Page 1

PREDSTAVLJAMO PRELOŠKE SNAHE Innu Slivar i Svetlanu Možek iz Sibira

SPALJIVANJE OTPADA truje mještane Paraga i Trnovca

Kuharica i profesorica francuskog zbog ljubavi doselile u Međimurje

str. 10

Za inspektoricu je to samo tradicionalna logorska vatra

www.mnovine.hr

media 6

Godina XIV. Broj 684.

str. 6

U Nedelišću poginula pješakinja

Kod Ivanovca teško ozlijeđena biciklistkinja

^akovec, UTORAK, 14. listopada 2008.

Cijena 6 kuna

PROBNI SPOMENIK Nikole Zrinskog u centru Čakovca

str. 2

Maketa izlagana dva dana

U Okruglom Vrhu strmoglavio se avion MLADA str. 20 PIROMANKA sije strah

U tri godine podmetnula 23 požara RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822

55


2

14. listopada 2008.

A

IZLOŽENA MAKETA predloŞenog spomenika Nikoli Zrinskom

Maketa se moĹže pogledati ati u Turistikom uredu Maketa skulpture Nikole Zrinskog Sigetskog od kartona akademskog kipara Mihaela Ĺ tebiha postavljena je u petak na poetku ulice Katarine Zrinski kako bi struna javnost i graani ocijenili gdje je spomenik najbolje postaviti. Dok je u petak svoj sud mogla dati okupljena Komisija za identitet Grada akovca, u subotu su svoj sud o mjestu postavljanja spomenika davali graani, na nain da su mogli svojim potpisom podrĹžati inicijativu Zrinske garde. U subotu su svoj potpis za spomenik dali i varaĹždinski biskup Josip Mrzljak, njegovi pomonici Godina i Peri te preloĹĄki Ĺžupnik Antun Hoblaj i mnogi drugi. Od ponedjeljka 13. listopada graani e moi dati svoj sud o lo-

kaciji spomenika i o samoj maketi u Uredu Turistike zajednice Grada akovca, gdje e biti izloĹžena i maketa, ali bez postolja, jer ne bi inae stala u prostorije. U traganju za najboljom lokacijom pomoi e urbanisti, odnosno struka, te elnici Grada akovca i Meimurske Ĺžupanije, od kojih se oekuje struno miĹĄljenje. Osnovni cilj je da se joĹĄ ove godine, a u povodu 500. obljetnice, bronani kip Nikole Zrinskog Sigetskog postavi u akovcu na privremenu lokaciju na kojoj bi se zadrĹžao godinu dana, dok se ne uredi Trg Republike. Maketi za sada nedostaje ratna sjekira koju Zrinski drĹži u jednoj ruci te sablja za pojasom, kao i ĹĄtit, ĹĄto e biti postavljeno

prilikom postavljanja originala od bronce. Prema prvim dojmovima odmah nakon postavljanja makete, miĹĄljenja graana i strune javnosti podijeljena su u osnovnom pitanju je li odabrano mjesto za spomenik ono pravo, ili ima i boljih lokacija. U jednom je, meutim, postignuta suglasnost: i graani i duĹžnosnici koje smo pitali smatraju da je spomeniku Nikoli Zrinskom mjesto u pjeĹĄakoj zoni Grada akovca, dok e vjerojatno potrajati prijepori o samoj lokaciji. ulo se i viĹĄe komentara na temu odabira mjesta. Tako je uro Bel ustvrdio da mu je lokacija primjerena, dok je dogradonaenik akovca Nenad Hranilovi rekao

Prigodom postavljanja makete okupilo se dosta graana

da je teĹĄko bilo nai bolju lokaciju ako se Ĺželi postii efekt da se spomenik vidi sa svih strana. No ima i onih koji se ne slaĹžu, i koji bi spomenik radije vidjeli negdje drugdje. Zanimljiv je i prijedlog Josipa Zoreca koji predlaĹže da se spomenik postavi na mjesto sata koji, kaĹže, ionako ne radi kako treba, pa da se sat izmjesti. Ono ĹĄto je odmah uoeno je to da postolje spomenika treba imati jednu stepenicu zbog biciklista i turista koji bi sjeli uz spomenik, kao i to da spomenik nije previsok u odnosu na okolne zgrade, a ne bi mu niĹĄta falilo da je i desetak centimetara niĹži. Nadalje, maketa je podsjetila graane da u akovcu postoje i drugi spomenici na neadekvatnim mjestima. Tako su okupljeni branitelji bili kivni zbog toga ĹĄto je spomenik braniteljima u Perivoju Zrinski zatvoren u grmlju i traĹže bolju lokaciju. Stav je i da je skulptura Luje Bezeredija kod OZ-a Croatia, danas okruĹžena automobilima, takoer sasvim zatvorena, pa bi se trebalo razmiĹĄljati o drugaijoj postavi. Manji je problem tekst uz spomenik Nikole Zrinskog koji bi trebalo prilagoditi, ovaj uz maketu nije dovoljno jasan i precizan. Tako se u tekstu kaĹže da je Zrinski “otiĹĄaoâ€? u Siget, ĹĄto je tono, ali i nedovoljno tono jer je on bio vojni zapovjednik, a ne kao da je otiĹĄao u turizam. Pravi argumenti s jedne i druge strane tek e se uti. Takoer, za sada je sasvim mogue da bi spomeniku Zrinskom mogla stradati lijeva ili desna cipela ili dio postolja jer e graani htjeti i opipati spomenik, uz mogua uvjerenja da e nekome

Akademski kipar Mihael Ĺ tebih s pomonikom postavlja maketu od kartona

donijeti sreu, kao ĹĄto je to sluaj u VaraĹždinu s Grgurom Ninskim. O Zrinskima ve Ĺživi legenda koja kaĹže da e onaj tko donese zeleni kamen s uĹĄa Mure u Dravu Ĺživjeti vjeno (preko Mure bili su Turci),

no ta je legenda vjerojatno nastala za vrijeme etvrte generacije Zrinskih u akovcu, za vrijeme hrvatskog bana Nikole Zrinskoga koji je poginuo u KurĹĄanekom lugu. (J. Ĺ imunko)

Meimurci se osjeaju sigurnima u svojoj sredini

t

Nakon proĹĄlotjednog ubojstva Ivane Hodak Hrvatska je ostala ĹĄokirana. Hladnokrvno ubojstvo nikog nije ostavilo ravnoduĹĄnim. Sve eĹĄa nasilja ponukala su nas da upitamo

Meimurce osjeaju li se oni sigurnima u mjestu svog stanovanja. Na naĹĄe ugodno iznenaenje, svi ispitanici smatraju da je naĹĄe Meimurje sigurno te da nema mjesta strahu.

Naravno, nadaju se da e tako i ostati. Meutim, razlozi zaĹĄto se osjeaju sigurnima razliiti su. Dok jedni kaĹžu da se takvo neĹĄto nee dogoditi nama malim ljudi, obinim graanima, jer je

to djelo nekog viĹĄeg, drugi se nadovezuju s miĹĄljenjem da je naĹĄa Ĺžupanija bez maije. Da su Meimurci miroljubivi, osobito usporeujui ih s ljudima iz veih gradova, takoer je jedan od

razloga zaĹĄto straha nema. No, svi se slaĹžu u jednom. Naime, ovakva vrsta kriminala eĹĄa je u velikim sredinama pa stoga Meimurci joĹĄ uvijek mogu mirno spavati. (H. Zear)

Anketa “Pod vuromâ€? Lidija Vadas, akovec - Ja se osobno osjeam sigurno u gradu akovcu. Mislim da se tako neĹĄto nee dogoditi nama malim ljudima i da to nema veze s nama. To je djelo neeg ili nekog viĹĄeg i ne tie se obinih graana. MiĹĄljenja sam da se takvo ĹĄto moĹže dogoditi svugdje, pa i u akovcu, no isto tako smatram da je akovec kao mali grad puno sigurniji od, primjerice, Zagreba.

Anja Petek, Ivanovec - Sve je mogue, ali osobno ne vjerujem da bi se takvo ĹĄto moglo dogoditi kod nas. Stoga se osjeam sigurno u svojem mjestu, odnosno Meimurju. Mislim da nema mjesta strahu jer se takve stvari puno rjee dogaaju u malim mjestima.

Boris MatjaĹĄi, Mursko SrediĹĄe Nikad nisam doĹživio nikakvu slinu situaciju, problem ili incident ovdje u Meimurju, tako da mogu rei da se osjeam sigurno u svom mjestu. Smatram da svaki graanin akovca ili bilo kojeg mjesta u Meimurju moĹže biti siguran. Mislim da se takve stvari viĹĄe dogaaju u veim sredinama, a veoma rijetko u malim kao ĹĄto je naĹĄe Meimurje.

Franjo Ciglar, Mala Subotica - Stalno pratim ĹĄto se u svijetu dogaa i s obzirom na te situacije smatram da smo mi u Meimurju sigurni. Osjeam da kod nas nema maije kao, primjerice, u veim gradovima pa je to razlog zaĹĄto se ovdje osjeam sigurno. Nikad ne reci nikad, ali nadam se da ne grijeĹĄim kada kaĹžem da ovdje nema mjesta strahu.

Zlatko Nedeljko, Pribislavec MiĹĄljenja sam da akovec nije tako opasan grad kao Zagreb, stoga se ja ovdje osjeam sigurno. Barem joĹĄ za sada. Oito ovdje nema maije kao u veim gradovima u kojima ima puno razliitih ljudi s razliitim interesima.

Mateja Frani, Peklenica - Ja se osobno ovdje u Meimurju osjeam sigurno. Smatram da se ljudi ne bi trebali bojati jer se takav kriminal ne moĹže dogoditi ovdje. Mislim da veliku ulogu igra to ĹĄto je ovo mala sredina, ali i Meimurci su miroljubivi. Barem naspram ljudima iz veih gradova. (H. Zear, foto: Vrzan)


A

14. listopada 2008.

3

ELNICI HDZ-a joĹĄ jednom o NK Meimurju

KOLEGIJ naelnika

NK Meimurje bi trebalo preoblikovati poput Hajduka

Naelnici, traĹžite Ministarstvo i dat e vam se za opremanje zona

- U pitanju je kvalitetan prijedlog s kojim bi u suradnji lokalne samouprave i zainteresiranih ulagaa bilo puno bolje rijeĹĄeno pitanje funkcioniranja, te upravljanje klubom Za NK Meimurje bi bilo najbolje da se kao proesionalni klub pretvori u trgovako druĹĄtvo poput Hajduka u skladu sa Zakonom o sportu kako bi klub mogao egzistirati na Ĺželjenoj proesionalnoj razini rekao je Vladimir Ivkovi, predsjednik skupĹĄtine Meimurske Ĺžupanije i Ĺžupanijskog HDZ-a, a podrĹžao ga zamjenik Ĺžupana Mladen KriĹžai na subotnjoj pressici na kojoj su dodatno pojaĹĄnjavani ve ranije iznijeti stavovi nakon kojih se u javnosti podigla “politika praĹĄinaâ€?. Ivkovi je u uvodnom dijelu ponovno napomenuo da nema nikakvih osobnih ambicija da se uope bavi nogometno problematikom, pa niti NK Meimurje, pa mu smeta ĹĄto ga se i dalje po medijima uope spominje u bilo kakvom kontekstu tog kluba. Meutim, sve ono ĹĄto se dogaalo u javnosti oko toga minulih dana ponukalo ga je na to da proui kakva su zakonska rjeĹĄenja mogua i ovom prilikom je kazao da bi bilo najbolje preustrojiti klub iz udruge graana u trgovako druĹĄtvo, jer je oito to jedino kvalitetno rjeĹĄenje za proesionalni klub. Ali istovremeno se ogradio od bilo kakvih osobnih i stranakih namjera u vezi toga i kaĹže da je to prijedlog koji podrĹžava osobno kao i njegova stranka samo zato jer je kvalitetan i zasnovan na zakonskim osnovama. Ivkovi je definitivno otklonio mogunost vlastitog angaĹžmana i u pomalo ĹĄaljivom tonu da se razbije “ozbiljnost temeâ€? to i zor-

no pojasnio: “To je isto kao kad bi mladu prisiljavali da se uda za nekoga, za koga ona to ne Ĺželi. Znai, svi su za to da uem u klub, osim mene osobnoâ€?, naglasivĹĄi da nije istina da ne Ĺželi pripomoi osobnim angaĹžmanom u sportu, ĹĄto je dokazao podrĹĄkom projektu s vizijom, sportskog direktora akovekog gimnastikog kluba Marija Vukoje, koji je rezultirao osvajanjem olimpijskog srebra Filipa Ude.

DugogodiĹĄnja netransparentnost u donoĹĄenju vaĹžnih odluka U daljajem izlaganju je objasnio i razloge zbog ega se ne Ĺželi ukljuiti u rad kluba. Osim objektivnih razloga - nedostatka vremena, drugi je viĹĄe subjektivne prirode, budui da smatra kako NK Meimurje radi na isti nain kao nekad NK akovec u kojem je jedno vrijeme sudjelovao u radu, ali je ubrzo zbog netransparentnosti u donoĹĄenju odluka odustao. Naveo je i konkretne primjere takvog ponaĹĄanja. Naime, na dugotrajnim klupskim sjednicama Upravnog odbora raspravljalo se o nevaĹžnim stvarima, a kad je u pitanju primjerice prodaja igraa koja bi se zasigurno trebala raspraviti, onda se to radilo “iza lea UOâ€? i o tome odluivala dva-tri ovjeka. Takav model koji nikako ne podrĹžavam prisutan je ve deset godina tvrdi Ivkovi. Za tako neĹĄto, kao i za financijsku dubiozu prozvao je ljude koji

se “ponavljajuâ€? na izvrĹĄnim klupskim pozicijama poput Dragutina Katalenia‌ - Kataleni je na unkciji direktora Hrvatskog nogometnog saveza i konstantno na izvrĹĄnim unkcijama u NK Meimurju. Ima otvorena sva vrata kad su u pitanju najvee hrvatske tvrtke, pa mi nije jasno kako to da joĹĄ nitko od njih nije postao nekakav veliki sponzor NK Meimurja. Uslijedila je i pria o preoblikovanju kluba

koja je zasigurno jedna od ponajboljih ideja koja se pojavila u posljednje vrijeme u javnosti i koja bi mogla biti put k rjeĹĄenju ĹĄto i kako dalje kad su u pitanju najbolji meimurski klubovi proesionalnog usmjerenja. Naravno, za njezinu realizaciju potrebno je puno viĹĄe od same ideje, pa izmeu ostalog i kvalitetna politika podrĹĄka koja oito u ovom trenutku politiku ne zanima. (D. Zrna, oto: Zlatko Vrzan)

ZAMJENIK ŽUPANA KRIŽAI

Odbio sam predsjedniku funkciju Mladen KriĹžai, koji se u politikim kuluarima spominje kao glavni HDZ-ov kandidat za novog meimurskog Ĺžupana na predstojeim lokalnim izborima, dobio je ponudu da postane predsjednik NK Meimurje, ali kako je rekao istu je odbio. KaĹže da je stav njega, ali i stranke, da elni ljudi lokalne samouprave u pravilu ne bi trebali biti elni ljudi sportskih i drugih

udruga, jer bi se vrlo lako mogli nai “u sukobu interesaâ€?. Osobno bi KriĹžai prihvatio takav “angaĹžmanâ€? samo u sluaju da se konsenzusom SkupĹĄtine Ĺžupanije donese odluka kojom e sport i klub u Meimurju biti podrĹžan kao nositelj kvalitete meimurskog sporta, jer tada se mogu oekivati njegovi kvalitetni rezultati i nekakve indirektne koristi od toga. (dz)

KOMENTAR

LoĹĄ PR s dobrim namjerama ! Ĺ to zakljuiti nakon svega ĹĄto smo uli minulih dana na temu NK Meimurja koja je postala “hotâ€? politika tema u Meimurju i lagano pokrenula predizbornu kampanju !? Bez obzira na to tko ĹĄto danas govorio, gotovo smo sigurni da su voeni razgovori na temu â€œĹĄto i kako s NK Meimurjemâ€?!? Jesu li oni bili ormalni ili neormalni i tko ih je vodio, moĹžda je vaĹžno za unutar politike odnose, ali za javnost nije presudno, jer je tu temu jednom treba konano otvoriti. I ne samo zbog NK Meimurja, nego zbog pitanja ĹĄto i kako s vrhunskim sportom i najboljim meimurskim klubovima. Poznato je da tvrtke i financijske institucije koje ostvaruju najveu dobit u Meimurju i mogli bi pomoi - uglavnom to ne Ĺžele ili ine u stilu “damo neĹĄto sitno da viĹĄe ne budu dosadniâ€?, dok novaca iz drĹžavnih i nacionalnih tvrtki nema, jer nema “utjecajaâ€? da oni dou. Zbog ega ne Ĺžele meimurske tvrtke postati glavni sponzori,

poput Belupa i sl. iako bi mogli? Izmeu ostalog i zbog toga ĹĄto kaĹže Ivkovi poput netransparentnosti u donoĹĄenju odluka ili pak ono ĹĄto je omiljena tema javnosti netransparentnom troĹĄenju novca (iako je on minoran s obzirom da je primjerice jedan Slaven-Belupo u minulih desetak godina potroĹĄio viĹĄe od 200 milijuna kuna, a Meimurje moĹžda tridesetak op.a.). Ali potrebno je konano da se javno kaĹže ĹĄto treba uiniti i za ĹĄto se moĹže dati podrĹĄka (NK Hajduk se upravo privatizira, uz snaĹžnu podrĹĄku politike i gospodarstva op.a.), ali nakon toga potrebna je i “akcijaâ€?. Preoblikovanje u proesionalni klub pokuĹĄava inae uiniti RK Perutnina Pipo IPC, iako to kod nas nije nimalo jednostavno. Ne svojom “krivicomâ€?, jednostavno ga na to tjera situacija u kojoj nema opstanka, kamoli daljnjeg sportskog napretka u najboljoj hrvatskoj ligi bez proesionalnog pristupa. Predstoji samo jedno. Ili e sadaĹĄnja tri-etiri jaka sponzora ili viĹĄe njih od kojih dva nose

klupsko ime godiĹĄnje ulaganje u klub povisiti na nivo ala Nexe (oko 5 milijuna kuna) ili e klub propasti. NeĹĄto izmeu viĹĄe jednostavno ne ide, kao i njihova “krilaticaâ€?: “Nije u ĹĄoldima sveâ€?. I zaista nije uvijek, potrebna je i “kemijaâ€?, valjda kao i za uspjeĹĄan brak. Meutim, bez love viĹĄe jednostavno nee ii. Isto vrijedi i za NK Meimurje. Ĺ˝alosno je kad bi se sport u Meimurju sveo samo na isti amaterizam, jer bez jakih prvoligaĹĄkih klubova, nee biti niti kvalitetnog rada s mladima, niti kvalitetnog imidĹža sporta meu mladima, pa svi oni, mogu umjesto na sportske terene i dvorane lijepo u krmu, gdje ih ionako ve ima puno viĹĄe nego u sportu! Je li izlaz u preoblikovanju vrhunskih meimurskih klubova s ambicijama u trgovaka druĹĄtva? Vjerojatno je, ali bez politike i gospodarske podrĹĄke u tako malim sredinama nee se napraviti niĹĄta. Vrijeme je takoer i za nove ljude na elnim pozicijama u klubovima i tu bi prvenstveno

gospodarstvo moglo pomoi. Naravno da trenutano niti jednom uspjeĹĄnom menadĹžeru u firmi na nekakvoj srednjoj razini ne pada na pamet da postane glavni “menadĹžerâ€? u sportskom klubu, ali moĹžda bi vlasnici koji ih imaju nekoliko u svojim tvrtkama dobrom stimulacijom mogli preusmjeriti prema klubu, izmeu ostalog da i njihov novac koji ulaĹžu u njega ne bude “bacanje u bunar bez dnaâ€?. To je moĹžda poetak koji bi zasigurno dugorono donio rezultate. Istovremeno bi se promijenila i klima i ljudi koji su “godinama u klubuâ€?. Naravno, tako neĹĄto se ne moĹže ostvariti “preko noiâ€? ve je potrebno vrijeme, a u sportu obino je vrijeme najvei problem. Gotovo smo sigurni da ima politiki utjecajnih ljudi, kao i gospodarstvenika koji Ĺžele pomoi ali na sasvim drugim osnovama. Meutim, ponekad dobra ideja zbog nedostatka kvalitetnog PR-a ostane bez pravog odjeka, a bez istinske volje i mogunost realizacije. (Dejan Zrna)

Kolegiju naelnika i gradonaelnika Andreja Vugrinovi, nova proelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, prezentirala je u ponedjeljak plan razvoja gospodarskih zona za razdoblje od 2008. do 2012. godine. Meimurska Ĺžupanija ima velik broj zona, ali je pripremljenost povrĹĄina raspoloĹživog zemljiĹĄta relativno mala, posebno kada su u pitanju zahtjevi stranih ulagaa, iji su zahtjevi vei. Plan je ujedno dokument koji e sluĹžiti i Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetniĹĄtva pri donoĹĄenju odluka o dodjeli sredstava za izgradnju poduzetnikih zona. U Meimurju je trenutno aktivno 28 poduzetnikih zona od ukupno 57 osnovanih. Do sada je od aktivnih zona 11 popunjeno, za ostale postoji velik interes, tako da postoji potreba za dodatnim zonama koje e u relativno kratkom roku biti spremne prihvatiti ulagae. Veina zona koja e se operacionalizirati u naredne dvije do tri godine manje su zone koje mogu prostorno zadovoljiti manje investitore. Kroz prostorno plansku dokumentaciju definirane su tri zone povrĹĄine iznad 50 hektara koje se zbog povoljne geograske pozicije i veliine smatraju zonama od dugoronog strateĹĄkog znaaja za Meimursku Ĺžupaniju. To su SrediĹĄnja gospodarska zona Meimurje u blizini autoputa izmeu Orehovice i Male Subotice na povrĹĄini od 240 hektara, no zbog velikog broja vlasnika na planiranoj povrĹĄini nee se moi operacionalizirati u kratkom roku. Poslovni park Meimurje nalazi se preko puta Industrijske zone Istok u akovcu, a Privredna zona NedeliĹĄe smjeĹĄtena je na 250 hektara s obje strane Ĺželjeznike pruge i prostire se sve do granice sa Slovenijom. U Meimurskoj Ĺžupaniji do sada je bilo nekoliko znaajnijih stranih ulaganja: Calzedonia iz Italije koja je izgradila tvornicu arapa, trgovake centre (Kaufland, Mercator, Merkur, Lesnina, Ljevaonica Jegesberger iz Austrije), LPT Prelog (SAD- proizvodnja komponenti za proizvodnju madraca i namjeĹĄtaja), Ĺ estan Busch (Njemaka) - proizvodnja kaciga Haix obua

(Njemaka) - proizvodnja obue za posebne namjene i Te-pro (Austrija - specijalizirana obrada metala). U prometnoj inrastrukturi preostaje izgradnja obilaznica akovca i veih naselja, potreba preusmjeravanja tranzitnog prometa na prijevoz Ĺželjeznicom, te poveanje sigurnosti sanacijom istroĹĄenih kolnika. Uz brojne prednosti naĹĄih gospodarskih zona za domae i strane ulagae, najvee su slabosti naĹĄih zona male povrĹĄine od 30 hektara neprikladne za velike investitore, usitnjenost parcela privatnih vlasnika, ĹĄto oteĹžava rjeĹĄavanje imovinsko pravnih odnosa. Nedostaju planovi razvoja pojedinih zona. SluĹžbeno postoji 57 zona u Meimurju, a ne postoji koordinacija meu jedinicama lokalne samouprave zaduĹženim za njihovo upravljanje. Opinama nedostaju financijska sredstva za dovrĹĄenje zona, ĹĄto odugovlai poetak rada. Neke opine i ne raspolaĹžu dovoljnim brojem strunih osoba za upravljanje zonama. Mladen KriĹžai, zamjenik Ĺžupana, na tom je sastanku rekao da je Ministarstvo gospodarstvo od 2004. do 2008. godine bespovratno odobrilo 23,5 milijuna kuna za gospodarske zone. U poetku se radilo o sredstvima za projektnu dokumentaciju, a poslije za opremanje komunalnom inrastrukturom. Okupljenim naelnicima poruio je da se u onim zonama kojima joĹĄ nedostaje poneĹĄto sredstva za opremanje kako bi ih stavili u unkciju jave i kandidiraju kako bi ĹĄto viĹĄe zona bilo spremno za operacionalizaciju. Vladimir Ivkovi je zamolio naelnike i gradonaelnike da investitore koji neĹĄto namjeravaju graditi upuuju na Meimurje plin prije izrade projektne dokumentacije, kako bi iskoristili mogunost koriĹĄtenja plina kao pogonskog goriva za grijanje, hlaenje i proizvodnju elektrine energije. Investitori su pritom u prednosti jer za tu vrstu koriĹĄtenja energije ne trebaju plaati zakup snage, i uz to mogu dobiti potporu Fonda za energetsku uinkovitost. (BMO)

OTVORENA PJEĹ AKO BICIKLISTIKA staza

Europska staza u lijepom krajoliku Simbolinim presjecanjem trobojne trake od strane zamjenika meimurskog Ĺžupana Mladena KriĹžaia, voditelja meudrĹžavnog projekta Prlekija - Meimurje i predsjednika Turistike zajednice opine Ĺ trigova Josipa Mikeca, i naelnika opine Gornji Mihaljevec Franje Kovaia u petak je na koriĹĄtenje predana pjeĹĄako biciklistika staza Bogdanovec - Preseka - slovenska granica. Rije je o projektu Europske unije, odnosno jednog od njezinih ondova, a ukupno je staza duga 3.500 metara. Vrijednost uloĹženog materijala i logistike je oko ĹĄest tisua eura, ĹĄto e biti plaeno iz sredstava EU te prorauna Opine Gornji Mihaljevec. Staza prolazi kroz lijep krajobraz gornjeg Meimurja, kroz livade, polja i pitome ĹĄume, povezujui tako opinsko srediĹĄte Gornji Mihaljevec s naseljima Bogdanovec,

Gornja Dubrava i Badlian, te rubni dio Slovenije. Na sveanosti se u petak okupio lijep broj ljudi, a Ĺžitelji Bogdanovca iskazali su se pripremivĹĄi kolae i drugu okrjepu za sve sudionike, koji su usput razgledali Grad labirinata u Prhovcu i druge prirodne ljepote i znamenitosti. Opinski naelnik Franjo Kovai, koji je bio srdaan domain, pozvao je ljude da svakodnevno ili kada im to bude mogue dou na stazu i prijateljima potom prenesu dojmove kako bi i oni jednog dana doĹĄli i aktivno se odmorili te upoznali kraj i ljude, ovdje na kraju naĹĄe domovine. (Stjepan Mesari, MV)


G  

4 IPC odrĹžao korisniku konferenciju

MARIS siguran i moderan program Renomirana hrvatska tvrtka u izradi informacijskih projekata i sustava, akoveki IPC Meimurje, u etvrtak i petak u kongresnoj dvorani restorana “Vukovecâ€? u GrkaveĹĄaku odrĹžala je konferenciju za korisnike svog programa MARIS. Osamdesetak predstavnika i vlasnika tvrtki iz itave Hrvatske, od Ploa preko Istre do Meimurja, koji ve posjeduju u svom poslovanju program MARIS, upoznato je s novostima programa vezanih za graevinarstvo, komunalije i promet. U sklopu ove korisnike konferencije, koju je otvorio Dragutin Vukovi, direktor IPC-a Meimurje akovec, podijeljena su priznanja korisnicima koji su ostvarili najbolje rezultate u pripremi i unaprjeenju

Maja Micek i Marijan Zlatarek proveli su itavu konferenciju informacijskog sustava. Priznanja su dobili tvrtke Novi Feromont iz Donjeg Kraljevca, Koteks iz Osijeka, Zovko iz Zagreba, Zagorje - Tehnobeton iz VaraĹždina i TEAM iz akovca. UZ operatere IPC Meimurje, ogroman doprinos uspjehu prezentacije dali su Marijan Zlatarek i Maja Micek, komercijalisti tvrtke. (S. Mesari)

SPECIJALIZIRANI SAJAM MESAP AGRO I MESAP EKO 17. i 18. listopada u NedeliĹĄu

Znatno viĹĄe prijava nego proĹĄle godine Specijalistiki sajam MESAP AGRO i sajam komunalne i ekoopreme MESAP EKO bit e otvoren u petak 17. listopada u 11 sati u dvorani sajma u NedeliĹĄu. Zamjenik Ĺžupana Mladen KriĹžai na konferenciji za novinare u povodu odrĹžavanja sajma naglasio je da je rije o joĹĄ jednom specijaliziranom sajmu koji je proĹĄle godine pokazao znatan potencijal i koji e ove godine biti mnogo vei. Oekuje se da e sajam poljoprivrede i prehrane MESAP AGRO i sajam komunalne i ekoloĹĄke opreme MESAP EKO postati tradicionalan. Uz to, mora se donijeti odluka koji e se specijalizirani sajmovi odrĹžavati u NedeliĹĄu tijekom godine, i u koje vrijeme, kako bi se najbolje uskladili mogunostima regije i okolnim sajmovima. Po sadrĹžaju, to je kombinirani sajam na kojem se predstavljaju poljoprivreda, prehrana, ekoloĹĄka oprema, komunalna oprema i komunalno ureenje. Ovaj proil

sajma zahvaa ĹĄiroko gospodarsko i druĹĄtveno podruje, pa stoga procjenjujemo da e naii na dobar odaziv kako poslovnih, tako i ostalih posjetitelja. Pozvane su i udruge, kao i ĹĄkole, i za njih su prilagoene posebne cijene ulaznica, naglasio je Mladen KriĹžai. U Meimurju imamo tvrtke koje svojim proizvodima prednjae na razini Republike Hrvatske, kao ĹĄto su Tehnix, akoveki mlinovi, Strojarstvo Branilovi, Agromeimurje, Vajda, PZ akovec. Svi oni, kao i mnoge tvrtke iz drugih Ĺžupanija, bit e na sajmu AGRO-EKO. Direktor MESAP-a Marjan Novak iznio je okvirni program sajma, uz napomenu da se do sada prijavilo oko 40 tvrtki, a oekuju se i nove prijave. Tako je u subotu 18. listopada predviena izloĹžba konja, no posjetitelje e sasvim sigurno privui niz degustacija prehrambenih proizvoda, vina, mesa, sira, sokova, ali i tradicionalna

EKONOMSKI BREVIJAR

Zastoj globalizacije Globalizacija je proces koji znai sve vei i slobodniji protok roba, usluga ljudi i ideja meu razliitim drĹžavama i dijelovima svijeta. Globalizacija zaetak ima u reĹžimu slobodne trgovine koji je zagovarala Britanija u 19. stoljeu, ali intenzivirala se tek nakon dvaju svjetskih ratova a posebno nakon zavrĹĄetka hladnog rata i raspada Sovjetskog saveza, kada je SAD ostao jedina svjetska sila. Razvoj prometne infrastrukture, povezanost i dostupnost te sve slobodnija trgovina bez carina i ogranienja omoguili su zamah globalizacije. Svi su tvrdili da su koristi globalizacije vee od troĹĄkova i da je ona nezaustavljiv proces. No, 1999. godine se u Seattleu okupilo mnoĹĄtvo prosvjednika, pa je stvoren i antiglobalizam koji tvrdi da globalizacija dovodi do sve veih nejednakosti. Antiglobalisti se sastaju jednom godiĹĄnje na Svjetskom socijalnom forumu te tada naglaĹĄavaju negativne posljedice globalizacije. Globalizacija je svijetu svakako potrebna, ali zbog nepostojanja savrĹĄenog trĹžiĹĄta i savrĹĄene ravnoteĹže potrebna je i globalna regulativa ili globalna sigurnosna mreĹža, dakle, institucije i mehanizmi koji e globalizaciju uiniti poĹĄtenijom i sigurnijom. Tada bi se lakĹĄe prevladavale krizne situacije (poput trenutne) za koju joĹĄ nisu niti sagledane posljedice i tek se djeluje na smanjivanju ĹĄtete. No, krenimo od openitog prema konkretnome. Kako u svakom zlu ima neeg dobrog,

zastoj u globalizaciji pruĹža nam nove prilike i mogunosti. Prije svega u povratku proizvodnje na zapad, a to je prilika za revitalizaciju zapuĹĄtenih kapaciteta. Zbog djelovanja osnovnih ekonomskih zakonitosti, cijena rada na Dalekom istoku gubi predznak jeftine pa kada tome dodamo sve vee troĹĄkove transporta, naĹĄi radnici ponovno postaju konkurentni! DoduĹĄe, na ljestvici konkurentnosti to se joĹĄ ne vidi, jer Hrvatska je prema najnovijim rangiranjima Svjetskog gospodarskog foruma svrstana na 61. mjesto od 134 zemlje (najvei su problemi neuinkovitost javne uprave, korupcija, porezna regulativa, neodgovarajua radna snaga i nedostupnost inancijskih izvora). Hrvatska puno bolje kotira prema stupnju globalizacije, gdje je na 31. mjestu. Takvo relativno visoko mjesto u globalizaciji oznaava zapravo veliku otvorenost gospodarstva, ali i istovremenu izloĹženost i ovisnost o svim globalnim dogaanjima. Zbog svega toga i kod nas viĹĄe nego ikada treba misliti globalno a djelovati ĹĄto lokalnije. To znai da e se ponovno intenzivirati suradnja s bliĹžim partnerima i trĹžiĹĄtima. Stoga nove i dodatne poslovne prilike treba traĹžiti ĹĄto bliĹže. To e nas opet poduiti da cijenimo bliske i obliĹžnje partnere te da se viĹĄe zaloĹžimo za promoviranje meimurskih i hrvatskih resursa, znanja i iskustava. (Zlatko BoĹži, dipl. oec.)

priprema krumpira u organizaciji Ĺžena iz Belice. Posebnu paĹžnju privui e izloĹžba starih traktora i poljoprivredne mehanizacije, pa e mnogi na sajam doi zbog emotivne veze sa starijim strojevima i ureajima, a mlai zbog upoznavanja kako je

to nekad u ne tako davnoj proĹĄlosti bilo. Predvien je i niz skupova iz podruja poljoprivrede i ekologije, te posjet uenika, pogotovo srednjih ĹĄkola, dok e graani moi na sajam uz cijenu ulaznice od 15 kuna. (JĹ )

KAPITALNA ULAGANJA u poljoprivredu i poticaji drĹžave

POZIV poljoprivrednicima Korisnici MARIS-a sluĹĄaju o novitetima

14. listopada 2008.

Javna berba 51 sorte kukuruza HZPSS Meimurske Ĺžupanije poziva sve zainteresirane poljoprivredne proizvoae da se pridruĹže na javnoj berbi i vaganju paralelnog pokusa hibrida kukuruza. Ovu manifestaciju ve treu godinu za redom organiziraju HZPSS Podruna sluĹžba Meimurske Ĺžupanije i OPG Zvonimira Babia. Berba i vaganje 51 hibrida razliitih sjemenarskih kua uzgojenih u uvjetima visoke agrotehnike odrĹžat e se 19. listopada s poetkom u 10,30 sati na polju izmeu Selnice i Svetog Martina na Muri. (J)

Najmanje 40.000 kuna, najviĹĄe 3,5 milijuna kuna U Narodnim novinama broj 114/08 izaĹĄao je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ribarstvu. Prema ovim najnovijim izmjenama, najniĹži iznos investicije I. skupine za koji se moĹže odobriti investicijska potpora iznosi 40.000 kuna, s time da investicija moĹže biti u cjelini ili djelomino inancira-

na vlastitim sredstvima. Za ovu skupinu investicija investicijska potpora i nadalje iznosi do 40% od ukupne vrijednosti investicije. NajviĹĄi iznos investicijske potpore po korisniku u jednoj kalendarskoj godini za ovu skupinu iznosi 500.000 kuna. SloĹžene investicije, dakle, investicije za koje se dobiva do 50% od ukupne vrijednosti investicije, najviĹĄi iznos investicij-

ske potpore po korisniku za ovu skupinu iznosi 3,500.000 kuna. Sve sloĹžene investicije moraju proi proceduru Operativnog programa i SrediĹĄnje povjerenstvo mora donijeti pozitivnu odluku o odobrenju programa. Za sve dodatne informacije u vezi s kapitalnim ulaganjima obratite se u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu sluĹžbu. (sp)

POGLED ODOZDO

Kako sam postala polugica u globalnoj krizi NiĹĄta mi nije tako mrsko kao vaditi ceduljice zataknute za brisae stakla na automobilu. Tako se znam i dva - tri dana voziti s ceduljicom zataknutom za brisa, ako letak nije tako velik da mi ometa vidljivost. Zadnjih dana uporno me zasipaju ponudom za kredit pozivom na mobilni telefon. Radi se o spasonosnoj ponudi ukoliko mi je ve treina plae pod kreditom ili sam ispucala sve druge opcije pod kojim banke u redovnoj proceduri odobravaju kredite. S druge strane, ne proe tjedan, a da me netko baĹĄ kad glaam ili se tuĹĄiram ne prekine u tome zvonjavom telefona te jurim na telefon, a kad s druge strane netko iz investicijskog, treeg stupa mirovinskog ili Ĺživotnih osiguranja ili kako ve ne, savjetnik koji bi bolje od mene raspolagao mojim novcem. NiĹĄta ne trebam, osim osigurati malo slobodnog vremena da me njihov savjetnik posjeti kod kue.

Banka pak gdje sam lako i brzo realizirala kredit prije kratkog vremena hladno me obavijestila da je rata mog kredita poskupila. Budui da sam potpisala da pristajem na promjenjivu kamata, ne mora meni banka sada niĹĄta tumaiti kako i zaĹĄto, nego me obavjeĹĄtava o primjeni ugovorne klauzule i novonastalom stanju. Naravno da je naĹĄ bankarski sustav stabilan, da su naĹĄe banke sigurne i da to nema nikakve veze s inancijskom krizom u svijetu, unato tome ĹĄto su naĹĄe banke keri u vlasniĹĄtvu stranih majki. Ako su i strane majke zaglibile, naĹĄe su keri bile trezvene, samo je, eto, meni kod domae keri strane majke malo poskupio kredit. No, da se razumijemo, banka nema niĹĄta s tim, nije ona mene molila da ja posudim novac od nje. Hou samo rei da su razlozi za krizu kod nas potpuno drugaiji nego vani. Mi smo bili Ĺželjni potroĹĄakog druĹĄtva kao ĹĄto su

naĹĄi stariji bili Ĺželjni bijelog kruha i mesa na stolu svaki dan. Banke su prepoznale tu naĹĄu potroĹĄaku glad u oima i dale su nam sve ĹĄto smo poĹželjeli i sada smo kao i naĹĄi stari siti i udebljani u predinfarktnom novanom stanju. Kao i kod pretilosti, tako i zbog prezaduĹženosti moramo promijeniti nain Ĺživota, odnosno narodski reeno - odricati se. A to je jako, jako teĹĄko. No i kad nas ljudi su se i ranije odricali pa imaju. I njih su banke i svi oni koji zarauju okretanjem tueg novca mamili da uloĹže u fondove, ĹĄtednju dionice. Mnogi su zaradu bez muke vidjeli i u ulaganju na burzu, koja je svojevrsna kocka. I tu se dobiva, ali i gubi. A kad krene lavina gubitaka, tada svugdje u svijetu na kraju ceh plate porezni obveznici. Oni su Ĺžrtveni jarci koji ispaĹĄtaju svaije grijehe. Tako smo sanirali naĹĄe banke od prije deset godina i sanirane dali na usvajanje stranim majkama raunajui da e im

PiĹĄe: BoĹžena Malekoci-Oleti

maehe biti stroge. A kad vidi vraga, cijela se Europa mora udruĹžiti od lanane reakcije inancijske krize, a na kraju i moja malenkost mora platiti raun njihova visoka rizika kroz uveanu ratu kredita. Oni su s rizikom unaprijed raunali, na njega me upozorili. Krediti se nude po principu “uzmi ili ostaviâ€? i tako sam i ja postala polugica u globalnom kotau inancijske krize.


G  

14. listopada 2008.

PREDSTAVLJEN projekt zapoĹĄljavanja u regiji Meimurje - Prekmurje - VaraĹždin

Sveti Martin na Muri prvi e uvoziti radnike - S obzirom na to da je stopa nezaposlenosti u Prekmurju i Meimurju te VaraĹždinu visoka, ovaj projekt utjecat e na usklaivanje djelovanja institucija na trĹžiĹĄtu radne snage i davati tonu i pravodobnu informaciju U Toplicama Sveti Martin u petak je predstavljen Projekt e-zapoĹĄljavanja iz Programa Interreg IIIA Slovenija - Maarska - Hrvatska, koji je organizirala Razvojna agencija DAN iz VaraĹždina. Vrijednost projekta iznosi 79.293 eura, a financiran je iz programa PHARE 2006. i Razvojne agencije Sjever - DAN VaraĹždin. Projekt je namijenjen posloprimcima i poslodavcima u prekograninom podruju Pomurja u Sloveniji, te Meimurja i VaraĹždina/ VaraĹždinske Ĺžupanije u Hrvatskoj. Na predstavljanju je reeno kako e se uspostavom prekograninog e-Employment portala omoguiti bolji uvid u stanje trĹžiĹĄta rada te brĹži i efikasniji pristup inormacijama vezanim uz pronalazak, odnosno ponudu poslova. Inormacije i podatke o nainu rada e-zapoĹĄljava-

nja poslodavci i posloprimci dobit e u podrunim sluĹžbama za zapoĹĄljavanje te u udruĹženjima obrtnika.

Nedostaju kvalitetni kadrovi O situaciji na trĹžiĹĄtu rada govorili su Franjo Makovec, naelnik opine Sveti Martin na Muri, Normela RadoĹĄ, voditeljica projekta, i NataĹĄa Lorber iz agencije Vihar u Gornjoj Radgoni. Vrlo zanimljive podatke iznio je svetomartinski opinski naelnik Franjo Makovec. - Prije 10-ak godina mi smo na svom podruju imali 30-ak zaposlenih, danas ih imamo petstotinjak. Ovog trenutka nedostaju nam kvalitetni i kvalificirani kadrovi, osobito u Toplicama Sveti Martin koje traĹže radnike raznih proesija, ali iskusne i kvalitetne.

IznoĹĄenje zanimljivih podataka o zapoĹĄljavanju SnaĹžan razvoj i ĹĄirenje naĹĄe Gospodarske zone otvara nova radna mjesta i, vjerujte, uskoro emo morati uvoziti radnike iz Maarske i Slovenije, a moĹžda i od drugdje. Stoga sam zadovoljan ĹĄto se uspostavlja ova mreĹža uvida u trĹžiĹĄte rada, kojom e nezaposleni pronai ono ĹĄto Ĺžele, a poslodavci pak ĹĄto trebaju, zakljuio je Makovec.

Želimo Hrvate, no moŞemo samo Bugare i Rumunje

Sudionici na prezentaciji projekta e-zapoĹĄljavanje

Vrlo zanimljive podatke i sliku stanja na trĹžiĹĄtu rada u Prekmurju iznijela je NataĹĄa Lorber iz Gornje Radgone. - NaĹĄi poslodavci imaju potrebu za stranom radnom snagom i svi Ĺžele Hrvate. No, postoje dva razloga zbog kojih oni to ne mogu ostvariti. Prvi razlog je ĹĄto Hrvati ne iskazuju interes za rad u Sloveniji, odnosno Prekmurju, premda bi imali vee plae nego imaju u Hrvatskoj, istina manje nego u Austriji.

Drugi razlog je ĹĄto mi prema nekim “pravilimaâ€? Europske unije moramo zaposliti Rumunje, Bugare i Poljake, a poslodavci to ne Ĺžele, jer znaju da na Istoku nema kvalitetne radne snage i drugaijih su navika radnici s tog podruja. Danas se Hrvatima nije problem zaposliti u Sloveniji, osobito ako su struni i kvalitetni i svi vjerujemo kako e ovaj danas predstavljen nain praenja stanja na trĹžiĹĄtu rada u susjednim zemljama tome pomoi, rekla je Lorber, dodajui kako Slovenci rado idu na posao u Austriju, ali u Hrvatsku baĹĄ i ne Ĺžele, zbog niskih plaa. Rekla je i kako velika veina Slovenaca Ĺželi da Hrvatska ĹĄto prije ue u Europsku uniju, jer je poĹželjna kao poslovni i drugi partner u ovom dijelu Europe. Normela RadoĹĄ iznijela je podatke kako nezaposleni u anketama izjavljuju da im je Ĺželja plaa od 3.500 do 4.000 kuna i da im radna mjesta budu ĹĄto bliĹža domu. (Stjepan Mesari)

U AKOVCU I VARAŽDINU poslijediplomski specijalistiki studij ekonomije i menadŞmenta

Poslijediplomci e uiti meunarodno poslovanje poduzea U akovcu bi ove jeseni, ako bude dovoljno prijava onih koji su zavrĹĄili bilo koji akultet Zagrebakog sveuiliĹĄta, mogao dobiti poslijediplomski specijalistiki studij ekonomije i menadĹžmenta u organizaciji Ekonomskog akulteta u Zagrebu. Govorei na konerenciji za novinare u Centru za kulturu u ponedjeljak 6. listopada, pro. dr. Marijan Cingula, proesor na Ekonomskom akultetu u Zagrebu, najavio je novi studij, kao i razloge njegova osnutka. Razlozi za pokretanje specijalistikoga sveuiliĹĄnog studija iz podruja ekonomskih znanosti i poslovanja viĹĄestruki su. Ponajprije, sjeverna Hrvatska, odnosno akovec i VaraĹždin imaju veoma brojno poduzetniĹĄtvo, no poduzetnici nemaju dovoljno znanja za ukljuivanje u sustav europskog i svjetskog trĹžiĹĄta, ĹĄto postaje prepreka njihovu razvoju. U ĹĄkolama ovog dijela Hrvatske godiĹĄnje se ĹĄkolu desetak tisua uenika, a oko pet tisua ih zavrĹĄi srednje

Prof. dr. Marijan Cingula: - Nedostaju nam obrazovani, iskusni i etini voe i poduzetnici, te razvijena poduzetnika kultura, a posebno u sjevernoj Hrvatskoj jer znaajan broj studenata ostane u Zagrebu ili ode u inozemstvo ĹĄkole. No veina svoj studij zavrĹĄava izvan regije, u Zagrebu i drugdje, a oni koji se vrate zainteresirani su

za nastavak ĹĄkolovanja. Ovdje je rije o akademskim graanima svih struka, koji razvijaju svoje tvrtke ili rade u javnoj upravi ili veim tvrtkama, svima je njima nuĹžno znanje ekonomije i menadĹžmenta. Studij menadĹžmenta omoguit e polaznicima razvijanje timskog rada, te djelovanje u internacionalnom okruĹžju. Partneri u otvaranju novoga specijalistikog poslijediplomskog studija menadĹžmenta i ekonomije jesu elnici Grada VaraĹždina, koji je prihvatio sporazum s Ekonomskim akultetom te na raspolaganje stavio elitni prostor u zgradi EntemoloĹĄkog muzeja u VaraĹždinu, Gospodarska komora i drugi. Ako, meutim, vei broj polaznika bude iz akovca, pronai e se prostori za studij upravo u akovcu, rekao je dr. Cingula. Uvjeti prijave za poslijediplomski studij jesu: zavrĹĄen bilo koji akultet, odnosno dodiplomski sveuiliĹĄni studij. Oni koji nisu studirali ekonomiju polagat e etiri ispita iz podruja ekonomije, ĹĄto e se

predavati u takozvanom nultom semestru, uz polaganje ispita ija je cijena 200 eura po predmetu. ZavrĹĄetkom studija stjee se zvanje sveuiliĹĄni specijalist poslovne ekonomije (uni. spec.). Predavanja e se odrĹžavati petkom popodne i subotom ujutro. Ĺ kolarina za cijeli studij iznosi 6.000 eura u protuvrijednosti u kunama. Poslijediplomci e moi studirati na dva osnovna smjera, Meunarodno poslovanje poduzea te smjer Lokalni ekonomski razvoj viĹĄe usmjeren na javnu upravu i domae prilike. Predavai su proesori Ekonomskog akulteta, od zvunijih imena tu su Darko Tipuri, Ljubo Juri i drugi, a na listi predavaa nalazi se i DeĹĄa Mlikotin Tomi, za koju se oekuje posebna odluka. Poslijediplomci moraju poloĹžiti etiri osnovna kolegija iz podruja ekonomije, te od izbornih deset kolegija izabrati pet i poloĹžiti ih, ĹĄto znai ukupno devet. (J. Ĺ imunko)

5 INFOPIS

Kompjutorizacija Takav red vidjela sam minulih dana samo na TV-u kad su se prodavale Inine dionice. Veliki rep vijugao je kroz cijeli hodnik, skretao na zavoju tako da niste ni vidjeli ekate li kod dobrog ĹĄalteru ili ne. Nesnosna vruina samo je pojaavala nervozu. Prvo sam pomislila da to nije moja sudbina pa sam se probila do poetka reda. Masa je rogoborila, histerizirala, psovala me, dobacivala pogrdne rijei, a ja sam na svoj uĹžas shvatila da moram stati baĹĄ u taj red. Vratila sam se odakle sam doĹĄla, to jest na PiĹĄe: mr. sc. Sonja ToĹĄi-Grla sam kraj repa i upitala prvu Ĺženu do mene emu tolika nenormalna jei iza onog stakla najednom me guĹžva. Odgovor je bio kompjuto- poelo biti strah da se moĹžda krivo rizacija. Uvode kompjutore! Pala kompjutorski vodi moj raun. Bilo mi je na pamet poznata reenica: bi to niĹĄta novo u eri kompjutori“Prije Drugog svjetskog rata Ĺživot zacije. esto se uje da se kompjuje bio jednostavan, nakon toga su toriziranoj administraciji potkradoĹĄli kompjutori.â€? daju pogreĹĄke u voenju rauna, Kako je Drugi svjetski rat dav- u zaraunavanju nepostojeih no proĹĄao nije mi bilo jasno tko da- kupnji, obraunu kamata‌Pa sad nas uvodi kompjutore. Danas ve ti dokaĹži! svi imaju kompjutore. Pomislila Ve sam se vidjela kako troĹĄim sam ili se mijenja program ili je nov sate i sate na uvjeravanje, ulaĹžem ovjek pa se uhodava baĹĄ sada kad izniman trud, a na kraju Ĺžalbu da sam ja skoila s posla srditi neke me se uzme u razmatranje pa onbirokratske zavrzlame. Grozno, da tjednima, mjesecima ekam ali bilo je ili ekati ili odustati. Od- odgovor i joĹĄ na sve moram platiti luila sam ostati da vidim kojom kamatu. Kad sam ja tako vrtjela e se brzinom red pomicati prema horor sluĹžbenik je shvatio da me Ĺželjenom cilju svih nazonih. No, ne moĹže pronai putem stroja pa od toga nije bilo niĹĄta. Vidljivi re- je posegnuo za biljeĹžnicom. I eto, uz zultat nula. Penzioneri se premje- svu kompjutorizaciju, odmah me je ĹĄtaju s noge na nogu, neki skidaju naĹĄao u crvenoj biljeĹžnici. Ja sam jakne jer su ustanove poele grijati, do tada mislila da je svrha komraspredaju se prie i traĹži krivac pjutorizacije u radu sa strankama propusta u organizaciji rada. Kako omoguavanje brzog obavljanja nije dobro troĹĄiti sadaĹĄnjost na ne- administrativnih poslova, smanjerealnu buduno odluila pokuĹĄati nje ekanja, ĹĄto viĹĄe nasmijanih i na drugome mjestu gdje sam isto usluĹžnih sluĹžbenika koji dio svog tako trebala neĹĄto rijeĹĄiti. posla prepuĹĄtaju brzim strojevima. Otvaram vrata, a u povelikoj Unaprjeenje uslijed inormatizaprostoriji nigdje ni jedne stranke, cije u ovome sluaju nije uspjelo. a etiri sluĹžbenika. Znai, bit u Kompjutorizacija administracije brzo gotova. Jako sam se obrado- trebala bi omoguiti zainteresivala! Skeniram: jedna Ĺžena neĹĄto ranim stranama brzu dostupnost piĹĄe, druga gleda pred sebe, mlad inormacija, a ne utjerivanje straha muĹĄkarac ita novine, drugi tuĹžno u kosti i ekanje u nepreglednim naslonjen na lakat, zaviruje kroz redovima. prozor. Odabrala sam Ĺženu koja ini se da su ostale neostvareje radila. Rekla sam ĹĄto trebam, a ne lijepe prie teoretiara i vizioona me glasno preusmjerila kolegi nara o uinkovitosti, efikasnosti i koji je itao novine. Na brzinu mu brzini kompjutorizirane birokraje dala upute ĹĄto da gdje pogleda, cije. Iz moje je prakse razvidno da provjeri i upiĹĄe. Ukucao je ovjek ubrzana inormatizacija nije dala moje podatke, ali zapelo mu je. Ta- druĹĄtveno oekivane rezultate. da me stao ispitivati, uvjeravati, Ĺ to se uostalom oekivalo? Kao provjeravati po kompjutoru, go- prvo oekivala se kvalitetnija i brĹža re-dolje, tamo-onamo, ispalo je da usluga administrativnog aparata. sam “smutljivkaâ€?, da ne znam tko U nekim podrujima to je uspjelo, sam i na kojoj adresi stanujem. U dok se u nekima samo mijenjaju sobi je nastala ledena tiĹĄina. Sto- ministri! www.suncica.hr; sonja.tosic-grlac@ck.t-com.hr

POTPORA Županije i Obrtnike komore

Nastup obrtnika na sajmu u KriŞevcima Obrtnika komora Meimurske Şupanije u suradnji s Meimurskom Şupanijom organizira nastup obrtnika na 11. obrtnikom i gospodarskom sajmu KriŞevako - koprivnike Şupanije koji e se od 5. do 7. studenoga odrŞavati u KriŞevcima. Zajednika suradnja u organizaciji i sufinanciranju nastupa, te prezentaciji meimurskog obrtniťtva, rezultirala je i vrlo povoljnom cijenom izlaganja na zajednikom izlagakom prostoru. Zajedniki prostor ve je rezerviran (HALA B, 60m² ureenog zatvorenog prostora, izlagaki prostor u srediťnjem dijelu hale otvoren s tri strane) i moŞete ga vidjeti na web stranici Sajma www.ogs. com.hr. S obzirom na to da je proťle godine na sajamskoj maniestaciji

u KriĹževcima sudjelovalo 220 izlagaa iz 15 Ĺžupanija, 9 podrunih obrtnikih komora i 5 susjednih drĹžava, a sajam koji se odvija u halama bivĹĄe Vojarne posjetilo viĹĄe od 15.000 posjetitelja, vjerujemo da e meimurski obrtnici pronai interes i predstaviti se na srediĹĄnjoj sajamskoj maniestaciji Koprivniko - kriĹževake Ĺžupanije. Zainteresirani za nastup na 11. OGS-u mogu se ĹĄto prije javiti u Obrtniku komoru Meimurske Ĺžupanije, zbog pravovremene organizacije i definiranja zajednikog nastupa meimurskih obrtnika. Sve dodatne inormacije moĹžete dobiti u Obrtnikoj komori Meimurske Ĺžupanije, Park Rudola Kropeka 1, akovec, tel./ax 311-515, e-mail: okm.sajam-ino@ck.t-com. hr. (BMO)


2

U NedeliĹĄu poginula pjeĹĄakinja

Zrakoplovom se strmoglavio u vlastito dvoriĹĄte

U Okruglom Vrhu strmoglavio se avion U dvoriĹĄte vikend kue u srijedu 8. listopada oko 17,20 sati u Okruglom Vrhu pao je ultralaki zrakoplov “Apollo Foxâ€?. Njime je upravljao 57-godiĹĄnji Pavao Kralj iz akovca. Prilikom pada lakĹĄe je ozlijeen. Uslijed pada aviona koji je za-

peo za Ĺžice dalekovoda doĹĄlo je do njegova oĹĄteenja pa su Ĺžitelji toga kraja neko vrijeme bili bez struje. Oevid koji je trajao dva dana, uz prisustvo istraĹžitelja za zrakoplovne nesree Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, joĹĄ nije pokazao ĹĄto je dovelo do pada

zrakoplova. Kako doznajemo od glasnogovornika PU meimurske Krunoslava Gosaria, do ponedjeljaka 13. listopada policija nije izvijeĹĄtena o rezultatima istrage. Ovo je trea ovogodiĹĄnja nesrea takve vrste na podruju Meimurske i VaraĹždinske Ĺžupanije.

TeĹĄka nesrea uz kanal HE Dubrava

nije niĹĄta uzeo, ali je porazbacao stvari traĹžei vrijednos.

Prelog - Na Ĺžupanijskoj cesti uz derivacijski kanal HE Dubrava na dionici Cirkovljan - Prelog u petak 10. listopada oko 8 sa dogodila se teĹĄka prometna nesrea. Skrivio ju je 32-godiĹĄnjak iz Palovca koji je upravljao teretnim vozilom u vlasniĹĄtvu Meimurskih voda. On se s makadamskog puta pokuĹĄao ukljui u promet Ĺžupanijske ceste te je pritom oduzeo prednost vozilu koje se kretalo tom cestom u smjeru Preloga, a kojim je upravljao 54-godiĹĄnjak iz Donjeg Vidovca. On se, iako je koio, teretnim automobilom vlasniĹĄtvo tvrtke “Eurotrendâ€? iz Donje Dubrave zabio u boni dio vozila Meimurskih voda. Pritom je teĹĄko ozlijeen pa je vozilom Hitne pomoi, nakon ĹĄto su ga iz prignjeenog vozila oslobodili vatrogasci DVD-a Prelog, prevezen u akoveku bolnicu.

Maloljetni Romi okrali duan

koji je neĹĄto prije ukraden u Novom Marofu. U blizini auta zateen je jedan 27-godiĹĄnjak iz akovca te 23-godiĹĄnjak iz Maareva. Oba su mladia uhiena i privedena u Novi Marof na kriminalisku obradu.

Stradala biciklistkinja Nedeliťe – U akovekoj ulici u Nedeliťu u etvrtak 9. listopada dogodila se prometna nesrea u kojoj je stradala 66-godiťnja biciklistkinja iz Nedeliťa. Ona je kreui se bicikliskom trakom kod kbr. 32 krenula skreta u desno u namjeri prelaska kolnika, meum, kako se nije uvjerila da to moŞe uini na siguran nain, u prednji dio njena bicikla naletjelo je osobno vozilo kojim je upravljala 32-godiťnjakinja iz Nedeliťa. Iako je koila, nije uspjela sta na vrijeme pa je gospoa pala s bicikla i pritom zadobila teťke ozljede, no kako nisu bile opasne po Şivot, nakon pruŞene lijenike pomoi puťtena je na kuno lijeenje.

Ukrao inox vrijedan stotinu tisua kuna Brezje - Ĺ tetu od oko stonu sua kuna nepozna poinitelj prouzroio je tvrtki “Reinoxâ€? iz Brezja kada je negdje u razdoblju izmeu 4. i 6. listopada provalio u proizvodnu halu te tvrtke te iz nje ukrao raznu robu. Otuio je razne metalne prole i pozicije inoxa u koliini od suu kilograma. Takoer je provalio u prostorije upravnog dijela zgrade iz kojih

14. listopada 2008.

CRNA KRONIKA

akovec, Orehovica, Gardinovec - Protekli vikend diljem Meimurja dogodilo se niz teĹĄkih kraa. Tako je u petak 10. listopada oko 18 sati u Mihovljanskoj ulici u akovcu nepoznati poinitelj provalio u automobil 31-godiĹĄnjakinje iz akovca. Nakon ĹĄto je razbio tzv. lepr staklo na vozilu, kradljivac je iz prtljaĹžnog prostora ukrao Ĺžensku torbicu u kojoj se nalazio novanik s dokumenma i oko 200 kuna. Ukupna ĹĄteta pak je procijenjena na oko 600 kuna. Ovo nije prva takva kraa na parkiraliĹĄtu akovekog groblja pa policija poziva na osobit oprez. U noi s petka na subotu u Orehovici je okradena trgovina TP VaraĹždin iz koje je ukraden novac, simpa bonovi i cigarete, a kako je prilikom provaljivanja razbijeno i staklo na prozoru, nastala ĹĄteta cijeni se na iznos od oko 2.100 kuna. Iste noi u Gardinovcu pak je provaljeno u trgovinu Metss iz koje je ukradena razna roba i novac, a budui da je kradljivac razbio i izlog trgovine, kroz koji je u nju uĹĄao, nastala ĹĄteta procijenjena je na iznos od oko 5 sua kuna. U ovom sluaju policija je ve otkrila poinitelje. Radi se o maloljetnim Romima iz PiĹĄkorovca. Jedan je star 12, drugi 13 godina, dvojica imaju 15 godina, a jedan je 16-godiĹĄnjak.

Policija otkrila kradljivce auta akovec - Sasvim sluajno 11. listopada u jutarnjim sama policija je na parkiraliĹĄtu u blizini Betexa u akovcu zamijela automobil zagrebakih registracija

Oprez - poljodjelski radovi mogu dovesti do trajne invalidnosti

U ponedjeljak 13. listopada u 13,20 sati dogodila se teĹĄka prometna nesrea na izlazu iz NedeliĹĄa u smjeru VaraĹždina, na ravnom dijelu ceste, kod lokalne

autopraonice. Kombi vozilo zagrebakih registracija naletjelo je na pjeĹĄakinju Irmu Talan roenu 1946. godine iz NedeliĹĄa koja je prelazila cestu, pri emu je

Kod Ivanovca teĹĄko ozlijeena biciklistkinja U ponedjeljak 13. listopada u 13,35 sati na kriĹžanju na ulazu u akovec iz smjera Ivanovca, kod semafora, stradala je biciklistkinja Albinica Novak, roena 1967. godine, iz Ivanovca. JoĹĄ se ne zna je li gurala ili vozila bicikl, ali je

Ivanovec, Pribislavec - Ovojesenski poljodjelski radovi donijeli su itav niz povreda onima koji u njima sudjeluju. Najnoviji sluaj policija je zabiljeĹžila u petak 10. listopada oko 21 sat u polju “Pustajkaâ€? kod Ivanovca. Prilikom branja kukuruza Ĺžena stara 52 godine iz Ivanovca pokuĹĄala je povui stabljiku kukuruza kada joj je valjak beraa zahvao ĹĄaku. Pritom je teĹĄko ozlijeena, toliko teĹĄko da su njene ozljede okvalicirane kao trajna invalidnost. Budui da ovo nije prvi takav sluaj, iz PU meimurske pozivaju na osobit oprez.

utvreno da je na nju naletjelo teretno vozilo austrijskih registracija kojim je upravljao B. S. roen 1963. godine iz Preloga. Biciklistkinja je zadobila teťke tjelesne ozljede, zbog ega je hitno prevezena te zbrinuta u Županijskoj bolnici u akovcu na odjelu intenzivne njege. Tonu kvaliikaciju njenih ozljeda u PU meimurskoj joť oekuju, a utvreno je da je voza teretnog vozila bio pod utjecajem alkohola u koliini 1,23 g/kg .

Otrovalo ih vrenje moťta Pribislavec - U subotu 11. listopada izmeu 16 i 17 sa u Pribislavcu u Ulici dr. Ljudevita Gaja dogodio se sluaj trovanja ugljinim monoksidom. U podrumu obiteljske kue uslijed vrenja moťta doťlo je do trovanja 79-godiťnjakinje i 78-godiťnjaka iz Savske Vesi. Njih je u nesvjesci pronaťla susjeda i pozvala hitnu pomo pa su zbrinu u Županijskoj bolnici u akovcu. Kod Şene su utvrene teťke a muťkarca lake ozljede, zbog ega je Şena zadrŞana na intenzivnoj njezi. Nije na odmet ponoviti da je, ako ve ulazite u podrume u kojima vrije moťt, pametno ponije zapaljenu svijeu. Ako kada uete plamen ugasne, znai da nije sigurno boravi u podrumu.

zadobila kobne ozljede od kojih je preminula. Kombijem je neprilagoenom brzinom, koliko prebzo joĹĄ se utvruje, upravljao B.K. roen 1971. godine.

ZATVORSKE KAZNE bivĹĄoj tajnici i ravnateljici OĹ VratiĹĄinec

U pet godina uzele si preko 300 tisua kuna Spomenki Krmar, bivťoj ravnateljici Osnovne ťkole dr. Vinka Žganca Vratiťinec, i tajnici Vesni Murkovi 3. listopada izreene su presude na Županijskom sudu u akovcu za to ťto je tajnica sebi i ravnateljici nezakonito prebacila novac na njihove raune i time oťtetila Ministarstvo znanosti, obrazovanja i ťporta. Tajnica je se-

bi nezakonito na raun prebacila preko 210 tisua kuna, a ravnateljici preko 71 tisuu kuna. Tajnica je sredstva prebacivala uz znanje i odobrenje ravnateljice prilikom obrauna plaa, troĹĄkova prijevoza regresa i ostalih nagrada. Navedena sredstva tajnica je sebi i ravnateljici prebacila u razdoblju od pet godina, od poetka 2002.

do kraja 2007. godine. Ravnateljici je izreena nepravomona presuda od 10 mjeseci zatvora i sigurnosna mjera da tri godine ne moĹže obavljati duĹžnost ravnateljice, a tajnici Vesni Murkovi sigurnosna mjera zabrane obavljanja duĹžnosti tajnice i samostalnog knjigovoe u trajanju od 3 godine. (BMO)


K M 

14. listopada 2008.

7

OTKRIVENO SPOMEN - OBILJEŽJE Şrtvama poraa i hrvatskim braniteljima

Sjeanje onima za ije se grobove ne zna Na Dan nezavisnosti, u srijedu 8. listopada, varaĹždinski biskup monsinjor Josip Mrzljak u

Zvonko Tuksar iz Gornjeg Kraljevca nakon 50 godina mogao je zapaliti svijeu za svoga muki ubijenog brata

- Komunistiki zloinci u koĹžnatim kaputima dolazili su nou, lupali po prozorima i odvodili odabrane. I tu svaki trag Ĺžrtvi nestaje. A odvoeni su samo zato ĹĄto nisu razmiĹĄljali jugoslavenski, rekao je Josip Kolari VratiĹĄincu je blagoslovio spomen - obiljeĹžje hrvatskim braniteljima i Ĺžrtvama jugokomunistikog terora Ĺžupe VratiĹĄinec. Spomenik su podigli DruĹĄtvo za obiljeĹžavanje grobiĹĄta ratnih i poratnih Ĺžrtava komunizma, Matica hrvatska akovec i Ĺžupljani Ĺžupe VratiĹĄinec, a zemljiĹĄte na kojem je podignut darovao je Mijo MatoĹĄa iz Zagreba, roen u VratiĹĄincu, hrvatski branitelj. Projekt je darovao Tender iz akovca, graevni materijal hrvatski branitelj Damir Frani iz KriĹžovca, a izradio ga je klesar Rudolf AntolaĹĄi iz Mur-

skog SrediĹĄa. Na sveanosti otkrivenja i blagoslova bio je nazoan velik broj ljudi te predstavnika udruga od Meimurja do Dubrovnika, a govorili su Josip Kolari u ime DruĹĄtva za obiljeĹžavanje grobiĹĄta, Barbara Turk u ime Ĺžupljana, dr. Zvonimir Bartoli u ime Matice hrvatske te dr. Zvonimir Ĺ eparovi u ime Hrvatskoga Ĺžrtvoslovnog druĹĄtva. Zapise iz Hrvatskog martirologija XX. stoljea o mueniki ubijenom vratiĹĄinekom Ĺžupniku Hinku Kroderu proitao je monsinjor Leonard LogoĹžar, a sve

Biskup Mrzljak blagoslivlje spomen - obiljeĹžje

nazone srdano je pozdravio domai Ĺžupnik veleasni Pavao Mesari. Hrvatsku himnu te BoĹže, uvaj Hrvatsku otpjevao je Ĺžupni zbor pod vodstvom prof. Stjepana Horvata. Biskup Mrzljak u Ĺžupnoj je crkvi sluĹžio svetu misu za sve poginule za hrvatsku domovinu.

U AKOVCU obiljeĹžen Dan neovisnosti

SMJENA u NedeliĹĄu

Odana poast svim herojima stradalima za Hrvatsku

Robert Grudi umjesto Vlaste Knezi

Meimurska Ĺžupanija organizirala je obiljeĹžavanje 8. listopada, Dana neovisnoti, polaganjem vijenaca braniteljima Domovinskog rata u Perivoju Zrinski u akovcu. Vijence su poloĹžile delegacije Meimurske Ĺžupanije, Grada akovca, Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata, Policijske uprave meimurske i Uprave za obranu. Da se prisjetimo, 8. listopada 1991. godine Hrvatski sabor jednoglasno je donio odluku o raskidu drĹžavnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ i od onda se slavi Dan neovisnosti. Ovu priliku Ĺžupan Josip Posavec iskoristio je kako bi se prisjetio svih onih ljudi koji su u borbi za neovisnost dali najvrjednije ĹĄto

imaju – svoj Şivot. On je iskazao i svoju potporu joť jednoj borbi koja predstoj naťoj drŞavi: - Na Şalost, danas je Hrvatska joť pred jednom bitkom, a to je bitka protiv organiziranog kriminala. Ja vjerujem da e Hrvatska dobiti tu borbu i uvr-

stiti se u onaj krug zapadnoeuropskih zemalja, ui u Europsku uniju i na taj nain ubrzati svoj daljnji razvoj i poboljĹĄati Ĺživotne uvjete svih nas koji danas ovdje Ĺživimo, te stvoriti trajne temelje za budui razvoj i napredak.

U Nedeliťu je 20. rujna odrŞana izvanredna skupťtina HDZ-a opine Nedeliťe. Prema prijedlogu ťest temeljnih ogranaka (Nedeliťe, Puťine, Macinec, Slakovec, Parag i Trnovec) i uz stotinu potpisa lanova stranke, dosadaťnja predsjednica Vlaste Knezi razrijeťena je duŞnosti predsjednice. Kako je poznato, Vlasta Knezi radi u Ministarstvu inancija te svaki dan putuje u Zagreb, ťto je dijelom dovodilo do nekoordinacije. Zbog toga je na prijedlog temeljnih ogranaka ona razrijeťena duŞnosti predsjednice, a tajnim glasovanjem za novog predsjednika Opinskog odbora HDZ-a Nedeliťe izabran je Robert Grudi, dr. med. Novi predsjednik HDZ-a opine Nedeliťe Robert Grudi, dr. med., roen je 1970. godine i kao specijalist radi u Županijskoj bolnici akovec, te sa suprugom i dva sina Şivi u Nedeliťu. (j)

OBILJEŽEN Dan neovisnosti u Nedeliťu

PoloŞili vijenac u spomen na proglaťenje neovisne Hrvatske Dan neovisnosti Republike Hrvatske, koji se slavi 8. listopada, sveano je obiljeŞen i u Nedeliťu. Kod spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata okupili su se u srijedu predstavnici Opinskog vijea opine Nedeliťe predvoeni predsjednikom Mladenom Horvatom i njegovim zamjenikom Željkom Kacunom, Opinskog poglavarstva na elu s naelnikom Mladenom Posavcom i zamjenikom Vitomirom Kiriem, zatim predstavnici Mjesnog odbora Nedeliťe, udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata te politikih stranaka. Zajedno su zapalili svijee i poloŞili vijenac kod spomenika u spomen na proglaťenje

Dan neovisnosti Nedelisce Svi nazoni minutom su ĹĄutnje odali poast svim poginulim braniteljima Domovinskog rata neovisne drĹžave Hrvatske i prekid drĹžavnopravnih veza s tadaĹĄnjom zajednicom jugoslavenskih naroda. Naelnik opine NedeliĹĄe Mladen

Posavec naglasio je da su najveu Ĺžrtvu za slobodnu, samostalnu i neovisnu drĹžavu podnijeli upravo hrvatski branitelji koji su za domo-

vinu poloĹžili i svoje Ĺživote. Na kraju su nazoni minutom ĹĄutnje odali poast svim poginulim braniteljima Domovinskog rata. (H. Zear)

Na spomeniku su imena muenika jugokomunistikog terora: veleasni Hinko Kroder, Josip Maari i Roko Cimbola iz VratiĹĄinca, te Josip Razlek, Roko Novini, Vid Zadravec i Antun Horvat, Valent Tarandek, Rudi Sabo, Valent Ĺ kvorc, Mijo JambroĹĄi i Valent Munar iz Peklenice. Valent Tuksar, Ivan Tuksar,

Cecilija VaroĹĄanec, Josip Ĺ imuni, Tomo Tkalec i Slavo SrĹĄan jesu iz Gornjeg Kraljevca, a Antun Turk i Rudi Mutvar iz KriĹžovca. Rudi Mutvar je posljednja Ĺžrtva jugokomunistikog terora, uhien 1987. godine, u pritvoru muen i na smrt pretuen zbog pjevanja hrvatskih domoljubnih pjesama. (S. Mesari)

GRAD MURSKO SREDIĹ E

Vijenac na spomen - obiljeĹžje SrediĹĄanski gradonaelnik Josip Dobrani s lanovima Poglavarstva Zlatkom Bekom i Damir Cilarom na Dan nezavisnosti poloĹžili su vijenac na spomen - obiljeĹžje

“Piramidaâ€? u Murskom SrediĹĄu. Jedini su to oni uinili, ĹĄto je pohvalno, ali ne sluĹži na ast i drugima koji su trebali isto tako uiniti. (S. Mesari)

piĹĄe: Stjepan Mesari

Bez zastava, s krampom i lopatom Jesmo li mi Hrvati zasluĹžili svoju samostalnu i nezavisnu ili neovisnu drĹžavu pitanje je koje mi se namee prilikom ili poslije svakog drĹžavnog blagdana ili praznika. Tako je bilo i u etvrtak kada je u Republici Hrvatskoj bio blagdan ili praznik Dan nezavisnosti ili neovisnosti, kako kome odgovara i kako je razliito izgovaran i napisan taj vrlo vaĹžan nadnevak iz sveukupne a ne samo novije hrvatske povijesti. - Kako su Meimurci, ali i veinom svi Hrvati, proslavili taj blagdan koji inae sve europske i svjetske drĹžave slava najsveanije, jer biti neovisan ili nezavisan je neĹĄto najvrjednije i najvee u jednoj drĹžavi. Veina naĹĄih ljudi tog je dana obavljala ratarske, voarske, vinogradarske, graevinske i druge poslove.

I dok se za poljoprivrednike joĹĄ moĹže nai opravdanje ĹĄto nastoje ubrati ljetinu, zidanje kua, obnavljanje fasada, postavljanje ograda, spremanje drva i slino zaista nije potrebno obavljati. - Posebna su pria drĹžavne i druĹĄtvene ustanove te poduzea, koji nisu izvjesili drĹžavne barjake. U red posebnosti spadaju i radiopostaje koje su ujutro te tijekom dana puĹĄtalie cajke i narodnjake, te uglavnom stranu glazbu. Gotovi niĹĄta ili niĹĄta od domoljubnih i slinih pjesama. Uglavnom, Dan neovisnosti je tako poput ranijeg Dana antifaĹĄistike borbe, Dana domovinske zahvalnosti, Dana drĹžavnosti i drugih dana proĹĄao u znaku krampa i lopate, kako je to pjevao Toni Ĺ afari. Za razliku od svima dragog 1. maja, kada se podiĹžu majge i prireuju zabave. KaĹžu da je to globalizam i kozmopolitizam.


K M 

8 GRADSKO POGLAVARSTVO Mursko SrediĹĄe

Vrtiu pozajmica za plae Poglavarstvo Grada Mursko SrediĹĄe udovoljilo je zamolbi Radmile Baljak, ravnateljice Djejeg vrtia “Malaakâ€?, kojom od Grada traĹži posudbu za isplatu plaa svojim zaposlenicama. Za potrebe plaa Grad vrtiu kratkorono posuuje ukupno 36.182,21 kunu i ni kuna ne smije biti potroĹĄena za druge namjene. Vezano uz ovo, Poglavarstvo je ukazalo na niz propusta u radu i poslovanju vrtia, kao ĹĄto je prevelik broj zaposlenih, pad broja upisane djece, nepotrebno zaposlenje odgajateljica za rad u Peklenici i Murskom SrediĹĄu, te dugovanja prema dobavljaima roba i usluga te drugo. Ravnateljici Radmili Baljak i Upravnom vijeu vrtia “Maslaakâ€? Poglavarstvo daje pisani nalog da ĹĄto prije uklone nedostatke i podmire dugovanja. Ukoliko se to ne uini, problem e biti iznesen pred Gradsko vijee. LoĹĄe poslovanje Djejeg vrtia “Maslaakâ€? nije novog datuma i nije od juer. Godinama je vrti iskazivao negativno inancijsko poslovanje, a Grad je pokrivao gubitke i neopravdane troĹĄkove.

No sve dosadaĹĄnje vlasti problem su iz nekih njima poznatih razloga preĹĄuivale i ulagale nadu u bolje dane. Tek dolaskom Josipa Dobrania na elo Poglavarstva stvari su postavljene kako treba, odnosno krivci za loĹĄe poslovanje vrtia locirani su. Mnogo su puta oporbeni vijenici ukazivali na loĹĄe poslovanje vrtia, ali su uvijek bili nadglasani, jer su vladajui govorili kako se vrti jednostavno “zbog djeceâ€? mora odrĹžati. Svako spominjanje dobrog poslovanja vrtia “Djeja maĹĄtanjaâ€? nailazilo je “na noĹžâ€? osobito SDP-ovih vijenika, koji su zapravo i “najzasluĹžnijiâ€? za stanje u vrtiu “Maslaakâ€?. Upitno je samo zbog ega je nedostatak novca za plae “prelio aĹĄuâ€? kada se zna da je bilo mnogo vaĹžnijih razloga o razglabanju poslovanja vrtia. Od sigurnosti djece i zaposlenika do raspadanja graevine. (S. Mesari)

U OPINI Sveta Marija ureuju domove kulture

Domovi su centri svih kulturnih i druĹĄtvenih dogaanja U sklopu opine Sveta Marije dva su naselja, Sveta Marija i Donji Mihaljevec, i svako naselje ima svoj dom kulture koji se ve nekoliko godina etapno ureuju te su centri svih druĹĄtvenih zbivanja u mjestu. Dom kulture u Svetoj Mariji ureuje se od 2002. godine. Uz inancijsku pomo Ministarstva kulture obnovljeno je kroviĹĄte, vanjska fasada, izvrĹĄena je rekonstrukcija sanitarnog vora, sanirana je pozornica, uvedeno je grijanje i hidroinstalacije, obnovljen je strop, zamijenjene su kompletne elektroinstalacije i rijeĹĄeno je pitanje oborinskih voda. Za iduu godinu predvieno je daljnje ureenje unutraĹĄnjosti (zidovi, podovi i instalacija), kao i uvoenje grijanja. I ove godine za inancijsku pomo obratili su

Dom kulture u Donjem Mihaljevcu

Dom kulture u Svetoj Mariji se Ministarstvu kulture, a inancijska sredstva osigurat e se i u opinskom proraunu. Dom kulture u Donjem Mihaljevcu izgraen je prije pedeset godina. Tu se odrĹžavaju kulturne manifestacije i ostala druĹĄtvena dogaanja u mjestu. Proteklih godina obnovljeno je kroviĹĄte, ureena je vanjska fasada, zamijenjena je stolarija te su obnovljene vanjske elektroinstalacije. U planu je ureenje unutraĹĄnjosti doma. Dio novca izdvojit e se iz prorauna Mjesnog odbora i opine Sveta Marija, dok je za drugi dio zatraĹžena novana pomo od nadleĹžnog Ministarstva. (A. FuĹĄ)

14. listopada 2008.

SA SJEDNICE Gradskog vijea akovca

Nee li voŞnja biciklima izumrijeti prije dovrťenja biciklistikih staza Nee li graani izgubiti naviku voŞnje biciklima prije negoli se izgrade toliko potrebne pjeťako biciklistike staze. Ceste su postale previťe prometne i previťe opasne da biste se na nekakvoj relaciji do pet kilometara vozili biciklom, a potrebe ťto zbog ťtednje goriva, a ťto zbog potrebe kretanja zbog zdravlja sve su vee za izgradnjom pjeťako biciklistikih staza. Da je tome tako, govore i pitanja i gradskih vijenika koji zastupaju graane kad e koja staza na raznim relacijama prema Mihovljanu, Šenkovcu, Žiťkovcu ... Potrebe su velike, a gradnja kaska ťto zbog novca, a ťto zbog prekasno shvaenog prioriteta. Aleksandar Makovec, nezavisni vijenik, predloŞio je da se u produŞetku sjednice Gradskog vijea u funkciji Skupťtine stave na dnevni red dvije toke: pitanje povjerenja direktoru Stanorada i pitanje povjerenja Nadzornom odboru Stanorada, zbog, kako je rekao, predugog ogluťivanja na odluke Gradskog vijea vezano uz nedoumice uz izvjeťe o poslovanju toga gradskog poduzea. No, kako je njegov prijedlog dobio tek tri glasa potpore, nije proťao. Boris Jeud, vijenik HNS-a, na aktualnom satu pitao je hoe li se u dogledno vrijeme u Ulici I. G. Kovaia prema Šenkovcu i Mihovljanu izgraditi pjeťako biciklistika staza. - Ukoliko se uspiju osigurati novana sredstva, radovi e zapoeti do kraja godine, odgovorio je gradonaelnik Šalamon. - Radovi kasne jer uvijek imamo viťe Şelja nego ťto nam inancijske prilike to omoguuju. Kada e izvoa radova sanirati Preloťku ulicu i zaťto to stanje s devastiranim plonikom tako dugo traje? - Sanacija u Preloťkoj ne moŞe otpoeti prije nego ťto se zavrťe svi radovi u podzemlju, na Şalost, radovi oko struje, vode i plina nisu uvijek tako brzo zavrťeni kao ťto to biva dogovoreno. Pred desetak dana joť se kopalo i kada sve potrebne instalacije budu posloŞene moŞe se prii sanaciji pjeťako biciklistike staze, a ureenje kolnika izvodit e se zajedno s Hrvatskim cestama, odgovorio je gradonaelnik. I s te strane ulaza u grad kod Ivanovca ureena je cvjetna gredica kod benzinske pumpe. Premda smo prvaci u ureenosti, ipak nas smeta ulaz u akovec s te strane, da izgleda kao ulaz iz VaraŞdina, uz to od Buzovca prema VaraŞdinu sama Şeljeznika pruga zarasla je u ambroziju. Na pitanje je

Aktualni sat najzanimljiviji je dio sjednica Gradskog vijea

li za to odgovorna Ĺželjeznica, Jeud je dobio potvrdan odgovor. Na povrĹĄinama koje nisu gradske Grad ĹĄalje rjeĹĄenja o obaveznoj koĹĄnji, uz mogunost da trapu pokosi, a raun poĹĄalje vlasnicima. Na sjednici gradonaelnik nije raspolagao podatkom o konkretnom sluaju gdje je vlasnik Ĺželjeznica.

U Žiťkovcu se ne mogu doekati kanalizacije i pjeťako biciklistike staze Dragutin Vugrinec (HSS) interesirao se jesu li napravljeni idejni projekti za kanalizaciju Žiťkovec i Slemenica s potrebnim suglasnostima. Spomenute kanalizacije uz one u Dravskom bazenu sljedee su na redu po zavrťetku kanalizacije u Kriťtanovcu i Novom Selu Rok. Drugo pitanje odnosilo se na biciklistiku stazu od akovca prema Murskom Srediťu, za koju je gradonaelnik rekao da je to bio Şupanijski projekt koji, na Şalost, nije realiziran. - U okviru svojih aktivnosti s Hrvatskim cestama Grad akovec pregovara kada e to moi isinancirati na podruju Grada akovca jer se radi o cesti na kojoj su biciklisti veoma ugroŞeni. Iz Hrvatskih cesta obeano je da bi se iz sredstava za odrŞavanje moglo otpoeti s radovima na izgradnji pjeťako biciklistike staze prema Makovcu i Žiťkovcu. Vjerujem da e biti gotovo do 2009. godine, kao ťto je predvieni rok za te radove.

Jesu li ostakljene terase u pjeĹĄakoj zoni terariji? Karmela HabuĹĄ - Zadravec (HDZ) rekla je da naravno da nas je sve obradovalo proglaĹĄenje akovca najureenijim gradom, ali pita uklapa li se u tu sliku vizura Trga Republike gdje su odmoriĹĄta ostakljena i pretvorena u kiosk kaie ili, kako se moĹže uti, u terarije.

Hoe li takvu sudbinu doĹživjeti i ostala odmoriĹĄta. Pitala je je li proveden javni natjeaj za promjenu izgleda Trga i smiju li se objekti vei do devet etvornih metara instalirati na Trgu. Gradonaelnik Ĺ alamon je dogovorio da to nisu odmoriĹĄta ve terase lokala koje nisu u vlasniĹĄtvu Grada. Ona najbliĹža Orlu je u vlasniĹĄtvu Meimurke, a zatvaranje je uslijedilo jer se tamo konzumira doneseni alkohol, pa je slika onih koji su se tamo zadrĹžavali bila ruĹžnija od onoga ĹĄto se uklapa u izgled i status lijepo ureenog grada. Prve dvije gondole ili sklanjaliĹĄta gledano od “vureâ€? u vlasniĹĄtvu su Uniona, gdje je zamijenjeno kroviĹĄte, izraeni Ĺžljebovi u njihovom troĹĄku za potrebe slastiarnice. - PoĹĄto je slastiarnica iznajmljena T-comu, ne znam tko e te terase koristiti, rekao je gradonaelnik, i odakle goste posluĹživati, da li iz pivnice ili odakle drugdje. Na zahtjev vlasnika Meimurke da mu se da suglasnost na ureenje tog prostora za kai i prostor za potrebe Radia 1 dobio je suglasnost da to moĹže urediti na rok od ĹĄest mjeseci. U postojeu vizuru to se uklapa, jer je suglasnost za ovakvo ureenje dana prije dvadesetak godina. - Osobno ne gledam u lijepom svjetlu, ali neĹĄto ovjek i naslijedi. Kako e to izgledati nakon ureenja Trga, tek emo voditi raspravu kad budemo radili raspravu. No i ovako ureeni Trg je dobro proĹĄao, tako da smo dobili prvu nagradu, rekao je Ĺ alamon. uru Bela (DemokrĹĄani) zanimalo je kada e preseljenje Centra za odgoj i obrazovanje i time uvoenje jednosmjenske nastave u III. Osnovnu ĹĄkolu. Kamen temeljac poloĹžit e se ove godine, a izgradnja e se odvijati uz pomo sredstva Grada, Ĺ˝upanije, tri drĹžavna ministarstva i EIB-a III, te

je zavrĹĄetak Centra mogu 2009. godine.

Politike igre s rasvjetom na stadionu Dinu Maaria (HDZ) zanimalo je je li ponovno uloŞena Şalba na natjeaj za rasvjetu na stadionu. Gradonaelnik je potvrdio da je ponovno stigla Şalba na ponudu Dalekovoda koji ima jedini reference u izvoenju ovakvih radova, a Şalba se odnosi na to kakva je kuverta u kojoj je predana ponuda. Rekao je da ne Şeli vjerovati da su u pitanju politike igre kojima se Şeli postii to da se za njegova mandata ne napravi rasvjeta. Naime, ovo je ve trei natjeaj, a da on ne Şeli ťto mu je zakonski mogue da nakon drugog propalog ide na postupak neposredne pogodbe. Stjepana Trstenjaka (SDP) iz Totovca smeta ťto graani Savske Vesi koji imaju kanalizaciju odvode prema njegovu mjestu sadrŞaj septikih jama, ťto i djeci i graanima koja prolaze cestom nije ni malo ugodno, te je upozorio na potrebu iťenja cesta od sanacije udaranih rupa. ŽUC je ureivao bankine, ali je ťljunak do te sanacije zavrťio na kolniku.

MoŞe li balet u Centar za socijalnu skrb? Siniťu ŽiŞeka (SDP) pak je zanimalo moŞe li nakon ťto se Centar za socijalnu skrb preselio sa sadaťnje lokacije u novu zgradu kraj policije stari prostor biti iskoriťten za proťirenje Umjetnike ťkole kojoj nedostaju prostori. Gradonaelnik je odgovorio da je Umjetnika ťkola u nadleŞnosti Županije i da se prostori za tu ťkolu predviaju u prostorima Vojarne, i to tri smjera ťkole: muziki, likovni i baletni. Centar za socijalnu skrb i nema bať prikladnih prostora za tu ťkolu zbog niza malih kancelarija kao elija niz dugaki hodnik. (BMO)


K M 

14. listopada 2008.

SUPRUŽNICI KUNI iz Banfija odlini igrai pikada i još bolji vinogradari

Pikado i vino idu zajedno kada su majstori pravi Na jednom, po mnogima najljepšem, brijegu u Meimurju, na samoj hrvatsko - slovenskoj granici, odakle puca pogled na nekada hrvatsko Razkrižje te pomursku prijestolnicu Mursku Sobotu, mariborsko Pohorje, Lendavu i maarski Lenti, nalazi se prostrano, lijepo i uredno gospodarstvo obitelji Dragutina i Ane Kuni. Posjetili smo ih na njihovom imanju na kojem zori super kvalitetno grože muškata žutog i chardonaya. Kunievi su danas najpoznatiji po proizvodnji visoko kvalitetnih vina, meu kojima je na prvom mjestu muškat žuti. Na desetke odlija osvojila su vina obitelji Kuni u Hrvatskoj i Meimurju, a i u Sloveniji zadivljeni su kvalitetom njihovih vina. No, ništa manje Kunievi su poznati i u svijetu igre pikada, kako pojedinano, tako i u parovima te reprezentaciji. Oni su primjer da pikado i vino mogu zajedno, ako su majstori koji ih vode - vrhunski.

Preko tristo pehara na policama Dragutin Kuni je višestruki prvak Europe u pojedinanoj konkurenciji i deseterostruki prvak u igri parova, te peterostruki prvak igre u parovima. Za reprezentaciju Hrvatske igrao je od 1995. do 2003. godine, te s njome osvojio dva prvenstva u eškoj i u Italiji. Trenutno nastupa za ekipu Topgun iz Grlave kod Ljutomera i aktualni je prvak Slovenije. - U Hrvatskoj se igra dobar pikado, ali u Meimurju je oslabio, odnosno sveden je na zabavu, pa sam stoga prešao u slovenski klub. Nezaboravni su mi nastupi za hrvatsku reprezentaciju te igre u parovima s kolegicom Gordanom Levai iz Hegemona. U Europi i svijetu pikado se igra vrhunski i ima puno pristalica te navijaa i sponzora. Kada sam u punom treningu, ravnopravan sam svakom europskom igrau pikada, a više puta i bolji. Konano, pogledajte na police na kojima se nalazi blizu etiristo

Ana i Dragutin s njezinim peharom

Muškat žuti, nikada kvalitetniji kao jesenas pehara i medalja, najviše zlatnih, što nešto govori, ukratko svoje bavljenje pikadom opisuje Dragutin Kuni. Supruga Ana nije tako uspješna kao Dragutin, ali i ona osvaja pehare na natjecanjima, a to što nije uspješnija razlog je briga o obitelji te o vinogradima i vinima.

Muškat žuti naš je ponos Obitelj Kuni vinogradarstvom se bavi otkako su se Dragutin i Ana upoznali, a intenzivnije od 1995. godine. - Moji roditelji su imali vinograd i ja sam otkako znam za sebe vezan uz vinograde, grože i vino. Danas nam je vinogradarstvo i vinarstvo osnovna djelatnost i mogu rei da sam zadovoljan što je to naš izbor. Posjedujemo pet hektara vlastitih vinograda, te isto toliko imamo u najmu. Uzgajamo i preraujemo u vino sorte muškat žuti, chardonay, rizling rajnski i pinot, te pušipel i graševinu. Naš najbolji proizvod i ponos obitelji je muškat žuti, za koji sami potrošai govore da je izniman. Odmah iza njega je rizling rajnski, a onaj iz berbe 2006. osvojio je dvije zlatne medalje na Vinoviti u Zagrebu i MESAP-u u Nedelišu, kao i muškat žuti isto godište. Po koliinama prodanog vina i po onome što traže naši kupci kada dou u naš podrum i kušaonicu, štrigovske su noi “prvak”. Rije je o vrlo dobroj mješavini pušipela,

graševine, rizlinga rajnskog i chardonaya, ponosno govori Kuni, koji polako ali uspješno grabi prema vrhu najboljih hrvatskih vinara Kunievi posjeduju velik podrum, modernu opremu, te lijepo ureenu kušaonicu vina. Jedino što ih ini ovog trenutka nesretnima jest to što su im vinogradi prijatelja i kolega vinogradara stradali od tue. A najsretniji su što e sin Denis, danas rukometni golman u RK Radgona, idue godine diplomirati agronomiju i poeti se aktivno baviti vinogradarstvom. Možda mu se pridruži sestra Suzana, studentica u Mariboru, te e oni s roditeljima initi “kvartet” uspješnih vinogradara na rubu Hrvatske i stii u sam vrh hrvatskih vinara. (Stjepan Mesari)

Nije bilo tue, ali zato klopotec ima posla

9 OBITELJ IZ TURIŠA tužila Opini Domašinec odrasle koji se zadržavaju na djejem igralištu

Mjesni odbor Turiša nema ništa protiv Jednoj obitelji u Dvorišu, dijelu Turiša, smeta što se na djejem igralištu osim djece okupljaju i njihovi roditelji i drugi odrasli koji su tu izgradili sjenicu. Zahtijevali su od Opine Domašinec da utvrdi status toga igrališta tražei da ono ostane kakvo je bilo, namijenjeno djeci. Opina je o toj stvari zatražila mišljenje Vijea Mjesnog odbora Turiša te komunalnog redara. Mjesni odbor smatra da djeje igralište nije izgubilo svoju namjenu, dapae. Dobro je što se i roditelji djece tu okupljaju, a kako je želja mještana toga dijela Turiša da se na prostoru na kojemu je postavljeno djeje igralište i dalje okupljaju, Vijee Mjesnog odbora nema ništa protiv. Doe li do narušavanja javnog reda i mira, obitelj koja se obratila Opini uvijek može o tome izvijestiti policiju. Zasad u Mjesnom odboru ne vide razlog zašto bi ljudima bilo što ograniavali. Iako su u Opini raunali i s mišljenjem komunalnog redara, on ga do sjednice Poglavarstva koja je održana u petak 10. listopada, a na kojoj se raspravljalo o ovom problemu, nije dostavio. Zasad je Poglavarstvo prihvatilo odluku Vijea Mjesnog odbora te nee biti ništa poduzimano.

Slastiarnica i kafi pred iseljenjem iz centra Domašinca Na sjednici je raspravljano i o realizaciji programa ureenja centra Domašinca. Kako bi se izgradila prometnica koja bi spojila Vrtnu ulicu s Poslovnim centrom Domašinec, za što postoji i graevinska dozvola, opina mora ukloniti postojea dva kioska koja se nalaze u dvorištu Doma kulture. Radi se o jednom kafiu i slastiarnici. Zato Poglavarstvo predlaže Opinskom vijeu da donese odluku po kojoj bi se najmoprimcima tih prostora naložilo iseljenje i oslobaanje zemljišta, i to u roku od 12 mjeseci. Kioske

bi na toj lokaciji, pošto bude izgraena prometnica, zamijenio vrsti objekt s nekoliko poslovnih prostora. Na sjednici je prihvaeno zajedniko financiranje proširenja ceste i izgradnje pješako biciklistike staze uz županijsku cestu na potezu od Domašinca do Kvitrovca. Opina e za to izdvojiti 243.734 kune, odnosno 50 posto ukupne vrijednosti, dok e drugu polovicu dati ŽUC. Planirano je da se radovi izvedu još ove godine. Takoer je prihvaena ponuda graevinskog obrta “Majster” iz Domašinca vezana uz sanaciju krovišta Društvenog doma u Turišu, za što e iz opinskog prorauna biti izdvojeno nešto više od 44 tisue kuna. Takoer je prihvaena ponuda elektroinstalatera “Hrelja” iz Male Subotice za izvoenje elektroinstalacija u sjevernom krilu Doma kulture u Domašincu gdje e se urediti prostori namijenjeni za provedbu Programa za mlade.

Grobno za parkirališno mjesto Poglavarstvo je donijelo odluku o pokretanju postupka javne nabave za izgradnju javne rasvjete u Poduzetnikoj zoni Domašinec - Turiše u kojoj bi trebalo postaviti 18 rasvjetnih tijela. Imenovano je i Povjerenstvo koje e provesti postupak nabave. ine ga Dragutin Furdi, Matija Novak, Slavko Hani i Josip Tomašek. Poglavarstvo e predložiti Opinskom vijeu da odobri zamjenu nekretnina kako bi se moglo urediti parkiralište kod groblja. Opina bi jedno grobno mjesto vrijedno 2.300 kuna zamijenila za dio nekretnine u privatnom vlasništvu jednake vrijednosti. Nešto manje od 20 tisua kuna bit e izdvojeno za provoenje deratizacije koja je planirana tijekom listopada, a provest e je akoveki Bioinstitut, odluilo je Poglavarstvo opine Domašinec. (D.Mihoci)


K MEI E

10

14. listopada 2008.

MURSKO SREDIĹ E na Rujan festu

SPALJIVANJE OTPADA truje mjeĹĄtane Paraga i Trnovca

Rafting i kolai Zagrepanima najzanimljiviji

Za inspektoricu paljenje plastike logorska vatra

Posljednji vikend u rujnu u Zagrebu na Bundeku odrĹžan je Rujan fest, turistiko gastronomska, sportska i kulturna priredba koja je okupila velik broj sudionika iz Zagreba i hrvatskih regija. Na Rujan festu po prvi se put predstavio i Grad Mursko SrediĹĄe, a prema rijeima gradskih elnika, nastup je bio uspjeĹĄan i Mursko SrediĹĄe se predstavilo kako turistiki nova i zanimljiva destinacija. Brojni Zagrepani ali i mnogi drugi posebno su se zainteresirali

za mogunosti raftinga na Muri, koji je predstavio Rafting klub Mura, te za meimurske kolae koje su izloĹžile lanice DruĹĄtva Ĺžena. Svoje proizvode, suvenire i obiaje predstavili su i Udruga Kalinka, Hobaj trade i pelarstvo Vinko, te Turistika zajednica Grada Mursko SrediĹĄe, koja je zajedno s gradskim Poglavarstvom organizirala nastup na ovoj sve cjenjenijoj manifestaciji u hrvatskoj prijestolnici. (S. Mesari, ZB)

SrediĹĄanski ĹĄtand posjetio je i drĹžavni tajnik za promet DraĹžen Breglec

POGLAVARSTVO opine Kotoriba

TraĹži se prilaz do ĹĄkolske dvorane Na svojoj 47. sjednici kotoripski poglavari primili su informaciju od naelnice BlaĹženke ZvoĹĄec da je putem javne licitacije prodana joĹĄ jedna parcela u Poduzetnikoj zoni Jug. esticu od 5.949 kvadratnih metara kupila je Poljoprivredna zadruga akovec koja ve ima izgraenu suĹĄaru u zoni. Sve slobodne parcele idu u prodaju, poetna visina cijene zemljiĹĄta je 10 kuna po kvadratnom metru, a parcele e se prodavati putem javne licitacije, i to od 31. listopada svakog petka u mjesecu. Zainteresirani za kupnju moraju se prijaviti za javnu licitaciju najmanje tri dana prije. Svaka kupnja zemljiĹĄta bit e regulirana ugovorom o prodaji. Temeljem zakljuka opine Kotoriba, kojim se prihvaa pismo namjere za projekt Primjena mjera energetske uinkovitosti na sustavu javne rasvjete opine Kotoriba, tvrtka HP SCO d.o.o izradila je studiju izvodljivosti za spomenuti projekt. Ponuena su dva scenarija. Prvi je da opina Kotoriba ide samostalno u projekt, a drugi da se ide zajedno s drugim opinama Meimurske Ĺžupanije. U prvom sluaju opina bi morala osigurati 488 tisua kuna uz otplatu na 96 mjeseci, a drugom 387 tisua kuna s istim rokom otplate. Poglavari

Kotoribe zainteresirani su za rekonstrukciju javne rasvjete, meutim, smatraju da bi se otplata trebala otplaivati iz uĹĄtede energije, te da bi se vremenski rok za otplatu trebao prolongirati na viĹĄe od 8 godina. ViĹĄe od etrdeset godina koristio se osvijetljeni prilaz uz poslovni objekt do ĹĄkolske sportske dvorane u Donjem kraju. Nedavno je vlasnik objekta prilaz zatvorio ogradom, ĹĄto je izazvalo nezadovoljstvo elnika opine. - Prilaz do dvorane koristili su ve dugi niz godina naĹĄi najmlai jer u dvorani treniraju koĹĄarkaĹĄi, stolnotenisai, karatisti, maĹžoretkinje i ĹĄkolska djeca koja imaju tu tjelesnu kulturu, a dvorana je koriĹĄtena i za mnoge opinske manifestacije. Ostali smo zateeni ĹĄto je vlasnik prilaz zatvorio. Svakako je to njegovo pravo, ali smatram da je vlasnik takvu odluku trebao najaviti kako bi se na vrijeme pronaĹĄlo novo rjeĹĄenje, rekla je naelnica BlaĹženka ZvoĹĄec. lanovi Opinskog poglavarstva uputit e zamolbu Ĺ kolskom odboru da se kroz ĹĄkolsko igraliĹĄte privremeno izradi prilaz do dvorane, a uputit e se i zamolba OĹ  Kotoriba da se, zbog preseljenja ĹĄkole u nove prostore i prikladnog ureenja prilaza do dvorane, u vlasniĹĄtvo Opine prenese cijela estica. (A. FuĹĄ)

Zatvoren prilaz do ĹĄkolske dvorane

Spojevi iz grupe dioksina, furana te policiklikih aromatskih ugljikovodika, koji su svi redom vrlo jaki otrovi, a esto nastaju prilikom spaljivanja, primjerice, plastike, graevinskih pjena, nekih boja i lakova, lijekova i pesticida, plastikom obloĹženog namjeĹĄtaja, sintetskih tekstilnih materijala, automobilskih guma, vreica i drugog, predstavljaju iznimno veliku opasnost za zdravlje onih koji su im izloĹženi. Djelovanje tih otrova ogleda se u uniĹĄtavanju imunoloĹĄkog sustava organizma. S obzirom na to da su po strukturi slini nekim ljudskim hormonima kad uu u organizam, slobodno se po njemu kreu, a ulaskom u stanicu mijenjaju njen genetski kod. To u zavrĹĄnici izaziva pojavu karcinoma organa koji je napadnut. Poetni simptomi jesu neotpornost organizma na razne viroze i prehlade koje dobivaju sve teĹži tijek, s pogorĹĄavanjem do smrtnog ishoda od karcinoma. Poznato je da ti otrovi mogu izazvati i deformaciju ploda pa se mogu roditi djeca deformiranih udova i slino. Ljudi toga najeĹĄe nisu svjesni pa u svojim peima za centralno grijanje ili u vatri koju pale u okunicama spaljuju sve Ĺživo. S tim informacijama upoznat je i zbog toga izuzetno zabrinut van KoĹĄir iz Trnovca, prvi susjed Romima koji Ĺžive u naselju Parag. Upravo se u romskim naseljima u posljednjih nekoliko godina intenzivno spaljuju plastine mase ili plastiicirani predmeti. Romi to ine kako bi doĹĄli do bakra i drugih metala koje onda prodaju kao sekundarnu sirovinu.

U Trnovcu se ne da Ĺživjeti - Prije tri godine doselio sam u Trnovec. Gotovo etrdeset godina radio sam u inozemstvu, pa sam ku-

Slii li ovo vama na logorsku vatru? i dolazio tek povremeno, za vrijeme godiĹĄnjih odmora. Primijetio sam ve i tada ta spaljivanja, no onda su bila daleko rjea pojava. Tada nisam znao kakva je to opasnost, a i nije mi tako osobito smetalo jer sam kratko boravio u selu. Danas se zbog toga u Trnovcu ne da Ĺživjeti. Romi spaljuju kojekakav otpad, sve da bi doĹĄli do Ĺželjeza i bakra ili nekog drugog materijala koji bi preprodali. Oni ga ne skidaju rukom, ve predmet jednostavno bace u vatru. Koliko ujem, na taj nain znaju mjeseno zaraditi i po 20 tisua kuna, pa ovaj unosan posao cvate, a nad Paragom i Trnovcom ĹĄiri se dim i smrad od kojega emo se svi razboljeti. itao sam da se estice otrovnih tvari veĹžu na estice ai i pepela i da se uslijed vruine diĹžu u zrak i rasprĹĄuju po okolini. aa koja sjeda na koĹžu, odijelo, tlo i biljke navodno je otrovna i ostaje godinama u tlu. tako ovjek moĹže oboljeti. Ja konstantno patim od glavobolje, a dobro se ne osjea ni moja supruga pa se bojimo najgorega. Moja djeca su iselila iz kue jer viĹĄe nisu mogla trpjeti ovakvo stanje. ja bih iselio samo kad bih mogao prodati kuu. Ve sam je svugdje oglasio, ali im ljudi uju da se kua nalazi u Trnovcu i joĹĄ k tome

tako blizu Roma koji zaista stvaraju probleme u mah odustaju. Moju bi kuu jedino Ĺželjeli kupiti Romi, ali ne daju ni treinu koliko ona vrijedi pa je jednostavno ne mogu prodati, ve moram trpjeti i Ĺživjeti tu gdje jesam, Ĺžali se KoĹĄir.

Romi ne mare Ne bi li zaustavio spaljivanje plastike, on se obratio mnogima, od opinskih preko Ĺžupanijskih i inspekcijskih sluĹžbi do policije. Razgovarao je i sa samim Romima koji spaljuju otpad upozoravajui ih na opasnosti, no oni za to ne mare. Njima je samo bitna zarada koju na taj nain ostvaruju. - Nekada dok sam bio dijete igrao sam se s romskom djecom i zaista nemam niĹĄta protiv njih, ve protiv njihova ponaĹĄanja. Kako je mogue da njima nitko niĹĄta ne moĹže. Komunalni redar se ni ne usudi ui u njihovo naselje, a kamoli nekoga kazniti. Opina NedeliĹĄe je nemona, a drĹžava ne pruĹža pomo. A svi se boje vlastite sjene pred uropskom unijom i ĹĄto e nam rei za odnos prema Romima. Pa zar nitko ne vidi da im se sve pruĹža, ali oni nee. Zar je od njih uljueno to ĹĄto ine sebi i svima nama u Trnovcu. Ja sam

OREHOVICA - Ĺžele urbanistiki plan za Gospodarsku zonu Meimurje

Sve za investitore Vijee opine Orehovica svojedobno je donijelo odluku o izradi detaljnog plana ureenja dijela Gospodarske zone Meimurje, juĹžno od ceste D 20, koji se nalazi na podruju opine Orehovica, meum, sada je, na svojoj proĹĄlotjednoj sjednici, Poglavarstvo ove opine raspravljalo o tome da se umjesto detaljnog pristupi izradi urbaniskog plana. - Razlika izmeu detaljnog i urbaniskog plana ureenja jest u tome ĹĄto se kod urbaniskog plana parcele mogu formira sukladno zahtjevima investitora, odnosno po potrebi se poveavaju ili smanjuju, a kod detaljnog plana ureenja izvrĹĄava se parcelacija zemljiĹĄta u jednakim dijelovima. Izradom urbaniskog plana izbjei emo probleme koje sada imaju naĹĄi susjedi u Maloj Suboci, pojasnio je Poglavarstvu naelnik Franjo Bukal. Nakon rasprave odlueno je da se Vijeu predloĹži da stavi van snage odluku o izradi detaljnog plana ureenja dijela Gospodarske zone Meimurje koju je donijelo sredinom srpnja i da prihva prijedlog o izradi urbaniskog plana. Naelnik Bukal informirao je poglavare o pismima namjere koje su potencijalni ulagai uputili na adresu Poglavar-

DrĹžava i fondovi preskromni

Kapitalni objekti ipak pod krovom Iznaena su i sredstva za nastavak radova na sportsko - vatrogasnom domu

OBLJETNICA

HDZ sve viĹĄe postaje stranka mladih U restoranu “Lipaâ€? u NedeliĹĄu u subotu 18. listopada s poetkom u 17 sati bit e proslavljena osamnaesta obljetnice osnutka HDZ-a opine NedeliĹĄe. U gotovo dva desetljea djelovanja HDZ opine NedeliĹĄe postao je stoĹžerna stranka u opini koju prihvaa sve viĹĄe mladih. Na sveanosti e govoriti elni ljudi HDZ Meimurja i gosti. (j)

stva vezano uz kupnju parcela u buduoj zoni.TasupismapoticajdaseĹĄtoprijekrene s izradom spomenutog dokumenta.

Na sjednici je podneseno i izvjeĹĄe o izvrĹĄenju prorauna za prvih devet mjeseci ove godine. Prihodi su ostvareni u iznosu od 2,1 milijun kuna, ĹĄto je 43,9 posto planiranih godiĹĄnjih prihoda, odnosno 62,5 posto plana promatranoga obraunskog razdoblja. - Nismo ostvarili oekivane prihode iz drĹžave i fondova. Dotacija jednostavno nema, ne dolaze bez obzira na sav uloĹženi trud. Planirali smo 2,9 milijuna kuna pomoi, a dosad smo dobili tek 649 sua kuna, poruio je Bukal. Unato tome, u opini se gradi i ureuje. Tako je Klesarstvo Kova iz Orehovice za iznos od gotovo 12 tisua kuna postavilo klupice na ogradu kojom je ograeno dvoriĹĄte opinske zgrade, a 36 tisua kuna izdvojeno je za plaanje radova i kupnju cijevi za ureenje odvodnje oborinskih voda u ulici Stjepana Vojvode u Podbrestu.

godinama Ĺživio izvan Hrvatske i radio i s Turcima i s Romima i s drugim svijetom, ali svi smo mi poĹĄtovali zakone i pravila zemlje u kojoj smo bili i svi smo Ĺživjeli u razumijevanju i slozi. Ne vidim razlog zaĹĄto to ne bismo mogli u Hrvatskoj. Time ĹĄto spaljuju gume, ĹĄto dovoze akumulatore, friĹžidere i kojeĹĄta drugo i rastavljaju ih zagauju naĹĄ okoliĹĄ, naĹĄe vodotoke. Vjerojatno znate da je na svega nekoliko stotina metara od Paraga vodocrpiliĹĄte vode koju svi u Meimurju pijemo. Ako ve nikoga nije briga za naĹĄe zdravlje u Trnovcu, mogli bi se zamisliti nad svojim zdravljem, istie KoĹĄir. Obilazei razne adrese i traĹžei pritom pomo, KoĹĄir je lani u srpnju pokucao i na vrata Vesne Gajkun, inspektorice zaĹĄtite okoliĹĄa koja djeluje u Meimurju. U studenom je dobio njen pisani odgovor u kojemu stoji da vatre koje pale Romi u Paragu nisu drugo do li tradicionalne logorske vatre. Citiram: - MiĹĄljenja smo da se radi o tradicionalnom obiaju Roma – paljenju logorske vatre u toplim ljetnim veerima, ĹĄto bi moglo regulirati komunalno redarstvo. Oni koji su ikada kroili u Trnovec, a kamoli oni koji su bili u Paragu, takvu glupost nikada ne bi napisali i k tome se potpisali. Romi u Trnovcu moĹžda i pale logorske vatre, ali ono na ĹĄto je upozoravao KoĹĄir dokumentirajui fotograijama koje je sam snimio iz svoga dvoriĹĄta oito nisu logorske vatre. U tim ognjima gori plastika i guma i kojekakav drugi opasni otpad. To i laik moĹže uvidjeti. nspektorica u ovoj stvari nije uvidjela mogue opasnosti na koje je upozorena. MoĹžda e i ona i drugi odgovorni to uvidjeti kada jednoga dana, prije ili kasnije, oni koji udiĹĄu dim spaljene plastike ponu umirati od karcinoma ili kada se u Paragu i Trnovcu i drugim slinim mjestima ponu raati djeca bez ruku i nogu ili s drugim anomalijama. MoĹžda se to i dogaa, samo javnost o tome nitko ne izvjeĹĄtava. Umjesto da se graane koji “dosaujuâ€? samo otprema iz ureda, moĹžda bi se trebalo zamisliti nad njihovim priama, bojaznima i argumentima i napokon neĹĄto poduzeti. (D.Mihoci)

HDZ NedeliĹĄe Radovi na sportsko - vatrogasnom domu u Orehovici u Orehovici gdje su radnici tvrtke “Kudec montaĹžaâ€? upravo proĹĄli tjedan poeli pokriva kroviĹĄte. Taj e zahvat koĹĄta 164 sue kuna, a u opini ne namjeravaju tu stati, ve planiraju postavljanje vanjske stolarije, elektroinstalacija i Ĺžbukanje zgrade, i to joĹĄ ove godine. Nastavljaju se i radovi na objektu Doma kulture u Podbrestu koji se takoer planira staviti pod krov joĹĄ prije zime. Kako se pohvalio Bukal, za to oekuju 250 sua kuna pomoi iz Fonda za regionalni razvoj. (D.M.)

Izabrano novo predsjedniťtvo U srijedu 24. rujna u Nedeliťu je odrŞana sjednica Opinskog odbora HDZ-a opine Nedeliťe na kojoj je, na prijedlog predsjednika Roberta Grudia, izabrano novo predsjedniťtvo. Za lanove predsjedniťtva izabrani su: Radovan Marec za potpredsjednika, mr. sc. Dario Vuckovi za potpredsjednika, Branko Jakupak, iur. krim. za tajnika i Marijan Fegeť za rizniara. Sjednici je kao gost bio nazoan Željko Jakopec, politiki tajnik HDZ-a Meimurja. (j)


K ME E

14. listopada 2008.

ZONA PODUZETNIĹ TVA u Maloj Subotici

VELIK USPJEH meimurskih vatrogasaca u Splitu

JVP najbolji u drĹžavi, ostali solidni Od 3. do 5. listopada na stadionu Poljud u Splitu odrĹžano je 5. drĹžavno natjecanje vatrogasaca Republike Hrvatske, na kojem je sudjelovalo oko 1.200 vatrogasaca i vatrogasnih sudaca. Meu njima bilo je i 14 ekipa iz Meimurske Ĺžupanije, po ĹĄest u muĹĄkoj, sedam u Ĺženskoj i jedna u profesionalnoj konkurenciji. Najvei uspjeh ostvarila je Javna vatrogasna postrojba Grada akovca (JVP), koja je izmeu ĹĄest hrvatskih profesionalnih ekipa osvojila 1. mjesto, ispred JVP-a Grada VaraĹždina i JVP-a Pliva Hrvatska. akoveki profesionalni vatrogasci predstvljat e Republiku Hrvatsku na europskom natjecanju u eĹĄkoj Ostravi u srpnju 2009. godine. Javnu Vatrogasnu postrojbu Grada akovca predstavljali su:

Ivan Srpak (zapovjednik ekipe), Drago Jurian, Dragutin Horvat, Rajko Bogdan, Vladimir Matoťa, Stanko Vugrini, Renato Novak i Branko Hoblaj, te priuve Stjepan Zorec i Dragutin Kolenko. Meimurski gasitelji imali su i jaku sudaku ekipu u sastavu: Željko Besedi, Željko Mikulaj, Jadranka

DONJODUBRAVSKI KLUB hipertoniara

Okuplja ljude koji boluju od visokog tlaka, bolesti srca, krvoĹžilnog sustava i dijabetesa MjeĹĄtani Donje Dubrave s poviĹĄenim i visokim krvnim tlakom, oni koji boluju od bolesti srca, krvoĹžilnog sustava i dijabetesa organizirano se okupljaju u Klubu hipertoniara koji je jedan od rijetkih takvih klubova u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. U klubu radi etrdesetak lanova i oni su nedavno odrĹžali svoju petu godiĹĄnju skupĹĄtinu. Zabrinjava ĹĄto interes lanova slabi, ali je dobro ĹĄto su mnogi shvatili vaĹžnost prevencije i pravodobnog lijeenja. Rad kluba odvija se kroz edukativne aktivnosti, mijenjanje loĹĄih Ĺživotnih navika i struna predavanja kroz koja se Ĺželi skrenuti pozornost na koji nain Ĺživjeti s takvim bolestima i sprijeiti sve vei broj oboljelih.

11

Sermek, Dragutin Petrievi, Marijan Pal, Marinko Orsag, Franjo Marciuť, Mladen KaniŞaj, Damir Novak i Kristijan Železnjak, a Zlatko Orsag, predsjednik VZ-a Meimurske Şupanije, bio je zamjenik voditelja natjecanja. Po povratku iz Splita dipl. ing. Ivan Kriťtoi, zapovjednik JVP-a,

rekao je kako su uspjehu u Splitu doprinijeli ozbiljnost i profesionalnost u pristupu natjecanju, te ranije sudjelovanje na svih pet hrvatskih kupova gdje su steeni osjeaji za natjecanje, za suenje te druge pojedinosti vaĹžni za natjecanja gdje detalji odluuju o pobjedniku. (S. Mesari)

Dom Meimurske lastavice u izgradnji

GRADI SE DOM Meimurske lastavice

Jedan tjedan se protive, drugi su za spajanje parcela Predsjedavajui Vladimir Horvat u utorak 7. listopada sazvao je sjednicu Opinskog vijea opine Mala Subotica prije svega kako bi se raspravilo o prijedlogu Poglavarstva vezanom uz izmjene i dopune odluke o prodaji gradiliĹĄta u Zoni poduzetniĹĄtva. Podsjeamo, na proĹĄloj sjednici vijenici su prihvatili prijedlog Poglavarstva da se u toj odluci navede da nije mogue spajanje malih parcela u Zoni kako bi se malim poduzetnicima i obrtnicima omoguila kupnja tih parcela. Posljednja licitacija koja je odgoena zbog nerijeĹĄenog pitanja odvodnje oborinskih voda pokazala je da potencijalni investitori pokazuju potrebu za povrĹĄinom veim parcelama koje im u ovom trenutku Opina ne moĹže ponuditi jer joĹĄ nije otkupila sva privatna zemljiĹĄta koja se nalaze u Zoni niti je provedena parcelacija ostalog dijela Zone. Kako ne bi izgubili ulagae, poglavari su vijenicima predloĹžili da se izmijeni odluka kojom je zabranjeno spajanje parcela te da se donese nova koja bi to omoguavala. Klub vijenika HNS-a odmah se ogradio od moguih izmjena naglaĹĄavajui kako oni nikakve izmjene nee podrĹžati. - Prodaja gradiliĹĄta u Zoni dobro je krenula i izmjena koja je nainjena na proĹĄloj sjednici Vijea, a koju sada ponovno Ĺželimo mijenjati,

uope nije bila potrebna, pa zato mi vijenici HNS-a neemo podrĹžati ove izmjene, poruio je predsjednik Opinskog vijea, a ujedno i vijenik HNS-a. Oporba je odmah aludirala na raspad koalicije HDZ - HNS u Maloj Subotici, ĹĄto su vijenici obje stranke odluno odbacili. Vijenik Josip Horvat poruio je elnicima na vlasti da bi za njih bilo najbolje da odmah podnesu ostavke. lanica Poglavarstva i predsjednica Povjerenstva za provedbu licitacije Marija Hali poruila je vijenicima neka se ne zavaravaju dobrom prodajom gradiliĹĄta u zoni. - Istina je da prodaja dobro ide, ali sve je to rezultat cjelogodiĹĄnjeg truda i poznanstava. Za te male parcele za koje vlada interes ne bismo samo tako naĹĄli kupce da potencijalni ulagai, primjerice, petorica njih, nisu moji klijenti. Oni su odluili uloĹžiti svoj novac u ovom trenutku i u ovu zonu, a ukoliko im to ne omoguimo, potraĹžit e novu lokaciju, ĹĄto i nije tako veliki problem. I zato je vaĹžno izmijeniti odluku koja, pokazalo se, ni nije u skladu s detaljnim planom ureenja Zone koji predvia mogunost spajanja parcela, poruila je Hali. Nakon poduĹže polemike predloĹžena izmjena ipak je usvojena. Za nju je glasovalo osam vijenika. (D.Mihoci)

Dom dobio kroviĹĄte Predsjednica kluba Emilija Vuekin Na elu kluba i u narednoj e godini biti milija Vuenik. Strunu pomo klubu pruĹža dr. Ivan Dolenec koji je svojim pacijentima omoguio grupni pristup i strunu edukaciju u suzbijanju i lijeenju spomenutih bolesti koje su po broju smrtnih sluajeva u samom svjetskom vrhu. (A.FuĹĄ)

U tijeku je izgradnja doma Meimurske lastavice. lanovi udruge uzgajivaa malih Ĺživotinja Meimurske lastavice iz Donje Dubrave svoj dom izgrauju etapno, ĹĄto ovisi o inancijskim mogunostima. Zadnjim radovima koje su odradili vrijedni ljudi prekrivena je graevina budueg doma. Time je graevina poprimila dojmljiv i upeatljiv izgled i spremna je za sigurno prezimljavanje. Na krov je stavljen crijep

vrhunske kvalitete, dok prednja terasa daje posebnu prepoznatljivost objekta. Kako i prilii, na vrh krova postavljen je pijetao. lanove Meimurske lastavice oekuje joĹĄ puno posla, ali ne kriju zadovoljstvo dinamikom kojom se odvijaju radovi i onime ĹĄto su uspjeli odraditi ove godine. Dom Meimurske lastavice bit e uz dom Ĺ RD-a Ĺ tuka, u neposrednoj blizini rijeke Drave. (A. FuĹĄ)

Koalicijski partneri Ĺ egovi (u prvom planu) i Horvat koji je poruio da HNS nee glasovati za izmjene odluke o prodaji gradiliĹĄta u Zoni poduzetniĹĄtva


POLJODJELSTVO

12

VINOGRADARSKA ZADRUGA Ĺ trigovanka

S AKOVEKOG placa

Kesteni, salate i zelje najprodavaniji #rugog listopadskog tjedna Ĺživost na akovekom placu je pojaana. Zapravo, vratilo se sve u normalu, ima i prodavaa i kupaca. Kesteni su i dalje proizvod broj 1 na akovekom placu, a slijede salate kristalka i endivija te bijelo zelje za kiseljenje. $stalog voa i povra je relativno malo, no joĹĄ uvijek dovoljno za barem etiri puta viĹĄe kupaca. Poeo se rascvjetati dio placa na kojem se prodaje cvijee. Istina, nije joĹĄ â€œĹĄpicaâ€? ali vidi se kako su vi sveti blizu, a upravo je cvjetna ponuda usmjerena na taj nadnevak. Puno je i lampaĹĄa svih

14. listopada 2008.

CIJENE NA AKOVEKOM PLACU - kesteni 10 do 12 kn/kg - jabuke 4 do 7 kn/kg - kruĹĄke 5 do 9 kn/kg - smokve 18 kn/kg - crno groĹže 8 do 12 kn/kg - mrkva 10 kn/kg - bijelo zelje 4 do 6 kn/kg - salata 10 kn/kg - mahune 8 do 12 kn/kg - grah 18 do 25 kn/kg

Prva voena degustacija za kupce U caffe baru “apaâ€? u akovcu je u ponedjeljak 6. listopada odrĹžana prva voena degustacija meimurskih vina koju je zajedno s vlasnikom ovoga renomiranog ugostiteljskog objekta Marijem apajlijem priredila inogradarska zadruga Ĺ trigova.

veliina i boja, pa i cijena, te suhih aranĹžmana. Malo je mlijenih proizvoda te meda i buinog ulja. (. Mesari)

Anton Jurinec i Ivica Zanjko: za pinot sivi i rizling rajnski

Zlatko Mati je vodio skrb o hrani

- Tak je lepi i nega rvi ...

Njezin direktor afer Brki kaĹže da se na ovakav za sada prvi i jedini nain u Meimurju odluio kako bi svoje vino predstavio i ponudio kupcima i gospodarstvenicima, osobito iz razloga ĹĄto se pribliĹžavaju boĹžino novogodiĹĄnji blagdani, kada e poduzetnici i poslovni ljudi kupovati butelje vina za svoje partnere, poslovne i osobne. Ugostiteljski objekt “apaâ€? je izabran iz razloga ĹĄto u njega dolaze gosti koji prepoznaju dobro i kvalitetno vino, a vrsni kuhar Zlatko Mati iz Goriana za ovu je prigodu priredio nareske i sireve kakvi pristaju uz pojedinu sortu vina.

Izazovni puĹĄipel i otmjena graĹĄevina

BRANITELJSKA ZADRUGA Mura Mursko SrediĹĄe

Najbolji rezultati u Hrvatskoj Zlatar Anton eri na 1. mjesto stavlja puĹĄipel

#egustaciju vina je vodio Mario apajlija, a redom su predstavljene sorte puĹĄipel, graĹĄevina, pinot sivi, rizling rajnski i sauvignon. va su ta vina odnjegovana u obiteljskom podrumu i berbe su 2007. godine. ina su kuĹĄali i o njima govorili osip Bajsi, poznavatelj ugostiteljstva i uitelj, akoveki zlatar Anton #eri, policajac Kristijan rpak,

Vinski â€œĹĄmekeriâ€? Nenad Mekovec i Josip Bajsi ugostitelj Ivan Ĺ teiar, poduzetnik Ilija RaguĹž, novinarka Helena Zear, gospodarstvenik Mladen Pongrac, politiar Antun urinec, gospodarstvenik Ivica Zanjko, Ante apajlija, legendarni akoveki nogometaĹĄ i trener, odvjetnik Franjo Benko, optiar Nenad Mekovec, menadĹžer #ragutin Zadravec i Zlatko Mati, kuhar. ednoduĹĄan zakljuak je bio da su sva vina vrlo kvalitetna, no prednost su dali graĹĄevini koja je po njihovu mnijenju ispred svih. Ugodno iznenaenje za sve degustatore je puĹĄipel, nova zaĹĄtiena meimurska marka vina. Isto tako na kraju su se svi sloĹžili kako je ovakav nain degustiranja, odnosno predstavljanja vina vrlo dobar, puno bolji nego kada se to obavlja u vinarskim podrumima. (tjepan Mesari)

Novinarka Helena Zear zavoljela je pinot sivi

Ilija RaguĹž zaljubio se u puĹĄipel

Ugostitelj Ivan Ĺ tefiar samo je rekao: - Svaka ast!

Jeli i Tarandek zadovoljni su kvalitetom zlatnog deliĹĄesa onjak Braniteljske zadruge Mura Mursko rediĹĄe, koji se nalazi kod naselja Peklenica, proĹĄli je tjedan obiĹĄao i razgledao tjepan eli, koordinator za otvaranje braniteljskih zadruga i voditelj Referalnog centra braniteljskih zadruga pri Ministarstvu branitelja. eli je ustvrdio kako Braniteljska zadruga Mura radi izvrsno, ĹĄto je vidljivo iz podataka da lanovi nemaju ni jednu negativnost u svakodnevnom Ĺživotu i poslu, te posebno na prinosima jabuka u njihovom vonjaku. eli je pohvalio predsjednika zadruge tjepana "arandeka ireka koji je, po njegovim rijeima, najaktivniji od svih branitelja koji

rade u zadrugama i da esto dolazi u samo Ministarstvo, ĹĄto ministrica adranka Kosor izuzetno cijeni, te dodatno pomaĹže rad zadruge. - U Republici Hrvatskoj djeluje 260 braniteljskih zadruga, a ova u Peklenici, odnosno Murskoim rediĹĄe spada meu dvanaest najboljih. Zato e odlukom ministrice tih dvanaest zadruga dobiti po 50 tisua kuna nagradne pomoi, koje e iskoristiti za potrebe zadruge, rekao je eli, koji je obiĹĄao i "arandekov privatni vonjak. ve braniteljske jabuke preuzela je ili e to uiniti do kraja listopada hladnjaa PaĹĄko u vetom Martin na Muri. (. Mesari)

Punjenje boksova idaredom za PaĹĄkovu hladnjau

Organizatori sin Mario i otac Ante apajlija te Brki

SVE VEA BRIGA o poljoprivrednom zemljiĹĄtu

“Herbijaâ€? se nee rascijepati Na zasjedanju abora, koje je u tijeku, trebao bi biti donesen novi zakon o poljoprivrednom zemljiĹĄtu. Neke njegove stavke vezane uz ruralna podruja utjecat e na Ĺživot ljudi u takvim podrujima. "ako parcele na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu viĹĄe nee biti mogue usitnjavati u postupku nasljeivanja (herbije). Posebna drĹžavna agencija vodit e brigu o poljoprivrednom zemljiĹĄtu, odnosno o njegovoj trajnoj vrijednosti, bilo ono drĹžavno ili privatno. Za one koji svojim radom ili neradom nanose ĹĄtetu poljoprivrednom zemljiĹĄtu ponovno su propisane novane kazne, iji se

raspon kree od 500 do 500.000 kuna. Zakon isto tako sprjeava daljnje usitnjavanje obiteljskih gospodarstava, koji u trenutnoj trĹžiĹĄnoj utakmici i onoj koja nas oekuje nee moi opstati. $vakav zakon za posljedicu e imati neke druge pojave, ali njegov glavni cilj je briga o poljoprivrednom zemljiĹĄtu. Pitanje egzistencije nasljednika koji nasljeuje zemlju trebaju rijeĹĄiti drugi modeli skrbi o ruralnom podruju. U Ministarstvu ruralnog razvoja imaju za cilj da stranci nee moi doi u posjed zemlje, posebice ne privatan, a u Hrvatskoj je 82 posto privatno. (sm)

Odvjetnik Benko nije se dao od graĹĄevine


POLJODJELSTVO

14. listopada 2008. BIOINSTITUT D.O.O. AKOVEC

VAŠ VRT Želi od Vas biti mažen i pažen, a Vama dobar i lijep

VETERINARSKI SAVJETI

Veterinarski pregled gospodarstva eterinarski pregled gospodarstva obuhvaa svako domainstvo, farmu, objekt u kojem se drže životinje. eterinarski pregled gospodarstva ukljuuje provjeru: - brojnog stanja životinja na gospodarstvu - oznaavanje i registracije životinja - zaštite zdravlja životinja - dobrobiti životinja eterinarski pregled gospodarstva obavljaju ovlašteni veterinari veterinarske organizacije nadležne za jedinicu na kojem se gospodarstvo nalazi. rlo je važno napomenuti da se troškovi veterinarskih pregleda gospodarstva podmiruje iz #ržavnog prorauna Republike Hrvatske tj. vlasnici nemaju nikakve troškove vezane uz pregled gospodarstva. Pregledu gospodarstva ne podliježu gospodarstva na kojima se: - drži samo jedna svinja - drži manje od 50 komada peradi - drži manje od 20 kunia - drže kopitari u sportske i rekreacijske svrhe am tijek veterinarskog pregleda gospodarstva odvija se na nain da ovlašteni

veterinari na gospodarstvo i obavlja prvo kontrolu brojnog stanja životinja i utvruje da li su životinje propisno oznaene ušnim markicama (goveda, svinje, koze i ovce). Zatim se obavlja pregled propisane evidencije koje je vlasnik dužan voditi na vlastitom gospodarstvu, da li se redovito i na vrijeme upisuju o prometu životinja sa gospodarstva i na gospodarstvo. Ima li vlasnik za sve životinje na gospodarstvu propisanu dokumentaciju (svjedodžba o zdravstvenom stanju, putni listovi). Nakon toga se pregledava zdravstveno stanje životinja, tom pregledu je cilj zaštita od pojave zaraznih i nametnikih bolesti životinja. ažno je napomenuti se troškovi izdavanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja (pasoš) od 01.09. 2008. podmiruje iz #ržavnog prorauna. Što znai da je vlasnik koji stavlja životinje u promet dužan podii svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja (pasoš), ali se ona više ne naplauje vlasniku koji ju podiže. Mihael Kacun, dr. vet. med.

DEŽURNI VETERINARI AK$C: BI$IN"I"U" d.o.o. (bivša eterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. pecijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa teinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 12 sati, te nedjeljom od 7 do 9. eterinarska ambulanta

UG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - dežurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PR&$G: pecijalizirana ambulanta za male životinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. eterinarska stanica PR&$G: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURK$ R#IŠ': eterinarska

ambulanta Mursko rediše: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. Š"RIG$A: eterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. #$NA #UBRAA: Ambulanta #onja #ubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. #$MAŠINC: Ambulanta #omašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24.

13

Švenda ko Farm ervis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarskosanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te servis muznih aparata. RA#N$ RIM: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sati. #ŽURNI "&F$N: 040 645 058.

Još malo mediteranske idile? Nekako mi se nee u jesen. Nije da ne volim to bogatstvo i raskoš koju nam daje, samo su mi ove maglice proteklih jutara ugurale neki strah u kosti. $kreem se za ljetom koje je iza nas i osjeam žaljenje. Kad li je samo prošlo? Albizia julibrissin (Albicija) #omovina: Azija, Afrika, Australija, kultivirana u toplijim krajevima urope u 18. stoljeu Porodica: Mimosaceae/mimoze. Albizia je vrlo neobino, egzotino, listopadno drvce ija najvea ljepota dolazi do izražaja prilikom cvatnje sredinom ljeta. Cvjetovi su oko 5 cm veliki u promjeru, izraženih prašnika i pojavljuju se u kiticama ružiaste boje, lagano mirišu i u povoljnim uvjetima prekriju itavu krošnju. U kasnu jesen donosi plodove u obliku mahune do 15 cm duge. Naraste i 10 do 15 metara visine, široke je krošnje u obliku kišobrana. &istovi su zeleni, dvostruko perasti s neobinim obilježjem: nou i kad je oblano se skupljaju (spavaju). $dgovara joj sunani ili polusjenovit položaj, dobro podnosi sušna razdoblja i nije zahtjevna u pogledu kvalitete tla, iako joj dobro propusno, rastresito tlo odgovara više od vlažnih teških i glinastih. esto se sadi ispred terasa zbog dekorativnih vrijednosti i ugodnog hlada koju daje široka krošnja tije-

kom ljetnih mjeseci ili kao soliter na gradskim trgovima zbog iznimne ljepote. Korijenje joj nije prejako pa nema straha od dizanja poploenih staza. $dlino podnosi orezivanje pa se može održavati kao omanje stabalce. $rezivanje se vrši krajem zime uklanjanjem ošteenih i neželjenih grana! Uspijeva u klimatskim zonama 6-9. U hladnijim klimatskim zonama sadnja mladog stabalca preporua se u proljee kako bi imalo dovoljno vremena za ukorijeniti se do prve zime. Prvih godinu-dvije, dok ne ojaa, preporua se zimska zaštita jutenim vreama i nagrtanjem debljeg sloja mala u podnožju stabalca, obzirom da mlada biljka ne podnosi temperature ispod -15. Najbolje mjesto za sadnju je uz južni zid, kako bi je zaštitili od hladnih sjevernih vjetrova! Cvjetovi albicije suše se i upotrebljavaju za aj, a listovi se mogu pripremiti i na salatu. Albiciju može napasti vrsta cikade (nametnik) koji buši stablo i živi od njegova soka i izluuje suvišnu vodu, te se pod krošnjom ini kao da pada kiša ako se nametnici namnože u velikom broju. $tud i engleski narodni naziv “kišno drvo”. Pozdravi iz I!


14. listopada 2008.

14

Ishitrena Godina Zrinskih Godina Zrinskih u akovcu, ishitrena i nedoreena sveanost s nejasnom vizijom i svrhom, pretvorila se u javnu blamaĹžu. To je najkrae i najblaĹže ĹĄto pristojnom i suzdrĹžanom ovjeku graanska utivost dopuĹĄta rei. A nasilno pak postavljanje spomenika Ni-

koli Zrinskom Sigetskom, bez natjeaja - od stiropora, zavreuje joĹĄ krai, ali rjeitiji komentar ĹĄutnju! Ĺ utimo, dakle, Munchovim Krikom, jer dok tupani grme muze ĹĄute. Sapienti sat. (mr. sc. Zlatko Bacinger, akovec)

MURSKO SREDIĹ E

Pregovori o predizbornoj koaliciji Stranke HSS,HSU,HSLS i HDZ odrĹžale su dana 6.10.2008. g. zajedniki sastanak sa jednom tokom dnevnog reda , a to je moĹžebitna budua predizborna koalicija. Na sastanku je iskazana volja svih navedenih stranaka za buduom suradnjom,te e se razgovori nastaviti nakon daljnjeg savjetovanja svih sudionika sastanka sa svojim strankama.

Dogovoreno je da bi se naelno u roku od dva tjedna trebalo ut vrditi koja bi stranka kandidirala za koju od buduih funkcija, te odrediti i kandidate poimence, ako se postigne dogovor svih stranaka sa iskazanim interesom. (HSS, HSU, HSLS, HDZ: predsjednici stranaka Zobi,Turk,Dobrani,Srpak)

DVD Mursko SrediĹĄe

Posjetili Kornate lanovi DVD Mursko SrediĹĄe, posjetili su Kornate, odnosno mjesto na kojem su minule godine poginuli vatrogasci, te su zapalili svijee i poloĹžili vijenac na obiljeĹžje. Isto tako srediĹĄanski gasitelji

su obiĹĄli grobove poginulih vatrogasaca u Tisnom i Vodicama. Sa SrediĹĄancima su bili i lanovi pobratimljenih druĹĄtava iz Spodnje Kungote u Sloveniji te Ĺ ibenika. (jz)

OSNOVNA Ĺ KOLA Strahoninec

I ove godine “Kajâ€? med Murom i Dravom u Zlataru Vrhunac trodnevne, ve tradicionalne, manifestacije Dani kajkavske rijei bio je Festival kajkavske popevke, odrĹžan u dvorani Sokolana u Zlataru, na kojemu su sudjelovali i uenici naĹĄe ĹĄkole. Stihove pjesme Protuletje kojih je autor Luka Baniek, sada uenik 5. razreda, uglazbila je glazbena skupina Kaj pod vodstvom uiteljice Jelene Prepeli i uitelja Marija KaniĹžaja. AranĹžman je napisao Martin HorĹži, a pjesmu su uz pratnju

TamburaĹĄkog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod vodstvom SiniĹĄe Leopolda otpjevale uenice 2. a i 2. b razreda Osnovne ĹĄkole Strahoninec - Dea MalaĹĄi, Anja Kelerajter, Dora Marec i Tena Ĺ ari. NaĹĄe su uenice, iako najmlae meu sudionicima Festivala, vrlo hrabro i lijepo otpjevale svoju pjesmu, a njihov su nastup svojom nazonoĹĄu uveliali i njihovi roditelji. (Mlaa literarna skupina OĹ  Strahoninec)

Kome trebaju biciklistike staze Komunalni redar leĹžeih policajaca? kvalitetno obavlja svoj posao PREDSJEDNIK VMO Praporana

Pisem vam u svezi izgradnje pjesako biciklistikih staza po Novom Selu Rok i Kristanovcu. Nadam se da ete biti toliko ljubazni i pronai odgovore na moja pitanja kod ljudi nadleĹžnih za to... Prvi blok pitanja je vezan za pjesako biciklistiku staz Rok - akovec. 1. -Tko je i na koji nain odgovarao za katastrofalnu izvedbu i projekt staze Rok - akovec (poĹĄto se staza radi iz prorauna novcem svih nas mislim da to zanima sve stanovnike Medimurja) 2. - Kako e se i tko e sprijeiti poljoprivrednike koji imaju svoje oranice na potezu iznedu Roka i akovca da svojim traktorima i poljuprivrednim strojevima NE RAZORAJU zeleni pojas izmedu staze i ceste, NE BLATE biciklistiku stazu i NE SIJU kukuruz i ostale kulture pa gotovo centimetar do staze? 3.- Zanima me tko e i na koji nain istiti stazu kad zapadne snijeg jer staza je preuska da je isti ralica a ograda koja je postavljena na tri zavoja samo joĹĄ oteĹžava posao, jer mnogi ljudi i preko zime na posao u akovec putuju biciklima (naravno osim onih par dana kada je baĹĄ meava) Sljedei blok pitanja vezan je za pjesako biciklistike staze koje bi se tek trebale izgraditi po Novom Selu

estetikheretik

Rok i Kristanovcu a nakon izgradnje kanalizacije. 1.- Kako e po projektu izgledati te staze, jer ako e to biti staze kao u ostalim naseljima onda bi bolji naziv bio staze leĹžeih policajaca, a ne biciklistike staze jer zbog svog valovitog oblika podsjeaju na lezee policajce... 2.- Kakva je svrha staze po kojoj se nitko ili gotovo nitko ne vozi? 3.- Zasto se umjesto spuĹĄtanja staze kod svakog ulaza u dvoriste (radi ega se i dobiva na valovitom obliku) ne radi ravna staza visine rubnika a kod svakog ulaza se stavi branik sa kosinom po uzoru na ulicu Domovinskih Ĺžrtava u akovcu? MiĹĄljenja sam da valovite staze rade viĹĄe ĹĄtete nego koristi. Zamislite situaciju u jesensko jutro kad su kod nas dosta izraĹžene magle i svaki voza oekuje da ako ve postoji biciklistika staza da e biciklisti voziti po njoj, s druge strane biciklisti zbog valovitih staza voze po cesti i u maglovito jutro voza ne oekuje biciklista na cesti iz suprotnog smijera dolazi drugi auto i iznenada se u magli na cesti umjesto na valovitoj biciklistickoj stazi pojavi biciklista. U takvim situacijama valovite staze ili bolje reeno staze leĹžeih policajaca stvaraju viĹĄe ĹĄtete nego koristi? (Stanovnik Novog Sela Rok)

–

Želim rei kako je posljednji napad na komunalnog redara od vijenika Opine Selnica totalni promaťaj. Od kada sam postao predsjednik MO Praporana jedna od rijetkih osoba s kojom sam uspio postii super korektan i radno kvalitetan odnos je upravo g. Belťe. Njegovom pomoi razrijeťeno je na desetke sluajeva u Praporanu. Cesta kroz Praporan postala je prohodnija. Nije mu problem bio otii niti na sporedne ulice gdje smo zajednikim radom uspjeli postii neťto. Na svaki poziv dolazi promptno. Posebno veliku pomo pruŞio je, uz pomo opinske tajnice gospoe Gordane, na pronalaŞenju svih vlasnika uz potok i praporansku gmajnu gdje mi je svega nakon par dana dostavljen popis svih vlasnika nakon ega su zapoete i akcije iťenja. Vijenik gosp. Petrievi je opinsko vijee iskoristio za rjeťavanje svojih osobnih problema ťto mu niako nije na ast. Upoznat sam koliko je g. Belťe poslao opomena i kazni

STUDIO ZA UĹ˝ IVAOCE PROSTORA

mjeĹĄtanima, ali to ĹĄto one nisu naplaene problem je pravosudnih tijela zbog kojih veina takvih sluajeva zastarjeva. Nadalje i Opina Selnica je poetkom ovog mandata poslala pismene dopise kako se svi mjeĹĄtani moraju ukljuiti u organiziriani odvoz otpada, ali i to je mrtvo slovo na papiru. Npr. u Praporanu samo nas troje ima ugvoreni odvoz smea. JoĹĄ je jedan problem koji oteĹžava posao komunalnom redaru je taj ĹĄto opina joĹĄ uvijek nema doneseni jasan zakon o prekrĹĄajima kao ĹĄto su odlaganje otpada, ureenje okunica, zapuĹĄtenih estica u stambenoj zoni i sl. Na kraju joĹĄ jednom zahvala na odnosu komunalnog redara prema MO Praporan i svakako se i dalje nadam dobroj suradnji. Za ostala mjesta koja su navedena u lanku ne Ĺželim komentirati i sve ovo ĹĄto sam napisao odnosi se iskljuivo na Praporan. (Pozdrav, Ervin Vievi, Zrinskih 41, Praporan)

PiĹĄe: Bruno estetikheretik Kontrec

Adaptacija kata PoĹĄtovani, Mi smo mladi par i konano smo odluili napraviti neĹĄto povodom stambenog pitanja. Radi se o adaptaciji stana na prvom katu obiteljske kue i kojoj, u prizemlju Ĺžive roditelji, a jedan stan ostaje na drugom katu/ potkrovlju. Za sada smo postavili vanjske stepenice i proĹĄirili balkon tako da dobijemo poseban ulaz. Za sada se u stan ulazi iz prizemlja, ali htjeli bi da se te stepenice zatvore. Stan je velik cca 90,00 kvadrata. Od prostorija nam je potrebno: kuhinja sa blagovaonom, dnevna soba, spavaa soba, hodnik i kupaonica sa WC-om. Dva zida koja idu okomito na balkon su nosiva i

mi ih ne bi ruĹĄili. RazmiĹĄljali smo da se ulazi odmah na prva vrata do vanjskih stepenica i da je raspored prostorija ovakav: odmah kod ulaza predsoblje i dnevna soba, preko unutarnjih stepenica da stavimo malu kupaonicu i WC, pokraj kuhinju i blagovaonu (u prostoriju koja ima balkonska vrata, a u kutu stana spavau sobu. Zanima nas ĹĄto vi mislite o tome i da li imate neki bolji prijedlog. Ĺ to se tie stila, i mi bi htjeli neĹĄto moderno i jednostavno, ravnih linija i modernih boja. Hvala puno, Anita i Tomica

Trebate li besplatan savjet, javite se! Ako sanjate o svom prekrasno ureenom domu, usklaenih boja i stilova, moĹžda vam mi moĹžemo pomoi. Javite nam se i gEstetikheretik studio h e pokuĹĄati odgovoriti na vaĹĄa pitanja, rijeĹĄiti vaĹĄe dvojbe i dati vam koji savjet o ureenju. Zato ve ovaj tjedan poĹĄaljite tlocrt ili konkretan opis (ili crteĹž) svog stana, kue ili neke prostorije u svom domu. Ono ĹĄto

je bitno, oznaite strane svijeta, sve prozore i vrata te nosive zidove. VaŞno je da napiťete i dimenzije (duljine i visinu) prostora. Tlocrte ili skice ťaljite na adresu Meimurskih novina – Ivana MaŞurania 2, 40 000 akovec ili ih jednostavno skenirajte ili fotograirajte i poťaljite na e-mail: redakcija@mnovine.hr ili info@estetikheretik.com.

PoĹĄtovani, Kada sam pogledao vaĹĄe stanje u tlocrtu i proitao vaĹĄu ideju, odmah mi je bilo jasno zaĹĄto ste to tako zamislili. Meutim, isto tako mi je bilo jasno da, po mom miĹĄljenju postoji bolje rjeĹĄenje za iskoriĹĄtenje prostora, ali ne u smislu natrpavanja prostora, ve dobivanja istog. VaĹĄe stanje ponajprije odreuju dva paralelna nosiva zida koja ste odluili ne ruĹĄiti, kao i duĹžina prostora izmeu njih, te izmeu njih i vanjskih zidova. S obzirom da je najmanji razmak baĹĄ izmeu dva nosiva zida, tu je najbolje postaviti ulaz i hodnik. Tim viĹĄe ĹĄto u toj ravnini postoje i stepenice. U hodnik sam postavio garderobne ormare i to skoro uz cijeli zid sa obje strane tako da sam iskoristio maksimalni volumen, a pri emu se nije zaguĹĄio prostor. Ukoliko se koncipira ulaz u sredini kue, tada dobivamo podjednaku duĹžinu sa lijeve i sa desne strane koja nam viĹĄe koristi za operativne prostorije. Napisali ste da Ĺželite moderan stan, stoga sam sa lijeve strane postavio kuhinju, blagovaonu dnevnu sobu u povrĹĄinu

od cca 34,00 m2. Cilj je da se dobije prostor sa veom povrťinom i veim volumenom te sa puno svijetla. U naťem sluaju smo dobili bať to. Funkcija prostora je povezana/razdvojena pomou ťanka u cjelini sa kuhinjom i pomou podnih obloga koje deiniraju funkcionalne cjeline prostora. Dnevna soba je opremljena sa osnovnim elementima – kutna garnitura, fotelja stoli, element za TV, a u element sam uklopio i mali radni stol za prijenosno raunalo i papirologiju u radni dio. Kuhinja je jednostavna i moderna, opremljena sa svim aparatima, a stol je u naelu za 4 osobe sa mogunoťu razvlaenja za 6 do 8 osoba. Jedan od elemenata ove prostorije koji je najupeatljiviji su balkonska vrata koja se otvaraju i prostoru daju sasvim novu dimenziju. Sa druge strane ulaza su postavljeni spavaa soba i kupaonica sa WC-om. Spavaa soba je velika i, isto kao i kuhinja ima balkonska vrata tako da se ona moŞe opremiti vrlo elegantno. Veliki krevet sa kvalitetnim spavaim sustavom i nonim ormariima, garderobni ormar te komoda su svi elementi koji su u njoj dovoljni. Naravno, uz ostale elemente kao ťto su podne i zidne obloge, tkanine i slino. Kupaonica je takoer vrlo prostrana, tako da u njoj nema nikakvih problema. U nju vam stane apsolutno sve ťto u normalnoj eksploataciji morate imati. I opet, razmiťljajte o elegantnim rjeťenjima, pokuťajte se odmaknuti od pomodnog, bezvremenski dizajn je uvijek najbolje rjeťenje.


RELIGIJA

14. listopada 2008.

15

BLAGOSLOVLJEN TEMELJNI kamen za crkvu u Makovcu

Do polnoke u novoj crkvi Nova crkva e do BoĹžia biti stavljena pod krov, a do blagdana Svetih Petra i Pavla 2009. godine i potpuno dovrĹĄena VaraĹždinski biskup monsinjor osip Mrzljak u srijedu je u Makovcu blagoslovio kamen temeljac nove Ĺžupne crkve Svetih Petra i Pavla, koja se gradi, odnosno proĹĄiruje na mjestu dosadaĹĄnje crkve. Sveanom inu su nazoili brojni sveenici i franjevci iz Meimurja, te oni roeni u Makovcu, kao i predstavnici Meimurske Ĺžu-

panije na elu s Vladimirom vkoviem, predsjednikom Županijske skupťtine, *rada akovca predvoeni gradonaelnikom Brankom Šalamonom, predstavnici VMO-a Makovec s predsjednikom osipom Vargom, te brojni Şupljani. Biskup Mrzljak u temelje je poloŞio spomenicu s podacima o Şupi, biskupiji i drŞavi, te stavio prvu lopatu betona, ťto je potom uinio

Biskup Mrzljak uz spomenicu u temelj je i prvi stavio beton

MnoĹĄtvo sveenika i uzvanika na gradiliĹĄtu crkve

i domai Ĺžupnik veleasni osip BlaĹžon. Prije ina blagoslova biskup Mrzljak je sluĹžio svetu misu u DruĹĄtvenom domu, privremenom makovekom “BoĹžjem hramuâ€?, gdje ga je srdano pozdravio domai Ĺžupnik veleasni osip BlaĹžon. Vrijednost investicije cijeni se na 3 milijuna kuna, a novac e se pribaviti od Ĺžupljana, sponzora Meimurske Ĺžupanije i VaraĹždin-

ske biskupije. Radove izvodi poduzee ntermegrad iz akovca, a projekte je izradio Miha projekt iz Ĺ tefanca. Kada bude gotova, crkva e imati 400 kvadratnih metara novog prostora te 104 sjedaih mjesta (klecala), a u podrumskom dijelu bit e mjesta za pedesetak ljudi. Zvonik e ostati u sadaĹĄnjoj visini i obliku. (S. Mesari)

DEMOGRAFSKA SLIKA Hrvatske u 2007. godini

Meimurje u malom, a Hrvatska u velikom minusu Hrvatska je demografski najugroĹženija zemlja u Europi. U 2007. godini broj stanovniĹĄtva smanjen je za 10.457 osoba, kao da je nestao jedan manji grad DrĹžavni zavod za statistiku objavio je podatke o prirodnom kretanju stanovniĹĄtva Republike Hrvatske u 2007. godini. Prema tim podacima, u Hrvatskoj je proĹĄle godine broj stanovnika smanjen za 10.457 osoba, ĹĄto je broj Ĺžitelja jednoga manjeg grada. - Ni u ovoj godini, kao ni prethodnih desetak godina, ne oekuju se bolji rezultati, a podatak da se ove godine u prve razrede osnovnih ĹĄkola upisalo 2.427 uenika manje nego 2007. godine zabrinjavajui je. Sve hrvatske Ĺžupanije osim Dubrovako - neretvanske i Splitsko - dalmatinske i *rad Zagreb biljeĹže

minus u broju roenih u odnosu na prethodnu godine. U Hrvatskoj je u 2007. godini roeno 49.910 djece, a umrlo je 52.367 ljudi, ĹĄto ini minus od 10.457 osoba. Najvei minus od 1.265 osoba biljeĹži Osjeko - baranjska Ĺžupanija, a najmanji, od 15 osoba, Meimurska Ĺžupanija.

NedeliĹĄe najpozitivnije, Donji Kraljevec najnegativniji U Meimurskoj Ĺžupaniji je 2007. godine roeno 1.214 djece, a umrlo je 1.229 osoba, ĹĄto je minus od 15 osoba.

U gradovima akovcu, Prelogu i Murskom SrediĹĄu roeno je 424 djece, a umrlo je 409 osoba, ĹĄto je plus 15 osoba. U opinama je roeno 790 djece, a umrlo je 820 osoba, ĹĄto je minus za 30 ljudi. NajviĹĄe roenih je u opini NedeliĹĄe, 164 djece, a umrlo je 116 osoba, ĹĄto je plus za 30 osoba. Najnegativniji podaci vezani su za Donji

Kraljevec, gdje je roeno 47 djece, a umrlo je 63 ljudi, ĹĄto je minus od 16 osoba. Opina Sveti Martin na Muri jedina biljeĹži nulu, jer roeno i umrlo je jednako 25 osoba. Najmanje roenih je bilo u Donjem Vidovcu, 7 djece, a najmanje umrlih je u Dekanovcu, 8 osoba, no u toj je opini roeno svega 8 djece. Treba imati u vidu da u opinama NedeliĹĄe, Mala Subotica, Orehovica i Kotoriba, te u gradovima akovec, Mursko SrediĹĄe i Prelog broj roenih poveavaju Romi, koji su skloni imati viĹĄe djece. Za usporedbu, u VaraĹždinskoj Ĺžupaniji roeno je 1.721 dijete, a umrlo je 2.316 ljudi, ĹĄto ini minus od 595 osoba. (S. Mesari)

BOG mojih detalja

Vjera je ljubavna pria vanelje nam ne daje nikad apstraktne deinicije Boga, neba ili Crkve. Ne. vanelje je viĹĄe knjiga slika. ednu od takvih sus koristi ovih danas: sliku vjenanja kraljeva sina. Kralj je Bog Otac, a on sam, sus, taj kraljevi. Radi se o ljubavnoj prii. sus je taj zaljubljenik. On se Ĺženi za nekog koga voli iz dna duĹĄe: za ovjeka, za ovjeanstvo. Biblija je prepuna slinih slika koje opisuju odnos Boga i ljudi. Odnos Boga i ljudi je temeljno odnos zaljubljenih. Zamislite takav naĹĄ odnos s Bogom. Umjesto da to bude samo uvjerenost u zbir nekih istina i moralnih zakona, vjera je ustvari istinska ljubavna pria. +ko je tako, onda bismo svi trebali neĹĄto mijenjati, zar ne?! MoĹže li se to mehaniki, na izvana? Ne ide to ni meu ljudima samo tako, a kamoli da to proe olako kod Njega. &jubav se gradi ili...?! Bog sanja o sveopem banketu, primanju za cijelo ovjeanstvo... o kraljevskoj sveanosti, o svadbi. Svatko od nas radosno se, osobito kao dijete, sjea takvih slavlja: kad je bilo puno ljudi, kad je radost bila na prvome mjestu, birana jela, pia, glazba i pjesma, posebna odijela i ples... U danaĹĄnjoj prii Bog je sve spremio i pozvao uzvanike. + ovi nisu htjeli doi. Zamislite, kralj Ĺženi svoga sina, a nitko mu ne Ĺželi doi na sveanost. Kakva katastrofa! Kakvo razoaranje! StraĹĄno! To ĹĄto ovjek odbija BoĹžji poziv, Boga ne iznenauje. +li On nastavlja zvati, zvati druge. Pozivnica nije zastarjela, datum nije proĹĄao. Nemojmo rei da nas se to ne tie. Pozivnica vrijedi i za danas. Ne radi se samo o pozivu drugima, nego i o naĹĄem pozivu. Meni Bog upuuje tu pozivnicu. Znam li da sam oekivan? Osjeam li se tako? esam li svjestan da je jedno mjesto za sveanim stolom rezervirano za mene? U svakom sluaju, znati to svaki dan ponovno prepoznati, veliko je i prevaĹžno za naĹĄ odnos s Bogom. sus svoju priu o pozivu pria nekoliko dana prije svoje Muke. Ona oito aludira na te dogaaje. susu su ve presudili u vrijeme dok pria tu priu. +li susu ne sude samo oni, nego sudimo i mi danas! Radi se i o meni, o nama, o danaĹĄnjem svijetu. Opis nesavjesnosti onih koji su pozvani je stvarno aktualan. sus oslikava dvije kategorije nesavjesnih: najprije su to oni koji ga uzimaju neozbiljno, s ravnoduĹĄnoĹĄu koja je gotovo prirodna, koji ni ne shvaaju da su uzvanici, i nastavljaju svojim poslom, a oni drugi protestiraju, oni namjerno odbijaju poziv, i sluĹže se brutalnoĹĄu da to pokaĹžu. sus ustvari opisuje stanje modernog svijeta. Promijenimo neke rijei u evanelju i evo ĹĄto dobivamo: zaĹĄto bih iĹĄao na misu? mam samo nedjelju da budem s obitelji. edini dan kad smo svi na okupu i moĹžemo nekud otii zajedno. edini dan da si vidim druĹĄtvo i da igramo malo nogomet ili tenis. Pa ako hoete, nedjelja je jedini dan kad si

PiĹĄe: vl. Antun Ĺ tefan mogu neĹĄto napraviti oko kue. zaeĹĄ subotom na veer da se opustiĹĄ, teĹĄko se probuditi za misu. + tu je i zadaa. Treba skoiti do trgovine, cijeli tjedan smo na poslu. ednostavno je teĹĄko dati prvo mjesto Bogu! On nas poziva da doemo na slavlje njegovog Sina, na svetu Misu, na banket, a mi ga i ne ujemo. U prii se kralj ljuti na takve, ali radi se o prii, zar ne?! h, a ĹĄto ako je sve to stvarnost?! Nije valjda, rei emo, pa ne treba svakom detalju pridavati paĹžnju! ronino, hm. Radilo se o onima davno, oni su bili prvi, ali ako uzmemo tu priu za ozbiljno, onda se o nama radi, ali stvarno! U prii na scenu stupaju drugi, koje nisu oekivali, i koji se nisu nadali. oni prihvaaju poziv. nas danas sus obavjeĹĄtava: sala je puna... makar se ‘gospoda’ nisu udostojala doi! On je ispunja s ljudima drugaijih proila nego ĹĄto su naĹĄi. Sjeate se onoga: bludnice e nas pretei... Mi moĹžda sanjamo o nekakvoj Crkvi istunaca, kojih je vjera savrĹĄeno motivirana. + On zove ljude u ‘uture’, sve po ‘prek’! Nema privilegiranih. li ima!!!: to su siromasi, marginalizirani, zaboravljeni i minimalizirani, zgaĹženi... pak takav BoĹžji nain nije â€˜ĹĄlamperaj’ s njegove strane! Ne ide baĹĄ sve ‘ko po ĹĄpagi’ takvima. Treba si dati ipak truda. Malo ali bitno. Odgovoriti na poziv, to sigurno, ali i obui odijelo, ono najbolje koje imamo. Treba si svakako promijeniti ‘look’. U prii je kazna za onoga koji si nije dao nikakvog truda opisana straĹĄno. Mi emo govoriti da se radi o slici kad se govori o tome! No ne izvlaimo se, ipak nije dovoljno ui u salu bilo kako. Prihvatiti poziv, Rije, nije dovoljno! Nije deinitivno. +ko si nedostojan, snai e te isto, kao i ovjeka u prii. Ozbiljno i preozbiljno, ali je tako! Ne moĹžemo stalno nekoga vui za nos. Pozvani smo na odgovornost! Njegovo je milosre bezgranino, ali mu se ne moĹžemo neprestano rugati. Kada smo od sveenika pozvani da doemo na priest, ujemo: “Blago onima koji su pozvani na gozbu aganjevu.â€? Prihvatimo, ali najprije recimo: “*ospodine, nisam dostojan ... ozdravi me...â€?

IMENDANI I BLAGDANI utorak, 14. listopada Kalist, papa, &jeposlav srijeda, 15. listopada Terezija +vilska, Tereza, Zlata etvrtak, 16. listopada Margareta, Marija +lacoque petak, 17. listopada gnacije, Vatroslav, Ognjen subota, 18. listopada &uka evanelist, &ukĹĄa nedjelja, 19. listopada Pavao od KriĹža, Pavlica ponedjeljak, 20. listopada Vendelin, rena, Miroslava

DUHOVNI VELIKAN

Sveti Luka, 18. listopada Rodio se u +ntiohiji, glavnom gradu Sirije, od poganskih roditelja. Bio je lijenik i vrlo obrazovan ovjek. Ĺ kolovao se u Tarsu, rodnom mjestu svetog Pavla. Pokrstio se i bio odan Kristu do smrti, koju je podnio mueniki. Osim ĹĄto je propovijedao, napisao je dragocjene knjige Djela +postolska i vanelje. Opisuje Ĺživo kako su apostoli propovijedali vanelje i osnivali krĹĄanske za-

jednice najprije u udeji i Samariji, te u ostalim dijelovima rimskog carstva. vanelje je sastavio prema propovijedanju svetog Pavla i prema kazivanju drugih apostola koji su bili s susom. U svom vanelju istie milosre susovo prema grjeĹĄnicima. ZaĹĄtitnik je slikara, ljekarnika i lijenika. Najpoznatija mu je oznaka krilati vol, koji je simbol Ĺžrtvovanja. (sm)

RIJEI MUDRE “Hrvatima je malo potrebno da opstanu, a joĹĄ manje da nestanu!â€? (don +nte Bakovi)


MOZAIK

16

ObiljeĹžavanju Dana kruha svake se godine pridruĹžuje sve viĹĄe mjeĹĄtana

OPINA Strahoninec

Po sedmi put obiljeĹžili Dane kruha Po sedmi put $pina Strahoninec obiljeĹžila je ove nedjelje Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. ove godine mjeĹĄtani su se zajedniki organizirali i obiljeĹžili ove dane, a najviĹĄe zasluga za to imaju Ĺžupni ured, $pina i strahonineki turistiki odbor. U obiljeĹžvanje ukljuila su se i brojne udruge i

druĹĄtva svojim ureenim ĹĄtandovima: DVD Strahoninec, DVD Savska Ves, Djeji vrti “Suncokretâ€?, $Ĺ Strahoninec, Udruga umirovljenika, ;UD Strahoninec ... ;ao i obino obiljeĹžavanje je pohodilo mnogo mjeĹĄtana koji su se pridruĹžili misnom slavlju , a kasnije uĹživali u jesenjim plodovima, peenim kestenima, jabu-

Uenici OĹ Strahoninec su recitirali

U Strahonincu se moglo uĹživati u peenim kestenima

kama, orasima, pecivima, orehnjaama, raznovrsnim klipiima i ostalim delicijama. ovog puta mogli su se razgledati tradicionalni zanati, pa su tako pokazane vjeĹĄtine ruĹženja i ĹĄrotanja kukuruza te mljevenja braĹĄna na kunom mlinu. (mn)

14. listopada 2008.


14. listopada 2008.

DOBRO JE ZNATI

17


18

NOVI ŽIVOT SE RAA

14. listopada 2008.

Mladen (39) i Slaana (35) JanuĹĄi iz Orehovice dobili su Dejvida, roenog 3. listopada u 00,10 sati. Po brata je doĹĄao i Stiven (10), a imaju i Lorenu (9) i Elenu (6). SiniĹĄa (31) i Slaana (25) Lepen iz TuriĹĄa dobili su Lorenu, roenu 3. listopada u 12,45 sati. Po seku je doĹĄao i Leon (2,7).

Josip (35) i SnjeĹžana (31) Krnjak iz VratiĹĄinca dobili su Ivana, roenog 29. rujna u 18,30 sati. Po brata je doĹĄla Klara (3,5).

Mladen Ignac (27) i Karolina OrĹĄuĹĄ (25) iz PiĹĄkorovca dobili su Lanu, roenu 8. listopada u 20,05 sati. Imaju i Mateja (3) i Mateju (6).

Mario (28) i NataĹĄa (26) Pintari iz TuriĹĄa dobili su Darija, roenog 4. listopada u 1,37 sati. Po brata je doĹĄao i David (5,5).

Goran (26) i Jasmina (25) Horvat iz Vularije dobili su Anju, roenu 3. listopada u 18,30 sati.

Ivan Ignac (19) i Majda Horvat (17) iz KurĹĄanca dobili su Martinu, roenu 3. listopada u 20,15 sati. Imaju i Leonarda (1,6).

Milan (17) i Katica (18) OrĹĄuĹĄ iz PiĹĄkorovca dobili su Tajanu, roenu 2. listopada u 9 sati. Po unuku je doĹĄla baka Radojka.

MT “LEPTIRIâ€? poklanja benkicu i partlek Benkicu, partlek i 10 posto popusta u prodavaonicama Leptiri dobivaju naĹĄe novoroene bebe, iji se roditelji pristanu fotograirati za rubriku “Novi Ĺživot se raaâ€? MMURSKH N$N+. Prigodnim e ih poklonom obradovati naĹĄ fotograf. Darove za male bebe omoguio je vjerni i paĹžljivi sponzor, tvrtka M" tvornica trikotaĹže iz Ĺ trigove.


M 

14. listopada 2008.

19

Veliki PaĹžut sada i kako e izgledati nakon regulacije

GRUBA REGULACIJA uĹĄa Mure u Dravu nepoznata hrvatskoj javnosti

Silovanje Velikog PaŞuta! •Doťlo je vrijeme kada je ovjeku postala jasna vaŞnost prirodnog okoliťa u kojem Şivi. Do danas je napravljena golema ťteta u Zapadnoj Europi kanaliziranjem prirodnih vodotokova. No, Europa kree novim smjerom - smjerom revitalizacije i obnavljanja naruťenih prirodnih ekoloťkih sustava. No, u Hrvatskoj je situacija alarmantno loťa

Na meunarodnom simpoziju o rijeci Dravi pod nazivom “Drava River Visionâ€?, odrĹžanom u Mariboru od 23. do 25. rujna ove godine, doznali smo kako se planira gruba regulacija uĹĄa rijeke Mure u Dravu. U sklopu Life projekta na tom je simpoziju usvojena i potpisana Deklaracija o rijeci Dravi koja se temelji na zajednikom pristupu upravljanja vodama, zaĹĄtiti od poplava, koriĹĄtenju energetskog potencijala i zaĹĄtiti bioloĹĄke raznolikosti i prirode svih pet drĹžava pripadnica rijenog sliva: Italije, Austrije, Slovenije, Maarske i Hrvatske, te predstavlja okvir budue zajednike vizije i cjelovitog upravljanja rijenim slivom. Istovremeno, potpisivanjem Deklaracije o rijeci Dravi, predstavnici drĹžava su obvezali su se zaustaviti sve ak-

tivnosti koje dovode do njenoga daljnjeg fragmentiranja, kanaliziranja, legalnog i ilegalnog iskapanja ťljunka i pijeska iz korita rijeke, te svih drugih aktivnosti koje uniťtavaju njene prirodne i krajobrazne vrijednosti, te sadaťnji i budui druťtveno – ekonomski potencijal podruja. Nakon potpisivanja Deklaracije Ladislav Gran iz Hrvatskih voda, unato dogovorima potpisnika, prezentirao je zahvat grube regulacije uťa Mure u Dravu. Danko Biondi, direktor Sektora razvitka u Hrvatskim vodama, kazao je kako je zahvat nuŞan zbog zaťtite Şeljeznike pruge Murakeresztur - Gyekenes u Maarskoj (preusmjerenje glavnog toka kako bi se zaustavilo daljnje potkopavanje zemljiťta uz tu prugu koja se nalazi neposredno uz Muru i Dravu). Takoer navodi kako su u viťe navrata sluŞbeno razgovarali hrvatski i maarski vodoprivrednici. Istodobno, tu je i poetak maarskog Nacionalnog parka Dunav – Drava. Taj je park najvee zaťtieno podruje u regiji,

PredloĹženo asfalranje obala bit e neprirodna zapreka migracijama visoke divljai. Ove konstrukcije takoer uniĹĄtavaju mjesta za gnjeĹženje vodomara, obalne lastavice i pelarica. PredloĹžena sjea 9 ha ĹĄume topole unutar Velikog PaĹžuta, koji ukupno ima samo 70 ha ĹĄume, nikako ne moĹže bi prihvatljiva. Ovo su izuzetno vaĹžna staniĹĄta crne rode, velike bijele aplje, male bijele aplje, sive aplje, gaka kvakavca, divljih gusaka, gusaka glogovnjaa, dabrova, velikih

vranaca, malih vranaca, rijene prutke, zelenonoge prutke, konjskih smr kojih ima 54 vrste i potencijalno mjesto za gnjeĹženje orla ĹĄtekavca. Jedan par ovih velianstvenih orlova hrani se na podruju Velikog PaĹžuta, ali gnijezdi na maarskoj strani u Nacionalnom parku Dunav - Drava. Ovom devastacijom prirode ostali bi bez posljednje dvije obitelji vidre koje Ĺžive na ovom podruju. Od biljnih vrsta ugroĹženi su sitni rogoz, kebra i kockavica.

Tekst: Denis CIZAR, freelance novinar i fotograf, dcizar@gmail.com

Veliki PaŞut iz zraka – lijevo Drava, desno Mura (Foto: Tomislav Buza)

pokrivajui viĹĄe od 50 tisua hektara i u njemu su zabranjeni svi radovi koji bi ugrozili prirodnu dinamiku!

Hrvatske vode ĹĄute Naime, informiranje javnosti o detaljima opet je zaobieno, nikakva studija utjecaja ovoga megalomanskog i potpuno nepotrebnog zahvata nije naruena, a brojne udruge za zaĹĄtitu prirode s podruja cijelog sliva rijeke Drave, ali i Mure, negoduju, traĹže viĹĄe informacija o tom planu. Posebno ih zanima opis planiranih radova, analiza izvodljivosti, tj. opravdanosti studija utjecaja na okoliĹĄ te ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu. Kao ni javnost, ni mi do zakljuenja ovog broja nismo uspjeli dobiti izjavu ni od koga iz Hrvatskih voda iako smo upit poslali na etiri razliite adrese.

“Ureenje uĹĄaâ€? paravan za vaenje ĹĄljunka? Javnost je sigurna u jedno – zahvat se planira izvesti obavijen velom tajnosti jer se iza paravana potrebe zaĹĄtite Ĺželjeznike pruge koja tuda prolazi po maarskoj obali rijeke Mure skriva toliko oita pohlepa za iskopom ĹĄljunanih naslaga rijeka Mure i Drave te toliko primamni miris ogromnih inancijskih iznosa koji bi bili u igri kada bi se samo moglo zapoeti s radovima. Betoniranje rijenih obala, ruĹĄenje, prokopavanje, kanaliziranje, okamenjivanje, eksploatiranje dravskog pijeska i ĹĄljunka, simuliranje novih vodotokova, preusmjeravanje bujica, rezanje rukavaca i “regulacijaâ€?, to su procesi i aktivnosti koje se planiraju izvesti na prostoru uĹĄa dviju posljednjih prirodnih europskih rijeka. “UĹĄe Mure u Dravuâ€? je pulsirajue srce Drave. Ja bih to nazvao “Amazonom Europeâ€?. Drava – Amazona (plava voda), Mura – Rio Negro (smea voda). Planirana akcija uniĹĄtila bi najvrjedniji dio cijele rijeke. To je protiv europskih zakona, okvirne smjernice upravljanja vodama (Water Framework Directive – WFD), prema kojoj su rijeke, potoci, movarna staniĹĄta, paĹĄnjaci, ĹĄume i livade mnogo vrjednije prirodne povrĹĄine od kanala, umjetnih jezera i ĹĄljunara te ih se treba adekvatno zaĹĄtititi od uniĹĄtenja. To bi negativno utjecalo na specijalni ornitoloĹĄki re-

zervat Veliki PaŞut i Regionalni park Mura – Drava.�, kazao je Arno Mohl iz svjetskog fonda za zaťtitu okoliťa (WWF).

Veliki PaĹžut od ogromnog je znaaja za ouvanje visoke bioloĹĄke razliitosti rijeka Drave i Mure NeĹĄto vei prostor od samog uĹĄa naziva se “Posebni zooloĹĄki rezervat Veliki PaĹžutâ€?. SmjeĹĄten s obje strane “graniceâ€? meimurske i koprivnike Ĺžupanije, mali je dio prirodne mrvice koja je joĹĄ uvijek barem malim dijelom (bila) netaknuta, stoga je 10. prosinca 1998. godine zaĹĄtien kao posebni zooloĹĄki rezervat (najstroĹža kategorija zaĹĄtite po Zakonu o zaĹĄtiti prirode NN 70/05). To u zakonskom smislu znai: “Posebni rezervat je podruje u kojem je posebno izraĹžen jedan ili viĹĄe neizmijenjenih sastojaka prirode, a osobitog je znanstvenog znaaja ili namjene.â€? (NN, br. 30/94 i 72/94). Nadalje: “U posebnom rezervatu nisu dopuĹĄtene radnje koje bi mogle naruĹĄiti svojstva zbog kojih je proglaĹĄen rezervatom, kao branje i uniĹĄtavanje biljaka, uznemiravanje, hvatanje i ubijanje Ĺživotinja, unoĹĄenje alohtonih vrsta, melioracijski zahvati, razni oblici gospodarskog i ostalog koriĹĄtenja i slino.â€? Klju ove vrijednosti je slobodna dinamika rijeka Drave i Mure koje neprestano stvaraju nova staniĹĄta poput sprudova i rukavaca. Planirani radovi u direktnoj su suprotnosti s predvienom zaĹĄtitom ovog podruja u obliku regionalnog parka Mura - Drava te meunarodnog bioloĹĄkog rezervata biosfere UNESCO-a “Mura – Drava - Dunavâ€?. Veliki PaĹžut ini najvredniji dio ili tzv. core zone spomenutog rezervata biosfere, a cjelokupni ekosustav obiju rijeka nalazi se na Nacionalnoj ekoloĹĄkoj mreĹži te u prijedlogu popisa ekoloĹĄki vrijednih podruja EU Natura 2000.

Plan joť iz 1999. godine Joť viťe udi injenica ťto su glavni akteri – negativci ove prie Hrvatske vode, tonije, jedan uŞi krug ljudi koji radi u Hrvatskim vodama, Vodnogospodarski odsjek VaraŞdin, Meimurska 26b, pod imeni-

ma Vladimir Žabi i Ladislav Gran (i drugi) 1999. godine (znai, samo godinu nakon proglaťenja Velikog PaŞuta ornitoloťkim rezervatom), izradio sada aktualan beskompromisan i zao plan uniťtenja prirodnog fenomena sutoka dviju veih rijeka. Diljem naťeg planeta nailazimo na fenomen spajanja dviju rijeka i u svakom od tih sluajeva na tim prostorima dolazi do fantastinih podataka. Svako uťe rijeke je posebno. Tu se dogaaju neponovljivi prirodni procesi, a vrlo vaŞna znaajka je visok stupanj bioloťke razliitosti. Na tom mjestu ne spajaju se samo rijeke, sediment i vodene struje, ve i svi zajedniki tipovi staniťta i raaju se novi tipovi staniťta, samim time i brojnost biljnih i Şivotinjskih vrsta tu je najvea. Vea nego na bilo kojoj od rijeka posebno. To je ta posebnost i vrijednost ouvanja uťa rijeke Mure i Drave prirodnim. Negdje moramo nai granicu, nekad moramo znati stati sa svojim suludim idejama i pohlepnoťu. Primjer ideje reguliranja i pretvaranja uťa Mure u Dravu u betonirana dva kanala primjer je kako ubrzani tempo razvoja pohlepnog i grabeŞljivog druťtva ne preza ni pred ime. Prirodne ljepote nemaju nikakvu vrijednost u oima bahatih i hladnih ljudi.

Europa skupo plaa svoje pogreĹĄke Na sreu ili nesreu, Europa je proĹĄla trnovit put regulacije rijeka. Oni su davno prije nas poeli uniĹĄtavati svoje rijeke. UvidjevĹĄi posljedice pretjerane regulacije, a to su isuĹĄivanje ĹĄuma, pad razine podzemnih voda, mijenjanje mikroklime iz zdrave u nezdravu, gubitak velikog broja Ĺživotinjskih vrsta, izumiranje biljnih i Ĺživotinjskih vrsta, reducirane koliine pitke vode itd., Europa danas u projekte oĹživljavanja rijeka ulaĹže ogromna sredstva (inicijalni pokusni projekti daju rezultat da je prosjena cijena za revitalizaciju jednog jedinog kilometra rijeke oko MILIJUN EURA). Dakle, skupo plaaju svoje pogreĹĄke uinjene prije stotinjak godina. Umjesto da uvidimo kakvu blagodat imamo, mi slijepo voeni primjerima upravljanja vodenim tokovima od prije pedesetak godina novim projektima kanaliziranja i regulacije uniĹĄtavamo prirodne, od Boga poda-

Vodomar (Foto: TomaĹž Miheli)

Jelen (Foto: Denis Cizar)

Kormoran (Foto: Denis Cizar)

Orao ĹĄtekavac (Foto: Peter Buchner) rene, rijeke. Na Ĺžalost, to se u ovome trenutku i svakodnevno dogaa diljem Lijepe naĹĄe, od regulacije malih potoka preko kanaliziranja rijeka do oskvrnua ĹĄirih razmjera kao ĹĄto je ovaj najnoviji. Srea je ta ĹĄto smo sve viĹĄe pod prismotrom institucija iz EU. Ne da se predlaĹžu neke dobre prakse, nego se ak nameu i forsiraju brĹže i dinaminije promjene u nainu upravljanja rijekama u Hrvatskoj. Strani strunjaci zgraĹžaju se nad radovima koje njihovi hrvatski kolege godinama provode na jednim od najljepĹĄih rijeka Europe. Prikazi stanja nakon devastiranja Drave kod VaraĹždina, fotograije s lokacije “Beli Kipiâ€? obiĹĄle su Europu i naiĹĄle na nevjericu. Autori tog projekta isti su ovi s poetka prie. Zato je sad trenutak da skrenemo pozornost na bitne stvari i da jednom zauvijek iz svih planova maknemo nepotrebne i zastarjele ideje uniĹĄtavanja. DoĹĄlo je vrijeme da pustimo prirodi da sama dalje stvara i kreira nove oaze raznolikosti, dinamike i suĹživota. NaĹĄe prirodne rijeke, ili ono ĹĄto je od njih ostalo, najvee su bogatstvo koje treba konkretno zakonski zaĹĄtititi i tako sauvati za naraĹĄtaje koji slijede poslije nas!


M I

20

14. listopada 2008.

MLADA PIROMANKA Prelogom sije strah

U tri godine podmetnula 23 požara i izazvala tisue kuna troškova Trgovci, ugostitelji, stanari, svi strahuju pred terorom jedne djevojke koja noima luta Prelogom i pali što i gdje stigne. Prije tjedan - dva tako je izazvala požar u haustoru u Glavnoj ulici. Zapalila je kante za otpad, a prouzroila je i požar u spremištu Pre-koma u njegovu sjedištu u ulici Kralja Tomislava. U poslovno - stambenoj zgradi u Glavnoj 29 zapalila je reklamne panoe videoteke. Gorjelo je i ispred poslovnog prostora koji je u vlasništvu jednog mjernika. U noi s ponedjeljka 6. na utorak 7. listopada ista je djevojka zapalila senzor kojim se otvara ograda dvorišta vatrogasnog doma DVD-a Prelog. Zbog toga vatrogascima je bio onemoguen odlazak na intervencije. U susjedstvu na zgradi Hotela Prelog zapalila je ita kartica koje gostima služe umjesto kljueva, a uništeni su još neki senzori. Te noi zapaljena su i dva vanjska prekidaa na zgradi nekadašnje VAMA-e. Od rujna 2005. godine, otkada se posumnjalo u tada još maloljetnu piromanku, pa do danas zapovjednik DVD-a Prelog Božidar Golomboš zabilježio je 23 podmetanja požara. U 14 sluajeva preloški su vatrogasci morali intervenirati. Pritom je nastao trošak od 22 tisue kuna. - Sjeam se da smo u nekoliko navrata gasili požar u zapuštenoj zgradi nekadašnje One bolnice, odnosno starakog doma, što je bio vrlo opasan zadatak u kojemu su mogli stradati moji ljudi. Svjedoili smo i požaru kamp kuice u dvorištu te zgrade u kojoj stanuje jedan naš sumještanin. Nakon što mu je zapaljen taj skromni dom i pošto se nastanio u zgradi zapaljeno mu je i to privremeno prebivalište. Da se kojim sluajem zatekao u zgradi, bio bi se ugušio. Tri puta gasili smo plastine kontejnere, dva puta metalne kontejnere, pomono skladište VAMA-e, gasili smo i suncobrane koji su zapaljeni ugostiteljima tu u centru Preloga. U više navrata gorjelo je ukrasno grmlje u parku, ak i u djejem vrtiu. Nebrojeno puta uništavane su cvjetne gredice diljem grada, obavještavali su nas kako su po prometnicama porazbacane stolice, da su preseljene ukrasne tegle. Bilo je svega. Uvijek na tim intervencijama negdje iz prikrajka promatrala nas je mlada djevojka iz Preloga. Bilo nam je odmah sumnjivo kako se baš u to gluho doba noi zatekla baš tu. udili smo se što maloljetnica tako kasno radi na ulici, prisjea se Golomboš.

Snimka s oevida kada se pokušalo utvrditi kako je zapaljen senzor na zgradi DVD-a Prelog Zapovjednika preloških vatrogasaca posebno je zabrinuo nedavno podmetnuti požar u Glavnoj 29. - Kada smo primili dojavu da gori u toj zgradi, užasno sam se zabrinuo zbog stanara. Bojao sam se da emo ih morati spašavati pred dimom i izvlaiti iz stanova preko prozora. Strahovao sam da se nekome nešto ne dogodi. To je bio trenutak kada sam pomislio da trebamo nešto poduzeti, ali zaista biti odluni, kako bi se sprijeili budui takvi dogaaji, kazuje Golomboš. Policija jako dobro zna identitet djevojke za koju se opravdano sumnja da podmee požare, no do sada nije mogla uiniti ništa što bi na dugi rok sprijeilo mladu piromanku u njenim djelima. Kako doznajemo, problem je u tome što je nikada do sada policija nije uspjela zatei u djelu. U gradu Prelogu surauju s policijom i Centrom za socijalnu skrb oko ovog sluaja, a svojedobno su ak posredstvom Centra djevojci platili dio troškova lijeenja negdje u Lici, sve kako bi pomogli njoj, a sebi i graanima smanjili troškove koje mlada piromanka uzrokuje svojim ponašanjem.

Djevojka je navodno ak u tri navrata bila na lijeenju. U to vrijeme vatrogasci ne bilježe ni jedan sluaj podmetanja požara, što se takoer može uzeti u obzir kao potvrda identiteta poinitelja. - Mi smo nakon ovih najnovijih dogaaja razgovarali s predstavnicima policije, Policijske postaje Prelog, ali i s Centrom za socijalnu skrb. Odluni smo pomoi djevojci, ali i poduzeti potrebno kako više ne bi uzrokovala nemir i izazivala zabrinutost naših graana, poruuje preloški gradonaelnik Dragutin Glavina. S policijom se tijesno surauje i oko najnovijeg sluaja ispuštanja motornog ulja iz kanalizacijskog sustava. U gradu su odluni stati na kraj tim nelijepim graanskim manirima. Naime, svako ispuštanje motornog ulja u kanalizacijski sustav i sanacija gradsku blagajnu prazni za iznos od oko 15 do 20 tisua kuna. Prelog nije velik, pa e se uz malo više truda lako pronai krivac koji uludo, zbog svoje nepromišljenosti, troši novac graana Preloga. (D.Mihoci)

U KRIŽOVCU ODRŽAN Dan zahvalnosti za itav grad

Imamo na emu biti zahvalni Društvo žena Križovec u nedjelju je organiziralo priredbu pod nazivom Dan zahvalnosti za plodove zemlje, koja je održana za itav grad Mursko Središe, te su joj stoga nazoili i elni ljudi grada Josip Dobrani, gradonaelnik, i Dražen Srpak, njegov zamjenik. Premalen je bio ogroman stol u Društvenom domu da bi na njega stali svi plodovi zemlje i rada ruku ovjejih, te je vei dio bio posložen po parketu i pomonim stolovima. U kulturno - umjetnikom i zabavnom programu nastupili su Društvo že-

na Sivica i mlada pjevaica zabavnih nota Anamarija Biani iz Murskog Središa, te školska djeca. Osobito je dojmljiv bio nastup žena iz Sivice koje smo po prvi put vidjeli na javnoj sceni. Plodove je blagoslovio i lijepu meimursku molitvu izmolio vratišineki župnik veleasni Pavao Mesari, koji je rekao kako imamo

Stol prepun plodova jeseni i ljudskog rada

Kuruza je dobro rodila i hvala joj

Anamari Biani pjesmom je oraspoložila publiku

za što biti zahvalni jer imamo plodove zemlje, imamo obnovljenu kapelicu, imamo djeicu ... Predsjednica Društva žena Križovec Gordana Šolti rekla je kako su dragovoljno prikupljeni novani prilozi namijenjeni obnovi pila - poklonca u središtu naselja. Novani prilog odmah su dali i nogometaši Torpeda, a Šolti je rekla da je Križovec zahvalan i za vodovod te Muzej prirode. (S. Mesari)

Žene iz Sivice prvi put na ovakvoj priredbi


U disco clubu “Dijana” prošli se utorak okupio velik broj ljubitelja glazbe svjetski priznatog DJ-a i producenta Martina Eyerera te Exhibition residenta DJ Piercea. Više na str. 10.


2

ME\IMURSKE NOVINE 14. listopada 2008.

NA TRIBINI gostovalo KazaliĹĄte Virovitica s predstavom â€œĹ˝ivot u sjeni bananeâ€?

Realni prikaz dijela tranzicijom poharanog druĹĄtva Nakon sada ve pretproĹĄlotjedne komedije na Tribini akovca etvrtkom, proĹĄli tjedan red je doĹĄao i na predstavu ozbiljnijeg tona (iako nije tako zapoela). U Centru za kulturu igrala je predstava â€œĹ˝ivot u sjeni bananeâ€? Ivana Vidia u reĹžiji litvanskog redatelja mlae generacije Cezarisa GrauĹžinisa. Predstava je bila posebna tim viĹĄe ĹĄto je rije o jedinstvenom u Hrvatskoj meunarodnom koprodukcijskom projektu u kojem sudjeluju Litva, Poljska, Slovenija i Hrvatska. Ideja je bila pokuĹĄati jednim komadom obuhvatiti razliite vrste tranzicijskih problema s kojima se te etiri drĹžave i njihova druĹĄtva susreu. Vidieva pria koncentrira se na tranzicijom poharano druĹĄtvo, raspad obitelji pod utjecajem kapitala i druĹĄtvene promjene koje se ne mogu zaustaviti iako je jasno da ne nose niĹĄta dobro. - U sivoj svakodnevici hrvatskih druĹĄtvenih prilika, u potpunom kolapsu

svih kulturnih i etikih normi, svjedoci smo ve godinama kako blistaju zvijezde uspjeĹĄnih i bogatih ljudi, ĹĄirei svoj laĹžni sjaj u sumornu hrvatsku stvarnost. Peku za oi do suza, bolno iritiraju. I, u krajnjoj liniji, glava im baĹĄ nije sasvim sigurna u okolini koja ih mrano promatra, ‘kao da su joj neĹĄto skrivili’. ZaĹĄto onda ne otputuju u svoje tropske rajeve i zauvijek se ne izgube s oiju – sa svim pokradenim, otetim, esto i u krvi steenim – onima kojima su neĹĄto skrivili i koji e im dovijeka biti prijetnja?, kazao je Vidi. No mrana pria o “rasapu rasapaâ€? ne zavrĹĄava sretno na nekoj plaĹži, ve izrazito brutalno – silovanjem, ĹĄto je za autora zloin koji ne zastarijeva i koji je po njemu “model poniĹĄtene ljudskosti u bitno univerzalnijem znaenjuâ€?. U virovitikoj predstavi â€œĹ˝ivot u sjeni bananeâ€? igraju Blanka Bart, Jelena Perin, DraĹĄko Zidar i Goran KoĹĄi. Cijela ekipa ostvarila je solidne uloge.

NASTAVLJEN NIZ koncerata u organizaciji CZK-a

TRIBINA akovec etvrtkom, 16. listopada u 20 sati

Katarzyna Borek predstavila Predstava “Magino sjemeâ€? u izvedbi teatra iz BukureĹĄta se akovekoj publici Poljska pijanistica Katarzyna Borek nastavila je niz dobrih koncerata u organizaciji Centra za kulturu. Koncert mlade proslavljene pijanistice odrĹžan je u dvorani “Zrinskiâ€? u akovcu u utorak 7. listopada. Nadarena mlada pijanistica svojom kreativnom i nadahnutom izvedbom djela Chopena i ajkovskog u akovcu je pokazala kako klasina glazba moĹže biti i te kako privlana i zanimljiva. Kombinacija njenoga prirodnog talenta i virtuoznosti kroz odsvirane melodije zasigurno e joĹĄ neko vrijeme ostati u sjeanju publike. DvadesetosmogodiĹĄnja Katarzyna Borek klavir ui od ĹĄeste godine, a ve s dvanaest osvaja svoje prvo drĹžavno prvenstvo i poinje karijeru kao proesionalna pijanistica solo nastupima uz orkestre. Kasnije upisuje “Federic Chopinâ€? koledĹž za glazbu u Gdanjsku i za vrijeme ĹĄkolovanja osvaja desetak prestiĹžnih nagrada na domaim i internacionalnim natjecanjima. Godine 2003. odlazi na studij u Bruxeless na Kraljevski Flamanski konzervatorij te u Belgiji ostaje do 2007. godine. Do danas je nastupala

Katarzyna Borek osvajala je nagrade diljem svijeta diljem svijeta u prestiĹžnim dvoranama, gostovala je u Njemakoj, Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj, Belgiji, Rumunjskoj, Ukrajini, Rusiji, Vijetnamu i Peruu. (mn)

Na ovotjednoj Tribini akovec etvrtom u sklopu 11. susreta kazaliĹĄta za djecu i mlade HC ASSITEJ i drugog EPIFEST-a s poetkom u 20 sati igrat e predstava “Magino sjemeâ€? u izvedbi Teatra Ion Creanga Bucharest iz Rumunjske. Predstava u stilu komedije dell’Arte autora Mihaia Manolescua pria je o ljubavi sa sretnim zavrĹĄetkom. Princ Lelio organizira bal pod maskama na koji planira ii i Arlecchino. On je svojoj voljenoj Colombini poklonio suncokret te je pritom pozvao na bal. Colombina pristaje te se veseli jer vjeruje da e Arlecchinova domaica Izabela tamo upoznati princa Lelia i oĹženiti se s njim. Naime, Izabela je nesretna jer je otac Ĺželi prodati svom debelom susjedu Capitanu kojeg uope ne voli. Colombina i Arlecchino pojeli su sjeme suncokreta i uskoro osjetili njegovu maginu mo: njihove se Ĺželje ostvaruju. Stoga, iako su se Izabelin otac i Capitano ve dogovarali oko njezine cijene, plan im nije uspio jer su se Izabela i Lelio upoznali i zaljubili. Istovremeno Arlecchino i Colombina planiraju vjenanje ...

Teatar iz BukureĹĄta izvest e predstavu u stilu komedije dellâ&#x20AC;&#x2122;Arte Igraju: Gabriel C<linescu/ Ion Ionu= Ciocia, Vera Linguraru/Julieana Dr<ghici, Camelia Andri=</Maria ><ran, Cezar Popescu, Ionu= Antonie, Cristian Cre=u, Iuliana Costiniu; umjetnika reĹžija: Mihai Manolescu; scenografija: Anca Pâslaru; glazba: Gabriel Basarabescu; koreografija: P<storel Ionescu; trajanje: 90 minuta. (mn)

KONCERT ODRŽAN u Şupnoj crkvi Sv. Jelene u Šenkovcu

Glazbena udruga Ĺ enkovec ponovno oduĹĄevila Prepuna je bila Ĺžupna crkva Sv. Jelene u Ĺ enkovcu proĹĄle subote. Za ovo je zasluĹžan odlian koncert koji je pripremila Glazbena udruga Ĺ enkovec. Glazbena udruga, osnovana prije nekoliko godina na inicijativu mjeĹĄtana Zdravka Jankovia, Ĺ˝eljka Kovaia, MiĹĄe Tasia i Zlatka Novaka, poznata je po koncertima koje tijekom svake godine organizira. I ovaj put program je obuhvatio popularne religijske i tradicionalne meimurske skladbe. Mali tamburaĹĄi predstavili su se izvedbom skladbe â&#x20AC;&#x153;Klinec stoji pod oblokomâ&#x20AC;?, a Djeji Ĺžupni zbor s pjesmama â&#x20AC;&#x153;Ovom svijetu si potreban Tiâ&#x20AC;? i â&#x20AC;&#x153;U Bogu momâ&#x20AC;?. Meimurske popevke odvirali su

veliki tamburaĹĄi Glazbene udruge Ĺ enkovec, i to skladbe â&#x20AC;&#x153;Dok sam bilaâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Vehni, vehni fijolicaâ&#x20AC;? i â&#x20AC;&#x153;ardaĹĄ iĹžmiceâ&#x20AC;?. NajopseĹžniji dio programa izvela je pjevaka grupa Udruge. Oni su ujedno i otvorili program s â&#x20AC;&#x153;Nekâ&#x20AC;&#x2122; slavljen bude Bogâ&#x20AC;?, a nastavilo se s â&#x20AC;&#x153;Kyrieâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Gloriaâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Pjevaj aleluja Isusuâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Laudate Dominumâ&#x20AC;?, Santoâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Na miru svijeta nemaâ&#x20AC;? i drugim skladbama. Program je pjevaka grupa zavrĹĄila s arikom duhovnom pjesmom â&#x20AC;&#x153;U onaj danâ&#x20AC;? i pjesmom â&#x20AC;&#x153;Zdravo, Djevoâ&#x20AC;?. Koncert nikoga nije ostavio ravnoduĹĄnim i ovo je bio odlian uvod u tradicionalni boĹžini koncert koji se svake godine odrĹžava u ĹĄenkovekoj Ĺžupnoj crkvi. (mn)

Program koncerta u Ĺ enkovcu obuhvatio je popularne religijske i tradicionalne meimurske skladbe


3

14. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

POEO 11. SUSRET kazaliĹĄta za djecu i mlade HC ASSITEJ i drugi EPIFEST, 13. - 19. listopada

Oekuje nas tjedan dana odlinih kazaliĹĄnih ostvarenja U ponedjeljak 13. listopada zapoeo je 11. po redu susret proesionalnih kazaliĹĄta za djecu i mlade ASSITEJ. Najvei kazaliĹĄni dogaaj u Hrvatskoj trajat e do subote i u ovih tjedan dana ugostit e oko 260 sudionika iz Hrvatske, Maarske, Austrije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Bugarske. Prvog dana ASSITEJ-a program je otvorilo Djeje kazaliĹĄte Branka Mihaljevia u Osijeku s predstavom gPepeljuga h, a nastupili su i Djeje kazaliĹĄte Dubrava s gHej! Ima li koga? h i Kazali-

ĹĄte Merlin Zagreb s predstavom gKraljevi i prosjak h. Jedanaesti susret i estival lanova Hrvatskog centra ASSITEJ i drugi EPIFEST po svojem su obimu najvei do sada. Osim naĹĄih izvrsnih predstava, maniestacija e donijeti neka od vrijednih ostvarenja naĹĄih susjeda. U ovih tjedan dana imat emo priliku na jednom mjestu vidjeti u kojem smjeru idu kazaliĹĄta u naĹĄoj regiji i kako se hrvatsko kazaliĹĄte za djecu moĹže prepoznati u regionalnom kontekstu.

Program ASSITEJ-a

Creanga BukureĹĄt, Rumunjska: gMagino sjeme h Petak, 17. 10. 2008. - 10,00 Kolibri Children and Youth Theater Budapest, Maarska: gToda h (udo); 12,00 Dschungel Wien u koprodukcija sa Szene Butne Wahne, Austrija: gVuk i mjesec h; 16,00 Mostarski teatar mladih, Bosna i Hercegovina: g'elava pjevaica h; 21,00 KazaliĹĄna druĹžina Pinklec akovec: gPeriklo h Subota, 18. 10. 2008. - 10,00 Gradsko kazaliĹĄte Ptuj, Slovenija: gKokolorek h; 18,00 Theatre Nobodies Sofija, Bugarska: gHladnoa h.

Utorak, 14. 10. 2008. - 10,00 Kazaliťte lutaka Zadar: gRego h; 17,00 Gradsko kazaliťte Žar ptica Zagreb: gZloestobija h; 19,00 Skupťtina HC ASSITEJ Srijeda, 15. 10. 2008. - 10,00 Gradsko kazaliťte lutaka Rijeka: gPustolovine Toma Sawyera h; 17,00 Gradsko kazaliťte lutaka Split: gMali plamen h etvrtak, 16. 10. 2008. - 10,00 Djeja i lutkarska scena HNK u VaraŞdinu: gBijeli klaun h; 14,00 Kazaliťte Mala scena Zagreb: gDebela h; 19,00 IzloŞba djejih radova s MDF-a Šibenik; 20,00 Teatrul Ion

IZLOŽBA Zlatka Sirotia u Muzeju Meimurja akovec

Slike znaajne u hrvatskim razmjerima i razvoju osobnog opusa Zlatko Siroti, majstor figuracije i umjetnik koji je na suvremenoj likovnoj sceni nazoan je viĹĄe od tri desetljea, predstavio se u Muzeju Meimurja akovec svojim najnovijim radovima. akovekoj publici Siroti se premijerno predstavio uljima na platnu koja su, kako je sam kazao, nastala tijekom ove godine: - Ovdje smo postavili jedan recentni izbor djela. Ono ĹĄto se zbiva u tom trenutku. Nije to neka tematska izloĹžba koja je imala strogo zadanu temu, to je presjek onog na emu ja trenutno radim. To e vjerojatno kasnije biti i neki opus, ali sada se joĹĄ ne moĹže tako nazvati. U ovom momentu jako puno sam radio i joĹĄ uvijek radim na ilustracijama jednoga istarskog pjesnika. Cijelo sam ljeto po njima radio razne teme, dobio viĹĄe ideja, od kojih sam neke realizirao ovdje na platnima. Ne mogu rei da smo imali puno radova meu kojima emo birati koje izloĹžiti, ali ovdje se vidi sve ĹĄto je u ovoj godini nastalo. Ĺ to se tematike slika tie, na njima su konji koje Siroti slika ve

tridesetak godina. Ljubav prema plemenitim Ĺživotinjama umjetnik je razvio joĹĄ u ranoj mladosti. - Moj ujak je bio kova u Podravini kraj Ludbrega. Tako sam ja Ĺživio s tim konjima. esto sam k njemu dolazio i gledao kako on potkiva konje. Upravo su mi se ondje dopali ti veliki vuni konji, tako da upravo oni prevladavaju i na mojim slikama, otkrio je Siroti. Na izloĹžbi u akovcu umjetnik s podjednakom paĹžnjom gleda konjanike spomenike, dakle, tradicionalne naine prikazivanja i, s druge strane, promatra kako konji unkcioniraju u prirodnom okoliĹĄu. Motiv konja je, kako istie likovni kritiar Darko Glavan, u okviru hrvatske likovnosti neĹĄto ĹĄto je samo njemu svojstveno: - Ovi su radovi neka vrsta trade-marka, zaĹĄtitnog znaka Zlatka Sirotia koji se posebno bavio figurativnim predstavljanjem konja. Ono ĹĄto se meni jako svia na ovoj izloĹžbi, tu ima gotovo jednak broj reprezentativnih galerijskih primjera i s druge strane crteĹža i skica. Tu vidimo

IZLOĹ˝BA FOTOGRAFA ZLATKA VRZANA u caffeu â&#x20AC;&#x153;Martinâ&#x20AC;? u NedeliĹĄu, 17. listopada u 20 sati

Media by Zvrzan po drugi put Svima dobro znani otogra Meimurskih novina Zlatko Vrzan ponovno organizira izloĹžbu svojih naslovnica podlistka Media pod nazivom â&#x20AC;&#x153;Media by Zvrzan IIâ&#x20AC;?. IzloĹžba e se otvoriti u cae baru â&#x20AC;&#x153;Martinâ&#x20AC;? u NedeliĹĄu 17. listopada u 20 sati. Bit e izloĹženo petnaest otografija naĹĄih meimurskih ljepotica, a osim dobrog druĹženja sve e biti popraeno dobrom glazbom. Za posjetitelje e zasvirati bend â&#x20AC;&#x153;Insomniaâ&#x20AC;?. Proesionalni otogra Zlatko Vrzan, zaposlen je u â&#x20AC;&#x153;Meimurskim novinamaâ&#x20AC;? od njihovog zaetka te je kroz tisue i tisue otografija itateljstvu prenio oto-zapise s raznih dogaanja kao i otografije osoba koje su na ovaj ili onaj nain obiljeĹžile Ĺživot

â&#x20AC;&#x153;med Murom i Dravomâ&#x20AC;?. Osim u matinoj redakciji Zlatko niz godina surauje sa zagrebakim â&#x20AC;&#x153;Vjesnikomâ&#x20AC;?, ije itatelje redovito otografijom izvjeĹĄuje o najaktualnijim zbivanjima u Meimurju. Njegove otografije koriste takoer: â&#x20AC;&#x153;Hinaâ&#x20AC;?Vjesnik, â&#x20AC;&#x153;Arenaâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Gloriaâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Imperialâ&#x20AC;?Lider itd. Do sada je imao osam samostalnih izloĹžbi otografija i etiri zajednike, a kao autor otografija javlja se u velikom broju monografija , kalendara, kataloga,knjiga te modnoj otografiji. Vrzan nije otografiju zavolio u trenutku kad su nastajale â&#x20AC;&#x153;Meimurske novineâ&#x20AC;?, nego je otografija i njezino pojavljivanje u javnosti bio njegov djeaki san koji je uspjeĹĄno pretvorio u stvarnost.

IZLOŽBA u Centru za kulturu u sklopu ASSITEJ-a, 16. listopada u 19 sati

Djeje razglednice iz Hrvatske U sklopu ovogodiĹĄnjeg ASSITEJ-a u IzloĹžbenom prostoru Centra za kulturu u etvrtak 16. listopada u 19 sati otvorit e se izloĹžba djejih likovnih radova gRazglednice iz Hrvatske h. Ova izloĹžba bila je postavljena u vrijeme odrĹžavanja Meunarodnoga djejeg estivala u Ĺ ibeniku. Ona obuhvaa gotovo stotinu radova djece iz raznih krajeva Hrvatske. IzloĹžbi je prethodio pozivni natjeaj koji je direkcija ĹĄibenskog Festivala uputila na brojne adrese osnovnih ĹĄkola, a u kojem se traĹžila panorama ili karakteristini detalj pojedinog mjesta u tehnici akrila na platnu, a u dimenzijama 200 x 140 cm. Velik odaziv na ovaj poziv i kvaliteta pristiglih radova ugodno su iznenadili jer zadatak nije bio ni jednostavan ni lagan, ponajviĹĄe zbog neuobiajene zadane dimenzije radova. Uenici osnovnih

ĹĄkola, mladi likovnjaci, tom zahtjevnom zadatku pristupili su, oito je, visoko motivirani, napisao je Pavao Roca. Predstaviti svoj grad slikom, predstaviti ga u njegovoj najljepĹĄoj vizualnoj dimenziji, odabrati karakteristian motiv, detalj ili panoramu, sve je to predstavljalo velik izazov. Pa ipak, dobili smo djela u kojima su sublimirane sposobnost percepcije, istoa doĹživljaja i vjeĹĄtina izvedbe. Nakon prvog predstavljanja javnosti izloĹžba je doĹživjela zapaĹžen prijem kod publike, a i kod strunjaka za djeji likovni umjetniki izraz. Zato su organizatori ocijenili kako ima smisla reprizirati je u joĹĄ nekim kulturnim srediĹĄtima u Hrvatskoj. Upravo e zato, s reduciranim brojem izloĹžaka, ona biti predstavljena i akovekoj publici u sklopu odrĹžavanja Meunarodnog estivala ASSITEJ.

Zlatko Siroti premijerno se predstavio recentnim uljima na platnu kako to unkcionira, kako je odnos te dinamike u prikazu Şivotinja suoen s koloristikim rjeťenjima. U tom smislu mislim da je ova izloŞba znaajna u hrvatskim razmjerima i znaajna u razvoju njegova osobnog opusa. Ciklusu slika koje prikazuju konje i naťe slavne povijesne bitke pridruŞila se i jedna slika koja tematski pomalo odskae, ali se u ovaj ambijent Muzeja savrťeno uklapa - slika akovekoga Starog grada. Zlatko Siroti roen je 1945. godine u Zagrebu, gdje je zavrťio Školu za primijenjenu umjetnost 1965., a potom i Akademiju likovnih umjetnosti 1971. godine u klasi pro. Šime Peria. Bio je suradnik Majstorske radionice Krste Hegeduťia od 1971. do 1974. godine. Prireeno mu je preko 25 samostalnih izloŞaba u Zagrebu, Dubrovniku, Puli, Rijeci, i inozemstvu. Živi i stvara u Zagrebu. (mn)

NA DJEJOJ TRIBINI igrala predstava â&#x20AC;&#x153;Psima ulaz zabranjenâ&#x20AC;?

Novo iskustvo za akoveke Pinklece Nakon premijere u Zagrebu ovog lipnja, u nedjelju 5 listopada u akovekom Centru za kulturu po prvi put odigrana je predstava â&#x20AC;&#x153;Psima ulaz zabranjenâ&#x20AC;? Melite Rundek. Djeja predstava raena je u koprodukciji Djejeg kazaliĹĄta Dubrava i KazaliĹĄne druĹžine Pinklec iz akovca, a dramatizaciju i reĹžiju potpisuje Lana Bitenc. Roman â&#x20AC;&#x153;Psima ulaz zabranjenâ&#x20AC;?, izdan 1999. godine, prvi je roman koji je autorica Melita Rundek napisala u Ĺživotu, a za njega je odmah i nagraena nagradom â&#x20AC;&#x153;Ivana Brli - MaĹžuraniâ&#x20AC;?. Uzbudljiva je to pria o djeaku Tomici, njegovim roditeljima, psu Tomu Sawyeru, knjiĹžniarki Mariji, direktoru knjiĹžnice, neobinoj bakici, neobinom ovjeku, policajcima i drugim zanimljivim likovima. U romanu se izmjenjuju prizori iz stvarnog i zamiĹĄljenog svijeta, dogaaji i doĹživljaji u svakodnevnoj zbilji, snovima i maĹĄti. Vesela ljubavna pripovijest o psima, knjigama i ostalome odmah je postala hit. Tako je odlueno i da se roman prenese na kazaliĹĄne daske, te da se kroz glumu progovori o smislu i poslanju knjige, itanja i pisanja.

AKTUALNE IZLOĹ˝BE AKOVEC - izloĹžbeni prostor Centra za kulturu â&#x20AC;&#x201C; izloĹžba kolaĹža i akvarela Anabel Zanze. Umjetnica je roena 1971. u Dubrovniku, gdje je pohaala osnovnu i srednju ĹĄkolu (prirodoslovno - matematikog smjera). Ujesen 1991. upisala je ALU u Zagrebu i diplomirala 1996. u grafikoj klasi pro. Ante Kuduza. Od 1998. do 2004. radila je kao likovna pedagoginja pri osmogodiĹĄnjim ĹĄkolama u Dubrovniku. Izlagala je na deset samostalnih izloĹžbi, te na skupnim izloĹžbama u Dubrovniku, Splitu i Zagrebu. Od 16. listopada - izloĹžba djejih likovnih radova gRazglednice iz Hrvatske h. IzloĹžba u sklopu ovogodiĹĄnjeg ASSITEJ-a bila je postavljena u vrijeme odrĹžavanja Meunarodnoga djejeg estivala u Ĺ ibeniku. Ona obuhvaa gotovo stotinu radova djece iz raznih krajeva Hrvatske. Radovi prikazuju panoramu ili karakteristini detalj pojedinog mjesta u tehnici akrila na platnu, a u dimenzijama 200 x 140 cm. IzloĹžbeni salon Muzeja Meimurja akovec â&#x20AC;&#x201C; izloĹžba Zlatka Sirotia â&#x20AC;&#x201C; umjetnik se premijerno predstavlja uljima na platnu. Siroti je slikar figuracije. Nazoan je viĹĄe od tri desetljea na suvremenoj likovnoj sceni, gdje je kroz kultivirano slikarsko umijee viĹĄe puta potvrdio svoju slikarsku osebujnost. Slikarsku poetiku gradio je na klasinim premisama, tematski se reerirajui na hrvatsko povijesno, religiozno ili arhitektonsko nasljee. Galerija Scheier - izloĹžba â&#x20AC;&#x153;Majka i dijeteâ&#x20AC;?. IzloĹžba povodom Svjetskog dana zaĹĄtite Ĺživotinja u organizaciji zajednice â&#x20AC;&#x153;Univerzalni Ĺživotâ&#x20AC;? nastala je iz ljubavi prema Ĺživotinjama i sadrĹžava otografije sa Ĺživotopisnim priama snimljene na zemlji Zaklade Gabriele koja se nalazi u blizini grada Wurtzburga u Njemakoj. To su otografije Ĺživotinja, biljaka, kamenih i vodenih biotopa, kao i posjetitelja iz cijelog svijeta. Galerija Sabol - stalnu postavu priznatih hrvatskih slikara moĹžete pogledati u Galeriji Sabol, Kralja Tomislava 17, akovec. Posebno se istiu slike D. DĹžamonje, S. Svilan, E. Glavurti i M. VeĹže. Memorijalna zbirka Ladislava Kralja Meimurca, Ruera BoĹĄkovia 7 - stalni postav. Memorijalna zbirka ve je gotovo 30 godina u kulturnom prospektu akovca, obuhvaa brojne radove Ladislava Kralja stare izmeu 50 i100 godina, te pokustvo i osobne predmete umjetnika. U skladu sa svojim preerencijama oblika, boja i duhovnog znaaja motiva, autori su izgradili cijeli jedan mikrosvijet na temu crkve Svetog Jakoba, iskreno odgovarajui na mogua pitanja. MURSKO SREDIĹ E - Pansion â&#x20AC;&#x153;Ilonkaâ&#x20AC;? - izloĹžba slika i skulptura umjetnika iz Preloga i Murskog SrediĹĄa. PreloĹžani se predstavljaju s 23 djela, a domaini s 15 slika najboljih i najzastupljenijih umjetnika kao ĹĄto su Damir Ĺ alari, Franjo Ĺ˝eĹželj Mustak, Ĺ˝eljko Ĺ ari, Franjo RuĹžman Brko, Milena Petkovi, Julijana Levai, Galina Bek i drugi. PRELOG â&#x20AC;&#x201C; Pizzerija Ro-Sa - izloĹžba Ivana Bermanca. Samouki slikar iz Preloga predstavlja se s dvadesetak likovnih radova na kojima prevladavaju starogradski motivi i motivi cvijea. .

Pinkleci su suraivali s Djejim kazaliťtem Dubrava U predstavi glume proesionalci Željko Mavrovi i Miljenka Androi Mari, kojima se pridruŞila mlaa garda iz Pinkleca Karolina Horvat, Igor Baksa i Davor Dokleja, koji je istaknuo kako je sa starijim kolegama bilo pravo zadovoljstvo raditi: - Bilo je stvarno zabavno i jako interesantno raditi ovu predstavu. Veliko iskustvo smo stekli radei sa starijim kolegama. Bilo je jako dobro za nas vidjeti glumce

s tako dugim staĹžem kako rade i grade svoje uloge, tim viĹĄe ĹĄto su u predstavi imali viĹĄe likova koje su morali napraviti. Puno smo iskustva stekli radom na ovoj predstavi. Za kraj treba rei da je dvorana Centra bila tek poluprazna, ĹĄto je pomalo udno s obzirom na to da Djeja tribina nedjeljom obino privlai publiku. (mn)

Ugostiteljski objekt na Marini - izloĹžba Slavka Dukia. Slavko Duki iz Donjeg Kraljeva lan je Likovnog udruĹženja donjeg Meimurja Prelog. Na IzloĹžbi se predstavlja crteĹžima ribljih i lovakih motiva. IzloĹžba je otvorena do daljnjeg. Caffe bar â&#x20AC;&#x153;Artâ&#x20AC;? - izloĹžba Pavla RuĹžmana i Martine Golubi. lana Likovne udruge donjeg Meimurja Prelog, Pavao RuĹžman izlaĹže je nekoliko motiva stare Drave, dok se Martina Golubi predstavlja radovima od stakla i drugih materijala koje posebnom tehnikom ukrase na salvetama pretvara u trajne oblike.


4

ME\IMURSKE NOVINE 14. listopada 2008.

IZLOĹ˝BA u galeriji â&#x20AC;&#x153;Scheierâ&#x20AC;? u akovcu

PiĹĄe: Tomislav Novak

ObiljeĹžen Svjetski dan zaĹĄtite Ĺživotinja

Dajte mi Zrinskoga koji piĹĄa s konja Ovih dana mogli smo uĹživo vidjeti kako bi izgledala bista Nikole Zrinskoga na akovekom Trgu Republike ili, tonije, na ulazu s Trga u ulicu Katarine Zrinski, kod bivĹĄe Hinkove brijanice. Ljudi su se sa zanimanjem okupljali oko postavljene makete budueg spomenika izraene od stiropora, a predsjednik Zrinske garde, ujedno i autor spomenika, te njegov tajnik zduĹĄno su lobirali prolaznike za njihov potpis privole. Ljudi su oduĹĄevljeni, pa svi Ĺžele spomenik Zrinskome. No oduĹĄevljeni su vienim, jer nisu vidjeli bolje. Zaista sam pun ushita i ja Ĺželio taj spomenik, pa ak i na tom mjestu, zasluĹžili su to Zrinski i prigodno ga je postaviti za njihovu 500. obljetnicu. No kad sam vidio maketu spomenika splasnuo mi je ushit. Pa taj Zrinski izgleda kao da nikog ne moĹže pobijediti. Nema tu veliine vojskovoe, gospodara akovca, straha i trepeta turskih osvajaa... To je viĹĄe neki uĹĄtogljeni lik u oklopu koji prije lii na nekog sluĹžbenika koji je navukao gazdin oklop i oito pozira da ga umjetnik ovjekovjei. Znam, znam... napravljen je prema poznatoj gravuri Nikole Ĺ ubia Zrinskog Sigetskog i vjerujem da je u ono vrijeme to bio vrhunski umjetniki domet. I subotnji mladenci naletjeli su na ovu stiropornu maketu, pa su se za uspomenu fotograirali kraj nje. Njima Ĺželim svu sreu! No Zrinski kraj njih izgleda tek kao voditelj gustuvanjske parade, a ne kao velikan koji je u stanju zaĹĄtititi ovaj mladi par. NajuĹži centar grada ipak treba neĹĄto vee, monije, dostojanstvenije... i veselije! Ako ve ne moĹže epohalni oproĹĄtaj Petra Zrinskog od svo-

je Katarine, ta neponovljiva ljubavna pria, krasiti centar akovca, dajte nam onda Velikog Zrinskog! Dajte nam vojskovou koji je dostojan svoga imena. Dajte nam Gospodara akovca. Dajte bar ovjeku konja da ne stoji. Nekâ&#x20AC;&#x2122; bude to ratnik iji je Ĺživot svakodnevno visio o koncu, o kojemu je Europa ovisila. Pravi, Ĺživ, znojan, smrdljiv, raskalaĹĄen ... Ma dajte nam na primjer najveeg hrvatskog velmoĹža prikazanog kako je siĹĄao s konja i opuĹĄteno piĹĄa pored njega. Jer nuĹždi po svojem, pa on je glavni, ne boji se nikoga. Ili, joĹĄ bolje, neka ne silazi s konja, neka piĹĄa sa zaustavljenog konja koji lijeno pase travu. Ne strahuje da mu oklop zahra, ta gospodar je, naravno da ima paĹža koji e mu uĹžurbano obrisati vlaĹžne ostatke i briĹžno izglancati opremu. Nije historijski? Nije realistiki. Pa ĹĄto onda! Danas se krĹĄe sva pravila, u 21. stoljeu smo. Neka odjekne taj spomenik u cijeloj Europi koja je Zrinske debelo iskoristila i na kraju odbacila. Neka ga sad dolaze gledati svjetske delegacije kako piĹĄa po toj istoj Europi koju je obranio. I nije me briga tko e raditi spomenik. Neka ga radi Ĺ tebih, ako je tako â&#x20AC;&#x153;zapisanoâ&#x20AC;?, pa i da ga radi badava ako Ĺželi, ali ne na brzinu jer, eto, 500 godina se nismo sjetili gdje je Zrinskima mjesto. Napravite akovec radosnim gradom, dajte ljudima radosti i veselja, neka i tu bude fontana, fontana Zrinskih, koja prĹĄti, ĹĄtrca tanke mlazove vode. Maknite toga uĹĄtogljenog Zrinskog koji izgleda kao da ima turski kolac u straĹžnjici. Dajte nam Zrinskog koji piĹĄa po trgu. Nekâ&#x20AC;&#x2122; se bahati, nekâ&#x20AC;&#x2122; ĹĄprica! Pa to je njegov trg, njegov grad, Grad Zrinskih!

KONCERT u dvorana Zrinski/Scheier, 21. listopada u 19,30 sati

Nastupa Trio Gig U dvorani â&#x20AC;&#x153;Zrinskiâ&#x20AC;? (zgrada â&#x20AC;&#x153;Scheierâ&#x20AC;?) u utorak 21. listopada s poetkom u 19,30 sati koncert e odrĹžati Trio Gig koji ine Goran Tudor (sopran saksofon), Ivan BatoĹĄ (klavir) i Goran Jurkovi (tenor saksofon). Trio Gig komorni je ansambl utemeljen 2006. godine uspjeĹĄnim nastupom na koncertu u sklopu 52. Splitskog ljeta, u izvedbi Trija Francoisa Poulenca. Za koncert u cjelini Goran Tudor i Ivan BatoĹĄ dobili su nagradu â&#x20AC;&#x153;Juditaâ&#x20AC;? Slobodne Dalmacije za najbolji glazbeni program Splitskog ljeta. Ansambl izvodi originalne suvremene kompozicije, pisane za taj sastav, s posebnim naglaskom na poticanju stvaranja novih kompozicija.

U tom smislu ostvareni su kontakti s mladim hrvatskim i inozemnim skladateljima koji su im posvetili svoje kompozicije. Skladba â&#x20AC;&#x153;Growing 3â&#x20AC;? Mirele Ivievi praizvedena je u kolovozu 2007. na Hvarskim ljetnim priredbama, a djela â&#x20AC;&#x153;At Bellas houseâ&#x20AC;? Ivane KiĹĄ, te â&#x20AC;&#x153;Unloopedâ&#x20AC;? austrijskog skladatelja Matthiasa Kranebittera praizvedena su na Tribini Darko Luki u listopadu 2007. u Dvorani Lisinski. Osim toga, na rapertoaru su im i vlastite transkripcije raznih klavirskih trija i orkestralnih skladbi svih razdoblja. Program je organiziran uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. (mn)

IzloĹžba sadrĹžava fotografije sa Ĺživotopisnim priama snimljene na zemlji Zaklade Gabriele

Sad i odmah

Mrzim komentare, posebno svoje tuima, promiĹĄljati, prosuivati i osuivati kad te nitko ne pozna. I trea stvar, ja ustvari nikad nisam razumjela osobe koje piĹĄu takve stvari. Ja ak nikad nisam ni vodila dnevnik. Ne volim my spaceove, facebookove i ostale sline stvari. MoĹžda zato jer mi se dani svode na pisanje i stvarno nemam Ĺželje joĹĄ pisati u slobodno vrijeme. Od kud uope poeti. Mislim, meni se inae petlja tisuu gluposti po glavi svaki dan, ali uope mi je teĹĄko odluiti se za neĹĄto. Sve si sad razmiĹĄljam ija bih ja piskaranja voljela itati i, iskreno, jedino mi sad na pamet pada naĹĄa slavna paraolimpijka Antonija Balek. Koje bi to prie bile, pune avantura, ĹĄpijuna, lova na dilere ... KaĹžem ja, zaradit e onaj koji nju angaĹžira po ovom pitanju. Ponekad si mislim, ima puno stvari o kojima bih pisala. Ponekad mi je glava totalno prazna. Ponekad se dogodi ona poznata â&#x20AC;&#x153;spisateljska blokadaâ&#x20AC;&#x153;. I sad je prisutna, iako ne u pravom obliku, ovo bih ja viĹĄe nazvala â&#x20AC;&#x153;spisateljska blamaĹžaâ&#x20AC;&#x153;. To bi bilo ono kad ne znaĹĄ kaj pisati, pa bljezgaraĹĄ. Alâ&#x20AC;&#x2122;, eto, ĹĄto je, tu je, morat e dostajati. Bit e bolje drugi put (moĹžemo se samo nadati). Zato â&#x20AC;&#x201C; bez zamere, ubudue. Ili ... samo naprijed sa zamjerom. U stvari ... baĹĄ me boli briga.

pridobiju svoj komadi zemlje koji im pripada, te da se ovjek naui s njima dijeliti hranu koju nam daruje majka priroda. Tako se sada nedaleko od WĂźrtzburga proteĹžu Ĺživice dokle pogled seĹže, livade, polja i ĹĄumarci, mali ribnjaci i vodena staniĹĄta, ĹĄume ... To je itav sustav staniĹĄta velikih razmjera koji je dom bezbrojnim Ĺživotinjama, ak i onima kojima prijeti izumiranje. Sada se na ovom viĹĄe hektara velikom podruju ponovno razvija Ĺživot koji je prije morao ustuknuti pred ovjekom i njegovim strojevima IzloĹžbu fotograija oblikovala je Melita Petra Ivanovi, akademska kiparica iz Zagreba, a ona ostaje otvorena do 25. listopada svaki dan (ponedjeljak - petak) od 10 do 12 i od 17 do 19 sati. (mn)

PiĹĄe: Danijela Mihoci

PiĹĄe: Maja Novosel

U ovo internetsko doba susreli smo se s poplavom novih naina izraĹžavanja. Svi neĹĄto piskaraju, vode â&#x20AC;&#x153;otvoreneâ&#x20AC;? internetske dnevnike, daju svoje komentare poznatije pod nazivom - blogovi. E pa meni ta preplavljenost tim udima smeta. Svi imaju neĹĄto za rei, komentirati. Ustvari, ne mrzim tui komentar. Mrzim samo kad ga ja moram pisati (a kao novinaru to mi je neizbjeĹžno). Ide mi to neopisivo na Ĺživce jer bih sad radije radila bilo kaj drugo - bila vani, spavala, kvragu, ak i bi i prozore, podove i kupaonicu prala. Nikad nisam baĹĄ bila oduĹĄevljena pisanjem komentara. Ne znam ... Nekako otkrivanje mojih intimnih misli ne sjeda mi baĹĄ najbolje. Pitala me jedna poznanica: - Pa dobro, u emu je problem? Ionakâ&#x20AC;&#x2122; stalno piĹĄeĹĄ. Moj odgovor na to: - Da, ali nije to isto. I ne mogu tono deinirati na koji nain. Inae piĹĄem o drugim stvarima, o drugim ljudima ... Iako i u tim tekstovima iznosim svoja miĹĄljenja, ovdje i u ovakvom obliku sve mi se ini nekako puno osobnije. Moje misli pred svima ... a ja ak ni ne volim puno priati o sebi. Puno bolje sluĹĄam. Uostalom, komentari nisu najeĹĄe anonimni. Lako je pisati o kojeemu, o svojim grijesima ili

Povodom Svjetskog dana zaĹĄtite Ĺživotinja u galeriji â&#x20AC;&#x153;Scheierâ&#x20AC;? u akovcu otvorena je izloĹžba â&#x20AC;&#x153;Majka i dijeteâ&#x20AC;? u organizaciji zajednice â&#x20AC;&#x153;Univerzalni Ĺživotâ&#x20AC;?. IzloĹžba je nastala iz ljubavi prema Ĺživotinjama i sadrĹžava fotograije sa Ĺživotopisnim priama snimljene na zemlji Zaklade Gabriele koja se nalazi u blizini grada Wurtzburga u Njemakoj. To su fotograije Ĺživotinja, biljaka, kamenih i vodenih biotopa, kao i posjetitelja iz cijelog svijeta. Svaka fotograija ima svoju priu, a nekoliko Ĺživotopisnih pria moĹžete i proitati. Zaklada Gabriele je osnovana 2001. godine na malom komadiu zemlje s namjerom da se Ĺživotinjama i biljkama vrati Ĺživotni prostor, kao i Ĺživotni uvjeti primjereni njihovoj vrsti. Cilj je i da Ĺživotinje ponovo

Svaki dio dvoriĹĄta i kamenjara lijep je i u jesen

MARIJANA BREGLEC iz Murskog SrediĹĄa

Kamenjar s duĹĄom, Ĺživotom i ljepotom Na nedavnom ocjenjivanju najljepĹĄe ureenih dvoriĹĄta i okoliĹĄa u akciji â&#x20AC;&#x153;Zeleni cvijet 2008.â&#x20AC;? za Meimurje, Marijana Breglec iz Murskog SrediĹĄa dobila je priznanje za osvojeno 3. mjesto. Ve kod obilaska povjerenstvo za ocjenjivanje je bilo miĹĄljenja da Marijani pripada prvo mjesto, no kasnije se neĹĄto dogodilo i njezino dvoriĹĄte u kojem dominira lijepo ureen kamenjar dobilo je 3. mjesto. Marijana je zadovoljna tim priznanjem i veli kako joj sada ostaje mogunost da dogodine ili kasnije osvoji i 1. mjesto, jer okoliĹĄ e uvijek biti ljepĹĄi i ureeniji i s nizom sitnih detalja. - Ovaj kamenjar i dvoriĹĄte ure-

ujem desetak godina i zaista u njega unosim duĹĄu i Ĺživot, najvei dio sebe. Volim cvijee, volim sve ĹĄto je lijepo, a posebno me veseli ako moja obitelj, susjedi i dobronamjernici prepoznaju ĹĄto to meni znai i ĹĄto znai za okoliĹĄ, kaĹže Marijana, koju smo posjetili nakon proglaĹĄenja rezultata. I premda je od ocjenjivanja mnogo cvijea ocvalo, liĹĄe popadalo, trava izgubila zeleni sjaj, dvoriĹĄte i kamenjar i sada su lijepi, obojeni jesenjim bojama i Marijaninom skrbi. Posebna su pria raznobojne ribice koje uĹživaju u malom jezeru i zabavljaju svojim akrobatskim skokovima svakog tko im se pribliĹži. Do sada je Marijana Breglec dobivala priznanja za najureenije balkone. (S. Mesari)

Jednom davno, viĹĄe se ne sjeam ni gdje, ni kad, ali sam sigurna u jednom od mojih ispada nestrpljivosti, jedan, sada znam, mudar i dobronamjeran ovjek dao mi je dobar savjet. Kazao je da nema toga ĹĄto se ne bi moglo kupiti strpljivoĹĄu. Tada uope nisam razumjela ĹĄto mi je Ĺželio rei. Sada znam. Da sam ga pozornije sluĹĄala, da sam ga samo htjela razumjeti, poĹĄtedjela bih si stotinu muka. Ali ne. Kao tipino razmaĹženo dijete ja sam Ĺželjela sve sad i odmah. Budui da sam bila od onih sretnika koji su imali stalno zaposlenje i redovitu, makar ne Bog zna kakvu plau, banka je u meni prepoznala klijenta kojega treba nagraditi karticama i minusom na tekuem raunu koji je bio tri puta vei od mojih primanja. Ĺ iroke ruke ponudila mi je moja banka i razne kredite, odobrila mi razne limite. Dobre li banke, mislila sam naivno. Ako mi zaĹĄkripi, evo, imam banku koja e, kad ve nemam bogatu tetu, stati uz mene i pomoi mi. Minus ili brzi kredit samo trebam izabrati, a poĹželim li neĹĄto kupiti ili nekud otputovati, evo imam i revolving karticu. Ve slutite, nije proĹĄlo puno vremena dok sam natukla dopuĹĄteni minus i joĹĄ k tome napravila dug na revolving kartici. Taj dug joĹĄ i danas otplaujem i nikako da ga se rijeĹĄim. Moja dobra banka pretvorila me u svog roba, u zlatnu koku koja joj iz mjeseca u mjesec nosi zlatna jaja, plaa glavnicu i masnu kamatu. I uvijek iznova ta ista banka smiĹĄlja naine kako da iz mene izmuze ĹĄto viĹĄe kuna. Onih kuna koje tek trebam zaraditi. U bu-

dunosti. Do mirovine. A onda e nai naina kako da mi uzme i mirovinu, budem li takvo ĹĄto uope primala. I tako znaju bankari kako crpsti klijenta sve dok ne zavrĹĄi u grobu. Nekako sam uvjerena da ljudi toga uope nisu svjesni. Da baĹĄ kao ni ja donedavno nisu svjesni da svaka kuna u minusu, svaka opeglana kartica, svaki kredit znai novi okov i neizvjesnu budunost. Krediti koje banke tako olako daju, a koje mi tako olako uzimamo da bismo kupili novi auto, uredili ili kupili nove kvadrate, da bismo otiĹĄli na egzotino putovanje i stvorili privid blagostanja i dobrog Ĺživota, ne donose niĹĄta dobro. Glupost je misliti i vjerovati da si jedino tako moĹžemo priuĹĄtiti ono ĹĄto trebamo i ispuniti si Ĺželje. Da bez kredita i zaduĹživanja niĹĄta ne bismo imali. To zaista nije tono. Sve to mogli bismo si priuĹĄtiti kad bismo samo imali strpljenja. Kad bismo bili strpljivi, ne bismo trebali uzimati kredit za novi auto koji e nas zbog dobre banke koĹĄtati barem upola viĹĄe od cijene auta za koju smo mislili da je tako povoljna. Kada bismo bili strpljivi, ĹĄtedjeli bismo neko vrijeme i kupili polovni auto. Pritom bismo uĹĄtedjeli sve one silne kamate koje si naĹĄa dobra banka naplati jer Ĺželimo novo i bljeĹĄtavo. Istina, bez kredita vozili bismo se u autu koji ne bi izazivao zavist u naĹĄih susjeda, ali bismo imali dobro i pouzdano prijevozno sredstvo i povrh svega sauvali bismo svoju slobodu. A ima li neĹĄto vaĹžnije od toga? Hm, moĹžda je ljubav jednako vaĹžna, ali to je tema neke druge prie.


5

14. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.) Ovaj e tjedan vaš ljubavni život biti obilježen nerazumijevanjem. Nemojte biti razoarani, ve se potrudite da ne iskopavate ratnu sjekiru s partnerom zbog problema koje uspješno možete riješi razgovorom. Situacija e bi dosta napeta i neugodna. Budite pažljivi, jer bi vam neke pogrešne procjene mogle nanije štetu ije ete posljedice dugo sanira. Trebali biste pronai više vremena za odmak od problema i razmišljanje. Trebat ete još neko vrijeme trenira svoju strpljivost. Mada su vaše želje za ljubavlju velike, sve do sredine tjedna one e osta nezadovoljene. Odlini su dani za sve vas koji želite promjene. Nemojte se sputavati i odugovlai s ostvarenjem kontakta s osobom koja vam se svia. VAGA (24.9.-23.10.) Neete biti zadovoljni situacijom. Smatrat ete da vam partner poklanja premalo pažnje, zanemaruje obiteljske obveze i izbjegava odgovornost, pa e prepirke i nesporazumi postajati sve eši. Iako vam zbog prezaposlenos nee bi lako, nemojte odmah posustaja. Najbolje poslovne prilike upravo vam dolaze ususret, zato upregnite svoju energiju, znanje i talente i prihvate sve što vam se sada ponudi. Mogue su burne svae, prekidi i nova zaljubljivanja, no ostanite pribrani. Navala emocija ne smije vas sprijei da uinite pravu stvar. Privlait e vas kupnja, izle, posje galerijama, darovi prijateljima ili partneru. U nedjelju e vam jedna dobra vijest podignuti raspoloženje.

BIK (21.4.-20.5.)

BLIZANCI (21.5.-21.6.)

Možete oekivati tjedan bez veih promjena u osobnim odnosima. Razumijete se s partnerom i zajedno uživate u svakom trenutku. Potkraj tjedna postat ete maštoviji pa e i veza dobi na zanimljivos. Bit ete snalažljivi, a mogunost da utjeete na mnoge okolnos stvorit e vam osjeaj sigurnos. Nametnut ete se snagom intelekta, šarmom i karizmom, a vaše e se rijei i odluke cijeni. Zadržite pribranost u napem situacijama u kojima biste najradije povisili ton glasa. ut ete tra koji e vas u prvi tren oneraspoložiti, a ve sljedei nasmija. Osjet ete sve veu potrebu za strunim usavršavanjem. Pred vama je odlino vrijeme za uenje kroz seminare i teajeve ili itanje strune literature.

Bit ete sve zadovoljniji svojom emovnom situacijom. Nee vas zanima avanture i površni odnosi - jedino emu ete teži bit e uvršivanje postojee veze. Komunikacija s partnerom je odlina. Dobar je tjedan za sve vas koji priželjkujete promjene. Broj prilika za zaradu raste, a nije iskljueno ni unapreenje ili pronalazak posla koji vam se uisnu svia. Bit ete kreativni i inovativni. Poetkom tjedna izbjegavajte nepouzdane osobe koje nee ima dobre namjere prema vama. Nemojte im dopustiti da se poigravaju vašim osjeajima. Nastojte biti manje usmjereni na svakodnevne obveze ili optereeni poslovnim problemima. Radije s obitelji oite negdje na izlet i opuste se.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

STRIJELAC (23.11.-21.12.)

Nedostajat e vam smirenos i tolerancije. Neete bi zadovoljni onim što imate, ve ete traži nešto novo, izazovno i uzbudljivo. Problemi u obitelji mogli bi u srijedu dovesti do nesuglasica u vezi. Brzi ste i snalažljivi. Od ponedjeljka e vam Mars omoguiti da uspješno odradite neke zahtjevnije zadatke i dobijete pohvale. Zalaganje donosi popularnost, a u bližoj budunos obeava i bolju zaradu. Puni ste energije koju ete teško drža pod kontrolom. Pazite da se zbog brzine ili nesmotrenos ne ozlijedite. Neuredno spavanje utjecat e i na raspoloženje. Ako ste slobodni, novi bi se romanni interes mogao roditi na jednom službenom okupljanju. Ugodne trenutke i razonodu pronai ete u društvu prijatelja.

Ne dopustite da vas u vezi vodi naglost i strast, jer ete ih teško kontrolirati. Budite nježniji prema partneru. Ako ste slobodni, im se s nekim zbližite, gubit ete zanimanje i prorijediti susrete. Slušajte intuiciju. Zahvaljujui njoj otvaraju vam se sretne okolnos koje e vas odves prema veoj zaradi i dobroj trgovini. Ako imate zaposlenike ili suradnike, bit ete tolerantni prema njihovim pogreškama. Iako ete osje snažnu potrebu za malim odmakom od svakodnevnih napetos i problema, poslovne obveze nee vam dopus da se opuste. Vaša sposobnost da lako stvarate prijatelje te ujedno neutralizirate i smirite neprijatelje, bit e na vrhuncu ovaj tjedan. Osvajat ete neposrednošu.

RAK (22.6.-22.7.) Bit ete u potpunos sigurni u osjeaje koje gajite prema svom partneru, meutim, nešto e nedostaja što bi vas povezalo na dublji nain. Dajte si dovoljno vremena i za sada ne srljajte u promjene. Vaše e ambicije bi velike, ak i ako objekvne okolnos ne obeavaju mnogo. Višak energije mogao bi vas naves na to da prekoraite svoje granice i poduzmete riskantne poteze. Imate pomo koja sže iz sjene. Mogue su ozbiljne teškoe s muškim lanom obitelji. Ignoriranje problema nee pomoi, stoga je bolje da se s me što prije otvoreno suoite. Ovaj tjedan možete ostvari mnogo toga. Bitno je da se što prije pokrenete i ne oekujete rješenja preko noi. Prijatelji e vam bi od velike pomoi. JARAC (22.12.-20.1.) Osamljenima e se strpljenje ispla. Uinite li prvi korak, druga e strana uini ostalo. Jarci u vezi morat e balansira izmeu ponosa i želje da zadrže sklad u odnosu. Ako ste u poziciji šefa, vaš se autoritet može nai na kušnji. Ili ste izazvali zavist podreenih, ili netko pokušava slatkorjeivošu i laskanjem manipulirati vama. Što prije odluno zaustavite takvo ponašanje. Ovaj ete se tjedan bori s neiskrenošu nekih suradnika ili poslovnih partnera. Mnogo oprezniji budite kod potpisivanja važnih dokumenata i pazite kome povjeravate delikatne poslove. Puni ste samopouzdanja i spremni na poteze koje inae rijetko povlaite. Sa zadovoljstvom ete se boriti za osobu koja vam se svia. Izgledi su vam odlini.

LAV (23.7.-23.8.) Neke vijes iz prošlos utjecat e na zbivanja i umanji vaše zadovoljstvo trenutanom situacijom. Bit ete skloni prikrivanju svojih pravih osjeaja i neete ima sluha za partnerove potrebe. Tjedan je dobar za izgraivanje profesionalne pozicije. Komunikavni ste, imate dosta planova i poslovnih želja što ete se truditi realizirati. Samo budite strpljivi i otvoreni za nove zamisli. Sredinom tjedna mogua je manja zbrka s novcem. Mogue je da rauni nee bi jasni ili da e izvješa biti neprecizna. No, problem ete vrlo brzo riješi. Razvedrite se nekom zabavnom knjigom ili romannom komedijom. Odmarajte se i ne postavljajte pred sebe prevelike zahtjeve. Imate li priliku - otputujte. VODENJAK (21.1.-19.2.) Osjeat ete olakšanje zbog spoznaje da ste riješili problem. Odnos s partnerom e se poboljša jer ste otvoreno progovorili o svojim osjeajima. Ako ste sami, strpite se, od utorka e posta uzbudljivo. Neete bi oduševljeni što vam promjene koje slijede nameu blisku suradnju s kolegama. Potrošit ete mnogo energije za svladavanje svakodnevnih problema jer nisu iskljuene diskusije i razlike u mišljenjima. Mogui su manji zdravstveni problemi. Imate li teškoe s tlakom ili cirkulacijom, više se kreite. U srijedu ne dopuste da vas telefonski razgovor izbaci iz ravnoteže. Priušte si više odmora i nastojte nadoknadi što više izgubljene energije. Neki od vas dobit e priliku i realizira davno željeno putovanje.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Bit ete potaknuti na pozivne promjene i spontano iskazivanje osjeaja. Znat ete koje poteze trebate povui da biste privukli osobu koja vam se svia. Bit ete izloženi priscima. Lako je mogue da ete bi prisiljeni provodi u praksu neke odluke s kojima se ne slažete. Projekte ete dovršavati užurbano, s prilinom nervozom i u stresnim uvjetima rada. Trebat e vam podosta strpljenja, tolerancije i snage da biste razumjeli svoje kolege ili nadreene. Ako vam se i uini da se nalazite pred nepremostivim zidom, ne posustajte. Bit ete u pravom raspoloženju za druženje, a samo povremeno ete osje potrebu za samoom. Um e vam bi izoštren i usmjeren prema bitnim stvarima. RIBE (20.2.-20.3.) Preispitivat ete kvalitetu svoje ljubavne veze ili braka. Nerašišene i nedoreene situacije isprepletat e se s novim i neoekivanim zbivanjima. Morat ete neke stvari rašistiti sami sa sobom. Skladne vibracije Marsa donose vam nove pocaje, poveavaju znaželju i ubrzavaju poslovni ritam. Bit ete zadovoljni jer e se neke odluke iz nedavne prošlos pokaza ispravne i nancijski isplave. U nedjelju budite oprezni u komunikaciji i u prometu. Postoji mogunost veih šteta pa se uvajte krae ili gubitka novca, prtljage ili osobnih dokumenata. Budete li se koristili svojim šarmom i ljubaznošu, nema toga što neete dobi. Prijatelji e vam bi važni u rješavanju jednog problema.


6

ME\IMURSKE NOVINE 14. listopada 2008.

PiĹĄe: Josip Ĺ imunko

Spomenik samo ĹĄto nije ... Je li spomenik napravljen u historicistikom duhu umjetniko djelo ili ne? Konkretno, je li akovcu primjereniji spomenik Nikole Ĺ ubia Zrinskog u obliku kocke s dva uha nalik ve proĹĄlom kubizmu ili realistiki spomenik? ZaĹĄto se najteĹže pitanje razdjelnice povijesnih epoha prelama upravo na spomeniku Nikoli Ĺ ubiu Zrinskom akademskog kipara Mihaela Ĺ tebiha? Uvjeren sam da spomenici posveeni Zrinskima nisu suviĹĄni u gradu akovcu, s tim da ne bi bilo dobro da sad svaka opina ili grad podiĹže spomenik Zrinskima, uz izuzetak Preloga, drugog po vaĹžnosti centra Meimurja. Ako je tako, pomalo je neshvatljiv skriveni ili javni otpor ako je rije o spomeniku Zrinskima u akovcu. Tako su svojedobno zli jezici govorili da je statua skladatelju Slavenskom u Perivoju Zrinski postavljena brĹže - bolje da se tu ne bi naĹĄao kakav projekt Zrinskih u izvedbi Matice hrvatske akovec, a zadnje dvije inicijative o spomenicima Zrinskim nisu nikad realizirane. akovec do sada nije podigao spomenik Zrinskima, zadnji su podigli Maari prije jednog stoljea. Sad akademski umjetnici akovca traĹže da se kod podizanja spomenika u potpunosti poĹĄtuje procedura, ma kakva bila, ĹĄto moĹže potrajati, te traĹže strunu ocjenu spomenika. I to je sasvim legalno, samo ĹĄto se iza te legalnosti krije figa u dĹžepu, ali i opomena kiparu Ĺ tebihu da ne traĹži niĹĄta nelegalno, ĹĄto bi znailo da je do sada bilo i drugaije. Skriveno pitanje nigdje nije javno izreeno, ve samo u meusobnim razgovorima: treba li akovcu historicistiki spomenik, nije li to vrijeme odavno iza nas? ViĹĄe arhitekata i urbanista i pojedinih mojih prijatelja misli da u akovcu ne bi trebalo graditi spomenik u historicistikoj ormi. No ima i onih umjetnika i urbanista koji misle drugaije. I jedni i drugi tako misle ne zbog ideoloĹĄkih ve zbog svojih uvjerenja. akovec joĹĄ nema kvalitetno rjeĹĄenje u centru grada, pa umjet-

nici s pravom traĹže da oni o tome imaju rije. S druge strane, akovec nema ni previĹĄe historicistikih spomenika iz proĹĄlih epoha, jer je Meimurje imalo nesretnu sudbinu maarizacije pa su neki spomenici s pravom maknuti, tako, na primjer, spomenik maaronu Marku GaĹĄpariu ili naziv ulice Kralja Aleksandra. Za jedan grad pak nije dobro ako nema i historicistike spomenike, u naĹĄem sluaju Zrinske, jer su oni brand grada akovca. Zbog toga sam na strani svih onih koji u akovcu Ĺžele vidjeti neki spomenik Zrinskih u maniri historicizma ili onoga ĹĄto se zove realizam, i to zbog povijesnog znaaja za sam grad i za upotpunjavanje slike o Starom gradu Zrinskih u akovcu. Gdje e spomenik biti i jesmo li sposobni neĹĄto uiniti za 500. obljetnicu joĹĄ ove godine, stvar je vodstva Grada akovca i pameti, ali to mnogo govori o nama i o naĹĄem vodstvu, kao ĹĄto je stvar vodstva akovca i Zrinske garde zbog ega ve nije realiziran spomenik koji je proĹĄao javni natjeaj i za kojeg je kamen temeljac poloĹžio predsjednik Mesi. Isto tako je stvar vodstva Grada akovca to ĹĄto se nisu pripremili za 500. obljetnicu Nikole Zrinskog Sigetskog ili nisu Ĺželjeli. Kao da oni koji vode grad ne znaju brojiti do petsto. U osnovi, pitanje se pak tie umjetnike slobode. MoĹže se, na primjer, donijeti odluka da u centru grada akovca ne smiju biti realistiki spomenici jer to nije u skladu s duhom vremena. No je li to pravilna odluka? Jesmo li onda umjetnicima rekli da ne smiju stvarati u duhu neke historicistike epohe jer nikad nee biti priznati i slino zato jer to nije moderno, da ne smiju imati inspiraciju povezanu s povijesnim epohama, ve samo modernistiku? Govorei tako, doĹĄli bi u prostore neslobode. TeĹĄko pitanje vremenovanja povijesnih epoha zato je sasvim praktino - za spomenik sam u renesansnom duhu kad ga ve ranije nismo imali, odnosno za umjetniku inspiraciju koja ne treba neslobodu.

25. I 26. LISTOPADA u akovekom Centru za kulturu

Susret hrvatskih folklornih ansambala i koreografiranog folklora Ve treu godinu za redom akovec je domain Susreta hrvatskih olklornih ansambala i koreografiranog olklora koji se u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, opine Pribislavec, KUD-a â&#x20AC;&#x153;KaĹĄtelâ&#x20AC;? iz Pribislavca te Zajednice hrvatskih kulturno umjetnikih udruga Meimurske Ĺžupanije odrĹžava 25. i 26. listopada u akovekom Centru za kulturu. Pokrovitelji Susreta ponovno su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Meimurska Ĺžupa-

nija i Grad akovec. Kao i na prethodnim Susretima, i ovom 15. po redu prethodile su Ĺžupanijske i regionalne smotre na kojima su izabrani najuspjeĹĄniji. U akovcu se oekuje nastup 14 ansambala iz cijele Hrvatske. Zanimljive koreografije moi e se vidjeti na dva nastupa, u subotu 25. listopada s poetkom u 17,30 sati, te u nedjelju 26. listopada u 10,30 sati. Susret e pratiti i struno povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Tvrtka Zebec, Ivanica Ivkanec, pro., i Mihael Feri, pro.

PREDSTAVLJAMO preloĹĄke snahe Innu Slivar i Svetlanu MoĹžek podrijetlom iz ruskog grada Leninsk - Kuzneckij u Sibiru

Kuharica i profesorica francuskog zbog ljubavi doselile u Prelog PreloĹĄke snahe Inna Slivar i Svetlana MoĹžek, podrijetlom iz ruskog grada Leninsk - Kuzneckij u Sibiru, dvije su od etvero Ruskinja koje od 90-ih godina Ĺžive u ovom gradu. Ljubav ih je, kaĹžu, dovela u Prelog. Inna se zaljubila u Franju koji je kao djelatnik graevinskog giganta GK Meimurje radio u Sibiru. Imala je 18 godina kada je spakirala koere i doĹĄla u Meimurje. U toj namjeri nisu je mogli odgovoriti ni roditelji, ija je ki jedinica, ni prijatelji. Nakon svadbe odrĹžane u rodnom gradu Inna se oprostila od svoga tadaĹĄnjeg Ĺživota i poĹĄla u nepoznato s ovjekom koji je natucao ruski. - Bila sam jako mlada i ludo zaljubljena. On nije govorio ruski, a ja nisam znala hrvatski, no to nam nije predstavljalo nikakvu barijeru. Jedino je ljubav bila vaĹžna, i njenim smo jezikom govorili, istie Inna. Inna i Franjo tijekom godina stvorili su topli dom i lijepu obitelj. U braku im se rodilo troje djece. Igor ima 14 godina, Viktorija je stara 12 godina, a najmlai je ĹĄestogodiĹĄnji Erik. Svoj materinji jezik Inna nije zaboravila, dapae, svoju je djecu nauila govoriti ruski, ĹĄto bi im moglo i te kako koristiti u Ĺživotu. - Sa svojom ruskom bakom redovito teleonom razgovaraju ruski koji jako dobro govore. Voljela bi ih eĹĄe odvesti u svoj rodni grad, ali to nam naĹĄe financijske prilike ne dopuĹĄtaju. Pa tako najeĹĄe ja sama odlazim u posjet majci. Evo, baĹĄ sam bila ove godine. Uvijek iznova osjeam nostalgiju za svojim rodnim krajem, a opet uvijek me vue kui u Prelog, mojoj obitelji, mom Ĺživotu koji sam ovdje stvorila, otkriva Inna. U svom rodnom gradu Inna je zavrĹĄila srednju ĹĄkolu, a po zanimanju je kuharica, no nikada nije radila u struci. - Djeca su me trebala, pa smo odluili da u se ja brinuti za obitelj, a da e Franjo pobrinuti se za potrebna nam financijska sredstva. Uostalom, kada sam doĹĄla ovamo, nisam znala kako verificirati dokumente koji bi potvrdili moje obrazovanje i tako, eto, godine su prolazile, pripovijeda Inna. Njena prijateljica Svetlana takoer nikada nije radila u struci. Ona je proesorica rancuskog jezika. - Ja sam u Rusiji nekoliko mjeseci predavala rancuski, a onda sam upoznala svoga muĹža i doĹĄla u Meimurje. Nisam znala jezik, nisam znala gdje bih i kako potvrdila svoju diplomu. Kada sam se zanimala gdje bih mogla predavati rancuski, reeno mi je da se u ovdaĹĄnjim ĹĄkolama ui njemaki ili engleski. Mogla sam nai posao kod privatnika u jezinim ĹĄkolama, ali samo honorarno. A kako nisam dobro govorila hrvatski, ne govorim ga ni danas,

Inna (u prvom planu) i Svetlana u slobodno vrijeme bave se oslikavanjem predmeta na tradicijski nain to je bila prepreka, tako da sam na koncu zavrĹĄila kao ĹĄvelja u MT-u tu u Prelogu. Ma ne Ĺžalim za tim ĹĄto nisam bila dovoljno hrabra i uporna, nije mi ni ovako loĹĄe. Tada kada sam mogla neĹĄto uiniti za sebe, bile su to ratne godine ovdje u Hrvatskoj, bila sam potpuno izgubljena, kazuje Svetlana.

Meimurci se premalo zabavljaju te su previĹĄe zabrinuti Obje preloĹĄke snahe misle da su Meimurci previĹĄe zabrinuti, da se premalo zabavljaju i previĹĄe, ali zaista previĹĄe, rade. Skromni su i ne znaju se prezentirati. Za Innu i Svetlanu Meimurje je zaista lijep i njima se ini bogat kraj, pa percepcija Meimurja kao Ĺ vicarske u malom za njih nije tako daleko od istine. - Uredna dvoriĹĄta i radiĹĄne ljude moji koji dolaze ovamo prvo primjeuju. Prijateljica koja je svojedobno bila ovdje nije se mogla nauditi koliko je moj muĹž vrijedan, koliko radi. Toga kod nas u Sibiru nema, otkriva Svetlana.

Slikanje tradicionalnih motiva tradicionalnim tehnikama Inna i Svetlana redovito se druĹže, a vrijeme krate oslikavajui razne predmete baĹĄ kao ĹĄto su to nekada radile u svom rodnom gradu. - Evo dolaze dugi zimski dani koje emo kratiti oslikavajui predmete na naĹĄ tradicionalni nain. Oslikavamo babuĹĄke, daske za rezanje koje se koriste u kuhinji, a ujedno sluĹže kao ukras. Ja oslikavam i kutije za kruh, staklo, glinene tegle, ma sve ĹĄto se moĹže oslikati. Slikam tradicionalne motive, tradicionalnim stilovima Grodeckaja rospis,

KUU ZASADBREG KUD â&#x20AC;&#x153;DR. VINKO Ĺ˝GANECâ&#x20AC;? VratiĹĄinec

VratiĹĄinske vesele vurice Pozdrav jeseni U subotu 18. listopada u VratiĹĄincu e se odrĹžati kulturno - umjetnika i zabavna priredba IV. vratiĹĄinske vesele vurice. Mjesto odrĹžavanja je Dom kulture, a poetak je zakazan za 19 sati.

Bogatstvo olklornog nasljea prikazat e KUD â&#x20AC;&#x153;Sveta Anaâ&#x20AC;? iz Odranskog ObreĹža, KUD â&#x20AC;&#x153;Zaviajâ&#x20AC;? iz Srainca i, naravno, domai KUD â&#x20AC;&#x153;Dr. Vinko Ĺ˝ganecâ&#x20AC;?, koji je i organizator priredbe. Organizator se raduje vaĹĄem i naĹĄem dolasku. (sm)

Po 8. puta za redom KUU Zasadbreg priprema priredbu pod nazivom Pozdrav jeseni. Priredba e biti u subotu 18. listopada u Zasadbregu, a zapoet e u 17 sati svetom misom u filijalnoj crkvi Kraljice mira, a nastaviti se od 18 sati u Domu kulture u Za-

sadbregu. U programu e nastupiti KUU Zasadbreg, KUD Otrovanec iz Otrovanca kod Pitomae, KUD urmanec iz Krapinsko - zagorske Ĺžupanije te Folklorna skupina St. Nikolai im Sausal iz Austrije. Domaini i organizator raduju se vaĹĄem i naĹĄem dolasku. (sm)

Hohloma i Paleh. NajteĹže je slikati Paleh, taj je stil vrlo zahtjevan, kompliciran, ima puno detalja. Na taj nain slikaju se prizori iz bajki. Osobno volim druga dva stila, slikati cvijee ili Ĺživotinje na crnoj podlozi. Moj je dom ukraĹĄen oslikanim predmetima koji me podsjeaju na moj ruski dom, pripovijeda Inna.

Kalinka I ona i Svetlana lanice su â&#x20AC;&#x153;Kalinkeâ&#x20AC;&#x153;, udruge ruskoga govornog podruja u Meimurju, osnovane proĹĄle godine. - BaĹĄ mi je drago ĹĄto smo se napokon udruĹžile i ĹĄto

se okupljamo. Mi volimo pjevati pa redovito odlazimo na naĹĄ zbor, a sudjelujemo i u nizu akcija. Tako smo se, eto, proĹĄli tjedan predstavile Prelogu na Danima kruha i zahvale. Ispekle smo tradicionalne kolae naĹĄega kraja i ponudile ih na degustaciju. Sve je bilo jako lijepo, svi su se zanimali za naĹĄu udrugu, no kolaa nismo baĹĄ puno prodali jer izgleda da Meimurci ne vole slatko ve slano. Drugi put emo naĹĄe autohtone recepte malo prilagoditi kako bismo ugodili posjetiteljima, zakljuuje Svetlana. (D.Mihoci)

PiĹĄe: Helena Zear

Trei izbor U nedavnom razgovoru s prijateljicama nametnula nam se tema kako je jako teĹĄko nakon srednje ĹĄkole odluiti koji akultet upisati. Radi se o vaĹžnoj odluci koja moĹže predstavljati veliki problem. Naime, srednjoĹĄkolci uope nemaju ili imaju vrlo malo inormacija o akultetima koji im se nude te koje su njihove mogunosti kada imaju diplomu u svojim rukama. Razgovor o tome tko je ĹĄto upisao i zavrĹĄio ili nije zavrĹĄio ve promijenio akultet te o tome ĹĄto bi danas upisali pretvorio se u pravu raspravu. No, zajedniki jezik uspjele smo nai i tako rei zakljuiti ovu temu. Shvatile smo da se esto akultet bira na osnovi predmeta na prijamnom ispitu. Onima kojima ne ide matematika upisuju Filozoski akultet i slino. Odluku o izboru akulteta nije jednostavno donijeti. U dobi kada veina razmiĹĄlja o nekim drugim stvarima, prvenstveno izlascima i ljubavima, treba donijeti odluku koja uvelike odreuje tvoju budunost. Inormacije o nainu studiranja na pojedinim akultetima te o mogunosti zaposlenja dok, i ako, se taj akultet zavrĹĄi srednjoĹĄkolcima nisu prenesene. Barem je tako bilo u mojem sluaju. Ĺ to mi koji akultet nudi i ĹĄto me eka dok ga zavrĹĄim nije mi bilo poznato. esto je pritisak roditelja i okoline prevelik da se razmiĹĄlja o stvarima koje se u tom trenutku ine nevaĹžnima, ve je srednjoĹĄ-

kolcima glavno da se neĹĄto upiĹĄe za â&#x20AC;&#x153;mir u kuiâ&#x20AC;?. O tome da li ih taj akultet zaista zanima, o tome gdje se mogu zaposliti dok dobiju diplomu stvari su o kojima rijetko koji maturant razmiĹĄlja. Mogu rei da je tako bilo i sa mnom. ZavrĹĄila sam na akultetu koji je bio moj drugi izbor. UpisavĹĄi dva smjera, upravo onaj smjer zbog kojeg sam i upisala ovaj akultet na kraju mi nije baĹĄ â&#x20AC;&#x153;sjeoâ&#x20AC;?. No, da ironija bude vea, smjer u koji sam polagala manje nade pokazao se puno zanimljivijim te sam u potpunosti mogla zamisliti kako se bavim tom strukom i poslije zavrĹĄetka akulteta. Meutim, ni sanjala nisam da u zavrĹĄiti u novinarstvu! Veoma je bitno odgovoriti sebi na pitanje u emu se vidiĹĄ i ĹĄto bi volio raditi u Ĺživotu. No, isto tako je bitna inormiranost o mogunosti zaposlenja sa zanimanjem koje se odabire. Trebalo bi mladeĹž inormirati o takvim stvarima. Da li u sklopu nastave ili nekako drugaije, uope nije bitno. Time bi srednjoĹĄkolci detaljno saznali inormacije o akultetima koji postoje, ne samo u mjestu u kojem stanuju ve i izvan njega. U sklopu toga trebalo bi im predoiti koja su zanimanja traĹžena te s kojima e Ĺželjeni posao nai jednostavnije. ini mi se da bi se na taj nain maturantima uvelike olakĹĄao odabir akulteta, a uz to dobili bi i sliku o tome kakva ih otprilike budunost oekuje.


7

14. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

NAGRADNO PITANJE

The Rocker glazbena komedija ReĹžija: Peter Cattaneo Uloge: Rainn Wilson, Emma Stone, Christina Applegate, Jane Lynch

Dosjei X: Želim vjerovati mistina drama ReŞija: Chris Carter Uloge: David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, Billy Connolly, Xzibit

Tijekom devedesetih proĹĄlog stoljea, serija o dvoje agenata FBI Murder i Scully koji istraĹžuju neobjaĹĄnjive pojave postala je hit ĹĄirom svijeta. Godine 1998. prema seriji je snimljen prvi film. Na kon de s e t go d i n a , nastavak filma dovodi poznate likove ponovno Roker je film o propalom bubnjaru koji dobiva novu priliku da postane slavan. Robert Fish Fishman, iznimno predan bubnjar u rock bendu Vesuvius, Ĺživi svoj rock and roll san ... dok ga jednog dana ne izbace iz benda. Sada, 20 godina kasnije, on je oajan ovjek koji je skoro u potpunosti odustao od svojih snova, sve dok ne

na velike ekrane u rjeĹĄavanju novih misterioznih dogaaja. Serija otmica i ubojstava ini se neobjaĹĄnjiva za FBI. No, bivĹĄi agenti Fox Mulder i Dana Scully uvijek su spremni na nove izazove. Trajanje: 104 minute. Preporuujemo starijima od 16 godina.

Film koji je uvrĹĄten u ponajbolje svih vremena. Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) mukotrpno i uporno traĹži natu. Obilazi armere i otkupljuje njihovu zemlju na kojoj je nata, a pritom mu druĹĄtvo prati njegov mali sin H.W. (Dillon Freasier), koji Danielu sluĹži kao dokaz da je on â&#x20AC;&#x2DC;obiteljski ovjek koji misli na budunostâ&#x20AC;&#x2122;. Kada dobije inormaciju o vaĹžnom nalaziĹĄtu na posjedu obitelji Sunday, Daniel odlazi na pregovore o otkupu zemlje. Daniel se uspijeva dokopati zemlju, ali zauzvrat mora osigurati veliku donaciju mladom Eliju Sundayu (Paul Dano), koji Ĺželi postati glavni propovjednik u tom kraju. Daniel ubrzo postaje glavni u tom kraju, a Eli mu postaje sve vei konkurent. Kada se dogodi nesrea H. W.-u, Daniel se mora suoiti s gluhoom sina. PodrĹĄku mu pruĹža polubrat Henry (Kevin J. Oâ&#x20AC;&#x2122;Connor), ali Danielu nije sueno da ima sretnu obitelj i njegova opsjednutost poslom postaje sve vee i vea ...

U filmuâ&#x20AC;?Dok nas jack pot ne rastaviâ&#x20AC;?: M. Gibson A. Kutcher R. DeNiro

nema filmske predstave

DOBITNIK IZ PROĹ LOG BROJA: Ivan Jakupak, akovec

nema filmske predstave

utorak, 14.10. srijeda, 15.10. etvrtak, 16.10.

KUPON ZA NAGRADNU IGRU

nema filmske predstave

Odgovor: ___________________________

nema filmske predstave

l. br: _______________________________ Ime i prezime: ______________________

petak, 17.10. subota, 18.10. nema filmske predstave

Nedjelja, 19.10. ________ _____________________________

16,00 DON QUIJOTE â&#x20AC;&#x201C; MAGAREA POSLA DONKEY XOTE

17,30 ROKER THE ROCKER

TOP LISTA

PLAN IGRE

BAGRA

Quaterback Joe Kingman slovi za ponajboljeg igraa na svojoj poziciji u ligi. Snaga, brzina, sjajan pregled igre odlike su koje ga krase na terenu. Njegova momad, The Rebels, ulazi ambiciozno u sezonu s ciljem osvajanja naslova na koji ekaju dugi niz godina. U pauzama izmeu treninga i utakmica Joe uĹživa u statusu najpoĹželjnijeg neĹženje bjesomuno tulumarei u druĹĄtvu dugonogih ljepotica. Njegov Ĺživotni stil doĹživjet e velike promjene kada mu se na pragu pojavi mala Peyton, osmogodiĹĄnja ki za koju nije znao da postoji. Novi veliki izazov predstavljat e mu usklaivanje uhodanih aktivnosti sa satovima baleta, priama za laku no, lutkama i brojnim drugim oinskim duĹžnostima.

Errol Babbage (Richard Gere) radi u upravi za javnu sigurnost gdje nadzire grupu registriranih kriminalaca koji su poinili viĹĄe - manje svaki oblik seksualnog zloina. Njegov je posao druĹĄtveno obuzdati tu nasilnu, nestabilnu i nepredvidivu grupu koju njegova uprava naziva â&#x20AC;&#x2DC;bagromâ&#x20AC;&#x2122;. Budui da ih Babbage ne moĹže zakonski sprijeiti od kontaktiranja s obinim svijetom na javnim mjestima, esto pribjegava prijetnjama, a kada je to potrebno, ak i fizikoj sili. Neke su njegove tehnike moĹžda protuzakonite, ali su ujedno i jedine mjere kojima moĹže zaĹĄtititi druĹĄtvo od te grupe ubojica. No, tada ga njegov ĹĄe Bobby Stiles (Ray Wise) odlui prijevremeno umiroviti. SrediĹĄnja tema filma postaje njegovo nastojanje da svoju zamjenicu Allison Lowry (Claire Danes) obui dovoljno da bude spremna preuzeti njegov posao. Ipak, za to nema puno vremena, a stvari se dodatno kompliciraju kada Errol i Allison povjeruju kako je jedan lan â&#x20AC;&#x2DC;bagreâ&#x20AC;&#x2122; oteo mladu djevojku, Harriet Wells (Kristina Sisco), s namjerom da ju zlostavlja i ubije â&#x20AC;Ś

PREBACUJEMO VAĹ E VIDEO MATERIJALE (SVADBE, ROENDANE, PROSLAVE...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ - 30 KN - 1 SAT.

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

animirani film sinkroniziran na hrvatski

uje da srednjoĹĄkolski bend njegovog neaka traĹži novog bubnjara. Fish se prikljuuje bendu, te napokon preuzima tron rock boĹžanstva, za koji je uvijek smatrao da mu pripada. Pritom vodi svoje puno mlae prijatelje iz benda na putovanje njihovih Ĺživota ... Trajanje: 102 minute. Preporuujemo starijima od 12 godina.

VIDEO IZLOG BIT E KRVI

(tri besplatne posudbe)

DOK NAS JACK POT NE RASTAVI Za karizmatinog ovisnika o tulumima Jacka Fullera (Ashton Kutcher) i ĹĄutljivu trgovkinju Joy McNally (Cameron Diaz), divlji vikend koji su igrom sluaja proveli zajedno u Las Vegasu trebao je po svim pravilima ostati samo mutna uspomena. To bi se i dogodilo da ovo dvoje Njujoranina nemaju potpisani vjenani list kao ĹĄokantan podsjetnik na katastroalnu ideju koja im se u najboljem stilu Las Vegasa, veer ranije inila sasvim razumnom. Kako bi stvari bile joĹĄ zanimljivije, ne samo da su Jack i Joy sklopili brak, ve su poslije toga zajedno osvojili nevjerojatnih tri milijuna dolara u kasinu. Tonije, Jack ih je osvojio koristei Joyinu kovanicu, na automatu na kojem je ona ve neko vrijeme igrala. Ili je bilo obrnuto? I iji su sada uope ti novci?â&#x20AC;Ś

1.

BIT E KRVI

2.

BAGRA

3.

POŽUDA, OPREZ

4.

OSUENI

5.

ZAUVIJEK DJEVERUĹ A, NIKAD ...

6.

IMAĹ PETLJU

7.

STRAH ISPOD MOSKVE

8.

PLAN IGRE

9.

JUMPER

glazbena komedija ReĹžija: Peter Cattaneo Uloge: Rainn Wilson, Emma Stone, Christina Applegate

19,30 DOSJEI X: ŽELIM VJEROVATI THE X-FILES: I WANT TO BELIEVE

10. TRANSMORFERSI

FILMSKA TOP LISTA â&#x20AC;&#x153;MEIMURSKIH NOVINAâ&#x20AC;?

mistina drama ReĹžija: Chris Carter Uloge: David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet

1.

VITEZ TAME

2.

PLJAKA

3.

KUNG FU PANDA

17,30 ROKER

4.

KRIMINALCI NA GODIĹ NJEM

glazbena komedija

5.

KRIVOTVORITELJI

6.

SPEED RACER

7.

MAMMA MIA

8.

HANCOCK

9.

WALL-E

10. HORTON

ponedjeljak, 20.10.

19,30 DOSJEI X: ŽELIM VJEROVATI mistina drama

utorak, 21.10.

17,30 ROKER glazbena komedija

US BOX OFFICE

19,30 DOSJEI X: ŽELIM VJEROVATI

1.

BURN AFTER READING

2.

TYLER PERRYâ&#x20AC;&#x2122;S THE FAMILY

3.

RIGHTEOUS KILL

4.

THE WOMEN (2008)

5.

THE HOUSE BUNNY

6.

TROPIC THUNDER

7.

THE DARK KNIGHT

8.

BANGKOK DANGEROUS

subota, 18.10 nedjelja, 19.10

9.

TRAITOR

19,00 OBMANA

10. DEATH RACE

mistini triler

mistina drama

DOM KULTURE PRELOG


8

ME\IMURSKE NOVINE 14. listopada 2008.

AKOVEKE MAŽORETKINJE na Europskom prvenstvu

Europska bronca oko vrata naĹĄih cura ZA HRVATSKU reprezentaciju u maĹžoret plesu par iz Goriana osvojio srebro

Iz Berna se vratili kao viceprvaci Ilaria Ribi i Bernard Bara viceprvaci su Europe u kategoriji duo s rekvizitom! Srebrne medalje osvojili su u jakoj konkurenciji ponajboljih europskih mlaih juniora koji su se natjecali na Europskom prvenstvu maĹžoretkinja odrĹžanom od 3. do 5. listopada u Bernu. Pobijedili su svoje konkurente iz Nizozemske, NorveĹĄke, Belgije, Engleske, Francuske, eĹĄke, Slovenije i Rumunjske i zato zasluĹžuju svaku estitku. - Iako su joĹĄ veoma mladi i neiskusni, Ilaria i Bernard odradili su svoj duo gotovo bez ijedne pogreĹĄke. Otplesali su koreografiju bez ijednog pada ĹĄtapa i

rekvizita, skladno i ujednaeno. Ponosni smo ĹĄto smo kao dio hrvatske reprezentacije dostojno obranili boje naĹĄe zemlje, prezentirali svoju Udrugu, kao i svoje mjesto, i zato Ilaria i Bernard zasluĹžuju svaku pohvalu jer ovaj uspjeh je rezultat odgovornog i ozbiljnog rada, odricanja i napornog vjeĹžbanja, a osvojeno drugo mjesto je ujedno i potvrda da je upravo rad presudan za uspjeh. Ovo natjecanje za njih je jedno lijepo i bogato iskustvo, ali i dodatna motivacija da se teĹži postizanju joĹĄ i boljih rezultata, kazala nam je njihova ponosna trenerica Katarina Vahtari LovrenĹĄak. (d.m.)

S Europskog prvenstva maĹžoretkinja, odrĹžanog od 3. do 5. listopada u eĹĄkom gradu Brnu, naĹĄe su se maĹžoretkinje vratile s osvojenom broncom. Kao ĹĄto smo ve navikli, akoveke maĹžoretkinje odlinim plasmanom na DrĹžavnom prvenstvu odrĹžanom u svibnju u Sinju izborile su nastup na Europskom prvenstvu maĹžoretkinja. Kao dio reprezentacije koja je predstavljala boje naĹĄe zemlje, one ponosno prenose priu o akovcu, priu o uspjehu. Na Europskom prvenstvu maĹžoretkinja naĹĄe su se djevojke predstavile s ak tri koreografije. Plesale su solo Morana

Uz fantastini seniorski i juniorski sastav, djeluje i sastav mlaih juniorki za koji se vrĹĄe upisi, i to petkom u 19 sati u prostorijama Doma amatera u akovcu

akoveke su se maĹžoretkinje s Europskog prvenstva maĹžoretkinja vratile s osvojenom broncom KiĹĄ, juniorke grupu s rekvizitima na temu Tenis te exibition corp u juniorskoj konkurenciji. Upravo su u ovoj posljednjoj kategoriji ostvarile vrhunski rezultat, 3. mjesto, odmah iza Nizozemske i eĹĄke. Broncom su se okitile Iva Prprovi, Mateja Krar, Roberta Zadravec, Nikolina Kovaevi, Barbara Prprovi, Tihana Novak, Ana VaroĹĄanec, Valentina Buhanec, Janja Bedi, Maja Mikolaj, Tihana Novak, Helena BalaĹž i Blanka uri. Europska bronca daljnji je podstrek za rad ovim djevojkama koje iznimnim rezultatima dokazuju da pripadaju u sam europski

vrh. U teĹĄkoj konkurenciji 10 zemalja sudionica uz ovaj rezultat u grupi s rekvizitima osvojile su 4. mjesto, gdje im je samo malo viĹĄe sree nedostajalo da uberu i drugu medalju. Koreografije za prvenstvo, kao i obino, potpisuju Dijana Fodor i Smiljana Nedeljko. Ovom prilikom one joĹĄ jedanput zahvaljuju sponzorima bez kojih ne bi bilo ni tih rezultata - Gradu akovcu, Meimurskoj banci, Conneru d.o.o., Petriu d.o.o., akovekim mlinovima, Top commerceu, Hrvatskoj poĹĄti, Hrvatskim cestama VaraĹždin, Quadru d.o.o., Mesnici

KIĹ d.o.o., Erste & steiermarkische bank, Koruniu d.o.o., Termocentar instalamontu d.o.o., te mnogim drugim koji su svojim donacijama omoguili da otputuju na ovo europsko natjecanje. No odmah nakon prvenstva nema pauze jer bez obzira na odline rezultate ne smije se stati ni tren. Uz antastini seniorski i juniorski sastav djeluje i sastav mlaih juniorki za koji se vrĹĄe upisi, i to petkom u 19 sati u prostorijama Doma amatera u akovcu, S. Radia 1, voditeljice su Smiljana Nedeljko i Iva Prprovi. (akoveke maĹžoretkinje)

NA KESTENIJADI u PleĹĄivici ispeklo se 300 kilograma kestena

Definitivno kestenijada broj 1 u Hrvatskoj

Ekipa za kestenje ispei

KERMEK d.o.o. Neumannova 3 , akovec raspisuje

Udruga sportske rekreacije â&#x20AC;&#x153;Sport za sveâ&#x20AC;? iz PleĹĄivice u subotu je na terenima SRC-a PleĹĄivica organizirala tradicionalnu kestenijadu, te obiljeĹžila Svjetski dan pjeĹĄaenja. Kao ni jedne godine do sada, a ovo je bila po redu ĹĄesta kestenijada, posjetitelja je bilo iz svih krajeva Hrvatske te iz susjednih drĹžava. Automobilske registracijske ploice Pule, Karlovca, akova, Zagreba, Dubrovnika, Osijeka, VaraĹždina, Karlovca, Siska, Koprivnice i drugih gradova dokaz su da je na PleĹĄivici bila itava Hrvatska. Mnogi od posjetitelja koji obilaze kestenijade na Ĺ˝umberku, u Ogulinu, Rijeci, Pazinu, na Sljemenu i drugdje oĹžarena lica rekli su nam kako je ovo definitivno najbolja kestenijada u Hrvatskoj. Tome su svakako doprinijeli pravi domai ekoloĹĄki besprijekorni kesteni, uljudni i simpatini domaini, te usputni sadrĹžaji i ponuda. Uz peeni kesten bilo je

vina i moĹĄta, meda, drugih pelinjih proizvoda te jela s roĹĄtilja. lanovi pleĹĄivike udruge svi od reda od predsjednika Ivana Bistrovia, legendarnog Franje Ĺ kvorca, poduzetnih i brzih Stjepana Kontreca i Ivana Perasa do peenjara i konobarica djelovali su jedinstveno i svakoga posluĹžili. Duo Sajko pak nije ĹĄtedio grla ni ruke kako bi zabavio i one Ĺželjne pjesme i plesa. Kestenijadu na kojoj je ispeeno 300-tinjak kilograma kestena posjetili su i Dragutin Debelec, predsjednik Opinskog vijea Selnice, i njegov naelnik Anelko Kovai. PleĹĄivika kestenijada uĹĄla je meu priredbe koje se nalaze u sluĹžbenom Turistikom vodiu Meimurske Ĺžupanije i, ako je suditi po popularnosti meu ljudima, trebala bi se nai u ponudi Hrvatske turistike zajednice. (Stjepan Mesari)

PjeĹĄaili su i stari i mladi06 - Ĺ etajui TRIM stazom JoĹžek je vrganje naĹĄao

Mlade snage Murskog SrediĹĄa, pjeĹĄke su stigle na vrh PleĹĄivice

NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

SAMOSTALNI KNJIGOVOA

Meu zadovoljnim posjetiteljima je i Josip Debelec, predsjednik OV-a Selnica

Uvje: - SSS ili VĹ S ekonomskog smjera - poznavanje rada na raunalu - zavrĹĄni raun, bilanca - najmanje dvije godine radnog iskustva na slinim poslovima - radni odnos na neodreeno Molbe sa Ĺživotopisom sla na adresu: KERMEK d.o.o., Neumannova 3, akovec ili osobno u sjediĹĄte rme. Natjeaj otvoren 14 dana od dana objave oglasa.

Lijepa Pekleniarka, Ĺžrtvovala je ureene nokte za guljenje slasnih kestena

Mlade policajke odlinom su ocijenile Vinkovu medicu

Idejni zaetnik kestenijade Franjo Ĺ kvorc i srediĹĄanski najlovac Mladen Hoblaj


9

14. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

garnitura FORTUNA razvlačna sa sandukom za posteljinu

O NEPONOVLJIV

garnitura RING 3+2+1

4.000kn

1. 9 9 9

UŠTEDITE SADA

4.443kn

3.499

kn

garnitura METROPOLITEN, 3+2, eko koža

kn

Na sve vrste plaćanja:

PROVJERENONA NAJBOLJA CIJE

12 rata bez kamata

(Diners, Master GO card, Čekovi, stambeni krediti bez kamata ... )*

7.934kn

4.999

kn

garnitura PARIŠKA NOČ, 300 x 200 cm, eko koža

PRILIKA

Mogućnost narudžbe u boji po vašem izboru

Kvaliteta najpovoljnijim

po

4.999

kuhinja MIRABELA

NA SVE KUHINJE

ČAKOVEC Globetka bb.

Radno vrijeme: pon-pet: 9-21, subota: 8-20. Akcija vrijedi od 14. 10. do 21. 10. 2008.

kn

cijenama

IZRADA PO MJERI

*u skladu s uvjetima Lesnine

11.248kn

PLAĆANJE DO PLAĆANJE DO

PLAĆANJE DO PLAĆANJE DO

60 60

RATA RATA RATA RATA


10

ME\IMURSKE NOVINE 14. listopada 2008.

EXHIBITION EVENT u disco clubu â&#x20AC;&#x153;Dijanaâ&#x20AC;? doveo DJ-e Martina Eyerera i Piercea

PiĹĄe: Dejan Zrna

â&#x20AC;&#x153;Odmetnutaâ&#x20AC;? elita Za uspjeh u svijetu glazbe

Sluaj je htio da pogledam ilm â&#x20AC;&#x153;Bit e krviâ&#x20AC;? upravo u vrijeme kad je u Hrvatskoj toliko â&#x20AC;&#x153;krviâ&#x20AC;?. Meutim, ilm uope ne govori sluajno zaĹĄto se tako neĹĄto dogaalo u tadaĹĄnje â&#x20AC;&#x153;primitivnoâ&#x20AC;? vrijeme (kraj 19. i poetak 20. stoljea), odnosno danas! Inae, rije je o brutalnom ilmu koji govori o ljudskoj pohlepi i ambicioznosti u kojoj se ne biraju sredstva da se uspije u Ĺželji za enormnim bogaenjem. Zvui vam nekako poznato ...!? Pria sa snaĹžnom porukom u ilmu smjeĹĄtena je u okvir vremena kad se u Americi otkrilo â&#x20AC;&#x153;crno zlatoâ&#x20AC;? - nafta kao novi energent, koja se metaforiki moĹže prenijeti na ameriku ali i hrvatsku stvarnost. Meutim, i posljednja dogaanja u Hrvatskoj, u kojoj likvidacija Ivane Hodak zasjenjuje takoer isto tako teĹĄka ubojstva â&#x20AC;&#x153;malih ljudiâ&#x20AC;? (kako se uklapa hrvatski naslov ilma u hrvatsku zbilju), govore o konstantnom sukobu meu hrvatskom elitom iji su lanovi ljudi sumnjivog morala, ali takoer i o velikim problemima hrvatskog druĹĄtva. Ĺ ok kod graana dramatino pojaavaju pranjem vlastite savjesti medijske osobe inae takoer pripadnici elite koji zasigurno i u ovom konkretnom sluaju barem nasluuju, a ja bih rekao da vjerojatno i znaju, pravu pozadinu likvidacije (i ne samo te ...) koju, naravno, ne Ĺžele istraĹžiti i â&#x20AC;&#x153;podijelitiâ&#x20AC;? s javnosti, jer bi i sami moĹžda postali meta. U emu je poveznica ilma i hrvatske stvarnosti ? U tome da viĹĄe u Hrvatskoj nije problem â&#x20AC;&#x153;bilo kogaâ&#x20AC;? ubiti, Ĺžrtvovati za ostvarenje sna, osvetu ili pak slanje â&#x20AC;&#x153;porukaâ&#x20AC;?. Ubijen je, naime, lijep i mlad â&#x20AC;&#x153;komadâ&#x20AC;?. Meutim, malo je onih danas hrabrih u novinarskoj branĹĄi koji analiziraju da Ĺžrtvi nije bilo nimalo â&#x20AC;&#x153;mrskoâ&#x20AC;? Ĺživjeti hedonistiki Ĺživot od ranih tinejdĹžerskih dana u sklopu hrvatske elite (u osam godina etiri veze s â&#x20AC;&#x153;fancy frajerimaâ&#x20AC;?) oito i te kako isprepletene na svim razinama hrvatskog druĹĄtva od politike â&#x20AC;&#x201C; pravosua â&#x20AC;&#x201C; medija

â&#x20AC;&#x201C; gospodarstva â&#x20AC;&#x201C; kulture â&#x20AC;&#x201C; sporta â&#x20AC;&#x201C; show businessa â&#x20AC;&#x201C; celebrityja, ali i â&#x20AC;&#x153;kriminalaca i maijaĹĄaâ&#x20AC;?. Biti dio tog miljea oito donosi izazov hedonizma svih moguih vrsta kojem nije nimalo jednostavno odoljeti, ali ve ranije se pokazalo da nosi i rizike, meusobna ubojstva kriminalaca i maijaĹĄa, otmice, premlaivanja bankara, direktora. Ovim inom pokazala se samo dodatna brutalnost i bahatost tog sloja druĹĄtva bez obzira koliko moĹže ubojstvo zgodnog i â&#x20AC;&#x153;nevinogâ&#x20AC;? svoga lana senzibilizirati na â&#x20AC;&#x153;otporâ&#x20AC;? institucije, ali i javnost. Ubojstvo vrlo vjerojatno nee biti razrijeĹĄeno, a vrlo skoro medijski zaboravljeno, tako dugo dok se ne dogodi neko drugo. Izgleda da smo postali zemlja u kojoj naĹĄa elita Ĺživi Ĺživot koji nikako nije primjeren mentalitetu srednjoeuropske zemlje umjerenosti u svemu. ini mi se da se zahvaljujui politici, ali i njezinom korektivu - medijima, odreeni broj lanova koji se uklapaju u elitistike â&#x20AC;&#x153;ladiceâ&#x20AC;? (bogat, zgodan, utjecajan) â&#x20AC;&#x153;odmetnuoâ&#x20AC;? od ostatka zemlje. Stoga meusobni obrauni u tom miljeu koji oito viĹĄe nije samo klasino kriminalno razraunavanje oko podjele kriminalnog plijena (pljake, droga itd.), ve je sve otiĹĄlo puno dalje - za mene nisu ĹĄok, niti su iznenaenje. Naravno da osuujem takvo ponaĹĄanje, ali pitam se ĹĄto se do sad poduzelo da elita postane odgovorna, a ne â&#x20AC;&#x153;odmetnutaâ&#x20AC;? lanica druĹĄtva. I na kraju da se vratim opet ilmu â&#x20AC;&#x153;Bit e krviâ&#x20AC;&#x153; koji tako sjajno govori upravo o ljudskoj pohlepi koja je danas u moderna vremena pretvorena u hedonizam. JoĹĄ jedna sjajna uloga jednog od mojih omiljenijih glumaca D. D. Lewisa. Film ne preporuujem onima kojima je ilm samo ista zabava, jer to ovaj uope nije, kao ĹĄto aktualno nije ni Ĺživot u Hrvatskoj. Uglavnom, rije je o ilmu koji spada kategoriju remek djela i pod obavezno pogledati, meni osobno meu pet najboljih koje sam ikad gledao.

MEIMURSKA ZAKLADA solidarnosti â&#x20AC;&#x153;KatruĹžaâ&#x20AC;?

Dvije akcije za popunjavanje fonda za oboljele Radio 1 i Meimurska zaklada solidarnosti â&#x20AC;&#x153;KatruĹžaâ&#x20AC;? protekli vikend imali su dvije akcije u sklopu â&#x20AC;&#x153;Radio gorice za KatruĹžuâ&#x20AC;? u korist oboljelima za lijekove koji nisu na listi HZZO-a. U petak 3. listopada na ĹĄtandu na Trgu Republike u akovcu prodavali su se suveniri i razglednice. Gost na ĹĄtandu bio je Ĺ˝iga Meimurski koji je svojim pjesmama privukao prolaznike da kupuju suvenire. Prodajom je prikupljeno 3.511 kuna. U subotu 4. listopada, ve tradicionalno po sedmi put, krenulo se u akciju prikupljanja sredstava vinogradarima gornjeg Meimurja. Ekipa je posjetila 20-ak vinogradara, te je prikupljeno 967 kg groĹž-

a i prilog u novcu od 2.050 kuna. Pokrovitelji akcija bili su: Ĺ estan Busch Prelog, Linea cod akovec, Euroherc osiguranje, â&#x20AC;&#x153;Jamnicaâ&#x20AC;? d.d., Ĺ IK akovec, Vinarska oprema Horvat, Univerzal VaraĹždin, AP Tours akovec, Pekara â&#x20AC;&#x153;Suncokretâ&#x20AC;? akovec, â&#x20AC;&#x153;Vajdaâ&#x20AC;? akovec, â&#x20AC;&#x153;Betexâ&#x20AC;? akovec, Meimurka BS, Panoex akovec, Tesar Martinjak, Vinogradarstvo TomĹĄi, obitelj Stjepana Taradija - Uteka. Za dobar ĹĄtimung, ples i pjesmu s vinogradarima pobrinuli su se: Limena glazba Belica, ura z Meimurja, Josip Sanjkovi Mitrica, Ivica Jurgec, Ivica Dobrani. Sav prikupljeni novac bit e iskljuivo namijenjen za oboljele osobe s podruja Meimurske Ĺžupanije. (BMO)

potrebna je kreativnost i upornost Disco klub â&#x20AC;&#x153;Dijanaâ&#x20AC;? proĹĄli je utorak okupio velik broj oboĹžavatelja elektronske glazbe. Na ve dobro poznatom Exhibition eventu nastupio je svjetski priznat DJ i producent Martin Eyerer, no za dobro ugrijanu atmosferu zasluĹžan je i Exhibition resident DJ Pierce. Osim stranih, nastupili su i domai DJ virtuozi Fibo, Nino, Yapa i Denne te VJ Eyemolester. Iskoristili smo ovu prigodu kako bi poznate njemake DJ-e predstavili domaoj publici. â&#x20AC;˘ Recite nam neĹĄto o sebi. Kada ste postali DJ i uĹĄli u ovaj posao? Martin Eyerer: - Ja sam se ovim poslom poeo baviti 1986. godine u ĹĄkoli klasinog plesa. Ondje sam u klubu za djecu vikendom puĹĄtao glazbu. Tijekom cijelog ĹĄkolovanja pomalo sam se bavio glazbom, da bi 1993. godine snimio prvu plou. Zatim sam otvorio svoj studio. Pierce: - Ja sam se poeo baviti ovim poslom kad je Martin snimio prvu plou, znai 1993. godine. Slino kao i Martin, poeo sam sa 17 godina. Jednostavno sam se zaljubio u elektronsku glazbu. Odlian je osjeaj kad ljudima omoguiĹĄ dobru zabavu i kad su oni zadovoljni. â&#x20AC;˘ Koliko je bilo teĹĄko uspjeti u ovom poslu? Pierce: - Mislim da je joĹĄ uvijek dosta teĹĄko. Danas postoji mnogo mladih talentiranih ljudi koji se Ĺžele baviti ovim poslom i Ĺžele postati uspjeĹĄni. Konkurencija je velika. Rekao bih da je veoma vaĹžno ostati iskren i biti neovisan i kreativan, a za kreativnost je bitno da se ne slijedi druge, ĹĄto je najlakĹĄe, ve da se ima svoj stil i po tome se razlikuje od ostalih. â&#x20AC;˘ Kako izgleda vaĹĄ radni dan? Martin Eyerer: - Moj radni dan tijekom tjedna kombinacija je marketinga i surfanja po Internetu jer s mnogo ljudi komuniciram s obzirom na to da imam svoj proil na my spaceu i facebooku te, naravno, trebam voditi i studio. Vikendi su rezervirani za nastupe. Pierce: - Jako puno vremena oduzima mi Internet, slanje e-mailova, odgovaranje na poruke fanova i slino. Vrlo je vaĹžno komunicirati i ostati u kontaktu s ljudima. To oduzima stvarno mnogo vremena. Martin Eyerer: - Ja osobno imam zaposlenu osobu koja brine o mom my spaceu i facebooku. Otprilike 200 ljudi dnevno doda mene kao svog prijatelja, mnogi uz add poĹĄalju i koju poruku i ti im, naravno, ĹželiĹĄ odgovoriti, tako da je to stvarno posao s punim radnim vremenom.

â&#x20AC;˘ Koliko teĹĄko Ĺženske DJ-ice uspijevaju u ovom poslu? Je li njima teĹže nego muĹĄkarcima? Martin Eyerer: - Mislim da im je prvi korak lakĹĄi jer je joĹĄ uvijek posebno vidjeti i sluĹĄati Ĺženskog DJ-a. Ali, tada slijedi teĹži dio za nju. Mora dokazati da je stvarno dobra te da nije uspjela u ovom poslu samo zato ĹĄto je Ĺžensko. â&#x20AC;˘ Koja je najvea publika pred kojom ste nastupili? Pierce: - Za mene je to bilo ovo ljeto na Love paradeu. Odlina zabava pred 25.000 ljudi. Bilo je izvanredno, laseri, night show, stvarno izvanredno. Mogu rei da sam se osjeao malim pred svom tom publikom. Inae, osobno viĹĄe volim nastupati pred manjim brojem ljudi u manjim klubovima. Martin Eyerer: - Ja sam nekoliko puta nastupio na velikim festivalima, primjerice, Dance Valley u Amsterdamu, takoer sam nastupio i na Love paradeu, ali, za razliku od Piercea, ja sam nastupio na kamionu, ĹĄto je ipak malo drugaije. Takoer sam nastupio na veim festivalima diljem svijeta, primjerice, u Brazilu ispred 15.000, 20.000 ljudi. No takoer viĹĄe volim nastupe u manjim klubovima gdje je moj odnos s publikom direktniji. â&#x20AC;˘ Postoji li negativna strana ovog posla? Pierce: - U ovom poslu susree se mnogo razliitih ljudi. Naravno, meu njima nae se pokoji udak ili idiot, da budem iskren. JoĹĄ jedna negativna strana jesu organizatori koji postupaju veoma neprofesionalno. Primjerice, esto se desi da organizatori nekog eventa ne mogu odrĹžati obeanja. Nije problem ako je netko iskren pa kaĹže da na Ĺžalost neke stvari ne moĹže ispuniti. Smatram da bi ljudi trebali biti iskreniji. Martin Eyerer: - SlaĹžem se s Piercom. Jedna od negativnih strana ovog posla svakako je loĹĄa organizacija nekog partyja. Nekad su to male stvari koje te smetaju. Primjerice, putujeĹĄ na drugi kraj svijeta, letiĹĄ avionom 12 sati i na aerodromu te nitko ne doeka ve moraĹĄ joĹĄ sat - dva ekati da te pokupe. No, veinom, barem za mene, ovaj posao ima pozitivne strane. esto su negativne zanemarive. â&#x20AC;˘ A koje su to pozitivne strane? Martin Eyerer: - Putovanje po svijetu, upoznavanje dragih i zanimljivih ljudi, dobra zabava, sve su to pozitivne strane. Ti uĹživaĹĄ u onom ĹĄto radiĹĄ, a uz to i svi ostali uĹživaju u onom ĹĄto radiĹĄ. Odlino. Pierce: - U ovom poslu mnogo je pozitivne energije. Glazba je neĹĄto ĹĄto ljudi mogu slaviti. Nevjerojatno

Putovanje po svijetu, upoznavanje dragih i zanimljivih ljudi, dobra zabava, sve su to pozitivne strane ovog posla, kazao je Martin Eyerer je kada se ljudi zabavljaju i tu energiju dijele s tobom. SavrĹĄeno. â&#x20AC;˘ Kad govorimo o vaĹĄim glazbenim poecima, moramo pitati koji je bio prvi album koji ste kupili u Ĺživotu? Martin Eyerer: - Kad govorimo o albumima, to bi bio onaj Thompson Twinsa na kojem je bio njihov hit â&#x20AC;&#x153;Doctor, doctorâ&#x20AC;?. Pierce: - Za mene je to bio MARRS i njihov singl â&#x20AC;&#x153;Pump up the volumeâ&#x20AC;?. Stvarno mi se dopao taj singl i mogao sam ga satima sluĹĄati, ak tjednima. Martin Eyerer: - Inae posjedujem preko 60.000 albuma. Od rane tinejdĹžerske dobi sav novac koje bih uĹĄtedio potroĹĄio bih na glazbu, a ja sam stvarno otvoren prema svim vrstama glazbe. U mom se MP3 playeru moĹže zbilja sve pronai. Sad mi se ini kao da ih imam previĹĄe i da bi ih se trebao barem polovice rijeĹĄiti ... â&#x20AC;˘ Da se ne bavite ovim poslom, ime biste se bavili? Martin Eyerer: - S obzirom na to da sam po struci diplomirani pravnik, najvjerojatnije bih se pravom i bavio. No, glazba me privlai od malena. Sa 16 godina poeo sam se baviti njome i ne mogu se zamisliti da radim neĹĄto drugo. Pierce: - Isto tako i ja. IĹĄao sam u ĹĄkolu za graikog dizajnera, ali nisam mogao zanemariti svoju ljubav prema glazbi. Martin Eyerer: - Veoma je vaĹžno, bilo ime da se bavite, da uĹživate

Mnogi ljubitelji elektronske glazbe okupili su se proĹĄli utorak u disco clubu â&#x20AC;&#x153;Dijanaâ&#x20AC;?

u tome. MoĹže biti stvarno bilo ĹĄto, no ljubav prema tome veoma je vaĹžna. Ljudi ne razmiĹĄljaju previĹĄe o takvim stvarima. Istina da mnogi nemaju izbor, no ako imate izbor, radite ono ĹĄto zaista volite. â&#x20AC;˘ Kad biste imali priliku prisustvovati bilo kojem glazbenom dogaaju ili koncertu u povijesti ovjeanstva, koji bi to bio? Martin Eyerer: - MoĹžda bih posjetio Beku operu u 17. ili 18. stoljeu. To bi mi bilo interesantno. A onda bi to bili i drugi veliki, bitni festivali â&#x20AC;&#x201C; Woodstock. Zanima me je li to istinu izgledalo tako â&#x20AC;&#x2DC;slobodnoâ&#x20AC;&#x2122; kao ĹĄto se to danas prikazuje. Pierce: - S obzirom na to da sam mlai desetak godina od Martina, ja nisam baĹĄ doĹživio pravu rave scenu 90-ih. Tako da bih ja deinitivno to doba ponovno posjetio. U to doba ja jesam sluĹĄao tu glazbu i pomalo je puĹĄtao, ali ne kao sada. Odlina mi je bila ta atmosfera na partyjima 90-ih godina, a i mislim da se to danas izgubilo. â&#x20AC;˘ Ima li neĹĄto ĹĄto biste joĹĄ voljeli napraviti u svom Ĺživotu? Pierce: - Iskreno, samo bih volio da se sve nastavi odvijati kako se trenutno odvija. Zaista sam zadovoljan svojim Ĺživotom u ovom trenutku. Svia mi se kako Ĺživim i stvarno sam zadovoljan. Martin Eyerer: - U biti slino razmiĹĄljam kao i Pierce. Zadovoljan sam kako stvari stoje. â&#x20AC;˘ Ĺ to biste prouili naĹĄim lokalnim DJ-ima? Martin Eyerer: - Ovo bih poruio svima. Sve ĹĄto Ĺželite moĹžete ostvariti radom. Ako netko Ĺželi biti dobar u stvaranju glazbe, prvenstveno mora biti kreativan, ali u tome nije sve. Mora uiti i raditi kako bi postao uspjeĹĄan. Pierce: - Svi se mogu baviti glazbom. Meutim, za to treba vremena, treba biti strpljiv. Treba biti fokusiran i raditi na sebi. Ljudi esto misle da e u ovom poslu postati uspjeĹĄni preko noi, no to tako ne ide. Potrebno je puno rada, odricanja i prije svega upornosti, tek e onda doi i uspjeh. (M. Novosel, H. Zear, foto:Vrzan)


06.40 06.55 07.00 07.05 07.30 07.40 08.05 08.20 08.25 08.35 08.50

TV kue imaju pravo promjene programa

TEST Najava programa Crtani lm Pelica Maja, crtana serija Crtani lm Obitelj Adams, crtana serija Na kraju ulice Danica Crtani lm Uilica Ran kod Pikove sedmice,

05.55 Normalan život - emisija o osobama s invaliditetom 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.10 Sve e bi dobro, telenovela 09.55 Prozor u svijet 125 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Skrivena Azija, dok. serija 11.10 Oprah show 11.55 Burzovno izvješe 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Opijeni ljubavlju, telenovela 13.20 Dan za danom, mozainozabavna emisija 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 Meu nama 15.35 Kerep na Gacki, emisija puke i predajne kulture 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 16.15 Hrvatska uživo 17.25 Hrvatska uživo - Vijes 17.30 Danas na Zagrebakoj burzi 17.32 HPB t 17.34 Prozor u svijet 125 17.45 Najslabija karika, kviz 18.27 Promet danas 18.35 Sve e bi dobro, telenovela 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.15 Globalno sijelo 20.50 Bez komentara 21.50 HPB t 21.55 Poslovni klub 22.25 Burzovno izvješe 22.35 Otvoreno 23.35 Poslovne vijes 23.45 Dnevnik 3 00.00 Vijes iz kulture 00.10 Dosjei X, serija (12) 00.55 CSI: Las Vegas, serija (12) 01.40 Osuda, serija (12) 02.25 McLeodove keri, serija 03.10 Oprah show 03.55 Skica za portret 04.10 Kerep na Gacki, emisija puke i predajne kulture 04.40 Globalno sijelo 05.10 Opijeni ljubavlju, telenovela

17.30 18.00 18.30 18.55 19.05

14.20 15.10 16.05 16.35 17.05

13.30

13.00

11.15 11.45 12.10 12.20 12.30

09.35 10.20 10.50

08.50

08.25

06.45 07.35

23.30 23.40 00.25 00.30 01.15

22.35 22.40 22.45

21.40

20.35

19.50 20.25

19.30

17.00 17.50 18.10 18.15 18.35 19.20

16.10

14.00 14.45 15.10 15.40

12.05

11.30

09.15 09.57 10.00

NATTY; 01.00 NO NI PROGRAM

Punom parom, kulinarski izazov Big Brother, show Ameriki lm CSI: New York, krimi serija Vijes, informavna emisija Kunolovac, kviz Zašeni svjedok, igrani lm, akcijski triler ® CSI: New York, krimi serija ® Big Brother, show

05:35 Ružna ljepoca, serija 06:25 Iggy Arbuckle, crtana serija 06:50 Power rangers, serija 07:15 Pepa praši, crtana serija 07:35 Graditelj Bob, crtana serija 07:45 Roary, crtana serija 08:00 Pocoyo, crtana serija 08:30 Nova lova 10:30 Svi vole Raymonda, serija 11:00 Zakon ljubavi, serija 12:00 uvar pravde, serija 13:00 Vijes 13:15 Nikita, serija 14:15 Inspektor Rex, serija 15:15 Klinac i ja, komedija 17:00 Vijes 17:15 Operacija Trijumf, reality show 18:15 Zakon ljubavi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Trenutak isne, game show 21:00 Zloes deki, (1995., SAD, akcija/komedija; Redatelj: Michael Bay; glume: Will Smith, Marn Lawrence, Tea Leoni, Tcheky Karyo, Joe Pantoliano, Marg Helgenberger) 23:10 Pod nož, serija (12) Magnum, akcijska serija ® 00:15 Vijes Spužva Bob Skockani, crtana 00:30 Seks i grad, serija 01:00 Seinfeld, serija serija 01:00 Život na sjeveru, serija Sam svoj majstor, hum. 01:55 Klinac i ja, igrani lm serija Korak po korak, hum. serija 03:30 arobnice, serija 04:15 Nikita, serija ® 05:00 Kraj programa Kunolovac, kviz Puna kua, hum. serija ® Malcolm u sredini, hum. serija ® Dadilja, hum. serija ® Reba, hum. serija ® Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin ® Veera za 5, lifestyle emisija ® Punom parom, kulinarski izazov ® 05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO Za ism stolom, dramska DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI + HRAK serija INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 Magnum, akcijska serija TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; Cobra 11, krimi serija Korak po korak, hum. serija 10.00 VIJESTI (HR+ZG); ; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODPuna kua, hum. serija NEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 Malcolm u sredini, hum. PARLAFON; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIserija JESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; Dadilja, hum. serija 15.05 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 MEIMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO Reba, hum. serija Vijes, informavna emisija PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 TOP 20; 23.00 Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special:

03.40 04.25

20.00 21.00 23.00 00.00 00.10 02.10

19.35

13:15 14:15 14:40 16:40 16:45 17:20

08:00 08:02 09:00 11:15 12:15

16:00 17:00 17:10 18:10 18:40

14:10 14:12 14:20

NAJAVA PROGRAMA SPORTSKI ZOOM emisija o sportu VEKERICA jutarnji program VTV-a KOKTEL mozaina emisija GORI LAMPA emisija o narodnim obiajima IROSKOP talk show ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi VEKERICA VIJESTI VTV-A EUROPSKI DNEVNIK TV magazin PRESSICA talk show

Danas pogledajte... Mali oglasi Snimka nogometne utakmice, ponavljanje Lola, serijski lm Vijes Sport ponedjeljkom, ponavljanje Dom 2, emisija o ureenju interijera Pylates & Yoga

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Koncert 23.00 Film 00.30 U dobrom društvu 01.15 TV raspored za nedjelju 01.20 TEST

7.05 Tv prodaja 7.05 Djeji program 10.15 Uživajmo život, serija 10.45 Vražje nevjeste, dok. serija 11.35 Dadilja, hum. serija 12.05 Tv prodaja 12.35 Sretna linija 13.40 JAG, serija 14.35 Kupido, lm 16.10 Savršeni divljaci, hum. serija 16.40 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.10 Ekipa za oevid, serija 18.00 Svijet 18.30 Skriveni adu, serija 19.20 Navigator 19.50 Svijet 20.00 Jackie Chan: Prvi udarac, lm 21.55 Sivngeri 22.25 Jericho, serija 23.15 Stažis, hum. serija 23.45 Obitelj Soprano, serija 0.50 Loš suprug, lm

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Popravljena krivnja, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Farma 21.00 Provjereno 22.00 Dr. House, serija 22.55 24 sata 23.15 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 0.10 Neustrašiva Jane, serija 1.00 Prijatelji, hum. serija 1.30 Nona panorama

8.30 Dobar dan, Koroška ® 9.00 Videostranice 15.00 TV prodaja 15.30 Tjedni izbor 17.25 Koncert 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Primorski mozaik 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 TV igra 20.50 Amerika serija 22.20 Dokumentarna emisija 23.20 Ameriki m 1.15 Serija 2.15 Dnevnik pogranine TV 2.35 Videospotovi 3.20 Videostranice

6.35 Videostranice 10.15 Djeji program 11.55 Tjedni izbor 13.00 Vijes 13.15 Tjedni izbor 15.55 Dokumentarna serija 16.30 Vijes 16.50 Šetnje po prirodi 17.05 Dokumentarna emisija 17.10 Knjiga mene nije briga 17.30 Skrivnos 17.40 Dokumentarna serija 18.45 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Meunarodna obzorja 20.55 Aktualno 22.00 Odjeci 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program

UTORAK 21. listopada 2008.

serija za djecu Beverly Hills, serija Kino informator Antologija hrvatskog glumišta: Breza (2.dio) (68’) Daleko od doma, serija za mlade Hoppet, švedsko-norveškonjemaki lm TOP 40 Prijatelji, hum. serija Dragi Johne, hum. serija Crveni patuljak, hum. serija Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija McLeodove keri, serija Županijske panorame Vrijeme Vijes na Drugom Drugi format Veliki odmor - Navrh jezika: Dobro došli! Veliki odmor: Potraga za starim knjigama Uzmi ili ostavi, TV igra Nogometna Liga prvaka emisija Nogometna Liga prvaka: Juventus - Real Madrid, 1. poluvrijeme Nogometna Liga prvaka: Juventus - Real Madrid, 2. poluvrijeme Vijes na Drugom Vrijeme Nogometna Liga prvaka emisija i sažeci Promet danas CSI: Las Vegas, serija (12) Kino informator Osuda, serija (12) TV raspored

23:00 -------23:20 ---------------

21:45

18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00

22:00 22:40 23:45 00:00 00:15 00:25

19:00 19:10 19:20 20:00 21:00 21:20

IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM VIJESTI VTV-A U DOBROM DRUŠTVU zabavna emisija OGLEDALOM U BUDUNOST kontakt emisija GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Meimurje danas Voice of America Glazba akoveki kutak, talk show Meimurje danas Gospodarski tjedan, gospodarski magazin Puls, gospodarske aktualnost Radioakvna prašina, serijski lm Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

8.30 Futsal 10.00 Nogomet 14.30 Tenis 17.30 Tenis, prijenos 18.00 Eurogoals 18.15 Tenis, prijenos 21.00 Boks, prijenos 23.00 Wa s

6.00 Poker 9.00 Normal 10.00 Reklamni program 13.00 Bundesliga aktuell 13.30 Reklamni program 14.00 DSF Bike 14.30 Sportquiz 17.30 Formula 1 18.30 Bundesliga aktuell 20.00 Rukomet, prijenos 22.00 Bundesliga Pur II 23.00 Sportquiz

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Dobrodošli 22:15 exklusiv 0.15 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Ekipa za oevid, serija 21.15 Dr. House, serija 22:15 Monk, serija 23:10 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 0.00 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Jedna ljubav, lm 22:20 AKTE 08 23:20 24 Stunden 0.20 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Singing Bee 21:15 Comedy Zoo 22:15 Switch Reloaded 23:15 Quatsch Comedy Club 23.25 Noni program

H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Soko Kitzbühel 22:45 Cobra 11, serija 23:35 MA 2412 0.00 Noni program

(18.10. u 20.00 h, NOVA TV)

Hellboy

od 15.10.2008. do 21.10.2008.

PREGLED

TV


TV kue imaju pravo promjene programa

sabora 13.45 Garaža

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12.30 LJUDI I IDEJE; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 MOVIE SHOW; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + INFO; 17.03 IZA POZORNICE (BACK STAGE); 18.00 MEIMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA F-13; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: DAVID BYRNE & BRIAN ENO; 01.00 NO NI PROGRAM

05:05 Ružna ljepoca, serija 05:55 Iggy Arbuckle, crtana serija 06:20 Power rangers, crtana serija 06:45 Pepa praši, crtana serija 07:05 Graditelj Bob, crtana serija 07:20 Roary, crtana serija 07:35 Pocoyo, crtana serija 08:00 Nova lova 10:15 Naši najbolji dani, serija 11:15 Zakon ljubavi, serija 12:10 uvar pravde, serija 13:05 Vijes 13:20 Nikita, serija 14:20 Inspektor Rex, serija 15:20 Danijelova ki, drama 17:00 Vijes 17:15 Operacija Trijumf, reality show 18:15 Zakon ljubavi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Pazi zid!, game show 21:00 Lud, zbunjen, normalan, serija 21:40 Brane vode, serija 22:15 Snajper 2, (2002. SAD,akcija; redatelj: Craig R. Baxley; glume: Tom Berenger , Bokeem Woodbine and Erika Marozsán) 00:05 Vijes 00:20 Seks i grad, serija 00:50 Život na sjeveru, serija 01:45 Operacija Trijumf, reality show 02:40 Danijelova ki, igrani lm 04:10 Nikita, serija 04:55 Kraj programa

znanstveno-fantasna serija 22.00 Kos, krimi serija 22.55 Vatreni deki, dramska serija 00.00 Vijes, informavna emisija 00.10 Zaboravljeni sluaj, krimi serija 01.00 Kunolovac, kviz 03.00 Dragulj s Nila, igrani lm, komedija ® 04.40 Big Brother, show

14:40 14:42 14:50 15:25 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15 19:30 20:00 21:00 21:20 22:15 23:20 00:20 00:25 00:40 00:50

Danas pogledajte... Mali oglasi Povealo, ponavljanje Puls, ponavljanje Lola, serijski lm Vijes akoveki kutak, ponavljanje Zov prirode, emisija o lovu Pylates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Glazba Meimurske škole, emisija o ljudskim sudbinama Meimurje danas, informavna emisija Partymaker, glazbena emisija Snimka koncerta Pravi Rodrigo, serijski lm Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 Koncert 01.15 TV raspored za nedjelju 01.20 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 JAG, serija 14.25 Pasji stavovi, lm 16.05 Dva i pol muškarca, hum. serija 16.35 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.05 Ekipa za oevid, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Trenuci pred katastrofu, dok. serija 21.00 Mali vragolani, dok. serija 21.35 Svingeri 22.05 Jericho, serija 22.55 Stažis, hum. serija 23.25 Obitelj Soprano, serija 0.20 Bijesni bik, lm

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Popravljena krivnja, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Farma 20.50 Smrtonosna prijevara, lm 22.30 24 UR 22.50 Monk, serija 23.45 Neustrašna Jane, serija 0.40 Prijatelji, hum. serija 1.10 Nona panorama

07:00 Tv prodaja 08:00 Zlatolaska 09:00 Djeji program 12.00 Vijes 12.20 Dramski program 14.00 Humorisne serije 18:00 Vijes 18:05 Kalejdoskop 19:00 Serija 20:00 Ameriki lm 22:00 Francuska priredba 00:00 Slovenska jazz scena 00:45 Slovenski lm

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 07:00 Vijes 07:05 Dobro jutro 08:00 Vijes 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Sport 09:35 Crtani lmovi 10:20 Zlatko zakladko: regratov sirup, ponovitev 10:35 Knjiga mene briga 11:00 Dokumentarna emisija 11:30 Modro 12:00 Ljudje i zemlja 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:25 Umjetnost igre 13:50 Odpe pesniki 14:00 Dokumentarac mjeseca 15:10 Mostovi - Hidak 15:45 Crtana serija 16:05 Male sive celice, kviz 17:00 Novos, sport, vrijeme 17:35 Z vami 18:30 Loto 18:40 Cratani lmovi 18:55 Vrijeme 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Njemaki lm 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:05 Omizje

SRIJEDA 15. listopada 2008.

14.15 Potrošaki kod 06.00 Meu nama 14.45 Prijatelji, hum. serija 06.45 TV kalendar 15.10 Dragi Johne, hum. serija 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 15.40 Crveni patuljak, hum. 07.05 Vijes serija 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 16.10 Zvjezdane staze: Deep 07.35 Vijes Space Nine 1., serija 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 17.00 McLeodove keri, serija 08.35 Vijes 17.50 Županijske panorame 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.10 Sve e bi dobro, telenovela 18.10 Vrijeme 18.15 Vijes na Drugom 09.55 Prozor u svijet 125 18.35 Sciena Croaca 10.00 Vijes znanstveni forum 10.09 Vrijeme danas 19.05 Znanstvene vijes 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Šetnja svijetom, dok. serija 19.20 Veliki odmor - Ta poliká: Predsjednik 11.10 Oprah show 19.30 Veliki odmor: Smulansi 11.55 Burzovno izvješe 19.55 Nogomet, kvalikacije za 12.00 Dnevnik SP 2010. - emisija 12.13 Vrijeme 20.05 Nogomet, kvalikacije 12.15 TV kalendar za SP 2010.: Hrvatska 12.30 Opijeni ljubavlju, telenovela Andora, 1. poluvrijeme 13.20 Dan za danom, mozaino21.10 Nogomet, kvalikacije zabavna emisija za SP 2010.: Hrvatska 14.30 Vijes + prijevod za gluhe Andora, 2. poluvrijeme 14.39 Vrijeme sutra 22.05 Nogomet, kvalikacije za 14.45 Rije i život, religijski SP 2010. - emisija program 22.35 Promet danas 15.35 Eko zona 22.45 Vijes na Drugom 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 22.57 Vrijeme 16.15 Hrvatska uživo 23.05 E-Ring, serija (12) 17.20 Hrvatska uživo - Vijes 17.25 Danas na Zagrebakoj burzi 23.50 Kino informator 23.55 Osuda, serija (12) 17.27 HPB t 00.40 TV raspored 17.29 Prozor u svijet 17.40 Najslabija karika, kviz 18.22 Promet danas 18.30 Sve e bi dobro, telenovela 19.15 Loto 7/39 06.45 Magnum, akcijska serija ® 19.30 Dnevnik 07.35 Spužva Bob Skockani, 19.57 Sport crtana serija 20.02 Vrijeme 08.25 Sam svoj majstor, hum. 20.15 Zabavni program serija 21.15 Luda kua, TV serija 08.50 Korak po korak, hum. 21.55 Proces serija ® 22.25 Poslovne vijes 09.35 Kunolovac, kviz 22.30 Burzovno izvješe 10.20 Puna kua, hum. serija ® 22.40 Otvoreno 10.50 Malcolm u sredini, hum. 23.45 Dnevnik 3 serija ® 00.00 Vijes iz kulture 11.15 Dadilja, hum. serija ® 00.10 Dosjei X, serija (12) 11.45 Reba, hum. serija ® 00.55 E-Ring, serija (12) 12.10 Vijes, informavna 01.40 Osuda, serija (12) emisija 02.25 Šetnja svijetom, dok. serija 12.20 Exkluziv, magazin ® 03.15 Skica za portret 12.30 Veera za 5, lifestyle 03.30 Proces emisija ® 04.00 Eko zona 13.00 Punom parom, kulinarski 04.30 Oprah show izazov ® 05.15 Opijeni ljubavlju, telenovela 13.30 Za ism stolom, dramska serija 14.20 Magnum, akcijska serija 15.10 Cobra 11, krimi serija 16.05 Korak po korak, hum. serija 16.35 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. serija 17.30 Dadilja, hum. serija 18.00 Reba, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 Big Brother, show 21.00 Sarah Connor: Kronike, 06.40 TEST 06.55 Najava programa 07.00 Crtani lm 07.05 Pelica Maja, crtana serija 07.30 Crtani lm 07.40 Obitelj Adams, crtana serija 08.05 Na kraju ulice 08.20 Na kraju ulice: Ninin kutak 08.30 Crtani lm 08.35 Uilica 08.50 Ran kod Pikove sedmice, serija za djecu 09.15 Beverly Hills, serija 09.57 Kino informator 10.00 Prijenos sjednica Hrvatskog

14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Nogomet, prijenos 22.40 Bez traga, serija 23.20 Ote, serija 0.00 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Eli Stone 21:15 Uvod u anatomiju, serija 22:15 Samatha, hum. serija 22:45 Stažis, hum. serija 23.15 Tv Total 0.20 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Geheime Helfer 21.15 Gnadenlos gerecht 22.15 Die Jugendcops 23.15 24 Studen 0.15 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Super dadilja 21.15 Raus aus den Schulden 22.15 Stern Tv 0.00 Noni program

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Heroji, serija 21.20 Smallville, serija 23.05 Flash Gordon, serija 0.00 Noni program

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 11.30 Reklamni program 13.30 Bundesliga aktuell 15.00 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 Nogomet, prijenos 21.00 DSF Motor 22.00 SmackDown 23.00 Sportquiz

NAJAVA PROGRAMA U DOBROM DRUŠTVU zabavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a NARODNO VESELJE zabavna emisija GOSPODARSKI TJEDAN TV magazin EUROPSKI DNEVNIK TV magazin OPASNE VEZE talk show VEKERICA VIJESTI VTV-A NINJA KORNJAE animirana serija LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija RIJE ŽIVOTA duhovni program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM VIJESTI VTV-A KOKTEL glazbena emisija HR TOP 20 glazbena emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

8.30 Rallye 10.15 Snooker 13.00 Nogomet 14.00 Tenis, prijenos 15.45 Snooker, prijenos 18.15 Rukomet, prijenos 20.10 Springreiten 21.15 Golf 23.00 Nogomet

08:00 08:02 09:00 11:00 12:30 13:00 13:30 14:40 16:40 16:45 17:15 17:45 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 22:00 23:00 -------23:20 ---------------

06.15 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.10 09.55 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.30 13.20 14.30 14.39 14.45 15.35 16.10 16.15 17.25 17.30 17.32 17.34 17.45 18.27 18.35 19.30 19.57 20.02 20.15 21.55 22.25 22.35 23.35 23.45 00.00 00.10 00.55 01.40 02.25 03.10 03.40 05.15

06.40 06.55 07.00 07.05 07.30 07.40 08.05 08.20 08.35 08.50 09.15 09.57 10.00

Drugo mišljenje TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Sve e bi dobro, telenovela Prozor u svijet 125 Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Skrivena Azija, dok. serija Trea dob, emisija za umirovljenike Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Opijeni ljubavlju, telenovela Dan za danom, mozainozabavna emisija Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Normalan život - emisija o osobama s invaliditetom Direkt Hrvatska uživo - Vijes Hrvatska uživo Hrvatska uživo - Vijes Danas na Zagrebakoj burzi HPB t Prozor u svijet 125 Najslabija karika, kviz Promet danas Sve e bi dobro, telenovela Dnevnik Sport Vrijeme Lanica Potrošaki kod Burzovno izvješe Otvoreno Poslovne vijes Dnevnik 3 Vijes iz kulture Dosjei X, serija (12) Južnjaka dinasja, serija Dr. House, serija (12) McLeodove keri, serija Potrošaki kod Lanica Opijeni ljubavlju, telenovela

TEST Najava programa Crtani lm Pelica Maja, crtana serija Crtani lm Obitelj Adams, crtana serija Na kraju ulice arobna ploa Uilica Ran kod Pikove sedmice, serija za djecu Beverly Hills, serija Kino informator Antologija hrvatskog glumišta: Breza TV kue imaju pravo promjene programa

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 16.00 Glazbena emisija 17.25 Dok. emisija 18.10 Obrazovna emisija 18.35 Koncert ozbiljne glazbe 20.00 Glazbena emisija 21.00 Film 22.45 Koncert 23.30 TV raspored za ponedjeljak 23.35 TEST

14:45 14:47 14:50 15:25 17:00 17:10 17:40 17:40

Danas pogledajte... Mali oglasi Opasna spašavanja, ponavljanje 100% Meimursko, ponavljanje Vijes Pat pozicija, ponavljanje Od lonca do tanjura, ponavljanje Opasna spašavanja, ponavljanje

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40

08:00 09:00 11:00

13:30

12:00 13:00

NAJAVA PROGRAMA reportaža VEKERICA jutarnji program VTV-a HRVATSKO SRCE OD SJEVERA DO JUGA EUROPE putopisni serija IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe EUROMAXX TV magazin VEKERICA VIJESTI VTV-A AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o

14:00 14:40 16:40 16:45

H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Ekipa za oevid, serija 21:05 Kuanice, serija 21:50 Men in Trees, serija 22:35 Kriminalni identet, serija 23:20 Dexter, serija 0.00 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Simpsoni, serija 21:15 Supernatural, serija 23:10 Tv Total 0.10 Noni program

17:15 17:45 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00 21:30 22:30 23:00 -------23:20 ---------------

18:10 18:40 19:00 19:15 19:30 20:00 21:00 21:20 22:40 23:20 23:25 23:40 23:50

automobilizmu PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom SPORTSKI ZOOM emisija o sportu IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM VIJEST VTV-A KOKTEL mozaina emisija PAT POZICIJA zabavna emisija SPORTSKI ZOOM emisija o sportu MOJA ISTRA dokumentarna emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Gile e svijet sporta, sportski pregled Pilates & Yoga, crtani lm Meimurje danas Voice of America Glazba Sport ponedjeljkom, emisija o sportu Meimurje danas Snimka nogometne utakmice Gillete svijet sporta Poslovne vijes Meimurje danas Voice of Amerika Sutra na programu

8.30 Motorsport 10.00 Rad 11.00 Snooker 14.45 Futsal 16.00 Snooker 18.00 Eurogoals 20.00 Kampfsport 23.00 Wa s

6.00 Poker 9.00 Doppelpass 11.00 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Bundesliga Pur II 18.30 Bundesliga aktuell 19.45 Ha rick, prijenos 22.15 DSF Aktuell 22.45 Nogomet

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri

14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Bar7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi bara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Djevojka prodaja 13.05 Popravljena krivnja, serija 14.05 sa sela, lm 22:20 Toto & Harry 22:50 Focus TV Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, 23:20 Reži me, serija 0.20 Noni program serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Farma 21.00 Lepo je bi sosed, slovenska serija 21.40 Ružna Be y, serija 22.35 24 sata 22.55 Ženska 08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena džungla, serija 23.50 Kaliforniciranje, serija 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 0.30 Neustrašiva Jane, serija 1.20 Prijatelji, 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinhum. serija 1.50 Nona panorama same Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 7.00 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.35 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles Dadilja, hum. serija 12.05 Tv prodaja 12.35 was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Tko Sretna linija 13.40 JAG, serija 14.35 Mama želi bi milijunaš? 21.15 Rach 22:00 Extra 23:30 sa šesnaest godina, lm 16.10 Savršeni divl30 Minuten Deutschland 0.00 Noni program jaci, hum. serija 16.40 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.10 Ekipa za oevid, serija 18.00 Svijet 18.30 Skriveni adu, serija 19.20 Navigator 19.50 Svijet 20.00 Obraun, lm 22.15 Jericho, 08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch serija 23.05 Stažis, hum. serija 23.35 Obitelj 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Soprano, serija 0.40 Planirano ubojstvo, lm Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Die Kochpros 21:15 Frauentausch 23:15 Cheaters 0.10 Noni program

7.30 Vremenska panorama 8.30 Alica (R) 9.00 Videostranice 11.00 Djeji program 14.45 TV prodaja 15.15 Tjedni izbor 16.00 Videstranice 17.45 Neobine zgode Twistovih, serija 18.10 Jasno i glasno 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 Ameriki lm 21.45 Tempirana bomba, dok. emisija 22.30 Brane Ronel izza odra 23.45 Dnevnik pogranine TV 0.30 Videostranice ®

6.30 Tjedni izbor 9.00 Videostranice 13.00 Vijes 13.05 Tjedni izbor 16.00 Dobar dan, Koroška 16.45 Vijes 17.00 Crtani lmovi 17.20 Dogodovšne u veseloj hos, crt. serija 17.30 Dolina na meji, emisija 18.30 LOTO 3x3 PLUS 18.40 Izvlaenje Astra 18.45 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Sredozemlje, serija 21.00 Dokumentarna serija 21.55 Odjeci 22.45 Knjiga mene briga 23.00 Skrivnos 23.15 Noni program

PONEDJELJAK 20. listopada 2008.

05.00 VIJESTI (HR+ZG);05.05 RADIO DROBILICA;06.30 GLAS AMERIKE;07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI(ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI(HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 SPORT RAPORT; 13.00 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 MEIMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 MUSIC NEWS - NEW YORK - LONDON; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: GARY MOORE; 01.00 NO NI PROGRAM

11.10 Daleko od doma, serija za 19.35 Punom parom, kulinarski izazov mlade 20.00 Big Brother, show 11.45 Glazbenik, (Uloge: 21.00 CSI, krimi serija Ma hew Broderick, Krisn Chenoweth, Victor 22.00 Ameriki lm 23.40 CSI: New York, krimi serija Garber, Debra Monk, 00.40 Vijes, informavna Molly Shannon, David emisija Aaron Baker; Scenarisca: 00.50 Kunolovac, kviz Sally Robinson (prema komadu Franklina Laceya 02.50 CSI, krimi serija ® 03.35 CSI: New York, krimi serija ® i musicalu Meredith 04.20 Big Brother, show Wilson); Redatelj: Je

Bleckner) 14.00 TOP 40 14.45 Prijatelji, hum. serija 15.10 Dragi Johne, hum. serija 15.40 Crveni patuljak, hum. 05:35 Ružna ljepoca, serija serija 06:25 Iggy Arbuckle, crtana 16.10 Zvjezdane staze: Deep serija Space Nine, serija 06:50 Power rangers, serija 17.00 McLeodove keri, serija 07:15 Pepa praši, crtana serija 17.50 Županijske panorame 07:35 Graditelj Bob, crtana serija 18.10 Vrijeme 07:45 Roary, crtana serija 18.15 Vijes na Drugom 18.35 Na rubu znanos: 2012. i 08:00 Pocoyo, crtana serija 08:30 Nova lova majanski kalendar 10:30 Svi vole Raymonda, serija 19.20 Crtani lm 11:00 Zakon ljubavi, serija 19.25 Veliki odmor: Brlog 19.40 Veliki odmor: U potrazi za 12:00 uvar pravde, serija 13:00 Vijes božjom escom 13:15 Nikita, serija 20.00 Uzmi ili ostavi, TV igra 20.35 Južnjaka dinasja, serija 14:15 Inspektor Rex, serija 15:15 Plava munja, igrani lm 21.25 Vijes na Drugom 17:00 Vijes 21.37 Vrijeme 17:15 Red Carpet Light, showbiz 21.45 Dr. House, serija (12) magazin 22.30 Promet danas 18:15 Zakon ljubavi, serija 22.35 Garaža 19:15 Dnevnik Nove TV 23.10 Ciklus europskog lma: 20:00 Ne zaboravi shove, Tigar i snijeg, talijanski glazbeni kviz lm 21:00 Operacija Trijumf, reality 00.45 Kino informator show 00.50 Osuda, serija (12) 23:30 Vijes 01.35 TV raspored 23:45 Seks i grad, serija 00:15 Seinfeld, serija 00:45 Život na sjeveru, serija 01:40 Žestoki policajac, (1992., 05.20 Hong Kong, akcija; 06.15 Redatelj: John Woo; 07.05 Glume: Yun-Fat Chow, Tony Leung Chiu Wai, 07.55 Teresa Mo, Philip Chan, Anthony Wong Chau-Sang) 03:40 arobnice, serija 04:25 Nikita, serija 05:10 Kraj programa 08.25

08.50 09.35 10.20

10.45 11.15 11.45 11.50 12.30 13.00 13.30 14.20 15.10 16.05 16.35 17.05 17.30 18.00 18.30 18.55 19.05

Big Brother, show Magnum, akcijska serija ® Spužva Bob Skockani, crtana serija Sam svoj majstor, hum. serija Korak po korak, hum. serija ® Puna kua, hum. serija ® Kunolovac, kviz Malcolm u sredini, hum. serija ® Dadilja, hum. serija ® Reba, hum. serija ® Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin ® Veera za 5, lifestyle emisija ® Punom parom, kulinarski izazov ® Za ism stolom, dramska serija Magnum, akcijska serija Cobra 11, krimi serija Korak po korak, hum. serija Puna kua, hum. serija Malcolm u sredini, hum. serija Dadilja, hum. serija Reba, hum. serija Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija


Najava programa TV kalendar Vijes Koncert - vrijeme baroka: Krunidbena misa za venecijanskog dužda Giovannija Gabriellija Opera box Jelovnici izgubljenog vremena Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Cadfael, mini serija TV kalendar Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme Plodovi zemlje Rijeka: More Nedjeljom u dva Kulturni info Promet danas Mir i dobro Lijepom našom: Daruvar Vijes Vrijeme sutra Špijuni poput nas, ameriki lm Osnivai crkvenih redova, dok. serija Loto 6/45 Dnevnik Sport Vrijeme 1 prov 100, kviz Odmori se, zaslužio si - TV serija Rizzi-bizzi Burzovno izvješe Dnevnik 3 Vijes iz kulture Filmski klub: Borsalino & Co, francuski lm (12) Filmski maraton: Gonin, japanski lm (12) Filmski maraton: Gonin, japanski lm (12) Plodovi zemlje Rijeka: More

TV kue imaju pravo promjene programa

07.00 TV vodi + panorame turiskih središta Hrvatske 07.35 Najava programa 07.40 Mala sirena, crtana serija 08.05 Na prvi pogled, serija za djecu 08.30 Studio F1 08.50 Šangaj: Formula 1, VN Kine, prijenos 10.50 Studio F1 11.15 Kino informator 11.20 Portret crkve i mjesta: SveJuraj 11.30 Sve Juraj: Misa - izravni prijenos 12.30 Biblija 12.45 Športski prijenos ili

04.45 05.35

02.55

01.05

22.10 23.05 23.10 23.20 23.30

19.15 19.30 19.57 20.02 20.15 21.20

18.45

10.00 10.09 10.10 10.20 11.40 11.52 12.00 12.13 12.30 13.25 14.00 15.02 15.04 15.10 15.45 16.45 16.54 17.00

09.05 09.35

07.20 07.25 07.40 07.50

06:35 Tomica i prijatelji, crtana serija 07:05 Yu-Gi-Oh GX, crtana serija 07:30 Supeheroj Spiderman , crtana serija 07:55 Iron Kid, crtana serija 08:20 Dora istražuje, crtana serija 08:45 Bratz, crtana serija 09:10 Automov, auto moto magazin 09:40 Novac, business magazin 10:10 Zakon ljubavi, serija 13:10 Ne zaboravi shove, 05.35 Valovi Havaja, reality glazbeni kviz drama ® 14:10 Lud, zbunjen, normalan, 06.15 Blizanke, hum. serija serija 06.45 Bikeri s Marsa, crtana 14:50 Brane vode , serija serija 15:30 Moj tata je bolji od tvog 07.10 Ulica Sezam, crtana tate, obiteljski show serija 17:05 Vijes 08.15 Di-gata, crtana serija ® 17:10 Operacija Trijumf, reality 08.40 Lijepe žene, dramska show serija 09.30 Sedam godina u Tibetu, 18:10 Pazi zid! , game show 19:15 Dnevnik Nove TV (avanturiska drama, 20:00 Nad lipom 35, 1997.; Redatelj: Jeanhumorisno glazbeni Jacques Annaud; Uloge: show Brad Pi , David Thewlis, B.D. Wong, Mako, Danny 21:10 Plava munja, (SAD/ Njemaka, 1999., akcija/ Denzongpa) komedija; Redatelj: 11.55 Sretna djevojka, (drama, Les Mayeld; Glume: 2001.; Redatelj: John Marn Lawrence, Luke Fawce ; Uloge: Elisha Wilson, Peter Greene, Cuthbert, Sherry Miller, Dave Chappelle) Evan Sabba, Greg Ellwand, Sarah Osman) 22:50 Red carpet , showbiz magazin (18) 13.50 Vijes, informavna 00:10 Svi mrze Chrisa, serija emisija 01:10 Stripz, (SAD, 2006., 13.55 Karta svijeta, (drama, triler; Redatelj: Elana 1999.; Redatelj: Krausz; Glume: Shelley Sco Ellio ; Uloge: Andagan, Lisa Arturo, Sigourney Weaver, Bre Blair, Elana Krausz, Dara Perlmu er, David Marcus Jean Pirae) Strathairn, Kayla 02:40 Red carpet , showbizz Perlmu er, Julianne magazin (18) Moore, Chloë Sevigny) 03:50 Kraj programa 16.10 Odred za istou, zabavna emisija 16.45 Discovery: Opasni poslovi 1, dok. serija 17.35 Exkluziv, magazin 18.30 Vijes, informavna emisija 19.05 Kraljevi leda, dok. serija 05.00 RADIO BUDILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.00 HITOVI TJEDNA; 07.30 20.00 Big Brother, show RECEPTI AKOVEKIH MLINOVA; 08.00 21.00 Jerry McGiure, (drama, VIJESTI; 08.15 RADOSNA VIJEST; 09.00 1996.; Redatelj: EVERGREENCAJG; 10.00 VIJESTI (ZG) + Cameron Crowe; Uloge: HRAK INFO; 10.05 HALO OLDTIMERI; Cuba Gooding Jr., Renee 11.00 POLJOPRIVREDNA EMISIJA; 12.00 TJEDNIK; 12.45 JA SAM S VAMA U SVE Zellweger, Tom Cruise, DANE...; 13:00 HRAK INFO; 13.03 A SRCE Regina King, Jay Mohr, KUCA; 13.15 MEIMURSKI MINULI CABonnie Hunt, Beau JTI; 15.30 VIJESTIZA DOBAR TEK - REPRIZA; 16.30 VIJESTI (ZG); 16.35 LIGA 98; 18.30 Bridges, Todd Louiso) 22.55 CSI: Miami, krimi serija VIJESTI(ZG); 18.35 FORMULA 13; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 AB POEZIJA; 00.00 00.25 Kunolovac, kviz Music Special: NEW KIDS ON THE BLOCK; 02.25 Ispod površine, igrani 01.00 NO NI PROGRAM

lm, triler ® 04.30 Willard, igrani lm, horor ®

08:00 Weck Up 10:00 Zack! 10:30 Paare 11:00 Deich TV 11:30 Elvis, lm 13:20 Das weiß doch jedes Kind! 14:20 Grän gesucht 15:30 Inspektor Rex, serija 16:30 Der Bulle von Tölz, lm 18:30 Vijes 19:05 Grän gesucht 20:15 Vojna ekipa za oevid, serija 21:15 Zakon brojeva, serija 22:15 Sechserpack 22:45 Planetopia 23:30 Vojna ekipa za oevid, serija 0.30 Noni program

Filmparade 10:55 Konobar, lm 12:35 Film za djecu i mladež 14:15 Muzika srednja škola, lm 16:00 Kyle XY 17:00 Doctor Who, serija 18:00 Newsme 18:10 Simpsoni, crtana serija 19:10 Galileo 20:15 Plan letenja, lm 22.15 Soba panike, lm 0.30 Noni program

NAJAVA PROGRAMA PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom DOKUMENTARNI PROGRAM VJERA I NADA vjerski program HRVATSKO SRCE OD SJEVERA DO JUGA EUROPE putopisni serjal EUROMAXX TV magazin YU-GI-OH animirana serija IZ PROŠLOSTI TV kalendar

15:10 15:11

18:00 18:30 18:55

15:40 16:35 17:00

16:30

15:35

Danas pogledajte… Mali oglasi Mitska potraga, serijski lm za mlade Poljoprivredni savjetnik, ponavljanje Vinoteka, ponavljanje

14:30 14:33 14:35

6.10 Jutarnji program 7.25 Program za djecu i mladež 12.30 Jamie Oliver 12.55 Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 Što je sa Brianom?, serija 17:00 Alles

22:00 23:00 ---------------

21:00

20:05

19:30

19:00

19:30 20:00 20:30 22:00 23:30 00:10 00:40

18:00

17:00 17:30

ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija PRESSICA talk show IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Tjedna kronika Od lonca do tanjura, domaa kuharica Meimurje od A do Ž, ponavljanje Glazba Tjedna kronika 100 % meimursko Snimka folklorne manifestacije Opasna spašavanja, serijski lm Tjedna kronika Sutra na programu

6.00 Motorrad, prijenos 9.00 Snooker 12.00 Tourenwagen, prijenos 13.30 Tenis, prijenos 15.30 Snooker, prijenos 17.15 Rukomet, prijenos 20.00 Futsal 21.00 Snooker, prijenos

7.30 Tv prodaja 7.30 Moto GP, prijenos utrke 8.45 Formula 1, prijenos utrke 11.15 Školska košarkaška liga 12.20 Tajni put, serija 13.20 Presaivanje organa, dok. serija 13.55 Braa i sestre, serija 14.50 Muškarci meu krošnjama, serija 15.50 Moje pjesme, moji snovi, lm 18.55 Vrijeme 19.00 24 UR 20.00 As tud not padu?! 21.40 Shark, serija 22.35 Vrhunci VN 22.55 Krvoloni narod, lm 0.55 Pon- 08:00 Princ iz Bel Aira, hum. serija 09:00 ovo kod roditelja, hum. serija 1.30 Nona Alles was zählt 11:30 Autopros 12:00 panorama Air Race 14:00 Serije za djecu i mladež 15:40 Mein Garten 16:45 Mario Barth 17:45 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Exclusiv Spezial 20:15 X-Man 2, lm 7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. 22:10 Spiegel TV 22:55 Die große Reportserija 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija age 23:35 Prime Time, serija 23.55 Noni 9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod Stevenson- program ima, serija 10.20 Serije za djecu i mladež 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 Sretna linija 13.55 Kralj Quennsa, hum. serija 14.25 Frost: Plaa 8.00 Djeji program 11:00 Magic A ack cijenu, lm 16.20 Gilmorice, serija 17.10 11:15 Doug 12:15 Stanley 12:45 Higglystadt Pobjeda, serija 18.10 Pazi kamera 18.40 Helden 13.15 Crtani lmovi 14:15 Banka, Potpuna preobrazba, dok. serija 19.30 Tv lm 15:35 Hawaii, lm 16:05 Skunk Fu Tuba 20.00 Tajni partner, lm 21.35 Poli- 16:20 Camp Lazlo 16:40 Typisch Andy! cajka na vrhu, serija 22.25 Naslikana dama 17:45 Hotel Zack & Cody 19:15 Disneys 2, lm 0.20 Zvjezdana vrata, serija Kuzcos Königsklasse 19:45 Hotel Zack & Cody 20:15 Volim nevolje, lm 22:10 Zakon i red: Odjela za žrtve, serija 23:05 Autopsija, dok. serija 0.10 Noni program 10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 6.00 Poker 9.00 Bundesliga Pur 11.00 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program Doppelpass, prijenos 13.30 Motorsport, 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni pro- prijenos 15.30 DSF Reportaža 18.00 Forgram 21.00 Film 23.25 U dobrom društvu mula 19.00 Ha rick 21.00 Bundesliga Pur 00.15 Koncert 01.15 TV raspored za ned- 23.00 Bundesliga jelju 01.20 TEST

7.30 Videostranice 10.30 Glazba 11.00 TV prodaja 11.30 Volim Lucy, serija 12.00 Naša pjesma 12.20 TV prodaja 12.55 Film za djecu i mladež 15.00 Sport nedjeljom 18.15 Videospotovi 19.30 Vijes 20.00 Ushuia, serija 20.45 Fraiser, serija 21.15 Taj život, serija 21.55 Veer baleta 22.45 Dnevnik pogranine TV 23.15 Videostranice

Be y! 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna služba, serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 8.00 Djeji program 9.55 Koncert 10.30 20:07 Vrijeme 20:15 Oceanovih dvanaest, Divlje živonje 10.55 Ozare 11.30 Serija za lm 22:45 ZiB Flash 22:55 Tatort, lm djecu i mladež 12.00 Ljudi i zemlja 13.00 00:25 Columbo, lm 0.55 Noni program Vijes 13.10 Tjedni izbor 15.00 Videspotovi 16.05 Simpsoni 16.30 Vijes 16.50 Ameriki lm 18.35 Izvlaenje lota 18.45 Crtani lm 19.00 Dnevnik 20.00 24, serija 07:45 Stažist, hum. serija 8:40 Cine20.45 Dokumentarna emisija 22.00 Vijes Tipp08:50 Gülcan und Collien ziehen aufs 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program Land 09:50 Sarah & Marc 10:45 Disney

NEDJELJA 19. listopada 2008.

snimka 14.00 Šangaj: Formula 1, VN Kine, snimka 15.00 Volim nogomet 18.15 Športski prijenos ili snimka 19.25 Magazin Lige prvaka 20.00 HNL - emisija 20.15 HNL - prijenos 22.05 HNL - emisija 22.20 Sportske vijes 22.25 Promet danas 22.30 Vrijeme je za jazz 23.35 Zašto demokracija?, dok. serija 00.30 Kino informator 00.35 Osuda, serija (12) 01.20 TV raspored --------Talijanska nogometna liga

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) +HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13.00 CNN VIJESTI; 13.03 TUŽIBABA; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 17.00 HIT DANA; 17.03 KULTURNJAK; 18.00 MEIMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.25 CRO TOP 5; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA SVIH VREMENA; 22.30 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: MICHAEL JACKSON; 01.00 NO NI PROGRAM

05:05 Ružna ljepoca 05:55 Iggy Arbuckle, crtana serija 06:20 Power rangers 06:45 Pepa praši, crtana serija 07:05 Graditelj Bob, crtana serija 07:20 Roary, crtana serija 07:35 Pocoyo, crtana serija 08:00 Nova lova 10:10 Naši najbolji dani, serija 11:10 Zakon ljubavi, serija 12:05 uvar pravde, serija 13:00 Vijes 13:15 Nikita, serija 14:15 Inspektor Rex, serija 15:15 Gdje je isna, (1999., SAD, triler; Redatelj: Nelson McCormick; Glume: Marlee Matlin, Regina King, Philip Lester) 17:00 Vijes 17:15 Operacija Trijumf, reality show 18:15 Zakon ljubavi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Istraga, kriminaliski magazin 21:15 Provjereno, informavni magazin 22:15 Hitna 94, serija 23:20 Vijes 23:35 Vrat e se rode, serija 00:35 Seks i grad 01:05 Operacija Trijumf, reality show 02:00 Gdje je isna, igrani lm 03:40 Nikita, serija 04:30 Kraj programa

(dvije epizode) 23.55 Vijes, informavna emisija 00.05 Zaboravljeni sluaj, krimi serija 00.55 Kunolovac, kviz 02.55 Sarah Connor: Kronike, znanstveno-fantasna serija ® 03.45 Kos, krimi serija ® 04.30 Vatreni deki, dramska serija ® 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:00 Vrijeme 20:15 Dr. House, serija 21.05 Ekipa za oevid, serija 21.45 ZiB Flash 21.55 Wir sind Kaiser 22.40 Willkommen Österreich 23.40 Ja sam Earl, hu. Serija 0.00 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Cobra 11, serija 21:15 Ekipa za oevid, serija 22.15 Kos, serija 23.10 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Die Bienen, lm 22:20 Zakon brojeva, serija 23:20 Ote, serija 0.20 Noni program

00:00 00:05 00:20 00:30

21:20 22:04 23:00

14:15 14:17 14:20 14:55 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15 19:30 20:00 21:00

Danas pogledajte... Mali oglasi Zov prirode, ponavljanje Snimka koncerta, ponavljanje Lola, serijski lm Vijes Prie iz života, ponavljanje Obzori, emisija o kulturi Pylates & Yoga Meimurje danas Voice of America Glazba Tragovi života Meimurje danas, informavna emisija Kanadski KZO, serijski lm Policajka, serijski lm Zapisano u zvijezdama, kontakt emisija Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

22:00 23:00 -------23:20 ---------------

08:58 09:00 11:00 12:30 13:30 14:40 16:40 16:45 18:00 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00 21:30

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA jutarnji program VTV-a KOKTEL glazbena emisija HR TOP 20 glazbena emisija ZAGRLJAJ LJEPOTE emisija o slu života VEKERICA VIJESTI VTV-A TRZALICA glazbena emisija EUROPA TV magazin IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM VIJESTI VTV-A OTVORENI STUDIO kontakt emisija LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama METAL EYE glazbena emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 JAG, serija 14.20 Dug iz prošlos, lm 16.05 Dva i pol muškarca, hum. serija 16.35 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.05 Ekipa za oevid, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Umorstva u Midsomeru: Ubijeni lmaš, lm 21.50 Svingeri 22.20 Jericho, serija 23.10 Ja sam Earl, hum. serija 23.40 Obitelj Soprano, 08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 serija 0.40 Pria iz Bronxa, lm Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 hum. serija 19:00 Schau dich schlau! 20:00 Rukomet - Dukat premijer liga: Pore - Pe- Vijes 20:15 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija rutnina PIPO IPC, prijenos 18.00 Zabavni pro- 21:10 Frauentausch 23:10 exklusiv 0.10 Noni gram 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program program 21.00 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 Koncert 01.15 TV raspored za nedjelju 6.00 Poker 9.00 Nogomet 11.30 Reklamni 01.20 TEST program 15.00 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuell 20.15 Poker 22.15 Männer Tv 23.00 Sportquiz 07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 8.30 Nogomet 12.15 Snooker 13.00 Nogomet 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 14.00 Tenis, prijenos 15.45 Snooker, prijenos 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 17.30 Futsal, prijenos 19.00 Rukomet, prijenos Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 22.00 Snooker 23.00 Kampfsport

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Popravljena krivnja, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Farma 20.50 Trenja 22.25 24 sata 22.40 Ekipa za oevid, serija 23.40 Neustrašiva Jane, serija 0.35 Prijatelji, hum. serija 1.05 Nona panorama

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 07:30 Tv prodaja 18:00 Vijes 18:05 Glazbeni 20:15 Popstars 21:15 Jana Ina & Giovanni 23:15 spomini z borisom kopitarjem 19:00 Z glasbo Tv Total 00:15 talk talk talk in s plesom ... 20:00 Dokumentarna serija 20:35 Ameriki lm 22:35 Emisija nakon utakmice 23:30 Film 01:10 Infokanal

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Male sive celice 09:50 Crtani lm 09:55 Mi znamo 10:15 Berlin, Berlin, serija 10:40 Z vami 11:35 Omizje 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:15 Vojko Anzeljc 13:45 Piramida 15:00 Vijes 15:10 Mostovi – Hidak 15:40 Crtana serija 16:05 Dokumentarni lm 16:20 Jedanaesta škola 17:00 Novos, slovenska kronika, sport, vrijeme 17:30 Jasno i glasno 18:30 Žrebanje deteljice 18:40 Crtani lm 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Milijunaš z Jonasom 20:55 Tjednik 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:00 Knjiga mene briga 23:20 Koncert 00:55 Dnevnik

ETVRTAK 16. listopada 2008. 08.50 Ran kod Pikove sedmice, serija za djecu 09.15 Beverly Hills, serija 06.00 Rije i život, religijski 09.57 Kino informator program 10.00 Prijenos sjednica 06.45 TV kalendar Hrvatskog sabora 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 13.45 Garaža 07.05 Vijes 14.15 Proces 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 14.45 Prijatelji, hum. serija 07.35 Vijes 15.10 Dragi Johne, hum. serija 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 15.40 Crveni patuljak, hum. 08.35 Vijes serija 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 16.10 Zvjezdane staze: Deep 09.10 Sve e bi dobro, Space Nine, serija telenovela 17.00 McLeodove keri, serija 09.55 Prozor u svijet 125 17.50 Županijske panorame 10.00 Vijes 18.10 Vrijeme 10.09 Vrijeme danas 18.15 Vijes na Drugom 10.10 Vijes iz kulture 18.35 Indeks 10.15 Šetnja svijetom: Staza 19.10 Crtani lm Hollyford, dok. serija 19.25 Veliki odmor: Kokice 11.10 Oprah show 19.40 Veliki odmor: Hrvatski 11.55 Burzovno izvješe gradovi 12.00 Dnevnik 20.00 Paralele 12.13 Vrijeme 20.35 Morske orgulje, dok. lm 12.15 TV kalendar 21.10 Vijes na Drugom 12.30 Opijeni ljubavlju, 21.22 Vrijeme telenovela 21.30 Život je lijep, talijanski 13.20 Dan za danom, mozainolm zabavna emisija 23.15 Promet danas 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 23.20 Garaža 14.39 Vrijeme sutra 23.55 Šljam, hum. serija (18) 14.45 Trenutak spoznaje 00.25 Kino informator 15.35 Ima jedan otok, dok. lm 00.30 Osuda, serija (12) 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 01.15 TV raspored 16.15 Hrvatska uživo 17.25 Hrvatska uživo - Vijes 17.30 Danas na Zagrebakoj burzi 06.45 Magnum, akcijska serija ® 17.32 HPB t 07.35 Bikeri s Marsa, crtana 17.34 Prozor u svijet 125 serija 17.45 Najslabija karika, kviz 08.00 Spužva Bob Skockani, 18.27 Promet danas crtana serija 18.35 Sve e bi dobro, 08.25 Sam svoj majstor, hum. telenovela serija 19.30 Dnevnik 08.50 Korak po korak, hum. 19.57 Sport serija ® 20.02 Vrijeme 09.35 Kunolovac, kviz 20.15 1 prov 100, kviz 10.20 Puna kua, hum. serija ® 21.20 dossier.hr 10.50 Malcolm u sredini, hum. 22.10 Pola ure kulture serija ® 22.40 Poslovne vijes 11.15 Dadilja, hum. serija ® 22.45 Burzovno izvješe 11.45 Reba, hum. serija ® 22.55 Otvoreno 12.10 Vijes, informavna 23.40 Kulturni info emisija 23.45 Dnevnik 3 12.20 Exkluziv, magazin ® 00.00 Vijes iz kulture 12.30 Veera za 5, lifestyle 00.10 Dosjei X, serija (12) emisija ® 00.55 Igrana strana serija 13.00 Punom parom, kulinarski 01.40 Osuda, serija (12) izazov ® 02.25 Šetnja svijetom: Staza 13.30 Za ism stolom, dramska Hollyford, dok. serija serija 03.15 dossier.hr 14.20 Magnum, akcijska serija 04.00 Pola ure kulture 15.10 Serija 04.30 Oprah show 16.05 Korak po korak, hum. 05.15 Opijeni ljubavlju, serija telenovela 16.35 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. serija 17.30 Dadilja, hum. serija 06.40 TEST 18.00 Reba, hum. serija 06.55 Najava programa 18.30 Vijes, informavna 07.00 Crtani lm emisija 07.05 Pelica Maja, crtana serija 18.55 Exkluziv, magazin 07.30 Crtani lm 19.05 Veera za 5, lifestyle 07.40 Obitelj Adams, crtana emisija serija 19.35 Punom parom, kulinarski 08.05 Na kraju ulice izazov 08.20 Na kraju ulice: Danica 20.00 Big Brother, show 08.25 Na kraju ulice: Crtani lm 21.00 Uvod u anatomiju, 08.35 Uilica dramska serija TV kue imaju pravo promjene programa 22.00 Kuanice, dramska serija


20.00 22.10

00.00 00.10 02.05 04.05

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI; 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13:00 CNN VIJESTI; 13.03 MOJ AUTO; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 TOP 5 MUSIC NEWS; 15.00 CNN VIJESTI; 16.16 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 MEIMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.30 ZLEVANKA REPRIZA; 19.00 HIT DANA; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 ELECTRONIC DISCOVERY; 00.00 Music Special: NATALIE COLE; 01.00 NO NI PROGRAM

05:05 Ružna ljepoca, serija 05:55 Iggy Arbuckle, crtana serija 06:20 Power rangers, serija 06:45 Pepa praši, crtana serija 07:05 Graditelj Bob, crtana serija 07:20 Roary, crtana serija 07:35 Pocoyo, crtana serija 08:00 Nova lova 10:10 Naši najbolji dani, serija 11:10 Zakon ljubavi, serija 12:05 uvar pravde, serija 13:00 Vijes 13:15 Nikita, serija 14:15 Inspektor Rex, serija 15:15 Opasan zavoj, komedija 17:00 Vijes 17:15 Operacija Trijumf, reality show 18:15 Zakon ljubavi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Moj tata je bolji od tvog tate, obiteljski show 21:20 Medaljon, (2003.,SAD,akcijska komedija; Redatelj: Gordon Chan; Glume: Jackie Chan, Lee Evans, Claire Forlani, Julian Sands) 23:10 Vijes 23:25 Detekv za prljave poslove, akcija 01:20 Operacija Trijumf, reality show 02:15 Freddy je popušio, komedija 03:45 Opasan zavoj, igrani lm 05:20 Kraj programa

Big Brother, show Sve za lovu, (akcijska komedija, 2002.; Redatelj: Kevin Bray; Uloge: Ice Cube, Mike Epps, Tommy Flanagan, Carmen Chaplin, Eva Mendes, Valarie Tae Miller, Anthony Giaimo, Je Chase, Roger Guenveur, Gino Salvano) Vijes, informavna emisija Ubojica pod kontrolom, znanstveno-fantasni triler Kunolovac, kviz Sve za lovu, igrani lm, akcijska komedija ® serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:00 ZIB 20 6.55 Tjedni izbor 10.00 Djeni program 13.00 20:07 Vrijeme 20:15 1 prov 100 21.10 StarVijes 14.00 Tjedni izbor 16.00 Mostovi - Hi- mania, prijenos 22.35 ZiB Flash 22.45 Stardak 16.45 Vijes 17.00 Divlja maka, am. seri- mania, prijenos 23.05 Noni program ja 17.25 Iz putne torbe 17.55 Dokumentarna serija 18.30 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Ameriki lm 21.30 Homo turiscus 22.15 Vijes 23.00 Pononi klub 0.20 Noni 07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 program Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Die Rückkehr der Jedi-Ri er, lm 23.00 Galileo Mystery 23.50 Focus Tv 0.50 Noni program

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 JAG, serija 14.15 George i zmaj, lm 16.05 Dva i pol muškarca, hum. serija 16.35 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.05 Ekipa za oevid, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 100 djevojaka 2, lm 21.45 Skins, serija 22.40 Kocka, lm 0.15 Hex, serija

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 Koncert 01.15 TV raspored za nedjelju

Danas pogledajte... Mali oglasi Obzori, ponavljanje Partymaker, ponavljanje Lola, serijski lm Vijes Tragovi života, ponavljanje Boja novca, nancijski magazin Pylates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Glazba Veeras uživo..., zabavna emisija Meimurje danas, informavna emisija Veeras uživo..., zabavna emisija Trzalica, glazbena emisija Igrani lm Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie,

14:30 14:32 14:35 15:00 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15 19:30 20:00 21:00 21:20 21:50 22:50 00:20 00:25 00:40 00:50

08:00 08:01 09:00 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:40 16:40 16:45 17:15 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 -------23:20 ---------------

NAJAVA PROGRAMA OTVORENI STUDIO kontakt emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a YU-GI-OH animirana serija AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu PULS TV magazin ARTS 21 magazin o umjetnos LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija VEKERICA VIJESTI VTV-A AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu ZAGRLJAJ LJEPOTE emisija o slu života IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM VIJESTI VTV-A KOKTEL mozaina emisija VARAŽDIN INFO GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama ZOV PRIRODE emisija o lovu i ribolovu MOJA ISTRA dokumentarna emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

7.00 Motorrad, prijenos 10.00 Nogomet 14.00 Tenis, prijenos 15.45 Snooker, prijenos 18.00 Eurogoals 18.30 Tenis, prijenos 20.00 Snooker, prijenos 23.00 Eurogoals

6.00 Poker 8.00 Formula 1, prijenos 10.00 Reklamni program 13.30 Formula 1 15.00 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuell 20.15 Poker 22.15 Bundesliga Hits 22.30 Ha rick 0.00 Sport Clips

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Auf brennendem Eis, lm 22.20 Inferno, lm 0.55 Noni program

1.15 Dnevnik prekogranine TV 3.20 Video- 05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod stranice Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmo- Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin vi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 20:00 Vijes 20:15 Die Comediy-Falle, prije10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija nos 22.45 Sechserpack 23.15 Mannsbilder 12.45 Tv prodaja 13.05 Popravljena krivnja, 23.45 Noni program serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Farma 21.05 Nemogua misija 3, lm 08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vre23.15 24 UR 23.35 Bez traga, serija 0.30 Os- mena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe veta, lm 2.15 Nona panorama mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Tko želi bi milijunaš? 22.15 Die ulmave Chart Show 23.30 Noni program

7.30 Videostranice 8.30 Mostovi - Hidak 9.00 Videospotovi 11.00 TV prodaja 11.30 Djeji program 13.00 Videostranice 16.35 TV prodaja 17.05 Dokumentarna serija 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Vic za Jurja 18.50 Minijature 19.00 Videospotovi 20.00 Ameriki lm 21.30 Praksa, serija 22.15 Ameriki lm 23.15 Jazz u Sloveniji

PETAK 17. listopada 2008. 14.45 Prijatelji, hum. serija 15.10 Dragi Johne, hum. serija 15.40 Crveni patuljak, hum. 06.00 Trenutak spoznaje serija 06.45 TV kalendar 16.10 Zvjezdane staze: Deep 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Space Nine, serija 07.05 Vijes 17.00 McLeodove keri, serija 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 17.50 Županijske panorame 07.35 Vijes 18.10 Vrijeme 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 18.15 Vijes na Drugom 08.35 Vijes 18.35 Emisija o kazalištu 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 19.20 Crtani lm 09.10 Sve e bi dobro, telenovela 19.25 Veliki odmor - Glazbeceda: 09.55 Prozor u svijet 125 Trio 10.00 Vijes 19.35 Veliki odmor: Udruge 10.09 Vrijeme danas 20.00 Eureka, serija 10.10 Vijes iz kulture 20.50 Vijes na Drugom 10.15 Šetnja svijetom, dok. serija 21.05 Zlatna igla, prijenos 60’ 11.10 Oprah show 22.10 Sedam razdoblja rocka, 11.55 Burzovno izvješe dok. serija 12.00 Dnevnik 23.00 Promet danas 12.13 Vrijeme 23.05 Sud i kazna, mini-serija 12.15 TV kalendar (15) 12.30 Opijeni ljubavlju, telenovela 00.20 Sud i kazna, mini-serija 13.20 Dan za danom, mozaino(15) zabavna emisija 01.35 Nabrijani, serija (15) 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 02.20 Transfer 14.39 Vrijeme sutra 02.50 Kino informator 14.45 Glas domovine 02.55 Zvjezdane staze: Deep 15.10 Znanstvena peca Space Nine, serija 15.40 Drugo mišljenje 03.40 Zvjezdane staze: Deep 16.15 Hrvatska uživo - Vijes Space Nine, serija 16.20 Hrvatska uživo 04.25 Zvjezdane staze: Deep 17.30 Hrvatska uživo - Vijes Space Nine, serija 17.40 Danas na Zagrebakoj burzi 05.10 Zvjezdane staze: Deep 17.42 HPB t Space Nine, serija 17.44 Prozor u svijet 125 05.55 Zvjezdane staze: Deep 17.55 Iza ekrana Space Nine, serija 18.25 Promet danas 06.40 TV raspored 18.35 Sve e bi dobro, telenovela 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.15 Heroji Vukovara: Banijska, 06.45 Magnum, akcijska serija ® dok. serijal 07.35 Bikeri s Marsa, crtana 21.15 U tuoj koži, amerikoserija kanadsko-australski lm 08.00 Spužva Bob Skockani, 23.00 Lica nacije crtana serija 23.50 Poslovne vijes 08.25 Sam svoj majstor, hum. 23.55 Burzovno izvješe serija 00.00 Dnevnik 3 08.50 Korak po korak, hum. 00.15 Vijes iz kulture serija ® 00.25 Dosjei X, serija (12) 09.35 Kunolovac, kviz 01.10 Filmski maraton: Progonjena 10.20 Puna kua, hum. serija ® žena, kanadski lm 10.50 Malcolm u sredini, hum. 02.40 Filmski maraton: Ljubav u serija ® doba novca, ameriki lm 11.15 Dadilja, hum. serija ® 04.10 Glas domovine 11.45 Reba, hum. serija ® 04.35 Oprah show 12.10 Vijes, informavna 05.20 Opijeni ljubavlju, telenovela emisija 12.20 Exkluziv, magazin ® 12.30 Veera za 5, lifestyle emisija ® 13.00 Punom parom, kulinarski 06.40 izazov ® 06.55 13.30 Za ism stolom, dramska 07.00 serija 07.05 14.20 Magnum, akcijska serija 07.30 15.10 Serija 07.40 16.05 Korak po korak, hum. 08.05 serija 08.20 16.35 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. 08.35 serija 08.50 17.30 Dadilja, hum. serija 18.00 Reba, hum. serija 09.15 18.30 Vijes, informavna 09.57 emisija 10.00 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle 13.40 emisija 14.10 19.35 Punom parom, kulinarski izazov TEST Najava programa Crtani lm Pelica Maja, crtana serija Crtani lm Obitelj Adams, crtana serija Na kraju ulice Na kraju ulice: arobna ploa Uilica Ran kod Pikove sedmice, serija za djecu Beverly Hills, serija Kino informator Prijenos sjednica Hrvatskog sabora Slikovnica Dokuteka - Vladimir Fulgosi: Srea TV kue imaju pravo promjene programa

06.00 Znanstvena peca 06.30 Iza ekrana 07.00 TV kalendar 07.15 Nebeski vrt, dok. serija 07.40 Vijes 07.55 Kinoteka - lmovi Johna Forda: The Man Who Shoot Liberty Valance, ameriki lm 09.55 Prozor u svijet 125 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Kuni ljubimci 10.50 Veterani mira, emisija za branitelje 11.55 Burzovno izvješe 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Opijeni ljubavlju, telenovela 13.20 Prizma, mulnacionalni magazin 14.05 Duhovni izazovi 14.40 Reporteri: Djeca pušai 15.55 Euromagazin 16.30 Vijes 16.39 Vrijeme sutra 16.40 Hrvatska kulturna bašna 16.55 Prozor u svijet 125 17.00 Svirci moji, glazbena emisija 17.30 Promet danas 17.35 Dok. program 18.30 TV Bingo show 19.15 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.15 Zaštnik, (Uloge: Chow Yun-Fat, Seann William Sco , Jaime King, Karel Roden, Victoria Smurt, Marcus Jean Pirae, Mako, Roger Yuan, K. C. Collins; Scenaris: Ethan Rei , Cyrus Voris ; Redatelj: Paul Hunter) 22.05 Ciklus Jamesa Bonda: U službi Njezinog Velianstva, (Uloge: George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas, Gabriele Ferze , Ilse Steppat; Scenarist: Richard Maibaum (prema romanu Iana Fleminga); Redatelj: Peter Hunt) 00.20 Burzovno izvješe 00.30 Dnevnik 3 00.40 Vijes iz kulture 00.50 Ciklus horora: Freddy prov Jasona, igrani lm 02.25 Filmski maraton: Katakuri-ke no kofuku, japanski lm 04.20 Filmski maraton: Touched, igrani lm 05.50 Opijeni ljubavlju, telenovela 06.35 Hrvatska kulturna bašna 06.50 Euromagazin

TV kue imaju pravo promjene programa

06.25 TEST 06.40 Najava programa 06.45 Disneyjevi cri: Miki i prijatelji

14:50 14:52 14:55 15:20 17:00 17:10 18:00

19:00 19:10

19:30 20:00 21:30 21:40 22:10 22:45 00:15 00:25

Danas pogledajte… Mali oglasi Boja novca, ponavljanje Veeras uživo..., ponavljanje Vijes Aktualno Zagrljaj ljepote, emisija o kulturi življenja Vijes Vinoteka, emisija o kulturi pijenja vina Glazba Meimurje od A do Ž, Vijes Pat pozicija Auto moto nauc vision Igrani lm Vijes Sutra na programu

djecu i mladež 12.30 Jamie Oliver 12.55 Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 Što je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna služba, serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme 20:15 Tko želi bi milijunaš? 21.45 ZiB Flash 21.55 Rat Race, lm 23.40 Noni program

07:40 Stromberg 08:50 Dr. Psycho 09:50 Simply the Best 10:45 Elton vs. Simon 11:45 switch 12:15 Family Guy 12:45 Futurama 13:10 American High 13:40 American Campus 14:05 Malcolm u sredini, hum. serija 15:00 Stažist, hum. serija 16:00 Deine Chance! 17:00 U20 18:10 Simpsoni, crtana serija 19:10 talk talk talk 20:15 Das große Tv total Turmspringen 2008, prijenos 0.15 Noni program

08:00 alphateam 11:00 Dobar dan, ujak Doc! 12:00 Deal or no Deal 13:00 Best of Talk 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 automagazin 17:30 Lenßen & Partner 18:00 AllesTester im Einsatz 18:30 Vijes 18:40 Magazin 19:15 Deal or no Deal 20.15 Princ iz Zamunda, lm 22:05 Genial daneben 23:05 Die Wochenshow 0.00 Noni program

08:45 Exclusiv 08:55 Explosiv 09:25 Dobra, loša vremena 12:00 Crtani lmovi 13:50 Dokumentarni lm 15:20 Die 90er Show 16:45 Unglaublich! 17:45 Die 10 schrägsten Promi-Pärchen 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Explosiv 20:15 Das Supertalent 21.15 Ab durch die Wand 23.25 Noni program

07:10 Vodeni štakori, crtani lm 09:00 XFactor 11:00 Oliver’s Twist 12:30 Prijatelj iz Beverly Hillsa, lm 14:15 Mrtav kao ja 16:05 Smallville, serija 18:00 Das A-Team 20:00 Vijes 20:15 September, lm 22.25 Auf brennendem Eis, lm 0.25 Noni program

08:00 08:01 09:00 09:30 10:00

12:00 12:30 14:00 15:10 16:10 17:10 18:15 18:35 18:40 19:00 19:35 20:05

21:05 21:40 -------22:00 --------

NAJAVA PROGRAMA KOKTEL mozaina emisija VARAŽDIN INFO RIJE ŽIVOTA duhovni program DOKUMENTARNI PROGRAM snimka koncerta GOSPODARSKI TJEDAN magazin NARODNO VESELJE zabavna emisija IROSKOP talk show U DOBROM DRUŠTVU zabavna emisija OTVORENI STUDIO kontakt emisija HR TOP 20 glazbena emisija VJERA I NADA vjerski program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A PAT POZICIJA zabavna emisija EUROPSKI DNEVNIK TV magazin HRVATSKO SRCE OD SJEVERA DO JUGA EUROPE putopisni serijal EUROMAXX TV magazin VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar NONA MORA kontakt emisija VIDEOSTRANICE

6.00 Poker 10.45 DSF Reportaža 11.45 Nor10.00 TV vodi + turiska središta mal 12.15 Ha rick 14.30 Sportquiz 17.00 Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena Formula 1 18.30 DSF Bike 19.00 Skat 20.00 emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Formula 21.30 Männer Tv 22.00 SmackZabavni program 17.40 Dok. emisija 18.00 Down Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Film 21.30 Koncert 00.30 U dobrom društvu 01.20 TV raspored za nedjelju 01.25 TEST 7.00 Motorrad, prijenos 10.30 Snooker 12.30 Nogomet 13.30 Tenis, prijenos 15.15 Rad, prijenos 17.00 Tenis 20.30 Snooker, 6.10 Jutarnji program 7.25 Program za prijenos 0.00 Kampfsport

7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. serija 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija 9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod Stevensonima, serija 10.20 Serije za djecu i mladež 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 Sretna linija 13.55 Kralj Quennsa, hum. serija 14.25 Tajne mladih srca, lm 16.15 Gilmorice, serija 17.10 Pobjeda, serija 18.10 Pazi kamera 18.40 Povratak u Jericho, dok. serija 19.30 TV Tuba 20.00 Djeca na posudbi, lm 22.00 Las Vegas, serija 22.50 Izgubljeno-naeno, lm 0.45 Zvjezdana vrata, serija

7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program 10.55 Nagon za ubijanje, dok. serija 11.55 Kraljevstvo mrava, dok. serija 13.00 As tud not padu?! 14.40 Ordinacija, serija 15.45 Zloini pred kunim pragom, serija 16.40 Engleski harem, lm 18.20 Desetka 18.55 Vrijeme 19.00 24 sata 20.00 Uzmi ili ostavi 20.55 Elizabeth grad, lm 23.05 Dexter, serija 0.10 Transamerika, lm 2.00 Nona panorama

7.30 Videostranice 8.00 TV prodaja 8.30 Tjedni izbor 9.00 TV prodaja 9.30 Tjedni izbor 11.00 Djeji program 12.30 Film za djecu i mladež 14.00 Videospotovi 15.50 Tv prodaja 16.30 Videostranice 18.00 Gradi Peyton, serija 18.45 Glazba 20.00 Ameriki lm 21.40 Oliver Twist, serija 22.30 Koncert subotnjih noi 0.50 Dnevnik prekogranine TV 1.10 Videostranice

7.00 Tjedni izbor 10.20 Film za djecu i mladež 11.45 Pononi klub ® 12.55 Vijes 13.30 Tjedni izbor 14.35 Amerika humorisna serija 14.55 Caroline u metropoli, serija 15.20 Emisija TV Koper Capodistria 15.50 Alica 16.30 Vijes 16.45 Crtana serija 17.10 Na vrtu, emisija 17.35 Ozare 17.40 Domae viže 18.10 Slovenski magazin 18.40 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Ameriki lm 21.40 Velika imena maloga ekrana 22.45 Vijes 22.55 Serija 23.40 Noni program

SUBOTA 18. listopada 2008.

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 RECEPTI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); 10.03 PROGRAM U BOJI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 12.30 SPORT NAJAVA; 13.00 PHONE BOX & SMS BOX; 14.00 VIJESTI (HR+ZG); 15.00 LATINO PARTY; 16.00 VIJESTI (ZG) + INFO; 18.00 KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 ZLEVANKA; 20.00 SMS PHONE PARTY; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 BEATBOX; 23.00 HOT CHIP; 00.00 Music Special: NELLY; 01.00 NO NI PROGRAM

Vale a) 07.05 Disneyjevi cri: Kuzco 00.10 Willard, (horor, 2003.; careva nova škola Redatelj: Glen Morgan; 07.30 Žutokljunac Uloge: Crispin Glover, R. 07.55 Šangaj: Formula 1, VN Kine Lee Ermey, Laura Harring, - prijenos kvalikacijske Jackie Burroughs, Kim utrke McKamy) 09.10 Danica 01.50 Kunolovac, kviz 09.15 arobna ploa 03.50 Ubojica pod kontrolom, 09.30 Ninin kutak igrani lm, znanstveno09.40 Pripovjeda fantasni triler ® 10.10 Veliki odmor 10.50 Parlaonica 11.45 Kino informator 11.50 Briljanteen 12.40 Doctor Who, serija za djecu i mlade 05:50 Tomica i prijatelji, crtana 13.25 Majstori svirai serija 13.55 Divlja Kina: S druge strane Kineskoga zida, dok. serija 06:15 Yu-Gi-Oh GX, crtana serija 06:40 Supeheroj Spiderman, 14.50 Filmski klasici - lmovi crtana serija Elizabeth Taylor: Li le 07:10 Iron Kid, crtana serija Woman, ameriki lm 07:35 Dora istražuje, crtana 16.35 KS automagazin serija 17.10 Rukomet, LP: Pick Szeged 08:05 Bratz, crtana serija - Croaa osiguranje, 08:30 Nova lova prijenos 10:40 Zakon ljubavi, serija 19.00 Športski prijenos ili 12:40 Medaljon, igrani lm snimka 14:30 Nad lipom 35, 19.25 U vrtu pod zvijezdama humorisno glazbeni 20.00 Sportski program show 21.25 Spašavanje blaga, dok. 16:00 Hitna 94, serija serija 22.00 Beyonce, snimka koncerta 17:05 Vijes 17:10 Operacija Trijumf, reality 23.20 Promet danas show 23.25 Sportske vijes 18:10 Trenutak isne, game 23.30 Kino informator show 23.35 No u kazalištu 19:15 Dnevnik Nove TV 01.35 TV raspored 20:00 Hellboy, (2004., SAD, --------Košarka (M), NLB liga: akcija; Redatelj: Guillermo Parzan - Zadar, prijenos Del Toro; Glume:John Hurt , with Ron Perlman , Selma Blair ,Rupert Evans 06.30 and Karel Roden) 06.55 22:20 Tajanstvena sila, (SAD, 2005., akcija horor; 07.20 Redatelj: Bre Leonard; Glume: Ma hew Le 07.45 Nevez, Rachael Taylor, Jack Thompson, Rawiri 08.50 Paratene) 09.15 00:15 Zatvorski krug, komedija 10.05 01:50 Hellboy, igrani lm 03:55 Tajanstvena sila, igrani lm (12) 05:35 Kraj programa 10.55

12.50 12.55 14.50 15.55 17.55 18.30 19.05 19.30 20.00 21.55

Look, zabavna emisija ® Moderni deki, hum. serija Bikeri s Marsa, crtana serija Ulica Sezame, crtana serija Di-gata, crtana serija Bijeg, dramska serija Valovi Havaja, reality drama (dvije epizode) Galakka pustolovina, (znanstveno-fantasna komedija, 1999.; Redatelj: Dean Parisot; Uloge: Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman, Tony Shalhoub, Sam Rockwell, Daryl Mitchell, Enrico Colantoni, Robin Sachs) Vijes uz ruak, informavna emisija Big Brother, show ® Zvijezde Extra: Dennis Rodman, zabavna emisija Premiere League Look, zabavna emisija Vijes, informavna emisija Exploziv, magazin Big Brother, show Veera za 5 sa zvijezdama, kulinarski show Ispod površine, (triler, 2000.; Redatelj: Robert Zemeckis; Uloge: Harrison Ford, Michelle Pfei er, Diana Scarwid, Joe Morton, James Remar, Miranda O o, Amber


15

14. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

Žene iz Gornjeg Kraljevca oduševile su pjesmom “Pitala se deica”

Žiškovanke u najoriginalnijoj nošnji

SMOTRA IZVORNOG PJEVANJA u Ivanovcu

Sakralnim pljesak najvei pjesmama

Jelena Bašek pjevala je ermadijeve pjesme

U Zadružnom domu u Ivanovcu u nedjelju je održana 4. smotra izvornog pjevanja starih meimurskih narodnih i sakralnih pjesama. Pred velikim brojem gledatelja nastupilo je 16 izvoaa u skupnom ili pojedinanom nastupu. Nastupili su ženska vokalna skupina “Katruže” Ivanovec, ženska pjevaka skupina Gorian, ženska vokalna skupina Žiškovec, ženska vokalna skupina umirovljenika akovec, Slavica Mihaljkovi iz Makovca, ženska vokalna skupina Gornji Kraljevec, ženska vokalna skupina Palovanke, Jelena Bašek iz akovca, Pjevaki zbor umirov-

Florijan Andrašec našao se i na repertoaru KUD-a Makovec

ljenika Donja Dubrava, ženska vokalna skupina Strahoninec, Cecilija Merka - Hudopisk iz Dekanovca, ženska pjevaka skupina Podturen, mješovita grupa pjevaka Makovec, Pjevaki zbor žena umirovljenica Prelog, muška vokalna skupina “Katruže” Ivanovec i mješovita vokalna skupina Soboanci iz Male Subotice. Umjesto na ivanovsku binu, Marija Tuksar iz Vratišinca morala je otii u bolnicu, a nazoni su spominjanje njezinog imena pozdravili srdanim pljeskom. Publici su se najviše svidjele pjesme sakralnog sadržaja, koje niz godina zbog politikih okolnosti nisu javno izvoene. Posebno se to vidjelo kod pjesama “Pitala su deica” u izvedbi skupine iz Gornjeg Kraljevca, “Sveti Florijanu” u izvedbi Palovanki i “O, Marija, mati naša” koju su otpjevale Podturenanke. Odlian organizator i domain KUD “Katruže” Ivanovec svim je sudionicima uruio simbolinu nagradu te ih pogostio toplim obrokom i napitcima. U publici su bili i akoveki gradonaelnik Branko Šalamaon te mnogi kulturni djelatnici županije, gradova i opina. (Stjepan Mesari)

Strahoninanke redovito pjevaju veselice

Žene iz Podturna pjevale su jednu “tožnu” i jednu “prefriganku”

Najbrojniji, najdominantniji i najgrlatiji bili su “domai deki”

Žene iz Donje Dubrave pjevale su o ptiicama i šumicama

IZLOŽBA GLJIVA u Nedelišu

Bogatstvo raznovrsnih gljiva U organizaciji Turistike zajednice opine Nedeliše i gljivarskog društva “Smrak“ akovec održana je prošli vikend izložba gljiva u Vatrogasnom domu Pušine. Izložba je otvorena u subotu u jutarnjim satima, a svi zainteresirani kroz cijeli su vikend mogli razgledati razliite vrste gljiva. Meutim, s obzirom na to da jedino dobar poznavatelj gljiva može razlikovati otrovne od jestivih, treba naglasiti da je potrebna posebna pozornost kada se beru “na svoju ruku”. Ovakve su izložbe uvijek dobrodošle ne

Svi zainteresirani kroz cijeli su vikend mogli razgledati razliite vrste gljiva samo kako bi se vidjele i upoznale raznovrsne gljive, ve i kako bi se dobio dobar savjet vezan uz njihovu berbu i pripremu. (H. Zear)

Palovanke su “Svetim Florijanom” podsjetile na sveca “sakog sela”

PROJEKT: Tepešija II.

Idemo se dale tepsti Ljeto je iza nas, posla je i previše svuda oko nas i, kako je neki mudrac iz jednoga našeg malog sela rekao: Veeri su sve duže pa se i ljudi više druže, idemo i mi k ljudima na malo druženja. Da vidimo kako su, što su radili, što rade i što e raditi. Vrijeme je, dakle, da se ponemo ponovno tepsti. Ili kak’ bi mi to v Meimurju rekli: Idemo malo v tepešiju. No, prije nego krenemo, da se samo malo podsjetimo kako je to

bilo prošle godine. Autori projekta Ivan Leek i Tomislav Novak zamislili su tepešiju od malih do velikih. Rije je, naravno, o našim selima. Pa dok je u prvom dijelu Tepešije autor reportaža Ivan Leek obišao 34 najmanja meimurska sela, u ovom drugom dijelu bit e ih 36 pa da tako taj broj zaokružimo na ravnih 80 ako bude zdravlja. Sve pak ono što smo rekli za prvi dio, da e reportaže biti objedinjene u knjizi, to e se i ostva-

riti. Malo se kasni, ali znate kak’ je, navek je problem s penezima. Takši cajti ili kak’ je to rekao jedan naš mudrac iz malog sela: Denes su takši cajti kaj te brez penez ne pustijo niti vu vlastitu hižu. Kako je, tako je, idemo v tepešiju. O sponzorima bez kojih to ništa ne bi išlo više u našem sljedeem broju kada možete proitati i prvu reportažu. O kome, nek’ bu tajna. Ne mora se odmah saznati gdje se tepemo.


16

ME\IMURSKE NOVINE 14. listopada 2008.

SUSRETI UDRUGA odgajatelja Hrvatske

Pobjednik Zagreb, Krijesnice etvrte

Povuci - potegni i osvoji važne bodove

NECKERMANN na zagrebakom velesajmu

Dani vjenanja U sklopu Dana vjenanja koji su se od 3. do 5. 10. održali na Zagrebakom velesajmu, najvea kataloška u Hrvatskoj, Neckermann predstavila je svoju modnu kolekciju jesen /zima na revijama u sklopu sajma. Posjetitelji su mogli uživati u odabranim komadima iz Neckermannove ovosezonske kataloške i dizajnerske kolekcije. Neodoljivi kaputi modernih krojeva i boja, mala crna haljina i ženstvena suknja dio su

kolekcije. Uz 8 revija kroz tri dana održavanja sajma, Neckermann je sudjelovao i u humanitarnoj reviji u petak, 3.10. u 20:30, a koja se organizirala za udrugu DORA. Reviju su izmeu ostalih nosile Rea Matas i Stefany Hohnjec, a na humanitarnoj reviji dizajnersku kolekciju je nosila glumica Vanessa Radman i Mateja Harapin, aktualna Kraljica Hrvatske. Kristina Krepela, zaštitno lice Neckermanna za 2008. godinu, bila je gost revija.

U Toplicama Sveti Martin u subotu su održane 1. sportske igre Udruga odgajatelja Hrvatske, na kojima je sudjelovalo šest udruga iz itave Hrvatske. Nakon svih igri i zbrajanja bodova prvo mjesto pripalo je Udruzi odgajatelja djejih vrtia Zagreb, dok je Udruga odgajatelja Krijesnice iz akovca zauzela etvrto mjesto. Drugo mjesto osvojila je udruga Maraške iz Zadra, tree mjesto je pripalo udruzi Osmijeh iz Rijeke, peta je udruga odgajatelja iz Koprivniko - križevake županije, dok je šesta udruga KOOD iz Varaždina. Sudionici su bili više nego zadovoljni organizacijom domaina predvoenih predsjednicom

Udruge Krijesnice Adrijanom Višnji - Jevti. Svi su takoer bili zadovoljni uslugama i odnosom osoblja Toplica Sveti Martin te krajobrazom

Tranje zavezanih nogu bila je “najradosnija” disciplina

Predsjednica Adrijana Višnji - Jevti pozdravlja okupljene odgajatelje

gornjeg Meimurja. Rekli su kako sada znaju da Hrvatska nije samo Zagreb, nego da ima nešto još ljepše i pitomije, a to je Meimurje. Idue godine domain e biti ovogodišnji

pobjednik udruga Zagreb. Susret je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Meimurske županije. (S. Mesari)


17

14. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

www.betaplast.hr betaplast@betaplast.hr

ŠLJUNARA . Totovec bb, 40000 akovec Tel 040 382 165, 382 336 Fax 040 382 103

PROIZVODI . IDEJE . RJEŠENJA

Vlasnici Dacie navikli su dobiti više. Dacia Sandero već od 55.555 kn

Dacia Sandero. Prosječna potrošnja goriva: od 6,9 - 7,2 l/100 km. Emisija CO2: od 166-170 g/km. Slika automobila je simbolična.

UPRAVA . Proizvodno i trgovako poduzee d.o.o. Gornji kraj 72a, 40320 Donji Kraljevec

GODINE JAMSTVA ili 100 000 km*

www.dacia.hr

Think big.

Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin Tel: 042 403 311


S 

18

PiĹĄe dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Herpes zoster Imam pedest i osam godina i oboljela sam od herpes zostera. Interesira me kako se lijei i moĹže li se bolest sprijeiti? Virus herpes zostera, koji je uzronik bolesti je isti kao onaj koji uzrokuje varicelle. Nakon preboljele zarazne bolesti Varicelle virus ostaje u tijelu a aktivira se kada se smanje obrambeni mehanizmi organizma. Aktiviranje moĹže uzrokovati itav niz kroninih i zloudnih bolesti (diabetes melitus, kronine bolesti srca , bubrega, tumori i dr.), zatim nakon presaenih organa, kod razliitih psihikih i traumatskih poremeaja. VaĹžno je znati da je bolest prenosiva. Smatra se, da je bitan brzi i opseĹžni treman bolesti jer to pomaĹže ne samo u lijeenju bolesti, nego i u prevenciji postherpetine neuralgije, koja ako se nepravilno lijei moĹže proizvesti velike tegobe bolesniku. U lijeenju herpesa zostera naj-

bolji rezultati se postiĹžu davanjem kombinacije novih lijekova protiv virusa i simpatetikog bloka. Lijek Acyclovir (Virolex, Aclovir) sprijeava razmnoĹžavanje virusa, pomaĹže kod boli, time skrauje tijek bolesti, ali ne prevenira postherpetinu neuralgiju. Lijek Famcyclovir je mnogo uinkovitiji i moĹže sprijeiti posthrerpetinu neuralgiju Lijek Valacyclovir je uinkovitiji od Famcyclovira kod lijeenja akutnih simptoma herpesa zostera i prevenciji postherpetine neuralgije. Ukoliko se kod nekih pacijenata ne moĹže raditi simpatetiki blok onda subkutana iniltracija koristi. Ostala terapija je mirovanje, kvalitetna ishrana, lijekovi protiv bolova (analgetici, narkotici), vitamini i sl. MoĹže se preporuiti koriĹĄtenje soka od Aloe vere koji ima funkciju da jaa imunitet i ujedno ima i antivirusno djelovanje. Sok osim ĹĄto se treba svakodnevno piti dobro je i da se maĹže preko herpesa.

ME\IMURSKE NOVINE 14. listopada 2008.

PiĹĄe mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Ĺ to uzrokuje depresiju? Depresija je bolest do koje dolazi zbog biokemijskih i Ĺživanih poremeaja u mozgu, a danas se smatra da u izazivanju poremeaja sudjeluju brojni faktori. Veina autora govori o genetskoj sklonosti depresiji tj. uroenoj slabosti Ĺživanog i hormonskog sustava te nepravilnosti u grai mozga. Dakle, bit depresije nije u vanjskim okolnostima, ali se mora priznati da nepovoljne vanjske okolnosti mogu potaknuti depresivne simptome. Tu se prije svega misli na razne Ĺživotne probleme i stresne dogaaje koji izazivaju psihike traume, a u takve dogaaje spadaju npr. smrt ili teĹĄka bolest bliske osobe, razvod ili raskid ljubavne veze, gubitak posla, selidba, teĹĄka ozljeda i invalidnost, vlastita teĹĄka bolest, izloĹženost nasilju, osuda na zatvor, sudjelovanje u prirodnim katastrofama ili prometnim nesreama sa ozbiljnim posljedicama na Ĺživot i zdravlje osobe i njenih bliĹžnjih. Negativno se odraĹžava i kronina izloĹženost stresu - bilo da je rije o stresu na

PiĹĄe dr. med. Damir Mamuzi

poslu, u ĹĄkoli ili u obitelji i loĹĄim meuljudskim odnosima. U izazivanju depresije mogu sudjelovati i neki lijekovi, pa i na njih treba obratiti pozornost npr. kontraceptivna sredstva, stereoidi i sedativi. Vrlo ĹĄtetna je i uloga alkohola ili droga, psihoaktivnih tvari koje imaju depresivno djelovanje. Nepravilna prehrana u kojoj nedostaju sloĹženi ugljikohidrati i nezasiene masne kiseline takoer je faktor koji pogoduje depresivnim simptomima, a isto tako i brojne tjelesne bolesti npr. dijabetes ili poremeaji ĹĄtitnjae, moĹždani udar, itd. Bez obzira kako i zbog kojih od ovih faktora je depresija nastala vaĹžno je znati da je u pitanju BOLEST koja utjee i na psihiko i na tjelesno stanje oboljelog i zato je treba lijeiti. Depresivnom pacijentu neemo pomoi â&#x20AC;&#x153;mudrimâ&#x20AC;? savjetima tipa: daj se trgni, ma niĹĄta ti ne fali, budi optimist, suoi se za Ĺživotomâ&#x20AC;Ś On to sve zna i sam. Ali problem koji se zove DEPRESIJA moĹže se rijeĹĄiti tek uz strunu pomo.

OXIFAT CENTAR TOME MASARYKA 17/2, 40000 AKOVEC, Tel. 040 310 063 Radno vrijeme: pon â&#x20AC;&#x201C; pet 09 â&#x20AC;&#x201C; 20h, sub 09 â&#x20AC;&#x201C; 15h PiĹĄe: Patricija Simov, Spa wellness terapeut

Wellness programi Wellness programi speciini su po tome ĹĄto utjeu na cjelovito zdravlje ovjeka: iziko, psihiko, duhovno i socijalno . Integriraju ljekovite produkte sa dodirom, mirisima, bojama, zvucima, toplinom i rijeima koje krijepe duĹĄu i tijelo. Prava su poslastica za hedoniste i sve one koji znaju istinski uĹživati. Iz wellness ponude moĹžemo kao najzastupljenije navesti masaĹže, sauniranje i kupke te sve traĹženije aparativne programe mrĹĄavljenja, face liftinga, fango i balneo terapije koji ujedinjuju doĹživljaj i rezultate. Ne zaboravimo i tjelesne aktivnosti te rekreaciju u dvoranama za vjeĹžbanje, plivanje,

nordijsko hodanje, ĹĄetnje u prirodi . Od duhovnih aktivnosti koje pripadaju wellness programima spomenimo jogu, meditaciju, autogeni trening, psihoterapiju te seminare i radionice na temu osobnog rasta i razvoja . Kao posljednje no po mojem miĹĄljenju na listi prioriteta prvo i najvaĹžnije, nalazi se nutricionistiko savjetovanje utemeljeno na principima zdrave, pojedincu prilagoene prehrane, a program ukljuuje i razne prehrambene dodatke . Ponuda wellness programa je zaista bogata i raznolika, tako da svi (potencijalni) korisnici mogu zasigurno pronai neĹĄto za sebe .

SOS TELEFON - 040/395-555 - radnim danom od 17 do 19 sa

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana MaĹžurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

Nobelova nagrada za medicinu 2008. za prof. zur Hausena Prof.Dr.med.HARALD zur HAUSEN iz Heilderberga iz Njemake dobitnik je Nobelove nagrade za medicinu za ovu godinu. Zahvaljujui njegovom dugogodiĹĄnjem istraĹživakom radu na podruju virologije, specijalno virusa HPV, ustanovljena je povezanost tog virusa s rakom grlia maternice. Ovo epohalno otkrie omoguilo je i razvoj te upotrebu cjepiva protiv HPV-a,Gardasil-a i Cervarix-a. Treba spomenuti da od raka grlia maternice u Njemakoj obole godiĹĄnje 6500 Ĺžena, u Europi 31000 a na svijetu oko 470000 Ĺžena. Smrtnost iznosi godiĹĄnje na svijetu oko 233000 Ĺžena. U Hrvatskoj umire godiĹĄnje od raka grlia maternice oko 150 do 200 Ĺžena. Svoja istraĹživanja poeo je Prof.zur Hausen pred viĹĄe od trideset godina,1970.godine.Primjetio je prisutnost pojedinih virusa u tumorskom tkivu ljudi. U strunoj literaturi spominjala se koincidencija stidnih bradavica i raka uĹĄa maternice. Ta injenica ga je navela na istraĹživanja virusa HPV-a tip 6 i 11 u tumorskom tkivu raka grlia maternice. Rezultati su na njegovu Ĺžalost bili negativni. Kasnije se ispostavilo meutim da tipovi 6 i 11 spadaju u grupu HPV-a niskog rizika i da

su oni prisutni u prvenstveno u stidnim bradavicama. OtkrivĹĄi najeĹĄe tipove visokog rizika 16 i 18, ustanovljeno je da su oni uvijek prisutni u tumorskom tkivu raka grlia maternice, odnosno da oni izazivaju rak grlia maternice. Uz to treba dodati da je infekcija s HPV-om spolno prenosiva bolest ĹĄto itavom otkriu dodaje poseban znaaj. Ve osamdesetih godina proĹĄlog stoljea sve je bilo spremno za razvoj cjepiva protiv HPV-a, no trebalo je joĹĄ dvadeset godina da svijet shvati znaaj ovog epohalnog otkria te da farmaceutska industrija pokrene produkciju cjepiva. Neki svjetski priznati znanstvenici bili su vrlo skeptini prema novom otkriu a jedan je nazvao Dr.zur Hausena njemakim, virusnim ĹĄpekulantom. Problem cijepljenja protiv HPV-a je njegova visoka cijena koja kod nas iznosi 3000 kuna. Za zemlje u razvoju je taj problem joĹĄ vei, pa se u zadnje vrijeme vode pregovori i traĹži mogunost kako bi se cijena snizila. Fondacija najbogatijeg ovjeka na svijetu Bill Gatesa poklonila je 27,7 milijuna dolara za pomo i savjetovanje u vezi HPV-a za zemlje u razvoju.

CRKVA u Svetom Jurju na Bregu

Donacijski Ĺžiroraun Poglavarstvo opine Sveti Juraj na Bregu otvorilo je kod Meimurske banke akovec donacijski Ĺžiroraun za obnovu sruĹĄene crkve u Svetom Jurju na Bregu. Svi koji Ĺžele mogu svoj novani prilog uplatiti na Ĺžiroraun broj: 2392007-1500049231 swift Meimurska banka akovec MBCKHR2X. Do sada su ve prikupljena znaajna sredstva, osobito po Ĺžupama VaraĹždinske biskupije. Svaki iznos je dobro doĹĄao i bit e korisno utroĹĄen.

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: TOMISLAV NOVAK, zamjenik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, pomonici glavnog urednika: BoŞena MALEKOCI-OLETI', Dejan ZRNA, novinari i stalni suradnici: (tel. 31 23 33) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Maja Novosel, Helena Zear, fotograija: Zlatko Vrzan, tajniťtvo: Dijana Deban (tel. 31 23 33), graika priprema: Blanťa BlaŞevi, Ivana Mihalinec, direktor marketinga: (tel. 31 31 33) SnjeŞana Zorkovi, komercijala: (tel. 31 31 33) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godiťnja 300 kn, polugodiťnja 150 kn, tromjesena 75 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo (+ poťtarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: GLAS SLAVONIJE d.d., Ulica Republike Hrvatske 20, Osijek Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


19

14. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

www.mnovine.hr


20

ME\IMURSKE NOVINE 14. listopada 2008.

SAJMOVI

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info

Paris 2008.

Automobilska industrija u sl • Najznaajnija svjetska jesenska automobilistika priredba održava se od 4. do 19. listopada u Parizu. Organizatori i mnogobrojni izlagai priredili su znaajnu priredbu na kojoj se oekuje više od milijun i pol posjetitelja Tijekom godine u Europi se održava niz automobilistikih priredbi i sajmova od kojih dva salona iskau od mnoštva ostalih zbivanja s istom temakom. To su salon u Ženevi koji se održava svakog proljea te jesenski saloni automobila u Frankfurtu i Parizu koji se održavaju bienalno, parnih godina u Parizu i neparnih u Frankfurtu. Znaaj francuske automobilske industrije u svijetu vrlo je važan pa je samim time "domai teren" idealno mjesto za predstavljanje svojih noviteta. U brojkama salon izgleda ovako: velik prostor (više od 180.000 etvornih metara) popunili su izlagai automobila i opreme (332 branda iz 23 zemlje) sa svih kontinenata, uz akrediranih više od 11.000 novinara iz 90-tak zemalja. Ove se godine, na 78. izdanju pariškog salona, oekuje posjet više od 1,5 milijuna posjetelja (2006. salon je posjelo 1.431.883 posjetelja) što je zaista impozantna brojka. Veliki znaaj ove priredbe vidljiv je i na svakom koraku u gradu Parizu. Salon je za graanstvo otvoren od 4. do 15. listopada (od 10 do 22 sata) kada u zaista impresivnom ambijentu svi posjetelji imaju priliku razgleda sve novitete ove znaajne industrije. Cijena ulaznice za pojedinani posjet iznosi 12 eura, a za grupni posjet (više od 15 osoba) cijena je 10 eura. Osobe mlae od 10 godina imaju besplatan ulaz, a djeca od 10 do 18 godina plaaju cijenu od 6 eura. Šetnjom po salonu namee se samo jedno pitanje: šeete li sajmom automobila ili ekologije? Nema proizvoaa koji se ne dii oznakama CO2, Eco, Hybrid ili neim slinim. Druga injenica koja je direktno bila vidljiva je novonastala ekonomska situacija u svijetu pa i u automobilskoj industriji koja nikome ne ide na ruku. Kad usred Pariza nema oekivanog interesa za novim Renaultom Meganeom ili Volkswagen Golfom VI onda doista ostaje pitanje kakva je daleka budunost auto industrije? (Tekst i foto: Dalibor Flajpan)

Dugo najavljivan Ferrarijev model California konano je ugledao javnu pozornicu. Uvijek atraktivni automobili plijenili su pažnju.

Alfa je uz spektakularan 8C u dvije karoserijske izvedbe prikazala svoj novi ljepuškast MiTo. Prepoznatlljiv novi alfi dizajn odlikuje ovaj automobil koji je ve stigao na hrvatsko tržište. MiTo je kandidat za europski auto godine.

Golf šeste generacije doživio je takoer svoju svjetsku premijeru. Kandidat je za Europski auto godine predstavljen sa troja i petora vrata te odmah i u GTI izvedbi koja je vrlo popularna na hrvatskom tržištu.

Hyundai je za Pariz pripremio treeg lana “i” obitelji. To je i20 koji nasljeuje popularnog Getza.

Nove izvedbe Lancera ostale u sjeni svjetske prezentacije novog Colta koji bi se na proljee trebao nai i u ponudi na našem tržištu.

Krenuo 4x4 & SUV magazin Najbrže rastua automobilska klasa na hrvatskom tržištu svakako su 4x4 i SUV vozila, a njihovim vozaima i ljubiteljima obraa se novi netom predstavljeni magazin. Koncept 4x4 & SUV magazina, koji je 100 postotno hrvatski proizvod, odudara od onoga što smo nauili vidje kod drugih automobilskih skovina. Njegov lifestyle koncept u skladu je sa hjenjima i željama publike kojoj se obraa, ali i šireg kruga itatelja koji e u njemu nai zanimljive tekstove kojio ulaze i u sferu ope kulture. Prvi broj druge revije izdavake tvrtke Transport media, 4x4 i SUV Magazin, sgao je na kioske, te donosi ekskluzivni test Hyundaija iX55, korejskog SUV-a s kojim e Korejci proba konkurira europskim premium brandovima. Potom je tu test Ford Kuge, Opel Antare

i Honde CR-V. Novinarska ekipa magazina bila je na svjetskim prezentacijama Mercedesa GLK i Iveco Campagnole, a na ulicama Budimpešte isprobala je Cadillac Escalade. Osim toga, tu je reportaža o poznatom hrvatskom fotografu Damiru Fabijaniu, katalogu kojeg je snimao za Peugeot 4007 i SUV-ovima koje je posjedovao. Pria s naslovne strane je utjecaj vojski svijeta na razvoj terenaca, dok se u prednjm dijelu magazina zvanom 4x4 Svijet piše o svim novitema salona automobila u Parizu, kao i o propas Hummera. Tu je i dio predvien za prave o -roadere, odnosno sve vijes s njihove scene, te predstavljanje jednog Defendera 90 preraenog za o -road, ali i tekst o povijes Land Rovera. 4x4 i SUV Magazin je dvomjesenik iji prvi broj ima 84 strane, a stoji 19,50 kuna. Glavni urednik je cijenjeni automobilski novinar Goran Vuzem.

Citroën je na svom domaem terenu predstavio bogatstvo noviteta. Teško je izdvojiti glavnu zvijezdu štanda, ali treba napomenuti gotov C3 Picasso koji proširuje ponudu Citroënovih jednovolumena i na manji segment. Model GT inspiriran je tvorcima popularne igre Gran Turismo za Play Station. Naravno da su predstavljeni i hibridni automobili.

Domai je proizvoa takoer predstavio cjelokupnu paletu modela. Od izloženog naglasak stavljamo na konceptni model Prologue HyMotion4 koji e vrlo brzo postati serijski model oznake 3008.

Brojni su noviteti ovog renomiranog japanskog proizvoaa. Serijski su modeli postali Iq, Urban Cruiser, a ipak je najznaajniji novi Avensis koji je predstavljen u sve tri karoserijske izvedbe.

Prestižni je Lexus kao glavnu zvijezdu predstavio CC izvedbu svog najmanjeg modela IS. Popularni e se coupe cabrio brzo pojaviti i na cestama.

Objavljeni finalisti izbora za Europski automobil 2009., godine Proteklog su tjedna postali pozna nalis izbora za presžnu ulu Europskog automobila 2009. godine. To su abecednim redom: Alfa Romeo MiTo, Citroën C5, Ford Fiesta, Renault Megane III, Opel Insignia, Škoda Superb te Volkswagen Golf VI. 59 lanova žirija iz 23 europske zemlje objavit e pobjednika 17. stuidenog ove godine.


21

14. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

lužbi ekologije

Kia Soul je dugo najvljivan automobil koji diže imidž ovom sve popularnijem proizvoau automobila koji nakon lansiranja modela Cee’d doživljava pravi procvat.

Uz konceptni Ondelios i kratki novi Kangoo Be Bop posebno se isticao potpuno novi Megane koji je predstavljen u dvije karoserijske inaice, sa troja i petora vrata.

Uz novu Fiestu i Ka glavna zvijezda ipak je bila glumica iz novog filma o tajnom agentu Jamesu Bondu. Nova je Fiesta jedan od kandidata za europski auto godine.

Svjetska premijera novog modela Jazz uz novi hibrid Insight ostavila je u sjeni ostale novitete honde poput Legenda koji je obnovljen.

NOVOSTI iz AutoProCentra

Otvorili prodavaonicu u Zagrebu Kad razmišljate o brzoj vožnji i o dobrom izgledu vašeg vozila, najbolje mjesto za posjetiti je AutoProCentar d.o.o. akovec . Radi se o vodeoj tuning & styling kui u regiji sa višegodišnjim iskustvom. Deset godina iskustva u tuningu i stylingu vozila, sigurna je garancija zadovoljnog kupca. Pronai odgovarajue proizvode za novi izgled i performanse vašeg limenog ljubimca, esto je velik izazov, pogotovo ako ne znate gdje tražiti. U samom centru akovca, u ulici dr. Ivana Novaka 10, možete pronai sve za tuning & styling vašeg vozila, a možete dobiti i dobrodošao savjet strunjaka ili dobru ideju. Ako vam nije zgodno potegnuti do akovca, sve možete razgledati i naruiti iz svoje fotelje. Tuning shop vas oekuje s više od 20.000 vrsta razliitih proizvoda, za gotovo sve marke i modele automobila na našem tržištu. Prošli tjedan otvorili su i duan u Sesvetama. Poslovnica AutoProCentar Zagreb smještena je u Zagrebakoj 102. Radno vrijeme je svaki dan od 09-18, subotom od 08-13 sati. U novoj poslovnici oekuje Vas veliki broj tuning i styling artikala po najpovoljnijim

cijenama. Za sve informacije možete nazvati na brojeve telefona 01/2012-791 ili na broj mobitela 091/1391-631. Kao posebnost ove tvrtke svakako valja istaknuti, da su uvoznici i zastupnici nekoliko proizvoaa tuning opreme:AutoR, Neodesign, Tuning Zone, Ulter Sport, KM, Dectane, In.pro, FK, Lowtec i dr. Naravno, u AutoProCentru možete nai i ostale proizvode svih ostalih proizvoaa opreme za tuning & styling: Rieger, Simoni Racing,

OMP, Auto Gauge, Jom i još 30-tak ostalih proizvoaa. U sklopu AutoProCentra postoji i Tuning garage, pa odabrane i kupljene proizvode možete ugraditi po povoljnim cijenama, a neke ak i besplatno. Oekuje Vas kompletna usluga mehanike, limarije, lakiranja i vulkanizacije, tako da sve možete riješiti na jednom mjestu. Osim maloprodaje, sve proizvode možete potražiti i u veleprodaji po posebnim cijenama i uvjetima plaanja. O uspješnosti i kvaliteti Tuning shopa govori podatak da u svojoj ponudi trenutano ima više od 20.000 proizvoda, što nije konana brojka. Osim prodaje proizvoda za tuning, AutoProCentar je ovlašteni distributer i serviser Quingijevih motocikala te X-moto skutera i mini bikeova, pa nedostaje li vam vjetra u kosi i vožnje na dva kotaa, evo još jednog razloga da ih posjetite. U akovcu informacije možete dobiti na tel.040/391-628, mobitel: 091/1391-628, ili ih posjetite od ponedjeljka do petka od 8 do 18 sati, srijedom do 16, dok subotom rade od 8-13 sati. (SZ)


22

ME\IMURSKE NOVINE 14. listopada 2008.


14. listopada 2008. ME\IMURSKE NOVINE

23


SportaĹĄice u seksi izdanjima ... Ana Ivanovi -Srbija(tenis)

Amanda Beard - SAD (plivanje)

Leryn Franco Paragvaj (atletika)

TOP LISTA DOMAIH 10. ET PRAZAN STAN 09. MLADEN GRDOVI RECI MI RECI ŽIVOTE

TOP STAVROS LISTA DOMAIH 08. JASMIN

TOP 20

SportaĹĄice se ne natjeu viĹĄe samo u tome koja e biti brĹža, viĹĄa ili jaa, nego i koja e biti seksipilnija. Zbog toga se sve viĹĄe njih i odluuje razgolititi i snimiti fotograije kojih se ne bi posramili ni naplaeniji fotomodeli na svijetu. Okupili smo neke od najljepĹĄih i najseksipilnijih sportaĹĄica s ovogodiĹĄnjih Olimpijskih igara u Pekingu, a vi sami odaberite svoje favoritkinje za zlatnu medalju. Ili samo pustite mozak na paĹĄu i uĹživajte ...

05. ZAPREĹ I BOYS SAMO JE JEDNO

02. INDIJA - MASSIMO

04. DAVOR BORNO LJUDI

03. THE HARDEST THING - TOĹ E PROESKI

03. TONY CETINSKI

04. HIPNOTIZIRAN - DINO DVORNIK

UMIREM 100X DNEVNO

05. MRVA JUBAVI - ANTONIJA Ĺ OLA

02. ZDRAVKO Ĺ KENDER

06. TRABAJO Y SUDOR - RICARDO LUQUE

POLETI SRCE

07. RIBARSKA (LIVE) - BELFAST FOOD

01. DRAŽEN ZEI IDI

09. NA TREN I ZAUVIJEK - LUKA NIŽETI 10. STOP - NATALI DIZDAR

Ana Paula Mancini - Brazil (odbojka)

prsata ljepotica s naslovnica britanskih tabloida. â&#x20AC;&#x153;OboĹžavam ii po tulumima, napiti se i sasvim poniziti svog dekaâ&#x20AC;?, rekla je, i natuknula da je tajna njihove veze u krevetu: â&#x20AC;&#x153;Malo je prebrz, ali drĹži stvari pod kontrolomâ&#x20AC;?.

TOP LISTA STRANIH 10. COLDPLAY VIOLET HILL 09. MAROON 5 FEAT. RIHANNA

Bia i Branca Feres - Brazil (sinkronizirano plivanje)

FORMULA 13

U Gemminom druĹĄtvu u 2009. godini Gemma Atkinson, britanski model i glumica, svjesna je svojih atributa. Zaista bi bila ĹĄteta da ovakvo tijelo ostane skriveno ispod odjee i da mi obini smrtnici nemamo priliku diviti se njezinim oblinama. Ovaj put Gemma je bila posebno dareĹžljiva pa je silne oboĹžavatelje obradovala novim kalendarom za 2009. godinu. Dvanaest mjeseci, svih 365 dana u godini, s Gemmom ... hm, ne zvui loĹĄe. Naravno, raskoĹĄna ljepotica, koja e u studenom navrĹĄiti 24 godine, za svaki je mjesec odabrala drugo seksi izdanje, a zajedniko im je to ĹĄto je, bez obzira bilo proljee, ljeto, jesen ili zima, odjevena poprilino â&#x20AC;&#x153;oskudnoâ&#x20AC;? â&#x20AC;Ś

Chris

IF I NEVER SEE YOUR FACE AGAIN

01. SPIRALLING - KEANE

TOPSTRET LISTA DOMAIH 08. MANIC PREACHERS

02. SO WHAT - PINK

UMBRELLA

03. DISTURBIA - RIHANNA

07. CHRIS BROWN WITH YOU

04. VIVA LA VIDA - COLDPLAY

06. LEONA LEWIS BETTER IN TIME

05. LOVE IS NOISE - VERVE

05. ALICIA KEYS TEENAGE LOVE AFFAIR

06. SWEET ABOUT ME -

04. MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE

GABRIELLA CILMI

4 MINUTES

07. J. SMITH - TRAVIS

03. USHER FT. YOUNG JEEZY

08. WARWICK AVENUE - DUFFY

LOVE IN THIS CLUB

09. JOHN WAYNE - BILLY IDOL

02. ONE REPUBLIC STOP AND STARE

10. PJANOO - ERIC PRYDZ

01. RIHANAN TAKE A BOW

TOP LISTA RADIA MEIMURJE

TJEDNI KALORIFER Amanda

07. NENAD VETMA LJUBAV 06. MATE BULI KADA PIJEM

POSTOLAR TRIPPER

08. OSJE AJ - NINA BADRI

Sise za prvu ligu, igra iz sedme! Nakon mnoĹĄtva veza vrhunskih nogometaĹĄa i manekenki, u Engleskoj se pojavio i prototip muĹĄke sponzoruĹĄe. Premda igra tek u 7. ligi, Irac Phil Mulryne uspio je zbariti modela iz prve. U nogometu i ljubavi zaista je sve mogue. Za razliku od standardnih ljubavnih stereotipa o bogatim nogometaĹĄima i superzgodnim manekenkama, ovoga je puta sve naopako. TridesetogodiĹĄnji Irac Phil Mulryne pokazao je nogometaĹĄima diljem svijeta da novac i slava nisu najbitniji kad je ljubav u pitanju te da ne moraĹĄ igrati za reprezentaciju da bi hodao s toppin-up modelom. Sretni Irac igra u sedmoj engleskoj ligi i vjerojatno za njega nitko i ne bi uo da mu djevojka nije Nicola Chapman, zamamna

Ĺ TO BI JA S TOBOM

01. NA RUBU PONORA -

TOP LISTA DOMAIH

01. TOĹ E PROESKI

1. ET VARAT U TE

IGRA BEZ GRANICA

2. TONY CETINSKI

02. SMS MOJA ULICA

AKO TO SE ZOVE LJUBAV

TOP LISTA DOMAIH 03. COLONIA

TOP LISTA 3. TOĹ E PROESKI DOMAIH

POD SRETNOM ZVIJEZDOM

NESANICA

04. VLADO JANEVSKI

4. DINO MERLIN DA Ĺ UTIĹ 

RUĹ˝ SA TVOJIH USANA

5. VLADIMIR KOIĹ ZEC FT LOS

05. KINGS ZAKUNI SE

CABALLEROS SAD SVIJET JE TVOJ

06. BORIS NOVKOVI RUŽO SNENA

6. NINA BADRI OSJE AJ

07. LUKA NIŽETI SLOBODNO DIŠEM

7. BARUNI DRAGA

08. ITD BAND SAMO JE TVOJE LICE

8. DANIJELA EVO ME

09. LEO DVIJE VATRE

9. GORAN KARAN

10. BORIS BABAROVI

DI SI RASLA

TI NISI VIĹ E MALENA

10. MASSIMO INDIJA

â&#x20AC;&#x153;MARTINâ&#x20AC;? NEDELIĹ E

Media party u petak, u subotu rock veselica ProĹĄli vikend je u Marnu praĹĄila Kula, dok predstojei ponovno sĹže Insomnia. U petak e, osim njihove svirke, bi posebice â&#x20AC;&#x153;vrueâ&#x20AC;?, jer se otvara izloĹžba â&#x20AC;&#x153;Media By Zvrzan II.â&#x20AC;?, etrnaest meimurskih ljepoca i srebrni mei-

murski olimpijac u seksi izdanju. Kako se izloĹžbe otvaraju na vrijeme, nemojte zakasni, jer je start ve u 20 sa, ali, naravno, cjeloveernji party potrajat e duboko u no. Dan kasnije slijedi standardna rock veselica.


14. listopada 2008.

DOBRO JE ZNATI

45


za velike i male

Svaštice

Svako uenje je teško

Foto: Zvrzan

Vedro i veselo Zabavni kutak Jesi li TV manijak? 1) Gledaš li televiziju dok dorukuješ? a) svakog jutra……………… a-3 b) ponekad…………………... b-2 c) nikad……………………….. c-1 2) Na televiziji gledaš: a) sve što prikazuju……… a-3 b) omiljene serije…………. b-2 c) samo crtie………………. c-1 3) Televizor ti je ukljuen: a) kada ti je dosadno……… a-2 b) uvijek kad si kod kue…b-3 c) samo kad je vrijeme za tvoju seriju…..c-1 4) Prijatelji te zovu van kad traje tvoja tv emisija ili serija: a) iskljuiš tv ili pridružiš im se…………a-1 b) pozivaš ih da ti se pridruže… …………b-2 c) kažeš da ne možeš i nastaviš gledati…..c-3 5) Gledaš li svaki dan tv: a) naravno da gledam………a-3 b) naravno da ne gledam…. b-1 c) ne znam, možda…………... c-2 6) Kad slaviš roendan kod kue: a) televizor je iskljuen……. a-1 b) televizor je svo vrijeme ukljuen………b-3 c) tu i tamo ga upalim………c-2 7) Dosadno ti je, a roditelji ti gledaju vijesti. Ti eš: a) pridružit u im se………… a-3 b) predložit u im da promijene program….b-2 c) izai eš iz sobe…………… c-1 8) Komentiraš li u školi s prijateljima tv emisije? a) ponekad………………………a-2 b) naravno da da………………b-3 c) nikad……………………………c-1 9) Koja bi ti kazna bila najteža? a) pospremanje ormara……a-1 b) zabrana izlaska……………b-2 c) zabrana gledanja televizije c-3 10) Što radiš kad se pokvari televizor? a) molim roditelje da ga poprave……………a-3 b) omiljenu seriju gledam kod susjeda………b-2

Vedro i veselo

c) ništa……………………………c-1 10-12 BODOVA Tebi televizija ne predstavlja baš ništa u životu. Zabavu nalaziš u igri i druženju s prijateljima, a gledanje televizije tek ti je jedan od manje važnih oblika zabave. Samo tako nastavi! 13-24 BODA Gledanje televizije za tebe je zapravo bijeg od dosade. Kad ne znaš što bi sa sobom, ti odmah ukljuiš televizor. To je nekad u redu jer na televiziji ima i zanimljivih emisija. Ali nemoj pretjerivati. Osvrni se malo bolje oko sebe. Ima i drugih naina da se zabaviš. itanjem uzbudljivih knjiga, na primjer. 25-30 BODOVA Ti si pravi televizijski ovisnik. Odmah prestani toliko esto gledati televiziju jer svijet u kojem živiš nije onaj u ekranu, ve onaj izvan njega i u njemu ima mnogo uzbudljivih stvari. Provjeri! Štefica Bacinger, 7.c OŠ ŠENKOVEC

Ueniki biseri • Uenica na satu vjeronauka: Ja sam hodajui grijeh. • Uitelj: Nekad su postojali bogovi. Navedite koji!

Silvana Matjai, OŠ DRAŠKOVEC

Uenik: Bogomoljka! • Uitelj: ega ima u Jadranskom moru? Uenik: eha! • Uitelj: Središte Meimurja je…? Uenik: Hrvatska! • Uitelj: Gdje je dogovoreno stvaranje Svete alijanse? Uenik: Na Bekom kongresu u Parizu! • Uitelj: Kako se zove stanovnik Pariza? Uenik: Parizer! • Uitelj: Nabroji medije koje poznaješ! Uenik: Šumski medo, polarni medo, mrki medo… • Uitelj: Navedi ime jednog faraona. Uenik: Tutan Kamen! • Uenik: Molim Vas knjigu SAD AKO hoe živjeti. • Uenik: Molim Vas knjigu Prostak Luka! • Uitelj: Tko je bio Sulejman II.? Uenik: Turistiki sultan. • Uitelj: Tko je zapoeo revolucije u Rusiji 1917. godine? Uenik: Francuzi! • Uitelj: Što je sve osvojio Napoleon? Uenik: Francusku! • Uitelj: Što je vozila mala Sadako kad je 1. put osjetila slabost zbog srama zraenja? Uenik: Formulu… • Uitelj: Što znaš o nacistima? Uenik: Imali su organizaciju Kinderjugend! (djeja mladež???) • Uitelj: Kako nazivamo vladare Egipta? Uenik: Egipani! • Uitelj: Kako se zove prorok koji je u VII. Stoljeu stvorio novu arapsku religiju? Uenik: Tomislav. • Uitelj: Kako se zovu rijeke izmeu kojih se razvila kineska civilicazija? Uenik: Zovu se Eufrat i Tigris. Uitelj: A kako se onda zove plodna dolina izmeu Eufrata i Tigrisa? Uenik: Zove se dolina Nila? Karolina Novak, 8.a OŠ ŠENKOVEC

Ue me da je demokracija kada svatko može rei ono što misli. Sve mislim kako bi to izgledalo na satu kad bi uistinu tako bilo. A pitam se i da li e tko i slušati. Ja tu priam svašta, a demokracija nije ništa drugo nego vladavina naroda. Idemo do naše kue da vidimo kako to izgleda. Jutro je. Svi skaemo iz kreveta u zadnji as. Jurim do kupaonice. Tata ju je ve “osvojio”. Viem mu neka požuri. On vie meni da se smirim jer on mora stii na vrijeme na posao. Ljutim se i viem: “Gdje, na zahodu?” Vrata se otvaraju i dobivam vrgu po glavi. Taj odgovor namoje mišljenje sigurno nije bio demokratski. Nakon silne jutarnje vike, u koju se umiješala i mama te mi obeala po nosu, odlazim u školu. Povratak kui nije ništa manje zanimljiv. Sestra i ja dolazimo prve. Ja postavljam stol, a ona bježi im dalje od mene. To me ljuti pa ju povlaim za kosu. Kada dolazi mama i pogleda ju, sve joj je jasno pa se dere na mene. Konano, kad smo svi na okupu, slušam: “Kako to jedeš! Tako se ne drži vilica!” Bilo kakav pokušaj odgovora je uzaludan. Dobro, i to još nekako podnesem. Sada dolazi ono najglavnije. Zapnem ja na matematikoj zadai. Pokušavam ovako ili onako, ali ne ide. Onda pokušavam nai spas kod tate. On brzo nae rješenje problema. “No, krasno! Imam odlinog uenika pa to ne zna… Tko je tebi dao odlian?” Ja pokušavam zamoliti, ali ne ide. Demokracija nije na mojoj strani. I tako je to svaki dan u kui, i na ulici, i u školi. Imam ja svoje mišljenje, ali ga ne uspijevam nikome rei. Sada sam bar imao smjelosti to napisati. Nadam se samo da moji “uitelji demokracije” nee to proitati. Marko Turk

Veter je zašepetal im je došla, Veter je zašepetal: Jesen. Jesen. Jesen. Došla je stiha, donesla kista I žoto farbo, Saki as pofarbala januga lista. Tu i tam se razdrami I hiti lista na pot pod nogmi. Donesla je deža, Drevje moi, Vulice pere, Ve ve po blokaj, Kak da v hiže oe, tere. Se zgledi tožno, Sam se veter se bole veseli: Jesen! Jesen! Jesen! Nino Bajkovec OŠ OREHOVICA

Rukomet Bok! Ja sam Nika. Živim u pravoj rukometnoj obitelji. Moj tata je bio poznati rukometaš koji je igrao s dekima iz naše reprezentacije. Uvijek pratimo sve rukometne utakmice. Igramo rukomet i moj brat i ja. Uživam u brzini, davanju golova, treninzima i druženju. esto mi se ini da sam brža od vjetra. Najbolji tatin prijatelj je Blaženko Lackovi. Upoznala sam ga prije dvije godine. Još se i danas sjeam uzbu-

Svaštice enja i znatiželje koja me prožimala kad je tata rekao da e me upoznati s nekim jako važnim. Tog smo dana išli po brata u vrti. Iz automobila na parkiralištu izašao je on - Blaženko Lackovi. Visok poput robota, mekih i gipkih pokreta, nasmiješeno me promatrao. Velike smee oi gledale su me u udu i nisu mogle vjerovati da sam ja Draženova ki. Kosa puna gela sjajila je na proljetnom suncu, a osmijeh s njegova lica nije silazio. Tada je zapoelo naše prijateljstvo. Krenuli smo k nama i razgovarali o rukometu. On obožava jesti kolae. Otkrio mi je jednu veliku rukometnu tajnu, kolai mu pomažu da može visoko skoiti kad zabija gol. Znala sam da se šali. Najvee iznenaenje mojim rukometnim prijateljima bilo je kad sam ga dovela na naš trening. On je odmah stao na gol, a mi smo pucali. Smijao se i šalio s nama. Rekao je da moramo jesti još puno kolaa. Oni to nisu razumjeli, ali ja sam znala što misli. Nakon svjetskog prvenstva došao je s poklonom za mene. Na rukometnoj lopti potpisali su mi se svi naši reprezentativci. Ljubomorno je uvam u sobi. Pokazala sam je svojim prijateljima i uiteljici. Možda u i ja jednom pokloniti loptu sa svojim potpisom nekom djetetu. Nika Levak I. OŠ AKOVEC

Val koji dolazi iz daljine nešto mi govori… Sjedim na žalu. Promatram nemirno more koje se pruža sa svih strana svijeta. Jedan val dolazi iz da-

Uenici OŠ G. Mihaljevec

Svaštice

ljine. Približava mi se. Ve mi je poeo dodirivati kosu i lice, a onda mi nešto šapne na uho. Želi mi pokazati sve ljepote ovog predivnog mjesta. Sjednem na val i kreemo. Val me nosio, nosio u daljine. Šaputao mi je o ljepotama jezera, rijeka, mora, a najviše o slapovima koji padaju niz brdo. Kad sam ugledala slap dojurila sam i htjela se spustiti kao na toboganu. Putujui velikim hitrim valom promatrala sam planine i gore i velike šume što su okruživale rijeku na kojoj sam plovila s valom. Kasnije je zapuhao jak vjetar i doveo nas do najljepših jezera. Plitvikih jezera. Slapovi su izgledali poput kristalnih kockica koje su se spuštale. Vidjela sam samo dvije boje: plavu i zelenu. Sve što je lijepo kratko traje. Tako smo se val i ja morali rastati. Doveo me do žala i rekao: “Ma kako prekrasni bili plodovi ljudske mašte, ništa nije ljepše od prirode!” Zatim je udario u veliku stijenu, pretvorio se u sitni vodeni prah i zauvijek nestao. Julija Trstenjak OŠ BELICA

Jesen spi Vu mojem sadovjoku jesen spi. Listje se poelo forbati. Jabuke momijo k sebi. mele letijo i išejo najslatkišo hruško. Ne dale od voki Ponosno zalukovlejo žute tikve Jena lepša od druge. Gorice zovejo, Grozdje ljudi berejo, Mošt curi, A vu mojem sadovjoku i dale Jesen spi. Melanija Pilaj OŠ GORNJI MIHALJEVEC


47 

 UXMQD 

sport@mnovine.hr

PORAZ akoveke Perutnine Pipo IPC u prvoj utakmici Kupa europskih kupova

Protiv monog Koldinga nije iĹĄlo PogledavĹĄi rezultat prvog susreta dvoboja 2. kola Kupa pobjednika kupova izmeu Perutnine Pipo IPC i Koldinga, lako bi se moglo rei da su Danci jednostavno preskoili akovane. No, svi oni koji su proĹĄle subote bili u dvorani Graditeljske ĹĄkole uvjerili su se da s favoriziranim gostima sa sjevera Europe nije bilo nimalo lako, barem u prvom poluvremenu. Usprkos na kraju visokom porazu od ak 10 golova razlike, ekipi Josipa Borkovia nema se ĹĄto zamjeriti, jer su Danci jednostavno bili u ovom trenutku prejaki za ovaj akoveki sastav.

FINALE poljske Extra lige u speedwayu

Poraz Pavlicove Leszne na domaem terenu - U porazu svoje ekipe Jura je vozio tri voĹžnje i osvojio 4 boda

Danci Ĺžele otii do kraja Kif Kolding u Meimurje je doĹĄao kao velik favorit, ipak je to klub koji je redoviti sudionik Lige prvaka, viĹĄestruki danski prvak i pobjednik kupa te, ono ĹĄto je najvaĹžnije, jedan od najbogatijih europskih klubova. Proraun mu je oko 5 milijuna eura â&#x20AC;&#x201C; s tim novcem lako se mogu kupiti svjetski najbolji igrai. Tako Koldingove boje brane etiri danska reprezentativca, jedan bosanski, a tu i su i dva Ĺ panjolca: Gutierrez i proslavljeni Mateo Garralda (pet puta osvojio Ligu prvaka). S takvim timom koji vodi ĹĄvedska rukometna legenda Thomas Sivertsson, pobjednik danskoga nacionalnog kupa, s pravom cilja da dogura do kraja ovoga prestiĹžnog europskog natjecanja. Prva stepenica na tom puta zove se Perutnina Pipo IPC i u prvom akovekom poluvremenu tog dvoboja Danci su se morali dobrano namuiti da dou do vodstva. Iako je tijekom tjedna Josip Borkovi muku muio sa svojim igrakim kadrom te dodao pokoju sijedu vlas, ipak je pokrpao momad i hrabro je postavio protiv Koldinga. PoduĹžem spisku ozlijeenih od prije (Vidakovi, Mesari i Lesjak) pridruĹžili su se Arnaudovski, 'avar i PaĹžin, no lijenika sluĹžba na brzinu ih je uspjela osposobiti pa su konkurirali za dvoboj. â&#x20AC;&#x153;Pokrpaniâ&#x20AC;? akoveki sastav pred (samo) 500-tinjak gledatelja â&#x20AC;&#x153;poginuoâ&#x20AC;? je na terenu, ali ni to nije bilo dovoljno. Dok je bilo snage u njihovim tijelima, uspjeli su se nositi s gostima, no, na Ĺžalost, to je vrijedilo samo za prvih 15 minuta. U tom periodu vrstom, muĹĄkom igrom u obrambenoj varijanti 3-2-1, te koncentriranoĹĄu u napadu drĹžao se rezultat u egalu, a kod 6:4 se ak i vodilo. Odluan i na trenutke fanatian pristup domaih mnoge u dvorani je iznenadio, a meu njima su bili i subotnji protivnici.

Vanjski puca akovekog sastava Risto Arnaudovski stisnuo je zube, ali danska obrana bila je prevrsta No Sivertsson je poeo koristiti svoju duĹžu i po kvaliteti izjednaenu klupu koja je uspjela preokrenuti tijek dvoboja u korist gostiju. Borkovi jednostavno nije mogao izmjenama parirati svojem kolegu i zaas je rezultat bio 6:8. U 22. minuti je 10:12, a zaostatak od dva gola odrĹžao se i do kraja prvog dijela koji je zavrĹĄio s 12:14. Vidjelo se tada da je Kolding jednostavno prejaka, prekvalitetna momad protiv koje su akovani suprotstavili samo â&#x20AC;&#x201C; srce.

maina drĹžao se realan zaostatka, posljednji put to je bilo kod 15:17. Nakon toga slijede Ĺžute minute Perutnine Pipo IPC i rezultat je vrlo brzo bio 18:28. Tu se utakmica prelomila, ali i dalje se borilo, gotovo do posljednjeg daha. Konanih 24:34 oslikava realan trenutaan odnos snaga. Rezultat moĹžda nije trebao biti tako visok, ali tu svoj dio krivice snose i ukrajinski suci MiĹĄuk i RoĹžkov koji su davali vjetar u lea Koldingu.

U nastavu utakmica â&#x20AC;&#x153;jednosmjerna ulicaâ&#x20AC;?

Borkovi: To je naĹĄa realnost

Nakon promjene strana dok je joĹĄ bilo snage u tijelima umornih do-

- Na suenje nemam komentara, ali trebam rei da budĹžet gostiju koji je 30 puta vei od naĹĄeg najbolje objaĹĄnjava situaciju s terena, zapoeo je svoje obraanje novinarima nakon utakmice trener Perutnine Pipo IPC Josip Borkovi, i nastavio: - Kad smo imali snage, mogli smo se nositi s njima. PokuĹĄavali smo svaĹĄta i koliko je iĹĄlo - iĹĄlo je. Nemam ĹĄto prigovoriti svojim igraima. U uzvratu idemo dostojno prezentirati hrvatski rukomet i na najbolji se mogui nain oprostiti od Europe. Jedan od onih koji je dao sve od sebe sigurno je bio Dragan 'avar, ponosan bosanski Hrvat stisnuo je zube i usprkos ozljedi zaigrao. - Ma proi e svi bolovi, ali nemamo za im Ĺžaliti. Deki su stvarno dali sve od sebe i mislim da se akoveki i meimurski rukomet ima ime ponositi. Razlika u kvaliteti jednostav-

Perutnina Pipo IPC â&#x20AC;&#x201C; KIF Kolding 24:34 (12:14) akovec, dvorana Graditeljske ĹĄkole, gledatelja 500. Suci: Mischuk, Rozhkov (Ukrajina). Perutnina Pipo IPC: Arnaudovski 4, Varga 4, Bari 1, Balog 1, 'avar 3, Krajner 2, PaĹĄali, Kovai 1, Turk 3, Zadravec 2, PaĹžin 1, Herman 2 Obrane: Lonar 7, Sladoljev 3. Sedmerci: 1/1. Iskljuenja: 14 minuta KIF Kolding: Mollgaard 4, Toromanovi 3, Garralda 2, Tofthansen, Spellerberg 6, Pedersen 2, Scott, Sondergaard 3, Seifert 5, Engaard 3, Gutierrez 1, Jensen 5 Obrane: Klinge 2, Petersen 17. Sedmerci: 5/6. Iskljuenja: 2 minute.

no je bila preveliki faktor u njihovu korist. S njime se sloĹžio i kolega iz BiH reprezentacije Muhamed Toromanovi koji nosi Koldingov dres. - Domai su nas poetkom dobrano namuili, ali kada smo mi zaigrali naĹĄu 6-0 obranu, stvorili smo nekoliko kontri preko kojih smo ih slomili. Mislim da emo u uzvratu samo morati nastaviti ono ĹĄto smo zapoeli ovdje. Za uzvrat koji je na rasporedu u nedjelju u 16 sati Josip Borkovi morat e joĹĄ jednom uzeti magini ĹĄtapi u ruke i neĹĄto iskemijati za Dansku. Naime PaĹžin je prvi puta zaigrao tek u 41. minuti i njegova ozljeda koja se vue duĹže vrijeme zahtijeva duĹži period odmora. vrst kao stijena 'avar e stisnuti zube, a Arnaudovski e morati pojesti neĹĄto poput â&#x20AC;&#x153;Popajevog ĹĄpinataâ&#x20AC;? jer ako on nee moi igrati to bi bio zaista ogroman hendikep. Plus toga u etvrtak e se odraditi i utakmica hrvatskog prvenstva, gostuje se u Poreu. Kada te ide, onda te zaista ide, ali kada te ne ide, onda sva kola idu nizbrdo. No, sve brige oko ozljeda, oko zgusnutog rasporeda, tanke klupe bile su nakratko zaboravljene kada se nakon subotnje utakmice uo zasluĹženi pljesak s tribina. akoveki rukometaĹĄi izgledali kao da se su upravo vratili s fronta, izudarani, izmueni, istroĹĄeni, ali sa spoznajom da su dali sve od sebe, da su doslovce poginuli na terenu. (tj)

Jurica Pavlic nastupio je u nedjelju za svoj poljski klub Unia Leszno u inalnoj utrci poljske Extra lige protiv Toruna. Unia je doĹživjela uvjerljiv poraz na domaem terenu od svog protivnika. Gosti su slavili sa 49:41 u bodovima. Sastav Toruna inae je doĹživio znatne promjene s obzirom na sastav koji se proĹĄle godine pomalo kao iznenaenje probio do inala. Ali promijenjen je na bolje, tj. pojaan je s jakim spidvej vozaima poput Australca Sullivana, Danca Andersena itd. Gosti su jainu svog sastava potvrdili ve na gostujuem terenu. Gosti su imali viĹĄe raspoloĹženih vozaa u svojim redovima. Odlino je vozio poljski GP voza Jagus koji je skupio ak 18 bodova, dok su Sullivan i Andersen takoer bili na visokom nivou. U domaim redovima nije bilo jako raspoloĹženog vozaa. Glavni

aduti Adams i Hampel odvozili su slabije od oekivanja. Pavlic je dobio tri puta priliku da se okuĹĄa na stazi. Skupio je etiri boda. U jednoj voĹžnji je briljirao i stigao do pobjede, u ostale dvije mogao je i bolje. Uglavnom, sljedee nedjelje Pavlicov sastav eka teĹĄko iskuĹĄenje u uzvratu. Zaostatak je veliki i joĹĄ se mora u goste. ProĹĄle godine je Unia stigla do naslova upravo u Torunu. Ove godine njihov protivnik ima veliku prednost i teĹĄko je oekivati da e neĹĄto prepustiti sluaju na domaem terenu. (D. Zrna) Rezultati: Unia Leszno: 41: K. Kasprzak (1,0,0,2) 3+1, D. Bali^ski (2,2,1,1,2) 8+1, L. Adams (2,3,1,2,0) 8+1, T. Batchelor (3,1,0,1*,0) 5+1, J. Hampel (1,3,2,2,2) 10+1, R. Kasprzak (2,0,1) 3, J. Pavlic (1,3,0) 4 KS Unibax Toru^: 49: H. Andersen (3,2,1,3,1) 10, K. Z{bik (0,0,D,0) 0, R. Sullivan (1,2,2,3,3) 11+1, A. Miedzi^ski (0,W,0,1) 1, W. Jagu| (2,3,3,2,3,3) 16+2, D. Celmer (D) Ch. Holder (3,3,1,3,1) 11

PREMIER RUKOMETNA LIGA

Nema predaha, u etvrtak se mora u Pore Umjesto da se tijekom tjedna akovani pripremaju za nedjeljni uzvrat, morat e odigrati utakmicu 6. kola hrvatskog rukometnog prvenstva. Perutnina Pipo IPC u etvrtak putuje u Pore. Iako su Meimurci zatraĹžili odgodu susreta, Poreani su to pristali uiniti, ali da se utakmica pomakne na dan ranije, na srijedu. U praksi se ti susreti odgaaju i po potrebi dva tjedna, a ne jedan dan. Perutnina je u takvim situacijama uvijek izlazila u susret klubovima iz Hrvatske,

pa i zbog razloga koji nisu sasvim sportski (svadbe, graevinski radovi i slino). Ovom nesportskom gestom Istrani su uinili medvjeu uslugu Dancima, ali u naĹĄem premijerligaĹĄu, vjerojatno iz inata, odluili su u â&#x20AC;&#x153;cuguâ&#x20AC;? odraditi oba susreta. U etvrtak u 16,30 uz prijenos uĹživo na HRT+ odmjerit e snage s Poreom, a samo dan nakon toga otpremiti se na daleki put na sjever Europe. Stres i umor koji e igrai proĹživjeti sigurno e biti ogroman, ali ĹĄto je, tu je. (tj)
OLVWRSDGD 

II. HRVATSKA NOGOMETNA LIGA - nova domaa pobjeda Meimurja

Leo minijatura otvorila put k pobjedi Golovima Lea i Baeli-Grgia Meimurje je svladalo Trogir s 2:0. Utakmicu je ponovno obiljeĹžio sjajni mladi Brazilac koji je nazasluĹžniji za pobjedu. Inae, uglavnom ravnopravnu utakmicu ĹĄto se tie kako su momadi stajale na terenu okarektirizirao je â&#x20AC;&#x153;vatreniâ&#x20AC;? uvod i â&#x20AC;&#x153;laganicaâ&#x20AC;? do kraja poluvremena. Na poetku je prijetilo Meimurje, odmah potom mogao je povesti Trogir. U nastavku je vrlo brzo utakmica odvedena mlin Meimurja. Leo je sjajno reagirao u ĹĄesnaestercu i donio vodstvo ve u 50. minuti. Trogir je mogao poravnati, Georgijevski je nespretno uzdrmao preku vlastitog gola, ali mreĹža Meimurja se nije zatresla. Pri kraju je nakon odline akcije Baeli-Grgi oduzeo loptu i na kraju efektno poentirao za konanih 2:0. Brazilac Eliomar iz kola u kolo potvruje da je vrhunski igra, koji u stilu â&#x20AC;&#x153;ala Robinhoâ&#x20AC;? ima vei potencijal i od Dinamovih Brazilaca i Argentinaca. Stoga s njim

treba itekako pametno postupati, jer ako nastavi u istom ritmu, zasigurno e biti zanimljiv na nogometnom trĹžiĹĄtu. Nije to bila utakmica u kojoj je Meimurje odigralo na niovu kao protiv Lokomotive, ali bilo je to sasvim solidno izdanje domaeg sastava koji usprkos problemima izvan terena igra sve bolje i sve bliĹže je da se posve ravnopravno ukljui u borbu za sam vrh tablice. U prvom poluvremenu nedostajala protonost u igri. Trener Kovaevi je ovaj put zaigrao â&#x20AC;&#x153;lagani catancchoâ&#x20AC;? sa ak etiri stopera, ĹĄto je ipak malo previĹĄe. Mislim da nije osnovni problem ĹĄto sam koristio etiri stopera, jer su samo dva igrala na tim pozicijama, dok su Andre i MiĹĄi bili na boku. Smatram da je najvei problem bio ĹĄto su igrai u sredini terena stajali predaleko od igraa, pa nije bilo kvalitetnog bloka. Ĺ to se tie Andrea na desnom boku, to nije njegova pri-

Brazilac Leo sjajno je reagirao za vodstvo Meimurja rodna pozicija, ali mislim da je dobro ĹĄto su Georgijevski i F. Pintari krenuli s klupe. Dani je to dobro primio, ĹĄto se vidjeli kad je uĹĄao u drugom poluvremenu, jer smo dobili kvali-

tetu viĹĄe. Isto vrijedi za Franju i na kraju za Baeli-Grgia.Baeli-Grgi je zaista ono malo vremena ĹĄto je zaigrao konano pokazao kakav je to potencijal. Ovaj

put nije bilo poteza viĹĄe. Osim toga, zapoeo je i okonao akciju za drugi zgoditak, ime je pobjednik bio odluen. Meimurje drĹži korak za vrhom, ali ukljuivanje u borbu za vrh tablice bit e potrebna nova pobjednika serija. - Ve u subotu igramo na domaem terenu sa Suhopoljem ekipu koju bi trebali dobiti. Zdravstveni bilten je odlian, takoer nema problema s kartonima, stoga sam optimista pred subotnju utakmicu rekao nam je pun optimizma Mario Kovaevi koji dobro vodi akoveku momad. Kovaevi inae istie kvalitetnu atmosferu u momadi, koja sa zadovoljstvom ispunjava sve ĹĄto je planirano na treninzima, a ĹĄto oito donosi rezultate i na travnjaku. Utakmica izmeu Meimurja i Suhopolja igra se u subotu u akovcu u 15,30 sati. (D. Zrna)

Ostali rezultati: Mosor - Karlovac 0:1; Moslavina - Lokomotiva 0:2; Suhopolje - Imotski 4:1; Junak - Hrvatski dragovoljac 3:1; Vinogradar Slavonac CO 1:2; Segesta - Istra 1961 0:1; Solin - Pomorac 3:1.

TABLICA 1. Karlovac

9

8 0

1 20:8 24

2. Slavonac CO

9

5 4 0 16:7 19

3. Istra 1961

9

5 3

1 12:6 18

4. Solin

9

5

1 3 16:10 16

5. Lokomova

9

5

1 3 15:13 16

6. Pomorac

9

4 2 3 12:13 14

7. Meimurje

9

4

8. Junak

9

3 2 4 14:13 11

9. Segesta

9

3 2 4 13:15 11

1 4 17:12 13

10. Mosor

9

11. H. Dragovoljac

9

3 2 4 10:15 11

12. Vinogradar

9

2 4 3 10:12 10

3 2 4

6:9

11

13. Suhopolje

9

2 2 5 10:15

14. Imotski

9

2

1 6 10:16

8 7

15. Moslavina

9

1 3 5 4:15

6

16. Trogir

9

0 4 5 11:17

4

Parovi 10. kola: Trogir - Pomorac; Karlovac - Solin; Slavonac CO - Mosor; Istra 1961 - Vinogradar; Hrvatski Dragovoljac - Segesta; Lokomotiva - Junak; Imotski - Moslavina; Meimurje - Suhopolje.
OLVWRSDGD IV. HNL-sjever - skupina A HNL-ISTOK â&#x20AC;&#x201C; Odlian vikend meimurskih predstavnika

PreloĹžani slavili u Osijeku, NedeliĹĄu domaa pobjeda Kakva pobjeda Mladosti na gostovanju kod osjeke Olimpije!? U sudakoj nadoknadi je Mlinarec napravio sjajan posao. Najprije je iskoristio loĹĄu namjeru domaeg vratara, a onda postigao zgoditak vrijedan tri boda za pobjedu od 3:2. Prije toga utakmica puna preokreta. Iako oslabljeni neigranjem Krznara, Bukala i Sabola postavili su se hrabro i to se na kraju isplatilo. Kad si hrabar, onda te i srea pomazi. Tako je to bilo ovaj put. U prvom dijelu dominacija preloĹĄkog sastava i nakon prvih 45 minuta â&#x20AC;&#x153;samoâ&#x20AC;? 1:0 za Mladost. Zabio je mladi Rogina pred kraj prve dionice, iako je bilo joĹĄ prilika. Mogli su zabiti Mlinarec, Jari i HabuĹĄ nakon kornera, bilo je joĹĄ opasnih situacija pred domaim vratima. vrsti obrambeni blok PreloĹžana nije dopustio niĹĄta domainu. Svi su bili na nivou zadatka, konano je na razini koje se to od njega oekuje odigrao i Cvetko. U nastavku su domai iskoristili â&#x20AC;&#x153;sluaj Baariâ&#x20AC;?. Naime, mladi boni PreloĹžana nastradao je u jednom dvoboju i u trenucima kad su svi bili pod ĹĄokom (zavrĹĄio je u bolnici, ali sreom samo preventivno) domai su uspjeli iskoristiti zbunjenost i povesti. Ali to je ujedno bilo sve. Kralji je sjajno izveo slobdnjak za poravnanje, da bi u samom finiĹĄu preko odlinog Mlinarca koji je zamijenio Krznara u samoj ĹĄpici napada odluen pobjednika. Kako se prvenstvo nastavlja ve sredinom tjedna, tako su PreloĹžani opet domaini u tjednu, ali ovaj put utakmica se igra sutra (srijeda) 15.10 s poetkom u 15,30 sati. U Prelog stiĹže jaki sastav akovo,

a trener Baari ne moĹže raunati na ozlijeenog Krznara, kao i kartoniranog Balenta, dok je nastup Baarija upitan.

Preokret za sva tri boda NedeliĹĄani su u devetom kolu, nakon ĹĄto u Ĺ˝upanji nisu uspjeli doi do bod(ova), upisali pun plijen. Protiv gostiju iz Vukovara naĹĄi treeligaĹĄi postavili su se odluno, tim viĹĄe ĹĄto je sastav prve momadi i dalje krnji, jer i dalje nema sedmorice standardnih prvotimaca. Bez obzira na veliko htjenje, u prvom dijelu susreta na HraĹĄici domai imaju veliki promet ali bez zarade. Prvo uzbuenje donosi Jagec odmah po poetku susreta, kad s tridesetak metara silovito pogaa gredu vukovarskog gola. Odmah potom isti je gol uspjeĹĄno â&#x20AC;&#x201C; prebacio â&#x20AC;&#x201C; Golubi, da bi najveu priliku u tom dijelu utakmice propustio Gyofi, kojem je loptu struno dopremio Baksa, no ovaj gaa pravo u vratara. I kad su se NedeliĹĄani ve umorili od pokuĹĄaja, ponajviĹĄe zahvaljujui konkretnoj gostujuoj obrani, Vukovarci dolaze do prednosti iz kontranapada. Nije to bila posebno lijepa akcija, no nespretno je na dugu loptu Vukovara reagirao ukes, koji je glavom nabacuje u pred gol NedeliĹĄa, a tamo se naĹĄao spretan i spreman Spasi. Ohrabreni takvim raspletom Vukovarci preuzimaju teren u zavrĹĄetku prvog dijela, pa prijete u joĹĄ nekoliko navrata, a po domau su obranu posebno neugodni bili Spasi i Ĺ arevi. Oito je trener NedeliĹĄa Neno Marec dobro iskoristio stanku od 15 minuta, jer kad su se vratili

na travnjak domai su opet bili raspoloĹženi za igru, i spremni za poniĹĄtavanje gostujueg vodstva. Upravo je to uinio mladi PeriĹĄi u 47. minuti na dodavanje Bakse, kad s ruba kaznenog prostora matira vratara Media. Svega pet minuta kasnije Skitnice opet slave, a slavio je i Jagec, iji je slavni ĹĄut iz slobodnjaka opet proradio. On je naime nakon prekrĹĄaja gostiju nad Baksom na liniji 16 metara savrĹĄeno precizno pogodio u gornji desni kut, ĹĄto gostujui

Ostali rezulta: Virovica - Croaa 2:0; NAĹ K - Graar Vodovod 0:2; BeliĹĄe KriĹževci 1:2; Koprivnica - Marsonia 6:0; Slavija - Graniar 2:3; akovo - Bjelovar 1:0; Mladost (C) - ViĹĄnjevac 1:0.

vratar nije ni mogao, a ni pokuĹĄao zaustaviti. Preokret rezultata daje dodatan poticaj domaima za igru, a gostima na Ĺžalost za grubost, pa u 75. minuti Vukovar ostaje s igraem manje zbog iskljuenja Nimevia. To olakĹĄava NedeliĹĄu posao, a razigrani Jagec u 83. minuti upoĹĄljava Golubia, koji pravim euro pogotkom postavlja konanih 3:1. Ova pobjeda naĹĄim treeligaĹĄima iznimno mnogo znai, jer je pred njima iznimno naporan tjedan. Prvo e igrati u Osijeku protiv Grafiar Vodovoda, koji je na svom travnjaku iznimno jak, a u subotu e ugostiti akovaku Croatiju. (Ivana Strahija) NEDELIĹ E - VUKOVAR â&#x20AC;&#x2DC;91 3:1

TABLICA 1. Graar Vod. 2. KriĹževci 3. akovo 4. Graniar 5. Mladost (P) 6. Bjelovar 7. Virovica 8. NedeliĹĄe 9. Slavija 10. Koprivnica 11. Vukovar â&#x20AC;&#x2DC;91 12. NAĹ K 13. Olimpija 14. BeliĹĄe 15. Mladost (C) 16. ViĹĄnjevac 17. Croaa 18. Marsonia

9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9

7 7 6 6 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 2 3 2 0

1 1 1 0 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 3 0 1 1

1 1 2 3 3 4 2 4 4 4 4 5 5 7 4 6 6 8

22:9 20:7 13:5 14:17 19:15 17:13 14:7 16:14 13:12 17:17 15:17 16:19 11:15 17:15 6:11 9:16 6:12 7:31

22 22 19 18 16 16 15 15 13 13 13 10 10 9 9 9 7 1

Parovi 10. kola: Graniar - Vukovar â&#x20AC;&#x2DC;91; Graar Vodovod - NedeliĹĄe; Croaa - NAĹ K; ViĹĄnjevac - Virovica; Marsonia - Mladost (C); KriĹževci - Koprivnica; Bjelovar - BeliĹĄe; Mladost (P) - akovo; Slavija - Olimpija.

DUNJKOVEC-PRETETINEC. IgraliĹĄte HraĹĄica. Sudac: Trupina (Vukosavljevica). Pomonici: BlaĹževi i Turbelija. Strijelci: 0:1 Spasi (30), 1:1 PeriĹĄi (47), 2:1 Jagec (52), 3:1 Golubi (83). NEDELIĹ E: Posavec, Golubi (od 88. Husejnovi), PeriĹĄi, Belovi, ukes, Vibovec, Zavrtnik, Jagec, Baksa, Gyofi (od 69. Kresinger), Zanjko. Trener: Nenad Marec. VUKOVAR â&#x20AC;&#x2DC;91: Medi, Na (od 76. ali), Malecki, Mladiek, Ninevi, Majher, Ani, Ĺ ekuljica, Ĺ arevi, MiĹĄi (od 53. Pari), Spasi. Trener: Zdravko LagaruĹĄi. Crveni karton: Ninevi. Igra utakmice: Denis Golubi.

OLIMPIJA - MLADOST (P) 2:3 OSIJEK. Stadion Olimpije. Sudac: Vrabec (Slavonski Brod). Pomonici: Radi i Severinac. Strijelci: 0:1 Rogina (43), 1:1 Vuka (54), 2:1 Ilii (67), 2:2 Kralji (68), 2:3 T. Mlinarec (90). OLIMPIJA: MaruĹĄi, Ilii, RaĹĄljanin, Borko, Smoje, BaĹĄi, Bogadi (od 46. OreĹĄki), Krstanovi (od 73. Tabak), Vuka, Kauni, Milievi (od 46. Ĺ kori). Trener: Tihomir RudeĹž. MLADOST (P): Marec, Radikovi, Baari (od 53. Vutek), Cvetko, Jari, HabuĹĄ, Mlinarec (od 89. D. Mlinarec), Vuk (o 51. HiĹžman), Balent, Rogina. Trener: Zlatko Baari. Igra utakmice: Zoran Kralji.

Trnovec izbacio branitelja naslova

AUTO Ĺ KOLA START

Dresovi za juniorski sastav U amaterskim klubovima velika pozornost se posveuje radu s mladima, pa tako i u M. Subotici. Kako bi dali dodatni motiv za rad i trening u Ĺ koli nogometa, Auto ĹĄkola Start Mala Subotica odluila je donirati juniorski sastav Spartaka iz M. Subotice kompletom novih dresova. (oto: Z. Vrzan)

hrvatskog etvrtoligaĹĄa Dinamo iz Palovca. Slakovani su takoer potvrdili da su ove jeseni sve bolje svladavĹĄi bez problema Omladinac iz Novog Sela Rok. Gosti su stigli do tri pobjede u regularnom dijelu od kojih dvije pripadaju hrvatskim treeligaĹĄima. PreloĹžani su bili uvjerljivi u Dunjkovcu-Pretetincu, dok se NedeliĹĄe puno viĹĄe muilo u Novakovcu. Spartak je bio raspoloĹžen na gostovanju u Svetom Juraju na Bregu.

Graniar-Ellabo je nastavio sjajan niz i novom pobjedom od 3:1 i stigao na treu poziciju prvenstvene tablice s istim brojem bodova kao ĹĄto ima ludbreĹĄka Podravina. Sastav kojeg tako uspjeĹĄno vodi trener Branko Lipi niĹĄta nije prepustio sluaju i varaĹždinska Sloboda svladana je sa sigurnih 3:1. VaraĹždinska Sloboda bila je prejaka za ukoveki sastav koji se izblamirao poĹĄteno u kupu, dok je tek za nijansu â&#x20AC;&#x153;boljeâ&#x20AC;? bilo u VaraĹždinu. Lider prvenstvene tablice koji igra odlino u jesenskom dijelu sezone ostvario je uvjerljivu pobjedu od 4:0 i gostima nije dopustio da postigne niti poasni zgoditak. Visoka pobjeda akovca u dvoboju s Dinamom iz Palovca koji je kao ĹĄto smo ve pisali potpuno drugaija ekipa kod kue, odnosno na strani. Od prve su minute akovani zapoeli s pritiskom, koji se ubrzo i isplatio kad Vrbanec odlino reagira u guĹžvi pred Dinamovim golom. Desetak minuta kasnije neopreznost domaeg vratara Ladia koji je bespotrebno istrao sa svoga mjesta i time otvorio ĹĄansu za Ĺ˝ulia koji izjednauje na 1:1. No, samo su minutu gosti iz Palovca slavili, jer je Vrbanec i opet odlian za 2:1. Do kraja poluvremena neizvjesnost, ukoliko je postojala, pogotkom za domae rjeĹĄava Horvat. Drugo poluvrijeme opet otvaraju domai, Treska i nedugo potom Vrbanec diĹžu na za Palovane nedostiĹžnih 5:1, nakon ega je sve bilo gotovo, a Vrbanec je samo popravio svoju statistiku. Sloga uvjerljiva na gostovanju u Turinu. Visokih 7:1 pobjeda protiv Dubravke ĹĄto i nije bilo tako teĹĄko. Ta je momad naime uvjerljivo posljednja, a veini ostalih ekipa te lige sluĹži kao â&#x20AC;&#x153;kanta za napucavanjeâ&#x20AC;?. U Turinu su u subotu po dva gola u mreĹžu nemonih domaina uputili Bali, Vugrinec i Sean, koji su malo namjestili svoje ciljnike pred vaĹžno domainstvo idue nedjelje, kad u 10 sati ujutro na stadion Sloge stiĹže

Graniar Ellabo koji igra u sjajno ormi i pravi meimurski derbi. U meimurskom derbiju donjeg dijela tablice vaĹžna pobjeda Dinama iz DomaĹĄinca protiv Trnave. Budui da je poznato kako Dinamo puno teĹže skuplja bodove u ovoj sezoni nego ĹĄto je bio sluaj u proĹĄloj pobjeda protiv Trnave zasigurno je vrijedna kako bi se izborio prikljuak s Plitvicom i joĹĄ dva-tri kluba meu kojima su i joĹĄ dva meimurska predstavnika Dinamo P i upravo nedjeljni protivnik koji e se boriti za ostanak u etvrtoligaĹĄkom druĹĄtvom. Sreom izgleda da je Dubravka ve siguran putnik za Ĺžupanijsku ligu. Predstojei vikend u nedjelju ujutro ak dva zanimljiva meimurska ogleda. Prvi smo najavili i igra se u akovcu, a drugi je na rasporedu u ukovcu, gdje s poetkom od 10,30 sati domain doekuje akovec. (D. Zrna, I. Strahija)

Rezulta 8. kola: Dubravka - Sloga 1:7; Graniar-Ellabo - Mladost 3:1; Dinamo (D) - Trnava 3:0; Ivanica - Novi Marof 2:1; Podravina - Plitvica 10:0; Sloboda - ukovec 77 4:0; akovec - Dinamo (P) 7:1.

TABLICA 1. Sloboda 2. Podravina 3. Graniar-Ellabo 4. Novi Marof 5. Sloga 6. akovec 7. ukovec 77 8. Ivania 9. Mladost 10. Trnava 11. Dinamo P. 12. Plitvica 13. Dinamo D. 14. Dubravka

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

7 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 2 2 0

1 2 2 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0

0 1 1 3 3 2 3 4 4 5 5 5 6 8

34-7 37-8 21-15 23-8 15-7 39-13 9-11 13-14 7-14 6-18 15-28 14-24 9-30 2-47

22 17 17 15 15 14 11 10 10 9 9 7 6 0

Raspored za 9. kolo: Dinamo (P) - Dubravka; ukovec 77 - akovec; Plitvica - Sloboda; Novi Marof - Podravina; Trnava - Ivanica; Mladost - Dinamo (D); Sloga - Graniar-Ellabo.

NOGOMETNI SAVEZ Meimurja

ODIGRANA osmina finala kupa NSM

U srijedu su odigrane utakmice osmine-finala Kupa NSM. Kao i uvijek bilo je iznenaenje, a najvee je priredio Trnovec koji je visoko svladao hrvatskog etvrtoligaĹĄa i branitelja naslova ukovec â&#x20AC;&#x2DC;77 sa ak 5:1. Muio se i akovec u DraĹĄkovcu, ali je uspio proi na penale, dok je BSK proĹĄao nakon dodatnih jedanaesteraca u Gorianu. Vodei sastav najbolje Ĺžupanijske lige Polet iz Svetog Martina na Muri potvrdio je dobru ormu i svladao takoer

Kotoripani preskoili Novi Marof za tree mjesto

Rezultati kupa 1/8: Polet (SMNM) â&#x20AC;&#x201C; Dinamo (P) 3:1, Venera PMP â&#x20AC;&#x201C; Spartak 1:3, DraĹĄkovec â&#x20AC;&#x201C; akovec 2:2 (9:10) 11m, Sloboda â&#x20AC;&#x201C; Omladinac (NSR) 4:2, Trnava - BSK 2:2 (1:4) 11m, Trnovec â&#x20AC;&#x201C; ukovec 77 5:1, Meimurec â&#x20AC;&#x201C; Mladost (Prelog) 3:7, Graniar (N) â&#x20AC;&#x201C; NedeliĹĄe 2:3. U ponedjeljak je u prostorijama NSM izvueno domainstvo etvrtfinalnih utakmica. Hrvatski treeligaĹĄi NedeliĹĄe i preloĹĄka

Mladost svoju utakmicu odigrat e vjerojatno mjesec dana prije svih ve 15. veljae, ako posluĹže vremenski uvjeti, dok e svi ostali igrati 15. oĹžujka, tjedan dana prije poetka Ĺžupanijskih liga. Parovi etvrtfinala: Sveti Martin na Muri: Polet (SMNM) â&#x20AC;&#x201C; Sparta (M. Subotica), akovec: akovec â&#x20AC;&#x201C; Sloboda (Slakovec), TRNOVEC: Trnovec-BSK i DUNJKOVEC-PRETETINEC: NedeliĹĄe-Mladost (Prelog). (dz)

12 novih nogometnih sudaca Nakon odsluťanih ťest ťkolskih sati predavanja o pravilima nogometne igre iji su predavai bili Stjepan KriŞari i Željko Bacinger, protekli tjedan kandidati za nogometnog suca pismenim i usmenim ispitom pred komisijom KriŞari, Bacinger i Vuk, nogometnim sucem pripravnikom iji pripravniki staŞ traje ťest mjeseci postali su Dino Horvat iz Makovca, Mario Horvat iz Cirkovljana, Davor Jambroťi iz Vularije, Franjo Janec iz Palinovca, Branko Martan iz Šteanca, Robert No-

vak iz PuĹĄina, Manuel Trupkovi iz Macinca i ak pet kandidata iz NedeliĹĄa mjesta koje ima najveu nogometno sudaku tradiciju u Meimurju, Martin HruĹĄoci, Kristijan Kovai, Dalibor Kresinger, Rajko Sagata i Nino Vizinger. NSM i dalje poziva sve zainteresirane Ĺženske ili muĹĄke osobe u starosnoj dobi od 16 do 40 godina da se prijave u kancelariji NSM na broj teleona 328-802 kako bi novi teaj za nogometne suce kada se skupi odreeni broj kandidata ponovno zapoeti sa radom.

II. HNL - sjever - Ĺžene

Prva pobjeda Oaze-Mlaodst Rezulta 5. kola: Lepoglava - Podravina 02 1:1; Mladost - Trnava 5:0; Oaza-Mladost - Cesca-2005 3:0; Srainec - Plamen 1:2.

TABLICA 1. Podravina 2. Srainec 3. Plamen 4. Mladost 5. Trnava 6. Lepoglava 7. Oaza-Mladost 8. Cesca-2005

5 5 4 5 5 5 4 5

4 3 2 2 2 1 1 1

1 0 2 1 1 1 0 0

0 2 0 2 2 3 3 4

14-3 13 13-6 9 10-7 8 13-14 7 10-16 7 18-10 4 5-8 3 4-23 3

Raspored za 6. kolo: Podravina 02 - Plamen; Cesca-2005 - Srainec; Trnava - Oaza-Mladost; Lepoglava - Mladost.
OLVWRSDGD 8. kolo PLAVI - BSK 1:1 (0:0)

PEKLENICA. Igraliťte Pocurke. Suci: Damir Aldi (Strahoninec), Ivan Žganec (akovec); Dragan Hrustek (M. Mihaljevec). Delegat: Rajko Zadravec. Strijelci: 1:0 Škvorc (73), 1:1 Horvat (76). PLAVI: Novak, Govedi, Zadravec, Polanec, Trstenjak, D. Turk, I. Turk, Škvorc, Majeri, Škerbi, Nerer. Trener: Milivoj Trstenjak. BSK: Pani, Mlinari, Dodlek, Gunc, Mesari, Horvat, Baksa, Korent (od 86. Ciglari), Mihalec, Kolar, Hajdarovi. Trener: Ivan David. Žuti kartoni: Trstenjak, Majeri, Škvorc (Plavi), Dodlek (BSK). Crveni karton: Zadravec (Plavi).

POLET - VIDOVAN 1:0 (0:0) SV. MARTIN NA MURI. Igraliťte Polet. Suci: Dario Srnec (Puťine), Renato Posavec (Strahoninec), Antun Koruni (Lopatinec). Delegat: Dragutin Horvat (Belica). Strijelac: 1:0 T. Peri (61). POLET: urkin, Koťa, Karlovec (od 85. Jakopi), Hren, T. Peri (od 78. Soboan), Kutnjak, Kralj, Županec (od 62. T. Gorianec), A. Gorianec, Šardi, G. Gorianec. Trener: Boris orevi. VIDOVAN: Šubaťa, Friťi, Vidovi, Horvat, A. Nesti, Horvat, Nemet (od 74. Lovrek), T. Nesti, Kuzmi, Horvat, Škoda. Trener: Tomislav Žvoťec. Žuti kartoni: Kutnjak (Polet), Horvat, Kuzmi (Vidovan).

SOKOL - RUDAR 1:1 (1:0) VRATIŠINEC. Igraliťte Sokol. Suci: Matija Horvat (Savska Ves), Davor Srnec (Nedeliťe), Stjepan Fic (Lopatinec). Delegat: Dragutin Vuk (akovec). Strijelci: 1:0 N. Munar (35), 1:1 Rihtarec (51). SOKOL: B. Puh, Mikolaj, Lebar (od 72. I. Munar), D. Šolti, Kerovec, Leťko (od 61. Drk), Mir. Lisjak, Simun, N. Šolti, T. Lisjak, N. Munar. Trener: DraŞen Fric. RUDAR: Rajf, Levai, Zadravec, N. Šprajc, Živko, Kukovec, Varga (od 76. M. Šprajc), J. Leich, A. Leich, Rihtarec, Strojko. Trener: Liklin Smiljan. Žuti kartoni: D. Šolti (Sokol), Rihtarec, Varga, Levai, Kukovec (Rudar). Crveni karton: Mikolaj (Sokol).

VENERA PMP - SLOBODA (S) 1:3 (1:1) SV. JURAJ NA BREGU. Igraliťte Venera. Suci: Boro KriŞari (akovec), Davor Šupljika (Šenkovec), Saťa Fegeť (Nedeliťe). Delegat: Mijo Horvat. Strijelci: 0:1 Dan. Novak (24), 1:1 Kamenar (40), 1:2 Petek (53), 1:3 Dan. Novak (87). VENERA PMP: Dav. Kocijan, Cvetkovi, Perko, I. Vabec, R. Vabec, Peras (od 66. Petrievi), Perko, E. Ambruť, Kerman, T. Ambruť, Kamenar. Trener: Zvonimir Rihtarec. SLOBODA: Posavec, HiŞman, Buhanec, Kamenar, Dav. Novak, Katanec, Hergoti (od 86. I. Novak), Koruni (od 69. Levec), Srnec, Dan. Novak, Petek (od 64. Lackovi). Trener: Stjepan Petek. Žuti kartoni: I. Vabec, Kerman (Venera PMP), Srnec, Dav. Novak (Sloboda).

MLADOST - BRATSTVO 3:1 (0:0) IVANOVEC. Igraliťte Mladosti. Suci: BoŞidar Kolari (Novo Selo Rok), Dario Bubek (Miklavec), Damir Fodor (Slakovec). Delegat: Antun Horvat. Strijelci: 1:0 Dragovi (49), 2:0 D. Vabec (63-11m); 3:0 Fuko (71), 3:1 M. Mesari (80). MLADOST: Jelini, Zorkovi, Kriťtoi, Cvek, Horvat, Dragovi, D. Vabec (od 78. Vrbanec), Dragovi (od 70. Novak), Fuko (od 88. Fodor), Herman, Novak. Trener: Robert Taradi. BRATSTVO: Novak, Jambroťi, Kopjar, Fuko, Novak, Frras, Vlahov, Gorianec, D. Mesari, Horvat (od 67. Vugrin), M. Mesari. Trener: Goran HiŞman. Žuti kartoni: Horvat, Cvek, Dragovi (Mladost), M. Mesari, Jambroťi (Bratstvo).

SPARTAK - POLET (P) 1:1 (0:1) M. SUBOTICA. Igraliťte Jagodiťe. Suci: Igor KriŞari (Šenkovec), Ivica Horvat (Vratiťinec), Dragutin Novak (Lopatinec). Delegat: Stjepan Talan (Ivanovec). Strijelci: 0:1 Horvati (6), 1:1 RuŞi (84). SPARTAK: Jalťovec, Hali, T. Bari, Opaak, G. KriŞai, Podgorelec, Šegovi, RuŞi, Pasler, Orehovec, Pavlekovi. Trener: Ante apalija. POLET: Stamenkovi, Magdaleni (od 46. Vukovi), Baťek, Okreťa, Nemec, Zadravec, Horvati, Obadi, R. Glad (od 86. Mihalkovi), Pali (od 78. D. Glad), Medved. Trener: Mladen Reťetar. Žuti kartoni: Podgorelec, Hali, Bari, Pavlekovi (Spartak), Vukovi, D. Glad (Polet).

RADNIKI - OMLADINAC (NSR) 2:2 (1:0) GARDINOVEC. Igraliťte Gaj. Suci: Branko Bacinger (Novi Marof), Josip Kedmenec (Sv. Marija), Josip Novak (akovec). Delegat: Franjo Fais (Dunjkovec). Strijelci: 1:0 Makar (41), 2:0 BlaŞeka (73), 2:1 Novak (75), 2:2 K. Culjak (78). RADNIKI: Horvat, Sabol, Carovi, Toplek (od 82. Kolari), Lovreni (od 60. Colari), Furdi, Krmar (od 45. Škvorc), Makar, Patafta, BlaŞeka, Živkovi. OMLADINAC: Deban, Buhin (od 45. M. Culjak), Reich, KaniŞaj, alopa, Reťetar, K. Culjak, Filipovi, Novak, Cerovec, Mlinari (od 56. Ratajec, od 85. Doboťi). Trener: Denis Ratajec. Žuti kartoni: Reťetar, Novak (Omladinac).

I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

Lider iz Svetog Martina na Muri drĹži prednost Polet porazio i Vidovana. Momad Poleta i dalje nastavlja niz pobjeda. Podatak o primljena samo dva zgoditka i to u osam prvenstvenih kola samo potvruje da imaju na vratima odlinog vratara Ivana urkina. Vidovan se dobro drĹžao do 61. minute kada je Tomica Peri postigao zgoditak za minimalnu, ali zasluĹženu pobjedu od 1-0. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa.

Sokol samo remizirao kod kue Rudaru bod iz VratiĹĄinca. U borbenoj i dinaminoj utakmici podjela bodova je moĹžda i najrealnija, iako su obje momadi imale po nekoliko izglednih prigoda za postii koji zgoditak viĹĄe. Domai Sokol imao ih je neĹĄto viĹĄe od gostiju iz Murskog SrediĹĄa. Sokol je poveo 1-0 u 35. minuti zgoditkom Nikole Munara. Na 1-1 u drugom dijelu tonije u 51. minuti poravnao je Luka Rihtarec. Pet minuta poslije poravnanja rezultata domai su ostali bez Marka Mikolaja koji je iskljuen zbog druge opomene na utakmici. Zanimljivo obje opomene zaradio je u razmaku od samo sedam minuta. Po delegatu Vuku sudac utakmice Matija Horvat do 80. minute sudio je dobro, a nakon toga propustio je dosuditi nekoliko prekrĹĄaja i opomenuti neke igrae, ali grijeĹĄio je na ĹĄtetu obiju momadi, sreom bez posljedica na rezultat. Uz iskljuenje domai su imali jednog opomenutog igraa, a gosti etvoricu opomenutih igraa.

Spartak jedva do domaeg boda Spartak se spasio domaeg poraza. Gostujui Polet iz Pribislavca rano je u 6. minuti zgoditkom Mirana Horvatia poveo 1-0 i to vodstvo drĹžao sve do 84. minute kada je uspio Dubravka Stamenkovia svladati Marko RuĹži i tako Spartaku donijeti bod. U dinaminoj igri ĹĄestorica opomenutih igraa. etiri domaa, a dvojica gostujuih.

Slakovani nastavili veliki niz Sloboda slavila u Svetom Jurju na Bregu. Nakon prvog dijela kada je bilo 1-1 nije izgledalo da e baĹĄ tako zavrĹĄiti. U vrlo zanimljivoj igri svaka je momad u nekoliko navrata uspjela uzdrmati okvir vratiju. Danijel Novak je u 24. minuti doveo Slobodu u vodstvo od 1-0. Pet minuta prije odlaska na odmor na 1-1 poravnao je Goran Kamenar. Poetkom drugog dijela u 53. minuti gosti zgoditkom DraĹžena Peteka dolaze u vodstvo od 2-1. No, samo zahvaljujui nespretnosti napadaa Slobode i odlinim obranama Davora Kocijana pobjednik je odluen tek tri minute prije kraja utakmice kada se po drugi puta za Slobodu u listu strijelaca upisao Danijel Novak za pobjedu od 3-1. PonaĹĄanje mnogo brojne publike vrlo korektno. Na terenu je isto bilo korektno sa po dvojicom opomenutih igraa u svakoj momadi.

Belianci odlini i u Peklenici U Peklenici BSK bliĹže pobjedi. Dugo se mreĹže nisu tresle sve do 73. minute kada je Plave u vodstvo od 1-0 doveo svojim zgoditkom Krunoslav Ĺ kvorc. Samo su se tri minute radovali domai navijai. U 76. minuti rezul-

MEIMURSKA LIGA â&#x20AC;&#x201C; VETERANI â&#x20AC;&#x201C; ISTOK â&#x20AC;&#x201C; 7. KOLO DINAMO - VIDOVAN 5:1 (4:0)

POLET - JADRAN 6:2 (0:0) PRIBISLAVEC. IgraliĹĄte Petar PerĹĄi. Sudac: Darko Pokriva. Strijelci: 1:0 Posavec (4), 1:1 KriĹĄtoi (55), 2:1 Pintar (6), 3:1 Vrbanec (65), 4:1 Vrbanec (80), 5:1 Horvat (82), 5:2 Jurini (83), 6:2 Pucko (90). POLET: Grkavec, Sever, Fodor, Posavec, Prprovi, Ivai, Pintar, Radek, Vrbanec, BaĹĄek, Horvat. JADRAN: Zadravec, BaĹĄek, Mesari, Kameni, Novak, Korent, Kranjec, Sermek, Janec, Pavlekovi, KriĹĄtoi.

BSK - HODOĹ AN 8:1 (8:1)

RADNIKI - SPARTAK 0:7 (0:2) GARDINOVEC. Sudac: Tihomir Kralji. Strijelci: 0:1 Novak (26), 0:2 Miljani (30), 0:3 Novak (56), 0:4 M. KriĹžaji (59), 0:5 Juras (67), 0:6 Mihalic (77), 0:7 Jankovi (83). RADNIKI: Kovaec, D. Baksa, eh, Potonjak, Hajdarovi, Z. Baksa, Krznar, J. Novak, D. Novak, Vlahek, Horvat. SPARTAK: Pintar, I. KriĹžaji, Kovai, Miljani, Musta, Marec, Juras, Taradi, Lonari, M. KriĹžaji Novak.

MLADOST - PODTUREN 4:3 (3:0) PRELOG. IgraliĹĄte Mladost. Sudac: Renato Posavec (Strahoninec). Strijelci: 1:0 Kljaji (25), 2:0 Kljaji (27), 3:0 iĹžmeĹĄija (29), 4:0 Ĺ˝. Slaviek (60), 4:1 Vinkovi (63), 4:2 Drk (75), 4:3 Biber (90-11m). MLADOST: Mihalec, Martinec, iĹžmeĹĄija, Bauer, KalĹĄan, A. Slaviek, Horvat, Ĺ˝. Slaviek, Jeud, Zvonarek, Kljaji. PODTUREN: Ĺ olti, Horvat, Kerovec, J. Strahija, Biber, Drk, Vinkovi, Koevar, I. Strahija, I. Branilovi, V. Branilovi.

Ivanovani nastavili pobjedniki niz I trea za redom pobjeda Mladosti. Nakon prvog dijela kada su mreĹže mirovale drugi dio puno zanimljiviji i eikasniji jer su postignuta etiri zgoditka. MreĹžu Gorana Novaka naeo je u 49. minuti Rajko Dragovi. Za 2-0 iz kaznenog udarca u 63. minuti uspjeĹĄan je bio Davor Vabec. Kada je u 71. minuti Ivan Fuko povisio domae vodstvo Mladosti na 3-0 bilo je jasno da Bratstvo teĹĄko moĹže do bod(a)ova. Ipak su gosti iz Savske Vesi do kraja uspjeli ublaĹžiti poraz na 3-1. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa.

STATISTIKA 19 posgnuh zgoditaka ili 2,7 po utakmici 2 iskljuena igraa 29 opomenuh igraa 1 kazneni udarac dosuen i is realiziran Rezulta 8. kola: Polet (SMNM) â&#x20AC;&#x201C; Vidovan 1-0, Venera PMP â&#x20AC;&#x201C; Sloboda (S) 1-3, Spartak â&#x20AC;&#x201C; Polet (P) 1-1, Mladost (I) â&#x20AC;&#x201C; Bratstvo (SV) 3-1, Sokol â&#x20AC;&#x201C; Rudar 1-1, Radniki Elite R.O. â&#x20AC;&#x201C; Omladinac (NSR) 2-2, Plavi (Pek.) â&#x20AC;&#x201C; BSK 1-1.

TABLICA 1. POLET (SMNM)

8 7

1

0

16-2

2. SOKOL

8 5

2

1

17-9

17

3. POLET (P)

8 4

3

1

26-13

15

4. SLOBODA (S)

8 5

0

3

20-9

15

5. BSK

8 4

3

1

15-10

15

Omladinac â&#x20AC;&#x153;sustigaoâ&#x20AC;? Gardinovane

6. PLAVI (Pek.)

8 3

3

2

14-11

12

7. SPARTAK

8 3

2

3

15-13

11

Omladinac se spasio od poraza u Gardinovcu. Rano u 4. minuti zgoditkom Danijela Makara Radniki dolazi u vodstvo od 1-0. Tek su u 73. minuti domai uspjeli povisiti svoje vodstvo na 2-0 zgoditkom Tihomira BlaĹžeke. Tri su minute bile dovoljne igraima Omladinca da dou do izjednaenja. Jurica Novak smanjio je u 75. minuti na 2-1, a na 2-2 u 78. minuti poravnao Kristijan Culjak. Domai smatraju da su oĹĄteeni za kazneni udarac u 89. minuti. No, sudac Bacinger procijenio je da prekrĹĄaja nije bilo. Samo dvojica igraa Omladinca opomenuta.

8. VENERA PMP

8 2

3

3

10-12

9

9. MLADOST (I)

8 3

0

5

10-16

9

10. BRATSTVO (SV)

8 2

2

4

15-20

8

11. RUDAR

8

1

4

3

8-15

7

12. OMLADINAC (NSR)

8 2

1

5

15-28

7

13. RADNIKI ELITE R.O.

8

1

1

6

10-19

4

14. VIDOVAN

8

1

1

6

11-25

4

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Marko Mikolaj (Sokol), Ivan Zadravec (Plavi Pek.) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Goran Kamenar (Venera PMP), Davor Novak (Sloboda S), Dario Kukovec (Rudar), Ivan Horvat (Vidovan), Boris Kutnjak (Polet SMNM), Antonio Dodlek (BSK)

22

Parovi 9. kola: BSK â&#x20AC;&#x201C; Polet (SMNM), Omladinac (NSR) â&#x20AC;&#x201C; Plavi (Pek.) subota, Rudar â&#x20AC;&#x201C; Radniki Elite R.O. subota, Bratstvo (SV) â&#x20AC;&#x201C; Sokol, Polet (P) â&#x20AC;&#x201C; Mladost (I) subota, Sloboda (S) â&#x20AC;&#x201C; Spartak, Vidovan â&#x20AC;&#x201C; Venera PMP. Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 15,30 sa.

Meimurska nogometna liga veterana â&#x20AC;&#x153;Sjeverozapadâ&#x20AC;? Rezulta 8. kola: Zebanec - Mura 7:1; Dubravan - Zasadbreg 4:1; Polet Bratstvo 1:3; Napredak - Venera-PMP 1:5; D.Koncovak - Sloga 2:2

LISTA STRIJELACA 9 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Dario Ĺ ol (Sokol) 8 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; MiĹĄo Pal (Polet P) 6 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Krisjan Hergo, DraĹžen Petek (Sloboda S), Maja Pavlekovi (Spartak) 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Milan Mesari (Bratstvo SV), Tihomir Majeri (Plavi Pek.), Andrej Gorianec (Polet SMNM), Tomislav Baksa (BSK), Miran Horva (Polet P) 4 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Ivica Cerovec, Jurica Novak (Omladinac NSR), DraĹžen Horvat (Vidovan), Davor Vabec (Mladost I), Danijel Novak (Sloboda S), Nikola Munar (Sokol), Luka Rihtarec (Rudar) 3 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Krunoslav Gajnik, Goran Obadi (Polet P), Denis Srnec (Sloboda S), Darko Kuzmi (Vidovan), Tomica Nerer, Krunoslav Ĺ kvorc (Plavi Pek.), Goran Kerman (Venera PMP), Goran Gorianec, Zoran Ĺ ardi (Polet SMNM), Igor Ĺ egovi (Spartak), Danijel Mesari (Bratstvo SV), Tihomir BlaĹžeka, Danijel Makar (Radniki), Slobodan Horvat (BSK)

Tablica 1. ZEBANEC 2. BRATSTVO 3. VENERA-PMP 4. NAPREDAK 5. MURA 6. DUBRAVAN 7. SLOGA 8. ZASADBREG 9. POLET 10. D.KONCOVAK

8 7 7 7 7 8 8 7 7 8

5 5 5 4 4 3 3 2 1 0

2 1 1 0 0 2 1 0 0 3

1 1 1 3 3 3 4 5 6 5

26-15 26-9 28-18 18-12 15-18 19-20 16-15 13-23 17-28 12-32

17 16 16 12 12 11 10 6 3 3

Parovi 9. kola, 19.10. u 13.00 sa: Mura - Dubravan; Sloga Zebanec; Venera-PMP- D.Koncovak; Bratstvo - Napredak; Zasadbreg - Polet.

MEIMURSKA LIGA â&#x20AC;&#x201C; VETERANI â&#x20AC;&#x201C; ZAPAD â&#x20AC;&#x201C; 7. KOLO

DOMAĹ INEC. IgraliĹĄte Kokotov Vez. Sudac: Velimir Levai (Novakovec). Strijelci: 1:0 Vugrinec (19), 2:0 Vugrinec (21), 3:0 Vugrinec (25), 4:0 Jesenovi (41), 5:0 Marodi (61), 5:1 Kuzmi (70). DINAMO: Hajdarovi, Lackovi, Marodi, Tot, Mihalec, Ciceli, JambroĹĄi, Pintar, Ovar, Jesenovi, Sabol. VIDOVAN: PiĹĄpek, Meimurec, Matotek, Pongrac, Dolenec, Hertelendi, Kopasi, Gabaj, Vidovi, Kuzmi, LukĹĄa.

BELICA. IgraliĹĄte MostiĹĄe. Sudac: Davor Ĺ upljika (Ĺ enkovec). Strijelci: 1:0 Haek (6), 2:0 Makar (10), 3:0 Makar (14), 4:0 Mihalec (23), 5:0 Makar (30), 6:0 Mlinari (33), 7:0 Mlinari (39), 8:0 Mlinari (44), 8:1 Ĺ avora (45). BSK: J. Horvat, V. Horvat, M. Horvat, Haek, Pintari, Kovaec, Mlinari, Buhin, Husi, Mati, Mihalec. HODOĹ AN: Krznar, Srpak, Ĺ avora, Vlahek, Vlah, Domini, RuĹži, Sabol, BlaĹžeka, Ĺ tefok, Doleni.

tat na 1-1 poravnava Slobodan Horvat. Sedam minuta prije kraja utakmice Plavi su ostali bez Ivana Zadravca. Ĺ to se dogodilo? Igra BSK-a Antonio Dodlek rukom je povlaio za majicu Zadravca. Kada se ovaj oslobodio povlaenja istog je rukom udario i pocrvenio. Plavi su uz iskljuenog imali i trojicu opomenutih igraa, a gosti iz Belica samo jednog opomenutog igraa.

TABLICA 1. Dinamo (D)

6

5

0

1

24-9

15

2. Spartak

6

4

2

0

26-9

14

3. BSK

6

4

1

1

22-9

13

4. Jadran

6

3

1

2

14-15

10

5. Polet (P)

6

2

3

1

16-12

9

6. Mladost (I)

6

2

2

2

18-11

8

7. Podturen

6

1

2

3

14-17

5

8. Vidovan

6

1

2

3

11-19

5

9. Radniki

7

1

2

4

9-26

10. HodoĹĄan

7

1

2

4

8-26

5 5

11. Mladost (Pr.)

6

1

1

4

9-18

4

POBJEDA - SOKOL 5:1 (4:0)

STRAHONINEC - RUDAR 1:4 (1:3)

G. HRAĹ 'AN. IgraliĹĄte Pobjede. Sudac: Marinko HruĹĄoci (NedeliĹĄe). Strijelci: 1:0 Debelec (17), 2:0 Ĺ . Ĺ kvorc (23), 3:0 Zamuda (32), 4:0 Debelec (38), 4:1 S. Ĺ kvorc (58), 5:1 Bujan (68). POBJEDA: MarciuĹĄ, PaĹĄi, Kova, Horvat, Ivani, Pintari, Zamuda, Furdi, Ĺ . Ĺ kvorc, Zobovi, Topolnjak. SOKOL: Petak, JambroĹĄi, Horvat, S. Ĺ kvorc, isar, Novak, LeĹĄko, Obradovi, TomaĹĄi, Mikulaj, Vincek.

STRAHONINEC. Igraliťte Bujan Stjepan-Stipi. Sudac: Dragutin Novak (Lopatinec). Strijelci: 0:1 Filipan (18), 0:2 Glavina (25), 1:2 Marciuť (29), 1:3 Pavlovi (35), 1:4 Glavina (62). STRAHONINEC: Žvorc, Žuni, Makovec, Antonovi, Maek, Kova, Posavec, HadŞi (od 46. Markovi), Marciuť, Drabi, Zobec. RUDAR: Šafari, Vabec, Kovai, Rob, Žerjav, Glavina, Pavlovi, Filipan (od 46. Bek), Antolovi, Liklin.

SLOBODA - AKOVEC 3:3 (1:2)

NEDELIĹ E - OMLADINAC (NSR) 2:1 (2:1)

MIHOVLJAN. Igraliťte Slobode. Sudac: Ivan Žganec (akovec). Strijelci: 0:1 Škrobar (15), 1:1 Radek (28), 1:2 Šteiar (32), 2:2 Marec (56), 2:3 Srpak (80), 3:3 Mesari (88). SLOBODA: Jankovi, Radek, Hren, Marec, Gorianec, ReŞek, Mihoci, Šari, Mesari, R. Vidovi, M. Vidovi. AKOVEC: Tropťa, Gaal, Koleni, Pongrac, Damjan, Duji, Škrobar, Saer, Srpak, Žganec, Brki.

NEDELIĹ 'E. IgraliĹĄte Centrometala. Sudac: Dragutin Novak (Lopatinec). Strijelci: 1:0 Tkalec (13), 2:0 Maek (22), 2:1 Kovaevi (26). NEDELIĹ 'E: Borko, uek, V. Branilovi, Pongrac, D. Branilovi, Zanjko, Tkalec, Maek, MarciuĹĄ, Kovai. OMLADINAC: Grahovec, Skoliber, Turk, Fric, Bel, Jaklin, Kovaevi, Jurinec, A. Varga, Vinko, B. Varga.

TABLICA

OMLADINAC - BRATSTVO (SV) 3:5 (2:3) MAKOVEC. Igraliťte Omladinac. Sudac: Željko Kovai (Šenkovec). Strijelci: 0:1 Knez (11), 0:2 Vrbanec (17), 1:2 Novak (32-11m), 1:3 Knez (40-11m), 2:3 Novak (42), 3:3 Posavec (65), 3:4 Vrbanec (82), 3:5 Vrbanec (88). OMLADINAC: Damiť, Perho, Posavec, Vukovi, Vrbanec, Novak, Kovaevi, Kukovec, Dodlek, BlaŞon, Grahovec. BRATSTVO: Žnidari, Posavec, D. Horvat, Kolari, Mesari, Senar, Podvezanec, K. Horvat, Petek, Vl. Balent.

SLOBODA - Ĺ ENKOVEC 1:3 (0:2) SLAKOVEC. IgraliĹĄte Slobode. Sudac: Franjo Hergoti (Ĺ˝. Gora). Strijelci: 0:1 BaranaĹĄi (3), 0:2 BaranaĹĄi (37-11m), 0:3 Ĺ˝. Novak (70), 1:3 Hea (73). SLOBODA: Vibovec, Golub, TomĹĄi, Filipi, IvanuĹĄa, Kiri, KriĹĄtoi, MarciuĹĄ, Hea, Gavez, Petek. Ĺ ENKOVEC: Ĺ egovi, Kolar, BaranaĹĄi, A. Toplek, Ĺ˝. Novak, D. Toplek, Kosma, KekeĹĄ, Vidovi, L. Novak, Cerovski.

1. Pobjeda 2. Omladinac (NSR) 3. NedeliĹĄe 4. akovec 5. Sloboda (M) 6. Rudar 7. Bratstvo (SV) 8. Sokol 9. Ĺ enkovec 10. Strahoninec 11. Sloboda (S) 12. Omladinac (M)

7 8 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6 5 5 4 3 3 3 2 2 2 1 1

0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0

1 0 0 1 2 3 4 4 5 5 6 6

26-11 38-10 24-6 22-12 14-21 22-17 18-20 19-29 11-27 11-32 14-22 16-28

18 16 16 14 11 10 9 7 6 6 3 3
 OLVWRSDGD 8. kolo BORAC PMP - OTOK 2:1 (2:1) TURIŠ'E. Igraliťte Borac PMP. Suci: Željko Turk (Zebanec), Dejan Oleti (M. Srediťe), Mario Pintari (Nedeliťe). Delegat: Ivan Kova (D. Kraljevec). Strijelci: 0:1 Hladnik (18), 1:1 Ruťanec (24), 2:1 Ruťanec (27). BORAC PMP: Vlah, R. Brumen, N. Brumen, Zrna, Cirkveni, Janec, RuŞman (od 80. Jambroťi), Srpak, Cika, Kovai, Ruťanec. Trener: Ivan Zrna. OTOK: Farkať, Vuji (od 65. Novak), Matkovi, D. ReŞek, BlaŞini, Šimec, Malek, D. Kalťan, Balent, Hladnik, Pali (od 46. I. Kalťan). Trener: Ivica Kalťan. Žuti kartoni: Cika, Ruťanec, R. Brumen, Vlah (Borac PMP), D. Kalťan, Malek (Otok).

DRAVA - PODTUREN 1:2 (0:0) D. MIHALJEVEC. Igraliťte Drava. Suci: Ivica KriŞai (Šteanec), Renato Vuk (Ivanovec), Josip Jurinec (Ivanovec). Delegat: Dragutin Hozjak (Prelog). Strijelci: 0:1 D. Kovai (60), 1:1 M. Bartoli (71), 1:2 Turk (86). DRAVA: Pongrac, Ivaci, Mesarek (od 67. Bartoli), Mihalec, Novak, Štrok (od 81. Madi), Kos, Šimuni, FurundŞija, Klari (od 64. Igrec), RuŞi. Trener: Zoran Ivanek. PODTUREN: M. Kovai, BoŞi, Škvorc, Balenovi, Srťan, Radovan, Lepen (od 61. Kolari), Drk (od 64. R. Kovai), D. Kovai, Golubi, I. Telebuh (od 75. Turk). Trener: Vjenceslav Hranilovi. Žuti kartoni: Ivaci (Drava), Balenovi, Kolari (Podturen).

CROATIA â&#x20AC;&#x201C; GALEB 3:2 (1:1) OREHOVICA. IgraliĹĄte Croatia. Suci: Radovan Posedi (PuĹĄine), Marinko HruĹĄoci (NedeliĹĄe), Vlado BlaĹži (akovec). Delegat: Antun Vlahk. Strijelci: 1:0 Krmar (10), 1:1 G. Soka (29), 2:1 Debelec (52), 3:1 Debelec (71), 3:2 Mir. Pigac (72). CROATIA: Patarec, Hunjadi (od 46. Debelec), Ciglar, Kozjak, Bali, Kolar, Gorianec, Kosi, RuĹži, Krmar (od 69. urila), urin (od 77. Novak). Trener: Stjepan Makar. GALEB: Domini, Mihaljec, N. Balent, Mihoci, Petri, G. Soka (od 66. Erdelji), Markan, Pigac, Herc (od 50. I. Soka), Ĺ poljar, R. Balent. Trener: Dubravko MiĹĄin. Ĺ˝uti kartoni: Kolar, Ciglar (Croatia), Petri, Pigac, Domini (Galeb).

NAPRIJED â&#x20AC;&#x201C; DUBRAVAN 2:1 (1:1) CIRKVOLJAN. IgraliĹĄte Naprijed. Suci: Zoran Novak (M. SrediĹĄe), Darijan Zadravec (M. SrediĹĄe), Zvonko Raj (M. SrediĹĄe). Delegat: Stjepan uranec. Strijelci: 1:0 Martinec (11), 1:1 Horvat (36), 2:1 Martinec (47). NAPRIJED: Viher, Fleten, Sai (od 63. Vuk), F. Horvat, A. Horvat (od 75. Kemec), Bedeniki, I. Glavina, Martinec, MoĹžek, Ĺ˝. Glavina (od 83. Ĺ˝vorc), ReĹĄek. Trener: Tomica Ĺ estan. DUBRAVAN: Dvetini, Jadan (od 70. Ĺ˝ini), Mikulan, Na, Miser, Hozjak, Vuenik (od 85. Vugra), Horvat, Drenovac, Meimurc. Trener: Vladimir Fabi. Ĺ˝uti kartoni: MoĹžek, Fleten (Naprijed), Na, Smolek, Miser (Dubravan). Crveni karton: Hozjak (Dubravan).

GRANIAR â&#x20AC;&#x201C; MLADOST (SM) 5:0 (3:0) NOVAKOVEC. IgraliĹĄte Drvarijum. Suci: Kristinko JaluĹĄi (akovec), DraĹžen Sukanec (S. Ves), SaĹĄa Mihali (Lopatinec). Delegat: Stjepan KriĹžari. Strijelci: 1:0 KriĹĄtofi (14), 2:0 A. Drvoderi (39), 3:0 BlaĹžon (45), 4:0 Kolari (61), 5:0 BlaĹžon (83). GRANIAR: Ĺ alamon, Kolari, S. Drvoderi (od 85. Petak), T. Levai, T. Levai, BlaĹžon, D. Drvoderi, Novak (od 62. Posavec), KriĹĄtofi (od 71. Horvat), Orehov, A. Drvoderi. Trener: Josip Katani. MLADOST: Mir. Kranjec, Hobor, Ĺ amarija (od 67. Gorianec), M. Orehovec, GaĹĄpari, Mar. Kranjec, G. Orehovec, Ĺ ulj (od 33. Posavec), Ĺ trok, Igrec, Bogdan (od 53. I. Gorianec). Trener: BoĹžidar Kedmenec. Ĺ˝uti kartoni: BlaĹžon, Posavec (Graniar), GaĹĄpari, M. Orehovec (Mladost).

DUBRAVA â&#x20AC;&#x201C; OMLADINAC (D-S) 3:0 (3:0) SIVICA. IgraliĹĄte Berek. Suci: Darko Filipi (Slakovec), Toni FaĹžon (akovec), Smiljan Ĺ aari (Zasadbreg). Delegat: Josip Lesjak (Makovec). Strijelci: 1:0 Sabol (8), 2:0 Sabol (21), 3:0 Gavez (38). DUBRAVA: Raj, Gavez (od 66. Paler), JamboriĹĄi, Maari, Sabol (od 81. Novak), S. Bobianec, Koevar, Gavranovi, T. Bobianec, Hutinec (od 66. Kova), Gotal. Trener: Vladimir Sabol. OMLADINAC: Ĺ antavec, Krmar (od 46. Sabolec), Domjani, Dodlek, Taradi, Kovai, VlaĹĄi, Gregorini, Mesari (od 71. Mati), Lackovi, KriĹžai. Trener: Mihael Jankovi. Ĺ˝uti kartoni: Maari, Gotal (Dubrava), Taradi, Ĺ antavec (Omladinac).

8. kolo JEDINSTVO â&#x20AC;&#x201C; SLOGA 0:1 (0:1) NOVO SELO NA DRAVI. IgraliĹĄte Gmajna. Suci: Leonard Novak (Ĺ enkovec), Ĺ˝eljko Kovali (Ĺ enkovec), Neno Ĺ krobar (Brezje). Delegat: Petar Krha (Novakovec). Strijelac: 0:1 Karlovec (36). JEDINSTVO: TomaĹĄi, Krizman (od 60. R. rep), Horvat, Plevnjak, JaluĹĄi, Grgi, ReĹĄetar, Ĺ tajarec, orevi, Platak, Popovi. Trener: Kristijan Varga. SLOGA: Vugrinec, Novak, Kova, BreĹžnjak, Rob, Bogdan, Heric, Jambrovi (od 39. Kovai), Bistrovi, Karlovec, Rojko (od 85. Vinko). Trener: Franjo Klobuari. Ĺ˝uti kartoni: JaluĹĄi, Popovi, Ĺ tajerev, orevi (Jedinstvo), Rojko, Bistrovi (Sloga).

ZASADBREG â&#x20AC;&#x201C; MURA 1:0 (1:0) ZASADBLEG. IgraliĹĄte Zasadbreg. Suci: Marjan Dumani (akovec), Darko Kutnjak (ehovec), Nikola Zanjko (NedeliĹĄe). Delegat: Drago Koruni (Ĺ enkovec). Strijelac: 1:0 Marec (38). ZASADBREG: Kolar, Ĺ opar, Dunjko, Kovai, Rodinger, Novak, D. Ĺ ajnovi, I. Ĺ ajnovi, Barbi (od 84. B. Ĺ ajnovi), Ĺ imunkovi (od 76. N. Ĺ imunkovi), Marec (od 64. S. Ĺ ajnovi). Trener: DraĹžen Novak. MURA: Novak, Stojko, NoviĹĄak, Ĺ agi, Jurovi, Soboan (od 64. VrĹĄi), KriĹĄtofi, Lipovi (od 81. Ĺ˝alar), Vinko, Dragoja (od 84. Belovi), Na. Trener: Darko Vincek. Ĺ˝urti kartoni: Soboan, Na (Mura).

SLOBODA â&#x20AC;&#x201C; D. KONCOVAK 1:0 (1:0) MIHOVLJAN. IgraliĹĄte Sloboda. Suci: Bruno Brljak (D. Dubrava), Rudol iĹžmeĹĄija (D. Dubrava), Danijel Koila (Ĺ˝abnik). Trener: Drago Ĺ aari (Lopatinec). Strijelac: 1:0 Tremski (42). SLOBODA: Horvat, Medved, Vinceti, PoĹžgaj, Vrbanec, Ĺ˝eleznjak, Dav. Mui (od 58. Den. Mui), Tremski (od 73. Posavec), Varga, Sovar, Lukman. Trener: Radovan Ĺ˝ganec. D. KONCOVAK: MiĹĄ. Horvat, Sklepi, Jeki, Soka, B. Pleh, T. HrĹženjak, Mir. Horvat (od 74. Krajai), Brezniar, Vinkovi, Ĺ ardi, M. Pleh. Trener: Ivan Sklepi. Ĺ˝uti kartoni: Tremski, PoĹžgaj, Vinceti, Den. Mui (Sloboda), Jeki, B. Pleh, Brezniar, M. Pleh (D. Koncovak). Crveni karton: Jeki (D. Koncovak).

OMLADINAC â&#x20AC;&#x201C; Ĺ ENKOVEC 2:3 (1:1) MAKOVEC. IgraliĹĄte Omladinac. Suci: Tomislav urila (Vularija), Darko Pokriva (NedeliĹĄe), Velimir Levai (Novakovec). Delegat: Branko Zobec. Strijelci: 1:0 Ĺ aari (20), 1:1 Tisaj (25), 1:2 Borko (73), 1:3 Tisaj (83), 2:3 Ĺ aari (87). OMLADINAC: Mui, Ĺ kvorc, Lesjak (od 82. Barani), Povodnja, Peserlin, Dobrani, Vidai (od 46. V. Dodlek), alopa, JanuĹĄi, Lesjak, Ĺ aari. Trener: Branko Zobec. Ĺ ENKOVEC: Mesari, Novak, Toplek (od 88. Horvat), Vugrinec, Sean, Radikovi, Borko, Varga, MoĹĄmondor (od 46. Kodba), Tisaj, Mikac (od 46. Kranjec). Trener: Danijel Ĺ oĹĄtari. Ĺ˝uti kartoni: Ĺ aari, Dobrani (Omladinac), Radikovi, Kodba, Sean, Vugrinec, Toplek (Ĺ enkovec).

MLADOST â&#x20AC;&#x201C; HAJDUK VINDIJA 2:3 (0:2) SELNICA. IgraliĹĄte Kara. Suci: Mihael Belovi (Selnica), Milvoj Bali (NedeliĹĄe), Ivan Pergar (Zasadbreg). Delegat: Toni MartinjaĹĄ (akovec). Strijelci: 0:1 Gorianec (14), 0:2 Maari (30), 0:3 Maari (55), 1:3 Hereni (83-11m), 2:3 Hereni (88-11m). MLADOST: Novosel, Ĺ avniar, HoĹĄpel, Kodba, J. Levai, N. Stojko, T. Stojko, Hereni, T. Levai (od 70. Glavina), Tuksar, Vrani. Trener: Branko Sklepi. HAJDUK VINIDIJA: D. Jurovi, D. HrĹženjak, Smolkovi, Sabo, Toplianec (od 87. Strah), Gorianec, Novak, Debelec, Maari, Radikovi (od 68. K. HrĹženjak), T. Jurovi (od 80. Mikulaj). Trener: Robert Gorianec. Ĺ˝uti karton: J. Levai (Mladost).

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Naprijed i Dubrava u pobjednikom ritmu Naprijedu nova pobjeda. U tvrdoj i oťtroj utakmici u prvom dijelu sa dosta prekrťaja i prigovaranja na sudake odluke koje sudac utakmice Zoran Novak nije adekvatno opomenama sankcionirao. Domai su u 7. minuti traŞili kazneni udarac kada je u napadu pred vratima Dubravana u jednoj guŞvi pao ili je bio sruťen Alen Horvat. Sudac Novak bio je blizu mjesta dogaaja i samo je odmahnuo rukom da se igra dalje. Ipak domai dolaze u 11. minuti zgoditkom Željka Martinca u vodstvo od 1-0. DraŞen Horvat uspio je u 36. minuti poravnati na 1-1. Odmah u prvoj minuti nastavka drugog dijela utakmice Dubravanu je iskljuen Mario Hozjak jer je namjerno povlaio za majicu napadaa domaih na samoj ivici kaznenog prostora gotovo u izglednoj prigodi za postii zgoditak. Novo uzbuenje bilo je minutu kasnije kada se po drugi puta u listu strijelaca upisao Željko Martinec i donio domainu pobjedu od 2-1. Nakon vodeeg zgoditka do 60. minute Naprijed je imao dvije lijepe prigode, ali bez realizacije i pogoenu vratnicu. Nakon toga iako brojano oslabljeni gosti iz Donje Dubrave imaju inicijativu, ali bez rezultatskog poravnanja. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Dubrava lako sa Omladincem. Utakmica je rijeťena u prvom dijelu. Domai za pobjedu moraju najviťe zahvaliti Tini Sabolu koji je sa dva prekrasna zgoditka u 8. i 21. minuti doveo domae u vodstvo od 2-0. Potvrda pobjede Dubrave od 3-0 doťla je u 38. minuti zgoditkom Rajka Gaveza. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Raspucani Graniar. Pravi brodolom doŞivjeli su igrai Mladosti na gostovanju u Novakovcu. Serija domaih zgoditaka zapoela je u 14. minuti kada je strijelac bio Marko Kriťtofi. Na 2-0 u 39. minuti povisuje Antonio Drvoderi. Kad se ve oekivao posljednji zviŞduk suca utakmice Jaluťia za odlazak na odmor Tomica BlaŞon povisuje domae vodstvo na 3-0. U drugom dijelu joť dva zgoditka zavrťila su u mreŞi Miroslava Kranjeca. Tihomir Kolari bio je novi igra koji se upisao u listu strijelaca, a Tomica BlaŞon po drugi puta na utakmici za konanih 5-0 za Graniar. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Mladosti tri boda iz Draťkovca. Nakon ťto je u nekoliko navrata odlino reagirao vratar Draťkovca Zdravko Igrec u 12. minuti malo krivo procjenjuje jedan let lopte i sam si je ubacuje u mreŞu za vodstvo gostiju iz Palinovca od 1-0, a strijelac je upisan Mateo Vrbanec. Da za domae nevolja bude vea u 23. minuti im se ozlijedio Dejan Repalust. U 53. minuti gostima je zbog druge opomene iskljuen Ivan Gorupi, ali u nastavku igraju mudro i zatvoreno na kontre. Takva igra donosi im u 69. minuti vodstvo od 2-0 zgoditkom Marka Vukoje. Od strane gdje su se nalazili go-

DRAĹ KOVEC â&#x20AC;&#x201C; MLADOST (P) 1:2 (0:1) DRAĹ KOVEC. IgraliĹĄte DraĹĄkovec. Suci: BoĹžidar Jurai (Strahoninec); Darko Jambrovi (Ĺ teanec); Nikola Toplek (NedeliĹĄe). Delegat: Franjo Kocijan (Ĺ enkovec). Strijelci: 0:1 M. Vrbanec (12), 0:2 Vukoja (69), 1:2 Vuleti (75-11m). DRAĹ KOVEC: Igrec, Horvat (od 74. G. Slaviek), Malek, N. PiĹĄpek, D. Repalust (od 23. Dan. Matjai), avlek, mrlec, Dav. Matjai (od 72. Gor. Slaviek), F. PiĹĄpek, Vuleti, T. Repalust. Trener: BoĹžidar Repalust. MLADOST: I. Kolari, N. Kolari, Talan, Tkalec, Sabol, Borovi (od 53. Sabol), Gorupi, Jankovi, emerika (od 84. Janec), Vrbanec, Vukoja (od 72. Brez). Trener: DuĹĄan Podgorelec. Ĺ˝uti kartoni: Malek, mrlec, T. Repalust (DraĹĄkovec), Talan (Mladost). Crveni karton: Gorupi (Mladost).

stujui gledatelji pivom je poliven sudac utakmice BoŞidar Jurai koji je ovu utakmicu odsudio vrlo dobro. Zanimljivijom zavrťnicu utakmice uinio je Mladen Sabol koji je u svom kaznenom prostoru prekrťajem zaustavio napadaa Draťkovca i tako skrivio kazneni udarac kojeg je u zgoditak za 2-1 u 75. minuti pretvorio Dejan Vuleti. No, gosti su steenu prednost do kraja utakmice uspjeli sauvati i sasvim zasluŞeno pobijediti. Tri domaa, a jedan gostujui opomenuti igra. Uzbudljivo u Orehovici i domaa pobjeda Croatije. Marijan Krmar u 10. minuti domaine dovodi u vodstvo od 1-0. Goran Soka poravnao je na 1-1 u 29. minuti. U 47. minuti Croatia ima kazneni udarac kojim se bať previťe nisu mogli gosti iz Oporovca pomiriti jer su smatrali da je prestrogo dosuen. Da li je bilo namjernog ili ne namjernog igranja lopte rukom zna samo sudac Posedi koji je pokazao na bijelu toku. Saťa RuŞi namjestio je loptu na bijelu toku i pogodio gredu. Kada je domai trener Makar u poluvremenu u igru uveo Tomislava Debelca pogodio je. Isti je igra postigao dva zgoditka u 52. i 71. minuti i tako donio domainu prednost od 3-1. Miroslav Pigac u 72. minuti smanjuje rezultat na 3-2 koji se viťe nije mijenjao do kraja utakmice. Prigodu u 89. minuti kada je promaťio potpuno prazna vrata Galeba za upisati se po trei puta u listu strijelaca imao je Tomislav Debelec. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Podturnu pobjeda nad Dravom. U prvom dijelu utakmica bez pravih prigoda. U drugom dijelu u 60. minuti Podturen dolazi u vodstvo od 1-0 zgoditkom Dragana Kovaia. Martin Bartoli poravnao je na 1-1 u 71. minuti. Domaa Drava bila je bez ideje i bilo kakvih prigoda. Rezervista Podturna Goran Turk etiri minute prije kraja utakmice svojim zgoditkom donosi gostima pobjedu. Jedan domai, a dvojica gostujuih opomenutih igraa. Borac PMP za pola sata do pobjede. Gosti iz Otoka na gostovanju u Turiťu zgoditkom Andreja Haldinka u 18. minuti poveli su 1-0. Sa dva zgoditka u samo tri minute od 24. do 27. Siniťa Ruťanec donosi domaem Borcu PMP pobjedu. U drugom dijelu Otok je ostao bez dvojice igraa. Prvi je Damir Kalťan u 65. minuti iskljuen zbog psovanja suca utakmice Željka Turka, a drugi u 85. minuti Miljenko BlaŞini zbog udaranja laktom protivnikog igraa. Sama utakmica bila je dosta napeta. etiri su domaa igraa opomenuta, a gostujua dvojica. Delegat Ivan Kova zamjera sucu Turku ťto je u 75. minuti bespotrebno opomenuo igraa Otoka Nikolu Maleka jer je preskoio ogradu da uzme loptu za igru jer su sakupljai jednostavno nestali.

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Damir KalĹĄan, Miljenko BlaĹžini (Otok), Mario Hozjak (Dubravan) . Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Marko Na, Dragan Miser (Dubravan), Danijel Ciglar (Croaa), Miroslav Pigac (Galeb), Marko Gotal (Dubrava), Mario Taradi (Omladinac DS)

STATISTIKA 25 posgnuh zgoditaka ili 3,5 po utakmici, 4 iskljuena igraa 31 opomenu igra, 2 kaznena udarca dosuena, a 1 realiziran

LISTA STRIJELACA 9 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Dejan Vule (DraĹĄkovec) 8 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Dejan Drenovac (Dubravan), Damir ReĹžek (Naprijed) 7 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Tino Sabol (Dubrava) 6 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Miro Mesari (Omladinac DS), DraĹžen Horvat (Dubravan), Marijan Krmar (Croaa) 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Darko mrlec (DraĹĄkovec), Marko Mihaljac (Galeb), Ĺ˝eljko Marnec (Naprijed) 4 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝eljko Glavina (Naprijed), Ivan Novak (Graniar N), Dragan Kovai (Podturen), Miroslav Pigac (Galeb) 3 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Ivan Furunija, Stjepan RuĹži (Drava DM), Manuel Koevar, Rajko Gavez (Dubrava), Andreas urin, Tomislav Debelec (Croaa), Nikola Hobor, Mario GaĹĄpari (Mladost SM), Antun RuĹžman, SiniĹĄa RuĹĄanec (Borac PMP), Goran Turk (Podturen), Leopold KardoĹĄ (Dubravan), Marko Vukoja (Mladost Pal.), Tihomir Kolari, Antonio Drvoderi, Tomica BlaĹžon (Mladost Pal.)

Rezulta 8. kola: Croaa â&#x20AC;&#x201C; Galeb 3-2, DraĹĄkovec â&#x20AC;&#x201C; Mladost (Pal.) 1-2, Borac PMP â&#x20AC;&#x201C; Otok 2-1, Dubrava â&#x20AC;&#x201C; Omladinac (DS) 3-0, Graniar (N) â&#x20AC;&#x201C; Mladost (SM) 5-0, Drava (DM) â&#x20AC;&#x201C; Podturen 1-2, Naprijed â&#x20AC;&#x201C; Dubravan 2-1.

TABLICA 1. NAPRIJED

8 5 2

1

19-11

17

2. DUBRAVA

8 5 2

1

19-11

17

3. GRANIAR (N)

8 4 3

1

18-7

15

4. MLADOST (Pal.)

8 4 2

2

11-9

14

5. MLADOST (SM)

8 4

1

3

12-13

13

6. GALEB

8 3 3

2

15-13

12

7. PODTUREN

8 3 2

3

14-13

11

8. OMLADINAC (DS)

8 3 2

3

13-12

11

9. BORAC PMP

8 3 2

3

11-15

11

10. DRAĹ KOVEC

8 3

1

4

18-18

10

11. CROATIA

8 3

1

4

16-19

10

12. DUBRAVAN

8 2 3

3

18-17

9

13. DRAVA (DM)

8 0 3

5

9-18

3

14. OTOK

8 0

7

3-20

1

1

Parovi 9. kola: Dubravan â&#x20AC;&#x201C; Croaa, Podturen â&#x20AC;&#x201C; Naprijed, Mladost (SM) â&#x20AC;&#x201C; Drava (DM), Omladinac (DS) â&#x20AC;&#x201C; Graniar (N), Otok â&#x20AC;&#x201C; Dubrava, Mladost (P) â&#x20AC;&#x201C; Borac PMP, Galeb â&#x20AC;&#x201C; DraĹĄkovec. Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 15,30 sa.

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

Centrometal pobjedom uvrstio vrh Centrometal bolji od Meimurca. Ve su u prvom dijelu domai sve rijeĹĄili u svoju korist. Istina u 20. minuti imali su peh jer im se ozlijedio vratar Serec, pa je na vrata morao Trupkovi. Nenad Vibovec bio je dvostruki strijelac za domae u 12. i 41. minuti. Njemu se u 24. minuti svojim zgoditkom pridruĹžio Antonio FegeĹĄ za visoko vodstvo na poluvremenu od 3-0. Da je FegeĹĄ bio barem malo viĹĄe uinkoviti mogao je Meimurec joĹĄ gore proi nakon prvog dijela. U drugom dijelu Meimurec je u samo dva navrata u 58. i 81. minuti preko Zaspana priprijetio, ali od realizacije niĹĄta. FegeĹĄ je nastavio sa promaĹĄajima i u drugom dijelu. Samo dvojica domaih opomenutih igraa. Hajduku pobjeda u Selnici. Poveo je Hajduk na gostovanju 3-0 i tek u samoj zavrĹĄnici utakmice iz dva dosuena kaznena udarca primio i dva zgoditka. Prvi je zgoditak za goste iz Ĺ trukovca u 14. minuti postigao Karlo Gorianec. Potom slijede dva zgoditka Mihaela Maaria u 30. i 55. minuti. UspjeĹĄan za domau Mladost sa bijele toke u dva navrata u 73. i 88. minuti bio je Danijel Hereni. Samo jedan i to domai opomenuti igra. U PuĹĄinama prvi dio gostima, a pobjeda domainu. Imala je momad Strahoninca u prvom dijelu ak tri lijepe prigode, ali niti jednu nisu realizirali njihovi napadai. Domai su poveli 1-0 u 26. minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao SiniĹĄa Doveer. U drugom dijelu domaini apsolutno bolja momad postiĹžu u 62. minuti zgoditak preko Nikole Ĺ picera za pobjedu od 2-0. Trojica gostujuih opomenutih igraa. Gosti su bili nezadovoljni suenjem Hergotia, ali po delegatu Dejanu Kovau neopravdano. Prva prvenstvena pobjeda Sloge i to u Novom Selu na Dravi. Nepovezana i izjednaena igra obiju momadi u prvom dijelu izmeu dvaju kaznenih prostora. Zgoditak koji je odluio pobjednika postignut je u 36. minuti, a postigao ga je Mario Karlovec. U nastavku blaga terenska premo domaina, ali bez kvalitetnih rjeĹĄenja u zavrĹĄnici uz jednom pogoenu vratnicu. U 53. minuti domai traĹže kazneni udarac zbog igranja obrambenog igraa Sloge

CENTROMETAL â&#x20AC;&#x201C; MEIMUREC 3:0 (3:0)

PUĹ INE â&#x20AC;&#x201C; STRAHONINEC 2:0 (1:0)

MACINEC. Igraliťte Centrometal. Suci: Marin Horvat (Savska Ves), Vlado Soka (Podturen), Franjo Horvat (Strahoninec). Delegat: Željko Šteanac (akovec). Strijelci: 1:0 Vibovec (12), 2:0 A. Fegeť (24), 3:0 Vibovec (41). CENTROMETAL: Serec (od 20. Trupkovi), Novak, Kacun, M. Vinceti, B. Vinceti (od 85. Hatlek), Rodrigue (od 75. A. Doveer), A. Fegeť, Novak, Vibovec, D. Doveer, Vincek. Trener: DraŞen Novak. MEIMUREC: Marciuť, Kos, Lonari (od 36. Zaspan), Leek, Galovi, Fuek, Golub, Treska (od 69. ekunec), Frani (od 65. Vizinger), Fuko, Kregar. Trener: Siniťa Gavez. Žuti kartoni: Vincek, D. Doveer (Centrometal).

PUŠ'INE. Igraliťte Puťine. Suci: Franjo Hergoti, Valentino Kantoci, Jasmin Lozi. Delegat: Dejan Kova. Strijelci: 1:0 Doveer (26-11m), 2:0 N. Špicer (62). PUŠINE: D. Špicar, Grabar, Fegeť (od 63. Strmeki), Ceilinger, urila, Florjani, Berend (od 73. Novak), N. Špicer, Doveer, Šrajbek, Žnidari (od 83. Vizinger). Trener: Mario RuŞi. STRAHONINEC: Mar. Lisjak, Zobec (od 63. Drabi), Šteulj, Tomaťi (od 73. Matkovi), D. Horvat, Turk, Kojter, Srnec (od 46. N. Horvat), Vidovi, Brez, M. Horvat. Trener: Ivan Zobec. Žuti kartoni: Tomaťi, Kojter, Vidovi (Strahoninec).

rukom u svom kaznenom prostoru. Delegat Krha tu je situaciju prepustio sucu Leonardu Novaku kao slobodno sudako uvjerenje. Iz redova gostujuih gledatelja u 78. minuti u teren za igru ubaeno je nekoliko boca. Sama utakmica dosta nervozna, teĹĄka za suenje, koju je suca Novak mirno priveo kraju. etiri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Slobodi teĹĄka domaa pobjeda. Donji Koncovak bolje je krenuo u utakmicu, ali nije svoje prigode i realizirao. Domai su to u 42. minuti zgoditkom Denisa Tremskog kaznili i doĹĄli do minimalne pobjede od 1-0. U 77. minuti gosti ostaju bez Vedrana Jekia koji je u izglednoj prigodi za postii zgoditak sruĹĄio domaeg napadaa i tako skrivio kazneni udarac. No, domai ga nisu pretvorili u zgoditak. etiri domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Zasadbregu domaa pobjeda. Prvi dio protekao je u veoma er i korektnoj igri. Jedino vrijedno spomena je zgoditak koji je postigao Diego Marec u 38. minuti. Domain u drugom dijelu potpuno kontrolira igru i pobjeuje. Mura bez pravih ideja u igri. Imali su dvojicu opomenutih igraa dok ih domai nisu imali. Ĺ enkovcu bodovi iz Makovca. Domai su prvi u 20. minuti zgoditkom Tomislava Ĺ aaria poveli sa 1-0. Ivan Tisaj poravnao je na 1-1 u 25. minuti. U samom finiĹĄu utakmice padali su ostali zgodici. Marko Borko u 73. minuti Ĺ enkovec dovodi u vodstvo od 2-1. Deset minuta kasnije ve je 3-1, a strijelac po drugi puta na utakmici Ivan Tisaj. Tri minute prije kraja utakmice i Tomislav Ĺ aari postaje dvostruki strijelac smanjenjem rezultata na 3-2. Pune ruke posla za suca urilu. ak sedam opomenutih igraa. Dva domaa, a petorica gostujuih. SiniĹĄa Ĺ kvorc u 80. minuti nije za Omladinac realizirao kazneni udarac.

FAIR PLAY Iskljueni igra: Vedran Jeki (Donji Koncovak) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Neven JaluĹĄi (Jedinstvo NSD), Dejan Na (Mura), Boris Pleh, Maja Brezniar (Donji Koncovak), Tomislav Ĺ afari, Enes Dobrani (Omladinac M)

STATISTIKA 18 posgnuh zgoditaka ili 2,5 po utakmici 1 iskljueni igra 28 opomenuh igraa 5 kaznenih udaraca dosueno, a 3 realizirana

LISTA STRIJELACA 9 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Slavko orevi (Jedinstvo NSD), SiniĹĄa Doveer (PuĹĄine) 6 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Goran Dokleja (Sloboda M), Ivan Ĺ˝nidari (PuĹĄine) 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Goran Debelec, Dominik Horvat, Mihael Maari (Hajduk Ĺ ), Goran KriĹĄto (Mura), SaĹĄa Fuko (Meimurec), Antonio FegeĹĄ (Centrometal) 4 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Goran Koprivec, Nenad Vibovec (Centrometal), Bojan Kregar (Meimurec), Zoran Varga, Ivan Tisaj (Ĺ enkovec), Miljenko Bistrovi (Sloga Ĺ ), Denis Tremski (Sloboda M), Nikola Ĺ picer (PuĹĄine) 3 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Goran Toplek (Ĺ enkovec), DuĹĄan Barbi (Zasadbreg), Mihael FegeĹĄ, Jurica urila (PuĹĄine), Aleksandar Kolar (Donji Koncovak), Alen Varga (Sloboda M), Dejan IvanuĹĄa (Meimurec), Karlo Gorianec (Hajduk Ĺ ), Miroslav Horvat (Strahoninec), Ivan Lesjak, Tomislav Ĺ afari (Omladinac M), Danijel Hereni (Mladost S)

Rezulta 8. kola: Jedinstvo (NSD) â&#x20AC;&#x201C; Sloga (Ĺ ) 0-1, Omladinac (M) â&#x20AC;&#x201C; Ĺ enkovec 2-3, Sloboda (M) â&#x20AC;&#x201C; Donji Koncovak 1-0, Zasadbreg â&#x20AC;&#x201C; Mura 1-0, Mladost (S) â&#x20AC;&#x201C; Hajduk Vindija (Ĺ ) 2-3, PuĹĄine â&#x20AC;&#x201C; Strahoninec 2-0, Centrometal â&#x20AC;&#x201C; Meimurec 3-0.

TABLICA 1. CENTROMETAL

8

6

1

1

19-6

2. HAJDUK VINDIJA (Ĺ )

8

5

2

1

22-10

19 17

3. PUĹ INE

8

5

1

2

28-10

16

4. JEDINSTVO (NSD)

8

5

1

2

20-7

16

5. SLOBODA (M)

8

4

2

2

16-20

14

6. MURA

8

4

0

4

16-18

12

7. Ĺ ENKOVEC

8

3

2

3

15-19

11

8. STRAHONINEC

8

2

4

2

12-10

10

9. MEIMUREC

8

2

4

2

16-17

10

10. OMLADINAC (M)

8

2

2

4

17-22

8

11. SLOGA (Ĺ )

8

1

4

3

6-9

7

12. ZASADBREG

8

2

1

5

7-18

7

13. MLADOST (S)

8

0

3

5

10-22

3

14. DONJI KONCOVAK

8

0

3

5

6-21

3

Parovi 9. kola: Meimurec â&#x20AC;&#x201C; Jedinstvo (NSD), Strahoninec â&#x20AC;&#x201C; Centrometal, Hajduk Vindija (Ĺ ) â&#x20AC;&#x201C; PuĹĄine, Mura â&#x20AC;&#x201C; Mladost (S), Donji Koncovak â&#x20AC;&#x201C; Zasadbreg, Ĺ enkovec â&#x20AC;&#x201C; Sloboda (M), Sloga (Ĺ ) â&#x20AC;&#x201C; Omladinac (M). Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 15,30 sa.
 OLVWRSDGD 8. kolo

BUDUNOST â&#x20AC;&#x201C; BUDUNOST (M) 5:0 (1:0) PODBREST. IgraliĹĄte Budunost. Suci: Dalibor Juri (akovec), Ivan Kolari (akovec), Tomica Cerovec (akovec). Delegat: Zvonko Novakovi. Strijelci: 1:0 Novosel (12), 2:0 Mihaljkovi (60), 3:0 D. Novak (67-11m), 4:0 Drk (71-ag), 5:0 Pani (77). BUDU NOST: Buza, Kodba, D. ViĹĄnji, Domini, T. ViĹĄnji (od 84. Hali), Horvat (od 72. Z. Novak), Hali, Mihaljkovi, D. Novak, Novosel (od 86. Ĺ kiljo), Pani. Trener: Stjepan RuĹži. BUDU NOST (M): Lonari, Sklepi (od 74. Ĺ olti), Varga, Ovar, Drk, RuĹži, Cerovec (od 64. B. Biber), T. TomaĹĄek (od 64. Branilovi), N. TomaĹĄek, OkreĹĄa, Cirkveni. Trener: Klaudio Biber. Ĺ˝uti kartoni: Domini, D. ViĹĄnji, Pani (Budunost), Drk, Ovar, Varga, RuĹži (Budunost M).

SK â&#x20AC;&#x201C; JADRAN 3:0 (2:0) EHOVEC. IgraliĹĄte SK. Suci: Vjeran Tuksar (KriĹĄtanovec), Zoran Strahija (Podturen). Delegat: Ivan Mezga (TuriĹĄe). Strijelci: 1:0 N. Horvat (5), 2:0 Puri (8), 3:0 Mlinarec (75). SK: Vojvoda, BaranaĹĄi, D. Horvat, BaĹĄnec, Ĺ venda (od 76. Kramar), Puri (od 61. Mlinarec), KekeĹĄ, Kuhanec, GraĹĄi (od 78. ViĹĄnji), N. Horvat, I. Horvat. JADRAN: Pancer, Korent, Novak, Ĺ kvorc, Hrasti (od 54. B. Matotek), HliĹĄ (od 61. Toplek), Kranjec (od 26. Kljuari), M. Novak, D. Novak, Kolari, Bedi. Ĺ˝uti kartoni: Kolari, D. Novak (Jadran).

NAPREDAK â&#x20AC;&#x201C; BORAC (DH) 2:0 (1:0) G. KRALJEVEC. IgraliĹĄte Gmajna. Suci: Dejan Ganzer (Dunjkovec), Goran Ĺ˝ganec (S. Ves), Miljenko Medved (G. Kraljevec). Delegat: Ĺ˝eljko Podorelec. Strijelci: 1:0 Tuksar (32), 2:0 Kovai (67). NAPREDAK: Bauer, Cilar (od 46. MatoĹĄa), Zadravec (od 38. Murkovi), Horvat, Ĺ˝ganec, Tkalec, Mikolaj, Maari, Kovai, JambroĹĄi, Tuksar (od 75. Govedi). Trener: Darko Posavec. BORAC: Vuk, Krampa, Zrna (od 40. Trstenjak), Malovi, Lackovi, TiĹĄljari, Mavrin (od 78. N. Ivkovi), N. Ivkovi, Bokaj, Branilovi (od 58. Jesenovi), Rasol. Ĺ˝uti kartoni: Lackovi, Bari, Krampa, TiĹĄljari (Borac).

MLADOST â&#x20AC;&#x201C; EKO 4:2 (2:2) DEKANOVEC. IgraliĹĄte Berek. Suci: Petar Petrac (Kotoriba), Zdravko Strojko (KriĹžovec), Nikola Ĺ incek (Strahoninec). Delegat: Alojz Kopasi (D. Vidovec). Strijelci: 0:1 Trokter (21), 1:1 T. Krznar (22), 2:1 Pintari (24-11m), 2:2 Novak (36), 3:2 Novak (49), 4:2 HliĹĄ (88). ML ADOST: Ciceli, Hajdarovi, Mui (od 46. HliĹĄ), Furdi, Novak, Mikuli, Pintari, Krznar (od 89. Petak), KaniĹžaj (od 78. Hajdarovi), Strahija, D. Novak. EKO: Juras, Trokter (od 58. Z. Novak), An. Maek, N. Novak, Sabadi, KoiĹĄ, Mlinari, D. Novak, And. Maek, Lastavec, Lehkec. Ĺ˝uti kartoni: D. Novak (Mladost), D. Novak, And. Maek (EKO).

8. kolo M. MIHALJEVEC â&#x20AC;&#x201C; BRATSTVO (J) 3:0 (1:0) M. MIHALJEVEC. IgraliĹĄte M. Mihaljevec. Suci: Robert Radek (Pribislavec), Dejan Kolar (Ferkenec), BoĹĄko Martan (Ĺ tefanec). Delegat: Borko Dragun (NedeliĹĄe). Strijelci: 1:0 Posavec (40), 2:0 B. Mesari (53), 3:0 B. Mesari (60). M. MIHALJEVEC: JuriĹĄi, PuĹĄar (od 78. Besjani), anadi, Srnec, Peras, Trupkovi, Den. Mesari (od 84. Kovai), MakĹĄadi, B. Mesari, Zadravec, Posavec (od 64. Barbi). BRATSTVO: Tratnjak, Zamuda (od 46. Horvat), Antoli, Novak, Ĺ eroga, Plohl, Novak, Soboan (od 62. TomaĹĄek), Ĺ tefulj, Horvat, M. Peri (od 46. T. Peri). Trener: Ivan Kovai. Ĺ˝u kartoni: D. Mesari (M. Mihaljevec), Ĺ eroga, M. Novak (Bratstvo).

DINAMO â&#x20AC;&#x201C; KRIĹ TANOVEC 3:5 (2:3) Ĺ˝IĹ KOVEC. IgraliĹĄte Dinamo. Suci: Mladen eke (Ferkenec), Branko Martan (Ĺ tefanec), Damir Baka. Delegat: Stjepan Perko (Lopanec). Strijelci: 0:1 Mat. Medlobi (10), 0:2 Baka (11), 1:2 Valpo (28), 2:2 Ban (31), 2:3 Radikovi (40), 2:4 Biber (46), 3:4 Makovec (50), 3:5 M. Kovai (89). DINAMO: Pintari, Radikovi (od 29. erjavi), Hren, Kelkedi, Ehrenreich, Kova, Valpo, Ban, Ĺ oĹĄtari, Makovec, Srpak. KRIĹ TANOVEC: Ĺ imuni, Fric, JanuĹĄi (od 46. Bedi), MiĹĄ. Medlobi, Radikovi, Novak, Mat. Medlobi, Biber (od 81. M. Kovai), Baka (od 65. D. Kovai), Ĺ˝uni, Ĺ paravec. Ĺ˝u kartoni: Ban, Ĺ oĹĄtari (Dinamo), Ĺ paravec (KriĹĄtanovec).

TRNOVEC â&#x20AC;&#x201C; POBJEDA (GH) 3:2 (1:1) TRNOVEC. IgraliĹĄte Trnovec. Suci: Zoran Hajdinjak (akovec), Jadran Kukovec (Makovec), Mario Horvat (Cirkovljan). Delegat: Josip Baksa (Belica). Strijelci: 1:0 Marec (13), 1:1 Zorkovi (29), 2:1 Trtinjak (54), 2:2 Tkalec (83), 3:2 Marec (90). TRNOVEC: K. Kiri, Novak, Borko, Horvat, Plantak, Zobec, R. Kiri, Liber, Trnjak, Herceg (od 74. Bacinger), Marec. Trener: KreĹĄo Ĺ˝nidari. POBJEDA: Mikulan, Konec, Mir. Kocijan, Kelenc, Ivani, Zorkovi, Mih. Kocijan, Ladi, Anderlin (od 81. Ĺ kvorc), Kovai (od 74. T. Kocijan), Ĺ trukelj (od 65. Tkalec). Ĺ˝u kartoni: Marec, Zobec, R. Kiri (Trnovec), Anderlin, Ivani, Zorkovi, Mir. Kocijan, Kelenc, Mikualn (Pobjeda). Crveni karton: Drago Kova-lijenik (Pobjeda).

BRATSTVO â&#x20AC;&#x201C; ZEBANEC 1:1 (1:0) PRESEKA. IgraliĹĄte Bratstvo. Suci: Tomislav Herman (Belica), Robert Novak (PuĹĄine); Nikola Mihoek (Strahoninec). Delegat: Mirko Leich (akovec). Strijelci: 1:0 SrĹĄa (8), 1:1 Radek (70). BRATSTVO: Jambrovi, Dam. Novak, VrĹĄi (od 32. Komar), R. Novak. SrĹĄa, Kovai, abradi, Golub, B. Novak, Dan. Novak. ZEBANEC: Pokriva, Horvat, Jurovi, Ĺ prajc, Kovai, Borovak, VuruĹĄi, Radek, Ter, PuriĹĄ, Debelec. Ĺ˝u karton: Ter (Zebanec).

JEDINSTVO â&#x20AC;&#x201C; DRAVA 2:2 (2:1) G. MIHALJEVEC. IgraliĹĄte Pod Borom. Suci: SiniĹĄa Lukai (akovec), Miran Culjak (Makovec), Ivan Ladi (G. Mihaljevec). Delegat: Davor Drvenkar (Belica). Strijelci: 1:0 JaneĹž (23-11m), 1:1 J. JaluĹĄi (27), 2:1 Pintari (43), 2:2 Zanjko (72). JEDINSTVO: Ter, Pintari, Vuk, Angel (od 46. Bistrovi), G. Mikulan, Novak, JaneĹž, Vukovi, Pani, D. Mikulan, Horvat. DRAVA: Marnevi, ekunec, AdlaĹĄi (od 46. Horvat), Kralji, J. JaluĹĄi, Bajkovec, M. JaluĹĄi, TomaĹĄi, Medved, Dombaj (od 68. Zanjko), Novak. Ĺ˝u kartoni: Vuk, JaneĹž (Jedinstvo), Medved (Drava).

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

LISTA STRIJELACA

Potpuna neizvjesnost na vrhu U Podbrestu domain uvjerljiv. Rano su domai zgoditkom Tihomira Novosela u 12. minuti doĹĄli u vodstvo od 1-0. Gosti iz Miklavca pokuĹĄavali su doi do izjednaenja, ali od 60. minute za njih poinje crna serija. Domaima je procurilo i zgodici su padali kao na tekuoj traci. Bojan Mihaljkovi strijelac je za 2-0. Trei zgoditak domai su postigli u 67. minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Damjan Novak. Kad te ne ide onda si i sam zabijeĹĄ. PoĹĄlo je to za nogom Zlatku Drku u 71. minuti koji autogolom domainu daje vodstvo od 4-0. Toku na i za visoku pobjedu od 5-0 u 77. minuti stavio je svojim zgoditkom Nikola Pani. Tri domaa, a etiri gostujua opomenuta igraa. Rano vodstvo SK-a za konanu pobjedu. Za prvih osam minuta igre SK postiĹže dva zgoditka i dolazi do vodstva od 2-0. Strijelci za domae bili su Nikola Horvat i Tomica Puri. U 70. minuti Jadranu se ozlijedio Boris Novak, a kako su obavili ve sve tri zamjene igrali su do kraja utakmice sa desetoricom igraa. Igor Mlinarec je ve u 75. minuti tu brojanu prednost iskoristio za poveanje vodstva na konanih 3-0. U vrlo korektnoj utakmici sa smo dvojicom gostujuih opomenutih igraa, domai su tijekom cijele utakmice bili bolja momad i sasvim zasluĹženo pobijedili. Eko se dobro drĹžao u prvom dijelu u Dekanovcu, ali u drugom posustao. Poveli su gosti iz Svetog KriĹža u 21. minuti zgoditkom Ivana Troktera. Samo su jednu minutu imali vodstvo. Domai su poravnali na 1-1 zgoditkom Tomislava Krznara. U 24. minuti kazneni udarac za domae. UspjeĹĄan sa 11 metara bio HODOĹ AN â&#x20AC;&#x201C; TORPEDO 4:3 (3:1) HODOĹ AN. IgraliĹĄte HodoĹĄan. Suci: Bojan Juras (akovec), Drago Marec (Mihovljan), Mario Buhin (Belica). Delegat: KreĹĄimir Glavina (Prelog). Strijelci: 1:0 Lj. Krznar (10), 2:0 Ribi (21), 2:1 Pintari (25), 3:1 Vlahek (26), 3:2 N. Tuksar (50), 3:3 Pintari (52), 4:3 Megli (83). HODOĹ AN: M. Krznar, Narana, Marec, Kova, D. Krznar, Megli (od 87. Slamek), KoĹĄak, Blagus (od 89. Kranjec), Lj. Krznar, Ribi, Vlahek (od 88. Grkavec). TORPEDO: Herceg, Dam. Tuksar, Filipovi (od 69. Sanjkovi), Fric, Ĺ ol, Frani, N. Tuksar, Dra. Tuksar (od 23. Vincek), Pintari, Ĺ˝ganec, JambroĹĄi. Ĺ˝u kartoni: KoĹĄak, Marec, Kova (HodoĹĄan), Ĺ ol, N. Tuksar, Dam. Tuksar, Vincek (Torpedo).

je za vodstvo od 2-1 Vladimir Pintari. Nikola Novak ponovno u 36. minuti Eko vraa u igru poravnavĹĄi rezultat na 2-2. Poetkom drugog dijela u 49. minuti Mladost urkin dolazi u vodstvo od 3-2 zgoditkom Dubravka Novaka. Neizvjesnost je trajala sve do 88. minute kada domai postiĹžu i etvrti zgoditak, a strijelac je bio DraĹžen HliĹĄ. Jedan domai, a dva gostujui opomenuti igrai. Zanimljiva se situacija dogodila u sluĹžbenim prostorijama po zavrĹĄetku utakmice. Naime, predsjednik Eka uĹĄao je sa Ĺželjom da se jednom njihovom opomenutom igrau ne upiĹĄe opomena u zapisnik ve da se to uini nekom njihovom drugom igrau. Delegat Kopasi sve je to unio u zapisnik i biti e zanimljiva odluka disciplinskog suca. Domaa pobjeda HodoĹĄana. Dobro su domai krenuli u utakmicu i zgodicima Ljubomira Krznara u 10. i Josipa Ribia u 21. minuti poveli sa 2-0. Lucijan Pintari prekrasnim zgoditkom iz slobodnog udarca sa ivice kaznenog prostora smanjuje u 25. minuti na 2-1. Kako ne bi neizvjesnost dugo trajala samo minutu kasnije Stjepan Vlahek HodoĹĄan dovodi u vodstvo od 3-1. Poetkom drugog dijela u samo dvije minute Torpedo dolazi do poravnanja rezultata na 3-3. Prvo je u 50. minuti iskosa sa dobrih tridesetak metara pred vrata domaih loptu ubacio Nikola Tuksar, a obrana HodoĹĄana loĹĄe reagirala naroito vratar mario Krznar kojem se iz ruku otkotrljala u mreĹžu. U 52. minuti rijetko vieni zgoditak, a postigao ga je Lucijan Pintari iz igre u same ÂŤraĹĄljeÂť. Gosti su nakon toga malo Ĺživnuli, a i njihovi navijai pa je jedna pivska boca uletjela u teren, sreom da nije nikog pogodila. Kako se bliĹžio kraj utakmice domaini su uprli sve snage u napad i to im se u 83. minuti isplatilo kada zgoditkom SaĹĄe Meglia dolaze do pobjede od 4-3. ak sedam opomenutih igraa u dobroj igri. Tri domaa, a etiri gostujua. Napredak uspjeĹĄniji od Borca. Dok su gosti iz Donjeg HraĹĄana svoje prigode promaĹĄivali domai su svaku njihovu pogreĹĄku u obrani kaznili zgoditkom. Prva se dogodila u 32. minuti kada je strijelac za vodstvo domaih od 1-0 bio Tomislav Tuksar. Konanih 2-0 za Napredak djelo je Ivice Kovaia u 67. minuti. etiri gostujua opomenuta igraa.

17 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Dragan Tuksar (Torpedo) 10 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Bojan Cirkveni (Budunost M) 7 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Nikola Tuksar (Torpedo), Bojan Mihaljkovi (Budunost P) 6 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Jadranko Lastavec (Eko), Goran Strahija (Mladost urkin) 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Dario JambroĹĄi (Torpedo), Robert Domini (Budunost P) 4 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Vjekoslav Cvek (Kraljevan 38), Ljubomir Krznar, Josip Ribi (HodoĹĄan), Lucijan Pintari (Torpedo), Vladimir Pintari (Mladost urkin), Tihomir Novosel, Damjan Novak (Budunost P) 3 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Danijel Novak (Jadran), Dubravko Novak, DraĹžen HliĹĄ (Mladost urkin), Stjepan Vlahek (HodoĹĄan), Nikola TomaĹĄek (Budunost M), Hrvoje Slaviek (Kraljevan 38), Nikola Horvat (SK)

STATISTIKA 23 posgnuta zgoditka ili 4,6 po utakmici iskljuenja nije bilo 23 opomenuta igraa 2 kaznena udarca dosuena i is realizirani

FAIR PLAY Iskljueni nije bilo Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: SaĹĄa Marec (HodoĹĄan), Domagoj Novak (Eko), Zoran Lackovi (Borac DH), Nikola Pani (Budunost P), Zlatko Drk (Budunost M)

Rezulta 8. kola: Napredak â&#x20AC;&#x201C; Borac (DH) 2-0, Mladost urkin â&#x20AC;&#x201C; Eko 4-2, Budunost (P) â&#x20AC;&#x201C; Budunost (M) 5-0, HodoĹĄan â&#x20AC;&#x201C; Torpedo 4-3, SK â&#x20AC;&#x201C; Jadran 3-0. Kraljevan 38 je bio slobodan.

TABLICA 1. BUDU NOST (P)

7

4

3

0

27-6

15

2. BUDU NOST (M)

7

5

0

2

19-10

15

3. SK

7

4

2

1

13-5

14

4. MLADOST URKIN

7

4

2

1

19-13

14

5. TORPEDO

8

4

1

3

38-16

13

6. HODOĹ AN

7

4

0

3

12-17

12

7. EKO

7

3

1

3

14-13

10

8. JADRAN

8

3

0

5

10-23

9

9. NAPREDAK

8

2

1

5

7-14

7

10. KRALJEVAN 38

7

2

0

5

12-23

6

11. BORAC (DH) -1

7

0

0

7

4-37

-1

Parovi 9. kola: Torpedo â&#x20AC;&#x201C; SK, Budunost (M) â&#x20AC;&#x201C; HodoĹĄan, Eko â&#x20AC;&#x201C; Budunost (P) u 10,30 sa, Borac (DH) â&#x20AC;&#x201C; Mladost urkin, Kraljevan 38 â&#x20AC;&#x201C; Napredak. Jadran je slobodan. Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 15,30 sa.

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

LISTA STRIJELACA

Trnovec pobjedom u derbiju izbio na elo tablice U derbiju slavio Trnovec. Prvi dio bili su bolji gosti iz Gornjeg HraĹĄana. Trnovec je prvi poveo u 13. minuti zgoditkom Denisa Mareca. Pobjeda je u 18. minuti traĹžila da se prizna zgoditak jer je po njima cijela lopta preĹĄla poprenu crtu vratiju. Pomoni sudac Mario Horvat koji je bio na toj strani nije tako kao gosti vidio situaciju pa je ostalo 1-0. Dalibor Zorkovi ipak je poravnao na 1-1 u 29. minuti. Drugi dio domai neĹĄto bolji i dolaze do pobjede u 90. minuti. Roman Trtinjak po drugi puta domaine dovodi u vodstvo u 54. minuti. Pobjeda je do izjednaenja doĹĄla u 83. minuti zgoditkom Nikole Tkaleca. U 88. minuti nezadovoljstvo dijela domaeg gledaliĹĄta signalizacijom zalea pomonog suca Horvata, pa je malo poliven tekuinom. U 90. minuti drugim zgoditkom na utakmici Denisa Mareca Trnovec dolazi do pobjede od 3-2. ak devet opomenutih igraa. Tri domaa i ĹĄest gostujuih. Mali Mihaljevec lako sa Bratstvom do pobjede. LoĹĄe je poelo za domae jer u 30. minuti nisu uspjeli realizirati kazneni udarac. UspjeĹĄan je bio vratar Bratstva Denis Tratnjak koji je udarac obranio. No, u 40. minuti mu nije bilo spasa Milan Posavec doveo je domae u vodstvo od 1-0. U drugom dijelu slijede dva zgoditka Brune Mesaria u 53. i 60. minuti za pobjedu Malog Mihaljevca od 3-0. Bratstvu je sa klupe udaljen trener Ivan Kovai zbog uestalog prigovaranja na odluke suca Radeka. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa. Bez pobjednika u Gornjem Mihaljevcu. Domae Jedinstvo imalo dva puta vodstvo da bi na kraju osvojilo bod. Andrejas JaneĹž doveo je domaine iz kaznenog udarca u 23. minuti u vodstvo od 1-0. Jurica JaluĹĄi u 27. minuti poravnava na 1-1. Dvije minute prije odlaska na odmor novo HAJDUK â&#x20AC;&#x201C; PLAVI 1975 4:1 (3:0) BREZJE. IgraliĹĄte Hrastje. Suci: Bojan Rodinger (Totovec); Vedran HruĹĄoci (NedeliĹĄe), Dalibor Kresinger (NedeliĹĄe). Delegat: Antun Mesari (M. Mihaljevec). Strijelci: 1:0 Gregorini (3-11m), 2:0 Senar (26), 3:0 Buhanec (40), 3:1 Radikovi (58), 4:1 Ĺ ego (85). HAJDUK: Horvat, Domini, Trupkovi, Jarni (od 20. PreloĹžnjak), Buhanec (od 46. Lukman), Ĺ ago, N. Gregorini, Senar, Z. Gregorini, Buhanec, DoleĹžaj. PLAVI 1975: Petran (od 46. S. VoduĹĄek), Ciglari, Ĺ kvorc, Karlovec, Radikovi (od 65. Novak), OrĹĄuĹĄ (od 17. Vrbanec), R. VoduĹĄek, Grefel, Pec, BalaĹĄko, Kozar. Ĺ˝u kartoni: M. Buhanec, I. Buhanec, Senar (Hajduk), Ĺ kvorc, Ciglari, Grefel (Plavi 1975). Crveni karton: Ciglari (Plavi 1975).

vodstvo domaih, a strijelac Mario Pintari. Drava je do boda doťla zgoditkom Zlatka Zanjka u 72. minuti. U pravoj prvenstvenoj utakmici dviju ravnopravnih momadi sa dvojicom domaih i jednim gostujuim opomenutim igraem prema prikazanom na terenu rezultat realan. Domaa pobjeda Hajduka. Ve u 3. minuti za domaine je dosuen opravdano zbog igranja lopte rukom u kaznenom prostoru kazneni udarac kojeg je u zgoditak za vodstvo od 1-0 pretvorio Zoran Gregorini. Miťel Senar povisuje vodstvo Hajduka na 2-0 u 26. minuti. Gosti iz Prekope u 28. minuti ostaju bez Kristijana Ciglaria. Kada je za njega dosuen prekrťaj isti je nogom po nozi udario domaeg igraa i za to dobio crveni karton. Pet minuta prije kraja prvog dijela utakmice i trea lopta u mreŞi Jerka Petrana. U drugom dijelu Palvi malo dolaze do zraka i u 58. minuti zgoditkom Borisa Radikovia smanjuju rezultat na 3-1. Konanih 4-1 za Hajduk postavlja pet minuta prije kraja utakmice Marinko Šego. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Podjela bodova u Preseki. Stjepan Srťa je ve u 8. minuti domae Bratstvo doveo u vodstvo od 1-0. Gosti iz Zebanca do boda su stigli u 70. minuti zgoditkom Tine Radeka. Domaini su u poluvremenu utakmice bili malo ťpotani od strane delegata Leicha ťto nisu imali sakupljae lopte. To su odmah u drugom dijelu utakmice ispravili. Samo jedan opomenuti igra i to iz momadi Zebanca. Kriťtanovcu tri boda iz Žiťkovca. Zgodicima Matije Medlobi i Manuela Bakaa u 10. i 11. minuti gosti su poveli sa 2-0. Domai Dinamo do poravnanja rezultata dolazi zgodicima Želimira Valpotia u 28. i Josipa Bana u 31. minuti. Nikola Radikovi zgoditkom u 40. minuti odvodi Kriťtanovec na odmor sa prednoťu od 3-2. Ve u prvoj minuti nastavka drugog dijela Kriťtanovec povisuje zgoditkom Danijela Bibera na 4-2. Siniťa Makovec smanjuje vodstvo gostiju na 4-3 u 50. minuti i daje nadu domaima da bi do kraja utakmice mogli barem do boda. No, minutu prije kraja utakmice i peti zgoditak u mreŞi Mladena Pintaria za poraz od 5-3. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra.

FAIR PLAY Iskljueni: Krisjan Ciglari (Plavi 1975), Ivan Kovai trener (Bratstvo J), Drago Kova zioterapeut (Pobjeda) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Mario Buhanec (Hajduk B), Nikola Ĺ kvorc (Plavi 1975), Stiven Ĺ paravec (KriĹĄtanovec)

12 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Samuel Novak (Drava K) 10 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Davor Medved (Drava K) 8 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Mario Novak (Bratstvo J), Roman Trnjak (Trnovec) 7 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Romeo Pani (Jedinstvo GM), Dino Mikuli (Zebanec) 6 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Tomislav Dombaj (Drava K), Tomislav Horvat (Bratstvo J) 5 zgoditaka â&#x20AC;&#x201C; Dalibor VrĹĄi (Bratstvo P), Roman Liber (Trnovec), Boris Radikovi (Plavi 1975), Denis Marec (Trnovec), Zlatko Zanjko (Drava K) 4 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Tomislav Bajkovec (Drava K), Denis Ĺ˝nidari, Hrvoje Senar (Hajduk B), Mladen Anderlin, Dalibor Zorkovi (Pobjeda), Zoran Zadravec, Milan Posavec, Bruno Mesari (Mali Mihaljevec), Andrejas JaneĹž (Jedinstvo GM) 3 zgoditka â&#x20AC;&#x201C; Mario JaluĹĄi (Drava K), Alen Herceg (Trnovec), Robert Pintari, MiĹĄel Senar (Hajduk B), Mario Pintari, Maja Horvat (Jedinstvo GM), Bojan BalaĹĄko (Plavi 1975), Bojan Novak (Bratstvo P), Nikola Ladi, Deni Kova (Pobjeda), Nikola Radikovi, Maja Medlobi (Hajduk B)

STATISTIKA 27 posgnuh zgoditaka ili 4,5 po utakmici 3 iskljuenja 25 opomenuh igraa 3 kaznena udarca dosuena, a 2 realizirani

Rezulta 8. kola: Dinamo (Ĺ˝) â&#x20AC;&#x201C; KriĹĄtanovec 3-5, Mali Mihaljevec â&#x20AC;&#x201C; Bratstvo (J) 3-0, Bratstvo (P) â&#x20AC;&#x201C; Zebanec 1-1, Jedinstvo (GM) â&#x20AC;&#x201C; Drava (K) 2-2, Hajduk (B) â&#x20AC;&#x201C; Plavi 1975 4-1, Trnovec â&#x20AC;&#x201C; Pobjeda 3-2.

TABLICA 1. TRNOVEC

8

6

1

1

24-10

19

2. MALI MIHALJEVEC

8

6

0

2

27-10

18

3. POBJEDA

8

6

0

2

20-11

18

4. DRAVA (K)

8

5

1

2

46-8

16

5. HAJDUK (B)

8

5

1

2

26-8

16

6. BRATSTVO (J)

8

5

0

3

27-14

15

7. JEDINSTVO (GM)

8

3

2

3

26-14

11

8. BRATSTVO (P)

8

3

1

4

18-16

10 6

9. ZEBANEC

8

1

3

4

15-21

10. PLAVI 1975

8

1

2

5

14-28

5

11. KRIĹ TANOVEC

8

1

1

6

13-28

4

12. DINAMO (Ĺ˝)

8

0

0

8

5-92

0

Parovi 9. kola: Pobjeda â&#x20AC;&#x201C; Dinamo (Ĺ˝), Plavi 1975 â&#x20AC;&#x201C; Trnovec, Drava (K) â&#x20AC;&#x201C; Hajduk (B), Zebanec â&#x20AC;&#x201C; Jedinstvo (GM), Bratstvo (J) â&#x20AC;&#x201C; Bratstvo (P), KriĹĄtanovec â&#x20AC;&#x201C; Mali Mihaljevec. Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 15,30 sa.
OLVWRSDGD I. HOL - poraz Meimurje Centorometala u 1. kolu KOĹ ARKA

A 2 LIGA SJEVER

Sjajna obrana Meimurja! U prvom kolu drugoligaĹĄkog nadmetanja na sjeveru Lijepe naĹĄe odigrano je nekoliko zanimljivih utakmica u kojima su odlinom pripremljenoĹĄu, kako kondicijskom, tako i taktikom, prednjaili naĹĄi klubovi akovec, Meimurje i novajlija NedeliĹĄe, dok se od Modeksa niti nije oekivalo da neĹĄto uĹĄiari u Vrbovcu kod jednog od favorita cijele lige. U akovcu je gostovala napadaki najpotentnija ekipa lige â&#x20AC;&#x201C; varaĹždinska Vindija, pa je uspjela u 30 minuta utakmice ili nakon pune 3 etvrtine zabiti - 22 koĹĄa!?Da ne bude zabune o kvaliteti, ista proĹĄlogodiĹĄnja Vindija se za ovu sezonu joĹĄ i dodatno pojaala s ÂŤtornjevimaÂť od 214 i 208 cm! No, presudila im je visoko motivirana ekipa Meimurja koja je rijetko vienom (na ovom nivou natjecanja) individualnom obranom ve u ranoj fazi utakmice odvela susjedski derbi u jednosmjernu ulicu. Gosti su u posljednjoj dionici igre uspjeli smanjiti svoj veliki rezultatski zaostatak, no nedovoljno za popravljanje dojma. Uostalom, konani rezultat utakmice (66:39) sve govori. akovec je potvrdio dobru formu iz pripremne faze, pa je ve u prvom kolu s neugodnog gostovanja iz urevca donio bodove, te iz vrlo uvjerljivog nastupa nagovijestio i ove godine borbu za

REZULTATI, SASTAVI, KOĹ EVI, TABLICA Podravac â&#x20AC;&#x201C; Prima pivo Ivanica 73:60 Grafiar â&#x20AC;&#x201C; Bjelovar 114:71

TABLICA: 1. Graar

1

1

0

2/ +43

2. Petar Zrinski

1

1

0

2/ +43

3. AKOVEC

1

1

0

2/ +28

4. MEIMURJE

1

1

0

2/ +27

5. Podravac

1

1

0

2/ +13

6. NEDELIĹ E

1

1

0

2/ +9

7. Radnik

1

0

1

1/

-9

8. Prima pivo Ivanica 1

0

1

1/

-13

9. Ĺ K Vindija

0

1

1/

-27

10. Mladost

1 1

0

1

1/

-28

11. MODEKS

1

0

1

1/

-43

12. Bjelovar

1

0

1

1/

-43

prvo mjesto. Pobjeda je od samog poetka bila trasirana kroz vrstu obranu i eikasan napad u kojem su po koĹĄ bili opasni svi igrai koji su izlazili na parket. Na kraju uvjerljiva pobjeda od skoro 30 koĹĄeva razlike. NedeliĹĄe je kao novajlija u ligi oekivalo teĹĄku utakmicu na tradicionalno teĹĄkom gostovanju u KriĹževcima. Oekivanja su se i obistinila, dvoboj je bio doslovno rezulatski neizvjestan do posljednje minute. Presudila je gostujua preciznost u ĹĄutu za tri poena u drugom poluvremenu. U svakom sluaju, kao ĹĄto smo i predvidjeli, NedeliĹĄe ima apsolutno pravo na razmiĹĄljanje o gornjem dijelu tablice A 2 lige Sjever. Oslabljeni Modeks je kod jednog od najjaih ekipa u ligi, Petra Zrinskoga iz Vrbovca oekivano poraĹžen visokom razlikom. KoĹĄarkaĹĄima iz Murskoga SrediĹĄa preostaje joĹĄ nekoliko ÂŤbezbriĹžnihÂť nastupa (Meimurje, Vindija, akovec) u kojima e teĹĄko, u stvari nemogue do bodova, dok ih prave utakmice za opstanak oekuju od 5. kola (Bjelovar kod kue) pa na dalje. (bh) Meimurje â&#x20AC;&#x201C; Ĺ K Vindija 66:39 (21:10, 14:8, 18:4, 13:17) MEIMURJE: Podvezanec 2, Terek 12, Novak Marek 10, Vugrinec 12, HabuĹĄ 4, aji 3, Hrka N. 9, Drk 4, Levai, Novak Mario 10, Car, Ĺ opar. Mladost â&#x20AC;&#x201C; akovec 62:90 (22:28, 19:20, 14:25, 7:17) AKOVEC: Horvat 24, Novak Mat. 18, Radinovi, Megla 15, Mudri 11, Zaspan 7, Juras, Ostoja 6, BiĹĄevac 8, Stani 1, Novak N., Lenar. Radnik â&#x20AC;&#x201C; NedeliĹĄe 65:74 (20:17, 12:11, 13:21, 20:25) NEDELIĹ  E: Gospoi 2, Hrga J., MarciuĹĄ 1, Golubi A. 26, Hrga D. 12, Ĺ egovi, Golubi N. 2, Plazani, Kranjec 13, Valkaj 18. Petar Zrinski â&#x20AC;&#x201C; Modeks 99:56 (18:14, 27:16, 28:17, 26:9) MODEKS: Varga 6, Brodar, Kralji, Radikovi, Levai, Bedi 10, Vehtersbah 8, Bogdan 6, Frani 11, Dodlek 2, Srnec 13.

HRVATSKI KUP

NedeliĹĄe u finalu! U finalu Kupa za podruje naĹĄe Ĺžupanije igrat e A 2 ligaĹĄi NedeliĹĄe i akovec. NedeliĹĄe je nakon lagane utakmice i pobjede u Prelogu doekalo sraz protiv Meimurja koje nije ponovilo dobru igru u obrani kao dan ranije protiv Vindije. Naprotiv,

REZULTATI, SASTAVI, KOĹ EVI Prelog â&#x20AC;&#x201C; NedeliĹĄe 51:76 (8:19, 17:17, 11:29, 15:11) PRELOG: Ĺ ari, Ciglar M. 2, Todi, BlaĹžeka 8, Poljak 4, Mikec, Ciglar D. 5, BlaĹžona 7, PoredoĹĄ 20. NEDELIĹ  E: Gospoi 1, Hrga J. 8, MarciuĹĄ, Golubi A. 16, Hrga D. 9, Mikolaj, Ĺ egovi 7, Golubi N. 2, Plazani 4, Valkaj 15, Kranjec 14.

koĹĄarkaĹĄi NedeliĹĄa su pogaali iz svih moguih i nemoguih pozicija, dok je s druge strane stariji Medo trpao koliko je mogao, imao ak i ĹĄut za pobjedu, no ovaj puta nije uĹĄlo. NedeliĹĄe u finalu igra protiv akovca koji je ipak favorit ovoga natjecanja. Barem za razinu naĹĄe Ĺžupanije, ak i regije Sjever! (bh) NedeliĹĄe â&#x20AC;&#x201C; Meimurje 84:82 (22:25, 23:16, 20:23, 19:18) NEDELIĹ E: Gospoi 3, Hrga J., MarciuĹĄ, Golubi A. 30, Grga D., Mikolaj 1, Ĺ egovi 3, Golubi N. 6, Plazani 3, Valkaj 20, Kranjec 18. MEIMURJE: Podvezanec 3, Terek 6, Novak Marek 7, Vugrinec 13, HabuĹĄ, aji 7, Hrka N. 14, Drk, Levai, Novak Mario 32, car, Ĺ opar.

VaraĹždin - Meimurje Centrometal 3:0

Pravi otpor VaraĹždincima samo u treem setu Bez bodova su odbojkaĹĄi hrvatskog prvoligaĹĄa Meimurje Centrometala otvorili novu odbojkaĹĄku sezonu. Premda se u VaraĹždinu oekivala, ako ne baĹĄ pobjeda, onda barem pet setova, naĹĄi odbojkaĹĄi kao da su zaboravili kako nadmudriti VaraĹždince, iako im je to uspjelo u dva navrata tijekom pripremnog razdoblja. U prva dva seta slabo pa repriza. Nakon poetnog vodstva od poena ili dva Meimurci parket kao da prepuĹĄtaju domaima. Mnogo bolje raspoloĹženi VaraĹždinci u prvom su

PROMIJENJEN sustav natjecanja

Normalni dvokruĹžni sustav Klubovi e normalno odigrati dvokruĹžni sustav natjecanja u ovoj sezoni I. HOL, s tim da e Zagreb i Mladost igrati MEVZA ligu. Nakon 18 kola ĹĄest najbolje plasiranih, uz dva â&#x20AC;&#x153;Europljanaâ&#x20AC;? ulaze u doigravanje za prvaka, dok ostale ekipe ostaju na mjestu kojeg su zauzele tijekom sezone, a posljednji ispada u 1. B ligu.

setu bod mogli pisati ve kod 16:10, u drugome kod 18:13. Umnogome je odluku donosila izvanredna serva momadi iz VaraĹždina, koju naĹĄi odbojkaĹĄi nisu znali zaustaviti niti valjano primiti, dok je s druge strane maimurski ĹĄut eĹĄe bio neprecizan. Uzbuenje tek u treem setu, kad domai opet rade zamjetnu razliku na 18:13, da bi se Meimurci odjednom probudili i poeli igrati kako valja. Nakon ĹĄto je novopridoĹĄli CentrometalaĹĄ GrubiĹĄi servirao u mreĹžu, mnogo je bolji Petran, na ijem servisu naĹĄa ekipa dolazi do 24:24. ak su odbojkaĹĄi iz reana preĹĄli i u vodstvo kod 25:26, neizvjesnost je drĹžao dobar Kova, no potom ipak pogreĹĄke opet donose svoje, a VaraĹždin kod 29:27 osvaja tri boda. Strateg Meimurje Centrometala Sreko Horvat nije mogao biti zadovoljan vienim: â&#x20AC;&#x153;Domain je u utakmicu uĹĄao mnogo bolje, i odlino su procijenili da e im za pobjedu trebati jak i agresivan servis. Forsirali su naĹĄeg libera i imali neuobiajeno visok postotak prolaska servisa, na tome su zaradili poprilino bodova. domain uĹĄao puno bolje, znali da ĹĄansa u jakom servisu, forsirali su naĹĄeg libera. U visokom postotku riskantan servis.

Na tome dobivali, imali visok postitok srevisa.â&#x20AC;? Mogao je na kraju Centrometal osvojiti barem bod, da se okrenuo trei set u potpunosti, vjerojatno bi se otiĹĄlo i u peti set: â&#x20AC;&#x153;U drami treeg seta imali smo priliku i kontre, mogli smo nanovo otvoriti utakmicu i izboriti peti set. No, mislim da krajnjih 3:0 nije deinitivan omjer snaga, jer mi nismo bili pravi. Treba i naĹĄem novom tehniaru GrubiĹĄiu joĹĄ vremena da se uigra, ali vjerujem da se neemo morati bojati za

(25:20, 25:20, 29:27)

VaraĹždin, dvorana u Graberju, gledatelja 100. Suci: Raki â&#x20AC;&#x201C; Radanovi (Osijek) VaraĹždin: A. ikovi, MiĹĄek, KurteĹĄ, Tomii, Vincek, M. ikovi, Rai, Cvrkalj, Modri, Kapus, Josi Meimurje Centrometal: David, GrubiĹĄi, Kova, MarciuĹĄ, Petran, D. Posavec, M. Posavec, T. Posavec, Todorovi, Vabec

ostanak.â&#x20AC;? Po prvi e puta sluĹžbenu utakmicu Centrometal odigrati idue subote u novoj dvorani SGC Aton. U goste stiĹže Daruvar, debitant lige, koji je na otvaranju sezone s 3:2 bio bolji od Ĺ ibenika. O novopridoĹĄloj ekipi malo se zna, tek to da su angaĹžirali vei broj igraa iz Karlovca i Zagreba, sve odredom mladih odbojkaĹĄa. Kako je najavio Horvat, neizvjesnosti oko pobjednika u NedeliĹĄu ne bi trebalo biti. (Ivana Strahija)

PRVA DUKAT hrvatska rukometna liga

Odlini PreloĹžani u Crikvenici Nakon poraza protiv Buzeta i ozljede prvog vratara Maleka nije bilo lako vratiti se preloĹĄkom sastavu u daljnju normalnu koloteinu prve hrvatske rukometne lige. Meutim, â&#x20AC;&#x153;na muci se poznaju junaciâ&#x20AC;?. PreloĹžani su se pod vodstvom trenera Peteka oito dobro spremili za ovu sezonu, psiholoĹĄki su puno jai nego je to bio sluaj ranije i, ĹĄto je najvaĹžnije, igraki puno raznovrsniji i kompletniji nego je to bio sluaj nekad kad se gostovalo. Tako je na drugom gostovanju i vruem terenu u Crikvenici Prelog stigao do tree prvenstvene pobjede rezultatom 29:25. Bila je to odlina predstava preloĹĄkog sastava u kojem je briljirao vratar Hamonajec na vratima, ali i cijela obrana, posebice u drugom poluvremenu kad je domain u zavrĹĄnici potpuno razbijen. Ve

TABLICA 1. BUZET

3

3

0

0

97:82

6

2. KAĹ TELA ADRIACHEM 3

2

1

0

78:71

5

3. PRELOG

2

0

1

90:80

4

3

4. CRIKVENICA

3

2

0

1

86:86

4

5. SOLIN

3

1

1

1

93:91

3

6. GORICA

3

2

82:77

2

1

0

7. ŽUPANJA

3

1

0

2

79:74

8. TROGIR

3

0 2

1

69:74

2

9. AKOVO

3

1

2

77:84

2

10. ARENA JADROGRAD

3

1

0 0

2

78:87

2

2

11. SLATINA

3

1

0

2

70:80

2

12. ZADAR-GORTAN

3

1

0

2

81:94

2

u prvom poluvremenu bilo je nagovjeĹĄtaja da Prelog moĹže do pobjede. Meutim, domai su se nekako vratili u susret i na poluvremenu je bilo 13:13. Meutim, potpuno drugaija situacija u nastavku. Nakon ĹĄto su PreloĹžani preuzeli vodstvo od tri gola razlike 19:16, viĹĄe ga praktiki nisu ispuĹĄtali. I ne samo to. U potpu-

II. HRL â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝ENE, Sjever - Konano pobjeda akovanki

Vinkovanke platile za sve poraze Tek su u 4. kolu rukometaĹĄice akovca zabiljeĹžile prvu pobjedu u novom prvenstvu II. HRL za Ĺžene skupina Sjever. Pobijedile su Vinkovce rezultatom 30:22 i tako goĹĄama s istoka naĹĄe domovine naplatile sve dosadaĹĄnje poraze. Premda je prvo ime susreta bila Sanja Modri, veliku ulogu kod pobjede i u igri openito imala je nova golmanica Aleksandra Kolak, u klub prisgla proĹĄli tjedan, koja je odlina zamjena za Jelenu Posavec koja ne dolazi na treninge. Odline su bile Petra Jurkovi, Maja Vugrinec, te neupitno dobra no ponekad bezvoljna Ivana Horvat. Sutkinje Mari i Opai iz Daruvara

dosudile su ak 14 sedmeraca te 7 iskljuenja na dvije minute. Za akovec su igrale: Kolak, Sagata, Ĺ ipuĹĄ, Gudlin (1), Petkovi, Modri (11), HegeduĹĄ (2), Jurkovi (8), Cerovec, Veble, I. Horvat (4), Vugrinec (4), Sklepi. Trener: Stjepan Golik. REZULTATI 4. KOLA: Brod Gymnasium - Pitomaa 25:23, PAN akovo - Podravka LINO 30:26, akovec - Vinkovci 30:22, Zelina - Dragovoljac 33:20, Ivanec - Natura Agro 21:35 i Bjelovar - Darda 26:26 POREDAK: Natura Agro 8, Podravka LINO 6, Zelina 6, Brod Gymnasium 6, Bjelovar 5, Pitomaa 4, Darda 3, PAN akovo 2, akovec 2, Vinkovci 2, Ivanec 2 i Dragovoljac 2 boda. U subotu akovec igra u Dardi. (sm)

Dubravko Hozjak je igrom na crti dao svoj doprinos pobjedi nosti su razbili svojeg protivnika. OtiĹĄli su u jednom trenutku i na +7 golova razlike povevĹĄi 28:21 i 29:22. Do kraja su domai iskoristili malu opuĹĄtenost u gostujuim redovima, ali pobjeda je bila ve odavno osigurana, pa su si preloĹĄki igrai mogli dopustiti i malo opuĹĄtanje. ZasluĹženo veselje na kraju za uvjerljivu pobjedu od 29:25. Uz vratara Hamonajca odlinu utakmicu

odigrali su najiskusniji: organizator igre dr. Hozjak i lijevi vanjski Mario Koet. Za Prelog su igrali: Kolarek, Hamonajec, V. Bedi 1, Mlinari, Bauer, Hoblaj 3, Zraki 2, Du. Hozjak 3, Dr. Hozjak 7, onkaĹĄ 2, Koet 7, Petek 4, JanuĹĄi, Martinjak. Trener: Petek. U subotu u Prelogu gostuje Zadar Gortan i oekuje se nova domaa pobjeda. (D. Zrna)
 OLVWRSDGD 

POJEDINANO PRVENSTVO Hrvatske atletske lige sjever

I. HRVATSKA STOLNOTENISKA LIGA -

Pobjeda Ĺ enkovana u Rijeci

Potvrda kvalitete meimurske atletike Posljednje ovogodiĹĄnje natjecanje Hrvatske atletske lige sjever, odrĹžano proteklog vikenda u VaraĹždinu bilo je Pojedinano dvodnevno prvenstvo na kojem su se u ĹĄest kategorija za najuspjeĹĄnije pojedince dijelile medalje. lanovi AK Meimurje osvajanjem ak 39 medalja i ovom su prilikom pokazali da svojom kvalitetom spadaju u sam vrh lige koju sainjava osamnaest klubova sjeverozapadne Hrvatske. AK NedeliĹĄe takoer je bio iznimno uspjeĹĄan sa 22 osvojene medalje dok je Mursko SrediĹĄe osvojilo ukupno pet medalja. Osvajai medalja: LIMAICE I LIMAI: Zlatne medalje: Veronika Kova (M) na 200 m, Patrik Ĺ imuni (M) na 60 m, Lana Ferlin (NED) u bacanju vortexa i ĹĄtafeta Meimurja na 4 x 100 m u sastavu Filip Turk, Filip Peras, Nino Mikuli i Patrik Ĺ imuni. Srebrne medalje: Maja Kos (M) na 60 m, Maria Marec (M) u skoku u dalj, Nino Mikuli (M) na 60 m, Leon Furdi (M) u bacanju vortexa, Tina Horvat (NED) u bacanju vortexa i ĹĄtafeta Meimurja u sastavu Ana Marec, Stella Rojko, Maja Kos

i Veronika Kova. Bronane medalje: Helena Reťetar (M) u bacanju vortexa, Josip Tkalec (M) u skoku u dalj i ťtafeta Nedeliťa u sastavu Tina Horvat, Lana Ferlin, Diana Pintari i Nika Horvat. MLAE KADETKINJE I KADETI: Zlatnu medalju osvojili su Mateja Jambrovi (M) na 60 m, Lea Obadi (M) u bacanju kugle i Dario Lesar (NED) u bacanju vortexa, srebrnu je osvojila Alena Hruťoci (NED) na 300 m, Dario Lesar (NED) u skoku u dalj i ťtafete Meimurja na 4x 100 m u sstavu Erika Frani, Iva Novak, Žaklina Pongrac i Mateja Jambrovi te kod kadeta Nino Mikuli, Luka Kozar, Ivan Blagus i Patrik Šimuni. Bronanu medalju kod mlaih kadetkinja osvojila je Tamara Hatlak (NED) u bacanju kugle. STARIJE KADETKINJE I KADETI: Zlatne medalje osvojile su Marija Hranilovi (M) u skoku u vis i Ema Plavljani (NED) u bacanju koplja, srebrne medalje osvojili su Kristina Dudek (M) na 60 m, Barbara Jambroťi (M) u bacanju kugle, David Ceilinger (NED) u bacanju kugle, i ťtafeta Meimurja u sastavu Marija Hranilovi, Jelena Turk, Sara Tuksar

MAKARSKA: Momadsko prvenstvo Hrvatske do 14 godina

Punec trei Teniski klub Franjo Punec ostvario je joĹĄ jedan izvrstan uspjeh na momadskim natjecanjima. Kao dokaz kontinuiranog kvalitetnog rada s mladima stigla je vijest iz Makarske gdje su na zavrĹĄnici Momadskog prvenstva Hrvatske za djeake i djevojice do 14 godina starosti osvojili tree mjesto. Unaprijed se mora istaknuti da se puno i oekivalo od ekipe koja u sastavu ima 13-godiĹĄnjake Karla Ĺ kvorca, Marina Ĺ uicu i Ivu Mekovec, 14-godiĹĄnjakinje Marijanu Novakovi i Selmu Husi, te nadolazee Brunu Babia, Mislava BoĹĄnjaka i Enu Babi. Zbog ranga na nacionalnoj listi bili su postavljeni za tree nositelje. U prvom su kolu s uvjerljivih 7:2 bili bolji od Teniskog kluba Brko iz Velike Gorice. Marijana Novakovi je pobijedila Ivu Radman 6/1,6/0, Selma Husi Barbaru Raji 6/0,6/0, Karlo Ĺ kvorc Roberta Mikovia 6/3,6/1, Marin Ĺ uica Bernarda PoĹžegu 6/0,6/2, te Bruno Babi Patrika Kovaa 6/2,6/3, za vodstvo ÂŤPunecaÂť od 5:1 i osigurano pobjedu. Tek je Iva Mekovec izgubila od Ive Bago 4/6,5/7. U parovima su dodali dvije pobjede za ukupnih 7:2. Ena Babi i Selma Husi su pobijedile Raji i Rajkovi 5/7,6/2,6/0, a Iva Mekovec i Marin Ĺ uica Bago i Mikovi 6/1,6/3. U poluinalu suprotstavila im se momad Teniskog kluba Split, najtrofejniji klub u drĹžavi u ovoj kategoriji, koji je ujedno bio i glavni favorit za naslov prvaka. NaĹĄi su krenuli izvrsno te nakon pojedinanih meeva poveli sa sjajnih 4:2. Marijana Novakovi je bila bolja od Nede Kopriina 63,6/1, Selma Husi od Blage Deli

6/2,6/1, Karlo Ĺ kvorc od svog rivala Borne oria 6/3,6/3, te Marin Ĺ uica od Tomislava Draganje 6/1,6/4. S druge strane Ivana Ljubi je jedva u tri seta svladala Ivu Mekovec 6/7,6/4,6/3, a Duje Deli Brunu Babia 6/0,6/1. Za prolaz u inale Punecu je trebala tek jedna pobjeda u parovima, ĹĄto je zahtijevalo dobru taktiku odluku i malo sree. No, na veliku Ĺžalost oboje je izostalo. Spliani su uzeli sva tri para, od kojih dva u tri seta te se provukli u inale. Selma Husi i Iva Mekovec su nakon poetnog vodstva od 6/4, u preostala dva seta izgubile po 4/6 od Koprina i Ljubi, dok su se Karlo Ĺ kvorc i Marijana Novakovi vratili nakon gubitka prvog seta 6/7 od Blage Deli i oria, i dobili drugi sa 6/2, da bi u treem ipak izgubili 2/6. Ĺ uica i Babi pak su izgubili od Duje Delia i Vuke 4/6,2/6. Nesretnim porazom od 4/5, ÂŤPunecÂť je sprijeen u osvajanju prvog trofeja na ovom prvenstvu, te mu je preostao susret za tree mjesto. Unato padu morala, pokazali su virovitikom Didonu svoju kvalitetu te ga pregazli s 5:1. Marijana Novakovi je pobijedila Jelenu Matijevi 6/1,6/0, Selma Husi Ivonu Lovrekovi 6/0,6/1, Karlo Ĺ kvorc Frana OrĹĄulia 6/3,6/3, Marin Ĺ uica Karla Boosa 6/0,6/3, a Bruno Babi Filipa PaĹžina 7/6,6/1. Kako je pobjednik odluen ve nakon pojedinanih meeva, a prvenstvo je bilo na kraju, parovi se nisu igrali. Prvakom je ponovo postao TK Split, no ostaje dojam ovo trebala biti sezona naĹĄih tenisaa. Tree mjesto je sjajan rezultat, osobito kad se zna da e ekipa u gotovo istom sastavu igrati i sljedee godine. (g)

i Kristina Dudek. Bronane medalje: Lea Horvat (NED) u bacanju koplja, Vanja Horvat (NED) na 300 m prepone, Melani Kralji (MS) u bacanju kugle i ĹĄtafeta NedeliĹĄa u sastavu David Ceilinger, Vanja Horvat, Neven Toplek, Dean Novak. MLAE JUNIORKE I JUNIORI: pobjede su ostvarili Ema Plavljani (NED) u bacanju koplja, Kristijan BoĹži (M) u troskoku, i Kristijan Strahija (M) u bacanju kugle 5kg sa novim meimurskim rekordom za ml. juniore od 15,90 m. Srebrnu medalju osvojile su Alena HruĹĄoci (NED) na 600 m, Mihaela Horvat (NED) u skoku u dalj, Lea Horvat (NED) u bacanju koplja, Katarina Horvat u bacanju kugle. Bronane

Sara Tuksar â&#x20AC;&#x201C; meimurska rekorderka medalje: Neven Toplek (NED) na 3000 m Gabrijela Grabar (NED) u bacanju koplja i ĹĄtafeta Meimurja u sastavu Moniko Pongrac, Marko Novak, Kristijan Strahija i Kristijan BoĹži. Na natjecanju je nastupio veliki broj natjecatelja iz sva tri meimurska atletska kluba a svi rezultati dostupni su na internet stranici www. akm.hr.

U SUBOTU podno zidina Starog grada u akovcu

Tradicionalni jesenski kros â&#x20AC;˘ Novost je utrka graana Jesenski kros za uenike osnovnih i srednjih ĹĄkola Meimurja odrĹžati e se u organizaciji Atletskog kluba Meimurje u subotu 18. listopada s poetkom u 11 sati. Natjecanje e se odrĹžati u akovekom parku, a start i cilj nalaziti e se u â&#x20AC;&#x153;Jezeruâ&#x20AC;? pod zidinama Starog grada. Broj sudionika stalno se poveava pa je na posljednjem Jesenskom krosu u prekrasnom ambijentu akovekog parka sudjelovalo prelo osamsto uenika iz svih krajeva Meimurja. Tako e nadamo se biti i ovom prilikom, a posebnost ovog krosa biti e u tome ĹĄto je u program uvrĹĄtena i mogunost nastupa za graane, odnosno sve one koji nisu polaznici osnovnih i srednjih ĹĄkola. Svi oni e trati dionici od 1500 m, a proglaĹĄenje e se odrĹžati posebno u muĹĄkoj i Ĺženskoj konkurenciji. Cilj proĹĄirenja programa je ukljuivanje ĹĄto viĹĄe graana u ovaj oblik aktivnosti. Kategorije: Osnovne ĹĄkole od 1.-8. razreda, svaki razred zasebno, posebno u muĹĄkoj i posebno u

Ĺženskoj konkurenciji; srednje ĹĄkole zajedno tre 1.-4. razredi. Utrka graana odrĹžati e se na 1500 m posebno u muĹĄkoj i Ĺženskoj konkurenciji. Prijavne listie zainteresirani uenici mogu podii u svojim ĹĄkolama. Listie treba popuniti itko sa svim traĹženim podacima, donijeti ih na kros i predati na cilju po zavrĹĄetku utrke. Ukoliko netko ne dobije prijavni listi ranije moi e ga podii i popuniti prije samog poetka krosa. Graani koji e se htjeti prijaviti za utrku listie moi podii neposredno prije samog starta. Troje prvoplasiranih nagraditi e se medaljama, a prvim ĹĄestero majicama glavnog sponzora krosa Meimurske banke akovec Sve dodatne informacije mogu se dobit kod Maria DobĹĄe, tajnik AK â&#x20AC;&#x153;Meimurjeâ&#x20AC;? mob. 098/921-1479. U sluaju vrlo loĹĄeg vremena - kiĹĄe, natjecanje e se odgoditi za tjedan dana, a obavijest o tome biti e objavljena na valovima meimurskih radio postaja najkasnije do subote u 9 sati.

USPJEĹ NI NASTUPI meimurskih atletiara u Zagrebu

Martina Bezek istrala maraton Na Veernjakovom krosu u Zagrebu meu tisuu atletiara iz svijeta i Hrvatske nastupili su i meimurski atletiari. Najbolji plasman ostvarila je Martina Bezek iz Murskog Srediťa, koja je po prvi put u svojoj atletiarskoj karijeri istrala itav maraton duŞine 42.195 kilometara. U ukupnom poretku kategorije atletiarke Şene, Bezek je zauzela 10. mjesto, najbolje meu svojim kolegicama. Solidne rezultate ostvarili su joť Katarina Nesti, Hrvoje Bari, Željko Soka, Saťa Moslavac, Nikola Pavec, Goran Dolenec, Danijel Turek, Nikola Soboanec, Branimir Lodeta, Pavo Vlahek, Mario Pongrai, te Zrinka Lodeta, Katja Bili i Maja Lodeta. (S. Mesari)

Martina Bezek, sretna ĹĄto je istrala cijeli maraton

Najavljivali smo borbu, dobru sezonu i ĹĄansu za ostanak, a da nas nos nije prevario uvjerili su nas junaci iz Ĺ enkovca na gostovanju kod Srdoa u Rijeci. Ostavimo naĹĄe vidovnjake sposobnos po strani i odmah se posvemo onima koji pozornost zasluĹžuju. U ekipi Ĺ enkovca Maja Bari je posebna pria. Znalo se da ovaj â&#x20AC;&#x153;majstor obraneâ&#x20AC;? ima karizmu i sposobnost bi lider mladog sastava koji e hrabro vodi ekipu kroz iskuĹĄenja jake prve lige. ini to neopisivo simpano i najviĹĄe ĹĄto moĹžemo rei je da se teĹĄko moĹže shva kolegijalnost koju najbolji igra Ĺ enkovca pokazuje iz utakmice u utakmicu. Njegova glavna rola manifesra se tako najviĹĄe u bodrenju i krajnjim rezultama, a bahatost prema ekipi i pretjerana samodopadnost nisu mu poznate. Rijetka je â&#x20AC;&#x153;vrstaâ&#x20AC;? ovaj vrli mladi, proteklih 10-ak godina vjerojatno najkonstantniji vrhunski meimurski igra. Petrievi je puno napravio u paru, a Matija demolirao Ĺ urbeka, napunio momad samopouzdanjem

Tablica: 1. Pula

Slika tablica ove lige nakon 5 kola ne izgleda nimalo lijepo za meimurske predstavnike. Tri naĹĄa kluba zakucana na dno. Dok Putjane i NOSTRO imaju dvije utakmice manje i barem po jednu pobjedu, uz Mihovljan stoji ozbiljnih 0:5. Ovaj vikend tek Mikac nosi nadu s jednom jakom pobjedom. 3:1 protiv KneĹževia. Nadamo se da nee joĹĄ dugo pojedinani bljesak bi jedino ĹĄto emo hvali kod Mihovljanana. On ionako ne znai niĹĄta ekipi. Kad smo kod bljeskova, Preksavec sam prov Osjeana dovoljan je tek da se moĹže rei kako je bilo napeto. Ipak, napetost e brzo okopni a osta e jedino dva boda Osjeanima. Protiv Vinkovaca Putjane bez ĹĄansi. Da crni vikend meimurskih stolnotenisaa ne bude najcrnji mogui, pobrinuli su se stolnotenisai NOSTRO-a. Kad se vidi koliko naĹĄe ekipe moraju â&#x20AC;&#x153;krvariâ&#x20AC;? da dou do bodova ovo je grandiozna pobjeda. Nikola Magdaleni denivno se vraa na putove stare slave, a Tkalec odlino asisra i pogaa koliko je potrebno. I viĹĄe no dovoljno za prvu pobjedu. Bravo, momci! Rezultati: Mladost - Podravka 3:4, Marof (N. Marof) - Mihovljan 4:1 (KneĹževi - N. Mikac 3:0, Belaj - Bujan 3:1, Radoaj - MaruĹĄi 3:2, asl/KneĹževi - MaruĹĄi/N. Mikac 0:3, KneĹževi

2

1

11:6

5

3

2

1

10:8 5

3. Donat

3

2

1

8:6

5

4. Vodovod Osijek

3

2

1

9:8

5

5. GSTK Zagreb

2

2

0

8:3

4

6. Libertas

3

1

2

8:9

4

7. Ĺ enkovec

3

1

2

8:10 4

8. Dugo Selo

3

1

2

7:10

4

9. Industrogradnja 2

1

1

7:7

3

10. Srdoi

0

3

3:12

3

3

donijevĹĄi trei bod, i otvorio put Bariu da, kao glavna zvijezda, zakljui parju. Na kraju 4:2! Kapa dolje! Idemo dalje! Rezultati: Libertas (Dubrovnik) - Donat (Zadar) 1:4, Dugo Selo - Frim (Zagreb) 4:2, Vodovod-Osijek (osijek) - Pula 4:3, Srdoi (Rijeka) - Ĺ enkovec 2:4 (Miloti - Bari 1:3, Wu - Mataija 3:2, Divkovi - Petrievi 3:0, Divkovi/Vule - Bari/Petrievi 1:3, IlijiĹ urbek - Mataija 0:3, Divkovi - Bari 0:3), Industrogradnja - GSTK Zagreb, odgoeno.

II. HSTL - muĹĄki

LoĹĄ vikend

3

2. Frim

Tablica: 1. Marof

20:5

10

2. Lokomova

5

3

2

15:11

8

3. Mladost

5

5

2

5

3

0

12:14 7

4. Podravka

5

2

3

14:17 7

5. Olimpija ID

5

2

3

11:18

7

6. Obrtnika ĹĄkola-Brod 3

3

0

12:5

6

7. Kuna

3

2

1

9:4

5

8. Mihovljan

5

0 5

6:20 5

9. MSTC-Nostro

3

1

2

8:10

4

10. Putjane

3

1

2

7:10

4

- Bujan 3:0), Putjane - Lokomova 0:4 (Preksavec - Mikulec 2:3, Megla - Lonar 1:3, Horvat - Tominac 1:3, Horvat/ Preksavec - Mikulec/Tominac 1:3), MSTC-Nostro - Olimpija ID 4:2 (Magdaleni - BuljubaĹĄi 3:0, Damjan - Oli 0:3, Tkalec - Selak 1:3, Magdaleni/ Tkalec - Oli/Selak 3:2, Magdaleni Oli 3:1, Tkalec - BuljubaĹĄi 3:0), Mladost - Mihovljan 4:2 (Ivkovi - Bujan 3:1, Pejakovi - MaruĹĄi 0:3, KneĹževi - N. Mikac 1:3, Ivkovi/KneĹževi - MaruĹĄi/N. Mikac 3:1, Ivkovi - MaruĹĄi 3:1, KneĹževi - Bujan 3:2), Marof - Podravka 4:3, Putjane - Olimpija ID 3:4 (Preksavec - Oli 3:1, Megla - BuljubaĹĄi 1:3, Horvat - Selak 1:3, Horvat/Preksavec - BuljubaĹĄi/Oli 3:1, Preksavec - BuljubaĹĄi 3:0, Horvat - Oli 1:3, Megla - Selak 0:3), MSTC-Nostro Lokomova 2:4 (Magdaleni - Mikulec 0:3, Damjan - Lonar 0:3, Tkalec - Tominac 3:2, Magdaleni/Tkalec - Mikulec/ Tominac 1:3, Magdaleni - Lonar 3:1, Tkalec - Mikulec 1:3), Obrtnika ĹĄkolaBrod i Kuna bili su slobodni.

II. HSTL - ŽENE

Moglo je ispasti puno bolje Ispada da je Drava malo prejaka za Ĺ enkovanke i Mihovljananke, no ne moĹžemo se oteti dojmu da 4:2 i 4:3 ne otvara mogunost pobjeda u uzvratu. Magdaleni- Lehkec 3:2 u odluujuoj parji? Pogled na tablicu i Dravinih 5:0 sugerira da se radi o drugoj najjaoj ekipi (VaraĹždin ima dvije utakmice manje, no straĹĄnu momad!!)? Neemo se kladi u to i potpisa emo poraz tek ovaj vikend. U nastavku oekujemo puno od Ĺ enkovanki i Mihovljananki. Istaknimo da je opet kod Ĺ enkovanki Anja Novak bila najbolji pojedina, a kod Mihovljana Sara Mikac s dvije pojedinane i pobjedom u paru najzasluĹžnija je za vaĹžnu pobjedu prov Koprivnice! Naravno Jelena Novak s pobjedom u odluujuoj sedmoj parji zasluĹžuje naĹĄe estke i respekt. STK i NOSTRO uvjerljivo su zgazili Viroviticu. Prov Vukovja ipak obje su ekipe ostale prekratke i Vukovje nosi kui 4 boda. Milena Horvat nepopravljivo dobra, usprkos jednom porazu cijele ekipe. Rezulta: MGK Drava - Mihovljan 4:2 (Juki - Mikac 3:0, Magdaleni - Golub 2:3, MiloĹĄevi Novak 0:3, Juki/Marec - Golub/Mikac 0:3, Juki - Golub 3:1, MiloĹĄevi - Posedi 3:1), Koprivnica - Ĺ enkovec 1:4 (L. Zlojutro -

Petek 0:3, Herceg - Novak 0:3, J. Zlojutro Lehkec 3:2, L. Zlojutro/J. Zlojutro - Novak/ Petek 0:3, L. Zlojutro - Novak 1:3), STK - Virovica 4:1 (Marka - Draťkovi 3:0, M. Cividini - A. Horvat 0:3, M. Horvat - Koťak 3:0, Horvat/Marka - Draťkovi/Koťak 3:1, Marka - A. Horvat 3:0), MSTCNostro - Vukovje 2:4 (Kolar - Pavlinec 0:3, Antoni - Švarbi 0:3, Popovi - Previ 3:0, Antoni/Kolar - Pavlinec/Švarbi 1:3, Kolar - Švarbi 3:2, Popovi - Pavlinec 0:3), MGK Drava - Šenkovec 4:3 (Juki Novak 0:3, Marec - Petek 1:3, Miloťevi - Lehkec 3:2, Juki/Miloťevi Novak/Petek 3:1, Juki - Petek 1:3, Miloťevi - Novak 3:1, Magdaleni - Lehkec 3:2), Koprivnica - Mihovljan 3:4 (L. Zlojutro - Mikac 0:3, Herceg - Posedi 1:3, J. Zlojutro - Novak 3:1, J. Zlojutro/L. Zlojutro - Novak/Posedi 3:2, L. Zlojutro - Posedi 3:1, J. Zlojutro - Mikac 0:3, Herceg - Novak 0:3), STK - Vukovje 1:4 (Markati - Pavlinec 1:3, D. Cividini Švarbi 1:3, Horvat - Previ 3:0, Horvat/ Marka - Pavlinec/Švarbi 2:3, Marka Švarbi 1:3), MSTC-Nostro - Virovica 4:0 (Kolar - Horvat 3:0, Herjavec - Draťkovi 3:0, Bubek- Koťak 3:0, Antoni/Kolar Horvat/Koťak 3:0), VaraŞdin i Željezniar bili su slobodni.


14. listopada 2008.

DOBRO JE ZNATI

55


OGLASNIK

56 MOTORNA VOZILA

AUTOUSLUGA D.O.O. STRAHONINEC: Ford Galaxy 2.3 1999., 7 sjedala; Fiat Slo 1.6 16V 2002., reg. do 8./08.; Ford Focus 1.8 TDDI 2002.; Ford Escort 1.3 1996.; Fiat Punto 1.2 2003.g.; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2005.g, reg. do 5./09.; Ford Mondeo 2. TDCI 2006.g.; Opel Astra G 1.4 16V 2006.g., reg. do 11./08. VOZILA SU S DOMAEG TRŽIŠTA. GARANCIJA. KREDITI BEZ JAMACA, UEŠA I KASKO OSIGURANJA DO 7 GODINA. TEL. 040/333-033, 091/591-8889 AUTO CENTAR VLAH d.o.o., Globetka 4, akovec, prodaje: AUDI A-6 3.0 TDI QUATRO mod. ‘05.; BMW 320D ‘03., karavan; TOYOTA RAV-4 2.0D 4D ‘03.; JEEP CHEROKE sport 2.8CRD ‘03.; REN. LAGUNA 1.9 DCI ‘02., karavan; REN. LAGUNA 1.9 DCI ‘02.; REN. CLIO 1.5 DCI ‘03.; REN. MEGANE 1.9 DTI ‘01.; MAZDA 626 2.0 DITD ‘99.; VW GOLF 1.9 SDI ‘00., karavan; OPEL CORSA 1.0 ‘02.; OPEL ASTRA 1.7 TD ‘98.; ROVER 400 2.0D ‘98.; REN. LAGUNA 1.8 ‘96.; BMW 318i ‘96.; VW POLO 1.4 ‘96.; VW GOLF 1.9 TD ‘95.; VW GOLF 1.9 TDI ‘95.; BMW 525 ‘90. Uvoz iz Njemake. Garancija na sva vozila 6 mjeseci. Kredit 3-7 godina, bez ueša, jamaca i kasko osiguranja uz kamatu od 7,20%. Tel. 040/329-444, 098/242-445, www.ac-vlah.hr FORD CURIER 1.8D 1999.g., 77.000 km, servo, nosivost 500 kg, 2.700 eur, mob. 095/837-6677 VW PASSAT 1.9TDI, dosta opreme, garažiran, registr. godinu dana, 8.200 eura, ouvan, hitno, tel: 099/211-5763 PEUGEOT 107 1.0 12V Trendy, 2006, 16.000 km, 1.vl., oprema, 5 vr., izuzetno stanje, 7.900 eur 091/5252616 PRODAJEM 4 ZIMSKE GUME s felgama za FORD escort . 14” 600 kn, te prodajem mašinu 1.8 TD za ford, dobra, za 300 eur, mob. 098-184-9742 PRODAJEM ALU-FELGE s gumama za toyotu avensis, corolu, verso, mob. 098/463-583 NISSAN MICRA 1.2 16V 80KS, Visia + model 2005.g., 1.vl., sva oprema, garažiran, reg do 10./09.g., odlino stanje, 7.900 eur, mob. 095/512-4421 PRODAJEM LJETNE GUME 165/65 R14, u odlinom stanju, malo vožene, mob. 091 948 80 12 PRODAJEM SUZUKI Burgman AN 400, održavan i u dobroj kondiciji. Tel 098/192-7923 DAEWOO TICO,1999.god.,prvi vlasnik, reg. do 10./08., u dobrom stanju,mala potrošnja, cijena 8500 kn. Mob.091 /502-9267. SKUTER Peugeot VIVA CITY 50 star godinu dana, registr., metalik boja, kofer, cijena 9.000 kuna. mob. 091/970-1929 PRODAJEM ZIMSKE GUME sava, toyo, barum, pirelli, connental, michelin - po najpovoljnijim cijenama, mob. 091/936-9494

OPEL ASTRA 1.4 16V Twinport, 9.mj./2006.g., kompl. opremljena, 1.vlasnica, odlina, 8.600 eur, mob. 091/768-0220 FIAT TEMPRA 1.6 ie SX (klima, el. podizai stakla, alufelge), 1994.g., reg. do 1./09., u odlinom stanju, bijela, cijena 2.000 eura. Mob. 091/510 7261. AUDI A4 1.6 1996.g., ful oprema osim kože, zeleni, serv. knjiga, cd changer, alarm, mul-t-lock, 190 tkm, 5.800 eur. Mob. 098/638-334 PRODA JE SE MAZDA MPV sa 7 sjedala, 2001.g., reg. do 4./09. Mob. 098/214-107 OPEL KADETT 1.3LS 1989.g., reg. do 3./09., garažiran, ispravan. Tel. 098/9436-382 FORD SIERA 2.3 dizel 1989.g., reg. do 10./08., u dobrom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 092/11-67-815 REN. LAGUNA 2.2D karavan 1996.g., plavi, klima, cijena 3.700 eur i golf 1.6D 1988.g., cijena 1.200 eur. Mob. 099/330-400 PRODAJEM RENAULT 19 1991.god., u vrlo dobrom stanju, neregistriran. Upitati na mob. 095/897-8237 JEEP CHEROKE SPORT 2.8 CRD mod. ‘03.g., 1.vl., u sustavu pdv-a, 13.300 eur. Tel. 091/511-40-57 AUDI A6 3.0TDI qua ro mod. ‘05.g., u sustavu pdv-a, servisna, cijena 28.300 eur. Mob. 095/90-77-062 PEUGEOT 206 X-DESIGN 2005.g., 1.vl., klima + oprema, odlian, 7.500 eur. mob. 091/5762-982 GUME 4 kom. M+S Sava Eskimo 165/70/R13, malo korištene 400 kn. 095/901-7042 KUPUJEM KOMBI putniki 93-98 hitno, mob. 095 850 2445 PRODAJEM M+S gume, 4 kom., 4 mm, 500 kn, dim. 205/55-16, mob. 095/9088-213 PRODAJEM SKUTER Baoan star 16 mj., registriran, redovito servisiran, mob. 098/242-737 FORD ESCORT 1.9TD karavan 10.mj./98.g., tel. 095/840-8455 DAEWO LANOS 1.4SE reg. do 10.8.2009., centralno, servo, prednji pod. stakla, metalik, plin, 4 zimske gume, mob. 098/1356-139 KOMBI LT35 DIZEL, dupla kabina, neregistr., ispravan, 800 eur; isuzu troper dizel za dijelove, 600 eur; ford orion ‘91.g., 1.6 benz, za dijelove, 150 eur. mob. 095/862-9889 GOLF III 1.4 benz, neregistr., 1993.g., 1600 eur; opel vectra ‘90.g., neregistr., ispravna, 600 eur; iznajmljujem auto za 130 kn/dan; kupujem auto ispravan, neispravan, karamboliran i ispod cijene. Tel. 098/777-095 REN. CLIO 1.2 1994.g., reg. do 5./09., prodajem, tel. 098/9894-714 VW POLO 1.4 16V, 3 vr., comfortline, 2001.g., klima, 1.vl., ser v. knj., 6.500 km, mob. 091/511-40-57 PRODAJEM DAIHATSU 1.6 benz 1991.g., neregistriran, sauvan, mašina stara 10g., muzika, hitno, cijena 3.000 kn, tel. 390-985 ili 095/821-8804 FIAT ULYSSE 2.0 1994.g., reg. do 3./09., 7 sjedala, zimske gume Sava 155/70/13. Mob. 098/581-986 DAIHATSU APLAUSE 1.6X, reg. do 2./09., u odlinom stanju. Mob. 091/883-7902 VW POLO 1.4i 2000./01., prva boja, 1. vl., serv. knjiga, za 4.700 eur. Mob. 098/934-8247

PRODAJE SE: lušar za kukuruz, elevator, cirkular. Vrlo povoljno! Nazva na tel.: 040 858 547 ili 098 496 313 PRODAJE SE PRIKOLICA za prijevoz stoke, kola gumenjak, brane i hladnjak Gorenje, tel. 040/363-910

POLJOPRIVREDA

OBAVL JAM KOMBI PRIJEVOZ na relaciji akovec – Osijek ponedjeljkom. Mob. 098/290-102 IZVODIMO FASADE, ŽBUKE, NOVOGRADNJE, ADAPTACIJE i dr. Tel. 040/868-194 ili 099/794-9922 MLAA ŽENSKA OSOBA nudi pripomo u stanu starijoj gospoi, u zamjenu za stanovanje, (akovec, Nedeliše), mob. 091/168-4981 TRAŽIM studenta/srednjoškolca za poduku iz njem. jezika, Prelog i okolica. Tel. 040/645-903 ili 098/960-5492 PODUKE IZ MATEMATIKE za OŠ, SŠ i fakultete, tel. 040/337-262 TRAŽIM UMIROVLJENICU koja bi mi u stanu stalno obavljala poslove domainstva, posao je jednostavan i lagan. Tel. 042/215-106 DIPL. UITELJICA daje poduke iz njemakog jezika, te pomo pri uenju osnovnoškolcima. Tel. 091/9222-998 ili 098/173-9083

PRODAJEM Motokul vator MIO STANDARD HONDA, povoljno! tel: 040-312-696 PRODAJEM TREBLJAICU ZA KUKURUZ i dva kardana. Tel. 337-003 ili 098/97-67-123 P R O D A J E S E K U K U R U Z I Š R O T. M o b . 098/861-898 PRODAJE SE TREBLJAICA za kukuruz, povoljno. Tel. 099/524-3488 PRODAJE SE 3-fazni ekiar, kola gumenjak, ružalica kukuruza, drveni kukuružnjaci, te dr. gosp. ala. Tel. 040/313-376 ili 098/9821-832 PRODAJEM: 1-brazdni plug, tanjurau i sijaicu za kukuruz. Zvati popodne na tel. 098/750-524 PRODAJE SE TRAKTOR 55KS Stayer ili mijenja za manji, tanjuraa, plug, ekiar, prikolica, gajba za prijevoz stoke i stroj za montiranje guma, tel. 865-126 ili 091/517-5821

USLUGE PREKRIVANJE I IZRADA KROVIŠTA, ZIDARSKI RADOVI. Dugogodišnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. «KROV», akovec, Istarska 9, tel. 395-722, 098/744-980 ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno; VODOINSTALATERSKI I KERAMIARSKI RADOVI. Mob: 098/931-7570 ili 091/522-2344, Tino OVLAŠTENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI/PREMATANJE «RODIKOMM» d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC , Tel. 040/395-180, 091/5005-128 PVC STOLARIJA – SALAMANDER « KOZAR d.o.o. « Prozori, vrata - ulazna i balkonska, sjene i zimski vrtovi, rolete , grilje (pvc, aluminij). Brza isporuka, montaža i demontaža stare. Garancija 5 godina. Telefon 098/493-150, 091/493-1500, 040/396-056 GRADITELJSTVO « KOZAR d.o.o. « Graevinski radovi: NOVOGRADNJA, ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE, KROVOPOKRIVAKI RADOVI, POSTAVA TLAKAVACA Završni radovi: GLAZURE, FASADE I ŽBUKE svih vrsta (strojno i klasino), SOBOSLIKARSKI RADOVI. MOGU NOST GRADNJE «KLJU U RUKE» Telefon: 098/493-150, 091/493-1500, 040/396-056 BIOTERAPEUT USPJEŠNO POMAŽE kod migrena, Alzheimerove bolesti, one mrene, bolesti uha, sinusi, štitnjaa, astma, crijeva, želudac, žu, jetra, kolesterol, bubrezi, dijabetes, kima, giht, išijaz, alergije, tumori i vene. Mob. 098/1347-031

684

14. listopada 2008.

NAMJEŠTENJA PRIMAMO U STALNI RADNI ODNOS VIŠE SOBOSLIKARA. Mob. 098/354-197 TRAŽI SE STARIJA ŽENA za pomo u kui starijoj muškoj osobi. Stan i hrana osigurani. Tel. 334-172 KERAMIAR s dugogodišnjim iskustvom traži posao polaganja keramikih ploica. Tel. 098/626-876 TRAŽI SE MEDICINSKA SESTRA za njegu u kui. Tel. 040/347-200; 091/5111-596

KREDITI TREBATE NOVAC A KREDITNO STE NESPOSOBNI! • Na crnoj lis ste • Prezaduženi ste • Radite na odreeno vrijeme • Obrtnik ste • Trebate sudužnika za kredit Mi imamo rješenje za vašu situaciju pa ak i kredit na ovjeru kod javnog bilježnika! Realizacija kredita na tel. 060-685-029 Od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Agencija «Posrednik», I. Mažurania 5, Karlovac, MBO 92544665

BRZI INOZEMNI HIPOTEKARNI KREDITI, povoljni uvje. Tel: 098 205 691. OVLAŠTENA ZALAGAONICA bez puno papirologije daje pozajmice temeljem zaloga ekova graana i automobila. Tel. 040/390-560 ili 099/213-6279

NEKRETNINE VOJNI VRTOVI «Sjever» graevinska parcela 1100 m2, mogunost gradnje dvije kue, vile ili više stambenih jedinica s poslovnim prostorom. Pogled na park. Informacije na tel. 099/673-8302 NUDIMO I PRONALAZIMO ATRAKTIVNA ZEMLJIŠTA, te ostale nekretnine na Jadranu. Mob. 091/2177-558 NEKRETNINE „KTB“ T. Gorianca 6, akovec-Jug (preko puta Betex-a) Tel: 040/363-030; 098/242-279 www.nekretnine-ktb.hr PRODAJEMO KU E, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE na cijelom podruju Meimurja, te na otoku Krku, Kvarneru i Dalmaciji. POTRAŽUJEMO sve vrste nekretnina za naše cijenjene kupce s podruja Meimurja i šire. Velik broj stanova u ponudi svih veliina na cijelom podruju akovca i Meimurja.

www.mn-nekretnine.com O. PRICE 34 AKOVEC TEL: 391-373 MOB: 098 426-917 PRODAJEMO: KU E, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE, ZEMLJIŠTA RJEŠAVAMO STAMBENE KREDITE ZA KUPNJU NEKRETNINE!

SMS NEKRETNINE akovec, R. Boškovia 21 (preko puta suda) tel/fax: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr sms.nekretnine@ck.t-com.hr PRODAJEMO: kue, stanove, vikendice, poslovne prostore, gradilišta POTRAŽUJEMO: sve vrste nekretnina na podruju Varaždinske i Meimurske županije

AKOVEC, USKA BB, TRŽNICA www.nekretnine-maras.hr info@nekretnine-maras.hr RADNO VRIJEME: Pon-Pet 08:00-16:00 Sub 08:00-13:00 Prodajemo i potražujemo kue, stanove, apartmane, zemljišta, poslovne prostore u Meimurju i šire.

IZNAJMLJUJEMO TROSOBNI STAN u Savskoj Vesi, u privatnoj kui, poseban ulaz, namještena kuhinja, svi prikljuci. Tel. 0049/151-556-10247 TO PL I C E S V E T I M A R T I N - ve e g r a d i liš te u blizini bazena prodajem. mob. 099/673-7919 PRODA JEM DVOSOBNI STAN u akovcu, preko puta gimnazije. mob. 098 1846 898 Kua niskoprizemnica u akovcu (Martane) sa svim prikljucima,velikom okunicommogua dogradnja, 95000eur.Info: 098 242 622 IZNAJML JUJEM NAMJEŠTENE SOBE U K 0959006675

VIKEND KU U za stanovanje, novije gradnje, na prekrasnom položaju u Dragoslavcu, prodajem. telefon: 343-557 I Z N A J M L J U J E S E N A M J E Š T E N I S TA N u centru D. Kraljevca, od 98 m2 . Tel. 098/355-185 IZNA JML JUJEM SOBU u stanu, pr vi kat, mlaim osobama, uz korištenje kupaonice i kuhinje. mob: 098/955-8611 PRODAJEMO GRAEVINSKA ZEMLJIŠTA od 934 m2 i 940 m2 u Šenkovcu, novom naselju Dolec. telefon: 098/241-126 PRODA JEMO 4-SOBNI KOMFORNI STAN ukupne površine 140 m2 u akovcu, F Puneca 4. telefon: 098/241-126 PRODAJE SE DVOSOBNI STAN u centru akovca. tel: 098 745 499 IZNAJMLJUJE SE 3-sobni komforni namješteni stan u Varaždinu, studentima, zaposlenim samcima, na duže vrijeme. Tel. 091/547-0069 ili 091/729-5803 IZNAJMLJUJEM GARSONIJERU na Trešnjevakom placu. Mob. 098/446-988. IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENI STAN zaposlenim osobama u M. Središu. Nazvati na tel. 099/796-4812 (može i SMS) KU U u M. Središu od 160 m2, 2 stana, 2 garaže, 2 podruma, spremište, ljetna kuhinja, vonjak, sve na zemljištu od 2018 m2, svi prikljuci, prodajem ili mijenjam za dva manja stana. Ponude slati na e-mail: dusanka. fric@ck.t-com.hr ili mob. 095/863-1441 PRODAJE SE TROSOBNI STAN od 56,8 m2, I. kat, Kolodvorska 1, novoureen. Tel. 098/361-401 PRODAJE SE KUA VARAŽDINU od 110 m2 stamb. prostora + 289 m2 okunice, svi prikljuci. Mob. 098/163-6488 PRODAJE SE POLOVICA KU E u akovcu, s garažom i okunicom. Upitati u akovcu, Travnik 5, Golubi IZNAJMLJUJEM DVOSOBAN STAN U ZAGREBU, Kajzerica, kod Savskog mosta, u blizini studentskog doma, 46 kvadrata, potpuno novonamješteni, tv, klima, perilica rublja. Tel: 098/790-460, 091/365-3675 IZNA JML JUJEM POSLOVNI PROSTOR od 600-1000 m2 u akovcu, za proizvodnju ili skladište. Mob. 095/666-2-669 VARAŽDINSKE TOPLICE (500m od Minerve) – prodaje se kua od 110 m2 i cca 2000 m2 okunice, svi prikljuci, cijena 46.000 eur. Mob. 099/215-1379 KUPUJEM GR AEVINSKO ZEML JIŠTE ili vikendicu s okunicom ili stariju kuu u gornjem Meimurju (od Štrigove do Lopatinca). Mob. 099/6766-515 PRODA JE SE STAN NA JUGU akovca od 70 m2, sa terasom i malim dvorištem, n a n o v o p r e u r e e n . N a z v a t i n a m o b. 091/587-3684 IZNA JML JUJEM ILI PRODA JEM poslovni p r o s to r u Pr e l o g u, Glav na 5 , m o b. 095/854-7332 ili 095/838-4204 KUPUJEM apartman, kuu ili poetak gradnje na moru. Zvati poslije 16 sati na tel. 098/846-058 PRODAJEM GRADILIŠTE u Pribislavcu, tel: 091/1311-527 STARU KU U uz glavnu prometnicu u Dunjkovcu prodajem, tel: 099/6737-919 PRODAJEM DVA POSLOVNA OBJEKTA u akovcu na adresi dr. A. Starevia 16, (mogua nadogradnja ili/i spajanje objekata) 350 m2. Info na tel 0043/3144-44332 ili na mail: dbeck@inode.at PRODAJEM STAN od 39m2, manji dvosobni, kraj Gimnazije, 2.kat. mob. 091/527-3905 PRODAJEM DVOSOBNI STAN u Vukovarskoj ulici u akovcu, na telefon 098/211-3520 PRODAJE SE KU A KATNICA u Vratišincu s garažom, gosp. zgradama i velikom okunicom. Tel. 091/5811-358 IZNAJMLJUJE SE KU A u akovcu, M. Gupca 3, mj. najamnina 1.200.kuna, kaucija. Tel. 0049/176-2062-3666 ili. E-mail.marijazen@yahoo.de IZNAJMLJUJEM DVOSOBNI namješten stan u akovcu. mob. 098 1846 898 PRODA JEM STAN od 70m2 po cijeni od 750 eur/m2, kod 2.OŠ, poetak gradnje 1.3.2009. Tel. 098/749-131 PRODAJE SE STARA KU A s okunicom od 400 hv, struja, plin, Brezje 110, mirna slijepa ulica, tel. 390-032 U MAKOVCU prodajem manju stariju kuu s vrtom, vonjakom i oranicom za 42.000 eur. Tel. 341-155 PRODAJE SE KU A na Mihovljanu Šafran, 144 m2 stamb. prostora + 100 m2 podrum ispod cijele kue, voda, plin, centralno, struja, telefon, okunica s manjim vonjakom, useljivo odmah, cijena 115.000 eur (nije fiksna). Tel. 098/933-1645 PRODAJEM KU U u Makovcu 267, novoureena, namještena, centralno grijanje, gradska kanalizacija, dosta sporednih prostorija, povoljno za mlae osobe. mob. 095/851-4834 Agencija za promet nekretninama AKOVEC , Tome Masaryka 21.

tel. 040 /313 - 655; Mob. 098 /698- 369; 098/211 - 084

www. PANADRIA.hr NAJVE A PONUDA NEKRETNINA u ME IMURJU i DALMACIJI

PRODA JEM KU U u M. Središu ili mijenjam za manju kuu ili vikendicu, mob. 098/9176-477 IZNAJMLJUJEM SOBE studentima, zajednika kuhinja i kupaonica, te iznajmljujem posl. prostor od 80 m2, blizina Meimurskog veleuilišta (bivša vojarna). Mob. 098/553-270 PRODAJEM GRADILIŠTE na vrlo povoljnoj poziciji predvieno za izgradnju samostojee kue, vojni vrtovi, mob. 091/9320-288 PRODAJEM STAN u centru grada, prizemlje, 52 m2, dvosobni, mob. 091/527-3905 GRADILIŠTE - ATRAKTIVNA LOKACIJA Šafran-Mihovaljan za obiteljsku vilu, prodajem te gradilište Savska Ves 530m2. Mob. 091/1395-244 PRODAJE SE GRUNT u Zasadbregu od 608 hv. Tel. 865-051

ŽIVOTINJE

PRODAJEM MINI PUDLICE m/ž, sive i bijele, cijena po dogovoru, mob. 091/313-7850 NJEMAKI BOKSERI – štenci žuti i tigrasti, s rodovnikom, cijepljeni, pareni u Italiji, tel. 042/641-417 ili 098/258-552 PRODAJU SE BARNARDI (konkuri), zelene aleksandre, plave rozele i žute kozice - mlade. Tel. 098/944-3338 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA za pse i make. Tel. 363-445 PRODAJEM SVINJE za klanje, mogue polovice, odojke oišene. Dostava. Mob. 098/976-5331 PRODAJU SE NJEMAKI OVARI odlinih roditelja, s rodovnicom, cijeljeni, tetovirani, upitati na tel. 363-445 DOBERMANE, mužjaka i ženku, poklanjam Tel. 098/712-443 KUPUJEM novu KU ICU ZA PSA izraenu od drvenih daski. telefon: 099/67-14-888 POINTERI - štenad stara 5mj., otac INT CH, mati odlina radna, cijena: 1.000 kn. mob. 091 204 7968; 048 22 11 33

ELEKTRONIKA NOKIA 5310, crno-plava, nova, 2god garancija, 2GB microSD, radi na sve mreže, kompletna oprema, cijena 1.100 kn, mob. 098/942-7007 PRODAJEM NOKIU N73 sa 2GB karticom, kao nova, može zamjena uz moju doplatu, mob. 098-184-9742 PRODAJEM PC-KASU s programom za ugostiteljstvo. Može i samo program “Kasa za ugostitelje”. Mob: 099/310-9434 PRODA JEM VIŠE MOBITEL A, nokia 6500 slide, n73, sony ericsson w760 itd, povoljno, može i zamjena ili pod raun, te prodajem 250 vrhunskih dokumentaraca za 200 kuna, bbc, national geographic, goran mili itd., sve titlovi i odlina slika, mob. 095/8766-048

VINOGRADARSTVO PRODAJEM HRASTOVU BAVU za crveno vino, zapremnine 400 l, a kupujem bavu za bijelo vino iste zapremnine. Tel. 098/832-563 PRODA JE SE VINO BIJELO K VALITETNO, rajnski rizling, muškat žuti te ambalaža za pivu i mineralnu vodu, vrlo povoljno. Tel. 098/632-494

RAZNO USLUGA OŠTRENJA LANACA motornih pila, cirkulara, vidia pila, noževa za blanjalice, te obavljamo uslužno piljenje trupaca. Tel. 040-660-353, Pilana Šlibar PRODAJE SE stol i šest stolica za blagavaonu, kombinacija stakla i mesinga. Cijena vrlo povoljna. telefon: 091 518 23 44 PRODAJEM novi stilski stol orah, intarzija, masiv, visoki sjaj za 10 osoba u pola cijene, 17.000,00 kn. mob. 091 1005560 PRODAJEM novu šivau mašinu i kožnu garnituru 40% ispod cijene. Zvati poslije 16 sati na tel. 098/846-058 PRODAJEM 2 trupca hrasta i 1 trupac divlje trešnje, tel. 040/855 962 ili mob: 091 521 5383 KUPUJEM KOTAO za rakiju i kabinu za IMT 533/539. Tel: 098/899-364 SKIJE Atomic, 170 cm, beta carv 9.14, prodajem, tel. 098/907-4790 DJEJA KOLICA Quinny zapp, naranaste boje, sa krovom, ušuvana, malo korištena, 800 kn, mob. 098/979-5498 PRODA JE SE perilica sua INDESIT, malo korištena, povoljno, mob. 098 306 676 PRODA JE SE VRLO POVOL JNO I JEFTINO garderobni regal dim. 180x230x55, 2 garderobna ormara dim. 105x175x55, te kau na razvlaenje. Mob. 091/158-5598 THUJE - smaragd i kolumne, kvalitetan domai uzgoj. Tel. 091/547-0069


OGLASNIK

14. listopada 2008.

PRODAJE SE BRAVARSKI ALAT, šivaa mašina Bagat, polunova, galge i razni elektromotori. Tel. 333-253 DVD i VHS KONCERTI: Azra, B. Dugme, Balaševi, Him, Gnr, Nirvana, B. Jovi, Eminem, Korn, Rhcp, Metallica, I.Maiden, Doors, AC/ DC, Zeppelin, Purple, P. Floyd, D. Straits i dr. Telefon: 091/2518-371 PRODAJE SE: protupožarna vrata, produžni kabel 7x2.5mm 2 (50m), el. mašina za štemanje Kango, drvena vrata, el. bojler Vaillant od 80 lit., radijatori 90x200cm, pe na ugljen i drva, alat za savijanje bakrenih cijevi i runa pumpa za lož ulje, crni pisai stol. Tel. 858-424 PRODAJU SE KUPINE i vino od kupine. Tel. 098/191-6659 PRODAJE SE DRVENA VITRINA sa staklenim vratima, runi rad, puno drvo, kvalitetno, potpuno novo i nekorišteno – povoljno. Tel. 098/408-049 PRODAJEM DVA ISPRAVNA elektromotora 935 o/min 1.5kW, kvalitetnu rakiju i lijepo stablo limuna, puno plodova (mjesearka). Tel. 895-142 PARKET HRAST masiv, suh, 250x55, S klasa, 18m2, cijena 120 kn/m2, prodajem. Tel. 098/9200-938 PRODAJEM RADIJATORE Lipovica Solar 500 i 800, ušuvane i ispravne, te nove auto dijelove za opel asconu 1.6 ‘87.g. Mob. 098/1745-066 NOVI PVC PROZOR dim. 120x180cm s roletama (Salamander) prodajem 30% jeftinije, mob. 098/242-737 PRODA JE SE: komoda s vitrinom puno drvo (hrast), madraci po 100 kn/kom, el. ugradbeni štednjak, nove kopake Adidas br. 43-44, kožna i obina kutna garnitura s foteljom. Tel. 328-106 ili 098/171-4456 PRODAJEM KOŠTICE u ljusci, 300 kg, mob. 099/5160-129 PRODAJEM SOBNU PE na lož ulje, korištena 1 sezonu, 5000 kcal, za 400 kn, te OPEL KADET ‘91.g., bez papira, 170 tkm, za 1.600 kn. Mob. 098/1744-764 PRO DA JE S E KO MPL E TA N N A M JE Š TA J za dnevnu sobu, rabljeni, crne boje, tel. 040/396-174 PRODAJE SE rabljeni plinski bojler Vaillant od 13 lit. i rabljena termoakumulacijska pe od 5kW. Tel. 395-936 VRLO POVOL JNO – škrinje, frižideri, friteza, ugradbena penica, plinske boce, roštilji, sve korištena godinu dana, mob. 098/1660-757 PRODA JE SE ŽIVIC A ligustrum po cijeni 2kn/kom, te thuja columna i smaragd. Tel. 863-525 ili 098/1717-208 PRODAJE SE PLINSKA PE Maja 12 po cijeni od 800 kn i termoakumulaciona pe po cijeni od 1.500 kn, tel. 391-048 PRODA JE SE francuski krevet, dvosjed, trosjed, fotelja (novo), tv Sony 72, te kuh. elementi, mob. 098/242-433 PRODA JU SE kola gumenjak, trebilica za kukuruz, pe za centralno grijanje Stadler, i kua s velikom okunicom. Tel. 337-398 PRODAJE SE vrlo povoljno i jeftino ušuvana zidna pe, brako prikolica, novi bide krem boje, novi hladnjak za jugo i ostali dijelovi, sve ispravno. tel. 092/1048-381 PRODA JEM PLINSKU BOCU, tel. 098/9111-960 PRODAJEM LOVAKU malokalibarsku pušku s optikom, povoljno. Tel. 091/572-4557 PRODAJEM radni stol i stolicu, dva dj. krevetia i stol za previjanje/kupanje. Zvati poslije 16 sati na tel. 098/846-058

TAROT – pomo u rješavanju Vaših problema. Samo osobnim kontaktom. Info: 099/225-1233 FILATELISTIKI KLUB «MARIJA HUNJAK» poziva sve koji se žele prikljui radu kluba da se slobodno jave na broj telefona 099/590-6808, Darko Hunjak TAROT VAM OTKRIVA VAŠU SUDBINU – ljubav, posao, budunost. Molimo nazovite za dogovor 098/1347-031

57

IZNAJMLJUJE SE

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

poslovni prostor u akovcu, Ruera Boškovia 1, veliine 34 m2, pogodno za butik, ured, predstavništvo....

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70 tel. 396-294 ŽELJEZNIKI KOLODVOR AKOVEC tel. 384-333 AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC tel. 313-947 REDEA (bivši MPC), R. Boškovia 2 (zgrada županije) tel. 310-350 LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1, tel. 310-651 POLICIJSKA UPRAVA MEIMURSKA, J. Gotovca 7, tel. 373-111 ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e, tel. 375-444 DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e, tel. 372-300 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kovaia 1e, tel. 311-790 MUZEJ MEIMURJA AKOVEC, Trg Republike 5, tel. 313-499 SSSH, POVJERENIŠTVO AKOVEC, Trg Republike 1, tel. 312-331 ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jelaia 1, tel. 396-800 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1, tel. 314-080 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, Vl. Nazora 16, tel. 390-977 UPRAVA ZA OBRANU, J. Gotovca 5, tel. 313-114 HGK, ŽUPANIJSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kovaia 2, tel: 311-160 OBRTNIKA KOMORA ME.ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1, tel. 313-971 FINA, O. Keršovanija bb, tel. 371-000 CENTAR ZA SOC. SKRB AKOVEC, Vl. Nazora 16, tel. 391-920 MEIMURJE PLIN, Mihovljanska 70, tel. 395-199 MEIMURSKE VODE, Mihovljanska 68, tel. 373-700 ELEKTRA AKOVEC, Žrtava fašizma 2, tel. 371-700 - prijava kvara tel. 371-600 HVIDR-a, Strossmayerova 9 tel. 314-644 GKP AKOM, Mihovljanska 74 tel. 372-466 MEIMURSKA ŽUPANIJA tel: 374-111 VETERINARSKA AMBULANTA tel: 390-859 INSPEKCIJE INSPEKCIJA RADA AKOVEC, Stari grad, Per. Zrinskih bb tel. 391-970 GOSPODARSKA INSPEKCIJA AKOVEC, tel. 391-970 SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boškovia 2 tel. 374-111 DRŽAVNE INSPEKCIJE tel. 042/301-707 HRVATSKE POŠTE - CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb tel. 804-000 T centar, Mace hrvatske 6 tel. 0800-9000 POREZNA UPRAVA , Podruni ured AKOVEC, O. Keršovanija 11, tel. 371-200 Ispostava PRELOG tel. 645-135 Ispostava MURSKO SREDIŠ E tel. 543-003 URED DRŽAVNE UPRAVE tel. 374-111 - Predstojnik tel. 374-212 - Služba za gospodarstvo tel. 374-102 - Služba za društvene djelatnos tel. 374-112 - Služba za opu upravu tel. 374-190 - Mani ured AKOVEC tel. 374-176 - Mani ured PRELOG tel. 374-055 - Mani ured M. SREDIŠ E tel. 374-057 - Mani ured M. SUBOTICA tel. 374-054 - Mani ured NEDELIŠ E tel. 374-059 - Mani ured ŠTRIGOVA tel. 374-058 - Mani ured KOTORIBA tel. 374-056 - Mani ured DEKANOVEC tel. 374-060 - Ispostava PRELOG tel. 646-716

Inf. na mob. 098 242 990

POSAO - Ponuda 1. 162737 :AGENCIJA traži osobe iz cijele Hrvatske za uredski posao sa vrhunskim primanjima. Edukacija ukljuena. Šifra:162737. Tel. 060/523-641. 2. 126062 :AKO ste zainteresirani za rad u kui, zarada do 200 kn/dan, javi se od 08-20 sa. Šifra:126062. Tel. 060/523-641. 3. 125488 :AKTIVNE suradnike za širenje nove poslovne mogunos, odlina zarada s konstantnim rastom isplata u eurima, www.noni-darprirode.com. Šifra:125488. Tel. 060/523-641. 4. 162567 :AMBICIOZNE djelatnike iz svih županija za lagani rad u vl. domu, zva od pon. do sub. do 20 h. Šifra:162567. Tel. 060/523-641. 5. 162796 :DJELATNICU za rad u restoranu i lokalu tražim. Šifra:162796. Tel. 060/523-641. 6. 162568 :DJELATNIKE iz svih županija za lagani i dobro plaeni posao kod kue. Zva od pon. do sub. do 20 h. Šifra:162568. Tel. 060/523-641. 7. 156574 :DJELATNIKE za izradu nakita, siguran otkup, tražim. Šifra:156574. Tel. 060/523-641. 8. 159607 :DJELATNIKE za punjenje koverti kod kue, zarada do 6.000 kn, nazvati pon-pet 9-14h. Šifra:159607. Tel. 060/523-641. 9. 162569 :DJELATNIKE za punjenje kuver kod kue, zarada do 6000 kn. Zva od pon. do petka od 9 do 14 h. Šifra:162569. Tel. 060/523-641. 10. 162570 :DJELATNIKE za rad u vlastitom domu tražim. Šifra:162570. Tel. 060/523-641. 11. 162571 :DJELATNIKE za rad u vlastom domu, zarada po uinku, isplata odmah. Zvati od 07 do 17 h. Šifra:162571. Tel. 060/523-641. 12. 162686 :DJELATNIKE/CE STUDENTE/ ICE za sklapanje ugovora za tisak, podruje cijele RH za stalno/honorarno. Šifra:162686. Tel. 060/523-641. 13. 160821 :INSTALATERA grijanja i klimatizacije, tražimo. Šifra:160821. Tel. 060/523-641. 14. 153936 :ISKLJUIVO poduzetne i samostalne osobe za vrhunski plaen posao. Mogua zarada 5000-10 000 kn ve drugi mjesec rada. Ozbiljnim (su)radnicima mogunost prijave u eminentnoj kompaniji. Šifra:153936. Tel. 060/523-641. 15. 159126 :KERAMIARA, tražimo. Šifra:159126. Tel. 060/523-641. 16. 159495 :KERAMIARE tražimo. Šifra:159495. Tel. 060/523-641.

UDRUGA “PRIJATELJI” - “AZIL ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE ME IMURSKE ŽUPANIJE” POKLANJA:

PSE I MAKE: Udruga za zaštu živonja “Prijatelji” poklanja 95 pasa i 10 maia - razliitih pasmina, spola i dobi. - Pogleda svaki dan od 10 - 12 sa ili od 14 - 16 na “Azilu za napuštene životinje Meimurske županije”, pokraj carine – hladnjae, kod nadvožnjaka, izmeu pruga u akovcu. Više informacija na telefon: 091/89 88 004 /uvar/. Unaprijed se zahvaljujemo medijima i udomiteljima u ime napuštenih i odbaenih živonja Meimurja! Na mjesto udomljene živonje, imamo mjesta za napuštenu lutalicu koju možemo spasiti od mogue smr. Hvala Vam što ste uinili dobro djelo! lanovi i simpazeri Udruge “Prijatelji”

STANOVI U CENTRU GRADA 5 minuta do centra grada, placa i 1. Osnovne škole vrhunski ugraðeni materijali, grijanje i klima transparentna dokumentacija, moguænost kreditiranja moguæa prenamjena u poslovni prostor 100 metara od djeèjeg igrališta i samoposluge

FOLIJE ZA STAKLA

graevine

automobili

sigurnost

zaštita od UV zraenja, temperaturna zaštita (hlaenje - grijanje), blještanja, nepoželjnih pogleda, provala i ozljeivanja, vizualni izgled vozila i objekata

Kompletna usluga, prodaja folija, opreme i postavljanje. Projektant: Tibor Horvat, dipl.arh.

Buzoveka 77 . 40000 akovec . Hrvatska T 040 364 270 . F 040 364 944 . www.eltel.com

Info telefoni 091 202 28 28, 091 2002 920 sign & multimedia


INFORMACJE

58

14. listopada 2008.

REPUBLIKA HRVATSKA - ME IMURSKA ŽUPANIJA GRAD AKOVEC - GRADSKO POGLAVARSTVO

Tvrtka Školji d.d. iz Rijeke traži

KLASA: 030-01/08-01/26 URBROJ: 2109/2-07-08-01 Gradsko poglavarstvo Grada akovca raspisuje

N A T J E A J

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2008./2009. GODINU REDOVNIM STUDENTIMA NA DIPLOMSKIM STUDIJIMA

PROIZVODNJA: - PVC - ALU PROZORA I VRATA - IZO STAKLA Tvrtka Aluel-pvc d.o.o., vodea tvrtka u proizvodnji PVC stolarije , ALU bravarije i IZO stakla objavljuje :

NATJEAJ

za popunu radnog mjesta Više djelatnika u proizvodnji alu i pvc stolarije

za svoja radilišta u Njemakoj, Offenbach i München 10 iskusnih po mogunos samostalnih

montera klimatizacionih kanala i opreme. Javi se na telefon od 8 do 17 sa: 051- 544 531, 091-442 5109, 091-525 1766

Voditelj gradilišta 1. Za akademsku godinu 2008./2009. dodijelit e se spendije na osnovu: Uspjeha na preddiplomskom studiju 2. Spendija Grada akovca dodjeljuje se: - na vrijeme do završetka redovnog diplomskog obrazovanja i to za 10 mjeseci u kalendarskoj godini - nakon završetka posljednjeg redovitog semestra pravo na spendiju ostvaruje se najdulje u trajanju do devet (9) mjeseci za studije koji traju do eri (4) semestara 3. Gradsko poglavarstvo utvruje listu studija koji imaju pravo prednos na dodjelu spendije Grada akovca sukladno utvrenoj lis decitarnih zanimanja : - Graevinski fakultet - Fakultet elektrotehnike i raunarstva - Fakultet strojarstva i brodogradnje - Prirodoslovno-matemaki fakultet - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Za studije koji nisu navedeni u natjeaju, spendija se dodjeljuje sukladno kriterijima Odluke o spendiranju studenata i raspoloživim sredstvima u proraunu za 2009. godinu. 4. Pravo sudjelovanja na natjeaju za dodjelu Spendije Grada akovca imaju studen koji zadovoljavaju sljedee uvjete: - da su državljani Republike Hrvatske - iji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na podruju Grada akovca najmanje pet (5) godina prije objave natjeaja - iji prosjek ocjena preddiplomskog studija iznosi najmanje 3,50 5. Kriteriji za dodjelu spendije Grada akovca je: - uspjeh na preddiplomskom studiju Uz Prijavu za dodjelu spendije prema Uspjehu na preddiplomskom studiju potrebno je priloži: - zamolbu za dodjelu spendije s kratkim životopisom - uvjerenje o redovnom upisu s naznakom vrste upisanog studija - službenu dokumentaciju kojom se potvruje završetak preddiplomskog studija - potvrdu o prosjeku ocjena, odnosno ovjerenu presliku indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita na preddiplomskom studiju - potvrdu o prebivalištu roditelja ili skrbnika (za oba roditelja ili skrbnika) - izjavu da ne prima ni jednu drugu spendiju - domovnicu 10. Zamolbe za dodjelu spendije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natjeaja na adresu: Gradsko poglavarstvo Grada akovca, akovec, Kralja Tomislava 15 (s naznakom «za spendiju na diplomskom studiju»). Zamolbe se dostavljaju uz Prijavu za natjeaj za dodjelu studentskih spendija Grada akovca. Prijave se mogu dobi na istoj adresi u Upravnom odjelu za društvene djelatnos odnosno preuze s Internet stranice Grada akovca www.cakovec.hr (Prijava) 11. Mjeseni iznos spendija: - za studij u akovcu (300,00 kuna) - za studij u Varaždinu (400,00 kuna) - za studij u Zagrebu i ostalim gradovima u Hrvatskoj (1.000,00 kuna) - za studij u inozemstvu samo za studije za koje ne postoji mogunost školovanja u Republici Hrvatskoj (iznos utvruje Gradsko poglavarstvo nakon utvrivanja broja odobrenih spendija) 12. Nakon završetka redovnog školovanja spendist je dužan vra iznos primljene spendije ukoliko nisu zadovoljeni uvje Odluke o spendiranju studenata (obavijes o uvjema vraanja spendije odnosno osloboenju od obveze vraanja spendije mogu se dobi u Upravnom odjelu za društvene djelatnos Gradske uprave ) 13. S roditeljima ili skrbnicima korisnika spendije zakljuit e se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na spendiju. 14. Nakon završetka natjeaja priloženi se dokumen nee vraa kandidama. 15. O rezultama natjeaja podnositelji zamolbi bit e obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana obavljenog izbora. GRADSKO POGLAVARSTVO

IZ MATINOG UREDA ROENI: T}IST+~ B$LK, sin Ine i Hrvoja; IV+~$ +ZVI', sin arine i osipa; IV+ DBL‚, ki Vlatke i Saše; L$~ K+}+G+, sin Ivane i Dražena; S+Š+ B$}K$, ki Davorke i Silvia; +~ +}TI~‚, sin aje i ~enada; P+VL+ K$‚~, ki +drijane i Bojana; K+}L$ TK+L‚, sin irjane i Petra; +BI+~ Š+V$}+, sin Kristine i ~ikole; ~IK$ Z$}K$, sin arjane i Zorana; D+}I$ +DI', sin Tamare i Stjepana; L$ S$V+}, sin Klaudije i Darka; IV+~ U}ŠI', sin Ivane i }ajana; VI$LT+ K$V+, ki artine i Ivice; KI+}+ D$DLK, ki Smiljane i aria; L$}~+ LP~, ki Slaane i Siniše; L$}+ H}Š, ki ~ikoline i aria; IV+~ K}~+K, sin Snježane i osipa; I+ B$G$$L‚, ki elite i Dragana; +K$V B$ŽI', sin Željke i Tomice; VIT+ +K+}, ki asmine i Gorana; ~+D+ ~$V+K, ki Tamare i Stjepana; +}K$ K~Z, sin Kristine i Dragutina; L$V}$ ~$V+K, sin Ivane i Kristijana; D+I} +VKI', sin Spomenke i ~edžada; L$~ }P, sin Tajane i Danijela. VJENANI: Karmenka Petek i }obert }uži; urica ohari i Goran Tkalec; artina Sklepi i +len alšovec;

irela ošmondor i Sandi Kolenko (akovec). arina ankoci i Siniša Horvat (Kotoriba). Sonja Srpak i ~ikola Pajnoga (ala Subotica). Petra ‚otter i iljenko Lajtman; Tatjana Šafari i Tomislav Vugrinec; Gordana Hoblaj i Silvio Pintari (ursko Središe). ulija Golubi i arko Vinko (~edeliše). Suzana Šolaja i Petar Sanjkovi; ~ataša Bari i Ivica Bokaj (Prelog). UMRLI: ranjo arciuš, ro. 1932.; Branko Vojkovi, ro. 1956.; arija alšovec, r. Sovar, ro.1937.; artin Toplek, ro. 1941.; +gata Trstenjak, r. +ntalaši, ro. 1925.; Stjepan ~ovak, ro. 1946.; Željko ~ovak, ro. 1953.; Viktor Logožar, ro. 1932.; arija ~ovakovi, r. Šafari, ro. 1936.; Dobrosava arkovi, r. Kandi, ro. 1932.; VS~+ SKLPI', r. ~ovini, ro. 1956.; Vladimir ~ovak, ro. 1935. (akovec). arija anec, r. Strnad, ro. 1936.; osip Levai, ro. 1942. (ala Subotica). Stjepan Podvez, ro. 1965. (ursko Središe). arija Veseli, r. Tuksar, ro. 1907.; arija aretko, r. Horvat, ro. 1925. (Prelog). Boris Bajramovi, ro. 1961. (Štrigova).

vozaka dozvola B kategorije

Voditelj proizvodnje

POZIV STUDENTIMA

Srednja struna sprema

Komercijalist Srednja struna sprema Sa 25 godišnjim iskustvom na navedenim poslovima diljem Hrvatske i u inozemstvu slobodni smo Vas pozva da upotpunite naša slobodna radna mjesta te da se ukljuite u naš ve postojei poslovni m koji nas ve godinama slijedi u sve veem kapacitetu poslovanja. Uz mogunost stalnog zaposlenja uz probni rok, slobodni smo Vam ponudi i mogunost edukacije , radno iskustvo, nove perspekve, te susretljivost naše radne sredine i svih djelatnika tvrtke. Prema navedenim traženim mjesma molimo Vas da dostavite Vaš životopis u roku osam dana od objave poštom ili osobno na adresu: ALUEL-PVC d.o.o., Dr, A. Starevia bb, Pribislavec, 40 000 akovec. Za sve potrebne dodatne informacije možete nas kontakra na broj 040/360900. Oekujemo Vaš odaziv i srdano Vas pozdravljamo! www.aluel.hr

Pozivaju se svi studen s prebivalištem u Meimurskoj županiji da na županijskim službenim stranicama www.medjimurska-zupanija.hr preuzmu Obrazac za prijavu osobnih podataka o studiju te o troškovima prijevoza do mjesta studiranja. Poziv se upuuje studenma radi prikupljanja podataka za pronalaženja modela nanciranja troškova prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta studiranja od strane Meimurske županije. Svi prikupljeni podaci koris e se iskljuivo u navedenu svrhu.

Popunjeni Obrazac treba posla na adresu obrazovanje-kultura-sport@medjimurska-zupanija.hr najkasnije do 15. studenog 2008. godine. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na telefon 040/374 225.

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. RESTORAN “TRATORIA RUSTICA”, I. G. Kovaia 6, akovec, traži PIZZA PEKARA, ISTAICA, KONOBAR na neodreeno, javi se na adresu ili na 311-207. do 15.10. 2. “SKAI” AKOVEC, traži 2 KV ELEKTROMEHANIARA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-426-273. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 3. KERA-TIM d.o.o. NEDELIŠ E, M. Gupca 1, traži 3 KV, PKV KERAMIARA na neodreeno vrijeme, javiti se na 821-140, 099-234-1590. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 4. GIPS-MONT PERI LAPŠINA 45 A, traži 4 ŠPAHTLERA ili MONTERA KNAUFA na neodreeno vrijeme, javi se na 868-796, 091-5010014. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 5. HOBLAJ TRADE d.o.o. M. Središe, Trg B. J. Jelaia 9, traži 1 MESAR na neodreeno vrijeme, javi se na 543212, 095-901-6414. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 6. MILENA SHOP d.o.o. HLAPI INA 205, traži 1 ZIDAR, 2 GRAEVINSKA RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 573-058, 091-502-3933. Natjeaj otvore do 15.10.2008.g. 7. Ca ebarTHERAPIAAKOVEC,I.G.Kovaia30,traži 1 KONOBAR-ICA na neodreeno vrijeme, pola radnog vremena, javiti se osobno ili na tel,. 310-219. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 8. Prijevozništvo i vuna služba PAVLIC AKOVEC, traži 2 KV VOZAA U MEUNARODNOM TRANSPORTU na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se na 098-212-207, 098-776-203. Natjeaj otvoren do 15.10.2008. 9. Keramiarski obrt “KUKI KER” PRIBISLAVEC, Radnika 16, traži 1 KV, PKV KERAMIAR na neodreeno vrijeme, javi se na 091-1180-683. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 10. “MEKA” d.o.o. BELI MANASTIR, traži 3 DJELATNIKA ZA AMBULANTNU PRODAJU (AKVIZITERSKI) ROBE ŠIROKE POTROŠNJE, na neodreeno vrijeme, rad na podruju Meimurske županije, javi se na 031-297-187 ili 099-288-4005 do 15.10.2008.g. 11. Ca e bar FENIX PRELOG, akoveka bb, traži 1 KONOBARICA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-426527. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 12. RESTORAN “LIPA” NEDELIŠ E, akoveka 2, traži 2 KUHARA, 1. POM. KUHARICU na neodreeno vrijeme, javiti se na 098-802-273. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 13. MONTAŽAMLINARI PRIBISLAVEC,V.Žganca8,traži SOBOSLIKAR, MONTER SUHE GRADNJE na neodreeno vrijeme, javi se na mob. 091-882-6781. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 14. SLKd.o.o.STRAHONINEC,P.Miškine59,traži1KVVOZA ZA DOMA I PRIJEVOZ na neodreeno vrijeme, javi se na 099-215-1846. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 15. ELEMENTA d.o.o. PRELOG, N. Tesle 19, traži 2 ELEKTROINSTALATERA,ELEKTROMEHANIARAnaodreeno uz mogunost stalnog zaposlenja, javi se na 098-644313. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 16. Keramiarski obrt ITALIA vl. Horvat Štefan DONJI VIDOVEC, traži 1 KERAMIARSKI RADNIK na neodreeno vrijeme, javi se na 098-552-827. Natjeaj otvoren do 17.10.2008.g. 17. “DRVO KRALJ” d.o.o. AKOVEC, T. Ujevia 57, traži 1 STOLAR-MONTAŽER NAMJEŠTAJA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-813-441. Natjeaj otvoren do 19.10.2008.g. 18. “DX” d.o.o. MAKOVEC, traži 3 KONOBARA na neodreeno vrijeme, pola radnog vremena, rad samo petkom i subotom. Natjeaj otvoren do 19.10.2008.g. 19. Autoprijevoznik BRZI AKOVEC, F. Debana 5, traži 1 KV VOZA ZA MEUNARODNI TRANSPORT na neodreeno vrijeme uz probni rad, vožnja za Istonu Europu, radno iskustvo poželjno ali nije uvjet, javi se na tel. 365-249. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 20. O.M.T. Obrada metala i trgovina IVANOVEC, M. P. Miškine 22, traži 1 TOKAR ZA RAD NA CNC STROJU, 1 GLODA ZA RAD na CNC glodalici na neodreeno vrijeme, radno iskustvo jedna godina, javi se osobno ili 338-120. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 21. “DA CAPO” M. SREDIŠ E, traži 2 PIZZA PEKARA, 4 KONOBARA-ICE na neodreeno vrijeme, javi se na 098-284-299. Natjeaj otvoren do 19.10.2008.g. 22. Ca ebar“EXOTIC”PEKLENICA,traži1OSOBAZAVOENJE KAFI A I POSLUŽIVANJE na neodreeno vrijeme, rad u dvije smjene, 8 satno radno vrijeme, na neodreeno vrijeme, javi se na 098-261-229. Natjeaj otvoren do 20.10.2008.

23. Ca e bar TANKER AKOVEC, Buzoveka bb, traži 1 KONOBARICA na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 091-1639356. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 24. MODELARIJABAŠEKIVANOVEC,J.Broza85e,traži1KV,PKV STOLAR na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se osobno ili nazva na 337-163. Natjeaj otvoren do 22.10.2008.g. 25. SENKO d.o.o. ŠTEFANEC, V. Nazora 22, traži DJELATNICI NA MONTAŽI ŠTEDNJAKA-PE I BRAVARI - ZA MONTAŽU ŠTEDNJAKA I PE I na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja, javi se osobno ili 337-344. Natjeaj otvoren do 14.10.2008.g. 26. TERMO STIL d.o.o. BELICA, I. Mažurania 19, traži 2 AKUSTIKA IZOLATERA na neodreeno vrijeme, javi se na 099500-7944. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 27. GRADITELJSTVOTONIDONJIKONCOVAK85,traži2ZIDARA,2GRAEVINSKARADNIKAnaneodreenovrijeme,javise na 861-210, 091-788-3596. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 28. HOI HOZMEC d.o.o. LOPATINEC, E. Kardelja 24, traži 1 KV MONTER GRIJANJA na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 2 godine, javi se na 098-632-284, 855-490. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 29. Pavlic, asfalranje, autoprijevoz GORIAN, Dravska 18, traži 1 LIILAC na neodreeno vrijeme uz probni rad, poželjno radno iskustvo, javi se na 655-525. Natjeaj otvoren do 22.10.2008.g. 30. Tesarskiobrt“PONGRAC”KOTORIBA,Kolodvorska4d,traži 1 POMO NI RADNIK (zidar, tesar) na neodreeno vrijeme, rad na terenu (Zagreb), javi se na 098-178-3279. Natjeaj otvoren do 22.10.2008.g. 31. VINO LAB d.o.o. ZAGREB, traži 1 DIPL. INŽ. AGRONOMIJE ILI APSOLVENT na neodreeno vrijeme, rad na podruju Županije Meimurske, znanje engleskog, njemakog jezika, znanje rada na raunalu, javi se 095-900-5773. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 32. Instalaterstvo NOVAK NOVAKOVEC, Murska 23, traži 2 INSTALATERASUHEGRADNJEnaneodreenovrijeme,javi sena 849-541, 098-901-9554. Natjeaj otvoren do 14.10.2008.g. 33. IMID NOVO SELO ROK, traži 2 POMO NA RADNIKA za poslove iskopa na neodreeno vrijeme, javi se na 098-600161. Natjeaj otvoren do 14.10.2008.g. 34. PALFI PARKETI BELICA, Radnika 36, traži 10 PODOPOLAGAA na neodreeno vrijeme, javi se na 099-230-2170. Natjeaj otvoren do 14.10.2008.g. 35. PALFI d.o.o. BELICA, Radnika 36, traži 10 PODOPOLAGAA na neodreeno vrijeme, javi se na 099-230-2170. Natjeaj otvoren do 14.10.2008.g. 36. AC-instalacije PRIBISLAVEC, Radnika 21, traži 2 INSTALATERA GRIJANJA, VODOVODA na neodreeno vrijeme, javi se na 360-752, 098-303-764. Natjeaj otvoren do 14.10.2008.g. 37. HORVAT GRADNJA d.o.o. MACINEC, S. Radia 7, traži 1 GRAEVINSKI RADNIK na neodreeno vrijeme, javiti se na 098-426-848. Natjeaj otvoren do 19.10.2008.g. 38. STOLARIJA SEREC NEDELIŠ E, traži 1 LAKIRER ZA RAD U STOLARSKOJ RADIONICI na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241-494, 822-426. Natjeaj otvoren do 25.10.2008.g. 39. MEI d.o.o. KOTORIBA, K. P. Krešimira IV 29, traži 1 PLINOINSTALATER na neodreeno vrijeme, javi se na 098-905-1948. Natjeaj otvoren do 24.10.2008.g. 40. Instalaterski obrt DOLENEC AKOVEC, J. Slogara 6, traži INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA, VODOINSTALATER na neodreeno vrijeme, javi se na 091-5549-323. Natjeaj otvoren do 26.10.2008.g. 41. GIV - MONT d.o.o. PRELOG, Dravska 64, traži MONTERI CENTRALNOG GRIJANJA, VODOINSTALATERI na neodreeno vrijeme, rad u Sloveniji, osiguran smještaj i prehrana, javi se na 646-088, 098-626-834. Natjeaj otvoren do 25.10.2008.g. 42. METALPRODUKT d.o.o. BELICA, Lj. Gaja 19, traži 4 DJELATNIKA ZA POSLOVE REZANJA I SORTIRANJE METALA na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se osobno ili 098-942-6021. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 43. ANDREJA d.o.o. PODTUREN, Cvjetna 67, traži 5 ZIDARA, 5 POM. RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 095-8083281. Natjeaj otvoren do 25.10.2008.g. 44. ALLIANZd.d.AKOVEC,N.Pavia35,traži3EKONOMISTA, KOMERCIJALISTAISL.ZAPOSLOVEprodaježivotnogosiguranja i mir. Fondova sa unaprijed dogovorenim klijenma na neodreeno vrijeme, osnove inf. znanja, vozaki ispit “B” kat., javi se osobno ili pismena zamolba na gornju adresu. Natjeaj otvoren do 21.10.2008.g. 45. Markeng, Trgovina, Konzalng MTK NEDELIŠ E, Žarkovice 15, traži 2 DJELATNICE ZA RUNO PAKIRANJE RIBA na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 822-250 do 19.10.2008.g. 46. LEMINE d.o.o. AKOVEC, A.Cesarca 10, traži 1 KOZMETIARKA na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 24 mjeseca, javi se na 091-203-2667. Natjeaj otvoren do 27.10.2008.g.

47. TERMO DANI d.o.o. AKOVEC, I. Gundulia 42, traži 1 INSTALATER GRIJANJA, VODOVODA ILI PLINA na neodreeno vrijeme, javi se na 091-593-5358. Natjeaj otvoren do 21.10.2008.g. 48. STOLARIJA SEREC NEDELIŠ E, traži 2 STOLARA na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se na 822-426; 098-241-494 do 30.10.2008.g. 49. MARING d.o.o. NEDELIŠ E, Livadarska 53, traži 2 BRAVARA, STROJOBRAVARA, 2 ZAVARIVAA; 1 STROJARSKI INŽENJER na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se osobno, 098-312-455 ili dostavi pismene zamolbe do 30.10.2008.g. 50. CAFFE BAR THERAPIA, AKOVEC, I. G. Kovaia 30, traži 1 KONOBAR-ICA na neodreeno vrijeme, pola radnog vremena, javi se osobno ili tel. 310-219. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 51. Krojaki obrt “ANNA” M. Središe, Frankopanska 62, traži 3ŠIVAASARADNIMISKUSTVOMnaneodreenovrijeme,poželjno radno iskustvo, javi se na 543-153, rad u jednoj smjeni. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 52. GRADI-K d.o.o. G. ZEBANEC 23B, traži 2 ZIDARA, 2 GRAEVINSKA RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 0915979-526. Natjeaj otvoren do 29.10.2008.g. 53. GRA-COOPd.o.o.M.Središe, Marnska165,tražiZIDARI, TESARI, KERAMIARI, GRAEVINSKI RADNICI na neodreeno vrijeme, javiti se na 098-209-984. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 54. P.T. “NOVI DOM” SVETI JURAJ U TRNJU 2, traži 1 ISTAIC naneodreenovrijeme,javisena628-004,628-016.Natjeaj otvoren do 14.10.2008.g. 55. STUDIO M d.o.o. D. Kraljevec, Murska 46, traži 1 ADMINISTRATIVNI SLUŽBENIK na odreeno vrijeme, javi se na 098426-988. Natjeaj otvoren do 28.10.2008.g. 56. PANEX AGM d.o.o. AKOVEC, Zagrebaka 101, traži 1 AUTOMEHANIAR ZA POPRAVAK POLJ. STROJEVA na odreeno vrijeme, radno iskustvo 2 godine, javi se na 384-357. Natjeaj otvoren do 19.10.2008.g. 57. Keramiarski obrt DOBRANI NEDELIŠ E, akoveka 86, traži KERAMIARI - više izvršitelja na neodreeno vrijeme, javiti se na 821-416, 091-501-6617. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 58. MT PRELOG PRELOG, V. Nazora 37, traži 20 KV, PKV ŠIVAA mogunost stalnog zaposlenja, poslovi šivanja po fazama, radno iskustvo nije uvjet, javi se gi. Bari na tel. 648-149. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 59. Keramiarski obrt KERAMBISPLEŠIVICA 23C, traži 3 KV KERAMIARA,1POM.RADNIKnaneodreenovrijeme,javi se na 099-671-9055, 524-261. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 60. TERMO SMOLEK d.o.o. HODOŠAN, traži MONTERI CENTRALNOGGRIJANJA,VODOINSTALATERI,PLINOINSTALATERIvišeizvršiteljananeodreenovrijeme,javisena098-241-943. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 61. GRADITELJŠKILJOd.o.o.PODBREST,V.Nazora22,traži2ZIDARA, 1 POM. RADNIK na neodreeno vrijeme, javi se na 091880-1327, 098-1717-226. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 62. METAL DEKOR IVANOVEC, traži 5 BRAVARA, 5 STROJOBRAVARA, 5 ZAVARIVAA na neodreeno vrijeme, javi se na 338-070. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 63. SLAD d.o.o. HOTEL GOLF D. Vidovec, traži 1 KONOBAR, KV, PKV konobar ili bilo koja struka, min. OŠ, radno iskustvo poželjno ali nije uvjet, posluživanje jela i pia u restoranu u sklopu hotela, javi se na 615-245, 098-242-670. Natjeaj otvoren do 05.11.2008.g. 64. Keramiarski obrt vl. Vladimir Žuni STRAHONINEC, P. Miškine 28, traži KERAMIARI, KV, PKV-više izvršitelja, na neodreeno vrijeme, javi se na 098-167-1048. Natjeaj otvoren do 06.11.2008.g. 65. KLM d.o.o. HORVAT GORIAN, Vrtna bb, traži STROJARSKI TEHNIAR ILI INŽ. STROJARSTVA-TEHNOLOG, LAKIRER - ZA ŠPRICANJE CIJEVI, 3 BRAVARA ILI POM. BRAVARA, na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se osobno ili 091-601-0561, 091-601-0562. Natjeaj otvoren do 05.11.2008.g. 66. TERMO BEK M. Središe, A. Šenoe 29, traži 2 INSTALATERA GRIJANJA, PLINA, VODE I KLIME, na neodreeno vrijeme, javi se na 549-896, 098-242-899. Natjeaj otvoren do 10.11.2008.g. 67. AUTOPRIJEVOZNIK Milovan Todorovi, PEKLENICA, traži KV VOZA C i E kat. na neodreeno vrijeme, javi se na 0993502-344. Natjeaj otvoren do 25.10.2008.g. 68. SITOTISAK POMOR AKOVEC, Putjane 71a, traži 2 DJELATNIKANAPOSLOVIMATERMOTISKAnaodreenovrijeme,javi se na 091-501-0882 do 31.10.2008.g. 69. DOMJANI TEKSTIL d.o.o. SLEMENICE 37, traži 10 ŠIVAA TEKSTILA na neodreeno vrijeme, javi se na 865-230, 098191-0850. Natjeaj otvoren do 18.10.2008.g.

70. TWIX-TRADE d.o.o. Ca e bar IN akovec, MIHOVLJAN, Zvir 10, traži 2 KONOBARA na neodreeno vrijeme, javi se na 091-727-1044. Najteaj otvoren do 28.10.2008. 71. MARVIN d.o.o. MACINEC, Školska 23, traži 2 KV, PKV ZIDARA na neodreeno vrijeme, javi se na 822-350. Natjeaj otvoren do 07.11.2008. 72. TID-EXSTRA d.o.o. M. Središe, Slane 6, traži 1 KOMERCIJALIST, 1 serviser pneumake (precizni mehaniar) na neodreeno vrijeme, zamolbe sa životopisom dostavi na e-mail: d-extra@ck.t-com.hr do 21.10.2008.g. 73. DOBRANI TRANSPORTI M. Središe, Poljska 24c, traži 3 ARMIRAKA RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 543-222, 098-922-9079. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 74. ARTNER d.o.o. D. Vidovec, traži 3 Montera Staklenih Fasada na neodreeno vrijeme, rad na terenu, javi se na 098-1803139. Natjeaj otvoren do 06.11.2008.g. 75. Limarija SVAM-LIM NOVO SELO ROK, traži 2 DJELATNIKA NAIZRADIIMONTAŽIGRA.LIMARIJEnaneodreenovrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se na 091-572-2091. Natjeaj otvoren do 25.10.2008.g. 76. ALUEL-PVC d.o.o.PRIBISLAVEC, Dr. A. Starevia bb, traži 5 DJELATNIKA ZA IZRADU I MONTAŽU ALU I PVC STOLARIJE na neodreeno vrijeme uz probni rad, dostavi pismene zamolbe sa životopisom na gornju adresu. Natjeaj otvoren do 19.10.2008.g. 77. RODIKOMM d.o.o. AKOVEC, K. Tomislava 37, traži 1 ELEKTROMEHANIAR na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se osobno ili 395-180. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 78. ELEKTROINSTALACIJE PIN d.o.o. PRELOG, N. Tesle 17, traži 1 ELEKTROINSTALATER 1 ELEKTROINSTALATER-VODITELJ poslova na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 2 godine za voditelja poslova, javi se na 098-173-5981. Natjeaj otvoren do 06.11.2008.g. 79. KTC d.o.o. AKOVEC, Športska 6, traži 1 KONOBAR-ICA na neodreeno vrijeme, javi se na 638-279. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 80. RESTORAN PREPELICA OTOK 2, traži šef kuhinja, kuhar, 2 POMO NA KUHARA, 4 KONOBARA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-393-001. Natjeaj otvoren do 09.11.2008.g. 81. COMPLEXd.o.o.PRIBISLAVEC,A.Starevia,traži4INSTALATERA GRIJANJA, VODOVODA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-210-166. Natjeaj otvoren do 30.10.2008.g. 82. AUTOROMANd.o.o.AKOVEC,Zapadna2,traži1LAKIRER, 1 AUTOLIMAR na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 098-918-2092. Natjeaj otvoren do 31.10.2008.g. 83. BOJAL-PROFI KURŠANEC, Glavna 9, traži 2 SOBOSLIKARA na neodreeno vrijeme, javi se na 091-389-4650. Natjeaj otvoren do 28.10.2008.g. 84. KTC d.o.o. 48260 KRIŽEVCI, N. Tesle 18, traži 1 KV KONOBAR; 1 GLAVNI KONOBAR-VODITELJ TOIONIKA, radno iskustvo 2 godine; 1 POMO NI KUHAR; 1 KUHAR-rad. iskustvo 1 godina; 1 GLAVNI KUHAR-voditelj restorana, radno iskustvo 2 godine; 1 VOZA VILIARA, položen ispit za vozaa viliara; 2 RADNIKA U POLJOAPOTECI, poljoprivredni tehniar /VŠS, SSS smjer ratarstvo ili zašta bilja, položen ispit iz toksikologije; 2 MESARA; 1 GLAVNI SKLADIŠTAR, ekonomski ili trgovaki smjer; 4 SKLADIŠNA RADNIKA; 25 PRODAVAA; 1 REF.ZA OBRADU PODATAKA (VŠS, SSS); 1 POSLOVOA SMJENE (VŠS, VSS); 1 REFERENT NABAVE (VŠS, VSS);1KONTROLORPOSLOVANJA-VŠS,VSS;1DIREKTORROBNOG CENTRA-VSS,mjestoradaPRELOG,radnoiskustvopoželjnoalinije uvjet, radni odnos na odreeno, javi se pismenom zamolbom i životopisom na gornju adresu. Natjeaj otvoren do 28.10.2008.g. IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUNA SLUŽBA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIŠ E: 543-200

RADNA MJESTA VARAŽDIN 1. KUHARI d.o.o. Belska 22, Beletinec; traži 1 KV TESARA na neodreeno vrijeme, radno iskustvo nije bitno, radi se u Varaždinu i na terenu (Rab, Šibenik...) i 3 PKV, KV ZIDARA na neodreeno vrijeme, radno iskustvo nije bitno, radi se u Varaždinu i na terenu (Rab), postoji mogunost doškolovanja. Osobni dolazak na adresu uz najavu na tel. 042/749-270 ili 098/975-0043 (Franjo Kuhari), do 31.10. 2. TRUSTINVESTzastupanjeuosiguranjud.o.o.,Koprivnica, Trg Bana Jelaia 7/I; traži 5 FINANCIJSKIH PLANERA na neodreeno vrijeme, uvje: SSS, VŠS, VSS - nancijski analiar, odgovornost, ambicioznost, poduzetništvo, samostalan rad unutar ma, mjesto rada VARAŽDIN. Pismene zamolbe na adresu ili e-mail: info@trusnvest. hr do 31.10.


INFORMACJE

14. listopada 2008.

59 POSLJEDNJI POZDRAV

OGLAS

za slobodna radna mjesta 1. KOMERCIJALIST Uvje: mlaa dinamina osoba, minimalno SSS, tehnikog smjera, poznavanje rada na raunalu, znanje engleskog jezika i poznavanje još jednog stranog jezika, vozaka dozvola B kategorije, rad u uredu i na terenu, komunikavnost i spremnost za mski rad

IZNAJMLJUJE SE

neprežaljenoj supruzi, majci, baki, svekrvi i punici

NEVENKI PETRIŠ ro. Kipke

poslovni prostor u akovcu, Ruera Boškovia 1, veliine 34 m2, pogodno za butik, ured, predstavništvo....

iz akovca preminuloj 9. listopada 2008. godine u 80. godini života

«Voljeni nikad ne umiru…»

2. SERVISER PNEUMATSKOG ALATA I OPREME Uvje: minimalno SSS ili VKV, tehnikog smjera – precizna mehanika, poznavanje rada na raunalu, znanje engleskog jezika, vozaka dozvola B kategorije, rad u radioni i na terenu

Inf. na tel. 098 242 990

Tvoji najdraži: suprug Ivan, sin Silverije, ki Ivana, unuci Klara, Adela, Viktorija i Dorian Ivan, snaha Vanda i zet Siniša

Mjesto rada: Mursko Središe Molbe sa životopisom posla do 21.10.2008. na e-mail adresu: d-extra@ck.t-com.hr

POSLJEDNJI POZDRAV voljenoj majci

NEVENKI PETRIŠ ro. Kipke CROATIA OSIGURANJE d.d. Filijala akovec, Matice hrvatske 12

OBJAVLJUJE NATJEAJ ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ZASTUPNIK ZA PRODAJU OSIGURANJA ( više izvršitelja )

iz akovca preminuloj 9. listopada 2008. godine u 80. godini života

MOJOJ MAJICI

Od vas oekujemo: x x x x

Ti rekla si mi dok sam bio mali Da ispod srca trudna si me nosila, U nedjelju blagdansku u crkvenoj sali Da vidim oltar Ti brižno si me podigla.

Minimalno srednju strunu spremu (ekonomskog,trgovakog ili slinog smjera) Iskustvo na poslovima prodaje osiguranja i slinim poslovima (nije uvjet) Motiviranost za daljnje uenje i usavršavanje Ambicioznost, komunikativnost, vještinu prezentiranja i siguran nastup

Nudimo vam: x x x x

u mogunost stalnog zaposlenja kod najveeg i najjaeg osiguratelja u Hrvatskoj daljnji profesionalni i osobni razvoj te sustavnu edukaciju motivirajui razvoj karijere stimulativna i poticajna primanja

Pozivamo sve kandidatkinje i kandidate koji zadovoljavaju tražene uvjete da do 27.10.2008. godine pošalju svoje prijave i životopise na adresu:

U smiraj dana, kad se nono svjetlo pali, Ti Bogu moliti se smjerno si me uila, U krevetcu djejem ušli su u me vali Sve dobrote koju si u duši imala. + ja sam tada bio odbojan prema Tebi I tvojem trudu premalo pažnje dao, Prigrliti Te nisam htio k sebi I sada mi je zato jako, jako žao.

CROATIA osiguranje d.d. Filijala akovec Matice hrvatske 12 s naznakom: „PRIJAVA ZA NATJEAJ ZAZASTUPNIKA” ili na e-mail adresu: gordana.novak@crosig.hr

Silvio CROATIA OSIGURANJE - ZA ONE KOJI MISLE UNAPRIJED

IN MEMORIAM

TUŽNO SJEANJE

PRIVREDNA BANKA d.d. Zagreb, Podružnica Varaždin, Varaždin, Kukuljevieva 17

poginulom hrvatskom branitelju

na

oglašava drugu

BLAŽENKU FLACU

ANU GALOVI

JAVNU PRODAJU NEKRETNINE Dana 21. listopada 2008. godine u 11.15 sa, na drugoj javnoj prodaji kod Opinskog suda u akovcu prodaje se obiteljska kua, gospodarske zgrade i dvorište u Podturenu, Sivica 85 za poetnu cijenu od 1/3 tržišne vrijednos što iznosi oko 94.000,00 kuna. Za sve informacije pogleda oglasnu plou Opinskog suda u akovcu ili nazva O42 214 104

16.10.1991. - 16.10.2008. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

iz Slemenica 16.10.2002. – 16.10.2008. Ima nešto što nikad ne umire, a to je ljubav i sjeanje na Tebe. Tvoji najmiliji: suprug Ivan i kerke s obiteljima

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

IN MEMORIAM

ZLATKU OVARU

poginulom hrvatskom branitelju

18.10.1991. - 18.10.2008.

IVANU NOVAKU

Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

15.10.1992. - 15.10.2008. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije


INFORMACJE

60 OPINA PODTUREN OPINSKO POGLAVARSTVO

14. listopada 2008. REPUBLIKA HRVATSKA - ME IMURSKA ŽUPANIJA GRAD AKOVEC - GRADSKO POGLAVARSTVO KLASA: 030-01/08-01/25 URBROJ: 2109/2-07-08-01

JAVNI NATJEAJ

za dodjelu koncesije za stjecanje prava za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada 1. Predmet ovog natjeaja je prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnos sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada za podruje Opine Podturen i to za naselja: Podturen, Novakovec, Sivica, Miklavec, Celine i Ferkenec na deponiju koju osigurava koncesionar. 2. Obveze koncesionara Obveza koncesionara je da u cijeni sakupljanja i odvoza otpada organizira postavljanje «zelenih otoka» za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada- staklo 6 kom, organizira 2 puta godišnje odvoz glomaznog otpada iz kuanstva na deponij, odredi cijenu vree za dodatno skupljanje koje osigurava koncesionar, osigura posude od 80 L, 120 L i 240 L te kontejner po m³ . a) koji osigurava koncesionar b) koji osigurava davatelj koncesije Koncesionar je dužan organizira skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog i drugog tehnološkog otpada s podruja Opine, a s korisnikom usluge sklopi poseban ugovor. 3. Koncesija se dodjeljuje na 5 godina, odnosno do poetka rada zajednikog sanitarnog deponija na nivou Županije ili više županija, ako zajedniki deponij zapone s radom prije isteka koncesije. 4. Ponuda mora sadržava: -

podatke o podnositelju ponude (ime i prezime ili naziv, adresa, odnosno MBG ili MB)

-

visinu godišnje naknade za koncesiju

-

mjesenu cijenu sakupljanja i odvoza smea za kante 80 L, 120 L i 240 L, odnosno za kontejnere po svakom odvozu (u cijenu ukljuen najam kan, odnosno kontejnera)

-

ostale pogodnos koje nosi podnositelj ponude

-

rok plaanja komunalne usluge (sakupljanja i odvoza te odlaganja komunalnog otpada)

-

jamstvo izvršitelja usluge za ispunjenje ugovora o koncesiji.

5. S ugosteljima, trgovinama i sa svim poslovnim subjekma koncesionar sklapa posebne ugovore, a is prema potrebi zadužuju od koncesionara kontejner volumena ovisno o vrs djelatnos kojom se bavi. S ugosteljima ugovori posebne posude za prikupljanje stakla. 6. Minimalna godišnja naknada za koncesiju iznosi 12.000.00 kuna godišnje. 7. U jedininim cijenama posebno iskaza cijenu bez PDV-a, a posebno s PDV-om. 8. Nain naplate usluge iz domainstva je putem uplatnica, a poslovnih prostora putem rauna. Obveza je koncesionara da obavlja distribuciju i naplatu rauna i uplatnica od korisnika usluga. 9. U ponudi su ponuditelji dužni priloži sljedeu dokumentaciju: -

dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnos (obrtnica ili izvod iz sudskog registra trgovakog suda)

-

BON 1, BON 2

-

potvrde o uplaenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije natjeaja (porezna uprava, fond MIO, HZZO)

-

ovjerenu izjavu da direktor nije kažnjavan za kaznena djela iz oblas gospodarstva, odnosno da se ne vodi kazneni postupak

-

reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnos koja je predmet natjeaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi)

-

dokaz o pravu korištenja deponija (ne stariji od 30 dana)

-

cjenik usluga

-

povoljnost ponude za provedbu mjera ouvanja i zašte okoliša.

10. Uvje za odabir: -

odlagalište koncesionara

-

odlagalište davatelja koncesije

-

oprema

-

broj i struktura zaposlenih

-

ponuena cijena (cijene usluga)

-

pogodnos za socijalne kategorije (samaka, staraka i socijalno ugrožena domainstva)

-

povoljnos ponude za provedbu mjera ouvanja i zašte okoliša

-

uvje plaanja

11. Prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara utvrdit e se ugovorom o koncesiji. 12. Nepotpune ponude nee se razmatra. 13. Davatelj koncesije zadržava pravo odbijanja svih ponuda i pravo poništenja natjeaja. 14. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave javnog natjeaja, na adresu: Opina Podturen, Ivana Gršia 5, 40317 Podturen u dvostrukom zapeaenom omotu, neposredno ili putem pošte preporueno s naznakom «NATJEAJ- koncesija za odvoz komunalnog otpada» - NE OTVARAJ. 15. Odluku o dodjeli koncesije donosi Opinsko vijee Opine Podturen, a ponuditelji e o odluci bi obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja iste.

Gradsko poglavarstvo Grada akovca raspisuje

N A T J E A J

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2008./2009.GODINU REDOVNIM STUDENTIMA NA PREDDIPLOMSKIM STUDIJIMA 1. Za akademsku godinu 2008./2009. dodijelit e se spendije po dvije osnove: A) uspjeha u srednjoj školi ili na studiju i rezultama na uenikim natjecanjima za studente prve godine B) socijalno-imovinskog statusa 2. Spendija Grada akovca dodjeljuje se: - na vrijeme do završetka redovnog obrazovanja i to za 10 mjeseci u kalendarskoj godini - nakon završetka posljednjeg redovitog semestra apsolven ostvaruju pravo na spendiju u trajanju od tri (3) mjeseca za studije koji traju do pet (5) semestara; šest (6) mjeseci za studije koji traju od šest (6) do osam (8) semestara; devet (9) mjeseci za studije koji traju devet (9) ili više semestara 3. Gradsko poglavarstvo utvruje listu studija koji imaju pravo prednos na dodjelu spendije Grada akovca sukladno utvrenoj lis decitarnih zanimanja: - Graevinski fakultet - Fakultet elektrotehnike i raunarstva - Fakultet strojarstva i brodogradnje - Prirodoslovno-matemaki fakultet - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Za studije koji nisu navedeni u natjeaju, spendija se dodjeljuje sukladno kriterijima Odluke o spendiranju studenata i raspoloživim sredstvima u proraunu za 2009. godinu. 4. Pravo sudjelovanja na natjeaju za dodjelu Spendije Grada akovca imaju studen koji zadovoljavaju sljedee uvjete: - da su državljani Republike Hrvatske - iji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na podruju Grada akovca najmanje pet (5) godina prije objave natjeaja - iji prosjek ocjena svih predmeta u svim razredima srednje škole ukljuujui i završni ispit iznosi najmanje 3,5 (ako su upisali prvu godinu studija ) -iji prosjek ocjena svih položenih ispita jekom studija iznosi najmanje 2,5 (ako upisuju više godine studija ). 5. Zamolba za dodjelu spendije podnosi se za samo jednu od ponuenih mogunos (A ili B) iz toke 1. 6. Kriteriji za dodjelu spendije Grada akovca prema uspjehu (pod A) su: - uspjeh u srednjoj školi ili studiju - sudjelovanje na državnom ili meunarodnom natjecanju Uz Prijavu prema Uspjehu u srednjoj školi ili studiju potrebno je priloži: - zamolbu za dodjelu spendije s kratkim životopisom - uvjerenje o redovnom upisu s naznakom vrste upisanog studija - potvrdu o prosjeku ocjena, odnosno ovjerenu presliku indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita (za studente druge i viših godina studija) - preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnog ispita (za studente prve godine) - potvrdu o prebivalištu roditelja ili skrbnika ( za oba roditelja ili skrbnika ) - izjavu da ne prima ni jednu drugu spendiju - domovnicu - potvrdu o sudjelovanju na uenikom državnom ili meunarodnom natjecanju (za studente prve godine) 7. Kriteriji za dodjelu spendije Grada akovca prema socijalno-imovinskom statusu (pod B) su: - socijalno-imovinski status - djeca bez roditelja, djeca poginulih ili nestalih branitelja - lan obitelji koji redovito studira Uz Prijavu prema Socijalno-imovinskom statusu potrebno je priloži: - zamolbu za dodjelu spendije s kratkim životopisom - uvjerenje o redovnom upisu s naznakom vrste upisanog studija - potvrdu o prosjeku ocjena, odnosno ovjerenu presliku indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita (za studente druge i viših godina studija) - preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnog ispita (za studente prve godine) - izjavu o broju lanova zajednikog domainstva - potvrdu poslodavca o prosjeku plae za posljednjih šest (6) mjeseci prije raspisivanja natjeaja, za sve lanove domainstva koji su u radnom odnosu - potvrdu o dodatnim prihodima svih lanova zajednikog domainstva (ukoliko ih imaju) - izjave svih punoljetnih lanova domainstva da ne ostvaruju nikakve dodatne prihode (ukoliko ih ne ostvaruju) -presliku Rješenja porezne uprave o razrezanom porezu u godini prije raspisivanja natjeaja po bilo kojoj osnovi - uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta lana zajednikog domainstva - potvrdu Centra za socijalnu skrb o primanju stalne novane pomoi (ukoliko je korisnik) - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o iznosu mirovine (ukoliko je prima netko od lanova domainstva) - potvrdu Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od lanova domainstva nezaposlen) - izjavu za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja, te za djecu samohranih majki i oeva - potvrdu o prebivalištu roditelja ili skrbnika (za oba roditelja ili skrbnika) - izjavu da ne prima ni jednu drugu spendiju - domovnicu 8. Za studente športaše koji su prema Pravilniku o kategorizaciji športaša Hrvatskog olimpijskog odbora razvrstani u I. i II. kategoriju športaša potrebno je priloži: - rješenje o razvrstavanju športaša u odreenu kategoriju 9. Za studente sa 70% ili više postotka tjelesnog ošteenja koje za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta potrebno je priloži: - nalaz i mišljenje lijenikog povjerenstva o postotku ošteenja organizma 10. Zamolbe za dodjelu spendije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natjeaja na adresu: Gradsko poglavarstvo Grada akovca, akovec, Kralja Tomislava 15 (s naznakom «za spendiju na preddiplomskom studiju»). Zamolbe se dostavljaju uz Prijavu za natjeaj za dodjelu studentskih spendija Grada akovca. Prijave se mogu dobi na istoj adresi u Upravnom odjelu za društvene djelatnos odnosno preuze s Internet stranice Grada akovca www. cakovec.hr (Prijava) 11. Mjeseni iznos spendija: - za studij u akovcu (300,00 kuna) - za studij u Varaždinu (400,00 kuna) - za studij u Zagrebu i ostalim gradovima u Hrvatskoj (1.000,00 kuna) - za studij u inozemstvu samo za studije za koje ne postoji mogunost školovanja u Republici Hrvatskoj (iznos utvruje Gradsko poglavarstvo nakon utvrivanja broja odobrenih spendija) 12. Nakon završetka redovnog školovanja spendist je dužan vra iznos primljene spendije ukoliko nisu zadovoljeni uvje Odluke o spendiranju studenata (obavijes o uvjema vraanja spendije odnosno osloboenju od obveze vraanja spendije mogu se dobi u Upravnom odjelu za društvene djelatnos Gradske uprave) 13. S roditeljima ili skrbnicima korisnika spendije zakljuit e se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na spendiju. 14. Nakon završetka natjeaja priloženi se dokumen nee vraa kandidama. 15. O rezultama natjeaja podnositelji zamolbi bit e obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana obavljenog izbora. GRADSKO POGLAVARSTVO


RAZBIBIGA

14. listopada 2008.

Ĺ ALA mala

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Spomenik Zrinskomo vu grado (ili parko) Zrinskih? P

osle nekaj meje od ĹĄtiristopedeset let se MikloĹĄ Â&#x201E;rinski Sigecki, kak junak, vrnuv vu akosko varoĹĄ i svoje negdaĹĄje Meimorje, ĹĄtero je ostaviv gda je, z svojom vojskom, odjahav 1566. leta vu Siget na vuglede z Turkima. Verjem gda vsi znamo kak je tam ziĹĄev i gda so ga dopelali dimo i pokopali pre Sveti Jeleni. *da smo Ĺživeli vu onoj drĹžavi ĹĄtero je zafremav i vodiv drug JoĹža, unda se je nej smelo nikaj prepovedati o Â&#x201E;rinskima, jerbo so oni bili veleposjedniki i feudalci, a denes je vse slobodno, jerbo se rez minulih petnajst let nakupalo hajdik kulakov, ĹĄteri so uspeli vej vsega namlatiti nek so Â&#x201E;rinski na kup navlekli rez tristo-ĹĄtiristo let. Ve so druga i bogateĹĄa vremena, ali nej za vse, nek sam za zebrane. No, denemo ve to na stran, nesam vam misliv denes o temo, nek sam vam ĹĄtev rei kak je MikloĹĄ Â&#x201E;rinski Sigecki doĹĄev nazaj vu naĹĄo varoĹĄ z majstorske radionice Miheka Ĺ tebiha i gda ga ve akoski gracki oci neznajo kam deti. *racki strunjaki, kak jiv zovejo prostornjaki, oni bi ga skrili vu park, nekam ozaj za grmlje kaj nebi nikomo biv na zadevi. Nebrem to razmeti, ak so gracki oci grada z conom nazva-

li *rad akovec â&#x20AC;&#x201C; *rad Â&#x201E;rinskih, unda MikloĹĄ Â&#x201E;rinski mora biti negdi vu centro akovca, negdi na nekĹĄemo trgo, kaj ga bodo vsi vidli ĹĄteri dojdejo vu akovec,a nej kaj ga bodemo skrivali i kaj bodo se polek jega, vu parko, kuĹĄuvali mladi i zaljubljeni ĹĄteri imajo joĹĄ malo srama. +k ve vu grado Â&#x201E;rinskih niti jeden MikloĹĄ Â&#x201E;rinski nema svojega trga ili pak vulico, unda neg bode tu, vu vulici Katice Â&#x201E;rinski, gde ga i Â&#x201E;rinska garda oe postajti. Â&#x201E;adja je vura kaj bode grad Â&#x201E;rinskih i Ĺ˝upanija Â&#x201E;rinskih mela bar jednoga spomenika od te, po celomo sveto poznate familije, a nej sam orla ĹĄteroga so postajli naĹĄi ljudi ĹĄteri so rajĹĄi meli Maare nek Meimorce i Hrvate, pak so jiv, od milja, zvali maaroni.

N

aĹĄe, akosko i meimorsko, VeleuiliĹĄte je zalaufalo i prvi ĹĄtudenti so ve dobili indekse i to one prave, a nej kupljene. Ve vsi oni ĹĄteri so nej veruvali gda se to bode igda pripetilo morajo priznati gda je tu Ĺžupan biv od rei. stina Â&#x2020;oĹžek gda je trelo cirka leto dni kaj to zalaufa, ali je to veliki posel, pak se to nebre naprajti prek noi. Nejpredi bodo prinas ĹĄtuderali ĹĄtudenti kaj se bavijo z kompjute-

61

raj, a graevinci bodo hodali vu VaraŞdin. Tam je naťe zajedniko uiliťte: oni davlejo zgrado i profesore, a mi ťtudente. Železni meťtri i deca ťtera oejo nekaj ve znati o strojarstvu, za ve, so joť na ekanjo. Na tomo se dela, pak nebre se vse naprajti za jeno leto. Nekaj moramo ostajti novomo Şupano.

P

redizborna kampanja je poela. To se nejbole vidi po temo kaj so se politiari poeli med sobom svaditi. Tre jako paziti gde ĹĄto kaj ree, jerbo druga strana mam skae vu zrak. +k slobodno reem ova naĹĄa Ĺžupaniska koalicija navelikom hlebene. Ĺ˝upan ĹĄpota hadezeovce, a oni pak mo nigdar ne ostanejo duĹžni. Â&#x201E;adja svaja je bila okoli labodoritanja. Ĺ˝upan, kak precednik labodoritaĹĄov Meimorja bi jiv ĹĄtev dopelati nazaj vu Prvo ligo (i to ve pred nove izbore), ali nema peneze, pak bi mo pasalo kajbi to hadezeovci platili. + labodoritaĹĄima je vsejeno ĹĄto bode dauv peneze, oni bodo i dale slabo igrali i potroĹĄili bodo vej penez nek imajo. Â&#x2020;ar je do ve tak bilo.

N

ebi vam znauv rei zakaj politiko navek usporeivle-

jo z kurverajom, a vu kurverajo se navek zna ĹĄto pije i ĹĄto plaa i joĹĄ se nigdar niĹĄi nej Ĺžaliv kaj je dobiv meje nek mo je obeano, a isto tak, bar so mi tak rekli, se joĹĄ nigdar nej pripetilo kaj neĹĄi nebi plativ. + vu politiki nam sam obeuvlejo, a na vse ostalo se aka, kak magrci ĹĄteri akajo kaj trava zraste.

P

rvoga oktobra smo obiljeĹžili Den stareĹĄih ljudi. To je jako lejpo kaj se bar jempot na leto zmislimo na jiv, a nigdar nam ne padne na pamet gda bodemo i mi, jednoga dneva, ako Â&#x2020;oĹžek da, na to doĹĄli. Vsi znamo gda medicina straĹĄno ide na prej i gda je hajdig produĹžila Ĺživleje, ali naĹžalost starost, a nej mladost. Oem rei, gda moramo poĹĄtuvati stareĹĄe ak oemo kaj bodo zutra mlajĹĄi nas poĹĄtuvali.

*

rad akovec je proĹĄiriv svojo ugostiteljsko ponudo. Ve tri tjedne morete, vu Ribljemo restorano, dobiti sladoleda z okusom ribi, ribici, lignji, maslinovoga olja (i to onoga prepeenoga), plodovi morja, Drave i Mure, a toga ga nej (bar za ve) niti vu *inisovoj knigi.

Ĺ ala mala

Pankeri

Kirurzi poslije ĹĄtrajka -Pacijentica iz sobe 23. smo operirali u posljednji trenutak!- ree jedan kirurg drugome. -+ ĹĄto bi se dogodilo da niste, kolega? -Pa, sam bi ozdravio!

Dvojica pankera ulaze u trgovinu obuom, uzimaju tenisice i izuvaju se kako bi ih probali. Jedan kaĹže: -Vidi, vidi, pa tvoje su noge prljavije od mojih! â&#x20AC;&#x201C;Normalno, pa ja sam stariji!

Mornar JoĹžek je unovaen i doĹĄao je na lijeniki pregled, ali noge mu baĹĄ nisu osobito iste. Lijenik ga pogleda, zakoluta oima, pa ga zamoli da uzme vode u lavor i stane u njega. -Jeste li razumjeli ĹĄto sam vam time htio rei?-upita JoĹžeka. -Jesam, gospodine doktore. Ĺ aljete ,me u mornaricu!

Kontrola leta Pilot je u neprilici jer zrakoplovu radi samo joĹĄ jedan motor i nuĹžno je ĹĄto brĹže prisilno spuĹĄtanje. On i kopilot oajniki pokuĹĄavaju dobiti vezu s nadleĹžnim tornjem kontrole letenja. Kako im je i radio mrtav, pokuĹĄavaju mobitelom. Konano je veza uspostavljena i oni zauju glas: -Halo, dobili ste kontrolu letenja. Nakon zvunog signala ostavite poruku ili pustite faks!

Djevice Jeli tono kako meu asnim sestrama ima samo 8,33% djevica? -Jeste! Ostalih 91,67% roeno je u nekom drugom horoskopskom znaku!

Prebrza voĹžnja -Â&#x201E;austavi policajac sveenika zbog prebrze voĹžnje, a veleasni ga zamoli neka mu oprosti jer i on drugim ljudima opraĹĄta. -Dobro, veleasni, oproĹĄteno vam je- ree policajac.- +li za pokoru platite 200 kuna.

Braa Uiteljica kori Pericu: -Perice, ovaj tvoj sastavak o psu od rijei do rijei je isti kao i sastavak tvoga brata vice. Perica mirno odgovori: -Pa naravno, rije je i istome psu.

Globus Mali vica upita oca: -Tata, kako znaĹĄ da je Â&#x201E;emlja okrugla? -*lupo pitanje! -Â&#x201E;aĹĄto? -Â&#x201E;ar nisi vidio joĹĄ niti jednoga globusa?

Studentska Dolazi student na ispit i nosi 500 eura za mito. Profesor ga pita tko je bacio bombu na HiroĹĄimu. -+merikanci- ree student i profesor ga pusti. Dolazi drugi i nosi 250 eura za mito. Profesor ga pita tko je bacio bombu na HiroĹĄimu. -+merikanci- ree student, a profesor mu postavi potpitanje: - koliko je bilo poginulih? -Oko 70 do 80 tisua- odgovori, i profesor ga pusti. Dolazi ĹĄtreber koji ne nosi niĹĄta. Profesor ga upita tko je bacio bombu na HiroĹĄimu. -+merikanci- odgovori. -+ koliko je bilo poginulih? -Oko 70 do 80 tisua- brzo odgovori student. + profesor e nato: -Nabrojite imena poginulih, kolega.

Punica Odmah nakon Ĺženine smrti udovac se oĹženio njezinom sestrom. â&#x20AC;&#x201C;Ĺ to si to uinio? Â&#x201E;ar si toliko zaljubljen u svoju ĹĄogoricu? â&#x20AC;&#x201C;Nisam, ali tko bi se u mojim godinama ponovno navikavao na novu punicu?

Posao -Ve desetak sati sjedim u ovom lokalu, a ti svaki sat vremena dolaziĹĄ prositi â&#x20AC;&#x201C; obrati se nekom prosjaku uĹĄminkani gospodin. â&#x20AC;&#x201C;stina je, gospodine, ali ja od toga Ĺživim. Nije mi jasno od ega vi Ĺživite kad po cijeli dan tu sjedite!

Digitalni sat Kupio Ĺ tef digitalni sat. Upita ga Â&#x2020;arica: Koliko je sati? â&#x20AC;&#x201C;On ĹĄuti. Pita ga opet, on opet ĹĄuti. zdere se ona: Jelâ&#x20AC;&#x2122; si gluh, koiko je sati? â&#x20AC;&#x201C; Odgovori Ĺ tef: Ma, ne znam! +jde ti podijeli 13:47!

Nezadovoljna U Â&#x2020;oĹžino jutro je, uz osmijeh i estitke, muĹž predao Ĺženi prekrasno zamotanu kutiju. Ĺ˝ena je nezadovoljno odmahnula rukom i promrmljala: Ve znam da neu biti zadovoljna. â&#x20AC;&#x201C; Kako znaĹĄ, a joĹĄ nisi otvorila dar? - Vidim, kutija je prevelika da bi u njoj bio nakit, a premala za bundu od nerca.

Besplatno Perica se vrati s nedjeljne mise sa sladoledom. Mama ga upita: -*dje si dobio novac za sladoled? -Pa ti si mi ga dala kada sam iĹĄao na misu. Mama se razljuti: -+li to je bio novac za Crkvu! -O mama, mama, ali tamo nije trebalo niĹĄta platiti!

Nije mu dobro vica ujutro ree mami: -Mama, danas ne idem u ĹĄkolu. -Â&#x201E;aĹĄto? -Jer mi nije dobro. -+, gdje ti nije dobro? -Na matematici...

Samohvala U 40 godina rada imao sam na tisue muĹĄterija, a ni jedna nikada nije imala ni najmanjeg prigovora! - Ma, nemogue! *dje ti radiĹĄ? - U mrtvanici...

Na sudu - OptuĹženi, sud vas osuuje na 15 godina zatvora. mate li ĹĄtogod dodati? - Nemam! Mogao bih jedino neĹĄto oduzeti.

Briga - Josipe, dragi, zar ne da je sat otkucavao dva ujutro kad si se vratio kui? - Â&#x201E;aboga, draga, ne! Otkucavao je deset naveer, samo sam ga zaustavio nakon drugog otkucaja, da te ne probudi.


V P Â&#x2021; 

62

14. listopada 2008.

PROGNOZA VREMENA za iduih 7 dana

PREGLED VREMENA od 6. do 12. listopada

Nastavlja se toplo vrijeme

Poele jesenske magle

VREMENSKA SLIKA: Jaka i stabilna anticiklona koja ve tjedan dana utjee na vrijeme tipina je jesenska situacija kad u nizinama unutraťnjosti imamo jutarnju maglu koja se tijekom prijepodneva razie nakon ega je vrijeme sunano i toplo. Talk zraka poeo je lagano padati ťto je znak slabljenja te anticiklone, ali se vrijeme ipak joť nekoliko dana nee bitnije mijenjati. Jedan frontalni poremeaj prijei e nas oko petka ili subote, ali e se glavninom premjeťtati sjevernije. VREMENSKA PROGNOZA: Danas e vrijeme biti vrlo slino prethodnim danima. Ujutro i dio prijepodneva oekujemo maglu, osobito u niŞim dijelovima Şupanije. Podruja iznad 250 metara nadmorske visine bit e okupana suncem. Magla e se do podneva razii i u nizinama, najkasnije na ťirem podruju Preloga, tako da e poslijepodne posvuda biti sunano s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar slab. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 9°C, a najviťa dnevna izmeu 18 i 20 Celzijevih stupnjeva. Vrlo slino vrijeme potrajat e i u srijedu. Ujutro i dio prijepodneva magla, osobito u niŞim predjelima i uz vodene povrťine. Sredinom dana i poslijepodne veinom sunano i ugodno toplo. Vjetar slab. Jutar-

nja temperatura zraka od 6 do 9, a najviťa dnevna izmeu 19 i 21°C, u krajevima s dugotrajnijom maglom malo niŞa. U etvrtak bi trebao zapuhati lagani jugozapadni vjetar koji e smanjiti vjerojatnost dugotrajne magle. Iako e jutro ponovno u mnogim dijelovima Meimurja osvanuti pod maglom, ona se ne bi trebala zadrŞati tako dugo kao prethodnih dana. U Gornjem Meimurju e od jutra biti sunano. Nakon jutarnjih 9°C popodne e nas grijati toplih 21 ili 22 Celzijevca. Tlak zraka e tijekom dana lagano padati.

Frontalni poremeaj povezan s ciklonom iznad sjeverne Europe u petak bi se trebao premjeĹĄtati sjevernije od Alpa. JoĹĄ nije jasno koliko e utjecati na vrijeme u Meimurju. Prema prognostikim modelima koji joĹĄ nisu usuglaĹĄeni, mogli bismo oekivati umjeren porast naoblake, osobito u drugom dijelu dana. Nije iskljuena ni slaba kiĹĄa. Vjetar bi s jugozapadnog trebao okrenuti na sjeveroistoni uz postupni pad temperature zraka. Moramo napomenuti da bi fronta mogla zastati nad Alpama i zakasniti u naĹĄe krajeve pa stii tek tijekom subote pa vas pozivamo da detalje oko mogue

promjene vremena pratite na www. crometeo.hr. Nedjelja bi nam trebala donijeti ponovno jaanje utjecaja anticiklone. Ujutro je mjestimice mogua magla, a danju e biti preteŞno ili djelomino sunano uz veinom slab jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko ili malo ispod 10°C, a najviťa dnevna oko 20 Celzijevaca. Prema prognostikim materijalima u ponedjeljak e tlak zraka poeti lagano padati, a jugozapadni vjetar jaati. Bit e djelomino sunano i toplo s popodnevnom temperaturom oko ili malo iznad 20°C. (prognoza izraena 13.10. u 9h)

Cijeli proťli tjedan na vrijeme u naťem dijelu Europe utjecala je anticiklona pa nas je pratilo stabilno, suho i toplo vrijeme. Kao ťto je i uobiajeno za listopad poele su se pojavljivati i prve ozbiljnije jesenske magle, osobito u Donjem Meimurju. Krenimo u detaljniji pregled po danima. Proťli ponedjeljak je nakon prilino hladnog jutra uz 4°C popodne zatoplilo na 20°C uz dosta sunanih razdoblja i slab vjetar. Tlak zraka je lagano rastao ťto se nastavilo i u preteŞno sunan utorak kad je jutro bilo dva-tri stupnja toplije. Srijeda, Dan neovisnosti, donio nam je sunano i toplo vrijeme, idealno za ťetnje ili boravak na otvorenom. Ujutro je bilo kratkotrajne magle, a popodne uz obilje sunca ak 21°C. Mjestimine, ali uglavnom kratkotrajne magle bilo je i u etvrtak ujutro uz 6 Celzijevaca. Popodne je uz sunce poraslo do 21°C, a tlak je do veeri dostigao visoku vrijednost od 1030 hektopaskala. Joť

viťe magle bilo je u petak ujutro, posebno jer je tijekom noi bilo i kratkotrajne kiťe. No, u ranim prijepodnevnim satima ustupila je mjesto suncu i toplini. U subotu se u dijelovima Meimurja zadrŞala do podneva. Suncem okupani su bili stanovnici Gornjeg Meimurja gdje je magle bilo manje. Temperatura se popodne ipak popela do 21°C. Tjedan je zatvorila nedjelja s gotovo identinim vremenom kakvo nas je pratilo i vei dio tjedna.

OBILJEĹ˝EN DJEJI TJEDAN pod motom â&#x20AC;&#x153;Ljubav djeci prije svegaâ&#x20AC;?

Djeca poslala poruku: Odrasli, sluĹĄajte nas U organizaciji DruĹĄtva NaĹĄa djeca akovec i Grada akovca od 6. do 12. listopada odrĹžavao se ve tradicionalan Djeji tjedan pod motom â&#x20AC;&#x153;Ljubav djeci prije svegaâ&#x20AC;?. ProĹĄli su se ponedjeljak djeca djejih vrtia i osnovnih ĹĄkola okupila na Trgu Republike te su napravila velik krug mira, ime je zapoet cjelotjedni program. U sklopu obiljeĹžavanja Tjedna djeteta djeji zbor â&#x20AC;&#x153;akoveki maliĹĄaniâ&#x20AC;? sa svojom voditeljicom Radom Magi posjetila su akovekog gradonaelnika Branka Ĺ alamona. OvogodiĹĄnji Djeji tjedan djeca su obiljeĹžila svakodnevnim bogatim programom. Tom prigodom

izradila su domiĹĄljate poruke za odrasle koje su dijelila, a tema poruka bila je â&#x20AC;&#x153;Odrasli, sluĹĄajte nasâ&#x20AC;?. Ispred Centra za kulturu kazaliĹĄna skupina Trinaesti Djejeg centra akovec predstavila se djeci vrtike dobi predstavom â&#x20AC;&#x153;Ogledalceâ&#x20AC;?, dok se program za djecu osnovnih ĹĄkola odvijao ispred crkve Svetog Nikole. Program za osnovnoĹĄkolce pripremili su Djeji forum, I., II. i III. Osnovna ĹĄkola akovec te Osnovna ĹĄkola Ivanovec i Osnovna ĹĄkola KurĹĄanec. U utorak su djeca Djejeg foruma I. Osnovne ĹĄkole akovec s voditeljicama Velimirom Vinkovi i DraĹženkom BlaĹžekom posjetila Caritas,

Djeca su izradila domiĹĄljate poruke na temu â&#x20AC;&#x153;Odrasli, sluĹĄajte nasâ&#x20AC;? koje su dijelila

KazaliĹĄna skupina Trinaesti razveselila je svojom predstavom â&#x20AC;&#x153;Ogledalceâ&#x20AC;? djecu na Djejem odjelu Ĺ˝upanijske bolnice akovec dok je Ĺžupu Svetog Nikole posjetio Djeji forum III. Osnovne ĹĄkole akovec s voditeljicom Zdenkom Novak. Djeji forum II. Osnovne ĹĄkole akovec s voditeljicom Gordanom Korent te vrti â&#x20AC;&#x153;Ĺ˝ibekiâ&#x20AC;? posjetili su crkvu Svetog Antuna Padovanskog. KazaliĹĄna skupina Trinaesti razveselila je svojom predstavom â&#x20AC;&#x153;Ogledalceâ&#x20AC;? djecu na Djejem odjelu Ĺ˝upanijske bolnice akovec. U etvrtak se plesni studio Vivona predstavio predĹĄkolskoj i ĹĄkolskoj djeci svojom predstavom pod imenom â&#x20AC;&#x153;Plesna groznicaâ&#x20AC;? u Centru za kulturu, dok su djeca Djejih foruma I., II. I III. Osnovne ĹĄkole te Osnovne ĹĄkole KurĹĄanec izraivala plakate na temu â&#x20AC;&#x153;Zajedno s djecom svijeta, prava i obveze djeceâ&#x20AC;?. Pred-

GENERACIJA iz 1968. godine

Ponovno osmaĹĄi nakon 40 godina Generacija uenika 8. a i 8. b razreda 1968. godine iz Osnovne ĹĄkole Vladimira Nazora Pribislavec u subotu 4. listopada ponovno je sjela u ĹĄkolske klupe. U ĹĄkolskom dvoriĹĄtu te subote bilo je vrlo buno i uzbudljivo, jer je svatko htio svakoga zagrliti i pozdraviti. Nakon zajednikog

fotograiranja za sjeanje nekadaĹĄnji osmaĹĄi dostojanstveno su uĹĄli u uionice, bez nekadaĹĄnjeg gurkanja. Sat razrednika bio je vrlo svean i iskren. NekadaĹĄnje uenike razveselio je dolazak uitelja Marije i Antuna Rihtarec. Posebno ih je ganulo pismo uiteljice Nade i uitelja Franje Lovren-

ia, kojima su zahvalni na svemu dobrome ĹĄto su nauili i ponijeli u Ĺživot. Prisjetili su se i dragih prijatelja kojih nema viĹĄe meu Ĺživima polaganjem cvijea i paljenjem svijea. DruĹženje, ples i pjesma potrajali su sve do jutra, uz dogovor na rastanku da e se sretati eĹĄe. (BMO)

Krugom mira zapoet je cjelotjedni program Tjedna djeteta stavnici Foruma, I., II. i III. Osnovna ĹĄkola te Osnovna ĹĄkola KurĹĄanec i Osnovna ĹĄkola Ivanovec takoer su posjetila Ĺžupana Josipa Posavca. Tom su mu prigodom dala nekoliko prijedloga te postavila odlina pitanja kao, primjerice, kada e ii u ĹĄkolu samo ujutro. U subotu je Savez DruĹĄtva NaĹĄa djeca Hrvatske organizirao smotru djejeg stvaralaĹĄtva u Koprivnici, gdje je DruĹĄtvo NaĹĄa djeca akovec predstavilo dramska skupina I. Osnovne ĹĄkole, plesna skupina II. Osnovne ĹĄkole te akoveki maliĹĄani. (H. Zear)

Predstavnici Foruma, I., II. i III. Osnovna ĹĄkola te Osnovna ĹĄkola KurĹĄanec i Osnovna ĹĄkola Ivanovec posjetili su Ĺžupana Josipa Posavca


14. listopada 2008.

DOBRO JE ZNATI

63


MEIMURJE VRATILO POBJEDNIKI RITAM

ODLIAN VIKEND HRVATSKIH NOGOMETNIH TREELIGAĹ A

Danski Kolding furiozno Svladan Trogir, protiv Suhopolja UspjeĹĄni PreloĹžani i NedeliĹĄani prohujao kroz akovec oekuju se novi bodovi za visok plasman

www.mnovine.hr

RUKOMETNI KUP EUROPSKIH KUPOVA

AKOVEC POSJETIO CHARLES DUKE, jedan od dvanaest astronauta koji su hodali po Mjesecu

Ipak smo sletjeli na Mjesec ... Meimurci su ove nedjelje dobili nesvakidaĹĄnju priliku vidjeti i upoznati jednog od dvanaestorice ljudi koji su hodali po povrĹĄini Mjeseca. Od 8. do 15. listopada u Hrvatskoj boravi Charles Duke, sudionik programa Apollo i jedan od dvanaest ljudi koji su hodali po Mjesecu. Svoju turneju Duke je zapoeo u Zagrebu, a nakon Splita posjetio je akovec, i to zahvaljujui udrugama â&#x20AC;&#x153;Ima nadeâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Nada i Ĺživotâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Hope for Lifeâ&#x20AC;? i Meunarodnom kazaliĹĄtu CornerstoneArts u koordinaciji marketinĹĄke grupe iz Stvaraonice Krug. Predavanje koje je astronaut

odrĹžao izazvalo je ogroman interes, tako je zgrada â&#x20AC;&#x153;Scheierâ&#x20AC;? bila dupkom puna. Tijekom predavanja koje je trajalo nekih sat i pol, uz 30-minutnu projekciju do sada neobjavljenih videosnimaka s Mjeseca, Charles Duke ispriao je svoju priu trodnevnog boravka na povrĹĄini Mjeseca, te pribliĹžio zanimljive detalje leta u svemir. Otkrio je i podatke o obiteljskoj strani tog pothvata i Ĺžrtvama koje su Dukeovi morali podnijeti. Osim toga, priznao je da je iskustvo putovanja na Mjesec temeljito promijenilo njegov pogled na Ĺživot, duhovnost i bitne stvari.

Charles Duke je na Mjesecu proveo rekordnih 71 sat i 14 minuta

Predavanje amerikog astronauta izazvalo je velik interes

Duke je govorio i o teorijama prema kojima je slijetanje na Mjesec zapravo prijevara, ocijenivĹĄi kako to spada u brojne teorije zavjera. Pobio je i jednu od najspornijih tvrdnji vijorenja amerike zastave na Mjesecu, iako je to nemogue jer tamo nema ni vjetra ni atmosfere. Tako je otkrio kako je ta zastava bila ĹĄest mjeseci vakumski zapakirana te je tako zguĹžvana imala horizontalni drĹža, a nabori su na njoj sa-

mo djelovali kao da zastava vijori na vjetru. Charles Duke roen je 3. listopada 1935. godine u mjestu Charlotte u saveznoj drĹžavi Sjeverna Karolina. Studirao je na Pomorskoj Akademiji u Annapolisu i nakon diplome pristupio Amerikom ratnom zrakoplovstvu. Godine 1966. izabran je za astronauta i ulazi u program Apollo, gdje je bio lan priuvne posade za misiju Apollo 10. Godine 1972. Duke polijee u svemir u misiji Apollo 16,

Nema pravog â&#x20AC;&#x153;movingaâ&#x20AC;? bez Soho terase ... SrediĹĄte grada bez Soho terase postalo je poput besciljnog lutanja gradskim ulicama. Zaista, sve je tako prazno, pa viĹĄe ni naĹĄa ĹĄpica nije ono ĹĄto je nekad bila, jer ako niĹĄta drugo proi pored terase tog donedavno omiljenoga akovekog kaia bilo je pod â&#x20AC;&#x153;podrazumijeva seâ&#x20AC;?. Naime, izmeu Dallasa, Zrinskog i Arcusa ostala je â&#x20AC;&#x153;velika prazninaâ&#x20AC;?, tako da izgleda ni ĹĄpicerima nije viĹĄe istinski

fetiĹĄ proĹĄetati ĹĄpicom. Hoe li se neĹĄto promijeniti uskoro, ostaje za vidjeti, ali sve je nekako pusto, poput tmurne jeseni, iako su protekli dani donijeli dosta sunca i lijepoga jesenskog ugoaja, pa je bila prava milina ĹĄetati, ali prirodom â&#x20AC;Ś Jedino veselje na ĹĄpici bilo je postavljanje makete spomenika Nikole Zrinskog pod ijim je okriljem i friĹĄki brani par naĹĄao mjesto za fotograiranje.

Charles Duke u akovcu je ispriao o svom trodnevnom boravku na Mjesecu i kako ga je to duhovno promijenilo te zajedno s Johnom Youngom slijee na Mjesec. Time Duke postaje desetim ovjekom na povrĹĄini Mjeseca. Young i Duke proveli su rekordnih 71 sat i 14 minuta, od ega preko 20 sati izvanlunarnog modula. Apollo 16 je bila prva znanstvena ekspedicija na Mjesecu poslana

da istraĹži i skupi uzorke Mjeseeve povrĹĄine, a Duke i Young su tijekom svojih ekspedicija po Mjeseevoj povrĹĄini sakupili 96 kg geoloĹĄkih uzoraka i uspjeĹĄno testirali vozilo Rover-2 na do sada najteĹžem terenu Mjeseeve povrĹĄine. (mn, foto: BlanĹĄa BlaĹževi)

Međimurske novine 684  

Međimurske novine 684

Međimurske novine 684  

Međimurske novine 684

Advertisement