Page 1

UDRUGA uzgajivača svinja Međimurja

Na studij tri puta više brucoša nego 90-ih

Priredili praznik mesa z tiblice

str. 3

TREND u Međimurju

Cirkovljan strahuje od havarije str. 8 nasipa www.mnovine.hr

str. 11

ZLATKO HORVAT, predsjednik VMO-a

Godina XIV. Broj 688.

INOVA 2008. U NEDELIŠĆU najuspješnija do sada

^akovec, UTORAK, 11. studenog 2008.

Cijena 6 kuna

PROSVJED UČENIKA u Gospodarskoj školi

ZAR JE TRAKTOR VAŽNIJI OD NAS?

str. 7

Prikazano preko 200 izuma U ŠENKOVCU poginuo 39-godišnjak

Vozač pobjegao s mjesta nesreće

TEPEŠIJA PO ME\IMURJU

MIKLAVEC

Duplerica

str. 6

u ovom broju

str. 2

RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL:

65

METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822


AKTULNO

2

11. studenog 2008.

PROSVJED UENIKA u Gospodarskoj školi – traže ureene svlaionice

ISTI PROBLEMI naselja Štefanec i Križopotje

Nepoštivanje volje veine Vladimir Holeti, vijenik HS-a, na aktualnom satu Skupštine Meimurske županije skrenuo je pozornost na sudbinu dva meimurska naselja, Štefanec i rižopotje. - vih dana pratili smo pokušaj naselja Štefanec da izae iz sastava opine Mala Subotica i da se prikljui Gradu akovcu, rekao je Holeti. - sobno nisam zainteresiran da podržim bilo koju opciju, osim što imam naelni stav da bi volju veine trebalo uvažavati bez obzira o kojem se pitanju radi. Pitam se, meutim, hoe li se na tome stati ili e netko na svoju ruku i mimo usvojenog zakona ‘preseljenje’ ipak izvesti. Moja nesigurnost temelji se na jednom slinom sluaju, gdje ni nakon više od dvije godine, dakako, na osnovi donesenog zakona, novo upravno teritorijalno ustrojstvo nije provedeno. e samo da to nije uinila opina, ve ni red Državne uprave u Meimurskoj županiji. Hrvatski sabor je na sjednici od 13. srpnja 2005., dakle, prije više do dvije godine, donio Zakon o podrujima županija, gradova i opina, koji kao prilog sadrži spisak opina i naselja koja im pripadaju i gdje je za opinu Gornji Mihaljevec navedeno da je ini i naselje rižopotje. srpnju ove godine dobili smo pred sjednicu Skupštine brošuru koja se naziva “Meimurska županija u brojkama”, iji je izdava red Državne uprave u Meimurskoj županiji. a stranici 19. pod poglavljem pravno - teritorijalni ustroj rižopotje je izostavljeno iz opine Gornji Mihaljevec. ada e red i pina Gornji Mihaljevec provesti važei zakon, zapitao je Holeti. (BM)

Što je školi bitnije - novi traktor ili dobrobit djece? “Svi smo mi Bendžo!”, “epravda nas istjerala van, pa zato nisi sam!” i “Samo se bori za naša prava!”, samo su neki od napisa na brojnim transparentima koji su osvanuli u rukama uenika u holu Gospodarske škole u petak ujutro kojim su dali podršku predsjedniku enikog vijea. enici su izašli prosvjedovati protiv škole koja im ve dvije godine odbija osigurati adekvatne svlaionice za praktinu nastavu koja se odvija u Mihovljanu na podruju bivših staklenika G-a Meimurja, ali ujedno i iskazati potporu Benjaminu kalecu, predsjedniku enikog vijea, koji se drznuo poduzeti nekakve konkretne korake prema tom rješenju. Prosvjed je zatekao nespremnog samog Benjamina, jer nije znao za njega, no svejedno nam je ispriao zbog ega je uope došlo do cijele ove situacije: - Dvije godine ravnatelja ispitujemo kad e se srediti te svlaionice u kojima su uvjeti katastrofalni, propuh, rupe su na krovu, higijenski uvjeti su loši... Prošle godine ravnatelj je obeao da emo prostore dobiti u novom plasteniku, no to se izjalovilo, pa nam je reeno da e to biti poetkom idue školske godine. Sada

je i to prošlo, a od svlaionica ništa. ad sam ravnatelja pitao, rekao je da e prostorije biti u stakleniku, da bismo sad dobili odgovor da e svlaionice biti u nekakvoj garaži. Svi smo u enikom vijeu bili jako ogoreni i zato sam poslao upit na Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa koje je odgovorilo kako nije detaljno propisano kako bi trebale izgledati svlaionice ili uvjeti na praktinoj nastavi. akon toga obratili smo se proelnici Dijani Pahek - ovai, i uputili joj peticiju vezanu uz ovaj problem. I ona se slaže, kaže kalec, kako su prioritet odgovarajue svlaionice, a tek onda kupnja novog traktora. pravo je zato Pahek - ovai Gospodarskoj školi uputila dopis u kojim se traži da škola, s obzirom na to da raspolaže vlastitim prihodima, u što kraem roku dostavi prijedlog rješenja za primjerene svlaionice. Prijedlog rješenja treba sadržavati i nain i rok izvedbe novih svlaionica te projekciju troškova.

Prioritet je traktor S prosvjednicima se u školi suoio ravnatelj Vladimir Masten, te im dao odgovor na peticiju koji e ujedno proslijediti i na Županiju.

Sueljavanje ravnatelja Vladimira Mastena i Benjamina Tkaleca

t

Uenici Gospodarske škole došli su iskazati potporu Benjaminu Tkalecu, predsjedniku Uenikog vijea njemu stoji kako su na vrhu popisa prioriteta škole - prilagoavanje prostora za povean broj uenika koji e se javiti nakon prelaska svih prometnih zanimanja iz IŠ-a u Gospodarsku školu. Drugi prioritet je obnova mehanizacije, tonije traktor vee snage, jer je postojei star 13 godina i predstavlja moguu opasnost. ek su na treem mjestu svlaionice. - Znamo da uvjeti u svlaionicama nisu primjereni, ali do sada su zadovoljavali osnovnu potrebu jer jednostavno drugaije i nije moglo. Rješenje ovog problema postii e se izgradnjom garažnog prostora za kamion. sklopu garaže koju namjeravamo podignuti montažnim panelima predviamo i izgradnju garderoba. Materijal od kojeg e se ovo izgraditi omoguit e lakše održavanje higijene, išenja, jer e biti potpuno odvojena od ostalog prostora, moi e se zatvoriti, što sada nije sluaj u postojeim svlaionicama, kazao je na prosvjedu Masten.

Uenici nisu kompetentni Sredstva koja namjeravaju trošiti po prioritetima, škola je dobila veinom na natjeajima raznih ministarstava i E . renutno raspolažu s 300.000 kuna, a prioritet je nabavka traktora u procijenjenom iznosu od 230.000 kuna. ako Ministarstvo poljoprivrede vraa 40 posto vrijednosti od nabave kao poticaj za kapitalne investicije u poljoprivredi, vratit e im se nekih stotinjak tisua kuna. ih 200.000 kuna dalje e uložiti u gradnju garaže i garderoba, a taj bi novac trebao biti dostatan s obzirom na to da je ve postavljena elina konstrukcija. toku idue godine škola e dobiti još 100.000 kuna za opremanje tih prostorija. - enici nemaju dovoljno spoznaja ni kompetencija za rješavanje ovih problema, njihove su želje legitimne, ali ne mogu odluivati o prioritetima jer ne poznaju cijelu

situaciju. d poetka smo okrenuti sebi i nastojimo rješavati ovaj dio prema svojim mogunostima. Svjesni smo da uvjeti nisu kakvi bi trebali biti i imamo u planu taj dio poboljšati u iduoj godini. Ipak, ne mogu a da ne kažem da ovu peticiju shvaam kao mladenaki hir i želju za isticanjem “liderstva i revolucionarnih ambicija mladih koji odrastaju”, stoji na kraju odgovora ravnatelja Mastena. akon oitovanja obiju strana, i ostali su se uenici pitanjima ukljuili u diskusiju. Posebno je zabrinula izjava jedne uenice koja je kazala kako po svlaionicama “tre miševi i štakori”, na što je ravnatelj samo kratko odgovorio kako je “prije stanje bilo još puno gore”. Pitamo se kako je onda prije sve izgledalo, zašto se toliko dugo eka i što bi se zapravo moralo dogoditi da bi se uenicima osigurao uredan i sanitaran prostor. Što je Gospodarskoj školi bitnije - novi traktor ili djeca koja polaze školu? (mn)

Meimurci razoarani zdravstvenom reformom Prošli je tjedan predstavljen prijedlog zdravstvene reforme prema kojoj e participaciju od 15 kuna plaati svi, osim djece i trudnica. o, umjesto tih 15 kuna za svaki preAnketa “Pod vurom” Dragutin Mavrin, Turiše - e svia mi se ovo poveanje participacije jer ne znam hoe li se time poboljšati stvari u zdravstvu. Žena i ja plaamo participaciju, ali kad trebamo kakvu uslugu to moramo privatno dodatno platiti. Baš sam sa ženom bio u Zagrebu na noj klinici i naruili su je tek sredinom 2009. godine. S obzirom na to da ne može toliko ekati, morat e ii u privatnu kliniku gdje e pregled morati dodatno platiti.

gled, graani mogu odabrati policu dopunskog osiguranja koja e za veinu iznositi 80 kuna. Veina Meimuraca nije oduševljena ovom reformom. Iako su se slo-

žili da e uvoenje participacije od 15 kuna najviše ražalostiti umirovljenike, slažu se da e i ostali graani osjetiti ovaj udarac po njihovom džepu. ao da dosadašnjih 10 kuna nije

Matilda Kofija, akovec - Smatram da ovo poveanje participacije na 15 kuna nije u redu. Mišljenja sam da e se time samo naštetiti graanima koji e sada morati još više novca izdvajati za zdravstvo. ime se nee ništa promijeniti u zdravstvu, ništa dobro nee proizai iz toga. Mislim da e sve ostati po starom, iako se govori da bi se time zdravstveni sustav trebao poboljšati. Nada Ganzer, akovec - Mislim da ova reforma najviše žalosti umirovljenike, iako smatram da nikome nee donijeti nešto pozitivno ili dobro. ao da dosadašnjih 10 kuna nije bilo dovoljno, nego emo sad plaati 15 kuna. Razoarana sam tom reformom jer se nisam nadala tome. Mislim da je taj potez samo udar po džepu graana, a da se standard zdravstva nee osobito poboljšati.

bilo dovoljno, nego e sad plaati 15 kuna, kazali su. Meutim, smatra se da je u redu da ljudi s veim plaama izdvajaju i više novca za zdravstvo, kako je i predloženo. I dok jedni sma-

traju da se time u zdravstvu ništa nee promijeniti, drugi su mišljenje da bi se standard zdravstva mogao poboljšati, ali samo ako e novac ii u pravom smjeru. (H. Zear)

Josip Kutnjak, akovec - Smatram da je zdravstvo jako “bolesno” i treba nešto napraviti u tom smjeru. Hoe li ova reforma donijeti nešto dobro ili ne, iskreno ne znam. Vjerojatno e za one koji imaju malo ova reforma biti negativna. adam se da e taj novac ii u pravom smjeru, kako bi se neke stvari u zdravstvu poboljšale.

Dragutin Bogdan, Vrhovljan - Mislim da ova reforma u zdravstvu nije dobra za nas graane. isam baš siguran da e se time zdravstveni standard poveati, ali znam da e graani inancijski osjetiti ovu promjenu. ajviše e ispaštati oni koji imaju najmanje, tako da u tome ne vidim ništa pozitivno.

Zvonko Biškup, Žiškovec - Mislim da nije u redu da se za umirovljenike uvodi ta participacija, bez obzira na njihove male ili velike mirovine. Smatram da e oni najviše ispaštati. redu je da ljudi s veim plaama izdvajaju i više novca za zdravstvo. vim uvoenjem participacije od 15 kuna mogao bi se poveati standard zdravstva, ali bojim se da e taj novac, na žalost, nai neke krive putove. (H. Zear, foto: Vrzan)


AKTULNO

11. studenog 2008.

PRIJEDLOG zdravstvene reforme

Napokon smo i u Meimurju shvatili važnost obrazovanja

Poskupljenje zdravlja

Studije upisuje tri puta više brucoša Gdje oni vide svoju bolju budunost?

Ponekad se ini da poruke teško dopiru do onih kojima se šalju i da se stvari presporo mijenjaju. Pri tom mi je na pameti loša obrazovna struktura Meimurja i premali postotak visoko obrazovanih. a se tema kao žvakaa guma razvlaila bezbroj puta kroz novinske retke, razne prigode, skupove. I je li od toga bilo koristi? Do kraja devedesetih godišnje je na studije odlazilo izmeu 700 do 800 studenata iz Meimurja. Situacija se znatnije poela popravljati dvije tisuitih, posebice pak zadnjih pet - šest godina kada, prema procjenama o broju stipendija i anketama o zainteresiranima za korištenje subvencije za prijevoz studenata, broj novih studenata popeo se na brojku od preko dvije tisue do dvije i pol tisue studenata godišnje, pri emu nema potpunih podataka o studentima koji se u kasnijoj životnoj dobi odluuju za studije uz rad, pa je ta brojka vjerojatno još i dosta vea. procjeni broja studenata pomogao nam je Dragutin Golubi, viši struni referent iz pravnog odjela za prosvjetu u Meimurskoj županiji. Prvi smo cilj, poveanje broja studenata, postigli, no kljuno je pitanje gdje oni završavaju. a žalost, nema preciznih statistika koliko se njih vraa u Meimurje i koliko to poveanje doprinosi gospodarskom razvitku Meimurja. ek iz raznih odjava studenata, te obveza koje proizlaze iz povrata stipendija, vidljivo je da se studenti u velikom broju ne vraaju, nego da

ostaju tamo gdje su završili obrazovanje.

Meimurje izvozi svoju pamet, jer je nema gdje zaposliti Meimurski problem je u tome da izvozi svoju pamet u druge regije. dnosno da su za našu razinu gospodarstva ti kadrovi preobrazovani. e postoje radna mjesta za njih. o je primijetio prošli tjedan na obilježavanju Dana Zavoda za zapošljavanje i Vladimir Zebec, proelnik Podrune službe u akovcu. Izdvajamo njegovo mišljenje, jer se radi o ovjeku sa strane, a Meimurci su poznati po tome da im je mišljenje sa strane važnije od toga što misle sami o sebi. - Meimurje ima izuzetno kvalitetne kadrove, jake ljude, meutim, problem je što se meimurski kadrovi po završetku studija ne vraaju, što je velika šteta, primijetio je Zebec, te dodao da bi bilo potrebno uvesti neke stimulativne mjere koje bi ih vraale. Smatra da davanje stipendija nije dovoljno. - aime, po završetku studija, unato svojim visokim kvali ikacijama, posao im ne možemo dati jer ga nema i oni odlaze tamo gdje su se školovali, kaže Zebec.

Bespredmetno je pitati se je li od toga bilo “hasna”. “Hasna” je bilo na osobnoj razini za svakog od tih studenata. ako da Meimurje više ne napušta neobrazovana radna snaga koja je, kao

3

u nekim ranijim valovima odlaska trbuhom za kruhom, kada su Meimurci bili poznati u Zagrebu kao najrevniji radnici gradske istoe, a potom na gradilištima, prihvaajui poslove koje nitko drugi nije htio. Sada odlaze raditi one poslove koji nitko drugi ne može raditi, jer su zbog visokih kvali ikacija konkurentni na drugim tržištima.

Nova provincijalizacija Hrvatske Sve to dovodi do nove vrste provincijalizacije Hrvatske, do koncentracije pameti u pojedine regije te prvenstveno Grad Zagreb i okolicu u odnosu na rubne dijelove Hrvatske u kojima se koncentriraju proizvodni pogoni, koje vode šefovi s ovlastima poslovoa nagraeni dobrim bonusima kako bi bili što motiviraniji za istjerivanje dobiti u tim pogonima. Može se postaviti pitanje je li taj proces pokrenut globalizacijom? Je li potpomognut centralizacijom, nekim politikim odlukama, meu kojima je bila i ona famozna kada je sav porez iz dobiti išao u mjesto sjedišta irme. ako se ogromni kapital slijevao u Zagreb. Sada taj isti porez ide u državnu blagajnu, od ega opet nemaju koristi ostale županije, gradovi i opine. A gdje je koncentracija kapitala, tamo je i blagostanja pameti i znanja.

Trgovina i banke odreuju proizvodnju akon što je sav bankarski sektor prešao u ruke stranog kapitala, ošteena je ina mreža pove-

zanosti izmeu lokalnog kapitala i proizvodnje. apital ne poznaje lokalni interes, ni potrebe, niti pak ima društvenu osjetljivost. Premda banke na elo postavljaju lokalne ljude, oni nisu odgovorni lokalnoj zajednici ve vlasniku koji je tamo negdje daleko. jemu polažu raune, a ne lokalnoj zajednici. ako je i u trgovini, a tako e uskoro biti i u proizvodnji koju e stranci uskoro probrati nakon što su zauzeli ova dva kljuna sektora, banke i trgovinu. o e utjecati i na promjenu naina života i demografske strukture regija. ko to još ne vidi, neka pogleda što se dogaa s ulaskom IEA-e na hrvatsko tržište. va mona trgovaka kua, poduprta monim kapitalom, bit e ta koja e odreivati poslovanje drvne industrije ne samo u Zagrebakoj županiji. ni koji e biti spremni uklopiti se u zahtjeve za punjenje njihovih police poslovat e pod sigurnošu njihova kišobrana, a po ostalima e padati kiša. ako to ide, trgovci praeni kapitalom banaka odreuju proizvoaima uvjete pod kojima posluju. Meimurci se teško meu sobom dogovaraju, smatra se da je to zbog meimurskog jala. Prije bih rekla da je to zbog drugaijeg sustava u kojem smo školovani i odgajani te nismo bili trenirani tijekom školovanja na timski rad i prepoznavanje i usklaivanje zajednikih interesa. Jednu smo šansu propustili, no uvijek ima prilike za popravak, samo ukoliko to želimo. (Božena Malekoci - leti)

Ministar zdravstva Darko Milinovi predstavio je prijedlog zdravstvene reforme prema kojoj e participaciju od 15 kuna plaati svi, osim djece i trudnica, za usluge primarne zaštite, ginekologije, stomatologije te za recepte. Meutim, tih e 15 kuna pokrivati dopunsko osiguranje koje e za veinu iznositi 80 kuna. Dakle, svi mogu birati, ili participacija ili dopunsko osiguranje. Dok e cijena polica dopunskog osiguranja za veinu ostati ista, za one zaposlene ija je plaa vea od 5.200 kuna poskupjet e za 10 do 40 kuna. Za zaposlene koji spadaju u socijalnu kategoriju dopunsko osiguranje plaat e država. Za veinu umirovljenika takoer e cijena dopunskog osiguranje biti ista, tonije, 50 kuna. o, ija mirovina iznosi 5.200 kuna ili više, taj umirovljenik izdvojit e ipak nešto više za dopunsko osiguranje.

doprinos i izdvaja za zdravstvo, danas stvara tek 25 posto troškova zdravstva, dok ostalih 75 posto stvaraju ostale socijalne kategorije.

Zdravstveni doprinos

Za vee inancije zdravstva, od 2009. godine poskupjet e cigarete za 5 kuna po kutiji. Dakle, pet kuna od svake kutije cigareta izdvojit e se za zdravstveni sustav. Razlog uvoenju zdravstvenog doprinosa na duhan jesu visoki troškovi od 3 milijarde kuna za lijeenje bolesti povezanih s pušenjem. ime se predvia poskupljenje cigareta za sedam kuna u idue tri godine. Znai, kao što je reeno, u 2009. godini kutija cigareta poskupjet e za 5 kuna, u 2010. dodatno za kunu, a u 2011. godini za još jednu kunu. (H. Zear, foto: Vrzan)

Meutim, umirovljenike oekuje plaanje zdravstvenog doprinosa, i to na nain da bi oni s mirovinama izmeu 2.600 i 5.200 kuna izdvajali 2 ili 3 posto doprinosa, dok bi svi iznad 5.200 kuna plaali 5 posto zdravstvenog doprinosa. Za sve s mirovinom do 2.600 kuna doprinos bi plaala država, a takvih je najviše, istie ministar. Razlog uvoenja plaanja zdravstvenog doprinosa jest podatak da radno sposobno stanovništvo, koje jedino kroz

Promjene informatike naravi Ministar je najavio i promjene informatike naravi. Do kraja idue godine iz primarne zaštite nestat e sav papir i uputnice za lijeenje, a zamjena za to bit e kartice s ipom na kojima e biti svi podaci pacijenta. Ministar Milinovi reformom želi potaknuti vrjednovanje rada lijenika, smanjiti broj bolovanja te smanjiti broj bolnikih dana provedenih na lijeenju. 14 reformi zdravstva u Hrvatskoj do sada je utrošeno 10,3 milijarde kuna, dok se s ovom reformom planira ušteda od 5,5 milijardi kuna.

Pet kuna više u dim

Za zaposlene koji spadaju u socijalnu kategoriju dopunsko osiguranje plaat e država

NA SKUPŠTINI Meimurske županije vijenik Juraj Lajtman pitao:

Zašto naša kolegica nije primljena? Sjednicu Skupštine Meimurske županije, koja je u dnevnom redu obilovala rutinskim tokama, donekle je razigrao Juraj ajtman, vijenik HS-a, svojim pitanjima vezanim za Sigurnu kuu i kadroviranje u Županiji. Evo što je pitao o kadroviranju: - Proelnica pravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Meimurske županije objavila je 8. rujna godine javni natjeaj za prijam službenika u pravni odjel na radno mjesto struni suradnik za prosvjetu, kulturu i

sport. a navedeni natjeaj javilo se sedam kandidata, od kojih i jedna naša kolegica, vijenica Županijske skupštine. Iako navedena osoba zadovoljava sve uvjete iz natjeaj i ima navedene reference, ona nije primljena, ni itko drugi, ve je natjeaj poništen. Zlobnici kažu da nije došla suglasnost iz udruge mijee življenja, ja ne vjerujem u to, kazao je Juraj ajtman, te dodao: - Ali baš zato pitam koji su bili razlozi za poništavanje natjeaja te sprema li se novi natjeaj za radno mje-

sto u pravnom odjelu, ali sada za pripravnika.

Mezgi ni estitao, ni pitao za odgovornost Juraj ajtman ja zatražio pisani odgovor. - Zanimljivo da nije vidio ama baš ništa sporno u tome da se na natjeaj javila naša kolegica vijenica koja ima sve reference. Što je s ostalih sedam, kakve su bile njihove reference i iju ‘suglasnost’ oni nisu imali. I je li biti ‘naš’ vijenik ipak najbolja referenca u svim sustavima i zauvijek?

Juraj ajtman, kako je najavio na prošloj Skupštini, ipak proelniku Mladenu Mezgi nije ni estitao ni tražio njegov opoziv vezano uz to hoe li ili nee doi do realizacije projekta Sigurne kue, a izliku za oboje našao u novim razlozima koji oito više nisu u Mezginoj nadležnosti. - a žalost, ne mogu mu estitati, makar je u javnost proturena vijest kao da je to pitanje riješeno. eu postavljati ni pitanje njegove odgovornosti, jer su mi iz tajništva sugerirali da on zapravo nije odgovoran jer su u proraunu predviena ta

sredstva za Sigurnu kuu, kazao je ajtman. Županijska skupština je donijela odluku o osnivanju, izabran je privremeni ravnatelj, pravno vijee, a dalje je stvar na pravnom vijeu i ravnatelju ustanove, zakljuio je ajtman, ali i pitao: - Ako postoji i najam prostora na novoj tajnoj lokaciji, je li ustanova upisana u sudski registar, je li nabavljen inventar za rad ustanove i je li raspisan natjeaj za zaposlene te je li potrošena ijedna kuna za realizaciju tog projekta. Zatražio je o tome pisani odgovor na sljedeoj sjednici. (BM)

Juraj Lajtman


GOSPODARSTVO

4

TVRTKA MTK iz NedeliĹĄa uvozi morsku ribu iz Argentine, a plasira u Hrvatsku i Sloveniju

SINDIKALNA koĹĄarica

Najskuplji troĹĄkovi stanovanja u Meimurju roĹĄkovi Ĺživota u Hrvatskoj u listopadu su iznosili 6.244,32 kune. U prosjenoj potroĹĄnji najvei udio ima prehrana koja ini 36,33 posto ukupnih troĹĄkova. tanovanje ini 27,84 posto, odijevanje 9,76 posto, obrazovanje i kultura 2,05 posto, prijevoz 9,16 posto, a higijena 4,86 posto ukupnih troĹĄkova. rosjena plaa iznosila je 5.044 kune i njome se moglo pokriti samo 88,77 posto troĹĄkova Ĺživota. otroĹĄaka koĹĄarica u Meimurskoj Ĺžupaniji iznosila je u listopadu 6.870,93 kune i druga je po visini u Hrvatskoj. Istodobno prosjena plaa u Meimurskoj

Ĺžupaniji iznosi 3.879 kuna i pokriva 56,45 posto troĹĄkova Ĺživota. Najskuplja koĹĄarica je u Ĺ ibensko kninskoj Ĺžupaniji, iznosi 6.886,54 kune. Najskuplja stavka u meimurskoj koĹĄarici je stanovanje. Meimurci za troĹĄkove stanovanja izdvajaju 2.109,14 kune, ĹĄto je za 300 kuna viĹĄe od prosjeka sjeverozapadne Hrvatske. azlike u troĹĄkovima stanovanja od Ĺžupanije do Ĺžupanije su velike. ako u Koprivniko - kriĹževakoj Ĺžupaniji iznose 1.582 kune, u araĹždinskoj Ĺžupaniji 1.871 kunu, u Krapinsko - zagorskoj 1.681 kunu. (BM)

SURADNJA meimurskih i pomurskih poduzetnika

Savjeti za marketing u malim i srednjim poduzeima U etvrtak 13. studenog u zgradi “cheierâ€? u akovcu bit e predstavljene prekogranine suradnje projekta IME te e se odrĹžati radionica o specifinostima upravljanje marketingom u malom i srednjem poduzetniĹĄtvu. redstavljanje rezultata dosadaĹĄnje suradnje je u 10 sati, a prva radionica poinje u 10,45 sati. Na noj e biti rijei o specifinostima marketinga, marketinĹĄkog planiranja i strategije u malom i srednjem poduzetniĹĄtvu, prednostima i nedostacima

masovnih i alternativnih medija te analizi ponaĹĄanja potroĹĄaa i trendovima u ponaĹĄanju potroĹĄaa. U 12,50 sati do 14,30 odrĹžava se drugi dio radionice, marketinĹĄka kampanja i gerila marketing u malom i srednjem poduzetniĹĄtvu, od razvoja marketinĹĄke kampanje do ideje do objave u medijima, savjeti za uinkovito upravljanje marketinĹĄkim aktivnostima, pojam i definicija gerila marketinga, savjeti za razvoj kampanje gerila marketinga. (BM)

Mlai Meimurci jedu viĹĄe morske ribe nego stariji rije petnaestak godina u jednim je novinama objavljena slika na kojoj graani u redu ekaju na svoju porciju papaline na peenjarnici i trĹžnici u NedeliĹĄu, ĹĄto je u taj as izazvalo zanimanje javnosti. eenjarnice ribom na trĹžnici viĹĄe nema, no u Meimurju i dalje postoji tvrtka kojoj je ve gotovo dva desetljea osnovna djelatnost prerada i pakiranje ribe te izvoz morske ribe. vrtka M K iz NedeliĹĄa specijalizirala se za uvoz morske ribe, preradu, odnosno pakiranje i plasman u Hrvatsku i loveniju. o znai da ete u Zadru, plitu ijeci, uli i drugim naĹĄim gradovima uz more sresti hladnjae iz NedeliĹĄa kako dostavljaju morsku ribu tim gradovima. Gotovo da nije za povjerovati da na naĹĄem Jadranu jedemo robu ulovljenu na drugoj strani svijeta, dok naĹĄi ribari izvoze ulovljenu ribu najeĹĄe u Italiju, no tako je. vrtka M K zapoĹĄljava petnaest djelatnika na pakiranju i

EKONOMSKI BREVIJAR

Vrijednost novca Novac je specifina roba koja ima privilegiranu unkciju da na trĹžiĹĄtu mjeri i izraĹžava vrijednost svih ostalih roba. U prastarom dobu neke robe su sluĹžile kao naturalni novac (krzna, Ĺživotinje, ĹĄkoljke, sol, oruĹžje i metali). Zajednika karakteristika tih roba je djeljivost, uskladiĹĄtivost i podobnost za razmjenu. osebno prikladnim pokazali su se plemeniti metali koji su se najprije vagali, pa je sama koliina odreivala vrijednost, a kasnije su se od tih rijetkih metala lijevali novii. rvi novac nastao je u drĹžavi Lidiji u Maloj ziiji u 7. stoljeu prije Krista. Nakon toga poznat je novac grkih polisa., a zatim i ima. apirnati novac proĹĄirio se u Europi u 18. stoljeu. U Hrvatskoj postoji viĹĄe dokumenata o pravu na vlastiti novac (najprije povelja kralja ndrije iz 1217 godine), a bilo je i viĹĄe naziva (banovac, denarius...) Kovnica Nikole Zrinskog kovala je u 16. stoljeu denare, groĹĄe i talire, a u 18. stoljeu srebrni denar zamijenjen je bakrenim novcem. U novije doba osim gotovog novca imamo i raunski (Ĺžiralni) novac. anas je novac opi ekvivalent vrijednosti svake stvari.rijednost novca ovisi o njegovoj koliini i brzini optjecaja te ukupnoj proizvodnji nekog gospodarstva. No, ipak vrijednost novca najviĹĄe ovisi o koliini korisnih roba. o se nedavno vidjelo kada je nastala jagma za zalihama hrane i energenata. Zanimljivo je da prema novcu, iako je on univerzalno sredstvo, imamo manje

11. studenog 2008.

sentimenta nego prema stvarima koje posjedujemo. rema stanu ili kui koja nam je postala dom imamo sasvim odreen odnos, pa nam predstavlja vrijednost koja je obino puno vea od trĹžiĹĄne, dakle one koju nam je netko drugi spreman priznati. Kod novca nam je vaĹžna samo njegova realna vrijednost, dakle ono ĹĄto se za njega moĹže kupiti. Nakon najnovije financijske krize spoznalo se da je mnogo toga bilo financirano bez prave podloge i da se toliko ĹĄpekuliralo derivatima (izvedenicama novca!) da je vrijednost takve trgovine nekoliko puta premaĹĄila vrijednost svjetske fizike proizvodnje. I paradoksalno, sada je opet novac postao najtraĹženija roba. Zato oni koji imaju novca, opet mogu povoljno kupovati, ali i za svoj novac dobivati viĹĄe nego do sada. tvara se nova ravnoteĹža izmeu ponude i potraĹžnje. Mogu se oekivati kratkorone promjene, ali ne treba panino reagirati na svaku promjenu na trĹžiĹĄtu. Novac je, kako god to grubo zvualo, bio prelako dostupan i sada dolazi vrijeme da se ponovno nauimo cijeniti pravu vrijednost novca. reba nam discipline, svoenje u stvarne mogunosti i moralno priznanje moĹžemo li neĹĄto platiti ili se toga trebamo odrei. akoer treba uzeti u obzir promjenu vrijednosti novca kroz vrijeme (vrijedi li nam viĹĄe novac sada ili e viĹĄe vrijediti ako ga sauvamo ili uloĹžimo). Bilo kako bilo, novac uvijek ima vrijednost; manju za one koji ga imaju, a veu za one kojima nedostaje. (Zlatko BoĹži, dipl. oec.)

Zlatko MarciuĹĄ, vlasnik tvrtke MTK: - Meimurci jedu premalo morske ribe u odnosu na Slovence, no mlai naraĹĄtaji u naĹĄem kraju Ĺžive zdravije i viĹĄe vole morsku ribu nego stariji

plasmanu ribe, uvozi ribu s Faklandskih otoka i argentinskog arhipelaga, te je nakon obrade i pakiranja plasira u hotele, restorane, trgovake lance ĹĄirom Hrvatske i lovenije. GodiĹĄnje se plasira do 200 tona ribe, od srdele do plave i bijele morske ribe. lasnik tvrtke Zlatko MarciuĹĄ, nekad rukovatelj graevinskim strojevima u propalom “Metalcuâ€?, a danas uspjeĹĄan poslovni ovjek koji je zapoeo kioskom s ribom na trĹžnici u NedeliĹĄu devedesetih godina proĹĄlog stoljea, postupno je razvijao novu djelatnost. Uz njega tvrtku M K na adresi Ĺ˝arkovica 15 u NedeliĹĄu vodi kerka Kristina koja je upravo diplomirala ekonomiju, a savjetima pomaĹže i supruga anica. n uz ostalo kaĹže: - Nije bilo jednostavno kad smo i ja i supruga otiĹĄli silom prilika iz Metalca. raĹžio sam neki posao, teĹĄko ga je bilo nai, no shvatio sam da bih se mogao baviti ribom jer je volim, a nitko se time nije bavio barem do Zagreba. ako je poelo. anas za trĹžiĹĄte Hrvatske i lovenije nabavljamo i pakiramo morsku ribu iz uvoza, jer naĹĄe domae nema dovoljno, odlazi u Italiju. Nudimo srdele, ĹĄkarpine, zubatce, oslie bez glave, lignje, skuĹĄe, plodove mora, hobotnice i druge vrste riba. vrtka M K ima usvojen HCC sustav, a hladnjaa je kapaciteta oko pedeset tona. ostoji potreba za proĹĄirenjem kapaciteta, no za sada nismo naiĹĄli na adekvatan odaziv u opini NedeliĹĄe. Meimurci, prema naĹĄim saznanjima i podacima, jedu premalo morske ribe i ribu uope, a to je prije dvadesetak godina kad smo zapoeli bilo joĹĄ i manje. Ĺ teta, jer ima puno bolesnih ljudi kojima bi prehrana ribom pomogla da budu manje bolesni. Zanimljivo je da mlai viĹĄe jedu zdravu hranu, pa viĹĄe vole ribu od

Pakiranje i vaganje oslia starijih u naĹĄem kraju. omai ljudi najviĹĄe konzumiraju plavu morsku ribu kao ĹĄto su skuĹĄe i papaline, srdele i ostalu sitnu ribu, a manje bijelu ribu zato jer je skuplja. Mnogi su graani u dvojbi kad treba kupiti ribu, ne znaju bi li kupili svjeĹžu ribu ili smrznutu. Zlatko MarciuĹĄ na to pitanje odgovora ovako: - U kvaliteti plasmana mnogo se otiĹĄlo naprijed nego prije dvadesetak godina kad smo zapoinjali posao. anas brodovi tvornice, kad ulove ribu, odmah je ĹĄokiraju, trenutano zamrznu na minus 150 stupnjeva. akvu ribu mi uvozimo i sigurno je da je najbolja ĹĄto more moĹže dati. ibu u

akovec dopremamo ĹĄleperima iz Ĺ panjolske i Grke te je tu pripremamo za prodaju. Manje dobivamo robu s Jadrana jer naĹĄi ribari prodaju ribu alijanima. No postoji i drugi problem, naĹĄi ribari nemaju tehnologiju za

ĹĄokiranje ribe i duboko zamrzavanje, a riba se moĹže pokvariti ve za nekoliko sati. Zato manje kupujemo od naĹĄih ribara, samo ponekad. Graanima bih preporuio da uvijek pogledaju kakvu ribu kupuju. iba koju konzumirate mora imati bistre oi, a ĹĄkrge moraju biti crveno svjeĹže, drugo je duboko smrznuta riba, ona bi trebala biti kvalitetna, kaĹže Zlatko MarciuĹĄ. Na kraju, poslovanje tvrtke M K bilo bi joĹĄ uspjeĹĄnije da se moĹže proĹĄiriti i izgraditi nove skladiĹĄne kapacitete. vojedobno je kupljena parcela u NedeliĹĄu preko puta kue, no susjed nije dozvolio izgradnju hladnjae kapaciteta 100 tona, a tako je ostalo do danas. druge strane, tvrtka za sada nije uspjela pribaviti parcelu u industrijskoj zoni opine NedeliĹĄe, a opina ima premalo sluha za domae poduzetnike. (J. Ĺ imunko)

POGLED ODOZDO

Uhljebiti ili zaposliti Nije tajna da u ladicama dobrostojeih firmi leĹže deseci, pa ak i preko stotinu molbi za zaposlenje. U takve firme ljudi nose svoje molbe i kad one na objavljuju natjeaje, nego da se nau u ladici za sluaj da im zatrebaju novi zaposlenici. Molbe nose oni koji nemaju posao i oni koji ga imaju, ali sanjaju o boljoj plai u dobrostojeoj firmi. KruĹži anegdota da u jednoj prehrambenoj firmi portir ve od porte odbija one koji bi htjeli ostaviti molbu za zaposlenje u vrijeme kad nije raspisan nikakav natjeaj za zaposlenje. Natjeaji za zapoĹĄljavanje nisu nuĹžni, privatne firme mogu birati nove zaposlenike prema kriterijima koji njima najviĹĄe odgovaraju. Kao i u razvijenim zemljama, preporuke igraju sve veu ulogu. Kod nas se pogreĹĄno preporuke gledaju samo u posprdnom kontekstu. Uhljebljivanja nekoga svoga. No da je u dobrostojeim firmama presudan taj kriterij, te firme ne bi bile uspjeĹĄne. reporuiti nekoga

znai i na neki nain dati garanciju za njega da e biti dobar, lojalan zaposlenik, a ne zabuĹĄant, koji se doĹĄao uhljebiti. U protivnom preporuka e vam se izroditi u pomozi sirotu na svoju sramotu. lino kao s jamcima za kredit bit e vam najbolji prijatelji tako dugo dok ne potpiĹĄete jamstvo, a poslije tko vas ĹĄljivi. velikom vjerojatnoĹĄu da ete vi umjesto onog koji je uzeo vraati kredit. Zato s jamstvima bilo koje vrste - oprez. Ljudi esto imaju pogreĹĄnu predodĹžbu da je zaposlenje u dobrostojeim tvrtkama hladovina, da e se u njima moi opustiti, zalei na poslu, a da e plaa lei na njihov tekui raun tono u sekundu odreenog datuma u mjesecu. I onda se razoaraju, jer, baĹĄ naprotiv, u tim firmama nema hladovine, nego treba dati sve od sebe, stalno se okretati za poslom. ria mi direktor jedne takve firme kako najviĹĄe problema imaju s novopridoĹĄlim ĹĄoerima

koji misle da je njihov posao samo odvesti robu od jedne do druge toke, a da je istovar i pratea papirologija, neiji drugi posao. ni bi bili samo gospoda ĹĄoeri, koji kad stignu na odrediĹĄte prekriĹže ruke i ekaju da drugi istovare robu. obrostojee firme jesu i postale dobrostojee zato ĹĄto su se na vrijeme rijeĹĄile sindroma: tri sjede, a jedan radi. Zbog toga ete u nemalo sluajeva uti Ĺžalopojke ljudi koji se nisu uspjeli snai u dobrostojeim firmama jer su ih “ugnjetavaliâ€? i traĹžili da svaĹĄta rade. I to od ljudi koji su se prije toga zaklinjali da su sve spremni raditi radi sigurne i dobre plae. Zbog prirode posla imala sam prilike obii mnoge firme. ne u kojima je atmosera kao u koĹĄnici gdje Ĺživahno bruje i strojevi i ljudi i one druge koje izgledaju kao tvornice iz knjiga starih pedeset godina u kojima prljave strojeve okruĹžuju tmurni ljudi, a ljudi u plavim mantilima dosauju se

PiĹĄe: BoĹžena Malekoci-Oleti zatvoreni u kancelarijama za poslovoe, predradnike, kontrolore, odvojeni od onih koji proizvode. Nije teĹĄko zakljuiti kako oni to pomaĹžu u unapreenju procesa odvojeni od onih koji rade. e s vrata moĹže se namirisati ozraje uspjeha ili sutona neke tvrtke, zadah teĹĄkoa u poslovanju ili poslovni uzlet. sjea se to u oima, koraku i iskriavosti ljudi koje ete sresti. Uspjeh ine ljudi, zato nije svejedno s ijom i kakvom su preporukom stigli u firmu. preporukom da se nekoga zbog neijeg interesa uhljebi, ili da povue posao.


GOSPODARSTVO

11. studenog 2008.

5

ZORAN ŠARI, ravnatelj Županijske uprave za ceste, o smirivanju prometa na kritinim tokama

Ĺ ariev san je prekrivanje cijelo Meimurje jastucima - Moj san je prekrivanje cijelo Meimurje jastucima, ali ne za spavanje nego smirivanje prometa, rekao je Zoran Ĺ ari na konferenciji za novinare odrĹžanoj u srijedu 5. studenog. Konferenciji za novinare bili su nazoni i njegovi suradnici Ljerka Cividini i Krunoslav arandek - rilikom izvoenja uzdignutih ploha, a zbog stanja samog kolnika koji nije idealan, posebice u Ulici ome Masaryka u akovcu, i na kojima se nalaze duboki kolotrazi, doĹĄlo je na odreenim mjestima do poviĹĄenja ploha za smirivanje prometa, do odstupanja u visini plohe od 1 do 2 centimetra od maksimalne dopuĹĄtene visine koju predviaju uvjeti za njihovu izvedbu, priznao je Zoran Ĺ ari. - Zbog toga e se obaviti korekcija visine uzdignutih ploha do razine predviene za lakĹĄi prolaz

i speci inih vozila s niŞim ovjesom kako ne bi doťlo do zaoravanja poviťenih ploha na pjeťakim prijelazima, pojasnio je Šari, ravnatelj ŽUC-a. No ostao je vrst u namjeri da je smirivanje prometa i na ovaj nain potrebno, te naveo da u svijetu postoje razna rjeťenja za to, jeftinija i skuplja. U msterdamu ima 5.000 izboina, u Londonu 1.200,

a u Zagrebu 170. Istaknuo je da je do izgradnje izboina, popularno zvanih hupsera, doťlo na njegovu inicijativu, a projekte je pregledao i odobrio i Institut prometa i veza. d ostalih tema naveo je da je Županijska uprava za ceste dobila nove kilometre cesta na upravljanje. adi se o prekategoriziranim lokalnim cestama koje su u stanju

zrelom za sanaciju prekategorizirane iz lokalnih u Şupanijske. Na Şalost, sredstva za odrŞavanje cesta ostala su ista. Županijska uprava za ceste prije je upravljala s 465 kilometara cesta, a sada upravlja s 527 kilometara cesta. ako je ŽUC u svoju nadleŞnost dobio 62 kilometra cesta viťe. Na konferenciji za novinare predstavljena je i osvjeŞena web stranica ŽUC-a, s puno korisnih informacija kako za naelnike i gradonaelnike, tako i graane. Kviz iz poznavanja ponaťanja u prometu trebao bi pak privui najmlae sudionike u prometu, djecu, uenike, koji rjeťavanjem tonih odgovora mogu oekivati i nagrade ŽUC-a. Na njihovoj web stranici moŞe se nai i obrazac za plaanje cestarine prilikom registracije vozila, i to obaviti putem Interneta umjesto na ťalteru pri registraciji vozila. (BM)

Ĺ˝UC nije zatraĹžio suglasnost PU meimurske za hupsere lenka HoĹĄnjak, voditeljica ododsjeka za sigurnost cestovnog prometa U meimurske reagirala je na lanak objavljen u Meimurskim novinama pod naslovom â€œĹ tite pjeĹĄake, ali na njih zaorali mnogi vozaiâ€?, koji govori o novim mjerama za smirivanje prometa u gradu akovcu. - U lanku ravnatelj Ĺ˝UC-a Zoran Ĺ ari tvrdi da je “policija obavila potrebna mjerenja da bi utvrdila usklaenost s ravilnikom visine i

prilazne rampe, nagib kada nailaziť na veliki hupser, da vozilo prebrodi tu prepreku�. a tvrdnja vezana uz policiju meutim nije tona. ŽUC nije traŞio suglasnost U meimurske, ťto je bio duŞan sukladno l. 5 st. 1 Zakona o sigurnosti prometa na cestama. ŽUC je vodio projekt i on je kao njegov voditelj trebao zatraŞiti tu suglasnost. olicija nije obavljala nikakva mjerenja u svrhu izdavanja suglasnosti. Umjetne izboine i uz-

dignute plohe mogu se postavljati na temelju prometnog projekta i analize opravdanosti sukladno ravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. rebali su za to ishoditi i suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, no jesu li je ishodili nama nije poznato. U meimurska je zatraĹžila od navedenog Ministarstva inspekcijski nadzor, poruuje lenka HoĹĄnjak. (.Mihoci)

GODINA ZA PAMENJE po padu nezaposlenih

ProĹĄlo je vrijeme kad su nezaposleni samo â€œĹĄtemplaliâ€? Hrvatski zavod za zapoĹĄljavanje ima tradiciju duĹžu od sto godina, utemeljen je 1906. godine. odruna sluĹžba u akovcu osnovana je 1995. godine kao jedna od najmlaih, kada je donesena odluka o organizaciji podrunih sluĹžbi po Ĺžupanijskom principu. U okviru odrune sluĹžbe djeluju tri ispostave: matina Ispostava akovec, te ispostave relog i Mursko rediĹĄe. Znaajnu ulogu u djelovanju odrune sluĹžbe ima avjetodavno vijee kao savjetodavno tijelo. U srijedu 5. studenog odruni ured Zavoda za zapoĹĄljavanje posvetio je konferenciju za novinare da bi rekli poneĹĄto o svojoj drugoj tradiciji u posredovanju u zapoĹĄljavanju te da bi podijelili zahvalnice svim svojim vjernim suradnicima, meu kojima i Meimurskim novinama. ijekom godina svog djelovanja, posebice burnih devedesetih i dvije tisuitih, kada su Zavod preplavile horde nezaposlenih, Zavod je esto morao mijenjati nain svog rada. d 2002. godine Zavod prelazi u svoju posljednju fazu modernizacije koja traje joĹĄ i danas stalnim unaprjeivanjem kvalitete i nadopunjavanjem usluga i uvoenjem meunarodnih standarda u de iniciju nezaposlenosti. d tzv. ĹĄtemplanja nezaposlena osoba postaje aktivni sudionik s

Alenka HoĹĄnjak, voditeljica Pododsjeka za sigurnost cestovnog prometa PU meimurske

15 posto. ako je broj nezaposlenih pao ispod pet tisua, ĹĄto nije registrirano od 1995. godine. - remda smo poetkom 2008. godine, kada je u 2007. godini naspram 2006. godine zabiljeĹžen pad nezaposlenosti za 13,6 posto, smatrali da se radi o godini koja e se teĹĄko ponoviti, taj smo teĹžak zadatak ponovili, kazao je ladimir Zebec, proelnik odrune sluĹžbe Zavoda za zapoĹĄljavanje. - Znaajnom smanjenju nezaposlenosti doprinijeli smo popunjavajui svaku niĹĄu na trĹžiĹĄtu rada, upuivanjem osoba iz naĹĄe evidencije, ili dizanjem obrazovne strukture ve zaposlenih, s ciljem zadrĹžavanja u radnom odnosu, rekao je Zebec.

Julijana Nikoli najzaposlenica Podrunog ureda akovec

Julijana Nikoli proglaĹĄena je najboljom zaposlenicom Podrunog ureda za nezaposlene u akovcu obvezom aktivnog traĹženja posla. zakonsku obvezu prijave potrebe rovoenjem grupnog informira- za radnikom u svom uredu, ve ranja, individualnog savjetovanja, de na terenu, te nastoje prije javno obveze voenja dnevnika, traĹženja oglaĹĄenih potreba zajedno s posloposla i izrade profesionalnog plana davcem dogovoriti voenje kadrovstvoreni su uvjeti za kvalitetniju ske politike u tvrtki. osljednje dviprocjenu znanja. sim toga, vrĹĄi se je godine svjedoci smo znaajnog kategorizacija nezaposlenih kako bi smanjenja broja nezaposlenih, i to se mogle prepoznati osobe odmah po dvoznamenkastim stopama. raspoloĹžive za trĹžiĹĄte rada. rosjeno je tijekom deset mjeseci Ĺ to se tie poslodavaca, savjet- ove godine u Meimurskoj Ĺžupaniji nici, suprotno praksi, ne ekaju viĹĄe zabiljeĹžen pad nezaposlenosti za

odruni ured Zavoda za zapoĹĄljavanje odluio je ove godine izabrati zaposlenika godine. Za djelatnicu godine izabrana je Julijana Nikoli, struna suradnica za materijalno - pravnu zaĹĄtitu. ri odabiru su uzeti u obzir sljedei kriteriji: lojalnost instituciji, motivacija za rad, kompetentnost, kooperativnost i kreativnost u radu. elike zasluge pripadaju joj i zbog injenice da je Hrvatski zavod za zapoĹĄljavanje za obavljanje poslova novane naknade ove godine dobio certi ikat I 9001 - 2000, koji u toj vrsti djelatnosti imaju samo tri nosioca u Europi. Uz naĹĄ Zavod joĹĄ samo austrijski Zavod i Ministarstvo prosvjete Hrvatske. (BM)

Poduzetnika akademija je program poslovne edukacije namijenjen svim poduzetnicima

PREDSTAVLJENA Poduzetnika akademija

Kako biti uspjeťan ili joť uspjeťniji poduzetnik roťle je srijede u dvorani za sastanke Županijske komore akovec odrŞana prezentacija oduzetnike akademije za sve zainteresirane poduzetnike. ije je o zajednikom projektu Županijske komore akovec i agencije za edukaciju i poslovno savjetovanje Master, koji je namijenjen svim poduzetnicima koji Şele poveati uinkovitost i strunost na podruju menadŞmenta kroz sustavnu edukaciju. oduzetnika akademija je program poslovne edukacije poduzetnika, odnosno jedinstven, visokokvalitetan program poslovnog usavrťavanja te usvajanja znanja i vjeťtina koje osposobljavaju poduzetnike za uspjeťno upravljanje poduzeem te osiguranje poveanja konkurentnosti na trŞiťtu. - sim kvalitetne dodatne i napredne poslovne edukacije za poduzetnike, cilj i zadaa akademije jest i unaprjeenje upravljanja poduzeem te osiguranje uspjeťnog ili joť uspjeťnijeg poslovanja, kazao je

Jan Kreber iz agencije Master. akle, ova kademija svim zainteresiranim poduzetnicima nudi smjernice kako biti uspjeĹĄan poduzetnik. rogram kademije temelji se na provjerenim iskustvima u svakodnevnoj poslovnoj praksi, a njime se postiĹže bolje razumijevanje sloĹženosti upravljanja poduzeem te sigurniji i kvalitetniji rast i razvoj samog poduzea. vaj projekt namijenjen je “svjesnimâ€? poduzetnicima, odnosno vlasnicima, suvlasnicima te buduim nasljednicima nekog poduzea, izvrĹĄnim direktorima, menadĹžerima i rukovoditeljima poduzea te Ĺžupanijskim i gradskim duĹžnosnicima. oduzetnika akademija traje ĹĄest mjeseci, a predavanja se odrĹžavaju jednom tjedno u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim satima prema dogovoru. Cijena se kree od oko 400 do 700 kuna po polazniku za svako predavanje, ĹĄto znai da je cijena kademije od oko 9 do 17 tisua kuna. (H. Zear)

INTERNET TRAŽILICA domae hrane

Opina Nedeliťe kao prva u projektu pina Nedeliťe ukljuila se u projekt koji je pokrenula Udruga za povezivanje ponude i potraŞnje domae hrane putem Interneta Finoteka.com. Kao prva opina u Hrvatskoj prepoznala je vaŞnost ovoga jedinstvenog projekta. Naime, udruga Finoteka.com osnovana je sa svrhom razvitka i unaprjeenja trŞiťta domae hrane, odnosno hrane koja je proizvedena na podruju epublike Hrvatske. Želja udruge je pomou ovog projekta stvoriti jedinstveno mjesto na kojem e sve

izike i pravne osobe moi kupovati iskljuivo domau hranu, i to izravno od proizvoaa. - Na inicijativu Hrvoja Kolmana, predsjednika ove udruge, sazvan je sastanak na kojem nas je obavijestio da je formirana udruga sa zadatkom da stvori jednu bazu podataka o proizvoaima hrane na podruju ne samo opine NedeliĹĄe ve i ĹĄire, te s nizom projekata kako osmisliti da to pone funkcionirati. pina je takvom projektu dala potporu i pomoi e u tehnikom dijelu koliko e to biti potrebno, kazao je Mladen osavec, naelnik opine NedeliĹĄe. Jedan od najveih problema hrvatskih proizvoaa domae hrane jest neorganiziranost u smislu prodaje njihovih proizvoda. obzirom na to da se ne moĹže oekivati od poljoprivrednih gospodarstva da ulaĹžu u marketing, a potencijalni kupci domae hrane esto istiu da nemaju informacije o ponudi istih, pokrenuta je prva hrvatska Internet

U projekt se mogu ukljuiti potpuno besplatno svi proizvoai domae hrane traĹžilica proizvoaa domae hrane i njihovih proizvoda. - vime je omogueno svim proizvoaima domae hrane da na jednom mjestu reklamiraju i prodaju svoje proizvode 24 sata na dan, 365 dana u godini, a da im nitko ne uzima nikakvu naknadu ili proviziju, rekao je Hrvoje Kolman, predsjednik Udruge za povezivanje ponude i potraĹžnje domae hrane putem Interneta Finoteka.com. U projekt se mogu ukljuiti svi proizvoai domae hrane potpuno besplatno popunjavanjem obrazaca na Internet stranici www. inoteka. com ili popunjavanjem obrazaca runo i slanjem istog na adresu udruge Finoteka.com. U ovaj projekt mogu se ukljuiti i mali proizvoai, ali i oni koji svoje proizvode prodaju iskljuivo na veliko. akle, ovaj projekt namijenjen je kako voarnicama, malim ili velikim trgovinama, restoranima, tako i pojedincima, odnosno krajnjim konzumentima koji jednostavno Ĺžele kupiti domau hranu prvenstveno iz svog kraja. (H. Zear, foto: rzan)


2

4. studenog 2008.

CRNA KRONIKA

Pogazio pješaka, pa pobjegao s mjesta nesree “Gnojšnicom” i izmetom polivena trgovaka kuica NEZAPAMEN OSVETNIKI IN u Murskom Središu

U ponedjeljak 3. studenog oko 22 sata u Ulici J. Bedekovia kod kbr. 47A u Šenkovcu dogodila se teška prometna nesrea u kojoj je poginuo 39-godišnji pješak iz Šenkovca. Radi se o Ivanu Marunici. Na njega i još jednog muškarca D. T., roenog 1959. godine, takoer iz Šenkovca, osobnim vozilom akovekih registracija K 395 DM naletio je 25-godišnji D. M., mladi iz Makovca. On je upravljao automobilom pod izrazitim utjecajem alkohola. Izmjereno mu je 2,19 g/kg alkohola u krvi. U lijevom zavoju kreui se uzbrdo prešao je na lijevu stranu ceste te je tu pokupio dvojicu nesretnika koji su se kretali uz desni rub kolnika. I dok je mlai muškarac smrtno stradao na mjestu nesree, 49-godišnjak je teško ozlijeen, zbog ega je zbrinut u Županijskoj bolnici u akovcu. Sreom,

Hrabro se usprotivila kradljivcu GORNJI HRAŠAN - U Gornjem Hrašanu, u akovekoj ulici, 4. studenog oko 14 sati poinjena je razbojnika kraa nad 63-godišnjakinjom iz Gornjeg Hrašana. Dogaaj je policiji prijavila njena unuka kazavši da je njezina baka u krai zatekla muškarca koji ju je zbog toga istukao, no nije pobjegao ve su ga susjedi uspjeli zadržati. - Na mjesto dogaaja uputili smo našu ophodnju koja je utvrdila da je 24-godišnjak iz Kuršanca poinio ovo nedjelo. Zbog toga je priveden u prostorije PP-a akovec, objavio je glasnogovornik PU meimurske. Policijskim izvidima utvreno je da je mladi kradljivac iz otvorenog podruma kue 79-godišnje gospoe ukrao bicikl marke “pony” te se odvezao 50-ak metara dalje, ali se potom vratio na mjesto zloina kako bi uzeo i sanduk krumpira. U tome ga je zatekla 63-godišnjakinja. Nju je kradljivac napao sandukom krumpira, zbog ega je pala na zemlju, ali se brzo pridigla te je ona srušila kradljivca na tlo. U toj strci na mjesto dogaaja stigli su susjedi koji su kradljivca zadržali do dolaska policije.

ozljede nisu opasne po život, ve je, doznajemo, zadobio tek prijelom. Kod preživjelog pješaka utvreno je da je bio pod utjecajem alkohola. Izmjereno mu je 1,87 g/kg alkohola u krvi. Obdukcija tijela preminulog pješaka pokazat e koje su ozljede uzrokovale njegovu smrt. Voza koji je skrivio nesreu Uslijed pada žena je zadobila natuenja i oguljotine po tijelu, zbog ega joj je pružena lijenika pomo.

Romi omastili brk jegerom U subotu ili nedjelju u noi u Gardinovcu 16-godišnji i 26-godišnji Rom iz Piškorovca provalili su u obiteljsku kuu jednog 70-godišnjaka. Potom su ukrali pola buole te 15 dag jegera koji su se nalazili u hladnjaku u hodniku kue, da bi nakon toga iz spavae sobe ukrali ugovor o oroenoj štednji te 55 eura. Materijalna šteta cijeni se na iznos od oko 400 kuna. Protiv starijeg mladia slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu, dok protiv maloljetne muške osobe slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u za mladež u akovcu.

Provalio, uzeo kartice i PIN brojeve te se poslužio novcem akovec – Na parkiralištu kod akovekog groblja u Mihovljanskoj ulici u utorak 4. studenog nepoznati

pobjegao je s mjesta dogaaja, no u 23, 20 sati osobno se javio u PU meimursku, kamo ga je, neslužbeno doznajemo, dopratila majka. Mladi je uhien zbog bijega s mjesta nesree te je priveden sucu za prekršaje. Kazneni postupak protiv njega tek e uslijediti. (D.Mihoci) je razbio staklo na suvozaevim vratima te je s poda na mjestu suvozaa ukrao malu crnu torbicu u vlasništvu 48-godišnjakinje iz akovca. U njoj se nalazio novanik s nešto eura i kuna te nizom bankovnih kartica i osobnim dokumentima. Meu njima bili su i PIN brojevi. Takoer su se u torbici nalazile prometna i knjižica vozila, kao i sunane naoale te naoale za itanje. Okradenoj ženi nepoznati je s njenih rauna podigao 4 tisue kuna pa je ukupno nastala šteta procijenjena na 8 tisua kuna.

Lovac napucao lovca akovec - Operativno komunikacijski centar PU meimurske u nedjelju 9. studenog zaprimio je dojavu s Odjela hitne medicinske pomoi Županijske bolnice akovec da je kod njih pomo zatražila muška osoba koja je ranjena u lovu. Poduzetim policijskim izvidima utvreno je da je te nedjelje LD “Trka” iz akovca organiziralo lov na sitnu divlja u predjelu zvanom “Šumica” izmeu naselja akovec i Pribislavec. Prilikom lova, oko 10,30 sati, 64-godišnji lovac LD-a “Trka” iz Štefanca lovakom je puškom marke “Marocchi-ata” ranio drugog

BIVŠI POLICAJAC nije povezan s mafijaškim ubojstvom

Harevia traži Opinski sud u akovcu Krunoslav Borovec demantirao je tvrdnje koje su se pojavile u medijima po kojima se Arsen Harevi prošli tjedan predao hrvatskoj policiji te da je svojedobno imao elnu poziciju u MUP-u. Harevia se u posljednje vrijeme dovodilo u vezu s Elvisom Hadžiem, uhienim nakon atentata na Pukania, a pojavila se i informacija da je bio meu el-

nicima sisake policije s kojima je najpoznatiji srpski kriminalac Milorad Ulemek Legija bio svojedobno u kontaktu - Arsen Harevi 13. listopada ove godine u pratnji svog odvjetnika javio se u zatvor u Varaždinu, a na temelju tjeralice koju je za njim raspisao Opinski sud u akovcu zbog kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzo-

ra, rekao je Borovec za Hrvatski radio, napomenuvši da se Harevi od tada nalazi u zatvoru i da policija prema njemu nije imala postupanja. Borovec je priopio kako je Harevi 2000. godine sporazumno raskinuo odnos s Ministarstvom unutarnjih poslova, ali da nikada nije imao elnu poziciju. (dz)

Središanci, ni stari ni mladi, ne pamte slian dogaaj kakav se zbio u noi s petka na subotu u samom središtu Murskog Središa. Za sada nepoznata osoba “gnojšnicom” i izmetom životinjskog porijekla od krova do peta polijala je drvenu trgovaku kuicu na gradskoj tržnici. Susjedi iskljuuju vandalizam jer uprljana nije ni jedna susjedna kuica, a one su meusobno povezane, odnosno naslonjene su jedna na drugu, nego samo jedna. Druga od strane ulice koja s Trga brae Radi vodi prema državnoj cesti. Kuica je navodno vlasništvo izvjesne Natalije, koja ju je u podnajam dala Bori Radikoviu, koji je u njoj imao prodavaonicu obue. Navodno ju je pred kratkim

Drvena kua premazana izmetom vremenom zatvorio i u nju nije svraao. Mnogi vele kako su u pitanju najvjerojatnije neki dužniki problemi ili slino. - Vlasnice susjednih radnji

izvijestile su komunalnog redara i policiju koji su došli, vidjeli, evidentirali i otišli. itavu je subotu tržnica i njezin okoliš smrdio, jer vlasnika nije bilo. Komunalni redar Drago Belše rekao je kako su oni izvijestili vlasnicu, koja pak s time osim što je kuicu dala u podnajam ništa nema. Mnogo kasnije od uoenja ovoga groznog ina i njegovih posljedica okoliš kuice je oišen. Stariji ljudi kažu kako je nekada davno bio obiaj da se eventualnog dužnika ili poinitelja nekog neasnog djela znalo kuu namazati životinjskim i ljudskim izmetom. Bilo je bezbolnije, nego današnje prostreljivanje ili mlaenje bejzbol palicama, ali sramotnije za onoga ija je kua na takav nain bila oznaena. (S. Mesari)

S kapom preko glave opljakao kladionicu STRAHONINEC – U ulici Matije Gupca u Strahonincu u utorak 4. studenog nepoznati je na naroito drzak nain poinio tešku krau u sportskoj kladionici “Fortuna”. U kladionicu je ušao oko 19,17 sati s kapom navuenom preko glave i lica. Djelatnici staroj 24 go-

dine iz Strahoninca koja je sjedila za stolom s djevojkom svoga godišta, pokazavši joj rukom prema pultom i davši joj PVC vreicu, naredio je da mu preda novac. Ona je u nju stavila sav novac koji je imala u blagajni. Nepoznati muškarac pješice se udaljio u nepoznatu pravcu.

lovca istog lovakog društva starog 65 godina iz akovca. Lovac koji je ranio svoga kolegu primijetio je trku koja se digla iz trave na udaljenosti od oko 30 metara, te je u njenu pravcu ispalio jednu patronu sitne same. Pritom je sluajno i sasvim nehotice ranio kolegu koji je izašao iz linije lova. Izvršenim lijenikim pregledom u Županijskoj bolnici akovec utvreno je da je ošteeni zadobio laku tjelesnu ozljedu. Lovci su podvrgnuti alkotestu koji je pokazao da nisu bili pod utjecajem alkohola. Lovaka puška oduzeta je od poinitelja uz izdavanje potvrde. O dogaaju slijedi posebno izvješe ODO-u u akovcu.

strane policijskih službenika Policijske uprave varaždinske, ukradeno vozilo je pronaeno parkirano na parkiralištu autobusnog kolodvora u Varaždinu.

Ukradeno vozilo parkirano ispred kue Podturen – Nepoznati poinitelj ukrao je automobil marke volkswageen golf-jxd registarskih oznaka K 341- EL, 1991. godište, crvene boje, vlasništvo 40-godišnjeg muškarca iz Zrinske ulice u Podturnu. Vozilo parkirano ispred kue vlasnika ukradeno je u noi s 4. na 5. studenog. Iskoristivši nepažnju vlasnika, kradljivac je ušao u nezakljuano vozilo, nakon ega je u pretincu pored mjenjaa pronašao originalan klju vozila i odvezao se u nepoznatom smjeru. U srijedu 5. studenog od

Mladiu ukradeno 10 tisua kuna Donji Vidovec - U ulici Rade Konara u vremenu od 3. do 6. studenog nepoznati je poinitelj izvršio tešku krau iz kue u vlasništvu 26-godišnjeg muškarca iz Donjeg Vidovca. Iz garderobnog ormaria ukradeno je 10.200 kuna. Protiv nepoznatog poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave Opinskom državnom odvjetništvu u akovcu.

Pokradeni aparati za igre u ugostiteljskim objektima Knezovec, Zasadbreg – U noi sa 6. na 7. studenog u Knezovcu je poinjena teška kraa. Iz ugostiteljskog objekta “Central” nepoznati je podesnim alatom, napinjanjem u predjelu brave, nasilno otvorio ulazna vrata lokala, ušao u unutrašnjost, gdje je na isti nain nasilno otvorio vrata “juke boxa”, vlasništvo poduzea “Casino games” sa sjedištem u Šenkovcu. Pritom je ukrao neutvrenu koliinu

Prema opisu radi se o muškarcu visokom 175 cm. Bio je obuen u zelenkastu jaknu, a kapa je bila crna s prorezima za oi. kovanog novca. Nakon toga nasilno je otvorio registar kasu na šanku iz koje nije ništa otuio, da bi potom iz ladice šanka ukrao pet kutija cigareta. Slijedilo je provaljivanje aparata za klaenje, vlasništvo poduzea “Hattrick” iz Omiša, iz kojeg je otuio oko 4 tisue kuna, da bi potom na isti nain otvorio vrata flipera marke “bally”, vlasništvo poduzea “Casino games” iz kojeg je otuio neutvrenu koliinu kovanog novca. Prilikom izlaska iz objekta usput je ukrao i poker aparat nepoznate marke kao i televizor. Ovime je poinjena materijalna šteta od oko 10 tisua kuna. Stvarna šteta bit e utvrena pošto bude zaprimljen odštetni zahtjeva. Slina kraa dogodila se u ka iu Zasadbregu gdje je poinjena šteta od 2.500 kuna kao i u Peklenici gdje je poinjena šteta od oko 4 tisue kuna.

VIKEND uoi Martinja prošao iznenaujue dobro

Samo 44 sudionika u prometu vozilo pod utjecajem alkohola Policija je izvijestila da su se tijekom vikenda dogodile etiri prometne nesree, jedna s ozlijeenim osobama, u kojima je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede te tri prometne nesree s nastalom materijalnom štetom. U akciji “Alkohol”, provedenoj tijekom vikenda, a uoi Martinja, policija je zabilježila 145 prekršaja. U 44 sluajeva radi se o prekršaju upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, pri emu je kod jednog vozaa automobila izmjereno 2,75 g/kg alkohola u krvi. Evidentirana su i 24 prekršaja brzine, 6 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i niz drugih prekršaja.


KROZ MEIURJE

11. studenog 2008. ZAVRĹ IO 33. Salon inovacija INOVA 2008.

Meimurskim inovatorima 7 zlata, 9 srebra i 4 bronce dvorani MSAP-a u NedeliĹĄu etiri je dana, od etvrtka 6. studenog do nedjelje 9. studenog, bila otvorena 33. hrvatska izloĹžba inovacija s meunarodnim sudjelovanjem NVA 2008. Hrvatski su inovatori, uz sudjelovanje inovatora iz SAD-a, usije, Velike Britanije, eĹĄke, Bosne i Hercegovine, Slovenije, predstavili 200 inovacija koje je projektiralo 270 inovatora, dok je patentirano ukupno 170 inovacija. Prvog dana nove inovatore su pozdravili Darko DoboĹĄi u ime domaina, druge inovatora Meimurja, te predsjednica DruĹĄtva inovatora Hrvatske Ljiljana PediĹĄi. Hrvatskim inovatorima potom je estitala i lga Sergejevna u ime udruge inovatora iz Moskve “Arhimedâ€?. tvarajui sajam NVA, akoveki gradonaelnik Branko Ĺ alamon rekao je pak da je Ĺželja svih da prikazane inovacije mahom spremljene u laptopima ĹĄto prije dou do faze realizacije. Grad akovec bio je pokrovitelj i domain izloĹžbe i sajma inovacija. Pokrovitelj nove je predsjednik epublike Hrvatske Stjepan Mesi, koji ipak nije stigao na priredbu, kao ni meimurski Ĺžupan osip Posavec. kulturnom programu prigodom otvorenja sudjelovao je Ĺ˝iga Meimurski te izveo naslovnu pjesmu s novog albuma koji e nositi naziv “Cvetno protuletjeâ€?. etiri dana trajanja sajma i izloĹžbe u popratnim programima predstavili su se Hrvatska gospodarska komora o ijoj je djelatnosti govorio oran BariĹĄi, Ministarstvo gospodarstva, DrĹžavni zavod za intelektualno vlasniĹĄtvo, DA, promovirana je knjiga rijekih inovatora, odrĹžan Dan ruske federacije, odrĹžana SkupĹĄtina Hrvatskog saveza inovatora i drugo. van Krpan, naelnik u Ministarstvu gospodarstva, naglasio je da drĹžava podrĹžava inovatore i putem razvojnih sredstava kojih je joĹĄ uvijek nedovoljno, no ipak bolje je nego prije. Posjet novi bio je uobiajen za priredbe tog ranga, najviĹĄe je bilo

S otvorenja najviĹĄeg skupa hrvatskih inovatora zainteresiranih inovatora i znatiĹželjnika, ne u velikom broju, no bilo je autobusa s posjetiteljima. Tako je iz ijeke pristigao autobus s inovatorima, a priredbu je posjetila i Tatjana Holjevac u ime Grada agreba. NajviĹĄe inovatora bilo je, dakako, iz agreba, samo iz ne bile su izloĹžene inovacije 17 inovatora. Posebnost ovogodiĹĄnje nove bila je haljina Katarine rinski izraena prema originalu, koja je pristigla iz zlja posebnim vozilom, a koja je odmah poslije sajma sklonjena u Muzej Meimurja akovec. Htjelo se, naime, a prema rijeima Darka DoboĹĄia, dati i hrvatski povijesni ĹĄtih priredbi. Predsjednik Meunarodnoga ocjenjivakog suda koji prate nacionalne priredbe David Wardel iz Velike Britanije u subotu je naglasio da je veoma zadovoljan cijelom organizacijom priredbe, rekavĹĄi da je ovogodiĹĄnja 33. NVA organizirana na svjetskoj razini.

Sve nagrade Inove 2008. a najbolje trgovako druťtvo na izloŞbi proglaťena je NA agreb, dok je najbolji mladi poduzetnik Marko Kralji. a najboljega inozemnog izlagaa proglaťena je Nevenka aťarevi iz Tuzle, dok je najbolji meimurski izlaga Valentin Levai, izumitelj zaťtitne krovne ograde. Najbolju inovaciju u oblasti poljoprivrede ima Tomislav Žagar, a najbolja udruga mladih inovatora u Hrvatskoj dolazi iz Druťtva inovatora Sigma iz agreba. a najbolje hrvatske izla-

Otac i sin Levai, dobitnici zlatne medalje za krovnu ogradu

IZMEU Murskog SrediĹĄa i Hlapiine

Pronaena mrtva vidra zmeu Murskog SrediĹĄa i Hlapiine pronaena je 14. listopada pregaĹžena vidra. Vidru je pronaĹĄao uro aĹĄperger te to dojavio avnoj ustanovi za zaĹĄtitu prirode Meimurske Ĺžupanije sa sjediĹĄtem u KriĹžovcu. avnatelj avne ustanove SiniĹĄa Golub i suradnici utvrdili su da je vidra pregaĹžena i da je ve u raspadajuem stanju. ije je o odraslom primjerku, koji je od vrha glave do repa bio dugaak 113 centimetara. vo nije prvi sluaj da se pronae pregaĹžena vidra, u zadnjih nekoliko godina ve je nekoliko

stradalih vidri pronaeno, godiĹĄnje jedna do dvije. Poznato je da vidre imaju ĹĄirok radijus kretanja, te im podruje uz rijeku Muru nije dovoljno, pa stradavaju na cesti, kao i druge Ĺživotinje. pak, to znai da su se vidre nastanile u Meimurju. TeĹĄko je rei ĹĄto treba uiniti da bi vidrama bilo bolje, najbolje ih je ostaviti na miru. Ako to nije mogue, moĹžda bi dobro doĹĄao znak upozorenja na cesti Mursko SrediĹĄe - Hlapiina, s vidrom u glavnoj ulozi, ĹĄto je i turistiki atraktivno. (. Ĺ .)

gae proglašeni su vana Žiljak i Klaudio Pap iz agreba, autori hrvatskih novanica. Najbolji mladi inovator je Davor Gusi, a prva dama hrvatskog inovatorstva Mirjana Brlei. Najbolja udruga inovatora je savez inovatora agreba, a najbolja ekonagrada za inovaciju pripada ni agreb. Nagradu Nikola Tesla osvojio je Šime onji, a uro Fleten iz Preloga proglašen je pak za najboljeg obrtnika na sajmu. Nagrada Pitsburgha i putovanje na svjetsku izložbu inovacija u SAD idue godine pripalo je inovatoru Darku Dobošiu, predsjedniku nome, a njemu je ujedno predana i plaketa Hrvatskog saveza inovatora te plaketa Arhimed iz Moskve. Plaketu Arhimed iz Moskve primio je i Grad

akovec kao domain i pokrovitelj te gradonaelnik Branko Ĺ alamon.

Ljiljana PediĹĄi, predsjednica Hrvatskog saveza inovatora: - OvogodiĹĄnja INOVA organizirana je na najviĹĄoj razini, zahvaljujui organizatorima iz akovca, DruĹĄtvu inovatora Meimurja i Darku DoboĹĄiu. Ovaj 33. Salon inovacija jako je bogat inovacijama, a meunarodno sudjelovanje govori nam o tome da je to gotovo susret inovatora iz cijelog svijeta. Ĺ teta ĹĄto nisu doĹĄli i Iranci, koje smo ekali, koliko znam, zapelo je na vizama

Meimurski inovatori osvojili 7 zlata, 9 srebra i 4 bronce Meimurski inovatori i ovoga su puta osvojili pregrťt odlija. lato je osvojila MT Tvornica rublja za poplun za trudnice, Stjepan Tkalec za regulator visine za podove i namjeťtaj, Valentin Levai za zaťtitnu krovnu ogradu, Darko Doboťi za stalak s univerzalnim drŞaem lampiona i vaza, van urevi za protezu potkoljenice o kojoj smo ve pisali, te uenici Moniko Pongrac i obert Vaser. Srebrne medalje osvojili su Dejan Kovaevi za stupni nosa vjetrogeneratora, fotonaponskog modula, rasvjete i mreŞe protiv tue, Željko Drenťki za pokretno-okretni stalak, Marina reťnjovec za spremnik posude za smee, Christian reťnjovec za spremnik posude za smee, urica Pani za mehanizam kotaia s uvlaenjem, Bojan Domini za izmjenjiva topline - rekuperator, Marija Vrbanec Fuec za suvenir torbice, van Branilovi za potiskiva za PT boce, Franjo Novak za tehnologiju dobivanja proizvoda od recikliranih auto guma, te uenici . Šakovec. Bronane medalje osvojili su voni-

Darko DoboĹĄi, organizator Inove, predsjednik DruĹĄtva inovatora Meimurja i osvaja najprestiĹžnije Nagrade Pitsburgh: - Posebno zahvaljujem predstavnicima Ruske federacije na sudjelovanju i lijepom predstavljanju na sajmu. Nagradu sam dobio za ukupan doprinos inovaciji, ovo zlato nije jedino u mojoj kolekciji mir Dolenec za ljestve s dodatkom za produljivanje i za sklopive saonice i Petra Vrbanec za sustav navodnjavanja uporabom solarne energije, te Aleksandar Stefanovi za lizaljku bombon. (. Ĺ imunko, foto . Vrzan)

Vidra je bila dugaka 113 centimetara

7 GRAD akovec

PredloĹžen proraun od gotovo 160 milijuna kuna Gotovo 160 milijuna kuna teĹžak je prijedlog prorauna Grada akovca koji ide na usvajanje Gradskom vijeu. To je za 19 posto viĹĄe od rebalansa prorauna za 2008. godinu i ak za 36 posto viĹĄe od prorauna za 2007. godinu. Potpore iz Ĺžupanijskog i drĹžavnog prorauna odnose se na izgradnju komunalne infrastrukture, izgradnju nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje i Kulturnog centra oma u KurĹĄancu, ureenje objekata bivĹĄega asnikog doma, za ureenje multimedijske dvorane, su inanciranje rasvjete na stadionu. Fond za zaĹĄtitu okoliĹĄa su inancira sanaciju deponija za odlaganje otpada u Totovcu u postotku do 45 posto, sukladno radovima koji se izvode. posljednji proraun ovog saziva vlasti koncipiran je na podjednakom razvoju grada

akovca i prigradskih naselja, tako da se u svim naseljima planira poneka investicija. kupno je za izgradnju objekata visokogradnje planirano 18,7 milijuna kuna. a zavrťene radove na druťtvenom domu Slemenice planira se 50 tisua kuna. a izgradnju Kulturnog centra Žiťkovec 250.000 kuna, za Druťtveni dom Kriťtanovec 300.000 kuna, za Druťtveni dom Novo Selo na Dravi 150.000 kuna, za Druťtveni dom Šandorovec 700.000 kuna, za Sportski centar Kriťtanovec, za koji je u tijeku prenoťenje zemljiťta na Grad, 500.000 kuna, za Druťtveni dom Mihovljan 600.000 kuna te za Druťtveni dom Kurťanec 250.000 kuna. d veih investicija, u proraunu je dugo oekivana adaptacija uionica i izgradnja dvorane . snovne ťkole akovec s planiranih 5 milijuna kuna. zgradnja

novih uionica omoguila bi da djeca niĹžih razreda ne prelaze cestu zbog pomanjkanja prostora i izvoenja nastave preko puta u zgradi tvorenog uiliĹĄta. a Kulturni centar oma predvieno je u proraunu 4 milijuna kuna. Potrebno je osigurati 25 posto sredstava gradskog prorauna, a oekuju se sredstva iz B 2 za izgradnju tog objekta. reenje Gradske trĹžnice je u prorauna predvieno s jednim milijunom kuna, adaptacija asnikog doma takoer s milijun kuna, izgradnja tribina na nogometnom igraliĹĄtu Novo Selo ok s 200.000 kuna. Planira se i izgradnja stanova socijale u ulici Dragutina Domjania kako bi se dobilo osam novih stanova na katu, a sanirali postojei u prizemlju. a ureenje fasada u pjeĹĄakoj zoni planira se znatno vei iznos nego ove godine, umjesto dosadaĹĄnjih 20.000 planira se 100.000 kuna. a inanciranje Djejeg centra koji je gradska ustanova planira se 11,5 milijuna kuna bez investicijskog odrĹžavanja pojedinih objekta. Proraun je bio na prethodnoj raspravi meu vladajuim strankama, predstavnicima mjesnih odbora i korisnicima, ali ne i oporbi koja e svoje moi rei tek na sjednici Gradskog vijea. Kako koalicija SDP - HNS - HSS ima dovoljnu veinu za izglasavanje prorauna iz prve, samo je pitanje taktike hoe li se on iz prve usvojiti ili e se odluiti za prvo itanje i usvajanje u drugom krugu, do kraja godine. vaj proraun odredit e, naime, manevarski prostor iduem sastavu gradske vlasti sredinom idue godine. (BM)


KROZ MEIURJE

8 U PRELOGU izgraen drugi rotor

Do sad prometno izolirani ehovec odahnuo ako je rok za izvoenje 5,4 milijuna kuna vrijednih radova na izgradnji kanalizacije, rotora i pjeĹĄako biciklistike staze u Gospodarskoj zoni Sjever tek 6. prosinca, akoveka tvrtka “Tegra inĹženjeringâ€? ovih dana privodi kraju povjerene joj radove. Drugi preloĹĄki rotor izgraen je i asfaltiran, a izvoau su potrebna joĹĄ dva lijepa dana kako bi asfaltirali i ostali dio izgraene prometnice. Najvea ovogodiĹĄnja investicija u gradu izazvala je veliku huru meu mjeĹĄtanima prigradskog ehovca koji je zbog nje, ali i izgradnje kanalizacije na podruju opine Donji Kraljevec, bio prometno izoliran. MjeĹĄtani ovoga naselja sada su odahnuli te se vesele ĹĄto e poljske putove i livade, koje su pronalazili i koje su im posluĹžile kao bliĹži put do naselja, zamijeniti modernom prometnicom. Grad e, kako doznajemo, obeĹĄtetiti sve vlasnike ije su zemljiĹĄte graani koristili kao alternativni pravac. ako e joĹĄ ovaj tjedan biti uklonjeni znaci ogranienja prometa na

izlazu iz Preloga u smjeru ehovca, sluŞbeno sveano otvorenje rotora u Prelogu najavljuju za Nikolinje, za Dan grada. Grad Prelog je do sad u Gospodarsku zonu Sjever, koja se prostire na oko 190 tisua etvornih metara, uloŞio oko 20 milijuna kuna, ukljuujui ovu investiciju. Nju je pomoglo inancirati nadleŞno Ministarstvo, koje je pomoglo i u drugim poslovima ureenja i opremanja ove Gospodarske zone. Svoj doprinos posljednjoj investiciji dala je i Županijska uprava za ceste. Na podruju Gospodarske zone Sjever aktivno djeluje nekoliko tvrtki. Prva je interes za investiranje u ovu zonu pokazala tvrtka LPT, a Grad je uspio privui i mnoge druge zanimljive ulagae. ni su do sad otvorili tristotinjak radnih mjesta, a uskoro se oekuju joť nova zapoťljavanja i nova ulaganja u izgradnju proizvodnih pogona. Gospodarskoj zoni Sjever slobodne su joť svega etiri parcele. (D.Mihoci)

ProĹĄlotjedne snimke izgraenog i asfaltiranog rotora kojemu joĹĄ jedino nedostaje rasvjeta

GOSPODARSKO - STAMBENA ZONA u DraĹĄkovcu

Prelog priprema novu zonu za nove investitore ViĹĄe od dva milijuna kuna, ne raunajui PDV, bit e potrebno za izgradnju prometnice s pjeĹĄako biciklistikom stazom i odvodnju fekalnih i oborinskih voda u Gospodarsko - stambenoj zoni DraĹĄkovec - HemuĹĄevec. Do sada je u toj treoj gradskoj gospodarskoj zoni uvedena vodovodna mreĹža, a u pripremi su projekti za izgradnju elektro i plinske mreĹže. Plin i struja mogli bi ve idue godine doi u ovu zonu, a do kraja idue godine oekuje se da bi mogla biti izgraena kanalizacijska mreĹža, kao i mreĹža odvodnje oborinskih voda. Kanalizaciju e graditi Meimurske vode o troĹĄku Grada Preloga za iznos od 1,1 milijun kuna. Nakon toga bit e

potrebno iznai joĹĄ milijun kuna za izgradnju prometnice s pjeĹĄako biciklistikom stazom. draĹĄkovekoj Gospodarsko - stambenoj zoni nalazi se 16 gradiliĹĄta. prvoj fazi Grad je ponudio na prodaju pet parcela od kojih su etiri ve otkupljenje. S vlasnicima poljoprivrednog zemljiĹĄta dogovara se otkup parcela kako bi se u sljedeoj fazi potencijalnim investitorima ponudile joĹĄ tri parcele, a potom preostalih osam. DraĹĄkovcu se radi i na ureenju stambene zone u kojoj je prodano 27 gradiliĹĄta. Vodovodna mreĹža tu je ve izgraena, kao i pristupna cesta, a u tijeku je projektiranje plinske i elektro mreĹže. (D.Mihoci)

Bagatela od 55 tisua kuna za novogodiĹĄnju rasvjetu PRELOG - dok je veina trgovakih centara ve u listopadu uredila svoje prodajne prostore dajui im boĹžino novogodiĹĄnji ugoaj, u Gradu Prelogu tek ovih dana odluivali su o pokretanju postupka javne nabave za nabavu, postavu i demontaĹžu ukrasne boĹžine i novogodiĹĄnje rasvjete. Kako se radi, reeno je, o bagatelnoj vrijednosti nabave, jer se

namjerava potroĹĄiti svega 55 tisua kuna, natjeaj nee biti raspisan, pa tko Ĺželi neka se sam javi. Prelogu se trude osobito lijepo ukrasiti grad, tim viĹĄe ĹĄto je prosinac slavljeniki za ovaj grad, ne samo zbog blagdana ve i zbog obiljeĹžavanja roendana grada Preloga. Podsjeamo, Prelog slavi Dan grada 6. prosinca. (D.M.)

GRAD PRELOG zahtijeva obilaznicu

Prometna infrastruktura koi brĹži gospodarski razvoj grada - Ponekad mislim da bi bilo dobro biti u opini Polinik, u adarskoj Ĺžupaniji, jer se u tim krajevima lakĹĄe i brĹže dolazi do sredstava iz drĹžavnog prorauna za izgradnju infrastrukture koja utjee na mogunost gospodarskog i drugog razvoja, potuĹžio se preloĹĄki gradonaelnik Dragutin Glavina na prijemu koji je Ĺžupan osip Posavec upriliio za predstavnike Grada Preloga, koji je potkraj listopada osvojio prestiĹžnu nagradu “ laga godine 2008.â€? NajuspjeĹĄniji lovci na ulagae u Hrvatskoj zadovoljni su postignutim rezultatima jer su u proteklim godinama uspjeli u Prelog privui te tu i zadrĹžati mnoge strane ulagae, meu kojima su Austrijanci, Ĺ veani, Nijemci, Amerikanci. ahvaljujui njima u Prelogu je u posljednjem desetljeu otvoreno preko tisuu novih radnih mjesta. oĹĄ snaĹžniji gospodarski razvoj grada Preloga ograniava i zapravo koi prometna infrastruktura. - gradu je nenormalna situacija. Mi imamo nasuĹĄnu potrebu za izgradnjom obilaznice. edna smo od rijetkih sredina u kojoj se glavnina prometa odvija kroz centralni dio grada. mamo obeanja da e nam Ĺžupanija pomoi oko izgradnje obilaznice, ĹĄto je postavljeno kao prioritet, no to nije dovoljno. ovom zahtjevnom projektu trebamo pomo Hrvat-

skih cesta i nadleĹžnog Ministarstva no, kako mi nismo Polinik, bojim se kako emo ih uvjeriti u neodgodivu potrebu izgradnje obilaznice, rekao je preloĹĄki gradonaelnik. Hrvatskim cestama, gdje upravo planiraju svoju novu petoljetku, Ĺžupan Posavec razgovarao je o preloĹĄkoj obilaznici s namjerom da ih uvjeri koliko je vaĹžno tu investiciju uvrstiti u njihov plan. - bilaznica Preloga konica je brĹžega gospodarskog razvoja grada Preloga, poruio je Ĺžupan, dodajui kako je Meimurje u velikom dijelu uglavnom samo gradilo svoju infrastrukturu i da sada â€œĹ vicarska u malomâ€? oekuje da drĹžava uini svoje.

I dalekovod konica bilaznica je bitna jednako kao i uklanjanje dalekovoda koji prolazi kroz zemljiĹĄte na kojemu se planira izgradnja ljeiliĹĄno - turistikog kompleksa kod DraĹĄkovca, a o emu se u HP-u mjesecima ne izjaĹĄnjavaju i tako koe projekt.

Kada smo razgovarali s gradonaelnikom Glavinom o nagradi koju su usvojili kao najuspjeĹĄniji u stvaranju pozitivnoga poduzetnikog ozraja, kazao je da bi izgradnja toga kompleksa mogla krenuti ve u 2009. godini, no dogradonaelnik osip Kobal, koji je zapravo i idejni zaetnik cijeloga tog projekta, oprezniji je. - ekamo odgovor HP-a jer s dalekovodom koji prolazi zemljiĹĄtem nee biti izgradnje toplica, ni razvoja turizma, ni novog gospodarskog zamaĹĄnjaka. nvestitori su spremni ak i su inancirati izmicanje dalekovoda, makar bi bilo najpoĹĄtenije da ga HP ukloni o svom troĹĄku kao ĹĄto je to uinio, primjerice, kod sijeka. Mi smo za varijantu kabliranja, odnosno postavljanja dalekovoda pod zemlju, obznanio je Kobal, dodajui da procedura oko detaljnog i prostornog plana ide svojim tijekom, a s graevinskom se nikako ne moĹže raunati. ato je rok poetka izgradnje ljeiliĹĄno - turistikog kompleksa upitan.

U Cirkovljanu strahuju od havarije nasipa Nedaleko od Cirkovljana, prigradskog naselja grada Preloga, tik uz jezero H Dubrava nalazi se ogromno eksploatacijsko polje ĹĄljunka. Budui da tvrtka “Tegra inĹženjeringâ€? u posljednje vrijeme, kaĹžu, otkako ju je preuzela francuska tvrtka, pojaano eksploatira ĹĄljunak, mjeĹĄtani Cirkovljana pokazuju zabrinutost za svoju sigurnost. Mjestom se proĹĄirio glas da bi iskapanje ĹĄljunka moglo ugroziti nasip jezera H Dubrava, te time izazvati havariju kakva se svojedobno dogodila na nasipu nedaleko od Svete Marije.

Nasip nije ugroŞen Predsjednik Vijea Mjesnog odbora Cirkovljana latko Horvat, koji je ujedno i Şupanijski vijenik, na jednoj od sjednica Županijske skupťtine zanimao se postoji li mogunost neŞeljenih posljedica zbog iskapanja ťljunka u neposrednoj blizini jezera.

Poast braniteljima Vukovara biti poloĹžen vijenac, te potom paljenje svijea u Vukovarskoj ulici u akovcu. zaslanstvo HD-a Gradske organizacije akovec odat e 16. studenog u 15 sati na gradskom groblju Mihovljan poast poginulom Marijanu adravcu - Macanu.

Prometni kolaps u centru grada za gradonaelnika je nenormalna situacija zbog koje Prelog hitno treba zaobilaznicu

- MoŞda se to dogodi joť idue godine, a moŞda problem ne bude rijeťen ni za tri godine, rekao je Kobal. Kabliranje dalekovoda po kilometru koťta milijun eura, a kako se radi o tri kilometra dalekovoda koji bi trebalo staviti u zemlju, ťto je tehniki izvedivo, upitno je tko e snositi te troťkove i hoe li se u HP-u uope nai dobre volje za jedan takav poduhvat. Župan Posavec miťljenja je da bi HP trebao u cijelosti snositi taj troťak, a nikako investitor ili kojim sluajem Şupanija. - Mi nemamo takav iskalni kapacitet da bismo mogli plaati obilaznice ili zakapanje dalekovoda. ato mislim da bi drŞava trebala popratiti ovaj projekt i pripremiti ga za investiciju koja je izuzetno znaajna za Meimurje, ali i Hrvatsku, jer daje potpuno novu perspektivu ovom kraju, ovoj regiji, kazao je Şupan. Draťkovcu se planira investicija vrijedna oko 100 milijuna eura, zbog koje donjomeimurski kraj u budunosti ne bi trebao imati problema ni s gospodarskim ni s druťtvenim razvojem. Na te nove gospodarske vjetrove u Prelogu se pripremaju godinama unatrag. Tako je, primjerice, prije deset godina u gradu Prelogu osnovana Srednja ťkola Prelog u kojoj se ťkoluje upravo hotelijersko - turistiki i ugostiteljski kadar. (D.Mihoci)

ZBOG POJAANE EKSPLOATACIJE Ĺ LJUNKA u blizini jezera HE Dubrava

SPOMEN AKCIJA 18. studenog Povodom Dana sjeanja na Vukovar, Gradska organizacija HD-a akovec u utorak 18. studenog organizira spomen - akciju. 18,30 sati bit e u crkvi Svetog Nikole biskupa u akovcu odrĹžana misa zaduĹĄnica, a u 19,15 sati organizirana procesija prema spomeniku braniteljima gdje e

11. studenog 2008.

Predsjednik VMO-a Cirkovljan Zlatko Horvat i mjeĹĄtani Cirkovljana zabrinuti zbog pojaane eksploatacije ĹĄljunka

z HP-a, PP H Sjever, odgovoreno mu je da ĹĄljunara koja se nalazi 150 metara od noĹžice nasipa nema utjecaj na stabilnost i sigurnost nasipa akumulacije H Dubrava. Dakle, mjeĹĄtani nemaju razlog za strah.

U 10 godina za ĹĄljunak dobili tek 200 tisua kuna pak, ĹĄljunara koja se ozbiljno proĹĄiruje trn je u oku mjeĹĄtanima Cirkovljana, a dakako i Vijeu Mjesnog odbora koje tvrdi da ni Cirkovljan ni Grad Prelog od ove ĹĄljunare nemaju nikakve koristi. ato ih i zanima moĹže li se ĹĄtogod promijeniti vezano uz eksploataciju ĹĄljunka. Ĺ ljunaru kod Cirkovljana naslijedila je tvrtka “Tegra inĹženjeringâ€? od svojih prethodnica, a sve je poelo s nekadaĹĄnjim meimurskim graditeljskim gigantom GK Meimurjem kojemu je tadaĹĄnji pinski komitet za privredu i druĹĄtveno planiranje 25. studenog 1981. godine odobrio eksploataciju ĹĄljunka na neodreeno vrijeme, tonije, do iscrpljenja leĹžiĹĄta. ako su se zakonske odredbe o razdoblju eksploatacije mineralnih sirovina u meuvremenu izmijenile, one se ne mogu retrogradno primijeniti na ovu odluku iz 1981. godine, pa nema nikakve mogunosti da mjeĹĄtani Cirkovljana utjeu na smanjenje ili ak ukidanje eksploatacije ĹĄljunka, odgovoreno je latku Horvatu.

Ĺ ljunaru od nasipa HE Dubrava dijeli tek 150 metara - Mi zaista nemamo nikakve koristi od ove ĹĄljunare. aspolaĹžem podacima da je u zadnjih desetak godina na ime naknade za eksploataciju ĹĄljunka na raun Grada Preloga isplaeno tek negdje oko 200 tisua kuna. Nama, lokalnoj zajednici, nakon ĹĄto Tegra inĹženjering ili neka njena nasljednica iscrpi zalihe ĹĄljunka, ostat e tek rupetina koju e trebati sanirati. stat e nam i uniĹĄtene ceste zbog prevelikog tranzita teĹĄkim kamionima, i tko zna ĹĄto sve ne, kazuje Horvat.

Ĺ ljunara bi mogla postati rekreacijski centar ksploataciju ĹĄljunka tvrtka “Tegra inĹženjeringâ€? uredno plaa, kako nalaĹže zakon, ĹĄto se moĹže provjeriti i u egistru koncesija.

akonom o rudarstvu utvrena je naknada u visini 2,6 posto ukupnog prihoda ostvarenog prodajom mineralnih sirovina. Cirkovljanu prihvaaju injenicu da Tegra plaa koliko se od nje traĹži, ali dovode u pitanje koliine ĹĄljunka koje se vade u odnosu na koliine koje se prijavljuju kao izvaene i na koje plaa naknadu. ednom dok na ĹĄljunari kod Cirkovljana viĹĄe nee biti ĹĄljunka za eksploataciju ona e biti zatvorena i sanirana. Prema postojeem planu sanacije, tu e se formirati jezero i rekreacijski centar. Grad Prelog Ĺživo je zainteresiran da u svrhu turistikog razvoja, jednom kad zaĹžive toplice u DraĹĄkovcu, uredi i prostor “Marineâ€? i prostor ĹĄljunare kod Cirkovljana u rekreacijsko - turistike svrhe. (D.Mihoci)


11. studenog 2008.

DOBRO JE ZNATI

9


10

DOBRO JE ZNATI

11. studenog 2008.


KROZ MEIURJE

11. studenog 2008.

OPINA Ĺ ENKOVEC - do BoĹžia monografija

MANIFESTACIJA “MESO Z TIBLICE na meimurskom stolu�

Lovrenii imali najoriginalniji stol

Pobjedniki trio Lovreni, FaĹžon i Bistrovi proizvodima imali su: DraĹžen Kiri iz Trnovca, Vladimir Hoblaj iz Murskog SrediĹĄa, dravko Vnuk iz estijanca, Stjepan Beli iz Preloga, Stanislav Miklin iz Badliana i Darko uran iz Slakovca. sklopu proglaĹĄenja rezultata odrĹžan je kulturno - umjetniki program koji je izveo K D “Seljaka slogaâ€? iz NedeliĹĄa, a toena su odlina vina obitelji Branimira akopia.

Meso z tiblice unijet emo u EU

Uz meso z tiblice ide i kruh z penice

sim ocjenjivanja stolova, na ovoj priredbi odrŞan je forum na temu Autohtoni proizvodi u funkciji ruralnog turizma koji je vodila Karmen Sinkovi, naelnica za sigurnost hrane pri Ministarstvu poljoprivrede. Skup u Železnoj Gori otvorio je van Hodali, pomonik ministra poljoprivrede, a nazoio je zavidan skup strunjaka i svinjogojaca, te turistikih djelatnika. Stjepan Kuťec, predsjednik Saveza uzgajivaa svinja Hrvatske, rekao je da je meimurska udruga uzgajivaa svinja po svemu najbolja u Hrvatskoj i da takvo meso z tiblice s ponosom moŞemo unijeti u uropsku uniju.

Mnogi su govorili o samom proizvodu, te je dita Volar Panti upozorila da je to ve vrh piramide i tie se komercijalne uspjeĹĄnosti, ali da bi se viĹĄe trebalo baviti sirovinom.

Imamo li uope meso z tiblice Stanje o tom dijelu najbolje je ocijenio dr. vet. med. Predrag Koila, koji je rekao da mesa z tiblice kakvog znamo nema ili ga skoro nee biti. - Da bismo dobili istinsko izvorno meso z tiblice, moramo imati autohtone domae krmae, uzgojene na tradicionalan nain. A bojim se, ili gotovo sam siguran, da toga nemamo. NeĹĄto ljudi drĹže za vlastite potrebe, a veinu je odnijela svinjska kuga. a kvalitetno meso treba teĹĄka meimurska svinja, a ona se uzgaja i preko godinu dana. Tko danas ima raunicu ekati tako dugo. z uvoznih bekona sigurno ne dobivamo pravo meso z tiblice i stoga je potrebno mnogo toga uiniti da bismo sauvali i imali izvornost mesa z tiblice, bio je jasan Koila. S njime su se sloĹžili mnogi sudionici u raspravi, gdje je iznjedrena i injenica kako ugostitelji u trgova-

Mnogo ljudi sluĹĄa predavanje dr. Gorianec

UDRUGA DIJABETIARA Mursko SrediĹĄe

Ogromno zanimanje za bolest i ozdravljenje SrediĹĄanska lijenica dr. Biserka Gorianec bila je predavaica na temu “Masnoe i ĹĄeeri u krviâ€?, koje je organizirala druga dijabetiara Grada Mursko SrediĹĄe. Na predavanje je doĹĄlo viĹĄe od stotinu ljudi, ĹĄto je organizatore ugodno iznenadilo, ali i pokazalo kako u ljudi sve zainteresiraniji za

svoje zdravlje i za naine lijeenja, odnosno ozdravljenja. Nakon iscrpnog i strunog predavanja dr. Gorianec, te njezinih odgovora na brojna pitanja, nazonima su izmjereni tlak, ĹĄeer u krvi, koresterol i vaganje teĹžine. Akciju je poduprlo Gradsko poglavarstvo Mursko SrediĹĄe, a

Vijenici Zlatko rep i Viktor Peras prouavaju buduu monografiju se za rije javio vijenik Vladimir Trstenjak, koji je potegnuo pitanje sukoba interesa s obzirom na to da je odlueno da monogra iju lektorira KalĹĄanova supruga i za to primi 3.000 kuna. Na to je KalĹĄan odgovorio kako se Trstenjak niĹĄta nije bunio kad je odlueno da graevinske radove na izgradnji vrtia obavlja njegova tvrtka i za to primi oko 50.000 kuna. S time je i rasprava viĹĄe - manje stala. Na kraju je odlueno da se s obzirom na dosta prijedloga i novih informacija svim vijenicima i ostalim mjeĹĄtanima Ĺ enkovca dade rok do etvrtka 13. studenog kako bi na pismeno dali sve nove prijedloge ili samo razgledali monogra iju koja e se nalaziti kod tajnice na pini. Monogra ija bi trebala biti ĹĄtampana do BoĹžia, kada e se podijeliti svim mjeĹĄtanima opine kao poklon. (mn)

KROS u Sv. Martinu na Muri kim lancima (spomenuti su Mercator i Kau land) kupuju suĹĄeno meso, malo ga stave u kosanu slaninu i potom nude kao meso z tiblice. To nije dobro i samo ĹĄteti onima koji joĹĄ uvijek proizvode meso na originalan nain.

itavu manifestaciju odlino je organizirala druga uzgajivaa svinja Meimurja, a u tehnikom dijelu odradilo osoblje restorana “Terbotz�. Doprinos su dali i Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, DA, Grad

akovec i Meimurska Ĺžupanija. (Stjepan Mesari)

Za zonu 4 milijuna SV. JURAJ NA BREGU - Kraju se pribliŞava urbana komasacija u opini Sve Juraj na Bregu, za naselje Brezje radi nove gospodarske zone. Prema rijeima naelnice Dragice Vugrinec, radi se na izdavanju glavnog projekta, nakon ega poduzetnici mogu krenuti u izgradnju. Izgradnja gospodarske zone stoji 4 milijuna kuna, koje e se namaknu iz komunalnog doprinosa investora te od Ministarstva gospodarstva. Vugrinec najveim uspjehom smatra rjeťenje izgradnje glavne prometnice kroz zonu, koja e se nadovezivati na Županijsku cestu akovec - Štrigova, ťto znai da teťki kamioni nee prometova ulicama naselja. Postoji ve nekoliko potencijalnih ulagaa te bi se uloŞena sredstva vrlo brzo mogla vra opini. Od Vugrinec doznajemo i da je okonana joť jedna faza na ureenju opinskog i Şupnog groblja. Za ureenje prilazne ceste, parkiraliťta, odlagaliťta za otpad te za sadnju suu empresa i Şianu ogradu potroťeno je 450 sua kuna. Sljedea faza ureenja na red e doi idue proljee. (S. Mesari)

Do etvrtka se daju prijedlozi i dopune monografije Na izvanrednoj sjednici opine Ĺ enkovec odrĹžanoj proĹĄli petak predstavljena je posljednja verzija budue monogra ije. Monogra ija obuhvaa cjelokupnu bogatu povijest Ĺ enkovca i Knezovca, kao i vaĹžne aktualnosti u opini. Tiskanjem ove monogra ije i otkrivanjem niza zanimljivosti koje Ĺ enkovec ima, kao ĹĄto su i gotike freske od europskog znaaja koje se nalaze u samostanu nekadaĹĄnje samostanske crkve, autor i urednik monogra ije Vladimir KalĹĄan, mr., najavljuje kako e Ĺ enkovec postati jedna od nezaobilaznih hrvatskih turistika destinacija. Projekt ĹĄenkoveke monogra ije zapoeo je joĹĄ 2003. godine, no ona do dan - danas nije realizirana. Da se prisjetimo, razlog je, kako tvrdi sadaĹĄnja vlast (SDP, HD, HSLS, HSS, nezavisna lista), to ĹĄto je ona bivĹĄa vlast (HNS) oduzela sredstva za monogra iju, dok oni pak tvrde da monogra ije ni na CD-u ni isprintane verzije nije bilo kad su dobili kljueve pine. Kako god bilo, cijela se pria ponovo pokrenula sa sadaĹĄnjom garniturom na vlasti. KalĹĄan je monogra iju nanovo dopunio te je iscrpno predstavio lanovima Vijea i Poglavarstva opine Ĺ enkovec. Na kraju je odrĹžana i rasprava na kojoj su vijenici davali svoje primjedbe i kritike, koje su veinom bile konstruktivne i odnosile se na ubacivanje dodatnih informacija. edino je do manjeg kon likta doĹĄlo kada

Na izloĹžbi u podrumu restorana “Terbotzâ€? u Ĺ˝eleznoj Gori devet je gospodarstava postavilo stolove na izvorni meimurski nain. Povjerenstvu nije bilo lako, no na kraju su svi bili zadovoljni, jer odluivale su nijanse i svatko je mogao biti prvi Prvi pobjednik u izboru za najoriginalnije ili najizvornije postavljeni meimurski stol na manifestaciji Meso z tiblice na meimurskom stolu jest biteljsko poljoprivredno gospodarstvo (PG) vana Lovrenia iz Palovca. zbor je obavljen u petak 7. studenog u podrumu restorana “Terbotzâ€? u Ĺ˝eleznoj Gori, gdje je stolove postavilo devet obiteljskih gospodarstava iz Meimurske Ĺžupanije. Drugo mjesto osvojio je PG Antuna FaĹžona iz Gardinovca i tree samostalno domainstvo Marije Bistrovi iz Frkanovca. sim nagraenih, stolove s domaim mesom z tiblice te drugim autohtonim meimurskim

11

pomogli su DruĹĄtvo Ĺžena i lanice udruge. Predsjednik druge dijabetiara Grada Mursko SrediĹĄe Stanislav Stojko kaĹže kako e se akcije mjerenja te predavanja nastaviti, te Gradskom poglavarstvu zahvaljuje na pomoi. (S. Mesari, foto:SNĹ A)

Samo branitelji, djeca i uitelji Svetom Martinu na Muri u etvrtak 23. listopada odrĹžan je jesenski kros protiv svih vrsta nasilja i nepravdi koji su zajedniki organizirali svetomartinski ogranak druge dragovoljaca - veterana Domovinskog rata i snovna ĹĄkola Sveti Martin na Muri. dmah treba rei kako su organizatori, a posebice dugogodiĹĄnji predsjednik svetomartinskog DVD-a Dragutin Pintari, razoarani ĹĄto unato dobroj najavi i promidĹžbi kros nije zainteresirao druĹĄtvenu i politiku, ni graansku javnost, jer osim branitelja, djece, uitelja i odgajateljica nikoga nije bilo na krosu. - Valjda nasilje i nepravde uope ne postoje. Valjda ih vidimo samo mi branitelji i uitelji, jer nitko drugi nije ni doĹĄao blizu, razoarano je govorio Pintari. Kros je odrĹžan u krajoliku Doma hrvatskih branitelja, a u njemu je sudjelovalo dvjestotinjak uenika, njihovi uitelji, vrtika djeca s tetama te sami branitelji. Prvi su u cilj stigli Lovro Koila, Martin SrĹĄa, osip eki i Dinko Karlovec. digrana je i malonogometna utakmica izmeu ekipa branitelja i uitelja te uenika viĹĄih razreda u kojoj su u produĹžetku ĹĄkolarci pobijedili sa 7:4, te visea kuglana i krae dru-

Pobjedniki trojac Ĺženje. Pred poetak krosa branitelji i uenici su kod spomen - ploe poginulim hrvatskim braniteljima zapalili svijee. Predsjednik ogranka Marijan Stiwens uruio je zahvalnice za sudjelovanje Ĺ Sveti Martin na Muri i Djejem vrtiu “ibicaâ€? iz Ĺ˝abnika. (S. Mesari)

OPINA Donja Dubrava

Novi koncesionar za dimnjaarske poslove dbor za raspisivanje natjeaja, odabir najboljih ponuda te nadzor i prijem izvrĹĄenih radova opine Donja Dubrava odrĹžao je sastanak na kojem je razmatrao pristigle ponude za obavljanje dimnjaarskih poslova na podruju opine. Na adresu opine pristigle su tri ponude, a lanovi

dbora odabrali su ponudu Dimnjaarskog obrta “FiĹĄterâ€? iz Sivice kao najpovoljniju. Koncesija se daje na rok od etiri godine, godiĹĄnja naknada ostaje ista, 7.000 kuna godiĹĄnje, a dbor e svoj prijedlog poslati na prihvaanje opinskim elnicima. (A FuĹĄ)


KROZ MEIURJE

12

11. studenog 2008.

OPINSKO VIJEE Sveti Martin na Muri

Priznanje Slovencu Ignacu Lebaru lanice “Mure� u novim majicama

FERKETINEC DOBIO novu udrugu

Rekreacijska udruga “Muraâ€? biser naselja Ferketincu je osnovano DruĹĄtvo sportske rekreacije Sporta za sve “Muraâ€? Ferketinec, koja je svojim kratkim djelovanjem postala biser naselja, jer ga ine Ĺžene i djevojke koje su aktivne i na drugim poljima u naselju. Nainom na koji pristupaju i obave svaki povjereni im posao osvojile su svoju sredinu i stoga su pravi biser u zasigurno najmirnijem i najureenijem naselju u opini i Ĺžupi Podturen a predsjednicu je izabrana DuĹĄanka Berdin, a za njezinu zamjenicu i tajnicu Verica Posavec. a sada udruga u dvorani Vatrogasnog doma trenira vjeĹžbe koje provode sve meimurske udruge Sporta za sve, kako bi idue godine sudjelovala na brojnim igrama i natjecanjima. Trenira ih Suzana Liklin, koja kaĹže kako su Ĺžene disciplinirane i da mogu

pinsko vijee Sveti Martin na Muri na svojoj sjednici odrĹžanoj u srijedu donijelo je rebalans opinskog prorauna za 2008. godinu. zmjenama i dopunama proraun se poveava za 1,186.210 kuna, te sada iznosi 5,418.125 kuna. Vijee je donijelo i odluku o dobitnicima javnoga opinskog priznanja. Plaketa je posmrtno dodijeljena dr. vanki Novak iz Brezovca, za po-

seban doprinos na podruju zdravstvene zaĹĄtite ljudi, te za druĹĄtveni i gospodarski razvoj opine. ahvalnice pak su dodijeljene: dravku Ĺ aariu iz Gornjeg Koncovaka, za doprinos popularizaciji i za proizvodnju specifinoga kupinovog vina te razvoj seoskog turizma na podruju opine; “Svetomartinskim maĹžoretkinjamaâ€? iz Svetog Martina na Muri za osvojeno 3.

mjesto na DrĹžavnom prvenstvu maĹžoretkinja u Ludbregu i znaajan doprinos promociji opine; gnacu Lebaru iz Hotize za poticanje i odrĹžavanje meususjedskih odnosa izmeu mjeĹĄtana Hotize i Svetog Martina na Muri; tvrtki “Ferumâ€? iz Vrhovljana za poseban doprinos razvoju gospodarstva na podruju opine i poveanju broja radnih mjesta; HK -u “Sveti Martinâ€? iz Svetog Martina na

Posthumno odlikovana dr. Ivanka Novak

Predsjednik KUD-a DraĹžen Crnec Predsjednica DuĹĄanka Berdin mnogima posluĹžiti kao primjer odnosa prema radu, a slino misli i Florijan Gorianec, predsjednik VM-a Ferketinec. sto tako udruga kani provoditi druĹĄtvene i karitativne aktivnosti, u emu oekuje pomo VM-a Ferketinec i pine Poturen, koja ve i sada pomaĹže. (S. Mesari)

Muri za osobit doprinos ouvanju kulturne i tradicijske baĹĄtine, koja se maniestira kroz popevke, obiaje i narodnu noĹĄnju. ahvalnice su uruene u subotu 8. studenog na proslavi Dana opine Sveti Martin na Muri. Vijee je donijelo i odluku o izradi detaljnog plana ureenja Murske ulice te DP -a Gospodarske zone. (S. Mesari)

Najmlae promotorice opine

OPINA Donji Vidovec

KOTORIPSKI OSNOVCI na Smotri zadrugarstva u poreu

Zamjena stolarije i elektro-instalaterski radovi u Domu kulture

etvrto mjesto za istraĹživaki rad “Od kljueca do koĹĄareâ€?

Nakon provedenog postupka javnog prikupljanja ponuda, povjerenstvo za nabavu roba i usluga opine Donji Vidovec odabralo je najpovoljnije ponude za daljnje radove na Domu kulture. lektroinstalaterske radove obavit e tvrtka L KS iz Kotoribe za 48.627 kuna, dok je izmjena stolarije povjerena tvrtki

Zdravko Ĺ afari, promotor opine kroz kupine

“Habjanâ€? iz Donjeg Vidovca, ija je ponuda iznosila 50.300 kuna. pinski elnici planiraju da se radovi zavrĹĄe do kraja ove godine, a sto tisua kuna osiguralo je Ministarstvo kulture. Donjovidovski Dom kulture etapno se ureuje ve nekoliko godina, ĹĄto, naravno, ovisi o financijskim mogunostima. (A. FuĹĄ)

Poreu je odrĹžana 20. smotra uenikih zadruga. Kako bi se sauvao stari zanat pletenja koĹĄara od ĹĄibe, lanice uenike zadruge “Muraâ€? Samanta Setnik i rena Ĺ koda na drĹžavnoj smotri u kategoriji istraĹživakih radova predstavile su se radom “d kljueca do koĹĄareâ€?. enika zadruga “Muraâ€? u viĹĄe sekcija

aktivno djeluje u Ĺ Kotoriba. istraĹživakom radu pomogla im je uenica Lora jlaki, dok su im strune mentorice bile uiteljice Adela Horvat i SnjeĹžana FilipaĹĄi. d jedanaest uenikih zadruga osvojile su odlino etvrto mjesto. Kroz svoj rad doĹĄle su do zakljuka da je proces od sadnje kljueca do gotove koĹĄare

dugotrajan i zahtjevan. Njihova je Ĺželja da se ljudi i dalje bave koĹĄaraĹĄtvom po kojem je Kotoriba nadaleko poznata, kako ta tradicija ne bi otiĹĄla u zaborav i da se kod odlaska u trgovine viĹĄe koriste koĹĄare umjesto plastinih vreica. a svoj istraĹživaki rad uenice 6. b razreda nagraene su pohvalnicom. (A. FuĹĄ)

Uenice Irena Ĺ koda (stoji) i Samanta Setnik pred svojim istraĹživakim radom u Poreu

DVD VRATIĹ INEC

Grade spremiĹĄte ntenzivirani su radovi na izgradnji spremiĹĄta i pomonih prostorija za potrebe DVD-a VratiĹĄinec u VratiĹĄincu. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 250 tisua kuna, a novac osigurava pina VratiĹĄinec te sami gasitelji. Do sada je potroĹĄeno 170 kuna, ĹĄto pokazuje kako planirani iznos nee biti dovoljan, te e opina i

vatrogasci morati potraŞiti nove izvore financiranja. pina ima velike planove kada je u pitanju ureenje samog okoliťa novih vatrogasnih prostorija, koji bi s ureenjem okoliťa Doma kulture i potpunom sanacijom Druťtvenog doma i trgovine MTSS, s parkom kapele gdje se nalazi bista Dr. Vinka Žganca, inio jednu lijepu i ugodnu cjelinu. (S. Mesari)

MURSKO SREDIĹ E

Drageci proslavili imendan SpremiĹĄte u visokoj fazi izgradnje

Tradicionalno, desetak i viĹĄe godina u poslovnom objektu “Mlinariâ€? u Murskom SrediĹĄu 4. studenog okupljaju se prijatelji koji nose ime Dragutin, Drago, Dragec,

Karlo ili neku izvedenicu izvornog oblika imena Karlo ili Dragutin. Naime, 4. studenog je spomendan Karla Boromejskog, pak taj dan Drageci i Karleki slave svoj

imendan. vaj ih se put u Murskom SrediĹĄu skupilo etrdesetak, a domain Dragutin Mlinari svima je estitao imendan, posebno meu njima najstarijem Dragutinu

varu, umirovljenom novinaru i jednom od poticatelja ovakvih okupljanja. DruĹĄtvo im je doĹĄao uljepĹĄati latko Bek, lan Gradskog poglavarstva za udruge, a ukusni bogra spremio je Dragutin Hoblaj mlai, vlasnik caea “Artâ€?. Vino pak su deki sami nabavili i nazdravili imendanu i poĹželjeli “kaj buju kleto na svetoâ€? kako bi se ponovno sastali. (S. Mesari)


KROZ MEIURJE

11. studenog 2008.

13

OSNOVNA Ĺ KOLA Ĺ trigova bila je domain iznimnog skupa

Slatka jabunica i pilei ragu poĹželjni u prehrani djece Osnovna ĹĄkola Ĺ trigova radi po NFSI projektu svjetske zdravstvene organizacije i primjer je u drĹžavi i svijetu kako zdravu hranu pripremiti i konzumirati Stotinjak uitelja, profesora, mentora i djelatnika u javnom zdravstvu sudjelovalo je u petak 31. listopada u radu seminara o promicanju pravilne prehrane u osnovnim ĹĄkolama u Hrvatskoj. Najzanimljivija tema, sudei po reakcijama i po sluĹĄanosti na radionicama, bila je prevencija i smanjenje prekomjerne tjelesne teĹžine, a odmah do toga i promicanje pravilne prehrane u ĹĄkolama. zuzetno su dobro nain i kvaliteta prehrane prikazani na tzv. piramidi pravilne prehrane, gdje je jasno pokazano kako temelj ili baza prehrane trebaju biti Ĺžitarice. Prehrana se potom razvija preko voa i povra, a tek zavrĹĄava sa ĹĄeerima i mastima kojih u hrani treba biti ĹĄto manje. tome je struno i slikovito kazala Sanja Perkovac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. - e-

nici Ĺ Ĺ trigova prikazali su proizvodnju slatke jabunice lokalnog pia kao primjer zdrave prehrane. Kuharica Sonja Gornik pak je kao glavno jelo za uenike i djelatnike pripremila pilei i purei ragu, koji se pokazuje kao kvalitetan primjer zdrave prehrane u ĹĄkoli. Seminar je odrĹžan pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, a na zadovoljstvo svih sudionika proveo ga je organizacijski odbor u sastavu Stanko ebernik (ĹĄkolski ravnatelj), ViĹĄeslav Ĺ timec Protrka, Sanja AmbruĹĄ, enata Kutnjak KiĹĄ i Gordana Toth. Na zavrĹĄetku seminara svi su sudionici rekli kako je ovo bio do sada najbolji seminar takve vrste, jer je sproveden struno, ozbiljno, a opet je imao elemente uljudnosti i druĹženja, emu je najviĹĄe doprinijelo ĹĄkolsko osoblje predvoeno ravnateljem eber-

Marija Lugari savjetovanje je pratila u druĹĄtvu meimurskih SDP-ovaca

ŽUPANIJSKI SDP organizirao savjetovanje o ťkolstvu

Obrazovanje, socijala, oprema ĹĄkola i lokalni izbori

Ravnatelj Rebernik prvi je kuĹĄao pilei ragu nikom i voditeljicom protokola Anitom Ĺ kvorc. Ne mali doprinos ugodnom boravku u Ĺ trigovi dao je Glazbeni trio 2M+S (Matej, Manuel i Stjepan). Tehnikom je upravljao osip Mikec, a najsimpatinija je

bila “ekipa za slatku jabunicuâ€?. Na skupu nije bilo nikoga iz politikog Ĺživota, pa je vjerojatno i to bio razlog opuĹĄtenosti i potpunog usredotoenja na tematiku. (Stjepan Mesari)

LOKALNO JELO kao primjer zdrave prehrane

Pilei ragu

Sudionici su se o prihvatljivosti prehrane izjasnili na djelu

U DONJEM VIDOVCU odrĹžana javna tribina

SASTC: - pilee bijelo meso, mahune, mrkva, majina duĹĄica, perĹĄin, komin, krumpir, cvjetaa, brokula, sol, voda, ulje PST PAK: Meso narezati na kockice i zdinstati ga.

sitniti i povri svako zasebno zdinstati u posebnoj posudi. Potom sve skupa staviti u jedan lonac i promijeťati. Dodati sol, majinu duťicu, svjeŞi perťin i komin, te sve zaliti vodom i zakuhati. Kuhani krumpir naribati i njime zagustiti jelo. MoŞe biti i bez zguťivanja, kao bistro jelo. VAŽN!!! Ne dodavati Vegetu ili bilo kakav drugi zain.

Sve su ovo bile teme na savjetovanju posveenom obrazovnoj politici koje je odrĹžala Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), a sprovela Ĺ˝upanijska organizacija SD-a Meimurske Ĺžupanije, odrĹžanom krajem listopada u Toplicama Sveti Martin. Savjetovanje je zapoelo u petak uvodnim slovom Gvozdena Flege, saborskog zastupnika SDP-a, a nastavljeno u subotu, kada je na temu “Kuda ide hrvatsko ĹĄkolstvoâ€? govorila Marija Lugari. na je napravila pregled, a potom se vodila rasprava o novoj hrvatskoj obrazovnoj regulativi, pedagoĹĄkim standardima i o akonu o osnovnom i srednjem obrazovanju. “Kako osuvremeniti daleko najbrojniji segment sekundarnog obrazovanja u Hrvatskojâ€? bila je tema u koju je uvod dala ka Heder iz uropean Training Foundationa. Najveu pozornost i sudjelovanje u raspravi pobudila je tema “Socijalni poloĹžaj nastavnika i inanciranje ĹĄkolstvaâ€?, gdje je postavljeno pitanje mogu li nezadovoljni nastavnici u neadekvatnom opremlje-

nim ĹĄkolama odgajati i obrazovati zadovoljne uenike i uenice. “nanost, obrazovanje, konkurentnost i dobrobitâ€? takoer je bila zanimljiva tema, o kojoj su govorili Vanja voĹĄevi i Daniel Mondekar. Najslae je doĹĄlo na kraju kada je vrlo intrigantno i slikovito o obrazovanju, znanosti, te lokalnim izborima govorio vanimir MrĹĄi, lan PredsjedniĹĄtva SDP-a, koji je na mnogim primjerima ukazao na “bisereâ€? hrvatske Vlade, resornog ministarstva i ministra, te ponudio naine na koje bi SDP uredio obrazovanje kada bi on o tome odluivao u Hrvatskom saboru. radu savjetovanja sudjelovali su i meimurski SDSP-ovci vica Perho, oberta Barat, Tibor odiger, Dragica grebec, Nadica elaĹĄ i drugi. avrĹĄnu rije i ocjenu skupa dala je Marija Lugari, saborska zastupnica SDP-a, rekavĹĄi kako je savjetovanje poduprla i nizozemska zaklada “Alfred Mozerâ€?, te da je ono bilo kvalitetno i jasno odredilo gdje je obrazovanje, i kako bi ono po SDP-u trebalo ii naprijed. (S. Mesari)

GORNJI KRALJEVEC

Ureuje se naselje, a i Pomoi i potrebe osoba s invaliditetom dom vapi za obnovom prostorijama NK Vidovan u Donjem Vidovcu DruĹĄtvo multiple skleroze Meimurske Ĺžupanije organiziralo je javnu tribinu namijenjenu svim osobama s invaliditetom i lanovima njihovih obitelji. Predsjednica udruge Marija Mihali istaknula je da je projekt inanciran od strane Meimurske Ĺžupanije, a njegov je cilj da svaka osoba s invaliditetom ostane Ĺživjeti u svojoj sredini uz lakĹĄi i bolji Ĺživot. pravima iz socijalne skrbi po zakonu H za osobe s invaliditetom govorio je Franjo Kocijan, diplomirani socijalni radnik iz Centra za socijalnu skrb akovec. Prisutnima je prezentirao oblike pomoi spomenuvĹĄi stalnu i jednokratnu novanu pomo, doplatak za pomo i njegu, osobnu invalidninu i skrb izvan vlastite obitelji. Predsjednica Saveza druĹĄtava multiple skleroze Hrvatske Danica ĹĄki govorila je o projektu “Neovisno Ĺživljenjeâ€? koji je kao pilot projekt odobren od Ministarstva obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti. Hrvatskoj se provodi tri godine i ima 338 korisnika, no, na Ĺžalost, ni jednog iz Meimurja. Projekt je pred ozakonjenjem, a pruĹža osobama s najteĹžim stupnjem invaliditeta mogunost izbora

S javne tribine u Donjem Vidovcu

naina Ĺživljenja i kontrolu istog. Namijenjen je osobama koje su u samozbrinjavanju ovisne o pomoi drugih kroz uvoenje instituta osobnog asistenta, kojim se ovoj populaciji pruĹža mogunost neovisnijeg planiranja Ĺživota i ukljuivanja u Ĺživot zajednice. Ciljevi su projekta osigurati mogunost da osobe s invaliditetom odaberu svoje mjesto boravka, gdje i s kim e Ĺživjeti na ravnopravnoj osnovi s drugima, te da nisu obvezne Ĺživjeti bilo kojim nametnutim nainom Ĺživota i osigurati ĹĄirok raspon kvalitetne podrĹĄke na razini zajednice, kako bi se tim osobama omoguila sloboda izbora i osigurala odgovarajua kvaliteta Ĺživota u zajednici. (A. FuĹĄ)

vih dana odvijaju se radovi na ureenju srediĹĄnjeg dijela naselja, gdje se kriĹžaju ceste koje vode prema emisu, DruĹĄtvenom domu, nogometnom igraliĹĄtu, te naselje dijele na dva dijela. Prema rijeima osipa Maaria, predsjednika pinskog vijea VratiĹĄinec, na ovom je mjestu potpuno rijeĹĄena odvodnja oborinskih voda, i sada se ureuje kolnik. Pod ureenjem se smatra proĹĄirenje kriĹžanja, podizanje razine kolnika, ureenje pjeĹĄake staze, ublaĹžavanje zavoja na cesti te ureenje tzv. elenog otoka. Maari kaĹže kako se nakon niza godina zapostavljanja Gornjeg Kraljevca i emisa ove godine dogodilo niz stvari te je konano naselje u fazi infrastrukturnog napredovanja.

 dok se komunalije ureuju, DruĹĄtveni dom, prema Maarievim rijeima, vapi za obnovom. - Potrebno je hitno sanirati kroviĹĄte i staviti novi pokrov. va investicija stajala bi oko 200 tisua kuna, kojih za sada nema. pina VratiĹĄinec je od Ministarstva kulture dobila 100 tisua, od ega je za 42 tisue kuna na zgradu opine ugraena nova stolarija, te je za naĹĄ dom ostalo oko 50 tisua kuna. azliku emo pokuĹĄati odnekud namaknuti, jer dom treba obnoviti, kako ne bi propadao i na kraju krajeva propao, kaĹže osip Maari, predsjednik V-a VratiĹĄinec i Ĺžitelj Gornjeg Kraljevca, koji je stalno u pokretu kako bi ĹĄto viĹĄe uinio za naselje i opinu. (S. Mesari)

Ureenje kriĹžanja u srediĹĄtu naselja

Poglavari Svete Marije

POGLAVARSTVO OPINE SVETA MARIJA

Skuplji Djeji vrti pravno vijee Djejeg vrtia Kockavica uputilo je Poglavarstvu Svete Marije odluku o poveanju ekonomske cijene vrtia za 2008./09. godinu. Prema izraunu, ekonomska cijena za dvadeset troje djece u 10satnom boravku iznosi 1.110 kuna. DosadaĹĄnja cijena bila je 1.040 kuna. Novu cijenu poglavari su prihvatili. Tako e mjeseni izdatak za roditelje i opinu prema novoj cijeni biti 555 kuna jer je omjer inanciranja 50% roditelji i 50% opina. Prvotno su lanovi pravnog vijea predloĹžili promjenu omjera inanciranja 60% opina i 40% roditelji, no takav su prijedlog elnici opine odbili. pina Sveta Marija pokrenula je postupak javne nabave za asfaltiranje trĹžnice. Pristigle su dvije ponude, a povoljnija je bila ponuda tvrtke “Tri-goâ€? iz Donjeg Kraljevca koja e asfaltiranje obaviti za 307.543,82 kune. a sanaciju poda u Domu kulture pristigla je jedna ponuda pa e se postupak javne nabave ponoviti. Pred poglavarima se naĹĄao prijedlog prorauna opine za iduu godinu. Planirani prihodi i rashodi iznose 5,240.000 kuna. Planirana pomo s drĹžavne i Ĺžupanijske razine je 2,100.000 kuna. Prijedlog prorauna upuen je pinskom vijeu. ove e ĹĄkolske godine opina su inancirati prehranu uenika u ĹĄkolskoj kuhinji obiteljima s viĹĄe

djece u ĹĄkoli i obiteljima uenika slabijega materijalnog statusa. ije je o jedanaest uenika kojima e opina u cijelosti plaati ĹĄkolsku kuhinju u iznosu od 80 kuna mjeseno za svako dijete. Na raspisani natjeaj za dodjelu studentskih stipendija javilo se deset studenata. pina stipendira svake godine dva studenta iz Donjeg Mihaljevca i etiri iz Svete Marije. pinski stipendisti iz Donjeg Mihaljevca bit e Marko i Anamari Bartoli, dok je za stipendije u Svetoj Mariji bilo potrebno izvrĹĄiti bodovanje prema vaĹžeem pravilniku. Bodovanje je izvrĹĄilo povjerenstvo, a stipendije e primati Vedran Ĺ ulj, Monika KaniĹžaj, Maja Frani i Marina Peter. znos mjesene stipendije iznosi 300, odnosno 500 kuna, ĹĄto ovisi o mjestu studiranja. pina Sveta Marija poznata je po tome ĹĄto dosta paĹžnje polaĹže na socijalnu problematiku, posebice na djecu s teĹĄkoama u razvoju. Tako je na sjednici obitelji Herc odobreno 1.200 kuna mjesene pomoi za njihovo dijete kojemu je postavljena dijagnoza djelominog autizma. Njihovo dijete polazi djeji vrti u agrebu koji ima poseban program za rad s osobama s autizmom. Novana pomo bit e isplaena za 4 mjeseca, dakle 4.800 kuna u ovoj godini. (A. FuĹĄ)


POLJODJELSTVO

14

11. studenog 2008.

S AKOVEKOG sajma

Ples s metlama Ne znam ĹĄto bi ovjek rekao na to, ali oko metli je u srijedu bila prava guĹžva. Radi se o sirkovim metlama, a poneke Ĺžene su ih kupile dva tri komada. - ednu zemem sebi, jednu bum za kumu Milku i jednu za susedu.Une neberejo dojti, pak jim odnesem - zadovoljna ĹĄto je cijenu uspjela spustiti za frtalj rekla nam je Ĺžena iz omaĹĄinca, dodajui da ne bi pomislili kaj su tau metle za vjeĹĄtice. Zadovoljni kupci - zadovoljni prodavai. No, tako nije bilo s krumpirom i kukuruzom. Krumpir je samo tjedan dana drĹžao kakvu takvu cijenu, a ove srijede se spustio i ispod jedne kune za kilogram. Kukuruz je posebna pria, ali po rijeima

ratara, za njih i kukuruz e doi bolji dani. Nije bilo odojka, a prodavai pilia i peradi su se dobro morali oznojiti kako bi namirili potraĹžnju. (. Mesari) CIJENE NA AKOVEKOM SAJMU - krumpir 100 do 120 kn/mtc - pĹĄenica 140 kn/mtc - jeam 140 do 160 kn/mtc - tricala 150 kn/mtc - zob 170 kn/mtc - kukuruz zrno 80 do 100 kn/mtc - bijelo zelje 30 kn/ vrea - stona repa 20 kn/vrea - sjekira sa ĹĄlom 100 kn/kom - ribeĹĄ za zelje 70 d0 320 kn/kom

- Pak ne kupuvlem za jahati, nego za pometati

Ispomo predradnika Vjerana TomaĹĄia

Velika prikolica uskoro puna izvrsnog sauvignona

BERBA SAUVIGNONA u vinogradima Agromeimurja

Iznimno kvalitetno groŞe za joť bolje vino Prvih dana studenog, doslovno pred Martinje kada se inae u meimurskim podrumima moťt krsti u vino, akoveko Agromeimurje je pobralo groŞe sorte sauvignon, na rajonu Železna Gora, rajonu koji uvijek daje ponajbolje groŞe, a potom i vino u Meimurju. GroŞe je ubrano sa oko 8.500 trseva, koje je preťanjem dalo 5.500 litara moťta, vrhunskih osobina. - tvarno, ne pamtim da smo ikada u Agromeimurju imali tako

dugo sezonu berbe groĹža kao jesenas. Poetkom rujna smo pobrali muĹĄkate i pinote, a sada u studenom beremo sauvignon i moslavac - kaĹže dipl.ing. Adrian Horvat, voditelj vinogradarske i vinarske proizvodnje u Agromeimurju akovec - Podrum Ĺ trigova. Nakon ĹĄto je groĹže ispreĹĄano, Horvat kaĹže da su podaci o ĹĄeerima izuzetno povoljni. - U moĹĄtu smo izmjerili 25 posto ĹĄeera, ĹĄto je viĹĄe nego odlino

Adrian Horvat prezadovoljan groĹžem

S AKOVEKOG placa

Poslije cvijea i svijea, potraĹžnja za gljivama Minuli su vi sveti, pak je i manje cvijea na akovekom placu. No ima ga dovoljno i sada je jeftinije, a po naĹĄem sudu i ljepĹĄe. Nakon krizamtena i ĹĄpina, placovske stolove zauzimaju mauhice i erike, koje se mogu trajno posaditi na groblju, ali i okunicama. Kao da je odahnuo ostali dio trĹžnice i ponovno primio voare i povrare, mljekare i gljivare, medare i uljare i mnoge druge prodavae. Razne gljive vrlo lako pronalaze kupce, premda vrganje nismo vidjeli niti uli da bi ih tko donio. Zato pak im a puno dobrih bukovaa, gacijinih, borovih, polivadnih i drugih gljiva

te naravno kraljevskih ĹĄampinjona. Cijene su korektne i za prodavae i za kupce. (. Mesari) CIJENE NA AKOVEKOM PLACU - bukovae 25 kn/kg - ĹĄampinjoni 20 do 22 kn/kg - razne gljive 10 kn/kupi - zelena salata 12 kn/kg - grah 20 do 25 kn/kg - paprika 10 kn/kg - paradajz 8 do 11 kn/kg - svjeĹži sir 15 kn/gruda - med 25 do 30 kn/aĹĄica - trebljeni orasi 40 kn/kg

i moĹžemo samo zamiĹĄljati kakvo e to vino biti. Imamo uvjete i pravo svrstati ga u kasnu berbu i u izbornu berbu, no to emo odluiti kasnije kaĹže Horvat, te dodaje kako e za

nekoliko dana krenuti pobrati ĹĄipon iz kojeg namjerava dobiti najbolji mogui PuĹĄipel, meimursku zaĹĄtienu marku vina. (tjepan Mesari)

mena mirno i kretale se znatno viĹĄe nego krave. Rijetko koja junica doĹĄla bi se hraniti prije starije krave ĹĄto znai da su junice poĹĄtovale pravo prvenstva krava. Zakljuak je da trebaju staje po principu: jedna krava - jedno mjesto za leĹžanje, odnosno toliko koliko mjesta ukupno ima i junica i krava u staji zajedno. o je pogotovo vaĹžno kod mijeĹĄanih skupina u slobodnom drĹžanju krava i junica u staji, tim viĹĄe ĹĄto se hranidbeni stol u staji

dnevno pomie pet do ĹĄest puta, kad se krave hrane. Ustanovljeno je takoer da krave stoje s prednjim nogama u leĹžiĹĄtu na poviĹĄenom dijelu zbog toga jer su se jako najele, te time smanjuju pritisak na plua i srce, u buragu zna biti i do 150 kilograma hrane i vode. Na ta struna istraĹživanja kanadskih i njemakih znanstvenika nedavno je u Gospodarskom listu skrenuo paĹžnju dr. Mladen ulinovi. (jĹĄ)

ZNANOST u stajama

ZaĹĄto se krave svaaju?

- Malo gljiva za bolji ritam Ĺživota

Znanstvenici i istraĹživai su istraĹživali kako dobiti najviĹĄe mlijeka te tako doĹĄli i do tema socijalnog ponaĹĄanja krava u skupini. Koje skupine krava moĹžemo ostaviti zajedno u skupini da bi dale najviĹĄe mlijeka? dgovore na ta pitanja dali su jedan institut u Kanadi i jedan istraĹživaki centar u Njemakoj. raĹžen je odgovor i na pitanje zaĹĄto krave ponekad leĹže u svojem leĹžiĹĄtu, ponekad u njemu stoje samo s prvim nogama, a ponekad na sve etiri noge te mogu li junice nakon prvog teljenja potisnuti krave od hrane i leĹžiĹĄta? Izveden je pokus u kojemu su u staji broj jedan junice i krave stavljene u jednu skupinu nakon druge laktacije. U staji broj dva krave i junice su drĹžane razdvojeno, a tek nakon 180 dana su stavljene zajed-

no. dmah se uoilo da starije krave potisuju junice tako da dolaze prve na mjesto hranjenja, a na temelju poĹĄtovanja prava starosti. Za vrijeme istraĹživanja prosjena mlijenost krava bila je 41,3 kilograma mlijeka po Ĺživotinji na dan. unice su pak davale 37,7 kilograma dnevno. Pokazalo se da krave u usporedbi s junicama dulje leĹže i dulje stoje s prednjim nogama u boksu, zbog ega se krae zadrĹžavaju u jaslama, gotovo jedna sat manje od junica. Uprskos tome ĹĄto su manje u jaslama, starije krave uzimaju viĹĄe hrane nego mlae i trebale su manje vremena za uzimanje hrane te daju viĹĄe mlijeka. unice su se pak pokazale mnogo pokretljivije nego starije krave, te su provodile mnogo manje vre-


POLJODJELSTVO

11. studenog 2008. BIOINSTITUT D.O.O. AKOVEC

VAŠVRT Želi od Vas biti maŞen i paŞen, a Vama dobar i lijep

VETERINARSKI SAVJETI

Pergole u vrtu (II)

Ikriavost mesa Pod ikriavnosti mesa podrazumijevamo nalaz liinki nekih trakavica, koje zovemo ikrice ili bobice koje parazitiraju u miĹĄiju Ĺživotinja. Prema podacima u literaturi ikriavnost se moĹže nai u konja, psa, make i u divljih Ĺživotinja, no za ocjenu upotrebljivosti mesa, od neposrednog su znaenja govea i svinjska ikrica, a od posrednog znaenja i ovja i kozja ikrica. Govea ikrica je razvojni stadij trakavice koja parazitira u tankom crijevu ovjeka.

ovjek se invadira konzumirajui govee meso u infektivnom stadiju trakavice. Ikricu nalazimo u vezivnom tkivu izmeu miĹĄinih vlakana skeletnog miĹĄija. Predilekciona mjesta su Ĺžvani miĹĄii, oĹĄit, zatim srce, jezik, meurebreni miĹĄii. Invaziji su sklonija mlaa kategorija goveda tj. telad i junad, koja se invadiraju hranom i vodom zagaenom ljudskim fekalijama koje sadrĹže jaja ili spolno zrele trakavice. aja su dugo otporna u vlaĹžnoj sredini. ama ikrica je duguljast, ovalni, prozirni, bistrom tekuinom ispunjeni mjehuri, tanke stjenke. U Ĺživom nosiocu moĹže dugo opstati i ostaje sposobna za invaziju i nekoliko godina. vinjska ikrica je slina goveoj, a budui da je otpornija od govee ikrice u

U posljednje vrijeme sve viĹĄe se koriste daske od umjetnog drveta koje ne trunu i ne mijenjaju svoj oblik suĹĄenjem ili vlaĹženjem. Pergole se mogu postavljati i na ve sagraene terase uz kuu. U tom sluaju one djeluju kao vanjska soba za boravak u poluotvorenom prostoru. Postoje i pergole po kojima se ne penju biljke. akve pergole sluĹže za smanjenje sunevog osvjetljavanja nekog prostora primjenom krovne konstrukcije od okomito postavljenih dasaka na razmaku od 40 cm i to na nain da se kriĹžaju u dva smjera pod kutom od 90 stupnjeva. U poprenom presjeku dimenzije daske su 5x12cm. Kod tako rasporeenih dasaka sunani zraci nikada ne padaju izravno i okomito na povrĹĄinu ispod njih. Na taj se nain osigurava boravak u laganoj hladovini. Pergole mogu biti izraene i od kamenih nosaa u kombinaciji s drvenim poprenim letvicama. akve se konstrukcije koriste kada imamo potrebu natkriti veu povrĹĄinu kao ĹĄto su dugi kolni prolazi koji vode od ulaza u dvoriĹĄte do garaĹže na udaljenom dijelu vrta, ili za natkrivanje dugih pjeĹĄakih staza u parkovima ili veim vrtovima.

svinja je viĹĄe sluajeva jake invadiranosti nego u goveda. Zadatak veterinarsko zdravstvene kontrole je utvrditi higijensko zdravstvenu ispravnost mesa, ime se sprjeava oboljenje u ljudi i ĹĄirenje invazije meu Ĺživotinjama. Pregled se vrĹĄi temeljem Pravilnika o nainu obavljanja veterinarsko sanitarnog pregleda i kontrole Ĺživotinja prije klanja i proizvoda Ĺživotinjskog porijekla. Meso i organi zaklanih Ĺživotinja ocjenjuju se higijenski neispravnim za javnu potroĹĄnju, ako se na mjestima koja se obavezno pregledaju zasijecanjem i u ostalim miĹĄiima trupa nae ukupno viĹĄe od 10 bobica ili ako je meso organoleptiki i promijenjeno bez obzira na broj naenih bobica. Meso i organi su uvjetno higijenski ispravni za javnu potroĹĄnju, ako je utvrena slaba bobiavost tj. manje od 10 bobica ukupno i ako su naene bobice odstranjene. Uvjetno higijenski ispravno meso se osposobljava kuhanjem, sterilizacijom, soljenjem ili salamurenjem. Bojan BoĹžovi, dr. vet. med.

DEŽURNI VETERINARI

AKC: BIIN I U d.o.o. (bivĹĄa eterinarska stanica d.o.o. akovec): deĹžurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. pecijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa teinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 12 sati, te nedjeljom od 7 do 9. eterinarska ambulanta

UG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - deĹžurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PR G: pecijalizirana ambulanta za male Ĺživotinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. eterinarska stanica PR G: deĹžurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURK RIĹ : eterinarska

ambulanta Mursko rediĹĄe: deĹžurni veterinar na mobitel 098/465-473. Ĺ RIGA: eterinarska ambulanta Ĺ trigova Gornji Mihaljevec: deĹžurni veterinar mob. 098/465-470. NA UBRAA: Ambulanta onja ubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. MAĹ INC: Ambulanta omaĹĄinec: deĹžurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24.

15

Švenda ko Farm ervis d.o.o., poduzee za pruŞanje veterinarskih i veterinarskosanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te servis muznih aparata. RAN RIM: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sati. ŽURNI FN: 040 645 058.

Pergole se grade i kao samostalni manji objekti u vrtu i to na nain da izgledaju kao vrtne kuice. MoĹže se izgraditi kameni zid visine 180 cm a uz njega kao prirodni nastavak se ugrauje drvena pergola u “ â€? obliku, a jedan njezin dio moĹže biti pokriven laganom krovnom konstrukcijom. edan od otvora sa strane moĹže biti zatvoren drvenom reĹĄetkom od obraenih letvica. e su reĹĄetke veliki spas u vrtu i koriste se za viĹĄe stvari. Ponekad sprjeavaju nepoĹželjne poglede, drugi put sluĹže kao potporanj za biljke penjaice uz ograde ili uz fasadu kue. Koristimo ih i zajedno s inaicom pergole, a to je luna drvena ili metalna konstrukcija za ruĹže penjaice. obro odabranom kombinacijom moĹžemo stvoriti privlana intimna mjesta za boravak u vrtu, izdvojena iz cjeline. a li emo koristiti ukrasne penjaice po cijeloj povrĹĄini pergole ili emo ostaviti dijelove konstrukcije otvorene zavisi od sluaja do sluaja. Uvijek je dobro pomno razmotriti ĹĄto Ĺželimo, kako emo koristiti neki ureaj i tek potom prionuti poslu. Kako smo pametni, sami sebi se divimo! Pozdravi iz I!


11. studenog 2008.

16

(Za) hvala zasluĹžnima Mnogo puta moĹžemo na radiu sluĹĄa, u TV-emisijama gleda, ali i na stranicama novina ita o prilikama i neprilikama s svim vrstama majstora odnosno obrtnika, ali i drugim profesijama ljudi, s kojima smo “osueniâ€? ima poslovne ili bilo kakve drugaije veze odnosno radnje. Tako smo ve i na toj stranici “Meimurskih novinaâ€? imali priliku ita o nesavjesnom i neodgovornom majstoru-staklaru iz Ĺ enkovca, koji ovjeku nikako nije ho popravi “majstorskiâ€? slijepljena izo-stakla na prozorima, tako da ovjek nije vidio kroz njih, jer su se izo-stakla mula iznutra, kada se je u njih uprlo sunce. Pored toga mu je, umjesto pravog rauna za to “djeloâ€?, izostavio samo ispisan papiri s cijenom, a usprkos obeanju, nikada mu nije izdao pravi raun. itali smo i o obrtniku iz VraĹĄinca, koji uzima sve i svaĹĄta na popravak, ali stvari, koje ne zna popravi nikako ne vraa vlasniku natrag, usprkos njegovom traĹženju, da mu ih vra. Tako ovjeku, koji mu je na popravak dao svoju kameru za snimanje, a uz nju i dvije kamere za snimanje od svojih prijatelja, taj obrtnik nikako ne Ĺželi vra natrag. Tri kamere za snimanje, koje ne zna popravi, jednostavno si je prisvojio i ovjek ne moĹže do njih, da bi ih dao popravi kome drugome. Policija, ukoliko im se, me ustrirani vlasnici obrate, upuuju ih na sud. No, i takvi nesavjesni, nepoĹĄteni, neodgovorni obrtnici, oito je, da igraju na tu kartu, da im se nee niĹĄta dogodi, makar da se vlasnici i obrate sudu, jer su sudovi dokraja neaĹžurni i neuinkovi, te takvi primjeri gotovo redovito zastarjevaju, a nepoĹĄteni obrtnici se izvlae bez ikakvih neprilika. Onda, nemojmo se udi, da sprovocirani, ustrirani vlasnici esto pomiĹĄljaju na nasilna sredstva i naine, koje e, moĹžda, opet se nemojmo udi, sve viĹĄe biti prisiljavani, da ih upotrijebe prema takvim nesavjesnim obrtnicima. Gole policijske staske samo e slijepo biljeĹžiti poraste takvog ili onakvog nasilja, a nee ni svraa pozornost na uzroke za to, zaĹĄto i zbog ega nastaje. A nije teĹĄko ustanovi, da nastaje najviĹĄe zbog neuinkovitos, neakvnos, neaĹžurnos policije i sudstva, te drugih mjerodavnih organa i ustanova. No, moĹžda tek u utjehu. Meu mnogim takvim nesavjesnim, neodgovornim,

nepoĹĄtenim obrtnicima i majstorima, svijetli i pokoji svijetao primjer poĹĄtenih i vrijednih obrtnika. Ja osobno mogu naves dva, koje sam sam doĹživio. Prolazei cestom, usput sam opazio malu radionicu. TV-servis gospodina Vlada Perka u Ĺ enkovcu, u ulici MarĹĄala Tita 48. To me podsjelo na to, da kod kue u kvaru imam televizor. UĹĄao sam samo s namjerom da pitam, da li mogu TV-aparat donijeti k njemu na popravak. Gosp. Perko je uzeo moju adresu i prije nego sam sgao kui, vee me je sa svojim automobilom ekao u dvoriĹĄtu. Sam je utovario TV-aparat u auto i odvezao ga. Ve drugi dan, sam mi ga je dovezao i natrag. Popravljenog i ispravnog. Svaka ast i javno hvala gospodinu Vladu Perku. U Sloveniji sam imao lakĹĄu operaciju na ĹĄaci desne ruke. Povitu ĹĄaku s nekoliko ĹĄavova nosio sam dvanaest dana. Potom je trebalo odstrani ĹĄavove iz zacijeljene rane. PoĹĄto sam zdravstveno osiguran u Sloveniji, morao sam poi tamo, da mi odstrane konac. Usput sam u Ĺ enkovcu, u ulici MarĹĄala Tita 44, opazio novu ordinaciju ope prakse, vlasniĹĄtvo Vladke dr. med. Hajdinjak Trstenjak, te sam, samo za svaki sluaj, uĹĄao pita, da li bi mi to mogli uini kod nje. Uinili su mi to odmah. Izvadili konac, sanirali ve gotovo zacijeljenu ranu i bezprijekorno povili ĹĄaku. Nisu ak ni htjeli primi Evropsku karcu zdravstvenoga osiguranja, koju sam im ponudio, da svoje troĹĄkove refundiraju u Sloveniji, gdje sam osiguran. Opet, svaka ast i javno hvala Vladki dr. med. H. T. u Ĺ enkovcu, te osoblju u njezinoj ordinaciji. Vjerujem, da takvih savjesnih, odgovornih, poĹĄtenih i dobrohotnih ljudi, koju ljudski, humano vrĹĄe svoje profesije ima mnogo. Ali, Ĺžao mi je, ĹĄto Ĺžive i rade svoj posao moĹžda u sjeni onih i takvih, koji se “poĹžviĹžgajuâ€? na savjesnost, odgovornost, poĹĄtenje i glavna im je preokupacije i briga, da samo zarade, zgrnu novac i profitiraju. Na takve bi svi mi morali viĹĄe upozorava, otkriva ih, zaobilazi i ignorira. Bi zahvalni, promica ih i isca pak bi viĹĄe morali takve, koji su vrijedni, dostojni toga, koji to zasluĹžuju. Kao ĹĄto su to gosp. Vlado Perko u TV i VIDEO servisu, te Vladka dr. med. Hajdinjak Trstenjak i osoblje u njezinoj ordinaciji u Ĺ enkovcu, u Ulici MarĹĄala Tita. (FENO)

Mjeťtani Opine Šenkovec, ťto vi mislite i ovome? Ve i vrapci na grani u Šenkovecu i Knezovcu pjevaju jednu te istu pjesmu: „Kad e viťe ta monografija? g. E pa dragi nam mjeťtani, sa zadovoljstvom Şelimo konstatirati da se ovoj seriji od puno epizoda nazire kraj. Nadam se, sretan (Happy end). Sapunica je krenula pred puno godina kada je potpisan ugovor s gospodinom Vladimirom Kalťanom za izradu Monografije Opine Šenkovec. Za isti posao dotinom gospodinu je isplaen iznos od 30.000,00kn neto za autorska prava. Za sada sve izgleda u najboljem redu. Meutim, bacimo pogled iznutra. Naime, vladajua garnitura je malo pobrkala lonie.Prvo je odabrana tiskara koja e izvrťiti tiskanje monografije, a tek onda se odluilo prezentirati monografiju vijenicima koji bi trebali dati zeleno svijetlo.Ne bi bilo logino da je obrnuto? U najmanju ruku ovo je podcjenjivanje i izrugivanje vijenicima.Naime, vijenici HNS-a ve nekoliko godina postavljanu pitanje monografije na koje ne mogu dobiti odgovor. Zbog ega je trebalo

potroťili toliko vremena, energije, vijenikih pitanja, da bi konano mogli vidjeti na ťto je potroťeni toliki novac. Pa ija je to monografija? Za koga se ona piťe? No, bilo kako bilo. Odobrilo se je tiskanje monografije i odabran je izvoa.No ni tu nije kraj. U zadnjem broju jednog lokalnog tjednika izaťao je lanak da je poglavarstvo odobrilo ponudu Vesne Kalťan za lekturu monografije za naknadu od 3000kn neto. Ni tu ne bi bilo niťta sporno, jer ga Kalťan je proesorica hrvatskog jezika i apsolutno je strunjak za taj posao. Ali!!!!! Navedena proesorica je supruga autora monografije Vladimira Kalťana (SDP) koji trenutno participira u „uťpajz g koaliciji(SD P,HDZ,HSLS,HSS,nezavisna lista) u Opini Šenkovec. Sukob interesa? Nepotizam?Što Vi, dragi mjeťtani Opine Šenkovec,i ostali itatelji, mislite o tome? Sami zakljuite. Ima li onih ljudi koji bi to napravili isto tako struno a besplatno? Ima. I Žive u Šenkovcu, samo se ih nije ni pitalo. Kao ťto se nikoga ne pita ni za ťta drugo. (IO HNS-a Šenkovec)

Nebriga na groblju u Klennert podnio ostavku koja Grad stoji 100.000 kn Murskome SrediĹĄu GRAD Mursko SrediĹĄe PoĹĄtovani graani, Nisam Ĺželio komenra po novinama ali oito moram g. Klennert Rudolfu i javnos odgovori i obrazloĹži raznorazna pitanja. To se odnosi i na to ĹĄto nisam spomenutom vijeniku i to samo njemu duĹžan odgovoriti na vijeniko pitanje, a ovim putem odgovoriti u i Vama i njemu, jer se njegova pitanja ne odnose na stanje u Gradu Mursko SrediĹĄe ve time zadire u moje osobne stvari, i provokavno nastoji meni prije ve od prvog dana mog gradonaelnikog mandata. Prije se da e bi Ĺžestoka oporba i da e provocira gdje e si, a takoer i njegov kolega vijenik demokrĹĄanin koji je joĹĄ ĹžeĹĄe prijeo. Meni osobno nije jasno kako je tada oporbenjak g. Cmreak Miljenko bio predsjednik Gradskog vijea, a to i drugim poliarima na podruju Grada nije bilo jasno, zbog toga je HSLS i istupio iz takve koalicije. No, toliko o proĹĄlos. NaĹĄ vijenik g. Klennert Rudolf toliko se stavlja u ulogu velikog pobornika Grada te bih ga pitao zaĹĄto je podnio ostavku na svoju funkciju gradonaelnika i pisano i na sastanku SDP-a, a zatim traĹžio da se vrati na funkciju i da budu raspisani ponovljeni izbori i da se ponovo kandidira. Pitam njega i sve ostale graane da li je to normalno. Ali nije to sve. Svojom ostavkom on je iz gradskog prorauna operuĹĄio preko 100.000,00 kn za naknadu plae koju ima pravo prima joĹĄ 6 mjeseci, a taj iznos je dostatan za asfalranje 2 ulice! U 3 godine svoga gradonaelnikog mandata imao je priliku novcem graana tj. poreznih obveznika i svojim znanjem napravi brda (doline, ali njegova svojeglavost dovela je Grad Mursko SrediĹĄe do izolacije od strane Meimurske Ĺžu-

estetikheretik

panije, javnih poduzea i drĹžavnih instucija. Takoer bih se Ĺželio osvrnuti na njegove istupe u novinama gdje mene proziva za pristupni put kraj plinske stranice, pa moram javnos objasni da sam 2004. godine sklopio ugovor sa Ĺ umarijom Koprivnica o iznajmljivanju tog prolaza, i o vlastom troĹĄku uredio kao put i uredio protupoĹžarnu zaĹĄtu izmeu ĹĄume i plinske stranice. Navedeno su prije radili radnici plinske stanice radi sigurnos od poĹžara, ali svi se joĹĄ uvijek sjeamo poĹžara koji je bio nedaleko od te plinske stanice. Isna je da je sada vlasnik navedenog zemljiĹĄta Republika Hrvatska ali kada sam sklapao ugovor i radio put vlasnik su bile Hrvatske ĹĄume, koje su sada korisnici. Po ugovoru svake godine redovito plaam najam, ali vijenik g. Klennert Rudolf uporno hoe dokaza da sam grad “oĹĄteo za velike novceâ€? jer sa svog posjeda ne izlazim na lokalnu ve Ĺžupanijsku cestu. Valjda misli da je puno bolje troĹĄiti gradsku cestu. MoĹžda njegova rma ne mora ima parkiraliĹĄte jer je Grad oito invesrao u to parkiraliĹĄte u Istarskom Naselju tako da djelatnici njegove rme imaju gdje parkira pa ne mora troĹĄi svoje novce, a dvoriĹĄte mu je tako lijepo prazno sa zasijanom travicom. Ĺ teta ĹĄto Grad nema parkiraliĹĄte za kamione pa da i ostali porezni obveznici mogu parkira besplatno. Isto tako dotaknut e se njegovog pitanja za g. Ĺ˝ganec Branka gdje ga proziva svakakvim laĹžima, neisnama i nebulozama. Graani trebaju znati da g. Klennert Rudolf zakone ne poĹĄtuje baĹĄ previĹĄe kako to sam tvrdi. Na primjer parkiraliĹĄte ispred trgovine Emporium u Murskom SrediĹĄu napravljeno je na zemljiĹĄtu Republike Hrvatske, ali on si je to mogao

–

dozvoli kada je bio gradonaelnik. Što se e staze na Trgu brae Radi, ista je napravljena uz tri prikupljene ponude, najpovoljniju ponudu dao je g. Žganec Branko, a nain plaanja i svi ostali uvje denirani su zakonskim ugovorom. Moram javnos napomenu da je zakonski propis da do iznosa 70.000,00 kn plus PDV odluuje samostalno gradonaelnik ali da zbog jasnog, javnog i transparentnog poslovanja uvijek za sve poslove traŞim barem 3 ponude jer razlike u cijenama uvijek postoje. U ugovoru sa g. Žganec Brankom jasno stoji da Grad Mursko Srediťe mora u roku od 2 godine pla ili nai mogunost kompenzacije za zemljiťte tj. potok. Nismo denirali niti cijenu niti koliinu kvadrata ťto znai da e cijenu odredi Komisija za procjenu i prodaju nekretnina, i tada e se obavi zakonski propisana procedura prodaje zemljiťta. Iz navedenog proizlazi da se g. Klennert Rudolf sluŞi laŞnim informacijama, ali opet on cijeli svoj Şivot radi prov svojih ljudi, od poreznog inovnika - ťefa porezne uprave i tako dalje, uglavnom smatram da je on ovjek s dva lica. Znamo mnoge graane koji su to i osjeli na svojim leima. Izgleda da je joť uvijek jugonostalgiar jer mu fale direkve parje i udbaťki procesi pa ih pokuťava stvori preko mojih lea. Želio bih da Grad Mursko Srediťe krene ka boljoj budunos i da ťto viťe pruŞimo svojim graanima, poreznim obveznicima - da njima i njihovim obiteljima omoguimo bolji Şivot jer proťle su godine, a da bivťa vlast niťta nije ispunila. Vjerujem i obeavam da emo svi skupa pokrenu nať Grad, da bude po mjeri svih graana. S poťtovanjem, Gradonaelnik: Dobrani Josip, ing.

Svi Sve na groblju u Murskom SrediĹĄu opet su pokazali nebrigu I za mrtve i za Ĺžive. Doi na groblje naveer 01.11. umjetnost je koju graani trebaju savlada, jer ni stara niti nova kapura nije bila osvijetljena niti jednom jedinom Ĺžaruljom ni reektorom. Probijanje po mraku i blatu, i kroz postavljene neoznaene Ĺželjezne ĹĄipke koje strĹĄe na gradiliĹĄtu kod mrtvanice sigurno ne predstavljaju brigu za graane! Svi oni koju su se zapuli oda poast i poloĹži cvijee i svijee svojim preminulim dragim roacima ili prijateljima opet su ostali zateeni nebrigom gradskih strukture za svoje graane, pa bili oni Ĺživi ili mrtvi. Stoga sve estke gospodi koji su preko komunalnog odsjeka - komunalni redari, komunalni voditelj i grobari - zaduĹženi za brigu o groblju, jer kada ne brinu za Sve Svete kako se onda tek ponaĹĄaju kroz cijelu godinu! To i druge probleme naĹžalost najbolje pokazuju isupani empresi i nikada posaeni novi, kao i neureene staze na groblju, a ovo zamraenje groblja bez ijedne Ĺžarulje je samo novi dokaz nebrige! Revolrani graani

STUDIO ZA UĹ˝ IVAOCE PROSTORA

MLADEĹ˝ HDZ-a Mursko SrediĹĄe

Ĺ ajnovi predsjednik, Mesari tajnik U prostorijama Gradske vijenice u Murskom SrediĹĄu proĹĄli je vikend odrĹžana izborna skupĹĄna MladeĹži HDZ-a Grada Mursko SrediĹĄe. Jednoglasno je za predsjednika izabran Josip Ĺ ajnovi, za dopredsjednike Alica Novak i Luka Mesari, za tajnika Marko Mesari i za rizniara Marko Jurovi. SkupĹĄni su nazoili i mlade pozdravili KreĹĄimir Uroda, predsjednik MladeĹži HDZ-a Meimurske Ĺžupanije, DraĹžen Srpak, predsjednik GO-a HDZ-a Mursko SrediĹĄe, i Marta Vargek, predsjednica MladeĹži HDZ-a Grada Preloga. (sm)

PiĹĄe: Bruno estetikheretik Kontrec

Minimalizam za dvoje PoĹĄtovani, u proĹĄlom ili pretproĹĄlom broju savjetovali ste nekog da stan uredi minimaliski. Osobno mi se dopao lanak i poĹĄto i sam razmiĹĄljam o takvom ureenju odluio sam vam posla moju situaciju. Svia mi se kako ljudi ĹĄalju prostore koji nisu striktno stanovi i ĹĄto onda iz njih moĹže nasta. Moj sluaj je isto takav. Moja obitelj je u vlasniĹĄtvu jedne radione koju je posjedovao moj djed i koja ve niz godina nije u funkciji. Ona se nalazi u jednom selu nedaleko Preloga i to u sklopu velikog zemljiĹĄta sa obiteljskom kuom. Velika je oko 52,00 kvadrata, a visina je 4,20 metara. Izraena je od cigle, ima velike prozore sa klupicom na 1,2 metra. Mislio sam sa unutarnje strane stavi knauf, a izvana novu fasadu. U tom prostoru bi Ĺživjeli moja cura i ja. Hvala, Davor PoĹĄtovani, VaĹĄa radionica koju ste odluili prenamijeni u Ĺživotni prostor viĹĄe je nego prikladna za minimalisko ureenje iz razloga ĹĄto je otvoren prostor, ima visinu i u njega dopire puno svijetla. Kao ĹĄto vidite, stvar sam rijeĹĄio na slijedei nain: Odmah do ulaza sam postavio ormar koji sluĹži za odlaganje zimsko/ljetnih stvari, za odlaganje kaputa i cipela tako da u svakom trenutku sve stvari budu spremljene u njega, da nema suviĹĄnih

stvari na hodniku ili po podu. Kupaonicu je jedina kompletno odvojena prostorija i nju sam rasporedio kraj ulaza. U njoj su predvieni svi potrebni elemen. Ukoliko Ĺželite postavi kadu umjesto tuĹĄ kabine, ostavljeno je dovoljno prostora, samo je potrebno malo drugaije rasporedi elemente. U srediĹĄnjoj zoni prostora se nalazi kuhinja. Taj je prostor svojevrsna poveznica svih drugih funkcionalnih zona u prostoru. Postavio sam je u L oblik i, s obzirom da se kraj nje prolazi do dnevnog boravka i spavae sobe, nisam predvidio nikakav ĹĄank sa stolicama jer bi tada morao pomica stol na zid ime bi direktno presjekao jedinu liniju komunikacije izmeu prednje i zadnje zone prostora. Umjesto toga na zid sam stavio sliku velike dimenzije da podigne cijeli prostor svojom dinaminoĹĄu. Na taj nain smo rijeĹĄili prvu i srednju zonu, meum sad dolazimo do straĹžnje zone koja se ĹĄiri na jednu stranu. U taj sam prostor postavio spavai dio iz razloga ĹĄto je taj dio obino odvojen od dnevnog prostora, a i iz razloga ĹĄto je to inman i privatan dio svakog stambenog prostora. Izmeu spavae dijela i dijela dnevne sobe postavio sam zid od gipskartona koji sa unutarnje strane ima niĹĄu za garderobni ormar, i na kojemu se, sa vanjske strane nalazi ormar sa predvienim mjestom za TV (plazma ukoliko je mogue). Sa lijeve i desne strane, umjesto vrata, kao zaklon od pogleda i kao estetski element postavio sam polutransparentne zavjese kako ne bi zatvarao spavai dio, ali i iz razloga ĹĄto u njemu nema prirodnog svijetla. Na

taj nain se koliina istog drasno poveava. Dnevni dio opremite sjedeom modernom garniturom jednostavnih linija i neutralne svijetle boje. Kako primjeujete stan je izveden u vrlo svijetlim tonovima, sa drvnim dekorom tek u spavaoj sobi. Na taj nain sam Ĺželio naglasi istou prostora ĹĄto je vrlo bitno kod minimalizma. Ormare postavite im viĹĄe kako bi dobili osjeaj predimenzioniranos. Koriste po mogunos polumat povrĹĄine, jednostavne oblike, glatke povrĹĄine, ele-

mente bez ĹĄarenila i aplikacija. Na pod postavite keramike ploice im veih dimenzija i ukoliko je opcija stavite podno grijanje. Ostavite visinu prostora im veu tako da i na taj nain dobijete osjeaj volumena. Doprozornike izvedite od Aluminija, ali nemojte koristit inox ili krom, metalni dijelovi neka svi budu bruĹĄeni ili niklovani (mat). Koristite 2-4 boje koje e tvoriti identitet. PokuĹĄajte ih uskladiti sa slikom koju smo postavili na zid kod kuhinje. I za kraj da ponovim: minimaliski stanovi nisu hladni. U njima se osjea mirnoa, staloĹženost i idealni su za koncentraciju.

Trebate li besplatan savjet, javite se! Ako sanjate o svom prekrasno ureenom domu, usklaenih boja i slova, moĹžda vam mi moĹžemo pomoi. Javite nam se i “Estekherek studioâ€? e pokuĹĄa odgovori na vaĹĄa pitanja, rijeĹĄi vaĹĄe dvojbe i da vam koji savjet o ureenju. Zato ve ovaj tjedan poĹĄaljite tlocrt ili konkretan opis (ili crteĹž) svog stana, kue ili neke prostorije u svom domu. Ono ĹĄto je bitno, oznaite strane svijeta, sve prozore i vrata te nosive zidove. VaĹžno je da napiĹĄete i dimenzije (duljine i visinu) prostora. Tlocrte ili skice ĹĄaljite na adresu Meimurskih novina – Ivana MaĹžurania 2, 40 000 akovec ili ih jednostavno skenirajte ili fotograrajte i poĹĄaljite na e-mail: redakcija@mnovine.hr ili info@estekherek.com.


RELIGIJA

11. studenog 2008. ŽUPA MURSKO SREDIŠE vrlo aktivna

Domaini Korone za Gornjomeimurski dekanat U samo mjesec dana u Ĺžupi Mursko SrediĹĄe dogodile su se tri vrlo vaĹžne stvari za Ĺžupu, dekanat i ĹĄire. Zbog estih promjena Ĺžupnika, Ĺžupa nije “zaĹživjelaâ€? poput drugih i zaostajala je u mnogim sferama svog djelovanja. Dolaskom veleasnog Tomislava ntekolovia za novoga srediĹĄanskog Ĺžupnika stvari su se poele mijenjati na bolje, ĹĄto su prepoznali vjernici, Ĺžitelji, gradske strukture, te sveenici, posebice iz ornjomeimurskog dekanata. Osim ĹĄto je okupio pastoralno i ekonomsko vijee, te oĹživio rad Ĺžupnog Caritasa, u utorak 4. studenog Ĺžupnik je bio domain Korone za ornjomeimurski dekanat, najvaĹžniji godiĹĄnji radni susret svih sveenika. Tema razmatranja bila je “sprovodâ€?, a svoje vienje ove uvijek aktualne tematike iznijeli su svetomartinski Ĺžupnik veleasni van

Subotici tako malih dimenzija, a Zadravec je pojasnio kako su to pravila ove crkve koja istie skromnost. Domai Ĺžupnik Tomislav ntekolovi rekao je da svaka poboĹžnost Majci BoĹžjoj donosi mir i nadu u srca vjernika.

Blagoslovljen srediĹĄnji kriĹž

Svi gornjomeimurski sveenici u Murskom SrediĹĄu Herceg i veleasni Damir Slamek, vikar Ĺžupe NedeliĹĄe. zvjeĹĄtaj o stanju u dekanatu dao je gornjomeimurski dekan monsinjor eonard ogoĹžar, a svima se obratio i domai Ĺžupnik veleasni Tomislav ntekolovi.

Vjernike zanima Majka Triput Divna

U radu Korone sudjelovao je i monsinjor van odina, generalni vikar VaraĹždinske biskupije.

Predstavljena SchĂśnstattska crkva ProĹĄli etvrtak u Ĺžupnoj crkvi predstavljena je Schonstattska crkva, odnosno Hrvatska schĂśnstattska obitelj. O poecima djelovanja crkve u svijetu te o njezinom dolasku u Hrvatsku i Meimurje govorio je Zlatko Zadravec, lan obitelji, koji je poseban naglasak stavio na Majku Triput Divnu. ovorio je i o izgradnji prvoga hrvatskog schonstattskog svetiĹĄta u Maloj Subotici te pozvao nazone da se odazovu “pozivuâ€? Majke Triput Divne, koja je majka svih krĹĄana. Nazone, njih pedesetak, zanimalo je zbog ega je svetiĹĄte u Maloj

Na blagdan Svih svetih, nakon molitve kod novog kriŞa na srediťanskom groblju, Şupnik veleasni Tomislav ntekolovi blagoslovio je obnovljeni srediťnji kriŞ koji je pred par mjeseci sruťen zbog dotrajalosti. Župnik je izrekao zahvalnost svima koji su doprinijeli da se kriŞ obnovi. Do sada je kriŞ obnovljen dva puta, a ovo posljednju obnovu obavio je van Šalari, slikar iz Murskog Srediťa. Ovaj kriŞ na groblje je postavljen u listopadu 1936. godine i u poetku je itav, zajedno s korpusom susa Krista, bio od drveta. Kasnije je doraivan i sada je veim dijelom stvoren od sintetske mase te je najsliniji izvornom obliku. Obnovu je inancirao rad Mursko Srediťe, koji upravlja srediťanskim grobljem, a ranije je ve is inancirao obnovu Tri pila u samom gradskom srediťtu, tako da su ovog trenutka svi gradski, odnosno Şupni sakralni objekti zaťtieni od vremenskih utjecaja. (Stjepan Mesari)

U SVETOM KRIŽU nastavljeni radovi na statikoj sanaciji barokne crkve Sv. KriŞa

Zbog prevelikog prometa ozbiljno ugroĹžen spomenik kulture U posljednje etiri godine u sanaciju barokne crkve Sv. KriĹža u Svetom KriĹžu, iji su zidovi i svod oĹĄteeni zabrinjavajuim pukotinama ĹĄirine i do nekoliko milimetara, uloĹženo je 853 tisua kuna. Pred Ĺžupom Roenja BDM u Maloj Subotici joĹĄ su mnoga ulaganja u taj sakralni objekt. Upravo ovih dana nastavljeni su radovi na statikoj sanaciji crkve. - Promet jako utjee na ovu naĹĄu crkvu uz koju prolazi izrazito prometna drĹžavna cesta koja akovec povezuje s Prelogom, a nedaleko se nalazi i autocesta. Da je tome

tako, pokazale su i arhitektonske snimke, a o tome smo se osvjedoili i tijekom obnove kroviĹĄta. Tada sam bio na crkvenom tornju i osjetio ta vidna podrhtavanja. To nas je joĹĄ viĹĄe potaknulo na ĹĄto hitniju statiku sanaciju crkve, kazuje vl. uro Vukalovi, Ĺžupnik u Maloj Subotici. U ovoj fazi statike sanacije, koja je povjerena tvrtki “Tekeliâ€? iz Murskog SrediĹĄa, njeni djelatnici u zidove oko crkvene lae, s vanjske strane objekta koji je spomenik kulture, najvrjedniji na podruju opine Mala Subotica, postavljaju dvije horizontalne eline zatege.

Bit e postavljene i poprene zatege u unutraĹĄnjosti crkve, ĹĄto e zahtijevati dodatna sredstva te konzervatorski uviaj budui da e se zbog buĹĄenja zida radi postavljenja zatega utjecati na freske koje krase jednobrodnu crkvu sa svetiĹĄtem u obliku trolista. Takoer je planirano injektiranje pukotina i prezidavanje dijelova svoda, sve u okviru dobivenih lokacijskih uvjeta. Financiranje druge faze statike sanacije vrijedne viĹĄe od 200 tisua kuna s polovicom sredstava pomaĹže Ministarstvo kulture koje od samog poetka podupire ovaj

17 BOG mojih detalja

Nedostaju nam proroci ProĹĄle nedjelje smo proslavili obljetnicu posvete ateranske bazilike. Sagraena je na jednom od sedam breĹžuljaka na kojima je izgraen stari Rim, na breĹžuljku zvanom ateran. To je sluĹžbeno Papina katedrala, ‘majka i glava svih crkava’ u Rimu i u cijelom katolikom svijetu. Potjee joĹĄ iz vremena cara Konstantina Velikoga, a izvorno je bila posveena Svetom Spasitelju. Slavei obljetnicu posvete ateranske bazilike, mi slavimo jedinstvo vjernika, meusobno, ali i s Papom. Dakle, obljetnica posveenja ateranske bazilike ili crkve, nije adoriranje kamenja iz kojeg je ona izgraena, nego prilika da si dozovemo u pamet kako je svatko od nas vaĹžan, jer smo mi ti koji izgraujemo Ĺživu Crkvu, zajednicu vjernika. Poziv je to svima nama da provjerimo jesmo li uistinu â€˜Ĺživo kamenje’ naĹĄe zajednice ili Crkve. Svima nam je stalo, kada doemo u naĹĄu crkvu, da se u njoj ugodno osjeamo. To znai najprije da mora biti lijepo izgraena, odrĹžavana, ureĹĄena i uredna. DanaĹĄnje naĹĄe crkve su uglavnom takve. Meutim, pitanje je osjeamo li se svi ugodno u njima?! to bi ipak trebao biti krajnji cilj svih naĹĄih zajednikih nastojanja oko ureenja crkve, da â€˜Ĺživa Crkva’ bude lijepa, odrĹžavana, ureĹĄen, uredna. ednom rijeju - da se u njoj, u Zajednici, osjeamo - ‘kao doma’. Ona to moĹže biti samo ako ne bjeĹžimo od Nje, ako je ne izbjegavamo, ako joj ne ‘podmeemo noge’, ako joj se ne rugamo i ako je se ne odriemo. NaĹĄa Zajednica e postati takva jedino ako ti i ja, koji smo njezino â€˜Ĺživo kamenje’, dademo sve od sebe, uloĹžimo u nju naĹĄ identitet, ono ĹĄto nas krasi, naĹĄ najbolji dio! u tome je svatko nezamjenjiv! U duhovnom Ĺživotu ne smijemo se zaustaviti u pasivnosti, odbacivati oblike unutarnjeg i vanjskog djelovanja u zajednici. Takva

DUHOVNI VELIKAN

Nikola Taveli, 14. studenog U unutraĹĄnjosti baroknog zdanja zamijeene su pukotine ĹĄirine nekoliko milimetara projekt. Opina je za ovu fazu osigurala 40 tisua kuna, dok e Ĺžupa dati preostale 62 tisue kuna. Kako doznajemo, prema Ministarstvu kulture ve je upuen novi zahtjev za inancijsku potporu nastavka statike sanacije crkve koji se planira u 2009. godini. ZatraĹženo je 1,4 milijuna kuna. Tek kad se obave i ovi poslovi, vjerujemo uspjeĹĄno, a ne kao u sluaju Svetog urja na Bregu, jer tvrtka “Tekeliâ€? zaista ima iskustvo te se dokazala u ovakvim sanacijama, moi e se pristupiti obnovi unutraĹĄnjosti crkve i njene fasade. Po svemu sudei, obnova ovoga crkvenog zdanja trajat e joĹĄ godinama, a budui da je upravo promet uzrokovao mnoge probleme vezane uz njenu statiku, bilo bi odgovorno od Hrvatskih cesta, ako ne i Ĺ˝UC-a, da inancijski podrĹže ovaj projekt. (D.Mihoci)

Prvi je proglaťeni hrvatski svetac. Rodio se oko 1350. godine u Šibeniku i vrlo je mlad stupio u zajednicu franjevaca. Želio je biti misionar i obraati krivovjernike na katoliku vjeru. Najprije je otiťao u Bosnu, gdje je djelovao dvanaest godina, te je uspio obratiti mnogo bogumila - patrena. Kasnije je premjeťten u eruzalem i pred Omanovom dŞamijom odrŞao je govor o katolikoj vjeri kao jedinoj pravoj. To je jako uzrujalo kadiju i mnoťtvo, koji su Nikolu i njegove prijatelje misionare sasjekli maevima i bacili ih u oganj. Papa Pavao V. proglasio ga je svetim 1970. godine zajedno s njegovim kolegama - misionarima. Zaťtitnik je od mnogih bolesti. (sm, ZP)

PiĹĄe: vl. Antun Ĺ tefan

smirenost bila bi izdaja Boga. sus, kao i proroci prije njega, je iskazivao Hramu i eruzalemu najdublje poĹĄtovanje. Ondje je bio prikazan od osipa i Marije etrdeset dana po svom roenju. U dobi od dvanaest godina, odluio je ostati u Hramu da bi svoje roditelje podsjetio da je njemu biti u onome ĹĄto je Oca njegova. On je onamo uzlazio svake godine barem za Pashu u vrijeme svoga skrovitog Ĺživota; i samo njegovo javno djelovanje odvijalo se uz njegova hodoaĹĄa u eruzalem, za velike Ĺžidovske blagdane. To ĹĄto je sada ‘odjednom’ istjerao trgovce iz Hrama, ne treba nas uditi. Nije da su mu smetali viĹĄe nego inae, nego je ‘doĹĄao njegov as’. ko tjera trgovce iz Hrama, ini to iz ljubomorne ljubavi za svoga Oca: “Ne inite od kue Oca mojega kuu trgovaku. PrisjetiĹĄe se njegovi uenici da je pisano: ‘zjeda me revnost za Dom tvoj’â€? (v 2,16-17). U naĹĄim zajednicama nedostaju nam proroci i sveci, a tamo gdje nedostaju proroci nema ni kvalitetnog zajednikog Ĺživota. Zato je revnost, proroka revnost - ĹĄansa naĹĄih zajednica! De initivno.

IMENDANI I BLAGDANI utorak, 11. studenog Martin biskup, Tinek, Martina srijeda, 12. studenog ozafat, milijan, Milan etvrtak, 13. studenog Stanko, Didak, Stanka petak, 14. studenog Nikola Taveli, van Trogirski subota, 15. studenog lbert Veliki, Berto, Berta nedjelja, 16. studenog Margareta, ertruda, eta ponedjeljak, 17. studenog lizabeta Ugarska, izika, gor

RIJEI MUDRE “Posuuje se sa smijehom, vraa plaem ili ak psovkom.� (mr. osip ankovi, sveenik)


18

DOBRO JE ZNATI

11. studenog 2008.


MOZAIK

11. studenog 2008.

19

Župnik Herceg predvodi molitvu za nevine žrtve

HLAPIINA

Molitva i vijenac za ubijene krvave 1918. godine Pravi užitak bio je slušati virtuoze, kazao je za svirku Bisera Meimurja predsjednik Hrvatskoga tamburaškog saveza Julije Njikoš

TAMBURAŠKI SASTAV “BISER MEIMURJA” iz Žiškovca održao koncert u povodu dodjele Zlatne plakete

Nema im ravna u cijeloj Hrvatskoj Po etvrti put za redom tamburaški sastav “Biser Meimurja” iz Žiškovca proslavio je ime svog UD-a Žiškovec i mjesta virtuoznom svirkom zbog koje su i ove godine osvojili latnu plaketu “Tambura Paje olaria”. Biser Meimurja vodi prof. Boris Novak. U subotu naveer tim povodom priredili su sveani koncert, a imali su i tu ast da im je na koncertu latnu plaketu osobno uruio Julije Njikoš, predsjednik Hrvatskoga tamburaškog saveza. ne samo to, Biser Meimur-

ja svojom svirkom pratio je uvenu Veru Svobodu koja je desetljeima bila zaštitni znak narodne pjesme. Tko je tada i mogao zamisliti da bi tamburaška glazba mogla u Meimurju doživjeli takav uzlet da osvaja zlatne plakete, jer se inilo da slavonske tamburaše nitko ne može ni dostii ni prestii, pa ipak ljubav prema glazbi i upornost dali su zlatne rezultate. Mali Žiškovec ima tri tamburaška sastava, sve redom sastavljena od mladih ljudi i djece. rad u kulturno - umjetniko društvu Žiškovec

Vera Svoboda i zlatni tamburaški sastav “Biser Meimurja”

Julije Njikoš uruio je Zlatnu plaketu Borisu Novaku, prof., maestru Biseru Meimurja uhvatio je korijenje u tom malom mjestu kroz rad više sekcija. Sveani koncert otvorili su gosti tamburaši iz Belice, a potom su se predstavila sva tri tamburaška sastava UD-a Žiškovec. ao šeer na kraju nastupio je najslavniji iz tog trija Biser Meimurja. Dio koncerta bio je rezerviran za solo nastup Vere Svobode uz pratnju tamburaša Biser Meimurja. Na koncert je došao i Filip Ude kojemu su oni svirali na doeku po povratku sa srebrnom medaljom s limpijade u Pekingu. sada je on došao u ast njihova zlata. oncertu su bili nazoni predstavnici Grada akovca u koji naselje Žiškovec i pripada, i Sandra Herman, lanica Poglavarstva Meimurske županije. program je vodio Dejan Buva, predsjednik zajednice HUU-a Meimurske županije. (BM)

Izlažu Mladen Pali i Vera Lipovi njegovim pejzažima Mure i prirode istie se mnoštvo koloritnih detalja, a u drugom dijelu oživljava motive starih povijesnih fotogra ija te osim romantinosti prošlih dana daje i sliku teškog rada na vodenicama Mure. kušava se i kao senzibilni autor motiva iz Biblije, ali i kroz široke vizure veih fortata ulja na platnu. n je ujedno likovni kroniar svojeg Svetog Martina na Muri i Žabnika. (jš)

Vješali na orah i strijeljali - U sveopem kaosu, kako uvijek biva poslije ratova, i naši stotinama godina ugnjetavani Meimurci podlegli su i nasjeli masovnoj psihozi i propagandi nekolicine kolovoa, predvodnika u grabežu i pljaki te se pridružili takozvanoj meimurskoj revoluciji 1918. godine mislei da e im biti bo-

Dobrani i Belovi položili su vijenac na spomen - plou lje. Glavni su se protagonisti izvukli i pobjegli s plijenom preko Drave, a nastradao je kao i uvijek obian narod. Teška vremena poslije . svjetskog rata nisu mimoišla ni našu dragu nam Hlapiinu. Poelo je 4. studenog 1918. godine pljakom grofovske žitnice u Novim Dvorima, koju su sprovodili uglavnom ljudi iz okolnih naselja. Bogobojazni Hlapianci, grofovski nadniari i sluge, bili su pasivni promatrai toga grabeža. Ni krivi ni dužni, 8. 11. 1918. godine svojim su glavama platili tue grijehe maarskom natporuniku Tkalcu Tomo ovai, 28 godina, Josip Šipek, 42 godine, i van Toplek, 52 godine. ni su bili obješeni o orah u istoj ulici blizu Novih Dvora. Martin Novak 40 godina bio je obješen, ali je puklo uže i on je živ pao na zemlju. Po ratnom pravilu trebao je stoga biti pušten na slobodu, ali su ga krvnici strijeljali, kao i njegove prijatelje Florijana Peria, 30 godina, i Stjepana Tomšia, 23 godine, rekla je i pobrojala Vesna Hren, poželjevši mir i spokoj njihovim dušama, a i mirnou tijelima u meimurskoj zemlji. - Mir i pokoj žrtvama, izrekli su i gradonaelnik Dobrani, predsjednica VM-a Hlapiina Belovi i nazoni mještani. (Stjepan Mesari)

za estetsku korekciju tijela . SPA zona . masaže njega ruku i nogu by Catherine nails Tome Masarika 17/2 . akovec . T 040 310 063 radno vrijeme . 09.00 20.00 . subotom do 15.00 sati www.oxifatcentarcakovec.hr

SVETI MARTIN NA MURI

U izložbenom salonu u Svetom Martinu na Muri u subotu je otvorena izložba slika Mladena Palia, slikara iz Svetog Martina na Muri, i Vere Lipovi iz akovca. autorima je govorio Toni Fažon iz akovca, uz nazonost elnih ljudi opine. slikar i slikarica jesu pejzažisti. No dok Vera Lipovi pokušava uhvatiti gotovo nadrealistike trenutke atmosfere prirode bazirajui svoj rad na atmosferi slike, Mladen Pali više je zaokupljen detaljima. Na

U Hlapiini je u subotu 8. studenog prireena manja sveanost kojom je obilježena 90. obljetnica brutalnog pogubljenja šestero mještana Hlapiine od strane maarskih žandara koje je vodio izvjesni i okrutni natporunik Tkalec. Molitvu za nevine žrtve, mahom mlae ljude, domoljube i obine seljake, predvodio je veleasni van Herceg, župnik u Setom Martin na Muri, koji je rekao kako svako mjesto žrtvi bilo kojega totalitarnog sistema treba biti oznaeno, osobito kada se zna da se poubijani ljudi nisu bavili politikom, nego su samo željeli ostati svoji na svome. od spomen - ploe žrtvama maarskog terora vijenac su položili gradonaelnik Murskog Središa Josip Dobrani i predsjednica VM-a Hlapiina atarina Belovi. ratko slovo održala je mještanka i uiteljica Vesna Hren, koja je izmeu ostalog spomenula: - Danas smo se ovdje okupili kako bi odali poast povodom 90. obljetnice brutalnog pogubljenja naših mještana. va obljetnica je velik jubilej i prigoda da ispravimo krive navode naših revnih politiara koji u svojim djelima krivo navode mjesto ovoga krvavog pira koji se odigrao ovdje kod nas u Novim Dvorima, danas Hlapiini, uvodno je rekla Hren, a potom nastavila.

estetsko oblikovanje tijela aparatima vrhunske tehnologije tvrtke Oxiline, smanjuje obujam za 23 konfekcijska broja u jednoj kuri besplatne konzultacije . nutricionistiko praenje. depilacija . šminkanje

PEDIKURA KLASINA GELIRANJE NOKTIJU KLASINA MASAŽA CIJELOG TIJELA

Mladen Pali kraj svojih karakteristinih pejzaža Mure


20

NOVI ŽIVOT SE RAA

Dejvid (32) i Jelena (22) Branilovi iz Donjeg Kraljevca dobili su Saru, roenu 29. listopada u 8,30 sati. Po seku je došao i Kevin (3).

Stanislav (26) i Aleksandra (30) Majhen iz Murskog Središa dobili su Martu, roenu 31. listopada u 13 sati. Po seku je došao i Viktor (3).

Darko (37) i emila (33) Martinec iz Cirkovljana dobili su Teu, roenu 30. listopada u 13,15 sati. Imaju i Denisu (7).

Nenad (38) i Gordana (33) Janec iz Male Subotice dobili su Lanu, roenu 1. studenog u 19,10 sati. Imaju i Luciju (13 mjeseci).

Mladen (28) i Marina (22) Orehovec iz Svete Marije dobili su Jana, roenog 1. studenog u 5,50 sati.

Dubravko (30) i Ivana (28) Horvat iz Male Subotice dobili su Frana Jakoba, roenog 29. listopada u 12,55 sati.

Zoran Oršuš (26) i Vesna Horvat (24) iz Kuršanca dobili su Dinu, roenog 30. listopada u 21,30 sati. Imaju i Nataliju (7), Mariju (4) i Danijelu (2,5).

Josip (24) i Marija (21) Špiranec iz Nedeliša dobili su Karla Antonija, roenog 28. listopada u 15,15 sati.

Robert (40) i Marijana (33) Bratjanšak iz Grabrovnika dobili su Jamie Nou, roenog 31. listopada u 6,55 sati. Po bracu su došle i Isabella (13) i Ursula (6).

11. studenog 2008.

Miroslav (35) i Lidija (30) Kopjar iz akovca dobili su Jakšu, roenog 28. listopada u 16,55 sati. Imaju i Zoju (7,5).


11. studenog 2008.

DOBRO JE ZNATI

21


M"#

22

U nemogunosti kupnje kuharice recepti su se uredno prepisivali

11. studenog 2008.

Svoj doprinos projektu dali su i ugostitelji. Budue konobarice iznose neka od pripremljenih jela

Posjetitelji su s velikim zanimanjem i pažnjom listali izložene stare kuharice

SREDNJA ŠKOLA PRELOG ushitila novim projektom “Iz rajnglica naših mamica”

Sakupili recepte meimurskih jela i objavili kuharicu Srednja škola Prelog ponovno je ushitila predstavivši projekt “Iz rajnglica naših mamica” na kojemu su uenici te škole i njihovi struni uitelji radili pune dvije godine. Glavna ideja za ovaj projekt potekla je od strunog uitelja Josipa Bajsia koji je ve više puta svojom kreativnošu poveo preloške srednjošlolce i kolege u zahtjevne ali izuzetno zanimljive projekte poput ovoga.

U “rajnglicama naših mamica” nije bilo evapia - Analizirajui ponudu naših meimurskih ugostitelja, uvidjeli smo da vrlo malo njih nudi autohtona meimurska jela. Beki ili pariški odrezak, evapii ili pizza naješa su jela u ponudi naših restorana. Od meimurskih jela eventualno se nae meso z tiblice i sir, ali teško možete naruiti peenu racu, urke, monjak, prezgvušt, temfanu šparogu, kuhanu kokoš i tome slino. Zato smo odluili dati svoj doprinos da se to promijeni. Dogovorili smo se da emo od naših baka i starijih

Josip Bajsi u društvu sa srednjoškolkama koje su meu ostalima pomogle u traženju i sakupljanju recepata za stara meimurska jela

susjeda ili roakinja zatražiti recept bar za jedno starinsko meimursko jelo. Potraga za receptima trajala je dvije godine. Uenici su u poetku bili malo skeptini, a onda se u njima rodio entuzijazam pa smo uspjeli tijekom tog vremena skupiti pregršt zanimljivih recepata. Gotovo smo ih sve isprobali tu u našim kabinetima, školskim kuhinjama. Iako je bilo teško, na koncu smo odabrali preko 90 raznih recepata koje smo odluili objediniti i objaviti u našoj kuharici kojoj smo dali ime kao i projektu “Iz rajnglica naših mamica”. Jako sam ponosan na uenike i svoje kolegice. Svi su se neizmjerno trudili da zaživi i bude provedena u djelo jedna ovakva ideja. Pored uenika kuhara na ovome su projektu radili i pekari i mesari i ugostitelji s kojima smo dogovorili na koji je nain najbolje prezentirati tradicionalna meimurska jela, otkriva Bajsi.

Punjenom racom mastili brk Cjelokupni projekt predstavljen je u subotu uoi Martinja pa se u dvorani Srednje škole Prelog, gdje su se okupili mnogi meimurski ugostitelji, ak i struni uitelji iz drugih hrvatskih ugostiteljskih škola i drugi zainteresirani, posluživala punjena raca z mlincima i vrsna meimurska vina. Bilo je tu i drugih meimurskih jela poput temfane kokoši, kueta u poculici, zimskog obeda, kalapajsanog krumpira, monjaka, pretepenih tikvi, prežgane juhe s jajima, pretepene juhe, svatovske juhe i kojeega drugog.

Nudila se na degustaciju i tanka kukuruzna zlevanka, meimurski pereci, proha, trepa, salenjaci, peene kruške, razne pite i gibanice, tikvine pogae z makom i, dakako, meimurska gibanica. Bilo je svakakvih dobrota za omastiti brk i napuniti želudac pa su okupljeni gosti na kraju zakljuili da je domae ipak domae.

Kuharica izlazi pred Boži, bude li novca Teško je opisati koliko je truda uloženo u ovaj projekt, no nadam se da e šira javnost imati prilike to uvidjeti kada otvori knjigu s receptima autohtonih meimurskih jela. Kao što to uvijek biva, zbog nedostatka

inancijskih sredstava kuharica Srednje škole Prelog za sad je objavljena u svega 15-ak primjeraka. - S novcem uvijek muka, nikad ga nema dovoljno, no ovaj smo put odluili uiniti sve kako bismo pred ove praznine dane u ozbiljnoj nakladi objavili djelo naših uenika i uitelja te ga ponudili zainteresiranima. Nadamo se do uoi Božia tiskati kuharicu koja je po mom sudu izvanredan poklon i koja bi trebala nai svoje mjesto u svakom meimurskom domu. Ovime smo dobili još jedan lijep i koristan suvenir i vjerujem da emo iskoristiti do kraja potencijal ovoga projekta, rekao je ravnatelj Gregur. Za kuharicu “Iz rajnglica naših mamica” ve je na prezentaciji vladao izniman interes, no kako je nije bilo za kupiti, mnogi su brže - bolje iz ono malo primjeraka stali prepisivati najdojmljivije recepte. To smo

GRAD AKOVEC u suradnji s Graditeljskom školom akovec

Brišu grafite Komunalno redarstvo u suradnji s Graditeljskom školom akovec uredit e više išaranih zgrada na podruju akovca. Jednim udarcem riješit e zgrade ružnih gra ita, i svježom bojom urediti i osvježiti proelja išaranih zgrada. Kako svježe oliene površine uvijek mame one koji ih vole šarati, ovim putem ih upozoravamo da ih “veliki brat” - videonazor, koji akovec ima, gleda i prati, tako bi neki mogli biti neugodno iznenaeni kada kao poinitelji budu otkriveni i novano kažnjeni. (BMO)

Raca z hajdinskom kašom i jetricama

RECEPT

Punjena raca Sastojci za 10 osoba: 2,5 kg race 20 dag hajdinska kaša 10 dag luka 10 dag pileih jetrica 1 jaje masti, soli, peršina, papra po potrebi

Postupak: Racu oistimo, operemo, osušimo i posolimo. Zatim pripremimo nadjev: luk sitno narežemo, dodamo pilea jetrica, lagano popržimo, zainimo zainima. Kašu skuhamo do pola, dodamo jetrica i dobro izmiješamo te time punimo racu. Racu zatvorimo akalicama ili prišijemo koncem te stavimo pei u namaštenu posudu i zagrijanu penicu. Peemo je oko 1 sat na 180 Celzijevih stupnjeva. Tijekom peenja racu treba zalijevati temeljcem kako bi meso bilo sono. Nadjev od kaše i jetrica služi kao prilog, a k tome super paše i kiselo zelje. uinili i mi pa vam donosimo jedan prigodni martinjski recept. (D.Mihoci)

Pušai protjerani iz Županije Prvog dana primjene Zakona o nepušenju u javnim zgradama, u zgradi Meimurske županije održana je sjednica Županijske skupštine. Mnogi vijenici su prije uvoenja Zakona, tijekom sjednica, tjerani ovisnošu pušenja, bježali iz vijenice pušiti u novinarsku sobu. U petak, prvi dan provedbe Zakona, primjena ih je novog Zakona i znak zabrane pušenja u prostoriji gdje su se do sada sklanjali pušai - zaposlenici i vijenici, istjerala pušiti doslovce na cestu.


Novi James Bond stigao u akovec Prošli petak pretpremijera kao i diljem cijele Hrvatske, a u subotu premijera najnovijeg filma u akovekom CZK iz serijala James Bond - “Zrno utjehe” kao i uvijek privukla je pozornost zaljubljenika u film. Atmosferu iz filma o najpoznatijem britanskom tajnom agentu koji je istini za volju u ovom filmu pretvoren u ono ime se tajne službe ionako najviše služe - hladnokrvnim ubojicom dodatno su zainili svojim perfomanceom manekeni akoveke Vivone. Film “Zrno utjehe” igra još ovaj utorak i srijedu od 17,30 i 19,30 h. (D. Zrna, foto: Z. Vrzan)


2

ME\IMURSKE NOVINE 11. studenog 2008.

NA TRIBINI igrala predstava “Najbolja juha! Najbolja juha!� u izvedbi ZKM-a

VaĹžno je samo da se juha za sve kuha jednaka Predstava “ Najbolja juha! Najbolja juha!â€? u izvedbi Zagrebakog kazaliĹĄta mladih pribliĹžila je na proĹĄlotjednoj Tribini akovca etvrtkom meimurskoj publici Vladu Kristla, kontroverznog autora koji se istaknuo kao slikar, animator, pjesnik, scenarist i redatelj, jedan od zaetnika Zagrebake ĹĄkole crtanog filma i najradikalniji zagovaratelj apstraktne umjetnosti u bivĹĄoj drĹžavi. Predstava je autorsko djelo Renea MedveĹĄeka, kojeg je inspirirala knjiga “Umjetnik otporaâ€? sainjena od dijelova razgovora s Vladom Kristlom koji je vodila povjesniarka umjetnosti Ana Marija Habjan. Vlado Kristl bio je anarhist bez maniesta. Zbog buntovnike i subverzivnom sklone prirode, ponekad su ga nazivali boemom, bio je na glasu kao beskompromisni umjetnik koji se nikome ne prilagoava, te su ga mnogi nazivali nemoguim. Umjetnost je shvaao kao razaranje svakog sustava, a zbog njegova vizionarstva te raznih stilskih inovacija esto ga mnogi nisu razumjeli.

ZKM je za proslavu 60 godina postojanja postavio predstavu o kontroverznom autoru Vladi Kristlu Namjera MedveĹĄeku nije bila samo prenositi rijei i misli ovoga svestranog umjetnika koji je stalno mijenjao medije i traĹžio nain da kanalizira svoju misao i Ĺživot, ve je izazov bio pokuĹĄati na scenu

prenijeti suĹĄtinu njegova odnosa prema Ĺživotu i umjetnosti. Sam je MedveĹĄek kazao: - Predstava nije pokuĹĄaj da se napravi Ĺživotopis, ve je autorski susret - pod pretpostavkom da sam uspio prepoznati

suĹĄtinu Kristlovog promiĹĄljanja umjetnosti i prebiti je s onim ĹĄto sam radim. ZamiĹĄljena je kao kolaĹž kaotine stvarnosti. Nastala je u vrijeme izmaka svih koncepata i ideologija, kada smo prepuĹĄteni da zanemo iznova, iznaemo novi medij ili put da budemo jedni drugima bliĹži. A odakle naziv predstave “Najbolja juha! najbolja juha!â€?? Od jedne originalne misli Vlade Kristla koja kaĹže: “To je tak nagovoreno, taj kolektiv Ĺživi samo da se u kolektivu to meĹĄa, da se juha za sve kuha jednaka, da svak more nekaj unutra metnut, nekaj van, i to nije vaĹžno kaj je unutra, samo da svi zajedno. I onda onaj veli: ‘Najbolja juha, najbolja juha!’ Oni drugi, kaj nekaj drugo delaju: ‘Najbolja juha, najbolja juha!’ To je ta realnost.â€? Zagrebako kazaliĹĄte mladih postavljanjem ove predstave obiljeĹžava 60. godiĹĄnjicu postojanja. Uloge u predstavi ostvarili su Milivoj Beader, Rajko Bundalo, Edvin Liveri, Filip Nola, Naa PeriĹĄi Nola, Barbara Prpi, UrĹĄa Raukar, KreĹĄimir Miki i Marica ViduĹĄi. (mn)

KONCERT u povodu 350. obljetnice dolaska franjevaca u akovec

Nastupili orguljaĹĄ Mario Penzar i studenti U povodu 350. obljetnice dolaska ranjevaca u akovec, istaknuti orguljaĹĄ Mario Penzar odrĹžao je ove nedjelje koncert u crkvi Sv. Antuna Padovanskog u

akovcu. Na koncertu su mu se pridruĹžili i njegovi studenti Muzike akademije u Zagrebu: Robert Jakica, UrĹĄa Vukman, Marko uraki i Katarina Bernik. Na programu su se naĹĄla preteĹžno djela ranjevaca skladatelja: F. Dugana, G. Frescobaldija, K. Kolba, F. Pintaria, M. LeĹĄana, A. Klobuara, J. Magdia i N. La Coura. Istaknuti hrvatski orguljaĹĄ Mario Penzar diplomirao je orgulje na Muzi-

koj akademiji u Zagrebu, a usavrťavao se na Visokoj glazbenoj ťkoli u Beu kod A. Mitterhoera i na majstorskim teajevima u Austriji, Belgiji, Danskoj i Hrvatskoj (J. Ferrad, Ch. Dubois, L. Rogg, K. d’Hooghe ...). Osvaja je brojnih meunarodnih i domaih priznanja. Nastupa solistiki, uz simonijske orkestre i komorne ansamble. Gostovao je u Danskoj, Belgiji, Velikoj Britaniji, Rusiji, eťkoj, Njemakoj, Francuskoj, Portugalu, Švicarskoj, Austriji, Italiji, Španjolskoj, Maarskoj, Sloveniji, Kuvajtu i SAD-u. (mn)

U SPLITU potpisan ugovor za spomenik “OproĹĄtajâ€?

Figure Petra i Katarine Zrinski bit e visine 2,25 metara U Splitu je u ponedjeljak 4. studenog potpisan ugovor s kiparom Venom Jerkoviem. Autorski honorar 220.000 kuna, plus PDV, a spomenik u bronci, tri figure, stajat e, prema procjenama, do milijun kuna. Ugovor s autorom spomenika Venom Jerkoviem iz KaĹĄtel Kambelovca potpisao je dopredsjednik Zrinske garde

akovec Alojzije Soboanec. Potpisivanju ugovora bili su nazoni splitsko - dalmatinski Ĺžupan Ante Sanader, dogradonaelnik KaĹĄtela Petar Boljat i Mirko Gavez, koordinator prikupljanja sredstava kod hrvatskih iseljenika u Mississaugi, Torontu i okolici tih kanadskih gradova u pokrajini Ontario. Nakon ĹĄto su u ovogodiĹĄnjem proraunu Meimurske Ĺžupanije osigurana prva novana sredstva za izradu spomenika, potpisivanjem ugovora zapoinje realizacija projekta koji je Zrinska garda pokrenula 2006. godine. Prilikom potpisivanja ugovora Mirko Gavez uruio je autoru spomenika dio sredstava koja su osigurali hrvatski iseljenici iz Toronta i okolice, koji su donirali i sredstva za prve tri nagrade. Autor se obvezao izraditi model spomenika s tri figure, i to Katarine i Petra Zrinskog i Frana Krste Franko-

Prvonagraeni rad kipara Vene Jerkovia “OproĹĄtaj Petra i Katarine Zrinskeâ€?, nastao prema poznatoj slici Otona Ivekovia pana u prirodnoj veliini do veljae idue godine. Prirodna veliina zapravo znai da e figure biti visoke 225 centimetara

bez postolja, s obzirom na to da e biti postavljene vani pa se zato i izrauju iznad prirodne veliine, naglasio je kipar Veno

Jerkovi. Prema priopenju Zrinske garde akovec, ona je projekt izrade spomenika “OproĹĄtajâ€?, odnosno Zrinskima prijavila u programe javnih potreba u kulturi Grada akovca, Meimurske Ĺžupanije i Ministarstva kulture za 2009. godinu pa e se, ukoliko se osiguraju potrebna sredstva, nakon izrade modela prii lijevanju spomenika i njegovom postavljanju u dvoriĹĄtu Staroga grada u akovcu u prigodi 30. travnja, koji se obiljeĹžava kao Dan Zrinskih i Dan Meimurske Ĺžupanije. Svojom potporom u financiranje projekta i dalje e se ukljuiti hrvatski iseljenici, a Zrinska garda akovec otvorila je poseban raun pri Meimurskoj banci broj 2392007-1500001463 na koji sredstva potpore mogu uplatiti graani i tvrtke. Izaslanstvo Zrinske garde i Meimurske Ĺžupanije nakon Ĺžupana Ante Sanadera primio je i gradonaelnik Grada KaĹĄtela Ivan Udovi, razgovaralo se o meusobnoj kulturnoj suradnji, a bilo je rijei i o razvoju i povezivanju gospodarstva dviju regija. Prema dogovoru izmeu meimurskog doĹžupana Mladena KriĹžaia i splitskog Ĺžupana Ante Sanadera, i Splitsko - dalmatinska Ĺžupanija sudjelovat e u proslavi Dana Meimurske Ĺžupanije idue godine u akovcu. (JĹ )


3

11. studenog 2008. ME\IMURSKE NOVINE

PREDSTAVLJEN ROMAN “Zapisi iz harema� autora Bajama Ilkullua

Istovremeno obina i neobina humana knjiga IzloĹžba dokumentira sve ĹĄto je LĂĄszlo Nemes naslikao u protekla etiri desetljea

IZLOŽBA Låszla Nemesa u CZK-u

U Nemesovom slikarstvu stalna je samo mijena Ostatak studenog i polovicu prosinca u izloĹžbenom salonu Centra za kulturu akovec obiljeĹžit e izloĹžba slika kojom se slavi 60 godina Ĺživota LĂĄszla Nemesa, maarskog slikara, grafiara i muralista. U svojim radovima Nemes objedinjuje tematiku iz Rumunjske, Maarske, Slovenije i Hrvatske, etiri zemljopisna i druĹĄtvena akta koji svaki sa svojom specifinom kulturnom povijeĹĄu i politikom sudbinom u viziji ovog slikara postaju prostori intenzivne duhovne komunikacije. Upravo je to njegov osnovni kulturni motiv - povezivanje razliitih regija, geopolitikih cjelina i kulturnih sredina. Iz svake od tih cjelina on uzima neĹĄto pozitivno i sam vraa natrag neĹĄto pozitivno. Tako i ova izloĹžba izraĹžava sva ona razdoblja i dionice kroz koje je autor proĹĄao. Njegova intencija je da objedini ovaj prostor i unese pozitivne Ĺželje i misli u svaku od tih kulturnih sredina. IzloĹžba dokumentira sve ĹĄto je umjetnik naslikao u protekla e-

tiri desetljea, kazao je likovni kritiar Marijan Ĺ poljar, i dodao kako ona ini fini presjek njegova cjelokupna stvaralaĹĄtva. - Izabrano je tridesetak radova iz svih njegovih dominantnijih aza slikarstva. U cjelini, ovdje je itav opus koji je uistinu raznovrstan, tematski, ĹĄto se tehnike tie, sadrĹžajno i poetiki. To dokazuje kako je rije o autoru koji je veoma znatiĹželjan, stalno istraĹžuje, stalno traĹži nove elemente u svom radu i to dovodi do toga da nema jedinstvenog pogleda na rad. Njegov rad nije pravocrtna linija nego neĹĄto ĹĄto ide u krivudavom smjeru, ali to ne znai pad kvalitete ve izmjenjivanje razliitih poetikih cjelina, kazao je Ĺ poljar. Nemesu je ovo trea izloĹžba kojom se predstavlja meimurskoj likovnoj publici. U akovcu je ve izlagao ‘99., te 2004. godine uz MMM “Josip Ĺ tolcer Slavenskiâ€? na temu “Ritam i glazbaâ€?. Njegova posljednja retrospektivna izloĹžba ostaje otvorena do 15. prosinca. (mn)

MJESEC hrvatske knjige 2008

Predstavljanje zbornika “Rei rieâ€? KnjiĹževni krug “Rei rieâ€? predstavit e u sklopu Mjeseca hrvatske knjige 2008. svoj novi zbornik. Predstavljanje e biti uprilieno u utorak 11. studenog u KnjiĹžnici “Nikola Zrinskiâ€? akovec s poetkom u 18,30 sati.

Stihovima, prozom i osvrtom Zbornik e predstaviti Barbara Marka - Despini, Petar Despini, Dejan Buva i urednik Aleksandar RoĹža. U glazbenom programu nastupit e Ena Pongrac, uz klavirsku pratnju Damira Rodigera.

Ĺ ESTI PO REDU MEF - odrĹžava se 6. prosinca

Po prvi put i na Hrvatskoj televiziji Sve je spremno za 6. po redu Meimurski estival zabavne glazbe. Popularni MEF, kako smo uli konerenciji za novinare, po izvoakim imenima bit e vrlo kvalitetan, istiu organizatori, izmeu ostalog jer e pored domaih glazbenika na njemu sudjelovati i pjevai iz Slovenije, Maarske, Austrije i Makedonije. Direktor estivala Rajko DoboĹĄi posebno je istaknuo injenicu da e finalnu veer 6. prosinca snimati Hrvatska televizija i Hrvatski radio, ĹĄto je priznanje organizatorima i dodatni jamac kvalitete skladbi koje e akoveka publika ove godine moi uti. Umjetniki direktor estivala Davor Domini naglasio je kako je posebna pozornost prilikom odabira skladbi posveena njihovoj kvaliteti, a ne imenima koje ih izvode. No, to ne znai da na pozornicu Graditeljske ĹĄkole nee izai i A imena hrvatske zabavne glazbe. Bit e tu Gazde, Zoran Jelenkovi, Miroslav Evai i Livio Morozin, Vlado Kalember, Da-

niel Beni i joĹĄ mnogi drugi. Publika e moi pobliĹže i vidjeti i uti makedonsku zvijezdu Gorana Naumovskog, koji je ove godine nastupao na makedonskom izboru za Eurosong. Kako im tri dana koje e boraviti u akovcu ne bi bila dosadna, pobrinula se predsjednica Organizacijskog odbora Sandra Herman koja je organizirala posjet ovaj put znamenitostima samog akovca, kako povijesnim, tako i onih modernim, poput nonog izlaska i, nadamo se, dobrog provoda. Osim toga, u subotu, na dan odrĹžavanja finalne veeri, na srediĹĄnjem akovekom Trgu bit e postavljeni ĹĄtandovi na kojima e se predstaviti kulturna, gastronomska i gospodarska ponuda Meimurja. Kvalitetu estivala prepoznali su i brojni sponzori, meu kojima istiemo glavnog T-HT i zlatnog Perutninu Ptuj Pipo akovec, koji su u njemu pronaĹĄli interes i za svoju promidĹžbu.

“Zapisi iz haremaâ€?, roman egzotine tematike autora Bajama Ilkullua, predstavljen je proĹĄli tjedan domaoj knjiĹževnoj publici u zgradi “Scheierâ€?. Roman sastavljen od osam pria govori o zapisima iz harema, Ĺženskog dijela kue, kroz koje se provlai nekoliko desetaka pripovjedaa i perspektiva, to su ponekad muĹĄkarci, Ĺžene, djevojice, starci. Knjiga ne prati samo sudbinu nekih ljudi, ve pokuĹĄava odgovoriti i na moĹžda najbitnije pitanje: koja je, ustvari, sudbina ovjeka. On je kroz pisanje koje je, smatra autor, jedan potpuno neracionalan proces, Ĺželio da knjiga bude obina i neobina, te humana istovremeno. Da bude prosjenom itatelju vrlo zanimljiva sa svojom abulom, ali i da ima i druge skrivene razine koje e svatko otkrivati za sebe. Radnja romana zbiva u vrijeme najveeg procvata turskog carstva, tako autor kroz knjigu pokuĹĄava itateljima pribliĹžiti psihologiju ljudi iz 16. stoljea koja je, kako sam kaĹže, vrlo slina danaĹĄnjoj. - Po nekim mojim shvaanjima, u zadnjih 10.000 godina, ajmo rei, to neko neogranieno vrijeme, stvari se nisu niĹĄta promijenile. MoĹžda jedino na gore. ovjek je pao na dno, sve je u teĹžoj krizi. ovjek bez mobitela, bez laptopa i kalkulatora ne zna

Bajam Ilkullu smatra kako ime autora knjige uope nije vaĹžno niĹĄta. Tako da su ostala ista pravila ljudske egzistencije. Iste su karijere, isti poslovi, dvojbe, enigme ... Ima ljudi koji su u ono doba Ĺživjeli sami, bez ljubavi, a isto je i danas. Ima ljudi koji su i onda, kao i danas, rano izginuli i otiĹĄli na onaj svijet. Dakle, nije se svijet neĹĄto puno promijenio. Osim intrigantne teme same knjige, zanimljivo je i to ĹĄto autor knjige, skriven iza pseudonima Bajam Ilkullu, ne Ĺželi otkriti svoje pravo ime. Otkrio je tek kako su u planu i druge knjige pod drugim pseudonimima. - Nije vaĹžno ime autora nego sama knjiga. Nije vaĹžno niĹĄta o nama, jesmo li imali za ga-

blec ovo ili ono, ovakve ili onakve Ĺžnirance, ovakvu ili onakvu ljubavnicu ... Ako je knjiga dobra, nije pupanom vrpcom vezana uz autora da ona ode u svijet. Zapravo je potpuno nebitno koje je ime autora. Zato smo mi i smislili ovo ime Bajam Ilkullu, kazao je autor, koji ima dogovoreno izdavanje joĹĄ etiriju knjiga. One bi trebale uskoro izai, a prva idua bit e objavljena pod Ĺženskim imenom. Na knjiĹževnoj veeri u akovcu predstaviti knjigu autoru je pomogao SiniĹĄa Cmrk, nekadaĹĄnja TV zvijezda poznata po uestalim skandalima. (mn)

KNJIŽEVNA VEER uz zagrebakog pisca Tomislava Zajeca

Pisac kojemu je zanimljiva trivijalizacija naĹĄeg druĹĄtva U KnjiĹžnici “Nikola Zrinskiâ€?

akovec proťli je tjedan odrŞana knjiŞevna veer na kojoj se domaoj publici predstavio knjiŞevnik Tomislav Zajec. Autora je u KnjiŞnici kroz razgovor predstavila Željka Hatvali, predsjednica KnjiŞniarskog druťtva Meimurske Şupanije, dok je ulomke iz njegovih djela itao glumac i redatelj Davor Dokleja. U svojim djelima Zajec obrauje suvremene teme kroz oi svojih vrťnjaka, nekada dvadesetogodiťnjaka, danas tridesetogodiťnjaka. S obzirom na to da u svojim djelima obrauje popularnu kulturu i posebno zagrebaku zlatnu mladeŞ, ovom je prilikom prokomentirao aktualna druťtvena zbivanja, poplavu reality showova i domaih sapunica. - Mislim da je to jedan jako zanimljiv enomen. Bavio sam se njime u knjizi koja je izaťla prije nekih sedam godina gUlaz u crnu kutiju h i tada sam pokuťao predvidjeti do koje e to mjere otii. Meutim, razina na koju je otiťla reality televizija i interes

za stvarne osobe kao dio nekakvog reality svijeta jako je interesantna i jako puno govori o naťem druťtvu, o trivijalizaciji druťtva kao takvog. Oduvijek su me te teme zanimale. Zanimljivo mi je kako u neem ťto ne bi trebalo biti trivijalno, u knjiŞevnost, uklopiti neke trivijalne teme, rekao je Zajec. Tomislav Zajec roen je 1972. godine u Zagrebu gdje je i diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti, a uspio je apsolvirati filozofiju i kroatologiju na Hrvatskim studijima. Trenutno pohaa doktorski studij u sklopu Poslijediplomskoga doktorskog studija knjiŞevnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma na Filozoskom akultetu u Zagrebu. Do sad je objavio tri romana: Soba za razbijanje (1998.), Ulaz u crnu kutiju (2001.) i LjudoŞderi (2005.); isto toliko zbirki poezije: Sjever – zlatni ťut, (1996.), Svemirsko ogledalo (1999.), Rupa njegova imena (2000.), te mnogobrojne drame, od

Tomislav Zajec, dvostruki dobitnik nagrade “Marin DrĹžiâ€?, u svojim djelima obrauje aktualna druĹĄtvena zbivanja kojih su mu na pozornicama u Hrvatskoj i inozemstvu izvedene etiri. Dobitnik je etiri nagrade za poeziju, te tri za dramsko stvaralaĹĄtvo. On je i dvostruki dobitnik najveeg priznanja u knjiĹževnosti za dramska djela, nagrade “Marin DrĹžiâ€?. (mn)

PRVI PUT u Hrvatskoj

Knjigom do lakĹĄeg i brĹžeg snalaĹženja kod osnivanja druĹĄtava Knjiga „Opi akti trgovakih druĹĄtava“ proistekla je kao rezultat dugogodiĹĄnje prakse autora Mitrovi Marijana, mag. iur. i Jelene Stankus-Tkalec, mag. iur, vodeih korporavnih pravnika. Upravo zbog toga ĹĄto je knjiga proizaĹĄla rjeĹĄavanjem problema u praksi, savrĹĄeno je povoljna za primjenu u svakodnevnom Ĺživotu i radu kako korporativnog pravnika tako i druĹĄtva u kojem is djeluje. Obzirom na sistemaku druĹĄtava prema vaĹžeim pozivnim propisima, knjiga

je podijeljena u dvije cjeline – druťtva kapitala i druťtva osoba, a koji dijelovi sadrŞe uŞe specijalizirane cjeline koji se odnose na prakne primjere u osnivanju dionikog druťtva, druťtva s ogranienom odgovornoťu, javnog trgovakog druťtva, komanditnog druťtva, tajnog druťtva, gospodarskog interesnog udruŞenja i ortakluka. Cilj je autora da ovom knjigom pridonesu lakťem i brŞem snalaŞenju svih zainteresiranih osoba kod osnivanja druťtva, pruŞajui pri tome jedinstveni i brzi pregled karakteri-

stika i osnivakih akata pojedinog druĹĄtva. Ova knjiga koja je prva ove vrste u Hrvatskoj, sigurno e korisno posluĹži svim menadĹžerima u trgovakim druĹĄtvima, ali i radnicima, sindikama, radnikim vijeima, dioniarima i drugim interesnim skupinama vezanim za trgovaka druĹĄtva.

AKTUALNE IZLOĹ˝BE AKOVEC - izloĹžbeni prostor Centra za kulturu – izloĹžba LĂĄszla Nemesa, maarskog slikara, grafiara i muralista. IzloĹžba dokumentira sve ĹĄto je umjetnik naslikao u protekla etiri desetljea i ini fini presjek njegova cjelokupna stvaralaĹĄtva. Izabrano je tridesetak radova iz svih njegovih dominantnijih aza slikarstva. U cjelini, ovdje je itav opus koji je uistinu raznovrstan, tematski, ĹĄto se tehnike tie, sadrĹžajno i poetiki. IzloĹžbeni salon Muzeja Meimurja akovec – izloĹžba Restauratorske radionice Muzeja Meimurja. Po prvi put predstavlja se restauratorsko konzervatorska djelatnost navedene radionice u razdoblju od ‘93. do 2008. godine. IzloĹžba predstavlja mali dio cjelokupne grae koji je proĹĄao kroz ruke restauratora Stjepana Jerkovia, ak. kipar. Od preko 500 obraenih predmeta, on je napravio je izbor od 19 predmeta, koji najbolje ilustriraju zahtjevnost ove struke. Reiffeisen stambena ĹĄtedionica – izloĹžba u organizaciji UOLL-a, HDLUM-a i Raieisena. Prodajna izloĹžba iji prihodi idu u dobrotvorne svrhe sadrĹži donirane radove meimurskih slikara okupljenih u HDLUM-u, radove velikana kao ĹĄto je Priska Kular te slike nastale na radionicama UOLL-a. Galerija Sabol - stalnu postavu priznatih hrvatskih slikara moĹžete pogledati u Galeriji Sabol, Kralja Tomislava 17, akovec. Posebno se istiu slike D. DĹžamonje, S. Svilan, E. Glavurti i M. VeĹže. Memorijalna zbirka Ladislava Kralja Meimurca, Ruera BoĹĄkovia 7 - stalni postav. Memorijalna zbirka ve je gotovo 30 godina u kulturnom prospektu akovca, obuhvaa brojne radove Ladislava Kralja stare izmeu 50 i100 godina, te pokustvo i osobne predmete umjetnika. U skladu sa svojim preerencijama oblika, boja i duhovnog znaaja motiva, autori su izgradili cijeli jedan mikrosvijet na temu crkve Svetog Jakoba, iskreno odgovarajui na mogua pitanja. NEDELIĹ E - Caffe bar “Martinâ€? - izloĹžba Zlatka Vrzana. Fotogra Zlatko Vrzan ponovno se predstavlja izloĹžbom svojih naslovnica podlistka Media pod nazivom “Media by Zvrzan II.â€? U Martinu je izloĹženo petnaest otografija naĹĄih meimurskih ljepotica, kao i naslovnica s naĹĄim olimpijcom Filipom Udeom. PRELOG – Ugostiteljski objekt na Marini - izloĹžba Slavka Dukia. Slavko Duki iz Donjeg Kraljeva lan je Likovnog udruĹženja donjeg Meimurja Prelog. Na izloĹžbi se predstavlja crteĹžima ribljih i lovakih motiva. IzloĹžba je otvorena do daljnjeg. Caffe bar “Artâ€? - izloĹžba Pavla RuĹžmana i Martine Golubi.

lan Likovne udruge donjeg Meimurja Prelog Pavao RuĹžman izlaĹže nekoliko motiva stare Drave, dok se Martina Golubi predstavlja radovima od stakla i drugih materijala koje posebnom tehnikom ukrasa na salvetama pretvara u trajne oblike.


4

ME\IMURSKE NOVINE 11. studenog 2008.

IDUI TJEDAN održava se 14. Jazz fair

Jedan od najjaih jazz festivala u Hrvatskoj KONCERT u Centru za kulturu, 17. studenog

Vlatko Stefanovski Trio i Jan Akkerman I akovec je jedan od hrvatskih gradova odabranih za turneju jednog od najboljih svjetskih gitarista Vlatka Stefanovskog. Koncert e se održati u Centru za kulturu akovec u ponedjeljak 17. studenog s poetkom u 20 sati. Uz Stefanovskog nastupit e i Gjoko Maksimovski (bas gitara) i Dejan Mirosavljevi (bubnjevi), te Jan Akkerman, bivši lan kultne grupe “Focus”. Stefanovski i Akkerman snimili su sjajan zajedniki diskografski uradak koji e predstaviti ovom prilikom. Ulaznice se mogu nabaviti na blagajni Centra za kulturu po cijeni: u pretprodaji 120 kuna, na dan koncerta 140 kuna. Vlatko Stefanovski roen je 1957. u Prilepu/ Makedonija. S trinaest godina poinje svirati gitaru. 1978. osniva grupu “Leb i Sol” te u razdoblju od ´78. do ´91. snima trinaest albuma. Iznimno uspješna karijera potvrena je mnogobrojnim koncertima održanim diljem svijeta. Uspješna samostalna karijera Stefanovskog još ga jednom uvrštava meu najbolje gitariste elektrine gitare na svijetu. Od 1985. piše i glazbu za ilmove, kazalište, balet … Osvaja mnoge nagrade, snima brojne duete s poznatim glazbenicima, gost je na mnogim albumima drugih glazbenika, sudjeluje u dobrotvornom projektu UNICEF-a sa svojim albumom Sarajevo (1996.) …

Stefanovski Trio svira mnogobrojne koncerte diljem svijeta: SAD, Kanada, Velika Britanija, Francuska, Slovenija, Grka, Bugarska, Hrvatska, Nizozemska … Umjetnost stvaranja glazbe Stefanovskog povezuje i s brojnim umjetnicima iz drugih grana kulture, a meu njima su velikani poput Allana Holdswortha i Johna McLaughlina. Stefanovski živi u Skopju, u Makedoniji, gdje i radi u svom glazbenom studiju “Esoteria”. Jan Akkerman roen je 1946. u Nizozemskoj. Ve s pet godina poinje snimati gitaru. Bio je lan nekoliko bendova sve dok s Thijs van Leer trijom nije snimio prvu plou “In Out of Focus”. S grupom “Focus Akkerman” snima brojne uspješne singlove i albume. Sjajne kritike dokazuju kako pjesme poput Hocus Pocus ostaju dugo zapisane u svijetu glazbe kao dokaz glazbene genijalnosti i maštovitosti. 1976. godine napušta grupu “Focus”. U solo karijeri snima dvadesetak albuma, esto nastupa na gotovo svim važnijim glazbenim festivalima. Glazbeni asopis Melody Maker i njegovi itatelji proglašavaju Akkermana najboljim gitaristom na svijetu. Akkerman surauje s brojnim glazbenim velikanima poput BB Kinga, Petera Banksa, Charliea Byrda, Ice T-a … Bavi se produciranjem. Piše za nizozemski glazbeni asopis “Gitaar Plus”.

Studeni je ve poznat po jednom od najjaih jazz festivala u Hrvatskoj, tako e se 14. po redu Jazz fair održati 13. i 14. studenog u Centru za kulturu i na Maloj sceni CZK-a u

akovcu. U akovec dolaze uvaženi glazbenici iz Armenije, Austrije, Brazila, Maarske i Srbije, a zajednika poveznica ovogodišnjeg Jazz faira je ta što su svi frontmeni bendova pijanisti. Festival u etvrtak 13. studenog u 20 sati u dvorani CZK-a otvara maarski jazz klavirist Kálmán Olah sa svojim Midnight triom. Kálmán Olah poznat je po izvrsnom kombiniranju elemenata jazza, moderne klasine glazbe i maarskoga narodnog melosa. Rodio se u Budimpešti 1970. godine i otkako se bavi glazbom dobitnik je mnogih nagrada. Kalmanova raznolikost oituje se u strasti da proširuje glazbene granice. Piše glazbu i aranžmane za nekoliko maarskih internacionalnih projekata, ukljuujui glazbu za Big band i simfonijski orkestar te za svoj sekstet i trio. Godine 1990. Kalman osniva Trio Midnight uz koji je postao prepoznatljiv diljem Europe s obzirom na to da nastupa na festivalima u Italiji, Njemakoj, Francuskoj, Španjolskoj i Belgiji. Trio osim njega ine Janos Egri, odlian kontrabasist, i Elemer Balazs, koji je u posljednje vrijeme najtraženiji bubnjar u Maarskoj. Iste veeri u 21 sat nastupa austrijski pijanist Martin Reiter sa svojim prateim bendom i iznimnom brazilskom pjevaicom i udaraljka-

šicom Ana Marijom da Silva. Reiter e ovom prilikom predstaviti svoj nagraeni album “Alma” koji otkriva njegove glavne glazbene utjecaje - jazz, klasinu glazbu i brazilsku glazbu. Kada biste željeli opisati njegovu glazbu rijeima, dovoljno bi bilo prevesti rije “alma” koja znai “duša” (soul). Kompozicije i nain komunikacije izmeu glazbenika na pozornici doista su prožete posebnom energijom. Album “Alma” zapravo je izraz njegovog poštovanja prema Brazilu, brazilskim umjetnicima, glazbenicima te kulturi. Koncert je organiziran u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom.

Asatrian, Hadžimanov i Kovaevi u petak U petak s poetkom u 20 sati u dvorani CZK-a nastupit e armenski pijanist Karen Asatrian sa svojim avangardnim etnobandom “Armenian Spirit”. Asatrian, pijanist, violinist i skladatelj iznimnog talenta, nakon dugogodišnjega klasinog obrazovanja na Konzervatoriju

ajkovski, te studija glazbene pedagogije i jazz klavira, prepušta se svojoj ljubavi - jazzu. Kao skladatelj neodvojivo je vezan za armensku glazbu u kojoj ima koliko tuge zbog genocida kojem je njegov narod bio godinama izvrgnut, toliko i životne radosti koja uvijek prati ovaj narod. Asatrian je glazbenik koji se ne zaustavlja ni na klasici, ni na etnu, ni na jazzu, ve sve navedene glazbene izraze povezuje i stvara potpuno novi umjetniki pravac. Za njega se

U petak e nastupiti armenski pijanist Karen Asatrian sa svojim avangardnim etnobendom “Armenian Spirit”

JAZZ SRIJEDA, Mala scena CZK-a, 2. studenog

AUTONOMNI centar – ACT

Koncert Big banda akovec

Tjedni program

U srijedu 12. studenog na Maloj sceni Centra za kulturu akovec s poetkom u 20,30 koncert e održati akoveki Big band. Big band, koji je u lipnju ove godine proslavio 13. roendan, ponovno e domau publiku poastiti vrhunskim izvedbama razliitih skladbi. Izvodit e se swing, be-bop, funk, rock, groove i latin skladbe, dok e od autora biti zastupljeni: Mark Taylor, Antonio Carlos Jobim, Chuck Mangione, Richard Strauss, Woody Herman, Bobby McFerrin, Atr Pepper, Neal Hefti, Herbie Hancock, Sammy Nestico, John Coltrane i Mario Jagec.

Ovom prilikom po prvi e put izvesti obradu tradicionalne meimurske pjesme “Da ja dojdem v Meimurje”, a posebna goša bit e mlada pjevaka nada Anet Zerec koju smo do sad imali prilike uti u nekoliko pjesama uz bend “Komedija”.

Razmjena vještina, petkom u 18 h, caffe bar Jama, Mursko Središe – S laptopom na kavi - U potrazi za geekovima, tehnološkim entuzijastima, hakerima, ljudima koji vole dijeliti svoja znanja, poetnicima koji imaju bezbroj pitanja ali i obinim ljudima kojima je dosadilo sjedenje na kavi radi sjedenja na kavi, razmjena vještina u studenom seli u Mursko Središe. Teme su Linux, slobodni softver, nove tehnologije i vanzemaljci. Ako imate neku svoju temu, naravno da emo je uvrstiti. (Poruka ugostiteljima: ukoliko želite besplatnu mjesenu reklamu i još važnije, prisustvo ovog neobinog dogaaja u vašem prostoru, dodajte u svoju ponudu besplatni bežini pristup

Internetu) Projekcija, petak 14. 11. 2008., 20:00 h, Multimedijska dvorana ACTa, Dr. Ivana Novaka 38, akovec – Slacker Uprising/Kako popušiti izbore - Najnoviji dokumentarac Michael Moorea. Moore je tijekom kampanje 2004. podržavao Bushevog protukandidata Johna Kerryja. Da bi mu pomogao, obilazio je kampuse i držao strastvene govore, a pratili su ga glumci i pjevai Roseanne Barr, Eddie Vedder, Michael Stipe, Viggo Mortensen, Steve Earle i Joan Baez. Ta ekipa poznatih linosti trebala je motivirati mlade i obrazovane da iziu na izbore i ostvare promjenu, ali kao što znamo, nisu uspjeli. Naslov ilma (‚Slacker Uprising‘)

Festival otvara maarski jazz klavirist Kálmán Olah sa svojim Midnight triom jednostavno može rei da poznaje glavu, srce i dušu glazbe. Sat kasnije na pozornicu e stupiti Vasil Hadžimanov s bendom, te nam ponuditi fuziju balkanskih tradicionalnih folk ritmova i zapadnih modernih stilova (jazz, funk, rock, world music ...). Tijekom karijere Hadžimanov je svirao s mnogim poznatim svjetskim jazzistima: Davidom Gilmoreom, Davidom Binneyem, Chris Cheekom, Markom oreviem, Dannyjem Sadownickim. Isto tako i s brojnim domaim glazbenicima, neki su od njih: Jovan Maljokovi (Balkan Salsa Band: Rothweil Jazz Fest, Montereaux Jazz Fest), Duško Gojkovi (europska turneja), Steve Gut (Segedin Jazz Fest), Mimo Mitrovi, Bisera Veletanli, Za ir i Senka Hadžimanov, Rambo Amadeus ... U proteklih desetak godina Vasil i njegov bend neumorno nastupaju na koncertima i jazz festivalima u Srbiji i svijetu. Vasil je 2001. godine snimio prvi album pod nazivom “11 razloga za ...” koji je rasprodan za samo tri mjeseca, a za njega je dobio nagradu Beovizije za Najbolji debi album 2002. godine. Godine 2003. objavljuje novi album “KAFANAKI” koji osvaja nagradu na festivalu Sunane skale 2003. za najbolji instrumentalni album. Redaju se nastupi sa znaajnim svjetskim jazz glazbenicima: Joe Zawinulom, Nigel Kennedyjem ... Trei album “Sega Mu e Majkata” izlazi krajem 2007. godine i vei dio s njega promovirat e i u akovcu. Za kraj, u petak e nakon 22,30 sati na Maloj sceni CZK-a publiku za-

bavljati Maasej Kovaevi s gostima. Kovaevi s 9 godina poinje svirati klavir i ubrzo poinje pokazivati interes za jazz glazbu. Nakon završetka srednje glazbene škole upisuje Državni konzervatorij u Klagenfurtu. Prvi je meimurski student klavira na Jazz akademiji u Klagenfurtu. Godine 2004. poinje suradnju s amerikom pjevaicom Gwen Hughes, s kojom i danas surauje kao lan njenoga europskog sastava, a 2005. postaje lan Elvis Stani Group s kojim nastupa u Hrvatskoj i Europi. Ljeti 2007. imao je ast svirati tri koncerta s Joeom Zawinulom samo par mjeseci prije njegove smrti. Svira i surauje s brojnim hrvatskim i inozemnim glazbenicima: Valerijom Nikolovskom, Markom Lazariem, Josipom Lisac, Tamarom Obrovac, Alanom Bjelinskim, Meri Tušelj i brojnim drugima. Bend osim Maaseja ine Elvis Penava (gitara), Goran Rukavina (kontrabas) i Branimir Gazdik (bubanj). Ulaz na 14. Jazz fair naplaivat e se 40 kuna, za ake i studente 30 kn, dok e karta za oba dana iznositi 50 kuna. (mn)

pokazuje da je je Mooreov cilj bio potaknuti lijene studente da ustanu iz kreveta i iziu na izbore, a i slogan ilma bio je ‚Oni spavaju do podneva...ali još imaju vremena glasati!‘. Izborima 2004. odazvalo se mnogo mladih koji su glasali za Kerrya, ali njihovih roditelji su glasali za Busha. Možda je Moore osvojio duše mladih, no kritiari ga jednoglasno kritiziraju. Kažu da je ilm ‚besramni in samopromocije, ak i za jednog besramnog samopromotora kao što je Michael Moore.‘

Glazba koju Zvuk broda proizvode stilski se najbolje može odrediti kao deep house. Zvuni i vizualni materijali Zvuka broda pokazuju kako digitalni alati koje koriste u svome radu, omoguavaju brzu i jednostavnu produkciju. Stoga njihovi nastupi uživo svaki put zvue i izgledaju svježe i drukije. Blashko, pravim imenom Blaž Habuš, roen je u Zagrebu 1982. godine. Produkcijom elektronske glazbe poeo se baviti 1997. Pod Egoboobits etiketom izdaje od njenog osnutka i do danas je pod istom proizveo jedanaest samostalnih albuma i jedan u suradnji sa zvukbroda. Osim izdanja za egoboo.bits tu se spominje projekt Aquarius Records-a “Lagano lagano” (2001) i “Mind Blowing Melodies EP” za Rhythm Trax.Stilski se njegova glazba ne može pripisati jednom žanru niti tempu ve se može opisati kao mješavina breakbeat-a, funk-a, house-a, deephouse-a i drum&bass-ea. Ulaz na CC party je besplatan.

CC party, subota 15.11.2008., 22:00 h, Room Lounge Bar – akovec – Zvuk broda - Zvuk broda, studio za oblikovanje zvuka i slike, osnovali su 2000. godine u Zagrebu Tomislav Domes i Ivan Slipevi. Zvuk broda su rezidencijalni umjetnici net.kulturnog kluba Mama, suosnivai izdavake kue EGOBOO.bits i znaajno ime hrvatske klupske scene, ponajprije zahvaljujui live nastupima na svim važnijim recentnim klupskim veerima.

Vasil Hadžimanov band nudi fuziju balkanskih tradicionalnih folk ritmova i zapadnih modernih stilova


5

11. studenog 2008. ME\IMURSKE NOVINE

ZAHVALNA MISA za meimurske vinograd(ar)e

Došla samo dvojica iz Hortus Croatiae Misom zahvalnicom, koju je u etvrtak 6. studenog u akovekoj župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa služio p. Josip Vukoja, meimurski vinogradari i vinari okupljeni u udrugama Hortus Croaae i Vinoljub Bogu su zahvalili za plodove vinograda, zemlje i polja. Ve je u crkvi bilo vidljivo kako je na svetu misu došlo dvoje vinogradara iz Društva Hortus Croaae, Zdravko Dvanajšak i Boris Novak sa suprugama Rajkom i Danicom. Nešto više, najviše deset, bilo ih je iz Udruge Vinoljub. Uenike Gospodarske škole predvodili su ravnatelj Vladimir Masten i vjerouitelj Vladimir Šoštari. Pater Josip rekao je da je ova godina po mnogo emu, osobito zbog tri tue, bila loša za poljodjelce i vinogradare, te istaknuo kako su oni ipak na kraju došli Bogu zahvali za dobra koja su dobili i koja imaju. U blagovaonici Franjevakog samostana, nakon svete mise, održano je druženje franjevaca i vinogradara, gdje je reeno kako je ovo dobar oblik suradnje koju su potaknuli gornjomeimurski vinogradari, te da e ona bi nastavljena. Osobit doprinos ovom dogaaju dali su vinari Zdravko Dvanajšak i Boris Novak, Gospodarska škola akovec i sami franjevci. Nitko od nazonih nije se, barem ne na glas, upitao zbog ega je ovaj put franjevaka blagovaonica bila prevelika, a donedavno premalena. U ime vinara franjevcima je zahvalio predsjednik Hortus Croaae Zdravko Dvanajšak, a pater Josip pak je vinarima zahvalio što su došli i pozvao na nove susrete. (S. Mesari)

MARTINJE na otvorenom u Nedelišu

Krštenje mošta tono u podne Turistika zajednica opine Nedeliše prošle je subote po drugi put uspješno organizirala Martinje na otvorenom na Trgu Republike u Nedelišu. Za bogat kulturno - umjetniki program i veselu atmosferu pobrinule su se Mažoretkinje Nedeliša, KUU “Seljaka sloga” opine Nedeliše, Limena glazba Belica, OŠ Nedeliše te OŠ Dr. Ivan Novak Macinec. Za odlinu ponudu hrane i pia zaslužne su sve udruge žena s podruja opine te Udruga umirovljenika koje su pripremile dovoljno hrane, od klipia do slastica, za sve prisutne te, naravno, generalni sponzor Martinja - Obiteljsko gospodarstvo Zvonka i Ljiljane Kerman iz Nedeliša, ije su vino svi prisutni mogli kušati. Sam ceremonijal krštenja mošta bio je u podne, a Udruzi Vinoljub pripala je ta ast. Po završetku ceremonijala prisutni su se okrijepili i uz vinski gulaš koji je, kao i sve ostalo, bio besplatan za sve koji su došli popratiti ovaj dogaaj. Velik odaziv i dobra atmosfera pokazali su da

Mažoretkinje Nedeliša pokazale su svoje vještine

Udruga Vinoljub krstila je mošt tono u podne su ovakvi dogaaji i veselice uvijek dobro došli te da ni loše vrijeme ne

može poremetiti dobru zabavu. (H. Zear, foto: Vrzan)

Franjo Soldat, predsjednik TZ-a opine Nedeliše, i Mladen Horvat, predsjednik Opinskog vijea opine Nedeliše, kušali su slastice koje su pripremile udruge žena

POGLED ISPOD OBRVA

Mi (definitivno) nismo aneli Piše: Tihana Babi Petak. No vješca. Ajme. Al krenimo redom. Kako krasno repa Drele; mrak, mrak, rni mrak, u njemu te navek eka nekšni hudi vrak, copernice,vukodlaki, hude vile, dlakava te ruka grable, to bu triler...aha, i ono nešto da piceki bez glave celu no leju...Takav uvod jedino može odgovara noi koja je slijedila. Izlazak je najavljen još popodne, i to maskiran. Direkt sa šihte odraene, kree se na kafu slobode. Ali pola sata kasnije, koja kava, kakvi sokii... Runda za rundom, malari još u radnom odijelu, još im se farba drži, ali gemištu ništa ne smeta. Ljudi, pa kaj je za cirkus?! Prijateljica napokon odguli svoju smjenu, kreemo u maskiranje. Odnosno ja. Nabacim krila i aureolu, konano sam aneo; napokon netko mora odrede reda predstavljat, ako bi narodu, oslobodi nas Gospodine Bože!, zatrebalo spasenje. Vozimo se putevima naše sree do sela kraj akovca. “Mjesto radnje: diskoklub, svira narodnjake...” Pola moga susjedstva pleše humpaca-humpata. U prijevodu (to ree moj školski kolega): “Pa to je ono jedan korak sim, jedan tam”. Vidim da “rni” odnosi šalu i da bismo isto lako i komotno tu zaglavili, pa radim presing, vrijeme je da se krene. Ženska ekipa se javlja sa svih strana grada da zabava dolazi do usijanja. Na rubu grada “leglo zla”. Sjalo se mnoštvo mladih i nadobudnih, srcedrapajue dušu diraju. Pa nije onda ni udo što sve više ljudi dolazi na odjel psihijatrije i svoje probleme svodi na reenicu: “Doktorica, duša me boli”, aha, ula sam ja to od svojih izvora. Pa mu onda pomogni. “Neki piju od sree, neki od tuge, a neki od ranog jutra”... Živi rusfaj... Svi isparavaju alkoholne pare, kakav rusfaj-ovo je ušpajz! Oito ima nešto vješje u noima vješca. Ili je li mogue da se ekipa ne zna drukije zabavljat nego da svaku sreu i svaku tugu dobro zalije? Rekla bi jedna moja profesorica: “Ovdje ne da se pije, ovdje se loe!” A ja sam vam pak ula da bu to sve prešlo dok bumo se ženili. Aha, je, da ne bi

sluajno. Pria meni baka za jednu drugu baku. Imala je ta baka muža. Ono, pravog pravcatog, ne roenog, ali službenog. Pio ga je on i pio, a njoj to dozlogrdilo, pa zakljuala bave s vinom u “pelnicu”. Skužila žena da vina svakak nestaje. E sad joj ga je bilo dosta. Ošla ona na polje, pa se vrala ranije doma. Našla ona svog ljubljenog mužeka kak plazi van iz rupe u zidu, a cigle vani ekaju poslagane. A tu smo najdraži! Glava mu je još bila u “pelnici”, a dupe vani. Uzela si baba dobroga “kolia” iliga botu i stukla do amena. Još ga je na kraju i tak ostavila. A da ni rijei nije rekla. Dok se naveer vrnula s polja, našla je bokca kak i dalje, sav strgani tak leži. Pa poela narica: - Mužek moj, pa kaj se to dogodilo? Odvlekla ga je nutra, zamotala ga, tješila... Rane mu je vidala. Uvjerila oveka da nikak nije dobro da pije, i da je ona tak na žena, najbolša ak. Odefil se ovek alkohola i teh hudih stvari. I onda mi nek reemo da iza svakog uspješnog muškarca ne stoji žena? Jedino kaj ni ženama alkohol više nije stran. To vam je polako sve zlo i naopako. Ostaje jedino utjeha da je sve kriva ta No vješca. Jer, inae je akovec grad u kojem svi znaju vaše ime. Ali u takve “krasne” noi, parafrazirat u neije rijei: akovec nije grad u kojem svi znaju vaše ime-u takve noi ljudi naješe ne znaju ni svoje. Skoro nitko nije bio maskiran u vješcu. Ali, mi ziher nismo aneli. Ajde, molim te! Ma kakaf. Eventualno se ešemo na tu stranu.

HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.) Optereeni ste brigama pa ete bi manje zainteresirani za ljubav. Možda ete zanemarivati partnera ili se dosaivati u zajednikim druženjima. Neki bi mogli kušati slast zabranjenog voa i prepustiti se strastima. Bez obzira na povremene nesuglasice s kolegama, veina okolnos bit e dobra. Ovih dana mogli biste dobi konanu potvrdu o pokretanju ili prihvaanju jednog projekta na ijoj ste pripremi dugo radili. Moglo bi doi do kašnjenja u novanom prometu. Zbog nesuglasica s jednom osobom bit ete nape i nervozni. Smirite se, sve e se ubrzo riješi. Ukljuuje li vaš posao i putovanja, ovaj ete tjedan ima prigodu spoji ugodno s korisnim. Pohvale šefova movirat e vas na još više truda i zalaganja. VAGA (24.9.-23.10.) Zbližit ete se s jednom osobom u ijoj ete se blizini osjea zadovoljno, opušteno i rastereeno. Ako ste u vezi ili braku, ne poigravajte se osjeajima osobe koja vas voli i koja vam vjeruje. Radni napori poluit e uspjeh. Ako ste privatni poduzetnik, vaše e sposobnos doi do punog izražaja. Razgovori s nekim utjecajnim ljudima dat e rezultate onda kada se budete najmanje nadali. Svako pretjerano psihiko naprezanje i previše posla može vam donijeti glavobolju. U etvrtak i petak budite obzirni prema suradnicima i partneru. Usprkos injenici da ste rastrzani na više strana, ovaj tjedan imate dovoljno snage za sva iskušenja. U ponedjeljak ete riješiti problem koji vas dugo mui.

BIK (21.4.-20.5.)

BLIZANCI (21.5.-21.6.)

Intenzivirat e se kontakt s osobom prema kojoj gajite snažne simpaje. Vjerojatno neete dugo eka na njezinu reakciju. Ako ste u braku, bit e potrebno više truda nego obino kako biste zadržali sklad u odnosu. Visoka razina profesionalnos koju ete pokaziva u svom poslu, donijet e vam dugorone rezultate. Problemi mogu nasta jedino u odnosu sa suradnicima, jer ete bi nešto više skloni polemikama i raspravama. Ovaj tjedan budite oprezni i izbjegavajte situacije za koje procijenite da mogu dovesti u sukob, bez obzira radi li se o poslovnom ili emocionalnom odnosu. Godit e vam pozivi na zabavu, druženja i opuštanje u krugu bliskih ljudi. U subotu e vam se pruži prilika da upoznate neke izuzetno zanimljive osobe.

Komunikacija s partnerom nee se odvija onako kako oekujete. Imat ete malo strpljenja i tolerancije pa je mogue da budete pretjerano impulzivni i izgovorite stvari zbog kojih ete kasnije požali. Osjet ete da je pravo vrijeme da sredite svoje poslove. Bit ete samouvjereni u nastupu, odluni i sve više spremni na rizik. Drugi e vas pita za mišljenje ili ete svojim radom nadmaši oekivanja poslodavca. Iako ete bi vrlo akvni na svim podrujima, pazite da vas neki zdravstveni problemi naglo ne zaustave i ne prisile na mirovanje. Budite umjereniji u akvnosma. Neki od vas e ovaj tjedan eše putovati, što zbog dodatnog posla, što zbog obiteljskih obveza. Priušte si cjelodnevni odmor i opuštanje u nedjelju.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

STRIJELAC (23.11.-21.12.)

Pokušajte bi manje zaokupljeni sobom i onime što se vama dogaa. Posvete se više partneru i razgovarajte o njegovim osjeajima i potrebama. Ako ste slobodni, pred vama je zanimljivo poznanstvo. Zadaci e od vas zahjeva više kretanja, komunikavnos i snalažljivos. Ako nešto ne možete uini kako ste planirali, upotrijebite maštu i improvizirajte. Mogu je odlazak na krai poslovni put. init e vam se da nemate dovoljno slobode i prostora za djelovanje, no radi mira u kui držite se poznah pravila. Mnogo toga ovisit e o vašem ponašanju. Osjeat ete se poletno i energino, a to e na okolinu djelova pocajno. Iskoriste snagu Marsa za promicanje svojih poslovnih i nancijskih interesa.

Plane vam pomažu da oživite svoj inmni odnos i u svakodnevicu unesete neke nove sadržaje. Potkraj tjedna pružit e vam se prilika da partneru pomognete u poslu. Mogue je nezadovoljstvo trenutanim statusom, tretmanom kolega, nadreenih ili zadacima koji su vam dodijeljeni. Shvate sve to kao prolaznu krizu, jer e ve od srijede sve okolnos izgleda mnogo perspekvnije. Mogli biste se prepus razmišljanjima o prošlos. Povlait ete se u sebe. Bespotrebno ete se okrivljava za neke pogreške, što bi vas moglo doves do depresivnog raspoloženja. Iako e vam samoa odgovara, ne zatvarajte se u kuu nego iziite nekamo i zabavite se. Prijatelj e vam pomoi da riješite jedan nancijski problem.

RAK (22.6.-22.7.) Tjedan pred vama je savršen za ljubav. Bit ete u središtu pozornos udvaraa. Oni koji ve jesu u vezi ili braku, intenzivirat e svoj emovni odnos unosei u njega više stras i zajednikih akvnos. Držat ete se cilja i radi na realizaciji onoga što u ovom trenutku smatrate prioritetnim. Neete biti optereeni dodatnim problemima i obvezama, tako da poslove možete odradi kvalitetno i na vrijeme. U petak ete biti neraspoloženi i zasieni svime što vas okružuje. Sreom, to e bi samo prolazna faza koju ete brzo prebrodi. Sad je vrijeme kad možete nastaviti svoje projekte, pokazati ono što znate, zatraži povišicu ili kakvu povlasticu. Ipak, zadržite u svemu tome pravu mjeru. JARAC (22.12.-20.1.) Krasit e vas osjeaj za mjeru kao i visoka razina razumijevanja koju ete pokazivati u komunikaciji s partnerom i lanovima obitelji. Zahvaljujui tim osobinama lako ete riješiti probleme. Iskoriste ovaj tjedan za rješavanje konikata s nadreenima, uspostavljanje novih kontakata i realizaciju planova. Ipak, budite oprezni u poslovanju s ljudima koje ne poznajete dovoljno. Budete li imali problema s potkoljenicama ili koljenima, vrijeme je za posjet lijeniku. Ne zanemarujte zdravlje želite li biti u dobroj kondiciji. Radovat e vas svaka vijest povezana s obrazovanjem u inozemstvu pa ete svu svoju energiju usmjeri u tom pravcu.

LAV (23.7.-23.8.) Razlike u karakterima izmeu vas i partnera bit e sve izraženije. Mogue su este rasprave i uplitanje drugih osoba u vaš privatni život. Ako ste slobodni, neete bi raspoloženi za nova poznanstva. Vrijeme je da završite zaostale poslove i sredite raune. Dobro pripazite kako u vašem poslovanju ne bi bilo neeg što nije u skladu s pravilima ili zakonom. Gubit ete mnogo vremena na sitnice pa postoji opasnost da sve obveze ne izvršite na vrijeme. Osjeat ete umor i malaksalost, a potkraj tjedna mogui su problemi s nesanicom. Mislite više na svoja zadovoljstva i održanje psihozike ravnoteže. Godilo bi vam aktivnije bavljenje sportom. Masažom ete ukloniti bolove u leima. VODENJAK (21.1.-19.2.) Bit ete okupirani obiteljskim promjenama i dogaajima kojima niste dorasli. Sve to može izazva pretjeranu nervozu i zabrinutost. Pazite na svoje reakcije da ne biste došli u sukob s partnerom. Iako zahtjeve svojih šefova uglavnom doživljavate kao gnjavažu ili prisak, sada ete zahvaljujui njima povea svoje prihode. Promijenit ete svoj odnos prema nekim kolegama i posta mnogo oprezniji. Zbog stresa, nervoze ili nesanice zdravlje vam nee bi stabilno. Odmor te umjerena, ali svakodnevna tjelovježba zasigurno e pridonije oporavku. Imat ete mogunost jekom tjedna popravi neke stvari ili ublaži napete odnose s nekim osobama. U subotu ne propuste ugodno druženje s prijateljima.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Bit ete vrlo radikalni u svojim osjeajnim uvjerenjima, a spoznaja da je rješavanje problema nužno za stvaranje kvalitetnijih uvjeta života, omoguit e vam da izdržite sve izazove. Izgladite nesporazum s lanom obitelji. U dobrom ste razdoblju, ambiciozni, željni uspjeha i novih izazova. Dosta toga e vas zanima i željet ete pokrenu nešto novo. Okolina vam je naklonjena tako da podrške nee nedostaja. Ovaj je tjedan mogue loše ulaganje novca ili nepovoljna kupnja. Stoga budite oprezni: svakako tražite jamstvo i raun te ne zaboravite provjeri rok trajanja. Sve ste više željni novih znanja i spoznaja pa ete bi raspoloženi za druženje s onima od kojih možete nešto naui. Radovat e vas krae putovanje u petak. RIBE (20.2.-20.3.) Uspješno ete uskladi odnose s voljenom osobom i vezu doves u stanje obostranog zadovoljstva. Ako ste sami, smanjite svoja oekivanja jer savršenstvo kakvo zamišljate postoji samo u vašoj mašti. Svoje zadatke uspješno privodite kraju. Bit ete i više nego zadovoljni jer e se ostvariti ono što je ne tako davno bilo upitno. Odlino je vrijeme za trgovanje na burzi, invescije ili neka dugorona ulaganja. Jedno dugogodišnje prijateljstvo doi e na kušnju. Može se desi da nestane povjerenja ili da problem izbije zbog nekih neriješenih nancijskih pitanja. Raspoloženi ste za druženje i zabavu, a zbog dinaminog života neete ima previše vremena razmišljati o turobnim stvarima koje vas znaju mui.


6

ME\IMURSKE NOVINE 11. studenog 2008.

Pušae ne bih ni pomirisala, a Piše: Danijela Mihoci kamoli ljubila

Može li Obama Ameriku ponovno uiniti slavnom i asnom? Piše: Dejan Zrna

Svaki put kad posjem svoju stomatologinju, što nastojim initi što redovitije, na vlastitoj koži osjetim zdravstvene reforme. Te malo plaam participaciju, te je malo ne trebam pla. Naš ministar zdravstva sad je ponovno odluio uves parcipaciju. Oito zdravstvu treba nancijska injekcija. Parcipacijama e namaknu preko dvije milijarde kuna. Ne znam kako druge Hrvate, ali Meimurce e ova najnovija reforma ozbiljno pogodi i doprinije kopnjenju njihovih ionako tankih lisnica. Pogotovo lisnica umirovljenika. Kako se ini, kopnit e i lisnice pušaa. Njima se sprema lijepa novogodišnja estitka. Za kutiju cigareta od 1. sijenja plaat e pet kuna više. Tako prikupljen novac bit e usmjeren zdravstvu. S obzirom na to da ne pušim, nisam to inila još od prvog razreda osnovne škole kada smo moji prijatelji i ja mome djedu potajno iz njegova rekleca krali cigarete, sjeam se pušio je Dravu, baš ni ne suosjeam s pušaima. Zapravo, boli me briga za njih i njihovu lisnicu. Godinama uvjeravam sve oko sebe kako je pušenje štetno, ak sam i bezobrazna prema pušaima jer im u nedostatku argumenata znam rei da smrde k’o pepeljare te da ih ne bih ni pomirisala, a kamoli ljubila da sam kojim sluajem u toj prilici. Svojom dobrohotnošu potkrijepljenom argumenma, stalnim kvocanjem, nekad ak služei se i prijetnjama, pa i ružnim rijeima, utjecala sam na neke meni bliske i drage ljude,

Posljednjih dana poliar br. 1, barem kad je Hrvatska u pitanju, postao je Barack Obama – novoizabrani predsjednik SADa. Svi su kod nas oduševljeni Obamom, gotovo isto kao Amerikanci. Hrvatsku euforiju oko novog amerikog predsjednika koji je tako mlad, a još k tome crni Afroamerikanac, dodatno je potaknuo HTV koji inae ljudima uglavnom servira ono što najviše vole u i gleda. U ovom sluaju: American dream is true. Osobno Ameriku više ne doživljavam kao zemlju u kojoj je mogue ostvarenje sna, nego uglavnom kao zemlju koja “u ime demokracije”, a zapravo na e i biznisa, “teroririzira” ostatak svijeta. Takoer, kad je u pitanju 11. rujna 2001., i ne samo taj datum, ne bih se udio da je Amerika žrtvovala i vlaste graane u ostvarivanju ciljeva svojeg vojno - industrijskog kompleksa. Uglavnom, Ameriku više ne doživljavam zemljom predvodnicom demokratskog svijeta, ne samo zbog ovih, ve i bezbroj drugih razloga koji ne spadaju samo u “teorije zavjere”. Amerika je, naime, posljednjih tridesetak godina u svijetu izgubila ast i slavu koju je stekla u Europi i diljem svijeta jekom II. svjetskog rata. To se dogodilo prvenstveno zahvaljujui agresivnoj vanjskoj polici i nametanju uloge policajca br. 1 u svijetu. Takva agresivna politika koja je npr. Rezulrala, kako se sve više iskazuje, neopravdanim napadom (borba prov terorizma i sline oskule) na Afganistan i Irak, polika koju “moraju” slijedi njezini saveznici, ranije prvenstveno Britanci, a zam Nijemci i svi ostali, a danas bez pogovora nove zemlje - lanice NATO saveza, što bi uskoro trebala posta i Hrvatska, donijela je Americi diljem svijeta, pa i u Europi, ogromnu nepopularnost, ak i mržnju. Ako danas radite anketu npr. meu mladim Englezima i pitate koga najviše mrze na kugli zemaljskoj, nemojte se zauditi ako dobijete odgovor: Fuckin’ Yankies – kako posprdno zovu Amere. Pa si vi mislite o tome što je danas zapravo Amerika!?

sada bivše pušae. Isprva me nisu htjeli ni u, ni jedan argument nije bio dovoljno dobar, nikakvo umiljato elaboriranje o štetnos pušenja umotano u brigu za njihovo zdravlje nije pomoglo. Ali, vrijeme je bilo moj prijatelj. S vremenom su jedni shvali da je pušenje pogubno i za njihovo zdravlje i za njihov novanik, a zbog svoga ega moram rei i to da sam uvjerena da im je bilo dosta mojih lekcija, špotancija i priska pa su jednostavno prestali puši. Dakako, da sami nisu odluili kaza zbogom cigare, ne bi im pomogle sve moje prodike u nastojanju da ih navedem na put bez cigareta. Ne razumijem kad mi netko kaže kako mu je cigareta sve što ima, da je to užitak, bijeg od stresa. Jednostavno ne razumijem, kao što ne razumijem ni druge ovisnike. Osim možda one ovisne o slatkome. Makar ja bih i na okoladu opalila porez jer cigarete i okolada po meni dijeli znak jednakos. Oboje jednako loše utjeu na zdravlje i esteku.

Resmanov pašaluk i ništa više

Amerika je još uvijek najvea svjetska vojna supersila (iako se Rusija tehnološki ponovno opasno približava), ali nancijski jako osjetljiva i ranjiva i, što je najvažnije, sve više ovisna o japanskom, kineskom, arapskom, europskom i svekolikom drugom kapitalu. Dolar je postao valuta koja više nije “in”! Amerike se više nitko ne boji kad je nancijska mo u pitanju. Dapae, Amerika je sve više ovisna o drugima. Stoga bi Obama trebao posta “spasitelj” Amerikanaca, u prvom redu “zbog njih samih”. Je li pak zaista on ameriki Mesija? Osim realne opasnos da bude ubijen, o emu se danas ve uvelike u javnos kalkulira, mene više brine onaj drugi aspekt u kojem e on “lijepo pria i govori”, a vojno - industrijski kompleks i velike korporacije dalje drma amerikom polikom. Uskoro emo vidje tko dolazi na elo najvažnijih ministarstava poput obrane, nancija i vanjskih poslova, ali imena koja se spominju ne bude mi nadu da e Amerika tako skoro vra ast i slavu, bez obzira na svu oduševljenost Barackom Obamom. Zapravo, nekako mi se ini da su republikanci olako izgubili ove izbore, ak i prelako, da ne kažem namjerno. Nadam se da se to nije dogodilo kako bi ameriki korporavni biznis pod krinkom omiljenog lidera mogao i dalje “cvjeta i hrani se” tamo gdje to još uvijek može!?

Piše: Stjepan Mesari itatelji koji pozornije itaju županijske tjednike i druge koji pišu iz Meimurja i o njemu, primjeuju kako u posljednje vrijeme ima vrlo malo ili gotovo ništa napisano o radu Opine Štrigova. Ne znam je li kod kolega u pitanju nezainteresiranost za rad opinskih a i drugih struktura ili pak imaju probleme kao i ja. - A moji problemi u komunikaciji s Opinom Štrigova zapoeli su onog trenutka kada je u našim novinama izašao napis vezan na radno vrijeme lijenice u Štrigovi, a o emu se raspravljalo na redovnoj sjednici Opinskog vijea Štrigove. Smatram, a potvrdili su mi to kolege, kao i mnogi žitelji s podruja Štrigove, da sam lanak napisao korektno bez imalo osobnog nametanja ili dodavanja u njemu, premda je u pitanju supruga mojega brata. Gotovo slino smo sa sjednice o tom pitanju izvijesli kolegica iz “starijeg” meimurskog tjednika i ja, koji smo od novinara i jedini na sjednici bili. - Na žalost sve je drugaije shvao Branko Resman, naelnik Opine Štrigova. Nekoliko dana poslije ove sjednice vijea nazvao sam naelnika Resmana hjui ga pita nešto za Tijaru, ali ve nakon što sam ga uljudno kao i uvijek pozdravio, poeo je paljbu po meni. - Za tebe više nema nikakve vijes. Ništa neeš dozna o opini. Ni od tajnice, ni od jednog ovjeka. Ja tu gospodarim. Ni Leni (župnik) ni Mikec, niti Rebus (školski ravnatelj), nitko, nitko, razmeš nitko s tobom nee razgovara. Kak si mogao napisa da je Kolmani, odgodio glasovanje. Pa kaj je on Kolmani da odgodi. Ja sam mogao napravi kak sam ho - sipao je Resman. - Kada sam mu spomenuo da je prema zakonu dužan dava informacije i da ne mora meni, ali mora redakciji,

Konano je dokazano da i muški Piše: Maja Novosel imaju PMS

odgovorio je da on nema zakona iznad sebe. - Ništa, ništa i ništa neeš dobi dok sam ja tu u opini. A to bude tako dugo kako budem ja želio. I znaj da kod nikoga ovdje nisi dobro došao - dodao je Resman i prekinuo vezu. Od tada, zaista u novine nismo dobili ni jedan poziv na poglavarstvo i vijee. Ne zovu vatrogasci, KUD-ovci, nogometaši, nitko. Mnogi mi se ispriavaju (osam vijenika mi se isprialo i potužilo na Resmanov ispad), ali se ga boje, i podaniki šute. Takav je Resman, koji mi je nekada u bolje vrijeme za mene rekao. - “Znaš tak mi je lijepo v Štrigovi. Osjeam se kako,... znaš kak ono... Paša u pašaluku”. Onda sam to shvao kao šalu. Vidim sada da je tako. Na sreu Resmanov “naputak” nisu prihvali ni Lenimonsinjor Leonard Logožar, ni Rebus - školski ravnatelj Stanislav Rebernik ni Mikec - Josip Mikec, predsjednik Turiske zajednice, koji su uvijek otvoreni za svaki razgovor i upuuju mi pozive na skupove koje prireuju. Ostalima je valjda dobro u Resmanovom pašaluku. Ja u Štrigovu dolazim i osjeam se dobro meu dobrim ljudima, no vidim da se za Štrigovu ne piše i to za žitelje i gospodarstvo nije dobro. Mnogi to ve osjeaju. Osobito ugostelji.

Heureka! Otkrie stoljea! Znanstvenici su došli do zakljuka da i muškarci pate od PMS-a. Da ne bi ispalo da izmišljam - istraživanje je proveo stanovi dr. Gerald Lincoln (muškarac, dakle), znanstvenik iz Medical Research Council’s Human Reproducve Sciences Unit u Edinburghu, ali su to kasnije potvrdila i druga britanska i amerika istraživanja (pa vi sad googlajte ako ne vjerujete). Da, da, deki ... razotkriveni ste! I ako još to niste znali, vaša verzija PMS-a zove se IMS, odnosno sindrom iritabilnog muškarca (irritable male syndrome). Uzrokuje ga smanjena razina testosterona i, što je najzanimljivije, za razliku od našeg hormonalnog poremeaja jednom mjeseno, razina hormona kod vas varira iz sata u sat, a ovisi o prehrani, stresu, okolini i još kojeemu. Pa da sad to prevedem na naš “ženski” jezik - kak bi moja jedna prijateljica rekla: “Znala sam, oni su hodajue, neuraunljive, otkucavajue bombe”. Sigurno se sad i pitate koji su simptomi ovog opakog sindroma. Slino kao i kod nas: ispadi živanos i bezrazložne mrzovoljnos, bolovi u trbuhu, glavobolja i ono najgore - manjak želje za seksom. Primjere ovih vaših simptoma mi žene vidimo jako esto. Uzmimo za primjer jednog pripadnika muškog roda. Nazovimo ga Mr. X. Tog Mr. X-a ja viam gotovo svakodnevno i inae se radi o opuštenoj i zabavnoj osobi, ali svaki mjesec ima jedan do dva dana kad je živan i mora se iskali na nekog. Uope nije bitno tko e nastrada. Tko prvi nale. I onda on ima ispade, i urla i urla ... zapravo sve to na kraju izgleda prilino komino. A drugi dan kao da ništa nije bilo. Fascinantno je to... Da ne bi ispalo da znam samo jedan takav primjer, ima njih još. Potrošila bi se i cijela abeceda da ih se imenuje. Nekoliko “vas” mi je ak priznalo da bi možda i moglo postoja tako nešto. Iako su to od trojice dvojica brzo opovrgnula i opravdala se injenicom da su im to naprosto bili tek loš dan ili dva. Moš’ si mislit.

Sindrom kineske sobe Virtualni svijet kompjutora i elektronike okružuje nas i sve više ukida razliku izmeu zbilje i naše stvarnos, postavljajui pitanje što je zbilja i što je naša stvarnost. Svaki dan dolaze nove geneke i druge spoznaje o ovjeku, koje mijenjaju dosadašnju sliku. Promjene su nemilosrdne i više ih se gotovo ne može pra, kapitalizam je tu neumoljiv. Ako svake godine promijenimo svoj mobitel ili program na svojem kompjutoru, to samo znai da više ne možemo kontrolira promjene, one same nadolaze kao neminovnost. Kako ne bi bio izgubljen u silnim promjenama, onaj koji se ne sgne prilagodi nekom izumu, a ve dolazi novi, traži toku s koje e te promjene bi razumljive. Šok budunos nije nešto daleko od nas, on je tu i stvaran je. New Age budiska svijest i nova religijska vjerovanja, takozvana scijentologija, samo su pokušaj da se stvori red, da se svijet oko nas kontrolira. Dok je Zapad pobijedio Istok kapitalizmom, Istok sad gotovo da pobjeuje Zapad ideološkom nadgradnjom, a zapadne religije postaju sve više defanzivne. Najbolje je možda osta po strani, ne htje kontrolira, ve zadrža unutarnji mir i s distance promatra silne promjene. No bijegom u vjerovanje poništavamo puni uinak realnos jer je ona za nas prebolna, realnost postaje za nas smrtna opasnost. Kako bi se ipak mogli suoi s njom, imamo svoj feš, jedan element koji porie smrt. Bez njega se racionalan sustav raspada. Mlada generacija dobro zna što je feš, kad se uporno drži djela mrtvog autora i fešizira ga. Neupuenima to izgleda kao da to ini iz pomodnos, no ništa nije dalje od toga. Ako izgube svoj feš, mladi izgube i prekretnu toku s koje sagledavaju realnost. Postmoderna dekonstrukcija vlastog Ja, bogatstvo identeta, nošenje maski i njegovo ostavljanje bez svakog sadržaja ine isto - gubi se objekvna realnost uz potpuno i opasno subjekviziranje. ovjek u takvom svijetu postaje tek djeli sveukupnog svemira, cyberspacea. Jesmo li zato na svijetu da postanemo tek monade bez identeta? ini se da je naša samosvijest ipak nešto više od toga. Ja nisam jedinstven zbog toga jer imam jedinstvenu genetsku formulu koja se razvila zbog utjecaja okoliša, ve zato što je moja samosvijest rezultat slobode kojom mjerim svoj okoliš te na taj nain gradim sliku o se-

Piše: Josip Šimunko

bi. Geneki blizanci razlii su upravo zbog toga, oni grade sliku o sebi svaki za sebe, akvno živei svoj svijet. Moderna biologija progovara paradoksom: samoorganizirana mreža biokemijskih reakcija proizvodi molekule, koje ine paradoksalnu promjenu, stvaraju membranu, te me ograniavaju mrežu koja je proizvela sastavne dijelove membrane (tzv. autopoeza). Tako nastaje logika petlja: mreža proizvodi bia koja stvaraju granicu, a ta granica ili opna ograniava mrežu koja proizvodi granicu. To drugim rijeima znai da je nastalo bie nešto više, a sadržaj tog samoogranienja je virtualan, idealan, ono tvorbeno nije materijalno. Sindrom kineske sobe govori nam o osobi koja je smještena u sobu bez kontakta sa svijetom, u koju se ubacuju tekstovi napisani na kineskom. ovjek u sobi ne zna kineski, ali ima košare s kineskim znakovima i pravilnik koji govori kako se simboli u tekstovima odnose prema simbolima u košarama. Koristei pravilnik, ovjek u kineskoj sobi slaže znakove u nizove i gura ih izvan sobe. Osobe izvan sobe misle da ovjek u sobi zna kineski i šalje razumne odgovore, ovjek u kineskoj sobi ne zna što je proizveo jer ne zna znaenje tekstova, a njegov “kineski” ne zna on sam, ve cijela interakcija, cijela soba. Stoga su kompjutori moderne kineske sobe koji nemaju jednu toku razumijevanja ve je cijeli kompjutor neuronska mreža. Isto kao i ljudski mozak. Što ako je ljudska sloboda tek pogreška samosvijes, koja ne zna svoje uzroke? Na taj nain naša subjekvnost nije dana kategorija i ne zauzima centralno mjesto vladara, nego nastaje interakcijom. Zato je glavni argument u prilog samosvijes i slobode ovjeka, a prov umjetne inteligencije, upravo ona sama.

Mojih 3000 godina (ne)sree Piše: Helena Zear

I vi imate periodiki loše dane, kao i mi, samo možda toga niste svjesni ni vas mi pilimo zbog toga. Ni mi žene esto nismo toga svjesne, jer kad hormoni prorade, zdrav razum je u drugom planu. Ali nas zato vi brzo na to podsjete. “Draga, kaj su oni dani u mjesecu?”, i po mogunosti te rijei koristite nekoliko puta mjeseno. Kao da ne znate da na to pitanje tek podivljamo... Sada je sve otkriveno i dokazano. Eto vam sad. Osveta je slatka, samo još trebam nagovoriti ostale žene da se pridruže u ovom pokretu osvještavanja ostalih pripadnica ljepšeg spola o muškom PMS-u ili IMS-u. Bez brige, deki. Inae, ne zamjeramo vam mi ništa. Samo vi ispucajte svoje frustracije. Ali od sad i mi poinjemo koris ono ozloglašeno pitanje “Kaje? Oni dani u mjesecu?” Molim lijepo, i znanstvenici su uz nas! Ajde da ne bi sve ispalo kao kampanja prov muškaraca, moram u svoju obranu rei da sam se htjela pozabavit’ i time kakve smo mi žene u “te dane u mjesecu”, ali me koi manjak prostora na stranici. Bez brige, znam ja da smo mi grozne h nekoliko dana u mjesecu, pa u zato idui put kao bonus nadoda vodi što radi i kako postupa s nama kad nas uhvate te “žute minute”.

Ovo mi se dogodilo ve bezbroj puta. Otvorim ja svoj e-mail, kad ono 20 neproitanih poruka. Odluim uzeti malo vremena i proitati ove poruke. Možda je nešto veoma bitno, pomislim. A kad ono, jedan e-mail za drugim o srei, prijateljstvu, ljubavi... Sve je to u redu, ali na kraju svake poruke piše da je obavezno moram proslijediti na ne znam ni ja više koliko adresa, ali ne bilo kada ve unutar pet minuta, jer u protivnom neu biti sretna, neu imati prijatelje, neu pronai ljubav svoj života... Prvih nekoliko poruka nadobudno prosljeujem dalje baš kako je u njima pisalo te pomislim kako sam zahvaljujui onima koji mi šalju takve mailove nagomilala otprilike 3000 godina sree. No, itajui dalje, uvjeravam se da su sve poruke više - manje iste pa gubim živce i odluim preostale izbrisati. I sada, umjesto onih 3000 godina sree, pratit e me nesrea do kraja života, no i to je premalo pa e se vjerojatno ta nesrea prenositi s koljena na koljeno... (ha, ha). I tako sam ja (ustvari, moji dragi prijatelji) usosila ne samo sebe ve i svoju djecu, unuke...

Sljedei dan u mojem inboxu ponovno se pojavilo nekoliko poruka, meu kojima se našla i ova koju neu proslijediti putem e-maila nego je ovim putem upuujem svima koji mi šalju navedene poruke. Uinila sam sve što ste mi rekli. Proslijedila sam razne e-mailove na 20 adresa, upravo kako je pisalo. Još uvijek ekam da se dogodi udo... Svim svojim prijateljima, koji su mi u posljednje vrijeme slali dobre želje, pismo sree ili obeavajue udo ako proslijedim neke mailove, poruujem da se ništa od toga nije ostvarilo. Ubudue mi radije šaljite okolade, cvijee, karte za kino ili aranžmane za putovanja. Hvala!


7

11. studenog 2008. ME\IMURSKE NOVINE

Kino Lika Redatelj: Dalibor Matani Glume: Kreťimir Miki, Areta urkovi, Ivo Gregurevi, Jasna Žalica, Nada Gaeťi-Livakovi, Dara VukiVrca, Marija Tadi, Danko Ljuťtina, Milan Pleťtina, Milivoj Beader, Damir Karakať

NAGRADNO PITANJE (tri besplatne posudbe)

Tropska grmljavina

Film “NapuĹĄtenaâ€? je: horor drama komedija

don T.Jackson). Nakon ĹĄto je produkcija filma poela, glumci su baeni u stvarnu situaciju gdje su prisiljeni sami se spasiti iz dĹžungle i izvui Ĺživu glavu. Trajanje: 107 minuta. Preporuamo starijima od 12 godina.

utorak 11.11.

17.30 i 19.30 BOND: ZRNO UTJEHE

DOBITNIK IZ PROĹ LOG BROJA: Miro Preksavec, akovec

akcijska komedija ReĹžija: Ben Stiller Uloge: Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr., Nick Nolte, Tom Cruise Ben Stiller u ulozi megazvijezde Tugg Speedmana odlazi u Aziju na snimanje zajedno sa svojim ostalim slavnim kolegama Kirkom (Robert Downey Jr.), Jeom (Jack Black), Kevinom (Jay Baruchel) i Alpom (Bran-

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

KUPON ZA NAGRADNU IGRU akcijski pustolovni triler Odgovor: ___________________________

l. br: _______________________________ Ime i prezime: ______________________ ________ _____________________________

srijeda 12.11.

17.30 i 19.30 BOND: ZRNO UTJEHE akcijski pustolovni triler

etvrtak 13.11. Radnja je smjeĹĄtena u zabaeno liko selo, pratei karaktere i sudbinu nekoliko likova. Film donosi stalne promjene emocija, od potpune komedije do potpune tragedije, kroz koje se esto provlai i ista bizarnost. Film je raen prema istoimenoj zbirci pria Damira KarakaĹĄa. Kino Lika, igrani film redatelja Dalibora Matania, pozvan je na niz meunarod-

nema filmske predstave

nih estivala u sljedea dva mjeseca: Montepellier Film Festival, Filmski estival u Hamburgu, Braa Manaki u Bitoli, Funchal Film Festival u portugalskoj Madeiri te u konkurenciju Northern Film Festivala u Nizozemskoj. Kino Lika prati sudbine ‘nevidljivih ljudi’ koji se mue sa svojim intimnim problemima. Trajanje: 122 minute. Preporuamo starijima od 15 godina.

petak 14.11. nema filmske predstave

subota 15.11.

TOP LISTA

VIDEO IZLOG DOBRODOĹ AO KUI ROSCOE JENKINS

Martin Lawrence je R. J. Stevens (ustvari, Roscoe Steven Jenkins), hollywoodska zvijezda i guru knjiga i filmova o samopomoi. Ima sina kojeg zapostavlja i prekrasnu zarunicu, zvijezdu reality showa. Nakon ťto je devet godina bio odvojen od obitelji, R. J. se vraa kui na proslavu 50. godiťnjice braka svojih roditelja. Ve prvo jutro braa, koja nisu impresionirana njegovom slavom, prirede neugodno buenje. Takoer e se morati i nadmetati sa svojim kompetitivnim bratiem Clydeom (Cedric the Entertainer) koji mu je oteo srednjoťkolsku ljubav Lucindu. Kako vikend prolazi i bliŞi se sveanost, R. J. ezne za poťtovanjem svoga oca, mogunosti da se opet zbliŞi s Lucindom i poboljťanjem odnosa s vlastitim sinom ‌ Romantina obiteljska komedija za pogledati.

88 MINUTA

BAGRA

Al Pacino je dr. Jack Gramm, proesor na koledĹžu u Seattlu koji honorarno radi i kao orenziarski psihijatar za FBI. Proslavio se kao kljuni svjedok na suenju serijskom ubojici Johnu Forsteru koji je na kraju upravo zbog Jackovog svjedoenja i osuen na smrt. Jednog jutra dobiva teleonski poziv. Misteriozni glas mu govori da ima joĹĄ 88 minuta Ĺživota. Ubojica je precizan, prati svaki Jackov pokret. Mnogo je ljudi koji ga okruĹžuju i svi postaju sumnjivi. Sada Jack mora upotrijebiti sve svoje sposobnosti i vjeĹĄtine kako bi suzio spisak osumnjienih na kojem se nalaze odbaena ljubavnica, nezadovoljni student i joĹĄ jedan serijski ubojica koji hara gradom ...

Errol Babbage (Richard Gere) radi u upravi za javnu sigurnost gdje nadzire grupu registriranih kriminalaca koji su poinili viĹĄe - manje svaki oblik seksualnog zloina. Njegov je posao druĹĄtveno obuzdati tu nasilnu, nestabilnu i nepredvidivu grupu koju njegova uprava naziva ‘bagrom’. Budui da ih Babbage ne moĹže zakonski sprijeiti od kontaktiranja s obinim svijetom na javnim mjestima, esto pribjegava prijetnjama, a kada je to potrebno, ak i fizikoj sili. Neke su njegove tehnike moĹžda protuzakonite, ali su ujedno i jedine mjere kojima moĹže zaĹĄtititi druĹĄtvo od te grupe ubojica. No, tada ga njegov ĹĄe Bobby Stiles (Ray Wise) odlui prijevremeno umiroviti. SrediĹĄnja tema filma postaje njegovo nastojanje da svoju zamjenicu Allison Lowry (Claire Danes) obui dovoljno da bude spremna preuzeti njegov posao. Ipak, za to nema puno vremena, a stvari se dodatno kompliciraju kada Errol i Allison povjeruju kako je jedan lan ‘bagre’ oteo mladu djevojku, Harriet Wells (Kristina Sisco), s namjerom da ju zlostavlja i ubije ‌

PREBACUJEMO VAĹ E VIDEO MATERIJALE (SVADBE, ROENDANE, PROSLAVE...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ - 30 KN - 1 SAT.

DOK NAS JACK POT NE RASTAVI Za karizmatinog ovisnika o tulumima Jacka Fullera (Ashton Kutcher) i ťutljivu trgovkinju Joy McNally (Cameron Diaz), divlji vikend koji su igrom sluaja proveli zajedno u Las Vegasu trebao je po svim pravilima ostati samo mutna uspomena. To bi se i dogodilo da ovo dvoje Njujoranina nemaju potpisani vjenani list kao ťokantan podsjetnik na katastroalnu ideju koja im se u najboljem stilu Las Vegasa, veer ranije inila sasvim razumnom. Kako bi stvari bile joť zanimljivije, ne samo da su Jack i Joy sklopili brak, ve su poslije toga zajedno osvojili nevjerojatnih tri milijuna dolara u kasinu. Tonije, Jack ih je osvojio koristei Joyinu kovanicu, na automatu na kojem je ona ve neko vrijeme igrala. Ili je bilo obrnuto? I iji su sada uope ti novci?‌

1.

88 MINUTA

2.

HORTON

3.

POŽUDA, OPREZ

4.

HULK 2

5.

ZAUVIJEK DJEVERUĹ A, NIKAD ...

6.

MOJA OTKAENA DJEVOJKA

7.

2 DANA U PARIZU

8.

BAGRA

9.

LUDA LOVA

10. BIT E KRVI

FILMSKA TOP LISTA “MEIMURSKIH NOVINA� 1.

WALL*E

2.

BUNTOVNICA U INTERNATU

3.

VICKY CHRISTINA BARCELONA

4.

MAMA MIA

5.

U2 3D

6.

SMRTONOSNA UTRKA

7.

TROPSKA GRMLJAVINA

8.

OKO SOKOLOVO

9.

KUNG FU PANDA

10. FUNNY GAMES US

US BOX OFFICE 1.

BURN AFTER READING

2.

SAW V

3.

RIGHTEOUS KILL

4.

IGOR

5.

MIRROR

6.

TAKEN

7.

THE DARK KNIGHT

8.

MAMA MIA

9. EAGLE EYE 10. GHOST TOWN

17.30 TROPSKA GRMLJAVINA TROPIC THUNDER akcijska komedija ReĹžija: Ben Stiller Uloge: Ben Stiller, Jack Black, Nick Nolte, Tom Cruise

19.30 KINO LIKA hrvatski film ReĹžija: Dalibor Matani Uloge: KreĹĄimir Miki, Areta urkovi, Ivo Gregurevi

nedjelja 16.11.

16.00 WALL-E romantina animirana komedija sinkronizirana na hrvatski jezik!

17.30 TROPSKA GRMLJAVINA akcijska komedija

19.30 KINO LIKA hrvatski film

ponedjeljak 17.11. nema filmske predsatve

utorak 18.11.

17.30 TROPSKA GRMLJAVINA akcijska komedija

19.30 KINO LIKA hrvatski film

DOM KULTURE PRELOG subota, 15.11. nedjelja, 16.11.

19.00 BLACK JACK RASPAD LAS VEGASA amerika drama


8

ME\IMURSKE NOVINE 11. studenog 2008.

PRESTIŽNA NAGRADA TISKARI ZRINSKI iz akovca

Zlato za zlato U Viana do Castelo, prekrasnom gradu na sjeveru Portugala, odrĹžana je 20-ta po redu nacionalna filatelistika izloĹžba na kojoj su pored izlagaa iz Portugala sudjelovali sa svojim izloĹĄcima i filatelisti iz Hrvatske i Ĺ panjolske. Na izloĹžbi u bili zastupljeni svi natjecateljski razredi, a u posebnoj, sluĹžbenoj klasi pored izloĹžaka Hrvatske poĹĄte, bila je i izloĹžba tiskare Zrinski. Ovo je bila joĹĄ jedna od prilika da se Zrinski predstavi u najboljem svjetlu. Osim ĹĄto su imali izuzetno dobru poziciju izloĹžaka,

imali su i priliku da mnogobrojnim posjetiteljima i znalcima u filateliji predstave svoju izdavaku djelatnost, a da uspjeh nije izostao govori i dodjela zlatne medalje. I hrvatski filatelisti postigli su zapaĹžen uspijeh, naime zasluĹžili su nekoliko zlatnih medalja i specijalnih nagrada Ĺžirija. Dario Stella iz akovca, bio je dio hrvatske delegacije u Portugalu, pa nam je rekao: ÂŤPosebno nas raduje da su u klasi mladih filatelista grupa B s izloĹĄkom Dine Maria i Bednje dobili posebnu nagradu

Şiria. Na izloŞbi su prikazane i marke tiskare Zrinski koje su do sada dobile nagrade na mnogim svjetskim natjecanjima i izloŞbama filatelista, te je prikazan put od ideje do stvaranja poťtanske marke. Vrlo zapaŞeno mjesto zauzela je i prva hrvatska poťtanska marka, koja je napravljena upravo u tiskari Zrinski, a radi se o marci za zranu poťtu Zagreb – Dubrovnik, dizajnera Zlatka Jakuťa. Hrvatsku delegaciju na izloŞbi inili su Ivan Libri, predsjednik Hrvatskog filatelistikog saveza,

Dario Stella i Julije Maras. Znaajno je spomenuti da su Ivan Libri i Dario Stella ujedno bili i dio sudakog tima na izloĹžbi u Portugalu. Na pitanje kako je bilo u Viani do Castelo, Dario Stella nam je ponosno rekao da su izuzetno sretni, ne samo zbog iznimno dobrih rezultata koje su na izloĹžbi postigli, ve i zbog toga ĹĄto su u Portugalu bili lijepo i srdano primljeni, stvorili mnoga divna prijeteljstva te zapoeli dobru i nadaju se plodonosno suradnju, koju uskoro namjeravaju i nastaviti. (sz)

Meunarodne nagrade tiskari Zrinski Hrvatske marke, izdane u proteklih 15 godina, stekle su zapaĹžen ugled, kao i uspjeh u svijetu. O tome najbolje govore osvojene meunarodne nagrade. Meunarodni Ĺžiriji za izbor najboljih i najljepĹĄih maraka na svijetu zapaĹžali su ono “neĹĄto novoâ€? ĹĄto su donijele svijetu filatelije. U razdoblju od 1991. do danas Hrvatska poĹĄta uloĹžila je trud i napor da od marke stvori proizvod koji moĹže biti jedan od simbola drĹžave, dokaz naĹĄeg postojanja u svjetskoj zajednici naroda. Hrvatske marke postale su svjetski prihvaeni uradci. Dokaz tome su i meunarodne nagrade, kako one filatelistike za najbolje i najljepĹĄe marke, tako i one za umjetniku i dizajnersku vrijednost. To su natjecanja za najljepĹĄu marku koja organiziraju rancuski filatelistiki asopis “Timbroloisirsâ€?, njemaki “Deutsche Briemarken Revueâ€?, “Wipaâ€? - Austrijsko filatelistiko udruĹženje iz Bea, Filatelistiko udruĹženje sedam opina regije Veneto iz Asiaga te meunarodna filatelistika natjecanja koja organizira Svjetska poĹĄtanska unija. Za vrijeme trajanja svjetske filatelistike izloĹžbe “PhilexFrance ‘99â€? prigodna poĹĄtanska marka Gajeta alkuĹĄa osvojila je tree mjesto na izboru najljepĹĄih maraka Europe. Dizajner, Danijel Popovi, tu je marku izradio kao dio bloka izdanog u povodu svjetske izloĹžbe EXPO ‘98. u Lisabonu. KoriĹĄten je motiv male

ribarske brodice karakteristine za ribarsku zajednicu KomiĹže. Jedinstveno i vrhunsko rjeĹĄenje maloga broda ovom je markom predstavljeno kao dio hrvatske baĹĄtine drvene brodogradnje te kao jedinstveni simbol u ouvanju identiteta vlastite kulturne sredine. Na izloĹžbi WIPA odrĹžanoj 2000. godine u Beu Hrvatska poĹĄta dobila je nagradu za izdanje prigodne poĹĄtanske marke Svjetski dan zaĹĄtite ozonskog omotaa, autora Ivice Belinia. U kategoriji najljepĹĄih izdanja u 1999. naĹĄa marka dobila je jedan od deset Grand Prixa. Iste godine za ovu marku Hrvatska poĹĄta je, tijekom odrĹžavanja seminara u organizaciji UPU-a pod nazivom

“Promocija i razvoj filatelijeâ€?, odrĹžanom u Rigi, za poĹĄtanske uprave drĹžava srednje i istone Europe te zemalja u razvoju dobila dvije nagrade. Osvojena je nagrada za najbolju marku i za najbolji Ĺžig. Godine 2001., hrvatska marka 100. obljetnica DruĹĄtva hrvatskih knjiĹževnika osvojila je “Oskarâ€? za najbolju marku u svijetu za 2000. godinu na natjecanju koje je provedeno u organizaciji Filatelistikog udruĹženja sedam opina regije Veneto iz Asiaga. Hrvatska marka je u sklopu te meunarodne nagrade za filatelistiku umjetnost dobila tri plakete: zlatnu plaketu grada, zlatnu plaketu Venetske pokrajine i zlatnu plaketu predsjednika Talijanske Re-

publike. Marka je dobila i nagradu izvan filatelistikih natjecanja, dobila je nagradu i priznanje kao, jednostavno, dobar dizajn. Naime, na IzloĹžbi hrvatskog dizajna 02, lanovi Odbora meunarodne dizajnerske organizacije - ICOGRADA, meu brojnim grafikim i dizajnerskom rjeĹĄenjima uoili su ono najmanje i nagradili posebnim Excellence Awardom. Ova marka ostat e nam zasigurno u pamenju kao cjelovit, zaokruĹžen i odlino promiĹĄljen dizajnerski rad, primjer jedne “nekonzervativne markeâ€?, zakljueno je na dodjeli nagrade. Kako Italija organizira brojna natjecanja za izbore najljepĹĄih poĹĄtanskih maraka u razliitim kategorijama, od isto filatelistikih kvaliteta do onih likovnih i umjetnikih, hrvatska poĹĄtanska marka joĹĄ se jednom naĹĄla meu nagraenima. Naime, u Legnagu, 29. rujna 2002. godine, hrvatska poĹĄtanska marka Republika Hrvatska (1991. - 2001.), proglaĹĄena je najljepĹĄom poĹĄtanskom markom u 2001. godini u kategoriji religioznih tema na markama, a Hrvatskoj poĹĄti uruena je nagrada San Gabriele. Nakineskomnatjecanjuzanajbolju stranu marku ÂŤAnnual Best Foreign Stamp PollÂť izdanje Oprez, mine! autorice Maje Danice Peani osvojilo je je nagradu za najbolju tematsku marku u 2003. godini. Na istom natjecanju odrĹžanom 2005. godine Hrvatska poĹĄta osvojila je jednu od nagrada za najboljeg sudionika - Best

Participant Award - zajedno s markama iz nekolicine drugih drĹžava. Blok Karlo Veliki - stvaranje Europe iz 2001. godine osvojio je u 2003. godini, na izboru za najljepĹĄu marku Europe, tree mjesto, prema odabiru itatelja uglednog njemakog asopisa “Deutsche Briemarken Revueâ€?. Na 16. meunarodnom filatelistikom sajmu - “Essen 2006â€? asopis “Deutsche Briemarken Revueâ€? dodijelio je Hrvatskoj poĹĄti prvu nagradu za najljepĹĄu marku iz 2004. godine. Na natjeaju koji je proveo taj list meu svojim itateljima najviĹĄe glasova osvojio je naĹĄ prigodni blok Nacionalni park Risnjak autora Danijela Popovia. U srpnju 2006. godine u talijanskom gradu Asiagu, na svjetskom izboru najljepĹĄeg izdanja poĹĄtanske marke koji se tradicionalno odrĹžava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Italije, “Premio Internazionale d’Arte Filatelicaâ€?, svojevrsni filatelistiki “Oskarâ€?, dodijeljen je seriji hrvatskih poĹĄtanskih maraka Europa - gastronomija iz 2005. godine. Autori marke su mladi, ali ve nagraivani zagrebaki dizajneri - Orsat Frankovi i Ivana Vui. JoĹĄ jednom je meunarodni ocjeniteljski sud za dodjelu nagrade

ÂŤSan GabrieleÂť odlikovao hrvatsku poĹĄtansku marku, ovaj put marku Karol Wojtyla (1920.) - Papa Ivan Pavao II. (2005.) autorice Sanje ReĹĄek. Ova mlada, ali ve viĹĄestruko nagraivana slikarica, dizajnerica i ilustratorica djejih knjiga stvorila je marku s likom Ivana Pavla II. koristei otografiju Gabriela Bouysa iz France Pressea, te je za svoj uradak primila brojne estitke osoba nazonih na sveanosti dodjele ove nagrade, 24. rujna 2006., u Muzeju Fioroni u Legnagu (Veneto), Italija. Da podsjetimo, nagrada San Gabriele dodjeljuje se za umjetnost na poĹĄtanskim markama s religijskim motivom. Na Petom izboru za najljepĹĄu poĹĄtansku marku 2006. godine, u organizaciji Kineske narodne udruge za prijateljstvo sa stranim zemljama, prigodna marka “Hrvatska auna - kornjaĹĄiâ€? (2005.) osvojila je nagradu za najbolji dizajn. Autori marke su Ana Ĺ˝aja i Mario Petrak. Iz talijanskog grada Asiaga i ove nam godine stiĹže izvrsna vijest - ocjenjivaki sud 37. svjetskog izbora za najljepĹĄa izdanja poĹĄtanskih maraka, koji se tradicionalno odrĹžava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Italije, posebnu nagradu za kulturu (plaketa Olimpijske akademije iz Vicenze) dodijelio je Hrvatskoj poĹĄti za poĹĄtansku marku Dan bijelog ĹĄtapa - izdanje iz 2006. godine, autora Hrvoja Ĺ ercara. Hrvatska je poĹĄta u Asiagu i ovaj put pohvaljena za konstantno izvanrednu, stalno visoku kvalitetu proizvodnje svojih maraka.

Interliber Zrinski d.d. vas poziva da posjetite njihov izloĹžbeni prostor na 31. INTERLIBERU - meunarodnom sajmu knjiga i uila koji se odrĹžava od 12. do 16.11. na Zagrebakom velesajmu .


11. studenog 2008. ME\IMURSKE NOVINE

9


Odmah po izlasku iz KriĹžovca je tabla Miklavca s jednom kuom, a pravo selo poinje tek nakon nekoliko stotina metara

PiĹĄe Ivan Leek Svako naĹĄe selo ima svoje male junake, ljude koji su Ĺžrtvovali svoje slobodno vrijeme da neĹĄto naprave za svoje selo ili su po neemu znani. Ovo je posveeno njima i njihovim selima. Miklavani vole za svoje selo rei da ima sve. Mjesni dom, udruge i slogu. Mjesni dom je lijep i njime se Miklavani ponose. I svaka udruga ima svoj prostor u tom domu. Za tako malo selo to je rijetkost. A inae Miklavcom vlada Sveto Trojstvo. Jer je njihova lijepa kapelica posveena upravom Svetom Trojstvu. I imaju i svoje proĹĄtenje u svibnju ili lipnju. To je trojstvo. A drugo je “etverojstvo“ u kojem vladaju nogomet, vatrogasci, ribii i ĹĄahisti. I sve to dolazi iz etiri ulice. Nemaju neka zvuna sluĹžbena imena, ali su im oni dali svoja. Ona domaa. Jedna je Pesja, druga Novi Zagreb, trea je Ĺ tuk i najstarija Babji kut. (Nekada su ove dvije zadnje zvali Banska i Peradarska ‌) Babji kot je ona ulica na ijem je kraju Lepenova graba. Svojevremeno je zbog ulova velikog kapitalca na toj grabi ona prekrĹĄtena u Lepenovo jezero. Domai su to bubnuli, onako u ĹĄali. A onda je osvanulo i u novinama. Miklavani su se smijali, a drugi ionako nisu znali gdje je to jezero. Rado se smiju, makar ponekad i kiselo. KaĹžu oni za sebe da su dobri ljudi. Pa i sada kada je njihova skela privezana uz drugu obalu Mure, a na njoj se odmaraju slovenski policajci. ekaju oni da se sve to rijeĹĄi “na viĹĄim razinama“, a oni pretvaraju u ĹĄalu pa vele da je njihova skela ve otiĹĄla u Europsku uniju. Sada se spremaju i oni. PokuĹĄavaju sve pretvoriti u veselje.

Malo selo, al’ veselo U Miklavcu su karmine obavezne. Poslije sprovoda ide se u kafi. Kako

Karlo Slamek, poduzetnik i zapovjednik DVD-a: - Mnogi ne vjeruju ĹĄto smo mi vatrogasci napravili

MALA TEPEĹ IJA po meimurskaj selaj II/4

Miklavski brod je preĹĄel v Evropu, da bumo mi, iĹĄe ne znamo

Miklavski srediťnji trg ili, kako ga oni zovu, Trg nebeskog mira vele u ťali, tak’ bude dok ih bude jer budu poslije ionako leŞali pored kafia, a niťta nee dobiti. To je jedna strana. A druga je da Miklavani straťno vole okupljanja. Ako nisu na sastancima, onda su u kafiu. Tek toliko da vide ťto ima novoga u selu. Kako god rado rade u udrugama, sve viťe im nedostaje radne snage. Ne mogu popuniti redove udruga domaim kadrom pa su poeli uvoziti iz drugih mjesta. VaŞno da se brane boje Miklavca. Uostalom, pravih Miklavana je ionako malo. Jedni su doťli iz Podturna, jedni iz Sivice, pa Novog Sela Rok ‌ Vele da su pak jedni doťli izravno iz domaťinskog Šampiona. Kako je god, druŞenja u Miklavcu ne nedostaje. Za druŞenje se uvijek nae vremena. Miklavani uvijek spomi-

Franjo Cerovec, lan VMO-a i dopredsjednik nogometnog kluba: - Nas je malo pa moramo biti na sve strane

nju da su malo selo, al’ veselo. Ako ne znaju kak’ bi se veselili, neťto izmisle. Stoljetna lipa koju su imali usred sela doťla je svom kraju. Vele da je to velika Şalost meu Şenama Miklavca. Jer bi one dolazile pod lipu kad je padala kiťa da bi odmah popile lipov aj. KaŞu da su tako bile ťparavne. Nestalo je lipe, ali je nestalo i Kulturne udruge Lipa koju su bili osnovali. Jednostavno vele da nije iťlo. Nije bilo toliko ljudi u selu da bi se to odrŞalo. Žao im je, ali nikad ne Şale za neim ťto ne ide. Pa se odmah okrenu drugom. Sada je ak-

Dragutin Paler kapetan je ĹĄahovske ekipe, blagajnik i administrativac: - Miklavec je postao poznato ĹĄahovsko srediĹĄte

Tu su i Ĺžene, Katarina Lisjak, SnjeĹžana Babi, Natalija Dodlek i BlaĹženka Sklepi tualna gradnja nogometnog igraliĹĄta. Prije tri godine Mura je to naplavila pa se priĹĄlo izgradnji novog. Zapravo obnovi. Utakmice sada igraju na Sivici. Pa su Siviancima jako zahvalni zbog toga. Sivianci pak odmah dobiju viĹĄe stanovnika jer su miklavski navijai posebna pria.

Daj mu roga, daj mu dva Hvale se Miklavani da imaju najbolje navijae na svijetu. Treina sela obavezno ide s ekipom na gostovanje. A kada su igrali na svom igraliĹĄtu, onda

Nelly Lisjak lanica je akovekoga plivakog kluba. Svakodnevno trenira i postiĹže odline rezultate, o emu svjedoe brojne medalje, a i odlina je uenica: - NajviĹĄe volim plivati delfin

dolazi veina sela. I muťkarci i Şene. Svi se onda izviu ťto moraju pa je poslije kuni mir. KaŞu da Miklavanke to galantno dopuťtaju svojim muŞekima da se deru. I to ne bilo ťto, ve: Daj mu roga, daj mu dva ‌ Iako to u prvi mah zvui krvolono, uope nije. Jer zaťtitni znak kluba jesu kravlji rogovi. Moraju biti jer je igraliťte na mjestu koje se zove Trate. I gdje su nekada pasle krave. Krava je nestalo pa je ostala samo uspomena u grbu kluba. DrŞe oni do svoje povijesti. Iako klub ove godine slavi etrdeset godina postojanja, nogomet se igrao

Zvonko Varga ve dvanaest godina trenira najmlae nogometne nade Miklavca: - Po tome sam dugovjean trener, ali volim raditi s mladima

na Tratama i prije. Tako se oni najstariji sjeaju kada je 1967. godine igrana utakmica s VratiĹĄinarima. Po prvi su put jedni i drugi igrali u kopakama i â€œĹĄtucnama“ pa je bilo i smijeha. A kako su â€œĹĄtucne“ spustili jedni i drugi dolje, sudac je prekinuo utakmicu i rekao dekima da njemu v papirima piĹĄe da â€œĹĄtome“ moraju biti gori. Onda navijai nisu vikali “daj mu roga“ jer su “rogovi“ sami upadali na igraliĹĄte. Ĺ to bi sada rekao na sve to davni MikloĹĄ koji je, prema legendi, osnovao Miklavec.

Predsjednik viĹĄe brine o mrtvima nego Ĺživima Miklavani tvrde da imaju predsjednika Mjesnog odbora koji se vi-

U tijeku je obnova nogometnog igraliťta, a tu daju svoj doprinos svi. Na slici Karlo Paler, Lucija Žagar i Gabriel Slamek


TV kue imaju pravo promjene programa

RuŞna ljepoca, serija arobnjaci, serija Power rangers, serija Tomica i prijatelji, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Pocoyo, crtana serija Nova lova, TV igra Kralj Queensa, serija Zakon ljubavi, serija uvar pravde, serija Vijes Nikita, serija Inspektor Rex, serija Krevet pun laŞi, igrani lm Vijes Red carpet light, showbiz magazin Zakon ljubavi, serija Dnevnik Nove TV Trenutak isne, game show Na sedmom nebu, igrani lm Pod noŞ, serija (12) Vijes Seks i grad, serija Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija Na tri kralja ili kako hoete, (1996., VB, Irska, SAD, drama; Redatelj: Trevor Nunn ; Glume: Imogen Stubbs, Steven Mackintosh, Nicholas Farrell, Ben Kingsley, Helena Bonham Carter) arobnice, serija Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); ; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 PARLAFON; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 15.05 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 TOP 20; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: MASSIMO; 01.00 NO NI PROGRAM

04:15 05:00

22:45 23:50 00:05 00:35 01:05 01:55

21:00

18:15 19:15 20:00

07:45 08:00 08:30 10:30 11:00 12:00 13:00 13:15 14:15 15:15 17:00 17:15

05:15 06:05 06:30 07:20

21.00 Ljepoca i zvijer, (romanna komedija, 1997.; Redatelj: Ken Kwapis; Uloge: Fran Drescher, Timothy Dalton, Ian McNeice, Patrick Malahide, Lisa Jakub) 23.10 ReĹži me, dramska serija 00.15 Vijes, informavna emisija 00.25 Kunolovac, kviz 02.25 Isplata, igrani lm, znanstveno-fantasni triler ÂŽ 04.20 ReĹži me, dramska serija ÂŽ

14:40 16:40 16:45 18:00 18:35 18:40

08:00 08:02 09:00 11:00 12:00

15:15 16:00 17:00 17:10 18:10

13:35 13:37 13:40

NAJAVA PROGRAMA SPORTSKI ZOOM emisija o sportu VEKERICA jutarnji program VTV-a KOKTEL mozaina emisija SJEDNICA GRADSKOG VIJE A GRADA VARAŽDINA odgoeni prijenos VEKERICA VIJESTI VTV-A PRESSICA talk show ZASTUPNIKI KLUB IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A

Danas pogledajte... Mali oglasi Snimka nogometne utakmice, ponavljanje Lola, serijski lm Slatka Valenna, serijski lm Vijes Sport ponedjeljkom, ponavljanje Dom 2, emisija o ureenju interijera

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 StaĹžist, hum. serija 10:30 SOKO KitzbĂźhel 11:15 Die Ăœberieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die SchlĂźmpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40

10.00 TV vodi + turiska srediĹĄta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Koncert 23.00 Film 00.30 U dobrom druĹĄtvu 01.15 TV raspored za nedjelju 01.20 TEST

7.05 Tv prodaja 7.05 Djeji program 10.15 UĹživajmo Ĺživot, serija 10.45 VraĹžje nevjeste, dok. serija 11.35 Dadilja, hum. serija 12.05 Tv prodaja 12.35 Sretna linija 13.40 Tihi zloin, serija 14.35 Osveta zbog prijevare, lm 16.10 SavrĹĄeni divljaci, hum. serija 16.40 Hannah Montana, hum. serija 17.10 Ekipa za oevid, serija 18.00 Svijet 18.30 Skriveni adu, serija 19.20 Navigator 19.50 Svijet 20.00 Osvetnik, lm 21.55 Sivngeri 22.25 Jericho, serija 23.15 Seinfeld, hum. serija 23.45 Obitelj Soprano, serija 0.50 eri vojnika, lm

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Ote, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Farma 21.00 Provjereno 22.00 Dr. House, serija 22.55 24 sata 23.15 Zakon i red: Odjel za Ĺžrtve, serija 0.10 NeustraĹĄiva Jane, serija 1.00 Prijatelji, hum. serija 1.30 Nona panorama

8.30 Dobar dan, KoroĹĄka ÂŽ 9.00 Videostranice 15.00 TV prodaja 15.30 Tjedni izbor 17.25 Koncert 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Primorski mozaik 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 TV igra 20.50 Amerika serija 22.20 Dokumentarna emisija 23.20 Ameriki m 1.15 Serija 2.15 Dnevnik pogranine TV 2.35 Videospotovi 3.20 Videostranice

6.35 Videostranice 10.15 Djeji program 11.55 Tjedni izbor 13.00 Vijes 13.15 Tjedni izbor 15.55 Dokumentarna serija 16.30 Vijes 16.50 Ĺ etnje po prirodi 17.05 Dokumentarna emisija 17.10 Knjiga mene nije briga 17.30 Skrivnos 17.40 Dokumentarna serija 18.45 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Meunarodna obzorja 20.55 Aktualno 22.00 Odjeci 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program

UTORAK 18. studenog 2008.

08.35 Uilica 08.50 Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za 05.55 Normalan Şivot - emisija o djecu osobama s invaliditetom 09.15 Beverly Hills, serija 06.45 TV kalendar 09.57 Kino informator 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 10.00 Antologija hrvatskog 07.05 Vijes glumiťta: Mali libar Marka 07.10 Dobro jutro, Hrvatska Uvodia Splianina 07.35 Vijes 11.00 Direkt 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 11.30 Daleko od doma, serija za 08.35 Vijes mlade 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 12.05 Divlji Sam, (Uloge: Brian 09.10 Sve e bi dobro, Keith, Tommy Kirk, Kevin telenovela Corcoran, Je York, Marta 10.00 Vijes Kristen, Dewey Marn; 10.09 Vrijeme danas Redatelj: Norman Tokor ) 10.10 Vijes iz kulture 13.50 TOP 40 10.20 Usprkos svemu nada, dok. 14.35 Prijatelji, hum. serija lm 15.05 Dragi Johne, hum. serija 10.50 Dok. program 15.35 Crveni patuljak, hum. 11.55 Burzovno izvjeťe serija 12.00 Dnevnik 16.10 Zvjezdane staze: Deep 12.13 Vrijeme Space Nine, serija 12.15 TV kalendar 17.00 Obini ljudi, TV serija 12.30 Hrvatska kulturna baťna 17.50 Županijske panorame 12.45 Vukovar: Dan stradanja 18.10 Vrijeme misa, prijenos 18.15 Vijes na Drugom 14.20 Dan za danom, mozaino- 18.35 Drugi format zabavna emisija 19.20 Veliki odmor: Navrh jezika 15.35 Movalja mova move, 19.30 Veliki odmor - tema emisija puke i predajne 19.50 La linea, crtani lm kulture 20.05 Uzmi ili ostavi, TV igra 16.10 Hrvatska uŞivo - Vijes 20.40 Vijes na Drugom 16.15 Hrvatska uŞivo 20.52 Vrijeme 17.30 Hrvatska uŞivo - Vijes 21.00 Perzepolis - Zavirimo u 17.35 Danas na Zagrebakoj burzi svjetsko kraljevstvo, dok. 17.37 HPB t lm 17.45 Najslabija karika, kviz 22.00 Promet danas 18.27 Promet danas 22.10 Film 18.35 Sve e bi dobro, 00.00 CSI: Las Vegas, serija (12) telenovela 00.45 Kino informator 19.30 Dnevnik 00.50 Specijalna postrojba, serija 19.57 Sport (12) 20.02 Vrijeme 01.35 TV raspored 20.15 Zapamte Vukovar, hrvatski lm 21.55 HPB t 22.00 Poslovni klub 06.10 Magnum, akcijska serija Ž 22.30 Burzovno izvjeťe 07.00 SpuŞva Bob Skockani, crtana 22.40 Otvoreno serija 23.40 Poslovne vijes 07.50 Sam svoj majstor, hum. 23.50 Dnevnik 3 serija 00.05 Vijes iz kulture 08.15 Korak po korak, hum. serija 00.15 Dosjei X, serija (12) Ž 01.00 Perzepolis - zavirimo u 08.45 Puna kua, hum. serija Ž svjetsko kraljevstvo, dok. 09.15 U dobroj formi, emisija lm 09.45 Kunolovac, kviz 02.00 CSI: Las Vegas, serija (12) 10.45 Malcolm u sredini, hum. 02.45 Specijalna postrojba, serija serija Ž (12) 11.10 Dadilja, hum. serija Ž 03.30 Movalja mova move, 11.40 Reba, hum. serija Ž emisija puke i predajne 12.05 Vijes, informavna emisija kulture 12.10 Exkluziv, magazin Ž 04.00 Usprkos svemu nada, dok. 12.25 Veera za 5, lifestyle emisija lm Ž 04.30 Poslovni klub 12.55 Punom parom, kulinarski 05.00 Drugi format izazov Ž 13.25 Marina, telenovela 14.15 Cobra 11, krimi serija 15.10 Magnum, akcijska serija 06.40 TEST 16.05 Korak po korak, hum. serija 06.55 Najava programa 16.35 Puna kua, hum. serija 07.00 Thomas i prijatelji, crtani 17.05 Malcolm u sredini, hum. lm serija 07.05 Nove pustolovine: Lucky 17.30 Dadilja, hum. serija Luke, crtana serija 18.00 Reba, hum. serija 07.30 Mali crveni traktor, crtani 18.30 Vijes, informavna emisija lm 18.55 Exkluziv, magazin 07.40 Oban , crtana serija 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 08.05 Na kraju ulice 19.35 Punom parom, kulinarski 08.20 Danica izazov 08.25 Vidri, dok. lm 20.00 Big Brother, show 22:00 22:30 23:30 -------23:50 ---------------

21:00

20:00 20:05

18:58 19:00 19:10

18:40 19:00 19:10 19:20 20:00 21:00 21:20 22:00 24:45 00:15 00:20 00:35 00:40 VREMENSKA PROGNOZA NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJESTI VTV-A SJEDNICA GRADSKOG VIJE A GRADA VARAŽDIN skraena snimka OGLEDALOM U BUDU NOST kontakt emisija ZASTUPNIKI KLUB TRZALICA glazbena emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Pylates & Yoga Meimurje danas Voice of America Glazba Povealo, Talk show Meimurje danas Gospodarski tjedan Igrani lm Puls, gospodarske aktualnost Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

9.15 Nogomet 12.30 Was 14.00 Nogomet 15.00 Tenis, prijenos 20.15 Boks 23.00 Motorsport 23.30 Eurogoals

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 10.00 Reklamni program 13.00 Bundesliga aktuell 14.00 DSF ReportaĹža 14.30 Sportquiz 17.30 Doppellpass 20.00 Harick, prijenos 22.00 Bundesliga Pur II 23.00 Sportquiz

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 PokÊmon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 HÜr mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Dobrodoťli 22:15 exklusiv 0.15 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loťa vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mien im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loťa vremena 20:15 Ekipa za oevid, serija 21.15 Dr. House, serija 22:15 Monk, serija 23:10 Zakon i red: Odjel za Şrtve, serija 0.00 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Britt 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 LenĂ&#x;en & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijesti 20:15 Projekt, film 22:20 AKTE 08 23:20 24 Stunden 0.20 Noni program

07:55 Dva i pol muĹĄkarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 StaĹžist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Singing Bee 21:15 Comedy Zoo 22:15 Switch Reloaded 23:15 Quatsch Comedy Club 23.25 Noni program

H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 StaĹžist, hum. serija 20:15 Soko KitzbĂźhel 22:45 Cobra 11, serija 23:35 MA 2412 0.00 Noni program

(15.11. u 20.00 h, Nova TV)

Monica Belluci

od 12.11.2008. do 18.11.2008.

PREGLED

TV


TV kue imaju pravo promjene programa

emisija 00.05 Kunolovac, kviz 02.05 Dnevnik koĹĄarkaĹĄa, (drama, 1995.; Redatelj: Sco Calvert; Uloge: Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg, Lorraine Bracco, James Madio, Patrick McGaw) 03.45 Big Brother, show

05:30 RuŞna ljepoca, serija 06:20 arobnjaci, crtana serija 06:45 Power rangers, serija 07:10 Pepa praťi, crtana serija 07:20 Tomica i prijatelji, crtana serija 07:45 Graditelj Bob, crtana serija 08:00 Pocoyo, crtana serija 08:30 Nova lova, TV igra 10:40 Zakon ljubavi, serija 11:40 uvar pravde, serija 12:40 Vijes 12:55 Nikita, serija 13:55 Inspektor Rex, serija 14:55 Kraljevi i ja, igrani lm 17:00 Vijes 17:15 Operacija Trijumf, reality show 18:15 Zakon ljubavi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Pazi, zid!, game show 21:00 Lud, zbunjen, normalan, serija 21:35 Brane vode, serija 22:10 Zasjeda 2, (SAD, 1993., akcijska komedija; Redatelj: John Badham; Glume: Richard Dreyfuss, Emilio Estevez, Rosie O’Donnell, Dennis Farina, Marcia Strassman) 00:10 Vijes 00:25 Seks i grad, serija 00:55 Seinfeld, serija 01:25 Život na sjeveru, serija 02:20 Tihi spava, (1992., SAD, drama; Redatelj: Paul Scrader; Glume: Willem Dafoe, Susan Sarandon, Dana Delany, David Clennon, Mary Beth Hurt, Victor Garber) 04:00 Nikita, serija 04:45 arobnice, serija 05:30 Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12.30 LJUDI I IDEJE; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 MOVIE SHOW; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + INFO; 17.03 IZA POZORNICE (BACK STAGE); 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA F-13; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: THE CURE; 01.00 NO NI PROGRAM

14:10 14:12 14:15 14:45 15:15 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15 19:30 20:00 21:00 21:20 22:00 23:45 00:20 00:25 00:40 00:50

Danas pogledajte... Mali oglasi Gospodarski tjedan, ponavljanje Puls, ponavljanje Lola, serijski lm Slatka Valenna, serijski lm Vijes Povealo, ponavljanje Zov prirode, emisija o lovu Pylates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Glazba Meimurske ĹĄkole, Ĺ trigova Meimurje danas, informavna emisija Partymaker, glazbena emisija VoĹžnja bez povratka, igrani lm Kanadski KZO, serijski lm Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 StaĹžist, hum. serija 10:30 SOKO KitzbĂźhel 11:15 Die Ăœberieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die SchlĂźmpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15

10.00 TV vodi + turiska srediĹĄta Hrvatske 17.00 Zabavno-glazbena emisija 17.50 Koncert 18.55 Dok. program 19.00 Znanstvenoobrazovni program 19.35 Glazbeni spotovi 20.00 Vrijeme je za jazz 21.00 Koncert 22.30 Film 00.10 U dobrom druĹĄtvu 01.10 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Tihi zloin, serija 14.25 Deko moje keri, lm 16.05 SavrĹĄeni divljaci, hum. serija 16.35 Hannah Montana, hum. serija 17.05 Ekipa za oevid, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Trenuci pred katastrofu, dok. serija 21.00 Mali vragolani, dok. serija 21.35 Svingeri 22.05 Jericho, serija 22.55 Seinfeld, hum. serija 23.25 Obitelj Soprano, serija 0.20 Montana, lm

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Ote, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Farma 20.50 Uzorni muĹž, lm 22.30 24 UR 22.50 Monk, serija 23.45 NeustraĹĄna Jane, serija 0.40 Prijatelji, hum. serija 1.10 Nona panorama

07:00 Tv prodaja 08:00 Zlatolaska 09:00 Djeji program 12.00 Vijes 12.20 Dramski program 14.00 Humorisne serije 18:00 Vijes 18:05 Kalejdoskop 19:00 Serija 20:00 Ameriki lm 22:00 Francuska priredba 00:00 Slovenska jazz scena 00:45 Slovenski lm

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 07:00 Vijes 07:05 Dobro jutro 08:00 Vijes 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Sport 09:35 Crtani lmovi 10:20 Zlatko zakladko: regratov sirup, ponovitev 10:35 Knjiga mene briga 11:00 Dokumentarna emisija 11:30 Modro 12:00 Ljudje i zemlja 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:25 Umjetnost igre 13:50 Odpe pesniki 14:00 Dokumentarac mjeseca 15:10 Mostovi - Hidak 15:45 Crtana serija 16:05 Male sive celice, kviz 17:00 Novos, sport, vrijeme 17:35 Z vami 18:30 Loto 18:40 Cratani lmovi 18:55 Vrijeme 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Njemaki lm 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:05 Omizje

SRIJEDA 12. studenog 2008. 10.00 Prijenos sjednica Hrvatskog sabor 13.40 GaraŞa 05.55 Meu nama 14.10 Potroťaki kod 06.45 TV kalendar 14.45 Prijatelji, hum. serija 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 15.10 Dragi Johne, hum. serija 07.05 Vijes 15.40 Crveni patuljak, hum. 07.10 Dobro jutro, Hrvatska serija 07.35 Vijes 16.10 Zvjezdane staze: Deep 07.40 Dobro jutro, Hrvatska Space Nine, serija 08.35 Vijes 17.00 Obini ljudi, TV serija 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.10 Sve e bi dobro, telenovela 17.50 Županijske panorame 18.10 Vrijeme 10.00 Vijes 18.15 Vijes na Drugom 10.09 Vrijeme danas 18.35 Sciena Croaca 10.10 Vijes iz kulture znanstveni forum 10.15 Vrhunska putovanja, dok. 19.05 Znanstvene vijes serija 19.20 Veliki odmor - Ta polika 11.10 Oprah show 19.30 Veliki odmor - tema 11.55 Burzovno izvjeťe 19.50 Crtani lm 12.00 Dnevnik 20.00 Uzmi ili ostavi, TV igra 12.13 Vrijeme 20.35 Vijes na Drugom 12.15 TV kalendar 12.35 Opijeni ljubavlju, telenovela 20.47 Vrijeme 20.55 Showme, (Uloge: Robert 13.20 Dan za danom, mozainoDe Niro, Eddie Murphy, zabavna emisija Rene Russo; Redatelj: Tom 14.30 Vijes + prijevod za gluhe Dey) 14.39 Vrijeme sutra 22.30 Promet danas 14.45 Rije i Şivot: Stepinac 22.40 E-Ring, serija (12) baťna koja obvezuje, 23.25 Kino informator religijski program 23.30 Specijalna postrojba, serija 15.35 Alpe-Dunav-Jadran (12) 16.10 Hrvatska uŞivo - Vijes 00.15 TV raspored 16.15 Hrvatska uŞivo 17.25 Hrvatska uŞivo - Vijes 17.30 Danas na Zagrebakoj burzi 17.32 HPB t 17.40 Najslabija karika, kviz 06.05 Magnum, akcijska serija Ž 18.22 Promet danas 06.50 SpuŞva Bob Skockani, 18.30 Sve e bi dobro, telenovela crtana serija 19.15 Loto 7/39 07.45 Sam svoj majstor, hum. 19.30 Dnevnik serija 19.57 Sport 08.10 Korak po korak, hum. 20.02 Vrijeme serija Ž 20.15 Idemo na put s Goranom 08.40 Puna kua, hum. serija Ž Miliem: Rusija 09.05 U dobroj formi, emisija 21.10 Luda kua, TV serija 09.35 Kunolovac, kviz 21.55 Proces 10.35 Malcolm u sredini, hum. 22.25 Burzovno izvjeťe serija Ž 22.35 Otvoreno 11.05 Dadilja, hum. serija Ž 23.35 Poslovne vijes 11.30 Reba, hum. serija Ž 23.45 Dnevnik 3 12.00 Vijes, informavna 00.00 Vijes iz kulture emisija 00.10 Dosjei X, serija (12) 12.05 Exkluziv, magazin Ž 00.55 E-Ring, serija (12) 12.20 Veera za 5, lifestyle 01.40 Specijalna postrojba, serija emisija Ž (12) 12.50 Punom parom, kulinarski 02.25 Prekid programa zbog izazov Ž redovnog odrŞavanja 13.15 Obalna straŞa, akcijska odaťiljaa drama 04.20 Oprah show 14.15 Cobra 11, krimi serija 05.05 Opijeni ljubavlju, telenovela 15.05 Magnum, akcijska serija 16.05 Korak po korak, hum. serija 16.35 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. serija 17.30 Dadilja, hum. serija 18.00 Reba, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 Big Brother, show 21.00 Zaboravljeni sluaj, krimi serija 22.00 Kos, krimi serija 23.00 Grad uragana, krimi serija 23.55 Vijes, informavna 06.40 TEST 06.55 Najava programa 07.00 Crtani lm 07.05 Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija 07.30 Crtani lm 07.40 Djeak i vjeverica, crtana serija 08.05 Na kraju ulice 08.20 Ninin kutak 08.30 Crtani lm 08.35 Uilica 08.50 Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za djecu 09.15 Beverly Hills, serija 09.57 Kino informator

Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 StaĹžist, hum. serija 20:15 Ekipa za oevid, serija 21.45 ZiB Flash 21.55 Zaboravljeni sluaj, serija 23.25 Ote, serija 0.25 Noni program

07:55 Dva i pol muĹĄkarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 StaĹžist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Kuanice, serija 21:15 Pushing Daisies, serija 22:15 Samatha, hum. serija 22:45 StaĹžis, hum. serija 23.15 Tv Total 0.20 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 LenĂ&#x;en & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Geheime Halfer 22.15 Mladi policajci 23.15 24 Studen 0.15 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loťa vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mien im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loťa vremena 20:15 Super dadilja 21.15 Raus aus den Schulden 22.15 Stern Tv 0.00 Noni program

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 PokÊmon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 HÜr mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Heroji, serija 21.20 Smallville, serija 23.05 Flash Gordon, serija 0.00 Noni program

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Sportquiz 11.00 Reklamni program 13.00 Bundesliga aktuell 15.00 Sportquiz 17.30 Poker 20.00 Rukomet, prijenos 22.00 Poker

NAJAVA PROGRAMA PRAVO NA OBRANU serijski lm VEKERICA jutarnji program VTV-a NARODNO VESELJE zabavna emisija GOSPODARSKI TJEDAN TV magazin EUROPSKI DNEVNIK TV magazin OPASNE VEZE talk show VEKERICA VIJESTI VTV-A NINJA KORNJAE animirana serija LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija RIJE ŽIVOTA duhovni program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA NEWSFLASH - GLASA AMERIKE TAJNE USPJEHA dokumentarni serijal VIJESTI VTV-A KOKTEL SPECIJAL mozaina emisija HR TOP 20 glazbena emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

8.30 Was 9.00 Tenis, prijenos 13.00 Snooker, prijenos 16.00 Eurogoals 18.00 Tischtennis, prijenos 20.00 Snooker, prijenos 21.10 Springreiten 22.15 Golf

08:00 08:02 09:00 11:00 12:30 13:00 13:30 14:40 16:40 16:45 17:15 17:45 18:35 18:40 18:58 19:00 19:10 20:00 20:05 22:00 23:00 -------23:20 ---------------

06.15 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.10 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.35 13.20 14.30 14.39 14.45 15.35 16.10 16.15 17.30 17.35 17.37 17.45 18.27 18.35 19.30 19.57 20.02 20.15 21.55 22.25 22.35 23.35 23.45 00.00 00.10 00.55 01.40 02.25 02.40 03.10 03.40 05.15

Drugo miĹĄljenje TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Sve e bi dobro, telenovela Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Vrhunska putovanja, dok. serija Trea dob, emisija za umirovljenike Burzovno izvjeĹĄe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Opijeni ljubavlju, telenovela Dan za danom, mozainozabavna emisija Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Normalan Ĺživot - emisija o osobama s invaliditetom Direkt Hrvatska uĹživo - Vijes Hrvatska uĹživo Hrvatska uĹživo - Vijes Danas na Zagrebakoj burzi HPB t Najslabija karika, kviz Promet danas Sve e bi dobro, telenovela Dnevnik Sport Vrijeme Lanica PotroĹĄaki kod Burzovno izvjeĹĄe Otvoreno Poslovne vijes Dnevnik 3 Vijes iz kulture Dosjei X , serija (12) JuĹžnjaka dinasja, serija Dr. House, serija (12) Skica za portret Direkt PotroĹĄaki kod Lanica Opijeni ljubavlju, telenovela

TV kue imaju pravo promjene programa

06.40 TEST 06.55 Najava programa 07.00 Pingu, crtani lm 07.05 Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija 07.30 Moj mali poni, crtani lm 07.40 Oban , crtana serija 08.05 Na kraju ulice 08.20 arobna ploa 08.35 Uilica 08.50 Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za djecu 09.15 Beverly Hills, serija 09.57 Kino informator

01.10 03.10 03.55 04.40

05:15 06:05 06:30 07:20 07:45 08:00 08:30 10:30 11:00 12:00 13:00 13:15 14:15 15:15 17:00 17:15 18:15 19:15 20:00 21:00 23:30 23:45 00:15 00:45 01:40

03:10 03:55 04:40 05:05

05.00 VIJESTI (HR+ZG);05.05 RADIO DROBILICA;06.30 GLAS AMERIKE;07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI(ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI(HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 SPORT RAPORT; 13.00 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 MUSIC NEWS - NEW YORK - LONDON; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: JOHN LEGEND; 01.00 NO NI PROGRAM

RuŞna ljepoca, serija arobnjaci, crtana serija Power rangers, serija Tomica i prijatelji, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Pocoyo, crtana serija Nova lova, TV igra Kralj Queensa, serija Zakon ljubavi, serija uvar pravde, serija Vijes Nikita, serija Inspektor Rex, serija Nacionalna sigurnost, igrani lm Vijes Operacija Trijumf, reality show Zakon ljubavi, serija Dnevnik Nove TV Ne zaboravi shove, glazbeni show Operacija Trijumf, reality show Vijes Seks i grad, serija Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija Krevet pun laŞi, (1996., SAD, triler; Redatelj: Marina Sargen; Glume: Cassidy Rae, Vincent Irizarry, Allison Smith, Jamie Rose, Ashlee Levitch) Nikita, serija arobnice, serija Kralj Queensa, serija Kraj programa

Morton, Michael C. Hall, Peter Friedman, Kathryn Morris) 23.10 CSI, krimi serija 00.05 CSI: New York, krimi serija 01.00 Vijes, informavna emisija Kunolovac, kviz CSI, krimi serija ÂŽ CSI: New York, krimi serija ÂŽ Big Brother, show

7.00 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.35 Dadilja, hum. serija 12.05 Tv prodaja 12.35 Sretna linija 13.40 Tihi zloin, serija 14.35 Zloesta skrbnica, lm 16.10 Savrťeni divljaci, hum. serija 16.40 Hannah Montana, hum. serija 17.10 Ekipa za oevid, serija 18.00 Svijet 18.30 Skriveni adu, serija 19.20 Navigator 19.50 Svijet 20.00 Inskt, lm 22.15 Jericho, serija 23.05 Seinfeld, hum. serija 23.35 Obitelj Soprano, serija 0.40 Žrtve rata, lm

10.00 TV vodi + turiska srediĹĄta Hrvatske 16.00 Glazbena emisija 17.25 Dok. emisija 18.10 Obrazovna emisija 18.35 Koncert ozbiljne glazbe 19.30 Zabavna glazba 21.00 Film 22.45 Koncert 23.30 TV raspored za ponedjeljak 23.35 TEST

13:10 13:13 13:15 14:15 14:45 15:15 16:00 17:00

Danas pogledajte... Mali oglasi Razbijai mitova, serijski lm Auto moto nauc vision, ponavljanje Gile e svijet sporta Lola, serijski lm Slatka Valenna, serijski lm Vijes

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 StaĹžist, hum. serija 10:30 SOKO KitzbĂźhel 11:15 Die Ăœberieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die SchlĂźmpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50

08:00 08:02 09:00 11:00

13:30

12:30 13:00

NAJAVA PROGRAMA reportaŞa ŽUPANIJSKE TEME VEKERICA jutarnji program VTV-a RUKOMET: PERUTNINA PIPO IPC - CROATIA OSIGURANJE snimka utakmice EUROMAXX TV magazin VTV TJEDNIK uz komentar za sluťno oťteene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za sluťno oťteene osobe EUROMAXX TV magazin VEKERICA VIJESTI VTV-A AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu

14:00 14:40 16:40 16:45

Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 StaĹžist, hum. serija 20:15 Ekipa za oevid, serija 21:05 Kuanice, serija 21:50 Men in Trees, serija 22:35 Kriminalni identet, serija 23:20 Dexter, serija 0.00 Noni program

07:55 Dva i pol muĹĄkarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 StaĹžist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Simpsoni, serija 21:15 Supernatural, serija 23:10 Tv Total 0.10 Noni program

17:15 17:45 18:35 18:40 18:58 19:00 19:10

17:10 18:40 19:00 19:15 19:30 20:00 21:00 21:20 23:00 00:00 00:05 00:20 00:25

100% Meimursko, ponavljanje Pilates & Yoga, crtani lm Meimurje danas Voice of America Glazba Sport ponedjeljkom, emisija o sportu Meimurje danas Snimka nogometne utakmice Zapisano u zvijezdama Poslovne vijes Meimurje danas Voice of Amerika Sutra na programu

20:00 20:05 21:00 21:30 22:30 23:00 -------23:20 ---------------

PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom SPORTSKI ZOOM emisija o sportu IZ PROĹ LOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJEST VTV-A KOKTEL mozaina emisija PAT POZICIJA zabavna emisija SPORTSKI ZOOM emisija o sportu MOJA ISTRA dokumentarna emisija VIJESTI VTV-A IZ PROĹ LOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

9.00 Nogomet, emisije o nogometu 18.00 Snooker 20.00 Kampfsport 23.00 Eurogoals

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 9.00 Doppellpass 13.00 Reklamni program 13.00 Bundesliga aktuell 14.30 Sportquiz 17.30 Bundesliga Pur II 19.45 Harick, prijenos 22.45 Nogomet

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 PokÊmon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 HÜr mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Die Kochpros 21:15 Frauentausch 23:15 Cheaters 0.10 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Bar10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 bara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv Niedrig und Kuhnt 18:00 LenĂ&#x;en & Partner 18:30 prodaja 13.05 Ote, serija 14.05 Oprah show K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Spanglish, 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 lm 22:20 Toto & Harry 22:50 Focus TV 23:20 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, ReĹži me, serija 0.20 Noni program serija 19.00 24 sata 20.00 Farma 21.00 Lepo je bi sosed, slovenska serija 21.40 RuĹžna Bey, serija 22.35 24 sata 22.55 Ĺ˝enska dĹžungla, serija 23.50 Kaliforniciranje, serija 0.30 08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loĹĄa vremena NeustraĹĄiva Jane, serija 1.20 Prijatelji, hum. 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz serija 1.50 Nona panorama 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mien im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loĹĄa vremena 20:15 Tko Ĺželi bi milijunaĹĄ? 21.15 Rach 22:00 Extra 23:30 30 Minuten Deutschland 0.00 Noni program

7.30 Vremenska panorama 8.30 Alica (R) 9.00 Videostranice 11.00 Djeji program 14.45 TV prodaja 15.15 Tjedni izbor 16.00 Videstranice 17.45 Neobine zgode Twistovih, serija 18.10 Jasno i glasno 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 Ameriki lm 21.45 Tempirana bomba, dok. emisija 22.30 Brane Ronel izza odra 23.45 Dnevnik pogranine TV 0.30 Videostranice ÂŽ

6.30 Tjedni izbor 9.00 Videostranice 13.00 Vijes 13.05 Tjedni izbor 16.00 Dobar dan, KoroĹĄka 16.45 Vijes 17.00 Crtani lmovi 17.20 DogodovĹĄne u veseloj hos, crt. serija 17.30 Dolina na meji, emisija 18.30 LOTO 3x3 PLUS 18.40 Izvlaenje Astra 18.45 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Sredozemlje, serija 21.00 Dokumentarna serija 21.55 Odjeci 22.45 Knjiga mene briga 23.00 Skrivnos 23.15 Noni program

PONEDJELJAK 17. studenog 2008. 10.00 Antologija hrvatskog glumiťta: Poťtar zvoni samo jedanput 11.35 Daleko od doma, serija za mlade 12.05 Žalac 2, ameriki lm 13.50 TOP 40 14.35 Prijatelji 10., hum. serija 15.05 Dragi Johne 2., hum. serija 15.35 Crveni patuljak 5., hum. serija 16.10 Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija 17.00 Obini ljudi, TV serija 17.50 Županijske panorame 18.10 Vrijeme 18.15 Vijes na Drugom 18.35 Na rubu znanos: Novi Gilgameť 19.20 Veliki odmor: Brlog 19.35 Veliki odmor - tema 19.50 La linea, crtani lm 20.05 Uzmi ili ostavi, TV igra 20.40 JuŞnjaka dinasja, serija 21.30 Vijes na Drugom 21.42 Vrijeme 21.50 Dr. House 4., serija (12) 22.35 Promet danas 22.40 GaraŞa 23.15 Ciklus europskog lma: Best man, britanski lm 00.50 Kino informator 00.55 Specijalna postrojba, serija (12) 01.40 TV raspored

05.35 06.25 07.15 07.45 08.10 08.40 09.05 09.35 10.35 11.05 11.35 11.40 12.20 12.50 13.20 14.15 15.10 16.05 16.35 17.05 17.30 18.00 18.30 18.55 19.05 19.35 20.00 21.00

Magnum, akcijska serija ÂŽ SpuĹžva Bob Skockani, crtana serija Sam svoj majstor, hum. serija Korak po korak, hum. serija ÂŽ Puna kua, hum. serija ÂŽ Malcolm u sredini, hum. serija ÂŽ U dobroj formi, emisija Kunolovac, kviz Dadilja, hum. serija ÂŽ Reba, hum. serija ÂŽ Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin ÂŽ Veera za 5, lifestyle emisija ÂŽ Punom parom, kulinarski izazov ÂŽ Obalna srtraĹža, akcijska drama Cobra 11, krimi serija Magnum, akcijska serija Korak po korak, hum. serija Puna kua, hum. serija Malcolm u sredini, hum. serija Dadilja, hum. serija Reba, hum. serija Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija Punom parom, kulinarski izazov Big Brother, show Isplata, (znanstvenofantasni triler, 2003.; Redatelj: John Woo; Uloge: Ben A eck, Aaron Eckhart, Uma Thurman, Paul Giama , Colm Feore, Joe


05.00 RADIO BUDILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.00 HITOVI TJEDNA; 07.30 RECEPTI AKOVEKIH MLINOVA; 08.00 VIJESTI; 08.15 RADOSNA VIJEST; 09.00 EVERGREENCAJG; 10.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 10.05 HALO OLDTIMERI; 11.00 POLJOPRIVREDNA EMISIJA; 12.00 TJEDNIK; 12.45 JA SAM S VAMA U SVE DANE...; 13:00 HRAK INFO; 13.03 A SRCE KUCA; 13.15 ME IMURSKI MINULI CAJTI; 15.30 VIJESTIZA DOBAR TEK - REPRIZA; 16.30 VIJESTI (ZG); 16.35 LIGA 98; 18.30 VIJESTI(ZG); 18.35 FORMULA 13; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 AB POEZIJA; 00.00 Music Special: MGMT; 01.00 NO NI PROGRAM

05:35 Jagodica Bobica u zemlji snova, crtani lm 07:00 Tomica i prijatelji, crtana serija 07:25 Yu-Gi-Oh GX, crtana serija 07:50 Superheroj Spiderman, crtana serija 08:15 Iron Kid, crtana serija, crtana serija 08:45 Dora istraĹžuje, crtana serija 09:15 Bratz, crtana serija 09:45 Automov, auto-moto magazin 10:15 Novac, business magazin 10:45 Kralj Queensa, serija 11:15 U sedmom nebu, serija 13:15 Smallville, serija 13:15 Moj tata je bolji od tvog tate, obiteljski show 14:45 Pazi, zid!, game show 15:45 Brane vode, serija 16:30 Lud, zbunjen, normalan, serija 17:15 Vijes 17:25 Djevojke u trendu, komedija 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Nad lipom 35, glazbenohumorisni show 21:10 Nacionalna sigurnost, (2003., SAD, akcija; Redatelj: Dennis Dugan; Glume: Marn Lawrence, Eric Roberts, Steve Zahn, Timothy Buseld, Joe Flaherty) 22:50 Red carpet, showbiz magazin (18) 00:10 Svi mrze Chrisa, serija 01:10 Suze Boga Sunca, igrani lm 03:15 Red carpet, showbiz magazin (18) 04:25 arobnice, serija 05:10 Kralj Queensa, serija 05:35 Kraj programa

03.00 Otrovna Ivy: Novo zavoenje, igrani lm, erotski triler ÂŽ

NAJAVA PROGRAMA PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom RUKOMET: PERUTNINA PIPO IPC - CROATIA OSIGURANJE snimka utakmice VJERA I NADA vjerski program VU SRCU TE NOSIM emisija o narodnim obiajima EUROMAXX TV magazin YU-GI-OH animirana serija

14:28 14:30

18:00 18:30

16:35 17:00

15:00

Danas pogledajte‌ Mali oglasi Planet razonode, serijski lm Ekran zdravstva Vinoteka, ponavljanje Aktualno, ponavljanje Slatka Valenna, serijski lm

13:40 13:42 13:45 14:15 14:45 15:15 16:00

6.10 Jutarnji program 7.25 Program za djecu i mladeĹž 12.30 Jamie Oliver 12.55 Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 Ĺ to je sa Brianom?, serija 17:00 Alles

22:00 23:00 ---------------

21:00

20:05

19:30

18:55 19:00

18:00 18:00 19:30 20:00 20:30 21:30 00:00 00:30

17:00 17:30

IZ PROŠLOSTI TV kalendar ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi VTV TJEDNIK uz komentar za sluťno oťteene osobe KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija PRESSICA talk show IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Tjedna kronika Od lonca do tanjura, domaa kuharica Vijes iz policije, ponavljanje Razbijai mitova, serijski lm Glazba Tjedna kronika 100 % meimursko Glazba koja srce dira Tjedna kronika Sutra na programu

8.30 Odbojka na pijesku, prijenos 10.00 Slalom der Damen, prijenos 11.00 Nogomet, prijenos 14.00 Kra sport 15.45 Rukomet, prijenos 20.00 Tourenwagen 23.00 Odbojka na pijesku

Bey! 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna sluĹžba, serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 8.00 Djeji program 9.55 Koncert 10.30 20:07 Vrijeme 20:15 Temperament, lm Divlje Ĺživonje 10.55 Ozare 11.30 Serija za 22:45 ZiB Flash 22:55 Sirove stras, lm djecu i mladeĹž 12.00 Ljudi i zemlja 13.00 00:25 Columbo, lm 0.55 Noni program Vijes 13.10 Tjedni izbor 15.00 Videspotovi 16.05 Simpsoni 16.30 Vijes 16.50 Ameriki lm 18.35 Izvlaenje lota 18.45 Crtani lm 19.00 Dnevnik 20.00 24, serija 07:45 StaĹžist, hum. serija 8:40 Cine20.45 Dokumentarna emisija 22.00 Vijes Tipp08:50 GĂźlcan und Collien ziehen aufs 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program Land 09:50 Sarah & Marc 10:45 Disney Filmparade 12.10 Crtani lm 12:20 Nije Ĺžensko, lm 14:10 Deep Down, lm 16.00 Eureka, serija 17.00 4400, serija 18:00 7.30 Videostranice 10.30 Glazba 11.00 TV Newsme 18:10 Simpsoni, crtana serija prodaja 11.30 Volim Lucy, serija 12.00 NaĹĄa 19:10 Galileo 20:15 Divlje stvari, lm 22.15 pjesma 12.20 TV prodaja 12.55 Film za Sha , lm 0.30 Noni program djecu i mladeĹž 15.00 Sport nedjeljom 18.15 Videospotovi 19.30 Vijes 20.00 Ushuia, serija 20.45 Fraiser, serija 21.15 Taj Ĺživot, serija 21.55 Veer baleta 22.45 Dnevnik 08:00 Weck Up 10:00 Zack! 10:30 Paare pogranine TV 23.15 Videostranice 11:00 Deich TV 11:30 Der KĂśnig von Narnia, lm 13:20 Das weiĂ&#x; doch jedes Kind! 14:20 Grän gesucht 15:30 Inspektor Rex, serija 16:30 Der Bulle von TĂślz, lm 18:30 7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program Vijes 19:05 Grän gesucht 20:15 Vojna 11.10 Ĺ kolska koĹĄarkaĹĄka liga 12.10 Billova ekipa za oevid, serija 21:15 Zakon brojeva, kuhinja 12.40 Trgovina ljudskim organima, serija 22:15 Sechserpack 22:45 Planetopia dok. serija 13.45 Presaivanje organa, dok. 23:30 Vojna ekipa za oevid, serija 0.30 serija 14.20 Braa i sestre, serija 16.10 Mr. Noni program Bean, hum. serija 16.45 Deset zapovijedi, lm 17.20 24 UR 18.55 Vrijeme 19.00 24 UR 20.00 As tud not padu?! 21.40 Shark, serija 22.35 Sve o Henry, lm 0.30 Ponovo 08:00 Princ iz Bel Aira, hum. serija 09:00 kod roditelja, hum. serija 1.05 Nona panAlles was zählt 11:30 Autopros 12:00 Air orama Race 14:00 Serije za djecu i mladeĹž 15:40 Mein Garten 16:45 Mario Barth 17:45 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Exclusiv Spezial 20:15 udoviĹĄte, lm 22:10 7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. Spiegel TV 22:55 Die groĂ&#x;e Reportage 23:35 serija 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija Prime Time, serija 23.55 Noni program 9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod Stevensonima, serija 10.20 Serije za djecu i mladeĹž 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 Sretna linija 13.55 Kralj Quennsa, hum. serija 14.25 Frost: Duboke 8.00 Djeji program 11:00 Magic Aack vode, lm 16.20 Gilmorice, serija 17.10 11:15 Doug 12:15 Stanley 12:45 Higglystadt Pobjeda, serija 18.10 Pazi kamera 18.40 Helden 13.15 Crtani lmovi 14:15 Kartel, Potpuna preobrazba, dok. serija 19.30 Tv lm 15:35 Rat Race 2, lm 16:05 Skunk Tuba 20.00 Obeanje, lm 21.35 Veronica Fu 16:20 Camp Lazlo 16:40 Typisch Andy! Mars, serija 22.25 Slobodan ubojica 3, lm 17:45 Hotel Zack & Cody 19:15 Disneys Kuzcos KĂśnigsklasse 19:45 Hotel Zack & 0.20 Zvjezdana vrata, serija Cody 20:15 Crveni planet, lm 22:10 Blood Ties, serija 23:05 Autopsija, dok. serija 0.10 Noni program 10.00 TV vodi + turiska srediĹĄta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 9.00 Bundesliga Pur 11.00 Doppelpass, Glazbena emisija 18.00 Zabavni program prijenos 13.30 Bundesliga aktuell 14.00 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni pro- Poker 15.30 Sportquiz 17.30 DSF Motor gram 21.00 Film 23.25 U dobrom druĹĄtvu 18.00 Tischtennis 19.30 Harick 21.00 00.15 Koncert 01.15 TV raspored za ned- Bundesliga Pur 23.00 Bundesliga jelju 01.20 TEST

NEDJELJA 16. studenog 2008.

12.55 Levi: Svjetski SKI kup slalom (M), prijenos 2. voĹžnje 07.00 Euromagazin 13.50 Ĺ portski prijenos ili 07.30 Najava programa snimka 07.35 TV kalendar 14.20 Magazin Lige prvaka 07.50 Vijes 08.00 Koncert - ciklus komorne 15.00 Volim nogomet 18.20 Vaterpolo, Jadranska glazbe: Julian Rachlin i liga: Mladost - Jug, prijatelji u Dubrovniku (2. prijenos dio) 19.30 “Zlatna piruetaâ€?, snimka 09.05 Opera box 20.00 HNL - emisija 09.35 Jelovnici izgubljenog 20.10 HNL: Hajduk - Rijeka, vremena prijenos 10.00 Vijes 22.05 HNL - emisija 10.09 Vrijeme danas 22.20 Sportske vijes 10.10 Vijes iz kulture 22.25 Promet danas 10.20 Cadfael 3., mini serija 22.30 ZaĹĄto demokracija?, 11.40 TV kalendar dok. serija 11.52 Burzovno izvjeĹĄe 23.25 Vrijeme je za jazz: HGM 12.00 Dnevnik jazz orkestar Zagreb i 12.13 Vrijeme Dena de Rose 12.25 Plodovi zemlje 00.25 Kino informator 13.20 Rijeka: More 00.30 Specijalna postrojba, 14.00 Nedjeljom u dva serija 15.02 Kulturni info 01.15 TV raspored 15.04 Promet danas 15.10 Mir i dobro 15.45 Lijepom naĹĄom: Njemaka 16.45 Vijes 05.15 Big Brother, show 16.54 Vrijeme sutra 06.05 Lutrija Ĺživota, dramska 17.00 Faca poput Mikea, serija ÂŽ ameriki lm 18.45 Osnivai crkvenih redova: 06.50 Jedna od deki, hum. serija Ignacije Loyola, dok. serija 07.20 Ulica Sezam, crtana 19.15 Loto 6/45 serija 19.30 Dnevnik 08.25 Bikeri s Marsa, crtana 19.57 Sport serija 20.02 Vrijeme 08.50 Lijepe Ĺžene, dramska 20.15 1 prov 100, kviz serija 21.20 Odmori se, zasluĹžio si 3. 09.45 Red Bull Air Race 2008. TV serija - Perth, sportsko-dok. 22.15 Rizzi-bizzi emisija 23.00 Burzovno izvjeĹĄe 10.15 Nada u Ĺživot, komedija 23.05 Dnevnik 3 11.55 Daleko od oiju, 23.15 Vijes iz kulture komedija 23.25 Filmski klub: Kasno je za 13.40 Vijes, informavna heroje, igrani lm emisija 01.35 Filmski maraton: Harakiri, 13.45 BaĹĄ kao ona, igrani lm, japanski lm komedija ÂŽ 03.50 Filmski maraton: 16.05 Odred za istou, Ubojstvo, japanski lm zabavna emisija 05.20 Skica za portret 16.40 Discovery: PreĹživje 05.25 Jelovnici izgubljenog divljinu: Rocky vremena Mountains, dok. serija 05.45 Rijeka: More 17.35 Exkluziv, magazin 18.30 Vijes, informavna emisija 19.05 Nivea for men 06.10 TEST Nogometni izazov, 06.25 Mala sirena, crtana serija reality show 06.50 Beethoven 2, ameriki 20.00 Big Brother, show lm za djecu 21.00 U potjeri za zavodnikom, 08.15 Ples sa zvijezdama (komedija, 2003.; 09.45 Kino informator Redatelj: Linda 09.50 Levi: Svjetski SKI kup Mendoza; Uloge: slalom (M), prijenos 1. Roselyn Sanchez, SoĂĄ voĹžnje Vergara, Jaci Velasquez, 10.50 Portret crkve i mjesta: Eduardo VerĂĄstegui, Lisa Bapska Vidal, Freddy Rodriguez) 11.00 Bapska: Misa - izravni 22.30 CSI: Miami, krimi serija prijenos 23.25 Kunolovac, kviz 12.00 Biblija 01.25 Neprijatelj u mom 12.10 Ĺ portski prijenos ili krevetu, igrani lm, snimka triler ÂŽ TV kue imaju pravo promjene programa TV kue imaju pravo promjene programa

08.05 08.20 08.25 08.35 08.50

07.30 07.40

06.40 06.55 07.00 07.05

03.15 04.00 04.30 05.15

19.30 19.57 20.02 20.15 21.20 22.10 22.40 22.50 23.35 23.40 23.45 00.00 00.10 00.55 02.25

17.37 17.45 18.27 18.35

14.30 14.39 14.45 15.35 16.10 16.15 17.30 17.35

13.20

11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.35

10.00 10.09 10.10 10.15

06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.10

05.55

RuŞna ljepoca, serija arobnjaci, crtana serija Power rangers, serija Tomica i prijatelji, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Pocoyo, crtana serija Nova lova, TV igra Kralj Queensa, serija Zakon ljubavi, serija uvar pravde, serija Vijes Nikita, serija Inspektor Rex, serija Tri muťkarca i drvena noga, komedija Vijes Operacija Trijumf, reality show Zakon ljubavi, serija Dnevnik Nove TV Istraga, kriminaliski magazin Provjereno, informavni magazin Navy CIS, serija Vijes Seks i grad, serija Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija Vrat e se rode, serija Muzika kuja, drama Nikita, serija Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) +HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13.00 CNN VIJESTI; 13.03 TUŽIBABA; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 17.00 HIT DANA; 17.03 KULTURNJAK; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.25 CRO TOP 5; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA SVIH VREMENA; 22.30 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: SNOW PATROL ; 01.00 NO NI PROGRAM

22:15 23:20 23:35 00:05 00:35 01:30 02:25 04:30 05:15

21:15

18:15 19:15 20:00

17:00 17:15

07:45 08:00 08:30 10:30 10:55 11:55 12:55 13:10 14:10 15:10

05:40 06:30 06:55 07:20

izazov 20.00 Big Brother, show 21.00 Uvod u anatomiju, dramska serija 22.00 Kuanice, dramska serija (dvije epizode) 23.55 Vijes, informavna emisija 00.05 Vatreni deki, dramska serija 00.55 Kunolovac, kviz 02.55 Grad uragana, krimi serija ÂŽ 03.45 Kos, krimi serija ÂŽ 04.30 Zaboravljeni sluaj, krimi serija ÂŽ Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 StaĹžist, hum. serija 20:00 Vrijeme 20:15 Dr. House, serija 21.05 Ekipa za oevid, serija 21.45 ZiB Flash 21.55 Wir sind Kaiser 22.40 Willkommen Ă–sterreich 23.40 Ja sam Earl, hu. Serija 0.00 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loťa vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mien im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loťa vremena 20:15 Cobra 11, serija 21:15 Ekipa za oevid, serija 22.15 Kos, serija 23.10 Noni program

wassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 LenĂ&#x;en & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 PlĂśtzlich Papa 21.15 Dr. Molly & Karl, serija 22.15 Vojna ekipa za oevid, serija 23.15 Zakon brojeva, serija 0.15 Noni program

21:20 23:00 00:00 00:05 00:20 00:30

21:00

14:10 14:13 14:15 14:45 15:15 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15 19:30 20:00

Danas pogledajte... Mali oglasi Zov prirode, ponavljanje Vegetarijanska kuharica, ponavljanje Lola, serijski lm Slatka Valenna, serijski lm Vijes Prie iz Ĺživota, ponavljanje Obzori, emisija o kulturi Pylates & Yoga Meimurje danas Voice of America Glazba Od Mure do Drave, Gost: Josip Posavec, meimurski Ĺžupan Meimurje danas, informavna emisija Dok nas glasovi ne probude, igrani lm Zapisano u zvijezdama, kontakt emisija Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 StaĹžist, hum. serija 10:30 SOKO KitzbĂźhel 11:15 Die Ăœberieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die SchlĂźmpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo

20:00 20:05 21:00 21:30 22:00 23:00 -------23:20 ---------------

08:58 09:00 11:00 13:00 14:00 14:40 16:40 16:45 18:00 18:35 18:40 18:58 19:00 19:10

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA jutarnji program VTV-a KOKTEL SPECIJAL mozaina emisija HR TOP 20 glazbena emisija TAJNE USPJEHA dokumentarni serijal VEKERICA VIJESTI VTV-A TRZALICA glazbena emisija EUROPA TV magazin IZ PROĹ LOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJESTI VTV-A OTVORENI STUDIO kontakt emisija LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija X-ICA studentska emisija METAL EYE glazbena emisija VIJESTI VTV-A IZ PROĹ LOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

9.00 Tenis, prijenos 11.00 Nogomet 13.00 Snooker, prijenos 16.00 Nogomet, prijenos 18.00 Rukomet, prijenos 23.00 Eurogoals

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Sportquiz 13.00 Bundesliga aktuell 15.00 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga Pur 20.15 Poker 23.00 Sportquiz

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Tihi zloin, serija 14.20 Moj muĹĄkarac, lm 16.05 SavrĹĄeni divljaci, hum. serija 16.35 Hannah Montana, hum. serija 17.05 Ekipa za oevid, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Umorstva u Midsomeru: Prosvjednici, lm 21.50 Svingeri 22.20 Jericho, serija 23.10 Seinfeld, hum. serija 23.40 Obitelj Soprano, serija 08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 0.40 Birdy, lm Obitelj 13:00 Kickers 13:25 PokĂŠmon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 10.00 TV vodi + turiska srediĹĄta Hrvatske Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 hum. serija 19:00 Schau dich schlau! 20:00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija Vijes 20:15 Zakon i red: Odjel za Ĺžrtve, serija 20.00 Zabavni program 20.25 Dramski pro- 21:10 Frauentausch 23:10 exklusiv 0.10 Noni gram 22.10 Film 00.35 TV raspored za ned- program jelju 00.40 TEST

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Ote, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Farma 20.50 Trenja 22.25 24 sata 22.40 Ekipa za oevid, serija 23.40 NeustraĹĄiva Jane, serija 0.35 Prijatelji, hum. serija 1.05 Nona panorama

07:55 Dva i pol muĹĄkarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 StaĹžist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Popstars 21:15 Jana Ina & Giovanni 23:15 07:30 Tv prodaja 18:00 Vijes 18:05 Glazbeni Tv Total 00:15 talk talk talk spomini z borisom kopitarjem 19:00 Z glasbo in s plesom ... 20:00 Dokumentarna serija 20:35 Ameriki lm 22:35 Emisija nakon utakmice 23:30 Film 01:10 Infokanal 05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kall-

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Male sive celice 09:50 Crtani lm 09:55 Mi znamo 10:15 Berlin, Berlin, serija 10:40 Z vami 11:35 Omizje 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:15 Vojko Anzeljc 13:45 Piramida 15:00 Vijes 15:10 Mostovi – Hidak 15:40 Crtana serija 16:05 Dokumentarni lm 16:20 Jedanaesta ťkola 17:00 Novos, slovenska kronika, sport, vrijeme 17:30 Jasno i glasno 18:30 Žrebanje deteljice 18:40 Crtani lm 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Milijunať z Jonasom 20:55 Tjednik 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:00 Knjiga mene briga 23:20 Koncert 00:55 Dnevnik

ETVRTAK 13. studenog 2008. 09.15 Beverly Hills, serija 09.57 Kino informator 10.00 Prijenos sjednica Rije i Şivot: Stepinac Hrvatskog sabora / baťna koja obvezuje, reprizni program religijski program 13.35 GaraŞa TV kalendar 14.05 Proces Dobro jutro, Hrvatska 14.35 Prijatelji, hum. serija Vijes 15.05 Dragi Johne, hum. serija Dobro jutro, Hrvatska 15.35 Crveni patuljak, hum. Vijes serija Dobro jutro, Hrvatska 16.10 Zvjezdane staze: Deep Vijes Space Nine, serija Dobro jutro, Hrvatska 17.00 Obini ljudi, TV serija Sve e bi dobro, 17.50 Županijske panorame telenovela 18.10 Vrijeme Vijes 18.15 Vijes na Drugom Vrijeme danas 18.35 Indeks Vijes iz kulture 19.10 Veliki odmor: Kokice Vrhunska putovanja, dok. 19.25 Veliki odmor - tema serija 19.40 Crtani lm Oprah show 19.55 Rukomet, LP: Neckar Burzovno izvjeťe Lowen - Croaa Dnevnik osiguranje, prijenos Vrijeme 21.40 Vijes na Drugom TV kalendar 21.52 Vrijeme Opijeni ljubavlju, 22.00 Otvorena prostranstva, telenovela (Uloge: Robert Duvall, Dan za danom, mozainoKevin Costner, Anne e zabavna emisija Bening, Michael Gambon, Vijes + prijevod za gluhe Michael Jeter, Diego Vrijeme sutra Luna, James Russo, Trenutak spoznaje Abraham Benrubi, Dean Domai dok. lm McDermo , Kim Coates; Hrvatska uŞivo - Vijes Scenarist: Craig Storper; Hrvatska uŞivo Redatelj: Kevin Costner) Hrvatska uŞivo - Vijes 00.15 Promet danas Danas na Zagrebakoj 00.20 GaraŞa burzi 00.50 Kino informator HPB t 00.55 Koťarka, Euroliga: Unicaja Najslabija karika, kviz - Cibona, snimka Promet danas 02.35 TV raspored Sve e bi dobro, telenovela Dnevnik Sport 06.05 Magnum, akcijska serija Ž Vrijeme 06.50 SpuŞva Bob Skockani, 1 prov 100, kviz crtana serija dossier.hr 07.45 Sam svoj majstor, hum. Pola ure kulture serija Burzovno izvjeťe 08.10 Korak po korak, hum. Otvoreno serija Ž Poslovne vijes 08.40 Puna kua, hum. serija Ž Kulturni info 09.05 U dobroj formi, emisija Dnevnik 3 09.35 Kunolovac, kviz Vijes iz kulture 10.35 Malcolm u sredini, hum. Dosjei X, serija (12) serija Ž Film 11.05 Dadilja, hum. serija Ž Vrhunska putovanja, dok. 11.30 Reba, hum. serija Ž serija 12.00 Vijes, informavna dossier.hr emisija Pola ure kulture 12.05 Exkluziv, magazin Ž Oprah show 12.20 Veera za 5, lifestyle Opijeni ljubavlju, emisija Ž telenovela 12.50 Punom parom, kulinarski izazov Ž 13.15 Obalna straŞa, akcijska drama TEST 14.15 Cobra 11, krimi serija Najava programa 15.05 Magnum, akcijska serija Crtani lm 16.05 Korak po korak, hum. Nove pustolovine: Lucky serija Luke, crtana serija 16.35 Puna kua, hum. serija Crtani lm 17.05 Malcolm u sredini, hum. Djeak i vjeverica, crtana serija serija 17.30 Dadilja, hum. serija Na kraju ulice 18.00 Reba, hum. serija Danica 18.30 Vijes, informavna Crtani lm emisija Uilica 18.55 Exkluziv, magazin Moji su roditelji 19.05 Veera za 5, lifestyle izvanzemaljci, serija za emisija djecu 19.35 Punom parom, kulinarski


05.55 Trenutak spoznaje 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.10 Sve e bi dobro, telenovela 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Vrhunska putovanja, dok. serija 11.10 Oprah show 11.55 Burzovno izvjeĹĄe 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Opijeni ljubavlju, telenovela 13.20 Dan za danom, mozainozabavna emisija 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 Glas domovine 15.10 Znanstvena peca 15.40 Drugo miĹĄljenje 16.15 Hrvatska uĹživo - Vijes 16.20 Hrvatska uĹživo 17.40 Hrvatska uĹživo - Vijes 17.45 Danas na Zagrebakoj burzi 17.47 HPB t 17.55 Iza ekrana 18.25 Promet danas 18.35 Sve e bi dobro, telenovela 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.15 Pira s Kariba, (Uloge: Johnny Depp, Georey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport; Scenaris: Stuart Bea e, Ted Ellio , Jay Wolpert, Terry Rossio; Redatelj: Gore Verbinski) 22.40 Lica nacije 23.30 Poslovne vijes 23.35 Burzovno izvjeĹĄe 23.40 Dnevnik 3 23.55 Vijes iz kulture 00.05 Dosjei X, serija (12) 00.50 Filmski maraton: Mesmer, austrijsko-kanadskobritansko-njemaki lm 02.35 Filmski maraton-lm 2 04.40 Oprah show 05.25 Opijeni ljubavlju, telenovela

TV kue imaju pravo promjene programa

06.40 TEST 06.55 Najava programa 07.00 Crtani lm 07.05 Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija 07.30 Crtani lm 07.40 Djeak i vjeverica, crtana serija 08.05 Na kraju ulice 08.20 arobna ploa 08.35 Uilica 08.50 Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za djecu 09.15 Beverly Hills, serija 09.57 Kino informator 10.00 Prijenos sjednica Hrvatskog sabora 13.40 Slikovnica

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI; 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13:00 CNN VIJESTI; 13.03 MOJ AUTO; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 TOP 5 MUSIC NEWS; 15.00 CNN VIJESTI; 16.16 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.30 ZLEVANKA REPRIZA; 19.00 HIT DANA; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 ELECTRONIC DISCOVERY; 00.00 Music Special: SUGABABES; 01.00 NO NI PROGRAM

05:40 RuĹžna ljepoca, serija 06:30 arobnjaci, crtana serija 06:55 Power rangers, serija 07:20 Tomica i prijatelji, crtana serija 07:45 Graditelj Bob, crtana serija 08:00 Pocoyo, crtana serija 08:30 Nova lova 10:45 Zakon ljubavi, serija 11:45 uvar pravde, serija 12:45 Vijes 13:00 Nikita, serija 14:00 Inspektor Rex, serija 15:00 Muriel se udaje, drama 17:00 Vijes 17:15 Operacija Trijumf, reality show 18:15 Zakon ljubavi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Moj tata je bolji od tvog tate, obiteljski show 21:20 Superbebe genijalci, (2004., SAD, komedija; Redatelj: Bob Clark; Glume: Jon Voight, Sco

Baio, Vanessa Angel, Skyler Shaye, Jusn Chatwin) 23:05 Vijes 23:20 Vrhunac u Ohiu, (2006., SAD, romanna komedija; Redatelj: Billy Kent; Glume: Parker Posey, Danny DeVito, Paul Rudd, Mischa Barton, Winter Ave Zoli, Miranda Bailey) 00:55 Dan ludila, (drama; Glume: Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey, Tuesday Weld, Rachel Ticon, Frederic Forrest) 02:40 Muriel se udaje, igrani lm 04:25 Nikita, serija 05:10 Kraj programa

(komedija, 2003.; Redatelj: John Whitesell; Uloge: Jamie Kennedy, Taye Diggs, Anthony Anderson, Regina Hall, Blair Underwood, Damien Wayans, Ryan O’Neal, Bo Derek) 23.55 Vijes, informavna emisija 00.05 Muha 2, znanstvenofantasni horor 01.50 Kunolovac, kviz 03.50 Najbolje iz Malibua, igrani lm, komedija Ž

08:00 08:01 09:00 11:15 11:45

14:10 14:13 14:15 14:45 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40

Danas pogledajte... Mali oglasi Partymaker, ponavljanje Obzori, ponavljanje Lola, serijski lm Vijes VaĹĄe zdravlje, ponavljanje Boja novca, nancijski magazin Pylates & Yoga

12:15 12:45 13:15 13:45 14:40 16:40 16:45

NAJAVA PROGRAMA OTVORENI STUDIO kontakt emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a YU-GI-OH animirana serija AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu PULS TV magazin ARTS 21 magazin o umjetnos LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija VEKERICA VIJESTI VTV-A AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 StaĹžist, hum. serija 10:30 SOKO KitzbĂźhel 11:15 Die Ăœberieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die SchlĂźmpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. seri-

10.00 TV vodi + turiska srediĹĄta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Film 23.25 U dobrom druĹĄtvu 00.15 Koncert 01.15 TV raspored za nedjelju 01.20 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Tihi zloin, serija 14.15 Pravi Amerikanac, lm 16.05 SavrĹĄeni divljaci, hum. serija 16.35 Obiteljsko bojiĹĄte, hum. serija 17.05 Ekipa za oevid, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Djevojka iz visokog druĹĄtva, lm 21.45 Skins, serija 22.40 VraĹžji plan, lm 0.15 Hex, serija

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Ote, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Farma 21.05 Bijeli model, lm 23.15 24 UR 23.35 Bez traga, serija 0.30 Petorica osumnjienih, lm 2.15 Nona panorama

7.30 Videostranice 8.30 Mostovi - Hidak 9.00 Videospotovi 11.00 TV prodaja 11.30 Djeji program 13.00 Videostranice 16.35 TV prodaja 17.05 Dokumentarna serija 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Vic za Jurja 18.50 Minijature 19.00 Videospotovi 20.00 Ameriki lm 21.30 Praksa, serija 22.15 Ameriki lm 23.15 Jazz u Sloveniji 1.15 Dnevnik prekogranine TV 3.20 Videostranice

6.55 Tjedni izbor 10.00 Djeni program 13.00 Vijes 14.00 Tjedni izbor 16.00 Mostovi - Hidak 16.45 Vijes 17.00 Divlja maka, am. serija 17.25 Iz putne torbe 17.55 Dokumentarna serija 18.30 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Ameriki lm 21.30 Homo turiscus 22.15 Vijes 23.00 Pononi klub 0.20 Noni program

PETAK 14. studenog 2008. 14.10 Dokuteka 14.45 Prijatelji, hum. serija 15.10 Dragi Johne, hum. serija 15.40 Crveni patuljak, hum. serija 16.10 Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija 17.00 Obini ljudi, TV serija 17.50 Županijske panorame 18.10 Vrijeme 18.15 Vijes na Drugom 18.35 Drugi red partera, emisija o kazaliťtu 19.20 Veliki odmor: Glazbeceda 19.35 Veliki odmor - tema 19.50 Crtani lm 20.05 Bez komentara 21.15 Mamuca, krimi serija 22.05 Vijes na Drugom 22.17 Vrijeme 22.25 Eureka, serija 23.10 Promet danas 23.20 Umorstva u Midsomeru, mini-serija (12) 01.00 Nabrijani, serija 01.45 Transfer 02.15 Kino informator 02.20 Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija 03.05 Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija 03.50 Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija 04.35 Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija 05.20 Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija 06.05 TV raspored

05.15 Big Brother, show 06.05 Magnum, akcijska serija ÂŽ 06.50 SpuĹžva Bob Skockani, crtana serija 07.45 Sam svoj majstor, hum. serija 08.10 Korak po korak, hum. serija ÂŽ 08.40 Puna kua, hum. serija ÂŽ 09.05 U dobroj formi, emisija 09.35 Kunolovac, kviz 10.35 Malcolm u sredini, hum. serija ÂŽ 11.05 Dadilja, hum. serija ÂŽ 11.30 Reba, hum. serija ÂŽ 12.00 Vijes, informavna emisija 12.05 Exkluziv, magazin ÂŽ 12.20 Veera za 5, lifestyle emisija ÂŽ 12.50 Punom parom, kulinarski izazov ÂŽ 13.15 Obalna straĹža, akcijska drama 14.15 Cobra 11, krimi serija 15.05 Magnum, akcijska serija 16.05 Korak po korak, hum. serija 16.35 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. serija 17.30 Dadilja, hum. serija 18.00 Reba, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 Big Brother, show 22.10 Najbolje iz Malibua,

ja 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 StaĹžist, hum. serija 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme 20:15 Starmania 21.35 ZiB Flash 21.45 Starmania 23.00 Domino Day, prijenos

07:55 Dva i pol muĹĄkarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 StaĹžist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Die Herrscha des Feures, lm 23.00 Galileo Mystery 23.50 Focus Tv 0.50 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 LenĂ&#x;en & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Die Comedy-Falle 22.45 Sechserpack 23.15 Mannsbilder 23.45 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loťa vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mien im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loťa vremena 20:15 Domino Day, prijenos 23.05 Alles Atze 0.00 Noni program

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 PokÊmon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 HÜr mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Hollywood, lm 22.20 Nico, lm 0.55 Noni program

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 11.00 Reklamni program 13.00 Bundesliga aktuell 14.30 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 DSF ReportaĹža 21.15 Nogomet 23.00 Sport Clips

ZAGRLJAJ LJEPOTE emisija o slu Şivota IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJESTI VTV-A KOKTEL mozaina emisija VARAŽDIN INFO emisija o sportu DOKUMENTARNI PROGRAM ZOV PRIRODE emisija o lovu i ribolovu MOJA ISTRA dokumentarna emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Glazba Veeras uĹživo..., zabavna emisija Meimurje danas, informavna emisija Veeras uĹživo..., Dogvile, igrani lm Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

9.00 Tenis, prijenos 11.00 Snooker 13.00 Snooker, prijenos 18.15 Eurogoals 18.45 Snooker, prijenos 22.00 Poker 23.00 Eurogoals

19:00 19:15 19:30 20:00 21:00 21:20 22:10 23:55 00:00 00:20 00:30 17:15 18:35 18:40 18:58 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 -------23:20 ---------------

06.20 Znanstvena peca 06.50 Iza ekrana 07.20 TV kalendar 07.35 Nebeski vrt, dok. serija 08.00 Vijes 08.15 Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Seven Men From Now, ameriki lm 09.35 Jelovnici izgubljenog vremena 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Kuni ljubimci 10.50 Veterani mira, emisija za branitelje 11.50 Burzovno izvjeĹĄe 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Opijeni ljubavlju, telenovela 13.20 Prizma, mulnacionalni magazin 14.05 Duhovni izazovi 14.40 Reporteri 15.55 Euromagazin 16.30 Vijes 16.39 Vrijeme sutra 16.40 Hrvatska kulturna baĹĄna: Drvena arhitektura 17.00 Svirci moji, glazbena emisija 17.30 Promet danas 17.40 Gandhi, dok. lm 18.35 TV Bingo show 19.15 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.15 Ples sa zvijezdama, 1. dio 21.40 Ples sa zvijezdama, 2. dio 22.00 Mamuca, krimi serija 22.55 Ciklus Jamesa Bonda: Iz Rusije s ljubavlju, (Uloge: Sean Connery, Pedro Armendariz, Lo e Lenya, Robert Shaw, Bernard Lee, Daniela Bianchi; Scenaris: Richard Maibaum i Johanna Harwood (prema romanu Iana Flemiga); Redatelj: Terence Young) 00.45 Burzovno izvjeĹĄe 00.50 Dnevnik 3 01.05 Vijes iz kulture 01.20 Ciklus horora: Krug, igrani lm 02.55 Filmski maraton: Krug 2, igrani lm 04.35 Filmski maraton: Spirit, ameriki lm 06.05 Opijeni ljubavlju, telenovela 06.50 Skica za portret

TV kue imaju pravo promjene programa

06.40 TEST 06.55 Najava programa 07.00 Disneyjevi cri: Miki i prijatelji 07.20 Disneyjevi cri: Kuzco careva nova ťkola 07.45 Žutokljunac 08.10 Danica

08.15 08.30 08.40 09.10 09.25 09.35 09.50 10.50 10.55 11.35 12.20 12.55 13.55 15.20 15.55 17.35 19.30 20.05

22.25 23.00 00.00 00.05 00.10 00.15 02.15

06.45 07.10 07.40 08.45 09.10 10.05 11.00 12.40 12.45 14.45 15.55 17.55 18.30 19.05 19.30 20.00

22.15

12:00 12:30 14:00 15:10

08:00 08:01 09:00 09:30 10:00

13:50 13:52 14:00 14:30 16:00 17:00

NAJAVA PROGRAMA KOKTEL mozaina emisija ŠKOLSKA LIGA emisija o sportu RIJE ŽIVOTA duhovni program DOKUMENTARNI PROGRAM snimka koncerta GOSPODARSKI TJEDAN magazin NARODNO VESELJE zabavna emisija DOKUMENTARNI PROGRAM U DOBROM DRUŠTVU zabavna emisija

Danas pogledajte‌ Mali oglasi Boja novca, ponavljanje Veeras uŞivo..., ponavljanje Slatka Valenna, serijski lm Vijes

djecu i mladeĹž 12.30 Jamie Oliver 12.55 Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 Ĺ to je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Bey! 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna sluĹžba, serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme 20:15 Tko Ĺželi bi milijunaĹĄ? 21.45 ZiB Flash 21.55 Bijeli zvuk, lm 23.40 Noni program

07:40 Stromberg 08:50 Dr. Psycho 09:50 Simply the Best 10:45 Elton vs. Simon 11:45 switch 12:15 Family Guy 12:45 Futurama 13:10 American High 13:40 American Campus 14:05 Malcolm u sredini, hum. serija 15:00 StaĹžist, hum. serija 16:00 Deine Chance! 17:00 U20 18:10 Simpsoni, crtana serija 19:10 talk talk talk 20:15 Uri Geller live, prijenos 0.15 Nina, lm 1.45 Noni program

08:00 alphateam 11:00 Dobar dan, ujak Doc! 12:00 Deal or no Deal 13:00 Best of Talk 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 automagazin 17:30 LenĂ&#x;en & Partner 18:00 AllesTester im Einsatz 18:30 Vijes 18:40 Magazin 19:15 Deal or no Deal 20.15 Der KĂśnig von Narnia, lm 22:05 Genial daneben 23:05 Die Wochenshow 0.00 Noni program

08:45 Exclusiv 08:55 Explosiv 09:25 Dobra, loťa vremena 12:00 Crtani lmovi 13:50 Dokumentarni lm 15:20 Die 90er Show 16:45 Unglaublich! 17:45 Die 10 schrägsten PromiPärchen 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Explosiv 20:15 Das Supertalent 21.15 Ab durch die Wand 23.25 Noni program

07:10 Vodeni ťtakori, crtani lm 09:00 XFactor 11:00 Oliver’s Twist 12:30 Hollywood, lm 14:15 Mrtav kao ja 16:05 Smallville, serija 18:00 Das A-Team 20:00 Vijes 20:15 Eksplozija, lm 22.30 Die Feuerschiange, lm 0.30 Noni program

17:10 18:00

19:00 19:10 19:30 20:00 23:45 00:00 00:10

16:10 17:10 18:15 18:35 18:40 19:00 19:35 20:05

21:05 21:40 -------22:00 --------

OTVORENI STUDIO kontakt emisija HR TOP 20 glazbena emisija VJERA I NADA vjerski program IZ PROĹ LOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A PAT POZICIJA zabavna emisija EUROPSKI DNEVNIK TV magazin HRVATSKO SRCE OD SJEVERA DO JUGA EUROPA putopisni serijal EUROMAXX TV magazin VIJESTI VTV-A IZ PROĹ LOSTI TV kalendar NO NA MORA kontakt emisija VIDEOSTRANICE

Aktualno Zagrljaj ljepote, emisija o kulturi Ĺživljenja Vijes Vijes iz policije Glazba Glazba koja srce dira Auto moto nauc vision Vijes Sutra na programu

10.00 TV vodi + turiska srediťta 9.45 Rallye 11.45 Normal 12.15 Harick 14.30 Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena Sportquiz 17.00 Rallye 17.30 Poker 18.30 emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 DSF Motor 20.30 Männer Tv 22.00 SmackZabavni program 17.40 Dok. emisija 18.00 Down 23.00 Sportquiz Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Film 21.30 Koncert 00.30 U dobrom druťtvu 01.20 TV raspored za nedjelju 01.25 TEST 8.00 Odojka na pijesku, prijenos 10.00 Slalom der Damen, prijenos 14.00 Snooker, prijenos 16.00 Eiskunstlauf, prijenos 18.00 6.10 Jutarnji program 7.25 Program za Snooker, prijenos 21.00 Boks, prijenos

7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. serija 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija 9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod Stevensonima, serija 10.20 Serije za djecu i mladeĹž 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 Sretna linija 13.55 Kralj Quennsa, hum. serija 14.25 Buddy, lm 16.15 Gilmorice, serija 17.10 Pobjeda, serija 18.10 Pazi kamera 18.40 Povratak u Jericho, dok. serija 19.30 TV Tuba 20.00 Psi Ping, lm 22.00 Las Vegas, serija 22.50 Psiho, lm 0.45 Zvjezdana vrata, serija

7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program 11.25 Duboko u dĹžungli, dok. serija 12.30 As tud not padu? 14.10 Ordinacija, serija 15.10 Zloini pred kunim pragom, serija 16.05 Ljubav u staklenci, lm 18.20 Desetka 18.55 Vrijeme 19.00 24 sata 20.00 Uzmi ili ostavi 20.55 Skriveni prozor, lm 23.20 Dexter, serija 0.20 Strah u Las Vegasu, lm 2.35 Nona panorama

7.30 Videostranice 8.00 TV prodaja 8.30 Tjedni izbor 9.00 TV prodaja 9.30 Tjedni izbor 11.00 Djeji program 12.30 Film za djecu i mladeĹž 14.00 Videospotovi 15.50 Tv prodaja 16.30 Videostranice 18.00 Gradi Peyton, serija 18.45 Glazba 20.00 Ameriki lm 21.40 Oliver Twist, serija 22.30 Koncert subotnjih noi 0.50 Dnevnik prekogranine TV 1.10 Videostranice

7.00 Tjedni izbor 10.20 Film za djecu i mladeĹž 11.45 Pononi klub ÂŽ 12.55 Vijes 13.30 Tjedni izbor 14.35 Amerika humorisna serija 14.55 Caroline u metropoli, serija 15.20 Emisija TV Koper Capodistria 15.50 Alica 16.30 Vijes 16.45 Crtana serija 17.10 Na vrtu, emisija 17.35 Ozare 17.40 Domae viĹže 18.10 Slovenski magazin 18.40 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Ameriki lm 21.40 Velika imena maloga ekrana 22.45 Vijes 22.55 Serija 23.40 Noni program

SUBOTA 15. studenog 2008.

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 RECEPTI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); 10.03 PROGRAM U BOJI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 12.30 SPORT NAJAVA; 13.00 PHONE BOX & SMS BOX; 14.00 VIJESTI (HR+ZG); 15.00 LATINO PARTY; 16.00 VIJESTI (ZG) + INFO; 18.00 KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 ZLEVANKA; 20.00 SMS PHONE PARTY; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 BEATBOX; 23.00 HOT CHIP; 00.00 Music Special: PINK; 01.00 NO NI PROGRAM

Patrick Bergin, Kevin arobna ploa Anderson, Elizabeth Ninin kutak Lawrence, Kyle Secor) Pripovjeda 00.00 Otrovna Ivy: Novo Veliki odmor: Brlog zavoenje, erotski triler Veliki odmor: Navrh jezika 01.35 Kunolovac, kviz Veliki odmor: Kokice 03.35 Muha 2, igrani lm, Levi: Svjetski SKI kup znanstveno-fantasni slalom (Ž), prijenos 1. horor Ž voŞnje Kino informator Briljanteen Doctor Who, serija za djecu i mlade 05:50 Tomica i prijatelji, crtana Marin DrŞi, dok. lm serija Levi: Svjetski SKI kup 06:15 Yu-Gi-Oh GX, crtana serija slalom (Ž), prijenos 2. 06:40 Superheroj Spiderman, voŞnje crtana serija Filmski klasici - lmovi Elizabeth Taylor: Father’s 07:10 Iron Kid, crtana serija Li le Dividend, igrani lm 07:35 Dora istraŞuje, crtana serija KS automagazin Rukomet, LP (Ž): Podravka 08:05 Bratz, crtana serija 08:30 Nova lova, TV igra Vegeta - Oltchim, 10:30 Kralj Queensa, serija prijenosos 10:50 arobnice, serija Koťarka (M), NLB liga: 11:50 Frikovi, serija Zadar - Zagreb, prijenos 12:50 Supebebe genijalci, igrani U vrtu pod zvijezdama lm Matrix Reloaded, (Uloge: Keanu Reeves, Laurence 14:35 Nad lipom 35, glazbenohumorisni show Fishburne, Carrie-Anne 16:05 Ne zaboravi shove, Moss, Hugo Weaving, glazbeni kviz Jada Pinke Smith, Harold 17:05 Vijes Perrineau Jr., Gloria 17:15 Kod Ane, kulinarski show Foster, Monica Bellucci) 18:05 Trenutak isne, game Brodovi hranitelji: show Posljednji vinari, dok. 19:15 Dnevnik Nove TV serija 20:00 Suze Boga Sunca, (2003., Ljubavnici iz ormara SAD, akcija ; Redatelj: Zoran Predin u Tvornici, Antoine Fuqua ; Glume: koncert (2. dio) Bruce Willis, Monica Promet danas Bellucci, Cole Hauser, Sportske vijes Eamonn Walker, Johnny Kino informator Messner) No u kazaliťtu 22:15 Prokletstvo otoka TV raspored Komodo, (2004., SAD, SF akcija; Redatelj: Jim Wynorski ; Glume: Tim Abell, Melissa Brassell, William Langlois, Gail Harris, Paul Logan) 00:00 Dvostruka prijevara, akcija 01:45 Bolje sutra 3, akcija 03:55 Prokletstvo otoka Komodo, igrani lm (12) 05:25 Kraj programa Look, zabavna emisija Ž Najbolje godine, hum. serija Ulica Sezame, crtana serija Bikeri s Marsa, crtana serija Maheri, dramska serija Lutrija Şivota, dramska serija Pakleno prokletstvo, komedija Vijes uz ruak, informavna emisija Big Brother, show Ž Zvijezde Extra: 50 zvjezdanih skandala (2. dio), zabavna emisija Premiere League, prijenos Look, zabavna emisija Vijes, informavna emisija Exploziv, magazin Big Brother, show Bať kao ona, (komedija, 2005.; Redatelj: Curs Hanson; Uloge: Cameron Diaz, Toni Collete, Shirley Maclaine, Mark Feuerstein, Anson Mount, Richard Burgi) Neprijatelj u mom krevetu, (triler, 1991.; Redatelj: Joseph Ruben; Uloge: Julia Roberts,


Miklavec je u opini Podturen i istoimenoj Ĺžupi. Selo je smjeĹĄteno uzduĹž “murske magistrale“. Na zapadu granii s KriĹžovcom, a na istoku se gotovo spojilo s Ferketincom. Dijeli ih samo nekoliko metara. Ono ĹĄto je posebnost Miklavca jest injenica da je groblje smjeĹĄteno u samom srediĹĄtu mjesta. Tako je tu Trg nebeskog mira, kako ga oni zovu. KaĹžu da takav trg imaju samo Peking i Miklavec. Za miklavski se bude tek saznalo u svijetu. I na samom su trgu dva kafia. Dada i Zavrtje. Pa onda poslije sprovoda ne treba daleko da se popije u slavu pokojnika. A sada je na trg stigla i Fortuna. Pa su Miklavani naveliko poeli igrati igre na sreu. I sada vele da toga nema nigdje. Srea i nesrea jedna pokraj druge. A vele da je i takav Ĺživot. ĹĄe brine o mrtvima nego Ĺživima. I nikome zbog toga i nije Ĺžao. Taj pak njihov predsjednik Ivica tvrdi da on sve Ĺžene Miklavca koje vozi vozi po leĹžeki. I nitko se od Miklavana tome ne protivi. I nitko Ivici to ne zamjera. Jer, on je pogrebnik. Ipak, predsjednik brine i o Ĺživima. Kako kaĹže, jako je ljutit jer se Miklavec nema kamo ĹĄiriti. Nema gradiliĹĄta. Ono ĹĄto je bilo je popunjeno i viĹĄe nema. I onda mladi ljudi odlaze drugamo, a u Miklavcu je stanovnika sve manje. Pa e tako idue godine biti samo jedan prvaĹĄi. Imaju Miklavani i svoju podrunu ĹĄkolu s tridesetak uenika. Ponos sela, jer vele da su tu najbolji mali trkai krosa u Meimurju. O tome se naveliko pisalo. A i ta ĹĄkola ima zanimljivu povijest. Poetkom dvadesetog stoljea djeca iz Miklavca polazila su ĹĄkolu u KriĹžovcu. Onda su ĹĄkolske vlasti donijele 1930. godine odluku da se ĹĄkola izgradi u Miklavcu, a KriĹžovani plate odĹĄtetu. To se vuklo sve do pedesetih godina dok nije izgraena ĹĄkola u Miklavcu i za erketinsku djecu. A kada je ukinuta ĹĄkola u KriĹžovcu, polazila su je i djeca iz KriĹžovca. To KriĹžovani nikad nisu mogli zaboraviti Miklavanima.

Ĺ to kaj nema, mi prodamo Miklavani imaju poduzetnikog duha. To su i sami saznali u zadnje vrijeme. Ima ih u diplomatskim sluĹžbama, visokim duĹžnostima, u sportu. Nema grane u kojoj se nisu okuĹĄali. Ako i neĹĄto nemaju, a ni drugi nemaju, oni su to spremni prodati. Tako vele. Sve je drugaije nego nekada. Onda su samo ĹĄutjeli i radili. Rovali su po obliĹžnjim rudarskim jamama i malim oranicama. Zvali su ih “miklavski klimai“. Promijenili su to sami svojim drugaijim ponaĹĄanjem. Za Miklavec se sada zna svugdje. Pomogao je u tome i mjesni glazbenik,

komiar, pjesnik Zlatko Nedeljko Pepsi. Bili su s njim na svim televizijama. Kako vele, najemput imaju kaj i rei. I to i Ĺžele, ne stiha, nego glasno. Pa makar jedni jedu luk, a drugi ljuk. Ili jedni imaju plua, a drugi pljua. To bi se reklo da se upravo u Miklavcu mijeĹĄaju gornji i donji govor. Njima je te svejedno jer se oni razumiju dobro. I kako vele, uvijek ostaju Miklavani. Na udnoj vjetrometini. Do prije desetak godina djeca su se vozila u ĹĄkolu u Mursko SrediĹĄe, a sada u Podturen. I stoga i vele da sve prolazi, ali Miklavec i Miklavani ostaju. Ili odu u svijet. No, kako vele, svijet je doĹĄao i k njima. I to kroz knjige. Jer akviziter Zvonko Varga prodao je preko sto tisua knjiga. I sve je proĹĄlo kroz Miklavec.

Seoske zanimljivosti Najstarija ulica Miklavca prema Muri koju oni zovu Babji kot

O selu ... KaĹžu da je lako nogometaĹĄima kad im uvijek kuhaju Zvonko Babi i Franjo Cerovec

Se ti oprostim, ali uspjeh nebrem Vole se ĹĄaliti Miklavani i na svoj raun. Smiju se kiselo jer vele da su dopeljanci Miklavec pretvorili u tipino Meimurje. Kako je to Pepsi zapisao, glasilo bi ovako: Sve ti mogu oprostiti, ali uspjeh ne mogu, radije u ti pljeskati kad dobijeĹĄ - nogu. KaĹžu mladi Miklavani da to saznaju tek onda kada preuzmu kakvu duĹžnost u kojoj udruzi u selu. Onda poinje djelovati meimurska duĹĄica. Makar treba jedno priznati. Rijetko gdje toliko mjesni poduzetnici kao u Miklavcu pomaĹžu rad svojih udruga. I tu, kaĹžu, svi pomaĹžu, od najmanjeg do najveeg. I onda Miklavani sve kuĹĄnje izdrĹže do kraja mandata. Pa ih na kraju svi hvale. I onda se svi skupa okupljaju i druĹže kao rijetko gdje. Tako Miklavani dokazuju da je put do uspjeha i zajedniĹĄtva posut trnjem i meimurskim jalom. Da bi na kraju bili svi sretni i zadovoljni. I kako onda ne rei da je Miklavec poseban. Sa svojim Trgom nebeskog mira, navikama i uspjesima.

Nogometni klub slavit e 40 godina postojanja. Na slici uz igrae jesu i neki lanovi Uprave bez ije pomoi ne bi iťlo: (slijeva stoje) Ivan Cerovec, Franjo Cerovec, Zoran Radovan, Kristijan Kolar, Karlo Slamek ‌

Seoske zanimljivosti

Dio lanova VMO-a: Franjo Cerovec, Karlo Slamek, Milojka Berdin i Ivica Dodlek

Zlatko Nedeljko - Pepsi, poznati zabavlja, glazbenik, a sada i u pjesnikim vodama u potpunom je matrijarhatu. Supruga Sanja, kerke Ema i Maja, bivĹĄa najklinceza: - Nije mi lako u Ĺženskom svijetu, ĹĄali se Zlatko

Veselja u Miklavcu mora biti pa onda i Ĺžene zaigraju nogomet, a njihov je est gost, tamnoputi Kazimir, selektor

Miklavec je smjeĹĄten u opini Podturen i istoimenoj Ĺžupi. Prema zadnjem popisu, bilo ih je 568 u 151 stanu. Za usporedbu, godine 1802. bilo je u Miklavcu 190 Ĺžitelja, dok ih je 1991. godine bilo 607. U selu imaju groblje, koje je u samom srediĹĄtu mjesta, kapelicu Svetog Trojstva, trgovinu, dva kafia. Imaju etiri ulice, no glavnina sela je uz prometnicu “murska magistrala“. Iako je Miklavec uz samu Muru, rijeka nikad nije plavila selo jer je desna obala poviĹĄena. Do svojih oranica preko Mure odlazili su skelom, no ona ve nekoliko mjeseci ne prometuje jer su je Slovenci zaplijenili i privezali s onu stranu. Problem se rjeĹĄava na “viĹĄoj razini,“ kako su obavijeĹĄteni. Imaju mjesni dom, nogometaĹĄi i ribii imaju svoje prostore, ĹĄahisti svoje, tako da su sve udruge “stambeno“ odlino zbrinute. Sve su izgradili sami.

O ljudima ‌ U selu djeluje Vijee Mjesnog odbora iji je predsjednik Ivica Dodlek, a lanovi su Ivan Varga, Franjo Cerovec, Milojka Berdin, Sonja Novak, Karlo Slamek i Dijana Cerovec. U selu djeluju etiri udruge. Najstarija je Dobrovoljno vatrogasno druĹĄtvo koje je osnovano 1930. godine. Predsjednik DruĹĄtva je DraĹžen Kerovec, tajnik Dejan Ĺ˝agar, blagajnik Karlo Vrtari i zapovjednik Karlo Slamek. To je mlada ekipa koja je s uspjehom prikupila 168.000 kuna za nabavu novog kombi vozila. Zatim je tu Nogometni klub Budunost koji ove godine slavi 40 godina postojanja i uspjeĹĄnog rada. Predsjednik Kluba je Zoran Radovan, dopredsjednik Franjo Cerovec i tajnik Denis Glavina. Obljetnicu e proslaviti idue godine kada bude zavrĹĄena obnova nogometnog igraliĹĄta. Zatim je po “starosti“ Ĺ RD “Stara Mura“ Miklavec s preko stotinu lanova. Predsjednik je Dragutin Glavina, a tajnik Ivan Varga. Najmlaa udruga je Ĺ ahovski klub Miklavec koji okuplja 30 aktivnih lanova, a natjee se u 3. i 4. Hrvatskoj ligi. S ponosom istiu da je Miklavec poslije Ĺ trigove najjai â€œĹĄahovski centar“ u Meimurskoj

Obitelj Dodlek. Ivica je predsjednik VMO-a, a supruga Natalija drŞi cvjearnicu. Sin Luka trenira plivanje (PK) i soba mu je prepuna odlija, a Martin i plivanje i nogomet. - Oni dokazuju da se upornoťu uz naťu potporu mogu napraviti odlini rezultati. Kao pravi Miklavani, kaŞu roditelji Şupaniji. Istaknuti pojedinci jesu Ivan Novak i Nikola Srťa koji su sudjelovali na drŞavnom natjecanju. Inae, miklavski ťahisti sudjeluju na meunarodnim turnirima, a za odgoj mladeŞi posebno zahvaljuju Branimiru Bunjcu, pro. u OŠPodturen. Predsjednik kluba je Damir Mavrin, a kapetan ekipe je Dragutin Paler, koji je ujedno i blagajnik i administrativac. Inae su Miklavani sposobni, pa tako imaju obitelj Cerovec. Ing. Ivan je duŞnosnik u Hrvatskim vodama, a supruga Marijana ravnateljica OŠ Podturen. Iz Miklavca je potekao i Damir Slamek, mladi sveenik. Mladi nogometaťi Matejas Antolovi i Vinko Berdin treniraju u akovcu. Ivica Varga, lovac, poznati je strijelac na glinene golubove. Poznati su poduzetnici Varga prijevozi, Cvjearnica-Iris (Dodlek), Pek-pekara Slamek, Ivan Drk prijevoznik, Inter-viliari ‌

Zanimljivosti U Miklavcu je vrijedno pogledati srediĹĄnji trg, koji oni zovu Trg nebeskog mira. Naime, tu se nalazi groblje s kuom Ĺžalosti, kapelica Svetog Trojstva, ali i dva lijepo ureena kafia te mjesni dom.


16

ME\IMURSKE NOVINE 11. studenog 2008.


17

11. studenog 2008. ME\IMURSKE NOVINE

SASVIM OSOBNO – Narcisa Slugan, umjesto na glumakim daskama - specijalistica ťkolske medicine

Uspjeh je biti sretan, a srea je biti voljen i voljeti! Zadnjih dvadesetak generacija djece u naĹĄoj Ĺžupaniji (a i njihovih roditelja) susrelo je doktoricu Narcisu Slugan barem jednom u svojoj ĹĄkolskoj dobi. Moja malenkost sjea je se joĹĄ iz davnih dana prvog sistematskog pregleda. Uvijek nasmijana, spremna pomoi, ĹĄiri pozitivnu energiju na sve oko sebe. Ako Ĺžene drĹže tri ugla u kui, ona definitivno drĹži i nekoliko drugih “uglovaâ€? u naĹĄem gradu - sjeam se i njenih predavanja po ĹĄkolama o ovisnostima, o spolnom zdravlju, pomaĹže djeci sa svim moguim poteĹĄkoama ... Na mene je ostavila dojam velikog ovjeka. ZaĹĄto? Svako dijete, naroito u onim nekim osjetljivim godinama, kao i odrasle osobe koje se nau u njezinoj prisutnosti i sami se osjeaju vrijedno i veliko. A kaĹžu da samo velik ovjek moĹže druge ljude initi velikima.

ekajui razgovor s njom u Ĺ˝upanijskoj bolnici, prepisala sam s vrata njene ordinacije titule koje nosi: mr. sc., dr. med., specijalista ĹĄkolske medicine. Ipak, viĹĄe me zanimalo tko je ona privatno, kao ovjek, kako je postala ono ĹĄto Narcisa Slugan danas jest. Razgovor je tekao opuĹĄteno, bez ikakvih zabranjenih pitanja, i nije imala ak niĹĄta protiv mog pitanja o godinama (iako se dame za godine ne pita) ... Ipak, krenuli smo “od poetka, od malih noguâ€? ... • Ĺ to ste kao mala Ĺželjeli biti kad odrastete? — Ĺ eri ili bubnjar (smijeh). Stalno sam se igrala s dekima, nisu me zanimale bebice, krpice i ono ime se inae igraju djevojice. Imala sam kratku kosu. Ispred zgrade u kojoj sam Ĺživjela u Zagrebu imali smo dvoriĹĄte, a onda su nam to uzeli i napravili vrti. Nismo smjeli ulaziti

i bio je zakljuan, joĹĄ danas se sjeam strieka koji je pazio vrti. Zvao se Vilko, i mi smo ga znali moliti da nas pusti unutra. Nije htio, ali ako se kako sami snaemo ok. Tako smo mi napravili rupu u ogradi, ali tko je bio debeo nije se mogao provui, zato smo bili na dijeti (smijeh). • Imate li neke neostvarene snove? - Jako sam Ĺželjela upisati glumu na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Bila sam primljena meu dvanaest najboljih, ali na kraju su ih upisali samo troje. Kako sam prije toga ve ‘upala’ na medicinu, to je bilo to. • Ima li neka zvijezda s kojom biste se mijenjali? - Ne. Poznate ace su mi nekako prazne. • Da imate milijun dolara, ĹĄto biste uinili s njim? — 50 posto, ma ne, 75 posto novca dala bih za poticaj darovite djece, ali joĹĄ prije toga za pomo djeci s poteĹĄkoama, koja esto imaju i slab financijski status. • Ima li neki grad ili drĹžava van Hrvatske da vam se posebno svia, ili biste tamo voljeli Ĺživjeti? — Evo zadnje sam bila u Damanhuru proĹĄli vikend. Nalazi se u Italiji, blizu Torina, to je drĹžava u drĹžavi. Sviaju mi se njihovi Ĺživotni principi, nekako su mi bliski. PoĹĄtuju sve Ĺživotne pojavnosti, svaki oblik Ĺživota, ak smo bili na Koncertu biljaka. Na primjer, New York i slini gradovi ne sviaju mi se zbog otuenosti ljudi. • Mjesto u Hrvatskoj? — OboĹžavam Dubrovnik. Svake godine ga barem jednom posjetim. Openito imamo prekrasnu zemlju, imamo kamo otii, ĹĄto vidjeti, uĹživati u njoj.

Nekad sam Şalila ťto nisam postala glumica, danas viťe ne • Što Vam je draŞe: kultura ili fiskultura (sport)? —Volim sport, iako sam kao dijete voljela biti bať rukometni vratar jer sam tako mogla nositi trenirku (smijeh), s obzirom na to da sam smatrala da imam premrťave noge. Danas mislim da su bať taman (smijeh). A ťto se kulture tie, uvijek prvo itam u novinama: film, kazaliťte, koncerti, ak smo proťle godine suprug i ja dobili nagradu za najvjernije posjetitelje, svaki etvrtak smo na

-u. • Ima li danas neĹĄto za im Ĺžalite? - Ne, moĹžda nekad prije za glumom, ali danas ne, jer oboĹžavam svoj posao. • Da se ponovno rodite, biste li iĹĄta mijenjali? — Ne. Opet bih bila ĹĄkolska doktorica jer mi je izuzetna ast raditi s mladim ljudima. • Ĺ to je po Vama uspjeh, odnosno jeste li Vi uspjeli u Ĺživotu? —Uspjeh je biti sretan. A srea je voljeti i biti voljen. Po tome ja jesam uspjela, hvala Bogu. • Najsretnija godina u Ĺživotu dosad? Smatrate li da ste doĹživjeli vrhunac? — Vrhunac tek oekujem (smijeh), ne smatram da sam ga doĹživjela, joĹĄ idem k njemu. • Ima li neĹĄto ĹĄto sada silno Ĺželite? — Da, Ĺželjela bih da moji sinovi nau â€˜Ĺžene svog Ĺživota’, srodne duĹĄe, nekoga tko e ih voljeti takve kakvi jesu i nekoga koga e oni voljeti takve kakvi jesu.

Za ljubav je potrebno i malo sree

Podsjeanje na studentske dane

• Koliko ste dugo udani? — Dvadeset i osam godina sretno udana, rekla sam svom Iveku da se opet moram Ĺženiti da bih se opet udala za njega. ProĹĄao je srebrni pir, bliĹžimo se zlatnom, a ja oekujem i platinasti (smijeh). • Ĺ to je potrebno za ljubav? — U Ĺživotu je potrebno i malo sree. Netko dugo traĹži pa loĹĄe odabere, netko nae od prve, kao ja. Za to je trebalo imati sree. A kad je ve ljubav u pitanju, potreban je kompromis, vaĹžno se dogovoriti. (Sjeam se kad su je na jednom predavanju deki ispitivali za kontracepciju i ĹĄto ako esto mijenjaju partnerice, a ona im je odgovorila: “Deki, nije rajer onaj koji je probao dvije tisue Ĺžena na jednu no, nego ajde vi probajte biti s jednom Ĺženom dvije tisue puta, op. a.) • Ĺ to je vaĹžno za zdravlje? — Zdravlje je fiziko i psihiko blagostanje, znai sve je bitno, i prehrana i fizika aktivnost, ali i da te netko voli. U Ĺživotu nisu bitne titule, nego kako se ovjek osjea. Netko je unato svojoj bolesti optimistian i veseo, a netko je lijep i bogat, ali je depresivan, ono ‘sitna’ stvar ga satre. Sve je u glavi. • Imate li neki moto po kojem Ĺživite?

Narcisa Slugan

Nekoliko kratkih (pitanja i odgovora): Datum roenja: 11. kolovoza 1956. godine u Zagrebu Horoskopski znak: lav Krsno ime: Marija Ana Brani status: sretno udana Djeca: sinovi Lovre i Mario Omiljena hrana: prvenstveno mesojed: “teletina, picek, riba, ale mi bjelanevineâ€? Vanilija ili okolada: definitivno okolada, prirodni antidepresiv Ljubimac: nema ga, Ĺživi u neboderu Broj cipele: 40, ĹĄali se da esto zavrĹĄi na muĹĄkom odjelu NajdraĹža pjesma: “rocker sam u duĹĄi, mlai Elvis Presleyâ€? NajdraĹži film: “Miris Ĺženeâ€? Predzadnja proitana knjiga: “Da Vincijev kodâ€? Trenutno ita: “Ki sreeâ€?, autorice Isabelle Aliende

— Pa svia mi se ono - Şivi i pusti druge da Şive. Ako moŞeť, pomozi, ili barem nemoj odmoi. • Opiťite nam neku zgodu iz djetinjstva? — Moj tatek je volio pripovijedati, i tako me vodio jednom na Ribnjak u Zagrebu na sanjkanje. Sreli smo neku gospou i on se zapriao. A mene su obukli debelo, u viťe slojeva kaj mi ne bu zima, bila sam k’o ťpekula, i kak’ me tatek vukao na sanjkama, samo sam se otkoturala. Viem ja: Tatek, tatek, ali on je bio tol’ko u razgovoru da me nije uo, a ja se nisam mogla ni pomaknuti od silne obleke. Na kraju je ona gospoa skuŞila da me nema na sanjkama, koje je tatek prazne vukao za sobom. • Imate li neku poruku za mlade? — Onu oucanu, ali istinitu: na vama svijet ostaje! Najbolji ste i drŞite se! A ako treba, tu sam! (Tihana Babi)


S$'*<"

18

ME\IMURSKE NOVINE 11. studenog 2008.

estetsko oblikovanje tijela aparatima tvrtke Oxiline . besplatne konzultacije i nutricionistiko praenje . SPA zona . masaže . njega ruku i nogu by Catherine nails

Piše: Patricija Simov, Spa wellness terapeut

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Bolovi u križima Ve jako dugo imam bolove u križima. Napravio sam kompletne krvne pretrage, pregled urina, rentgen lumbo-sakralne kralježnice, EMNG, magnetsku rezonancu, ultrazvuk abdomena. Sve uinjene pretrage bile su uredne. Molim za savjet i što mi je initi? Uzroci bolova u križima mogu biti razliiti. esto se dešava, a na što se malo pomišlja, da poremeaji u mišiima odnosno bolovi i bolne kontrakcije mišia nastaju, zbog dugotrajnog sjedenja u ne iziološkom položaju ili lošeg držanja tijela. Stimulacija osjetnih živaca za bol koji prenose bol podrijetom iz mišia daje jednu tupu bol ali može dati i bol u obliku greva. Takvu bol teško je lokalizirati jer se mišina bol može re leksno osjeati

na nekom drugom udaljenom mjestu. Bolovi u mišiima imaju nagli poetak i kratkotrajni karakter. Bolovi koji potiu od pokosnice ili vezivne ovojnice obino su tono lokalizirani. Bolovi koji nastaju u koži su precizni i tono lokalizirani a obino su oštrog, probadajueg i paleeg karaktera. Znai, ako se bolovi javljaju u predjelu lea, onda treba pomisliti na disfunkciju statike tijela zbog ega postoji manjkava relaksacija mišia. pa e biti potrebna korekcija statike tijela (ortopedski ulošci, ergonomski jastuk) a svakako je bitna i važna relaksacija napete muskulature što se postiže uzimanjem medikamenata miorelaksansa, primjenom akupunkture kao i medicinskom masažom.

CRKVA u Svetom Jurju na Bregu

Donacijski žiroraun Poglavarstvo opine Sveti Juraj na Bregu otvorilo je kod Meimurske banke akovec donacijski žiroraun za obnovu srušene crkve u Svetom Jurju na Bregu. Svi koji žele mogu svoj novani prilog uplatiti na žiroraun broj: 2392007-1500049231 swift Meimurska banka akovec MBCKHR2X. Do sada su ve prikupljena znaajna sredstva, osobito po župama Varaždinske biskupije. Svaki iznos je dobro došao i bit e korisno utrošen.

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

(P)ostati zdrav

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Javno govoriti? Užas! Strah od javnog nastupa tjera neke ljude na razliite poteze kojima nastoje kontrolirati i voditi svoj život tako da izbjegnu ili zaobiu situacije kojih se boje. ak i neke vrlo važne odluke temeljene su na svakom strahu, poput odabira posla u kojem ne treba javno nastupati. Onaj tko to želi može smisliti vrlo komplicirane planove da bi izbjegao održati prezentaciju ili govoriti pred drugima. Što više pokušavamo izbjei situaciju koja izaziva strah, to strah postaje jai i otporniji, a može se i širiti na sline situacije, pa tako život postaje skuen i ogranien teritoriji na koji nas je prikovao neosnovani strah. To je ve podruje socijalne fobije koju se treba lijeiti, a kako bi se ona možda u zaetku smanjila ili suzbila najbolji bi bilo znati da se strahom mogu smanjiti jedino ako se s njima suoimo. Iz situacije koja strah izaziva ne smijemo bježati, nego se s njom moramo nositi. Ma koliko se trudili, od svog straha ne možemo pobjei, ali je esto potrebno puno vremena dok to skratimo. Veina nas ulaže puno energije da bi se sa-

krio ili smanjio doživljaj nelagode u javnoj situaciji. Dakle, strah nastojimo držati pod kontrolom, na rubu oaja da e ga dragi ljudi uoiti i da emo se osramotiti ili pokazati nedoraslim za tu situaciju. U takvim neugodnim situacijama kad nas svi gledaju i slušaju teško je sauvati prisebnost jer strah u nama nabija svojim ritmom, pa se hvatamo za slamice spasa: ne gledamo u publiku, itamo tekst umjesto da govorimo napamet, iako znamo sve što treba rei preskaemo dijelove govora samo da bi što prije bilo gotovo, ak si to u sebi govorimo (“još malo, sve e biti gotovo za tren”), kašljucamo i proišavamo grlo, stišemo ruke u krilu ili na leima, … Kao u transu ekamo spasonosni zadnji redak teksta koji nas oslobaa iz mune situacije. Skrivajui svoj strah, pokušavajui ga stisnuti ili smanjiti samo stvaramo dodatni strah: što ako nam ne uspije i svi shvate koliko se bojimo?! Užasno, zar ne? kako god sve to skupa znailo našim slušateljima, iznutra je gadno… Ali se može promijeniti.

SOS TELEFON - 040/395-555 - radnim danom od 17 do 19 sa - psihološka podrška

Muškarci koji su hrabro darivali krv ak 40 i više puta

Svi se mi (ili barem velika veina nas) zabrinemo za svoje zdravlje tek kada nas nešto zaboli, kad negdje „zaškripi“… To je postalo toliko normalno, kao da drugaiji pristup i ne postoji.Moderna medicina gleda ovjeka s pozicije bolesti – istražuju se uzroci bolesti i tada se ovjek lijei. To je nauka o bolesti: PATOGENEZA. Suprotno patogenezi imamo SALUTOGENEZU: (Aaron Antonovski ,1968.), odnosno nauku o zdravlju iji su predmet istraživanja i djelovanja uzronici i simptomi zdravlja koje stavljamo ispred

prevencije i kvalitetnog življenja = ZDRAV OVJEK.. No, ne mora nužno znaiti da je ovjek zdrav kada je u stanju ravnoteže, unutarnje i vanjske stabilnosti, ve naprotiv, da je zdravlje proces stalnog prilagoavanja i preobrazbe. Zdravlje se u ljudskom eko sustavu odnosi na vitalnu ravnotežu razliitih oblika iskustava i ponašanja (nema zdravlja bez bolesti…) Koncept salutogeneze uz ostale faktore de inira osobnu odgovornost koja ovjeku pomaže da razvije dobar osjeaj i zdravlje te da ih zadrži.

U OTOKU podijeljene zahvalnice i medalje dobrovoljnim darivateljima krvi

Najviše davanja krvi imaju Mate Gašparovi i Agneza Beli U godini kada se obilježava vrijedan jubilej, 55. obljetnica dobrovoljnog darivanja krvi, u restoranu “Prepelica” u Otoku u subotu naveer upriliena je sveana podjela priznanja darivateljima krvi s podruja Grada Preloga te opine Donji Kraljevec. U ime opinskog društva Crvenog križa Grada Preloga, domaina ovog skupa, okupljene darivatelje pozdravila je Slavica Be, u emu joj se pridružio i preloški gradonaelnik Dragutin Glavina. Gosma se obrao i Mladen Valkaj, predsjednik gradskog društva Crvenog križa akovec. Zahvalio je svim dobrovoljnim darivateljima krvi na njihovoj nesebinoj pomoi, kazavši kako je u Hrvatskoj 3,9 posto davatelja krvi na stotinu stanovnika. Takoer je dodao: - U 2007. godini u Meimurju je sakupljeno 3.473 doza krvi, što naš Crveni križ svrstava na 40. mjesto od 131 društva, koliko ih djeluje u našoj zemlji. U ovoj godini do 30. rujna prikupili smo 2.490 doza krvi, što znai da smo na dobrom putu da ostvarimo još bolji rezultat nego lani. Veseli podatak da je u ovom razdoblju 201 darivatelj po prvi put darivao krv. To je izuzetno važno ako znamo da svakih 5 minuta netko treba krv. Mi baš zbog toga težimo poveanju broja darivatelja krvi i promicanju svjesnos o darivanju krvi meu mladima, kazao je uz ostalo predsjednik Valkaj. Meimurje ima svoje rekordere u broju darivanja krvi. Najviše puta, ak 116, krv je dao Josip Munar iz Selnice, slijedi ga Dragutin Kova iz Pribislavca sa 114 davanja, pa Stanislav Štok iz akovca sa

109 davanja. Odmah do njega su njegovi sugraani Vladimir Perger sa 107 davanja te Marijan Kolar sa 103 davanja krvi. Najviše davanja krvi u Prelogu ima Mate Gašparovi koji je do sad krv darivao 47 puta, a od žena s najviše davanja je Agneza Beli koja je krv dala 32 puta. Njima su na sveanos u Otoku uruene zahvalnice i znake. Njih su primili i Josip Beti, Alojzije Bermanec, Dragun Hozjak, Marijan Juran, Josip Kovai, Tihomir Krušelj, uro Slaviek i Josip Vlahek za 40 puta darivanu krv. Priznanja su dodijeljena i 17-orici muškaraca koji su krv darivali 30 puta, zam 35-orici koji su krv darivali 20 puta te 36-orici koji su krv darivali 10 puta. Poznato je da žene imaju pravo krv dariva svega tri puta godišnje, dok muškarci to mogu uini eri puta godišnje, pa se zato 25 darivanja krvi u žena rauna kao 40 darivanja u muškaraca. Za 25 darivanja krvi meu ženama zahvalnicu i medalju primile su i Božica Balent, Ana Brada, Marija Dolenec, Ana ubrilo, Ana Fleten, Anka Hrži, Jelena Hobor, Slavica Kiva, Marija Miri, Verona Pongrac, Marija Pristošek Mirjana Režek, Emilija Ruži i Margareta Stanin. Meu nagraenima bilo je i 7 žena koje su krv darivale 20 puta, zam 19 žena koje su krv darivale 10 puta te 12 njih koje su krv darivale 12 puta. Na sveanos u Otoku nakon podjele zahvalnica uprilien je prigodan program u kojemu su nastupili tamburaši KUU-a “Seljaka sloga” iz Preloga, uenici Srednje škole Prelog te predstavnici Književnog kruga Prelog. (D.Mihoci)

Žene koje su 25 puta darivale krv u društvu preloškog gradonaelnika i predstavnika Crvenog križa

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: TOMISLAV NOVAK, zamjenik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, pomonici glavnog urednika: Božena MALEKOCI-OLETI, Dejan ZRNA, novinari i stalni suradnici: (tel. 31 23 33) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Maja Novosel, Helena Zear, fotograija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 31 23 33), graika priprema: Blanša Blaževi, Ivana Mihalinec, direktor marketinga: (tel. 31 31 33) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 31 31 33) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 300 kn, polugodišnja 150 kn, tromjesena 75 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo (+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: GLAS SLAVONIJE d.d., Ulica Republike Hrvatske 20, Osijek Rukopise, fotogra ije i CD-e ne vraamo.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


19

11. studenog 2008. ME\IMURSKE NOVINE

Vlasnici Dacie navikli su dobiti više.

Dacia Sandero. Prosječna potrošnja goriva: od 6,9 - 7,2 l/100 km. Emisija CO2: od 166-170 g/km. Slika automobila je simbolična.

Dacia Sandero već od 55.555 kn

GODINE JAMSTVA ili 100 000 km*

www.dacia.hr

Think big.

Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin Tel: 042 403 311

www.mnovine.hr


20

ME\IMURSKE NOVINE 11. studenog 2008.

ZA UPRAVLJAEM

CITROĂ&#x2039;N JUMPY

CitroĂŤn Jumpy furgon 1.200 L1H1 Urban 1,6 HDi

vs.

CitroĂŤn Jumpy Combi Bussines L2 2,0 HDi FAP

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info Prodaja novih automobila u RH po markama od 1.1. do 31.10.2008.

Hyundai prodajna akcija U oekivanu novih ÂŤiÂť modela Hyundai je pripremio totalnu rasprodaju miodela 2008. godine. Prilika je to za kupovinu modela Hyundai u ovlaĹĄtenoj mreĹži partnera po nikad niĹžim cijenama. Ponuda se odnosi na modele Getz, Accent, Matrix, Coupe, Sonata, Tucson i Santa Fe s uĹĄtedama i veim od 40.000 kn. Akcija nije vremenski ograniena, ali se odnosi samo na vozila sa zalihe.

HR Auto 2009. izmjena finalista Zbor automobilskih novinara Hrvatskog novinarskog druťtva denirao je ťest automobila-nalista koji ulaze u zavrťno natjecanje za tulu HR auto 2009. Ove godine odrŞava se 15. nacionalni Izbor auotmobila godine. Nakon objave ťire liste noviteta, 14. listopada, na kojoj se naťlo 35 automobila, lanovi Žirija Izbora za HR auto 2009. su proglasili naliste 19. listopada. Sada je utvren i konani popis s obzirom da Volkswagen Golf VI nee bi dostupan na hrvatskom trŞiťtu za pravilnikom propisani testni dan i sedmodnevna tesranja. Umjesto njega, a poťtujui pravila Izbora, na listu je stavljen prvi automobil koji se prema glasovima za ťiru listu naťao ispod Golfa. To je Škoda Superb. Abecednim redom, nalis izbora za HR auto 2009. su: Alfa Romeo MiTo, CitroÍn C5, Ford Fiesta, Honda Accord, Renault MÊgane, Škoda Superb. Testni dan, koji e posluŞi kao zavrťna provjera automobila-nalista na posebno pripremljenom poligonu, odrŞat e se u prvoj polovini prosinca te e po zavrťetku predvienih voŞnji biti otvorene omotnice s glasovima lanova Žirija i proglaťeni pobjednici ovogodiťnjeg Izbora. Zavrťna sveanost dodjele ovih priznanja i proglaťenja posebnih priznanja odrŞat e se ve tradicionalno, koncem sijenja.

SMEHEK

Marka 1. Opel 2. Renault 3. Volkswagen 4. Peugeot 5. Ĺ koda 6. Ford 7. Citroen 8. Fiat 9. Toyota 10. Suzuki 11. Hyundai 12. Mazda 13. Chevrolet 14. Seat 15. Kia 16. Mercedes 17. Honda 18. Audi 19. Nissan 20. BMW 21. Dacia 22. Volvo 23. Lada 24. Alfa Romeo 25. Mitsubishi 26. Smart 27. Subaru 28. Jeep 29. Lexus 30. Mini 31. ostali UKUPNO

koliina 10527 7247 6970 5886 5435 4380 4241 3471 3142 3106 2843 2773 1976 1973 1827 1652 1576 1519 1304 1227 928 433 403 401 397 222 181 173 138 125 620 77096

% 13,65% 9,40% 9,04% 7,63% 7,05% 5,68% 5,50% 4,50% 4,08% 4,03% 3,69% 3,60% 2,56% 2,56% 2,37% 2,14% 2,04% 1,97% 1,69% 1,59% 1,20% 0,56% 0,52% 0,52% 0,51% 0,29% 0,23% 0,22% 0,18% 0,16% 0,80% 100%

Izvor: Promocija Plus

SPORT Poredak vozaa nakon 18 od 18 utrka 1. Lewis Hamilton 2. Felipe Massa 3. Kimi RäikkÜnen 4. Robert Kubica 5. Fernando Alonso 6. Nick Heidfeld 7. Heikki Kovalainen 8. Sebasan Veel 9. Jarno Trulli 10. Timo Glock

98 97 75 75 61 60 53 35 31 25

Jumpy za sve prilike â&#x20AC;˘ Vrlo uporabljivo vozilo Jumpy predstavljamo vam u obje inaice: teretnoj i putnikoj. U dvije razliite karoserije bila su ugraena i dva razliita pogonska dizelska Common Rail agregata obujma 1,6 i 2 litre Novi CitroĂŤn Jumpy lansiran je u drugoj polovici proĹĄle godina,a predstavlja poveznicu izmeu poznatih modela Berlinga i najnovijeg Jumpera. Kao dokaz kako je vaĹžan segment lakih gospodarskih vozila moĹže posluĹžiti podatak da je svaki peti CitroĂŤn prodan u svijetu lako teretno vozilo, a svako deseto lako gospodarsko vozilo prodano u Europi je CitroĂŤn. Novi Jumpy sadrĹži brojne tehnoloĹĄke inovacije, te cijelu paletu dodataka usmjerenih na komfor, udobnost u voĹžnji i sigurnost. Jumpy se istie isto tako i znaajnim poveanjem broja moguih kombinacija u pogledu obujma, nosivosti i duĹžine. Ovakva visoka razina usluge omoguit e novom Jumpyu osvajanje sve zahtjevnijih kupaca. CitroĂŤn Jumpy ima znaajno poveanu nosivost koja se sada kree od 1.000 do 1.200 kg, dok je prethodna generacija bila unutar vrijednosti od 815 do 900 kg. Novi se Jumpy nudi u dvije duĹžine uz dva meuosovinska razmaka i dvije visine. Korisni obujam time je znaajno povean i sada se kree izmeu 5 i 7 m3 dok je u prethodnoj generaciji ta vrijednost iznosila izmeu 4 i 5 m3. Korisna unutraĹĄnja duĹžina novog Jumpya isto je tako znaajno poveana, za 12 do 16 cm, ovisno o izvedbi, a moĹže se poveati za dodatnih 65 cm zahvaljujui posebno ureenom prolazu za duge terete u teretnim

izvedbama s pregradnom stijenom. Nova generacija Jumpya dijeli se na dvije osnovne skupine. Prije svega to su furgoni koja obuhvaaju standardne izvedbe (ostakljeni i neostakljeni furgoni) kao i izvedba ĹĄasija s kabinom namijenjena preradama. Druga skupina obuhvaa kombi izvedbe namijenjene prijevozu putnika. U tu skupinu spadaju, s jedne strane, vozila namijenjena profesionalcima ije djelatnosti iziskuju prijevoz veeg broja osoba i, s druge strane, izikim osobama koje traĹže prostrano i funkcionalno

vozilo. Kombi izvedbe proizvode se u tri razine opreme, a nude izmeu 5 i 9 mjesta. Izvana se uoava moderna i vrsta prednja strana vozila, s istaknutom prednjom maskom i izdaĹĄno dimenzioniranim branikom koji djelotvorno ĹĄtiti vozilo prilikom udaraca. StraĹžnji kraj Jumpya konstruiran je, prije svega, tako da se olakĹĄa manipulaciju teretom. Pored toga, ureenje vozakog mjesta, kvaliteta zvune izolacije i njegova ergonomija ine kabinu Jumpya prostorom koji je prilagoen potre-

bama i najzahtjevnijih korisnika. Testirani modeli bili su opremljeni s dva razliirta HDi motora. Dostavni je Jumpy furgon bio opremljen 1,6 litrenim HDi motorom snage 92 KS ima petstupnjevani runi mjenja, dok je putniki Jumpy ispod poklopca motora imao 2,0 HDi agregat koji razvija 122 KS, opremljen je ĹĄeststupanjskim runim mjenjaem, a omoguava vrlo ugodno putovanje ovim Jumpyjem. Testni Jumpy furgon ima cijenu u osnovnoj izvedbi do registracije 153.010 kn, a od dodatne opreme ima elektrine grijane retrovizori (915 kn), klima ureaj (9.516 kn), pomo pri parkiranju straga (2.562 kn), radio CD s komandama na volanu (3.172 kn), regulator/limitator (2.196 kn), straĹžnja ostakljena vrata (732 kn), svjetla za maglu (1.098 kn). Cijena testnog modela je 173.205 kn, a tijekom studenog vrijedi akcija u kojoj se ostvaruje popust od 25.000 kn ĹĄto ini primamljivu cijenu od 148.205 kn. Testni Jumpy Combi Business ima osnovnu cijenu 226.970 kn, a od dodatne opreme lijeva bona ostakljena vrata (3.538 kn), pomo pri parkiranju straga (2.562 kn), regulator/limitator brzine (2.196 kn), straĹžnja ostakljena vrata (1.830 kn) te zrani straĹžnji ovjes (3.660 kn). Cijena testnog modela je 240.756 kn, a tijkom studenog takoer vrijedi akcija od 25.000 kn ĹĄto ini ukupnu cijenu od 215.756 kn. (Dalibor Flajpan)

Poredak konstruktora nakon 18 od 18 utrka 1. Ferrari 2. McLaren-Mercedes 3. BMW Sauber 4. Renault 5. Toyota 6. STR-Ferrari 7. Red Bull-Renault 8. Williams-Toyota 9. Honda 10. Force India-Ferrari 11. Super Aguri-Honda

172 151 135 80 56 39 29 26 14 0 0

Cijene goriva u RH Eurosuper 95 Super plus 98 Super 100 BS Eurodizel Eurodizel BS LPG auto plin

7.58 7.64 7,80 3.35

7.58

Tehniki podaci:

Snaga:

Jumpy Furgon 1.200 L1H1 Urban 1,6 HDi

Jumpy Combi Bussines L2 2,0 HDi FAP

92 KS pri 4.000 o/min

122 KS pri 4.000 o/min

Moment:

180 pri 1.750 o/min

300 pri 2.000 o/min

Ubrzanje:

17.3

12.8

Najvea brzina:

145

160

POTROĹ NJA:

7.88 7.80 7.88 3.35

*BS - bez sumpora Cijene vrijede na dan 30. listopada 2008.

grad

8.4

9.1

otvoreno

6.6

6.3

mjeĹĄovito CIJENA tesranog modela:

7.2

7.2

148.205 Kn

215.756 Kn


21

11. studenog 2008. ME\IMURSKE NOVINE

Renault akcija “0% TROŠKA PDV-a”

Zimska servisna akcija u Fordu

Renault Nissan Hrvatska pokree veliku komercijalnu akciju pod nazivom „0% TROŠKA PDVa“ koja e trajati od 3. studenog 2008. g. pa sve do isteka zaliha. Akcija se odnosi na Renaultove modele Clio Storia, Novi Clio, Clio Grandtour, Megane Sedan, Megane Grandtour te Megane Coupe Cabrio na kojima su uštede za kupca u iznosu troška PDV-a. Posebna pogodnost su dodatni popusti i zimske gume na poklon za modele Megane i Scenic isporuene do 24. 12. 2008. g. Svi ostali modeli poput Twinga, Lagune ili Espacea ili pak palete gospodarskih vozila takoer nude privlane uštede za kupce što e zasigurno potaknuti kupce da požure u Renaultove salone jer su zalihe vozila s ovakvim uštedama ograniene. U akciji sudjeluju svi ovlašeni distributeri Renaultovih vozila u Republici Hrvatskoj.

U Fordu je zapoela tradicionalna zimska servisna akcija. Besplatna provjera obuhvaa pregled vozila u 40 najznaajnijih dijelova i sklopova automobila. Uz besplatni zimski pregled akcijska ponuda ove zime u Fordu ukljuuje ak 8 paketa opreme za sigurnu vožnju u novoj sezoni. Tu su zimski komplet kotaa (zimska guma Sava Eskimo montirana na naplatak) po cijenama ve od 710 kn (ovisno o modelu automobila), te ostale akcijske pakete koji ukljuuju 20% popusta na krovne nosae, metlice brisaa, podne gumene obloge, prostirke za prtljažnik te ostale za zimu neophodne dijelove po akcijskim cijenama. Svaka stranka koja se odlui za popravak u nekom od naših servisa ili pak za kupnju nekog od akcijskih paketa dijelova i opreme, na poklon dobiva kapu i šal. Akcija traje do 31.12.2008 u cijeloj ovlaštenoj servisnoj mreži.

Novi broj Transporta na kioscima Pe broj revije Transport sgao je na kioske. Ova specijalizirana revija koja osim komercijalnih vozila jedina u Hrvatskoj obrauje problemaku otnih vozila, tj. osobnih vozila zanimljivih rmama, i ovog puta svojim itateljima donosi pregršt zanimljivih testova i informacija. Osim testova i predstavljanja brojnih vozila tu su takoer i standardne rubrike o gumama, povijes i modelarstvu. Po obiaju, u sklopu revije je i redovni prilog Voza, ovog puta na 12 stranica, koji nastavlja koji nastavlja tradiciju službenog glasila Hrvatske udruge vozaa i autoservisera zapoetu davne 1948. godine, a ovog puta cijeli je posveen svjetskom prvenstvu profesionalnih vozaa održanom u listopadu u Torinu na kojem su hrvatski vozai osvojili vrlo dobro etvrto mjesto.

Nova Ford Fiestaje Auto godine u Škotskoj Nova Ford Fiesta proglašena je Škotskim automobilom godine za 2008. na veeri u St.Andrew’s-u u Škotskoj koju ve 11 godina zaredom organizira Udruženje škotskih automobiliskih novinara. Ocjenjivaki sud od 17 škotskih automobiliskih novinara testirao je svaki novi automobil i u iscrpnom selekcijskom procesu suzio listu na 8 finalista. Na ceremoniji, potpuno nova Ford Fiesta okrunjena je presžnom nagradom zahvaljujui svojem stilu, dinamici vožnje i uloženom novcu. Ovo je druga godina zaredom da Udruženje dodjeljuje naslov Fordu – u 2007. godini nagradu je dobio Ford Mondeo. Ove godine, priznanje je dano i za novu Ford Kugu u kategoriji najbolji 4x4 crossover.


22

ME\IMURSKE NOVINE 11. studenog 2008.

UPRAVA . Proizvodno i trgovako poduzee d.o.o. Gornji kraj 72a, 40320 Donji Kraljevec

www.betaplast.hr betaplast@betaplast.hr Ĺ LJUNARA . Totovec bb, 40000 akovec Tel 040 382 165, 382 336 Fax 040 382 103


11. studenog 2008. ME\IMURSKE NOVINE

MODNA KUA Sposa izradila nacionalnu haljinu za Miss Hrvatske

Sposina Plitvika jezera Aktualna miss Hrvatske Josipa Kusi iz Imotskog predstavljat e Hrvatsku na predstojeem izboru Miss svijeta koji e se održati u Johanesburgu u Južnoafrikoj republici. I ove godine, modnoj kui Sposa pripala je ast da izradi haljinu koja e krasiti našu miss, ali isto tako i konkurirati za prestižnu nagradu najljepše nacionalne haljine na svjetskom izboru. Kako nam je Jasna Matok, voditeljica poslovnice u Varaždinu i regionalni manager Spose rekla, ovo je premijerno predstavljanje haljine. Haljina nosi ime

Plitvika jezera kojima je i inspirirana, a izraena je upravo u varaždinskoj poslovnici Spose. Radi se o dizajnerskoj haljini koju potpisuje Vesna Pretkovi sa svojim timom. Haljina je izraena od 40 metara runo slikane svile, krasi je tisue sitnih perlica runo našivenih koje odlino pristaju našoj miss Josipi Kusi. Za izradu haljine utrošeno je mjesec i pol dana. Druga od haljina u kojoj e se predstaviti naša misica posebna je jer u sebi ima ugraenu skupocjenu lepoglavsku ipku. Modna kua Sposa ve godinama daje naglasak na žensku ljepotu, pro-

vokativnost i senzulanost, koja su ponekad tajna oružja u postizanju cilja. U kolekcijama prepoznajemo dva smjera, vjenane i veernje haljine, nadasve elegantne. Estetika i zaseban pristup svakom modelu te njihova voluminoznost, doraeni detalji bez suvišnog pretjerivanja savršen su spoj kolekcije koju je osmislila Vesna Pretkovi i njezin tim Modne kue Sposa. Vjenanice su moderne s dozom klasike prirodnih boja, a kao glavni adut nastala je i vjenanica iz prvoklasne ipke sašivene od više desetaka materijala te runo ukrašavana Swarovski kristalima. Imati stil i individualnost te težiti perfekciji osnovni su moto Spose. (SZ, NŠ)

23


ZVUK BRODA

BLASHKO

Zvuk broda, studio za oblikovanje zvuka i slike, osnovali su 2000. godine u Zagrebu Tomislav Domes i Ivan Slipevi. Zvuk broda su rezidencijalni umjetnici net.kulturnog kluba Mama, suosnivai izdavake kue EGOBOO.bits i znaajno ime hrvatske klupske scene, ponajprije zahvaljujui live nastupima na svim vaĹžnijim recentnim klupskim veerima. Glazba koju Zvuk broda proizvode stilski se najbolje moĹže odrediti kao deep house. Zvuni i vizualni materijali Zvuka broda pokazuju kako digitalni alati koje koriste u svome radu, omoguavaju brzu i jednostavnu produkciju. Stoga njihovi nastupi uĹživo svaki put zvue i izgledaju svjeĹže i drukije.

Blashko, pravim imenom BlaĹž HabuĹĄ, roen je u Zagrebu 1982. godine. Produkcijom elektronske glazbe poeo se baviti 1997. Pod Egoboobits etiketom izdaje od njenog osnutka i do danas je pod istom proizveo jedanaest samostalnih albuma i jedan u suradnji sa zvukbroda. Osim izdanja za egoboo.bits tu se spominje projekt Aquarius Records-a â&#x20AC;&#x153;Lagano laganoâ&#x20AC;? (2001) i â&#x20AC;&#x153;Mind Blowing Melodies EPâ&#x20AC;? za Rhythm Trax. Stilski se njegova glazba ne moĹže pripisati jednom Ĺžanru niti tempu ve se moĹže opisati kao mjeĹĄavina breakbeat-a, funk-a, house-a, deephouse-a i drum&bass-ea.

TOP LISTA DOMAIH 10. ET PRAZAN STAN 09. MLADEN GRDOVI

RECI MI RECI ŽIVOTE

TOP STAVROS LISTA DOMAIH 08. JASMIN

TOP 20

Ĺ TO BI JA S TOBOM 07. NENAD VETMA LJUBAV

01. BLUES ZA MOJU MAJKU - STILLNESS

06. MATE BULI KADA PIJEM

02. AKO TO SE ZOVE LJUBAV -

05. ZAPREĹ I BOYS SAMO JE JEDNO

TONY CETINSKI

04. DAVOR BORNO LJUDI

03. NIJE NESRE A - BU ENJE

03. TONY CETINSKI

04. UINI NEĹ TO DANAS - RAMIREZ

UMIREM 100X DNEVNO

05. HIPNOTIZIRAN - DINO DVORNIK

02. ZDRAVKO Ĺ KENDER

06. BALADA - MOR ROLL

POLETI SRCE

Râ&#x20AC;&#x2122;nâ&#x20AC;&#x2122;B CONFUSION - â&#x20AC;&#x153;Grabaâ&#x20AC;? - Arcus akovec

07. INDIJA - MASSIMO

01. DRAŽEN ZEI IDI

U petak u ritmu zaraznih râ&#x20AC;&#x2122;nâ&#x20AC;&#x2122;b ritmova

09. DODIRI OD STAKLA - NINA BADRI

Lokacija: Lounge Bar Room SUORGANIZATORI: ACT NOW (http://www.actnow.hr) Su inancirano od: MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE

Ekskluzivni zagrebaki program Râ&#x20AC;&#x2122;nâ&#x20AC;&#x2122;B Confusion powered by Index.hr koji se odvija vec 6 godinu u najpopularnijim zagrebackim klubovima Piranha i Gjuro2 od petka 14.11. dobiva joĹĄ jednu novu franĹĄizu. Nakon Beograda, Skoplja i Samobora u kojima program RnB Confusion uz svoje nezaobilazne rezident Dj-e Oli Dobollija i Zrnu tjedno puni sve klubove u kojima se odvija, od petka 14.11. zasjat ce u novom izdanju u nonom klu-

HRVATSKE I MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Ulaz na CC party je besplatan.

bu Arcus u Cakovcu. Klub Arcus s dugotrajnom desetogodiĹĄnjom tradicijom nalazi se u samom centru grada, a jednom mjeseno petkom imat cete priliku plesati u râ&#x20AC;&#x2122;nâ&#x20AC;&#x2122;b ritmu Dj-a: Oli Dobollija (Dobitnik dviju â&#x20AC;&#x17E;Zlatnih Koogliâ&#x20AC;&#x153; za najboljeg hrvatskog Dj-a, koncertni Dj Ede Maajke, glavni urednik najveceg hip-hop portala u hrvatskoj www.hip-hop.hr) te Dj Zrne (pionir Râ&#x20AC;&#x2122;nâ&#x20AC;&#x2122;B Confusion programa, o icijalni Dj mix za Otvoreni radio).

Totalno seksi i u 40-ima! Da se moĹže izgledati seksi i poslije etrdesete, pokazala je ovih dana Monica Bellucci. Ona se slikala za svjetski priznati magazin â&#x20AC;&#x153;GQâ&#x20AC;?, i to izdanju namijenjenom njenoj rodnoj Italiji. Cijeli set fotogra ija, ĹĄto u boji, ĹĄto crno â&#x20AC;&#x201C; bijele, snimio je svjetski uveni fotograf Vincent Peters. Monica osim karijere fotomodela, kojom je zapoela svoju karijeru, ima veoma zapaĹženu ulogu i u glumakoj profesiji, a proslavila ju je glavna uloga u

ilmu â&#x20AC;&#x153;Malenaâ&#x20AC;?.

TJEDNI KALORIFER

08. VOLIM BITI ZALJUBLJENA - LANA

Uz rezident Dj-e cakoveckog Râ&#x20AC;&#x2122;nâ&#x20AC;&#x2122;B Confusion programa Tesha i Mikaca, na ekskluzivnom otvorenju programa za dj pultom zabavljat e Vas i zagrebacki rezident Dj Zrna. Osjetite novi zvuk u klubu Arcus, zapleĹĄite uz zarazne râ&#x20AC;&#x2122;nâ&#x20AC;&#x2122;b ritmove najpopularnijeg zagrebakog programa, uĹživajte uz ugodno drustvo prelijepih cura te osvojite i pokoju nagradu Dallas music shop-a i Vip centra â&#x20AC;&#x17E;36â&#x20AC;&#x153;-ice. Ulaz: 10 kn. Popis za besplatan upad vrijedi do pono-

10. MRVA JUBAVI - ANTONIJA Ĺ OLA

TOP LISTA STRANIH 10. COLDPLAY VIOLET HILL 09. MAROON 5 FEAT. RIHANNA

FORMULA 13

i, a svi koji se zelite nai na popisu poĹĄaljite osobne podatke (ime i prezime) na e-mail: rnbconfusionck@gmail.com. Râ&#x20AC;&#x2122;nâ&#x20AC;&#x2122;B Confusion u akovcu medijski podrĹžavaju Meimurske novine. (dz)

IF I NEVER SEE YOUR FACE AGAIN

01. MY MEDICINE -

TOPSTRET LISTA DOMAIH 08. MANIC PREACHERS

SNOOP DOG & WILLIE NELSON

UMBRELLA

02. THE DAY THAT NEVER COMES - METALLICA

07. CHRIS BROWN WITH YOU

03. DONâ&#x20AC;&#x2122;T BELIEVE IN LOVE - DIDO

06. LEONA LEWIS BETTER IN TIME

04. LUCID DREAMS - FRANZ FERDINAND

05. ALICIA KEYS TEENAGE LOVE AFFAIR

05. THIS IS THE LIFE - AMY MACDONALD

04. MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE

06. SEX ON FIRE - KINGS OF LEON

4 MINUTES

07. JOHN WAYNE - BILLY IDOL

03. USHER FT. YOUNG JEEZY

08. SO WHAT - PINK

LOVE IN THIS CLUB

09. LOVE IS NOISE - VERVE

02. ONE REPUBLIC STOP AND STARE

10. VIVA LA VIDA - COLDPLAY

01. RIHANAN TAKE A BOW

Mister se pohvalio! Novi deko Vlatke Pokos, Dino Bubii, pohvalio se javno kako je ve i u krevetu zamijenio 38 godina starijeg Dikana. Naime, u proĹĄlotjednom â&#x20AC;&#x153;Red Carpetuâ&#x20AC;? nadmaĹĄio je sve dosadaĹĄnje epizode â&#x20AC;&#x153;Trenutka istine>â&#x20AC;?, nazvavĹĄi svoju dragu â&#x20AC;&#x153;starom gospoom koju je u ni samo mjesec dana veze ve uspio povalitiâ&#x20AC;?. S druge strane, Vlatka pak je za magazin Story â&#x20AC;&#x153;ekskluzivnoâ&#x20AC;? govorila totalno romantinim rjenikom o novopeenoj ljubavnoj vezi: â&#x20AC;&#x153;Dino i ja satima moĹžemo razgovarati. Iako smo zajedno tek mjesec dana, ve sada nam je jasno da smo srodne duĹĄe. On je iznimno to-

TOP LISTA RADIA MEIMURJE 01. TOĹ E PROESKI 

pla osoba, a kod njega me upravo privukla ta dobrota kojom zrai. Dino je karizmatian i, dakako, nemogue je ne primijetiti njegov

iziki izgled, ali prije toga sam, vjerujte, primijetila sve njegove vrline, a njih je mnogo.â&#x20AC;?

TOP LISTA DOMAIH 01. SASH RAINDROPS FT. STUNT

IGRA BEZ GRANICA

02. AKON RIGHT NOW

02. SMS MOJA ULICA

03. GURU JOSH PROJECT 

TOP LISTA DOMAIH 03. COLONIA

TOP LISTA DOMAIH INFINITY 2008

POD SRETNOM ZVIJEZDOM

04. KINGS OF LEON 

04. VLADO JANEVSKI

SEX ON FIRE

RUĹ˝ SA TVOJIH USANA

05. NEYO MISS INDEPENDENT

05. KINGS ZAKUNI SE

06. LEONA LEWIS 

06. BORIS NOVKOVI RUŽO SNENA

FORGIVE ME

07. LUKA NIŽETI SLOBODNO DIŠEM

07. CHRISTINA AGUILERA 

08. ITD BAND SAMO JE TVOJE LICE

KEEPS GETTINâ&#x20AC;&#x2122; BETTER

09. LEO DVIJE VATRE

08. ANASTACIA I CAN FEEL YOU

10. BORIS BABAROVI

09. PINK SO WHAT

TI NISI VIĹ E MALENA

10. BRITNEY SPEARS WOMANIZER


DOBRO JE ZNATI

11. studenog 2008.

47

SAMI A E T J A R vis.: 222, {ir. 201, dub. 60 cm KREI OG ORMAR mogu}e boje: javor/krem, SV wenge/capuccino, javor/capuccino IZGLED ormar klizni SENSO

kuhinja GELA 2,6 m boja: tre{nja

uklju~eni aparati GORENJE plo~a za kuhanje pe}nica hladnjak napa

Mogu}nost kupnje dodatnih elemenata

sudoper

E U[TEDIT SADA!

za boju: javor/krem

4.000

KN

1.999

KN

TTNNOO A A J J O O R R E E J 8.999 KN NNEEVVJ

5.999

KN

servis za kavu MAJA krevet MARGO

servis za jelo MAJA

18-djelni, porculan

12-djelni, porculan

140x200 cm

NEPONOVLJIVO

MADRAC+PODNICA uklju}eni u cijenu

138.-KN

2.500

49

.-KN

KN

1.099

KN

198.-KN

69

.-KN

sjed. grt. BASSO

6.200

KN

2.999

KN

posteljina FOTO 140x200 + 60x80 cm 100% pamuk

299

^NA I T S A T FAN A PRILIK

KN

199

KN

Prodajni centar VARA@DIN Gospodarska bb, radno vrijeme: pon.-sub.: od 9.oo - 21.oo Prodajni centar ^AKOVEC Globetka bb, radno vrijeme: pon.-pet.: od 9.oo - 21.oo, sub.: od 8.oo - 20.oo Cijene su u kunama i vrijede od 10. 11. do 22.11. 2008 ili do isteka zaliha. ISPORUKA ODMAH.

PLA^ANJE 12 RATA BEZ KAMATA (Diner, master GO card, America, ~ekovi, stambeni krediti bez kamata).


za velike i male NOVINARSKI ZAPIS

Pria

Kaos na graninom prijelazu Živim na trgu grada Murskog Središa i to je pokraj graninog prijelaza sa susjednom Slovenijom. Zasigurno vam zvui fantastino, no takva stvar i nije baš sjajna kako se ini. Ima puno dobrih i loših strana. Ja u vam danas priati o onim lošim. Problemi s kojima se moja obitelj i ja suoavamo svakodnevno, uzeli su pun mah. Naravno govorim o prometu. Gužva, gužva i uvijek gužva… Zamislite ovaj scenarij: kamioni stoje od carine do raskrižja, ispuštaju crne oblake dima, trube, brne, zastrašuju nas svojom veliinom. Dakle, jednom rijeju uzimaju nam i svjetla i zraka. No nije to najgora stvar u ovoj prii…

Najgore je to što pored takvih zaustavljenih divova, ne možemo ui u vlastito dvorište. itav promet odjednom postane kaotian, ne može se ni lijevo ni desno, a kamoli prijei ulicu. Petkom naveer gužva je nepodnošljiva, razumljivo kad svi žure kui na vikend. Provirim li u to vrijeme kroz prozor, imam prilike vidjeti kolonu s jedne i druge strane, koja u ove ve zimske dane nestaje u beskonanoj magluštini. A ulica se tada ini kao sajmište tih ogromnih šlepera. Kad se jedan za drugim upale i krenu, ine mi se kao velika gusjenica od koje ak i naša kua podrhtava. Da, da, dobro ste uli, to vam se zove kamionski potres. Da za sve ne budu krivi

Noni zastoj

samo kamioni, ima tu još kandidata koji nam zagoravaju život. U punoj ljetnoj sezoni, itava Europa skupi se pred mojom kuom. Ima ih iz svih zemalja: Slovenije, Maarske, Austrije, Njemake, eške, Slovake… Tek tada nastaje prava prometna katastrofa. Teško mogu rei da u mojoj ulici ima svježeg zraka, više je to svježi kamionski dim. Tako se najrae zatvorimo u kuu da ih ne vidimo i ne ujemo, sve do idue gromoglasne buke kamiona, koja nas zna probuditi i u sitnim nonim satima… Umjesto da se pojavljuju u manjem broju, njih je svaki dan sve više i više… Pitam se: „Dokle e to još trajati

Saznajmo

Na donjem crtežu oboji krugove i elipse ružiastom, a kvadrate zele-

Napisala: Leona Srša 6.b ?“ Evo i nekoliko slika da se sami uvjerite!!

Bila je jednom neka mala kuica usred polja na kojem je rastao kukuruz. Bila je zakljuana i nitko nije mogao ui jer su kljuevi bili pokopani sa vlasnikom... Ali što bi neka koliba mogla ikome išta znaiti? «Hajdemo dignuti to smee ili pokušajmo ui! To je sjajna zamisao! Idemo». Rekla je Jennifer svojim prijateljima. Ali na to Will je rekao: «Jeff, ne smijemo ui! Sjeaš se što se ovdje dogodilo? Stari Tommy ovdje nije nikog puštao». « Pa, da. Zato i jest uzbudljivo, idemo!» - ree Jennifer i potri prema kolibi ne ekajui ostale. Došla je do kolibe i žurno nogom udarila o vrata. Pošto su bila stara odmah su se otvorila i pošteno zaškripila. Will se još bunio i povikao za njom: «Jennifer, zadnji put ti kažem, ne idi tamo!!» Kao da ga i nije ula. Potrala je unutra, a on za njom. Kao da su ušli u nešto nevieno... Bilo je rajski... Ta prostroija imala je podrum. Sve je bilo puno velikih prepariranih kukaca i okvira sa zlatnim rubom... Kad su se poeli kretati pod je poeo po-

Zabavimo se

nom bojom i dobit eš jednu životinju koja uživa na livadi.

34 m; po cijelom svijetu, osobito na južnoj polutki

Najotrovniji...

Matea Varga, 5.b Ponovi zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje i rezultate re-

dom spajaj – dobit eš obris jedne životinje.

- sisavac: leptiratsti šišmiš, dugaak 3,3 mm, Tajland

ma, živi u ekvatorijalnoj Africi - vodozemac: japanski golemi deždevnjak, dugaak 1,5 m; Japan - ptica: afriki noj, visok 2,7 m, veinom istona i južna Afrika - paunjak: tarantula, raspon nogu 28 cm; živi u Brazilu, Venezueli, Gvajani, Francuskoj - gmaz: krokodil ljudožder dugaak 6 m; jugoistona Azija, Indonezija, Filipni, Nova Gvineja, Australija - sisavac: plavetni kit, dugaak

Nives, Petra, Antonija, Ružica, Željka, Lucija, Sandra, Lidija

Najmanji... - kucac: «vilinske mušice», dugake 0,2 mm; diljem svijeta - gmaz: sprudni macaklin dugaak 18 mm; Djevianski otoci - vodozemac: Psyllophryne didactyla, dugaak 10,4 mm; Brazil - ptica: bubmarski kolibri, dug 5,7 cm; Kuba - riba: patuljasta pandaka li gobi, dugaak 7,6 mm; Filipini

Maja Mikolaj, 8.a

Najvei... - mekušac: gorostasna atlanstka lignja, dugaka 20 m; živi na sjeveru Atlantskog oceana - rak: japanska golema rakovica, raspon nogu gotovo 4 m; Japan - riba: golema psina, dugaak 15 m; Atlantski, Tihi i Indijski ocean - kukac: afriki golijat, 110 gra-

Pria

Živo srce u mrtvome

Poluprazna granica. Da je barem svaki dan ovako!!

Zabavimo se

- mekušci: žarnice plavoprstenaste hobotnice mogu ubiti ovjeka - meduza: ovjek kojega više od šest puta opee vrsta meduze Chironex leckeri može umrijeti u roku od dvije do tri minute. Ova meduza živi u velikim nakupinama na sjevernim obalama Australije - riba: kada stanete na kamenu ribu koja leži na dnu plitkih voda Tihog ili Indijskog oceana, ona kroz bodlje na lenoj peraji ubrizgava otrov koji izaziva snažnu bol, a katkada i smrt - pauk: ugriz brazilskog skitalca, koji ima raspon nogu 10 cm, najotrovniji je ugriz svih pauka. Taj pauk ima poteškoa pri ubrizgavanju otrova u ljude, zato uzrokuje malen broj smrtnih sluajeva - žaba: zlatnožuta otrovna gatalinka, koja živi u Kolumbiji i Južnoj Americi, ispušta iz kože najjai životinjski otrov uope. Otrov iz jedne zlatnožute gatalinke može ubiti gotovo 1500 ljudi. - zmije: otrov morskih zmija iz roda Hydrophisa (pomorice) izrazito je otrovan. Otrov vrste Hydrophis belcheri, koja živi u Timorskom moru sjeverozapadne Australije, otprilike je sto puta jai od otrova tajpana - sisavac: udnovati kljunaš ubrizgava otrov kroz ostrugu s njegovih stražnjih nogu. Ubod udnovatog kljunaša izaziva u ovjeku snažnu bol. udnovati kljunaš jedan je od samo dviju vrsta otrovnih sisavaca - ptica: jedina vrsta ptica za koju se zna da je otrovna jest pitoui iz Nove Gvineje. Ta šarena ptica izluuje otrov slian onomu koji proizvode otrovne gatalinke, ali nije otrovan u tolikoj mjeri.

Nikola Orehovec, 6.r, OŠ DRAŠKOVEC

Neven Novak, 5.a, OŠ DOMAŠINEC drhtavati... Pucati... Trali su prema posljednjoj prostroji ... Ušli su... Bilo je hladno... Veoma hladno.. Na mloj drvenoj stolici... Sjedio je ovjek... Mrtav ali živ... Kao da mu je netko gornji dio tijela prerezao... Gledao je zatvorenih oiju...Tuklo je ...Srce... Pomou aparata... Kako im je inilo bio je živ ali i mrtav... Nisu izustili ni rijei u toj prostoriji... Potrali su van ali nije bilo stuba... Jennifer je poela vikati: «Will, kako si mi mogao dopustiti da uem? Ti si kriv!!» Will e na to: «A jeli? Koga nije bilo briga što je najvea tajna starog Tommya?» Nema veze... Hajmo negdje... Moramo požuriti! Urušit e se ili šta ja znam... No nema veze, hajmo... «odvrati Jennifer. Prostorija je bila sve manja i zagušljivija... Digla se velika prašina... I stube su se digle te su imali sto naina da izau ali nije bilo potrebno... Sjedili su na stolici... Mrtvi sa živim srcem... Barbara Tarandek

Pouni kutak


49 

 VWXGHQRJ 

sport@mnovine.hr

IZBOR hrvatskog sportaĹĄa godine

Filip Ude prvi favorit PribliĹžava se kraj joĹĄ jedne kalendarske godine kad se zbraja i oduzima uinjeno minulih mjeseci. Tako je i u sportu. Vrlo skoro uslijedit e izbori sportaĹĄa godine na kojima emo se podsjetiti i sportskim dosezima u minuloj godini. Zahvaljujui Filipu Ude 2008. godina je bila povijesna za meimurski sport, pa e tako zasigurno biti i kad je u pitanju izbor sportaĹĄa godine. Naime, Filip Ude zasigurno je prvi favorit za osvajanje naslova najboljeg sportaĹĄa Hrvatske u 2008. godini, isto kao ĹĄto je to Branka VlaĹĄi u konkurenciji sportaĹĄica. Dva velika, povijesna srebra (europsko u Laussaneu i olimpijsko u Pekingu) za hrvatsku gimnastiku i meimurski sport ostat e zapisana â&#x20AC;&#x153;zlatnim slovimaâ&#x20AC;? u povijesti najveih dosega hrvatskog sporta. Filip Ude je osvajanjem ovih medalja donio iznimnu popularnost gi-

mnastike kako u naĹĄem kraju, tako i diljem Hrvatske. Svojim pak spontanim pristupom i nepretencioznim ponaĹĄanjem, te naglaĹĄavanjem s ponosom svojeg meimurskog porijekla i hrvatskog ponosa, dodatno je osvojio simpatije svih. Pokazuje to izmeu ostalog i aktualna anketa koju provodi najvei hrvatski nezavisni portal - Index.hr, gdje Ude vodi uvjerljivo kao trenutano najpopularniji hrvatski sportaĹĄ. Iza Udea su imena poput: Luke Modria, Ivana Balia, Blanke VlaĹĄi, Ivice Kostelia, Eduarda, Marija Ana itd. Uglavnom, za kraj godine Filipa oekuje joĹĄ jedan krug estitki, iako je ve on sad u fazi rehabilitacije svojski zapeo s treningom, naravno u okviru zadanih okvira procesa oporavka koji se uspjeĹĄno bliĹži kraju. (D. Zrna)

PRIPREME za zavrĹĄnicu hrvatskog prvenstva i kupa u gimnastici

SGC Aton domain najboljim hrvatskim gimnastiarima Oko 400 gimnastiara i gimanstiarki stiĹže na tri dana u SGC Aton u NedeliĹĄe gdje e se od 21. do 23. studenoga odrĹžati Prvenstvo Hrvatske i zavrĹĄnica Hrvatskog gimnastikog kupa. Bit e to nakon 1996. godine prvo tako veliko natjecanje u Meimurskoj Ĺžupaniji, te e SGC Aton posluĹžiti kao test za budui gimnastiki centar i joĹĄ zahtjevnija natjecanja. Gimnastiari e se natjecati u tri razliita programa: FIG, B i C. Prvenstvo koje e organizirati GK Marijan Zadravec Macan iz akovca bit e na razini natjecanja Svjetskog kupa, tonije primjenjivat e se tehnika i logostika potpora na tom nivou. Tako e se za glavno natjecanje u sportskoj dvorani

prirediti pravi gimnastiki podij sa svim spravama, dok e se u specijaliziranoj gimnastikoj dvorani raditi â&#x20AC;&#x153;warm upâ&#x20AC;?. Takoer e se po prvi put u Hrvatskoj raditi umreĹženi sustav obrade svih podataka. Kako bi se sve pretvorilo u istinski gimnastiki happening, organizator dovodi i posebne goste kao ĹĄto su legende hrvatske gimnastike ( aklec, Hawelka), kao i gost iz Slovenije, najuveniji gimnastiar bivĹĄe drĹžave Miroslav Cerar. Njima e domain biti srebrni olimpijac Filip Ude koji naĹžalost ovaj put nee moi imati natjecateljsku premijeru na svojem terenu zbog ozljede. Naravno, domain sprema i jaki natjecateljski tim koji e pokuĹĄati osvojiti ĹĄto vei broj medalja. (dz)

POTPISIVANJE SPONZORSKOG UGOVORA GK MARIJAN ZADRAVEC MACAN â&#x20AC;&#x201C; EUROHERC OSIGURANJE

Uz Filipa Udea do sljedee olimpijade Minulog petka u sjediĹĄtu koncerna Agram u Zagrebu GK Marijan Zadravec Macan i Euroherc osiguranje potpisali su sponzorski ugovor. Ugovor su potpisali predsjednik Uprave Euroherc osiguranja, Zlatko Lerota i direktor Kluba mr. sc. Stevo Tkalec. Potpisivanjem sponzorskog ugovora nastavljena je uspjeĹĄna suradnja koja je zapoeta prije godinu dana. Gimnastiki klub Marijan Zadravec Macan danas je jedan od najuspjeĹĄnijih hrvatskih sportskih klubova i za njega puno tvrtki pokazuje marketinĹĄki interes, no prije samo godinu dana situacija je bila neĹĄto drugaija. Tada nije bilo srebrne olimpijske medalje i samo su veliki vizionari i dobri poznavatelji prilika mogli predvidjeti nebeski uspjeh Filipa Udea. Jedan

od takvih osoba bio je direktor akoveke podruĹžnice Euroherc Osiguranja Rudi Lesinger. On je uoio potencijal gimnastikog kluba Marijan Zadravec Macan i preporuio rukovodeim ljudima u Zagrebu da pomognu klubu kada mu je pomo najviĹĄe trebala. â&#x20AC;&#x201C; Smatram da je ovo suradnja najboljih. Mi smo najbolje osiguranje, a klub je najbolji u Hrvatskoj i jednostavno idemo jedni uz druge, ruku uz ruku kao pouzdani partneri â&#x20AC;&#x201C; objasnio je ovu sponzorsku suradnju Rudi Lesinger, direktor podruĹžnice Euroherca iz

akovca. Ugovor je potpisan na etiri godine, za jedan cijeli olimpijski ciklus. Uz to Filip Ude dobivat e stipendiju za viĹĄu trenersku ĹĄkolu u akovcu.

Jedno od osnovnih strateĹĄkih opredjeljenja Euroherca jest i i druĹĄtveno odgovorno poslovanje. Euroherc, kao i uostalom i cijeli Koncern Agram svojim sponzorskim pro-

gramom pomaĹže djelovanje mnogih sportskih udruga i klubova, a posebno im je drago gledati kako se razvijaju i stasaju generacije mladih uspjeĹĄnih sportaĹĄa. Upravo

u mladom perspektivnom sportaĹĄu Filipu, Euroherc je prepoznao vrijednsti koje i sam njeguje: a to su marljivi rad, vrhunski rezultati, stoga nije udno ĹĄto je upravo Filip Udea odabran kao zaĹĄtitno lice Eurohercove nove kampanje: Pouzdan partner. Ĺ˝ivot je nepredvidiv, nikada ne znamo ĹĄto nas oekuje, medalja uvijek ima dvije strane, no sve je lakĹĄe ukoliko imate pouzdanog partnera na koga moĹžete raunati. â&#x20AC;&#x153;Euroherc je uz Filipa, ali Euroherc je uz velik broj naĹĄih osiguranika kojima je pouzdan partner ve viĹĄe od 16 godina koliko posluje na trĹžiĹĄtu. Svojim osiguranicima Euroherc nudi pouzdanu u kavlitenu osiguravateljnu uslugu, maksimalo prilagoenu njihovim potrebama, i ĹĄto je u danaĹĄnjem Ĺživotu iznimno vaĹžno, zahvaljujui naĹĄoj odlino organiziranoj prodajnoj mreĹži - iznimno dostupnu,â&#x20AC;? kaĹže Anelka Braica, direktorica Sektora prodaje. Tako je i u samom srcu akovca ove godine otvorena nova zgrada Euroherca. Renovirana stara zgrada zasjala je modernim sjajem, a stanovnicima uĹže i ĹĄire okolice na raspolaganju je educirano osoblje koje e Vam, ukoliko imate dvojbe,

Rudi Lesinger, direktor podruĹžnice Euroherca savjetom pomoi u odabiru prave osiguravateljne zaĹĄtite. PodruĹžnica Euroherc u akovecu je na adresi Kralja Tomislava 30, tel. 040 492 999, www.euroherc.hr
16. rujna 2008. VWXGHQRJ 

50

TALENTIRANI meimurski tenisai nastupili na Kremlin kup u Moskvi

MEIMURSKA TROJKA na SP u karateu

Ĺ kvorc do 3., Ĺ uica do 2. kola, u paru zajedno do polufinala

MaĹĄa Martinovi nastupa u otvorenoj kategoriji

Karlo Ĺ kvorc nije uspio na najjaem ovogodiĹĄnjem turniru nove rang liste tenisaa do 14 godina koji je proĹĄli tjedan odigran u Moskvi otii dalje od 3. kola. Drugi meimurski predstavnik Ĺ uica ispao je u 2. kolu. Turnir je osvojio najvei konkurent kad je Hrvatska u pitanju meimurskim tenisaima Borna

ori koji je u finalu svladao 1. igraa s ETA liste najboljih juniora Europe i prvog nositelja turnira srpskog tenisaa Milojevia. I dok je pojedinani rezultat ipak slabiji od oekivanja posebice kad je Ĺ kvorc u pitanju, u paru je meimurski tandem odigrao odlino. Stigao je daleko, ak do polufinala, iako im parovi nisu specijalnost. Najprije su svladali najjau rusku kombinaciju koja im je zapravo predala me, a onda bez veih problema

dva najbolja srpska tenisaa u tom uzrasku kombinaciju Milojevi-Djere. U polufinalu su zaustavljeni od ukrajinske kombinacija Kekercheni-Kriyvoy koja je kasnije izgubila tijesan me finala. U pojedinanom dijelu Ĺ kvorc je kao 7. nositelj bio slobodan u prvom kolu. U drugom kolu svladao je prilino lako Rusa Galyamova. Meutim, zaustavljen je ve kolo poslije. Protiv u ovom trenutku ponajboljeg Rusa Vasilenka izgubio je me u dva seta. U prvom se Karlo joĹĄ drĹžao, ali nakon izgubljenog tie-breaka, u drugom je potpuno nestao s terena. Marin Ĺ uica igrao je od 1. kola. Tu je prilino lako svladao ruskog predstavnika Svistonova 6:2,6:3, ali je onda na isti nain izgubio od 5. nositelja turnira Ukrajinca Kerchenija. (dz)

Karlo Ĺ kvorc

Japan, prijestolnica karate sporta ovogodiĹĄnji je domain Svjetskog prvenstva u karateu koje je ve zapoelo u glavnom gradu zemlje izlazeeg sunca Tokiju. Na taj najvei ovogodiĹĄnji karate dogaaj otputovala je i hrvatska reprezentacija u kojoj su tri meimurska lana. NaĹžalost, iz dobro poznatih razloga nekvalitetnog praenja vrhunskih sportaĹĄa u Meimurskoj Ĺžupaniji iz meimurskog kluba dolazi tek jedna - MaĹĄa Martinovi, lanica KK NedeliĹĄe. Na SP e takoer nastupiti ponajbolja hrvatska karatistica

akovanka Petra Narana koja inae brani boje Rijeke, te u katama u pojedinanoj konkurenciji sjajni meimurski kataĹĄ koji trenira u Zagrebu Kristian Novak. Nadamo se lijepim vijestima iz glavnog grada Japana. (dz)

MaĹĄa Martinovi
VWXGHQRJ II. HNL - Rekordna, povijesna pobjeda Meimurja 12. kolo

Sinjani â&#x20AC;&#x153;inkasiraliâ&#x20AC;? ak 9 komada !

Subota, 8. studenoga ostati e zapisana u povijesti NK Meimurje. Naime, izborena je rekordno visoka pobjeda u sluĹžbenoj utakmici tako visokog stupnja natjecanja koje ima prefiks HNL - II. HNL. Sinjski Junak nimalo â&#x20AC;&#x153;junakiâ&#x20AC;? se ponio u akovcu. Naime, Meimurje izborio je rekordno visoku pobjedu od ak 9:1 (1:0). Iako nakon prvih 45 minuta niĹĄta nije mirisalo na ovakav potop gostiju, ak tri gola domaina u samo desetak minuta nastavka donijeli su istinsku katastrou Sinjana. Na kraju najbolji domai strijelac bio je Vuka koji je zabio ak triput, a u listu strijelaca upisali su se joĹĄ: Lima, Leo, Georgijevski, Vruina i dva put Ĺ˝uljevi iz penala. Inae, u prvom poluvremenu gosti su bili vrlo opasni, imali su tri odline prilike, ali sreom po domaina mreĹža se nije zatresla. Dapae, u 40. minuti Leo je izvrsno asistirao Vuki koji je bio siguran realizator za 1:0. Drugo poluvrijeme Meimurje je ponovilo igru pred nekoliko kola, kad su jednostavnim i kombinatornim akcijama razmontirali svoje protivnike. U samo deset minuta gosti su pali u komu. Dobili su etiri gola i izgledali su kao â&#x20AC;&#x153;raspuĹĄtena vojskaâ&#x20AC;?. S druge strane, domai su poput pravih proesionalaca nastavili igrati u istom ritmu praktiki do zadnje minute i na kraju slavili rekordnu pobjedu od ak 9:1. Utakmica s dva lica. Ono iz prvog dijela nije bilo nimalo ugodno, ak, ĹĄtoviĹĄe gosti su mogli voditi. Ono iz nastavka, zaista perektno. MEIMURJE â&#x20AC;&#x201C; JUNAK 9:1

AKOVEC. Stadion Mladosti. Sudac: Franoli (Varaždin). pomonici: Devi i Hudika. etvrti sudac: Pavlic. Delegat: Blaževi. strijelci: 1:0 Vuka (39), 2:0 Cicero Lima (47), 3:0 Žuljevi (51-11m); 4:0 Georgijevski (54), 5:0 Eliomar (56), 6:0 Vuka (72), 7:0 Vruina (78), 8:0 Vuka (84),k 8:1 Lozo (87), 9:1 Žuljevi (90-11m). MEIMURJE: Banovi, Georgijevski, Para, Cicero Lima, Vuka, Žuljevi, Darmopil (od 77. Levai), Bratkovi (od 29. Pitari), Miši, Slunjski, Eliomar (od 79. Vruina). Trener: Mario Kovaevi. JUNAK: Frani, Romac, Gusi, Stojan (od 60. Vukovi), uli (od 60. Marunica), Sura (od 65. Radi), Sabli, Midenjak, Perai, Lozo, Topi. Trener: Mario utuk. Žuti karton: Frani. Igra utakmice: Marijan Vuka.

Sjajnom partijom PreloĹžani nadigrali Viroviticu

Treba rei da je drugo poluvrijeme Meimurje odigralo u sastavu koji je ve priredio nekoliko sjajnih nogometnih predstava, koje se ne viaju svaki dan. Ponovno je zaigrao stoperski par Para-MiĹĄi koji se pokazao kao najbolje rjeĹĄenje, na zadnja dva vezna SlunjskiDarmopil, sa strane Georgijevski i Franjo Pintari, a ispred njih sjajna etvorka: Ĺ˝uljevi-Lima-Leo-Vuka koja nadograuje romb u sustavu igre: 4:2:3:1 koji preeriraju ekipe poput Arsenala ili Barcelone (reprezentacija Engleske takoer op.a.) i trenutano igraju najatraktivniji nogomet u Europi. Treba istai mirnou u realizaciji izglednih situacija Vuke (ala Bent op.a.), razigrani brazilski duo Lima-Leo, kao i ostatak tima koji je zaista djelovao â&#x20AC;&#x153;izvanzemaljskiâ&#x20AC;? za protivnika u drugih 45 minuta. NaĹžalost malobrojna publika koja je u poluvremenu povodom martinjskih dana dobila okrjepu u vidu kobasica i kuhanog vina zaista je joĹĄ jednom ove sezone mogla uĹživati u izvrsnoj i nadasve efikasnoj partiji Meimurja koje je ovom pobjedom stiglo na 5. mjesto tablice i time nagovjestilo da se moĹže ispuniti cilj do kraja ovog dijela sezone, a to je prikljuak s klubovima koji kandidiraju za ulazak u I. HNL. U sljedeem kolu Meimurje gostuje u Sisku kod Segeste, koja je najavila ambiciozne planove za ovu sezonu, ali od toga se nije dogodilo baĹĄ niĹĄta. Oekuje se da Meimurje na ovoj utakmici odigra jednu hrabru i oanzivnu partiju i pokuĹĄa osvojiti sva tri boda. (D. Zrna) Ostali rezulta: Trogir â&#x20AC;&#x201C; Karlovac 1:2; Istra 1961 â&#x20AC;&#x201C; Solin 1:0; Slavonac CO â&#x20AC;&#x201C; Pomorac 3:0; Lokomova â&#x20AC;&#x201C; Vinogradar 1:0; Hrvatski Dragovoljac â&#x20AC;&#x201C; Mosor 0:0; Suhopolje â&#x20AC;&#x201C; Moslavina 4:2.

TABLICA 1. Karlovac 2. Slavonac CO 3. Istra 1961 4. Lokomova 5. Meimurje 6. Solin 7. Segesta 8. Mosor 9. Pomorac 10. Junak 11. Imotski 12. Vinogradar 13. H. Dragovoljac 14. Suhopolje 15. Moslavina 16. Trogir

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

9 8 7 7 6 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1

2 4 1 1 1 2 3 3 3 2 1 4 4 3 3 5

III. HNL - Najbolja jesenska predstava PreloĹžana

1 0 3 4 5 5 5 5 5 6 7 5 5 6 7 6

22:9 29 22:8 28 18:7 24 22:16 22 30:17 19 16:12 17 17:20 15 8:11 15 12:17 15 16:26 14 14:18 13 14:20 13 13:20 13 15:20 12 10:22 9 13:19 8

Parovi 13. kola: Moslavina â&#x20AC;&#x201C; Trogir; Junak â&#x20AC;&#x201C; Suhopolje; Segesta â&#x20AC;&#x201C; Meimurje; Mosor â&#x20AC;&#x201C; Lokomova; Solin â&#x20AC;&#x201C; H. Dragovoljac; Pomorac â&#x20AC;&#x201C; Istra 1961; Karlovac â&#x20AC;&#x201C; Slavonac CO; Vinogradar â&#x20AC;&#x201C; Imotski.

PreloĹĄka Mladost ponovno je u pobjednikom ritmu na domaem terenu. I ne samo to. Protiv Virovitice koja je prestigla PreloĹžane uoi ove utakmice stigla je po pobjedu, ali je svoje ambicije ubrzo morala ostaviti â&#x20AC;&#x153;sa straneâ&#x20AC;?. Mladost je u subotu odigrala najbolju partiju ove sezone. Razigrano, u sve boljoj ormi. Briljirao je ponovno Stjepan Krznar koji je zasigurno meu najopasnijim napadaima u ligi. Takoer je ormu uhvatio Vuk na kojem se vidjelo da nije imao kontinuitet, a isto vrijedi i za HabuĹĄa. Naravno, svi drugi su takoer bili vrlo dobri i na visini zadatka. Posebice dobro je ĹĄtimala obrana, a potezi Krznara bili su pravi ĹĄpilmaherski. ovjek je ponovno odluio pobjednika sa odlina dva poteza ve u prvom dijelu. U nastavku je trebalo samo zatvoriti utakmicu i to su PreloĹžani rutinski uinili potvrdom pobjede preko Bukala koji je u nastavku uĹĄao u igru. Utakmica je potvrdila da Mladost ima jednu od najjaih momadi u ligi, posebice to vrijedi za gro ekipe od 13-14 igraa, uz joĹĄ dva-tri mlada i talentirana igraa koji uskau i koje treba ekati. Naime, samo je Mladost svladala tri momadi koje figuriraju kao najjae u ligi: Grafiar-Vodovod, KriĹževci i Virovitica. Ekipe koji su najavile borbu za vrh i koje imaju budĹžet od 1,5-2 milijuna kuna. Kad se to uje onda ovih 350.000 kuna koliko troĹĄi Mladost djeluje â&#x20AC;&#x153;liliputanskiâ&#x20AC;?. Nad ovom injenicom bi se trebali zamisliti i jaki

preloĹĄki gospodarstvenici koji nikako da kvalitetno podupru preloĹĄki sport. Naravno, da su bolji uvjeti za rad i trening (novi stadion je nasuĹĄna potreba), bilo bi zasigurno joĹĄ bolje, iako se uprava trudi da osigura treninge i van Preloga i pod rasvjetom za ĹĄto se zahvaljuje obliĹžnjim klubovima posebice DraĹĄkovcu kazao nam je predsjednik Radikovi. U sljedeem kolu Mladost eka gostovanje kod NAĹ K-a u NaĹĄicama. NAĹ K je puno slabije plasiran nego to govori njegov sastav u kojem igraju poznati internacionalci poput Labaka koji je ostavio zapaĹženu ulogu u njemakoj II. ligi ili pak PriĹĄa itd. Meutim, imena ne igraju, ve orma, a preloĹĄka orma je odlina. Naravno, uz pravi pristup i motiv ĹĄto protiv NAĹ K-a ne bi smjelo biti upitno oekuje se novi pozitivan rezultat PreloĹžana.

Kasno paljenje bez uinka Nakon teĹĄko izvojevane domae pobjede protiv Marsonije, NedeliĹĄani su u ovom kolu ubiljeĹžili i teĹĄki poraz u KriĹževcima, gdje ih je osim teĹĄkog terena uvelike ometala i vlastita slaba fizika pripremljenost za nogometnu igru. â&#x20AC;&#x153;Sustiglo nas je netreniranje, mnogi naĹĄi igrai rade i ne mogu dolaziti na treninge u normalno vrijeme, a zbog toga ĹĄto smo ostali bez svog starog igraliĹĄta ne moĹžemo ni trenirati u veernjim satima pod reflektorima. Uspjeli smo doduĹĄe dogovoriti dva tjedna termina u Tr-

novcu, no kad bih sad intenzivirao treninge vjerojatno bih dobio kontraeekt. Ostaje nam da suviĹĄne kile skinemo, a fiziku spremu podignemo u zimskom pripremnom rokuâ&#x20AC;?, rekao je nakon utakmice trener NedeliĹĄa Nenad Marec. Trener NedeliĹĄa kazao je i ovo: â&#x20AC;&#x153;KriĹževani su bili apsolutno superiorni, brĹži, lakĹĄi i agresivniji, dok smo mi bili teĹĄki i tromi, kao ukopani u kriĹževako blato. Kad bih morao usporeivati, KriĹževani su nas deklasirali kao Tottenham Dinamo.â&#x20AC;? A upravo je tako izgledao susret u subotu. Domai JakĹĄini ve je u 6. minuti iskoristio nespretno odbijenu loptu i s 25 metara poslao loptu u desne raĹĄlje gostujueg gola. Za 2:0 u 33. minuti Slaven Bukal sam je nadmudrio ak etvoricu u obrani NedeliĹĄa, a konani nesporazum izmeu Belovia i Celingera otvara Bukalu put do gola. U drugom se dijelu nastavlja dominacija domaih, sve do 71. minute i 3:0, kad je joĹĄ jednom bio spretan Bukal, kaĹžu NedeliĹĄani iz zalea. No, kako je sudac Malovan nedugo prije toga poniĹĄtio jedan gol KriĹževana, nitko se nije previĹĄe bunio. S tim sigurnim rezultatom momad KriĹževca malo se opustila, pa su i gosti mogli malo zaigrati. Baksa je ak dva puta sam izlazio pred vratara Bilobrka, i oba puta u kljunom momentu pucao pravo u kriĹževakog uvara mreĹže. Priliku je u prvoj minuti sudake nadoknade imao i Belovi, ali rezultat ostaje nepromijenjen. U iduem kolu NedeliĹĄani u Dunjkovcu-Pretetincu doekuju Bjelovar, a trener Marec najavio je

susret sljedeim rijeima: â&#x20AC;&#x153;Nee biti lako bez Vibovca i Bujania, koji su poĹžutjeli, a bit emo i bez Belovia koji taj dan prijepodne polaĹže sudake norme. Bojim se kako e biti, no uzdajem se u povratak Golubia, kao i par trikova koje joĹĄ imamo u rukavu. Plan nam je do kraja ovog dijela sezone osvojiti joĹĄ ĹĄest bodova, ĹĄto bi priu zaokruĹžilo na solidnih 27.â&#x20AC;? (Ivana Strahija) Ostali rezulta: Marsonia - Vukovar â&#x20AC;&#x2DC;91 1:3; akovo - BeliĹĄe 3:0; Olimpija - Koprivnica 2:2; Bjelovar - NAĹ K 2:1; Slavija - Mladost (C) 3:0; ViĹĄnjevac - Graar Vodovod 2:0; Graniar - Croaa 4:1.

TABLICA 1. akovo 2. Graar Vod. 3. KriĹževci 4. Graniar 5. Mladost (P) 6. Vukovar â&#x20AC;&#x2DC;91 7. Slavija 8. Virovica 9. Bjelovar 10. NedeliĹĄe 11. Koprivnica 12. ViĹĄnjevac 13. NAĹ K 14. Mladost (C) 15. BeliĹĄe 16. Olimpija 17. Croaa 18. Marsonia

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

9 9 9 7 7 7 7 6 7 7 5 6 5 4 4 1 3 1

3 2 2 4 1 3 2 4 1 0 3 0 1 4 1 4 2 1

2 3 3 3 4 4 5 4 6 7 6 8 8 6 9 7 9 12

24:10 30 28:13 29 25:11 28 21:21 25 27:19 24 25:20 24 19:14 23 23:13 22 24:30 22 20:21 21 23:23 18 15:22 18 23:26 16 10:14 16 22:23 17 17:34 13 13:24 11 12:45 4

Parovi 15. kola: BeliĹĄe â&#x20AC;&#x201C; Graniar; Koprivnica â&#x20AC;&#x201C; akovo; Mladost (C) â&#x20AC;&#x201C; Olimpija; Virovitica â&#x20AC;&#x201C; Slavija; NAĹ K â&#x20AC;&#x201C; Mladost (P); NedeliĹĄe â&#x20AC;&#x201C; Bjelovar; Vukovar â&#x20AC;&#x2DC;91 â&#x20AC;&#x201C; KriĹževci; Graar Vodovod â&#x20AC;&#x201C; Marsonia; Croaa â&#x20AC;&#x201C; ViĹĄnjevac.

IV. HNL-SJEVER Meimurje-VaraĹždin

Kotoripani zadovoljni s bodom u Ivancu Najbolji meimurski predstavnik u ovoj sezoni u etvrtoligaĹĄkom druĹĄtvu mora biti zadovoljan nakon ĹĄto je osvojio bod na gostovanju u Ivancu. Sigurno je mogao i bolje proi od konanih 2:2 da se nije ispustilo poetno vodstvo od 1:0 koje je moglo biti i vee. Na kraju su Kotoripani lovili zaostatak i uspjeli ga uloviti nakon odlinog udarca Gorupia u samoj zavrĹĄnici. Kao ĹĄto smo ve napisali, gosti su odlino uĹĄli u utakmicu. HabuĹĄ koji se ipak oporavio promaĹĄio je gol s par metara ve u 3. minuti, neĹĄto kasnije jak presing gostiju urodio je plodom. Vilim Kos je u sjajnom prodoru pobjegao domaoj obrani i nakon toga znalaki prebacio domaeg vratara iz teĹĄke pozicije. Nakon toga su domai dobili penal (sudila meimurska sudaka trojka !?), a u nastavku u jeku kotoripske inicijative zabili sjajan zgoditak za 2:1. Nakon toga bilo se teĹĄko vratiti gostima na teĹĄkom terenu, ali uspjeli su stii na kraju do boda. Na SRC Mladost u unedjelju ujutro igrao se meimurski derbi.

akovec â&#x20AC;&#x201C; Trnava 6:0 (3:0). Zabili su redom: 1:0 Murkovi 5. 11 m, 2:0 Treska 23., 3:0 Vrbanec 27., 4:0 Treska 53., 5:0 Treska 75., 6:0 Malec 79. Momad iz Goriana ĹĄto je i po rezultatu vidljivo nije uspjela ponoviti igru iz mea sa Slobodom. RuĹĄenjem Murkovia u 5. min susreta, i pogotkom iz penala, zapoela je serija od ukupno ĹĄest golova

akovca. Iznimno slabi otpor kojeg su pruĹžali gosti iz Goriana nije bio baĹĄ motivirajui za momke u crvenim dresovima, no oni su unato tome susret do kraja odradili proesionalno. NeĹĄto ozbiljniju igru pruĹžili su gosti tek pred kraj susreta, no tih

par udaraca u okvir gola nije moglo nadoknaditi loĹĄ ostatak utakmice. Domaima bodovi idu apsolutno zasluĹženo, a tim rezultatom u potpunosti su se iskupili za kiks protiv Plitvice pred dva kola. Podravina â&#x20AC;&#x201C; Sloga 1:0 (1:0). Strijelac: 1:0 Valjak 36. NogometaĹĄi iz Pustakovca u Ludbregu nisu imali sree. Domaini su naumili malo poboljĹĄati svoju â&#x20AC;&#x153;krvnu slikuâ&#x20AC;? na tablici, pa su inicijativu vrsto drĹžali u svojim rukama od poetka susreta. Osim pogotka Valjka, koji je LudbreĹžanima donio pobjedu, imali su domai i joĹĄ jednu iznimno izglednu prigodu, onu s 11 metara, ali Nova je obranio penal, kao i joĹĄ nekoliko teĹĄkih udaraca, te izborio epitet najboljeg igraa gostiju. U iduem kolu Sloga na svom terenu, u nedjelju u 10 sati, doekuje varaĹždinsku Slobodu. Palovani se nisu mogli oduprijeti kvalitativno jaem gostu kao ĹĄto je Novi Maro koji odlino gura kao novak u ligi. Iako su palovski porazi rijetki u ovoj ligi, ovaj put su gosti slavili 1:3.

U ukovcu udna utakmica. Domai su imali sve i na kraju ostali bez iega. RaspoloĹžen je bio Vukina. Zabio je dvaput. Kod rezultata 2:1 domai su dobili i igraa viĹĄe na terenu i na kraju - izgubili 2:3. Kako ? Gosti su bili konkretniji, iako je dojam da su kod rezultata 2:2 domai zakinuti za isti penal. I onda kad su sve adute bacili u napad primili su gol za poraz. Desetkovani sastav Dinama iz DomaĹĄinca loĹĄe je proĹĄao na gostovanju u Turinu. Dubravka je stigla do prve pobjede i prvih bodova i to odmah visokom pobjedom. MoĹžete si onda misliti kako je izgledao sastav Dinama !? U sljedeem kolu dvije utakmice velike pozornosti u Meimurju. Obje se igraju u nedjelju. Najprije ujutro u 10 sati na akovekoj Slogi gostuje Sloboda, a onda rano poslijepodne u Kotoribi derbi za drugo mjesto na tablicie Graniar-Ellabo doekuje ludbreĹĄku Podravinu. (D. Zrna i I. Strahija)

Rezultati: Dubravka-Dinamo (D) 6:2, Ivanica-Graniar-Ellabo 2:2, Podravina-Sloga 1:0, Sloboda-Mladost 4:0, akovec-Trnava 6:0, Dinamo (P)-Novi Marof 1:3, ukovec â&#x20AC;&#x2DC;77-Plitvica 2:3.

TABLICA 1. Sloboda

12

9 2

2. Podravina

12

8 2 2 44:15 26

3. Graniar-Ellabo

12

7 4

1 45:13 29 1 36:18 25

4. Novi Marof

12

7

5. akovec

12

6 2 4 48:19 20

6. Sloga

12

6 2 4 19:10 20

1 4 33:15 22

7. ukovec â&#x20AC;&#x2DC;77

12

5 2 5 17:15 17

8. Ivanica

12

5 2 5 20:19 17

9. Plitvica

12

5

10. Dinamo (P)

12

5 0 7 23:35 15

11. Trnava

12

4 0 8 10:30 12

1 6 27:31 16

12. Mladost

12

3

1 8 10:27 10

13. Dinamo (D)

12

3

1 8 18:44 10

14. Dubravka

12

1 0 11 8:67

3

U 13. kolu sastaju se: subota, 15.11. u 14 sati: Mladost (VĹ˝)-akovec, Novi Marof-ukovec â&#x20AC;&#x2DC;77, nedjelja, 16.11. u 10 sa: Sloga-Sloboda, u 14 sa: Trnava-Dinamo (P), Graniar-Ellabo-Podravina, Dinamo (D)-Ivanica i Plitvica-Dubravka.

II. HNL-ŽENE

Pobjeda Trnave, minimalan poraz Oaze-Mladost Trnava je stigla do nove pobjede s kojom je zadrĹžala korak s vodee dvije momadi. Ako Ĺželi ostati u igri za naslov morat e napraviti neĹĄto viĹĄe na posljednjem jesenskom gostovanju u Ludbregu. Oaza-Mladost pruĹžila je sjajan otpor vodeem sastavu. Puce iz Selnice i okolice malo primaju, ali naĹžalost malo daju golova. Efikasnost je najvei problem za bolji plasman.

Rezultati: Oaza-Mladost-Podravina 02 1:2, Mladost-Srainec 1:4, Lepoglava-Plamen 1:8, TrnavaCestica 3:1. U posljednjem jesenskom kolu igraju: Podravina 02-Trnava, Cestica 2005-Lepoglava, Plamen-Mladost, Srainec-Oaza-Mladost.

TABLICA 1. Podravina 02

9

6 2

1 21:7 20

2. Plamen

8

5 3 0 44:9 18

3. Srainec

9

5 2 2 29:14 17

4. Trnava

9

4 2 3 20:30 14

5. Mladost

8

3 2 3 18:20 11

6. Lepoglava

9

2 3 4 25:22 9

7. Oaza-Mladost

7

1 0 6 7:15

8. Cesca 2005

9

1 0 8 6:53 3

3
VWXGHQRJ 12. kolo POLET â&#x20AC;&#x201C; SPARTAK 0:2 (0:0)

SV. MARTIN NA MURI. Suci: Zoran Hajdinjak ( akovec), Vlado Soka (Podturen), Dragutin Novak (Lopatinec). Strijelci: 0:1 Orehovec (60), 0:2 Hali (85). POLET: urkin, Koša, Karlovec, Hren, Peri, Turk (od 77. Kutnjak), Županec, Kralj, Soboan (od 87. Kirec), Šardi, Gorianec. Trener: Boris orevi. SPARTAK: Jalšovec, Bari, Orehovec, Opaak, Hrasti, Križai, Pasler, Hali (od 88. Šegovi), Ruži, Mihalic (od 71. Šegovi). Trener: Ante apalija. Žuti kartoni: Turk, Kutnjak (Polet), Bari, Hali (Spartak).

MLADOST â&#x20AC;&#x201C; VENERA PMP 2:2 (1:2) IVANOVEC. IgraliĹĄte Sportski Park. Suci: Marin Horvat (Ĺ enkovec), Robert Radek (Pribislavec), Ivan Ĺ˝ganec ( ukovec). Delegat: Dragutin Hozjak (Prelog). Strijelci: 1:0 D. Vabec (15), 1:1 Kerman (23), 1:2 Perko (38), 2:2 D. Vabec (48-11m). MLADOST: Jeleni, Zorkovi, KriĹĄtofi, JambroĹĄi, Cvek, R. Dragovi, D. Vabec, V. Dragovi (od 37. Fodor), Fuko (od 83. Vrbanec), Herman, Novak (od 46. Horvat). Trener: Robert Taradi. VENERA PMP: Dav. Kocijan, Peras (od 51. Fic), L. Vabec (od 63. E. AmbruĹĄ), Cvetkovi, I. Vabec, Medved, Ĺ kvorc, Kerman (od 87. Karninik), Kamenar, R. Vabec, Perko. Trener: Zvonimir Rihtarec. Ĺ˝uti kartoni: Novak, Herman (Mladost), Kamenar (Venera PMP).

PLAVI â&#x20AC;&#x201C; POLET (P) 3:2 (0:1) PEKLENICA. IgraliĹĄte Pocurke. Suci: Damir Aldi (Strahoninec); Damir Fodor (Slakovec), Antun Koruni (Lopatinec). Delegat: Josip Lesjak (Makovec). Strijelci: 0:1 Palfi (16), 0:2 Horvati (51), 1:2 D. Tuksar (60), 2:2 Zadravec (69-11m), 3:2 Majeri (77). PLAVI: Novak, N. Tuksar (od 61. JambroĹĄi), Zadravec, Polanec, Trstenjak, I. Turk, D. Turk, Ĺ kvorc, D. Tuksar, Ĺ˝ganec, Nerer (od 64. T. Majeri). Trener: Milivoj Trstenjak. POLET: Stamenkovi, Posavec, OkreĹĄa (od 73. Obadi), Magdaleni (od 46. Vukovi), Nemec, BaĹĄek, Mihalkovi, Horvati, Glad (od 73. Medved), Zadravec, Palfi. Trener: Mladen ReĹĄetar. Ĺ˝uti kartoni: N. Tuksar, Nerer, Polanec, D. Tuksar, Majeri (Plavi), Magdaleni, Vukovi, OkreĹĄa (Polet).

RADNIKI ELITE â&#x20AC;&#x201C; SLOBODA (S) 2:3 (2:0) GARDINOVEC. IgraliĹĄte Radniki. Suci: Matija Horvat (S. Ves); Ĺ˝eljko Kovai (Ĺ enkovec), Dragan Hrustek (M. Mihaljevec). Delegat: Josip Jeud (Prelog). Strijelci: 1:0 Makar (35), 2:0 Krmar (40), 2:1 Srnec (46), 2:2 Hergoti (60), 2:3 Srnec (90). RADNI KI ELITE: Sternad, Carovi, Sanjkovi (od 50. eh), Toplek, Novak, Furdi, Krmar (od 68. Lovreni), Makar, Patata, Sabol, Ĺ˝ivkovi. Trener: Marijan Sabol. SLOBODA: Posavec, Buhanec (od 88. Goricaj), Levec, Kamenar, Novak (od 70. TomĹĄi), Katanec, Hergoti, Koruni, Srnec, D. Novak, I. Novak (od 46. IvanuĹĄa). Trener: Stjepan Petek. Ĺ˝uti kartoni: Sabol, Toplek, Kolari, Lovreni, Ĺ˝ivkovi (Radniki Elite), Levec, Kamenar (Sloboda). Crveni karton: TomĹĄi (Sloboda).

SOKOL â&#x20AC;&#x201C; VIDOVAN 5:0 (0:0) VRATIĹ INEC. IgraliĹĄte Sokol. Suci: Branko Bacinger (N. Maro), Renato Posavec (Strahoninec), Toni FaĹžon ( akovec). Delegat: DraĹžen Fric. Strijelci: 1:0 D. Ĺ olti (56), 2:0 D. Ĺ olti (63), 3:0 D. Ĺ olti (67), 4:0 Mir. Lisjak (70), 5:0 D. Ĺ olti (81). SOKOL: B. Puh (od 76. Ĺ˝agar), M. Mikolaj, Lebar, D. Ĺ olti, Kerovec, Leko (od 45. L. Mikolaj), Mir. Lisjak, Simun (od 76. Drk), N. Ĺ olti, T. Lisjak, Munar. Trener: Franjo Fais. VIDOV AN: Ĺ ubaĹĄa, FriĹĄi, Vidovi, Horvat (od 75. Ĺ estak), N. Nesti, Horvat, Nemet, T. Nesti, D. Horvat, Matulin, Ĺ koda. Trener: Tomislav ZvoĹĄec.

OMLADINAC â&#x20AC;&#x201C; RUDAR 8:0 (3:0) NOVO SELO ROK. IgraliĹĄte Omladinca. Suci: Darko Jambrovi (Ĺ teanec), Borut KriĹžari ( akovec), SaĹĄa FegeĹĄ (NedeliĹĄe). Delegat: Ĺ˝eljko Bacinger ( akovec). Strijelci: 1:0 Cirkveni (10), 2:0 Reich (37), 3:0 Novak (42), 4:0 Cirkveni (53), 5:0 Jurinec (55), 6:0 Reich (59), 7:0 Novak (88), 8:0 Cirkveni (80). OMLADINAC: Deban, OkreĹĄa, Reich, KaniĹžaj, alopa, ReĹĄetar, Culjak (od 67. Mlinari), Filipovi (od 77. Peji); Novak, Jurinec (od 71. Buhin), Cirkveni. Trener: Denis Ratajec. RUDAR: Raj, Levai (od 46. Liklin); Zadravec, Varga (od 67. Vinko), J. Leich, Kukovec, Rihtarec, Strojko, A. Leich, Bogdan, Kovai (od 71. Kos). Trener: Smiljan Liklin.

BSK â&#x20AC;&#x201C; BRATSTVO 3:0 (3:0) BELICA. IgraliĹĄte MostiĹĄe. Suci: Kristinko JaluĹĄi (KurĹĄanec), Davor Srnec (NedeliĹĄe), Nikola Toplek (NedeliĹĄe). Delegat: Ivan Kova (D. Kraljevec). Strijelci: 1:0 Horvat (6), 2:0 Dodlek (36), 3:0 Korent (45). BSK: Pani, Mlinari (od 63. Ĺ kvorc), Dodlek, Gunc (od 78. M. Mihalec), Mesari, Horvat (od 78. Bobianec), Baksa, Korent, K. Mihalec, Kolar, Hajdarovi. Trener: Ivan David. BRATSTVO: Novak, Kopjar, Vlahov, Fuko (od 16. Pokriva), Novak, JambroĹĄi, Mesari, Fras, Varga (od 75. Horvat), Mesari (od 83. Kolmani), Gorianec. Trener: Goran HiĹžman.

I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

Spartak nanio prvi jesenski poraz prvenstvenom lideru Spartak pokvario Martinje Poletu. Prvi jesenski poraz i to domai doĹživjeli su igrai Poleta u Svetom Martinu na Muri. Utakmica bez puno pravih prigoda, naroito u prvom dijelu utakmice. ViĹĄe se igralo rezervirano na iks. U 60. minuti radost gostiju. Po desnoj strani odlino je probio Denis Hali, a joĹĄ bolje zavrnuo u sredinu gdje se naĹĄao Nenad Orehovec kojem samom na pet metara od vratiju Poleta nije bio problem pospremiti loptu u mreĹžu. Domai trener orevi pokuĹĄavao je domae ÂŤprobuditiÂť zamjenama. Polet se otvorio, a Spartak pet minuta prije kraja utakmice zgoditkom Denisa Halia potvrdio pobjedu od 2-0. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Dekor odlian, cca 500 gledatelja.

Sokol bez problema protiv Vidovana Petarda Vidovanu u VratiĹĄincu. Nakon prvih 45 minuta nije baĹĄ izgledalo da e na kraju tako ispasti. MreĹže obojice vratara domaeg Borisa Puha i gostujueg Nine Ĺ ubaĹĄe ostale su netaknute. U drugom dijelu simultanku sa gostima iz Donjeg Vidovca odigrao je etverostruki strijelac Dario Ĺ olti. Uz njega za domai Sokol strijelac je joĹĄ u 70. minuti bio Miroslav Lisjak. Niti jedan opomenuti igra u borbenoj i korektnoj utakmici.

Belianci vrlo brzo rijeĹĄili pitanje pobjednika BSK sve rijeĹĄio u prvom dijelu utakmice. Rano su domai ve u 6. minuti zgoditkom Slobodana Horvata doĹĄli u vodstvo od 1-0. Taman kad je Bratstvo malo primirilo domaine u samoj zavrĹĄnici utakmice joĹĄ dva zgoditka domaih. Prvi je za 2-0 postigao u 36. minuti Antonio Dodlek, a drugi u posljednjoj minuti prvog dijela Dejan Korent. Bratstvo u drugom dijelu nije uspjelo postii poasni zgoditak, ali istina nije niti primilo zgoditak. Da nije bilo Ĺžestine u igri govori podatak o niti jednom opomenutom igrau.

Plavi preokrenuli protiv Pribislavana U Peklenici domai stigli i prestigli vodstvo gostiju. Imao je Polet lijepo vodstvo u 51. minuti od 2-0 do kojeg je doĹĄao zgodicima MiĹĄe Palfija u 16. minuti i Mirana Horvatia upravo u ve spomenutoj minuti. Dragan Tuksar uspio je smanjiti na 2-1 u 60. minuti. Nakon ĹĄto je jedan igra Poleta u svom kaznenom prostoru igrao rukom po lopti u 69. minuti Plavi imaju kazneni udarac koji u zgoditak za 2-2 pretvara Ivan Zadravec. Samo ĹĄto je neĹĄto malo ranije uĹĄao u igru kao priuva sa klupe Tihomir Majeri svojim zgoditkom u 77. minuti domaima donosi radost i pobjedu od 3-2, a gostima tugu i razmiĹĄljanje dali se nam to ipak trebalo dogoditi. U dinaminoj i zanimljivoj utakmici ak osmorica igraa opomenutih. Pet domaih, a tri gostujua.

Slakovani furioznim drugim dijelom do pobjede Sloboda preokretom doĹĄla do tri boda u Gardinovcu. Domai Radniki zgodicima Danijela Makara u 35. i Darka Krmara u 40. minuti ima nakon prvog dijela utakmice vodstvo od 2-0. Drugi dio pripao je gostima iz Slakovca. Ve u prvoj minuti drugog dijela utakmice Denis Srnec je smanjio na 2-1. Kristijan Hergoti u 60.

MEIMURSKA LIGA â&#x20AC;&#x201C; VETERANI â&#x20AC;&#x201C; ISTOK â&#x20AC;&#x201C; 12. KOLO

minuti poravnava na 2-2. Domai u 74. minuti imaju prigodu da dou do vodstva iz kaznenog udarca kojeg je dosudio Matija Horvat, a kojim se nikako nije mogao pomiriti fizioterapeut-priuvni igra Damir TomĹĄi i zbog vrijeanja suca je iskljuen sa klupe Slobode. No, domai ne realiziraju kazneni udarac, a gosti u 90. minuti drugim zgoditkom na utakmici Denisa Srnca dolaze do pobjede od 3-2. Pet domaih, a dva gostujua opomenuta igraa.

FAIR PLAY Iskljueni igra: Damir TomĹĄi (Sloboda S) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: BoĹžidar Lovreni (Radniki), Tihomir Majeri, Dragan Tuksar, Tomica Nerer (Plavi Pek.), Davor Vukovi (Polet P), Tomislav Bari (Spartak)

Bez pobjednika u Ivanovcu Podjela bodova u Ivanovcu. Prvo su domai u 15. minuti zgoditkom Davora Vabeca doĹĄli u vodstvo od 1-0, a potom je Venera PMP u 23. minuti poravnala na 1-1 zgoditkom Gorana Kermana. Prije kraja prvog dijela utakmice u 38. minuti Mladen Perko goste dovodi u vodstvo od 2-1. Tim se rezultatom otiĹĄlo i na odmor. Poetkom drugog dijela u 48. minuti domaa Mladost ima kazneni udarac kojeg realizira za 2-2 svojim drugim zgoditkom na utakmici Davor Vabec. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra.

STATISTIKA 32 posgnuta zgoditka ili 4,5 po utakmici 1 iskljueni igra 22 opomenuta igraa 3 kaznena udarca dosuena, a 2 realizirani Rezulta 12. kola: Polet (SMNM) â&#x20AC;&#x201C; Spartak 0-2, Mladost (I) â&#x20AC;&#x201C; Venera PMP 2-2, Sokol â&#x20AC;&#x201C; Vidovan 5-0, Radniki Elite R.O. â&#x20AC;&#x201C; Sloboda (S) 2-3, Plavi (Pek.) â&#x20AC;&#x201C; Polet (P) 3-2, BSK â&#x20AC;&#x201C; Bratstvo (SV) 3-0, Omladinac (NSR) â&#x20AC;&#x201C; Rudar 8-0.

Omladinac napunio do vrha mreĹžu Rudara Domaa osmica Omladinca Rudaru. LoĹĄe su proĹĄli deki iz Murskog SrediĹĄa na gostovanju u Novom Selu Rok. Domai pojaani trojicom novih igraa Cirkveniem, OkreĹĄom i Jurincem izgledali su daleko bolje nego tijekom dosadaĹĄnjih jesenskih nastupa. Rudar je u prvom dijelu joĹĄ nekako izgledao kao momad, ali drugi dio im je za ĹĄto prije zaboraviti. Omladinac je krenuo sa zgodicima od 10. minute kada je mreĹžu Marija Raja naeo trostruki strijelac Bojan Cirkveni. Do poluvremena joĹĄ su dvije lopte zavrĹĄile u mreĹži Rudara. David Reich je u 37. minuti povisio na 2-0, a na 3-0 u 42. minuti strijelac je bio Jurica Novak. Isti se igra i u drugom dijelom joĹĄ jednom upisao u listu strijelaca. Ako je i bilo nakon prvih 45 minuta upitno ime pobjednika u ovom susretu to se u samo ĹĄest minuta drugog dijela od 53. do 59. i razrijeĹĄilo sa joĹĄ tri zgoditka. Od strijelaca u drugom dijelu ÂŤnoviÂť je bio Samir Jurinec. I David Reich se joĹĄ jednom u drugom dijelu upisao u strijelce, pa je na kraju zavrĹĄilo 8-0 za Omladinac. U korektnoj utakmici kartoniranih igraa nije bilo.

LISTA STRIJELACA 18 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Dario Ĺ ol (Sokol) 11 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; MiĹĄo Pal (Polet P) 9 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Milan Mesari (Bratstvo SV) 8 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Nikola Munar (Sokol), Tomislav Baksa (BSK), Jurica Novak (Omladinac (NSR), Krisjan Hergo (Sloboda S), Davor Vabec (Mladost I) 7 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Maja Pavlekovi (Spartak), Krunoslav Gajnik (Polet P) 6 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; DraĹžen Petek, Denis Srnec (Sloboda S), Zoran Ĺ ardi (Polet SMNM), Slobodan Horvat (BSK), Miran Horva (Polet P), Tihomir Majeri (Plavi Pek.) 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Andrej Gorianec (Polet SMNM), Robert Glad (Polet P), Luka Rihtarec (Rudar), DraĹžen Horvat (Vidovan), Danijel Novak (Sloboda S), David Reich (Omladinac NSR), Goran Kerman (Venera PMP) 4 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Ivica Cerovec, Krisjan Culjak (Omladinac NSR), Darko Kuzmi (Vidovan), Igor Ĺ egovi (Spartak), Tomica Nerer, Krunoslav Ĺ kvorc (Plavi Pek.), Daniel Novak (Bratstvo SV), Dejan Korent (BSK), Danijel Makar (Radniki)

TABLICA 1. POLET (SMNM)

12 10 1

1

22-5

31

2. SOKOL

12

4

1

33-17

25 24

7

3. BSK

12

7

3

2

27-15

4. POLET (P)

12

6

4

2

40-20 22

5. SLOBODA (S)

12

6

2

4

28-17

6. SPARTAK

12

5

2

5

20-17

17

7. PLAVI (Pek.)

12

4

4

4

22-24

16

20

8. VENERA PMP

12

4

3

5

17-19

16

9. MLADOST (I)

12

4

2

6

19-24

14

10. BRATSTVO (SV)

12

4

2

6

23-29

14

11. OMLADINAC (NSR)

12

4

1

7

30-36

13

12. RUDAR

12

2

5

5

13-30

11

13. VIDOVAN

12

2

1

9

18-40

7

14. RADNIKI ELITE R.O.

12

1

1 10 14-35

4

Parovi posljednjeg 13. jesenskog kola: Rudar â&#x20AC;&#x201C; Polet (SMNM) subota, Bratstvo (SV) â&#x20AC;&#x201C; Omladinac (NSR), Polet (P) â&#x20AC;&#x201C; BSK subota, Sloboda (S) â&#x20AC;&#x201C; Plavi (Pek.), Vidovan â&#x20AC;&#x201C; Radniki Elite R.O., Venera PMP â&#x20AC;&#x201C; Sokol, Spartak â&#x20AC;&#x201C; Mladost (I). Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 14 sa.

MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA VETERANA â&#x20AC;&#x153;SJEVEROZAPADâ&#x20AC;?

KONANA TABLICA 1. BRATSTVO

9

7

1

1

38-10

22

2. VENERA-PMP

9

6

2

1

34-22

20 18

3. ZEBANEC

9

5

3

1

28-17

4. MURA

9

5

0

4

23-27

15

5. NAPREDAK

9

4

1

4

21-21

13

6. SLOGA

9

3

2

4

18-17

11

7. DUBRAVAN

9

3

2

4

23-25

11

8. POLET

9

2

1

6

23-32

7

9. ZASADBREG

9

2

0

7

15-32

6

10. D.KONCOVAK

9

0

4

5

13-33

4

MEIMURSKA LIGA â&#x20AC;&#x201C; VETERANI â&#x20AC;&#x201C; ZAPAD â&#x20AC;&#x201C; 11. KOLO

JADRAN - DINAMO (D) 2:3 (2:0)

BSK - MLADOST (I) 0:6 (0:3)

Ĺ ENKOVEC - AKOVEC 2:4 (1:2)

BRATSTVO - OMLADINAC (NSR) 1:5 (1:3)

Ĺ TEFANEC. IgraliĹĄte Jadrana. Sudac: Franjo Hergoti. Strijelci: 1:0 Janec (14), 2:0 Kranjec (33), 2:1 Mihoci (56), 2:2 Mihoci (60), 2:3 Mihoci (90). JADRAN: Zadravec, BaĹĄek, Mesari, Novak, Korent, Kranjec, Sermek, Pavlekovi, Janec, KriĹĄtofi, Kameni. DINAMO: Hajdarovi, Lackovi, Marodi, Tot, Ciceli, Pintar, Ovar, Jesenovi, Sabol, I. Vugrinec, Z. Vugrinec.

BELICA. Igraliťte Mostiťe. Sudac: Željko Kovai (Šenkovec). Strijelci: 0:1 Lajtman (7), 0:2 Cigrovski (20), 0:3 Varga (37), 0:4 Cigrovski (70), 0:5 Fuko (80), 0:6 Cigrovski (88). BSK: Trstenjak, Mati, Haek, Husi, Mihalec, Pintari, Mlinari, Horvat, Puklavec, Buhin, Mesari. MLADOST: Mihalini, Jambrovi, BoŞi, Cigrovski, Lajtman, Kozjak, Varga, Jurinec, Toplek, Viťnji, Fuko.

Ĺ ENKOVEC. IgraliĹĄte Ĺ enkovec. Sudac: Marinko HruĹĄoci (NedeliĹĄe). Strijelci: 1:0 Kosma (22), 1:1 Ĺ krobar (35), 1:2 Srpak (35), 1:3 Ĺ tefiar (57), 2:3 Kosma (73), 2:4 Sanjkovi (79). Ĺ ENKOVEC: Ĺ egovi, Kolar, BaranaĹĄi, Toplek, Vrbanec, Novak, Fras, Toplek, Kosma, KekeĹĄ, Vidovi.

AKOVEC: TropĹĄa, Gaal, Koleni, Hranilovi, Duji, Ĺ krobar, Srpak, Ĺ tefiar, Sanjkovi, Soboan, KneĹževi.

SAVSKA VES. Igraliťte Bratstvo. Sudac: Dragutin Novak (Lopatinec). Strijelci: 0:1 Kovaevi (3), 1:1 Horvat (28), 1:2 Jurinec (32), 1:3 Turk (42-11m), 1:4 Varga (65), 1:5 Kovaevi (88). BRATSTVO: Žnidari, Posavec, Bujan, Mesar, Senar, D. Horvat, Balent, K. Horvat, Vrbanec, BoŞi, Knez. OMLADINAC: Grahovec, Skoliber, Turk, Jaklin, Bel, Fric, Varga, Jurinec, Kovaevi, Varga, Rihtarec.

HODOĹ AN - PODTUREN 1:3 (0:1)

JADRAN - VIDOVAN 3:3 (0:1)

SLOBODA - RUDAR 2:2 (0:1)

OMLADINAC - POBJEDA 2:5 (1:2)

HODOĹ AN. IgraliĹĄte HodoĹĄan. Sudac: Rudol iĹžmeĹĄija. Strijelci: 0:1 Drk (32), 0:2 Koevar (75), 1:2 Ĺ vec (82), 1:3 Ĺ olti (84). HODOĹ AN: Krznar, Srpak, Ĺ avora, Vlahek, Vlah, Domini, Sabol, RuĹži, Ĺ vec, Hohnjec, Lepoglavec. PODTUREN: Kukovec, Kerovec, Radovan, J. Strahija, Biber, Drk, I. Strahija (od 46. Srpak), Koevar, Ovar, Hranilovi (od 46. Ĺ olti), Lepen.

Ĺ TEFANEC. IgraliĹĄte Jadran. Sudac: Franjo Horvat (Strahoninec). Strijelci: 0:1 Kvakan (7), 1:1 KriĹĄtofi (55), 2:1 Jurian (65), 3:1 Koi (68), 3:2 Kvakan (77), 3:3 Hertelendi (87). JADRAN: Zadravec, BaĹĄek, Mesari, Novak, Korent, Kranjec, Jurian, Janec, Pavlekovi, KriĹĄtofi, KoiĹĄ, Kameni. VIDOV AN: PiĹĄpek, Dolenec, A. Vidovi, Pongrac, Fabi, Hertelendi, Poljak, Kvakan, Kuzmi, I. Vidovi, Bartoli, Meimurec.

SLAKOVEC. Sudac: Darko Pokriva. Strijelci: 0:1 Liklin (35), 1:1 Marcijuť (52), 2:1 Kriťtofi (77), 2:2 Pavlovi (85). SLOBODA: Vibovec, Golub, Tomťi, Filipi, Ivanuťa, Kiri, Kriťtofi, Marcijuť, Hea, Gavez, Petek. RUDAR: Šaari, Vabec, Kovai (od 56. Bek), Rob, Žerjav, Mil. Trstenjak, Mar. Trstenjak, Pavlovi, Filipan, Antolovi, Liklin.

MA KOVEC. IgraliĹĄte Trate. Sudac: DraĹžen Sukanec (Savska Ves). Strijelci: 0:1 Topolnjak (4), 0:2 Topolnjak (25), 1:2 Bedi (37), 2:2 Bedi (56), 2:3 Furdi (58), 2:4 Ĺ kvorc (75), 2:5 Zobovi (87). OMLADINAC: DamiĹĄ, Perho, Posavec, Vukovi, Vrbanec, Novak, Kovaevi, Grahovec, Bedi, BlaĹžon, Kukovec. POBJEDA: MarciuĹĄ, PaĹĄi, Kova, Horvat, Ivani, Pintari, Zamuda, Furdi, Ĺ kvorc, Zobovi, Topolnjak.

NEDELIĹ E - STRAHONINEC 3:3 (1:3)

MLADOST - RADNIKI 1:3 (1:1) PRELOG. Sudac: Velimir Levai (Novakovec). Strijelci: 0:1 Z. Baksa (27), 1:1 A. Slaviek (35-11m), 1:2 Bacinger (73), 1:3 Bacinger (85). MLADOST: Mihalec, Hozjak, Martinec, iĹžmeĹĄija, Bauer, KalĹĄan, A. Slaviek, Horvat, Ĺ˝. Slaviek, Jeud, Zvonarek. RADNI KI: Kovaec, D. Baksa, Potonjak, Hajdarovi, Z. Baksa, Krznar, J. Novak, D. Novak, Vlahek, Horvat, V. Baksa.

POLET - SPARTAK 1:2 (0:2) PRIBISLAVEC. IgraliĹĄte Polet. Sudac: Renato Posavec. Strijelci: 0:1 J. Pintar (28), 0:2 Musta (43-11m), 1:2 BaĹĄek (70-11m). POLET: Grkavec, Sever, Fodor, Posavec, Prprovi, Ivai, Pintar, Radek, Vrbanec, BaĹĄek, Horvat. SPARTAK: Pintar, PoĹžgaj, Horvat, Novak, KriĹžai, Milijani, J. Pintar, Lonari, Taradi, Domini, Lukai.

TABLICA 1. Spartak 2. Mladost (I) 3. Vidovan 4. Polet (P) 5. Dinamo (D) -1 6. BSK 7. Jadran 8. Radniki 9. Podturen 10. HodoĹĄan 11. Mladost (Pr.)

10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10

7 8 4 4 5 4 4 3 2 2 1

3 2 3 3 0 2 2 2 3 2 2

0 2 3 3 4 4 3 5 5 6 7

41-15 35-12 30-26 24-20 26-21 23-23 21-23 16-31 20-23 14-34 15-37

24 20 15 15 14 14 14 11 9 8 5

MACINEC. Igraliťte Trate. Sudac: Ivan Žganec ( akovec). Strijelci: 0:1 Marcijuť (12), 1:1 Tkalec (17), 1:2 Antonovi (35-11m), 1:3 Marcijuť (43), 2:3 Tkalec (77), 3:3 Branilovi (84). NEDELIŠE: Borko, uek, V. Branilovi, Pongrac, D. Branilovi, Zanjko, Tkalec, Maek, Marcijuť, Vukťi, Kovai. STRAHONINEC: Žvorc, Žuni, Makovec, Antonovi, Maek, Kova, Posavec, HadŞi, Marcijuť, Pavlekovi, Drabi.

SLOBODA - SOKOL 2:1 (0:1) MIHOVLJAN. IgraliĹĄte Slobode. Sudac: Franjo Hergoti (Ĺ˝. Gora). Strijelci: 0:1 Obradovi (30-11m), 1:1 M. Vidovi (50), 2:1 Marec (81). SLOBODA: Kovaec, Radek, Hren, Marec, Gorianec, KoĹĄak, Mihoci, Ĺ ari, Mesari, R. Vidovi, M. Vidovi. SOKOL: Petek, JambroĹĄi, Horvat, Ĺ kvorc, isar, Novak, LeĹĄko, Obradovi, uranec, Mikolaj, Vincek.

TABLICA 1. Pobjeda 2. Omladinac (NSR) 3. akovec 4. NedeliĹĄe 5. Rudar 6. Bratstvo (SV) 7. Sloboda (M) 8. Sokol 9. Strahoninec 10. Ĺ enkovec 11. Omladinac (M) 12. Sloboda (S)

11 10 11 9 11 8 11 6 11 5 11 9 11 4 11 4 11 2 11 2 11 1 11 1

0 1 2 2 3 1 3 2 2 0 1 1

1 1 1 3 3 5 4 5 7 0 9 9

44-16 71-14 37-16 31-20 37-23 31-30 20-34 30-34 15-46 14-43 23-48 7-46

20 28 26 20 18 16 15 14 8 6 4 4
 VWXGHQRJ 12. kolo DUBRAVA â&#x20AC;&#x201C; DRAĹ KOVEC 5:3 (4:2) SIVICA. IgraliĹĄte Dubrava. Suci: Mihael Belovi (NSD), DraĹžen Sukanec (S. Ves), Tomislav

urila (Vularija). Delegat: Dragutin Horvat (Belica). Strijelci: 1:0 Gavez (5), 2:0 Maari (7), 3:0 Sabol (10), 4:0 Gavez (27), 4:1 Vuleti (32), 4:2 Vuleti (44), 5:2 Sabol (62-11m), 5:3 mrlec (86-11m). DUBRAVA: uranec, Gavez, Paler (od 58. Ovar), Jambroši, Hutinec, Maari, Sabol, Bobianec, Koevar (od 67. Novak), Gavranovi, Gotal (od 81. Slamek). Trener: Vladimir Sabol. DRAŠKOVEC: Igrec, G. Slaviek, Jambrovi, Dan. Matjai, N. Pišpek, Baksa, Repalust, Dav. Matjai (od 79. Gor. Slaviek), F. Pišpek (od 79. Mikec), Vuleti, mrlec. Trener: Božidar Repalust. Žuti kartoni: Jambroši (Dubrava), Malek (Draškovec).

NAPRIJED â&#x20AC;&#x201C; OTOK 4:0 (1:0) CIRKOVLJAN. IgraliĹĄte Zdenci. Suci: Tomislav Herman (Belica), Josip Kedmenec (Sv. Marija), Josip Novak ( akovec). Delegat: Zvonko Novakovi. Strijelci: 1:0 Ĺ˝. Glavina (32-11m), 2:0 D. ReĹžek (63), 3:0 M. MoĹžek (73), 4:0 D. ReĹžek (80). NAPRIJED: P. Glavina, Ĺ˝vorc, Z. MoĹžek, F. Horvat (od 51. A. Horvat), N. ReĹžek, Fleten, Kemec (od 46. Ĺ imunkovi), Martinec, M. MoĹžek, Ĺ˝. Glavina, D. ReĹžek. Trener: Tomica Ĺ estan. OTOK: FarkaĹĄ, Novak, Matkovi, Vuji, BlaĹžini, Vargek, Malek, B. Balent, M. Balent, Hladnik, Grabant. Trener: Ivica KalĹĄan. Ĺ˝uti karton: BlaĹžini (Otok).

PODTUREN â&#x20AC;&#x201C; MLADOST (SM) 1:2 (0:2) PODTUREN. IgraliĹĄte Trnoc. Suci: Bojan Juras ( akovec), Rudolf iĹžmeĹĄija (D. Dubrava), Danijel Koila (Ferketinec). Strijelci: 0:1 Igrec (20), 0:2 Ĺ trok (41), 1:2 Kovai (72). PODTUREN: Kovai, Balenovi, SrĹĄan, Radovan, Ĺ kvorc, R. BoĹži, Kovai, Golubi, Mravljak (od 46. Drk), Telebuh (od 69. Posedi), Turk. Trener: Vjenceslav Hranilovi. MLADOST: Mir. Kranjec, Markovi, Papak, M. Orehovec, GaĹĄpari, Mar. Kranjec, Bogdan (od 73. Kedmenec), Posavec (od 46. D. Orehovec), Ĺ trok, Igrec, Hobor (od 89. G. Orehovec). Trener: BoĹžidar Kedmenec. Ĺ˝uti kartoni: BoĹži (Podturen), M. Orehovec, Papak (Mladost).

DRAVA â&#x20AC;&#x201C; MLADOST (PAL) 1:0 (0:0) D. MIHALJEVEC. IgraliĹĄte Drava. Suci: Milivoj Bali (NedeliĹĄe), Marinko HruĹĄoci (NedeliĹĄe), Mario Pintari (NedeliĹĄe). Delegat: Franjo Kocijan. Strijelac: 1:0 Novak (47). DRAVA: Mario Bartoli, Ivaci, Mesarek, Ĺ imuni, Novak, Ĺ trok, Kos, HoĹĄnjak, Furunija (od 87. S. Lipi), Klari, RuĹži (od 82. Martin Bartoli). MLADOST: I. Kolari, FileĹĄ, Talan, Gorupi, avlek, Sabol, emerika (od 67. Ĺ libar), Jankovi, Brez (od 85. N. Kolari), Vrbanec (od 46. Sabol), Vukoja. Ĺ˝uti kartoni: Ĺ imuni, Ĺ trok (Drava).

CROATIA â&#x20AC;&#x201C; BORAC PMP 2:1 (1:0) OREHOVICA. IgraliĹĄte Croatie. Suci: Leonard Novak ( akovec), Bojan Rodiger (Totovec), Mladen Puklavec (G. Mihaljevec). Strijelci: 1:0 Kosi (24), 2:0 RuĹži (75-11m), 2:1 Cirkveni (89). CROATIA: Patarec, Ciglar, Kozjak, Bali (od 67. urila), Kolar (od 30. Novak), Gorianec, Kosi, RuĹži, Debelec, Krmar, urin (od 86. Hunjadi). Trener: Stjepan Makar. BORAC PMP: Vlah, Granatir (od 83. R. Brumen), Vrbanec (od 76. Bister), N. Brumen, Zrna, Hali, Cirkveni, Janec, RuĹžman, Srpak, RuĹĄanec. Trener: Ivan Zrna. Ĺ˝uti kartoni: Ciglar, urin, Gorianec (Croatia), Granatir (Borac PMP).

GRANIAR â&#x20AC;&#x201C; GALEB 2:1 (1:1) NOVAKOVEC. IgraliĹĄte Drvarijum. Suci: Ĺ˝eljko Turk (Zebanec), SaĹĄa Mihali (Lopatinec), Jadran Kukovec (Makovec). Delegat: Davor Drvenkar (Belica). Strijelci: 1:0 BlaĹžon (33-11m), 1:1 Ĺ poljar (38), 2:1 T. Levai (56). GRANI AR: Ĺ alamon, S. Drvoderi, D. Drvoderi, T. Levai, Paler, BlaĹžon, Posavec (od 89. Furdi), Novak, KriĹĄto i, Orehov, Horvat. Trener: Josip Katani. GALEB: Domini, Mihoci, Petri, G. Soka, Erdelji, Markan, ReĹžek (od 9. N. Balent), Pigac, Vuk, Ĺ poljar (od 61. I. Soka), R. Balent. Trener: Dubravko MiĹĄin. Ĺ˝uti kartoni: S. Drvoderi, Orehov, Posavec, Horvat (Graniar), Pigac (Galeb).

12. kolo STRAHONINEC â&#x20AC;&#x201C; HAJDUK VINDIJA 6:0 (2:0) STRAHONINEC. IgraliĹĄte Bujan Stjepan Stipi. Suci: Ivica KriĹžai (Ĺ tefanec), Darko Filipi (Slakovec), Radovan Posedi (PuĹĄine). Delegat: Dragutin Borko (NedeliĹĄe). Strijelci: 1:0 M. Vidovi (39), 2:0 Ĺ tefulj (45), 3:0 S. Vidovi (48), 4:0 S. Vidovi (85), 5:0 S. Vidovi (88), 6:0 Ĺ tefulj (90). STRAHONINEC: Mar. Lisjak, Turk, Ĺ tefulj, Kojter, Dal. Horvat, TomaĹĄi (od 72. Matkovi), Drabi (od 52. N. Horvat), S. Vidovi (od 88. Din. Horvat), M. Vidovi, Brez, Srnec. Trener: Ivan Zobec. HAJDUK VINDIJA: Jurovi, Radikovi (od 77. K. HrĹženjak), K. HrĹženjak, Smolkovi, Sabo, Toplianec (od 46. Strah), Gorianec, M. Debelec, Horvat (od 65. H. Maari), G. Debelec, M. Maari). Trener: Robert Gorianec. Ĺ˝uti karton: Brez (Strahoninec).

MLADOST â&#x20AC;&#x201C; SLOGA 3:2 (1:2) SELNICA. IgraliĹĄte Karaa. Suci: Dario Bubek (Miklavec), Davor Ĺ upljika (Ĺ enkovec), Valentino Kantoci (Zasadbreg). Delegat: Toni MartinjaĹĄ ( akovec). Strijelci: 0:1 M. Bistrovi (5), 1:1 Tuksar (13-11m), 1:2 M. Bistrovi (29), 2:2 J. Levai (63), 3:2 T. Levai (85). MLADOST: Novosel, Glavina, HoĹĄpel, Ĺ avniar (od 37. KoroĹĄec), J. Levai, N. Stojko, T. Stojko, T. Levai, Radi, K. Tuksar, Ĺ ardi. Trener: Tomislav Novak. SLOGA: Vugrinec, Rojko, Kovai (od 62. Kova), N. HrĹženjak, Kovai, Bogdan, Heric, Jambrovi (od 66. Novak), T. Bistrovi (od 73. PoredoĹĄ), Karlovec, M. Bistrovi. Trener: Franjo Klobuari. Ĺ˝uti kartoni: N. Stojko, J. Levai, Tuksar, T. Stojko (Mladost), Vugrinec, Novak, Kovai (Sloga). Crveni karton: Bogdan (Sloga).

MEIMUREC â&#x20AC;&#x201C; MURA 4:2 (2:2) DUNJKOVEC-PRETETINEC. IgraliĹĄte HraĹĄica. Suci: Tihomir Kralji (Vularija), Lidija Kralji (Ivanovec), Ivica Horvat ( akovec). Delegat: Dragutin Vuk. Strijelci: 0:1 Dragoja (9), 1:1 IvanuĹĄa (25-11m), 1:2 Dragoja (34), 2:2 J. Treska (38), 3:2 Kregar (61), 4:2 Frani (72). MEIMUREC: orevi, Kos, Fuek, Golub (od 46. Vizinger), Galovi, Leek, IvanuĹĄa, Fuko, Frani, J. Treska (od 88. Dan. ekunec), Kregar (od 90. L. Treska). Trener: Mario Zaspan. MURA: Novak, Lipovi, VrĹĄi, Vuri, Breznik, Ĺ agi (od 76. Belovi), Vinko, Jurovi, Stojko, Dragoja, Na. Trener: Darko Vincek. Ĺ˝uti kartoni: Fuek, Kos (Meimurec); Stojko, KriĹĄto i (Mura) Crveni kartoni: Leek (Meimurec), Jurovi (Mura).

JEDINSTVO SLOBODA (M) 2:2 (0:1) NOVO SELO NA DRAVI. Igralište Jedinstva. Suci: Franjo Hergoti (Ž. Gora), Bruno Brljak (D. Dubrava), Petar Petrac (Kotoriba). Delegat: Slavko Novak (Podturen). Strijelci: 0:1 Tremski (5), 1:1 Popovi (47), 1:2 Posavec (68), 2:2 Rešetar (69-11m). JEDINSTVO: Tomaši, Krizman, Biškup, M. Jaluši, N. Jaluši, Grgi, Rešetar, rep, orevi, Plaftak, Popovi. Trener: Kristijan Varga. SLOBODA: Horvat, Medved, Z. Lukman, Požgaj, Vrbanec, Mezga, D. Lukman, Tremski (od 55. Den. Mui), Posavec, Sovar, Varga (od 87. Mihalec). Trener: Radovan Žganec. Žuti kartoni: Grgi, Biškup (Jedinstvo), Vrbanec, Varga, Sovar, Den. Mui (Sloboda).

CENTROMETAL â&#x20AC;&#x201C; D. KONCOVAK 4:2 0:0) MACINEC. IgraliĹĄte Trate. Suci: BoĹžidar Jurai (Strahoninec), Stjepan Fic (Lopatinec), Franjo Horvat (Strahoninec). Delegat: Drago Koruni (Ĺ enkovec). Strijelci: 1:0 A. FegeĹĄ (49), 2:0 A. FegeĹĄ (30), 2:1 Baka (62), 2:2 Koraj (72), 3:2 Vincek (78), 4:2 Koprivec (88). CENTROMETAL: Trupkovi, Kacun, M. Vinceti, B. Vinceti (od 88. Hatlak), Rodrigue (od 61. Koprivec), A. FegeĹĄ, Novak, Vibovec, D. FegeĹĄ (od 66. Majsen), Doveer, Vincek. Trener: DraĹžen Novak. D. KONCOV AK: Grof, Ĺ˝erjav (od 68. Krajai); Jeki, Soka (od 61. D. Koraj), B. Pleh, HrĹženjak, Horvat, Vinkovi, Brezniar, B. Koraj, Sklepi (od 85. Flac). Trener: Ivan Sklepi. Ĺ˝uti kartoni: Doveer, G. Vinceti, Hatlak (Centrometal), B. Pleh, HrĹženjak, Horvat, Soka, B. Koraj, Grof, Brezniar, Jeki (D. Koncovak). Crveni kartoni: D. Koraj, Zdenko Koprivec- izioterapeut (D. Koncovak).

ZASADBREG â&#x20AC;&#x201C; OMLADINAC (M) 4:1 (0:0) ZASADBREG. IgraliĹĄte Zasadbrega. Suci: Dalibor Juri ( akovec), Darko Pokriva (NedeliĹĄe), Darko Kutnjak ( ehovec). Delegat: Stjepan Talan (Ivanovec). Strijelci: 1:0 I. Ĺ ajnovi (36-11m), 2:0 Marec (62), 2:1 Ĺ kvorc (68-11m), 3:1 KoroĹĄi (74), 4:1 N. Ĺ inukovi (88). ZASADBREG: Kolar, Ĺ opar (od 77. B. Ĺ ajnovi), Dunjko, Dav. Mesari, Rodinger, Novak (od 46. Barbi), D. Ĺ ajnovi, I. Ĺ ajnovi, Kovali, KoroĹĄi, Marec (od 69. B. Ĺ ajnovi). Trener: Vladimir Pavlekovi. OMLADINAC: Mui, Ĺ kvorc, Horvat (od 68. Dodlek), alopa, Peserlin, Dobrani (od 19. Povodnja), Vidai, Drvoderi, JanuĹĄi, Lesjak, Ĺ afari. Trener: Branko Zebec. Ĺ˝uti kartoni: Mesari, I. Ĺ ajnovi (Zasadbreg), Peserlin, Povodnja (Omladinac). Crveni kartoni: Lesjak, Branko Zebec-trener (Omladinac).

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Vodei iskoristili prednost domaeg terena Graniaru nova domaa pobjeda. Nakon nekoliko domaih prigoda, tek iz kaznenog udarca u 33. minu Graniar dolazi do vodstva od 1-0. Marko KriĹĄto lijepo je pobjegao obrani gosju iz Oporovca, a vrataru Galeba Damiru Dominiu drugo nije preostalo nego ga prekrĹĄajem zaustavi u kaznenom prostoru. UspjeĹĄan sa 11 metara bio je Tomica BlaĹžon. Sedam minuta prije kraja prvog dijela Miroslav Pigac dobro je promijeĹĄao domau obranu i loptu zavrnuo na ĹĄest do sedam metara iskosa za Davora Ĺ poljara koji je pravom bombom rasparao mreĹžu Ĺ alamona za 1-1. U drugom dijelu dosta rastrgana utakmica, ali ravnopravna. Pobjedu Graniaru donio je Tihomir Levai u 56. minu lijepim udarcem sa oko 25 metara u gornji kut vratara Dominia. Gosma je u 70. minu bod mogao priskrbi Miroslav Pigac kada se sjurio sam prema Ĺ alamonu, ali je domai vratar svojom obranom spasio domainu pobjedu. eri domaa, a jedan gostujui opomenu igra. Golijada u Sivici. ak su ĹĄest zgoditaka u prvom dijelu posgli igrai domae Dubrave i DraĹĄkovca. U drugom su malo stali, ali su ipak joĹĄ dva posgnuta zgoditka. Zanimljivo oba iz kaznenog udarca. Prvo su kazneni udarac imali domai, a potom gos. Ne punih pola sata igre je Dubravi bilo dovoljno da doe do visokog vodstva od 4-0. U tom periodu dva je zgoditka posgao Rajko Gavez, a po jedan Krunoslav Maari i Tino Sabol. Do kraja prvog dijela utakmice Dejan Vule sa svoja dva zgoditka smanjuje na 4-2. Kaznene udarca smo ve spomenuli, a realizirali su ih kod domaih Tino Sabol, a kod gosju Darko mrlec. Po jedan opomenu igra u svakoj momadi. Naprijed u drugom dijelu slomio Otoka. Domai do vodstva od 1-0 dolaze u 32. minu iz kaznenog udarca kojeg je realizirao njihov kapetan momadi Ĺ˝eljko Glavina. Navijai Naprijeda su joĹĄ dobrih pola sata trebali eka na drugi zgoditak, a posgao ga je Damir ReĹžek. Is se igra joĹĄ jednom upisao u listu strijelaca u 80. minu. U meuvremenu trei zgoditak Naprijeda posgao je Marko MoĹžek u 73. minu. Kad se na kraju sve sabere gos iz Otoka su loĹĄe proĹĄli. Samo jedan opomenu igra i to gostujui. DUBRAVAN â&#x20AC;&#x201C; OMLADINAC (DS) 2:0 (1:0) D. DUBRAVA. IgraliĹĄte Krbulja. Suci: Stjepan Tuksar (KriĹĄtanovec), Renato Vuk (Ivanovec), SiniĹĄa Lukai ( akovec). Delegat: Antun Vlahek. Strijelac: 1:0 Drenovac (44-11m), 2:0 Drenovac (90-11m). DUBRAV AN: Cvetini, Miser, Mikulan, Jankulija, Vuenik (od 53. Smolek), Na, Jadan, Jakupak (od 86. Meimurec), Horvat, Drenovac, KardoĹĄ (od 90. Ĺ venda). Trener: Vladimir Fabi. OMLADINAC: Ĺ antavec, Krmar, Horvat, Jankovi, Taradi, Mati, Domjani, Lackovi, Sabolek (od 78. Janec), VlaĹĄi, Mesari. Trener: Mihael Jankovi. Ĺ˝uti kartoni: Miser, Jakupak, Jadan, Mikulan (Dubravan), Krmar, Jankovi, Sabolek (Omladinac).

Pobjeda Mlados u Podturnu. Od svoje eri prigode koje su u prvom dijelu imali gos iz Svete Marije dvije su zavrĹĄile u mreĹži Robija Kovaia. U 20. minuti strijelac je bio David Igrec, a u 41. minu Nikola Ĺ trok. Domai u prvom dijelu bez prave prigode. Kada je u 72. minuti na 2-1 smanjio Dragan Kovai, vratnica je poslije udarca Roberta BoĹžia spasila goste od poravnanja rezultata. Kod gosju dobrom igrom istaknuo se strijelac prvog zgoditka David Igrec, a ne baĹĄ pohvalnim ponaĹĄanjem na klupi Drago Posavec. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa. Sa dva kaznena udarca Dubravan sgao do domae pobjede. U oba sluaja strijelac je bio Dejan Drenovac. Prvi je dosuen minutu prije kraja prvog dijela utakmice, a drugi u posljednjoj minu utakmice. Gos iz DrĹžimurec-Strelca smatraju da su u oĹĄteeni u 53. minu jer im je zbog zalea koje je signalizirao Renato Vuk poniĹĄten zgoditak. eri domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Domaa pobjeda Croaje. Prvi dio pripao je domainu kada su i posgli jedan zgoditak u 24. minu, strijelac je bio Josip Kosi. Drugi dio gos iz TuriĹĄa bolji, ali bez realizacije. ak su gos skrivili kazneni udarac u 75. minu kojeg je za 2-0 realizirao SaĹĄa RuĹži. Minutu prije kraja utakmice ipak Borac PMP uspijeva posi zgoditak preko Davora Cirkvenia, ali samo za smanjenje rezultata na 2-1. Tri domaa, a jedan gostujui opomenu igra. Drava eurogolom Nenada Novaka sgla do domae pobjede. Trenutak odluke dogodio se u 47. minu kada je negdje na udaljenos od 22 metara od vraju gostujue Mlados Nenad Novak namjeso loptu i iz slobodnog udarca pogodio sami gornji kut vraju Igora Kolaria. Nakon prvog dijela gdje se igralo obostrano dosta nepovezano, drugi dio neĹĄto bolji. Drava je jekom veeg dijela utakmice imala je inicijavu, ali puno prilika nije bilo ni na jednoj, ni na drugoj strani. Inae su opomenuta samo dvojica domaih opomenuh igraa, ali iz

FAIR PLAY Iskljuenih nije bilo Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Josip Orehov, KreĹĄo Posavec (Graniar N), Tomislav Ĺ trok (Drava DM), Robert BoĹži (Podturen), Miljenko BlaĹžini (Otok)

STATISTIKA 24 posgnuta zgoditka ili 3,4 po utakmici iskljuenja nije bilo 24 opomenuta igraa 7 kaznenih udaraca dosueno i is realizirani

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

Centrometal osigurao jesenski naslov prvaka Centrometal jesenski prvak. Donji Koncovak je dobro namuio svoje domaine da bi sgli do pobjede koja im je osigurala jesenski naslov. Ve se iz prvog dijela i rezultata 0-0 dalo naslu da gos nisu u Macinec doťli sa bijelom zastavom. U 42. minu sa klupe gosju udaljen je Zdenko Koprivec zbog vrijeanja pomonog suca Fica. Poetkom drugog dijela u dvije minute 49. i 50. sa dva zgoditka Antonio Fegeť domae dovodi u vodstvo od 2-0. Gos su joť moviraniji i prvo u 62. minu Zdravko Saka smanjuje na 2-1, a potom u 72. minu na 2-2 poravnava Bernard Koraj. U 76. minu zbog druge opomene Donjem Koncovaku je iskljuen Dominik Koraj. Takvom se odlukom nije pomirio ni kad se istuťirao jer je i dalje vrijeao sa druge strane ograde suca utakmice Juraia. Kad smo kod suca Juraia treba napomenu da je imao pune ruke posla. Dva iskljuenja oba gostujua i ak 11 opomenuh igraa. Tri domaa, a osam gostujuih. Domai brojano jai u samoj zavrťnici postiŞu joť dva zgoditka Dario Vincek i Goran Koprivec te dolaze do pobjede od 4-2. Domaa ťesca Strahoninca Hajduku. Nakon prvog dijela i vodstva domaih od 2-0 nije izgledalo da e hajdukovci tako loťe na kraju proi. Prvi je zgoditak za domae posgao Mario Vidovi u 39. minu. U prvom dijelu strijelac je joť u 45. minu bio Bojan Štefulj. Is je igra i u drugom dijelu bio strijelac. Uz njega u drugom se dijelu istaknuo trostruki strijelac Saťa Vidovi u visokoj pobjedi Strahoninca od 6-0. Samo jedan i to domai opomenu igra. Šesca i u Puťinama. Upisao ju je domain gosma iz Šenkovca. U prvom dijelu samo jedan zgoditak i to prvi od tri Siniťe Doveera za vodstvo domaih od 1-0. U drugom dijelu strijelci su se raspucali pa se Šenkovec kui morao vra sa porazom od 6-1. Marko Borko posgao je taj jedan zgoditak za goste. Za domae su joť bili strijelci dva puta Ivan Žnidari i jednom Nikola Špicer. Samo dvojica i to gostujuih opomenuh igraa. U Novom Selu na Dravi bez pobjednika. Dva su puta gos iz Mihovljana imali vodstvo, ali je na kraju ipak bod ostao Jedinstvu. Sloboda je prva doťla u vodstvo ve u 5. minu zgoditkom Denisa Tremskog. Poetkom drugog dijela u 47. minuti domai dolaze do poravnanja rezultata zgoditkom Miťela Popovia. Novo vodstvo Slobode od 2-1 dolazi u 68. minu zgoditkom Karla Posavca. No, sreom po domae samo je minutu to njihovo vodstvo trajalo. Naime, u 69. minu sudac utakmice Hergoti sasvim opravdano dosuuje kazneni udarac za Jedinstvo. Uspjeťan sa 11 metara za konanih 2-2 bio je Davor Reťetar. Dva domaa, a eri gostujua opomenuta igraa. Zasadbreg u drugom dijelu do domae pobjede. Iz prvog dijela jedino spomena vrijedno je naŞalost ozljeda kapetana Omladinca Enesa Dobrania u 19. minu koji je pomo morao potraŞi u Şupanijskoj bolnici akovec. Drugi dio protekao je puno zanimljivije. Naravno ťto

PUĹ INE â&#x20AC;&#x201C; Ĺ ENKOVEC 6:1 (1:0) PUĹ INE. IgraliĹĄte PuĹĄine. Suci: Marijan Dumani ( akovec), Zoran Novak (M. SrediĹĄe), Ivica Felker (Strahoninec). Delegat: Daniel KoĹĄak (G. Mihaljevec). Strijelci: 1:0 Doveer (12), 2:0 Ĺ˝nidari (54), 2:1 Borko (70), 3:1 N. Ĺ picer (73), 4:1 Doveer (83), 5:1 Doveer (85), 6:1 Ĺ˝nidari (86). PUĹ INE: D. Ĺ picer, D. Florjani, Berend (od 39. M. FegeĹĄ), Celinger (od 46. Vizinger), Strmeki, urila, Grabar, N. Ĺ picer, Doveer, Ĺ rajbek (od 73. Knezi), Ĺ˝nidari. Trener: Mario RuĹži. Ĺ ENKOVEC: Mesari, Kranjec, Novak (od 62. MoĹĄmondor), Vugrinec, Sean, Radikovi, Plevnjak, Toplek (od 88. Horvat), Tisaj (od 46. Polak), Varga, Borko. Trener: Danijel Ĺ oĹĄtari. Ĺ˝uti kartoni: Mikac, Kranjec (Ĺ enkovec).

se ĹĄportskog dijela e. Domai su do vodstva od 1-0 doĹĄli u 56. minu iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Igor Ĺ ajnovi. Ĺ est minuta kasnije Diego Marec povisuje vodstvo Zasadbrega na 2-0. U 66. minu sa klupe gosju udaljen je trener Branko Zebec zbog uestalog prigovaranja na odluke suca utakmice Juria. Dvije minute potom i Omladinac ima kazneni udarac. SiniĹĄa Ĺ kvorc sa 11 metara smanjuje na 2-1 domae vodstvo. Od gosju to je bilo sve. Do kraja utakmice joĹĄ dva zgoditka domaih za pobjedu od 4-1. Prvo je na 3-1 u 74. minu povisio Marko KoroĹĄi, a potom dvije minute prije kraja na konanih 4-1 Nikola Ĺ imunkovi. U 86. minu iz igre je iskljuen igra Omladinca Ivan Lesjak koji je bio zamjenski kapetan. ZaĹĄto je iskljuen ? Kako je ve od ranije imao opomenu iz 66. minute, u 86. minu skida kapetansku traku i baca je van terena ĹĄto mu baĹĄ i ne sluĹži na ast bilo ime u tom trenutku bio revolran, a sudac Juri mu pokazuje drugi Ĺžu karton zbog neĹĄportskog ponaĹĄanja, odnosno iskljuuje ga iz igre. Visoki poraz teĹĄko su izgleda primili i gostujui gledatelji kada je minutu prije kraja jedan od njih u kabinu delegata bacio asu koja se razbila i sreom nikog nije ozlijedila. Uz iskljuene po dvojica opomenuh igraa u svakoj momadi. Mura dva puta vodila i na kraju izgubila. Gos iz Hlapiine bili su u igri, naroito u prvom dijelu izjednaeni, a domai bolji u drugom. Nakon prvih 45 minuta bilo je 2-2. Muru je u vodstvo od 1-0 u 9. minu doveo Nikola Dragoja. Dejan IvanuĹĄa iz kaznenog udarca u 25. minuta poravnava na 1-1. Novo gostujue vodstvo slijedi u 34. minu, a strijelac is Nikola Dragoja. Prije odmora u 38. minu na 2-2 poravnao je Jurica Treska. U drugom dijelu Meimurec zgodicima Bojana Kregara u 61. i Krunoslava Frania u 72. minu dolazi do pobjede od 4-2. U 74. minu Muri je iskljuen Marko Jurovi jer je kod izvoenja slobodnog udarca rukom u glavu odgurnuo domaeg igraa. Ni domai nisu mogli bez iskljuenja. Zbog druge opomene u 83. minu im je iskljuen Dejan Leek. U opomenama je bilo nerijeĹĄeno dva-dva. Sloga u Selnici igrala ÂŤsamo pola sataÂť. Ve u 5. minu gos iz Ĺ trigove zgoditkom Miljenka Bistrovia dolaze do vodstva od 1-0. Na 1-1 poravnao je u 21. minu iz kaznenog udarca Krunoslav Tuksar. Svojim drugim zgoditkom u 29. minu Miljenko Bistrovi po drugi puta Slogu dovodi u vodstvo od 2-1. U drugom dijelu domai sa dva prekrasna zgoditka Josipa Levaia u 63. minu iz slobodnog udarca sa oko 35 metara i Tomislava Levaia lobom iz igre u 85. minu preokreu rezultat u svoju

FAIR PLAY Iskljueni: Ivan Lesjak, Branko Zebec trener (Omladinac M), Dominik Koraj, Zdenko Koprivec zioterapeut (Donji Koncovak), Dejan Leek (Meimurec), Marko Jurovi (Mura), Davor Bogdan (Sloga Ĺ ) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Davor Mesari, Igor Ĺ ajnovi (Zasadbreg), Ivica Peserlin, Dragan Povodnja (Omladinac M), Miroslav Horvat, Ivan Grof (Donji Koncovak), Dino Vrbanec (Sloboda M), SaĹĄa Fuek (Meimurec), Goran KriĹĄto (Mura), Tomislav Stojko (Mladost S)

STATISTIKA 39 posgnuh zgoditaka ili 5,5 po utakmici 7 iskljuenja 35 opomenuh igraa 5 kaznenih udaraca dosueno i is realizirani

redova gosju sĹžu primjedbe na suenje glavnog suca koji po njihovom miĹĄljenju mogao dodijeli joĹĄ koji karton domainu zbog nesportskog ponaĹĄanja, kao i sporno trajanje drugog poluvremena, jer je njihova ĹĄtoperica kad je sudac odfukao kraj pokazivala tek 43 minute igre u drugom poluvremenu.

LISTA STRIJELACA 14 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Damir ReĹžek (Naprijed) 13 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Dejan Vule (DraĹĄkovec) 12 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Miro Mesari (Omladinac DS), Dejan Drenovac (Dubravan), Tino Sabol (Dubrava) 8 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Darko mrlec (DraĹĄkovec), Rajko Gavez (Dubrava) 7 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Marijan Krmar (Croaa), Ĺ˝eljko Marnec (Naprijed), Tomica BlaĹžon (Graniar N) 6 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; DraĹžen Horvat (Dubravan), Marko Mihaljac (Galeb), Stjepan RuĹži (Drava DM), Dragan Kovai (Podturen) 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Miroslav Pigac (Galeb), Marko Vukoja (Mladost Pal.), Tomislav Debelec (Croaa), Ĺ˝eljko Glavina (Naprijed) 4 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Ivan Novak (Graniar N), Manuel Koevar (Dubrava), Antun RuĹžman, SiniĹĄa RuĹĄanec (Borac PMP), Ivan FurundĹžija (Drava DM), Leopold KardoĹĄ (Dubravan), Davor Ĺ poljar (Galeb), Josip Kosi (Croaa)

Rezulta 12. kola: Croaa â&#x20AC;&#x201C; Borac PMP 2-1, Dubrava â&#x20AC;&#x201C; DraĹĄkovec 5-3, Graniar (N) â&#x20AC;&#x201C; Galeb 2-1, Drava (DM) â&#x20AC;&#x201C; Mladost (Pal.) 1-0, Naprijed â&#x20AC;&#x201C; Otok 4-0, Dubravan â&#x20AC;&#x201C; Omladinac (DS) 2-0, Podturen â&#x20AC;&#x201C; Mladost (SM) 1-2.

TABLICA 1. GRANIAR (N)

12 8

3

1

27-10

27

2. DUBRAVA

12 8

2

2

34-20

26

3. NAPRIJED

12 8

2

2

29-16

26

4. MLADOST (SM)

12 6

2

4

16-17

20

5. DUBRAVAN

12

5

4

3

25-20

19

6. CROATIA

12 6

1

5

25-23

19

7. MLADOST (Pal.)

12

5

2

5

15-16

17

8. CROATIA

12

5

2

5

18-21

17

9. OMLADINAC (DS)

12 4

3

5

22-22

15

10. GALEB

12 4

3

5

21-23

15 13

11. DRAĹ KOVEC

12 4

1

7

25-29

12. PODTUREN

12

3

2

7

19-24

11

13. DRAVA (DM)

12

2

4

6

17-24

10

14. OTOK

12 0

1

11

6-34

1

Parovi posljednjeg 13. jesenskog kola: Mladost (SM) â&#x20AC;&#x201C; Croaa, Omladinac (DS) â&#x20AC;&#x201C; Podturen, Otok â&#x20AC;&#x201C; Dubravan, Mladost (Pal.) â&#x20AC;&#x201C; Naprijed, Galeb â&#x20AC;&#x201C; Drava (DM), DraĹĄkovec â&#x20AC;&#x201C; Graniar (N), Borac PMP â&#x20AC;&#x201C; Dubrava. Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 14 sa. korist i dolaze do vrijedne pobjede od 3-2. Kod treeg domaeg zgoditka Slogi je zbog druge opomene iskljuen Davor Bogdan. Zanimljivo je da su gos iz Ĺ trigove sve tri opomene dobili zbog ÂŤdugog jezikaÂť prema sucu utakmice Bubeku. Domai nisu imali takav sluaj, ali su svejedno imali etvoricu opomenuh igraa.

LISTA STRIJELACA 13 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Slavko orevi (Jedinstvo NSD), SiniĹĄa Doveer (PuĹĄine) 10 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Ivan Ĺ˝nidari (PuĹĄine) 9 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Nikola Ĺ picer (PuĹĄine) 8 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Dominik Horvat, Karlo Gorianec (Hajduk Ĺ ), Antonio FegeĹĄ (Centrometal) 7 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Nenad Vibovec (Centrometal), Nikola Dragoja (Mura), Miljenko Bistrovi (Sloga Ĺ ) 6 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Goran Dokleja, Denis Tremski (Sloboda M), Goran KriĹĄto (Mura), Goran Debelec (Hajduk Ĺ ), Diego Marec (Zasadbreg), Bernard Koraj (Donji Koncovak) 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Mihael Maari (Hajduk Ĺ ), SaĹĄa Fuko, Bojan Kregar, Dejan IvanuĹĄa (Meimurec), Ivan Lesjak (Omladinac M), Zoran Varga (Ĺ enkovec), Goran Koprivec (Centrometal), SaĹĄa Vidovi (Strahoninec) 4 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Casimir Rodrigue (Centrometal), Ivan Tisaj (Ĺ enkovec), DuĹĄan Barbi (Zasadbreg), Mario JanuĹĄi (Omladinac M), Goran Lipovi (Mura), Karlo Posavec (Sloboda M)

Rezulta 12. kola: Jedinstvo (NSD) â&#x20AC;&#x201C; Sloboda (M) 2-2, Zasadbreg â&#x20AC;&#x201C; Omladinac (M) 4-1, Mladost (S) â&#x20AC;&#x201C; Sloga (Ĺ ) 3-2, PuĹĄine â&#x20AC;&#x201C; Ĺ enkovec 6-1, Centrometal â&#x20AC;&#x201C; Donji Koncovak 4-2, Meimurec â&#x20AC;&#x201C; Mura 4-2, Strahoninec â&#x20AC;&#x201C; Hajduk Vindija (Ĺ ) 6-0.

TABLICA 1. CENTROMETAL

12

9

1

2

30-13

2. HAJDUK VINDIJA (Ĺ )

12

7

2

3

32-20

28 23

3. PUĹ INE

12

7

1

4

41-21

22

4. SLOBODA (M)

12

5

5

2

23-25

20

5. JEDINSTVO (NSD)

12

5

4

3

26-14

19

6. STRAHONINEC

12

5

4

3

23-16

19

7. ZASADBREG

12

6

1

5

21-20

19

8. MURA

12

6

0

6

26-27

18

9. ME IMUREC

12

3

5

4

24-28

14

10. Ĺ ENKOVEC

12

3

4

5

18-28

13

11. OMLADINAC (M)

12

3

3

6

22-31

12

12. DONJI KONCOVAK

12

2

3

7

14-32

9

13. SLOGA (Ĺ )

12

1

5

6

10-20

8

14. MLADOST (S)

12

1

4

7

17-31

7

Parovi posljednjeg 13. jesenskog kola: Hajduk Vindija (Ĺ ) â&#x20AC;&#x201C; Jedinstvo (NSD), Mura â&#x20AC;&#x201C; Strahoninec, Donji Koncovak â&#x20AC;&#x201C; Meimurec, Ĺ enkovec â&#x20AC;&#x201C; Centrometal, Sloga (Ĺ ) â&#x20AC;&#x201C; PuĹĄine, Omladinac (M) â&#x20AC;&#x201C; Mladost (S), Sloboda (M) â&#x20AC;&#x201C; Zasadbreg. Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 14 sa.
 VWXGHQRJ 

PREMIER HRL â&#x20AC;&#x201C; akovani tako blizu, a na kraju tako daleko od pobjede

Sudaka kraa brae Banovi Tako blizu, a na kraju tako daleko, najkrai je mogui opis gostovanja i poraza Perutnine Pipo IPC 21:20 kod MedveĹĄak Konice Minolte. akoveki sastav imao je desetak sekundi prije kraja â&#x20AC;&#x153;bod u dĹžepuâ&#x20AC;?. Rezultat je glasio 20:20 i napad za oba boda. Meutim, perfidnim sudakim odlukama domai su par sekundi prije kraja dobili loptu i sa sirenom pogodili za pobjedu. Utakmica je odigrana u petak u Maloj dvorani zagrebakog Doma sportova bila je vrlo specifina i ne moĹže se usporediti ni sa jednom odigranom do sada. U dvoboju momadi koje su imale jednak broj bodova dominirale su obrane, prije svega odlino raspoloĹženi vratari. Josip Borkovi zapoeo je sa obrambenom ormacijom 6-0, gdje su centarhalovi bili Arnaudovski i PaĹžin. Obrana je unkcionirala izuzetno dobro, a kada se u cijelu priu ukljuio i vratar Lonar, Medvjedi nisu znali nai put do gola akovana. Sigurnost u obrani pretoena je u mirnou u napadu i Perutnina je povela i kod 6:3 imal ak tri gola prednosti. No, ve tada u prvo ime susreta inaugurirao se vratar zagrebake momadi Ĺ unji koji je skidao sve Ĺživo i neĹživo te je bio jedina karika spasa za domaine. Odlian vratar dao je krila svojim suigraima i kod 8:5 ÂŤMedvjediÂť poinju sustizati goste iz Meimurja. U tom periodu Borkovieva momad i dalje igra odlino u obrani, ali obrnuto proporcionalno u napadu. Od 20.

DOJAM

IzreĹžirana predstava U Maloj dvorani Doma sportova gledali smo jednu izreĹžiranu predstavu u kojoj su suci Banovi bili samo glumci, reĹžija i reĹžiser nisu bili tu, ali njegova ruka se osjetila kao ĹĄto se uostalom osjea i u cijelom hrvatskom rukometu. Ukoliko neĹĄto moĹže biti utjeha, to je igra i pristup igri kod akovekih rukometaĹĄa. Ni u jednom trenutku nisu se predali, nisu odustali, bili su pravi borci i time su pokazali svoj pobjedniki mentalitet. Iako nekompletni i uvijek okrnjeni ozljedama rukometaĹĄi Perutnine Pipo IPC dokazuju da nisu i nee biti niija vrea za napucavanje.(tj)

Mesari je doslovce razgrnuo put na liniji.

Nesretna triler zavrĹĄnica

Pivot Mesari u akciji minute pa do kraja poluvremena njegovi igrai nisu zabili ni jedan gol. Mic po mic, MeveĹĄak uspijeva sustii rezultat i na poluvrijeme se odlazi kod rezultata 8:8.

PromaĹĄen preveliki broj zicera Prvih 30 minuta je pokazalo da rak rana sastava iz akovca nije izlijeena. I dalje se promaĹĄivao veliki broj zicera, kasnije su uslijedile i tehnike pogreĹĄke, a jedini raspoloĹženi igrai bili su PaĹžin i avar. Nedostajao je doprinos Arnaudovskog, a vatreno krĹĄtenje Crnia na krilu nee ostati upameno po dobrome; prva etiri ĹĄuta skinuo mu je Ĺ unji. Proces aklimatizacije i prilagodbe kod mladog Rijeanina traje i na prave rezultate dovoenja jednog od najperspektivnijih mladih igraa morat e se priekati. No, neefikasnost i neraspoloĹženost u napadu uspjeĹĄno se kompenzirala borbenoĹĄu i nepropusnoĹĄu u obrani Nakon promjene strana Pipo opet vodi. Imaju naĹĄi rukometaĹĄi vodstvo 11:9, ali poetni zamah prestaje i Zagrepani kod 12:11 dolaze u vodstvo. Poela je ÂŤĹĄtekatiÂť obrana, a u napadu je kronino nedostajao ras-

PRVA HRL - muĹĄki

poloĹženi srednji vanjski. Kombinirao je Borkovi sa razliitim varijantama i razliitim igraima da bi u posljednjih deset minuta pronaĹĄao dobitnu ormulu. Varga se probudio i u staroj maniri razigravao je svoje suigrae. PaĹžin i avar povlae kada zatreba, Crni je dodao svoja dva pogotka, a

U finiĹĄ susreta ulazi se kod vodstva akovekog tima 19:20, MedveĹĄak ima loptu i napad iz kojeg izvalae maksimum â&#x20AC;&#x201C; sedmerac i iskljuenje. Sa linije 7 metara poravnava se rezultat. Posljednjih 40 sekundi gosti sa sjevera Hrvatske imaju napad, ali i igraa manje. No, bez jednog ovjeka na terenu Meseriu se otvara izgledna prilika, ali biva oboren na pod. Tada se poinje osjeati utjecaj do tada solidnih sudaca Banovi â&#x20AC;&#x201C; Banovi. Nema ni sedmerca ni iskljuenja, ve samo devet metara. 15 sekundi prije kraja Borkovi zove time out, i ini se da je bod u ruci te da e se ii na ĹĄut sa zvukom sirene. Ipak stvari na parketu odvijaju se u drugom smjeru, napad Perutnine Pipo IPC trajao je samo sedam sekundi jer spomenuti sudaki dvojac uzima loptu gostima zbog pasivnog napada iako su njihove ruke u zraku bile izrazito kratko vrijeme. Zadnji napad MeveĹĄaka, dogovaren u minuti odmora, svodio se na vrlo jednostavnu premisu: uputiti ĹĄut prema golu. Upravo to su uspjeli Zagrepani uiniti, s igraem manje nitko iz redova Perutnine Pipo IPC nije uspio izblokirati ĹĄut iz vana i sa zvukom sirene lopta zavrĹĄava u mreĹži iza Lonarevih lea. Pobjeda MedveĹĄaka, slavlje igraa i navijaa Medvjeda, a samo par metara dalje posrnula, razoarana i jadna Borkovieva druĹžina. (tj, oto: VĹ˝R)

RUKOMETNA POSLASTICA Premier lige u NedeliĹĄu

akovani sa Croatia Osiguranjem u NedeliĹĄu JoĹĄ se jednom na neugodan nain potvruje da je dvorana Graditeljske ĹĄkole sve, samo ne rukometna dvorana. MoĹžda i najveu utakmicu sezone Perutnina Pipo IPC morat e igrati u NedeliĹĄu u SGC Atonu. Razlog â&#x20AC;&#x201C; zauzetost dvorane unaprijed dogovorenim sadrĹžajima (dvodnevno okupljanje Jehovinih svjedoka). Sva srea ĹĄto Meimurje ima jedan takav objekt kao ĹĄto je Sportsko-gimnastiki centar Aton jer gostovanje momadi Croatia Osiguranje iziskuje dvoranu koja svojim kapacitetom moĹže parirati interesu gledatelja. Croatia

Osiguranje sa ili bez Balia velik je klub, koji lomi sve pred sobom, kako u domaem prvenstvu tako i u Ligi prvaka. U takvoj konstelaciji snaga Perutnina Pipo IPC sigurno e biti u podreenom statusu, ali svejedno e subotnji susret biti estival rukometa. ZagrebaĹĄi dolaze u najjaem moguem sastavu sa brojnim zvijezdama, a akovani nemaju ĹĄto izgubiti i u takvoj situaciji uvijek daju najbolje. Utakmica 9. kola Premijer lige Perutnina Pipo IPC â&#x20AC;&#x201C; Croatia Osiguranje igra se ove subote, 15. studenog u SGC Aton u NedeliĹĄu s poetkom u 18 i 30 h.

II. HRL ZA ŽENE - SJEVER

TeĹžak domai poraz Preloga akovanke

Nakon vrlo dobrog starta oito su kola u redovima preloĹĄkih rukometaĹĄa krenula lagano nizbrdo. Kao rezultat toga zasigurno je neugodan poraz u minulom kolu. I to ne bilo kakav poraz. Gorica koja do sad nije odigrala neĹĄto u ovoj sezoni proĹĄetala se Prelogom i postigla ak 41 gol. To se gotovo pa ne pamti u sluĹžbenoj utakmici. Razlog tome? Utakmica je odigrana bez oba vratara. Hamonajec je, kako saznajemo, napustio klub, a Malek se joĹĄ uvijek nije oporavio. Bio je u sastavu u subotu, ali joĹĄ uvijek nije pravi. Tako je morao braniti Kolarek, kojem je ova liga ipak preteĹžak zalogaj. Takoer viĹĄe u zapisniku nema Zrakia i Peteka. Oni su otiĹĄli zajedno s Hamonajcom. Doznali smo da su de-

ki oekivali naknadu za igranje, ali od toga niĹĄta. Gdje je nastao kratki spoj, ostaje za vidjeti!? Nakon ovog visokog poraza 30:41 na odlasku je navodno i trener Petek. Uglavnom, minula dva tjedna niĹĄta nije bilo idealno u preloĹĄkim redovima. Umjesto redovnih pojaanih treninga, niĹĄta od toga. Iako je igraki kadar tj. kombinacija starih - mladih igraa dovoljno ĹĄirok (upitno je je li i dovoljno kvalitetan za ovu ligu, op. a.), sigurno nije uigran, jer se uigravao neki drugi sastav s igraima kojih viĹĄe nema. Ostaje za vidjeti ĹĄto e se dogaati do kraja ovog dijela prvenstva. Prelog je u subotu ponovno domain u Prelogu. Gostuje Solin. Utakmica je na rasporedu u 19 sati. (dz)

zaustavljene u Pitomai Nakon tri uzastopne pobjede rukometaĹĄica akovca, vjerovalo se u nastavak niza i prodor u vrh prvenstvene tablice. Meutim, niz je prekinula ne previĹĄe mona Pitomaa, koja je lako i uvjerljivo nadigrala svoje goĹĄe iz grada Zrinskih. Bolje od ostalih bile su Modri, I. Horvat i Gudlin, te standardno dobra Maja Vugrinec. Protiv Pitomae za akovec su igrale: Kolak, Sudec, T. Horvat, Gudlin (6), Modri (11), Jurkovi (2), Cerovec (1), Veble, I. Horvat (5), Vigrinec (4), Sklepi (1). Trener: Stjepan Golik.

U sljedeem kolu akovec igra protiv Zelina. Utakmica se igra u subotu 15. studenog u 20,30 sati u â&#x20AC;&#x153;Atonuâ&#x20AC;? NedeliĹĄe. (sm) REZULTATI 7. KOLA: Podravka LINO - Brod Gymnasium 52:18, Pitomaa - akovec 35:28, Natura AGRO - Darda 31:26, Dragovoljac - Bjelovar 19:21, Vinkovci Ivanec 32:19, PAN akovo - Zelina 21:23 REDOSLJED: Natura AGRO 14, Podravka LINO 12, Zelina 10, PItomaa 9, Brod Gymnasium 8, Bjeloavr 7, akovec 6, Vinkovci 6, Darda 4, Dragovoljac 4, PAN akovo 2, Ivanec 2 bod(ov)a

PRVA hrvatska odbojkaĹĄka liga

Uvjerljiv poraz u Osijeku Nakon antastine pobjede nad Rijekom u proĹĄlom kolu, od reanskih odbojkaĹĄa smo oekivali mnogo i u Osijeku, no tamo su, prema rijeima trenera Sreka Horvata, naĹĄi najbolji odbojkaĹĄi odigrali ujednaeno neuvjerljivo: â&#x20AC;&#x153;Nikog ne bih mogao izdvojiti kao posebno dobrog ili pak posebno loĹĄeg, svi su bili jednako neuvjerljivi i ispod razine za koju znam da su spremniâ&#x20AC;?, rekao je Horvat. Meimurci Mursi u stvari nisu ozbiljnije priprijetili. Premda je snaga osjeke ekipe otprilike jednaka onoj Rijeke, Centrometal je pokleknuo ve u prvom setu, kojeg su domai dobili s +5. U drugom setu su Meimurci imali kratak uzlet nakon 14:9 za domae, kad serijom od pet poena izjednauju, no to je Mursa shvatila tek kao poziv da se uozbilji. Do kraja utakmice odigralo se svega tri seta. Ipak razoaranje u redovima Centrometala nije bilo veliko, jer ve idue kolo u naĹĄ kraj stiĹže joĹĄ jedan pravi izazov za naĹĄe odbojkaĹĄe. â&#x20AC;&#x153;Karlovac je po svemu sudei najjai sastav lige. Ukoliko na svom

MURSA â&#x20AC;&#x201C; CENTROMETAL 3:0

(25: 20, 25:18, 25:20) Osijek, dvorana Zrinjevac. Suci: Peri i Milinovi (Zagreb) Mursa: Bogdanovi, DudaĹĄ, VranjeĹĄ, Ĺ kori, Demirovi, Kolari, Pelin, BlaĹžeka, Janii, Fehir, Ivankovi Centrometal: T. Posavec, M. Posavec, D. Posavec, Kova, MarciuĹĄ, GrubiĹĄi, Vabec, Petran, Todorovi

parketu uspijemo ponoviti igru kao protiv Rijeke mogli bismo izvui bodove. Svi su igrai spremni, ozljeda nema, a na domaem terenu uvijek nam je lakĹĄe igratiâ&#x20AC;?, najavio je susret trener Horvat. Utakmica protiv Karlovca igra se u SGC Aton u nedjelju u 17 sati. Ta e utakmica ujedno biti i trea od tri najteĹže: â&#x20AC;&#x153;Kad odradimo Karlovac slijedi nam lakĹĄi raspored, idemo na dva gostovanja za redom, u Ĺ ibenik i u Sisak, pa zatim ugoĹĄujemo KaĹĄtel. Tu emo svakako imati viĹĄe ĹĄansi za osvajanje bodovaâ&#x20AC;?, rekao je Horvat. Unato porazu u Osijeku, naĹĄi odbojkaĹĄi i dalje dobro stoje na ljestvici, i trenutno zauzimaju 7. mjesto s osvojenih osam bodova. (Ivana Strahija)

PRIJAVE ZA 19. Memorijalnu malonogometnu ligu Josip Francki - Joja 2008./2009.

Prijave do utorka 18. studenoga Pozivaju se sve zainteresirane ekipe malog nogometa da se prijave za 19. MMNLJFJ koja e se igrati u sportskoj dvorani Ekonomske i trgovake ĹĄkole u akovcu. Prijave se primaju do utorka 18. st udenog kod Ljubice Vrbani na teleon 312-520 i

091/579-3364. Dogovor za poetak lige i izvlaenje natjecateljskih skupina i parova za prvo kolo je u utorak 18.11. 2008. s poetkom u 19 sati u prostorijama sportske dvorane ETĹ -a. Prvo kolo zapoinje u nedjelju 23.11. 2008.
VWXGHQRJ II. KOLO I. hrvatske lige u streljaĹĄtvu

KOĹ ARKA A 2 LIGA SJEVER

Modeks ipak izgubio! Bez obzira ĹĄto je u vrlo bitnoj utakmici za opstanak bio malo kompletniji nego inae, Modeks ipak nije uspio u osnovnom naumu â&#x20AC;&#x201C; da pobjegne s dna tablice. Naime, protiv Bjelovara koji isto tako joĹĄ nije osjetio ĹĄto znai slavodobitno dizanje ruku u zrak nakon pobjede, sam poetak utakmice je bio loĹĄ putokaz za Modeks. Ve polovicom prve etvrtine jedini playmaker domaih â&#x20AC;&#x201C; Alen Varga imao je tri osobne pogreĹĄke na svom kontu uvajui protivnikog igraa koji se ÂŤuredno parkiraoÂť na niskom postu i igrao leima prema koĹĄu. Nain na koji je mali Varga uvao tog igraa je doveo do gore opisane situacije, pa je trener Damjanovi bio prinuen na izmjenu, no uslijedili su problemi druge vrste. U tom je trenutku bio rezultat u egalu, a izlaskom jedinog playa, protivnik je zaigrao presing po cijelom terenu, pa je uslijedila Modeksova rasprodaja lopti i rezultat je odmah skoio na 10, pa 15 razlike za Bjelovar. Na poluvremenu je ve 22:42! U drugom poluvremenu odlino odigranom zonom Modeks je samo uspio ublaĹžiti poraz. Poraz koji to apsolutno nije trebao biti, doĹživjelo je i NedeliĹĄe na gostovanju u VaraĹždinu kod Ĺ K Vindije. Naime, gosti su vodili skoro cijelu utakmicu, u prvom poluvremenu ak i 13 koĹĄeva razlike, no nisu izdrĹžali. VaraĹždinski su koĹĄarkaĹĄi u posljednjih 5-6 minuta utakmice pogodili sve ĹĄto su uputili prema koĹĄu, dok su pojedini nedeliĹĄanski koĹĄarkaĹĄi silovali ĹĄut preko trojice u petoj sekundi napada s otprilike 8-9 metara, dok su mu suigrai moleivo oekivali pas i isti ĹĄut ÂŤsam ko duhÂť. Ovim porazom i NedeliĹĄe ulazi u opasnu zonu iz koje moĹže pobjei ve slijedeom utakmicom koju igra u Atonu protiv Modeksa.

akovec je u KriĹževcima poderao ÂŤTomasovog RadnikaÂť skoro 50 koĹĄeva razlike u utakmici u kojoj su svi gostujui koĹĄarkaĹĄi dobili prigodu osjetiti parket lijepe dvorane, a jedino se Feco nije uspio upisati u strijelce.

Meimurje je kod kue u jednom trenutku vodilo 28 koĹĄeva razlike protiv Ivanice, no ulazak u igru domaih 17- godiĹĄnjaka doveo je do rapidnog pada razlike. Dobra je to ĹĄkola domaim juniorima da s malo viĹĄe Ĺželje i entuzijazma ulaze u igru s klupe. (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOĹ EVI, TABLICA Grafiar â&#x20AC;&#x201C; Podravac 75:97 Petar Zrinski â&#x20AC;&#x201C; Mladost 99:77 Modeks â&#x20AC;&#x201C; Bjelovar 65:76 (15:18, 7:24, 19:21, 24:13) MODEKS: Varga 9, Levai M. 1, Kralji 10, Cilar 3, Bedi 10, Dodlek 6, Srnec 26, Radikovi, Bogdan, Frani, Brodar, Levai T. Ĺ kola koĹĄarke Vindija â&#x20AC;&#x201C; NedeliĹĄe 86:72 (16:19, 24:19, 15:18, 31:16) NEDELIĹ E: Gospoi, Hrga J. 5, MarciuĹĄ, Golubi A. 21, Hrga D. 8, Ĺ egovi 3, Golubi N. 1, Plazani, Kranjec 20, Valkaj 14.

Radnik â&#x20AC;&#x201C; akovec 58:105 (13:24, 9:28, 18:30, 18:23)

AKOVEC: Radinovi 4, Novak Mat. 21, Feher, Megla 7, Mudri 6, Zaspan 20, Juras 5, Ostoja 10, BiĹĄevac 9, Stani 13, Novak N. 10. Meimurjeâ&#x20AC;&#x201C;PrimapivoIvanica72:57(22:13, 19:7, 23:19, 8:18) MEIMURJE: Podvezanec 2, Terek M. 10, Novak Marek, Vugrinec 15, HabuĹĄ 2, aji 15, Hrka N. 11, Drk 5, Levai, Novak Mario 9, Car, Ĺ opar 3.

RaspoloĹženi meimurski strijelci Odline ekipne rezultate postigle su meimurski predstavnici u 2. kolu 1.hrvatske lige, koje je u nedjelju odrĹžano u Kutini. Zelenbor je nakon viĹĄe od dvije godine pobijedio, dok je Azlas, nakon slabog plasmana u Zadru, osvojio odlino drugo mjesto. U gaanju zranom puĹĄkom Zelenbor iz Brezja je postigao 1742

kruga, jedan krug viĹĄe od zagrebakog Trnja, dok je aktualni prvak, Bjelovar 1874, postigavĹĄi 1735 krugova osvojio tree mjesto. NajzasluĹžniji za Zelenborovu pobjedu ovaj put su bili Dragan Turk i Marko Peras. Postigli su vrlo dobra 583 kruga i podijelili pojedinano tree i etvrto mjesto. LoĹĄ rezultat, 576 krugova, postigao

je Miroslav Turk, â&#x20AC;&#x17E;pogodivĹĄiâ&#x20AC;&#x153; ak pet osmica. Zelenborova rezerva, Karlo Vrani osvojio je 32. mjesto sa 562 kruga. Kod piĹĄtoljaĹĄa prvo mjesto osvojio je Policajac iz Karlovca sa 1684 krugova. Deset krugova manje postigli su Alzas i domai Magnum. Zbog bolje posljednje serije Alzasu je pripalo drugo, a

Magnumu tree mjesto. Najbolji Alzasov predstavnik, Stjepan Hamer, postigao je 567 krugova, ĹĄto je bilo dovoljno za pojedinano peto mjesto. BoĹžidar Kolari osvojio je osmo mjesto sa 561 krugom, SaĹĄa Kralj 21. mjesto sa 549, a Ivica Taka 28. mjesto sa 546 krugova. Tree kolo na rasporedu je 29. studenog u Osijeku.

PRVA hrvatska stolnoteniska liga

REGIONALNO stolnotenisko natjecanje Sj. Hrvatska

Ĺ enkovec ostao bez prilike u Osijeku

etiri pobjede Kos-Kotoribe

Ĺ to rei? Kinez Lin Tao siguran, Slamek dobar, a Zovko mlad i talentiran, no joĹĄ uvijek nedovoljno zreo. Predstavili smo pobjednike. Bari dobar, no ovog puta ipak igrao protiv prejakog protivnika, Petrievi igrao na refule ( viĹĄe â&#x20AC;&#x17E;puhaloâ&#x20AC;? na loĹĄe) a Matajia malo loĹĄiji nego inae.Rezime 4:0. Zakljuci. Oko Baria ne treba brinuti, Petrievi de initivno mora bolje, jer nakon 1:0 u setovima kontra mladog Zovka ne smije se dogoditi dva seta totalne dekoncentracije. U petom setu na 8:8 igra mora zrelije odreagirati. Petrievia de initivno oekujemo u boljem izdanju. Za Matajiu Ĺželimo

vjerovati da je jednostavno ovo bio samo loĹĄ dan. Par Petrievi/Mataia izgledao je dosta loĹĄe. Sljedei susret Ĺ enkovec igra 22.11. (17h) u dvorani u Ĺ enkovcu protiv Pule. Rezultati: Vodovod Osijek - Ĺ enkovec 4:0 (Lin Tao - Bari 3:0, Zovko - Petrievi 3:2, Slamek - Mataija 3:0, Slamek/Tao - Mataija/Petrievi 3:0), Srdoi - Libertas 0:4, Dugo Selo - GSTK Zagreb 0:4, Pula FRIM 4:0, Industrogradnja - Donat 1:4. Parovi 6. kola - subota 22. studenog u 17 sati: Ĺ enkovec - Pula, Donat FRIM, GSTK Zagreb - Vodovod Osijek, Libertas - Dugo Selo, Industrogradnja - Srdoi.

U stolnoteniskom natjecanju â&#x20AC;&#x17E;Regija sjeverna Hrvatskaâ&#x20AC;?, koje je izluno pri stjecanju mogunosti sudjelovanja na kvali ikacijama za II. ligu, gotovo svake godine imamo Kos-Kotoribu u vrhu. Prva etiri kola pokazuje da e ove godine biti isto. No kao novitet recimo da liga poprima sve ozbiljnije konture. U ekipi Novog Marofa 2 trojica igraa dolaze s drugoligaĹĄkim istustvom, a mlada ekipa varaĹždinskog â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝eljezniarâ&#x20AC;?-a, spremno e napasti prvo mjesto. Prognoza- â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝eljzniarâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;Kos- Kotoribaâ&#x20AC;? , â&#x20AC;&#x17E;Marof 2â&#x20AC;? - borba za vrh, naĹĄ Ĺ enkovec 2 vjerojatno zlatna sredina, dok po trenutnim rezultatima i po jaini igrakog kadra STK ne moĹže oekivati viĹĄe od donjeg doma.

Rezultati: 4. kolo: STK - KriŞevci 6:1 Cerovec - Stojanovski 3:0, Mesari - Kranjec 3:1, Novak - Peari 3:0, Cerovec/Novak - Peari/Stojanovski 3:0, Cerovec - Hreť 3:0, Novak - Stojanovski 3:2, Mesari - Peari 0:3), Kos-Kotoriba - Podravka 2 6:1 (Dolenec - Šlabek 3:0, Legin - Treťec 3:0, D. Radmani - Stojanovi 3:1, Dolenec/D. Radmani - Šlabek/Treťec 3:1, Dolenec - Treťec 1:3, D.Radmani-Šlabek3:0,Legin-Stojanovi 3:0), Šenkovec 2 - Koprivnica 5:2 (L. Balog - Šestanj 3:1, Krnjoul . Matonikin 3:0, Šprajc - Grobenski 3:1, Balog/Šprajc - Matonikin/Šestanj 3:2, L. Balog - Matonikin 3:2, Šprajc - Šestanj 2:3, Krnjoul - Grobenski 2:3), Marof 3 - VaraŞdin 1:6, Podravka 3 Superprint - Željezniar 1:6, Srainec - Marof 2 1:6.

TABLICA 1. ME IMURJE 2. AKOVEC 3. Petar Zrinski 4. Podravac 5. Ĺ K Vindija 6. Graar 7. Prima pivo Ivanica 8. NEDELIĹ  E 9. Bjelovar 10. Radnik 11. Mladost 12. MODEKS

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 4 3 3 2 1 1 1 0 0

0 10/ 0 10/ 0 10/ 1 9/ 2 8/ 2 8/ 3 7/ 4 6/ 4 6/ 4 6/ 5 5/ 5 5/

+184 +171 +102 +111 +57 +55 -28 -61 -108 -111 -100 -272

MEUNARODNI HAPKIDO seminar odrĹžan je u NedeliĹĄu

B LIGA

U D. Kraljevcu se digao parket! Sve je bilo spremno u Donjem Kraljevcu za prvu pobjedu. Sve osim parketa. A i on je mogao priekati s ÂŤdizanjemÂť barem joĹĄ 2 sata. Ovako, ekipe su se zagrijale, za poetak utakmice sve ĹĄtima, suci zovu petorke i onda ÂŤtrassÂť - digao se parket u duĹžini desetak metara, ĹĄirine pola metra! Nevieno! Naravno da utakmica nije odigrana, ekipe su uredno otiĹĄle doma, domaa momad pojma nema gdje e igrati i trenirati! Ostale utakmice treega kola su se igrale, pa je tako Globetka upisala i trei poraz iz isto toliko nastupa (oito im je potrebna svjeĹža krv!), u lokalnom

derbiju je Prelog poderao Kotoribu, a Dubravan pobijedio na gostovanju kod slabaĹĄne Cestice. (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOĹ EVI, TABLICA Lepoglava â&#x20AC;&#x201C; Podravski list 75:72 Prelog â&#x20AC;&#x201C; Kotoriba 95:63 (25:12, 25:20, 27:17, 18:14)

Hanshi Miran Ĺ kerl vodio je prvi trening sa maem jan-gun

Detalj s polaganja za viĹĄi pojas

Sudjelovalo etrdesetak vjeĹžbaa iz 3 zemlje Minulog vikenda uspjeĹĄno je odrĹžan 6. meunarodni hapkido seminar u organizaciji Hapkido kluba Drava akovec i Hrvatskog hapkido saveza na elu sa predsjednikom, ali ujed-

no i â&#x20AC;&#x153;uiteljemâ&#x20AC;? hapkida Mladenom KuĹžnikom (6. Dan hapkido, 5. Dan taekwondo). U dvodnevnom seminaru koji je odrĹžan u SGC Aton u NedeliĹĄu sudjelovalo je etrdesetak vjeĹžbaa

PRELOG: BlaĹžona 9, Ciglar 3, BlaĹžeka 13, Pusti 3, Poljak 2, Ĺ opar, Jankovi, Mikec 10, Ĺ ari, Ciglar 14, JambroĹĄi 12, PoredoĹĄ 29. KOTORIBA: Mlakar, Igrec, HabuĹĄ, ZvoĹĄec A. 23, SuĹĄec, FuĹĄ, Munka 16, ZvoĹĄec F. 12, Plako, Pogorelec 5, Selianec 7.

Renato Igrec polaĹže za viĹĄi pojas

TABLICA: 1. KriĹževci 2. DUBRAVAN 3. PRELOG 4. Podravski list 5. Lepoglava 6. KOTORIBA 7. Cesca 2000 8. ME . GLOBETKA 9. DONJI KRALJEVEC 10. Graar 2

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

3 3 2 2 2 1 1 0 0 0

0 0 1 1 1 2 2 3 2 2

6/ 6/ 5/ 5/ 5/ 4/ 4/ 3/ 2/ 2/

+58 +32 +91 +26 -10 -12 -38 -36 -24 -87

Cestica 2000 â&#x20AC;&#x201C; Dubravan 60:76 (16:10, 12:20, 18:22, 14:24) DUBRAV AN: Meimurec 22, Rusak, LukĹĄa R. 17, Brljak I. 4, Horvat, TiĹĄler, Orehovec, LukĹĄa I., Balog, Ĺ te i 17. Meimurje Globetka â&#x20AC;&#x201C; KriĹževci 69:76 (18:21, 16:20, 17:19, 18:16) MEIMURJE GLOBETKA: Markovi 4, Turk 8, Belovi 1, Serdarevi 5, Gomzi 19, Branilovi 7, GaĹĄparlin, Franji, Ĺ antl, Benik 12, VuruĹĄi 9, JaluĹĄi 4.

Igor Igrec izveo je atraktivan skok

Detalj s polaganja za viĹĄi ueniki pojas

iz Hrvatske, Slovenije i BiH. Ova korejska borilaka vjeĹĄtina u posljednje vrijeme je sve prisutnija u Meimurju, a vjeĹžba se u dvorani OĹ M. Subotica dva put na tjedan u utorak i etvrtak u veernjim satima, a vode ga: Renato Igrec (2. Dan hapkido, 3.

lanovi hapkido kluba â&#x20AC;&#x153;Dravaâ&#x20AC;? na treningu u Maloj Subotici

Dan taekwondo) i Igor Igrec (1. Dan hapkido). Hanshi Miran Ĺ kerl (8. Dan Shorin ji kenpoa, 7. Dan Shorin ryu karate jutsua, 6.Dan Kenjutsua, 4.Dan Taiki jutsua, 2.Dan Shotokan karatea i juda) vodio je prvi trening sa maem jan-gun, a na ostalim treninzima pod vodstvom Mladena KuĹžnika, obraeni su osnovni i napredni padovi, hapkido samoobrane, osnovne i napredne tehnike ulaska, bacanja, te unutarnji dio vjeĹĄtine (disanje i meditacija). Na posljednjem treningu odrĹžano je polaganje za uenike i crne pojaseve. Svi kandidati uspjeĹĄno su poloĹžili za viĹĄi pojas. Hapkido klub Drava zahvaljuje se sponzorima i donatorima koji su pomogli organizaciju ovog seminara: Instal promet KaniĹžaj, Osiguranje Zagreb Auto optika VarĹĄi, Labor d.o.o., Cedrus, Hrelja elektroinstalacije i Abart. (dz, foto: zv)


MOZAIK

56

11. studenog 2008.

LONDON - Meimurec na â&#x20AC;&#x153;Velikoj rijenoj utrciâ&#x20AC;?

Sljedee godine i meimurski amac!? Biti Meimurec u Londonu nije lako. sjeam se kâ&#x20AC;&#x2122;o krumpir kroz godiĹĄnja doba. U jesen trulim jer mi je ljeto tek uteklo a nitko me nije ubrao, u zimi hiberniram, proljee donosi klice oekivanja, dok u ljeto zrelim na domaem suncu. ad je JoĹĄko pretproĹĄle godine predloĹžio da skupimo hrvatsku posadu, meni je kao panonskom mornaru ta ideja zvuala izrazito primamljiva te sam pristupio udruzi CSYPN-a sa Ĺželjom da to postane neĹĄto viĹĄe od utrke. CSYPN (Croatian Students and Young Personâ&#x20AC;&#x2122;s Network) je udruga koja promovira naĹĄu kulturu na ovom kiĹĄnom otoku. Marko se pobrinuo da naemo vee sponzore, uplatimo najamninu za amac i postavimo stranicu za donacije na nternetu.

Ushienje zadnjeg zaveslaja Trka poinje u ruralnom okruĹženju bogatog Richmonda tik uz Ham House i Twickenham luku. Sudjeluje tristo amaca porijeklom iz raznih krajeva Europe i ĹĄire. Veslako sjedalo ne smije se micati, najmanji amac mora imati bar etiri vesla, jednog putnika i jednog

kormilara. Startaju prvo najsporija plovila praena svake minute sve brĹžim posadama. Pobjednici su doekani u Greenwichu poasnom paljbom nakon ĹĄto su otplovili cijelu duĹžinu centralnog Londona u prsa graevinama, prometu, turistima, brodovima, valovima, 22 milje, nepovoljnim vjetrovima i oblacima. Slikovitost prizora ine kitolovci, keltske galije, sprovodna plovila, havajske dĹžunke, nizozemske teglenice, â&#x20AC;&#x153;Dragonâ&#x20AC;? amci s 40 veslaa i bubnjem te ĹĄarene posade u specifinim opravama. Veliina se spoznaje tek pri ushienju zadnjeg zaveslaja.

Englezi rado pljeĹĄu â&#x20AC;&#x153;kockastimâ&#x20AC;? majicama U subotu ujutro, uoi same trke, Sandra, rinka, Vlatka, Miki, rina, Marko, nte, Davor, JoĹĄko i Edo zapoeli su trening na amcu tipa â&#x20AC;&#x153;Drascombe Gigâ&#x20AC;?. Njegova teĹžina, neuigranost posade, neodgovarajua oprema i moj mamurluk (organizatori su ispekli prasca veer prije utrke i ugostili stotine veslaa i kampera uz Ĺživu glazbu rock and roll sastava) gasili su ekipni optimizam u poetnim zaveslajima. ak

su i hrvatske pjesme â&#x20AC;&#x153;bodriliceâ&#x20AC;?, iji smo raspored potanko isplanirali, mlako odzvanjale od obala. Mala skupina naĹĄih navijaa pokuĹĄavala je navijanjem uzavreti atmoseru. No ime naĹĄeg tima â&#x20AC;&#x153;Procroationistâ&#x20AC;? i â&#x20AC;&#x2DC;CSYPNâ&#x20AC;&#x2122; nije lako uzvikivati; ime koje je JoĹĄko super sroio a mi prihvatili ne mislei na posljedice. Da je kojim sluajem hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila englesku tri dana prije utrke, moĹžda bi ga promijenili u manje provokativno. vako, kad smo izgubili, Englezi nas simpatiziraju i rado pljeĹĄu â&#x20AC;&#x153;kockastimâ&#x20AC;? majicama.

Hrvatska posada preveslala London! Startamo 57. i okruĹženi smo plovilima slinih osobina na desetak kvadratnih metara Temze. drenalin otvara zavjesu znoja i nervoznih pogleda. Najednom me preplavi zanos uspjeha: okupili smo hrvatsku posadu, u tjedan dana prikupili smo donaciju oko 3000 unti, preveslat emo London, zaradit sretne Ĺžuljeve i druĹžiti se svjetski. JoĹĄko je takoer proglaĹĄen â&#x20AC;&#x153;The fittest mbassador in townâ&#x20AC;?. Stoga je valjda i prigodno zvuala pjesma â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x153;Veeras je naĹĄa eĹĄtaâ&#x20AC;? koja nas je ponijela u prve valove utrke. Slavimo, a tek smo poeli veslati. Plan je jasan, u prvih pola sata treba dostii barem 5 brodova s niĹžim startnim brojevima a istom ne dozvoliti kasnijim starterima da nas dostignu. Prolazimo ispod lukova Richmond

Bridgea, prvog u nizu mostova punih povijesti, arhitektonske ljepote i naikanih promatraa. Pri svakom mostu nastaje prometni ep, ovaj pod mostom prijeti posadama jer oseka dozvoljava Temzi da gravitira prema moru i nakupi brzinu; onaj na mostu stvara zvuni ugoaj zakrenog velegrada. â&#x20AC;&#x153;Uhvati ritamâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Neprilagoenâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Lijepe Ĺžene prolaze kroz gradâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Da bi se zruĹĄileâ&#x20AC;? - pjesme se nizu u ritmu zapljuskivanja vesala, kormilari se mijenjaju, dostiĹžemo sporije amce dok nas prelaze brzi, odmahujemo krcatim ulicama uz rijeku, usklaujemo zajednike pokrete. Pri Hammersmith Bridgeu dostiĹžemo prvu ekipu studenata iz ĹĄkole u kojoj sam zaposlen. ni su na amcu klase â&#x20AC;&#x153;ing lredâ&#x20AC;? koji su studenti izgradili te nazvali imenom kralj lredove keri â&#x20AC;&#x153;thelfledaâ&#x20AC;?. Posade njenih sestara â&#x20AC;&#x153;thelswivaâ&#x20AC;? i â&#x20AC;&#x153;thelgivaâ&#x20AC;? u tom se trenutku pribliĹžavaju Putney Bridgu. Trebat e nam joĹĄ sat vremena do â&#x20AC;&#x153;thelgiveâ&#x20AC;?. Wandsworth Bridge otvara pogled na ustakljene novokatnice i stare teglenice parkirane u ĹĄirokom potezu. Nakon Lambeth Bridgea Westminster Palace i Big Ben mame nas na pristanak, no mi nijeemo velianstvo vladajuih graevina i usmjerujemo naĹĄa ela prema London Eyeu, ogromnom putnikom kotau kojem je za proslavu dvije tisuljea bio predvien kratak Ĺživot od kojih godinu dana a koji joĹĄ i danas prkosno podiĹže turiste u razgledavanje grada iz ptije

perspektive. Neoekivano se odjednom podignu valovi pri prolasku veih turistikih brodova. Gledamo posade s niĹžim profilima kako jedva odolijevaju nasrtajima razbuktane prljave vode i sretni smo zbog balasta naĹĄeg plovila. Dva â&#x20AC;&#x153;Dragonâ&#x20AC;? amca izvlae na obalu nakon potapljanja, sreom, svi su sretno preĹživjeli. Millenium Bridge spaja tate Modern s postoljem katedrale Svetog Pavla a nama nudi bodrenje tisua ljudi. spred Tower Bridge-a osjeamo se maleni i nezamjetni uz bokove krstarice HMS â&#x20AC;&#x153;Belastâ&#x20AC;?; nakon dokova Svete atarine viĹĄe nema mostova. Pada i zadnji amac kralja lreda. Rijeka se razlijeva od poslovnog Docklandsa prema Greenwichu, bliĹžimo se nultom meridijanu i zavrĹĄetku utrke. Posljed-

nji zaveslaj i pjesma, ushienje nad svladanim naporom. GaĹženjem u blatu Temze i utapanjem Ĺžei u obliĹžnjem pubu bliĹžimo se proglaĹĄenju pobjednika. No nas to ne zanima, mi smo pobijedili ve pri startu.

Idue godine i meimurska posada ReportaĹžu s utrke mogli ste vidjeti u emisiji â&#x20AC;&#x153;Moreâ&#x20AC;? HRT 1 u nedjelju 21. rujna o. g. Podaci o utrci mogu se vidjeti i na webu: na www. greatriverrace.co.uk, a mogue je i otpratiti cijelu akciju na istoj stranici nterneta â&#x20AC;&#x201C; pritisnite TDL logo. Ĺ˝elja mi je da sljedee godine okupim meimursku posadu. natiĹželjnici, javite se. Edo Skender (Meimurec v Londonu)


DOBRO JE ZNATI

11. studenog 2008. AVON EKSKLUZIVNO

ZBRINJAVANJE azbestnog otpada na Totovcu

James Bond je konano pronaĹĄao svoj par Ljepota i pamet idu ruku pod ruku i on jednostavno ne moĹže odoljeti. jena samouvjerenost samo poveava njen izazovni izgled. ames [ond nee propustiti takvu priliku! na miriĹĄe na [ond Girl 007 i ona je Gemma rterton. Gemmu rterton oduĹĄevila je suradnja s vonom jer poznaje vonove proizvode od djetinjstva, naime njezina mama je bila von Lady, a izuzetno je ponosna ĹĄto von zaista razumije Ĺžene. Ujedno to je kompanija koja je osnovala von Fondaciju, koja ulaĹže u humanitarne akcije za Ĺžene, a fokus su joj borba protiv raka dojke i nasilje u obiteljii.

57

ovi von miris [ond Girl 007 je izazov u boici koja podsjea na oblik Ĺženskog tijela. Poklopac parfema izraen je prema jednom od [ond ureaja za ĹĄpijuniranje. za uglaene, vitke siluete [ond Girl 007 DP je vaĹĄe zavodnino oruĹžje â&#x20AC;&#x201C; izazovni koktel barĹĄunastog cvijea, svjeĹžih nota i toplog drveta koji obeava osvajanje i zavoenje. [ond Girl miris priziva glamur, samopouzdanje i sensualnost fatalnih [ond Ĺžena. [ond Girl 007 biti e dostupan putem vonovog unikatnog kanala direktne prodaje â&#x20AC;&#x201C; naĹĄih 5 miliona von Ladies diljem svijeta. PridruĹžite se i Vi.

Povodom drugog roendana von centra u akovcu, pozivamo Vas na dan otvorenih vrata u etvrtak 13.11.2008. od 9-17 sati, osipa Kozarca 15 (zgrada Pilke). Doite, oekuju Vas ugodna iznenaenja. von eam

DrĹžava financira izgradnju kazete Krajem srpnja ove godine Vlada je donijela odluku o zbrinjavanju azbestnog otpada kojom je naloĹžila Fondu za zaĹĄtitu okoliĹĄa i energetsku uinkovitost provedbu hitnih mjera za skupljanje i zbrinjavanje otpada koji sadrĹži azbest, a radi se o graevinskom otpadu koji sadrĹži izolacijske materijale, odnosno razne kamene i staklene vune. aj se otpad do sada deponirao kao graevinski, inertni materijal, a ima ga

dosta po domainstvima, a da obini graani uope nisu svjesni njegove ĹĄtetnosti za zdravlje. Fond za zaĹĄtitu okoliĹĄ i energetsku uinkovitost inancirat e izgradnju kazete za otklanjanje te vrste otpada na deponiji otovec, jedinoj legalnoj deponiji u Meimurju, kamo e se odlagati sav taj

otpad iz Meimurja. Poglavarstvo akovca dalo je akomu odobrenje za izgradnju kazete koju e inancirati Fond. vime e se omoguiti adekvatno odlaganje te vrste ĹĄtetnog otpada kako ne bi zavrĹĄavao u prirodi i divljim odlagaliĹĄtima i time bio joĹĄ opasniji za zdravlje graana. aime, raznoĹĄene po vjetru estice azbesta ne poznaju teritorijalne granice opina ili gradova, zbog toga ta vrsta otpada mora biti odloĹžena na propisan nain. Po pristupanju U europske direktive bit e joĹĄ stoĹže i morat e se ukloniti sav azbest iz domainstva.([M)

Graevinski materijal koji sadrĹži azbest, kojeg ima u izolacijskim materijalima, morat e se odlagati u posebne kazete

NAGRADNA IGRA â&#x20AC;&#x17E;Osvoji nagradni mix: Kupi Tuborg Green i crunchipsÂť

Izvueni dobitnici Minule srijedu u Metssovoj prodavaonici u edeliĹĄu, izvueni su dobitnici nagradne igre â&#x20AC;&#x17E;svoji nagradni mix: kupi uborg green i Crunchipsâ&#x20AC;&#x153;. agradna igra se provodila u vremenskom razdoblju od 1. rujna do 15. listopada u svim prodavaonicama Ultra grosa. Kupnjom 2 uborg greena i jedne vreice ipsa kupci su imali mogunost osvojiti 100.000 kuna, 10 laptopa ili 20 mp4 playera. Sretna dobitnica koja je osvojila glavnu nagradu â&#x20AC;&#x201C; 100.000 kn na potroĹĄakoj kartici HP[ banke je gospoa da pfenthaler, koja je kupovala u lanici grupe rgocentar abok. stale nagrade 10 laptopa i 20 MP4 playera osvojili su kupci gotovo svih lanica grupacije Ultra gros. Ultra gros je udruĹženje hrvatskih trgovakih kua osnovano krajem studenog 2001. godine. U svojoj grupaciji Ultra gros broji 24 lanice, a glavna djelatnost je trgovina mjeĹĄovitom robom na malo i veliko. MreĹža prodavaonica lanica koja broji preko 850 prodavaonica rasprostranjena je ĹĄirom Hrvatske.

Prodavaonice lanica Ultra grosa su uglavnom srednje velike kvadrature koje svojom blizinom i ĹĄirokom ponudom asortimana zadovoljavaju potrebe svojih kupaca. U svojoj ponudi lanice Ultra grosa imaju sve poznate domae i strane brandove, te robnu marku Ultra plus koja kvalitetom i cijenom zadovoljava oekivanja kupaca. Mjeseno Ultra gros objavljuje letak sa stotinjak atraktivnih proizvoda ije cijene su sniĹžene kroz 14 dana u prodavaonicama lanica, a tu su i vikend akcije sa nekoliko izuzetno atraktivnih proizvoda s najniĹžom cijenom na trĹžiĹĄtu. Ultra gros za svoje lanice organizira i provoenje nagradnih igara u njihovim prodavaonicama, pa je tako izvlaenje bilo samo jedno od velikog broja nagradnih igara. akoer valja napomenuti da je od 1. prosinca u pripremi nova nagradna igra sa velikim nagradnim fondom od 500.000 kn na potroĹĄakim karticama. a kupnju robe u iznosu 100 kn i moĹže se osvojiti jedna od 28 potroĹĄakih kartica sa iznosom od 100.000 do 5.000 kn.


OGLASNIK

58 MOTORNA VOZILA

AUTOUSLUGA D.O.O. STRAHONINEC: Ford Galaxy 2.3, 7 sjedala 1999.; Fiat Slo 1.6 16V 2002.g., registriran; Ford Focus 1.8 TDDI 2002.g.; Fiat Punto 1.2 2003.g.; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2005.g, reg. do 5/09; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2006.g.; Opel Astra G 1.4 16V 2006.g., reg. do 11/08. VOZILA SU S DOMA EG TRĹ˝IĹ TA. GARANCIJA. KREDITI BEZ JAMACA, UEĹ  A I KASKO OSIGURANJA DO 7 GODINA. TEL. 040/333-033, 091/591-8889 AUTO CENTAR VLAH d.o.o., Globetka 4, akovec, prodaje: AUDI A-6 3.0 TDI QUATRO mod. â&#x20AC;&#x2DC;05.; BMW 320D â&#x20AC;&#x2DC;03., karavan; TOYOTA RAV-4 2.0D 4D â&#x20AC;&#x2DC;03.; JEEP CHEROKE sport 2.8CRD â&#x20AC;&#x2DC;03.; REN. LAGUNA 1.9 DCI â&#x20AC;&#x2DC;02., karavan; REN. LAGUNA 1.9 DCI â&#x20AC;&#x2DC;02.; REN. CLIO 1.5 DCI â&#x20AC;&#x2DC;03.; REN. MEGANE 1.9 DTI â&#x20AC;&#x2DC;01.; MAZDA 626 2.0 DITD â&#x20AC;&#x2DC;99.; VW GOLF 1.9 SDI â&#x20AC;&#x2DC;00., karavan; OPEL CORSA 1.0 â&#x20AC;&#x2DC;02.; OPEL ASTRA 1.7 TD â&#x20AC;&#x2DC;98.; ROVER 400 2.0D â&#x20AC;&#x2DC;98.; REN. LAGUNA 1.8 â&#x20AC;&#x2DC;96.; BMW 318i â&#x20AC;&#x2DC;96.; VW POLO 1.4 â&#x20AC;&#x2DC;96.; VW GOLF 1.9 TD â&#x20AC;&#x2DC;95.; VW GOLF 1.9 TDI â&#x20AC;&#x2DC;95.; BMW 525 â&#x20AC;&#x2DC;90. Uvoz iz Njemake. Garancija na sva vozila 6 mjeseci. Kredit 3-7 godina, bez ueĹĄa, jamaca i kasko osiguranja uz kamatu od 7,20%. Tel. 040/329-444, 098/242-445, www.ac-vlah.hr PRODAJE SE BMW 525 TDS 1999.g., registr. do 2./09., 205 tkm, kasko, u dobrom stanju, mob. 091/435-7455 ili 095/4400-444 P R O DA J EM Z I M S K E R A B L J EN E G U M E 185-65-R14 i CD MP3-auto radio marke Kenwood, mob. 099/693-2263 PRODA JE SE OPEL KADET 1.3 1989.god., 160.000 km, reg do 9./09., metalik crveni, cijena: 1.000 eura, tel: 098/132-5506 SEAT TOLEDO 1.9 Diesel 1997.g., 178 tkm, servo, radio, neregistriran, cijena 2200 Eur, mob. 091/507-8743 OPEL VECTRA A 1.6i 1993.god., reg. do 10/09., sa atesranim LOG-om LOVATO, info. na tel: 091/563-4272

PRODAJE SE YAMAHA FZR600 1991.god., reg. do 5./09., mogue zamjene, cijena: 2.100 eur, tel: 091/600-5168 CITROEN C3 HDI 2005.g., 1.vl., izvrsno stanje, potpuno opremljen, garaĹžiran, 7.900 eur, mob. 091/576-2982 RENAULT CLIO 1.2 mod. FUNKY 2004.g., 1.vlasnica, klima, ABS, 5vr., odlian, 5.999 eur, mob. 091/8956-802 AUDI 100 2.5 V6 1992., 101.000 km, 2.vl., climatronic, ABS i ostalo, reg. do 10./09., garaĹžiran, odlian, 3.950 eur, mob. 091/959-1676 MAZDA 323 sedan 1.6i 1993.g., 4 ljetne i 4 zimske gume, ĹĄiber, el. zaklj., cijena: 1.500eura, mob. 098/9647-339 FORD ESCORT 1,4 cl,52 kw 1992.god., reg. do 3/09, 1. vlasnica, u izvrsnom stanju, 85 tkm, 8000 kn, tel. 098-1719-382 OPEL KADETT 1.3LS 1989.g., reg. do 3./09., garaĹžiran, ispravan. Tel. 098/9436-382 PEUGEOT PARTNER 190C 1.6 HDI, klima, 1.vl., 2007.g., reg. do 5./09., 62.000 kn sa pdv-om, mob. 091/511-40-57 FIAT TEMPRA 1.6 ie SX (klima, el. podizai stakla, alufelge), 1994.g., reg. do 1./09., u odlinom stanju, bijela, cijena 2.000 eura. Mob. 091/510 7261. PRODAJEM DIJELOVE za at po i tempru, alfu 33, lanciu deltu, jugo, regatu i autogume 13â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 14â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; i 15â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; zimske, ljetne i cijelogodiĹĄnje, mob. 091/549-2721 AUDI A4 1.6 1996.g., ful oprema osim koĹže, zeleni, serv. knjiga, cd changer, alarm, mul-t-lock, 190 tkm, 5.800 eur. Mob. 098/638-334 FORD SIERA 2.3 dizel 1989.g., reg. do 10./08., u dobrom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 092/11-67-815 REN. LAGUNA 2.2D karavan 1996.g., plavi, klima, cijena 3.700 eur i golf 1.6D 1988.g., cijena 1.200 eur. Mob. 099/330-400 PRODAJEM RENAULT 19 1991.god., u vrlo dobrom stanju, neregistriran. Upitati na mob. 095/897-8237 REN. TWINGO 1.2 2003., dosta opreme, reg. do 7./09., uĹĄuvan, 70.000 km, serv. knj. Mob. 098/537-787 TOYOTA CARINA E 1.6 16V, plin (atestiran), 1993.g., 2.900 eur, mob. 095/90-77-062 VW GOLF IV 1.9TDI 7/2004.g., metalik srebrni, alu felge 16â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, climatronic, 89 tkm, serv. knj., veliki servis, cijena 12.000 eur, mob. 091/520-9505 TOYOTA RAV-4 2.2 D-4D execuve+, 2006.g., 1.vl., servisna, u sustavu pdv-a, 49 tkm, mob. 091/511-40-57 PRODAJEM MERCEDES 813, reg. do 1.3.2009., servo, mob. 091/500-6604 PRODAJEM OPEL KADETT 1.4i, reg. do 4./09., uĹĄuvan, crveni, mob. 098/187-1338 ZIMSKE GUME Sava Eskimo s felgama 175/65/ R14, 2 sezone, mob. 095/9033-424 RENAULT LAGUNA 1996.g., plavi, dosta opreme, jako sauvana. mob. 098/814-059 SEAT TOLEDO 1.9D 1993.g., reg. do 1./09., ouvan, 1.700 EUR, tel: 098/953-5215 Mazda 323F 1995.g., sauvan, registriran, puno dodatne opreme, tel. 098 9120-297 TOYOTA YARIS 2006.g., registr. do 5./09., tel: 099 4242 650 FORD ESCORT 16 CL 1992.g., 1.reg. 1986., je ino. Tel. 364-143

OPEL CORSA 1.0 40kW 1998., reg. do 7./09., tamnoplavi, 3vr., cijena 3.300 eur, te opel corsa 1.4 1997.g., plavi, cijena 2.900 eur. Mob. 098/744-960 ZIMSKE GUME s felgama 185/60/14 Michelin za 600 kn, te 2 nova umivaonika za 200 kn. Tel. 040/341-248 REN. LAGUNA 1.6 16V 2001.g., reg. do 9./09., ful oprema, nova linija, cijena 7.350 eur, mob. 095/90-77-062 REN. CLIO 1.2 16V 2003.g., 1.vl., klima, u sustavu pdv-a, 5vr., cijena 5.900 eur, mob. 091/511-40-57 OPEL VECTRA 1.6 GLS 1991.g., registr. godinu dana, servo, centr. zaklj., odlino stanje, mob. 098/590-789 MERCEDES 220C benz 1995.g., reg. do 1.4.2009., srebrni s efektom, uĹĄuvan, 144 tkm, mob. 098/1674-938 FIAT ULYSSE 1994.g., benz, monovolumen, 7 sjedala, reg. do 3./09., i neregistriran reno 4, mob. 098/581-986 KOMBI VW LT-35 2003.g., registriran, produĹžen i poviĹĄen. Tel. 098/9121-332

POLJOPRIVREDA KUPUJEM TRAKTORE IMT, Ursus, Zetor â&#x20AC;&#x201C; moĹže i neispravne. Tel. 092/110-7110 ili 01/2067-370 PRODAJEM DVOREDNI bera kukuruza SIP TORNADO 80, 1. vlasnik, u odlinom stanju, tel: 040/895-086 ili 091/1688-679 PRODAJEM PRIKOLICU dvoosovinku za traktor slabo koriĹĄteno sa stranicama, Ĺželjezna, te prodajem plinske pei Ikom, jako povoljno, mob. 091/510-1051 PRODAJEM TRAKTOR MF 3090 84 kW, klima, kompresor 1+2, uĹĄuvan, uredno servisiran u odlinom stanju, na malom imanju, cijena povoljna, tel 098/488-337 PRODAJEM TREBLJAICU ZA KUKURUZ i dva kardana. Tel. 337-003 ili 098/97-67-123 PRODAJE SE TREBLJAICA za kukuruz, povoljno. Tel. 099/524-3488 PRODAJE SE TRAKTOR IMT, 540, 80. godiĹĄte. Tel. 861-259 PRODA JE SE traktorska kabina, traktor Stayer 45 (moĹže zamjena za manji ili neispravan), tanjuraa 20 diska, plug visoki, ekiar sa ĹĄkrinjom i prikolica. Tel. 865-126 ili 091/517-5821 PRODAJEM TRAKTOR Torpedo 4806 TD sa ĹĄirokom kabinom, malo radnih sa, slamu u balama (50kom) po cijeni 6kn/bala, te kupujem 1-brazdni visoki plug ili dajem 2-brazdni visoki 10â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;. Mob. 098/190-3753 PRODAJEM TRAKTOR MS Fergusson 35 s prikolicom i plugovima, u vrlo dobrom stanju, te trajnoĹžareu pe na drva â&#x20AC;&#x201C; povoljno, mob. 098/180-8027 DAEWOO LANOS 1.6 SX proizveden 2000.god., registr. do 12./08, puno opreme, cijena oko 2700 EUR. Tel.: 091/722-91-72 GOLF I disel, odlian motor i limarija, prodajem za dijelove, nove gume 155 R13, odlian motor 1.4 za opel kadet, tel: 040 867 189 ZASTAVA 128 1988. god., vrlo povoljno, u odlinom stanju, neregistrirana s kukom, cijena po dogovoru. tel. 091/590-8199 PRODAJE SE KYMCO VENUX 250 2004.g., 12.000 kn, slama u balama, traktor Same Arieta 1969.g., registriran, dupla vua, 4.500 eur. Mob. 098/520-944 PRODAJEM: cisternu od 3000 lit.; tanjurae 20 diska; Olt brane 3-krilne s valjcima; plug 1-brazdni i 2-brazdni. Tel. 682-180 ili 098/170-5311

USLUGE PREKRIVANJE I IZRADA KROVIĹ TA, ZIDARSKI RADOVI. DugogodiĹĄnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. ÂŤKROVÂť, akovec, Istarska 9, tel. 395-722, 098/744-980 ODĹ TOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno; VODOINSTALATERSKI I KERAMIARSKI RADOVI. Mob: 098/931-7570 ili 091/522-2344, Tino

FOLIJE ZA STAKLA

graevine

automobili

sigurnost

zaĹĄtita od UV zraenja, temperaturna zaĹĄtita (hlaenje - grijanje), bljeĹĄtanja, nepoĹželjnih pogleda, provala i ozljeivanja, vizualni izgled vozila i objekata

Kompletna usluga, prodaja folija, opreme i postavljanje.

Buzoveka 77 . 40000 akovec . Hrvatska T 040 364 270 . F 040 364 944 . www.eltel.com sign & multimedia

OVLAĹ TENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI/PREMATANJE ÂŤRODIKOMMÂť d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC , Tel. 040/395-180, 091/5005-128 PVC STOLARIJA â&#x20AC;&#x201C; SALAMANDER ÂŤ KOZAR d.o.o. ÂŤ Prozori, vrata - ulazna i balkonska, sjene i zimski vrtovi, rolete , grilje (pvc, aluminij). Brza isporuka, montaĹža i demontaĹža stare. Garancija 5 godina. Telefon 098/493-150, 091/493-1500, 040/396-056 GRADITELJSTVO ÂŤ KOZAR d.o.o. ÂŤ Graevinski radovi: NOVOGRADNJA, ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE, KROVOPOKRIVAKI RADOVI, POSTAVA TLAKAVACA ZavrĹĄni radovi: GLAZURE, FASADE I Ĺ˝BUKE svih vrsta (strojno i klasino), SOBOSLIKARSKI RADOVI. MOGU NOST GRADNJE ÂŤKLJU U RUKEÂť Telefon: 098/493-150, 091/493-1500, 040/396-056 BIOTERAPEUT USPJEĹ NO POMAĹ˝E kod migrena, Alzheimerove boles, one mrene, boles uha, sinusi, ĹĄtnjaa, astma, crijeva, Ĺželudac, Ĺžu, jetra, kolesterol, bubrezi, dijabetes, kima, giht, iĹĄijaz, alergije, tumori i vene. Mob. 098/1347-031

11. studenog 2008. TRAĹ˝IM POSAO (26g.) uvanja djece, skrb o starijoj osobi za plau ili prijepis imovine, te se traĹži starija kua do 100.000 kn â&#x20AC;&#x201C; hitno. Mob. 092/211-0792 Ĺ˝ENSKA OSOBA traĹži posao, moĹže i ispomo vikendom u ugosteljstvu, mob: 099/598-3968 TRAĹ˝I SE Ĺ˝ENSKA OSOBA za rad u ca e baru Padova akovec, mob. 098/426-344

KREDITI TREBATE NOVAC A KREDITNO STE NESPOSOBNI! â&#x20AC;˘ Na crnoj lis ste â&#x20AC;˘ PrezaduĹženi ste â&#x20AC;˘ Radite na odreeno vrijeme â&#x20AC;˘ Obrtnik ste â&#x20AC;˘ Trebate suduĹžnika za kredit Mi imamo rjeĹĄenje za vaĹĄu situaciju pa ak i kredit na ovjeru kod javnog biljeĹžnika! Realizacija kredita na tel. 060-685-029 Od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Agencija ÂŤPosrednikÂť, I. MaĹžurania 5, Karlovac, MBO 92544665

BRZO I KVALITETNO rjeĹĄavamo kredite. Mob. 098/918-2083 ili 099/592-5816 OVLAĹ TENA ZALAGAONICA bez puno papirologije daje pozajmice temeljem zaloga ekova graana i automobila. Tel. 040/390-560 ili 099/213-6279 KREDITI do 25.000 EUR bez jamaca, do 100.000 kn bez HROK-a i C.L. Kreditni ured â&#x20AC;&#x201C; Adrijana, mob. 095/5155-110 RJEĹ AVAMO SVE VRSTE KREDITA u najkraem roku, bez gledanja C.L. i HROK-a. Za zaposlene i mirovine od 1.000 kuna. Mob. 099/798-5887, Darko KREDITI NA HIPOTEKU bez jamaca. Mob. 095/910-6537 KREDITI za mala primanja, rjeĹĄenja za c-listu i HROK. Mob. 091/138-4444

NEKRETNINE

PRIMAMO NA SMJEĹ TAJ STARIJE I NEMO NE OSOBE (pokretne i nepokretne) u Ĺ trigovi 92 â&#x20AC;&#x201C; cijena 2.000,00 KN. Mob. 098/1370-217 OBAVLJAM KOMBI PRIJEVOZ na relaciji akovec â&#x20AC;&#x201C; Osijek ponedjeljkom. Mob. 098/290-102 ÂŤSTRIPTIZÂť - atraktivne striptizete za momake veeri, roendane, moto susreteâ&#x20AC;Ś Tel. 099/6299-299 PREVODIM sa/na ENGLESKI JEZIK, sve vrste tekstova. mob. 098/681-063, 091/253-2748 POSTAVLJAM ANTENE za digitalne zemaljske programe. mob: 099/598-3968 PODUKA IZ SVIRANJA klavira i sintesajzera, tel. 099/577-1915 PROF. HRVATSKOG JEZIKA daje poduke iz hrvatskog jezika za uenike osnovnih i srednjih ĹĄkola, a mogua je i pomo pri uenju s osnovnoĹĄkolcima. Mob. 091/180-5588 UITELJICA razredne nastave i hrv. jezika pruĹža pomo pri uenju uenicima od 1.-4.razr., te daje instrukcije iz hrv. jezika uenicima od 5.-8. razr. Mob. 098/913-1451

NAMJEŠTENJA INSTAL-PROMET KANIŽAJ d.o.o. AKOVEC, F. Buara 6, traŞi OVLAŠTENOG INŽENJERA ARHITEKTURE VSS (m/Ş) na neodreeno vrijeme, rad na poslovima projekranja. Uvjet: poloŞen struni ispit, radno iskustvo u struci od 3-5 godina, poznavanje rada na raunalu (AutoCAD i MS Oce). Dostavi pismene zamolbe ili se javi na mob. 099/2241-846.

PRODAJE SE OBITELJSKA STAMBENA KU A s garaĹžom i pomonom zgradom, povrĹĄina dvoriĹĄta 193hv. Mala Suboca, Augusta Ĺ enoe 5, Meimurska Ĺžupanija, tel. 098/315-957

www.mn-nekretnine.com O. PRICE 34 AKOVEC TEL: 391-373 MOB: 098 426-917 PRODAJEMO: KU E, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE, ZEMLJIĹ TA RJEĹ AVAMO STAMBENE KREDITE ZA KUPNJU NEKRETNINE!

AKOVEC, USKA BB, TRŽNICA www.nekretnine-maras.hr info@nekretnine-maras.hr RADNO VRIJEME: Pon-Pet 08:00-16:00 Sub 08:00-13:00 Prodajemo i potraŞujemo kue, stanove, apartmane, zemljiťta, poslovne prostore u Meimurju i ťire.

Agencija za promet nekretninama AKOVEC , Tome Masaryka 21.

tel. 040 /313 - 655; Mob. 098 /698- 369; 098/211 - 084

KERAMIAR s dugogodiťnjim iskustvom traŞi posao polaganja keramikih ploica. Tel. 098/626-876 TRAŽIMO KV VOZAA C i E kategorije s meunarodnim iskustvom, Zapadna Evropa (Engleska). Zva na tel. 042/207-100, pon.-pet. od 8-17 sa

www. PANADRIA.hr NAJVE A PONUDA NEKRETNINA u ME IMURJU i DALMACIJI


OGLASNIK

11. studenog 2008.

NUDIMO I PRONALAZIMO ATRAKTIVNA ZEMLJIĹ TA, te ostale nekretnine na Jadranu. Mob. 091/2177-558

NAUITE PLESATI na teaju ili privatnom satu. Poetak teaja 15.11. u 18 sa. Info: 098/170-5390

NEKRETNINE â&#x20AC;&#x17E;KTBâ&#x20AC;&#x153; T. Gorianca 6, akovec-Jug (preko puta Betex-a) Tel: 040/363-030; 098/242-279 www.nekretnine-ktb.hr PRODAJEMO KU E, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE na cijelom podruju Meimurja, te na otoku Krku, Kvarneru i Dalmaciji. POTRAĹ˝UJEMO sve vrste nekretnina za naĹĄe cijenjene kupce s podruja Meimurja i ĹĄire. Velik broj stanova u ponudi svih veliina na cijelom podruju akovca i Meimurja.

FILATELISTIKI KLUB ÂŤMARIJA HUNJAKÂť poziva sve koji se Ĺžele prikljui radu kluba da se slobodno jave na broj telefona 099/590-6808, Darko Hunjak

SMS NEKRETNINE akovec, R. BoĹĄkovia 21 (preko puta suda) tel/fax: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr sms.nekretnine@ck.t-com.hr PRODAJEMO: kue, stanove, vikendice, poslovne prostore, gradiliĹĄta POTRAĹ˝UJEMO: sve vrste nekretnina na podruju VaraĹždinske i Meimurske Ĺžupanije PRODAJEMO KU U u KaĹĄtel Starom sa 895m2 zemljiĹĄta, pogodno za gradnju stanova, udaljenost od mora 150m, kua ima graevinsku dozvolu. Tel. 095/910-6537 PRODAJEM DVA POSLOVNA OBJEKTA u akovcu na adresi dr. A. Starevia 16, (mogua nadogradnja ili/i spajanje objekata) 350 m2 ukupno. Info na tel 0043/3144-44332 ili na mail: dbeck@inode.at PRODAJE SE GORNJA ETAĹ˝A KU E u akovcu A.G.MatoĹĄa 6, poseban ulaz i dvoriĹĄte, etaĹžirano, svi prikljuci, tel. 040/347-547 PRODAJE SE DVOSOBNI, renoviran i namjeĹĄten stan u centru akovca ili se mijenja za stan u Zagrebu. Zva od 18-21 na mob. 091/505-2730 PRODAJEM GRA EVINSKO ZEMLJIĹ TE u Gornjem HraĹĄanu vel. 946 m2, tel: 091/2416620 PRODAJE SE STARIJA KU A prizemnica, odmah useljiva, 90m2, 418 hv okunice, s vrtom i malim vonjakom, mogua nadogradnja, blizina ĹĄkole i grada, ha i mirna ulica. mob. 098/412-100 PRODAJEM RENOVIRAN DVOSOBNI STAN od 54m2 u Vukovarskoj, s pogledom na park i sportsko igraliĹĄte, tel: 098/213-520 PRODAJE SE TROSOBNI STAN u centru akovca od 64m2, nanovo ureen i useljiv odmah; bez posrednika, mob. 091/585-7129 PRODAJEM DVOSOBNI STAN u akovcu, blizina svih ĹĄkola i opskrbnih centara. mob. 098 1846 898 PRODAJE SE KU A katnica u VraĹĄincu s garaĹžom, gosp. zgradama i velikom okunicom. Tel. 091/5811-358 IZNAJMLJUJE SE ILI PRODAJE poslovni prostor od 216 m2 s okunicom u centru Makovca, mob. 098/991-7090 ili 040/390-335 PRODAJEM POSLOVNI PROSTOR na prvom katu poslovnog objekta u izgradnji max 250m2 (etaĹžno vlasniĹĄtvo) na adresi akovec, A. Starevia 16. Info: marija.beck@inode.at PRODAJEMO STAN i POSLOVNI PROSTOR u M. SrediĹĄu, moĹže svako posebno ili sve u kompletu, mob. 095/910-6537 TRAĹ˝IM CIMERA/ICU, 2 sobni vei stan, zasebne sobe, privatna kua, poseban ulaz, akovec. Tel. 098/642-456 IZNAJMLJUJE SE 3-sobni komforni namjeĹĄteni stan u VaraĹždinu, studenma, zaposlenim samcima, na duĹže vrijeme. Tel. 091/547-0069 PRODAJE SE KU A u HodoĹĄanu i iznajmljuje se kua u akovcu, tel. 099/66-55-331 KU U u M. SrediĹĄu od 160 m2, 2 stana, 2 garaĹže, 2 podruma, spremiĹĄte, ljetna kuhinja, vonjak, sve na zemljiĹĄtu od 2018 m2, svi prikljuci, prodajem ili mijenjam za dva manja stana. Ponude sla na e-mail: dusanka.fric@ ck.t-com.hr ili mob. 095/863-1441 IZNAJMLJUJE SE NAMJEĹ TENA GARSONIJERA u centru k, na duĹži period, novo, vlasta brojila, mob. 098/849-030 PRODAJE SE TROSOBNI STAN od 56,8 m2, I. kat, Kolodvorska 1, novoureen. Tel. 098/361-401 ZAGREB PRODAJE SE KU A VARAĹ˝DINU od 110 m2 stamb. prostora + 289 m2 okunice, svi prikljuci. Mob. 098/163-6488 PRODAJE SE POLOVICA KU E u akovcu, s garaĹžom i okunicom. Upita u akovcu, Travnik 5, Golubi IZNA JML JUJEM POSLOVNI PROSTOR od 600-1000 m2 u akovcu, za proizvodnju ili skladiĹĄte. Mob. 095/666-2-669 VARAĹ˝DINSKE TOPLICE (500m od Minerve) â&#x20AC;&#x201C; prodaje se kua od 110 m2 i cca 2000 m2 okunice, svi prikljuci, cijena 46.000 eur. Mob. 099/215-1379 PRODAJE SE STAN NA JUGU akovca od 70 m2, sa terasom i malim dvoriĹĄtem, nanovo preureen. Nazva na mob. 091/587-3684 GRA EVINSKO ZEMLJIĹ TE, stambeno-poslovna zona juĹžne zaobilaznice, 6500 m2, u cjelini ili pojedinano prodajem, mob. 099/405-2029 IZNAJMLJUJE SE KU A sa tri sobe, centralno plin-drva, u M. Suboci, mob. 091/5960-202

TAROT VAM OTKRIVA VAĹ U SUDBINU â&#x20AC;&#x201C; ljubav, posao, budunost. Molimo nazovite za dogovor 098/1347-031 ZAGREB, centar i Borongaj - studenma iznajmljujem stan, mob. 091/7844-455 PRODAJE SE KU A u Ĺ enkovcu, M. Tita 76, tel. 343-746 PRODAJEM GRADILIĹ TE na vrlo povoljnoj poziciji, predvieno za izgradnju samostojee kue, vojni vrtovi, mob. 091/9320-288 PRODAJE SE STARA KU A s okunicom od 400 hv, struja, plin, Brezje 110, mirna i slijepa ulica, tel. 390-032 PRODAJE SE GRADILIĹ TE u Ivanovcu od 300 hv, mob. 098/1363-728 IZNAJMLJUJE SE POSL. PROSTOR od 42m2 u Savskoj Vesi, mob. 098/213-850 PRODAJEM 1900 m2 zemljiĹĄta kod tenis centra u Lopancu, plin, voda, struja, asfalt, mob. 098/191-4380 IZNAJMLJUJU SE SOBE s upotrebom kupaonice i kuhinje. akovec, blizina PedagoĹĄke akademije. tel. 390-094 PRODAJE SE DVOSOBNI novo renovirani, potpuno namjeĹĄteni stan u centru akovca, 44 m2, 1. kat ili se mijenja za manji stan u Zagrebu. Nazva od 18-21 sat na tel. 091/505-2730 PRODAJEMO JEDNOSOBNI stan od 32m2, I.pl. Zajca 9, k, 2. kat, fiksna cijena 27.000 eur. Tel. 363-787 PRODAJEM ILI IZNAJMLJUJEM poslovni prostor u Prelogu, Glavna 5, mob. 095/838-4204 ili 095/854-7332 KUPUJEM APARTMAN na moru, moĹže rohbau, za adaptaciju ili poetak gradnje. Zva poslije 16 sa na tel. 098/846-058 PRODAJEM STARIJU KU U sa velikim dvoriĹĄtem na Belici, tel: 098 170 5 412 KU A /STARI GRUNT u Pretetincu, 098 823-717 IZNAJMLJUJEM tri poslovna prostora od 45, 150 i 45m2, atrakvna lokacija, vlasto parkiraliĹĄte i blizina centra, tel 099 212 5193 AKOVEC JUG, kua u nizu, 200m2 stambenog prostora, komunalno opremljena, dvoriĹĄte, garaĹža s tavanom. Hitno i povoljno. Cijena za dogovor! mob. 098-393-170 PRODAJEM JEDNOIPOLSOBNI STAN u centru k, 1. kat, zasebna brojila, centralno, okrenut na Jug. mob. 098/749-131 PRODAJE SE POLUNAMJEĹ TEN STAN od 54m2 u Ul. K. Tomislava 29, k, putem javne draĹžbe 11.11.2008. u 18 sa na navedenoj adresi. PRODAJEM Ĺ UMU u Bukovcu kraj Senice, povr. 7108m2, ĹĄuma je za sjeu, ima 100 m3 ogrjeva i 20m3 Tehnika I i II. Zva poslije 16 sa na tel. 040/645-272 IZNAJMLJUJE SE STAN u akovcu, A. Schulteissa 2a, te se prodaju kola sa Ĺželj. konstrukcijom, povoljno. Tel. 524-079 PRODAJE SE Ĺ UMA u Macincu od 1400 hv. Mob. 098/925-4619 ili 099/418-3305 PRODAJEM KU U na Mihovljanu-Ĺ afran, 144m2 stamb. prostora + 100 m2 podrum ispod cijele kue, voda, plin, struja, tel., centralno, okunica s manjim vonjakom i vrtom, cijena 112.000 eur (nije fiksna, useljivo za 3 dana. mob. 098/933-1645 PRODAJE SE KU A u Svetom KriĹžu, preko puta crkve, pokraj autoputa, izgraen samo podrumski dio, vrlo povoljno. Tel. 091/5636-323 PRODAJEM kade 1990.g., za 400 eur; vectra 1989.g., reg. do 3.mj., za 900 eur, kupujem auto ispod cijene te iznajmljujem auto za 130 kn/ dan. Tel. 098/777-095 POSLOVNI PROSTOR od 30m2 u k, K. Tomislava 38, pogodno za razne namjene, povoljno iznajmljujem. Mob. 098/600-205 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBAN polunamjeĹĄten stan, prizemlje. mob: 098/134-2090

ŽIVOTINJE

PRODAJEM PAPIGE grice, nimfe, rozekolise, personate, pjevajue, rozele, aleksandre, srebrne, zlatne, dijamantne i planaste fazane, mob. 098/912-3938 PUDLICE m/Ĺž, cijena po dogovoru, mob. 098/939-4637 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA za pse i make. Tel. 363-445 PRODAJE SE BELG. OVAR malinois star 13mj., s rodovnicom, pogodan za uvara farme ili manje rme â&#x20AC;&#x201C; povoljno. Tel. 098/1851-282

UDRUGA â&#x20AC;&#x153;PRIJATELJIâ&#x20AC;? - â&#x20AC;&#x153;AZIL ZA NAPUĹ TENE Ĺ˝IVOTINJE ME IMURSKE Ĺ˝UPANIJEâ&#x20AC;? POKLANJA:

PSE I MAKE: - razliih pasmina, spola i dobi. - Pogleda svaki dan od 10 - 12 sa ili od 14 - 16 na â&#x20AC;&#x153;Azilu za napuĹĄtene Ĺživonje Meimurske Ĺžupanijeâ&#x20AC;?, pokraj carine â&#x20AC;&#x201C; hladnjae, kod nadvoĹžnjaka, izmeu pruga u akovcu. ViĹĄe informacija na telefon: 091/89 88 004 /uvar/.

lanovi i simpazeri Udruge â&#x20AC;&#x153;Prijateljiâ&#x20AC;? POKLANJAM STERILIZIRANU KUJICU srednjeg rasta, ĹĄtenad u tipu pekinezera, te maia starog 4mj. â&#x20AC;&#x201C; ljudima koji vole Ĺživonje! Tel. 098/373-091 ili 091/7833-259 PRODAJU SE BARNARDI (konkuri), zelene aleksandre, rozenkolisi. Tel. 098/944-3338 PRODAJU SE NJEMAKI OVARI odlinih roditelja, s rodovnicom, cijeljeni, tetovirani, upita na tel. 363-445 PRODAJU SE Ĺ TENCI PUDLE bez rodovnika. Mob: 098/939-4637 NJEMAKI BOKSERI â&#x20AC;&#x201C; ĹĄtenci, Ĺžuti i tigrasti, cijepljeni, s rodovnikom, pareno u Italiji. Tel. 042/641-417 ili 098/258-552 ROTWEILERI bez rodovnice, stari 4mj., cijepljeni. Tel. 040/341-051 ili 098/709-470 PRODAJEM Ĺ˝ENSKO Ĺ TENE TORNJAKA staro 4mj., odlian uvar. Tel. 384-623 PRODA JEMO ZEEVE kalifornijske, Ĺžive po 20 kn/kg i oiĹĄene po 40 kn/kg. Mob. 098/1992-171

ELEKTRONIKA PRODAJEM OUVANI TV-Sharp dijagonale 72cm. Tel: 098/295-800 PC HP Evectra, idealno za ured, ĹĄkolu za 450 kn te komplet PC s monitorom za 650 kn, mob. 098/284-067 Laptop Hp Nx9005, Amd Athlon 2400+, 512MB RAM, wlan, 40GB HD, kao nov, za 1500 kn. Mob: 098 242 990

RAZNO USLUGA OĹ TRENJA LANACA motornih pila, cirkulara, vidia pila, noĹževa za blanjalice, te obavljamo usluĹžno piljenje trupaca. Tel. 040-660-353, Pilana Ĺ libar PRODAJEM dj. kolica Piere Cardin, plavo Ĺžute boje, jako malo voĹžena, uĹĄuvana, 400 kn, mob. 098/979-5498 PRODAJE SE kupaonski komplet sa jacuzijem i kupaonski namjeĹĄtaj â&#x20AC;&#x201C; sve novo i nekoriĹĄteno, mob. 091/435-7455 ili 095/4400-444 PRODAJEMO PLINSKU PE â&#x20AC;&#x153;Plamenâ&#x20AC;?, malo koriĹĄtenu... mob. 095/850-3954 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muĹĄkat Ĺžu te ambalaĹža za pivu i mineralnu vodu, vrlo povoljno. Tel. 098/632-494 PRODAJEM TOKARSKI STROJ za obradu drveta sa svim alama, ispravan, slabo koriĹĄten, mob. 098/1720-509 PRODAJE SE prikolica za motokulvator, ruĹžara 3-fazna, hidrofor kompletan i Lamburini 14KS benz. Mob. 098/463-502 PRODAJE SE kotao za rakiju, plasni lagvi, te plinska boca. Nazva na mob. 091/763-6571 PRODAJE SE rezervoar za loĹž ulje od 1.000 lit., uljni plamenik, register kasa Royal 1750 pogodna za ugost. i ducan. tel. 098/913-8465 KUPUJEM kotao za rakiju i inox bavu. telefon: 098/899-364 PRODAJE SE perilica sua INDESIT, malo koriĹĄtena, povoljno, mob. 098 306 676 PRODAJE SE: protupoĹžarna vrata, produĹžni kabel 7x2.5mm2 (50m), el. maĹĄina za ĹĄtemanje Kango, drvena vrata, el. bojler Vaillant od 80 lit., radijatori 90x200cm, pe na ugljen i drva, alat za savijanje bakrenih cijevi i runa pumpa za loĹž ulje, crni pisai stol. Tel. 858-424 PRODAJE SE VRLO POVOLJNO I JEFTINO garderobni regal dim. 180x230x55, 2 garderobna ormara dim. 105x175x55, te kau na razvlaenje. Mob. 091/158-5598 THUJE - smaragd i kolumne, kvalitetan domai uzgoj. Tel. 091/547-0069 PRODAJE SE BRAVARSKI ALAT, ĹĄivaa maĹĄina Bagat, polunova, galge i razni elektromotori. Tel. 333-253

DVD i VHS KONCERTI: Azra, B. Dugme, BalaĹĄevi, Him, Gnr, Nirvana, B. Jovi, Eminem, Korn, Rhcp, Metallica, I.Maiden, Doors, AC/DC, Zeppelin, Purple, P. Floyd, D. Straits i dr. Telefon: 091/2518-371 PRODAJU SE KUPINE i vino od kupine. Tel. 098/191-6659 PRODAJE SE DRVENA VITRINA sa staklenim vrama, runi rad, puno drvo, kvalitetno, potpuno novo i nekoriĹĄteno â&#x20AC;&#x201C; povoljno. Tel. 098/408-049 PRODAJE SE PE za centralno grijanje Stadler 30.000 kal. i 2 prozora sa izo staklima dim. 140x140. Tel. 040/389-072 ili 042/634-457 PRODAJEM RABLJENE INDUSTRIJSKE ĹĄivae strojeve viĹĄe vrsta, mob. 091/545-7370 PRODAJEM JABUKE idared i zlatni deliĹĄe od 2,5-4kn/kg, a za veu koliinu po dogovoru. Tel. 040/829-021 ili 095/8941-820 PRODAJE SE KUTNA GARNITURA na razvlaenje dim. 300x250, plava, eko koĹža, vrlo povoljno, tel. 395-437 ili 098/535-659 PRODAJEM MALOKALIBARSKU PUĹ KU s opkom, vrlo povoljno, mob. 091/572-4557 PRODAJE SE VRLO POVOLJNO zidna pl. pe, novi bide krem boje i uĹĄuvana brako prikolica, te kupujem rabljeni crijep Kikinda 272 (35kom). mob. 092/1048-381 PRODAJE SE plinski ĹĄtednjak Gorenje, felge za auto (J 13x5)-2kom, cijena 50kn/kom, te neispravna pe na petrolej, tel. 095/813-8133 PRODAJU SE BETONSKI STUPI za vinograd i ogradu, bave, muljaa, preĹĄa i motokulvator Honda. Tel. 098/463-502 PRODAJE SE: komoda s vitrinom (masivno puno drvo hrast); madraci po 100 kn/kom; el. ugradbeni ĹĄtednjak (500kn); nove kopake Adidas br. 43-44 (500kn); kuh. stol na razvlaenje + 4 stolice (u bijeloj boji); zelena koĹžna kutna garnitura s foteljom (1500kn). Zva vikendom na tel. 328-106 ili 098/171-4456 Ĺ INDRU pravokutnu kupujem, 12 paketa. Tel 312 617 PRODAJEMO: ĹĄtednjak na struju (500kn), nove pake Nike br. 43 (450kn) i Lacoste br. 41 (600kn), novi umivaonik (1.000kn) - samo pipa vrijedi 500 kn, te hoblipunkt. mob. 095/845-9746 PRODAJE SE VIĹ E KOMADA drvenih vratiju i prozora. Vrlo povoljno. Tel. 091/590-8199 PRODAJE SE GROBNO MJESTO na starom dijelu akovekog groblja, izgraeni dio bez nadgrobne ploe, povoljno, tel. 311-198 PRODAJEM vagu od 15kg i 300 kg; inkubator za jaja i mjeĹĄalicu za beton na benzin. Mob. 098/463-502 PRODAJEM ĹĄkrinju za zamrzavanje Gorenje od 230 lit., cijena 1.000 kn, u dobrom stanju, hitno i povoljno, mob. 098/945-6448 PRODAJEM dva dj. krevea i stol ladiar za kupanje/previjanje, tel. 865-531 PRODAJEM NOVU masivnu koĹžnu garnituru 40% ispod cijene â&#x20AC;&#x201C; 8.000 kn. Zva poslije 16 sa na tel. 098/846-058 PRODAJE SE PLINSKA PE od 4kW, te drvena bava za vino od 300 lit., tel. 343-581 POVOLJNO SE PRODAJE kutna garnitura na razvlaenje dim. 200x160cm, regal 230x40cm i stoli 80x80cm. Mob. 098/983-0372 PRODAJEM dvije plinske pei, velike sobne i jednu zidnu, vrlo je ino, te pl. bojler Junkers od 13lit., sve ispravno, ekiar elektr. i okrugli stol na razvlaenje. Tel. 311-638 PRODAJEM VEĹ MAĹ INE Gorenje, ouvane, garancija 6mj., dostava, 800 kn. Tel. 364-139 ili 099/342-7363, Vrbanec Ivica, PreloĹĄka 31, k PRODAJEM UGOST. roĹĄlj, friteza, kotao, kiper, vaga, mesoreznica, sudoperi, gulilica krumpira, hladnjak, ĹĄank, espresso aparat, ledomat, perilica aĹĄa, mob. 098/9211-929 PRODAJEM pl. bojler od 13lit., fasadnu pl. pe 2kW i zidnu pl. pe 1.2kW, te iznajmljujem dvosobni stan u k. Tel. 395-936 STUPOVI BETONSKI za voarstvo i vinogradarstvo duĹž. 2.7m i 3.6m, pocinana Ĺžica 3.1mm, cijev za navodnjavanje sistem ÂŤkap po kapÂť. Mob. 098/9830-368

59

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70 tel. 396-294 ŽELJEZNIKI KOLODVOR AKOVEC tel. 384-333 AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC tel. 313-947 REDEA (bivťi MPC), R. Boťkovia 2 (zgrada Şupanije) tel. 310-350 LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1, tel. 310-651 POLICIJSKA UPRAVA ME IMURSKA, J. Gotovca 7, tel. 373-111 ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e, tel. 375-444 DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e, tel. 372-300 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kovaia 1e, tel. 311-790 MUZEJ ME IMURJA AKOVEC, Trg Republike 5, tel. 313-499 SSSH, POVJERENIŠTVO AKOVEC, Trg Republike 1, tel. 312-331 ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jelaia 1, tel. 396-800 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1, tel. 314-080 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, Vl. Nazora 16, tel. 390-977 UPRAVA ZA OBRANU, J. Gotovca 5, tel. 313-114 HGK, ŽUPANIJSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kovaia 2, tel: 311-160 OBRTNIKA KOMORA ME .ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1, tel. 313-971 FINA, O. Kerťovanija bb, tel. 371-000 CENTAR ZA SOC. SKRB AKOVEC, Vl. Nazora 16, tel. 391-920 ME IMURJE PLIN, Mihovljanska 70, tel. 395-199 ME IMURSKE VODE, Mihovljanska 68, tel. 373-700 ELEKTRA AKOVEC, Žrtava faťizma 2, tel. 371-700 - prijava kvara tel. 371-600 HVIDR-a, Strossmayerova 9 tel. 314-644 GKP AKOM, Mihovljanska 74 tel. 372-466 ME IMURSKA ŽUPANIJA tel: 374-111 VETERINARSKA AMBULANTA tel: 390-859 INSPEKCIJE INSPEKCIJA RADA AKOVEC, Stari grad, Per. Zrinskih bb tel. 391-970 GOSPODARSKA INSPEKCIJA AKOVEC, tel. 391-970 SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boťkovia 2 tel. 374-111 DRŽAVNE INSPEKCIJE tel. 042/301-707 HRVATSKE POŠTE - CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb tel. 804-000 T centar, Mace hrvatske 6 tel. 0800-9000 POREZNA UPRAVA , Podruni ured AKOVEC, O. Kerťovanija 11, tel. 371-200 Ispostava PRELOG tel. 645-135 Ispostava MURSKO SREDIŠ E tel. 543-003 URED DRŽAVNE UPRAVE tel. 374-111 - Predstojnik tel. 374-212 - SluŞba za gospodarstvo tel. 374-102 - SluŞba za druťtvene djelatnos tel. 374-112 - SluŞba za opu upravu tel. 374-190 - Mani ured AKOVEC tel. 374-176 - Mani ured PRELOG tel. 374-055 - Mani ured M. SREDIŠ E tel. 374-057 - Mani ured M. SUBOTICA tel. 374-054 - Mani ured NEDELIŠ E tel. 374-059 - Mani ured ŠTRIGOVA tel. 374-058 - Mani ured KOTORIBA tel. 374-056 - Mani ured DEKANOVEC tel. 374-060 - Ispostava PRELOG tel. 646-716

688


INFORMAC"JE

60 AC BRATUĹ A d.o.o PreloĹĄka 38, 40 000 akovec traĹži

POSLOVNU TAJNICU i ISTAICU VaĹĄu ponudu i Ĺživotopis poĹĄaljite na navedenu adresu ili osobnim dolaskom.

IZI PROM d.o.o. Frankopanska 8, 40 315 Mursko SrediĹĄe oglaĹĄava

slobodno radno mjesto KONOBAR/ICA â&#x20AC;&#x201C; 4 osobe Uvje: - SSS - jedna godina radnog iskustva Radno mjesto: ME IMURSKI TRGOVAKI CENTAR AKOVEC Zamolbe sla na navedenu adresu. Rok prijave: 8 dana.

11. studenog 2008.

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

PREDRAGU KOZARU - VIĹ NJIU 11.11.1994. - 11.11.2008. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske Ĺžupanije

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

MARELU MIKULANU 12.11.1994. - 12.11.2008.

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. RESTORAN â&#x20AC;&#x153;TRATORIA RUSTICAâ&#x20AC;?, I. G. Kovaia 6, akovec, 1 KV KONOBAR na neodreeno, javi se na adresu ili na 311-207. do 15.11. 2. HOBLAJ TRADE d.o.o. M. SrediĹĄe, Trg B. J. Jelaia 9, traĹži 1 MESAR, 1 POM. RADNIK ZA KOBASIARSKE POSLOVE na neodreeno vrijeme, javi se na 543-212, 095-901-6414. Natjeaj otvoren do 15.11.2008.g. 3. Ca e bar THERAPIA AKOVEC, I. G. Kovaia 30, traĹži 1 KONOBAR-ICA na neodreeno vrijeme, pola radnog vremena, javi se osobno ili na tel,. 310-219. Natjeaj otvoren do 15.11.2008.g. 4. TERMO SMOLEK d.o.o. HODOĹ AN, traĹži MONTERI CENTRALNOG GRIJANJA, VODOINSTALATERI, PLINOINSTALATERI - viĹĄe izvrĹĄitelja na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241-943. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 5. SMRTI OPREMA STOLARIJA, G. KurĹĄanec, Zrinskih 11/a, traĹži 2 KV, PKV STOLARA, 2 POM. RADNIKA; 1 LAKIRERA za rad u drvnoj industriji na neodreeno uz probni rad, javi se na 897-143, 098/242-355. Natjeaj otvoren do 12.11. 6. Ca e bar MD PRELOG, Glavna 5, traĹži 1 KONOBAR-ICA na neodreeno vrijeme, 8-satno radno vrijeme, javi se na 645-556, 098-832-575. Natjeaj otvoren do 12.11.2008.g. 7. ZADOL Grupa d.o.o. PRELOG, akoveka 107, traĹži 2 RADNIKA NA MONTAĹ˝I ALU I PVC STOLARIJE na neodreeno vrijeme, javi se na 646-944. Natjeaj otvoren do 13.11.2008.g. 8. VIDRA d.o.o. AKOVEC, V. Ĺ˝ganca 53, traĹži SOBOSLIKARE - viĹĄe izvrĹĄitelja na neodreeno vrijeme, rad na podruju Meimurske i VaraĹždinske Ĺžupanije, javi se na 098-131-2300. Natjeaj otvoren do 15.11.2008.g. 9. Keramiarski obrt vl. Vladimir Ĺ˝uni, AKOVEC, Dr. I. Novaka 38, traĹži KV, PKV KERAMIARE - viĹĄe izvrĹĄitelja na neodreeno vrijeme, javi se na 098-167-1048. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 10. Dom za starije i nemone osobe MESMAR, PRELOG, V. Ĺ˝ganca 3, traĹži 1 MEDICINSKU SESTRU na neodreeno vrijeme, poloĹžen struni ispit, zamolbu i Ĺživotopis dostavi na gornju adresu do 15.11.2008. s naznakom â&#x20AC;&#x153;za natjeajâ&#x20AC;? 11. Instalacije ANDRAĹ EC, NOVAKOVEC, Selska 38, traĹži MONTERA CENTRALNOG GRIJANJA I POMO NOG RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 099-413-8036. Natjeaj otvoren do 16.11.2008.g. 12. HOBLAJ TRADE d.o.o. M. SrediĹĄe, Trg B. J. Jelaia 9, traĹži 1 MESAR, 1 POM. RADNIKA ZA KOBASIARSKE POSLOVE na neodreeno vrijeme, javiti se na 543-212, 095-901-6414. Natjeaj otvoren do 15.11.2008.g. 13. FRUMENTOd.o.o.GORNJIKONCOVAK,traĹži1KONOBARICU,1PERAAVOZILAnaneodreenovrijeme,javi se na 098-188-4222. Natjeaj otvoren do 15.11.2008.g. 14. ELEKTROING GRABAR d.o.o., k, M. Buia 8, traĹži 5 ELEKTROINSTALATERA na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, radno iskustvo 5g., rad u Zg, k i okolici. Dostavipismene ponude na gornju adresu ili mail: elektroing-grabar@ck.tel.hr do 30.11. 15. Polj. proizvoa BraniĹĄa Nenad, Belica, B. Radi 73, traĹži1RADNIKANAFARMIMUZNIHKRAVAnaneodreeno vrijeme. Javi se na tel. 845-647, 098/699-529 do 30.11. 16. Djeji vr â&#x20AC;&#x153;RUĹ˝ICAâ&#x20AC;? GORIAN, Ĺ kolska 14, traĹži 1 ODGOJITELJ/ICA (VĹ S) na odreeno vrijeme, pripravniko staĹžiranje-volonter, javi se na 098-181-9674. Natjeaj otvoren do 20.11.2008.g. 17. FERRO-PREIS d.o.o. AKOVEC, dr. Tome Bratkovia 2, traĹži 4 DJELATNIKA ZA RUNU MANIPULACIJU TERETA, javi se osobno na adresu poduzea. Natjeaj otvoren do 15.11.2008.g. 18. METROPOL d.o.o. AKOVEC, Mihovljanska 29, traĹži 1 KONOBAR na neodreeno vrijeme, javi se na tel. 098944-5482. Natjeaj otvoren do 11.11.2008.g. 19. EUROTREND d.o.o. D. Dubrava, Koprivnika bb, traĹži 1 DJELATNIK ZA RAD U PRERADI ULJARICA, KV, SSS poĹželjno prehrambenog smjera na neodreeno vrijeme, javi se na 098-426-179. Natjeaj otvoren do 20.11.2008.g. 20. Pizzerija i kavana KAKTUS, SAVSKA VES, traĹži 5 KONOBARA na neodreeno vrijeme, mjesto rada Savska Ves, Totovec, javi se na 091-7899-289. Natjeaj otvoren do 24.11.2008.g. 21. MECROM-DZ d.o.o. AKOVEC, Kolodvorska 15, traĹži 1 DJELATNIK METALSKE STRUKE za poslove popravka auspuha,naneodreeno,javiseosobnoilitel.098-170-5225. Natjeaj otvoren do 23.11.2008.g. 22. Autoprijevoznik Milovan Todorovi, PEKLENICA, traĹži 1 VOZA C i E kat. na neodreeno vrijeme, javi se na 0993502-344. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 23. NIMAR, d.o.o. STRAHONINEC, Ĺ˝. FaĹĄizma 135, traĹži 2 KV ZIDARA, NKV RADNIK na neodreeno vrijeme, javi se na 099-220-3722. Natjeaj otvoren do 24.11.2008.g. 24. Ca e bar PADOVA AKOVEC, K. Tomislava 45, traĹži 1 KONOBARICA na odreeno vrijeme, javi se osobno ili 098-426-344. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 25. Djeji vr Ĺ TRIGOVA Ĺ TRIGOVA 102, traĹži 1 VĹ S ODGAJATELJILIAPSOLVENTnaodreenovrijemesmogunoĹĄu produljenja; 1 spremaica-servirka, dvokratno radno vrijeme, pismene zamolbe donijeti osobno na adresu poslodavca do 15.11.2008.g. 26. MT Tvornica rublja d.d. AKOVEC, M. Hrvatske 10, traĹži 1 KROJA UZORAKA; 2 Ĺ IVAA UZORAKA, KV, SSS tekstilnog usmjerenja, 1-2 godine radnog iskustva, na odreeno uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se na tel.638-423. Natjeaj otvoren do 29.11.2008.g. 27. â&#x20AC;&#x153;KERAKAMâ&#x20AC;? d.o.o. Ĺ ENKOVEC, J. Bedekovia 2, traĹži 1 SSS GRA EVINSKI TEHNIAR - POSLOVO A na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, 1 godina radnog iskustva, javi se na 343-677 do 28.11.2008.g. 28. GRADNJAPOSEDId.o.o.BREZJE142,traĹži1KVTESAR,1 POMO NIRADNIKnaneodreenovrijeme,javisena855-

403, 098-257-450. Natjeaj otvoren do 29.11.2008.g. 29. POSAVEC d.o.o. NEDELIĹ E, A. Ĺ enoe 4, traĹži 2 MONTERA CENTRALNOG GRIJANJA na neodreeno vrijeme, poĹželjno radno iskustvo, a moĹže i pripravnik, javi se na 098-426-500. Natjeaj otvoren do 29.11.2008.g. 30. INTER-AMBIJENT d.o.o. KOTORIBA, N. Tesle 47, traĹži 1 PRODAVAICA U SALONU NAMJEĹ TAJA na neodreeno vrijeme, poĹželjno radno iskustvo, mjesto rada akovec, Zrinsko-Frankopanska, javi se na 098-376-990. Natjeaj otvoren do 15.11.2008.g. 31. BAI d.o.o. G. HraĹĄan, VaraĹždinska 45, traĹži 1 ZIDAR, GRA EVINSKI RADNICI-viĹĄe izvrĹĄitelja na neodreeno vrijeme,poĹželjnoradnoiskustvo,javisena098-132-1096. Natjeaj otvoren do 29.11.2008.g. 32. MT zidarsko fasaderski obrt PRETETINEC 159, traĹži 2 ZIDARA, 2 GRA . RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-426-378. Natjeaj otvoren do 19.11.2008.g. 33. MEGRAD d.o.o. Ĺ ENKOVEC, A. Butorac 6, traĹži 4 ZIDARA,2 TESARA, 3 GRA . RADNIKA; 1 ING. GRA EVINE; 1 EKONOMIST-KOMERCIJALIST na neodreeno vrijeme uz probni rad 3 mjeseca, javi se na 098-241-824. Natjeaj otvoren do 21.11.2008.g. 34. MARING d.o.o. NEDELIĹ  E, Livadarska 53, traĹži 2 BRAVARA-STROJOBRAVARA; 2 ZAVARIVAA; 1 STROJARSKI INĹ˝ENJER na neodreeno vrijeme, javi se na 098-313-455 ili dostavi pismene zamolbe do 30.11.2008.g. 35. TID-EXSTRA d.o.o. M. SrediĹĄe, Slane 6, traĹži 1 SERVISERAPNEUMATIKE(preciznogmehaniara),naneodreenovrijemeuzprobnirad,zamolbesaĹživotopisomdostavi na e-mail: d-extra@ck.t-com.hr di 30.11.2008.g. 36. MEC d.o.o. NEDELIĹ  E, R. Konara 16a traĹži 1 SKLADIĹ TAR-VILJUĹ KARISTA, poloĹžen ispit za vozaa viljuĹĄkara; 1 SSS STROJAR FLEXO TISKA, ĹĄtampanje na foliju-of set, 3 godine radnog iskustva, javi se osobno ili 822-439. Natjeaj otvoren do 07.11.2008.g. 37. STELLA FLORIS d.o.o., Strahoninec, M. Kovaa 2, traĹži 1 DJELATNIKA NA ODRĹ˝AVANJU ZELENIH POVRĹ INA na neodreeno vrijeme, javi se na 098/902-0615. Natjeaj otvoren do 21.11. 38. PLASTEX vl. Baksa Nenad, Strahoninec, traĹži DJELATNIKEZAPOSTAVLJANJEĹ˝IANIHOGRADAnaneodreeno, javi se osobno ili na 333-488. Natjeaj otvoren do 30.11. 39. SLK d.o.o. AKOVEC, ZAVNOH-a 16, traĹži 1 VOZA E kategorijezadomaiprijevoznaneodreenovrijeme,javi se na 099-215-1846. Natjeaj otvoren do 15.12.2008.g 40. AQUAINSTd.o.o.VRATIĹ INEC328,traĹži5VODOINSTALATERA, MONTER CENTR. GRIJANJA, PLINOINSTALATERI na neodreeno vrijeme, javi se na 867-108, 099-6052248. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 41. PIRAMIDA d.o.o. LOPATINEC, V. Nazora 18a, traĹži VIĹ E DJELATNIKA METALNE STRUKE na neodreeno vrijeme, javi se na 856-060. Natjeaj otvoren do 03.12.2008.g. 42. Ustanova za zdravstvenu njegu u kui Ĺ˝ivkovi, AKOVEC, ZAVNOH-a 45, traĹži 2 MEDICINSKE SESTRE na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 1 godina, poloĹžen struni ispit, poĹželjno vlasto vozilo, javi se na 098-463525. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 43. Obiteljski dom za starije i nemone osobe GUDLIN, GORIAN, Mirogojska 12, traĹži 1 NJEGOVATELJ STARIJIH I NEMO NIH OSOBA, na neodreeno vrijeme, radno iskustvo nije uvjet, javi se na 091-509-9326. Natjeaj otvoren do 18.11.2008.g. 44. Auto servis-auto prijevoz Josip Dobrani, M. SrediĹĄe, R. Konara 71, traĹži 2 KV VOZAA C i E kategorije na neodreeno vrijeme, javi se na 543-010. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 45. JB-MODELARIJABLAĹ˝EKA,EHOVEC81,traĹžiSTOLAR, TOKAR, GLODA na neodreeno vrijeme, javi se na 646545, 098-241-646. Natjeaj otvoren do 02.12.2008.g. 46. MEI d.o.o. K. P. KreĹĄimira, KOTORIBA, traĹži 1 INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE na neodreeno vrijeme, javi se na 098-905-1948. Natjeaj otvoren do 02.12.2008.g. 47. Kavana LOVRENC PRELOG, Glavna 2, traĹži 5 1 KV KUHAR na neodreeno vrijeme, poĹželjno radno iskustvo, javi se na 645-028, 091-899-0962. Natjeaj otvoren do 18.11.2008.g. 48. KIKI d.o.o. GORIAN, Dravska 2, traĹži 2 KONOBARA - KONOBARICE na neodreeno vrijeme, mjesto rada Gorian ili DraĹĄkovec, mogu dogovor za 8 satno radno vrijeme, javiti se na 098-710-312. Natjeaj otvoren do 25.11.2008.g. 49. akoveki mlinovi d.d. RJ Pekara akovec, AKOVEC, Mlinska1,traĹži2PEKARAzaraduproizvodnjiKV,PKVpekar, poloĹžen vozaki ispit B kat. Rad na odreeno vrijeme uz mogunost produljenja na neodreeno, osobni dolazak ili najava na tel. 375-512 (Biserka) do 14.11.2008.g. 50. I-KONG d.o.o. M. SrediĹĄe, Poljska 43, traĹži 4 Ĺ IVAA TEKSTILA na neodreeno vrijeme, javi se na 543-022, 098-95-95930, rad u jednoj smjeni. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 51. KI-MI SJAJ d.o.o. UKOVEC 21, traĹži 1 KONOBAR na neodreeno vrijeme, mjesto rada Donja Dubrava, javi se na 099-27-177-16. Natjeaj otvoren do 05.12.2008.g. 52. â&#x20AC;&#x153;INTERIJERI-HORVATâ&#x20AC;? vl. DraĹžen Horvat, KNEZOVEC 119, traĹži SOBOSLIKARI - KV, PKV na neodreeno vrijeme, poĹželjno radno iskustvo, rad na terenu, javi se na 865593,099-2865-593. Natjeaj otvoren do 15.12.2008.g. 53. CHAKY d.o.o. NEDELIĹ  E, VaraĹždinska 11, traĹži 1 VOZA-SKLADIĹ TAR; 1 POMO NI SKLADIĹ TAR na odreeno vrijemeuzmogunoststalnogzaposlenja,dostavipismene zamolbe na gornju adresu ili e-mail: chaky@ck.htnet. hr Natjeaj otvoren do 21.11.2008.g. 54. MTK, NEDELIĹ  E, Ĺ˝arkovice 15, traĹži DJELATNICE ZA RUNO PAKIRANJE RIBE na odreeno vrijeme, javi se na 822-250. Natjeaj otvoren do 04.12.2008.g.

55. MinimarketOREĹ KIMACINEC,Glavna1,traĹži1PRODAVA-mjeĹĄovitarobananeodreenovrijeme,javiseosobno ili na tel.858-480. Natjeaj otvoren do 25.11.2008.g. 56. VIJENAC d.o.o. STRAHONINEC, Dravska 70, traĹži 1 DJELATNIK ZA RAD U PLASTENIKU I SADNJI PRESADNICA na neodreeno vrijeme, javi se na 333-870 ili 091-566-0125. Natjeaj otvoren do 25.11.2008.g. 57. Restoran MALA HIĹ˝A MAKOVEC 107, traĹži 1 KUHAR na neodreeno vrijeme, 8 satno radno vrijeme, mski rad, javi se na 098-241-666. Natjeaj otvoren do 03.12.2008.g. 58. GRAWE HRVATSKA d.d. AKOVEC, V. Morandinija 4, traĹži ZASTUPNICI OSIGURANJA na neodreeno vrijeme, vozaka dozvola â&#x20AC;&#x153;Bâ&#x20AC;? kat., rad na raunalu, komunikavnost, inovavnost, mski rad, javi se osobno ili dostavi pismene zamolbe na gornju adresu do 05,12.2008.g. 59. VIG d.o.o. STRAHONINEC, P. MiĹĄkine 72 , traĹži 2 MONTERA CENTRALNOG GRIJANJA, VODOINSTALATERA, PLINOINSTALATERA na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 098-273-460. Natjeaj otvoren do 03.12.2008.g. 60. AUTO CENTAR BRATUĹ A d.o.o. AKOVEC, PreloĹĄka 38, traĹži 1 SSS POSLOVNA TAJNICA na neodreeno vrijeme uz probni rad, znanje rada na raunalu, javi se osobno ili 364-244. Natjeaj otvoren do 15.11.2008.g. 61. SIMOV d.o.o. SAVSKA VES, Radnika 39, traĹži 1 VODITELJ MARKETINGA U CENTRU ZA ESTETSKO OBLIKOVANJE TIJELA, dipl. oec. smjer managment, na neodreeno vrijeme na neodreeno vrijeme, vozaki ispit â&#x20AC;&#x153;Bâ&#x20AC;? kat., mogunost koriĹĄtenja vlastog vozila, poĹželjno, radno iskustvo, dostavi zamolbe na e-mail: patricija.simov@ck.t-com.hr do 10.11.2008.g. 62. DIVAL d.o.o. AKOVEC, I. Pl. Zajca 13, traĹži 5 KV, PKV SOBOSLIKARA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-354-197. Natjeaj otvoren do 06.12.2008.g. 63. GRADITELJSTVO SAĹ KO d.o.o. ZASADBREG 17A, traĹži 2 ZIDARA, 2 TESARA, 1 GRA . RADNIK na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 098-179-0151. Natjeaj otvoren do 04.12.2008.g. 64. TELEMAH d.o.o. SLAVNOSKI BROD, Pilareva 20, traĹži 5 ZASTUPNIKA ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE na neodreeno vrijeme, redovna primanja, edukacija, mski rad, rad u mjestu stanovanja, javi se na 091-277-0019 ga Cipov Slavica. Natjeaj otvoren do 16.11.2008.g. 65. Ugos. obrt â&#x20AC;&#x153;APAâ&#x20AC;? AKOVEC, R. BoĹĄkovia 32, traĹži 1 KONOBAR na neodreeno vrijeme - na pola radnog vremena, javi se na 098-241-767. Natjeaj otvoren do 19.11.2008.g. 66. KNAUF-FAL NOVO SELO ROK, Ĺ kolska 24, traĹži MONTERI SUHE GRADNJE, Ĺ PAHTLERI, POM. RADNICI na neodreeno vrijeme, javi se na 098-9244-510. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 67. AC-instalacije PRIBISLAVEC, Radnika 21, traĹži 2 MONTERA CENTRALNOG GRIJANJA, VODOINSTALATERA, PLINOINSTALATERA na neodreeno vrijeme, javiti se na 098-303-764. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 68. MIDA d.o.o. AKOVEC, K. Zrinski 2, traĹži 1 PRODAVAUPEKARI,1POMO NIRADNIKKODPROIZVODNJE U PEKARI,1 ISTAICA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-582-8639. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 69. STROJOMETAL FAI d.o.o. MAKOVEC 293 A, traĹži 1 SSS, VĹ S EKONOMIST na neodreeno vrijeme, 5 godina radnog iskustva za poslove knjigovodstva, informaka znanja. 70. BRAVARI-KVviĹĄeizvrĹĄiteljaZAVARIVAMIG,MAG, traĹži 2 IZVRĹ ITELJA na neodreeno vrijeme, 5 godina radnog iskustva, javi se na 341-216 ili osobno. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 71. Pekara HIT-PEK AKOVEC, K. Tomislava 46, traĹži 1 PRODAVA PEKARSKIH PROIZVODA na odreeno vrijeme, javiti se na 395-694. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 72. Ca e bar THERAPIJA AKOVEC, I. G. Kovaia 30, traĹži1KONOBARnaneodreenovrijeme,javi seosobno ili 310-219. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 73. KOZAR d.o.o. AKOVEC, I. MaĹžurania 28, traĹži ZIDARI, TESARI, KROVOPOKRIVAI, SOBOSLIKARI, RADNICI U GRA EVINARSTVU-viĹĄe izvrĹĄitelja na neodreeno vrijeme, javi se na 098-493-150. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 74. SUĹ ARA I TRGOVINA SILADI d.o.o. KOTORIBA, R. BoĹĄkovia 61, traĹži 2 VOZAA POLJOPRIVREDNIH STROJEVAnaneodreenovrijeme,javisena682-538, 098-915-8006. Natjeaj otvoren do 05.12.2008.g. 75. ALU TEHNIKA d.o.o. DONJI VIDOVEC, traĹži 1 GRA EVINSKI TEHNIAR na neodreeno vrijeme, javi se na 098-180-3139. Natjeaj otvoren do 05.12.2008.g. 76. Acapulco d.o.o. IVANOVEC, J. Broza 101, traĹži 1 KONOBAR na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 337-035. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 77. EXTREM d.o.o. PODTUREN, akoveka 10, traĹži 1 FRIZER na odreeno vrijeme - 12 mjeseci, radno iskustvo od 1 godine, javi se osobno ili 849-491, 098-211753 do 20.11.2008.g. 78. STOLARIJA PURI EHOVEC 77, traĹži 1 RADNIK U STOLARSKOJ RADIONICI na neodreeno vrijeme, javi se na 645-517, 098-242-764. Natjeaj otvoren do 05.12.2008.g. 79. RADIKOVI -Postavljanje bet. Elemenata PRELOG, JUG II 32, traĹži 2 RADNIKA NISKOGRADNJE na neodreeno vrijeme, javiti se na 646-609, 091-506-7891. Natjeaj otvoren do 06.12.2008.g. 80. ALLIANZ ZAGREB d.d. AKOVEC, traĹži 3 SAVJETNIKA/SAVJETNICE ZA PRODAJU OSIGURANJA najmanje SSS, vlas auto, poznavanje rada na raunalu, nazovi-

tenamob.098-460-294,099-3133-729,e-mail; ivan.sinovic@allianz.hr s naznakom â&#x20AC;&#x153;za natjeaj-SAVJETNIKâ&#x20AC;?. Natjeaj otvoren do 06.12.2008.g. IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOĹ LJAVANJE PODRUNA SLUĹ˝BA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIĹ  E: 543-200

RADNA MJESTA VARAĹ˝DIN: 1. MM TOMAS d.o.o., Karlobag; mjesto rada: Ca e Bar RuĹža, VaraĹždin, Brae Radia 20; traĹži 1 KONOBARA/ICU za posluĹživanje piana odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvje: KV, SSS, prednost osobama iz VaraĹždina ili uĹže okolice. Najava na mob. 091/188-0089 (Miroslav Tomas), do 30.11. 2. DRVOCOMMERCE KOROTAJ, Kolarovec, 8.maja 48, traĹži 4 KV STOLARA za izradu stolarije na odreeno vrijeme. Najava na tel. 724-881, 091/172-4828, do popune 3. DOM ZA STARIJE I NEMO NE MATIJA VaraĹždinska 73, Babinec, traĹži 1 MEDICINSKU SESTRU (SSS medicinskasestra)i1VIĹ UMEDICINSKUSESTRU(VSĹ  medicinska sestra, poloĹžen struni ispit) na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno. Najava na mob. 091/666-0810, 722-411 (Igor Ĺ emuga), do 31.12. 4. GASTROCOM d.o.o., VARAĹ˝DIN, J. HABDELI A 6; traĹži 15 KONOBARA/ICA za posluĹživanje jela i pia u ugost. objektu i 15 KUHARA/ICA za pripremanje jela u restoranu na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvje: OĹ , KV, SSS, javi se mogu i osobe drugih zvanja (bez obzira na radno iskustvo) zainteresirane za navedeni posao, u obzir dolaze i osobe iz drugih Ĺžupanija ukoliko imaju boraviĹĄte u VaraĹždinu. Pismene zamolbe osobno (7-15h) ili poĹĄtom na adresu ili najavanatel.042/211-466(KsenijaSmeĹĄko);mjesto rada: ugosteljski objekt u novoj sportskoj dvorani (uz Dravu, VĹž), do 30.11. 5. Ugosteljski obrt CBS, DRAVSKA 76, Svibovec Podravski; traĹži 1 KONOBARA/ICU za posluĹživanje jela i pia u restoranu na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvje: OĹ , PKV, KV, osoba do 35 g. staros, radno iskustvo nije bitno, poslodavac osigurava smjeĹĄtaj ili plaa naknadu za prijevoz u cijelos. Najava na mob. 091/882-1482 (Danijela Crnec), do 30.11. 6. Zlatarna A & L, VaraĹždin, Franjevaki Trg 4; traĹži 1 OSOBU ZA PRODAJU NAKITA na odreeno vrijeme, uvje: iskljuivo KV, SSS prodava; Ĺženska osoba od 35-45 god. staros, vozaki B kat.; radi se dvokratno. Najava na tel. 042/782-863, mob. 098/988-8588 (Anel Canaj); dolazak na adresu u VaraĹždin (Varteks City centar) do 7.11.2008., nakon toga u akovec, K. Tomislava 18 - sa sobom uze zamolbu i Ĺživotopis, do 10.11. 7. Machiper oprema d.o.o., Gospodarska 1, 42202 Trnovec,traĹži1STROJARSKOGINĹ˝ENJERA-konstruktor i CNC programer na neodreeno vrijeme, uvje: VĹ SiliVSSstrojarskogsmjera,poznavanjeengl.jezika, poznavanje tal. jezika (nije uvjet), poznavanje AUTOCAD-a, komunikavnost. Osigurano doĹĄkolovanje i uhodanost u posao. Atrakvan rad na modernoj tehnologiji u ugodnim radnim uvjema. Proizvodnja lake precizne bravarije. Molbe na adresu s naznakom ÂŤZa natjeaj MACHIPER OPREMA d.o.o.Âť, do 15.11. 8. MDV - SLOVENIJALES d.o.o., VaraĹždin, Optujska bb; traĹži 1 SAMOSTALNOG KOMERCIJALISTU na neodreeno vrijeme, uvje: SSS, VĹ S ekon. ili tehnikog smjera, znanje engl. ili njem. jezika, vozaki B kat., poznavanje rada na raunalu i 1 KOMERCIJALNOG DIREKTORA na neodreeno vrijeme, uvje: SSS, VĹ S, VSS - ekonomski, komercijalni, tehniki smjer, znanje engl. i/ili njem. jezika, rad na raunalu, vozaki B kateg. Pismene zamolbe na adresu ili e-mail: uprava@ mdv-centar.hr, do 18.11. 9. DST d.o.o., B. Radia 17, VaraĹždin (Salon â&#x20AC;&#x153;Supraâ&#x20AC;?, VaraĹždin); traĹži 1 KV FRIZERA na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, radno iskustvo poĹželjno, ali nije uvjet, radno vrijeme: srijedom i subotom ujutro, ostale dane poslijepodne, prednost osobama do 35 g. staros. Najava na te. 098/197-6063 gdin BiĹĄkup, do 4.12. 10. Ugosteljski obrt KRISTAL, Podvorec 36; traĹži 1 KONOBARICU na neodreeno vrijeme, uvje: OĹ , KV, SSS bilo koje struke, radno iskustvo nije vaĹžno, osigurani smjeĹĄtaj i hrana. Najava na mob. 098/284102 Danica Marnjak, do 31.12. 11. SILVIA d.o.o. JelenĹĄak 85; mjesto rada Ca e bar ROSE na autobusnom kolodvoru u Novom Marofu; traĹži 1 KONOBARICU na neodreeno vrijeme, uvje: OĹ , KV, SSS bilo koje struke, radno iskustvo nije vaĹžno, osigurani smjeĹĄtaj i hrana. Najava na mob. 091/2611774 Ankica Kuzmi, do 31.12. 12. Ugostiteljski obrt MM, Novi Marof, Zagorska 90; traĹži 1 KONOBARICU na neodreeno vrijeme, uvje: OĹ , KV, SSS bilo koje struke, radno iskustvo nije vaĹžno, osigurani smjeĹĄtaj i hran. Najava na mob. 098/929-6522 Maja Meeral, do 31.12. 13. Trgovina i prijevoz ANICA, Brae Radia 194, VaraĹždin; traĹži 1 VOZAA TERETNOG VOZILA za sakupljanje mlijeka na neodreeno vrijeme, uvje: KV, SSS voza, vozaki C kat., osobe do 45 g. staros. Najava na mob. 098/443-251 Ivica urasek, do 30.11.

Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske Ĺžupanije

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

DRAGUTINU LEHKECU 14.11.1991. - 14.11.2008. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske Ĺžupanije

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

MARIJANU ZADRAVCU 16.11.1991. - 16.11.2008. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske Ĺžupanije

IZ MATINOG UREDA ROENI KV ZDV\, sin Katarine i Dražena; L ]TK, ki Sanje i oberta; KL TI ŠPI\, sin ]arije i osipa; KŠ KP, sin Lidije i ]iroslava; HL VG, ki ]argarete i osipa; ]I DBI, ki asminke i Dejana; KISTI LUŠI, ki Karoline i Kristijana; TŠ I LU\I KZK, keri Ivone i Gorana; P I, ki ]arjane i Saše; KL BLGUS, sin ade i Kristijana; KT VK, ki nite i ajka; S BILVI, ki elene i Dejvida; LV ŽG\, sin Irene i Dražena; ^ KV I, sin ]irele i Silva; TLI HŽK, ki Ivane i Božidara; DI HVT, sin Vesne i Zorana; ZIT ]LII, ki ataše i Davora; ]LI GL, ki gnelije i Gane ( akovec) VJENANI agoda Kolari i adranko Beluši, Boška Ban i gnjen Vlahek, Ivona Pogorelec i ntun Tonek lija, Paula Vlaši i ]ihael ankovi, Iva Žvorc i

Karlo \iglari, mina Grahovec i Žarko BoŞi ( akovec) UMRLI Zdravko Šalamon ro. 1945., ]atilda Kova r. Gorianec ro. 1929., osip ]esari ro. 1937., Ivan Lehkec ro. 1921., Ivan Židov ro. 1929., Vilma emec ro. 1926., Terezija Pintari r. Vuk ro. 1927., ]arija Tomaťi r. urini ro. 1934., elena ]ihalkovi r. Kova ro. 1924., Terezija ]arodi r. Hruťka ro. 1921., Vinko Srnec ro. 1940., Ivan badi ro. 1925., Katarina ]akar r. ]esari ro. 1928., osip ]atjaťec ro. 1949., osip Posavec ro. 1928. ( akovec); ]arija BoŞi ro. 1921., Terezija Šafari r. Srťa ro. 1922. (Dekanovec); ]ira Peri r. Posedi ro. 1966., ugustin Herperger ro. 1956. (]. Srediťe); Ignacije Petkovi ro. 1941. (]. Subotica); ]agdalena Horvat r. Švabel ro. 1919., ]arija Baťnec r. ]orton ro. 1935. (Prelog); Barbara ]artini Brkulj r. Klemeni ro. 1921. (edeliťe); ozalija Ujlaki r. Šoťtari ro. 1925. (Kotoriba).

PRIVREDNA BANKA d.d. Zagreb, PodruĹžnica VaraĹždin, VaraĹždin, Kukuljevieva 17 oglaĹĄava drugu

JAVNU PRODAJU NEKRETNINE Dana 02. prosinca 2008. godine u 8.30 sa, na drugoj javnoj prodaji kod Opinskog suda u akovcu prodaje se obiteljska kua i oranica u akovcu, ZAVNOH-a 74a, za poetnu cijenu od 1/3 trĹžiĹĄne vrijednos ĹĄto iznosi oko 177.000,00 kuna. Dana 02. prosinca 2008. godine u 8.50 sa, na drugoj javnoj prodaji kod Opinskog suda u akovcu prodaje se obiteljska kua, dvoriĹĄte i paĹĄnjak u Ĺ enkovcu, Zelengajska 19, za poetnu cijenu od 1/3 trĹžiĹĄne vrijednos ĹĄto iznosi oko 155.000,00 kuna. Dana 23. prosinca 2008. godine u 8.30 sa, na drugoj javnoj prodaji kod Opinskog suda u akovcu prodaje se obiteljska kua, dvoriĹĄte i oranica u Gornjem HraĹĄanu, akoveka 67, za poetnu cijenu od 1/3 trĹžiĹĄne vrijednos ĹĄto iznosi oko 170.000,00 kuna. Za sve informacije pogleda oglasnu plou Opinskog suda u akovcu ili nazva O42 214 104


INFORMAC"JE

11. studenog 2008. REPUBLIKA HRVATSKA ME IMURSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju Klasa: UPI-350-05/08-01/103 Urbroj: 2109/1-13/2-08-4

REPUBLIKA HRVATSKA ME IMURSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju Klasa: UPI-350-05/08-01/6 Urbroj: 2109/1-13/2-08-4

Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju u Meimurskoj Ĺžupaniji, na temelju odredbe lanka 111. stavak 2. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (ÂŤNarodne novineÂť broj 76/07.)

Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju u Meimurskoj Ĺžupaniji, na temelju odredbe lanka 111. stavak 2. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (ÂŤNarodne novineÂť broj 76/07.)

POZIVA

POZIVA

posjednike, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama na kojima se planira zahvat, te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno granie sa predmetnim nekretninama, za koje se po zahtjevu trgovakog druĹĄtva ME IMURSKE VODE d.o.o., akovec, vodi postupak izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:

posjednike, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama na kojima se planira zahvat, te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno granie sa predmetnim nekretninama, za koje se po zahtjevu trgovakog druĹĄtva ME IMURSKE VODE d.o.o., akovec, vodi postupak izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:

REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U ULICI LJUDEVITA GAJA U LOPATINCU

IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA OBORINSKIH VODA NASELJA OPINE PODTUREN

na katastarskoj opini k.o. Lopanec da izvrĹĄe uvid u Idejni projekt.

na katastarskim opinama k.o. Podturen, k.o. Sivica, k.o. Ferkenec, k.o. Novakovec da izvrĹĄe uvid u Idejni projekt.

Uvid u idejni projekt mogu izvrĹĄi: - osobe s dokazom da su stranke u postupku (svojstvo stranke dokazuje se izvatkom iz zemljiĹĄne knjige ili izvodom iz posjedovnog lista, te osobnom iskaznicom) - opunomoenik s dokazom da zastupa stranku

Uvid u idejni projekt mogu izvrĹĄi: - osobe s dokazom da su stranke u postupku (svojstvo stranke dokazuje se izvatkom iz zemljiĹĄne knjige ili izvodom iz posjedovnog lista, te osobnom iskaznicom) - opunomoenik s dokazom da zastupa stranku

dana 18. studenoga 2008. godine u vremenu od 9 do 14 sa,

dana 18. studenoga 2008. godine u vremenu od 9 do 14 sa,

u Upravnom odjelu za prostorno ureenje i gradnju u Meimurskoj Ĺžupaniji, akovec, Ul. Ruera BoĹĄkovia 2, soba br. 12.

u Upravnom odjelu za prostorno ureenje i gradnju u Meimurskoj Ĺžupaniji, akovec, Ul. Ruera BoĹĄkovia 2, soba br. 12.

61

Puko otvoreno uiliĹĄte akovec K. Tomislava 52, 40 000 akovec

PROJEKT EDU CROSS 2007 brazovne institucije cjeloĹživotnog obrazovanja Puko otvoreno uiliĹĄte akovec (POU akovec) kao nositelj projekta i Puko otvoreno uiliĹĄte VaraĹždin (POU VaraĹždin) kao partner na projektu, privode kraju provedbu projekta iz pretpristupnog programa Phare 2006, u sklopu programa ITG III - Program za susjedstvo Slovenija-]aarska-Hrvatska 2004.-2006., pod nazivom EDU CROSS 2007 -â&#x20AC;&#x17E;Prekograninom edukacijom do brĹžeg razvoja pograninih krajevaâ&#x20AC;&#x153;. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 101.712,00 U od ega su 25% sufinancirali nositelj i partner na projektu, 50% ukupne vrijednosti projekta financiralo se iz pretpristupnog programa Phare 2006, a 25% ukupne vrijednosti osiguralo je ]]TP epublike Hrvatske.

Kroz razvoj edukacijskih programa za 9 deficitarnih zanimanja i besplatnu edukaciju 210 polaznika ostvaren je osnovni cilj samog projekta a to je kvalitetno stjecanje znanja ciljnih skupina u pograninim podrujima.

Projekt je prvenstveno bio namijenjen, nezaposlenima sa prvim i drugim stupnjem obrazovanja, nezaposlenima sa nedovoljnim kvalifikacijama, te svim zainteresiranim za ovaj program â&#x20AC;&#x201C; od pojedinaca do obrazovnih institucija za cjeloĹživotno obrazovanje u regiji.

ezultat projektne aktivnosti su polaznici edukacijskih programa: 20 knjigovoa, 20 armer-mljekara; 20 samostalnih raunovoa, 20 njegovatelja/ica; 10 pomonih kuhara/ica; 20 voara; 30 konobara; 10 zidara, tj. ukupno 210 polaznika iz ]eimurske i VaraĹždinske regije.

Uz osnovnu projektnu aktivnost odrĹžavanja edukacijskih programa, partneri na projektu provodili su radionice i seminare. osnovni cilj bio je razmjena iskustva i dobre prakse izmeu eksperata u projektu i projektnog tima, transer znanja i iskustava menadĹžmenta i administracije u provoenju obrazovanja izmeu nacionalnih partnera kako bi se ĹĄto kvalitetnije provela sama realizacija projekta i stvorila mogunost za potencijalnu suradnju na novim projektima cjeloĹživotnog obrazovanja.

Ujedno, odrĹžane su dvije prezentacije putem kojih je bio predstavljen program vezan uz zanimanja uzgajivaa voa, povra i cvijea u staklenicima, jer se praenjem i suradnjom s podrunom sluĹžbom Zavoda za zapoĹĄljavanje utvrdilo da postoje specifine potrebe na trĹžiĹĄtu rada za navedenim zanimanjima.

Stoga je Puko otvoreno uiliĹĄte akovec odluilo sadrĹžajno pripremiti i osmisliti program kako bi se omoguilo ormiranje certificiranog obrazovnog programa koji e biti verificiran od strane nadleĹžnog ministarstva za upis u radnu knjiĹžicu.


INFORMAC"JE

62

11. studenog 2008.

TRIGLAV V.E.P. investicijsko osiguranje s jamstvom vrijednosti jedinica imovine

DobrodoĹĄli u klub! Triglav V.E.P. vam jami, da e VaĹĄa jedinica imovine po isteku osiguranja vrijediti najmanje 15 eura Triglav V..P. je investicijsko Ĺživotno osiguranje sa zajamenom vrijednoĹĄu jedinica imovine (VI â&#x20AC;&#x201C; VP) kod isteka osiguranja od 15 eura. To znai da poetna vrijednost jedne jedinice imovine ovisi o vrijednosti fonda na datum kupnje udjela, a po isteku osiguranja vrijedi minimalno 15 eura. vaj osigurateljni produkt

objedinjuje investiranje, Ĺživotno osiguranje i osiguranje za sluaj smrti uslijed nezgode. Takoer, jedna od karakteristika ovog produkta je i da se prilikom sklapanja police ne treba ispuniti zdravstveni upitnik. Kod sklapanja osiguranja uplauje se premija u jednokratnom iznosu od najmanje 1.000 eura. siguranje se sklapa na vremenski period do

1.7.2020. Sredstva investicijskog osiguranja s jamstvom VI veĹžu se na jedinice imovine fonda Triglav Garant 150, te su sredstva na investicijskom raunu vezana uz jedinice imovine investicijskog Ĺživotnog osiguranja, kojeg Triglav osiguranje d.d. nudi u suradnji s bankom BP PIBS, najveom francuskom bankom, a prema zadnjim pokazateljima ova banka se

INFORMATIVNI IZRAUN U primjeru su prikazani informativni iznosi osiguranja za doĹživljenje pri pretpostavci godiĹĄnjih prinosa indeksa Millenium, u visini od â&#x20AC;&#x201C;5%, 5%, 10%, 15% u razdoblju od 1.7.2008. do 24.6.2020. ednokratna premija: 10.001 U VI na dan kupovine 14.8.2008.; 9,81 U Ulazni troĹĄak: 1,70% VI na dan 1.7.2008.: 10 U

ista premija*: 9.831 U Zajameni iznos osiguranja pri doĹživljenju: 15.032 U Zajameni iznos osiguranja za sluaj smrti: 11.001 U

Pretpostavljeni godiĹĄnji prinosi Indeksa Millenium â&#x20AC;&#x201C;5% Triglav Garant 150

+ 5% +10% +15%

15.032 17.980 31.394 53.474

Prinosi su u U P]: Vrijednosti nisu zajamene one su informativnog karaktera * ista premija je uplaena premija, od koje se oduzimaju ulazni troĹĄkovi

nalazi meu etiri vodee banke u svijetu. Ĺ to se tie ulagakog pristupa sredstva investicijskog fonda Triglav Garant 150 dijele se na dvije investicijske komponente i to: - nerizine vrijednosne papire, s ime je pri isteku osiguranja zajamena vrijednost jedinica imovine u visini 15 eura - i ostatak sredstava koji se uloĹži u indeks ]ILLIU] 10 Serie 3 , iju uspjeĹĄnost izraunava banka BP PIBS ko indeks ]illenium u razdoblju ulaganja od 1.7.2008. do 24.6.2020. ostvari negativan prinos i to prinos niĹži od 50%, visina VI po isteku osiguranja e biti jednaka 15 eura. ^leksibilnost osiguranja oituje se u tome da za vrijeme trajanja osiguranja osiguranik moĹže osiguranje prilagoditi svojim potrebama i ciljevima; prijenos sredstava meu fondovima, predujam, otkup. U sluaju otkupa po proteku 10 godina trajanja osiguranja troĹĄkovi prijevremene isplate ne obraunavaju se. Investicijsko osiguranje Triglav V..P. ukljuuje i osiguranje za sluaj smrti. U sluaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja isplauje se zajameni osigurani iznos za sluaj smrti, odnosno vrijednost uĹĄteene imovine, ako je ona vea od zajamenog osiguranog iznosa koji

iznosi 110% uplaene premije. siguranje ukljuuje i dodatno osiguranje za sluaj smrti uslijed nezgode. Kako se bliĹži kraj godine i ispunjavanje obrazaca za porezne olakĹĄice, treba imati na umu da se porezna olakĹĄica moĹže koristiti na uplaena sredstva, ali ne viĹĄe od 12 tisua kuna godiĹĄnje, a sam iznos povrata poreza ovisi o vaĹĄim primanjima. Poreznu olakĹĄicu ostvarujete podnoĹĄenjem godiĹĄnje porezne prijave, uz predoenje potvrde o uplaenim premijama osiguranja ili mjeseno kroz plau. Poreznu olakĹĄicu na uplaenu premiju osiguranja mogu koristiti osobe koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak. Prilikom isplate po isteku osiguranja Triglav osiguranje d.d. je duĹžno obraunati i uplatiti porez prema stopi od 15% i prirez, ali samo na iznos uplaenih premija koji se koristio kao porezna olakĹĄica. Premiju kao porezno priznati troĹĄak poslovanja moĹže koristiti pravna

osoba koja je ugovaratelj osiguranja i korisnik za sluaj smrti i doŞivljenja. U trenutnoj situaciji na inancijskim trŞiťtima, produkt Triglav osiguranja d.d. Triglav V..P. je dobar jer nije ovisan o smjeru kretanja dionikih trŞiťta i lako ostvaruje pozitivne prinose u svim fazama ekonomskih ciklusa. Dodatna pogodnost ovog produkta je leksibilnost jer omoguava tokom trajanja osiguranja prijenos sredstava u druge fondove iz ponude, predujam, otkup.. Sve informacije o jednokratnom investicijskom osiguranju moŞete potraŞiti u PodruŞnici Triglav osiguranja d.d. u akovcu, na adresi Žrtava faťizma 1, kontaktirati ih na tel. 040/391-111, ili pak preko njihove najkvalitetnije prodajne mreŞe zastupnika osiguranja.


11. studenog 2008.

DOBRO JE ZNATI

63


RAZBIB{IGA

64

ŠALA mala

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Komo je preve devtnajst centimetrov? K

uliko ve ujem projektlin novi prelaz prek meje vu orano, novi autoban prek iste meje, novi most, vse je to napravleno a gda je niši nej nikoga nikaj pitav? [ar nej prinas vu Meimorjo. Dugo let jedini prelaz z Hrvaške vu Hungarijo pre orano, a ve se on zove stari, je postav slepo revo kak prometa tak i biznisa šteri se do ve tam delav, Najme kaj, nej znati kak bodo ve krmari, bankari, a i ovi na tankštelima služili za vsakodnevno korico kruha od turistlinov na beciklinaj? Kak – to te ja pitam? , k temo, dok se to malo pozabi i dok bodo goranski i gospodarski „pesi“ z staroga graninoga prelaza prestali lajati, a izbori bodo blizo, mam bo se neši našev šteri se bode pofaliv kak je ruom on loberav vu agrebo, pre Sanadero i pre Kalmeti, kaj se tej projektlin z novim graninim prelazom realizera. to neši što je na vlasti vu županiji, a i štel bi i dale na vlasti ostati.

V

e smo se mi spominali, na ovomo mojemo placo, vu ovaj našaj novinaj, o novaj hupseraj vu našemo glavnomo grado akovco.

Kuliko vidimo jeni so zadovoljni z novaj hupseraj i to oni šteri hodajo peške, a drugi so jako nezadovoljni i kunejo tak kaj se vse praši, a to so šoferi. Najme kaj, kak nam je jako lejpo pojasniv glavni županiski obercestar, gospon Šari, hupseri so tu napravleni kajbi pešaki meli mira pred onim šoferima šteri si neznajo reda dati i bnorevlejo, z autima, po centro grada. sto tak smo zazvedili gda so hupseri morali biti visoki etrnajst centimetrov, ali so Tegrai pofarbali preve asfalta pak so ve hupseri visoki devetnajst centimetrov. Odnavek so me vuili gda od viška glava ne boli, ali tu je istam nekak druga, jerbo gda je vse vu redo nebi šoferi tak kleli kaj se tijam do cirkve uje. Pitam vas lejpo što od nas moških nebi štev meti devetnajst centimetrov mesto ovih etrnajst z šterim se celo živleje muoi, a pajdašice so nigdar nej zadovoljne. sto tak si gruntam gda so ve naše žene zadovoljne kaj morejo laufati gori doli po ovih devetnajst centimetrov, jerbo se takši komadi ruom ne najdejo vsaki den. k tak ostane tu bi moglo dojti do velikih problemov za mlade puce, oem rei školarke, štere se vozijo

11. studenog 2008.

z buso i tu ido prek ceste, jerbo ak se ve navijo na devetnajst centimetrov unda bodo celoga života štele tuliko meti, a takši ne rastejo vsaki den i gde gud. No, istam druga vam to zgledi dok se z autom pelate, jerbo se vse iskri dok idete prek hupsera bržeše nek z kravaj. Probav sam se pelati tridesti kilometrinov na vuro, kuliko piše na onomo malomo znakeco šteroga sam jedva z oalaj spaziv, ali mi je auto skakav po zebri kak dok sam koja jahav po šuder grabaj na akoskaj trataj. Morem vam rei gda sam uv i žene kak so klele, kak foringaši, dok so se z autom pelale prek hupserov, kaj znai gda jim paše kaj jim je med nogami devetnajst centimetrov, dok idejo pešice, ali jim je untig dosti etrnajst, dok se z autom pelajo. Kuliko vidimo to je posel z šterim smo, niti ovak, niti onak, nej zadovoljni. to je još nej vse. azvediv sam gda so tej hupseri trebali biti na rleno pofarbani, pak je neši Tegraaj farbo krauv, tak gda je ve zišla boja tropa od rlenoga grozdja. No, šalo na strano, ali trelo bi te hupsere, ak kanijo tu ostati, nekak pofarbati kajbi se bole po noi vidli, a

kaj nam govoriv kaj se po meglaj, štere so pred nami, nebodo nikak vidli.

N

ej znati kaj dela udruga „Jožek [roz Tito“ vu Miholjanaj. Nebrem razmeti kak so se složili kaj so Titijovi empresi na desnomo brego, a on je biv osvedoeni leviar. [rzas zato so se i poeli sušiti.

F

urt si mislim kaj je to, itak, z moštom mojega pajdaša regora ovo leto, jerbo, do ve, vsako leto sam odjega dobiv srako, a letos nikaj. Mortik je to zato kaj mo je toa grozdje potukla, i to dvapot, ili pak zato kaj sam se ja rešiv ira na želoco?

V

erjem gda ste, kuliko tuliko, pratili izbore za novoga precednika naših pajdašov merikancov, pak unda znate gda je pobediv [arak Obama. Velijo gda je on prvi pofarbani precednik merike. ovi do ve so bili pofarbani, ali na belo, a Obama je malo zakajeni. Moramo veruvati pajdašima merima gda so oni znali kaj delajo dok so išli glase davat.

Vlak

Izgled

Jedan oban živi u zaostalom planinskom podruju, daleko od civilizacije, bez struje, bez radija i televizije. Jednoga dana sie sa planine i uputi se prema obližnjem gradu, naravno pješke. U jednom trenutku ispred sebe vidi dvije tranice i pragove pruge i zakljui da se mora raditi o nekoj cesti, te je odlui slijediti. Nakon pola sata hodanja po pruzi u susret mu dolazi vlak, koji on nikada nije vidio. Vlak pone svirati, para izlazi iz lokomotive, uje se “huuu, huuuuuu”, ali oban, ne shvaajui o emu se radi, ne mrda s pruge - i vlak ga pogazi. Nakon tri dana probudi se oban u bolnici, sa slomljenom nogom i rukom, oboje u gipsu. Ustane se iz kreveta, uzme štaku koju je našao naslonjenu na zid, i oslanjajui se na nju krene, šepajui, u razgledanje tog udnog mjesta gdje se našao. U jedno trenutku se nae u ajnoj kuhinji, gdje upravo u tom momentu zakuha voda u ajniku, ajnik pone pištiti i iz njega pone izlaziti para, a oban sa štakom pone lupati po ajniku. U tom trenutku u kuhinju ue jedna bolniarka: - Ma ovjee, što to radiš? - Neka, neka, treba njih dok su mali!

Stvori bog muškarca i ženu. Pogleda muškarca i kaže: - Dobro si mi ispao. Pogleda ženu i kaže: - Hm, hm, ti eš se trebati šminkati.

Bijeg Mujo i Haso bježe iz zatvora, a vani snijeg. Haso e: - Mujo, pada snijeg! Što emo sad? - Ma ne brini, imamo lance.

Što je to? - Teško je 300 kila, zimi grije, a ljeti visi na drvetu? - Pojma nemam. - Pe! - Kako pe visi na drvetu? - što je tebe briga gdje ja držim pe po ljeti.

Šišmiš rupa šišmiša na jednoj grani, svi vise osim jednoga koji stoji uspravno. Jedan od onih koji vise pita susjeda: - Ma što je ovome? - Pojma nemam. Do prije pet minuta je izgledao u redu, a onda se onesvijestio.

Dvostruki vid Pita mali vica tatu: - Tata, što je to pijanac? - Sine ... vidiš li one dvije gredice na ogradi? Eto, pijancu se ini da su tamo 4 gredice. - li tata, ja vidim samo jednu gredicu.

Mujo i Japanc Mujo se sprijatelji sa jednim japancem u Sarajevu. Kaže mu japanac: - Hajde da ja tebi pokažem nešto japansko. Moje pristane, japanac vrisnu i pukne Muju šakom u nos. Ovaj pade i upita: - šta je to? - To mi u Japanu zovemo karate. Hoeš da ti pokažem još jednu japansku stvar? Mujo pristane i ovaj put ga japanac pukne nogom u lice. Mujo: - što je to? - E to ti je je japanski tekvando. - Ma bili ti da ja tebi pokažem nešto japanski? Japanac su udi što bi to Mujo mogao znati japanski i pristane. Mujo uze jednu šipku i izudara japanca. Japanac: - što je tu bilo japanski? - To ti je bio auspuh od Tojote.

U pekari Doe Mujo u pekaru i pita: - mate li tisuu pereca? - Nemamo - odgovori pekar. Doe Mujo drugi dan i pita: - mate li tisuu pereca? - Nemamo. Pekar se zamisli pa požuri šefu: - Šefe, šefe, svaki dan dolazi neki ovjek i pita da li imamo tisuu pereca. amislite koliko bi zaradili! tako oni ispeku tisuu pereca i sljedei dan doe Mujo i pita: - mate li tisuu pereca? - mamo, imamo! - odgovori pekar. - E da mi je znat’ koja bi vam budala to kupila!

Praktinost Dolazi starija gospoa u apoteku i traži Viagru. potekar sa razumevanjem pita: - Koju ete dozu? - Pa onu najmanju... - Ovaj, znate, ne znam da li e to biti dovoljno za Vašeg muža, možda je bolje... - Ma treba mu samo malo, tek da ne piša po daski od daske...

Zeko Ljeto. 40 stupnjeva u hladu. ec sjedi u hladovini bukve i šilji jedan kolac. Prolazi vuk: - eko, zeko, što to radiš? - Šiljim kolac da ubijem medvjeda. Misli vuk: “Jadni zeko, udarila mu vruina u glavu”. Prolazi lisica: - eko, zeko, što to radiš? - Šiljim kolac da ubijem medvjeda. Misli lija: “Jadni zeko, poludio od ove vruine”. Prolazi medo: - eko, zeko, što to radiš? - Šiljim kolac i priam pizdarije.

Znatiželja Pita mala deva mamu devu: - Mama, a zašto mi imamo dvije grbe? - Pa, sine, to ti je zato kad hodamo pustinjom da ne budemo žedni! - ha. šuti mali 5 minuta pa opet pita mamu: - Mama, a zašto mi imamo duge trepavice? - Pa, sine, to ti je onda kad hodamo pustinjom i kada puše vjetar, da nam pijesak ne ulazi u oi. - ha. mali zašuti na pet minuta i opet: - Mama, a zašto mi imamo papke na nogama? - To ti je zato da kada hodamo pustinjom, ne propadnemo u pijesak! - ha. mali ušuti i zamisli se duboko i nakon pet minuta evo njega opet: - Mama? ... dobro, koju mi onda pizdu materinu radimo u zološkom vrtu?

Zabava Leže dva luaka na trbuhu i pjevaju. Odjednom se jedan od njih okrene i nastavi pjevati. E, zašto si se okrenuo? Pa, druga strana ploe!


11. studenog 2008.

DOBRO JE ZNATI

65


VREMENSKA PROGNOZA

66 PROGNOZA VREMENA ZA IDUIH 7 DANA

11. studenog 2008. PREGLED VREMENA od 3. do 9. studenog

Još jedna promjena vremena Tjedan završio VREMENSKA SLIKA: Vremenski sustavi nad uropom ovog e tjedna uzrokovati još jednu promjenu vremena u našim krajevima. akon što je poetkom ovog tjedna ojaala anticiklona, a tlak zraka prešao 1030 hektopaskala, ve od danas oekujemo njeno slabljenje. aime, sredinom tjedna e na redozemlje prodrijeti hladniji zrak sa sjevera što e potaknuti stvaranje ciklone koja e utjecati i na vrijeme u ]eimurju. Donijet e nam kišu i pad temperature. o, tijekom vikenda doi e do porasta tlaka i stabilizacije vremena, ali s temperaturama primjerenijim dobu godine. VREMENSKA PROGNOZA: I danas e ujutro i prijepodne biti magle i niske naoblake iz koje može biti i slabe rosulje pa savjetujemo oprez u prometu. redinom dana i popodne magla e se postupno razii pa e biti i sunca. Prema kraju dana nebo e zastirati visoka koprenasta naoblaka koja ne donosi kišu. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja

razvedravanjem

temperatura od 4 do 7, a najviša dnevna izmeu 13 i 15 Celzijevih stupnjeva. U srijedu bi jutarnje magle trebalo biti puno manje, a može i potpuno izostati jer e tijekom noi biti više oblaka, a puhat e i slab do umjeren jugozapadni vjetar. Danju djelomino sunano uz sve više oblaka u drugom dijelu dana, a do veeri bi ponegdje moglo pasti i vrlo malo kiše. Puhat e slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura u manjem porastu.

etvrtak e biti još oblaniji, a povremeno nas oekuje i kiša, osobito prema kraju dana i u noi na petak. Vjetar e s južnog okretati na istoni i sjeveroistoni. Jutro toplo s temperaturom zraka izmeu 8 i 10, a najviša

dnevna kretat e se od 11 do 14 Celzijevaca. lavnina promjene vremena trebala bi nas zahvatiti u petak kad bi, osobito u prvom dijelu dana, bilo dosta kiše. Popodne bi ona mogla oslabjeti, ponegdje i prestati. Puhat e povremeno umjeren sjeveroistonjak koji e snižavati temperaturu pa bi u gorju iznad 1000 metara moglo biti i snijega. U ]eimurju e temperatura cijelog dana biti izmeu 6 i 9 Celzijevih stupnjeva. U subotu oekujemo postupnu stabilizaciju vremenskih prilika. Još e prevladavati oblano vrijeme, mjestimice s kišom u manjim koliinama. Popodne bi se naoblaka mogla smanjiti pa su mogua i kraa sunana razdoblja. I dalje vjetrovito uz povre-

meno umjeren sjeveroistonjak. Jutarnja i dnevna temperatura bit e sline – izmeu 6 i 9°C. edjeljno jutro bit e hladnije jer bi tijekom noi trebalo biti djelomice vedro. Danju e uz umjerenu naoblaku biti i sunanih razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura približit e se nuli, a najviša dnevna mogla bi porasti do 10 Celzijevaca. Prema prognostikim kartama ini se da bi u ponedjeljak trebalo ostati veinom suho vrijeme. Ujutro može biti magle i mraza. unana razdoblja bi u popodnevnim satima moglo zamijeniti naoblaenje, a temperatura zraka ostat e slina nedjeljnoj. (prognoza izraena 10.11. u 9h)

Ponedjeljak, 3. studeni, bio je najtopliji dan prošlog tjedna. Jutro je poelo s maglom, ali je zatim bilo pretežno sunano uz povremeno umjeren jugozapadnjak i temperaturu koja se popela na 22 Celzijeva stupnja! Više naoblake i okretanje vjetra na sjeverac snizili su malo temperaturu u utorak. Ponegdje je bilo i slabe kiše, uglavnom prema kraju dana. ]agla nas je doekala i u srijedu ujutro, a mjestimice ju je pratila i kiša. rak je bio vlažan i težak, bilo je ak i sparno uz temperaturu do 19 Celzijevaca. U etvrtak je ojaao utjecaj ciklone ne sa redozemlja pa je još samo u prvom dijelu dana bilo malo sunca, a popodne su nas prekri-

li oblaci iz kojih je povremeno padala i kiša. o, unato njima temperatura zraka popela se na 16 Celzijevih stupnjeva. bilježja vremena u petak sasvim su odgovarala dobu godine. Pratilo nas je oblano, tmurno i kišovito vrijeme. a podruju ]eimurja palo je uglavnom oko 10 litara kiše po kvadratnom metru. U subotu je ciklona oslabjela pa je kiša prestala, a i naoblaka se poela smanjivati. Temperatura zraka cijeli dan je bila prilino ujednaena – ujutro smo izmjerili 11, a popodne 13 stupnjeva. edjelja je pokazala ljepše lice uz obilje sunca. Jutro je bilo svježije sa 7, a popodne toplije uz 15 Celzijevaca.

Meteorološki kalendar - 12. studenog 1965. god. temperatura zraka se u ospiu spustila na -23°C - 13. studenog 1993. god. obilan snijeg u agrebu - 14. studenog 1854. god. velika oluja u Crnom moru potaknula razvoj prognostikih službi u uropi - 15. studenog 1851. god. velika poplava rijeke Drave - 16. studenog 1963. god. neobina toplina, u agrebu 25°C, u arlovcu 26°C


11. studenog 2008.

DOBRO JE ZNATI

67


IZBOR HRVATSKOG SPORTAŠA 2008. GODINE

NAJBOLJA MEIMURSKA KARATISTICA OTPUTOVALA U JAPAN

Rekordno visoka pobjeda protiv Junaka iz Sinja

Filip Ude prvi favorit za naslov najboljeg

Maša Martinovi nastupa na SP-u u otvorenoj kategoriji

Svi sudionici skupa u Hotelu Park u akovcu

www.mnovine.hr

SJAJNA PARTIJA MEIMURJA U II. HRVATSKOJ NOGOMETNOJ LIGI

To vam je gušja pašteta s voem i ...

ZLATNI GROZD Meimurja okupio kuharske arobnjake u Hotelu Park

Kulinarski šlager godine - Bio je ovo do sada najbolji, najposjeeniji kulinarski skup u Hrvatskoj u posljednje vrijeme. Osobito kada je rije o broju ljudi koji su došli konzumirati jela koja smo spremili, vidno zadovoljan i sretan rekao je pred poetak konzumiranja jela, koja su pripremili sudionici “Zlatnog grozda Meimurja”, Damir Crleni, predsjednik Hrvatskoga kuharskog saveza. Gotovo iste rijei izrekao je i Dalibor Kovai, predsjednik meimurskih kuhara, koji je odu-

ševljen brojem ljudi na veeri, ali i odazivom sponzora. Rekli bi smo da je ovo bio kulinarski šlager godine u Meimurju, no iz razgovora s kuharima iz drugih hrvatskih krajeva možemo zakljuiti ne samo u Meimurju, nego u cijeloj Hrvatskoj. Podjelom zahvalnica sudionicima i sponzorima u srijedu je u akovekom Hotelu Park završena gastronomska manifestacija “Zlatni grozd Meimurja”, koju su zajedno organizirali Udruga

kuhara Meimurske županije i Turistika zajednica Meimurske županije te Hotel Park akovec. Tridesetak ponajboljih hrvatskih kuhara na stolove je iznijelo uratke koje su tijekom dana spremili u velebnoj hotelskoj kuhinji, a u vrlo kratkom vremenu posjetitelji su pohrlili prema jelima, koja su takoer brzinom svjetla završila u njihovim tanjurima. Peena patkica, ile s marelicom, gušja pašteta, svježi sir i mnogi deserti neodoljivo su pri-

vlaili i staro i mlado, te su nakon veere ostali prazni hotelski stolovi. Kuhari su bili prezadovoljni boravkom u akovcu, a posjetitelji pak poželjeli da Dalibor Kovai, predsjednik meimurskih kuhara, što prije nešto slino ponovno organizira med Murom i Dravom. Meimursku županiju predstavljale su ekipe restorana “Katarina”

akovec, Toplica Sveti Martin, restorana “Meimurski dvori” Lopatinec, restorana “Kristal” akovec i Srednja škola Prelog.

Gužva u kuhinji

Ogroman doprinos dali su Dalibor Kovai, Mladen Levai - Levi, Slaana Herman i Marija

Dosadna kišurina dodatno ispraznila špicu … Opustošeni centar grada, bez prave gradske vreve, prošli tjedan dodatno je bio “down” zbog dosadne jesenske kiše. Stoga je bilo najvažnije izabrati “pokrivalo za glavu”, tonije reeno, uglavnom kišobran. Kad su kišobrani u pitanju, oito nije bilo presudno uskladiti ga s modnim detaljima, oito se prigra-

bio prvi koji je bio pri ruci. Oni nešto hrabriji ipak su odluili centrom grada prošetati bez tog dodatnog rekvizita, a bilo je onih koji nisu bili raspoloženi za fotkanje. Shvaamo, južina i kiša, idealno vrijeme za nedostatak raspoloženja i pravu inspiraciju kako i u emu prošetati “našom” špicom …

Borkovi, a Društvo “Hortus Croatiae” je podarilo vina. (Stjepan Mesari, Zlatko Vrzan)

Međimurske novine 688  
Međimurske novine 688  

Međimurske novine 688

Advertisement