Page 1

NAGRADE Zlatna kuna

Most koji povezuje narode srednje Europe

Ni jednoj tvrtki iz Čakovca

str. 2

www.mnovine.hr

str. 5

Preskupo je učiti na vlastitim greškama

NOVI MOST preko Mure kod Goričana

str. 3

TIHOMIR HUNJAK, dekan FOI-a

Godina XIV. Broj 686.

^akovec, UTORAK, 28. listopada 2008.

Cijena 6 kuna

str. 6

MLADA ROMKINJA iz Trnovca

Prisiljavana na seks kako bi Talijanu začela dijete

VLADIMIR IVKOVIĆ, saborski zastupnik HDZ-a

SUPRUŽNICI FUČEK pozivaju

str. 4

str. 7

Suprotno međimurskoj logici 'ne bu išlo', moja je 'bu išlo' Štediše Ljubljanske banke, javite nam se! TEPEŠIJA PO ME\IMURJU u ovom broju

iz Murskog Središća str. 2

STANKO MAKAR, stečajni upravitelj

Cijelo poduzeće ne vrijedi toliko koliko duguje

Duplerica

Gornji Kraljevec

STEČAJ MODEKSA

RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822

55


A

2 MODEKS iz Murskog SrediĹĄa u steaju

Dugovanja vea od vrijednosti poduzea - Zbog nemogunosti plaanja obveza prema dobavljaima i ustanovama te zbog blokada rauna poduzea duljeg od 60 dana, otvoren je steajni postupak nad poduzeem, kaŞe Stanko Makar, steajni upravitelj Do ne tako davno jedna od najpoznatijih hrvatskih tvrtki u proizvodnji odjee, posebice djeje konfekcije, Modeks iz Murskog Srediťa, od etvrtka je 16. listopada u steaju. Steajni upravitelj poduzea Modeks d.d. je Stanko Makar, koji i pojaťnjava razloge steaja, te korake i postupke koji slijede. - Iz razloga nesposobnosti, odnosno nemogunosti plaanja svojih obveza, te zbog toga ťto je raun poduzea bio u blokadi dulje od 60 dana, Uprava Modeksa pokrenula je steajni postupak. Ovog se trenutka sreuje situacija oko nastavka proizvodnje, kojom se Şele ispoťtovati ugovori s kupcima, uglavnom inozemnim partnerima za koje se rade lohn poslovi. Želim rei kako Modeks u steaju ima ugovorene poslove do kraja veljae 2009. godine, kaŞe Makar, dodajui kako interes za suradnju iskazuju brojni partneri.

Otkazi svima - Istovremeno se provodi proces otkaza ugovora o radu za sve zaposlenike Modeksa u steaju, s otkaznim rokom od 30 dana. Nakon otkaznog roka odreenom e se broju radnika ponuditi novi ugovor o radu, na rok koji odgovara vremenu do kada moĹžemo ispuniti narudĹžbe kupaca. Naime, intencija je da se nastavi proizvodnja, jer za sve postoje kadrovski i tehniki uvjeti, no sve ovisi o trĹžiĹĄnoj situaciji. No, svima mora biti jasno da u steajnom postupku poslovanje mora biti pozitivno, ĹĄto odgovara svima, pa i vjerovnicima. Ako se,

Na Ĺžalost svih, dugovanja Modeksa vea su od vrijednosti ukupne imovine

eto, ne moĹže ostvariti, onda e se vjerovnici namiriti prodajom nekretnina, ija je vrijednost manja od dugovanja prema bankama i drĹžavnim institucijama, odnosno fondovima. Zakazana je i skupĹĄtina vjerovnika za 16. prosinca, a prije e ispitati traĹžbine vjerovnika, te od steajnog upravitelja dostaviti izvjeĹĄe o gospodarskom stanju steajnog duĹžnika. Nakon toga e slika biti jasnija. Modeks je radnicima duĹžan plae za kolovoz, rujan i do 16. listopada i njih e isplatiti DrĹžavna agencija, tako da bi radnicima mogle na raune stii do polovice sijenja 2009. godine. DrĹžavna agencija e isplatiti i otpremnine, a nakon toga drĹžava postaje vjerovnik, a ne Modeks ili radnici, kaĹže Stanko Makar, steajni upravitelj Modeksa d.d. u steaju, dodajui kako je u Modeksu raspuĹĄtena Uprava, nema direktora, koji je otiĹĄao joĹĄ 10. listopada, te da o svemu odluuje upravo on. Isto tako ne postoji vlasniĹĄtvo, Nadzorni odbor ni dioniari. (Stjepan Mesari)

28. listopada 2008.

OTVOREN NOVI MOST PREKO MURE i paneuropski koridor Vb BudimpeĹĄta - Zagreb - Rijeka u punom profilu

Most koji povezuje narode srednje Europe U srijedu 22. listopada premijer Ivo Sanader otvorio je autocestu Zagreb - Rijeka, a hrvatski ministar prometa i mora te infrastrukture BoĹžidar Kalmeta i maarski ministar prometa, telekomunikacija i energetike Pal Szabo sjeverna vrata Hrvatske, most preko Mure i dionicu ceste od vora Gorian do mosta na Muri. Na taj je nain autocesta BudimpeĹĄta - Zagreb - Rijeka, odnosno paneuropski koridor Vb duĹžine 496,2 kilometra u potpunosti dovrĹĄen, ĹĄto je izuzetno gospodarsko, turistiko i prometno postignue. Hrvatska je izgradnju autoceste Gorian - Zagreb - Rijeka u punom proilu ekala gotovo etiri desetljea. Otvarajui most na Muri kod Goriana, ministar BoĹžidar Kalmeta naglasio je njegovu gospodarsku ulogu. Oekuje se da autocesta doprinese brĹžem razvoju i Hrvatske i Maarske, nazvavĹĄi most preko Mure mostom hrvatsko - maarskog prijateljstva. Maarski ministar prometa Pal Szabo pak je most preko Mure nazvao mostom Zrinskih, davĹĄi mu ime koje povezuje i Hrvatsku

Ministar prometa BoĹžidar Kalmeta i maarski ministar prometa Pal Szabo otvaraju most preko Mure

DovrĹĄen most preko Mure i Maarsku, te gotovo lirskim rijeima opisao mogunosti razvoja juĹžnog dijela Maarske. On je pozvao hrvatske poduzetnike da ulaĹžu u maarsko gospodarstvo. Rije je o stoljetnoj investiciji koja se dogaa jednom u stotinu godina, reeno je.

MnoĹĄtvo graana i sluĹžbi bilo je nazono otvorenju mosta

Most preko Mure duĹžine je 216 metara, a s krilima upornjaka 226 metara. Nalazi se dijelom na hrvatskoj, s dijelom na maarskoj strani. Radovi su zapoeli 2007. godine, a dovrĹĄeni u roku od 15 mjeseci, zajedno s dijelom autoceste duĹžine 1,4 kilometra na hrvatskoj strani. Rije je zapravo o dva mosta jedan kraj drugog, svaki ĹĄirine oko 15 metara. Svaki od dva mosta ima dvije trake ĹĄirine 3,75 metara, zaustavni trak iste ĹĄirine te pjeĹĄaku stazu ĹĄirine 1,5 metara. Most su zajedniki gradile Hrvatske autoceste i maarska tvrtka Nemzeti infrastruktura Fejleszto Zrt. Vrijednost radova iznosila je osam milijuna eura, a izvoditelj je s hrvatske strane bila tvrtka Hidroelektra niskogradnja a podizvoa uro akovi. Projekt za most izradila je maarska tvrtka Uvaterv Zrt. Dionicu autoceste od vora Gorian do mosta u duĹžini od oko 1,4 kilometra izgradila je Cesta VaraĹždin i Zagorje Tehnobeton, a instala-

cije na autocesti tvrtka Dalekovod iz Zagreba. Dionica autoceste od 1,4 kilometra stajala je, prema rijeima ministra BoĹžidara Kalmete, oko 50 milijuna kuna. Drugog dana od puĹĄtanja u promet, od etvrtka 23. listopada u 8 sati ujutro, sav putniki promet za Maarsku preusmjerava se s GP-a Gorian na novi GP Letenye koji koriste zajedniki hrvatske i maarske carinske, policijske i druge sluĹžbe. Novi granini prijelaz na autocesti sasvim je lagane konstrukcije te e i on nestati ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Granini prijelaz Gorian ostaje otvoren samo za teretni promet. Izgradnjom mosta i autoceste stari granini prijelaz Gorian izgubit e znaajan dio putnika, tako da e tvrtke i gospodarski subjekti na granici morati pronai nove sadrĹžaje. Na sveanosti otvorenja mosta nastupila je i Limena glazba iz Letenya. (J. Ĺ imunko, foto: Z. Vrzan)

Ubojstvo Pukania zgrozilo i ĹĄokiralo Meimurce

t

Krajem proĹĄlog tjedna cijela je Hrvatska ponovno ostala ĹĄokirana. JoĹĄ jedna likvidacija utjerala je graanima strah u kosti. Ubojstvo Ive Pukania nikog nije ostavilo ravnoduĹĄnim, Anketa “Pod vuromâ€? Branko Grabar, akovec - S obzirom na to da sam i sam bio policajac, moje je miĹĄljenje da e se takve stvari dogaati i dalje. NaĹĄa se policija odvojila od naroda. Kada e jednog dana ponovno na leima imati natpis ‘Narodna policija’, tada e se vjerojatno situacija promijeniti. Smatram da one temeljne policije viĹĄe nema, a miĹĄljenja sam da mijenjanje naelnika i sline stvari nee pomoi.

pa tako ni Meimurce. Svi ispitanici zgroĹženi su ovim dogaajem. I dok jedni smatraju da je najvei problem to ĹĄto se policija odvojila od naroda, drugi su miĹĄljenja da hitno treba

postroĹžiti naĹĄe zakone i na taj nain uvesti reda u Hrvatsku. Da je sve ovo izmaklo kontroli, slaĹžu se svi. Strah za svoje Ĺživote i Ĺživote najbliĹžih prisutan je kod mnogih. MiĹĄljenje da bi se Vlada

Franjo Ĺ kvorc, akovec - Nakon ponovnog ubojstva u Hrvatskoj uope ne znam ĹĄto bih rekao. Ostao sam bez rijei i bez komentara. Trebalo bi pod hitno uvesti reda u ovu naĹĄu drĹžavu. Trebalo bi postroĹžiti naĹĄe zakone te mislim da bi se time smanjio kriminal i djelomino rijeĹĄio ovaj problem.

Damir Pintari, Pribislavec - Sve je ovo izmaklo kontroli. Mislim da je ovaj dogaaj ponovno ĹĄokirao cijelu Hrvatsku. Ovo ĹĄto se dogaa podsjea me na ilmove o ubojstvima i nasilju. Ovo je prevrĹĄilo svaku mjeru. RjeĹĄenje za ove stvari ne vidim. Mislim da postoje nadleĹžni ljudi koji bi se trebali pozabaviti ovim problemom i Hrvatsku ponovno uine sigurnom zemljom.

i policija trebale malo viĹĄe angaĹžirati i pokuĹĄati rijeĹĄiti ove probleme kriminala u Hrvatskoj rjeĹĄenje je koje su ponudili mnogi. lanci o ubojstvu u crnoj kronici postali su svakodnevna stvar

Gordana Ovar, Podturen - Ovo je prava katastrofa. Bojimo se za svoj Ĺživot. Istina da smo mi tu u Meimurju sigurniji nego Zagrepani, ali svejedno. Grozno, katastrofa, to je sve ĹĄto mogu rei. Svaki dan itamo o nekakvim ubojstvima i to mi se nikako ne svia. Mislim da bi se naĹĄa Vlada i policija trebale malo viĹĄe angaĹžirati i pokuĹĄati rijeĹĄiti ove probleme kriminala u Hrvatskoj. Franjo Dolenec, akovec - U svakom sluaju smatram da je previĹĄe kriminala u Hrvatskoj. Prvo ubojstvo Ivane Hodak, a sada Ive Pukania. Ostao sam ĹĄokiran. Trebalo bi neĹĄto poduzeti u vezi s tim svakim danom sve veim problemom. Kao prvo treba uvesti stroĹže kazne za poinjeno nedjelo i smatram da bi se ve time neĹĄto postiglo i rijeĹĄilo.

te je to, u najmanju ruku, zabrinjavajue. I iako veina smatra da smo po kriminalu daleko od Zagreba, boje se i strahuju te Ĺžele da Hrvatska ponovno postane sigurna zemlja. (H. Zear)

Zdenka Vinko, Mursko SrediĹĄe - Evo nakon Ivane Hodak joĹĄ jedna Ĺžrtva. Katastrofa. Iako ne poznam ljude, ovo je straĹĄno. Imam ker na fakultetu u Zagrebu i stvarno strahujem za nju. Jednostavno se bojimo jer moĹže stradati i nevina osoba. Smatram da bi trebalo jako pooĹĄtriti mjere i time bi se djelomino ovaj problem rijeĹĄio. (H. Zear, foto: Vrzan)


A L

28. listopada 2008.

3 SPOMENIK Nikoli Zrinskom Sigetskom

Postava na privremeni poloĹžaj u park?

DODIJELJENE “Zlatne kuneâ€? HGK - Ĺ˝K akovec

Meu dobitnicima ni jedna tvrtka iz akovca NajuspjeĹĄniji poduzetnici Meimurja u 2007. godini prema kriterijima HGK - Ĺ˝upanijske komore akovec jesu iz Ĺ enkovca, NedeliĹĄa, Preloga, Donjeg Kraljevca i Svetog Martina na Muri, dok akovca nema meu najuspjeĹĄnijima. Plakete “Zlatna kunaâ€? dodijeljene su u petak u hotelu “Kraljâ€? u Donjem Kraljevcu najuspjeĹĄnijim tvrtkama u 2007. godini u Meimurskoj Ĺžupaniji. U kategoriji malih tvrtki Zlatna kuna je pripala poduzeu “TrgoĹĄpedâ€? d.o.o. iz NedeliĹĄa, u kategoriji srednjih tvrtki “Kometâ€? d.o.o. iz Preloga, a u kategoriji veli-

kih tvrtki “Eko Meimurjeâ€? d.d. iz Ĺ enkovca. Tvrtka “TrgoĹĄpedâ€? iz NedeliĹĄa vlasnika urice i Mirka Maeka zapoĹĄljava 37 djelatnika na logistikim poslovima u meunarodnom prijevozniĹĄtvu te od 1990. godine biljeĹži stalan razvoj. “Kometâ€? iz Preloga je metalopreraivako poduzee koje zapoĹĄljava 144 radnika, uz neto plau u posljednja tri mjeseca od 5.502 kune. Tvrtka “Eko Meimurjeâ€? d.d. iz Ĺ enkovca nastala na stoljetnoj tradiciji proizvodnje opeke, a danas se bavi i strojogradnjom i strojnom

obradom, te je kooperacijski partner velikih tvrtki u Europi. Priznanje za poseban doprinos razvoju gospodarstva Meimurske Ĺžupanije pripalo je tvrtki Toplice Sveti Martin, ĹĄto je najvei projekt u kontinentalnom dijelu Hrvatske, vrijedan 150 milijuna kuna i zapoĹĄljava 125 djelatnika. Na Toplice Sveti Martin otpada 50 posto svih turistikih noenja u Ĺžupaniji, a kad se izgrade hoteli, oekuje se preko 100.000 noenja. Najbolja tvrtka u kategoriji inovativne djelatnosti je “Tehnixâ€? iz Donjeg Kraljevca, koja ima 300 zapo-

slenih i izvozi 60 posto proizvodnje. Kompanija “Tehnixâ€? ima 28 patenata, te 350 vlastitih proizvoda. Nagrade “Zlatna kunaâ€? u ime tvrtki primili su direktori Rudolf Radikovi u ime Toplica Vukovec, Mirko Maek u ime tvrtke “TrgoĹĄpedâ€?, koji je i zahvalio na dodjeli nagrade rekavĹĄi da ona mnogo znai zaposlenima, DraĹžen Sinko u ime “Kometaâ€?, Branimir Ĺ opar u ime “Eko Meimurjaâ€? te uro Horvat u ime “Tehnixaâ€?. Nagrade je dodijelio predsjednik HGK - Ĺ˝upanijske komore akovec Rajko Ĺ ari, uz estitke Ĺžupana Josipa Posavca i brojnih gospodarstvenika. (J. Ĺ imunko)

MEIMURJE meu najzdravijim Ĺžupanijama

U mjesecu rekreacije i tjelesne aktivnosti sudjelovalo 12.561 osoba Meimurska Ĺžupanija, koja je lan Hrvatske mreĹže zdravih gradova i Ĺžupanija joĹĄ od 2004. godine, u rujnu je bila koordinator teme “Rekreacija i tjelesna aktivnostâ€?, a time i organizator niza razliitih rekreativnih dogaanja. U njih se ukljuilo 12.561 osoba, odnosno 12 posto stanovniĹĄtva Meimurske Ĺžupanije, te preko tisuu volontera koji su pomagali oko provoenja desetaka raznih susreta. - Kampanju su podrĹžala dva grada, ĹĄest opina i preko pedeset udruga i klubova, sedamnaest ustanova, tri saveza i niz tvrtki. U kampanji su sudjelovali i uenici iz petnaest osnovnih i etiri srednje ĹĄkole, a gotovo sve akcije pratili su mediji, na emu im posebno zahvaljujemo. Moram kazati da je s obzirom na pokazatelje kampanja

“Povezani zdravljemâ€? bila izrazito uspjeĹĄna. Vjerujem da je ovo tek poetak promocije vaĹžnosti redovite tjelesne aktivnosti koja unaprjeuje i ĹĄtiti iziko, psihiko i socijalno zdravlje kako pojedinaca, tako i cijele zajednice. Meimurci imaju sluha za suradnju i znaju da je zdravlje najvea vrijednost. To su dokazali sudjelujui u ovoj akciji. Nadam se da e oni koji su tijekom rujna potaknuti akcijom poeli raditi na svom zdravlju s time i nastaviti, a jednako se tako nadam da e u naĹĄoj Ĺžupaniji ubudue biti joĹĄ ovakvih aktivnosti, poruio je zamjenik Ĺžupana Mladen KriĹžai, ujedno i predsjednik Ĺžupanijskog Tima za zdravlje, na zavrĹĄnoj sveanosti i prezentaciji aktivnosti provedenih u rujnu koja je 21. listopada odrĹžana u Scheierici.

Živimo zdravlje zajedno

Ravnateljici OĹ Podturen Marijani Cerovec nagradu su uruili Ĺžupan i njegov zamjenik

Tom prigodom Ĺžupan Josip Posavec, koji je prije etiri godine potaknuo cijelu ovu priu i bio prvi predsjednik Ĺžupanijskog Tima za zdravlje, obznanio je da je Meimurska Ĺžupanija nedavno primila izuzetno priznanje Hrvatske mreĹže zdravih gradova – nagradu “Zdrava Ĺžupanija 2008.â€? Meimurje, doduĹĄe, nije najzdravija Ĺžupanija, ali je odmah uz bok Istarskoj, Primorsko - goranskoj i Krapinsko - zagorskoj Ĺžupaniji. Na sveanosti su obznanjeni pobjednici te su uruene nagrade ĹĄkolama koje su se prijavile na na-

okacija i izgled spomenika Nikoli Zrinskom Sigetskom ponovno su podijelili strunu i ostalu javnost. Dok se jedni zalaĹžu za postavu spomenika u pjeĹĄakoj zoni, i to prema autorskom uratku Mihaela Ĺ tebiha, akademskog kipara, drugi mu osporavaju od umjetnike vrijednosti do naina na koji je Zrinska garda Grad akovec stjerala u kut i bez javnog vrednovanja proteĹžira postavljanje spomenika iji je autor ujedno i predsjednik Zrinske Garde. Grad akovec i Meimurje pak imaju na savjesti injenicu da do sada nisu postavili ni jedan znaajniji spomenik za Zrinske. Ova godina proglaĹĄena je Godinom Zrinskih i sada se u godiĹĄnjici 500. obljetnice roenja slavnog vojskovoe Nikole Zrinskog Sigetskog pomalo navrat - nanos pokuĹĄava u prosincu ipak postaviti spomenik tom velikanu, pripadniku velike Zrinske obitelji. U pjeĹĄakoj zoni na prvobitnoj lokaciji, po svemu sudei, Nikola Zrinski nee stajati, “jer sprjeava vatrogasce da uu u taj dio gradaâ€? u sluaju potrebe, reeno je na Poglavarstvu. Grad je kao privremene lokacije ponudio dva mjesta u parku, jednu u blizini trafostanice

kod pergola, a drugo iza knjiĹžnice na izlazu iz parka prema Zrinsko frankopanskoj ulici. Trea mogunost je unutar Staroga grada, ali za to su nadleĹžni konzervatori. Nenad Hranilovi, zamjenik gradonaelnika, nije zadovoljan takvim lociranjem spomenika, iza “grmljaâ€?. Rekao je da spomenik mora komunicirati s graanima, da ga mogu uhvatiti za palac, ma, slikati se pred njim. Teoriju da se spomenici rade za publiku zagovarao je i gradonaelnik Ĺ alamon. Romano Bogdan je za spomenik Zrinskima, ali ne bez javnog vrednovanja. Upozorio je na stavove strune javnosti koja se protivi ovom spomeniku zbog upitne umjetnike vrijednosti, te je rekao da je Grad akovec zbog mobbinga Zrinske garde stjeran u kut. Veselin BiĹĄevac pak je rekao da nije ljudski poĹĄteno govoriti o umjetnikoj upitnosti rada akademskog kipara. Poglavarstvo je uz dva glasa protiv prihvatilo inancirati 50 posto vrijednosti spomenika, te postavljanje do 6. prosinca ove godine, uz obvezu Zrinskoj gardi provedbu javnog natjeaja za besplatnu skulpturu. (BMO)

RASPUĹ TEN OGRANAK HSS-a Knezovec

Dvanaestorka promijenila dres U utorak naveer u Knezovcu je raspuĹĄten Ogranak HSS-a Knezovec, a potom su se lanovi izjasnili da Ĺžele pristupiti Opinskom ogranku HNS-a opine Ĺ enkovec. Odmah su potpisane pristupnice, a na “pametnojâ€? odluci odmah im je estitao Matija Posavec, HNS-ov povjerenik za Meimursku Ĺžupaniju. Pristupnicu HNS-u prvi je potpisao voa “prebjegaâ€? Stjepan Kovai (na slici). Prema rijeima Stjepana Kovaia, dosadaĹĄnjeg predsjednika HSS-a Knezovec, razlog zbog kojeg raspuĹĄtaju HSS jest taj ĹĄto do sada nisu bili uvaĹžavani, odnosno samo su bili “Koruniev glasaki strojâ€?, ĹĄto dalje ne Ĺžele. A zaĹĄto su pristupili HNS-u, zato ĹĄto seljaci i radnici idu

zajedno, a prema njima jedino HNS brine za radnike. Osniva ogranka HSS-a u Knezovcu Vladimir Novak smatra da HSS gubi tlo pod nogama, a sve je za stranku krenulo naopako kad je s ela stranke otiĹĄao Drago Stipac, a doĹĄao Zlatko Tomi, ĹĄto se odrazilo i na Ĺžupanijsku razinu. - Drago Trojnar je bio na elu HSS-a, a zapravo je radio za HDZ, ĹĄto su nastavili Marijan Novak, Hubert Peras i Stjepan Koruni. Ne slaĹžemo se ni s politikom Josipa FriĹĄia, koji samo skae kako Sanader govori i to je kraj za HSS, u dahu je izgovorio Novak. Matija Posavec je najavio kako e HNS u Ĺ enkovcu imati opinskog naelnika, a u Knezovcu predsjednika Mjesnog odbora. (S. Mesari)

Dr. med. Renata Kutnjak – KiĹĄ predaje nagradu predsjedniku pobjednikog 2. b razreda OĹ Mala Subotica tjeaj â€œĹ˝ivimo zdravlje zajednoâ€? koji je raspisao Ĺžupanijski Tim za zdravlje. - Svaka ĹĄkola koja se prijavila na natjeaj trebala je u rujnu organizirati barem jedan ĹĄkolski sat zajednikog tjelesnog vjeĹžbanja na otvorenom ili sportsko - rekreativne igre u koje je valjalo ukljuiti ne samo djecu, ve i njihove roditelje. UspjeĹĄnost smo ocjenjivali na temelju broja roditelja koji su se odazvali vjeĹžbanju, pojasnila je prije proglaĹĄenja pobjednika dr. med. Renata Kutnjak - KiĹĄ, dobra duĹĄa cijelog ovog rujanskog projekta.

NajuspjeĹĄnija OĹ Podturen te 2. b OĹ  Mala Subotica Od ĹĄest ĹĄkola koje su se javile na natjeaj, najuspjeĹĄnija je bila OĹ 

Podturen koja je na satu rekreacije uspjela okupiti 371 uenika i 190 roditelja, ĹĄto je 51,2 posto. Drugo mjesto pripalo je OĹ Mala Subotica koja je uspjela okupiti 351 uenika i 146 roditelja, odnosno 41,5 posto, dok je trea bila OĹ  Ĺ trigova koja je na satu rekreacije okupila 243 uenika i 85 roditelja, odnosno njih 34,9 posto. Nagraen je i najuspjeĹĄniji razred. Radi se o 2. b razredu OĹ  Mala Subotica. Na satu rekreacije sudjelovalo je 18 uenika i 28 roditelja! Nagrade su im uruili Ĺžupan Posavec i njegov zamjenik KriĹžai, a prigodne poklone u znak zahvale za prijavu na natjeaj primile su i ostale ĹĄkole koje su u njemu sudjelovale. (D.Mihoci)

ZajedniĹĄtvo “radnika i seljakaâ€? za boljitak Knezovca

REORGANIZACIJA Meimurskih voda

akovec prihvaa reorganizaciju uz ustupke Poglavarstvo Grada akovca prihvatilo je reorganizaciju Meimurskih voda tako da se osnuje novo druĹĄtvo s djelatnostima gradnje, kako bi se dosadaĹĄnja djelatnost gradnje u vlastitoj reĹžiji odvojila od komunalnih djelatnosti odrĹžavanja i upravljanja sustavom javne vodoopskrbe te odvodnje i proiĹĄavanja u Meimurskoj Ĺžupaniji. Nova djelatnost zvala bi se Hidrogradnja. Od Meimurskih voda traĹži se da za sredstva uloĹžena u kanalizacijski

sustav s podruja akovca poveaju temeljni kapital druĹĄtva te po toj osnovi i poslovni ulog akovca koji sada u Meimurskim vodama iznosi 33,74 posto. Poglavarstvo je raspravljalo o dva mogua oblika izdvojenog druĹĄtva, irmi keri u stopostotnom vlasniĹĄtvu Meimurskih voda ili osnivanju novog poduzea s preslikanim udjelima jedinica lokalne samouprave iz Meimurskih voda. No konanu odluku o tome donijet e na Gradskom vijeu. (BMO)


G  

4

28. listopada 2008.

SUPRUŽNICI FUEK pozivaju oťteene ťtediťe Ljubljanske banke

PridruĹžite nam se u istjerivanju prava na naĹĄu ĹĄtednju Osamostaljenje bivĹĄih republika nekadaĹĄnje Jugoslavije nekim je naĹĄim graanima donijelo gorke probleme. Ĺ tediĹĄe Ljubljanske banke, koja je poslovala po svojoj bivĹĄoj drĹžavi a odjednom postala slovenska banka, iz drugih republika praktiki su preko noi ostale bez svojih uĹĄteevina. Meu njima su i mnogi Meimurci, kako oni koji Ĺžive tu, tako i oni koji su svoj Ĺživotni vijek proveli radei u nekoj od zapadnoeuropskih zemalja i tamo mukotrpno ĹĄtedjeli, da bi na kraju ostali bez toga. Meu njima su i Draga i Dragutin Fuek koji su sada ve nakon osamnaest godina gotovo izgubili svaku nadu da e ikad dobiti svoj novac. Kao pojedinci - ĹĄtediĹĄe Ljubljanske banke osjeaju se gotovo potpuno nemoni u rjeĹĄavanju svog problema. Kako ve etrdeset godina Ĺžive u Njemakoj i u domovinu dolaze povremeno, joĹĄ im se teĹže boriti s tim problemom. Puno su oekivali od svoje drĹžave kojoj bi bila duĹžnost ĹĄtititi interese svojih graana. - Sjete nas se prilikom svakih izbora kada najavljuju rjeĹĄavanje problema ĹĄtediĹĄa Ljubljanske banke, ali nakon toga sve padne u zaborav, tuĹžno govore supruĹžnici Fuek. - Osjeamo se kao taoci politike, politiari nas se sjete samo kad su izbori, Ĺžalosni su ovi ljudi. Tako se ponaĹĄa svaka garnitura vlasti koja se do sada izredala na vlasti. Slovenska strana taj problem gura u “ostavinskuâ€? raspravu bivĹĄe Jugoslavije i tako su se ĹĄtediĹĄe Ljubljanske banke

naĹĄle ni na ijoj zemlji. MoĹžda bi bilo lakĹĄe kada bi drĹžava uzela ĹĄtediĹĄe u svoju zaĹĄtitu, preuzela na sebe svoj dug i s pozicija drĹžave s drĹžavom namirila od slovenske strane taj dug jer, dok drĹžava moĹže ekati, mnogi graani, po svemu sudei, nee doekati povrat svoje uĹĄteevine. Draga i Dragutin Fuek zamolili su nas da ih putem Meimurskih novina spojimo s drugim oĹĄteenim ĹĄtediĹĄama Ljubljanske banke kako bi u zajednikom dogovoru iznaĹĄli nain kako stvari pokrenuti s mrtve toke. Svi oni koji Ĺžele s njima stupiti u kontakt mogu to na sljedee naine. Prvi je da u zatvorenoj kuverti donesu ili poĹĄalju na adresu Meimurskih novina, MaĹžuranieva 2, akovec, svoj broj telefona i adresu za kontakt, s naznakom - ĹĄtednja u Ljubljanskoj banci. Ili s tom namjerom jave svoj broj telefona u redakciju Meimurskih novina. Mi emo ga zabiljeĹžiti, te brojeve telefona i pisma uruiti supruĹžnicima Fuek koji e vas potom kontaktirati radi daljnjih akcija vezanih za pokretanje zaleene ĹĄtednje u Ljubljanskoj banci s mrtve toke. Nije istina da se niĹĄta ne moĹže poduzeti, da je situacija kojim sluajem obrnuta, da su, primjerice, oĹĄteeni slovenski ĹĄtediĹĄe u npr. Zagrebakoj banci, njihova Vlada okrenula bi nebo i zemlju radi zaĹĄtite prava svojih graana, tako vjerujemo da i naĹĄa to moĹže, samo ako postoji politika volja. (BMO)

EKONOMSKI BREVIJAR

Ideje pokreu svijet Bez novih ideja nema ni novih proizvoda i usluga, pa nema ni razvoja. Ideja je zamisao koja nastaje kao rjeťenje nekog problema. Do ideje se moŞe doi kada se pokuťava zadovoljiti neka potreba ili se nadoknauje neki nedostatak, ali prije svega razgovorom u bliskom krugu, kontaktima s kupcima i dobavljaima, investitorima itd. Time se dolazi do vrijednih podataka o postojeim problemima koje treba rijeťiti, a znamo da tono i detaljno deiniranje problema znai i dobar dio rjeťenja. Ideje mogu nastati iznenada - spontano u trenutku nadahnua ili sistematskim i upornim radom. Postoje razliite metode traŞenja ideja - aktivna (stvaranje ideja), pasivna (prikupljanje i preuzimanje) i interna (ankete, upiti, prikupljanje i obrada informacija, analiza izvjeťtaja). Aktivno traŞenje ideja moŞe se provoditi na razne naine – asocijacijama, prilagoavanjem, poboljťavanjem, promjenama , zamjenom, dopunom, itd. Poznato je da sve uspjeťne tvrtke omoguavaju protok ideja. To je posebno vaŞno radi postizanja bolje komunikacije, slobodnog predlaganja te brŞeg i boljeg rjeťavanja problema. Dakle, nema tajni u tome kako se dolazi do ideja, tajna je u tome kako prepoznati ideju i koristiti je za napredak. Osim nabrojenih (sistematskih i spontanih) naina stvaranja novih ide-

ja, treba poticati i inovativnost zaposlenika. Time se najbrŞe i najdirektnije dolazi do novih prijedloga i ideja. Proces kreativnog razmiťljanja sastoji se od etiri faze – pripreme (istraŞivanje problema), inkubacije (razrada moguih rjeťenja), osvjetljenja (paljenje sijalice odnosno izbor najprikladnijeg rjeťenja) i potvrde (utvrivanje korisnosti i veriikacija). Svakome moŞe sinuti dobra ideja, no odluujua pitanja odnose se na njenu primjenjivost i postojanje korisnika, dakle trŞiťta. Ideju treba testirati njenim predstavljanjem, najprije krugu ljudi u koje imate povjerenje. Zatim se kod poslovnih savjetnika, razvojnih agencija i banaka te udruga poslovnih anela moŞe provjeriti utemeljenost pothvata. Ukoliko ne Şelite sami pokrenuti posao, za dobru ideju moŞete pronai osobe ili institucije koje mogu tu ideju pretvoriti u proizvod ili uslugu koju e ponuditi na trŞiťtu. Poslovna ideja ne mora biti posve nova (naravno, ukoliko nije zaťtiena autorskim i patentnim pravima), ali mora biti prilagoena trŞiťtu i korisnicima. Put od ideje do uspjeha uvijek prolazi preko trŞiťta. Ideja je samo prvi kilometar maratona, ali nakon prvog kilometra se ne proglaťava pobjednik. Da bi se stiglo do cilja, potrebna je dobra ideja i 80 sati rada tjedno. Tada uspjeh nee izostati. (Zlatko BoŞi, dipl.oec.)

Slobodan Veinovi u obilasku sajma

Interes graana je stalno prisutan za ekoloĹĄke proizvode

ODRŽAN Sajam ekologije i zdrave prehrane u akovcu

Zdrava hrana je cilj kojemu se teĹži U zgradi “Scheierâ€? u akovcu u subotu i nedjelju odrĹžan je dvanaesti po redu Meunarodni sajam ekologije i zdrave prehrane uz tridesetak sudionika koji svi imaju zelene certiikate. Voditeljica projekta Ana Beni u ime udruge EOL predstavila je sajam, rekavĹĄi da se zbog prevelikih troĹĄkova ĹĄatora ili dvorane GOC-a prijaĹĄnjih godina ove godine sajam odrĹžava u Ĺžupanijskoj dvorani. Ona je takoer zahvalila Bernardi Orehovec i Dugi plus na pomoi. Sajam je u ime Grada akovca otvorio proelnik za druĹĄtvene djelatnosti Slobodan Veinovi, koji je istaknuo da je zdrava hrana cilj kojem se teĹži i kojem e se uvijek teĹžiti. OdrĹžano je nekoliko predavanja na temu zdrave hrane, tako promocija knjige Rudolfa Steinera o dinamiko - bioloĹĄkoj prehrani koja nosi naziv “Duhovna znanost o prehraniâ€?, rije je ponajprije o ravnoteĹži duha. Dr. Bruno Novak s Agronomskog fakulteta u Zagrebu predstavio je dvije nove biljke koje su stigle k nama, najprije biljku batata koja se ve udomaila pa je sade i neki poljoprivrednici u Meimurju, a korisna je zbog ljekovitih svoj-

Bernarda Orehovec predstavlja krumpir svjetlosti, novu ljekovitu biljku stava, te neĹĄto sasvim novo, takozvani krumpir svjetlosti. Rije je o korjenastoj biljci koja naraste osam metara u dubinu tla, pa je za sada na pokusnoj sadnji na Agronomskom fakultetu. Kako korijen ne bi otiĹĄao

preduboko u zemlju, biljka se sadi u vee duguljaste posude. Na prvi pogled, slina je naĹĄemu hrenu, no mnogo robustnija, a upotrjebljava se na nain slian krumpiru, odatle joj i nadimak. Ono ĹĄto je

najvaĹžnije jest njezina ljekovitost. Biljka je veoma ljekovita, a zato je i zadobila interes strunjaka. Mr. ekonomije Ĺ˝eljko Herner govorio je pak o marketingu poljoprivrednih ekoloĹĄkih proizvoda, a Rudolf Gregur iz udruge “Zraka suncaâ€? iz Donje Voe o velikim tajnama malog vrta te o sedam ljekovitih biljaka koje se mogu nai u svakom vrtu, a koje se primjenjuju za biodinamike pripravke. Sajam ekologije i zdrave prehrane jedan od prvih koji je bio organiziran u akovcu i svojedobno je okupljao i stotinjak proizvoaa ekoloĹĄke hrane, dok danas okuplja samo certiicirane proizvoae hrane. Hrvatska ima oko 10.000 hektara pod ekoloĹĄkom proizvodnjom, ĹĄto je veoma malo. Od poetka idue godine bit e mnogo stroĹži uvjeti za izlazak na trĹžiĹĄte, pa ih i ekoloĹĄki proizvoai hrane moraju poĹĄtovati kod prerade svojih proizvoda. U meuvremenu su slini sajmovi stasali u mnogo veim gradovima, tako, na primjer, u Zagrebu, pa akoveki sajam okuplja samo dio ekoproizvoaa. Mogao bi i viĹĄe da je viĹĄe prostora za izlaganje, a nedostaje mu i marketing zbog nedostatka novca. Slian sajam prehrane odrĹžan je prije tono tjedan dana na MESAP-u, no tu nije rije o ekoloĹĄkom sajmu. TeĹĄko je rei mogu li se ta dva sajma spojiti i tko bi platio nekoliko tisua kuna po izlagau, ekoloĹĄki proizvoau su preslabi za to. U svakom sluaju, ovogodiĹĄnji sajam ekologije i zdrave prehrane tek je djelomice ispunio svoj potencijal. (J. Ĺ imunko)

POGLED ODOZDO

Lolek i Bolek politika Ne znam je li Matija Posavec gledao crtie o Loleku i Boleku, jer dok su uveni slovaki crtii igrali na tada jedinoj nacionalnoj televiziji, on je joĹĄ piĹĄao u pelene, a i to ako. Nakon tranzicije i ti divni crtii redizajnirani su u razvodnjenu holivudsku verziju s engleskim imenima, tako da slabo zanimaju nekadaĹĄnjua joĹĄ manje sadaĹĄnju djecu koja imaju svoje junake novog doba. No u originalnoj verziji Lolek i Bolek su dva djeaka koji stalno upadaju u nevolje koje si sami skuhaju. Fora je u tome ĹĄto su dragi i simpatini ali, im ih ugledaĹĄ, znaĹĄ da e upasti u nevolju, ali zbog djeake bezazlenosti nekako ih ne uzimaĹĄ za ozbiljno. I kad je ĹĄteta poinjena, doe mama i poisti nered, nakon ega slijedi mir i dobro do sljedee nevolje. Tako je i s naĹĄim Matijom. Radi se o izuzetno ambicioznom djeaku kojega politika izuzetno privlai kao ĹĄto sve ambiciozne

djeake privlae opasne igre odraslih. Matija Posavec, doduĹĄe, nije kronoloĹĄki u djeakoj dobi, ali politiki jest, on je politiki djeak. Osim ĹĄto je zgodan i fotogenian, ĹĄto jest vaĹžno za politiku, sve ostalo mora joĹĄ uiti. Bolje reeno, mora joĹĄ sto puta ponavljati gradivo, jer iz sluaja HSS-a niĹĄta novo nije nauio. Kao i u sluaju HSS-a, tako ni u sluaju HNS-a on nije glavni igra, pa ak i da ga i na ovotjednom sastanku raspuĹĄtenog HNS-a predloĹže za kandidata Ĺžupana. Tada tim viĹĄe. Kao povjerenik posluĹžio je samo za raspuĹĄtanje meimurskog HNS-a i micanje igure Josipa Posavca, a nitko od njegovih starijih kolega koji su navodno ljudi njegova povjerenja ne bi na tu ulogu pristao. Oni su prelukavi za to. Matija Posavec je u stilu pravoga nestaĹĄnog djeaka u prvom istupu ponosno izjavio kako je njihov koalicijski partner HDZ bio njihova velika pogreĹĄka. Na

odgovor nije puno ekao, dobio ga je krajem tjedna s jasnom porukom - ako ve tako izaziva, nek’ igru igra do kraja i nek’ raskine koaliciju. Tjedan dana kasnije Matija drĹži konferenciju za novinare bez ljudi svog povjerenja i kaĹže da nee raskidati koaliciju. Nema smisla, pola godine je do izbora, ali i dalje dijeli lekcije partneru. DoduĹĄe, ovaj put se pojavio na konferenciji bez tima od svog povjerenja. Samo s damom za koju je rekao da je tu za dekoraciju. Radilo se samo o neuspjeĹĄnoj ĹĄali s njegove strane, premda dama nije rekla ni “aâ€?. MoĹžda bi Matija Posavec i raskinuo koaliciju u svojoj djeakoj zaigranosti i naivnosti, ali stvari su mnogo sloĹženije i tek e biti nakon izbora. Ne kuĹži on da je HNS svoj veliki stranaki potencijal raskrmio i da bi se mogao nai u situaciji da ni svi formalni lanovi te stranke ne glasuju za nju. A stranaki ljudi su osim toga

PiĹĄe: BoĹžena Malekoci-Oleti

meusobno isprepleteni svakojakim interesima od opinskih, gradskih, poslovnih, politikih, projektima koje treba pogurati, karijerama, prijateljstvima koja su jaa od stranakih podjela. Ali ĹĄto to ovaj politiki djeak zna. Pitanje je samo je li on miljenik “bogovaâ€? pa e imati i treu ĹĄansu da se zaigra ili e mu nakon svega kao glavni kapital ostati ugodan glas za estitke, pozdrave i Ĺželje sluĹĄatelja.


G A

28. listopada 2008.

5

RAZGOVOR s prof. dr. sc. Tihomirom Hunjakom, dekanom FOI-a, o Meimurcima i menadĹžerskom obrazovanju

Preskupo je uiti na vlastitim greĹĄkama - FOI pokrenuo poslijediplomski studij koji rjeĹĄava konkretne poslovne probleme Mi Meimurci uvijek smo za nijansu viĹĄe cijenili rad od knjige, jer Ĺželimo konkretne rezultate, a ne filozofiranje. Skloni smo viĹĄe se oslanjati na konkretan rad kao osnovu egzistencije nego oekivati da e nam ugodan Ĺživot doi kao posljedica dugotrajnijeg i neizvjesnijeg obrazovanja. To se vrlo jasno moĹže zakljuiti i iz podataka o neusklaenosti naĹĄega slabog obrazovanja i dobre gospodarske uspjeĹĄnosti. Zbog naĹĄe marljivosti postali smo kao radnici i uspjeĹĄni obrtnici poznati u cijelom svijetu. I bilo je dobro, nismo imali previĹĄe, ali nikad premalo, a onda je doĹĄla globalizacija i sve poremetila. Iako su znali preĹživjeti i u najgorim krizama, meimurski poduzetnici danas se uĹživo sudaraju sa svjetskom konkurencijom i sve je teĹže razviti i odrĹžati dobar posao. Kako se boriti protiv njih, kako predvidjeti ponaĹĄanje poduzetnika razvijenog zapada ili sve razvijenijeg istoka, naroito Kineza? Iako se dobro snalazimo u vlastitom dvoriĹĄtu, pitanje je u kojoj nam mjeri to znanje, uglavnom temeljeno samo na vlastitom iskustvu, moĹže pomoi u poslovnom preĹživljavanju u ĹĄirem okruĹženju. Na sreu, i ĹĄkolstvo se poelo prilagoavati potrebama trĹžiĹĄta i poduzetnika, pa su i programe prilagodili onome praktinome – daj, naui me kako, bez mnogo filozofije. Meimursko VeleuiliĹĄte kao narueno je za takav nain edukacije, no i na viĹĄim stupnjevima obrazovanja poelo se okretati praktinim potrebama poduzetnika. Ustvari je itav obrazovni sustav poeo ii na ruku Meimurcima, jer nitko viĹĄe ne Ĺželi proizvoditi “pametanâ€? kadar koji ispred imena ima tek brojne znanstvene nazive, ve ljude opremljene monim znanjem za prevladavanje trĹžiĹĄnih problema. Fakultet organizacije i inormatike u VaraĹždinu meu prvima je uoio potrebe za praktinim znanjem koje poduzetnici mogu primijeniti u svom poslovanju. Bio je to dovoljan povod za razgovor s dekanom pro. dr. sc. Tihomirom Hunjakom, koji i sam jako dobro poznaje potrebe meimurskih poduzetnika jer je odrastao u Prelogu, zavrĹĄio gimnaziju u akovcu i uvijek se s ponosom deklarira kao Meimurec. * Fakultet organizacije i informatike pokrenuo je specijalistike postdiplomske studije, o emu je zapravo rije i u emu se razlikuju od znanstvenih postdiplomskih studija? - Za razliku od znanstvenih poslijediplomskih studija u kojima je cilj na temelju istraĹživanja kreirati nova znanja koja se potom mogu ali i ne moraju pokazati upotrebljivima, na specijalistikom studiju polaznici ue kako postojee znanje primijeniti u rjeĹĄavanju konkretnih poslovnih problema.

* Znai polaznici dobivaju poduku u rjeĹĄavanju svojih konkretnih poslovnih problema? - U svom zavrĹĄnom radu polaznik mora dokazati da je osposobljen da neki od konkretnih poslovnih problema zna rijeĹĄiti uz primjenu specijalistikih znanja koja je stekao. U tome mu pomaĹže mentor koji u tom procesu igra praktiki ulogu konzultanta. Posebno je poĹželjno da problem koji se obrauje u zavrĹĄnom radu bude zaista problem iz poslovne domene polaznika a ne ‘studij sluaja’ iz knjiga o menadĹžmentu. * ZaĹĄto bi netko upisao struni poslijediplomski studij ako ve ima diplomu i dokazao se u voenju tvrtke? - Danas za uspjeh u poduzetniĹĄtvu viĹĄe nije dovoljno biti marljiv i uporan. Nakon ĹĄto se dobra ideja realizira i starta posao, bez obzira radi li se o proizvodnoj djelatnosti ili usluĹžnoj, taj posao treba razvijati i odrĹžati. Za to treba znanje koje upravljanje tvrtkom pretvara u rutinski posao a ne da je poduzetnik stalno u opasnosti da ui na najskuplji nain – na vlastitim greĹĄkama. Znamo da je suĹĄtina uinkovitog upravljanja tvrtkom sposobnost da se ĹĄto bolje iskoriste raspoloĹživi resursi i ono ĹĄto nam je na raspolaganju najbolje uskladi s poslovnim ciljevima. Rijetke su situacije kada su svi nuĹžni uvjeti za uspjeĹĄan posao idealno posloĹženi. U praksi je eĹĄa situacija da ne ide glatko zbog toga jer neĹĄto nedostaje; imaĹĄ ideju, nemaĹĄ kapital, imaĹĄ proizvod koji treba razvijati, unaprijediti a nemaĹĄ inĹženjera, treba ĹĄiriti trĹžiĹĄte, nemaĹĄ strunjaka za to i slino. Dakle, poduzetnik se stalno suoava s problemima koji se mogu rjeĹĄavati na nove, inovativne naine, ali isto tako vjerojatno postoje rutine s kojima on nije upoznat pa otkriva ‘toplu vodu’ koju je ve netko otkrio, gubi vrijeme i izloĹžen je velikom riziku da bude manje uspjeĹĄan nego ĹĄto bi to mogao biti. * Kakvi su uvjeti studiranja i tko se uope moĹže upisati na specijalistiki poslijediplomski studij? - Bitno je da kandidat ima mogunost apsorbirati znanje i vjeĹĄtine koje studijem dobiva, pa smo tu vrlo fleksibilni. No krenimo redom. Direktno se upisati mogu kandidati koji su zavrĹĄili diplomski studij FOI-a s prosjekom ocjena 3,5 i viĹĄim. Mogu se upisati i oni koji su zavrĹĄili odgovarajui sveuiliĹĄni dodiplomski studij od osam semestara, sveuiliĹĄni preddiplomski studij od ĹĄest semestara ili sveuiliĹĄni diplomski studij od deset semestara. Da bi studij bio ‘odgovarajui’, znai da se na njemu izuavaju i sadrĹžaji iz znanstvenog polja inormacijskih i ekonomskih znanosti. No odlukom Fakultetskog vijea upis se moĹže odobriti i pristupnicima koji su zavrĹĄili sveuiliĹĄni dodiplomski studij iz drugih podruja, uz polaganje dierencijskog ispita. SadrĹžaj i opseg ispita ovise o vrsti zavrĹĄenog

Upisi do 1. studenog 2008. godine MenadĹžment poslovnih sustava - zavrĹĄetkom studija stjee se naziv sveuiliĹĄni specijalist menadĹžmenta poslovnih sustava (univ. spec. oec.)

Fakultet organizacije i inormatike, VaraĹždin Pavlinska 2, 42000 VaraĹždin Reerada za poslijediplomske studije

studija. Preciznije inormacije mogu se pronai na web stranici Fakulteta www.oi.hr. * Kakve se sposobnosti stjeu na studiju? - Studij je po sadrĹžaju vrlo slian poslovnim studijima u svijetu namijenjenim menadĹžerima ili onima koji to Ĺžele postati. Specifinost naĹĄeg studija je ta da dajemo naglasak na analizu sloĹženih odluka. U tome prednjaimo u odnosu na druge studije. Problemi s kojima se danas suoavaju menadĹžeri toliko su kompleksni da je bez kvalitetne analize teĹĄko prepoznati najbolja rjeĹĄenja i smanjiti rizike povezane s tim odlukama. NaĹĄi polaznici za to koriste analitike modele i upoznaju se s najpopularnijim svjetskim alatima koji se koriste za takve analize. * Koliko traje studij? - Poslijediplomski specijalistiki sveuiliĹĄni studij MenadĹžment poslovnih sustava traje jednu i pol godinu i izvodi se u tri semestra. U svakom semestru izvodi se nastava iz obveznih i izbornih disciplina. Polaznik moĹže zavrĹĄiti studij u vremenu odrĹžavanja ili u vremenu koje odreuje sam polaznik izborom kolegija za koje ima uvjete prema svojim obvezama i mogunostima. S time da sve mora poloĹžiti u roku od etiri godine nakon upisa prvog kolegija. Nakon toga moĹže pristupiti izradi specijalistikog zavrĹĄnog rada. * Koje teme polaznici obino biraju za zavrĹĄne radove? - Kao ĹĄto sam rekao, teme zavrĹĄnih radova vezane su uz poslovne probleme u sredinama iz kojih polaznici dolaze, bila to mala, srednja ili velika poduzea ili javni sektor. Oni dobivaju dovoljno znanja da uz pomo mentora na rjeĹĄavanju konkretnih sloĹženijih problema mogu primijeniti nove, inovativne pristupe u njihovom rjeĹĄavanju ili da su u stanju primijeniti neku, za ovu sredinu novu, metodu rjeĹĄavanja. Dakle, radei na zavrĹĄnom radu pristupnici pokazuju sposobnost stvaranja novog znanja ili transera postojeeg znanju u njihov poslovni sustav te time dokazuju da su stekli kompetencije koje im daju pravo na titulu sveuiliĹĄnog specijalista. * Tko su predavai na studiju? - U izvoenju nastavnog programa sudjeluju najugledniji hrvatski

znanstvenici i strunjaci koji su na raspolaganju studentima sve do izrade zavrťnog specijalistikog rada. Osim nastavnika s najuglednijih akulteta na kojima se studiraju menadŞerske discipline, uz njih sudjeluju i ugledni gosti - predavai iz inozemstva koji dolaze s naťih partnerskih institucija. Želim naglasiti da je nať nastavni program prilagoen praenju aktualnog razvoja i primjene inormatike tehnologije i suvremenih menadŞerskih tehnika u upravljanju poduzeima. SadrŞaj svakog predmeta obuhvaa najvaŞnije teme i najnovija dostignua odreenog podruja. Veliku paŞnju pridajemo izboru onih predavaa koji studentima mogu stajati na raspolaganju i tijekom izrade zavrťnog rada. Sve aktivnosti studenata, od polaŞenja nastave, specijalistikih vjeŞbi, do samostalnog rada izvan Fakulteta, podrŞane su inormacijskom tehnologijom. Za sve predmete pripremljena je struna i znanstvena literatura i nastavni materijali, a studenti imaju priliku intenzivno komunicirati s nastavnicima. * Koji proil ljudi najeťe upisuje SPDS MenadŞment poslovnih sustava? - Danas gotovo da i ne postoji sloŞeniji posao koji se kroz duŞe vrijeme obavlja na jednak nepromjenjiv nain. Dodana vrijednost sve se teŞe postiŞe rutinskim obavljanjem posla i u pravilu je za nju potrebna kreativnost, nova znanja i njihovi sinergijski eekti. Zbog toga je jedini nain uspjeťnog razvijanja karijere cjeloŞivotno obrazovanje. To naroito vrijedi za obavljanje menadŞerskih poslova. Upravo tim osobama namijenjen je nať specijalistiki studij, bez obzira sudjelovali oni u upravljakim procesima u javnom ili privatnom sektoru. Ovaj poslijediplomski studij razvijen je upravo s ciljem da se upravo onima koji obavljaju menadŞerske poslove omogui unaprjeenje svakodnevnoga praktinog djelovanja, a onima koji se Şele osposobiti za menadŞerske poslove daju se kljuna znanja za njihovo izvrťavanje na najuinkovitiji nain. (tn)

KANALIZACIJA donjeg Meimurja

Radovi mogu zapoeti im se osiguraju sredstva U sjediĹĄtu Meimurskih voda odrĹžana je konerencija za novinare na kojoj je direktor Josip Zorec sa suradnicima i partnerima projekta predoio rezultate zavrĹĄenoga meunarodnog projekta LOMESS PD - izrada projektne dokumentacije za kolektorski sustav donjeg Meimurja i proista otpadnih voda Donja Dubrava, financiran sredstvima Europske unije iz programa INTEREG III. U sklopu projekta izraivala se i projektna dokumentacija za kolektorski sustav Grada Preloga, te opina Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba. Rije je o programu za susjedstvo Slovenija, maarska Hrvatska, a partner je projektu Meimurska Ĺžupanija i UdruĹženje pomurskih opina iz Totszerdehelya u Maarskoj. Podnositelj su projekta Meimurske vode, a 21. listopada upravo je zavrĹĄio rad na projektu dug trinaest i pol mjeseci. Vrijednost projekta je 252.189 eura, od ega 25 posto daju Meimurske vode, tonije, 63.047 eura. Projekt doprinosi ouvanju okoliĹĄa i kvaliteti voda u pograninom podruju, te e poboljĹĄati kvalitetu Ĺživota lokalnog stanovniĹĄtva s obje strane rijeke Mure. ZavrĹĄna aktivnost projekta bila je izdavanje lokacijske dozvole za proista otpadnih voda Donja Dubrava, a ve prije toga izraeni su geotehniki i geodetski elaborat za sustav i proista, studija procjene

okoliĹĄa, dobivena lokacijska dozvola za kolektorski sustav Prelog - Donja Dubrava - Kotoriba, izraen glavni projekt cijelog sustava, te dobivena potvrda glavnog projekta (graevinska dozvola). JoĹĄ preostaje da se u 2009. godini ishodi preostali dio dokumentacije za proista otpadnih voda Donja Dubrava koji je planiran na bazi 25.000 ekvivalentnih stanovnika, i ija je procijenjena vrijednost oko 80 milijuna kuna. Za sva e naselja projektna dokumentacija biti dovrĹĄena 2010. godine, uz procijenjenu vrijednost gradnje od 120 milijuna kuna, dok je za oborinske kanalizacije u naseljima procijenjena vrijednost gradnje oko 100 milijuna kuna. Na taj je nain, rekao je Josip Zorec, cijeli projekt spreman za poetak izgradnje koja moĹže poeti odmah, odnosno im se osiguraju sredstva. Podsjetimo, duĹžina cjevovoda iznosi gotovo 30 kilometara, uz 16 crpnih stanica. Prema procijenjenim troĹĄkovima, cijeli sustav za donje Meimurje stajao bi oko 300 milijuna kuna. Oekuje se daljnje kandidiranje za europska sredstva od strane Meimurskih voda. Konerenciji za novinare bili su nazoni i naelnici donjomeimurskih opina i gradova Marijan Varga, Josip Grivec, BlaĹženka ZvoĹĄec, kao i gradonaelnik Preloga Dragutin Glavina, koji su u svoje opine i gradove odnijeli kartu planiranoga kanalizacijskog sustava. (J. Ĺ imunko)

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA MIT clustera

Jedanaest informatiara zajedno U Scheierovoj zgradi u etvrtak 23. listopada odrĹžana je 1. godiĹĄnja skupĹĄtina MIT clustera, na kojoj je, izmeu ostalog, bilo rijei o pothvatima kroz proĹĄlo razdoblje te planovima za budunost. Meimurski IT cluster osnovan je prije godinu dana, a ine ga jedanaest inormatikih firmi s podruja Meimurske Ĺžupanije. Ukupno zapoĹĄljava 50-ak strunjaka iz inormatike. Kako svjetska, tako i situacija u Hrvatskoj zahtijeva povezivanje inormatike industrije. U Meimurju su to mala poduzea koja se, ako Ĺžele opstati, moraju na neki nain povezati. Glavni cilj MIT clustera je promicanje i razvitak inormacijsko - komunikacijske tehnologije meimurskih inormatikih tvrtki i zaĹĄtita domae tehnologije i znanja. - Do trenutka ujedinjavanja bili smo konkurencija jedni drugima, tako da je prvo uslijedilo meusobno upoznavanje, kazao je Mladen Novak, predsjednik MIT clustera.

- Do trenutka ujedinjavanja bili smo konkurencija jedni drugima, kazao je Mladen Novak Kroz ovih godinu dana kako postoje proveli su inormatiki sajam u sklopu Mesapa te organizirali natjecanje osnovnih i srednjih ĹĄkola u programiranju i inormatici. Generalni cilj MIT clustera u budunosti jest odabrati alate kojim e MIT cluster raditi, definirati meusobne odnose i napraviti proizvod koji e biti konkurentan na nivou Meimurja, Hrvatske, pa, naravno, i izvan nje. (H. Zear)

MIT cluster osnovan je prije godinu dana, a ine ga jedanaest informatikih firmi s podruja Meimurske Ĺžupanije


6 Ĺ vercao Makedonce TRNOVEC - Kriminalistikom obradom nad 24-godiĹĄnjakom iz Paraga utvreno je da je 22. listopada pokuĹĄao protuzakonito prebacivanje osoba preko drĹžavne granice. U tome je zamijeen negdje oko 20,40 sati. Preko granice sa Slovenijom, u kraju na potezu od naselja Trnovec do slovenskog SrediĹĄa ob Dravi, pokuĹĄao je prebaciti dva drĹžavljana Makedonije roena 1967. godine. Makedonci su autobusom doĹĄli do akovca, tamo su ih doekale dvije muĹĄke osobe koje su ih automobilom dovezle do ĹĄumarka u spomenutom kraju, gdje ih je doekao Rom iz Paraga koji ih je pjeĹĄice vodio u Sloveniju. Na tom su putu zamijeeni i zaustavljeni od strane slovenske policije. Protiv muĹĄkarca iz Paraga bit e podnesena kaznena prijava te optuĹžni prijedlog PrekrĹĄajnom sudu u akovcu zbog poinjenih prekrĹĄaja iz Zakona o strancima i Zakona o nadzoru drĹžavne granice.

Kradljivac ukrao 1.700 eura i peatnjak CELINE – U Lovakoj ulici u Celinama u etvrtak 23. listopada nepoznati poinitelj okrao je 68-godiťnjeg vlasnika obiteljske kue. Podesnim predmetom nasilno je otvorio ulazna vrata te je iz spavae sobe, iz jedne metalne kutije koja se nalazila u regalu, ukrao 1.700 eura. Potom je nasilno otvorio vrata druge spavae sobe u kojoj niťta vrijedno nije naťao pa je iza sebe ostavio porazbacane stvari. Nakon toga

28. listopada 2008.

CRNA KRONIKA otiťao je i do kuhinje. Tu je u regalu naťao muťki zlatni prsten – peatnjak koji je takoer uzeo. Ovim djelom poinjena je materijalna ťteta od oko 12.500 kuna.

Bez poloŞenoga vozakog ispita i pijan skrivio nesreu ŠENKOVEC - BREZJE - U subotu 25. listopada oko 3,10 sati na cesti Šenkovec - Brezje dogodila se prometna nesrea u kojoj je teťko ozlijeen voza roen 1984. godine iz Strahoninca. On je bez poloŞenoga vozakog ispita neprilagoenom brzinom upravljao vozilom akovekih registracija, i to pod znaajnim utjecajem alkohola. Izmjereno mu je 1,73 g/kg alkohola u krvi. Izlaskom iz lijevog zavoja izgubio je nadzor nad vozilom te je u koenju sletio s ceste u jarak i pritom se zabio u zemljani propusni most. Voza je zbrinut u Županijskoj bolnici, gdje je i zadrŞan na lijeenju zbog teťkih ozljeda zadobivenih u ovoj nesrei.

MjeĹĄtani sprijeili pokuĹĄaj krae PRIBISLAVEC - Zahvaljujui dojavi savjesnih graana, u utorak 21. listopada sprijeena je teĹĄka kraa u Pribislavcu. Trojica nepoznatih pokuĹĄala su ui u ZadruĹžni dom u Pribislavcu te okrasti KUD KaĹĄtel. U pokuĹĄaju nasilnog otvaranja ulaznih vrata sprijeili su ih mjeĹĄtani Pribislavca pa su provalnici odustali od pokuĹĄaja provale i krae. Kriminalistikom obradom utvreno je da je maloljetnik roen 1994. godine iz Pribislavca bio kolovoa. Rad na utvrivanju podataka za ostalu dvojicu joĹĄ traje.

MLADU ROMKINJU iz Trnovca poznanici namamili ĹĄopingom i prodali u roblje

Prisiljavana na seks kako bi Talijanu zaela dijete Za pet tisua eura prodana je u roblje 20-godiĹĄnja Romkinja iz Trnovca koju je kupio jedan Talijan te je prisiljavao na seksualne odnose kako bi mu rodila dijete. Istraga sumnjii da su djevojku prevarili i u roblje prodali 23-godiĹĄnjak iz Pribislavca, 24-godiĹĄnjakinja iz Pribislavca, 35-godiĹĄnjak iz Slavonskog Broda i 26-godiĹĄnjak iz Murskog SrediĹĄa. - Provedenom kriminalistikom obradom utvreno je da je mlada djevojka sredinom lipnja ove godine na prijevaran nain vrbovana i odvedena iz Hrvatske u Italiju, gdje je prodana radi daljnje eksploatacije i gdje je nad njom uspostavljen odnos slian ropstvu. Spomenuta inkriminirana aktivnost izvrĹĄena je prema prethodno pripremljenom dogovoru spomenutih koje je Ĺžrtva od ranije poznavala, objavio je Krunoslav Gosari, glasnogovornik PU meimurske. Djevojci su obeali ĹĄoping odjee i namirnica u Sloveniji, kamo su i otiĹĄli automobilom, no potom su je pod izlikom posjeta navodnoj rodbini odvezli u Italiju, u okolicu Rima, gdje su je prodali nekom muĹĄkarcu. On je etvorki koja je organizirala ovu trgovinu te djevojku odvela u ropstvo dao pet tisua eura, koje su ovi meusobno podijelili te se vratili u Meimurje. Duga 42 dana mlada Romkinja provela je u ropstvu, a onda joj se ukazala prilika pa je iskoristivĹĄi muĹĄkarevu nepaĹžnju pobjegla. Kako je ispriala policiji, tijekom tih dana bila je prisiljavana na uestale, svakodnevne spolne odnose s muĹĄkarcem koji ju je kupio jer

je on Şelio da zane njegovo dijete. Takoer mu je bila namjera da mu trajno sluŞi u kuanstvu. U kui ju je drŞao kao ropkinju. Bila je u zatoeniťtvu, fiziki i psihiki zlostavljana i izolirana od svijeta. Dakako, im ju je kupio, uzeo je i njenu putovnicu i druge dokumente. Nakon ťto se uspjela vratiti u Hrvatsku, mladoj Romkinji i lanovima njene obitelji etvorka koja ju je prodala u roblje neprestano je upuivala prijetnje, ak i prijetnje smru, sve samo kako cijeli ovaj dogaaj ne bi prijavila policiji. - Mi smo Şrtvi pomogli u skladu s Nacionalnim programom za suzbijanje trgovanja ljudima Vlade RH, a uz potporu organizacija civilnog druťtva. PruŞen joj je cjelovit program pomoi i zaťtite. U otkrivanju ovoga kaznenog djela, kojim je krťeno meunarodno pravo, pokrenuli smo policijsku istragu u suradnji s talijanskim Interpolom. Takoer smo protiv spominjane etvorke zbog osnovane sumnje da su poinili ne samo kazneno djelo trgovanja ljudima i ropstva ve i prijetnji podnijeli kaznene prijave Opinskom drŞavnom odvjetniťtvu u akovcu, pa su spomenuti privedeni u IstraŞni centar Županijskog suda u VaraŞdinu, objavio je Gosari. Ovo nije prvi takav sluaj koji smo zabiljeŞili. Sjeam se, prije nekoliko godina gotovo na identian nain prevarena je i u roblje, takoer u Italiju, prodana jedna mlada Romkinja iz Pribislavca. Nju su seksualno zlostavljala trojica muťkarca. Oni su, kako je tada svjedoila, njen otpor pokuťali sasjei ne samo seksualno je zlostav-

Nevjerojatno je da se mlade djevojke u Hrvatskoj i dan - danas moraju bojati da ne zavrĹĄe u roblju ljajui ve i tjerajui je da im sluĹži u kuanstvu. Njihova je krajnja namjera bila, pripovijedala je, da je slome i pripreme za prostituiranje. I ona je igrom sluaja uspjela pobjei. (D.Mihoci)

Neiskustvo i brzina izazvali nesreu Ĺ TEFANEC-MALA SUBOTICA Na cesti izmeu Ĺ teanca i Male Subotice u etvrtak 23. listopada

u 16,05 sati dogodila se prometna nesrea. Zbog neprilagoene brzine, 20-godiĹĄnjak iz akovca izgubio

je nadzor nad vozilom te je izlaskom iz desnog zavoja u zanoĹĄenju preĹĄao na lijevu prometnu traku gdje

Nepoznati okrao medicinsku sestru AKOVEC - Sredinom proťloga tjedna nepoznati poinitelj izvrťio je teťku krau u Županijskoj bolnici u akovcu. Iz kancelarije jedne medicinske sestre s Internog odjela ukradeno je tisuu kuna. Nepoznati poinitelj upotrijebio je podesni alat ili originalni klju te je tako uťao u kancelariju iz koje je ukrao novac koji se nalazio u ladici radnog stola. Protiv poinitelja slijedi kaznena prijava Opinskom drŞavnom odvjetniťtvu.

U Travnikoj zapaljena dva automobila

je u prednji desni boni dio njegova vozila naletjelo vozilo akovekih registracija koje je dolazilo iz smjera Male Subotice, a kojim je upravljao 35-godiĹĄnjak iz Male Subotice. Unesreene su zbrinuli vatrogasci JVP-a Grada akovec i ekipa Hitne pomoi. Mladiu iz akovca pruĹžena je

pomo u Županijskoj bolnici gdje je utvreno da je zadobio teťke tjelesne ozljede. Nakon ukazane pomoi mladi je puťten kui. Voza iz Male Subotice lakťe je ozlijeen, meutim, zadrŞan je na lijeenju zbog mogue prekvalifikacije ozljeda u teťke.

AKOVEC - S odmakom od svega pet minuta u Travnikoj ulici u akovcu, nekih pola sata iza ponoi, dogodili su se sumnjivi poĹžari na automobilima. Najprije je izbio poĹžar na autu koji je u vlasniĹĄtvu Ĺžene roene 1958. godine iz Donjeg Kraljevca, a potom na vozilu muĹĄkarca roenog 1964. godine iz akovca. Na automobilu vlasnice vozilo je nagorjelo u predjelu prednjeg dijela, odnosno poklopca motora te samog motora, dok je drugom vozilu nagorjela zadnja desna strana vozila i zadnji desni kota. PoĹžare su u oba sluaja gasili vatrogasci JVP-a Grada akovca. DovrĹĄenim oevidom, kojemu je nazoila i inspektorica zaĹĄtite od poĹžara PU meimurske, iskljuen je tehniki uzrok kao mogui uzrok ovih poĹžara. PoĹžari su zasigurno poduzeti ljudskom radnjom i vjerojatno su djelo vandala. Nastala materijalna ĹĄteta procijenjena je na iznos od oko 55 tisua kuna.


K M 

28. listopada 2008.

7

Vladimir Ivkovi, saborski zastupnik HDZ-a, govori o poloĹžaju zastupnika pozicije

Suprotno meimurskoj logici ‘ne bu iĹĄlo’, moja je ‘bu iĹĄlo’ Postoji fraza da nema ljepĹĄe pozicije u politici nego biti saborski zastupnik opozicije jer tada moĹžeĹĄ kritizirati do mile volje, a da za to niti moĹžeĹĄ niti moraĹĄ preuzeti odgovornost. No nije bez slasti ni biti saborski zastupnik pozicije kada imaĹĄ priliku uiniti sve ono za ĹĄto su ti birai dali glasove i mandat da ih zastupaĹĄ u Saboru i kada imaĹĄ mo u rukama rjeĹĄavati ljudske sudbine. O poziciji saborskog zastupnika pozicije razgovarali smo s Vladimirom Ivkoviem, zastupnikom HDZ-a, koji je ujedno i predsjednik Ĺ˝upanijske organizacije HDZ-a i predsjednik SkupĹĄtine Meimurske Ĺžupanije. Iza Ivkovia je devet mjeseci saborskog staĹža pa su mu i svjeĹže impresije o nainu rada i o saborskim kolegama iz Meimurja. - Ja Lesaru i kolegicama s obzirom na to da su sve troje profesionalci skidam kapu na dobrim pri-

premama i ueťu koje uzimaju u raspravama u Saboru, ali zauen sam da bať iz Meimurja dolaze najŞeťe kritike na raun Vlade, u emu je radikalna kritiarka postala Nadica Jelať. Bila je najoťtrija od svih, i to ne s konkretnim podacima da je neťto poskupjelo, nego katastroinim pristupom, da je prije devedesete sve bilo bolje i slino. Želio bih da ljude razlue razliku izmeu oporbenog i vladajueg zastupnika. Oporbeni zastupnik moŞe govoriti ťto hoe, bitno je da napada vladajue i kritizira. To mi je s pozicije SDP-ovih saborskih zastupnika potpuno jasno jer imaju cilj oslabiti sadaťnju vlast. To isto nije mi toliko jasno kod Lesara. Nakon ťto je napustio stranku, postavlja se pitanje koga on zastupa. U njegovim nastupima ne vidim nikakvu borbu za meimurske projekte, ťto je prisutno kod

Ako smo pogreĹĄka, zaĹĄto odmah ne raskinu koaliciju? Na istup da je HNS-ova koalicija s HDZ-om pogreĹĄka, Vladimir Ivkovi je rekao: - Mi se tu ne osjeamo nimalo krivim. Bila je to njihova odluka hoe li ili nee biti s nama u koaliciji. Osobno mislim da je zbog toga Meimurje puno proitiralo. HNS je dao glasove, a mi smo dali projekte i samu realizaciju. Tako da mislim da je ova koalicija za Meimurje bila korisna. Ĺ to se tie rekonstrukcije u njihovom dijelu, mi tu nemamo nikakve zadrĹĄke. Razgovori su otvoreni, a ĹĄto se tie drugog zamjenika Ĺžupana, to ili im je netko podvalio ili netko preĹĄutio. Ne mogu vjerovati da prije nego ĹĄto su nastupili nisu proitali koalicijski sporazum

u kojem glasno piĹĄe da mi imamo jednog zamjenika Ĺžupana i piĹĄe da moĹžemo imati do dva. Ne postoji nikakvo pravo HNS-a da ima pravo na joĹĄ jednog zamjenika Ĺžupana. Ona situacija s Dijanom je ustvari bila krĹĄenje sporazuma. Naravno, o svim se stvarima moĹže razgovarati, no ne mogu prihvatiti teoriju da si bio njihova pogreĹĄka, o emu bismo mi u ovih ĹĄest mjeseci trebali raditi i o emu razgovarati. Ĺ est mjeseci ili osam do konstituiranja nove vlasti nije malo za Meimurje i ne moĹžemo si dozvoliti ni mi ni oni neke nesigurnosti. Ako misle da smo pogreĹĄka, zbog ega onda odmah ne raskinu koaliciju.

Kajina za projekte svog kraja. Lesar jedino Ĺželi sve ispraviti kad netko pogrijeĹĄi, krivo kaĹže ili uini i esto puta se pitam emu uope sluĹže te primjedbe. Da li u cilju da neĹĄto ne proe ili tek da ustane i neĹĄto kaĹže, da ga se zapazi. Pitam se emu uope sluĹže njegovi nastupi kad nisu za poziciju niti za opoziciju. Postavlja kao nekakav korektiv koji sve popravlja. Daleko bih radije u njegovim nastupima vidio nekakvu meimursku notu, zalaganje za meimurske projekte koje bi predlagao ili se borio. On me jako podsjea na neke ljude iz mladosti koji bi, kad bi neki politiar doĹĄao u selo, zdigli se i skresali mu sve u lice, a kad je politiar otiĹĄao, nikakva korist od posjeta. SluĹĄatelji nisu imali prilike uti ĹĄto im je politiar Ĺželio poruiti sa savjetodavne strane, a poslije su svi bili veseli i gladili kritizera po hrptu - jesi mu skresao. To je po meni bila meimurska logika u politici protiv koje se ja borim, istaknuo je Ivkovi. - Tako Lesarov slogan - ‘ne bu iĹĄlo’ ustvari pokazuje da se ne zalaĹže ni za ĹĄto ĹĄto bi trebalo ii, nego kako da druge zakoi u projektima. Saborski zastupnik osim one uloge koja se mora odvijati pred publikom i televizijom ima i drugu, koja je razliita za oporbu i poziciju. Kod pozicije govore ministri, drĹžavni tajnici koji brane prijedloge, zakone, a oporbeni su zastupnici u poziciji da doprinesu toj raspravi. Mene je kao pozicijskog zastupnika dopalo zaduĹženje za odreene teme s podruja prava i meunarodnih ugovora, uĹžasno neatraktivno, ĹĄto nikoga ne zanima. Ali je to moj dio posla koji moram odraditi. Kad bi se 66 HDZ-ovih saborskih zastupnika javljalo za raspravu, tempom kao Kajin i Lesar, zakonodavne teme ne bi rijeĹĄili sljedeih deset godina. Svugdje je uobiajeno da pozicija manje govori. Zato ima izvrĹĄnu vlast koja brani prijedloge. No postoji i druga strana djelovanja saborskog zastupnika, rad u saborskim odborima, ja u Odboru za zakonodavstvo. Mandatno povjerenstvo u kojem radim oko sluaja ai nije lagano. U tom sluaju ja sam jedini izdvojio miĹĄljenje, smatrajui da se jedino gospodin Horvat kao njegov zamjenik moĹže odrei svog mandata i dozvoliti aiu da ue u Sabor. To nema veze ni s pozicijom ni sa strankama. U protivnom, prema meni poznatoj sudskoj praksi, tuĹži li Horvat, dobit e sudski spor. Mnogo toga sam prouio da bih doĹĄao do toga, ali sam ostao usamljen u svom miĹĄljenju. Uz sve to ĹĄto sam naveo, smatram da je zadaa vladajuih zastupnika da lobiraju i guraju projekte. Moj zadatak je da za ‘ne bu iĹĄlo’ naem nain ‘kak bi iĹĄlo i kad bu to sve iĹĄlo’. Probam pomoi svima. Dajem si zadatak da na svaku Lesarovu ili drugu raspravu moram za meimurske projekte pribaviti minimalno sto tisua kuna. To je moja zadaa koju sam si u glavi zacrtao. Primijetio sam joĹĄ u mladosti taj speciini meimurski otpor ‘to nekaj - ne bu vredu ak oni nekaj meni zabadaf nude’. Meimurje se, na Ĺžalost, i u politici ponaĹĄa na nain ‘neem peneze, neem pomo sa strane’. To je ak pokazao i bivĹĄi Ĺžupan Levai kada je zbog osobne

promocije odbio premijera na proista, ĹĄto je kod Meimuraca izazvalo simpatije, jer je nakon toga dobro prolazio na izborima, a da je istodobno odbio sve ono ĹĄto nudi jedna drĹžavna vlast. Po meni bi bilo idealno kad bi mi zaradili koliko zaradimo, ali i da se normalno ukljuujemo i na dodjele iz drĹžavne kase, a ne da se neprestano s nekim svaamo i pruĹžamo otpor. U Meimurju je duboko ukorijenjen taj mentalitet ‘ne bu iĹĄlo’. Ja se sjeam da se tako smatralo suludim da plin dobije svako selo. Kad smo jedne godine isplanirali plinoikaciju, 36 sela bilo je 1996. ili 1997. godine, proglaĹĄavali su me luakom, ali su svi za BoĹži dobili plin. ‘Realisti’ su govorili - bilo bi najbolje dva sela na godinu. Govorilo se da drĹžava ne bude dala za kanalizaciju 50 posto sredstva, a u Donjem Kraljevcu je od 80-ak milijuna kuna svega 12 milijuna obveza opine. Dakle, manje od 20 posto, mada su se svi kleli da je to nemogue. Znate da su nam nekoliko puta rekli da ne bude iĹĄlo veleuiliĹĄte, pa smo se ‘zaznojili’ u kljunim trenucima i iĹĄlo je i ii e i dalje. Zatim su mi govorili da drĹžava ne bude dalje inancirala bolnicu, nakon izbora, ali je drĹžava inancirala naĹĄu dalje. Zatim su rekli da drĹžava ne bude dala vojarnu i zemljiĹĄte Ĺ˝upaniji jer se drugdje davalo gradovima, ali iĹĄlo je. Zatim da ne bude iĹĄlo da e drĹžava inancirati viĹĄe od 50 posto za ĹĄkole, a u Kotoribi i Podturnu ueĹĄe je drĹžave gotovo 80 posto, a za Orehovicu drĹžava inancira ugovoreno ak 100 posto. Moram priznati da mnoge stvari ne bih mogao bez suradnika. Manje je poznato da je Mladen KriĹžai bio predsjednik Nadzornog odbora Meimurje plina i puno pomagao kod planiranja plinoikacije Meimurja i da je sudjelovao u osmiĹĄljavanju tog projekta. injenica je takoer da su mi u Meimurje plinu uvijek glavne suradnice bile Ĺžene. I smatram da su one za masu poslova bolje. • ZaĹĄto to teĹĄko kaĹžete i zaĹĄto to u Meimurju teĹĄko prolazi? — U politici je drugaije, pogotovo ovoj mojoj konzervativnoj, jako se malo Ĺžena opredijeli za bavljenje politikom i mali ih broj ima petlju

da preĹživi ona prva podmetanja u lokalnoj sredini. Obino tada odmahnu i maknu se. Mislim ipak da su u Meimurju uvijek o svemu odluivale Ĺžene. Po jednoj teoriji, to je nasljee vremena kad su muĹĄkarci odlazili na rad na ĹĄtreke i u rat, a Ĺžene su morale organizirati gospodarstva, a kad su se muĹževi vratili, ostali su nuĹžni dio ‘pre hiĹži’, a poslije su bili terenci i tako se to nasljeivalo. Na kraju krajeva, u mojoj sredini sva velika gospodarstva vode Ĺžene, uz tu i tamo koju iznimku. • Gdje su, po Vama, korijeni tog meimurskog otpora? — Dosta sam itao sjeverno - hrvatske teme i mislim da korijeni leĹže u otporu Maarima, u dijelu kad su znali da im se nudi neĹĄto, ĹĄto je bilo sastavni dio paketa maarizacije. To je negdje ostalo u podsvijesti, da ljudi Ĺžele pokazati prkos, i to na zatvorenim sastancima, jer mi nismo javni bundĹžije. Mi smo unutarnji bundĹžije. Otpor pruĹžamo na birakim mjestima, ĹĄto na neki nain i jest dobro jer je kulturnije, pristojnije i zato je, na kraju krajeva, i demokracija uvedena. • Nacrt prorauna, prema mojim informacijama, ve je izraen, vjerojatno ste u njega zavirili, ĹĄto je u njemu za Meimurje? — Ukupni nisam vidio, budui da se rade prorauni samo po ministarstvima koliko e koje dobiti i projekti koje je potrebno zavrĹĄiti. Oekujem da se dalje inanciraju obveze prema bolnici, obveze prema navodnjavanju ... Lobirao sam prema drĹžavnim cestama za neke naĹĄe projekte te sam lobirao za pjeĹĄako biciklistike staze Ĺ trukovec i Merhatovec, na rekonstrukciju ceste od Ĺ tefanca kroz Palovec - Sveti Juraj - Pustakovec HodoĹĄan do Goriana. To je ponovno postala drĹžavna cesta, a do sada je bila Ĺžupanijska i malo zapostavljena u odrĹžavanju. Oekujem da se tih 17 kilometara ceste ugradi u drĹžavne programe, te inanciraju pjeĹĄako biciklistike staze cijelom tom duĹžinom od zaobilaznice akovca do graninog prijelaza Gorian. Radim na tome da se u taj program uvrsti rekonstrukcija Sveti kriĹž - Prelog i pjeĹĄake staze koje se pojedinano

rjeĹĄavaju preko EIB-a. Zaobilaznice veih naselja, kao predsjednik SkupĹĄtine Meimurske Ĺžupanije, namjeravam staviti na dnevni red sjednice kako bismo odredili redoslijed prioriteta njihove izgradnje od pet zaobilaznica: Murskog SrediĹĄa, Preloga, sjeverne i juĹžne zaobilaznice NedeliĹĄa i zaobilaznice sjever akovec. Ako jedna prosjeno koĹĄta sto milijuna kuna, a ukupno pola milijarde kuna, sve nee moi biti istodobno izvedene. Zadaa je politike da Ĺželi, a struke da na temelju brojenja prometa i ostalih parametara i izradi podloge za prioritete. Za budui razvoj Meimurju je potrebno nekoliko pravaca razvoja gospodarstva, prisutnost kulture, ali za razvoj je kljuno obrazovanje. Kljuni motori daljnjeg razvoja jesu gospodarstvo i obrazovanje. Ni lokalna ni regionalna uprava ne mogu se baviti proizvodnjom, ali su napravile podrĹĄku otvaranjem gospodarskih zona. Nama je bitno da se otvori toliko radnih mjesta da nastane potraĹžnja za zaposlenicima, da se dogodi klik, da zaposlenici viĹĄe ne moraju prihvaati posao zbog posla nego da prije toga pitaju koliku e plau primati. Da konkurencija u borbi za zaposlenike digne prosjek plaa koje su sada u Meimurju male. Uz to potrebno je promijeniti strukturu, da se vei broj zaposlenika iz tekstilne preseli u druge, npr. metalsku strukturu gdje su vee plae. RjeĹĄenje nije samo u tome da se radi, nego i ĹĄto se radi. Ĺ to se sporta tie, smatram da iz Ĺžupanijskog prorauna treba pomagati amaterski sport i sportske ĹĄkole, a profesionalni sport treba biti na trĹžiĹĄnoj osnovi. Bilo bi dobro da se neki od tih klubova formiraju u trgovako druĹĄtvo samo zbog jasnoe odluivanja. U tom bi grmu bilo rjeĹĄenje i za huliganske i druge ispade s kojima se mui drĹžava. Tamo gdje postoji zainteresirani vlasnik baĹĄ se i ne moĹže raditi ĹĄto bi se htjelo. U ostacima niijeg i svaijeg to je joĹĄ mogue. Vlasnik bi se pobrinuo za to da ima spektakl, publiku i da se djed ne boji doi na utakmicu s unukom da ga netko ne napadne. ZalaĹžem se za to da vlasnici igraa idu van iz klubova. (BoĹžena Malekoci - Oleti)


K Z MEI JE

8

28. listopada 2008.

KUD Sveta Ana iz Odranskog ObreĹžja

U VRATIĹ INCU odrĹžane etvrte Vesele vurice

Skupu je bilo nazono oko dvjesto vatrogasaca veterana

Gostovali KUDIvan Novak pozvao starije ovi iz Odranskog ObreĹžja i Srainca vatrogasce da se ulane u veterane KLUB VATROGASNIH VETERANA Meimurske Ĺžupanije

Po etvrti put su u Druťtvenom domu u Vratiťincu odrŞane su Vesele vurice. One su zamiťljene tako da u goste dolaze po dva KUD-a, prijatelja domaeg KUD-a Dr. Vinko Žganec. Ove je godine gostovao KUD Sveta Ana iz Odranskog ObreŞja iz agrebake Şupanije. Ovaj KUD djeluje od 2002. godine, broji 70-ak lanova, od ega 50-ak djece, koja su nastupila u prvom izlasku na pozornicu. U Vratiťinec su doťle olklorna i tamburaťka sekcija. S KUD-om aviaj iz Srainca pak ih povezuje prijateljstvo potaknuto posudbom noťnji u jednoj prigodi kada su vratiťinekim olkloraťima zatrebale za nastup. Vratiťinari su im se oduŞili omoguivťi im nastup u svom Domu kulture. KUD aviaj iz Srainca osnovan je prije deset godina i broji 70-ak lanova u nekoliko sekcija. U Vratiťincu su se predstavili olkloraťi i tamburaťi. Domai KUD Dr. Vinko Žganec najstarije

KUD Zaviaj iz Srainca je kulturno - umjetniko druťtva od spomenuta tri, djeluje od 1970. godine i u sadaťnjem sastavu olklorna skupina je izuzetno ujednaene dobi, puna mladih, meu kojima je i sedam studenata koji iz agreba redovito dolaze na probe. Noťnje koje nose kompletne su i ujednaene, tako da ih je milina vidjeti na pozornici, a vjeŞbaju pod vodstvom Franje Liklina. Priredbu je vodio Mario Šari, predsjednik KUD-a Dr. Vinko Žganec, koji svojim duhovitim dosjetkama nastoji publici priredbu uiniti joť zanimljivijom.(BMO)

U DruĹĄtvenom domu Palinovec odrĹžana je u nedjelju redovna skupĹĄtina Kluba vatrogasnih veterana Meimurske Ĺžupanije. ProĹĄle godine proslavljena je 20. obljetnica djelovanja Kluba vatrogasaca veterana Ĺžupanije, koji okuplja viĹĄe od 220 lanova, izraen je bilten kluba, a posebna aktivnost posveena je druĹženju starijih lanova te natjecanju u starim vatrogasnim ĹĄpricama, dok se izleti nisu mogli organizirati zbog nedostatka sredstava. Predsjednik Kluba veterana van Novak pozvao je sve vatrogasce Meimurja koji imaju 30 godina staĹža u vatrogastvu i 60 godina Ĺživota da se ulane u Klub Veterana, te doprinesu njegovoj aktivnosti. Posebna briga posveuje se starijim i bolesnim vatrogascima, koje se posjeuje. van Novak zahvalio je vodstvu va-

trogasne organizacije Meimurja za suradnji. Uz ostalo, u lanstvo je primljeno 19 novih lanova, te podijeljene veteranske vatrogasne spomenice za 20 godina rada. Skup vatrogasca veterana pozdravio najprije predsjednik DVD-a Palinovec osip Sabol, zaĹželjevĹĄi dobrodoĹĄlicu. amjenik Ĺžupana Mladen KriĹžai naglasio je da ve postojanje kluba svjedoi o odlinoj organiziranosti vatrogasca Meimurja, obeavĹĄi podrĹĄku Ĺžupanije. Naelnik opine Donji Kraljevec latko Horvat posebno je naglasio da opina maksimalno pomaĹže vatrogasna druĹĄtva koja su odlino opremljena novim vozilima, a uskoro e vozilo dobiti i DVD HodoĹĄan. Skup je pozdravio i predsjednik umirovljenika Ĺžupanije Petar Horvat iz Donjeg Kraljevca.

Govorei o aktualnom trenutku vatrogasaca Meimurja, zapovjednik VŽM-a van Kriťtofi rekao je da u Meimurju djeluje 86 DVD-a i 5 DVD-a u gospodarstvu, a Klub vatrogasaca veterana Meimurske Şupaniji jedini je takve vrste u Hrvatskoj. Vatrogasci su dobro opremljeni, ovih su dana dobili svoj repetiror i svoje zasebne veze, a imaju i toksikoloťku, speleoloťku i ronilaku opremu i ekipe, uz najmodernija vozila za intervencije protiv poŞara i u nesreama. bog bolje opremljenosti surauje se sa Slovencima na PA projektu, kako bi se dobila sredstva iz europskih ondova. U drugom dijelu veterani su se natjecali u viťe disciplina, viseoj kuglani, gaanju zranom puťkom i pikadu, da bi na kraju ostali na zajednikom ruku koji je za njih pri-

Ivan Novak: - Pozivam sve starije vatrogasce koji su navrĹĄili 60 godina da se ulane u Klub veterana redio domain, DVD Palinovec, a nastupili su i uenici PĹ Palinovec. (. Ĺ imunko)

RAZVOJNA AGENCIJA Grada akovca - akra

Nakon godinu i pol ostvaruje dvije treine prihoda na trŞiťtu KUD Dr. Vinko Žganec iz Vratiťinca

ODRŽANO PREDAVANJE O GRIPI i vaŞnosti cijepljenja protiv gripe

Cijepljenje kao najuinkovitiji nain prevencije gripe U Katolikom domu proĹĄli je utorak odrĹžano predavanje na temu Salutogeneza, motivacijski mehanizmi i srediĹĄnja uloga zdravstvenih djelatnika u cijepljenju protiv gripe. U organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i avoda za javno zdravstvo Meimurske Ĺžupanije, predavanje je, osim ViĹĄnje Smilovi, dr. med, spec. epidemiolog, i vane Stojevi, dr. stom., odrĹžao i Vladimir DraĹženovi, dr. med., spec. virusolog i voditelj Nacionalnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za gripu u Hrvatskoj. To je jedan od 115 svjetskih centara koji prati gripu, poevĹĄi od epidemioloĹĄkog praenja pa do razmjena najrelevantnijih, novih inormacija o influenzi s lijenicima ope medicine, epidemiolozima i cjepiteljima. Bit predavanja koje je odrĹžano jest upoznavanje s gripom kao ozbiljnom boleĹĄu sa svojim komplikacijama i smrtnoĹĄu te naglasak na vaĹžnost cijepljenja koje je jedini najuinkovitiji i najjetiniji nain borbe protiv gripe. - Cjepivo protiv gripe je cjepivo koje se najviĹĄe koristi u svijetu. Svake godine cijepi se oko 370 milijuna ljudi. Ali isto tako od obine, sezonske gripe oboli

Osim ViĹĄnje Smilovi, dr. med, spec. epidemiolog, i Ivane Stojevi, dr. stom., predavanje je odrĹžao i Vladimir DraĹženovi, dr. med., spec. virusolog 600 milijuna ljudi na svijetu. Prema tome, to je bolest od koje godiĹĄnje oboli velik dio puanstva, kazao je Vladimir DraĹženovi. Cijepljenje je najuinkovitiji nain prevencije gripe. edna doza cjepiva protiv gripe moĹže osigurati bezbriĹžno uĹživanje u zimskim mjesecima. Cijepiti se mogu gotovo svi. U Hrvatskoj postoje grupe kojime se preporuuje cijepljenje, a to su svi ljudi stariji od 65 godina, svi kronini bolesnici i zdravstveni radnici te osobe koje su u kontaktu s teĹže oboljelim ljudima. a njih je cjepivo besplatno, dok za sve ostale cijena cjepiva nee biti velika, oko 60 kuna. (H. ear)

Razvojna agencija akra zapoela je s radom u svibnju 2007. godine i nakon 18 mjeseci rada zapoĹĄljava ĹĄest djelatnika s visokom i jednog sa srednjom strunom spremom. Ukupni proraun Agencije u 2008. godini iznosit e oko 900 tisua kuna, od ega Grad akovec sufinancira rad Agencije s 300 tisua kuna, odnosno jednom treinom, a dvije treine prihoda, odnosno 600 tisua kuna Agencija je ostvarila prodajom svojih usluga na trĹžiĹĄtu i dobivanjem sredstava iz drĹžavnog prorauna za projekte koje je prijavila na natjeaje drĹžavnih institucija. akra je u programe prekogranine suradnje sa Slovenijom prijavila 10 projekata ukupne vri-

jednosti 9,9 milijuna eura, od kojih hrvatski dio iznosi 2,9 milijuna eura s podruja zajednikog programa zaĹĄtite i spaĹĄavanja i pomoi uz granicu, razvoj kreativnog druĹĄtva u urbanim sredinama, podizanja svijesti o inovativnim mjerama zaĹĄtite okoliĹĄa i zbrinjavanja otpada, zajedniki razvoj prekograninog

poduzetniĹĄtva. revitalizacija i zaĹĄtita prirodnih podruja uz Dravu i Muru, razvoj i promocija turistikih destinacija Prekmurja i Meimurja, zajedniku izradu projektne dokumentacije za upravljanje vodnim gospodarstvom u pograninom podruju, razvoj objekata za rekreaciju uz granicu, uspostavu zajed-

U GORIANU zapoela rekonstrukcija opinske zgrade

Umjesto trgovine opinski uredi U ponedjeljak 20. listopada zapoeli su radovi na ureenju i rekonstrukciji zgrade bivĹĄeg Trgocentra koja je od prije dvije godine u vlasniĹĄtvu Opine Gorian. Podsjetimo, spomenuti prostor Opina je otkupila po cijeni od 320 tisua kuna. Obnova zgrade povjerena je na natjeaju izabranom izvoau, tvrtki Tekeli projekt-inĹženjering d.o.o. iz Murskog SrediĹĄa. Rekonstrukcija e koĹĄtati gotovo 609 tisua kuna. U prvoj azi graevinskih

radova, koji bi trebali biti dovrĹĄeni do kraja studenog, bit e izvedena razgraivanja, betonski i armirako betonski radovi, te izolaterski, zidarski i montaĹžerski radovi. a njih e iz opinskog prorauna biti izdvojeno neĹĄto manje od 207 tisua kuna. Ostala potrebna sredstva za adaptaciju zgrade u Opini se nadaju namaknuti temeljem natjeaja Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka. (D.Mihoci)

nikih biciklistikih putova uz Muru i Dravu, identifikaciju ljekovitih prirodnih aktora na prekograninom podruju. akra surauje s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, s Ministarstvom poljoprivrede i SAPARD agencijom te s Ministarstvom turizma. (BMO)

GRAD MURSKO SREDIĹ E

Poziv na suradnju SrediĹĄanski gradonaelnik osip Dobrani saziva radno - inormativni sastanak lanova Gradskog poglavarstva s predstavnicima klubova i udruga s podruja sporta, kulture, tehnike kulture, rekreacije, lova, ribolova, ekologije, te ĹĄkolstva i predĹĄkolskog odgoja. Gradonaelnik Ĺželi u razgovoru definirati daljnju kvalitetnu suradnju te na osnovu toga dogovoriti proraunska sredstva za 2009. godinu. Sastanak e biti u Pansionu lonka u Murskom SrediĹĄu, u srijedu 29. listopada od 19 sati. (sm)


K Z MEI E

28. listopada 2008.

9

Ĺ KOLSKI ODBOR odluio

OĹ Mala Subotica postaje OĹ  TomaĹĄa Gorianca OĹ  Mala Subotica uskoro bi mogla promijeniti naziv u OĹ  TomaĹĄa Gorianca. Prijedlog skupine mjeĹĄtana Male Subotice koji su poklonici ovoga sobokog pjesnika najprije je, podsjeamo, raspravilo Opinsko poglavarstvo i Vijee Male Subotice, ali je prijedlog dalo na raspravu Ĺ kolskom odboru, a ravnateljici ĹĄkole uri Horvat predloĹžilo da osluhne ĹĄto o njemu misle roditelji osnovnoĹĄkolaca. Ĺ kolski odbor je razmotrio prijedlog i odluio da se slaĹže s tim da ĹĄkola ponese ime sobokog pjesnika, pa se time nastavlja procedura promjene imena ĹĄkole. Opinska tijela ponovno e razmatrati prijedlog te, ukoliko ga prihvate, proslijedit e ga na raspravu Ĺ˝upanijskoj skupĹĄtini na ijim je pleima konana potvrda promjene imena ĹĄkole. Podsjetimo, TomaĹĄ Gorianec djelovao je u prvoj polovici 19. stoljea te je vrlo vaĹžno ime preporodnog razdoblja. Napisao je izvanredan spjev “Opseenje i poboj sisekiâ€?, posveen Sisakoj bitki 1593. godine. Taj spjev danas se ubraja u red najvaĹžnijih epskih ostvarenja u cjelokupnoj hrvatskoj knjiĹževnosti. On govori o velikoj povijesnoj bitki, bitki kod Sigeta, koja je znaila prekretnicu u etiri stoljea dugom ratu protiv Turaka ne samo u hrvatskoj povijesti nego i u povijesti "urope.

Ĺ kolska zgrada na kojoj e umjesto OĹ  Mala Subotica stajati ploa s novim nazivom: OĹ  TomaĹĄa Gorianca U svojem spjevu Gorianec govori o hrvatskim junacima, o rinskom, Frankopanu, "rd#diju, DraĹĄkoviu, njemakim saveznicima koji se suprotstavljaju poroblja-

vanju Hrvatske i "urope. U svojim istraĹživanjima TomaĹĄa Gorianca (1815. - 1837.) otkrio je dr. vonimir Bartoli, na iju je inicijativu na pjesnikovu rodnu kuu u Maloj Subo-

tici u prigodi 165. obljetnice smrti Matica hrvatska akovec postavila spomen - plou. apravo se ve tada rodila ideja da se sobokoj ĹĄkoli dade ime TomaĹĄa Gorianca. (D.Mihoci)

I Srednjoj ĹĄkoli Prelog Ĺžele promijeniti ime Gradsko poglavarstvo Preloga odluilo je predloĹžiti Ĺ kolskom odboru Srednje ĹĄkole Prelog da se toj ĹĄkoli, u prigodi 500. obljetnice njegova roenja, nadjene ime Nikole Ĺ ubia rinskog Sigetskog. - Mi sluĹžbeno za sad nismo dobili nikakav prijedlog, ali sam o toj inicijativi i ideji obavijeĹĄten od strane predsjednika Gradskog vijea Ljubomira Kolareka. Osobno nisam ni za ni protiv ovog

prijedloga koji emo podrobno razmotriti kada ga i sluĹžbeno primimo. Prijedlog u svakako dati na razmatranje Vijeu roditelja, Nastavnikom vijeu i, dakako, Ĺ kolskom odboru. Srednja ĹĄkola Prelog utemeljena je pod tim nazivom i djeluje tako ve itavo jedno desetljee. ahvaljujui naĹĄim uenicima i njihovim mentorima, koji nas redovito predstavljaju na natjecanjima, i to izuzetno uspjeĹĄ-

no ime naĹĄe ĹĄkole postalo je prepoznatljivo. ato smatram da treba ozbiljno razmotriti je li zaista potrebna promjena naziva ĹĄkole. nam mnoge primjere ĹĄkola koje su ponijele imena nekih povijesnih osoba, pjesnika, a da se zapravo u svim prilikama njihova imena jednostavno zbog predugih naziva krate, komentirao je prijedlog Tomislav Gregur, ravnatelj Srednje ĹĄkole Prelog. (D.M.)

U PRELOGU KREE ADAPTACIJA zgrade bivĹĄeg Doma umirovljenika

Ministarstvo regionalnog razvoja daje 5,7 milijuna kuna Grad Prelog i Ministarstvo regionalnog razvoja potpisat e ugovor o suinanciranju adaptacije zgrade nekadaĹĄnjeg Doma umirovljenika na adresi Glavna 35, koja ve godinama stoji napuĹĄtena i oronula u samom centru grada. Ugovorom e se osigurati sredstva iz programa "B 2 za projekt adaptacije zgrade u ĹĄto e, bez PDV-a, biti uloĹženo 9,5 milijuna kuna. a tu investiciju Grad e morati osigurati 40 posto potrebnih sredstava, odnosno 3,8 milijuna kuna, dok e Ministarstvo osigurati 5,7 milijuna kuna. U Prelogu imaju svu potrebnu dokumentaciju i dozvole vezano uz ovaj projekt, a ona je upravo sada upuena na recenziju. ato se oekuje da e joĹĄ ove godine Ministarstvo pokrenuti postupak javne nabave i izabrati najpovoljnijeg izvoaa kojemu e biti povjerena adaptacija zgrade pa bi se vjerojatno ve idue proljee moglo krenuti s adaptacijom. - adovoljni smo i sretni ĹĄto smo doĹĄli do ovog ugovora i ĹĄto emo napokon moi urediti ovu zgradu. Ovaj projekt i ovaj ugovor pred nas stavljaju nemali zahtjev. Grad e morati osigurati nemala sredstva. Bit e ih teĹĄko osigurati, jer se ipak radi o milijunima, no mi smo optimistini i uspjet emo u tome, poruuje preloĹĄki gradonaelnik Dragutin Glavina. Da e biti teĹĄko osigurati potrebna sredstva,

Napokon kree adaptacija oronule zgrada koja sada nagruje centar Preloga, a ubudue e ga krasiti govori injenica da e Grad Prelog planiranih, izgradnja kanalizacije u iduoj godini pokrenuti nekoliko u Vuanovcu odgoena je za iduu kapitalnih projekata. godinu. U ovoj godini najavljivana U iduoj godini vjerojatno kregradnja kanalizacije u Ulici Matije e i rekonstrukcija dijela drĹžavne Gupca i Dravskoj ulici odgaa se za ceste D-20 koja u duĹžini od 10 ki2009. godinu jer je odlueno da e lometara prolazi kroz grad Prelog se umjesto mjeĹĄovitog sustava gra- pa e Grad morati participirati i u diti razdjelni kako bi bio u skladu s troĹĄkovima izgradnje pjeĹĄako biciprojektima kanalizacijskog sustava klistike staze na potezu od Preloga na podruju grada. Te dvije ulice bit do Cirkovljana. e prve u Prelogu s razdjelnim suU 2009. godini u Prelogu e biti stavom koji odvaja fekalne od obo- dograivana zgrada OĹ za potrebe rinskih voda. bog potrebe izmjena provoenja jednosmjenske nastave. projekata i troĹĄkova koji e biti za U toj investiciji Grad e sudjelovati, oko milijun kuna vei od prvotno ali doduĹĄe ne novcem, ve tako ĹĄto

e se odrei naplate komunalnog doprinosa. Gradu je vaĹžno da se nastava za osnovnoĹĄkolce pone ĹĄto prije provoditi u jednoj smjeni jer e se tako osloboditi sportska dvorana za potrebe preloĹĄkih udruga. U zgradi u Glavnoj 35, koja je graena u drugoj polovici 19. stoljea, bit e ureen prostor za potrebe podruĹžnice Ureda drĹžavne uprave i joĹĄ nekih Ĺžupanijskih sluĹžbi, a dio e biti koriĹĄten u komercijalne svrhe, kao poslovni prostor. RazmiĹĄlja se i o tome da se dio prostora u potkrovlju zgrade osigura za potrebe zbirke umjetnina koju je gradu Prelogu darovao prof. dr. Matija Berljak uvjetujui svojedobno tu donaciju izgradnjom muzeja. Kako ni nakon nekoliko godina Prelog takvo ĹĄto nije uspio urediti, mogue je da donator odlui darovanu zbirku, jer uvjet nije ispunjen, preseliti u neku drugu sredinu u kojoj e moi adekvatno skrbiti o vrijednim umjetnikim djelima. ato se ozbiljno razmiĹĄlja o potkrovlju Glavne 35 kao galerijskom i izloĹžbenom prostoru. U Prelogu oekuju da e ovaj veliki poduhvat, ova nemala investicija, biti poduprijeta i sredstvima iz Ĺžupanijskog prorauna. DoduĹĄe, u ovogodiĹĄnjem Ĺžupanijskom proraunu u tu namjenu ve je osigurano 800 tisua kuna, a oekuje se da e se i u proraunu za 2009. godinu iznai jednako toliko, ako ne i viĹĄe, novca. (D.Mihoci)

ZaĹĄto nam ne trebaju elite Zar se ponovno vraa feudalizam osamnaestog stoljea, kad su odjedanput elite ponovo u modi? ViĹĄe nego ikad u povijes mase prizivaju elite i maĹĄtaju o njima, Ĺželei bi dio njih. Ovdje je manje rije o modnim i medijskim elitama, one se ionako samoprozivaju elitama temeljem globalne moi medija, ve o neem vaĹžnijem, no skrivenijem. DanaĹĄnje prave elite jesu centri izvrsnos i istraĹživaki instu modernih znanos koji Ĺžele bi i vladari svijeta, a znanstvenici nove zvijezde prijelaznih rokova, sve u ime elitne primjene znanos. Kupovanje elitnih mozgova uobiajena je stvar u ime bliske budunos i obeanja dobi te ostvarivanja natjecateljske sposobnosti. Znanstvenici i strunjaci postali su nogometaĹĄi i imaju svoje prijelazne rokove, a ekonomiske zvijezde i zvjezdice pra se u medijima poput lmskih zvijezda, o njima se piĹĄu knjige i skaju novine. Jedan od takvih centara izvrsnos trebao bi bi Europski instut tehnologije ili krae EIT, po nazivu slian jakom amerikom centru izvrsnosti MIT, po emu e se onda ravna centri izvrsnos u nizu zemalja stare Europe. Na taj nain europski birokra ponovno izmiĹĄljaju europsko sveuiliĹĄte, iako ono ve odavno postoji. Samo se, kaĹžu, uruĹĄilo od silnih reformi. S druge strane, sve one instucije znanos koje su natjecateljski nesposobne ugasit e se prije ili kasnije, a najprije gotovo svi fakulteti druĹĄtvenih znanosti. Razlog gaĹĄenja bit e u tome ĹĄto fakulte nisu sposobni reproducira kapital i apsorbira velika ulaganja poput prirodnih. Prizivanje funkcionalne elitnosti donijet e pak pojavu socijalne privilegiranosti. Nove elite ve imaju svoj metajezik, poslovni engleski, a drugi jezici sve viĹĄe zaostaju i srozavaju se na status takozvanoga majinskog jezika, poput naĹĄega kajkavskog u kojem se ne moĹže izrei struna terminologija jer je izgubio jezinu kompetentnost. To se sad upravo dogaa i hrvatskom jeziku. Svaki novi anglizam udomauje se u hrvatskom jeziku ve za nekoliko sa. Posljedica je da e na kraju tog procesa najbolja biti ona knjiĹževnost koja bi napisana na engleskom. Zbogom onda njemakom, francuskom, talijanskom jeziku, da o hrvatskom ni ne govorimo, a kao posljedica stanja duha u m zemljama. MoĹže li se tome oduprije? Za sada je dovoljno zna engleski kao razliku spram ne-elite, a manje je vaĹžno kakav si znanstvenik kad se iona-

PiĹĄe: Josip Ĺ imunko

ko mnogo toga moĹže prepisa preko Interneta. Ionako moderna znanost sve viĹĄe postaje zabavna kategorija, o emu svakodnevno svjedoimo. Na taj smo nain sgli ponovno u osamnaesto stoljee i ranu modernu prosvijeenog apsoluzma, u kojoj su samo pojedine skupine odabranih neĹĄto znale. Osnivai europske misli zamislili su pak novu Europu bez granica sasvim drugaije, u kojoj e jezini i kulturni pluralizmi bi bogatstvo europskih naroda. Ako prevlada jedan jezik, onda nema pluralizma. Odnosno ako prevladaju funkcionalne znanstvene elite koje e ima i poliku mo, idemo u prosvijeeni feudalizam, u talionicu naroda i nacija poput amerike, u stvaranje neke nove europske nadnacije. ZaĹĄto kapital gura europsku znanost u stvaranje elita po konceptu predmodernih struktura osamnaestog stoljea? Ekonomis bi rekli: radi samo ono ĹĄto znaĹĄ, jednostavno se umnoĹžava i stvara veu gomilu za nekoga. Pitanje je: Ĺželimo li takve elite koje su prov prosvjeenos i obrazovanos naroda i koje svojom pojavom jame uniĹĄtavanje narodnog identiteta? Treba li nam druĹĄtvo u kojem znanje ne mogu ima svi, ve samo odabrani? Ne treba. Povijest nas ui da su svi procesi koji su se do sada ogluĹĄili na narodni identet izgubili, pa je mogui gubitnik i globalizacija i mit o kloniranju modernog EIT-a u ime europskih superelita. Ovo svakako nije pledoaje prov elitizma. Ne trebaju nam elite spram ne-elita, ve elitno druĹĄtvo u kojem e svaki ovjek bi elitan. Na kraju, ovaj tekst ni jednom rijeju nije spomenuo ubojstva u Zagrebu samo u ime razliitosti, zbog previĹĄe crnih vijes.

DRUŠTVO ŽENA Peklenica

Priredba i izloŞba rukotvorina i plodova zemlje Nakon ťto je u Peklenici renovirana unutraťnjost Druťtvenog doma, Şivnuo je i druťtveni Şivot te je ponovno otvorena mogunost za odrŞavanje kulturno - umjetnikih programa i prigodnih izloŞbi. U nedjelju 19. listopada u 15 sati Druťtvo Şena Peklenica organiziralo je ponovno, nakon duŞeg prekida izazvanog ureenjem doma, priredbu i izloŞbu radova rukotvorina i plodova jeseni. Nastupila su vrtika djece iz Djejeg vrtia Maslaak, i to mali folkloraťi iz vrtia u Murskom Srediťu i djeca polaznici vrtia u Peklenici te susjedni KUD Dr. Vinko Žganec iz Vratiťinca. Rukotvorine mjeťtana bile su izloŞene

Leona Jug vodila je priredbu po lijepo postavljenim stolovima, a zidove su krasile slike samoukih umjetnika. Priredbu je vodila Leona Jug. (BMO)

Priredba u ast plodova zemlje


K ME E

10

28. listopada 2008.

MLADEĹ˝ S PODRUJA GRADA AKOVCA dobila mjesto za umjetniko i kreativno izraĹžavanje

Zajednika snimka dijela mladih lanova i vodstva

HDZ OPINE NEDELIĹ E proslavio 18. obljetnicu

Velik broj mladih pristupio HDZ-u Opinska organizacija HDZ-a NedeliĹĄe proslavila je u subotu u punoj dvorani restorana “Lipaâ€? svoju obljetnicu osnutka. O demokratskim promjenama u druĹĄtvu i o ulozi HDZ-a u opini NedeliĹĄe kratko je govorio novi predsjednik HDZ-a opine NedeliĹĄe Robert Grubi, dr. med. On je istaknuo da je uzadnjevrijemedoĹĄlodovelikogpoveanjabrojalanovaHDZ-aopine, posebnomeumladima.-Zapoinju pripreme za predstojee izbore, pa su unutar stranke nuĹžni dogovori, rekao je uz ostalo Robert Grudi. Zamjenik Ĺžupana Mladen KriĹžai u ime Ĺžupanijske organizacije HDZ-a Meimurja naglasio je da je HDZ najjaa stranka u Meimurju, koja svaki dan dobiva nove lanove. Smisao rada u politikoj stranci je borba za vlast kako bi se ostvarili ciljevi. U Meimurskoj Ĺžupaniji je prije nekoliko godina prihvaena koalicija s HNS-om, te se time participira u vlasti, ĹĄto je omoguilo da se pokrene niz kvalitetnih projekata. - Polako se zahuktava neformalna kampanja, rekao je KriĹžai, i nastavio:

Robert Grubi, novoizabrani predsjednik HDZ-a opine Nedeliťe - Smatram da je to prerano. HNS nas je u petak prozvao, no ja to tumaim previranjima pred izbore. Dobro smo radili i lobirali prema drŞavi, tako da su u Meimurje pristigla znatna sredstva. Cilj HDZ-a na narednim izborima je imati Şupana iz redova HDZ-a, naglasio je Mladen KriŞai. Skup je u ime akoveke organizacije HDZ-a pozdravio Vedran Mikuli, naglasivťi da je potrebna bolja meusobna suradnja izmeu akovca i Nedeliťa, ali i to da je gradska organizacija HDZ-a akovec ojaala dvostruko u odnosu na ranije. Za predsjednika mladih lanova HDZ-a opine Nedeliťe izabran je Matija Žugec. (JŠ)

OPINSKO VIJEE Podturen

Rebalansom poveali proraun Opinsko vijee Podturen na svojoj zadnjoj odrĹžanoj sjednici donijelo je izmjene, odnosno rebalans opinskog prorauna za 2008. godinu. S planiranih 8,383.000 kuna proraun se povisuje na 10,351.000 kuna. Razlog poveanju jesu kapitalni primici iz ministarstava pristiglih za Poduzetniku zonu Sivica u iznosu od 400 tisua kuna, za sanaciju nerazvrstanih cesta 300 tisua kuna, te za zonu Celine 300 tisua kuna. Vijee je prihvatilo i izvjeĹĄe o izvrĹĄenju prorauna za prvih ĹĄest ovogodiĹĄnjih mjeseci. Proraun je

ostvaren u iznosu od 3,975.000 kuna, ĹĄto je gotovo 50 posto od planiranog i po tome je, izraĹženo u postocima, najviĹĄi meu meimurskim opinama. Opinski naelnik Josip Lepen najavljuje joĹĄ snaĹžnije punjenje prorauna, i to iz drĹžavnih izvora, jer, po njegovim rijeima, opina je na vrijeme kandidirala projekte, koji su realni i dobro prezentirani. Na izvjeĹĄa o proraunu ni oporbeni vijenici nisu imali veih primjedbi, jedino je vijenik mr. Vladimir KriĹži pitao za ovlasti naelnika kada je u pitanju visina iznosa za ugovaranje poslova, te o troĹĄenju novca, zatraĹživĹĄi pisani odgovor. (S. Mesari)

POGLAVARSTVO OPINE Sv. Martin na Muri

Komunalni doprinosi i Ministarstvo napunili proraun S velikim su zadovoljstvom svetomartinski poglavari na svojoj 22. sjednici donijeli odluku o izmjenama i dopunama opinskog prorauna za 2008. godinu. Naime, rebalansom se opinski proraun povisuje za 1,086.210 kuna, te sada iznosi 5,318.125 kuna. Tako velik rast prorauna za ovu malu opinu proizlazi iz vrlo dobre naplate komunalnog doprinosa, te pomoi Ministarstva gospodarstva i poduzetniĹĄtva, koje je opini za razvoj Gospodarske zone pomoglo sa 750 tisua kuna, znatno viĹĄe od obeanog, odnosno prvotno planiranog iznosa.

Toplice Sveti Martin na sve naine utjeu na pozitivan razvoj opine, a komunalni doprinos ove je godine bio izuzetno visok, Samo od izgradnje hotela Golf komunalni doprinos iznosi 330 tisua kuna. Komunalni doprinos za SRC u Toplicama iznosi 225 tisua kuna, za sportsku dvoranu 82 tisue kuna i za golf terene 52 tisue kuna. Opinski naelnik Franjo Makovec kaĹže kako e komunalni doprinos i ubudue biti znaajan izvor proraunskih kuna, jer ve su najavljene nove gradnje na podruju opine. (S. Mesari)

Mladi sami kreiraju svoje slobodno vrijeme Poetkom listopada otvoreno je mjesto za kulturno, umjetniko i kreativno izraĹžavanje mladih pod nazivom “Prostorâ€?. Od otvorenja, u novom okupljaliĹĄtu mladih odrĹžane su mnoge aktivnosti koje su oni sami i osmislili. Od raznih koncerata do izloĹžba crteĹža i fotograija. Centar za mlade, poznatiji kao CeZaM akovec, i Grad akovec zajedniki su krenuli u otvaranje ovog prostora za mlade u kojem e se odrĹžavati razne aktivnosti. Od radionica Centra za mlade, odnosno dramskih, Ĺžonglerskih, likovnih, ilmskih, fotografskih i glazbenih radionica, do raznih koncerata u organizaciji CeZaM-a, Udruge ACT, Tribe i Pokret Plus. - Moramo napomenuti da se ovdje ne radi iskljuivo o mjestu za izlazak, ve o mjestu u kojem mladi mogu sami kreirati svije slobodno vrijeme i

kreativno ga ispuniti, kazao je Davor Dokleja, predsjednik Savjeta mladih Grada akovca, ijim se osnivanjem poelo sve viĹĄe raditi na rjeĹĄavanju problema prostora za mlade. Ovdje e se organizirati i odrĹžavati kazaliĹĄne predstave, stand up veeri, sluĹĄaonice, izloĹžbe fotograi-

SVETI MARTIN NA MURI

ja. Centar za kulturu ovaj e prostor koristiti za potrebe Assiteja, Susret profesionalno voenih kazaliĹĄta za djecu i mlade koji se odrĹžava u akovcu, ovdje e se odrĹžavati sjednice Savjeta mladih, seminari i radionice vezane uz akcije “Alkohol nije coolâ€? i zdravstvenu edukaciju mladih.

- Grad ulaĹže velika sredstva u razliite oblike koje mogu koristiti mladi, od sporta, kulture, udruga i svih aktivnosti koje se Gradu prezentiraju kao aktivnosti koje mladi podupiru i provode. Grad akovec je u dogovoru prvenstveno sa Savjetom mladih, ali i sa predstavnicima CeZaM-a, traĹžio prostor te se bivĹĄi music shop pokazao najprikladnijim. Prostor nije velik u smislu kapaciteta, ali je velik u smislu stopostotnog vremena koje trebaju osmisliti i koristiti mladi. Ovo nije prostor za jednu grupu ljudi, ve za sve one koji ga Ĺžele koristiti u dogovoru s onima koji su ovdje odgovorni. Vjerujem da e taj prostor biti pun sadrĹžaja, da emo se svi tim prostorom ponositi, da e mladi svoje slobodno vrijeme ispunili i svoje unutraĹĄnje potrebe zadovoljili kroz aktivnosti u ovom prostoru, rekao je gradonaelnik Branko Ĺ alamon. (H. Zear)

SKELA kod KriĹžovca

Blagoslov mrtvanice Ponovno u prometu na Sve svete Radovi na dovrĹĄenju, odnosno ugradnji potrebitih elemenata te ureenju okoliĹĄa kod mrtvanice u Svetom Martinu na Muri privode se kraju. Blagoslov i predaja mrtvanice na koriĹĄtenje bit e u subotu 1. studenog, na blagdan Svih svetih, u 16 sati. JoĹĄ uvijek se prikuplja novca za mrtvanicu, jer ona se izgradila novcem od grobnih naknada i donacija, te proraunskim sredstvima, a do sada je za njenu

izgradnju, opremanje i ureenje potroĹĄeno oko milijun kuna. Vlasnici grobnih mjesta i graani duĹžni su uplatiti 700 kuna za izgradnju mrtvanice na groblju gdje poivaju mrtvi iz opine i Ĺžupe koja pod sobom ima i naselje Hlapiinu, naselje koje pripada Gradu Mursko SrediĹĄe. Onima koji su se ogluĹĄili na plaanje poslat e se opomene, a u najveem se dijelu to odnosi na obveznike koji ne stanuju i ne Ĺžive na opinskom podruju. (S. Mesari)

Skelar Josip Vidovi ponovno je na radnom mjestu Odreeno vrijeme skela na rijeci Muri nije bila u uporabi jer su na njoj obavljeni nadzorniki poslovi, koje je obavio strunjak Hrvatskog registra brodova. Obavljen je pregled trupa i platforme skele, te njihove veze, kao i izmjera debljine limova. PosloĹžena je protupoĹžarna i sigurnosna oprema, te oprema za zaĹĄtitu

na radu, kao i baĹždarske opreme. Dipl. ing. Frano Krstini sastavio je zapisnik u kojem stoji da je skela sposobna za plovidbu do sljedeega obveznog godiĹĄnjeg pregleda i da je sigurna za promet ljudi, Ĺživotinja i prijevoznih sredstava. Skela prometuje radnim danima od 7 do 9 i od 17 do 19 sati. (S. Mesari)

IVAN LEEK oformio Odbor za promidĹžbu M. SrediĹĄa

PODRUŽNICA UMIROVLJENIKA Kotoribe

Za tretman u javnosti Dan umirovljenika obiljeĹžili odgovorni Leek i Brako zanimljivim predavanjem etvrtu godinu zaredom PodruĹžnica umirovljenika opine Kotoriba 14. listopada obiljeĹžava Dan umirovljenika Kotoribe. Povodom tog dana organiziraju se razni sadrĹžaji kako bi se taj dan sveano obiljeĹžio. Ove godine umirovljenici Kotoribe uz pomo lanica DruĹĄtva Ĺžena Kotoribe i lanova KLA-a “Nadaâ€? organizirali su zanimljivo predavanje o zdravlju, odmoru i tehnici psihoizike relaksacije. Predavai su bili dr. Ĺ˝eljko GrubiĹĄi i Anica GrubiĹĄi, prof., koji su u svojim izlaganjima istaknuli da je za dobro zdravlje potrebno imati zdrav duh i osjeaj radosti. No, kako to postii u danaĹĄnjem svijetu u kojem Ĺživimo? Na koji nain u svoj Ĺživot unijeti sklad i

sreu kako bi nestali svakodnevni stresovi? Predavai su Ĺželjeli naglasiti da postoji tehnika prema kojoj se moĹže u kratko vrijeme ovjeka odmoriti kako bi se stvorila nova energija. Utjecaj stresa djeluje na iziologiju ovjeka i moĹže dovesti do toga da, gdje zdravlje prestaje, bolest poinje. Prema njihovom tumaenju, prvi znak da nam neĹĄto nedostaje jest umor. Iznijeli su primjere iz vlastitog Ĺživota usporeujui Ĺživot s dalekom Indijom gdje je unato prenapuenosti, Ĺžei, gladi i bolesti ipak sauvano znanje o srei. Tehnika psihoizike relaksacije dolazi s Istoka, a ona se ui kroz sedmodnevni teaj. Predavanje je privuklo u kotoripski Dom kulture velik broj mjeĹĄtana svih uzrasta. (A. FuĹĄ)

Predsjednik Gradskog vijea Grada Mursko SrediĹĄe Ivan Leek oformio je Odbor za promidĹžbu grada Mursko SrediĹĄe. Odbor ine Ivan Leek kao predsjednik, te Josip Dobrani i DraĹžen Srpak, njegovi zamjenici. Tajnik je Bojan Brako, a lanovi su Miljenko Ĺ tefani, Ivan Gorianec i Dunja Dobrani. Leek je oformio i Povjerenstvo za organizaciju izloĹžbi ilatelije, numizmatike i starina. Tu je predsjednik Smail HusadĹži, njegov zamjenik je Branko Augusti, a lanovi su Rajko Vraniar, Sreko Kramar, Ivan Turk i Gordana Ĺ olti. U Povjerenstvo za organizaciju 1. nautikog sajma Leek je uvrstio Zlatka Beka kao predsjednika, Sanjina TomĹĄia za njegovog zamjenika te Rudija Grulu, Sandru Herman, Igora DvanajĹĄaka, Nadu

Žilavec, Damira Cilara, Zvonka Vrtaria, Gorana Cmreaka i Branka Vrtaria. U Povjerenstvo za formiranje Rudarske garde Leek je uvrstio Damira Jurinia kao predsjednika, Vesnu Mijulkov kao zamjenicu te Franju Vargu, Stjepana Novaka, Radojku Pahor, Bojanu BalaŞ i DraŞena Srpaka kao lanove. Leek kaŞe kako je cjelokupan rad Odbora usmjeren iskljuivo na promidŞbu grada, a pojedinci prema zalaganju dobivaju i odgovarajui tretman u javnosti, odnosno medijima, za ťto su zaduŞeni predsjednik i tajnik. Prijedlog svog predsjednika treba prihvatiti Gradsko vijee na sjednici zakazanoj za utorak 28. listopada. (sm)


K MEI E

28. listopada 2008.

11 GRAD PRELOG nagradio srednjoĹĄkolce

POGLAVARSTVO OPINE Kotoriba

Dimnjaar kasni s uplatom koncesije, Novcem nagrauju iznimnost a njemu pak ne plaaju usluge se planirana sredstva u potpunosti utroťila. Na sjednice su donesene odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za radove na sanaciji stropa u Domu kulture i za radove na izgradnji prometnica u Poduzetnikoj zoni Jug. Najpovoljnija i jedina ponuda za radove u Domu kulture bila je ponuda Soboslikarsko – liilakog obrta iz Svete Marije. Oni e sanaciju stropa obaviti za 183.129 kuna bez PDV-a, a Ministarstvo kulture inancirat e radove s 200 tisua kuna, dok e se ostatak podmiriti iz opinskog prorauna. Za drugu fazu izgradnje prometnica (zemljani radovi) duŞine cca 300 metara u zoni Jug pristigle su dvije ponude. Radove u cijelosti inancira Ministarstvo gospodarstva, a najpovoljniju ponudu u iznosu od 146.557 kuna bez PDV-a dao je Obrt Tri – go graditeljstvo iz Donjeg Kraljevca. Zavrťen je natjeaj koji je opina raspisala za idejno oblikovano rjeťenje spomen - obiljeŞja svim Kotoripanima koji su umrli, poginuli i nestali koje bi trebalo biti na oproťtajnom trgu kod groblja. Pristigla su dva prijedloga od kojih ni jedan nije bio potpun, pa e se po-

Na dnevnom redu 48. sjednice kotoripskog Poglavarstva bila je informacija o obavljanju dimnjaarskih poslova na podruju opine i poťtivanju ugovora o koncesiji. Koncesija je dodijeljena Željku Srebrnjaku koji je bio nazoan na sjednici. Naelnica BlaŞenka Zvoťec rekla je kako je koncesionar pozvan na sjednicu jer je potrebno razjasniti odreene nesuglasice i nepravilnosti, prvenstveno se to odnosi na neredovito plaanje koncesijske naknade. Željko Srebrnjak je istaknuo da su razlog kaťnjenja s uplatama nove zakonske regulative prema kojima do kraja godine mora zavrťiti potrebno ťkolovanje koje iziskuje znatna inancijska sredstva. Veliki problem je i u naplati usluga. Srebrnjak istie da ga mnoga domainstva ne puťtaju u kue ili pak ne Şele platiti odrŞavanje dimnjaka. Poglavari su upoznati s tim problemima, ali smatraju da ih mora rjeťavati sam dimnjaar, a ono ťto zanima elnike opine jest redovito plaanje koncesije i sigurnost mjeťtana. Prihvaen je prijedlog Zorana Radmania

da koncesionar do idue sjednice pripremi popis domainstava koja onemoguavaju pristup dimnjaaru ili pak ne plaaju, ťto e biti osnova za poduzimanje daljnjih koraka. Za svaku obavljenu uslugu koncesionar mora voditi radnu knjigu u kojoj sve usluge moraju biti potpisane od strane korisnika. Što se tie dugovanja za koncesiju, Željko Srebrnjak obvezao se da e to u ťto kraem roku podmiriti. Nakon provedbe recenzije, lanovi Poglavarstva dopunili su program ntegralni razvoj lokalne zajednice "B za koji je s nadleŞnim Ministarstvom potpisan ugovor za sanaciju nerazvrstanih cesta na vrijednost od 8,5 milijuna kuna. Prvotno je, uz nerazvrstane ceste u naselju, bila planirana i sanacija ceste Kotoriba – Gorian. Meutim, ta je dionica ceste nedavno prekategorizirana u Şupanijsku pa ne moŞe ui u taj program. Procjena troťkova gradnje za nerazvrstane dionice iznosi 3,226.166 kuna bez PDV-a. Prihvaeno je da se krene u sanaciju i izgradnju pjeťako biciklistike staze u Sajmiťnoj ulici, spoju cesta od Sajmiťne do 3. travnja (cesta kraj groblja) i Alojzija Stepinca, kako bi

MLINARSKI PUT

Ĺ RD KLEN Sveta Marija

Dogodine skela na Muri

Povijesni rezultat – plasman u prvu ribolovnu ligu

Opina Sveti Martin na Muri kandidirala je za meunarodni fond IPA drugi dio projekta Mlinarski put, a projekt se zove “Drvena skela na Muriâ€?. Tvrtka PRO Brod iz Siska izradila je projekt drvene skele i on je poslan u resorno Ministarstvo koje e ga proslijedi IPA-i na razmatranje i potom moĹžda i na usvajanje. - Vrijednost projekta nije poznata, jer radi se tek o kandidaturi i kada ona bude usvojena znat e se ukupna vrijednost. Mi se nadamo da e projekt bi prihvaen i da bi idue godine skela mogla na vez na lokaciju gdje je donedavno bila slovenska skela, kaĹže Vlatka Ĺ˝upanec, opinska tajnica. Od nje doznajemo i da se opina prijavila za EiB II program kako bi namaknula milijun kuna potrebnih za modernizaciju nerazvrstanih cesta i putova. Isto tako tajnica Ĺ˝upanec izvjeĹĄuje da reambulacija katastarske opine GradiĹĄak ide dobro i zacrtanim jekom. (S. Mesari)

Zavrťni godiťnji susret natjecateljskih ekipa ŠRD-a Klen Vigma i rukovodstva druťtva odrŞan je u tamoťnjem Ribikom domu. Bila je ovo prilika da se prezentiraju postignuti rezultati u ovogodiťnjoj natjecateljskoj sezoni. Svakako, najvei uspjeh je osvajanje drugog mjesta u Drugoj ligi zapad i plasman u Prvu hrvatsku ribolovnu ligu, ťto je povijesni rezultat u trideset godina rada druťtva. Taj rezultat ostvarili su lanovi ekipe BoŞidar BlaŞini, gor Mihalac, Darko Kolari, Dragutin Peter, Želimir Pavlic i kapetan Dragutin Kedmenec. Ostale dvije ekipe natjeu se u meimurskim ligama. U Prvoj meimurskoj ligi ekipa Klen Vigme je od trinaest ekipa osvojila sedmo mjesto, dok su u Drugoj meimurskoj ligi istok bili najbolji, pa e u iduoj sezoni imati dvije ekipe u Prvoj meimurskoj

Dimnjaar Željko Srebrnjak Şali se da mu mjeťtani esto ne plaaju usluge ili ga ne puťtaju u kuu glavari o njima oitovati na iduoj sjednici. Prihvaena je ponuda tvrtke Kel iz Kotoribe koja e izraditi dva kompleta igrala s drvenim ljuljakama, penjalicom i toboganom. Opina Kotoriba za ovu je godinu u proraunu predvidjela 50 tisua kuna za opremanje djejih igraliťta. Cijena jednog kompleta je 9.150 kuna, drvena igrala bit e postavljena u Donjem kraju i novijem dijelu Kotoribe, a tone lokacije deinirat e se naknadno. Za rad uenike zadruge Mura koja djeluje u sklopu OŠKotoriba odobrena je inancijska pomo od 1.500 kuna. (A. Fuť)

Glavina, Branimir Mikec i Lidija Lukai, uenici Srednje ĹĄkole Prelog i Gimnazije VaraĹždin, primit e novanu nagradu od po 750 kuna za osvojena prva mjesta na Ĺžupanijskim natjecanjima. Za osvojena druga mjesta na Ĺžupanijskim natjecanjima iz geograije i kemije nagradu od po 500 kuna primit e Darko iĹžmeĹĄija i Davor Ĺ estan, uenici Srednje ĹĄkole Prelog. Aleksandra Granatir i Stjepan Glavina, uenici . G razreda Srednje ĹĄkole Prelog, bit e nagraeni za osvojena trea mjesta na Ĺžupanijskom natjecanju iz hrvatskog jezika, odnosno matematike. Njima pripada po 250 kuna. Od sportskih ekipa nagradu od tisuu kuna primit e rukometaĹĄi Srednje ĹĄkole Prelog za osvojeno 1. mjesto na Ĺžupanijskom natjecanju. RukometaĹĄi Gimnazije akovec primit e 750 kuna za osvojeno drugo mjesto, dok e rukometaĹĄi Srednje ĹĄkole Prelog primiti 550 kuna za osvojeno tree mjesto na Ĺžupanijskom natjecanju. (D.Mihoci)

Kestenijada u Donjem Vidovcu

DRUĹ TVO NAĹ A DJECA Donji Vidovec

Kestenijada za zajedniki izlet PrvoligaĹĄi Klena: Mihalac, Kolari, Peter i Pavlic (nedostaju BlaĹžini i kapetan Kedmenec) ligi. U druĹĄtvu su aktivne seniorke, Posebne rijei zahvale upuenu su juniori, kadeti i kadetkinje. Ĺ RD glavnom sponzoru, poduzeu ViKlen ve nekoliko godina uspjeĹĄan gma d.o.o. iz Preloga. Vlasnik tvrtje organizator Kupa Meimurske ke Marijan Frani tom je prilikom pastrve i manifestacije Ljeto ribe uz naglasio da mu je ast biti sponzor Dravu, a ove su godine bili domaini ovako uzornom druĹĄtvu uruivĹĄi 3. Podunavsko - jadranskog kupa. predsjedniku dodatnu inancijsku Predsjednik druĹĄtva Dragutin Pe- potporu kao poticaj za daljnji rad. ter ovom je prilikom zahvalio svim Svetomarskim ribiima estitala je i lanovima, simpatizerima, opini naelnica opine Marija Frani. i sponzorima koji pomaĹžu klub. (A.FuĹĄ)

Aktivni lanovi DruĹĄtva NaĹĄa djeca iz Donjeg Vidovca unatrag nekoliko godina u sportskom parku Kalanica organiziraju kestenijadu. Tako je bilo i ove godine, a uz peene kestene upriliena je i prodaja kolaa koje su ispekle same lanice. U organizaciju manifestacije ukljuili su se brojni roditelji, bake i djedovi te na taj nain pomogli druĹĄtvu.

Prikupljeni novac od prodaje kestena i kolaa bit e rezerviran za jedan zajedniki izlet i druĹženje uoi boĹžino novogodiĹĄnjih blagdana. Tog nedjeljnog, sunanog poslijepodneva ispeeno je 150 kg kestena, od ega su polovicu ubrali sami lanovi. Svi koji su bili ukljueni u akciju poaĹĄeni su grahom. (A. FuĹĄ)

AKOVEC dobiva dva pila

Svetom Franji AsiĹĄkom i raspelo

BLANIK KUP 2008. u Pribislavcu

Goran Ili pojedinano, a braa Wright ekipno najbolji ove je godine na kraju jedriliarske sezone aeroklub Meimurje organizirao ve tradicionalni “Blanik kupâ€?. Na aerodromu u Pribislavcu proĹĄli su se vikend okupile ekipe iz Zagreba, Velike Gorice te Zagorski aeroklub i, naravno, Aeroklub Meimurje. Prvo mjesto pojedinano osvojio je Goran li, lan AK-a Zagreb. Drugo je mjesto pripalo SaĹĄi Mihajloviu, takoer lanu AK-a Zagreb, dok je tree mjesto osvojio naĹĄ Zoran KadeĹžabek, lan AK-a Meimurje. U ekipnom poretku prvo mjesto osvojila su braa Wright, Horvat i Ĺ pancer iz Aerokluba Me-

Grad Prelog nagradit e uspjeĹĄne srednjoĹĄkolce. U proraunu je za tu namjenu osigurano gotovo 11 tisua kuna. Nagrade e biti dodijeljene uenicima ili ekipama koje su sudjelovale na drĹžavnim, meuĹžupanijskim, odnosno Ĺžupanijskim natjecanjima te su postigle iznimne rezultate tijekom srednjoĹĄkolskog obrazovanja. z gradskog ureda zamolili su 16 srednjih ĹĄkola u kojima se ĹĄkoluju uenici s podruja Grada Preloga da im predloĹže uenike koji zadovoljavaju kriterije za dodjelu nagrada. Tako e nagradu Grada Preloga primiti Veronika Ĺ upljika iz Cirkovljana i Stjepan Glavina iz Preloga, oboje uenici Srednje ĹĄkole Prelog, koji su osvojili 3., odnosno 4. mjesto na drĹžavnim natjecanjima. Grad e ih nagraditi s tisuu, odnosno 750 kuna. Nagradu u iznosu od po 750 kuna primit e i Benjamin Bauer, vana Strbad i Lidija Lukai, uenici Srednje ĹĄkole Prelog, za osvojeno 2. mjesto na meuĹžupanijskom natjecanju. Veronika Ĺ upljika, Stjepan

Poglavarstvo akovca odobrilo je Ĺžupi Svetoga Antuna Padovanskog postavu dva pila. Na zelenoj povrĹĄini uz Ulicu Josipa Bedekovia na novoplaniranoj parkovnoj povrĹĄini postavit e se Sveti Franjo AsiĹĄki s pticama, rad akademskog kipara J. Poljana, a na zelenoj povrĹĄini na spoju Zagrebake i Kolodvorske ulice raspelo.

Dva poglavara Stjepan Koruni i Zlata Zorko izrazili su zabrinutost za postavu raspela na spoju Zagrebake i Kolodvorske sa stajaliĹĄta sigurnosti prometa, ali im je gradonaelnik Ĺ alamon tu bojazan otklonio rijeima da “kriĹžna dreva na takvim pozicijama imaju sigurnosnu funkciju, jer je Bog na strani vozaaâ€?. (BMO)

GRAD AKOVEC

Romske ulice u KurĹĄancu dobivaju imena

Najboljima su se pokazali lanovi Aerokluba Zagreb te naĹĄeg Aerokluba Meimurje imurje. Na drugom su se mjestu naĹĄli Maverick and Gus, odnosno

Beljak i Buli iz Aerokluba Zagreb, dok su Nadobudni, li i Alivojvodi,

takoer lanovi AK-a Zagreb, osvojili tree mjesto. (H. Zear)

Poglavarstvo akovca je prihvatilo, a nakon ĹĄto to prihvati i Gradsko vijee, u romskom naselju KurĹĄanec ulice e dobiti imena. Tako e se poĹĄtari manje muiti s dostavom poĹĄte na tone adrese. Adrese je predloĹžio predstavnik

Vijea romske nacionalne manjine, a ulice u romskom naselju zvat e se Zagrebaka, Cvjetna, LudbreĹĄka, VaraĹždinska, Uska, Matije Gupca, Vrtna, Meimurska, Zrinskih, Radnika, Prvomajska, Vukovarska, Petroveka. (BMO)


POLJOJELTO

12

28. listopada 2008.

S AKOVEKOG sajma

Jeftini krumpir i kukuruz, ali i zelje akoveki sajam ovu srijedu nije bio toliko “prometanâ€? kao prethodnu, ali se trgovalo, ovaj puta viĹĄe u korist kupaca. Naime, znatno je sniĹžena cijena merkantilnog krumpira i kukuruza u zrnu. I zelje se nudilo jeftinije nego tjedan dana prije, dok je ogrjevno drvo malo poskupilo. Kako nema odojaka, ljudi su navalili na perad, ali i na kunie, pa su prodavai zadovoljno trljali svoje Ĺžuljevite ruke, jer konano su i oni dobili na cijeni i ugledu. Nudila se kvalitetna perad i pilii, a za cijenu se stvarno moglo dogovoriti (“pogajatiâ€?), te dogovoriti isporuka za tjedan dana. Kod peenjara nije bilo guĹžve, no i oni mogu biti zadovoljni prometom. ini nam se kako su ljudi iznova prepoznali sve odlike rakije, jer se sve viĹĄe traĹži â€œĹĄtamper-

lin Şganice�, osobito ujutro pred kotlovinu ili kobasice. $dlina je ponuda jesensko - zimskih odjevnih i obuarskih proizvoda, kao i opreme za roťtiljanje i peenjaru. Šteta ťto se nitko nije sjetio i pekao kestenje i toio moťt. (S. Mesari) CIJENE NA AKOVEKOM SAJMU - krumpir 100 do 120 kn/mtc - kukuruz zrno 60 do 80 kn/mtc - pťenica 120 kn/mtc - tricala 140 kn/mtc - jeam 150 kn/mtc - zob 180 kn/mtc - stona repa 30 kn/vrea - bijelo zelje 20 do 30 kn/vrea - kokoť 40 do 60 kn/kom - kuni 70 do 100 kn/kom

- Nek se najde, Bog zna kakĹĄa bu zima ...

S AKOVEKOG placa

JoĹĄ malo pa dolazi cvijee %ako su upravo govorili proteklih dana prodavai prehrambenih proizvoda na akovekom placu, rekavĹĄi nam neka ovo poslikamo jer za Sve svete ili Sesvete na placu nee biti mjesta za papriku, gljive, mlijeko, sir, vrhnje ... Uz ve sada dobru ponudu cvijea za groblje, koja e iz dana u dan biti sve bolja, na placu se nudilo dosta kestena, jabuka, mrkve, krumpira te salata. Proizvodi su domai, zdravi i lijepi, a cijene visoke i niske, ovisno na kojoj se strani pulta nalazimo. Raduje ĹĄto iznova ima domaega kravljeg sira i vrhnja, svjeĹžeg mlijeka, ĹĄto znai da selo joĹĄ Ĺživi. Solidna je ponuda kvalitetnog i sortiranog domaeg meda, a ne-

ĹĄto slabija crnoga buinog ulja, ĹĄto pak ukazuje na slabu rodnost tikvi ove jeseni. ampaĹĄa i svijea ima na tone, kao i cvjetnih i vrtlarskih sadnica. (S. Mesari) CIJENE NA AKOVEKOM PLACU - kesteni 6 do 8 kn/kg - jabuke 6 do 9 kn/kg - kruĹĄke 8 kn/kg - crveno zelje 6 kn/kg - luk 5 do 7 kn/kg - svjeĹži sir 16 kn/gruda - kiselo vrhnje 16 kn/ litra - med 30 kn/boica - paprika 8 do 12 kn/kg - grah 20 do 25 kn/kg

ZAVRĹ ILA BERBA groĹža za zaĹĄtienu marku vina

Imat emo odlian puĹĄipel Pretposljednje srijede u listopadu u Meimurju je zavrĹĄena berba groĹža sorte moslavac - ĹĄipon iz koje e biti proizvedena vina zaĹĄtiene Ĺžupanijske robne marke puĹĄipel. $vogodiĹĄnji e urod koliinski biti znatno manji od planiranog, a razlog su dvije, a ponegdje i tri, tue u lipnju ove godine. $sim toga, i druge vremenske okolnosti, kao ĹĄto su hladnoa u proljee te u prvoj polovici rujna, utjecale su na prinose. Svi vinogradari, koji su pratili i provodili savjete Savjetodavne poljoprivredne sluĹžbe Meimurske Ĺžupanije, u jesen su imali solidnu berbu. Mr. sc. Milorad Ĺ ubi, voditelj HZPSS-a, odsjek za Meimursku Ĺžupaniju, redovito je obilazio vinograde, posebice one gdje se uzgajalo groĹže za puĹĄipel, i kaĹže da su svi vinogradari proveli potrebite zaĹĄtite i tretiranja i da je groĹže kvalitetno, jer veina oĹĄteenog od tue otpala je s trsova tijekom ljeta i jeseni. Dipl. ing. Marijan iĹžmeĹĄija obavio je na desetke mjerenja ĹĄeera i kiselina, prvo u groĹžu, a potom i u moĹĄtovima.

- Ĺ eeri i kiseline u granicama su propisanog, tijekom procesa moĹĄt e se usmjeriti prema mjerilima koja se traĹže i vjerujem da emo

Vlasnik Branimir Jakopi nadzire preĹĄanje

iĹžmeĹĄija mjeri karakteristike moĹĄta imati vrlo kvalitetan, zapravo odlian, puĹĄipel, kaĹže iĹžmeĹĄija.

Sedamnaest odabranih Za vino puĹĄipel potrebno je proizvesti groĹže na tono propisani

Domaini su pripremili dobru okrjepu za berae

nain, a slino je i kod proizvodnje vina. Naime, svi moslavci - ĹĄiponi nee dati puĹĄipel, nego tek oni iz vinograda iji su se vlasnici odvaĹžili ii u neĹĄto novo i nepoznato i koji su odabrani od strane povjerenstva za puĹĄipel, zaĹĄtienu marku meimurskih vina. Na svojim bocama natpis puĹĄipel i markicu imat e vina Agromeimurja, Borisa Novaka, Branimira akopia, Rajka Cmrenjaka, Bojana Ĺ tampara, Zdravka DvanajĹĄaka, Vladimira Kocijana,

Vladimira Horvata, Alojza Novaka, Franje eebara, Zvonka Belovia, Milana Židova, Antona Kojtera, Kreťimira ovreca, Dejana ambrovia, Alojza %omťia i Zvonimira Petkovia. Njihove vinograde, berbu i preťanje stalno su obilazili agronomski strunjaci, kao i lanovi povjerenstva za puťipel. Stoga ne treba dvojiti da e ovogodiťnji puťipel biti izuzetno dobar, premda u neťto manjim koliinama od planiranoga. (S. Mesari)

KuĹĄanje moĹĄta puĹĄipela iz bave

MEIMURSKO TRŽIŠTE stoke i svinja

Nedostaju odojci, svinje i junad Ve nekoliko tjedana na akovekom sajmu nema odojaka, a dobri poznavatelji prilika u svinjogojstvu kaĹžu da je to rezultat kuge koja je nedavno ubrala svoj danak u veem dijelu Meimurske Ĺžupanije. Naime, da bi odojaka i svinja

ponovno bilo, treba proi izvjesno vrijeme od oplodnje krmaa, preko kotnje, do izrastanja odojka teĹžine od 25 do 30 kilograma. Sa svinjama za klanje rok je dulji. Stoga joĹĄ e dosta vode Murom protei kada e se stanje stabilizirati. Kada je

u pitanju junad, tonije, bikovi za klanje, situacija je katastrofalna. Preraivai sa sela mjeseno mogu nabaviti tek desetak grla, ĹĄto je zanemarivo za preradu. Ako se stanje ne popravi, a prema onome ĹĄto znamo i ujemo, to e ii vrlo

teĹĄko, odnosno dugo, preraivai e morati poeti uvoziti junad, a potom moĹžda samo isto meso. Dovoljno da se odgovorni za stanje u poljoprivredi na selu zabrinu i neĹĄto pokrenu. (S. Mesari)


POLJODJELSTVO

28. listopada 2008. BIOINSTITUT D.O.O. AKOVEC

VAŠVRT Želi od Vas biti maŞen i paŞen, a Vama dobar i lijep

VETERINARSKI SAVJETI

Znaaj agrokemijske analize tla Za normalan rast i razvoj biljaka potrebni su optimalni uvjeti. edno od vaĹžnijih svojstava tla je opskrbljenost hranjivim tvarima. 'vaka biljna vrsta ima svoje zahtjeve za hranjivima, a da bi se znalo da li tlo na kojem se planira uzgajati ili uzgaja zadovoljava uvjete potrebno je ispitati tlo. *etaljnijim uvidom u agrokemijska svojstva tla mogu se znatno poveati prinosi, a ujedno smanjiti ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju. U pravilu se mogu poveati prinosi ako se smanji kiselost tla, jer biljke mogu iskoristiti hranjiva sam ako je reakcija tla optimalna. Ako je optimalan pH mogu se hranjiva bolje (preciznije) dozirati. U laboratoriju ÂŤBioinstitutaÂť se radi velik broj analiza tla. $d eĹĄe traĹženih, za poljoprivredu vaĹžnijih, radi se: pH (izmjenjiva i trenutna vrijednost), sadrĹžaj humusa u tlu, Al fosfor i kalij, hidrolitika kiselost, sadrĹžaj ukupnog duĹĄika (ali i pojedinani oblici

duťika, nitrati, amonij, organski duťik), sadrŞaj bora, magnezija, kalcija, ‌). edan vaŞan faktor za postizanje ťto realnijih rezultata je reprezentativan uzorak, naime uzorak koji stigne u laboratorij mora dobro predstavljati parcelu koja se Şeli analizirati. Za jednu parcelu uzima se viťe poduzoraka (pojedinanih uzoraka) te se spajaju u jedan prosjeni uzorak. Uzorci se mogu uzimati s cijele povrťine (20-25 poduzoraka sa svakih 3-5 ha) ili s kontrolne povrťine. &aŞno u cijeloj prii je kontaktirati laboratorij da se detaljnije opiťe nain uzorkovanje, manipulacija uzorkom te potrebni podaci. Uzorci u laboratoriju se na razliite naine obrauju ve ovisno o vrsti analiza. Uzorak namijenjen ispitivanju nitratnog i amonijskog duťika mora u ťto kraem roku stii u laboratorij. %akav uzorak je najbolje uzimati u posebne posude koje ne dopuťtaju izlazak amonija iz zemlje. Ako nije na raspolaganju takva po-

AK$&"C: BI$IN'%I%U% d.o.o. (bivĹĄa &eterinarska stanica d.o.o. akovec): deĹžurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. 'pecijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa 'teinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 12 sati, te nedjeljom od 7 do 9. &eterinarska ambulanta

UG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - deĹžurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PR"$G: 'pecijalizirana ambulanta za male Ĺživotinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. &eterinarska stanica PR"$G: deĹžurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MUR'K$ 'R"*IĹ +": &eterinarska

suda uzorak se pakira u viĹĄe slojeva plastine vreice i smrzava te takav dostavlja u laboratorij. %o je i najeĹĄi razlog zaĹĄto se analiza duĹĄika ne radi u dostavljenim uzorcima. Nakon izvrĹĄene analize dobiva se izvjeĹĄe na temelju kojeg agronom daje preporuku. Iz rezultata je strunoj osobi jasno vidljivo u kakvom je stanju tlo, da li je optimalan pH, sastav i omjer hranjiva. Preporuka sadrĹžava korektivne mjere, ako su potrebne, za pojedinu vrstu kulture koja se navela kao planirana u narudĹžbi analize. Postupak dovoenja tla u dobro stanje za poljoprivredni uzgoj moĹže trajati i godinama, posebno ako pH tla znatno odstupa od zahtjeva poljoprivredne kulture koja se Ĺželi uzgajati. Reakciju tla je najjednostavnije poboljĹĄati ako nema nikakvog nasada pa se mogu uvesti i drastinije mjere obrade tla. NajeĹĄe su popravne mjere zapravo dodavanje hranjiva u manjoj ili veoj koliini, ali preporuka je da se stvarno pridrĹžava savjeta

agronoma. &aĹžno je upamtiti da vea koliina hranjivih tvari, gnojiva, od preporuenih ne koristi nikome i ona nee dovesti do veih prinosa, nego do veih troĹĄkova proizvodnje, te zagaenja okoliĹĄa. Mario Posedi, dr. vet. med.

DEŽURNI VETERINARI ambulanta Mursko 'rediťe: deŞurni veterinar na mobitel 098/465-473. Š%RIG$&A: &eterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: deŞurni veterinar mob. 098/465-470. *$NA *UBRA&A: Ambulanta *onja *ubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. *$MAŠIN"C: Ambulanta *omaťinec: deŞurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24.

13

Švenda "ko Farm 'ervis d.o.o., poduzee za pruŞanje veterinarskih i veterinarskosanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te servis muznih aparata. RA*N$ &RI"M": pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sati. *"ŽURNI %""F$N: 040 645 058.

Penjaice II. Kako se biljke penjaice snalaze u prostoru? Kao i ljudi u Ĺživotu. Na razne naine. %ako se proĹĄli tjedan spominjana zidna lozica i obini, svima dobro znani brĹĄljan, kao i sve prisutnija penjua hortenzija, uz podlogu prihvaaju uz pomo zranih korjenia. *akle, ovim vrstama nije potreban nikakav potporanj. 'toga su pogodne za penjanje uz zidove kua, drvarnica i drugih betonskih graevina u vrtu. ' druge, pak, strane, ruĹžama penjaicama treba osigurati vodoravne potpornje uz koje e pruĹžati svoje izdanke. Neke od vrsta kao pomo pri penjanju imaju specijalne organe - vitice, s pomou kojih se pridrĹžavaju uz potporanj. $vdje spadaju pavitina (Clematis), dragoljub (%ropaeloum) i kobeja (Cobaea). Ukrasni slak (Ipomoea) i glicinija (Wisteria) pripadaju skupini povijuĹĄa, biljaka koje nemaju organa za prianjanje uz podlogu, a itavom se stabljikom obavijaju oko potpornja. 'toga uz njih obvezno postavljamo okomite potpornje, najeĹĄe u obliku nategnute eline Ĺžice. Ako su posaene u blizini drugog viĹĄeg raslinja, vrlo e brzo svoje izdanke pustiti po njima. Iako je proljee vrijeme intenzivne sadnje mnogih biljnih vrsta, penjaice koje se prodaju u kontejnerima moĹžemo saditi tijekom cijele godine, osim, naravno, kad je tlo smrznuto. Penjaice treba saditi oko pola metra udaljene od zida, odnosno potpornja, i ukoso ih usmjeriti prema zidu, tj. korijenje treba usmjeriti suprotno od zida. Na taj e nain biljke lakĹĄe dolaziti do nuĹžno potrebne

vlage, pogotovo ako su posaene pod rubom krova. Prije same sadnje potrebno je razmotriti sve imbenike koji e utjecati na rast biljke, u prvom redu kvalitetu tla, osunanost, odnosno zasjenjenost poloŞaja i sl. Mnogi, naime, grijeťe kad privueni ljepotom neke vrste za nju biraju mjesto za koje unaprijed znaju da biljci nee odgovarati te da e tu sigurno propasti. Kako je danas izbor vrsta velik, moŞemo nai vrste pogodne za svaki poloŞaj. Biljke se sade na dobro pripremljeno tlo, ťto ukljuuje duboko rahljenje i gnojidbu. Ako je na mjestu sadnje tlo suviťe teťko i zbijeno, dno jame za sadnju potrebno je dobro razrahliti, te po potrebi dodati neťto pijeska ili krupnijeg ťljunka kako bi se izbjeglo zaostajanje suviťne vode. Prije sadnje sadnicu zajedno s kontejnerom potopite u posudi s vodom. Nakon ťto se tlo zasiti vodom, a ťto ete primijetiti po prestanku pojavljivanja mjehuria na povrťini, izvadite biljku iz kontejnera i stavite je u jamu, na nain da vrh korijenove bale bude u razini s povrťinom tla. Utisnite tlo uokolo i dobro zalijte. Nastavite s navodnjavanjem sve dok traje suťno razdoblje. *va su praznika u naťoj godini kad pogine najviťe ukrasnih biljaka. %o su 'isvete i BoŞi. a uvijek i uz jedan i uz drugi preporuam da se kao ukras upotrjebe biljke posaene u tegle, tako da imaju neťto viťe dana pred sobom ‌ i sad molim, ťto manje rezanog cvijea‌. Pozdravi iz I&"!


28. listopada 2008.

14

Ĺ˝upanijska bolnica – kako se u sindikalni rad mijeĹĄaju i pametuju oni koji o tome pojma nemaju PoĹĄtovani itatelji! Ponukan priopenjem Ĺ˝upanijske bolnice akovec, objavljenim u listu “Meimurske novineâ€? od 21.10.2008.g u rubrici “Pisma itateljaâ€?, pod naslovom: “Sindikalni povjerenik nije donio nikakav dokazâ€?, osjeam se pozvanim da kao regionalni povjerenik SSSH reagiram i upoznam javnost sa odreenim injenicama. Predsjednika upravnog vijea obavijestio sam o neprimjerenom ponaĹĄanju voditelja odreenih odjela prema pojedinim radnicima niĹže strune spreme, koje na Ĺžalost ima sve elemente mobinga. Tko je u pravu odluit e u konanici sud a nipoĹĄto ja ili predstavnici lijenike komore, kolegij glavnih sestara, ĹĄeovi odjela ili pak sam ravnatelj, koji ujedno debelo krĹĄi Zakon o radu a poglavito njegov lanak 30 koji govori o zaĹĄtiti dostojanstva radnika. Isto tako, ravnatelj do danaĹĄnjeg dana nije imenovao osobu koja bi uz njega bila ovlaĹĄtena za prikupljanje i rjeĹĄavanje prituĹžbi vezano uz zaĹĄtitu dostojanstva radnika, ĹĄto spada u teĹže prekrĹĄaje poslodavca. A to je kaĹžnjivo po Zakonu o radu l.247 stavak 5, kazna iznosi od 31000 kn. do 60.000,00 kn, pa si postavljam pitanje da li e neije oite propuste u radu morati ponovo plaati porezni obveznici a da ta ista osoba ne snosi ama baĹĄ nikakve posljedice. Da neĹĄto stvarno ne ĹĄtima u bolnici potvruje i dopis koji mi je ravnatelj poslao a koji u jednoj reenici glasi: “Kao ravnatelj u zadnja 2 mjeseca primio sam jednu usmenu prituĹžbu od kolege lijenika, na neprimjeren odnos njegovog rukovoditeljaâ€?. PoĹĄtovani ravnatelj bolnice treba znati da su takovi podaci tajna koja se nipoĹĄto ne smije odavati treim osobama, a poĹĄto ja to jako dobro znam na kraj pameti mi ne dolazi pomisao da isto prezentiram cijenjenim uesnicima sastanka koji je odrĹžan 17.10.08 g. Pa svima treba biti jasno da prijavu koju posjedujem i to potpisanu od strane radnice, kao sindikalist nipoĹĄto neu i ne smijem dati u ruke osobi koja krĹĄi prava i dostojanstvo radnika, pri emu je ista svojim ponaĹĄanjem i krĹĄenjem Zakona o radu pridonijela aktualnosti ovog sluaja. U dopisu predsjedniku Upravnog vijea Ĺžupanijske bolnice isto tako iznosim da ravnatelj ne poĹĄtuje kolektivni ugovor i Zakon o radu, na nain da ne izdaje rjeĹĄenja o trajanju godiĹĄnjih odmora, kako bi radnici mogli uloĹžiti Ĺžalbu, u koliko smatraju da je povrijeeno njihovo pravo koje se odnosi na duĹžinu trajanja

godiĹĄnjeg odmora. Gospodo, opet krĹĄenje Zakona o radu koje isto tako podlijeĹže novanoj kazni, pa se vrlo brzo nalazimo pred iznosom od cca. 100.000,00 kn. Ali gle vraga, niti sestrinski sindikat a niti sindikat lijenika nemaju pojma o tome ili se moĹžda boje imati pojma, jer ipak je u pitanju njihov kolega ili u drugom sluaju ravnatelj bolnice pa ne bi baĹĄ bilo poĹželjno o tome postavljati pitanja, kako ne bi sami stradali a ne mislei pri tome da trebaju ĹĄtititi interese i prava svojih lanova. Gospodo, potpisnici priopenja, kada govorite da nemate pismenih prituĹžbi, da li to znai da imate usmene prituĹžbe, ali da isto tako po njima ne postupate. U priopenju se govori da ja kao sindikalni povjerenik Ĺželim sam sebe reklamirati te da tendeciozno iznosim svoje tvrdnje a ĹĄto ja sa gnuĹĄanjem odbacujem jer mi neĹĄto takvo apsolutno nije potrebno. U javnosti nastupam samo kada je iscrpljen itav niz mogunosti koje su mi na raspolaganju, a osim toga, proesionalac sam koji usprkos svemu mora obavljati svoj posao. Jasno pokazujem da me nikakve prijetnje ne mogu zaustaviti te da u i dalje zduĹĄno obavljati taj posao, a ĹĄto oito nekome debelo smeta. Vjerujte mi da je vaĹĄe priopenje uvelike pomoglo ali na nain da saznam stvari koje bi trebale biti transparentne i u svakom momentu dostupne javnosti, a koje inae nisu. Gospodo lijenici! Ja vas javno obavjeĹĄtavam da niste svi prozvani i da se tako ne osjeate, ali isto tako tvrdim da ima onih koji se nedolino ponaĹĄaju prema svojim podreenima. Imenovanje takovih osoba u javnosti, podlijeĹže odgovornosti, ali ete njihova imena sigurno saznati kada budu morali uestvovati na sudskim raspravama u procesima koje emo pokrenuti. Poruka svim potpisnicima priopenja a posebno sindikatu medicinskih sestara i sindikatu lijenika: Prouite zakon o radu i temeljem svojih ovlasti ĹĄtitite prava radnika a ne priklanjajte se na suprotnu stranu te vas ujedno obavjeĹĄtavam da niti ne moĹžete imati odreena saznanja, poĹĄto osobe koje su mi se obratile nisu lanovi vaĹĄih sindikata. Sa ovime gore iznesenim injenicama zavrĹĄavam bilo kakvu daljnju javnu komunikaciju preko medija a vezano uz taj sluaj. itateljima prepuĹĄtam da o svemu gore navedenom sami donesu svoje zakljuke, a konanu ocjenu svega donijet e sud. Regionalni povjerenik SSSH Za sjeverozapadnu Hrvatsku, Franjo Veble

Ogorenje ponaĹĄanjem lijenice na Hitnoj U etvrtak naveer 23. listopada zabrinula sam se za stanje svoga djeteta starog 13 mjeseci koje je poelo povraati, guĹĄiti se... Oko sat vremena kasnije stanje je postajalo sve gore, zabrinula sam se ak za Ĺživot djeteta, pa sam odluila pozvati Hitnu, jer ga u takvom stanju nisam usudila sama voziti. I zaista Hitna pomo stigla je za par minuta. I tu prestaje moje oduĹĄevljenje reakcijom. Naime, nakon prijama na Hitnoj i pregleda, lijenica Danijela Varga poela je vikati i derati se na mene, kako to nije bio sluaj za zvanje Hitne itd. Umjesto da me umiri kao majku, u svojem ispadu reagirala je po mojem miĹĄljenju

potpuno neprihvatljivo i neljudski, zbog kojeg sam prisiljena uputiti ovo pismo. Bez rijei pozdrava i rekavĹĄi bilo ĹĄto se dogaa s djetetom uputila me nakon svojeg ispada dernjave na Pedijatriju, gdje je djetetu pruĹžana pomo u vidu inuzije tijekom noi. Uglavnom, smatram ovakav nastup lijenice u najmanju ruku neprimjerenim, jer umjesto pristupa koji bi trebao biti primjeren njezinoj struci, ona se ponaĹĄala potpuno suprotno, pa smatram da bi odgovorni trebali reagirati i barem je upozoriti ako niĹĄta drugo da promijeni svoje bahato i arogantno ponaĹĄanje. Manuela Krznar

PRIOPENJE SSSH URED MEIMURSKE ŽUPANIJE

Nije oni odjel U listu “Meimurske novineâ€? od 21.10.2008.g. u rubrici “Aktualnoâ€? objavljen je tekst o aktualnim dogaanjima u Ĺžupanijskoj bolnici akovec. Dragutin Kopasi, ravnatelj bolnice, dao je izjavu za novine kako se radi o onom odjelu, ĹĄto apsolutno ne odgovara istini. Ovim

putem joĹĄ jednom, pod moralnom i kaznenom odgovornoĹĄu izjavljujem da imam tona saznanja o kom se odjelu radi. Stoga, molim gore navedenog gospodina da ne spominje ime odjela a pogotovo ne onog na kom se to dogodilo nije. S poĹĄtovanjem, regionalni povjerenik SSSH, Franjo Veble

Matija Posavec i Vladimir Perťi obmanjuju javnost Nisam lan HNS-a i ne znam kako e na izjave Matije Posavca i Vladimira Perťia reagirati lanovi HNS-a, ali smatram da ovi u posljednjim javnim istupima obmanjuju javnost. Evo zbog ega: 1. Josip Posavec je napravio veoma uspjeťan politiki potez kada je uťao u koaliciju s HDZ-om. Rezultat te koalicije je dolazak cca 800 milijuna kuna u Meimurje (bolniki paviljon s opremom, kasama s poligonom, veleuiliťte, deseci kilometara nasipa uz Muru i Dravu, vodovoda i kanalizacije i desetak ťkola, sportskih dvorana, Mesap), a sa ime se i HDZ s pravom hvali. U isto vrijeme u varaŞdinsku Şupaniju na elu s aiem nije doťlo gotovo niťta pa je ai, da bi osigurao posao za svoje firme, zaduŞio Županiju za 832 milijuna kuna i zbog toga smijenjen. 2. U gradu Prelogu takoer je na vlasti koalicija HNS-HDZ rezultat e-

ga je vrlo uspjeĹĄan napredak Preloga u zadnjih par godina. 3. PerĹĄi sanja o 20-30 % glasova na slijedeim izborima. Priali su mi prijatelji iz HNS-a da su i PerĹĄi i Matija Posavec prije 6 mjeseci na unutarstranakim izborima za predsjednike Ĺžupanijskog vijea i predsjednika gradskog HNS-a dobili ukupno po desetak glasova, ĹĄto znai da oni nemaju podrĹĄku ni u vlastitim redovima. 4. Matija Posavec, Vladimir PerĹĄi i Marijan Varga doĹĄli su u HNS prije 2-3 godine kada su bili izjureni iz svojih ranijih stranaka (HSS-a, SDP-a i DC-a i sad bi uz pomo aia htjeli doi na vlast u Meimurju. Koliko e lanova HNS-a za njih glasati, nije me briga, ali veina nee, jer se stariji birai joĹĄ dobro sjeaju vremena kada je ai u aeri ELAN oĹĄtetio Meimursku banku. (Stalni itatelj Meimurskih novina)

Spomenik Otkako je lansirana pria o moguem postavljanju spomenika Nikoli Šubia Zrinskom u vaťem gradu, evidentno je da autor tog eh, djela u svojoj inae ve ranije dobro znanoj maniri izvoenja akcije u stilu svrťenog ina - ait accompli, atto compianto - uz podrťku skupine i pojedinaca, nadasve nekompetentnih i nepozvanih ali dakako glasnih, a materijalno potkoŞenih osoba, vaťem gradu Şeli na sporedna vrata u nekakvom toboŞnjem cajtnotu nametnuti svoje djelo prije nego li itko bilo ťto valorizira na regularan nain i uje nezavisne likovne kritiare, povjesniare umjetnosti‌ (to ipak nije tek ili samo Udruga likovnih umjetnika Meimurja, u kojoj i involvirani pojedinac moŞe imati prevladavajui interes) i tek tada izradi planova za bilo kakvu aktivnost na tom podruju. Skulptura koju je izradio vať sugraanin duboko asocira na neťto ťto je vieno u etrdesetim godinama 20. stoljea, kada je u nacistikoj Njemakoj krenuo val izrade bombastinih monumentalno dimenzioniranih skulptura arijskog ubermenscha (da se razumijemo, radi se o asocijaciji na planu estetike djela, a ne o nekakvoj polit. pozadini). Tada je ona prava umjetnost posve marginalizirana i ekskomunicirana, a Njemaku su preplavile predimenzionalne skulpture koje su patetino prenaglaťavale ulogu tzv. arijskih junaka i to je onda proglaťavano vrhunskom umjetnoťu, a autori su uŞivali u povlasticama kao

poasni lanovi raznih “junakih druĹžinaâ€? u tom reĹžimu. Sva su takva djela sa padom reĹžima kasnije bila uklonjena, a struka je o njima dala svoj sud. No, danas su ipak sasvim druga vremena pa je ovo tek sjeanje na neka likovno-estetska zastranjenja u ne tako davnoj proĹĄlosti. U strunim krugovima izvan Meimurja o vaĹĄem autoru se ne govori mnogo, jer nekako preĹĄutno prevladava stav da se radi o viĹĄe-manje spretnom i ak. obrazovanom zanatliji, kojem za razliku od jednog vrlo uglednog renomiranog i internacionalno priznatog punokrvnog umjetnika koji potjee iz vaĹĄe sredine (g. Ĺ˝eljka Kipkea) - nimalo ne nedostaje smisao za prije svega, pronalaĹženje terena za javnu vlastitu samopromociju (poput Zrinske garde iz koje je svojedobno vrlo ruĹžno i naprasno izguran njen duhovni osniva (?) - ne poznajemo osobno osnivaa o kojem je rije - i maniestacija u kojima ona redovno sudjeluje - ali o umjetnikom aspektu djelatnosti sve osim u lokalnim okvirima, zapravo i ne spominje niĹĄta znaajnije. Ali on dakako vapi baĹĄ za druĹĄtvenim priznanjima kao kompenzacijom pa otuda i spomenuta skulptura, a pogotovo je indikativna dirigirana kampanja u pozadini. Ĺ teta, prije svega za sam grad koji se moĹžda tome nee oduprijeti, jer sam trenutno nema autoriteta na umjetnikom planu koji bi to prozreo, a laicima je svaki kipec ionako uvijek dobrodoĹĄao.

estetikheretik

–

PoĹĄtovani, kupili smo staru kuu koju Ĺželimo totalno adaptirati. Trenutno, u njoj se nalaze 3 spavae sobe, dnevni boravak, kuhinja, kupaonica sa WC-om, malo spremiĹĄte i hodnik. Nama nisu potrebne 3 spavae sobe ve jedna spavaa i jedna radna koja e u nekom doglednom vremenu postati djeja. Uz to, Ĺželjeli bi spojiti kuhinju sa dnevnim boravkom u jednu prostoriju. Ĺ to se tie stila, htjeli bi da sve bude ureeno minimalistiki. Lijep pozdrav, M i N

Minimalizam za dvoje

PoĹĄtovani, postojei raspored prostorija je relativno u redu, osim toga ĹĄto su baĹĄ sve prostorije odvojene. Tako sam, po vaĹĄim Ĺželjama ostavio dvije spavae sobe (jedna glavna i jedna djeja), dok sam drugi dio kue otvorio i dobio veliki otvoreni prostor koji ima komunikaciju na dvije strane odvojenu zidom. Hodnik kod ulaza sluĹži za odlaganje stvari i kao predprostor kod ulaza u glavne prostorije. Tik do hodnika je velika kuhinja u jednoj ravnini postavljena s razlogom da se postojei prostor vizualno povea, odnosno produĹži. Paralelno sa ravninom kuhinje postavio sam blagovaoniki stol koji mora biti pravokutnog oblika

STUDIO ZA UĹ˝ IVAOCE PROSTORA

i dovoljno velik. Dnevni boravak je, praktino, ostao na istom mjestu gdje je i bio prije, samo je, kako vidite, vizualno dobio na volumenu i to zbog otvaranja prostora ime sam pustio u cijeli prostor veliku koliinu svijetla, ĹĄto je vrlo bitno za minimalistike interijere. Taj zajedniki prostor je, u stvari prostor koji najviĹĄe sluĹži tokom dana, tj. radni prostor. U drugom dijelu, kojeg sam (p)ostavio niz mali hodnik nalaze se spavae sobe i one su intimniji dijelovi svakog stana tako da nisu toliko eksponirani. Kada je rije o minimalistikom pristupu,

tada ne govorimo o jednostavnim elementima dnevne sobe ili kuhinje, to je ipak koncept kojeg moraju popratiti svi elementi u prostoru. Ti elementi, u konceptu minimalizma su svedeni na samo one elemente koji su u odreenom prostoru potrebni. Dakle, bez trpanja bespotrebnih elemenata ili predmeta u interijer i bez nasuminog postavljanja istih. Kod projektiranja i opremanja minimalistikim stilom, potrebna je struna pomo proesionalca i praenje koncepta od poetka do kraja. I minimalno odstupanje moglo bi dovesti do situacije u kojoj moĹžete

PiĹĄe: Bruno estetikheretik Kontrec

proizvesti kaos umjesto izvanredno projektiranog interijera. Minimalistiki interijeri naoko mogu izgledati hladni i ljudi naelno odbijaju takav nain opremanja. Jedan od razloga je taj ĹĄto vjerojatno nikad nisu bili u takvom prostoru pa ne mogu sa sigurnoĹĄu rei da li je uistinu hladan i drugi razlog je da je za njega potrebna drugaija kultura Ĺživota negoli je imamo mi na ovom geograskom podruju. Meutim, ukoliko ste spremni na promjenu koja e vas oplemeniti i na drugim podrujima, moj prijedlog je: Samo naprijed!

Trebate li besplatan savjet, javite se! Ako sanjate o svom prekrasno ureenom domu, usklaenih boja i slova, moĹžda vam mi moĹžemo pomoi. Javite nam se i “Estekherek studioâ€? e pokuĹĄa odgovori na vaĹĄa pitanja, rijeĹĄi vaĹĄe dvojbe i da vam koji savjet o ureenju. Zato ve ovaj tjedan poĹĄaljite tlocrt ili konkretan opis (ili crteĹž) svog stana, kue ili neke prostorije u svom domu. Ono ĹĄto je bitno, oznaite strane svijeta, sve prozore i vrata te nosive zidove. VaĹžno je da napiĹĄete i dimenzije (duljine i visinu) prostora. Tlocrte ili skice ĹĄaljite na adresu Meimurskih novina – Ivana MaĹžurania 2, 40 000 akovec ili ih jednostavno skenirajte ili fotograrajte i poĹĄaljite na e-mail: redakcija@mnovine.hr ili info@estekherek.com.


RELIGIJA

28. listopada 2008.

U ŽUPNOJ CRKVI U DRAŠKOVCU promoviran jedinstven strip o sv. Roku

BOG mojih detalja

Sveti Rok BoĹžji hodoasnik U Ĺžupnoj crkvi Sv. Roka u DraĹĄkovcu u nedjelju je odrĹžana promocija stripa o sv. Roku, zaĹĄtitniku draĹĄkoveke Ĺžupe. Strip naslova “Sveti Rok BoĹžji hodoasnikâ€? prva je slikovnica na hrvatskom jeziku o Ĺživotu ovog sveca. Napisali su ga i nacrtali Domenico i Stefano Di Vitto. zdavaka kua “Di Vitto "ditore“ iz Scanna u taliji ustupila je autorska prava Ĺžupi Svetog Roka u DraĹĄkovcu i udruzi “Prijatelji svetog Roka“ koje su ga tiskale te ga distribuiraju. - Slikovnica je idealan dar za bolesnike, djecu, vjernike, ali i nevjernike, te sve one koje zanima Ĺživot ovoga mladog ovjeka koji se posvetio lijeenju bolesnika od kuge. MoĹžete ga kupiti u knjiĹžarama Sv. ntuna u Zagrebu na Kaptolu, u knjiĹžari +irilometodska takoer u Zagrebu ili kod nas u Ĺžupi. Odluili smo uiniti da strip bude ĹĄto dostupniji pa ga moĹžete naruiti i na telefon naĹĄe Ĺžupe 040/643-007, odnosno putem mobitela 098/9444-548. Vjerujemo da u gotovo svakoj Ĺžupi postoji kip, slika, kapelica ili vitraj Sv. Roka, pa

Teorija i praksa - Bog i ovjek

Prvi put u Hrvatskoj objavljen strip o jednom svecu je to razlog viĹĄe da upoznamo Ĺživot ovoga divnog sveca i na takav pristupaan nain, poruio je draĹĄkoveki Ĺžupnik vl. Matija Voni okupljenima na nedjeljnoj promociji. Na njoj su, pored Ĺžupnika, ovo jedinstveno djelo - strip sv. Roka predstavili ntonella Forte, koja je prevela strip s talijanskog na hrvatski jezik, te pater van onar iz franjevakog samostana u VaraĹždinu koji je korigirao prijevod stripa. - Ovo je moja prva knjiga koju sam prevela. Ranije sam s talijanskog na hrvatski jezik prevela nekoliko molitvi posveenih svetom Roku, no ovo je bilo jedno novo iskustvo na kojemu sam izuzetno

zahvalna izdavaima. Prilikom prevoenja posebno su mi zadavali problem oni sklopovi reenica i rijei koji u talijanskom zvue sasvim drugaije te ih treba ne samo tehniki ve i umjetniki prevesti na hrvatski jezik, a da se pritom ne izgubi sama bit. Zato sam izuzetno zahvalna fra vanu onaru koji mi je u tome pomogao, obznanila je 15-godiĹĄnja prevoditeljica. Strip koji govori o Ĺživotu i djelu sv. Roka donosi i svjedoanstva o ozdravljenjima onih koji su se utjecali sv. Roku. Takoer, dio ove knjiĹžice iskoriĹĄten je kako bi se one koji kupe ovaj strip informiralo o draĹĄkovekoj Ĺžupi koja se posljednjih go-

dina zahvaljujui Ĺžupniku Voniu povezuje sa Ĺžupama u "uropi koje osobito ĹĄtuju sv. Roka. Donosi se i podatak o draĹĄkovekoj Ĺžupi kao hodoasnikom svetiĹĄtu sv. Roka i zavjetu koji je grof Michael lthan, nekadaĹĄnji gospodar Meimurja, dao ovom svecu molei ga za spas od stone kuge koja je 1760. godine harala Meimurjem. Ovo vrijedno i jedinstveno djelo moĹže se nabaviti po cijeni od 20 kuna. (D.M.)

HRVATSKA SCHĂ–NSTATTSKA OBITELJ u Maloj Subotici gradi prvo hrvatsko schĂśnstattsko svetiĹĄte

Kapelica Majke Triput Divne do BoĹžia pod krovom Hrvatska schĂśnstattska obitelj osnovana je 2001. godine, a proĹĄle je godine zapoela s pripravom za gradnju prvoga hrvatskog ilijalnog hodoasnikog svetiĹĄta, koje e biti povezano s prasvetiĹĄtem u SchĂśnstattu po svom obliku i utemeljenju. Diljem svijeta na pet kontinenata do sad je podignuto 180 ilijalnih hodoasnikih svetiĹĄta identinih schĂśnstattskom prasvetiĹĄtu, a za prvo takvo u Hrvatskoj 14. lipnja ove godine varaĹždinski biskup mons. osip Mrzljak postavio je temeljni kamen. Tri mjeseca kasnije, 23. rujna, poela je gradnja svetiĹĄta. Dogaa se to u 94. godini osnutka SchĂśnstattskog pokreta i 40. godini od smrti njegova utemeljitelja p. osepha Kentenicha. =radnju svetiĹĄta Majke Triput Divne uz hrvatsku schĂśnstattsku obitelj podrĹžavaju i VaraĹždinska biskupija, te malosubotika Ĺžupa

Obitelj Ĺ kvorc i s. Hedwig Maria Weinzierl obiĹĄli su kapelicu Roenja BDM i Opina Mala Subotica, koja je ujedno i darovala dio zemljiĹĄta za podizanje svetiĹĄta. - SvetiĹĄte gradimo prema projektima i uputama iz Njemake, a posao smo nakon raspisanog natjeaja povjerili domaoj tvrtki â€œĹ˝uli graditeljstvoâ€? iz Palovca. Oni su se do sad, moram to rei, pokazali kao

uspjeĹĄni graditelji jer izgradnja svetiĹĄta nije jednostavna, dapae, radi se o graditeljski zahtjevnom projektu. ma jako puno oluka za prozore, za vrata, na stropu, a moraju jako paziti da sve u centimetar tono izgrade jer emo u suprotnom imati velikih problema oko opremanja kapelice oltarom. On ve eka da

15

bude postavljen, a izgraen je zahvaljujui s. Hedwig Maria Weinzierl, koordinatorici =lavnog vodstva Hrvatske obitelji. Ona je zamolila za pomo svoje susestre iz Bavarske da joj inancijski pomognu oko nabave oltara za ovo naťe svetiťte. Oltar je izraen u, ini mi se eťkoj, a samo je on koťtao viťe od 17 tisua eura. Naťe prvo svetiťte ovdje u Maloj Subotici, poput svih ostalih imat e neťto viťe od 50 kvadrata, pripovijeda osip Škvorc koji je lan povjerenstva koje brine za izgradnju svetiťta. Kako doznajemo, radovi dobro napreduju pa se oekuje da e kapelica biti stavljena pod krov do BoŞia. Organizatori izgradnje nadaju se da e do tada uspjeti nabaviti crijep od ťkriljevca i da e ga uspjeti uvesti iz Njemake bez da za to plate davanja drŞavi, zbog ega su se obratili ministru inancija vanu Šukeru. Tako bi, kaŞu, uťtedjeli tisuu eura koje bi mogli uloŞiti u ureenje svetiťta. nae, za ovaj projekt, samo za zidarske poslove, mora se iznai 220 tisua kuna. Želja je da se prvo hrvatsko svetiťte posveti na blagdan Marije Kraljice 22. kolovoza idue godine. - Naťa je Şelja da sva hrvatska schÜnstattska obitelj sudjeluje u izgradnji ovog svetiťta pa smo zato u naťim zajednicama dogovorili da svaka na neki nain doprinese. Tako su se Slavonci ponudili da e za svetiťte nabaviti hrastove klupe, drugi Şele pokloniti svijenjake kao simbol svjetla i tako redom. Svi ti predmeti nisu samo materijalne stvari kojima emo opremiti svetiťte, ve e one u svojoj simbolici doprinijeti i naťoj duhovnoj povezanosti, istie s. Hedwig Maria Weinzierl, koja djeluje u Hrvatskoj od 2006. godine, a koja i duhovno i praktino sudjeluje u izgradnji svetiťta u Meimurju za koje donedavno nije ni znala gdje se nalazi. (D.Mihoci)

ProĹĄle nedjelje uli smo u odlomku Matejeva "vanelja kako su susu doĹĄli farizeji i herodovci da ga uhvate u rijei. VaĹžno im je bilo znati treba li plaati porez caru. Tek ĹĄto ih se oslobodio, eto mu saduceja. Oni mu se Ĺžele narugati jer je On govorio o uskrsnuu, a oni su to prezirali. Htjeli su ga poniziti. OtioĹĄe, kad tamo k susu opet farizeji. “Da ga iskuĹĄa(ju)â€?! Pitanje koje mu postavljaju zvui poboĹžno: koja je, po susovu miĹĄljenju, najvaĹžnija zapovijed u Zakonu. Oni zapravo znaju odgovor. Htjeli su ga uiniti neznalicom, da kaĹže neĹĄto netono, pa da ga optuĹže da ĹĄiri krivovjerje. onda e ga ‘srediti’. sus im odgovara: Âťjubi =ospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom duĹĄom svojom, i svim umom svojim. To je najvea i prva zapovijed. Druga, ovoj slina: jubi svoga bliĹžnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.ÂŤ sus poznaje ljude i dobro zna kakvi su. Farizeja ima i danas ‘kolko ti srce Ĺželi’. Svi bi imali rjeĹĄenja, a nitko da se lati posla. Zakona koliko hoeĹĄ, a praksa nikakva. sus kaĹže da treba uzeti u obzir Zakon, ali ne zaboraviti ni ono ĹĄto kaĹžu Proroci. ovjek ne postaje bolji samo zato jer postoje zakoni, nego zato jer se ti zakoni primjenjuju. Teorija i praksa! jubiti Boga iznad svega, a bliĹžnjega svoga kao samoga sebe! Sveti ugustin je to lijepo saĹžeo u izreci: “jubi i ini ĹĄto hoeĹĄâ€?. ko sve iniĹĄ s ljubavlju, ona e se ‘utjeloviti’ u tvoje ponaĹĄanje, i zakone eĹĄ poĹĄtivati i nee ti smetati. li ako ljubavi nema, svi zakoni i propisi niĹĄta ne koriste. stina, onda e doi represija, pa e te prisiliti da poĹĄtujeĹĄ barem na izvana zakon, a za ljubav te nee ni pitati. to e stvoriti nezadovoljstvo i bunt. sus nije doĹĄao dizati drugaije revolucije osim revolucije ljubavi! Voljeti Boga, jasno!, kaĹže sus, ali i voljeti svoga bliĹžnjega! neophodno. Farizejski je svijet zatvoren, a Radosna vijest otvorena.

PiĹĄe: vl. Antun Ĺ tefan Kad sus kaĹže da moramo voljeti druge ‘kao same sebe’, za Njega to nije poziv na egocentrizam. Nije neko sebeljubno samozadovoljstvo koje bi nas vodilo prema narcisoidnoj i bolesnoj samoi. Zlatno je pravilo: “Sve, dakle, ĹĄto Ĺželite da ljudi vama ine, inite i vi njima. To je, doista, Zakon i Prorociâ€? (Mt 7, 20). Tada dar postaje izvor radosti, darovana ljubav smisao Ĺživota i Ĺživotna srea. To je ono na ĹĄto sus podsjea kada kaĹže volimo druge ‘kao samoga sebe’. Uveer Velikog etvrtka sus e rei svojim apostolima: “Budete li uvali moje zapovijedi, ostat ete u mojoj ljubavi; kao ĹĄto sam i ja uvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaĹĄa radost bude potpunaâ€? (v 15, 10-11). Mjera ljubavi ubudue je ljubav koju sus ima za svoje prijatelje. Molitva je zasigurno privilegirano mjesto i nain intimnosti s Bogom, ali je uvijek oblikovana kao poslanje, za ljubav! To je prava snaga, a ne pusti propisi i zakoni, koje ionako lako zaobilazimo i izigravamo, ako ljubavi nemamo. jubiti Boga iznad svega, a bliĹžnjega svoga kao sebe samoga.

DUHOVNI VELIKAN

Sveti Tadej, 29. listopada IMENDANI I BLAGDANI utorak, 28. listopada Ĺ imun i uda Tadej srijeda, 29. listopada Stojko, Darko, da

Pravo mu je ime uda, ali za razliku od ude ĹĄkariotskog, izdajice, nazvan je uda Tadej, ĹĄto znai hrabri, a brat je svetog akova mlaeg, apostola, i Ĺ imuna, drugog biskupa u eruzalemu. Nakon Duhova otiĹĄao je Tadej na apostolsko putovanje. Bio je najprije u Siriji, a zatim u Perziji, gdje se sastao sa svetim Ĺ imunom. Svjedoio je ljubav za Krista i za svetu vjeru, te poginuo hrabro za vrijeme svoje svete sluĹžbe. Svetom su Tadeju krvnici sjekirom odsjekli glavu. U svetim knjigama najeĹĄe se povezuje sa svetim Ĺ imunom, kojeg pak su krvnici prepili na dvoje. (sm)

etvrtak, 30. listopada Marcel, =erman, Narcis petak, 31. listopada lfonz, Vuk, Vukmir subota, 1. studenog SV SV"T, Svetislav nedjelja, 2. studenog DUĹ N DN, DuĹĄica, DuĹĄko ponedjeljak, 3. studenog Martin iz Poresa, Hubert

RIJEI MUDRE “Brak bez djece je dan bez sunca.� (MK,sm)


M 

16

28. listopada 2008.

KUD “Varteksâ€? VaraĹždin

KUD “KaĹĄtelâ€? Pribislavec

U AKOVCU odrĹžan 15. susret hrvatskih folklornih ansambala i koreografiranog folklora

Najkvalitetniji susret do sada ProĹĄli vikend u akovcu je odrĹžan 15. susret hrvatskih folklornih ansambala i koreograiranog folklora u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, KUD-a “KaĹĄtelâ€? iz Pribislavca i Zajednice HKUU-a Meimurske Ĺžupanije, uz potporu opine Pribislavec te pokroviteljstvo Ministarstva kulture, Meimurske Ĺžupanije i Grada akovca. Sveano otvorenje uprilieno je u subotu u veernjim satima, odmah nakon mimohoda centrom akovca, a tom su se prilikom okupljenim sudionicima i posjetiteljima u dvorani akovekog Centra za kulturu obratili Mirko Kovaevi, tajnik Hrvatskog sabora kulture, te Veselin BiĹĄevac, predsjednik Gradskog vijea. - Veoma mi je drago ĹĄto se moĹžemo po trei put susresti u velikom - malom Meimurju i prekrasnom akovcu i ĹĄto ponovno moĹžemo vi-

djeti ono najljepĹĄe ĹĄto se na planu folklora dogodilo ove godine u Hrvatskoj. Ovom susretu prethodile su Ĺžupanijske i regionalne smotre na kojima su se natjecale brojne sekcije i ansambli. Struno povjerenstvo i selektori izabrali su one najbolje i upravo se oni predstavljaju ovdje. Meu 13 ansambala zastupljena je cijela Hrvatska, a koreograije koje izvode dovele su u akovec folklornu baĹĄtinu naĹĄega naroda. Drago mi je da u ime Hrvatskog sabora kulture mogu najsrdanije zahvaliti svim ostalim organizatorima, poruio je Mirko Kovaevi.

Dva nastupa svakog ansambla Svaki od ansambla nastupio je po dva puta. Subotnji program tradicionalno je otvorio domain - KUD “KaĹĄtelâ€? iz Pribislavca prikazom ivanjskog ozivanja, te kasnije

Ĺžetvenim obiajima. JoĹĄ su nastupili i FA SKUD-a “Ivan Goran Kovaiâ€? iz Zagreba s koreograijom “Turopoljski spominkiâ€? i ivandanjskim obiajima jaskanskog Prigorja, zatim FD â€œĹ altinâ€? Hrva sa starim hvarskim i splitskim plesovima, KUD “Petar Preradoviâ€? iz urevca s pjesmama i plesovima Podravine i Baranje. Plesove i pjesme iz Slavonije te koreograiju “Podvikuje bunjevaka vilaâ€? predstavio je KUD â€œĹ okadijaâ€? iz Strizivojne, KUD “Seljaka sloga iz Donje Dubraveâ€? izveo je pjesme i plesove Meimurja i Hrvatskog zagorja, dok je FA “Turopoljeâ€? iz Velike Gorice otplesao plesove Banovine i Ĺ iĹĄljagia. I nedjeljni program ovogodiĹĄnjeg Susreta folklornih ansambala zapoeo je mimohodom sudionika koji su tako najavili svoje nastupe. Program je otvorio KUD “Varteksâ€? iz VaraĹždina svadbenim obiajima

Kupljenova i Bistre te potom plesovima i pjesmama Hrvata Bunjevaca. Nastupio je i KUD “KolediĹĄeâ€? iz Jezera na Murteru, koji su se predstavili koreograijama “Jezerski mornarski balâ€? i “Blagdansko kolediĹĄeâ€?. FA “Zdenacâ€? iz GareĹĄnice izveo je pjesme i plesove Bilogore i Podravine, a FA “Ivan Goran Kovaiâ€? iz Siska pjesme i plesove posavskih brega i otoka Braa. Zagorske plesove iz Donje Voe za poetak je izveo Kud “Zabokâ€?, a kasnije se predstavio pjesmama i plesovima zagrebakog Prigorja. Za kraj, KUD “Sveti Jurajâ€? iz Dragania pokazalo je dio svadbenih draganikih obiaja iz 60-ih godina.

KUD “Seljaka sloga� Donja Dubrava

Bogatstvo narodnih noĹĄnji te plesno i glazbeno umijee pratila je prosudbena komisija u sastavu: dr.

sc. Tvrtko Zebec, Ivanica Ivkanec, prof., i Mihael Feri, prof., a kako je Susret tek revijalnog tipa, povjerenstvo nije javno dalo ocjenu pojedinih nastupa. Smotra je ove godine bila neĹĄto slabije posjeena negoli proĹĄle, ĹĄto je prava ĹĄteta jer kvaliteta susreta nikad nije bila vea. Ovaj vikend u

ĹĄkola, da pokuĹĄaju u sklopu sportskih kampova nai sebe u odreenim sportskim aktivnostima. Osnovni cilj ovog projekta jest da se preko sporta i kulture borimo prov poroka danaĹĄnjice, alkohola i droge. Ovom bih prigodom zahvalio Tanji Mesari ĹĄto je provela tu akvnost te sportskim klubovima koji su za pojedini sport dali svoje trenere i mentore, rekao je Milivoj Kossi, zamjenik naelnika opine NedeliĹĄe. - Kada su djeca uklju-

ena u ovakve akvnos, tada ne mogu bi na mjesma koja bi mogla tu djecu odves na onu drugu, crnu stranu Ĺživota, dodao je Mladen Horvat, predsjednik Opinskog vijea. Na sportskim kampovima ukupno je sudjelovalo 191 dijete od I. do VIII. razreda osnovne ĹĄkole. Osim u karateu, odbojci i atletici, djeca su se okuĹĄala u gimnasci, koĹĄarci, nogometu, rukometu i novom sportu, disc golfu. Kampovi su

Osrednja posjeenost susreta

akovcu se uistinu mogla vidjeti sva ljepotu naĹĄega hrvatskog folklora, bogatstvo i ĹĄarenilo noĹĄnji te milozvunost instrumenata koji su doarali folklorno blago Lijepe naĹĄe. Galeriju fotograija nastupa svih druĹĄtava moĹžete pogledati na naĹĄoj web stranici na adresi www. mnovine.hr. (mn)

KUD “Sveti Juraj� Dragani

DVD FERKETINEC

Nabavili kombi vozilo DVD Ferketinec kupio je novo vatrogasno kombi vozilo, marke mercedes. Vozilo je stajalo 50 tisua kuna, a na njega su joĹĄ ugraeni agregat, cijevi i druga potrebna vatrogasna oprema. Vozilo je kupljeno novcem DVD-a Ferketinec, VMO-a Ferketinec i Opine VratiĹĄinec, dok je oprema nabavljena sredstvima donatora. Vozilo je na koriĹĄtenje predano 5. listopada, bez nazonosti Florijana Gorianca, predsjednika VMO-a Ferketinec, koji injenicu da nije pozvan na sveanost gasiteljima zamjera, ali kaĹže kako e im i dalje zduĹĄno pomagati u radu.

Florijan Gorianec, uz novi kombi, nakon slavlja

DVD Ferketinec osnovan je 1952. godine, a uz novo vozilo ima lijepo ureene prostorije te okoliĹĄ Vatrogasnog doma. (S. Mesari)

SPORTSKI KAMPOVI u NedeliĹĄu

Sportom protiv poroka danaĹĄnjice ProĹĄli su ponedjeljak dodijeljena priznanja uesnicima svih kampova u okviru Sportskog ljeta 2008. godine u NedeliĹĄu. Tomislav Topolnjak, Dario Smr, Marko Ĺ ol, Kaleb Smr, JoĹĄua Smr, Viktorija Ĺ trukelj te Stanislav Ĺ trukelj sedmero je djece koja su sudjelovala u svih osam kampova te su njima dodijeljene nagrade. Osim plaketa, djeca su na poklon dobila majice i slike Filipa Udea s njegovim autogramom. - Ovim projektom dana je ĹĄansa najmlaim uzrastima, djeci osnovnih

trajali od 23. lipnja do 9. kolovoza, a djeca su imala pravo na sudjelovanje u svim kampovima. - Ponosni smo na broj uesnika jer je to ipak prva godina odrŞavanja. Želja nam je da se i idue godine provede ovaj projekt te da se ukljui ťto viťe osnovnoťkolaca, a mi emo se potruditi da uvedemo joť viťe sportova s ponekim iznenaenjem, kazala je Tanja Mesari, organizatorica ovog projekta. (H. Zear)


M 

28. listopada 2008.

OPINA Strahoninec

UDRUGA Ĺ˝ENA za ouvanje tradicije i kulturne baĹĄtine “Zlatne rukeâ€?

Ana Vrbanec ostaje na mjestu predsjednice Ana Vrbanec i dalje ostaje na elu Udruge Ĺžena za ouvanje tradicije i kulturne baĹĄtine “Zlatne rukeâ€? akovec, odlueno je na izbornoj skupĹĄtini udruge odrĹžanoj proĹĄli tjedan. Za dopredsjednice izabrane su Zdenka Buva i Zdenka Balent, tajnica je Ivanka Schranz, a blagajnica Josipa Konec. SkupĹĄtina Zlatnih ruku bila je prilika da se lanice prisjete svih aktivnosti kojima su se bavile u protekle dvije godine. Najredovitija su bila svakotjedna druĹženja. lanice su se sastajale svaki etvrtak te su uz razgovor, prijedloge i nove ideje kako obogatiti sadrĹžaj rada Udruge razmjenjivale sheme za vezenje, kakanje i recepte jela i kolaa. Posebno su se brinule i o starim runih radovima koje su spretno i obnavljale. U te dvije godine odrĹžano je nekoliko izloĹžbi, uspostavljena

Na svojoj 31. sjednici Vijee opine Strahoninec donijelo je odluku o poetku postupka javne nabave u vrijednosti od 1,880.000 kuna, izvor su sredstva planirana proraunom opine te proraunom ŽUC-a Meimurske Şupanije. Za ovu priliku dana je informacija i o zavrťnim radovima na kanalizaciji. Radovi na glavnom vodu kanalizacije trajat e sve dok to vrijeme dozvoljava, do kraja godine, jedino se izvoenje slivnika i kunih prikljuaka prebacuje na drugu godinu. Duljina kompletne kanalizacija je 11,5 kilometara i obuhvaa sve ulice u opini.

Ĺ to se tie Djejeg vrtia Suncokret, joĹĄ se niĹĄta ne zna. PristiĹžu ponude za zakup poslovnog prostora vrtia. Vijee je prihvatilo program rada vrtia te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta DV-a “Suncokretâ€?. Neke od tih promjena jesu: Upravno vijee vrtia donosi odluku o zasnivanju i prestanku rada djelatnika na prijedlog ravnatelja, prije je to mogao samo ravnatelj. Promijenjeno je i da se jedan lan u Upravno vijee bira iz redova odgajatelja i strunih suradnika.

Prihvaen rebalans lanice udruge “Zlatne rukeâ€? s poasnom lanicom Milkom Mesi je suradnja s akovekim srednjim ĹĄkolama, a lanice nisu zaboravile ni na vlastitu edukaciju. Atmosfera u Udruzi je pozitivna i opuĹĄtajua, a vjeĹĄtine se nesebino prenose s jedne lanice na drugu. Rijei je

bilo i o programu rada za naredne dvije godine, a u njemu e se nastaviti zalagati raditi sve ĹĄto su i do sad radile. Danas Udruga broji 42 Ĺžene, a prva na popisu je poasna lanica

Milka Mesi, supruga predsjednika Republike Hrvatske. Ona je redovita goĹĄa na svim veim druĹženjima ili dogaajima Zlatnih ruku, tako je prisustvom podrĹžala i ovu izbornu skupĹĄtinu. (mn)

Ne Ĺželi raskidati koaliciju, ve poziva HDZ da se ne ponaĹĄaju uvrijeeno tramo da se nisu naroito pretrgli u lobiranju za Meimurje, s obzirom na to koliko drĹžava daje u druge krajeve, rekao je Matija Posavec. - Znai li to da u onim krajevima i Ĺžupanijama gdje nije na vlasti HDZ ta Ĺžupanija ili grad ne bi trebali dobiti ni kunu drĹžavnog novca? Je li jedino to da je HDZ na vlasti u pojedinom gradu ili Ĺžupaniji garancija da se neĹĄto dobije od centralne vlasti? HDZ si pripisuje projekte veleuiliĹĄta, navodnjavanja, projekte gospodarskih zona, prijenosa vojarne, istiui kako su jedini doprinosi HNS-a glasovi i rezultat na proĹĄlim izborima. Spomenuti su projekti projekti HNS-a, tvrdi Matija Posavec. - Prijenos vlasniĹĄtva vojarne kao jedna od rijetkih Ĺžupanija mo-

rali smo skupo platiti u milijunima kuna, rekao je Matija Posavec. - Predsjednik Ĺžupanijskog HDZa govorio je i o nekakvom kriznom ĹĄtabu koji je zasjedao, meutim, s ponosom mogu rei da HNS ima operativni tim ljudi, u ovom ih je trenutku petnaest, a svakim danom sve viĹĄe. U sklopu tima bit e koordinacija za mlade, Ĺžene i seniore i to je model koji stranka koristi u cijeloj drĹžavi. Matija Posavec je taj model predloĹžio i HDZ-u. A ne da je gospodin Ivkovi predsjednik HDZ-a Meimurja, predsjednik stranke, SkupĹĄtine, meimurskoga komunalnog poduzea i saborski zastupnik i predsjednik Nadzornog odbora, gdje su sve te funkcije koncentrirane u jednoj osobi.

- DrĹžimo da u naĹĄem gradu ima mjesta za bicikle. Ako niĹĄta drugo, moĹže se tono oznaiti biciklistika zona po kojoj bi se moglo voziti biciklom te na taj nain to regulirati, kazao je Josip Horvat, tajnik Grad-

Gradski ogranak HDZ-a ovom akcijom Ĺželi vratiti biciklistiku zonu u centar grada

300 na 400 kuna. Za lekturu monograije koja bi trebala izai do kraja godine izabrana je Vesna KalĹĄan, prof., za ĹĄto e dobiti 3.000 kuna. Glazbenoj udruzi Ĺ enkovec odobrena je jednokratna donacija u visini od 2.000 kuna za pokrivanje troĹĄkova nedavno odrĹžanog koncerta u Ĺžupnoj crkvi Sv. Jelene KriĹžarice. Poglavarstvo je donijelo odluku i o imenovanju trojice lanova iz Opinskog vijea u Ĺ kolski odbor. Odlueno je da dva vijenika budu iz vladajue koalicije, a jedan iz oporbe. Prijedlog se upuuje Vijeu na usvajanje.

PREDSTAVLJAMO knjigu

Živjeti sa svrhom HNS nema krizni ťtab, nego operativno tijelo do izbora na koje smo ponosni. HDZ je nať duplo slabiji koalicijski partner i ja ih molim da poťtuju odnos snaga i da poťtuju rezultate, a to ťto smo mi traŞili joť jednog zamjenika Şupana, mi smo jedina Şupanija s jednim zamjenikom, rekao je Matija Posavec. - Imali smo jednog zamjenika Şupana, ako je to bilo krťenje, zaťto su tolerirali krťenje, istaknuo je Matija Posavec. (BMO)

U gradu akovcu ima mjesta za bicikle kla velik broj ljudi. S obzirom na to da je bicikl tradicionalno prijevozno sredstvo u Meimurju, Gradski ogranak HDZ-a ovom akcijom Ĺželi vratiti biciklistiku zonu u centar grada.

Poglavarstvo opine Ĺ enkovec prihvatilo je izmjene i dopune prorauna za 2008. godinu te ih predlaĹže Opinskom vijeu na usvajanje. Od planiranih prihoda u visini od 8,435.000 izvrĹĄenje prorauna je 41 posto, a ukupni su izdaci 38 posto planiranog. Proraun se nije bitno poveavao ili smanjivao, ostao je isti, ukupno 11,285.000 kuna, samo su se stavke unutar njega izmijenile. Najvea promjena je kod prihoda od poreza i doprinosa, ĹĄto je uveano za 1,300.000 kuna. Usvojeno je poveanje stalnog dodatka na plau za djelatnike Opine s

Dan Millman:

NASTAVAK AKCIJE “Biciklom u grad�

ProĹĄli je vikend nastavljena akcija Gradskog ogranka HDZ-a “Biciklom u gradâ€?. Tijekom akcije upriliena je kestenijada s kuhanim vinom na Franjevakom trgu, koja je privu-

Radovi na kanalizaciji do kraja godine

OPINA Ĺ enkovec

MATIJA POSAVEC, povjerenik raspuĹĄtenoga Ĺžupanijskog HNS-a, odrĹžao konferenciju za novinare

- U HDZ-u se pitaju zaĹĄto ne raskinemo koaliciju, mislim da u ovom trenutku to nije potrebno, do izbora nas dijeli ĹĄest - sedam mjeseci. Ne Ĺželimo raskidati koaliciju i pozivamo kolege u HDZ-u da se ne ponaĹĄaju uvrijeeno, nego da poĹĄtuju odnos snaga i da energiju koju ulaĹžu u svoje bahaenje i pripisivanje projekata s kojima nemaju baĹĄ nekakve veze uloĹže u snaĹžnije lobiranje prema centralnoj vlasti, za viĹĄe novca za Meimurje, rekao je Matija Posavec, povjerenik raspuĹĄtenoga meimurskog HNS-a. - Ne moĹžemo si kao HNS dopustiti da se u javnost plasiraju informacije o zasluzi HDZ-a za dobivanje novaca od drĹžavne vlasti. To nitko njima ne spori, iako u HNS-u sma-

17

skog ogranka HDZ-a. Velik broj graana potpisao je peticiju te se slaĹže s ovom akcijom koja se nastavlja i dalje, sve dok se bicikli ne vrate u grad. (H. Zear)

Autor: Dan Millman Format: 19x13 cm 320 stranica Meki uvez, 100 kn www.dvostrukaduga.hr Iz pogovora: Knjigom â€œĹ˝ivjeti sa svrhomâ€? Dan Millman povezuje Salomonovu mudrost sa zdravorazumskom notom novinske savjetodavne kolumne te na pitanja iz stvarnog Ĺživota odgovara s intuitivnom jasnoom koja je milijune itatelja privukla njegovim knjigama. Autor knjige “Put mirnog ratnikaâ€? u ovoj knjizi prvi put saĹžima svoje dojmljivo uenje u dvadeset i pet osnovnih naela, koja je njegov mentor - stari ratnik po imenu Socrates - nazvao Kunim pravilima. Dan svako pravilo ilustrira jednostavnim priama, citatima i vjeĹžbama za primjenu Kunih pravila u vlastitom Ĺživotu. Dan odgovara na univerzalna pitanja o novcu i radu, roditeljstvu i prioritetima, prehrani i zdravlju, donoĹĄenju odluka i razvodu, jednostavnosti i duhovnosti, meditaciji i moralnosti, seksu-

alnosti i strahu, Şivotu i smrti te o drugome. Svaki odgovor nudi nov uvid i osobno vodstvo - odvaŞnu novu viziju za Şivljenje sa svrhom. Dan Millman nekadaťnji je svjetski sportski prvak, sveuiliťni trener i profesor, uitelj borilakih vjeťtina te autor bestselera ije su knjige, poput Puta mirnog ratnika, nadahnule milijune ljudi na viťe od dvadeset jezika. Živi s obitelji na sjeveru Kalifornije.


NOVI ŽIVOT SE RAA

18

Ratko (32) i Melanija (29) Van iz Slakovca dobili su Sebastijana, roenog 17. listopada u 13,50 sati. Po brata je doĹĄla i Patricija (6).

Danijel (27) i Andreja (26) Ciglar iz Podbresta dobili su Venia, roenog 19. listopada u 6,30 sati.

Bojan (20) i Željka (18) Kodba iz Zebanca dobili su Vanesu, roenu 16. listopada u 12,45 sati.

MT “LEPTIRIâ€? poklanja benkicu i partlek Benkicu, partlek i 10 posto popusta u prodavaonicama Leptiri dobivaju naĹĄe novoroene bebe, iji se roditelji pristanu fotograirati za rubriku “Novi Ĺživot se raaâ€? M"MURSKH N$&N. Prigodnim e ih poklonom obradovati naĹĄ fotograf. Darove za male bebe omoguio je vjerni i paĹžljivi sponzor, tvrtka M% tvornica trikotaĹže iz Ĺ trigove.

28. listopada 2008.

Robert (36) i Sanja (39) Žganec iz Puťina dobili su Matiju, roenog 15. listopada u 1,10 sati. Po bebu su doťli brat Jakov (3), baka Elizabeta i djed Franjo.


28. listopada 2008.

DOBRO JE ZNATI

19


M A

20

28. listopada 2008.

MATIJA KLEMENI iz Prhovca

Bio sam prvi odbornik i graditelj veterinarske stanice Pismo, na Şalost, neitko potpisanog itatelja odredilo nam je put u Prhovec, u dom 80-godiťnjeg Matije Klemenia. U pismu je navedeno kako je Klemeni oťteen od strane djelatnika Veterinarske stanice akovec, te neopravdanim inom Şupanijskoga veterinarskog inspektora Ljubomira Kolareka. Spominjanje Kolareka kao istaknutog lana HDZ-a nije nam iťlo skupa s uginulim kravama, jer one bi uginule ili ne bi uginule da je Kolarek lan bilo koje stranke. Posumnjali smo na politikanstvo, ali nismo odluku donijeli napreac nego smo htjeli uti Klemenia. Glavno pitanje ili problem uklonjen je ve pred vratima, a potom nam je simpatini i razboriti Matija rekao nekoliko rijei i o sebi. - Vidite, to s kravama je bilo u ljetu i mi nismo nikoga molili da bilo ťto piťe o ovom sluaju. Po meni vam je to politikantstvo. Želim samo rei da s Veterinarskom stanicom kooperiram niz godina i odnosi su korektni. I kod ove nesree, kad su nam uginule dvije krave, Veterinar-

Matija s unukom Klarom, koja je vrsna plivaica

- ovjek ui dok je Ĺživ, kaĹže Matija ska stanica akovec financijski nam je pomogla i sve je u redu. Ja sam to ve zaboravio, rekao je Matija.

ProĹĄek iz vlastitog podruma Pojasnio nam je Matija kako je kritinog trenutka krave izveo na paĹĄu u djetelinu, gdje su provele 15-ak minuta, i potom ih je vratio u staju. Vrlo brzo nakon toga krave su se jednostavno napuhnule, nije mogao do veterinara i one su uginule. - Sad imam junice i ubudue budem pazio kamo i kako ih izvodim na paĹĄu. ovjek ui dok je Ĺživ, kratko je prokomentirao Klemeni, naglasivĹĄi strunost i uljudnost veterinarke SnjeĹžane Ĺ torga. - Odite radije probati moj proizvod i malo se ‘pospominati’, pozvao je Matija u svoj topli dom. NatoivĹĄi svakome od nas po dva decilitra crveno - smee tekui-

PRIJAVITE SE za Best Model’s & Dancer’s 2008.

Kree izbor najboljih manekena i plesaa

ne, nazdravio je i upitao: - Kaj velite, je dobro? - Naravno, odgovor je bio potvrdan. Rekao je Matija kako je to proťek po njegovom receptu i iz njegovog groŞa, a nastao na osnovu iskustva steenog tijekom radnog staŞa. Dok smo ispijali, Matija je rekao kako je on bio prvi odbornik u selu i nekadaťnjoj Mjesnoj zajednici te pokrenuo izgradnju Veterinarske ambulante u Gornjem Mihaljevcu. Godinama je radio kao zastupnik Osiguravajue kue Croatia osiguranje i stekao izuzetno velika i razliita poznanstva. Danas mu je Şao ťto je Prhovec selo starijih ljudi i sve praznije, a nekada je bilo puno Şivota. Želio bi da dok je joť Şiv u Prhovcu nastane barem nekoliko mladih obitelji koje bi sauvali mjesto koje je nekada proizvodilo puno mlijeka, mesa i drugih proizvoda. (S. Mesari) Studio Vivona akovec treu godinu za redom organizira izbor najboljih manekena i plesaa Meimurja. Manekeni e se natjecati u dvije dobne kategorije limai 8 – 12 godina i tinejdŞeri 13 – 17 godina. Stariji od 17 godina biraju se na velikoj modnoj priredbi Vatrometu mode. Biraju se oni koji najbolje znaju prezentirati neku reviju, a to znai da svaki maneken mora hodati odgovarajuim nainom prema zadanim modelima (casual, sveano,‌ ), odrediti tempo, poze te izraŞajnost lica. Struni Şiri init e uglavnom iskusne starije manekenke. Što se tie plesaa, oni se natjeu u dvije dobne kategorije od 8 – 11 godina (solo,duo),te od 12 – 18 godina (takoer solo, duo). Trajanje izvedbi je od jedne i pol do tri minute. Kostim je potrebno prilagoditi sadrŞaju (ne smije biti razgolien, ťto ravnijih linija), kao i glazbu (za suvremeni ples). Ocjenjuje se tehnika izvedba, ideja, teŞina plesnih elemenata muzikalnost i cjelina. Kandidate e po bodovnom sistemu ocjenjivati struni Şiri. Tri prvoplasirane oekuju zlatna,srebrna i bronana medalja. Posebno se dodjeljuje priznanje za najmlau i najstariju uesnicu manekena i plesaa. Prijave se primaju do 3.studenog 2008. na adresu Studio Vivona J.Slogara 8 akovec 40 000, a detaljnije inormacije moŞete dobiti na mob.: 091 - 527 - 0704 kod Karmen Kovaevi – Jambor.


SESTRE Ivana Hranjec i Lucija Ĺ esto Meimurke sa sve uspjeĹĄnijom zagrebakom karijerom bile su glavne zvijezde frizerskog showa Beauty centra Ljupka u kojem je u akovekoj Parco Alfi predstavljena njihova najnovija kolekcija frizura Cocet. (Foto: ZVrzan)


2

ME\IMURSKE NOVINE 28. listopada 2008.

STRUNI SKUP uz 110. obljetnicu roenja Luje Bezeredija

Hrvatsku kulturnu javnost treba podsjetiti na znaaj Bezeredija U Muzeju Meimurja akovec uprilien je struni skup uz 110. obljetnica roenja Luje Bezeredija. Cilj skupa bio je obnoviti zanimanje strune javnosti za naĹĄega znamenitog kipara, istodobno senzibilizirajui lokalne imbenike kako bi pomogli izdavanje dugooekivane Bezeredijeve monograije. - Ovo je samo jedna od aktivnosti koje Muzej poduzima kako bi pozornost svratili na djelo naĹĄih umjetnika, pa tako i Luje Bezeredija, kazala je viĹĄa kustosica Erika Na Jerkovi: - Muzej kontinuirano skrbi o zbirci Luje Bezeredija koja broji oko tisuu djela, ĹĄto skulptura, ĹĄto glinoreza. I ovaj skup je jedan od naina da Bezeredi ne padne u zaborav. Dalje radimo otkupe njegovih skulptura i brinemo o njegovim spomenicima izloĹženima u gradu. Na skupu u Muzeju Meimurja Bezeredijem se za ovu priliku pozabavilo petnaest strunjaka razliitih proila, od povjesniara umjetnosti i akademskih slikara, do knjiĹževnih kritiara. Skup su prisustvom podrĹžali i ugledni povjesniari umjetnosti poput Marine Barievi, Stanka Staniia, Darije Alujevi i Vesne MaĹžuran Suboti, vrsne poznavateljice povijesti skulpture i kustosice Gliptoteke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koja je govorila o znaaju Luje Bezeredija u hrvatskoj umjetnosti.

Cilj strunog skupa bio je obnoviti zanimanje strune javnosti za naĹĄega znamenitog kipara - Mislim da je znaaj Bezeredija danas, na Ĺžalost, joĹĄ uvijek nedovoljno prepoznat u hrvatskoj umjetnosti. Sjela ovoga vrsnog umjetnika nalaze se u dosta muzeja i galerija, meutim, mislim da ga se ne cijeni joĹĄ dovoljno. MoĹžda bi trebalo napraviti jednu veliku retrospektivnu izloĹžbu i proĹĄetati je

Hrvatskom kako bi se podsjetilo na njegov znaaj, kazala je MaĹžuran Suboti, i dodala kako je ovaj skup bio korak u pravom smjeru jer su na njemu strunjaci razmijenili meusobna znanja, stavove i poglede koje mogu prenositi dalje. Uz skup je izdan i Zbornik o Bezere-

diju, koji je kruna jednogodiĹĄnjeg rada djelatnika Muzeja u kojem su objavljenji svi radovi i referati sudionika skupa. Zbornik donosi neke nove injenice o Bezerediju koje se do sad nisu mogle nigdje saznati. Bezeredijev zbornik moĹže se nabaviti u Muzeju Meimurja. (mn)

IZLOŽBA lanova MINA-e

Ĺ kola crtanja nastavlja s radom u studenom Sredstva od prodaje slika utroĹĄit e se za nabavku sluĹžbenog vozila za transport i dostavu medicinskih kreveta za potrebe UOLL-a

IZLOŽBA u organizaciji UOLL-a, HDLUM-a i Raiffeisen stambene ťtedionice

Humanitarna prodaja umjetnina za nabavku vozila Udruga oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske, Hrvatsko druĹĄtvo likovnih umjetnika Meimurske Ĺžupanije i Raiffeisen stambena ĹĄtedionica proĹĄli su tjedan organizirali otvorenje prodajne izloĹžbe umjetnina. IzloĹžba u prostoru ĹĄtedionice sadrĹži donirane radove meimurskih slikara okupljenih u HDLUM-u, radove velikana kao ĹĄto je Priska Kular te slike nastale na radionicama UOLL-a. Taj dio radova nastao je u okviru stalnih projekata udruge “Crtanjem do zdravljaâ€? i “Art terapijaâ€?. Projekte svake godine udruga provodi diljem Hrvatske, te zajednikim naporima umjetnika i oboljelih nastaju radovi koji su uistinu kvalitetni. Znaaj i kvaliteta Art radi-

onice prepoznat je i izvan Hrvatske, tako su predstavnici udruge pozvani da je prezentiraju u Stuttgartu. Osim toga, na radionici idue godine sudjelovat e i Nijemci, a ona e se odrŞati u Meimurju. Ovo je prvi put da UOLL surauje s HDLUM-om i Raiffeisen stambenom ťtedionicom, a sve u dobrotvornom cilju sakupljanja sredstava za nabavku sluŞbenog vozila za transport i dostavu medicinskih kreveta koje je udruga dobila na raspolaganje od Županijske bolnice akovec. Potrebno je skupiti 250.000 kuna, a svi ukljueni u projekt nadaju se velikoduťnosti akovekih graana. IzloŞba je otvorena do 31. prosinca. (mn)

Polaznici Ĺ kole crtanja Likovno kreativne stvaralake udruge MINA predstavili su se izloĹžbom u zgradi “Scheierâ€?. Na izloĹžbi, koja ostaje otvorena do 31. listopada, predstavili su se polaznici razliitih generacija, od 14 do 50 godina, a to su: Jelena Trupkovi, Ljiljana i SnjeĹžana LogoĹžar, Miljenko Kranjec, Katarina Brekalo, Nevenka Horvat, Kristinka BlaĹžeka, Ana DamiĹĄ, Milica Novkovi, Marina Mrla i Jasminka Kovai. Ĺ kola je zapoela s radom prije dvije godine, a njome se Ĺželi poticati aktivnost djece, mladih i odraslih da kroz svoje likovno i kreativno izraĹžavanje razvijaju ljubav do umjetnosti, kao i usvajanje same “abecedeâ€? crtanja, razvijanje opaĹžajnih vjeĹĄtina, koordinaciju oka i ruke kroz upotrebu umjetnikih materijala i alata. Ĺ kolu crtanja od poetka vodi prof. akademski slikar Josip Grgevi. Kako je s njim raditi, ispriala je predsjednica udruge MINA Jasminka Kovai: - On je jedna divna, izuzetna osoba koja s puno ljubavi prenosi i zna prenositi znanje.

Polaznici Ĺ kole crtanja pokazali su ĹĄto su nauili u dvije godine Mi svi koji dolazimo u Ĺ kolu crtanja ve imamo ustrajnost i ljubav prema slikanju, a ono ĹĄto nam je on dao jesu osnove crtanja, samu abecedu svega toga. Nauio nas je kako se oko moĹže koordinirati s rukom i proporcije, odnosno kako bez mjerenja okom ocijeniti pravilnu proporciju. To su sve osnove, a bez osnova ne moĹžemo niĹĄta. Ĺ kola crtanja s radom nastavlja u studenom, a svi zainteresirani za nastavu mogu se naknadno prikljuiti ako se prije jave na broj telefona 098/950-2322 (Jasminka Kovai). (mn)

Na izloĹžbi je zastupljeno jedanaest autora


3

28. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

AKTUALNE IZLOŽBE

DALIBOR MATANI u akovec je doĹĄao predstaviti svoj posljednji uradak “Kino Likaâ€?

Hrvatska je premala zemlja da se neke osobe kuju u zvijezde U akovekom Centru za kulturu juer je odrĹžana premijera kontroverznog ali dugo oekivanog hrvatskog filma “Kino Lika“ Dalibora Matania raenog prema istoimenoj knjizi Damira KarakaĹĄa. Film prikazuje intimne probleme malih ljudi u izoliranom likom selu, a u centru su dogaanja nogometaĹĄ koji je sluajno ubio majku, ĹĄkrti seljak i osamljena djevojka koja prijateljstvo traĹži u svinjcu. Mladi redatelj (roen je 1975. godine) paĹžnju plijeni od kad se za njega proulo s filmom “Blagajnica hoe ii na moreâ€? 2000. godine. Do danas snimio je nekoliko kratkih filmova, najpoznatiji je po cjeloveernjim filmovima, osim prije spomenute Blagajnice to su i “Fine mrtve djevojkeâ€?, “Sto minuta slaveâ€? i “Volim teâ€?. On je ujedno jedan od najzaposlenijih redatelja mnoĹĄtva marketinĹĄkih spotova, apsolvent reĹžije na ADU u Zagrebu i scenarist. U filmovima se istie pripovjedakom sposobnoĹĄu, dramaturĹĄkom doraenoĹĄu, snalaĹženjem u kominim i traginim epizodama i razumijevanjem racionalnog i svrhovitog storytellinga. To je pokazao i u posljednjem filmu “Kino Likaâ€?• VaĹĄ film gotovo da je do kraja napunio dvoranu Centra za kulturu, ĹĄto je iznenaujue za hrvatski film. — Jako puno smo nauili o kino distribuciji kako smo poeli s projekcijama u Gospiu i Lici, tako da ovaj broj u akovcu veseli. Inae je openito navala gotovo svugdje. Kino Lika nije populistiki film nego pokuĹĄava svojom temom privui neĹĄto ĹĄto nije samo puka zabava. Tako da, ako je teĹžak film kao ĹĄto je ovaj dobro posjeen, onda imam vjere u publiku. • Kako je izgledao rad na Kinu Lici, ako ga usporeujete sa svojim ostalim filmovima? Je li se isticao po neemu? — Briljantno je iskustvo to ĹĄto smo snimali na terenu. Automatski glumce izvedeĹĄ iz njihovih nekakvih

Ĺživota i imaĹĄ neku izolaciju za sebe i ekipu. S druge strane, to sa sobom vodi neke nepredvidive stvari kao ĹĄto su pijani statisti, opi alkoholizam, emer i depresija u hrvatskom selu (smijeh). I openito jedno stanje gdje svi u jednom trenutku polude jer su sretni ĹĄto je u njihovo malo mjesto doĹĄao neki novi Ĺživot. Snimanje je bilo takvo da se glumci nakon dva dana viĹĄe nisu htjeli vratiti u Zagreb.

Osobni prikaz Like • Kako birate scenarije i prie za film, pa tako onda i ovu? — Bio je neki sistem i Şelja da se napravi film o Lici. I onda kad se

Film “Kino Lika� prikazuje intimne probleme malih ljudi u izoliranom likom selu

Filma nema zbog instalacije novog projektora Kino Lika u akovcu e igrati tek poetkom studenog, a u to vrijeme u Centru za kulturu uope nee biti filmskih projekcija. Za to postoji i razlog, od 24. listopada do 2. studenog u Centru za kulturu slagat e se novi projektor i kinooprema. Novi projektor donosi digitalni oita

IzloŞbeni salon Muzeja Meimurja akovec – izloŞba Zlatka Sirotia – umjetnik se premijerno predstavlja uljima na platnu. Siroti je slikar figuracije. Nazoan je viťe od tri desetljea na suvremenoj likovnoj sceni, gdje je kroz kultivirano slikarsko umijee viťe puta potvrdio svoju slikarsku osebujnost. Slikarsku poetiku gradio je na klasinim premisama, tematski se reerirajui na hrvatsko povijesno, religiozno ili arhitektonsko nasljee.

Tunjave na snimanju • Znai definitivno je bilo zabavno na snimanju. Pa onda podijelite s nama barem jednu zgodu sa snimanja. — Zgoda koju esto ponavljam je vrlo zabavna jer sam, videi kud sve to ide u tim nekim masovkama, videi da e se svi ponapijati i porazbijati sve, angaĹžirao jednog prijatelja iz Zagreba da doe smiriti malo strasti, da glumi i smiruje statiste. Tako je doĹĄla ta moja “sigurnosna varijantaâ€? u Liku, napio se kao Ĺživotinja i prvom tipu razbio bocu o glavu. I tu je nastala sveopa tunjava. To je jedna od anegdota koje su pratile cijelo snimanje. • Pa koliko je onda snimanje trajalo izmeu tih tunjava i trijeĹžnjenja? — Pa trajalo je nekih ĹĄest tjedana ali se inilo kao da traje godinu dana. Mi smo doĹĄli dolje gdje se stvarno niĹĄta ne deĹĄava i donijeli neki Ĺživot. Oni e o tome priati godinama. Nije to viĹĄe kao kad se gastarbajter vrati, pa svi priaju o njegovom mercedesu, nego je stvarno bilo intenzivno. Kako smo mi donijeli neki Ĺživot njima, tako su oni svojom ĹživotnoĹĄu nama obogatili kadrove, jer te stvari koje smo snimali nisu bile previĹĄe koreografirane, nego je to stvarno ono ĹĄto se moĹže vidjeti dolje, uz malu pomo alkohola (smijeh).

zvuka, zato iz Centra obeaju da e se od 2. studenog moi vidjeti i razlika na platnu i, na osnovi novih zvunika, osjetiti potpuno nova tonska obrada filmske kopije. Tako e Centar sada imati nove procesore, novi ekran, nove zvunike i sada, na kraju, novi kinoprojektor.

AKOVEC - izloŞbeni prostor Centra za kulturu – izloŞba djejih likovnih radova gRazglednice iz Hrvatske h. IzloŞba u sklopu ovogodiťnjeg ASSITEJ-a bila je postavljena u vrijeme odrŞavanja Meunarodnoga djejeg estivala u Šibeniku. Ona obuhvaa gotovo stotinu radova djece iz raznih krajeva Hrvatske. Radovi prikazuju panoramu ili karakteristini detalj pojedinog mjesta u tehnici akrila na platnu, a u dimenzijama 200 x 140 cm.

Galerija Scheier – izloŞba polaznika Škole crtanja Likovno kreativne stvaralake udruge MINA. Na izloŞbise predstavljaju polaznici razliitih generacija, od 14 do 50 godina, a to su: Jelena Trupkovi, Ljiljana i SnjeŞana LogoŞar, Miljenko Kranjec, Katarina Brekalo, Nevenka Horvat, Kristinka BlaŞeka, Ana Damiť, Milica Novkovi, Marina Mrla i Jasminka Kovai. Reieisen stambena ťtedionica – izloŞba u organizaciji UOLLa, HDLUM-a i Raieisena. Prodajna izloŞba iji prihodi idu u dobrotvorne svrhe sadrŞi donirane radove meimurskih slikara okupljenih u HDLUM-u, radove velikana kao ťto je Priska Kular te slike nastale na radionicama UOLL-a.

Dalibor Matani jedan je od najboljih i najkontroverznijih hrvatskih redatelja pojavila KarakaĹĄova knjiga taj imput je bio gotovo savrĹĄen. S druge strane, najopasnije su knjige koje kad itate kaĹžete: ‘E, pa to je film’. Tu ima jako puno posla i to je bio svjestan i sam Damir. Jedno dvije - tri godine potroĹĄili smo samo na scenarij. ProĹĄli niz scenaristikih radionica po Europi ... i onda krenuli na teren i, ĹĄto je najbitniji dio posla, kako knjigu i scenarij pretvoriti u neĹĄto ĹĄto je dokumentarno. • Pria se da ste u ovaj film ukomponirali dosta vlastitih iskustava. — Lika koje se ja sjeam je Lika predivne prirode i nevjerojatne samoe. Bolne ljudske samoe. Jako je malo ljudi koji pokuĹĄavaju imati komunikaciju s drugima, jednostavno zbog te udaljenosti i izolacije. I to je neĹĄto ĹĄto sam htio prenijeti, a tu su i neke prie koje moja baka pria. Zato je onda bila posebna VIP goĹĄa na premijeri u Gospiu. Tu i joĹĄ neke prie koje sam uo iz tog kraja, neki ljudi ... Tako da je dosta intimnoga unutra. Mene film na nekim dijelovima dotakne i boli, ali to je bio jedini nain kako sve to skupa ispreplesti s Damirovom prozom.

Zahtjevan redatelj za glumce • Kako je bilo raditi s glumakom ekipom na ovom filmu? — Predivna je stvar kad imate glumce na neko vrijeme u kraju gdje oni razmiťljaju samo o tome. I traŞio sam od njih stvarno puno. Kreťimir Miki je ponovno potvrdio da je najkompetentniji ovdje i svaki mu put postavljam sve teŞe i teŞe zadatke. Ovo, ťto je on u Kinu Lici napravio, iskreno ne znam tko bi to od njegovih kolega mogao napraviti, jer je to bio toliko kompleksan zadatak gdje je toliko malo potrebno

bilo da se prijee u neku nepoŞeljnu varijantu. Areta +urkovi je najvee otkrie i za to je isto Kreťo zasluŞan jer je on s njom radio u Osijeku. Sad se ve dosta piťe i snima o njoj, kamo god doemo, ljudi se Şele upoznati s curom koja je toliko hrabra i koja se toliko hrabro uzdiŞe iznad primitivnog mulja gdje se gleda sve samo kroz tjelesno, kroz izgled ... I tu je Ivo Gregurevi s kojim sam prvi put radio. On je zbilja predivna osoba. OboŞavam ljude kao ťto je on i rad s njim je bilo posebno iskustvo. • Kako je bilo raditi s Damirom Karakaťem? On slovi kao zanimljiva ali komplicirana linost. Vi ste mu ak dali i malu ulogu u filmu. — Što se tie uloge za Karakaťa, kad smo trebali harmonikaťa, nema nikoga boljeg od njega za to. Poznaje kraj i zna odlino svirati. A ono ťto je jako bitna stvar kod njega kao pisca jest ťto nema taťtinu, a to je najbitnija stvar kod pisca. On je jednostavno shvatio da je to jedna vrsta kanaliziranja misli i osjeaja. Puno nam je pomogao na setu, pomagao s tekstom, hrvao se s lokalnim statistima ... O njemu imam samo pohvalne stvari za rei i mislim da je on uz Periťia, Bulia i tih par deki i po dosezima i po ponaťanju sam vrh knjiŞevnosti. Takva bi knjiŞevnost trebala biti.

Da nisam redatelj, bio bih kamiondŞija • Da niste redatelj, ime biste se bavili? — Bio bih kamiondŞija. Imao bih svoju flotu kamiona i iťao naokolo. Stajao bih najviťe u Ukrajini i zlorabio sve ukrajinske kurve. • Što je za Vas uspjeh? Tko je po Vama uspjeťna osoba?

— Mislim da je uspjeĹĄna osoba ona koja je mirna sama sa sobom, s onim ĹĄto radi. Mislim da smo preesto svjedoci nekakvih instant uspjeha, naroito kod glumaca. Mladi glumci glume po tim idiotskim serijama, prisutni su po svim novinama i kad si jedno takvo dijete umisli da je neĹĄto bitno, bez da je napravio neĹĄto bitno u glumakom pozivu, to je jako opasno. Malo me strah za tu inflaciju glumaca. S druge strane, dobro je da ih vidiĹĄ, ponekad se nae koji kvalitetan glumac. • Smatrate li sebe uspjeĹĄnim? — Ja sam sretan sam sa sobom, ali apsolutno nikad ne razmiĹĄljam o uspjehu. Mislim da smo premala zemlja da se neke osobe kuju u zvijezde. Uostalom, osnova mog posla je samo rad. Tako da ja idem iz projekta u projekt i mislim da se kroz tu neku priu i svjetonazor sada ve i ormirala publika koja nas prati. To je za mene uspjeh. Recimo, Kino Lika je krajnje nekomercionalni film, a ima veliku posjeenost u kinima, puno veu od bilo kojega hrvatskog filma u zadnje vrijeme. To su bitne stvari. • Za kraj, moĹžete li nam otkriti svoje budue projekte? Na emu dalje radite? — To dosta ovisi o financijama, jer filmski posao je jako spor, jako puno vremena treba da se pokrene neki projekt. Konkretno, za Kino Lika je trebalo 4 godine samo da se pokrene. Ali mislim da bi idui projekt, ako se sve poklopi, mogao biti zagrebaki projekt. To e biti nastavak Like ĹĄto se tie emotivnog koda, pria o gladi za ljubavlju u Zagrebu. Projekt bi se trebao zvati ‘Majka asalta’, ĹĄto je ve deset godina star naziv, ali u svakom sluaju ova emotivnost iz Kina Like trebala bi se dalje razvijati. (mn)

Galerija Sabol - stalnu postavu priznatih hrvatskih slikara moĹžete pogledati u Galeriji Sabol, Kralja Tomislava 17, akovec. Posebno se istiu slike D. DĹžamonje, S. Svilan, E. Glavurti i M. VeĹže. Memorijalna zbirka Ladislava Kralja Meimurca, Ruera BoĹĄkovia 7 - stalni postav. Memorijalna zbirka ve je gotovo 30 godina u kulturnom prospektu akovca, obuhvaa brojne radove Ladislava Kralja stare izmeu 50 i100 godina, te pokustvo i osobne predmete umjetnika. U skladu sa svojim preerencijama oblika, boja i duhovnog znaaja motiva, autori su izgradili cijeli jedan mikrosvijet na temu crkve Svetog Jakoba, iskreno odgovarajui na mogua pitanja. NEDELIĹ E - Ca e bar “Martinâ€? - izloĹžba Zlatka Vrzana. Fotogra Zlatko vrzan ponovno se predstavlja izloĹžbom svojih naslovnica podlistka Media pod nazivom “Media by Zvrzan II. U Martinu je izloĹženo petnaest otografija naĹĄih meimurskih ljepotica, kao i naslovnica s naĹĄim olimpijcem Filipom Ude. PRELOG – Ugostiteljski objekt na Marini - izloĹžba Slavka Dukia. Slavko Duki iz Donjeg Kraljeva lan je Likovnog udruĹženja donjeg Meimurja Prelog. Na IzloĹžbi se predstavlja crteĹžima ribljih i lovakih motiva. IzloĹžba je otvorena do daljnjeg. Cae bar “Artâ€? - izloĹžba Pavla RuĹžmana i Martine Golubi. lana Likovne udruge donjeg Meimurja Prelog, Pavao RuĹžman izlaĹže je nekoliko motiva stare Drave, dok se Martina Golubi predstavlja radovima od stakla i drugih materijala koje posebnom tehnikom ukrase na salvetama pretvara u trajne oblike.


4

ME\IMURSKE NOVINE 28. listopada 2008.

Uspjeh akovekog studija “Dvije lije� na 11. Meunarodnom festivalu turistikih filmova

IZLOŽBA Fotokluba akovec u Kulturnom domu u Lendavi

JoĹža Behounek osvojio nagradu za najbolji snimateljski rad Jedanaesti Meunarodni estival turistikih filmova, koji se odrĹžao u Splitu od 15. do 18. listopada, i ove je godine bio uspjeĹĄan za akoveki studio “Dvije lijeâ€?. JoĹža Behounek, vrsni snimatelj svih filmova koji godinama nastaju u tom studiju, nagraen je za najbolji snimateljski rad na estivalu, i to za film “Welcome to Meimurjeâ€? u produkciji Meimurske Ĺžupanije. Ako imamo na umu injenicu da je Festival u Splitu jedini takve vrste u Hrvatskoj, da je od prijavljena 152 filma iz cijelog svijeta u konkurenciju za nagrade uĹĄlo njih 41, te da je struni ocjenjivaki Ĺžiri sastavljen iskljuivo od ljudi iz filmske struke - nagrada je tim znaajnija i vrjednija. Kako se ekipa sastoji od samo

dvije osobe, Behouneka i Roberta Lisjaka, redatelja, scenarista i montaĹžera filmskih projekata koji dolaze iz studija “Dvije lijeâ€?, svaki novi film donosi i nove izazove. - Izazovi su to ĹĄto su nam produkcijski uvjeti jako niski. Znai, nema novca. Sad e netko ne pomisliti kako se mi Ĺžalimo. Nije tako, ali danas novac odreuje sve, pogotovo u poslu kojim se mi bavimo. Tako da dva ovjeka na odjavnoj ĹĄpici, kao ĹĄto je to kod nas, u konkurenciji gdje se ĹĄpica vrti i do nekoliko minuta dosta udno izgleda, kazao je Behounek. Upravo su ovi izazovi razlog, istie Behounek, zaĹĄto im je ova nagrada toliko vrijedna. - Ako ta nagrada ima ikakav znaaj, to je baĹĄ zato ĹĄto je konkurencija toliko jaka u produkciji. Ima puno produkcijski

TRIBINA , 30. listopada u 19,30 sati

jaih filmova u Hrvatskoj, a da ne govorimo o vanjskim filmovima. Da ne priamo o produkciji jedne Austrije, New Yorka ... To su koregrafirani filmovi. A mi odemo na teren, nas dvojica, i radimo. Nemamo uvjete kao ostali. PrestiĹžna nagrada moĹžda je zbog svega ovoga Behouneku doĹĄla kao lijepo iznenaenje. - Bio bih neiskren kad bih rekao da mi nije drago i da mi nije stalo. Stalo mi je jer je Ĺžiri koji je o tom odluivao iz filmske branĹĄe, od ljudi koji shvaaju kako se ovaj posao radi. Ali ja ovu nagradu stvarno nisam oekivao. Da je mene netko tamo snimao kad su me prozvali za najbolju kameru, mislim da bi to bila najbolja komedija ove godine. VaĹžno je rei i da ja tu nagradu smatram toliko svojom

koliko i Robijevom. Jer mi sve radimo zajedno. Vremena za proslavu nagrade i nema previĹĄe jer “Lijeâ€? i dalje neumorno rade. Robert Lisjak upravo zavrĹĄava montaĹžu filma “Porcijunkulovoâ€?, joĹĄ jednoga turistiko - promotivnog filma u produkciji Grada akovca, a JoĹža ve tjednima snima materijale za novi filmski projekt TZ-a Meimurske Ĺžupanije. Inae, studio “Dvije lijeâ€? ve etvrtu godinu za redom osvaja nagrade na tom prestiĹžnom turistikom estivalu (“Dravom zlato ploviâ€?, “040 od 0 do 24â€?, serija spotova “DobrodoĹĄli u Meimurjeâ€?) i jedini je hrvatski filmski studio koji je postigao takav uspjeh. To je i najbolji pokazatelj da se i te kako isplati ulagati u najatraktivniji oblik

Meimurski fotografi predstavili se Sloveniji

Studio “Dvije lijeâ€? i JoĹža Behounek nagradu su izborili u konkurenciji od 41 filma iz cijelog svijeta turistike promidĹžbe, odnosno u filmsku promociju akovekog i meimurskog turizma koji zadnjih godina postiĹže zaista zapaĹžene rezultate u zemlji i inozemstvu. (M. Novosel, R. Lisjak)

SKUPĹ TINA HC-a ASSITEJ izabrala novo vodstvo

IzloĹžba lanova Fotokluba akovec “Meimurjeâ€?, koju smo mi imali prilike razgleda jekom rujna, proĹĄli je tjedan predstavljena i slovenskoj publici, u Kulturnom domu u Lendavi. Ovo je prva skupna izloĹžba lanova Fotokluba akovec od kad je on osnovan, na kojoj se predstavlja 11 autora s movima Mure i Drave, kulturne baĹĄne, arhitekture, ore i faune, ljudi i obiaja. Neke od fotograja od iznimne su vaĹžnos za Meimurje jer svojom porukom “zovu u pomoâ€? da se spase vrijedni segmen iz nekadaĹĄnjega svakodnevnog Ĺživota, npr. fotograje: Domai kruh, Stara kola i ĹĄkedej, Stara hiĹža, Odlazak starog, Oranje, Panonski zid, Vinska preĹĄa ... IzloĹžba “Meimurjeâ€? daje jasnu poruku svima koji cijenimo kulturnu baĹĄnu da poduzmemo neĹĄto radi spaĹĄavanja tradicionalnih, kulturnih te etnoloĹĄkih vrijednos.

HNK iz Zagreba s Romano Bogdan izabran predstavom za novog predsjednika “Pustolov pred vratimaâ€? Ovaj tjedan na Tribini akovec etvrtkom u Centru za kulturu s poetkom 19,30 sati moĹžete pogledati predstavu “Pustolov pred vratimaâ€? u izvedbi HNK-a iz Zagreba. “Pustolov pred vratimaâ€? jedno je od najpoznatijih i najboljih dramskih ostvarenja Milana Begovia, klasika hrvatske moderne knjiĹževnosti, koji u svome stvaralaĹĄtvu objedinjuje iskustva moderne izmeu dva rata i iskonski spisateljski talent. Iako Begoviev dramski opus nije opsegom jako velik, njegova su kazaliĹĄna djela meu najizvoenijima ne samo u nas nego i u inozemstvu. Pustolov pred vratima praizveden je na sceni Hrvatskoga narodnog kazaliĹĄta u Zagrebu 1926. godine i od tada je neprestano na repertoaru brojnih domaih i stranih kazaliĹĄta. Zanimljive dramaturĹĄke strukture, koja je na tragu

onodobnih najsuvremenijih dramskih razmiťljanja i koja anticipira pirandelizam, ovaj tekst poigrava se realnoťu i svjetovima koji izmiu racionalnom poimanju. Pustolov pred vratima pravi je predstavnik moderne knjiŞevnosti koja i danas plijeni istananom psihologizacijom. Redatelj: Tomislav Pavkovi; scenografkinja: Dinka Jerievi; kostimografkinja: Irena Suťac; odabir glazbe: Tomislav Pavkovi; oblikovatelj svjetla: Deni Šesni; suradnik za scenski pokret: Žak Valenta; jezina savjetnica: ura Škavi Uloge: Smrt Livio Badurina; Agneza Olga Pakalovi; Agnezin muŞ Franjo Kuhar; Gospodin sa ťarenim prslukom Luka Dragi; Kor smrti Alen Šalinovi, Ivan Glowatzki, Ivan Herceg, Barbara Vickovi, Mirta Zeevi, Marija Tadi. Trajanje: 135 minuta (ukljuena pauza).

Jazz srijeda, Mala scena CZK-a, 29. listopada

Koncert Dixieland Banda Ovaj tjedan na Jazz srijedi na Maloj sceni Centra za kulturu akovec s poetkom u 20,30 sati koncert e odrĹžati akoveki Dixieland Band. Dixieland band djeluje ve desetak godina i do sada je gostovao na mnogim pozornicama diljem

Lijepe naĹĄe (Dubrovnik, Zagreb, VaraĹždin, Koprivnica ...) i inozemstva (Maarska, Austrija, Slovenija, Njemaka ...). Uz standardni repertoar dixie glazbe, izvode i obrade meimurskih napjeva, kao i autorske radove lanova Dixieland banda.

Festival proesionalnih kazaliĹĄta za djecu i mlade Hrvatskog centra ASSITEJ, koji se ovaj mjesec odrĹžao u akovcu, iznjedrio je joĹĄ jednu zanimljivu inormaciju umjetniki voditelj KazaliĹĄne druĹžine “Pinklecâ€? i redatelj Romano Bogdan izabran je za predsjednika HC-a ASSITEJ. Na ASSITEJ-ovoj skupĹĄtini izabran je izmeu kandidata iz 24 kazaliĹĄta na razdoblje od tri godine. U tom razdoblju pokuĹĄat e ostvariti dva cilja: - Ĺ˝elimo poboljĹĄati status kazaliĹĄta za djecu i mlade u Hrvatskoj jer mislimo da su joĹĄ uvijek na margini i da se im ni u medijima ni u kritici ne posveuje dovoljna

pozornost. Drugi cilj je da konano uspijemo odrĹžati sastanak s Ministarstvom kulture i Ministarstvom prosvjete i potaknemo ih da oni valoriziraju djeje predstave koje ulaze u ĹĄkole, koje ĹĄkolska djeca gledaju. NaĹĄim ulaskom u EU morate emo im se prilagoditi. Budui da dosta putujemo vani po estivalima, znamo kakva je tamo situacija, ministarstva veoma paze kakve predstave smiju igrati za ĹĄkolsku djecu. To Ĺželimo da se pone raditi i kod nas, saĹžeo je Bogdan svoje budue planove. Na ASSITEJ-ovoj skupĹĄtini izabran je i novi Upravni odbor u kojem su Leo Vukeli, ravnatelj Dje-

Romano Bogdan na mjesto predsjednika HC-a ASSITEJ izabran je na razdoblje od tri godine jeg kazaliťta Dubrava iz Zagreba, Jasminka Mesari, ravnateljica Djejeg kazaliťta Branka Mihaljevia u Osijeku, Marija Sekelez, ravnateljica kazaliťta Žar ptica iz Zagreba, i bivťi predsjednik HC-a ASSITEJ Miran Hajoť koji je ravnatelj virovotikog kazaliťta. (mn)

NASTUP Trija Gig u zgradi “Scheier�

Goran Tudor, Ivan BatoĹĄ i Goran Jurkovi oduĹĄevili publiku U Scheierovoj zgradi proĹĄli je utorak odrĹžan koncert Trija Gig koji ine Goran Tudor (sopran saksoon), Ivan BatoĹĄ (klavir) i Goran Jurkovi (tenor saksoon). Osim skladbe F. Mendelssohna Bartholdyja, C. Debussyja, M. Ivievi, na ovom su koncertu izvedene i kompozicije N. Rota, M. Kranebittera, A. Ginastera te F. Poulenca. Izvoena skladba “Growing 3â€? Mirele Ivievi praizvedena je u kolovozu 2007. na Hvarskim ljetnim priredbama, dok je djelo â€?Unloopedâ€? austrijskog skladatelja Matthiasa Kranebittera praizvedeno na Tribini Darko Luki u listopadu 2007. u dvorani “Lisinskiâ€?. Osim toga, na repertoaru su im i vlastite transkripcije raznih klavirskih trija i orkestralnih skladbi svih razdoblja. Komorni ansambl utemeljen 2006. godine, Trio Gig iza sebe ima mnogo uspjeĹĄnih nastupa. Za koncert u cjelini Goran Tudor i Ivan BatoĹĄ dobili su nagradu “Juditaâ€? Slobodne Dalmacije za najbolji glazbeni program Splitskog ljeta. Osim originalnih suvremenih kompozicije, ansambl izvodi kompozicije pisane za taj sastav, a poseban naglasak stavljen je na poticanje stvaranja novih kompozicija. U tom smislu ostvareni su kontakti s mladim hrvatskim i inozemnim skladateljima koji su im posvetili svoje kompozicije. (H. Zear)

Osim originalnih suvremenih kompozicije, ansambl izvodi kompozicije pisane za taj sastav

KONCERT u dvorani Zrinski/Scheier, 28. listopada

Nastupaju Tomislav Tulaek i Julian Barber U utorak 28. listopada u 19,30 sa u dvorani “Zrinskiâ€? u akovcu odrĹžat e se koncert violinista TomaĹĄa Tulaeka i pijanista Juliana Barbera. TomaĹĄ Tulaek roen je u Pragu u obitelji glazbenika. S deset godina ve svira i snima za TV u Poljskoj, Njemakoj i eĹĄkoj. Isprva ui kod dr. Josefa Micka na PraĹĄkom konzervatoriju, a kasnije studira na Akademiji za glazbu i umjetnost u klasi prof. Nore Grumlikove. Godine 1983. odlazi u London u klasu prof. Yfrana Neemana. Nakon studija ostaje u Londonu do 2006. kada odlazi u Sloveniju.

Repertoar Tulaeka vrlo je ĹĄirok i raznolik, od klasike i romanzma do suvremenih djela 20. stoljea. Njegovi brojni nastupi vode ga u Francusku, Belgiju, Slovaku, Sloveniju, Englesku, Ĺ vicarsku, Maarsku, Italiju i Hrvatsku. Julian Barber roen je Worcestershireu u Engleskoj. Njegov glazbeni talent uoen je vrlo rano i kao dijete upisuje London College of Music u klasi Timothyja Bare a, a kasnije studij u klasi Cli orda Bensona. Vodei je komorni pijanist u Engleskoj, a najviĹĄe je angaĹžiran u duetu s austom Benedictom Kesslerom.

ZBIRKA pjesama “ViĹžar sam zemlje kaj duĹĄu imaâ€?

Mihaljevi se predstavio svojim uenicima i kolegama Nakon sluĹžbene promocije u lipnju, zbirku pjesama “ViĹžar sam zemlje kaj duĹĄu imaâ€? proĹĄli je tjedan ponovno predstavio Vladimir Mihaljevi, glazbenik, kantor i pjesnik iz Male Suboce. Mihaljevi je svoju prvu zbirku predstavio u Graditeljskoj ĹĄkoli u akovcu, gdje je zaposlen kao profesor, pa mu je posebno zadovoljstvo bilo sta pred svoje uenike i kolege. - Ovo predstavljanje dogodilo se upravo zahvaljujui mojim divnim kolegicama koje su to organizirale povodom Mjeseca hrvatske knjige. Mislim da je bilo dobro da uenici vide svog profesora u malo drugaijoj ulozi, ne samo kao profesora koji predaje ili ih, joĹĄ gore, ispituje, kazao je Mihaljevi. U zbirci autor donosi pregrĹĄt shova koji ispovijedaju iskrenu i duboku emovnu svezu jedne lirske duĹĄe sa zemljom i njenim ljudima. Mihaljevieva zbirka strukturirana je oko tri tematske cjeline: zemlje, ljubavi i vina, te iznenauje odnjegovanim stilom i poetskim repertoarom, a posebice znalakom meimurskom kajkavĹĄnom u kojoj je autor pokuĹĄao da jedan sukus tradicionalnog i modernog kajkavskog. (mn)

Vladimiru Mihaljeviu ovo je bila prilika da se pred uenicima pokaĹže u neĹĄto drugaijem svjetlu


5

28. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.) Neriješeni privatni problemi oduzimat e vam mnogo energije. Kada biste bili opušteniji i više vjerovali partneru, a potom i sami sebi, shvali biste da se izlaz iz krize koja vas mui nalazi vrlo blizu vas. Od etvrtka, zahvaljujui bržem Merkuru, poinje dinamino razdoblje. Mnoge e se stvari pokrenu s mrtve toke, a lako je mogue da dobijete zanimljive informacije ili možda novu poslovnu ponudu. Budite koncentrirani jer biste u ponedjeljak mogli napravi pogrešku koja e se loše odrazi i na vašu profesionalnu poziciju i na odnose s nadreenima. Konano biste mogli bi nagraeni za svoj rad ili e vam, iako s veim zakašnjenjem, si zarada od obavljenog posla. Ljubav dobiva na važnos u utorak. VAGA (24.9.-23.10.) Poboljšat e se odnos s partnerom, riješit e se i neki obiteljski sporovi pa su mogui novi poeci obogaeni ugodnim iskustvima. Krize su iza vas, pokrenite se i spremno doekajte promjene. Raste vaša energija, a zapreke su sve manje. Otvaraju vam se nove mogunos, a neka zakašnjela priznanja sada e si na vašu adresu. Od ponedjeljka imate potporu planeta - dani nezadovoljstva ostaju iza vas. Iako vam posao nije ugrožen, potkraj tjedna mogue su neugodne situacije i napetos meu kolegama i suradnicima. Pokušajte biti neutralni i suzdržani. Potpora Venere omoguit e vam da se izvuete iz nekih neugodnih situacija. Zrait ete opmizmom, bi ugodan sugovornik i rado vien gost.

BIK (21.4.-20.5.)

BLIZANCI (21.5.-21.6.)

Osoba koja vam se ve neko vrijeme svia ne pokazuje pretjeran interes za zbližavanje. Povucite se i odstupite na neko vrijeme iz igre zavoenja. Vaša prividna nezainteresiranost ubrzo e je ponovno privui. Zbrajat ete dosadašnje rezultate i neete biti zadovoljni. Na žalost, pogoršat e se i komunikacija s okolinom. Mogli biste povui nespretne poteze koji e poljulja vašu poziciju i ugled meu suradnicima. Potkraj tjedna spremite se na krike pretpostavljenih. Iako vam to nee bi jednostavno izdrža, strpite se - sve e se riješi za nekoliko dana. Možda se ne odvija sve po vašim željama, no ipak, otvorite se za promjene, mobilizirajte svoju energiju, znanje i talente, a prilike e se ve pojavi.

Bit ete raspoloženi, vedri, zabavni. Pred vama je tjedan u kojem ete zaista uživati u arima svog ljubavnog odnosa. Nesuglasice i probleme ostavit ete iza sebe i potpuno se usredotoi na zbivanja u sadašnjos. Potrudite se i angažirajte oko novih poslova jer ste u razdoblju u kojem su mogui natprosjeni rezulta. Neete bi optereeni svakodnevnim obvezama tako da ete ima dovoljno vremena za temeljito planiranje. Budite oprezni i pazite kome govorite o svojim poslovnim planovima. Ne komenrajte nadreene jer e se sve dozna. uvajte se uvlaenja u spletke. Ako ste u potrazi za partnerom, oekuje vas ugodno iznenaenje. Nova poznanstva i ljubavi te nježni dodiri i strastveni zagrljaji obilježit e dane pred vama.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

STRIJELAC (23.11.-21.12.)

Sve vam ide od ruke. Neka e vam se ulaganja u ljubav vra mnogostruko, a nova poznanstva prerastat e u iskrenu ljubav. Ako ste u braku ili dugoj vezi, pojavit e se želja za romankom i zbližavanjem. Vodite rauna o obvezama koje ste preuzeli i koje morate ispuni. Mnogi e se suoi sa starim teškoama koje e napokon riješi. Povoljan je tjedan i za sve vas koji ekate na novu ponudu, rješenje problema ili promjenu. Skrivat ete osjeaje umjesto da ih darujete osobama koje su vam prirasle srcu. Pokušajte ljubavne dogaaje prihva bez velikih analiza i umovanja. Ako ste trenutano nezaposleni, razveselit e vas dobra vijest, a ako ste nezadovoljni, ubrzo ete dobi prigodu pokaza svoje znanje i vješne.

Bit ete nemirni. Mogue je prisjeanje na prošlost ili iznenadan susret s bivšom ljubavi. Tijekom vikenda vas oekuje uzbudljiv provod pa unato trenutnom neraspoloženju nemojte odbi poziv za izlazak. Najsigurniji put izbjegavanja problema jest da sve dobro provjeravate i ne ulazite u rizine poslove. Više strpljenja ulagat ete u komunikaciju sa suradnicima i eše se konzulra s nadreenima. Ako u nekim stvarima niste bili najiskreniji prema partneru, pazite da vaše tajne ne izau na vidjelo. Ne povjeravajte se nepouzdanim osobama. Bliskog prijatelja ili starijeg lana vaše obitelji mogla bi uhva malodušnost. Pomozite mu da je prebrodi toplim rijeima podrške i potpore.

RAK (22.6.-22.7.) Dosta vam je problema i željeli biste popraviti odnose s partnerom. Budete li se kontrolirali i znali sputa svoje ponekad neuravnotežene osjeajne reakcije, imate velike izglede da uspijete u ispunjenju svojih planova. Iako ete se maksimalno angažira u svladavanju prepreka, neki bi dobro isplanirani poslovi mogli doi u pitanje. Na žalost, pojavit e se problemi u komunikaciji, zbog ega se neete dobro osjea. U ponedjeljak su mogui nesporazumi s ukuanima ili jednim lanom obitelji. Budite spremni na kompromise jer ete jedino tako održa željeni mir. Pokušat ete uravnoteži odnose s osobom do koje vam je stalo. Izlazak na romannu veeru ili prigodan dar bit e odlian uvod u razgovor. JARAC (22.12.-20.1.) Komunikacija s partnerom je sve bolja tako da ete uspješno riješi veinu prošlotjednih nesporazuma. Samci bi mogli privui pozornost osobe koja im se svia i konano doživje toliko željenu romancu. Vrijeme je da se prestanete mui analiziranjem nekih propusta i pogrešaka. Sada je vrijeme da planirate budue poslovne projekte i ne dopuste da vas išta u tome omete. Prijateljsko-poslovne veze e vam bi od pomoi. Mogli biste ima problema s koncentracijom. Neki od vas osjet e i nagli pad imuniteta i raspoloženja. Kontrolirajte svoju ljutnju ili mrzovolju u petak. Dane vikenda nemojte proves zatvoreni u svoja eri zida. Veernji izlazak omoguit e vam da se bolje upoznate s osobom koja vam se svia.

LAV (23.7.-23.8.) Odnosi s partnerom su za sada harmonini, ali može doi do manjih trzavica ili nesporazuma potkraj tjedna. Iako e sve to bi brzo riješeno, razmislite o svom ponašanju. Samce e iznenadi jedan poziv. Ovaj tjedan neete bi skloni ustupcima i kompromisima. Tvrdoglavo ete brani svoje stavove, stoga ete se teže nego inae snalazi u okolnosma koje zahjevaju mski rad. Pokušajte bi eksibilniji. Imate li kakvih problema, ne ustruavajte se tražiti pomo od prijatelja ili strune osobe. Osjete li ovih dana poveanu napetost, smanjite broj obveza. Vlasm ete snagama posi mnogo i neete posustaja pred teškoama. Shvat ete što trebate uini i kako izii na kraj s onim što vas optereuje. VODENJAK (21.1.-19.2.) Nove okolnos primorat e vas da se uozbiljite i s više pažnje i poštovanja odnosite prema svojoj vezi ili braku. Partner nee tolerirati vaše izljeve ljutnje, osobito kada e znati da on tome nije uzrok. Odnos s kolegama može bi narušen zbog pomanjkanja otvorene komunikacije i suradnje. Nedostajat e vam radnog elana, a vaš e rad bi na me krika. Posebno e vas frustrira nerealna oekivanja nadreenih. Partner bi vas u nedjelju mogao nalju oštrim primjedbama na raun vaših stavova o životu, obitelji, braku ili odgoju djece. Zatomite nagon za svaom. Povoljno je vrijeme za svladavanje novih znanja i vješna. Bit ete uporni u onome što želite ostvari i nee vas pokoleba povremeni zastoji i prepreke.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Od nedjelje e se mnogo toga promijeniti i natjerati vas da se više potrudite želite li održa harmoniju u odnosu. Mogue je da budete primorani na neke odluke jer e vas partner stavi pred gotov in. Oekuje vas razdoblje u kojem e kljunu rije odigra vaše strpljenje. Mogli biste ‘osvježiti’ nain poslovanja, a dobit ete i priliku dokaza svoje vrijednos. Koliko god je mogue, od ponedjeljka izbjegavajte bilo kakve svae ili rasprave u kojima ete dokaziva svoja prava. Bit ete meta krika, ali i nepravednih optužbi. Vrijeme je izvrsno za zdravstvene kontrole, lijeenje, možda odlazak u toplice ili na terapije. Posvete više vremena sebi i zdravijem nainu života. RIBE (20.2.-20.3.) Brani odnosi i veze postaju sve dinaminiji jer Mars dodatno podiže temperaturu u vašem ljubavnom životu. Slobodne e privui nova osoba pa e se presta sažalijeva i pa zbog neuzvraene ljubavi. Bit ete ambiciozni i borbeni. Smatrate da vam pripada mnogo više i spremni ste se za to izboriti. Prošli ste kroz nešto lošije razdoblje i vrijeme je da ponete ubira plodove minulog rada i zalaganja. Pazite da u svojim ambicijama i želji za poslovnim dokazivanjem ne pretjerate te nepažnjom ne povrijedite ljude koji to nisu zaslužili. Usporite tempo. Odvojite vrijeme za obiteljsko okupljanje, organizirajte odlazak na obližnje izlešte, pozovite drage ljude na nedjeljni ruak ili na kavicu u grad.


6

ME\IMURSKE NOVINE 28. listopada 2008.

Dosadu ubili ubojstvom

Trenutak istine svuda oko nas !?

Plavi, Plavi, Plavi ...!

NasluĹĄala sam se i nagledala kojekakvih sudbina i Ĺživotnih pria otkako se bavim novinarstvom, a tome nema tako malo. Posebice u vrijeme dok sam vrlo podrobno, jer to je bila Ĺželja moga tadaĹĄnjeg urednika koji me svako jutro doekivao s upitom “Ima li krvi?â€?, izvjeĹĄtavala o crnoj strani Ĺživota. Nikada svih ovih godina, zaista nikada, nisam ula ni proitala da je netko poinjeno ubojstvo opravdao dosadom. - Bilo nam je dosadno, pa smo se malo potukli i ups, na smrt prebili jedno nevino bie, moja je slobodna interpretacija opravdanja jednog osamnaestogodiĹĄnjaka i nekolicine maloljetnika koji su nasmrt pretukli Luku Ritza, a koje je policija napokon otkrila. KaĹžu, bit e im sueno. Ali ĹĄto to znai roditeljima koji su izgubili dijete? Ĺ to znai kazna od dvije do, ne znam ni sama, najviĹĄe pet godina zatvora koja im moĹže biti izreena? Lukinim roditeljima, obitelji, prijateljima zasigurno niĹĄta. Ovaj dogaaj otvara mnoga pitanja. Ja u otvoriti samo jedno. Mene zanima kako je doĹĄlo do toga da se naĹĄa mladeĹž u gluho doba noi klati po vani i u nedostatku druge zabave smiĹĄlja kako da zastraĹĄuje, prijeti, mlati i ubija. Odgovor sam dobila na jednom skupu u Prelogu na kojemu su prezentirani rezultati jedne ankete provedene meu uenicima sedmih i osmih razreda meimurskih osnovnih ĹĄkola i drugih razreda srednjih ĹĄkola. Tamo je reeno da roditelji, konkretno u Meimurju, svojoj djeci bez ikakvih ogranienja dopuĹĄtaju izlaske ve s 13 godina. Djeca su se izjaĹĄnjavala kako ih nitko ne pita gdje su i s kim su bila, kako su provela to vrijeme. Obitelj danaĹĄnjice viĹĄe nije vrst stup ovoga druĹĄtva. Obitelj nije ĹĄto je nekada bila. Djeca ne poznaju red, rad i disciplinu. Nitko im ne postavlja granice ili su te granice preleksibilne. Ĺ to rei na to da djeca u toj dobi redovito

Hoe li show “Trenutak istineâ€? totalno razotkriti trenutak istine hrvatskog druĹĄtva? Po svemu sudei, nismo daleko od toga. Zapravo, za relativno male (ali nama oito velike) novce Hrvati su spremni razgolititi sebe do kraja. I to je uinio prvi ne bilo tko nego baĹĄ novinarski kolega (dobio je moralnu prodiku cehovske organizacije, iako sigurno nije ni prvi a ni posljednji koji je „zaglavio“ na sluĹžbenom putu). Uglavnom, u toj emisiji za osvojenih 50.000 kuna neki dan “sretno oĹženjeniâ€? kolega po struci priznao je da se u vrlo bliskoj proĹĄlosti: volio „druĹžiti“ s prostitutkama na svojim poslovnim putovanjima, da je pobjegao s mjesta prometne nesree, da je imao seksualne odnose u testnim vozilima, da je razmiĹĄljao da ostavi suprugu zbog ljubavnice. I ne samo da je ostavi zbog “sjajnog seksaâ€?, ve zbog toga “jer je voliâ€?. Sve to ispriao je supruzi prije emisije kako ne bi bila ĹĄokirana, pa i to da e rei na detektoru laĹži da voli ljubavnicu, jer to je joĹĄ uvijek injenica, jer su kao prekinuli pred mjesec dana, pa je sve friĹĄko, pa da ne padne zbog te banalnosti... I supruga mu je, kako kaĹže sav sretan nakon emisije, sve oprostila jer je kao takvo ponaĹĄanje sad daleko iza njega, te da je obeao da viĹĄe nee voziti pijan, nee bjeĹžati s mjesta nesree, nee plaati za seks, nee viĹĄe imati i voljeti ljubavnicu!? Za sve oproste grijeha suprugu je nagradio s osvojenih 50.000 kuna! itao sam o ovome (nisam gledao na TV-u) i nisam vjerovao. Pitam se samo bi li moĹžda neki muĹĄkarac poput njega oprostio svoj supruzi da mu to napravi!? Gotovo sam siguram da ne bi. Neka istraĹživanja govore da veza puca ponajviĹĄe u dva sluaja: kad partner „uvhvati“ partnericu u preljubu ili pak kad se partnerica emocionalno veĹže za drugoga. Ĺ to se dogaa neĹĄto izmeu? Je li novac i materijalni status postao vaĹžniji od ljubavi, meusobnog poĹĄtovanja, kvalitete veze?! Izgleda da jest, jer “sponzorstvoâ€? u odnosu muĹĄkarca i Ĺžene danas po-

- Stigla jesen, pak se svega prisjetim, onih dana ranih ..., zapoinje pjesma Ivice Pepelka “Rane devedeseteâ€?. Tako se i ja prisjetih ranih ĹĄezdesetih, i to listajui fotograije kod svog oca Ivana Mesaria u Merhatovcu. Meu stotinjak ve poĹžutjelih fotograija, pogled mi je zastao i u ruci najdulje ostala ona iz 1963. godine, na kojoj se nalazimo spomenuti mi, otac Ivan, majka Marija i njezin brati Antun Ban. Majka i striek Ban su, na Ĺžalost, ve pokojni, ali smo svjedoci vremena moj otac i ja. Fotograija je nastala ispred ulaza na Zagrebaki velesajam, na kojemu sam ja tada bio prvi put u Ĺživotu. A prvi put sam te 1963. godine i bio na jednoj nogometnoj utakmicu na stadionu Dinama u Maksimiru. Kasnije sam bio barem na dvjestotinjak utakmica na maksimirskom stadionu, sve do 1997. godine, kada sam prestao odlaziti na joĹĄ i dan - danas hrvatski nogometni hram. Te 1963. godine u jesen igrali su zagrebaki Dinamo i Vojvodina iz Novog Sada i za mene i moju “ekipuâ€? to je bio spektakl. Puno publike, zastave i glasno navijanje. Za Dinamo su igrali: Ĺ kori, Belin, Braun, Benco, Markovi, PeruĹĄi, KobeĹĄak, Cvitkovi, Jerkovi, Lamza i Knez. Crveno - bijeli dres Vojvodine nosili su Panteli, Svinjarevi, NeĹĄtickl, Veselinovi, BoĹĄkov Taka, SekereĹĄ, Leric ... Drugima nisam upamtio prezimena, a moĹžda je i u Dinamu bilo drugih igraa. Nije bilo semafora s imenima igraa i sudaca. ini mi se da je sudio Milivoj Gugulovi iz NiĹĄa i da je rezultat na kraju bio 1:0 za Dinamo, a gol je postigao Jerkovi. MuĹĄki smo za svog “asaâ€? izabrali Ĺ tefa Lamzu, a moja mater Silvestra Takaa. Obadva su bili ve-

PiĹĄe: Danijela Mihoci

piju te se opijaju iz puke potrebe da budu jednaki, da budu dopadljivi vrĹĄnjacima, da budu u skladu s diktatom voe u generaciji? Ĺ to rei na to da djeca te dobi redovito puĹĄe? Ĺ to rei kad vam izjave da e vam za najviĹĄe frtalj ure nabaviti nekoliko jointeva? Obitelj ne funkcionira, a druĹĄtvo ne pomaĹže, ve kao i ja sada osuuje i moralizira. ak se ni ne trudi osobito utjecati, ne nastoji mijenjati. Osim asnih izuzetaka - pojedinaca koji juriĹĄaju na vjetrenjae poput Don Quijota. Samo ĹĄto je on jurio vjetrenjae mislei da su divovi, poslanici zlih arobnjaka, dok ove naĹĄe asne iznimke jure stvarne probleme i nastoje pomoi. Ne uspiju li okupiti i potaknuti najprije roditelje, a onda i druĹĄtvo na zajedniki juriĹĄ, teĹĄko da e pobijediti vjetrenjae. I trebamo li se onda uditi ĹĄto zagrebaki klinci dosadu ubijaju tunjavama, koje zavrĹĄavaju teĹĄkim ozljeivanjima, a u ovom posljednjem medijski vrlo eksponiranom sluaju ubojstvom? Pitajmo se radije ĹĄto moĹžemo uiniti da se to ne dogodi nama u naĹĄoj sredini. Zagreb nije daleko, naĹĄi klinci, vidimo i iz anketa na koje upozoravaju strunjaci, ne razlikuju se puno od bilo kojih klinaca u ovoj zemlji, na ovom svijetu.

“Nou huligan, a danju miran deko“ ProĹĄli tjedan itam novine i ugledam naslov “Nou huligan, a danju miran deko“. Nakon nekoliko trenutaka shvaam da je rije o jednom od napadaa na Luku Ritza koji je prije pet mjeseci brutalno premlaen do smrti. Da izgled vara, svi smo se uvjerili ve bezbroj puta. Susjedi ovoga privedenog mladia kaĹžu da ne mogu vjerovati s obzirom na to da je upravo ovaj mladi miran deko. ZaĹĄto svaki put nakon ĹĄto netko uini neobjaĹĄnjiv brutalan zloin ljudi kaĹžu da je bio zapravo dobra i mirna osoba? U svakom sluaju, zabrinjavajui su ovi sve eĹĄi zloini i nasilja maloljetnika ili mladih punoljetnika koji su postali takorei normalna stvar. No, ne mogu shvatiti kako nakon takvoga nemilosrdnog premlaivanja deki mogu mirno i iste savjesti odĹĄetati i joĹĄ se drugi dan hvaliti svojim pothvatom. Kuda ide ovaj svijet? Kuda ide ova mladeĹž? Gdje je nestala kreativnost djece? Jer sami krivci za ovaj zloin izjavili su kako su Luku prebili iz iste dosade. Dosade? udim se, a vjerujem i mnogi. Je li kriv odgoj, druĹĄtvo, nasilni ilmovi, sebinost danaĹĄnjih ljudi, opi nedostatak empatije, ne bih znala rei. Vjerojatno sve zajedno. Negdje sam proitala da je u ilmu Rambo 4 ubijeno 236 osoba u 93 minute. Ovakvi ilmovi zasigurno ne idu u prilog smanjenju nasilja meu mladima, no nisu

PiĹĄe: Helena Zear

ni jedini krivci. U Vladi se za nasilje meu mladima krivi druĹĄtvo, mediji, pa i roditelji, ali politiari se i drĹžava ne spominju. Prag tolerancije za nasilje meu ljudima opada svakodnevno. Postajemo pasivni promatrai nasilja koje se deĹĄava oko nas, rekao je moj prijatelj. SlaĹžem se! “Ako nee on pomoi, neu ni ja“, sve su eĹĄe misli osobe koja se moĹžda naĹĄla u situaciji u kojoj moĹže pomoi. Ovakva kolektivna svijest ini naĹĄ svijet otupljenim, nimalo suosjeajnim, jer esto s vremenom pasivni promatrai mijenjaju svoju ulogu i sami postaju nasilnicima. I zaarani se krug nastavlja. No, oito je da ovo mora prestati. U sprjeavanje ĹĄirenja nasilja moraju se ukljuiti svi, bez iznimke! Od roditelja do nastavnika, od lokalne do ĹĄire druĹĄtvene zajednice, jer ovom treba stati na kraj!

PiĹĄe: Dejan Zrna

staje prihvatljiva druĹĄtvena norma. Isto kao i svojevrstan “zakon ĹĄutnjeâ€? kojim smo okruĹženi kad su u pitanju preĹĄutni dogovori meu supruĹžnika da se o tome ĹĄto se dogaa izmeu etiri zida ne govori u javnosti, iako viĹĄe moĹžda ni ne spavaju u istom krevetu. Meutim, moĹže li se emocionalna, seksualna i sveukupna usamljenost jednog partnera nadoknaditi novcem, ĹĄopingom, brigom za djecom, dok partner negdje ĹĄara i uĹživa s “idealnim partneromâ€?. Smatram da ne moĹže i zbog toga ne trpi samo brak i obitelj, ve ponajviĹĄe njihovi nasljednici, jer oni najbolje znaju ĹĄto se zapravo dogaa(lo) izmeu etiri zida, posebice kad se pribliĹžavaju ili pak shvaaju svijet odraslih. U danaĹĄnje vrijeme djeca pak napreduju progresivno, tako da ih gotovo viĹĄe ne mogu slijediti ni uitelji, a kamoli roditelji, posebice kad su oni “u nekom drugom, svojem ilmuâ€?. I onda nije udno ĹĄto meimurska policija evidentira viĹĄe stotina pijanih maloljetnika i, na Ĺžalost, meu njima ogroman postotak mladih djevojaka. Gdje se nastavlja to pijanstvo? Vjerojatno u zapuĹĄtanju ĹĄkole, okretanju porukama narodnjake glazbe i potrazi za “sponzoromâ€?. Svi e izgleda poeti tragati za takvom “idealnom vezomâ€? poput one u kojoj je “tata s mamom, a ĹĄevi ljubavnicu koju ‚zaista‘ voliâ€? (moĹže i obrnuto ‌), jer je to postalo tako normalno ‌

KONCERT U CRKVI Sv. Antuna Padovanskog, 31. listopada u 19 sati

Nastupaju Mario Penzar i studenti Muzike akademije u Zagrebu U povodu 350. obljetnice dolaska franjevaca u akovec, istaknuti orguljaĹĄ Mario Penzar sa svojim studentima odrĹžat e koncert na kojem e se preteĹžno izvoditi djela franjevaca skladatelja. Koncert e se odrĹžati u crkvi Sv. Antuna Padovanskog u akovcu ove nedjelje 31. listopada s poetkom u 19 sati. Istaknuti hrvatski orguljaĹĄ Mario Penzar diplomirao je orgulje na Muzikoj akademiji u Zagrebu, a usavrĹĄavao se na Visokoj glazbenoj ĹĄkoli u Beu kod A. Mitterhofera i na majstorskim teajevima u Austriji, Belgiji, Danskoj i Hrvatskoj (J. Ferrad, Ch. Dubois, L. Rogg, K. d’Hooghe ...). Godine 1989. dobio je prvu nagradu na Meunarodnom natjecanju “Flor Baron Peetersâ€? u Belgiji, godine 1999. nagraen je priznanjem “Milka Trninaâ€?. Gostovao je u Danskoj, Belgiji, Velikoj Britaniji, Rusiji, eĹĄkoj, Njemakoj, Francuskoj, Portugalu, Ĺ vicarskoj, Austriji, Italiji, Ĺ panjolskoj, Maarskoj, Sloveniji, Kuvajtu i SAD-u. Nastupa solistiki, uz simfonijske orkestre i komorne ansamble. Redovit je sudionik brojnih festivala u domovini i u inozemstvu (Orgulje Zagrebake katedrale, Dubrovake

ljetne igre, Osorske glazbene veeri, Glazbene veeri u sv. Donatu, Wienerorgelkonzerte, Orgeltage in Rheda / Hannover ...). Jedan je od utemeljitelja Hrvatskoga baroknog ansambla i umjetniki ravnatelj Dana orgulja u Istri. Stalni je orguljaĹĄ Bazilike Srca Isusova u Zagrebu i jedan od orguljaĹĄa zagrebake katedrale. Profesor je orgulja na zagrebakoj Muzikoj akademiji i predava na Ljetnoj orguljaĹĄkoj ĹĄkoli u Ĺ ibeniku. Ostvario je brojne snimke za radio i televiziju te niz emisija o interpretaciji.

PiĹĄe: Stjepan Mesari

lemajstori lopte. Kad je Dinamo bio bolji, navijalo se: Dinamo, Dinamo, Plavi, Plavi!!! Vojvodini se uglavnom zviĹždalo i vikalo: Cigani, cigani, idite u ... Isto je bilo upuivano na adresu Gugulovia, kada je po miĹĄljenju navijaa Modrih oĹĄtetio “sveti Dinamoâ€?. Nakon utakmice zadovoljstvo, pjesma i razlaz kuama. Bez trganja stolica, bacanja petardi, tunjave ... i bez priopenja policije. Za politiare nisam ni uo ni znao da su na utakmicama. Stoga sam bio tuĹžan kad sam iste veeri doĹĄavĹĄi iz Merhatovca svome domu na televiziji uo lamentacije angrizave ure AdleĹĄi na sve, osim za dom spremnog Ive Sanadera, sveznajue instituiziranog Stipu Mesia i kameleonskog Tomislava Marinka, kako bi oni uveli red na stadione i, naravno, po udbaĹĄkom receptu oduzimali putovnice navijaima, samo da bi se dopali Europi iz koje se upravo “navijaka grozotaâ€? poela ĹĄiriti Hrvatskom. Nama ĹĄezdesetih to nije padalo na pamet. Osim Plavi, Plavi, Plavi ...!

Tak se mala djeca varaju OtiĹĄla sam proĹĄli tjedan u duan, kupila sve i svaĹĄta (znate da mi Ĺžene ne znamo izai iz duana a da ne kupimo bar joĹĄ tri stvari po koje nismo doĹĄle), doĹĄla kui, raspakiravala kupljeno i u tom trenutku na pod je pao raun iz vreice. I onda se dogodilo neĹĄto ĹĄto ja gotovo nikad ne radim, bacila sam pogled na raun. Znam, znam, sad e mnogi krenut’ s onim – “Kak ne gledaĹĄ?, Pa, zakaj? Pa kaj si ti misliĹĄ, ne gledaĹĄ raun...â€?. Da, ja ne gledam. Uzmem i bacim. Uglavnom, sluajno pogledam raun i vidim da mi je prodavaica dva artikla dva puta provukla, i to ne ona najjeftinija. “Oo, BEEP joj BEEP mater!!!â€? (SkuĹžajte na jeziku, al’ izleti i meni). I kaj sad nek’ napravim? Odem natrag i izurlam se na nju pred svima? Srea njena da je zima vani, a doma tako toplo... Ali drugi put kad je vidim ne gine joj itanje bukvice, a ja ponekad znam biti zbilja originalna. Sigurno se pitate i kako ja nisam primijetila te njene “prljaveâ€? poslove. Eto zato jer mi je upravo kad sam stigla na kasu zazvonio mobitel – zove prijateljica i pria o tome kak’ je konano “slomilaâ€? gosp. Menesenikajnedotikavle. Pa kad onda sluĹĄate ovakve pikanterije, bome ne obraate pozornost na prodavaicu. JoĹĄ sam dobro i proĹĄla. I ĹĄto sad? Pitam se gdje je nestalo ljudsko poĹĄtenje? Koliko sam ja puta vratila novac kad su mi previĹĄe vratili u duanu, jer znam da taj manjak same nadoknauju? Sad kad na to gledam, ja kao da ne znam gdje Ĺživim. Danas stvarno ne moĹžeĹĄ znati gdje e te

PiĹĄe: Maja Novosel

netko pokuĹĄati prevariti, opljakati te ili ti podvaliti neĹĄto. Dobru je nama lekciju odrĹžao profa iz matematike joĹĄ u srednjoj ĹĄkoli kad nam je svima bez razloga dao niĹže ocjene i to popratio rijeima: “Tak se mala djeca varajuâ€?. I iako mi je onda bilo “Zvaram ti je jednu z leve i desneâ€?, sad vidim da je uistinu tak’. Varaju nas svugdje, na svakom koraku – politiari, prodavai, automehaniari, inkasatori, bankari, trgovinski centri, mobilni operateri, osiguravajua druĹĄtva ... i novinari (i to iz pera ilitiga tastature jednog novinara). Varamo jedni druge. Varamo li i sami sebe? Kuda sve to vodi? Kako se obraniti? Paranoino sve provjeravati? Moramo li stvarno gledati samo na svoje, da ponovno prostite, dupe? Izgleda da u ovom svijetu da. Pa sad ti budi poĹĄten i glup ili pokvaren, al’ bar znaĹĄ na emu si. Sve dok ti netko ne podmetne bombu pod auto. Ipak, sve dok imamo izbora izabrati pravu stranu, imam nade ... Za sebe ... i za druge.


7

28. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

NAGRADNO PITANJE (tri besplatne posudbe)

impanze u svemiru Kriminalci na godiťnjm Animirana akcijska obiteljska romansa – sinkronizirana na hrvatski ReŞija: Kirk De Micco

Asterix na olimpijskim igrama je: 1. ameriki film 2. njemaki film 3. rancuski film

komina krimi drama ReĹžija: Martin McDonagh Uloge: Colin Farrell, Brndan Gleeson, Ralph Fiennes, Eric Gordon Po miĹĄljenju kritiara jedan od najboljih filmova ove godine svakako je vrijedan gledanja. Bez previĹĄe kompliciranja, dvoje glavnih likova stvaraju posebnu povezanost u kojoj se ranjivost i emocinalnost pojavljuje u neoekivanim trenucima. Humorna nota se proteĹže

kroz cijeli film, ali je esto rije o jako crnom i gorkom humoru. Ukratko: dobra tema, razraeni karakteri, izvrstan scenarij koji glumci s lakoom pretvaraju u neĹĄto Ĺživo i izrazito zanimljivo. Trajanje: 107 minuta. Preporuujemo starijima od 16 godina.

DOBITNIK IZ PROĹ LOG BROJA: Nikola Lovreni, akovec

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC utorak, 28.10. - subota, 1.11.

nema filmskog programa nedjelja, 2.11.

16 i 17,30 SPACE CHIMPS KUPON ZA NAGRADNU IGRU Odgovor: ___________________________ l. br: _______________________________ Ime i prezime: ______________________ ________ _____________________________

animirana obiteljska romansa sinkronizirana na hrvatski jezik

19,30 KRIMINALCI NA GODIĹ NJEM

Dvije impanze putuju do kraja galaksije! NASA ih ĹĄalje u daleki svemir kako bi pronaĹĄle planet koji bi se mogao naseliti. Putnici su Ham III i Lucy. I dok Ham samo misli na zabavu. Lucy je uporna i u potpunosti predana misiji. Ubrzo se i Ham mora uozbilji-

komina krimi drama ReĹžija: Martin McDonagh Uloge: Colin Farrell, Brndan Gleeson, Ralph Fiennes, Eric Gordon

ti jer se upuĹĄtaju u avanturu na nepoznatom planetu ije stanovnike tiranizira nemilosrdni voa ... Tako sudbina planeta kojeg nema ni na jednoj mapi svemira ovisi o ovo dvoje neobinih astronauta. Trajanje: 81 minutu. Za sve uzraste!

ponedjeljak, 3.11.

TOP LISTA

VIDEO IZLOG BIT E KRVI

Film koji je uvrĹĄten u ponajbolje svih vremena. Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) mukotrpno i uporno traĹži natu. Obilazi armere i otkupljuje njihovu zemlju na kojoj je nata, a pritom mu druĹĄtvo prati njegov mali sin H.W. (Dillon Freasier), koji Danielu sluĹži kao dokaz da je on ‘obiteljski ovjek koji misli na budunost’. Kada dobije inormaciju o vaĹžnom nalaziĹĄtu na posjedu obitelji Sunday, Daniel odlazi na pregovore o otkupu zemlje. Daniel se uspijeva dokopati zemlju, ali zauzvrat mora osigurati veliku donaciju mladom Eliju Sundayu (Paul Dano), koji Ĺželi postati glavni propovjednik u tom kraju. Daniel ubrzo postaje glavni u tom kraju, a Eli mu postaje sve vei konkurent. Kada se dogodi nesrea H. W.-u, Daniel se mora suoiti s gluhoom sina. PodrĹĄku mu pruĹža polubrat Henry (Kevin J. O’Connor), ali Danielu nije sueno da ima sretnu obitelj i njegova opsjednutost poslom postaje sve vee i vea ...

88 MINUTA

BAGRA

Al Pacino je dr. Jack Gramm, proesor na koledĹžu u Seattlu koji honorarno radi i kao orenziarski psihijatar za FBI. Proslavio se kao kljuni svjedok na suenju serijskom ubojici Johnu Forsteru koji je na kraju upravo zbog Jackovog svjedoenja i osuen na smrt. Jednog jutra dobiva teleonski poziv. Misteriozni glas mu govori da ima joĹĄ 88 minuta Ĺživota. Ubojica je precizan, prati svaki Jackov pokret. Mnogo je ljudi koji ga okruĹžuju i svi postaju sumnjivi. Sada Jack mora upotrijebiti sve svoje sposobnosti i vjeĹĄtine kako bi suzio spisak osumnjienih na kojem se nalaze odbaena ljubavnica, nezadovoljni student i joĹĄ jedan serijski ubojica koji hara gradom ...

Errol Babbage (Richard Gere) radi u upravi za javnu sigurnost gdje nadzire grupu registriranih kriminalaca koji su poinili viĹĄe - manje svaki oblik seksualnog zloina. Njegov je posao druĹĄtveno obuzdati tu nasilnu, nestabilnu i nepredvidivu grupu koju njegova uprava naziva ‘bagrom’. Budui da ih Babbage ne moĹže zakonski sprijeiti od kontaktiranja s obinim svijetom na javnim mjestima, esto pribjegava prijetnjama, a kada je to potrebno, ak i fizikoj sili. Neke su njegove tehnike moĹžda protuzakonite, ali su ujedno i jedine mjere kojima moĹže zaĹĄtititi druĹĄtvo od te grupe ubojica. No, tada ga njegov ĹĄe Bobby Stiles (Ray Wise) odlui prijevremeno umiroviti. SrediĹĄnja tema filma postaje njegovo nastojanje da svoju zamjenicu Allison Lowry (Claire Danes) obui dovoljno da bude spremna preuzeti njegov posao. Ipak, za to nema puno vremena, a stvari se dodatno kompliciraju kada Errol i Allison povjeruju kako je jedan lan ‘bagre’ oteo mladu djevojku, Harriet Wells (Kristina Sisco), s namjerom da ju zlostavlja i ubije ‌

PREBACUJEMO VAĹ E VIDEO MATERIJALE (SVADBE, ROENDANE, PROSLAVE...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ - 30 KN - 1 SAT.

DOK NAS JACK POT NE RASTAVI Za karizmatinog ovisnika o tulumima Jacka Fullera (Ashton Kutcher) i ťutljivu trgovkinju Joy McNally (Cameron Diaz), divlji vikend koji su igrom sluaja proveli zajedno u Las Vegasu trebao je po svim pravilima ostati samo mutna uspomena. To bi se i dogodilo da ovo dvoje Njujoranina nemaju potpisani vjenani list kao ťokantan podsjetnik na katastroalnu ideju koja im se u najboljem stilu Las Vegasa, veer ranije inila sasvim razumnom. Kako bi stvari bile joť zanimljivije, ne samo da su Jack i Joy sklopili brak, ve su poslije toga zajedno osvojili nevjerojatnih tri milijuna dolara u kasinu. Tonije, Jack ih je osvojio koristei Joyinu kovanicu, na automatu na kojem je ona ve neko vrijeme igrala. Ili je bilo obrnuto? I iji su sada uope ti novci?‌

1.

88 MINUTA

2.

BAGRA

3.

POŽUDA, OPREZ

4.

BIT E KRVI

5.

ZAUVIJEK DJEVERUĹ A, NIKAD NEVJESTA

6.

IMAĹ PETLJU

7.

STRAH ISPOD MOSKVE

8.

PLAN IGRE

9.

JUMPER

10. TRANSMORFERSI

FILMSKA TOP LISTA “MEIMURSKIH NOVINA� 1.

VITEZ TAME

2.

PLJAKA

3

KUNG FU PANDA

4.

KRIMINALCI NA GODIĹ NJEM

5.

KRIVOTVORITELJI

6.

SPEED RACER

7.

MAMMA MIA

8.

HANCOCK

9.

WALL-E

17,30 IMPANZE U SVEMIRU animirana obiteljska romansa sinkronizirana na hrvatski jezik

19,30 KRIMINALCI NA GODIĹ NJEM komina krimi drama

utorak, 4.11.

17,30 IMPANZE U SVEMIRU animirana obiteljska romansa sinkronizirana na hrvatski jezik

19,30 KRIMINALCI NA GODIĹ NJEM komina krimi drama

10. HORTON

US BOX OFFICE 1.

BURN AFTER READING

2.

TYLER PERRY’S THE FAMILY

3.

RIGHTEOUS KILL

4.

THE WOMEN (2008)

5.

THE HOUSE BUNNY

6.

TROPIC THUNDER

7.

THE DARK KNIGHT

8.

BANGKOK DANGEROUS

Ugradnja nove opreme

9.

TRAITOR

Od petka 24. listopada do subote 1. studenoga 2008. nema filmskih projekcija zbog ugradnje nove kinoopreme.

10. DEATH RACE

OBAVIJEST CZK


8

ME\IMURSKE NOVINE 28. listopada 2008.


28. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

9


Ulaz u Gornji Kraljevec s vratiĹĄinske strane

MALA TEPEŠIJA po meimurskaj selaj II/2 Piťe Ivan Leek Svako naťe selo ima svoje male junake, ljude koji su Şrtvovali svoje slobodno vrijeme da neťto naprave za svoje selo ili su po neemu znani. Ovo je posveeno njima i njihovim selima. Gornji Kraljevec ili Kraliouecz, Kraljocz, Gornyj Kralyevecz ‌, kako se ve ne spominje to ime u povjesnici, jedino je selo joť u sastavu opine Vratiťinec. A tu se sudbina i malo poigrala jer oduvijek su ta sela bila u svojevrsnom rivalstvu pa je tako ostalo i sada. No vlast su podijelili pa Kraljevec ima predsjednika Opinskog vijea, a Vratiťinec naelnika. I tako se nastoje smiriti strasti. ak je potok Jalťovnica koji tee pored Kralovca smirio strasti. Izvire na vratiťinskom hataru. Sve je to ipak viťe ťala nego zbilja. Jer susjedi kao susjedi oduvijek su morali suraivati, htjeli ne htjeli. U Kraljevec se moŞe doi iz dva pravca. Iz Vratiťinca i Sivice. Kako god da se moŞe doi, kaŞu da ih autobusne linije naveliko zaobilaze. Stoga i tvrde da je to najvei problem Gornjega Kraljevca. U srediťtu su Meimurja, a nikud nikamo ne mogu. Bez auta ovdje nema Şivota. No, tko god traŞi selo, nai e ga. A najviťe ga sada nalaze iz drugih krajeva, pa i drŞava. Zaboravili su selo oni najbliŞi pa se Kralovani uputili u svijet i doveli ga u selo. Svi ga nau. Naťli bi ga i prije tridesetak godina. Ali onda je bilo takvo blato da su jedan drugoga nosili preko ulice da se ne zblate. uveno kralovsko blato. Hodati pak u mranim veerima ako bi se guske zaletjele u elektrine Şice bilo je jako veselo. Kak je god, vele da ih je ipak onda viťe hodalo po blatu nego

Anika Hutinec aktivna je u radu DruĹĄtva Ĺžena i sada radi na sreivanju repertoara za Ĺžensku vokalnu skupinu zajedno s Franciskom Varga

Mi davlemo priredbe v Zagrebu jer je to nam tak normalno

MaliĹĄani kraljevske ĹĄkole stalno brinu o ljepoti svoga ĹĄkolskog vrta danas po asfaltu. Pak su i onda bili ponosni i drĹžali do sebe. KaĹžu da je to ovdje tradicija da Kralovani drĹže do sebe. Valjda iz vremena od prije dvjesto godina kada je Kraljevec imao status Spanatus Superior Kralovecz ili upravne jedinice vlastelinstva. JoĹĄ odonda su njihovi susjedi VratiĹĄinari bili valjda kivni malo na njih, vele oni.

Meli smo i svoje grobje Kralovani uvijek priaju kako je negda bilo. Pa kako su ak imali i svoje groblje. Tvrde da je ono bilo smjeĹĄteno sjevernije od danaĹĄnje ĹĄkolske zgrade, a prestali su tu pokapati svoje mrtve kada je u VratiĹĄincu osnovana Ĺžupa. Sve to jako dobro zna kralovski kroniar Zvonko

Ana Ĺ lehta doĹĄla je kao uiteljica u Gornji Kraljevec 1963. godine i provela tu svoj radni vijek: - Kada sam doĹĄla u Kraljevec, bilo je straĹĄno blato, no poslije se promijenilo. Sada radim u DruĹĄtvu Ĺžena i to me ispunjava zadovoljstvom

Tuksar koji je upamtio prianja ili zabiljeĹžio dogaaje u kojima je bio i sudionik. Bila je u to vrijeme i velika ljudska solidarnost i jako su se pomagali uzajamno. Kako kaĹžu, tada je Kraljevec bio mjesto velikih gazdi koji su bili poznati po konjogojstvu. Sve je okolo bilo puno paĹĄnjaka. Ali i velikih “zagujaliĹĄta“ pa nije bila rijetkost da konj zaglibi u blato. Onda je trebalo nekoliko snaĹžnih ljudi da ga izvue iz blata. A po pilie i guske dolazili su ak iz Slovenije te ih odvozili u pletenim koĹĄarama. ak je tu bio i ribnjak koji je postojao joĹĄ iz vremena Zrinskih. Jer je tu onda bio najvei Marof Zrinskih u Meimurju. I tako se oni hvale da su u povijesti imali veliku ulogu posebno s majurom Remisom. On i danas ima

Štefica Jambroťi predsjednica je Druťtva Şena: - Žene su jako puno rada uloŞile u rad Druťtva Şena da bismo sve to ostvarili. Želimo joť urediti etnokuu i sauvati starine

Kraljevski maliĹĄani ponose se svojom ĹĄkolom svoju natpisnu tablu iako je u sklopu Gornjeg Kraljevca. Tako se povijest uva i s natpisnim tablama, iako drugih svjedoanstava viĹĄe nema. Dvije su ulice u Remisu i tek je jedna nedavno dobila asfalt. Nekada su kao grofovski majur bili prvi, a sada su bili zadnji. No, ĹĄto se moĹže. I grofovski marof bio je najvei u Meimurju, i kralovski gazdi, ali sve je nestalo i ostalo samo u povijesnim listinama. Kraljevec nije ono ĹĄto je nekad bio. Ostalo je samo ime. A slava je nestala.

Negda je bil strah BoĹžji i sram ljudski

Ĺžu. No, kad treba predstavljati selo, tu su ipak jedinstveni. Pak onda i zaborave da se malo i nisu razumjeli. Ili da imaju previĹĄe vremena pa kad se sretnu prijateljice kaĹžu moĹžda neĹĄto ĹĄto i nije trebalo. No, to je sada tako. Vele da neki uvijek imaju previĹĄe vremena. Ionako je selo prepuno kontrasta. Prekrasnih novih kua, ali i napuĹĄtenih, pa i ruĹĄevnih. Pa makar u selu imaju ak dvije kapelice, nemaju ni jedan kai. Pa ni pravu trgovinu. I kaĹžu da je to osnovni razlog ĹĄto mladi veinom odlaze. No, zanimljivo da se stare

Najmlai stanovnik Kraljevca je Tino Gorianec, star dva tjedna, pa ga mama Ivana i tata Dejan stalno maze kue prodaju i dolaze ljudi iz drugih dijelova Meimurja. Jer mira i tiĹĄine se ovdje ima napretek, a za sve se drugo ide u grad. A i kad se ide, uvijek treba nekog povesti. To je ona druga strana odlija. ViĹĄe ne odlaze Kraljevani ni na cug na stanicu KriĹĄtanovec kao ĹĄto su desetljeima iĹĄli. Sve se to skupilo i u ljudima pa su se u vatrogastvu mijenjali predsjednici na svakoj skupĹĄtini. Ili ih uope nije bilo. No, to ne znai da nisu bili spremni. Pokazali su to i za vrijeme II. svjetskog rata kada su

KaĹžu da su se i ljudi promijenili. Ako su si nekada pomagali, sada je doĹĄlo do toga da si baĹĄ i ne poma-

Dragutin uranec, lan VMO-a: - Živim na Remisu koji je dio Kraljevca, ali je od njega udaljen viťe od kilometra. Sad nam je tek zadnja, trea ulica dobila asfalt, ali ipak je izgraeno pet novih kua, kaŞe on

Zvonko Tuksar sa svojih je osamdeset i osam godina najstariji muťkarac u Kraljevcu. Vozi auto, traktor i radi sve ťto treba, a uz to brine i o supruzi. Živa je enciklopedija Kraljevca. - Ljudi su nekada bili viťe spremni na pomo, kaŞe on, a danas susjed susjedu zagorava Şivot

Terezija Hutinec (91 god.) najstarija je Kraljevanka, u druĹĄtvu s kerkom Franciskom: - Kraljevec je i nekada bio velik kao danas, kaĹže ona


TV kue imaju pravo promjene programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); ; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 PARLAFON; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 15.05 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 TOP 20; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: TINA TURNER; 01.00 NO NI PROGRAM

05:35 Ružna ljepoca, serija 06:25 Iggy Arbuckle, crtana serija 06:50 Power rangers, serija 07:15 Pepa praši, crtana serija 07:35 Graditelj Bob, crtana serija 07:45 Roary, crtana serija 08:00 Pocoyo, crtana serija 08:30 Nova lova 10:30 Svi vole Raymonda, serija 11:00 Zakon ljubavi, serija 12:00 uvar pravde, serija 13:00 Vijes 13:15 Nikita, serija 14:15 Inspektor Rex, serija 15:15 ovjek koji je premalo znao, igrani lm 17:00 Vijes 17:15 Red Carpet Light, showbizz magazin 18:15 Zakon ljubavi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Trenutak isne, game show 21:00 Od klinke do komada, (2004., SAD, komedija; Redatelj: Gary Winick ; Glume: Jennifer Garner, Mark Ru alo, Judy Greer, Kathy Baker) 22:55 Pod nož, serija (12) 23:55 Vijes 00:10 Seks i grad, serija 00:40 Seinfeld, serija 01:10 Život na sjeveru, serija 02:00 Zla sudbina, horor, triler 03:25 arobnice, serija 04:10 Nikita, serija 04:55 Svi vole Raymonda, serija 05:20 Kraj programa

04.15

23.05 00.10 00.20 02.20

2000.; Redatelj: Donald Petrie; Uloge: Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bra, Candice Bergen, Ernie Hudson, William Shatner) Reži me, dramska serija Vijes, informavna emisija Kunolovac, kviz Zora oajnika, igrani lm, triler ® Reži me, dramska serija ®

NAJAVA PROGRAMA SPORTSKI ZOOM emisija o sportu VEKERICA jutarnji program VTV-a KOKTEL mozaina emisija GORI LAMPA emisija o narodnim obiajima

IROSKOP talk show ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi VEKERICA VIJESTI VTV-A ZASTUPNIKI KLUB U SVJETLU VJERE kontakt emisija

08:00 08:02 09:00 11:15 12:15 13:15 14:15 14:40 16:40 16:45 17:20

Danas pogledajte... Mali oglasi Snimka nogometne utakmice, ponavljanje Lola, serijski lm Slatka Valenna, serijski lm Vijes Sport ponedjeljkom, ponavljanje Dom 2, emisija o ureenju interijera Pylates & Yoga

13:45 13:47 13:50 15:15 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Überieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Dis-

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Koncert 23.00 Film 00.30 U dobrom društvu 01.15 TV raspored za nedjelju 01.20 TEST

7.05 Tv prodaja 7.05 Djeji program 10.15 Uživajmo život, serija 10.45 Vražje nevjeste, dok. serija 11.35 Dadilja, hum. serija 12.05 Tv prodaja 12.35 Sretna linija 13.40 Tihi zloin, serija 14.35 Posljednji Meksikanac, lm 16.10 Savršeni divljaci, hum. serija 16.40 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.10 Ekipa za oevid, serija 18.00 Svijet 18.30 Skriveni adu, serija 19.20 Navigator 19.50 Svijet 20.00 57. putnik, lm 21.55 Sivngeri 22.25 Jericho, serija 23.15 Stažis, hum. serija 23.45 Obitelj Soprano, serija 0.50 Veliki preobrat, lm

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Popravljena krivnja, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Farma 21.00 Provjereno 22.00 Dr. House, serija 22.55 24 sata 23.15 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 0.10 Neustrašiva Jane, serija 1.00 Prijatelji, hum. serija 1.30 Nona panorama

8.30 Dobar dan, Koroška ® 9.00 Videostranice 15.00 TV prodaja 15.30 Tjedni izbor 17.25 Koncert 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Primorski mozaik 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 TV igra 20.50 Amerika serija 22.20 Dokumentarna emisija 23.20 Ameriki m 1.15 Serija 2.15 Dnevnik pogranine TV 2.35 Videospotovi 3.20 Videostranice

6.35 Videostranice 10.15 Djeji program 11.55 Tjedni izbor 13.00 Vijes 13.15 Tjedni izbor 15.55 Dokumentarna serija 16.30 Vijes 16.50 Šetnje po prirodi 17.05 Dokumentarna emisija 17.10 Knjiga mene nije briga 17.30 Skrivnos 17.40 Dokumentarna serija 18.45 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Meunarodna obzorja 20.55 Aktualno 22.00 Odjeci 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program

UTORAK 4. studenog 2008.

08.50 Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za djecu 05.55 Normalan život - emisija o 09.15 Beverly Hills, serija osobama s invaliditetom 09.57 Kino informator 06.45 TV kalendar 10.00 Antologija hrvatskog 07.00 Dobro jutro, Hrvatska glumišta: Zagrepanka 07.05 Vijes 11.00 Reprizni progam 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 11.40 Daleko od doma, serija za 07.35 Vijes mlade 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 12.15 Zvjezdana no, igrani lm 08.35 Vijes 14.00 TOP 40 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 14.45 Prijatelji, hum. serija 09.10 Sve e bi dobro, 15.10 Dragi Johne, hum. serija telenovela 15.40 Crveni patuljak, hum. 09.55 Prozor u svijet 125 serija 10.00 Vijes 16.10 Zvjezdane staze: Deep 10.09 Vrijeme danas Space Nine, serija 10.10 Vijes iz kulture 17.00 Obini ljudi, TV serija 10.15 Vrhunska putovanja: 17.50 Županijske panorame London, dok. serija 18.10 Vrijeme 11.10 Oprah show 18.15 Vijes na Drugom 11.55 Burzovno izvješe 18.35 Drugi format 12.00 Dnevnik 19.20 Veliki odmor: Navrh jezika 12.13 Vrijeme 19.30 Veliki odmor - tema 12.15 TV kalendar 19.40 Crtani lm 12.30 Opijeni ljubavlju, telenovela 19.50 Uzmi ili ostavi, TV igra 13.20 Dan za danom, mozaino- 20.25 Nogometna Liga prvaka zabavna emisija emisija 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 20.35 Nogometna Liga prvaka, 1. 14.39 Vrijeme sutra poluvrijeme 14.45 Meu nama 21.40 Nogometna Liga prvaka, 2. 15.35 Emisija puke i predajne poluvrijeme kulture 22.35 Vijes na Drugom 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 22.40 Vrijeme 16.15 Hrvatska uživo 22.45 Nogometna Liga prvaka 17.25 Hrvatska uživo - Vijes emisija i sažeci 17.30 Danas na Zagrebakoj burzi 23.30 Promet danas 17.32 HPB t 23.40 CSI: Las Vegas, serija (12) 17.34 Prozor u svijet 125 00.25 Kino informator 17.45 Najslabija karika, kviz 00.30 Specijalna postrojba, serija 18.27 Promet danas (12) 18.35 Sve e bi dobro, 01.15 TV raspored telenovela 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 06.20 Magnum, akcijska serija ® 20.15 Globalno sijelo 07.05 Spužva Bob Skockani, crtana 20.50 Jane Eyre, serija serija 21.45 HPB t 08.00 Sam svoj majstor, hum. 21.55 Poslovni klub serija 22.25 Burzovno izvješe 08.25 Korak po korak, hum. serija 22.35 Otvoreno ® 23.35 Poslovne vijes 08.55 U dobroj formi, emisija 23.45 Dnevnik 3 09.25 Kunolovac, kviz 00.00 Vijes iz kulture 10.10 Puna kua, hum. serija ® 00.10 Dosjei X, serija (12) 10.35 Malcolm u sredini, hum. 00.55 CSI: Las Vegas, serija (12) serija ® 01.40 Vrhunska putovanja: 11.05 Dadilja, hum. serija ® London, dok. serija 11.30 Reba, hum. serija ® 02.30 Specijalna postrojba, serija 12.00 Vijes, informavna emisija (12) 12.05 Exkluziv, magazin ® 03.15 Oprah show 12.20 Veera za 5, lifestyle emisija 04.00 Skica za portret ® 04.10 Emisija puke i predajne 12.50 Punom parom, kulinarski kulture izazov ® 04.40 Globalno sijelo 13.15 Obalna straža, akcijska 05.10 Opijeni ljubavlju, telenovela drama 14.15 Cobra 11, krimi serija 15.05 Magnum, akcijska serija 16.05 Korak po korak, hum. serija 06.40 TEST 16.35 Puna kua, hum. serija 06.55 Najava programa 17.05 Malcolm u sredini, hum. 07.00 Crtani lm serija 07.05 Nove pustolovine: Lucky 17.30 Dadilja, hum. serija Luke, crtana serija 18.00 Reba, hum. serija 07.30 Crtani lm 18.30 Vijes, informavna emisija 07.40 Djeak i vjeverica, crtana 18.55 Exkluziv, magazin serija 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 08.05 Na kraju ulice 19.35 Punom parom, kulinarski 08.20 Danica izazov 08.25 Crtani lm 20.00 Big Brother, show 08.35 Uilica 21.00 Cura na zadatku, (komedija, 22:30 23:00 -------23:20 ---------------

21:45

18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00

21:00 21:20 22:00 24:45 00:15 00:20 00:35 00:40

19:00 19:10 19:20 20:00

IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM VIJESTI VTV-A PRAVO NA OBRANU serijski lm OGLEDALOM U BUDU NOST kontakt emisija GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama ZASTUPNIKI KLUB VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Meimurje danas Voice of America Glazba akoveki kutak, gost: Branko Šalamon, akoveki gradonaelnik Meimurje danas Gospodarski tjedan Igrani lm Puls, gospodarske aktualnost Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

9.15 Nogomet 12.30 Wa s 14.00 Nogomet 15.00 Tenis, prijenos 20.15 Boks 23.00 Motorsport 23.30 Rallye

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 10.00 Reklamni program 13.00 Bundesliga aktuell 14.00 DSF Reportaža 14.30 Sportquiz 17.30 Formula 1 20.00 Rukomet, prijenos 22.00 Bundesliga Pur II 23.00 Sportquiz

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Dobrodošli 22:15 exklusiv 0.15 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Ekipa za oevid, serija 21.15 Dr. House, serija 22:15 Monk, serija 23:10 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 0.00 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Lisa, lm 22:20 AKTE 08 23:20 24 Stunden 0.20 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Singing Bee 21:15 Comedy Zoo 22:15 Switch Reloaded 23:15 Quatsch Comedy Club 23.25 Noni program

neys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Soko Kitzbühel 22:45 Cobra 11, serija 23:35 MA 2412 0.00 Noni program

od 29.10.2008. do 4.11.2008.

PREGLED

TV (31.10. u 00.20 h, RTL Televizija)

Keanu Reeves


TV kue imaju pravo promjene programa

sabora 13.30 Garaža

emisija 00.10 Dokaz krivnje, krimi serija 01.00 Kunolovac, kviz 03.00 Crna maska, (akcijski, 1996.; Redatelj: Daniel Lee; Uloge: Jet Li, Ching Wan Lau, Karen Mok, Francoise C.J. Yip, Kong Lung) 04.25 Big Brother, show

05:35 Ružna ljepoca, serija 06:25 Iggy Arbuckle, crtana serija 06:50 Power rangers, serija 07:15 Pepa praši, crtana serija 07:35 Graditelj Bob, crtana serija 07:45 Roary, crtana serija 08:00 Pocoyo , crtana serija 08:30 Nova lova 10:35 Zakon ljubavi, serija 11:35 uvar pravde, serija 12:35 Vijes 12:50 Nikita, serija 13:50 Inspektor Rex, serija 14:50 Zloes deki 2, igrani lm 17:00 Vijes 17:15 Operacija Trijumf, reality show 18:15 Zakon ljubavi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Pazi zid!, game show 21:00 Lud, zbunjen, normalan, serija 21:40 Brane vode, serija 22:15 Snajper 3, (2004, SAD, akcija; Redatelj: P.J. Pesce; Glume: Tom Berenger, Byron Mann , Denis Arndt, John Doman i Troy Winbush) 00:05 Vijes 00:20 Seks i grad, serija 00:50 Seinfeld, serija 01:20 Život na sjeveru, serija 02:15 Lijepi Johnny, (1989., SAD, kriminaliski; Redatelj: Walter Hill; glume: Mickey Rourke, Ellen Barkin, Morgan Freeman, Forest Whitaker, Elizabeth McGovern) 03:45 arobnice, serija 04:30 Nikita, serija 05:15 Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12.30 LJUDI I IDEJE; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 MOVIE SHOW; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + INFO; 17.03 IZA POZORNICE (BACK STAGE); 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA F-13; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: McFLY; 01.00 NO NI PROGRAM

14:40 14:42 14:45 15:15 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15 19:30 20:00 21:00 21:20 22:00 23:45 00:20 00:25 00:40 00:50

Danas pogledajte... Mali oglasi Gospodarski tjedan, ponavljanje Lola, serijski lm Slatka Valenna, serijski lm Vijes akoveki kutak, ponavljanje Zov prirode, emisija o lovu Pylates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Glazba Meimurske škole, Mala Suboca Meimurje danas, informavna emisija Partymaker, glazbena emisija Mrtva toka, igrani lm Pravi Rodrigo, serijski lm Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Überieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 Koncert 01.15 TV raspored za nedjelju 01.20 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 JAG, serija 14.25 Djevojke ne plau, lm 16.05 Savršeni divljaci, hum. serija 16.35 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.05 Ekipa za oevid, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Trenuci pred katastrofu, dok. serija 21.00 Mali vragolani, dok. serija 21.35 Svingeri 22.05 Jericho, serija 22.55 Stažis, hum. serija 23.25 Obitelj Soprano, serija 0.20 Krv i beton, lm

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Popravljena krivnja, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Farma 20.50 Dragocjena zbirka, lm 22.30 24 UR 22.50 Monk, serija 23.45 Neustrašna Jane, serija 0.40 Prijatelji, hum. serija 1.10 Nona panorama

07:00 Tv prodaja 08:00 Zlatolaska 09:00 Djeji program 12.00 Vijes 12.20 Dramski program 14.00 Humorisne serije 18:00 Vijes 18:05 Kalejdoskop 19:00 Serija 20:00 Ameriki lm 22:00 Francuska priredba 00:00 Slovenska jazz scena 00:45 Slovenski lm

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 07:00 Vijes 07:05 Dobro jutro 08:00 Vijes 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Sport 09:35 Crtani lmovi 10:20 Zlatko zakladko: regratov sirup, ponovitev 10:35 Knjiga mene briga 11:00 Dokumentarna emisija 11:30 Modro 12:00 Ljudje i zemlja 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:25 Umjetnost igre 13:50 Odpe pesniki 14:00 Dokumentarac mjeseca 15:10 Mostovi - Hidak 15:45 Crtana serija 16:05 Male sive celice, kviz 17:00 Novos, sport, vrijeme 17:35 Z vami 18:30 Loto 18:40 Cratani lmovi 18:55 Vrijeme 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Njemaki lm 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:05 Omizje

SRIJEDA 29. listopada 2008.

14.00 Prijatelji, hum. serija 05.55 Meu nama 14.20 Dragi Johne, hum. serija 06.45 TV kalendar 14.50 Crveni patuljak , hum. 07.00 Dobro jutro, Hrvatska serija 07.05 Vijes 15.25 Zvjezdane staze: Deep 07.10 Dobro jutro, Hrvatska Space Nine, serija 07.35 Vijes 16.15 McLeodove keri, serija 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 17.00 Sciena Croaca 08.35 Vijes znanstveni forum 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.10 Sve e bi dobro, telenovela 17.30 Znanstvene vijes 17.40 Zagreb: Rukomet, 10.00 Vijes kvalikacije za EP: 10.09 Vrijeme danas Hrvatska - Finska - emisija 10.10 Vijes iz kulture 17.50 Zagreb: Rukomet, 10.15 Skrivena Azija, dok. serija kvalikacije za EP: 11.10 Oprah show Hrvatska - Finska, prijenos 11.55 Burzovno izvješe 19.30 Zagreb: Rukomet, 12.00 Dnevnik kvalikacije za EP: 12.13 Vrijeme Hrvatska - Finska - emisija 12.15 TV kalendar 12.30 Opijeni ljubavlju, telenovela 19.40 Veliki odmor - tema 20.05 Uzmi ili ostavi, TV igra 13.20 Dan za danom, mozaino20.40 Vijes na Drugom zabavna emisija 20.52 Vrijeme 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 21.00 Rat za gradonaelnika, 14.39 Vrijeme sutra ameriki lm 14.45 Ekumena, religijski kontakt 22.45 Promet danas program 22.55 E-Ring, serija (12) 15.35 Eko zona 23.40 Kino informator 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 23.45 serija (12) 16.15 Hrvatska uživo 00.30 TV raspored 17.25 Hrvatska uživo - Vijes 17.30 Danas na Zagrebakoj burzi 17.32 HPB t 17.40 Najslabija karika, kviz 18.22 Promet danas 06.35 Cobra 11, krimi serija ® 18.30 Sve e bi dobro, telenovela 07.20 Spužva Bob Skockani, 19.15 Loto 7/39 crtana serija 19.30 Dnevnik 08.15 Sam svoj majstor, hum. 19.57 Sport serija 20.02 Vrijeme 08.40 Korak po korak, hum. 20.15 Luda kua, TV serija serija ® 20.55 Cranford, serija 09.25 Kunolovac, kviz 21.55 Proces 10.10 Puna kua, hum. serija ® 22.25 Burzovno izvješe 10.35 Malcolm u sredini, hum. 22.35 Otvoreno serija ® 23.35 Poslovne vijes 11.05 Dadilja, hum. serija ® 23.45 Dnevnik 3 11.30 Reba, hum. serija ® 00.00 Vijes iz kulture 12.00 Vijes, informavna 00.10 Dosjei X (1.), serija (12) emisija 00.55 Skrivena Azija, dok. serija 12.05 Exkluziv, magazin ® 01.45 McLeodove keri, serija 12.20 Veera za 5, lifestyle 02.30 E-Ring, serija (12) emisija ® 03.15 serija (12) 12.50 Punom parom, kulinarski 04.00 Skica za portret izazov ® 04.10 Proces 13.15 Obalna straža, akcijska 04.40 Eko zona drama 05.10 Opijeni ljubavlju, telenovela 14.15 Cobra 11, krimi serija 15.05 Magnum, akcijska serija 16.05 Korak po korak, hum. serija 16.35 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. serija 17.30 Dadilja, hum. serija 18.00 Reba, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 Big Brother, show 21.00 Zaboravljeni sluaj, krimi serija 22.00 Kos, krimi serija 23.00 Grad uragana, krimi serija 00.00 Vijes, informavna 06.40 TEST 06.55 Najava programa 07.00 Crtani lm 07.05 Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija 07.30 Crtani lm 07.40 Djeak i vjeverica, crtana serija 08.05 Na kraju ulice 08.20 Na kraju ulice: Ninin kutak 08.30 Crtani lm 08.35 Uilica 08.50 Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za djecu 09.15 Beverly Hills, serija 09.57 Kino informator 10.00 Prijenos sjednica Hrvatskog

Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Ekipa za oevid, serija 21.40 ZiB Flash 21.50 Zaboravljeni sluaj, serija 22.35 Bez traga, serija 23.20 Ote, serija 0.05 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Kuanice, serija 21:15 Pushing Daisies, serija 22:15 Samatha, hum. serija 22:45 Stažis, hum. serija 23.15 Tv Total 0.20 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Geheime Helfer 21.15 Gnadenlos gerecht 23.15 24 Studen 0.15 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Super dadilja 21.15 Raus aus den Schulden 22.15 Stern Tv 0.00 Noni program

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Heroji, serija 21.20 Smallville, serija 23.05 Flash Gordon, serija 0.00 Noni program

6.00 Poker 9.45 Nogomet 11.00 Reklamni program 14.30 Ha rick 15.00 Bundesliga aktuell 16.00 Sportquiz 17.30 Poker 19.45 Männer Tv 23.00 Sportquiz

NAJAVA PROGRAMA PRAVO NA OBRANU serijski lm VEKERICA jutarnji program VTV-a NARODNO VESELJE zabavna emisija U SVJETLU VJERE kontakt emisija OPASNE VEZE talk show VEKERICA VIJESTI VTV-A NINJA KORNJAE animirana serija LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija RIJE ŽIVOTA duhovni program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM VIJESTI VTV-A KOKTEL SPECIJAL glazbena emisija HR TOP 20 glazbena emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

8.30 Eurogoals 9.30 Nogomet 12.30 Skispringen 14.45 Nogomet 16.00 Eishockey, prijenos 18.30 Nogomet 20.40 Polo 22.15 Golf

08:00 08:02 09:00 11:00 12:30 13:30 14:40 16:40 16:45 17:15 17:45 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 22:00 23:00 -------23:20 ---------------

06.15 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.10 09.55 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.30 13.20 14.30 14.39 14.45 15.35 16.10 16.15 17.25 17.30 17.32 17.34 17.45 18.27 18.35 19.30 19.57 20.02 20.15 21.55 22.25 22.35 23.35 23.45 00.00 00.10 00.55 01.40 02.25 03.10 03.40 05.10

06.40 06.55 07.00 07.05 07.30 07.40 08.05 08.20 08.35 08.50

19.35 20.00 21.00

23.10 00.00 01.00 01.10 03.10 03.55 04.40

05:35 06:25 06:50 07:15 07:35 07:45 08:00 08:30 10:45 11:45 12:45 13:00 14:00 15:00 17:00 17:15 18:15 19:15 20:00 21:00

Ružna ljepoca, serija Iggy Arbuckle, crtana serija Power rangers, serija Pepa praši, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Roary, crtana serija Pocoyo , crtana serija Nova lova Zakon ljubavi, serija uvar pravde, serija Vijes Nikita, serija Inspektor Rex, serija Dobro došli u džunglu, igrani lm Vijes Operacija Trijumf, reality show Zakon ljubavi, serija Dnevnik Nove TV Ne zaboravi shove, glazbeni kviz Operacija Trijumf, reality show Vijes Seks i grad, serija Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija Sve o mojoj majci, drama arobnice, serija Nikita, serija Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG);05.05 RADIO DROBILICA;06.30 GLAS AMERIKE;07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI(ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI(HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 SPORT RAPORT; 13.00 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 MUSIC NEWS - NEW YORK - LONDON; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: KEANE; 01.00 NO NI PROGRAM

23:30 23:45 00:15 00:45 01:40 03:30 04:15 05:00

emisija Punom parom, kulinarski izazov Big Brother, show Zora oajnika, (triler, 1988.; Redatelj: Robert Towne; Uloge: Mel Gibson, Michelle Pfei er, Kurt Russell, Raul Julia, J.T. Walsh, Gabriel Damon) CSI, krimi serija CSI: New York, krimi serija Vijes, informavna emisija Kunolovac, kviz CSI, krimi serija ® CSI: New York, krimi serija ® Big Brother, show

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 16.00 Glazbena emisija 17.25 Dok. emisija 18.10 Obrazovna emisija 18.35 Koncert ozbiljne glazbe 19.30 Zabavna glazba 21.00 Film 22.45 Koncert 23.30 TV raspored za ponedjeljak 23.35 TEST

14:40 14:42 14:45 15:15 16:00 17:00 17:10 18:10

Danas pogledajte... Mali oglasi Auto moto nauc vision, ponavljanje Lola, serijski lm Slatka Valenna, serijski lm Vijes 100% Meimursko, ponavljanje Gilee svijet sporta, sportski pregled

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Überieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly

08:00 09:00 11:00

13:30

12:00 13:00

NAJAVA PROGRAMA reportaža VEKERICA jutarnji program VTV-a HRVATSKO SRCE OD SJEVERA DO JUGA EUROPE putopisni serijal KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe EUROMAXX TV magazin VEKERICA VIJESTI VTV-A PEVECOV KUTAK emisija pod

14:00 14:40 16:40 16:45

15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Ekipa za oevid, serija 21:05 Kuanice, serija 21:50 Men in Trees, serija 22:35 Kriminalni identet, serija 23:20 Dexter, serija 0.00 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Simpsoni, serija 21:15 Supernatural, serija 23:10 Tv Total 0.10 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Zum Ausziehen verführt, lm 22:20 Toto & Harry 22:50 Focus TV 23:20 Reži me, serija 0.20 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen

22:20 23:10 -------23:30 ---------------

17:45 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00 21:30

18:40 19:00 19:15 19:30 20:00 21:00 21:20 23:00 00:00 00:05 00:20 00:25

pokroviteljstvom SPORTSKI ZOOM emisija o sportu IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM VIJEST VTV-A KOKTEL mozaina emisija KVARNER INFO dokumentarna emisija GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama SPORTSKI ZOOM emisija o sportu VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Pilates & Yoga, crtani lm Meimurje danas Voice of America Glazba Sport ponedjeljkom, emisija o sportu Meimurje danas Snimka nogometne utakmice Zapisano u zvijezdama Poslovne vijes Meimurje danas Voice of Amerika Sutra na programu

8.30 Motorsport 10.00 Rad 11.00 Snooker 14.45 Futsal 16.00 Snooker 18.00 Eurogoals 20.00 Kampfsport 23.00 Wa s

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 9.00 Doppelpass 13.00 Bundesliga aktuell 13.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Bundesliga Pur II 18.30 Bundesliga Pur 19.45 Ha rick, prijenos 22.15 Bundesliga, prijenos 23.15 Nogomet

7.00 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.35 Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Dadilja, hum. serija 12.05 Tv prodaja 12.35 Sret- Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles na linija 13.40 JAG, serija 14.35 Poe iznova, was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Tko lm 16.10 Savršeni divljaci, hum. serija 16.40 želi bi milijunaš? 21.15 Rach 22:00 Extra 23:30 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.10 Ekipa za 30 Minuten Deutschland 0.00 Noni program oevid, serija 18.00 Svijet 18.30 Skriveni adu, serija 19.20 Navigator 19.50 Svijet 20.00 Dani groma, lm 22.15 Jericho, serija 23.05 Stažis, hum. serija 23.35 Obitelj Soprano, serija 0.40 08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Kameni vrtovi, lm Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Die Kochpros 21:15 Frauentausch 23:15 Cheaters 0.10 Noni program

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Lov na pravdu, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Farma 21.00 Lepo je bi sosed, slovenska serija 21.40 Ružna Be y, serija 22.35 24 sata 22.55 Ženska džungla, serija 23.50 Kaliforniciranje, serija 0.30 Neustrašiva Jane, serija 1.20 Prijatelji, hum. serija 1.50 Nona panorama

7.30 Vremenska panorama 8.30 Alica (R) 9.00 Videostranice 11.00 Djeji program 14.45 TV prodaja 15.15 Tjedni izbor 16.00 Videstranice 17.45 Neobine zgode Twistovih, serija 18.10 Jasno i glasno 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 Ameriki lm 21.45 Tempirana bomba, dok. emisija 22.30 Brane Ronel izza odra 23.45 Dnevnik pogranine TV 0.30 Videostranice ®

6.30 Tjedni izbor 9.00 Videostranice 13.00 Vijes 13.05 Tjedni izbor 16.00 Dobar dan, Koroška 16.45 Vijes 17.00 Crtani lmovi 17.20 Dogodovšne u veseloj hos, crt. serija 17.30 Dolina na meji, emisija 18.30 LOTO 3x3 PLUS 18.40 Izvlaenje Astra 18.45 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Sredozemlje, serija 21.00 Dokumentarna serija 21.55 Odjeci 22.45 Knjiga mene briga 23.00 Skrivnos 23.15 Noni program

PONEDJELJAK 3. studenog 2008. djecu 09.15 Beverly Hills, serija 09.57 Kino informator Drugo mišljenje 10.00 Antologija hrvatskog TV kalendar glumišta: Galilejevo Dobro jutro, Hrvatska uzašaše Vijes 11.00 Reprizni progam Dobro jutro, Hrvatska 11.45 Daleko od doma, serija za Vijes mlade Dobro jutro, Hrvatska 12.15 Mladi muškeri, (Uloge: Vijes Hugh Dancy, Sarah-Jane Dobro jutro, Hrvatska Po s, Sco Hickman, Sve e bi dobro, Anthony Strachan, Callum telenovela Blue, Ben McCosker, Ben Prozor u svijet 125 Cross, Richard Coyle) Vijes 13.55 TOP 40 Vrijeme danas 14.40 Prijatelji, hum. serija Vijes iz kulture 15.05 Dragi Johne, hum. serija Vrhunska putovanja: 15.35 Crveni patuljak, hum. Antarkka, dok. serija serija Trea dob, emisija za 16.10 Zvjezdane staze: Deep umirovljenike Space Nine, serija Burzovno izvješe 17.00 McLeodove keri, serija Dnevnik 17.50 Županijske panorame Vrijeme 18.10 Vrijeme TV kalendar 18.15 Vijes na Drugom Opijeni ljubavlju, 18.35 Na rubu znanos telenovela 19.20 Veliki odmor: Brlog Dan za danom, mozaino- 19.35 Veliki odmor - tema zabavna emisija 19.50 Crtani lm Vijes + prijevod za gluhe 20.00 Uzmi ili ostavi, TV igra Vrijeme sutra 20.35 Južnjaka dinasja, serija Normalan život - emisija o 21.25 Vijes na Drugom osobama s invaliditetom 21.37 Vrijeme Direkt 21.45 Dr. House, serija (12) Hrvatska uživo - Vijes 22.30 Promet danas Hrvatska uživo 22.35 Garaža Hrvatska uživo - Vijes 23.10 Ciklus europskog lma: Danas na Zagrebakoj Zaruke su dugo trajale, burzi francuski lm HPB t 00.45 Kino informator Prozor u svijet 125 00.50 Specijalna postrojba, Najslabija karika, kviz serija (12) Promet danas 01.35 TV raspored Sve e bi dobro, telenovela Dnevnik Sport 05.50 Magnum, akcijska serija ® Vrijeme 06.40 Spužva Bob Skockani, Lanica crtana serija Potrošaki kod 07.30 Sam svoj majstor, hum. Burzovno izvješe serija Otvoreno 08.00 Korak po korak, hum. serija Poslovne vijes ® Dnevnik 3 08.25 Puna kua, hum. serija ® Vijes iz kulture 08.55 U dobroj formi, emisija Dosjei X, serija (12) 09.25 Kunolovac, kviz Južnjaka dinasja, serija 10.10 Malcolm u sredini, hum. Dr. House, serija (12) serija ® McLeodove keri, serija 10.35 Dadilja, hum. serija ® Potrošaki kod 11.05 Reba, hum. serija ® Lanica 11.35 Vijes, informavna Opijeni ljubavlju, emisija telenovela 11.40 Exkluziv, magazin ® 12.20 Veera za 5, lifestyle emisija ® 12.50 Punom parom, kulinarski izazov ® 13.15 Obalna srtraža, akcijska drama 14.15 Cobra 11, krimi serija 15.05 Magnum, akcijska serija 16.05 Korak po korak, hum. serija 16.35 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. serija 17.30 Dadilja, hum. serija 18.00 Reba, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle TEST Najava programa Crtani lm Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija Crtani lm Djeak i vjeverica, crtana serija Na kraju ulice arobna ploa (2. razred) Uilica Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za

TV kue imaju pravo promjene programa


12.20

12.10

10.45 10.50 11.00

09.10 09.35 10.20

07.15 07.40

07.00

04.00 04.30 05.20 05.50

03.40

01.10

22.15 23.00 23.05 23.15 23.25

19.15 19.30 19.57 20.02 20.15 21.20

18.45

10.00 10.09 10.10 10.20 11.40 11.52 12.00 12.13 12.30 13.25 14.00 15.02 15.04 15.10 15.50 16.50 16.59 17.10

09.00 09.35

07.40 07.45 08.00 08.10

TV kue imaju pravo promjene programa

14.20 15.00 --------

NO NI PROGRAM

06:40 Tomica i prijatelji, crtana serija 07:10 Yu-Gi-Oh GX, crtana -------serija 20.00 07:35 Supeheroj Spiderman, 20.10 crtana serija 22.05 08:00 Iron Kid, crtana serija 22.20 08:25 Dora istražuje, crtana 22.25 serija 22.30 08:50 Bratz, crtana serija 23.00 09:20 Automov, auto moto magazin 09:50 Novac, buisness 23.55 magazin 00.55 10:20 Zakon ljubavi , serija 01.00 13:20 Moj tata je bolji od tvog tate, obiteljski show 01.45 14:50 ovjek koji je premalo znao, (1997., SAD/ Njemaka, komedija; redatelj: Jon Amiel; 05.35 Big Brother, show glume: Bill Murray, 06.20 Valovi Havaja, reality Peter Gallagher, Joanne drama ® Whaley, Alfred Molina, 06.45 Lutrija života, dramska Richard Wilson) serija ® 16:40 Vijes 07.30 Jedna od deki, hum. 16:45 Brane vode, serija serija 17:30 Lud, zbunjen, normalan, 07.55 Ulica Sezam, crtana serija serija 18:10 Pazi, zid!, game show 09.00 Bikeri s Marsa, crtana 19:15 Dnevnik Nove TV serija 20:00 Nad lipom 35, 09.25 Lijepe žene, dramska humorisno glazbeni serija show 10.25 Zakon mržnje, vestern 21:10 Dobro došli u džunglu, 12.10 De-Lovely, (glazbena (2003., SAD, avantura drama, 2004.; Redatelj: komedija; Redatelji: Irwin Winkler; Uloge: Peter Berg ; Glume: Kevin Kline, Ashley Judd, Dwayne Johnson, Seann Jonathan Pryce, Kevin William Sco, Rosario McNally, Sandra Nelson) Dawson, Christopher 14.30 Vijes, informavna Walken) emisija 14.35 Madagaskar, igrani lm, 23:00 Red carpet, showbizz magazin (18) animirani ® 00:25 Svi mrze Chrisa, serija 16.05 Odred za istou, 01:20 Španjolski engleski, zabavna emisija igrani lm 16.40 Discovery: Vodeni svijet 03:30 Red carpet, showbizz Orlando, dok. serija magazin (18) 17.35 Exkluziv, magazin 04:45 Kraj programa 18.30 Vijes, informavna emisija TV vodi + panorame 19.05 Nivea for men turiskih središta Nogometni izazov, Hrvatske reality show Mala sirena, crtana serija 20.00 Big Brother, show Napoleon i Samantha, 21.00 Osveta Pink Panthera, 05.00 RADIO BUDILICA; 06.30 GLAS igrani lm (komedija, 1978.; AMERIKE; 07.00 HITOVI TJEDNA; 07.30 Leo, serija za djecu Redatelj: Blake Edwards; RECEPTI AKOVEKIH MLINOVA; 08.00 Nora Fora, TV igra za djecu Uloge: Peter Sellers, VIJESTI; 08.15 RADOSNA VIJEST; 09.00 Na prvi pogled, serija za EVERGREENCAJG; 10.00 VIJESTI (ZG) + Herbert Lom, Burt mlade Kwouk, Robert Loggia, HRAK INFO; 10.05 HALO OLDTIMERI; 11.00 POLJOPRIVREDNA EMISIJA; 12.00 Kino informator Dyan Cannon, Robert TJEDNIK; 12.45 JA SAM S VAMA U SVE Biblija Webber) Zagreb (Oranice): Misa - 22.50 CSI: Miami, krimi serija DANE...; 13:00 HRAK INFO; 13.03 A SRCE KUCA; 13.15 ME IMURSKI MINULI CAizravni prijenos JTI; 15.30 VIJESTIZA DOBAR TEK - REPRIZA; 23.45 Kunolovac, kviz 11. meunarodni JUDO 16.30 VIJESTI (ZG); 16.35 LIGA 98; 18.30 01.45 Mexican, igrani lm, VIJESTI(ZG); 18.35 FORMULA 13; 22.00 CUP, reportaža triler ® HITOVI TJEDNA; 22.07 AB POEZIJA; 00.00 Dance Grand Prix, 03.45 Snovolovka, igrani lm, Music Special: DEMI LOVATO; 01.00

Najava programa TV kalendar Vijes Koncert - W.A.Mozart: Requiem Opera box Jelovnici izgubljenog vremena Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Cadfael, mini serija TV kalendar Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme Plodovi zemlje Rijeka: More Nedjeljom u dva Kulturni info Promet danas Mir i dobro Lijepom našom: Benkovac Vijes Vrijeme sutra Free Willy 3: The Rescue, ameriki lm Osnivai crkvenih redova, dok. serija Loto 6/45 Dnevnik Sport Vrijeme 1 prov 100, kviz Odmori se, zaslužio si - TV serija Rizzi-bizzi Burzovno izvješe Dnevnik 3 Vijes iz kulture Fimski klub: Kandidat, ameriki lm Filmski maraton: Samsara, talijansko-francuskoindijsko-njemaki lm (15) Jelovnici izgubljenog vremena Opera box Plodovi zemlje Rijeka: More Glas domovine

12.40

znanstveno-fantasni horor ®

08:00 Princ iz Bel Aira, hum. serija 09:00 Alles was zählt 11:30 Autopros 12:00 Air Race 14:00 Serije za djecu i mladež 15:40 Mein Garten 16:45 Mario Barth 17:45 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Exclusiv Spezial 20:15 Oceanovih dvanaest, lm 22:10 Spiegel TV 22:55 Die große Reportage 23:35 Prime Time, serija 23.55 Noni program

08:00 Weck Up 10:00 Zack! 10:30 Paare 11:00 Deich TV 11:30 Zorro, lm 13:20 Das weiß doch jedes Kind! 14:20 Grän gesucht 15:30 Inspektor Rex, serija 16:30 Der Bulle von Tölz, lm 18:30 Vijes 19:05 Grän gesucht 20:15 Vojna ekipa za oevid, serija 21:15 Zakon brojeva, serija 22:15 Sechserpack 22:45 Planetopia 23:30 Vojna ekipa za oevid, serija 0.30 Noni program

Filmparade 12.10 Crtani lm 12:20 No vješca, lm 14:10 Izgubljeni, lm 16.00 Eureka, serija 17.00 4400, serija 18:00 Newsme 18:10 Simpsoni, crtana serija 19:10 Galileo 20:15 Spider Man 2, lm 22.15 Starship Troopers, lm 0.30 Noni program

18:00 18:30

15:40 16:35 17:00

15:10 15:11

16:00

14:25 14:28 14:30 15:00 15:30

NAJAVA PROGRAMA PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom TV ORDINACIJA emisija o zdravlju VJERA I NADA vjerski program VU SRCU TE NOSIM emisija o narodnim obiajima EUROMAXX TV magazin YU-GI-OH animirana serija

Danas pogledajte… Mali oglasi Kanadski KZO, ponavljanje Vinoteka, ponavljanje Poljoprivredni savjetnik, ponavljanje Slatka Valenna, serijski lm

6.10 Jutarnji program 7.25 Program za djecu i mladež 12.30 Jamie Oliver 12.55 Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 Što je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna

22:00 23:00 ---------------

21:00

20:05

19:30

18:55 19:00

18:00 19:30 20:00 20:30 22:00 23:00 00:00 00:30

17:00 17:30

IZ PROŠLOSTI TV kalendar ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija PRESSICA talk show IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Tjedna kronika Od lonca do tanjura, domaa kuharica Meimurje od A do Ž, ponavljanje Glazba Tjedna kronika 100 % meimursko Razbijai mitova, serijski lm Snimka folklorne manifestacije Tjedna kronika Sutra na programu

9.00 Motorsport 13.00 Superbike, prijenos 14.00 Supersport, prijenos 15.00 Maraton, prijenos 19.00 Rallye 19.45 Tenis 22.5 Boks 0.00 Maraton

8.00 Djeji program 11:00 Magic A ack 11:15 Doug 12:15 Stanley 12:45 Higglystadt Helden 13.15 Crtani lmovi 14:15 Gospodine predsjednie, lm 15:35 Rat Race, lm 16:05 Skunk Fu 16:20 Camp Lazlo 16:40 Typisch Andy! 17:45 Hotel Zack & Cody 19:15 Disneys Kuzcos Königsklasse 19:45 Hotel Zack & Cody 20:15 Hagelsturm, lm 09.00 TV vodi + turiska središta 22:10 Blood Ties, serija 23:05 Autopsija, Hrvatske 14.25 Koncert 15.05 Glazbena dok. serija 0.10 Noni program emisija 16.10 Emisija za djecu i mlade 16.25 Zabavni program 16.40 Dok. emisija 16.50 Glazbena emisija 17.00 Zabavni program 18.35 Glazbena emisija 19.00 Zabavni pro- 6.00 Poker 8.45 Nogomet 11.00 Doppelgram 20.00 Film 22.25 U dobrom društvu pass, prijenos 13.00 Bundesliga Pur 13.30 23.15 Koncert 00.15 TV raspored za ned- Formula 1 15.00 DSF Reportaža 17.30 Poker 19.30 Ha rick 21.00 Bundesliga Pur jelju 00.20 TEST 23.00 Formula 1

7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. serija 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija 9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod Stevensonima, serija 10.20 Serije za djecu i mladež 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 Sretna linija 13.55 Kralj Quennsa, hum. serija 14.25 Frost: Nepoznati vojnici, film 16.20 Gilmorice, serija 17.10 Pobjeda, serija 18.10 Pazi kamera 18.40 Potpuna preobrazba, dok. serija 19.30 Tv Tuba 20.00 Edison, film 21.35 Policajka na vrhu, serija 22.25 Dobar primjer, film 0.20 Zvjezdana vrata, serija

7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program 11.05 Školska košarkaška liga 12.05 Braa i sestre, serija 13.00 Muškarci meu krošnjama, serija 13.55 Mr. Bean, hum. serija 14.30 Moja Afrika, lm 17.20 24 UR 18.55 Vrijeme 19.00 24 UR 20.00 As tud not padu?! 21.40 Shark, serija 22.35 Preduge zaruke, lm 0.30 Ponovo kod roditelja, hum. serija 1.05 Nona panorama

7.30 Videostranice 10.30 Glazba 11.00 TV prodaja 11.30 Volim Lucy, serija 12.00 Naša pjesma 12.20 TV prodaja 12.55 Film za djecu i mladež 15.00 Sport nedjeljom 18.15 Videospotovi 19.30 Vijes 20.00 Ushuia, serija 20.45 Fraiser, serija 21.15 Taj život, serija 21.55 Veer baleta 22.45 Dnevnik pogranine TV 23.15 Videostranice

služba, serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme 20:15 Die Dolmetscheria, 8.00 Djeji program 9.55 Koncert 10.30 lm 22:45 ZiB Flash 22:55 Visoki krimiDivlje živonje 10.55 Ozare 11.30 Serija za nal, lm 00:25 Columbo, lm 0.55 Noni djecu i mladež 12.00 Ljudi i zemlja 13.00 program Vijes 13.10 Tjedni izbor 15.00 Videspotovi 16.05 Simpsoni 16.30 Vijes 16.50 Ameriki lm 18.35 Izvlaenje lota 18.45 Crtani lm 19.00 Dnevnik 20.00 24, serija 07:45 Stažist, hum. serija 8:40 Cine20.45 Dokumentarna emisija 22.00 Vijes Tipp08:50 Gülcan und Collien ziehen aufs 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program Land 09:50 Sarah & Marc 10:45 Disney

NEDJELJA 2. studenog 2008.

reportaža Rukomet, kvalikacije za EP: Hrvatska - Maarska, prijenos HAKS specijal, reportaža Volim nogomet Sao Paulo: Formula 1, VN Brazila, prijenos Studio F1 HNL - emisija HNL - prijenos HNL - emisija Sportske vijes Promet danas Magazin Lige prvaka Zašto demokracija?: U potrazi za Gandhijem, dok. serija Vrijeme je za jazz Kino informator Specijalna postrojba, serija (12) TV raspored

TV kue imaju pravo promjene programa

08.05 08.20 08.25 08.35 08.50

07.30 07.40

06.40 06.55 07.00 07.05

23.20 23.25 00.00 00.30 00.35 01.20 --------

21.15 21.27 21.35

17.00 17.50 18.10 18.15 18.35 19.10 19.25 19.40 20.05 20.40

16.10

13.35 14.05 14.35 15.05 15.35

06.35 Cobra 11, krimi serija ® 07.20 Spužva Bob Skockani, crtana serija 08.15 Sam svoj majstor, hum. serija 08.40 Korak po korak, hum. serija ® 09.25 Kunolovac, kviz 10.10 Puna kua, hum. serija ® 10.35 Malcolm u sredini, hum. serija ® 11.05 Dadilja, hum. serija ® 11.30 Reba, hum. serija ® 12.00 Vijes, informavna emisija 12.05 Exkluziv, magazin ® 12.20 Veera za 5, lifestyle emisija ® 12.50 Punom parom, kulinarski izazov ® 13.15 Obalna straža, akcijska drama 14.15 Cobra 11, krimi serija 15.05 Magnum, akcijska serija 16.05 Korak po korak, hum. serija 16.35 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. TEST serija Najava programa 17.30 Dadilja, hum. serija Crtani lm 18.00 Reba, hum. serija Nove pustolovine: Lucky 18.30 Vijes, informavna Luke, crtana serija emisija Crtani lm 18.55 Exkluziv, magazin Djeak i vjeverica, crtana 19.05 Veera za 5, lifestyle serija emisija Na kraju ulice 19.35 Punom parom, kulinarski Na kraju ulice: Danica izazov Na kraju ulice: Crtani lm 20.00 Big Brother, show Uilica 21.00 Uvod u anatomiju, Moji su roditelji dramska serija izvanzemaljci, serija za 22.00 Kuanice, dramska serija (dvije epizode)

05.55 Ekumena, religijski kontakt program 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.10 Sve e bi dobro, telenovela 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Skrivena Azija, dok. serija 11.10 Oprah show 11.55 Burzovno izvješe 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Opijeni ljubavlju, telenovela 13.20 Dan za danom, mozainozabavna emisija 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 Trenutak spoznaje 15.35 Hrvatske prie iz Slovake, dok. lm 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 16.15 Hrvatska uživo 17.30 Hrvatska uživo - Vijes 17.35 Danas na Zagrebakoj burzi 17.37 HPB t 17.45 Najslabija karika, kviz 18.27 Promet danas 18.35 Sve e bi dobro, telenovela 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.15 1 prov 100, kviz 21.20 dossier.hr 22.10 Pola ure kulture 22.40 Burzovno izvješe 22.50 Otvoreno 23.35 Poslovne vijes 23.40 Kulturni info 23.45 Dnevnik 3 00.00 Vijes iz kulture 00.10 Dosjei X, serija (12) 00.55 Skrivena Azija, dok. serija 01.45 McLeodove keri, serija 02.30 serija (12) 03.15 Oprah show 04.00 dossier.hr 04.45 Pola ure kulture 05.15 Opijeni ljubavlju, telenovela

09.15 09.57 10.00

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) +HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13.00 CNN VIJESTI; 13.03 TUŽIBABA; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 17.00 HIT DANA; 17.03 KULTURNJAK; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.25 CRO TOP 5; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA SVIH VREMENA; 22.30 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: THE STREETS; 01.00 NO NI PROGRAM

05:35 Ružna ljepoca, serija 06:25 Iggy Arbuckle, crtana serija 06:50 Power rangers, serija 07:15 Pepa praši , crtana serija 07:35 Graditelj Bob, crtana serija 07:45 Roary, crtana serija 08:00 Pocoyo , crtana serija 08:30 Nova lova 10:30 Svi vole Raymonda, serija 11:05 Zakon ljubavi, serija 12:05 uvar pravde, serija 13:05 Vijes 13:20 Nikita, serija 14:20 Inspektor Rex, serija 15:20 Zaarani grad 3, (2004, SAD; Redatelj: Mark Dippé; Glume: Debbie Reynolds , Kimberly Brown ,Judith Hoag, Joey Zimmerman) 17:00 Vijes 17:15 Operacija Trijumf, reality show 18:15 Zakon ljubavi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Istraga, kriminaliski magazin 21:15 Provjereno, informavni magazin 22:15 Hitna 94, serija 23:20 Vijes 23:35 Seks i grad, serija 00:05 Seinfeld, serija 00:35 Život na sjeveru, serija 01:30 Vrat e se rode, serija 02:25 arobnice, serija 03:10 Nikita , serija 04:00 uvar pravde, serija 04:45 Inspektor Rex , serija 05:30 Kraj programa

23.55 Vijes, informavna emisija 00.05 Dokaz krinje, krimi serija 00.55 Kunolovac, kviz 02.55 Grad uragana, krimi serija ® 03.40 Kos, krimi serija ® 04.25 Zaboravljeni sluaj, krimi serija ® Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:00 Vrijeme 20:15 Dr. House, serija 21.05 Ekipa za oevid, serija 21.45 ZiB Flash 21.55 Wir sind Kaiser 22.40 Willkommen Österreich 23.40 Ja sam Earl, hu. Serija 0.00 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Cobra 11, serija 21:15 Ekipa za oevid, serija 22.15 Kos, serija 23.10 Noni program

wassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Plötzlich Papa 21.15 Dr. Molly & Karl, serija 22.15 Vojna ekipa za oevid, serija 23.15 Zakon brojeva, serija 0.15 Noni program

00:00 00:05 00:20 00:30

21:20 23:00

14:40 14:42 14:45 15:15 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15 19:30 20:00 21:00

Danas pogledajte... Mali oglasi Zov prirode, ponavljanje Lola, serijski lm Slatka Valenna, serijski lm Vijes Meimurske škole, ponavljanje Obzori, emisija o kulturi Pylates & Yoga Meimurje danas Voice of America Glazba Vaše zdravlje Meimurje danas, informavna emisija Nora, igrani lm Zapisano u zvijezdama, kontakt emisija Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

22:00 23:00 -------23:20 ---------------

12:30 13:30 14:40 16:40 16:45 18:00 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00 21:30

08:58 09:00 11:15 11:45

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA jutarnji program VTV-a NINJA KORNJAE animirana seija ZLATNI ISKORACI emisija povodom 50 godina Elektrostrojarske škole HR TOP 20 glazbena emisija ZAGRLJAJ LJEPOTE emisija o slu života VEKERICA VIJESTI VTV-A TRZALICA glazbena emisija EUROPA TV magazin IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM VIJESTI VTV-A TV ORDINACIJA emisija o zdravlju LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama METAL EYE glazbena emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 JAG, serija 14.20 Neopasna srca, lm 16.05 Savršeni divljaci, hum. serija 16.35 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.05 Ekipa za oevid, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Umorstva u Midsomeru: Krvava svadba, lm 21.50 Svingeri 22.20 Jericho, serija 23.10 Ja sam 08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Earl, hum. serija 23.40 Obitelj Soprano, serija Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 0.40 Suprotno od seksa, lm Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, 10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske hum. serija 19:00 Schau dich schlau! 20:00 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Vijes 20:15 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 21:10 Frauentausch 23:10 exklusiv 0.10 Noni 20.00 Zabavni program 20.25 Košarka, Eu- program roliga: Le Mans - Cibona, prijenos 22.10 Film 00.35 TV raspored za nedjelju 00.40 TEST 6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 11.30 Reklamni program 15.00 Sportquiz 17.00 Ha rick 17.30 Bundesliga Pur II 18.30 Bundesliga aktu07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija ell 20.15 Nogomet 21.30 Poker 22.30 Männer 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Tv 23.00 Sportquiz Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Überieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 8.30 Yoz Xtreme 9.30 Nogomet 12.30 SkisprinDisneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter gen 15.00 Nogomet 19.45 Motorsport 20.15 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Rallye 21.15 Boks 23.15 Krampfsport

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Lov na pravdu, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Farma 20.50 Trenja 22.25 24 sata 22.40 Ekipa za oevid, serija 23.40 Neustrašiva Jane, serija 0.35 Prijatelji, hum. serija 1.05 Nona panorama

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Popstars 21:15 Jana Ina & Giovanni 23:15 07:30 Tv prodaja 18:00 Vijes 18:05 Glazbeni Tv Total 00:15 talk talk talk spomini z borisom kopitarjem 19:00 Z glasbo in s plesom ... 20:00 Dokumentarna serija 20:35 Ameriki lm 22:35 Emisija nakon utakmice 23:30 Film 01:10 Infokanal 05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kall-

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Male sive celice 09:50 Crtani lm 09:55 Mi znamo 10:15 Berlin, Berlin, serija 10:40 Z vami 11:35 Omizje 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:15 Vojko Anzeljc 13:45 Piramida 15:00 Vijes 15:10 Mostovi – Hidak 15:40 Crtana serija 16:05 Dokumentarni lm 16:20 Jedanaesta škola 17:00 Novos, slovenska kronika, sport, vrijeme 17:30 Jasno i glasno 18:30 Žrebanje deteljice 18:40 Crtani lm 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Milijunaš z Jonasom 20:55 Tjednik 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:00 Knjiga mene briga 23:20 Koncert 00:55 Dnevnik

ETVRTAK 30. listopada 2008. djecu Beverly Hills, serija Kino informator Prijenos sjednica Hrvatskog sabora Garaža Proces Prijatelji, hum. serija Dragi Johne, hum. serija Crveni patuljak, hum. serija Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija McLeodove keri, serija Županijske panorame Vrijeme Vijes na Drugom Indeks Crtani lm Veliki odmor: Kokice Veliki odmor - tema Paralele Dubrovaki tramvaj, dok. lm Vijes na Drugom Vrijeme Život je lijep, talijanski lm Promet danas Garaža Šljam, hum. serija (18) Kino informator serija (12) TV raspored Košarka, Euroliga: Le Mans - Cibona, snimka


TV kue imaju pravo promjene programa

05:35 06:25 06:50 07:15 07:35 07:45 08:00 08:30 10:30 10:55 11:55 12:55 13:10 14:10 15:10 17:00 17:15 18:15 19:15 20:00 21:20

23:00 23:15

00:50 02:40 04:25 05:10 05:35

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI; 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13:00 CNN VIJESTI; 13.03 MOJ AUTO; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 TOP 5 MUSIC NEWS; 15.00 CNN VIJESTI; 16.16 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.30 ZLEVANKA REPRIZA; 19.00 HIT DANA; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 ELECTRONIC DISCOVERY; 00.00 Music Special: TRAVIS; 01.00 NO NI PROGRAM

Ružna ljepoca, serija Iggy Arbuckle, crtana serija Power rangers, serija Pepa praši , crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Roary, crtana serija Pocoyo , crtana serija Nova lova Svi vole Raymonda, serija Zakon ljubavi , serija uvar pravde, serija Vijes Nikita, serija Inspektor Rex, serija Hokus pokus, komedija Vijes Operacija Trijumf, reality show Zakon ljubavi, serija Dnevnik Nove TV Moj tata je bolji od tvog tate, obiteljski show Povratak u zaarani grad, (2006. SAD, obiteljska komedija; Redatelj: David Jackson; Glume: Sara Paxton ,Judith Hoag , Lucas Grabeel , Joey Zimmerman , Kristy Wu) Vijes Ženska ucjena, (2001., SAD, akcija/komedija; Redatelj: Mel Smith; Glume: Minnie Driver, Mary McCormack, Kevin McNally, Mark Williams, Danny Dyer, Michael Gambon, Darren Boyd) Šašavi robijaši, komedija Krini pacijent, komedija Nikita, serija Svi vole Raymonda , serija Kraj programa

emisija 00.20 Johnny Mnemonic, (znanstveno-fantasni triler, 1995.; Redatelj: Robert Longo; Uloge: Keanu Reeves, Dina Meyer, Ice-T, Takeshi Kitano, Dennis Akayama, Dolph Lundgren) 02.00 Kunolovac, kviz 04.00 Rocky 3, igrani lm ® u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme 20:15 Starmania 21.35 ZiB Flash 21.45 Starmania 22.50 Monk, serija 23.35 Formula 1

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Izgubljeni grad, lm 23.00 Galileo Mystery 23.50 Focus Tv 0.50 Noni program

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 Koncert 01.15 TV raspored za nedjelju 01.20 TEST

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Mothman, lm 22.20 Kein Entkommen, lm 0.55 Noni program

08:00 08:01 09:00 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:40 16:40 16:45 17:15 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 -------23:20 ---------------

NAJAVA PROGRAMA TV ORDINACIJA emisija o zdravlju VEKERICA jutarnji program VTV-a YU-GI-OH animirana serija AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu PULS TV magazin ARTS 21 magazin o umjetnos LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija VEKERICA VIJESTI VTV-A AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu ZAGRLJAJ LJEPOTE emisija o slu života IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM VIJESTI VTV-A KOKTEL mozaina emisija ŠKOLSKA LIGA emisija o sportu GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama ZOV PRIRODE emisija o lovu i ribolovu MOJA ISTRA dokumentarna emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

6.00 Poker 9.30 Reklamni program 13.00 Formula 1, prijenos 14.40 Sportquiz 17.00 Formula 1, prijenos 18.40 Bundesliga Pur II 20.15 Manni, der Libero 21.15 Nogomet 22.30 Ha rick 23.45 DSF aktuell

9.00 Nogomet 12.30 Skispringen 17.00 Snooker 18.00 Eurogoals 19.00 Biljar 21.00 Krafsport 23.00 Eurogoals

14:30 14:32 14:35 15:00 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15 19:30 20:00 21:00 21:20 22:10 23:55 00:00 00:20 00:30

Danas pogledajte... Mali oglasi Obzori, ponavljanje Partymaker, ponavljanje Lola, serijski lm Vijes Vaše zdravlje, ponavljanje Boja novca, nancijski magazin Pylates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Glazba Veeras uživo..., zabavna emisija Meimurje danas, informavna emisija Trzalica Šerlo Holmes i sluaj zla Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Überieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Tihi zloin, serija 14.15 30 dana do slave, lm 16.05 Savršeni divljaci, hum. serija 16.35 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.05 Ekipa za oevid, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Bez povratka, lm 21.45 Skins, serija 22.40 Bez povratka 2, lm 0.15 Hex, serija

stranice 05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alex7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmoander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 vi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 20:00 Vijes 20:15 Die Comedy-Falle 22.45 12.45 Tv prodaja 13.05 Lov na pravdu, serija Sechserpack 23.15 Mannsbilder 23.45 Noni 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 program Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Farma 21.05 Johnny English, lm 23.15 24 UR 23.35 Bez traga, serija 0.30 Johnnynemonic, 08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vrelm 2.15 Nona panorama mena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Tko želi bi milijunaš? 21.15 O o live! 23.05 Alles Atze 0.00 Noni program

7.30 Videostranice 8.30 Mostovi - Hidak 9.00 Videospotovi 11.00 TV prodaja 11.30 Djeji program 13.00 Videostranice 16.35 TV prodaja 17.05 Dokumentarna serija 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Vic za Jurja 18.50 Minijature 19.00 Videospotovi 20.00 Ameriki lm 21.30 Praksa, serija 22.15 Ameriki lm 23.15 Jazz u Sloveniji 1.15 Dnevnik prekogranine TV 3.20 Video-

6.55 Tjedni izbor 10.00 Djeni program 13.00 Vijes 14.00 Tjedni izbor 16.00 Mostovi - Hidak 16.45 Vijes 17.00 Divlja maka, am. serija 17.25 Iz putne torbe 17.55 Dokumentarna serija 18.30 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Ameriki lm 21.30 Homo turiscus 22.15 Vijes 23.00 Pononi klub 0.20 Noni program

PETAK 31. listopada 2008. 14.45 Prijatelji 9., hum. serija 15.10 Dragi Johne, hum. serija 15.40 Crveni patuljak, hum. 05.55 Trenutak spoznaje serija 06.45 TV kalendar 16.10 Rukometna LP (Ž): 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Podravka Vegeta - Lada, 07.05 Vijes prijenos 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 17.50 Županijske panorame 07.35 Vijes 18.10 Vrijeme 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 18.15 Vijes na Drugom 08.35 Vijes 18.35 Drugi red partera, emisija 08.40 Dobro jutro, Hrvatska o kazalištu 09.10 Sve e bi dobro, telenovela 19.20 Crtani lm 10.00 Vijes 19.25 Veliki odmor: Glazbeceda 10.09 Vrijeme danas 19.40 Veliki odmor - tema 10.10 Vijes iz kulture 20.00 Eureka, serija 10.15 Vrhunska putovanja, dok. 20.50 Vijes na Drugom serija 21.05 Sedam razdoblja rocka, 11.10 Oprah show dok. serija 11.55 Burzovno izvješe 21.55 Promet danas 12.00 Dnevnik 22.00 Naelnica: Prevarant, 12.13 Vrijeme mini-serija (12) 12.15 TV kalendar 00.10 Nabrijani, serija (15) 12.30 Opijeni ljubavlju, telenovela 00.55 Transfer 13.20 Dan za danom, mozaino01.25 Kino informator zabavna emisija 01.30 Zvjezdane staze: Deep 14.30 Vijes + prijevod za gluhe Space Nine, serija 14.39 Vrijeme sutra 02.15 Zvjezdane staze: Deep 14.45 Glas domovine Space Nine, serija 15.10 Znanstvena peca 03.00 Zvjezdane staze: Deep 15.40 Drugo mišljenje Space Nine, serija 16.15 Hrvatska uživo - Vijes 03.45 Zvjezdane staze: Deep 16.20 Hrvatska uživo Space Nine, serija 17.40 Hrvatska uživo - Vijes 04.30 Zvjezdane staze: Deep 17.45 Danas na Zagrebakoj burzi Space Nine, serija 17.47 HPB t 05.15 TV raspored 17.55 Iza ekrana 18.25 Promet danas 18.35 Sve e bi dobro, telenovela 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 05.15 Big Brother, show 20.02 Vrijeme 06.35 Cobra 11, krimi serija ® 20.15 Heroji Vukovara: Pejton, 07.20 Spužva Bob Skockani, dok. serijal crtana serija 21.26 Film - blockbuster 08.15 Sam svoj majstor, hum. 23.00 Lica nacije serija 23.50 Poslovne vijes 08.40 Korak po korak, hum. 23.55 Burzovno izvješe serija ® 00.00 Dnevnik 3 09.25 Kunolovac, kviz 00.15 Vijes iz kulture 10.10 Puna kua, hum. serija ® 00.25 Dosjei X, serija (12) 10.35 Malcolm u sredini, hum. 01.10 Filmski maraton: Svjetski serija ® putnik, igrani lm 11.05 Dadilja, hum. serija ® 02.55 Filmski maraton: udna srca, 11.30 Reba, hum. serija ® ameriki lm (12) 12.00 Vijes, informavna 04.25 Skica za portret emisija 04.40 Oprah show 12.05 Exkluziv, magazin ® 05.25 Opijeni ljubavlju, telenovela 12.20 Veera za 5, lifestyle emisija ® 12.50 Punom parom, kulinarski izazov ® 13.15 Obalna straža, akcijska drama 14.15 Cobra 11, krimi serija 15.05 Magnum, akcijska serija 16.05 Korak po korak, hum. serija 16.35 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. serija 17.30 Dadilja, hum. serija 18.00 Reba, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 Big Brother, show 22.10 Rocky 3, igrani lm, akcijski 00.10 Vijes, informavna 06.40 TEST 06.55 Najava programa 07.00 Crtani lm 07.05 Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija 07.30 Crtani lm 07.40 Djeak i vjeverica, crtana serija 08.05 Na kraju ulice 08.20 Na kraju ulice: arobna ploa (uimo engleski) 08.35 Uilica 08.50 Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za djecu 09.15 Beverly Hills, serija 09.57 Kino informator 10.00 Prijenos sjednica Hrvatskog sabora 13.35 Slikovnica 14.05 Dokuteka - Vanja Kavuri (1972.)

06.00 Reprizni program 06.25 Znanstvena peca 06.55 Iza ekrana 07.20 TV kalendar 07.35 Nebeski vrt, dok. serija 08.00 Vijes 08.15 Kinoteka - lmovi Johna Forda: Fort Apache, ameriki lm 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Kuni ljubimci 10.50 Veterani mira, emisija za branitelje 11.50 Burzovno izvješe 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Opijeni ljubavlju, telenovela 13.20 Prizma, mulnacionalni magazin 14.05 Duhovni izazovi 14.40 Svirci moji, glazbena emisija 15.10 Euromagazin 15.45 Vijes 15.54 Vrijeme sutra 16.00 MISA SVI SVETI MIROGOJ 17.45 Promet danas 17.50 Hrvatska kulturna bašna: Mirogoj 18.35 TV Bingo show 19.15 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.15 Savršeni svijet, (Uloge: Kevin Costner, Clint Eastwood, Laura Dern, T. J. Lowther, Keith Szarabajka, Leo Burmester; Redatelj: Clint Eastwood) 22.40 Ciklus Jamesa Bonda: Operacija Grom, (Uloge: Sean Connery, Claudine Auger, Adolfo Celi, Luciana Paluzzi, Rik Van Nuer, Guy Doleman, Bernard Lee, Paul Stassino; Scenaris: Richard Maibaum i John Hopkins (prema romanu Iana Fleminga); Redatelj: Terence Young) 00.45 Burzovno izvješe 00.50 Dnevnik 3 01.00 Vijes iz kulture 01.10 Ciklus horora: Otrov, ameriki lm (15) 02.35 Filmski maraton: Kronike, meksiko-ekvadorski lm 04.10 Filmski maraton: Tko je ubio Pixotea?, brazilski lm 06.05 Opijeni ljubavlju, telenovela 06.50 Euromagazin

07.10

06.30 06.45 06.50

TEST Najava programa Disneyjevi cri: Miki i prijatelji Disneyjevi cri: Kuzco careva nova škola TV kue imaju pravo promjene programa

07.35 08.00 08.05 08.20 08.30 09.00 09.15 09.25 09.40 10.35 10.40 11.30 12.15 12.45 13.40 15.20 15.55 17.55 19.25 20.00 21.00 21.35 22.35 22.40 22.45 22.50 00.50

06.25 06.50 07.15 08.20 08.50 09.40 10.05 11.00

12.55 13.00 15.00

15.55 17.55 18.30 19.05 19.30 20.00

21.35

7.30 Videostranice 8.00 TV prodaja 8.30 Tjedni izbor 9.00 TV prodaja 9.30 Tjedni izbor 11.00 Djeji program 12.30 Film za djecu i mladež 14.00 Videospotovi 15.50 Tv prodaja 16.30 Videostranice 18.00 Gradi Peyton, serija 18.45 Glazba 20.00 Ameriki lm 21.40 Oliver Twist, serija 22.30 Koncert subotnjih noi 0.50 Dnevnik prekogranine TV 1.10 Videostranice

7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program 11.10 Nagon za ubijanje, dok. serija 12.10 Mladi gepard, dok. serija 13.10 As tud not padu?! 15.00 Ordinacija, serija 16.00 Zloini pred kunim pragom, serija 16.55 Formula 1, prijenos kvalikacija 18.20 Desetka 18.55 Vrijeme 19.00 24 sata 20.00 Uzmi ili ostavi 20.55 Kao u nebesima, lm 21.40 Na poetku, lm 23.40 Upoznajte Johna Doeja, lm 1.50 Nona panorama

7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. serija 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija 9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod Stevensonima, serija 10.20 Serije za djecu i mladež 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 Sretna linija 13.55 Kralj Quennsa, hum. serija 14.25 Obitelj Adams, lm 16.15 Gilmorice, serija 17.10 Pobjeda, serija 18.10 Pazi kamera 18.40 Povratak u Jericho, dok. serija 19.30 TV Tuba 20.00 Najbolji uitelj, lm 22.00 Las Vegas, serija 22.50 Pristojna djevojka, lm 0.45 Zvjezdana vrata, serija

12:00 12:30 14:00 15:10

08:00 08:01 09:00 09:30 10:00

14:50 14:52 14:55 15:20 17:00 17:10 18:00

NAJAVA PROGRAMA KOKTEL mozaina emisija ŠKOLSKA LIGA emisija o sportu RIJE ŽIVOTA duhovni program DOKUMENTARNI PROGRAM snimka koncerta GOSPODARSKI TJEDAN magazin NARODNO VESELJE zabavna emisija

IROSKOP talk show U DOBROM DRUŠTVU zabavna emisija

Danas pogledajte… Mali oglasi Boja novca, ponavljanje Veeras uživo..., ponavljanje Vijes Poljoprivredni savjetnik Zagrljaj ljepote, emisija o kulturi

08:45 Exclusiv 08:55 Explosiv 09:25 Dobra, loša vremena 12:00 Crtani filmovi 13:50 Dokumentarni film 15:20 Die 90er Show 16:45 Unglaublich! 17:45 Die 10 schrägsten Promi-Pärchen 18:45 Vijesti 19:03 Vrijeme 19:05 Explosiv 20:15 Das Supertalent 21.15 Ab durch die Wand 23.25 Noni program

07:10 Vodeni štakori, crtani film 09:00 X-Factor 11:00 Oliver’s Twist 12:30 No vještica, film 14:15 Mrtav kao ja 16:05 Smallville, serija 18:00 Das A-Team 20:00 Vijesti 20:15 Gospodine predsjednie, film 22.30 Izgubljeni djeaci, film 0.30 Noni program

9.30 Stoke 11.45 Normal 12.15 Hattrick 14.00 Formula 1 15.30 Rallye 16.30 Eishockey 18.00 DSF Motor 20.00 Poker 22.00 Formula 1 23.30 SmackDown

21:05 21:40 -------22:00 --------

16:10 17:10 18:15 18:35 18:40 19:00 19:35 20:05

19:00 19:10 19:30 20:00 21:00 21:10 21:45 23:30 00:00 00:10

OTVORENI STUDIO kontakt emisija HR TOP 20 glazbena emisija VJERA I NADA vjerski program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A PAT POZICIJA zabavna emisija EUROPSKI DNEVNIK TV magazin HRVATSKO SRCE OD SJEVERA DO JUGA EUROPE putopisni serijal EUROMAXX TV magazin VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar NO NA MORA kontakt emisija VIDEOSTRANICE

življenja Vijes Ekran Zdravstva, emisija o zdravlju Vinoteka, emisija o kulturi pijenja vina Meimurje od A do Ž Vijes Kanadski KZO Pria o vrapcu, igrani lm Auto moto nauc vision Vijes Sutra na programu

8.30 Rallye 12.30 Skispringen 15.00 Odbojka na plaži, prijenos 17.00 Superbike, 6.10 Jutarnji program 7.25 Program za prijenos 18.15 Gewichtheben 21.00 Boks djecu i mladež 12.30 Jamie Oliver 12.55 23.00 Kampfsport

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Film 21.30 U dobrom društvu 01.20 TV raspored za nedjelju 01.25 TEST

08:00 alphateam 11:00 Dobar dan, ujak Doc! 12:00 Deal or no Deal 13:00 Best of Talk 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 automagazin 17:30 Lenßen & Partner 18:00 AllesTester im Einsatz 18:30 Vijesti 18:40 Magazin 19:15 Deal or no Deal 20.15 Zorro, film 22:05 Genial daneben 23:05 Die Wochenshow 0.00 Noni program

Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 7.00 Tjedni izbor 10.20 Film za djecu Što je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! i mladež 11.45 Pononi klub ® 12.55 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna služba, Vijes 13.30 Tjedni izbor 14.35 Amerika serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrihumorisna serija 14.55 Caroline u jeme 20:15 Tko želi bi milijunaš? 21.45 ZiB metropoli, serija 15.20 Emisija TV Koper Flash 21.55 Fatalna žena, lm 23.40 Noni Capodistria 15.50 Alica 16.30 Vijes 16.45 program Crtana serija 17.10 Na vrtu, emisija 17.35 Ozare 17.40 Domae viže 18.10 Slovenski magazin 18.40 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Ameriki lm 21.40 Velika 07:40 Stromberg 08:50 Dr. Psycho 09:50 imena maloga ekrana 22.45 Vijes 22.55 Simply the Best 10:45 Elton vs. Simon 11:45 Serija 23.40 Noni program switch 12:15 Family Guy 12:45 Futurama 13:10 American High 13:40 American Campus 14:05 Malcolm u sredini, hum. serija 15:00 Stažist, hum. serija 16:00 Deine Chance! 17:00 U20 18:10 Simpsoni, crtana serija 19:10 talk talk talk 20:15 Schlag den Raab, prijenos 0.15 Mali Nicky, film 1.45 Noni program

SUBOTA 1. studenog 2008.

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 RECEPTI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); 10.03 PROGRAM U BOJI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 12.30 SPORT NAJAVA; 13.00 PHONE BOX & SMS BOX; 14.00 VIJESTI (HR+ZG); 15.00 LATINO PARTY; 16.00 VIJESTI (ZG) + INFO; 18.00 KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 ZLEVANKA; 20.00 SMS PHONE PARTY; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 BEATBOX; 23.00 HOT CHIP; 00.00 Music Special: JAMES MORRISON; 01.00 NO NI PROGRAM

Gene Hackman) Žutokljunac 23.45 Snovolovka, (znanstvenoDanica fantasni horor, 2003.; arobna ploa Redatelji: Lawrence Ninin kutak Kasdan; Uloge: Morgan Pripovjeda Freeman, Jason Lee, Veliki odmor: Brlog Thomas Jane, Damine Veliki odmor: Navrh jezika Lewis, Timothy Olyphant) Veliki odmor: Kokice 02.05 Kunolovac, kviz Parlaonica 04.05 Johnny Mnemonic, Kino informator igrani lm, znanstvenoBriljanteen fantasni triler ® Doctor Who, serija za djecu i mlade Majstori svirai Prirodni svijet: Medvjedi naoari - šumske sjene, dok. lm 05:50 Tomica i prijatelji, crtana Filmski klasici - lmovi serija Elizabeth Taylor: Nevjesn 06:15 Yu-Gi-Oh GX, crtana serija otac, igrani lm 06:40 Supeheroj Spiderman, KS automagazin crtana serija Košarka (M), NLB liga: 07:10 Iron Kid, crtana serija Cibona - Crvena zvezda, 07:35 Dora istražuje, crtana prijenos serija Sao Paulo: Formula 1, 08:05 Bratz, crtana serija VN Brazila - prijenos 08:30 Nova lova kvalikacijske utrke 10:30 Zakon ljubavi , serija U vrtu pod zvijezdama Azijska pustolovina, dok. 12:30 Šašavi robijaši, igrani lm 14:30 Nad lipom 35, lm humorisno glazbeni Spašavanje blaga, dok. show serija Ana Rucner: Glas anela, 16:00 Ne zaboravi shove, glazbeni kviz koncert 17:05 Vijes Promet danas 17:10 Hitna 94, serija Sportske vijes 18:10 Trenutak isne, game Kino informator show No u kazalištu 19:15 Dnevnik Nove TV TV raspored 20:00 Španjolski Engleski, (2004., SAD, romanna komedija; Redatelj: James L. Brooks; Glume: Adam Sandler, Tea Leoni, Paz Vega, Richard Molina) 22:25 Planina Brokeback, (SAD, 2005., drama; Redatelj: Ang Lee; Glume: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Randy Quaid, Valerie Planche, David Trimble, Victor Reyes, Lachlan Mackintosh) 00:45 Vatromet tašne, komedija 02:50 Bolje sutra, akcija 04:25 Kraj programa Look, zabavna emisija ® Najbolje godine, hum. serija Ulica Sezame, crtana serija Bikeri s Marsa, crtana serija Bijeg, dramska serija Valovi Havaja, reality drama Lutrija života, dramska serija Poetnik godine, (komedija, 1993.; Redatelj: Daniel Stern; Uloge: Gary Busey, Thomas Ian Nicholas, Albert Hall) Vijes uz ruak, informavna emisija Big Brother, show ® Zvijezde Extra: Forbesovih 100 najbogatjih zvijezda u 2007. (2. dio), zabavna emisija Premiere League, prijenos Look, zabavna emisija Vijes, informavna emisija Exploziv, magazin Big Brother, show Madagaskar, (animirani, 2005.; Redatelj: Eric Darnell i Tom McGrath; Glasovi: Boris Mirkovi, Ozren Grabari, Drago Utješanovi, Zrinka Cviteši) Mexican, (triler, 2001.; Redatelj: Gore Verbinski; Uloge: Julia Roberts, Brad Pi, James Gandolni, J.K. Simmons, Bob Balaban,


Iako nosi naziv Kraljevec, u Gornjem Kraljevcu ipak ne Ĺžive kraljevi. Makar je valjda po toj rijei, kako oni tvrde, selo dobilo ime. Nema ni ovozemaljskih, ni onih nebeskih. No, ipak imaju “presvetlo trojstvo“ koje drĹži selo i ĹĄiri mu slavu htjeli to oni priznati ili ne. Da ih poredamo po njihovoj starosti. Vatrogasci, nogometaĹĄi i DruĹĄtvo Ĺžena. Imaju pak i svoju ĹĄkolu koja je dobila nagradu za najljepĹĄi ĹĄkolski vrt u Hrvatskoj u kategoriji podrunih ĹĄkola. I kad ne bi bilo i malo meimurskog jala, bilo bi to super malo mjesto u opini i Ĺžupi VratiĹĄinec.

lanice DruĹĄtva Ĺžena na Eko - etno sajmu u Zagrebu

Seoske zanimljivosti O selu ‌ Josip Maari, predsjednik Opinskog vijea, sa suprugom Terezijom te unucima Dariom, Dominikom, Mihaelom i Josipom: - Ljudi se trude koliko mogu da Şivot u selu bude ljepťi gasili poŞar na avionu. Nisu oni letjeli avionom, ve je on prisilno sletio blizu Kraljevca, odnosno ťume Bakovec. Na znak trube odmah su kralovski vatrogasci pohrlili gasiti poŞar na avionu, ranjenog pilota su odvezli u bolnicu, a i ostalu posadu u akovec. ak ih ni maarski Şandari nisu mogli sprijeiti. Zato i tvrde da kad oni neťto zapnu to mora biti. A poslije idu prie. A jesu li prije bili drugaiji zbog straha BoŞjeg, to samo oni znaju.

Žene spretnije od muťkaraca Joť prije rata postojalo je u Kraljevcu Kulturno prosvjetno druťtvo. I to je Druťtvo na natjecanju tadaťnjih amatera 1938. godine u Zagrebu osvojilo prvo mjesto. Vodio ih je Josip Tuksar. I onda se poslije rata tradicija prekinula, Josip Tuksar je zavrťio u Argentini, a sva je energi-

Vladimir Turk, predsjednik VMO-a, s dijelom svoje obitelji, suprugom Bernardom, zetom KreĹĄimirom Brzohalskim, kerkom Marijom i unukom Bornom: - U selu nam nedostaje dobro opskrbljena trgovina

ja bila usmjerena na izgradnju velikog djejeg igraliĹĄta pored ĹĄkole. Bila je to feĹĄta za Kraljevec kakva se ne pamti kad se igraliĹĄte otvaralo poetkom ĹĄezdesetih godina. No, kako je ono bilo nainjeno u grabi nekadaĹĄnjeg jezera, s vremenom je nestalo djece, a i igraliĹĄta. Ponovno se pojavila samo voda. A onda su se prije dvadesetak godina tu izgradile kue. I tada su se sjetili da su nekada bili pravi kulturni amateri. Prvo je bio Aktiv Ĺžena, onda je postalo DruĹĄtvo Ĺžena. A joĹĄ i danas imaju zapisano da je ideja pala toplih ljetnih veeri 1989. godine u glavama nekolicine njih. Njihovi muĹževi nisu ni sanjali ĹĄto e se iz toga izroditi. Poslije su vidjeli da vrag ĹĄalu uzima pak su morali biti prava logistika podrĹĄka. Sve su radili, samo se na pozornicu nisu dali. Pa su svojim radom promijenili i izgled svoje ĹĄkole. A onda su Ĺžene smislile Ljet-

- Trebali smo oko dvije tisue kubika zemlje da donekle to izravnamo, kaŞe Josip Žganec, koji se sada odmara sa suprugom Vesnom i kerkom Mihaelom na mjestu gdje je nekada bila voda

ne ťportske igre. E, tu su se deki ipak morali iskazati. A u novinama je osvanuo naslov: Žene spretnije od muťkaraca. To je kralovske deke jako pogodilo. Pak su uprli sve snage da poprave dojam koji se proťirio o njima. Toliko su se trudili da budu bolji da su malo i pretjerali. Pak je poslije u novinama osvanuo naslov: Muťkarci nisu bať gentlemeni na sportskom polju. No, bilo je veselo, pak je i danas veselo. A kralovske Şene pak putuju po cijeloj Hrvatskoj.

Nekak ipak bu Kako god da je, Kralovani i nisu najzadovoljniji, ali nisu ni pesimisti. Pa onda i vele da nekak bu. Pa se tako deĹĄava da se jedne godine ne rodi ni jedno dijete, ali se zato u drugoj godini rodi i viĹĄe od prosjeka. RaziĹĄlo se dosta Kraljevana po svijetu, pa imaju doktore, inĹženjere, profesore, fotografe, a imaju ak

Ulica Marof gdje je nekada bilo srediťte seoskog Şivota s opinskom kuom i trgovinom i jednog Oskarovca Branka Lustiga. KaŞu da je njegova majka, Židovka inae, drŞala prije II. svjetskog rata u selu trgovinu. Tako onda i njezin sin ima, vele, veze s Kraljevcom. Bilo je to i vrijeme kada je u Kraljevcu tadaťnja Seljaka stranka dobila 97 posto glasova na izborima. Samo su tri glasovali za Jeftia i svi su znali tko je to. Ali malo njih zna da je upravo u Gornjem Kraljevcu formirana policija Banovine Hrvatske za Meimurje 1939. ak i zgrada ťkole, za koju nemali broj putnika misli da je neki dvorac, svjedoi o gospodarskoj snazi sela onoga vremena. KaŞu Kraljevani da je Kraljevec uspio sauvati onaj stari duh ponosa i duťu. Samo je tijelo malo oslabilo pa da ih je viťe bilo bi i drugaije. Ako je pak suditi po novim prezimenima u selu, ini se da ona donose i drugaije vrijeme, a moŞda i drugaiji duh.

Gornji Kraljevec nalazi se u opini VratiĹĄinec te istoimenoj Ĺžupi. Svoju najveu slavu selo je doĹživjelo u 19. stoljeu kada je tu bila upravna jedinica vlastelinstva te je tu bilo nekoliko desetaka Maara koji su bili sluĹžbenici grofovi. Inae, u selo vodi put od VratiĹĄinca, kao i od Sivice. U selu se nalaze dvije kapelice. Jedna je UzaĹĄaĹĄa Isusova, a druga, u kojoj se sada sluĹže i mise, izgraena je 1984. godine i u njoj se sluĹže i mise. U selu su etiri ulice, a odvojeno do sela je nekadaĹĄnji FeĹĄtetiev majur Remis u kojem su joĹĄ tri ulice, a koji je gotovo bliĹže Sivici nego Gornjem Kraljevcu. U selu imaju podruju ĹĄkolu koja je zapoela s radom 1926. godine, a 1936. je izgraena i ĹĄkolska zgrada. Ĺ kola je poznata u Hrvatskoj po uenikoj zadruzi “Mravci“ i svojem projektu ouvanja autohtonog bilja. Ima prekrasno ureen okoliĹĄ koji je 2006. godine proglaĹĄen najljepĹĄim ĹĄkolskim vrtom Hrvatske u kategoriji podrunih ĹĄkola. Trenutno je polazi 25 uenika. Selo ima mjesni dom koji je lijepo ureen prema veliini mjesta.

O ljudima ‌ U selu djeluju tri udruge koje su nositelji Şivota. Najstarije je Dobrovoljno vatrogasno druťtvo koje je osnovano 1933. godine. Osnivai su bili Stjepan Bednjak, Valent Tuksar, Martin Sabolec, Josip i Ivan Varga, Mirko Leek, uro Matoťa i tadaťnji uitelj Ivan Kumani. Škola se tada

nalazila u opinskoj zgradi pored mlina na Marofu. Inae, sadaĹĄnji predsjednik DruĹĄtva je Valent Srpak, tajnik Dejan Tarandek i zapovjednik Ivan Srpak. Nogometni klub “Napredak“ osnovan je 1972. godine. Predsjednik kluba je Josip Tuksar, dopredsjednik Zdravko Hutinec i blagajnik Zlatko Kovai. Klub ima igraliĹĄte gotovo u srediĹĄtu sela i nedavno otvorene klupske prostorije. Najmlaa udruga je DruĹĄtvo Ĺžena Gornji Kraljevec koja e uskoro prerasti u Kulturno - umjetniku udrugu jer je toliko razgranala svoju djelatnost. Od dramske do vokalne Ĺženske pjevake skupine, malog djejeg folklora ‌ Nastupali su u Zagrebu (Lisinski), Kutini, Vrbovcu, Cestici, Koprivnici ‌ Predsjednica DruĹĄtva od samoga poetka je Ĺ teica JambroĹĄi (DruĹĄtvu je jako puno pomagao i radio njen pokojni suprug Ĺ˝eljko). Potpredsjednica je Mira Mavrin, tajnica Mirjana Tkalec, blagajnia Katarina Ĺ imuni,a u Upravnom odboru joĹĄ su Ana Ĺ lehta, Marija VaroĹĄanec, BoĹžica Kovai, Mirjana Kuzma i Cela Tkalec. NajviĹĄe stanovnika u svojoj povijesti selo je imalo 1953. godine kada ih je bilo 938, dok ih je prema posljednjem popisu bilo 689.

Zanimljivosti U selu vrijedi razgledati kapelicu iz 19. stoljea, i novu, zatim mjesni dom, lijepi ĹĄkolski vrt te srediĹĄte sela u kojem je nekada bilo jezero a danas je kanal. Na Ĺžalost, previĹĄe sluĹži kao kanalizacija.

Kraljevani dolaze navijati za svoje nogometaĹĄe jer je igraliĹĄte u samom srediĹĄtu mjesta

Ovako je bilo prije dvadeset godina, jezero ispred ĹĄkole, a danas su tu kue

Klub “Napredak“ odrĹžava veze s brojnim klubovima u zemlji i inozemstvu. Nedavno je gostovala i ekipa veterana iz Velike KladuĹĄe


16

ME\IMURSKE NOVINE 28. listopada 2008.

UPRAVA . Proizvodno i trgovako poduzee d.o.o. Gornji kraj 72a, 40320 Donji Kraljevec

www.betaplast.hr betaplast@betaplast.hr Ĺ LJUNARA . Totovec bb, 40000 akovec Tel 040 382 165, 382 336 Fax 040 382 103


28. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

17


S 

18

ME\IMURSKE NOVINE 28. listopada 2008.

OXIFAT CENTAR TOME MASARYKA 17/2, 40000 AKOVEC, Tel. 040 310 063 Radno vrijeme: pon – pet 09 – 20h, sub 09 – 15h Piťe: Patricija Simov, Spa wellness terapeut

PiĹĄe dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

UmiĹĄlja da je bolesna Moja supruga ima 40 godina. U zadnje dvije godine umiĹĄlja si da je jako bolesna. Uinila je sve lijenike preglede koji su pokazali da nema nikakvu tjelesnu bolest. Ali to nije bilo dovoljno, jer i nakon toga, ona se i dalje stalno Ĺžali na tjelesne smetnje. Radi toga smo svi u obitelji optereeni. Moramo joj ispunjavati razne njezine potrebe jer joj nije dobro. Ne Ĺželi ii psihijatru. Kako da joj pomognemo? Hipohondrija je jedan od somatoformnih poremeaja, obiljeĹžen trajnom zabrinutoĹĄu zbog zdravlja ili strahom da se boluje od neke bolesti unato odgovarajuem zdravstvenom razuvjeravanju i dobrih nalaza na tjelesnom ili laboratorijskim pregledu. Znai kod hipohondrije je bitno da postoji stalna zaokupljenost mogunoĹĄu da je prisutan jedan ili viĹĄe ozbiljnih progredirajuih tjelesnih poremeaja. Bolesnik vjeruje da je bolest ili poremeaj zaista prisutan. Uvjerenje nije sumanutih razmjera. Mogu biti pogoeni bilo koji or-

gan ili funkcijski sustav. NajeĹĄe su zahvaeni gastrointestinalni i kardiovaskularni sustav. esto je uz ove smetnje prisutna, u dosta velikom stupnju depresija i anksioznost. Tijek je kronian i s remisijama. Egzacerbacije su obino vezane uz prepoznatljive Ĺživotne stresove. Meutim trebamo razlikovati, strah da se ne oboli od neke bolesti smatra se fobijom, a ne hipohondrijom. Lijeenje je farmakoloĹĄko – daju se anksiolitici i antidepreisvi, uz anksioznost i depresiju provodi se i dinamika psihoterapija okrenuta prema osobi, otkriva simbolino znaenje simptoma i stoga je korisna. Ne valja bolesniku rei: Sve je to samo u vaĹĄoj glavi“. Dugotrajna veza s psihijatrom vrijedna je uz razuvjeravanje da ne postoji tjelesna bolest. Ĺ to se tie obitelji, ona moĹže pomoi tako da razumije da se radi o psihikom poremeaju, koji ne treba podrĹžavati (ispunjavanje raznih potreba i zahtijeva), ali ga ne treba smatrati bezvrijednim i obinim.

Holizam

PiĹĄe mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Javni nastup? Ne, ja to ne mogu Svima nam je poznato mnoĹĄtvo tjelesnih simptoma koji se javljaju prije i za vrijeme javnog nastupa: lupanje srca, drhtanje glasa, suha usta, znojni dlanovi, klecanje koljena, grevi u trbuhu, nedostatak zraka, crvenjenje, teĹĄkoe s gutanjem, drhtanje tijela, omaglica, munina...Ako su ti simptomi blagi moĹže nam se initi da smo uzbueni i puni energije , dakle spremni za nastup. No rijetki su sretnici meu nama kojima javni nastupi nisu nikakav problem. Veina tu neugodu u tijelu interpretira kao znakove straha. Neki se ljudi osjeaju tako loĹĄe da potpuno izbjegavaju svaki javni nastup, pa ak ako to znai Ĺžrtvovanje poslovne karijere ili socijalnog uspjeha. Ako ipak odlue suoiti se s tim problemom i rijeĹĄiti ga, najbolje im je potraĹžiti strunu psihoterapijsku pomo. Ali zaĹĄto uope dolazi do toga da se ne mogu suoiti sa situacijom javnog nastupa? Normalno je da kad se neeg bojimo pokuĹĄamo odrediti ega se bojimo. Kod javnog nastupa javlja se jedan sklop zastraĹĄujuih misli o neuspjehu. Dvije su kljune misli koje uskovitlaju nemir u naĹĄim glavama: a) NeĹĄto e mi se loĹĄe dogoditi za vrijeme nastupa, b) Ne mogu niĹĄta uiniti da to sprijeim. Sasvim je normalno da osjeamo strah ako vjerujemo da e nam se dogoditi neĹĄto loĹĄe, da emo se

osramotiti, pokazati neznanje, nesnalaĹžljivost, nesigurnost,...a svi e to vidjeti. Osjeamo se nemoni, ne moĹžemo sve to kontrolirati i savrĹĄeno izvesti. Tako zamiĹĄljena opasnost od javne blamaĹže , kao ni veina drugih loĹĄih stvari kojih se bojimo, uglavnom se u Ĺživotu ne dogodi. Znam da znate, ali kako bi bilo kad bi se svi naĹĄi strahovi zbilja ostvarivali? MoĹžete li zamisliti taj pakao?! Veina naĹĄih misli koje izazivaju strah obino nisu tone. Problem je ĹĄto mi vjerujemo u njih, smatramo ih istinom i gotovo nikad ne provjeravamo. Tjelesni simptomi i vjerovanja da e se neĹĄto loĹĄe dogoditi samo se uzajamno pojaavaju, sve do razine paninih vegetativnih reakcija i intenzivnih katastroinih misli. Naravno, ako to dopustimo. Racionalno gledajui, strah da emo napraviti pogreĹĄku i osramotiti se zaista je pretjeran i nerealan, kao i svi drugi strahovi. Svatko od nas je kao sluĹĄatelj uglavnom dobronamjeran i zapaĹžene teĹĄkoe kod osobe koja nastupa ne uzima za preveliko zlo, greĹĄke govornika nisu previĹĄe bitne. Tako je i kad sami nastupate. Koga je uope briga za vaĹĄe propuste?! Ako vas ovako lako ne mogu umiriti i uvjeriti da je vaĹĄa nervoza prije nastupa neĹĄto ĹĄto sami stvarate i kontrolirate, onda se vidimo u etiri oka...

CRKVA u Svetom Jurju na Bregu

Holizam ili holistiki pristup pojmovi su s kojima se sve viĹĄe susreemo kad priamo o wellnessu, a i ĹĄire. Rije je o pojmovima kojima, pojednostavljeno, oznaavamo cjelinu, a ne tek puki zbroj pojedinih dijelova. Holistiki pogled na svijet znai promatrati Ĺživot kao funkcionalnu cjelinu, shvaajui i prihvaajui meuovisnost pojedinih dijelova.

Baza holistikog pristupa je usporedivost sa ekosustavima gdje ovjek, kao pojedinac, ali i kao cjelovita ljudska zajednica, optimalno funkcionira u skladu sa ekoloĹĄkim principima, a sa ciljem postizanja cjelovitog zdravlja: raznolikost / jedinstvenost, povezanost / meuovisnost, leksibilnost, partnerstvo / sinergija.

DONACIJE AMBULANTI za uroloťke bolesti Županijske bolnice akovec

Od sada pregledi brŞi, lakťi i ugodniji Proťli je etvrtak ambulanti za uroloťke bolesti Županijske bolnice akovec doniran ureaj za odreivanje urodinamikih funkcija. Sredstva za ovaj aparat vrijedan 140.000 kuna donirala je Meimurska banka d.d. akovec. S obzirom na to da postoji i potroťni materijal koji se jednokratno koristi za ovaj ureaj, Meimurska banka d.d. ukupno je donirala 150.000 kuna. - Radi se o aparatu za urodinamiku, odnosno njime se mjeri normalna funkcija i poremeaji donjih mokranih putova. Ovim putem zahvaljujemo Nenadu Jeudu, predsjedniku uprave Meimurske banke, kazao je Mirko Perkovi, dr. med., spec. urolog. U Županijskoj bolnici akovec ti poremeaji do sada su se otkrivali uglavnom klinikim pregledom, dok su svi sloŞeniji i teŞi sluajevi slani u Zagreb na snimanje kako bi se ustanovio toan uzrok odreenog poremeaja. Ovom donacijom to viťe nee biti potrebno. No, ovo nije jedina donacija. Županijskoj bolnici akovec. Doniran je i 74.000 kuna vrijedan

Županijskoj bolnici akovec doniran je i 74.000 kuna vrijedan fleksibilni citoskop leksibilni citoskop, a sredstva za ovaj ureaj doniralo je nekoliko donatora. - Do sada smo pregled prostate i mokranog mjehura obavljali cistoskopima koji su bili kruti te time i nelagodni za pacijente. Zahvaljujui ovom ureaju pregled viťe ne bi trebao biti bolan te bi zahvati bili puno brŞi i puno lakťi i ugodniji. Posebno bi zahvalili Meimurjepletu d.d. koji je ipak najzasluŞniji za ovu donaciju, rekao je Antonio Pleťnar, dr. med., spec. urolog Županijske bolnice akovec. (H. Zear)

Donacijski Ĺžiroraun Poglavarstvo opine Sveti Juraj na Bregu otvorilo je kod Meimurske banke akovec donacijski Ĺžiroraun za obnovu sruĹĄene crkve u Svetom Jurju na Bregu. Svi koji Ĺžele mogu svoj novani prilog uplatiti na Ĺžiroraun broj: 2392007-1500049231 swift Meimurska banka akovec MBCKHR2X. Do sada su ve prikupljena znaajna sredstva, osobito po Ĺžupama VaraĹždinske biskupije. Svaki iznos je dobro doĹĄao i bit e korisno utroĹĄen.

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana MaĹžurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

SOS TELEFON - 040/395-555 - radnim danom od 17 do 19 sa - psiholoĹĄka podrĹĄka

Sredstva za ureaj za odreivanje urodinamikih funkcija donirala je Meimurska banka d.d. akovec

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: TOMISLAV NOVAK, zamjenik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, pomonici glavnog urednika: BoŞena MALEKOCI-OLETI+, Dejan ZRNA, novinari i stalni suradnici: (tel. 31 23 33) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Maja Novosel, Helena Zear, fotograija: Zlatko Vrzan, tajniťtvo: Dijana Deban (tel. 31 23 33), graika priprema: Blanťa BlaŞevi, Ivana Mihalinec, direktor marketinga: (tel. 31 31 33) SnjeŞana Zorkovi, komercijala: (tel. 31 31 33) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godiťnja 300 kn, polugodiťnja 150 kn, tromjesena 75 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo (+ poťtarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: GLAS SLAVONIJE d.d., Ulica Republike Hrvatske 20, Osijek Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


19

28. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

www.mnovine.hr


20

ME\IMURSKE NOVINE 28. listopada 2008.

VOZILI SMO Kia Sportage

Sportage u novom pohodu

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info Prodaja novih automobila u RH po modelima 1.1. do 30.9.2008.

Proizvoa

SPORT Poredak nakon 17 od 18 utrka

Koliina Udio %

1. Opel Astra

5599

8%

2. Renault Clio

2985

4,26%

3. Ĺ koda Octavia 2629

3,75%

4. Opel Corsa

2516

3,59%

5. Ĺ koda Fabia

2129

3,04%

6. Peugeot 207

2051

2,93%

7. VW Golf

2022

2,89%

8. Ford Focus

1864

2,66%

9. Fiat Punto

1774

2,53%

10.RenaultMegane 1691

2,42%

11. Citroen C3

2,38%

1669

12. VW Polo

1451

2,07%

13. Ford Fiesta

1407

2,01%

14. Suzuki SX4

1402

2%

15. VW Passat

1255

1,79%

16. Peugeot 308

1123

1,60%

17. Suzuki Swi

1110

1,59%

•Konkretno obnovljen, novi Sportage stiŞe iz Kijine slovake tvornice s revolucionarnim 7-godiťnjim jamstvom

1. Lewis Hamilton 2. Felipe Massa 3. Robert Kubica 4. Kimi RäikkÜnen 5. Nick Heidfeld 6. Fernando Alonso 7. Heikki Kovalainen 8. Sebasan Ve el 9. Jarno Trulli 10. Timo Glock

94 87 75 69 60 53 51 30 30 22

Poredak nakon 18 od 18 utrka 1. Valenno ROSSI 2. Casey STONER 3. Dani PEDROSA 4. Jorge LORENZO 5. Andrea DOVIZIOSO 6. Nicky HAYDEN 7. Colin EDWARDS 8. Chris VERMEULEN 9. Shinya NAKANO 10. Loris CAPIROSSI

373 280 249 190 174 155 144 128 126 118

Cijene goriva u RH

18. Peugeot 206

936

1,34%

19. Kia Ceed

931

1,33%

20. Toyota Auris

864

1,23%

21. Ostali

32606

46,57%

Ukupno

70014

100%

Izvor: Promocija Plus

Eurosuper 95 Super plus 98 Super 100 BS Eurodizel Eurodizel BS LPG auto plin

8.28 8.35 8.43 3.35

8.28 8.65 8.43 8.53 3.35

*BS - bez sumpora Cijene vrijede na dan 17. listopada 2008.

Obnovljena Kia Sportage u novu modelnu godinu ulazi s ljepĹĄom motornom maskom, elegantnijim svjetlima, branicima u boji karoserije, kvalitetnijim alu naplatcima i novim izborom boja karoserije. etverokutne ispuĹĄne cijevi, ĹĄiri rubovi kotaa, vea vanjska osvrtna zrcala i nove ukrasne letvice samo su neki od detalja obnovljene vanjĹĄtine Kijinog terenca. UnutraĹĄnjost obnovljenog Sportagea odlikuje se monovolumenskom praktinoĹĄu. Mjerai su redizajnirani i pregledniji, dok su presvlake sjedala kvalitetnije i ugodnije na dodir. Nov je i audio ureaj s USB ulazom. Sportage je ujedno primjereniji za prijevoz

OPREMA

7-GODIŠNJE JAMSTVO Europski Sportage stiŞe iz Kijine tvornice u slovakoj Žilini koja svojim rezultama postavlja standarde u automobilskoj industriji. Od sada na Sportage i u Hrvatskoj vrijedi revolucionarno 7-godiťnje jamstvo! Sedmogodiťnje jamstvo (do 150.000 prijeenih km) odnosi se na motor i mjenja. Petogodiťnje jamstvo (do 150.000 prijeenih km) odnosi se na cijelo vozilo. Jamstvo na prohravanje vrijedi 10 godina.

CIJENE Obnovljeni Sportage ve je u prodaji u Kijinim salonima diljem Hrvatske. Za model s 2,0-litrenim benzinskim motorom i 4 x 2 pogonom potrebno je uz poklon u obliku goriva za 15.000 km izdvojiti 151.792 kn. Model s dizelskim motorom i neĹĄto bogajim paketom opreme EX CHAMPION uz popust koĹĄta 192.529 kn. Za najskuplji odnosno najopremljeniji Sportage s dizelskim motorom, pogonom na sva etiri kotaa i koĹžnim sjedalima potrebno je izdvoji 219.150 kn.

Sportage, koji je u usporedbi s prethodnikom dobio mnogo, ne dopuĹĄta ravnoduĹĄnost kod opreme, gdje veinu potreba zadovoljava ve u osnovnoj izvedbi. Oprema LX COOL donosi ABS s elektronskom raspodjelom koione sile EBD, eone zrane jastuke, ISOFIX privrĹĄivae djejih sjedala, prednja svjetla za maglu, klima ureaj, srediĹĄnje zakljuavanje, elektrino pomicanje stakala, vozaevo sjedalo podesivo po visini, 16'' alu naplatke, tonirana stakla, 2 DIN CD MP3 audio sustav, iPod, USB i AUX prikljuak, krovne nosae i terensku zaĹĄtu podvozja. Sljedea razina opremljenos je EX CHAMPION, koja uz osnovnu opremu donosi sustav za dinamiko reguliranje vozne stabilnos ESP, koĹžom presvueni obru upravljaa i ruicu mjenjaa, automatski klima ureaj, putno raunalo, tempomat, imitaciju aluminija na armaturnoj ploi, alarm, elektrino pomicana vanjska osvrtna zrcala, 17" alu naplatke, pneumake dimenzija 235/55 R17 i dodatno zatamnjena straĹžnja stakla. Paketi opreme EX URBAN i EX PRESTIGE joĹĄ su bogaji. Prvi je u usporedbi s paketom EX CHAMPION bogaji za prednje bone zrane jastuke i bone zrane zavjese dok EX PRESTIGE sve navedeno upotpunjuje koĹžnim sjedalima koja su sprijeda grijana.

male djece na suvozakom sjedalu, na kojem voza moĹže iskljuiti sigurnosni zrani jastuk. Obnovu je doĹživio i obru upravljaa, dok vozilo ĹĄtiti kvalitetniji alarmni sustav. PrtljaĹžni prostor novog Sportagea sklapanjem djeljive straĹžnje klupe dobiva zapreminu od ogromnih 1.886 litara. PrtljaĹžnik je opremljen i dvostrukim dnom s praktino dizajniranim prostorom za alat i dodatke. Za jednostavniju upotrebu na uskim parkirnim mjestima tu je i straĹžnje staklo koje se moĹže otvoriti te omoguava lakĹĄi pristup do 332-litrenog prtljaĹžnika. Obnovljena je i pogonska paleta Sportagea. Dizelske boje brani 2,0-litreni etverocilindraĹĄ s ubrizgavanjem goriva preko Common Rail tehnologije koji je u usporedbi s prethodnikom postao uglaeniji i snaĹžniji. DizelaĹĄ postiĹže najveu snagu od 150 KS, a opremljen je serijskim 6-stupanjskim runim mjenjaem. U izvedbi s pogonom na sva etiri kotaa moĹže ubrzati do 100 km/h za 12 s, a postiĹže najveu brzinu od 177 km/h i prosjeno troĹĄi samo 7,1 l goriva na 100 km. Verzija s pogonom na prednje kotae je neĹĄto brĹža i ĹĄtedljivija. 2,0-litreni benzinski etverocilindraĹĄ ostao je nepromijenjen. PostiĹže najveu snagu od 142 KS i 184 Nm okretnog momenta te je opremljen 5-stupanjskim runim mjenjaem. U izvedbi s pogonom na prednje kotae postiĹže maksimalnu brzinu od 179 km/h, do 100 km/h ubrzava u 10,4 s i prosjeno troĹĄi 8,0

litara goriva na 100 km. Inaica s pogonom na etiri kotaa je takoer odluna; odlikuje se maksimalnom brzinom od 176 km/h, ubrzanjem do 100 km/h u 11,3 s i prosjenom potroĹĄnjom goriva 8,2 litra. Sportage je opremljen i inteligentnim pogonom na sva etiri kotaa i automatskim prijenosom snage od prednjeg na straĹžnji par kotaa. U normalnim uvjetima s dobrim prianjanjem kotaa pogon na sva etiri kotaa prenosi snagu na prednje kotae. U sluaju proklizavanja prednjeg para kotaa dolazi do automatskog prijenosa dijela snage na straĹžnje kotae ĹĄto stabilizira vozilo. Kako bi Sportage ostao siguran, voza moĹže s upotrebom prekidaa na armaturnoj ploi ukljuiti konstantni prijenos snage u polovinom omjeru. Tzv. 4WD LOCK pri nastavku voĹžnje odnosno brzini iznad 30 km/h automatski se iskljuuje. O dobrom terenskom ponaĹĄanju Sportagea govore i 195-milimetarska udaljenost karoserije od tla i veliki pristupni kutovi (sprijeda 28,8[ i straga do 28,9[). Mehanika obnova nastavlja se s tvrim amortizerima i ovjesom te posljedino manjim karoserijskim nagibom i boljom vodljivoĹĄu. Ni koioni sustav sa samoventilirajuim koionim diskovima promjera 300 mm i zaustavnim putem od 41,6 m ne smije ostati zaboravljen. Sportage ima i konkretne vune sposobnosti; moĹže vui prikolicu mase do 750 kg odnosno s konicom do 1.600 kg.

Povoljnije do Honde Samo u vremenu do 31. listopada 2008. Honda je odluila razveseliti svoje kupce nizom atraktivnih pogodnosti koje se u navedenom periodu mogu ostvariti u svim ovlaĹĄtenim prodajnim centrima Honda automobila u Republici Hrvatskoj. Funkcionalna Honda Jazz se moĹže dobiti uz pogodnost od ak 18.000 kn, dok pogodnost za atraktivne modele Civic Type S, Type R i Civic 5 vrata iznosi 16.000 kn. Civic 4 vrata se isto tako moĹže pohvaliti cijenom od samo 139.900 kn, a Civic Hybrid se moĹže kupiti uz pogodnost od 14.000 kn. Uvijek atraktivna Honda CR-V je povoljnija za 10.000 kn. Navedene pogodnosti traju samo do 31. listopada ili do isteka ograniene koliine zaliha.

Novi rekord za Peugeot 308: 1.689,7 km prijeenih s jednim tankom goriva Peugeot 308 1.6 HDi s runim 6-brzinskim mjenjaem oborio je novi rekord, preĹĄavĹĄi 1.689,7 km sa samo jednim tankom goriva. U prosjeku je troĹĄio 3,4 l na 100 km, na ruti od zapadne do istone obale JuĹžnoafrike Republike, tj. od Kleinzeea do Umhlange. Peugeot je odluio istaknuti i ekoloĹĄku stranu 308 Coast2Coast, sadnjom u Orange Farmu, juĹžno od Johannesburga, broja stabala koji odgovara koliini CO2 kojeg je emitirao automobil na prijeenoj ruti. 308 Coast2Coast bit e izloĹžen na Peugeot ĹĄtandu na salonu automobila u Johannesburgu od 30. listopada do 9. studenog 2008.

Od nedjelje obavezna svjetla! Obzirom da je u nedjelju, 26. listopada poelo zimsko raunanje vremena upozoravamo sve vozae da se time poela primjenjivati i odredba u zakonu kojom je obavezno koriĹĄtenje svjetala tijekom voĹžnje u bilo koje doba dana. Iako smo osobno zagovornici koriĹĄtenja svjetala uvijek tijekom voĹžnje (bez obzira na godiĹĄnje doba, dan/no, ljetno ili zimsko raunanje vremena...) do nove promjene u raunanju vremena koristite svijetla uvijek. Novana kazna za prekrĹĄitelje iznosi 300 kuna.


28. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

PREDSTAVLJAMO

Mazda3

Premijera nove Mazde3 Mazda Motor Corporation premijerno je na ovogodišnjem Los Angeles Auto Showu prikazala novu Mazda3 sedan (Mazda Axela u Japanu), u potpunosti redizajniranu prvi puta nakon pet godina. Svaki pojedini element nove Mazde3 razvijen je za još bolji sportski doživljaj vožnje. Prednja je maska izražajnija, potrošnja goriva je smanjena... Od predstavljanja 2003. godine, Mazda3 prodana je u 1.8 milijuna komada u više od 100 zemalja te je osvojila više od 90 nagrada diljem svijeta. Mazda3 u prosjeku ini jednu od tri prodane Mazde. Na L.A. Auto showu Mazda je predstavila sedansku verziju s 2.0 i 2.5-litrenim motorom, dok e predstavljanje ostalih verzija uslijediti prema Mazdinom prodajnom rasporedu.

Javno priopenje

Istup novinara ZAN-a U emisiji Trenutak isne emiranoj na programu Nove TV u utorak 21. listopada 2008. godine nastupio je automobilski novinar i naš lan Marijan Malevi, na što smo dužni reagira. Naime, odgovarajui na pitanja voditeljice iznio je neke fakte iz svog novinarskog rada od kojih se na ovaj nain najoštrije ograujemo i iste osuujemo. Zbor automobilskih novinara Hrvatskog novinarskog društva smatra

istup g. Malevia njegovom privatnom stvari te iznešeno u ni jednom pogledu ne odražava stav Zbora. Voenje ljubavi u testnim automobilima i posjete kuplerajima na službenim putovanjima ne spadaju u opis radnog mjesta nikoga od nas, a posebno isemo ono prov ega se svi zajedno borimo, a to je vožnja pod utjecajem alkohola i bijeg s mjesta nesree. Takoer, smatramo kako bi novinari trebali bi moralna verkala umjesto da

zloupotrebljavaju svoj položaj za povrat vozake dozvole nakon što bivaju zateeni alkoholizirani za upravljaem. Stoga, izreeno u emisiji smatramo profesionalno, društveno i moralno neprihvatljivim, i ne želimo da se to na bilo koji nain povezuje s nainom rada lanova Zbora automobilskih novinara. U Zagrebu 23. listopada 2008. Predsjednik Zbora Mato Pavlievi

21


22

ME\IMURSKE NOVINE 28. listopada 2008.


28. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

23


AKTUALNA KOLEKCIJA FRIZURA BC Ljupka predstavljena u Parco Alfi

Kolekcija Cocet: koketnost u ĹĄiĹĄanju i nametnuti pramen Beauty centar Ljupka u akovekoj Parco Ali predstavila je u subotu svoju najnoviju kolekciju frizura - Cocet. Ideja vodilja je jedan od pet najvaĹžnijih frizerskih stilova koji je inae nastao pred viĹĄe od 70 godina, izmeu dva svjetska rata: tzv. bob-paĹž frizura koju i danas promoviraju kroz svoje kolekcije vodee frizerske akademije i kue poput onih engleskih. Ljupkina kolekcija je inspirirana godinama i modom iz ‘30-ihi ‘40-ih proĹĄlog stoljea, kad je seksualnost i promiskuitetno ponaĹĄanje postalo neĹĄto sasvim uobiajeno u elitnom druĹĄtvu, posebice kod onih koji su osobnu ljepotu koristili da se pribliĹže tada

09. MLADEN GRDOVI

RECI MI RECI ŽIVOTE

TOP STAVROS LISTA DOMAIH 08. JASMIN

TOP 20

07. NENAD VETMA LJUBAV 06. MATE BULI KADA PIJEM

02. AKO TO SE ZOVE LJUBAV -

05. ZAPREĹ I BOYS SAMO JE JEDNO

TONY CETINSKI

04. DAVOR BORNO LJUDI

03. BLUES ZA MOJU MAJKU - STILLNESS

03. TONY CETINSKI

04. HIPNOTIZIRAN - DINO DVORNIK

UMIREM 100X DNEVNO

05. INDIJA - MASSIMO

02. ZDRAVKO Ĺ KENDER

06. TRABAJO Y SUDOR - RICARDO LUQUE

POLETI SRCE

07. CRVENO - ELEMENTAL

01. DRAŽEN ZEI IDI

09. UINI NEĹ TO DANAS - RAMIREZ 10. STOP - NATALI DIZDAR

TOP LISTA STRANIH 10. COLDPLAY VIOLET HILL 09. MAROON 5 FEAT. RIHANNA

FORMULA 13

slavnima i zahvaljujui “slobodnom ponaĹĄanjuâ€? postali sastavni dio hedonistike elite tog vremena. Ova frizerska kolekcija BC Ljupka pokuĹĄava predoiti duh tog vremena na aktualan nain kad je u pitanju hair i make-up styling. Kolekciju proĹžima izravna koketnost u ĹĄiĹĄanju i nametnutom pramenu koji izravno utjee na cjelokupan izgled frizure. Boje prevladavaju u kontrastu na osnovnu boju s odreenim nijansama koje se istiu i prelijevaju jedna u drugu stvarajui odreenu teksturu i izgled. Jedinstven frizersko-modni “eventâ€? u akovcu dodatno je zainila svojim dolaskom, kao i model na ovom modnom happeningu sve uspjeĹĄnija glumica meimurskih korijena Lucija Ĺ esto, ro. Hranjec

(domae serije: “Zauvijek susjedi�, “Zakon ljubavi� ...), njezina sestra Ivana, kao i drugi modeli koji su predstavili duh vremena koja je

tako daleko, a s druge strane kao inspiracija joĹĄ uvijek prisutan kod dizajnera, frizerskih stilista itd. (D. Zrna, foto: Z. Vrzan)

Marine

IF I NEVER SEE YOUR FACE AGAIN

01. THE DAY THAT NEVER COMES - METALLICA

TOPSTRET LISTA DOMAIH 08. MANIC PREACHERS

02. DOWN TO EARTH - PETER GABRIEL

UMBRELLA

03. LOVE IS NOISE - VERVE

07. CHRIS BROWN WITH YOU

04. SPIRALLING - KEANE

06. LEONA LEWIS BETTER IN TIME

05. THIS IS THE LIFE - AMY MACDONALD

05. ALICIA KEYS TEENAGE LOVE AFFAIR

06. DON’T BELIEVE IN LOVE - DIDO

04. MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE

07. YOU CAN MAKE IT REAL -

4 MINUTES

JAMES MORRISON

03. USHER FT. YOUNG JEEZY

08. DISTURBIA - RIHANNA

LOVE IN THIS CLUB

09. SO WHAT - PINK

02. ONE REPUBLIC STOP AND STARE

10. LUCID DREAMS - FRANZ FERDINAND

01. RIHANAN TAKE A BOW

TOP LISTA RADIA MEIMURJE

Frizerska revija privukla je veliku pozornost

TJEDNI KALORIFER Vicky

Ĺ TO BI JA S TOBOM

01. NIJE NESRE A - BU ENJE

08. MRVA JUBAVI - ANTONIJA Ĺ OLA

Kolekciju Cocet koju proĹžima koketnost u ĹĄiĹĄanju i nametnuti pramen predstavila je njezina autorica

Lucija Ĺ esto, glavna zvijezda subotnjeg frizersko-modnog happeninga u Parco Alfi

TOP LISTA DOMAIH 10. ET PRAZAN STAN

TOP LISTA DOMAIH

01. TOĹ E PROESKI 

01. LEO DA ME BAREM MRZIĹ

IGRA BEZ GRANICA

02 TOĹ E PROESKI NESANICA

02. SMS MOJA ULICA

03 ET VARAT U TE

TOP LISTA DOMAIH 03. COLONIA

TOP LISTA DOMAIH 04 BORIS NOVKOVI

NE KUNI SE

POD SRETNOM ZVIJEZDOM

05 DINO DVORNIK 

04. VLADO JANEVSKI

HIPNOTIZIRAN RMX

RUĹ˝ SA TVOJIH USANA

06 PRVA LIGA MELEM

05. KINGS ZAKUNI SE

07 TONY CETINSKI 

06. BORIS NOVKOVI RUŽO SNENA

AKO TO SE ZOVE LJUBAV

07. LUKA NIŽETI SLOBODNO DIŠEM

08 MASSIMO INDIJA

08. ITD BAND SAMO JE TVOJE LICE

9 LANA 

09. LEO DVIJE VATRE

VOLIM BITI ZALJUBLJENA

10. BORIS BABAROVI

10 LUKA NIŽETI 

TI NISI VIĹ E MALENA

NA TREN I ZAUVIJEK

“MARTINâ€? NEDELIĹ E

U petak Halloween night i Jeger party Tradicionalni rock vikend predstojei petak 31. listopada u nedeliĹĄanskom Martinu bit e u znaku Halloweena. Osim atmosfere noi vjeĹĄtica, za dobro rocker-

sko raspoloĹženje pobrinut e se ve udomaeni varaĹždinski bend Insomnia, a sve e zainiti vrue hostese i Jeger party. Poetak je zakazan za 21 h.


DOBRO JE ZNATI

28. listopada 2008.

45

Domaća banka kojoj se vjeruje

Poslovnica u Goričanu nalazi se na lokaciji: Školska 2a, tel: 040 601 137, radno vrijeme: PON – PET: 8 – 16, SUB: 8 - 12

STIMULIRAJUĆE KAMATNE STOPE ZA VAŠU KUNSKU I DEVIZNU ŠTEDNJU

Podružnice i poslovnice Credo banke d.d. Split:

Split, Trogir, Sinj, Opuzen, Rijeka, Matulji, Novalja, Zagreb, Slavonski brod, Goričan

Credo banka Vaš poslovni credo

Vlasnici Dacie navikli su dobiti više.

Dacia Sandero. Prosječna potrošnja goriva: od 6,9 - 7,2 l/100 km. Emisija CO2: od 166-170 g/km. Slika automobila je simbolična.

Dacia Sandero već od 55.555 kn

GODINE JAMSTVA ili 100 000 km*

www.dacia.hr

Think big.

Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin Tel: 042 403 311

www.credobanka.hr


za velike i male

SvaĹĄtice

•

DEŽURANJE

DeĹžurstvo uenika odgovornost ili? Odgovornost deĹžurnog uenika je velika pa ne bi svi uenici trebali biti ukljueni u deĹžurstvo

DAN JABUKE Literarna radionica OĹ HodoĹĄan Voditelj: Anka Balent

Jesen Kad jesen vlada liĹĄe pada. Kad vjetar grane njiĹĄe djece je u vonjaku sve viĹĄe. Jesen nam daruje slasno voe, neka ga jede tko hoe. Jesen je hladna i Ĺžuta, zbog hladnoe djeca su ljuta. Jesen je najljepĹĄe godiĹĄnje doba, puna je veselih zgoda. Ne uje se pjesma iz luga. Zavladala tuga. Glorija Srpak, Damir Horvat, 3.r PĹ PALINOVEC

Berba Slatko groĹže se melje.

U vinogradu je veselje. Opet e neka feĹĄta biti, vino e se piti. Imati u bavi dobrog vina ast je i dika svakog domaina. Ines OreĹĄki, Lara emerika, 4.r PĹ PALINOVEC

Jesen U jesen ima puno kiĹĄe. Drvee se njiĹĄe. Svakim danom sve viĹĄe blijedi. Nakon nje zima slijedi. Filip Smolek, Kevin BaĹĄnec, 4.r OĹ HODOĹ AN

Jabuka Jesen nam je daruje. U naĹĄem zaviaju caruje. Najslasnija je jabuka Ĺžuta pored susjedovog puta. Kad mi je mama na dlan pruĹža

miriĹĄe kao crvena ruĹža. Karlo BaranaĹĄi, Luka Krampa, Danijela Domini, 4.r OĹ HODOĹ AN

Veter Zapuhal je jaki veter. Hitil je z dreva jabuko jen meter. Donesel je listaj kuĹĄlec, a meni na obraz Anjin kuĹĄlec. Kristian urila, 2.r Petra TomaĹĄek, 3.r PĹ SV. JURAJ U TRNJU

Jesen Oko kue vjetar ijue. Na sve strane njiĹĄu se grane. Mama zove dijete kui treba topli kaput obui. Karmela Vadlja, Nina Domini, 3.r OĹ HODOĹ AN Ana Sinkovi PĹ  SV. JURAJ U TRNJU

ALLIANZ OSIGURANJE doniralo dva DVD-a

Razveselili maliĹĄane predĹĄkolske ustanove “Djeja maĹĄtaâ€? Allianz osiguranje proĹĄli je tjedan poklonima razveselilo maliĹĄane predĹĄkolske ustanove “Djeja maĹĄtaâ€? Djejeg vrtia “Bambiâ€?. Dva donirana DVD-a ovaj e vrti iskoristiti na najbolji mogui nain. U edukativnim crtanim ilmovima i emisijama za djecu sada maliĹĄani mogu svakodnevno uĹživati. Svojem su donatoru djeca zahvalila pjesmom

ISPRAVAK U proĹĄlom broju zabunom smo tiskali ime autora ispod slike. Tako stoji da je autor Alen Barbi, a mora biti ABEL BABI+, PĹ Gornji Kraljevec. Tako je eto poznati “pinklecâ€? Barbi krenuo u prvi razred te smo ga pomladili, a Abela smo zaboravili. I jednom i drugom se ispriavamo.

Svojem su donatoru djeca zahvalila pjesmom i recitacijom i recitacijom. Allianz osiguranju uvijek je drago pomoi, a ova viĹĄegodiĹĄnja suradnja nastavit e se i dalje. Djeca su ovaj

put izrazila Ĺželju za kompjutorom na kojem e moi igrati razne igrice te pokazati jedni drugima svoje kompjutorske vjeĹĄtine. (H. Zear)

Je li opravdano deĹžuranje uenika ili ne, ime je to odreeno, ĹĄto se sve moĹže dogoditi na ulaznim vratima ĹĄkole i ĹĄto tada ini deĹžurni uenik, je li potreban video-nadzor ili moĹžda zaĹĄtitar, pitanja su koja se esto postavljaju, ali se na njih rijetko odgovara. U I. osnovnoj ĹĄkoli akovec deĹžurstvo uenika regulirano je Pravilnikom o ĹĄkolskom redu. Pod V. poglavljem istoga stoji naslov DeĹžurstva. U naĹĄoj ĹĄkoli odvijaju se deĹžurstva uenika za vrijeme nastave. U deĹžurstvo su ukljueni uenici viĹĄih razreda, tj. jedan uenik u ĹĄkolskoj godini u prosjeku deĹžura dva puta. U svakoj smjeni deĹžuraju dva uenika i to ide po abecednom redu.. Odreene su samo obveze, duĹžnosti deĹžurnog uenika, kao ĹĄto su: otvaranje i zatvaranje vrata ĹĄkolske zgrade, voenje evidencije o ulazu, ukljuivanje zvona za kraj i poetak sata, izvjeĹĄtavanje deĹžurnog uitelja ili drugih nadleĹžnih osoba o svim nepredvienim dogaajima u ĹĄkoli, prenoĹĄenje poruka pute oglasne knjige te uvanje inventara ĹĄkole i opreme uenika unutar ĹĄkolske zgrade te voenje knjige deĹžurstva. Odgovornost deĹžurnog uenika je

Svaťtice velika pa ne bi svi uenici trebali biti ukljueni u deŞurstvo. DeŞurni uenik ne smije napuťtati mjesto deŞurstva, tj. smije ga napustiti jedino ako mu to deŞurni uitelj ili neka druga ovlaťtena osoba kaŞe. Kako bi se pratila dogaanja u ťkoli, deŞurni uenik biljeŞi sve dogaaje u biljeŞnicu za deŞurne uenike. Odgovornost uenika je velika, no nigdje ni rijei o nadoknaivanju propuťtenog gradiva za vrijeme dok je bio deŞuran, osloboenju obveza, tj. zadaa ili testova za naredni dan. Što je kad se pod deŞurstvom piťu veliki ispiti? Osim deŞurnih uenika postoje i deŞurni uitelji koji nadgledaju uenike, dolaze prije na nastavu poradi toga, sudjeluju kod uŞine, vode rauna o‌ mnogo je toga i za njih. Osvrnemo li se na naťe ankete moŞemo utvrditi da uitelji ne vole deŞurati, dok uenici bať vole. Zasigurno bi i uenicima i uiteljima bilo puno lakťe kad bi se postavio videonadzor kao ťto je to sluaj u nekim ťkolama u Hrvatskoj. Neke ťkole i ťkolska dvoriťta u Splitu imaju video-nadzor pa se tako vodi evidencija o tome tko ulazi u ťkolsku zgradu i ťkolsko dvoriťte te tko radi ťtetu na ťkolskim hodnicima i u uionicama. Kada bi se to uvelo u naťu ťkolu deŞurni uenici, a nadasve uitelji, imali bi manje posla i odgovornosti, no oni se zasad na to ne Şale.

•

SvaĹĄtice

mladi nemogui ĹĄto se tie gledanja televizije. KaĹžu da smo bez reda. Ali i sami priznaju da je prije bilo sve drugaije pa tako i televizijski program. Navodno je prije Dnevnika uvijek bio crti. I to su bili “stariâ€? crtii, kao ĹĄto su Baltazar ili Zekoslav Mrkva. Sad ima mnogo drugih crtia. I volim ih gledati. Ali Ĺželjela bih vidjeti i te stare crtie o kojima stalno sluĹĄam. Bili su na televiziji svakog dana u 7 sati i 15 minuta poslijepodne. A danas? Nema ih! Ili se pojave ponekad, bez pravila i najave. Ĺ˝ao mi je zbog toga i nadam se da e se to promijeniti. Laura Kozjak, 7.c OĹ Ĺ ENKOVEC

Knjige ili asopisi?

Gdje su Baltazar i Zekoslav Mrkva!

Lektire ili asopisi? Pitanje je sad. Bez razmiťljanja odgovorila bih asopisi. A vi? Ja se radujem dolasku ovogodiťnjih asopisa. I evo stigli su‌ na primjer Modra Lasta, Drvo znanja. Oni nam daju mnoge zanimljive informacije o sportu, glazbi, a nae se i koja igrica. Radujemo se i izradi naťeg asopisa. Eto, ja po prvi put sudjelujem. Uz sve svoje obaveze uvijek naem vremena za tako kreativan rad. Nadam se da ete ga sa zadovoljstvom itati jer smo ga sa zadovoljstvom sastavljali. I dok se mi bavimo zanimljivim dogaajima, knjiga stoji na mjestu. Stranice joj se ne okreu. Kad s konano primimo itanja lektire, shvatimo da postoje i zanimljive knjige. Tada nam esto ponestane vremena. Zato odmah, (nakon Gorana), knjigu u ruke!

Odrasli esto kaĹžu kako smo mi

Lucija Toma, 8.b

Lara Mihi, 8.a I. OĹ AKOVEC

Dopisnici javljaju • Dopisnici javljaju

KazaliĹĄna predstava Bilo je to 14.10. 2008. godine. IĹĄli smo na kazaliĹĄnu predstavu u grad akovec. U 16,00 sati svi smo se okupili i ekali autobuse. Razrednice i razrednici prebrojili su svoje uenike, te smo krenuli za akovec. U naĹĄem autobusu bili su samo ĹĄestaĹĄi. Stigli smo u kazaliĹĄte “Centar za Kulturuâ€?. Bilo je joĹĄ mnogo djece iz ostalih ĹĄkola. Svako je sjeo na svoje mjesto i nestrpljivo smo iĹĄekivali poetak predstave. Bilo je jako buno. Svi su vikali i vriĹĄtali. Na pozornicu je doĹĄla voditeljica, koja je najavila predstavu “Zloestobijaâ€?. Zloestobija je pria o djeaku Janku, dobrici kojem je ta uloga dojadila, te je krenuo u Zloestobiju i tada je zapoela njegova pustolovina. Nastala je tiĹĄina, svjetla su se ugasila i poela je ta predstava neobinog i zagonentnog imena. Poetak je bio jako smijeĹĄan. Predstava je bila zanimljiva, pa sve napetija i napetija. Glumci su bili simpatini i smijeĹĄni isto kao i neke scene. Pria na pozornici zaista je djelovala super, te me se prilino dojmila. Zasigurno, ova pria nije

svima bila tako dobra kao meni, pa su se iz dosade upustili u pravljenje nerada. To se nije svidjelo uiteljima, ali je isto tako vrijealo i glumce. Katastrofa!!! BaĹĄ nepristojno! Brzo je proletjelo tih 90 minuta predstave. Na samom kraju, dvoranom je odjeknuo gromoglasni pljesak kojim smo nagradili glumce. OtiĹĄli smo van iz kazaliĹĄta i krenuli umorni, ali zadovoljni kui.

Kada bih ve birala, zasigurno bih odabrala baĹĄ tu predstavu da je opet pogledam. Neki su ak govorili da je predstava u stilu “Harry Potteraâ€? na hrvatski nain, no to je tek miĹĄljenje pojedinaca, koje za mene ne vrijedi. Naprotiv, mene je predstava oarala i probudila moju zaigranu maĹĄtu. Leona SrĹĄa, 6.b OĹ M. SREDIĹ E


47 

 UXMQD 

sport@mnovine.hr

MEIMURSKA tenisaica odlina na dva ITF turnira

Na drugom turniru iz kvalifikacija u drugo kolo Mlada 16. godiĹĄnja akoveka tenisaica Ema Mikuli vrlo dobro je odigrala dva turnira iz ITF serije u Dubrovniku najmanjeg nagradnog fonda na profesionalnoj razini - 10.000 amerikih dolara. Na oba turnira proĹĄla je kvaliikacije, a bolji rezultat ostvarila je na drugom turniru kad se probila u drugo kolo glavnog turnira. U kvaliikacijama prvog turnira koje su bile inae na razini puno jaeg turnira nego ĹĄto to govori njegov ranking Mikuli je savladala sve tri protivnice u kvaliikacijama i to redom: Schweizer (SUI) 6/4 6/2, KankaraĹĄ (MNE) 6/4 6/1 i Kriegsmanova (CZE) 6/0 4/6 7/6(5). Moramo naglasiti da je posljednji me kvaliikacija Ema pobijedila ehinju Kringsmanovu, a ona je prije 2 mjeseca osvojila slian turnir u Pragu. To sigurno daje najbolju sliku o potencijalu i kvaliteti 16 godiĹĄnjakinje iz akovca.

Odlini meevi u 1. kolu glavnog turnira U 1. kolu glavnog turnira igrala je s reprezentativkom Hrvatske MrdeĹžom i pokazala ponovo kakvim talentom raspolaĹže. Nadigrala je protivnicu, bolja bila tijekom cijelog mea

ali izgubila je iskljuivo radi manjka iskustva. Rezultat je bio 6/4 4/6 3/6 i tako ostala bez bodova za ranking. Inae igrala su i dva meimurska tenisaa u muĹĄkom dijelu turnira. Tuksar je izgubio od prvog nositelja Ionite, a Kaui u prvom kolu kvaliikacija. U drugom tjednu odigran je drugi turnir u Dubrovniku istog nagradnog fonda 10.000 $. Ponajbolja mlada meimurska igraica je opet odradila kvaliikacije besprijekorno iako je i tu bilo vrlo kvalitetnih igraica. Dobila je: Rebrova (SVK) 6/4 6/2, Livadaru (GER) 6/3 7/6 (7) i Argyelan (HUN) 6/2 6/0. Prvo kolo glavnog turnira ve tradicionalno Ema za protivnicu dobiva nositeljicu, ovaj put 4. igraicu turnira iz Francuske koja se nalazi oko 500. mjesta viĹĄe na rang listi najboljih svjetskih tenisaica. Dotina Bacquet u nogama ima stotinjak takvih ili jaih turnira, bila je 200. igraica na svijetu ali niti to joj nije pomoglo. Ema je pobijedila u tri seta 1/6 7/5 6/1 nakon ĹĄto je izvrsno preokrenula me u svoju korist.

Stigla ozljeda NaĹžalost veliki broj meeva u samo desetak dana uinio je svoje

Ema Mikuli osvaja prve bodove za profesionalnu WTA ljestvicu

I. HRVATSKA ODBOJKAĹ KA LIGA - 3. kolo

Centrometal uvjerljiv u Rovinju i stigla je ozljeda, tako da Mikuli nije bila sposobna za daljnje uspjehe. Svejedno izaĹĄla na teren i u drugom kolu glavnog turnira na vlastitu odgovornost riskirajui potenciranje ozljede. Izgubila je 2:1 u setovima, a i tu je vodila 1:0, dobivĹĄi prvi set, ali noga nije izdrĹžala. Protivnica je bila juniorska reprezentativka slovake Sedenkova (720. na WTA lsiti). Ĺ epajui izaĹĄla je nakon mea iz terena, a mnogobrojni gledatelji nagradili su akoveku igraicu velikim aplauzom. Inae, Sedenkova je na ovom turniru pokazala izvrsnu formu jer

je otiĹĄla do kraja i osvojila turnir svladavĹĄi u inalu singla hrvatsku Fed cup reprezentativku Mateju Mezak, a slavila je pobjedu i u paru. Uglavnom, Ema Mikuli je izvrsnim i borbenim igrama postala ljubimica dubrovakih ljubitelja tenisa i opet pokazala veliki potencijal. Na ova dva turnira osvojen je bod za WTA ranking i opet napredak na ljestvici (kad se pridoda taj bod bit e vrlo blizu proboja 1.000 najboljih na svijetu), ali je naĹžalost zaraena i ozljeda koja je u fazi sanacije i rehabilitacije. (D. Zrna)

KARLO Ĺ KVORC, nadareni akoveki tenisa, pred novim izazovima

Poetkom studenog na Kremlin kupu u Moskvi Karlo Ĺ kvorc, 13-godiĹĄnji tenisa iz akovca nakon prelaska u novu uzrasnu kategoriju i igranje turnira do 14 godina uz pomo trenera Darka Dolovia, te kondicijskog trenera Josipa Zbiljskog razvija svoj teniski talent i napreduje u teniskoj karijeri. Dokaz je to da se dobro snaĹĄao u konkurenciji starijih vrĹĄnjaka, poeo s osvajanjem turnira i u tom starijem uzrastu, dok novi izazovi tek slijede. Naime, od 1. studenog, nakon ĹĄto se izlazni 14. godiĹĄnjaci “skinuâ€? s europske rang liste najboljih europskih tenisaa U-14, Karlo Ĺ kvorc zauzet e 6. mjesto na ljestvici najboljih tenisaa tog godiĹĄta. Osim njega, joĹĄ jedan akoveki tenisa istog godiĹĄta Marin Ĺ uica kotira izvrsno na toj listi, tako da e i on znaajno napredovati i stii takoer blizu vrha najboljih europskih tenisaa tog godiĹĄta. Izlazak starijeg godiĹĄta ĹĄto se kod tenisaa itekako osjea, omoguuje mladim akovekim teniskim nadama daljnji napredak karijere. Karlo nam je ukratko predstavio svoje planove za sljedeu godinu‌ - Ve poetkom studenog u Moskvi me eka najjai turnir europski turnira kategorije do 14 godina na kojem e se pojaviti svi igrai po novom rankingu. Nakon odlaska

Klub pomaĹže koliko moĹže

Karlo Ĺ kvorc Ĺželi prvo mjesto na rang listi najboljih europskih tenisaa U-14 starijih deki moj cilj je osvajanje turnira. Inae mi viĹĄe odgovaraju tvrde podloge na kojoj e se igrati i taj Kremlin kup, tako da oekujem dobar rezultat na tom turniru.Ĺ kvorc kaĹže da mu je najjae oruĹžje servis i forhed, ostali udarci su takoer kvalitetni, ali sigurno postoji joĹĄ mogunost usavrĹĄavanja, te na tome radi svakodnevno s trenerom Doloviem. Mladi akoveki tenisa djeluje jako samou-

vjereno kad su u pitanju ambicije, pa vjeruje da uz daljnji napredak moŞe dogurati za par godina i do profesionalnog tenisa. Meutim, ide s korak po korak, ali takoer pun vjere u svoj tenis.. - Želim sljedeu godinu zavrťiti kao europski broj 1 u svojem godiťtu najavljuje Karlo, a prvi korak prema tom cilju bit e dobar rezultat u Moskvi u koju se putuje poetkom sljedeeg tjedna.

Matini klub Škvorca je TK Franjo Punec akovec zasigurno jedan je od najbolje organiziranih hrvatskih teniskih klubova. Potvrda tome je organizacija velikog broja turnira, od kojih su tri visoke kategorije. Dva iz kalendara Europske teniske federacije za mlae uzraste, te profesionalan turnir ITF Futures na kojem igrai skupljaju ATP bodove. Kako kaŞe tajnik kluba Bojan RuŞi u pitanju je jedinstven primjer ne samo u Hrvatskoj, nego i ťire. Inae, klub se maksimalno brine za razvoj mladih igraa. To moŞda na prvi pogled ne izgleda previťe, ali tenis je poznat kao sport u kojem roditelji moraju podnijeti najvei teret. Meutim, akoveki klub maksimalno je na usluzi prema svojim mogunostima nadarenim tenisaima poput Škvorca, Šuice, kao i Şenskih nada Eme Mikuli koja je poela igrati prve profesionalne turnire, Ive Mekovec, kao i drugih, dok je dobro poznato kako u klubu potekla i uvijek rado viena i dobro doťla Ivana Lisjak koja bi se tenisu trebala vratiti krajem godine. (D. Zrna, foto: Vjeran Žganec Rogulja)

Sa sva tri boda vraaju se igrai Meimurje Centrometala iz Rovinja, gdje su na najbolji mogui nain iskoristili probleme domae ekipe i s uvjerljivih 3:0 odnijeli sve ĹĄto su mogli. Rovinj – Meimurje Centrometal 0:3 (21:25, 17:25, 16:25). Neizvjesno je na parketu rovinjske dvorane bilo tek u prvom setu. Premda su naĹĄi odbojkaĹĄi vodili cijelo vrijeme, sa ak petĹĄest poena razlike, Rovinjani su spajajui poene uspjeli dostizati do –2. Nisu ipak domai uspjeli u potpunosti preokrenuti, pa prvi bod odlazi gostima. No, u drugom i treem setu Meimurci su se pravo razigrali, a do izraĹžaja je doĹĄla puna kvaliteta ekipe Sreka Horvata. Trener je ak dao svim igraima priliku, pa su tako mladi Petran i MarciuĹĄ u potpunosti opravdali trenerovo povjerenje. S ova tri boda Centrometal ima odlian uinak u prva tri kola, odnosno od devet bodova osvojili su pet: “Moramo biti zadovoljni s natpolovinim bodovnim saldom. U ovom se kolu pokazalo da je Daruvar zbilja respektabilna ekipa, jer je na gostovanju pobijedio Mla-

dost iz Kaťtela. Mi smo trenutno peti, to je za nas odlino mjesto�, rekao je trener Horvat.

Rijeka nije nepobjediva U iduem kolu Centrometal je domain Rijeci, koja u NedeliĹĄe i SGC Aton dolazi kao favorit i prvoplasirana ekipa lige. Uz podrĹĄku publike Centrometal se nada pozitivnom rezultatu: “Mislim da je protiv favorita mogue naĹĄe iznenaenje, jer smo ih ve znali pobijediti. Najbolji smo u stvari kad igramo bez imperativa, a upravo nam je osvojenih pet bodova opustilo gr u kojem smo bili. Igrat emo slobodno i opuĹĄteno i uĹživati u nadmetanju, pa ĹĄto budeâ€?, zakljuio je Sreko Horvat. (Ivana Strahija)

TABLICA 1. RIJEKA 3 2. KARLOVAC 3 3. DARUVAR 3 4. MLADOST KAŠTEL LUKŠI 3 5. CENTROMETAL 3 6. SISAK 3 7. ŠIBENIK 3 8. VARAŽDIN 3 9. MURSA PAN 3 10. ROVINJ 3

3 2 2 2 2 1 1 1 1 0

0 1 1 1 1 2 2 2 2 3

8 7 6 5 5 5 4 3 2 0

MT - Tvornica arapa akovec pomaĹže nadarenima

Sponzoriraju Ĺ kvorcu nastup u Rusiji MT - Tvornica arapa akovec uvijek pokuĹĄava pomoi sportaĹĄima, klubovima, humanitarnim i drugim udrugama kao druĹĄtveno odgovorna tvrtka. Kako nam je rekao Ivan Krajai, koji je nedavno stigao na funkciju direktora, tvrtka pomaĹže mnogobrojne udruge, kao i mlade sportaĹĄe u realnim okvirima. PomaĹže se inancijski, kao i materijalno svojim poznatim i cijenjenim asortimanom proizvoda. Tako su odluili pomoi Karlu Ĺ kvorcu, nadarenom akovekom tenisau u njegovom jednom od najveih izazova u karijeri nastupu na velikom turniru do 14 godina koji se igra u

Ivan Krajai glavnom gradu Rusije u Moskvi. Suradnja s tim nadarenim mladim tenisaem nastaviti e se i dalje kaĹže direktor Krajai s vjerom u njegov daljnji sportski razvoj. (dz)
OLVWRSDGD 

II. HNL - Meimurje poraĹženo na gostovanju

LoĹĄa predstava u Kutini Meimurje je propustilo priliku za prikljuak vrhu tablice. Ĺ toviĹĄe, Karlovac i Slavonac CO su odmakli na tablici, Istra je takoer sve udaljenija, tako da e po svemu sudei ostati joĹĄ samo 4. mjesto u igri koje bi trebalo ostati slobodno da se uhvati prvoligaĹĄki vlak. U Kutini je sastav trenera Kovaevia zaigrao bojaĹžljivo, daleko najslabije u posljednje vrijeme. Zbog ega ?! Ostaje veliko pitanje, meutim, injenica je da ne ĹĄtimaju stvari na relaciji trener-klupski direktori. Kao trener se Ĺžalio i dolje potpisanom autoru zaĹĄto ga se kritizira, iako pobjeuje, da igrai “nisu do kraja praviâ€?, jer ne dobivaju na vrijeme plae i nemaju premije, da ih ak on (trener op.a.) mora moliti da treniraju i druge Ĺžalopojke, dok je s druge strane stigao odgovor da to nije istina i da su igrai Meimurja bez obzira na sve probleme meu rijetkima u ligi koji imaju profesionalne ugovore i sasvim solidne plae za ovu ligu. Da

Lima je zabio u Kutini nakon greĹĄke domae obrane bi to bilo potkrijepljeno bez obzira na potpuno nepotrebnu negativu situaciju u javnosti koja je posljednje vrijeme stvorena uplitanjem politike oko kluba, pa i trenerovim izjavama da je inancijska situacija koma, direktor Hamonajec je svojski zapeo proĹĄli tjedan i osigurao isplatu jednog lijepog dijela zaostalih obveza

igraima i trenerima, te od jednog sponzora osigurao 15.000 kn premije za pobjedu u Kutini. Meutim, to kao da je donijelo kontraefekt. Oito su se igrai zadovoljni ĹĄto imaju lovu na raunu uljuljkali, kao i pojedini eksperimenti s kojima je pomalo neshvatljivo nastavio trener Kovaevi koji je odlino krenuo u radu

s ekipom, da bi u posljednje vrijeme lagano “poletioâ€? i onda se naravno “izgubioâ€? kad je u pitanju sastavljanje i voenje momadi - ostavili traga. Ovaj put je iz “naftalinaâ€? Kovaevi izvukao kao lijevog bonog KriĹĄtu koji je bio duĹže vrijeme izvan stroja, a i rotacija MiĹĄia koji malo igra stopera, malo bonog, te dekoncetriranost Bratkovia nisu donijeli niĹĄta dobroga. Dapae. Domai su bili puno bolji, a akoveki sastav povuen, orijentiran na obranu i to nije moglo dobro zavrĹĄiti. Meimurje ako Ĺželi biti meu prva etiri mora dobiti protivnika koji kuburi na dnu tablice u gostima, ali oito to ovaj put nije iĹĄlo. Slijedi prvenstvena stanka jer se predstojei vikend ne igra, ĹĄto e se iskoristiti za mini pripreme za zavrĹĄnicu prvenstva u kojoj bi se trebalo osvojiti 12-14 bodova ako se Ĺželi ostati u igri za najbolja etiri u ligi. (D. Zrna)

MOSLAVINA - MEIMURJE 3:1

AKOVEKA patka

KUTINA. Gradski stadion. Sudac: Damir BoŞinovi (Split). Pomonici: Boban i Nimac. Delegat: Zdelar. Strijelci: 1:0 Ceroveki (21), 1:1 Cicero Lima (30), 2:1 ori (31), 3:1 Kiseljak (51). MOSLAVINA: Santini, Galeťi (od 85. Stipi), Sklepi, Hodalj, Kiseljak, Ceroveki, +ori (od 71. Grubi), Rupi, Ivekovi, Toť (od 76. Divkovi), Rekavi. Trener: Željko AdŞi. MEIMURJE: Banovi, Georgievski (od 70. Milatovi), Cicero Lima, Vuka, Žuljevi (od 77. Vruina), Darmopil, Bratkovi, Miťi, Slunjski, Kriťto (od 57. Pintari), Andre Silva. Trener: Mario Kovaevi. Žuti kartoni: Slunjski, Kiseljak, +ori. Igra utakmice: Danijel Ceroveki.

Doveer u igri za trenera Hajduka!?

Ostali rezultati: Suhopolje - Trogir 0:0; Junak - Imotski 1:0; Segesta - Lokomotiva 3:2; Mosor - Istra 1961 1:0; Solin - Slavonac CO 0:1; Pomorac - Karlovac 0:0.

TABLICA 1. Karlovac 2. Slavonac CO 3. Istra 1961 4. Lokomova 5. Solin 6. Meimurje 7. Segesta 8. Pomorac 9. Junak 10. Mosor 11. Vinogradar 12. H. Dragovoljac 13. Imotski 14. Suhopolje 15. Moslavina 16. Trogir

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

8 7 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1

2 4 3 1 2 1 3 3 2 2 4 3 1 3 3 5

1 0 2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 7 6 6 5

20:8 19:8 17:7 21:16 16:11 21:16 17:18 12:14 16:17 8:11 14:19 13:20 12:18 11:18 8:18 12:17

26 25 21 19 17 16 15 15 14 14 13 12 10 9 9 8

Parovi za 12. kolo (igra se 8.11.): Trogir - Karlovac; Slavonac CO - Pomorac; Istra 1961 - Solin; H. Dragovoljac - Mosor; Lokomotiva - Vinogradar; Imotski Segesta; Meimurje - Junak; Suhopolje - Moslavina.

Kad je u ponedjeljak stigla iz jednog izvora u naťu redakciju vijest da je Miljenko Doveer u igri za trenera Hajduka, to smo shvatili kao ťalu. Ali, nazvali smo Majka za svaki sluaj. Kad se oglasio, rekao mi je da sam mu poboljťao apetit, jer je upravo bio na gablecu, ali se na naťe pitanje da je u kombinaciji za trenera Hajduka slatko nasmijao i rekao otprilike: ‌�ti me to za‌�! Meutim, kad bi zaista dobio takvu ponudu Doveer kaŞe da se takvog izazova nikad ne bi uplaťio, jer je uvijek lakťe raditi s ekipom koja je takve kvalitete kakvu ima Hajduk, nego npr. kad treba stvarati i pronalaziti (polu)igrae i od njih napraviti ekipu i pojedince koji neťto vrijede. (dz)
OLVWRSDGD

IV. HNL-SJEVER - Kotoripani najbliĹže lideru

III. HNL-ISTOK – 12. kolo donijelo polovian uinak meimurskih predstavnika

PreloŞani slavili kod kue, oslabljeno Nedeliťe poraŞeno Nakon dvostrukog domaeg posta, nova pobjeda preloťki Mladosti na domaem terenu. Svladana je Koprivnica 2:0 (1:0). Konani rezultat malo vara, jer su gosti mogli izvui puno povoljniji rezultat, ali ťto nisu prvenstveno su sami krivi. Trener Baari konano je imao sve igrae na raspolaganju. U momad se vratio najbolji napada Krznar koji je povratak obiljeŞio vodeim zgoditkom. Do gola je stigao nakon dvoboja s protivnikim igraem u gostujuem ťesnaestercu koji je zbunio istralog vratara, pa Krznaru nije bilo teťko zatresti mreŞu. Nakon toga gosti su bili bolji. Ali jalovi u zavrťnici, nije bilo napadaa koji bi pospremio loptu u mreŞu. Domai uglavnom u vrstom bloku i kontranapadu. Mlinarec je zamalo zabio za 2:0. U nastavku se joť viťe pojaao pritisak sastava kojeg vodi Željko Orehovec. Imali su Koprivniani nekoliko sjajnih ťansi, ali zavrťnica im je bila katastroalna. S druge strane dva put je odlino pucao glavom Jari, ali gostujui vratar je odlino obranio. I onda pred sam kraj nakon ťto su se ispromaťivali gosti, odlian ubaaj Sabola iz kornera, a Balent volejem s prve stative posprema loptu u mreŞu za konanu pobjedu. VaŞna pobjeda Mladosti za povratak samopouzdanja i ťto je najvaŞnije uvrťivanje mjesta u gornjem dijelu tablice. Jezikova juha ťto se tie pristupa takoer je urodila plodom, pa se igralo maksimalno angaŞirano i borbeno, ťto je na kraju urodilo plodom. Najbolji igra na terenu sveprisutni Vuk i Jari. Šteta ťto nije i taj dvojac okrunio dobru igru pogotkom, ali bilo bi to previťe s obzirom na to da su gosti

Napada Mladosti Krznar povratak na travnjak obiljeĹžio je zgoditkom jako prijetili. U nedjelju Mladost ide u Cernik.

Bez trenera i pola ekipe nije iĹĄlo NedeliĹĄani su na gostovanju kod ViĹĄnjevca ostali kratkih rukava. Premda su momci, ovog puta bez trenera Nenada Mareca koji je zbog poslovnih obaveza bio odsutan, kao i nekoliko standardnih igraa kao ĹĄto je primjerice najbolji napada Golubi, uistinu dali sve od sebe da izvuku pozitivan rezultat, malo ih nije htjela srea, a malo su imali problema i s neujednaenim sudakim kriterijem. Ni ovog puta NedeliĹĄu s ViĹĄnjevcem nije bilo lako. Kako ova dva kluba imaju dugu povijesti meusobnih “ratovaâ€? kako na zelenom

terenu tako i na listovima dnevnih i lokalnih novina, za oekivati je bilo da e prvi ovosezonski susret ta dva kluba biti uvjetno zanimljiv. No, u nedjelju u ViĹĄnjevcu igrai s obje strane bili su prilino er i korektni jedni prema drugima, a razdor je unosilo slabo suenje, zbog kojeg je u 67. minuti NedeliĹĄanin Belovi izgubio Ĺživce i pomonom sucu poĹželio sve samo ne dobro. Domai su do sva tri boda stigli nakon prekrasnog pogotka Grdia u 28. minuti. Gosti su se svakako trudili izjednaiti, ali ni Gyofi ni Baksa, koji su bili u prilikama koje je teĹže promaĹĄiti no zabiti, nisu uspjeli poravnati. U posljednjoj je minuti utakmice mogao za NedeliĹĄe biti dosuen penal, jer je u kaznenom prostoru sruĹĄen Kresinger koji je

MLADOST - KOPRIVNICA 2:0

VIĹ NJEVAC - NEDELIĹ E 1:0

PRELOG. Stadion Mladosti. Sudac: Jeli (Ivanec). Pomonici: Remar i Švarc. Strijelci: 1:0 Krznar (10), 2:0 Balent (82). MLADOST: Marec, Radikovi (od 57. Sabol), Baari, Cvetko, Jari, Habuť, Krznar (od 72. Bukal), Kralji (od 86. Videk), Vuk, Balent, Mlinarec. KOPRIVNICA: Beťeni, Dominikovi (od 76. Peji), Tisaj (od 59. Vukoni), Šoťtari, Saboli (od 66. Jagi), Lonar, Dvornekovi, Ogrizovi, Bastaťi, Šomoci. Trener: Željko Orehovec. Igra utakmice: Andrej Vuk.

VIĹ NJEVAC. Ĺ RC ViĹĄnjevac. Sudac: Nedoklan (NuĹĄtar). Pomonici: Bradari i Vuko. Strijelac: 1:0 Grgi (27). VIĹ NJEVAC: Pavi, Ĺ kugor, Grepo (od 63. Matijevi), Lazar, uri, RadoĹĄ (od 57. Liji), Ĺ ari (od 46. Ronevi), LeĹĄi, Peri, Grgi, IĹžakovi. NEDELIĹ +E: Posavec, Celinger (od 77. KoĹĄir), Fuko, Vibovec, Zavrtnik, PeriĹĄi, Belovi, Gyofi (od 65. Kresinger), Zanjko, Baksa, Jagec. Trener: Zvonimir Smrti. Crveni karton: Belovi. Igra utakmice: KreĹĄimir Grgi.

s loptom napredovao prema domaem golu, no uka suca Nedoklana ostala je nijema. Premda su zbilja odigrali ravnopravni susret, gosti su otiĹĄli praznih ruku, no vremena za previĹĄe Ĺžaljenja nee imati, jer ve u petak u 14 sati u Dunjkovu-Pretetincu doekuju bivĹĄeg drugoligaĹĄa Marsoniju. Bit e to prilika NedeliĹĄu da malo popravi svoj bodovni saldo, koji ove sezone nije baĹĄ blistav. No, ima joĹĄ dovoljno vremena da se i to ispravi. (D. Zrna i I. Strahija)

Ostali rezulta: KriĹževci - Virovica 1:1; Marsonia - NAĹ K 2:1; Croaa ( ) - Vukovar ‘91 1:1; Bjelovar - Mladost (C) 4:0; Olimpija - akovo 2:2; Slavija - BeliĹĄe 1:0; Graniar - Graar Vodovod 0:0.

TABLICA 1. Graf. Vodovod 12 2. KriĹževci 12 3. akovo 12 4. Graniar 12 5. Mladost (P) 12 6. Virovica 12 7. Bjelovar 12 8. Slavija 12 9. NedeliĹĄe 12 10. Vukovar ‘91 12 11. Koprivnica 12 12. ViĹĄnjevac 12 13. Mladost (C) 12 14. NAĹ K 17 15. Olimpija 12 16. Croaa 12 17. BeliĹĄe 12 18. Marsonia 12

8 8 8 6 6 5 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 1

2 2 2 3 2 4 1 1 0 3 1 0 3 1 3 2 1 1

2 2 2 3 4 3 5 5 6 4 6 7 5 7 6 7 8 10

25:10 22:9 19:8 15:18 24:19 21:10 22:17 16:14 19:20 18:19 21:21 13:18 10:15 20:24 13:19 11:17 19:18 9:41

26 26 26 21 20 19 19 19 18 18 16 15 15 12 12 11 10 4

Parovi za 13. kolo: akovo - Graniar; BeliĹĄe - Olimpija; Koprivnica - Slavija; Mladost (C) - Mladost (P); Virovica - Bjelovar; NAĹ K - KriĹževci; NedeliĹĄe - Marsonia; Vukovar ‘91 - ViĹĄnjevac; Graar Vodovod Croaa.

NOGOMETNI KLUB Centrometal Macinec

Osiguranje Zagreb doniralo dresove Nogometni klub “Centrometalâ€? Macinec, koji se takmii u 2. meimurskoj ligi zapad, u nedjelju je igrao derbi s NK Hajduk Vindija Ĺ trukovec, i pobjedio 2:1, te se tako uvrstio na vrhu ove lige. Kvalitetu ovog sportskog kluba, podrĹžalo je i Osiguranje Zagreb, PodruĹžnica akovec, koje im je sponzoriralo komplet dresova za 1. ekipu.

Dresove je uruio Dejan Posavec, direktor meimurske i varaĹždinske podruĹžnice Osiguranja Zagreb, predsjedniku Uprave kluba i tvrtke Centrometal Davoru Zidariu. “Osiguranje Zagreb ovime nastavlja, iako u teĹĄkim, kako globalnim, tako i lokalnim financijskim stresovima, pomagati ovim malim gestama kako sportskim

klubovima, tako i gro kulturnoumjetnikim priredbama, ťkolama i pojedincima, kojima je svaka kuna dobrodoťla, bilo za lijeenje, preŞivljavanje u ovim teťkim uvjetima ili jednostavno svaki dogaaj koji na bilo koji nain moŞe usreiti bilo druťtvo ili pojedinca�, rekao je Dejan Posavec, direktor podruŞnice Osiguranja Zagreb. (SZ)

NK Centrometal Macinec sigurno na vrhu tablice u novim dresovima

Dejan Posavec, direktor meimurske i varaĹždinske podruĹžnice Osiguranja Zagreb, nastavlja sa sponzoriranjem sportskih klubova u Meimurju

Graniar-Ellabo rekordnom pobjedom korak do Slobode Graniar-Ellabo koji igra u neznatno izmijenjenom sastavu s obzirom na proĹĄlu sezonu i joĹĄ k tome s veteranom, ali uvijek koncetriranim i sjajnim Ĺ upljikom na vratima stigao je nakon rekordne pobjede protiv Dubravke na drugo mjesto tablice. I ne samo to, nego se pribliĹžio lideru na samo 5 bodova. Sastav kojeg vodi od ljeta trener Branko Lipi ve je tijekom pripremnog razdoblja pokazao da ima “glavu i repâ€?, a dobre pripreme i nastavak trenaĹžnog procesa donose rezultate i ove jeseni. Dobro, Dubravka u subotu nije bila protivnik koja je mogla parirati, ali 8 golova treba ipak dati. Krenuli su Kotoripani jako od samog poetka, rano poveli i onda samo trpali u mreĹžu protivnika. Bez pobjednika u DomaĹĄincu, Palovani svladali ukovani Meimurski derbi ostao je bez pobjednika, a domai i gosti su u DomaĹĄincu zasluĹženo podijelili bodove 2:2. Nakon neĹĄto slabijeg starta prvenstva, momci Ivana Hamunajca oito su se konsolidirali, ĹĄto su lijepo pokazali i na Kokotovom vezu. Nisu se SlogaĹĄi dali smesti ranim vodstvom Tizaja, ve je Sean ekao svoju priliku iz polukontre, i poravnao na 1:1. U drugom dijelu utakmice joĹĄ uzbuenja, jer su gosti iz akovca poveli pogotkom Balia, pa su DomaĹĄinani do kraja susreta ganjali barem bod. Uspjeli su ga uloviti zahvaljujui Jukiu, majstoru slobodnjaka. Drugi meimurski ogled dogodio se u Palovcu gdje je gostovao ukovec ‘77. Bila je to tvrda utakmica u kojoj je bilo oito da e slaviti onaj tko e zabiti, barem jedan. Uspjelo je to domaima za minimalnu pobjedu, ali nastavak lijepe serije pobjeda na domaem terenu. Trnava je pruĹžila dobar otpor Podravini koja nakon gubitka bodova u derbiju oito viĹĄe nije prava, ali LudbreĹžani su ipak nekako stigli do bodova. Potopu akovana malo se tko nadao, a za njega se ne moĹže okriviti ni posuen domainski teren na jugu akovca, dok na stadionu Mladosti traju opseĹžni radovi. Na kraju je bilo

0:4. Protiv Gojanca u prvom poluvremenu akovec kao da uope nije igrao, a iznimno loĹĄe izdanje momadi trenera Glavine gosti su itekako znali iskoristiti. Kako nam je kasnije rekao njihov trener Drago Posavec, ekipa Plitvice nije zavrijedila nisko mjesto na tablici, za koje je djelomino kriv i nedostatak pravog vratara. Sad kad su prikljuili Marina Matia Gojanani su mnogo bolji, ĹĄto su jasno pokazali u akovcu. Nema ostavke Premda se u kuloarima ve tjednima ĹĄuĹĄka oko ostavke predsjednika NK akovca Predraga Ĺ aria, koju nam je on prvotno i potvrdio, ne Ĺželei raspravljati o detaljima, dopredsjednik Ĺ˝eljko Markovi u nedjelju je jasno kazao kako ostavka nije prihvaena: “Sve ostaje kako je do kraja prvog dijela prvenstva. Tada e Uprava sjesti zajedno i porazgovarati, te odluiti ĹĄto i kako dalje.â€?

Rezulta 10. kola: Dubravka - GraniarEllabo 0:8; Dinamo (D) - Sloga 2:2; Ivanica - Mladost 3:1; Podravina - Trnava 2:1; Sloboda - Novi Marof 1:1; akovec - Plitvica 0:4; Dinamo (P) - ukovec 77 1:0.

TABLICA 1. Sloboda 2. Graniar-Ellabo 3. Podravina 4. Novi Marof 5. Sloga 6. Ivanica 7. Dinamo P. 8. akovec 9. ukovec 77 10. Plitvica 11. Mladost 12. Dinamo D. 13. Trnava 14. Dubravka

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

8 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 3 0

2 3 2 1 2 1 0 2 2 1 1 1 0 0

0 1 2 3 3 4 5 4 4 6 6 6 7 10

39-10 29-15 41-14 29-11 17-9 18-15 21-28 39-18 10-12 20-28 9-21 15-33 7-22 2-60

26 21 20 19 17 16 15 14 14 10 10 10 9 0

Raspored za 11. kolo: ukovec 77 - Dubravka; Plitvica - Dinamo (P); Novi Marof - akovec; Trnava - Sloboda; Mladost - Podravina; Sloga - Ivanica; Graniar-Ellabo - Dinamo (D).

II. HNL-Ĺžene

Trnava remizirala u Sraincu U 7. kolu II. HNL-Ĺžene Trnava je osvojila vrijedan bod na gostovanju u Sraincu. Bio je to vatromet golova i na kraju 4:4. Sastav iz Goriana uspio je dosi vodstvo domaina od 3:1 nakon prvih 45 minuta. Strijelci za Trnavu bile su: Lj. JakĹĄi koja je zabila dva put, te S. Matjai i L. PoĹžgaj. Oaza Mladost je na domaem terenu poraĹžena od Lepoglave s 0:2. Na tablici vodi Podravina ‘02 s 14 bodova. Trnava je na 5. mjestu s 11 bodova, dok je Oaza Mladost na 7. mjestu s 3 boda. U 8. kolu Trnava gostuje u KriĹževcima, dok je Oaza Mladost domain Mlados iz Ĺ˝dralova. Utakmica u Selnici igra se u nedjelju prijepodne u 11,30 h, a u KriĹževcima is dan poslijepodne u 14 h. (dz)

Rezulta 7. kola: Mladost - Podravina 02 2:0; Oaza-Mladost - Lepoglava 0:2; Srainec - Trnava 4:4; Plamen - Cesca-2005 18:0.

TABLICA 1. Podravina 02 2. Srainec 3. Plamen 4. Mladost 5. Trnava 6. Lepoglava 7. Oaza-Mladost 8. Cesca-2005

7 7 6 7 7 7 6 7

4 4 3 3 3 2 1 1

2 1 3 2 2 2 0 0

1 2 0 2 2 3 5 6

15-6 23-11 29-8 17-16 17-21 22-12 6-13 5-47

14 13 12 11 11 8 3 3

Raspored za 8. kolo: Podravina 02 - Cesca-2005; Plamen - Trnava; Srainec - Lepoglava; Oazam-Mladost - Mladost.
OLVWRSDGD 10. kolo SPARTAK – VIDOVAN 2:3 (1:2)

M. SUBOTICA. IgraliĹĄte JagodiĹĄe. Suci: Borut KriĹžari (akovec), Davor Ĺ upljika (Ĺ enkovec), Nikola Toplek (NedeliĹĄe). Delegat: Dragutin Vuk (akovec). Strijelci: 1:0 Tom. Bari (15), 1:1 Lovrek (20), 1:2 Kuzmi (24), 1:3 D. Horvat (63-11m), 2:3 I. Ĺ egovi (80). SPARTAK: JalĹĄovec, Pasler, Tom. Bari, Opaak, Hrasti (od 58. S. Ĺ egovi), Hali, I. Ĺ egovi, RuĹži, KriĹžai, Orehovec, Pavlekovi (od 43. D. Mihalic). Trener: Ante apalija. VIDOVAN: Ĺ ubaĹĄa, N. Nesti, Vidovi, I. Horvat, A. Nesti, A. Horvat, Nemet (od 59. Mario Matulin), T. Nesti, Kuzmi (od 69. Ĺ koda), D. Horvat, Lovrek (od 87. Ĺ estak). Trener: Tomislav ZvoĹĄec.

PLAVI – RUDAR 3:3 (0:0) PEKLENICA. Igraliťte Pocurke. Suci: Ivica KriŞai (Štefanec), Renato Posavec (Strahoninec), Josip Novak (akovec). Delegat: Franjo Kocijan. Strijelci: 0:1 Varga (47-11m); 0:2 Bogdan (60), 1:2 Govedi (66), 2:2 K. Škvorc (70-11m), 3:2 Nerer (86); 3:3 Strojko (90). PLAVI: Novak, Mikuli, I. Turk, Polanec, Trstenjak, D. Turk, J. Škvorc, K. Škvorc, Majeri (od 88. Vugrinec), Škerbi, Nerer. Trener: Milivoj Trstenjak. RUDAR: Rajf, Živko, Zadravec, Varga (od 78. Levai), J. Leich, Kukovec, Rihtarec, Strojko, Šprajc, Bogdan, Kovai. Trener: Smiljan Liklin. Žuti kartoni: Polanec, Mikuli, Trstenjak (Plavi). Crveni kartoni: Škerbi (Plavi).

BSK – OMLADINAC (NSR) 5:3 (1:2) BELICA. Igraliťte Mostiťe. Suci: Matija Horvat (Savska Ves), Stjepan Fic (Lopatinec), Antun Koruni (Lopatinec). Delegat: Stjepan uranec. Strijelci: 1:0 Baksa (21), 1:1 K. Culjak (26), 1:2 Reich (37), 2:2 Baksa (64), 3:2 Horvat (65), 4:2 Korent (84), 4:3 Novak (88), 5:3 Horvat (90). BSK: Pani (od 46. Magdaleni), Mlinari (od 80. Škvorc), Dodlek, Gunc, Mesari, Horvat, Baksa, Korent, Mihalec, Kolar, Hajdarovi. Trener: Ivan David. OMLADINAC: Murk, M. Buhin, Reťetar (od 78. F. Buhin), KaniŞaj, alopa, M. Culjak (od 75. Doboťi), K. Culjak, Filipovi, Novak, Reich, Mlinari. Trener: Denis Ratajec. Žuti kartoni: Gunc (BSK); Novak, alopa, Mlinari, Filipovi (Omladinac).

SOKOL – POLET (P) 2:2 (0:2) SOKOL. Igraliťte Sokol. Suci: Zoran Hajdinjak (akovec), Lidija Kralji (Ivanovec), Darko Pokriva (Nedeliťe). Delegat: Slavko Novak (Podturen). Strijelci: 0:1 Okreťa (22), 0:2 Gajnik (41), 1:2 D. Šolti (50-11m), 2:2 N. Drk (68). SOKOL: B. Puh, Mar. Mikolaj (od 46. G. Drk), Lebar, D. Šolti, Kerovec, Leťko (od 46. N. Drk), Mir. Lisjak, Simun, L. Mikolaj, N. Šolti, T. Lisjak. Trener: DraŞen Fric. POLET: Stamenkovi, Posavec, Okreťa, Magdaleni, Nemec, Baťek, Mihalkovi, Gajnik, R. Glad (od 60. Medved), Obadi (od 60. Vukovi), Pali. Trener: Mladen Reťetar. Žuti karton: Kerovec (Sokol).

MLADOST – SLOBODA (S) 2:2 (0:2) IVANOVEC. Igraliťte Mladost. Suci: Branko Bacinger (N. Marof), Vlado Soka (Podturen), Dragutin Novak (Sv. Juraj na Bregu). Delegat: Kreťimir Glavina (Prelog). Strijelci: 0:1 Dan. Novak (6), 0:2 Hergoti (11), 1:2 Zorkovi (77), 2:2 Zorkovi (90). MLADOST: Jeleni, Zorkovi, Jambroťi, Cvek, Horvat, R. Dragovi, D. Vabec (od 73. Vrbanec), V. Dragovi (od 58. Fodor), Fuko, Herman, Novak. Trener: Robert Taradi. SLOBODA: Kolar, HiŞman, Sukanec, Kamenar, Dav. Novak, Katanec, Hergoti (od 82. Lackovi), Levec (od 76. Koruni), Srnec, Dan. Novak, Pani (od 87. I. Novak). Trener: Stjepan Petek. Žuti kartoni: Fuko (Mladost), Pani, Koruni, Lackovi (Sloboda).

RADNIKI-ELITE – BRATSTVO 0:3 (0:1) GARDINOVEC. Igraliťte Radniki. Suci: Dario Srnec (Puťine), Ivica Horvat (akovec), Saťa Mihalic (Dragoslavec). Delegat: Ivan Kova (D. Kraljevec). Strijelci: 0:1 M. Mesari (10), 0:2 Vlahov (57), 0:3 Lovreni (70-ag). RADNIKI-ELITE: Sternat. Carovi, Sanjkovi (od 46. BlaŞeka), Toplek, Lovreni, Furdi, eh, Makar, Patafta, Sabol, Colari (od 46. Baksa). Trener: Marijan Sabol. BRATSTVO: Novak, Vlahov, Kopjar, Fuko (od 46. Pokriva), Novak, Jambroťi, Fras, D. Mesari, M. Mesari, Gorianec (od 85. Vugrin), Varga (od 83. Horvat). Trener: Goran HiŞman. Žuti kartoni: Lovreni (Radniki-Elite), Fuko (Bratstvo).

POLET – VENERA PMP 3:0 (2:0) SV. MARTIN NA MURI. Igraliťte Polet. Suci: Damir Aldi (Strahoninec), Damir Fodor (Slakovec), Dragan Hrustek (M. Mihaljevec). Delegat: Franjo Fais (Dunjkovec). Strijelci: 0:1 Šardi (20), 2:0 Hren (45), 3:0 Šardi (66). POLET: urkin, Koťa, Kutnjak (od 88. urin), Hren, Peri, Turk, T. Kralj, Gorianec, Soboan (od 90. Kirec), Šardi, Županec. Trener: Boris orevi. VENERA PMP: D. Kocijan, Cvetkovi, Perko, I. Vabec (od 53. T. Ambruť), L. Vabec, Petrievi (od 82. Karninik), Peras, Kerman, Medved, Kamenar, Škvorc (od 45. E. Ambruť). Trener: Zvonko Rihtarec. Žuti kartoni: Gorianec, urkin (Polet), Peras, I. Vabec, Kocijan, Petrievi (Venera PMP).

I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

Polet (SMnM) stekao nedostiĹžnu prednost!? Polet i dalje bez premca. Niti Venera PMP nije mogla ugroziti lidera lige. Dapae, gosti su u Sveti Juraj na Bregu ispraeni sa glatkih 3-0. Kod domaih se istaknuo dvostruki strijelac mladi Zoran Ĺ ardi. On je naeo u 22. minuti mreĹžu gostiju i zapeatio u 66. minuti. Boris Hren pak se njemu samo u 45. minuti pridruĹžio u postizanju zgoditaka. Zanimljivo je bilo u 45. minuti kada je sudac utakmice Aldi opomenuo obojicu vratara domaeg Ivana urkina i gostujueg Davora Kocijana, obojicu jer su napustili kazneni prostor kako bi prigovarali na jednu njegovu odluku. Uz njih domai su imali joĹĄ jednog, a gosti joĹĄ trojicu opomenutih igraa.

Po poluvrijeme svakome u VratiĹĄincu U VratiĹĄincu svakoj momadi po poluvrijeme. U 15. minuti pomona sutkinja Lidija Kralji ozlijedila je gleĹžanj pa nije mogla nastaviti biti od pomoi sucu utakmice Hajdinjaku. No, brzo su domai pronaĹĄli drugog pomonika u osobi Krunoslava Novaka. Polet je poveo u 22. minuti zgoditkom Dragutina OkreĹĄe. etiri minute prije odmora gosti iz Pribislavca zgoditkom Krunoslava Gajnika dolaze u vodstvo od 2-0. Drugi dio pripao je domaima. Prvo je u 50. minuti opravdano dosuen kazneni udarac za domae kojeg je u zgoditak pretvorio Dario Ĺ olti i tako smanjio vodstvo Poleta na 2-1. Kako je Nikola Drk u 46. minuti uĹĄao u igru umjesto Dejana LeĹĄka, takva zamjena trenera Sokola DraĹžena Frica dala je rezultata u 68. minuti kada je isti igra poravnao rezultat na konanih 2-2. Samo jedan i to domai opomenuti igra.

Belianci preokrenuli u nastavku Nakon prvog dijela i vodstva Omladinac u drugom dijelu stao na gostovanju u Belici. U utakmici sa dosta rezultatskog preokreta postignuto je ukupno osam zgoditaka. Serija zgoditaka krenula je u 21. minuti kada je domaine u vodstvo od 1-0 doveo Tomislav Baksa. Samo je pet minuta trajalo domae vodstvo kada na 1-1 poravnava Kristijan Culjak. Osam minuta prije kraja prvog dijela David Reich donosi gostima iz Novog Sela Rok prednost od 2-1. U drugom dijelu ponovno je prvi strijelac za domaine Tomislav Baksa i to u 64. minuti za 2-2. Minutu potom budi se i Slobodan Horvat pa BSK prelazi u vodstvo od 3-2. Posljednjih ĹĄest minuta igre donosi joĹĄ tri zgoditka. Dejan Korent u 84. minuti povisuje vodstvo BSK-a na 4-2. Svojim drugim zgoditkom na utakmici u 88. minuti Jurica Novak smanjuje na 4-3, a konanih 5-3 za domae u 90. minuti djelo je dvostrukog strijelca Slobodana Horvata. BSK je tijekom veeg dijela igre bio bolja momad. Uz pet postignutih zgoditaka dva su puta pogodili stativu, jednom vratnicu i propustili realizirati joĹĄ etiri-pet izglednih prigoda. Gosti su imali etvoricu opomenutih igraa, a domai samo jednog, iako su mogli i oni imati kojeg viĹĄe piĹĄe delegat uranec.

Ivanovani spasili bod u posljednji tren U Ivanovcu domai spasili bod u sudakoj nadoknadi. LoĹĄe se domaima pisalo ve u 11. minuti kada su

MEIMURSKA LIGA – VETERANI – ISTOK – 9. KOLO

gosti iz Slakovca zgodicima Danijela Novaka i Kristijana Hergotia poveli sa 2-0. Praktiki u samoj zavrĹĄnici utakmice Mladost je poraza spasio Miljenko Zorkovi. Prvo je u 77. minuti smanjio na 2-1, a potom u drugoj minuti sudake nadoknade svojim drugim zgoditkom domainu donio bod i veliku radost. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa.

Vidovan iznenadio Spartak Vidovanu pobjeda u Maloj Subotici. Prvi su domai poveli 1-0 u 15. minuti zgoditkom Tomislava Baria. Samo su etiri minute bile dovoljne gostima iz Donjeg Vidovca da preokrenu rezultat u svoju korist. Miroslav Lovrek je u 20. minuti poravnao na 1-1. Darko Kuzmi u 24. minuti Vidovan dovodi u vodstvo od 2-1. Kada je u 63. minuti sudac utakmice Borut KriĹžari sasvim opravdano dosudio kazneni udarac za goste, a DraĹžen Horvat pretvorio u vodstvo od 3-1 bilo je jasno da e Spartak teĹĄko to preokrenuti. Igor Ĺ egovi je samo u 80. minuti uspio ublaĹžiti poraz. Za pohvalu je to ĹĄto nije bilo niti jednog opomeutog igraa, a kamoli iskljuenog.

Rudar propustio 2:0 u Peklenici U Peklenici Rudar ispustio prednost, a bod uhvatio u 90. minuti. Nakon prvih 45 minuta zgoditaka nije bilo, ali ih je zato u drugom dijelu bilo ak ĹĄest. Po tri u svakoj mreĹži. Odmah poetkom drugog dijela u 47. minuti gosti imaju kazneni udarac koji u zgoditak pretvara SaĹĄa Varga. Neven Bogdan u 60. minuti povisuje vodstvo Rudara na 2-0. Slijedi domaih deset minuta za izjednaenje. SaĹĄa Govedi u 66. minuti smanjuje na 2-1, a za 2-2 pobrinuo se Krunoslav Ĺ kvorc iz kaznenog udarca. Skoro su Plavi uzeli sva tri boda jer su u 86. minuti zgoditkom Tomice Nerera poveli 3-2. No, minutu potom zbog druge opomene Plavima je iskljuen Nikica Ĺ kerbi. Bod Rudaru u 90. minuti donosi Filip Strojko. Uz iskljuenje Plavi su imali i trojicu opomenutih igraa, a Rudar je proĹĄao bez kartona.

Bratstvo uvjerljivo u Gardinovcu Bratstvu glatka pobjeda u Gardinovcu. U mirnoj i korektnoj igri sa po jednim opomenutim igraem u svakoj momadi gosti su odnijeli sva tri boda u Savsku Ves. Milan Mesari strijelac je prvog gostujueg zgoditka u 10. minuti. Nikola Vlahov na 2-0 povisuje tek u 57. minuti. Autogolom BoĹžidara Lovrenia u 70. minuti Radniki upisuje novi domai visoki poraz od 3-0.

FAIR PLAY Iskljueni igra: Nikica Ĺ kerbi (Plavi Pek.) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Zoran Peras (Venera PMP), KreĹĄimir Fuko (Bratstvo SV), Ivan Kerovec (Sokol), Jurica Novak, Nino Mlinari (Omladinac NSR)

LISTA STRIJELACA 12 zgoditaka – Dario Šol (Sokol) 8 zgoditaka – Miťo Pal (Polet P), Nikola Munar (Sokol), Milan Mesari (Bratstvo SV), Tomislav Baksa (BSK) 7 zgoditaka – Maja Pavlekovi (Spartak), Krisjan Hergo (Sloboda S) 6 zgoditaka – DraŞen Petek (Sloboda S), Zoran Šardi (Polet SMNM), Jurica Novak (Omladinac NSR) 5 zgoditaka – Tihomir Majeri (Plavi Pek.), Andrej Gorianec (Polet SMNM), Miran Horva, Krunoslav Gajnik (Polet P), Luka Rihtarec (Rudar), DraŞen Horvat (Vidovan), Danijel Novak (Sloboda S), Slobodan Horvat (BSK) 4 zgoditka – Ivica Cerovec, Krisjan Culjak (Omladinac NSR), Darko Kuzmi (Vidovan), Davor Vabec (Mladost I), Goran Kerman (Venera PMP), Igor Šegovi (Spartak), Tomica Nerer, Krunoslav Škvorc (Plavi Pek.)

STATISTIKA 33 posgnuta zgoditka ili 4,7 po utakmici 1 iskljueni igra 21 opomenu igra 4 kaznena udarca dosuena i is realizirani

Rezulta 10. kola: Polet (SMNM) – Venera PMP 3-0, Spartak – Vidovan 2-3, Mladost (I) – Sloboda (S) 2-2, Sokol – Polet (P) 2-2, Radniki Elite R.O. – Bratstvo (SV) 0-3, Plavi (Pek.) – Rudar 3-3, BSK – Omladinac (NSR) 5-3.

TABLICA 1. POLET (SMNM)

10 9

1

0

21-3

2. SOKOL

10 6 3

1

25-14

28 21

3. POLET (P)

10 5 4

1

30-16

19

4. BSK

10 5

3

2

21-15

18

5. SLOBODA (S)

10 5

1

4

22-12

16

6. SPARTAK

10 4 2

4

18-16

14

7. PLAVI (Pek.)

10 3 4

3

19-18

13

8. VENERA PMP

10 3

3

4

14-17

12

9. RUDAR

10 2

5

3

13-19

11

10. BRATSTVO (SV)

10 3

2

5

19-26

11

11. MLADOST (I)

10 3

1

6

13-20

10

12. OMLADINAC (NSR)

10 3

1

6 22-35

10

13. VIDOVAN

10 2

1

7

16-31

7

14. RADNIKI ELITE R.O.

10

1

8

11-24

4

1

Parovi 11. kola: Omladinac (NSR) – Polet (SMNM), Rudar – BSK, Bratstvo (SV) – Plavi (Pek.), Polet (P) – Radniki Elite R.O., Sloboda (S) – Sokol, Vidovan – Mladost (I), Venera PMP – Spartak. Sve se utakmice igraju u nedjelju s poetkom u 14 sa.

MEIMURSKA LIGA – VETERANI – ZAPAD – 9. KOLO

JADRAN – HODOŠAN 2:4 (0:3)

MLADOST – SPARTAK 3:3 (1:2)

NEDELIŠE – RUDAR 0:3 (0:3)

OMLADINAC – AKOVEC 2:3 (0:2)

Ĺ TEFANEC. IgraliĹĄte Park Mladosti. Sudac: DraĹžen Sukanec (S. Ves).

PRELOG. IgraliĹĄte Mladost. Sudac: Tihomir Kralji. Strijelci: 0:1 Taradi (4), 0:2 Mihalic (16), 1:2 Hozjak (34), 2:2 KalĹĄan (55), 2:3 Mihalic (64), 3:3 Jeud (78). MLADOST: Mihalec, Hozjak, Martinec, iĹžmeĹĄija, Bauer, KalĹĄan, A. Slaviek, Horvat, Ĺ˝. Slaviek, Jeud, Zvonarek. SPARTAK: Pintar, PoĹžgaj, I. KriĹžaji, Horvat, Novak, M. KriĹžaji, Milijani, Pintar, Lonari, Taradi, Mihalic.

MACINEC. Igraliťte Trate. Sudac: Radovan Posedi. Strijelci: 0:1 Žerjav (14), 0:2 Filipan (30), 0:3 Pavlovi (45-11m). NEDELIŠ+E: Borko, Pongrac, uek, Zanjko, V. Branilovi, Tkalec, Kovai, D. Branilovi, Marciuť, Maek, Vukťi. RUDAR: Šafari, Vabec, Kovai, Rob, Žerjav, Novak, Glavina, Filipan, Antolovi, Liklin, Srnec (od 42. Pavlovi).

MAKOVEC. Igraliťte Omladinac. Sudac: Željko Kovai (Šenkovec). Strijelci: 0:1 Šteiar (6), 0:2 Šteiar (32), 0:3 Hranilovi (57), 1:3 BlaŞon (59), 2:3 Kovaevi (77). OMLADINAC: Damiť, Perho, Posavec, Vukovi, Vrbanec, Novak, Kovaevi, Kukovec, Dodlek, BlaŞon, Grahovec. AKOVEC: Tropťa, Gaal, Koleni, Hranilovi, Damjan, Škrobar, Sanjkovi, Brki, KneŞevi, Soboan, Šteiar.

DINAMO – MLADOST (I) 0:2 (0:1)

SLAKOVEC. IgraliĹĄte Slobode. Sudac: Marinko HruĹĄoci (NedeliĹĄe). Strijelci: 0:1 A. Varga (2), 0:2 Srnec (5), 0:3 B. Varga (9), 0:4 Kovaevi (23), 0:5 Vinko (33), 0:6 Vinko (38), 0:7 Vinko (47), 0:8 Kovaevi (56), 0:9 Kovaevi (60), 0:10 B. Varga (65), 0:11 Kovaevi (78), 0:12 A. Varga (84). SLOBODA: Vibovec, Golub, TomĹĄi, Filipi, IvanuĹĄa, Kiri, KriĹĄtoi, MarciuĹĄ, Hea, Gavez, Petek. OMLADINAC: Grahovec, Skoliber, Turk, Jaklin, Fric, Bel, Jurinec, A. Varga, Kovaevi, B. Varga, Vinko.

Strijelci: 0:1 BlaŞeka (20), 0:2 Štefok (29), 0:3 BlaŞeka (40), 1:4 Sermek (65), 2:4 Koiť (75). JADRAN: Zadravec, Baťek, Mesari, Kameni, Novak, Korent, Kranjec, Sermek, Janec, Pavlekovi, Kriťtoi. HODOŠAN: Krznar, Srpak, Šavora, Vlahek, Vlah, Domini, RuŞi, Sabol, BlaŞeka, Štefok, Doleni. POLET – PODTUREN 1:0 (2:1) PRIBISLAVEC. Sudac: Velimir Levai (Novakovec). Strijelci: 1:0 Vrbanec (28), 1:1 Drk (55), 2:1 Ivai (81).

DOMAĹ INEC. IgraliĹĄte Kokotov Vez. Sudac: Zdravko Strojko (KriĹžovec). Strijelac: 0:1 Lajtman (25), 0:2 Lajtman (52). DINAMO: Hajdarovi, Lackovi, Marodi, Tot, Mihalec, Ciceli, JambroĹĄi, Pintar, Ovar, Jesenovi, Sabol. MLADOST: Mihalini, Jambrovi, ViĹĄnji, Klinec, BoĹži, Cigrovski, Tkalec (od 15. Lajtman), Kozjak, Fuko, Toplek (od 46. Pojer), SuĹĄec.

BSK – VIDOVAN 0:4 (0:3) BELICA. Igraliťte Mostiťe. Sudac: Ivan Žganec (akovec). Strijelci: 0:1 Dolenec (20), 0:2 Fabi (35), 0:3 M. Horvat (40-ag), 0:4 Fabi (70). BSK: J. Horvat, Mati, M. Horvat, Haek, Trstenjak, Pintari, Mlinari, Kova, V. Horvat, Buhin, Mihalec. VIDOVAN: Piťpek, Štei, Vidovi, Matotek, Pongrac, Hertelendi, Dolenec, Kvakan, Fabi, Vidovi, Bartoli.

STRAHONINEC – SOKOL 0:4 (0:2) STRAHONINEC. Igraliťte Partizan. Sudac: Darko Pokriva. Strijelci: 0:1 isar (20), 0:2 isar (25), 0:3 Škvorc (55), 0:4 isar (66). STRAHONINEC: Žvorc, Žuni, Makovec, Antonovi, Maek, Kova, Posavec, HadŞi, Marciuť, Drabi, Zobec. SOKOL: Petek, Jambreťi, Horvat, Škvorc, isar, Novak, Leťko, Obradovi, uranec, Mikulaj, Vincek.

TABLICA

ŠENKOVEC – BRATSTVO (SV) 1:4 (0:1)

POLET: Grkavec, Sever, Fodor, Posavec, Prprovi, Ivai, Pintar, Radek, Vrbanec, BaĹĄek, Horvat. PODTUREN: Ĺ olti, Horvat, Radovan, J. Strahija, Biber, Drk, Kerovec, Koevar, Ovar, I. Strahija, Srpak.

SLOBODA – OMLADINAC (NSR) 0:12 (0:6)

TABLICA 1. Spartak 2. Dinamo (D) 3. Polet (P) 4. Mladost (I) 5. BSK 6. Vidovan 7. Jadran 8. HodoĹĄan 9. Podturen 10. Mladost (Pr.) 11. Radniki

8 8 8 8 8 8 7 9 8 8 8

5 5 4 4 4 3 3 2 1 1 1

3 0 3 2 2 2 1 2 3 2 2

0 3 1 2 2 3 3 5 4 5 5

36-14 26-18 21-14 24-15 23-14 23-21 16-19 13-31 16-20 14-29 10-30

18 15 15 14 14 11 10 8 6 5 5

ŠENKOVEC. Igraliťte Šenkovec. Sudac: Franjo Hergoti (Ž. Gora). Strijelci: 0:1 Knez (7), 0:2 Horvat (47), 1:2 Baranaťi (49), 1:3 Bujan (70), 1:4 Knez (79). ŠENKOVEC: Šegovi, Kolar, Baranaťi, A. Toplek, Fras, D. Toplek, Kosma, Kekeť, Novak, Cerovski, Marciuť. BRATSTVO: Žnidari, Knez, Grabar, S. BoŞi, J. BoŞi, P. BoŞi, Bujan, Tomaťi, Horvat, Balent, Baksa.

SLOBODA – POBJEDA (GH) 1:3 (0:2) MIHOVLJAN. Igraliťte Slobode. Sudac: Dragutin Novak (Lopatinec). Strijelci: 0:1 Zamuda (29), 0:2 Zamuda (40), 0:3 Debelec (62), 1:3 Mesari (82). SLOBODA: Kovaec, Radek, Hren (od 52. Šari), Marec, Gorianec, Kuek, Mihoci, Šari, Mesari, R. Vidovi, M. Vidovi. POBJEDA: Marciuť, Paťi, Kova (od 46. Bujan), Horvat, Ivani, Pintari, Zamuda, Furdi, Škvorc, Zobovi, Topolnjak.

1. Pobjeda

9

8

0

1

35-12

2. Omladinac (NSR)

9

7

1

1

61-13

22

3. akovec

9

6

2

1

28-14

20

4. NedeliĹĄe

9

6

26-13

19

5. Rudar

9

5

1

3

33-19

16

6. Bratstvo (SV)

9

5

0

4

27-22

15

7. Sokol

9

4

1

4

26-29

13

1

1

24

8. Sloboda (M)

9

3

2

4

17-32

11

9. Ĺ enkovec

9

2

0

7

12-34

6

10. Strahoninec

9

2

0

7

11-42

6

11. Omladinac (M)

9

1

0

8

19-41

3

12. Sloboda (S)

9

1

0

8

15-39

3
 OLVWRSDGD 10. kolo DUBRAVAN – PODTUREN 2:1 (1:0) D. DUBRAVA. Igraliťte Krbulja. Suci: Jadran Kukovec (Makovec), Leonard Novak (Šenkovec), Vlado BlaŞi (akovec). Delegat: Dragutin Hozjak (Prelog). Strijelci: 1:0 Drenovac (14), 1:1 Golubi (40), 2:1 Meimurec (62). DUBRAVAN: Cvetini, Miser, Meimurec (od 70. Vugra), Jadan, Vuenik, Na, Smolek (od 75. Žini), Jakupak, Horvat, Drenovac, Kardoť (od 88. Saboanec). Trener: Vladimir Fabi. PODTUREN: Kovai, BoŞi, Škvorc, Balenovi (od 74. I. Telebuh), Srťan, Radovan, Mravljek, Kolari, Kovai, Golubi, Turk. Trener: Vjenceslav Hranilovi. Žuti kartoni: Vuenik, Drenovac, Miser (Dubravan), BoŞi, Balenovi, Srťan, Turk, Radovan, Kolari (Podturen).

NAPRIJED – MLADOST (SM) 2:0 (1:0) CIRKOVLJAN. Igraliťte Zdenci. Suci: Bruno Brljak (D. Dubrava), Drago Marec (Mihovljan), Renato Vuk (Trnovec). Delegat: Josip Lesjak (Makovec). Strijelci: 1:0 Dam. ReŞek (43), 2:0 Dam. ReŞek (88). NAPRIJED: Viher, Fleten, Z. MoŞek, Horvat, N. ReŞek (od 78. Žvorc), Benediki, Glavina, Martinec, M. MoŞek, Glavina, Dam. ReŞek (od 90. Šimunkovi). Trener: Tomica Šestan. MLADOST: Mir. Kranjec, N. Hobor, Šamarija, D. Orehovec, Posavec (od 57. Markovi), Mar. Kranjec, G. Orehovec, Šulj, Štrok, Igrec, Bogdan. Trener: BoŞidar Kedmenec. Žuti kartoni: Martinec, N. ReŞek (Naprijed); Šulj (Mladost).

GRANIAR – OTOK 2:0 (0:0) NOVAKOVEC. Igraliťte Drvarijum. Suci: Željko Turk (Zebanec), Ivan Žganec (akovec), Ivan Pergar (Zasadbreg). Delegat: Slavko Vodopija. Strijelci: 1:0 D. Drvoderi (59), 2:0 BlaŞon (72). GRANIAR: Šalamon, Kolari, S. Drvoderi, T. Levai, V. Levai (od 46. Posavec), BlaŞon, D. Drvoderi, Novak, Kriťtoi (od 78. Horvat), Orehov (od 78. T. Levai), A. Drvoderi. Trener: Josip Katani. OTOK: Farkať, Matkovi, Novak (od 75. Grabant), Vuji, Palai, Kalťan, Hertl (od 70. Vukovi), Šimec (od 81. B. Balent), Malek, Hladnik, M. Balent. Trener: Ivica Kalťan. Žuti karton: Šimec (Otok).

CROATIA – DRAŠKOVEC 2:0 (1:0) OREHOVICA. Igraliťte Croatia. Suci: BoŞidar Jurai (Strahoninec), DraŞen Sukanec (S. Ves), Ivica Felker (Strahoninec). Delegat: Drago Šafari (Lopatinec). Strijelci: 1:0 Krmar (17), 2:0 Debelec (84). CROATIA: Patarec, Ciglar, Kozjak, Bali (od 70. Novak), Kolar, Gorianec, Kosi, RuŞi, Debelec, Krmar (od 79. urila), urin. Trener: Stjepan Makar. DRAŠKOVEC: Igrec, Horvat, Malek, Jambrovi, Piťpek, avlek, Mikec (od 87. Dan. Matjai), Dav. Matjai (od 77. G. Slaviek), Vuleti, Repalust. Trener: BoŞidar Repalust. Žuti kartoni: urin (Croatia), G. Slaviek (Draťkovec). Crveni kartoni: Malek, avlek (Draťkovec).

DUBRAVA – MLADOST (PAL.)3:1 (1:0) SIVICA. Igraliťte Berek. Suci: Zoran Novak (M. Srediťe), Željko Kovai (Šenkovec); Darijan Zadravec (M. Srediťe). Delegat: Antun Vlahek. Strijelci: 1:0 Sabol (6), 2:0 Jambroťi (50), 3:0 Gavez (76), 3:1 Vukoja (87). DUBRAVA: Rajf, Gavez (od 81. Paler), Jambroťi, Hutinec, Maari, Sabol (od 90. Novak), S. Bobianec, Koevar, Gavranovi, T. Bobianec, Gotal. Trener: Vladimir Sabol. MLADOST: I. Kolari, N. Kolari (od 56. Fileť), Talan, Tkalec, Sabol, Borovi (od 46. Sabol), Gorupi, Jankovi, Brez, avlek (od 46. Vrbanec), Vukoja. Trener: Duťan Podgorelec. Žuti kartoni: Gavez, Bobianec (Dubrava), Vukoja, Gorupi, Janec, Tkalec (Mladost). Crveni karton: Talan (Mladost).

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Dubrava i Naprijed i dalje bez greĹĄke Dubravi domai bodovi protiv Mladosti iz Palinovca. Domai imaju viĹĄe od igre tijekom cijele utakmice, ali im gosti dobro pariraju. Tino Sabol je ve u 6. minuti Dubravu doveo u vodstvo od 1-0. Cijelo prvo poluvrijeme zgoditaka viĹĄe nije bilo. Gostujui gledatelji unose nervozu i na domau klupu zbog pojedinih odluka suca utakmice Zorana Novaka. Ista slika iz prvog dijela poetkom drugog u 50. minuti Dubrava ima vodstvo od 2-0, a strijelac Nino JambroĹĄi. Rajko Gavez strijelac je treeg domaeg zgoditka u 76. minuti. Mladost je u 86. minuti ostala bez Nikole Talan koji je u samo pet minuta zaradio dvije opomene i bio iskljuen. Iako brojano slabiji gosti u 87. minuti zgoditkom Marka Vukoje smanjuju na konanih 3-1. Bliski susret rijeima imale se obje klupe pred sam kraj utakmice. Treneri su prednjaili u tome. I na terenu je bilo vrue. Tri domaa, a etiri gostujua opomenuta igraa. Naprijed se nije dao iznenaditi. Dugo su prvo poluvrijeme gosti iz Svete Marije domaine drĹžali u neizvjesnosti. Tek dvije minute prije odlaska na odmor Damir ReĹžek dovodi Naprijed u vodstvo od 1-0. Isti je igra i dvije minute prije kraja utakmice strijelac za pobjedu Naprijeda od 2-0. Nisu se u drugom dijelu baĹĄ proslavili gostujui navijai koji su u nekoliko navrata pomonog suca Renata Vuka polijevali i pljuvali. U 57. minuti Mladosti se ozlijedio Goran Posavec, pa je zamijenjen. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra. Otok nije izdrĹžao u Novakovcu. Nakon prvog dijela dobro su se drĹžali gosti iz Otoka. Dobrih sat vremena igre trebalo je Graniaru da postigne zgoditak preko Dominika Drvoderia. Imao je Otok u tom periodu vratnicu. Tomica BlaĹžon je u 72. minuti potvrdio domau pobjedu od 2-0. Samo jedan i to gostujui opomenuti igra. Dubravan bolji od Podturna. U prvom dijelu utakmice domain kvalitetniji i zgoditkom Dejana Drenovca u 14. minuti dolazi do vodstva od 1-0. Odmah poetkom drugog dijela u 49. minuti poslije velike pogreĹĄke domaeg vratara Cvetinia Podturen zgoditkom Martina Golubia dolazi do poravnanja rezultata na 1-1. Od prvog dijela kada su bila samo dvojica opomenutih igraa, drugi dio previĹĄe nervozan sa dosta preoĹĄtrih startova. JoĹĄ su sedmorica igraa u drugom dijelu ÂŤpoĹžutjelaÂť. Ne baĹĄ lagana utakmica za suenje sucu utakmice Jadranu Kukovcu. Dalibor Meimurec u 62. minuti svojim zgoditkom donosi tri boda domainu. U 90. minuti gosti nakon udarca iz kuta i guĹžve u domaem kaznenom prostoru traĹže kazneni udarac jer je navodno netko od domaih igraa igrao loptu rukom. U istom trenutku Kukovec

DRAVA – OMLADINAC (D/S) 4:4 (1:3)

BORAC PMP – GALEB 3:0 (1:0)

D. MIHALJEVEC. Igraliťte Drava. Suci: Kristinko Jaluťi (akovec), Darko Kutnjak (ehovec), Ivan Kolari (akovec). Delegat: Davor Drvenkar (Belica). Strijelci: 1:0 RuŞi (20), 1:1 Mesari (29), 1:2 Mesari (33), 1:3 Sabolec (45), 2:3 Martin Bartoli (49), 3:3 Furunija (52), 3:4 Mesari (67), 4:4 RuŞi (83). DRAVA: Mario Bartoli, Ivaci, Mesarek (od 72. D. Krznar), Mihalec, Novak, Igrec (od 70. Lipi); Šimuni, Hoťnjak, Furunija, Martin Bartoli, RuŞi. OMLADINAC: Saka, Jankovi (od 67. Domjani), KriŞai, Dodlek, Taradi, Gregorini, Lackovi, Kovai (od 46. Horvat), Sabolec, Vlaťi, Mesari. Trener: Mihael Jankovi. Žuti kartoni: Igrec (Drav a), Mesari, Sabolec, Gregorini (Omladinac).

TURIŠ+E. Igraliťte Borac PMP. Suci: Darko Jambrovi (Štefanec), Milivoj Bari (Nedeliťe), Marinko Hruťoci (Nedeliťe). Delegat: Josip Jeud (Prelog). Strijelci: 1:0 Granatir (24), 2:0 Hali (46), 3:0 Vrbanec (60). BORAC PMP: Vlah, R. Brumen, Granatir, Vrbanec, Jalťovec, Zrna, Hali, Srpak, Bister, Kovai (od 65. Jambroťi), Ruťanec (od 85. Baranaťi). Trener: Ivan Zrna. GALEB: Domini, N. Balent, Mihoci, Peti, Soka, Markan, Pigac, ReŞek (od 46. Erdelji); Špoljar, R. Balent, Mihaljac. Trener: Dubravko Miťin. Žuti kartoni: Kovai, Jambroťi (Borac PMP), Mihoci, Pigac (Galeb).

10. kolo ZASADBREG – ŠENKOVEC 2:1 (0:0) ZASADBREG. Igraliťte Zasadbreg. Suci: Tihomir Kralji (Vularija), Mario Pintari (Nedeliťe), Mladen Puklavec (Nedeliťe). Delegat: Zvonko Novakovi. Strijelci: 0:1 Plevnjak (66), 1:1 N. Šimunkovi (81), 2:1 Marec (86). ZASADBREG: Kolar, Šopar, Dunjko, Mesari, Rodinger, Novak, D. Šajnovi (od 46. Marec), I. Šajnovi, Kovai, D. Šimunkovi, Barbi (od 90. N. Šimunkovi). Trener: Vladimir Pavlekovi. ŠENKOVEC: Mesari, Mikec, Borko, Vugrinec, Sean, Radikovi, Toplek, Plevnjak, Tisaj, Varga, Debelec. Trener: Danijel Šoťtari. Žuti kartoni: D. Šajnovi, D. Šimunkovi, I. Šajnovi (Zasadbreg), Novak, Plevnjak, Novak (Šenkovec).

PUŠINE – MURA 2:1 (2:1) PUŠ+INE. Igraliťte Puťine. Suci: Petar Petrac (Kotoriba); Danijel Koila (Ferketinec), Franjo Horvat (Strahoninec). Delegat: Rajko Zadravec (M. Srediťe). Strijelci: 1:0 N. Špicer (7-11m); 1:1 Na (21), 2:1 N. Špicer (34). PUŠINE: D. Špicer, Vizinger, Novak, urila, Florjani (od 77. Berend), Strmeki, Grabar, N. Špicer, Doveer, Šrajbek (od 70. Knezi), Žnidari (od 83. Fegeť). Trener: Mario RuŞi. MURA: Novak, Lipovi, D. Stojko, Novinťak, Jurovi, Breznik (od 87. Belovi), Vuri, Kriťtoi, Šagi (od 77. Soboan), Dragoja, Na (od 77. Vrťi). Trener: Darko Vincek. Žuti kartoni: Novak, urila (Puťine), Kriťtoi, Soboan (Mura). Crveni karton: Vladimir Na-izioterapeut (Mura).

MLADOST – D. KONCOVAK 1:2 (1:1) SELNICA. Igraliťte Karaa. Suci: BoŞidar Kolari (Novo Selo Rok), Miran Culjak (Makovec), Mladen eke (Ferketinec). Delegat: Dragutin Borko (Nedeliťe). Strijelci: 0:1 B. Koraj (29), 1:1 Radi (40), 1:2 B. Koraj (55). MLADOST: Novosel, Šavniar, Hoťpel, I. Kodba (od 55. Dam. Hereni), T. Stojko, N. Stojko, Vrani, Dan. Hereni, Radi, Levai, Glavina. Trener: Tomislav Novak. D. KONCOVAK: Grof, Horvat (od 83. Krajai), Jeki, Soka, B. Pleh, T. HrŞenjak, Brezniar, Kolar, Vinkovi, B. Koraj (od 90. Žerjav), Sklepi (od 89. D. Koraj). Trener: Ivan Sklepi. Žuti kartoni: Radi (Mladost), Brezniar, Vinkovi (D. Koncovak).

SLOBODA – SLOGA 2:2 (2:2) MIHOVLJAN. Igraliťte Slobode. Suci: Tomislav Herman (Belica), Bojan Rodinger (akovec); Tomica Cerovec (akovec). Delegat: Stjepan KriŞari. Strijelci: 1:0 Posavec (2), 2:0 Tremski (5-11m), 2:1 M. Bistrovi (37), 2:2 T. Bistrovi (38). SLOBODA: Horvat, Medved, Lukman, ŽeleŞnjak, Vrbanec, PoŞgaj, Lukman (od 62. Mui); Tremski, Varga, Sovar, Posavec (od 90. Vinceti). Trener: Radovan Žganec. SLOGA: Vugrinec, Rojko, Kova, BreŞnjak, Kovai, Bogdan, Heric (od 68. Poredoť), Jambrovi, T. Bistrovi, Karlovec, M. Bistrovi. Trener: Franjo Klobuari. Žuti kartoni: Tremski, Mui, Medved (Sloboda), Kovai, BreŞnjak, T. Bistrovi, Heric (Sloga). Crveni karton: ŽeleŞnjak, Mario Mihaljkovi-izioterapeut (Sloboda).

MEIMUREC – STRAHONINEC 2:3 (1:1) DUNJKOVEC-PRETETINEC. Igraliťte Hraťica. Suci: Darko Filipi (Slakovec), Smiljan Šafari (Zasadbreg), Smiljan Perho (Zasadbreg). Delegat: Petar Krha (Novakovec). Strijelci: 0:1 Srnec (40), 1:1 Frani (44), 2:1 Vizinger (55), 2:2 Kojter (73), 2:3 Srnec (83). ME IMUREC: orevi, Horvat, Fuek, Golub, Galovi, Lonari, Ivanuťa, Kos (od 82. Dan. ekunec), Frani, Fuko, Kregar (od 46. Ivanuťa). Trener: Mario Zaspan. STRAHONINEC: Mar. Lisjak, H. Zlatarek (od 65. Din. Horvat), Štefulj (od 44. N. Horvat), Kojter, Dal. Horvat, Turk, Drabi, Srnec (od 90. S. Vidovi), D. Vidovi, Brez, Zobec. Trener: Ivan Zobec. Žuti kartoni: Dan. ekunec (Meimurec), H. Zlatarek, Drabi, D. Vidovi, Brez (Strahoninec).

svira kraj utakmice, a igrai Podturna ga okruĹžuju negodujui ĹĄto nije dosudio kazneni udarac. Napali su i pomonog suca Leonarda Novaka da je on to trebao signalizirati sucu utakmice. Igra Podturna Nikola Kolari nogom po nozi ak udara pomonog suca Novaka. Uvjerljiva domaa pobjeda Borca PMP. Iako im nedostajalo nekoliko igraa ĹĄto zbog kazne, ĹĄto zbog ozljede domai su postigli tri lijepa zgoditka i sasvim zasluĹženo pobijedili. Naroito je bio lijep zgoditak Franje Halia odmah u prvoj minuti drugog dijela kada je opalio sa dobrih dvadesetak metara i savladao Damira Dominia. Nakon prvog dijela Borac PMP je imao minimalno vodstvo od 1-0 koje je stekao u 24. minuti zgoditkom, a tko e kome nego svoj svome, Tomislava Granatira. U 60. minuti nakon udarca iz kuta za domae u guĹžvi se najbolje snaĹĄao Zoran Vrbanec i postavio konanih 3-0. Galeb je imao samo jednu pravu prigodu i to u drugom dijelu Miroslav Pigac, ali je lopta zavrĹĄila preko domaeg vratara Branka Vlaha i samih vratiju. U fer i korektnoj utakmici po dvojica igraa u svakoj momadi opomenuta. Poraz DraĹĄkovca u Orehovici. Nakon pobjede u Oporovcu gosti se u DraĹĄkovec vraaju praznih ruku. Marijan Krmar je ve u 17. minuti doveo Croatiju u vodstvo od 1-0. JoĹĄ su dvije lijepe prigode imali za postii zgoditak domai, ali im je realizacija ovaj puta zakazala. Pred kraj utakmice biljeĹžimo dosta neĹĄportskog ponaĹĄanja gostujuih igraa. Prvo je u 73. minuti zbog druge opomene iskljuen Marko Malek. Potom Croatija preko Tomislava Debelca u 84. minuti dolazi do pobjede od 2-0. Dvije minute kasnije i drugi igra DraĹĄkovca Danijel avlek dobiva crveni karton zbog bacanja lopte u lice domaem igrau. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. Bod Omladincu u Donjem Mihaljevcu. Imali su gosti nakon prvog dijela vodstvo od 3-1, ali su to u drugom dijelu ispustili. Domaa Drava dobro je otvorila utakmicu uz dvije propuĹĄtene prigode uspjeli su u 20. minuti zgoditkom Stjepana RuĹžia doi u vodstvo od 1-0. Gosti iz DrĹžimurec-Strelca preokreu sa dva zgoditka u 29. i 33. minuti Mire Mesaria rezultat u svoju korist na 2-1. U posljednjoj minuti prvog dijela Danijel Sabolec povisuje gostujue vodstvo na 3-1. U nastavku drugog dijela samo su domaima trebale etiri minute da dou do poravnanja rezultata na 3-3. Prvo je na 3-2 u 49. minuti smanjio Martin Bartoli, a u 52. na 3-3 poravnao Ivan FundĹžija. Svojim treim zgoditkom na

FAIR PLAY Iskljueni : Nikola Talan (Mladost Pal.), Marko Malek, Danijel avlek (DraĹĄkovec) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: SaĹĄa Mihoci (Galeb), Stevica Bobianec (Dubrava), Andreas urin (Croaa), Nenad ReĹžek (Naprijed), Mihovil Balenovi, Goran Turk (Podturen)

STATISTIKA 24 posgnuta zgoditka ili 3,4 po utakmici, 3 iskljuena igraa, 30 opomenuh igraa, kaznenih udaraca nije bilo

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

Ĺ trukovani ispustili prednost kod lidera Hajduk dugo vodio u Macincu da bi u iniĹĄu utakmice izgubio. Prvi dio znatno bolji bili su gosti iz Ĺ trukovca. Tu svoju nadmo okrunili su zgoditkom u 26. minuti kojeg je postigao Karlo Gorianec. Drugi dio domai Centrometal preuzima inicijativu u igri i tek u 70. minuti zgoditkom Nenada Vibovca dolaze do poravnanja rezultata. Trenutak odluke zbio se pet minuta prije kraja utakmice. Naime, sudac utakmice Bojan Juras sasvim opravdano dosuuje za domae kazneni udarac kojeg u zgoditak za pobjedu od 2-1 pretvara Casimir Rodrigue. Za pohvalu je ĹĄto je derbi ovog kola protekao bez kartoniranih igraa. U PuĹĄinama sve gotovo za pola sata igre. Od 7. minute kada je dosuen za domae kazneni udarac i realiziran od strane Nikole Ĺ picera gosti iz Hlapiine pokuĹĄavaju sve ne bi li doĹĄli do poravnanja rezultata. I to im se dogodilo u 21. minuti. Na 1-1 poravnao je Dejan Na u 19. minuti. Pobjedonosni zgoditak u 34. minuti postiĹže iz prekrasnog slobodnog udarca sa nekih tridesetak metara po drugi puta na utakmici Nikola Ĺ picer. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Po zavrĹĄetku utakmice izioterapeut Mure Vladimir Na vrijea suca utakmice Petraca, a ovaj ga prijavljuje u zapisnik pod iskljuene. Jedinstvo dva puta vodilo, ali bod odlazi u Makovec. Oba zgoditka za domae u 6. i 58. minuti postigao je Slavko orevi. Gosti iz Makovca do prvog poravnanja rezultata dolaze u posljednjoj minuti prvog dijela zgoditkom kapetana momadi Ivana Lesjaka. Vrijedan bod osvojili su zgoditkom Marija JanuĹĄia u 80. minuti. Svaka momad propustila je po jedan kazneni udarac realizirati. U oba sluajeva su uspjeĹĄniji bili vratari. Prvi su u 37. minuti imali gosti. Pucao je Ivica Peserlin, a Tomislav TomaĹĄi obranio. Drugi pak domai u 53. minuti, ali je neprecizan bio Slavko orevi, odnosno Velimir Mui ga je branio. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra. Sloga iz Mihovljana nosi bod. Za pet su minuta domai imali vodstvo od 2-0 zgodicima Karla Posavca i Denisa Tremskog iz kaznenog udarca. Dvije su pak minute gostima iz Ĺ trigove bile dovoljne da dou do nerijeĹĄenog ishoda. Prvo je u 37. minuti strijelac bio Miljenko Bistrovi, a potom u 38. minuti Tomislav Bistrovi. To je bilo sve ĹĄto se zgoditaka tie. U drugom se dijelu na terenu stvorila nervoza u igri kojoj je djelomino doprinio ne baĹĄ autoratativni sudac Tomislav Herman s nekoliko propuĹĄtenih ne dosuenih prekrĹĄaja. Niti

CENTROMETAL – HAJDUK (Š) 2:1 (0:1)

JEDINSTVO – OMLADINAC (M) 2:2 (1:1)

MACINEC. IgraliĹĄte Centrometal. Suci: Bojan Juras (akovec), Valentino Kantoci (Ĺ andorovec), Zvonko Rajf (M. SrediĹĄe). Delegat: Antun Horvat. Strijelci: 0:1 Gorianec (26), 1:1 Vibovec (70), 2:1 Rodrigue (85-11m). CENTROMETAL: Trupkovi, Novak, Kacun, M. Vinceti, B. Vinceti (od 35. Majsen), Koprivec (od 46. Doveer), Rodrigue, A. FegeĹĄ (od 87. D. FegeĹĄ), Novak, Vibovec, Vincek. Trener: DraĹžen Novak. HAJDUK: Jurovi, K. HrĹženjak, D. HrĹženjak, Smolkovi (od 72. Radikovi), Sabo, Toplianec (od 87. Mikulaj), Gorianec, M. Debelec, Horvat (od 82. Strah), G. Debelec, Maari. Trener: Robert Gorianec.

NOVO SELO NA DRAVI. Igraliťte Jedinstvo. Suci: Velimir Levai (Novakovec), Dejan Kolar (Ferketinec), Zoran Strahija (Podturen). Delegat: Alojz Kopasi (D. Vidovec). Strijelci: 1:0 orevi (6), 1:1 I. Lesjak (45), 2:1 orevi (58), 2.2 Januťi (80). JEDINSTVO: Tomaťi, Krizman, Štajerec, Grgi, Jaluťi, Plevnjak, Reťetar (od 37. Biťkup); R. rep, orevi, Plaftak, Popovi. Trener: Kristijan Varga. OMLADINAC: Mui, Povodnja, Horvat (od 65. Miť. Lesjak), alopa, Peserlin, Vidai (od 18. Dobrani), Škvorc, Drvoderi (od 32. V. Dodlek), Januťi, Lesjak, Šafari. Trener: Branko Zebec. Žuti kartoni: Plaftak, R. rep (Jedinstvo), Dobrani (Omladinac).

njegov pomonik Bojan Rodiger nije bio na visini zadatka jer je imao dvije –tri krive procjene u signalizaciji. Iako je svakoj momadi pripao po bod i jedni i drugi gledatelji uz mnogo vike ispratili su suce u svlaionicu. Kakva je bila nervoza dovoljno govori podatak da je u prvom dijelu samo jedan igra bio opomenuti, a u drugom dva iskljuenja i ťest opomena. Loťije su u iskljuenjima proťli domai. Zbog druge opomene iskljuen im je u 66. minuti Vedran ŽeleŞnjak, a potom i izioterapeut Mario Mihaljkovi zbog uestalog prigovaranja na sudake odluke. U opomenutim igraima loťije su proťli gosti. Imali su ih etvoricu, a domai trojicu. Strahonincu pobjeda u Dunjkovcu-Pretetincu. Otvorenom igru obje su momadi pokuťale ostvariti pobjedu. Plod takve igre je i dosta izglednih prigoda, obostrano neiskoriťtenih. Da Strahoninec Şeli pobjedu pokazao je u 40. minuti kada zgoditkom Darija Srnca dolazi u vodstvo od 1-0. Samo su gosti imali etiri minute rezultatsku prednost jer Krunoslav Frani poravnava rezultat na 1-1. Poetkom drugog dijela u 55. minuti Meimurec zgoditkom Olivera Vizingera dolazi do vodstva od 2-1. Danijel Kojter poravnava na 2-2 u 73. minuti. Do pobjede od 3-2 Strahoninec dolazi sedam minuta prije kraja utakmice uz znatnu dozu sree i pripomo domaeg vratara Marija orevia. Jedan domai, a ak etiri gostujua opomenuta igraa. Zasadbregu domaa pobjeda nad Šenkovcem. Dugo zgoditaka nije bilo. Prvi su poveli gosti iz Šenkovca u 66. minuti zgoditkom Marija Plevnjaka. Pomalo sretno domai u 81. minuti zgoditkom Davora Šimunkovia poravnavaju na 1-1. Pobjedu od 2-1 im je u 86. minuti donio Diego Marec. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Derbi zaelja Donjem Koncovaku. Da nee domaoj Mladosti biti lako vidjelo se ve u 29. minuti kada gosti zgoditkom Bernarda Koraja dolaze do vodstva od 1-0. Pet minuta prije odlaska na odmor domai uspijevaju preko Antuna Radia poravnati rezultat na 1-1. Poetkom drugog dijela u 55. minuti novi hladni tuť za domae navijae. Prvo su gosti drugim zgo-

FAIR PLAY Iskljueni : Vladimir Na zioterapeut (Mura), Vedran ŽeleŞnjak, Mario Mihaljkovi zioterapeut (Sloboda M). Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Denis Tremski, Denis Mui, Mario Medved (Sloboda M), Dejan Pla ak, Robert rep (Jedinstvo NSD)

STATISTIKA 25 posgnuh zgoditaka ili 3,5 po utakmici 3 iskljuenja 28 opomenuh igraa 5 kaznenih udaraca dosueno, a 3 realizirana

utakmici u 67. minuti Miro Mesari ponovno dovodi Omladinac u vodstvo od 4-3. Sedam minuta prije kraja utakmice po drugi puta za domae strijelac je Stjepan RuĹži za konanih i pravednih 4-4. Ako niĹĄta drugo bar su gledatelji vidjeli ak osam zgoditaka. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa.

LISTA STRIJELACA 12 zgoditaka – Damir ReŞek (Naprijed) 10 zgoditaka – Dejan Vuleti (Draťkovec), Dejan Drenovac (Dubravan) 9 zgoditaka – Miro Mesari (Omladinac DS), Tino Sabol (Dubrava) 7 zgoditaka – Darko mrlec (Draťkovec), Marijan Krmar (Croaa) 6 zgoditaka – DraŞen Horvat (Dubravan), Željko Marnec (Naprijed) 5 zgoditaka – Marko Mihaljac (Galeb), Dragan Kovai (Podturen), Stjepan RuŞi (Drava DM), Rajko Gavez (Dubrava), Marko Vukoja (Mladost Pal.), Tomica BlaŞon (Graniar N) 4 zgoditka – Željko Glavina (Naprijed), Ivan Novak (Graniar N), Miroslav Pigac (Galeb), Manuel Koevar (Dubrava), Antun RuŞman (Borac PMP), Ivan FurundŞija (Drava DM), Tomislav Debelec (Croaa)

Rezulta 10. kola: Croaa – Draťkovec 2-0, Borac PMP – Galeb 3-0, Dubrava – Mladost (Pal.) 3-1, Graniar (N) – Otok 2-0, Drava (DM) – Omladinac (DS) 4-4, Naprijed – Mladost (SM) 2-0, Dubravan – Podturen 2-1.

TABLICA 1. DUBRAVA

10 7

2

1

27-14

23

2. NAPRIJED

10 7

2

1

24-13

23 21

3. GRANIAR (N)

10 6 3

1

23-9

4. MLADOST (Pal.)

10 5 2

3

15-13

17

5. MLADOST (SM)

10 5

4

13-15

16

1

6. DUBRAVAN

10 4 3

3

22-19

15

7. BORAC PMP

10 4 2

4

15-18

14 13

8. DRAĹ KOVEC

10 4

1

5

21-22

9. CROATIA

10 4

1

5

19-21

13

10. OMLADINAC (DS)

10 3 3

4

19-19

12

11. GALEB

10 3 3

4

17-19

12

12. PODTUREN

10 3 2

5

17-18

11

13. DRAVA (DM)

10 0 4

6

13-23

4

14. OTOK

10 0

9

5-27

1

1

Parovi 11. kola: Podturen – Croaa, Mladost (SM) – Dubravan, Omladinac (DS) – Naprijed, Otok – Drava (DM), Mladost (Pal.) – Graniar (N), Galeb – Dubrava, Draťkovec – Borac PMP. Sve se utakmice igraju u nedjelju s poetkom u 14 sa. ditkom na utakmici Bernarda Koraja doťli u vodstvo od 2-1, a istovremeno je nezgodno pao igra Mladosti Igor Kodba i slomio lijevu ruku iznad zgloba. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa.

LISTA STRIJELACA 13 zgoditaka – Slavko orevi (Jedinstvo NSD) 10 zgoditaka – Siniťa Doveer (Puťine) 7 zgoditaka – Ivan Žnidari (Puťine), Dominik Horvat (Hajduk Š), Nenad Vibovec (Centrometal) 6 zgoditaka – Goran Dokleja (Sloboda M), Antonio Fegeť (Centrometal), Goran Kriťto (Mura), Goran Debelec, Karlo Gorianec (Hajduk Š), Nikola Špicer (Puťine) 5 zgoditaka – Mihael Maari (Hajduk Š), Saťa Fuko (Meimurec), Denis Tremski (Sloboda M), Miljenko Bistrovi (Sloga Š) 4 zgoditka – Goran Koprivec, Casimir Rodrigue (Centrometal), Bojan Kregar, Dejan Ivanuťa (Meimurec), Zoran Varga, Ivan Tisaj (Šenkovec), Duťan Barbi (Zasadbreg), Mario Januťi, Ivan Lesjak (Omladinac M)

Rezulta 10. kola: Jedinstvo (NSD) – Omladinac (M) 2-2, Sloboda (M) – Sloga (Š) 2-2, Zasadbreg – Šenkovec 2-1, Mladost (S) – Donji Koncovak 1-2, Puťine – Mura 2-1, Centrometal – Hajduk Vindija (Š) 2-1, Meimurec – Strahoninec 2-3.

TABLICA 1. CENTROMETAL

10

8

1

1

25-8

25

2. HAJDUK VINDIJA (Ĺ )

10

6

2

2

28-14

20

3. PUĹ INE

10

6

1

3

32-16

19

4. JEDINSTVO (NSD)

10

5

3

2

24-11

18

5. SLOBODA (M)

10 4

4

2

18-22

16

6. MURA

10

5

0

5

21-22

15

7. STRAHONINEC

10

3

4

3

16-16

13

8. ZASADBREG

10 4

1

5

12-19

13

9. OMLADINAC (M)

10

3

3

4

20-24

12

10. Ĺ ENKOVEC

10

3

3

4

16-21

12

11. ME IMUREC

10

2

5

3

20-22

11

12. SLOGA (Ĺ )

10

1

5

4

8-12

8

13. DONJI KONCOVAK

10

1

3

6

8-25

6

14. MLADOST (S)

10 0

3

7

13-28

3

Parovi 11. kola: Strahoninec – Jedinstvo (NSD), Hajduk Vindija (Š) – Meimurec, Mura – Centrometal, Donji Koncovak – Puťine, Šenkovec – Mladost (S), Sloga (Š) – Zasadbreg, Omladinac (M) – Sloboda (M). Sve se utakmice igraju u nedjelju s poetkom u 14 sa.
 OLVWRSDGD 10. kolo MLADOST – KRALJEVAN 38 4:1 (0:0)

DEKANOVEC. Igraliťte Mladost urkin. Suci: Zdravko Strojko (KriŞovec), Josip Jurinec (Ivanovec), Renato Ciceli (Dekanovec). Delegat: Stjepan Perko. Strijelci: 1:0 Novak (52), 1:1 Posedi (56), 2:1 Pintari (78-11m), 3:1 KaniŞaj (84), 4:1 Hliť (89). MLADOST: Ciceli, Hajdarovi (od 25. Mezga), Mui (od 46. Novak, od 78. Petak), Furdi, Mikuli, Roťani, Pintari, Krznar, KaniŞaj, Strahija, Hliť. KRALJEVAN 38: Špilek, Radmanovi, Stankov, Pla ari, Cerovec, Miketek, Filipaťi, Bermanec, Perca (od 85. Vlah), evizovi (od 68. Vargec), Posedi (od 65. Pandur). Trener: Zdenko Perca. Žu kartoni: Krznar (Mladost), Persa, Bermanec, Filipaťi (Kraljevan 38).

BUDUNOST – BORAC (DH) 12:0 (5:0) PODBREST. Igraliťte Budunos. Suci: Tomislav urila (Vularija), Stjepan Novak (akovec), Davor Jambroťi (Vularija). Delegat: Mirko Leich (akovec). Strijelci: 1:0 Maťi (9), 2:0 A. Domini (17), 3:0 A. Domini (25), 4:0 D. Novak (30), 5:0 D. Novak (44-11m), 6:0 D. Novak (46), 7:0 Novosel (50), 8:0 Maťi (61), 9:0 Maťi (67), 10:0 D. Novak (75), 11:0 D. Novak (84), 12: Novosel (87). BUDU NOST: Buza, Viťnji, Kodba, Pani (od 46. Z. Novak), A. Domini, Horvat (od 53. Ciglari), A. Hali, T. Hali, Novosel, D. Novak, Maťi (od 75. Nusret). Trener: Stjepan RuŞi. BORAC: Vuk, Krampa (od 46. Trstenjak), Zrna, Tiťljari, Malovi, N. Ivkovi, Branilovi (od 52. N. Ivkovi), Far, Jesenovi (od 44. Mavrin), Bari, Rasol. Žu kartoni: Kodba (Budunost), Mavrin, Far, Malovi (Borac).

SK – BUDUNOST (M) 4:0 (1:0) EHOVEC. Igralkiťte ehovec. Suci: Rudolf iŞmeťija (D. Dubrava), Goran Žganec (S. Ves), Robert Novak (Puťine). Delegat: Mijo Horvat. Strijelci: 1:0 Smrk (25), 2:0 Smrk (58), 3:0 Kramar (71), 4:0 Kramar (90). SK: Vojvoda, D. Horvat, Baranaťi, Smrk (od 60. Kramar); Kekeť, Puri (od 69. Vlah), Mlinarec, N. Horvat, Baťnec, Graťi (od 89. Švenda), I. Horvat. BUDU NOST: Lonari, Sklepi, Varga, Drk, Šolti, RuŞi, Zadravec (od 71. FaŞon), Lisjak (od 71. Cerovec), Crikveni, Tomaťek (od 80. Jurťi), Okreťa. Žuti kartoni: N. Horvat, Smrk (SK), Okreťa, Sklepi, Lisjak (Budunost).

JADRAN – TORPEDO 0:5 (0:0) ŠTEFANEC. Igraliťte Jadran. Suci: Nino Škrobar (akovec), Mario Horvat (Cirkovljan). Delegat: Dejan Kova. Strijelci: 0:1 D. Šol (56), 0:2 Frani (68), 0:3 Frani (71), 0:4 N. Tuksar (74), 0:5 D. Šol (78). JADRAN: Pancer, Korent, Hren, Škvorc, Hliť, Matotek, Kranjec, M. Novak, D. Novak, Kolari, Bedi. TORPEDO: Herceg, D. Tuksar, Kontrec, Fric (od 80. Filipovi), D. Šol, Frani, N. Tuksar (od 75. Jezernik), D. Tuksar, Vincek, Žganec, Jambroťi. Žu kartoni: Novak (Jadran), Fric, Jambroťi (Torpedo).

10. kolo DINAMO - M. MIHALJEVEC 0:13 (0:9) ŽIŠKOVEC. Igraliťte Dinamo. Suci: Dejan Ganzer (Dunjkovec), Nikola Šincek (Strahoninec). Delegat: Željko Podgorelec. Strijelci: 0:1 Trupkovi (6), 0:2 Zadravec (12-11m), 0:3 anadi (15), 0:4 Barbi (23), 0:5 B. Mesari (26), 0:6 Barbi (30), 0:7 Barbi (37), 0:8 Makťadi (40), 0:9 B. Mesari (44), 0:10 Barbi (51), 0:11 anadi (65), 0:12 Srnec (74), 0:13 B. Mesari (87). DINAMO: Pintari, Valpo, Makovec, Hren, Ehrenreich, Kova, Jug, Srpak (od 46. erjavi), Mezga, Ban (od 46. Novakovi), Kelkedi (od 38. Radikovi). M. MIHALJEVEC: Babi, Besjani, anadi, Kovai, Mezga (od 49. Srnec), Trupkovi, D. Mesari, Makťadi, B. Mesari, Zadravec, Barbi.

JEDINSTVO - BRATSTVO (J) 3:3 (3:2) G. MIHALJEVEC. Igraliťte Pod Borom. Suci: Dario Bubek (Pribislavec), Boťko Martan (Štefanec), Branko Martan (Štefanec). Delegat: Drago Koruni (Šenkovec). Strijelci: 0:1 Štefulj (20), 1:1 Horvat (21), 2:1 Pani (27), 3:1 Mikulan (45), 3:2 Horvat (45), 3:3 Plohl (76). JEDINSTVO: Ter, Pintari, N. Novak (od 64. M. Krumpi), Angel, D. Novak, JaneŞ, Vukovi, Pani, S. Krumpi (od 32. Mikulan), Horvat. BRATSTVO: Tratnjak, Zamuda, Antoli, Novak (od 90. Koila), Šeruga, Plohl, T. Peri, M. Peri (od 80. Koila), Štefulj, Horvat, Soboan. Trener: Ivan Kovai. Žuti kartoni: M. Krumpi, Mikulan (Jedinstvo), M. Peri, Antoli, Zamuda (Bratstvo). Crveni karton: Tratnjak (Bratstvo).

TRNOVEC - DRAVA 3:1 (0:1) TRNOVEC. Igraliťte Trnovca. Suci: Dalibor Juri (akovec); Željko Turk (Zebanec), Ivan Žganec (akovec). Delegat: Toni Marnjať (akovec). Strijelci: 0:1 Medved (29), 1:1 Trnjak (54), 2:1 Herceg (79), 3:1 Liber (86-11m). TRNOVEC: K. Kiri, Zobovi (od 88. Benc), Novak, Horvat, Plantak, Borko, R. Kiri (od 23. Bacinger), Liber, Trnjak, Herceg, Marec (od 90. eh). Trener: Kreťo Žnidari. DRAVA: Marneci, ekunec (od 81. Horvat), Kaniťki, Kralji, J. Jaluťi, Bajkovec, M. Jaluťi, Tomaťi, Medved, Dombaj, Novak. Žu kartoni: Zobovi (Trnovec), ekunec, Horvat, M. Jaluťi (Drava). Crveni kartoni: Bajkovec, Dombaj (Drava).

BRATSTVO - KRIŠTANOVEC 1:2 (1:0) PRESEKA. Igraliťte Zelena. Suci: Siniťa Lukai (akovec), Jasmin Lozi (Belica), Bojan Jambrovi (Preseka). Delegat: Antun Mesari (M. Mihaljevec). Strijelci: 1:0 Boj. Novak (37-11m); 1:1 Mat. Medlobi (52), 1:2 Radikovi (54). BRATSTVO: Jambrovi, D. Novak, M. Novak, Miljani (od 62. Kelneri), R. Novak, Kovai, Golub, abradi, Boj. Novak, D. Novak, Vrťi (od 74. Bor. Novak). KRIŠTANOVEC: Šimuni, Fric, Januťi (od 85. Biber), Miť. Medlobi, N. Baka, Novak, Mat. Medlobi, Sabol, Radikovi (od 65. Bedi), Kovai (od 46. M. Baka), Šparavec. Žu kartoni: Miť. Medlobi, D. Novak (Kriťtanovec).

POBJEDA - PLAVI 1975 4:1 (2:0) G. HRAĹ AN. IgraliĹĄte Polenke. Suci: Franjo Hergo (Ĺ˝. Gora), Ivan Pergar (Zasadbreg), Simun Gavez (G. HraĹĄan). Strijelci: 1:0 Mih. Kocijan (16), 2:0 Ladi (17), 3:0 Anderlin (55), 4:0 Zorkovi (73), 4:1 BalaĹĄko (74). POBJEDA: Novak, Mir. Kocijan (od 46. Ĺ kvorc), Kolenc, Mih. Kocijan, Ivani, Zorkovi, Tkalec, Ladi (od 79. Branilovi), Anderlin, Kovai, Ĺ trukelj (od 67. T. Kocijan). PLAVI 1975: Petran, S. VoduĹĄek, OrĹĄuĹĄ, LogoĹžar, Vrbanec (od 65. Novak), R. VoduĹĄek, Grefel, Pec (od 65. Mesari), Ĺ kvorc, BalaĹĄko, Kozar.

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

LISTA STRIJELACA

Budunost Podbrest vrsto drŞi vrh U Podbrestu 12 zgoditaka u mreŞi Borca. Loťe su proťli igrai iz Donjeg Hraťana kod Budunosti. Utakmica je kasnila 18 minuta jer gosti nisu na vrijeme delegatu predali ťportske iskaznice. No, ipak se uspjela odigrati usprkos oblanog vremena. Domai nisu imali milosti prema gostima. Punili su im mreŞu koliko se dalo. Damjan Novak ak je pet puta bio strijelac od toga jednom iz kaznenog udarca u 44. minuti, Tomislav Miťi tri puta, a Tihomir Novosel i Alen Domini po dva puta. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa. Kraljevan 38 se dobro drŞao u Dekanovcu, ali na kraju ipak izgubio. Prvi dio mreŞe su ostale netaknute. Prvi zgoditak postiŞu domai u 52. minuti, a strijelac je bio Dubravko Novak. Jerko Posedi poravnao je na 1-1 u 56. minuti i to je bilo sve od gostiju iz Donjeg Kraljevca. U 78. minuti za domae je dosuen kazneni udarac kojim se bať previťe gosti ne mire, ali delegat Perko daje za pravo sucu utakmice Strojku. Istoga je za vodstvo od 2-1 realizirao Vladimir Pintari. Potom slijede joť dva zgoditka domaih u 84. minuti strijelac je bio Stjepan KaniŞaj, a u 89. minuti DraŞen Hliť za pobjedu od 4-1. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa. Domai potop Jadrana u drugom dijelu. Nakon prvog dijela zgoditaka nije bilo. Gosti iz KriŞovca u 28. minuti propuťtaju realizirati kazneni udarac. U drugom HODOŠAN – EKO 3:1 (0:0) HODOŠAN. Igraliťte Hodoťan. Suci: Robert Radek (Pribislavec), Radovan Posedi (Puťine), Josip Kedmenec (Sv. Marija). Delegat: Ivan Mezga (Turiťe). Strijelci: 0:1 And. Maek (50), 1:1 Vadlja (64), 2:1 Narana (84), 3:1 Kranjec (90). HODOŠAN: M. Krznar, Koťak (od 61. Kranjec), Narana, Slamek (od 69. Grkavec), D. Krznar, Kova, Vadlja, Blagus (od 61. Marec), Lj. Krznar, Megli, Vlahek. EKO: Juras, Trokter, An. Maek, N. Novak, Sabadi, Z. Novak (od 82. Koiť); Mlinari, D. Novak, And. Maek, Lastavec, Lehkec (od 66. Baksa). Žu kartoni: Slamek (Hodoťan), Mlinari, Magdaleni, D. Novak, N. Novak (EKO).

dijelu u periodu od 56. do 78. minute pet zgoditaka u mreŞi Alena Pancera. Po dva su puta strijelci bili Damjan Šolti i Andrej Frani, a jednom Nikola Tuksar. Jedan domai, a dvojica gostujuih opomenutih igraa. Uzbudljivo drugo poluvrijeme u Hodoťanu. Nakon prvih 45 minuta zgoditaka nije bilo. Poetkom drugog dijela u 50. minuti gosti iz Svetog KriŞa zgoditkom Andreja Maeka dolaze u vodstvo od 1-0. Tek u 64. minuti Mario Vadlja uspio je poravnati rezultat na 1-1. Šest minuta prije kraja utakmice Dejan Narana dovodi Hodoťan u vodstvo od 2-1. Ostaje sporna situacija u 89. minuti da li je sudac utakmice Radek trebao za Eko dosuditi kazneni udarac ili ne. On se odluio za ovo drugo. I u posljednjoj minuti utakmice domai su zgoditkom Darija Kranjeca stigli do pobjede od 3-1. Jedan domai, a ak etvorica gostujuih opomenutih igraa. SK uvjerljiv protiv Budunosti. Sama utakmica dosta nervozna. Posebno se to odnosi na goste iz Miklavca koji su uestalo prigovarali na sudake odluke. Nakon skromnog prvog dijela u drugom dijelu SK puno bolji i sasvim zasluŞeno dolazi do visoke pobjede od 4-0. Po dva su zgoditka postigli Željko Smrk i Aleksandar Kramar. Budunost niti iz kaznenog udarca u 86. minuti nije uspjela postii zgoditak. Delegat utakmice Mijo Horvat istaknuo je vulgarno ponaťanje gostujuih gledatelja iz Miklavca, ali je naveo i da suci iŞmeťija-Žganec i Novak nisu blistali ve su sudili sa manjim greťkama bez utjecaja na konani ishod utakmice. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa.

FAIR PLAY Iskljueni nije bilo Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Goran Mlinari (Eko), Karlo Bermanec (Kraljevan 38), Marko Fric, Dario JambroĹĄi (Torpedo), Ivica OkreĹĄa, Viktor Sklepi (Budunost M), Jurica Mavrin (Borac DH)

18 zgoditaka – Dragan Tuksar (Torpedo) 11 zgoditaka – Damjan Novak (Budunost P) 10 zgoditaka – Bojan Cirkveni (Budunost M) 8 zgoditaka – Nikola Tuksar (Torpedo) 7 zgoditaka – Bojan Mihaljkovi (Budunost P) 6 zgoditaka – Jadranko Lastavec (Eko), Goran Strahija (Mladost urkin), Tihomir Novosel (Budunost P) 5 zgoditaka – Dario Jambroťi, Lucijan Pintari (Torpedo), Robert Domini (Budunost P), Josip Ribi (Hodoťan), Vladimir Pintari, DraŞen Hliť (Mladost urkin) 4 zgoditka – Vjekoslav Cvek (Kraljevan 38), Ljubomir Krznar, Stjepan Vlahek (Hodoťan), Dubravko Novak (Mladost urkin), Tomislav Miťi (Budunost P)

STATISTIKA 30 posgnuh zgoditaka ili 6 po utakmici iskljuenja nije bilo 21 opomenu igra 4 kaznena udarca dosuena, a 2 realizirani

Rezulta 10. kola: Mladost urkin – Kraljevan 38 4-1, Budunost (P) – Borac (DH) 12-0, Hodoťan – Eko 3-1, SK – Budunost (M) 4-0, Jadran – Torpedo 0-5. Napredak je bio slobodan.

TABLICA 1. BUDU NOST (P)

9

6

3

0

42-6

21

2. MLADOST URKIN

9

6

2

1

25-14

20

3. TORPEDO

10

6

1

3

45-17

19

4. HODOĹ AN

9

6

0

3

19-18

18

5. SK

9

5

2

2

18-7

17

6. BUDU NOST (M)

9

5

0

4

20-17

15

7. EKO

9

3

1

5

15-19

10

8. NAPREDAK

9

3

1

5

9-14

10

9. JADRAN

9

3

0

6

10-28

9

10. KRALJEVAN 38

9

2

0

7

13-29

6

11. BORAC (DH) -1

9

0

0

9

4-51

-1

Parovi posljednjeg 11. jesenskog kola: Budunost (M) – Jadran, Eko – SK u 10,30 sa, Borac (DH) – Hodoťan, Kraljevan 38 – Budunost (P), Napredak – Mladost urkin. Torpedo je slobodan. Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 14 sa.

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

LISTA STRIJELACA

Lider Trnovec porazio joť jednog izravnog protivnika Trnovcu novi derbi. Drava je bila bolja momad u prvom dijelu utakmice. Tad su i u 29. minuti zgoditkom Davora Medveda doťli u vodstvo od 1-0. U drugom dijelu dominacija domaih. Roman Trtinjak poravnao je u 54. minuti na 1-1. Od 71. minute zbog druge opomene Dravi je iskljuen Tomislav Bajkovec. Alen Herceg u 79. minuti Trnovec dovodi u vodstvo od 2-1. etiri minute prije kraja utakmice domai imaju kazneni udarac kojeg realizira za pobjedu od 3-1 Roman Liber. U 90. minuti i drugi iskljueni igra kod Drave zbog grubog starta s lea iskljuen je Tomislav Dombaj. Po zavrťetku utakmice gosti negoduju na suenje Juria, a domaini pak delegatu prijavljuju da su gosti oťtetili vrata od svlaionice sa unutarnje strane. Kod Trnovca jedan opomenuti igra, a kod Drave trojica. Pobjeda lako sa Plavima. Jerko Petran vratar Plavih 1975 najzasluŞniji je ťto gosti iz Prekope u Gornjem Hraťanu nisu primili joť viťe zgoditaka od primljenih etiri. U 2. minuti igre obranio je domainu kazneni udarac. U prvom dijelu dva je puta morao po loptu u mreŞu. U 16. minuti kada je strijelac bio Mihael Kocijan i u 17. minuti kada je strijelac bio Nikola Ladi. Pobjeda je i u drugom dijelu postigla dva zgoditka. Prvi Mladen Anderlin, a drugi Dalibor Zorkovi. Bojan Balaťko uspio je postii za goste poasni zgoditak. Kartoniranih igraa nije bilo. Novi teŞak domai poraz Dinama. Gost u Žiťkovcu bio je Mali Mihaljevec koji si je uspio malo popraviti gol razliku. etiri je zgoditka postigao Denis Barbi, tri Bruno Mesari, dva Davor anadi, a po jedan Nenad Trupkovi, Darko Srnec i BoŞidar Makťadi. Zoran Zadravec strijelac je bio u 12. minuti iz kaznenog udarca. U Gornjem Mihaljevcu podjela bodova. Bratstvo je prvo u 20. minuti zgoditkom Roberta Štefulja povela 1-0. Odmah minutu kasnije domai su zgoditkom Matije HorHAJDUK - ZEBANEC 3:1 (1:1) BREZJE. Igraliťte Hrastje. Suci: Vjeran Tuksar (Kriťtanovec), Vedran Hruťoci (Nedeliťe), Marn Hruťoci (Nedeliťe). Delegat: Daniel Koťak. Strijelci: 1:0 Mat. Trupkovi (9), 1:1 Šprajc (26), 2:1 Šego (59), 3:1 Domini (89). HAJDUK: Horvat, Domini, Mar. Trupkovi, Pintari, Mat. Trupkovi, Šego, N. Gregorini, Senar, Z. Gregorini (od 40. PreloŞnjak), Buhanec, DoleŞaj (od 46. Žnidari). ZEBANEC: Pokriva, Horvat, Puri, Šprajc, Levali, S. Radek, Ter, Kovai (od 46. Kodba), Mikuli, T. Radek, Debelec. Žu kartoni: Mat. Trupkovi (Hajduk), Debelec, Šprajc, S. Radek (Zebanec).

vata poravnali na 1-1. Romeo Pani doveo je Jedinstvo u vodstvo od 2-1 u 27. minuti. U 30. minuti sporna situacija. Po delegatu Koruniu pomoni sudac Branko Martan oĹĄtetio je goste iz Jurovca za zgoditak. U posljednjoj minuti prvog dijela utakmice dva zgoditka. Prvo u gostujuoj mreĹži za 3-1 strijelac je bio Damir Mikulan, a potom u domaoj mreĹži strijelac je bio Tomislav Horvat. U drugom dijelu Bratstvo je zgoditkom Petera Ploha u 76. minuti uspjelo poravnati rezultat na 3-3 i tako kui barem bod odnijeti. Bratstvu je u 80. minuti iskljuen vratar Denis Tratnjak jer se sprijeio napadaa Jedinstva u izglednoj prigodi za postii zgoditak. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Domaa pobjeda Hajduka. Brzo su domai zgoditkom Matije Trupkovia u 9. minuti doĹĄli u vodstvo od 1-0. Kristijan Ĺ prajc uspio je poravnati rezultat na 1-1 u 26. minuti. Imali su gosti iz Zebanca u prvom dijelu nekoliko lijepih prigoda, ali je realizacija zakazala. U drugom dijelu do kraja utakmice domai uspijevaju postii dva zgoditka preko Marinka Ĺ ega i Denisa Dominia te tako doi do pobjede. Jedan domai, a tri gostujui opomenuti igrai. KriĹĄtanovcu pobjeda u Preseki. Domae Bratstvo zgoditkom Bojana Novaka u 37. minuti iz kaznenog udarca ima vodstvo od 1-0 koje u drugom dijelu gosti iz KriĹĄtanovca anuliraju. U samo dvije minute 52. i 54. zgodicima Matije Medlobi i Nikole Radikovia KriĹĄtanovec vodi 2-1. PokuĹĄavali su domai doi barem do boda, ali nije iĹĄlo. Dva opomenuta igraa i to oba od momadi KriĹĄtanovca.

STATISTIKA 35 posgnuh zgoditaka ili 5,8 po utakmici 3 iskljuena igraa 15 opomenuh igraa 4 kaznena udarca dosuena, a 3 realizirani

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Denis Tratnjak (Bratstvo J), Tomislav Bajkovec, Tomislav Dombaj (Drava K) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: MiĹĄo Krumpi (Jedinstvo GM), Darijan Antoli (Bratstvo J), Davor Novak (KriĹĄtanovec), Stevica Radek (Zebanec)

15 zgoditaka – Samuel Novak (Drava K) 11 zgoditaka – Davor Medved (Drava K) 10 zgoditaka – Roman Trnjak (Trnovec) 8 zgoditaka – Mario Novak, Tomislav Horvat (Bratstvo J), Bruno Mesari (Mali Mihaljevec), Romeo Pani (Jedinstvo GM) 7 zgoditaka – Dino Mikuli (Zebanec), Denis Marec, Roman Liber (Trnovec), Tomislav Dombaj (Drava K) 6 zgoditaka – Danijel Štrukelj, Dalibor Zorkovi (Pobjeda), Denis Barbi (Mali Mihaljevec) 5 zgoditaka – Dalibor Vrťi (Bratstvo P), Boris Radikovi (Plavi 1975), Zlatko Zanjko (Drava K), Nikola Ladi, Mladen Anderlin (Pobjeda), Zoran Zadravec (Mali Mihaljevec) 4 zgoditka – Tomislav Bajkovec (Drava K), Denis Žnidari, Hrvoje Senar (Hajduk B), Milan Posavec, Davor anadi (Mali Mihaljevec), Andrejas JaneŞ, Maja Horvat (Jedinstvo GM), Alen Herceg (Trnovec), Bojan Novak (Bratstvo P), Maja Medlobi, Nikola Radikovi (Kriťtanovec), Bojan Balaťko (Plavi 1975)

Rezulta 10. kola: Dinamo (Ž) – Mali Mihaljevec 0-13, Bratstvo (P) – Kriťtanovec 1-2, Jedinstvo (GM) – Bratstvo (J) 3-3, Hajduk (B) – Zebanec 3-1, Trnovec – Drava (K) 3-1, Pobjeda – Plavi 1975 4-1.

TABLICA 1. TRNOVEC

10

8

1

1

31-12

25

2. POBJEDA

10

8

0

2

35-12

24

3. MALI MIHALJEVEC

10

7

1

2

41-11

22

4. DRAVA (K)

10

6

1

3

51-11

19

5. BRATSTVO (J)

10

6

1

3

33-18

19 19

6. HAJDUK (B)

10

6

1

3

29-13

7. JEDINSTVO (GM)

10

4

3

3

30-17

15

8. BRATSTVO (P)

10

3

1

6

20-21

10

9. KRIĹ TANOVEC

10

2

2

6

16-30

8

10. ZEBANEC

10

1

3

6

16-25

6

11. PLAVI 1975

10

1

2

7

15-36

5

12. DINAMO (Ĺ˝)

10

0

0

10

5-116

0

Parovi posljednjeg 11. jesenskog kola: Plavi 1975 – Dinamo (Ž), Drava (K) – Pobjeda, Zebanec – Trnovec, Bratstvo (J) – Hajduk (B), Kriťtanovec – Jedinstvo (GM), Mali Mihaljevec – Bratstvo (P). Sve se utakmice igraju u nedjelju s poetkom u 14 sa.
OLVWRSDGD 

POJEDINANO PRVENSTVO Hrvatske u viĹĄebojima

PERUTNINA PIPO IPC okrenula se prvenstvenim obvezama

Dvije pobjede za ponovno podizanje samopouzdanja Nakon dva poraza protiv Koldinga i ispadanja iz europskog Kupa pobjednika kupova, Perutnina Pipo IPC okrenula se nacionalnom prvenstvu. U zaostaloj utakmici 5. kola premijer lige akovani su juer ugostili Dubravu, pretposljednju momad s prvenstvene ljestvice. Iako je nastup u Europi u glavama bio iza njih, u tijelima je ostavio traga, vidno umorni, s dosta poteĹĄkoa, ipak su stigli do minimalne pobjede 36:35. Pred malobrojnim gledateljima u akovcu domai su odlino otvorili susret i otiĹĄli u vodstvo od 6:2. Tada momad Josipa Borkovia ulazi u Ĺžute minute i gosti ih iz Zagreba sustiĹžu i kod 7:8 prestiĹžu domaine. Tek u 23. minuti ponovno se dolazi u vodstvo koje je sauvano za zakljunih 18:16. Nakon promjene strana Perutnina Pipo IPC zadrĹžava prednost do samog kraja susreta. Dvije minute prije posljednjeg zvuka sirene bilo je plus 4, 36:32, ali su gosti presingom u obrani i brzom egzekucijom napada stigli na samo gol zaostatka. ViĹĄe od toga nisu mogli, veliko iznenaenje nije se desilo i dva nova boda upisana su na konto premijer ligaĹĄa iz akovca. Trener Perutnine Pipo IPC Josip Borkovi nakon susreta je izjavio: - Bili smo izrazito umorni, ĹĄto se posebno vidjelo kod velikog broja promaĹĄenih stopostotnih prilika. Trebamo biti zadovoljni pobjedom za koju smo se morali poĹĄteno namuiti, no na kraju je sve dobro ĹĄto se dobro svrĹĄi. U redovima Perutnine Pipo IPC najefikasniji je bio Krajner s 13 pogodaka, ali junaci veeri bili su vratari. Kod pobjednika, Sladoljev i Lonar zajedno su skupili 15 obrana, dok je najbolji pojedinac susreta, gostujui vratar Bumbek, upisao ak 24 obrane.

Rijeani â€œĹĄaptom paliâ€? Samo dva dana nakon minimalnog slavlja nad Dubravom igrai Perutnine Pipo IPC ponovno su izaĹĄli na parket dvorane Graditeljske ĹĄkole. U 7. kolu nacionalnog prvenstva ugostili su rijeki Zamet. Dvoboj ekipa koje su imale jednak broj bodova – ĹĄest, i nalazile se jedna do druge na prvenstvenoj ljestvici, bolje su zapoeli domaini. Do 22. minute inilo se da je jedan

Pojedinano prvenstvo Hrvatske u viťebojima za sve kategorije pretposljednje je natjecanje drŞavnog ranga u kalendaru Hrvatskog atletskog saveza u 2008. godini. Viťebojci su se ovaj puta natjecali u Zagrebu na stadionu Svetice i u organizaciji AK Zagreb-Ulix i to u pet starosnih kategorija: seniorskoj, juniorskoj, mlae juniorskoj, kadetskoj i mlaoj kadetskoj. Najuspjeťniji meimurski atletiar na natjecanju bio je Aleksandar Puklavec, lan atletskog kluba Nedeliťe, koji je pobijedio u desetoboju za seniore sakupivťi 6325 bodova. Aleksandar je imao sljedee rezultate po disciplinama: 100m 11,4; skok u dalj 6,30 m; bacanje kugle 11,87 m; skok u vis 1,94 m; 400 m 53,5; 110 m prepone 16,6; bacanje diska 34,70 m; skok s motkom 3,91 m; bacanje koplja 47,33 m; 1500 m 4:52,0. Puklavec je i ovom prilikom pokazao da je posljednjih godina najsvestraniji atletiar u Hrvatskoj. AK Nedeliťe je na prvenstvu osvojio ukupno ťest medalja. Osim Puklavca medalje su osvojili: Gabrijela Grabar druga u sedmoboju za juniorke sa 3426 bodova, Mihael Krizman drugi u osmoboju za ml. juniore sa 4129 bodova, Dino ŽeleŞnjak trei u osmoboju za mlae juniore sa 4054 bodova,

Aleksandar Puklavec, najbolji hrvatski viĹĄebojac Vanja Horvat trei u etveroboju za kadete sa 1963 boda i Iva Patata trea u troboju za mlae kadetkinje sa 1799 bodova. Atletski klub Meimurje takoer je imao svoje predstavnike na ovom natjecanju a oni su se okitili sa dvije bronane medalje: Sanja Kozar je bila trea u sedmoboju za seniorke sa 2898 bodova i Daniel Brako trei u desetoboju za seniore sa prikupljenih 4744 bodova. Svi rezultati dostupni su na: www.akm.hr

OTVORENO prvenstvo NTC do12 dan odmora izmeu utakmica akovanima bio dovoljan. Za razliku od etvrtka bili su agresivniji i pokretljiviji u 3-2-1 obrani, precizniji u napadu te su lako doťli do vodstva od 16:9. No, nakon toga slijedi opuťtanje koje Rijeani kaŞnjavaju i pribliŞavaju se na 18:14 pri odlasku na poluvrijeme. I nakon promjene strane gosti s Jadrana i dalje puťu za vrata, u 45. minuti kod 25:23 uspijevaju se pribliŞiti na samo dva gola zaostatka. Veliku zaslugu za dobru igru Zameta imao je vratar Ivan Karabati, bivťi Varteksovac, do kraja utakmice sakupio je 21 obranu. Na trenutke svemogui Karabati nije mogao zaustaviti sve bolju igru Perutnine Pipo IPC, finiť je ipak pripao domaima. Poela se opet igrati odlunija obrana koja se pretoila u mirnou u napadu i Zamet je kapitulirao s 34:28. Trener Rijeana Drago Žiljak ovako je vidio utakmicu: – Bilo je dosta dobrih faza u naťoj igri. Uspjeli smo doi na dva gola zaostatka, ali viťe od toga nije iťlo u tom trenutku, nedostajalo je koncentracije. Ja nemam ťto zamjeriti svojim

PRVA HRVATSKA rukometna liga

Poraz Preloga u Ĺ˝upanji PreloĹžani nisu uspjeli nastaviti uspjeĹĄnu seriju kad su gostovanja u pitanju. U Ĺ˝upanji su poraĹženi 23:19 (13:9). Kao ĹĄto rezultat sugerira, bolji dio obje ekipe bile su obrane, dok je napad â€œĹĄtekaoâ€?. Naravno da se to viĹĄe odnosi na preloĹĄki sastav. Inae, trener Petek na ovoj utakmici nije mogao raunati na do sad standardne V. onkaĹĄa i Peteka, kao i Mlinaria koji je inae imao malu minutaĹžu u dosadaĹĄnjem dijelu prvenstva. PreloĹžani se inae Ĺžale i na sudaki kriterij, koji je bio naklonjen domaoj ekipi. Ĺ˝upanja je uglavnom kontrolirala cijeli tijek utakmice, vodila s uglavnom dva - tri gola razlike,

Puklavcu zlato u desetoboju

a gosti nikako nisu mogli blizu. I kad su imali priliku, obino su je propustili ili pak suci to nisu dopustili. U gostujuim redovima najefikasniji je bio Hoblaj koji je zabio 8 golova, od toga 6 iz sedmeraca. Na kraju +4 za domaina koji je s ovom pobjedom dostignuo bodovno Preloga. Nakon 6 odigranih kola Prelog se sa 6 bodova nalazi na 6. mjestu. Sve je u znaku brojke ĹĄest. Za predstojei se vikend ne igra, a nakon toga Prelog igra za redom dvije utakmice u domaoj dvorani. Rezultati 6. kola: Zadar - Solin 27:27, Crikvenica - KaĹĄtela 40:26, Buzet - Slatina 27:21, akovo - Trogir 26:24, Gorica - Arena 32:35.(dz)

dekima, estitam boljem protivniku na pobjedi, kao i na fer i korektnoj igri. Do nova dva boda doťao je puno lakťe nego protiv Dubrave, a klju etvrtog ovosezonskog trijuma Perutnine Pipo IPC bila je igra u obrani. Formacija 3-2-1 djelovala je vrlo dobro, a srediťnja figura Josip PaŞin ovosezonsko pojaanje iz Osijeka, na mjestu centarhala, odigrao je maestralno. – Drago mi je da smo danaťnji susret odigrali ovako dobro, zapoeo je PaŞin, i nastavio: - im smo stisnuli u obrani, mogli smo zabiti laki gol iz kontri i rezultat toga je pobjeda protiv Zameta. Nakon etiri utakmice u 10 dana straťno smo umorni, ali uspjeli smo izdrŞati dovoljno dugo da uzmemo ova etiri domaa boda. U napadakom dijelu najefikasniji igra susreta bio je Rijeanin Mateo Hrvatin s 11 pogodaka. Kod domaih osam pogodaka postigao je +avar, a sedam Arnaudovski i povratnik na teren Mesari. Pivot, kojega je ozljeda ťake udaljila van rukometa ve na poetku sezone, pokazao je kakav je hendikep, za

aktualne drŞavne viceprvake, bilo njegovo neigranje. – etiri mjeseca nisam igrao i tek sam sada dvije utakmice vani i dvije doma. Protiv Dubrave sam zapucao previťe zicera, ali danas sam bio puno smireniji. Ruka joť boli, ali nadam se da e sve biti u redu. Na operaciju u ii po zavrťetku sezone, a prognoze su da e oporavak trajati do etiri mjeseca. Pobjedom protiv Zameta zaokruŞen je ciklus od etiri utakmice koje je akoveki sastav odigrao u samo deset dana. To je ukljuivalo i dva putovanja, jedno u Pore, a drugo na sjever Europe na uzvratni susret 2. kola Kupa pobjednika kupova kod danskog Koldinga. Iako su oba susreta na strani izgubljena, zbog trijuma nad Dubravom i Zametom na zasluŞeni odmor odlazi se zadovoljno. Sljedei nastup na rasporedu je 8. studenog kada se gostuje kod zagrebakog Medveťaka. Minipauzu u rukometnom prvenstvu sastav Perutnine Pipo IPC doekuje s osam bodova, ťto je dovoljno za ťesto mjesto na ljestvici Premijer lige. (dz)

II. HRL SJEVER - Ĺžene

Trei uzastopni trijumf akovca Trea uzastopna pobjeda rukometaĹĄica akovca ostvarena protiv PAN akova izbrisala je crne slutnje o plasmanu ekipe na kraju prvenstvene tablice. Jasno je kako je dovoenje golmanice Aleksandre Kolak bio mudar potez klupskog direktora ure Bela i trenera Stjepana Golika. Jer svojim obranama Kolak ublaĹžava neeikasnost napada nakon odlaska TomaĹĄek i Ĺ aar. Konano, protiv PAN akova golmanica Kolak u drugom je poluvremenu primila samo pet golova. Protiv ne jakog akova efikasnoĹĄu su se istaknule Sanja Modri i Petra Jurkovi, te Ivana Horvat i Petra Gudlin u obrani. Za akovec su nastupile: Kolak, T. Horvat (1), Sagata, Ĺ ipuĹĄ, Hege-

duĹĄ, Gudlin (3), Modri (8), Jurkovi (9), Cerovec (2), Veble, I. Horvat (2), Vugrinec (1), Sklepi, Kova. Trener: Stjepan Golik. REZULTATI 6. KOLA: akovec - PAN akovo 26:14, Brod Gymnasium - Dragovoljac 23:17, Zelina - Vinkovci 30:21, Ivanec - Podravka LINO 27:35, Bjelovar - Natura Agro 28:33, Darda - Pitomaa 28:28 POREDAK: Natura AGRO 12, Podravka LINO 10, Zelina 8, Brod Gymnasium 8, Pitomaa 7, akovec 6, Bjelovar 5, Darda 4, Vinkovci 4, Dragovoljac 4, PAN akovo, Ivanec 2 boda U sljedeem kolu akovec gostuje u Pitomai, ali tek 8. studenog. (sm)

Pobjedniki pehar za Brunu Babia akovanin Bruno Babi, lan Teniskog kluba Franjo Punec, osvojio je turnir Otvoreno prvenstvo Nacionalnog teniskog centra za djeake do 12 godina koji se odrĹžavao u Zagrebu. Redom je bio bolji od Preradovia 6/4,6/3, Tonejca 6/2,6/0, Gende 7/5,6/3, i u finalu od prvog nositelja Podvinskog iz zagrebakog ÂŤRudeĹĄaÂť 6/0,6/3. Istovremeno, u Zagrebu na Otvorenom prvenstvu RudeĹĄa

za djevojice do 12 godina, neĹĄto mlaa Ena Babi, plasirala se u polufinale. Pobijedila je Duji 6/4,7/6 i Vuci 7/6,6/2, a izgubila od Slavice 3/6,3/6. (g)

ODLINE IGRE mladih sastava rukometnog prvoligaĹĄa

Besprijekoran dojam svih selekcija Uspjesima seniorskog sastava Perutnine Pipo IPC (pobjede protiv Dubrave i Zameta u Premijer ligi) pridruĹžili su se mlai sastavi. Razlog za izraz zadovoljstva na licima rukovodstva akovekog kluba dali su mlai kadeti i 2. ekipa. Mlai kadeti pod vodstvom trenera DraĹžena Baria odigrali su dvije utakmice 2. kruga skupine “Dâ€? 1. hrvatske mlae kadetske rukometne lige sjever. U prvom susretu, odigranom u nedjelju prijepodne u dvorani Graditeljske ĹĄkole, deklasirali su Novu GradiĹĄku s 26:6 (13:5). U visoku pobjedu ĹĄest golova ugradili su Dominik MiĹĄevi i Dario Horvati, a po etiri puta protivniku mreĹžu zatresli su Adreas Torner i Karlo VaroĹĄanec. Slino izdanje ponovljeno je samo dva sata poslije protiv Sisice iz Siska. JoĹĄ jedna uvjerljiva pobjeda 34:15 (15:7). I u drugom susretu MiĹĄevi

je postigao ĹĄest golova, a pridruĹžio mu se Domagoj Kolari. Po pet su puta sisaku mreĹžu zatresli Horvati, Vedran Ĺ krobar i Nino Pusti. 100-postotni uinak Perutnine Pipo IPC zakljuili su igrai druge ekipe savladavĹĄi Daruvar u susretu 8. kola 3. lige sjever s 47:29 (23:11). U sastavu Darija Varge naĹĄli su se i prvotimci Dario Herman, Luka Bari i Nino Kovai koji su pomogli drugoj ekipi da stigne do pete uzastopne pobjede. Herman je postigao 10 golova, Ivan Blagus 8, a Marin Marec 5. Sjajne dionice imali su i vratari Milas, Tkalec i Ĺ ebastijan. S 10 osvojenih bodova Perutnina Pipo IPC zauzima 8. mjesto na ljestvici 3. hrvatske rukometne lige sjever. U sljedeem 9. kolu, koje se igra 8. studenog, Perutnina Pipo IPC 2 gostuje kod Ilove. (tj)
 OLVWRSDGD I. POZIVNI TURNIR prve skupine seniora Top-12

KOĹ ARKA

A 2 LIGA

VaĹžni meevi za Baria akovec slavio u Virju! i Petrievia Prvi od nekoliko derbija koji ih oekuju ove sezone u nastojanju da ponove proĹĄlogodiĹĄnji uspjeh i osvoje prvo mjesto, koĹĄarkaĹĄi akovca vrlo su autoritativno odradili na uvijek vruem gostovanju kod Podravca. Ve nakon prve etvrtine (5:18) bila je jasna odlunost gostiju da se domognu bodova. Ostvarena prednost tijekom prvog poluvremena znalaki je odrĹžavana do samoga kraja utakmice. vrsta obrana je bila trade mark koĹĄarkaĹĄa akovca i u Virju. Slijedeu utakmicu akovec igra ovoga petka u dvorani Druge osnovne ĹĄkole protiv Modeksa u 21 sat. KoĹĄarkaĹĄi Meimurja odigrali su joĹĄ jednu laganu utakmicu, ovaj puta na ÂŤkrivoj straniÂť je bio Bjelovar, opet je Meimurje poprilino ÂŤnabildaloÂť koĹĄ- razliku. U slijedeem kolu u nedjelju koĹĄarkaĹĄima Meimurja e domain u Atonu biti NedeliĹĄe u 19.30 sati. JoĹĄ se nije zaboravila kup utakmica i pobjeda NedeliĹĄa! Jedan od dva poraza naĹĄih koĹĄarkaĹĄa doĹživjeli su mladii iz NedeliĹĄa na gostovanju u VRbov-

cu kod prejakog Petra Zrinskoga. Oekivano! Oekivani poraz doŞivio je i Modeks u VaraŞdinu. U iduem kolu oekuje ih joť jedna slina utakmica – protiv akovca. (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA Radnik – Mladost 89:81 Grafiar – Prima pivo Ivanica 58:60

Petar Zrinski – Nedeliťe 97:85 (29:24, 23:12, 20:28, 25:21)

NEDELIŠE: Gospoi, Hrga J. 2, Marciuť, Golubi A. 37, Hrga D. 26, Šegovi, Golubi N. 2, Plazani, Kranjec 10, Valkaj 8. Škola koťarke Vindija – Modeks 111:43 MODEKS: Varga 14, Brodar, Kralji, Radikovi, Levai, Cilar, Bedi 11, Vehtersbah 6, Bogdan, Dodlek 3, Srnec 7.

Podravac – akovec 66:72 (5:18, 22:19, 19:20, 20:15) AKOVEC: Horvat 9, Novak Mat. 18, Feher, Megla 2, Mudri 19, Zaspan 6, Juras 2, Ostoja 3, Biťevac 6, Stani 4, Novak N., Lenar 3. Meimurje – Bjelovar 105:54 (26:10, 16:10, 31:21, 32:13) ME IMURJE: Podvezanec 2, Terek M. 12, Novak Marek 7, Vugrinec 14, Habuť, aji 25, Hrka N. 15, Drk 6, Levai, Novak Mar. 21, Halusek, Car 3.

3

3

0

6/

+151

2. Petar Zrinski

3

3

0

6/

+65

3. AKOVEC

3

3

0

6/

+47

4. Graar

3

2

1

5/

5. Podravac

3

2

1

5/

+39

6. Prima pivo Ivanica

3

2

1

5/

+2

+67

7. Ĺ K Vindija

3

1

2

4/ +28

8. Radnik

3

1

2

4/ -14

9. NEDELIĹ E

3

1

2

4/ -29

10. Mladost

3

0

3

3/

11. Bjelovar

3

0

3

3/

-68 -104

12. MODEKS

3

0

3

3/

-184

B LIGA

Prelog zasjeo na vrh! Startao je i najniŞi rang hrvatske koťarke – B liga Sjever. U prvenstvu e se nadmetati 10 ekipa, od toga 5 meimurskih – Dubravan

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA Cestica 2000 – KriŞevci 42:84

Dubravan – Kotoriba 71:63 (19:18, 11:12, 15:21, 26:12) DUBRAVAN: Meimurec 24, Rusak, Jakupak 9, Haramija 5, Lukťa 19, Brljak I. 3, Horvat, Majcen 10, Orehovec, Lukťa, Balog, Šte D.1. KOTORIBA: Mlakar 2, Zvoťec A. 23, Suťec 2, Fuť, Munka 14, Zvoťec F. 11, Lan, Pogorelec 6, Selianec 5, Zvoťec B.

iz Donje Dubrave, Kotoriba, Prelog, Donji Kraljevec i Meimurje Globetka iz akovca. Joť nastupaju Grafiar 2, Cestica 2000, KriŞevci, Podravski list iz Koprivnice, te Lepoglava. (bh) Prelog – Grafiar 2 99:32 (19:9, 22:13, 30:2, 28:8) PRELOG: Hali 5, Ciglar M. 13, Todi, Pus 9, BlaŞeka 18, Poljak 8, BlaŞona 8, Mikec, Šari, Ciglar D. 15, Jambroťi 6, Poredoť 17. Donji Kraljevec – Podravski list 62:77 (8:17, 24:24, 18:16, 12:20) DONJI KRALJEVEC: Dopu, Borovi, Baťnec, Zrna 22, Glavina 2, Vuk 2, Pogorelec 11, Švenda 12, RuŞi 11, Lonari, Ivanovi 2.

Me. Globetka – Lepoglava 59:74 (8:9, 19:15, 17:21, 15:29) ME IMURJE GLOBETKA: Markovi 5, Gaťparlin Sandi 1, Belovi, Serdarevi 2, Gomzi 6, Turk 9, Šantl, Franji, Gaťparlin Saťa, Benik 3, Vuruťi 18, Jaluťi 15.

TABLICA: 1. PRELOG

1

1

i etiri poraza, treba napomenuti da bilo kakva pobjeda u ovakvom druĹĄtvu jako puno vrijedi. Ta je pobjeda doĹĄla nakon pet teĹĄkih setova u grupi protiv Stankovskog. Matija je pokazao menalnu snagu i izborio etvrtfinale gdje ga je ekao i doekao kasniji pobjednik Ronald Reep.

Denisu Petrieviu, rezultatski gledano, turnir je prava katastroa, jer nije dobio nijedan me i zavrĹĄio posljednji, no Denis mora biti svjestan da e mu jaki meevi itekako posluĹžiti za nastavak prvoligaĹĄkih iskuĹĄenja. Ĺ to se pak samopouzdanja tie, neka se ne boji. Svima koji ga znaju poznato je da moĹže i hoe biti bolji.

ZAPOELE meimurske stolnoteniske lige

Damtex se opekao ve na poetku

TABLICA: 1. ME IMURJE

Najjai stolnoteniski dogaaj ovog vikenda zasigurno je prvi pozivni turnir seniora Hrvatske. Lijepo je popratiti takav turnir naroito kada dobar rezultat postigne netko od meimurskih pulena. Ovaj put, kao gotovo uvijek, Matija Bari vrlo dobar. Iako moĹžda osmo mjesto izgleda bolje od skora 1pobjeda

0

2/ +67

2. KriĹževci

1

1

0

2/ +42

3. Podravski list

1

1

0

2/ +15

4. Lepoglava

1

1

0

2/ +15

0

5. DUBRAVAN

1

1

6. KOTORIBA

1

0 1

1/

2/ +8 -8

7. ME IMURJE GLOBETKA

1

0 1

1/

-15

8. DONJI KRALJEVEC

1

0 1

1/

-15

9. Cesca 2000

1

0 1

1/

-42

10. Graar 2

1

0 1

1/

-67

Županijskim ligama opťirnije emo se u sljedeim brojevima. Uvodna preispitivanja snaga polako e pokazati kandidate za vrh, one ije ambicije ne seŞu viťe od prosjene sredine i najugroŞenije borce za opstanak. Spomenimo tek da se prvak I. lige Damteks opekao ve na poetku. O igraima i sastavima u sljedeim brojevima. I. liga: MSTC-Nostro-Team (Slemenice) - Damtex 1 (akovec) 6:4, Kos-Kotoriba 3 - Kos-Kotoriba 2 1:9, Putjane 2 - Putjane 3 8:2, Katex (akovec) - Šenkovec 4 8:2, Šenkovec 3 - Mala Subotica 1 9:1. II. liga: MSTC-Nostro-Štikma (Slemenice) - Mihovljan 3 4:6, Lopatinec 1 - Lopatinec 2 7:3, Putjane 5 - Putjane 4 6:4, Nedeliťe 1 - Šenkovec 5 3:7, Hodoťan 1 - HE-DRA

1 6:4. III. liga: Šenkovec 6 - Hodoťan Elektro team 7:3, STK 2 (akovec) - Klima-montaŞa 1 (Gorian) 8:2, Mihovljan 4 - Damtex 2 (akovec) 5:5, Cirkovljan Zabat 1 - Kos-Kotoriba 4 8:2, Lopatinec 3 - Donji Kraljevec 1 1:9. IV. liga: Draťkovec - Hodoťan 2 2:8, Šenkovec 7 - Nedeliťe 2 5:5, Orehovica 1 - Putjane 6 1:9, KlimamontaŞa 2 - Lopatinec 4 6:4, KosKotoriba 5 - Mala Subotica 2 4:6. V.A liga: Zasadbreg - Dragoslavec Breg 1 10:0, Putjane 9 - Šandorovec 0:10, Putjane 7 - STK 3 9:1, Šenkovec 9 - Šenkovec 8 4:6, Dragoslavec Breg 2 - MSTC-Nostro Žiťkovec 0:10. V.B liga: Donji Kraljevec 2 - Donji Kraljevec 3 8:2, Prelog - Orehovica

2 10:0, Kos-Kotoriba 6 - Cirkovljan Zabat 2 3:7, Putjane 8 - HE-DRA 2 1:9, HodoĹĄan 3 - Mala Subotica 3 9:1. (Pripremio: M. MaĹĄovi)

POZIVNI turnir Top-12 mlaih kadetkinja Dvije Ĺ enkovanke Toplek i Ratajec sudjelovale su na prvom pozivnom turniru mlaih kadetkinja u Zadru. PribliĹžno jednakim rezutatima pokazale su svoju trenutnu snagu. Porazi od bolje plasiranih igraica, pobjede protiv slabijih. U neizvjesnom meusobnom susretu Ema je rijeĹĄila me u svoju korist i prigrabila bolje, sedmo mjesto.

ZAVRĹ ENA SEZONA Golf kluba Meimurje

Na posljednjem turniru odlina igra Percaove i Ĺ vende Na gol igraliĹĄtu u Ptuju “Jesenski turnirâ€? Gol Kluba Meimurje za ovu 2008. godinu. Na turniru je nastupilo pedesetak igraa gola, pa kad se rezimira cijela sezona kad su u pitanju turnir u organizaciji akovekog gol kluba igralo je oko 300 (u prosjeku 60 po turniru) domaih i stranih golera.

Na ovom turniru najbolji rezultat po bruto bodovanju kod muĹĄkih postigao je Tomislav Galovi, a kod Ĺženskih domaa poznata osvajaica nagrada u ovoj godini - Helena Perca. Prvo mjesto, sa veoma dobrim rezultatom po neto bodovima osvojio je konstantno dobar

kroz cijelu godinu - Josip Ĺ venda, dok je drugo mjesto pripalo Ivanu Opiu, a tree Stipi Hrkau iz Zagreba. Svi naj bolji primili su prekrasne pokale, koje je sponzoriralo poduzee ELKOP iz akovca, a koje je uruio predsjednik Kluba Hrvoje Novak.

MEUNARODNO PRVENSTVO Hrvatske u badmintonu za mlae kategorije

DONACIJA s humanitarnog malonogometnog turnira u Prelogu

Limai osvojili etiri medalje,

Sportaťi s podruja grada pomogli juniori solidni Mateju Periniu Preloki sportaťi pokazali su joť jednom veliko srce. Tradicionalni malonogometni turnir koji okuplja nogometne klubove s podruja Grada Preloga posljednji dan uvijek ima humanitarni karakter, pa je tako i posljednji posluŞio organizatoru za skupljanje simbolinih priloga – ulaznica u iznosu od 10 kuna. Kao i proťlih nekoliko godina i ove su godine organizatori, Zajednica sportskih Udruga Grada Preloga i Gradsko poglavarstvo Grada Preloga, okupili sve nogometne klubove s podruja Preloga: NK Mladost, NK ukovec 77, NK Naprijed, NK Galeb, NK Draťkovec, NK Otok i NK SK. Kupnjom ulaznica pomogli su svi igrai, suci i organizatori malonogometnog turnira. Ove je godine skupljeni prihod darovan za medicinski tretman djeaka Mateja Perinia iz Oporovca koji boluje od psorijaze. Mateju se odluilo pomoi zbog egzistencijalnih i drugih problema u kojima djeak Şivi. Prvenstveno bolest od koje boluje zadaje mu velike

probleme u Ĺživotu, a sama bolest napreduje izuzetnom progresijom. Novana pomo u iznosu od 3.500,00 kuna korist e se za tretman u „Na alanu“ - toplicama u Ivani Gradu, tretmanom kojim e se pokuĹĄa uspori napredovanje boles i olakĹĄa Ĺživot malom Mateju. Inae, jedan tretman stoji minimalno 10.000,00 kuna. Novanu pomo obitelji malog Mateja predali su predsjednik Zajednice sportskih Udruga Grada Preloga Mato Kljaji i lan Poglavarstva Grada Preloga

zaduŞen za sport Željko Soka, ujedno i organizatori turnira. Uz njih obitelj Mateja Perinia posjeli su i sumjeťtani malog Mateja Damir Domini i Ivan Snopek, gospodarstvenici iz Oporovca koji takoer na mnoge naine pomaŞu obitelji malog Mateja. Tom prigodom Damir Domini predao je i novanu pomo u ime tvrtke Royal transpor. Organizatori se i ove godine nadaju uspjeťnom okupljanju prelokih nogometaťa u sportskoj dvorani u Prelogu.

lanovi juniorske U-19 ekipe naĹĄeg kluba Luka Vlahek, Marin Kuhari i Matija Hranilovi nastupilii su za juniorsku u-19 reprezentaciju Hrvatske na Meunarodnom juniorsom prvenstvu Hrvatskeu Poreu pod vodstvog glavnog klupskog, te pomonog trenera reprezentacije Danijela Zadravca. U konkurenciji juniora Luka Vlahek proĹĄao je 1. kolo, ali je poraĹžen je u 2.kolu (1/32) od Poljaka Urbana sa 2:1. Marin Kuhari i Matija Hranilovi poraĹženi su odmah u 1. kolu. U konkurenciji parova Luka i Marin pobjedili su u 1. kolu austrijski par, a u 2. kolu (1/8) ispali od ĹĄvedskog para para sa 2:0. Matija Hranilovi je igrao u paru sa ehom Karel Ĺ ikalom, te su ispali od austrijskog para sa 2:1 u 1.kolu.

U konkurenciji mjeĹĄovitih parova Luka Vlahek igrao je sa Maaricom Monikom Szoke, te su proĹĄli prvo kolo, ali su u drugom izgubili od poljskom miksa. Kuhari je igrao s hrvatskom partnericom, ali su odmah ispali. U konkurenciji kadeta U-15 za kadetsku reprezentaciju Hrvatske od igraa BK Meimurje nastupili su: Matija Filo, Viktor RuĹži i Lucija Zadravec, dok su za mlae kadetsku U-11 reprezentaciju po prvi puta nastupili: Lino Zadravec i Luka Grubi, te po drugi put Tin Novosel I Filip Bel pod vodstvom klupskog trenera i pomonog trenera reprezentacije Tomislava Grubia. U konkurenciji kadeta U-15 Viktor RuĹži i Matija Filo zauzeli su 4. mjesta u svojim skupinama dok su u paru poraĹženi u 1. kolu

od kasnijih pobjednika austrijskog para Almer-Rebhandl sa 2:0. U konkurenciji kadetkinja Lucija Zadravec osvojila je 4. mjesto u svojoj skupini, dok je u miksu sa Viktorom RuĹžiem ispali u 1. kolu od austrijskog miksa sa 2:0. U konkurenciji limaa U-11 ostvaren je najvei uspjeh, jer su osvojene 4 medalje.U konkurenciji pojedinaca limaa U-11 Tin Novosel i Lino Zadravec osvojili su bronane medalje, Filip Bel i Luka Grubi zauzeli su 3. mjesta u svojim skupinama. U konkurenciji parova limaa U-11 Tin Novosel / Filip Bel osvojili su srebrnu medalju tijesno sa 2:1 izgubivĹĄi finalni me, a drugi akoveki par Lino Zadravec/ Luka Grubi osvojio je bronanu medalju. (dz)
OLVWRSDGD OSMO IZDANJE otvorenog prvenstva Hrvatske u karateu 9. kolo

MaĹĄa Martinovi potvrdila nastup na SP u Japanu Minuli vikend u Splitu je odrĹžano otvoreno prvenstvo Hrvatske 8. Cro Open na kojem je nastupilo 800 natjecatelja iz Slovenije, Slovake, Finske, Maarske, BIH, Srbije i Hrvatske. Nastupili su i karatisti KK NedeliĹĄe, te postigli zapaĹžene rezultate. MaĹĄa Martinovi potvrdila je odlazak na Svjetsko seniorsko prvenstvo koje se odrĹžava 13.-16. studenog u Japanu. MaĹĄa e Hrvatsku predstavljati u otvorenoj kategoriji. Cro Open 2008. je takoer bio izborni turnir za predstojee Europsko prvenstvo za juniore i kadete koje se odrĹžava u veljai 2009. u Francuskoj, Pariz.

NedeliĹĄanska “ekspedicijaâ€? na turniru u Splitu bila je zadovoljna U uzrastu juniora u srednjoj kategoriji (-61 kg) BeĹĄeni Stjepan osvojio je zlato, broncu je osvojio Nikola Horvat u lakoj (-55 kg) kategoriji. U uzrastu kadeta i kadetkinja Damira Sutnjak osvojila je zlato u

PLIVAKI MITING “Jesenski ĹĄtopingâ€? u akovcu

Sanji Milojevi europski rekord na 1.500 m - Sjajan rezultat ostvaren je u kategoriji plivaa s invaliditetom

Gradski plivaki klub Meimurje iz akovca organizirao je ve tradicionalno, ĹĄestu godinu za redom, na bazenima u akovcu plivaki miting “Jesenski ĹĄtopingâ€?, natjecanje u dugotrajnom plivanju na dionici 1.500 i 800 metara za razliite dobne uzraste. Najbolje rezultate organizatora i domaina Gradskog plivakog kluba Meimurje ostvarili su: Denis Novak, osvojivĹĄi 1. mjesto u kategoriji F, Tea Franji, osvojivĹĄi 2. mjesto u kategoriji G, Silvija Balent, osvojivĹĄi 3. mjesto u kategoriji G te Marta Modri, osvojivĹĄi 3. mjesto u kategoriji D. Ine, ove godine po prvi puta uvedena je „meimurska ĹĄkrinjica“, novana nagrada za isplivani rekord mitinga. Takoer, po prvi puta je organizirano i natjecanje za osobe sa invaliditetom, ĹĄto se pokazalo vrlo uspjeĹĄnim. Odaziv plivaa svake godine je sve vei, ukupno se natjecalo 107 plivaa iz Hrvatske, te susjeda Slovenije i Maarske. Natjecalo se u sedam kategorija, posebno za muĹĄkarce i Ĺžene.

S obzirom na proĹĄle mitinge ovo je bio najbolji, ĹĄto pokazuju rezultati. Naime, isplivani su rekordi mitinga i u muĹĄkoj i u Ĺženskoj konkurenciji. Tomislav Soldo, lan Mladost postavio je novi rekord mitinga isplivavĹĄi dionicu od 1500 metara za 16:13.5 u muĹĄkoj konkurenciji, a Anna Lengyel, lanica Zuk iz Maarske za 17.38.8 u Ĺženskoj konkurenciji. No, pravo iznenaenje ovog izdanja Jesensko ĹĄtopinga priredili su plivai s invaliditetom. Osim ĹĄto su pokupili simpatije publike, pokazali su da odlino plivaju. Tako je Sanja Milojevi iz PK Natator isplivala 1500 metara za 20:29.3, ĹĄto je novi europski rekord u toj disciplini. U natjecanju plivaa s invaliditetom sudjelovala su dva plivaka kluba iz Hrvatske, Natator iz Zagreba i Vidra iz VaraĹždina, a odazvalo se ukupno 11 plivaa s invaliditetom. Na natjecanju je sudjelovalo ukupno 15 plivakih klubova iz Hrvatske, Maarske i Slovenije, a GPK Meimurje na najbolji mogui nain organizirao je ovaj sada ve tradicionalni plivaki miting. (H. Zear)

PLIVAKO prvenstvo IV. regije

Najbolje rezultate poluili Jurian i Turk Plivai PK sudjelovali su u Sisku na prvom kolu lige regije IV. Uz klubove regije IV sudjelovao je i jedan klub iz Maarske. Mladi akoveki plivai bili su vrlo dobri, ĹĄto je rezultiralo i kvalitetnim plasmanima. U prvom kolu lige plivale su se slijedee discipline: 400m slobodno, 100m leptir, 200m mjeĹĄovito, 50m slobodno, 200m prsno. PK je sudjelovao sa 27 plivaa i plivaica uz vodstvo trenera Gordane Nomo Nemi i Gorana Kolaria. Plasmane meu prvih

pet ostvarili su slijedei plivai: Jurian Deni (ml. juniori):2. mjesto n 400m slobodno i 4. mjesto na 400m mjeĹĄovito; Nikola Popovi Nikola (ml. junior) na 4. mjesto na 50m slobodno; Petra MarciuĹĄ (ml. juniorka), dva 5. mjesta na 200m mjeĹĄovito i na 50m slobodno: Jakov Rojko (kadet) 4. mjesto na 50m slobodno, te kod poetnika: Filip Turk koji je osvojio jedno prvo, drugo i tree mjesto, Ivan Lovrek koji je bio drugi, Karlo BaranaĹĄi trei, te Martin Dodlek peti.

srednjoj (-54 kg) kategoriji, srebro je osvojila Ines Strahija u teĹĄkoj (+54 kg) kategoriji. Dominik Kolari osvojio je broncu u lakoj (-52 kg) kategoriji. Jasmina Isakovi, Helena Pintari i Ivana FileĹĄ osvojile su 5.

mjesto nakon dvije pobjede i dva poraza.

ZapaĹžen nastup i lanova Meimurja Nastupili su i lanovi KK Meimurje iz NedeliĹĄa. Damira Bujan u

juniorskoj konkurenciji u srednjoj kategoriji osvojila je zlato, te se joĹĄ viĹĄe pribliĹžila juniorskoj reprenzentaciji koja e putovati na EP. Lora TuĹĄek sa svojih dvanaest godina nastupila je u uzrastu kadetkinja ( 14-15 godina) iako joĹĄ nema dovoljan broj godina, ali s obzirom na njezinu kvalitetu u ovom sportu ipak je dobila priliku za nastup. Izgubila je samo od reprenzentativke iz Slovake nakon etiri pobjede, te uzela je broncu koja je zasigurno zlatnog sjaja. Nastupila je i Martina Ladi, ali nije u uĹĄla u konkurenciju za medalje. Klub se zahvaljuje sponzorima na podrĹĄci u odlasku na ovaj turnir. (dz)

Lora TuĹĄek iz KK Meimurje pokazala je svoj veliki potencijal


OGLASNIK

56 MOTORNA VOZILA

AUTOUSLUGA D.O.O. STRAHONINEC: Ford Galaxy 2.3 1999., 7 sjedala; Fiat S lo 1.6 16V 2002., registriran; Ford Focus 1.8 TDDI 2002.; Ford Escort 1.3 1996.; Fiat Punto 1.2 2003.g.; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2005.g, reg. do 5./09.; Ford Mondeo 2. TDCI 2006.g.; Opel Astra G 1.4 16V 2006.g., reg. do 11./08. VOZILA SU S DOMA EG TRŽIŠTA. GARANCIJA. KREDITI BEZ JAMACA, UEŠ A I KASKO OSIGURANJA DO 7 GODINA. TEL. 040/333-033, 091/591-8889 AUTO CENTAR VLAH d.o.o., Globetka 4, akovec, prodaje: AUDI A-6 3.0 TDI QUATRO mod. ‘05.; BMW 320D ‘03., karavan; TOYOTA RAV-4 2.0D 4D ‘03.; JEEP CHEROKE sport 2.8CRD ‘03.; REN. LAGUNA 1.9 DCI ‘02., karavan; REN. LAGUNA 1.9 DCI ‘02.; REN. CLIO 1.5 DCI ‘03.; REN. MEGANE 1.9 DTI ‘01.; MAZDA 626 2.0 DITD ‘99.; VW GOLF 1.9 SDI ‘00., karavan; OPEL CORSA 1.0 ‘02.; OPEL ASTRA 1.7 TD ‘98.; ROVER 400 2.0D ‘98.; REN. LAGUNA 1.8 ‘96.; BMW 318i ‘96.; VW POLO 1.4 ‘96.; VW GOLF 1.9 TD ‘95.; VW GOLF 1.9 TDI ‘95.; BMW 525 ‘90. Uvoz iz Njemake. Garancija na sva vozila 6 mjeseci. Kredit 3-7 godina, bez ueša, jamaca i kasko osiguranja uz kamatu od 7,20%. Tel. 040/329-444, 098/242-445, www.ac-vlah.hr PRODAJEM: Suzuki Burgman AN 400 ‘99.g., reg. do 8./09., kofer, 26.000 kn i Citroen Evasion 2.1 TD, 99.g..reg. 12/08., 145.000 km, srebrni, 69.000 kn. Tel. 098/1927-923 PRODAJEM Sava eskimo, toyo, pirelli, continental, zimske gume u svim dimenzijama, povoljno, mob. 095/5020-678 MAZDA 323 1.7D 1987. god., reg. do 24.1.2009., mob. 091 364 3648 FORD ESCORT 1.3 karavan, 2.vl., nova limarija, registriran, u odlinom stanju, povoljno, tel: 098/9580-727 HONDA CIVIC 1.5 V-TEC 115KS 1998.g., klima, srednja oprema, reg., ušuvan, povoljno! telefon: 098/94-33-901 RENAULT LAGUNA 1.8 1998. god., reg. do 7./09., ful oprema, serv. knjiga, mob. 098-590-933 PRODAJEM 4 zimske gume s felgama FULDA 14” za 500 kn te prodajem motor 1.8TD za ford escort, mob. 098-184-9742 PRODAJE SE: Bmw 318i, Bmw 323Ci Cabrio, Mercedes C 250TD, i Fiat Stilo 1,9 JTD. Svi full. Povoljno. Mogua zamjena. telefon: 098/777-067 NISSAN MICRA 1.2 16V 80KS, Visia+ model 2005.g., 1.vlasnica, sva oprema, garažiran, reg. do 10/2009.g., odlino stanje, 7.900 EUR, mob 095/512-4421 FIAT TEMPRA 1.6 ie SX (klima, el. podizai stakla, alufelge), 1994.g., reg. do 1./09., u odlinom stanju, bijela, cijena 2.000 eura. Mob. 091/510 7261.

DAEWOO TICO,1999.god.,prvi vlasnik, reg. do 10./08., u dobrom stanju,mala potrošnja, cijena 8500 kn. Mob.091 /502-9267. PRODAJE SE FIAT PUNTO 1996.g., reg do 6./09., 5 vrata, cijena 2.200 EUR. telefon: 095/910-8292 FORD MONDEO 1.6i 16v 90 ks, ABS, Servo, 110.000 km, reg. do 7./09.g., za 19.800 Kn, mob. 095/9059-596 CITROEN C3 HDI 2005.g., 1.vl., izvrsno stanje, potpuno opremljen, garažiran, 7.999 EUR, mob. 091/576-2982 PEUGEOT 406 1.9TD mod. ‘97., full oprema, reg. do 11/09. mob. 095 837-6677 ZIMSKE GUME Sava-Eskimo, M+S, dim. 185/60 R14. Info na tel. 098-303-376 AUDI A4 1.6 1996.g., ful oprema osim kože, zeleni, serv. knjiga, cd changer, alarm, mul-t-lock, 190 tkm, 5.800 eur. Mob. 098/638-334 OPEL KADETT 1.3LS 1989.g., reg. do 3./09., garažiran, ispravan. Tel. 098/9436-382 FORD SIERA 2.3 dizel 1989.g., reg. do 10./08., u dobrom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 092/11-67-815 REN. LAGUNA 2.2D karavan 1996.g., plavi, klima, cijena 3.700 eur i golf 1.6D 1988.g., cijena 1.200 eur. Mob. 099/330-400 PRODAJEM RENAULT 19 1991.god., u vrlo dobrom stanju, neregistriran. Upitati na mob. 095/897-8237 PRODAJEM više komada auto prikolica za sve namjene, te nudim mogunost najma, mob. 098/9833-910 REN. CAMUPUS 1990.g., crvene boje, 1.reg. 12.3.1993., 1108 cm3, neregistriran ali ispravan, prodajem ili mijenjam za vino do 400 lit. ranj. rizling, mob. 098/1868-111 AUDI A6 3.0TDI qua ro mod. ‘05.g., u sustavu pdv-a, servisna, cijena 28.300 eur. Mob. 095/90-77-062 JEEP CHEROKE SPORT 2.8 CRD mod. ‘03.g., 1.vl., u sustavu pdv-a, 13.300 eur. Tel. 091/511-40-57 REN. LAGUNA 1.6 16V 2001.g., reg. do 9./09., full oprema (nova linija), 7.350 eur. Mob. 091/511-4057 PRODAJEM YAMAHA YZF-R6 2005.g., nikad padano, kao nova, a kupujem škodu favorit i yugo, mob. 098/946-8339 CITROEN JUMPER 2.8D 2002.g., neregistriran, produžen, povišen, u voznom stanju, mob. 099/488-4888 KHIA RIO 1.4EX 71kW, novi, naranas metalik, dobiven na nagradnoj igri, neregistriran, 0 km, povoljno prodajem, mob. 091/187-8510 FORD FIESTA 1.3 1999.g., reg. do 4./09., zrani jastuci, abs, šiber, zeleni, mob. 091/921-4456 REN. CLIO 1.2 2003.g., 1.vlasnica, garažiran, serv. knj., mob. 098/722-784 MERCEDES 220C 1995.g., 141.000 km, reg. do 1.4.2009., mob. 098/167-4938 OPEL VECTRA 1.6i, ‘92. godište, reg. 1/09. Tel. 091/204-77-90 VW PASSAT 1992.god., prodaje se hitno i povoljno, tel 098 968 28 41 DAEWOO LANOS 1.6 SX 78 kW 2000.g., reg. do 12./08., full oprema, 3.000 EUR. Tel.: 091/722-91-72 MOTOCIKL Yamaha Drag Star 650, chopper crne boje, 2003.g., 18.000 km, nove gume i akumulator, redovno servisiran, puno dodatne opreme, kao nov, prodajem. mob. 091/513-6929 FIAT ULYSSE 1994.g., 2.0 benz, monovolumen, 7 sjedala, reg. do 3./09., te reno 4 1989.g., neregistriran, mob. 098/581-986 MOTOCIKL Yamaha Drag Star 650 2003.g., 18 tkm, reg. do 5./09., crne boje, kao nov, s puno dodatne opreme, prodajem. mob. 091/5136-6929 OPEL KADETT 1.4i, registr. do 4./09., ušuvan, crvene boje, mob. 098/187-1338 PRODAJE SE OPEL VECTRA 1.6D 1990.g., registriran, i sortira krumpira, sauvan. tel. 845-692 ili 098/290-105 REN. TWINGO 1.2 2003., dosta opreme, reg. do 7./09., ušuvan, 70.000 km, serv. knj. Mob. 925-9656 DAEWO LANOS 1.4SE, metalik, centralno, prednji pod. stakla, servo, novo ugraen lpg, 4 zimske gume, reg. do 10.8.2009. Mob. 098/1356-139

28. listopada 2008.

POLJOPRIVREDA MOTOKULTIVATOR Honda Mio Standard, povoljno! telefon: 040/312-696 KUPUJEM KOTAO za rakiju, te kabinu za IMT 533/539. telefon: 098/899-364 PRODAJEM TREBLJAICU ZA KUKURUZ i dva kardana. Tel. 337-003 ili 098/97-67-123 PRODAJE SE TREBLJAICA za kukuruz, povoljno. Tel. 099/524-3488 KUPUJEM manji žitni kombajn i stroj za išenje žita – trijer, tel. 853-258 PRODAJEM 2-redni samoredni bera kukuruza sa sjeckalicom, traktor Deutz 25 s hidraulikom i bonom kosom, mob. 098/745-972 PRODAJEM TRAKTOR Torpedo 4806TD s kabinom, široka, registriran, malo radnih sa, i slamu u balama (50kom), cijena 6kn/bala, te kupujem 1-brazdni visoki plug il mijenjam za 2-brazdni visoki 10’’. tel. 098/190-3753 PRODAJEM MALER 175cm, sijaicu pšenice Olt 14 redi, novo, motokulvator Muta 8KS, freza i kosa, dizel motor, 14KS «Rugerini», i kupujem frezu za traktor 180cm, mob. 098/732-743 PRODAJEM SIJENO u balama i rotobalama, traktor Deutz 25, sa hidraulikom i kosom, mob. 098/745-972 PRODAJE SE TRAKTOR IMT, 540, 80. godište. Tel. 861-259 PLUG 3 brazde okreta i plug 4 brazde obini, oba pluga su kompletna, mob. 098 313 881 PRODA JE SE JEAM – vea koliina. Tel. 384-414 ili 098/545-961 TRAKTOR IMT 533, sauvan i registriran, te dvije svinje 120-130 kg, tel. 360-592 PRODAJEM PLASTENIK 18x4m, metalni za 6.500 kn i dvobrazni plug Olt. telefon: 098/9211-929

USLUGE PREKRIVANJE I IZRADA KROVIŠTA, ZIDARSKI RADOVI. Dugogodišnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. «KROV», akovec, Istarska 9, tel. 395-722, 098/744-980 ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno; VODOINSTALATERSKI I KERAMIARSKI RADOVI. Mob: 098/931-7570 ili 091/522-2344, Tino OVLAŠTENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI/PREMATANJE «RODIKOMM» d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC , Tel. 040/395-180, 091/5005-128 PVC STOLARIJA – SALAMANDER « KOZAR d.o.o. « Prozori, vrata - ulazna i balkonska, sjene i zimski vrtovi, rolete , grilje (pvc, aluminij). Brza isporuka, montaža i demontaža stare. Garancija 5 godina. Telefon 098/493-150, 091/493-1500, 040/396-056 GRADITELJSTVO « KOZAR d.o.o. « Graevinski radovi: NOVOGRADNJA, ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE, KROVOPOKRIVAKI RADOVI, POSTAVA TLAKAVACA Završni radovi: GLAZURE, FASADE I ŽBUKE svih vrsta (strojno i klasino), SOBOSLIKARSKI RADOVI. MOGU NOST GRADNJE «KLJU U RUKE» Telefon: 098/493-150, 091/493-1500, 040/396-056 BIOTERAPEUT USPJEŠNO POMAŽE kod migrena, Alzheimerove bolesti, one mrene, bolesti uha, sinusi, štitnjaa, astma, crijeva, želudac, žu, jetra, kolesterol, bubrezi, dijabetes, kima, giht, išijaz, alergije, tumori i vene. Mob. 098/1347-031

686

OBAVLJAM KOMBI PRIJEVOZ na relaciji akovec – Osijek ponedjeljkom. Mob. 098/290-102 PREVODIM sa/na engleski jezik, sve tekstove. 098/681-063, 091/253-2748 TRAŽIM PARTNERA za ulazak 50% vlasništva rme koja se bavi servisom i prodajom vozila nisan, mitsubishi, kia, mahindra i lada, te obavljamo ugradnju plina u vozila. Tel: 091/4040-031 IZVODIM KERAMIARSKE I KNAUF RADOVE. Mob. 098/929-6824 GRA EVINSKI PODUZETNIK izvodi sve vrste graevinskih poslova, mob. 099/794-99-22 INSTRUKCIJE NJEMAKOG jezika za osnovnu i srednju školu nudim, mob. 098/196-1001 PROFESOR HRV. JEZIKA daje poduke iz hrvatskog jezika za uenike osnovnih i srednjih škola, mogua i pomo pri uenje sa osnovnoškolcima, mob. 091/180-55-88 MATEMATIKA, KEMIJA, ENGLESKI – poduke za OŠ i SŠ. mob. 098/988-1617 STRIPTIZETE Atraktivne striptizete za momake veeri, roendane, moto susrete… Tel. 099/629-9299

NAMJEŠTENJA KERAMIAR s dugogodišnjim iskustvom traži posao polaganja keramikih ploica. Tel. 098/626-876 TRAŽI SE ŽENSKA OSOBA za pomo u kui - peglanje. Info. na broj: 091/165-16-10 MLA A ŽENSKA OSOBA traži posao išenja ureda, kaa, stanova i ostalog ili posao uvanja djece... mob. 099/598-3968 TRAŽIM POSAO (26g) prodavaice, uvanje djece, pripomo u kuhinji, pazila bi starije osobe za plau ili prijepis imovine, pakiranje ili bilo što, hitno. Mob. 092/211-0792 ELEKTROINSTALATER za montažu kabelske televizije na podruju grada Zagreba, traži se više izvršitelja. Radni staž nije uvjet, info: 040 823 025 KONOBARICA s iskustvom traži posao na podruju Meimurja, samo vikendom (od petka do nedjelje), te se prodaje eurokuka za škodu favorit, mob. 098/402-1413

KREDITI TREBATE NOVAC A KREDITNO STE NESPOSOBNI! • Na crnoj lis ste • Prezaduženi ste • Radite na odreeno vrijeme • Obrtnik ste • Trebate sudužnika za kredit Mi imamo rješenje za vašu situaciju pa ak i kredit na ovjeru kod javnog bilježnika! Realizacija kredita na tel. 060-685-029 Od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Agencija «Posrednik», I. Mažurania 5, Karlovac, MBO 92544665

RJEŠAVAMO SVE VRSTE KREDITA u najkraem roku, bez gledanja C.L. i HROK-a. Za zaposlene i mirovine od 1.000 kuna. Mob. 099/798-5887, Darko BRZI INOZEMNI HIPOTEKARNI KREDITI, povoljni uvje. Tel: 098 205 691. BRZO I KVALITETNO rješavamo kredite. Mob. 098/918-2083 ili 099/592-5816

NEKRETNINE PRODAJE SE OBITELJSKA STAMBENA KU A s garažom i pomonom zgradom, površina dvorišta 193hv. Mala Suboca, Augusta Šenoe 5, Meimurska županija, tel. 098/315-957 NUDIMO I PRONALAZIMO ATRAKTIVNA ZEMLJIŠTA, te ostale nekretnine na Jadranu. Mob. 091/2177-558 NEKRETNINE „KTB“ T. Gorianca 6, akovec-Jug (preko puta Betex-a) Tel: 040/363-030; 098/242-279 www.nekretnine-ktb.hr PRODAJEMO KU E, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE na cijelom podruju Meimurja, te na otoku Krku, Kvarneru i Dalmaciji. POTRAŽUJEMO sve vrste nekretnina za naše cijenjene kupce s podruja Meimurja i šire. Velik broj stanova u ponudi svih veliina na cijelom podruju akovca i Meimurja.

www.mn-nekretnine.com O. PRICE 34 AKOVEC TEL: 391-373 MOB: 098 426-917 PRODAJEMO: KU E, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE, ZEMLJIŠTA RJEŠAVAMO STAMBENE KREDITE ZA KUPNJU NEKRETNINE!

AKOVEC, USKA BB, TRŽNICA www.nekretnine-maras.hr info@nekretnine-maras.hr RADNO VRIJEME: Pon-Pet 08:00-16:00 Sub 08:00-13:00 Prodajemo i potražujemo kue, stanove, apartmane, zemljišta, poslovne prostore u Meimurju i šire.

PRODAJE SE KU A katnica s garažom, gosp. objekma i velikom okunicom u Vrašincu. Tel. 091/5811-358 KUPUJEM ZEMLJIŠTE oko 1ha u brežnom dijelu Meimurja, može sa starom kuom ili vikendicom. mob. 098/179-5685 IZNAJMLJUJEM DVIJE SOBE i tri sobe, akovec, Špiova 6, Kocijan Augusn TRAŽI SE U NAJAM poslovni prostor do 30 m2 u akovcu. Mob: 099/332-8298 PRODAJE SE KU A u Murskom Središu sa svim prikljucima, velikom okunicom, vrtom, vonjakom i garažama... Mob: 098/632-235 IZNAJMLJUJE SE polunamješten dvosoban stan, blizina bolnice, centralno grijanje, poseban ulaz. Info 095/518-1498 MURSKO SREDIŠ E: Iznajmljuje se poslovni prostor od 100 m2, na Trgu. Tel: 040/543-048 IZNAJMLJUJEM GARSONIJERU na Trešnjevakom placu. Mob. 098/446-988. PRODAJEM GRADILIŠTE u Gornjem Hrašanu vel. 263 hv. telefon: 091/241-6620 DUNJKOVEC - stara kua na glavnoj prometnici povoljno prodajem. mob. 099/673-7919 KU A U NIZU, akovec Jug, 200m2 stambenog prostora, komunalno opremljena, dvorište, garaža s tavanom. mob. 098-393-170. VIKEND KU U za stanovanje novije gradnje u Dragoslavcu, s malim vinogradom i vonjakom, te stariju KU U KATNICU na glavnoj ces u Šenkovcu, prodajem. telefon: 343-557 PRODAJEM DVA POSLOVNA OBJEKTA u akovcu na adresi dr. A. Starevia 16, (mogua nadogradnja ili/i spajanje objekata) 350 m2 ukupno. Info na tel 0043/3144-44332 ili na mail: dbeck@inode.at PRODAJEM GRADILIŠTE u Pribislavcu, tel: 091/1311-527 IZNAJMLJUJE SE 3-sobni komforni namješteni stan u Varaždinu, studenma, zaposlenim samcima, na duže vrijeme. Tel. 091/547-0069 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENI STAN zaposlenim osobama u M. Središu. Nazvati na tel. 099/796-4812 (može i SMS) KU U u M. Središu od 160 m2, 2 stana, 2 garaže, 2 podruma, spremište, ljetna kuhinja, vonjak, sve na zemljištu od 2018 m2, svi prikljuci, prodajem ili mijenjam za dva manja stana. Ponude sla na e-mail: dusanka.fric@ ck.t-com.hr ili mob. 095/863-1441 PRODAJE SE TROSOBNI STAN od 56,8 m2, I. kat, Kolodvorska 1, novoureen. Tel. 098/361-401 PRODAJE SE KU A VARAŽDINU od 110 m2 stamb. prostora + 289 m2 okunice, svi prikljuci. Mob. 098/163-6488 PRODAJE SE POLOVICA KU E u akovcu, s garažom i okunicom. Upita u akovcu, Travnik 5, Golubi IZNAJMLJUJEM DVOSOBAN STAN U ZAGREBU, Kajzerica, kod Savskog mosta, u blizini studentskog doma, 46 kvadrata, potpuno novonamješteni, tv, klima, perilica rublja. Tel: 098/790-460, 091/365-3675 IZNA JML JUJEM POSLOVNI PROSTOR od 600-1000 m2 u akovcu, za proizvodnju ili skladište. Mob. 095/666-2-669 VARAŽDINSKE TOPLICE (500m od Minerve) – prodaje se kua od 110 m2 i cca 2000 m2 okunice, svi prikljuci, cijena 46.000 eur. Mob. 099/215-1379 KUPUJEM GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE ili vikendicu s okunicom ili stariju kuu u gornjem Meimurju (od Štrigove do Lopanca). Mob. 099/6766-515 PRODAJE SE STAN NA JUGU akovca od 70 m2, sa terasom i malim dvorištem, nanovo preureen. Nazva na mob. 091/587-3684 GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE, stambeno-poslovna zona južne zaobilaznice, 6500 m2, u cjelini ili pojedinano prodajem, mob. 099/405-2029 Agencija za promet nekretninama AKOVEC , Tome Masaryka 21.

SMS NEKRETNINE akovec, R. Boškovia 21 (preko puta suda) tel/fax: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr sms.nekretnine@ck.t-com.hr PRODAJEMO: kue, stanove, vikendice, poslovne prostore, gradilišta POTRAŽUJEMO: sve vrste nekretnina na podruju Varaždinske i Meimurske županije

tel. 040 /313 - 655; Mob. 098 /698- 369; 098/211 - 084

www. PANADRIA.hr NAJVE A PONUDA NEKRETNINA u ME IMURJU i DALMACIJI

PRODAJEM JEDNOIPOLSOBNI STAN u centru akovca, renoviran, pr vi kat, mob. 091/792-3015 PRODAJEMO JEDNOIPOLSOBNI STAN u centru k, 1.kat, brojila zasebna, centralno, okrenut na Jug, tel. 098/749-131 ZAGREB, centar: iznajmljujemo novoureenu garsonijeru. mob. 091/784-4455 PRODAJEM etažirani stan od 74m2 s podrumom, garažom, vrtom i šupom – sve po vrlo povoljnoj cijeni, mob. 098/1784-895 GRADILIŠTE u Stanencu na lijepoj lokaciji za prodaju, mob. 098/987-6505 PRODAJEM ŠUMU u Bukovcu, kraj Selnice, površine 7108m2, šuma je za sjeu, ima 100 m3 ogrjeva i 20m3 Tehnika I i II. Zva poslije 16 sa na tel. 645-272 PRODAJEM VIKEND KU U u Lopancu, mob. 091/9488-331 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Zasadbregu, tel. 865-022 IZNAJMLJUJE SE POSL. PROSTOR od 42m2 u Savskoj Vesi, mob. 098/213-850 KUPUJEM APARTMAN, kuu ili poetak gradnje na moru, može i rohbau, info poslije 16 sa na mob. 098/846-058 IZNAJMLJUJE SE SOBA s upotrebom kupaonice, u akovcu, I. Gundulia bb, tel. 337-407 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Ivanovcu, Kalnika 22, mob. 098/1363-827 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBAN STAN studen cama, tel. 363-528 IZNAJMLJUJE SE STAN zaposlenoj djevojci ili studenci, tel. 390-303 PRODAJEM ILI IZNAJMLJUJEM poslovni prostor u Prelogu, Glavna 5, mob. 095/838-4204 ili 095/854-7332 IZNA JML JUJE SE KU A u akovcu, Matije Gupca 3, idealno za par sa dijete. Tel. 0 049/17 6 -20 62-3666 ili o d 30.10. na 098/1333-438, a može i E-mail.marijazen@ yahoo.de GRADILIŠTE - Savska Ves 530 m2 za obiteljsku kuu prodajem, mob. 091 1395 244 STARI GRUNT/KU A u Pretencu, 366 hv, tel. 098/823-717 IZNAJMLJUJE SE 2-sobni stan u centru akovca. Info. na 098 979 6543. STARU DOBRO OUVANU KAMENU KU U za renoviranje na 1770m2 zemljišta prodajem na otoku Drvenik Veliki kod Trogira. Info: 091/722-4862 KU U U AKOVCU (Martane), niskoprizemnica sa svim prikljucima i veom okunicom s mogunošu dogradnje, za 95.000 EUR prodajem. mob. 098 242 622 PRODAJE SE STARA KU A s okunicom od 400 hv, struja, plin, Brezje 110, mirna slijepa ulica, tel. 390-032 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Brezju, na vrlo dobroj lokaciji, 750m2, te iznajmljujem prostor za prodaju automobila u k Sjever, mob. 099/595-3390 PRODAJE SE JEDNOSOBNI STAN na Jugu od 40,80m2, 1.kat, cijena 49.000 eur. Mob. 091/527-3905 PRODAJE SE DVOSOBNI STAN u akovcu, mob. 098/919-3036 PRODAJEM GRADILIŠTE na vrlo dobroj poziciji, predvieno za izgradnju samostojee kue, vojni vrtovi, mob. 091/9320-288 PRODAJE SE ŠUMA u Macincu od 1200 hv, mob. 098/925-4619 ili 099/418-3305 IZNAJMLJUJEM SKLADIŠTE pogodno za voe i povre, a prodajem hondu motokultivator s prikljucima, betonske stupe za vinograd, prešu i muljau, mob. 098/463-502 PRODAJE SE GRUNT u Zasadbregu od 608 hv, tel. 865-051 PRODAJEM KU U na Mihovljanu-Šafran, 144m2 stamb. prostora + 100 m2 podrum ispod cijele kue, voda, plin, struja, tel., centralno, okunica s manjim vonjakom i vrtom, cijena 112.000 eur (nije ksna, po dogovoru), useljivo za 3 dana. mob. 098/933-1645 PRODAJEM KU U za rušenje u Sv. Mariji sa dvorištem i vrtom, površine 637hv, struja, voda, asfalt, tel. 312-597 ili 660-186 PRODAJE SE DVOJNA KU A prizemnica od 98m2 u Nedelišu, adaptirana iznutra, svi prikljuci, centralno, podrum, tavan, mogua nadogradnja, okunica 750m2, u cijenu ide i namještaj – 69.000 eur. Molim samo ozbiljne ponude na tel. 098/986-2668 PRODAJE SE OBITELJSKA KU A u blizini centra i VUŠ-a, povoljno. mob. 098/234-734 PRODA JE SE STAN u centru k, dvosobni od 55m2, kompl. ureeni, namješteni, 8.kat, lift, cijena 56.000 eur, povoljno. Tel. 091/527-3905 PRODAJEM HALU u Kuršancu od 500m2, 160.000 EUR i kuu u Ivanovcu. telefon: 098/9211-929 IZNAJMLJUJEM POSL. PROSTOR od 55m2, u centru k, a prodajem radijatore Lipovica 500 i 800, je ino i povoljno, mob. 098/1745-066 FRIZERSKI SALON (klima, lcd, kuhinja), novi, k, kreditna linija, namješten, prodajem, mob. 098/241-559 PRODAJEM DVOSOBNI STAN U AKOVCU. MOB. 098 1846 898

ŽIVOTINJE


OGLASNIK

28. listopada 2008.

NJEMAKI BOKSERI – štenad žuta i tigrasta, cijepljeni, s rodovnikom, pareno u Italiji, tel. 042/641-417 ili 098/258-552 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA za pse i make. Tel. 363-445 PRODAJU SE BARNARDI (konkuri), zelene aleksandre, plave rozele i žute kozice - mlade. Tel. 098/944-3338 PRODAJU SE NJEMAKI OVARI odlinih roditelja, s rodovnicom, cijeljeni, tetovirani, upita na tel. 363-445 POINTERI - štenci stari 5mj., Otac INT CH, ma odlina radna. Cijena 100 EUR. tel: 048/221-133, 091/204-7968 PRODAJEM elektrini pasr za stoku a može i za uvanje psa unutar ograde i obrana od vanjske divljai, pogon 12V (akumulator), tel: 853-066 PRODAJEMO ZEEVE oišene, cijena 40kn/kg, mob. 098/199-2171 PRODAJEM PAPIGE grice, nimfe, rozekolise, personate, pjevajue, rozele, aleksandre, srebrne, zlatne, dijamantne i platinaste fazane, mob. 098/912-3938 ME I štenad i odrasle pse s rodovnicama, vrlo povoljno prodajem, mob. 091/1399-110

ELEKTRONIKA PRODAJEM TELEVIZOR Gorenje 130 kn. mob. 098/312-182 RAUNALO P4 3.0MHZ grafika 256MB, HD 250GB, 2,0 RAM, mana gigabyte, lcd sony 17 ina, windows. mob. 099-598-3968 ZVUNE KUTIJE bas Peavey u odlinom stanju, povoljno na tel: 098/904-5721 PRODAJE SE CRT monitor 17” Samsung 755df, vrlo malo korišten, kao nov. mob. 091 364 3648 POJAALO 2x450/700 wa a, zv. kuje i mixeta, mogu ekovi, karce, mob. 098/723-160

RAZNO USLUGA OŠTRENJA LANACA motornih pila, cirkulara, vidia pila, noževa za blanjalice, te obavljamo uslužno piljenje trupaca. Tel. 040-660-353, Pilana Šlibar Prodaje se STOLARIJA INDUSTROGRADNJE: 3 kom STAKLENE STIJENE dim.120x180; 1 kom BALKONSKA VRATA dim. 120x220; 2 kom KROVNI PROZORI “FAKRO” SA ŽALUZINAMA dim. 80x100 (sve NOVO). Mob. (091)507-0683 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žu te ambalaža za pivu i mineralnu vodu, vrlo povoljno. Tel. 098/632-494 PRODAJEM FRANCUSKI LEŽAJ za 400 kuna. Upita poslije 17 sa na tel. 865-581 KUPUJEM SADNICE dunja, domae sorte jabuka i krušaka. Ponude na mob. 098 9131-332 PRODAJE SE ŠTEDNJAK na struju u super stanju za 500 kn. zva na 095/845-9746 PRODAJEM NOVU masivnu kožnu garnituru 40% ispod cijene, zvati poslije 16 sati na tel. 098/846-058 PRODAJU SE KU ICE za pse, nove, od daske 3cm, masivne, povoljne, i 1000 kom crijepova Kikinda I klasa, te kupujem sobna vrata dim. 200x80cm. Mob. 098/13-888-65 PRODAJEM plinsku pe MAJA 8, pe na kruta goriva za kupaonicu, sjedeu kadu KOLPASAN novu, te rabljena ostakljena prozorska krila (pogodna za staklenik), a kupujem KALIJEVU PE . telefon: 343-557 PRODAJEM 250 vrhunskih dokumentaraca za 200 kuna, sve odlina slika i tittlovi, mob. 095/8766-048 PRODAJE SE perilica sua INDESIT, malo korištena, povoljno, mob. 098 306 676 PRODAJE SE KOTAO ZA RAKIJU, plasni lagvi i plinska boca. Nazva na 091/763-6571 PRODAJEM RABLJENE INDUSTRIJSKE šivae strojeve, više kom, cijena povoljna, te nove zimske gume dim. 205-55-R16, tel. 091/545-7370

TAROT – pomo u rješavanju Vaših problema. Samo osobnim kontaktom. Info: 099/225-1233 FILATELISTIKI KLUB «MARIJA HUNJAK» poziva sve koji se žele prikljui radu kluba da se slobodno jave na broj telefona 099/590-6808, Darko Hunjak TAROT VAM OTKRIVA VAŠU SUDBINU – ljubav, posao, budunost. Molimo nazovite za dogovor 098/1347-031 PRODAJE SE VRLO POVOLJNO I JEFTINO garderobni regal dim. 180x230x55, 2 garderobna ormara dim. 105x175x55, te kau na razvlaenje. Mob. 091/158-5598 THUJE - smaragd i kolumne, kvalitetan domai uzgoj. Tel. 091/547-0069 PRODAJE SE BRAVARSKI ALAT, šivaa mašina Bagat, polunova, galge i razni elektromotori. Tel. 333-253 DVD i VHS KONCERTI: Azra, B. Dugme, Balaševi, Him, Gnr, Nirvana, B. Jovi, Eminem, Korn, Rhcp, Metallica, I.Maiden, Doors, AC/DC, Zeppelin, Purple, P. Floyd, D. Straits i dr. Telefon: 091/2518-371 PRODAJU SE KUPINE i vino od kupine. Tel. 098/191-6659 PRODAJE SE DRVENA VITRINA sa staklenim vrama, runi rad, puno drvo, kvalitetno, potpuno novo i nekorišteno – povoljno. Tel. 098/408-049 PRODAJE SE ŽIVICA ligustrum po cijeni 2kn/ kom, te thuja columna i smaragd od 20-40kn7kom. Tel. 863-525 PRODAJE SE vea koliina konjskog gnojiva pogodno za vonjak, vrt i gorice, mob. 099/506-8698 PRODAJEM novu kupaonsku pe komb. strujadrva, nekorištenu, el. bojler od 80 lit. i hrastovu bavu za bijelo vino od 670 lit. Info. 821-329 ili 095/906-5508 PRODAJEM MALOKALIBARSKU PUŠKU s opkom, povoljno, mob. 091/572-4557 PRODAJE SE sve vrlo povoljno: plinska zidna pe, ušuvana brako prikolica, novi bide krem boje te razni ispravni dijelovi za jugo (alternator, vodena pumpa). Tel. 092/1048-381 PRODAJE SE: komoda s vitrinom (masivno drvo hrast); madraci po 100 kn/kom; el. ugradbeni štednjak; nove kopake Adidas br. 43-44; kuh. stol na razlaenje + 4 bijele stolice (500kn) i kožna kutna garnitura + fotelja. Molim zva samo vikendom na tel. 328-106 ili 098/171-4456 PRODAJEM plinski bojler od 13 lit. i termoakumulacijske pei 5 i 3kW, tel. 395-936 PRODAJE SE: protupožarna vrata, produžni kabel 7x2.5mm2 (50m), el. mašina za štemanje Kango, drvena vrata, el. bojler Vaillant od 80 lit., radijatori 90x200cm, pe na ugljen i drva, alat za savijanje bakrenih cijevi i runa pumpa za lož ulje, crni pisai stol. Tel. 858-424 PRODAJE SE kutna garnitura na razvlaenje dim. 200x160cm, regal 230x40cm i stoli 80x80, mob. 098/9830-372 PRODAJEM kromas bojler od 100 lit. na kruta goriva, za 500 kn. Upita u Makovcu br. 52 PRODAJEM SOBNU PE na lož ulje, korištena 1 sezonu, 5000 kcal, za 400 kn, te OPEL KADET ‘91.g., bez papira, 170 tkm, za 1.600 kn. Mob. 098/1744-764 PRODAJEM radni stol i stolicu (200kn), te stol za previjanje/kupanje i dva dj. krevea, Info poslije 16 sa na tel. 098/846-058 KVALITETNO štrigovsko vino po 10kn/lit., za k može dostava i manje koliine, prodajem ili mijenjam za odojak, svinju ili perad. Tel. 310-704 PRODAJEM OKRUGLI STOL za razvlaenje, vrlo lijep, povoljna cijena, el. runja kukuruza, te poklanjam dvije uljne pei u dobrom stanju, tel. 311-638 PRODAJEM DJ. KOLICA i stolac za hranjenje djeteta, tel. 040/629-048 ili 099/693-1854

57

Iznajmljuje se

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

2-sobni stan

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70 tel. 396-294 ŽELJEZNIKI KOLODVOR AKOVEC tel. 384-333 AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC tel. 313-947 REDEA (bivši MPC), R. Boškovia 2 (zgrada županije) tel. 310-350 LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1, tel. 310-651 POLICIJSKA UPRAVA ME IMURSKA, J. Gotovca 7, tel. 373-111 ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e, tel. 375-444 DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e, tel. 372-300 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kovaia 1e, tel. 311-790 MUZEJ ME IMURJA AKOVEC, Trg Republike 5, tel. 313-499 SSSH, POVJERENIŠTVO AKOVEC, Trg Republike 1, tel. 312-331 ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jelaia 1, tel. 396-800 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1, tel. 314-080 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, Vl. Nazora 16, tel. 390-977 UPRAVA ZA OBRANU, J. Gotovca 5, tel. 313-114 HGK, ŽUPANIJSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kovaia 2, tel: 311-160 OBRTNIKA KOMORA ME .ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1, tel. 313-971 FINA, O. Keršovanija bb, tel. 371-000 CENTAR ZA SOC. SKRB AKOVEC, Vl. Nazora 16, tel. 391-920 ME IMURJE PLIN, Mihovljanska 70, tel. 395-199 ME IMURSKE VODE, Mihovljanska 68, tel. 373-700 ELEKTRA AKOVEC, Žrtava fašizma 2, tel. 371-700 - prijava kvara tel. 371-600 HVIDR-a, Strossmayerova 9 tel. 314-644 GKP AKOM, Mihovljanska 74 tel. 372-466 ME IMURSKA ŽUPANIJA tel: 374-111 VETERINARSKA AMBULANTA tel: 390-859 INSPEKCIJE INSPEKCIJA RADA AKOVEC, Stari grad, Per. Zrinskih bb tel. 391-970 GOSPODARSKA INSPEKCIJA AKOVEC, tel. 391-970 SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boškovia 2 tel. 374-111 DRŽAVNE INSPEKCIJE tel. 042/301-707 HRVATSKE POŠTE - CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb tel. 804-000 T centar, Mace hrvatske 6 tel. 0800-9000 POREZNA UPRAVA , Podruni ured AKOVEC, O. Keršovanija 11, tel. 371-200 Ispostava PRELOG tel. 645-135 Ispostava MURSKO SREDIŠ E tel. 543-003 URED DRŽAVNE UPRAVE tel. 374-111 - Predstojnik tel. 374-212 - Služba za gospodarstvo tel. 374-102 - Služba za društvene djelatnos tel. 374-112 - Služba za opu upravu tel. 374-190 - Mani ured AKOVEC tel. 374-176 - Mani ured PRELOG tel. 374-055 - Mani ured M. SREDIŠ E tel. 374-057 - Mani ured M. SUBOTICA tel. 374-054 - Mani ured NEDELIŠ E tel. 374-059 - Mani ured ŠTRIGOVA tel. 374-058 - Mani ured KOTORIBA tel. 374-056 - Mani ured DEKANOVEC tel. 374-060 - Ispostava PRELOG tel. 646-716

u centru akovca. Inf. na 098 979 6543. PRODAJEM UGOST. rošlj, friteza, kotao, kiper, vaga, mesoreznica, sudoperi, gulilica krumpira, hladnjak, šank, espresso aparat, ledomat, perilica aša, mob. 098/9211-929 PRODAJE SE PLINSKA PE Maja i dvije termoakumulacione pei, cijena povoljna. Info 040/391-048

FOLIJE ZA STAKLA

graevine

automobili

sigurnost

zaštita od UV zraenja, temperaturna zaštita (hlaenje - grijanje), blještanja, nepoželjnih pogleda, provala i ozljeivanja, vizualni izgled vozila i objekata

Kompletna usluga, prodaja folija, opreme i postavljanje.

Buzoveka 77 . 40000 akovec . Hrvatska T 040 364 270 . F 040 364 944 . www.eltel.com sign & multimedia


INFORMACJE

58 RO ENI: RENATO BOGDAN, sin Biljane i Radovana; HANA EDIŠAR, ki Ivane i Krunoslava; RAFAEL GROŠANI , sin Lidije i Nenada; ERIK TRAJBAR, sin Vlatke i Marka; MAKSIM HAMER, sin urice i Maria; ANJA HORVAT, ki Jasmine i Gorana; LEON SAVI , sin Branke i Dejana; JOSIP JURICA SABOL, sin Milene i Miroslava; LOVRO HORVAT, sin Marne i Mladena; ULIJANO IGNAC, sin Biserke i Danijela; ELA KRIŽNAR, ki Zvjezdane i Andreja; JENIFER ŽVORC, ki Ane i Denisa; FRAN TURK, sin Ladislave i Denisa; ALEKS ZOBEC, sin Ivane i Franje; MIŠEL MAREC, sin Maje i Zdravka; NIKŠA NOVAK, sin Branke i Maria; NATHANIEL MATULIN, sin Anite i Dejana; DOMINIK KRAR, sin Antonije i Mirana; VITA PETEK, ki Konzuele i Nikole; NIKO BISTROVI , sin Ines i Nikole; GRACIJELA TIŠLJAR, ki Ljerke i Ivana; IVAN BRDAR, sin Mirjane i Majaša; VANESA KODBA, ki Željke

IZ MATINOG UREDA i Bojana; MORIS TUKSAR, sin Vjerane i Stanka; MIRTA ŽERJAV, ki Jasmine i Dinka; TINO GORIANEC, sin Ivane i Dejana; PETAR FURDI, sin Smiljane i Marinja; FLORIJAN TOMAŠEK, sin Melite i Maria; GABRIJELA MATULIN, K I Željke i Zvonimira; BORNA STRAH, sin Nives i Dejana; FRAN VURUŠI , sin Tamare i Nenada. VJENANI: Marna Logožar i Nenad Taradi; Iva Horvat i Dalibor Josipovi; Marijana Furdi i Dominik Toplek; Branka Vrbanec i Josip Feliks; Tanja Novakovi i Maja Poredoš; Snježana Horvat i Florijan Balog; Željka Be i Tomica Varovi; Jelena Koraj i Mario rnjak (akovec). Magdalena Pili i Petar Žvorc (Mala Suboca). Ksenija Korent i Danijel Pintari (Nedeliše).

Anita Tisaj i Dejan Žvorc (Prelog). Karolina Zadravec i Ivica Jakopi (Štrigova). UMRLI: Dragun Bistrovi, ro. 1966.; Margareta Stojko, r. Cigula, ro. 1936.; Marija Novak, r. Blaži, ro. 1922.; Terezija Zrna, r. Pandur, ro. 1930.; Antonija Marija Kuljevan, r. Vui, ro. 1930.; Marija Patarec, r. Liplin, ro. 1927.; Ladislav Jakopi, ro. 1926.; Anela Bakoš, r. Munda, ro. 1939.; Marija Šegovi, r. Tomaši, ro. 1930.; Ljudevit Jug, ro. 1937.; Marija Herman, ro. 1936. (akovec). Antun Pongrac, ro. 1942. (Kotoriba). Marija Tkalec, r. Šimuni, ro. 1945. (Mursko Središe). Elizabeta Tot, r. Novak, ro. 1931.; Katarina Kuhta, r. Šengula, ro. 1925. (Mala Suboca). Ivan Perko, ro. 1926. (Nedeliše). Florijan Gudlin, ro. 1989.; Marija Petri, r. Krmar, ro. 1923.; Kata Rodi, r. Kova, ro. 1923. (Prelog).

DAJU SE U NAJAM

NAMJEŠTENI UREDI od 20m2 i 25m2 na 3. katu zgrade «Meimurjeplet» u akovcu. Tel. 091/519-7953

JAVNI NATJEAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u akovcu 3. Mogunost zapošljavanja novih radnika, 4. Decitarnost djelatnos, 5. Urednog plaanja obveza prema Gradu akovcu u zakonskim rokovima, 6. Vremena za stavljanje prostora u upotrebu.

Red br.

Adresa

m2

Položaj

Djelatnost, Namjena

Poetni iznos mjesene zakupnine u EUR

1.

K. Tomislava 19

51

centar

trgovina i ostale djelatnos

351,-

Napomena: Poslovni prostor daje se u zakup u vienom stanju. Sve troškove oko ureenja prostora radi privoenja namjeni u cijelos snosi zakupnik, bez prava na povrat uloženih sredstava. Prije pristupanja radovima na ureenju poslovnog prostora, najpovoljniji ponua s kojim e se sklopi ugovor o zakupu, dužan je Gradu akovcu dostavi elaborat ureenja poslovnog prostora. Poslovni prostori koji se nalaze u objekma za koje je podnesen zahtjev za povrat imovine daju se u zakup u vienom stanju i Grad akovec dozvolit e minimalna ulaganja potrebna za obavljanje ugovorene djelatnos, bez prava na povrat utrošenih sredstava u trenutku utvrivanja vlasništva drugih osoba, kada i prestaje zakup poslovnog prostora. II. Poetni iznos mjesene zakupnine dat je u toki I. III. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na odreeno vrijeme od 5 godina. IV. Zainteresirane pravne i zike osobe koje ispunjavaju uvjete natjeaja svoje ponude na natjeaj mogu podnije Gradu akovcu, K. Tomislava 15, akovec – Komisiji za davanje u zakup poslovnih prostora u roku od 8 dana od dana objave natjeaja u javnom glasilu, u zatvorenoj omotnici, s naznakom “za natjeaj poslovni prostor u akovcu NE-OTVARAJ”, preporuenom pošiljkom ili u pisarnici. V. Ponuditelj mora položi jamevinu koja iznosi trostruki iznos poetnog iznosa mjesene zakupnine za poslovni prostor iz toke I. na žiro raun Grada akovca br. 2392007-1806000006 poziv na br.21 ili 22-7722- MB/JMBG, sa svrhom doznake-jamevina za poslovni prostor, te naves poslovni prostor iz toke I. Ponuditelju koji uspije u natjecanju jamevina se uraunava u zakupninu, onima pak koji ne uspiju u natjecanju ista se vraa beskamatno u roku od 15 dana od dana donošenja zakljuka Gradskog poglavarstva o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelj koji uspije u natjecanju, a kasnije odustane, jamevina se ne vraa. VI. Ponuda mora sadržava: - izjavu ponuditelja da je prema Gradu akovcu, K. Tomislava 15, podmirio sve dospjele obveze, nastale po bilo kojoj osnovi, - osnovne podatke o pravnoj ili zikoj osobi koja se natjee te obrtnicu za zike odnosno MB za pravne osobe, broj telefona za kontakt, - kopiju osobne iskaznice ako je ponuditelj zika osoba, - original ili ovjerenu kopiju BON 1, BON 2 (podaci o solventnos), te original ili ovjerenu kopiju potvrde Ministarstva nancija-Porezne uprave o uplaenim doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (samo za pravne osobe), - original ili ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ako je ponua pravna osoba, odnosno odobrenje za obavljanje djelatnos za ziku osobu, - dokaz u originalu o tome da je ponua uplao jamevinu, - djelatnost koja e se obavlja, - ponuenu mjesenu zakupninu za poslovni prostor, - rok u kojem e pristupi eventualnom ureivanju prostora te rok u kojem e poe obavlja djelatnost od dobivanja potrebne tehnike dokumentacije, - posebne uvjete za vanjsko i unutrašnje ureivanje prostora, - pokazatelje koji e Komisiji služi za rad po slijedeim kriterijima za odabir ponuda: 1. Interes Grada za novim poslovnim sadržajima, 2. Kvaliteta dosadašnjeg obavljanja djelatnos,

OBJAVLJUJE

održavanje javne rasprave o prijedlogu: b) IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIKOG PLANA GRADA AKOVCA

Na temelju Zakljuka Gradskog poglavarstva od dana 23.10.2008.godine, Grad akovec, objavljuje

POSLOVNI PROSTOR U AKOVCU:

GRAD AKOVEC UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO

a) IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREENJA GRADA AKOVCA

GRAD AKOVEC akovec, Kralja Tomislava 15

I. PREDMET PONUDE

28. listopada 2008.

VII. U natjeaju ne mogu sudjelova zakupnici poslovnih prostora Grada koji ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu, kao i osobe koje su dužnici Grada akovca po bilo kojem osnovu.

Javni uvid u prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana ureenja Grada akovca i prijedlog Izmjene i dopune Generalnog urbanistikog plana grada akovca zapoinje dana 4. studenog i traje do 20. studenog 2008. godine. Uvid u prijedloge izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova može se u navedenom terminu izvrši u predvorju Odsjeka za prostorno planiranje Grada akovca, radnim danom od 7,00 – 15,00 sa (Ulica Katarine Zrinski 2, potkrovlje- desno). Javno izlaganje radi obrazloženja novih rješenja, smjernica i mjera u okviru izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova održat e se u Gradskoj vijenici (Ulica kralja Tomislava 15) i to: - 11. studenog 2008. god. (utorak) s poetkom u 12,00 sa za Prostorni plan ureenja Grada akovca i - 12. studenog 2008. god. (srijeda) s poetkom u 12,00 sa za Generalni urbaniski plan grada akovca

VIII. Nepotpune ili zakašnjele ponude nee se uze u razmatranje. IX. Sudionici natjeaja bi e pismeno obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude. X. Najpovoljniji ponua dužan je u roku od 8 dana od pismene obavijes iz prethodne toke sklopi ugovor o zakupu i preuze poslovni prostor. XI. Najpovoljnijom ponudom smatra e se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz natjeaja sadrži i najviši iznos zakupnine. XII. Raniji zakupnik koji sudjeluje i udovoljava uvjema natjeaja, te prihva iznos zakupnine objavljen u javnom natjeaju sukladno odluci Grada akovca, ima prvenstveno pravo na sklapanja ugovora o zakupu, u skladu sa lankom 35.st.3. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN 91/096, 124/97 i 174/04) XIII. Ako lanovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, lanovi obitelji zatoenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata i ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, najmanje 12 mjeseci, sudjeluju u javnom natjeaju i udovolje uvjema iz najpovoljnije ponude, imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, pod uvjetom da nisu korisnici mirovine po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji, (NN 174/04, 92/05, 02/07 i 107/07). Prednost pri zakupu poslovnog prostora može se ostvari samo jednokratno, u skladu sa lankom 58. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji, (NN 174/04, 92/05, 02/07 i 107/07). XIV. Najpovoljnijeg ponuaa odabra e Gradsko poglavarstvo Grada akovca na prijedlog Komisije. XV. Gradsko poglavarstvo Grada akovca zadržava pravo ne izabra ni jednu od ponuda na natjeaj i za to nije dužno dava nikakva obrazloženja ni odgovara za štetu koju bi zbog toga mogli ima. XVI. Najpovoljniji ponua dužan je na dan sklapanja ugovora o zakupu dostavi bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na sve poslovne raune, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.

Nain sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi: 1. Nadležna jela i jela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave dostavljaju zakljuno do 20. studenog 2008. god. pisana oitovanja na prijedloge Izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova, a ako ih u tom roku ne dostave, smatra se da nemaju primjedbi. 2. Graani i udruge mogu sudjelova u javnoj raspravi na sljedee naine: - imaju pristup i mogunost uvida u prijedloge Izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova tokom trajanja javnog uvida - mogu upisa prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz svaki od prostornih planova (u prostorijama Odsjeka za prostorno planiranje) - postavljanjem pitanja za vrijeme javnog izlaganja - daju prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju - upuuju nositelju postupka pisane prijedloge i primjedbe najkasnije do 20. studenog 2008. god. na adresu: Grad akovec, Upravni odjel za prostorno ureenje, zaštu okoliša i graditeljstvo, Ulica kralja Tomislava 15, akovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu itko napisani te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja nee se uze u obzir) PROELNIK: Ninoslav Šipoš, dipl.ing.arh.

REPUBLIKA HRVATSKA - ME IMURSKA ŽUPANIJA OP INA ŠENKOVEC

JAVNI NATJEAJ

za obavljanje usluge išenja snijega na prometnicama u Opini Šenkovec Obavljanje usluge na išenju snijega za podruje Opine Šenkovec odnosi se na zimsko razdoblje 2008./2009. godine.

XVII. Najpovoljniji ponua dužan je na dan sklapanja ugovora o zakupu, a to je dan ovjere potpisa i solemnizacije ugovora kod javnog bilježnika (koji dan je ujedno dan preuzimanja poslovnog prostora) položi na žiro-raun Grada akovca br. 2392007-1806000006 poziv na br.21 ili 22-7722-JMBG/MB, šesterostruki iznos izliciranog iznosa mjesene zakupnine, koji ostaje na raunu Grada akovca u beskamatnom depozitu za cijelo vrijeme trajanja zakupa.

Ponuda treba sadržava: - cijenu rada stroja po efekvnom satu rada na išenju snijega - cijenu koštanja po kilometru išenja prometnice - cijenu posipavanja prometnice (sol, sipina) po 1 km dužine

XVIII. Ugovor o zakupu sklopi e se kao ovršna isprava sukladno odredbi lanka 23. stavak 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora, (NN 91/96, 124/97, 174/04) a na trošak zakupnika.

Uvje za prihvaanje izvoaa: - da izvoa radova posjeduje dovoljno mehanizacije da istovremeno is snijeg na cijelom podruju za koje je nadležan - da posjeduje stroj za posipavanje solju ili ima ugovor sa službom za obavljanje poslova posipavanje solju

XIX. Kako su temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komuniske vladavine, (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02) u toku postupci povrata u vlasništvo zgrada sa poslovnim prostorima, obavještavaju se sudionici natjeaja da se Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen sa zakupcima raskida po sili zakona danom pravomonos rješenja o povratu imovine vlasnicima, koje izdaje Ured za imovinskopravne poslove Meimurske županije. Gradsko Poglavarstvo Grada akovca

Detaljne informacije mogu se dobi na tel. 343-250, 343-820. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave natjeaja. Pismene ponude sla na adresu: Opina Šenkovec Šenkovec, J. Bedekovia 11 40 000 akovec


INFORMACJE

28. listopada 2008.

ZAHVALA

Modna kua ANGEL, J. Slavenskog 5, Belica, objavljuje

oglas za popunu radnih mjesta a) konstruktor odjee b) sva šivanja

duboko potreseni iznenadnim gubitkom dragog nam sina, brata i unuka

TEREZIJI FUKO iz Ivanovca preminuloj u utorak 21.10. 2008.

iz Preloga

Pisane ponude do 15. studenog 2008 molimo sla na angel@angel.hr ili na adresu: ANGEL d.o.o. J. Slavenskog 5, 40319 Belica.

POSLJEDNJI POZDRAV voljenoj šogorici, ujni i strini

FLORIJANA GUDLINA

Uvje pod a : - završen tekslno – tehnološki fakultet smjer konstruktor odjee - minimalno godinu dana radnog iskustva na poslovima konstrukcije odjee u industriji, - poznavanje konstrukcije osnovnog kroja, modeliranje, kompjutersko poveavanje krojeva, uklapanje krojnih slika, - poznavanje rada na raunalu, - snalažljivost i komunikavnost, - obavezan probni rad od 6 mjeseci, Uvje pod b : - radno iskustvo na poslovima šivanja odjee u industriji, - snalažljivost, - probni rad po dogovoru.

59

preminulog dana 16.10.2008. u 20.-toj godini života ZHVLU"^$ rodbini, kumovima, susjedima, prijateljima i znancima, $snovnoj i Srednjoj školi Prelog, ravnatelju, profesorima i uenicima, te djelatnicima Pizzerie `$-S na izrazima suuti i dostojanstvenom ispraaju na vjeni poinak. Posebno hvala msgr. dr. ^ilanu Šimunoviu, vl. ntunu Štefanu, vl. Pavlu ^arkau, msgr. Leonardu ^arkau i pre. ntunu Hoblaju na toplim rijeima ispraaja. Tugujui: mama Željka, tata Ivan, sestre Ivana i Petra i bake Sofija i Jelena

Draga Trezika, sa ljubavi, poštovanjem i tugom uvat emo u svojim srcima sjeanje na Tebe i pamtiti te po marljivosti, plemenitosti i dobroti. Voljeni nikad ne umiru! ]eka Te uva dragi Bog i aneli. Šogorica Ana sa suprugom Viktorom, Mladen i Armando Puklavec i obitelji Bratkovi Marije i Fuko Antuna

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

DARKU VRANIU 29.10.1991. - 29.10.2008. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. RESTORAN “TRATORIA RUSTICA”, I. G. Kovaia 6, akovec, 1 KV KONOBAR na neodreeno, javi se na adresu ili na 311-207. do 31.10. 2. HOBLAJ TRADE d.o.o. M. Središe, Trg B. J. Jelaia 9, traži 1 MESAR, 1 POM. RADNIK ZA KOBASIARSKE POSLOVE na neodreeno vrijeme, javi se na 543-212, 095-901-6414. Natjeaj otvoren do 15.11.2008.g. 3. Ca e bar THERAPIA AKOVEC, I. G. Kovaia 30, traži 1 KONOBAR-ICA na neodreeno vrijeme, pola radnog vremena, javi se osobno ili na tel,. 310-219. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 4. TERMO STIL d.o.o. BELICA, I. Mažurania 19, traži 2 AKUSTIKA IZOLATERA na neodreeno vrijeme, javi se na 099-500-7944. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 5. GRADITELJSTVO TONI DONJI KONCOVAK 85, traži 2 ZIDARA, 2 GRA EVINSKA RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 861-210, 091-788-3596. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 6. STOLARIJA SEREC NEDELIŠ E, traži 2 STOLARA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241-494, 822-426. Natjeaj otvoren do 30.10.2008.g. 7. MARING d.o.o. NEDELIŠ E, Livadarska 53, traži 2 BRAVARA, STROJOBRAVARA, 2 ZAVARIVAA; 1 STROJARSKI INŽENJER na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se osobno, 098-312-455 ili dostavi pismene zamolbe do 30.10.2008.g. 8. CAFFE BAR THERAPIA, AKOVEC, I. G. Kovaia 30, traži 1 KONOBAR-ICA na neodreeno vrijeme, pola radnog vremena, javi se osobno ili tel. 310-219. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 9. Krojaki obrt “ANNA” M. Središe, Frankopanska 62, traži 3 ŠIVAA S RADNIM ISKUSTVOM na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se na 543-153, rad u jednoj smjeni. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 10. GRADI-K d.o.o. G. ZEBANEC 23B, traži 2 ZIDARA, 2 GRA EVINSKA RADNIKA na neodreeno vrijeme, javiti se na 091-5979-526. Natjeaj otvoren do 29.10.2008.g. 11. GRA-COOP d.o.o. M. Središe, Marnska 165, traži ZIDARI, TESARI, KERAMIARI, GRA EVINSKI RADNICI na neodreeno vrijeme, javi se na 098-209-984. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 12. Keramiarski obrt DOBRANI , NEDELIŠ E, akoveka 86, traži KERAMIARE - više izvršitelja na neodreeno vrijeme, javi se na 821-416, 091-501-6617. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 13. MT PRELOG, V. Nazora 37, traži 20 KV, PKV ŠIVAA mogunost stalnog zaposlenja, poslovi šivanja po fazama, radno iskustvo nije uvjet, javi se gi. Bari na tel. 648-149. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 14. Keramiarski obrt KERAMBIS, PLEŠIVICA 23C, traži 3 KV KERAMIARA, 1 POM. RADNIK na neodreeno vrijeme, javiti se na 099-671-9055, 524-261. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 15. TERMO SMOLEK d.o.o. HODOŠAN, traži MONTERI CENTRALNOG GRIJANJA, VODOINSTALATERI, PLINOINSTALATERI - više izvršitelja na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241-943. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 16. GRADITELJ ŠKILJO d.o.o. PODBREST, V. Nazora 22, traži 2 ZIDARA, 1 POM. RADNIK na neodreeno vrijeme, javi se na 091-880-1327, 098-1717-226. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 17. METAL DEKOR IVANOVEC, traži 5 BRAVARA, 5 STROJOBRAVARA, 5 ZAVARIVAA na neodreeno vrijeme, javi se na 338-070. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 18. SLAD d.o.o. HOTEL GOLF D. Vidovec, traži 1 KONOBAR, KV, PKV konobar ili bilo koja struka, min. OŠ, radno iskustvo poželjno ali nije uvjet, posluživanje jela i pia u restoranu u sklopu hotela, javi se na 615-245, 098-242-670. Natjeaj otvoren do 05.11.2008.g. 19. Keramiarski obrt vl. Vladimir Žuni STRAHONINEC, P. Miškine 28, traži KERAMIARI, KV, PKV-više izvršitelja, na neodreeno vrijeme, javiti se na 098-167-1048. Natjeaj otvoren do 06.11.2008.g. 20. KLM d.o.o. HORVAT, GORIAN, Vrtna bb, traži STROJARSKI TEHNIAR ILI INŽ. STROJARSTVA-TEHNOLOG, LAKIRER - ZA ŠPRICANJE CIJEVI, 3 BRAVARA ILI POM. BRAVARA, na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se osobno ili 091601-0561, 091-601-0562. Natjeaj otvoren do 05.11.2008.g. 21. TERMO BEK, M. Središe, A. Šenoe 29, traži 2 INSTALATERA GRIJANJA, PLINA, VODE I KLIME, na neodreeno vrijeme, javi se na 549-896, 098-242-899. Natjeaj otvoren do 10.11.2008.g. 22. SITOTISAK POMOR, AKOVEC, Putjane 71a, traži 2 DJELATNIKA NA POSLOVIMA TERMOTISKA na odreeno vrijeme, javi se na 091-501-0882 do 31.10.2008.g. 23. TWIX-TRADEd.o.o.-Ca ebarIN,akovec,MIHOVLJAN, Zvir 10, traži 2 KONOBARA na neodreeno vrijeme, javi se na 091-727-1044. Natjeaj otvoren do 28.10.2008. 24. MARVIN d.o.o. MACINEC, Školska 23, traži 2 KV, PKV ZIDARAnaneodreenovrijeme,javisena822-350.Natjeaj otvoren do 07.11.2008. 25. DOBRANI TRANSPORTI M. Središe, Poljska 24c, traži 3 ARMIRAKA RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 543-222, 098-922-9079. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 26. ARTNER d.o.o. D. Vidovec, traži 3 MONTERA STAKLENIH FASADA na neodreeno vrijeme, rad na terenu, javi se na 098-180-3139. Natjeaj otvoren do 06.11.2008.g. 27. Limarija SVAM-LIM, N. S. ROK, traži 2 DJELATNIKA NA IZRADI I MONTAŽI GRA . LIMARIJE na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se na 091-572-2091. Natjeaj otvoren do 25.10.2008.g.

28. RODIKOMM d.o.o. AKOVEC, K. Tomislava 37, traži 1 ELEKTROMEHANIAR na neodreeno vrijeme uz probni rad, javiti se osobno ili 395-180. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 29. ELEKTROINSTALACIJEPINd.o.o.PRELOG,N.Tesle17,traži 1 ELEKTROINSTALATER 1 ELEKTROINSTALATER-VODITELJ poslova na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 2 godine za voditelja poslova, javi se na 098-173-5981. Natjeaj otvoren do 06.11.2008.g. 30. KTCd.o.o.AKOVEC,Športska6,traži1KONOBAR-ICAna neodreeno vrijeme, javi se na 638-279. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 31. RESTORAN PREPELICA OTOK 2, traži ŠEFA KUHINJE, KUHARA, 2 POMO NA KUHARA, 4 KONOBARA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-393-001. Natjeaj otvoren do 09.11.2008.g. 32. COMPLEX d.o.o. PRIBISLAVEC, A. Starevia, traži 4 INSTALATERA GRIJANJA, VODOVODA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-210-166. Natjeaj otvoren do 30.10.2008.g. 33. AUTOROMAN d.o.o. AKOVEC, Zapadna 2, traži 1 LAKIRERA, 1 AUTOLIMARA na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 098-918-2092. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 34. BOJAL-PROFIKURŠANEC,Glavna9,traži2SOBOSLIKARA na neodreeno vrijeme, javi se na 091-389-4650. Natjeaj otvoren do 28.10.2008.g. 35. KTC d.o.o. 48260 KRIŽEVCI, N. Tesle 18, traži 1 KV KONOBAR; 1 GLAVNI KONOBAR - VODITELJ TOIONIKA, rad. iskustvo 2g; 1 POMO NI KUHAR; 1 KUHAR, rad. iskustvo 1g.; 1 GLAVNI KUHAR - voditelj restorana, rad. iskustvo 2g.; 1 VOZA VILIARA, položen ispit za vozaa viliara; 2 RADNIKA U POLJOAPOTECI, VŠS, SSS poljoprivredni tehniar smjer ratarstvo ili zašta bilja, položen ispit iz toksikologije; 2 MESARA; 1 GLAVNI SKLADIŠTAR, ekonomski ili trgovaki smjer; 4 SKLADIŠNA RADNIKA; 25 PRODAVAA; 1 REF.ZA OBRADU PODATAKA (VŠS, SSS); 1 POSLOVO A SMJENE (VŠS, VSS); 1 REFERENT NABAVE (VŠS, VSS); 1 KONTROLOR POSLOVANJA (VŠS, VSS); 1 DIREKTOR ROBNOG CENTRA (VSS), mjesto rada PRELOG, radno iskustvo poželjno ali nije uvjet, radni odnos na odreeno, javi se pismenom zamolbom i životopisom na gornju adresu. Natjeaj otvoren do 28.10.2008.g. 36. Markeng, Trgovina, Konzalng MTK, NEDELIŠ E, Žarkovice 15, traži 2 DJELATNICE ZA RUNO PAKIRANJE RIBA na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 822-250. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 37. Ustanova za zdravstvenu njegu u kui Živkovi, AKOVEC, ZAVNOH-a 45, traži 2 MEDICINSKE SESTRE na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 1 godina, položen struni ispit, poželjno vlastito vozilo, javiti se osobno na gornju adresu uz najavu na tel. 098-463-525. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 38. Priv. ord. za zikalnu medicinu i reh. dr. Olga Novak AKOVEC, R. Boškovia 16, traži 1 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIAR na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 391-291. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 39. KERMEK d.o.o. AKOVEC, Neumannova 3, traži 1 SSS, VŠS KNJIGOVO A S RADNIM ISKUSTVOM na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se osobno, pismena zamolba ili tel.098-493-789 do 31.10.2008.g. 40. SMRTI OPREMA STOLARIJA, G. KURŠANEC, Zrinskih 11/a, traži 2 KV, PKV STOLARA, 2 POMO NA RADNIKA; 1 LAKIRERA za rad u drvnoj industriji na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 897-143, 098-242-355. Natjeaj otvoren do 13.11.2008.g. 41. Ca e bar MD PRELOG, Glavna 5, traži 1 KONOBAR-ICA na neodreeno vrijeme, 8-satno radno vrijeme, javi se na 645-556, 098-832-575. Natjeaj otvoren do 12.11.2008.g. 42. Caffe bar GALEB, OPOROVEC, traži 1 DJELATNICU ZA RAD U CAFFE BARU na neodreeno vrijeme, pola radnog vremena, javiti se na 098-197-7108. Natjeaj otvoren do 30.10.2008.g. 43. ZADOLGrupad.o.o.PRELOG,akoveka107,traži2RADNIKANAMONTAŽIALUIPVCSTOLARIJEnaneodreenovrijeme, javi se na 646-944. Natjeaj otvoren do 13.11.2008.g. 44. TRUST INVEST d.o.o. KOPRIVNICA, Trg Bana Jelaia 7/i, traži 5 FINANCIJSKIH ANALITIARA SSS, VŠS, VSS str. sprema, na neodreeno vrijeme, odgovornost, ambicioznost, poduzetništvo, samostalan rad unutar ma, dostavi pismene zamolbe uz životopis na gornju adresu ili na e-mail: info@ trusnvest.hr do 31.10.2008.g. 45. Kozmeki salon Bellus, STRAHONINEC, akoveka 37, traži 1 KOZMETIARA na neodreeno vrijeme, javi se na 333-256, 099-660-3474. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 46. SLK d.o.o. AKOVEC, ZAVNOH-a 16, traži 1 KV VOZAA E kat. domai prijevoz, 1 DISPONENTA - prometni tehniar na neodreeno vrijeme, radno iskustvo poželjno ali nije uvjet, javiseosobno,dostavipismenuzamolbu.Natjeajotvoren do 31.10.2008.g. 47. Završni gra. radovi HONGRA, AKOVEC, J. Kozarca 15, traži4KV,PKVSOBOSLIKARAnaneodreenovrijeme,mjesto rada Dubrovnik, javi se na 095-666-9992. Natjeaj otvoren do 30.10.2008.g. 48. VIDRAd.o.o.AKOVEC,V.Žganca53,tražiSOBOSLIKARE - više izvršitelja na neodreeno vrijeme, rad na podruju Meimurske i Varaždinske županije, javi se na 098-131-2300. Natjeaj otvoren do 15.11.2008.g. 49. Keramiarski obrt vl. Vladimir Žuni, AKOVEC, Dr. I. Novaka 38, traži KV, PKV KERAMIARE - više izvršitelja na neodreeno vrijeme, javiti se na 098-167-1048. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 50. SIMOVd.o.o.SAVSKAVES,Radnika39,tražiDJELATNIKE ZA RAD NA ŠTANDU za ankeranje, javi se na 390-582, 0959033-541. Natjeaj otvoren do 01.11.2008.g.

51. Dom za starije i nemone osobe MESMAR, PRELOG, V. Žganca 3, traži 1 MEDICINSKU SESTRU na neodreeno vrijeme, položen struni ispit, zamolbu i životopis dostavi na gornju adresu do 15.11.2008. s naznakom “za natjeaj” 52. Instalacije ANDRAŠEC, NOVAKOVEC, Selska 38, traži MONTERACENTRALNOGGRIJANJAIPOMO NOGRADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 099-413-8036. Natjeaj otvoren do 16.11.2008.g. 53. Uprava RESCULT - ŠPEDICIJA d.o.o. 52240 Labin, Titov trg 7, traži 5 CARINSKIH ZASTUPNIKA na GP TRNOVEC, SSS špeditersko-agen. tehniar, ekonomska, upravna gimnazija ili sl., položen ispit za ovlaštenog carinskog zastupnika, 1 g. radnog iskustva u struci otpremništva, poznavanje jednog stranog jezika, rad na PC-u, mogu se javi i kandida bez položenog ispita uz uvjet da ga polože, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu a dodatne informacije na tel. 052-851-833. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 54. KAVANA LOVRENC PRELOG, Glavna 25, traži 1 KUHAR ili POM. KUHARA na neodreeno vrijeme, javi se na 645-028, 091-899-0962. Natjeaj otvoren do 16.11.2008.g. 55. HOBLAJ TRADE d.o.o. M. Središe, Trg B. J. Jelaia 9, traži 1 MESAR, 1 POM. RADNIKA ZA KOBASIARSKE POSLOVE na neodreeno vrijeme, javi se na 543-212, 095-901-6414. Natjeaj otvoren do 15.11.2008.g. 56. FRUMENTO d.o.o. GORNJI KONCOVAK, traži 1 KONOBARICU, 1 PERAA VOZILA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-188-4222. Natjeaj otvoren do 15.11.2008.g. 57. Zidarsko fasaderski obrt PUKLEK, M. SUBOTICA, Lj. Gaja 1,traži2ZIDARA,1POM.RADNIKAnaneodreenovrijeme,javi se na 098-956-3014. Natjeaj otvoren do 10.11.2008.g. 58. STOLARIJADUGAN,NEDELIŠ E,traži1STOLARA,1POM. RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 821-581, 098242-692. Natjeaj otvoren do 30.10.2008.g. 59. MAJOKO d.o.o. - Restoran Lipa NEDELIŠ E, traži 1 KONOBARAnaodreenovrijeme,javisena098-802-273.Natjeaj otvoren do 02.11.2008.g. 60. BU-netd.o.o.STRAHONINEC, akoveka89,traži1RADNICE NA POSLOVIMA IŠ ENJA novoizgraenih stanova, na neodreeno vrijeme, rad na terenu, javi se na 098-229-285. Natjeaj otvoren do 31.10.2008. 61. ELEKTROING GRABAR d.o.o., k, M. Buia 8, traži 5 ELEKTROINSTALATERA na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, radno iskustvo 5g., rad u Zg, k i okolici. Dostavi pismene ponude na gornju adresu ili mail: elektroinggrabar@ck.tel.hr do 30.11. 62. CVJE ARA NATURA, akovec, traži 1 CVJE ARA na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 6mj. Javi se na mob. 098/600-004, do 4.11. 63. AKOVEKI MLINOVI d.d. akovec, RJ Pekara Oroslavje, Stubika 56, traži 1 RADNIKA U PROIZVODNJI na odreeno vrijeme uz mog. produljenja na neodreeno, uvje: KV, PKV pekar, položen vozaki ispit B kat. Osobni dolazak ili najava na tel. 049/284-013, Anica ili 040/375-512, Biserka. Natjeaj je otvoren do 3.11.2008. 64. JUNIOR d.o.o. akovec, A. Starevia 14, traži 1 PRODAVAICU na neodreeno vrijeme. Javi se na tel. 390-015 ili 098/396-933, do 31.10.2008. 65. PANA STOLARIJA d.o.o., k, Zagrebaka bb, traži STOLAREIBRAVARE–višeizvršitelja,naodreenovrijeme.Zamolbe sa životopisom dostavi na gornju adresu do 31.10. 66. Trgovina URKO, Mercator akovec, Zagrebaka 87, traži 1 PRODAVAA na neodreeno vrijeme. Javi se osobno ili dostavi pismene zamolbe do 30.10. 67. O.M.T. d.o.o., Ivanovec, M.P. Miškine 22, traži TOKARA i GLODAA za rad na CNC strojevima na neodreeno vrijeme. Javi se na tel. 338-120 do 31.10. 68. Polj. proizvoa Braniša Nenad, Belica, B. Radi 73, traži 1 RADNIKA NA FARMI MUZNIH KRAVA na neodreeno vrijeme. Javi se na tel. 845-647, 098/699-529 do 30.11. 69. Djejivr“RUŽICA”GORIAN,Školska14,traži1ODGOJITELJ/ICA (VŠS) na odreeno vrijeme, pripravniko stažiranje-volonter, javi se na 098-181-9674. Natjeaj otvoren do 20.11.2008.g. 70. FERRO-PREIS d.o.o. AKOVEC, dr. Tome Bratkovia 2, traži 4 DJELATNIKA ZA RUNU MANIPULACIJU TERETA, javi se osobno na adresu poduzea. Natjeaj otvoren do 15.11.2008.g. 71. METROPOL d.o.o. AKOVEC, Mihovljanska 29, traži 1 KONOBAR na neodreeno vrijeme, javi se na tel. 098-9445482. Natjeaj otvoren do 11.11.2008.g. 72. EUROTREND d.o.o. D. Dubrava, Koprivnika bb, traži 1 DJELATNIK ZA RAD U PRERADI ULJARICA, KV, SSS poželjno prehrambenog smjera na neodreeno vrijeme, javi se na 098-426-179. Natjeaj otvoren do 20.11.2008.g. 73. Pizzerija i kavana KAKTUS, SAVSKA VES, traži 5 KONOBARA na neodreeno vrijeme, mjesto rada Savska Ves, Totovec, javiti se na 091-7899-289. Natjeaj otvoren do 24.11.2008.g. 74. IGNIS d.o.o. Mihovljan, Prvomajska 117, traži KONOBAR, ISTAICA na pola rad. vremena, KUHAR-povremeno na sajmu-jednom tjedno na neodreeno vrijeme, javi se na 098244-252, 098-811-459. Natjeaj otvoren do 05.11.2008.g. 75. MECROM-DZ d.o.o. AKOVEC, Kolodvorska 15, traži 1 DJELATNIKMETALSKESTRUKEzaposlovepopravkaauspuha, naneodreeno,javiseosobnoilitel.098-170-5225.Natjeaj otvoren do 23.11.2008.g. 76. Autoprijevoznik Milovan Todorovi, PEKLENICA, traži 1 VOZACiEkat.naneodreenovrijeme,javisena099-3502344. Natjeaj otvoren do 30.11.2008.g. 77. NIMAR, d.o.o. STRAHONINEC, Ž. Fašizma 135, traži 2 KV ZIDARA, NKV RADNIK na neodreeno vrijeme, javi se na 099-220-3722. Natjeaj otvoren do 24.11.2008.g.

IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUNA SLUŽBA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIŠ E: 543-200

RADNA MJESTA VARAŽDIN: 1. BRK d.o.o. Podevevo 149; traži 1 KONOBARICU na neodreeno vrijeme, uvje: OŠ, KV, SSS bilo koje struke; osigurani stan i hrana. Najava na mob:098 686 519 (Josip Palanuš), do 30.11. 2. GANIMED d.o.o. Podrute bb; traži 1 KONOBARICU na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvje: OŠ, KV, SSS bilo koje struke; nema mogunos smještaja; vraaju se putni troškovi. Najava na mob: 091 760 6060 (Zdravko Ivanan),. do 30.11. 3. TOMATANE d.o.o., Zagreb, Kruškovac 2; traži 1 DOSTAVLJAA - POŠTARA - dostava razliih vrsta pošiljaka (ovisno o režimu usluge), u kune kovežie ili osobno uz potpis primitka na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvje: KV, SSS bilo koje struke, ozbiljna i odgovorna osoba; radi se od pon do petka, svakim danom do konane isporuke pošiljaka; uz iskustvo rada potrebno je najviše 6-7 sa dnevno; rad pješice ili skuterom, prema potrebi sa osobnim vozilom; plaa od 3.000,00 do 4.000,00kn. Pismene zamolbe na adresu ili e-mail: info@tomatane.hr ili najava na tel. 01/3887-513, 091/3887-521 (Damir Pavlovi) do 29.10.; mjesto rada: VARAŽDIN i okolica; poetak rada: 01.11.2008. 4. PLASMAd.o.o.,Varaždin,Vidoveka45;traži3OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ ZAŠTITE NA RADU na neodreeno vrijeme, uvje: 1 OSOBA VSS dipl. inž. sigurnos, može i apsolvent, znanje engl. i njem. jezika, vozaki B kat.; 1 OSOBA VSS dipl. inž. strojarstva, može i apsolvent, znanje engl. i njem. jezika, vozaki B kat., poznavanje rada na raunalu i 1 OSOBU VSS dipl. inž. elektrotehnike, može i apsolvent, znanje engl. i njem. jezika, vozaki B kat., poznavanje rada na raunalu. Pismene zamolbe osobno ili poštom na adresu (više informacija na www.plasma.hr), do 10.11. 5. EIMONT d.o.o., Varaždin, Trenkova 29; traži 4 NKV RADNIKA ZA GRA EVINSKE RADOVE - runi iskopi, postavljanje kamena, rad s mješalicom betona… na odreeno vrijeme. Najava na tel. 040/897-001, 098/284-391 (Ivica Šokman), do 31.12. 6. FRIGOTEHNIKA Ivanec, Varaždinska Bb 42240 Ivanec, traži 4 OSOBE ZA MONTAŽU RASHLADNIH URE AJA na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvje: KV ILI SSS - zvanja: elektroinstalater, vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimazacije, bravar, tokar, zavariva i dr. zvanja iz elektro i metalske struke. Potrebna je najava na mob.:098/379-698 ili 098/359949 (FRANJO BAJSI ), do 31.10. 7. INTERPROJEKT d.o.o. Novi Marof, traži 5 DIPL. INŽ. STROJARSTVA na neodreeno vrijeme, uvje: VSS, VŠS, SSS, uvjet znanja rada u ACAD programima, mog. rada u Njemakoj do 2g., detašman, uz smještaj; 5 KV VOZAA U ME UNARODNOM TRANSPORTU na neodreeno vrijeme, uvje: KV, akvno znanje njem. jezika, radi se u Njemakoj (do 2 g), osiguran smještaj, plaa tarifna; 10 ZAVARIVAA na neodreeno vrijeme, uvje: iskusni zavarivai svim postupcima (TIG; MAG; MIG), radi se u Njemakoj (do 2 g. detaširani radnici), znanje njem. jezika. Najava na 042/205-193 (Ivica Saka), do 30.11. 8. Tehnomontaža IVAN HOHNJEC, Selci Križovljanski 23, Selci K.; traži 2 BRAVARA/LIMARA na neodreeno vrijeme, uvje: KV, SSS bravar, limar ili osoba s iskustvom na ism ili slinim poslovima. Najava na tel. 042/739-048, 098/267-378 (Ivan Hohnjec), do 1.12. 9. GRABARd.o.o.,Varaždin,Zagrebaka306;traži2PKV, KV ZIDARA na odreeno vrijeme; 1 VODITELJA GRADILIŠTA na neodreeno vrijeme, uvje: SSS, VŠS - graevina, znanje rada na raunalu, vozaki B kat.; 2 PKV, KV TESARA na neodreeno vrijeme; 2 PKV, KV ARMIRAA na neodreeno vrijeme i 3 ELEKTRONIARA na poslovima u baždarnici na neodreeno vrijeme, uvje: KV, SSS elektroniar, precizni meh., elektriar, elektromehaniar. Pismene zamolbe osobno ili poštom na adresu (poslodavac pruža mogunost doškolovanja), do 10.11. 10. GARESTIN - GRADNJA d.o.o., Varaždin, Zagrebaka 310; traži 1 POMO NOG GRA EVINSKOG RADNIKA na neodreeno vrijeme, uvje: PKV, 2 g. radnog iskustva. Osobno na adresu ili najava na tel. 042/204-281, 099/2666177, do 31.10. 11. Ugosteljski obrt vl. SLAVICA MAŠI , Nedeljanec, Varaždinska 14; traži 1 KONOBARICU za posluživanje pia na odreeno uz mog. na neodreeno vrijeme, uvje: OŠ, PKV, KV, za osobe iz udaljenijih podruja osiguran smještaj. Najava na mob. 098/135-2130, do 3.11. 12. G. SERVIS I PRODAJA d.o.o., Varaždin, J. Kozarca 26; traži 2 SERVISERA KU ANSKIH APARATA na odreeno vrijeme, uvje: KV, SSS elektro struke, može i pripravnik, znanje engl. i njem, jezika, poželjno znanje rada na raunalu, poželjan vozaki B kat., komunikavnost, tolerantnost, sklonost timskom radu i 2 PRODAVAA na odreeno vrijeme, uvje: KV, SSS, muška ili ženska osoba, može i pripravnik, znanje engl. i njem. jezika, poželjno znanje rada na raunalu, poželjan vozaki B kat., komunikavnost, tolerantnost, sklonost mskom radu. Pismene zamolbe na adresu ili e-mail: gorenje-servis@vz.t-com.hr, do 7.11.

Uspješna, rastua domaa generika farmaceutska kompanija - koja pored proizvodnje i prodaje generikih lijekova na hrvatskom tržištu svoje poslovanje razvija i širi i u regionalnom okviru - u potrazi je za kandidama za radna mjesta

REFERENT NABAVE (m/ž) Vaše glavne odgovornos odnosit e se na sve operavno-administravne poslove (praenje zaliha, narudžbe, izrada uvozne dokumentacije, odnosi sa špediterskim kuama i carinom, prijevoznikim kuama i dr.) vezane uz uvoz sirovina i repromaterijala potrebnih za proizvodnju lijekova. Od vas oekujemo: • Završenu višu/visoku školu ekonomskog, komercijalnog ili slinog društvenog usmjerenja • Profesionalno iskustvo u poslovima nabave i uvoza donosi stanovitu prednost kandidama, ali e se u obzir svakako uze i molbe kandidata bez iskustva • Izvrsno vladanje, u govoru i pismu, engleskim jezikom • Visoku razinu informake pismenos • Razvijene komunikacijske vješne, organiziranost, ažurnost, tonost te entuzijazam, energinost i spremnost za savladavanje prepreka u poszanju poslovnih ciljeva.

KNJIGOVOA (m/ž) Vaš posao bit e da samostalno, ažurno obavljate sve potrebne knjigovodstvene poslove u poduzeu sukladno važeim propisima i dobroj knjigovodstvenoj praksi. Od kandidatkinja/kandidata oekujemo: • Završenu srednju ili višu školu ekonomskog ili slinog usmjerenja • Iskustvo na svim kljunim knjigovodstvenim poslovima od minimalno dvije godine • Visoku razinu informake pismenos

Pored navedenih zahtjeva, sposobnos i karakteriska od kandidata za oba radna mjesta oekujemo još i vrlo dobro korisniko vladanje raunalom i vozaku dozvolu B kategorije. Pružamo vam: • vrlo solidna primanja • druge movirajue organizacijsko-poslovne uvjete (ulaganje u razvoj vaše strune kompetentnos i sl.) • profesionalno izazovan posao u dinaminom mskom okruženju Ugovor o radu s radnim mjestom u Ludbregu zasniva se na neodreeno vrijeme uz šestomjeseni probni rok. Smatrate li da možete ispuni naša oekivanja i spremni ste prihva ponueni poslovni izazov, vašu ponudu i životopis pošaljite najkasnije do 3. studenoga 2008. godine na sljedeu adresu: Farmal d.d. Upravljanje ljudskim potencijalima (Za natjeaj) Branitelja domovinskog rata 8 42230 Ludbreg ili na: farmal@farmal.hr


INFORMACJE

60 GRAD AKOVEC akovec, Kralja Tomislava 15,

temeljem Zakljuaka Gradskog Poglavarstva Grada akovca od 15.05.2008., 10.07.2008., 03.05.2007., 28.02.2008, 25.09.2008. i 23.10.2008. objavljuje

PRODAJU GRAEVINSKOG ZEMLJIŠTA U AKOVCU USMENOM JAVNOM DRAŽBOM I. Obavještavaju se zainteresirane zike i pravne osobe da Grad akovec prodaje graevinsko zemljište: A/ DPU Martane – Istok akovec, Zona male privrede „I 2“ dana 05.11.2008.godine, srijeda, s poetkom u 12,00 sa održat e se usmene javne dražbe za prodaju graevinskog zemljišta na licu mjesta, Zona male privrede „I 2“, uz Južnu obilaznicu akovca izmeu poduzea Tim–P d.o.o. akovec i Kavrana, (u blizini ulice Putjane na potezu izmeu Travnike ulice i Ulice Domovinskih žrtava u akovcu), i to zemljišta upisanog u: zk.ul.br.7291, k.o. akovec, 1.) est.br.536/1/1, pašnjak od 2724 m2 i oranica od 204 m2, ukupno 2928 m2, (ident. s kbr.4150/1, k.o. iste), zk.ul.br.6224, k.o. akovec, 2.) est.br.1135/4/1/1/6/1/1/10, pašnjak površine 2832 m2, (ident. s kbr.4128/23, k.o. iste), 3.) est.br.1135/4/1/1/6/1/1/2, pašnjak površine 3923 m2 (ident. s kbr.4128/15, k.o. iste ), 4.) est.br.1135/4/1/16/1/1/3, pašnjak površine 4120 m2 (ident. s kbr.4128/16, k.o. iste), 5.) est.br.1135/4/1/1/6/1/1/4, pašnjak površine 4310 m2 (ident. s kbr.4128/17, k.o. iste), 6.) est.br.1135/4/1/1/6/1/1/9, pašnjak površine 2745 m2 (ident. s kbr. 4128/22, k.o. iste), zk.ul.br.7211, k.o. akovec, 7.) est.br.58/C/4/2/1, pašnjak površine 47 m2 (ident. s kbr.4128/22, k.o. iste), prodaje se istovremeno i zajedno sa est. br.1135/4/1/1/6/1/1/9, ident. s kbr.4128/22, k.o. akovec, kao jedna parcela (spajanje kupac vrši naknadno), 8.) est.br.58/C/4/2/2, pašnjak površine 29 m2 (ident. s kbr.4128/23, k.o. iste), prodaje se istovremeno i zajedno sa est. br.1135/4/1/1/6/1/1/10, ident. s kbr.4128/23, k.o. akovec, kao jedna parcela (spajanje kupac vrši naknadno). Poetna visina cijene zemljišta je 70-EUR/m2 (u protuvrijednos kuna po srednjem teaju HNB na dan javnog nadmetanja).

B/ DPU Martane – Istok akovec, višestambena izgradnja „S“ dana 05.11.2008.godine, srijeda, s poetkom u 13,00 sa održat e se usmene javne dražbe za prodaju graevinskog zemljišta, na licu mjesta u novoj ulici Ivana Meštrovia (preko puta djejeg vra Maslaak) u akovcu, i to zemljišta upisanog u: zk.ul.br.6817, k.o. akovec, 1.) est.br.460/1/50/58, livada površine 637 hv, (ident.s kbr.3274/58, k.o. iste, površine 2.291 m2), 2.) est.br.460/1/50/59, livada površine 654 hv, (ident.s kbr.3274/59, k.o. iste, površine 2.354 m2), 3.) est.br.460/1/50/60, livada površine 545 hv, (ident.s kbr.3274/60, k.o. iste, površine 1.960 m2), Poetna visina cijene zemljišta je 105-EUR/m2 (u protuvrijednos kuna po srednjem teaju HNB na dan javnog nadmetanja). i

C/ DPU Martane – Istok akovec, za obiteljsku kuu „S“ zk.ul.br.6817, k.o. akovec, -est.br.460/1/50/77, livada površine 192 hv, (ident.s kbr.3274/77, k.o. iste, površine 689 m2). Poetna visina cijene zemljišta iznosi 175,-EUR/hv, (u protuvrijednos kuna po srednjem teaju HNB na dan javnog nadmetanja). Napomena za zemljište pod tokom C/: Zemljište se kupuju prema stanju na dan održavanja javnog nadmetanja. Graevna esca je formirana prema Detaljnom planu ureenja, DPU Martane-Istok akovec, (Službeni glasnik Grada akovca broj 6/2000). Graevinsko zemljište ne ispunjava u cijelos uvjete za trenutno dobivanje dozvole za gradnju prema propisima iz Zakona o prostornom ureenju i gradnji. Ova injenica ne utjee na obvezu plaanja izlicirane kupoprodajne cijene pod uvjema i u roku odreenim javnim natjeajem. Navedene okolnos sastavni su dio Javne objave prodaje zemljišta, Zapisnika o provoenju javne dražbe, bit e i sastavni dio Ugovora o kupoprodaji nekretnine, a Grad akovec ne snosi nikakvu odgovornost za dužinu roka ekanja na dobivanje dozvole za gradnju. Uplata jamevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da ovo graevinsko zemljište nema nedostataka.

D/ uz križanje ulice Zrinsko-Frankopanske i Športske – preko puta HAK-a, „M 2“

28. listopada 2008.

dana 05.11.2008.godine, srijeda, s poetkom u 14,00 sa održat e se usmena javna dražba za prodaju graevinskog zemljišta, na licu mjesta uz križanje ulice Zrinsko-Frankopanske i Športske – preko puta HAK-a, i to zemljišta upisanog u: zk.ul.br.6927 k.o. akovec, -est.br.228/1/2/A/1/479/1/1, livada, površine 4.397 m2, (ident. s kat.est. 2559/1, k.o. iste), u naravi graevinska esca. Poetna visina cijene zemljišta je 130-EUR/m2 (u protuvrijednos kuna po srednjem teaju HNB na dan javnog nadmetanja). Napomena za zemljište pod tokom D/: Zemljište je dano u pravo graenja i utvreno je pravo prvokupa za njegove nositelje. Ako zemljište ne kupi nositelj prava graenja nego drugi ponua is preuzima prava i obveze iz Ugovora o pravu graenja.

II. Uvje prodaje graevinskog zemljišta -u cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, -zemljište se kupuje po naelu „vieno–kupljeno“, bez komunalne infrastrukture, što iskljuuje naknadne prigovore kupaca na materijalne i pravne nedostatke nekretnina.

III. Uvje pristupanja javnoj dražbi Javnoj dražbi, kao kupci, mogu pristupi i u njoj sudjelova samo osobe koje su prethodno uplale jamevinu za svaku pojedinu zemljišnu escu za koju se nadmeu. Smatra se izvršenom i valjanom samo ona uplata koja je vidljiva na raunu Grada akovca na dan održavanja javne dražbe do 10,00 sa; jedini dokaz o tome koji e se uvaži je izvod iz platnog prometa sa rauna Grada akovca izlistan u 10,00 sa na dan 05.11.2008.godine, kao dan održavanja javnih dražbi, i koji dokaz e bit predoen svim dražbovateljima, ako to budu zahjevali; drugi dokazi uplate, naini ili naknadne uplate nee se uvažava i prima ni e se moi pristupi javnoj dražbi. Jamevina iznosi: - za zemljišnu escu pod brojem I.A/1.) - 149.000,00 kn (slovima: stoetrdesetdevesua kuna), - za zemljišnu escu pod brojem I.A/2.) - 142.000,00 kn (slovima: stoetrdesetdvijesua kuna), - za zemljišnu escu pod brojem I.A/3.) - 196.000,00 kn (slovima: stodevedesetšessua kuna), - za zemljišnu escu pod brojem I.A/4.) - 206.000,00 kn (slovima: dvjestošessua kuna), - za zemljišnu escu pod brojem I.A/5.) - 216.000,00 kn (slovima: dvjestošesnaessua kuna), - za zemljišnu escu pod brojem I.A/6.) - 137.000,00 kn (slovima: stotridesetsedamsua kuna), - za zemljišnu escu pod brojem I.A/7.) - 2.400,00 kn (slovima: dvijesueeristo kuna), - za zemljišnu escu pod brojem I.A/8.) - 1.450,00 kn (slovima: suueristopedeset kuna), - za zemljišnu escu pod brojem I.B/1.) - 175.000,00 kn (slovima: stosedamdesetpesua kuna), - za zemljišnu escu pod brojem I.B/2.) - 180.000,00 kn (slovima: stoosamdesesua kuna), - za zemljišnu escu pod brojem I.B/3.) - 150.000,00 kn (slovima: stopedesesua kuna), - za zemljišnu escu pod I.C/ - 25.000,00 kn (slovima: dvadesetpesua kuna), - za zemljišnu escu pod I.D/ - 410.000,00 kn (slovima: eristodesesua kuna). Uplata jamevine se vrši na raun Grada akovca br. 2392007-1806000006 poziv na br. 21/22-7757-MB/JMBG, sa svrhom doznake - jamevina za kupnju zemljišta u akovcu. esce se dražbuju i prodaju pojedinano po redoslijedu iz ovog natjeaja, dražba se zakljuuje nakon proteka pet minuta neposredno poslije stavljanja najpovoljnije ponude, a kupcem se utvruje dražbovatelj koji je ponudio najvišu cijenu. Nakon zakljuenja dražbe voditelj prodaje pisanim Zakljukom utvruje koji je ponuditelj ponudio najveu cijenu i da je ispunio uvjete da mu se proda nekretnina. Svi sudionici javne dražbe potpisuju Zapisnik o provoenju javne dražbe koji sadrži Pravila dražbovanja i Zakljuak o prodaji nekretnine.

IV. Uz navedeno utvruju se i slijedei uvje kupoprodaje 1. Kupac koji uspije na javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu zemljišta u cijelos pla Gradu akovcu u roku od 8 dana od dana održavanja javnog nadmetanja, u provnom gubi jamevinu i pravo na kupnju. Ponuaima ija ponuda nije prihvaena, ili koji su odustali od dražbe, ili koji nisu dražbovali, vrat e se jamevina bez kamata u roku od 15 dana nakon zakljuenja javne dražbe. 2. Kupcu se jamevina uraunava u cijenu zemljišta. Kupac koji potpiše Zapisnik i Zakljuak o prodaji nekretnine, a kasnije odustane od kupnje, jamevina se ne vraa, a Grad akovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku iz toke 1. ne pla ukupnu kupovninu i ne sklopi ugovor o prodaji Grad akovec e utvrdi gubitak prava kupnje, prodaju oglasi nevažeom i odredi novu prodaju, a iz položene jamevine uz navedeno u prethodnoj reenici namirit e se svi troškovi. 3. Nakon što kupac u cijelos ispla cijenu zemljišta, pristupit e se sklapanju kupoprodajnog ugovora izmeu Grada akovca i kupca. Kupac snosi sve troškove u vezi sklapanja ugovora, sudske pristojbe, porez na promet nekretnina te naknadu za promjenu namjene zemljišta iz poljoprivrednog u graevinsko. 4. Grad akovec ima pravo izabra onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natjeaja; takoer nije obvezan prihva nijednu ponudu i ima pravo poniš natjeaj pri emu nije dužan dava posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuaima. 5. Pravo sudjelovanja na javnoj dražbi uz naprijed utvrene uvjete imaju sve domae zike i pravne osobe te graani pojedinci (identet se utvruje uvidom u obrtnicu, registraciju poduzea, osobnu iskaznicu). U sluaju da sudjeluje strana pravna osoba (ili osobe) dužna je najkasnije 1 (jedan) dan prije dana javnog nadmetanja preda Gradu akovcu izvornik izvoda iz sudskog registra o osnovanom trgovakom društvu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje kupuje nekretninu. 6. Svi zainteresirani mogu informacije u vezi predmetnog natjeaja i uvid u postojeu dokumentaciju dobi u Upravi Grada akovca, K. Tomislava 15, akovec, soba broj 204, II kat, svaki radni dan od 8,00 do 13,00 sa. Gradsko Poglavarstvo Grada akovca


RAZBIBIGA

28. listopada 2008.

Ĺ ALA mala

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Kaj bo se skuhalo vu Haenesovom lonco??? V

e mi je Ĺžauv, kak vrag, kaj so me japa i mama nej dali za politiara, kajbi i ja nekomo pamet soliv. Najme kaj, vsaki tjeden se, kak prek novin tak i prek radia i televizije, prepucavlejo naĹĄe domae stranke i vuijo nas obine smrtnike, a jivo birako telo, ĹĄto je kaj napraviv i ĹĄto je pravzaprav vredneĹĄi.Tak so nam minuli tjeden narodnjaki lejpo povedali kak so naprajli velikoga greha kaj so se skompali z hadezeovcima i gda to ve nigdar nebodo naprajli i zato se ve obraajo na levo prema esdepeovcima. Haenesovci so odrĹžali prvo konferencijo za novinare od kak je Matija Posavcov doĹĄev za glavnoga ĹĄrajfa. Dugo sam si gruntav kuliko je ve haenes jaki i kuliko so narodnjaki sloĹžni, kajbi rekev, kuliko je reĹĄtimani jiv orkestar. Najte me krivo razmeti, ali gda neĹĄterni narodnjaki imajo vaĹžneĹĄega posla od presice vu predizbornoj godini, to meni niĹĄi nebode prodav pod istino. Razmem gda Ĺžupan JoĹžek nebre dojti, jerbo je on, toboĹž, krivec kaj je do toga dojĹĄlo. li zakaj ga nega bilo dogradonaelnika Hranilovia ĹĄteri drĹži vu rokaj cugle gracke

koalicije haenesa i esdepea, zakaj je nej mev as priloki naelnik, gospon DragiĹĄa ili zakaj pak se ĹĄtrigovski naelnik nej spustiv z brega doli i doĹĄev na tak vaĹžno, ak nej i nejvaĹžneĹĄo, sesijo narodnjakov. Narodnjaki so niti z jenom rei nej spomenuli jivoga i belikoga naelnika, gospona vonkeca Taradija, a isto tak ga nej bilo niti nejvredneĹĄe meimorske naelnice z Svetoga ura na brego, Dragice Vugrinec, ĹĄtera popravlja podrto cirkvo i zruĹĄenoga turna. Nej znati ĹĄto pak je stauv na pot rehovskomo naelniko, Franceko {ukalo, kaj je nej doĹĄev rei zakaj ga rehovski hadezeovci furt napadajo i blato hiejo na jegov posel. To je nej moj posel, ali bi ĹĄtel sam pitati zakaj ga nej bilo glavnoga Ĺžupaniskog obercestara, gospona okija Ĺ aria, jerbo ne verjem gda je biv pozvani kaj nejbi doĹĄev. niti gospona Horike ga nej bilo. k to vse skup denemo i napravimo inventuru vum bode ziĹĄlo to gda jiv je vej nej bilo nek jiv je bilo. k mi je dopuĹĄeno kaj bodem i dale malo nekaj gruntav unda mi se zdi gda ga ve med narodnjakaj jeno ĹĄtiri-pet stranjki. li kak to po-

61

litiari velijo frakciji. Na poetko ovoga leta so bile sam dve grupe ĹĄtero so se mogle videti i z prostim okom: jedna grupa je bila za Ĺžupana Posavca, a druga protiv jega. unda je odiĹĄev sabornik Lesar i vse se poelo pomalem koturati doli z brega, tak gda ve skorom vsaki (grado) naelnik ima svojo grupo, oem rei, frakcijo i zato sam jako najgerek kak bode to ziĹĄlo. Dok oni velijo gda so nejjakĹĄa stranjka vu Meimorjo, ja jim to verjem, ali jim je to nej dostik, jerbo morajo uvjeriti i birako telo. to bo malo teĹži iĹĄlo. zbori so pred vrati, na poceko i zato narodnjaki morajo nejpredi pomesti pred svojim pocekom i vu svojemo dvoro reda naprajti, a unda iskati partnera z ĹĄterim bodo uvjerili birako telo gda so oni joĹĄ navek tak jaki kak so bili pred nekaj vej od tri leti. Tre se poĹžuriti jerbo cajta ga vse meje i meje. vsi znamo gda je kesno iti vu pondelek k nedeljni meĹĄi.

N

ebi vam znauv rei zakaj so se naĹĄi narodnjaki sam tak lefko odrekli naĹĄega, joĹĄ navek vaĹžeega, Ĺžupana, a on je tak uda vsega dobroga napraviv za naĹĄe Meimorje

malo. Preitav sam vu Nacionalo, pred dva tjedne, kak je naĹĄ Ĺžupan od zaostalogaMeimorjanapravivmalo Ĺ vicarsko, oliti kak tam piĹĄe, on je „Tvorac gospodarskoga preporoda Meimorja“. Ve vidite, vsi vu Lepoj naĹĄoj znajo kak je on uda napraviv za naĹĄo Ĺžupanijo, mi se Ĺžnjega zbrkavlemo, a jegova stranka ga niti ne prizna. Kuliko vidimo neje lefko biti glavni vu svojemo dvoriĹĄo.akoski gracki oci neznajo kam bi postajli Ĺ tebihovoga MikloĹĄa rinskoga. k sam ja dobro razmev grackepoglavare,MikloĹĄrinskibode jeno vreme postavleni na kotae, pak ga bodo, vsaki tjeden, vozili na drugo mesto kaj bodo prostornjaki vidli kam nejbole paĹĄe. Dok se akovari zbrkavlejo z spomenikom ve je Ĺ tebih dobiv tri ponude za MikloĹĄa: Verjem gda znate gda so Maari ve pet pot bili pre Ĺ tebiho i to nej z malimi penezi, a ve se, znova javiv i =rad Prelog, ĹĄteri ga odma oe i ve so placa najĹĄli. Kuliko sam mev za uti, pre gracki vuri, za spomenik se javila i opina NedeliĹĄe. NedeliĹĄanci so ve preprajli mesto vu parko izmeo zgrade Mesapa i =imnastike dvorane.

Mujo, Mujo

Plijen

- Mujo, izgorjela nam Ĺžarulja u kuhinji, da je bacim? - Nemoj, valja e nam preko dana!

Lijenik se vraa iz lova. Žena: - Jesi li ťto ulovio? Lijenik: - Jednoga zeca i tri nova pacijenta!

Nagrada vica: - Tata mi daje dvadeset kuna za svaku pozitivnu ocjenu. Perica: - {aĹĄ lijepo. koliko si dosad zaradio? vica: - Ja sam njemu duĹžan 120 kuna.

UĹže Posjetitelj cirkusa: - ar danas ne nastupa plesaica na uĹžetu? Direktor cirkusa: - Ne, danas mojoj Ĺženi treba uĹže, za suĹĄenje rublja!

Bolesti Pita Mujo Hasu: - Jel’ znať Haso koje su danas najvee bolesti u svijetu? Haso kaŞe: - Pojma nemam! - Kako ne znať, bolan, sida i ptija gripa! - {ať me briga, kaŞe Haso; niti jebem , niti letim.

Razgovor za posao Doťao Haso na razgovor za posao i pita kolika e mu biti plaa. - Sada 250, a kasnije 500 Eura - odgovara poslodavac. Haso e: - Hajd’ onda, do’ u ja kasnije.

Kralj Ĺživotinja de lav kroz ĹĄumu, sretne zeca i pita ga: - Tko je kralj Ĺživotinja? - Ti si lave! de lav dalje i redom sree lisicu, vuka i ostale Ĺživotinje koje su mu odgovorile kao i zec. Tako on sretne i slona, pa ga pita: - Tko je kralj Ĺživotinja? Ovaj se okrene, zaueno ga pogleda i bam!, udari ga surlom, a lav e: - Dobro, dobro. Nemoj se ljutiti ako ne znaĹĄ.

Roendanski poklon Haso dobio za roendan digitalni sat. im ga je stavio na ruku, pitaju ga gosti : - Hajde slavljenie, da ujemo koliko je sati! - Ne bih znao. - Kako ne bi? - Pa tako, Hajde vi podijelite 18 sa 29!

Najbolji prijatelji DoĹĄao Mujo kui i zatekao Fatu i Hasu u krevetu. Stane da vie na Hasu: - Pa ti si mi bio najbolji prijatelj, sjedili smo u istoj klupi, dijelili dobro i zlo. {olan, bar prekinite dok priam!

Prijateljski razgovor KaĹže prijateljica Fati: - naĹĄ li bona da te Mujo vara? - Ma znam, a znam i s kim, samo ne znam s im?

PuĹževi Prvi puĹž: - Otkad si to postao gola? Drugi puĹž: - Otkad sam pobjegao od kue.

Autobus Vozi se Perica u putnom autobusu. Stane autobus na stanici, a tamo gomila ljudi. Voza zamoli putnike da se malo pomaknu unazad. Perica ga mrko pogleda, ali ĹĄuti i pomakne se korak unazad. Kako nisu svi mogli stati, voza kaĹže: - Molim vas, samo joĹĄ malo unazad. Na to e Perica: - je li, jesam li ja kartu platio da se vozim ili da idem pjeĹĄke?!

Ĺ kolovanje - Ĺ to ti, vice, imaĹĄ od ĹĄkole? - ĹĄto imam, 200-300 metara!

Davni dug Hrvat doĹĄao pred vrata raja. Sveti Petar ga upita: - Ĺ to si dobrog uinio na zemlji? - Uinio sam dva dobra djela: 1942. dao sam jednom slijepcu 10 kuna, a poetkom ove godine jednom gluhonijemom ovjeku dam sam 50 kuna. - to je sve? - Da. Sveti Petar pita pomonika: - Ĺ to da radim s ovim? - Vratimo mu 60 kuna, pa ga poĹĄaljimo do vraga.

Problem - Doktore, jeste li mi vi propisali ove tablete za jaanje? - Jesam, zaĹĄto? - Ne mogu otvoriti laĹĄicu.

Slikanje Mali vica doe fotografu, a ovaj ga upita: - Kakvu ĹželiĹĄ fotograiju? itavu ili do pola? vica: - Kako bilo, ali neka se vidi lice.

Gramatika - vice, kojeg je roda jaje? - ko se izleĹže kokoĹĄ, onda je Ĺženskoga, a ako postane pijetao, onda je muĹĄkoga!

ZnatiĹželjna susjeda Pita susjeda susjedu: - Susjeda, kaj ste bolesni kad doktor tako esto dolazi kod vas? - jel, a ja vas ne pitam hoe li biti rata kad tako esto general dolazi kod vas...

Mama: - vice, zaĹĄto nisi pozdravio svoju uiteljicu kad smo je sreli? vica: - Pa danas je praznik, nema nastave


V P | 

62

28. listopada 2008.

PROGNOZA VREMENA za iduih 7 dana

PREGLED VREMENA od 20. do 26. listopada

Toplo i promjenjivo

Za nama je prilino suh tjedan

VREMENSKA SLIKA: Vremenska slika nad Europom ovog e tjedna biti sasvim drukija nego proteklih dana. Naime, nad Europu je sa sjevera prodro hladniji zrak koji e svojom glavninom preko sjeverozapadne Europe stii do zapadnog Sredozemlja. Tamo e se formirati ciklonalno polje koje e utjecati i na vrijeme u naťim krajevima. Najviťe kiťe bit e na Jadranu i podrujima uz Jadran, a tamo e biti praena jakim i olujnim jugom! Na podruju Meimurja oekujemo zatopljenje, a povremeno i malo kiťe ili kratkotrajne pljuskove. Vrijeme e ovog tjedna viťe priliiti proljeu nego kraju listopada. VREMENSKA PROGNOZA: Danas e od jutra biti osjetno toplije nego proteklih dana! Uz promjenjivu i poveanu naoblaku bit e i sunanih razdoblja. Oekujemo uglavnom suho vrijeme. Puhat e umjeren jugozapadni vjetar koji e nam donositi iznadprosjenu toplinu pa e jutarnja temperatura zraka biti oko ili malo ispod 10°C, a najviťa dnevna do 20 Celzijevaca. U srijedu bi uz promjenjivu naoblaku moglo biti i kraih sunanih razdoblja, no povremeno je mogua i slaba kiťa ili kratkotrajni pljuskovi. Puhat e povremeno umjeren, mjestimice i pojaan juŞni vjetar. Bit e toplo uz jutarnju temperaturu zraka oko 10, a popodnevna bi ponegdje mogla prijei i 20 Celzije-

Prva polovica tjedna donijela nam je velike razlike izmeu jutarnjih i popodnevnih temperatura zraka. Noi su bile vedre ťto je pogodovalo ohlaivanju pa je u ponedjeljak ujutro izmjereno 2°C, mjestimice uz slab mraz, a uglavnom u Donjem Meimurju i maglu. Sunce je popodne ugrijalo zrak na 20 Celzijevaca. Gotovo identino vrijeme nastavilo se i tijekom utorka kad je na ťirem

MeteoroloĹĄki kalendar vih stupnjeva. Toplo, ali nestabilno i promjenjivo vrijeme nastavit e se i u etvrtak. Bit e promjenjivo oblano uz mogua kraa sunana razdoblja. Mjestimice moĹže biti malo kiĹĄe, a mogui su i pljuskovi praeni grmljavinom pa je teĹĄko izdvojiti dio dana kad moĹžemo raunati na suho vrijeme. I dalje vjetrovito uz umjeren do pojaan jugozapadni vjetar, a popodnevna temperatura zraka vjerojatno e malo pasti u odnosu na srijedu. Petak bi nam trebao donijeti veinom suho vrijeme. I dalje e biti toplo, a uz umjerenu i promjenjivu naoblaku bit e i sunanih razdoblja. Puhat e vjetar juĹžnih smjerova, ali e oslabjeti u odnosu na etvrtak. Temperatura zraka ostat e visoka

– jutarnja od 6 do 9, a najviťa dnevna izmeu 15 i 18 Celzijevaca. Blagdan Svih svetih bi nam, prema prognostikim modelima, trebao na podruju Meimurja i veeg dijela srediťnje Hrvatske donijeti toplo i suho vrijeme. Povremeno moŞe biti naoblake, ali kiťu ne bi trebalo oekivati. Vjetar slab do umjeren juŞnih smjerova, a temperatura e nakon jutarnjih 7 do 9°C porasti na popodnevnih 17 ili 18 stupnjeva. Moramo napomenuti da prognostiki modeli joť nisu posve usuglaťeni oko razvoja vremena pa preporuamo da eventualne promjene pratite na www.crometeo.hr. Toplo vrijeme trebalo bi se nastaviti i u nedjelju kad e uz promjenjivu naoblaku biti i sunanih

KATARINA KOS iz Peklenice proslavila 90. roendan

Bila sam rudarka, sluĹĄkinja i ponosna Ĺžena

razdoblja, ali nije posve iskljuena mogunost za koju kap kiĹĄe za ĹĄto vjerojatnost raste prema kraju dana. I dalje juĹžina, a temperatura zraka ostat e na razini subotnje. Poetak novog radnog tjedna trebao bi nastaviti s toplim, ali promjenjivim vremenom pa ne moĹžemo raunati na posve suho vrijeme. (prognoza izraena 27.10. u 9h)

MUZEJ MEIMURJA uspjeĹĄno nastavlja manifestacije u Kraljevu vrtu

Jesen u Kraljevu vrtu bila je pun pogodak Tradicionalna manifestacija Jesen u Kraljevu vrtu i ove je godine privukla posjetitelje u dvoriĹĄte Memorijalne zbirke Ladislava Kralja Meimurca. Subotnje jutro osvanulo je sunano, kao narueno za druĹženje u Kraljevu vrtu uz jesenske delicije. Okupio se i poprilian broj uzvanika svih uzrasta i svih funkcija. Znaju oni ĹĄto je dobro. Muzej Meimurja joĹĄ jednom je pokazao kako se rade dobre manifestacije, i ne samo to, ve i kako se poboljĹĄava njihova kvaliteta iz godine u godinu. Vrt rodne kue meimurskog slikara Ladislava Kralja Meimurca ispunili su brojni ĹĄtandovi meimurskih udruga koje

Katarina s estitarima i djecom - Ovo mi je neopisivo iznenaenje. BoĹže, pa tome se ni u snu nisam nadala. Pa kaj je ovo? Tko mi je sve ovo stvorio? I joĹĄ viĹĄe pitanja sva uzbuena izrekla je u nedjelju uju-

tro u ugostiteljskom objektu RAJ u Peklenici Katarina Kos, kada ju je kerka Marija uvela u prostoriju u kojoj su ve bili okupljeni estitari koji su joj doĹĄli poĹželjeti sretan 90.

roendan. Kada je od uzbuenja doĹĄla k sebi, Katarina je rekla kako joj je ovo najljepĹĄi dan u Ĺživotu. - Znate, ja sam vam imala teĹžak Ĺživot, kao i veina Ĺžena sa sela u moje vrijeme. Radila sam sve, i Ĺženske i muĹĄke poslove. Bila sam rudarka i sluĹĄkinja u Njemakoj, i Bog zna ĹĄto ne sve. Ipak, u svemu sam uvijek bila i ostala ponosna Ĺžena. ‘Fala Bogu, doekala sam se lijepih godina, i sada mi je stvarno najljepĹĄe, jer djeca i unuci skrbe o meni, a posebno Goga. Ali ovo danas je prekrasno, najvee iznenaenje, radosno je rekla Katarina, koja je bila kerka jedinka u obitelji Munar. Udala se za Stjepana Kosa, s kojim je imala djecu Ernesta, Ivana, Jurja i Mariju, s kojom sada Ĺživi, a ve je 32 godine udovica. Starake dane uljepĹĄavaju joj susreti s 13 unuadi i 10 praunuka. Protekla nedjelja zasigurno joj je dala volje da i na 100. roendan bude jednako veselo, uz dobru feĹĄtu i ukusan objed koji je pripremilo osoblje RAJ-a. (Stjepan Mesari)

- 29. listopada 1895. god. poplava rijeke Save u Zagrebu - 30. listopada 1979. god. temperatura na ZaviŞanu -10°C - 31. listopada 1947. god. snijeg u Donori (SAD) usmrtio 20 osoba - 3. studenog 1859. god. poplava potoka Medveťaka u Zagrebu

podruju Preloga magla potrajala do podneva! U srijedu je magle bilo manje pa se i dnevna temperatura malo povisila – porasla je do topla 22 stupnja. Oslabljena hladan fronta zahvatila je Meimurje u etvrtak i donijela preteŞno oblano, ali suho vrijeme. Jutro je bilo osjetno toplije uz 11°C, ali se tijekom dana temperatura nije bitno mijenjala pa se popela na samo 13 Celzijevaca, a uz umjeren i pojaan sjeverni vjetar inilo se i hladnije. Tlak zraka bio je u porastu. Vedra no na petak uzrokovala je hladno jutro pa je ponegdje opet bilo slabog mraza. Popodne se uz porast naoblake temperatura zaustavila na 11°C. Vikend je obiljeŞila magla i niska naoblaka pa je malo tko imao prilike uŞivati u suncu. No zadrŞalo se suho vrijeme, a i temperatura zraka malo je porasla u odnosu na petak pa ipak moŞemo zakljuiti da je proťli tjedan donio povoljno vrijeme svima koji ne vole kiťu i hladnou.

Nema Jeseni bez peenih kestena

TamburaĹĄi iz Pribislavca odrĹžavali su atmosferu su prezentirale svoje rukotvorine i jesenske proizvode – ekohranu i vino. “FeĹĄteâ€? u Kraljevu vrtu viĹĄe ne prolaze bez roĹĄtilja, a u sve se lijepo uklopio miris peenih kestena. Toka na i bila je odlina atmosfera koju su odrĹžavali tamburaĹĄi iz Pribislavca. Suorganizator manifestacije ove godine bila je OĹ Vladimira Nazora iz Pribislavca, iji su uenici pripremili poseban kulturno - umjetniki program pod vodstvom uiteljica Nikoline KoĹĄir i Marine Nini. Uenici su odrĹžali i malu likovnu koloniju

Uenici OĹ Vladimira Nazora iz Pribislavca odrĹžali su malu likovnu koloniju

pod vodstvom uiteljice BlaĹženke KriĹžan.

Struni skup o Bezerediju Ovom prilikom najavljen je i struni skup o Luji Bezerediju koji e biti uprilien u utorak 21. listopada u sveanoj dvorani Muzeja s poetkom u 10 sati. Bezeredijem e se baviti 15 strunjaka razliitih proila, od povjesniara umjetnosti, akademskih slikara, konzervatora i restauratora, do muzikologa, knjiĹževnih kritiara i publicista. Uspjehu skupa pridonijet e ugledni hrvatski povjesniari poput Marine Barievi, Vesne MaĹžuran Suboti, Stanka Staniia, Darije Alujevi ... Ovime se obiljeĹžava 110. obljetnica kiparova roenja i istodobno e biti predstavljen i Zbornik o Luji Bezerediju. Strunim skupom pokuĹĄat e se naĹĄega znamenitog kipara vratiti u ĹžiĹžu zanimanja strune javnosti, istodobno senzibilizirajui lokalne imbenike kako bi se pomoglo u realizaciji dugo iĹĄekivane monograije koju Bezeredi neosporno zasluĹžuje. (mn)


28. listopada 2008.

DOBRO JE ZNATI

63


“REHABILITACIJA� PERUTNINE PIPO IPC U PRVENSTVU

Protiv posljednjeg na tablici Dvije domae pobjede za pali bez “ispaljenog metka� povratak samopouzdanja

Ema Mikuli osvojila novi bod za WTA ljestvicu

SPOMENIK Nikoli Ĺ ubiu Zrinskom

UDRUGA “Prijatelji�

Glumica Dunja Rajter posjetila azil za napuĹĄtene Ĺživotinje Poznata njemaka glumica hrvatskih korijena Dunja Rajter, koje se domaa publika sjea po filmovima o Winnetou i desetak drugih filmova, a koja i danas glumi u nizu njemakih TV serija, ali i pjeva ĹĄansone i pjesme iz Hrvatske (izaĹĄlo joj je ĹĄest albuma), posjetila je ovih dana azil za napuĹĄtene Ĺživotinje na akovekom trokutu o kojemu brine udruga “Prijateljiâ€?. Razlog posjeta je pomo Ĺživotinjama, Dunja Rajter ve dugo pomaĹže udruge za zaĹĄtitu Ĺživotinja te je uz ostalo prijatelj nekoliko djejih bolnica u Hrvatskoj. Udruga “Prijateljiâ€? unkcionira zapravo kao gradska, ali u nju dovode Ĺživotinje iz cijelog Meimurja, tako da ovih dana ima i do 250 pasa i maaka koje treba zbrinuti. Tako e dio pasa uskoro preuzeti njemaki ljubitelji Ĺživotnija iz Njemake, a u dogovoru s Dunjom Rajter. Manje je poznato da je Dunja Rajter zapravo bila u posjetu kod svojih roaka, suprug Ljiljane Ze-

IZVRSNA IGRA NOVE MLADE TENISKE PROFESIONALKE

www.mnovine.hr

DRUGA HNL - LOĹ DAN MEIMURJA U KUTINI

Glumica Dunja Rajter, Branko Antun Drvar i Ljiljana Zebi - Drvar

bi - Drvar, predsjednice udruge “Prijatelji�, Branko Antun Drvar

brati joj je, a slinost se vidi i na otografiji. (jĹĄ)

Žurno lijevanje da se netko ne predomisli Tek ťto je maketa spomenika Zrinskom postavljena na dva dana u akovcu a potom ispred Turistikog ureda Grada akovca, doťlo je do sukoba razliitih miťljenja. Svi se sudionici ili barem veina njih u raspravi koja traje slaŞu u jednom: za postavljanje spomenika nuŞan je redovan postupak i miťljenje struke, odnosno natjeaj. U Zrinskoj gardi se rauna da e spomenik Zrinskom biti privremeno postavljen 6. prosinca ove godine, u povodu 500. obljetnice, a da kasnije bude izmjeťten na odobrenu lokaciju. Spomenik Nikole Šubia Zrinskog Sigetskog akademskog kipara Mihaela Štebiha raen u maniri renesanse, odnosno model od gline, dobio je u utorak 21. listopada i ovojnicu od gipsa kao pripremu za lijevanje u bronci. Za izradu u bronci tako velikog spomenika visokog dva metra i sedamdeset centimetara bit e potrebno oko 40 dana, rekli su nam majstori ljevai iz Zagreba. Spomenik Zrinskom je prvi veliki spomenik Zrinskima u Hrvatskoj uope, izuzmemo li spomenik s orlom i portretom Nikole Zrinskoga (pra-

unuka) u akovcu, podignut od Maara 1904., te portretne biste Petra Zrinskog i Frane Krste Frankopana u zagrebakoj katedrali 1971. godine. Kao ekskluzivnu vijest donosimo i obeanje nadzapovjednika Zrinske garde akovec Alojzija Ĺ estana da e idue godine biti postavljen i spomenik “OproĹĄtaj Katarine i Petra Zrinskogâ€? koji je pobijedio na natjeaju prije tri godine. Taj bi spomenik trebao biti postavljen u dvoriĹĄtu Staro-

ga grada Zrinskih na ve utvrenoj lokaciji prigodom proljetnih proslava Dana Meimurske Ĺžupanije i Dana grada akovca. Recimo i to da Matica hrvatska akovec postavlja bistu Katarine Zrinske u ulicu Katarine Zrinske u akovcu, u maloj niĹĄi na zidu zgrade na uglu ulica Katarina Zrinska i Kralja Tomislava, a suglasnost graana ve je dobivena, kao i dozvole. (J. Ĺ imunko)

Foto: zvrzan

Dajte nam boje i Ĺživosti! Kako se povuklo sunce, a oblaci prekrili nebo naĹĄeg grada, tako je, izgleda, nestala sva modna Ĺživahnost naĹĄih ĹĄpicera. Sve je nekako jednolino, dosadno i tmurno, u skladu s vremenom. Sivo, smee i crno prevladava, a od odjevnih kombinacija najprisutnije su traperice s bezlinom majicom ili jaknicom. Nigdje na vidiku kakav zanimljiv

detalj, ĹĄarenog ĹĄala, kape ili torbice. Kuda ide ova akoveka ĹĄpica ako je najzanimljiviji detalj crvena ascikla u rukama? Uz najvei mogui trud, ipak smo uspjeli pronai dvije dame koje treba pohvaliti jer su hrabro na hladnou kroile u haljinici. Vunene haljinice/ tunike ove su jeseni pravi hit, a one ih znaju i te kako nositi. Bravo, cure!

Vic tjedna - ZaĹĄto Ĺ tebihov Nikola Ĺ ubi Zrinski ne jaĹĄe na konju? - Zato jer ga je umjetnik predvidio za pjeĹĄaku zonu.

Međimurske novine 686  

Međimurske novine 686