hitno i povoljno. telefon: 040 543 757 PRODA JEM tampon tisak skriptu. tel 091/502-3907 PRODAJEM gradilište u Stanetincu, citroen jumper 2.8D ‘02.g. i ren. lagunu 1.9dci ‘02.g. Mob. 099/488-4888 PRODAJEM novi 2-krilni pvc prozor 180x120 s roletama, 30% jeinije te skuter Baoan star 18mj., registriran; mob. 098/242-737 PRODAJEM TRANU PILU - (banzek) - radni stol dim. 90x110cm, te stroj za izradu brodskog poda i lamperije, tel. 543-882 PRODA JEM ORBITREK, kao nov, mob. 098/9830-373 PRODAJEM LOVAKU malokalibarsku pušku s optikom 5.6mm, vrlo povoljno, mob. 091/572-4557 PRODAJEM: klizaljke, skije s vezovima, pancerice, regali, stoli, kuh. stol + 4 stolice (bijeli), komoda s vitrinom (puno drvo hrast), el. ugradbeni štednjak, nove kopake Adidas br. 43-44, 2 fotelje i madrac (100kn/kom). tel. 328-106 ili 098/171-4456, vikendom


OGLASNIK

3. veljae 2009.

PRODAJE SE motorna pila STIHL 41 i kuh. štednjak PRACTIC, veoma sauvano, veoma povoljno i hitno. tel. 040/360-005 PRODAJE SE HLADNJAK Gorenje HDSV2051, visina 113 cm, ušuvan i potpuno ispravan. Tel. 312 084 PRODAJE SE REZANI HRAST, cca 2 kubika. tel. 099/6916262 PRODAJEM ŠKRINJU za zamrzavanje od 220lit., cijena po dogovoru, tel. 384-179 ŠTEDNJAK Senko na kruta goriva, ouvan, jaine 11kW, prodajem za 2.500 kn, tel. 098/597-603 PRODAJEM FOTOLABORATORIJ za izradu c/b fotograja, mob. 098/191-4380 PRODAJE SE: kau + fotelje, regal, tapec. garnitura (masiv), stoli, dvosjed, ormari, vitrinu, ležaj, komodu (muziku), pisai stol, ormare, stol, štednjak (2+2), perilicu sua, rešo i ostalo iz kue, tel. 360-214 ili 099/336-1032 SOLARNA OPREMA za proizvodnju struje 220V 1000W, pokree hladnjak, pumpe, el. alate, tv, rasvjetu - pogodno za vikendice i klije, mob. 098/744-960

47

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

IZRA UJEMO DRVENE KU E OD BALVANA , svih dimenzija. Mob. 098/135-8397 PLESNA ŠKOLA LIVI za odrasle. Poetak subota, 7.2. u 20 sati, info: 098/170-53-90 PLESNA ŠKOL A LIVI za djecu. Po etak subota, 7.2. u 9,30 sati, info: 098/170-53-89

POSAO - Ponuda

MATURANTI – srijedom u 18 sati u PC Livi teaj za Vas po povoljnoj cijeni, info: 098/170-53-89 FILATELISTIKI KLUB «MARIJA HUNJAK» poziva sve koji se žele prikljuiti radu kluba da se slobodno jave na broj telefona 099/590-6808, Darko Hunjak TAROT VAM OTKRIVA VAŠU SUDBINU – ljubav, posao, budunost. Molimo nazovite za dogovor 098/1347-031 NK DINAMO ZAGREB poziva sve koji vole plavu boju da postanu lanom uz vrijedan poklon za svakoga - Povjerenik za Me. županiju, Toni Marnjaš, mob. 099/316-2112

UDRUGA “PRIJATELJI” - “AZIL ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE ME IMURSKE ŽUPANIJE” POKLANJA:

PSE I MAKE: - razliih pasmina, spola i dobi. - Pogleda svakidanod10-12sailiod14-16na“Aziluza napuštene živonjeMeimurskežupanije”, pokraj carine – hladnjae, kod nadvožnjaka, izmeu pruga u akovcu. Više informacija na telefon: 091/89 88 004 /uvar/. Unaprijed se zahvaljujemo medijima i udomiteljima u ime napuštenih i odbaenih živonja Meimurja! Na mjesto udomljene živonje, imamo mjesta za napuštenu lutalicu koju možemo spasi od mogue smr. Hvala Vam što ste uinili dobro djelo!

lanovi i simpazeri Udruge “Prijatelji”

1. 171247 :AMBICIOZNE DJELATNIKE bez obzira na godine, za poslove nanacijskog savjetovanja traži ugledna nancijska kua, plaa 14000 kn i više. Šifra:171247. Tel. 060/523-641. 2. 130602 :BRODOVI, ribarice, jahte, marine, plaorme, naovodi, predstavništva u inozemstvu, potražuju vei broj mornara, NKV, KV radnika, tehniko i bijelo osoblje i asnike. Šifra:130602. Tel. 060/523-641. 3. 153023 :KOMUNIKATIVNE i ambiciozne djelatnike, dob i struna sprema nisu važni, odlina plaa, za rad s kreditima, tražim. Šifra:153023. Tel. 060/523-641. 4. 163732 :OZBILJNE SURADNIKE za novu poslovnu mogunost tražimo. Odlina zarada s tendencijom rasta. Isplata u eurima. Tel. 052/741-479, 098/937-6447. 5. 125423 :STALNI I PODSEZONSKI POSLOVI U EU.Radnike, ugostelje NKV, KV, majstorska zanimanja, branje voa, povra, njegovateljice, uvari, hostese i sl. Šifra:125423. Tel. 060/523-641. 6. 164645 :ZARADITE radom kod kue do 1500 kn tjedno, tražimo osobe iz svih županija. Šifra:164645. Tel. 060/523-641.

POSAO - Potražnja 7. 171024 :AGENCIJA potražuje djelatnike iz cijele Hrvatske za uredski posao sa financijama, plaa 14000 kn. Šifra:171024. Tel. 060/523-641.

ŽELJEZNIKI KOLODVOR AKOVEC AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1 POLICIJSKA UPRAVA MEIMURSKA ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kovaia 1e HRV. ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE HRV. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE AKOVEC HRV. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jelaia 1 MEIMURSKA BANKA AKOVEC MEIMURJE PLIN, Mihovljanska 70 MEIMURSKE VODE, M. hrvatske 10 ELEKTRA AKOVEC, Ž. fašizma 2 - prijava kvara na GKP AKOM, Mihovljanska 74 AMBULANTA ZA KU NE LJUBIMCE AKOVEC, R. Steinera 7 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70 REDEA – Regionalna razvojna agencija Bana Josipa Jelaia 22 (bivša vojarna) MEIMURSKA ŽUPANIJA AKOVEC HRVATSKE POŠTE – CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb HRVATSKITELEKOM–Tcentar,M.hrvatske6 MUZEJ MEIMURJA AKOVEC, Trg Republike 5 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE-SSSH akovec, Trg Republike 1 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, V. Nazora 16 MINISTARSTVO OBRANE, J. Gotovca 5 HRV. GOSPODARSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kovaia 2 OBRTNIKA KOMORA ME. ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1 FINA AKOVEC, O. Keršovanija bb CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, AKOVEC, V. Nazora 16 HVIDR-a, Strossmayerova 9

tel. 384-333 tel. 313-947 tel. 310-651 tel. 373-111 tel. 375-444 tel. 372-300 tel. 311-790 tel. 311-755 tel. 372-900 tel. 396-800 tel. 340-000 tel. 395-199 tel. 373-700 tel. 371-700 tel. 371-600 tel. 372-466 tel. 390-859 tel. 314-080 tel. 396-294 tel. 395-560 tel. 374-111 tel. 804-000 tel.0800-9000 tel. 313-499 tel. 312-331 tel. 390-977 tel. 313-114 tel. 311-160 tel. 313-971 tel. 371-000 tel. 391-920 tel. 314-644

STANOVI - Ponuda 8. 171198 :RIJEKA, VEŽICA GORNJA, stan 66 m2, 3. kat od 12, francuski balkon, pogled na more, vr, škola, trgovina, gradski autobus, sve u krugu od 50 m parking, veoma povoljno i hitno pridajem. Tel. 091/933-0599. 9. 171199 :VIŠKOVO - SROKI, etaža u novoj kui, 1. kat, sa pripadajuim dijelom okunice, sve opremljeno i useljivo, povoljno prodajem. Tel. 091/933-0599. 10. 169877 :ZADAR BORIK, dvosoban stan 70 m2, 4. kat, prekrasan pogled, cijena 115 000 E, prodajem. Tel. 091/589-4963. 11. 169864 :ZADAR BULEVAR, dvosoban stan, 80 m2, kompletno renoviran, cijena 140 000 E, prodajem. Tel. 091/589-4963. 12. 169881 :ZADAR MALA POŠTA, dvosoban stan 74 m2, kompletno renoviran, cijena 150 000 E, prodajem. Tel. 091/589-4963. 13. 169880 :ZADAR PETRI I, 53 m2, 3. kat, cijena 88 000 E, prodajem. Tel. 091/589-4963. 14. 169705 :ZADAR VOŠTARNICA, stan 55 m2, šes kat, prodajem za 105 000 EURA. Tel. 091/589-4963. 15. 161783 :ZADAR, BELAFUŽA, dvoetažan, dvosobni stan od 64 m2, sa balkonom, vlasništvo 1/1, prodajem.. Tel. 091/568-9898. 16. 170657 :ZADAR, BENKOVAC, stan 31 m2, namješten, cijena 35 000 E, prodajem. Tel. 091/589-4963.

INSPEKCIJE DRŽAVNI INSPEKTORAT - Ispostava akovec, Zrinsko-frankopanska 9 SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boškovia 2 (zgrada županije)

tel. 391-970 tel. 374-229; 374-121; 374-106

POREZNA UPRAVA Ispostava AKOVEC, O. Keršovanija 11 Ispostava PRELOG Ispostava MURSKO SREDIŠ E

tel. 371-200 tel. 379-730 tel. 370-790

URED DRŽAVNE UPRAVE - predstojnik - Služba za gospodarstvo - Služba za društvene djelatnos - Služba za opu upravu - Mani ured AKOVEC - Mani ured PRELOG - Mani ured M. SREDIŠ E - Mani ured M. SUBOTICA - Mani ured NEDELIŠ E - Mani ured ŠTRIGOVA - Mani ured KOTORIBA - Mani ured DEKANOVEC - Ispostava PRELOG

tel 374-111 tel. 374-212 tel. 374-102 tel. 374-112 tel. 374-190 tel. 374-176 tel. 374-055 tel. 374-057 tel. 374-054 tel. 374-059 tel. 374-058 tel. 374-056 tel. 374-060 tel. 374-022

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se DO PETKA DO 11 SATI

700


INFORMAC=JE

48 SLOBODNA RADNA MJESTA 1. AC INSTALACIJE, Pribislavec, Radnika 21, traži MONTERE CENTRALNOGGRIJANJA,VODOINSTALATEREIPOMO NERADNIKE - više izvršitelja na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo ali nije uvjet, vozaka dozvola B kat., javi se na 360-752, 098-303-764, natjeaj otvoren do 08.02.2009.g. 2. Autoservis Tuning Drvoderi d.o.o., Podturen, Športska bb, traži 3 AUTOMEHANIARA na neodreeno vrijeme, javi se na 847-029, 099-502-9558, natjeaj otvoren do 15.02.2009.g. 3. GKP PRE-KOM d.o.o. PRELOG, Trg Kralja Zvonimira 9, traži 1 NKV, PKV, KV GROBARA na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se osobno ili 645-535, natjeaj otvoren do 07.02.2009.g. 4. Auto-otpad GRANDY , STRELEC 82, traži 1 DJELATNIKA ZA POSLOVE RASTAVLJANJA AUTOMOBILA i prodaju rezervnih dijelova - automehaniar ili sl. na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241-615, natjeaj otvoren do 08.02.2009.g 5. Obrtnika radiona SIDERITE, TRNOVEC 1B, traži 1 BRAVARA, 1 ZAVARIVAA i 1 TOKARA na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo ali nije uvjet, javi se na 099-271-2080, natjeaj otvoren do 08.02.2009.g. 6. Tesarski obrt KAMENI , ŠTEFANEC, B.Radia 45, traži 1 KV TESARA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-910-6276, natjeaj otvoren do 08.02.2009.g. 7. SMARTd.o.o.,AKOVEC,K.Zvonimira5,traži5DJELATNIKA ZA MONTAŽU NAMJEŠTAJA na neodreeno vrijeme, radno iskustvo poželjno ali nije uvjet, javi se na adresu akovec, K. Zvonimira 5 osobno, natjeaj otvoren do 09.02.2009.g. 8. Ca e bar TANKER, AKOVEC, Preloška bb, traži 1 KONOBARICU na neodreeno vrijeme, javi se na 098-912-4704, natjeaj otvoren do 08.02.2009.g. 9. Pekarna SUNCOKRET AKOVEC, traži 1 DJELATNICA ZA IZRADU KOLAA (plainki,štrudle i sl.) na neodreeno vrijeme, javi se na 091-396-5000. Natjeaj otvoren do 13.02.2009.g. 10. LBGRADNJAd.o.o.OkrugliVrh73A,traži3MONTERASUHE GRADNJE,3SOBOSLIKARA,naneodreeno,javisena091/5132903; 1 KUHARA, 1 PIZZA MAJSTORA na neodreeno, javi se 091/789-9289. Natjeaj otvoren do 13.2. 11. KVANTUM d.o.o. AKOVEC, traži ZIDAR, TESAR, SOBOSLIKAR, MONTER SUHE GRADNJE-više izvršitelja, 1 inž. graevine; 1 gra. tehniar sa 5 godina rad. Iskustva na odreeno vrijeme, rad na terenu, javi se na 391-800. Natjeaj otvoren do 09.02.2009.g. 12. Kozmetiki salon “KALISTO” PRELOG, Glavna 5, traži 1 MANIKER poslovi manikure, ugradnja nokju i sl. na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 098-173-8478. Natjeaj otvoren do 03.02.2009.g. 13. Ustanova za zdravstvenu njegu Živkovi akovec, ZAVNOH-a 45, traži 1 SSS MEDICINSKA SESTRA na odreeno vrijeme, položen struni ispit, vozaka dozvola “B” kat., doi osobno uz prethodnu najavu na mob.098-463-525 do 15.02.2009.g. 14. KAVANA DADA MIKLAVEC BB, traži 2 ŽENSKE OSOBE za rad u lokalu na neodreeno vrijeme, javi se na 098-1922-144. Natjeaj otvoren do 16.02.2009.g. 15. Peenjarnica AMSTERDAM AKOVEC, traži 1 DJELATNICA ZA PRIPREMANJE I POSLUŽIVANJE JELA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241-074, 333-756. Natjeaj otvoren do 15.02.2009.g. 16. MT Tvornica rublja AKOVEC, M. Hrvatske 10, traži ŠIVAI TEKSTILA-više izvršitelja na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa -dostavi pismene zamolbe na gornju adresu. Natjeaj otvoren do 19.02.2009.. 17. KNAUF – FAL NOVO SELO ROK, Školska 23, traži 2 AKUSTIKA IZOLATERA, 2 ŠPAHTLERA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-924-4510. Natjeaj otvoren do 04.02.2009.g. 18. DOMINO SISTEMI d.o.o. AKOVEC, F. Prešerna 9, traži 5 KERAMIARA na neodreeno vrijeme, javiti se na 092-2081188. Natjeaj otvoren do 19.02.2009.g. 19. LIMARIJA SVAM-LIM NOVO SELO ROK, I. L. Ribara 31, traži 1 KV, PKV LIMAR ili LIMARSKI RADNIK na neodreeno vrijeme, javi se na 091-572-2091. Natjeaj otvoren do 19.02.2009.g.

20. Frizerski salon EMILIJA NEDELIŠ E, M. Tita bb, traži 3 KV FRIZER na neodreeno vrijeme, javi se na 363-711, 098-467405. Natjeaj otvoren do 04.02.2009.g. 21. MEDES-KONSTRUKCIJE d.o.o. AKOVEC, Buzoveka 71, traži 4 DJELATNIKA ZA MONTAŽU PLASTENIKA I IZRADU METALNE GALANTERIJE na neodreeno vrijeme, javi se na 091-678-9112 ili na e-mail: medes-konstrukcije@ck.t-com.hr do 19.02.2009.g. 22. ŽIŽEK SVETA MARIJA, Trg B. Jelaia 11, traži 5 VRTLARSKIH RADNIKA na odreeno vrijeme - sezonski posao, javi se osobno ili 098-632-158 do 15.02.2009.g. 23. I.C.C.-dr.Pohl d.o.o. AKOVEC, ZAVNOH-a 17, traži DJELATNICI SA VSS ZA POSLOVE ADMINISTRATORA I INFORMATIARA na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, zamolbe, životopis i fotograju sla na: i.c.c.dr.pohl@ck.t-com.hr, web:www. icc.hu Natjeaj otvoren do 11.02.2009. 24. BETRA d.o.o. D. Dubrava, Podravska 61a, traži 1 KV, PKV KONOBAR na neodreeno vrijeme, 8-satno radno vrijeme, izlešte u D. Dubravi, javi se na 098-242-237 ili 098-989-2317 do 10.02.2009.g. 25. OPGproizvodnjacvijea,povraivoaŠupljikaD.Kraljevec, traži 2 DJELATNICE ZA RAD U PLASTENIKU UZGOJ CVIJE A I POVR A na odreeno uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se na 098-9777-640, 098-600-500. Natjeaj otvoren do 20.02.2009.g. 26. BRLJAK-BIMEL D. Dubrava, Novembarskih žrtava 19D, traži 2 GRAEVINSKA LIMARA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-249-357, 688-802 do 20.02.2009.g. 27. HORVAT d.o.o. D. Kraljevec, Ludbreška bb, traži 2 VOZAA TRAKTORA na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili tel. 655083. Natjeaj otvoren do 22.02.2009.g. 28. RAGUSA d.o.o. AKOVEC, Športska 6, traži 5 DJELATNICA ZA PAKIRANJE na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se osobno ili 328-022, 023. Natjeaj otvoren do 02.02.2009.g. 29. Pintari junior d.o.o. PRIBISLAVEC, A. Starevia bb, traži 1 AUTOMEHANIAR za rastavljanje starih dijelova za aute na neodreeno vrijeme, javi se 098-426-118. Natjeaj otvoren do 02.02.2009.g. 30. Studio ljepote i zdravlja VITA VUETINEC 13, traži 1 KOZMETIAR na neodreeno vrijeme, javi se na 099-577-3550. Natjeaj otvoren do 05.02.2009.g. 31. KTC d.o.o. KRIŽEVCI PRELOG, Zrinskih bb, traži 1 KV MESAR na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se osobno ili 638160. Natjeaj otvoren do 03.02.2009.g. 32. AUTO-DOM d.o.o. STRAHONINEC, traži 1 AUTOMEHANIAR s iskustvom na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241442. Natjeaj otvoren do 13.02.2009.g. 33. PIRAMIDA d.o.o. LOPATINEC, V. Nazora 18a, traži BRAVAR, ZAVARIVA, TOKAR, BRUSA LIILAC - više izvršitelja na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se na 856-060 ili osobno. Natjeaj otvoren do 23.02.2009.g. 34. Keramiarski obrt KERAMBIS PLEŠIVICA 23C, traži 2 KV KERAMIARA na neodreeno vrijeme, javiti se na 524-261, 099-671-9055. Natjeaj otvoren do 28.02.2009.g. 35. PRO TEC TEKSTIL d.o.o. vl. IGOR BOGDAN M. Središe, M. Gupca 68, traži 2 ŠIVAA TRIKOTAŽE s rad. iskustvom na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 543-287, 098-351-999. Natjeaj otvoren do 05.02.2009.g. 36. OBRADA METALA PERI VRHOVLJAN, traži 1 POMO NI BRAVAR na neodreeno vrijeme, javi se na 868-146, 091-5200702. Natjeaj otvoren do 20.02.2009.g. 37. Drvo-aluminij d.o.o. D. DUBRAVA, Zagrebaka 38, traži 1 SSS SKLADIŠTAR na neodreeno vrijeme, potrebno napredno poznavanje informatike, njemaki jezik, “B” kat., javiti se na 688-105. Natjeaj otvoren do 08.02.2009.g. 38. Poljoprivredni proizvoa KOSI TOTOVEC, akoveka 22, traži 1 POM. VRTLAR, 1 TRAKTORIST-VOZA VILJUŠKARA na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 091-525-0791. Natjeaj otvoren do 10.02.2009.g.

39. METAL DEKOR IVANOVEC, P. Miškine bb, traži BRAVAR - KV, PKV-višeizvršitelja,poželjnoradnoiskustvouzvanju;POSLOVOA ORGANIZACIJE PROIZVODNJE - KV, SSS, VŠS metalne struke, 10 godina radnog iskustva, organizacijsko tehnike sposobnos u organizacijiproizvodnje,javiseosobnonagornjuadresu;EKONOMIST – RAUNOVODSTVA - SSS, VŠS ekonomist sa znanjem završnograuna,10godinaradnogiskustva,dostavipismenezamolbe na e-mail: metal-dekor@ck.t-com.hr svi poslovi na neodreeno vrijeme uz probni rad. Natjeaj otvoren do 22.02.2009.g. 40. Keramika AS HLAPI INA 152, traži 3 KERAMIARA. 2 POM. RADNIKAnaneodreenovrijeme,javisena573-006,091-5398888. Natjeaj otvoren do 28.02.2009.g. 41. MILENA SHOP d.o.o. HLAPI INA 205, traži 1 ZIDAR, 1 TESAR,1 GRA. RADNIK na neodreeno vrijeme, javiti se na 091-502-3933. Natjeaj otvoren do 28.02.2009.g. 42. B.P. EUROGRUPA d.o.o. ZAGREB, Hribarov prilaz 6/a, traži KOMERCIJALISTI-prodajni savjetnici, SSS, posjedovanje osobnog automobila, zamolbe i životopis posla na adresu ili e-mail: info@bioproduct.hr ili fax:01-6393-699 informacije 091-4000971. Natjeaj otvoren do 20.02.2009.g. 43. Ca e bar K2 (KOLAR) STRAHONINEC, M. Gupca bb, traži 1 KONOBAR na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 091-1333559. Natjeaj otvoren do 15.02.2009.g. 44. Ca e bar “GRADSKA 10” HODOŠAN, B. Radia 11, traži 1 KONOBAR/ICAKV,PKVkonobar(alistrukanijeuvjet),stalniradni odnos, mogu dogovor za osam satno radno vrijeme, javi se na 099-681-2411. Natjeaj otvoren do 25.02.2009.g. 45. V.D.B.ZidarskiobrtDOMAŠINEC,traži2ZIDARA,1TESARna neodreeno vrijeme, javi se na 863-292, 098-757-162. Natjeaj otvoren do 25.02.2009.g. 46. ESTRA d.o.o. NOVO SELO ROK, R. Konara 39, traži 1 SSS KOMERCIJALIST PRODAJE NA TERENU na odreeno vrijeme, radno iskustvo 2 godine, vozaki ispit “B” kat., javi se na 098241-282. Natjeaj otvoren do 05.02.2009.g. 47. Obrt za završne radove VIDRA Sv. Križ, 1. svibnja 5, traži 2 SOBOSLIKARA na neodreeno vrijeme, javi se na 095-5040988. Natjeaj otvoren do 11.02.2009.g. 48. Kera-granit d.o.o. ŠENKOVEC, M. Tita 107, traži 1 SSS, VŠS EKONOMIST ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, knjiženje, ulaz, izlaz, kalkulacije, kompenzacije, na neodreeno vrijeme, znanje rada na raunalu, javi se osobno ili 310-102, 091-510-7270. Natjeaj otvoren do 10.02.2009.g. 49. urkin d.o.o. AKOVEC, Brae Graner 1, traži 1 INŽENJER ZAŠTITE NA RADU na neodreeno vrijeme, položen struni ispit, poznavanje rada na raunalu, vozaka dozvola “B”, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu ili e-mail: djurkin@ck.t-com. hr Natjeaj otvoren do 10.02.2009.g. 50. ELKA-TEH d.o.o. GARDINOVEC 299, traži 1 FRIGOTEHNIAR, ELEKTROTEHNIAR za servisiranje rashladnih ureaja na neodreeno vrijeme, javi se na 098-329-670. Natjeaj otvoren do 11.02.2009.g. 51. Auto servis Putarek d.o.o. AKOVEC, P. Miškine 33, traži 1 AUTOMEHANIAR na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 364-342, 098-861-819. Natjeaj otvoren do 13.02.2009.g. 52. “Goricaj graditeljstvo” NEDELIŠ E, traži SOBOSLIKAR, FASADER - više izvršitelja na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241-111. Natjeaj otvoren do 28.02.2009.g. 53. ALU-PLASTIK M. SUBOTICA, traži 2 djelatnika na izradi ALU i PVC stolarije na neodreeno vrijeme, javi se na 098-426-013. Natjeaj otvoren do 15.02.2009.g. 54. KOZAR d.o.o AKOVEC, I. Mažurania 28a, traži ZIDARI, TESARI, GRAEVINSKI RADNICI - više izvršitelja na neodreeno vrijeme, javiti se osobno ili 396-056. Natjeaj otvoren do 28.02.2009.g. 55. RE-GRA CIRKOVLJAN, traži 1 KERAMIAR na neodreeno vrijeme, javi se na 091-508-5701. Natjeaj otvoren do 28.02.2009.g. 56. Tehnometal & Co. AKOVEC, Gajeva 27, traži 3 BRAVARA, 3 ZAVARIVAA na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 390522. Natjeaj otvoren do 28.02.2009.g.

57. AgroMARTIN d.o.o. VRHOVLJAN BB, traži 1 DIPLOMIRANI AGRONOM na neodreeno vrijeme, dostavi pismenu zamolbu na gronju adresu ili tel. 868-397. Natjeaj otvoren do 28.02.2009.g. 58. Allianz Zagreb d.d.Podružnica akovec K. Zrinski 1/I, traži ZASTUPNIK - više izvršitelja, VŠS, SSS, poznavanje rada na raunalu, vozaka “B” kat. Javi se 314-001, 091-148-7829. Natjeaj otvoren do 28.02.2009.g. 59. Reprom d.o.o. akovec, Poljska 17, traži 1 STROJOBRAVAR na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241-099. Natjeaj otvoren do 20.02.2009.g. 60. VIVITA d.o.o. KOPRIVNICA, Gibaniina 22, traži 5 RADNIKA ZA ADMINISTRATIVNE SAVJETODAVNE POSLOVE vezane uz nancije, minimalno SSS, radni odnos na odreeno uz mogunost stalnog zaposlenja, rad na podruju Meimursko-Varaždinske županije, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu do 28.02.2009.g. IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUNA SLUŽBA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIŠ E: 543-200

RADNA MJESTA VARAŽDIN: 1. TRANSPORTIKRETI ,TOMI EVA14,VARAŽDIN;traži1VOZAA TERETNOG VOZILA u domaem prijevozu na neodreeno vrijeme,uvje:KV,SSS,CiEkateg.,najavanamob.098/160-2020 (Damir Kre), do 26.2. 2. GASTROCOM d.o.o., VARAŽDIN, JURAJA HABDELI A 6; traži 2 KONOBARA/ICE za rad za šankom i posluživanje pia u lounge baru ‘Ritz’ na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvje: PKV, KV, SSS bez obzira na zvanje i radno iskustvo, osobe zainteresirane za rad u ugosteljstvu osobno na adresu ili najava na tel. 042/211-466 (Ksenija Smeško), do 9.2. 3. FRIGOING, SRAINEC, VARAŽDINSKA 339 A; traži 1 OSOBU ZA SERVIS I PROIZVODNJU RASHLADNIH UREAJA (za ugosteljske objekte) na neodreeno vrijeme, uvje: KV, SSS poželjno elektro struke, poželjan vozaki B kat., osobe iz bliže okolice (do 10 km) i 1 OSOBU ZA IZRADU UGOSTITELJSKE OPREME - inox program,rezanjeisavijanjelimaiprolananeodreenovrijeme, uvje: KV, SSS - bravar, strojobravar, limar, osobe do 35 g. staros iz bliže okolice (do 10 km), poželjan vozaki B kat., osobni dolazak na adresu s radnom knjižicom, najava na tel. 042/208-999, 098/359-353 (Ivan Majcen), do 15.2. 4. GRADNJA KORADE, VARAŽDIN, BARANJSKA 18, traži 5 PKV, KV ZIDARA na neodreeno vrijeme i 5 PKV, KV TESARA na neodreenovrijeme,osobnonaadresuilinajavanatel.042/330186, 091/523-6679, do 28.2. 5. GRAEVINARSTVO TUŽNO, Tužno, Varaždinska 80; traži 3 OSOBE ZA GRAEVINSKE RADOVE (zidarski, krovopokrivaki, fasaderski) na neodreeno vrijeme, uvjeti: NKV, PKV, KV; poslodavac osigurava naknadu za obrok te prijevoz od rme do gradilišta, osobno na adresu, najava na tel. 042/741-080, 095/903-4868 (Kuar Ivan), do 28.2. 6. LT-INTERIJERI d.o.o., VARAŽDIN, D. POLJANA 111; traži 4 PKV, KV SOBOSLIKARA – LIILACA na neodreeno vrijeme, najava na tel. 042/330-056, 099/700-6720 (Željko Trojak), do 15.2. 7. GRABAR d.o.o., VARAŽDIN, ZAGREBAKA 306; traži 1 VODITELJA GRADILIŠTA na neodreeno vrijeme, uvje: SSS, VŠS - graevina, znanje rada na raunalu, vozaki B kat.; 2 PKV, KVTESARAnaneodreenovrijeme,mogunostdoškolovanjai2 PKV,KVZIDARAnaodreenovrijeme,mogunostdoškolovanja. Osobno na adresu ili najava na tel. 042/241-301, 098/284-377 (Ivan Grabar), do 15.2.

SJEDNICA STRUKOVNE grupe poljoprivrede i pratee industrije Županijske gospodarske komore

IZVJEŠE O KVALITETI VODE ZA PIE IZ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA MEIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2008. GODINU

Zbrinjavanje organskog otpada U etvrtak, 5. veljae u 11 sati u prostorijama Gospodarske komore `eimurske županije održat e se sjednica Strukovne grupe poljoprivrede i pratee industrije na kojoj e se govoriti o zbrinjavanja organskog otpada. Tehnologiju zbrinjavanja organskog otpada na sjednici e predstaviti jedna austrijska tvrtka. (B`)

Prema l. 26. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pie (NN 47/08) izvještavamo vas o rezultatima kvalitete vode iz vodoopskrbnog sustava Meimurske županije. U 2008. godini ispitivanje kvalitete vode za pie provodilo se u vlastitom laboratoriju Meimurskih voda (unutarnji nadzor) te od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (vanjski nadzor). U vlastitom laboratoriju Meimurskih voda uzorkovano je i laboratorijski ispitano 656 uzoraka vode. Tablica: Prikaz zdravstvene ispravnosti vode za pie u 2008. godini iz vodoopskrbnog sustava Meimurske županije

Godina 2008.

Pregledano uzoraka

Fizikalnokemijski neispravno

Zdenci Vodospreme Mreža

168 201 287

Broj 0 0 0

UKUPNO

656

0

Mikrobiološki neispravno

% 0,0 0,0 0,0

Broj 2 1 5

% 1,2 0,5 1,7

0,0

8

1,2

Fizikalnokemijski i mikrobiološki neispravno Broj % 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

0,0

Ukupno neispravnih uzoraka Broj 2 1 5

% 1,2 0,5 1,7

8

1,2

Tijekom 2008. od strane Zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske uzorkovano je 8 uzoraka vode izvorišta Nedeliše i Prelog te je izvršena "C" analiza istih koja obuhvaa preko 80 parametara. Takoer je Zavod ispitao i kvalitetu vode na radioaktivnost i viruse. Svi uzorci odgovarali su Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za pie (NN 47/08). Budui da nas velik broj naših potrošaa kontaktira u vezi tvrdoe vode radi prikljuenja kuanskih aparata navodimo srednje vrijednosti tvrdoa (izraženo u stupnjevima njemakim): 1. akovec i okolica I. vodoopskrbna zona 2. Gornje Meimurje II.i III. vodoopskrbna zona 3. Donje Meimurje IV. vodoopskrbna zona

- oko 14oD - srednje tvrde vode - oko 17oD - prilino tvrde vode - oko 22oD - tvrde vode

PREDSMOTRA MEIMURSKE popevke

U nedjelju u Murskom Središu akon što je prošle nedjelje u Donjem Kraljevcu održana prva, u nedjelju 8. veljae, 2009. u `urskom Središu e biti održana druga predsmotra za `eimursku popevku 2009. ije finale e biti poetkom lipnja u edelišu. Predsmotra u `urskom Središu e u Sportskoj dvorani zapoeti u 18 sati, a na njoj e nastupiti 15 pojedinaca ili skupina. sim publike, nastupe e pratiti Struna komisija, koja e odabrati izvoae za finalno izvoenje u nedelišanskoj dvorani 'ton. rganizator priredbe u `urskom Središu je domai KUD `ura, koji je koneransu i voenje priredbe povjerio Sonji Vrši i Leoni ug. (sm)

3. veljae 2009. Temeljem lanka 24. Temeljnog kolekvnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 84/07) ravnateljica Doma za starije i nemone osobe akovec, M. hrvatske 1, raspisuje

NATJEAJ ZA PRIJAM NA RADNA MJESTA 1. Njegovatelj/njegovateljica – 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme 2. istaica – 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme Uvje za njegovatelja/cu: najmanje završena osnovna škola i teaj za njegovatelja/icu. Uvje za istaicu: završena osnovna škola. Probni rad: mjesec dana. Uz životopis potrebno je priloži: svjedodžbu i uvjerenje o osposobljenos (za njegovatelja/cu); svjedodžu o završenoj osnovnoj školi (za istaicu), domovnicu ili rodni list. Dokaze dostavi u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Pismene ponude podnose se do 10.02.2009., neposredno ili poštom na adresu: Dom za starije i nemone osobe akovec, M. hrvatske 1, 40000 akovec sa naznakom «za natjeaj za njegovatelja/cu» ili «za natjeaj za istaicu». Nepravovremene i nepotpune molbe nee se razmatra. Kandida koji ispunjavaju uvjete netjaaja i uu u uži izbor bi e pozvani na razgovor s poslodavcem.

Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije OBJAVLJUJE NATJEAJ

za zapošljavanje na neodreeno vrijeme 1 izvršitelja na poslovima medicinske sestre odnosno zdravstvenog tehniara više strune spreme u Djelatnost za socijalnu medicinu, zdravstvenu stasku i zdravstveni odgoj za suradni rad u pripremi i realizaciji javnozdravstvenih programa Uvje:

- završena viša medicinska škola - položen struni ispit - odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara - hrvatsko državljanstvo

Uz molbu za zapošljavanje prilaže se: - svjedožba o završenoj višoj medicinskoj školi - dokaz o položenom strunom ispitu - licenca Hrvatske komore medicinskih sestara - domovnica - dokaz da se prov kandidata/kinje ne vodi istražni ili kazneni postupak - dokaz da mu/joj nije izreena mjera zabrane obavljanja zdravstvene - djelatnos - krai životopis sa osvrtom o sklonosma za rad u javnom zdravstvu Probni rad u trajanju 60 dana. Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave natjeaja. Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natjeaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije, Ivana Gorana Kovaia 1e, 40 000 akovec s naznakom “za natjeaj – zapošljavanje na neodreeno vrijeme više medicinske sestre odnosno višeg zdravstvenog tehniara”. O rezultama natjeaja kandida e bi obaviješteni u roku od 15 dana.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ME IMURSKE ŽUPANIJE

U skladu s pravilnikom o uvjema stjecanja, o raspolaganju i raspodjeli vlash prihoda školskih ustanova kojima je osniva Meimurska županija i temeljem odluke Školskog odbora Gospodarske škole, akovec, V. Nazora 38 objavljuje se

NATJEAJ o prikupljanju pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora 1. Natjeajem se daje u zakup poslovni prostor u holu škole u ukupnoj površini od 20 m². 2. Poslovni prostor se daje u zakup za posluživanje toplih i hladnih jela i napitaka te bezalkoholnih pia na vrijeme od 5 godina. 3. Poetna minimalna cijena mjesene zakupnine je 1.200,00 kuna. 4. Rok za dostavu ponuda je 11. 2. 2009. do 12 sa. 5. Ponude se dostavljaju poštom ili predaju osobno u tajništvo škole s naznakom “Ponuda za zakup, ne otvara“. 6. Najpovoljnijom ponudom smatrat e se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natjeaja sadrži i najviši iznos zakupnine. 7. Sudionici natjeaja bit e pismeno obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude. 8. Škola je ovlasna ne prihva ni jednu ponudu, odnosno poniš natjeaj bez obrazloženja. 9. Prijave koje nisu podnesene u roku te koje nisu potpune nee se razmatra. 10. Ponuda za natjeaj mora sadržava osnovne podatke o ponuditelju, rješenje o upisu u sudski registar odnosno odobrenje za rad za ziku osobu i ponueni iznos mjesene zakupnine. Obavijes o prostoru koji je predmet zakupa mogu se dobi na telefon 040 395 302.


INFORMAC=JE

3. veljae 2009.

49 TUŽNO SJEANJE na dragu mamu

MILICU IGREC 02.02.2008. – 02.02.2009. Bog je vidio da si umorna, zagrlio Te oko ramena i ťapnuo Ti: Poi sa mnom. Tvoja duťa s anelima mirno spava, sve dok nas ima, Şivjet eť Ti s nama. OŞaloťeni sin Stjepan i snaha Smiljana

TUŽNO SJEANJE na voljenu

MILICU IGREC ro. Habuť iz ukovca 02.02.2008. – 02.02.2009.

ME IMURSKA ŽUPANIJA, OP INA STRAHONINEC JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OP INE TEGRA d.d., akovec, Mihovljanska 70, raspisuje

NATJEAJ

za prijem u radni odnos RUKOVODITELJ NABAVE Uvje: - VĹ S ili VSS graevinskog ili ekonomskog usmjerenja - Akvno poznavanje stranog jezika u govoru i pismu (engleski i/ili francuski) - Poznavanje rada na raunalu (Excel, Word, Power point, Internet) - Posjedovanje vozake dozvole „B“ kategorije - Sklonost mskom radu i komunikavnost - Radno iskustvo 3 godine - Prednost imaju kandida s radnim iskustvom na slinim poslovima (poznavanje trĹžiĹĄta graevinskih materijala, nae i nanih derivata) Dokumentacija koju treba priloĹži: - Ĺživotopis - dokaz o zavrĹĄenoj strunoj spremi i dodatnom obrazovanju (diplome i cerka/potvrde) - preslika radne knjiĹžice Prijave za natjeaj dostavi najkasnije do 13.02.2009. godine, na adresu Tegra d.d., 40 000 akovec, Mihovljanska 70, preporuenom poĹĄiljkom ili osobnom dostavom, s naznakom na vanjskom omotu prijave „ZA NATJEAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“.

FILATELISTIKA RADIONICA

Poziv mladim filatelistima Tijekom organizacije niza

ilatelistikih izloĹžbi odrĹžanih u ast obiljeĹžavanja 350. obljetnice dolaska franjevaca u akovec ukazala se potreba za sustavnim radom sa mladim ilatelistima i svima drugima koji Ĺžele sakupljati poĹĄtanske marke i baviti se ilatelijom. U organizaciji {ranjevakog samostana u akovcu i H{D “Zrinskiâ€? akovec poinje sa ra-

dom ilatelistika radionica pod strunim vodstvom dugogodiĹĄnjih ilatelista. Prva e se ilatelistika radionica odrĹžati u subotu 7. veljae sa poetkom u 10 sati u prostorijama {ranjevakog samostana u akovcu. {ranjevaki samostan i H{D “Zrinskiâ€? pozivaju sve mlade koji se Ĺžele baviti ilatelijom da nam se pridruĹže. (SZ)

OBJAVLJUJE OGLAS O JAVNOJ RASPRAVI

o prijedlogu Detaljnog plana ureenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu Na temelju lanka 84. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (NN br. 76/07), u daljnjem tekstu Zakona, Poglavarstvo Opine Strahoninec na svojoj 29. sjednici odrĹžanoj 27.01.2009. godine utvrdilo je prijedlog Detaljnog plana ureenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu za javnu raspravu. Javna rasprava o prijedlogu DPU u trajanju od 30 dana poet e 8 dana od dana objave u dnevnim novinama, tj. trajat e od 06.02. 2009. do 07.03.2009. godine.

ProĹĄla je duga godina otkad si nas napustila. Svima koji te u srcu nose neizmjerno nedostajeĹĄ. Zauvijek tvoji: sin Josip, snaha Jelena, unuke Jasmina i Milica s obiteljima

SJEANJE na dragog

JOSIPA IBRAHIMOVIA iz Gornjeg HraĹĄana 2.2.2001. - 2.2.2009. Dobrota, ljubav i briga kojom si nas darivao, Ĺžive u naĹĄim srcima kao vjena uspomena. Tvoji: zet Ljudevit, unuci Goran, Bojan i SaĹĄa s obiteljima

Javni uvid u Prijedlog DPU, mogu je u prostorijama Opine Strahoninec radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sa.

IN MEMORIAM Javno izlaganje odrŞat e se dana 17.02.2009. godine u 17.00 sa u prostorijama Uprave Opine Strahoninec. Pisana oitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog DPU dostavljaju se do zavrťetka javne rasprave na adresu nositelja izrade DPU – Jedinstveni upravni odjel Opine Strahoninec, Dravska 1,40000 akovec

ŽELJKO BRANILOVI 2.2.1980. – 2.2.2009. S ljubavlju i tugom

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OP INE STRAHONINEC

Novi Feromont d.o.o. Kolodvorska bb 40320 Donji Kraljevec info@noviferomont.hr

Raspisuje natjeaj za radno mjesto

Referent nabave Podruje djelovanja: - korespondencija sa dobavljaima - praenje skladiĹĄnog poslovanja PoĹželjno: - poznavanje rada u MS Oce - VĹ S ili VSS ekonomskog smjera - min. 2 godine radnog iskustva u nabavi - poznavanje njemakog ili engleskog jezika - vozaka dozvola B kategorije Natjeaj je otvoren do 18.02.2009.

Tvoja obitelj

IZ MATINOG UREDA RO ENI T' ST'HI', ki Ines i Zorana; S'D' Ĺ UĹ , ki SnjeĹžane i Slobodana; IV' {'K'Ĺ , sin Ivane i Dalibora; L' Ĺ 'I&, ki Suzane i Davorina; SV KKLI, sin `aje i SaĹĄe; 'LKS'D' Ĺ UĹ , ki Suzane; ''`'I' G'B'T, ki Senke i Vlatka; T' H'BI', ki Darije i ikole; D' D'VID, ki Brigite i Zlatka; `'TILD' VL'HK, ki BoĹĄke i gnjena; ' `'GD'L' Ĺ Ĺ T'|, ki Katarine i Dragutina; KI' P'SL, ki enate i Damira; `'TI 'LĹ V|, sin `ilene i `arina; `IL S`LKVI&, sin elene i `arka; IV' S'BL, sin Kristine i DraĹžena; LUK' V'I&, sin Bernarde i Stjepana; IKKI I L'' LVK, keri Sandre i 'ndrije; SI`' Ĺ UĹ , ki Ljiljane i Ivana (akovec). VJENANI Lidija Lepen i 'nelko agrajsalovi, ajka BaĹĄa i Darko Baka, Iva `artinjaĹĄ i Soni Vadlja (akovec); ovela rĹĄuĹĄ i Dejan Balog, ada Horvat i Ljubomir rĹĄoĹĄ, asna Horvat i `laden

ršuš, Zdenka ršuš i `atjaš Horvat, Vlatka ršoš i Zlatko Posel (edeliše); Željka Krajai i Saša Lovrek (Štrigova). UMRLI `arijan `ihalovi r. 1956., elena Vuruši ro. `edlobi r. 1931., Štefanija `ihoci ro. `okošak r. 1920., osip Vabec r. 1930., 'ntun `ikec r. 1929., ada Barat ro. `atoša r. 1942., Zlata admani ro. mrlec r. 1923., {ranciška `urk ro. Blažon r. 1926., `arija Kanižaj ro. `usta r. 1932., Ivan Drk r. 1937., Ivan ibari r. 1953. (akovec); |ecilija Dodlek ro. Kolari r. 1936. (Dekanovec); Ivan {uš r. 1932., 'ndrija Horvat r. 1947., Katarina Virovec ro. |enko r. 1928. (Kotoriba); Šte ica ršoš r. 2008. (`. Subotica); 'nastazija `linari ro. Tomši r. 1926., Katarina Karlovec ro. leti r. 1932., lizabeta {ilipi ro. ovak r. 1928., `arija Levai r. 1920. (`. Središe); 'malija Šolti ro. Šafari r. 1929., {ranjo Žnidari r. 1934., Stjepan Žnidari r. 1951. (edeliše); Zoran Perger r. 1973., Terezija usak ro. Lisjak r. 1921. (Štrigova).


50

Poli_284x190_curve.indd 1

DOBRO JE ZNATI

3. veljae 2009.

1/22/09 1:52:51 PM


3. veljae 2009.

DOBRO JE ZNATI

51


52

DOBRO JE ZNATI

3. veljae 2009.


RAZBIBIGA

3. veljae 2009.

ŠALA mala

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Oj Hrvacka mati nej se plakati… 

tak so vam naši rokometaši, pak, skorom postali prvaki sveta. }ili so istam blizo, faliv jim je sam jeden korak i to on zadji. Nekaj istam slino kak je bilo, pred dve leti, vu Nemakoj. Verjem gda ste nej pozabili kak je naš izbornik (nejbolši na sveto) unda šteuv pobediti Francoze sam zato kajbi postav prvak sveta z vsih deset pobjedi, ali so Francozi niti unda nej meli preve razumjevanja za ervarove želje, tak gda smo unda zgubili i na krajo bili peti. Unda smo z devet pobjedi i jednom zgubom osvojili peto mesto, a ve smo z isto takšim omjerom osvojili srebro. Kuliko vidimo pomalem se smickamo na bole, oem rei vse smo bliže zlatu. Kak gud steška, ali moramo priznati gda so Francozi pak bili spametneši od nas i pak so nas pobedili. Jim je nej bila nikša špot sramota zgubiti od nas vu grupi, a unda so nas pobedili gda je to nejbole trelo. Nebrem nikak razmeti jeli so nas pobedili Francozi ili pak mi sami sebe? ' to kaj pak je naš ervar delav od rokometa, od naših rokometašov i od nas publike to sam još nigdar nej videv. 'k reem gda je delav hormake od nas, verjem gda sam

vam vse rekev, ali nekak si gruntam gda je re hormaki preslaba za vse te gluposti. Sam najempot so se na igrališo našla dva desna krila, &upi i Horvat, z tem gda je latkec Horvatov, nejmenši ovek na igrališo biv naš vanjski puca. nej sam to: na drugoj strani je levo krilo igrav }laž Lackovi, igra šteri je do unda zabiv nejve goli, ali kak levi vanjski, i šteroga so se Francozi nejbole bojali. Kaj nebomo rekli gda je Šprem zahuzav jeno pet-šest zicerov, a naš ervar ga je nej mev z kim zameniti, jerbo mo je Hrvatin biv na tribinaj. Dok so nam Francozi odišli na dva razlike, publika vu dvorani je navijala kak nora, Mirkec je braniv vse kaj se dalo, a naš ervar se zgubiv. Vodiv je deke kak gda se prvipot sev na klupo i kak gda je štev zgubiti: oni igrai šteri so dobro igrali sedeli so na klupi, a oni šteri so celo utakmico nej mogli k sebi dojti, tej so igrali. kaj rei na to vse? Još smo i dobro prešli. Pak dok je francoski trener spaziv Horvata na vanjskomo, a Lackovia na krili neje mogev smeha zmagaditi i kaj se unda udimo kaj je zlato odišlo vu Francusko. nuom, rekli bodete

53

gda so temo pomogli i danski soci. stina je, drukali so za Francoze, ali so oni to delali, onak pomalem, od prve minote, pak smo mi, ipak, deset minot pred kraj meli nerešeni rezultat. ' unda gda se Lino zazabiv, gda je zmešav vse igrae, unda so kola poela juriti doli z brega i vsa je srea kaj smo nej mogli ostati brez srebra. Škoda kaj smo nej odišli do vrha kak smo šteli i splanerali. Nej znati jeli bodemo meli još jeno šanso? Nešterni igrai so svoje rekli, a brzas je i ervar pokazav gda je nej trener za velike utakmice. Francoski trener je napraviv hrmaka od jega, a i od vsih nas navijaov. Škoda, a tak smo se vsi nadjali.

M

inuli tjeden je prinas vu Meimorjo curev sneg. Vu akovco je biv istam mali, a vu bregima je bil malo vekši. Nešterni den je došla teca Franca, gorina soseda od mojega pajdaša Tonija, i donesla nam je glasa gda je vu Svetomo Urbano nacurelo dvajsti centimetrov snega. To mi je nej išlo vu glavo, kak je, ruon, sam vu Svetomo Urbano nacurev nejvekši sneg. Nazovem ja Tonija, šteri je žgajariv vu goricaj,

i pitam ga kuliko je snega tam zaprav nacurelo. Otpovedav mi je gda ga snega okoli deset centimetrov. Unda sam mo sprepovedav kaj mi je rekla jegova soseda Franca z šterom sam se zišev na pijaco. Malo je zakomev, a unda se poev na ves glas smijati. Dok se zmiriv lepo mi je pojasniv zakaj se tak smejav: pak to ti je Francin mož, moj sosed Miška, uveriv sosedo gda je jegovo meunožno guralo veliko dvajsti centimetrov, pak je, z tom merom, soseda Franca snega merila.

V

saki den so nam izbori za lokalne monike vse bliže i bliže, a još se nezna što nam vse bodo kandidati za župana. a ve imamo tri župane: prvi je Željko Pavlicov, šteri je ovak fest deko, ali mo je birako telo nekše slabo, kajbi naši ljudi rekli, hiravo. Tu nam je i vek Perhoov, esdepeovec, šteri bi mogev biti zebrani, ali on beži od toga kak vrag od tamjana. Mladen Križaji je biv jeno 6-7 meseci kandidat za župana od hadezeovci, a dva mesece nazaj so se i on i stranjka vgasnuli. akajo se i vsi ostali, šteri se za ve još skrivakajo, kaj se genejo u boj, u boj za mandat svoj!

Pokus

Žene

Na škotskom sveuilištu profesor pita studente: - 'ko bacim ovaj novi u kiselinu hoe li se rastopiti? - Nee - odgovori student. - Jeste li sigurni u to? - upita profesor. - Naravno da jesam. Kad bi se rastopio vi ga ne biste bacili.

- Što je? – upita muž. - Ništa! – odgovara supruga. - Jesam li nešto krivo rekao? - Ne! - Možda nešto nisam rekao? - Ne! - Možda sam nešto uinio? - Ne! - Možda sam nešto trebao uiniti? - Ne! - Možda sam nešto rekao o neemu što sam uinio, a što nisam trebao uiniti ili sam trebao drugaije uiniti, na nain primjeren tvom shvaanju? - Možda! Muž (pucne prstima): - nao sam!

Daltonist Proe vozaica kroz crveno i zaustavi je policajac: - +ospoo, prošli ste kroz crveno. - 'li ja sam daltonistica - odgovori ona. - Ne brinite, kažnjavam i strance.

Viagra - Koja je najbolja viagra - upita Mujo Hasu? - Tua žena - odgovori Haso.

Potraga Dozivaju Mujo i Haso iz svega glasa Fatu izgubljenu u Frankfurtu. Jedan ih gospodin ukori: - Ne radi se to tako. meni je nestala moja Helga pa sam otišao na policiju i dao njen opis. Visoka, dugonoga, plave kose i velikih grudi. Još je traže. - Pusti Fatu, Huso. demo mi tražiti Helgu - oduševljeno e Mujo.

Na sudu - Jeste li dosad kažnjavani? - upita sudac optuženika. - Jesam - odgovori optuženik. - ašto? - upita sudac. - Lupao sam glavom u zid - odgovori optuženik. - 'li to nije kažnjivo - kaže sudac. - nam, ali nisam lupao svojom - ree optuženik.

Boro - Halo draga, kako si. +dje si i što radiš? - upita muž ženu. - U hrastovoj šumi sam, ležim pod }orom i dobro mi je - odgovori ona. - 'li, otkud bor u hrastovoj šumi? - upita muž. - Dat u ti ga na mobitel pa neka ti sam objasni - odgovori žena.

Bomba Dvojica luaka demontiraju bombu. - ' ako eksplodira? - uznemiri se jedan. - }ez brige. a svaki sluaj imam još jednu - odgovori drugi.

Nevjera Došla plavuša odvjetniku podnijeti zahtjev za razvod braka. - Tue li vas muž, pije li i karta? - pita odvjetnik. - Ništa od toga. - Vara li vas? - pita odvjetnik. - To, to je ono pravo. mamo etvero djece, a dvoje nije njegovo - odgovori plavuša.

Zanimacija - Dragi, idem na itnes - ree žena mužu. - Dragi, idem na aerobik - ree mu drugi dan. - Dragi, idem na jahanje - obavijesti ga trei dan. - nam, draga, konj je zvao ve tri puta - odgovori joj muž.

Superman 7 sati ujutro. Muž dolazi doma i nailazi uznemirenu suprugu u hodniku. Ona: - Nešto si okasnio, Superman? - Mogu ti objasniti. Draga, žao mi je, ali bio sam s klijentima… - … i onda si cijelu no do 7 sati raspravljao, jel’ da Superman? - Ma, pusti me da izgovorim. Uspio sam dobiti novog klijenta za tvrtku, odveo sam ga na inu veeru… - … i to do 7 sati ujutro? Superman, pa koliko me glupom smatraš? - Ma priznajem, išli smo poslije u noni bar nešto popiti, tamo smo bili do 3… - … da, da Superman, do 3. ' što je bilo do 7? No, Superman? - Paaa, otišli smo u plesni klub, no ja sam samo gledao, bilo je dosadno. - Sve OK, Superman, samo si gledao i ekao. Što još trebam vjerovati? - Ma, pusti me da izgovorim i slušaj. Ma, zašto me stalno zoveš Superman? - Samo Superman nosi gae preko hlaa!

To je ljubav avodi Mujo Fatu: - Fato, ljubavi moja jedina, za tebe bih otišao i na kraj svijeta! - Mujo, dragi – uzdahne Fata – a bi li ti meni za ljubav ondje i ostao?!

Crvenkapica Prolazi Crvenkapica kroz šumu, kada se odjednom iza grma zauje promukli, nervozni glas: - Tko to ide? - Crvenkapica. - Kamo ideš? - dem bakici. - ' što joj nosiš? - Kruha, šunke, vina… - što još? - Kolaa i peciva. - Pogledaj imaš li možda i malo toalet papira…

Jadanje Jada se Mujo Hasi: - Noas oka nisam sklopio. Samo sam se okretao, sad na jednu stranu, sad na drugu stranu. tako cijelu no. }ilo je za izluditi! ' Haso mu mudro odgovori: - E jesi mi neki udan, Mujo. Pa ni ja ne bih oka sklopio da sam se cijelu no vrtio...

Zanimanje - }iti ili ne biti? - upita Mujo – Što ti misliš Haso? - }iti ili ne biti? ', što to? - upita nazad Haso. - Pa lopov, a što drugo? - Ma bolje biti politiar, isto je, ali je plaa dupla!


V%%~A P ~‚A

54

3. veljae 2009.

PROGNOZA VREMENA za iduih 7 dana

PREGLED VREMENA od 26. sijenja do 1. veljae

Iduih dana sve toplije

Snijeg zabijelio Meimurje

VREMENSKA SLIKA: Joť jedna sredozemna ciklona ovog e nam tjedna najprije donijeti malo snijega, zatim kiťu, a u drugoj polovici tjedna na svoje e doi ljubitelji toplijeg vremena. Naime, od etvrtka oekujemo osjetno zatopljenje s kojim bi se temperatura zraka mogla popeti i do 15 Celzijevih stupnjeva! Dah proljea usred zime, reklo bi se. Vjerojatno ne zadugo. VREMENSKA PROGNOZA: Danas e vrijeme obiljeŞiti oblaci i povremena slaba kiťa koje e biti uglavnom ujutro, kad moŞe biti i snijega, osobito u gornjem Meimurju. Popodne i naveer posvuda e oborine biti u obliku kiťe. Vjetar veinom slab istonih smjerova, a najviťa dnevna temperatura izmeu 3 i 5 Celzijevih stupnjeva. Povremene kiťe bit e joť i u srijedu ujutro. Prema podnevu posvuda bi trebala prestati, a popodne su uz smanjenje naoblake mjestimice mogua i sunana razdoblja. Uz veinom slab vjetar sjevernih smjerova temperatura zraka bit e malo viťa nego u utorak – jutarnja oko 2°C, a najviťa dnevna od 5 do 7 Celzijevaca. U etvrtak e dan obiljeŞiti naglo zatopljenje! Razvedravanje,

Vrijeme u posljednjem sijeanjskom tjednu obiljeĹžila je prostrana i dugoĹživua sredozemna ciklona koju je Crometeo tim nazvao Oksana. S njom je proĹĄlog utorka najprije poela jaka kiĹĄa koja je uz pad temperature zraka ubrzo preĹĄla u snijeg koji je u nekim dijelovima Ĺžupanije bio vrlo gust. NajviĹĄe je problema uzrokovao VaraĹždinskoj Ĺžupaniji gdje su brojni domovi ostali bez elektrine energije. Visina snijega bila je vrlo neujednaena pa je pri-

mjerice okolica Ĺ trigove u gornjem Meimurju “zatrpana“ s viĹĄe od 30 cm, akovec je mjerio izmeu 5 i 10, a okolica Preloga ak i manje. Snijeg je povremeno padao sve do kraja tjedna pa se njegova visina na tlu ponegdje malo i poveala, no zbog temperature zraka malo iznad nule u veini se krajeva polako topio. Na kraju ovog pregleda dodajmo da je sijeanj u Meimurju bio hladniji od prosjeka, a i oborina je bilo viĹĄe.

Stisla ruska zima sunana razdoblja i umjeren jugozapadnjak bit e “krivci“ za porast temperature na vrijednosti izmeu 9 i 12 Celzijevih stupnjeva. Nakon hladnog i oblanog sijenja ova najava e vjerojatno mnoge obradovati. JuĹžina, iznadprosjena toplina i pad tlaka mogli bi u petak i subotu ljudima osjetljivima na promjene vremena uzrokovati zdravstvene probleme. ak e i jutarnja temperatura zraka posvuda biti iznad nule, a najviĹĄe dnevne vrijednosti mogle bi mjestimice porasti i do 15 Celzijevih

stupnjeva! Bit e dosta oblaka, ali izmeu njih e se povremeno probijati sunce. U subotu ponegdje moŞe pasti vrlo malo kiťe. Bit e vjetrovito uz umjeren, mjestimice i pojaan jugozapadnjak! Nedjelja nosi povratak u veljau i vrijeme primjereno njoj – oekuje nas jae naoblaenje, s njim i kiťa. Vjetar e okrenuti na umjeren i pojaan sjeverac s kojim e doi osjetno hladniji zrak. Stoga bi krajem dana i u noi na ponedjeljak kiťa mogla okrenuti na snijeg i tako okonati trodnevno razdoblje iznadprosjene topline. Zbog daljine prognostikog razdoblja ova najava nije sasvim sigurna, ali je vrlo izgledna. Poetak novog radnog tjedna donio bi nam postupno smirivanje vremena, ali uz temperaturu zraka primjereniju veljai. (prognoza izraena 2.2. u 10h)

Kad nee kod nas, hoe u Rusiji! Moskva je prvog dana veljae doŞivjela najniŞe temperature zraka ove zime, nakon prodora hladnog sibirskog zraka. U nedjeljno jutro izmjerena je temperatura od -24°C, a najviťa dnevna se poslijepodne popela tek do -17°C. Naravno da takve temperature za Moskvu nisu neuobiajene. Viťe je bio neuobiajen njihov izostanak u dosadaťnjem dijelu zime. Do danas je najniŞa minimalna ovozim-

ska temperatura u Moskvi iznosila -19°C. S istoka Europe se ovog vikenda ta hladna zrana masa preko srednje Europe premjeťta na zapad. Istovremeno jaa ciklona zapadno od Portugala i ťiri se prema sjeveru. Ta je kombinacija u ponedjeljak u veem dijelu Velike Britanije dovela do najobilnijeg snijega ove zime, a u naťim e krajevima ovakav raspored atmosferskih sustava uzrokovati izraŞenu juŞinu i zatopljenje.

METEOROLOŠKI KALENDAR - 3. veljae. 1929. god. u akovcu izmjereno -35,5°C - 4. veljae 1929. god. u Gospiu dosad najniŞa izmjerena temperatura u Hrvatskoj od -36,0°C - 7. veljae 1973. god. u Zagrebu je zabiljeŞen vrlo nizak tlak zraka od 957,1 hPa

SnjeĹžna idila u blizini Graza (fotografirao Daniel Loretto)

BELICA

Ĺ˝upniku Vinku estitali imendan Kao i prethodnih godina, tako je i ove 2009. godine preasni Ĺžupnik Ĺžupe Belica Vinko Halovani u krugu svojih najbliĹžih suradnika, lanova Odbora i Crkvenog zbora proslavio svoj imendan (21. sijenja, a uoi 22. sijenja). Uz prigodne imendanske pjesme kao ĹĄto je pjesma â€œĹ˝ivio nam puno ljetaâ€?, koje su uz pratnju belikih tamburaĹĄa otpjevali lanovi Ĺžupnog zbora i svi prisutni, proslava je nastavljena uz prigodne estitke i kvalitetni lovaki gulaĹĄ, te druge vrste jela i nezaobilazni domai kola “z rehima i makomâ€?, a ĹĄto su sve, naravno, pripremile poznate belike kuharice. estitkama se pridruĹžio i beliki opinski naelnik Zvonimir Taradi. (tn,J)

Veleasni Vinko i poznati poduzetnik Mesarek koji je u svoje i ime LD-a “Fazan� iz Dekanovca pripremio jelo na lovaki (Veleasni veli na uho: Deki, fala! Jako je fino!)

Ni igla ne bi stala, toliko je ljudi bilo

SVETOMARTINSKO VINCEKOVO na Vencu

Petstotinjak ljudi probudilo trsove i brajde

Dio uzvanika na proslavi imendana

HKUU Sveti Martin i Turistika zajednica Sveti Martin na Muri u nedjelju 25. sijenja organizirali su tradicionalno Vincekovo pjeĹĄaenjem iz srediĹĄta Svetog Martina na Muri u Ĺžupni vinograd na Vencu u GradiĹĄaku. Na startu je bilo tristotinjak ljudi, a usput se koloni pridruĹžilo dvjestotinjak ljudi koji su uz pjesmu i huĹĄkanje dopjeĹĄaili do cilja na Vencu. Na najviĹĄem svetomartinskom brijegu obred obrezivanja i ĹĄkropljenja trsa obavili su Valentin Saka i veleasni Ivan Herceg, uz glazbenu pratnju KUD-a “KaĹĄtelâ€? iz Pribislavca. U kuhanju vina, aja i kobasica te posluĹživanju i pospremanju uz KUD svoj doprinos dali su i UVDDR, Ĺ RD “ikovâ€?, DVD Sveti Martin na Muri i drugi. (S. Mesari)

Za dobar urod Ĺžupnik i Saka zamijenili uloge


DOBRO JE ZNATI

3. veljae 2009.

Varaždinska 12a 40305 NEDELIŠE tel: 040 823 023 - fax: 040 823 005

SATELITSKA I ZEMALJSKA OPREMA Dreambox DM 800 HD PVR HD prijemnik univerzalni ita kartica

AKCIJSKE CIJENE DVB-T PRIJEMNIKA Digisat T133C2SR Triax TR 500 HD

NO

VO

!

KVALITETNA MEIMURSKA VINA

[ [ [ [ [ [

Urbanska kapljica Žuti muškat Rajnski rizling Graševina Zeleni silvanac Chardonnay

Distribucija i montaža Total TV opreme

info@kerman.hr

www.kerman.hr

55


TOPLICE SVETI MARTIN

DRŽAVNO PRVENSTVO U BADMINTONU

Seniorska bronca i juniorsko zlato

Rijeanka Franiškovi državna prvakinja u šahu

Bronca za akoveki par Zadravec-Vlahek

www.mnovine.hr

3. veljae 2009. SJAJNI REZULTATI s EP-a u karateu

PREDSMOTRA Meimurske popevke u Donjem Kraljevcu

Pljesak za svaku izvedbu U sportskoj dvorani OŠ Donji Kraljevec održana je u subotu predsmotra Meimurske popevke. Struni žiri odluio se za sedamnaest izvoaa, od kojih je veina nastupila s dvije pjesme, odnosno vokalne izvedbe. Organizator predsmotre, KUD opine Donji Kraljevec, ove je godine uredio pozornicu kao željezniku postaju, što je priredbi dalo poseban šarm, s malim vlaki-

em, prugom, pa i željezniarom koji je pustio vlak, odnosno predsmotru u promet. Predsmotru je otvorila ženska pjevaka skupina KUD-a opine Donji Kraljevec s popevkama “udaj nas je bilo v Kralevci pri cugu” i “Da smo se peljali” uz pratnju tamburaša, a potom je Lidija Kramar iz Svetog Jurja u Trnju izvela manje poznatu popevku “Suha rozgva”.

Nikolina - Nina Romi iz Zagreba nastupa uz pjesmu “Zvira voda iz kamena”

Ženska pjevaka skupina zbora “Josip Slavenski” - djevojke koje gledaju prema dolje ekaju na svoju dionicu, one uzdignute glave pjevaju Ženska pjevaka skupina HKUD-a Gorian nastupila je s popevkama “Meimurje malo” i “Nemrem dože ovu žalost v srcu nositi”. Mladi Filip Hozjak, lan KU-a “Seljaka sloga” Prelog solistiki je otpjevao “Zletel mi je ftiek” i “Snoka sam si fukal” te zasluženo dobio pljesak publike. Nikolina - Nina Romi iz Zagreba uz pratnju na gitari i klavijaturama otpjevala je “Zvira voda” na jedan drugaiji nain, a mlada ženska pjevaka skupina zbora “Josip Slavenski” popevku “Dej mi Bože oi sokolove” uz zanimljiv scenski nastup i pljesak publike. Cecilija Merka iz Domašinca otpjevala je popevke “Sedamnaje-

stom leti sam se zaruila” i “Se po tihoj noki spi”, a ženska pjevaka skupina Zbora umirovljenika Prelog popevke “Komaj akam kaj nedelja dojde” i “Da bi bor da bila v gornjm kraju kmica” uz pratnju tamburaša iz Preloga. Ve poznata meimurskoj publici, Dunja Knebl iz Zagreba na svoj je osebujni nain otpjevala popevke “Rožmarin je precvel”, “Na dunajskom mostu” i “Štimala se majka”. Ženska pjevaka skupina Palovanke nastupila je s poznatom pjesmom “Dobr veer ma mamica” te manje poznatom “Tee bistra voda”. Karolina Žvorc iz Nedeliša predstavila je na lijep nain manje poznate popevke

“Kak lepo je iti” i “Veer”. Mješovita pjevaka skupina Soboanci izvela je uz pratnju sobokih bandista popevke “Da nam pak dojde to vreme” i “Meimurje, kak si lepo zeleno”. Katarina Toplek i Pjevaki zbor “Josip Vrhovski” iz Nedeliša nastupili su s poznatim popevkama “Vehni, vehni ijolica” i “Oj vulica, kak si lepa” uz duži pljesak publike. Ženska pjevaka skupina KUD-a “Katruže” iz Ivanovca otpjevala je pak manje poznate popevke “Cveti meni šipek ruža” i gotovo nepoznatu “Dimo ženi moja ki”. Emina Boži iz Makovca nastupila je s popevkama “Cveti meni šipek ruža” i “Stal sam

Sve po starom ... Vrijeme je prošli tjedan bilo pravo zimsko. Pahulje su padale više - manje cijelo vrijeme, pa se tako cijeli grad zabijelio. Savršena je to bila prilika da se tu bjelinu oživi veselim i žarkim bojama, no, na žalost, ništa od toga. I prošli smo vas tjedan “špotali”, ali oito badava. M razumijemo da je hladno, mokro i da stalno nešto pada, ali barem onda uzmite kapu koja razbija monotoniju ili kišobran, koje je barem lako nabaviti u

svim bojama i uzorcima (iznimka je gospoa s crvenim umbrelama). S obzirom na to da u gradu oito vlada pomanjkanje modnih ideja, dat emo nekoliko savjeta: ove zime u modi je ljubiasta boja i sve njene varijacije. Nose se suknje s cvjetnim uzorcima, šarene i velike torbe i velike ogrlice koje možete nositi preko kaputa. Apsolutni su hit debele najlonke ili tajice s uzorkom u kombinaciji sa suknjom ili haljinicom.

se ja v jutro rano”, uz glazbenu pratnju obitelji Grahovec iz Makovca. Nada Žvorc iz Nedeliša otpjevala je popevke “Znaš ti golob” i “Posadi mi šipek ružu”, a ženska pjevaka skupina KUD-a “Ivan Musta Kantor” iz Svete Marije popevke “Jarebica, lepa ftica” i “Kak je lepo životi v Meimurju” uz pratnju tamburaša. Brojna publika je svaku izvedbu nagradila pljeskom, a žiri e odluiti tko e nastupili na inalnoj izvedbi Meimurske popevke. U žiriju ovogodišnje popevke jesu: dr. Stjepan Hranjec, prof. Branimir Magdaleni, prof. Dragica Karolina Šimunkovi i prof. Miroslav Novak. (J. Š.)

Međimurske novine 700  
Međimurske novine 700  

međimurske novine 700

Advertisement